Skip to main content

lun-a Favorites

lun-a Favorites


Show sorted alphabetically
Show sorted alphabetically
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Favorited
Creator
Community Texts
by Денисенко Л.П.; Хименко І.С.; Георгієвський М.І.; Гордін Б.Л.; Кузьмичов Є.С.; Шемякінський О.С.; Вищепан О.Г.; Мельман М.Є.; Скробанський Г.Г.
texts
eye 199
favorite 2
comment 0
Українські страви  / Ред. Л. П. Денисенко; колектив авторів: І. С. Хименко, М. І. Георгієвський, М. Є. Мельман та ін.; Український науково-дослідний інститут торгівлі та громадського харчування Міністерства торгівлі УРСР. — Третє видання. — Київ: Державне видавництво технічної...
Topics: Cuisine, Ukrainian cuisine, Українська кухня, харчування,...
Community Texts
texts
eye 1,590
favorite 2
comment 0
Українські приказки, прислів'я і таке інше.  Збірники О. В. Марковича і других. Спорудив М. Номис. - С. Петербург. 1864 Українські приказки, прислів'я і таке інше — збірка українських приказок, прислів'їв, загадок, написана Матвієм Номисом в 1861 році, вперше видана в 1864 році....
Topics: Folklore, Українські приказки, Українські прислів'я, Folklore,...
Community Texts
by Масенко Л.Т.; Кубайчук В.П.; Демська-Кульчицька О.М.
texts
eye 423
favorite 3
comment 0
Українська мова у XX сторіччі - історія лінгвоциду. Документи і матеріяли / За ред. Л. Масенко. - К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. — 399 с. — ISBN 966-518-314-1. У збірнику вміщено документи і матеріали, що стосуються мовної політики радянського керівництва на теренах...
Topics: Ukrainian language, історія української мови, лінгвоцид,...
Community Texts
texts
eye 124
favorite 3
comment 0
Ostromir Gospels. Остроми́рове Єва́нгеліє — одна з найвидатніших пам'яток старослов'янського письменства на Русі. Пам'ятка української мови.
Topics: євангеліє, пам′ятки української мови, Old Ukrainian language,...
Community Video
movies
eye 31
favorite 2
comment 0
Pavlo Hrytsenko . The oldest written evidence of the Ukrainian language. Павло Гриценко . Найдавніше писемне свідчення про українську мову.
Topics: Old Ukrainian language, Ostromir Gospels, історія української мови
Community Video
movies
eye 31
favorite 2
comment 0
Про глибинні, історичні витоки української мови (2018) wikipedia: en  Pavlo Hrytsenko  , uk  Павло Гриценко . 
Topics: Old Ukrainian language, історія української мови, Linguistics, Ukrainian...
Community Texts
by Тищенко Костянтин Миколайович
texts
eye 290
favorite 2
comment 0
Стаття. Опублікована в журналі Український тиждень 2012 №39 (256). В даній науковій статті детально висвітлюються особливості української мови, її спільні та відмінні риси з іншими слов'янськими мовами. На підставі об'єктивних даних, руйнується міф про особливу близькість...
Topics: історія української мови, Ukrainian language, Linguistics, History of...
Мойсієнко В. Історична діалектологія української мови. Північне (поліське) наріччя : підручник / Віктор Мойсієнко. — К. : ВЦ «Академія», 2016. — 284 с. — (Серія «Альма"матер») Походження національної мови неможливо осягнути без знань про формування її діалектів. В...
Topics: історія української мови, українська мова,...
Community Texts
by Тодійчук О.В.; Шевченко Ф.П.
texts
eye 292
favorite 2
comment 0
Реєстр Війська Запорозького 1649 року / Упорядн. О. В. Тодійчук (гол. упорядн.), В. В. Страшко, P. І. Осташ, Р. В. Майборода; Ред. кол.: Ф. П. Шевченко (відп. ред.), Г. В. Боряк, Я. Р. Дашкевич, В. І. Крекотень, М. П. Лукичов, Ю. А. Мицик, А. П. Непокупний, В. В. Німчук, В. А. Смолій, П. С. Сохань, Н. М....
Topics: History of Ukraine, етнографія, ukrainian names, ukrainian surnames, Українські...
