Skip to main content

lun-a Favorites

lun-a Favorites

205
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Favorited
Creator
Українець і москвин: дві протилежності = Ukrainians versus Moscovites (Two Antipodes) / Павло Штепа; Наук.-ідеолог. центр імені Дмитра Донцова. – 3-тє вид. – Дрогобич: Відродження, 2010. – 687 c. – (Постаті та ідеї). ISBN 978-966-538-227-0 У цій книзі Павла Штепи — автора широко відомих в українському світі праць...
Topics: History of Ukraine, Історія України
Чухліб Т. Чи існувала національна самосвідомість у українців у XVII ст.  - 2018. - 35 с.
Topic: History of Ukraine
Folkscanomy Miscellaneous
by Закревський, Микола; Zakrevskiĭ, Nikolaĭ Vasilʹevich, 1805-1871
texts

eye 606

favorite 2

comment 0

Ч. 1. — Закревскій Н.В. Старосвѣтскій бандуриста. Кн. 1. Избранныя малороссійскія и галицкія пѣсни и думы . — Москва: В Унив. тип., 1860. — С. І — 137 . Ч. 2. — Закревскій Н.В. Старосвѣтскій бандуриста. Книга Вторая. Малороссійскія пословицы, поговорки и загадки и галицкие приповѣдки ....
Topics: Старосвѣтскій бандуриста, Українські приказки,...
Folkscanomy Miscellaneous
texts

eye 1,887

favorite 1

comment 0

Journal Ukrainian Language
Topics: Ukrainian language, Українська мова
Folkscanomy Miscellaneous
by Масенко Л.Т.; Кубайчук В.П.; Демська-Кульчицька О.М.
texts

eye 1,143

favorite 4

comment 0

Українська мова у XX сторіччі - історія лінгвоциду. Документи і матеріяли / За ред. Л. Масенко. - К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. — 399 с. — ISBN 966-518-314-1. У збірнику вміщено документи і матеріали, що стосуються мовної політики радянського керівництва на теренах...
Topics: Ukrainian language, історія української мови, лінгвоцид,...
Folkscanomy Miscellaneous
by Сперанський Михайло Несторович (1863–1938)
texts

eye 191

favorite 2

comment 0

Сперанский М. Н. Малорусская песня в старинных русских печатных песенниках // Этнографическое обозрение. — 1909. — № 2—3. — Кн. 81—82. — С. 120—144 .
Topics: Історія української пісні, українські пісні,...
Folkscanomy Miscellaneous
texts

eye 171

favorite 2

comment 0

Чулков М.Д. Новое и полное собрание российских песен. Часть 4. — М.: Университетская типография Н. Новикова. 1780. — 184 с. Українські пісні : № 132. Та під вишнею, під черешнею... 118 . № 137. Била жінка мужика ... 123 № 140. Ой за вьяром дудка лежить... 126 № 142. Мандровала пахоля...  127 № 143....
Topics: Folklore, Folk songs, Ukrainian, Song book, Russian folk songs, Folklore, Ukrainian, Folklore,...
Folkscanomy Miscellaneous
by Супрун-Яремко Н.О.
texts

eye 419

favorite 2

comment 0

Супрун-Яремко Н. О. Українці Кубані та їхні пісні : Монографія. — К.: Муз. Україна, 2005. — 784 с.
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, notes, українські пісні, Кубань,...
Folkscanomy Miscellaneous
by Василенко З.; Гордійчук М.; Гуменюк А.; Правдюк О.; Ященко Л.
texts

eye 134

favorite 2

comment 0

Українське народне багатоголосся. Збірник пісень / Заг. ред. М. Гордійчука; Упор. Зінаїда Василенко, Михайло Гордійчук, Анатолій Гуменюк, Олександр Правдюк, Леопольд Ященко – Київ: Мистецтво, 1963. – 538 с., нот. У збірнику переважають записи 1952-60-х рр., зроблені співробітниками...
Topics: Folk songs, Ukrainian, Folklore, Folklore, Ukrainian, Ukrainian folk songs, notes,...
Folkscanomy Miscellaneous
by Дей О.І.; Марченко М.Г.; Гуменюк А.І.
texts

eye 1,462

favorite 4

comment 0

Жартівливі пісні (родинно-побутові)  / Упорядники О. І. Дей, М. Г. Марченко (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Київ. Наукова думка. 1967. — 798 с. «Жартівливі пісні» — сьома книга в серії «Українська  народна творчість». До збірки ввійшли жартівливі пісні  родинно-побутового...
Topics: Folklore, Folk songs, Ukrainian, Folklore, Ukrainian, Ukrainian folklore, українські...
Folkscanomy Miscellaneous
texts

eye 206

favorite 4

comment 0

Перлини української народної пісні. Пісенник / Упорядник Микола Гордійчук. — Київ: Музична Україна, 1991. — 382 с.
Topics: Folklore, українські пісні, фольклор, український...
Михайло Возняк. Матеріали до історії української пісні і вірші.  Тексти й замітки .  –  I.  / «Українсько-руський архів» Т. ІХ.  –  Львів, НТШ, 1913 р. Михайло Возняк. Матеріали до історії української пісні і вірші .  –   II /  Українсько-руський архів,  Т. Х.  –  Львів: НТШ, 1914....
Topics: Folklore, Історія української пісні, українські пісні,...
Folkscanomy Miscellaneous
by Махновець Л.Є.
texts

eye 274

favorite 2

comment 0

Давній український гумор і сатира / упоряд. Л. Є. Махновець. – К. : Держлітвидав, 1959. – 496 с.
Topics: українська поезія, українські пісні, українські...
Folkscanomy Miscellaneous
by Фік Б.Н.
texts

