Skip to main content

Additional Collections

Additional collections of scanned books, articles, and other texts (usually organized by topic) are presented here.

More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Aug 14, 2019 Sách Tiếng Việt sưu tầm
collection
eye 250
Bộ sưu tập này tổng hợp các áng văn của nhiều tác giả trong nước và ngoài nước; các công trình nghiên cứu và bình luận về các tác phẩm ấy. Note : " Literature and Literary Studies " collection contains literary-related books written in or translated into Vietnamese. Hãy ghé thăm tài khoản Sách Tiếng Việt để xem thêm nhiều đầu sách. ------------------------------------- Logo bộ sưu tập : "Nhóm đang ngồi...
Ẩm thực
collection
34
ITEMS
160
VIEWS
Aug 7, 2019 Sách Tiếng Việt sưu tầm
collection
eye 160
Bộ sưu tập này gồm các công thức nấu ăn, mẹo vặt nhà bếp, hướng dẫn chuẩn bị nấu ăn cũng như các đầu sách có chủ đề ẩm thực. Note : "Cuisine" collection contains cookbooks, kitchen tips and cuisine-related books written in or translated into Vietnamese. Hãy ghé thăm tài khoản Sách Tiếng Việt để xem thêm nhiều đầu sách. ------------------------------------- Logo bộ sưu tập : Mẹ và con chuẩn bị bữa ăn...
Nông - lâm - ngư nghiệp
collection
90
ITEMS
118
VIEWS
Aug 7, 2019 Sách Tiếng Việt sưu tầm
collection
eye 118
Bộ sưu tập này đề cập đến nhiều mặt của nông - lâm - ngư nghiệp như kỹ thuật trồng cây - nuôi động vật, phòng trừ bệnh, chế biến - bảo quản sản phẩm, bảo tồn tài nguyên rừng,.... Note : " Agriculture, Forestry and Fishery " collection contains books with aforementioned theme written in or translated into Vietnamese. Hãy ghé thăm tài khoản Sách Tiếng Việt để xem thêm nhiều đầu sách....
Âm nhạc - Nhạc cụ
collection
38
ITEMS
584
VIEWS
Aug 2, 2019 Sách Tiếng Việt sưu tầm
collection
eye 584
Bộ sưu tập này gồm tuyển tập bài hát, hướng dẫn chơi nhạc cụ, kiến thức nhạc lý và những đầu sách cùng chủ đề khác. Note : "Music - Instrument" collection contains music-related books written in or translated into Vietnamese. Hãy ghé thăm tài khoản Sách Tiếng Việt để xem thêm nhiều đầu sách. ------------------------------------- Logo bộ sưu tập : Nhạc cụ bằng gỗ với các nốt nhạc trên nền màu...