Skip to main content

Full text of "Zandvoortse Courant 2008 week 15"

See other formats


0ZANDVOORTSE 

Courant 

Actueel Cultuur Rubriek 

P3 Exit zeepkistenrace Pil Voorjaar bij Corbani P15 Lezers schrijven 

4e jaargang • nummer 15 • 10 april 2008 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zand voort en Bentveld Sport 

P22 Futsallers halen uit 
www.zandvoortsecourant.nl 
In de watersportwinkel van Step- 
han van den Berg aan de Passage 
heeft wethouder Wilfred Tates 
afgelopen zaterdag officieel Hilly 
Jansen voorgesteld als bedrijfscon- 
tactfuntionaris van de gemeente 
Zandvoort. Sinds i november 2007 
is Jansen hét centrale aanspreek- 
punt voor alle ondernemers die de 
weg zoeken binnen de gemeente. 

In die hoedanigheid heeft zij 
zich, door middel van het ver- 
sturen van ruim 1400 kaarten, zaak bezig houden maar, ze- 
al gepresenteerd aan het za- ker in vergelijking met andere 
kenleven. In de contacten die plaatsen, daarnaast veel eve- 
zij inmiddels al gelegd heeft, nementen organiseren, 
vindt zij het vooral opvallend 

dat vele ondernemers zich Ondernemers kunnen bij haar 

hier niet alleen met hun eigen te recht voor al Ie vragen over de Vlnr: Guido Hendrix, Wilfred Tates en Hilly Jansen 

procedures en werkwijze van 
de gemeente maar ook voor 
informatie over vergunningen, 
vestigingen, uitbreidingen of 
andere zaken waarmee men 
als ondernemerte maken kan 
krijgen. Hilly Ja nsen isvrijdags foto: OVM Fotografe 

vrij, maar blijft bereikbaar op 
06-13427671; de overige dagen 
is haar rechtstreekse telefoon- 
nummer op het raadhuis 57 
40240 en via e-mail is contact 
mogelijk op bed rijven loket@ 
zandvoort.nl. 
Auto Strijder 
Zandvoort De Mannetjes Nationaal Park 
vraagt subsidie 
'Ze moeten eens goed 

gaan zoeken naar 
schatten in de bunkers' Nationaal Park Zuid Kennemerland 
vraagt subsidie van € 200.000 Het Nationaal Park Zuid Kennemerland vraagt aan de aangrenzende gemeenten een 
eenmalige subsidie van € 200.000 per gemeente en een structurele jaarlijkse subsidie 
van € 20.000. Dat bleek vorige week woensdag tijdens een presentatie van het park in 
de vergadering van de commissie Projecten & Thema's. De commissieleden zetten grote 
vraagtekens bij de hoogte van de subsidie. vervolg OD pagina 7 
s X «5)B ,IOOJ1 

• Heel Vezel wit € 2,50 

• Saucijzen-broodje € 1,25 
•weekend taartje: 

Verse fruitslof € 7.95 

Nieuw in ons assortiment: 
Cappucino niiiffin € 1,95 
Ontbijt muf fin € 1,95 
Blueberry Crumble niuffin € 1,95 
Div. Boterkoeken vanaf € 3,95 
Div. nieuwe gebakssoorten € 1,95 

Raadhuisplein 14 

V T. 023-573 64 61 - Zandvoort 4? OPTIEK ZONNEBRIL OP 
STERKTE ACTIE Deze maand bij veel 
merk zonnebrillen 

glazen op uw 
eigen sterkte gratis 

Sea Optiek 

Zichtbaar Beter Haltestraat 5, 2042 U Zandvoort 

Tel.: 023 - 57 121 74 

Vrijdag koopavond 

^ J Het Duinpieperpad foto: PWN vanhier www.vanhier.nl ♦ administratieve diensten ♦ fiscale diensten 

♦ DGA/MKB-advies ♦ bedrijfsjuridisch advies 

♦ on line diensten ♦vermogensplanning 

♦ fusie, overname en opvolging ♦ controlling 

♦ accountancy Op zaterdag 12 april kunt u gratis 
4 zakken compost van 20 liter 
ophalen bij de afdeling Reiniging 
en Groen van de gemeente. 

U bent van 10.00 uur tot 13.00 uur welkom. 
Zorg wel dat u zich kunt legitimeren. 
En: Op = Op 

Gemeente Zandvoort Zandvoortse Courant • nummer 15 • 10 APRIL 2008 Familieberichten Nooit meer samen kunnen praten, 
nooit meer samen, dat doet zeer. 
We leven verder met de foto 's 
en de verhalen van "weleer. 
'Als het wel is, moetje 't loven', 
dat is wat je altijd zei. 
Toch kunnen we het niet geloven, 
het is nu werkelijk voorbij . 
Je hebt ons steeds zoveel gegeven; 
'Liever met een warme hand dan met een koude'. 
Dank voor je steun, je zorg, je liefde, 
we zullen altijd van je houden. 

Ton van Eist 

is op 1 april 2008 op 78-jarige leeftijd overleden 

Zandvoort: 

Nel van Eist-Matton 
Petra & Edwin 

Alkmaar: 

Ton & Joke 
Kim &Jitse 
Thomas & Anke 

Kerkdwarspad 6 
2042 HD Zandvoort 

Ton is inmiddels in familiekring begraven op 
het Parochiekerkhof van de R.K. Parochiekerk 
H. Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort. Bedankt datje mijn papa was. 
Ik zal je nooit vergeten. Je oogappel Gemeente Zandvoort Het gemeentebestuur van Zandvoort heeft met 

droefheid kennisgenomen van het overlijden 

van de heer 

A. van Eist De heer Van Eist is van 1994 tot 1998 

raadslid geweest en was van 1959 tot 1987 

in dienst van de toenmalige gemeentepolitie 

Zandvoort. Wij verliezen in hem een aimabel man, die zich 
met ijver voor de Zandvoortse gemeenschap 
heeft ingezet. Wij -wensen zijn naasten sterkte 
toe met het verwerken van dit verlies. 

Gemeentebestuur Zandvoort, 

N. Meijer 
Burgemeester Lieve verzorgenden en verpleegkundigen 

van Zorgbalans. Mede dankzij jullie inzet 

heeft onze vader 

S.A. Antonides tot het laatst toe in zijn eigen huis kunnen 
•wonen. Bedankt hiervoor! 

De kinderen Aan een zeer actief leven is een eind gekomen. 

Onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en oma 

is waardig ingeslapen Ytje Hendrika Cato 

Nijhuis-Plantinga 

Weduwe van Roelof Ja cobus Jobannes Nijhuis 
(drogisterij J.C. Woortman) Utrecht, 

17 februari 1916 Zandvoort, 
6 april 2008 Enschede: lotje Verhoog-Nijhuis 
Bob Verhoog 
Clarineen Jurre 

Christiuun 

Utrecht: Tnos Krnneman-Nijhuis 
John Kroneman 

Jeroen 

Martij n en Roos 

Zwolle: Marga Nijhuis 
VVim Muller 
Marco 

Correspondentieadres: 

I. Verhoog-Nijhuis 

Boaweg 203 

7522 PB Enschede 

Overeenkomstig haar wens zal de crematie- 
V plechtigheid in familiekring plaatsvinden. BEAC hX C L U 

TIEN 

Onze speeltuin staat er weer! 

a.s. woensdagmiddag 

tegen inlevering van deze 

advertentie ieder kind een 

gratis Raketijsje van Ola. 

Keuken iedere avond geopend 

Voor reserveringen: 023-5713200 

www.beachclubtien.nl 11-4-1950 o 11-4-2000 

Gerrle 
Driehuizen 
ziet 
Abraham! 

Vanaf nu weet hij 

waar hij de mosterd moet halen! 
Waterstanden Club Nautique © 

Stukje Mediterranée aan zee 

Strandpaviljoen 23 
Tel. 023 571 57 07 

Keuken dagelijks geopend Hooc Laag 

WATER WATER Hooc Laag Hooc 

WATER WATER WATER Do 10 


- 


02.40 


07.06 


15.00 


19.36 


Vr 11 


- 


03.26 


07.51 


15.44 


20.29 


Za 12 


- 


04.05 


08.45 


16.44 


21.35 


Zo 13 


- 


05.16 


10.15 


18.16 


23.06 


Ma 14 


^H 


06.20 


11.45 


19.40 


^H 


Dl 15 


00.19 


07.45 


13.05 


21.05 


- 


Wo 16 


01.29 


09.16 


14.16 


22.15 


^B 


Do 17 


02.24 


10.26 


14.55 


23.27 


- 
^^^ 


Burgerlijke stand 29 MAART -4 APRIL 2008 

Ondertrouwd: 

Schrama, Maarten en: S leven, Clement in e. 
Kuiper, Michael Gregor en: Kolk, Susan na Regina. 
Overleden: 

de Haan, Pieter Cornelis, oud 83 jaar. 

de Muinck geb. de Jong, Geertrui Gerritdina, oud 

92 jaar. 

S iep man geb. van D runen, Johanna, oud 77 jaar. 

Lasthuis, Jan , oud 85 jaar. 

Goossens geb. Willems, Veronica Johanna Cecilia, 

oud 60 jaar. 

van Eist, Antonius, oud 78 jaar. Kerkdiensten 
a iiiii ZONDAG 13 APRIL Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein 

10.00 uur ds. J.W. Verwijs 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 

1030 uur mevr. B. Bleijs 

RK Parochie Antonius & Paulus, 

Sparrenlaan g, Aerdenhout 

10.30 uur pastores C. van Polvliet en D. Duijves 

Eerste communieviering ADSL professioneel, betrouwbaar, direct voor u! Netexpo Internet is sen gespecialiseerde regionale 
intern et provider met sterke roots in Zandvoort. Vele 
Zandvoorters kozen al voor onze persoonlijke benadering 
en directe service aan huis of kantoor. 

* Gratis professionele installatie 
•Gratis modem 

• Helpdesk zonder wachtrij 
•Zakelijk en particulier 

Bel & Bestel 023 - 531 88 74 of kijk op www.netexpo.nl/adsl 
College informeert raad 
over regentonnen 

Afgelopen vrijdag heeft het college de raad geïnformeerd over 
de mogelijkheid en wenselijkheid van het plaatsen van regen- 
tonnen in bepaalde gedeelten van Zandvoort. Deze informatie 
was in de raadsvergadering van 6 november vorig jaar toege- 
zegd en is na onderzoek vrij gekomen. Er zou de raad worden gerap- 
porteerd over de mogelijkheid 
aan de burgers van Zandvoort 
om, al dan niet tegen een ge- 
reduceerd tarief, regentonnen 
aan te bieden en over de effec- 
tiviteit hiervan in het kader 
van de bestrijding van water- 
overlast. Het rioleringsstelsel 
van Zandvoort is voorg5% een 
gemengd stelsel. Dit houdt in 
dat het regenwater en al het 
water uit bedrijven en wo- 
ningen gezamenlijk door één 
afvoerbuis naar de waterzui- 
veringsinstallatie afgevoerd 
wordt. Bij aanleg, heraanleg 
of herinrichting van openbare 
ruimten wordt gestreefd naar 
het zoveel mogelijkter plaatse 
vasthouden van hemelwater. 
Hierdoor wordt de afvoer naar 
de zuiveringsinstallatie zo 
klein mogelijk gemaakt. Het 
opvangen van regenwater in 
regentonnen of direct infiltre- 
ren daarvan in de bodem zijn 
een goed middel hiertoe. Deze 
voorzieningen komen op het 
terrein van de eigenaar, die er voor moet zorgen dat de 
installatie goed functioneert. 
Het college wil de toepassing 
hiervan bevorderen op basis 
van vrijwilligheid. 

In het nieuwe Gemeentelijk 
Rioleringsplan dat in 2009 
wordt opgesteld, zal hierop 
nader ingegaan worden. Dan 
wordt uitgezocht op welke 
locaties dit mogelijk is en wat 
de effecten zijn. Tevens wordt 
dan ook uitgezocht in welke 
straten een gescheiden stel- 
sel aangebracht zou kunnen 
worden waarop de percelen 
hun regenwater kunnen lozen. 
Dit is om te voorkomen dat er 
eerst regentonnen geplaatst 
worden die later overbodig 
blijken te zijn. Ook een even- 
tueel door de gemeente te 
verstrekken subsidie als stimu- 
lans komt in dit rapport. Het is 
een kleinschalige maatregel, 
maar als deze op vele plaatsen 
toegepast worden, dan heeft 
het een groot positief effect. 
Bron: www.zandvoort.nl pluspunt •*ss Buitenschoolse opvang De Boomhut 

Vaste, flexibele en vakantieopvang 
voor kinderen van groep I t/m 8 
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur r* WIJ ZIJN OP ZOEK 

NAAR NIEUWE MEDEWERKERS (m/v)! 

Meer informatie op onze website: www.pluspuntzandvoort.nl 

of telefonisch via Monique van Straaten of Sandra Bartling: 023-5740333 Cartoon Hans van Pelt TROUWEN OP ZONDAG 

x5: 
n 1 Zeepkistenrace niet; 
wielerronde en Solexrace wel 

De zeepkistenrace die de afgelopen twee jaar door Arlan Berg 
werd georganiseerd, zal dit jaar niet plaatsvinden. Berg ziet 
zich daartoe genoodzaakt door de tijdsdruk die is ontstaan 
door het veel te laat afgeven van de vergunning. Daardoor 
is er onvoldoende tijd om zaken op orde te krijgen. Nadruk- 
kelijk stelt hij dat de profwielerronde en de Solexrace wel 
doorgaan. Column 
Vorig jaar was de zeepkisterace een groot succes De zeepkistenrace, met als 
onderdeel het Nederlands 
Kampioenschap Zeepkisten, 
zou al op zondag 18 mei 
plaatsvinden. De wielerronde 
en de Solexrace zijn veel later 
in het seizoen, daar is nog 
voldoende voorbereidings- 
tijd voor. "De vergunning die 
ik nodig heb voor de zeepkis- 
tenrace heeft de gemeente 
nog niet eens ter vis ie gelegd, 
een proces dat zes weken in 
beslag neemt. Verder weet ik 
al dat een ondernemer uit de 
Oranjestraat, de straat die ik 
wil gebruiken, de locatie niet 
zal accepteren en er dus een 
bezwaarschrift zal komen. De 
onderneming is geopend op 
18 mei en vreest omzetver- 
lies. Verder zou ik als gevolg 
van het te late afgeven van de 
vergunning maareen week of 
twee hebben om alles op po- 
ten te krijgen en daarom zie 
ik er vanaf", verduid e lij kt Berg 
zijn beslissing. Ook heeft het 
er mee te maken dat hij de 
zeepkistenrace min of meer 
alleen organiseert waardoor 
weerdrukopzijn eigen bedrijf 
komt te staan. Bij de twee 
andere evenementen waar 
hij voortekent, is Mark Rasch 
zijn partner als organisator 
en dan kunnen zij de taken 
delen. 

Berg wil graag van de 
Oranjestraat naar beneden 
met zijn zeepkistenrace om- dat hij de finish dan aan het 
begin van de Haltestraat kan 
trekken. "Met de nieuwe mu- 
ziektent op de achtergrond 
levert dat een mooi plaatje 
op. Verder is ereen natuurlijke 
helling en is er een bocht in 
het parcours ontstaan", zegt 
de 'zeepkistenbaas'. Berg wil 
ook benadrukken dat hij in 
goed overleg met de stichting 
Viering Nationale Feestdagen 
zijn zeepkistenrace uit het 
Koninginnedagprogramma 
heeft gehaald en voor 18 mei 
op de kalender heeft gezet. 
Berg: "Er kwamen zoveel 
meer aanmeldingen bij mij 
binnen dat ik de race in de 
Haltestraat eerder zou moe- 
ten laten beginnen. De stich- 
ting vond dat zonde van het 
vele geld dat ze uitgeven voor 
de speelattributen, omdat 
die dan eerder zouden moe- 
ten worden afgebroken. Daar 
kan ik heel goed inkomen en 
dat is ook de reden waarom ik 
naar een andere datum wilde. 
Wellicht kan het volgend jaar 
wel weer op Koninginnedag 
om het bezwaar van de be- 
treffende ondernemer te 
voorkomen. Koninginnedag 
is een echte kinderspeeldag. 
Waarschijnlijk zal niemand 
dan bezwaar maken, mede 
omdat het al twee jaar een 
geslaagd evenement was. 
Hierover moeten we nog 
goed overleg hebben met de 
stichting." Bram -Bram 

We zitten tegenwoordig 
niet meer alleen in de 
auto! Op weg naar Spanje 
zit er ene 'Bram' bij ons op 
het dashboard. Je begrijpt 
het al. We hebben geen 
Tom-Tom maar 'Bram'. Een 
rustige vent die adviseert 
om om te keren als je fout 
rijdt of de tweede afslag 
te nemen bij de rotonde. 
Oké. Echtgenoot weet on- 
dertussen wel hoe hij naar 
Spanje moet rijden. Toch 
hebben we tegenwoordig 
Bram erbij. Hij wijst ook 
de tankstations aan of 
een hotel of tien (!) als we 
willen overnachten. Op de 
heenweg naar Spanje werd 
het echter heel erg. Naast 
de vertrouwde stem van 
Bram zat er ook een rare 
vogel in de auto. Als we te 
snel reden riep hij steeds: 
"Koekoek". Reed je weer keu- 
rig op snelheid: "Koekoek". 
Elk land heeft weer andere 
snelheidbeperkingen. De 
koekoek wist het precies en 
jodeldeals wete hard reden. 
"Hoe komt dat gevogelte in 
onze auto?" gilde ik na het 
zoveelste koekoekgeluid. "Ik 
heb wat met dat apparaat 
gespeeld", mompelde echt- 
genoot, "ik kan het er nu 
even niet uit krijgen hoor. 
Doe het zelf maar als het 
je irriteert." Nu ben ik niet 
zo een technisch vernuft 
om dat één, twee, drie te 
regelen. Het heeft me wel 
een uur gekost voor ik die 
koekoek de nek had omge- 
draaid. Ook de rustbankjes 
gingen eruit. Waren er ook 
vrolijk door manlief ingezet. 
Om de twee uur liep er een 
klokje af:"U moet nü pauze 
nemen".Ja hal lo, dat maken 
we zelf wel uit", mompelde 
ik narrig. Gelukkig is onze 
Tom-Tom, ehh Bram be- 
doel ik, weer als vanouds. 
Gewoon gezellig. Rechts af, 
tweede afslag links bij de 
rotonde enzovoort. O ja, je 
kunt het geluid ook uit zet- 
ten. Maar dan is het zó stil 
inde auto. Saai!! Laat Bram 
maar lekker kletsen. 