eye 171

favorite 3

comment 0

Українські страви / Упорядник Фік Б. Н. — Харків : Світовид, 2002. — 256 с. Зміст : З історії розвитку української кухні ... 3 ЇЖА І ЗДОРОВ’Я Харчові речовини та їхні значення для людини ... 7  Продукти і кулінарні вироби ... 10  Молоко і молочні страви ... 12 М’ясо й риба ... 12 Про жирну...
Topics: Cuisine, Українська кухня, Ukrainian cuisine, Українські страви,...
Folkscanomy Miscellaneous
by Гребінка Є.П.; Боровиковський Л.; Квітка-Основ'яненко Г.Ф.; Котляревський І. П.; Kotliarevsky, Ivan Petrovych, 1769-1838; Котляревський, Іван; Забіла В.М.; Panteleimon Kulish; Куліш Пантелеймон Олександрович; Писаревський П.С.; Кореницький Порфирій; Шерепера С.
texts

eye 140

favorite 3

comment 0

Гребінка Є.П. Ластовка. Сочинения на малороссийском языке. — СПб.: Тип. Имп. Российской Академии, 1841. — 388 с.
Topics: збірка, оповідання, повісті, вірші, українські пісні,...
Folkscanomy Miscellaneous
by Головацький Яків Федорович (1814—1888); Yakub Holovatsky; Holovatsky, IAkiv Fedorovych, 1814-1888
texts

eye 798

favorite 2

comment 0

Народные песни Галицкой и Угорской Руси: в 3 ч. / собрал Я. Ф. Головацкий. – Москва : Изд. Имп. О-ва Истории и Древностей Рос. при Моск. Ун-те, 1878. Ч. 1 : Думы и думки . – 1878. – 388 с. Ч. 2 : Обрядные песни . – 1878. – 841 с. Ч. 3 : Разночтения и дополнения . – 1878. Отд-ние 1 Думы и думки. – 1878. – 523 с.
Topics: українські пісні, Українські думи, Dumy, щедрівки,...
Folkscanomy Miscellaneous
by Кауфман Л. (упоряд.)
texts

eye 48

favorite 2

comment 0

Кауфман Л. Дівчина з легенди. Маруся Чурай. — К.: Дніпро, 1974. — 107 с.
Topics: українські пісні, Маруся Чурай
Folkscanomy Miscellaneous
by Шубравська М.М.
texts

eye 431

favorite 3

comment 0

Весільні пісні / Упоряд. М. М. Шубравська [Серія: Бібліотека української усної народної творчості]. — Київ: Дніпро, 1988. — 476 с. До збірника ввійшли кращі зразки українських весільних обрядових пісень, записаних у різних регіонах України за період з другої половини ХІХ...
Topics: Folklore, українські пісні, весілля, етнографія, Ethnography,...
Folkscanomy Miscellaneous
by Дей О.І.; Ясенчук А.Ю.; Іваницький А.І.
texts

eye 192

favorite 3

comment 0

Чумацькі пісні / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського; Упоряд. О. І. Дей, А. Ю. Ясенчук  (тексти), А. І. Іваницький (мелодії), голова редкол. О. І. Дей та ін. – Київ: Наукова думка, 1976. – 542 с. : ноти, 4 арк. ілюстр.– (Українська народна творчість)....
Topics: Folklore, notes, чумацькі пісні, український фольклор,...
Ходить сонко по вулиці. Українські народні колискові пісні: пісенник / Упоряд. Шевчук О. (упорядн.). - Київ: Музична Україна, 1988. - 156 с. Особливим видом пісенної творчості українців є колискові народні пісні. Ці пісні сповнені любові, позитивних емоцій, яскраво змальовують...
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Folk songs, Ukrainian, Lullaby, колискові пісні,...
Folkscanomy Miscellaneous
by Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine); Франко І.; Franko, Ivan, 1856-1916
texts

eye 245

favorite 3

comment 0

Етноґрафічний збірник. Видає Етнографічна Комісія Наукового Товариства імені Шевченка. Т. V. Виданий під редакцією д-ра Івана Франка. - Львів : З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка під зарядом К. Беднарского, 1898.
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, Ethnology, incantations, Ukranian incantations, adage,...
Folkscanomy Miscellaneous
texts

eye 107

favorite 2

comment 0

Бугера І. Українське весілля на Лемківщині . - Львів: На сторожі, 1936. - 70 с. У фольклорно-етнографічному виданні містяться описи весільних обрядів, поширених на Лемківщині.
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, українське весілля,...
Folkscanomy Miscellaneous
texts

eye 111

favorite 3

comment 0

Женская доля по малороссійским песням. Очерк из малороссійской поэзіи А. Боровиковскаго .-СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1879. – 64 с.
Topics: Folklore, українські пісні, український фольклор, Folk songs,...
Folkscanomy Miscellaneous
by Баккалінський А.Я.
texts

eye 119

favorite 6

comment 0

Український співаник. 100 пісень з нотами / улаштував Б. Арсень [А. Я. Баккалінський]. – Одесса : Тип. и Хромолит. Е. И. Фесенко, 1904. Вип. 4. – 132, ІІІ с. Укладач збірника – Б. Арсень, це псевдонім українського поета і фольклориста Арсена Якимовича Баккалінського (1880-1921). Обкладинка...
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, notes, українські пісні, український...
Folkscanomy Miscellaneous
by Цертелєв Микола Андрійович
texts

eye 131

favorite 2

comment 0

Цертєлєв Н. Опыт собрания старинных малороссийских песен . — Санктпетербург: В тип. Карла Крайя, 1819.
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ukrainian folk songs, українські пісні,...
Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / За наук. ред. В. Василенка, М. Антонович. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2013. – 360 с. ISBN: 978-966-518-610-6 У спільному проекті кафедри міжнародного права і Центру міжнародного захисту...
Topics: Holodomor, genocide, crime of genocide, legal assessment, communism, Kremlin, Голодомор...
Folkscanomy Miscellaneous
by Потебня Олександр Опанасович; Шевельов Юрій
texts

