Skip to main content

Full text of "Zandvoortse Courant 2008 week 26"

See other formats


4^ jaargang • week 26 

26 juni 2008 

Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld 
www.zandvoortsecourant.nl 0ZANDVOORTSE bl^,. 

Courant '"^ 
CTUEEL 

Gereformeerde kerk 
is verkocht 
CTUEEL 

Veiligheidspakket 
overhandigd 
Cu LTUUR Klederdrachten- 
schouw De WuRF 2 euro 
korting 
Penfolds 
Rawson's Retreat 
Semillon- 
Chardonnay 
G ALL EG ALL Zandvoort Optiek TOM FORD 

ZONNEBRILLEN 

& 

CORRECTIEMONTUREN 

Kerkstraat 34-36 
2042 JG Zandvoort 
Tel. 023 -57 12 466 De Mannetjes Rookverbod 
horeca 
'Voorlopig hebben we 
voor de rokers genoeg 
terrassen in Zandvoort' De roker zal naar buiten moeten Dinsdag 1 juli gaat Nederland op de schop: het landelijk rookverbod in horeca-etablisse- 
menten gaat dan in. De Zandvoortse horecaondernemers zullen zich uiteraard aan dat 
komende verbod moeten conformeren, maar leuk vindt verreweg het grootste deel het 
niet. De meeste bedrijven kunnen geen extra 'rookkamer' inrichten en zullen hun gasten, 
als zij willen roken, dus naar buiten moeten sturen. 
Volgens velen haalt het 
waarschijnlijk de gezellig- 
heid weg. Men vindt het ook 
een schandalige regel dat de 
ondernemer gepakt wordt 
als een gast (stiekem) rookt. 
Kortom de Zandvoortse ro- 
kende horecabezoeker zal 
naar buiten moeten. /T X • Heel multicorn € 2,50 

• Chocolade croissant € 1,50 

• Weekendtaartje €7.95 

Stap ook eens binnen voor 
een heerlijk belegd broodje 
met ambachtelijk gemaakte 
salade, of een heerlijk kopje 
koffie met een gebakje Raadhuisplein 14 

T. 023-573 64 61 -Zandvoort / Scheidslijn 

Richard van Goor van res- 
taurant De Albatros, zelf 2 
maanden geleden gestopt 
met roken, ziet het van een 
positieve kant:"lkvind hetals 
ex-roker en horecaonderne- 
mer een positieve ontwikke- 
ling dat erstraks inde horeca 
niet meer gerookt mag wor- 
den. Positief omdat rokers in 
ieder geval al in de minder- 
heid zijn en zij voor niet-ro- 
kers in een ruimte waar wel 
gerookt mag worden een 
niet evenredige overlast ver- 
oorzaken. Ik bedoel hiermee 
dat als één gast bijvoorbeeld 
een sigaar opsteekt het hele 
restaurant hiernaar ruikt, 
terwijl er misschien wel 
dertig niet-rokers zitten te wmnwuüDr 

milKA ROOKVBIJ. genieten van hun gerecht. 
Ondereen afdak, een scherm 
of in een tent, mits aan één 
zijde geopend, mag wel ge- 
rookt én geserveerd worden. 
In eerste instantie mocht dat 
ook niet maar die regel is ge- 
deeltelijk teruggedraaid. De 
scheidslijn is dus de voor- of 
achterpui." 

vervolg op pagina 3 vanhier www.wiïilErfil 4. iitii^t ditHilefi*vrmcf(fiLplinnl^4 
3 PORT 

Truckfestival Watersporters In problemen 
Maandagmiddag zijn negen watersporters ter hoogte van 
de reddingspost Noord in de problemen geraakt. Zij wer- 
den dooreen combinatie van sterke wind en een aflandige 
getijstroom verder de zee op gedreven. 

Leden van de Zandvoortse reddingsboot Annie Poulisse 
Reddingsbrigade, die oog- werden ingezet maar bleken 
getuige waren van het een niet nodig, want alle wave- 
en ander, sloegen direct boarders waren heelhuids 
groot alarm en hebben, sa- aan land gebracht. Volgens 
men met een medewerker de eigenaresse van het wa- 
van het watersportcentrum, tersportcentrum viel het al- 
de drenkelingen aan land lemaal wel mee en zijn de 
gebracht. Vier ambulances, waveboarders later op de 
een traumahelikopter en de dag weer in zee gegaan. OVZ koffieconcert 

Zondag 29 juni • 13.30 - 16.00 uur Muziektent 
Raadhuisplein l 4-teto Rumbadama 

Top salsa van een 
unieke damesformatie 
PToef met gescheiden aanleveren van 

oud papier en karton geslaagd. 

Alle enthousiaste deelnemers hartelijk bedankt. 

Nu heel Zandvoort??? 

U leest er meer over in de gemeente-advertentie. 

Gemeente Zandvoort M A FAMILIEBERICHTEN Na een koxi^tcmdig ^tiekbcd bcbbtii v,ij afscheid 
moeitit «Linc;n van. on^fu miRjiicf, ytina lh iw\:z- 

j^j(»Uiici^%li,'r 

Marijtje 
Brugman - Kookmans wifduwü' tanJ.W. Prvj'rnan ^SauguainiE LÜII' 19itiiii2iXkË Kinderen, klckr^kïndercn 
(?i^ acIUcrfiltiiikiiidLivrt- ( IcifTcspand«iiie-iidrcs: Lieve Oma, 

Sterven doe je niet ineens 

maar af en toe een beetje 

en alle beetjes die je stierf, 

't is vreemd, maar die vergeet je 

het is je dikwijls zelfs ontgaan 

je zegt: ik ben wat moe 

maar op 'n keer dan ben je aan 

je laatste beetje toe. 

Voor altijd in ons hart. 

Randolph, Marja en Wesley 
GenHMHitn Emfvoort @ Geschokt heeft Gemeente Zandvoort op 18 juni jl. 

kennisgenomen van het onverwachte overlijden 

van Bart van der Heide, districtschef Politie 

Kennemerland-Zuid. Hij heeft slechts 47 jaar 

mogen worden. In de twee jaar dat hij in Zandvoort 

actief was, heeft het college hem leren kennen als 

een innemend mens en een kundige professional. 

Zijn overlijden is een groot verlies voor allen die 

hetrokken zijn bij de openbare orde en veiligheid in 

de regio. Gemeente Zandvoort wenst zijn partner, 

hun kinderen en de familie veel sterkte bij het 

dragen en verwerken van dit verlies. 

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort. Mijn grote sterke man, vader, schoonvader en 
onze lieve unieke opa is er niet meer 

Frederik Albert Rovers 
Frits 22 januari 1949 15 juni 2008 

José Rovers-Borghouts 

Simone en Hans 
Tijn, Sofie 

Potgieterstraat 26 
2041PD Zandvoort 

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden in 
het crematorium Westerveld te Driehuis. Rectificatie: 

Vorige week heeft in de overlijdensadvertentie van de 
heer Frits Rovers per ongeluk een verkeerde tekst ge- 
staan. De regel "echtgenoot van Alida Piers- van der Mije" 
had niet in deze advertentie mogen staan. Onze oprechte, 
welgemeende excuses aan de betrokkenen voor deze 
heel vervelende fout. Huil niet om mij. 

Ik heb mijn leven geleefd 

en het was een mooi leven. 

Na een snel afnemende gezondheid is overleden onze 
lieve vader, schoonvader, opa en overgrootvader 

Peter Conraad Peters 
Piet 

weduwnaar van Rie Peters-van der Werff Haarlem, 9 juni 1921 Zandvoort 22 juni 2008 Krommenie: 
Zandvoort: Johan en Ria 
Greet en Jan Heerhugowaard: Brenda en Arno 
Chantal en Dailin Noorwegen: Niels en Inger Lise 
Liv Malin Correspondentieadres: 
Piet Leffertsstraat 1 6 
2042 EH Zandvoort 

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 
donderdag 26 juni in het crematorium Haarlem. 

Onze dank gaat uit naar de medeiverliers van Zorgcentrum 

Huis in de Duinen, afdeling De Zandhoeve, 

voor de liefdevolle verzorging. Wij danken iedereen voor de enorme belangstelling 
na het overlijden, van mijn man, vader en opa 

Adriaan Vossen 

Ondanks ons verdriet sterkt het ons te weten hoeveel 

Adriaan voor velen heeft betekend en dat wij niet de 

enige zijn die hem missen. 

Ans Vossen 

Zandvoort, juni 2008 
\^cï intf nï vfcl vcidriec d<:]en wip u irfcdc Aai z«r 
unvcrwiKhl^ wuk lllerlie&tt iih.)ciJct» ^licxNuiiucdcr, 
oma, zus, schiJOJizLkscn. tan cc is tn^rslapen Thea Marcello: Meii * Hoarltm 

S U4rtïmbi?r 1947 t Haarlem 
2A juni 2WS Marti-^lh en I'^tritk 
les 

An^b cii MjtTtijni 
ECjelL 6£ ejjrn 

MsÉKE-k-n Eklirii 
kinckrcn 

rnrriHpondcnciesiHröi 

Hclmt'ris*r;jat 2] 
1{\^1 l'K 7jAi'\é'viiCtn, 

t )tt^' llk".-^ mowlêr PS-ovier^]r.K;ht ate^r Ui^^ji;ir»sninni 
Ziindvonri, Tollcnssrraiic G? a Zjindvoort, alwïiar 
SLt'lt'genkciid istocaikclieid nemen en condcleren op 

Uf.' s^iii?rtkuiiut bij haar afuilieid ï^l pl^^l^viggdeii 
op maaiiJag 30 juni om 14.45 uur in. de :ii,ib van 

crfmaroriLim ^^stervrld gelegen un de Duin en 
KfuidbKfgitF*ef 2-6 1* Driehui». 

N";i nifljjop ttntrhócten wij dkA4r irt Je yncvan^arrnT 
bij ht[ ciïmacnrLLim. 

Mam& hstld pan rUtvH mflgiptkruitf. WATERSTANDEN COLOFON Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld! 

Kantooradres: 

Hogeweg 39-1 - 2042 GE Zandvoort - Tel & Fax 023 - 5732 752 
Email: redactie@zandvoortsecourant.nl 

Openingstijden l<antoor: 
Maandag en dinsdag 09.00 - lö.oo uur 
Overige dagen op afspraak. 

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk 
Tel. o5 - 434 297 83 - Email: letty@zandvoortsecourant.nl 
advertenties@zandvoortsecourant.nl 

Bladmanager: Gillis Kok - Tel. o5 - 460 460 26 
Email: gillis@zandvoortsecourant.nl 

Centrale redactie: Joop van Nes - Tel. o5 - 144 826 85 
Email: joop@zandvoortsecourant.nl 

Vormgeving: 
IR Design Zandvoort - Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort 

Druk: Dijkman offset - Visseringsweg 40 - Diemen 

Verspreiding: ZVO Verspreiders - www.zvo-verspreiders.nl 
Tel. 06-1139 1478 " (tevens nabezorging) 

Uitgever: Zandvoort Press B.V. 

Oplage: 9.250 exemplaren 

www.zandvoortsecourant.nl 

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Club Nautique 

T5L. 02S - S71 S7 07 JUNI/ 
JULI 


Hoog 
w 


Laag 


Hoog 

X 


Laag 

E 


Hoog 
R 


Do 26 


- 


05.00 


09.25 


17.15 


21.54 


Vr 27 


- 


05.44 


10.36 


18.20 


23.05 


Za 28 


- 


06.55 


11.35 


19.30 


- 


Zo 29 


00.12 


07.54 


12.45 


20.25 


- 


Ma 30 


01.18 


08.55 


13.49 


21.35 


- 


Dl 1 


02.16 


10.20 


14.49 


22.34 


- 


Wo 2 


03.11 


11.25 


15.48 


23.46 


- 


Do 3 


04.06 


12.35 


16.36 


- 


- ADSL proffisiianael, beliMiwvbaar, iirael voor u! óriernetiKwider mei sterke roöis iii ZandvMfi. Vele 
ZandvaDftETS luizBn slvDor Drue pBrsflonliika ban^dBrirg 
en direcE» servlta^^an riuis Dl li»n(Mor. -^rBüis pcQPessicMiele insiallsde 
'Gratis mcdem 
'Hulpütjsk foiidtf wacliuii 
*ZBk«iijkefi|ienjci^er 

BBifi Bestel QZ3-S31 Hl 74 ly Netexpo Gratis 
rhoclËm! 4l Ikijh o|i wvw.nelexpo.nl/Ddil hX EAC Hyyc L u 

TIEN 

Keuken iedere 
avond geopend 

Voor reserveringen: 023-5713200 
www.beachclubtien.nl CARTOON Hans van Pelt ÜNGEWEKIST BEZOEK 
Raadsvergadering 24 juni Zandvoortse Courant • nummer 26 • 26 JUNI 2008 COLUMN Scherpe sancties tegen wetovertreders Burgemeester Niek Meijer heeft van een meerderheid van 
de gemeenteraad toestemming gekregen om, waar nodig, 
fors op te treden tegen ordeverstoorders en andere perso- 
nen die zich in de gemeente Zandvoort herhaaldelijk mis- 
dragen. CDA-fractievoorzitter Gert Jan Bluijs hekelde tijdens 
de behandeling van de jaarrekening 2007 het beleid van het 
college. Opmerkelijk was ook de mededeling die werd ge- 
daan over het afhaken van drie zorgbedrijven die in Zand- 
voort een deel van de thuiszorg voor hun rekening nemen. De burgemeester mag per- 
sonen die zich ernstig en 
lierliaaldelijl< misdragen, 
verbieden om Zandvoort, 
of een bepaald gebied in de 
gemeente, te betreden. Dat 
verbod kan variëren van en- 
kele uren tot maximaal zes 
maanden. Burgemeester 
Meijer overtuigde de raad 
dat het noodzakelijk is de 
APV (Algemene Plaatselijke 
Verordening) aan te passen, 
om het hoofd te kunnen 
bieden aan incidenten zoals 
die waarmee Zandvoort on- 
langs geconfronteerd werd. 
Overigens verwacht Meijer 
minimaal gebruikte hoeven 
maken van deze mogelijk- 
heid. Met uitzondering van Jerry Kramer (VVD), ging de 
raad akkoord. De gang van 
zaken zal in de eerste helft 
van volgend jaar geëvolueerd 
worden, terwijl de uitvoering 
(nog) niet gemandateerd 
wordt aan de politie. 

Rekening 

Tot ongenoegen van de coali- 
tiepartijen VVD, OPZ en PvdA, 
gebruikte GertJan Bluijs (CDA) 
de jaarreken ing van 2007 om 
zijn zorgen te uiten over de 
gebrekkige uitvoering van 
het beleid, met name op de 
terreinen economie en ruim- 
telijke ordening. Bluijs werd, 
met uitzondering van Joke 
Draijer (GBZ), niet gesteund 
door de oppositiepartijen. Nadat Bluijs zijn statement 
had gemaakt, werd de jaar- 
rekening 2007 goedgekeurd. 
Het college vond geen aan- 
leiding te reageren op de 
woorden van Bluijs omdat 
er geen concrete vragen zijn 
gesteld. 

Zorg 

Wethouder Gert Toonen 
deelde de raad mee dat 
de gemeenten Haarlem, 
Bennebroek, Bloemendaal, 
Haarlemmerliede, Heem- 
stede en Zandvoort de sa- 
menwerking met de zorg- 
aanbieders CCC Zorg BV, 
Van Gooi Dienstverlening 
en Take good care moet 
beëindigen. De circa 40 
Zandvoortse zorgontvan- 
gers die door deze drie be- 
drijven worden bediend, 
worden overgenomen door 
de drie andere bedrijven 
die in Zandvoort actief zijn. 
Dat zijn Amstelring,Vival 
en Valant. De contacten zijn 
door CCC Zorg, Van Gooi en 
Take Care opgezegd omdat 
zij het financieel niet meer 
kunnen bolwerken. VOLG De roker zal naar buiten moeten - pagina 1 'Protestavond' 

Bij café Koper is men niet be- 
paald gelukkig met de nieu- 
we wet. Maaike Koper: "De 
niet-roker juicht maar de ro- 
kerkan het lekkerste sigaretje 
van de dag, die bij een biertje 
aan de bar, niet meer roken. 
Liever hadden wij keuzevrij- 
heid gehad. We hebben veel 
geïnvesteerd in luchtbehan- 
deling en afzuigsysteem in 
ons café om de niet-roker te 
ontzien. Helaas een verloren 
wedstrijd en dus zullen wij 
ons conformeren. Gelukkig 
hebben wij buiten genoeg 
gelegenheid om de rokers op 
te vangen. "Café Koper heeft 
voor maandagavond 30 juni 
een jazzavond gepland on- 
der de naam Smokey Jazz, 
om het feit te gedenken dat 
na 60 jaar er in dit café niet 
meer gerookt mag worden. 
Een 'protestavond' met Gré 
v.d. Berg en het combo Blue Haven, met als thema: van 
gerookte hapjes tot 'Smoke 
gets inyour eyes'. 

Sporthal 

De 'kantine' van de Korver 
Sporthal zit in feite in een 
andere situatie. Jan Smit, ex- 
ploitantvan hetSportcafé:"lk 
zou mijn gasten naar buiten 
moeten sturen maar daar is 
geen afdakof zoiets. Ze zou- 
den nu, als de ruimteer is, de 
bestuurskamer kunnen ge- 
bruiken omdat daar een af- 
zuiginstallatie is. Wij mogen 
daaralleen niet serveren, dus 
hun drankjes zullen ze mee 
moeten nemen. Als erechter 
een vergadering is, zullen ze 
toch buiten een 'frisse neus' 
moeten halen." 

Coffeshops 

Ronduitvreemd,en misschien 
wel schandalig, is het dat hasj 
en marihuana wel gerookt mogen worden als er maar 
geen tabak door de geestver- 
ruimende middelen zit. De 
vraag is hoe je dit gaat con- 
troleren. "Meneer, ik moet 
ter controle even uw joint 
uit elkaar halen, maar als er 
pure wiet in zit rol ik hem 
zo wel weer voor u op. Zit er 
niet al leen marihuana in dan 
moet ik helaas de eigenaar 
van dezezaakeen bekeuring 
va n € 2.400 geve n wa nt da n 
is het al de derde keer deze 
week dat iemand zijn hasj 
zit te mengen metMarlboro 
lightl",zou een situatie kun- 
nen zijn. Volgens minister 
Klink komt het rookverbod 
in de Tabakswet en die gaat 
alleen over producten die 
helemaal of gedeeltelijk uit 
tabak bestaan. "Joints met 
alleen maar marihuana of 
een pijpje hasj vallen daar 
niet onder", zegt Klink op de 
website van de NOS. Volgens mij... 

staat juli in het teken van inpak- 
ken en wegwezen. De oranje 
vlaggetjes die nog in diverse 
straten wapperen, kunnen wor- 
den ingepakt. De rust is weerge- 
keerd. Alleen zit ik nog met een 
aanbieding oranje wc papier. 
Noodgedwongen zal ik die moe- 
ten gebruiken. Want weggooien 
ligt niet in mijn aard. 

Leerkrachten, ouders en leer- 
lingen kunnen na alle school- 
feesten, musicals en uitreiking 
van diploma's hun koffers inpak- 
ken. Heerlijk op vakantie naar 
onbekende bestemmingen. 
Dat kan ver weg of dichtbij zijn. 
Bedenk datje ookthuis je prima 
kunt vermaken. De evenemen- 
tenkalender is goed gevuld dus 
vervelen hoef je je in Zandvoort 
niet. 

Voor de Brederodestraat- 
buurt gaat per i juli het plak- 
band van de parkeerborden 
weg. Er komt daar een parkeer- 
proef van drie maanden. Ik ben 
erg benieuwd of inpakken en 
wegwezen straks ook voor mijn 
buurt gaat gelden. De 'gratis' 
parkeerders zullen op zoek gaan 
naar lege plekjes in de omrin- 
gende straten. Ook de raadsle- 
den hebben alles ingepakt en 
zijn op zomerreces. Alle onder- 
werpen die aandacht moesten 
krijgen, zijn afgelopen week 
aan de beurt ge komen. Wel is er 
nog huiswerk meegegeven aan 
strandpachters en burgers van 
deMidden-en Noord Boulevard. 
Genoeg va ka ntieleesvoer. 

