Skip to main content

Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection

Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collectionrss RSS

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Yufeng zhuren, pseud; HanshiMousheng; Xianyinshigong, pseud
texts
eye 220
favorite 0
comment 0
On double leaves, oriental style, in case
Topics: Short stories, Chinese, Erotic stories, Chinese, Chinese fiction
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Yufeng zhuren, pseud; HanshiMousheng; Xianyinshigong, pseud
texts
eye 110
favorite 0
comment 0
On double leaves, oriental style, in case
Topics: Short stories, Chinese, Erotic stories, Chinese, Chinese fiction
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Qianlong, Emperor of China, 1711-1799; E'ertai, 1680-1745
texts
eye 102
favorite 1
comment 0
On double leaves, oriental style, in case
Topics: Qianlong, Emperor of China, 1711-1799, Gardens in literature
11
Topics: Astrology, Chinese, Divination
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Wang, Hui, 1736-1795, hua; Ji ye xuan, cang ban; Yuan, Mei, 1716-1798; Yan, Xiyuan, active 1787-1804
texts
eye 81
favorite 0
comment 0
Double leaves, oriental style
Topics: Women, Women, Wood-engraving, Chinese, Chinese poetry
On double leaves, oriental style
Topics: Chinese language, Manchu
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Chen, Shiwen, fl. 1150?; Gao, Chengxun jiao zi
texts
eye 73
favorite 1
comment 0
NEW
Topics: Materia Medica, Medicine, Chinese Traditional, Medicine, Chinese
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Wang, Hui, 1736-1795, hua; Ji ye xuan, cang ban; Yuan, Mei, 1716-1798; Yan, Xiyuan, active 1787-1804
texts
eye 65
favorite 0
comment 0
Double leaves, oriental style
Topics: Women, Women, Wood-engraving, Chinese, Chinese poetry
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Chen, Yang, 1064-1128
texts
eye 65
favorite 0
comment 0
On double leaves, Oriental style, in case
Topic: Music, Chinese
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Wang, Zheng, 1571-1644. Xin zhi zhu qi tu shuo. 1627; Ramelli, Agostino, 1531-approximately 1600 Diverse et artificiose machine; Zonca, Vittorio, approximately 1580- Novo teatro di machine et edificii; Terentius, Joannes, 1576-1630; Besson, Jacques. Instrumentorum et machinarum
texts
eye 62
favorite 0
comment 0
"Jinling hou xue Wu Weizhong jiao zi, Ankang Zhang Pengfen Bushan chong zi"
Topic: Technology
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Chen, Yang, 1064-1128
texts
eye 59
favorite 0
comment 0
On double leaves, Oriental style, in case
Topic: Music, Chinese
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Chen, Shiwen, fl. 1150?; Gao, Chengxun jiao zi
texts
eye 59
favorite 0
comment 0
NEW
Topics: Materia Medica, Medicine, Chinese Traditional, Medicine, Chinese
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Lü, Dongbin, 798-
texts
eye 56
favorite 0
comment 0
11
Topics: Lü, Dongbin, 798-, Taoism, Taoist literature, Chinese
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Qianlong, Emperor of China, 1711-1799; E'ertai, 1680-1745
texts
eye 52
favorite 0
comment 0
On double leaves, oriental style, in case
Topics: Qianlong, Emperor of China, 1711-1799, Gardens in literature
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Nei fu, ke; Ming Chengzu, Emperor of China, 1360-1424
texts
eye 51
favorite 0
comment 0
On double leaves, oriental style, in case
Topics: Buddhist music, Zi bu
Source: folio
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Sanshandaoren; Luo, Maodeng, active 16th century-17th century
texts
eye 51
favorite 0