eye 233

favorite 2

comment 0

— Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, 1992. — 155 с. Зміст Передмова.  .  . 5   Юрій Шевельов — Олександер Потебня і українське питання.  .  . 7   Олександер Потебня   Автобиография Александра Потебни.  .  . 49   Аспекты культурной и политической программы Потебни в...
Topics: мовознавство, українська мова, педагогіка,...
Folkscanomy Miscellaneous
by Єфремов С.; Єфремов Сергій Олександрович; IEfremov, Serhi, 1876-1939
texts

eye 138

favorite 2

comment 0

Зміст: Передмова.  Загальні уваги до історії українського письменства  ...3 Доля українського народу й письменства. — Вага українського письменства. — Оцінка літературних фактів. — Естетичний принцип у письменстві. — Бібліографічний принцип. — Провідні ідеї в історії...
Topics: історія української літератури, літературознавство
Library Genesis - Open
texts

eye 75

favorite 2

comment 0

Topic: Літературознавство
Див. : Лексис с толкованием Словенских мов просто. С предисловием Д. Чл. о. Архимандрита Амфилохия ...1-18
Topics: Лексисъ съ толкованіемъ словенскихъ мовъ просто,...
Древние памятники русского письма и языка (X-XIV веков) : Общее поврем. обозрение с палеогр. указаниями и выписками из подлинников и из древних списков / Труд И. Срезневского. - 1-е изд. - Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1863. - [4], 299 с.; 35.  Приложение. Снимки с памятников / Труд И....
Topics: літературознавство, Срезневський Ізмаїл Іванович,...
Folkscanomy Miscellaneous
by Сомов О.М.; Иноземцов П.И.; Петров И.М.; Байский Порфирий; Петерс, в Лит. Линдрота; Срезневский И.И.; Основьяненко Грыцько; Гребёнкин Е.П.; Котляревский И.П.; Барсицкий А.И.
texts

eye 134

favorite 1

comment 0

Утренняя Звезда. Книги 1 и 2 : собрание статей в стихах и прозе . – Харьков: в Университетской типографии, 1833. – [310] с. : грав, мал., 4 л. нот. Короткий огляд (реферат): Утренняя звезда. Собрание статей в стихах и прозе. Книжка 1. – Xарьков, 1833. – На звороті тит. л.: Москва : В типографии...
Topic: збірка
Folkscanomy Miscellaneous
by Чубинський Павло Платонович (1839 —1884)
texts

eye 498

favorite 2

comment 0

Том 5 : Песни любовные, семейные, бытовые и шуточные  / изд. под наблюдением Н. И. Костомарова. – Санкт-Петербург: Тип. Майкова. – 1874.  – XXV, 1209 c. П’ятий том репрезентує зібрання українських народних пісень, згрупованих за кількома загальними розділами (любовні, сімейні,...
Topics: Труды этнографическо-статистической экспедиции в...
Folkscanomy History: Books of a Historical Nature
by Гринчишин Д. Г.; Худаш М. Л.; Керста Р. Й.; Полюга Л. М.; Керницький І. М.; Карпова В. Л.; Єдлінська У. Я.
texts

eye 1,992

favorite 3

comment 0

Словник староукраїнської мови XIV — XV ст.: У 2 т. / Укл.: Д. Г. Гринчишин, У. Я. Єдлінська, В. Л. Карпова, І. М. Керницький, Л. М. Полюга, Р. Й. Керста, М. Л. Худаш. — К.: «Наукова думка», 1977-1978. — Т. 1 — 2.  Т. 1 : А — М (5701 слів)   Ред. тому: Л. Л. Гумецька, І. М. Керницький. — К.: «Наукова думка», 1977. —...
Topics: Dictionary of Old Ukrainian, Linguistics, History of Ukrainian Language, Ukrainian language, Old...
Folkscanomy History: Books of a Historical Nature
by Максим Горький
texts

eye 62

favorite 2

comment 0

Максим Горький . О русском крестьянстве . - Берлин: Изд-во И.П. Ладыжникова, 1922.
Topics: история россии, російське буття, history of russia
Folkscanomy Miscellaneous
texts

eye 522

favorite 2

comment 0

Атлас української мови / Гол. ред. колегії І. Г. Матвіяс. – К.: Наук. думка, 1984–2001. Т. 1 : Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі. Т. 2 : Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі. Т. 3 : Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі.
Topics: українська мова, Ukrainian language
Folkscanomy Miscellaneous
texts

eye 347

favorite 3

comment 0

Дохристиянські вірування українського народу : історично-релігійна монографія / Митрополит Іларіон (І. Огієнко). – Київ: Обереги, 1992.
Topic: етнографія
Folkscanomy Miscellaneous
texts

eye 117

favorite 2

comment 0

Русь і варяги : Історико-етимологічне дослідження. — К.: Довіра, 2006. — 119 с. — ISBN 966-507-205-6. У монографії викладено нову концепцію походження назв Русь і варяги. Заперечується скандинавське походження цих назв і обґрунтовується положення, що обидві назви виникли в середовищі...
Topics: name of Rus', History of Rus', Kievan Rus', Old Rus', History of Ukraine, Dnieper Rapids,...
Кусайкіна Н. Твоя країна - Україна. Енциклопедія українського народознавства. — Харків : ВД "Школа", 2009. — 513 с. Пропонована книжка у стислій формі розповідає про календарні свята та обряди, сімейну обрядовість, народні знання та світоглядні уявлення, давні дайбозькі —...
Topics: Ethnography, Енциклопедія, етнографія, українські пісні,...
Folkscanomy: Encyclopedias and Compendiums of Knowledge
by Левенець Ю.; Шаповал Ю.
texts

eye 1,726

favorite 3

comment 0

Політична енциклопедія . Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — 808 с.  ISBN 978-966-611-818-2.   Це перше в Україні енциклопедичне видання, покликане створити всебічне та ґрунтовне уявлення про стан сучасної політичної науки,...
Topics: політична енциклопедія, Українська Енциклопедія,...
Folkscanomy History: Books of a Historical Nature
by Крип’якевич, Іван; Бутич І.
texts

