Skip to main content

Full text of "Le Manitoba"

See other formats
IL SORS S’AOVST 


Ba Ank mL mmi, il mk 
piMbMqMiMUM. PlqMMi- 
i T ia n iTairfwéapi^wa 
§k Mtuic«i 

b 4«to 4» catto petite tête.* 


XDWASS L DUWBT |r£». 


IcDORUD A GIE 


Takt é CütR-TtiU 


W. J. IlOYI». 

aiiiPrtHiik • • BkcUitfK 

êtl» RÜK PBINCIPALB 

Coin dk l'at. oo VAOiriQOB 


GUtaiT. 


J68 ootmr t itLS, 

RiTTBBPuinnriÉ Di PoMrn 

PDWfc WLl i 

Btoo oo ifiimmiA.” mis do 
DONT DS SDDomSieB. 

amiS sono M« 1 muihÉiw » 


EM»NT Asn^ Ifdtls. VA* lUrdi, Paml Im oratenrs Ifsivrosl lee 
lff« BmkMt, Mde Barej. d« HoaeraWa B. P. BÔblis et Be- 

, Wtt'BpsIbe*. bert B<hiiw». A toatet om ba¬ 
tte nova pria NosftlMtelMMite bmtoaar atnbléaa, H. J. Prtfoalaine at 

” ** * *• ate aaia aost iaTitêa 

tâftifMv tovT - ^ , _ „ , 

MémU mjirÉ ■ 0» mim Mil o^OnUno, m ^ 

” LÜTmSLSBOUNDlTIOilBDB orit qa'aa‘'bil',” poar prooarrr 

aiMoaMal, SÜOC» “î** V*®J*Jf* 

npriSMrpar- „ ladite,-J «ttea,-a ét* d» 

ooadoMa^ U* * b t>Ia ^[rêAla « (àitekra. 

petite eew- tfl aaa a poar lagoériioa t krm mm aaaiaaaaoc. 

Brlaatlte eBt ‘^*MMad«a*gtiaMdalA /. T. B. jAOonu.. 

tea plw ■f.rpoHriaa.e’aat te eétêbM - ^r-r — 

"fl llJ 


teHMMal 4* a-aria Ma raMMaMM. 

oovBsr «wa bt miht 

TB1« teOte«. 

Nouvelle Boutique 

1>B PUINTRB 

BUS Lày&RANDBTS 

IL N.Dl P iwaw atetii tMiaair wt 


♦1.00. 

2S Iba de taora granolê poar 


♦l.OO. 

Fleur StToof Baker, O’Oilrte, 


Ab conpteat et pool bb bmAk 


«■•rahÉ.«M*M «nMi e<H IW vaMn 
Un tul naU r . Oa*ra««i |«nnU>, Uta 
ew WMehl^tffH, tapt—flwj*|afH* A» 
seeUn a 

4- IteaNa» râiMrM k pablM 4^ raa> 
■ Wijiant pw la paiU U 

eaoiata Aa aaanw aar aaa fatraaaaa. 
K'«#nM k m Bakaa prlUa Saa la 
Vwaa*y* Balai BaaWaaa. 

jp. o. f>»i»bran. 

VOYAOM DANS L’BST - 

s-rrrzr: a lemay 


Ou Steamers 


aealeouBt. 

A Teadia «a aagBikqBa »OQ 
UB A oe«4r« è awitié prix. 


Ohruoiqiw de b ProTisoe 


Ub de mot plaa raMMotabtae « 
eatÎMêa oiloTaM, M. Norkart 
NoHB.céMnitaMdi m»V8ais 
aaaieiiaaiia. A eatte aaeaiéB^te 
teaiilta al ma aaite Isi ont ieêiS 
de rirai MaeqtMa d’ateUIA Û. 
Nelia ael aMore m iMtli dlM 
Ba ealaat dB paya dctel tei alite 


BT-BONIFACB, MAN 


M HSNII l’iaieilia ayaot prii 
■a UwArB 4aM eai MWtaawaat. f» 
irMa la «tlaaUM ~ini •^ in aiaaaiii 
Aa*ailrflaaivi aalH iaa>wa—aatiraia 
MMancul oaiMMia* la « 

Aaaa la iToviaaa. ()«iv«n la laar a«li 
aa a Bwikw praaija •( uiaallf. 

186 RUE JAMES E, Tü 

WINNIPKC 


Ua MMM B M tefaen 4a C M. B. 

a éa (i F. t. taaaaAaaîPart Aitear. 

