Skip to main content

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (Implementatiewet richtlijn collectief beheer) ; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 juni 2016, over Implementatiewet richtlijn collectief beheer (Kamerstuk 34 243) en de Wet continuïteit ondernemingen I (Kamerstuk 34 218)

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)