Skip to main content

Full text of "Greek Government Gazette: Part 4, 1987 no. 1231"

See other formats


13483 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ8Σ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΑΘΗΝΑ 

24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

1231 


ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Ψυχικό 
Κοινότητας Ψυχικού Νομού Σερρών, καθορισμός όρων και πε¬ 
ριορισμών δόμησης. 1 

Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Άνω 
Ορεινής Κοινότητας Ορεινής Νομού Σερρών, καθορισμός όρων 

και περιορισμών δόμησης. 2 

Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Καμαρω¬ 
τού Κοινότητας Καμαρωτού Νομού Σερρών, καθορισμός όρων 

και περιορισμών δόμησης. 3 

Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Βαλτερού 
Κοινότητας Βαλτερού Νομού Σερρών, καθορισμός όρων και πε¬ 
ριορισμών δόμησης. 4 

Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Άνω Κα¬ 
μήλας Κοινότητας Άνω Καμήλας Νομού Σερρών, καθορισμός 
όρων και περιορισμών δόμησης.·. 5 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 11670 ΕΠΑ (1) 


Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Ψυχικό Κοι¬ 
νότητας Ψυχικού Νομού Σερρών, καθορισμός όρων και περιορισμών 

δόμησης. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ'/3.5.1985) 
«περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών 
και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης». 

2. Τις διευκρινίσεις για το όριο του συνεκτικού τμήματος οικισμού 
σύμφωνα με το έγγραφο Γ.29557/2769 οικ./8 Απριλίου 1986 της Δ/ 
νσης Γ1 - Γ2 του Τπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

3. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους 
ανατέθηκε η σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοι¬ 
κτών πόλεων, που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπ’ όψη οι¬ 
κισμών. 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συ¬ 
μπληρώθηκαν από τους προαναφερομένους μελετητές κατά τις υποδεί¬ 
ξεις των σχετικών προδιαγραφών, του Τπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών του 
κράτους από την Ε.Σ.ΐ.Ε. 

6. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/68 «περί παροχής εις τον Υπουργό Β. 
Ελλάδος και τους Νομάρχας, αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως η 
τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών», όπως αυτός τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους Α.Ν. 395/68, Ν.Δ. 1018/71 
(Άρθρο 2), Ν.1337/83 (Άρθρο 33), Ν.1512/85 (Άρθρο 8 παραγ. 
15). 


7. Την υπ’ αριθμόν 36/1987 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου 
της Κοινότητας Ψυχικού. 

8. Την από 7.10.1987 εισήγηση του Τ.Π. & Π.Ε./Ν. Σερρών προς 
το Συμβούλιο Χ.Ο.Π. του Νομού στην οποία αναλυτικά καθορίζονται, 
τα συγκεκριμένα στοιχεία που λήφθηκαν υπ’ όψη από την υπηρεσία: 

ί. Για την ένταξη του οικισμού στην ανάλογη κατηγορία, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ’/3.5.1985). 

η. Για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των άρθρων 3 και 4 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ'/ 

3.5.1985) . 

ίίϊ. Για τον καθορισμό της αρτιότητας στον παραπάνω οικισμό σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 5 παρ. Ι.α. του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ'/ 

3.5.1985) και ειδικότερα, την ανάγκη αποφυγής κατάτμησης των οι¬ 
κοπέδων πέρα από την οριζόμενη αρτιότητα πριν γίνει η πολεοδομική 
μελέτη του οικισμού σύμφωνα με το από 20.8.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 
414Δ'/30.8.1985). 

ίν. Για την επιβολή των ειδικών όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 
8 παρ. 3.2 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ'/3.5.1985) που 
έγινε έπειτα από εξέταση των στοιχείων των μελετών. 

9. Την από 7.10.1987 εισήγηση του Τ.Π. & Π.Ε. Ν. Σερρών προς 
το Συμβούλιο Χ.Ο.Π. του Νομού στην οποία αναλυτικά εισηγείται την 
τροποποίηση των προηγούμενων γνωμοδοτήσεων και εναρμόνισή τους 
με το από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 133Δ723.3.1987). 

10. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. του Νομού που λή- 
φθηκε κατά την 21η συνεδρία την 12.11.87 με αριθμό πράξης 110, 
αποφασίζουμε: 

Για τον οικισμό Ψυχικό της Κοινότητας Ψυχικού. 

I. Την ένταξη του οικισμού στην κατηγορία: 

α) Ως προς την θέση στον χώρο: Α3 ούτε περιαστικός, παραλιακός 
ούτε τουριστικός. 

β) Ως προς τον βαθμό προστασίας: Β3 Αδιάφορος. 

γ) Ως προς την δυναμικότητα: Γ2 Στάσιμος. 

δ) Ως προς τον βαθμό διασποράς: Δ1 Συνεκτικός. 

ε) Ως προς το μέγεθος: Ε3 Μεγάλος. 

11. Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Ψυχικού της κοινότητας 
Ψυχικού του Νομού Σερρών με στοιχεία από 1 έως 16 όπως αυτά φαί¬ 
νονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα Π. 1-1 σε κλίμακα 
1:5.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συ¬ 
ντάχθηκε βάσει στοιχείων του χάρτη και επί τόπου ελέγχου. 

