Skip to main content

Community Images

Images contributed by Internet Archive users and community members. These images are available for free download.

Please select a Creative Commons License during upload so that others will know what they may (or may not) do with with your images.

More right-solid
More right-solid
More right-solid
More right-solid
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Images
by SCDOFG
image
eye 15
favorite 0
comment 0
" El Saber está al alcance de cualquiera que busque la verdad; la Verdad es una búsqueda inherente a la Humanidad, explicativa de la realidad." Farid Gabteni
Topics: Farid Gabteni, El Sol Sale sobre el Oeste, Coràn, Islam, mensage original del Islam,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 8
favorite 0
comment 0
" La question “Où va-t-on ?” revient en force, mettant en perspective les transformations frénétiques d’une société chaque jour davantage mondialisée, composée d’individus désorientés. L’évolution n’est plus maîtrisée, car elle n’est plus conduite que par des découvertes technologiques, sans véritable souci des facteurs socioéconomiques, sociétaux, psychologiques… en un mot tout simplement humains."  Farid Gabteni www.scdofg.com
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 5
favorite 0
comment 0
"بعد وفاة الرسول ﷺ (632)، حدثت عدة أحداث و وقائع في ظروف تاريخية يطول سردها هنا أجرت بالكثير إلى التشريع في جميع المجالات ، فالبعض فسر القرآن وسنة الرسول ﷺ بحسب ما رأى أنه صحيح من وجهة نظره، وآخرون بالغوا و فسّروا تبعا لمصالحهم. هذا ما كان وراء التشريع والشريعة أو علم الكلام...
Topics: Farid Gabteni, The Sun Rises in the West, original message of Islam, Islam, God, Koran, quote,...
Community Images
image
eye 6
favorite 0
comment 0
" Para Dios, es estudiante el que quiere, es profesor el que puede; lo mejor es ser ambos. "  Farid Gabteni
Topics: Farid Gabteni, El Sol sale por el Oeste, Mensaje original del Islâm, Qorán
Community Images
by SCDOFG
image
eye 5
favorite 0
comment 0
“ God, Mijn Meester! Als U mij op de proef stelt, Maak dan van mij een geduldige dienaar, en als U mij gelukkig maakt, Maak dan van mij een dankbare dienaar .” Farid Gabteni  (www.scdofg.nl)
Topics: Farid Gabteni, Koran, God, Quran, SCDOFG, De Zon rijst in het Westen, originel Boodschap van de...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 3
favorite 0
comment 0
" Ketters verminken de Islâm, de godsdienst van de eenduidigheid, van de kennis, van de vrijheid van geweten, van de vrije wil, van de verdraagzaamheid, van de pacificatie en van de Vrede, en maken er onwetende, achterlijke, hatelijke en gewelddadige ideologieën van. Moge God ons Genadig zijn. " Farid Gabteni www.scdofg.nl
Topics: Farid Gabteni, Koran, God, Quran, SCDOFG, De Zon rijst in het Westen, originel Boodschap van de...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 2
favorite 0
comment 0
" De wereld zal niet evolueren met geblaf en klaagzangen, wapens en tranen. We zullen haar echter wel veranderen met bewustzijn, kennis en intelligentie. Ze zal niet vooruitgaan met geweld en dominantie, maar met het hart en de rede. Ze zal niet gebouwd worden met hersenschimmen, maar met een herstelde, volwassener geworden en verenigde Mensheid. " Farid Gabteni www.scdofg.nf
Topics: Farid Gabteni, Koran, God, Quran, SCDOFG, De Zon rijst in het Westen, originel Boodschap van de...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 4
favorite 0
comment 0
"Tijdens zijn leven is de Profeet nooit een offensieve oorlog begonnen; alle oorlogen waaraan hij deelnam waren defensief of (veel zeldzamer) preventief. Degenen die na hem op andere wijze handelden, dragen hier zelf de verantwoordelijkheid voor tegenover God en de Geschiedenis." Farid Gabteni
Topics: Farid Gabteni, De Zon rijst in het Westen, originele Boodschap van de Islam, Koran
Community Images
by SCDOFG
image
eye 3
favorite 0
comment 0
"De stem van de ziel is de universele aspiratie naar rechtvaardigheid en waarheid, harmonie en schoonheid, het perfecte en het absolute ; de stem van het lichaam is de universele behoefte aan energie en macht, fusie en effusie, het uitgestrekte en de duur. U moet voortdurend aan het tweede beantwoorden om het eerste te bevredigen." Farid Gabteni
Topics: Farid Gabteni, Koran, God, Quran, SCDOFG, De Zon rijst in het Westen, originel Boodschap van de...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 4
favorite 0
comment 0
" De Islâm kan niet worden vertegenwoordigd door een geestelijkheid of door religieuze hoogwaardigheidsbekleders en al helemaal niet door een staatsinstelling. Wat betreft de doctoren in de islâmitische religie, zij genieten slechts een enkel voorrecht, namelijk dat van advies geven." Farid Gabteni www.scdofg.nl
Topics: Farid Gabteni, De Zon rijst in het Westen, originele Boodschap van de Islam, Koran
Community Images
by SCDOFG
image
eye 6
favorite 0
comment 0
"Wanneer we aanwezig geweest zouden zijn bij de geboorte van het Universum, dan zouden wij niet hebben kunnen vermoeden wat er sindsdien gebeurd is. Als wij geleefd hadden in het stenen tijdperk, dan zou het onmogelijk zijn geweest om ons de moderne wereld in te beelden. Ook als we proberen ons de toekomstige wereld voor te stellen, moeten we dit op eerlijke en zorgvuldige wijze doen, en in gedachten houden dat deze nog meer bijzonder zal zijn dan wij ook maar kunnen bedenken." Farid...