eye 689

favorite 3

comment 0

Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657 / Упорядн.: І. Крип’якевич, І. Бутич; Ред. кол.: В. Смолій (голова), Г. Боряк, І. Бутич, Л. Гісцова, Я. Дашкевич, Ю. Мицик, В. Остапчук, П. Сохань, В. Степанков, Ф. Шабульдо, Ф. Шевченко, М. Шпаковатий, Н. Яковенко. НАН України. Інститут історії...
Topics: History of Ukraine, Old Ukrainian language, універсали українських...
Folkscanomy Miscellaneous
by Panteleimon Kulish; Куліш Пантелеймон Олександрович
texts

eye 460

favorite 5

comment 0

Пантелеймон Куліш. Граматка . 1857. У пропонованій книжці представлено український буквар (читанка) П.Куліша, надрукований у 1857р. в Петербурзі. «Граматка» П. Куліша стала першим букварем, із котрого українці в підросійській Україні могли навчатися рідною мо­вою. Наслідуючи...
Topics: Ukrainian language, українська мова, Panteleimon Kulish, буквар,...
Community Texts
by Котляревський Іван Петрович
texts

eye 28

favorite 3

comment 0

Виргиліева Энеида на малороссійскій языкъ преложенная И. Котляревскимъ. Вновь исправленная и дополненная противу прежнихъ изданій. — Санктпетербургъ, въ медицинской типографіи, 1809 года. Увѣдомленіе. Энеида на Малороссійскій языкъ мною преложенная, въ 1798 и 1808 годахъ была...
Topics: Ukrainian poetry, poetry, Dictionary, Ukrainian language, Енеїда...
Яворницький Д. І. Нариси з історії запорізьких козаків і Новоросійського краю (1889)
Topics: History of Ukraine, козаки, Vkrania quæ et Terra Cosaccorum, Історія України,...
Library Genesis - Open
texts

eye 140

favorite 2

comment 0

Подробный атлас Российской Империи с планами главных городов, состоящий из 70 карт
Folkscanomy: Encyclopedias and Compendiums of Knowledge
by Гродзінський А.М.; Лебеда А.П.; Джуренко Н.І.; Ісайкіна О.П.
texts

eye 651

favorite 3

comment 0

Гродзінський А.М. (Відп. ред.). Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник . — К.: Видавництво «Українська Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, Український виробничо-комерційний центр «Олімп», 1992. — 544 с.: іл. — ISBN 5-88500-055-7. У довідковому виданні, розрахованому на лікарів і широке...
Topics: травництво, Українська Енциклопедія, Енциклопедія,...
Folkscanomy: Encyclopedias and Compendiums of Knowledge
by Русанівський В.М.; Тараненко О.О.; Зяблюк М.П.; Карпіловська Є.А.; Вихованець І.Р.; Гриценко П.Ю.; Єрмоленко С.Я.; Задунайська Л.М.; Клименко Н.Ф.; Мельничук О.С.; Німчук В. В.
texts

eye 3,943

favorite 7

comment 0

Українська мова: Енциклопедія  / НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови; редкол.: В. М. Русанівський (співголова), О. О. Тараненко (співголова), М. П. Зяблюк та ін. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2004. — 824 с. :...
Topics: Українська Енциклопедія, Енциклопедія, мовознавство,...
Folkscanomy Miscellaneous
by Безусенко Л. М.
texts

eye 112

favorite 4

comment 0

Українська національна кухня. — (Кулінарія).
Topic: Українська кухня
Ідейний задум видання "Україна - козацька держава" втілювався шляхом фотофіксацій та зібрання величезного масиву предметів матеріальної культури козацької доби, розпорошених не лише по Україні, а й по всьому світу. Для реалізації ідеї необхідно також було...
Topics: Україна, історія, козаки, cossacks
Folkscanomy History: Books of a Historical Nature
by Багалій Дмитро Іванович (1857 — 1932)
texts

eye 252

favorite 3

comment 0

«Історія Слобідської України»  — історична праця Дмитра Івановича Багалія. Книга обіймає широке коло історико-географічних, соціально-економічних і культурних питань розвитку Слобідської України — від заселення краю до початку XX ст. Джерельна база книги досить...
Topics: Слобідська Україна, Слобожанщина, History of Ukraine, історія,...
Folkscanomy Miscellaneous
by Альхабаш О.А.
texts

eye 59

favorite 2

comment 0

Альхабаш О.А. Борщі . — Харків: Аргумент Принт, 2015. — 44 с.
Topics: Cuisine, Ukrainian cuisine, Borscht, Борщ, Українська кухня, холодник,...
Folkscanomy Miscellaneous
by Безусенко Л. М.
texts

eye 752

favorite 2

comment 0

Українська національна кухня — книга кулінарних рецептів для широкого кола читачів. У книжці наведено велику кількість рецептів традиційних і оригінальних страв української національної кухні з описом сучасних раціональних способів їх готування. Безусенко Л.М....
Topics: Cuisine, Ukrainian cuisine, Українська кухня, салати, закуски,...
Folkscanomy Miscellaneous
texts

eye 21,449

favorite 5

comment 0

Великий тлумачний словник сучасної української мови є універсальним довідником із сучасної української мови. В ньому об'єднано академічну повноту мовної лексики з лаконічною формою однотомного видання. Словник містить близько 250 тис. слів і словосполучень, у тому числі...
Topics: український словник, тлумачний словник, Українська...
Folkscanomy Miscellaneous
texts