III. Την επιβολή των ακολούθων γενικών και ειδικών όρων και πε¬ 
ριορισμών δόμησης. 

Α. Γενικοί όροι δόμησης. 

1. Αρτιότητα οικοπέδων: 

ΐ. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στο προτεινόμενο νέο όριο του οικι¬ 
σμού, ορίζεται εμβαδόν 500 τ.μ. 

Κατά παρέκκλιση άρτια θεωρούνται τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν 
είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.1985 (ΦΕΚ 181Δ'/ 

3.5.1985) . 

2. Συντελεστής δόμησης: 

ΐ. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στο νέο όριο του οικισμού, ο συντελε- 
13484 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


στής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2, 
του από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 133Δ723.3.1987). 

3. Κάλυψη οικοπέδου: 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται 
σύμφωνα, με το άρθρο 1 παρ. 2β, του από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 
133Δ/23.3.1987). 

4. Ύψος κτιρίων: 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παρ. 2.6, του από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 133Δ'/ 
23.3.1987). 

- Το μέγιστο ύψος της οικοδομής είναι δυνατόν να φθάσει τα 8.50μ. 
μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης, μόνο στην περίπτωση που το γή¬ 
πεδο έχει κλίση μεγαλύτερη του 25%, και έπειτα από προηγούμενη 
έγκριση της αρμόδια Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού 
Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.). 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης. 

1. Τρόπος κάλυψης στέγης, κεραμίδι κόκκινου χρώματος, με κλίση 
περίπου 1:3 στις περιπτώσεις που τοποθετείται ηλιακός θερμοσίφωνας 
(ή συλλέκτης γενικώς) να επιδιώκεται η ενσωμάτωσή του στη στέγη. 

2. Ποικίλοι χρωματισμοί στις όψεις σε αρμονία χρωμάτων. 

3. Οι εξώστες να είναι διασπασμένοι με ξύλινο ή μεταλλικό κάγκελο." 


4. Οι περιφράξεις να είναι χαμηλοί μαντρότοιχοι από πέτρα ή επιχρι- 
σμένοι με άσπρο ή γκρι χρώμα (κατά Γ0Κ/85). 

IV. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων 
του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διά¬ 
γραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία 
νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.1985 Π.Δ/τος. 

V. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή 
εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. 

VI. Κατά τα λοιπά ισχύει το από 24.4.1985 Π.Δ. όπως τροποποιή¬ 
θηκε με το Π.Δ. της 14.2.1987. 

VII. Κάθε προγενέστερη διάταξη, διαφορετική με τα παραπάνω ορι¬ 
ζόμενα, καταργείται. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
έχοντας ισχύ από τη δημοσίευσή της. 

Σέρρες, 30 Νοεμβρίου 1987 
Η Νομάρχης 
ΕΤΦΗ Δ. ΜΗΤΩΣΗ 


13486 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


Αριθ. 11672 ΕΠΑ (2) 

Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Άνω Ορεινής 
Κοινότητας Ορεινής Νομού Σερρών, καθορισμός όρων και περιορι¬ 
σμών δόμησης. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ73.5.1985) 
«περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών 
και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης». 

2. Τις διευκρινίσεις για το όριο του συνεκτικού τμήματος οικισμού 
σύμφωνα με το έγγραφο Γ.29557/2769 οικ./8 Απριλίου 1986 της Δ/ 
νσης Γ1 - Γ2 του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

3. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους 
ανατέθηκε η σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοι¬ 
κτών πόλεων, που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπ’ όψη οι¬ 
κισμών. 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συ¬ 
μπληρώθηκαν από τους προαναφερομένους μελετητές κατά τις υποδεί¬ 
ξεις των σχετικών προδιαγραφών, του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών του 
κράτους από την Ε.Σ.Υ.Ε. 

6. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/68 «περί παροχής εις τον Υπουργό Β. 
Ελλάδος και τους Νομάρχας, αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως η 
τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών», όπως αυτός τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους Α.Ν. 395/68, Ν.Δ. 1018/71 
(Άρθρο 2), Ν.1337/83 (Άρθρο 33), Ν.1512/85 (Άρθρο 8 παραγ. 
15). 

7. Την υπ’ αριθμόν 36/1987 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Ορεινής. 

8. Την από 7.10.1987 εισήγηση του Τ.Π. & Π.Ε./Ν. Σερρών προς 
το Συμβούλιο Χ.Ο.Π. του Νομού στην οποία αναλυτικά καθορίζονται, 
τα συγκεκριμένα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη από την υπηρεσία: 

ί. Για την ένταξη του οικισμού στην ανάλογη κατηγορία, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ'/3.5.1985). 

ϋ. Για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των άρθρων 3 και 4 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/ 

3.5.1985) . 

ϊϋ. Για τον καθορισμό της αρτιότητας στον παραπάνω οικισμό σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 5 παρ. Ι.α. του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ*/ 

3.5.1985) και ειδικότερα, την ανάγκη αποφυγής κατάτμησης των οι¬ 
κοπέδων πέρα από την οριζόμενη αρτιότητα πριν γίνει η πολεοδομική 
μελέτη του οικισμού σύμφωνα με το από 20.8.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 
414Δ'/30.8.1985). 