Community Texts
texts
eye 74
favorite 3
comment 0
Оригінальна назва:  Собраніе народныхъ рускихъ пѣсенъ съ ихъ голосами на музыку положилъ Иванъ Прачъ. - Печатано въ типографіи Горнаго училища 1790. Українські пісні / Пѣсни Малороссійскія. . . С. 181 № 1. Ой не відтіль місяць світить. . . С. 181    № 2. Котилися вози з гори. . . С. 183   ...
Topics: Folklore, українські пісні, московські пісні, український...
Community Texts
texts
eye 245
favorite 2
comment 0
Євтимович В. Московсько-український словник для військових . Зредаґовано редакційною комісією при Головній Шкільній Управі В. М-ва. - Київ. Друкарня Головної Шкільної Управи В. М. 1918 р.
Topics: український словник, військова термінологія
Козак Мамай. Феномен одного образу та спроба прочитання його «ідентифікаційного коду». Козак Мамай: Альбом / Автор вступної статті: Станіслав Бушак, Відповідальний за випуск: Валерій Сахарук. — К. : Родовід, 2008. — 304 с. — ISBN 978-966-7845-50-6 Художній альбом «Козак Мамай» містить...
Topics: українознавство, cossack Mamay, козак Мамай, Українське...
Community Texts
by Чепіга І.П.; Німчук В. В.; Гнатенко Л.А.; Онищенко О.С.; Дубровіна Л.А.; Боряк Г.В.; Зубкова Н.М.; Пещак М.М.; Процик Р.; Русанівський В.М.; Широков В.А.
texts
eye 598
favorite 3
comment 0
Пересопницьке Євангеліє 1556–1561: Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик  / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України; Інститут української мови НАН України; Український мовно-інформаційний фонд НАН України / Видання...
Topics: пам′ятки української мови, old ukrainian language, ukrainian language,...
Community Texts
texts
eye 9
favorite 1
comment 0
«Посилаю тобі, любий Вікторе [Закревський], плоди нашого труду: мого і Михайла Башилова. Всі головні Тарасові творіння з віньєтками. Вони писані латинськими буквами для того, щоб у випадку фантазії Тараса видати це за кордоном, — всі могли би читати, — особливо поляки. Це...
Topic: Шевченко
Community Texts
texts
eye 37
favorite 1
comment 0
«Первісне громадянство та його пережитки на Україні» — періодичний етнографічний і соціологічний часопис, видання Асоціації культурно-історичного досліду, яка складалася з Культурно-історичної комісії ВУАН, Комісії історичної пісенності та Кабінету примітивної...
Topics: етнографія, соціологія, історія
Community Texts
by Stephane Courtois, Mark Kramer, Harvard University Press
texts
eye 7,134
favorite 5
comment 2
book describes only a partial history; history only limited to relatively small number of facts known to a few survivors of communist genocides, history of repressions, both political and civilian, by Communist states, including: genocides, extrajudicial executions, deportations, and artificial famines. Communism and Nazism are slightly different totalitarian systems. Communist regimes have killed "approximately 100 million people in contrast to the approximately 25 million victims of...
favoritefavoritefavoritefavorite ( 2 reviews )
Topics: terrorism, deception, genocide, communism, KGB, USSR, threat, UKRAINIAN, Ukraine, Famine,...
Хрестоматія з пам'ятників староукраїнської мови (старого й середнього періоду до кінця XVIII стол.) - з додатком вибору зі староболгарських памяток зі словничком / Др. Василь Сімович. - [Б. м.]: видавн.тов. "Сіяч" при Укр. Висок. Педаґ. Інституті, 1932. - 494 с.
Topics: Old Ukrainian language, Ukrainian language, Linguistics, History of Ukrainian Language, Glagolitic...
Рисував Осип Курилас , зразки письма подав Стефан Татух . 128 сторінок.
Topics: Ukraine, Україна, Польща, Львів, читанка, буквар,...
Community Texts
by Василієвич Михайло
texts
eye 157
favorite 3
comment 0
Пересопницьке Євангеліє 1561 1556-1561 рр. (Peresopnytsia Gospel, 1556-1561) 1. Євангеліє від Матвія 2. Євангеліє від Марка 3. Євангеліє від Луки 4. Євангеліє від Іоана
Topics: євангеліє, Пересопницьке Євангеліє, пам′ятки...
