Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


Dinsdag 21 januari 1992 

Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. B(l)eek 


74e jaargang nr. 17; 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 Moeilijke tijden 
voor Zjelev 

PAGINA 4 

Prijzen huizen 
stijgen sterk 

PAGINA 9 


Lompe in de 
uitverkoop 

PAGINA 12 Krajicek bij laatste acht 

MELBOURNE - Nooit heeft Richard Krajicek een hele wedstrijd 
beter gespeeld dan gisteren in de Australian Open in Melbour- 
ne. Door zijn overwinning met 7-5 7-6 (8-6) en 6-3 op Christian 
Bergström speelt de Nederlandse tennisbelofte morgen in de 
kwartfinales tegen Wimbledon-winnaar Michael Stich. 

Krajicek, nooit eerder bij de laatste acht van een Grand-Slam- 
toernooi, heeft in 1991 drie keer tegen Stich gespeeld. Hij ver¬ 
loor telkens, maar de Krajicek van 1992 is een stuk gegroeid. 


Richard Krajicek 


Zie verder pagina 15 

• Krajicek relativeert 


Meer dan honderd arbeidsplaatsen verloren 

Ontslagen op ’Beek’ 
door vertrek Emery 


Van onze redactie economie 

MAASTRICHT - Door het vertrek van luchtvrachtver- 
yoerder Emery gaan op het vliegveld in totaal meer dan 
*00 arbeidsplaatsen verloren. Bij de NV Luchthaven 
Maastricht zullen 35 arbeidsplaatsen verdwijnen, waar¬ 
schijnlijk vooral door gedwongen ontslagen. Dat maakte 
e en woordvoerder van de Luchthaven Maastricht giste- 
r ^n meteen bekend nadat Emery definitief besloot het 
overslagcentrum reeds per 1 maart naar Brussel te ver¬ 
guizen. 


ft*’ 

Emery zelf, dat in Beek voorlo- 
P l £ alleen een kantoortje open- 
^°Udt voor luchtvrachtexpeditie, 
«^llen zo’n 25 banen verdwijnen, 
daarnaast zal ook bij de douane en 
? e Rijksluchtvaartdienst werk ver- 
0r en gaan, omdat Emery vaak het 
^hige bedrijf was waarvoor de amb- 
^haren ’s nachts in touw moesten 
**jn. 


I 


v: 

^OUD 

**°ndom een krachtig hoge- 
Uikgebied boven Polen 
met een oostelijke stro- 
^ng koude en droge lucht 
ingevoerd. Naast enkele 
^olkenvelden komen van- 
^ag af en toe flinke zonnige 
J^rioden voor, maar met een 
jlatige wind, windkracht 4, 
JJU oostelijke richtingen. Met 
middagtemperatuur van 
2 graden zal het buiten 
?*et echt aangenaam zijn. 
’anavond neemt de wind iets 
e n vannacht daalt het kwik 
^ a ar min 8 graden en dat is 
*hatige vorst. 

Voor verdere informatie be¬ 
seffende het weer in Limburg 
Jhnt u bellen 06-91122346. 
jANDAAG: 

op: 08.36 

**1aanop: 19.49 
JEROEN: 

op: 08.35 

^aanop: 21.16 


onder: 

onder: 


17.06 

09.06 


onder: 

onder: 


17.07 

09.26 


Menselijke urine als 
Wapen tegen jagers Volgens de luchthavenwoordvoer¬ 
der leert een ruwe schatting dat - 
met de indirecte effecten erbij - de 
werkgelegenheid in Limburg zon¬ 
der Emery met 200 afneemt. 

DHL 

Emery Worldwide gaat zijn Europe¬ 
se ’hub’ (op- en overslagactiviteiten) 
in maart onderb'-engen bij collega- 
vervoerder DHL m Brussel. Emery 
doet vooral in zware vracht, DHL in 
pakjes en brieven. De samenwer¬ 
king betekent niet dat DHL alle 
Europese vervoers-activiteiten van 
Emery overneemt, stellen de bedrij¬ 
ven in een persbericht. „Op het ge¬ 
zamenlijk gebruik van vliegtuigen 
na,'zullen we apart blijven functio¬ 
neren.” 

De overzeese vracht van DHL en 
Emery wordt gebundeld in een 
DC-8-toestel dat op werkdagen van 
New York naar Brussel vliegt. Eme¬ 
ry Worldwide Airlines, eigenaar van 
ide DC-8, heeft het toestel sinds no¬ 
vember vorig jaar aan DHL ver¬ 
huurd. Daarnaast maken Emery en 
DHL in de weekends gebruik van 
een tweede toestel. Om goederen 
vanaf Brussel verder Europa in te 
vervoeren, zal Emery ook gebruik 
gaan maken van de kleine trans- 
portvliegtuigjes van DHL. 

Overcapaciteit 

Volgens directieleden van DHL en 
Emery is tot de samenwerking be¬ 
sloten in verband met een overcapa¬ 
citeit aan vliegtuigen en de slechte 
financiële situatie van de vervoer¬ 
ders. Emery is verliesgevend en al 
een tijdje aan het reorganiseren. 
„We willen efficiënter werken door 
onze vrachten te bundelen in één 
toestel,” aldus DHL-directeur Ste- 
phen Waller. 


Zie verder pagina 9 

• Emery vlucht voor 
vele beperkingen LD infographic; Bron: anp Een archieffoto van de Airbus A-320 zoals die wordt gebruikt door de binnenlandse luchtvaartmaatschappij Air Inter. 

_ Foto: EPA. 


WINTERBESTANTEN 

Vz PRIJS 

(uitgezonderd jeans en eigen merk) 

Er is al een gedeelte 
vooijaarscollectie binnen. 

Communiekleding 

jurkjes naar eigen ontwerp. 
1 maal per parochie. 

* binnenkort ook in Valkenburg * Baby- en Kindermode 
tot maat 176 


Winkelcentrum Waubach 
Kerkstraat 6, Landgraaf 
Tel. 045-326219 


Hoofdstraat 23 
Hoensbroek 
Tel. 045-232057 


Voor Wie Zh Eerste 
Bril Altijd Kwijt k (De Tweede Bril Gratis.) 


Wie nu 'n bril bij Pearle 
koopt, krijgt er een 
complete bril gratis bij. 
Maar wel graag even 
deze adverten¬ 
tie meenemen. 


Pearle 

OPTICIENS 

PearleExpress 


Pearlels Kijkplezier. 


Deze aanbieding is geldig 
bij alle Pearle- en 
Pearle Express-winkels in 
Nederland. Daar vindt u 
ook de exacte 
voorwaarden. 


Beek, In de Makado (ingang Oost) 

Pearle Express: Heerlen, Promenade 129 - Maastricht, Vrijthof 16a - 
Sittard, Tempelplein 7b (naast EDAH) 


Onderhandel ingen over cao vastgelopen 

Bonden overwegen 
stakingen in bouw 


DEN HAAG - Werkgevers en bon¬ 
den in de bouw stevenen af op een 
confrontatie. Komende vrijdag be¬ 
spreken de besturen van de ver¬ 
schillende bouwbonden hun verde¬ 
re strategie. Die zal regelrecht in 
stakingen uitmonden tenzij de 
werkgevers aan de eisen van de 
vakbeweging tegemoet komen. Het 
conflict spitst zich toe op de Ziekte¬ 
wet. 

In het gisteren vastgelopen overleg 
over een nieuwe cao voor de bouw 
zijn de werkgevers gisteren een 


stuk in de richting van de werkne¬ 
mersorganisaties opgeschoven. Ze 
blijven echter vasthouden aan hun 
uitgangspunt dat bij ziekte niet het 
hele loon wordt doorbetaald en dat 
de werknemers vrije dagen moeten 
inleveren. De vakbonden wijzen dat 
in alle toonaarden af. 

In hun oorspronkelijke plannen 
wilden de werkgevers gedurende 
de maximale termijn van de Ziekte¬ 
wet (één jaar - daarna vervalt een 
werknemer in de wao) niet meer be¬ 
talen dan 70 procent van het laatste 


loon. Vanaf de derde ziektedag (de 
eerste twee zijn wachtdagen) zou¬ 
den de bouwondernemers daarmee 
precies uitbetalen wat zij ingevolge 
de thans geldende Ziektewet uit de 
sociale fondsen terug ontvangen. 

De eerste twee dagen zouden de 
werkgevers 70 procent moeten be¬ 
talen. Een bouwvakker moet elke 
keer als hij ziek thuisblijft twee 
vrije dagen inleyeren, met een 
maximum van acht dagen. 

De bouwondernemers probeerden 
de vakbonden gisteren te paaien 
door hun oorspronkelijke plan aan 
te passen. Ze toonden zich bereid 
om gedurende de eerste zes ziekte- 
weken 80 procent door te betalen en 
daarna het volle loon. Bovendien 
zou het aantal in te leveren dagen 
niet maximaal acht maar ten hoog¬ 
ste vier bedragen. 

De vakbonden wijzen elk voorstel 
waarin bij ziekte niet het gewone 
loon wordt doorbetaald, van de 
hand. 


Vliegramp 
in Vogezen: 
meer dan 
80 doden 

Van onze redactie buitenland 


PARIJS — Een vliegramp 
met een toestel van de Fran¬ 
se binnenlandse maatschap¬ 
pij Air Inter heeft gister¬ 
avond minstens tachtig 
levens geëist. Volgens nog 
onbevestigde berichten zou 
een tiental van de 96 inzitten¬ 
den de ramp in de Vogezen 
hebben overleefd. 

Het toestel, een Airbus A-320, 
was met negentig passagiers en 
zes bemanningsleden aan boord 
op weg van Lyon naar Straats¬ 
burg. Om 19.20 uur, vijf minuten 
vóór het vliegtuig zou landen na 
een vlucht van 55 minuten, ver¬ 
loor de verkeerstoren van het 
Straatsburgse vliegveld Entz- 
heim plotseling het radiocontact 
met het toestel. 

Tegelijkertijd verdween vlucht 
IT 5148 van de radarschermen. 
Inwoners van enkele dorpen zei¬ 
den een zware explosie te heb¬ 
ben gehoord. 

Pas na ruim vier uur zoeken 
vonden reddingsploegen de res¬ 
ten van het toestel, enkele hon¬ 
derden meters ten zuiden van de 
761 meter hoge berg Mont St. 
Odile, vlakbij het dorpje La 
Blosse. 

Ontoegankelijk 

De onmiddellijk na het verdwij¬ 
nen van het toestel gestarte mas¬ 
sale zoekactie werd ernstig ge¬ 
hinderd door zeer dichte mist en 
sneeuw. Door de dichte pijnbos- 
sen is het terrein zeer ontoegan¬ 
kelijk. Het inzetten van helikop¬ 
ters was daardoor onmogelijk. 
Bovendien werkte het noodsig¬ 
naal van de Airbus niet. 

Een televisieploeg sprak met 
een overlevende die zei dat ten 
minste tien mensen, al dan niet 
ernstig gewond, de Airbus heb¬ 
ben weten te verlaten. 

Over de oorzaak van het neer¬ 
storten van de Airbus was van¬ 
ochtend vroeg nog niets bekend. 
Op het vliegveld Satolas bij 
Lyon is een informatiecentrum 
ingericht. 

(ADVERTENTIE) 


• • • • 


BBB'92 

Internationale 
vakbeurs voor 

38e editie horeca, 

grootverbruik 
en de 

voedingssector. 
Van 20 t/m 23 
januari 1992. 
Dagelijks geopend 
van 10.00 -18.00 uur. 
Met meer dan 350 
Internationale 
deelnemers. 


Zakelijke informatie in een 
sfeervolle ambiance. 


?m€CC Maastricht 


(ADVERTENTIE) 


slechts 3 dagen geldig 


Beha van Warner 

Diverse modellen met en zonder beugel. 

In wit en zwart. Maten A, B, C en D. 
Normaal Voordeelprijs 


ƒ 59,90 1 


promenade heerlen 


daar winkel je 


voor 


) e 


e z i e r 


Gebruik de Schjnck klantenkaart- de kaart met de vele voordelen 


imburgs agblad 

de duidelijke krant 

Nü twee weken gratis 


Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 
Noteer mij als abonnee. 


Naam:. 

Adres:. 

Postcode/woonplaats: Telefoon:.(voor controle bezorging) 

giro/banknummer:. 

De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. 

Daarna betaal ik O per kwartaal * O per maand 

Stuur mij O de machtiging voor automatisch betalen, 

Ik ontvang dan de handige, fraaie memo-kubus. 

O een acceptgirokaart 

De afgelopen drie maanden heb ik geen LD. (proef-labonnemenl gehad 

Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar 
Limburgs Dagblad, 

Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen 


VEX 


En... 
elke dag 
voor 7 uur 
in de bus 8 7104 


4000 


17 
.'1. 

limburgs dagblad Dinsdag 21 januari 1992 • Pagina 2 

Franse zanger zingt hoofdrol in La Traviata 

Tenor Christian Papis 
breekt door in Nederland 


DOQRJQS FRUSCH 

HËERLEN - Drieëntwintig 
was hij toen de directeur van 
het conservatorium van Metz 
hem hoorde zingen in een jazz¬ 
band. Een week later studeer¬ 
de hij solozang. Nog geen jaar 
later kreeg hij zijn eerste enga¬ 
gement bij de Opera van Nan- 
cy. De Nederlandse Opera en 
de Scala in Milaan staan nu - 
tien jaar later - te wachten. 
Tenor Christian Papis (36), so¬ 
list in La Traviata van Verdi, 
dé nieuwste produktie van 
Opera Zuid, heeft een grillige 
loopbaan achter de rug. 

Als jongetje speelde hij in de har¬ 
monie uit zijn geboorteplaats, later 
volgden de conservatoria van Metz 
en Parijs. Saxofoon was zijn lieve- 
lingsinstrument. lichte muziek had 
zijn voorkeur. „Na verloop van tijd 
begon ik toch iets te missen, ik 
zocht verdieping," aldus de zanger 
die vorig jaar - ook bij Opera Zuid 
- zijn succesvol Nederlands debuut 
maakte met de titelrol in Werther 
van Massenet. Die verdieping vond 
hij uiteindelijk in de zang, waarmee 
hij in zijn jeugd vertrouwd was ge¬ 
raakt. Zijn vader, een mijnwerker, 
zong in een koor en zijn moeder had 
een prachtige stem. De opera-uit- 
zendingen op de radio misten ze 
nooit. 

Zijn ontwikkeling als zanger verliep 
vlekkeloos, de intendanten stonden 
al snel te dringen voor zijn deur. „Ik 
ben meteen les gaan nemen bij 
mensen die mij iets konden leren,” 
probeert Papis het stormachtig ver¬ 
loop van zijn carrière te verklaren. 
„Eerst op de Ecole de Chant van het 
Pafijse conservatorium, daarna bij 
privéleraren die mijn repertoire zin¬ 
gen: Alfredo Kraus, Del Monaco, Di 
Stefano. Bij hen heb ik het vak pas 
echt geleerd.” 

Christian Papis is een echte 'jeune 
prémier’, die lichtheid en souplesse 
weet te koppelen aan hartstocht en 
expressiviteit. Een ideale Werther, 
zo .bleek, maar ook een ideale Alfre¬ 
do? Zijn optredens in voornamelijk 
Franse operahuizen - „Er zijn wei¬ 
nig goede tenors maar veel theaters 
in-Frankrijk" - zetten hem bijna 
uitsluitend op het spoor van het 
Frans repertoire. „Of ik een ideale 
Alfredo ben, zal het publiek moeten 
bepalen. Maar ik heb er zelf wel ver¬ 
trouwen in. Het Italiaans is veel 
milder moeilijk te zingen dan het 
Frans. Die taal ligt nu eenmaal lek¬ 
ke)- in de mond. En bovendien is de 
rol zelf een stuk gemakkelijker dan 
Werther. Alleen heb je geen tijd om 
warm te draaien. Je moet er meteen 
zijn, dat is gevaarlijk.” 

Zijn succesvolle optredens in Ne¬ 
derland, vorig jaar, bleven niet on¬ 
opgemerkt. De Nederlandse Opera 
bleek in hem geïnteresseerd voor 
‘I; •x' (■Sfe 
Repetitiefoto van La Traviata, die zaterdag in Sittard in première gaat. Christian Papis (inzet) zingt 


een van de hoofdrollen. 

rollen in La Traviata en La Bohème. 
En de Scala van Milaan kwam met 
een aanbod voor Werther. „Dat is 
geweldig, het geeft een enorme vol¬ 
doening. Niemand durft die rol te 


Foto’s: PETER ROOZEN. 


La Traviata, die komende zaterdag nieuwe solistencast is voorzien. Dé servatorium hun medewerking ver¬ 
in de Stadsschouwburg van Sittard presentatie van La Traviata kan lenen, staat onder leiding van de 
m premiere gaat, wordt gebracht in tijdloos, sober en direkt worden ge- Brit Martin André. Peter Watson is 
een moderne enscenering. „Maar noemd. Dezelfde trefwoorden die reeisseur 


- f enkele jaren geleden ook Nijsten, directeur van Opera Zuid, 
met. Sommige rollen kun je nu een- zlch te melden. „We willen het pu 

, 2inge { 1 ' Maar , nu * s bliek niet oq het verkeerde been 
mijn fetisj-rol geworden. Ik zetten ” Niisten weet waarover hii 


een moaerne enscenering. „Maar noemd. Dezelfde trefwoorden die regisseur, 
absoluut niet agressief, haast Jan ook op Werther van toepassing wa- 
Nijsten, directeur van Opera Zuid, ren. Een handelsmerk van Opera- 


zich te melden. „We willen het pu Zuid? „We doen niet meer dan no- 

bliek ntet oj^ het verkeerde been dig is,” aldus Nijsten. „Het creëren 


I , . ~ nvn Mjjovcji wtcL waaiuvci hij 

voorzichtig geweest en rijper praat. Hij zag de enscenering reeds 
geworden. Ik heb nu geen proble- in Engeland. Het betreft namelijk 

T en .^ ieer °|y i me me t rol te een produktie van de Welsh Natio- 
ïdentificeren. „„i au, t -- -- 


zetten.” Nijsten weet waarover hij van sfeer door licht blijft daarbij be 
praat. Hij zag de enscenering reeds langrijk.” 


dig is,” aldus Nijsten. „Het creeren Na Sittard wordt La TravCNa uitge- 
van sfeer door licht blijft daarbij be- voerd in de volgende plaatsen: Ven¬ 
langrijk.” lo (28/1), Eindhoven (30/1), Kerkrade 

(1/2), Roermond (4/2), Hengelo (6/2), 
La Traviata, waaraan het LSO en- Hasselt (8/2), Heerlen (11/2), Den 


in Engeland. Het betreft namelijk (1/2), Roermond (4/2), Hengelo (( 

een produktie van de Welsh Natio- La Traviata, waaraan het LSO en- Hasselt (8/2), Heerlen (11/2), I 
nal Opera, die in Limburg van een studenten van het Maastrichts con- Bosch (13/2) en Maastricht (15/2) 


Christian Papis bevindt zich in de 
nieuwe Opera-Zuidproduktie overi¬ 
gens in goed gezelschap. Zijn direk- 
te tegenspeelster is de Nieuwzee- 
landse sopraan Nicola Ferner-Waïte 
(als Violetta), die in haar geboorte¬ 
land en Australië wordt gezien als 
de tweede Kiri te Kanawa. En de 
Britse bariton John Rawnsley (als 
Giorgio), inmiddels een graag gezie¬ 
ne gast in alle belangrijke operahui¬ 
zen ter wereld, completeert het trio 
met de belangrijkste rollen. 


Boeiend spel ’Het Vervolg’ 


DOOR MYA MAAS 


MAASTRICHT 


’A MAAé visaties, naar een kort verhaal van 

___ Marja Brouwers. Onder een uiterlij- 

ke schijn van kalmte beheersen een 
Onder het motto man en een vrouw met moeite hun 


(ADVERTENTIE) 


Klein m 
meters 

GROOT m 

SERVICE 

GROOTSTE 

collectie 

20 meter 
m de 

Emmastraat 

voorbii 

ABN-bank 


’Uit dit heel normale leven’, waarin humeur, hun gemoedstoestanden 
de man-vrouw-relatie centraal staat, cn instincten. Hun dagelijkse bezig- 
brengt toneelgroep Het Vervolg tus- heden (de vrouw schilt aardappels, 
sen januari en juni, in zijn theater kookt - man leest de krant, han- 
aan het Vrijthof, een serie van vier teert de stofzuiger) verbergen hun 
toneelstukken. Daarvan gingen er innerlijke spanningen, die bij vla- 
twee - 'Koud hier’ en ’Vrouwenton- ff en °plaaien en zich ontladen. Een 
gen’- tijdens het weekeinde in pre- Kim P el gegeven, op geraffineerde 
mière. ' wijze uitgewerkt en voelbaar ge- 


Om twee afzonderlijke podia, elk m aa kt. Er was sprake van een sub- 


Contactlens 

replacement-system 

voor 

ZORGELOOS 

^Jens-draaen ^ 


stem m 

>os y 


met een eigen decor, te creëren, is 
het theater op een vindingrijke ma¬ 
nier aangepast. De decors van Her- 
bert Janse trekken trouwens om 
meer dan deze ene reden de aan¬ 
dacht. 


tiele mter-aktie, van soepel spel, 
van schitterende mimiek. De sterk 
ste kant van actrice Mieneke Bak¬ 
ker is dan ook het kernachtig uit¬ 
beelden van een type en voor Hans 
van Leipzig gaat geen zee te hoog. 


'Koud hier’ is een verhaal zonder Bicardo Anemaet had de regie. On 
woorden, het vraagt van de acteurs ë ir *eel, beweeglijk, boeiend en amu- 


een groot uitdrukkingstalent. De sant theaterspel, 
voorstelling is gebaseerd op impro- 'Vrouwentongen’ 


oorspronkelijk 


getiteld ’Wer durchs Laub geht’, is 
begin jaren zeventig in Beiers dia- 
lekt geschreven door Franz Xaver 
Kroetz. Het dialect maakt wezenlijk 
deel uit van de volksstukken van de 
auteur, met hun grof en rauw-realis- 
tisch taalgebruik. Regisseur Léon 
van der Sanden maakte er een eigen 
’nep-dialekt’ van, dat heel accepta¬ 
bel was. 

Vrouwentongen’ behelst de liefdes¬ 
perikelen van een slagersvrouw. Ze 
houdt een dagboek bij waaruit haar 
wankele relatie met Otto blijkt. Een 
relatie die bij de man om sex draait, 
maar die bij de 40-jarige Martha 
meer verwachtingen wekt. Het 
stoort de man dat de vrouw 'self¬ 
supporting’ is en meer geld verdient, 
dan hijzelf. Het vrouwbeeld dat hij 
koestert is dat van een deemoedig, 
onderdanig en afhankelijk wezen. . 
Tussen die twee gaat het behoorlijk I 


UITGEVERSMAATSCHAPPIJ 

Limburgs Dagblad b v 


Directie: 

mr t F.A M. van Hellemondt 
K.J Verwer 

Heofdkantoor: 

In 4e Cramer 37 
64)1 RS Heerlen 

T4lefoon: 

Abonnementen 045-739881 

Ai&erlenties 045-739886 

Algemeen 045-739911 d/c fldfhezen uordrn steeds dries¬ 
ter, het is ongehoord Ie ontroeren 
refelmatif jutootjes fhemoné 
u/eet waar zij ze neen brengen, 
maar we zien ze zelden of 
nood teru<f / 


Pitcolo-advertenties 045-719966 

Fax: 

Advertenties 045-739204 

Algemeen 045-739364 

Radactie 045-739264 

Banken: 

A0N Bank Heerlen 57 75 35 935 

Ptttbank 10 35 100 

Rayonkantoren: 

Briinssum 045-256363 

Galeen 046-746868 

Haerlen-Centrum 045-717719 

Kartrade 045-452932/455506 
Maastricht 043-254477 

Roermond 04750-18484 

Sihard 046-515577 

Valkenburg 04406-15045 

Abonnementsprijzen: 

Bij vooruitbetaling te voldoen 
bil automatische betaling: 
por maand ƒ 27,45 

pgr kwartaal ƒ 82,35 

Per acceptgiro: 

pdr maand ƒ 28,45 

pér kwartaal ƒ 83,35 

losse nummers ƒ 1,60 

. Btr. 30 Bloemkool met 
gepaneerde saucijsjes 


DOOR HUUB MEIJER 


Bloemkool is de meest gegeten 
groente in Nederland. De klas¬ 
sieker onder de bloemkoolge- 
rechten is bloemkool met sau¬ 
cijsjes. 

Benodigdheden voor 4 perso¬ 
nen: 1 grote bloemkool, 2 ge¬ 
kookte eieren, 25 gram boter, 1 
eetlepel fijngehakte peterselie, 
bloem, 1 ei, paneermeel. 

Maak de bloemkool schoon, ver¬ 
deel groente in roosjes en kook 
bloemkool beetgaar. Pel hardge¬ 
kookte eieren en hak ze klein. 
Kook de saucijsjes een minuut 
of tien in water, neem ze uit de 
pan. Maak worstjes los van el¬ 
kaar en laat ze even uitdampen. 
Wentel ze direct door een beetje 
bloem. Klop het teveel van de 
worstjes af. 

Klop ei los en haal saucijsjes ook 
hier door. Rol ze aansluitend 
door paneermeel. Bak worstjes 
in een koekepan rondom bruin 
en gaar. 

Giet bloemkool af. Voeg boter 
toe en schud bloemkool met bo¬ 
ter op. Bestrooi bloemkool voor 
het opdienen met de fijngehakte 
eieren en peterselie. Geef de 
worstjes bij de groente. 


|z 

IV 


Feestelijke 
Bach-eantate 
Musica Mosana 

DOOR PETER P. GRAVEN 


MAASTRICHT - Als eerste in een 
reeks van negen Bach-cantates 
weerklonk afgelopen zondagmid¬ 
dag in de St.-Matthiaskerk van 
Maastricht de cantate nr. 148 ’Brin- 
get dem Herrn Ehre seines Na¬ 
mens’. Een uitvoering, waarbij de 
feestelijke aard van het werk (’Wie 
rufen so schone das frohé Getöne’) 
muzikaal onderstreept werd door 
tenor Jan Caals, alt Marianne Vlie¬ 
gen, de Camera Musica Mosana en 


Schoonheidsprijs 
voor ’Toneelstukken’ 


een instrumentaal ensemble; het 
geheel geleid door Ludo Claesen. 
Een uitvoering tevens, die door 
haar rechttoe-rechtaankarakter de 
oude kwestie rond 'barokmuziek, 
authentiek of niet?’ naar de achter¬ 
grond verdrong, al werd het ope¬ 
ningskoop ietwat krampachtig-strak 
gezongen. 

Wel kan er een vraagteken gezet 
worden bij de keuze van de cantate. 
Het geprogrammeerde werk schreef 
de grootmeester van de barok im¬ 
mers voor de zeventiende zondag 
na Trinitatis, terwijl voor de tweede 
zondag na Driekoningen, waarop 
dit concert toch plaatsvond, drie an¬ 
dere cantates (nr. 3 'Ach Gott, wie 
manches Herzeleid’, nr. 13 ’Meine 
Seufzer’ en nr. 155 ’Mein Gott, wie 
lange’) bedoeld zijn. 

Daarnaast zou, wat de plaats van 
handeling betreft, vanwege het ada¬ 
gium ’een protestante cantate in een 
protestante kerk’, maar vooral in 
akoestisch opzicht de St.-Janskerk 
aan het Vrijthof een meer geëigende 
locatie zijn voor de cantate-reeks 
van de Camera Musica Mosana. 

De vlot gespeelde instrumentale 
Suite voor strijkers en basso conti¬ 
nuo van Henry Pureell, die aan de 
cantate nr. 148 voorafging, verwerd 
in de St. Matthiaskerk door de vele 
weerkaatsingen tot een voor het oor 
onontwarbare klankenbrij. De door 
Pierre Schrijvers en Fons van der 
Linden degelijk vertolkte Suite 
voor trompet en orgel van Handel 
had daar minder last van. Toch zou 
die in de 'droge’ St. Janskerk nog 
helderder geklonken hebben. 


DOOR MYA MAAS 

MAASTRICHT - Maastricht kan 
op een bijzonder geslaagd toneel- 
weekend terugkijken. Het Vervolg, 
’t Herstel, de Löss-theaterwerk- 
plaats brachten stukken van welis¬ 
waar verschillend karakter en kali¬ 
ber, maar ze konden allemaal in de 
rij staan voor een schoonheidsprijs. 

’De Toneelstukken’ die 'Zussen’ op¬ 
voerden, zijn échte stukken. Karin 
Verschaeren was/is als docente dra¬ 
ma aan diverse opleidingen verbon¬ 
den. Ze is coördinator/program¬ 
meur van dé Stichting Waagtheater 
Weert, Provinciaal toneeladviseur 
van het Brabants Centrum Ama¬ 
teurtoneel en als actrice werkzaam 
in vele toneelstukken, TV-series en, 
als regisseur, binnen het professio¬ 
nele circuit van theaterprodukties. 

Brigitte Joosten studeerde even¬ 
eens af aan de docentenopleiding 
Toneelschool Maastricht, is gediplo¬ 
meerd docente video-drama en psy- 
cho-drama trainer. Ze is toneeljury- 
lid voor de Limburgse Federatie 
van Amateurtoneel en het Brabant¬ 
se Centrum, speelde in toneelstuk¬ 
ken en korte films, maakte speel- 


Spaans toe. De aard van de relatie 
komt in de felle dialogen van Juul 
Vrijdag en Jur van der Lecq duide¬ 
lijk tot uitdrukking. In de brutale 
stijl en taal van het oorspronkelijke 
script balanceert de tekst, evenals 
het spel, vaak choquerend op het 
scherp van de snede. Zij het dat 
Van der Sanden het stuk naar eigen 
opvattingen be- en verwerkt heeft 
tot een soort tragi komedie. Muziek, 
van Bert Vermijs, doet de rest. 

Beide stukken tonen de onbegrens¬ 
de mogelijkheden van toneel om 
moeilijk bespreekbare zaken aan de 
orde te stellen. Ze roepen ook be¬ 
wondering op voor het inventieve 
beleid van de theatermakers. 

Deze bijzondere toneelavond is op¬ 
nieuw te beleven van woensdag 22 
tot en met zaterdag 25 januari, 
woensdag 29 tot en met vrijdag 31 
januari, zaterdag 1 februari en 
woensdag 5 tot en met zaterdag 8 
februari in dezelfde lokatie, aan¬ 
vang 20.30 uur. 


films 


documentaires. Zulk 6 \ 


’stukken’ kunnen zich niet permif 
teren anders dan professioneel voOf 
het voetlicht te komen en dat deden 
ze dan ook in een, samen met de 
Löss theaterwerkplaats bedachte, 
originele produktie. 

Het script van ’Zussen’ baseerden 
ze op een foto van de bekende foto¬ 
grafe Diane Arbus. De zussen, Mary 
en Rosa - ongetrouwd zijn ze " 
wonen al jarenlang samen. Jaarlijks 
gaan ze met z’n tweetjes op vakam 
tie en hopen dan op dat éne grote 
avontuur dat hun eentonige leven 
hartgrondig zal veranderen. Als dat 
niet gebeurt, fantaseren ze hun 
avontuur zelf. Zoals het slippertje 
van Rosa met de zigeuner RomanO, 
die haar wil meenemen naar Honga¬ 
rije. Maar wat moet er dan gebeuren 
met haar poedeltje dat in een va- 
kantiekennel is achtergebleven? 
Ach nee, alles kan toch ook maar 
beter bij het oude blijven! 

Een charmant stuk, met een beetje 
trieste tendens. Met veel gevoel ge' 
speeld en vooral belééfd. Elk ge' 
baar. elke beweging was afgewo¬ 
gen, tot in finesses geregisseerd 
door Mechtild Prins, toch fris en 
speels gebleven. 

Nina Janssen verrichtte in de vorm¬ 
geving mini-wonderen. Ze verklein¬ 
de een vakantiecamper tot. 'toneel- 
formaat’, maar zo dat deze toch ook 
als aanhangwagen achter de auto de 
uitschuifbare tent en andere attri¬ 
buten kan vervoeren. Een uitkomst 
voor ’De Toneelstukken’, die mei 
hun produktie het land in trekken 
Wij werden geroeid door dit gevoe¬ 
lige, typisch vrouwelijke stuk, puur 
van inhoud en intentie. 

Oplossing van gisteren 
KU)jS 

oPo 


T|E|LloiO| 

P rPcP 

tMtWk) 

nPaPgI 

tQeHl 


MlEjE l Lj lTqc[Ëj 

ImffuRluNp 


gËmfj 

HekH 

l Pm[e] 


puzzel van de dag 


I_1 ■ ■■■■■■ ■ ■ 
■■■■ ■ ■ ■■■■■ 


33 134 


36 I 137 


Horizontaal: 1. insectenwapen; 6. 1-jarig 
dier; 9. aan de orde zijnd; 10. Belgische 
rekenmunt; 12. eerste melk v.e. koe na het 
kalven; 14. gelijk van inhoud; 18. voeder¬ 
bak voor beesten; 20. breekbaar; 22. slaaf; 
23. gewricht; 24. aardig; 25. rustteken; 
26. insekteneter; 27. deel v.h. gebit; 29. 
Moh. opperhoofd; 30. het erkennen; 31. 
telwoord; 33. vr. titel; 36. beoordeling; 41. 
pos. elektrode; 42. insektenbeet; 43. uit¬ 
gestrekte vlakte in poolstreken; 44. vis- 
sersmandje; 45. Spaans riet. 


Verticaal: 1. rokersbenodigdheid; 2. inge- 
dikt sap; 3. weg met bomen; 4. dierenver¬ 
blijf; 5. deel v. Sumatra; 6. Duitse rivier; 
7. deel v.e. trap; 8. omwentelingslichaam; 
11. gewond; 13. verstandig; 15. vak in een 
safe; 16. verbond; 17. dier dat ver bene¬ 
den de gewone grootte blijft; 19. eenhoe¬ 
vig, groot zoogdier; 21. equator; 28. gezel¬ 
lig; 31. sprookjesdier; 32. heilige voorstel¬ 
ling; 34. politieman; 35. bep. stof; 37. een 
weinig; 38. denkwijze; 39. oudnoorse pr°' 
za; 40. zijrivier v.d. Donau. 
Dinsdag 21 januari 1992 • Pagina 3 


binnen/buitenland ’Beroep vrouw soms oorzaak 
van krijgen zwakzinnig kind’ 


NIJMEGEN - Verpleegsters hebben, net als 
caissières en kapsters, meer kans op een 
zwakzinnig kind met een IQ van minder dan 
tachtig. Datzelfde geldt voor vrouwen die in 
de tweede helft van de zwangerschap af' en 
toe drie tot vijf glazen alcohol drinken. 

Dat concludeert ir Nel Roeleveld, die volgen¬ 
de week maandag aan de Katholieke Univer- 
siteit in Nijmegen promoveert op een onder¬ 
zoek naar mentale achterstand bij kinderen, 
gerelateerd aan het beroep van de ouders. 
Roeleveld onderzocht de ouders van 340 kin¬ 


deren die licht zwakzinnig zijn zonder dat 
daarvoor een oorzaak aan te wijzen is. Het 
beroep van de vader bleek geen enkele in¬ 
vloed te hebben op de mentale achterstand, 
maar bepaalde beroepen van vrouwen ble¬ 
ken wel degelijk risico-verhogend. 

,,Het gaat om een eerste onderzoek, dat zeker 
nader uitgewerkt moet worden. Het is bij¬ 
voorbeeld nog niet duidelijk geworden waar¬ 
om met name de genoemde beroepen extra 
risico’s met zich meebrengen. Waarschijnlijk 
heeft het te maken met de combinatie van 
werken met chemische stoffen en zware me¬ 


talen in geld en veel contact met andere 
mensen die infecties kunnen verspreiden”, 
denkt de promovenda. In dat kader werd bij¬ 
voorbeeld ook een minder opvallend, maar 
wel degelijk aanwezig verhoogd risico ge¬ 
vonden voor onderwijzeressen, die de hele 
dag blootstaan aan bronnen van infecties. 

