Skip to main content

Full text of "Zandvoortse Courant 2015 week 05"

See other formats


De Zandvoortse Courant 11 e jaargang • week 5 • 29 januari 2015 
Actueel Zwembad met 
m verleden is 
niet meer Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld 
ïeuw 

Even voorstellen: 
de nieuwe ge- 
meentesecretaris iMltlL Rubriek V i Eerste steen van 
het politiebureau 
aan de Hogeweg 
Sport 

Racekalender 
2015 belooft veel 
spektakel oplage 9.500 exemplaren www.zandvoortsecourant.nl Huurders Platform Zandvoort 
houdt De Key scherp De Key is in Zandvoort regelmatig het middelpunt van 
forse kritiek van huurders. Toch is Huurders Platform 
Zandvoort over het algemeen redelijk te spreken over 
de manier waarop de woningstichting hier opereert. 
Op de locatie van de Sophiaflat herrijst een nieuwe woonlocatie van de Key Dini van der Werff - van der 
Mije, sinds een paar maanden 
voorzitter van het Huurders 
Platform Zandvoort: "We heb- 
ben ieder kwartaal overleg, 
dat verloopt langzaam beter. 
We kunnen alles bespreek- 
baar maken. Er zijn natuurlijk 
altijd dingen die niet goed 
gaan, die kaarten we dan aan. 
Maar we blijven veel zaken in 
de gaten houden. Bijvoorbeeld 
leegstand van woningen en De Mannetjes Cohen terug 
in de politiek 
'Zoals het spreekwoord 
luidt: De koning is dood, 
leve de koning' we vinden ook dat de service- 
verlening aan huurders beter 
moet. De verhalen dat de hu- 
ren van sociale woningen (te) 
hoog zijn, kloppen wel. Maar 
dat komt door het regerings- 
beleid." 

Het Huurders Platform Zand- 
voort, dat bestaat uit verte- 
genwoordigers van diverse 
bewonerscommissies van ap- 
partementengebouwen van 
De Key in Zandvoort, is ook 
alert of De Key zich houdt aan r , 


1 I 
Mnn.'uftiiHüH HEEFT U RECHT 
OP EEN GRATIS 
(ZONNE)BRIL OF LENZEN? 
WIJ KIJKEN HET GRAAG 
VOOR U NA EN DIENEN 

DESGEWENST UW 
DECLARATIE VOOR U IN! 

Michel & Anita 
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort 
Tel.: 023 - 57 121 74 
www.seaoptiek.com de prestatieafspraken met de 
gemeente. Bijvoorbeeld of zij 
niet te veel woningen verkoopt 
en of zij genoeg doet aan het 
verduurzamen van woningen. 
"Daarbij moetje denken aan 
het aanbrengen van dubbel 
glas en isoleren. Tot de helft 
van 2014 was daar nog niets 
aan gedaan. Daar wijzen we de 
gemeente dan op", aldus Van 
der Werff. 

Voorzitter Van der Werff: "Dit 
jaar wordt de nieuwbouw aan 
de Sophiaweg opgeleverd. De 
28 sociale huurwoningen wor- 
den verdeeld over drie groepen. 
Zo zijn er zes voor terugke- 
rende bewoners van de oude 
Sophiaflat, tien woningen val- 
len onder het project Passend 
Wonen, waarbij huurders die 
een eengezinswoning achter- 
laten een nieuwe flat voor de- 
zelfde huur mogen betrekken 
als hun oude huur, en de an- 
dere twaalf woningen worden 
via woonservice aangeboden. 

2015 wordt trouwens een 
druk jaar voor het Huurders 
Platform Zandvoort, omdat zij 
er op rekenen mee te kunnen 
denken, praten en overleggen 
over de nieuwe prestatieaf- 
spraken die dit jaar gemaakt 
moeten worden. Daarnaast is 
ereen nieuwe hu isvestingswet, 
waardoor er ook een nieuwe 
huisvestingsverordening komt 
voor de gemeente Zandvoort. Autoschade? 

^^^h gratis haai- 
en brengservice voor 
heel Zandvoort e.o Haarlem 

ARECO DAT IS VERTROUWD www.reco.nl Han Cohen maakt 
politieke doorstart Oud-wethouder Han Cohen heeft besloten om in de 
Zandvoortse raad terug te keren. Hij neemt daarmee 
zijn rechtmatige plaats in de raad in, die na het overlij- 
den van Carl Simons beschikbaar kwam. 
Han Cohen weer terug in de politieke arena 

Cohen, die in maart 2014 als 
nummer 5 op de lijst van OPZ52 
voorkeursstemmen kreeg, sluit 
zich echter niet aan bij de coali- 
tiepartij waarvoor hij vorig jaar 
als wethouder actief was. Hij 
sluit zich aan bij oppositiepartij 
GBZ, waardoor de meerderheid 
van de coalitie is geslonken tot slechts één stem. De coalitiepar- 
tijen OPZ, CDA en D66 houden 
samen 9 van de in totaal 17 zetels 
over, een broze meerderheid dus. 

Afgelopen dinsdag heeft Cohen 
zijn handtekening gezet en naar 
het er nu uitziet, wordt hij begin 
maart geïnstalleerd. Controle fietsverlichting Dinsdagochtend heeft de politie op de Zandvoortse- 
laan een controle gehouden op fietsverlichting. Tegelij- 
kertijd werden ook fietsers en bromfietsers op de oude 
trambaan gecontroleerd. In totaal werden 14 bekeurin- 
gen uitgedeeld voor defecte 
of ontbrekende verlichting. De 
politie hecht veel waarde aan 
de veiligheid en zichtbaarheid van fietsers. De veelal jonge 
weggebruikers kregen behalve 
een prent ook de tip mee dat 
lampjes veel goedkoper zijn dan 
de bekeuring van € 55. I Wist u dat op 

www.zandvoort.nl/bestuur/college 
alle besluiten van het college in te zien zijn? Gemeente Zandvoort I Familieberichten 
De Heer is mijn herder 

In de vroege ochtend van haar 90 ste verjaardag, is rustig 
van ons heengegaan mijn partner, onze moeder, 
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder 

Johanna Maria Kroone - van Zanten 

weduwe van A.J.G. Kroone 22 januari 1 925 22 januari 201 5 Herman Jansen 

Marja en Bert Teunisse - Kroone 
Ton en Elly Kroone - Demmers 
Sylvia en Fred Halderman - Kroone 
Marcel en Patricia Kroone - Vervoort 
Kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Correspondentieadres: Familie Teunisse - Kroone 
Haarlemmerstraat 47, 2042 NB Zandvoort 

Wij bedanken Bart van Bergen, huisarts en het Thuiszorg 
buurtteam Zandvoort Dorp voor de liefdevolle verzorging 
van onze moeder. 

De begrafenis heeft dinsdag 27 januari jl. plaatsgevonden. f Uitvaartzorg 

TJessica IJzer 
Voor een afscheid met iiefde en respect 

lftd.*n -j hin r Lmi Lk ltw Mtflun VAfi iftürtfl m« u bMorekea. 
OnfitKfif ywvflirflfef rina, k#n Rn mai ilr do- «ttVMl vw ij nwl*n. 

DAjt*niiiÈhTb*«ibhaar. - J 2?2 272 

www. u jt vaartiorgj i j zer. nl 
4 A t 

f UZZ^ UITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOO RT 
Mei onze persoonipce, prafesstonete benadering iwieri 
wjj de nabestaanden afie zorg ui! handen, zodal zij zich 
vollftdk| kunnen concerteer) op hel nadererd afsdhad, 
Wij informeren u vrijblijvend zo uitgebreid mogelijk 
w w w. uitv a □ rtcen Uu m h □ □ r I e m , nV h ome/za ndvo orl Ulvaartzorgcerurum Zandvoort Toüensstraat 67 
2041 PR Zandvoort T; (023) 571 32 78 Alarmerende toename 
van de ziekte van Parkinson 


IJ Meer dan 55.000 Nederlanders lijden al aan deze ingrijpende ziekte. 

Steun baanbrekend onderzoek 

Ga naar www.parkinsonfonds.nl .ParkinsonFonds ^X^S™^? Dier van de week Toetter is afgestaan omdat ze onzindelijk was, 
de oorzaak hiervan bleek een grote blaassteen te zijn. 
Inmiddels is de steen verwijderd en is ze gewoon weer 
zindelijk. Toetter is een vriendelijke dame die niet te 
veel drukte om zich heen wil, naar andere katten is 
ze sociaal maar een huis zonder soortgenootjes heeft 
wel haar voorkeur. Toetter eet rauwe voedingen leeft 
hier helemaal van op; ze wil dan ook graag wonen bij 
mensen die haar dit ook gaan geven. Toetter is vooral 
heel lief, vriendelijk en een echt schootkat! Wel is ze 
iets te dik maar daar wordt aan gewerkt. 

Komt u eens langs om kennis te maken met Toetter? 
Ze wacht al op u! 

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. 
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, 
internet: www.dierentehuiskennemerland.nl. Burgerlijke stand 19 JANUARI - 25 JANUARI 2015 
Geboren: 

Mirren Anora Zaïra, dochter van: Hokstam, 
Rivalino en: Peterson, Eve-Gala Gretchen Kay 
Zoë Ellen, dochter van: Hermsen, Michiel 
Christiaan en: Bakker, Natascha 
Ties Peter, zoon van: We ij er s, Frank 
Gerald en: van Straten, Anoek 
Dex, zoon van: van den Bergjeremia 
JohannesTheodorus en: Dorissen, Joyce 

Ondertrouwd: 

Van Veen, Anthonius Nico en: Klaassen, 
Lubberdina Wilhelmina 

Overleden: 

Oranje, Leendert, geb. 1922 
Blomenkamp, Gerrit Adrianus, geb. 1935 
Bakkenhoven, Anna Martha Maria, geb. 1936 
Poot, geb. Jansen, Arina Anna Adriana,ge b. 1919 
Moes, Aloysius Antonius Maria, geb. 1947 Kerkdiensten - a.s. zondag 
Protestantse gem. Zandvoort 

10.00 uur Ds.T.G. van der Linden 
www.kerkzandvoort.nl 

RK Parochie St.Agatha 

10.00 uur pastoor M.A.L. Wagemaker 
www. boazparoch les. n I 

RK Parochie Antonius & Paulus 

10.00 uur pastor-diaken GJ. van der Wal 
www. boazparoch les. n I 

Evangelische Gemeente - "Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem 
Aansluitend gebed voor de zieken 
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl Waterstanden Kier uw advertentie? 

Informeer naar 
de mogelijkheden 

en bel Ingrid Muller: 

06-2453 0167 Hoog 


La ac 


Hoog 


La ac 


Hoog 


jan/feb 


w 


A 


T 


E 


R 


DO 


29 
06.26 


10.46 


18.56 


23.36 


VR 


30 
07.36 


11.55 


20.05 
ZA 


31 


00.45 


08.34 


13.05 


21.15 
ZO 


1 


01.45 


09.55 


14.05 


22.25 
MA 


2 


02.40 


10.45 


14.55 


23.10 
Dl 


3 


03.22 


11.20 


15.35 


23.44 
WO 


4 


03.59 


11.55 


16.05 


DO 


5 
00.24 


04.35 


12.24 


16.38 Raadsleden vliegen 
elkaar in de haren 

Tijdens de commissievergadering Ruimte en Eco- 
nomie, vorige week woensdag, hebben commis- 
sievoorzitter Ruud Sandbergen (D66) en com- 
missielid Jerry Kramer (VVD) het met elkaar aan 
de stok gekregen. Tijdens de behandeling van de 
studie over de herontwikkeling van de water- 
toren vloog de vlam in de pan. Sandbergen zou 
Kramer het woord ontnemen, als hij bezig bleef 
met zaken van buiten de orde. 

De hele discussie werd ge- 
voerd over de factuur die 
binnen was gekomen voor 
een opdracht van voormalig 
wethouder Han Cohen aan 
een Zandvoortse architect 
om van de watertoren weer 
een mooi monument te 
maken. Ook het feit dat de 
bewuste architect lid is van 
de welstandscommissie en 
destijds nog voorzitter was 
van de Zandvoortse afdeling van D66 werd meerdere ma- 
len, onder andere door Kramer, naar voren gehaald als 
zijnde ongewenst. 