ϊν. Για την επιβολή των ειδικών όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 
8 παρ. 3.2 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ’/3.5.1985) που 
έγινε έπειτα από εξέταση των στοιχείων των μελετών. 

9. Την από 7.10.1987 εισήγηση του Τ.Π. & Π.Ε. Ν. Σερρών προς 
το Συμβούλιο Χ.Ο.Π. του Νομού στην οποία αναλυτικά εισηγείται την 
τροποποίηση των προηγούμενων γνωμοδοτήσεων και εναρμόνισή τους 
με το από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 133Δ’/23.3.1987). 

10. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. του Νομού που λή- 
φθηκε κατά την 21η συνεδρία την 12.11.87 με αριθμό πράξης 110, 
αποφασίζουμε: 

Για τον οικισμό Άνω Ορεινής της Κοινότητας Ορεινής. 

I. Την ένταξη του οικισμού στην κατηγορία: 
α) Ως προς την θέση στον χώρο: Α3 ούτε περιαστικάς, παραλιακός 
ούτε τουριστικός. 

β) Ως προς τον βαθμό προστασίας: Β3 Αδιάφορος, 
γ) Ως προς την δυναμικότητα: Γ2 Στάσιμος, 
δ) Ως προς τον βαθμό διασποράς: Δ1 Συνεκτικός, 
ε) Ως προς το μέγεθος: Ε1 Μικρός. 


II. Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Άνω Ορεινής της κοινότη¬ 
τας Ορεινής του Νομού Σερρών με στοιχεία από 1 έως 10 όπως αυτά 
φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα Π. 1-1 σε κλί¬ 
μακα 1:5.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής 
και συντάχθηκε βάσει στοιχείων του χάρτη και επί τόπου ελέγχου. 

III. Την επιβολή των ακολούθων γενικών και ειδικών όρων και πε¬ 
ριορισμών δόμησης. 

Α. Γενικοί όροι δόμησης. 

1. Αρτιότητα οικοπέδων: 

ϊ. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στο προτεινόμενο νέο όριο του οικι¬ 
σμού, ορίζεται εμβαδόν 300 τ.μ. 

Κατά παρέκκλιση άρτια θεωρούνται τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν 
είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.1985 (ΦΕΚ 181 Δ’/ 

3.5.1985). 

2. Συντελεστής δόμησης: 

ϊ. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στο νέο όριο του οικισμού, ο συντελε¬ 
στής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2. 
του από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 133Δ723.3.1987). 

3. Κάλυψη οικοπέδου: 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται 
σύμφωνα, με το άρθρο 1 παρ. 2β, του από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 
133Δ723.3.1987). 

4. Ύψος κτιρίων: 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παρ. 2.δ, του από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 133Δ7 
23.3.1987). 

- Το μέγιστο ύψος της οικοδομής είναι δυνατόν να φθάσει τα 8.50μ. 
μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης, μόνο στην περίπτωση που το γή¬ 
πεδο έχει κλίση μεγαλύτερη του 25%, και έπειτα από προηγούμενη 
έγκριση της αρμόδια Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού 
Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.). 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης. 

1. Τρόπος κάλυψης στέγης, κεραμίδι κόκκινου χρώματος, με κλίση 
περίπου 1:3 στις περιπτώσεις που τοποθετείται ηλιακός θερμοσίφωνας 
(ή συλλέκτης γενικώς) να επιδιώκεται η ενσωμάτωσή του στη στέγη 
(κεραμίδια, Βυζαντινά ή Ρωμαϊκά).- 

2. Όψεις επιχρισμένες με χρώμα άσπρο ή της Ώχρας. 

3. Οι εξώστες να είναι περιωρισμένοι και διασπασμένοι με ξύλινο ή 
μεταλλικό κάγκελο και επικάλυψη με κατεβασιά της στέγης. 

4. Τα ανοίγματα στις όψεις να μην υπερβαίνουν το 30% στις κατοι¬ 
κίες και το 60% στις λοιπές χρήσεις. 

5. Οι περιφράξεις να είναι χαμηλοί μαντρότοιχοι από πέτρα ή επιχρι- 
σμένοι με χρώμα άσπρο ή γκρι (κατά ΓΟΚ/85). 

IV. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων 
του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διά¬ 
γραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία 
νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.1985 Π.Δ/τος. 

V. Νά εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή 
εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. 

VI. Κατά τα λοιπά ισχύει το από 24.4.1985 Π.Δ. όπως τροποποιή¬ 
θηκε με το Π.Δ. της 14.2.1987. 

VII. Κάθε προγενέστερη διάταξη, διαφορετική με τα παραπάνω ορι¬ 
ζόμενα, καταργείται. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
έχοντας ισχύ από τη δημοσίευσή της. 

Σέρρες, 30 Νοεμβρίου 1987 
Η Νομάρχης 
ΕΥΦΗ Δ. ΜΗΤΩΣΗ 

Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος 
13488 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


Αριθ. 11652 ΕΠΑ (3) 

Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Καμαρωτού 
Κοινότητας Καμαρωτού Νομού Σερρών, καθορισμός όρων και πε¬ 
ριορισμών δόμησης. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ'/3.5.1985) 
«περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών 
και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης». 