Uenke brugman 
V J Zandvoortse Courant • nummer 15 • 10 APRIL 2008 Eetcafé 
't Eindpunt zoekt leidinggevende 
voor de keuken 

Ben je geïnteresseerd? 
Bel voor de mogelijkheden: 

Femke, 06-5353 6094 Hotel 
Aanzee 

Hogeweg 19 

Wij zoeken een hulp 
in de huishouding 

voor een aantal 
ochtenden per week 

Bel even en vraag 
naar Francis 

Tel.: 5712375 
Week 15* 2008 April 
19 Dance behind the Beach: 

Maandelijks dansfestijn in 
De Krocht, aanvang 20.00 uur 

19 Kidsfor Animals: Actie voor 
zeehonden in Juttersmu-ZEE-um. 
12.00-15.00 uur 

20 Cabaret: Dubbel optreden: Daniël 
Arends en Thijs Maas. Theater Circus 
Zandvoort, aanvang 20.15 uur 

20 Live Jazz: Mainstream Jazzcombo 

b ij Ta ke Five, aanvang 16.00 uur 
20 Concert: Protestantse Kerk 

21 New Wave muziekschool: Presentatie 
van de popbands in De Krocht. 
Aanvang 14.00 uur, toegang gratis. 

22 Duikteam Zandvoort: 

Open dag in zwembad Center parcs 
26 Live Jazz: Mainstream Jazzcombo bij 

café Oomstee, aanvang 21.00 uur 
30 Viering Koninginnedag: centrum 
JCioekery 
<=P. oan 3£tee}} Vanaf half april weer de 

gehele week geopend 

behalve zondag. 

Van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93 Iets te 
(ver)kopen? 
een 
Zandkorrel 

(zie pagina 10) ^ ^r» 


Let op dit keurmerk (CBF| 

«HHU 
Wtnx alleen fondïH'n werven de organisatie* die op verantwoorde wijze geld inzamelen 
en besteden krijgen het CBF-Ktur. Voor vragen over het CBF-Keur: Centraal 

Bureau Fondsenwerving, tel; 09*0 202 SS 92 IC 0.35. p.m.) of kijk op www.cbf.nl 


Geven aan 
een goed doel? 
DORSMAN 
ASSURANTIËN Inboedelverzekering 

Snel en goed geregeld 
DORSMAN.NL OF 023-5714534 rïesenteeït Vïljdag 11 apïll 

^jbotan 

nieuw opkomend talent 
met band, uit Jtmsttmam 

Cxausiej bij J)anzee, J ut naast ik! speelt naast coveïs ook, eigen weïki mis dit niet!!! ^Aanvang 22.00 uuï 
Jot ziens in <J)anzee! _— 
1 ■ ^ lé jk op: dotan.nyves.nfc ' OZAMDVOOKISS w 
De krant lezen op internet? 

Ook voor alle ZandvoortPas aanbiedingen! www.zandvoortsecourant.nl a 
Dutch Blues Brothers 
in Nieuw Unicum 

Wat een feest was het afgelopen zondag op De Brinck in 
Nieuw Unicum. Twee uur lang werden bewoners en bezoe- 
kers getrakteerd op een wervelende show. Zanger Ruud Ver- 
steeg wist het publiek met zijn warme stem en lekker in het 
gehoor liggende levensliedjes en ander bekend Nederlands 
repertoire mee te krijgen. h^— -— - 
KS'JI 


r 
*B— __ 1 ? 


- ^^m 

The Dutch Blues Brothers in Nieuw Unicum Daarna de broers Gerard en 
Willem van derWielen als de 
Dutch Blues Brothers! Samen 
met hun vrouwen Lia en 
Marian, die als 'The Bluettes' 
volop meededen aan de show, 
brachten zij de heerlijke num- 
mers van de oorspronkelijke 
groep The Blues Brothers ten 
gehore, met o.a. natuurlijk de 
hit'Everybody needs somebo- 
dy'. Zoals zij zelf op hun folder 
vermelden: "Beter góéd play- 
bekkentrekkend, dan slecht 
gezongen." Dat slechte zin- 
gen is echter zeker niet van 
toepassing op Gerard, want 
die wist solo vooral de vrou- 
welijke bewoners met zowel 
stem als gebaren tot groot 
enthousiasme te brengen. 

Het bijzondere van beide 
heren is dat zij het als een 
voorrecht zien om gratis hun 
'fratsen' te mogen vertonen 
voor bijvoorbeeld mensen 
met verstandelijke en/of li- 
chamelijke beperkingen, al- 
leen reis- en eventuele ver- 
blijfkosten dienen vergoed 
te worden. Dit doen zij sinds 
drieënha Ifjaar en gemiddeld 
treden zij 80 tot 90 keer per 
jaar op, ook voor bedrijven en 
particulieren, waarvoor in dat 
geval een kleine (sponsor) bij- 
drage wordt gevraagd. Door 
deze sponsoring kunnen de 
Dutch Blues Brothers deze 
act voorgenoemde doelgroe- pen blijven doen.Willem:"Wij 
hebben niets met commer- 
cie, wij zien dit als een vorm 
van zinnig vrijwilligerswerk 
en voelen ons betrokken bij 
de medemens." Dat was ook 
duidelijk merkbaar in de con- 
tacten met de bewoners. Bij 
praktisch elk nummerwas er 
sprake van een zeer persoon- 
lijke en naturelle benadering, 
tot rolstoeldansen en een po- 
lonaise aan toe. 

De Dutch Blues Brothers zijn 
ook actief bij diverse goede- 
doelenvoorstellingen, zoals 
Kids4fun, Child Care, Zonne- 
bloem of het Diabetes Fonds, 
waar zij onder andere optre- 
den met Lee Towers, Anita 
Meijer, Laura Figi en Frans 
Bauer. Op hun site staan er 
nog veel meer vermeld. Bij 
boekingen (www.dutchblues- 
brothers.nl of info@dutch- 
bluesbrothers.nl) kan men 
zelf in overleg het overige 
programma vaststellen. Deze 
keer vertoonde de uit zes jon- 
ge mensen bestaande groep 
Razzle Dazzle hun acrobati- 
sche danskunsten, maar des- 
gewenst kan er bijvoorbeeld 
ookeen balletgroepoptreden. 
In ieder geval zijn Willem en 
Gerard van derWielen nog tot 
ver in 2009 te boeken en dat 
is zonder meer een garantie 
voor een paar uurtjes onver- 
valst genieten. 
Met OOG en OOR 

©E BADPLAATS DOOR Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor? 
Maü het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732J52) 
Als de sirene gaat 

Weet wat je 

moet doen als de 

sirene gaat O Or^irnr 11, IJl ® Q <■ Normaal gaat de sirene altijd 
af op het middaguur van de 
eerste maandag van de 
ma and. Maar dit keer nieten 
het klonk zeer verdacht toen 
de sirene niet op maandag 
maar op dinsdag 1 april om 
12.00 uur afging. Zou het een 
1 aprilgrap zijn? Mijn reactie 
was daarom zeer lauw maar 
eigenlijk is het natuurlijk niet 
goed. Want als de sirene gaat 
is dat een waarschuwing. Er 
is iets aan de hand! Wat? Het 
kan van alles zijn. In elk geva I 
heeft die sirene iets te ver- 
tellen. Daarom had ik direct 
naar binnen moeten gaan, 
dedeuren en ramen moeten 
sluiten en radio ofTV Noord- 
Holland aan moeten zetten. 
Later bleek dat het lucht- 
alarm door een menselijke 
vergissing was afgegaan. In 
plaats van een stil alarm, om 
te meten of het luchtalarm 
goed werkt, werd er een 
verkeerde knop ingedrukt. 
Foutje! Afgelopen maandag 
ginghetalarmopde gebrui- 
kelijke eerste maandag van 
de maand gewoon af. Even 
nog een tip: denk op de eer- 
ste maandag van mei niet 
waar blijft dat alarm? De eer- 
ste maandag valt namelijk 
op 5 mei, wat een nationale 
feestdag is. De sirene zal dan 
niet luid en duidelijk worden 
getest. Gestolen schilderij 

Op zaterdag 29 maart 
jongstleden is een 
schilderij van de nieu- 
we hobby zaak aan het 
Gasthuisplein gestolen. 
Het schilderij stond voor 
het pand op een schil- 
dersezel. De eigenaresse 
is zeer gedupeerd en wil 
degene die de gouden 
tip aanlevert belonen 
met € 50 aan spullen 
uit haar zaak. Het gaat 
om een acrylschilderij 
van 80 x 80 cm. met 
hoofdzakelijk een rode 
kleur. Het schilderij is in 
vakken verdeeld en in 
ieder vak is met zwart 
een contour van een 

Boeddhabeeld geschilderd. 

U kunt uw tip 

melden bij info@ 

zandvoortsecou- 

rant.nl. ledere 

tip zal met de 

grootst mogelijke 

zorgvu ld igheid 

worden behan- 
deld. Zuid-Kennemerland op land- 
goed Elswout, Elswoutlaan, 
Overveen haar jaarlijkse vo- 
gelexcursie. De gidsen ver- 
tellen u graag over de meer 
dan 50 soorten vogels die 
op het terrein broeden. De 
interessante excursie is zeer 
geschikt voor beginnende 
vogelaars en ook oudere kin- 
deren. Het wordt wel vroeg 
opstaan want de start is om 
8.00 uur en duurt ongeveer 
2,5 uur. Een toegangskaart 
is verplicht en het is handig 
om een verrekijker mee te 
nemen. Aanmelden vooraf 
is niet nodig 

Lammetjes excursie 

In de duinen van Waternet 
leeft een kudde Drentse hei- Expo in de Bieb 

Als u binnenkort weer in de bi- 
bliotheek bent, loop dan even 
langs de mooie foto expositie 
die Fotokring Zandvoort voor 
de 51ste keer in de Zandvoortse 
vestiging organiseert. Er zijn 
zes exposanten die ruim veer- 
tig foto's tentoonstellen. Een 
gedeelte is in zwart-wit maar 
er hangen ook schitterende 
kleurenfoto's met als thema's: 
abstract, molens, integratie en 
tegenlicht. De expositie is tot 
en met 26 april te bewonde- 
ren tijdens de bibliotheektij- 
den. Op 12 april is van 1 0.00 tot 
14.00 uureen open ochtend in 
de expositieruimte van de bi- 
bliotheek georganiseerd om 
kennis te maken met de ex- 
posanten en met de FotoKring 
Zandvoort. 

Vogels bekijken 

Op zondagi3 april organiseert 
het IVN Zuid-Kennermerland 
samen metdeVogelwerkgroep 
deschapen waar lammetjes 
geboren zijn. Daarom is er 
voor kinderen van 6 tot 10 
jaar een lammetjes excursie 
georganiseerd bij de ingang 
van het bezoekerscentrum 
De Oranjekom. Samen met 
de boswachter gaan de kin- 
deren op pad en wie weet 
zijn er ook nog wel andere 
dieren in het duin te zien. 
De excursie is op woens- 
dagmiddag 16 april, begint 
om 14.00 uuren kost 3 euro. 
Vertrekpunt is bezoekerscen- 
trum De Oranjekom (ingang 
Oase, Vogelenzangseweg in 
Vogelenzang). Ouders kun- 
nen hun kinderen daar om 
16.00 uur weer ophalen. 
Vanwege een maximum 
aantal deelnemers is telefo- 
nisch aanmelden noodzake- 
lijk, tel. 020-6087595 (dins- 
dag tot en met donderdag 
9.30-16.00 uur, zaterdag en 
zondag 9.00 -17.00 uur). 
Neem een eigen NVM-makelaar die bij 
aankoop alleen uw belangen behartigt. 

Waarschijnlijk realiseert u zich het niet eens. Maar het huis van uw dromen staat vrijwel altijd te 
koop bij de makelaar van de verkopende partij. En dat is nu net de makelaar die uw belangen 
juist niet mag behartigen. Neem daarom altijd een eigen NVM-makelaar in de arm die ü optimaal 
begeleidt bij de aankoop van uw huis. Kijk voor meer informatie op www.nvm.nl. 
■\ r Makelaars O.G. CENSE I m 
van LINGEN Cense & van Lingen Makelaars o.g. 

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2 
2042 PR Zandvoort 
Tel. 023-5715715 
Internet: www.cvl.nu RéijBen Makelaardij o.g. Van der Reijden Makelaardij 

Passage 42-44 
2040 AK Zandvoort 

Tel. 023-571 55 31 

Internet: www.hollandresidence.nl 
\/ GREEVEN 

makelaardij o. g. Creeven Makelaardij 

Louis Davidsstraat 15 

2042 LS Zandvoort 

023-57 39 234 

Internet: www.greevenmakelaardij.nl 
iSchaik WOmaco 

Heren in huizen, hypotheken en verzekeringen Van Schaik Omaco Makelaars o.g. 

Hogeweg 56A 

2042GJ Zandvoort 

Tel. 023-571 29 44 

Internet: www.vanschaikomaco.nl POLITIEK VERSLAG - Vervolg van voorpagina Nationaal Park Zuid KennemeTl and vraagt subsidie Het Nationaal Park Zuid Kennemerland heeft een aantal kanalen 
waardoor er op jaarbasis circa € 220.000 binnen komt. Dat be- 
drag is echter niet toereikend voor de plannen die het overlegor- 
gaan, er is van een directie geen sprake, heeft. WD-raadslid Fred 
Henrion Verpoorten vond dat nogal een fors bedrag en vroeg zich 
af of er niet beter naar verhouding gekeken zou moeten worden. 
'De bruid van Haarlem' is een bekend natuurgebied in het Nationaal Park Zuid Kennemerland Henrion Verpoorten:"lk kan mij 
voorstellen dat €20.000 struc- 
tureel voor grote gemeenten 
als Haarlem en Velsen een peu- 
lenschil is.Voorons,en ookvoor 
de gemeente Bloemendaal, is 
het een fors bedrag." Tevens 
opperde hij de suggestie dat 
als er een toegangsprijs van 
€ 0,50 geheven zou worden er 
jaarlijks een fors bedrag binnen 
zou komen. Het bezoekersaan- 
tal per jaar ligt op circa 1 mil- 
joen maar omdat het om een 
nationaal park gaat, mag er als 
gevolg van landelijke wetge- 
ving geen entreegeld geheven 
worden. Wethouder Bierman, 
die sympathiek tegenover de 
subsidie staat, wees de com- 
missie erop dat de Zandvoortse 
raad, op voorstel van de PvdA, al 
spontaan € 10.000 heeft aan- 
geboden. 

Bereikbaarheid Zandvoort 

Het agendapunt over de snel- 
le busverbinding Zandvoort 
- Schiphol werd op een wat 
breder vlak getrokken en 
werd gevoerd over de bereik- 
baarheid van Zandvoort in het algemeen. Volgens een aantal 
commissieleden is de bereik- 
baarheid van Zandvoort, op een 
paar uitzonderingen per jaar 
na, niet al te slecht. Indiener 
Fred Kroonsberg (PvdA) vindt 
het wel jammer dat er vanuit 
de provincie niet of nauwelijks 
geïnvesteerd wordtom de situ- 
atie rond een aantal knelpun- 
ten in de regio op te lossen. "Ik 
vind dat er bij de provincie een 
visie ontbreek in verband met 
detoekomstige mobiliteit. Het 
blijft maar aanmodderen", zei 
de sociaaldemocraat. Hij vind 
dat Zandvoort het voortouw 
moet nemen en met ideeën 
moet komen, want de proble- 
men liggen volgens hem niet in 
Zandvoort maar elders. Hij wil 
tevens dat de raad het college 
handen en voeten geeft voor 
stevig overleg met de provin- 
cie. Ook G ijs de Roode (CDA) zit 
op die lijn. "Er zou meer boven- 
lokaal overleg moeten komen 
waarin Zandvoort haar stem 
laat horen", is hij van mening. 

Provincie wil niet mee 

Verantwoordelijk wethouder WilfredTates zegt dat hij al di- 
verse malen vervoersgedepu- 
teerdeen partijgenootCornelis 
Mooij heeft aangesproken 
en hij heeft ook al de fractie 
van de VVD in de Provinciale 
Staten ingeschakeld, maar 
beide zonder resultaat. "Ik 
ben daar absoluut niet tevre- 
den mee", zei hij, "verder heeft 
de gemeente Bloemendaal 
zich met hand en tand ver- 
zet tegen eventuele plannen 
vooreen snelle busverbinding 
tussen Zandvoort en het bin- 
nenland. Zij wensten geen 
aanpassingen in de buurt van 
of op de Zandvoortselaan op 
hun grondgebied (Aerdenhout 
is gemeente Bloemendaal, 
red.) en dus zijn we geen steek 
opgeschoten. Het college is 
voortdurend alert en in inten- 
sief overleg met de portefeuil- 
lehouders in de regio maar het 
is klip en klaar: de provincie wil 
niet mee want volgens hen is 
Zandvoort niet slechter bereik- 
baar dan andere gebieden in 
de regio. De suggestie om het 
treinvervoer te stimuleren 
is natuurlijk allang een keer 
langsgekomen maardaarzou 
nu serieus naargekeken moe- 
ten worden." 