Uit eigen ervaring nog enkele 
tips. Voor degenen die met het 
vliegtuig gaan: pakje vakantie- 
kled ing niet in één maar in twee 
koffers en verdeel je kledingvan 
je partner met die van jou. Bij 
het zoekraken van een koffer 
heb je altijd nog een reserve 
onderbroek. Markeer je koffer 
met een herkenningsteken. 
Niets is vervelender wanneer 
iemand denkt dat hij zijn eigen 
koffer pakt. Leg je sleutel van 
je huurauto niet achter de 
zonneklep maar onder het 
matje. Het bespaart je veel 
ellende. Geef tenslotte 
de kat een zoen en 
ga heerlijk weg. Fijne 4^ 
vakantie en t 
weer terug! vakantieen komgezond ^ ^ DEZE WEEK 
mm SPOTLIGHTS: 6este meester Rob, 

Als je een goed boek debt ge\ezei^, 

vergeef je dat nooif meer! 

Meester Rob, m was eer) Pay)fasfisc^ boek! 

Groetjes en knuPPels van groep S, deafrixschoo\ 
Totaal onverwachts hebben zij elkaar gevonden, 
een grenzeloze liefde heeft hen al verbonden. 

Daarom trouwen morgen 

Terry Halderman &. Martijn Schneider 
Wij wensen ze heel veel geluk! 
Papa, mama, Yoni, Jessica en oma AshLey vciia. Z^ljl i^et wiAhrav^d 
Noord-H-olla\^d xuid 
c^eft\icitttYd\ Ook iemand in de Spotlights zetten? 
Bel 023 5732752 of mail 
info@zandvoortsecourant.nl ^ TROMP GROTE KROCHT 3-5 2ANDV00RT 

(Kaas) Boer zoekt vrouw /man 

Kaashuis Tromp, sinds ig8i 

gevestigd aan de Grote Krocht is 

op zoek naar een meisje of jongen 

voor de zaterdag en/of zondag. 

Ervaring is een voordeel, maar hoeft niet. 

Uitstekende arbeidsvoorwaarden, een 

goed salaris en een gezelh'ge sfeer is 

hetgeen wat Kaashuis Tromp je 

kan bieden. Aarzel niet, kom langs 

en vraag naar Peter Tromp. 

Kaashuis Tromp 

Grote Krocht 3-5 

Telefoon: 023-5719058 Zandvoortse Courant • nummer 26 • 26 JUNI 2008 EVENEMENTEN AGENDA Gereformeerd kerkgebouw blijft bestaan! ADM I N I STRATI EKANTOOR 
K. WILLEMSE 
Administratie en 
belastingaangiften 

voor particulieren en 
ondernemers Icleinbedrijf 

Witte Veld 56, 204 1 GB te Zandvoort. 
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl F.B. Weenink, huisarts 
Kostverlorenstraat 70 a 
2042 PK Zandvoort 
Tel. 5712499 De praktijk is gesloten 
van 27 juni t/m 11 juli 2008 

Waarnemingen 8-17 uur 
(uitsluitend op afspraak): 
A t/m K : Dr. Scipio (tel. 5712058) 
L t/m Z : Dr. B. van Bergen (tel. 5719507) 

Na 17 uur en weekends: 
tel. 5453200 (doktersdienst) 

N.B. Voor het kopen van Biamed producten 

kunt u terecht op de volgende tijden: 

Woensdag 2 en 9 juli 

van 8.00 tot 9.00 uur 

Zaterdag 28 juni en 12 juli 

van 9.00 tot 14.00 uur Juli Week 26 • 2008 4-6 EK Jet Ski 

strandpaviljoen 13/14/15/16 en BIvd 
5 Show en Dans 

Nederlandse Folkore, Gasthuisplein 

5 Muziekfestival 

live muziek op podia in centrum 
5-18 Rekreade 

6 Zandvoort (A) Live 

strandpaviljoen 13/14/15 
11-13 DTM 

(autoraces) Circuit 
12 JustforFun 

slotoptreden Raadhuisplein 

17 Kortebaandraverij 

Zeestraat 

18 Santekrampie 

(Rekreade) Gasthuisplein 
18-27 Kermis 

Circuit 

19 Salsafestival 

live muziek op podia in centrum 

20 Wielerronde 

Centrum Zandvoort Strandpaviljoen 
Driehuizen nr. 21 

Zoekt voor het seizoen: 

STOELENMAN 
en 

BEDIENEND PERSONEEL 

Tel.: 023-5715524 Derde Young Hadassah 
BeachWalk 

Na het succes van vorig jaar vindt komende zondag, 29 
juni, weer de Young Hadassah BeachWalk 2008 plaats! De 
BeachWalk is een strandwandeling van Zandvoort naar 
Bloemendaal en terug en start om 16.00 uur bij strandpa- 
viljoen 2, Safari Beachclub. Dit jaar kan gekozen worden 
tussen twee afstanden: 7 of 12 kilometer. De lopers laten 
zich sponsoren en het opgehaalde geld is bestemd voor de 
Hadassah Ziekenhuizen in Jeruzalem. 

Dit internationale medisch centrum werd in 2005 genomi- 
neerd voorde Nobelprijs voor de Vrede. Doel is om door mid- 
del van m ed ische sa m e nwe rking, vooruitgang en toegan ke- 
iijk voor iedereen een medische brug naarvredete slaan. Het 
inschrijfgeld bedraagt €15 dat niet hoeft te worden betaald 
als met dat bedrag, of meer, van sponsors binnenhaalt. Na 
afloop is er een geweldige beachparty met optredens van 
een band en DJ Chess. Aan de walk is een loterij verbonden 
met mooie prijzen, ledere deelnemer krijgt één gratis lot. 
Tevens krijgen de eerste 100 aanmeldingen een T-shirt van 
de sponsor. De inschrijving start vanaf 15.15 uur bij Safari 
Beachclub. De finale van het EK kan 's avonds op een groot 
scherm in het strandpaviljoen gevolgd worden. Het voormalige kerkgebouw van de Gereformeerde ge- 
meente Zandvoort/Bentveld is verkocht aan woningcorpo- 
ratie EMM/De Key. Met deze verkoop is komen vast te staan 
dat het uit 1928 daterende bouwwerk en de bijbehorende 
pastorie niet gesloopt worden, maar dienst zal gaan doen 
als onderdak voor sociaal-maatschappelijke voorzieningen. 
De gereformeerde kerk is verkoc. Voor welk bedrag het kerke- 
lijk complex in handen van 
EMM/De Key is overgegaan 
is niet bekend gemaakt. De 
opbrengst zal volgens scriba 
Ype Brune worden besteed 
aan een christelijk doel. De 
vereffenaars kunnen ditdoel 
zelf bepalen. Dit kan zowel 
een doel in Zandvoort, elders 
in nederland en zelfs daar- 
buiten zijn. Met de verkoop van het 
kerkelijk complex, waar in 
oktober 2006 de laatste 
Gereformeerde godsdienst- 
oefening werd gehouden, is 
een traject afgerond dat er 
toe heeft geleid dat de naza- 
ten van de bouwers van de 
kerk zelf over de financiële af- 
wikkeling kunnen beslissen. 
Een situatie die lange tijd 
onzeker is geweest, want de kerkorde van de Protestantse 
Kerk Nederland, waarmee 
de landelijke Gereformeerde 
Kerkopging metonderande- 
re de Nederlands Hervormde 
Kerk, geeft aan dat de baten 
van de opgeven kerkgebou- 
wen in de landelijke kas 
zouden moeten vloeien. 
Deze situatie achtten de 
Zandvoortse gereformeerden 
ongewenst omdat de gelden 
voor het kerkgebouw aan de 
Julianaweg/hoek Emmaweg 
bijeen is gebracht door de 
Zandvoortse kerkgemeen- 
scha p. Deze situatie was voor 
de Gereformeerde Kerk van 
Zandvoort en Bentveld aan- 
leiding om al in 2005 uit de 
fusiekerkte stappen. 

In de loop van de tijd zijn 
enkele rituele gebruiks- 
voorwerpen door de veref- 
fenaars geschonken aan 
de Protestantse kerk van 
Zandvoort en de Rooms 
Katholieke St. Agatha paro- 
chie, welke als laatste vorige 
jaar tijdens de renovatie van 
de kerk aan de Grote Krocht 
nogenkele maanden gebruik 
maakte van het nu verkochte 
godshuis. Geslaagd 'Koffieconcert' in muziektent Zondagmiddag heeft de Zandvoortse ondernemersvereni- 
ging, na een paar keer oefenen, onder grote belangstel- 
ling het eerste officiële Koffieconcert in de muziektent op 
het Raadhuisplein georganiseerd. Een 4-mans formatie. 
Gunnar and Friends, bracht op een inspirerende wijze jazz 
'a la Ella Fitzgerald'. deze muziektent een posi- 
tieve reputatie gaat krijgen. 
Ondernemersvereniging 
OVZ spant zich in om kwali- 
teitsmuzikanten te boeken. 
Ook zijn ze nog steeds op- 
zoek naar Zandvoortse ge- 
zelschappen die in dezelfde 
sfeer als afgelopen zondag 
muziek willen maken op 
het Raadhuisplein. Het zou 
zelfs popmuziek kunnen zijn 
als het maar 'unplugged' is. 
Meer informatie daarover 
kunt u krijgen bij de voorzit- 
tervan de OVZ,Virgil Bawits, 
via info@ondernemend- 
zandvoort.nl. Het eerstvolgende concert 
in de Muziektent vindt ko- 
mende zondag al plaats. 
De unieke damesformatie 
'4-teto Rumbadama' zal 
van 13.30 tot 16.00 uur voor 
Uitstekende jazz die door werd gewaardeerd. Het top salsa zorgen op het 
een groot publiek zeer zou zo maar kunnen dat Raadhuisplein. 
Met OOG en OOR 

%E BADPLAATS DOOR Heeft u tips voor in de rubrieii Oog en Oor? 
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752) 

Nieuw 'treintje' 
Afgelopen week heeft de 
exploitant van het toeris- 
tentreintje woord gehou- 
den. Hij had bij de presen- 
tatie van dit alternatieve 
vervoer binnen Zandvoort 
beloofd met een lucht- 
geveerde en luxe versie 
te komen en die heeft hij 
afgelopen weekend in ge- 
bruik genomen. Vooral het 
stuk boulevard tussen het 
casino en 'de zuid' is van 
een dermate slechte kwa- 
liteit dat luchtvering geen 
overbodige luxe is, zoals 
deze krant al eerder con- 
stateerde. Nu rijdt er een 
echte Mercedestrein door 
het dorp, voorzien van 
vliegtuigstoelen en een lift 
voor rolstoelers. Vooralsnog 
heeft de locomotief één wa- 
gon, maar bij grote drukte 
kan er simpelweg nog een 
achter worden gekoppeld. 

Asbestveilig 

Onlangs werd in de gym- 
zaal aan de Prinsesseweg 
asbest ontdekt. De ge- 
meente schakelde direct 
een bedrijf in voor een on- 
derzoek. De gymzaal wordt 
frequent gebruikt door 
scholen en verenigingen. 
Gelukkig kwam afgelopen 
donderdag uit het rapport 
naarvoren dat ergeen extra 
gevaar is voor de volksge- 
zondheid. Bij na al Ie ge brui- 
kers (oeps, turnvereniging 
O.S.S. vergeten) werden in 
kennis gesteld dat na de 
schoolvakantie weer in de 
zaal gesport kan worden. 
De gymzaal moet, voordat 
hij echt gesloopt wordt. nog twee jaar 
mee. Hopelijk zal 
alles tot een goed 
einde komen 
want om als ver- 
eniging naar een 
duurdere hal te 
moeten gaan, is 
zeker geen optie. Rekreade 

Ook dit jaar zet de Rekreade 
zijn deuren weerwagenwijd 
open. Van 5 t/m 18 juli zijn 
alle kinderen vanaf 4 tot 12 
jaar welkom. Op maandag 
t/m donderdag, van 10.00 
tot 12.00 uur en van 15.00 
tot 17.00 uur, kost ieder be- 
zoek 0,50. Elke vrijdag is er 
een 4 uursprogramma van 
10.00 tot 14.00 uur en dan 
betaal je 1,00. Op zondag 6 
juli is de eerste poppenkast- 
voorstelling en volksdansen 
om 18.30 uur in Zandvoort 
Noord (Vomar) en om 19.30 
in het Centrum 
(Raadhuisplein). 
Hetverdere pro- 
gramma en de 
locatie zijn nog 
niet bekend. Kijk 
voor meer info 
op www.rekrea- 
dezandvoort.nl. 
Daar valt ook 
te lezen dat de 
leiding nog op 
zoek is naar vrijwilligers die 
zich twee weken willen inzet- 
ten voor dit mooie project. 

Kunstbuitengewoon 

Bibliotheek Duinrand geeft 
vanaf 25juni op www.kunst- 
buitengewoon.nl informatie 
over de kunstobjecten van 
de gemeente Zandvoort. De 
informatie over kunstenaar, 
titel, materiaal en achter- 
grond van het werk staan 
handzaam bij elkaar. Op de 
kaart is te zien waarde beel- 
den precies staan. Ook staan 
informatie buitenkunst van 
Bennebroek, Bloemendaal 
en Hillegom op deze nieuwe 
website. Lenen zonder pasje 

Nog meer nieuws van de 
bibliotheek, want vanaf 28 
juni t/m 23 augustus kan 
iedereen elke dag (tenzij 
het heel slecht weer is) 
van 11.00 tot 17.00 uur in 
de strandbibliotheek gra- 
tis boeken, tijdschriften 
en luisterhoeken lenen. 
De strandbibliotheek is 
te vinden bij de hoofdop- 
gang naar het strand, bij 
het Juttersmuseum en de 
EHBO-post. Wethouder 
GertToonen en directeur 
E. Meijer van bibliotheek 
Duinrand zullen op vrij- 
dag 27 juni de officiële 
opening doen. De zomer 
is begonnen, de zon gaan 
we bestellen en met een 
gratis boek erbij kan het 
niet meer stuk. 

Sirenes voor de 
bruidegom 
Dat het brandweerman 
zijn kan leiden tot iets 
speciaals lieten de col- 
lega's van Michel v.d. Bos 
zien toen hij vorige week 
woensdag in het huwe- 
lijksbootje stapte. Hij werd 
met toeters en bellen op- 
gehaald en naar het raad- 
huis begeleid door een 
commandowagen, een 
spuitwagen en een lad- 
derwagen. Ook de echt- 
genote in spe liet het een 
en ander van zich horen. 
Een goot aantal school- 
kinderen onthaalde het, 
toen nog toekomstige, 
echtpaar met slingers en 
ballonnen. ^ 
Vrijehuizenmarkt 

meer voor uw huiil 
Een huis 
Bel Nick erkopen' Broeke 
Een royaal (300 m^!) en vrijstaand woonhuis met 2 zomerliuizen en appartement 
aan de rand van centrum! 

Privé woongedeelte:o.a. royale living met schouw, eetkamer met schuifpui naar achtertuin, 

luxe keuken vzv div. inbouwapp., bijkeuken, luxe badkamer, 2 (optie 3) slaapkamers; 

1" verdieping woonhuis: ruim opgezet app. met balkon: woonkamer, slaapkamer, keuken, 

moderne badkamer; 

Zomerhuis 1 : eigen entree, woonkamer met keukenblok, moderne badkamer; 

Zomerhuis 2: eigen entree, woonkamer met keukenblok, slaapkamer, moderne badkamer, 

dakterras op het zuiden; 
Garage en oprit met carport voor 2 
auto's; 

Voortuin op zuiden en achtertuin 
(privé) op het noorden; 
Woonoppervlakte ca. 300 m^, per- 
ceel 299 m^, inhoud ca. 825 m^ Vraagprijs: HH 
€ 695.000.- kM^ 
I Hogeweg 39-07 Zandvoort Fraai en modern 3-l<amer appartement met privé parking, midden in centrum 
van Zandvoort! 

Gesitueerd op de 1' verdieping van het in 2007 gerealiseerde app. complex "Op Den HoogenWeg"; 
Gelegen middenin het centrum van Zandvoort, omgeven door winkels ; 
Begane grond: entreebeveiliging d.m.v. videofoon, bellentableau en liftinstallatie; 
2" verdieping: L-vormige living met eetgedeelte en opensl. deuren naar balkon, luxe semi- 
open keuken voorzien van div. inbouwapp., 2 slaapkamers, luxe badkamer met o.a. douche- 
cabine, dubbele wastafel, modern badkamermeubel en toilet, was-/droogruimte; 

De privé parking is afzonderlijk te 
koop voor € 30.000,- k.k.; 
Gestuukte wanden en plafonds, ei- 
kenhouten vloeren en paneeldeuren 
door gehele woning; 
Woonoppervlakte ca. 85 m^, inhoud 
ca. 230 m'. 
Vraagprijs 

€ 289.000,- k.k Burg. Engelbertsstraat 66 Zandvoort Een uniek Bed & Breakfast op een toplokatie met maar liefst 4 
(optie tot 5) verhuurbare appartementen, alle kamers met luxe 
privé-badkamer, in uitmuntende staat! 

Souterrain: o.a. privé slaapkamer, toilet, douche gelegenheid, totaal 5 vertrekken, 

openslaande deuren naar de achtertuin; 

Begane grond: o.a. sfeervolle woonkamer met schouw met gashaard, luxe semi- 

open keuken vzv div. inbouwapparatuur, openslaande deuren naar terras; 

1 = en 2= verdieping: 4 appartementen ( 1 met balkon), met o.a. eigen koelkast, 

koffie- en thee faciliteiten, een eigen badkamer met douche en toilet, een TV, een 

2-persoonsbed en een zitgedeelte; 

Vraagprijs excl. overname inventaris; 

Heeft u plannen een Bed & Breakfast in Zandvoort te beginnen? Hier hoeft niets 

meer aan te gebeuren, u kunt direct van start! 

Woonoppervlakte ca. 200 m^, perceel 1 20 m^, inhoud ca. 480 m^ Vraagprijs: € 549.000,- k.k. De Ruyterstraat 17 Zandvoort Een moderne, riante drive-in woning, bestaande uit 4 (!) woonlagen met 
dakterras rondom met zicht op zee en een besloten achtertuin! 

Rustig gelegen op 50 meter afstand van de boulevard en het strand van Zandvoort; 
Begane grond: entree, royale hal, berging/bijkeuken met toegang tot achtertuin, 1 slaap- 
kamer, garage; 

1' verdieping: riante L-vormige living met o.a. Jatoba vloer, sep zitgedeelte, eetgedeelte en 
toegang tot luxe open keuken vzv div. inbouwapp., modern toilet met fontein; 
2' verdieping: 3 slaapkamers, luxe badkamer vzv ligbad, douchecabine, 2' toilet en natuur- 
stenen wastafel met dubbele spoel- 
bak; 

3' verdieping: zgn. "Hemelkamer" 
(evt. 5" slaapkamer) met opensl. deu- 
ren naar dakterras; 
Woonoppervlakte ca. 145 m^, per- 
ceel 89 m^, inhoud ca. 350 m^. Vraagprijs: ^H 
€ 398.000,- k.kT ■ Schoolstraat 6C Zandvoorti 

Een moderne 4-kamer maisonnette woning (2 woonlagen) met dakterras op 
het zuiden midden in het centrum! 