De promovenda was zelf verbaasd over de 
invloed van het af en toe drinken van wat al¬ 
cohol op de geestelijke gezondheid van het 
kind. „Het was al bekend dat zware drinks¬ 
ters een hoger risico lopen. Nu blijkt echter 
dat bijvoorbeeld in het weekend drie tot vijf 
glazen drinken in de tweede helft van de 
zwangerschap erger is dan elke dag een 
glaasje. Waarschijnlijk komt dat doordat de 
vrucht een grote stoot alcohol ineens minder 
goed kan verwerken dan steeds een klein 
beetje. Maar helemaal met drinken blijft na¬ 
tuurlijk het beste.” 


Tientallen bedrijven tekenen convenant niet liijk 

Basismetaal dringt 
vervuiling terug 


Fiscus verruimt beroepsprocedure meeverdienende echtgenoot 

Partner kan ook bezwaar 
maken bij één aanslag 


DEN HAAG - De basismetaal¬ 
industrie is alsnog bereid het conve¬ 
nant met het Rijk, dat voorziet in 
vermindering van de vervuiling 
door de bedrijven, te tekenen. De 
bedrijven - ondermeer producent 
van ijzer, staal en aluminium - heb¬ 
ben daarover gisteren met minister 
Alders (Milieubeheer) overeenstem¬ 
ming bereikt. 

Afgesproken is onder andere dat de 
overeenkomst ook zal worden gete¬ 
kend door lagere overheden zoals 
provincies en gemeenten. Minister 
Alders heeft dit gisteravond desge¬ 
vraagd meegedeeld. De lagere over¬ 
heden zijn belast met het afgeven 
van de Hinderwet-vergunningen. 

Aanvankelijk zouden de bedrijven 
het convenant vorige maand teke¬ 
nen met de ministers Alders, Maij- 
Weggen van Verkeer en Waterstaat 
en Andriessen van Economische 
Zaken. De ondertekening werd uit¬ 
gesteld, omdat de bedrijven vonden 
dat er rond de uitvoering van het 
convenant te weinig rechtszeker- 


'^ ^Van onze parlementaire redactie 

HAAG - Echtgenoten 
an wie het inkomen voor de 
, Casting wordt meegerekend 
dat van de partner, krijgen. 
, e lfstandig het recht om tegen 
e tastingaanslagen, naheffin- 
jf eri of beschikkingen in be- 
*^ e P te gaan. Staatssecretaris 
i Amelsvoort (Financiën) 
ee ft dit besloten. 

A 

jfhleiding vormde een uitspraak 
(j* de Hoge Raad uit 1989 waarin 
ongelijke behandeling van echt- 
j®hoten werd gehekeld. De Hoge 
jf a d verwees daarbij ondermeer 
f^ar het ook door ons land geteken- 
e VN-verdrag inzake burger- en 
Jpitieke rechten (Bupo). Nu heeft 
„^en de echtgenoot die de belas- 
"gaangifte doet recht op bezwaar- 
11 beroepsprocedures. 


Grimmige staking 


L. 1-E--- 

^rmijnen 


üe regeling die Van Amelsvoort 
a voorstelt wordt de belastingin¬ 
specteur verplicht om ook de echt- 
j ftoot van degene die de aangifte 
ee d desgevraagd de noodzakelijke 
?®ievens te verstrekken voor het 
v a ken van bezwaar of het indienen 
beroep. 

j^arbij hoeft de echtgenoot zich 
j/Jrt te houden aan wettelijke ter¬ 
mijnen waarbinnen bezwaar of be- 
aangetekend moet zijn. Indien 
^ echtgenoot kan aantonen dat er 
“ u iten eigen schuld redelijkerwijs 
le t aan die termijnen voldaan kon 
Orden, start een nieuwe termijn. 
°k al zijn de termijnen voor dege¬ 
ls die de aangifte deed al verstre- 

V n ' 

an Amelsvoort meent dat zijn 
j^mhartiger beleid geen extra 
„ er k zal betekenen voor de belas- 
^gdienst of de rechtbanken. Er zal 
, r ikt op gelet worden dat echtgeno- 
^ de nieuwe regeling niet ’mis- 
. hliken’ door termijnen voor het 
^dienen van bezwaren of het instel- 
m*) van beroep naar believen op te 
Ntken waardoor men opgelegde 
f^hslagen, naheffingen of beschik- 
^hgen niet hoeft te betalen. 

Engholm (SPD) 
kandidaat voor 
kanselierschap 

g DNn - De voorzitter van de Duit- 
Sociaal-democratische oppositie- 
f^ij SPD, Björn Engholm, is be- 
l tc * in 1994 kandidaat te zijn voor 
. 1 kanselierschap. Engholm zei dit 
y ^ndag tijdens een vergadering 
het partijbestuur. Hij maakte 
^rtnee een einde aan een interne 
s j Sc Ussie die door het grote publiek 
&c ht werd begrepen en de partij 
Ingoed deed 

Q^Sholm had zich eigenlijk niet 
(j er de kwestie willen uitlaten vóór 
re Si° n ale verkiezingen van begin 
f^hl in Schleeswijk-Holstein, de 
p f °rdelijke deelstaat waarvan hij 
cj etn ier is. Maar ’in het belang van 
k Partij’ heeft hij de knoop doorge- 

jjAt. 

^öen het partijbestuur werd het 
g^it van Engholm unaniem toe- 
l Juicht. Maar officieel komt het 
^ s *Uur pas volgend voorjaar met 
tj;P voordracht en spreekt het par- 
l 9 £>ngres zich er in de herfst van 
9 3 over uit. # Stakende werknemers van de Hyundai-autofabriek in 
Ulsan, in het zuidoosten van Zuid-Korea, hebben stelling 
genomen bij de hoofdingang, in afwachting van een moge¬ 
lijke aanval van de oproerpolitie. Vorige week legden ruim 
10.000 werknemers het werk neer uit protest tegen de slech¬ 


te arbeidsomstandigheden. Om aan latere strafvervolging 
te ontkomen, hebben de stakers mutsen over hun hoofd ge¬ 
trokken. Inmiddels zijn de bonden onderhandelingen met 
de directie begonnen. 

Foto: AFP 


BERLIJN — Het eerste proces in 
Duitsland tegen het optreden van 
grenswachten in de voormalige 
DDR heeft gisteren het onvermo¬ 
gen van de Duitse Justitie aan het 
licht gebracht. Terwijl een grens¬ 
wacht werd veroordeeld wegens het 
doodschieten van een vluchteling 
slaagde Justitie er niet in zijn supe¬ 
rieur te vonnissen die het bevel tot 
schieten had gegeven. 

Het Berlijnse gerechtshof achtte In- 
go Heinrich (27) schuldig aan dood¬ 
slag van de 20-jarige Chris Guef- 
froy. De jonge Oostduitser werd op 
6 februari 1989 bij een vluchtpoging 
bij de Muur doodgeschoten. Hein¬ 
rich gaat voor 3,5 jaar de cel in. Zijn 
superieur en opdrachtgever, de 
26-jarige onderofficier Mike 
Schmidt, ging echter vrijuit. 


Vonnis V Muur procesalleen uitvoerders de cel in 

Eerste grenswachten 
ex -DDR veroordeeld 


De verdachte Andreas Kühnpast 
(27) werd tot twee jaar voorwaarde¬ 
lijk veroordeeld wegens poging tot 
doodslag. Een vierde grenswacht, 
Peter Schmett (27), werd vrijgespro¬ 
ken. 

Waarnemers lieten weten dat de ge¬ 
vangenisstraf voor Heinrich onver¬ 
wacht hoog is uitgevallen. De open¬ 
bare aanklager had tegen de vier 


verdachten voorwaardelijke vrij¬ 
heidsstraffen tussen de 20 maanden 
en twee jaar geëist. De verdediging 
eiste vrijspraak en kondigde na de 
uitspraak van gisteren aan tegen de 
celstraf voor Heinrich in beroep te 
gaan. 

Rechtbankpresident Theodor Sei- 
del stelde in zijn betoog dat de dood 
van Gueffroy viel ’te vergelijken 
met een executie.' „Het schieten op 


vluchtelingen valt op geen enkele 
wijze te rechtvaardigen, ook niet 
krachtens de oude Oostduitse wet”, 
zo legde Seidel uit. 

Seidel verweet de twee veroordeel¬ 
den (Heinrich en Kühnpast) dat zij 
'onvoldoende een beroep op hun ei¬ 
gen geweten hadden gedaan’ toen 
zij besloten te schieten. Hij voegde 
eraan toe dat de twee mannen had¬ 
den moeten 'weigeren te gehoorza¬ 
men.’ Seidel erkende verder dat de 
twee 'niet meer waren dan de laat¬ 
ste schakels in een lange keten van 
verantwoordelijken.’ 

Tot op heden is geen van de voor¬ 
malige leiders van de oude DDR 
voor het gerecht gedaagd voor het 
uitvaardigen van het schietbevel 
waarbij sinds 1961 ongeveer 200 
burgers zijn gedood. 


Militairen in Congo zetten premier opzij 


BRAZZAVILLE - Congolese militairen die 
kwaad zijn op interim-premier Andre Milongo 
vanwege benoemingen van nieuwe comman¬ 
danten, hebben de radio- en televisiestudio’s en 
het internationale vliegveld bezet en het vertrek 
van de premier geëist. 

Milongo is ondergedoken en heeft vanuit zijn 
schuilplaats de eisen van het Oppercommando, 
dat om een nieuwe burgerregering gevraagd 
heeft om het Centraalafrikaanse land naar de¬ 


mocratie te leiden, van de hand gewezen. 

Het leger opende gistermiddag het vuur op aan¬ 
hangers van de premier die zich in de buiten¬ 
wijk waar hij woont, hadden verzameld. Ver¬ 
scheidene mensen raakten gewond. De beto¬ 
gers stoven in paniek uiteen. 

Milongo slaagde erin om met zijn familieleden 
uit handen van de putschisten te blijven en liet 
zijn verklaring verspreiden door een naaste me¬ 
dewerker. Hij omschreef het optreden van de 


Ook daar ontsnappingen niet te voorkomen 9 

Justitie fel tegen 
’ supergevangenis ’ 


^AARLEM — Het ministerie van 
^bstitie ziet niets in plannen 
Oor de bouw van een ’superge- 
angenis’ voor zware criminelen, 
ok daar zijn ontsnappingen 
v let te voorkomen. Bovendien 
0r mt zo’n gevangenis volgens 
, a n woordvoerster van Justitie 
j. en onbeheersbaar kruitvat.’ 
e Amsterdamse advocaat-gene- 
a al mr R. Manschot zei vorige 
^ e ek dat er in Nederland één 
eer zwaar bewaakte gevangenis 


moet komen, met bijvoorbeeld 
wachttorens en bewakers met 
honden die buiten de gevange¬ 
nismuren patrouilleren. De ad- 
vocaat-generaal noemt het on¬ 
toelaatbaar dat zware criminelen 
hun straf niet uitzitten. Directe 
aanleiding voor zijn voorstel is 
de ontsnapping, vorige week 
dinsdagavond, van een 40-jarige 
Colombiaan uit ^.e gevangenis in 
Sittard. De man werd eerder tot 
zestien jaar cel veroordeeld we¬ 


gens zijn betrokkenheid bij het 
grote cocaïnetransport, dat in fe¬ 
bruari 1990 in IJmuiden werd 
onderschept. 

In een reactie zegt Justitie dat 
het gevangeniswezen er enkele 
jaren geleden al bewust voor 
heeft gekozen zware criminelen 
niet onder te brengen bij de nor¬ 
male gevangenisbevolking. De 
betrokkenen zitten in vier kleine 
’bunkergevangenissen’ en wor¬ 
den regelmatig tussen deze extra 
beveiligde inrichtingen (EBI’s) 
verplaatst. 

Volgens het' ministerie werkt dit 
beter dan één extra zwaar be¬ 
waakte gevangenis. Te veel on¬ 
handelbare gedetineerden bij 
elkaar zorgen voor een vergroot 
risico op samenspanning ter 
voorbereiding van ontvluchting. 
Ook met gijzelingen van perso¬ 
neel moet rekening worden ge¬ 
houden. 


militairen als een 'staatsgreep’, maar voegde 
daar onmiddellijk aan toe dat hij de indruk 
heeft dat maar een kleine groep actief bij de op¬ 
stand betrokken is. 

De militairen gingen zondag tot actie over, na¬ 
dat Milongo verklaarde dat de regering geen 
extra geld meer beschikbaar kon stellen voor 
het leger. Hij lichtte toe dat de benoemingen 
gericht waren op het doorbreken van de tribale 
machtsstructuren in het leger. 


(ADVERTENTIE) 


Gehlen gaat 
binnenkort verhuizen 


Wij zijn nóg gevestigd in Born maar niet lang 
meer. Want zeer binnenkort zullen wij in Sittard een 
geheel nieuw bedrijfspand met showroom in gebruik 


nemen. 

itril 


binnen-/buitenzonweringen, rolluiken, 
vouw-/paneelwanden, garagepoorten en 
bedrijfsdeuren, beveiligingsnekwerken 

k§) Sittard, Fischerpad 9a 

Rorna/o (Industrieterrein Bergerweg / aan Hasseltsebaan) 

” Telefoon 046-510050 Fax 046-580999 

rornozo Postbus 5351, 61 30 PJ Sittard 


heid bestond. 

Daarop gaf Alders de bedrijven tot 
uiterlijk gisteren de tijd, omdat hij 
geen maandenlang slepende proce¬ 
dure wilde. Overleg afgelopen vrij¬ 
dag leverde nog geen resultaat op. 
Wel verklaarde het bedrijfsleven 
toen nog steeds de wil te hebben 
het convenant te ondertekenen. 

Het convenant voorziet onder ande¬ 
re in het terugdringen van het ener¬ 
gieverbruik per eenheid produkt 
met uiteindelijk twintig procent en 
vermindering van de uitstoot van 
zwaveldioxide met negentig pro¬ 
cent in het jaar 2010. De bedrijven 
moeten een milieubedrijfsplan op¬ 
stellen waaruit moet blijken hoe zij 
de vervuiling zullen terugdringen. 

Alders verwacht dat zeker 35 bedrij¬ 
ven het convenant zullen onderte¬ 
kenen, waaronder Hoogovens, 
Nedstaal, Alcao en Pechiney. Hoe¬ 
veel zij zullen moeten investeren 
om aan de afspraken te kunnen vol¬ 
doen, valt volgens hem moeilijk te 
zeggen. Voor grote bedrijven zal dat 
kunnen oplopen tot honderden mil¬ 
joenen guldens. 

Franse premier 
sleept Le Pen 
voor rechtbank 

PARIJS - De Franse premier Edith 
Cresson heeft tegen de leider van 
extreem-rechts, Jean-Marie Le Pen, 
een aanklacht ingediend wegens 
smaad omdat hij de regering ’een 
verzameling dieven, misdadigers en 
gangsters' heeft genoemd. 

Cresson diende de aanklacht zater¬ 
dag in namens de regering, als reac¬ 
tie op uitspraken die Le Pen een 
dag eerder deed tijdens een poli¬ 
tieke bijeenkomst in Samt-Malo. 
Zondag zei Le Pen op een manifes¬ 
tatie van zijn partij, het Nationaal 
Front, dat hij zich zou blijven uit¬ 
spreken en noemde hij de leden van 
de regering 'schurken en schoften’. 

Le Pen heeft de afgelopen 15 jaar 
talloze malen voor de rechter moe¬ 
ten verschijnen op beschuldiging 
van smaad. Het is voor het eerst dat 
de regering zelf een aanklacht tegen 
hem heeft ingediend. Als Le Pen 
schuldig wordt bevonden kan hij 
worden veroordeeld tot maximaal 
een jaar gevangenisstraf, een boete 
van maximaal 300.000 frank (onge¬ 
veer 100.00Q gulden), of beide. 

Uit conservatieve hoek is de moge¬ 
lijkheid opgeworpen dat Cresson 
met haar actie de vrijheid van me¬ 
ningsuiting in gevaar heeft ge¬ 
bracht. 

Begeleid wonen 
gehandicapten 
betaald via awbz 

UTRECHT - Het begeleid zelfstan¬ 
dig wonen van verstandelijk gehan¬ 
dicapten wordt met ingang van i 
januari 1992 gefinancierd op grond 
van de algemene wet bijzondere 
ziektekosten (awbz). De Zieken¬ 
fondsraad zal in verband daarmee 
de subsidiëring van de sociaal- 
pedagogische diensten met terug¬ 
werkende kracht met 10,4 miljoen 
gulden uitbreiden. Dit staat in een 
ontwerpadvies dat de raad donder¬ 
dag behandelt. 

Begeleid zelfstandig wonen is een 
betrekkelijk nieuwe vorm van zorg 
die sinds 1987 wordt gesubsidieerd 
door het ministerie van WVC. Het 
betreft licht gehandicapten die 
graag zelfstandig willen zijn, maar 
dat zonder regelmatige begeleiding 
niet kunnen. Daarbij gaat het onder 
meer om hulp bij het regelen van fi¬ 
nanciën, overleg over de organisatie 
van het huishouden of het verbete¬ 
ren van sociale vaardigheden en 
contacten. 

De Ziekenfondsraad vindt deze 
zorg een belangrijk onderdeel van 
de sociale ziektekostenverzekering 
dat deel moet gaan uitmaken van 
het basispakket van hulp voor ver¬ 
standelijk gehandicapten. Het is de 
bedoeling dat deze zorg op 1 januari 
1993 een gewoon onderdeel van het 
awbz-pakket wordt. 

Zuidafrikaanse 
dolleman schiet 
9 mensen dood 

JOHANNESBURG — Een 30-jarige. 
blanke Zuidafrikaan heeft gisteren 
in een vlaag van verstandsverbijste¬ 
ring negen mensen doodgeschoten 
en minstens 20 mensen verwond. 
De man, die dood en verderf zaaide 
in de stad Ladysmith, in de provin¬ 
cie Natal, is gistermiddag door de 
politie gearresteerd. 

Het drama begon ’s ochtends toen 
de man zonder aanwijsbare reden 
zijn vader en twee personeelsleden 
doodschoot op hun boerderij nabij 
Ladysmith. Zijn stiefmoeder en een 
andere arbeider raakten bij deze 
schietpartij gewond. 

Vervolgens reed hij naar Ladysmith 
waar hij in de hoofdstraat met een 
semi-automatisch geweer lukraak 
het vuur opende op de voorname¬ 
lijk zwarte voorbijgangers. Zes 
mensen verloren daarbij het leven, 
vele anderen raakten gewond. 

Een verkeersagent die door de sal¬ 
vo’s was gealarmeerd en de achter¬ 
volging op de vluchtende schutter 
had ingezet, werd door het hoofd 
geschoten. 


I 


uit 


Spoorlijn 


De provincie Flevoland wil een 
Maatschappij voor de Aanleg 
van de Zuiderzeespoorlijn op¬ 
richten. Die moet ervoor zor¬ 
gen dat de aandacht voor de 
spoorlijn, die Lelystad via Em- 
meloord met het noorden van 
het land moet verbinden, niet 
verslapt en dat het politieke 
draagvlak wordt verbreed. Het 
dagelijks bestuur van de provi- 
cie Flevoland verwacht dat op 
korte termijn ook de provincies 
Groningen en Friesland bereid 
zullen zijn als mede-mitiatief- 
nemer op te treden. De nog aan 
te stellen directeur van He 
maatschappij krijgt als belang¬ 
rijkste taak om de beslissing in 
de Tweede Kamer over de Zui¬ 
derzeespoorlijn aan het eind 
van 1992 in positieve zin te be¬ 
ïnvloeden. 

• Dcmjanjuk 

Het Israëlische Hooggerechts¬ 
hof heeft gisteren geweigerd de 
wegens oorlogsmisdaden ver¬ 
oordeelde John Demjanjuk op 
vrije voeten te stellen. De advo¬ 
caat van Demjanjuk had daar¬ 
om gevraagd nadat hij in be¬ 
roep over nieuwe bewijzen zei 
te beschikken dat zijn cliënt 
niet de kampbeul 'Ivan de Ver- ' 
schrikkelijke’ is geweest. 

• Magneet 

Het eerste schip ter wereld dat 
wordt aangedreven door mag¬ 
neten, vertrekt volgende 
maand voor een proefvaart uit 
de Japanse havenstad Kobe. 
Japanse media meldden giste¬ 
ren dat de boot, waaraan zeven 
jaar is gewerkt, eind deze 
maand te water wordt gelaten. 
Bij het futuristische aandrijf¬ 
systeem, dat werkt zonder de 
traditionele schroef, bouwt een 
supergeleidende magneet lood¬ 
recht op het wateroppervlak 
een magneetveld op. De tech¬ 
niek heeft als voordeel dat ze 
weinig lawaai veroorzaakt en 
het schip nauwelijks doet tril¬ 
len. 

• Mannenkoor 

Het bestuur van het mannen¬ 
koor van de gereformeerde 
gemeente in Geldermalsen 
heeft J. van Willigen uit Game¬ 
ren als lid geweigerd omdat hij 
homoseksueel is. Van Willigen 
had bij zijn aanmelding gewag 
gemaakt van zijn seksuele ge¬ 
aardheid, omdat ’de andere le¬ 
den het toch wel zouden mer¬ 
ken’. Volgens secretaris H. 
Heikoop van het mannenkoor 
staan de reglementen van het 
koor homoseksualiteit in de ge¬ 
lederen niet toe. Van Willigen 
overweegt wegens discrimina¬ 
tie juridische stappen tegen het 
koor te nemen. 

• Verdrag 

De Zuidkoreaanse premier 
Chung Won-shik heeft gisteren 
zijn handtekening gezet onder 
een overeenkomst met Noord- 
Korea waarin de verwijdering 
wordt geregeld van de kernwa¬ 
pens van het Koreaanse schier¬ 
eiland. Het was de tweede keer 
dat Chung de overeenkomst 
ondertekende. De eerste keer 
was op oudejaarsavond. Ook 
de Noordkoreaanse premier 
Yon Hyong Muk zal de over¬ 
eenkomst voor de tweede keer 
ondertekenen. 

• Zuid-Ossciic 

Kiezers in de Georgische encla¬ 
ve Zuid-Ossetië hebben zich 
zondag massaal uitgesproken 
voor afscheiding van Georgië 
en aansluiting bij de Russische 
federatie. Dat blijkt uit verkie¬ 
zingsuitslagen die gisteren be¬ 
kend zijn gemaakt. De autori¬ 
teiten in Georgie hebben ech¬ 
ter al voor zondag duidelijk 
gemaakt dat ze zich niet zullen 
houden aan de uitslag van het 
referendum en afscheiding van 
de enclave zullen verhinderen. 
Negentig procent van de kie-- 
zers in Zuid-Ossetië nam deel 
aan het referendum en een 
overgrote meerderheid van hen 
sprak zich uit voor afscheiding. 
Een definitieve uitslag is nog 
niet bekend. 


Lepra 


De Wereldgezondheidsorgani¬ 
satie (WHO) verwacht dat dit 
jaar het aantal mensen bij wie 
lepra wordt geconstateerd met 
800.000 zal stijgen. Dit is be¬ 
kendgemaakt aan de voor¬ 
avond van Wereldlepradag op 
26 januari, die in Nederland het 
motto ’Met 100 gulden helpt u. 
een leprapatiënt weer op de r 
been’ meeknjgt. Dr P. Feen-- 
stra, medisch adviseur van de' 
Leprastichting, meent dat de- 
prognose van het aantal nieu-' 
we gevallen meer zegt over de’ 
omvang van het probleem dan 
over de vele miljoenen patiën-" 
ten die de wereld al telt. Vol¬ 
gens hem kan het totale aantal 
geregistreerde patiënten name¬ 
lijk de komende jaren fors wor¬ 
den teruggebracht dankzij een 
combinatie van krachtige me¬ 
dicijnen, MDT, die sneller tot 
genezing leidt. 

M^a^^ütjTgga 


limburgs dagblad TL 


Dinsdag 21 januari 1992 • Pagina 


opinie 


Wim Kok is terug 


van 


! DOOR CAgEL GOSEUNG 

;DEN HAAG - „Het parti¬ 
jbestuur heeft bewindslie- 
jden en fractie gevraagd om 
;in het beleid zichtbaar te 
j maken dat dit rapport er 
jligt” De zin bleef vrijwel 
(onopgemerkt in de woor¬ 
denstroom van waame-; 
imend PvdA-voorzitter Frits 
iCastricum. Zojuist had het 
{partijbestuur het rapport- 
jWolfson over de toekomst 
{van de verzorgingsstaat be- 
;sproken en, met enige kant- 
(tëkeningen, overgenomen. 
•Toch is de uitspraak van 
■Castricum niet zonder bete- 
{kenis. De tijdelyk partij- 
{voorzitter uit immers met 
;zoyeel woorden kritiek op 
(het Haagse PvdA-smaldeel, 
(zowel binnen als buiten het 
{kabinet 

{Men toont kennelijk te weinig 
amoeL Maakt niet genoeg duide¬ 
lijk waar de PvdA-idealen lig¬ 
gen. Zeker niet in de dijunuwiA 
Jovér de verzorgingsstaat en alles 
wat daarmee samenhangt Of 
Jaaen dan, a.u.b., het stuk-Wolf- 
•on maar als leidraad/wil nemen. 
Met diens werk in de hand moe¬ 
ten de Haagse PvdA-vertegen- 
woordigers het voortouw nemen 
ja de discussie over de 
verzorgingsstaat Een discussie 
pk voor de PvdA een nieuwe 
Impuls aan de regeringsdeelna¬ 
me moet geven. 

» 

ï>e heren Wim Kok en Thijs 
Wilfwis kunnen het zich aan¬ 
bekken. Vooral partijleider Kok. 
De man die na de zomer van 
*881 de achterban min of meer 
dwong de omstreden wao-beslui 
ten van het kabinet te aanvaar¬ 
den. En die, toen dat gelukt wj»s, 
Onderdook. De eerste sociaal¬ 
democraat had het te druk met • Het ziet er naar uit dat de partijleiding van de Partij■ 
van de Arbeid, Wim Kok als minister van Financiën 
(links) en fractievoorzitter Thijs Wöltgens, zich de kritiek 
van de afgelopen maanden heeft aangetrokken. Met het 
rapport van de commissie-Wolfson lijkt de partij zich ein¬ 
delijk weer eens te profileren. t .... 


andere zaken. De Europese Mo¬ 
netaire Unie (EMU) bijvoor¬ 
beeld. Het opstellen van de Mil¬ 
joenennota 1992. Daar waar zijn 
partij steeds verder wegzakte, 
verkoos Kok onzichtbaar te wor¬ 
den. Geen spreekbeurten in het 
land. Geen publieke optredens. 
Het PvdA-schip zonder stuur¬ 
man. 


Verdwijnen 


Nu is het niet ongebruikelijk dat 
politiek leiders van tijd tot tijd 
als het ware 'verdwijnen’. 
VVD’er Bolkestein had de laat¬ 
ste paar weken ook zo’n periode. 
En dus moest de liberaal afgelo¬ 
pen weekeinde voor de radio 
nog een 'krachtig’ commentaar 
gaven bp allerlei gebeurtenissen 


waar de VVD eerder verzuimde 
haar oppositiegeluid te laten ho¬ 
ren. D66-voorman Van Mierlo 
'scoort' maar enkele keren per 
jaar. bij het debat over de Miljoe¬ 
nennota en op <£e halfjaarlijkse 
congressen van zijn party. By 
het CPA is de leider, de premier. 
En «Hè heeft genoeg publieke op¬ 
tredens. 

Voqt de PvdA, een party in 
nc&Migtdat echter anders. Om 
terug te kennen van 17 procent 
vin de'-stemmen (die aanhang nu 
volgens enquetes) naar zo’n 30 
prooent moet er aan de weg Wor¬ 
den gfeömmerd. En is er behoef- 
teaan e» leider die zich zicht- 
baar maakt: Optreedt, ideeën uit, 
visies op tafel legt, resultaten 
BOekt Ook in het, beleid, zeker rmuuiM 

I JfClïl'a 


Van onz» rododm buitenland 

" T7 _ *" ■■ 

MN HAAG - Het feit dat presi¬ 
dent Zelu Zjelev zondag in Bul¬ 
garije herkozen werd voor het 
hetogste staa t s am bt kwam voor 
wéinige» als een verrassing. Dit 
ondanks het gegeven dat ruim 20 
partijtjes deelnamen aan Bulga- 
rijes eerste directe presidents¬ 
verkiezingen. Toch bleek de 
i»w»«ng van, Zj etev, die zich 
jMiefd weet bij de bevolking, 
niet zo klinkend als was voor¬ 
speld. Zyn belangrijkste tegen¬ 
stander Vdko Valkanov deed ' 
TüM met 46 procent van de stem¬ 
men (voorlopige uitslag) veel 
beter dan verwacht ^jelev weet 
zich met 53 procent van de getel¬ 
de stemmen evenwel de onbe¬ 
twiste winnaar. 

Al sinds augustus 1990 bekleed¬ 
de de 56-jarige Zjelev de ftinctm 
van president toen hy na langdu¬ 
rig grkakketnk door het parle¬ 
ment gekozen werd tot staats¬ 
hoofd. Sindsdien heeft hij niet 
aan populariteit ingeboet Alp 
dissident én verschoppeling van 
het toenmalige communistische 
ragime genoot hy in brede kring 
al veel aanzaen, hetgeen nog 
werd versterkt toen bleek dat 
p re s id enti ële poeha hem geheel Als eerste niet-communistische 
president bleef hy gewoon met 
nmt zyn vrouw, schoonmoeder 
en twee dochters in zyn drieka- 
merflatje in Sofia wonen, terwijl 
eenderde van zijn presidentieel 
salaris wordt overgemaakt naar 
een fonds voor weeskinderen. 
Voor hem geen buitenhuis en 
geen buitenlandse bankreke¬ 
ning, zoals de voormalige com¬ 
munistische leidms van 'de zes¬ 
tiende Sovjetrepubliek’, zoals 
Bulgarije vroeger spottend werd 
genoemd. Zjelev is wars van per- 
aaonlyklieidsverheerliMüng en 
dat maakt hem paradoxaal ge¬ 
noeg juist populair by de man in 


Minder steun 

Van de partijtjes die als padde- 
M gele n uit de grond waven ge¬ 
scholen nadat in 1989 de 'Bul¬ 
gaarse lente’ doorzette en de 
es snm unistische aHeenheer- 
•«happij versch rom pelde, was 
de Bulgaarse Socialistische Par¬ 
tij (BSP) van Velko Valkanovde 
haiangrijkate Valkanov, die 
door «-communisten .wordt ge¬ 
steund, had volgens de voorlopi- 
ge verkiezingsuitslagen 46 pro-' 


cent van de stemmen in plaats 
van de vóórspelde 18 procent 

Reden voor Zjelev óm niet te 
lujd victorie te kraaien, maar 
met beide benen op de grond te 
bljjven slaan. „Ik had op meer 
steun gerekend dan ik heb ge¬ 
kregen,” erkende Zjelev lichte¬ 
lijk teleurgesteld tijdens een 
.persconferentie in een eerste 
reactie. Hy voegde graan toe on¬ 
verwijld door te gaan met zyn 
hervermingsprogrartuna. „De 
■bela ngri j k st e taak voor Bulgarije 
Is het zo snel mogelijk uitvoeren 
•van de politieke mi economische 
hervormingen en het aantrekken 
van buitenlandse investerin¬ 
gen,” zo zei hy. 

M é ér zyn premier en trouw aan¬ 
hanger, Phillip Dimitrov is min¬ 
der somber. Volgens hem zou 
hét ju ist dramatischer zyn ge¬ 
weest als het communisme to¬ 
taal verworpen werd, zoals el¬ 
ders in Oost-Europa gebeurde. 
»Hd is één proces van kleine 
stappen, maar ze gaan niet ach- 
hwust,” aldus Dimitrov, de leider 
van de Unté van Democratische 
Krachten (UDK), Zjelevs vroege¬ 
re party. 


Deze party sleepte by de laatste 
verkiezingen de meeste stem¬ 
men in de wacht en kon onder 
meer winnen omdat de Turkse 
minderheid haar stem aan de 
UDK gaf. Ook nu stemde de cir¬ 
ca een miljoen zielen tellende 
Turkse minderheid massaal op 


die tQdeas dé verkiezingen de 
trom vaA ket Bulgaarse nationa¬ 
lisme ïoerde en SUra inspeelde 

merkte een BSP-woordvoerder 
dan ook op. 


Kritiek 

2jelev dankt zyn populariteit in 
de eerstè plaats aan zyn onge¬ 
zouten kritiek op. het stalinisme 
en léninükiè die h$ te bode 
bracht in dé l»gè jaren waarin 
vrye meningsuiting ten strengste 
verboden was, Zyn spraakma¬ 
kende boek 'Het fascisme’ circu¬ 
leerde gedurende de jaren zestig 
en zeventig illegaal. In dit boek 
beschreef Zjelev de kenmerken 
van de totalitaire, fascistische 
staat:,die grote gelijkenis ver¬ 
toonden met de situatie in de 


• De 
Bulgaarse 
president 
Zhelu Zjelev 
staat lachend: 
met een kind 
op de arm 
tussenzijn 
aanhangers, 
nadat hij zijn 
stem heeft 
uitgebracht bij 
de tweede 
ronde van de 
presidents¬ 
verkiezingen. 
Zjelev kreeg 
zondag de 
meeste 
stemmen en 
versloeg 
daardoor 
onder andere 
de door de 
ex-communis¬ 
ten gesteunde 
kandidaat 
Valkanov. 


communistische landen. Toen 
Zjelev na vijftien jaar in 1982 ein¬ 
delijk een uitgever vond voor 
zyn boek, werd het na drie we¬ 
ken verboden. Voor de al in om- 
loopzynde exemplaren werd grif 
een dubbel maandsalaris be¬ 
taald. . 


Zjeiev werd geboren in Ve- 
ééhnovo tem de Zwarte 'Zee in 
een boerenfamilie. Op zyn acht¬ 
tiende ging W in t#3 filosofie 
studeren in Sofia. Toén in dat¬ 
zelfde jaar Stalin stierf, huilde de 
jonge Zelu van verdriet, maar 
niet lang. „Ik was een boerenjon¬ 
gen met beperkte toegang.tot 
informatie,” zei hy hierover la¬ 
ter. „In 1953 lazen we over de 
persopnly kheidscultus rond Sta- 
liu. Toen pas hoorden we ook 
Over (fa misdaden, en over de 
kampen. Dat wasvoor my een 
grote sphok.” Vanaf die tyd gun¬ 
de hy zich nauwelijks tyd om te 
slapen en las hy alles over het 
communisme. 


als je in de regering zit. Kok lykt 
zich dat te hebben aangetrok¬ 
ken. Afgelopen week was hij te¬ 
rug van weggeweest. Net als de 
rest van de PvdA overigens, in¬ 
clusief Thys Wöltgens. 

Voor Kok was het rapport van de 
commissie-Wolfson reden om uit 
zyn schulp te kruipen. Zy het 
nog wat schuchter- Alhoewel hy 
het stuk van a tot z kende (hy 
was, net als de rest van de PvdA- 
top, achter de schermen direct 
bij hét maken ervan betrokkken) 
kon er niet meer dan een voorge¬ 
lezen commehtaar af. Om na de 
presentatie weer als een speer 
naar elders te verdwijnen. De da-, 
gen erna volgden een 'onthul¬ 
ling’ aan De Volkskrant over het 
aanpakkep van het witwassen 
van zwart geld, ter gelegenheid 
van een zaterdag-interview mét 
het bevriende medium. Ook De 
Telegraaf mócht voor een vraag¬ 
gesprek langskomen. 


