Skip to main content

More right-solid
More right-solid
More right-solid
SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
by ಭಾರತೀಸುತ
texts
eye 74
favorite 0
comment 0
Haavina-Hutta
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/364537
Community Texts
by B Krishnappa
texts
eye 99
favorite 0
comment 0
ರಾಯಚೂರು ವಿಜಯ ಭಾಗ ೧ -- ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 73
favorite 0
comment 0
Rangabhuumi-15
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/364598
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 60
favorite 0
comment 0
Utkala-Vijaya
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/362756
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 72
favorite 0
comment 0
Uluvavanigei-Jamiinu
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/364691
Community Texts
by ಶ್ರೀಮತಿ ಟಿ ಸುನಂದಮ್ಮ
texts
eye 73
favorite 0
comment 0
Aadarshada-Aadanbara
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/364617
Community Texts
by B Venkatacharya
texts
eye 133
favorite 1
comment 0
ಅಮೃತಪುಲಿನ Amruthapulina by B Venkatacharya
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar and SG Narasimhachar
texts
eye 128
favorite 0
comment 0
ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರ ಚರಿತಂ -- ಎಸ್. ಜಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by ಬಿ. ವೆಂಕಟರಾಮು
texts
eye 582
favorite 1
comment 0
Adyatma-Vidya
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/381986
Community Texts
by Bhalalochana
texts
eye 222
favorite 0
comment 0
ಬತ್ತೀಸಪುತ್ತಳಿ ಕಥೆ -- ಭಾಲಲೋಚನ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar and SG Narasimhachar
texts
eye 124
favorite 0
comment 0
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಜೀವನಂ -- ಎಂ. ಎ. ರಾಜಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಜಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by Tirunarayana Sharma
texts
eye 81
favorite 0
comment 0
ಕರ್ನಾಟಕ ನಂದಿನಿ ವಿಮಲಾದೇವಿ Karnataka Nandini Vimaladevi by Tirunarayana Sharma
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by ಶ್ರೀ
texts
eye 134
favorite 0
comment 0
Gadaayuddhan-Naatakan
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/364580
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 516
favorite 0
comment 0
Gilivindu
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/362821
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 65
favorite 0
comment 0
Baadida-Balli
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/362578
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 72
favorite 0
comment 0
Magala-Maduve
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/362577
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 49
favorite 0
comment 0
Patitooddhaara
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/363382
Community Texts
by CA Annayya
texts
eye 137
favorite 0
comment 0
ಸೀತಾ ಚರಿತ್ರೆ -- ಸಿ.ಎ. ಅಣ್ಣಯ್ಯ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 76
favorite 0
comment 0
Ippattaneya-Shatamaanada
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/363377
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 71
favorite 0
comment 0
Aaladaralaa-7
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/364485
Community Texts
by ಸೀತರಾಮಶಾಸ್ತ್ರೀ
texts
eye 75
favorite 0
comment 0
Daulat-Trxtiiya
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/362693
Community Texts
by Sadananda Y
texts
eye 114
favorite 0
comment 0
ಮಹಾಭಾರತ ಪೌಲೋಮ - ಆಸ್ತಿಕ ಪರ್ವ -- ಸದಾನಂದ ಯೋಗೀಂದ್ರ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by Balasaraswati
texts
eye 106
favorite 0
comment 0
ಚೋರಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರಥಮಖಂಡ -- ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by Andayya M
texts
eye 145
favorite 1
comment 0
ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವಂ ೨ -- ಅಂಡಯ್ಯ ಮಹಾಕವಿ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 66
favorite 0
comment 0
Praand-aahuti
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/364749
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 141
favorite 1
comment 0
Naada-Kathegalu
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/364845
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 87
favorite 0
comment 0
Naadugabbagalu
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/363198
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 172
favorite 1
comment 0
Naishhkarmyasiddha
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/363119
Community Texts
by KSP
texts
eye 172
favorite 1
comment 0
ಪಂಪರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ -- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
texts
eye 105
favorite 0
comment 0
ಶ್ರೀ ತತ್ವಸಂಗ್ರಹ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡಂ -- ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 61
favorite 0
comment 0
Saahityaanka
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/364654
Community Texts
by D Alasingacharya
texts
eye 147
favorite 0
comment 0
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವು ದಶಮಸ್ಕಂದದ ಉತ್ತರಾರ್ಧವು -- ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ಅಳಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 243
favorite 0
comment 0
Upanishhadbhaashhyagalu-5
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/363264
Community Texts
by MAR Iyengar and SG Narasimhachar
texts
eye 73
favorite 0
comment 0