eye 76

favorite 4

comment 0

Аркушин Г.Л. Словник західнополіських говірок. У 2-х т.  Т . 1 : А - Н . - Луцьк:  Ред.-вид. відд. "Вежа" Волин, держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. -  XXIV + 354 с.  ISBN 966-600-007-5. (у двох томах)  ISBN 966-600-010-5 (том 1)  Т . 2 : О - Я . - Луцьк : Ред.- вид. відділ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі...
Topics: Dictionary, Український словник, Західнополіський говір,...
Об языке евреев, живших в древнее время на Руси и о славянских словах, встречаемых у еврейских писателей / [Соч.] А.Я. Гаркави. - Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1865. - 65 с. В X веке ... 23 В XI веке ... 24 В XII веке ... 26 В XIII веке ... 29 В XIII же или в XIV веке ... 36 В XV веке ... 36 В XVI веке ... 39 В XVII...
Topics: Old Ukrainian language, Староукраїнська мова, Мовознавство
Сборник сведений о Полтавской губернии: с картой губернии и планом г. Полтавы / сост. А. В. Богданович. – Полтава: Тип. Губерн. Правления, 1877. — 283 с. ОГЛАВЛЕНИЕ Предисловие. ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ... 1 ГЕОГРАФИЯ И СТАТИСТИКА ... 35 ОПИСАНИЕ ПО УЕЗДАМ : Полтавский ... 72 Зеньковский...
Topics: Полтавщина, Poltava Governorate, Poltava, Ethnography, Folklore, Ukrainian, Ukrainian...
Folkscanomy Miscellaneous
by Шалімов С.А.; Лисенко В.А.; Вересюк О.І.
texts

eye 340

favorite 10

comment 0

Introduction ... 11 Cold Dishes and Hors D’oeuvres... 15  Cabbage, Carrot, Apple and Green Pepper Salad... 17  Carrot and Green Pea Salad... 19  Radish and Egg Salad... 21  Stuffed Tomatoes or Cucumbers... 23  Herring a la Kiev... 25  Zander in Aspic... 27 Stuffed Zander Under Mayonnaise... 29 Fish Rolls... 31  Meat Roll with Egg... 31  Jellied Veal Roll... 35  Turkey Roll... 37  Jellied Chicken... 39  Transcarpathian Salad... 41  Festive Chicken Paste... 43  Cold Stuffed...
Topics: Cuisine, Ukrainian cuisine, Українська кухня, Cookery, Ukrainian, Chicken Kiev,...
Folkscanomy Miscellaneous
by Lotish V.A.; Shalimov S.A.; Лотиш В.А.; Шалімов С.А.
texts

eye 286

favorite 7

comment 0

A variety of foods, their successful combination and careful processing has brought popularity to the Ukrainian cuisine. Traditional dishes (borsch, vareniki, meat rolls) and newly concocted national dishes (salads, poultry, Chicken Kiev) are examples.  This booklet should help anybody interested indiscovering the secrets of making these delicious Each recipe here is planned for 4 to 5 individual looking dishes, servings. Лотыш В.А., Шалимов С.А. Украинские блюда...
Topics: Cuisine, Ukrainian cuisine, Cookery, Ukrainian, Chicken Kiev, Borscht, Завиванець,...
Folkscanomy Miscellaneous
by Сумцов Н.Ф.; Сумцов Микола Федорович (1854 – 1922); Sumtsov, N. F. (Nikola Fedorovich), 1854-1922
texts

eye 154

favorite 4

comment 0

Сумцов Н. Ф. Пожелания и проклятия (Преимущественно малорусские) . - Харьков: Тип. Губерн. правл., 1896.
Topics: incantations, Ukranian incantations, Українські замовляння,...
Folkscanomy Miscellaneous
by Москаленко М.Н.
texts

eye 482

favorite 5

comment 0

Москаленко М.Н . Українські замовляння . — Київ: Дніпро, 1993. — 307 с. До книги увійшли найцінніші і найдосконаліші тексти української магії, народних чаклунських дійств.  Цей найменш вивчений шар української словесності сягає своїм корінням у найглибшу язичницьку давнину,...
Topics: incantations, Українські замовляння, замовляння,...
Folkscanomy Miscellaneous
by Павловський Олексій Павлович; Pavlovskyi Oleksii Pavlovych (1773 — 1822)
texts

eye 227

favorite 3

comment 0

ГРАММАТИКА МАЛОРОССІЙСКАГО НАРѢЧІЯ , или Грамматическое показаніе существеннѣйшихъ отличій, отдалившихъ Малороссійское нарѣчіе отъ чистаго Россійскаго языка, сопровождаемое разными по сему предмѣту замѣчаніями и сочиненіями. Сочин. Ал. Павловскій. ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ....
Topics: Ukrainian language, Grammar, Old Ukrainian language, Dictionary, Ukrainian names,...
Folkscanomy Miscellaneous
texts

eye 673

favorite 4

comment 0

Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України / В. В. Лучик; відп. ред. В. Г. Скляренко. — К.: ВЦ «Академія», 2014. — 544 с. – ISBN 978-966-580-454-3. Рекомендовано до друку вченими радами: Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України; Національного університету...
Topics: український словник, Україна (назва), name of Ukraine,...
Folkscanomy Miscellaneous
texts

eye 930

favorite 3

comment 0

Янко, Микола Тимофійович . Топонімічний словник України : словник-довідник / М. Т. Янко; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ: Знання, 1998. – 432 с. ISBN 5-7707-9443-7. Рекомендовано Міністерством освіти України. Топонімічний словник України містить найголовніші назви міст, районню...
Topics: український словник, name of Ukraine, Україна (назва),...
Folkscanomy Miscellaneous
by Йов (Борецький); Захарія Копистенський; Єлисей Плетенецький; Беринда Памво
texts