Discussie noodzakelijk 

Kroonsberg als laatste:"Wij als 
Zandvoort moeten de vaart 
erin houden. Met een tun- 
nel onder Haarlem naar het 
Haringbuys tracé zit je op de- 
zelfde lijn als het Zandvoortse 
circuit verhuizen naar Den 
Helder, een ware utopie! Laten 
we in de fracties er nog maar 
eens stevig over discussiëren 
anders voorzie ikdat de nieu- 
we inwoners van Hoofddorp 
bij Langevelderslag gaan re- 
creëren en niet in Zandvoort." Zandvoortse Courant • nummer 15 • 10 APRIL 2008 

Dynamics verhuisd naar 
Thorbeckestraat 
Pen april is de haar- en nagelsalon Dynamics verhuisd naarde 
Thorbeckestraat 15, het pand waar jaren Radio Stiphout heeft 
gezeten. Tien jaar lang was Dynamics van Astrid van der Zwaan, 
waarin ook Magda de Vries haar nagelstudio heeft onder- 
gebracht, gevestigd in een huurpand aan de Passage. In oktober 2007 echter werd 
het voormalige pand van 
Radio Stiphout gekocht en is 
men drukaan de slag gegaan 
met een grootse verbouwing. 
Dat heeft geresulteerd in een 
prachtige, ruim opgezette zaak 
met onder andere zeer luxe 
wasstoelen, handdoeken in 
de kleuren zwart en turkoois, 
een gezellige baren een eigen 
ruimte voorMagda's activitei- 
ten. De openingsreceptie werd 
zeerdruk bezocht, waarbij vele 
fraaie bloemstukken en ca- 
deaus werden overhandigd. 

Beide dames hebben hun 
sporen verdiend in al die ja- 
ren. Astrid heeft voordat zij 
Dynamics startte onder meer 
een aantal jaren gewerkt bij 
de kapsalon van Joke Draijer, 
waar zij ook Magda heeft leren 
kennen, en bij JM coiffure. U 
kunt bij haar terecht voor alle 
soorten haarbehandelingen, 
maar ook het inbrengen van 
extensions vormt een belang- 
rijk deel van haar werkzaam- 
heden. Ze werkt al negen jaar 
totvolletevredenheid met het 
Amerikaanse merkTigi en voor 
het verven wordt gebruik ge- 
maakt van de diverse produc- ten van Goldwell. Samen met 
Astrid zijn ook medewerkster 
Soraya en stagiaire Lindsey 
volledig in staat om aan al 
uw wensen op kapgebied te 
voldoen. 

Nagelverzorging 

Magda bestiert haar eigen 
toko op het terrein van nagel- 
verzorging. Zij is een gespeci- 
aliseerde 'Ma gn et ie' nagelsty- 
liste, wat kan variëren van 
een 'gewone' manicure tot 
het aanbrengen van gel- en 
acrylnagels en uiteraard de be- 
kende'French look'. Uitgebreid 
neemt zij de tijd om uw han- 
den een prima verzorging te 
geven en daardoor in conditie 
te houden. 

De vaste klantenkring zal zeer 
zeker de weg blijven vinden 
naar Dynamics, Thorbecke- 
straat 15. Op zondag, maan- 
dag en donderdag is de zaak 
gesloten, de overige werkda- 
gen is Dynamics geopend van 
9.00 tot 17.30 uur en op zater- 
dag kan men tussen 08.30 en 
17.00 uur geholpen worden. 
Dynamics werkt uitsluitend 
op afspraak! Tel. 5732615 of 
06-18709069 (Magda). Dierenbescherming Haarlem e.o. 135 jaar Dit jaar bestaat de Dierenbescherming Haarlem en omgeving 
135 jaar! Tevens ligt het in de lijn der verwachting dat het nieu- 
we onderkomen van de Dierenbescherming aan de Keesom- 
straat op 18 mei aanstaande wordt geopend. De Dierenbescherming 
stelt een overzichtsten- 
toonstelling van '135-jaar 
Dierenbescherming' samen, waarbij zij uw hulp inroe- 
pen. Bent u in het bezit van 
oude foto's en/of krantenar- 
tikelen die betrekking hebben op de Dierenbescherming 
of acties van deze sympa- 
thieke instelling? Stuurt u 
ze dan alstublieft op naar: 
Dierenbescherming Haarlem 
e.o., Keesomstraat 5, 2041 XA 
Zandvoort, onder vermelding 
van 'Expositie 135 jaar DB'. Bij 
voorbaat dank voor uw mede- 
werking. 
Dierenambulance in de jaren 50 Zandvoortse Courant • nummer 15 • 10 APRIL 2008 r Turkse gastvrijheid bij 
kapsalon Artemis (Advertentie) De kapsalon aan de Grote Krocht, is onlangs van eigenaar 
gewisseld. Mustafa Ince, van Turkse komaf, heeft alweer 
zijn 8 salon omgedoopt in Kapsalon Artemis. Wie er 
binnen loopt merkt direct dat er veranderingen zijn 
doorgevoerd. Ince heeft er een eigentijdse en gezellige 
kapsalon van gemaakt waar de koffie of thee klaar 
staan. Het is duidelijk een zaak geworden waar de klant 
tevreden weer naar buiten gaat. Ince heeft kapsalons in on- 
der andere Nieuw Vennep, 
Haarlem, IJ m u iden en 
Bussum en dan nu ook in 
Zandvoort. Mustafa: "Bij 
ons in Turkije is gastvrijheid 
heel belangrijk. Dat wil ik 
ook graag in mijn kapsalons 
naar voren brengen. Ook wil 
ikdat mijn medewerkers dit 
overbrengen. Als men één 
keer in onze salons is ge- 
weest, komt men automa- 
tisch terug." Het vakman- 
schap, of moeten we zeggen 
'vakvrouwschap', ligt er dan 
ook duimendik bovenop. In 
Zandvoort wordt u ontvan- gen door Anja of Anouschka, 
twee beeldschone kapsters 
die u echt verwennen en vak- 
kundig kappen. Of het nu om 
knippen, zowel dames als he- 
ren, gaat of om een perma- 
nent, ze draaien hun handen 
er niet voor om. 

De zaak is lekker licht aange- 
kleed en heeft een moderne 
uitstraling. Ince: "Onze klan- 
ten moeten zich thuis voelen 
en dat bewerkstelligen we 
dooreen smaakvol interieur." 
Niet alleen het interieur zorgt 
ervoor dat de klanten terug- 
komen. Ook de behandeling 
van de dames en heren is bij- 
zonder. Na het knippen van 
de heren wordt er ook even 
gekeken naar eventuele lange 
neus- of oorharen. De dames 
krijgen een massage van de 
hoofdhuid. "Dit is normaal in 
de Turkse kapsalons en dus 
doe ik het ook, als service!" 
zegt Mustafa. Naast deze service is de prijsstelling ook 
zeer vriendelijk. Dames beta- 
len voor knippen € 18 en de 
heren €16,50, kinderen tot en 
metiojaar€ioen tot en met 
12 jaar € 12. Het verven van de 
haren gaat de dames met kort 
haar vanaf € 25,50 kosten en 
voor die met lang haar vanaf 
€35.50. Kapsalon Artemis, gevestigd 
aan de Grote Krocht 27, is van 
dinsdagtoten met zaterdag 
geopend van 09.00 uur tot 
18.00 uur. 's Zaterdags is 
de sluitingstijd 17.00 uur. U 
kunt eventueel een afspraak 
maken maar dat is niet strikt 
noodzakelijk. Het telefoon- 
nummer is 023-5712895. J 
kennis creëert kansen 

hanson.nl Bent u die ambitieuze 
ondernemer? Lijkt het u 
ook fantastisch om het 
bruisende strand om de 
hoek als speeltuin te 
hebben? Hoge weg 29 
Zandvoort 

1 30m s win kei- 1 ka ntoorruimte Start voor de zomer nog uw 
onderneming op deze locatie aan 
de doorgaande weg tussen de 
boulevard en het winkelgebied! 
Geen 'badgast' zal uw winkel/ 
kantoor (nog) over het hoofd zien! 

hanson makelaars* 

Staten Bolwerk 3 
2011 MK Haarlem 

info@hanson.nl 
www.hanson.nl 023 - 532 99 55 V. Toneelvereniging Wim Hildering speelt 
op vrijdag 11 en zaterdag 12 april 2008 

De klucht 

"eens in de 1000 jaar ?" 

door John Dole In theater De Krocht 
Grote Krocht 41 Zandvoort 

kaartverkoop v.a. donderdag 3 april bij Bruna Balkenende 
Grote Krocht 18 Zandvoort of op de speelavonden aan de zaal 
Aanvang voorstelling 20.15 uur, zaal open 19.30 uur 
^Entree prijs € 7,= ^ café oom stee Heinekeris Café Oomstee 

Ouderwets 
gezellig Ton Ariesen 

Zeestraat 62 - Zandvoort 

023-57 387 27 
Dorpsgenoten 
door Erna Meijer Hanneke Mel-Schipperijn 
Eigenlijk is een gesprek met Hanneke Mei een combinatie 
van twee vaste rubrieken. In de eerste plaats als dorpsgeno- 
te, maar je kunt er niet om heen dat zij, als mede-eigenaresse 
van strandpaviljoen Jeroen, tevens een hardwerkende Zand- 
voortse in bedrijf is. Hanneke heeft de eer- 
ste jaren van haar 
leven veel in het 
buitenland (Afrika 
en Maleisië) ge- 
woond, aange- 
zien haar vader 
bij Shell werkte. 
Tijdens lange 
verlofperiodes 
kwam zij al veel 
in Za n d voo rt, 
waar zij dan ook 
een lesprogramma 
op de Ma riaschool 
moest volgen. Op haar 
tiende vestigde zij zich met 
haar moeder en zusje defi- 
nitief in het dorp. Hanneke: 
"Na de middelbare school 
op het Sancta Maria ben ik 
in Maastricht de hotelschool 
gaan doen, maar vooral door 
de vele afleidingen in die 
gezellige stad heb ik deze 
opleiding niet helemaal 
afgerond. Op mijn 2iste ging 
ik naar Bonaire, waar ik een 
jaar in de horeca heb gewerkt. 
Een heel mooie ervaring." 

Weer in Nederland leerde zij 
in Amsterdam Jeroen Mei 
kennen en keerde zij defini- 
tief terug naar Zandvoort. 
"Ik werd aangenomen bij 
het overbekende restaurant 
Pierrot, waar ik vooral van 
Mieke en Jurgen heel veel ge- 
leerd heb, in het bijzonder op 
het gebied van de 'finishing 
touch'."Jeroen had inmiddels 
met zijn vader strandpavil- 
joen 20 opgezet en in iggi 
overgenomen, samen met 
zijn vrouw. Onder de bezie- 
lende leiding van chef-kok 
Jurgen heeft Jeroen, met veel 
liefde voor het vak, zijn oude 
beroep van loodgieterachter 
zich gelaten en tovert indien Manneke Mel-Sch\pP e ^ 

nodig, zonder in de stress 
te schieten, een maaltijd 
voor 200 tot 300 mensen op 
tafel. Paviljoen Jeroen ziet er, on- 
danks de grote ruimte die 
dubbelwandig en geïsoleerd 
is, heel gezellig uit en is gede- 
coreerd met visnetten, oude 
naaimachines en strandstoe- 
len. Vooral de vier (!) piano's 
vallen op. Het speciale con- 
cept is zelfbediening, maar 
dit geldt uitsluitend voor de 
dranken en de koffiecorner 
van Laurentis. De maaltijden 
kunt u bij Hanneke bestellen 
en worden keurig aan tafel 
geserveerd. 

Het gezin is inmiddels twee 
dochters rijk, Floorvan ne- 
gen en Sam van zes. Moeder 
Hanneke brengt veel tijd 
door met de meiden. "Ik 
coach het E3-team van ZHC, 
waarin Floor hockeyt, en ben 
klasse- en voorleesmoeder 
op de Oranje Nassauschool. 
Mijn hobby's zijn verder: 
schaatsen, lezen en op va- 
kantie zoeken wij altijd weer het waterop, maardan lekker 
warm, zoals op Bonaire, waar 
wij gaan duiken." 

Alsof deze activiteiten nog 
niet voldoende zijn, is Mei 
sinds een aantal jaren voor- 
zittervan de Zandvoortse 
Strandpachtersvereni- 
'ing. Van de circa 
veertig paviljoens 
hebben zich zeven- 
endertig ondertus- 
sen hierbij aange- 
sloten, maar er is 
wel zeer dringend 
u it breid in g van 
het bestuur nodig. 
Aanmeldingen zijn 
dus van harte welkom. 
"Er is een grote diversi- 
teit aan paviljoens; dat is 
tevens de kracht en een goe- 
de promotie voor Zandvoort. 
Voor iedere strandbezoeker is 
er wel wat wils. Het is ook ge- 
weldig dat iedereen zo trots 
met zijn 'tentje' bezig is en 
daarin durft te investeren", 
aldus een bevlogen preses, 
"het is ook heel goed dat de 
jaarlijkse strandbridgedrive 
weer terug komt; een goede 
aanvulling van de vele an- 
dere evenementen op het 
strand. Helaas loopt het con- 
tact met de gemeente soms 
moeizaam, mede doordat er 
andere belangen spelen. Het 
grootste knelpunt en daar- 
door grote onzekerheid voor 
de pachters levert momen- 
teel het bestemmingsplan 
Strand en Duin op." 

Onze zeer actieve dorpsge- 
note sluit af: "Als je echter op 
een mooie zomeravond naar 
de zee en de ondergaande 
zon kijkt, dan valt alle narig- 
heid van je af en kunjealleen 
maar gelukkig zijn." En daar 
kan iedereen het alleen maar 
volmondig eens zijn! Laten 
wij hopen dat wij dit jaar 
met vele toeristen eens van 
een heel goed strandseizoen 
mogen genieten. Sponsor worden van het 
wekelijkse weerbericht? 

Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden! Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving Weekeinde geeft wisselend beeld Een flinke meevaller hadden 
we het vorige weekeinde 
en de min of meer aange- 
kondigde gure buien -met 
natte sneeuwkans- bleven 
zo goed als uit in het hele 
land. Reden van het niet in 
vol ornaat komen opdagen 
van die gure buien stoet was 
een lagedrukgebied dat ei- 
genlijk pal boven ons land 
voor anker ging, hetgeen 
ook goed te zien was aan de 
geringe stroming in de lucht 
(stapelwolken veranderden 
nauwelijks van plaats). 

Doorgaans komen in het cen- 
trum van zo'n lagedrukge- 
bied op relatief kleine schaal 
dalende luchtstromingen 
voor, net als in het oog van 
een tropische orkaan. Gevolg 
is dat de meeste bewolking 
dan oplost en de buienvor- 
ming wordt onderdrukt. Die 
buien waren er overigens 
wel, maar dan vooral bui- 
tengaats en Engeland kreeg 
bijvoorbeeld de volle laag 
(vooral sneeuw). 

We houden het redelijke 
aprilweervan de afgelopen 
dagen nog even vast, ook 
vandaag, donderdag is nog 
een nette dag met mooie 
rustige en droge condities in 
het kustgebied. De dagelijkse 
gang in temperatuur nam 
toe de afgelopen etmalen en 
dankzij de al feller worden- 
de aprilzon kon het kwik, na 

Do. \ eerst diep gezonken te zijn, 
overdag weer flink stijgen. 
Ko mende dagen zijn de dub- 
bele tem pe rat uu rcijfers weer 
actueel in de middagperiode 
(13 graden). 

Een groot deel van deze week 
verliep nagenoegdroog, hoe- 
wel de depressiedreiging 
richting het weekeinde al- 
weer groter wordt. Of die sto- 
ringen ook in het weekeinde 
zelf nog roet in het eten gaan 
gooien is niet helemaal zon- 
neklaar. Geheel droog hou- 
den we het dan niet met op- 
nieuween lagedrukgebied in 
de buurt. Enkele buien zul- 
len er ongetwijfeld komen, 
waarschijnlijk vooral op de 
zondag, maar de betere mo- 
menten met zon zijn ook 
met na druk van de partij. Op 
vrijdag trouwens ontkomen 
we hoogstwaarschijnlijk niet 
aan de regen en wordt het 
enige tijd druilweer. 

Volgende week lijkt er een 
verdere stijging van tempe- 
ratuur in te zitten tot wel- 
licht het niveau i6-i7graden, 
maar of het lang moge duren 
is zeer de vraag. Euforie bij de 
Zandvoortse strandtenthou- 
ders is dus niet aan de orde 
vooralsnog, want de (unieke) 
30 graden op de boulevard 
van eenjaarterug is bij lange 
na niet haalbaar voorlopig. 

weerman Mare Putto Za. Zo. Weer 
Temperat 


^^5?" 

'V- e 

jur 


^ 


*-_* 


iWJj 


Max 


13 


11 


13 


12-13 


Min 


2 


3-4 


4-5 


5-6 


Zon 


50% 


20% 
65% 


45% 


40% 


Neerslag 


15% 


45% 


40% 


Wind 


zzw. 3-4 


OOST 4 


zw. 4 


zw. 4 ADMINISTRATIEKANTOOR 
K. WlLLEMSE 
Administratie en 
belastingaangiften 

voor particulieren en 
ondernemers kleinbedrijf 

Witte Veld 56, 204 1 GB te Zandvoort. 

Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 

E-mail: kittywillemse@planetnl 

Autobedrijf Zandvoort 

Hét APK keurstation 

APK KEURING 

Alle merken vanaf € 29,- 

vraag naar de voorwaarden 

Bij grote beurt gratis! 

V%|kl Jn- en verkoop van nieuwe y^JQftv 
il^F^i en gebruikte auto's Lf *^t\ 

™**^ Kamerlingh Onnesslraat 23 \>i*~^V 
IllIG Tel,: 023 571 4580 \Sy 
www.autobedrijfzandvoort.til ■r H. WlLLEMSE 
ELEKTROTECHNIEK Hét adres voor vakwerk 
bij u thuis of in uw bedrijf! 