Topics: Farid Gabteni, De Zon rijst in het Westen, originele Boodschap van de Islam, Koran
Community Images
by SCDOFG
image
eye 6
favorite 0
comment 0
""Zeker, wij hebben het geopenbaard - als de Arabische Korân (begrijpelijk, Σarabî) - misschien raisonnerez u!" (Korân, hoofdstuk 12, vers 2) In het Arabisch betekent het woord aΣraba (أعرب), van de stam Σ-R-B (ع ر ب), 'openlijk en in alle duidelijkheid, openhartig, praten', terwijl het woord aΣjamî (أعجمي), van de stam Σ-J-M (ع ج م), 'onverstaanbaar, onbegrijpelijk, in code praten' betekent. Σarabî (duidelijk, openhartig, عربي) is dus het antoniem...
Topics: Farid Gabteni, De Zon rijst in het Westen, originele Boodschap van de Islam, Koran
Community Images
by SCDOFG
image
eye 9
favorite 0
comment 0
" Het geloof in God is onlosmakelijk verbonden met het goede en mooie, die gelijktijdig in werking zijn met elkaar. Moslims moeten met inzet welwillendheid en weldaad beoefenen en daadkrachtig weerstaan aan alles en iedereen die met hekel en geweld hun religie willen verstoren. Het is hun verantwoordelijkheid om te ontwaken en de oorsprong van de Islâm in de ogen van de wereld te herstellen; De Islâm van het licht, de wetenschap en de vooruitgang – de Islâm van vrede, vrijheid,...
Topics: Farid Gabteni, Koran, God, Quran, SCDOFG, De Zon rijst in het Westen, originel Boodschap van de...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 5
favorite 0
comment 0
“Ik heb mij de Korân, de ḥadîth , de sunnah / sîrah , de godsleer en de jurisprudentie eigen gemaakt door middel van onderricht en de visie van invloedrijke doctors ( Σ Ulamâ ) die referenties zijn op gebied van het traditionalisme. Daardoor ben ik zelf een periode traditionalist (gematigd ؟ ) geworden. Toen heb ik mij echter gespecialiseerd en heb ik onder meer de geschiedschrijving bestudeerd. Daarop heb ik de Korân opnieuw geopend vanuit een multidisciplinaire wetenschappelijke...
Topics: Farid Gabteni, Koran, God, Quran, SCDOFG, De Zon rijst in het Westen, originel Boodschap van de...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 5
favorite 0
comment 0
" Het Geloof is geen synoniem van onwetendheid, het atheïsme is geen synoniem van sciëntisme; het fanatisme is wel het synoniem van totalitarisme." Farid Gabteni www.scdofg.nl
Topics: Farid Gabteni, Koran, God, Quran, SCDOFG, De Zon rijst in het Westen, originel Boodschap van de...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 6
favorite 0
comment 0
"De Moslim is hij die een verbond met God heeft, om in Hem te geloven, om Hem door de Islâm te aanbidden, wiens ziel puurheid toont, die handelt met goedheid, die vrijgevigheid toont, die het goede aanbeveelt en het kwade verwerpt, die mensen tracht te bekeren tot God, tot menselijkheid, tot verandering en tot rechtvaardigheid. Hij heeft daar baat bij in deze wereld en het beste vindt hij bij God. Waarlijk, de beste eigenschap is vroomheid. Hij die opstaat met God, die drinkt en eet met...