Gesitueerd op een rustige lokatie, midden in hetdorpshartvan Zandvoort; 
Begane grond: entree, ruime hal, 1 slaapkamer; 

1" verdieping: entree, hal, riante living met zicht op oude dorpskern van Zandvoort, 
moderne open keuken voorzien van div apparatuur, badkamer voorzien van douche- 
cabine, wastafel en wasmachine aansluiting, 2 slaapkamers, 1 met toegang tot dakterras, 
modern toilet met fonteintje; 

Het dakterras (ca. 3,5 X 4 mtr) is 
op het zuiden gelegen; 
Dit is modern en rustig wonen 
middenin het levendige centrum 
van Zandvoort! 

Woonoppervlakte ca. 80 m^, in- 
houd ca. 200 m^. Vraagprijs: V 
€ 279.000,- k.k. 
Zandvoortse Courant • nummer 26 • 26 JUNI 2008 
Goed onderhouden, halfvrijstaande woning met o.a. modern-landelijke keuken, 
moderne badkamer, 5 (!) slaapkamers, voor- en besloten achtertuin! 

Gelegen in de kindvriendelijke "Dichters- en Letterkundigenbuurt"; 

Vrij parkeren op rustig aangrenzend pleintje; 

Begane grond: o.a. modern toilet vzv fonteintje, sfeervolle living met toegangsdeur naar en 

zicht op de tuin, modern-landelijke keuken vzv div inbouwapp; 

1' verdieping: 3 slaapkamers, moderne badkamer vzv douchecabine, wastafelmeubel en 

2' toilet; 

2' verdieping: 2 slaapkamers met 
dakkapel, overioop met was/droog- 
ruimte; 

Voortuin op noordwesten en ach- 
tertuin (ca. 60 m^, 1 1 mtr diep) op 
zuidoosten met achterom; 
Woonoppervlakte ca. 115 m^ per- 
ceel 1 29 m^ inhoud ca. 280 m^. 

Vraagprijs: 

€ 379.000,- k.k. 
Van Lenn 105 Zandvoort 
IVIoderne nieuwbouw 3-kamer hoekmaisonnette met terras op zuiden aan de 
rand van "Park Duijnwijk" ! 

Op steenworp afstand van station en strand en op loopafstand van het centrum van Zand- 
voort; 

Bovenverdieping: oa. fraaie antieke houten vloerdelen, 2 slaapkamers, nette badkamer met 
doucheruimte, wastafel en toilet, vide met trap naar..; 

Benedenverdieping: aa. Portugees marmeren vloeren vzv vloerverwarming, bijzonder vorm- 
gegeven, zonnige living met aa. zitgedeelte met zicht op het terras, doorkijk naar vide en 

verbinding naar moderne open keu- 
ken, berging, 1' toilet met fontein; 
2' berging in de ondergelegen par- 
keergarage; 

Het besloten terras (ca. 18 m^) is ge- 
legen op het zuiden! 
Woonoppen/lakte ca. 88 m^, inhoud 
ca. 235 m'. 
Vraagprijs: 

€ 274.500,- k.k. 


Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij: 

• De leukste courtage van Nederland*; 

• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week, ook 's avonds; 

• Persoonlijke en pro-actieve karaktervan onze dienstverlening; 

• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop, 
aankoop, verhuur en beheer; 

• No cure, no pay; 

• Gratis waardebepaling van uw woning; 

• Gratis hypotheekadvies; 

• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak! 

• Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl, zah.nl, jaap.nl, 
huislijn.nl, woonkrant.nl, marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl! 

* Vraag naar de voorwaarden BEL 023 - 5 731 999 
Nick ten Broeke 

Emmaweg 21 

2042 NT ZANDVOORT F.: 023 - 5 732 007 

M.i 0655 -13 03 65 

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl www.vrijehuizenmarkt.nl Aanbod Vrijehuizenmarkt 
ooic op Funda! Eerste Veilig OTiderneTneTi' pakket uitgereikt nh Hoteies opent nieuwe bar Vorige week woensdag werd het eerste pakket 'Veilig on- 
dernemen' van de Kamer van Koophandel (KvK) aan bur- 
gemeester Niek Meijer overhandigd. In het pakket zitten 
aanbevelingen en tips die de ondernemers en detaillisten 
ter harte kunnen nemen om hun bedrijf zoveel mogelijk te 
vrijwaren van ongewenste 
zaken als criminaliteit, dief- 
stal en brand. Het is opge- 
steld in samenwerking met 
onder andere de KvK, de po- 
litie en de brandweer. 

Zandvoort is niet de eerste 
gemeentewaarde KvK deze 
pakketen uitdeelt. Al eerder 
gebeurde dat in Haarlem 
waar men er zeer goede re- 
sultaten mee bereikt heeft. 
De dag had overigens niet 
toepasselijker gekozen kun- 
nen worden. De bijeenkomst in de raadszaal was amper 
begonnen toen er in het raadhuis allerlei sirenes begonnen 
te loeien: brandalarm! Onder begeleiding van BHV'ers (be- 
drijfshulpverleners) werd het gezelschap snel en effectief, 
en zonder in paniek te raken, weggevoerd. Al gauw werd 
duidelijkdat het om een oefeninggingwat natuurlijk direct 
door Meijer werd aangegrepen om de ondernemers op het 
hart te drukken vooral goed met het 'Veilig ondernemen' 
pakket om te gaan. 

Na deze bijeenkomst ging 
het gezelschap naar onder- 
nemer Dennis Moerenburg 
van Moerenburg Parfumerie 
in de Haltestraat. Hij was de 
eerste ondernemer die het 
pakket uit handen van wet- 
houder Wilfred Tates mocht 
ontvangen. Moerenburg be- 
nadrukte dat zijn branche 
in de top 5 met het hoogste 
risico staat. Bijna dagelijks 
vindt hij lege verpakkingen in 
zijn zaak, waardoor hij al een 
^B video-opnamesysteem heeft 
moeten aanschaffen. Vervolgens werden de ondernemers in 
de Haltestraat door medewerkers van de KvK bezocht om 
ook een pakket overhandigd te krijgen. Het NH Hoteies aan de Burg. Van Alphenstraat heeft vo- 
rige week, na een paar maanden durende verbouwing, de 
nieuwe bar en het restaurant officieel geopend. 
Veel belangstelling voor excursie naar Prinses Amalia Windpark Vorige week dinsdag bestond er veel belangstelling voor 
een excursie naar het Prinses Amalia Windpark. Het park 
ligt vlak voor de kust van IJmuiden en is vanuit Zandvoort, 
zeker met mooi weer, duidelijk zichtbaar. Zandvoorter 
Joost Berkhout zei tijdens zijn verjaardagfeestje in Club 
Nautique dat hij wel wat meer erover te weten wilde ko- 
men: een excursie was geboren. wmmmmmm Berkhout en zijn broer Dirk, 
namens exploitant en bou- 
wer Econcern (onderdeel van 
E neco), kregen maar liefst 115 
gasten aangemeld om met 
de driemaster 'Minerva' een 
tocht te gaan maken naar 
niet het grootste ter wereld 
maarweltot nutoe het verst 
uit de kust gelegen wind- 
park. Op de boot werden al- 
lerlei technische zaken, door- spekt metanekdotes,aan de 
belangstellenden uitgelegd 
en 2 uur later werden dan de 
trossen losgegooid en werd 
er richting een nieuw stuk 
Hollands Glorie gevaren. 

Daar werd duidelijk wat een 
gigantisch gebeuren het 
is. De buizen van 50 meter 
lengte, met een doorsnede 
van 5 meter, zijn 25 meter de 
Manager Sander Creemers 
verwelkomde zijn gasten, die 
vooreen grootdeel uit'buren' 
bestonden, met een feeste- 
lijk glas champagne en een 
keur aan exquise hapjes. Vol 
trots liet hij een schitterende 
baren een strak, modern res- 
taurant zien waarin het 'a la 
carte'-gedeelte direct opvalt 
door de mooie lichtval. Hij 
verontschuldigde zich bij de 
buren als er misschien wat 
overlast is geweest maar is 
ervan overtuigd dat ze nu 
de vruchten daarvan kun- nen plukken. "NH Hoteies is 
nu verlost van het Golden 
Tulpsyndroom dat zo lang 
een stempel gedrukt heeft. 
We zijn nu een modern hotel 
waar ook Zandvoortse inwo- 
ners een mooi glas bier of een 
goed glas wijn kunnen komen 
drinken. Ook ons restaurant 
zal u bevallen. U bent van 
harte welkom", speechte hij. 
Tot slot gaf het Zandvoorts 
Mannenkoor nog een aantal 
nummers ten gehoredie, on- 
danks de kleine ruimte, zeer 
goed over kwamen. zeebodem ingeheid. Daar 
bovenop wordt met behulp 
van een speciale lijm en 
een soort cement een gele 
buis van 20 meter bevestig. 
Dan, als een kers op de taart, 
wordt de turbine bevestigd. 
Het geheel staat 100 meter 
(!) boven de zeespiegel. Trots en fier staan 60 turbines in 
zee en zorgen voor duurza- 
me energie. Ze genereren ge- 
zamenlijk genoeg vermogen 
om een stad als Haarlem van 
elektriciteit te voorzien. Een 
schitterend project is aan de 
vaderlandse technologische 
geschiedenis toegevoegd! --. Fabienne wint kleurwedstrijd Fabienne v.d. Veen heeft de kleurwedstrijd van makelaars- 
kantoor Cense & Van Lingen gewonnen. Ze kleurde de plaat 
niet alleen het mooist maar ze plakte de rand ook nog vol 
glitter sterretjes en beantwoordde tevens alle vragen goed. Strand weer een stukje veiliger Deze zomer is het Zandvoortse strand weereen stukje vei- 
liger geworden. De Rabo bank heeft voor het eerst op drie 
plaatsen zogenaamde Rabo Lockers geplaatst, waar zon- 
aanbidders hun waardevolle spullen in kunnen opbergen. 

Regelmatig worden er spul- dachte maniervan beveiligen 

len van mensen die'even'niet gekomen. 

op hun plek zijn ontvreemd. 

Bendesstropen het strand af De lockers, die per dag slechts 

naarzaken waarzij in geïnte- €3aanhuur kosten, zijn ge- 

resseerd zijn. De Rabo bank plaatst bij de strandpavil- 

is nu met een slimme, door- joens Sandy Hill,Oue Pasa en Today@Twelve. Gedurende 
de openingstijden van de pa- 
viljoens kunt u van de lockers 
gebruik maken. U kunt de 
hele dag door uw goederen in 
de lockersplaatsen en er weer 
uit halen. Als de waarde van 
uw goederen niet boven de 
€500 uitkomt.zijn die ook nog 
eens verzekerd tegen vermis- 
sing en diefstal! Betalen gaat 
vooraf: u kunt met muntgeld 
of met uw chipknip betalen. 

Jan van Lingen kwam 
Fabienne maandagmiddag 
thuis persoonlijk felicite- 
ren met haar kleurtalent. 
Eerlijkheidshalve biechtte va- 
der v.d. Veen op dat hij haar 
wel een beetje met de ant- 
woorden had geholpen maar dat was in de ogen van de 
makelaar niet erg. Hij over- 
handigde haar de prijs, een 
bezoek voor twee personen 
aan de grootste speeltuin 
van Europa, De Linnaeushof, 
en wenste haarveel plezier 
in de speeltuin. Zaterdag 28 juni a.s. OPEN HUIZEN ROUTE van 12:00 - 15:00 uur. 

.Tevens Donderdag 3 juli a.s. KOOPAVOND u bent welkom voor een bezichtiging van 19:00-20:00 uur. 

Zandvoortse Courant • nummer 26 • 26 JUNI 2008 Dit halfvrijstaande ROYALE én uitstekend 
onderhouden woonhuis is gelegen op een 
aantrel<l<elijl<e locatie nabij de zuid-duinen. 
Het beschikt over een fraaie keuken, 4 slaap- 
kamers, een moderne badkamer, een ruime 
zonnige achtertuin en een garage met een 
oprit voor meerdere auto's. 

• Ideale gezinswoning in een rustige omgeving; 

• MOET van binnen gezien worden; 

• Perceeloppervlakte 333 m^ woonoppervlakte 
ca. 140 ml 

• Geen deelname Koopavond 

Vraagprijs: € 549.000,= k.k. 

Deze zéér VERZORGDE gelijkvloerse BUNGA- 
LOW met 3 slaapkamers is op een unieke locatie 
gelegen op slechts 200 meter van het strand! 
Het is hier heerlijk wonen zonder trappen en dus 
uitermate geschikt voor senioren én door de 3 
slaapkamers is het ook geschikt voor een gezin! 

• Voorzien van dubbel glas én een ruime 
achtertuin; 

f • Perceelgrootte 297m^ en woonoppervlak ca. 
I35m=; 

• Het geheel verkeert in een zeer goede staat. 

Vraagprijs: € 469.000,= k.k. 

GREEVEN Louis Davidsstraat 15 
2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 
www.greevenmakelaardij.nl Op een gewilde locatie in het groene hart van 
Zandvoort ligt op een fraaie locatie deze 
VRIJSTAANDE villa. Op deze heerlijk rustige 
plek is het fantastisch genieten van de natuur 
en wonen in uw villa! 

• Vrijstaande villa met inpandige garage en 
ruime oprit; 

• Voor-, zij- en achtertuin op het zuiden; 

• Woonopp. ca.i2om^ excl. garage, perceelopp. 
34oml 

• Geen deelname Koopavond 

Vraagprijs: € 625.000,= k.k. Wonen aan de boulevard in een ZÉÉR LUXE en 
ROYAAL APPARTEMENT (voorheen 2 separate 
appartementen) met een panoramisch uitzicht 
over zee. Het is in 2005 geheel verbouwd met 
luxe materialen en verkeerd in een top conditie! 
Op zoek naar een fantastisch appartement op 
een SUPER locatie? Dit is uw kans! 

• Het gehele appartement is voorzien van 
Italiaans natuursteenvloer; 

• 2 Badkamers waarvan i- met een stoom- 
cabine; 

• Woonoppervlakte ca.iyo m^üü 

Vraagprijs: € 649.000,= k.k. ^MMi 
Deze heerlijke familiewoning met 4 slaapkamers 
is gelegen aan de rand van het GROENE HART 
in Zandvoort. De woning beschikt over een 
oprit voor meerdere auto's en een fantastische 
achtertuin van maar liefst 25 meter diep op het 
ZUIDEN!! Door de uitbouw aan de achterzijde 
is de living extra royaal! Kom langs voor een 
overtuigende indruk! 

• Heerlijke woning met een fantastische tuin; 

• Positief bouwkundig rapport ter inzage; 

• Woonopp. ca. 145 m", perceelopp. 323 m^ 

Vraagprijs: € 462.500,= k.k. Deze bijzonder royale HALFVRIJSTAANDE 
2-onder-i kapwoning heeft veel te bieden, zoals 
een ruime living, een moderne keuken, 3 slaap- 
kamers, 2 badkamers, een garage met oprit en 
een heerlijk tuin! De woning is geheel gereno- 
veerd en onlangs is de achterzijde uitgebouwd. 

• Uitstekend onderhouden woonhuis op een 
gewilde locatie; 

• Gerenoveerd in 2001 met veel gevoel voor 
detail; 

• Woonopp: ca. 165 m-, perceelopp: 263 m^ 

Vraagprijs: € 649.000,= k.k. Deze VRIJSTAANDE woning heeft bijzonder 
veel te bieden en beschikt over 3 slaapkamers, 
een hobby/ computerruimte, 2 badkamers, een 
stenen berging, een garage met ruime oprit. 
Dit unieke,vrijstaande woonhuis verdient een 
facelift! 

• Woning met div. mogelijkheden; 

• Parkeren op eigen terrein voor 3 auto's; 

• Woonopp. ca. 125 m^ perceel 428 ml 

• Gelegen in de gewilde Zuid buurt aan de 
rand van de duinen 

Vraagprijs: € 569.000,= k.k. Dit halfvrijstaand woonhuis ligt in de zéér 
gewilde ZUIDBUURT in de directe omgeving van 
de karakteristieke Zandvoortse watertoren. De 
woning verkeert in een ten dele originele staat. 
Het beschikt over een woon- en eetkamer, een 
keuken, 3 slaapkamers, een voor- en achtertuin, 
én een zomerhuis. 

• Zomerhuis met mogelijkheden voor verhuur; 

• Tevens is er een garagebox is separaat te koop; 

• Perceelgrootte 167 m^ woonopp. ca. 120 m^ 
incl. gastenverblijf 

Vraagprijs: € 399.000,= k.k. Actieve makelaardij 
tegen scherp tarief! NVM funda Rob Greeven Kim Dekker Tim o Greeven 
Commissie Planning & Control Provincie staat niet sterk bij verhuizing circuit Een woordvoerder van Circuit Park Zandvoort heeft vorige 
week woensdag tijdens een extra commissievergadering 
duidelijk gemaakt waar het circuit staat. Tevens werd 
duidelijk aangegeven dat de provincie met het argument 
van geluidsvermindering juridisch niet erg sterk staat. De vergadering stond in het 
teken van de uitkomsten 
van de inwonersbijeen- 
komst in liet kader van de 
Structuurvisie van maan- 
dag 2 juni in De Krocht. 
De resultaten werden aan 
de commissie getoond. 
Alvorens daarmee te be- 
ginnen kreeg circuitwoord- 
voerder Hans Bonfrere de 
gelegenheid van voorzit- 
ter Nico Stammis om het 
standpunt aangaande de 
Structuurvisie van het cir- 
cuit naar voren te brengen. 
Dat kon hij nu pas doen 
omdatdie middageen rap- 
portvan onderzoeksbureau 
Peutz, een gerenommeerd 
bureau dat gespecialiseerd 
is op het gebied van geluid, 
gereed kwam dat werd op- 
gesteld na een onderzoek 
dat Circuit Park Zandvoort zelf heeft in laten stellen 
naar geluidshinder in en 
rond Den Helderalsdaareen 
zelfde circuit als in Zandvoort 
gebouwd zal worden. Uit het 
rapport blijkt dat Den Helder, 
net als Zandvoort, niet zon- 
der extra geluidsdagen kan. 
De geluidsbelasting van de 
huizen zal slechts enkele dB's 
minder zijn. Als die extra da- 
gen erdus zouden komen is 
de maatschappelijke winst 
van de verhuizing gering. 
Circuit Park Zandvoort zal 
dus niet meewerken om op 
termijn naar Den Helder te 
verhuizen. 

Volgens Bonfrere kan de pro- 
vincie met de nieuwe wet 
op de Ruimtelijke Ordening 
in de hand geen verhui- 
zing afdwingen. Deze wet 
gaat op 1 juli aanstaande in werking en uiteraard is 
er nog geen jurisprudentie. 
Wel valt volgens hem uit 
Kamerstukken op te maken 
wat de wetgever wil. Circuit 
Park Zandvoort heeft de ge- 
zaghebbende deskundige 
professor Koeman om zijn 
mening gevraagd. Volgens 
Koeman is het dubieus of 
een verplaatsing van hetcir- 
cuitaangemerkt kan worden 
als een zaak van de provincie, 
een provinciaal belang dus. 
Zou dit al het geval zijn, dan 
lijkt hetvolgens Koeman om 
financiële redenen niet mo- 
gelijk dat de provincie een 
verhuizing tegen de zin van 
Circuit Park Zandvoort en te- 
gen de zin van de gemeente 
afdwingt. Bonfrere kon de 
commissie dus melden 
waar Circuit Park Zandvoort 
staat in de discussie over de 
Structuurvisie, namelijk de 
modellen 3 en 4. Laten dat 
na de discussie in de com- 
missie en na de inwoners- 
avond nu ook de modellen 
zijn die men het meest rea- 
listisch vindt! Taizédienst De werkgroep Taizé van de Lokale Raad van Kerken heeft 
vrijdag 27 juni als inspiratiebron een bijbelgedeelte uit 
Jesaja genomen, waarin staat dat Jahweh de Perzische 
koning Cyrus of Kores (heer of heerser) een erenaam had 
gegeven. In teksten en zang wordt uitgedrukt wat het 
betekent als je in navolging van God mensen bij de (voor) 
naam noemt en wil kennen, oftewel serieus wil nemen of 
zelfs liefhebben. 