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 

Tel. 023-5739278 

e-mail: hanswillemse@planet.nl 
I Jef & Henk 

BI u ijs 

E>loemsierku nst I Blij met bloemen! Haltestraat é? Zandvoort tel.: 023-57 12Ö éO VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

levering en plaatsing 
van alle glassoorten 

vrijblijvende offerte! 
023 5720480/06 41374921 IJzerhandel Zantvoort 

Al 40 Jaar Uw Specialist 

Sloten en inbraak- 
beveiligingen met 
eigen montagedienst 
bij U aan Huis 

Tel: 023 - 571 24 18 

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen 

Haarlem - Beverwijk - IJ muiden - Heemstede - Zandvoort 
ZANDKORRELS INVULBON 


Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel 


Particuliere 
zandkorrels €5,- 

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden: 

• Geen onroerend goed of auto's 

• Geen goederen met een waarde boven 
de €500,- 

• Geen personeels- of zakenadvertenties 

Zakelijke 

ZANDKORRELS €10,- (excimw) 

Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen. 


1 

2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


Deze bon ingesloten envelop (met gepast contant 

1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1 

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

Inleveringvóór maandag 11.00 uur betekent plaatsin 


geldjafgeven bij: SVP Elk cijfer, leesteken 

Tevens door u in te 

3 dezelfde week. 


3 n elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen 

VULLEN: 


Wij kunnen geen en keleaanspra kei ij kheidaanvaa 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet 
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van 
opgaaf van redenen, worden geweigerd. 


'der 

ijd 
in 


VOO 

g of 
ouc 


'sch 
onji 
zon 


ist 

der 


Uv 
Te 


v Za 
efoc 


idvo 
n 


ortp 


as nr 


NDKORR&S Behang- en 

schildersbedrijf 

Arnold 

Nijkamp 

Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54264 259 

Voor al uw behang-, 

wit- en schilders- 

werkzaamheden Autobedrijf 
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 

/06-53498304 

www.trade-ard.nl Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 

Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers. 

023-5719666 of 

06-44696001. ; 

Met garantie en KvK. Zoekt u een wonder 

in uw leven? 

Jezus geneest! 

Ga 25 april naar 

de Shelter, 

Eksterlaan 1 te Haarlem. 

Grote genezingsdienst 

om 19.30 uur. 

www.levensstroom.nl. 

Bel 5363804 Gezocht: 

goed thuis voor 

3 van mijn katten, 

ivm verhuizing. 

Ze zijn lief en gezond, 

4jaar oud en kunnen 

alleen of met 

andere katten. 

Tel. 06-27241499, 

Sabine. Te huur: 

garage-appartement 

in Zandvoort-Zuid. 

Eigen ingang, 

woonkamer, 

badkamer, 

aparte slaapkamer. 

€495,00 incl. g/l/w. 

Rookvrij. 

Rustige buurt. 

Tel. 06-10902074. Doe mee met de 

'slank in 

12 weken challenge' 

www.fijnaandelijn.nl 

Adele: 

0622249100 

Start 14. april 2008 De bijbel: 

"Vertrouw op de 

Here God, want de 

Heer alleen is een 

eeuwige rots" 

(jesaja 62:4) 

Gebed nodig? 

Bel Huis van Gebed 

Zandvoort, 5363804. 

Bidden helpt echt! Gezocht: 

Pleeggezin voor mijn 

hond Karrow. 

Tegen betaling, 

in Zandvoort of 

omgeving, voor 

ca. 3 dagen per week. 

Het is een Ierse 

Setter, reu van 

3,5 jaar oud en 

bijzonder lief voor 

kinderen. Hij toont goed 

sociaal gedrag naar 

andere honden. 

Tel. 06-53152681 Te koop: 

Playstation buzz spellen 

div titels nieuw €25,00 

magnetrons va € 40,00 

dvd spelers va €15,00 

portable dvd spelers 

va €50,00 kl.tv's 

platte beeldbuis 

va €50,00 

stofzuigers va € 35,00 

speelgoed w.o. Barbie 

en Bratz met 

kortingen tot 70% 

Spaanse gitaren 

va € 35,00 

Routers voor draadloos 

internet va €25,00 

heel veel huish. art. 

met hoge korting. 

Geopend zat 14-1811 

Max Planckstr.48, 

Zandvoort Noord, 

tel 06-10745881. Gevraagd: 

Voor enkele 

ochtenden in de 

week, ontbijt en/of 

schoonmaakhulp 

in hotel 

centrum Zandvoort. 

Tel. 5714674 9<DOO<DQQ Genieten van pure jazz De op één na laatste jazzmiddag van het seizoen 2007-2008, 
georganiseerd door Jazz in Zandvoort, was weereen excellente 
middag in De Krocht. Op het programma stond de jonge en ge- 
talenteerde saxofonist en klarinettist Joris Roelofs die de toe- 
schouwers een gevarieerde, swingende middag voorschotelde. Tekst en foto 
Nel Kerkman 

Voor de vele liefheb- 
bers van jazzmuziek 
was het weer ge- 
nieten van niet één 
maar van twee ge- 
weldige gastsolisten. 
Onverwachts had 
de allround drum- 
mer John Engels 
de stokjes van Frits 
Landesbergen over- 
genomen. De 70-ja- 
rige is nog altijd ac- 
tief in het jazzcircuit 
en doet voor geen 
'jonkie' onder. Het samenspel 
tussen dejonge Roelofs en de 
doorgewinterde Engels was 
fantastisch om te zien en voor- 
al te horen. Wat een explosie! 

Hoog niveau 

Al zes jaar lang presenteert 
Jazz in Zandvoort één keer 
per maand voortreffelijke en 
gevarieerde jazzmuziek met 
als gastsolisten meestal aan- 
stormend talent dat beslist 
niet onder doet voor bekende 
artiesten. Neem nou Joris 
Roelofs, hij is 25 jaar en heeft 
met zijn altsaxofoon veel kwa- 
liteit te bieden. Sa men met de 
Het jonge talent Joris Roelofs voortreffelijke pianist Johan 
Clement, de niet te evenaren 
Eric Timmermans op contra- 
bas en John Engels was het 
voor het gemêleerde publiek 
een middag om niet snel te 
vergeten. Bekende,onbekende 
nummers en een eigen com- 
positievan Roelofs kwamen in 
de tot jazzcafé omgetoverde 
zaal langs. Ondanks dat er 
nauwelijks met elkaar gere- 
peteerd was, voelden deze ras- 
muzikanten elkaarvoortreffe- 
lijk aan. Een enkel oogcontact 
was al genoeg om solo's en 
improvisaties aan te leveren 
op de diverse instrumenten. Meer jazz in Zandvoort 

Direct na de pauze nam Hans 
Reijmers, voorzitter van de 
onlangs opgerichte stichting 
'Jazz in Zandvoort', het woord. 
Hij had goed nieuws te mel- 
den. De stichting is ac- 
tief bezig om dit jaar 
een 'Jazz in Zandvoort'- 
avond in het centrum 
te organiseren. Het be- 
looft een grandiozejaz- 
zontmoeting te worden 
met medewerking van 
uiteen lopend e jazzmu- 
sici en daar is uiteraard 
veel geld voor nodig. De 
gemeente Zandvoort is 
een van de eerste die 
een financiële bijdrage 
heeft gegeven. Maar 
dat is niet genoeg, daar- 
om is de stichting hard 
op zoek naar meerdere 
sponsoren. Ook neemt 
de stichting de organisatie 
over van de jazzmiddagen in 
De Krocht. Het betekent dat 
het jazzseizoen 2008/2009 
gewaarborgd is. Tevens gaan 
zij zich inspannen om 'Jazz in 
Zandvoort' een fantastische 
impuls te geven. 

Noteert u de laatste jazzmid- 
dag van het seizoen alvast in 
uw agenda. Op zondag 18 mei 
is de bekende en veel gevraag- 
de gitarist Maarten van der 
Grinten in De Krocht te gast. 
Aanvang 14.30 uur en de en- 
tree is €12. Kom gezellig langs 
b i j 'Jazz in Zandvoort'. Classic Concerts brengt de Messiah van Handel 

Op vrijdag 28 november 2008 zal de Messiah van Georg 
Friedrich Handel worden uitgevoerd door het Gelders Utrechts 
Cantateorkest en het Gelders Utrechts Cantatekoor o.l.v. 
dirigent Harry Brasser. Dit concert zal door Classic Concerts als 
grote productie worden georganiseerd in de St. Agathakerk 
op de Grote Krocht. De Messiah, a sacred Oratorio 
is een van de 29 oratoria van 
de componist Georg Friedrich 
Handel. Het werk is in 1741 ge- 
componeerd, in slechts 3 we- 
ken tijd! De Messiah is één van 
de beroemdste en geliefdste 
werken uit de klassieke mu- 
ziek, maar ook reeds tijdens zijn leven behoorde het tot 
Handels meest gespeelde 
werken. 

Bij het ter perse gaan van deze 
krant was nog niet bekend 
wat de toegangsprijs zal zijn. 
Classic Concerts kennende 
zal dat echter niet teveel zijn 
C.F. Handel en te laag in verhouding tot 
het gebodene. U mag dit niet 
missen! Zandvoortse Courant • nummer 15 • 10 APRIL 2008 
Spreuk van de week: 

alp Tp 

'Bindingen zijn de eerste tekenen van verlatenheid. ' 

MarcoTermes 
(§ki (Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee) [flil 

Voorjaar bij Corbani 

Na een bezoek aan het atelier van Donna Corbani in het 
weekend van 5 en 6 april voel je, ondanks de sombere en gure 
weerstemperaturen, de lente. Haar kunstwerken aan de mu- 
ren tonen uitbundige en heldere kleurencombinaties. Vooral 
haar laatste olieverf doet verlangen naar blauwe luchten en 
warme zomerse dagen. 
Donna Corbani voor één van haar recente werken Tekst en foto Nel Kerkman 

Twee keer per jaar heeft 
Donna Corbani open huis in 
haar eigen atelier. In de beel- 
dentuin staan de bronzen en 
aluminium sculpturen en over 
twee verdiepingen verdeeld 
hangen haar olieverfschilde- 
rijen. Ook zijn alle zeefdrukken 
te bewonderen en te koop die 
tijdens eenmalige acties in 
Nederland verkocht werden. 

Eigen handtekening 

Haar stijl is herkenbaar aan 
het lijnenspel en de sierlijke en 
veelal vrouwelijke figuren. Ook 
de speciale krul/spiraal die al- 
tijd in het gezicht aanwezig 
is, geeft de kijkrichting aan en 
is één van de kenmerken van 
haareigen identiteit. Met een 
klein penseel en vaste hand 
schildert Corbani de door- 
gaans ronde contourlijnen om 
haarfiguren. Haar kleurkeus 
gaat uit naar primaire kleu- 
ren en geven het kunstwerk 
een vrolijke toets. Ondanks de 
vaste kenmerken in haar stijl 
wordt Corbani niet gehinderd 
om telkens weer nieuwe on- 
derwerpen aan te brengen die 
vernieuwend en verrassend 
zijn. Zo dansen vlinders en 
zeemeerminnen, ondersteund 
met golvende lijnen, gracieus 
over haar olieverfschilderijen 
en er is een schakering aan tik thema's als vrijheid, gel uk, blij- 
heid en liefde. 

Succesvol jaar 

Het jaar 2007 was voor 
Corbani succesvol en druk, met 
als hoogtepunt een expositie 
tijdens de museumnacht in 
het Stedelijk Museum in 
Amsterdam. Ook signeerde ze 
voor de supermarktketen Aldi 
5000 kunstdrukken die inge- 
lijst in de diverse vestigingen 
verkocht werden. Er waren 
veel solo-exposities, opdrach- 
ten in het binnen- en buiten- 
land en een groepsexpositie 
in de Tweede Kamer met be- 
schilderde stembussen. De in 
Santa Barbara (Californië-USA) 
geboren Corbani woont sinds 
1992 in Nederland en al weer 
een aantal jaren in Zandvoort. 
Veel van haar kunstwerken be- 
vinden zich bij particulieren, 
verzamelaars en bedrijven in 
Californië, New York, Spanje, 
Duitsland en Nederland. Een 
van de wensen van Corbani is 
een bronzen sculptuur in de 
open ruimte van het dorp of 
langs de boulevard. Dat zou 
een goede investering van de 
gemeente zijn want de naam 
van Corbani missen we nog 
in de Zandvoortse beelden- 
route. Meer informatie over 
beeldend kunstenaar Corbani 
is te vinden op www.corbani. 
com. 
vleesspecialisl - tr&iieur 

HELE MAAND APRIL: 

malse varkenshaasfilet 
rolladeI Kilo €9,95 

kijk ook eens op onze website: 

www.slagerijhorneman.nl | Voor alle Zandvoort Pashouders de aanbiedingen van deze wee € 25 KORTING bij boeking van uw vakantie! 

Alleen voor ZandvoorL :Pas-houders. 
Vraag naar de voorwaarden. 

Grote Krocht 21 - 023-5 71 2560 

i n nd voorLjl'za nvaarl. nl 

^toerkoop.nl ggffi TROMP GROTE KROCHT 1', ZANDVOORT Vijgen aman delbrood 
perfecte onderlegger 

bij geitenkaas nu 
per pakje 250 gr i Take Fïve 

PERHtAKEMT STTIAIVBPA VILJnEN AA<V ZEE 

Op vertoon van de ZandvoortPas 

een fles huiswijn i.p.v. € 16,00 

voor € 14,50 (wit, rood of rosé) 

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl "DE BODE" 

De nieuwe 

Sia collectie 

is binnen! 

Pashouders op alle artikelen 5% korting. 
Lente aanbieding! 

Doosje 

len tebloeme tjes 

gevuld met 

chocolade 

praliné 

nu 250 gr. €4,95 Haltestraat 48 
2042 LN Zandvoort 
023-5733092 
www.chocoladehuiswillemsen.nl Chaozzz * Van maat 34 
tot en met 
maat 56 Speciale aanbieding voor de 
maand april ieder tweede artikel 
voor de helft van de prijs 
Chaozzz - Schoolstraat 3 ^t^albate mode 023-57 34 221 
Woensdag gesloten Reta 
voor jonge» 00 ' 1 - image Nieuwe collecties van 

Muchachomalo, Oxbow, Musto, 

Brunotti, Lafuma etc. zijn binnen! 

Burg. Engel bertsstraat 94b -Zandvoort 
7 dagen per week geopend Koene Oeaning Service Tï£s* 
10% korting op schoonmaakartikelen 
Voor al uw schoonmaakwerk! www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 GMND CM 25 Elke vrijdag aioud Ladïes Nighöül 
Tassen 22.00 en 2100 aar dames 

de eerste 3 consömpties gratis! 

Toïwijdagimn 
Gcmd Caft 25= Kerkstraat 25 - Tel. 5713510 

Nasi 

a la Harocamo 

normaal € 8,25 

Voor Pashouders € 7,- 

Kerkstraat 14 
2042 JE Zandvoort 
Tel.nr.: 023-5712102 

HftROCfilïlO ' da ê en P er week gapend 

KBSTAQftAKI van 09.00 tot 22.00 uur Medina Woninginrichters 

5 t/m 10% korting 

▼ (Vouw)gordijnen ▼Tapijt 
▼Vitrages ▼Vinyl 

▼ Luxaflex ▼Laminaat 
▼Zonwering ▼Parket 

www.medina-woninginrichting.nl ^ DUET 

Voor zandvoortpashouders aanbieding: 

Gratis proefles 

(vraag naar onze voorwaarden) 

Bel voor informatie 

06-54280393 of 023 - 5730107 

www.members.lycos.nl\rijschoolduet 3- — 
KOSTUUM ACTIE 
Italiaanse designkostuums 

Geen € 349.- maar € 198.- 

www.vlugfashion.nl Haltestraat 2a 
7 dagen p. week geopend (vrijdag koopavond) Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat 
Autorijschool Duet - 06-54280393 
Circuit Park Zandvoort - Burq. v. Alphenstri r — — — — — — — — — — — — — — ^ 

Bestel nu de ZandvoortPas 2008 Achternaam + voorletter(s) 

Betreft: O Nieuwe ZandvoortPas (€7,50) 

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00) - Pasnr 

Woonadres+huisnr. Postcode Telefoon. (Handtekening). NDVOORT Betaling CONTANT 

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij: 

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 
-Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15 

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1 

Betaling PER BANK 

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv'ZandvoortPas'en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres. Deze pas is geldig t/m 31 december 2008 

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tesamen met een welkomstkado, 
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. 

Met de aangehechte tegoedbon voor een 
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst 
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini- 
advertentie) plaatsen. en- TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL ! Boeren 

cake . 

zoek 

prijsbewu 

vrou Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f. 

Addie Ottho & Zn 

(YrTHO Potgieterstraat 4 

**** 2041 PC Zandvoort 

Telefoon 023 -5717 287 
Mobiel 06-5577 8563 
Mobiel 06-1887 6726 ZandvoortPas houders 10% korting Op vertoon van uw ZandvoortPas: 

Boeren- 
cake 

voor slechts 
MARKSJERPS I 
internet 

www.marksj erps.eu 

06 188 688 37 

op vertoon van de Zandvoortpas: 

10% korting op uw nieuwe website Aanbod geldig tot en met woensdag 16 april 2008 

en alleen in onze vestiging te Zandvoort. 

Raadhuisplein 2, Telefoon: 023-57 12 865 

Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl FOTO MENNO GORTER looo en Dioilaai Men-io kan he! allemaal Bij 

Officiële Pasfoto's 
een 2e set 

"Leuke Lachende* 1 
Pasfoto's 

van dezelfde persoen 
voorde Halve prijs! Grom Kiwihi MS ' induwt ■ Tel flïï 5730600 
rr-aendag Mn zaterdag vanaf 30 uur 

www.fotom ennogQrter.nl Autobedrijf Zandvoort is meer dan een autobedrijf Autobedrijf Zandvoort staat bekend om zijn 
goede kwaliteit en service. Niet voor niets 
heeft het autobedrijf in 1988 en 1989 De 
Gouden Sleutel gewonnen. Deze prijs staat 
voor eersteklas service, kwaliteit en klant- 
gerichtheid. Ruim dertig jaar lang levert 
het autobedrijf vakmanschap af. Dat is 
Autobedrijf Zandvoort op zijn best! Aan het roer van Autobedrijf 
Zandvoort staan vader en Zoon 
Witte. "Het begon allemaal 
met een klein pandje in de Dr. 
Schaepmanstraat. Twee jaar later 
zijn we naar de huidige locatie ver- 
huisd. Inmiddels is het uitgegroeid 
tot een goed lopend bedrijf", aldus 
vader Rob. Samen met monteur 
Aschwin van de Mije vormen ze een 
goed team. "In het verleden waren 
weeën service dealer van Fiat, maar 
nu zijn we een vrije dealer. We on- 
derhouden alle merken: Mercedes, 
Renault en Citroen, noem het maar 
op", voegt zoon Robin toe. 
Voor de ZandvoortPashouder is er 
een speciale aanbieding. Op ver- 
toon van de ZandvoortPas betaalt u geen afmeldkosten bij de APK 
keuring. Die kosten hoeft u als pas- 
houder niet te betalen. 