Front 

En het afgelopen weekeinde was 
dé strijdbare Kok terug, aan bet 
front Het rapport-Wolfson wen¬ 
ste hij niet te zien als een stuk 
waarmee de samenwerking tus¬ 
sen zijn party, CDA, VVD of D86 
in gevaar wórdt gebracht of niet 
De PvdA net dé lijn. en de rest 
zoekt hél maar uit, luidde zo on¬ 
geveer de boodschap uit Kóks 
mond. Een vonk van hervonden 
zelfVertW^wsstNétals bleek uit 
zyn betogen over het afschaffen 
; val* yactfdétoi voor kostwinners 
hy beÉfatingéh en uitkeringen, 
stelsels die trekken dragen van 
de jarefr 50 en 60, meende Kok. 

TUsseh de bedrijven door trad de 
PvdA-kdder nog op als wijze va¬ 
der voor Zijn kinderen. Het drei¬ 
gen metciïxis in de coalitie door 
staatssecretaris Simons (Volks¬ gezondheid) was een uiting van 
frustratie. Dezelfde uitspraak 
van PvdA-Kamerlid Van Traa 
over asielzoekers was 'niet ge¬ 
lukkig’, zeker niet nu dat een 
kwestie is van twee PvdA- 
bewindslieden: Kosto en d’An- 
cona. En over de omstreden reis 
van premier Lubbers naar Zuid- 
Afrika liepen toch gesprekken 
met het ANC? Dus wat viel daar 
nog over te mekkeren? 

Nu wordt in PvdA-kring ont¬ 
kend dat alle gedreig richting 
CDA uiting is van een nieuwe 
koers. ’Wy, PvdA, laten ons niet 
meer wegdrukken door het 
CDA. Wy kiezen onze eigen lyn’. 
Desalniettemin zyn de bewegin¬ 
gen in sociaaldemocratische 
kring er wél naar. Meer smoel to¬ 
nen, herkenbaar Wordtin- Zie 
ook de opmerkingen van Castri¬ 
cum richting bewindslieden en 
Kamerfractie. Een breuk met de 
christen-democratische coalitie¬ 
genoot wil de. PvdA echter niet. 
Een standpunt dat ook blijkt uit 
een nota die de secretaris van de 
Kamerfractie, Buurmeyer, voor 
de collegae heeft gemaakt Steun 
aan de hoofiilynen van het kabi¬ 
netsbeleid (gezondmaking over¬ 
heidsfinanciën en versterking 
economische structuur) blijft. 

In eigen kring wordt ondertus¬ 
sen doorgewerkt aan het verster¬ 
ken van de eenheid. Op 13 en 14 
maart in Nijmegen móet dat pro¬ 
ces worden besloten. Dan moé¬ 
ten de leden kiezen voor de 
opvolgers van partijvoorzitter 
Maijanne Sint (het duo, Rotten-, 
berg-Vreeman), het rapport-Van 
Kemenade over een nieuwe en 
modernere partijstructuur aan- 
. nemen, en het stuk-Wolfson over 
de toekomst van de verzor¬ 
gingsstaat omarmen. Eenheid en 
koers verzekerd. Nu maar hópèn 
dat 'leider' Kok niet weer last 
krygt van een ruy aarsslaapje.' 


achtergrond ] 


Hoewel hy spoedig tot de con¬ 
clusie kwam dat het hele marxis¬ 
tische systeem niejt deugde. 


Baaatesisfeg 
_ ngen tocfriid van 
de communistische party. „Lid 
worden was gewoon de-enige 
weg die open was om een disser¬ 
tatie te schrijven,” zö zei hij later. 
Maar 'Zjelev verloochende' zijn 
ideeën niet Hij schrééf zijn dis¬ 
sertatie, waarin hy onverbloem¬ 
de kritiek gaf op het totalitaire 
systeem. Het gevolg was dat hy. 
in 1965 uit de party werd ge¬ 
gooid en werd verbannen naar 
het geboortedorp van zijn 
vrouw. Daar hy een beroepsver¬ 
bod kreeg opgelegd, was ge¬ 
noodzaakt om als boer en leraar 
in zyn levensonderhoud te voor¬ 
zien. Niettemin vond hy nog tyd 
om zyn 'Het fascisme’ te schrij- 
■ ven. ■ ■ 


Vrijheid 


In 1972 kj$ég Zjelev zjjii bewe¬ 
gingsvrijheid terug en kon hy als 
onderzoeker aan de slag. Hij pro¬ 
moveerde alsnog met een proef- 
x schrift dat nu wel binnen de 
marges van het toelaatbare bleef. 
Toch was de vechtlust van de als 
zachtaardig bekendstaande Zje¬ 
lev niet gebroken. In de jaren 
zeventig en tachtig richtte hy 
zich vooral op milieukwesties. In 
1968 stond hy aan de wieg van 
de milieu-organisaties 'Comité 
voor Ecologie’ en de 'Club ter 
ondersteuning van glasnost en 
perestrojka’. Daarnaast gaf hy 
interviews voor Radio Free Eu- 
rope, waarbij hy geen blad voor 
de mond narii.Ih 1988 werd Zje¬ 
lev en de rest van de Clubleiding 
gearresteerd en bestempeld als 
verrader. 

Maar de democratiseringsgolf 
die toen over Oost-Europa spoel¬ 
de en ook Bulgarije bereikte, 
bleek niet te keren. In november 
1989 werd president Todor Ziv- 
kov op vreedzame wijze aan de 
kant geschoven. De oppositie 
kreeg opeens dé kans om par¬ 
tijen op te richten en bundelde 
zich in de UDK, waarvan Zjelev 
voorzitter werd. 

Nu, als staatshoofd van een land 
met 8,5 mfijoen zielen met een 
failliete boedel van de commu¬ 
nisten, staat hem misschien wel 
de moeilijkste periode, van zyn 
leven te wacht». De filosoof zal 
de handen flink uit de rhouwen 
moeten steken. Volgens minister 
Stoyan Ganev van Buitenlandse 
Zaken moeten de komende vier 
maanden een paar harde noten 
gekraakt worden. Nieuwe wet¬ 
ten vppr privatisering staan op 
stapel en er zullen belasting- en 
bankhervormingen worden 
doorgevoerd. Geen sinecure 
voor een land waar bijna de helft 
van de bevQlking onder de ar¬ 
moedegrens leeft, de werkloos¬ 
heid stijgt en de handel en pro- 
duktie drastisch daalt 


achtergrond J 
Loonstrookje 


f ' a /wBr U De loonstroken worden de- 

j ze maand met meer dan 

'ÉftSrt L gewone aandacht doorge- 

Jjj»” nomen. En voor zeer velen 

k zal dat loonstrookje over de 

j maand januari, of over de 

ISmvW/w j eerste vier weken van 1991, 

\S een klap in het gezicht bete- 

kenen, danwel al betekend 
hebben. Zelfs mensen, die 
eind vorig jaar een substantiële (bruto)loonsverhoging kregen toe¬ 
bedeeld, blijken er netto toch nog op achteruit te zijn gegaan. Het 
mag duidelijk zijn dat werknemers, die van het zelfde brutosalaris 
als vorig jaar rond moeten komen, er netto nog meer op achteruit 
zijn gegaan en soms zelfs tot bijna tweehonderd gulden per 
maand minder hebben te besteden. 

Het leeuwedeel van deze vermindering komt voor rekening van het 
plan-Simons, terwijl daarnaast aanzienlijke verhogingen van so¬ 
ciale premies en volksverzekeringen zijn doorgevoerd. De AWBZ- 
premie is bij voorbeeld gestegen van 5,8 naar 7,3 procent, nog 
afgezien van de extra premie van rond de 130 gulden per jaar, die 
iedere verzekerde boven de 18 jaar, dank zij het plan-Simons, 
dient af te dragen. Ook de wettelijke bijdragen, zoals de Medefi¬ 
nanciering Oververtegenwoordiging Oudere Ziekenfondsverze¬ 
kerden (MOOZ) is dit jaar met 44 procent gestegen. Daarnaast 
zijn de belastingtarieven omhoog gegaan, evenals de sociale las¬ 
ten (per bedrijfstak), in veel gevallen «en verhoging van vijftig 
procent. Bovendien is de wao-premie gestegen van 12 naar 13 
procent, terwijl ook het dagloon waarover deze premie wordt be¬ 
rekend, omhoog is gegaan. Per saldo komt dat neer op een pre¬ 
mieverhoging (voor vooral de hogere inkomens) van ongeveer elf 
procent. 

Kort gezegd, het Rijk fungeert in deze januarimaand weer eens als 
de voornaamste kostenverhogende - en prijsopdrijvende instantie. 
Dat is simpelweg het gevolg van het feit dat de overheid er maar 
niet in slaagt een samenhangend beleid te voeren, waarbij vol¬ 
doende rekening wordt gehouden met de negatieve inkomensef¬ 
fecten van allerlei plannen en maatregelen. 

Dat beleid werkt irrhoge mate demotiverend op de arbeidsmoraal 
van de gemiddelde werknemer. Hij voelt zich gepakt door de over¬ 
heid en zal op de een of andere manier compensatie trachten te 
zoeken voor zijn sterk verminderde besteedbaar inkomen, des¬ 
noods door minder hqrd te werken. Dat daar vooral de bedrijven 
de dupe van worden - wat later weer op het hoofd van de werk¬ 
nemer terecht komt - mag duidelijk zijn. Het kan ook betekenen* 
dat hooggekwalificeerd personeel zijn heil in het buitenland gaat 
zoeken, waar premie- en belastingdruk doorgaans aanzienlijk la¬ 
ger zijn, terwijl de kapitaalvlucht naar datzelfde buitenland even¬ 
eens zal toenemen. 

Alleen al om de bovengenoemde negatieve effecten op het inko¬ 
men weg te Werken is een loonsverhoging van. ongeveer zes pro¬ 
cent noodzaketijk. Dan hebben we het nog niet gehad over de 
stijging van de kosten van levensonderhoud, die over 1991 zo'n 
Vier‘procent heeft bedragen. 

Vice-premier Kok heeft onlangs nog gewaarschuwd tegen hoge 
looneisen, zoals die bij voorbeejd in Duitsland momenteel in de 
metabteector op tafel liggen, van tien procent of daaromtrent. In- 
derdacKh is dot een slechte zaak, omdat je wanneer je die weg 
inslaat, de inflafonwt-tenger kunt tegenhouden en jn een uitzichtlo- 
ze spiraal van alsmaar hbgera lonen en dito prijzen terecht komt. 
Dat is heef slécht éobr dè economie en voor onze concurrentiepo¬ 
sitie met hét buiténlond- Aon de andere kant mog best eens wor¬ 
den duidelijk gemaakt dat het juist het falende overheidsbeleid is 


___ ^^.1 _ 


werkt. 


Katholiek 


In een ingezgnden brief d.d. 15 
januari kan Bèr Willems het 
weer eens niet.laten om tegen de 
katholieke kerk aan te schoppen. 
Het wil my voorkomen dat deze 
heer niet zo erg goed onderlegd 
is, maar leest in de studieboeken 
Van zyn kinderen. Het genoemefe 
boek van M- Ubachs heb ik niet 
gelezen. Wel heeft my een tyd 
geleden een kennis verteld tuit 
hy in een boek op de scholenge¬ 
meenschap in Stein gelezen had, 
dat de fabrikant Regout kinde¬ 
ren van zeejaar in dienst had. Ik 
vraag my af:. stuurde zesjari¬ 
gen naar de fabriek en waarom? 
Waarschijnlijk de moeder, uit ar¬ 
moede. Wellicht was de vader 
ziek, invalide, afwezig of werk-, 
loos. Of had de vadei erg veel 
dórst, was hy liever lui dan mbe ; 
en liet hy zyn.dikwyls kinderrijk 
gezin gebrek lyden? 

Het zal zeker niet allemaal roze- 
geur en maneschijn geweest zün 
en mensen die fabrieken bou¬ 
wen willen van het geïnvesteer¬ 
de kapitaal profijt trekken, tb 
was en is de mens nu eenmaal 
En als de prpdukten van de fa¬ 
brikant te duur werden* koopt 
niemand ze, de armen al tetter 
niet! 

Ondergetekende , hoort al by de 
ouderen. Nooit. heb ik van 
iemand gehoord, dat hy een 
briefje van de pastoor nodig had 
om aén de èlag té komen. Wel 
zyn er heel wat werkgevèrs die 
een briefte van goed gedrag ver¬ 
langen van het gemeentehuis. 
Overigens: als een briefje van de 
pastoor een huigvader aan het : 
werk kon helpen in een fijd ^Pl 
grote werkloosheid en echte er¬ 


aan? Wat dit (fret machtsmis¬ 
bruik te maken heeft, weet ik 
niet 

Ik raad dé héét; Willem* aan ééns 
een góed vaderlfcnds geschiede¬ 
nisboek ter hand te némen. 
Daarin staat, dat in de tyd van de 
eerste eeuwen Christendon^,-, 
toen de mannen o|> onze Bodem 
hun tyd verdèden mét (Hinken 
en dobbelen er monniken kwa¬ 
men van elders en hier leerden 
de mensen de grond te bewer- 
kèh. Hét waren kloostefUikën 
die de mens» leerden 1 «oen 'en 
schrijven, de zieken verpleegden 
en zich de nbod valt de effffreh 
aantrokken enz. Toep en nu. Dat 
is iets wal de ouderen onder ons 
ook nog Weten. De kloosterlin¬ 
gen bouwden ziekenhuizen en 
werkten daar, gratis, tegen kost 
en inwoning. 

Het is pas ha de laatste wereld¬ 
oorlog dat de lonen in de zieken¬ 
huizen zyn gestegen. Er kwamen postbus 3100 


in daza rubriek neemt de ne- 
• dojdie brieven van lezen op. 
Dé redoctie hoeft het niet 
eens te zijn met de inhoud. 
De brieven dwnen betrekking 
ti hebben op publicaties « 
deze krant én moe ten kort en 
zakelijk zijn. Te lamj* brieven 
worden ingekort of geretour¬ 
neerd. Een ingezonden brief 
moet vooaien zijn van naani, 
adres en teleroonnummer. 
Brieven op rijm, of brieven 
dm oproepen tot acties of 
aanzegen tot geweld af an¬ 
dere onwettige dóden, wor¬ 
den niet geplaatst. Datzelfde^ 
geldt ook voor brieven met 
onweivoeglijk taalgebruik en 
beledi g ingen. Anoni eme 
brieven worden evenmin ge- 
plaatst. 


I 


lezers schrijven 


L 

RN 

x- 

é 

I 
1* 


leken en tot óp dé dag van y 
daag dóén ze niets anders 
zeur» om salsrisVerhoging. 
Het door ’God gelns ' 
Christendom’ van B. 
zou ik ’Pe door God gestich 
katholieke kerk’ willen noerru 
die als éérste en enige opdrac 
heeft, de mensen tot de Eeuwi 
Zaligheid te breng». Binnen c 
kerk zijn zeker verkeerde ding 
gebeuld, zoals overal waar nu 
: sen zyn. Maar men denkt tegi 
woordig flihk te zyn Sis 
laat men wel de waarheid v 
kondigen. Wie dit niet doet, 
het nu komt door onweteodhe 
of door kwaadaardigheid neem 
een gróte verantwoording o| 
zich. 

STEIN H.TK P 

(Door redactie ingekprt) : 

> . v 

• Burgemeester 

Naar aanleiding van het 
(met foto) over de nieuwe m 
meester van Valkenburg in 
Limburgs Dagblad (pag. 15) 
woensdag 15 januari jL wil 
graag het volgende ver' 
kwijt: 

Het is te hopen, dat deze 
meester in Valk»burg een 
ning krygt met e» wat ru 
keuken, liefst met vgatw 
chine. Of neemt de heer Nu v 
dan de stofzuiger ter hand? 

AMSTENRADE L. ( 

y limburgs dagblad 

economie Dinsdag 21 januari 1992 • Pagina 5 


ZAANSTAD - Albert 
Heqn begint 22 januari 
' «men met DSM en 
;< PFoctor 8c Gamble (on¬ 
dier andere wasmiddelen) 
©en proef met herverwer- 
i «ng van hoogwaardige 
® 5*®* 4 * 0 flessen. In vier 

K. "H-supennarkten in 

f| Alkmaar en Heiloo, wel- 
•>*,*£ gemeenten ook mee- 
fi werken aan het experi- 
kunnen klanten 
ft *8e flacons inleveren 
% lu 1 voorbeeld sham- 
P°°< afwasmiddel en 
w *8verzachter. Deze 


Albert Heijn begint proef met 
herverwerking plastic flessen 


worden verwerkt tot 
nieuwe flessen. 

Volgens een woordvoer¬ 
ster van Ahold is de 
proef, die ongeveer acht 
maanden zal duren, be¬ 
doeld om aan te tonen 
dat hoogwaardige recyc¬ 
ling haalbaar is. „Het 


verwerken van plastic af¬ 
val tot de bekende berm- 
paaltjes bestaat al veel 
langer, maar daarbij 
houdt het recyclingpro- 
ces na een keer op. 
'Hoogwaardige plastic 
flessen kunnen oneindig 
vaak herverwerkt wor¬ 
den”. Daarbij worden 


ingeleverde flacons door 
DSM versnipperd en tot 
korrels gemaakt. 

Die korrels gebruikt 
Procter & Gamble om , 
nieuwe flessen te maken, 
die voor een kwart uit 
gerecycled materiaal be¬ 
staan. In de vorm van 
afwasmiddelflacons en 


flessen met een fijn-was¬ 
middel, kunnen klanten 
de produkten weer bij de 
vier Albert Heijn-super- 
markten terugvinden. 
Het motto van de actie is 
’Een plastic fles voor een 
plastic fles’. 

Als de proef slaagt, krij¬ 
gen winkels in meer 
gemeenten inleverpun- 
ten en doen mogelijk 
meer flessenfabrikanten 
mee. Overigens blijven 
de plastic statiegeld-fles- 
sen (PET-flessen) buiten 
de proef. 


Duitse Opel blijft de populairste wagen 

In 1991 iets meer 
auto’s verkocht 


MÊmuntm 

mmÊ 


V 


Alleen op commerciële basis 


ame 


AMSTERDAM - In het afgelopen 
jaar zijn in Nederland iets meer per¬ 
sonenauto’s en combi’s verkocht 
dan in 1990. Wat opvalt in de statis¬ 
tieken van de RAI is dat de verkoop 
van kostbare auto’s als Ferrari Ja- 


en 


Van onze redactie economie 


.■füfc”, . 


CHT - Een ftisie is het niet, de samenwerking tussen 
Nederland en VGZ. „In het gisteren gesloten contract 
daar niet naar verwezen, het is niet aan de orde, maar 
is ónmogelijk.” De hoofdirecteur van zorgverzekeraar 
W. Wakelkamp hield behoorlijk wat slagen om de arm 
‘ de toelichting gisteren op aangekondigde samen wer- 


wordt het alleen een 
êle samenwerking tussen 
VGZ, waarbij wederzijds 
. JMcodukten zullen worden 
t Tot 1995, wanneer naar 
iting het plan Simons in zijn 
j* d oorgevoerd, zullen beide 
Üen hun eigen ziekte- 
keringen via de nu ge- 
kanalen op de markt 
Na dat tijdstip zullen er 


■, w» 


geen verschillen meer zijn in de 
produkten en prijzen die Amev en 
VGZ aanbieden. Bovendien zal 
Amev dan zijn bestaande ziektekos¬ 
tenverzekerden bij VGZ onderbren¬ 
gen. 

Bemiddeling 

Amev brengt verzekeringen via tus¬ 
senpersonen aan de man. Die krij- 


od Nestlé op Perrier 


$ - Het Zwitserse levensmid- 
ohcem Nestlé heeft met de 
|Mmk Banque tndosuez een 
"^bracht op de mineraalwa- 
-—sent Source Perrier, zo is 
t bekendgemaakt Nestlé zag 
plannen tot overneming, 
* gedwarsboomd door de 
ondernemer Giovanni 
maar kreeg nieuwe kansen 
'"brassende beslissing van 


topman van het Fiat-con- 
bndit begin december een 


bod uit op de houdstermaatschap¬ 
pij Exor, die een controlerend be¬ 
lang van 35 procent in Perrier heeft 
Bondgenoten van de Italiaan heb¬ 
ben 14,32 procent van het mineraal- 
waterbedrijf in hande&^ghelHhad 
de beursautoriteiten ontheffing ge¬ 
vraagd van de «tmliditing óm een 
nschtatpeeks bod'np de aandelen 
Peïriéruit te brengen, maar donder¬ 
dag werd beslist dat geboden moet 
worden op tenminste 
vin het. aandelenkapitaal, wat eed 

kostbare zaak Is. 

4 ' “ • - - - * • 


(ADVERTENTIE) -v- * ' 

DE EXPERT ACHTER UW-VERZEKERINGEN 
STAAT OOK ACHTER UW FINANCIERINGEN! 

MDla IlEiBHi 

Volt «uit vooi 1 dcitondlglieid op ket (e- 
bied van eoniMiptlef en laketijk krediet. 
Wilt u meer informatie over de vele 
iinancierlngsmogelijklieden van Vela, 
neemt u dan kon takt op met uw verseke- 
ringtadvbeur of bel Vola (020) 5612205. 


gen nu ook de verzekeringen van 
VGZ ter beschikking. VGZ zal de 
ziektekostenverzekeringen van 
Amev verkopen via een nog op te 
richten assurantiebemiddelingsbe- 
drljf. 

Volgens de voorzitter van de direc¬ 
tie van Amev Nederland, C.M. Boet, 
is een minimale schaalgrootte nood¬ 
zakelijk geworden door de invoe¬ 
ring van het plan-Slmons. Door de 
samenwerking met VGZ bereikt 
Amev Nederland die nu in één keer. 

Kantoor 

Voor het personeel zal de samen¬ 
werking geen gevolgen hebben. De 
medewerkers van Amev die zich nu 
met ziektekosten bezighouden blij¬ 
ven werken in het hoofdkantoor 
van Amev. „En,” aldus Boet, „het is 
voor te stellen dat er in Utrecht te 
zijner tijd een districtskantoor van 
•VGZ wordt geopend waar zij dan 
ondergebracht kunnen worden”. 
Volgens Wakelkamp betekent de 
samenwerking voor VGZ „een ver¬ 
dere stap in de realisatie van haar 
doelstelling om uit te groeien tot 
een zorgverzekeraar met een aan¬ 
vullend pakket dienstverlening aan 
verzekeirien, waaronder levens- en 
schadeverzekeringen’ ’. 

VGZ is de grootste zorgverzekeraar 
van Nederland. Het bedrijf telt ruim 
1,4 mihoen verzkerden, 1,2 miljoen 
Via hetzftpjjk^pftmds en 350.000 parti- 

«nee vesgeiekén is Amév, toch een 
van de grote ve rze k er aars in Neder- 
land, met 35.000 verzekerden op 
ziektekostengehiedeeii kleintje. , 
VGZ, fmet hoofdkantoor in Njjme-^ 
gen, is ontstaan uit een ftisie tussen 
de particuliere ziektekostenverze¬ 
keraar VGZ en zes regionale zieken¬ 
fondsen in Eindhoven, Zuid- Lim - 
burg, Noord-Limburg, Nijmegen, 
Mid den Brabant - en Bergen op 
Zoom. Er werken ruim 1.400 men¬ 
sen. 

Amey Nederland is net als VSB 
Groep onderdeel van Fortis. Fortis 
ontstond in in 1990 door de samen¬ 
voeging van Amév, VSB en de Bel-, 
gische verzekeraar AG Groep. In 
totaal werken er ruim 20.000 men¬ 
sen die in 1990goed waren voor een 
omzet van 14,5 miljard gulden. guar en Maserati evenals die van 
goedkope wagens als FSO, Lada en 
Yugo is afgenomen en dat Opel we¬ 
derom het meest verkochte merk is 
geweest 

Uit de RAI-gegevens blijkt dat in 
Nederland verleden jaar 490.407 wa¬ 
gens zijn verkocht tegen 502.671 in 
1990. Die gegevens zijn niet zonder 
meer vergelijkbaar, want alle nieu¬ 
we aüto’s die voor heruitvoer zijn 
bestemd, zijn in 1991 uit de statis¬ 
tiek gelicht Het gaat om 15 è 20 
duizend stuks die in 1990 nog wel in 
de verkoopcijfers waren vervat Met 
uitschakeling van die wagens is er 
derhalve vorig jaar een reële ver- 
koopgroei van één tot twee procent 
geweest 

Ook voor het lopende jaar is de RAI 
optimistisch, omdat de Nederland¬ 
se economie zich stabiel ontwikkelt 
en de consumptieve bestedingen, 
volgens hét Centraal Planbureau 
met ongeveer 2,5 procent zullen toe¬ 
nemen. Ondanks de stijging van de 
lastendruk voor de autobezitter zal 
de afeet in 1992 volgens de verwach¬ 
tingen van de RAI ongeveer uitko¬ 
men op het aantal van vorig jaar. 

Het meest verkochte merk bleef 
Opel met 66.200 stuks, zij ,het dat 
zijn verkoopcijfer ten opzichte van 
1990 met 7,5 procent daalde. Oök 
voor de tweede op de lijst, PSA met 
Citroèn en Peugeot, deed zich een 
daling voor, van 7,6 procent tot 
ruim 59.200. Nummer drie. Ford, 
zag zijn afeet met 4,2 procent 
groeien tot 49.540 wagens. Volkswa¬ 
gen/Audi, als nummer vier geno¬ 
teerd, moest een veer van 13,4 pro-' 
cent laten en kwam uit op een afeet 
van ruim 43.800 stuks. 

Voor het eerste Japanse merk en in 
totaal vijfde pp de lijst, Nissan, viel 
een stijging van 7,5 procent tot 
31.550 stuks te noteren. De zesde 
plaats was voor Mazda met een stij¬ 
ging van 6 procent tot 28.960 stuks. 

Het Franse merk Renault verbeter¬ 
de zijn verkoop met 4,6 procent tot 
28.280 voor de zevende plaats, ter¬ 
wijl voor Toyota, nummer acht, een 
da lin g van 8 procent tot 25.080 viel 
te noteren. De negende plaats was; 
voor Fiat, die zich mócht verheugen 
in een verkopptoeneming van 7,3 , 
procent tot 24.800 stuks, De tiende 
plaats viel toe aan Volvo, van welk 
merk 21rfó0 wagens werden ver-, 
kocht, 13 J procent minder jahjo 
1990. •• ‘ - WF* 


I^s F \ TW-l ♦ V .M l 1 V 1 M 17 

vr*T «t» ir^njTj X 1 

■4 1 1 o i im t r> [• 

_ «Tol 

«%'aoIO [ 

'i ■-! *■i ■ •i •) 


51» IqI- 4 (ntiu; 


|t Ai-, j > 3 
_ 1111 

(«] tl» ^ 1 * »ll 
_ rn 

■n 


3SSXS3R9CS 


i ».-v« 


fOi MI'fl *1 *1 

M l ' I r It i a I -; ^ !: 

Uil» 1 ;-! «i-T ^ i 

7-7. 

ï • v '1 ■.!»'y *\ 

-ï *-‘ 1^1 n • Hl 

_[Q «KY»T7»f i* 1%'é M fl •' 


lli i ^ *ii 

r i I I i H ij I 

mmSSmSmSüA 


< \ »T'.M . ■ » 
r rj ■ 17 

TOiaa- De Vereiaigde 
Staten zijn niet in staat 
auto’s in Japan te ver¬ 
kopen omdat de Aiméri- 
kaanse werknemers lui 
zijn en in veel gevallen 
niet kunnen lezen. Dit 
heeft de Vóorzitter van 
het Japanse parlement, 
Yoshio Sakurauchi, 
verklaard op een kie- 
zersbijeenkomst, zo 
heeft de krant Yontiuri 
Shimbuii gisteren ge¬ 
meld. 

Sakurauchi deed sön 
boude uitspraak naar 
aanleiding van de span¬ 
ningen tussen de VS en 
Japan over de oneven- 


. Parlementsvoorzitter Japan: 

'Werknemers in Vl 
lui en ongeletterd' 


wichtigheid van de on¬ 
derlinge handel. De 
Amerikanen hebben al 
jaren een fors tekort op 
de handelsbalans, voor¬ 
al doordat de verkoop 
van hun auto’s in Japan 
een fractie is van de Ja¬ 
panse afeet in de VS. 
Volgens de Japanners 


ligt dat aaif de auto’s, en 
niet aan importbelem- 
meringèh. President. 
Bush heeft tijdens dn 
recente bezoek aan To- 
kyo dan ooknauwelijks 
concessies kunnen k>s- 
krijgeni 

JQewort^van hetpro- 
bieem is tte verslechte- 


ring van de kwaliteit 
van de Amerikaanse 
werknemers”, aldus de 
IMuiementevoondtem 

. V 1 ■' - vj J - *■ 

«Amerikaanse werkhe- 
men willen niet hard 
wraken, maar verlan¬ 
gen weleenhoogloon”. 
Sakurauchi zei verder 
dat managers van be¬ 
drijven in de VS geen 
schriftelijke instructies 

.kunnen geven omdat 
slechts twee ven de drie 
werknemers kunnen le¬ 
zen. Daardoor zijn de 
produkten volgens hem 
vaak van slechte kwali¬ 
teit. • 


beurs ; I > * 1 > i y T M 11 


nu ruim 


>. i* ’»fl 

MTv rw «T 

AM -7 HOS Technology 
— --^ ag het zwarte schaap op 
geanimeerd Beursplein 5. De 
het «utomatiseringsfonds 
e<m dieptepunt op f l,io 
' PP.f 1^0, bijna een halve- 
tejrichte van afgelopen vrij- 
!*. reddingsoperatie, waarbij 
d elen volgens een veredel- 
•lerfhtusconstructie zijn ge- 
« nét beursfonds, kon be- 
H niet bekoren. 

word nóg redelijk in 
gespeculeerd. Inmiddels 


ABN Am 

ABKAanAJaF. 

ABGON 

Ahold 

Akao 


Ancrcott 
Bflbeot 
Boewmfl W,c«t 

Bttmme. 

DAF 

DorattCDtrw. 

öar 

Ebevitrcoft 
Fokker «it 
Ghtenfewt 
HCSTpchooioer 


vk tk. 

MM MMt 
T9M JiM ' 

n» tw 

m m umo 

ïs ia 

«,40 4SJ0 

«MO OM» ktNodór.t. 

KLM 


nsMLIka 


3M« «8,70 |£Sk 


m..- *■■■ 


SloikW 

iMmrcrt. 

V«3*atVm 

VotmaeSoftw. 

VOCnre 


Krik! Bokhof 
rtewwtim. 
Fr—M—eert. 

QeweHnMiie 


1401 MtM 
DA IMO 
h» n,7* 
IMO’ IMO 
»M 9M 
m ïMo 


2* SfhoaemeU 


s « aast ’ 

OK# *M» I gmBoaw—e 


SS : SS 
tsSSSSSSSS 


Adfaerteiod 


4A00 'IMO 


3—drt‘11 ' 

rnrrmmm 

HALft—B 

14* M* 

HAL Trust Unit 

«* *» 

H8G 

WttwfcmHn^ 

—e» nes* 

147* Ut* 

HoeÉfilbcb. 

3M* 35*b 

HoUeak 

0* «* 

ML Dooi 

um urn 


7* .; 1* 

• Ml . - 

BiCQdHd 

3* ' ** 

BaA—datM 

8* ** 

KeapesfcCo 

«* ** 

D—’eSukerw 

73* TM* 

óodorf—ti 
êwt - 

ïït-52 50,3 : 50,78 
CM ’ «MO 
IMO IMO 
MM 3,78 
IMO ajo 
OSjN 3# 
a,« ajo 
MLN ly ee 

[j*|, j Ij ! ^ ï v ■' jflCT 
& C. 


MM 40 M 
NMP «M O 
4» 

UM- MM 
8* 

51* 

*10 

«* 

IN* 

MM 

«MO 

111* 

52 


fferthveelF. < 
WeetfarrF.vb 


UjNf UyBSei 
114,03 114*i 
30* M* 

ft,7* «* 


penwerken met ziektekos- 
waar VGZ, dikte veertig 
en was daarmee 
Mhéhdgé «tijgers. Ook 
^ee kwartjes toevóegde 


bmwii 

Kimmtikky 

Undrt'kca 
Hooien Hofctktf • 
Mulder Boekoop 


i- —_ » 

MjWMMlm* Wtn^- 


SI* A* 
34* 39* 
MM UMO 
58* 50,40 

41* 4148 

114* «IMO 

HKM 

,. - 

15*0* 1113* 
IMO " 3* 

SS. "z. 


Ambt 

AmroNorthAmF. 


AuetroHuai-f. 


H* ft* 
JMO UM 
m* a o* 
u* H* 

ïi* ii* 


S SS 

4* 


JW*A*ph»F. UM* 

JepBectBaLYea «3* 

Ke—Pkc.b.4 I* - 

MeLCepitalFA . 5* 

MeeeObLDirJ 1 . ^ ]** Ut* 

MeacoIncon»F. >v ft* 

UKtntVentmee ••♦/ I* «* 


AmrtrVeBccft 

kkWondBelea. 

CoamOfaLF.l 

Co—LOUFJ 

CurtttJObLFJ 

DeDrieBectr. 

Béte LLDoBertl 

DekeUoydiCU 

DetoUojdHht 

DeheUoydKent 

DetaUaydYeet 

ftkolakefB. 


r ♦ é r ' 
3* > 3* 
3* UM 
3* , 3* 

m* umo 

UM UM 

51* 513 


55 SSSS. 

41* 

41* 

IMO 

*• j fea.de*tric 
- | fen-ootors 

U* | brtriea—h. 

«** Htbi—h. 

*40 
*3 
3* 

UM 
3* 


pe—centu l 


—nc. 
laMtedu. 


««% ftj I «*—4*0*1 N*»U*N 

» 2S 47 **«m 

58Vk 488e I —é-f^ONj 1*34*3 


fiDM —mm 

bmmbmkm 

fdekeedr.03) 


NewBurMHilM 

NevtroaHoÉl 


«... f taUK(MJN) 
*2 ** f jepj-OOMO) 
m ,JÉ 1 jresdkUtaUl 


** 42* 
** *15 
«* 1* 
Ml a* 

1*S 13* 3* 3» 8* 
8* 33 V» 

mm m «* 


** 31 Ml 
95* 31 1* 

3* 38 I* 
MM M 2*1 
35* 8U I* 
N* Ml I* 
K* 113 2* 
35* 88 *3 
MM «* t* 
35* m MO 
3MP 84 1* 
3M0 M 1* 
3M0 a XM 
MM M MN 


3* 31 
8* M 


3* M 
MM m 

mm a 

45* 84 
«Ml « 
3* M 


UM Mê 
UM M 
UM M 


UM M 
UM a 
3* «n 
8* U* 

« 73 

a 

3* m 

UM a 

3* 411 

8* a 
«Mi a 
UM UM 
UM m 

M ut 

■ a 


MO U» 3 
1* 

I* -f '• r-.I .'i T " I nmipm —I———IiINi ——*1 TW Hl ~ e n ppaSïï mt i t itt t it r q ■ - ■■ - - - 

Limburgs Dagblad 


Dinsdag 21 januari 1992 • Pagina 


— ^ / imburgs DügblüJ 

t? piccolo's 


Voor meer resultaai' 


In de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax: 045-739364 

Piccolo's 

Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
millimeter hoogte: ƒ 1,30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist/Gevonden ƒ 1,15 per mm, Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1,80. 

Reuzepiccolo's 

Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
minimaal één woord in grotere letter (14-punts). 
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto’s, logo's en 
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
kolom: ƒ 1,80. 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Prijzen exclusief 6 % BTW. Betaling contant of met de 
acceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét 
legitimatie. 

Telefonisch opgeven 

045-719966 

Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de 
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

Schrifteiijk opgeven 

Opgave via de 1 e post daags voor plaatsing. 

