Skip to main content

Additional Collections

Additional collections of scanned books, articles, and other texts (usually organized by topic) are presented here.

More right-solid
More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Renkum
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Roosendaal
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | aanvraag
Dutch Government Documents
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | aanvraag
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Heemstede
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Grondslag voor de Parkeervoorschriften is de Parkeerverordening 2017.
Topics: officiële publicatie, Beleidsregels
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Olst-Wijhe
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Overige besluiten van algemene strekking
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Rechtbank Rotterdam
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Oproepingen | Belanghebbenden
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Eerste Kamer der Staten-Generaal
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
This document is issued on date 2016-12-20.
Topics: officiële publicatie, Stemmingen, Handeling
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Watervergunning voor het leggen van een kabel bij een waterkering op de locatie Boveneind NZ 86 in Benschop, in de gemeente Lopik.
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | afhandeling
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Baarle-Nassau
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | aanvraag
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | afhandeling
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Roosendaal
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | afhandeling
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Noordoostpolder
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Heiloo
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
This document has alternative title 'Verordening lijkbezorginsrechten 2017'.
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Overige overheidsinformatie
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; 's-Hertogenbosch
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | aanvraag
Dutch Government Documents
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | afhandeling
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Delfzijl
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Overige besluiten van algemene strekking
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Amsterdam
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Heemstede
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Katwijk
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
This document has alternative title 'Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015'.
Topics: officiële publicatie, Overige besluiten van algemene strekking
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Súdwest-Fryslân
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | afhandeling
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Rechtbank Gelderland
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Overig
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Schouwen-Duiveland
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Berg en Dal
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
This document has alternative title 'Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Berg en Dal 2017'.
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Oproepingen | Deurwaardersexploten
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Onderbanken
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Wijdemeren
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
This document has alternative title 'Legesverordening 2017'.
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Haaren
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | aanvraag
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Zwolle
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | aanvraag
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; 's-Hertogenbosch
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | aanvraag
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Apeldoorn
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | aanvraag
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Noordwijkerhout
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Verordening marktgelden 2017
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | aanvraag
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Vlagtwedde
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
This document has alternative title 'Verordening op de heffing en de invordering van onroerende- zaakbelastingen 2017'.
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Berg en Dal
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Stadskanaal
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Borne
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Doesburg
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
This document has alternative title 'Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2017'.
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Ministerie van Economische Zaken
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Besluiten van algemene strekking
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Waterschap Brabantse Delta
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | afhandeling
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Enschede
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
This document has alternative title 'Verordening Parkeerbelastingen 2017'.
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
This document is corrected by document stcrt-2016-69106-n1.
Topics: officiële publicatie, Besluiten van algemene strekking
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Baarle-Nassau
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | afhandeling
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Winsum
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Alphen aan den Rijn
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Rechtbank Den Haag
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Oproepingen | Belanghebbenden
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; 's-Gravenhage
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Het gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning met kenmerk 201511135/5955301 d.d. 20-04-2016 door het plaatsen van stalen balusters en glas invulling
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | aanvraag
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Leek
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
This document has alternative title 'Fiscale reiskostenregeling woon/werkverkeer bestuursdienst gemeente Leek 2017'.
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | aanvraag
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; overig
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Liquidaties
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; 's-Hertogenbosch
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | aanvraag
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Apeldoorn
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Venlo
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Waterschap Hollandse Delta
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | afhandeling
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Súdwest-Fryslân
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Overige overheidsinformatie
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Delfzijl
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Overige besluiten van algemene strekking
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Flevoland
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
This document has alternative title 'Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies'.
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Tilburg
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, bestemmingsplan, Ruimtelijke plannen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Heiloo
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
This document has alternative title 'Verordening afvalstoffenheffing 2017'.
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Hattem
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
This document has alternative title 'Verordening op de heffing en invordering van een watertoeristenbelasting 2017'.
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Albrandswaard
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Overige besluiten van algemene strekking
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Noordwijk
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Enschede
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
This document has alternative title 'Legesverordening 2017'.
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Nederlandse Zorgautoriteit
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Besluiten van algemene strekking
This document has alternative title 'Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid'.
Topics: officiële publicatie, AMvB
Dutch Government Documents
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | aanvraag
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Haarlem
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
This document has alternative title 'Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2017'.
Topics: officiële publicatie, Verordeningen
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Laren
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | afhandeling
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; 's-Hertogenbosch
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Beschikkingen | aanvraag
Dutch Government Documents
Dec 30, 2016 Nederlandse overheid; Dutch government; Súdwest-Fryslân
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Topics: officiële publicatie, Overige besluiten van algemene strekking