Multifunctioneel 

In de showroom zijn niet alleen 
auto's te bewonderen. Anja's Place 
heeft een fraaie collectie van sie- 
raden, sjaals en tassen. Daarnaast 
hangen er ook schilderijen aan de 
muren van de Zandvoortse kunste- 
naressen José Coenraad en Josette 
Caelen. De schilderijen van beide 
dames zijn tevens te koop. Een au- 
tobedrijf, boucherie en kunstatelier in één. "Het is een multifunctioneel 
bedrijf. Ik ben ookAPK-keurmeester, 
dus nu lopen ertwee keurmeesters 
binnen in het bedrijf rond", aldus 
Robin. 

Autobedrijf Zandvoort is gevestigd 
aan de Kamerlingh Onnestraat 23. 
Tel. 5714580. In -en verkoopvan alle 
merken auto's, zowel nieuw als ge- 
bruiktvooronderhoud en reparatie. 
Geopend van maandag tot zaterdag 
van 07.30 tot 17.00 uur. Voor uitge- 
breide informatie bezoekt u de web- 
site www.autobedrijfzandvoort.nl Foto Menno Gorter - Grote Krocht KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat 
Nympheia - www.nympheia.com 
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht 
Waves Beach & Health Centre - ^7 n Mode en trends: ding - Haltestraat Bibi for Shoes - Kerkstraat 

Chaozzz - Schoolstraat 

Confet'ti mode - Haltestraat 

Image Outdoor - Burg. Engelbertsstraat 

Sea Optiek - Haltestraat 

Schoffies Kindermode - Haltestraat 

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat 

Vlug Fashion Men's Wear - Haltestraat Wonen en onderhoud: - Kerkstraat 
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat 
Comfort Zonwering - Zeestraat 
Koene Cleaning Service - 06 1432444 
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht 
MarkSjerps Internet - 06 18868837 
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat Grand Café 25 - Kerkstraat 

Harocamo - Kerkstraat 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat 

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5 

Trattoria Vacirca - 06 iaa a8~. Zandvoortse Courant • nummer 15 • 10 APRIL 2008 Strandpaviljoen 
Thalassa 18 

Bij Thalassa 

vind je 

de zee 

op je bord! Voor reserveren: 023-5715660 I Grand Café SMAAKVOL ETEN DE VIER IV GEBODEN II LEKKER DRINKEN III 

GEZELLIG SAMENZIJN RESTAURANT IV GENIETEN VAN HET LEVEN HET IS ZOVER- 
AANSTAANDE VRIJDAG, 11 APRIL OPENEN WIJ 
ONZE DEUREN!!! 

VOORHEEN GEKEND ALS 'T FAM1LIERESTAURANT, MAAR NU 

OMGETOVERD TOT 

GRAND CAFÉ RESTAURANT DE 4 GEBODEN 

WIJ BIEDEN U DE MOGELIJKHEID HEERLIJKTE ETEN EN 
GEZELLIG EEN DRANKJE TE DRINKEN IN EEN SFEERVOLLE 

AMBIANCE KERKSTRAAT 27 ♦ 2042 JD ♦ Zandvoort ♦ tel: 023-5712537 
GMP CAFÉ 25 

LIVE MÖSIG 

Zaterdag 12 April 2008 
v.a. 22.00aur M0SQ0IT0 

"The Band" Mosqaito zorgt voor een avond vol humor, 

ftmt soul, Min en een yleagje jazz. 

Een avond yoI swingen, grooyen en gezelligheid. 

Grand Café 25, Kerkstraat 25 - Tel, 5713510 Tbgi Paap 

paviljoen 17 

V3n3fl6.00 uur 

„ Songkran 
festlva 

(Th g i's Nieuwjaar) 
Thaise 4ans, muziek, 
klecjing, massage, eten f Buffet €21,50 p.p. 
J (kinderen €10,00) 

Reserve re n? 
k Bel 06-3004 7080 
of 06-1483 4629 
riü OSTEOPATHIE ZANDVOORT 
RAKTIJKVOOR OSTEOPATHIE 

TOM DE JONG Het menselijke lichaam is een biologische 
eenheid. Verstoring van deze eenheid kan leiden 
tot klachten. Een osteopaat kan het lichaam 
helpen het evenwicht te herstellen. 

Voorbeelden: whiplash, migraine, spastische darm, 
huilbaby's, chronische rugklachten. 

Geen verwijzing van de (huis) arts nodig. 
Behandeling wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit 
de aanvullende ziektekostenverzekering. 

T. de Jong: 06-46624969 

dejongtm@hotmail.com 
H.Konings: 06-447587 1 9 

huibkonings@osteopaat.nl Krant niet ontvanaen? 0ZANDVOORTSE 

ÜHTRANT Bel vrijdagmiddag 

06-1139 1478 

of mail: info@zvo-verspreiders.nl Sponsoractie Mariaschool voor varkentjes Nieuw Unicum De kinderen van de Mariaschool gaan in hun actieweek van 
16 tot en met 23 april ansichtkaarten verkopen voor het goede 
doel. Als goed doel heeft de school gekozen voor een project 
van de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum. Doel van de ac- 
tie is om de boerderij van Nieuw Unicum uit te breiden met 
twee varkentjes, compleet met modderpoel en stal. 
De huidige boerderij van Nieuw Unicum De verkoop van de ansichtkaar- 
ten gebeurt in samenwerking 
met de stichting High Five, 
een organisatie die zich bezig- 
houdt met het vervullen van 
wensen voor basisscholen. 

De boerderij van Nieuw 
Unicum gaat deze zomer 
qua oppervlakte fors uitge- 
breid worden. Hierdoor kan 
een grote wens in vervulling 
gaan: het houden van twee 
varkentjes. De boerderij ver- 
vult een belangrijke functie 
binnen Nieuw Unicum. Het is 
voor veel bewoners een zin- volle vorm van dagbesteding 
(voeren, hokken schoonmaken, 
knuffelen). Voor bewoners die 
niet in staat zijn om zorg te 
dragen voor de dieren, is het 
een fijne plek om te kijken en 
te genieten. 

De aanvraag voor deze var- 
kentjes kwam binnen bij de 
Stichting Vrienden van Nieuw 
Unicum, die gelden werft voor 
projecten die bijdragen aan de 
kwaliteitvan leven van de 200 
lichamelijk gehandicapte be- 
woners van Nieuw Unicum. 
Hierdoor wordt concrete en kleinschalige hulp geboden 
aan bewoners en worden 
projecten gerealiseerd. Het be- 
treft altijd hulp of een project, 
waarvoor geen aanspraak kan 
worden gemaakt op reguliere 
financiële regelingen. 

De kinderen van de Maria- 
school worden door mede- 
werkers van Nieuw Unicum 
uitgebreid geïnformeerd over 
Nieuw Unicum. De kinderen 
uit de groepen 5, 6, 7 en 8 
gaan in de actieweek zelfs een 
parcours volgen door Nieuw 
Unicum om zelf te ervaren hoe 
het is om bijvoorbeeld in een 
rolstoel te rijden. Osteopaat opent praktijk 

Alles wat leeft beweegt. Het menselijk lichaam functioneert 
op basis van vermogen allerlei bewegingen uit te voeren. 
"Soms zijn die bewegingen geblokkeerd", vertelt Osteopaat 
Tom de Jong die sinds kort zijn praktijk uitoefent bij Fysio Fit 
op de burgemeester Nawijnlaan. "Om deze blokkades en pijn 
in het lichaam op te heffen, 
maken we gebruik van fy- 
siotherapie. Soms blijven de 
klachten echter terugkomen 
en heeft de patiënt geen baat 
bij deze behandelingen. In 
2001 kwam ik in aanraking 
met osteopathie. Osteopathie 
gaat uit van de gedachte dat 
het menselijk lichaam een 
biologische eenheid is. Is 
deze eenheid in balans, dan 
worden klachten door zelf- 
regulerende mechanismen 
van het lichaam verholpen. 
Wanneer de balans is ver- 
stoord door bijvoorbeeld een 
ongeluk, ziekte, stress, een 
slechte voedingstoestand of 
een operatie, dan heeft het 
lichaam hulp nodig om de 
balans te herstellen", vertelt 
De Jong. 

Met zijn opleid ing osteopathie 
aan het College S ut herland te 
Amsterdam, waarvoor hij af- 
gelopen februari slaagde, is 
De Jong samen met collega 
Huib Konings begonnen met 
een praktijk osteopathie. "Het 
is een manuele behandelme- 
thode, dus zond er apparaten, 
waarbij men alle weefsels en 
organen van het lichaam op 
beweeglijkheid controleert 
en behandelt. Veel mensen 
leven met klachten die niet 
makkelijkte behandelen zijn. 
Geneesmiddelen bestrijden 
dan wel de pijn maar niet de klacht", aldus de Jong. 
Als voorbeeld noemt hij rug- 
klachten die bijvoorbeeld 
veroorzaakt worden door 
spanning in de dikke darm. 
Een osteopaat onderzoekt 
niet alleen het pijnlijke ge- 
deelte maar het gehele li- 
chaam. Meestal is er na twee 
behandelingen al resultaat. 
Met meerdere behandelin- 
gen (van 4 tot 6 weken) zijn 
de resultaten verbluffend te 
noemen. Hoofdpijnklachten, 
chronische nek/rugklachten, 
aandoeningen van maag/ 
darm systeem (spastische 
darm), gewrichtsaandoenin- 
gen aan schouder, heup, knie 
of enkel, zijn klachten die be- 
streden kunnen worden. Ook 
huilbaby's en kinderen met 
coördinatiestoornissen wer- 
den met succes behandeld. 

Een verwijzing van een arts 
is niet noodzakelijk. De prak- 
tijk is aangesloten bij het 
NOF en NVO waardoor een 
consult door de aanvullende 
ziektekostenverzekering gro- 
tendeels zal worden vergoed. 
Wie echter alleen voor fysio- 
en manuele therapie een be- 
handeling wil, kan óók nog 
bij De Jong terecht. "Mensen 
denken nu dat ik daarmee ben 
gestopt maar dat is zeker niet 
zo", aldus de enthousiaste fy- 
siotherapeut. Bel voor meer 
informatie of een afspraak: 
06-46624969. 
Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om in- 
gezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren. Volgens mij. haalt Nel Kerkman in haar column over de collectie 
van jelle Attema uit naar de gemeente zonder de 
feiten te kennen. Attema heeft gedurende meerdere 
jaren geprobeerd de gemeente te interesseren voor 
onderbrenging van zijn collectie. Vorige colleges 
hebben daar niet op gereageerd. Op verzoek van 
Wilfred Tates heb ik als portefeuillehouder Kunst en 
Cultuur contact gezocht met Attema. Daarna heeft 
Cor Draijer mede namens Attema een presentatie 
gegeven in een raadscommissie. De raad heeft vervol- 
gens opdracht gegeven te onderzoeken of de collectie 
van Attema voor Zandvoort behouden kan blijven. 
Daarna is een intentieovereenkomst gesloten tussen 
de Attema en de gemeente. Voor het onderzoek zijn 
offertes aangevraagd en op 23 oktober 2007 heeft 
het college een bureau opdracht gegeven het onder- 
zoek uit te voeren. Ik heb daarna de raad gemeld 
dat het onderzoek gestart was en dat de resultaten 
eind januari 2008 bekend zouden zijn. 

Helaas heb ik in een commissievergadering in januari 
moeten melden dat door een ernstige en langdurige ziekte van één van de twee onderzoekers het resultaat 
pas medio mei wordt verwacht. Daarvan is Attema 
ook op de hoogte en hoewel hij het (net zo goed als 
ik) jammer vindt dat er vertraging wordt opgelopen 
heeft hij daar begrip voor. In de commissie Planning 
& Control van 19 maart j.l. is hierover nog eens 
gesproken. Daar had Nel Kerkman van op de hoogte 
kunnen zijn. 

In haar column suggereert Kerkman alsof er niets 
gebeurt en niemand op de hoogte is waar we mee 
bezig zijn. Er is geen sprake van radiostilte, zoals zij 
schrijft. 'Radiostilte' is bijna Freudiaans uit de pen 
van de redactrice van Goedemorgen Zandvoort. 

Beste Nel, informeer de volgende keer eerst even. Dat 
hoeft niet persé bij mij, dat kan ook bij een commis- 
sielid, je kent er vast wel eentje Of nodig me uit 

voor Goedemorgen Zandvoort om iets te vertellen 
over de stand van zaken. Dan zit er meteen wat meer 
gevarieerde kleur en afwisseling in het programma. 

Gert Toonen, 
wethouder College, 

Middenboulevard, dat is zowat het enige dat het 
Zandvoortse college kan uitkramen. Woningen op- 
kopen, voor projectontwikkelaar spelen maar dan wel 
met ons belastinggeld. Dan er achter komen dat het 
hele plan niet werkt, maar wel tonnen aan plannen 
uitgeven. 

Hadden deze heren maar iets meer tijd gestoken in 
de middelbare scholen kwestie die nu speelt, maar 
daar wist dit college niets van af, de heer Toonen 
(onderwijs) was niet geïnformeerd. Logisch als je 
alleen maar bezig bent met de Middenboulevard. 
Hier in Zandvoort zijn wij, buiten de Gertenbach 
school, aangewezen op de scholen in Haarlem en 
omstreken en de wethouder van onderwijs in Haarlem 
heeft besloten waar de scholieren naar toe moeten 
gaan. Tegen onze dochter werd verteld, nadat ze 
was afgewezen op Hageveld en daarna ook de deur dicht vond op het ECL, ga maar naar Hoofddorp! 
En wat me het meeste stoort is dat als er geloot 
wordt, diegene die een broertje of zus op een school 
hebben niet hoeven te loten, dus als enig kind ben 
je al benadeeld. 

Maar daar zit dit college niet mee, het is veel inte- 
ressanter om met projectontwikkeling bezig te zijn 
of strandpachters schadeloos te stellen. In de klas 
van onze dochter zijn vijf leerlingen uitgeloot en die 
moesten hals over kop naar een andere school op 
zoek en dan is ook de school voor de tweede keuze 
geen optie meer want die is ook vol. Het had dit col- 
lege gesierd om zich ook eens in te zetten, met het 
zelfde elan als zij tonen voor de middenboulevard, 
voor de toekomst van onze kinderen. Zelfs minister 
van onderwijs Plasterk heeft contact met ons gezocht 
over deze kwestie! Hugo Eggerding <Ek £> 
Filmprogramma 

10 t/m 16 ap ril 

Woensdag 1 6.00 

WinX 

CLUB 

het Geheim van het 
[© Verloren Rijk 

Za/zo/wo. 
1 3.30 

HORTON 

HEARSAWHO! © Nederlands 
gesproken Do t/m di. 
16.00 Underdog 

Laatste week! 

, _ Nederlands 
IQ) gesproken 

[Do/vr/ma/dï. 13.301 
Do. t/m di. 19.00 

THE OTHER 
IROLEYNGIRLI © Natalie portman, 
Scarlett Johansson 

Dagelijks 
21.30 TBS 

_ Theo Maassen 
ij Lisa Smit Woensdag 
19.30 

|Gone Baby Gone 

regie: Ben Affleck 
met: Casey Affleck 
I© Ed Harris Circus Zandvoort 

Gasthuispleïn 5 

2042 JM, Zandvoort 

Tel: 023-5718686 

www.circuszandvoort.nl u< De 'rfieuwe (Puur" 

!Nu ook 

JoegosCaviscfie keuken! 

JCennismakingsmenu 

mixed griCC: 

Maandag t/m vrijdag 

voor sCechts e 15.— p.p.: 

GjouCashsoep 

3 soorten vCees 

TaCanginka Zeestraat 26 - 2042 LC Zandvoort 
TeC: 023-5714497 - 'Donderdags gestoten. 
LA NtaNeLLA 

pizzeria/ ristorante italiano direzione: 
Alfredo Caramante Passage 2-4 Zandvoort 
Tel.: 023-5716785 
Johan (Theo Maassen 
zit vast in een Tbs- 
kliniek voor de moord 
op zijn vader en zusje. 
Zijn moeder is de enige 
die zijn onschuld kan 
bewijzen, maar zij is al 
jaren niet te bereiken. 
Als hij binnen de Tbs- 
kliniek wordt overge- 
plaatst naarde LongStay 
afdeling is voor hemde 
maat vol. Hij besluit te 
ontsnappen om op zoek 
te kunnen gaan naarzijn 
moeder. De politie is de 
ontsnapte Tbs'er echter Underdog 

Na een ongeval in een 
mysterieus laboratori- 
um van wetenschapper 
Dr. Simon Barsinister, 
komt een doodgewo- 
ne beagle er plotseling 
achter dat hij over on- 
voorstelbare krachten 
beschikt, te beginnen 
met het feit dat hij kan 
spreken. Gewapend met 
een hip superhelden 
kostuum, beschermd 
Underdog de inwoners 
van Capitol City en in 
het bijzonder de beeld- al snel op het spoor en in 
een wanhopige poging 
aan hen te ontsnappen, 
gijzelt hij een meisje van 
13 (Lisa Smit). Samen met 
haar begint hij de zoek- 
tocht naar zijn moeder. 
schone spaniël Polly 
Purebred. Wanneer een 
duister complot van Dr. 
Barsinister en zijn hand- 
langer Cad Capitol City 
dreigtte verwoesten kan 
alleen Underdog het lot 
van deze stad redden. Zomermodeshow 
osarito woensdag 16 april 
2Ü.00 uur bij Café Boy 

KaaflBf^ 12,50 ifizf 
drankje/hapje en kortingsbon. 
Reserveren bij: Rosarito, 
Grote Krocht 20b - 023-571 56 97 Slank in 12 weken Challenge 

De tijd komt er weer aan dat iedereen die een beet- 
je 'last' van de 'lijn' heeft, weer wat wil gaan doen. 
Sommige mensen kunnen dat op eigen kracht 
maar de meesten hebben een zetje in de rug nodig 
door professionele hulp. Speciaal voor de mensen 
die straks slank en fit de zomer in willen heeft Pure 
& Simple iets nieuws bedacht. 

