Skip to main content

More right-solid
More right-solid
SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Data
by St. Francis of Assisi Montessori School of Cainta
data
eye 4
favorite 0
comment 0
Buwan ng Wika 2019 Baitang 1-3 Pang Hapon Buwan ng Wika 2019 by Sheila Ann Marco Loverio Ngayong Agosto, ipinagdiriwang natin ang ating Wikang Pambansa. Ipinakita ng mga mag-aaral ng SFAMSC ang kultura ng ating bayang pinagmulan kasabay na rin nito, ang pagpapatunay na talentado ang mga Pilipino sa anumang larangan. Ipinakita nila ang iba't ibang katutubong sayaw na nagmula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ito ay ayon na rin sa kagustuhan ng KWF na panatilihin ang Wikang Katutubo, magandang...
Topics: sfamsc, st. francis cainta, st. francis of assisi montessori school of cainta, buwan ng wika, 2019,...
Community Data
by St. Francis of Assisi Montessori School of Cainta
data
eye 2
favorite 0
comment 0
Buwan ng Wika 2019  by Sheila Ann Marco Loverio Ngayong Agosto, ipinagdiriwang natin ang ating Wikang Pambansa. Ipinakita ng mga mag-aaral ng SFAMSC ang kultura ng ating bayang pinagmulan kasabay na rin nito, ang pagpapatunay na talentado ang mga Pilipino sa anumang larangan. Ipinakita nila ang iba't ibang katutubong sayaw na nagmula sa iba't ibang panig ng  Pilipinas. Ito ay ayon na rin sa kagustuhan ng KWF na panatilihin ang Wikang Katutubo, magandang paraan ang pagpapakita ng kultura ng...
Topics: St. Francis of Assisi Montessori School of Cainta, sfamsc, st. francis cainta, cainta, philippines,...
Community Data
data
eye 4
favorite 0
comment 0
Buwan ng Wika 2019 by Sheila Ann Marco Loverio Ngayong Agosto, ipinagdiriwang natin ang ating Wikang Pambansa. Ipinakita ng mga mag-aaral ng SFAMSC ang kultura ng ating bayang pinagmulan kasabay na rin nito, ang pagpapatunay na talentado ang mga Pilipino sa anumang larangan. Ipinakita nila ang iba't ibang katutubong sayaw na nagmula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ito ay ayon na rin sa kagustuhan ng KWF na panatilihin ang Wikang Katutubo, magandang paraan ang pagpapakita ng kultura ng mga...
Topics: sfamsc, st. francis of assisi montessori school of cainta, st. francis cainta, 2019, buwan ng wika,...
Community Data
by St. Francis of Assisi Montessori School of Cainta
data
eye 4
favorite 0
comment 0
Agosto 31, 2019 ipinagdiwang ng Preschool Department ing taunang selebrasyon ng Buwan ng Wika na may temang " WIKANG KATUTUBO; Tungo sa isang Bansang Filipino. Ang mag mag- aaral ay nagpamalas ng kanilang galing sa pagsayaw ng mga magaganda, makukulay at makasaysayang selebrasyon sa iba't ibang pulo ng Pilipinas. Matapos ang kanilang pagpapakitang gilas ay nasundan ito ng   mga palarong Pinoy at pistang pinoy na pinagsaluhan ng lahat.  
Topics: sfamsc, st. francis cainta, st. francis of assisi montessori school of cainta, buwan ng wika 2019,...
Community Data
by St. Francis of Assisi Montessori School of Cainta
data
eye 6
favorite 0
comment 0
Noong ika- 24 ng Agosto ay masayang ipinagdiwang ng Pre School Department ang Buwan ng Wika na may tema na FILIPINO: Wika ng Karunungan. Ang bulwagan ng St. Francis of Assisi Montessori School of Cainta ay napuno ng mga munting mag-aaral na nakabihis ng iba’t ibang kasuotang Filipino.  Nagpamalas din sila ng kanilang talento sa pag-awit at pagsayaw ng mga tugtuging Pilipino. Nasiyahan at nabusog ang lahat ng mga mag-aaral pati na rin ang mga magulang at iba pang mga panauhin sa Pistang Pinoy...
Topics: sfamsc, st. francis of assisi montessori school of cainta, st. francis cainta, buwan ng wika,...
Community Data
by St. Francis of Assisi Montessori School of Cainta
data
eye 5
favorite 0
comment 0
Buwan ng Wika 2019  by Sheila Ann Marco Loverio  Ngayong Agosto, ipinagdiriwang natin ang ating Wikang Pambansa. Ipinakita ng mga mag-aaral ng SFAMSC ang kultura ng ating bayang pinagmulan kasabay na rin nito, ang pagpapatunay na talentado ang mga Pilipino sa anumang larangan. Ipinakita nila ang iba't ibang katutubong sayaw na nagmula sa iba't ibang panig ng  Pilipinas. Ito ay ayon na rin sa kagustuhan ng KWF na panatilihin ang Wikang Katutubo, magandang paraan ang pagpapakita ng kultura ng...
Topics: sfamsc, st. francis cainta, st. francis of assisi montessori school of cainta, buwan ng wika, buwan...
Community Texts
by St. Francis of Assisi Montessori School of Cainta
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
The official newsletter of St. Francis of Assisi Montessori School of Cainta SY 2017-2018. Uploaded to the Internet Archives for posterity. 
Topics: newletter, sfamsc, st. francis of assisi montessori school of cainta
Community Texts
by St. Francis of Assisi Montessori School of Cainta
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
The official newsletter of St. Francis of Assisi Montessori School of Cainta December 2011 Issue. Uploaded to the Internet Archives for posterity.  Special Note: Notice that the photos were mostly outlines? This was then when our publications used Risograph printing. Risograph printing reproduced full black and white photographs poorly on paper that's why we filtered our photos to show the outlines only.
Topics: sfamsc, newsletter, st. francis cainta, st. francis of assisi montessori school of cainta,...
Community Texts
by St. Francis of Assisi Montessori School of Cainta
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
The flier St. Francis of Assisi Montessori School of Cainta hands out and mail to attract new students. Poster here for posterity
Topics: sfamsc, brochure, flier, 2019
Community Texts
by St. Francis of Assisi Montessori School of Cainta
texts
eye 12
favorite 0
comment 0
The official newsletter of St. Francis of Assisi Montessori School of Cainta SY 2016-2017. Uploaded to the Internet Archives posterity. 
Topics: newsletter, school newsletter, sfamsc, student newsletter, gazette, 2016-2017, St. Francis of...