Topics: Farid Gabteni, Koran, God, Quran, SCDOFG, De Zon rijst in het Westen, originel Boodschap van de...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 5
favorite 0
comment 0
" God Leerde de mens de namen, alle (Korân, h. 2, v. 31); om te analyseren, na te denken, te onderscheiden, en dienovereenkomstig wetten te maken. De enige sharî ε ah (Wet, Wetgeving) van God is onveranderlijk en onschendbaar en bevindt zich tussen de wetten van de fysica, onveranderd en onveranderlijk sinds de schepping van het universum. Elke andere wet is afhankelijk van de tijd, de plaats, de oorzaak en het doel. Onwetenden en fanatici zijn, zoals zij beschreven worden in vers 179...
Topics: Farid Gabteni, Koran, God, Quran, SCDOFG, De Zon rijst in het Westen, originel Boodschap van de...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 7
favorite 0
comment 0
" De pseudoreligieuze fanatici zijn niet alleen geïnspireerd door het wahabisme, maar meer in het algemeen door het traditionalisme, de geschiedenis van de moslims volgend en niet die van de Islâm zelf. Daarom moeten wij informatie verspreiden en de oorspronkelijke Islâm (bij het leven van de Profeet) onderwijzen en deze onderscheiden van de traditionele islam (na het leven van de Profeet), die ingekaderd, gevormd en vastgesteld werd door politiek-theologische, sociologische en...
Topics: Farid Gabteni, Koran, God, Quran, SCDOFG, De Zon rijst in het Westen, originel Boodschap van de...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 4
favorite 0
comment 0
" Verschillende politiek-theologische en uit de rechtspraak voortvloeiende doctrines, een erfenis van de geschiedenis van de moslims, van na de Profeet, zijn in tegenspraak met de geest van de oorspronkelijke Islâm. Velen verkondigen deze helaas vandaag de dag nog steeds als een onveranderlijke en eeuwige waarheid. Het is niet langer bovenal de originele Boodschap van de Islâm en de universele waarden die daarbij horen waarin wij onderwijzen. Deze zijn verborgen of vergeten, maar de...
Topics: Farid Gabteni, Koran, God, Quran, SCDOFG, De Zon rijst in het Westen, originel Boodschap van de...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 6
favorite 0
comment 0
" We kunnen zeggen dat we leven in de onwetendheid van het einde der tijden. Bedriegers vermommen zich als moslims en Islâmofoben denken dat het creëren van chaos hen in staat stelt om een doel van overheersing te bereiken. Maar wanneer deze duistere krachten verslagen en vernietigd worden, zal een nieuwe wereld en vorm van wetenschap, rationaliteit, gerechtigheid en verdeling ontstaan waarin de Mensheid zal leven, het mooiste tijdperk in de geschiedenis." Farid Gabteni www.scdofg.nl
Topics: Farid Gabteni, Koran, God, Quran, SCDOFG, De Zon rijst in het Westen, originel Boodschap van de...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 15
favorite 0
comment 0
"Les savants musulmans étaient tous croyants, formés par l'étude du Qorân. Quasiment tous devinrent théologiens, avant de se spécialiser dans diverses disciplines scientifiques. Ils enrichirent la Science de leurs connaissances et de toutes celles acquises tout au long de l'histoire de l'humanité. Leurs travaux sont considérés de nos jours comme précurseurs des sciences modernes. A maintes reprises, ces savants ont témoigné que l'étude approfondie du Qorân était bien à...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 15
favorite 0
comment 0
"L'Islâm originel est la Religion de Dieu, il est énoncé dans le Qorân. Le traditionalisme idéologique, lui, est conséquent à l'histoire des musulmans après le Prophète, de ce fait, il ne peut être considéré comme faisant partie du canon de la Religion."  Farid Gabteni www.scdofg.com
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 17
favorite 0
comment 0
« Le rôle essentiel de l’image dans l’éducation, l’information et la communication, n’est plus à démontrer. L’utilisation et l’influence de l’image, en tant que support et moyen de communication, sont devenues incontournables dans notre société moderne, particulièrement chez les jeunes. Mésestimer cette réalité, c’est méconnaître les sciences humaines et sociales, et c’est refuser de s’adapter positivement aux exigences de l’évolution. Conscient de ces...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 17
favorite 0
comment 0
"Les pauvres, les nécessiteux, les souffreteux, les déshérités, les victimes de malheurs et tous les laissés-pour-compte dans le monde doivent être incontestablement, avec le Savoir et la Foi, la préoccupation prioritaire de tout Musulman." Farid Gabteni (www.scdofg.com)
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 4
favorite 0
comment 0