Vanaf 14 april start de 'Slank in 12 weken Challenge'. 
Deze Challenge wordt met gratis dieetcoaching en 
weging verzorgd. Dat kan op afspraak of gezamenlijk 
op maandagochtend tussen 10.00 uur en 11.00 uur. 
Deze laatste vorm geeft deelneemsters en deelne- 
mers de gelegenheid om elkaar te spreken en tips 
uit te wisselen onder het genot van een kopje ther- 
mojetics kruidendrank. 

Voorafgaande aan de start van de Challenge, vindt 
er een intakegesprek plaats waarbij uitgebreid wordt 
ingaan op het huidige eet- en leefpatroon. De eerste 
BIAmeting vindt op 14 april 's ochtends of 10 april 
's avonds plaats. Hierbij wordt het gewicht, het 
vetpercentage, het vocht, de vetvrije massa en 
kilo's vet bepaald. Tevens wordt de eerste foto ge- 
maakt. 

Er kan tijdens de Challenge een keuze gemaakt 
worden uit maaltijdvervangers en supplementen 
van Herbal ife, proteïne dieet, of voedingsadviezen 
op basis van energie beperking. Dit alles staat onder 
de vakkundige leidingvan coach Adele Schmidt, ge- 
wichtsconsulent en diëtiste i.o. 

Als er een Challenge (uitdaging) is, is er nat uurlij kook 
een winnaar. Deze wordt bekend ge maakt op maan- 
dag 7 juli. De winnaar/winnares van de Challenge 
krijgt een 'fabulous make-over', een heerlijkverwen- 
pakket en wordt gefotografeerd door een professi- 
onele fotografe! Hebt u vragen? Stel ze aan: Adele 
Schmidt, Pure & Simple, Brederodestraat 26a, 2042 
BE Zandvoort. Tel: 06 22249100 of 023-5767367. Meer 
informatie via: www.uwwelzijnscoach.nl of www. 
adviesinvoeding.nl. Hartweek 

13 t/m 19 april 2008 

Geef aan de collectant 
of stort op giro 300 
Ui the Picture... 

ShiTavandeUaT 

Aan de vooravond 
van een grote reis Zandvoortse Courant • nummer 15 • 10 APRIL 2008 ÏONC Shira is 22 jaar en vertrekt 28 
april richting India, Nepal en China om vrijwilligerswerk te doen 
en te reizen. Het belooft een bijzondereen unieke reis te worden 
voor Shira. Een enorme uitdaging voor iemand die wel van reizen 
houdt, maar nog nooit buiten Europa is geweest. 

Misschien ken je haar van een mogelijkheid om een 
de He ma, waar zij al 7,5 jaar half jaar lang een minor te 
werkt als verkoopmedewer- volgen. Shira heeft voor de 
ker. En sinds kort werkt Shira minor Ontwikkelingslanden 
ook bij de Wizzl om wat extra gekozen. Dit betekent dat 
geld te verdienen voor haar zij naar een aantal ontwik- 
grote avontuur, kelingslanden gaat om daar 

vrijwilligerswerk te doen. 

Minor Ontwikkelingslanden "Het is een unieke kans dat 

Ze zit nu in het derde jaar ik dit kan doen tijdens mijn 

van haar HBO opleiding schoolperiode", zegt Shira. 

Voeding in Amsterdam en Het zijn natuurlijkgeen stan- 

ze volgt de richting Diëtitiek. daard vakantielanden waar 

Binnen de opleiding is er ze heen gaat, verre van zelfs. NedeMandse^FHartstiehting © Heb je ff... 
... voor Shawwow de Jager 

1 6 jaar 

Waar kennen we jou van? 

"Misschien van dierenwinkel 
Dobey op de Grote Krocht of 
Albert Heijn. Bij Dobey loop ik 
sinds november drie dagen in 
de week stage. Ik heb het hier 
erg naar mijn zin. In de winkel vul 
ik vakken en help ik klanten wan- 
neer zij bijvoorbeeld een vogel of 
vis willen kopen. Ik ben een echte 
dierenvriend, dus bij Dobey zit ik op de goede plek!" 

Wat doe je voor school? 

"Ik zit op een praktijkschool in Haarlem. Naast mijn stage, ga 
ik daar twee keer in de week naar toe. Mijn school helpt me 
bij het kiezen van de richting waarin ik later wil gaan werken. 
Eigenlijk weet ik al welke richting dat is: de dierenwereld. Ik 
wil zeker iets met dieren gaan doen en dan het allerliefst 
met paarden" 

Wat doe je graag in je vrije tijd? 

"In het weekend ga ik haast altijd met vriendinnen op stap. 
Op zaterdagavond ben ik vaak te vinden in de Scandals. Ook 
ben ik wel eens in de Chin-Chin om te stappen. Daarnaast ga 
ik mijn vrije tijd vaak naar Manage Baarshoeve. Hier heb ik 
namelijk mijn eigen verzorgpaard!" Maargelukkig 
reist Shira deze 
tweeë n h a I ve 
| maand samen 
met een studie- 
genootje. 

Reisplan 

Aanstaande 28 
april komt Shira 
aan in India, waar zij een 
maand lang Engelse les gaat 
geven op een school of gaat 
werken bij een consultatie- 
bureau. "Ik heb wel iets met 
kinderen", zegt Shira. "Allebei 
mijn ouders zijn leerkracht, 
dus dat lesgeven zit wel in 
de genen!" Na deze maand 
gaan Shira en haar mede- 
student naar New Delhi om 
deze hoofdstad te bekijken. 
Vervolgens vertrekken zij 
voor drieënhalve week naar 
Nepal, alwaa r zij twee weken 
in een FairTrade restaurant 
gaan werken en anderhalve 
week voor henzelf hebben. 
"De natuur schijnt fantas- tisch te zijn in Nepal, ik kijk 
hier erg naar uit", aldus Shira. 
Haar laatste bestemming is 
China, waar zij onder andere 
te paard de 'Ice Mountain' 
gaat beklimmen en Beijing 
gaat bezoeken. Ze is al hard 
bezig op de sportschool om 
haar conditie te verbeteren: 
"anders kom ikdie bergen na- 
tuurlijk niet op, haha!" Op 7 
juli komt het stel weer terug 
naar Nederland. Als je haar 
reis wilt volgen, kan je een 
kijkje nemen op shiravande- 
laar.waarbenjij.nu. 

Hygiëne en één met 
de natuur 

"Na al dat geregel, paspoort, 
vaccinaties, tickets, kijk ik 
nu wel heel erg uit naar de 
reis", zegt Shira. De koffer 
gaat mee en de backpack 
blijft thuis. Shira is niet zo'n 
backpack type. Wat zij het 
meest gaat missen zijn de 
temperatuur (het zal wennen 
worden in die hitte) en hygi- 
ëne! Ja, toiletten zullen verte 
zoeken zijn in de bergdorpjes 
van Nepal. Wat Shira dan wel 
weer aanspreekt, is om "één 
te zijn met de natuur". I KnowWherelt's@ 

Vrijdag 11 en zaterdag 12 april: 

De Zandvoortse Toneelvereniging Wim 

Hildering speelt op vrijdag 11 en zaterdag 
12 april de klucht "eens in de 1000 jaar?" 
door John Dole. In theater De Krocht, aan- 
vang voorstelling 20.15 uur - Entreeprijs 
€ 7 euro. 

Zaterdag 12 april 

Het openingsfeest van Republiek Bloemen- 

daal belooft een spetterend feest te wor- 
den met lekkere beachmuziek om het 
nieuwe seizoen te starten. Swingen op 
muziek variërend van deep hou se, sounds, 
clubhouse, latin en technohouse. Line up: 
Kevin & Rogor, Stijn, Philip Young, Brain S 
en Raymundo. 

Ïaterdagi2 april 

Het Patronaat is klaar voor een speciale 
editie van Backybard. In de tweede editie 
gaat Divinity samen verder met G-Rex, het 

label van Grogor Salto. Uit Noorwegen 
komt Funkin Matt en van eigen bodem 
is er Gregor Salto, Sven & Tettero, Georgio 
Schultzen Gers. Naast al deze platen draai- 
ende mannen heb ben we Jethro Angkotta 
op de percussie, op de gitaar Ca miei en op 

*de saxofoon Saxlive. Succes gegarandeerd! 
Prijs €14,- verkoop aan de deur €16,-. Open 

^ffi 23.00 uur tot 04.00 uur. Leeftijd 18+ Column Soaps 

Niks is lekkerder dan om na 
een dag hard werken op de 
bankte ploffen vooreen half- 
uurtje soap. Het werkt vooral 
echt verslavend bij een serie 
met een paar leuke perso- 
nages en verhaallijnen. Niet 
meer nadenken, verstand op 
nul: Kom, maarop! 

Vroeger keek ik graag naar 
GTST. In de tijd van Katja 
Schuurman, Georgina 
Verbaan, Reinout Oerlemans 
en Anthonie Kamerling. Het 
was gewoon grappig. Vooral 
de aparte haarcreaties van 
Isa Hoes alias 'Mirjam' was al 
een reden om er naar kijken. 
Zo had ze een keer een soort 
van gevangenisraam op haar 
hoofd gevlochten met daarin 
een foto van Peter, want die 
zat toen onschuldig in de ge- 
vangenis. Iedereen op school 
had het erover. Nu kijk ik al- 
lang niet meer, het is mij te 
ingewikkeld. De verhaallijnen 
zijn te vergezocht. De persona- 
gesspreken mij niet meer aan. 
Kortom.de liefde ging over. 

Daarna kwam The Bold & 
The Beautyful. Drie jaar lang 
volgde ik de serie. Als ik het 
niet kon kijken, dan nam ik 
het op. Nu zap ik snel door. 
Brooke zit nóg steeds achter 
Ridge aan. Het enige verschil 
van toen en nu zijn de grijze 
haren van Ridge. Je ziet de 
personages wel steeds ouder 
worden, maar het verhaal 
blijft hetzelfde. Ongelofelijk, 
dat ik daar drie jaar lang naar 
heb gekeken! What a waste 
of time! 

Nu kijk ik al ruim twee jaar 
naar As the World Turns, 
maardit is het ook niet! Sinds 
de komst van 'De Hakker' kan 
ik er niet meer naar kijken. 
Deze seriemoordenaar slacht 
lukraak onschuldige tieners 
af. Er was zelfs een afleve- 
ring aangepast vanwege 'te 
schokkende beelden'. Ik werd 
er misselijk van. Ik moet snel 
maar iets anders vinden om 
te relaxen. Misschien sporten 
of een cursus creatief met klei, 
want soap kijken werkt niet 
meer bij mij. SlAtU^ £> laniwR 

Nieuw van Van Vessem & Le Patichou:Tasty Bite! 

Wat is dat? Moetje gewoon komen proeven. 

Is niet uitte leggen. 

Alleen dat het er in drie soorten is: 
minder»* TaSlyBlteE "Joy: Kan altijd 

tussendoor... 
°P basis van olie dus 

trans vetten. 
TastyBiteSlim:Voorwieopde 

• -i utton 40 % minder 
calorieën wil letten.. .4U o 

calorieën dan vergelijkbaar 
product, op basis van kwark. 


WIN 'M PAAR 
K-SWISS 

SPORTSCHOENEN !t.n. ■ mwn. . anwiu . ,.„«am„. . „„.urn,» .»,.„„„„„ . ^.„„„^ 

Tasty Bite is nieuw. Tasty Bite is lekker. Tasty Bite is in een vrijgevige bui: 

Maak een leukefoto van jezelf met een Tasty Bite. Of van je beste vriend of vriendin met een Tasty 
Bite. Of van je Oma met een Tasty Bite. Of van je konijn met een Tasty Bite. Of je leraar wiskunde 
met een Tasty Bite. Of.... 
Mail deze foto naar: info@tastybite.nl De leukste foto's zetten we op onze site en en de tien allerleukste 
worden beloond meteen paar K-Swiss sportschoenen! Dus: pakje mobiel en schieten maar! 


10 
cc 

LU 

< 

00 Raadhuisplein 2,Zandvoort.023 - 571 2865 
Voor meer adressen en openingstijden zie: www.vvlp.nl 
^ VOORDEEL MET 'N BITE 

■ Tegen inlevering van deze coupon: 1 W I Te 9 en " 

J Tasty Bite Cheese ■ i Tasty Bite Carrot \ \ Tasty 

Normaalus, tijdelijk 3e gratis, maar met d. 

• 2e gratis »<£5*** % * -* \ttm , n deze coupon: %•' t iqsiydiievanui * f !«■«•/—- aa r met deze bon: 

t -""'T- 1 . "jaeiijKJe gratis, maar met deze bc v * * Normaal 1.45, tijdelijk 3e gratis, maar met deze bon: * » N ormaan.45,tijdelijk3egratis,m § 

* •»-—-- .; ; 2e gratis T: 2e gratis .; 

öe/ecouDonhnpMin,,,,™.... ■ Deze coupon is geldig t/m 20 april 2008 * ■ Dezec te « P ldla t/m 20 api > - - coupon is ge ldig t/m 20 april 2008 Maximaal 6 per Want Deze coupon is geldig t/m 20 april 2008 coupon is geldig t/m 20 apr 
t 

■ ■ 50 plus pagina door Mitzi Maas 50plus@zaTid.voortsecouraTit.Til mijn lust en mijn leven Een huis vol schilderijen 

In de woonkamer, langs de trap, in de werkkamer van haar man 
en in haar eigen atelier hangen schilderijen, allemaal echte 
S. Versfeld's. Olieverven en acrylverf schilderijen. Je wordt er 
helemaal vrolijk van. Je schildert zeker al tientallen jaren? 
"Nee hoor, pas sinds een jaar of twee", is haar antwoord. 
Sylvia Landman 

Als kind tekende Sylvia 
Landman-Versfeld graag, 
maar raakte haar verdere 
leven geen potlood of pen- 
seel meer aan. Tot twee jaar 
geleden. Ze stopte met haar 
werk als fysiotherapeut en 
ging net als man Rob met 
vervroegd pensi- oen. "En druk dat 
ik het sindsdien 
heb!" lacht ze. Een vriendin 
vroeg of ze zin had een keer 
mee te gaan naar haarschil- 
derclubje. Met een groepje 
van acht dames heeft ze les 
van een'echte'kunstenares. 
Maar bij het bewonderen 
van Sylvia's werken, zie je dat er in huize Landman ook 
een echte kunstenares woont. 
"In het begin schilderde ik al- 
leen dieren. De honden van 
mijn zoon, poezen, paarden, 
vogels. Tot ik op de schilder- 
club uitgedaagd werd andere 
onderwerpen te proberen. 

"Ik bekijk de wereld, 
vooral de kleuren, nu anders 

Het lukte aardig en ik heb er 
enorm veel plezier in. We krij- 
gen nu niet echt les meer in de 
zin van technieken. Onze do- 
cente begeleidt ons bij eigen 
projecten. Ze geeft aanwij- 
zingen en leert je vooral hoe 
je moet kijken. Naar kleuren, naar lichtinval en schadu- 
wen. Kijk maar naar de zee, 
die is helemaal niet groen 
of blauw. Hij heeft zoveel 
kleurschakeringen", vertelt 
ze enthousiast. Gelet op de 
grote hoeveelheid schilde- 
rijen die ze in twee jaar tijd 
geproduceerd heeft, schil- 
dert ze zeker dag en nacht? 
"Nee, maar ik schilder nogal 
snel!" 

Inspiratie 

Sylvia speurt op het inter- 
net naar plaatjes. Die print 
ze uit en laat zich erdoor 
inspireren. Als ze erop uit 
gaat, heeft ze altijd een fo- 
totoestel bij zich. Soms zet 
ze een afbeelding natuurge- 
trouw op het linnen, maar ze 
deinst er ook niet voor te rug 
om flink met kleuren uit te 
pakken, zoals het schilderij 
met groene, gele en paarse 
pinguïns. "Zowel olieverf als 
acryl hebben hun voorde- 
len. Met olieverf kun je lang 
mengen omdat het langer 
nat blijft. Acrylverf droogt 
heel snel", verklaart ze. Ze 
werkt aan meerdere schil- 
derijen tegelijk. 
" Op dit moment 

staat ereen tijger- 
kop op stapel en legt ze het 
uitzicht vanuit haarwoning 
vast in een wintertafereel. 
"Vooral die sneeuw is een 
uitdaging, die is namelijk 
helemaal niet wit," sluit ze 
af. Het gaat haar zeker gaan 
lukken. &t\A, sohuciA/iA/lg grflfye... z^oals vele v soa, jullie wel 

Wêtêl/V Zit kM-lj IA. OVtAR llA êêlA. 

psychiatrische liAsteltliA-g, 
want ze Is e e ia. beetje Iia de 

war. Op êêiA. dag raast ze 
weerêêiA-s K/tet haar rolstoel 
door de gnevg. Maar plots 
zwaait er eeiA, deur cftiA- tv^ 
gêfëfeê c^errit verspert haar 
de weg. "'Rijbewijs*, zegt 
hij streng. ovtAa haalt 
et\A, chocotof papiertje uit haar handtas, eiA geeft het 
hem.. <^efefeê <qemt betel] tet 
het grondig. "o)zé", zegt 
hij êfv zij vertrêfet weer 

met piepende bacvdeiA.. 