2. Τις διευκρινίσεις για το όριο του συνεκτικού τμήματος οικισμού 
σύμφωνα με το έγγραφο Γ.29557/2769 οικ./8 Απριλίου 1986 της Δ/ 
νσης Γ1 - Γ2 του Τπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

3. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους 
ανατέθηκε η σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοι¬ 
κτών πόλεων, που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπ’ όψη οι¬ 
κισμών. 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συ¬ 
μπληρώθηκαν από τους προαναφερομένους μελετητές κατά τις υποδεί¬ 
ξεις των σχετικών προδιαγραφών, του Τπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών του 
κράτους από την Ε.Σ.Τ.Ε. 

6. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/68 «περί παροχής εις τονΤπουργό Β. 
Ελλάδος και τους Νομάρχας, αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως η 
τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών», όπως αυτός τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους Α.Ν. 395/68, Ν.Δ. 1018/71 
(Άρθρο 2), Ν.1337/83 (Άρθρο 33), Ν.1512/85 (Άρθρο 8 παραγ. 
15). 

7. Την υπ’ αριθμόν 39/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου 
της Κοινότητας Καμαρωτού. 

8. Την από 13.8.1987 εισήγηση του Τ.Π. & Π.Ε./Ν. Σερρών προς 
το Συμβούλιο Χ.Ο.Π. του Νομού στην οποία αναλυτικά καθορίζονται, 
τα συγκεκριμένα στοιχεία που λήφθηκαν υπ’ όψη από την υπηρεσία: 

ϊ. Για την ένταξη του οικισμού στην ανάλογη κατηγορία, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ'/3.5.1985). 

ϋ. Για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των άρθρων 3 και 4 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ*/ 

3.5.1985) . 

ίϊί. Για τον καθορισμό της αρτιότητας στον παραπάνω οικισμό σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 5 παρ. Ι.α. του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ'/ 

3.5.1985) και ειδικότερα, την ανάγκη αποφυγής κατάτμησης των οι¬ 
κοπέδων πέρα από την οριζόμενη αρτιότητα πριν γίνει η πολεοδομική 
μελέτη του οικισμού σύμφωνα με το από 20.8.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 
414Δ’/30.8.1985). 

ΐν. Για την επιβολή των ειδικών όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 
8 παρ. 3.2 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ-/3.5.1985) που 
έγινε έπειτα από εξέταση των στοιχείων των μελετών. 

9. Την από 11.11.1987 εισήγηση του Τ.Π. & Π.Ε. Ν. Σερρών προς 
το Συμβούλιο Χ.Ο.Π. του Νομού στην οποία αναλυτικά εισηγείται την 
τροποποίηση των προηγούμενων γνωμοδοτήσεων και εναρμόνισή τους 
με το από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 133Δ723.3.1987). 

10. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. του Νομού που λή- 
φθηκε κατά την 6η συνεδρία την 30.3.87 με αριθμό πράξης 24. 

11. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. του Νομού που λή- 
φθηκε κατά την 21η συνεδρία την 12.11.87 με αριθμό πράξης 111, 
αποφασίζουμε: 

Για τον οικισμό Καμαρωτού της Κοινότητας Καμαρωτού. 

I. Την ένταξη του οικισμού στην κατηγορία: 

α) Ως προς την θέση στον χώρο: Α3 ούτε περιαστικός, παραλιακός 
ούτε τουριστικός. 

β) Ως προς τον βαθμό προστασίας: Β3 Αδιάφορος, 
γ) Ως προς την δυναμικότητα: Γ2 Στάσιμος, 
δ) Ως προς τον βαθμό διασποράς: Δ1 Συνεκτικός, 
ε) Ως προς το μέγεθος: Ε2 Μεσαίος. 

II. Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Καμαρωτού της κοινότη¬ 
τας Καμαρωτού του Νομού Σερρών με στοιχεία από 1 έως 9 όπως αυτά 
φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα Π. 1-1 σε κλί¬ 
μακα 1:5.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής 
και συντάχθηκε βάσει στοιχείων του χάρτη και επί τόπου ελέγχου. 

III. Την επιβολή των ακολούθων γενικών και ειδικών όρων και πε¬ 


ριορισμών δόμησης. 

Α. Γενικοί όροι δόμησης. 

1. Αρτιότητα οικοπέδων: 

ΐ. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στο προτεινόμενο νέο όριο του οικι¬ 
σμού, ορίζεται εμβαδόν 500 τ.μ. με αρτιότητα προσώπου 14 μ. 

ίί. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή μεταξύ του ρυμοτομι¬ 
κού σγεδίου και του προτεινόμενου νέου ορίου του οικισμού, ορίζεται εμ¬ 
βαδόν 800 τ.μ. 

Κατά παρέκκλιση άρτια θεωρούνται τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν 
είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.1985 (ΦΕΚ 181 Δ*/ 

3.5.1985). 

2. Συντελεστής δόμησης: 

ΐ. Για οικόπεδα που εμπίπτουν εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων κλιμακώνεται προοδευ¬ 
τικά και ανάλογα με την επιφάνεια του οικοπέδου ως εξής: 

α. Για τα πρώτα 100 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου, ο συντελεστής 
δόμησης ορίζεται σε 1,60. 

β. Για τα επόμενα 100 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου, ο συντελεστής 
δόμησης ορίζεται σε 0,80. 