Kramer had zich volgens Sandbergen niet gehouden aan 
het agendapunt en dat meldde hij. Kramer was het daar 
niet mee eens en wenste zijn argument doorte drukken. 
De liberaal wilde'het tuinhuisje van Cohen'bij zijn argu- 
menten betrekken en dat pikte de voorzitter niet. Kramer 
mocht van de voorzitter wel zijn betoog afmaken maar 
die wenste daar geen gebruik meer van te ma ken. "Ik heb 
van deze discussie een vieze 
smaak in de mond gekregen 
en zal hier verder niet meer 
het woord over voeren", be- 
sloot hij. 
Jerry Kramer De verhoudingen binnen de 
Zandvoortse politiek staan 
al langer op scherp. Deze 
confrontatie laat blijken 
dat het voorlopig nog niet 
de goede kant op gaat. 
Ruud Sandbergen Zandvoortse Courant • NUMMER 05 • 29 JANUARI 2015 Voormalig zwembad 
van Zonneveld gesloopt 

Het oude zwembad van het voormalige Bouwes Palace Ho- 
tel wordt met de grond gelijk gemaakt. Vorige week don- 
derdag verrichtten de slopers de eerste handelingen om het 
zo snel, netjes en goed mogelijk tegen de vlakte te krijgen. 
Sloop van het 'beroemde' zwembad 

Het zwembad was in zijn glorie- 
tijd een instituut in Zandvoort. 
Veel jonge Zandvoortse kinde- 
ren werd daar de kunst van het 
zwemmen bijgebracht. Hele ge- 
neraties hebben bij Maryen Dries 
Zonneveld hun eerste zwem- 
diploma gehaald. Lessen in het 
Bouwes bad en afzwemmen in 
het Stoopbad in Overveen, was 
een halfjaarlijks ritueel. 

Het pand doet al heel lang geen 
dienst meer als zwembad. Rond 
1990 kwam aan het licht dat de 
betonwapening niet meer deug- delijk was. Het is begin deze eeuw 
nog een periode in gebruik ge- 
weest als atelier en tentoonstel- 
lingsruimte. 

En nu gaat het dan tegen de 
vlakte om te kunnen voldoen aan 
het programma van eisen dat 
opgesteld is om de Zandvoortse 
boulevard mooier en beter be- 
reikbaar te maken. Het project 
heet 'Entree van Zandvoort' en 
wordt door de provincie ge- 
steund, die er een bedrag van 
3,5 miljoen euro als subsidie voor 
heeft uitgetrokken. Alle peuters verzamelen 

De Peuterbieb is weer gestart in de Bibliotheek Zandvoort. 
Onder professionele begeleiding wordt afwisselend een 
uurtje gespeeld en natuurlijk heel veel voorgelezen. De verhalen prikkelen de fan- 
tasie en worden ook gebruikt 
als er muziek gemaakt wordt 
en bij het samen spelen of dan- 
sen. Voor ouders en oppassers 
is de Peuterbieb ook gezellig 
en leerzaam, zij krijgen lees- 
tips en delen ervaringen met elkaar. Van 4 t/m 25 februari 
zijn de peuters en hun (groot) 
ouders of oppas op de woens- 
dagmiddagen welkom in de 
Bibliotheek Zandvoort. Deze 
leuke activiteit begint om 
10.00 uur en eindigt om 11.00 
uur, de toegang is gratis. Cartoon - Hans van Pelt 
BEN IK WEER Politiek verslag Raadsvergadering d.d. 27 januari 

Weinig discussie in 
raad over kerntaken 

De raadsvergadering van afgelopen dinsdag was redelijk 
snel ten einde. Niet alleen vanwege de korte agenda maar 
ook door de snelle afhandeling van de agendapunten. De 
meeste tijd werd nog besteed aan de startnotitie voor de 
op handen zijnde kerntakendiscussie. Bij de aanvang van de raadsver- 
gadering stonden de voorzitter 
burgemeester Niek Meijer, en 
de nieuwe fractievoorzitter 
van OPZ, Liselot de Jong, uitge- 
breid stil bij het overlijden van 
Carl Simons. Simons overleed 
beginjanuari plotseling. 

De vorige week in de commis- 
sie behandelde verordening 
cameratoezicht was een ha- 
merstuk en bespreekstukken 
over de grondexploitaties LDc 
en Middenboulevard werden 
gedeeltelijk in het geheim be- 
handeld. 

Kerntakendiscussie 

De raad besloot onder meer 
te komen tot een kerntaken- 
discussie. Hieruit moet gaan 
blijken wat de gemeente 
Zandvoort in de toekomst 
moet doen en wat niet. De 
langste discussie betrof de 
door de raadsleden Belinda 
Göransson (VVD) en Ruud 
Sandbergen (D66) ingebrachte 
startnotitie voor een kernta- 
kendiscussie. Pijnpunt was de wijze waarop de burgerparti- 
cipatie zou moeten worden 
ingevuld bij dit belangrijke 
proces, waarin gezocht wordt 
naar het antwoord op de vraag 
waar de gemeente nog geld in 
gaat stoppen. 

GertToonen (PvdA) merkte op 
dat volgens het CDA alles be- 
sproken moet worden. "Het is 
alsof ik ons eigen verkiezings- 
programma zit te lezen. Als 
we participatie uitschakelen, 
kan de burger niet betrokken 
worden bij het proces. Dat is 
niet van 2015", zei de sociaal- 
democraat. Göransson was 
het niet helemaal metToonen 
eens. "De discussie is in eerste 
instantie tussen raad en col- 
lege.' Welke keuzes moeten we 
invullen?' 'Wat willen we wel 
en wat willen we niet?' Ja het 
is niet volledig en er moet ge- 
schrapt worden om te komen 
tot een goed stuk" was zij van 
mening. Uiteindelijk werd de 
startnotie voor de kerntaken- 
discussie unaniem aangeno- 
men. Tuinhuisje Cohen niet 
meer in gebruik 

Het zo langzamerhand beroemde tuinhuisje van Cohen 
is niet meer in gebruik door dochter Lucienne voor haar 
schoonheidssalon. De familie Cohen heeft het gebruik in 
ieder geval opgeschort tot de uitspraak van de voorzienin- 
genrechter. De rechtszaak staat gepland op 12 februari. Aan 
de hand van de uitspraak zal de familie Cohen een beslis- 
sing nemen. Op dit moment heeft dochter 
Lucienne onderdak voor haar 
schoonheidssalon gevonden 
bij Boudoir by Sara, de schoon- 
heidssalon die sinds deze week 
verhuisd is naar Haltestraat 33, 
het voormalige pand van La 
Bonbonniere/bakker Buijs. Daar 
is zij per 1 februari een aantal 
dagen per week aanwezig om 
haarclientèlete kunnen blijven 
verzorgen. 

"Noodgedwongen heeft zij deze stap moeten nemen om 
in haareigen onderhoud en dat 
van haar kind te kunnen voor- 
zien. Mocht de voorzieningen- 
rechter een voor ons gunstige 
beslissing nemen, kunnen we 
altijd nog het tuinhuis weer 
in gebruik nemen. Het ligt er 
dus aan. Ook kan de gemeente, 
mocht de uitspraak in ons voor- 
deel zijn, nog beroep aanteke- 
nen, waardoor het hele proces 
alleen maar vertraagd wordt", 
zegt moeder Anny. Column 
'7V ... is communiceren zeer be- 
langrijk. En dan bedoel ik 
GOED met elkaar communi- 
ceren. Praten en luisteren lijkt 
zo simpel maar niets is minder 
waar. Dit weekend pasten mijn 
man en ik twee dagen op de 
kleindochters in Leek. Dankzij 
de komst van de sociale me- 
dia is normaal praten met el- 
kaar lastig geworden. Ook ik 
maak mij er schuldig aan en 
zit met mijn neus in de iPad 
gedoken. Met als gevolg dat 
er geen stom woord over en 
weer gezegd werd. Daardoor 
kreeg hond Boris twee keer 
een heerlijk bakje eten. De één 
had niet gehoord dat de ander 
het zou doen. Boris vond het 
allemaal best. 

Door slechte communicatie 
tussen mensen ontstaan vaak 
de meest vervelende proble- 
men. Zoals onnauwkeurigfor- 
muleren, te veel je eigen ge- 
dachtespoor volgen en ga zo 
maar door. Vooral in de politiek 
en dan met name in Zandvoort 
is het de laatste tijd schering 
en inslag. Zo was 't vorige 
week woensdagavond weer 
goed raak. Het was een gehak- 
ketak van je welste. Luisteren 
naar elkaar? Ho maar. Ik zat 
met kromme tenen achter 
mijn computerscherm en er- 
gerde mij groen en geel. Vooral 
VVD'er Jerry Kramer was op 
zijn eigen wijze' weer goed 
op dreef. Hij stampte nog net 
niet van woede op de grond. 
Het onderwerp was defactuur 
die ex-wethouder Han Cohen 
mondeling had toegezegd aan 
derden. En omdat Cohen zich 
niet kon verdedigen werd in 
de vergadering afgesproken 
zijn naam niet meer te be- 
noemen. Maar Kramer draafde 
door zonder acht te slaan dat 
hij hetzelfde deed waarvan hij 
een ander raadslid betichtte, 
namelijk: selectief luisteren. 

Maar er zal straks nog meer 
gekissebist worden in de raad. 
Want op de valreep hoor ik 
dat Han Cohen zijn strijdbijl 
heeft gevonden. Hij wordt 
nota bene raadslid bij oppo- 
sitiepartij GBZ! Dat worden 
spannende tijden. Want a 
goed communiceren en I 
dossierkennis zijn juist ^| 
niet de sterkste kanten Si 
van Cohen. Evenementenagenda 
BOOMHUT 1 Begint uw werkdag al om 08.00 en kunt u uw kind 
niet zelf naar school brengen, of werkt u tot I S-OÖ T 
, ur? BSO de Boomhut biedt opvang per dag op ^ | 
maat. Wij zijn iedere dag open vanaf 0730 uur tot 
18,30, Wilt u meer weten, kijk even op onze 
website: www.deboomhutïandvoorcnl 
Voor vragen, bel of mail naar: 023*5740330 
info@deboomhutzandvoort.nl 
Administratiekantoor K.WlLLEMSE Administratie en belastingaangiften 

voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf 

REGISTER 
BELASTING 
ADVISEURS! 

Witte Veld 56 2041 GB te Zandvoort 
T 023 573 92 72 M 06 45 30 45 31 
E kitty@kantoorwillemse.nl 
APK Nu: 
all-in =€ 19,95!!! 

Onderhoud en reparatie alle merken 
Occasions in - en verkoop 

Accu 

aanbieding: * 
vanaf € 54 

incl. montage en btw 

www.autobedrijfkarimo.nl 

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792 
E. autobedrijfkarimo@planet.nl 

Ronald 

McDonald 

Kinderfonds 
*p. oan 3CteeU 
Tuincentrum Van Stol bergweg 1 

Zandvoort 

Tel. 57 170 93 Vanaf woensdag 28 januari 

zijn wij weer 
alle werkdagen geopend. 

Maandag van 1 3.00 tot 1 7.00 uur. 
Alle overige werkdagen van 09.00 tot 1 7.00 uur ^ 
DIERENKLINIEK 

ZANDVOORT openingstijden Maandag en vrijdag 8.30-20.00 uur Dinsdag 
t/m donderdag 8.30-17.00 uur Wij werken volgens afspraak 

DRS. F. KWAKERNAAK, DIERENARTS Gasthuisplein 9A 

2042 jm Zandvoort 0235715847 dierenkliniekzandvoort.nl WINTERBANDE VERGEET NIET TE WISSELEN! 

U kunt bij Van der Veld terecht voor: 

• Banden (winter/zomer/all-weather) 

• De- en monteren 

• Balanceren 

• Reparaties 

• Accu's 

• Opslag banden 

• Reinigen wielen 

Bel nu voor informatie 
of een afspraak... BANDENSERVICE 
Voltastraat 34 2041 CK Zandvoort 
m 023-5730962 
Vaste bezorg(st)er zvo 
gezocht 

Diverse wijken in Zandvoort 

Ben jij onze bezorger die 2 keer per week 
(op maandag en donderdag) de brievenbus van de buren 
wil laten klepperen? Ben je 13 jaar of ouder en op zoek 
mar goede bijverdiensten? 

Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en 
gaat door weer en wind op pad om de kranten en/of 
folders te bezorgen. Ook ben je flexibel, je denkt 
graag mee, je respecteert de NEE/NEE sticker op een 
brievenbus en laat je niet uit het veld slaan door een 
blaffende hond! 

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan? Meld je dan! 
Bel nu: 06-1139 1478 

of SUrf r\QQr ZV ° Vers P reiders verspreidt o.a. 

13 De Zandvooxtse 

Courant www.zvo-verspreiders.nl Leuke verdiensten! 

• De bezorger krijgt een fietstas gratis in bruikleen 

• De bezorger krijgt de kranten thuis aangeleverd 

• Verspreiding op donderdag, tevens folders bezorging 
op maandag JANUARI JANUARI JANUARI * 30 Muöeumpodium - Ve harp van 3randar\s'. 
Zandvoorte Museum, 20.00-21 .30 uur 

•g- FEBRUARI * FEBRUARI 0 FEBRUARI * 

1 Rommelmarkt - Theater De Krocht, 1 0.00-1 6.00 uur 

6 JaZZy LoUfiga Club - Café Neuf, aanvang 2 1 .00 uur 

7 Van Keeeel Live - Café Neuf, aanvang 2 1 .00 uur 

b Jazz in Zandvoort - met als gast Frits Landesbergen. 
Theater De Krocht, aanvang 1 4.30 uur 

1 4 Valentijnö bridgedrive - Bibliotheek zandvoort 

15 1 0.000 etappen wandeling - verzamelpunt: 

Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 1 0.00 uur 

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze aqenda? 
Mail het dan naarredact\e@zandvoortseco\\rant.n\ Circus Zandvoort 

Bioscoopprogramma 
28 januari tm 4 februari SPONGEBOB: SPONS OP HET DROGE 

(3D/NL)ZA /ZO /WO OM 1330 & 15.30 UUR 


O 


GOOISCHE VROUWEN 2 

DO TM Dl OM 19.00 UUR 


O 


INTERSTELLAR 

DO TM Dl OM 21.15 UUR -» 2 WEKEN 
FILMCLUB: 

WHIPLASH - DRAMA 

METMILES TELLER & MELISSA BENOIST 

WO OM 19.30 UUR 
CINEMA NOSTALGIE: 
THE LITTLE PRINCESS 

MUSICAL METSHIRLEY TEMPLE 


VERWACHT: 

PADDINGTON -» VANAF 11 FEB 


FIFTY SHADES OF GREY 

-» VANAF 12 FEBRUARI 


Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl Colofon Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld! 