" Il ne peut y avoir de mal dans le bien,   mais on peut utiliser le bien pour faire du mal, et inversement. Il ne peut y avoir de tort dans la science, mais on peut utiliser la science pour faire du tort, et inversement. Les croyants, craignant Dieu, réfléchissent et œuvrent distinctement, en connaissance de cause." Farid Gabteni www.scdofg.com
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 22
favorite 0
comment 0
« Il est vrai que ceux qui véhiculent et partagent mes écrits et citations sont généralement du monde intellectuel. Je pense que cela est dû, plus qu’à la singularité de mon expression littéraire, à mon œuvre, scientifiquement non  controversée ; je ne verse ni dans la polémique ni dans la frivolité, je suscite et développe des thèmes à caractère historique, philosophique, scientifique et sensiblement universaliste. Quant au grand public, s’il m’est acquis, il reste...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 14
favorite 0
comment 0
« Tous les historiens musulmans, traditionalistes compris, rapportent que le calendrier hégirien a bien été adopté après le Prophète. Le Qorân, lui, fait prévaloir la date de la Révélation : " meilleure que mille mois " (chapitre 97). Le bon sens veut qu'un calendrier soit tenu à partir d'un évènement initial ; il est évident que L'Islâm n'a pas commencé avec l'hégire, mais avec la Révélation qoranique. » Farid Gabteni www.scdofg.com
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 8
favorite 0
comment 0
« L'adoption (après le Prophète) du calendrier hégirien a des répercussions sentencieuses d'ordre politique, théologique et jurisprudentiel. Insinuamment, elle a permis et permet encore aux traditionalistes de faussement étayer leurs idéologies, privilégiant exégétiquement la période médinoise sur et au détriment de la période mecquoise. Le Qorân énonce : " (...) est-ce qu'alors vous assurez (croyez) par une partie, de l'écrit, et vous dénigrez par une partie ? (...)...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 19
favorite 0
comment 0
« Le matérialisme athée est un obscurantisme déguisé en progressisme. Sournois et dévastateur, il véhicule une science tronquée et une conscience diminuée. En réduisant, dénigrant et déniant toute finalité spirituelle à l'humain et à la création, en déshumanisant l'individu et la société par des théories simplificatrices, il ampute l'humanité de sa substance et de sa raison d'être. » Farid Gabteni www.scdofg.com
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 19
favorite 0
comment 0
«  " Certes Nous l’avons fait Descendre Qorân franc (arabe, Σarabî) ; peut-être raisonnerez-vous ! " (Qorân / Chapitre 12, verset 2). En langue arabe, le mot aΣraba ( أعرب ), de la racine Σ-R-B ( ع ر ب ), signifie "parler ouvertement en toute clarté, franchement", alors que le mot aΣjamî ( أعجمي ), de la racine Σ-J-M ( ع ج م ), signifie "parler de manière inintelligible, hermétique, codée". Σarabî (clair/franc, عربي ) est donc...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 6
favorite 0
comment 0
« Pour les islamophobes, un bon musulman est un musulman renégat. Au fond, ils ne visent pas les obscurantistes, leurs alliés objectifs, car ceux-ci alimentent leurs prêches haineux contre l’Islâm et les musulmans. Ils préfèrent s’acharner absurdement contre les musulmans authentiques, savants et progressistes, humanistes et pacifiques. Il suffit de lire un tant soit peu mes écrits pour se rendre compte de la manipulation médiatique pratiquée par les islamophobes. Moi-même je...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 21
favorite 0
comment 0
« La foi en Dieu est indissociable de la bonne et belle œuvre, simultanément, l’une avec l’autre. Les musulmans doivent pratiquer assidûment la bienveillance et la bienfaisance et dénoncer énergiquement tout ce et tous ceux qui, par la haine et la violence, difforment leur religion. Il leur incombe de s’éveiller et de réhabiliter l’Islâm originel aux yeux du monde ; l’Islâm des lumières, de la science et du progrès, celui de la paix, de la liberté de conscience et de la...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 12
favorite 0
comment 0
« En langue arabe, les mots "monde" et "savant" ( Σ âlam et Σ âlim) ont la même racine (Σ-L-M, ع ل م ) : science, savoir, connaissance. Le monde est intimement lié au savoir, à la connaissance objective que l’on a de lui ; il n’existe qu’à travers cette information primordiale. Le monde réel ne peut être perçu qu’au moyen de la connaissance scientifique, toute échappatoire est subjective ; en résultent les mythes et les légendes, synonymes de...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 10
favorite 0
comment 0
" Peut-on croire sans être crédule ? Il s’agit là d’une question récurrente en Occident, où l’on est habitué à opposer foi et raison. Pourtant, un œil attentif ne manquera pas d’observer que ce divorce entre croyance et intelligence est propre à la culture occidentale. Dans aucune autre civilisation, il n’a atteint de telles proportions. Dans aucune autre culture, la religion n’a autant été synonyme d’obscurantisme, c’est-à-dire de la négation de la faculté...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 12
favorite 0
comment 0
" L’Europe a vécu pendant des siècles sous le joug de la pensée unique et de l’Inquisition, qui ne fut abolie définitivement, en Espagne, qu’en 1834. Formuler une idée nouvelle ou déclarer une opinion contraire à la religion régnante exposait alors ses auteurs aux pires persécutions et très souvent à la mort. Après sept siècles de présence musulmane en Espagne et quatre en Sicile, il ne reste aucun autochtone musulman dans ces lieux, au point qu’au début du...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 7
favorite 0
comment 0
"Peu de gens savent aujourd’hui que la plupart des scientifiques de notre temps sont croyants, et que le sont devenus beaucoup de ceux qui étaient athées. Cela, on s’abstient, sciemment, de trop le divulguer. Il faut dire aussi que certains de ces scientifiques préfèrent rester discrets par souci pour leur carrière. En effet l’establishment athée a remplacé celui de l’Eglise, et c’est désormais lui qui fait la pluie et le beau temps. Malheur à ceux qui le contestent, ils...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 8
favorite 0
comment 0
« De fait, la science moderne est beaucoup plus favorable au théisme qu’à l’athéisme. Je dis bien au théisme, qui consiste à admettre l’existence d’un Dieu Unique, Vivant et Personnel comme cause transcendante du monde. » Farid Gabteni www.scdofg.com
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 3
favorite 0
comment 0
« En Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et ailleurs dans le monde, des forêts sont dévastées, des lacs et des rivières sont asséchés, des terres et des villages sont engloutis, des populations entières sont déplacées, des millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, des centaines de milliers sont victimes de la famine, de meurtres, d’enlèvements, du trafic d’organes, des millions de femmes sont battues et violentées, des centaines de milliers d’enfants...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 6
favorite 0
comment 0
« L’avancée de l’Islâm, contrastant avec la dégénérescence de certains musulmans, s’explique par l’universalité de son Message originel, que ne peuvent contenir les vicissitudes auxquelles sont confrontés les musulmans depuis des siècles. " Il Est Celui Qui a Envoyé Son Envoyé par la guidance et la créance (religion) du vrai, pour qu’Il la Manifeste sur toute créance (religion) ; et [même] si ça a contraint les associants " (Qorân/Chapitre 61, verset 9). »...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 5
favorite 0
comment 0
« Simultanément, l’apparition du charlatan ( الدجال ) et du charlatanisme est désormais effective dans le monde ; ils ont pour caractéristique de se présenter par de faux-semblants de vertu et de piété. Nombreux sont ceux qui y croient, jusqu’à ce que la lumière de la connaissance, irrévocablement, se manifeste et permette de confondre ces forces obscures et malfaisantes. » Farid Gabteni www.scdofg.com
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 5
favorite 0
comment 0
« Sous le couvert d’un islam dénaturé par les ignorantistes, des fanatiques, corrupteurs de la foi, à l’aise dans l’ignominie, commettent les pires crimes contre Dieu et l’humanité. Dénaturant l’Islâm et toutes les valeurs morales, universelles, ils cultivent la discorde, la haine de l’autre, la violence et le sectarisme. S’il est indéniable que ces criminels démoniaques visent et menacent la civilisation dans son ensemble, les musulmans sont les premières victimes de...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 6
favorite 0
comment 0
« Certains, égarés, passent leur temps à s’entre-déchirer, souvent le plus sincèrement du monde. Les uns et les autres clamant “Dieu Est Le Plus-Grand !” et, dans un camp comme dans l’autre, ils prétendent défendre la juste cause de Dieu. Ils sont dans un état de restriction mentale par où l’ignorantisme perpétue l’obscurantisme, la superstition et la violence. Beaucoup sont devenus otages ou marionnettes d’un dogmatisme et d’un passé révolus. » Farid Gabteni...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 6
favorite 0
comment 0
« Les historiens, toutes disciplines confondues, énonciateurs (spécialistes des dires attribués au Prophète) compris, débattent encore aujourd’hui de la validité historique de ces traditions. Malgré cela, chez beaucoup de musulmans, elles prennent le pas sur le Qorân, devenant la source de ce qui les divise. » Farid Gabteni www.scdofg.com
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 9
favorite 0
comment 0
« Dans les circonstances graves et alarmantes que traverse notre société moderne, je me permets de penser qu’il est du devoir de tout un chacun d’encourager, soutenir et promouvoir les travaux et ouvrages scientifiques relatifs à l’Islâm originel. En effet, celui-ci, par ceux-là, est le plus à même de contrer, neutraliser et annihiler, efficacement et durablement, l’ultra-traditionalisme idéologique, vecteur de tant de méfaits et de malheurs. » Farid Gabteni
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 10
favorite 0
comment 0
« Le mois de ramadân est celui du Qorân, de la remémoration, de la révision, de la bonne action et de l'abstention du mal petit et grand. » Farid Gabteni
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 18
favorite 0
comment 0
"Je dis ce en quoi je crois et je crois en ce que je dis. Je n’ai de certitude que ma Foi, et d’aptitudes que quand je lis, j'étudie et j'écris." Farid Gabteni www.scdofg.com
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 21
favorite 0
comment 0
« Tant que tu ne vides pas ton cœur de la rage et de la haine, tu ne pourras pas le remplir de l'Amour de Dieu et le propager en Sa Création. » Farid Gabteni www.scdofg.com
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 14
favorite 0
comment 0
"Redresse-toi, si tu veux marcher avec moi, élève-toi, si tu veux que je m'adresse à toi ; les miens sont les gens de bien, bons et humains." Farid Gabteni www.scdofg.com
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 15
favorite 0
comment 0
« Pensez à ceux qui souffrent et meurent, ici et ailleurs. Ayez du cœur et soyez des batailleurs, secourez ceux dans le malheur et apaisez ceux qui ont peur ; personne ne s'habitue à la douleur. » Farid Gabteni www.scdofg.com
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 30
favorite 0
comment 0
« Pour le Musulman qui sait, seul le Qorân est Révélation de Dieu, donc Sacré ; le reste n'est que composition des hommes, donc faillible. Le Qorân affirme clairement la liberté de conscience et d'expression, je dirais même la liberté tout court. Ainsi, lorsque Dieu Annonça aux anges qu'Il allait former un successeur (à ce qui a précédé) en la terre, ceux-ci rétorquèrent alors : “ Formes-Tu en elle qui corrompt en elle et répand les sangs ? (...) . ” Dieu ! Loin de leur...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 12
favorite 0
comment 0
« Moïse, Jésus et Mohammed ne célébraient pas l’anniversaire de leur naissance ; les juifs, les premiers chrétiens et les premiers musulmans ne fêtaient pas non plus le jour anniversaire de la naissance de leurs Prophètes. Plus encore, dans l’histoire des religions, nous ne trouvons nulle trace d’un Prophète qui aurait initié ses disciples à de telles célébrations. » Farid Gabteni www.scdofg.com
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 4
favorite 0
comment 0
" L’adoration de Dieu ne se concrétise ni par des accoutrements ostentatoires ni par un ritualisme incantatoire ; encore moins par des mimiques illusoires, des paroles sans savoir et des sacrifices dérisoires. Elle se cristallise dans la juste décision suivie de la bonne action. Adorer et servir Dieu, c’est aimer et servir Sa Création ; c’est réfléchir et agir bien, c’est être utile et non pas futile. Être Musulman, croyant et pratiquant, c’est être savant, pacifié et...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 16
favorite 0
comment 0
" J’encourage, je soutiens et je félicite tous ceux qui œuvrent à l’organisation de conférences et de séminaires autour de mes travaux et qui participent à leur diffusion, et c’est dans cet état d’esprit que j’ai consenti à la fondation de la SCDOFG. Cependant, je ne peux y participer personnellement, à de rares exceptions près ; en effet, je m’astreins depuis plusieurs années à l’étude et à vivre en retrait du monde. "  Farid Gabteni www.scdofg.com
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 6
favorite 0
comment 0
" Étymologiquement, en langue arabe, l’Islâm ( الإسلام ) signifie la Pacification : l’action de pacifier, d’établir, de rétablir et de maintenir la paix ; la soumission par la paix à Dieu. L’Islâm est l’activation de la paix ( al-silm, al-salâm, السّلم السّلام ) : celui qui se soumet à Dieu se pacifie ( yuslim, يسلم ), fait cesser les troubles de son esprit, les mouvements de révolte en lui et autour de lui ; il est pacifié, musulman (...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 6
favorite 0
comment 0
" Les lois de la physique ne créent rien d’elles-mêmes, elles montrent les relations entre les faits une fois introduits par une cause. Une voiture existe et roule sur une route grâce aux lois de la physique, mais celles-ci n’ont créé ni la voiture ni la route. Les lois de la physique ont été créées par une volonté intelligente et lucide, de même que la voiture et la route. Et il faut une volonté intelligente et lucide pour concevoir, démarrer et conduire une voiture...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 5
favorite 0
comment 0
« Aujourd’hui, il est clairement établi que les lois de la physique se devaient d’être très spécifiques, ajustées et précises, pour permettre l’évolution de l’Univers et l’émergence de la vie. Il est impossible d’attribuer au hasard l’extrême précision du choix des conditions initiales à l’existence de l’Univers. Il est évident qu’une volonté intelligente et lucide a présidé à l’ajustement de ces paramètres. » Farid Gabteni www.scdofg.com
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 3
favorite 0
comment 0
« Penser que ce sont des coups de chance successifs qui seraient à l’origine de l’existence de l’Univers et de nous-mêmes, c’est comme croire qu’on peut gagner au loto systématiquement à chaque tirage, toutes les secondes, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans interruption, durant quatorze milliards d’années. Faute de pouvoir expliquer ces ajustements extrêmement précis des lois de la physique par le simple fait du hasard, certains avancent la théorie des cordes ou...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 5
favorite 0
comment 0
« On peut dire que l’Univers possède un langage universel consistant en des instructions mathématiques, qui sont à la base des lois de la physique et de tout ce qui existe dans cet Univers. Tout ce que nous pouvons connaître et observer de ce monde passe par la maîtrise de ce langage, qui s’exprime dans chaque chose. Étudiez le ciel, la terre, l’homme, la fourmi, la molécule, l’atome ou quoi que ce soit, et vous verrez la transcription de ce langage. C’est le sceau du...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 5
favorite 0
comment 0
« L’homme se distingue par une intelligence sans comparaison aucune avec tout le vivant sur terre. Qu’il puisse avoir des liens avec le singe, la mouche ou le ver de terre, cela ne change rien à sa spécificité particulière et exclusive. » Farid Gabteni www.scdofg.com
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 4
favorite 0
comment 0
« En langue arabe, les mots “assurance”, “foi” et “croyance” (îmân, إیمان ) ont la même racine (A-M-N, أ م ن ) : assurance, sûreté, sécurité. Dans le langage qoranique, la foi s’acquiert par le savoir, en s’assurant et en assurant ; il s’agit bien plus que d’une croyance vague et relative. Dieu Est Évident, rationnellement, on ne peut qu’en témoigner ; et le témoignage doit se faire en connaissance de cause, en toute science et conscience. Le croyant,...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 9
favorite 0
comment 0
« En langue arabe, les mots “injustice” et “obscurité” ( ẓulm , ẓulmah , ظﻠم ظﻠﻤﺔ ) ont la même racine (Ẓ-L-M, ظ  ل  م ). Une logique inhérente à la langue arabe explique le lien entre injustice et obscurité : dans l’obscurité on agit sans justesse, on manœuvre à l’aveuglette, on déplace les choses de manière incorrecte, on dévie, on s’égare et on égare ; ainsi l’obscuré est obscurci, il apprécie et agit injustement, il devient lui-même...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 8
favorite 0
comment 0
« " (…) Ce jour J’ai Complémenté pour vous votre créance (religion) et J’ai Parfait sur vous Ma Grâce, et J’ai Agréé pour vous la Pacification (l’Islâm), créancier (religiosité) (…) " (Qorân/Chapitre 5, verset 3). Ce verset est le dernier à avoir été révélé, le point final de la Révélation. L’Islâm, dernière religion révélée, était entier et agréé comme tel à partir de ce jour. Tout ajout postérieur à cette révélation relève des...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 4
favorite 0
comment 0
« Religion de la bonne et belle œuvre, du juste milieu, de la modération, l’Islâm est la religion de la science, de la connaissance de Dieu par Sa Céation. L’un des éléments, et non des moindres, qui distingue le Qorân des révélations antérieures est son insistance sur les notions de science et de connaissance. D’ailleurs, le premier mot de la Révélation à Mohammed fut : " Iqra’ ! (Lis !) ". » Farid Gabteni www.scdofg.com
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 3
favorite 0
comment 0
« Quant au premier homme désigné comme humain, c’est Âdam et la première fois qu’il est cité dans le Qorân, Dieu dit : " Et Il a fait Savoir à Âdam les noms, tous. (…) " (Qorân/Chapitre 2, verset 31). Il est ainsi clair que, dans le Qorân, le début de l’être humain est lié à la connaissance. La première chose de Dieu, que reçut Âdam, c’est le savoir de tous les noms, et le premier ordre de Dieu à Mohammed fut : " Lis !" . Le Message de Dieu à...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 5