γ. Για το πέρα των 200 τ.μ. τμήμα επιφάνειας του οικοπέδου, ο συ¬ 
ντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,60. 

δ. Γ ια την περιοχή εντός του εγκεκριμένου σχεδίου, δεν υπάρχει ανώ¬ 
τατο όριο συνολικής επιφάνειας ορόφων στο οικόπεδο. 

ϋ. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή μεταξύ του ρυμοτομι¬ 
κού σχεδίου και του ορίου του οικισμού, ο συντελεστής δόμησης των οι¬ 
κοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2. του από 14.2.1987 
Π.Δ. (ΦΕΚ 133Δ'/23.3.1987). 

3. Κάλυψη οικοπέδου: 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται 
σύμφωνα, με το άρθρο 1 παρ. 2,β του από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 
133Δ-/23.2.1987). 

Η προσαύξηση 10% του άρθρου 14 του Ν.1577/85 δεν ισχύει εντός 
του ρυμοτ. σχεδίου. 

4. Ύψος κτιρίων: 

α) Για τα οικόπεδα που εμπίπτουν εντός του ρυμοτομικού σχεδίου το 
μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7.50μ. 

Σε περίπτωση που το οικόπεδο έχει κλίση μεγαλύτερη του 25%, το 
μέγιστο ύψος είναι δυνατόν να φθάσει τα ΙΟ.ΟΟμ. μη συμπεριλαμβανο- 
μένης της στέγης και έπειτα από προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής 
Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.). 

β) Για τα οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή μεταξύ του ρυμοτ. 
σχεδίου και του προτεινόμενου νέου ορίου του οικισμού το μέγιστο ύψος 
των κτιρίων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2δ, του από 
14.2.1987 Π. Δ/τος. 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης. 

1. Τρόπος κάλυψης στέγης, κεραμίδι κόκκινου χρώματος, με κλίση 
περίπου 1:3. Στις περιπτώσεις που τοποθετείται ηλιακός θερμοσίφωνας 
(ή συλλέκτης γενικώς) να επιδιώκεται η ενσωμάτωσή του στην στέγη. 

2. Ποικίλοι χρωματισμοί στις όψεις σε αρμονία χρωμάτων. 

3. Διασπασμένοι εξώστες με ξύλινο ή μεταλλικό κάγκελο. 

4. Οι περιφράξεις να είναι χαμηλοί μαντρότοιχοι από εμφανή πέτρα ή 
επιχρισμένοι με άσπρο η γκρι χρώμα (κατά ΓΟΚ/85). 

IV. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων 
του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διά¬ 
γραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία 
νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.1985 Π.Δ/τος. 

V. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή 
εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. 

VI. Κατά τα λοιπά ισχύει το από 24.4.1985 Π.Δ. όπως τροποποιή¬ 
θηκε με το Π.Δ. της 14.2.1987. 

VII. Κάθε προγενέστερη διάταξη, διαφορετική με τα παραπάνω ορι¬ 
ζόμενα, καταργείται. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
έχοντας ισχύ από την δημοσίευσή της. 

Σέρρες, 30 Νοεμβρίου 1987 
Η Νομάρχης 
ΕΤΦΗ Δ. ΜΗΤΩΣΗ 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


13489 13490 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


Αριθ. 11055 ΕΠΑ (4) 

Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Βαλτερού 
Κοινότητας Βαλτερού Νομού Σερρών, καθορισμός όρων και περιορι¬ 
σμών δόμησης. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ·/3.5.1985) 
«περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών 
και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης». 

2. Τις διευκρινίσεις για το όριο του συνεκτικού τμήματος οικισμού 
σύμφωνα με το έγγραφο Γ.29557/2769 οικ./8 Απριλίου 1986 της Δ/ 
νσης Γ1 - Γ2 του Τπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

3. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους 
ανατέθηκε η σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοι¬ 
κτών πόλεων, που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπ’ όψη οι¬ 
κισμών. 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συ¬ 
μπληρώθηκαν από τους προαναφερομένους μελετητές κατά τις υποδεί¬ 
ξεις των σχετικών προδιαγραφών, του Τπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών του 
κράτους από την Ε.Σ.ΐ.Ε. 

6. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/68 «περί παροχής εις τον Υπουργό Β. 
Ελλάδος και τους Νομάρχας, αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως η 
τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών», όπως αυτός τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους Α.Ν. 395/68, Ν.Δ. 1018/71 
(Άρθρο 2), Ν. 1337/83 (Άρθρο 33), Ν.1512/85 (Άρθρο 8 παραγ. 
15) · 

7. Την υπ’ αριθμόν 1/1986 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου 
της Κοινότητας Βαλτερού. 

8. Την από 13.8.1987 εισήγηση του Τ.Π. & Π.Ε./Ν. Σερρών προς 
το Συμβούλιο Χ.Ο.Π. του Νομού στην οποία αναλυτικά καθορίζονται, 
τα συγκεκριμένα στοιχεία που λήφθηκαν υπ’ όψη από την υπηρεσία: 

ί. Για την ένταξη του οικισμού στην ανάλογη κατηγορία, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ’/3.5.1985). 

ίϊ. Για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των άρθρων 3 και 4 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ'/ 

3.5.1985) . 