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl 

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur. 
Overige dagen op afspraak. 

Advertentie acquisitie: 

Ronald Arnoldt Tel. 06 - 1020 9294 

ronald@zandvoortsecourant.nl 

Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 

ingrid@zandvoortsecourant.nl 

Bladmanager: Gillis Kok 

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl 

Centrale redactie: Joop van Nes 

Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl 

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl 

DRUK: Rodi Rotatiedruk 
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl 

Uitgever: Zandvoort Press B.V 
Oplage: 9.500 exemplaren 

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. 
Zandvoortse Courant • NUMMER 05 • 29 JANUARI 2015 The Beatles herleefden 
in Laurel & Hardy 

Zaterdagavond was het een groot feest in café Laurel & Hardy in de Haltestraat. De Ruud 
Jansen Band stond op het programma met een niet alledaags optreden: de heren van de 
coverband speelden die avond alleen maar muziek van The Beatles. Hoe populair de muziek 
van deze Engelse popband nog altijd is, bleek aan de grote toestroom van bezoekers. 
Ruud Jansen Band in Laurel & Hardy | Foto: Wim Mendel Vanaf de start om 21.00 uur puil- 
de Laurel & Hardy bijna uit zijn 
voegen van de muziekliefhebbers 
en dat was niet verwonderlijk. De 
muziek van de vier bandleden uit 
Liverpool spreekt nog steeds tot 
deverbeelding,al worden defans 
wel wat ouder. Niemand had daar 
last van want het werd één groot 
feest daar in de Haltestraat. 

Het café was zelfs zo vol dat op een gegeven moment niemand 
meer naar binnen kon! "Helaas 
kunnen we niet alle muziek van 
de Beatles spelen met een bezet- 
ting van vier muzikanten, maar 
dan blijft er nog genoeg muziek 
over om er een mooie avond 
van te maken. Men moet niet 
vergeten dat allerlei geluidjes 
en effecten in de studio zijn ge- 
maakt en daar kunnen wij niet 
aan tippen", legde Ruud Jansen na afloop uit. De bandleider was 
uitermate tevreden over de gi- 
gantische opkomst. Hij dankte 
dan ook uitbaters Gerda, Ron 
en Robby Brouwer voor de gele- 
genheid die hem geboden werd. 
"Wie weet doen we het nog wel 
eens een keer", sloot Jansen af. 
Er is dus hoop voor degenen die 
niet meer naar binnen konden of 
het om een andere reden gemist 
hebben. Buurtauto Stop Woninginbraken Deze week rijdt het preventieteam Buurtauto Stop Wonin- 
ginbraken nog een keer rond in Zandvoort. Zij zullen adressen 
bezoeken waar bij een eerder bezoek de bewoners niet thuis 
waren. Deze bewoners hebben hierover mogelijk vorig jaar of 
begin dit jaar een brief ontvangen. Het kan ook zijn dat adres- 
sen worden bezocht waar niet eerder een brief is bezorgd. De preventiemedewerkers zijn op 
de hoogte van de manieren waar- 
op in uw straat is ingebroken. Ze 
geven gratis voorlichting over het 
verkleinen van de kans op een 
inbraak. Het is overigens niet de 
bedoeling dat de preventieme- dewerkers in uw woning komen. 
Het gaat om een informatief ge- 
sprek aan de deur. De preventie- 
medewerkers zijn te herkennen 
aan een rood hesje voorzien van 
het logo 'Stop Woninginbraken'. 
De kentekens van de herkenbare auto's waarmee het team de wij- 
ken bezoekt zijn: i-SRG-96,9-TDX- 
85 en 2-SRG-07. 

Herhaling voorkomen 

De buurtauto wordt ingezet in 
wijken en buurten waar veel 
wordt ingebroken. Tenminste 
20% van de slachtoffers van een 
woninginbraak heeft te maken 
met herhaalde inbraken. De in- 
breker kent onder andere de 
buurt, vluchtroutes en het type 
woningen waardoor hij terug- 
komt. ZANDVOORT SCHOON !? 

en de wet van de grote getallen, ZANDVOORT 
SCHOON!? Gemeente Zandvoort Verspreid over de gemeente bevinden zich enkele ruim 8000 grijze 
en groene rolemmers, meer dan 2000 individuele oud papierbakken, 
honderden openbare afvalbakken, ruim honderd uitgiftepunten met 
hondenpoepzakjes, krap honderd locaties met verzamelcontainers, 
tientallen aparte bakken vooroud papieren glas, een stukof tien bak- 
ken voor kunststof verpakking en bijna 10 bakken voor afgedankt textiel 
en schoeisel. 

Alles bij elkaar lijkt dat een prachtig arsenaal aan mogelijkheden om 
afval ordentelijk te kunnen afvoeren, toch? 

Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!? Rubriek MET OOG EN OOR 

DE BADPLAATS DOOR Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor? 
Mail het de redactie: 
redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752) 

Advies uit Zandvoort REIZEND 
THEATER 
FESTIVAL 
KARAVAAN 
In mei is het de 23ste én 
tevens laatste keer dat 
theaterfestival Karavaan 
onder de paraplu van 
Cultuurcompagnie Noord- 
Holland wordt georgani- 
seerd. Ondanks dat het fes- 
tival dit jaar Zandvoort niet 
bezoekt, houdt Karavaan 
toch een Zandvoorts tintje. 
De organisatie gaat na 2015 
zelfstandig verder en in 
voorbereiding op de oprich- 
ting van een nieuwe stich- 
ting heeft Karavaan een 
Raad van Advies ingesteld. 
Een van de leden van de ad- 
viesraad is het Zandvoortse 
VVD-fractievoorzitter en 
oud -wet houd er Belinda 
Göransson. In die functie 
zal zij Karavaan bijstaan in 
het proces van 
verzelfstandiging 
en het te ontwik- 
kelen onderne- 
mingsplan. Wie 
weet zorgt zij er- 
voor dat het popu- 
laire theaterfesti- 
val vanaf 2016 wel 
weer in Zandvoort 
neerstrijkt. 

Rommelmarkt 

1 februari is het weer zo ver. 
Dan gaat de eerste rommel- 
markt van het jaar plaats- 
vinden in theater De Krocht. 
Tijdens deze rommelmarkt 
zijn er weer diverse kraam- 
pjes met vele leuke snuis- 
terijen. De rommelmarkt is 
geopend van 10.00 tot 16.00 
uur. Er zijn nog een paar 
plekjes vrij om je spulletjes 
te verkopen... Opgeven kan 
per email: rommelmarkt- 
zandvoort@gmail.com. 

Mantelzorg is 
zware opgave 

Leven met en zorgen voor 
iemand met dementie is 
vaak een zware opgave. 
Steeds maar weer diezelfde vragen, de hele tijd dat ge- 
loop achter je aan of juist 
dat zwijgend zitten op de 
bank. Je schiet soms uit 
je slof, wordt boos of gaat 
schelden, of erger. Het is 
zó invoelbaar, maar het is 
niet goed. Dit pijnlijke on- 
derwerp wordt woensdag 
4 februari besproken in het 
Alzheimer Café Zandvoort in 
OOK Zandvoort. Ouderen- 
psycholoog Leny Haaring is 
aanwezig om vragen over 
dit onderwerp te beant- 
woorden. De bijeenkomst 
vindt komende woensdag 
plaats in Pluspunt en duurt 
circa twee uur. Inloop 19.00 
uur, aanvang 19.30 uur. 

Aan de slag met je iPad 
Voor wie een iPad heeft, of 
wil aanschaffen, en niet zo 
goed weet hoe daarmee 
om te gaan, organiseert 
bibliotheek Zandvoort de 
workshop Aan de slag met 
je iPad. Deze beginnerscur- 
sus wordt gegeven door een 
mediacoach en vindt plaats 
op 13 februari van 10.00 tot 
12.00 uur in de bibliotheek. 
Opeen iPad (die met dat ap- 
peltje) kun je foto's bekijken, 
puzzelen, boeken of de krant 
lezen, muziek luisteren, tv 
kijken en nog veel meer. 
Tijdens deze workshop leert 
u de basisbeginselen van 
een iPad, aan de hand van 
tips en trucs. Heeft u al een 
iPad, neem deze dan mee! 
Voor meer informatie en/ 
of reserveren: www.biblio- 
theekzuidkennemerland.nl 0 RUIMTE TE HUUR VOOR CREATIEVE BEZIGHEDEN, & WORKSHOPS i 
PLANCKSTRAAT - T 0653 231 754 

NIEUW 

IN ZANDVOORT 
NOORD 
Open 7 dagen per week van 12.00 - 23.00 uur 
Celsiusstraat 194 Tel. 023 - 74 31 634 
f Tasty Corner I Jef & Henlc 

bluijs 

bloemsierlcunst I Bloemen kleuren je dog! P.S. Let op onze aanbiedingen! 
Haltestraat 6j Zandvoort teL: QV)~57 120 éO 
Specialist voor al w bloemwerken. 
Grand café XL Zandvoort Elke woensdagavond: 

Onbeperkt slibtong 

voor €1,- per stuk met eenmalig friet en salade geserveerd Kerkplein 8 - Tel 023 57 122 52 SH Slotenservice \7ÏR STERK IN HANG" EN 5UJFTWEHK Inbraak gehad!! Slot kapot +31 (0)6 22 44 6S 30 Hang- en sluitwerk, kluizen, 
veiligheidstrips en advies 
www.shslotenservice.nl shslotenservtce^zïggo.n i J VEI LIG j Annet Westerburger 

Voor al uw marsepeintaarten, bruidstaarten, 
banketen cupcakes 
TaartenByAnnet 

Ook beschikbaar voor 
workshops en kinderfeestjes 

12 februari Valentijn workshop! www.taartenbyannet.nl • 06-24531125 MMX ITALIAN RESTAURANT 
OPHALEN PIZZA 

maar ook pasta en de andere 
specialiteiten van onze chef Graziaü 
Voor een feestje of etentje op maat, 
MMX verzorgt het voor u! 

Stempelkaarten: 
Na 10 x pizza of pasta 1 gratis! 

HALTESTRAAT 13 Zandvoort T: 023 57 17 523 
www. mmx-zandvoort.nl 
Belli e Ribelli 

Kindermode 

Haltestraat 45 Zandvoort 
Tel: 023 5712705 SUPER UITVERKOOP 

ALLES 

5 10 15 20 25 

Donderdag, Vrijdag en Zaterdag (29 „ 30 en 31 januari) 
van 12.00 tot 20.00 uur Zondag 1 Februari 
van 13.00 tot 17.00 uur 

in de buurt? Loop even binnen. 
Wij regelen het voor u. 


DORSMAN 


Passage 11 - Zandvoort 


ASSURANTIËN 


DORSMAN.NL OF 023-5714534 
Clous van Mechelen Quartet 
ft. Ellen Volkers 
Foto's: Clous van mechelen / Wim Mendel. Eerst genieten van een Live Jazzy optreden van 18:00 - 21:00 uur met Clous 
van Mechelen - saxen, Ellen Volkers - zang, Nick van den Bos - piano, Daniël 
Gueli - doublé bass en Menno Veenendaal - drums. Tijdens of na het optreden 
een uitstekend 'Plateau d'Amour' van de koks van strandpaviljoen Thalassa. 
Prijs slechts: € 65,- voor 2 personen. Reserveren gewenst op 023 571 5660. 
Voor verdere informatie kijkt u op de website: www.thalassa18.nl. cm 'HET JMTTERTJr De Jazz middagen vinden elk 2e weekend van de maand plaats in het gezellige café gedeelte van 
Strandpaviljoen Thalassa. De toegang is altijd Gratis! Uw gastheer in 'Het Juttertje': Ton Ariesen. 
Indien u wenst te eten tijdens of na de optredens, reserveer dan via telefoon 023 571 5660. Thalassa vers Reserveren: tel. 023 571 5660 
Boulevard Barnaart, strandafgang 1 8 
(5 minuten lopen vanaf het station) " e Oj 
2041 KB Zandvoort aan Zee 
www.thalassal 8.nl OP ZOEK NAAR 
GOEDE ATTENTIEWAARDE? 

Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden 

advertenties@zandvoortsecourant.nl 
Ronald Arnoldt: 06 - 10209294 • ronald@zandvoortsecourant.nl 
Ingrid Muller: 06-24530167 • ingrid@zandvoortsecourant.nl Zandvoortse Courant • NUMMER 05 • 29 JANUARI 2015 Zandvoortse radiozender ZFM 
is 25 jaar jong Onze lokale radiozender viert volgende week haar 25 jarig 
jubileum. In 1990 werd door een groep vrienden, waaron- 
der Rob Harms, de Zandvoortse Omroep Organisatie (ZOO) 
opgericht als opvolger van de illegale piratenzender Delta. 
Als werknaam werd ZFM in het leven geroepen. 
Bestuursleden Rob Harms en Belinda Cöransson blikken terug en vooruit Nu, 25 jaar later dus, is ZFM nog 
steeds ambitieus. De organisa- 
tie heeft zich ontwikkeld tot 
een multimedia zender met 
radio, twee websites, teletekst, 
bewegende beelden (op vrijdag 
via digitaal kanaal 40) en een 
ZFM app. De ambitie is volgens 
voorzitter Belinda Göransson 
om op de middellange termijn 
te komen tot het live uitzenden 
van tv-beelden van de raadsver- 
gaderingen. 

Vrijwilligers 

ZFM is een vrijwilligersorga- 
nisatie met meer dan 80 me- 
dewerkers en zeker niet alleen 
uit Zandvoort. Dat geeft al aan 
dat het een goed gevoel geeft 
om voor de zender te kunnen 
werken. "Wij willen het familie- gevoel uitstralen. Mensen moe- 
ten zich bij ons welkom voelen 
en dat is niet leeftijdgebonden. 
Wij hebben medewerkers van 
14 jaar tot voorbij de pensioen 
gebonden leeftijd en zoeken er 
nog meer", aldus de voorzitter. 

Pionieren 

Bestuurslid en medeoprichter 
Rob Harms kijkt graag terug 
naar die goede, oude tijd'. "Het 
was echt pionieren. We kregen 
geen subsidie, van wie dan ook. 
Er waren geen sponsoren en we 
mochten geen reclames uitzen- 
den. Het geld moest komen van 
de mensen, of hun ouders, die 
ZFM hadden opgericht. We wer- 
den eigenlijk alleen maar ge- 
doogd en moesten onze eigen 
broek ophouden", vertelt hij. Live 

Gaandeweg werd de Zand- 
voortse politiek zich bewust 
van de belangrijkheid van een 
eigen' radiostation en werd er 
schoorvoetend een aantal fa- 
ciliteiten verleend. Nu is ZFM 
niet meer weg te denken uit het 
sociale gebeuren in Zandvoort. 
"We krijgen zelfs steeds meer 
live programma's en hebben 
een horizontale programme- 
ring, en we werken aan meer. 
We hebben programma's voor 
iedere doelgroep en die wor- 
den goed beluisterd", aldus 
Göransson. 

Feestweek 

Volgende week is het feest. 25 
jaar ZFM moet gevierd worden 
en de organisatie pakt breed 
uit. Het begint al op donder- 
dag 5 februari. Dan is tussen 
14.00 en 18.00 uur een speci- 
ale uitzending te beluisteren 
over het oprichtingsjaar 1990. 
Muziek en nieuwsfeiten uit al- 
leen dat jaar komen dan aan 
bod. Vrijdag start om 16.00 uur 
een 25 uur lange live uitzen- 
ding, die behalve op de radio- 
frequenties tevens te volgen 
is via digitaal kanaal 40 op de 
televisie. Zaterdag is de grote 
dag. Werkelijk iedereen is uit- 
genodigd voor een feestelijke 
receptie in strandpaviljoen 
Thalassa en als afterparty' zul- 
len de presentatoren van het 
jazzprogramma op de zondag 
tussen 10.00 en 14.00 uur live 
enkele jazzbands in de studio 
op laten treden. Namens de 
Zandvoortse Courant een hele 
mooie verjaardag gewenst! Pop-Up kantoor geopend Onder behoorlijke belangstelling is maandagmiddag het 
Pop-Up kantoor van de gemeente Zandvoort geopend. De 
locatie in Jupiter Plaza moet ervoor zorgen dat kwartierma- 
ker Pascal Spijkerman duidelijk zichtbaar is. Hij gaat zich de 
komende maanden bezighouden met het uitrollen van de 
Retail- en Horecavisie en gaat eveneens werk maken van 
het DNA van Zandvoort. 
Ron Brouwer (r) schenkt de champagne om te proosten op de opening Tijdens zijn openingswoord 
benadrukte wethouder Gera rd 
Kuipers de importantie van 
beide projecten voor onder- 
nemend Zandvoort, waar ook 
de inwoners en toeristen van 
gaan profiteren. Spijkerman wil 
binnen vijf maanden een con- 
venant kunnen sluiten waar 
iedereen achter staat. Het Pop 
Up-project moet Zandvoort 
nog meer en beter op de kaart 
zetten als evenementendorp 
waar heel veel mogelijk is en 
waar de gemeente snel kan 
reageren op plotselinge mo- 
gelijkheden. Mocht u vragen 
en/of opmerkingen hebben 
ten aanzien van deze twee 
projecten, spreekt u Pascal 
Spijkerman dan aan als hij 
in zijn kantoor, naast Chef 
Thomas, aanwezig is. Valentijnbridgedrive in 
bibliotheek Zandvoort 

In de bibliotheek Zandvoort wordt op 14 februari om 13.00 
uur een Valentijn bridgedrive georganiseerd. De bridgedrive 
is in samenwerking met de Zandvoortse Bridge Club (ZBC) 
en Ab van der Moolen (beheerder LDC) tot stand gekomen. 
Tijdens deze middag wordt 
steeds tegen andere paren ge- 
speeld. Kees Blaas (ZBC) zorgt 
ervoor dat de wedstrijden goed 
verlopen, aan het eind van de 
middag gaat het winnende 
paar met een prijsje naar huis. Deelname kost per paar € 5, 
dit bedrag is inclusief een kopje 
koffie of thee. De locatie is in 
de bibliotheek Zandvoort, Louis 
Davidscarré 1. De inschrijving is 
tot en met 13 februari via www. 
bibliotheekzuidkennemerland.nl. Installatieplan voor 
antennes in Zandvoort 

Zandvoort krijgt van providers op de communicatiemarkt ge- 
gevens over het plaatsen van antennes voor de GSM-markt. 
De gezamenlijke providers moeten een plaatsingsplan op- 
stellen voor vergunningsvrije antennes en antennes waar 
een vergunning voor nodig is. 
GSM antennes op de Blauwe Flat 

Een plaatsingsplan geeft over- 
zicht van zowel geplande als be- 
staande antenne-installaties in 
de gemeente. Omwille van het 
overzicht worden zowel de ver- 
gunningsvrije als ook de bouw- 
vergunningplichtige antenne-in- 
stallaties in het plan opgenomen. 

Wijzigingen 

Het plaatsingsplan 2014-2015 voor 
Zandvoort is ten opzichte van vo- 
rig jaar hetzelfde gebleven. Wel is 
een tijdelijke mast geplaatst op 
de bouwlocatie Sophiaweg in ver- 
band met de nieuwbouw. Als deze 
klaar is, wordt de installatie op het 
dak geplaatst. Op de gesloopte 
Sophiaflat stond al een installatie. 
Twee installaties, De Favaugeplein 
21 en Hogeweg37,zijn niet langer 
in dienst en worden volgens de 
operators verwijderd. Voorwaarden 

Er zijn landelijk afspraken ge- 
maakt voor vergunningsvrije 
antenne-installaties kleinerdan 5 
meter. Deze afspraken gaan over 
de onderlinge sa menwerking van 
operators, het opstellen van een 
plaatsingsplan en het bespreken 
ervan met gemeenten, instem- 
ming van bewoners, de maxi- 
maal toegestane blootstelling 
van de bevolking aan radiofre- 
quente elektromagnetische vel- 
den en de visuele inpasbaarheid. 
Gemeenten kunnen eisen stellen 
over de kleuren van de techniek- 
kast, de bekabeling en de gevel- 
antennes. In Zandvoort wordt zo 
veel mogelijk gewerkt met door- 
zichtige, lichtgrijze, kleuren. Het 
plaatsingsplan 2014-2015 iste le- 
zen op de gemeentelijke website 
www.zandvoort.nl. 
co°r e ant andvooitse BEDRIJVENGIDS pagina U vindt wat u zoekt op de bedrijvengids paginai Plaatsing 


Wekelijks 


(totale investering) 


Om de week 


(totale investering) 


3 maanden vast 


€25 


(13X =€ 325) 


€35 


(7x =€ 245) 


6 maanden vast 


€ 22,50 


(26X = € 585) 


€30 


(13X =€390) 


12 maanden vast 


€20 


(52X =€1.040) 


€25 


(26X = € 650) Formaat: 85x40 (dubbele blokjes mogelijk) • Vaste advertentie • Automatische incasso 

Contactpersonen: 

Ingrid Muller: 06 - 24530167 • ingrid@zandvoortsecourant.nl en Ronald Arnoldt: 06 - 10209294 • ronald@zandvoortsecourant.nl COOL LXPERTS \kl)1t u v^eer klanten, )/v\eer ov^tet? 
V^raafi dan de grahs marteftyscars aan/ www.coolxperts.nl - info@coolxperts.nl - T. 06-109 20 500 JU TROMP 

GROTE KROCHT 3-5 ZANDVOORT 

WWW.KAA5HUI5TRDMP.NL Zaterdag 13.00 - 17.00 uur 
kom GRATIS proeven 
Het Pakhuis 

De leukste kringloopwinkel in de regio! 
Wij Kalen ook bruikbare spullen op. 

Open: do/vrij/za 1017 uur 
Moorderduinweg48 Zandvoort 06 53693409 

logo • huisstijl • advertentie • flye 
folder • poster • website • signing T 

1 Kees van Veenendaal grafische vormgeving 

023 532 13 69 
bureau@keesvanveenendaal.nl 
www.keesvanveenendaal.nl r H De Zandvoortse 

Courant AL ±ojaar U*ia,c) 

"üe best gelezen tern^t va ia, z^avuivoort" Hogeweg 39F1 1 Tel. 5732752 

www.zandvoortsecourant.nl 

GEZOCHT : 

RE 1 . Woon en werk jij in 
Zandvoort en ben je ^ * 
bereid om een bijzondere 
taak te vervullen? KNRH Zandvoort 
B De Zandvoortse 

I Courant 
DONDERDAG 5 FEBRUARI VIEREN WIJ HET 
10-JARIGE JUBILEUM VAN 
DE ZANDVOORTSE COURANT. 

Vier met ons mee en adverteer in de speciale jubileumuitgave! 

Deze editie staat geheel in het teken van het jubileum. 
Een extra goed gelezen uitgave dus! 

Vraag naar de mogelijkheden: 

Ronald Arnoldt: 06 - 1020 9294 ronald@zandvoortsecourant.nl 
Ingrid Muller: 06 - 2453 0167 ingrid@zandvoortsecourant.nl wtfw.knrm.nl/zandvoort Deadline aanleveren: vrijdag 90 januari 2015 Q Zandvoortse Courant • NUMMER 05 • 29 JANUARI 2015 Weerbericht Nieuwe gemeentesecretaris 
van Zandvoort komt uit Haarlem Sinds begin december heeft Zandvoort een nieuwe ge- 
meentesecretaris, de Haarlemse Anky Griekspoor. Daarmee 
is zij de directeur van het bedrijf Zandvoort geworden en 
adviseur van het college van burgemeester & wethouders. 
Gemeentesecretaris Anky Griekspoor 

Griekspoor is 51 jaar geleden in 
Haarlem geboren en heeft daar 
zo goed als haar hele leven ge- 
woond. Een korte periode in het 
oosten van het land bracht haar 
toch weer terug naar de "be- 
woonde wereld", zoals zij het 
noemt. Ze heeft drie kinderen 
en met name voor de jongste is 
ze teruggekomen. Griekspoor 
heeft aan een aantal universi- 
teiten en HBO-scholen gestu- 
deerd. 

Toen zij de advertentie van de 
gemeente Zandvoort zag heeft 
ze direct gesolliciteerd. "Dat was 
de kans om mijn ervaring als 
gemeentesecretaris weer in de 
praktijk te brengen en dat dicht- 
bij huis. Ik was al eens een peri- 
ode gemeentesecretaris in een 
gemeente in Midden-Limburg 
geweest en had dus ervaring. Ik 
werd door burgemeester Niek 
Meijer uitgenodigd voor een 
gesprek, met als gevolg dat ik uiteindelijk begin december de 
nieuwe gemeentesecretaris van 
Zandvoort werd", vertelt ze. 

Voor Griekspoor is Zandvoort ze- 
ker niet nieuw. In haar jeugd is 
ze veel in Zandvoort uitgegaan 
"omdat de horecabedrijven 
in de Haltestraat gecentreerd 
waren" en omdat ze familie 
en vrienden in onze gemeente 
had wonen. Tevens is ze blij met 
het strand, de zee en de ruimte 
rondom Zandvoort. 