eye 148

favorite 4

comment 0

Анфологіон . – Київ: Друкарня Києво-Печерської лаври, 1619. – 1048 с. АНФОЛОГІОН (Антологіон, Трефологій, Цветослов, Цвітна мінея, Святкова мінея) – збірка текстів святкових служб православної церкви на всі свята року (див. Богослужбові книги в православ'ї). До 17 ст. існував у...
Topics: стародруки, Pamwo, Berynda, Йов (Борецький), Захарія...
Німчук В. В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови  / АН України, Ін-т укр. мови. — Київ: Наукова думка, 1992. — 412 с. — ISBN 5-12-000639-6. У монографії досліджуються походження і розвиток масиву давньоруської лексики для позначення предметів і явищ навколишнього...
Topics: Linguistics, History of Ukrainian Language, Ukrainian language, Old Ukrainian language,...
Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932–1933 років в Україні в документах ҐПУ–НКВД / Упор.: В. Борисенко, В. Даниленко, С. Кокін та ін. –  К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 604 с.
Topics: Holodomor, genocide, Kremlin, communism, Голодомор 1932-1933
Folkscanomy Miscellaneous
texts

eye 495

favorite 4

comment 0

Грамматика малороссийского наречия, или грамматическое показание существеннейших отличий, отдаливших малоросское наречие от чистого российского языка, сопровождаемое разными по сему предмету замечаниями и сочинениями. - СПб, в Типографии В. Плавильщикова, 1818 года. -...
Topics: Grammar, історія української мови, Old Ukrainian language,...
Folkscanomy Miscellaneous
by Котляревський Іван Петрович
texts

eye 139

favorite 4

comment 0

Котляревський І. П . Енеида . — СПб: Иждивеніем М. Парпуры, 1798. СОБРАНІЕ МалороссійскихЪ словЪ содержащихся вЪ ЭнеидѢ / Українсько-російський словник.
Topics: Енеїда (Котляревський), жива народна мова,...
Folkscanomy Miscellaneous
by Войцехович Іван
texts

eye 201

favorite 3

comment 0

Войцехович И. Собрание слов малороссійскаго нарѣчія // Труды Общества любителей российской словесности при Москов. ун-те., 1823. Кн. 2. – С. 284-326 1173 слова. Перший самостійний українсько-російський словник. Рецензії: Галас. Б. Ф.С. Шимкевич як лексикограф і українське...
Topics: Українсько-російський словник, Общество любителей...
Украинский вестник на 1816 год . Книжка десятая. Месяц октябрь. Харьков : В Университетской типографии, 1816. Содержание 10 й книжки.   I. Науки и Искуство.   1. Об Истории ... 3  2. О древнем Турьем роге ... 28  3. Отрывки Писемъ из Малороссии Левшина ... 32  II. Живописная проза.  1. Еще...
Topics: Украинский вестник, Харків, Харківщина, Україна
Чучка П. П.  Слов'янські особові імена українців: історико-етимологічний словник. - Ужгород: Ліра, 2011. - 432 с.  ISBN 978-617-596-041-7  Пропонована праця становить доступний виклад історії особових імен українців та їх предків з посиленою увагою до імен давніших часів, за яких особові...
Topics: ukrainian names, Українські імена
Folkscanomy Miscellaneous
texts

eye 5,199

favorite 3

comment 0

Записки Наукового товариства імені Шевченка. Томи 188-234 (1953-2001)
Topic: ЗНТШ
Доцяк В.С. Технологія приготування їжі з основами товарознавства продовольчих товарів: підручник для проф.-техн. навч. закл. — Київ: Наш час, 2014. — 400 с. — ISBN 978-617-713-09-5. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. У підручнику подано товарознавчо-технологічну...
Topics: Cuisine, Ukrainian cuisine, Українська кухня, класифікація страв,...
Український історичний журнал. - Київ. - 1957-2020.
Topics: УІЖ, History of Ukraine, Історія України
Від рослини — до людини: Розповідь про лікувальні та лікарські рослини України / І. Носаль ; За ред. О. М. Марсюка. — К. : Веселка, 1992. — 606 с. — ISBN 5-301-01436-6 Книга являє собою своєрідну енциклопедію рослинного світу України. Нариси розповідають про використання трав, кущів, дерев...
Topics: рослини, травництво, Traditional medicine
American Libraries
by Maksimovich, M. (Mikhail), 1804-1873
texts

eye 428

favorite 1

comment 0

Book digitized by Google from the library of Harvard University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Source: http://books.google.com/books?id=xCIEAAAAYAAJ&oe=UTF-8
American Libraries
by Maksimov, S. (Sergeĭ), 1831-1901
texts

eye 519

favorite 1

comment 0

Book digitized by Google and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Topics: Manners and customs, Travel, Soviet Union -- Social life and customs, Soviet Union -- Description...
Source: http://books.google.com/books?id=XssKAAAAIAAJ&oe=UTF-8
American Libraries
by Mikhail Petrovich Pogodin, Stepan Ivanovich Ponomarev , Mikhail Maksimovich
texts

eye 464

favorite 1

comment 0

Book digitized by Google and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Source: http://books.google.com/books?id=vaEKAAAAIAAJ&oe=UTF-8
American Libraries
by Maksimov, S. (Sergeĭ), 1831-1901
texts

eye 464

favorite 1

comment 0

Book digitized by Google and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Topics: Manners and customs, Travel, Soviet Union -- Social life and customs, Soviet Union -- Description...
Source: http://books.google.com/books?id=nsIKAAAAIAAJ&oe=UTF-8
University of Toronto - Robarts Library
by IAvornytsky, D. I. (Dmytro Ivanovych), 1855-1940
texts

eye 1,794

favorite 1

comment 0

45 52
Topic: Zaporogians
University of Toronto - Robarts Library
by Petrov, Nikola Ivanovich, 1840-1921
texts

eye 1,258

favorite 1

comment 0

26
Topic: Ukrainian literature
University of Toronto - Robarts Library
texts

eye 1,567

favorite 1

comment 0

From the library of John Luczkiw
Topics: Folk songs, Ukrainian, Carols, Ukrainian
University of Toronto - Robarts Library
by Kulish, Pantelemon Oleksandrovych, 1819-1897
texts