Maar eveiA. verder 'zwaait 
er weer tt\n deur ope^ e^ 
'zotte Jules' doet haar 
stoppen. "Papieren v/a ia de 
wageiAi" oma geeft henA. 
eeiA wlfëfëel v/aiA eeiA cho- 
coladereep uit haar hand- tas Jules befeljfet die voor- 
aan eiA achteraan, "oké, 
rij maar door." Nu teitalt 
on/ia extra hard door de 
gaiAg, ow. de verloren tijd 
Iia te haleiA. Maar weer 
zwaait er eeiA deur opeiA eiA 
'crazy Harrw' staat voor 
haar, volledig lAaafët, met 
eeiA fëiAaap vaiA eeiA erec- 
tie, "oh iA.ee", zucht oma, 
"wéér alcoholcontrole..." Zandvoortse Courant • nummer 15 • 10 APRIL 2008 

Feest van herkenning 

Eind december 2007 beviel ziekenverzorgster Monique van 
der Schriek van een prachtige dochter. Toen zij op haar werk 
vol trots haar baby showde, viel haar op hoe de bewoners op 
het kindje reageerden. Ze bedacht een nieuwe activiteit: baby 
badderen. 
Sterre met kapitaal 

In de gezellige huiskamer van 
de psychiatrisch-geriatrische 
afdelingvan Huize A.G. Bodaan 
in Bentveld zit een aantal be- 
woners bij elkaar. Bij de mees- 
ten laat het korte termijnge- 
heugen het ernstig afweten. 
Baby Sterre, het stralende 
middelpunt, ligt tevreden 
te drinken uit het flesje dat 
mama Monique haar geeft. 
Een bewoonster wordt uit 
haar kamer gehaald. "Gaat u 
mee naar het baby'tje kijken?", 
vraagt een begeleidster."Moet 
dat?", reageert mevrouw nogal 
nors. Onwillig loopt ze toch 
aan de arm mee. 

Zodra ze de baby ziet, komt er 
een glimlach op haar gezicht, 
die tijdens het hele bad ritueel 
blijft zitten. "Ach, wat lief.Zoiets 
heb ik nog nooit gezien!" roept 
zij verrukt. Het badje dat mid- 
den in de huiskamer staat, 
wordt gevuld met lekker 
warm water. Sterre gaat uit 
de Heertjes ("Ooohhh/t is een 
meisje!") en wordt in bad ge- 
stopt. De bewoners kijken ver- tederend toe. "Wat een schatje, 
wat een lekker dingetje", roept 
mevrouw van der Bunt steeds 
weer. De dames herinneren 
zich de wekelijkse badder- 
beurtvan hun kinderen alsof 
het gisteren was. "Wij hadden 
niet van die mooie spulletjes. 
Dat bestond helemaal niet. De 
kinderen gingen op zaterdag- 
avond gewoon in de teil", ver- 
teld e een da me. "Zeker alle kin- 
deren om beurten in hetzelfde 
badwater?", plaagt een van de 
begeleidsters. "Nee, zeker niet. 
Dat is toch vies!", krijgt ze als 
antwoord. 

Even later komt de baby uit 
bad en wordt onder toeziend 
oog van vele ervaringsdeskun- 
digen afgedroogd, in de baby- 
bodymi Ik gezet en aangekleed. 
"Je kunt niet jong genoeg met 
anti-rimpelcréme beginnen", 
grapt Monique. Niet alleen 
de bewoners, ook baby Sterre 
heeft een fantastische och- 
tend: lekker gegeten, gewas- 
sen en heel veel lieve oma's 
rijker! Liedjes van toen Een top-10 uit de vijftiger jaren: 
1. 
2. 
3- 
4- 
5- 

6. 

7- 

8. 

9- l'vegotyou undermyskin (Frank Sinatra) 

Unforgettable (Nat King Cole) 

From the time you say goodbye (Vera Lynn) That's Amore 
Summertime 

Wake up little Susi 
Love letters in the sand 
Move it 
Die gitare und das Meer 10. Twee reebruine ogen (Dean Martin) 
(E Ha Fitzgerald & 
Louis Armstrong) 
(Everly Brothers) 
(Pat Boone) 
(CliffRichard) 
(Freddy Quin & 
Bert Kaempfert) 
(De Selvera's) éD 
Gemeente Zandvoort 

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort 
info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl Gemeentelijke publicatie week 15 - 2008 

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan 1 april 
en de verdere in week 14 door het college genomen 
besluiten zijn 8 april vastgesteld. De besluitenlijst is in 
te zien bij de Centrale Balie en op de website. 

Verordening Leges 2008/2, inclusief toelichting en 
tarieventabel 

In de vergadering van 1 april 2008 heeft de gemeen- 
teraad van Zandvoort de Verordening Leges 2008/2, 
inclusief toelichting en tarieventabel, vastgesteld. 
De Verordening treedt in werking op 15 april 2008. 
De Verordening Leges 2008/2 is opgesteld als ge- 
volg van de mogelijkheid ook op zondag trouwen/ 
registreren partnerschap mogelijk te maken. In de 
legestabel onder Hoofdstuk 3 'Burgerlijke Stand' zijn 
hiervoor nieuwe tarieven opgenomen. De stukken lig- 
gen tijdens reguliere openingstijden (zie elders in deze 
publicatie) kosteloos ter inzage bij de centrale balie in 
het Raadhuis en staan tevens op de website. Wan neer 
u meer wilt weten over een van deze verordening, 
kunt u contact opnemen met de medewerkers van 
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid, telefoon 
(023) 5225531, Postbus 47, 2050 AA Overveen. Bij het be- 
lastingkantoor kunnen afschriften van de verorden ing 
tegen betaling van leges worden aangevraagd. 

Deel van straat wordt Rob Slotemakerstraat 

Burgemeesteren wethouders van de gemeente Zand- 
voort maken bekend dat met inachtneming van de 
Gemeentewet en de Verordening "naamgeving en 
nummering 2006" is besloten tot naamgeving van 
het weggedeelte dat loopt vanaf de achteruitgang 
van het vakantiepark "Center Parcs" te Zandvoort tot 
aan de Burgemeester van Alphenstraat te Zandvoort 
te benoemen tot de "Rob Slotemakerstraat". Indien 
belanghebbenden het met het besluit straatnaam- 
geving niet eens zijn, kunnen zij op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na 
de dag van publicatie van dit besluit bezwaar maken 
bij het college van Burgemeester en Wet houders. Hoe 
dat precies moet? Zie hieronderonder hettussenkopje 
Bezwaarschriften. 

12 april Landelijke Compostdag 

Op zaterdag 12 april kunt u gratis 4 zakken compost 
van 20 liter ophalen bij de afdeling Reiniging en Groen 
van de gemeente - locatie: Kamerlingh Onnesstraat 20. 
U bent van 10.00 uur tot 13.00 uur welkom. Zorg wel 
dat u zich kunt legitimeren. 

Scheiden 

Al heeft de gemeente Zandvoort veel compostca- 
deautjes klaar liggen, voor deze teruggeefactie geldt 
begrijpelijkerwijs: op is op! Met deze actie bedanken 
afvalbedrijf De Meerlanden en uw gemeente u voor 
uw inspanning groente-, fruit- en tuinafval (GFT)ge- scheiden aan te leveren. Zonder uw bijdrage had deze 
teruggeefactie geen kans van slagen. Dit organisch af- 
val wordt verwerkt tot compost. Inwoners krijgen het 
ingezamelde afval nu terug in de vorm van compost. 

Compost 

Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar. Het sti- 
muleert de groei van gewassen op een milieuvriende- 
lijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt 
vooreen natuurlijke balans in de bodem. Composteren 
is goed voor het milieu; organisch afval wordt nuttig 
hergebruikt. Bovendien draagt compost bij aan het 
vastleggen van CO2 in de bodem en helpt dus in de 
strijd tegen de opwarm ing van de aarde. Composteren 
bespaart daarnaast geld omdat het een goedkope 
manier van afvalverwerking is, in veel gevallen zelfs 
meer dan de helft goedkoper dan het verbranden van 
restafval. Kortom: genoeg reden om het organisch 
afval goed gescheiden te blijven aanleveren! 

Wijziging Aanbestedingsbeleid 

In de vergadering van 1 april 2008 heeft de gemeen- 
teraad van Zandvoort de Nota Aanbestedingsbeleid 
2002 ingetrokken. Hiermee treedt op 10 april 2008 
in werking de door het college van B&W op dd 18 de- 
cember2007vastgestelde nota Aanbestedingsbeleid 
2008. De laatstgenoemde nota ligt gedurende 2 weken 
terinzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat 
op de website. In de nota Aanbestedingsbeleid 2008 
worden de verschillende vormen van aanbesteden 
beschreven met alle voor- en nadelen. In het kort 
wordt ingegaan op: 

- professioneel inkopen, 

- op ontwikkelingen op het gebied van aanbesteden 
op Europees en nationaal niveau, 

- de wettelijke en plaatselijke regels die gelden en 

- er wordt uitvoerig ingegaan op het aanbestedings- 
proces in al zijn facetten. 

Vergunningen 

Bouwvergunningen aangevraagd 

Rectificatie: 

Busbaan gelegen tussen Koninginnewegen Kostverlo- 
renstraat, herinrichting busbaan, verzoek om vrijstel- 
ling van de bepalingen van het bestemmingsplan, 
ingekomen 27 maart 2008, is niet als 2007-053Vr 
ingeboekt maar als 20o8-053Vr. 

Zandvoort: 

- Zeestraat 60, gedeeltelijk overkappen garage, inge- 
komen 28 maart 2008, 2008-055LV 

- Zandvoortselaan 165, gedeeltelijk slopen bouwwerk, 
ingekomen 02 april 2008,2008-056$. 

- Zuiderstraat 2b,gedeeltelijkvergroten woning, inge- 
komen 3 april 2008, 2008-057RV. 

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde bouw- 
vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze pu- 
blicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze 
aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. 

Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van 
het bestemmingsplan of bouwverordening kan wor- 
den verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen 
tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk 
gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u 
een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergun- 
ning of vrij steil ing worden verleend dan zal dit worden 
gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. 

Vrijstellingen artikel 75 en artikel 19.3 WRO 

Het college van Burgemeesteren Wethouders is voor- 
nemens om met toepassing van artikel 15 van de Wet 
op de Ruimtelijk Orden ing vrijstelling te verlenen voor 
het vergroten van een woning op het perceel Wilhel- 
minaweg 32 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 
20o8-oi8Rviefase). 

Tevens is het college van Burgemeester en Wethou- 
ders voornemens om met toepassing van artikel 19.3 
van de Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te 
verlenen voor het: 

-vergroten van de woning op het perceel Oosterstraat 
gbte Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2007-287RV) 
en 

- uitbreiden van de woning op het perceel Boulevard 
Paulus Loot 79 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 
2008-028RV) 

Voormelde bouwaanvragen liggen met ingang van 
11 april 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij de 
Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de ope- 
ningstijden. Gedurende de termijn van de terinzage- 
ligging kan een ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze 
omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het college 
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA 
Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw 
brief "zienswijze" te vermelden. 

Kapvergunningen verleend 

- Duinrooslaan 8,1 dennen boom, verleend op 10 april 
2008 

- Hogeweg 40,1 conifeer en 1 esdoorn, verleend op 10 
april 2008 

- Kamerlingh Onnesstraat, 2 populieren, verleend op 
10 april 2008 

- Duindoornlaan 34, 9 esdoorns en 1 iep, verleend op 
10 april 2008 

Belanghebbenden die in een eerderstadium zienswij- 
zen hebben ingediend, kunnentegen de bovenstaande 
besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, 
afdeling Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haar- 
lem. Het indienen van een beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Een schorsende werking wordt 
Gemeente Zandvoort Vervolg gemeentelijke publicatie week 15 pas bereikt nadat de president van de rechtbank dat in 
een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de president van de recht- 
bank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient 
vergezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift. 
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt griffierecht geheven. 

Bouwvergunningen verleend 

Zandvoort: 

-Hogeweg 30,32 en 34, slopen van panden, verzonden 

01 april 2008, 2007-220S 

Verkeersbesluit Muziektent op Raadhuisplein in 
2008 

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten dat, indien noodzakelijk tijdens evenementen 
waarbij de muziektent op het Raadhuisplein gebruikt 
wordt in 2008, mogelijkerwijs de volgende locaties 
afgesloten dienen te worden middels dranghekken 
voorzien van retroreflecterend materiaal en bord C01 
van bijlage 1 van het RVV1990: 
- Tweemaal op de rotonde van het Raadhuisplein, 
zodanig dat driekwart van de rotonde nog bereikbaar 
is (alleen de Kleine Krocht afgesloten). Tevens is besloten dat bij afsluiting van een gedeelte 
van de rotonde van het Raadhuisplein verkeersrege- 
laars ingezet worden om de verkeersafwikkeling (en 
dan met name buslijnen 80 en 81 van Connexxion) 
te reguleren. 

Bezwaarschriften 

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ 
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter 
inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Be- 
langhebbenden kunnen gedurende een termijn van 
zes weken na bekendmaking een gemotiveerd be- 
zwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is 
de verzenddatum van de vergunning. Indien het geen 
vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt 
uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college 
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 
AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de 
werking van het besluit waartegen het is gericht. In 
geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen bij devoorzieningenrechtervan 
de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaar- 
schrift. Gemeente Zandvoort Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, 

maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 

8.30-16.00 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 57402 00, óf vul op 

de website het digitale formulier in óf stuur een brief 

naarde klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur 

Donderdag: 08.30 - 20.00 uur 

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar 

vooreen beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 

rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats 

aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 

- 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via 

het centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan 

waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat 

u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 

Voorvragen overconcrete of gewenste bouwplannen 

is de werkeenheid Verg unningver lening op werkdagen 

telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 10.00 uur. 

Op zoek naar werk? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 

www.werkeninzandvoort.com. Voor het vinden of 

aanbieden van banen in Zandvoort. Wegens succes gehandhaafd 

Volgende week zaterdag kunnen Zandvoortse inwoners weer 
een paar zakken compost bij de remise aan de Kamerlingh 
Onesstraat ophalen. Met deze actie wil het afvalverwerkings- 
bedrijf De Meerlanden, dat in Zandvoort het gescheiden afval 
inzamelt, de Zandvoorters bedanken voor de scheiding van 
het afval. 
Composteren 

"De mensen die hun afval 
goed scheiden dragen op een 
geweldige manier bij aan al- 
lerleizaken zoals het milieu, de 
kostenbeheersing én het be- heersen van de afvalstromen. 
Ze verdienen een cadeautje", 
aldus wethouder Wilf red Tates 
die afvalverwerking in zijn 
portefeuille heeft. De actie is een vervolg op die van vorig 
jaar toen er een lange rij au- 
to's stond voor de afhaalloca- 
tie, de gemeentelijke remise. 
Ookdit jaarwordt die lange rij 
verwacht want wie wil nu niet 
een paar zakken compost van 
goede kwaliteit hebben? Met 
deze actie bedanken afvalbe- 
drijf De Meerlanden en de ge- 
meente u voor uw inspanning 
om groenten-, fruit- en tuinaf- 
val gescheiden aan te leveren. 
Zonder die bijdrage heeft deze 
teruggeefactie geen kans van 
slagen. Het organische afval 
wordt verwerkt tot compost. 
Inwoners krijgen op 12 april 
het ingezamelde afval nu te- 
rug in de vorm van compost. 

Composteren 

Er pleit veel voor composteren. 
Compost is een natuurlijke 
bodemverbeteraar. Het sti- 
muleert de groei van gewas- 
sen op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de water- 
huishouding in de grond en 
zorgt vooreen natuurlijke ba- 
lans daarvan. Het organische 
afval wordt dus goed gebruikt. 
Bovendien draagt compost bij 
aan het vastleggen van CO2 in 
de bodem en helpt daarmee 
in de strijd tegen de opwar- 
ming van de aarde. Daarnaast 
bespaart composteren geld 
omdat het een goedkope 
manier van afvalverwerking 
is, in veel gevallen is het zelfs 
meer dan de helft goedko- 
per dan het verbranden van 
restafval. Compostering van 
organisch materiaal voor de 
bemesting van het gazon of 
de groentetuin als alternatief 
voor kunstmest, is een tech- 
niek die veel tuiniers kennen. 
Compost verbetert de bo- 
demstructuur, levert voeding 
en organisch materiaal. De 
ontbinding is het werk van 
microben en schimmels maar wormen, insecten en andere 
geleedpotigen (hexapoda) 
leveren ook hun bijdrage. 
Het gebeurt spontaan in de 
natuur behalve in extreem 
vijandige omgevingen zoals 
sommige woestijnen waar 
de composteerders niet voor- 
komen. Compostering is ge- 
controleerd composteren. De 
composteerder zorgt dat de 
compostering ideaal kan ver- 
lopen. Daarvoor moet hij zor- 
gen voor voldoende koolstof, 
water, stikstof en zuurstof. 