Persoonlijk opgeven 

Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
8 30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door 
meer dan 250.000personen wan 15 jaar en ouder. 

iBrorï Cotouco Sommo Scarvnw} 


Personeel aanbod 


Meisjes voor privé-club. 
Hoge verdiensten. Prettige 
werksfeer. Diverse moge¬ 
lijkheden. Bel of kom even 
langs. 

Club l’Amitié 

Kaalheidesteenweg 154 
Kerkrade. Tel. 045-425656 


Fa. WGW Bouw. Voor direct 
gevr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, betontimmerfie- 
den. Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477. Hommer- 
terweg 77, Hoensbroek. 


Leuke buffet- en BARMEIS¬ 
JES gevr. Madame Butterfly 
Vaesrade. 04492-1934. 


B.E.M. bv. gevr. METSE¬ 
LAARS & betontimmerl. 
voor Nederl. en Duitsl. met 
Ned. Voorz. Inl. Tel: J.C. v. 
Tilburg, 04450-4565. 


Met spoed leuke MEISJES/ 
dames gevr. voor privé club 
en/of escort-serv., inwoning 
en verv. mog. 045-326191 
(weekends 045-463616) 


VERKOPERS(STERS) ge¬ 
vraagd van schoonmaak¬ 
producten in Vlaams België. 
Geen opleiding vereist, min. 
leeft. 18 jr„ max leeft. 65 jr. 
Geen investering, zeer goe¬ 
de verdiensten, onmiddellij¬ 
ke indiensttreding. Ook part¬ 
time aangeboden. Telefo¬ 
nische reakties tijdens kan¬ 
tooruren 0932-11223612. 


Club de Paris St. Truiden 
vraagt BARDAMES van 
14.00 uur tot 22.00 uur en 
voor de nacht. Overnachting 
mog. Tel. 0932-11680449. 


TAXICHAUFFEURS M/V 
gevr. parttime en weekend. 
Met ervaring voorkeur. Tel. 
045-318898. 


STUCADOORS gevr. Stru- 
cadoorsbedrijf Mullenders. 
Tel. 04406-42068. 


Gevr. per direct RU-IN- 
STRUCTEUR voor district 
Geleen. Tel. 046-580848. 


Ass. gevr. voor goedlopend 
privéhuis, garantieloon en 
intern mog. 045-428856. 


Gevr. 2 SNACKBAR mede¬ 
werksters voor zowel de 
middag- als avonduren, en 
een fulltime kracht (40 uur). 
Tel. 045-457845. 


Gevr. OPPERLIEDEN met 
ervaring, zonder ervaring 
onnodig te solliciteren. Te 
bevr. bouwbedr. Jacobs. Tel 
045-216484 na 18.00 uur. 


ERVAREN serveerster of 
kelneren chauffeur voor Piz¬ 
zeria in Kerkrade. Bellen na 
17.00 uur, 045-452817. Er¬ 
varen friture-hulp voor Kerk¬ 
rade, 045-353735. Ervaren 
friture-hulp voor Vaals, 
04454-2203. _ 

Gevr. beslist ervaren vr. 
FRITUREHULP voor de ma, 
di en vr. Tel. 045-418725. 

Met spoed gevr. INTERI- 
EURVERZORGSTER voor 
kantoren e.d. Geulhal Val- 
kenburg tel. 04406-14951. 

Te huur gevraagd 

WINKELRUIMTE regio 
Meerssen, plusm. 1 00m2. 
Huurpr. max. ƒ 700,-. Tel. 
045-420109. _ 

OGteNmr 

Te h. centrum SITTARD 
Voorstad 20, winkel/woon¬ 
huis (winkel pim. 80m2). 
Voorstad winkelruimte 150 
m2 tot 300m2 nieuwbouw. 
Hoek Rijksweg/Voorstad Ie 
en 2 e verdieping kantoor 
met ev. woonruimte totaal 
plm. I60m2. Voorstad 6 , 
groot luxe kantoor/apparte¬ 
ment, Ie en 2 e verdieping 
met groot terras. Tel. 
04492-3920. 


Van maandag t/m vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
u uw PICCOLO telefonisch 
opgeven. Tel. 045-719966. 


Uw huis verkopen 
met behulp van de 

echte makelaar 

Bel de onroerend goed lijn 

046 - 750 000 ! 

Peters & Partners Geleen 

Geen verkoop - 
Geen kosten 

Te koop 

gevraagd 

woonhuizen in de prijs¬ 
klasse tot ƒ 150.000,-. 
Directe aankoop mogelijk!! 
Geen verkoop, geen kosten! 

LIVAC B.V. 

Akerstraat Nrd. 11, 
Brunssum, Tel. 045-220550 

15 jaar vaste rente! 8,9% of 
9,1% Bel. 045-712255. Na 
kant.uren Dhr. J. Wetsels 
045-440731. STIENSTRA 
Hypotheek Service. _ 

Vooroorlogs WOONHUIS 
met spoed te koop gevr., 
opknappen geen bezwaar. 
040-520558. _ 

Te k. gevraagd klein perceel 
BOUWGROND of vooroor¬ 
logse woning 045-728671. 


HEERLEN, Pasteurstr. 12, 
goed onderhouden eenge¬ 
zinswoning met o.a. tuin, 
badk. met ligbad, achterom 
bereikbaar, ƒ 109.000,- k.k. 
Wijman & Partners. Tel. 
045-728671. 


Door de enorme verkopen, 
dringend woonh. te koop 
gevr. (alle prijsklassen!). 
N.M.W. QUADEN & ZN, 
Makelaardij onroer. goed, 
Gelrestr. 4, Munstergeleen, 
lid NVM. Tel. 046-519644. 


Uw woonhuis verkopen? 
Woonhuizen gevraagd in 
alle prijsklassen, geen ver¬ 
koop geen kosten. BOPA 
O/G Tel. 045-324133 


; Bedrijfsruimte . 


Kamers 

Valkenburg, KAMERS te h. 
voor hele jr., eigen opg., 3 
min. van station. Tel. na 
12.00 uur 04406-15323. 

KAMER te huur te Valken¬ 
burg voor oudere heer of 
dame. Tel. 04406-12875. 

Te huur goed gemeub. zit/ 
slpk. te KERKRADE, Pan- 
nesheiderstr. 1 . _ 

Gem. kamer. Anjelierstr 131 
HEERLEN. Tel. 045- 
214246 na 18 uur 

bouwmat/machines 

Mobiele dieselagregaten 
MEADOWS 4 cyl. 27.5 KVA, 
220/380 V, 50 Hertz ex-le- 
ger, in nw.st. per st. 
ƒ 4.500,-, 04923-61953. 

Mobiele benzine-agregaten 
SANKEY, 10 KVA, 220/380 
V, 50 Hertz, p.st. ƒ2.000,-; 
5-6 KVA, 220/380 V, 50 
Hertz, p.st ƒ 1.500,-, in nw. 
st., ex-leger. 04923-61953. 

Mobiele dieselagregaten 
BROCKHOUSE 10 KVA, 
220/380 V, 50 Hertz, in nw.st 
ex-leger, per st. ƒ 3.500,-. 
Tel. 04923-61953. 


Reparaties 


TV/video defect 

Binnen 24 u. klaar, prijsopg. 
en garantie; tel. 045-231340 
E & E Electronica Brunssum 


TV/VIDEO reparatie. Zonder 
voorrijkosten. Görgens. In- 
dustrieterr. Abdissenbosch- 
Landgraaf. Tel. 045-314122 


Diepvries/koelkastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 


Diepvries en KOELKAST- 
REPARATIE zonder voorrij¬ 
kosten. Bel Geleen, 046- 
745230 service binnen 24 u. 


Verpleegkundige geeft 
BEJAARDEN en gehandi¬ 
capten een liefdevolle ver¬ 
zorging in een mooi huis met 
HULP in de huishouding tuin en aparte kamer, ande- 
zoekt werk. Br.o.nr. B-0243, re gasten verwachten U, 1e- 
LD, Postbus 2610, 6401 DC klas verzorging (ook vakan- 
Heerlen. tiegasten). Tel. 04454-1668 


_ Personeel gevraagd 


Limburgs Dagblad 

vraagt 

bezorg(st)ers 

voor 

Nuth-Vaesrade 

ca. 1 uur werk per dag tussen 5.30 uur en 7.00 uur, 
prima vergoeding, extra’s spaarregeling voor mooie kado's 
provisie-mogelijkheden. 

Inl.: Limburgs Dagblad, Brunssum. Tel. 045-256363. 


W. Vilt, uitkomende in de 4e Klasse Zuid II zoekt voor het 
seizoen 92/93 een 

Trainer 

Voor de senoiren op dinsdag en donderdag en de bege¬ 
leiding op zondag. Sollicitaties met referenties schriftelijk te 
richten aan de secretaris: 

G. Duyzings, Rijksweg 173, 6325 AD Vilt. 


” T Euveke Brunssum ” zoekt 

Baliemedewerkster 

met enige keukenervaring, leeftijd plm. 35 jr., werktijden 
in overleg. Tel. 045-271718 of privé 045-272091. 


Apothekersassistente 

gevraagd 

Apotheek Maussen Nieuwenhagen. 

Pr. Bemhardstr. 52, Nieuwenhagen. Tel. 045-312201. 


Limburgs Dagblad 

vraagt 

Bezorg(st)ers 

voor Heerlen en Ubachsberg 

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de 
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra’s, 
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen. 
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719. 


Wij vragen voor bemiddeling Met een PICCOLO in het 
te koop of te huur: Hotels- Limburgs Dagblad raakt u 


Rest.-Cafe's-Cafetaria’s- 

Dagzaken-Recreatiebedrij- 


uw oude spulletjes ’t snelst 
kwijt. Piccolo’s doen vaak 


05130-10565. 


H.C.R. bem. wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. 


Winkel & Kantoor 


Speciale AANBIEDING, 
nieuwe buro en direktiestoe- 
len Rock type 295, adv.pr. 
ƒ 345,- nu ƒ195,-; Rock ty¬ 
pe 4050, adv.pr. ƒ 495,- nu 
ƒ 295,-; partij zeer mooie di- 
rektiestoelen met hoge kor¬ 
ting; tekentafelstoelen adv. 
ƒ 395,- nu ƒ295,-; confe- 
rentiestoelen Rock 240, adv. 
pr. ƒ 375,- nu ƒ 245,-. Alles 
uit voorraad leverbaar, bij 
grote afname extra korting. 
Rockmart, Kissel 46a, Heer¬ 
len. 045-723142. 


Te koop stalen LEGBORD- 
STELLING 30, 40 en 70 cm 
diep met 5 legborden, v a. 
ƒ 75,- p.mtr.; Pallet stelling, 
in staat van nieuw, 80 en 
110 cm diep. Zeer interes¬ 
sante prijs. Rockmart, Kissel 
46a, Heerlen. 045-723142. 

Landbouw 

ONDERDELENBANK. 

Tel. 04493-2715. _ 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Auto’s 


Kerp Inbouwcentrum 

UW INBOUWSTATION VOOR: 
autoradio’s, boxen, antennes, 

CD-spelers, CD-wisselaar, versterkers 
equalizers, alarmsystemen, etc. etc. 

Nu ook inbouw-autotelefoons en telefoonantennes. 
Kerp Heerlen, uw vakspecialist als het om inbouwen gaat! 


B.v 


In de Cramer 31, Heerlen. 
Tel.: 045-716951. Inruilauto’s 


1 lx Fiat Panda’s. v.a. 1987 

lOxFiatUno . v.a. 1987 

Fiat Uno diesel beige. 1986 

2x Fiat Ritmo. 1987 

2x Fiat Tipo 1 .4 IE. 1989 

Fiat Croma Turbo diesel. 1987 

2x Citroen 2CV6. 1985 

Nissan Bluebird Turbo Diesel. 1 983 

Ford Escort automaat 1 .6 GL. 1985 

Ford Escort 1.6 Ghia. 1 982 

Honda Civic 1.3... 1982 

Honda Jazz 1.2 automaat. 1 985 

Mazda 323 1.3 LX 5-drs. 1 986 

Mazda 323 1.5 GLX Cosmo. 1 988 

Mercedes 190D 2,5 zwartmet. 1 987 

Opel Corsa 1.0 S . 1983 

Opel Kadett 1.2 LS rood. 1985 

Skoda 105 S koopje. 1 988 

Triumph Acclaim HL . 1983 

Renault 21 GT Diesel . 1986 

Inruil - financiering - bovaggarantie (tot 2 jaar) 

Fiat Creusen Heerlen 

Parallelweg 34. Tel. 045-742121. _ 

Opel Kadett 1.6 SR 

wit, Irmscher uitgev., verlaagd, 15”-velgen, kuipstoelen, 
bwj. '82, pr. ƒ 6.500,-. 

Kaalheidersteenweg 262, Kerkrade. Tel. 045-425881. 


Mazdakroon Occasions 

Mazda 323 1.6i GLX "F" rood en zwart . 1990/1991 

Mazda 323 1.3 LX Sedan, veel extra’s . 1988/1989 

Mazda 323 1.5 HB GLX uitgebouwd * . 1986 

Mazda 323 1.5 HB envoy en ensign . 1988/1989 

Mazda 323 1.3 HB LX veel extra s * . 1988 

Mazda 626 2.2i GLX coupé p.s. 24.000 km . 1990 

Mazda 626 2.0 GLX coupé alle extra's. 1988 

Mazda 626 2.0 GLX HB. 1988/1989 

Mazda 626 1.8 Sedan GLX *. 1990 

Mazda 626 2.0 Sedan GLX. 1986 

Andere merken: 

Audi 80 1.8S 5-drs., Ie eig. schuifdak *. 1989 

Renault 11 Broadway 1.2, Ie eig. 1986 

Renault 21 TL 4-drs. Ie eig. ’. 1988 

Mitsubishi Colt 1.2 EXE knalrood. 1987 

Nissan Micra 1.2 LX en 1.0 DX . 1990/1985 

Nissan Sunny 1.3 DX Sedan. 1984 

Nissan Bluebird 1.8 GL automaat . 1984 

Toyota Corolla 1.3 SLX schuifdak. 1986 

Ford Escort 1.6 L 3-drs. schuifdak . 1984 

* (komt nog binnen) 

Uw Mazda Dealer AUTO LEYMBORGH B.V. 
Bornerweg 2-8 LIMBRICHT. Tel. 046-515838. 


Te koop uit Faillissement 

Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer 
goede kwaliteit. Nieuwe bureau’s in diverse kleuren en 
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu¬ 
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas- 
ten v.a. ƒ 255,-. Gebruikte bureau’s v.a. ƒ 95,-. Diverse 
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ƒ150,-. Laden- 
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4 
laden v.a. ƒ 150,-. Tekening ladenkasten Al en A0 v.a. 
ƒ 595,-, magazijn- en archiefstelling v.a. ƒ 75,- per mtr. 
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting. 
Burostoelen v.a. ƒ 50,- per st. Nieuwe burostoelen met 
zeer hoge korting, tekentafels Al en A0 van ƒ 675,-. Flip- 
overs-Wipeborden-Rolblokken. Pallet hefwagens 2000 kg 
ƒ 825,-. Steekwagens luchtbanden ƒ109,-. Industrie boor¬ 
machines 16mm 220 Volt ƒ425,-. Verder nog 1001 artikel 
teveel om op te noemen. 1000 m 2 showroom 1200 m 2 
magazijn. Alles uit voorraad leverbaar. Ook verhuur be- 
drijfsinventaris. 

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142. 

Open maand. - vrijd. 9-18.30 uur. Zat. 10.00 tot 16.00 u. 


OPGELET, gevr. voor ex- Ford Escort 5 _ drs 13 33 
port, pers. en bedrijfsauto s 0 pel Corsa TR ' 86; 0pe | 

Tc/v? 6 o P T k J aSSe , S , y ,a : Kadett 14i ’90; Opel Ascona 
ƒ 50°,- - Schade of defect aut 88; 0pe , Kadett GSj .g 5 

Cont il n i 9 eld ' Toyota Camry 2.0 GLi '84; 
045-727742 b.g.g. 723076. 0 pel Omega 2 . 0 i '87; Opel 

Auto KALDEBORN, wij be- Kadett GSi ' 88 . Autobedrijf 
talen ƒ 400,- tot ƒ 30.000,- TER HARK, Sportstraat 26, 
voor uw auto! 045-411572. Kerkrade-W. (Rodaterrein). 

Te k. van part. Fiat UNO, 3 - T eL 045-424890. - 

drs., kl. rood, bwj. ’87, i.z.g. Te koop gevr. AUTO'S en 
st. Vulling 1, Geleen. bedrijfsauto’s, schade/defect 

Te k. Ford SIËRRA 16 L, bwj geen bezwaar 045-720200. 
’85, 5-gang, APK, trekhaak, Wij geven het meeste voor 
inr. mogelijk. 045-270066. uw AUTO! U belt, wij komen! 
Ford ESCORT 1.3, model Q45-422610, ook ’s avonds, 
laser, ’85, APK, zeer mooi, Autocentrum VEENSTRA: 
ƒ 5.950,-. 045-454087. Mazda 626 LX 1.8 stationcar 

™ a sP L 'vfS lS?°QL T £dr? W 

Opel KADETT 16 SR, bwj. VW Golf 1300 CL '87 
'82, wit, ƒ3.500,-. Tel. 045- ƒ 13.900,-; Mazda 626 LX 

255589. _ 5-drs. '89 ƒ20.900,-; Maz- 

HONDA Accord EX, bwj. ’80 da 626 GLX 2.0, autom. ’88 
automaat, netjes, ƒ 1.750,-. ƒ 18.500,-; Fiat Tipo 1600 
Tel. 045-255589. DGT 88 ƒ16.500,-. Honda 

coc ■ ,qq Accord 2.0EX ’87 ƒ 17.900,- 
Mdoie BMW 525-1, bwj. 88 , Honda Cjvic j 5 GL m 

antracietkl., verlaagd, brede / 16 . 9 oo,- ; Nissan Sunny 
banden, dure sportv electr. 3 Trend . 88 ƒ j 5 . 900 ,-; 
ramen, sch./k.dak, 4 kopst., p ord Escort 1600 i type '88 
etc. Onderhoudsboekjes ƒ 14 .250,-; Ford Escort 

aanw. Vr.pr ƒ 42.500,-. 1400 CL '87 ƒ 12.250,-; 

ÏÏc S Si Uld 2 5 ™ Gel£?en ’ Ford Siërra 1.6 CL 3-drs. 
046-756335 na 12.00 uur. type - 88 ƒ 14 . 900 ,-; Ford 

Wij betalen ƒ 500,- tot Siërra 1 .6 Special 4-drs '89 
ƒ20.000,- voor uw AUTO ƒ 20.500,-Opel Kadett 1300 
(’S). Gratis afh. 045-422217 club ’85 '87 va. ƒ10.500,-; 

Te koop BMW 318, bwj. '81, - 1 ’ rmw 4 '?ïfi 

APK jan. ’93, trekhaak, sun- .rZvV 2 » w 3 ]® 

roof, kl. rood, vr.pr. ƒ 2.700,- 1 , 8 ( ^ c JJ? oto ^ 84 

LPG. Tel. 045-275054. 1300 ^ 

——r-r————-— 87 ƒ 4.900,-. Bovag-garan- 

Citroen AXEL, 8 - 86 , APK tie, inruil, financiering. Auto- 

8-’92, 3-drs., wit, i.z.g.st, centrum P. Veenstra, Val- 
ƒ 3.950,-, inr. mog. Tel. kenburgerweg 13, Voeren- 
04455-2763. _ daa |. Tel. 045-752999. 


INKOOP goede auto’s, cont. Wij betalen ƒ 500,- tot 
geld. Joosten, Scharnerweg ƒ20.000,- voor uw AUTO 
3, Maastricht. 043-634978. met vrijwaring. 045-423063 

Te koop Ford CAPRI, bwj. Te k. BMW 324D bwj. '87, 
'77, APK juli ’92, te.a.b. Tel. enkele extra s, kl. rood, pr.n. 
046-518970. O.t.k. 045-427806 na 18.00u 


ƒ 14.250,-; 
1400 CL 
Ford Siërra 


Onr. goed te koop aangeb. gevr. 


Woonhuis verkopen??? 

Wij kopen woonhuizen direct zelf aan, 
100 % zekerheid en geen makelaarskosten. 
DENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428. 


INKOOP alle merken auto's . 1 
Wij betalen de hoogste prijs! 
045-416239 tot 21.00 uur. 


Te k. gevr. VW KEVERS 
1303, voor restauratie. Tel. 
045-423199. 


Te k. CADILLIC Cabriolet, 
1971, gek. en ingevoerd, 
ƒ 15.000,- wit 070-3663268 


MAZDA 626 automaat, bwj. 
'80, APK eind ’92. Tel. 
045-223442. 


SAAB 99 LE, voor liefhebber 
bwj. '73, automatic, i.z.g.st., 
APK 6 - '92, pr. n.o.t.k. Tel. 
045-316470. 


Te k. lelijke EEND 2 CV 6 , 
bwj. '82, APK gek. okt. '92, 
ƒ 5.000,-. Tel. 046-517424. 


Te k. i.v.m. verhuizing bui¬ 
tenland Fiat PANDA 34, bwj. 
'85, km.st. 74.000, vr.pr. 
ƒ 5.200,-. (Maasmechelen). 
Tel. 09-32.11752835. 


Te koop Ford SIËRRA Se¬ 
dan ' 88 , zwart, ged. Cos- 
worth uitv., centr. vergrend. 
en alarm met afst.bediening, 
LPG, te.a.b. 045-215990. 

MERCEDES 200 TD Sta¬ 
tionwagen, km.st. 60.000, 
bwj. ’89, ABS, centr. vergr., 
alarm, div. extra’s, 
ƒ 58.000,-. Tel. 046-374634 

Opel ASCONA 16 S, 2-drs., 
nw.mod., bwj.'83, met LPG 
install., APK gek. 8-10-’92, 
pr. ƒ 4 250,-. 045-323178 

Opel KADETT 1200, 2-drs, 
'81. nieuwe APK, LPG in- 
stall. ƒ 2.450,-. 045-323178 

KADETT 13 Club ’89; Kadett 
12 LS en 13 LS '87 en ’85; 
Kadett Sedan 1.3 LS ' 86 ; 
Kadett Caravan 1.3 LS '87; 
Corsa 1.2 S '87 '84; Corsa 
TR 1.3 '87; Kadett 1.2 N 
coupé 77; Kadett 1.2 S '83. 
Automobielbedrijf Denne- 
man Raadhuisstraat 107, 
Hulsberg. _ 

Te k. Opel KAEDETT 1.3 
bwj. '82. Tel. 045-728902 na 
17.00 uur. _ 

Te k. Opel KADETT diesel 
16, bwj. '81, APK eind '92. 
Tel. 045-241011. _ 

Te k. RENAULT 9 TD diesel, 
bwj '84, in perf. staat, vr.pr. 
ƒ 4,750,-. Tel. 045-729506. 

Simca SAMBA ’83, nw APK, 
5-gang, belast, ƒ 77,-, pr. 
ƒ 3.750,-. Tel. 045-726175. 

Talbot SAMBA 7-82, APK 
7-’92, wit, 3-drs., zeer mooi, 
ƒ 1-950,-. Tel. 04455-2763. 

VW GOLF diesel met rev. 
motor, bwj. '81, grote ach¬ 
terlichten, APK '92, i.stv.nw. 
ƒ3.500,-. Tel. 045-323178. 

Te koop GOLF 1.6, bwj. '85, 
kl. wit, vele extras, pr.n.o.t. 

k. Tel. 04492-1951. _ 

VOLVO 440 GL bwj. '89; 
Volvo 440 DL '91; Volvo 480 
Turbo ' 88 ; Volvo 745 GLE 
Estate ’89; Volvo 760 GLE 
' 88 . Autobedrijf A. Klijn, De 
Koumen 7, Hoensbroek, tel. 
045-220055. _ 

Te koop VOLVO Station 240 
GL, bwj. '85, i.z.g.st. Inl. Ho¬ 
tel Huize Rozenhof, Graaf- 
str. 41, Schin op Geul, tus- 
sen 16.00-18.00 uur. _ 

VOLVO 340 automatiek, i.z. 
g.st., APK, ƒ900,-. Ter- 
schurenweg 66 , Hoenbroek. 

Div. Citroëns BX 14, '87 t/m 
'89; Citroën BX 16 TRi '87; 
Seat Ibiza 1.5 GLX '91; div. 
Lada Samara’s '87 t/m '89; 
Lada 2105 1.5 ' 88 ; Opel Ka¬ 
dett 1.3 GT '85; Toyota Celi- 
ca 2.0 XT '82; Ford Fiësta 

l. 6 diesel '89. Autobedrijf 
CHIARADIA, Trichterweg 
122 Brunssum. 045-212843 

Autohandel de ANJELIER, 
/Anjelierstr. 123A, Heerier- 
neide biedt te koop aan: Fiat 
Croma 2.0L, bwj. '87; Kadett 
LS bwj. '81; Kadett 1300 bwj 
'83; Escort bwj. '83; Sunny 
diesel bwj. '87; Mercedes 
190E, bwj. '86 zenderuitv.; 
Corsa 13S, km.st. 31.000, 
bwj. ’89; Toyota Corolla 16V 
t. XLi km.st. 30.000, bwj. '90; 
Talbot Samba bwj. '82; 
Manta bwj. '79; Mazda 626 
coupé bwj. '81; Daihatsu 
Charade. 045-223722 / 

06-52870500 


Audi 80S '87; Nissan Sunny 
1.6 SLX ’89; Honda Accord 
’ 88 ; VW-Golf Mephis ' 88 ; 
VW-Golf D '83; VW-Polo ’86 
Fiat Panda 5-bak ’87; Ford 
Fiësta 1100 '85; Ford Fiësta 
85; BMW 315 ’83, BMW 
316 '84; BMW 323i '83; 
BMW 318i '85; Alfa 33 1.5 Tl 
88 ; Suzuki Carry bus ' 86 ; 
Suzuki Alto ' 88 ; Porsche 
924 '78. Autobedrijf REUB- 
SAET, Op de Vey 47-49, 
Geleen, tel. 046-744944. 
Uw adres voor APK keuring, 
alle auto rep. _ 

Autobedrijf John KOULLEN 
biedt aan ANWB gekeurde 
auto’s met 12 mnd. volt. ga¬ 
rantie en autopas. Mitsubi¬ 
shi Starion EX Turbo leder 
int. nwe. st. '85; Volvo 440 
GLE zeer v. acc rood nw.st. 
’90 ƒ 26.950,-; Audi 80 1 .8 S 
groenmet. '89, ƒ 27.800,-; 
Ford Scorpio 2.0 GL zilver- 
met. 42.000 km. '90 
ƒ 29.800,-; Ford Siërra 1.6 
CL Sedan blauw 52.000 km. 
'90, ƒ22.900,-; Ford Orion 
1.4i CL 20.000 km. grijsmet. 
'91 ƒ 25.900,-; Ford Siërra 
l.li cheers roodmet. 29.000 
km. ’91 , ƒ18.900,-; Opel 
Kadett 1.6i grijsmet. 31.000 
km. '90, ƒ21.900,-; Toyota 
Corolla 1 éi 16V sport wit '89 
ƒ 19.800,-;BMW 320i 4-drs. 
groenmet. nw.st. 82.000 km. 
'86 ƒ 19.800,-; Opel Omega 
1.8 LS blauw '88 ƒ 16.900,-; 
Of>el Omega 1.8 LS blauw- 
met. div. acc. '88 ƒ 18.900,-; 
Opel Kadett LS H.b. grijsm. 
'85 z.mooi ƒ 9.950,-; Peu¬ 
geot 405 GR rood elektr. ra¬ 
men '89 ƒ 19.900,-; Lancia 
Thema Turbo i.e. grijs' 
72.000 km. '88 zeer v.acc. 
ƒ 25.800,-; Volvo 240 Gl 2.3 
d.rood nw.st. '87 ƒ 20.900,-; 
Citroën BX 1.6 TRI rood nw. 
st. '88 ƒ 14.950,-; Citroën 
CX Turbo 2 diesel div. acc. 
rookzilverm. 120.000 km '86 
ƒ14.900,-; Mitsubishi Colt 
Luxe rood nw.st '88 
ƒ 14.950,-; Mitsubishi Ga¬ 
lant GL 1.6 rookzilverm. 
sportv. z.mooi'87 ƒ 11.950,- 
Toyota Corolla GL blauw '86 
ƒ 9.900,-; Mercedes 200D 
d-bruinm. '83; VW-Golf GTI 
16V v.acc. zwartm. '87 
ƒ 22.800,-; Mitsubishi Ga¬ 
lant GLS autom. '84; Opel 
Rekord autom. 2.0 S Bertina 
'82; 2 x Ford Escort 1 .3 3-drs 
5-drs. va. ƒ 4.950,-; Mitsu¬ 
bishi Pajero Turbo d. 4x4 
grijs kent. softtop zwart v. 
acc '85 ƒ 15.950. 12 Maan¬ 
den volledige garantie. 
100% Financiering mog. In¬ 
ruil auto/motor mogelijk. Au¬ 
tobedrijf John Koullen. Het 
adres voor de betere ge¬ 
bruikte auto. Tel. verkoop 
045-426995. Tel. werk¬ 
plaats 045-424268. Locht 
17, Kerkrade. _ 

Te k. Ford TAUNUS auto¬ 
maat, bv*y. '80, 4-drs, nw. 
APK, ƒ 1.250,-. 045-216470 

Sloopauto's 

Te k. gevr. loop-, sloop- en 

Schadeauto’s 

Ik betaal de hoogste prijs in 
Limburg. Tel.045-254049. 

Te koop gevr. loop- sloop- 
en SCHADE-AUTO’S. Gra¬ 
tis afhalen. Tel. 046-525759 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADE AUTO'S de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-519637/046-512924 

Bedrijfswagens 

Mercedes 508 

bwj. '83, vr.pr. ƒ 15.000,-. 

Tel 045-216538 

_- 

Onderdelenacc. 

Te k. UITBOUWSET voor 
Opel Corsa HB, pr.n.o.t.k. 
Tel. 04450-4618. _ 

(Brom)fietsen 

Te koop div. gebr. race- 
tour- ATB- en stadsfietsen. 
Bert REKERS, Willemstr. 85 
Heerlen. Tel. 045-726840. 

Vr/man VESPA snorbrom- 
mer SI, 3 mnd oud, 40 km., 
voordelig te k. 045-231120. 

Sport & Spel 

Te koop FITNESSBANK 
met halters en gewichten. 
Tel. 04451-1424. _ 

Vakantie 

Te huur in ERMELO (Velu- 
we) stacaravans/bungalows, 
bosrijke omg. (ook in Zee- 
land). Tel. 02520-17129 

Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes 't snelst 
kwijt. Piccolo’s doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. 


(Huisdieren 

HONDE-, kippen- en konij¬ 
nenhokken vanaf ƒ195,- 
Houtbouw Ubachs, Eygels- 
hovergracht 39, Kerkrade- 
Tel. 045-460252. _ 

De grootste KENNEL van 
Limburg. Alle jonge ras¬ 
hondjes. Meer dan 60 ras¬ 
sen plus gar. en tatoeage. 
KI.America, Th.Watsonln 34 
Achel(B). 09-3211644489 
Zond, open maand, gesl. 

VOGELS, eerden, fazan¬ 
ten, raskippen, duiven en 
papegaaien. Alle hoenders, 
hofdieren. Klein America 
Achel(B) 09-32-11644489 

Te k. diverse KANARIE’S en 
exoten Tel. 04405-1236, na 
17.00 uur. _ 

DOBERMANN-KENNEL 
veel belovende pups ge- 
comb. op schoonheid en ka¬ 
rakter uit Ankörung en kamp 
afst. Tel. 04492-2871. 

Te k. jonge LEGKIPPEN, 
voer- drinkbak, broedmach. 
enz. Henk Ploemen, Broek- 
huizenstr. 53B, Rimburg. 
Tel. 045-320229. _ 

Te k. Hollandse HERDER, 9 
mnd., reu. Tel. 045-420991. 

Goed TEHUIS gezocht voor 
prachtige Duitse Herder, 
tev. papegaai. 045-321231, 

Weg. omst.heden tegen 
vergoeding af te halen BOB¬ 
TAIL, 1 jr. oud, aanhankelijk, 
lief voor kinderen. Tel. 045- 
741522 na 18.00 uur. 


Opleidingen 

Examengarantie 

Basiskennis boekhouden, Praktijkdiploma boekhouden, 
MBA, NIMA-A, Praktijkdiploma Informatica 
met examengarantie! SPD. 

Informatie en gratis prospectus G. Urselmann, 
tijdens kantooruren 077-520440. 

_ Bednjfshogeschool Katholieke Leergangen. _ 

KISHAHILI leren? Bel dan —- 

045-353724 Wonen Totaal lip 


Gevr. LERAAR(Lerares) 
voor het geven van bijles 
voor de vakken Handel en 
Administratie op L.E.A.O.- 
niveau. Tel. 045-424415. 

Rijles 

Uw RIJBEWIJS binnen 8 
dagen op de Ned. Antillen 
via Saba Driving Organisati- 
on. Bel voor info. 010- 
4761506 (betaling na ontv. 
rijbewijs, vraag naar onze 
voorwaarden). _ 

Uw RIJBEWIJS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen. Inl. 04750-32428. 
Niet geslaagd geld terug. 
Vr. naar onze voorwaarden. 


Haal uw RIJBEWIJS voor 
pers. auto in 3, 6 of 9 weken; 
vrachtauto in 6 dgn. of 6 we¬ 
ken. Examen in Heerlen, 
Geleen of Maastricht. Ook 
alle chauffeursdiploma’s. 
Bovag rijschool Th. van 
Bentum, tel. 045-217487 
Hoensbroek. _ 

S.D.L. biedt u aan: RIJBE¬ 
WIJS A-B-C of D binnen 8 
dagen op de Ned. Antillen, 
vanaf ƒ 3.500,- all in, garan¬ 
ties mog. Tel. 010-4626668 
of 4666535. _ 

Bel de Vakman 

NEW LOOK BV Schaes- 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709. _ 

STOELMATTERIJ vern. rie¬ 
ten en biezen stoelen met 
gar. Bel. 045-418820. 

Ervaren vakman biedt zich 
aan voor straatwerk o.a. op¬ 
ritten, sierbestrating. Ook 
voor Uw gehele tuinaanleg, 
zeer SCHERPE prijzen. 
Gratis offerte. 045-323178. 

Diepvries en KOELKAST- 
REPARATIE zonder voorrij¬ 
kosten. Bel Geleen, 046- 
745230 service binnen 24 u. 

Huish. artikelen 

IJSK. ƒ95,-; gasf. ƒ95,-; 
wasdr. ƒ 150,-; wasaut. 
ƒ 175,-; diepvr. ƒ 150,-. 
Tel. 045-725595. 


TV/VIctoo 

KLEUREN-TV’S, zeer grote 
sortering v.a. ƒ 125,-. Ook 
recente tv’s met teletekst en 
stereo. Reeds 25 jr. tv-oc- 
casioncentrum Geel, Gras- 
broekerweg 25, Heerlen. 
045-724760. __ 

Zoekt u een goede gebruikte 
KLEUREN TV met of zonder 
afstandsbediening of met 
teletekst. Prijzen vanaf 
ƒ 100,- ƒ 150,- ƒ 199,- 
ƒ 295,- ƒ 395,-, i.z.g.staat. 
Natuurlijk bij de speciaal¬ 
zaak H. Scholl & Zonen, 
Hoofdstr. 43, Hoensbroek. 
Tel. 045-219222. _ 

Te k. KTV ITT stereo en te¬ 
letekst met afstandsbedie- 
ning. Tel. 04450-4618. 

Kachels/Verwarming 

Te k. eiken BRANDHOUT. 
Tel. 04455-1729, _ 

KACHELS, inzethaarden, 
grote keus, gratis geplaatst. 
De Kachelsmid, Walem 21 , 
Klimmen, 04459-1638. _ 

Als u ons voor 12 uur 
’s morgens belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag 
al in het Limburgs Dagblad. 
Tel. 045-719966. 