ವರ್ಷವರ್ದಂತೀ ಶತಕಂ -- ಎಂ. ಎ. ರಾಜಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಜಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar and SG Narasimhachar
texts
eye 169
favorite 1
comment 0
ವತ್ಸರಾಜನ ಕಥೆ -- ಎಸ್.ಜಿ.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಮತ್ತು ಎಂ. ಎ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಘ
texts
eye 91
favorite 0
comment 0
Jayatiirtha
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/325336
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 197
favorite 0
comment 0
Jiivana-Rasaayana
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/363502
Community Texts
by R Savantha
texts
eye 278
favorite 0
comment 0
ವಿದುರನೀತಿ ಮತ್ತು ನಾರದನೀತಿ -- ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾವಂತ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 66
favorite 0
comment 0
Kamalaakaantana-Uyilu
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/364602
Community Texts
by M Rudrappa
texts
eye 276
favorite 0
comment 0
ಕನ್ನಡ ರಾಮಾಯಣ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ -- ಎಂ. ರುದ್ರಪ್ಪ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar
texts
eye 88
favorite 1
comment 0
ನಂಜಕವಿಯ ಕಪೋತ ವಾಕ್ಯಂ -- ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by MAR Iyengar and SG Narasimhachar
texts
eye 128
favorite 0
comment 0
ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪೀವಿಲಾಸಂ -- ಎಂ. ಎ. ರಾಜಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಜಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by TN Aminbhavi
texts
eye 82
favorite 2
comment 0
ವೇಣೀಬಂಧನ -- ತಮ್ಮಾಜಿ ನಾರಾಯಣ ಅಮೀನಭಾವಿ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
texts
eye 49
favorite 0
comment 0
Bhaarata-Jnj-aana
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/325332
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 91
favorite 0
comment 0
Baalabhaagavata
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/363503
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 53
favorite 1
comment 0
Baala-Kanasu
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/363120
Community Texts
by ಸೀತರಾಮಶಾಸ್ತ್ರೀ
texts
eye 87
favorite 0
comment 0
Daulat-Prathama
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/362653
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 47
favorite 0
comment 0
Goolina-Baalu
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/364465
Community Texts
by ಎನ್. ಕೆ. ರಾಮಶೇಷನ್
texts
eye 47
favorite 0
comment 0
Haridasa-Andolana
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/382242
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 391
favorite 0
comment 0
Iraanina-Viiraru
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/364535
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 46
favorite 0
comment 0
Jookaaliya-Meile
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/362595
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 215
favorite 1
comment 0
Jyootirvinoodini
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/363462
Community Texts
by ಗು. ಹು. ಹನ್ನೆರಡುಮಠ
texts
eye 39
favorite 0
comment 0
Kaavyakalaapi
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/363852
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 112
favorite 0
comment 0
Kaavyamanjari-Bhaaga
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/363128
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 382
favorite 1
comment 0
Namma-Kavitegalu
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/362984
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 50
favorite 0
comment 0
Namma-Samaaja
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/364589
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 126
favorite 1
comment 0
Paanchajanya
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/363155
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 53
favorite 0
comment 0
Patramaale
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/363604
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 78
favorite 0
comment 0
Panpaasthaana-Varnd-anan
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/363121
Community Texts
by ST Ragavacharya
texts
eye 651
favorite 2
comment 0
ಪ್ರಬಂಧಮಂಜರಿ -- ಎಸ್.ಟಿ.ರಾಘವಾಚಾರ್ಯ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 51
favorite 0
comment 0
Kaashiinaatha
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/363668
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 48
favorite 0
comment 0
Aashaa-Baalu
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/362674
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 76
favorite 0
comment 0
Aatmabali
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/364676
Community Texts
by Kavi Gurulingavibhu
texts
eye 87
favorite 0
comment 0
ಭಿ‌ಕ್ಷಾಟನ ಚರಿತೆ -- ಕವಿ ಗುರುಲಿಂಗವಿಭು
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 73
favorite 0
comment 0
Parind-iitaa
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/362699
Community Texts
by MAR Iyengar
texts
eye 125
favorite 0
comment 0
ಮಹಾಕವಿ ಕಮಲಭವ ವಿರಚಿತ ಶಾಂತಿಶ್ವರ ಪುರಾಣಂ -- ಎಂ.ಎ.ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ಯ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 67
favorite 0
comment 0
Lalite
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/362795
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 47
favorite 0
comment 0
Lookada-Kand-nd-u
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/362786