Leden van de werkgroep Ie- meerstemmig gezongen en 
zen zelfgemaakte teksten en is er een langere stilte inge- 
gebeden voor. Ook wordt er bouwd, zoals gebruikelijk in Taizédiensten. De liederen 
zijn 27 juni grotendeels in 
het Nederlands, maar deze 
keer worden ook een Pools 
en een Engels lied gezon- 
gen. Het inzingen begint 
om 19.00 uurde locatie is dit 
keerde Protestantse kerk. De 
liederen worden meerstem- 
mig doorgenomen wat het 
meezingen tijdens de dienst 
gemakkelijker maakt. Na af- 
loopvan de dienst is er koffie 
en thee. Mens durf te leven De Lokale Raad van Kerken heeft elk jaar een expositie in 
de Protestantse en Katholieke Kerk. Ook nu is, na het suc- 
ces van vorig jaar, een expositie georganiseerd met het 
thema 'mens durf te leven' wat ook in de oecumenische 
kerkdiensten centraal staat. 

De tentoonstelling vindt 5 juli tot 30 augustus is de 
dit jaar alleen in de katho- kerk elke zaterdagmiddag 
lieke Agathakerk plaats. Van van 14.00 tot 17.00 uur ge- opend. Iedereen is welkom 
om de kunstwerken van 17 
Zandvoortse kunstenaars 
met diverse materialen en 
kunststijlen te bezichtigen. 
Erzijn vrijwilligers aanwezig 
voor informatie en u kunt 
een rondleiding krijgen door 
hetvernieuwde interieurvan 
het prachtige kerkgebouw. Feestelijke opening bezoekerscentrum Op de dag dat de zomer begon, zaterdag 21 juni, is het 
voormalige pompstation officieel als bezoekerscentrum 
van de Amsterdamse Waterleidingduinen geopend. Bur- 
gemeester De Gelder van Bloemendaal en directeur Kruize 
van Waternet, plaatsten samen de laatste 'voetafdruk' in 
de Walk of Fame, het pad met pootafdrukken van de die- 
ren uit de Amsterdamse Waterleidingduinen, dat naar het 
nieuwe bezoekerscentrum leidt. 
Voorafgaand aan de of- 
ficiële opening kregen de 
genodigden in het nieuwe 
bezoekerscentrum uitleg 
over het bijzondere gebouw. 
Ondertoeziend oog van een 
aalscholver, havik, groene 
specht en andere geprepa- 
reerde dieren werd verteld 
dat in 1851 Koning Willem I 
de eerste spade in de grond 
zette voor de aan leg van een 
kanaal, wat later het water 
De Oranjekom zou wor- 
den. In 1853 was het bij de 
Amsterdamse Haarlemmer 
Poort mogelijk om voor 1 cent een emmer drinkwater 
wat daar gezuiverd was, te 
tappen. 

Het huidige pompstation 
stamt uit 1931. In het gebouw 
gebruikte de Amsterdamse 
architect materialen als 
goudgeglazuurde tegels, ge- 
polijst graniet en teakhout. 
Het zou dienst doen tot 1985, 
maartoen na een halfjaarde 
nieuwe pompen kapot gin- 
gen heeft het nog tot het jaar 
2000 gefunctioneerd. En nu 
is het gerestaureerd tot een 
prachtig bezoekerscentrum, waarbij de oude functiona- 
liteit duidelijk zichtbaar is 
gebleven. Circa 1 miljoen be- 
zoekers die jaarlijks de dui- 
nen bezoeken, worden daar 
geïnformeerd over o.a. het 
leven in de duinen, excursies 
en het waterbeheer. 

In zijn toespraak memoreer- 
de burgemeester De Gelder 
zijn eerste kennismaking 
met de Waterleidingduinen. 
Ter oriëntatie fietste (!) hij 
met zijn vrouw de duinen in. 
Direct werd hen de weg ver- 
sperd doortwee boswachters 
omdat je helemaal niet mag 
fietsen in de duinen, behalve 
de enkeling die daarvoor een 
ontheffing bezit. Mevrouw 
De Gelder had alleen oog 
voor de stoere boswachters, 
maar hijzelf voelde al een ge- 
vangenisstraf van minstens 
twee maanden boven het 
hoofd hangen. "Gelukkigvoor 
ons liep het goed af", lachte 
De Gelder. 

Na het officiële gedeelte hield 
Waternet open dag voor alle 
bezoekers, waarbij van alles 
te beleven viel, zoals schapen 
drijven en scheren, een roof- 
vogelshow, diverse demon- 
straties en excursies. Vanaf 
ingang Zandvoortselaan 
bent u na een wandeling 
van drie kwartier bij het 
nieuwe bezoekerscentrum 
De Oranjekom. Kids in bizz bieden cheque aan De kinderen van groep 8 van de Oranje Nassauschool, die 
mee hebben gedaan met het project Kids in bizz, hebben 
€ 120 aan pure winst behaald. Dinsdagmiddag werd dit 
middels een cheque aangeboden aan Nieuw Unicum. 
De winst uit verkoop van de 
drie geselecteerde producten 
werd hoofdzakelijk gemaakt 
op de woensdagmarkt, maar 
een aantal klasgenoten zijn 
ook langs de deur gegaan om 
hun 'handel' aan de man te 
brengen. Alberdien Terpstra, 
fondsenwerver voor de stich- 
ting Vrienden van Nieuw 
Unicum en Ellen de Jong van 
deCliëntenraad, waren blijver- 
rast toen Jackie Stor, Abigail 
Tan en Jan Lavoo de opbrengst 
openbaar maakten. Het bedrag 
zal beschikbaar komen voor 
bewoners die niet echt goed 
in hun slappe was zitten, voor 
aanschaf van bepaalde zaken 
die niet door de AWBZ vergoed 
worden. Een mooi initiatief! 
Henk 5IU)]5 

Helaas, helaas, 
maar^eli^KKi^ 
^yn er bloemen. IJzerhandel Zantvoort 

Al 40 Jaar Uw Spectalist 

Sloten en inbraak- 
beveiligingen met 
eigen montagedienst 
bij Liaan Huis 

^^ Tel: 023 - 571 24 18 

Montage VE)4gen^ PaliliQ^ Keurmerk ^ilig Wonen 
DE VOLGENDE CURSUSSEN STARTEN IN ZANDVOORT 

'KOM IN JE KRACHT MET NLP' 

DE (HER)ONTDEKKING VAN JEZELF 

KORTE ZOMERCURSUS 2008 (4 AVONDEN): 1, 3, 8 en 10 juli 
€30,- PER AVOND €100,- HELE CURSUS 

UITGEBREIDE NAJAARSCURSUS 2008 (6 AVONDEN): 

2, 9,16, 23, 30 september & 7 oktober 

€150,- HELE CURSUS opgeven en meer info? 
simone königs 06-54357575 
www.bereiioedoelnuwel.nl / FL 
r H.WILLEMSE 

ELEKTROTECHmEK Hét adres voor vakwerk 
bij u thuis of in uw bedrijf! 

Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort 
TeL 023-5739278 • E-mail: hanswillemse@planet.nl VAN AACKEN 
CLASZETTERSBEDRIJF 

levering en plaatsing 
van alle glassoorten 

vrijblijvende offerte! 
023 5720480/06 41374921 
3^ iCiejl?ËI'if zomerplanten 

speciale mengsels voor plantenbakken - 
potterie - hanging baskets 

Van Stolbergweg 1 TeL 57 1 70 93 
ASSURAhriEN Uitvaartverzekering 

Snel en eenvoudig te regelen 
DORSMAN.nl of 023-5714534 Word vakantiebezorger 
van de Zandvoortse Courant Voor de komende zomervakantie Van der Valk c , 

. jwart Kostverlorenstraat 121, Zandvoort 

Telefoon: 023 57 168 41 

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl zoeken wij invallers 
voor de bezorging in 
diverse wijken Bel of mail ZVO Verspreiders 
o6 - 1139 1478 of 
1nfo@zvo-verspreiders.nl 

©Zandvoortse 

COÜRANr - B/AsnvOORTSTi^S 
Café Oomstee 

Zaterdag 28 juni 
van 21.00 tot 24.00 uur ÊM it cateooma- Heinekeris The Whiskers 

Voormalige band van Ivo Niehe Ton Ariesen 

Zeestraat 62 - Zandvoort 

023-57 387 27 Krantniet ontvanaen? 


Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478 
of mail: info@zvo-verspreiders.nl 


ö7 A H lü^ 


^ G^^^^ 
^ — 

Toneelspel van professionele klasse 
Je zou ze bijna professioneel kunnen noemen, de jeugd- 
groep van de Zandvoortse toneelvereniging "Wim 
Hildering". Met het blijspel 'Soort bij soort' werd een 
stukje vakwerk neergezet. 

door Lienke Brugman 

Vrijdag 20juni wasdezaal van De Krocht tot de laatste stoel 
bezet. Het toneelstuk speelt zich af op de Amsterdamse 
Albert Cuypmarkt. In een kledingwinkeltje probeert Jo Rosen 
het hoofd boven waterte houden. Ze heeft huurachterstand 
maar blijft positief en vrolijk. Een compliment is opzijn plaats 
voor Martine Adegeest die deze rol vervulde. Knap gespeeld en 
rolvast was ze de spil van het stuk waarin ook Paul Olieslagers, 
als oom Eli, een leuke rol op de planken bracht. Geweldig hoe 
beiden het Amsterdamse accent vol wisten te houden. Ook 
Shelli Rosen, een uitmuntende rol van Dana Neervoort, was 
heel overtuigend in het neerzetten van de verveelde dochter 
die nu eens wat anders wilde dan verkoopster spelen. Het 
gaat te ver om alle twaalf spelers op te noemen maar stuk voor stuk hebben ze bijgedragen aan dit grandioze toneel- 
optreden. Eén uitzondering mag nog gemaakt worden voor 
Nathalie Plantinga. Origineel en met veel verve beeldde ze 
een ordinaire, betweterige klant prachtig uit. 

Grappig is het, dat bij dit in vroegere jaren geschreven to- 
neelstuk ook al over de buitenlandse problematiek werd 
geschreven. Want misschien heeft de pas aangenomen 
Egyptische werkkracht Achmed, een leuke rolvan Bart Koper, 
het geld wel uit de winkelkassa gestolen. Uiteindelijk komt 
alles weer goed. Het kassageld was 'geleend' door Corretje, 
een opgeschoten joch dat perfect en stoer werd uitgebeeld 
door Martij n Olieslagers. Met vier nieuwe jeugdleden erbij 
(Benjamin Paap, Rosalie van Hofwegen,Joyce Drayeren Dylan 
Kokernoot), heeft de (ook nieuwe) jeugdregisseur Zack El 
Bouzrute, beter bekend als Zakaria en derdejaarsstudent aan 
de Amsterdamse Toneelacademie, bewezen dat hij met zo 
een jonge ploeg een topprestatie neer kan zetten. Ook hier 
weer met hulp van souffleur, grime, kapwerk, belichting en 
decor van de Wim Hildering toneelgroep. We wachten vol 
spanning op een volgend optreden! Er is inspiratie genoeg in Zandvoort De eerste inspiratielezing 'Smaakmakers' is vorige week 
in Zandvoort van start gegaan. Eén keer in de 2 maanden 
worden Smaakmakerlezingen over spirituele en psycholo- 
gische onderwerpen gegeven door beginnende sprekers 
die zich aan een breed publiek willen voorstellen. Richard 
Buijtenhek is initiator van het concept en kondigt de eer- 
ste spreker, astrologe Yvonne Lips aan met het onderwerp: 
de Maya astrologie en het gebruik van de energie van de 
heilige kalender de Tzolkin. 

door Nel Kerkman Maya-astrologie, die zij als 

aanvulling ziet van de wes- 
Yvonne Lips is opgeleid als terse astrologie. Zij geeft in 
klassiekastrologe maarsinds een duidelijke uiteenzetting 
enige tijd beoefent zij ook de het verschil aan tussen de Westerse en de Maya astro- 
logie. "Elke dag is er bepaal- 
de energie merkbaar. Via de 
heilige kalender Tzolkin kun 
je die energie herkennen en 
voor je laten werken, ledere 
dag heeft zijn eigen karakter 
en hiermee kun je dus astro- 
logie beoefenen. De Tzolkin 
geeft eigenlijk het pad aan 
naarhetdoel in dit leven, het 
doel datje ziel heeft uitge- 
kozen. Met de Tzolkin kun je 
een karakterschets geven van 
dit te lopen pad. De Tzolkin- 
informatie is sinds de jaren 
tachtig weer'herontdekt'. We mogen deze informatie weer 
gebruiken omdat we naar 
het jaar 2012 gaan. Want het 
jaar 2012 is het einde van de 
lange telling van de Maya's. 
Na 21-12-2012 gaan we de 5e 
dimensie binnen nadat we 
eerst de 4e hebben gepas- 
seerd. Dit nieuwe tijdperk", 
zo zegt Lips,"moeten we niet 
vanuit angst beleven. Met 
z'n allen moeten we ons in- 
zetten voor een goed leven!" 
Voor meer informatie overde 
praktijk, cursussen en con- 
sulten, bel 5730327 of e-mail: 
yvonne.lips@versatel.nl. Zandvoortse Courant • nummer 26 • 26 JUNI 2008 

Spreuk van de week: 

all lis 

''Eenzaamheid is voornamelijk uw eigen verlatenheid^ 

MarcoTermes 
^Si] (Marco wordt gesponsord door Grand Café Danzee) [fffl^ 

Klederdrachtenschouw 

Folklorevereniging De Wurf viert dit jaar het 60 jarig be- 
staan. In dat kader organiseren zij op zaterdag 5 juli een 
nationale klederdrachtenschouw op het Gasthuisplein. 
De aanvang is om 13.30 uur en er zullen circa 100 stoelen 
staan. De toegang is gratis. De verwachting is dat er 11 
groepen uit heel Nederland 
naar Zandvoort komen. Deze 
groepen van 4 tot 6 perso- 
nen presenteren hun kos- 
tuums en sieraden, welke 
van deskundige uitleg wor- 
den voorzien. Tevens zal er 
een optreden zijn van de 
Spierdijker Dansgroep. De 
groepen komen onder an- 
dere uit Noord-Holland met 
een Bennebroeker kostuum 
uit circa 1572 e neen gilde kos- 
tuum uit 1620. Verder komen 
ergroepen uitScheveningen, 
Noordwijk, Eemland, Emmen, 
Zandeweer (Gr.), Urk en 
Marken. De Zandvoortse trots. De 
Wurf heeft een speciale pri- 
meur. Zij presenteren voor 
het eerst aan het publiek 
het Zandvoortse waadkos- 
tuum. Dit waadkostuum 
werd vroeger gedragen 
door de badvrouw als zij de 
badgasten hielp met het 
baden vanuit de badkoets 
in zee. Dit waadkostuum 
was voor De Wurf een 
grote wens om in bezit te 
krijgen en in 2006 heeft de 
Rotaryclub Zandvoort geld 
beschikbaargesteld om het 
te laten maken. Na veel be- 
studeren van oude foto's is 
dat uiteindelijk gelukt. Medische hulp in Zandvoort 
tijdens de zomer 

EHBO / Huisartsenpost 'De Rotonde' 
Strandweg 5a (tussen strandafgangen strandpaviljoens 9 en 10) 

EHBO: 14 mei t/m i5 september 2008 

Zeven dagen per week: 10.00-20.00 uur. Tel.: 5714445 

Huisartsenpost: Huisarts en doktersassistente aanwezig 
31 mei t/m 31 augustus 2008 
Zaterdag, zondag, feestdagen: 10.00-20.00 uur 

Voor acute huisartsenzorg's avonds, 's nachts en in het 
weekend, kunt u contact opnemen met de Spoedpost 
Noord/Zuid te Haarlem, tel. 023-545 3200. 

Voor eerste hulp, het melden van verdwaalde kinderen, 
medische informatie of andere hulpdiensten... 
kom naar'De Rotonde'. a ^ Voor alle ZandvoortPashoudersde aanbiedingen van deze week 
x-l-hrt-KA .':-ffi-r.lj«llA- - r ■■ T^.ir ^ 

Hele maand junï!' 

500 CR SHOARMAVLEES + 

5 PITABROODJES + SAUS 

SAMEN € 5,- 

kijk ook eens op onze website: 

www.slagerijhorneman.nl € 25 KORTING iHstmort^SZiHi USB rl n I 

^to erko o p. ni 3 ^. k Ê TROMP 

tun NKKHF J^I ZJUHHHKT Kampioen uit Noord-Holland 

Smaaq rijp belegen 

Heerlijk op brood of uit 't vuistje 

cnn nj vaTi € 6,29 "" voor € 4,95 
Pashouders 
10% korting 

op het pannenkoeken 

assortiment 

(tot 17. 00 uur) 

Kerkstraat 14 
2042 JE Zandvoort 
■ k 1 -^ 'i I ■ I I Tel.nr: 023-5712102 
miM*rf m**rt^fcÉ^ 7 dagen per week geopend 

miNUvMIIU Il r A l: I .il K T van 09.00 tot 22.00 uur Nieuwe collectie Betty Boop 

is weer binnen. 

Nu ook Betty Boop 

tassen en portemonnees! 

Pashouders op alle artikelen 5% korting. 
Haltestraat 48 
2042 LN Zandvoort 
023-S7330X 
www.chocotadehUÊSwittemsen.nt Slagroom- 
truffels 

diverse smaken 

200 gram 

van € 6,50 

voor € 5,50 Autobedrijf Zandvoort 

Hét APK keurstation Op vertoon van de pas geen 
afmeldkosten bij APK Keuring Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80 

www.autobedrijfzandvoort.nl Koene LIeanfng Servies Tk-cs. 10% korting op schoonmaakartikelen 
Voor al uw schoonmaakwerk! www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 mm CATE 25 

Voor Pas))Oüders= 

10% korting op onze 
weekendspeciöll 

'mi Café 25= Kertsfraat 2S - Tf Bestel nu de 
ZandvoortPas 2008 Achternaam + voorletter(s) 

Betreft:0 Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

O Verlenging ZandvoortPas (€5,ooj- Pasnr . 

Woonadres+huisnr. 

Postcode 

Telefoon (Handtekening). Betaling CONTANT 

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij: 

- Bruna Balkenende, Grote Krocht i8 
-Videoland Videotheek, L Davidsstraat 15 

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1 

Betaling PER BANK 

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv'ZandvoortPas'en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres. 
15% KORTING OP 
WENSKAARTEN 

brunc Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand juli Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort 
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl Deze pas Is geldig t/m J1 december 2008 

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tesamen met een welkomstkado, 
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. 

Met de aangehechte tegoedbon voor een 
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst 
tijdstip gratis een Zandkorrel (mlnl- 
advertentle) plaatsen. 
SdUf£i 
De hele maandjuW 

&\] aankoop van 

nieuwe collectie 

een cadeautje 

van Esprit! Schoffies Kindermode - Haltestraat 2d 

2042 tM Zandvoort -Tel.: 023-5738047 

Vrijdag koopavond TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL 
Yoga voor kids 

|10% korting cursus kinderyoga 

www.nympheia.com 
29 juni a.s. 
Kunstmarkt op het 

Gasthuisplein! 

Kom kijken naar 

onze 

grote collectie 

schilderijen. 5% korting op mozaïek 
^^" deuxieme 
= gratuit 

Dat is Frans voor: 

'De tweede is nóg lekkerder 

dan de eerste' Op vertoon van uw ZandvoortPas: 

Franse 
Twirl 

Naturel. Biologisch desembrood 
met een rijsproces van 48 uur! 2 e GRATIS 0P=0P \Ii^hy V^SS€h^ LU 

1^ 
< 

lm Aanbod geldig tot en met woensdag 2 juli 2008 

en alleen in onze vestiging te Zandvoort. 

