Skip to main content

Full text of "Cantorion sheet music collection (part 6)"

See other formats


Gaetano Donizetti 

Don Pasquale Overture FL4UT0 0TT4VLN0 I ALLEGRO, . 9 n } y^ ft i tmm f M i ft M k £j=_£* i * / SI 

^ UND? MOSSO ttfffrp »» . 
% p- 3=^ R^ I ^ §Ii ik * 9- # — » ^ * * * > i ^te y y *- \ & f * - m 25 ^ ^ 
£^=f£ 


J»0C0 P/C 7 : ^=^y : u y ■ * ra //. S£ i s i ^ * 6" t « £^E^ y j y y 7 te s f-f t #r « y I y / X 


^ ^MODERATO y jt y 


/T\ y . I y fe te ^i . i i :h.i: • e=§ i§ e£ 6 ^ 8 Donizetti — Don Pasquale Overture 
3 Donizetti — Don Pasquale Overture 

FLAUTO e OTTAVINO f'^l'ffgi'g | 
I t si 1 ±=^L m ¥ *r f f *c* > » I ■ : ^ - frfffff.f ^= jz :z :z :z ra//. poco Donizetti — Don Pasquale Overture 

a tempo 


r y 7 * i a s E 
yytf' i^p i=F eri^r. ^©co a poco mm 0£ ^ ^te j=j p# T i m *=k PIU STRETTO i=F g Ife / mm Donizetti — Don Pasquale Overture 
I i till 

mi ?££^ W~£££ £ ^I^f ££ f £ >s* #= . £ i k=^* $$iM \t ft g . **£ ft . i ■nw* ^^ 3* i* 5F i feftftftftgg ft § tfiMM ill *3E£E ^E3 ¥f=y * * ■W till ^sm fe k ^ y i fe aal'i T f=y 9 i *.*.*. *i j *> l ^yj i kif L i t *t m^ 


F i= B) i 
* ££g i 
i eg v, h mt ,mrc , ^m&smtijf- j tfift ^y fM f*f fff ff, I ^ftft to | k±± \k±)z j gfel ggg teffi ^ ^ p 
Donizetti — Don Pasquale Overture 6 + a rail: a tempo 

m 
'I OH poco Piif > ■ i#" i I ffi C*> - ** m T ? r r r 
*rt u i h f f . ff S 


/>/# ALLEGRO 

tin MP i i 

i— aim O LI (bun f ^ ^ y . w s * X 
Donizetti — Don Pasquale Overture nifW.te... m ^t.jk*. •ft* 
'I f> ffffrff'fT r *«-te ft l|± ^?-|teft. Ifteft- £•£ 

gtefg =jr-flgg/^-gfrg g * 


fe»: 
*'te = £•#*£• at 
»n f utfm i°* : = £rft 


te Hi 
r ^ ^ . ^r- ^ §£ IgS i iK dp MM N 1 ■J E zi 


T~ 
£ ^Fff-^f-f frirtft ** nTrfrcrr £ 


f=JF=? ^ S £fM fffrfrffr #-*-# uTttrcfj £ fffl &3 ^ -A i I ftk £ £ ft ± ft * ft ^ 
^ :|gjy #*£* I * 


e e . m m ^ ■ 


o. p r .