Muziek 

Nieuw! Yamaha orgels keyboards 
en electronische piano’s! 

Door de komst van de nieuwste modellen orgels, 
keyboards en electronische piano’s, div. overige modellen 
met 10%-30% korting. 

Muziekhuis Lyana 

Mauritsweg 48, Stein. Tel. 046-333227. 

Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond. 

Te koop electr. ORGEL, i.g. I ~- ' 


st. vr.pr. ƒ1.000,-. Tel. 
04492-3120. _ 

ACCORDEONIST/orgelnist 
gevr. met zang voor duo. 
Br.o.nr. B-0245, LD, Post¬ 
bus 2610, 6401 DC Heerlen. 

Te koop gevr. 

Voor al uw oude METALEN. 
Frans v.d. Loop Recycling/ 
Methaalhandel, Kissel 12- 
14, Heerlen 045-726392 

Gebr. SWINKELS zijn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hoogste prijs voor al uw oud 
ijzer/metalen. 045-422025. 

Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


- :■ tónnen,M 

** WALHALLA’S 06 PARADIJS** 
Lesbi Hard Porno-06.320.321.99 
De Sexfabriek-06.320.332.99 
Live Stiptease-06.320.322.80 
Kleed me aan-06.320.323.90 
Triosex Trek?-06.320.326.56 
Sannes porno Mix-06.320.370.00 
De Sexmachien-06.320.326.80 

_ *“*“******50 ct p/m“““*““ 


Rijpe dame, 38 jaar |k ben een sexy donkere 

live geraffineerd! 50 ct p/m vrouw, al wat ouder. 50 cpm 

06-320.320.38 06-320.320.91 


nu en live 

Een boot vol heet sexplezier 
Wij samen in een apart hutje 
50 ct p/m 06- 

320.330.74 


Thais meisje 

wil jou beter leren kennen 
via een live sexgesprek. 
06-320.330.08 - 50 ct p/m 


Nymf Linda 

Geniet van 2 kanten, 50 cpm 

06-320.320.14 KWALITEITSKEUKENS, 
topkwaliteit voor een norma¬ 
le prijs. R/J Handelsonder¬ 
neming, Stationstr. 294, 
Nuth. Tel. 045-242602. 

Voor alle 2e HANDS meu¬ 
bels ook antiek (veel keus). 
Kouvenderstr. 208, H’broek. 

Koopje, zwaar massief ei¬ 
ken EETHOEK incl. 6 eiken 
stoelen, ƒ1.175,- (nw.pr. 
ƒ 4,000,-). 045-323830. 

Te k. BAROK bankstel, vr.pr 
ƒ 1.250,-. Tel. 045-416239 

KOOPJES! Kasten, div. 
bankstellen en kleingoed. 
Oranjestr. 30, Hoensbroek. 
Tel. 045-231437. 


Cotnputets 

Te k. AMIGA 2000, kleuren 
monitor, 2 drives, Apson 
printer, spellen, ƒ 1.900,-. 
Tel. 045-231550. 


Kunst en Antiek 

Gevraagd 

voor inbreng in komende 
veilingen kunst-antiek- 
inboedels. Veilinghuis, 
Lambèr N.V., 043-620649 
ma. Lm vr. 9.00 tot 17.00 uur 

Te k. GEVRAAGD antieke 
meubels en inboedels. P. 
Cortenraad, Riemst (B). 09- 
32.12261156. 

Carnaval 

Te k. CARNAVALSKOS¬ 
TUUM jeugdprins, nw.pr. 
ƒ 800,- nu ƒ 400,-; tevens 2 
interieurs van Ford Siërra. 
Tel. 045-413558. 


Donkere vrouw 06-96.40 
Zapp Sex 06-96.92 
Harde praat 06-96.91 
Live met mij? 06-95.06 
Volle vrouwen 06-96.94 

Kort en lekker 

50 ct p/m 


Haar mond stond wagenwijd 
open. Ze zakte door haar 
knieën. 50 ct p/m 06-96.46 

Op z’n trans! 


Grieks Standje! Ze bukte! 
Zonder slipje over de tafel! 

06-320.320.62 

50 ct p/m 


Lady B 

50 ct p/m 06-320.324.68 
Meesteres. Lekker ruig! 
met een P-koker. 


TopSex 

2 handen vol. 50 ct p/m 

06-320.325.25 


Twee hete jongens gaan tot 
het uiterste 

Homo Live 

06-320.330.12 (50 ct. p/m) 


Ga liggen, ontspan je en doe 
met je handen wat Wendy je 
vraagt.... 

Wendy 

06-320.331.03 - 50 ct p/m 


Zal 

Bianca 

je met haar mond 
verwennen? Doe je ogen 
maar dicht. 

06-320.331.07 - 50 ct p/m 


Heb je olie bij de hand? Dan 
weet je precies hoe het met 

Vera 

voelt 

06-320.331.09 - 50 ct p/m 


Club 06- 
Special sex 

Draai eerst 06-320.320 
EN DAN VOOR 

SM 25 

onderdanig, ze doet wat je 
wilt 

Hetero 26 

onze meisjes zijn overal 
voor in 

Lesbisch 45 

mm meisjes onder elkaar 

Meesteres 46 

Schiet op! Ze zit te wachten 

Lolita 47 

ondeugend 

Heerlijk live 48 

Sexen live opgenomen 

Meegenieten 60 

De spannendste sex 50 cpm 


Gratis 

real live gesprek 

0,50 p.m. 06- 

320.330.62 

Met beeldtelefoon kunt u 
onze meiden ook zien! 
VAN CLUB 06, DUS GOED. 


De Wiplijn 

Apart Kletsen en Sexen 
06-9555 

De Wipkrant 

Snelle Adresjes 
06-9559 - 50 ct p/m 


Sexbezoekje 

bij wulpse Annet. Trio! 
06-320.320.95 - 50 ct p/m 


Als je houdt van lekker 

Meisjeskontakt 

06-320.330.16 - 50 ct p/m 


Wulpse Loesje 

Hoor haar tekeer gaan 
06-320.330.96 - 50 ct p/m 


Monique 

Ze trilt van sexgenot 
Bel 06-95.30 - 50 ct p/m 


Homo-Jongens 

Hoor ze lekker tekeer gaan 
06-320*330*88 - 50 ct p/m 


Partnerruil 

Direkt apart met mannen* 
vrouwen voor ’n orgie!! 
06-320.330.91 - 50 Ct 


Hete meisjes ' 

zoeken allemaal sexkont^ 
06-320*320*36 - 50 ct j# 1( 

Hete meisjes willen 

Sexkontakt k 

06-320.330.42 - 50 Ct g j* ‘H 

**Bi-Sex Privé** i: 

Zoek je 'n heet meisje °f *1 ' 
lekkere boy??? Direkt 
afspreken, ook voor trio ri 
06-320.330.46 - 50 ctp jj 

Zoek jij snel sexkontakt^ 

Tippel lijn i« 

06-320.330.79 - 50 ct g »? | 

Zoek je een hete boy? | 

Gay Dating 

06-320.330.95 - 50 ct $ ^ 

Triosex-kontaKt 1! 

06-320.320.92 - 50 ct p ^ 1 , 
Ook voor partnerruil^ , 

Meisjes | 

hoor je op sexadresser# | 
06-320*330*60 - 50 ct 

100 hete meisjes zoeké* 1 f 

Sexkontakt * 

06-320*326*66 - 50 Ct 2| 

Blonde Natasja 

doet het met 2 buurjong®** 
06-320*327*77 - 50 Ctj ^ 

Gewillige 

dames zoeken ’n slippe^J 
06-320.328.00 - 50 ct 


Tessa is zo’n lekker 

meisje 

06-320*328*88 - 50 ct 

Gezocht: Onderdanige Wj 
en strenge mannen. Bel P 

S.M. voor twee 

06-320.329.99 - 50 ctj >^ * 

Homokontakt 

Zoek je ’n hete jongen? 
06-320*330*18 - 50 Ct0 


Sexkontakt 

Wie zoekt er ’n ondeug^K 
avontuurtje met 'n meisj® , Jjfe 
Vele meisjes zoeken sö^i: I 
06-320.330.66 - 50 ct 


Altijd succes J 

Zoek jij een leuke vriend . 

vriendin? Afspreeklijn * 
06-320.320.33 - 50 ct ^ 

Sexafspraakj0 ]J 

Vraag naar haar telnumn’- 
06-320.320.44 - 50 ct 

Hete meiden zijn op z o& 

*Porno Dating*; 

06-320*321*44 - 50ct 


Bisex kontaktlija 

Ook trio-sexkontakt j 
06-320.325.01 - 50 Ct PÜÜ Sex voor twe© 

Direkt kontakt met meid®? 
vrouwtjes en stoeren h®* 
knullen . 

06-320.330.90 - 50 ct P^ 


Bel gratis 

Lenie voor een sexgespjj 
Bestel mijn cassetteband 
06-320.324.96 - 50 Ct RjH 
Adressen A 

van dames privé, clubsjli 
escorts, de dames vertej ^ 
je zelf wat ze te bieden frjjj ^ 
ben en geven ook hun adj 
en tel, nr. 06-96.85 (50 ft 

Bisex voor twej \ 

direkt apart met een h®*J, *1 
meisje of ’n lekkere jonjf* ^ 
06-320.330.87 - 50 dj ^ / 

‘GAY-PRIVE* 

Wil jij snel een discre®* ^ 
afspraakje maken met q 
lekkere boy. 06-320.322-^jij 
Samen direkt apart { 


Kleed me uit! 

Suzanne heeft zin in efl" 
hete vrijpartij ^ 
06-350.211.14 - 50 ct PÜ7I 


Angela maakt kennis m** 

SM - 
nee, nee, totdat ze gen 1 ^ 

06-320.340.22 - 50 stj>y| 


Echt Lesbisch 

of maar 50%. Voel je b? 
hoefte aan contact 
vrouwen? De box van vr®^ 
tot vrouw. 

06-320.327.78 - 50 ct jj 
Nieuw het ^ 

Telebordeel * 

Meisjes doen wat jij wilt ? Qj 
geven ook hun geheime w Cf 
nr. aan je door 

06-320.320.85 - 50 ct r $ 
_ (boven de 18 jr) ji 

Voor Piccolo's ^ 
zie verder pagina 8 > t VOOR COMPRESSOREN + 
PERSLUCHTGEREEDSCHAPPEN 
EN VERDERE TOEBEHOREN 


na* HYDRAFLEX/NUTH 

Kathagen 4 - Tel. 045-243131 

I foor industrie en hobby, ook reparatie* 


Inlichtingen omtrent de servicerubriek 
Tel. 045-739381 

Dinsdag 21 januari 1992 • Pagina 7 televisie en radio dinsdag 


Nederland 1 


Nederland 2 


10 n° ** Journaal - 
•05 (TT) Vrouw zijn. Gevarieerd 
vrouwenmagazine. 

0-55 TV-Fruitmand. 
p ^en wereld van verschil. 

praatprogramma. 

•00-13.12 Nieuws voor doven en 
Slechthorenden. 

£00 •• Journaal. 

Sene^ e * kleine huis op de P rairie - 

I7^ft (TT > Kinderkrant. 
iB in Ti ' dsein "*• Actualiteitenrubriek. 
.10 De kleine prinses. Engelse se- 
e - Afl.3. Het rijke meisje is nu een 
^rdwerkende sloof geworden. De 
ostschoolmeisjes negeren haar en, 
s Sara op straat valt, steekt nie- 
1 r een ópende hand uit. 

19 ot Blackout - Quiz. 

•03 Op weg naar Avonlea. Ameri- 
aanse serie. Af1.17: Moge de beste 
innen. Jasper Dale is nog steeds 
i op Olivia King, terwijl Edwin 

ark Olivia ook aardig vindt. Hetty 
tn 9 vindt Edwin een erg geschikte 
, Uw elijkskandidaat voor Olivia, terwijl 
19 4 a 3n das P er nie ' veel moet hebben, 
n'r ® Mijmeringen. Overdenking van 
1 2n»w! dr ^Ouweneel. 

JO j? (•• + TT) Journaal. 

•‘•i Toen de duiven nog vlogen. 
'"T'erikaanse tv-film uit 1990 van Mi- 
hael Landon. Met: Michael Landon, 
^ Carney e.a. Veertig jaar na de 
P°d van z jj n grootvader wil Hugh 
9 r ootvaders huis verkopen. Wan¬ 
eer bij het huis aangekomen de her- 
neringen weer bovenkomen gaat hij 
2l ci elen 

De geheime agenten van New 

96- Portret van de ex-New Age 
Miester Will Baron. Afl. uit de serie 
j^eral en nergens. 

•‘6 ’t Huis van liefde. Documentai- 
tj Van EO-Metterdaad over een bap- 
r ten kerk in Rama die straatkinde- 
1' en halfwezen opvangt. 

Antenne. De Wannsee confe- 
doodvonnis van 11 miljoen, 
r^umentaire over de Wannsee-con- 
. r 6ntie die op 20 januari 1942 ge- 
uden werd en waar hoge nazi's het 
23 ,'f an de joden bezegelden. 

•4S.23.41 •• Journaal. 


13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.05 Bobobobs. Tekenfilmserie. Afl.: 
Terugkeer van Saracenus. 

17.31 De grote meneer Kaktus 
show. 

18.00 •• Journaal. 

18.16 Dubbeldekkers. Serie. 

18.40 Daar komen de schutters. En¬ 
gelse comedyserie. 

19.14 Lingo. Woordspel gepresen¬ 
teerd door Robert ten Brink. 

19.40 De baas in huis. Amerikaanse 
comedyserie. Afl.: I love you. Tony en 
Angela kennen elkaar al zeven jaar 
waardoor Angela het tijd begint te 
vinden hem de waarheid te vertellen 
over haar gevoelens. 

20.08 Tommy Cooper. Hoogtepunten 
uit optredens van deze komiek. 

20.36 Doet ie ’t of doet ie ’t niet. 
Spelprogramma met Peter Jan Rens 
met diverse artiesten, een mystery- 
guest, het rad-spel, andere spekta- 
kelspelen en diverse gasten. 

21.56 Achter het nieuws. Actualitei¬ 
tenrubriek gepresenteerd door Paul 
Witteman. 

22.30 Golden girls. Amerikaanse co¬ 
medyserie. Afl.: Een móórdbaan. De 
dames nemen deel aan een zog. 
Moordweekend van het plaatselijk 
museum, waarbij Blanche een ro¬ 
mantische verhouding begint met de 
directeur die op zoek is naar een as¬ 
sistent. Blanche zou een moord doen 
voor deze baan en daarom nodigt ze 
de man uit voor een romantisch ren- 
dez-vous maar voordat ze het zelf in 
de gaten heeft, is ze de hoofdver¬ 
dachte van de moord op de directeur. 

22.58 Impact. De strijd om de sport¬ 
schoen, documentaire over de con¬ 
currentiestrijd tussen grote sport- 
schoenmerken. 98% van de Amerika¬ 
nen draagt sportschoenen. In één 
jaar werden er 150 miljoen paren ver¬ 
kocht. Voor topatleten en straatben¬ 
des zijn ze onontbeerlijk. Een docu¬ 
mentaire over twee concurrenten. 

23.46 Museumschatten. Prof. Henk 
van Os geeft achtergronden bij voor¬ 
werpen uit Nederlandse musea. Van¬ 
daag: Schermboek van Thibault. 

23.57-00.02 •• Journaal. 


Üuitsland 1 


Duitsland 2 


*2 £ eute - 

09-45 , r D enver ‘Clan. Serie. 

diiuk T ' ai chi c h uar >. Chinees scha- 

C k oksen - 

10.03 heute - 

1q aus,and sjournal. 
li ft? 2DF-info Gesundheit. 

C feute. 

SrJ Mit tödlicher Sicherheit. 
1?.!te^ m van Andy Bausch. 

Ijt? Umschau. 

1 $'?? Persoverzicht. 

I 3 T; ZDF-Mittagsmagazin. 

Wirtschafts-Telegramm. 

I 4 T® Tagesschau. 
i£* Zapp Zarapp. Kinderprogram- 

l*') Es war einmal ... Amerika. Te- 
1 ^ f ilmserie. 

Philipp- Kinderserie. 

IjT® Tagesschau. 

J* 3 Telewischen. Kinderprogram- 

Iti * 

IjftT Starke Stücke. Magazine. 

Ij;: Tagesschau. 
rl 3 Mutter & Sohn. Australische 
l8^ e dy s erie. 

IW (^T) Vale Tudo - Um jeden 


1) fT' 8 - Braziliaanse serie. 

S Dlinirt C _ I anHarra 


Um jeden 


b jz Pdnkt 5 - Landerreport. 

1 / 5 ? Tagesschau. 

WWF-Studio. 

•• Baywatch. Die Rettungssc- 
l^^Hler von Malibu, serie. 
l()Tr Hier und Heute. 

Ia'?? Der Fahnder. Serie, 
ö WWF. 

^'on Pr °9 rarnma ‘O v ® rz icht. 

Jjh? ^0 Tagesschau. 
rjg 5 (TT) Peter Strohm. Misdaadse- 

«fi Ta gesthemen-Telegramm. 
rj^ Mr. Bean. Engelse comedyse- 
llv 

$ 0 o Kinder der Welt. Reportage. 

ARD-Sport extra. Tennis open 
Uit Attische kampioenschappen van- 
^eibourne. 

Tagesthemen. 

ir, 6 •• Boulevard Bio. Amuse- 
^^•sprogramma. 

(jr* Magnum. Amerikaanse mis- 
Ö ds erie. 

OO^j? Tagesschau. 

®0-55 Zuschauen - Entspan- 
^j. * Nachdenken. Begegnungen 
C “aumen: Weide am Ammersee. 


Amuse- The Competition. Ameri- 
film uit 1980 van Joel 
a^sky. Twee deelnemers aan 
Op Pianoconcours worden verliefd 
t*i e| kaar. Niet onaardig. Met Ri- 
r P Dreyfuss en Amy Irving. 

& 

ïk . My Girl Tisa. Amerikaanse 
, tt)j P*t 1948 van Elliott Nugent. Im- 
O^nte moet haar uiterste best 
^ ° m haar ouders naar Amerika 
^tn?^ en lalen over k° m e n - Met Lilli 
rr '®i' en Sam Wanamaker. 


1ÏÏ1 . 

tij| 'i'r Time Bandits. Engelse film 


l*yJ 9 Ö1 van Terry Gilliam. Monty 
0°h-achtig verhaal over zes 
l^ r 9en die schooljongen bij moe- 
^ st aan n diens reis door de tijd. 
' p e an Connery en John Clee- 
Maakt belofte niet helemaal 


*V Q d0 Battle Hymn. Amerikaanse 
^ n türenfilm uit 1956 van Douglas 
l^.- Geestelijke tekent bij bij de 
jr lr hacht. Hij wil helpen piloten 


09.00 Zie Duitsland 1. 

13.45 Die Ewoks. Tekenfilmserie. Afl.: 
Wie die Ewoks über das Böse sie- 
gen. 

14.10 Trilogie der vergangenen 
Traume. 3-luik over de American 
Dream. Afl.3: Alabama: Eine Liebes- 
geschichte. 

14.40 Ganz persönlich: August Ever- 
ding und Bottrop, portret van de di¬ 
recteur van het Beierse Staatsthea¬ 
ter. Herh. 

15.10 Wiedersehen macht Freude. 
Hoogtepunten uit het ZDF-archief. 
Vandaag: 1978. 

15.58 Programma-overzicht. 

16.00 heute. 

16.03 Neue Abenteuer mit Black 
Beauty. Serie. Afl.: Der kleine Dieb. 

16.25 logo. Jeugdjournaal. 

16.35 Die Railers. Serie. Afl.5: lm La- 
byrinth der Goldenen Stadt. 

17.00 heute. 

17.10 Sport heute. 

17.15 •• landerjournal. 

17.45 Bnser Lehrer Doktor Specht. 
Serie. Afl.: Krankheitsfalle. Aansl. 
Programma-overzicht (VPS 18.50). 

19.00 heute. 

19.20 Regina auf den Stufen. Serie. 
Afl.: Schritt ins Ungewisse. Regina 
doet proefopnamen bij Janos als fo¬ 
tomodel. Martin krijgt de stuip van zijn 
leven krijgt wanneer hij met zijn nieu¬ 
we liefde Lore tijdens een winter¬ 
sportvakantie op zijn vrouw stuit. 

20.20 Studio 1. Achtergrondinforma¬ 
tie. 

20.55 (TT) Günter Pfitzmann: Der 
Millionenerbe. Serie. Afl.: Hannes 
und die Blaue Feder. Johannnes 
voelt zich prima in Berlijn, alleen zijn 
bedrijf floreert niet zo, omdat ieder¬ 
een denkt dat hij miljonair is. 

21.45 heute-journal. 

22.15 aspekte. Cultuurmagazine. 

23.00 Das kleine Fernsehspiel: Die 

geheime Sammlung des Salvador 
Dali, documentaire die begint als por¬ 
tret van de Dali-kenner Max Richard, 
maar leidt tot de ontdekking van een 
Dali-schat. 

00.00 •• Ivo Pogorelich spielt Fré- 
dóric Chopin. Sonate voor piano nr 
2 in bes opus 35. 

00.30 heute. 


op te leiden voor de Koreaanse 
oorlog. Met Rock Hudson en Mart- 
ha Hyer. 

Nederland 1 

20.23 Where pigeons go to die. 
Amerikaanse tv-film uit 1990 van 
Michael Landon, de onlangs over¬ 
leden acteur, die ook de hoofdrol 
speelt. Veertig jaar na de dood van 
zijn grootvader wil Hugh diens huis 
in handen van een projektontwikke- 
laar geven. Maar Hugh, die als 
kleinzoon steeds een goede relatie 
met zijn opa had, twijfelt. Geen op¬ 
zienbarende prent. Met behalve 
Landon ook Art Carney. 

Super Channel 

23.00 Ghosts on the Loose. Ameri¬ 
kaanse film uit 1943 van William 
Beaudine. Bende strijdt tegen nazi- 
spionnen. Met Leo Gorcey en 
Huntz Hall. 

RTL4 

1.45 Herhaling van 12.10 uur. 


• Michael Landon in ’Where 
pigeons go to die’. (Nederland 
1 ~ 20.23 uur). 


Nederland 3 


RTL4 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

10.00 Warreltaal. afl. 18. 

11.00 (TT) Nieuws uit de natuur. 

Afl.14, 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

14.00 Skoalle-tv. Sybe Satellyt & co. 

16.25 Japan na 1945. Af 1.8. 

17.25 Pronto. Cursus Italiaans voor 
beginners. Afl.2. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 (••+TT)Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. Jeugdserie. 

19.00 De illegalen. Driedelige docu¬ 
mentaire serie over mensen die zon¬ 
der werk- en verblijfsvergunning in 
Nederland verblijven. 

19.30 Het gezicht van Nederland. 
Serie portretten van Nederlandse ge¬ 
meenten. Afl.: Ommen. 

19.45 Hoogstandjes. Het zweefvlieg¬ 
tuigje van Lilienthal, documentaire. 

20.00 •• Journaal. 

20.25 Achter de dijk. 'De Kosmos’, 
vijfdelige serie, vandaag over het 
Amsterdamse spiritueel centrum De 
Kosmos met Mieke Muts. 

21.04 Jansen & Co. Muzikale talk¬ 
show gepresenteerd door Leoni Jan¬ 
sen. Met de huisband o.l.v. Onno 
Krijn. 

21.49 Verhalenvertellers. Argentijns 
verhaal uit de internationale serie 
’Many Voices, one world. Vanavond: 
The werewolf and the dead, verteld 
door Luis Landriscina. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sport journaal. Met o.a. 
de open Australische tenniskam¬ 
pioenschappen. 

22.30 NOS-Laat. Actualiteitenrubriek 
met achtergronden uit binnen- en bui¬ 
tenland over politiek, kunst en econo¬ 
mie gepresenteerd door Maartje van 
Weegen. (Met om 23.00 Den Haag 
Vandaag) 

23.15 Sprekend over de Middeleeu¬ 
wen. Afl.6. 

23.45-23.50 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


06.55 Nieuws. 

07.00 Cartoon. 

07.25 Nieuws. 

07.30 Cartoon. 

08.00 Nieuws. 

08.05 The bold & the beautifut. 

Soap. Herh. 

08.30 Nieuws, de Hoop. 

08.35 M.A.S.H. Comedyserie. Afl.: Fa¬ 
de out, fade in (1). 

09.05 Nieuws, de Hoop. 

09.10 Love boat. Serie. Afl.: When 
worlds collide (1). Herh. 

10.00 Goede tijden, slechte tijden. 
Dramaserie. Herh. 

10.30 As the world turns. Serie. 

11.15 De 64.000 gulden vraag. Quiz. 
Herh. 

11.45 Een eigen huis, een plek on¬ 
der de zon. Herh. 

12.10 The competition. Amerikaanse 
speelfilm uit 1980. Met: Richard 
Dreyfuss, Amy Irving, Lee Remick, 
Sam Wanamaker, Joseph Cali e.a. 

14.15 The Oprah Winfrey show. Afl. 
Heartache on the honeymoon. 

15.05 Sons and daughters. Serie. 

15.35 The bold & the beautiful. 

Soap. 

16.00 Telekids. Kinderprogramma. 
Met o.a. Captain Nemo; 16.30 Happy 
days. Afl.: Just a Piccalo. 

17.00 5 uur show. 

18.00 Nieuws. 

18.20 Prijzenslag. 

18.50 Scrabble. Telefoonspelletje. 
19.00 Rad van fortuin. 

19.30 Nieuws. 

20.00 Goede tijden, slechte tijden. 

Dramaserie. 

20.30 Hitbingo. Showprogramma. 

21.40 Mag het iets meer zijn? Come¬ 
dyserie. Afl.: Een rug te ver. 

22.10 A question of honour. Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1982. Met: Ben 
Gazzara, Paul Sorvino, Robert 
Vaughn, Tony Roberts e.a. 

23.55 Nieuws. 

00.10 Trial by jury. Afl.: Fanatic fan. 
00.35 M.A.S.H. Comedyserie. Herh. 

01.00 The Oprah Winfrey Show. 

Herh. 

01.45 A question of honour. Herh. 

van 22.10. 

03.50 Teletext. 


Duitsland 3 West rtl Plus 


08.55 Seniorengymnastik. Afl. 12 . 
09.10 Schooltelevisie. 09.40 Cursus 
geschiedenis. 10.10 Schooltelevisie. 

11.40 Teletekstoverzicht. 11.50 Das 
recht zu lieben, Braziliaanse se- 
rie.12.15 Sporl-Platz. 12.45 Zukunfts- 
gesprache. 14.15 West 3 aktuell. 14.20 
FensterPlatz. 15.25 Landesspiegel. 

15.55 Sport aktuell. 16.00 West 3 ak¬ 
tuell. 16.05 Sonne, Wein und harte 
Nüsse, misdaadserie. 16.30 Schoolte¬ 
levisie. 17.00 Die Geschichte des 
Streichtrio’s, documentaire serie. 17.30 
Cursus wiskunde. 18.00 Aktuelle Minu- 
te. 18.01 Du und Dein Tier. 18.30 Die 
rote Zora und ihre Bande, jeugdserie. 
18.57 Programma-overzicht. 19.00 Ak¬ 
tuelle Stunde. 20.00 15 Minuten Inter¬ 
national. 20.15 Die Dienstagsreporta- 
ge. 20.45 Sonderbar, amusementspro¬ 
gramma. 21.30 West 3 aktuell. 21.45 
plus 3, economisch magazine. 22.15 
Westpol. 22.45 Landesspiegel. 23.15 
Deutschlandbilder. 00.00 Schach dem 
Weltmeister, verslag. 00.30 Laatste 
nieuws. 


Duitsland 3 SWF 


08.15 Tele Gym. 08.30 Cursus Wis¬ 
kunde. 09.00 Schooltelevisie. 10.40 
Non-Stop-Fernsehen, programma- 
informatie. 12.50 Sport 3 extra. 13.45' 
Non-Stop-Fernsehen. 16.00 Schoolte¬ 
levisie. 16.30 Cursus Engels. Les 16. 
17.00 Cursus Wiskunde. Les 6. Herh.’ 

17.30 Sesamstraat. 17.58 Kinder-Ver- 
kehrsspot. 17.59 Abenteuer überleben. 
18.23 Philipp, kinderprogramma. 18.26 
Das Sandmannchen, kinderserie. 

18.30 Das Südwest-Journal. 19.00 
Schlüsselloch, serie. 19.30 Schlaglicht.' 
20.00 Lindenstrasse, serie. 20.30 Lan¬ 
desspiegel. 21.00 Nieuws. 21.15 Mark- 
(t) und Pfennig, consumentenmagazi¬ 
ne. 22.00 Heimlich, still und leise, Itali¬ 
aanse tv-film van Giovanni Guareschi 
met Piera Degli Esposti e.a.. Marcelle, 
een jonge weduwe opent in Bologna 
een zaak. 23.15 Geschichte des 
Streichtrios, 6-delige serie over strijk¬ 
trio's. Afl.3: Die galante Zeit. 23.45 
Laatste nieuws. 23.50 Non-Stop-Fern¬ 
sehen, programma-informatie. 


06.00 RTL Früh-Magazin. Met om 

06.05 GeldMarkt; 06 30 Guten Mor¬ 
gen Deutschland; 08.30 RLT aktuell. 

08.35 Der Hammer. (Siedge Ham- 
mer), serie. Afl.: Geliebte Susi. Herh. 

09.00 Australian Open '92. Tennis¬ 
kampioenschappen te Melbourne, 
samenvatting. 

09.30 Australian Open ’92. Recht¬ 
streeks verslag tenniskampioen¬ 
schappen te Melbourne. 

12.00 Lieber Onkel Bill. (Family af- 
fairs), serie. Afl.. Who’s afraid of Mu- 
rai Spheni. Herh. 

12.30 Lieber Onkel Bill. (Family af- 
fair), serie. Afl.: That was the dinner, 
wasn't it. Herh. 

12.55 RTL aktuell. 

13.00 Ein Vater zuviel. (My two 
dads), serie. Herh. 

13.30 California Clan. (Santa Barba- 
ra), serie. Aansl.: RTL aktuell. 

14.20 Die Springfield Story. (Thei 
guiding light), serie. Aansl.: RTL ak¬ 
tuell. 

15.05 Dallas. Serie. Afl.: Schicksal- 
wende. Aansl.: RTL aktuell. 

15.55 Chips. Serie. Afl.: Das Come¬ 
back. 

16.45 Riskant! Spelprogramma. 
Aansl.: RTL aktuell. 

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow. 

17.45 Durchgedreht. Videoshow. 

17.55 RTL aktuell. 

18.00 Elf 99. Jongerenmagazine. 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 Knight rider. Serie. Afl.: Der 
Militarputsch. Herh. 

20.15 Columbo: Traumschiff des 
Todes. (Columbo: Troubled waters), 
Amerikaanse misdaadfilm uit 1975 
van Ben Gazzara. Met: Peter Falk, 
Robert Vaughn, Poupee Bocar e.a. 

22.05 Explosiv. Magazine. 

22.50 L.A. Law - Staranwalte, Tricks, 
Prozesse. Serie. Afl.: Der Clou mit 
dem falschen Biest. 

23.50 RTL aktuell. 

00.00 Dienst in Vietnam. (Tour of du- 
ty), serie. Afl.: Eingekesselt. Herh. 

01.00 Australian open '92. Recht¬ 
streeks verslag tenniskampioen¬ 
schappen te Melbourne. (TIJDEN 
WOENSDAGOCHTEND KUNNEN 
WIJZIGEN I.V.M. UITLOOP TEN¬ 
NIS). Relgië/TV 1 


14.30 Schooltelevisie: 14.30 Aard¬ 
rijkskunde; 15.00 Nederlands. 

15.30 Time bandits. Engelse speel¬ 
film uit 1981 van Terry Gilliam. Met: 
Sean Connery, John Cleese, Shelley 
Duval e.a. 

17.30 Mooi en meedogenloos. (The 
bold and the beautiful), Amerikaanse 
serie. Afl.342. 

17.55 Nieuws. 

18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl. 21 . 

18.05 Liegebeest. Afl.4: De vrijgezel. 

18.20 Het station. Afl.21. 

18.35 Top Score. Spelprogramma. 

19.03 Buren. (Neighbours), Australi¬ 
sche serie. Afl.767. 

19.25 Lotto/Mededelingen. 

19.30 Journaal. 

20.00 De drie wijzen. Quiz. 

20.35 Zeker weten? Talksgow. 

22.00 NV De Wereld. Reportagema- 

gazine met verhalen van mensen uit 
Vlaanderen en verre landen. 

22.30 Vandaag/Sport. 

22.55 De jaren van vreugde en ver¬ 
driet: 1940-1960. 13-delige docu¬ 
mentaire serie over de periode die de 
basis vormde voor onze welvaarts¬ 
maatschappij. Afl.3: Leven in het 
puin. 

23.20-23.25 Coda. Milonga, van Jorge 
Cardoso, uitgevoerd door Henry Rau- 
dales, viool en Fernando Gonzalez, 
gitaar. 18.55 Nieuws. 

19.00 Een andere aanpak. Mundiale 
vorming in het basisonderwijs. 

19.30 Het Capitool. (Capitol), Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.324. 

19.53 Benny Hill. Britse humor. 

20.00 Programma SO. 

20.30 National Geographic. Docu-. 
mentaire serie. Vandaag: Splendid 
stones. 

21.30 Journaal/Sport. 

22.00-23.30 Jonge Catharina. 

(Voung Catharine), 2-delige Ameri¬ 
kaanse tv-film van Michael Anderson. 
Met: Julia Ormond, Venessa Redgra- 
ve, Maximillian Schell e.a. Afl.2. • Robert Mitchum. (Sat 1 - 

21.15 uur). 


SAT 1 


06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30 
■ Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse 
serie. Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05 
Love story. Amerikaanse melodrama 
uit 1970. 10.40 Shogun, Amerikaanse 
avonturenserie. 11.50 Glücksrad. 
Herh. 12.25 Tip des Tages. 12.45 Tele- 
Börse. Tussendoor: SAT 1 Bliek. 13.35 
Unter der Sonne Kaliforniens. Ameri¬ 
kaanse serie. 14.30 ■ Bezaubernde 
Jeannie. Amerikaanse serie. Herh. 
15.00 SAT 1 Bliek. 15.05 Falcon Crest. 
Amerikaanse serie. 16.00 Die Schone 
und das Biest, Amerikaanse fantasie- 
sene. Herh. 17.00 SAT 1 Bliek. 17.05 
Geh aufs Ganze! Spelshow. 18.15 Bin¬ 
go. 18.45 Guten Abend, Deutschland. 

19.20 Glücksrad. 20.05 WetterNews. 

20.15 Hallo, Heino. Hits und Humor 
met Heino en Hannelore. 21.15 Feuer- 
sturm. Amerikaanse serie. Herh. 22.50 
SAT 1 Bliek. 23.00 Akut Extra. 23.35 ■ 
Auf der Flucht. Amerikaanse misdaad¬ 
serie. 00.35 Die Schone und das Biest, 
Amerikaanse fantasieserie. Herh. van 
16.00 uur. 01.25 Vorschau/Videotext 


Radio 1 

7.07 Echo-magazine (7.30 Nws. 
7.53-7.58 Woord onderweg). 8.35 
Kruispunt. 9.05 Van negen tot 
twaalf, met om 9.54 Column; 10.05 
M/V-magazine; 11.05 Schone kun¬ 
sten 12.05 Echo-magazine ( 12.30 
Nws. 12.55 Mededelingen t.b.v. 
land- en tuinbouw). 14.05 Veronica 
nieuwsradio (17 30 Nws.). 1904 
Veronica sportradio. 20.04 Con¬ 
frontatie. 21.04 Talk radio. 22.53 
De 1% regeling. 23.07 Met het oog 
op morgen. 0.02 De nacht klinkt 
anders. 2.02 Geen tijd. 4.02 Rock 
& Roel. 5.02-7.00 VARA s ochtend¬ 
humeur. 