Op = op 

Op zaterdag 12 april kunt u 
gratis 4 zakken compost van 
20 liter ophalen bij de afdeling 
Reiniging en Groen van de ge- 
meente, in de remise aan de 
Kamerlingh Onnesstraat 20. U 
bent van 10.00 uur tot 13.00 
uur welkom. Zorg wel dat u 
zich kunt legitimeren. Bedenk 
u ook dat geldt: op = op! Zandvoortse Courant • nummer 15 • 10 APRIL 2008 Autosport American Sunday op Circuit Park Zandvoort Op zondag 13 april verovert de 'American way of life' het 
Circuit Park Zandvoort tijdens American Sunday. Een bijzon- 
der evenement vol prachtige 'musclecars', 'oldtimers', 'newti- 
mers', trucks en motoren van Amerikaanse makelij. Hier mag 
de liefhebber zeker niet ontbreken! Dit ultieme Amerikaanse 
festival combineert bijzondere voertuigen met ultrasnelle 
sprintactie en zinderende shows, wat dit evenement tot het 
grootste gecombineerde auto-, motor- en truckevenement 
van Nederland maakt. 
baanprogramma voor een 
ieder wat wils. Het geheel 
wordt natuurlijk compleet 
gemaakt met de traditionele 
American food & drinks, in 
de vorm van overheerlijke 
hotdogs, popcorn, hambur- 
gers, donuts en Amerikaans 
bier. Ook zal voor muzikale 
aankleding worden gezorgd. 
Kortom: een bijzondere dag 
vol Amerikaanse muscle cars 
en the American way of life! Als rijdervaneen Amerikaanse 
auto heeft u recht op gratis 
entree voor de auto en de be- 
stuurder. U kunt uw auto op 
de paddock zetten tussen de 
andere Amerikanen. Nieuw 
of oud, het maakt niets uit! 
Voor zowel geïnteresseerden 
als rijders biedt American 
Sunday een gevarieerd pro- 
Honderden US cars, bikes en het publiek. Daarnaast biedt gramma, waar iedereen aan 
trucks staan te glimmen voor een uitgekiend paddock- en zijn trekken kan komen! Amerikaanse funny car Autosport Ard Keff succesvol tijdens DNRT races Zandvoorter Ard Keff is afgelopen zondag tijdens races voor 
de BMW E30, georganiseerd door de DNRT, drie keer als over- 
winnaar uit de strijd tevoorschijn gekomen. Voor Keff zelf zijn 
deze overwinningen prettig, omdat hij vermoedelijk alleen in 
Zandvoort in actie komt. 
Ard Keff in zijn BMW E^o 

"We hadden wat aanpassingen 
aan de auto gedaan. Er zit een 
nieuwe motor in, het onderstel 
is gereviseerd en de auto heeft 
een nieuwe overbrenging", al- 
dus de lange Zandvoorter. Bij 
de start van de eerste race had 
Keff de tweede startplaats ge- 
traind en kwam dooreen slech- 
te start niet goed weg. Hij dook 
als derde deTarzanbocht in. De 
slechte start was te wijten aan foto: Chris Schotanus 

de nieuwe overbrenging die 
anders reageert waardoor hij 
met teveel wielspin startte. Een 
ander probleem was het koude 
weer waardoor de banden niet 
goed op temperatuur kwamen. 
Toch kon Keff door zijn goede 
rij kwaliteiten al snel detweede 
plaatsterugpakken door boven- 
in het Scheivlak zijn opponent 
in te halen. Hetzelfde deed hij 
drie ronden later nog eens toen het om de eerste plaats ging. 
De daaropvolgende ronde ge- 
beurde er iets bijzonders. Keff 
draaide in deze race de snelste 
tijd ooit met een BMW E30 ge- 
reden, een ronde van 2:03,8. 

In de tweede race had onze 
plaatsgenoot een goede start 
en had hij alleen te maken met 
wederom te koude banden. 
"Daardoor was het opletten. Ik 
had veel overstuur", aldus Keff 
na afloop van de tweede race. 
De Zandvoorter leidde van start 
tot finish en had voldoende 
over op de achtervolgers. In de 
laatste race had hij een rede- 
lijke start. "Een code 60 (neutra- 
lisatie door de wedstrijd leid ing 
in verband met een ongeval, 
red.) in de eerste ronde zorgde 
ervoor dat ik niet kon uitlopen. 
Die situatie bleef twee ronden 
gehandhaafd. Vanaf detweede 
ronde had ik ook weer last van 
veel overstuur",aldus een tevre- 
den Keff. Daarna kreeg hij een 
boeiend gevecht met Sander 
Etman en Peter Popeyus dat 
hij in zijn voordeel wist te be- 
slissen, waardoor Keff winnend 
over de streep kwam. FUTSAL SV Zandvoort haalt flink uit 

Afgelopen vrijdagavond moesten de aanwezige toeschouwers 
even in de ogen wrijven en in de hand knijpen of het echt waar 
was: de eindscore van de futsalwedstrijd tussen Zandvoort en 
Um uiden 2. Het werd maar liefst 17-2 voor onze plaatsgenoten! Al in de beginfase werd dui- 
delijk dat de Zandvoorters het 
ongelijke gevecht gingen win- 
nen. Na ongeveer tien minu- 
ten spelen, stond al de onge- 
looflijke score van 5-0 op het 
scorebord. Doelpuntenmakers 
zoals Stein Stobbelaar, Tim 
Minden en Stefan Smit scoor- 
den er lustig op los. Umuiden 
had niets in te brengen. 
Vooral het aantal treffers van 
Stobbelaar was opmerkelijk. 
De Zandvoortse verdediger 
regelt normaal alles in de ach- 
terhoede bij Zandvoort, maar 
was nu regelmatig voorin te 
vinden. 

Bij SV Zandvoort stond Paul 
Smit weer in het doel. De 
Zandvoortse doelman had weinig te doen, maar moest 
in de slotfase toch twee doel- 
punten toestaan. Zelf maakte 
de sluitpost de 16-1 door van- 
uit het eigen doelgebied de 
bal met een fraaie boog over 
zijn Umuidense collega te 
werken. 

"Dit was een gemakkelijke 
wedstrijd. We wisten dat we 
conditioneel beter waren 
dan Umuiden. Dat vertaalde 
zich ook in de score. Het ging 
geweldig", aldus een tevre- 
den Stefan Smit na afloop. 
Niemand zou kunnen beden- 
ken dat Zandvoort onderaan 
staat in deze klasse. De grote 
winst op Umuiden is dan ook 
een lekkere opsteker voor de 
Zandvoortse futsallers. Co lo fo n * Zandvoortse 

v-v-rLvrvm Courant Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld! Kantooradres: 

Hogeweg 39-1 
2042 GE Zandvoort 
Tel & Fax 023 - 5732 752 
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl 

Openingstijden kantoor: 

Maandag en dinsdag 

09.30 - 16.00 uur. 

Overige dagen op afspraak. 

Advertentie acquisitie: 

Letty va n den 

Brand-Kinderdijk 

Tel. 06 - 434297 83 

Email: letty@ 

zandvoortsecourant.nl 

advertenties@ 

zandvoortsecourant.nl 

Bladmanager: 

Gillis Kok 

Tel. 06 - 460 460 26 

Email: gillis@ 

zandvoortsecourant.nl Centrale redactie: 

Joop van Nes 

Tel. 06 - 144 826 85 

Email: joop@ 

zandvoortsecourant.nl 

Vormgeving: 

IR Design Zandvoort 

www.irdesignzandvoort.nl 

Druk: 

Boesenkool Krantendruk B.V. 

Castricummerwerf 23-37 

1901 RW 

Castricum 

Verspreiding: 
ZVO Verspreiders 

www.zvo-verspreiders.nl 
06-1139 H78 
(tevens nabezorging) 

Uitgever: 
Zandvoort Press B.V. 

Oplage: 9.250 exemplaren www.zandvoortsecourant.nl Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Voetbal (zondag) Dik verdiende overwinning SV Zandvoort Het is het zondagelftal van trainer Berry Buytenhek gelukt om zich 
iets los te maken van de onderste regionen in de 4e klasse. Een 
sterk SV Zandvoort domineerde op sportpark Duintjesveld bijna 
de hele wedstrijd tegen Schoten en won dik verdiend met 1-0. 
Billy Visser passeert een Schoten-verdediger Zandvoort is voor Schoten een 
'angstgegner' en dat bleek 
ook weer in deze wedstrijd. 
De gastheren waren van het 
begin af aan volledig bij de les 
en dat is wel eens anders ge- 
weest. Fris en vechtend werd 
Schoten gedwongen om ach- 
teruit te voetballen, een type 
voetbal dat de Haarlemmers 
niet echt ligt. Alleen ontbrak 
het onze plaatsgenoten aan 
een echte afmaker. 

Pech 

Zandvoort kreeg twee levens- 
grote kansen in de eerste helft. 
Eerst schoot de van een lang- 
durige blessure teruggekomen 
Ismaël El Bakkali van zeker 20 meter snoeihard op de lat, een 
schot dat beter verdiende. Even 
later was de kans zo mogelijk 
nog groter toen Billy Visser, op 
een steekpassje van Patrick 
Koper, moederziel alleen voor 
de Haarlemse doelman ver- 
scheen. De snelle Zandvoortse 
spits schoot tot afschuw van 
de aanwezige supporters in de 
voeten van de Schoten-keeper. 
"De bal schoot ineens op het 
hobbelige veld een stukje om- 
hoog, net op het moment dat ik 
wilde schieten. Daardoor raakte 
ik hem niet met de voet maar 
met het scheenbeen en kon ik er 
zodoende geen goede richting 
aan geven", verontschuldigde de 
jonge Visser zich na afloop. Voorsprong 

Na de thee hield Zandvoort het 
type voetbal van het eerste be- 
drijf schijnbaar gemakkelijk vol. 
Het zou echter nog lange tijd 
duren voordat de bevrijdende 
treffer op het scorebord zou 
komen. Dat deze treffer door 
Visser gescoord zou worden 
was niet zo moeilijk te raden. 
Met zijn loopvermogen bestrijkt 
hij de hele voorste linie en is 
overal voorin te vinden. Met een 
kwartier te gaan ontfutselde 
man-of-the-match Paul van der 
Oord weer eens de bal aan een 
tegenstander. Via de linkerkant 
kwam de bal op rechts bij één 
van de Zandvoortse midden- 
veldspelersterecht.Na een hoge 
voorzet, waarbij de goalie zich 
volledig verkeek, kon Visser zijn 
hoofd tegen het leer krijgen en 
zijn team op een dikverdiende 
voorsprong zetten. Dat er niet 
meer gescoord werd is op zich 
jammer, gezien de kansen die 
ook na dit doelpunt gecreëerd 
werden. Buytenhek was het al- 
lemaal om het even:"lk ben dik 
tevreden met deze overwinning. 
We hebben nu nog drie wed- 
strijden te gaan. Als we op deze 
weg doorgaan, hoeft dit elftal 
echt niet te degraderen." Het 
woord is dus aan zijn spelers. 
Komende zondag speelt 
Zandvoort om 14.00 uur in 
Bennebroek tegen BSM. Beatrixschool beste bij schoolvoetbaltoernooi De Beatrixschool is als beste uit de bus gekomen na het 
jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor de basisscholen van 
Zandvoort. Na het optellen van de punten van zowel het 
meisjes- als het jongensteam ging de kampioensbeker te- 
recht naar deze school. De sportiviteitbeker, een initiatief 
van de Sportraad Zandvoort, ging naar de Duinroosschool. 
De meisjes en jongens kampioenen Duidelijk werd weer eens dat kin- 
deren die al via een vereniging 
voetballen, met kop en schouders 
boven de anderen uitstaken. Dat is 
echter geen belemmering als het 
gaat om inzet en spelplezier. Na zes 
ronden bij de meisjes en vijf bij de 
jongens, kwam de volgende eind- 
rangschikking naarvoren. 
Meisjes: 
i. Beatrixschool, 
2. Hannie Schaftschool i, 
3. Oranje Nassauschool, 

4. Nicolaasschool, 

5. Duinroosschool, 

6. Mariaschool, 

7. Hannie Schaftschool2. 
Jongens: 

i. Nicolaasschool, 

2. Hannie Schaftschool, 

3. Mariaschool, 

4. Beatrixschool, 

5. Oranje Nassauschool, 

6. Duinroosschool. Jeu de boules Nationale Sportweek 
slaat niet echt aan in Zandvoort 

Vorige weekwas het Nationale Sportweek en in dat kader had 
Jeu de Boules Zandvoort een open dag georganiseerd. Het 
bleek achteraf de enige sportvereniging in Zandvoort te zijn 
die daaraan meedeed. De actieve vereniging kreeg echter van 
de Zandvoorters niet de aandacht die ze verdiende. 
Nationale Sportweek bij Jeu de Boules Zandvoort 

Voorzitter a.i. Ab Reurts:"We Feit blijft dat in Zandvoort 
hebben net aan tien gasten klaarblijk geen interesse is 
mogen ontvangen en daarvan voorde Nationale Sportweek, 
is er één direct lid geworden. Of zou onbekendheid roet in 
Weleen beetje jammer als het eten gooien? 
je bedenkt dat mensen twee 
maanden mogen meespelen 
voordat ze de beslissing moe- 
ten nemen om lid te worden of 
niet. Dat hadden we 's ochtend 
al voorde microfoon van radio 
ZFM gezegd. Dan is het aan de Komende zondag is er weer 
een gelegenheid om met 
Jeu de Boules Zandvoort 
kennis te maken. Dan wordt 
er op het complex aan de 
Thomsonstraat een dublet- 
Zandvoorters zelf om naar ons ten (teams van twee spelers) 
schitterende complex te ko- toernooi gespeeld, 
men en een potje mee te spe- 
len. Bij aanvang van de open De aanvang van het Zomer- 
dagwas het schitterend weer, toernooi, waar diverse teams 
later werd het wat natter en van andere verenigingen uit 
kouder en dat zal ook wel een de regio aan deelnemen, is 
van de redenen geweest zijn." rond 13.00 uur. De adverteerders van deze week 


Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte 

houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

De adverteerders in de krant van deze week zijn: 


(In alfabetische volgorde) 
Administratiekantoor K. Willemse 


Hotel Aanzee 
IJzerhandel Zantvoort 


Autobedrijf Zandvoort 


Kapsalon Artemis 


Auto Strijder 


La Fontanella 


Beach ClubTien 


Netexpo Internet BV 


Bertram & Brood 
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs 


NVM Makelaars Zandvoort 
P.van Kleeff 


Café Oomstee 


Pluspunt Boomhut 


Cense en van Lingen 


Praktijk voor 


Circus Zandvoort 


OsteopathieTom de Jong 


Club Nautique 23 


Rosarito 


Danzee 


Sea Optiek 


De Nieuwe Puur 


Thai Paap Strandpaviljoen 17 


De Vier Geboden 


Thalassa Strandpaviljoen 18 


Dorsman Assurantiën 


Toneelver. Wim Hildering 


Eetcafé 't Eindpunt 
Grand Café 25 


Van Aacken Glaszettersbedrijf 
Va n h i e r 


Gemeente Zandvoort 


Van Vessem & Le Patichou 


Hanson Bedrijfsmakelaardij 


Willemse Elektrotechniek & 
CENSE 115 
LINGEN Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 715 715 CÏ3 WWW.CVl.nil (Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie 
Doctor Kuyperstraat 22 

Op schitterende locatie gelegen uitgebouwde 2 onder 1 kap 
woning met uitzicht over beschermd natuurgebied, voor- en 
achtertuin, garage, oprit, 3 slaapkamers, 2 badkamers en een 
royale woonkamer met toog naar eetgedeelte. 

• Geheel v.v. dubbele beglazing en kunststof kozijnen 

• Prachtige ligging, grenzend aan de Amsterdamse 
Waterleidingduinen 

• Oprit voor ca. 3 auto's 

• Op loopafstand van strand, centrum en openbaar vervoer 

• Woonoppervlakte ca.1 1 5 m 2 , perceeloppervlakte 325 m 2 Vraagprijs € 549.000, Passage 3/21 Zeer ruim en goed onderhouden appartement (ca. 115 m 2 ) op 
de 5 e verdieping met fraai uitzicht over de boulevard, strand 
en zee. Een woonkamer van bijna 50 m 2 , 2 slaapkamers, 
separate Miele keuken, moderne badkamer en een eigen 
garagebox maken het plaatje compleet. Het complex beschikt 
over 2 liften en is centraal gelegen t.o.v. het centrum en het 
historische station van Zandvoort. 

• Geheel v.v. dubbele beglazing 

• Berging in de onderbouw 

• Woonoppervlakte ca.1 1 5 m 2 (excl. balkons). Kromboomsveld 32 

Royale 2-onder-1 kap villa in het gewildeTark Duijnwijk". De 
voornaamste pluspunten van deze woning zijn de uitbouw aan 
voor- en achterzijde, de oprit, de garage, de sfeervolle living 
met erker en open haard, de royale woonkeuken die toegang 
biedt tot een heerlijke achtertuin met schuur en achterom, en 
de 2 verdiepingen waarvan alle kamers ruim te noemen zijn. 

• Zeer goed onderhouden 

• Momenteel 5 slaapkamers verdeeld over 2 verdiepingen 

• Centraal gelegen t.o.v. het strand, centrum en station 

• Woonoppervlakte ca. 1 80 m 2 , perceeloppervlakte 287 m 2 
Trompstraat 15/6 Hier hoeft u niets meer aan te doen - verhuisdozen uitpakken 
en genieten van het fantastische uitzicht op boulevard, strand 
en zee. Heerlijk balkon op het Zuiden. In dit in 2007/2008 
volledig gerenoveerde 2-kamer appartement (v.h. 3 kamers) 
op de 3 e verdieping van complex "Tromp-Borgh" is alles 
nagenoeg nieuw! 

• Eigen afgesloten parkeerterrein op het complex 

• Berging op de begane grond 

• Boodschappenlift 

• Woonoppervlakte ca. 85 m 2 Professor van der Waalsstraat 1 Tolweg 35 Vraagprijs € 245.000,-- virtual tour In kleinschalig complex gelegen 4 kamer maisonnette met 
3 slaapkamers (waarvan 1 op de begane grond), diepe 
woonkamer met schuifdeuren naar het terras van ca. 30 m 2 , 
welke grenst aan de gezellige gemeenschappelijke daktuin. 

Geschikt voor kantoor/praktijk aan huis 
Eigen opgang en een gezamenlijke opgang met lift 
Geheel voorzien van dubbele beglazing 
Ruime berging in de onderbouw 
Woonoppervlakte ca. 1 13 m 2 Vraagprijs € 299.000,- Qhso; 

virtual tour Met gevoel voor detail, precisie en kwaliteit is deze hoek- 
woning met 3 slaapkamers omgetoverd tot een waar paradijs 
voor liefhebbers met oog voor design. De gehele achterzijde 
van de woning is met 4 meter uitgebouwd, waardoor er meer 
leefcomfort is ontstaan. Niet onbelangrijk om te vermelden is 
de uitstekende ligging nabij de Zuidduinen, parkeren op eigen 
terrein en alle voorzieningen binnen handbereik. 

• Tot in de perfectie totaal verbouwd, hoogwaardig 
afwerkingsniveau 

• Woonoppervlakte ca. 165 m 2 , perceeloppervlakte 253 m 2 Vraagprijs € 595.000,- QJ60; 

virtual tour