ΐίϊ. Για τον καθορισμό της αρτιότητας στον παραπάνω οικισμό σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 5 παρ. Ι.α. του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ'/ 

3.5.1985) και ειδικότερα, την ανάγκη αποφυγής κατάτμησης των οι¬ 
κοπέδων πέρα από την οριζόμενη αρτιότητα πριν γίνει η πολεοδομική 
μελέτη του οικισμού σύμφωνα με το από 20.8.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 
414Δ-/30.8.1985). 

ΐν. Για την επιβολή των ειδικών όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 
8 παρ. 3,2 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ73.5.1985) που 
έγινε έπειτα από εξέταση των στοιχείων των μελετών. 

9. Την από 11.11.1987 εισήγηση του Τ.Π. & Π.Ε. Ν. Σερρών προς 
το Συμβούλιο Χ.Ο.Π. του Νομού στην οποία αναλυτικά εισηγείται την 
τροποποίηση των προηγούμενων γνωμοδοτήσεων και εναρμόνισή τους 

με το από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 133Δ723.3.1987). 

10. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. του Νομού που λή- 
φθηκε κατά την 21η συνεδρία την 12.11.87 με αριθμό πράξης 111, 
αποφασίζουμε: 

Για τον οικισμό Βαλτερού της Κοινότητας Βαλτερού. 

I. Την ένταξη του οικισμού στην κατηγορία: 
α) Ως προς την θέση στον χώρο: Α3 ούτε περιαστικός, παραλιακός 
ούτε τουριστικός. 

β) Ως προς τον βαθμό προστασίας: Β3 Αδιάφορος, 
γ) Ως προς την δυναμικότητα: Γ1 Δυναμικός, 
δ) Ως προς τον βαθμό διασποράς: Δ1 Συνεκτικός, 
ε) Ως προς το μέγεθος: Ε3 Μεγάλος. 

11. Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Βαλτερού της κοινότητοις 
Βαλτερού του Νομού Σερρών με στοιχεία από 1 έως 13 όπως αυτά φαί¬ 
νονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα Π. 1-1 σε κλίμακα 
1:5.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συ¬ 
ντάχθηκε βάσει στοιχείων του χάρτη και επί τόπου ελέγχου. 

III. Την επιβολή των ακολούθων γενικών και ειδικών όρων και πε¬ 
ριορισμών δόμησης. 


Α. Γενικοί όροι δόμησης. 

1. Αρτιότητα οικοπέδων: 

ί. Για οικόπεδα που εμπίπτουν εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του οι¬ 
κισμού, ορίζεται εμβαδόν 300 τ.μ. με αρτιότητα προσώπου 14 μ. 

ϋ. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή μεταξύ του ρυμοτομι¬ 
κού σχεδίου και του προτεινόμενου νέου ορίου του οικισμού, ορίζεται εμ¬ 
βαδόν 500 τ.μ. 

Κατά παρέκκλιση άρτια θεωρούνται τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν 
είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.1985 (ΦΕΚ 181Δ'/ 

3.5.1985). 

2. Συντελεστής δόμησης: 

ί. Για οικόπεδα που εμπίπτουν εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων κλιμακώνεται προοδευ¬ 
τικά και ανάλογα με την επιφάνεια του οικοπέδου ως εξής: 

α. Για τα πρώτα 100 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου, ο συντελεστής 
δόμησης ορίζεται σε 1.60. 

β. Για τα επόμενα 100 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου, ο συντελεστής 
δόμησης ορίζεται σε 0,80. 

γ. Για το πέρα των 200 τ.μ. τμήμα επιφάνειας του οικοπέδου, ο συ¬ 
ντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,60. 

δ. Για την περιοχή εντός του εγκεκριμένου σχεδίου, δεν υπάρχει ανώ¬ 
τατο όριο συνολικής επιφάνειας ορόφων στο οικόπεδο. 

ίί. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή μεταξύ του ρυμοτομι¬ 
κού σχεδίου και του ορίου του οικισμού, ο συντελεστής δόμησης των οι¬ 
κοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2, του από 14.2.1987 
Π.Δ. (ΦΕΚ 133Δ’/23.3.1987). 

3. Κάλυψη οικοπέδου: 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται 
σύμφωνα, με το άρθρο 1 παρ. 2β, του από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 
133Δ-/23.3.1987). 

Η προσαύξηση 10% του άρθρου 14 του Ν. 1577/85 δεν ισχύει εντός 
του ρυμοτ. σχεδίου. 

4. Ύψος κτιρίων: 

α) Για τα οικόπεδα που εμπίπτουν εντός του ρυμοτομικού σχεδίου το 
μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 8.00μ. 

Σε περίπτωση που το οικόπεδο έχει κλίση μεγαλύτερη του 25%, το 
μέγιστο ύψος είναι δυνατόν να φθάσει τα ΙΟ.ΟΟμ. μη συμπεριλαμβανο- 
μένης της στέγης και έπειτα από προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής 
Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.). 

β) Για τα οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή μεταξύ του ρυμοτ. 
σχεδίου και του προτεινόμενου νέου ορίου του οικισμού το μέγιστο ύψος 
των κτιρίων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2δ, του από 
14.2.1987 Π. Δ/τος. 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης. 