Radio 2 

7.04 Sugar in the morning 
(7.04-7.10 en 8.04-8.20 AVRO Ra¬ 
diojournaal). 9.04 De muzikale 
fruitmand. 10.04 Ik zou wel eens 
willen weten. 10.30 Vrouw zijn. 
12.04 Lunchtime. 13.04 Tijdsein. 
13.30 Als mensen veranderen. 
13.54 EO-Metterdaad hulpverle¬ 
ning. 14.04 De Plantage, met om 
14.10 T nut van het algemeen; 
14.43 De jazz van Pete Felleman; 
15.04 Het spoor terug; 16.04 Ischa; 
16.53 Vrije geluiden; 17.04 Het na¬ 
bije westen. 18.04 Boeken; 19.04 
Passages, passanten; 20.04 Tim- 
boektoe. 21.00-07.00 Zie Radio 1. 

Radio 3 

6.02-24.00 VARAs Verrukkelijke 
Dinsdag. 6.02 Doorloper. 7.04 Ca- 
rola op de radio. 9.04 Denk aan 
Henk. 12.04 VARA's Steen & Been 
show. 14.04 Twee meter de lucht 
in. 16.04 Voorheen VARA's Jack- 1 
pot. 18.04 De avondspits. 19.04 
Dubbellisjes 20.04 VARA's vuur¬ 
werk. 21.04 Popkrant. 22.04-24.00 
VARA's poppodium. België/RTBF 1 


12.10 Vacatures. 12.25 La fete a la 
maison. Herh. 13.00 Nws. 13.35 Poker, 
Franse speelfilm uit 1987. Met: Caroli¬ 
ne Cellier, Pierre Arditi, Jean-Philippe 
Ecoffey e.a. 14.55 Le jardin extraordi¬ 
naire. Herh. 15.25 Génies en herbe. 
Herh. 16.00 Clips. 16.30 Nouba nouba. 

17.25 Duo d'enfer. Afl.: Un mort dans 
la familie. 18.25 La fete dans la mai¬ 
son. Afl.: Une belle campagne. 19.00 
Ce soir. 19.22 Joker/lotto. 19.30 Jour¬ 
nal. 20.05 Doublé 7. 21.30 Paroles in- 
diennes, doe. 22.25 Six nez en l'air. 

23.20 Nws 23.40-23.45 Bourse 


België Tele 21 


15.55 Musique: Les enfants du rap. 

16.45 Barbarie et Indiens d'Amérique 
(2). Herh. 17.40 Nouba nouba. 18.30 
FGTB. 19.00 Radio 21. 19.30 Journal. 
20.00 La route de Corinthe, Franse 
speelfilm uit 1967. Met: Jean Seberg, 
Maurice Ronet, Christian Marquand 
e.a. 21.30 Bourse. 22.05 Musique: Eric 
Schleichem. 23.00-23.25 Ce soir. 


TV 5 


07.00 Nws. 07.40 Cursus Fr. 08.00 
Clin d'oeil. 08.05 Can. Nws. 08.20 
Nws. 08.30 Selection One world. 08.55 
Eurojournal. 09.55 Caractères. 11.10 
Viva. 11.50-11.55 Nws. 16.05 Nws. 

16.15 Enjeux/le point. Herh. 17.15 
Magz. culinaire. 17.40 Cursus Fr. 
18.00 La compete. 18.30 Nws. 18.50 
Clin d’oeil. 19.00 Le Canada sur deux 
roues. 19.30 Zw. Nws. 20.00 Envoyé 
spécial. 21.00 Nws. 21.30 Pour venger 
pepere, film. 23.00 Nws. 23.20-00.20 
Bouillon de culture. 


06.55 Ochtend-zmiddagprogr. 18.00 
Flash. 18.05 Occhio al biglietto. 18.15 
Italia chiamo. 18.50 II mondo di quark. 

19.30 Storia di Enzo Biagi. 19.50 Che 
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.40 
Sette. 21.45 Alta classe. 22.45 Linea 
notte. 23.00 Alta classe. 00.00 Notte. 
00.30 Oggi al parlamento. 00.40 Mez- 
zanotte e dintorni. 01.00 Dse 0*1.30 
Rita, Rita, Rita, film. 03.15 Linea notte. 
03.30 Acguato sull’altipiano, film. 04.55 
Linea notte. 05.10 Cuori senza eta, 
film. 05.45 Diversimenti. 06.05 Davina. 


BBC 1 


07.00 Teletekst-overzicht. 07.30 BBC 
breakfast news. 10.05 Kilroy. 10.50 Hot 
chefs. Culinaire rubriek. Vandaag Itali¬ 
aanse soepen. 11.00 Nieuws. 11.05 
Playdays. 11.25 Stoppit and Tidyup. 

11.35 No kidding with Mike Smith. 
12.00 Nieuws. 12.05 Wildlife gems. 
Magazine over dieren. 12.30 People 
today. 13.20 Pebble Mill. 13.55 Regio¬ 
naal nieuws en weerbericht. 14.00 
Nieuws en weerbericht. 14.30 (TT) 
Neighbours. 14.50 Going for gold. 

15.15 ■ My girl Tisa, Amerikaanse 
speelfilm van Elliot Nugent uit 1948 
met Lilli Palmer en Akim Tamiroff. Een 
meisje spant zich in om haar vader 
naar de VS te krijgen. 16.50 Joshua 
Jones. 17.00 The new Yogi Bear 
Show. 17.10 Daisy pig. 17.25 Fantastic 
Max. 17.35 Ipso facto. 18.00 News- 
round. 18.10 (TT) Grange Hill. 18.35 
(TT) Neighbours. 19.00 (TT) Nieuws en 
weerbericht. 19.30 Regionaal nieuws. 
20.00 (TT) Holiday. Toeristisch maga¬ 
zine. Egypte (cruise op de Nijl), Corn- 
wall per caravan, Venetië en het 
Como-meer. 20.30 (TT) EastEnders. 
21.00 (TT) Fall and rise of Reginald 
Perrin. 21.30 (TT) A question of sport. 
22.00 (TT) Nieuws. 22.30 (TT) Spen- 


der. 23.25 Film 92. 23.55 Omnibus. 
Tekenen van een stad. Londen beke¬ 
ken door punk-impressario Malcolm 
McLaren, architect Richard Rogers, au¬ 
teur Jeanette Wmterson, marketing- 
consultant Peter York. 00.45 Weerbe¬ 
richt. 03.00 The way ahead 


BBC 2 


09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin- 
ster. 10.00 Schooltelevisie. 11.00 Over 
the moon. 11.15 Schooltelevisie. 11.40 
Let's see. 12.00 Schooltelevisie. 13.55 
A way with numbers. 14.20 PC Pmker- 
ton. 14.25 Fireman sam. 14.35 Bunyip. 

14.40 Hawks eye. 15.00 Nieuws en 
weerbericht. 15.15 Bitten by the bug. 

15.30 See Hear! Magazine voor ge¬ 
hoorgestoorden. 16.00 Nieuws en 
weerbericht. 16.50 Nieuws en weerbe¬ 
richt. 17.00 Catchword. 17.30 Behmd 
the headlines, gevarieerde talkshow. 
18.00 Cricket. 18.30 (TT) Old garden, 
new gardener. 19.00 Battle hymn, 
Amerikaanse oorlogsfilm van Douglas 
Sirk uit 1956 met Rock Hudson, Martha 
Hyer, Dan Dureya. 20.45 Assignment, 
de democraten in de VS. 21.30 Food 
and drink. 22.00 (TT) Quantum Leap. 

22.50 (TT) 40 minutes. 23.30 New- 
snight. 00.15 The Late show, kunstma- 
gazine. 00.55 Behind the headlines. 
01.25 Weerbericht. 


Sportnet 


08.00 Eurobics. 08.30 WICB basketbal. 
09.30 NHL ijshockey. 10.30 Eurobics. 
11.00 Voetbal. 12.00 NBA basketbal. 

13.30 NBA basketbal. 14.00 Power- 
sports. 15.00 Eurobics. 15.30 Voetbal. 

16.30 Pro boksen. 17.30 World sports 
special. 18.00 WK ijsracen 19.00 Sp. 
voetbal. 19.30 Skiën. 20.00 EK Schaat¬ 
sen. 21.00 Road to Albertville. 22.00 
Matchroom pro boksen. 00.00 World 
snooker classics. 


Eurosport 09.00 Eurogoals. Herh. 10.00 WB 
Skiën. 11.30 Road to Albertville 12.00 
WB Skiën. Herh. 12.30 WB Skiën. 
14.00 EK Schaatsen. Herh. 15.30 WB 
Skiën. Herh. 16.30 WC Handbal. Herh. 

17.30 Eurofun. 18.00 Eurogoals. Herh. 
19.00 Road to Albertville. Herh. 19.30 
News. 20.00 EK Kunstrijden op de 
schaats. 22.00 Worstelen. 23.00 Indoor 
voetbal. 00.30-01.00 News. 


Super Channel 


06.30 US market wrap. 06.40 Business 
insiders. 07.05 Business view. 07.30 
Sports news. 07.35 News focus 08.30 
Spiegel tv. 09.00 The mix. 09.30 Super 
shop. 10-00 Victory. 10.30 The mix. 

11.50 Music news. 12.00 Super shop 

12.30 Hang loose. 13.00 Japan busi¬ 
ness today. 13.30 Survival. 14.00 All 
mixed up. 14.50 Music news 15.00 
Wanted. 16.00 On the air. 17.50 Music 
news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 I spy. 

19.30 Inside edition. 20.00 Prime sport. 
21.00 The Science show. 21.30 Media 
Europe. 22.00 World news. 22.30 Euro 
reports. 22.45 US Market wrap up. 
23.00 ■ Ghosts on the loose, Am. 
speelfilm uit 1943. 00.15 Music news 
00.25 Blue night. 00.55 Wanted. 01.55 
Supershop. 02.25 The mix all night. 07.00 Awake on the wildside. 10.00 
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea- 
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the 
movies. 17.30 News. 17.45 3 from 1. 
18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps today 

19.30 Dial. 20.00 Ray Cokes 22.00 
Greatest hits. 23.00 Report. 23.15 At 
the movies. 23.30 News. 23.45 3 from ‘ 
1. 00.00 Post modern. 01.00 Kristiane 
Backer. 03.00-07.00 Night videos. 09.45 Newsroom. 12.30 Business Mor-* 
ning. 13.30 Business day. 15.00 Larry 
King. 16.00 World day. 17.30 Crier and 
Co. 20.00 World business tonight. 
21.00 The int. hour. 23.00 World busi¬ 
ness tonight. 23.30 Showbiz today. 
00.00 The world today. 01.00 Moneyli- 
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime news. 
03.00 Larry King. 05.00 Showbiz today Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen 
met de directeur van het Gelders 
Orkest Hans Hierck (8 00 Nws.). 
9.00 Continu klassiek. 11.00 TROS 
concertzaal. Radio Symfonie Or¬ 
kest Frankfurt met piano 12,30 
Nieuwe klassieke cd's. 13.00 Nws 
13.02 De klassieke top 10. 13.30 
Belcantorium: A Gesprek. B. Les 
brigands, opera van Offenbach. 
16.00 Het grote werk. 17.00 Leger 
des Heilskwartier. 17.15 Muziek in 
vrije tijd. 18 00 Nws. 18.02 Muziek- 
journaal 19.00 Orgelconcert. 
19.45 Barokmuziek. 20.00 Nws. 
20.02 Het concert met om 21 45 
Rondom de zes symfonieën van 
Carlos Chavez. Symf. muz uit 
Mexico (IV). 22.30-24 00 Schuim 
en as. 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. IKON: 8 30 IKON vroeg 9.00 
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa¬ 
terstanden. RVU: 9.30 Oor-zaken.. 
10.00 De wereld zingt Gods lof. 

10.50 Tekst en uitleg. 11 00 Studio 
55. 12 00 Nws. 12 05 Rondom het 
woord. 12.30 Middagpauzedienst. 

12.50 Lied van de week. 13.00 
Nws. 13.10 De verdieping. 14.10 
Dagvaardig. 14 30 Ruimtevaart. 
15.00 Radio Vrijplaats. 16.00 NOS 
recht. INFORMATIE VAN DE 
RIJKSOVERHEID: 17.35 Postbus 
51 radio-magazine. 17.55 Medede¬ 
lingen en schippersberichten. 


18 00 Nws 18.10 Relevant P.P.: 
18.20 Uitzending van Groen Links 
18.30 Vertel me wat 18.40 Taal en 
teken 19 00 Nieuws en actualitei¬ 
tenrubriek in het Turks 19.30 
Nieuws en actualiteitenrubriek in 
het Marokkaans en het Berbers 
20.15 Nieuws en actualiteitenru¬ 
briek in het Chinees 20.30 Britse 
en Amerikaanse literatuur. 21.00 
Kennissystemen 21 30 Russisch, 
taal en volk. 22 00-22.30 Integraal 
management. 

Omroep Limburg 

7.00 Limburg Aktueel. 8 00 Over¬ 
name Radio 1 actualiteiten. 8 30 
Limburg op dinsdag. 9 00 Licht 
Limburgs. 10.00 De ruilbeurs. 
12.00 Limburg Aktueel. 13 00 
Overname Radio 1 actualiteiten. 
17.00 Limburg Aktueel. 
18 00-18 30 Het podium 


België/Radio 2 

06 00 Nieuws 6.05 De Ochtend¬ 
ploeg (6.30. 7 00, 7.30 nieuws) 
8.00 Nieuws. 8.10 Soes met de 
raad van tante Kaat en de soesa- 
foon. 10 00 Nieuws 10 03 Antilo¬ 
pe: open blik op het dagelijkse 
leven. 11 50 Het koekoeksnest 
12 00 Radio 2 Regionaal 13 00 
Nieuws. 13 10 Kjokoesen 14 00 
De gewapende man met Belgische 
muziek. 17.00 Radio 2 Regionaal 
18 00 Nieuws. 18.10 De Kaskra¬ 
kers 20 00 Lukraak 22 00 Nieuws 
22.10 Haverklap: voor studerende 
jongeren. 23 30-06 00 Nachtradio 
(Nieuws om 24.00 en 5.00 uur) 


België/BRF 

06 35 Radiofrühstück (7.15 Wun- 
schkasten; 8 30 agenda) 09 10 
Musikexpress. 10 00 Gut Aufge- 
legt 12 00 Musik bei Tisch (om 
12.00 en 12 15 agenda) 13 00 Fn- 
schauf. volksmuziek 14 05 Musik- 
zeit heute: Orchesterklange aus 
aller Welt 15 00 Nachmittagsstu- 
dio 16 05 Spotlight 17 05 Oldie- 
kiste. 18 10 BRF Aktuell 18 40 
Musikjournal 20 00-20 05 Nieuws 


RTL Radio 

04.00 Frühschicht Voor vroege vo¬ 
gels 6.00 Guten Morgen Deutsch¬ 
land 9.00 Radio-Shop Muziek en, 
actualiteiten 12.00 RTL am Mittag 
14.00 RTL Café 16 00 Feiera- 
bend. 18.00 Classic Hits 21 00 Je 
t'aime 24 00-4 00 Die Radio- 
Nacht. 

WDR 4 

04.05 Radiowecker 6 00 Nieuws 
6.05 Morgenmelodie (8 00 
Nieuws) 9 05 Der Musikpaviljon 
(10 00 Nieuws) 1200 Nieuws 
12 05 Zur Sache 12 07 Gut aufge- 
legt 14 00 Nieuws 14 05 Sach- 
wort Wirtschatt 14 07 Aul der 
Promenade 15 00 Cafe-Konzert 
16.05 Heimatmelodie 17 00 Der 
Tag um fünf 17 07 Musikexpress 
(18 00 Nieuws; 19 00 Aul ein Won 

19 30 Ohrenbar, voor de kinderen) 

20 00 Nieuws 20 05 Zwischer 
Broadway und Kudamm 21 0C 
Musik zum traumen (22 0C 
NieuwsO 22 30-04 05 ARD-Nacht 
express (elk heel uur nieuws) 

Limburgs Dagblad 


Dinsdag 21 januari 1992 • Pagi 


„ Meisjes zoeken kontaktü 

- Sexadvertenties 

; 06-320.325.80 - 50 ct p/m 


Met een PICCOLO in het 
Limburgs Dagblad raakt u 
uw oude spulletjes ’t snelst 
kwijt. Piccolo’s doen vaak 
wonderen... Probeer maar! 
Tel. 045-719966. 


Club Mirabelle 
Club Nirwana 

Bekend van tv en faam!!! 

Niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!! 
Geen praatjes, maar gaatjes!! Erotische shows op verzoek! 
Klant-koning-service!! Meiden die aan de top willen staan!! 
Alles geheel vrijblijvend in ongedwongen sfeer. 

Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur. 

ESCORT 045-427120/463323 

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120 
Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323. 


Privéclub Amorosso 

Met Angeia, Michelle, Deborah, Samantha, Melanie en 
NIEUW NIEUW: Tamara, Jolanda en Christien. 
Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335 


Goede tijden met Rosrta, Chantalie, Gerda, Marian, Anrta. 

** Riversideclub ** 

A2, afslag Echt, Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak 
100 meter voorbij camping de Maasterp. Open van 
maandag t/m vrijdag van 14.00 t/m 2.00 uur. Creditcards 
_ accepted. Tel. 04755-1854. 


Maison d’amour Simpelveld 

Mooie meisjes, ook voor alle Thaise massages. 
_ Open 14 uur. 045-445120, Dr. Poelsplein 33. 


Privéhuis Brigitte 

Bij ons is de klant nog koning 
en de meisjes zo zoet ais honing 
Tel. 045-212570 of 232069 


Katja’s Relax-Place 

ƒ 50,- all in 

Tel. 045-423608 


Door 1 of 2 nieuwe leuke joitge meisjes totale 

ontspanningsmassage 

Eens geweest, je blijft echt komen!!! 045-353489 


G.G.D. 

Geslachtsziek- 

tenbestrijding 

24 uurs infolijn 


Kevin Boy 

045-225333. 


Tel. 045-740136 


Buro Venus 

voor al uw privé-adres. tev. 
dames gevr. 043-257229 


**045-326191** 
* Escort all-in * 


Nieuwe meisjes in 

Club Rustica 

v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade- 
West Tel. 045-412762. 
Open ma t/m vrj 11-24 uur 


Ramona 

v.a. 10 uur ook zat. en zond. 
045-721759 meisje gevr. , 


liberty susteren 

Heren op naar Liberia want 
vandaag kunt u 3x relaxen 1 
voor 1 prils. Veel sexy meis¬ 
jes in Lingerie of topless. Wij 
zijn g e ap e c - in “Open QeoC *. 
Lady Donna met haar slavin 
voor SM. Nieuwe meines 
aanw. Ook voor lesb. trio’s. 
Maand, dinsd. en donderd. 
12-02 uur. Woensd. en vrijd. 
tot 18 uur. Maaseikerweg 24 
300 mtr. va A2 richt Suste¬ 
ren. 04499-4346. 

Parenclub 

Liberta 

Ontmoet mooie gezellige 
.mensen. Partnerrui op hoog 
niveau. Vrijd. 24-1 Show 
!• door Megaster Patrida 


Volslanke 

j.vrouw ontv. privé va 10 u. 

043-473309. 
, Buro Geleen 

Bern. in adr. 046-748768. 


Nieuwe meisjes 

• Peggy Privé en Escort me¬ 
vr 11.00-22.30, wo tot 19.00 
u. Tev. Thaise massage. 
Tel. 046-374393. 


Buro Yvonne nu 
buro Sittard 

i Tel. 046-523203. 


Privé Daisy 

Wat is 1 toch fijn om eens bij 
ons Ie zijn. Tel. 045-229091. 


Splinternieuw 

privé en SM. Bij Angel, met 
nieuw Salina (19) en nieuw 
Boy (26) voor dames. Voor 
ieder wat wils: live-shows, 
privé, SM, partnemiil, trio’s, 
Vib-shows en striptease en 
"nieuw" voor een spec. prijs¬ 
je erotisch scheren. Bel voor 
info 045-274587. Leuk 
meisje altijd welkom 60/40 


’t is toch maar fijn om bij 

LYDIA 

te zijn. Twee meisjes gevr. 
Hóóg gar. loon. 046-749662 


Love ’92 

de enige echte open sexdub 
in Ned. waar u mat aKe 8 
, jonge sexy meisjes 18 jr. 
naakt kunt retaran. De 
gehele dag voor ƒ 200,- all 
in (ind. BTW) Let Op! Nu 
weer geopénd ma t/m vr. 
12.00-02.00 uur. Balthasar, 
Floriszstr. 37 hs, A dam. 
AI 
2 films tegelgk zien? 

Videoclub 

045-718067, meisje aanw. 


Privé 

Heerien-centrum van 11.00 
tot 18.00 uur. 045-714707. 


Privé en escort 

Anita 

Tel. 045-352543. 


Sacha’s Escort 

v.a. ƒ 100,- aü in. 

Tel. 06-52980255. 


Dave’s 

Escort. Boys verwennen U 
Tel. 04750-27218. 


SM TESSA 

Limburgs First Lady (zie 
Doma ert Massad) Elke di. 
en vrjd. Slavin aanwezig. 
Tel. 04498-59513. 


SM Anita 

met haar niéuwe assistente 
maken al uw fantasiën wer¬ 
kelijkheid. Tel. 04455-2596. 


Nieuw Escort 

Priscüla en snel bij 
u thuis of in hotel 

® 045-428849 


FAILLISSEMENTEN 


Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 
16-01-1992 zijn de volgende faillissementen: 

A. UITGESPROKEN 

1. GRAPHTTE MICROSYSTEMS BV, Ampèrestraat 
11, 6372 BB Landgraaf. 

Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen 

Curator: mr. W.B.M. Vondenhoff, Euterpeiaan 10, 
6411 BH Heerlen, tel. 045-717730 (flnr. 13985). 

B. OPGEHEVEN 

2. VOEGERSBEDRUF M.H.M. VAN MAARSEVEEN 

BV, Ranzaerstraat 10, 6311 AK Ransdaal (flnr. 
13882). 

3. W.J. VAN KREVEL, Terveurdtweg 16, 6431 VX 
Hoensbroek, h.o.d.n. HOUTHANDEL DE BERK, 

St. Janskamp 3, 6101 AG Echt (flnr. 13957). 


iT 4:!'«■ UVJ 4 :Tcfj «14:' : [tl 


toi het faillissement van W. GERRITSEN, Koperslager- 
straat 5, 6151 DK Munster geleen, is door de rechter¬ 
commissaris bepaald dat de verificatievergadering zal 
worden gehouden op maandag 09-03-1992 te 14.00 
uur in voormelde rechtbank. 

De schuldvorderingen moeten worden ingediend uiter¬ 
lijk op 21-02-1992 bij de curator mr. J.J.M. Hermans, 
Rijksweg Noord 47,6162 AB Geleen (flnr. 13912). 

ONTBINDING VENNOOTSCHAP 

In de procedure met rep.nr. 6244/1991 inzake ontbin¬ 
ding van de besloten vennootschap JALY BV, statu¬ 
tair gevestigd te Stein, corr.adres: De Baken 29 te 
’s-Hertogenbosch, roep ik de besloten vennootschap 
JALY BV op om op dinsdag 10 maart 1992 te 9.50 uur 
te verschijnen ter openbare terechtzitting van de recht¬ 
bank, Paleis van Justitie, Minderbroedersweg 4, 
Maastricht, teneinde te worden gehoord op de vorde¬ 
ring van de officier van justitie in het arrondissement 
Maastricht tot ontbinding van de vennootschap op 
grond dat haar doét, door gebrek aan baten, niet meer 
kan worden bereikt. 

De griffier van de arrondissementsrechtbank te Maas¬ 
tricht. 


Club Denise I Escort Service 


ontvangt u in een aangena¬ 
me sfeer, er zijn meerdere 
leuke meisjes. Tevens 
escort. Industriestr. 13, 
Spekholzerheide v.a. 18 t/m 
3 uur. Tel. 045-413887 


voor een leuk meisje bij u 
thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u. 
Tel. 045-422685 


Escort 

All night service v.a. 
22.00-6.00 u 045-462257 


Nieuwe meisjes bij 

Privé Yvonne 

Kapelweg 4, Kerkrade. Tel. 
045-425100, 7 dgn geopend 
11-24 u. zond. 15-23 u. 


SM Rachel 

Slavin aanw. 045-274810. Aiirdcbipnbkig 
Zuid-Limburg 
i» ecq v*o <§e 28 
regionale . 
arbetdtVOMzicnings- 
organtsariet in 
Nederland, die tot 
taafciweft4e vraag ? 
naar en het aanbod 
van arbeidskrachten 
effectief cn , - 
rechtvaardig op elkaar 
af te stemmen. > 

Met dit doet voer ogen 
werken werkgevers, 
werknemers en ■ > 
overheid aatrttr samen 


Ut het Kqpoeiaal 
Bestuur voorde 


(R,BUL) 


Mededeling 

De arbeidsbureau's in Brunssum, 
Heerlen, Kerkrade, Maastricht, 
Valkenburg en Sittard zijn op 
dinsdagmiddag 21 januari 
gesloten. 

Op woensdag 22 januari staan wij 
weer voor U klaar. 


Rffirxdjt Sfjfurr4m 
Stokstraat 41 
6211 GC Maastricht 
Tel. 043 - 21 84 47 


llD&£yOOR 71 EMNG 

Zuid Limhukc - GRANDIOZE OPRUIMING! WOLWINKEL 


Hd Zwwtt iefatf 

HEERLEN, Dautzenbergstr. 32, 045-719452 
CADIER EN KEER, Rijksweg 5a, 04407-2376 
GREVENBICHT, Staai 23a, 04498-58189 


Kortingen 30 - 40 - 50% 

Truien \ van ƒ 129,50 voor ƒ 69,50 

Nieuw: ibiza (20 modekleuren) naalden 2Vz-3 47% katoen 53% viscose 


Deze week: van ƒ 4,75 voor.. per bol 

( 

Nieuw: PARIS (noppengaren) naakten 5-6 


ƒ3,95 


Deze week: van ƒ 41,50 voor . per bol 

1 bol is voldoende voor 1 trui 


GELD NODIG? 


ƒ37,50 


inbouw t.w.v. f400, 


Op het gebied van telecommunicatie is Vogelzang 
Professioneel van alle markten thuis. Onze adviseurs 
kunnen u uitgebreid informeren en de apparatuur 
demonstreren. Van autotelefoon tot fax. Bij Vogel¬ 
zang Professioneel kunt u ook terecht voor het aan¬ 
vragen van autotelefoon- of semafoonnummers, bin¬ 
nen 1 dag beschikt u over een nummer. Tevens t 
schikt Vogelzang Professioneel over een inbou 
station, waar u op afspraak uw communicatie- 
audio-apparatuur kunt laten inbouwen. Als u nu e 
van onderstaande aanbiedingen aanschaft, bouw 

wij het gratis in! ANTENNE- 

t.w.v. f 189,- AA 

nu slechts ww CARVOX COMPACT AUTOTELEFOON 

Met de nieuwe Carvox Compact beschikt u over 
vele praktische faciliteiten voor een optimale be¬ 
reikbaarheid en een efficiënte communicatie 
onderweg. Technische specificaties: handsfree 
telefoneren, electronisch slot. alarmnummer 06-11 
buiten slot om bereikbaar, sematone en semadigit 
kiezen, doorschakelfaciliteit, (alfa-)numeriek geheu¬ 
gen voor 99 telefoonnummers. 

Aft.nr. 8065 

VOGELZANG g§ 

PROFESSIONEELPRUS | iT^i 

EXCLBTW . STORNO 480 ATF-2 AUTOTELEFOON 

Compact, solide en zeer representatief ontwerp. 
Hoorn met groot overzichtelijk display. De Storno 
480 combineert geavanceerde technologie met 
functionele eigenschappen. Technische specifi¬ 
caties: Geheugencapaciteit van 99 telefoonnum¬ 
mers, geheugen-scrolling handsfree bediening 
nummerherhaling automatisch diefstalalarm, 
gesprekstijdindicatie. duplex gegevensoverdracht, 
kostenindicatie functie. Art.nr. 8185 
VOGELZANG 

PROFESSIONEELPRUS -Jvif J 

EXCL BTW 


NOKIA 

MOOLEPHONeS 
CARVOX 3100 AUTOTELEFOON 

Deze zeer fraai uitgevoerde autotelefoon van 
Telecom biedt u ondanks de nu absoluut lage 
zeer veel mogelijkheden en is zeergebruiksvri 
lijk. Technische specificaties: handsfree tele 
ren, electronisch slot. 99 geheugenplaatsen, n 
merhei+ialing kladblokgeheugen, automa 
diefstalalarm, gesprekstijdindicatie. signaals 
indicatie, bel- en volumeregeling en div. kies 
lijkheden. Nu compleet incl. 1 jaar gratis ve 
ring Art. nr. 8310 

VOGELZANG gM 

PROFESSIONEELPRUS jL Ë& 

EXCL BTW 


PHILIPS 


* 

t 

st PANASONIC PAN 900 AUTOTELEFOON 

Een compacte en handige lichtgewicht telefoon die 
u optimaal bereikbaar maakt. Met alle extra's die 
van een moderne telefoon mogen worden ver¬ 
wacht. Technische specificaties: Alphanumeriek 
display. 99 geheugens, handsfree. diverse blokke- 
ringsmogelijkheden. eventueel mogelijkheid tot 
aansluiten van antwoordapparaat. Art. nr 8047 
VOGELZANG 

PROFESSIONEELPRUS AOOw 

EXCLBTW 


NOKIA TALKMAN 600 i AUTOTELEFOON 

Budget model van Nokia, internationaal toonaan¬ 
gevende fabrikant van mobiele telefoon. Overzich¬ 
telijk toetsenbord en display. Technische specifi¬ 
caties: Numeriek LCD display, geheugen voor 99 
telefoonnummers, doorschakelfaciliteit. Standaard 
"handenvrij" funktie en Fult-duplex voor het voeren 
van dialoog gesprek. Afm.: (bxhd): 12.5 x 3 x 19 
cm. Art.nr. 7916 

VOGELZANG AJAP 

PROFESSIONEELPRUS 

EXCL BTW 


PHILIPS PR50 AUTOTELEFOON 

Als u vooral in de auto bereikbaar wilt blijven 
deze uitvoering uw keuze. Compact en lich' 
wicht met standaard handsfree telefoneren 
verkort kiezen. Technische specificaties: ü 
gewicht telefoonhoorn, zendontvanger, ha 
free. Alfanumeriek display, toont nummer én 
men, geheugen 10 laatst gebelde nummers. I 
veiliging tegen diefstal en ongeoorloofd bel 
carrouselgeheugen. Art.nr. 8319 
VOGELZANG g§ f\f\. 

PROFESSIONEELPRIJS 

EXCL BTW 


Fin.kantoor J0RISSEN 


Bedrag Terugla Mnd.bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve 
in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet max. jaarrente 


5.000 48 

IOjOOO 60 

15.000 60 

30.000 72 .9 

150,95 

,3 

249,77 

.3 

366,84 

2 

622,29 


KI 

m 1 

mm 


DOORLOPEND KREDIET Elk bedrag lot 200 000 en 
andere looptijd mogelijk. 
Overlijdensrisico meestal 
gedekt. Bestaande leningen 
geen bezwaar. 


Geen informatie tii| werkge¬ 
ver Geen bijkomende kos¬ 
ten Binnen een itag alles 
geregeld Gnedkone larie- 
ven Vraag gratis advies 


SCHELSBERG 54. HEERLEN 

TEL. 045-721781 - 724132 


Eëïvkeér per jaar, een 
lief gebaar. Via een 
piccolo vanaf ƒ 13.25. 
Voor meer info 
045-719966 


urn*.«*47 , -‘Lj,-.. 'i 


W-^ PROFESSIONEEL 

Kruisstraat 12,6411 BT Heerlen Tel. 045-740382, fax 045-742528. Openingstijden ma. t/m vr. 09.30-18.00 u 
tempo-team 

uitzendbureau 


KANTOOR 


Administratief medewerker m/v 

met spoed, voor een bedrijf In Sittard. Wij zoeken een 
ervaren kandidaat met bij voorkeur een opleiding op 
MEAO-niveau, die zelfstandig kan werken. 

Goede typevaardigheid (zowel op de tekstverwerker 
■ als op de typemachine) en ruime ervaring in het typen 
van facturen (met doorslag) zijn vereist. Leeftijd: 25 tot 
35 jaar. De baan is eerst enkele maanden full-time en 
wordt daarna omgezet in een part-time baan (van 
14.00 tot 18.00 uur). Deze baan biedt goede 
toekomstperspectieven. 

Informatie: 046 - 52 20 80, Mara Offermans 
Sittard, Rosmolenstraat 4 


SLAAPKAMERS 

KOM, KIJK EN VERGELIJK ONZE PRIJS 


n onze siaapKamerspeciaaizaaK neerieroaan VEGERS MEUBELEN 


Eiken klassiek 
Honigmanstraat 47 
Heerlen 


Slaapkamers 
Heerlerbaan 235 
Heerlen 


Moderne Meubelen 
Locht 2 
Kerkrade 


WILT U DISKREET 
EEN GUNSTIGE LENING? 

MET VRIJE BESTEDING ? 

BEL 043-636200 


Enkele voorbeelden van min, en max. tarieven voor persoonlijke leningen en doorlopende 
kredieten. Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 maanden) zijn ook mogelijk. 

72 mnd. en langer is vooral bedoeld voor duurzame aanschaf. 


PERSOONLUKE LENINGEN 


BEDRAG IN 
HANDEN 

TERUG TE 
BETALEN IN 

MND. BEDRAG 
VOLGENS MINIMUM 

EFFECTIEVE 

JAARRENTE 

MND. BEDRAG VOLGENS 
WETTELUK MAXIMUM 

6.000,- 

12.000,- 

18.Ó00/1 

24.000,- 

35.000/- 

50.001/- 

60 mnd 
60 mnd 
72 mnd 
72 mnd 
84 mnd 
84 mnd 

139/78 

275,75 

365,53 

487,37 

645,12 

915,07 

14.9% 

14.3% 

14.3% 

14.3% 

14.3% 

14.0% 

149,86 

293,47 

380,72 

497,83 

653,65 

933,79 DOORLOPENDE KREDIETEN 


U BETAALT RENTE VOLGENS MIN. TARIEF 
per maand «ft. joarrenle 

THEOR. 

LOOPTIJD 

RENTE VOLGENS MAX. TARIEF 
per maand eff. jaarrente 

1.164% 14.9% 

1.145% 14.6% 

1.143% 14.6% 

1.123% 14.3% 

1.113% 14.2% 

1.100% 14.0% 

75 mnd 
75 mnd 
75 mnd 
74 mnd 
74 mnd 
73 mnd 

1.477% 19.2% 

1.379% 17.9% 

1.379% 17.9% 

1.310% 16.9% 

1.283% 16.5% 

1.283% 16.5% 91 J 

85 mne 
85 mn4 
82 mnfl 
81 
81 


Leningen vanaf ƒ. 1000,- tot ƒ. 200.000,- zijn mogelijk ZONDER 
onderpand of t>org. Desgewenst met lange looptijd , DUS LAGE | 
LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding. 

WU REGELEN ALLES KEURIG ÉN VLOT, en bezorgen het geld óók * 
kosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen lopen? Dat hoeft géén J 
bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. 3 


043 - 636200 * 

Dagelijks van 9 tot 21 uur 
Scharnerweg 108 Maastrici 


FINANCIERINGSKANTOOR K 
L.o va” da No: Ver va' er -'gs Acviseurs NVF 
33 iv i;f.-:gs-e'vanng 


Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroe^ 
Tei.: 045-225000 vanll tot 20 uur 

HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-UMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR RON BROWN. 

CHEF EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911 SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE 

^ARKT 42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363, 


Honden Iloensbroekenaar helen voetgangers 

Rechter veroordeelt 
pitbulls ter dood 


Van onze verslaggever 


Heerlen - De twee 
uitgebroken Staffordshi- 
re Bull-terriërs, die op 8 
januari nabij de Kastan- 
Jelaan in Hoensbroek 
enkele voetgangers en 
uun aangelijnde honden 
nebben gebeten, moeten 
gorden afgemaakt. 

He op een pitbull lijken¬ 
de honden worden van 
nun leven beroofd door 
uiiddel van een spuitje, 
de zogenoemde ’inslaap- 
Procedure’. Tot die uit¬ 
spraak kwam kanton¬ 
rechter mr Oostdijk gis¬ 
teren tijdens een emotio¬ 
neel geladen rechtszit¬ 
ting in Heerlen. 
Hovendien kreeg de eige¬ 
naar, een 32-jarige man 
Ul t Hoensbroek, een 
geldboete van 500 gulden 


opgelegd voor het ont¬ 
snappen van de niet-aan- 
gelijnde honden uit zijn 
tuin. Daarnaast moet hij 
drie schadeclaims - in to¬ 
taal 290 gulden - betalen. 
De verdachte bestreed, 
tot woede van de gebeten 
en aangevallen voetgan¬ 
gers op de publieke tri¬ 
bune, dat de 13 maanden 
oude honden Sally en 
Benji gevaarlijk zijn: „Ik 


betreur het voorval ten 
zeerste, maar de honden 
hebben toen op straat ge¬ 
stoeid. Ik noem dat spe¬ 
len. Als de honden daad¬ 
werkelijk hadden gebe¬ 
ten, zouden de wonden 
bij de poedel er wel an¬ 
ders hebben uitgezien .” 
De honden konden vol¬ 
gens de eigenaar ont¬ 
snappen door een open¬ 
staande, houten poort. 


„Ik heb na een eerdere 
waarschuwing van de 
kantonrechter (juli vorig 
jaar) gezorgd voor een 
goede afrastering van 
ruim een meter hoogte. 
Er is ook een speciale 
honde-ren en een nacht¬ 
hok gebouwd. Maar op 
de dag dat de dieren zijn 
uitgebroken, was ik met 
mijn vriendin op weg 
naar het ziekenhuis. De 


zorg voor de honden heb 
ik toen overgedragen aan 
een vriend. Hij heeft de 
dieren gevoerd, maar he¬ 
laas is de poort op een 
kier blijven staan waar¬ 
door de dieren de straat 
op zijn gerend.” 

Een Hoensbroekse, die 
werd aangevallen door 
de honden, reageerde erg 
emotioneel: „Ik heb nu 
nog de schrik in mijn be¬ 
nen. Ik durf daar niet 
meer te lopen. Gelukkig 
kreeg ik hulp van een 
passerende automobilist. 
Hij stopte en trok een 
hond van me af. Die man 
heeft het leven van mijn 
poedel gered”. 


Zie verder pagina 13 

• 'Honden gevaarlijk 
voor mens en dier* 


Makelaars: ’ Vraag in Limburg nog altijd groter dan aanbod’ 


Duitsers jagen prijzen 
woningen inde hoogte 


Jongen (13) uil Schuinen maakt het goed 


Opnieuw slachtoffer van 
nekkramp in Limburg 


SCHINNEN - Een 13-jange jongen 
uit Schinnen is vorige week met 
nekkrampverschijnselen opgeno¬ 
men in het Maaslandziekenhuis van 
Sittard. De patiënt maakt het naar 
omstandigheden goed. 

„De ziekteverschijnselen zijn door 
de huisarts tijdig onderkend,” aldus 
infectie-arts dr A.Bovens van de 
Gemeenschappelijke Gezondheids¬ 
dienst Westelijke Mijnstreek. 


van een epidemie. Dat w’as vorig 
jaar in Midden-Limburg wel het ge¬ 
val. In totaal deden zich daar 30 
gevallen van nekkramp voor, waar¬ 
van vijf met dodelijke afloop. 

Helpers van 
ontsnapping 


De jongen uit Schinnen is de vierde 
patiënt uit de Westelijke Mijnstreek 
die deze maand met nekkramp in 
het ziekenhuis is opgenomen. In de 
eerste week van januari overleden 
een 10-jarig meisje uit Geleen en 
een 18-jange jongen uit Stein aan de 
besmettelijke hersenvliesontste¬ 
king (meningitis). De derde patiënt 
is inmiddels genezen verklaard. 

Na de eerste drie gevallen heeft de 
Gezondheidsdienst een brief naar 
de huisartsen in de regio gestuurd 
met het verzoek extra alert te zijn 
op de ziekteverschijnselen. Het gaat 
om menmgitis-sepsis, een vorm 
waarbij bloedvergiftiging optreedt. 
De ziekte is onder meer te herken¬ 
nen aan kleine puntvormige huid- 
bloedinkjes. 

Volgens dokter Bovens is ook na 
het vierde ziektegeval geen reden 
om aan te nemen dat er sprake is 


blij ven in cel 

SITTARD/MAASTRICHT - De 
drie Amsterdammers die vorige 
week hielpen bij de ontsnapping 
van de twee gevangenen uit de Sit- 
tardse gevangenis De Geerhorst, 
blijven in voorlopige hechtenis. Dat 
heeft officier van justitie mr J.Kol- 
kert gistermiddag gezegd. De drie' 
verdachten werden meteen na de 
ontsnapping van de nog steeds 
spoorloze 40-jange Colombiaan en 
de 28-jarige Ier in de buurt van De 
Geerhorst aangehouden. Aanvanke¬ 
lijk zwegen zij, maar de politie be¬ 
schikte over bewijzen van hun be¬ 
trokkenheid. Zo waren de voetspo¬ 
ren van het drietal aangetroffen 
achter de buitenmuur van de gevan¬ 
genis. De politie vond bovendien in 
hun auto een kassabon van de Sit- 
tardse winkel, waar de ladder die 
bij de vlucht werd gebruikt, was ge¬ 
kocht. 


r Van onze verslaggever 


^Eerlen - Steeds meer Duitsers zoeken een woning in 
Limburg. Als gevolg van deze ontwikkeling stijgen de prij- 
'r 11 op de huizenmarkt schrikbarend. Met name in de grens¬ 
plaatsen is de vraag groter dan het aanbod. Limburgse 
^akelaars verwachten dat de huidige situatie niet snel zal 
^anderen, want in Duitsland bestaat er nog altijd een gro- 
e schaarste aan (goedkope) woningen. 


stroom woningzoekenden van- 
p Duitsland heeft er inmiddels toe 
°Heid, dat 24,2 procent van de in- 
Oners van Vaals uit Duitsers be- 
^at. Voor Kerkrade ligt dat per- 
^htage op 6,2, voor Simpelveld op 
v ’“ e n voor Vlodrop op 7,6 (cijfers 
an 1 januari 1990). 

y^lgens makelaar Theo Pickée in 
Landgraaf is er altijd wel een grote 
^langstelling geweest vanuit 
yhtsland voor huizen in Limburg. 
L ■ f) de jaren zeventig begon die ont- 
Otkeling. Daarna nam de vraag 
wat af. Maar met name de laat- 
jj 6 twee-drie jaar lijkt de zaak wel 
e en stroomversnelling.” 

Ooral Duitse gezinnen met school- 
jjr^hde kinderen zijn naarstig op 
naar een woning even over de 
|rp ns ' Volgens Pickée wordt dan 
* bekeken of de nieuwe woon- 
A^ats goede busverbindingen heeft 
j. e t Duitsland, waar de kinderen 
hun opleiding volgen. 


prijsklasse 


® huizen die worden gezocht, lig- 
j. ** met name in de prijsklasse tot 
jjkweg 170.000 gulden. Tot 200.000 
fcn u en neem t He vraag weer wat af 
.boven de twee ton is die inciden- 
yjpl- Pickée: „De meeste Duitsers 
And j e j n vaals en in Kerkrade, 
^® r al in Bleijerheide, het Doma- 
6 * erre l n en He Gracht. Maar ook 
ty Eygelshoven en Ubach over 
^ 0f ms zoeken steeds meer Duit- 
rs een geschikte woning.” 

^ar komt natuurlijk ook weer een 
aan, zo zegt Pickée. Dus 
°rdt er nu al wat verder gezocht, 


in Kerkrade-West, Nieuwenhagen, 
Schaesberg en Heerlen bijvoor¬ 
beeld. En dat heeft uiteraard ook 
negatieve gevolgen voor de Neder¬ 
landse woningzoekenden, want die 
betaalt in feite 'Duitse prijzen’. „Die 
liggen zo’n tien tot dertig procent 
hoger,” aldus de Landgraafse make¬ 
laar. „Maar ja, wat doe je ertegen? 
Als iemand in Kerkrade zoveel 
meer voor z’n huis kan krijgen, dan 
doet-ie dat. Je kunt de prijzen nu 
eenmaal niet kunstmatig laag hou¬ 
den.” 

Roermond 

Frans Wiertz van makelaarskantoor 
Peters & Partners in Roermond 
meent dat de situatie in Midden- 
Limburg toch iets anders is. Verder 
kan hij de mening van zijn collega 
alleen maar onderschrijven. „Ik 
kom zelf uit Kerkrade en daar wor¬ 
den inderdaad complete wijken 
door Duitsers opgekocht. In Roer¬ 
mond en omstreken is dat een stuk 
minder. Misschien gebeurt dat nog 
wel, wie weet?” 

Directeur L. Pijls van Ruijters BV 
met kantoren in Maastricht, Sittard 
en Heerlen zegt ook dat de Duitsers 
zich vooral op de Zuidlimburgse 
markt vlak over de grens roeren en 
niet zozeer in Sittard en Roermond.’ 
„Dat komt omdat de interesse voor¬ 
namelijk uit de regio rond Aken 
komt. Duidelijk is wel dat klanten 
ons vaak de opdracht geven ook te 
adverteren in Duitse kranten. Maar 
niet elke advertentie levert wat op, 
hoor. Het gaat vooral om bestaande 
bouw onder de 2,5 ton. Ook is er 
grote belangstelling voor premie A-, 
B- en C-woningen.” 


Emery vlucht voor 
vele beperkingen 


Vervolg van pagina 1 


}JMstricht - Adjunct-direc- 
Ur Chutta Ratnathicam van Eme- 
benadrukte dat de activiteiten 
ari zijn bedrijf op de grond onge- 


^•higd blijven. Als redenen om van 
t^Luchthaven Maastricht te ver¬ 
st,, 


e hken, noemde hij de steeds 


e ngere voorwaarden voor nacht- 
e échten, de beloofde nieuwe start- 
landingsbaan die er nog steeds 
p pf ligt en het feit dat van de huidi- 
1 Hoord-ztiidbaan niet met volbe- 
s toestellen kan worden opge- 
l^ e gen. „De aanhoudende activitei- 
l 11 van de Vereniging Geen Uit- 
^ Gding Vliegveld Beek hebben 
l 1 moeilijke besluit om te vertrek- 
n gestimuleerd." 

^deputeerde Jef Pleumeekers be- 
e urt het vertrek van Emery ’ten 
v „Emery koos voor Beek in 

^ r band met de gunstige ligging en 
jj goede toekomstmogelijkheden. 
• Is triest te moeten constateren 
1 de Haagse besluiteloosheid over 
Dost-westbaan voor Emery me- 
bu een re d en is geweest om Lim- 
Ur g te verlaten. Helaas is opnieuw 


gebleken dat alleen een luchthaven 
mèt de Oost-westbaan een krachti¬ 
ge motor van de Zuidlimburgse 
economie kan zijn.” 

Een woordvoerder van de luchtha¬ 
ven vermoedt dat zonder Emery het 
vrachtvervoer op de luchthaven dit 
jaar op hetzelfde niveau blijft als in 
1991. Het zal dan echter gaan om 
minder arbeidsintensief transport, 
waardoor het vertrek van Emery 
niet wordt gecompenseerd. Emery 
zorgt voor 25 procent van het 
vrachtvervoer op de luchthaven en 
voor 15 procent van de omzet. De 
directie van de luchthaven voorziet 
voor 1992 een nog groter financieel 
tekort, dan al in de begroting was 
voorzien. 


(ADVERTENTIE) 


Heden open dag 

I | É ||BRUNCSUM 

delta college 

van 18. 00 - 21. 00 uur 


• De wijkverpleegkundigen van het Groene Kruis in Heerlen zijn boos dat ze voortaan bij de uitoefening van hun werk 
moeten betalen voor het parkeren. Van links naar recht: Annelies Crijns, Ine Prevoo en Elly Straten. „Eoto: klaustummers 


Van onze verslaggevers 


HEERLEN - De wijkverpleeg¬ 
sters van het Groene Kruis in 
Heerlen moeten tegenwoordig 
de parkeermeter 'voeden’ als ze 
een bezoekje bij een patiënt af¬ 
leggen. Vanaf 1 januari 1992 is 
voor hen geen ontheffing meer 
van kracht in Heerlen. 

„Heel vervelend,” zegt wijkver¬ 
pleegkundige Annelies Crijns, 
„want het is ondoenlijk om 
steeds geld in de parkeermeter 
te stoppen. Zo’n ontheffing kun¬ 
nen we eigenlijk niet missen en 
we vinden het dan ook heel 
vreemd dat de Heerlense par¬ 
keerpolitie zo’n besluit genomen 
heeft.” 

De parkeerpolitie zegt reeds een 
jaar geleden te hebben aange- 
kondigd, dat er geen ontheffing 


Gratis parkeren 
voorbij voor 
wijkverpleging 


meer verleend zou worden. „We 
hebben daar schriftelijk en mon¬ 
deling contact over gehad met 
het Groene Kruis. We hebben 
het aantal ontheffingen drastisch 
beperkt en daar viel die van de 
wijkverpleegkundigen ook on¬ 


der,” aldus een woordvoerder 
van de parkeerpolitie. 

Volgens hem was er een wild¬ 
groei ontstaan in het aantal ont¬ 
heffingen in Heerlen. Er waren 
17 verschillende soorten. Dat is 
nu per 1 januari teruggebracht 


tot vier. „De beslissingen daar¬ 
over hebben we begin vorig jaar 
genomen, dus de mensen en in¬ 
stellingen hebben lang genoeg 
de tijd gehad om de zaak intern 
op te lossen.” 

De wijkverpleegkundigen die in 
het Heerlense centrum werk¬ 
zaam zijn (drie in getal) blijven 
proberen hun parkeerproblemen 
op te lossen. Ze vinden het jam¬ 
mer dat de leiding van het Groe¬ 
ne Kruis zich heeft neergelegd 
bij het besluit van de parkeerpo¬ 
litie en zijn nu van plan hun ver¬ 
tegenwoordigers in de onderne¬ 
mingsraad in te schakelen. 
„Want er zijn het afgelopen jaar 
zoveel vergunningenplaatsen bij 
gekomen en de parkeertarieven 
zijn zo hoog, dat het voor ons 
bijna onwerkbaar wordt. En dat 
is toch niet de bedoeling denk 
ik,” aldus Annelies Crijns. 


Spanningen in Maastrichtse 
taxi-oorlog op kookpunt 


MAASTRICHT - De taxi-onderne- 
mers uit Maastricht hebben komen¬ 
de vrijdag een gesprek met een 
provincie-ambtenaar over de taxi¬ 
oorlog die al enige tijd woedt in de 
provinciehoofdstad en die afgelo¬ 
pen weekeinde tot uitbarsting 
kwam. De politie moest het afgelo¬ 
pen weekeinde een chauffeur uit 
Stein ontzetten. Hij was op de 
Maasboulevard in de provincie¬ 
hoofdstad klemgereden door Maas¬ 
trichtse collega’s. Ruim een week 
geleden moest de politie ook al in 
actie komen. 

De klachten van de hoofdstedelijke 
bedrijven (samen ongeveer zeventig 


taxi’s) betreffen vooral AAtax uit 
Stein en Brultax en Lootax uit 
Kerkrade. Directeur J. Nouse van 
de TCT Taxicentrale Maastricht: 
„Ze luisteren onze scanners af om 
zo klanten in te pikken, ze kopen 
chauffeurs weg om gegevens te krij¬ 
gen over diens werkgever, ze rijden 
onder de prijs en ze vervoeren het 
Maastrichtse horeca-personeel te-, 
gen spotprijzen. Met concurrentie 
heb ik geen moeite, zo lang die 
maar eerlijk is.” 

Volgens directeur Crals uit Maas¬ 
tricht van het gelijknamige bedrijf 
is met name het provinciaal beleid 
debet aan de oorlog. „Voor 1990 gaf 


de gemeente Maastricht de vergun¬ 
ningen af voor de taxi’s in de stad, 
de politie keek toe op de naleving 
van de voorwaarden en waren er 
geen problemen. Nu mogen volgens 
de provinciale Taxi-verordening al¬ 
le taxi’s in Limburg in de hele pro¬ 
vincie klanten rijden en is het een 
chaos geworden”, zegt Crals. 

Zowel Nouse als Crals noemen het 
klemrijden van de Steinse taxi 'be¬ 
grijpelijk omdat chauffeurs die op 
premie rijden een deel van hun in¬ 
komsten en de andere chauffeurs 
een deel van hun fooien missen’, 
zeggen ze. 

Directeur Mulder van AAtax uit 
Stein wijst de beschuldigingen van 


de hand: „Als ze denken dat de zaak 
wordt geflest, nemen ze de proef 
maar op de som”. Volgens Mulder 
rijden ook bedrijven uit Valken¬ 
burg, Geleen, Meerssen en Kerkra¬ 
de in Maastricht. 

Directeur Brul van de vestiging van 
Brultax in Maastricht rijdt nu an¬ 
derhalf jaar in Maastricht en is 
nieuwkomer. „Afgelopen zaterdag 
heb ik weer klem gestaan in Maas¬ 
tricht. Een half jaar geleden reden 
veertien chauffeurs een auto van 
mij klem. Ik geef mijn chauffeurs 
opdracht om rustig af te wachten en 
niet te gaan vechten. Dat kost geld, 
maar in een taxi-oorlog heb ik geen 
zin”, zegt hij. 

Volgens Brul maken zijn collega’s 
zich zelf ook schuldig aan het mpik- 
ken van ritten: „Afgelopen week¬ 
einde heb ik een nep-rit van het 
station in Maastricht naar Beek 
over de mobilofoon doorgegeven 
aan een chauffeur van mij. Toen hij 
daar aankwam was een andere taxi 
hem al voor, maar er waren helaas 
geen mensen om te vervoeren.” 


Skateboarders niet 
verder vervolgd 

HEERLEN - Justitie ziet af van hoger 
beroep tegen vijf Heerlense skate 
boarders. Ze werden op 14 maar. 
1991 door de politie voor het gemeen¬ 
tehuis opgepakt wegens 'het zich 
bevinden op een kunstwerk met een 
skateboard.' Het Raadhuisplein is 
aangelegd in de vorm van een paral¬ 
lellogram en wordt aangemerkt als 
een kunstwerk. De kantonrechter oor¬ 
deelde echter dat iedere Heerlenaar 
wel eens over dat kunstwerk heeft ge¬ 
lopen zonder dat ooit iemand op het 
idee is gekomen de politie te waar¬ 
schuwen. Hij sprak de jongens vrij. 
Het Openbaar Ministerie kondigde 
aan tegen deze vrijspraak in beroep 
te gaan, maar ziet daar nu toch vanaf 

Honden vinden hasj 
in stuurkoiom auto 

HEERLEN - Een Duitser die hasj in' 
de stuurkoiom van zijn auto had ver¬ 
stopt, is het afgelopen weekend door 
de Heerlense douane aangehouden 
Een landgenoot had hetzelfde spul 
achter het dashboard van zijn auto 
verborgen Ook hij is door de douane 
m de kraag gevat. In totaal hebben de 
speurhonden van de douane in het 
weekend 2,5 kilo hasj en marihuana 
en enkele grammen heroïne en cocaï¬ 
ne opgespoord. In verband met de 
drugvangsten zijn in totaal dertien 
personen aangehouden en drie wa¬ 
pens in beslag genomen. 

NedCar bekeurt 
’eigen’ hardrijders 

BORN - Hardrijders op het bedrijfs¬ 
terrein van NedCar in Born lopen de 
kans bekeurd te worden door de afde¬ 
ling bedrijfsbeveiligmg of de bedrijfs¬ 
brandweer. Dat maakte directeur 
J.Huberts in het personeelsblad Ra¬ 
dar bekend. De toegestane maxi¬ 
mumsnelheid op het terrein is 30 kilo¬ 
meter per uur. Wie betrapt wordt op 
een snelheid tussen de 30 en 50 kilo¬ 
meter per uur moet 10 gulden beta¬ 
len. Bij snelheden boven de 50 kilo¬ 
meter geldt een boete van 25 gulden. 

Te hard rijdende chauffeurs van ande¬ 
re firma s za. oe toegang tot het ter¬ 
rein worden ontzegd. 

Bejaardencentrum 
betaalt afkoopsom 

SUSTEREN - Bejaardencentrum Va- 
strada uit Susteren betaalt een af¬ 
koopsom voor het wachtgeld van 
ex-werkneemster G.Claessen. De ad¬ 
vocaten van beide partijen zijn dat 
overeengekomen. Hoe hoog de af¬ 
koopsom is, is met bekend. Eerder 
moest Vastrada al op last van de 
rechter een afkoopsom van om en 
nabij de 30.000 gulden bruto betalen 
voor de ontbinding van het arbeids¬ 
contract van de activiteitenbegeleid¬ 
ster, tevens hoofd van de huishoude¬ 
lijke dienst van het bejaardencentrum 
Claessen die bijna 17 jaar in diensi 
was van Vastrada, meende echter te¬ 
vens recht te hebben op wachtgeld. 

Zij werd vorig jaar op non-actief ge¬ 
steld door het interim-bestuur dat het 
heft in handen nam na een ernstige 
crisis binnen het bejaardenhuis Het 
bestuur achtte Claessen en adjunct- 
directrice A.Visschers medeverant¬ 
woordelijk voor de crisis. 

Over een afkoopsom voor de laatste 
zijn nog onderhandelmgen gaande 

’Potloodventer’ 
gepakt in Geleen 

GELEEN - De gemeentepolitie van 
Geleen heefl een man aangehouden 
. op verdenking van vele gevallen van 
schennis der openbare eerbaarheid. 
In de periode van eind december tot 
20 januari van dit jaar toonde de mat) 
twintig keer maal zijn mannelijkheid 
op het pad achter de Maaslaan in Ge¬ 
leen aan passerende dames Overi¬ 
gens deed geen der vrouwen aangif¬ 
te. De politie verzoekt de onvrijwillige 
toeschouwsters’ dit alsnog te doen. 

Nota op komst over 
veilige gevangenis 

SITTARD DEN HAAG - Een werk¬ 
groep van het ministerie van Justitie 
komt nog dit voorjaar met een nota 
over de beveiliging van de Nederland¬ 
se gevangenis De werkgroep Herij¬ 
king beveiliging' is vorige week twee 
dagen bijeen geweest om te praten 
over de huidige situatie in onder meef 
de nieuw gebouwde gevangenissen. 
Een woordvoerster van Justitie liéi 
weten dat de nota naar verwachting ifl 
april verschijnt en een aantal aanbe; 
velmgen zal bevatten Zij kon nog niet 
zeggen in welke richting de voorsteE 
len uitgaan. Als ergens extra geld aan 
besteed zal worden, moet dat toch 
van elders binnen dezelfde begroting 
komen Het was zuiver toeval dat de 
werkgroep bijeen kwam in de week 
dat in de Sittardse gevangenis twee 
gedetineerden ontkwamen 
Limburgs Dagblad 


Enige en algemene kennisgeving 


R 


Nog hoopvol staren wij, 
met tranen die niet willen vloeien, 
vergeefs, Rudi, helaas zul jij 
niet verder openbloeien. 


ffote droefheid geven wy u kennis dat veel 
vrcjeg in de leeftyd van 7 jaar uit ons midden 
weggenomen, onze allerliefste zoon en 

Rudi Knops 

In liefdevolle herinnering: 

Jabeek: Guus en Marlet Knops-S welsen 
oma Knops-Knipers 
opa en oma Swelsen-Kleuters 

Jabeek, 18 januari 1992 


plechtige engelenmis, gevolgd doof de be- 
iis zal plaatsvinden op . donderdag 23 ja- 
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van 
Gertrudis te Jabeek. 

van uw medeleven is er geen condo- 


di is opgebaard in het mortuarium van het 
teSittard. 

id tot afscheidnemen van 17.30 tot 


^ST rnmT r 

t 


geen bezoek asm huis. Rudi 

best gedaan 

van ons heengegaan 
een lieve klasgenoot 
fijne leerling van ons school 
e; zullen je ontzettend missen 
fRudi, we blijven aan je denken 


Namens alle geledingen v 
Basisschool St. Gertrudis 
Jabeek 


Volstrekt enige en algemene 
kennisgeving 


?9v;t '■ | 

1&‘km voorbeeldig en zorgzaam leven is héden 
mW De Weverziekenhuis te Heerlen^voorzien 
van bet h. sacrament der zieken. Van onr heen- 
gegaan, in de leeftyd van 86 jaar, mytt schoont 
gga, onze tante en nicht 


Je handen hebben voor ons gewerkt 
Je kart heeft voor ons geklopt. 

Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht. 
Rust nu maar uit. 

Diepbedroefd, maar dankbaar voor de hartely- 
ke manier waarop zy ons veel inoois gaf, geven 
wy u kennis dat op 67-jarige leeftyd van ons is 
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, 
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, 
schoondochter, zus, schoonzus, tante en nicht 

Jacqueline Cornelia 
Kockelkom-de Kort 

weduwe van 

(Frits) Godfried 
Gaspar Kockelkom 

Zy overleed, na een liefdevollé verzorging op de 
afd. E van het St Gregoriusziekerihuis in 
Brunssum. 

Brunssum: Yvonne en Hans 

Hamer-Kockelkorn 
Sanne, Ralph 
Heerlen: Marion en Joep ' 

Theunissen-Kockelkorn 

Björn 

Familie de Kort 
Familie Kockelkom 

Brunssum, 20 januari 1992 
Treebeekplein 74 

Corr .adres: Vogel wikke 23, 6444 VX Brunssum 

De plechtige eucharistieviering zal gehouden 
worden op donderdag 23 januari om 12.30 uur 
in de parochiekerk. H. Barbara té Treebeek- 
. Brunssum, Schildstraat, waarna, om 14.00 uur 
de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het 
crematorium in Heerlen, Imstenraderweg 10. 

Bijeenkomst in dé kerk, alwaar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

Avondmis tot intentie van de overledene, 
woensdag om 19.00 uur in de Kolbe-kapel van 
: de H. Barbarakerk. . 

Moeder is opgebaard in het.uitvaartcentrum 
Dela in Heerlen, Grasbroekérweg 20. 

Gelegenheid tot rouwbezoek heden, dinsdag en 
woensdag van 18.00 tot 19.00 uur. 

Wilt u, indien wy vergeten zyn u een kennisge¬ 
ving te zenden, deze annonce als zodanig be¬ 
schouwen. . r 


, ’n Beetje 

Sterven doe je niet ineens 
maar af en toe ’n beetje 
en alle beetjes die je stierf 
't is vreemd, maar die vergeet je 
het is je dikwijls zelfs ontgaan 
je zegt ik ben wat moe 
maar op een keer 

dan ben je aan je laatste beetje toe. 

Dankbaar dat wy haar zo lang in ons midden mochten 
hebben, maar ook bedroefd óm het scheiden, delen 
wy u mede dat na een werkzaam leven in Gods Vrede 
is overleden, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, 
schoonzuster, tante en nicht 

Trautje 

Heijnen-Haan 

weduwe van 

Antoon Heijnen 

Zy ovérleed in de leeftyd van 71 jaar, voorzien van het 
h. sacrament der zieken. 


Landgraaf: 

j 

* Landgraaf: 
Landgraaf: 

Landgraaf: 

Landgraaf: 

Landgraaf: 

Ubach-Palenberg 
’ (Dld.): 


Harrie en Marjate 

Heijnen-Heckmans 

Marthij en Claudia 

Ger en Bertie Heijnen-Debie 

Corina, Maurice en Maurice 

Hein en Tiny 

Heijnen-Heerings 

Diana, Mar co en Miranda 

Eugène en Sclma 

Heijnen-Göttgens 

Patrick en Björn 

Sjef en Mariene 

Heijnen-Somers 

Olaf en Sven 

Frans en Lily Heijnen-Vlieger 
Randy, Linda en Kevin 
Truus en Franx-JoidT 
Lhomme-Heijnen , 

Viktoria, Alexander en Stefan 
Familie Heijnen 
Familie Haan 


Brunssum, 20 januari 1992 .. 

V' Herewes 38, 6373 VJ LandgOlaf. V . -V' 

• De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden, op don¬ 
derdag 23 januari Sus. om 11.00 uur in öe parochiekerk 
van Maria Hulp dèf Christenen, Helgank.3 te Nieu- 
wenhagen, waarna aansluitend de begrafenisplechtig¬ 
heid zal plaatsvinden op het R.K. kerkhof aldaar, 
bijeenkomst 4n de kerk, alwaar gelegenheid is tot 

■ schrifteïykcoodoleren. ¥. v 'y, -f , { 

.Ayoridpiia/tot' bijzondere intfiitie voor dé dierbare 
óveHédène zal gehouden Wprdéh op woensdag 22 ja¬ 
nuari om 19.00 uur in voomoemde parochiekerk. 

.« Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer van^- 
; ■ UitvMrtoaimt BeuMweg M t* NtauSreB-'. ’ 


Na een werkzaam en liefdevol leven voor het 
gezin, dat alles voor hem betekende, hebben wy 
met respect en diepe bewondering voor zyy 
moed en wilskracht, in zy neigen vertrouwde 
.omgeving afscheid 
veman, onze zorgzame . 


yjfsXe®; dagelijks vanl8.45tóri9.00 uur. 

? ' ,2^f die geen kennisgeving ippchten on 
1 deze annonce als zodanig te willgn, besc 


Dinsdag 21 januari 1992 • Pagina 


Dankbetuiging 

Daar het ons onmogelyk is iedereen persoonlijk te bedanken voor 
het medeleven, ondervonden by het overlijden en de begrafenis van 

mijn dierbare man, onze vader, schoonvader en opa 

♦ 

Mathieu Diederen 

willen wy u allen langs deze weg hartelyk bedanken voor de vele 
condoléances, h. missen en bloemen, alsmede Voor uw aanwezigheid 
by de begeleiding naar zyn laatste rustplaats. c 

Mevr. L. Diederen-Bruls 
kinderen en kleinkinderen 

Puth, januari 1992 

De plechtige zeswekendienst vindt plaats op zondag 26 januari 1992 
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Petrus Canisius te Puth. 


Na een liefdevolle Verzorging in paviljoen 2 e: 
van de Verpleegklinieken te Heerlen heb 
wij verdrietig, maar in het besef dat hem nü 
is gegeven, afscheid genomen van mijn L 
zorgzame man, onze vader en opa 

Gerrit Bos 

*21 juni 1017 119 januari 1992 

Heerlen: AJE. Bos-de Ridder 
Heerlen: D. Bos 
Martijn 
Karin , 

W. Linkens . 

Ter Apel: A. Wlersma-Bos 
B Jl. Wiersma 

19 januari 1992 

Dalpad 21,6416 BT Heerlen 

Geen bloemen, 

De dieóstvan Woord en Gedachtenis, te ld 
door de weleerwaarde heer ds. S.H. Lanser 
gehouden worden op donderdag 23 januari 
om 11.30 uur in de aula van het crematorium 
Imstenrade-Heerlen. 

Het crematorium is te bereiken via antos 
Heerlen-Aken, afslag industrieterrein de Bei. 
Ni aflooprvan de plechtigheid is er gélei 
tot condoleren in de ontvangkamer van v 
noemd crematorium. 

Vader is opgebaard in de rouwkamer van 
Uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemol 


t Anna Meerstad, 

oud 86 jaar, wedu¬ 
we ih het eerste huwe¬ 
lijk van Pieter Soe- 
ters, weduwe in het 
tweede huwelijk van 
Alexander Mariens. 
Meerssen, bejaarden¬ 
centrum Beukeloord. 
Corr.adres: Boven¬ 

straat 25, 6223 AC 
Borgharen. De uit¬ 
vaartdienst zal wor¬ 
den gehouden woens¬ 
dag 22 januari om 
10.30 uur in de paro¬ 
chiekerk van St. Cor- 
nelis te Borgharen- 
Maastricht. Schrifte¬ 
lijk condoleren achter 
in de kerk. 

t Joop van Rooyen, 
oud 51 jaar, echtge-: 
noot vah Annie Plum, 
6227 W Maastricht, 
Niels Bohrstraat 71. 
De uitvaartmis zal ge¬ 
houden worden op 
woensdag 22 januari 
om 11,00 uur in de pa¬ 
rochiekerk van St. 
Petrus Banden' te 
Heer-Maastricht. Ge¬ 
legenheid tot schrifte- 
lyk condoleren. 

t Jack Burema, oud 

07 jaar, echtgenoot 
yan Mia Ummels,' 
6231 KB Meerssen, 
Kookstraat 25. De eu¬ 
charistieviering is 
.heden, dinsdag 21 ja-; 
nuari om 10.30 uur in\ 
ride basiliek van het H. 
Sacrament te Meers¬ 
sen. Er is geen condo¬ 
leren. ; 


Heerlen (ingang StAntoniusw 


Gelegenheid ,tot«afscheidheirien aldaar, wo 
dagVanl9.3Ötor20.06uur,donderdagvan 1 
tot 16^30 uur. ■*■■■■■■■■•--''H' 

Zy die onverhoopt geen kennisgeving moch 
hebben ontvangen, gelieven deze annonce 
zodanig te willen' beschouwen. 


I Overtuigd van uw medeleven is er geen condo- 


Woiradagsvoiidaml9.QO uur gal made ter in¬ 
tentie voor dé overledene leen h. mia worden 


c en algemene kennisgé ving 

öH&fö ••••</.--r : Jt. 


S 0..V 

. jut: 


.v •-* * % 

v ».t. 


laaf mij o Heer ' ‘ 

miju leven m Uw handen leggen 
en teef telkens wéér ;< 

tot Sich genontnt •; ‘ ;. , • 


. Schrooten 

W jaar, \ 


Marl ies Péjtri-Coumans 
Anouk, Ricardo 
Faniüie Petri 
FamilleLebeas 

6166 BC Geleen, 19 januari 1992 
de Katstraat 2 . 

De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb¬ 
ben donderdag 23 januari a.s. om 10.30 uur in dé 
parochiekerk van de H.H. Marcellmus en Petrust 
te Oud-Geleen, waarna de begrafenis op het pa¬ 
rochiekerk aldaar. ; r 

Bijeenkomst in de kerk. 

Daar wy overtuigd zyn van uw medeleven is er 
geen condoleren. 

Mede tot intentie van de dierbare overledene zgl 
een avondmis worden opgedragen woensdag 2j| 
jahuarfom 19.00 uur in voomoemde kerk. 

De overte deoe i s opgebaard in d e rpuwks qp#: 

Geleen, alwaar gdegen^d tót bezoek, •..dagH:! 
lijks van 17.30 tot J8.30 uur; 


Diepbèdroefd, maar dankbaar voor bet vele d 
hy voor ons bédryf gedaan heeft, geven wij. 
kennis van het overlijden van de héér ' 


oprichter en oud-directeur/adviseur 
van Autobedrijf Bos Heerlen BV 
erelid van de BOVAG • 


Meer dan 30 jaar heeft hy zijn beste krach 
gegeven en Zich volledig ingezet om het be< 
te laten uitgroeien tot wat het nu geworden 


'fh 


; ; t - ■ - :<> < I - : i 

i ' - _ A ' ' r.‘- ‘'f • ; ■’ 

Wij allen hebben jé mogen lbèji*eleidèn in jé laai- ' 
ste levensdagen. Het was een grot* vreugde dit 
in saamhori^ieki voor je te nipgen doen. Je was 
voor ons een lieve echtgenote, ma, schoonepa, 
oma zus,.schoonzus, tante en nichC f f 
Wü kernden altyd pp je rekenen. ' L - 

Wy zuüen je missen. ~ 

Heden 10 januari 1962 is van ons heengegaan, 
voorzien vandeh. sacramenjen, op de leeftyd 

:.y 

Josephina Aritonia 
van 


bovengenoemde kerk. 