Community Texts
by Віктор Григорович Дубровський
texts
eye 3,558
favorite 3
comment 0
Словник московсько-український. — Київ: Видавництво Рідна мова, 1918. Віктор Григорович Дубровський (7 червня 1876, Фастів — після 1936) — український лексикограф. Псевдоніми та криптоніми — Д-ий, Баламут Юрко, Рудик Хома, Юрко, Roman. Закінчив Університет Святого Володимира в...
Topic: український словник
Community Texts
texts
eye 102
favorite 5
comment 0
Український букварь. Уложила комісія "Кубанського Товариства Шкільної Освіти". — Катеринодар. Друкарня С. Казарова, 1918.
Topics: українська мова, Кубань, буквар, Кубанской Области
477 сторінок.
Topics: Ukraine, Україна, словник, лексика, лексикологія, Памва...
Community Texts
texts
eye 1,158
favorite 1
comment 0
Російсько-український словник військової термінології . Упорядкували С. та О. Якубські. Видано в Українському Вільному Університеті. Державне видавництво України. 1928 ПЕРЕДМОВА З пропозиції Державного Видавництва України Технічний відділ ІУНМ прийняв на редагування...
Topics: український словник, військова термінологія
Community Texts
by Сабалдир Григорій Олексійович
texts
eye 487
favorite 1
comment 0
Сабалдир Г. — Практичний російсько-український словник. Київ: Видавниче Товариство „ЧАС", 1926. — 444 с. Словник містить в собі коло 30.000 слів. Правопис у словникові академічний. До великого числа слів додано характерні фразеологічні звороти. Шукати фразеологічних зворотів...
Topic: український словник
Community Texts
texts
eye 683
favorite 1
comment 0
 Петро Іванович Терпило, Пилип Іванович Терпило. Словник росiйсько-украïнський. - Київ, Друкарня Iвана Васильченко, 1918. - 312 стор. 5-те видання російсько-українського словника було зроблено у розпалі російської революції і громадянської війни. Видання містить як побутову...
Topic: український словник
Community Texts
by Сергій Іваницький; Федір Шумлянський
texts
eye 1,840
favorite 2
comment 0
Внаслідок науково-дослідницької роботи в основу словника покладено в значно  зміненій формі матеріал, який міститься у «Словарі російсько-українському» М. Уманця й А. Спілки, доповнений найціннішими й необхіднішими додатками з «Русско- малоросского словаря» Є. Тимченка...
Topic: український словник
Community Texts
by Ізюмов Овсій Прокопович
texts
eye 867
favorite 1
comment 0
Харків - Київ: Державне видавництво України, 1930. – 979 стор. Матеріалом для цього словника, крім попередніх словників (в основі був Грінченківський), були ще: відворотня частина нашого російсько-українського словника та подекуди словник Української Академії Наук, а також...
Topic: український словник
Community Texts
by Яворницький Дмитро Іванович (1855–1940)
texts
eye 1,349
favorite 1
comment 0
Яворницький Д. I. Словник української мови, т. 1. А – К . - Катеринослав. 1920, стор. 411. «Словник української мови» Д. Яворницького (літери А–К, бл. 8200 слів), був задуманий як доповнення до «Словаря української мови» за ред. Б. Грінченка ( Том 1 , - Том 2 . - К., 1907–09) і містить тільки ті...
Topic: український словник
Community Texts
by Кримський Агатангел Юхимович; Єфремов Сергій Олександрович; Голоскевич Григорій Костянтинович; Ганцов Всеволод Михайлович; Грінченко Марія Миколаївна; IEfremov, Serhi, 1876-1939; Єфремов С.
texts
eye 2,087
favorite 1
comment 0
Російсько-український академічний словник . Переднє слово до електронної версії Академічного словника  Серед українських словників минулого століття, що справили великий вплив як на розвиток словникарської справи, так і мови загалом, ставши суттю взірцем, насамперед...
Topics: український словник, Російсько-український словник...
Community Texts
by Ніковський Андрій Васильович
texts
eye 1,776
favorite 1
comment 0
Видання фототипичне. - Видавництво: Горно. - Київ, 1927. - 864 с. Словник дає багато нового матеріалу, який вибирає з нової української письменності останніх років, з української преси, з сучасних невеликих практичних словників. У цьому навчальному посібнику подано головним...
Topic: український словник
Community Images
image
eye 53
favorite 2
comment 0
Наглядне виконання русифікації.
Topics: русифікація, русский язык, russian, руссификация, russification,...