comment 0
On double leaves, oriental style, in case
Topic: Zheng, He, 1371-1435
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Wen, Yuangui
texts
eye 50
favorite 0
comment 0
11
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Qianlong, Emperor of China, 1711-1799; Peng, Yuanrui, 1731-1803. Gu xi song
texts
eye 48
favorite 0
comment 0
NEW
Topic: Qianlong, Emperor of China, 1711-1799
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Ma, Zong, -823, bian; Ruan, Yuan, 1764-1849, guan guo
texts
eye 48
favorite 0
comment 0
11
Topics: Chinese classics, Encyclopedias and dictionaries, Chinese, Zi bu, Philosophy, Chinese
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Li, Tingji, jin shi 1583, jiao zheng; Li, Hongyu, ke; Hu, Guang, 1370-1418, zuan xiu
texts
eye 48
favorite 0
comment 0
11
Topics: Philosophy, Chinese, Zi bu, Neo-Confucianism
11
Topics: Astrology, Chinese, Divination
On double leaves, in traditional Chinese style
Topic: Tripiṭaka
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Zhu, Cuiting, chong ding; Hong, Liangji, 1746-1809, zuan; 880-10 Wen wei tang, cang ban. ke; Su, Shi, 1037-1101; Qian, Daxin, 1728-1804, ji zhu
texts
eye 46
favorite 0
comment 0
NEW
Topics: Su, Shi, 1037-1101, Chinese poetry
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Lin, Boqian; Bai, Yuchan, appro. 1194-1229
texts
eye 45
favorite 0
comment 0
11
Topics: Taoism, Taoist literature
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Li, Tingji, jin shi 1583, jiao zheng; Li, Hongyu, ke; Hu, Guang, 1370-1418, zuan xiu
texts
eye 44
favorite 1
comment 0
11
Topics: Philosophy, Chinese, Zi bu, Neo-Confucianism
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Pan, Wei, yin yi; 880-12 Liu, Zongyuan, 773-819 Zeng guang zhu shi yin bian Tang Liu xian sheng wen ji fu lu; 880-10 Liu, Zongyuan, 773-819 Zeng guang zhu shi yin bian Tang Liu xian sheng wen bie ji; 880-14 Huayang Gao shi cang shu, shou cang; 880-11 Liu, Zongyuan, 773-819 Zeng guang zhu shi yin bian Tang Liu xian sheng wen wai ji; Tong, Zongyue, zhu shi; Liu, Zongyuan, 773-819; Zhang, Dunyi, active 12th century, yin bian; 880-13 Cang mang zhai kao cang jing ben shou cang
texts
eye 43
favorite 0
comment 0
On double leaves, oriental style, in case
Topics: Liu, Zongyuan, 773-819, Ji bu
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Hui, Dong, 1697-1758, zeng bu; Lu, Jianzeng, 1690-1768 ke; 880-10 Ya yu tang, ke, cang ban; Wang, Yinglin, 1223-1296, zhuan ji; Zheng, Xuan, 127-200
texts
eye 42
favorite 0
comment 0
NEW
Topic: Yi jing
On double leaves, oriental style
Topics: Chinese language, Manchu
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Xi gui tang, ke; Tang, Shaozu, ji
texts
eye 41
favorite 0
comment 0
In 4 cases
Topics: Chinese literature, Ji bu, Chinese literature
11
Topics: Astrology, Chinese, Divination
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Wang, Hui, 1736-1795, hua; Ji ye xuan, cang ban; Yuan, Mei, 1716-1798; Yan, Xiyuan, active 1787-1804
texts
eye 40
favorite 0
comment 0
Double leaves, oriental style
Topics: Women, Women, Wood-engraving, Chinese, Chinese poetry
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by 880-10 Zhu, Xi, 1130-1200, ben yi; 880-11 Zhang, Wei, ke gong; 880-12 Huang, Zhouxian, ke gong; 880-13 Zhang, Yi, ke gong; 880-14 Zhou, Zhenliang, 1876- shou cang; Cheng, Yi, 1033-1107
texts
eye 40
favorite 0
comment 0
11
Topics: Yi jing, Jing bu
11
Topics: Astrology, Chinese, Divination
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Gu, Xichou, jin shi 1619; Gui, Youguang, 1507-1571, xuan ji; Xu, Kaiyong, can ding
texts
eye 39
favorite 0
comment 0
11
Topics: Chinese literature, Chinese literature, Ji bu
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Jiao, Bingzhen, active 1680-1720; Qing Shengzu, Emperor of China, 1654-1722
texts
eye 39
favorite 0
comment 0
Non-Latin script record
Topics: Agriculture, Silk industry
Source: folio
11
Topics: Astrology, Chinese, Divination
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Sanshandaoren; Luo, Maodeng, active 16th century-17th century
texts
eye 39
favorite 0
comment 0
On double leaves, oriental style, in case
Topic: Zheng, He, 1371-1435
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Xiao, Tong, 501-531, ji; Zhang, Fengyi, 1527-1613, cuan zhu; Yuan hao tang, ke; Wu, Zhi, jiao ding
texts
eye 39
favorite 0
comment 0
NEW
Topics: Chinese essays, Chnese prose literature
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Cheng, Yuqi, xu; Zhang, Jizong, 1666-1715 ding; Xu, Dao, shu
texts
eye 39
favorite 0
comment 0
NEW
Topics: Gods, Chinese, Fairies, Taoists, Taoism, Elixir of life
11
Topics: Astrology, Chinese, Divination
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Qian, Qianyi, 1582-1664; Gu, Yu, fl. 1699; Gui, Zhenchuan
texts
eye 39
favorite 0
comment 0
v.1. Gui Qian chi du -- v.2. Zhenchuan chi du -- v.3-6. Muzhai chi du
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by 880-01 Shi, Zong (qing) zhuan
texts
eye 38
favorite 0
comment 0
NEW
Topics: Political parties, China
11
Topics: Shu jing, Jing bu, Chinese classics, Jing bu, Philosophy, chinese
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Dai, Zhen, 1724-1777
texts
eye 38
favorite 0
comment 0
Double leaves, oriental style, in case
Topics: Kao gong ji, Science, Weights and measures, Technology
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Chunyangzi (qing) jie; Jiumoluosheng (nan bei zhao) yi
texts
eye 38
favorite 0
comment 0
NEW
Topic: Tripiṭaka
On double leaves, Oriental style, in case
Topics: Chinese language, Jing bu, Chinese language
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Jinglong, 1393-1466
texts
eye 38
favorite 0
comment 0
On double leaves, oriental style, in case
Topic: Zen Buddhism
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Wang, Zheng, 1571-1644. Xin zhi zhu qi tu shuo. 1627; Ramelli, Agostino, 1531-approximately 1600 Diverse et artificiose machine; Zonca, Vittorio, approximately 1580- Novo teatro di machine et edificii; Terentius, Joannes, 1576-1630; Besson, Jacques. Instrumentorum et machinarum
texts
eye 38
favorite 0
comment 0
"Jinling hou xue Wu Weizhong jiao zi, Ankang Zhang Pengfen Bushan chong zi"
Topic: Technology
11
Topics: Astrology, Chinese, Divination
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Dong, Zhongshu, ca. 179-ca. 93 B.C; Wang, Shixian
texts
eye 37
favorite 0
comment 0
Double leaves, oriental style, in case
Topic: Philosophy, Chinese
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Wang, Zheng, 1571-1644. Xin zhi zhu qi tu shuo. 1627; Ramelli, Agostino, 1531-approximately 1600 Diverse et artificiose machine; Zonca, Vittorio, approximately 1580- Novo teatro di machine et edificii; Terentius, Joannes, 1576-1630; Besson, Jacques. Instrumentorum et machinarum
texts
eye 37
favorite 0
comment 0
"Jinling hou xue Wu Weizhong jiao zi, Ankang Zhang Pengfen Bushan chong zi"
Topic: Technology
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Lan, Dingyuan, 1680-1733; Wang, Zhefu
texts
eye 37
favorite 0
comment 0
NEW
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Nu'erhachi, 1559-1626, yu; Kangxi, Emperor of China, 1654-1722, chi bian; Wu ying dian (China), ke
texts
eye 37
favorite 0
comment 0