1. Τρόπος κάλυψης στέγης, κεραμίδι κόκκινου χρώματος, με κλίση 
περίπου 1:3. Στις περιπτώσεις που τοποθετείται ηλιακός θερμοσίφωνας 
(ή συλλέκτης γενικώς) να επιδιώκεται η ενσωμάτωσή του στην στέγη. 

2. Ποικίλοι χρωματισμοί στις όψεις σε αρμονία χρωμάτων. 

3. Διασπασμένοι εξώστες με ξύλινο ή μεταλλικό κάγκελο. 

4. Οι περιφράξεις να είναι χαμηλοί μαντρότοιχοι από εμφανή πέτρα ή 
επιχρισμένοι με άσπρο η γκρι χρώμα (κατά ΓΟΚ/85). 

IV. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων 
του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διά¬ 
γραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία 
νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.1985 Π.Δ/τος. 

V. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή 
εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. 

VI. Κατά τα λοιπά ισχύει το από 24.4.1985 Π.Δ. όπως τροποποιή¬ 
θηκε με το Π.Δ. της 14.2.1987. 

VII. Κάθε προγενέστερη διάταξη διαφορετική με τα παραπάνω ορι¬ 
ζόμενα καταργείται. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
έχοντας ισχύ από την δημοσίευσή της. 

Σέρρες, 30 Νοεμβρίου 1987 
Η Νομάρχης 
ΕΤΦΗ Δ. ΜΗΤΩΣΗ 13492 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


Αριθ. 11644 ΕΠΑ (5) 

Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Άνω Καμή¬ 
λας Κοινότητας Άνω Καμήλας Νομού Σερρών, καθορισμός όρων 
και περιορισμών δόμησης. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ73.5.1985) 
«ίεερί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών 
και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης». 

2. Τις διευκρινίσεις για το όριο του συνεκτικού τμήματος οικισμού 
σύμφωνα με το έγγραφο Γ.29557/2769 οικ./8 Απριλίου 1986 της Δ/ 
νσης Γ1 - Γ2 του Τπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

3. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους 
ανατέθηκε η σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοι¬ 
κτών πόλεων, που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπ’ όψη οι¬ 
κισμών. 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συ¬ 
μπληρώθηκαν από τους προαναφερομένους μελετητές κατά τις υποδεί¬ 
ξεις των σχετικών προδιαγραφών, του Τπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών του 
κράτους από την Ε.Σ.Τ.Ε. 

6. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/68 «περί παροχής εις τον Τπουργό Β. 
Ελλάδος και τους Νομάρχας, αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως η 
τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών», όπως αυτός τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους Α.Ν. 395/68, Ν.Δ. 1018/71 
(Άρθρο 2), Ν.1337/83 (Άρθρο 33), Ν.1512/85 (Άρθρο 8 παραγ. 
15). 

7. Την υπ’ αριθμόν 61/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου 
της Κοινότητας Άνω Καμήλας. 

8. Την από 25.6.1987 εισήγηση του Τ.Π. & Π.Ε./Ν. Σερρών προς 
το Συμβούλιο Χ.Ο.Π. του Νομού στην οποία αναλυτικά καθορίζονται, 
τα συγκεκριμένα στοιχεία που λήφθηκαν υπ’ όψη από την υπηρεσία: 

ί. Για την ένταξη του οικισμού στην ανάλογη κατηγορία, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ'/3.5.1985). 

ϋ. Για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των άρθρων 3 και 4 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ'/ 

3.5.1985) . 

ίίί. Για τον καθορισμό της αρτιότητας στον παραπάνω οικισμό σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 5 παρ. Ι.α. του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ’/ 

3.5.1985) και ειδικότερα, την ανάγκη αποφυγής κατάτμησης των οι¬ 
κοπέδων πέρα από την οριζόμενη αρτιότητα πριν γίνει η πολεοδομική 
μελέτη του οικισμού σύμφωνα με το από 20.8.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 
414Δ730.8.1985). 

ίν. Για την επιβολή των ειδικών όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 
8 παρ. 3.2 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ73.5.1985) που 
έγινε έπειτα από εξέταση των στοιχείων των μελετών. 

9. Την από 11.11.1987 εισήγηση του Τ.Π. & Π.Ε. Ν. Σερρών προς 
το Συμβούλιο Χ.Ο.Π. του Νομού στην οποία αναλυτικά εισηγείται την 
τροποποίηση των προηγούμενων γνωμοδοτήσεων και εναρμόνισή τους 
με το από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 133Δ723.3.1987). 

10. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. του Νομού που λή- 
φθηκε κατά την 6η συνεδρία την 30.3.87 με αριθμό πράξης 24. 

11. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. του Νομού που λή- 
φθηκε κατά την 15η συνεδρία την 1.7.87 με αριθμό πράξης 70. 

12. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. του Νομού που λή- 
φθηκε κατά την 21η συνεδρία την 12.11.87 με αριθμό πράξης 109, 
αποφασίζουμε: 

Για τον οικισμό Άνω Καμήλας της Κοινότητας Άνω Καμήλας. 

I. Την ένταξη του οικισμού στην κατηγορία: 

α) Ως προς την θέση στον χώρο: Α3 ούτε περιαστικός, παραλιακός 
ούτε τουριστικός. 