eye 1,833

favorite 1

comment 0

26
Topics: Folk literature, Ukrainian, Folk songs, Ukrainian
University of Toronto - Robarts Library
by Shelukhyn, Serhi, 1864-1938
texts

eye 787

favorite 1

comment 0

26
Topic: Ukraïna (The Ukrainian word)
PIMS - University of Toronto
by Imperatorskoe obshchestvo istori i drevnoste rossskikh (Moscow, Russia)
texts

eye 445

favorite 1

comment 0

Includes index
Topics: Soviet Union -- History -- Periodicals, Soviet Union -- Antiquities -- Periodicals, Soviet Union --...
University of Toronto - Robarts Library
by Hrinchenko, Borys, 1863-1910
texts

eye 3,543

favorite 1

comment 0

At head of title: Boris Hrinchenko
Topic: Ukrainian language
University of Toronto - Robarts Library
by Petrov, Nikola Ivanovich, 1840-1921
texts

eye 684

favorite 1

comment 0

52
Topic: Ukrainian literature
78 RPMs and Cylinder Recordings
by Vasiliy S. Varshavsky
audio

eye 57

favorite 1

comment 0

Performer: Harmonica Orchestra under the direction of V(asiliy) S. Varshavsky, Moscow (Оркестръ Гармоній подъ упр. В. С. Варшавского) Matrix number: X8444 Catalog number: Syrena Grand Record 8444 (10-inch 78 rpm record) Runout: X8444 Content: Малороссійскій Козачекъ (съ крикомъ) = Malorossiiskiy Kozachek = Ukrainian Little Cossack (with screaming) Recorded ca. 1909. Notes The recording on the other side of this disc:...
Topics: 78rpm, Ethnic, Ukrainian
Topic: Історія
University of Illinois Urbana-Champaign
by Kostomarov, N. I. (Nikolaĭ Ivanovich), 1817-1885; Hrinchenko, Borys, 1863-1910
texts

eye 227

favorite 1

comment 0

Translation of: Chernigovka
Topics: Kostomarov, N. I. (Nikolaĭ Ivanovich), 1817-1885, Ukrainian Collection
University of Toronto - Robarts Library
by Passek, Vadim Vasil'evich, 1807-1842
texts

eye 1,493

favorite 1

comment 0

26
Topic: Russia
John and Mary A. Yaremko Foundation
by Ukraïnska akademiia nauk
texts

eye 846

favorite 1

comment 0

"Predruk z Kyïvskoho vydannia 1921. roku"--t.p
Topic: Ukrainian language
Folkscanomy Miscellaneous
texts

eye 983

favorite 1

comment 0

 Петро Іванович Терпило, Пилип Іванович Терпило . Словник росiйсько-украïнський . - Київ, Друкарня Iвана Васильченко, 1918. - 312 стор. 5-те видання російсько-українського словника було зроблено у розпалі російської революції і громадянської війни. Видання містить як побутову...
Topics: Російсько-український словник, український словник,...
John and Mary A. Yaremko Foundation
by Kulish, Pantelemon Oleksandrovych, 1819-1897
texts

eye 2,728

favorite 1

comment 0

t.1. Stikhotovreniia, 1843-1879 gg. -- t.2. Stikhotvoreniia, 1882-1892 gg. -- t.3. Stikhotvoreniia, 1893-1897 gg
John and Mary A. Yaremko Foundation
by Kulish, Pantelemon Oleksandrovych, 1819-1897
texts

eye 2,024

favorite 1

comment 0

t.1. Stikhotovreniia, 1843-1879 gg. -- t.2. Stikhotvoreniia, 1882-1892 gg. -- t.3. Stikhotvoreniia, 1893-1897 gg
Internet Archive Books
by Sreznevski, I. I. (Izmail Ivanovich), 1812-1880
texts

eye 509

favorite 2

comment 0

Includes bibliographical references
Topics: Folk songs, Ukrainian, Zaporozhians, Dumy, Ukrainian
Music Archive at the Museum of Russian Culture, San Francisco
by Ukrainian National Quartet (Joseph Davidenko (tenor), K. Schit (vocalist), Petro Ordynsky (baritone), Mr. Pavlovsky (vocalist))
audio

eye 30

favorite 1

comment 0

24-bit/192kHz digitization by the Museum of Russian Culture, San Francisco as part of a project funded by the National Recording Preservation Foundation. Project Team: Emma George, Emma Giventer-Braff, Anna Gourley, and Ryan Gourley (team lead). Title Name: The Hazelnut Tree Rustled Artist(s): Ukrainian National Quartet (Joseph Davidenko (tenor), K. Schit (vocalist), Petro Ordynsky (baritone), Mr. Pavlovsky (vocalist)) Recording Place: New York Transfer speed: 78 RPM  Speed Measurement Method:...
Topics: Russian, Ukrainian, 78rpm
John and Mary A. Yaremko Foundation
by Drahomaniv, Mykhaĭlo Petrovych, 1841-1895
texts

eye 1,932

favorite 1

comment 0

At head of title: Chansons politiques du peuple Ukrainien
Topics: Political ballads and songs, Folk songs, Ukrainian
Source: yaremko
University of Toronto - Robarts Library
by Lukashevich, Platon Akimovich, 1809 ca.-1887
texts

eye 1,165

favorite 2

comment 0

26
Topics: Folk songs, Ukrainian, Dumy, Ukrainian ballads and songs
Operating System CD-ROMs
software

eye 705

favorite 3

comment 0

Windows XP SP3 UKR (Ukrainian) Includes ISOs released in September of 2015 and January of 2017.
Topics: Windows, Windows XP, Ukrainian
Folkscanomy Miscellaneous
by Ізюмов Овсій Прокопович
texts