Verhuizing 

Een van haar taakstellingen 
is het begeleiden van het sa- 
menwerkingsverband van de 
Zandvoortse ambtenaren met 
die van Haarlem. In eerste in- 
stantie gaat het over de veran- 
deringen in het sociaal domein. 
Die samenwerking heeft op 1 
januari jongstleden gestalte 
gekregen. "Het is allemaal heel 
gemoedelijk verlopen. Dat komt ook door de goede communica- 
tie tussen de beide colleges en 
de topambtenaren van detwee 
gemeenten. Directe gesprekken 
voeren in plaats van e-mails 
sturen helpen bij zo een pro- 
ces. Het feit dat we op tijd klaar 
waren was daar eveneens debet 
aan. De Zandvoorters, die nu in 
dienst zijn van de gemeente 
Haarlem, werden zelfs met ap- 
plaus ontvangen", weet zij. 

Dit voorjaar zal er een evaluatie 
komen over het proces. Komt 
dat gunstig uit, dan kunnen 
gesprekken volgen over verdere 
samenwerking. Uiteraard pas 
nadat een zienswijze hierover 
is gevraagd aan de raad. 

Alle ambtenaren van de betref- 
fende afdelingen zijn meever- 
huisd. Er was in het begin wel 
een beetje tegenstand, maar er 
was een heel goed sociaal plan 
opgemaakt. Zo zijn de mogelijk- 
heden voor talentontwikkeling 
in een grotere organisatie beter 
te regelen dan in een kleine. 

Ook mag de Zandvoortse bur- 
ger geen hinder van de verhui- 
zing hebben. Als er vragen zijn 
waar de Centrale Balie in het 
Zandvoortse raadhuis geen 
antwoord op weet, wordt er 
een vervolgafspraak gemaakt 
in Haarlem of in Zandvoort, af- 
hankelijk van de vraag. 

Voorde leegstandsproblematiek 
in het raadhuis heeft het college 
een aantal scenario's. Deze zul- 
len eerst worden besproken bin- 
nen het college en vervolgens 
worden gedeeld met de raad. langer open 

Hl 

De Bibliotheek Zandvoort 
Louis Davidstarré i 
Zandvoort 1*1 

de Bibliotheek^ 

Zuftl-Kennemerland Vrijdag 30 januari a.s. 

bent u vanaf 12. 00 uur 
weer van harte welkom 
bij Center Parcs 
Park Zandvoort! 

V 

(enterParcs 
HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING 

Winter zet ook dit jaar 
(nog) niet door 

De eerste fase van deze winter was met uitzondering van 
een koude decemberstart bijzonder zacht. Althans als we het 
temperatuuroverschot afzetten tegen de gemiddelden over 
de voorbije dertig jaar. Wellicht zeggen we over een jaar of 
tien wel dat dit soort milde temperaturen bijna normaal zijn. Toch is er wel iets veranderd de 
laatste paar weken en dat hele 
zachte weer is er niet meer bij. 
We lijken te zijn overgeschakeld 
naar een langer aanhoudende 
fase met kwakkelweer. Tot en 
met de eerste week van sprok- 
kelmaand februari bestaat de 
kans dat dit vrij koude winterse 
scenario aanhoudt in Zuid- 
Kennemerland. 

Daarna zijn er twee mogelijkhe- 
den en wel een koudere variant, 
of een mogelijkheid tot zachter 
weer. We moeten niet raar op- 
kijken als het uiteindelijk toch 
koud blijft en nog wat kouder 
wordt zelfs. We gaan dat vanaf 
donderdag merken. Dan dalen 
de temperaturen weer richting 
het vriespunt. Overdag komt het 
kwik nog wel een paar graden 
boven nul, maar in de nachten 
kan het wat vriezen. 

Een omvangrijk lagedrukgebied, 
vooral op hoogte gevuld met 
hele koude lucht, komt afzakken 
richting het Noordzeegebied. 
Daar vormt zich als het ware 
een vergaarbak van kleine lage- 
drukgebieden. Gezien de koude 
bovenlucht (ruim -35 graden 
op vijf kilometer hoogte) kan de neerslag die voornamelijk in 
buien valt makkelijk uit (natte) 
sneeuw bestaan. Vooral tijdens 
het weekend en ook volgende 
week kan het soms iets inten- 
siever doorsneeuwen en dan is 
een witte wereld mogelijk. 

De luchtaanvoer komt meestal 
vanaf de zeekant op Zandvoort 
en omgeving, dus echte winter- 
koude is er nog niet bij. Opvallend 
is dat een groot deel van Europa 
tot Zuid-Frankrijk aan toe flink 
koud wordt. 

Tussen die paar buien door overi- 
gens (in de loop van het weekend 
denkelijk meest droog) schijnt de 
zon ook af en toe. Veel wind is er 
niet meestentijds en die komt uit 
een richtingtussen zuid en west. 

Spannend wordt het rond 5 fe- 
bruari wanneer de atmosfeer 
moet gaan kiezen tussen een 
kouder regime of de, inmiddels 
bijna reguliere, verzachting. Dat 
laatste zou meer voor de hand 
moeten liggen gezien de historie 
van dit winterseizoen tot nu toe. 
Meer info via 
www.weerprimeur.nl. 

weerman Mare Putto 

Do. 


Vr. 


Za. 


Zo. 
5-6° 


4-5° 


4-5° 


Min 


2° 


1-2° 


0-1° 


0-1° 


Zon 


20% 


30% 


45% 


45% 


Neerslag 


80% 


70% 


55% 


25% 


Wind 


zw. 3-4 


zzw. 3-4 


zw. 3 


w. 3 Zandkorrels Gespecialiseerd in 
Porsche en 4x4 Drives 

Autobedrijf Molenaar 
Zandvoort. 
Voor uw APK, alle 
onderhoud, reparaties 

en onderdelen 
Kochstraat 10, Zandvoort 
023-5713919 
of 0653231754 

PC-problemen? 
Rep-it lost het op! 

Ook voor aanleg van 
een (draadloos) 
netwerk of advies 

bij aanschaf 
nieuwe computer. 
Ook 's avonds/weekend. 
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 ° 01 - 
www.rep-it.nl 
Met garantie. 

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 

Tel/Fax 571 31 72 
Mobiel 06-54264259 
Voor al uw behang-, 
wit- en schilders- 
werkzaamheden 
www.arnoldnijkamp.nl 

Rijschool Barry Paap 

Dé rijschool van 
Zandvoort e.o. 
Scherpe tarieven, 
vaste instructeur, 

innoverend 
en enthousiast. 
www.rijschoolbarrypaap.nl 
of bel: 06-22960595 Trade Ard Automobielen 

BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 
tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl 

Klussen-Renovatie-Bouw 
P.M.K. (in Zandvoort) 

Voor alle klussen 
in en rond het huis! 
Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, 
badkamers en keukens. 
Winteractie 
19,50 p.u./p.p. 
Kunststof kozijnen VEKA. 

Poolse kwaliteit! 
Ook voor schoonmaak- 
werkvoor bij u thuis. 
Tel. 06-44875212 

Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in: 
diabetische voet*, 
reumatische voet*, 
schimmeldiagnostieken 

nagelcorrectie. 
Tel. 06-52461796 / 5715921 
Bilderdijkstraat 22, 
Zandvoort. 
Lid van ProVoet 
(Vergoed door 
zorgverzekering) 

JWL Bouw 
en onderhoud 

Uw Zandvoortse 
bedrijf voor al uw 
nieuwbouw, verbouw 
en onderhouds- 
werkzaamheden. 
Tel. 06-37236786 
(Jan-Willem) Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en onderhoud. 
Tevens reparatie 
straatwerk. 

023-5353591 of 
06-22209568 

Voor een pedicure 
behandeling waarin u de 
baas blijft over uw 
voeten en die gespeci- 
aliseerd is in het ver- 
wijderen van pijnlijke 
likdoorns, eeltpitten 
en/of ingegroeide nagels 
gaat u naar 
Pedicure Carla. 
Tevens hot-stone 
massage en / of Reiki 
behandelingen. Pro-voet 
lid.16 jaar ervaring. 
Tel. 06-46098919. 
www. pedicurezandvoort.nl 

De gehele maand 
januari staat bij 
BOUDOIR BY SARA 
in het teken van 
wimper-extensions! 
Nieuwe set one by 
one techniek: 
49,50 ipv 85,- en de 3D 
Hollywood techniek: 

64,50 ipv 100,-. 
Meer info: 0641554502 
of saradejong2@ 
hotmail.com 

Garage te huur 

Van Galenstraat 
€ 120,- per maand 
06-53256274 TENNISCLUB 
ZANDVOORT 
nieuwe leden welkom 

www.tc-za n d voo rt . n I 

Pedicure Salon Henny 

Gespecialiseerd in 
ingegroeide nagels, 
nagelcorrectie, 
voetmassage, pijnlijke 
likdoorns/eeltpitten, 
anti-schimmel 
behandeling. 
Komt ook bij u thuis. 
Van Speijkstraat 23. 
Tel. 06-50203097 
of 023-5734944 

Lumpinee Traditional 
Massage 

SpeciahThai Tradition 
Wadpo Massage 

Louis Davidstraat 13a 
Tel. 06-3383 8303 
www.lumpinee- 
massage.nl 

Taxicentrale Fred Spronk 

Voor al uw taxiritten 

binnen en buiten 
Zandvoort. Speciaal 
tarief Schiphol voor bus 
en personen vervoer 
Vanaf €42,50 
tel. 023-8885588 

Klusser heeft tijd over 

voor o.a. schilder- 
stuc- tegelwerk, parket 
en laminaat leggen. 
Nu tijdelijk 12,50 p/u 
(stucwerk vanaf € 7 1712). 
Tel. 06-27048739 Zandkorrels invulbon 

4 
6 
8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 15 16 


17 18 19 20 


PARTICULIER 


ZAKELIJK 
7,50 


10,00 


4 


■ 


6 


8,00 


10,50 


7 


8,50 


11,00 


8 


9,00 


12,50 


9 


9,50 


13,00 


10 


10,00 


13,50 


10,50 


14,00 


: 


- 
11,00 


14,50 SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen 

Particuliere zandkorrel 

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de 
volgende voorwaarden: 

• Geen onroerend goed of auto's 

• Geen goederen met een waarde boven de € 500,- 

Zakelijke zandkorrel 

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere 
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van 
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van 
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) 
afgeven bij: 

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30 

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week. Tevens door u in te vullen: Uw (bed rijfs) naam . Telefoon. Vetrolletjes? Cellulite? 

Weg ermee! Voorgoed! 
Direct resultaat al na 
de ie behandeling 
(20-30 min.) met 
onze cryo 21! 
Proefbehandeling van 

€ 99 voor €49,50 
Info en/of afspraak bij 
SlenderYou Zandvoort 
Hogeweg 56A, 
tel. 06-19413733 

Professioneel schilder- 
en stucadoorwerk. 
Binnen en buiten. 

€18,50 p/u 
RKB Klussen- en 
onderhoudsbedrijf 
Voor grote en 
kleine klussen 
Tel. 06-84772750 

Zandvoort Beach Street 

Gediplomeerd 
stratenmaker. 
Al meer dan 40 jaar 
voor al uw straat en 
sier straatwerk. 
Voor een superlage prijs! 
Bel Jan, die kan 

er wat van! 
06- 57208797 of 
06- 10281111 

Lieve Marianne 

van harte gefeliciteerd 
met je 65ste verjaardag 
XXX de familie 

Alleenstaande, 
handige, 57-jarige 
strandliefhebber, 
fulltime werkzaam 
in Amsterdam, 
zoekt leuke woonruimte 
voor langere periode; 

huurindicatie 
500/600 euro/mnd. 
Heeft u iets of weet u iets? 
Mijn tel.nr. is: 
0681647667 (Henk). Al eens een kijkje 
genomen op 
kdv. Pippeloentje of Pluk? 
Maak een afspraak 
of kom gewoon 
as. zaterdag 
31 januari naar het 
SKiP-Winterfeest! 
Met spelletjes voor jong 
en oud, gewoon een 
hele gezellige middag 
van 14.00-17.00 uur 
op Pluk, Darwinhof 7-9. 

Reparatie & 
Onderhoud Kloos 

Eerlijken betrouwbaar! 
Alle merken auto's, 

apk keuringen 
Werkt van huis uit, 
haal en breng. 
Tel 0653946822 

Student geeft 
wiskunde bijles aan 

scholieren middelbare 
school, alle niveaus, 
tarief: € 15 p/u. 
W.de Boer, tel. 
06-15083772 

VERLOREN 
Zilveren schakelarmband. 

Aandenken. Tegen beta- 
lingterug te bezorgen. 
Tel. 06-24704131 

Wijnproeverij 
thema Spanje 

incl. Cava, wijn,tapas 
€ 25 p.p. 6-12 personen. 
Datum: 6 februari. 
Locatie: Miss Hollies. 
Info of aanmelden via 

06-28258555 
of info@wijnologie.nl 

Garage te huur 

Tjerk Hiddestraat 
€ 115 per mnd. incl. BTW 
Tel. 5714825 
of 06-54340744 Autobedrijf Zandvoort 

Hét APK keurstation 


i In- en verkoop van jong gebruikte 
auto's - zie onze website 

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80 

www.autobedrijfzandvoort.nl 

§m mum 

VOOfrPIESEtENiBENZINE!! 

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

mt hnrn* 

I IjQr NU. O 
O 

> 

O» Zandvoortse Courant • NUMMER 05 • 29 JANUARI 2015 Genieten van het voorlezen 
aan senioren 

De nationale voorleesdagen zijn vorige week van start gegaan. 
Dit jaarlijks terugkerend project is bedoeld om het voorlezen 
onder ouders en kinderen te bevorderen. De Hannie Schaft- 
school heeft dit jaar er voor gekozen om groep 8 kinderen te 
laten voorlezen aan de bewoners van Het Huis in de Duinen. 
De scholieren lezen voor aan de bewoners van Huis in de Duinen Met een zelfgekozen boek 
gingen de leerlingen op pad. 
De bewoners zaten op allerlei 
plekken in de grote zaal om zo 
te kunnen luisteren naar de 
verhalen van de kinderen. Het 
voorlezen werd een aangename 
ontmoeting tussen de twee ge- 
neraties. De senioren genoten van het voorlezen, maar een 
praatje maken met de jongeren 
vonden ze eigenlijk ook wel heel 
gezellig. "Wanneer komen jul- 
lie weer? Dit moeten we vaker 
doen", werd er gezegd bij het 
afscheid nemen. De leerlingen 
zijn weer een ervaring rijker. 
"Voorlezen is leuk!" Informatieavond 
natuurbrug Duinpoort 

In Nationaal Park Zuid-Kennemerland worden drie natuur- 
bruggen gerealiseerd. Na Zandpoort, de brug over de Zand- 
voortselaan, wordt nu de bouw van Duinpoort, de tweede 
brug die over de spoorlijn Zandvoort-Overveen komt, voor- 
bereid. Woensdag 4 februari wordt voor belangstellenden 
een informatieavond georganiseerd in Nieuw Unicum. De natuurbrug over het spoor 
Zandvoort-Overveen is een 
project van Prorail. Een ingeni- 
eursbureau is op dit moment 
bezig met het opstellen van 
een aanbestedingsdossier. In 
het tweede kwartaal van 2015 
zal een aanbesteding voor de 
realisatie starten en de ver- 
wachting is dat de natuur- 
brug eind 2017 klaar is. PWN 
gaat straks de leeflaag op deze 
natuurbrug beheren. Samen 
met de provincie Noord- 
Holland, gemeente Zandvoort, 
PWN en Nationaal Park Zuid- 
Kennemerland organiseert 
ProRail een informatieavond 
overde natuurbrug Duinpoort. 

De daarna te realiseren na- 
tuurbrug Zeepoort maakt het drietal compleet. De drie na- 
tuurbruggen samen gaan er- 
voorzorgen dat Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland wordt ver- 
bonden met de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Hierdoor 
ontstaat een aaneengesloten 
duingebied van ruim 7000 
hectare. Zo wordt de versnip- 
pering, die wij als mens heb- 
ben veroorzaakt door de aan- 
leg van wegen en spoorlijn, 
hersteld. Ruim baan voor plant 
en dier! 

De informatieavond in Nieuw 
Unicum begint woensdag4fe- 
bruari om 20.00 uur en duurt 
tot circa 22.00 uur. Voor meer 
informatie: www.prorail.nl/ 
projecten/ecod uct-d u i n poort 
of www.za nd voort, n I 
■ oektocht langs de 
enen van Zandvoort 
door Nel Kerkman en Martin Kiefer Politiebureau Hogeweg Naam 
Maker 

Datum onthulling 
Onthuld door 

Bron 

Bijzonderheden Hogeweg 
onbekend 
18 maart 1985 

Burgemeester H. Machielsen en 

korpschef H.J.A. Menkhorst 

ZN1985-1016 / ZK1985-0223 / ZN1985-2256 

De letters in de steen zijn vervaagd en daardoor 

moeilijk te lezen 
m 11 

■ * Het bureau is ontworpen door architectenbureau Leesberg- 
Prins uit Helmond. Er werd een krediet beschikbaar gesteld 

van f 5,6 miljoen, 
waarvan f 5 mil- 
joen voor rekening 
van het Rijk was. De 
bouwer was aanne- 
mingsbedrijf N. 
Tetteroo & Zn. uit 
Leidschendam. Het 
bureau werd op 21 
oktober 1985 ge- 
opend door minister 
J.G. Rietkerk van Binnenlandse Zaken. De bouw werd uitge- 
voerd binnen het zogeheten 'werklozenproject'. 

Nieuwbouw 

Al jaren werd er een poging ondernomen om de politie een 
betere huisvestiging te bieden. Het oude politiebureau aan 
de Hogeweg, voorheen een schoolgebouw, voldeed niet 
meer aan de moderne eisen. Door de bezuinigingen van de 
regering zag het er niet naar uit dat nieuwbouw zou luk- 
ken. Na lange discussies in de gemeenteraad over waar het 
politiebureau moest komen, leek gekozen te worden voor 
nieuwbouw op het terrein va n locatie Sterre ter Zee. Niet veel 
later kwam op- nieuw de locatie 
aan de Hogeweg 
ter sprake en ten- 
slotte bleek dat 
het slopen van het 
oude gebouw en 
nieuwbouwopdie 
locatie toch het 
meest voordelige 
zou zijn. 1 

tut 

J 1 Cl 
Column 
Open einde 

Hoe is het om geen afscheid te 
kunnen nemen? 
Vorige maand in Thailand, 
Chiang Rai, lazen we verslagen 
het treurige bericht: onze 19-ja- 
rige poes overleed, precies een 
week nadat we weg waren. We 
hebben snikkend voor ons note- 
book gezeten. Mailwisselingen 
over en weer, ongeloof, vragen, 
overpeinzingen, mooie herin- 
neringen. Dan het besef dat het 
echt is, hoewel het nog steeds 
een beetje onwerkelijk voelde.Je 
weet dat het zo is, maar je kunt 
het gewoon nog niet bevatten. 
We hadden afgesproken haarte 
laten invriezen. Hoe vreemd blij 
wa re n we b ij t h u i s ko m st, d a t we 
haar nog even hebben kunnen 
aanraken, een laatste knuf, het 
zelf kunnen aanschouwen dat 
ze daadwerkelijk geen zuchtje 
adem meer uitblies. Ik denk dat 
iedereen dat nodig heeft, iets 
tastbaars, om echt te kunnen 
accepteren dat iemand er niet 
meer is. 

Maar bij vermissingen, ontvoe- 
ringen, vliegtuigcrashes, er zijn 
vele situaties te noemen waar- 
bij nabestaanden nooit echt af- 
scheid van hun dierbaren (heb- 
ben) kunnen nemen. Alles blijft 
een open einde houden. Nog 
tientallen lichamen van veron- 
gelukte inzittenden uit de ge- 
crashte A320 Airbus van Air Asia, 
die op de bodem van de Java Zee 
liggen. Schoolmeisjes in Nigeria 
die na de massaontvoering 
nooit meer thuis zijn gekomen. 
In tegenstelling tot de lichamen 
van de twee vermiste jongeda- 
mes in Panama, die uiteindelijk 
wel gevonden werden. Pas toen 
kon dan ook echt met het rouw- 
proces begonnen worden. 
Van het ene op het andere 
moment nooit meer een lach 
samen, nooit meersamen mot, 
ineens voor altijd die lege stoel 
omdat je diep in je hart nog al- 
tijd een kiertje hoop blijft hou- 
den. Op welke wijze is het leed 
te verzachten voor de achter- 
blijvers? Wanneer is een open 
einde sluitend? De angst, de 
machteloosheid:je wilt zo veel, 
maar kunt zo weinig, de totale 
ontreddering. Toch zullen ook 
zij uiteindelijk verder moeten, 
hoe bovenmaats moeilijk ook... 
Met alle denkbare kracht ^ 
voor verwerking: onein- 
dig, en in betaamde hef- 
tigheid. Het 'niet weten' Ijj 
voorbij. ^ ^0 
Gemeente Zandvoort 

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort 
info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl Gemeentelijke publicatie week 5 - 2075 
Vergadering college 

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 4 en 
de verdere in week 4 door het college genomen besluiten 
zijn in week 5 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website. 

BENOEMING LID VAN DE GEMEENTERAAD 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkie- 
zing van de leden van de raad van de gemeente Zandvoort, 
maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat J. 
Cohen, (Han), wonende te Zandvoort, bij besluit van dins- 
dag 20 januari 2015 benoemd is tot lid van de raad van de 
gemeente Zandvoort. 

Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan 
wegens het overlijden van CR. Simons. 

Plaats: Zandvoort 

Datum: dinsdag 20 januari 2015 

De voorzitter voornoemd, 
dhr. N. Meijer 

Arbeidsvoorwaarden gemeente Zandvoort vastgesteld 

Conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht 
maakt het college van de gemeente Zandvoort het volgende 
bekend. Het college heeft in de vergadering van 20 januari 
2015 de volgende wijzigingen op het gebied van arbeids- 
voorwaarden gemeente Zandvoort vastgesteld. 
- Wijziging van de CAR-UWO i.v.m.: 

• stage- en werkervaringsplaatsen voor jongeren en 
werkzoekenden 

• opeenvolgende aanstellingen 

• opbouw en opname vakantieverlof tijdens ziekte en 
de vervaltermijnen van verlof 

• salarismaatregelen 

• verruiming van de einddatum van de na-wettelijke 
uitkering 

• verruiming vakbondsverlof 

In verband met de regels omtrent rechtmatigheid wordt 
de gehele arbeidsvoorwaardenregeling hiermee geacht 
wederom te zijn vastgesteld. Ingekomen vergunningsaanvragen 

Omgevingsvergunning aangevraagd 

(Reguliere voorbereidingsprocedure) 

Zandvoort: 

- Max Euwestraat 43, plaatsen dakkapel, ingekomen 16 
januari 2015, 2015-VV-013. 

- Strandafgang Zuiderduin 2, uitbreiden strandpaviljoen, 
ingekomen 19 januari 2015, 2015-VV-014. 

- Max Planckstraat 27, verbouw bedrijfspand, ingekomen 
20 januari 2015,2015^-015. 

- Strandafgang Paulus Loot 6, veranderen deel strandpavil- 
joen, ingekomen 22 januari 2015, 2015-VV-016. 

Omgevingsvergunning aangevraagd 

(Uitgebreide voorbereidingsprocedure) Zandvoort: 

- Locatie tussen Vogelenzangseweg in Vogelenzang langs 
uitspanning Oase en ecoduct 

- Zandvoortselaan in Zandvoort, aanleg fiets- en voetpad, 
ingekomen 22 januari 2015, 2015-VV-017. 

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergun- 
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze 
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent 
niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouw- 
plannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze 
bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of 
bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons 
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden ge- 
maakt. Een voornemen tot het verlenen van ontheffing 
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent 
ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. Mocht 
de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal dit 
worden gepubliceerd en pasdan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. 

Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij 
de publicatie voor de ter inzagenlegging van het concept - 
besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep 
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend. Verzonden omgevingsvergunningen 

Omgevingsvergunning verleend 

(Reguliere voorbereidingsprocedure) 

Zandvoort: 

- Zandvoortselaan 165, aanpassen technische ruimte, ver- 
zonden 20 januari 2015, 2014-VV-183. 

- Diaconiehuisstraat 24, veranderen bestemming "detail- 
handel" naar'wonen" met een aan huis gebonden schoon- 
heidssalon, verzonden 20 januari 2015, 2014-VV-192. 

- Frans Zwaanstraat 42a, plaatsen dakkapellen, verzonden 
20 januari 2015, 2015-VV-007. 

-Voltastraat 1, plaatsen 3 kozijnen en verwijderen dragende 
binnenmuur, verzonden 22 januari 2015, 2014-VV-193. 

- Potgieterstraat 34, plaatsen dakopbouw, verzonden 22 
januari 2015, 2014-VV-194. 

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken 

(Reguliere omgevingsvergunning) 

Zandvoort: 

- Lijsterstraat 6a, kappen twee dennen voortuin, verzonden 
20 januari 2015, 2014-VV-187. 

Bezwaarschriften 

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ geno- 
men besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt 
ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen 
gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van 
bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. In- 
dien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" 
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zand- 
voort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het 
in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort 
op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet 
u wel beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het 
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningen rechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het 
bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD een verzoek om 
voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

U kunt's ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur.'s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak! 

Snel Ier Etke? 