β) Ως προς τον βαθμό προστασίας: Β3 Αδιάφορος, 
γ) Ως προς την δυναμικότητα: Γ1 Δυναμικός, 
δ) Ως προς τον βαθμό διασποράς: Δ1 Συνεκτικός, 
ε) Ως προς το μέγεθος: Ε2 Μεσαίος. 

II. Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Άνω Καμήλας της κοινό¬ 
τητας Άνω Καμήλας του Νομού Σερρών με στοιχεία από 1 έως 20 
όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα 
Π.1-1 σε κλίμακα 1:5.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της από¬ 
φασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων του χάρτη και επί τόπου 
ελέγχου. 


III. Την επιβολή των ακολούθων γενικών και ειδικών όρων και πε¬ 
ριορισμών δόμησης. 

Α. Γενικοί όροι δόμησης. 

1. Αρτιότητα οικοπέδων: 

ί. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στο προτεινόμενο νέο όριο του οικι¬ 
σμού, ορίζεται εμβαδόν 500 τ.μ. με αρτιότητα προσώπου 14 μ. 

ίί. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή μεταξύ του ρυμοτομι¬ 
κού σχεδίου και του προτεινόμενου νέου ορίου του οικισμού, ορίζεται εμ¬ 
βαδόν 1000 τ.μ. 

Κατά παρέκκλιση άρτια θεωρούνται τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν 
είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.1985 (ΦΕΚ 181Δ7 

3.5.1985). 

2. Συντελεστής δόμησης: 

ί. Για οικόπεδα που εμπίπτουν εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων κλιμακώνεται προοδευ¬ 
τικά και ανάλογα με την επιφάνεια του οικοπέδου ως εξής: 

α. Για τα πρώτα 100 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου, ο συντελεστής 
δόμησης ορίζεται σε 1,60. 

β. Για τα επόμενα 100 τ.μ. επιφάνειας του οικοπέδου, ο συντελεστής 
δόμησης ορίζεται σε 0,80. 

γ. Για το πέρα των 200 τ.μ. τμήμα επιφάνειας του οικοπέδου, ο συ¬ 
ντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,60. 

δ. Για την περιοχή εντός του εγκεκριμένου σχεδίου, δεν υπάρχει ανώ¬ 
τατο όριο συνολικής επιφάνειας ορόφων στο οικόπεδο. 

ίί. Γ ια οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή μεταξύ του ρυμοτομι¬ 
κού σχεδίου και του ορίου του οικισμού, ο συντελεστής δόμησης των οι¬ 
κοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2, του από 14.2.1987 
Π.Δ. (ΦΕΚ 133Δ723.3.1987). 

3. Κάλυψη οικοπέδου: 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται 
σύμφωνα, με το άρθρο 1 παρ. 2,β του από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 
133Δ723.2.1987). 

Η προσαύξηση 10% του άρθρου 14 του Ν. 1577/85 δεν ισχύει εντός 
του ρυμοτ. σχεδίου. 

4. ’Τψος κτιρίων: 

α) Για τα οικόπεδα που εμπίπτουν εντός του ρυμοτομικού σχεδίου το 
μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 8.00μ. 

Σε περίπτωση που το οικόπεδο έχει κλίση μεγαλύτερη του 25%, το 
μέγιστο ύψος είναι δυνατόν να φθάσει τα ΙΟ.ΟΟμ. μη συμπεριλαμβανο- 
μένης της στέγης και έπειτα από προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής 
Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.). 

β) Για τα οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή μεταξύ του ρυμοτ. 
σχεδίου και του προτεινόμενου νέου ορίου του οικισμού το μέγιστο ύψος 
των κτιρίων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2δ, του από 
14.2.1987 Π. Δ/τος. · ' 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης. 

1. Τρόπος κάλυψης στέγης, κεραμίδι κόκκινου χρώματος, με κλίση 
περίπου 1:3. Στις περιπτώσεις που τοποθετείται ηλιακός θερμοσίφωνας 
(ή συλλέκτης γενικώς) να επιδιώκεται η ενσωμάτωσή του στην στέγη. 

2. Ποικίλοι χρωματισμοί στις όψεις σε αρμονία χρωμάτων. 

3. Διασπασμένοι εξώστες με ξύλινο ή μεταλλικό κάγ,.ελο. 

4. Οι περιφράξεις να είναι χαμηλοί μαντρότοιχοι επιχρισμένοι με 
άσπρο ή γκρι χρώμα (κατά ΓΟΚ/85). 

IV. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων 
του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διά¬ 
γραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία 
νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.1985 Π.Δ/τος. 

V. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή 
εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. 

VI. Κατά τα λοιπά ισχύει το από 24.4.1985 Π.Δ. όπως τροποποιή¬ 
θηκε με το Π.Δ. της 14.2.1987. 

VII. Κάθε προγενέστερη διάταξη διαφορετική με τα παραπάνω ορι¬ 
ζόμενα καταργείται. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
έχοντας ισχύ από την δημοσίευσή της. 

Σέρρες, 24 Νοεμβρίου 1987 
Η Νομάρχης 
ΕΤΦΗ Δ. ΜΗΤΩΣΗ Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος