Skip to main content

Full text of "Start the day right with a good breakfast : fruit, cereal, milk, these make a meal of foods that the government asks us to eat [Swedish translation]"

See other formats


Historic, Archive Document 


Do not assume content reflects current 
scientific knowledge, policies, or practices. 


KN 


ANN pd ae 
a) IS Can Få 


A: Bry 


me f aay ce 


Bis 


bay 


ra: 


Cit at 
om 


Cd 
Orr 
Ae Wy 
} 


ai wears ae mt 
, CER ; 
NR a Ph 


wee ye ie 
rit 
yma 
ay Paar ae ata 
2 vey ae ener 
al ay a(t fa Å 


a et 


a : 
kod 
Le 


a ie JA ELVIRA oan, 4 
he a cm | ot | ee i Tie ae i ak ’ VN nd ” ' ¥ j vr I wu 4 Gi f) lee oF an it 
- Fd ye / PR 7 (a ee a, 2 ” | i VR HE Sr Tu KD i k i 5 
yr I (RIAL 7 4 AR ERAN rt ae es ain, Hie 
| vd 


‘ bales, 
oO a in Hoi i Sie ont 


Pang ra 


oe ares rae 
oe a 

OM eet a ta 


(Swedish) "| 
Distributed by the 


U. S. FOOD ADMINISTRATION 
HENRY B, ENDICOTT, Food Administrator, Massachusetts. 


Borja dagen ratt med 
en god frukost! 


FRUKT GRYNRATT MJOLK 


Ofvanstaende utgora ett mal 


NARANDE LATT ATT TILLAGA 
GODT BILLIGT 


Af fédoamnen som Governementet ber oss att ata 


ANVAND FRUKT! 


Frukt håller kroppen vid hälsa och hindrar förstoppning. 
Man bör använda råfrukt när så lämpar sig. 


Katrinplommon, torkade äpplen, torkade aprikoser äro ej att 
förakta. De böra ligga i vatten öfver natten samt kokas tills de 
äro möra. 

Dadlar och russin kunna användas tillsamman med grynrätter 
occh tillsättes 10 minuter innan de förstnämnda serveras. I så fall 
behöfves ej socker. ie 

Bananer med mörkt skal äro de mera lättsmälta. De med gula 


eller grénakliga skal äro hårdsmälta om de ej kokas. 


ANVÄND GRYNRÄTTER 
Gröt af majs, hafregryn, ris och korngryn. 


Dessa äro mycket billigare än des. k. "ready to eat” prepare- 
rade grynen, som ex. "Kornflakes” o. s. v. Ett stort paket af någon 
af dessa "ready to eat” sorter, kanske kostar 15 cents, och tyckes 
ju vara ganska billigt, men om man jämför med majsmjöl, som 
ju endast kostar 6—7 cents pundet, och sagda paket endast inne- 


håller ett !4 Ib., blir skillnaden betydlig. 


Vikten af varan är alltid utsatt på det paket man köper; så 
man bör tillse att få mesta möjliga för sina pengar. 


Majs och hafregrynsgröt måste kokas länge om de skola blifva 
välsmakande. I många fall kokas den ej länge nog, och saltas ej 
heller tillräckligt. 

För 5 personer användes 1!4% kopp majsmjöl 2 strukna te- 
skedar salt, 5—-6 koppar vatten. 

Beredning: I det salta, kokande vattnet, iröres majsmjölet 
sakta, så massan ej klumpar sig. Kokas minst 30 minuter, men ju 
längre desso bättre. Användes en dubbelkokare kan gröten med 
fördel sakta koka öfver natten. 

Till hafregrynsgröt tages 2/5 kopp ångpreparerade hafregryn 
21% tesked salt, 5—-6 koppar vatten. I det saltade, kokande vatt- 
net, iröres hafregrynen, och kokas en timme, eller öfver natten i 
dubbelkokare. 

Grynrätter ätes tillsammans med mjölk, sirap, smör eller nå- 
gon surrorgat för smör. Bröd är ej nödvändigt att äta härtill. 

En stor kvantitet af gröt kan kokas på en gång. Det som blir 
öfver står sig flera dagar på kallt ställe och kan sedan skäras i 
skifvor och stekas. 


Det blir då, ännu mera välsmakande. 
Istället för grynrätter, kan man äta bröd, isynnerhet något 
slags ”war”-bröd t. ex. majsbröd med mjölk, smakar mycket godt. 


ANVÄND MJÖLK! 


Mjölk ar ett utmärkt födoämne. | quart af söt mjölk gifver 
lika mycken näring som | Ib. magert kött. 

Särskildt för uppväxande barn är mjölken en af de viktigaste 
födoämnen. Den gifver dem helsa och krafter. För uppväxta är 
den också nyttig. Barn bör hafva åtminstone ett fullt glas mjölk 
till frukost, varm eller kall, enbart eller tillsamman med gröt eller 
till choklad. Fastän kanske hög i priset är den dock, i förhållande 
till sitt näringsvärde, jämförelsevis billig. 

Kaffe och te äro skadliga för barn. De äldre kan dricka kaffe 
och te om de så önska, men barn böra ej ens få smaka af den varan. 
Barnens dryck är mjölk. 


USE CEREALS. 
Corn-meal mush, oatmeal, rice, hominy (zrits). 


These are much cheaper than the “‘ready-to-eat’’ breakfast 
foods. A “ready-to-eat” breakfast food may cost 15 cents for 
a big package, but if the package contains only one-quarter 
pound—60 cents a pound for cereal. This is eight or ten 
times as expensive as corn meal at 6 or 7 cents a pound. Look 
for the weights printed on the package and get the most for 
your money. | 


Corn meal mush and oatmeal are good only when well 
cooked. Many people use too little salt and don't cook them 
long enough. 


To cook corn-meal mush for five people use I! cups corn 
meal, 2 teaspoons salt (level), 5 or 6 cups water. Bring salted 
water to a boil. Stir in the corn meal slowly. Don’t let it 
lump. Cook it at least 30 minutes. It is better when cooked 
for three hours, or overnight. Use a double boiler on the back 
of the stove, or a fireless cooker. 


For oatmeal use 214 cups rolled oats, 21/4 teaspoons salt, 
5 or 6 cups water. Bring the water to a boil. Stir the rollad 
oats slowly into the boiling water and cook for one hour, or 
overnight. 


Eat the cereal with milk or syrup or butter or butter substi- 
tutes. You don’t need bread besides. 


A large amount of corn meal or oatmeal may be cooked at 
one time. The unused part placed in a greased bowl may be 
kept for a few days in a cool place. Do you know how good 
sliced and fried oatmeal is? 


Instead of breakfast food you can take bread—preferably 
one of the war breads. Corn bread and milk is delicious. 


USE MILK 


Milk is an excellent focd. A quart of whole milk gives as 
much nourishment as one pound of lean meat. 

Children especially need it to make them grow strong and 
keep well. It is good for grown people too. Give each child 
at least a glass for breakfast. Drink it hot or cold, or use it 
on the cereal, or make it into cocoa. Even at a high price 
milk is a cheap food for children. 


START THE DAY RIGHT 
WITH A GOOD BREAKFAST. 


FRUIT AE CEREAL | MILK 


THESE MAKE A MEAL 


NOURISHING =: EASY TO COOK 
GOOD CHEAP | 


Of foods the Government asks us to eat 
USE FRUIT. 


Fruit helps to keep your body in good health and to pre- 
vent constipation, which particularly troubles Finnish people. 


Use fresh fruit when possible. 


Use prunes, dried apples, dried apricots. Soak them in 
‘water overnight and cook them long enough to make thera 
tender. | 


Use dates or raisins. These are good added to the cereal 
ten minutes before taking it from the stove. Then you will not 
need sugar. 


Use ripe bananas with dark skins. Bananas with greenish 
-yellow skins are hard to digest unless cooked. 


U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
U. S. Food Administration, Washington, D. C. 
United States Food Leaflet No. 1. 


~~