favorite 0
comment 0
« Et le Jour de la Résurrection :  “  (…) Ceux à qui a été Rapporté le savoir ont dit : ‘Certes l’avilissement, ce jour, et la souillure sont sur les dénigrants’ ” (Qorân/Chapitre 16, verset 27) ; “  Et ceux à qui ont été Rapportés le savoir et l’assurance (foi, croyance) ont dit : ‘Assurément déjà vous êtes demeurés en l’Écrit de Dieu vers le jour de la résurrection, alors ceci est le jour de la résurrection ; mais vous ne saviez’ ”...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 6
favorite 0
comment 0
« " Et ceux à qui ont été Rapportés le savoir et l’assurance (foi, croyance) ont dit (…) " (Qorân/Chapitre 30, verset 56). Dans ce verset, le mot “savoir” précède le mot “foi”, tous deux devant être considérés simultanément, l’un avec l’autre. En effet le résultat du savoir conjugué à la foi est la paix, la sérénité, un cœur paisible (سليم) , sain et saint. Sans savoir ni discernement, toute croyance est tributaire des circonstances et de la...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 9
favorite 0
comment 0
« Pour être Musulman, il faut témoigner qu’il n’y a de dieu que Dieu. Et pour être un véritable témoin, pour pouvoir attester de la vérité, de la réalité, il faut un savoir, une connaissance des faits et des choses. Ce savoir acquis, on accède alors à la foi par la raison et le cœur, on devient humble dans la paix et l’amour de Dieu, on sait d’où l’on vient et où l’on va, on agit avec bienveillance et bienfaisance, on distingue le bien du mal, le vrai du faux. »...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 5
favorite 0
comment 0
« Contrairement à la Bible et à la plupart des livres sacrés, qui relatent chronologiquement l’histoire de la création, du monde, de l’homme, des Prophètes et des Messagers, le Qorân lui, à part pour Joseph ou exceptionnellement, ne rapporte pas les événements d’un seul tenant, dans un chapitre donné, mais fragmentés et présentés de manière non linéaire, dans l’ensemble du corpus. Il ne s’agit pas de relater, forcément, des faits historiques en soi, mais de susciter...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 3
favorite 0
comment 0
« À l’opposé de ce que pensent et prêchent certains, le Qorân ne se présente pas comme un livre d’histoire, ni comme un code civil et pénal, au sens littéral des mots. Sa compréhension profonde passe par une analyse pluridisciplinaire rigoureuse, à la jumelle, à la loupe et au microscope. Il est la Révélation de Dieu, Sa Parole adressée à la raison et au raisonnement de l’homme. » Farid Gabteni www.scdofg.com
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 4
favorite 0
comment 0
« La corruption et le mal prédominent encore, ils ont pour noms : injustice, manipulation des masses, obscurantisme, misère, guerres, massacres, crises et trafics en tout genre, dégradation de l’environnement, extinction des espèces, pollution, changement climatique… " La corruption s’est manifestée en le sol et l’océan par ce qu’ont acquis les mains des gens, pour qu’Il leur fasse Goûter une partie de ce qu’ils ont œuvré ; peut-être reviendront-ils ! "...
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 7
favorite 0
comment 0
"الذي لا يرى سوى بعينيه  لم يتسلم من العلم سوى قليلا ولا يعلم عن الدنيا سوى داخلها الأجوف؛  كم هو بائس".  فريد قبطاني www.scdofg.net
Topics: Farid Gabteni, The Sun Rises in the West, original message of Islam, Quran, citation, spirituality,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 4
favorite 0
comment 0
" اللَّهُمَّ ربي ! أرشد الذين يحبونك، بارك للذين أحبوني واغفر للذين أحبهم".  فريد قبطاني www.scdofg.net
Topics: Farid Gabteni, The Sun Rises in the West, original message of Islam, Quran, citation, spirituality,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 4
favorite 0
comment 0
"فكرة الشر تؤلمني ، والاحتياج إلى فعل الخير يجذبني، الشعور بالكراهية يصيبني بالغثيان، والشعور بالحب يلهمني".  فريد قبطاني www.scdofg.net  
Topics: Farid Gabteni, The Sun Rises in the West, original message of Islam, Islam, God, Koran, quote,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 16
favorite 0
comment 0
« Bienheureux ceux qui se sont aimés, ceux qui se sont pardonné, ceux qui à Dieu se sont voués. » Farid Gabteni
Topics: Farid Gabteni, Le Soleil se Lève à l'Occident, message originel de l'Islam, Islam, Dieu, Coran,...
Community Images
by SCDOFG
image
eye 2
favorite 0
comment 0
"Sotto la copertura di un islam snaturato dagli ignorantisti, i fanatici corrompono la fede e commettono crimini contro Dio e l’Umanità." Farid Gabteni www.scdofg.it
Topics: Farid Gabteni, Il Sole Sorge a Occidente, Islam, Dio, Corano, citazione, spiritualità, religione,...