Ahpraak makms u kunt zelf uw afspraak inplannen 
op www.zandvoort.nl. U herkent de digitale agenda van de 
gemeente aan de oranje button met het kalendertje erop. 
Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook gewoon een af- 
spraak maken aan de balie of bij de receptie. Tijdens de 
donderdagavond openstelling kunt u maarvooreen beperkt 
aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het cen- 
trale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het 
collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een 
vakafdeling verwezen wordt. 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
aan de werkeenheid OB-OV (Vergunningverlening): 

Telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 09.00 uur 
en 11.00 uur (telefoonnummer:i4023). 
Persoonlijk spreekuur (via agendabeheer telefoonnum- 
mer.:i4023) op maandag- en woensdagochtend op de tijden 
10.00 uur- 10.45 uur - 11.30 uur. Op vrijdag is de werkeen- 
heid OB-OV (Vergunningverlening) niet bereikbaar voor 
publieksvragen. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com.Voor het vinden of 
aanbieden van banen in Zandvoort. Gemeente Zandvoort 

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen HEEFT U EEN BOODSCHAP VOOR UW KLANTEN? 

Informeer eens naar onze advertentiemogelijkheden 
advertenties@zandvoortsecourant.nl 

Ronald Arnoldt: 06 - 10209294 • ronald@zandvoortsecourant.nl of Ingrid Muller: 06-24530167 • ingrid@zandvoortsecourant.nl Zandvoortse Courant • NUMMER 05 • 29 JANUARI 2015 125 jarig bestaan Wapen van Zandvoort 
wordt groots gevierd Het Wapen van Zandvoort bestaat dit jaar 125 jaar. Dat wordt gevierd met een groot aantal 
evenementen, te beginnen op zaterdag 14 februari met een knallend carnavalsfeest. Het Wapen Brigitte van Eig en Rob Peters hebben het Wapen van Zandvoort weer aan de praat gekregen Het Wapen, gelegen aan het 
knusse Gasthuisplein, kent 
een rijke historie vol ups en 
downs. In 1890 duikt de naam 
Wapen van Zandvoort voor het 
eerst op. Het café was toen zo 
groot als de huidige voorkant, 
het gedeelte waar de bar staat, 
zeg maar. De rest is later aan- 
gebouwd. 

Sinds april 2013 wordt deze 
unieke bruine kroeg gerund 
door Rob Peters. Een jaar later 
kwam daar Brigitte van Eig bij. 
Samen hebben ze er in korte 
tijd weer een goedlopend 
café- restaurant van gemaakt, 
waar inmiddels al vele leuke 
activiteiten hebben plaatsge- 
vonden, die een groot publiek 
trokken. 

Rob: "Toen ik hier begon was 
het café in feite zo dood als 
een pier. Het was een paar jaar 
dicht geweest, dus de loop was 
er helemaal uit. Maar lang- 
zaam aan kwamen er steeds 
meer Zandvoorters even een 
kijkje nemen, veelal uit nieuws- 
gierigheid. Toen ze merkten dat 
ik de oude sfeer van vroeger 
probeerterugte brengen, wist 
ik hun vertrouwen langzaam- 
aan te winnen. En toen Brigitte, 
een vertrouwd horecagezicht in Zandvoort, er ook nog eens 
bij kwam, wist ik het zeker: dit 
is mijn kroeg!" 

Rob glundert als hij het over 
Brigitte heeft: "Mijn liefde 
voor haar is ontstaan hier in 
het Wapen, tijdens een feestje 
hier in mijn eerste jaar. Er was 
meteen een klik. En toen ik haar 
later bij Laurel & Hardy weer 
tegen kwam, sloeg de vonk de- 
finitief over."Sindsdien doen ze 
er samen alles aan om van het 
Wapen een succes te maken. 
Rob voornamelijk achter de bar 
en Brigitte achter het fornuis 
als een ware keukenprinses. 
Naast de gewone' kaart verzint 
ze elke week een apart week- 
menu met verse producten. 
Heel af en toe maakt Brigitte 
in de keuken plaats voor een 
gastkok, die dan vooreen groot 
gezelschap een diner maakt. 

De aftrap voor het jubileum- 
programma is zoals gememo- 
reerd op zaterdag 14 februari 
met een ouderwets carnavals- 
feest. Rob: "Mij is door gasten 
verteld dat het carnaval in 
het Wapen in de jaren tachtig 
een megafestijn was. Het was 
er dan zo druk dat de ramen 
moesten worden beschermd 
met houten planken. De bier- kraan stond drie dagen lang 
constant open, zo gaan de 
verhalen", zegt hij. Brigitte en 
Rob hopen die sfeer een beetje 
terug te halen tijdens het car- 
navalsfeest op 14 februari. Het 
zou leuk zijn als oud-Schar- 
rekoppen en -Schuimkoppen 
acte de présence geven, dan 
kunnen zij de jongeren leren 
hoe je ouderwets carnaval kunt 
vieren in Zandvoort. Wie weet 
keren de gouden carnavalsja- 
ren dan weerterug in het dorp. 

Als de kruitdampen van het 
carnaval nog maar net zijn 
opgetrokken, volgt op zon- 
dagmiddag een muzikale 
Valentijnsmiddag onder de ti- 
tel 'Love is in the Air'. Johannes 
van Staa en Michael Knubbe 
zullen met hun inspirerende 
muziek de liefde een handje 
helpen. Op het feestprogram- 
ma voor 2015 staan verder nog 
leuke evenementen, waaron- 
der van 20 t/m 22 februari het 
Biljart Triathlon Toernooi, op 
28 februari een Walking Diner 
met ouderwetse gerechten en 
een Golden Oldies Avond op 21 
maart met muziek uit de jaren 
'60, waarbij, zo zegt Brigitte, 
het leuk zou zijn als iedereen 
in de kleren van dietijd zou ko- 
men. Later in het jaar volgt nog een Biermarkt met speciaal 
bieren, een Mosselfestijn, een 
speciale editie van Jazz Behind 
the Beach en het André Hazes 
Meezingfeest. 

Volgens Rob heeft iedereen 
in Zandvoort wel iets met 
het Wapen van Zandvoort. En 
omdat er in dit jubileumjaar 
de komende maanden regel- 
matig verhalen over het oude 
en het nieuwe Wapen in de 
Zandvoortse Courant zullen 
verschijnen, roepen Brigitte 
en Rob iedereen op die iets 
bijzonders of leuks over het 
Wapen weet, contact met een 
van hen opte nemen. Ookoude 
foto's zijn welkom. Telefonisch 
contact via 023-7431556, mai- 
len kan naar wapenvanzand- 
voort@kpnmail.nl. 

De bedoeling is om het jubile- 
umjaar af te sluiten met een 
groot slotfeest, waarbij ieder- 
een die iets met het Wapen 
had of heeft welkom is. "Dat 
moet als het ware één grote re- 
unie worden. Dat is onze grote 
droom." 

Gedurende het jubileumjaar 
werkt het Wapen met speci- 
ale strippenkaarten. Wie wat 
bestelt krijgt er één. Bij elke 
consumptie krijg je een stem- 
pel. Bij tien stempels heb je 
een volle kaart. Die worden tij- 
dens het slotfeest in een grote 
bak gestopt en daaruit trekt 
Brigitte drie kaarten. De win- 
naars kunnen rekenen op hele 
mooie prijzen! 

Het Wapen van Zandvoort is ge- 
opend op dinsdag vanaf 17.00 
uur (de keuken is dan geslo- 
ten) en woensdag tot en met 
zondag vanaf 15.00 uur. Wie 
op de hoogte wil blijven van 
alle activiteiten in het Wapen 
kan terecht op www.facebook. 
com/WapenVanZandvoort. En 
vanaf half februari komt er een 
speciale Facebook-site in de 
lucht onder de naam 125 jaar 
Het Wapen, waar ook alle acti- 
viteiten te vinden zijn. Afhaalpunten r De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis 
verspreid. Mocht het onverhoopt een keer gebeuren 
dat u de krant niet heeft ontvangen, kunt u bij de 
volgende afhaalpunten terecht: • Centrale balie Gemeente Zandvoort 

• Bruna Balkenende (Grote Krocht) 

• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje) 

• Pluspunt Noord (Flemingstraat) 

• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat) Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl Column 2015: wat is er 
veranderd? 

Wat merkt u van de veranderin- 
gen in de zorg na 7 januari 2015? 
Heeft u minder hulp in huis, 
komt de thuiszorg minder vaak, 
of juist vaker? 

De grootste verandering voor 
ons allemaal, burger en zorg- 
aanbieder, is dat we meer dan 
tevoren -in goed overleg met 
u- bespreken: 'wat kan u zelf, 
wat kan uw omgeving doen?' 
Vervolgens wordt gekeken 
wat door vrijwilligers of bij- 
voorbeeld door Pluspunt kan 
worden gedaan. En pas dan 
zal er professionele zorg en 
ondersteuning ingezet kunnen 
worden. 

Organisaties die thuiszorg of 
andere ondersteuning thuis en 
in ontmoetingscentra bieden, 
moeten kunnen aantonen aan 
gemeenten en zorgverzeke- 
raars dat ze op deze wijze tot 
de inzet van zorg, de afspraken 
met u, zijn gekomen. 

Voor de hele samenleving een 
grote verandering. Het 'recht 
op zorg' vervalt, er wordt eerst 
gekeken wat iemand met 
zijn omgeving (mantelzorg) 
zelf kan doen en pas daarna 
kan zorg en ondersteuning 
aanvullend worden ingezet. 
Uiteindelijk wil de overheid 
een bezuiniging realiseren. Er 
komen steeds meer ouderen, 
want gemiddeld worden we 
ouder, we blijven langer thuis 
wonen, de middelen moeten 
nu en naar de toekomst meer 
verdeeld worden. 

Zelfredzaamheid, eigen kracht, 
eigen regie, allemaal woorden 
die inhoud gaan krijgen. Dat is 
voor de zorgverleners samen 
met u een grote uitdaging. In 
plaats van 'zorgen voor', gaan 
we over naar 'zorgen dat' ... u 
naar uw maatstaven zo goed 
mogelijk zelfstandig kunt le- 
ven, en daarbij de zorg ont- 
vangt die u aanvullend nodig 
heeft. 

Hier hebben we elkaar bij 
nodig, samen bereik je meer. 
Ter ondersteuning komen er 
steeds meer hulpmiddelen en 
informatie zodat u het heft 
in eigen hand kan nemen. De 
website www.al- 
leszelf.nl is daar een 
voorbeeld van. Deze 
website geeft veel in- 
formatie en tips over 
hoe u zo lang moge- 
lijk zelfstandig thuis 
kunt blijven wonen. 
£> ^^^^^^ 

Basketbal ^^^^^ 

Handbal Tweede helft zorgt voor winst Lions heren De heren van Lions hebben zaterdag in de eigen Korver 
Sporthal het Heemskerkse Maple Leaves in de tweede helft 
verslagen. De eerste helft was het een gelijk opgaande 
strijd, mede door de zwakke leiding. Twee totaal niet kun- 
dige scheidsrechters waren door de vereniging opgesteld 
om deze wedstrijd te begeleiden, waardoor de wedstrijd 
bijna uit de hand liep. 
Lay up van Jaap van derMeij 

Lions begon niet geconcentreerd ken. Jaap van der Meij was pas 

aan de wedstrijd en was duide- in de 5e minuut (!) in staat om 

lijk niet fel genoeg om het hun voorde eerste punten voor onze 

tegenstanders moeilijk te ma- plaatsgenoten te zorgen. Het eerste kwart was dan ook voor de 
gasten uit Heemskerk. Lions be- 
leefde in het tweede kwart een 
wederopstanding. Van der Meij 
wiste telkens NielsCrabbendam 
onder het bord te bedienen en 
de lange center van Lions was 
hem daarvoor zeer dankbaar. De 
rust ging in bij een 39-34 stand 
in Zandvoorts voordeel. 

Na de rust ging Crabbendam 
door op de ingeslagen weg, 
waardoor Lions een redelijk 
grote voorsprong op kon bou- 
wen. Het vierde kwart was 
weer voor de gasten maar dat 
deerde Zandvoort niet. De teller 
stond uiteindelijk stil bij 55-44. 
Daarmee stijgen de Zandvoortse 
leeuwen naar de tweede plaats 
op de ranglijst. Topscorer bij 
Lions was Niels Crabbendam 
die 26 punten liet aantekenen. 
De overige spelers kwamen niet 
in de dubbele punten. Volgende 
week spelen zowel de dames als 
de heren een uitwedstrijd. Biljart Dick Pronk smaakmaker van de week Terwijl de teams Café Keur 1 en 3 afgelopen week tegen 
Hugo Bloemenshop en ie Aanleg verliespunten moesten 
incasseren, wist het tweede team tegen het sterke Yver- 
da maar liefst een 12-6 overwinning binnen te halen. Dick 
Pronk was daarin zeker de smaakmaker. 

m — r 
Vorige week donderdag was 
Pronk in de uitwedstrijd tegen 
Yverda in perfecte vorm, hij liet 
zijn tegen stander zelfs twee keer 
in het stof bijten. De eerste partij 
won hij in 24 beurten en de twee- 
de in 23. Maar ook teamgenoten 
Cees de Jong en Frans Blom wis- 
ten duidelijke winstpunten te 
noteren waardoor de einduitslag 
van 12-6 dikverdiend was. 