VOTAOBS DANS L'OUIÏST 

Ulaaaai lanta 11 a. a^ laaa kadlt Taata SmIm Ba^aMaa fhnt ; CIU 
y nadk a menéti I rawk* en WaM éa k ParM 4* Twiaa aarm; BaB da Caf¬ 
te Oraari D aaa «aaaal te rSB. ra«n> te m iMiMa Oar ai Baa 
ftn H h»atam y aaraal tennaalaamiar Sutekanl llvaina4te Béa Caaa- 
1 bar4 tea aarw*.!. Paar piaa aai|ila( la- <Maa PraalfM te Wiaalp^ « teila>ai.Ba. 

- ---- éBea.iawIHéteiapatrMteaterMIiaé 

paéiMliiMMM ealal teaat riBpilrli 


D.D4t.-DKNTISTB, 

«b. 680ÿ. Sm ATetb IFm^. 

BUm CBBISTIB. 


PlOBOf.||ASB 


BOIS 1 


Steréa. soi 


U popakUaa ftâagaiaa nra «aa|tan 


aartala* 4'avair MtiaBélM aa aMuH «Jmi 

S. la » RaHcl. Oawaia «naail 

N'oabüni paa la |teaai~ 

&86è. Bm Mate, irteiab«f. 


riw de faias «Bt nitekBiBUi I MW " » <«««» 4ê pl4i MC 

Il prite depBM de tenta-* «aaéee mIa c aU de boa aBfira. 

MB eide «BX ■iiUriyiiiwe da MmAbbm TUbUl iil Bomb 

luîîi’*^? *if *** *u \f^***Mr* ** bit boB de 

i“« üïï*i llÜÏS*'" 

JVmbiBa et ■acrMairea-Bl, t te 

bêaerre 8t Peter et ê te Rirlêra Bn aete aSebli en ptanteBri 
aux BoMaai. QaitorB* eBfiiDla eBditete, poar laaoBoer dea «• 
MqaùiMit de aoB Biaiiafé. Voiçi aBmbUiB ^iiiqi 
tea BOBW daa larrirBata: par IC 0- O. Oaras ctuididBi'oaa- 

M. Norbert Nolia de Saiat- Mrratettr. at qal MroBt^taaaea ê. 
Norbert ; Mde U. Bértealt, M. difléraalaa piaeai, mt aorttea 

.1 X. a - 


FRED. P. BELCHER 

Afaal eaar IDaiat 
t» Bat MsépaK WéalM. 


EPICRRIB8 


COIN DBS BUBS TACHÉ 

BTPEOVKNCHBB 

Xélépliaa* ItteM 


CHAUB6UBB8 


MALADIB DBS PBMMBS 

TbBtea BuladW-partiaBliè 
aux teteBMa at aai teMMa SU 


AVIS 


_ __ lé l■ItatibB■ i^adeat. bau 

iafainihlanaat SB^Âm par tea Inateèea pour arair te rteitabte 
Pilaké da LDOfa» Ti# ^ Cbi *' 'Tba D. db L.” M^bel lîiatar. 
aiiate Boaard. Bêasiinna aa- lé ** D. M L." t riaiaté ê l’êproB- 
.TOfê aar rêocptiMi d* Se. A- ^ drpoia daa awBtea. lirait 
*’'**T^*ba |dre«M La Cib MOteaurPsAN- ^ iteilatioBa auat babb raUor. 

00 OouNflALS, Maaliêal La ** D. M L." aat bit bit par te 

- -L-u- i» — - —Davb de léteiaBM Ooi, Ud.. 

mmr'^ wmlÆ^^h bua «aBw. s 


AM « 4«a* «'«ahaufea 

w BadéMH te Uuéte fmi 
Ma «éatli* fnr m a<iu beai 
lu-^na tené ain «MM* MO 
Bafkaruntee” m 
•teirr« weinlM 4 '«m Biaa» 

A. «.ND! 


éffall 
V« ANNIVKBSAIU 


C nonlMiMbnnpvtlwaam 
aaint Mnéu tenlM fMw. 

farine. Boa, Ont et tastea lortaa 

de fîraiea loBlaan ea raata. 


ATBZ CONFIAHC» 

CsBlaaea! Lw pattriasi 


leartiaifnic 

anaanlM Mtwter, 

é 1 wamuli Ma 

«*nMW N*aé. «ot4 

P rantu OÉtitpàr 

■•i «ar Um te «IfBé. 

MiWMitelUtaé 

Maiv « annlAn m 


i. nuxtm, ^ 


Par voie ferree 


I y 

|Poiir toufi !«* 
PoliiiJB Plus 

JBa* Prix. 

Pour plaii amplaa détsiU i^s- 
dranar bmx afantidu OuBadiiui 
Northern By., oa à 

OBO. U. SHAW, 

Oêraat du tiaSc. 


wf. 


&