University of Illinois Urbana-Champaign
texts
eye 112
favorite 2
comment 0
Topic: Історія
78 RPMs and Cylinder Recordings
by Ukrainian Chorus; Alexander Koshetz; Koshetz
audio
eye 104
favorite 2
comment 0
Performer: Ukrainian Chorus Patriotic Song; Ukrainian Choral. Digitized at 78 revolutions per minute. Four stylii were used to transfer this record. They are 3.5mil truncated eliptical, 2.3mil truncated conical, 2.8mil truncated conical, 3.3mil truncated conical. These were recorded flat and then also equalized with Turnover: 250.0, Rolloff: -5.0. The preferred versions suggested by an audio engineer at George Blood, L.P. have been copied to have the more friendly filenames. Matrix number:...
Topics: 78rpm, Choral
Source: 78
78 RPMs and Cylinder Recordings
by Ukrainska Selska Orkestra
audio
eye 231
favorite 2
comment 1
Performer: Ukrainska Selska Orkestra Digitized from a shellac record, at 78 revolutions per minute. Four stylii were used to transfer this record.They are 3.8 mil truncated conical, 2.3 mil truncated conical, 2.8 mil truncated conical, 3.3 mil truncated conical. These were recorded flat and then also equalized with Turnover: 375.0, Rolloff: -12.0. The preferred version suggested by an audio engineer at George Blood, L.P. is the equalized version recorded with the 2.3 mil truncated conical...
( 1 reviews )
Topics: 78rpm, Ethnic
Source: 78
78 RPMs and Cylinder Recordings
by Ukrainska Selska Orkestra
audio
eye 256
favorite 2
comment 1
Performer: Ukrainska Selska Orkestra Digitized from a shellac record, at 78 revolutions per minute. Four stylii were used to transfer this record.They are 3.8 mil truncated conical, 2.3 mil truncated conical, 2.8 mil truncated conical, 3.3 mil truncated conical. These were recorded flat and then also equalized with Turnover: 375.0, Rolloff: -12.0. The preferred version suggested by an audio engineer at George Blood, L.P. is the equalized version recorded with the 2.8 mil truncated conical...
( 1 reviews )
Topics: 78rpm, Ethnic
Source: 78
78 RPMs and Cylinder Recordings
by Ukrainian Chorus; Alexander Koshetz; Lysenko
audio
eye 80
favorite 2
comment 0
Performer: Ukrainian Chorus Historical Song; Ukrainian Choral. Digitized at 78 revolutions per minute. Four stylii were used to transfer this record. They are 3.5mil truncated eliptical, 2.3mil truncated conical, 2.8mil truncated conical, 3.3mil truncated conical. These were recorded flat and then also equalized with Turnover: 375.0, Rolloff: -12.0. The preferred versions suggested by an audio engineer at George Blood, L.P. have been copied to have the more friendly filenames. Matrix number: K...
Topics: 78rpm, Choral
Source: 78
78 RPMs and Cylinder Recordings
by Ukrainian Chorus; Alexander Koshetz; Koshetz
audio
eye 71
favorite 2
comment 0
Performer: Ukrainian Chorus Ballad; Ukrainian Choral. Digitized at 78 revolutions per minute. Four stylii were used to transfer this record. They are 3.5mil truncated eliptical, 2.3mil truncated conical, 2.8mil truncated conical, 3.3mil truncated conical. These were recorded flat and then also equalized with Turnover: 375.0, Rolloff: -12.0. The preferred versions suggested by an audio engineer at George Blood, L.P. have been copied to have the more friendly filenames. Matrix number: K20-A...
Topics: 78rpm, Choral
Source: 78
26
Topics: Ukrainian literature, Ukrainian language
Community Texts
by Amvrosii Metlynsky; Metlinski, Amvrosi Luk'ianovich, 1814-1870
texts
eye 206
favorite 3
comment 0
Amvrosii Metlynsky and other authors such as Izmail Sreznevsky and Mykola Kostomarov published ethnographic materials, native interpretations of Ukrainian history, and collections of folk legends and Cossack chronicles. In 1839, Metlynsky published a collection of poetry called Dumky i pisni ta shche deshcho (Thoughts and Songs and Some Other Things) under his pseudonym Amvrosii Mohyla.
Topics: Folklore, Ukrainian, Ukrainian, українські пісні, Folk songs, Folk songs, Ukrainian,...
University of Toronto - Robarts Library
by Passek, Vadim Vasil'evich, 1807-1842
texts
eye 1,388
favorite 1
comment 0
26
Topic: Russia
University of Toronto - Robarts Library
by IAvornytsky, D. I. (Dmytro Ivanovych), 1855-1940
texts
eye 1,691
favorite 1
comment 0
45 52
Topic: Zaporogians
University of Toronto - Robarts Library
by Hrushevsky, Mykhalo, 1866-1934
texts
eye 746
favorite 1
comment 0
52
University of Toronto - Robarts Library
by Drahomaniv, Mykhalo Petrovych, 1841-1895
texts
eye 546
favorite 2
comment 0
52
Topic: Ukrainian literature
University of Toronto - Robarts Library
by Hrushevsky, Mykhalo, 1866-1934
texts
eye 484
favorite 4
comment 0
26
UNC Libraries Preservation Services
by Vovk, Khvedir, 1847-1918; Hrushevsʹkyĭ, Mykhaĭlo, 1866-1934
texts
eye 285
favorite 1
comment 0
"Militaria" Books, Journals, Handwritten Materials
by Danilevskii, G. P. (Grigorii Petrovich), 1829-1890; André Savine Collection (University of North Carolina at Chapel Hill)
texts
eye 582
favorite 1
comment 0
"S portretom Kvitki, snimkom ego pocherka i domikom Osnovy--T.p
Topics: Kvitka-Osnov'ianenko, H. F. (Hryhorii Fedorovych), 1778-1843, Authors, Ukrainian
Community Texts
texts
eye 490
favorite 1
comment 0
Пантелеймо́н Олекса́ндрович Кулі́ш (*7 серпня 1819, містечко Вороніж, нині Шосткинського району Сумської області — †14 лютого 1897, Мотронівка) — класик української літератури, поет, драматург, фольклорист, етнограф, перекладач, критик, редактор, видавець. Іван Франко називав...
Topics: Україна, література
The Library of Congress
by Berg, Nikolai Vasilevich, 1824-1884
texts
eye 1,276
favorite 2
comment 0
Original songs and Russian translation on opposite pages
Topics: Songs, Ballads, Poetry
Community Texts
texts
eye 406
favorite 4
comment 0
Ivan Uzhevych Grammatica Sclavonica (1643) Іван Ужевич Слов'янська граматика Paris Паризький рукопис Ivan Petrovych Uzhevych (born 1610s, perhaps North Volhynia – after 1645) was a Ruthenian grammarian. From 1637 he studied at Cracow University, then in 1643 he was a student of theology at the Sorbonne, Paris. He wrote a Polish ode on the occasion of the marriage of a certain Aleksander Przyłęcki with Ewa Rupniowa, which was printed in 1641....
Topics: Іван Ужевич, Іван Ужэвіч, Jan Użewicz, Ivan Uzhevych, Grammatica sclavonica,...
University of Toronto - Robarts Library
by Maksimovich, M. (Mikhail), 1804-1873
texts
eye 961
favorite 3
comment 0
26
Topics: Russian literature -- Old Russian History and criticism, Ukrainian literature -- Old Ukrainian...
Community Texts
by Pamva Berynda; Беринда, Памво (Berynda, Pamvо); Беринда Памво
texts
eye 1,113
favorite 11
comment 0
Berynda, Pamva,  b ca 1555–60s near Sambir, d 23 July 1632 in Kyiv. An outstanding Ukrainian lexicographer and poet of the  baroque tradition. His  Leksykon slavenorosskyi i imen tolkovanyie  ( A Slavonic-Ruthenian Lexicon and Explanation of Proper Names, 1627 ; 2nd edn Kuteinsky Monastery, Belarus, 1653 ) grew out of his work as a proofreader and editor with Ukrainian printers, particularly at the press of the  Kyivan Cave Monastery, where he was invited from Lviv in 1616. His...
Topics: Old Ukrainian language, Ukrainian language, українська мова, український...