Met de twee andere teams van 
Cafe Keur gaat het nog niet op- 
timaal. Steeds weerweten zij be- 
langrijke ontmoetingen net niet 
met winst af te sluiten en blijven 
daardoor nog te ver weg van de 
gewenste kopposities. Samen overgewicht te lijf Binnenkort start in Zandvoort een nieuwe groep Family 
Fit. Ben je tussen de 12 en 18 jaar en heb je licht tot ernstig 
overgewicht? Meld je dan nu aan voor Family Fit en leer in 
9 maanden een gezonde, sportieve leefstijl aan en dring 
jouw overgewicht terug. Dankzij subsidie kost deelname 
slechts € 30. Family Fit! start met een kennis- 
makingsgesprek.Samen met pro- 
fessionals van de Opvoed poli en 
een voedingsadviesbureau wordt 
je huidige situatie besproken en vervolgens je persoonlijke doel 
met betrekking tot een gezonde 
en sportieve leefstijl bepaald. 
Na het kennismakingsgesprek 
gaat het programma verder in vier verschillende onderdelen: 
Weerbaarheidstraining; Voeding 
en gedrag; Groepsfitness; 
Sportoriëntatie lessen. 

Kortom, Family Fit is een com- 
pleet programma. Ben jij en- 
thousiast geworden? Meld je 
dan aan bij Joyce Möhringer 
via info@familyfit.nu of bel 
eerst Sportservice Heemstede- 
Zandvoort (tel. 5734679) voor 
meer informatie. ZSC wint in Volendam 

Het dames handbalteam van ZSC heeft zondag in Volen- 
dam een mooie overwinning geboekt op de reserves van 
Kras/Volendam, een van de topclubs in Nederland. In de 
thuiswedstrijd moesten onze plaatgenoten nog de meer- 
dere erkennen in de gastclub (14-15) maar nu trok Zand- 
voort aan het langste eind met maar liefst een eindstand 
van 17-24. Zandvoort was na dat onte- 
rechte verlies in dethuiswed- 
strijd dubbel gemotiveerd om 
er nu iets moois van te ma- 
ken en dat lukte. "De eerste 
helft ging redelijk gelijk op. 
Wij liepen uit naar 6-9 maar 
Volendam kwam terug tot 
gelijke hoogte en dat resul- 
teerde in een ruststand van 
11-12, in ons voordeel dus" her- 
innert Romena Daniels zich. 

Na de rust begon ZSC heel 
sterk, met name verde- 
digend. Volendam heeft 
daardoor 10 minuten lang 
niet kunnen scoren terwijl 
Zandvoort uit kon lopen naar 
11-17. "Aanvallend konden wij 
mooie wissels inzetten, af- 
gewisseld met snelle breaks. 
We bouwden een voorsprong 
van 10 punten op. Volendam 
werd erg gefrustreerd en ging 
heel fysiek spelen, waarbij er 
in een break-out zelfs een 
aantal keer in de rug geduwd 
werd. Ook het publiek van 
Volendam werd wat onspor- tiever en bemoeide zich veel 
met het spel", aldus Daniels. 
In het laatste kwartier kreeg 
Volendam veel penalty's 
mee waarvan de in topvorm 
verkerende keepster Eline 
Ravensbergen er drie wist te 
stoppen! 

"Volendam baalde enorm en 
had zelfs moeite met handjes 
schudden na afloop. Wij heb- 
ben alsteam erg hard geknokt 
en deze wedstrijd gewonnen 
door hard werken en goed sa- 
menspelen. En uiteraard door 
Eline die een hele goede wed- 
strijd keepte", sluit ze af. 

Scores ZSC: Manon van Duijn: 
8; Romena Daniels: 6; Lucia 
v.d. Drift: 5; Noëlle Vos: 3 en 
Naomi Kaspers en Annelot 
Kaspers wisten iedereen keer 
te scoren. 

Komende zondag speelt ZSC 
om 10.30 uur in de Korver 
Sporthal tegen het tweede 
team van Vriendschap/TOB 
uit Schagen. Bridge Uitslagen ZBC, ronde 3 

De spanning was ook deze ronde bij de bridgers weer te 
snijden, zowel op de woensdag als de donderdag. Tiny 
Molenaar en haar nieuwe partner Martin Duijndam zijn 
helemaal op elkaar ingespeeld en wisten in de A-lijn een 
groot gat te slaan met de nummer 2: Redi de Kruijff & 
Jan Kleijn. Ook onderaan werd door diverse 
paren gestreden om elke slag; 
het verschil tussen degradatie 
en veilig zijn bedroeg slechts 
0,4%. Vier paren promoveer- 
den: Erna Meijer & Ans Verhage, 
Armand d'Hersigny & Cees 
Stekelenburg, Ingrid Morriën 
& Tom Minderhoud en Lilian 
Bosma & Kitty Melchers. 

De donderdagbridgers lieten 
zich ook niet onbetuigd. In de 
A-lijn wisten Dik Polak & Kees Blaas weerdeie plaatste verove- 
ren, voor Fini van der Meulen & 
Han van Vorselen. De opengeval- 
len plaatsen in deze lijn werden 
ingenomen door Riet Slegers & 
Ko Luijkx, Ingrid Morriën &Tom 
Minderhoud (dubbele promotie 
dus!) en Ciska Engelkes & Alien 
den Heijer. De B-lijn werd ver- 
sterkt met de promovendi uit 
de C-lijn: Ellen Vermeulen & Ad 
Corver, Agnes Kuijpers & Wilma 
Venniken Simone Weijprecht & 
Jeff de Rooy. Zandvoortse Courant • NUMMER 05 • 29 JANUARI 2015 ^^^^^^^^^ 

Judo ^^^^^ 

Autosport Glen Koper Noord-Hollands 
kampioen 2015 

Met enige regelmaat kunnen wij berichten over successen van Zandvoortse jonge spor- 
ters. Deze keer kregen wij het bericht dat judoka Glen Koper afgelopen weekend in Be- 
verwijk Noord-Holland kampioen judo in de klasse tot 21 jaar onder 60 kilo 2015 is ge- 
worden. 

Onze 19-jarige plaatsgenoot 
heeft gedurende het toernooi 
een perfecte prestatie geleverd: 
hij won al zijn partijen, 5 stuks 
inclusief defïnale,op ippon (vol 
punt). De finale won hij van zijn 
clubgenoot Owen Corzillius. 
Door dit kampioenschap heeft 
Koper zich geplaatst voor de 
Nederlandse kampioenschap- 
pen die in het weekend van 
7 en 8 februari in Nijmegen 
worden afgewerkt. Namens de 
Zandvoortse Courant gefelici- 
teerd met het behalen van dit 

Glen Koper (I.) in actie tijdens de finale kampioenschap. Voetbal Benauwde winst voor SV Zandvoort 
Zaterdagmiddag heeft het eerste elftal van SV Zandvoort 
op eigen veld een benauwde winst geboekt op NFC. De op- 
ponent uit Amstelveen nam op slag van rust een 1-0 voor- 
sprong en wist die vast te houden tot vlak voor tijd. In bles- 
suretijd sloeg Zandvoort alsnog toe en won met 2-1. 
Deze kans was niet voor Maurice Moll weggelegd Zandvoort had eigenlijk al- 
leen in de eerste 5 tot 10 mi- 
nuten wat last van NFC, dat 
toen regelmatig bij keeper 
Arnold Jongejan op visite 
kwam. Daarna was het eigen- 
lijk eenrichtingverkeer naar 
het Amstelveense doel. Onze 
plaatsgenoten konden de kans- 
jes en de kansen echter niet 
verzilveren. NFC kon niet meer 
dan sporadisch aan de andere 
kant komen zonder Jongejan te 
verontrusten. Op slag van rust 
lukte dat wel. Een mooie aanval 
overde vleugel bracht de linker 
vleugelspits in vrije positie die 
deze kans niet aan zich voorbij liet gaan, 0-1. 

Na rust kwam het elftal van 
trainer/coach Laurens ten 
Heuvel zo mogelijk nog meer 
gemotiveerd binnen de lijnen. 
Aanval na aanval kreeg de NFC- 
verdediging te verduren maar 
wat spits Nigel Berg en zijn col- 
lega aanvallers ook probeerden, 
het was het steeds net niet. 
Wonderbaarlijke reddingen en 
balletjes net naast waren aan 
de orde van de dag. 

Tot de 82e minuut. Berg mocht 
een meter of 8 buiten het straf- 
schopgebied, recht voor het doel, een vrije schop nemen. Via de 
paal belandde de bal achter de 
verbouwereerde NFC-doelman, 
1-1. Er was nog even tijd en ge- 
zien de regelmatige blessure- 
bandelingen van NFC-spelers,ze 
gingen om als kegels, was het 
de verwachting dat de arbiter 
van dienst wel een aantal mi- 
nuten zou bijtellen. Dat deed hij 
inderdaad en Zandvoort kwam 
massaal naar het 16-meterge- 
bied van de tegenstander. In de 
93e minuut was het eindelijk 
raak. Berg kon vanaf de rech- 
terkant de bal mooi voorzetten 
waar Martijn Paap koppend de 
doelman wist te passeren, hier- 
mee zijn tegenstanders met een 
behoorlijke kater achterlatend; 
Zandvoort eiste alle punten op. 
Een wonderbaarlijke winst voor 
Zandvoort dat gedurende de 
hele wedstrijd beter was maar 
dat lange tijd moeilijk in cijfers 
kon uitdrukken. 

Eindstanden overige wed- 
strijden 3e klasse B: WC - 
RKAVIC: 0-3; VEW - KHFC: 4-1; 
Buitenveldert - De Meer: 0-1 en 
de wedstri8jden Ouderkerk - 
De Brug en SCW - EDO werden 
afgelast. Door het verlies van 
Buitenveldert en WC staat SV 
Zandvoort nu alleen op de twee- 
de plaats, achter EDO. Komende 
zaterdag speelt SV Zandvoort 
om 14.30 uur weer thuis. VEW 
uit Heemstede is dan de tegen- 
stander. Circuit Park Zandvoort 
presenteert kalender 2015 

Het zijn niet alleen autosportevenementen die het Circuit 
Park Zandvoort presenteert, maar ook sportieve evenemen- 
ten zoals de Runners World Circuit Run Zandvoort en Cycling 
Zandvoort. Naast de traditionele Paasraces, Pinksterraces en 
Finaleraces, komen ook de Historie Grand Prix, de Zandvoort 
Masters met de Formule 3 en een jubileum uitgave van de DTAA 
naar het Zandvoortse duinencircuit. Tevens komt de vorig jaar 
nieuw ontstane Hankook 12H Zandvoort weer naar Zandvoort. 
Racekalender 2015 28 februari 


5e RallyPro Short Rally & NK Offroad 


7 maart 


Final 4 


22 maart 


AutoMaxx Streetpower 


29 maart 


Runners World Zandvoort Circuit Run 


4+6 april 


Paasraces 


18 april 


Stormloop 


19 april 


American Sunday 


2+3 mei 


Historische Zandvoort Trophy 


10 mei 


JapFest 


23+25 mei 


Pinksterraces 


29+30 mei 


Hankook 12H Zandvoort 


6+7 juni 


Benelux Open Races 


13+14 juni 


Cycling Zandvoort 


20+21 juni 


BRSCC EuroFest 


28 juni 


Italia a Zandvoort 


10,11,12 juli 


DTM 


2 augustus 


Nationaal Oldtimer Festival, Paddock Porsche 
& Great British 


28,29,30 aug 


Historie Grand Prix 


18,19,20 sept 


Zandvoort Masters 


3+4 oktober 


British Race Festival 


10+11 oktober 


Finaleraces 


1 november 


BimmerWorld 


21 november 


Zandvoort 500 
Hankook uh | Foto: Chris Schotanus Adverteerders 


Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de 


hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 


Administratiekantoor 


Kwekerij Van Kleeff 


K.Willemse 


Miss Hollies 


Amie Ouderenzorg 


Knutselkluppie 


Autobedrijf KariMo 


MMX Italiaans Restaurant 


Autobed rijf Za ndvoort 


Pluspunt Boomhut 


Belli E Ribelli 


Pronto 


Bibliotheek 


Reco Autoschade 


Zuid-Kennemerland 


Sea Optiek 


Bloemsierkunst 


Taarten by Annet 


Jef & Henk Bluijs 


Tasty Corner 


Centerparcs Park Zandvoort 


Thalassa Strandpaviljoen 18 


Circus Zandvoort 


Transportbedrijf 


Dierenkliniek Zandvoort 


Van der Veld 


Dorsman Assurantiën 


Uitvaartcentrum Haarlem 


Grand Café Restaurant XL 


Uitvaartzorg Jessica Uzer 
Vronto WON E IM IMING BIJ PRONTO WONEN CRUQUIUS 
VELE MEUBELEN DIRECT MEE TE NEMEN! "Pront 
W ONE l\l Pronto Wonen Woonboulevard Cruquius 

Spaarneweg 22 

www.prontowonen.nl/winkel/cruquius Openingstijden: 

Maandag 13:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur 
Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur 

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel Like us on Facebook 

Pronto Wonen Cruquius CBW-erfeend VRIJ PARKEREN!