eye 1,479

favorite 1

comment 0

Харків - Київ: Державне видавництво України, 1930. – 979 стор. Матеріалом для цього словника, крім попередніх словників (в основі був Грінченківський), були ще: відворотня частина нашого російсько-українського словника та подекуди словник Української Академії Наук, а також...
Topics: український словник, Українсько-російський словник,...
University of Illinois Urbana-Champaign
by Myroslavsʹkyĭ, K. P; Kotli͡arevsʹkyĭ, Ivan Petrovych, 1769-1838. Natalka Poltavka
texts

eye 118

favorite 2

comment 0

62 p. ; 18 cm
University of Toronto - Robarts Library
by Hrushevsky, Mykhalo, 1866-1934
texts

eye 822

favorite 2

comment 0

52
Topic: Ukraine -- History
The Library of Congress
by Berg, Nikolai Vasilevich, 1824-1884
texts

eye 1,403

favorite 2

comment 0

Original songs and Russian translation on opposite pages
Topics: Songs, Ballads, Poetry
John and Mary A. Yaremko Foundation
texts

eye 1,770

favorite 1

comment 0

From the library of John Luczkiw
Topic: Folk songs, Ukrainian
John and Mary A. Yaremko Foundation
by Afanasiev-Chuzhbynsky, Oleksandr, 1816-1875; Franko, Ivan, 1856-1916
texts

eye 800

favorite 1

comment 0

From the library of Stepan I. Kylymnyk
Folkscanomy Miscellaneous
by Кримський Агатангел Юхимович; Єфремов Сергій Олександрович; Голоскевич Григорій Костянтинович; Ганцов Всеволод Михайлович; Грінченко Марія Миколаївна; IEfremov, Serhi, 1876-1939; Єфремов С.
texts

eye 3,013

favorite 1

comment 0

Російсько-український академічний словник . Переднє слово до електронної версії Академічного словника  Серед українських словників минулого століття, що справили великий вплив як на розвиток словникарської справи, так і мови загалом, ставши суттю взірцем, насамперед...
Topics: український словник, Російсько-український словник...
Folkscanomy History: Books of a Historical Nature
by Корнієнко В.В.
movies

eye 34

favorite 1

comment 0

В'ячеслав Корнієнко . Стародавні графіті на стінах СофіЇ Київської.
Topics: Saint Sophia's graffiti, History of Ukraine, Пам′ятки української мови, Old...
University of Toronto - Robarts Library
by Drahomaniv, Mykhalo Petrovych, 1841-1895
texts

eye 616

favorite 2

comment 0

52
Topic: Ukrainian literature
UNC Libraries Preservation Services
by Vovk, Khvedir, 1847-1918; Hrushevsʹkyĭ, Mykhaĭlo, 1866-1934
texts

eye 358

favorite 1

comment 0

v. : 28 cm
Topic: Ukraine -- History
University of Toronto - Robarts Library
by Kostomarov, Mykola, 1817-1885; Vozniak, Mykhalo, 1881-1954
texts

eye 851

favorite 2

comment 0

From the library of John Luczkiw
Topic: Messianism, Ukrainian
"Militaria" Books, Journals, Handwritten Materials
by Danilevskii, G. P. (Grigorii Petrovich), 1829-1890; André Savine Collection (University of North Carolina at Chapel Hill)
texts

eye 625

favorite 1

comment 0

"S portretom Kvitki, snimkom ego pocherka i domikom Osnovy--T.p
Topics: Kvitka-Osnov'ianenko, H. F. (Hryhorii Fedorovych), 1778-1843, Authors, Ukrainian
24-bit/192kHz digitization by the Museum of Russian Culture, San Francisco as part of a project funded by the National Recording Preservation Foundation. Project Team: Emma George, Emma Giventer-Braff, Anna Gourley, and Ryan Gourley (team lead). Title Name: Oh, do not sleep, do not lie down Artist(s): Yevgeny Zhukovsky Recording Place: New York, New York Transfer speed: 78 RPM  Speed Measurement Method: Digital Tachometer Record size: 25 cm Catalogue Number:  27092-F Matrix Number:  W 107683...
Topics: Russian, Ukrainian, 78rpm
Music Archive at the Museum of Russian Culture, San Francisco
by Yevgeny Zhukovsky
audio

eye 27

favorite 1

comment 0

24-bit/192kHz digitization by the Museum of Russian Culture, San Francisco as part of a project funded by the National Recording Preservation Foundation. Project Team: Emma George, Emma Giventer-Braff, Anna Gourley, and Ryan Gourley (team lead). Title Name: Motherland Artist(s): Yevgeny Zhukovsky Recording Place: New York, New York Transfer speed: 78 RPM  Speed Measurement Method: Digital Tachometer Record size: 25 cm Catalogue Number:  27092-F Matrix Number:  W 107685 Mirror...
Topics: Russian, Ukrainian, 78rpm
John and Mary A. Yaremko Foundation
by Kulish, Pantelemon Oleksandrovych, 1819-1897
texts

eye 4,153

favorite 1

comment 0

t.1. Stikhotovreniia, 1843-1879 gg. -- t.2. Stikhotvoreniia, 1882-1892 gg. -- t.3. Stikhotvoreniia, 1893-1897 gg
Про глибинні, історичні витоки української мови (2018) wikipedia: en  Pavlo Hrytsenko  , uk  Павло Гриценко . 
Topics: Old Ukrainian language, Історія української мови, Linguistics, Ukrainian...
Folkscanomy History: Books of a Historical Nature
by Тищенко Костянтин Миколайович
texts

eye 465

favorite 2

comment 0

Стаття. Опублікована в журналі Український тиждень 2012 №39 (256). В даній науковій статті детально висвітлюються особливості української мови, її спільні та відмінні риси з іншими слов'янськими мовами. На підставі об'єктивних даних, руйнується міф про особливу близькість...
Topics: історія української мови, Ukrainian language, Linguistics, History of...
John and Mary A. Yaremko Foundation
by Sichynsky, Myroslav, 1887-
texts

eye 776

favorite 2

comment 0

From the library of John Luczkiw
Topics: Folk poetry, Ukrainian, Folk songs, Ukrainian