11
Topics: Shi bu, Conduct of life, Qing Dynasty (China), Conduct of life
11
Topics: Astrology, Chinese, Divination
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Qianlong, Emperor of China, 1711-1799, chi zuan; Wu ying dian (China), ke; Yongzheng, Emperor of China, 1677-1735, xun
texts
eye 36
favorite 0
comment 0
11
Topics: Shi bu, Qing Dynasty (China), Conduct of life, Conduct of life
11
Topics: Astrology, Chinese, Divination
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Huang, Jian, bian; Si li jian, ke
texts
eye 36
favorite 0
comment 0
On double leaves, oriental style, in case
Topics: Chinese literature, Ji bu
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Wu, Liangcai, lun zan; Qian, Yiben, 1544-1615
texts
eye 36
favorite 0
comment 0
On double leaves, oriental style, in case
Topic: Zi bu
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Yang, Shen, 1488-1559; Tang, Rizhao, jin shi 1580, kan
texts
eye 36
favorite 0
comment 0
Blockprint
Topic: Ji bu
11
Topics: Astrology, Chinese, Divination
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Lü, Weiqi, jin shi 1613; Feng, Congwu, 1556-1672, ding
texts
eye 35
favorite 0
comment 0
11
Topics: Confucian ethics, Conduct of life, Ethics, Chinese, Zi bu
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Chen, Shiwen, fl. 1150?; Gao, Chengxun jiao zi
texts
eye 35
favorite 0
comment 0
NEW
Topics: Materia Medica, Medicine, Chinese Traditional, Medicine, Chinese
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Jiao, Bingzhen, active 1680-1720; Qing Shengzu, Emperor of China, 1654-1722
texts
eye 35
favorite 0
comment 0
Non-Latin script record
Topics: Agriculture, Silk industry
Source: folio
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Zhou, Lianggong, 1612-1672; Wu, Yun, pi zhu, shou cang; Huidong, jiao ding
texts
eye 35
favorite 0
comment 0
NEW
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by 880-03 Zhang, Tingyu, 1672-1755; Qianlong, Emperor of China, 1711-1799
texts
eye 35
favorite 0
comment 0
11
Topic: China
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Bi, Yuan, 1730-1797; Fu, Yi, 555-639
texts
eye 35
favorite 0
comment 0
11
Topic: Laozi
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by 880-12 Yu, Si, chong ke; Yu, Que, 1303-1358; 880-13 Hongtao shan fang, cang ban; 880-11 Yu, Binggang, bian ci, ke; 880-10 Guo, Kui, -1364, zuan ji
texts
eye 34
favorite 0
comment 0
In case
Topic: Chinese literature
NEW
Topics: Taoism, Taoism
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Yue, Ke, 1183-1234, bian jin; Yue, Shijing, chong ding, ke
texts
eye 34
favorite 0
comment 0
NEW
Topic: Yue, Fei, 1103-1141
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Zhou, Lianggong, 1612-1672; Wu, Yun, pi zhu, shou cang; Huidong, jiao ding
texts
eye 34
favorite 0
comment 0
NEW
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Bi, Yuan, 1730-1797; Fu, Yi, 555-639
texts
eye 34
favorite 0
comment 0
11
Topic: Laozi
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Feng, Guangbing
texts
eye 34
favorite 0
comment 0
On double leaves, oriental style, in case
Topic: Yi jing
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Lin, Boqian; Bai, Yuchan, appro. 1194-1229
texts
eye 33
favorite 0
comment 0
11
Topics: Taoism, Taoist literature
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Wu, Renchen, 1628?-1689?
texts
eye 33
favorite 0
comment 0
NEW
Cheng Yu Tung East Asian Library - Rare Books Collection
by Qian, Qianyi, 1582-1664; Gu, Yu, fl. 1699; Gui, Zhenchuan
texts
eye 33
favorite 0
comment 0
v.1. Gui Qian chi du -- v.2. Zhenchuan chi du -- v.3-6. Muzhai chi du