[Raadhuisplein 2, Telefoon: 023 - 57 12 865 

Voor meer adressen en openingstijden zie: www, vvlp.nl Medina Woninginrichters 

Elk 2 vouxugordijn voor de helft van de prijs 

▼ Tapijt 
TVinyl ▼ (Vouw)gordijnen 
▼Vitrages ▼ Luxaflex 

▼ Zoiiweriiio- ▼ Laminaat 

▼ Parket 023-531 78 40 
Haltestraat 56 
2042 LP Zandvoort ivww.tnedma-woninginrichting.nl 
Take Five 

1 ri~i-r Tn^MTniiTi jm-i. ^ah ïrr 

Op vertoon van de ZandvoortPas 

een fles huiswijn i.p.v. € 16,00 

voor € 14,50 (wit, rood of rosé) 

Tel. 023-5716119/info(«)tfaz.nl BELLI E RIBELLI 

Kinderkleding 
WE ZIJN BEGONNEN! 

2 HALEN - 1 BETALEN 

EN -T^^^- 

1 ARTIKEL MIN 30% { Haltestraat 45 - Zandvoort 

023 571 27 05 www.bellieribelli-shop.nl 
FOTO MENHD GORTER BIJ 

Officiöle Pasfoto's 
een 2e set 

"Leuk Lachende" 
Pasfoto's 

Halve prijs! www.foton*«ni*oaort«nni 10% Korting 

op een cadeaubon 

Kijk op www.newwaves.nl 
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl sages ~ groepslessen ~ personal coaching ATop3! 
3x 100 gram vleeswaren 
Schouderham + 
Berliner + 
Salami 

vÜËiÜÜIZn € 3,25 \ . - 

Haltestraat 54 -T. 023-5712451 ■•■ TOPSLAGER fRH OPTIEfc Hele maand juli voor 
ZandvoortPashouders: i- GRATIS 

1 MAAND ZACHTE 
CONTACTLENZEN UITPROBEREN Haltestraat 5,T 57121 74, vrijdag koopavond 1 'Hé -■ /'^ ^--' V 
óp vertoon van uw 

ZandvoortPas 5% korting * 

Dobey Zandvoort • Grote Krocht 28 

2042 LX Zandvoort • 023-5719345 
* korting geldt niet op aanbiedingen Officieel SIKKENS dealer 

Voor ZandvoortPashouders 
is er een leuke verrassing 

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje 
Tel. : 023-571 25 54 
Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie, 
m.u.v. afgeprijsde artikelen Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10 
t Sp^. tLights 

Iemand bedanken, 
feliciteren of verrassen? 

Zet hein/haar 

eens in' 
e spotlighfsf Spotlight €25,- Met ZandvoortPas: €15,- 
Bij voorkeur digitaal aanleveren vla lnfo@zandvoortsecourant.nl 
Bloemen aan Zee - Haltestraat 
Bruna Balkenende - Grote Kroel 
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat 
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht 
Kaashuis Tromp - Grote Krocht 
Slagerij Horneman - Grote Kroc 
Slagerij Vreeburg - Hc?/testraot ^ 
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein Verzorging en vrije tijd: ira»M»iJny4;iir«LV«i«m - K. Onnesstraat 
Autorijschool Duet - 06-54280393 
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht 
Uobby-fi^rt- Gasthuisplein . "^ 

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstrai 
Nympheia - www.nympheia.com 
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht' -^ '' 
Waves Beach & Health Centre - S7 U^ 55 Mode en trends: Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat 

Bibi for Shoes - Kerkstraat ,, 

Chaozzz - Schoolstraat 

Confet'ti mode - Haltestraat 

Image Outdoor - Burg. Engel bertsstraat 

Sea Optiek - Haltestraat 

Schoffies Kindermode - Haltestraat Wonen en onderhoud: Avenue Living & Giving - Kerkstraat 
De Bode woonaccesoires - Kerkstraat 
Comfort Zonwering - Zeestraat 
Koene Cleaning Service - 06 14324^^/^^ 
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Radio en TV Stiphout - Grote Krocht 
Mark Sjerps Internet - 06 18868837 
Versteege IJzerhandel - Pakveldstraat IHoreca: Harocamo - Kerkstraat 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat 

She Satehcafé - Zeestraat 

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr s 

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20 Gezocht: 

Pedagogisch 
medewerker 
De Boomhut ptiispunt Of^ Heb jij een sportgerichte- (CIOS of soortgelijk), een muziekgehchte-, 
kunstzinnige- of kindgerichte opleiding? Ben je op zoek naar een leuke baan? 
Dan nodigen we je graag uit voor een gesprek over jouw talenten! 
Daarnaast beschik je over voldoende pedagogische kennis en heb je ervaring in 
het begeleiden van kinderen in groepsverband. Ook ben je communicatief, 
sociaal vaardig, flexibel, enthousiast en beschik je over verantwoordelijkheids- 
gevoel. Je bent het visitekaartje van De Boomhut en je zet je met hart en ziel in 
voor de bij ons opgevangen kinderen. 

Wij bieden je een afwisselende baan in een professionele organisatie 
met uitstekende arbeidsvoorwaarden. De hoogte van je salaris is conform 
CAO kindercentra. 

Onze BSO - voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar oud - beschikt 
over voorschoolse-, tussenschoolse- en naschoolse opvang. Hierdoor zijn er 
verschillende mogelijkheden voor urencontracten. r Meer informatie: 

vvvvw.pluspuntzandvoort.nl of Nadja Bantz, manager BSO, Tel: 023 5740333 

Sollicitatiebrieven (bij voorkeur per mail aan n.bantz@pluspuntzandvoort.nl) 
kunnen ingestuurd worden tot uiterlijk 21 juli 2008. 1 l_L 
Zandvoortse Courant • nummer 26 • 26 JUNI 2008 f! r ... ■^ • ^ ,-j .^t »»ia fl. Teeft u folders, brochures, posters of een huisstijl nodigT 
En u wilt advies over het ontwerp? 
Maak vrijblijvend een afspraak en laat u adviseren. Printing People Group 
Tel. 023-8887255 

Printing People Group • Kleine Krocht 2 

2042 JN • Zandvoort • zandvoort@printingpeople.n 

www.printingpeople.nl 3 Aangewaaid 6if.,. Sootni 

Een smaakvol restaurant met heerlijk eten en uitzicht 
op zee. Wat wil je nog meer? Strandpaviljoen 11, aan de 
boulevard De Favauge, heeft het allemaal. De invloeden 
van de Joegoslavische eigenaar zijn sterk te herkennen in 
de lekkere maaltijden. Vlees, vis, salades, maar ook kik- 
kerbilletjes en escargots zijn onderdeel van de veelzijdige 
menukaart. komt er een stel aanlopen. 
Drie jaar geleden is de liefde 
begonnen en hadden zij hun 
eerste date bij dit strandpa- 
viljoen. De 22-jarige Susan 
Boekelman en haar vriend 
Jan Zwemmer (26) zijn bei- 
den opgegroeid in Zandvoort. 
Inmiddels wonen zij samen 
in een klein, schattig huisje 
vlakbij het strand. In hun 
vrije tijd genieten zij graag 
van een appetijtelijk diner in 
een vriendelijke ambiance. 
"Bij Boom komen we meestal 
met z'n tweetjes, maar ook 
met grotere groepen kun je 
hier prima terecht. Dat is ook 
één van de positieve punten 
van dit strandpaviljoen; het is Geurige lekkernijen 

Het is een stormachtige 
dag vandaag in Zandvoort. 
Prima temperatuur, dat wel. 
Ondanks opvliegende para- 
sols zitten er behoorlijk wat 
gasten bij Boom. Verwaaid voor iedereen toegankelijk", 
vertelt Jan. Hij wordt aan- 
gevuld door Susan: "Iets dat 
opvallend isaan Boom is toch 
zeker wel het heerlijke eten. 
Wanneer je op de boulevard 
loopt ruik je het al, de zalige 
geur van gegrild vlees en vis. 
Ook een enorme kracht is, 
zoals Jan al vertelde, de toe- 
gankelijkheid. Samen met 
mijn familie kan ik hier een 
hele gezellige avond hebben, 
maar ook voor een roman- 
tisch diner is dit strandpa- 
viljoen zeker een uitkomst. 
Daarnaast heeft Boom een 
groot voordeel met zijn lig- 
ging, vrij centraal en in de 
loop van de toeristen." 

Feestje? 

Al 25 jaar werkt de Joegosla- 
vische Zoki Milojkovic als kok 
bij verschillende Zandvoortse 
restaurants. Hij werd verliefd 
op de dochter van de eige- 
naar en zo kwam van het één 
het ander. Ongeveer zes jaar geleden heeft Zoki, samen 
met zijn vrouw Pascale Boom 
het strandpaviljoen overge- 
nomen van haar vader. "Wij 
hebben veel vaste gasten, 
voornamelijk uit Amsterdam, 
maar ook toeristen brengen 
regelmatig een bezoek aan 
ons strandpaviljoen. Er zijn 
verschillende punten waar- 
voor mensen hier terugko- 
men, de voornaamste zijn 
het lekkere eten, de hygiëne, 
de gezelligheid en uiteraard 
de kwaliteit. Alles wat op de 
menukaart wordt aangebo- 
den is vers. We zijn steeds 
meer bezig met het organi- 
seren van feesten en partij- 
en. Gasten kunnen op mooie 
zomerdagen bij ons terecht 
voor een heerlijke grill-bbq, 
met lopend buffet. Om de 
kwaliteit hoog te houden 
willen wij ons paviljoen klein 
houden. Feesten en partijen 
doen wij dan ook met een 
maximum van 50 personen. 
Op deze manier zorgen wij voor een onvergetelijke 
dag of avond meteen hoog 
niveau", legt Zoki uit. 

Even binnen kijken... 

Iets wat mij is opgevallen 
aan dit strandpaviljoen is 
de enorme gastvrijheid. 
Het personeel is zeervrien- 
delijk en ze nemen de tijd 
voor hun gasten. Vanaf de 
boulevard ziet Boom er 
niet direct sfeervol uit. De 
wat sobere aan kleding van 
het terras steekt totaal af 
van wat er binnen gaande 
is. Het restaurant gedeelte 
is absoluut de sfeermaker. 
Overal hangen spulletjes 
en de tafels zijn heel gezel- 
lig opgemaakt. Naar mijn 
mening is strandpaviljoen 
11, qua aankleding een ech- 
te aanrader voor een eten- 
tje. De verhalen over het ft 
goede eten maken mij erg . 
nieuwsgierig. Bij mij staat J 
Boom deze zomer zeker 
een keer op het menu! 
Sponsor worden van het wekelijkse weerbericht? 
Bel 06-4342 9783 en vraag naar de mogelijkheden! Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving Dorpsgenoten 

Jaap Koper 

De oorspronkelijke inwoners van Zandvoort bestonden 
destijds uit een kleine kern met veelal dezelfde achterna- 
men. Zo komen onder andere de namen Paap, Zwemmer, 
Kerkman, Keur, Draayer, Bluijs, Kemp, Duivenboden en Ko- 
per veelvuldig in het Zandvoortse voor. Des te duidelijker 
valt het op als ik de naam van de dorpsgenoot van deze 
week opschrijf: Jaap Koper. Want vorige week stond ook 
een Koper in deze rubriek, namelijk Maaike Koper. 

Heel in de verte zijn Maai keen Jaap familie van elkaar. Om de 
Kopertjesen alle andere namen uit el kaar te houden werden 
er bijnamen gebruikt.Voor degene die daarin geïnteresseerd 
is:omdatzijn opa als kleinjochie niet uitgesproken 
raakte over de pas gebouwde pier in IJmuiden 
is de bijnaam van Jaap Koper: Pierie. 

Van klein naar groot 
Jaap Koper (1930) is aan het voorma- 
lige Dacostaplein geboren. Later ver- 
huisde het gezin, bestaande uit 9 
kinderen, naar de Stationsstraat waar 
Jaap naar school B ging (nu het ge- 
meenschapshuis). De school werd ook 
wel'de klompenschool'genoemd aange 
zien de Zandvoortse kinderen die daar les 
kregen meestal op klompen liepen. Er werd 
op het zwarte veldje naast school B gevoetbald 
en Jaap deed daar driftig aan mee. Vroeger was het de 
normaalste zaak van de wereld dat je na de lagere school 
ging werken. Ook Jaap moest eraan geloven, hij ging bij het 
aannemersbedrijf van zijn vader werken. Zijn werk bestond 
uit stenen afbikken en daar vond Jaap niets spannends aan. 
Via een dorpsgenoot kwam hij als 16 jarige bij Maatschappij 
Nederland terecht en werd ketelbinkie. Na twee jaar moest 
ookJaap zijn dienstplicht vervullen en hij besloot als beroeps 
naarde marine te gaan. Na zes jaar en vele vaarten op diverse 
schepen zoals de Ka rel Doorman besloot Jaap er mee te stop- 
pen. Zijn interesse ging toch uit naarde bouw. In de avonduren 
studeerde bijvoor bouwkundig tekenaar en overdag nam hij 
elk baantje aan om rond te komen. Na zijn studie heeft Jaap 
uiteindelijk25 jaar bij de Nationale Woningraad gewerkt. Het Tekst enfoto Nel Kerkman Hct Ideale HollaTiclse zoTTierweer 
is daarom niet verwonderlijk dat Jaap al ja ren voorzitter is van 
de bewonerscommissie van de Arie Kerkman flat, waar hij 
samen met zijn vrouw Rieka een appartement bewoont. 

Heden en verleden 

De grootste passie van Jaap is de historie van Zandvoort en 
dan speciaal gericht op de oude Zandvoortse geslachten. "Het 
is begonnen bij het 50 jarig bestaan van café Koper, waar 50 
Kopertjes voor een ontbijt werden uitgenodigd. Het verbaasde 
me dat de meeste elkaar niet kenden en ik besloot om daar 
iets aan te doen. Het was besteen klusom degegevensvan de 
voorouders van Koper te vinden. Ik heb er 15 jaar over gedaan!" 
Uiteindelijk heeft Jaap met medewerking van boekbinderij 
Alblas twee boeken over het geslacht Koper uitgegeven. De 
delen zijn gecombineerd met familiefoto's en met foto's over 
Zandvoort. Dat is best veel werken zoals zijn vrouw 
zegt:"Jaap vertelt het allemaal zo gemakkelijk 
maar er is veel tijd en geld ingestopt. Jaap 
bracht met de auto de bestelde boeken 
overal naar toe." Wanneer men denkt 
dat daarmee de kous af is? Echt niet! 
Jaap is nu alweer twee jaar bezig om 
de tien oudste Zandvoortse families 
in kaartte b ren gen. Ook nu wil hij van 
deze families een verzamelboek ma- 
ken en zo te zien wordt het weer een 
juweeltje met heel veel informatie. "Het 
belangrijkste vind ik nog steeds dat niet 
alleen de namen met de daarbij behorende 
verhalen in het boek komen te staan maar ook de 
foto's van de personen.Want meestal wordt er een kop- 
peling met de naam gemaakt alsje ook de persoon ziet", legt 
Jaap uit. Alles zet Jaap keurig in de computer en niets ontgaat 
hem. "Hoewel ikvroegerveel gevoetbald heb en zelfs tot mijn 
60ste scheidrechter ben geweest, ben ik geen voetbalfanaat 
meer Ik ga veel liever tweemaal in de week tennissen. Daar 
heb ikveel meer plezier in. Ik ben, net zoals mijn moeder,een 
fervente TV kijker en dan het liefstfilms. Oja, ikben uiteraard 
gek op mijn twee kleinkinderen die jammer genoeg niet in 
Zandvoort maar in Hoofddorp wonen", beëindigt Jaap ons 
gesprek. Bij dit artikel plaatsen we, net zoals in de boeken 
van Jaap, een foto om te laten zien welke Pierie we bedoelen 
want in Zandvoort zijn er meer met dezelfde bijnaam. Het is 
maar dat u het weet. The Whiskers in café Oomstee 

Komende zaterdagavond zal de bekende 4-mans jazzforma- 
tie The Whiskers in café Oomstee aan de Zeestraat optreden, 
l-let concert is een aanloop naar Oomstee Jazz. Eigenaar Ton 
Ariesen gaat vanaf 25 juli, vooralsnog tot eind oktober, om 
de vrijdag zijn café omtoveren tot een jazzcafé. 

De drie oprichters Ger Dijks- komen. Een van de bekendste 

hoorn (zang en bas), André is wel Ivo Niehe, jawel de Ivo 

Janning (gitaar) en Tim de Niehe,die circa 40jaargeleden 

Boer (slagwerk) hebben in het bij The Whiskers pianospeelde. 

40 jarige bestaan van de band Tegenwoordigtredenzeopmet De concerten beginnen al- len rond 00.00 uur afgelopen 

al menige collega zien gaan en vibrafonist Peter de Gelder. lemaalom 21.00 uuren zul- zijn. De entree is gratis. 
De langste dag van het jaar ligt inmiddels achter ons en 
de atmosfeer boven West-Europa lijkt een nieuwe weer- 
variant gevonden te hebben. De keuze voor een vrij noor- 
delijke zuidwestcirculatie lijkt geen slechte optie te zijn. 
Dat noordelijke(r) karakter van zo'n zuidwestpatroon 
pakt doorgaans goed uit voor het Zandvoortse -en Bent- 
veldse weer. Het bekende Azorenhoge- 
drukgebied, dat eigenlijk de 
spil is in zo'n luchtcirculatie, 
breidt zich ook de komen- 
de tijd vrij noordelijk uit 
op de Atlantische Oceaan. 
Depressies worden daar- 
door gedwongen via de 
Ijslandregio te koersen en 
laten onze contreien goed- 
deels met rust. 

Wanneergenoemd Azoren- 
hoogzich zo nu en dan ver- 
stevigt richting Europese 
vasteland, krimpt de wind 
niet zelden naar meer 
zuidelijke richtingen en 
krijgt Nederland een por- 
tie warmte binnen vanuit 
Zuid-Europa. Kleine rimpe- 
lingen zijn erook in dit sce- 
nario, wantals het hoogder 
hogen zich terugtrekt naar 
het zuiden, zien storingen 
kans om onze gebieden te 
schampen met duidelijk 
minder weer en zelfs een 
regenkans. 

De rest van deze week zal 
overwegend knap verlo- 
pen wat het weer betreft 
in Zandvoort en omgeving. 
De temperaturen zijn he- 
lemaal volgens het boekje 
(zelfs iets boven de norm 
nog) en regenperikelen 
zijn nauwelijks of niet aan de orde. Soms zijn er wol- 
kenloze perioden en zeker 
op het strand zal het relatief 
het zonnigst zijn. 

Zeer aange na me temperatu- 
ren hebben we daarbij van 
ruim 20 graden en de (west) 
zuidwestenwind is ronduit 
matig en soms vrij krachtig, 
zekervlakaan zee. Uitstekend 
weer voor het windsurfen en 
aanverwante sporten. Tot en 
met het aanstaande week- 
einde zijn de veranderingen 
in het weer minimaal. Soms 
een bui, maar meestentijds 
geheel droog, zoals we ge- 
wend zijn. 