-
search
favorite 0
University of Toronto - Robarts Library
by Shelukhyn, Serhi, 1864-1938
texts
eye 713
favorite 1
comment 0
26
Topic: Ukraïna (The Ukrainian word)
Community Texts
by Yevgen Timchenko; Тимченко Євген Костянтинович
texts
eye 1,321
favorite 2
comment 0
Тимченко Євген Костянтинович. Русско-Малороссійскій словарь Т. 1. (А - О). - Київ: Друкарня Імператорського Університету Св. Володимира Н.Т. Корчак-Новицького, 1897
Topic: український словник
John and Mary A. Yaremko Foundation
by Afanasiev-Chuzhbynsky, Oleksandr, 1816-1875; Franko, Ivan, 1856-1916
texts
eye 748
favorite 1
comment 0
From the library of Stepan I. Kylymnyk
John and Mary A. Yaremko Foundation
by Ukraïnska akademiia nauk
texts
eye 772
favorite 1
comment 0
"Predruk z Kyïvskoho vydannia 1921. roku"--t.p
Topic: Ukrainian language
John and Mary A. Yaremko Foundation
by Naukove tovarystvo im. Shevchenka
texts
eye 864
favorite 3
comment 0
Photocopy
Topics: Ukrainian language, Ukrainian language
-
search
favorite 0
-
search
favorite 0
University of Toronto - Robarts Library
by Kostomarov, Mykola, 1817-1885; Vozniak, Mykhalo, 1881-1954
texts
eye 728
favorite 2
comment 0
From the library of John Luczkiw
Topic: Messianism, Ukrainian
University of Illinois Urbana-Champaign
by Myroslavsʹkyĭ, K. P; Kotli͡arevsʹkyĭ, Ivan Petrovych, 1769-1838. Natalka Poltavka
texts
eye 88
favorite 2
comment 0
-
search
favorite 0
-
search
favorite 0
John and Mary A. Yaremko Foundation
by Kulish, Pantelemon Oleksandrovych, 1819-1897
texts
eye 2,575
favorite 1
comment 0
t.1. Stikhotovreniia, 1843-1879 gg. -- t.2. Stikhotvoreniia, 1882-1892 gg. -- t.3. Stikhotvoreniia, 1893-1897 gg
John and Mary A. Yaremko Foundation
by Kulish, Pantelemon Oleksandrovych, 1819-1897
texts
eye 1,865
favorite 1
comment 0
t.1. Stikhotovreniia, 1843-1879 gg. -- t.2. Stikhotvoreniia, 1882-1892 gg. -- t.3. Stikhotvoreniia, 1893-1897 gg
John and Mary A. Yaremko Foundation
by Kulish, Pantelemon Oleksandrovych, 1819-1897
texts
eye 3,860
favorite 1
comment 0
t.1. Stikhotovreniia, 1843-1879 gg. -- t.2. Stikhotvoreniia, 1882-1892 gg. -- t.3. Stikhotvoreniia, 1893-1897 gg
-
search
favorite 0
-
search
favorite 0
Columbia University Libraries
by Kostomarov, N. I. (Nikolai Ivanovich), 1817-1885
texts
eye 737
favorite 1
comment 0
Microfilm
University of Illinois Urbana-Champaign
by Kostomarov, N. I. (Nikolaĭ Ivanovich), 1817-1885; Hrinchenko, Borys, 1863-1910
texts
eye 167
favorite 1
comment 0
Translation of: Chernigovka
Topics: Kostomarov, N. I. (Nikolaĭ Ivanovich), 1817-1885, Ukrainian Collection
PIMS - University of Toronto
by Imperatorskoe obshchestvo istori i drevnoste rossskikh (Moscow, Russia)
texts
eye 393
favorite 1
comment 0
Includes index
American Libraries
by Maksimovich, M. (Mikhail), 1804-1873
texts
eye 341
favorite 1
comment 0
Book digitized by Google from the library of Harvard University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Source: http://books.google.com/books?id=xCIEAAAAYAAJ&oe=UTF-8
University of Toronto - Robarts Library
by Petrov, Nikola Ivanovich, 1840-1921
texts
eye 642
favorite 1
comment 0
52
Topic: Ukrainian literature
University of Toronto - Robarts Library
by Petrov, Nikola Ivanovich, 1840-1921
texts
eye 1,129
favorite 1
comment 0
26
Topic: Ukrainian literature
University of Toronto - Robarts Library
by Lukashevich, Platon Akimovich, 1809 ca.-1887
texts
eye 1,068
favorite 2
comment 0
26
Topics: Folk songs, Ukrainian, Dumy, Ukrainian ballads and songs
John and Mary A. Yaremko Foundation
by Sichynsky, Myroslav, 1887-
texts
eye 704
favorite 2
comment 0
From the library of John Luczkiw
Topics: Folk poetry, Ukrainian, Folk songs, Ukrainian