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 43
favorite 0
comment 0
Saamyavaadaveivike
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/363642
Community Texts
by ಎನ್ಕೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ
texts
eye 59
favorite 0
comment 0
Enke-Vikaankagalu
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/363511
Community Texts
by ಎ. ಎಸ್. ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ
texts
eye 149
favorite 1
comment 0
Madva-Siddantasara
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/382292
Community Texts
by ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಾಯರು
texts
eye 146
favorite 1
comment 0
Harikathaamrxta-Saaravu
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/362897
Community Texts
by M Thimmappayya
texts
eye 115
favorite 0
comment 0
ಚಂದ್ರಾವಳಿ ವಿಲಾಸಂ -- ಎಂ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by Subramanya K
texts
eye 281
favorite 0
comment 0
ಹನುಮದ್ದ್ರಾಮಾಯಣಂ -- ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕವಿ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by Granthamala Samithi
texts
eye 139
favorite 0
comment 0
Indravajra by Granthamala Samithi
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 114
favorite 0
comment 0
Jainadharma-Paribhaashhe
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/363481
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 133
favorite 0
comment 0
Josapha-Myaajhini
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/363315
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 256
favorite 1
comment 0
Mahaapuujaakalpa
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/363477
Community Texts
by Cha Venkatakarama Shastri
texts
eye 332
favorite 0
comment 0
KaadambariSangraha by Cha Venkatakarama Shastri
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by R Thatha
texts
eye 251
favorite 0
comment 0
ಕನ್ನಡ ನಾಲಡಿ -- ಆರ್. ತಾತಾ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 387
favorite 1
comment 0
Basavaraajadeivara-Ragale
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/362969
Community Texts
by ಡಾ|| ಎಚ್. ಕೆ. ವೇದವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯ
texts
eye 79
favorite 0
comment 0
Dattaa
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/362738
Community Texts
by ಎನ್. ಎಸ್. ರಾಮಮೂರ್ತಿ
texts
eye 16
favorite 0
comment 0
2001JuneSapthagiriKannada
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/494656
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 100
favorite 0
comment 0
Chennabasava-Naayaka
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/362590
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 80
favorite 0
comment 0
Chennabasava-Saahitya
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/362918
Community Texts
texts
eye 253
favorite 1
comment 0
Devi-Chatuhststupachaara
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/382239
Community Texts
by ಜೆ. ಡಿ. ಮೈಸಾಳೆ
texts
eye 194
favorite 0
comment 0
Hindii-Hindii
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/362901
Community Texts
by ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಐಯಂಗಾರ್
texts
eye 847
favorite 0
comment 0
Halliya-Chitragalu
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/362682
Community Texts
by NA
texts
eye 74
favorite 0
comment 0
ಕರ್ನಾಟಕ ನಂದಿನಿ ಸಂಪುಟ ೩ -- ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by Daniel S
texts
eye 187
favorite 1
comment 0
ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ ಸಂಪುಟ ೧ -- ಡೇನಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಂಡರ್ಸನ್
Topics: Kannada, Scanned Kannada Books from OUDL, Old Kannada Books
Community Texts
by ಎನ್. ಎಸ್. ರಾಮಮೂರ್ತಿ
texts
eye 19
favorite 0
comment 0
2001JulySapthagiriKannada
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/494655
Community Texts
by ಎನ್. ಎಸ್. ರಾಮಮೂರ್ತಿ
texts
eye 21
favorite 0
comment 0
2002JulySapthagiriKannada
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/494661
Community Texts
by ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್
texts
eye 28
favorite 0
comment 0
1982FebuarySaptagirikannada
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/494797
Community Texts
by ಎನ್. ಎಸ್. ರಾಮಮೂರ್ತಿ
texts
eye 19
favorite 0
comment 0
2002DecemberSapthagiriKannada
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/494660
Community Texts
by ನೀಲಮ್ಮ ಶಾಂತಗಿರಿ
texts
eye 36
favorite 0
comment 0
Bhaagyaratna
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/325312
Community Texts
by Sitarama Shastri
texts
eye 93
favorite 0
comment 0
ಭಾರತೋಪಖ್ಯಾನ ತರಂಗಿಣಿ ಪ್ರಥಮ ಕಲ್ಲೋಲ -- ಸೀತಾರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by N Srikantashastri
texts
eye 92
favorite 0
comment 0
ಸಂತಾಪಕ -- ನಂಜನಗೂಡು ಶ್ರೀಕಂಠಶಾಸ್ತ್ರಿ
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by B Venkatakrishnappa
texts
eye 115
favorite 1
comment 0
Subhadre by B Venkatakrishnappa
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books from OUDL
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 139
favorite 1
comment 0
Vaijaang-anika-Prabandhagalu
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/363322
Community Texts
by ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ
texts
eye 78
favorite 0
comment 0
Taayinaadu
Topics: Kannada, Old Kannada Books, Scanned Kannada Books of DLI
Source: http://www.dli.ernet.in/handle/2015/364722