Voor velen zal dit ideaal zo- 
merweer zijn. Op kantoor is 
het niet onwerkbaar heet 
om het werk te verrichten 
en de bejaarden in de be- 
jaardencentra kunnen over 
het algemeen ook goed 
blijven ademhalen met dit 
gewone Hollandsejuniween 
Toch is het onvermijdelijk 
dat de warmte nog een 
keer goed doorkomt deze 
zomer. Wellicht dat in de 
loop van volgende week de 
aanzet gegeven zal worden 
tot een beduidend warmer 
regime... 

weerman Mare Putto Do. Vr. Za. Zo. Weer jj jfr -\^ 4lfcïi. jtJK-"^ Wk^lL. 
Temperatuur Max 


20-21 


21 


20-21 


21 


Min 


13 


11 


13-14 


13 


Zon 


70% 


60% 


50% 


55% 


Neerslag 


20% 


20% 


35% 


25% 


Wind 


wzw. 4 


wzw. 4-5 


wzw. 4-5 


wzw. 4 Ck ^ 
1 [ Filmprogramma 

26 juni t/m 02 juli 

Dogelijksl2.00 
Do/Vr/Ma/Di 14.00 

Draken 

JACéRS 

I© Nederlandse versie 

Za/Zo/Wo 
1 4.00 ^ 

©Nederland? ise versie Dagelijks 16.00 
Dagelijks 18,45 

THHCHRONICIEHOI 

, NAKNXA , 

PRINCECASPIAN m Dagelijks 
21.30 INDIANAJOHEs 10 JlNÜ [hif 

KINGDOM OF 

THE CRYSJAL SKÜIL 03/07/2008 

SEX 

lllb 

CITY Circu. .^. _. ^ ^.■^. , 

Gasthuhplein 5 

2042 JM. Zandv^üort 

Tel: 023-5710686 

WWW.CIRCUSZANDVOORT.NL 
pluspunt Locatie Noord 
Flemingstraat 55 
2041 VWZandvoort 
Tel: 023 574 03 30 WebijnsorgJ'J^rt 
voorZan"^ Locatie Centrum 
Willemstraat 20 
2042VBZandvoort 
Tel: 023 571 73 73 www.pluspuntzandvoort.nl 

cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 

info@pluspuntzandvoort.nl 

ZOMERCURSUS GLAS IN LOOD 

Als extra zomercursus organiseert Pluspunt de cursus Glas In 
lood. Deze cursus is zowel voor beginners als gevorderden. Als 
beginner maakt u zelf een glas in loodraam. U heeft de keus 
uit verschillende ontwerpen of maakt uw eigen ontwerp. We 
werken met rechthoekige vormen en u leert glas snijden op 
een strokensnijder, het glas in het lood te zetten, te solderen 
en te kitten. U gaat met een volwaardig raam naar huis. 
De gevorderden maken een raam waarin alle vormen verwerkt 
kunnen worden. U heeft hier ook de keus uit een bestaande 
ontwerpen of uw eigen ontwerp. Het glas wordt nu gesneden 
met een glassnijder langs sjablonen. 

De cursus bestaat uit 6 lessen en de kosten bedragen 80 euro. 
De materiaal kosten bedragen 27,50 tot 62,50 euro (afhankelijk 
van het onderwerp dat u kiest. De cursus start dinsdagavond 
I 5 juli van 1 9.30 tot 22.00 uur Er zijn nog maar enkele plaat- 
sen beschikbaar, dus meldt u snel aan! 

KINDERACTIVITEITEN IN JULI 2008 

22 juli Knutselen - 6 jaar en ouder I 5.00- 1 8.00 uur 

23 juli uitstapje Lineushof -vanaf 8 jaar en ouder ( 1 0.00- 1 6.00 uur) 

24 juli Kinderkoken (picknick) vanaf 6 jaar en ouder 
(16.00- 19.00 uur) 

29 juli Knutselen- 6 jaar en ouder ( 1 5.00- 1 8.00 uur) 

30 juli Uitstapje naar Bunkermuseum ( 1 0.00- 1 6.00 uur) 8 jaar 
en ouder/fietsen mee 

TIENERACTIVITEITEN 

25 juli dropping- 1 2 jaar en ouder (21 .00-09.00) slaapzak mee 

I augustus nog niet bekend - 1 2 jaar en ouder ( I 7.00-2 1 .00 uur) 

STAGEPLEKKEN 2008 - 2009 

Als stagiaire maak je deel uit van ons team, neemt deel aan 
vergaderingen en bijeenkomsten en voert zelfstandig of met 
andere stagiaires een opdracht uit. Dit kan een eigen initiatief 
zijn maar ook een specifieke opdracht. Je werkt met verschil- 
lende doelgroepen. Van kinderen, tieners, jongeren tot ouderen. 
Ben jij op zoek naar een leuke afwissellende stage, doe je MBO 
of HBO richting cultuur, welzijn of maatschappelijk werk neem 
dan eens contact op met de stagecoördinator van Pluspunt 
Renz Koning 023-5740330 of mail naar nkoning@pluspunt- 
zandvoort.nl. 

WiJKSTEUNPUNT BIEDT SPREEKUREN VAN 
DIVERSE ORGANISATIES: 

• Medial: 

Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tus- 
sen 8. 1 5 uur en II .00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt. 
Andere dagen in het Huis in de Duinen. 

• Loket Zandvoort: 

ledere donderdagochtend van 09.00-1 1 .00 uun 

• Wijkmeesters EMM: 
Dinsdag 15.00-16.00 uur 

• Zorgloket stichting ZorgContact 
Maandagochtend 10.00-12.00 uun 

• Helpdesk compunic/pluspunt 

ledere dinsdag tussen 14.00 en I 6.00 uur voor uw vragen en 
problemen. 
RTV N-H 

lïADIÜ+TV NÜCRD-HCLLAND 

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl T€ HUUR 

LUXE LOODS 

f^ulm 330 M2 

Inclusfef; Automatische deuren. 

Alarm en Kantoor 

Perfect voor Siiowroom 
Studio - Opslag 
of fitnesscentrci 

KOCHSTRAAT 1 7 
Zn NI» VOORT 

Info 06-53490026 
T^/k oP f hè fown In deze rubriek zal 
elke week een van 
dedrie vaste panels, 
die elk bestaan uit 
drie Zandvoortse 
jongeren, zijn/haar 
mening geven over 
een actuele stel- 
ling die alles met 
Zandvoort en jonge- 
ren te maken heeft. 
Onderwerpen als 
woningruimte, het 
circuit, het strand 
en natuurlijk ook 
feesten in het dorp 
zullen in de stel- 
lingen naar voren 
komen. Deze week 
komt het tweede 
panel aan het 
woord. 
De stelling 

Deze week laat het eerste drietal zijn mening horen over de stelling: 

'Het uitgaanscircuit van Zandvoort sluit goed aan bij 
wat het Zandvoortse uitgaanspubliek wil' 

Thomas van Gameren, 24 jaar, studeert communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam, voetbalt 
bij SV Zandvoort en werkt bij restaurant La Fontanella: 

"Ik kan mij grotendeels vinden in deze stelling. Ik denk dat Zandvoort alle mogelijkheden biedt. Zo 
kun je een terrasje pakken of lekker dansen als je daar zin in hebt. Je hebt dus altijd wat te kiezen. 
Het enige dat ik mis is een discotheek/kroeg voor jongeren van mijn leeftijd. Daardoor is (voor mij 
persoonlijk) bijvoorbeeld Amsterdam aantrekkelijker wan neer ik echt goed wil stappen. De festivals 
die in Zandvoort worden gehouden zijn overigens super... die moeten erin gehouden worden!" 

Lenna van den Haak, 28 jaar en journalist: 

"Niet helemaal. Er is redelijk veel afwisseling wat kroegen, dancings en discotheken betreft. Maar 
wat ik mis is een lekkere loungetent. Een zaak waar je met relaxte muziek in een trendy sfeer een 
hapje kunt eten, wat kunt drinken, maar ook gewoon echt relaxen!" 

Bas Lemmens, 25 jaaren mede-eigenaar discotheek Chin-Chin: 

"Mijn mening is dat het uitgaanscircuit van Zandvoort zeer uitgebreid is en vooralle doelgroepen 
toegankelijk. Denk hierbij aan het casino, de strandtenten, alle restaurants, cafés en discotheken. 
Uit eigen ervaring merk ik dat wij, als Ch in, hierin ook een behoefte vervullen naar het Zandvoortse 
uitgaanspubliek. Zowel het jonge uitgaanspubliek, vroeger in de avond, als het oudere uitgaanspu- 
bliek dat later op de avond binnenkomt, voelt zich altijd erg op zijn gemak en beleeft een prima 
uitgaansavond!" en Nicole (u) "'* Duitsland^ Een rustig dorp 

Matthias is in het dagelijks 
leven werktuigbouwkundige 
en NicoleverkoopstenNuzijn 
zij drie weken vrij. Helaas is 
dit Duitse stelletje, dat uit de 
buurt van Dortmund komt, 
maar heel even in Zandvoort. 
"We haven't got so much 
money to spend", zeggen 
ze lachend. Ze hebben geld 
voor maar één nacht in 
een Zandvoorts pension en 
twee dagen winkelen, eten 
en drinken. Zelfs voor zo'n 
korte vakantie wordt voor 
de Nederlandse kustplaats 
gekozen. (Vertaald naar het 
Nederlands): "Mijn ouders 
zijn hier een paar jaar ge- 
leden op vakantie geweest 
en vertelden ons dat het 
hier leuk en rustig is", ver- 
telt Nicole. Het nadeel van 
dat je ergens maar zo kort 
bent, is datje constant moet f*"lft zoeken naar bijvoorbeeld 
cafés en restaurants, vindt 
Matthias. Maar het stelletje 
is wel van plan om een keer, 
voor langer, terug te komen 
naar Zandvoort. "Het strand 
is leuk, het is hier relaxed en 
de mensen zijn zo rustig!" 
menen ze. Waar Nicole en 
Matthias vandaan komen, 
zijn de mensen veel drukker 
en luidruchtiger. En wat de 
jonge Duitse toeristen nog 
meer opvalt zijn de smalle 
huizen in Nederland. "Wij 
hebben veel grotere en ho- gere huizen!" aldus Nicole. 

Heineken en 
pannenkoeken 

Ondanks al het optimisme, 
is Nederland niet echt de fa- 
vorietevakantiebestemming 
voorMatthias. Hij houdt van 
bergen, en ja, Holland istoch 
echt plat. En hij is geen fan 
van Oranje. Maar, er zijn 
twee dingen die dit stelle- 
tje niet kan en wil missen in 
Nederland, hoe kort ze hier 
ook zijn. Heineken en pan- 
nenkoeken! I Know Where It's @ 

Vrijdag 27 juni: 

Het is weer tijd voor een feestje bij Skyline, The Australian 

Beachbar. Het weekend wordt bij deze strandtent ingeluid met 

een spetterende afterwork-party die de toepasselijke naam 

ThankGod it's Friday draagt. DJ Niels zal deze avond de 

muziek verzorgen. Iedereen is welkom vanaf 1 5. 00 uur 

Zaterdag 28 juni: 

Mag rosé tijdens de zomer bij jou absoluut niet ontbre- 
ken? Schuif dan vanavond aan bij Mango's Beachbar 
Daar vindt namelijk de 5e editie van Rosé aan Zee 
plaats. Ook dit jaar zullen circa 20 importeurs verte- 
genwoordigd zijn met meer dan 100 verschillende 
rosés.Om extra te genieten van de rosé en de zomerse 
sfeer erom heen wordt er ook een barbecue georgani- 
^.'■g^ seerd.Van 16.00 tot 20.00 uur Kosten:€45 inclusief 
barbecue. 

Zondag 29 juni: 

Nederland mag er dan wel uit liggen, maar voet- 
bal kijken in de kroeg blijft leuk! Vooral als het 
om de finale van het EK gaat. Om 20.45 uur 
wordt de wedstrijd in de meeste gelegenheden 
in het dorp uitgezonden. Waar breng jij je avond 
juichend door? Danzee, De Bierburcht, Chin-Chin 
ofCaféNeuf? 

Zondag 29 juni: 

Hou jij niet van voetbal of ben je de sport inmid- 
dels een beetje zat? Breng dan je avond feestend 
door bij Beachclub Vroeger in Bloemendaal aan 
Zee. Hier vindt de succesvolle party NopeisDope 
plaats, met o.a. Real el Canario, Kenneth J. en 
Bassjackers. Kaarten a €10 zijn verkrijgbaar in de 
voorverkoop. Heffeest start al om lö.oo uur! Zandvoortse Courant • nummer 26 • 26 JUNI 2008 COLUMN Logeetjes 

Ik heb drie logeetjes. Drie kna- 
gende cavia's die een week 
lang mogen relaxen in mijn ca- 
via-kuuroord. Eten, drinken en 
vooral rust is wat die beestjes 
hiertegenwoordig krijgen. Dat 
is wel eens anders geweest... 
Ik herinner me dat ik huilend 
en schreeuwend op de oprit 
stond toen ik merkte dat de 
tandjes van mijn cavia er zie- 
lig bij bungelden. Hij was per 
ongeluk uit mijn handen ge- 
gleden toen ik probeerde hem 
in de caviawagen te stoppen. 
Ik had het daaropvolgende 
scenario in paniek al uitge- 
stippeld. Mijn cavia die niks 
meer zou kunnen eten, dood 
zou gaan van de honger en die 
ik met een groot schuldgevoel 
zou moeten begraven. Had ik 
hem niet gewoon vast kunnen 
houden? Moest ik hem nou 
weer zo nodig laten vallen? 
Nog altijd herinner ik de ver los- 
send e woorden van de die re n- 
arts:"maakje maar niet druk, 
ze groeien vanzelf weer aan." 
Met een eng tangetje knipte 
ze detandjes los:"wil je ze mee 
naar huis nemen?"vroegzevrij 
serieus. Was ze gek geworden? 
Ik hoef toch zeker geen vieze, 
bebloede tanden als souvenir 
mee naar huis? Het enige wat 
ik wil is MIJN CAVIATERUG! 
Na een korte revalidatieperiode 
met als resultaat de terugkeer 
van een paar sterke witte kna- 
gers, konden de olympische 
caviaspelen weer worden ge- 
organiseerd. Op het onderdeel 
sprint staken de beesten van 
mij en mijn zus er met kop en 
schouders bovenuit. Zodra het 
startschot klonk sjeesden ze 
over de vloer om zo snel mo- 
gelijkterug bij hun hokte zijn. 
Ook in het water bleken onze 
cavia's enig talent te hebben. 
Wat eens bedoeld was als ver- 
koeling eindigde iedere keer 
weer in een zwem partij, waar- 
bij de beesten alle mogelijke 
slagen uitprobeerden en altijd 
weer de kant bereikten. 

Helaas is die geweldige tijd 
van caviawagens en cavia- 
spelen geweest. Mijn 
logeetjes zijn waar- 
schijnlijk blij dat ze 
hier en nu, 'gewoon' 
mijn logeetjes zijn. O) 

c ra 

a. a iD 
Calé^óopefL 
Maandag 30 juni 
v/a 21.00 uur 

Blue Heaven & 
Gré van der Berg SMOKEY JAZZ 

de laatste "Smoke Gets In Your Eyes" 

Behang- en 

schildersbedrijf 

Arnold 

Nijkamp 

Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 

Vooral uw behang-, 

wit- en schilders- 

werkzaamheden Autobedrijf 
Trade Ard. 

Lid BOVAG 

en NAP. 

Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 /06-53498304 

www.trade-ard.nl ^b^ 

O De Nierstichting is jarig. 
Kadotip: word donateur. 

KijN op www.niersticlitjng.nl ot bel 0^5 697 3059. NIERSTICHTING 

CEtFTTOEKOMÏT: ZANPKORRELS INVULBON 


Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel 
Particuliere 
zandkorrels €5,- 

Een particuliere zandl<orrel wordt geplaatst 


n 


1 
onder de volgende voorwaarden: 


1 
• Geen goederen met een waarde boven 


■ 
de €500,- 
• Geen personeels- of zakenadvertenties 


9 
Zakelijke 

ZANDKORRELS €10,- (excimw) 

Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 


m 
3 
■ 
zakelijke Zandkorrel plaatsen. 


1 
Deze bon In gesloten envelop (met gepast contant geld) i 

1) De redactie van de krant, Hogeweg 39-1 

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht i8 

Inlevering vóór maandag n.00 uur betekent plaatsing deze 


fgevenbij: sVPEIkci_fer.leeste 

Tevens door u ir 

Ifde week 

l Ka/ fhpdriifs^naa 


ken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen 

M TE VULLEN: 

m 
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of oniuist lJw7andvoortna 


s nr. 
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van Inho 
opgaaf van redenen, worden geweigerd. 


ud zone 


er 
Tel 


ïfoo 


1.... 

Kabel-internet/adsl 

installateur 

helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. 

Advies en aanleg 

(draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service 

voor computergebruikers. 

023-5719666 of 

06-44696001.; 

Met garantie en KvK. Lieve 
Terry en Martijn, 

een hele mooie 

huwelijksdag morgen. 

Wij wensen jullie een 

gelukkige toekomst. 

Liefs 

Bert, Marja, 

Raymond en Cindy Te koop: 
UGGS laarzen, 

zandkleur, model 

'Ultra Short'. 
Nieuw uit de win- 
kel! Mt. 6 (=37), 
winkelprijs €170, 
gaan weg voor €100. 
Tel. 06-20543796 Te koop aangebo- 
den: Parkeerplaats 

in garage 

Van Speijkstraat. 

Prijs: €22.000. 

Voor info, bel: 

023-7522190 of 

51231064 Gevraagd: 
Huish. hulp 

voor 1 ochtend per week. 
Tel. 5717595 Mini-croc kwijt! 

Mt. 4-5, Turquoise, verlo- 
ren op 23-6. Gevonden? 
Bel 06-14894456 Woningruil: 

Aangeb .: centrum Haarlem, 

3-kamer aangepast 

appartement 3 hoog. 

Mooi uitzicht op 

Bakenessegracht. 

Aangepaste keuken 

en toilet met sproeier en 

droger, veel ramen 

en uitkijk op 

gemeenschappelijke 

tuin aan het water. 

Gevr . in Zandvoort: 

Appartement of woning, 

aangepast, met lift of 

tuin. Liefst 3 kamers. 

Bellen: M.Groebe, 

06-3850 4798 Welke jongedame 

wil 100-150 euro 

bijverdienen voor 

massage en sex. 

Chinees,Thais geen 

bezwaar 
Discr.verz. 5716998 Gevraagd: 
Voor enkele ochten- 
den in de week, 
schoonmaakhulp 

in hotel 

centrum Zandvoort. 

Tel. 5714674 God is liefde. 

Hij houdt van u en 

wil u graag helpen. 

Hebt u een nood? Het huis 

van gebed Zandvoort bidt 

voor u. Bel 5363804 

of mail gebed- 

Zandvoort@hotmail.com In de bijbel staat: 

"De Heer is goed, een 

vesting in tijden van nood. 

Hij kent wie bij hem 

schuilen. "(Nahum 1:7) 

God houdt van u en bij 

Hem bent u veilig. 50 plus pagina doorMüziMaas 

5oplus@zaTidvooTtsecouTant.nl Ja, ik wil! Ongeveer tweeduizend keer zal de heer C.J. Wester, Cees 
voor intimi en de restvan Zandvoort, dit antwoord moeten 
hebben gehoord. Want gedurende zijn loopbaan als amb- 
tenaarvan de burgerlijke stand heeft hij in Zandvoort circa 
duizend huwelijken voltrokken. 
In het bij Amsterdam geannexeerde gebied Oostzaan- 
Landsmeer kwam een hulpsecretarie waar Wester, ambte- 
naar van burgerzaken, met zijn 23 ja ar de jongste ambtenaar 
van de burgerlijke stand werd. Cees zijn eerste 'slachtoffer' 
was zijn eigen broer. Ondanks de zenuwen had hij er veel 
plezier in en is daarna nooit meer gestopt met mensen 'in 
de echt te verbinden'. Toen hij in 1970 op de secretarie van 
de gemeente Zandvoort gesolliciteerd had, kwam toenma- 
lige chef Burgerzaken Piet Brune eerst persoonlijk kijken 
of Wester wel voldeed aan de eisen die hij aan een ambte- 
naar van de burgerlijke stand stelde. Gelukkig, hij voldeed. 
Daarmee kreeg Zandvoort op 1 februari 1970 een A.B.S. met 
een enorme dosis Amsterdamse humor. 

Zoals velen weten, maakte Cees er veel werk van om een 
persoonlijke touch aan de plechtigheid te geven. Ook was het voor hem geen probleem de huwelijksvoltrekking des- 
gewenst in een andere taal, Duits, Frans of Engels, uit te 
voeren. We zijn tenslotte een internationale badplaats. Ook 
de bodes, o.a. Dirk van Duijn en Dick Doornekamp, hadden 
een belangrijke rol in de feestvreugde. Doornekamp keurde 
de bruiden en als hij zei: "Heer Wester, deze bruid verdient 
bijzondere aandacht", dan wist Cees dat hij gedurende de 
ceremonie van een prachtig uitzicht kon genieten. 

Bijzondere huwelijken 

"Een bruidje zat van het begin tot het eind te lachen", her- 
innert Cees zich een apart geval. Bekende Nederlanders als 
Zwarte Riek, zangeres van o.a. 'Mijn wiegie was een stijfsel- 
kissie' en actrice en schrijfster Annemarie Oster heeft hij 
getrouwd. Zijn oud-collega Joop Spangberg huwde, zonder 
dat iemand het wist 'in de baas zijn tijd' in het zijkamertje 
van de afdeling Burgerzaken in de Schoolstraat. De grapjas 
vertelde zijn bruid dat de huwelijksakte met langzaam dro- 
gende onzichtbare inkt was opgemaakt, zodat het huwelijk 
na een week niet meer geldig zou zijn. De twijfelende kers- 
verse echtgenote moest door Wester gerustgesteld worden. 
Dat zijkamertje werd gebruikt als trouwlocatie wanneer het 
aanstaande echtpaar niet via het bordes in de raadszaal 
wilde huwen. Vaak kwamen zij 'effe' trouwen, waarbij zij 
meestal geen getuigen meegenomen hadden. Die werden 
dan van de afdeling Burgerzaken geplukt. Of dat ook geld 
kostte? Ja, voor een rondje gebak. 

Lang en gelukkig 

Niet alle huwelijken leefden lang en gelukkig. Het kortste 
huwelijkduurde tot de receptie. In 1978 had Zandvoort rela- 
tief het hoogste percentage echtscheidingen van Nederland, 
circa één op de drie huwelijken strandde. Wester ging op 1 
januari 2000 met pensioen en is sindsdien geen ambte- 
naar meer van de burgerlijke stand van Zandvoort. Wel van 
Amsterdam, want daar is hij door de rechtbank voor het 
leven benoemd. Wij wensen Cees en zijn vrouw Emmy een 
lang en gelukkig huwelijk! Schoolverkeersexamen 1958 Pas geleden moesten de leerlingen van de Zandvoortse 
scholen verkeersexamen afleggen. Hebt u ze ook zien rij- 
den met oranje veiligheidshesjes en gespannen smoeltjes? 
Vijftig jaar geleden moesten de Zandvoortse kinderen ook 
al op voor het wielrijders- en voetgangersexamen. 

De fietsers reden de route politiebureau-zuidzijde-Kost- 
verlorenstraat-Grote Krocht-politiebureau en de voetgan- 
gers liepen vanaf het bureau naar de Kerkstraat, via het 
Raadhuisplein na ar theater Mo nopo Ie. Twintig agenten wa- 
ren ingezet om de 203 leerlingen het examen af te nemen. 
Langs de routes waren extra verkeersborden geplaatst om 
het 'de examinandi niet gemakkelijk te maken en extra op 
de proef te stellen'. 

De kinderen hoefden niet lang in spanningte zitten. Na het 
examen maakte inspecteur P Douma van de Zandvoortse politie in theater Monopole direct de namen van de geslaag- 
den bekend. De eerste tot en met de derde prijswinnaars 
ontvingen een waardebon van respectievelijkfl.7,50,fl.5,-en 
fl.3,-. Het examenfeestje werd afgesloten metdrie'geestige 
tekenfilms'en een ijsje voor alle deelnemers. 

leder ja ar was deze bijeenkomst in Monopole weer een groot 
feest, waar de kinderen met spanning naartoe gingen en 
trots vandaan kwamen. Gelukkig was in het jaar 1958 het 
percentage niet-geslaagden bijzonderklein,wantzoalstoen 
al gold: het is van groot belang dat kinderen doordrongen 
zijn van de moeilijkheden van het moderne verkeer en zich 
daarin oplettend en vlot leren bewegen. 
Hiervolgen de eerste prijswinnaars: Karel Doormanschool: 
Winnie van Wijk, Wilhelminaschool: Charlotte Boon, 
Maria school: Ton van Schouten, Julia naschool: Dirk van Vliet, 
Dr. A. Plesmanschool: Petra Bakker en Patty Hogen-Esch en 
de Hannie SchaftschoohTonny Derr. Zandvoortse Courant • nummer 26 • 26 JUNI 2008 

Ga toch fietsen! 

'Ga op de fiets, dat kost u niets'. Nederlanders pakken graag 
de fiets. Zelfs tot op zeer hoge leeftijd. Maar als het niet 
meer zo soepel gaat, vanwege kortademigheid, stramme 
gewrichten of versleten knieën? Dan zijn er fietsen speci- 
aal voor ouderen. Martijn Wijsman van Fietswereld Zand- 
voort geeft informatie. 
Tachtig procent van de 
75plussers springt, nou ja 
figuurlijk dan, nog regelma- 
tig op de tweewieler. En de 
Zandvoorters? Dat zijn de 
echte bikkels, gewend aan 
flinke kolletjes, zoals de van 
Lennepweg, het fietspad 
naar Langevelderslagen een 
stevige tegenwind uit zee. 

"Er zijn tegenwoordig fiet- 
sen met een lage instap, zo- 
dat je je been niet zo hoog 
hoeft op te tillen. Men kan 
ook kiezen voor fietsen met 
zijwieltjes of een driewieler, 
maar daar ben ik niet zo'n 
voorstander van. Die zijn 
vaak erg log en breed en het 
trapt veel zwaarder. Anders 
is het wanneer iemand om 
medische redenen zo'n fiets 
gebruikt, maar daarvoor ga 
je niet naar een gewone 
fietsenwinkel", zegt Martijn. 
Ondertussen werkt hij aan 
een fiets met een zwart kast- 
je achterop. Allernieuwste 
hype: fiets met ingebouwd 
broodtrommeltje? "Nee", 
lacht Martijn, "dit is een fiets 
met elektronische trapon- 
dersteuning." Ziet eruit als 
een normale fiets,fietst ook 
als een normale fiets, maar 
wil je wat hulp bij het trap- 
pen, dan schakel je de tra- 
pondersteuning in. Alsof je 
een onzichtbaarduwtje in de 
rug krijgt. De fiets heeft een accu, dat broodtrommeltje 
dus, en een motortje dat in 
het wiel zit ingebouwd. Met 
een normale accu/batterij 
kun je 40 tot 50 kilometer 
rijden. Met de lithion batte- 
rijen van tegenwoordig kun 
je wel een tochtje tot 100 
kilometer maken. 

Uw batterij opladen 

Ben je lekker aan het toeren 
en kan de accu wel weereen 
stroomstootje gebruiken? 
Daarvoor heeft Sparta voor 
de Ion, de fiets met elektro- 
nische trapondersteuning, 
een groot aantal service- 
punten door heel Nederland 
ingesteld: lon-oplaadpunten. 
Wilt u weten waar, kijk dan 
op internet, www.sparta.nl. 
Verwacht wordt dat accu's 
van andere fietsmerken 
daar op korte termijn ook 
opgeladen kunnen worden. 
En anders kunt u onderweg 
altijd met uw eigen lader 
even 'bijprikken' in die gezel- 
lige uitspanning, waarutoch 
al een kopje koffie ging drin- 
ken. Volgens Martijn is bin- 
nen een uur zestig procent 
van de accu bijgeladen. Na 
uw tweede kopje koffie en de 
plaspauze bent u weer hele- 
maal klaar voor de volgende 
etappe. Kijk ook voor leuke 
en handige fietsweetjes op 
www.fietsen.123.nl of www. 
fietsersbond.nl dl ^ 
Spórtraad ZBüévoöft www.sportinzanclvoort.nl BRID Zandvoortse Courant • nummer 26 • 26 JUNI 2008 UTOSPOR OnderliTige wedstrijden turnvereniging O.S.S. Badminton by Zmash! Elk jaar sluit O.S.S. zijn sportseizoen af met onderlinge 
wedstrijden. Grote en kleine leden van de vereniging 
waren afgelopen zaterdagochtend vroeg in de Korverhal 
aanwezig om aan ouders en verdere familie en bekenden 
hun turnprestatie's te tonen. Twr 
■<?*p «* - #^^ ■ 'Jm». H De nummers 1,2 en 5 van de jongens 
Turnvereniging O.S.S. is één 
van de oudste sportvereni- 
gingen van Zandvoort. Er is 
zo te zien sinds de oprich- 
ting in 1904 veel veranderd. 
Toen was de sport alleen 
toegankelijk voor heren, 
pas veel later mochten ook 
dames meedoen. Nu zijnde 
rollen omgedraaid en zijn 
de meisjes in de meerder- 
heid. Ook de sportkleding 
is niet meer met 1904 te 
vergelijken. Fel gekleurde 
velours turnpakjes mét 
pijpjes geven nu het beeld 
aan. Na een dikke eeuw 
met diverse veranderingen en wedstrijdgroep van O.S.S. 
is er één ding hetzelfde ge- 
bleven, namelijk de opmars 
van de diverse groepen met 
muziekbegeleiding en de 
verenigingsvlag. 

Clubkampioen 

De kinderen werden, afhan- 
kelijk van het geboortejaar, 
in 7 groepen verdeeld. Na een 
warming up begon de eer- 
ste wedstrijd om 10.00 uur 
Tussen de wedstrijden door 
was ereen demonstratie van 
de peuteren kleutergroep, zij 
presenteerden zich verkleed 
als smurfen. De hekkenslui- 
tersvan deze succesvolle dag waren de jongensgroep 
en de wedstrijdgroep van 
O.S.S. Onder het deskundig 
oog van dejuryleden zetten 
alle kinderen letterlijk en fi- 
guurlijk hun beste beentje 
voor, met als eindresultaat: 
wie is er nummeri,2 of 3 
van zijn/haar groep. Aan 
het eind van de dag werd 
tenslotte als klapper de 
clubkampioen 2007/2008 
naar voren gehaald. In de 
recreatiegroep is Alyssa 
Oomen clubkampioen ge- 
worden en in de wedstrijd- 
groep heeft Nicky van Marie 
de beker voor de clubkam- 
pioen binnen gehaald. 

In het slotwoord gaf de 
leiding aan dat ze op zoek 
is naar iemand die les 
kan/wil geven aan de jon- 
gensgroep, die in aantal 
toeneemt. Tevens kunnen 
peuters en kleuters vanaf 
4jaar zich voor het nieuwe 
seizoen aanmelden om op 
zaterdagochtend van 10.00 
tot 11.00 uur, opeen speelse 
wijze, kennis te maken met 
turnen. De eerste lessen be- 
ginnen weer op 25,26 en 28 
augustus. Zandvoort kent vanuit het verleden een rijke historie in 
badminton. In 1966 was het Dirk van den Nulft die deze 
sport in Zandvoort introduceerde. Al snel ontstond er een 
grote aanhang van jeugd en senioren die op recreatief 
niveau gingen badmintonnen. Uit de vereniging van Van 
den Nulft, Sporting Club Zandvoort, werd een competi- 
tietak opgericht met de illustere naam BC Lotus, die zich 
uitsluitend toelegde op wedstrijden in de Nederlandse 
competitie en daarin veel succes oogstte. 
Uit deze twee verenigingen beschikbaar om deze ont- 

is in 2007 Badminton by zettend leuke sport te 

Zmash! ontstaan. Vanaf de beoefenen. Er is sinds en- 

eerste donderdagavond in kele jaren ook een eigen 

septembert/m de laatste in jeugdafdeling. Daar is nu 

april, is de Korver Sporthal een hele leuke groep vaste spelers en speelsters uit 
ontstaan die wekelijks een 
laddercompetitie afwerken 
en waar sommige spelers 
zelfs de senioren vriend- 
schappelijkverslaan. Na de 
jeugd krijgen de senioren 
de gelegenheid op recrea- 
tief niveau hun wedstrijden 
te spelen. Dit in een onge- 
dwongen sfeer, waarbij 
de geoefende spelers de 
beginnende badminton- 
ners terzijde staan. Op die 
manier kan er op alle ni- 
veaus onderling gespeeld 
worden, leder jaar is er 
het fameuze Familie- en 
Vriendentoernooi waarbij 
een groot aantal geoefende 
en vooral niet-geoefende 
deelnemers strijden om de 
prijzen. Zmash! nodigt ie- 
dereen van harte uit eens 
kennis te maken met de 
badmintonsport. De eer- 
ste twee keer kan gratis 
worden meegespeeld, om 
een indruk te krijgen of 
deze sport ook iets voor jou 
is. Meld je dan even bij Jan 
Smit in het Sportcafé. ^^ SpAffw^IBd EindVtti^n Extra voordelig winkelen met de ZandvoortPas! Et zijn dit jaar weer veel Zandvoortse bedrijven waar u met uw ZandvoortPas terecht kunt. 
Winkelen in Zandvoort wordt daarom steeds aantrekkelijker. 

7 ^\ HÜ CD A^TICl ^^^*^^ ^^ ^^ eigen ZandvoortPas en betaal slechts € 5,00 (Normale prijs € 7,50) 

^O AA C KALTI C : Ca naar www.zandvooTtpas.nl of vul de bon In op pagina 12! 

Rpken zelf uw voordeel uit! ^^„malip gratis een Zandkorrel plaatsen. Wilt u ook extra profiteren bij liet winkelen in Zandvoort? 
Bestel dan uw eigen ZandvoortPas! 

Voor slechts €5,00 kunt u tot en met het eind van dit jaar profiteren van heel 
veel leuke aanbiedingen! Surf naar www.zandvoortpas.nl of kijk op pagina 12 j^ANDVOORT Ook deze zomer is het voordeliger shoppen in Zandvoort met een ZandvoortPas! 

De ZandvoortPas 2008 is geldig t/m 31 december 2008 Succesvolle herstart strandbridgedrive Na een paar jaar pauze werden afgelopen zaterdag de 
kaarten weer ter hand genomen. De organisatie van de 
Stichting Zandvoortse Bridgeactiviteiten (SZBA) liet 192 
bridgeparen verdeeld over twaalf strandpaviljoens on- 
derling de strijd aangaan. 
In de ochtend werden 16 
spellen gespeeld, gevolgd 
door een lunch. Bij de 
middagsessie, waarin we- 
derom zestien spellen ge- 
speeld werden, bleek dat 
het voor veel paren best 
vermoeiend was om het 
hoge spelpeil van de och- 
tend te handhaven. 

De einduitslag was rond 
17.30 uur binnen bij het 
'zenuwcentrum' in Club Maritime, doch alvorens tot 
de prijsuitreiking over te 
gaan, zette voorzitter Hans 
Hogendoorn vier heren, 
die veel van de voorgaande 
tien afleveringen tot volle 
tevredenheid hadden ge- 
organiseerd, terecht in het 
zonnetje. Vooral door toe- 
doen van de deelnemende 
strandpaviljoens en andere 
sponsors, konden niet alleen 
de tien best geëindigde pa- 
ren een dinerbon van € 50,- in ontvangst nemen, maar 
waren er tevens prijzen voor 
de nummers 30, 50, 70, 90, 
110, 130, 150, 170 en een heel 
leuke troostprijs voor paar 
192. 

Aan de andere kant van de 
ladder werd erg goed ge- 
scoord. Tot hun eigen verras- 
sing werden de dames Van 
Vliet/Sturkenboom kampi- 
oen met 69,02%. Zij gingen 
verheugd naar huis met een 
waardebon van €75 voor een 
visschotel van Jaap Kroon en 
een prachtig boeket, beschik- 
baar gesteld door Bloemen 
aan Zee. De heren Melis/ 
Zwetsloot eindigden meteen 
verschil van slechts 0,04% 
op de tweede plaats voor de 
echtparen Van Duijvenbode, 
De Ruiter en Mevrouw Boon/ 
heer Schotel. 

De Sportraad Zandvoort 
had bekers uitgeloofd voor 
het beste Zandvoortse paar, 
die in het bezit kwamen van 
de dames Reijn/Van Dillen 
met een score van 58,37%. 
Voor volgend jaar staat de 
datum al vast: op 20 juni 
2009 wordt deze succesvolle 
strandbridgedrive opnieuw 
georganiseerd! Tienduizenden truckfans 
op Circuit Park Zandvoort 

In de evenementenkalender van 2008 van Circuit Park 
Zandvoort is een opmerkelijk nieuw evenement opgeno- 
men: het Trucks Power Festival. Het is alweer 23 jaar gele- 
den dat op het duinencircuit voor het eerst een truckfes- 
tival werd georganiseerd. 15 jaar geleden verhuisde dat 
evenement naar Assen en afgelopen weekend was het 
dus weer terug bij de basis. 'i ÉK^^^ ' 


SL_ "^ 
m- 


1 
m 


m^r- i 
Een Man de vele 'painted' trucks Het Trucks Power Festival 
heeft afgelopen week- 
end tienduizenden naar 
Zandvoort getrokken. Het 
programma, met nostalgie, 
power en moderne onder- 
delen, was zeer uitgekiend 
van opzet en werd door ie- 
dereen zeer gewaardeerd. 

Opde diverse parkeerplaat- 
sen en op een groot ge- 
deelte van de baan waren 
vrachtwagens en trucks 
in allerlei klassen en for- maten opgesteld. Zaterdag 
was het niet al te druk, waar- 
schijnlijk was men bang om 
niet op tijd thuis te zijn voor 
de EK kwartfinale tussen 
Nederland en Rusland. Toch 
was de organi- 
satie dik tevre- 
den over het 
aantal truck- 
fans dat zich 
toen vergaapte 
aan trucks, de 
een nog mooi- 
erdandeander. Honderden stonden te schit- 
teren en streden om de titel 
mooiste truck. 

Zondag was het één kri- 
oelende massa op het cir- 
cuit. Veel bekijks kregen de 
racetrucks die een zeer di- 
vers programma afwerkten 
op het rechte stuk voor de 
tribune, met als klap op de 
vuurpijl een optreden van 
Michael Kooij en zijn door 
een gasturbine aangedreven 
quad. De stunts die hij daar- 
mee uithaalt zijn werkelijk 
uniek en werden met een 
groot applaus gewaardeerd. 
Op het paddockgedeelte 
achter de pits was allerlei 
entertainment. Live optre- 
dens van onder andere de 
Zandvoortse formatie Cosy 
Cotton Band, die aan een re- 
vival bezig is. Ook kon men 
zich vermaken op een heu- 
se kermis, echter de trucks 
voerden de boventoon, en 
niet meer dan terecht. Het 
Trucks Power Festival, een 
festival dat voor herhaling 
zekervatbaar is! 
Softballers blijven maar winnen Het herensoftbalteam van ZSC heeft zaterdag de thuiswed- 
strijd tegen het Haarlemse THB met 5-2 gewonnen. Zowel 
ZSC als THB lieten vooral defensief uitstekend softbal zien. 
De wedstrijd werd op een hoog spelniveau gespeeld, wat 
geïllustreerd werd doordat beide teams slechts één veld- 
fout maakten. ZSC 3e honkman Ruud 
Bijl gaf zijn ploeg na een 
puntloos verlopen ie in- 
ning via een homerun 
in de 2e inning een 1-0 
voorsprong. THB wist in 
de eerste helft van de 4e 
inning de gelijkmaker te 
forceren, 1-1. Hetantwoord 
van ZSC kwam in de gelijk- 
makende slagbeurt toen 
Jeroen van 't Wout door 
een fout op het derde honk kwam en Danny van 
Soest hem met een opoffe- 
ringsslag in het linksveld in 
staat stelde 2-1 te scoren. In 
de gelijkmakende 5e inning 
sloeg ZSC definitief toe. 
Tjeerd Buijs, Peter Douma, 
Alex Verhoeven produ- 
ceerden honkslagen. Een 
tweehonkslag van Ernesto 
Vonsee stelde het trio in 
staat de score op te voeren 
naar 5-1. In de eerste helft van de 6e inning kwam THB 
na twee honkslagen terug 
tot 5-2. Verder liet de sterk 
spelende ZSC-verdediging, 
met werper Buijs (ix 3-slag, 
2x 4-wijd, 8 honkslagen 
tegen) aan het hoofd, het 
niet komen. Omdat ZSC zelf 
ook niet meer scoorde ein- 
digde de wedstrijd na 6V2 
inning in een 5-2 overwin- 
ning voor de Zandvoortse 
mannen. De ZSC-aanval 
sloeg 10 honkslagen. Bijl 
en Verhoeven waren de 
beste slagmensen met 
ieder 2 honkslagen uit 3 
slagbeurten. De ZSC-heren 
bezetten opde helft van de 
competitie van 20 wedstrij- 
den de eerste plaats in de 4e klasse C met 9 overwin- 
ningen uit 10 wedstrijden. 
Komende zaterdag speelt 
ZSC om 18.00 uur thuis te- 
gen AMVJ/US 2. 

Dames 

Het ZSC damesteam her- 
stelde zich van de vorige 
week geleden nederlaag 
tegen runner-up Olympia 
Haarlem 7. Tegen het acht- 
steteam van Olympia werd 
woensdagavond een regel- 
matige 11-2 overwinning 
geboekt. Werpster Wilma 
van Riemsdijken haarveld- 
ers kwamen zelden in de 
problemen en als dit toch 
gebeurdefunctioneerde de 
verdediging naar behoren. ADVERTEERDERS 


Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte 

houden van alles wat in Zandvoort leeft. 

De adverteerders in de krant van deze week zijn: 


Administratiekantoor K.Willemse 


Momentum Advies en Coaching 


Beach ClubTien 


Netexpo Internet BV 


Bertram & Brood 


Ondernemersvereniging 


Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs 


Zandvoort 


Café Koper 


P.vanKleeff 


Café Oomstee 


Pluspunt 


Cense en van tingen 


Printing People 


Circus Zandvoort 


Strandpaviljoen Driebuizen nr2i 


Club Nautique 


Van Aacken Glaszettersbedrijf 


Danzee 


Van der Valk & Swart Notarissen 


Dorsman Assurantiën 


Vanbier 


Gal! & Gal! 


Vrijebuizenmarkt.nl 


Gemeente Zandvoort 


Weenink, huisarts 


Greeven, Makelaardij o.g. 


Willemse Elektrotechniek 


IJzerhandel Zantvoort 


Yanks Saloon 


KaashuisTromp 


Zandvoort Optiek a £> 
Gemeente Zandvoort 

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort 
info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl Gemeentelijke publicatie week 25 - 2008 

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van lyjuni en de 
verdere in week 25 door het college genomen besluiten zijn 24 
juni vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Legesverordenmg 2008/3, inclusief toelichting en tarie- 
ventabel vastgesteld 

In de vergaderingvan 24 juni 2008 heeft de gemeenteraad van 
Zandvoort de Legesverordening 2008/3, inclusief toelichting 
en tarieventabel vastgesteld. 
De verordening treedt in werking op 1 juli 2008. 

De wijzigingen in de verordening betreffen voornamelijk aan- 
passingen in verband met de inwerkingtreding van de nieuwe 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) op i juni 2008. 

De stukken liggen tijdens reguliere openingstijden (zie elders 
in deze publicatie) kosteloos ter inzage bij de centrale balie in 
het Raadhuis en staan op de website. 

Wanneer u meer wilt weten kunt u contact opnemen met de 
medewerkersvan Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid, 
telefoon (023) 5225531, Postbus 47, 2050 AA Overveen. Bij het 
belastingkantoor kunnen afschriften van de verordeningen 
tegen betaling van leges worden aangevraagd. 

Parkeerverordening en Verordening parkeerbelasting 

(correctie en aanvulling op de publicatie van week 25) 
Op 10 juni jongstleden zijn door de gemeenteraad vastge- 
steld: 

- de Parkeerverordening 2008; 

- de Verordening parkeerbelasting 2008/2. 

De verordeningen treden inwerking per27juni 2008. Met deze 
besluiten zijn de Parkeerverordening 2003 (vastgesteld 25 juni 
2003) en de Verordening parkeerbelasting 2008 (vastgesteld 
n december 2007) ingetrokken. 

De betreffende verordeningen liggen vanaf heden bij de cen- 
trale balie van het gemeentehuis ter inzage en staan ook op 
de website. 

Proef geslaagd - Invoering heel Zandvoort 

In de afgelopen 5 maanden heeft de Gemeente Zandvoort 
samen met de bewoners van een aantal straten in Zandvoort 
Zuid een proef gehouden met het gescheiden aanleveren van 
oud papieren karton. Gratis is bij een kleine 900 adressen een 
speciale papiercontainer neergezet. Deze proef, zo blijkt uit 
een tussentijdse evaluatie, is meer dan geslaagd. Er is 96 ton 
papier ingezameld bij alle adressen die hebben meegedaan en 
er werd tegelijkertijd in deze periode slechts 24 ton minder 
papier aangeboden in de wijkcontainers. Er werd dus 72 ton 
meer papier ingezameld dan in een vergelijkbare periode van 
het vorige jaar. Het college van B&W heeft dan ook besloten 
deze manier van huis aan huis inzamelen op vrijwillige basis, door te voeren bij alle laagbouwadressen van de gemeente 
Zandvoort. In week 26 worden alle betrokken huishoudens 
aangeschreven. De deelnemers aan de proef worden daar- 
bij van harte bedankt voor hun enorme inzet. De nieuwe 
deelnemers krijgen informatie over de nieuwe spelregels. De 
definitieve invoering vindt plaats vanaf week 51. De inzamel- 
data voor december 2008 en het jaar 2009 vindt u terug op 
de Afvalwijzer 2009 die in de eerste week van december bij u 
bezorgd zal worden. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen 
hebben, raad pleeg dan dewebsitewww.zandvoort.nl of neem 
contact op met de Centrale Balie 023 - 5740200. 

Kennisgeving wijziging bijlage 1 art. 1 lid 2 van de Huisves- 
tingsverordening Zuid -Kennemerland 200f 

In de vergadering van i8 juli 2006 hebben burgemeester en 
wethouders van Zandvoort besloten de verhouding inkomen/ 
huur als vastgelegd in bijlage i artikel 1 lid 2 van de Huisves- 
tingsverordening Zuid -Kennemerland 2007 bij iedere wijziging 
van de huurtoeslaggrens te indexeren. Dit besluit heeft als 
gevolg dat jaarlijks de subsidiabele huurgrens gelijk wordt 
gesteld aan de dan geldende huurtoeslaggrens. 

Bijlage 1 artikel 1 lid 2 zal per 1 juli 2008 als volgt wijzigen: 

Op grond van artikel lo, lid 2 van de Huisvestingsverordening 
wordt voor woonruimte van eigenaren waarmee geen conve- 
nant is afgesloten de huurgrens waar ben eden de verhouding 
inkomen/huur wordt getoetst, gesteld op het bedrag dat is 
genoemd als maximale huurgrens voor de Huurtoeslag. Ver- 
gunning wordt slecht verleend aan een huishouden indien 
de verhouding inkomen/huur conform de volgende tabel 
passend is. Leeftijd 


Bruto 
inkomen/maand 


Acceptabele 

huurtoeslag 

huurprijs/maand 


Tot 23 jaar 


Max. €i.5oo,- 


Max. €348,99 


Boven 23 jaar 


Onder €2.526,- 


Max. € 631,73 


Boven €2.526,- 


Vanaf €400,- - Van Stolbergweg 3, gedeeltelijk vergroten dakopbouw, inge- 
komen 12 juni 2008, 20o8-iioRv2efase 

- Haltestraat 56a, plaatsen lichtreclame, ingekomen 12 juni 
2008, 2008-112R 

- Zeestraat 42, uitbreiden woning, ingekomen 13 juni 2008, 
2008-113RV 

-Zeestraat 40-4oa, plaatsen kapconstructie en renovatie, inge- 
komen 13 juni 20o8,20o8-ii4Rv 

- Mr.Troelstrast raat 9, gedeelte lijk vergroten woning, ingekomen 
I7juni 2008, 2008-116RV 

- Mr.Troelstrast raat 7 gedeelte lijk vergroten woning, ingekomen 
I7juni 2008, 2008-117RV 

- Emmaweg 15, wijzigen kozijnen achterzijde en doorbreken 
draagmuur, ingekomen 13 juni 2008, 2008-11 8 Lv 

- Tolweg 6, splitsen woonruimte, ingekomen 16 juni 2008, 
2008-119SP 

- Prinsesseweg io,vergroten noodschool, ingekomen 17 juni 
2008, 2008-120RV 

- Piet Leffertsst raat 9, gedeeltelijke sloop bouwwerk, ingekomen 

19 juni 20o8,20o8-i2iS 

- Prinsesseweg 20, tijdelijk plaatsen kleedkamers etc. tbv be- 
staande gymzaal, ingekomen 19 juni 2008, 2008-122 Rv 

Bentveld: 

- Ebbingeweg 3a, bouw woning, ingekomen 16 juni 2008, 
20o8-ii5Rviefase 

Verzonden besluiten 

Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen 

Zandvoort: 

- Keesomstraat 5, slopen van een bouwwerk, verzonden 17 juni 
2008, 2008-061S 

- Keesomstraat 101, slopen keukenvloer, verzon den 17 juni 2008, 
2008-020S 

- Linnaeusstraati t/m 11, gedeeltelijk slopen riool buizen, verzon- 
den I7juni 20o8,20o8-o8oS 

- Mr.Troelst ra straat 10, plaatsen van een dakopbouw, verzonden 

20 juni 2008, 2007-1 9 6 Rv 

- Burg.van Alphenstraat 108, sloop wedstrijdtoren, verzonden 
20juni 20o8,20o8-oo8S Ingekomen vergunningenaanvragen Bezwaarschriften Bouw-, sloop- en reclame-aanvragen 

Zandvoort: 

- Vondellaan 60, vernieuwen opslagkeet, ingekomen 02 juni 
2008, 2008-103RV 

- Diverse locaties, plaatsen keetwagen, eco-toilet, en kubus- 
container, ingekomen 2 juni 2008, 2008-104LV 

- Flemingstraat 100, bouw woningen met parkeergarage, 
ingekomen 3 juni 2008, 20o8-i05Rviefase 

- Prinsesseweg 20, gedeeltelijke sloop bouwwerk, ingekomen 
04 juni 2008, 2008-1 06S 

- Boulevard Paulus Loot 99, gedeeltelijk plaatsen terras, inge- 
komen 5 juni 2008, 2008-1 07LV 

- Poststraat 11, bouw appartementen, ingekomen 11 juni 2008, 
20o8-i09Rviefase De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met 
vermelding van "bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief 
aan het college van Burgemeesteren Wethouders, Postbus2,2040 
AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking 
van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningen rechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuurs- 
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Gemeente Zandvoort 

Dichtbij strand en zee, maar vooral diclit bij mensen 

ENSE 
LINGEN Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort Tel: 5 71 5 71 5 Dfl WWW.CVl.nU (Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie NVM 
Kostverlorenstraat 61 

Deze goed onderhouden vrijstaande 30-er jaren villa staat in het geliefde 
groene hart van Zandvoort. Het is een gezellig, sfeervol huis, dat groter is dan 
het lijkt, iets v/at je alleen maar ziet als je de v/oning ook van binnen bekijkt. 
De woning beschikt over 5 slaapkamers, 1 studeerkamer, een prachtige 
keuken, een zeer royale living van ca. 55 m^ hoge plafonds, een beschutte 
intieme achtertuin met diverse zonneterrassen, niveauverschillen, schuur, 
zomerhuis, garage en carport. 

• Sfeervolle v/oning die om een goed inzicht te krijgen van de ruimte, van 
binnen gezien moet worden 

• Ook geschikt als Bed & Breakfast accommodatie 

• Gebruiksoppervlakte ca. 250 m^ Vraagprijs € 845.000,- Burg. Engelbertsstraat 70 

Op nog geen 50 meter van het strand en centrum gelegen bevindt zich deze 
royale woning met 6 slaapkamers, ruime woonkamer met schuifpui naar het 
terras en 2 inpandige garages. Laat u verrassen door de mogelijkheden die 
dezewoning ukan bieden! 

• Evt. te koop in combinatie met Hotel Meijershof, 
Burg. Engelbertsstraat 72 

• Geschikt voor evt. verhuur of kantoor/praktijk aan huis 

• Gebruiksoppervlakte ca. 215 m^ Vraagprijs: € 569.000,- virtual tour Zandvoortselaan12 

Vrijstaande karakteristiek 20-er jaren villa met erker aan de voorzijde, 
veranda aan de achterzijde, souterrain (2 ruimtes), 3 slaapkamers, knusse 
zolderverdieping en zonnige achtertuin op het zuidwesten met achterom. 

Fraaie bouwstijl uit de 20-er jaren 

Glas in lood bovenlichtjes erker 

Besloten achtertuin met achterom 

Op loopafstand van het centrum en openbaar vervoer 

Woonoppervlakteca. 150m^ 

Perceeloppervlakte 270 m^ Vraagprijs € 698.000,- 23 

Virtual tour Swaluëstraat 11 

In het hart van het oude dorpscentrum van Zandvoort, in de directe 
nabijheid van de winkels en het strand bieden wij deze verrassend grote 
vrijstaande villa aan met 5 slaapkamers, souterrain ruimte, riante zolder, 
dubbele garage en een besloten tuin. Door de onverwachte grootte van dit 
bijzondere object, woonoppervlakte ca. 275 m^l, leent deze woning zich 
goed voor bijvoorbeeld dubbele bewoning of praktijk/kantoor aan huis. Het 
pand is dan ook aan de zijkant voorzien van een extra entree. 

• Gebruiksoppervlakte ca. 275 m^ perceeloppervlakte 287 m^ 


Burg. Engelbertsstraat 72 

Hotel/Café/Restaurant Meijershof is gunstig gelegen nabij het station van 
Zandvoort en met het strand en de zee op loopafstand is dit een goede 
uitvalsbasis voor toeristen. Het met warme kleuren sfeervol ingerichte grill 
restaurant met bar beschikt over een complete horeca keuken en opslag en 
heeft tevens een aangenaam, ruim terras aan de straatkant. 
Op de 1 "' etage is behalve vier 1 -persoonskamers ook een 4-persoons 
appartement te vinden. Op de 2'' etage zijn nog eens acht 1 persoonskamers. 

• Evt. te koop in combinatie met woonhuis Burg. Engelbertsstraat 70 

• Totaal vloeroppervlak ca. 375 m^ Vraagprijs: € 995.000,- ^360; 

Virtual tour 
Vraagprijs: €598.000,- 2£^ 

virtual tour CENSE wi 
van LINGEN 

Beste deelnemertjesvan de kleurplaatwedstrijd. 

Fantastisch zoals jullie de kleurplaat van Jantje uit onze woninggids hebben 

ingekleurd. Er waren hele mooie tekeningen bij en het was daarom best 

moeilijk om een winnaar uit te kiezen. Ook de vragen die jullie moest 

beantwoorden waren soms best moeilijk dachten we maar jullie zijn daar 

heel goed in zeg! Bij een volgende keer moeten we het dan nog moeilijker 

maken??? Deze keer moeten we toch kiezen en er kan er maar één winnen, 

dit keer is de hoofdprijs van 2 kaartjes Linnaeushof voor: 

FabiennevanderVeen,7jaar 
Fabienne, gefeliciteerd!!! 1 
Jhr.P.N.QuarlesvanUffordlaan2,2042PR Zandvoort Tel: 5 715 715 Eï] WWW.CVl.nU NVM (Verjkoop, (ver)huur, beheer, taxotie 
Hogeweg 92 

Schitterend gelegen zeer royaal penthouse met riant dakterras van 

ca. 250 m^ fantastische uitzicht vanuit alle vertrekken over het gezellige 

centrum en de duinen, 2 ruime slaapkamers, 2 badkamers, 

2 parkeerplaatsen en 2 bergingen in de onderbouw/. 

Het complex Sterre der Zee beschikt over 3 liften, w/elke ook direct toegang 

geven tot de parkeergarage en is op steenworp afstand van het centrum 

gelegen. 

• Enige bewoner op de 4e verdieping 

• Parkeergarage met elektrisch bedienbare deur 

• Afgesloten parkeerterrein voor gasten 

• Gebruiksoppervlakteca.220m Vraagprijs: €1.295.000, - Martinus Nijhoffstraat 69 

In rustige en kindvriendelijke omgeving gelegen comfortabele tussen- 
woning (bouwjaar 1991) met 4 slaapkamers, voor-en achtertuin, stenen 
schuur en achterom. De woning is goed onderhouden, ligt in een straatje 
waar alleen bestemmingsverkeer komt, is nabij centrum, strand en duinen 
gesitueerd 

• Rustig en kindvriendelijk 

• Geheel voorzien van dubbele beglazing en hardhouten kozijnen 

• Begane grond voorzien van een lichte plavuizen vloer 

• GebruiksoppervlaktecallOm^ Vraagprijs € 329.000,- Kostverlorenstraat 94 

Zeer verrassende en royale 2-onder-l kap villa aan de rand 
van het groene hart van Zandvoort op 882 m^ eigen grond. De 
vormgeving van deze woning is bijzonder en daardoor ook de 
indeling, bovendien beschikt dit huis over 4 verdiepingen, 5 
ruime slaapkamers en een groot souterrain; voor verschillende 
doeleinden in te richten. Naast de zeer ruime inpandige garage 
is ook er voldoende parkeerplaats voor meerdere auto's op de 
oprit in de voortuin. De achtertuin met diverse terrassen is onder 
architectuur aangelegd. 

• Gebruiksoppervlakte ca. 260 m^ perceeloppervlakte 882 m^ 
Vraagprijs € 1.095.000,- Virtual tour ruim & licht 
Van Speijkstraat 2/193 Het idee van binnenkomen in een penthouse krijgt u bij dit appartement, 
een complete etage voor uzelf! Dit gevoel van luxe wordt versterkt door 
de beveiligde lift die direct uitkomt in het appartement, de woonkamer 
die ramen heeft van plafond tot vloer, het riante balkon met een geweldig 
mooi uitzicht en de 2 slaapkamers met ieder een eigen badkamer. In de 
afgesloten parkeergarage is plaats voor 2 auto's. Het luxe appartement- 
complex Malaga beschikt slechts over 8 appartementen en is gunstig 
gelegen op nog geen 200 meter van het strand. 

• Gebruiksoppervlakte 160 m^ (incl. terras) Vraagprijs: € 495.000,- Virtual tour Stationsplein 15/5 In het luxe appartementencomplex"Monopole II", ook bekend als het 
gebouw"met de blauwe balkons", ligt dit zeer comfortabele 3-kamer 
appartement op de 2e etage. Het appartement heeft een royale woonkamer 
en semi-open keuken met bijkeuken, 2 slaapkamers waarvan één zeer ruim 
te noemen is en natuurlijk het aantrekkelijke zonneterras op het westen. 
Het complex beschikt over een lift. 

• Privé parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage 

• Op loopafstand van het strand gelegen 

• Gebruiksoppervlakte ca. 105 m Vraagprijs: € 325.000,- 2£^ 

Virtual tour Van Speijl(straat 2/147 U zoekt een ruime en lichte hoekwoning met de luxe van 4 slaapkamers 
en 2 badkamers, u zoekt een woning met parkeergelegenheid vlakbij 
het strand en centrum van Zandvoort? Dan zoekt u de maisonnette 
woning in de Van Speijkstraat 2/1471 Licht, zonnig en ruimte zijn de 
sleutelwoorden voor deze royale woning. 

• Veel lichtinval door hoekligging 

• Luxe 2de badkamer (2008) 

• 3 balkons/terrassen 

• Gebruiksoppervlakte ca. 160m^ Vraagprijs: €415.000,- ^360; 

Virtual tour