Gelegenheid tot afsch^nemen iri het streek»- 
mortuarium, St Pieterrtraat 146 te Keritrade- 
Chèvremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur. 

Zy die onverhoopt geen kennisgeving mochten 
ontvangen, gelieven deze advertentie als Zoda¬ 
nig te willen beschouwen. 


Zal worden gehou- 
a.s. om 1Z00 uur in 
Familie, Veldstraat 
tend de crematie 
te Heerlen^ 

Waar gelegenheid is 

tot intentie van om 
„ , h. mis worden opge- 
parbchiekeric. 

Gelegenheid tot afscheidnemen in de rpuWka- 
pél Van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 
te Nieuwetihagen, dagelijks^ van 18.30 tot 18.45 
uui. ,y■ r ; -• . -.jr. ;■ y; 

Zij idie geen kennisgeving ‘mochten ontvangen; 
geheven deze annonce als zodanig te willen be¬ 
schouwen. ^ ■ . j; -.f . 


-i H ’JIr 


en goede ideeën te ondersteunen en by te st 

Hij had altijd een brede belangstelling en 
peet voor zyn .medemens. Daardoor wis 1 
iedereen te motiveren en te stimuleren h 
dé doel na fe streyen. , } 

Allen droegen en dragen hem een warm 
toe. ,_y. . .• ,,' 

Zy'n geest zal binnen ons bedryf blijven v* 
bestaan en ons aanzetter» om door te gaan. 
datgote.,waarin geloofde. X ? 

. Dtfektie enpersanéel . 

' AbtM^rijTBos Kelwfea 


rage het overUjden van de beer G^Bos- 
• :v ., z^l óm bedrijf op 
■ donderdag 23 jant>u4199g 1 
degehele dag GESLOTEN zijn 


Autobedrijf Bos [Na een werkzaarp, en liefdevol léven vóór 
gezin, dat alles voor hem betekende, geyeh 
met droefheid kennis, dat Qod tot Zich 
genomen, op de leeftyd van 7L jaar« voo 
yan het h. sacrament der zieken, ónze lieve 
zorgzame yader, schoonvader, opa, broer, z\ 
ger, oom en neef *.i ; . 


^donderdag 23 januari'dm 1L06 uur in paro- 
Chiekérk van de H. Cfefnéhs fe Bulsberg, Waai> 
na begrafenis óp dé afe wrf'^ v begiiï*ïpllbta' 1, 
Wissengracht - w •*«' 


Wissengracht ; 

Avondwake woensdag om 19.00 uur in/vpéf* 
noemdekerk. ;■ r ' X 

Onze dierbare overledene is, opgebaard in dé - 
rouwkapel Vat» het bejaardencerUrum Panhuys; 
itifiHWMg’ ,>ï J j 

Geiégenheid ’-tat afscheid««m«» dagelijks van 
18.60 tot 20.00 uur,:; (; 
Wiliku indien‘wij vergBtenzünu een kénnisgo- 
"vW* te,.zindert, : d|^“ annó^te;'^;zodaï^ 

zalplaatsxdndén Op Dinsdag 21 januari 1992 • Pagina 11 


llmburgs dagblad zz 


Limburg 


JEEHLEN - Limburgse gemeen- 
-* 11 besteden nog steeds weinig aan- 
^cht aan verkeersveiligheid bin- 
hun gemeentelijke grenzen. 
?* e t name de regio’s Noord-en Mid- 
Limburg zijn wat betreft hun 
er keers veiligheid beleid de zwak- 
regio’s in de provincie. Dit blijkt 
a* de enqueête die het Regionaal 
J^erleg Verkeersveiligheid Lim- 
i^rg (ROVL) onder alle 56 Lim- 
^rgse gemeenten heeft gehouden. 

’f'ezien de resultaat van het onder¬ 
rak, is het duidelijk dat er meer 
J^aan kan worden aan verkeers- 
®digheid. Veel gemeenten hebben 
eens een veiligverkeersbeleid. 
7® gemeenten moeten expliciet 
^hdacht besteden aan dit onder- 
R erp,” vertelt de secretaris van het 
'JVL J.Heuschen. Volgens hem 
^°eten vooral de verschillende ge¬ 
ënte afdelingen intern met el- 


Uitslag enquête Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Limburg: 

Aandacht verkeersveiligheid 
door gemeenten valt tegen 


kaar samenwerken. Heuschen : 
„Verkeersveiligheid is niet alleen 
een zaak van de afdeling verkeer 
van de gemeente. Onderwijs, Wel¬ 
zijn en Openbare Werken hebben er 
net zo goed mee te maken.” 

Uit de enquête blijkt eveneens dat 
de 56 Limburgse gemeentes wel be¬ 
reid zijn om hun verkeersveilig- 
heidbeleid te verbeteren. Samen¬ 
werking met andere gemeenten, het 


afstemmen van gemeentelijke plan¬ 
nen met elkaar en die van het 
ROVL en training van verkeers- 
coördinatoren zou al een stap ver¬ 
der betekenen. Het ROVL wil ook 
regelmatig een gesprek met ieder 
gemeente over het plaatselijk ver¬ 
keersbeleid voeren. „Als een ge¬ 
meente succes heeft met haar ver¬ 
keersbeleid, moeten andere ge¬ 
meenten er ook gebruik van 


kunnen maken,” aldus Heuschen. 
Het ROVL wil ook een hechte sa¬ 
menwerkingsverband tussen het 
ROVL, de gemeenten en de plaatse¬ 
lijke politie. „40 procent van de 
ongelukken gebeuren binnen de 
grenzen van de gemeenten. Om dit 
terug te dringen, dienen de gemeen¬ 
ten een goed funtionerende ver- 
keersveiligheidplan hebben,” ver¬ 
telt Heuschen. 


Meer verkeerscoördinatoren bij de 
gemeente zou volgens het ROVL 
ook een oplossing voor het pro¬ 
bleem zijn. De verkeerscoördinator 
is de schakel tussen de gemeente en 
het ROVL. De beleidsplannen van 
de gemeente worden aan de ROVL 
doorgegeven, die dan weer een to¬ 
taal werkplan maakt voor alle Lim¬ 
burgse gemeenten. 47 verkeerscoör¬ 
dinatoren hebben vorige jaar augus¬ 
tus de tweedaagse cursus van de 
ROVL gevolgd. 

„De cursisten hebben in twee dagen 
de nodige bagage meegekregen om 
onderling contacten te leggen met 
andere gemeenten en de ROVL,” 
zegt Heuschen. Een nuttig leerpro¬ 
ces voor beide kanten,” meent de 
secretaris. 

De ROVL zal binnenkort aan de 
Limburgse gemeenten de uitslag 
van het onderzoek presenteren. 


Toenemende belangstelling voor uitzendingen Omroep Limburg 

D’Ancona pleit voor 


verminderen zendtijd 


Staking Philips 
Hasselt voorbij 

HASSELT - Het personeel van 
de afdeling matrijzenbouw bij 
Philips Hasselt wil aan zijn korte 
stakingeen einde maken. De be¬ 
trokken werknemers zullen zo 
goed als zeker vandaag het werk 
hervatten. 

Met een kleine meerderheid 
werd het akkoord aanvaard dat 
vrijdagnacht was bereikt. Bijna 
46 procent stemde tegen, maar 
51 procent stemde voor. 


Von onze rtv-redactie 


J^erlen — Minister D’An- 
van WVC, vindt dat de 
^Isonale omroepen zich moe- 
beperken tot programma’s 
een regionaal karakter en 
langer dan zes uur per dag 
?°gen uitzenden. Zij liet dit 
j^termiddag tijdens de ope- 
van een nieuwe studio 
^ Radio Noord-Holland in 
^sterdam weten. Haar op¬ 
gingen staan haaks op de 
phnen van de regionale ra¬ 
zender Omroep Limburg, 
p haar zendtijd vanaf mei wil 
pbreiden en dan tevens re¬ 
gale reclame in wil voeren. 


(pis de uitbreiding van zendtijd 
Jr^rt 1991) is het marktaandeel 
Ij 1 Omroep Limburg gestegen van 
<L haar 16 procent. Volgens de 
Jpst Kijk- en Luisteronderzoek 
u? de NOS luisteren nu dagelijks 
^■000 mensen naar de Limburgse 
■Jkoep. Deze regionale radiozender 
daarmee weer in de lift. Bij een 
ii|dge peiling (november 1989) be- 
het marktaandeel nog maar 9 
^Jkent. ROOS, de overkoepelende 
Cfenisatie van regionale omroepen 
c^ederland, heeft dit gisteren be- 
^dgemaakt. 
tk 

jr gezamenlijke regionale omroe- 
hebben een marktaandeel dat 
nog door Radio 3(31 procent) 
odt overtroffen. De overige Hil- 
^Umse zenders en kabelstations 
^en ver achter bij dit marktaan- 

j^perkingen 

wd nadat de nieuwe luistercijfers, 
j^uit blijkt dat de luisterdicht- 
Jd sterk stijgt in het voordeel van, 
v r egionale omroepen, bekend wa- 
(C gemaakt, pleit D’Ancona ervoor 
gj het aantal zenduren van de re- 
J*hale omroepen in ons land aan 
hnaximum van zes uur per dag 
worden gebonden. 
iVq r haar mening kan op die wijze 
^ ° r de luisteraar een optimale mix 
(J^den gepresenteerd tussen regio- 
nationaal en internationaal 
hr'hvs. Net zoals nu kan de reste- 


0 ‘de zendtijd van de regionale 
l^oep worden gevuld met het aan- 
van de landelijke nieuws- en 
^aliteitenzender Radio 1. 

t^hs zendt een groot aantal regio- 
omroepen elf uur per dag uit. 
(L^oep Limburg is zeven uur per 
8 in de lucht. 

JL. . 

ijj ^iding van Omroep Limburg uit 
Dy e en eerste reactie haar onvrede 
de plannen van de minister, 
regionale omroepen zijn al ge- 
i^!he tijd in onderhandeling met 
(Landelijke omroepen teneinde, in 
£?*> tot een afspraak te komen. 
(L s t de landelijke omroepen hou- 
dL de boot af. De hoofdmoot van 
programmering wordt natuur- 
C gevormd door regionale be- 
üjdtgeving. Het zou echter jammer 
gjd als regionale omroepen, en re- 
k.dale dagbladen, geen actueel 
(OOnaal en internationaal nieuws 
zouden mogen brengen. De 
Vaster heeft een schot gegeven 
de boeg van het verkeerde 
lyj*! 5 ”, aldus voorzitter Frans Fey. 
dy^hcona nodigt de NOS en de 
jj^ r koepelende organisatie van re- 
t^J^ale omroepen ROOS op korte 
burijn uit om met haar over de 
dnen van gedachten te wisselen. 

Drie miljoen 
voor Venlo 

JVVSTKICHT - Staatssecretaris 
(^“hne van Rooy (EZ) heeft drie 
gulden beschikbaar gesteld 
aansluiting van Trade Port 
by Venlo op de rijksweg 67 
(j^dhoven - Venlo) te financieren, 
khnee krijgt het logistiek cen- 
Heierhoeve een goede verbin- 
met het wegennet. Gedepu- 
e Staten van Limburg en 
tyheente Venlo hadden Van Rooy 
L. ®en financiële ondersteuning 
Vt ^agd. 


Kinderrechtswinkel helpt 
bij vallen en opstaan 


DOOR MAURICE U6AGS 

MAASTRICHT - Tot nog toe is 
Utrecht het minst ver voor kin¬ 
deren die vragen hebben over 
bijvoorbeeld de rechten en plich¬ 
ten bij vakantiewerk, naamsver¬ 
andering, het krijgen van een 
uitkering als ze van thuis zijn 
weggelopen, studiefinanciering 
of de scheiding van de ouders. 
Boven de grote rivieren in ons 
land ’draaien’ al zes kinderechts- 
winkels. Maar woensdag komt 
daar verandering in. Dan heeft 
Zuid-Nederland er ook een. 

„Want kom”, dachten Marianne 
Wolters en Muriël van Rijn na 
weer een college jeugdrecht aan 
de RL, „laten we de kinderen 
ook in de praktijk gaan helpen”. 
Dat was ruim een jaar geleden. 
Vanaf morgen staan in Maas¬ 
tricht twaalf rechtenstudentes 
klaar voor de jeugd. 

Of het storm gaat lopen kunnen 


Marianne en Muriël niet voor¬ 
spellen, maar behoefte aan een 
kinderrechtswinkel bestaat vol¬ 
gens hen boven de grote riveren 
wel. 

Het duo vreest niet een overtolli¬ 
ge loot te zijn aan de stam waar¬ 
aan reeds vele instanties en 
jeugdhulpverleners verbonden 
te zijn. Met de Raad voor de Kin¬ 
derbescherming, de kinderrech¬ 
ter, het Jongeren Advies Cen¬ 
trum, het Buro voor rechtshulp, 
het bureau vertrouwensarts en 
een hoofddocent van de RL - die 
vertegenwoordigd zijn in een 
raad van advies - zijn afspraken 
gemaakt om doublures te voor¬ 
komen. 

„Wij willen duidelijk niet op een 
eilandje gaan zitten. Doorverwij¬ 
zen naar de juiste instantie zal 
zeker een deel van ons werk 
zijn”, zegt Muriël. Volgens haar 
is de drempel nu nog te hoog 
voor kinderen als ze iets willen 
weten of ondernemen. De we¬ 
reld van rechters en advocaten 


spreekt bij hen niet bepaald tot 
de verbeelding. 

De kinderrechtswinkel kan niet 
alleen terugvallen op deze ad¬ 
viesraad, maar ook op de advo¬ 
catenkantoren ’Wijck’ en ’Van 
Asperen, Roos en Pen’ uit Maas¬ 
tricht die gratis alle juridische 
adviezen zullen controleren op 
juistheid. 


Bekendheid 

De medewerksters willen niet al¬ 
leen wachten op klandizie maar 
ook actief de boer op gaan. Ze 
willen voorlichting geven op 
scholen: docenten kunnen zich 
melden. Een programma dat een 
lesuur duurt en op scholen ver¬ 
teld kan worden, is in de maak. 

Bekendheid moet er ook komen 
via affiches bij bibliotheek, ver¬ 
enigingen en instellingen die 
met kinderen werken. 


Niet alleen om bekendheid maar 
ook om subsidies te krijgen 
moet hard aan de weg worden 
getimmerd. Het ministerie van 
justitie, de gemeente Maastricht 
en de provincie zijn nog niet 
over de brug gekomen. De rech¬ 
tenfaculteit, het Julianafonds en 
het Elisabeth Stroevefonds wel, 
maar voorlopig nog maar tijde¬ 
lijk. 

De vrijwilligsters zelf zullen nog 
een training krijgen in het om¬ 
gaan met jongeren. Ook het bij- 
houden van de laatste ontwikke¬ 
lingen in het jeugdrecht is een 
absolute must. Zelf procederen 
doen de studenten niet: als het 
voeren van een procedure nood¬ 
zakelijk is, wordt doorverwezen 
naar een contactadvocaat. 

Om de drempel voor kinderen zo 
laag mogelijk te houden is de 
service kosteloos. Ook worden 
jeugdigen geholpen die - om wel¬ 
ke reden dan ook - anoniem wil¬ 
len blijven. 

De Kinderrechtswinkel in het 
City Centrum in de Capucijnen- 
straat is geopend op woensdag¬ 
middag van 14.00 tot 17.00 uur en 
op vrijdag telefonisch te berei¬ 
ken op dezelfde tijd onder num¬ 
mer 043-288515. • De beide initiatiefneemsters Marianne Wolters (links) en Muriël van Rijn, van de kinderrechtswinkel met een alternatieve, 
aan de jeugdige klanten aangepaste, uitvoering van vrouwe justitia als logo. Foto: frits WIDDERSHOVEN 
Rimburg beleeft 
adellijk huwelijk 


LANDGRAAF - De parochie¬ 
kerk van Rimburg dient zater¬ 
dag 1 februari als decor voor het 
huwelijk van een bewoonster 
van het slechts op een steenworp 
van de kerk - maar op Duits 
grondgebied - gelegen kasteel 
Rimburg. 

De 32-jarige Karen, dochter van 
de Rimburgse kasteelheer Kon- 
rad von Brauchitsch en zijn 
vrouw Mariëtte Hermans, trouwt 
dan met de 34-jarige Wilhelm Al- 
bert hertog van Urach en graaf 
van Württemberg. 

De bruid draagt de erftitel van 
een oom van haar. Zij is rijksgra¬ 
vin Berghen von Trips. Met deze 
titel heeft ze ook de goederen 
van haar oom geërfd en na haar 
huwelijk trekt ze dan ook met 
haar man naar kasteel Ossenberg 
in Rheinberg. 

Prinses 

De bruid, die in Rimburg op¬ 
groeide en aan de TH in Aken 
communicatiewetenschappen 
studeerde, leerde tijdens haar 
vervolgstudie in München haar 
toekomstige man kennen. Hij is 
de oudste zoon van Weiland 
Eberhart, fürst van Urach en zijn 


vrouw Iniga fürstin van Urach, 
een geboren prinses Von Thurn 
und Taxis. 

Het is niet voor het eerst dat een 
nazaat van de Von Brauchitschs 
trouwt in de parochiekerk van 
Rimburg. Ook dochter Nicolle 
gaf er enige tijd geleden haar ja¬ 
woord. Bij de bruiloft op 1 fe¬ 
bruari gaat het echter om een 
bruidspaar waarvan zowel bruid 
als bruidegom een erftitel bezit¬ 
ten. 

Worm 

De Rimburgse gemeenschap 
heeft altijd sterk meegeleefd met 
wat er op het kasteel aan de an¬ 
dere kant van het riviertje de 
Worm, de officiële grens tussen 
Nederland en Duitsland, gebeur¬ 
de. Geen wonder dat bij het aan¬ 
staande huwelijk het zangkoor 
en de fanfare, waarvan Konrad 
von Brauchitsch beschermheer 
is, acte de présence zullen geven. 
Het huwelijk zal overigens wor- - 
den ingezegend door mgr. Für- 
stenberg, de prelaat van Pader- 
born, ook een oom van de bruid. 
De wettelijke verbintenis heeft 
enige tijd geleden reeds plaats¬ 
gevonden te Rheinberg. 


1 Hopelijk krijgt René nu eindelijk rust 9 

Familie Widdershoven 
vindt vonnis terecht 


Van onze verslaggever 

HEERLEN/KERKRADE - „Een te¬ 
rechte straf’. Dat zegt Hans van de 
Wetering, de woordvoerder van de 
familie Widdershoven, over het 
vonnis dat de rechtbank in Bratisla¬ 
va heeft geveld over Jan Molnar (49) 
en Lubor Masar (32). De twee Slo- 
waken werden afgelopen vrijdag tot 
levenslang veroordeeld voor de 
moord op Gabriëlle Widdershoven 
en de weerzinwekkende mishande¬ 
ling van haar man René, anderhalf 
jaar geleden in Oostenrijk. 

„Het is de maximale straf die ze 
konden krijgen, maar als je me nu 
vraagt of ik blij ben, weet ik niet 
wat ik moet antwoorden. Je kunt 


geen blijdschap tonen omdat twee ; 
mensen voor altijd worden opge- ' 
borgen, al hebben ze het dan ver- r 
diend.” f 

Van de Wetering is opgelucht dait j 
het strafproces voorbij is. „Het is ’■ 
belangrijk dat René nu rust krijgt. 

Ik hoop dan ook vurig dat de zaak 
niet meer wordt opgerakeld.” Toch 
is dat niet uitgesloten omdat Molnar 
onmiddellijk beroep aantekende te¬ 
gen het vonnis en Masar dat moge¬ 
lijk ook nog doet. Van de Wetering: 
„Ik weet niet hoe een beroepsproce¬ 
dure in Tsjechoslowakije verloopt; 
maar ik zou het wel heel erg vinden 
als René nog eens verhoord zou ' 
moeten worden. Laten we hopen ' 
dat het nooit zo ver komt.” 1 


Overvaller taxichauffeur 
nog steeds voortvluchtig 


MEERSSEN - De man die zondag¬ 
avond even na zeven uur op de 
Kruisberg in Meerssen een 42-jarige 
taxichauffeur uit Maastricht heeft 
neergestoken, en met de taxi er van¬ 
door is gegaan, is nog voortvluchtig. 
Ook de taxi is nog niet opgespoord. 
De steekwond in de buik van het 
slachtoffer valt mee. Er zijn geen vi¬ 
tale delen in het lichaam geraakt. 
De taxichauffeur verblijft nog in het 
Academisch Ziekenhuis Maastricht. 

De onbekende man trok tijdens de 
rit van Maastricht richting Beek, ter 
hoogte van de Kruisberg in Meers- 
se, opeens een pistool en eiste geld. 
De chauffeur moest zijn beurs met 
enkele honderden guldens afgeven. 
De Maastrichtenaar lukte het op 
een bepaald moment de dader het 
pistool af te nemen. Er ontstond een 
worsteling. De overvaller wist de 
chauffeur uit de taxi te werken. 
Hierbij stak hij het slachtoffer met 
een mes in de buik. 

De dader wist uiteindelijk de deur 


T axichauffeurs 
in Maastricht 
mishandeld 

MAASTRICHT - Twee taxichauf¬ 
feurs hebben zondagavond in Maas¬ 
tricht klappen gekregen van een 
klant op de Scharnerweg. 

De klant, een 27-jarige man, weiger¬ 
de zijn rit te betalen en wilde weglo¬ 
pen. Toen de chauffeur en een toe¬ 
gesnelde collega de passagier ach¬ 
terna liepen, werden ze in het 
gezicht geslagen. 

De politie heeft de verdachte aange¬ 
houden en procers-verbaal tegen 
hem opgemaakt. 


van de taxi te sluiten en reed weg in 
de richting Eindhoven. De gewonde 
taxichauffeur werd door een voor¬ 
bijganger opgepikt en de achtervol¬ 
ging op de overvaller werd ingezet. * 
In Beek raakte men het spoor kwijt 
en werd de Maastrichtenaar bij de 
politie in Beek afgezet. Na door een 
arts te zijn onderzocht, werd deze 
naar het AZM overgebracht. 

De dader is circa 35 jaar, blank, 1.80 
meter groot, het ft een breed en 
krachtig postuur, donker blond 
krullend haar tot op de schouders. 
Hij zag er enigszins onverzorgd uit. 
De gestolen taxi is een blauwe, 
grijsachtige Mercedes 200 D, kente¬ 
ken JR-ll-VV. 

De rijkspolitie van Meerssen ver 
zoekt eventuele getuigen van de 
overval zich te melden, telefoon 
043-642555. 


GS op bres 
voor personeel 
proefbedrijf 

BRUNSSUM/MAASTRICHT - De 
acht personeelsleden van het proef¬ 
bedrijf voor de paardenhouderij in 
Brunssum dreigen werkloos te wor¬ 
den. Dat is een gevolg van het voöri* 
nemen van het ministerie van 
Landbouw om het onderzoek' nor¬ 
meer te financieren. 

Dit schrijven GS in een brandbrief 
aan minister Bukman en staatsse : 
cretaris Gabor van Landbouw, Na¬ 
tuurbeheer en Visserij. 

Het proefbedrijf in Brunssum orv 
derzoekt methoden om de kwaliteit 
van de Nederlandse rij- en spring¬ 
paarden te verbeteren. Een verge¬ 
lijkbaar proefbedrijf in Lelystad 
doet hetzelfde voor draf- en ren¬ 
paarden. 


DEN HAAG/MAASTRICHT - De 
Nationale ombudsman heeft een 
klacht van een inwoner uit Heerlen 
over de Raad voor de Kinderbe¬ 
scherming in Maastricht gegrond 
verklaard. Volgens ombudsman mr 
drs M. Oosting heeft de Raad voor 
de Kinderbescherming zich op een 
aantal punten in een procedure 
rond de voogdijschap van de kinde¬ 
ren van de Heerlenaar onbehoorlijk 
gedragen. Zo heeft de raad de Heer¬ 
lenaar op een onprofessionele wijze 
behandeld, hem niet de gevraagde 
informatie gegeven en een klacht 
van de man niet binnen de wettelijk 
gestelde termijn behandeld. 


Ombudsman berispt 
Kinderbescherming 


Heerlenaar S. kwam in 1989 en 1990 
herhaaldelijk in contact met de 
Raad voor de Kinderbescherming 
in het kader van het onderzoek dat 
werd verricht naar de kinderen van 
de man. Die kinderen verbleven 
sinds de scheiding tussen de Heer¬ 
lenaar en zijn echtgenote bij de 


vrouw. S. wilde zijn kinderen bij 
zich hebben omdat zijn ex-vrouw 
de kinderen zou slaan. Uit het on¬ 
derzoek dat de Nationale ombuds¬ 
man heeft verricht naar het gedrag 
van de Raad voor de Kinderbe¬ 
scherming is nu vast komen te 
staan dat S. op het bureau van de 


raad op onjuiste wijze te woord is 
gestaan. Daarbij zouden bepaalde 
opmerkingen gemaakt zijn die niet 
op hun plaats waren, aldus de om¬ 
budsman. 

Ook is S. ten onrechte informatie 
onthouden uit een rapport dat de 
kinderbeschermingsraad naar de 
»rechtbank gestuurd heeft. Wat be¬ 
treft het achterwege houden van 
informatie over de klachtenregeling 
bij de raad geldt hetzelfde. Daar¬ 
naast heeft de Raad voor de Kinder¬ 
bescherming de termijn waarbin¬ 
nen wettelijk gezien gereageerd had 
moeten worden op een eerdere 
klacht van S. overschreden. 


Snelweg afgesloten 
door brandende auto 


MAARHEEZE - Ter 
hoogte van het Bra¬ 
bantse Maarheeze is 
gisteren rond het 
middaguur langs de 
autosnelweg 
Eindhoven-Weert 
een tankauto uitge¬ 
brand. In verband 
met explosiegevaar 
was de autoweg gis¬ 
termiddag een half 
uur voor alle verkeer 
afgesloten. Bij de 
brand is volgens de 
politie één gewonde 


gevallen. 

De tankauto was ge¬ 
laden met LPG. Bij 
het vullen van een 
gastank op het ter¬ 
rein van een fris¬ 
drankenproducent 
ontstond door nog 
onbekende oorzaak 
een steekvlam. De 
chauffeur van de 
tankwagen liep daar¬ 
door ernstige brand¬ 
wonden op aan zijn 
gezicht en onderli¬ 
chaam. 


De chauffeur is op¬ 
genomen in het Sint 
Josephziekenhuis in 
Veldhoven. De poli¬ 
tie heeft in verband 
met het explosiege¬ 
vaar niet alleen het 
verkeer op de auto¬ 
snelweg stilgelegd 
maar ook een aantal 
woningen in de om¬ 
geving ontruimd. 
Hoewel de brand¬ 
weer het vuur snel 
meester was kon 
niet worden voorko¬ 
men dat een portier¬ 
sloge helemaal uit¬ 
brandde. Hoe groot 
de schade is weet de 
politie niet. 

limburgs dagblad TL 


Limburg 
Dinsdag 21 januari 1992 • Pagina 


De FNV-dienstenbond riep vorige week het personeel 
van de modezaken Lampe bijeen. Gevreesd werd voor 
een stille sanering van het aantal zaken dat deel uit 
maakt van de keten. Iedere vorm van duidelijkheid 
ontbrak. Personeel wist van niets, directie zei niets. 

Gisteren sprak een delegatie van de bond met de 
directie van Lampe, Wolters-Schaberg. Het gesprek is 
afgebroken omdat duidelijke antwoorden op vragen 
uitbleven. Het aangeboden sociaal plan was volgens de 
bonden te mager. Vanavond komt het actiecomité bij 
elkaar om zich over het aanbod te beraden. Als de 
achterban het aanbod niet accepteert volgen er acties. 

Inmiddels is Lampe aan de Promenade in Heerlen 
verhuisd naar een kleiner pand enkele meters verderop, 
sluit het filiaal in Roermond eind februari de deuren en 
verandert niets in Sittard. Althans tot nu toe. Als een 
rode draad door het verhaal loopt het uitruilen van 
huurcontracten van winkelpanden tussen Miss Etam en 
Lampe. Dit soort stuivertje wisselen, zoals Miss 
Etamdirecteur Korijn het noemt, geldt voor zeven 
vestigingen. In Heerlen heeft de ruil al plaatsgevonden. 
Roermond krijgt een Miss Etam, maar verliest Lampe; 
het winkelpersoneel verhuist mee. 


in het nieuws 


Vakbonden vrezen stille sanering modeketen 

Lampe in de uitverkoop 


DOORANITA KEYDENER 


ROERMOND - Nietsvermoe¬ 
dend bekijken dames de afge¬ 
prijsde kleding in het Roer- 
mondse Lampe-filiaal. ’Sale’, 
uitverkoop, wordt met grote let¬ 
ters aangekondigd. In sommige 
gevallen geldt zelfs een korting 
van vijftig procent. Een actie die 
alleen voor Roermond is be¬ 
stemd. Er moet zoveel mogelijk 
verkocht worden voordat de 
deuren eind februari op slot 
gaan. De winkel moet leeg. Toch 
wacht de inmiddels aangelever¬ 
de voorjaarscollectie op kopers. 
De wintergoederen krijgen ech¬ 
ter voorrang; KNMI meldt vorst 
overdag. Yvonne en Mariëtte 
helpen op een normale maan¬ 
dagmiddag de klanten die nog 
willen profiteren van de laatste 
uitverkoop die in Roermond wat 
langer duurt dan in andere filia¬ 
len. Ze doen dat zo vriendelijk 
en behulpzaam mogelijk. De 
klanten weten nog van niets. Dat 
gold twee weken geleden ook 
nog voor de bezetting van het 
Roermondse filiaal. „Dat was het 
eerste blijde nieuws van het 
nieuwe jaar”, zegt Yvonne in de 
mintgroene kantine boven de 
winkel. Haar stem klinkt enigs¬ 
zins verbitterd. Zij en haar colle¬ 
ga's hadden geen enkel vermoe¬ 


den dat de directie de zaak dicht 
wilde gooien. „We hebben niet te 
klagen over de klandizie. De 
klanten maken een tevreden in¬ 
druk en we hebben nooit signa¬ 
len gekregen dat het beter 
moest." 

In de kantine maakt een compu- 
terprint iedereen duidelijk dat 
een hoge omzet heel belangrijk 
is, maar dat proberen ze iedere 
dag weer; zoveel mogelijk verko¬ 
pen. „Je bent natuurlijk met 
blind. Je hoort dat filialen gaan 
inkrimpen of zelfs sluiten. De re- 
gioleidster beloofde echter aan 
het eind van 1991 dat in Roer¬ 
mond niets zou veranderen. De 
bedrijfsleidster gaat vervolgens 
naar een vergadering en komt 
met een slecht bericht naar 
huis.” De directie heeft zich nog 
steeds niet laten zien in de Bis¬ 
schopsstad. „Een teken van 
slecht personeelsbeleid", meent 
Yvonne uit de grond van haar 
hart. 

Vuist 

De Roermondse delegatie hoeft 
niet te vrezen voor hun baan. 
Zonder veel problemen heeft de 
directie van Miss Etam de ver¬ 
koopsters in het team opgeno¬ 
men. Daar is ze dolenthousiast 
over. Voor Yvonne zegt dat alles 
over de handelwijze en de om- > % 
Yvonne en Mariëtte bij het Roermondse Lampe-filiaal. Over enkele weken siert de lichtreclame van Miss Etam de gevel. 

Foto: JEROEN KUIT 


gang met het personeel. Dat was 
ze niet gewend. Maar ze voelt 
mee met de andere collega’s. 
Sommigen zijn zelfs na meer dan 
tien jaar trouwe dienst de laan 
uit gestuurd, heeft ze vernomen. 
Juist om die ’meiden’ een hart 
onder de riem te steken, deinst 
ze er niet voor terug een vuist te 
maken richting directie. „Zo 
spring je gewoon niet me je men¬ 
sen om. In Heerlen hoorden mijn 
collega’s een week voordat de 
verhuizing moest plaatsvinden 
het nieuws. Dat kan niet.” 


Al twee weken probeert Lampe- 
personeel duidelijkheid te krij¬ 
gen over hun toekomst en die 
van de modeketen. Antwoorden 
op vragen blijven uit. Yvonne 
staat met de mond vol tanden als 
klanten iets willen weten over de 
sluiting. Althans, als ze er al iets 
van hebben vernomen. Ze weet 
niet wat ze moet zeggen. „Nie¬ 
mand heeft dan ook maar de 
indruk gehad dat het hier niet 
goed zou gaan. We vormen met 
twee fulltimers, drie parttimers 
en een zaterdaghulp een leuk 


team. Een groep die gelukkig 
past in de strategie van Miss 
Etam.” 

Niet zonder trots meldt ze dat 
klanten altijd konden rekenen 
op een coulante afwikkeling van 
klachten. „We gaven de mensen 
een betrouwbare indruk. Ze zul¬ 
len het vervelend vinden hier 
niet langer meer terecht te kun¬ 
nen voor hun kleding en een 
praatje. We hebben ons er altijd 
voor ingezet om er het beste van 
te maken. Roermond zal een be¬ 


paalde stijl kleding missen. Maar 
wij zijn teleurgesteld, misschien 
zelfs beledigd hoe met ons team 
is omgegaan.” 

Geluk 

Het Roermondse groepje mag 
dan van geluk spreken dat de di¬ 
rectie van Miss Etam hen op¬ 
neemt, maar dat geldt voor zo’n 
twintig andere collega’s. „Dat 
ongewisse, geen antwoord krij¬ 
gen op vragen... daar hebben we 
geen vrede mee.” 


Püolproject moet niveau Limburgse toeleveringsinduslrie opkrikken 

Provincie steunt proef 
sociale werkvoorziening 


# Grote belang¬ 
stelling bij de 
kookwedstrijden 
d-la-minute voor 
leerlingen van 
dagvakscholen. 

Foto: STUDIOPRESS 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - De Federatie Sociale Werkvoorziening in 
Limburg kan van de provincie een subsidie van drie ton tege¬ 
moet zien als bijdrage in de opleidingskosten van een proef¬ 
project dat de Limburgse toeleveringsindustrie naar een hoger 
niveau moet tillen. Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) van 
Limburg gisteren bekend gemaakt. 


7- / t ifPF" 


■4W 


SrBr . 


Bovendien hebben GS er bij het 
ministerie van Economische Zaken 
op aangedrongen een half miljoen 
gulden beschikbaar te stellen voor 
de oprichting van een speciale 
stichting met hetzelfde doel als het 
binnenkort te starten pilotproject. 
De overheidsgelden zullen in eerste 
instantie ten goede komen aan de 
twee bedrijven die aan het stimule¬ 
ringsprogramma deelnemen. Daar¬ 
bij gaat het enerzijds om het Assem¬ 
blage Bedrijf Bouwberg (ABB) met 
vestigingen in Brunssum en Ge- 
leen, anderzijds om het Werkvoor- 
zieningschap Geleen en Omstreken 
(Wegom) in Geleen en Spaubeek. 

De dank zij de proef bij deze bedrij¬ 
ven opgedane kennis en deskundig¬ 
heid komen uiteindelijk ten goede 
aan de gehele Limburgse toeleve¬ 
ringsindustrie. Beide sociale werk- 
voorzieningsondernemingen zijn 
voor het project geselecteerd omdat 
de problemen waarmee zij gecon¬ 
fronteerd worden symptomatisch 
zijn voor de hele Limburgse be¬ 
drijfstak. 

Onderzoek 

Recent onderzoek heeft immers uit¬ 
gewezen dat de toeleveringsindu¬ 
strie in deze provincie door gebrek 
aan tijd en kennis onvoldoende in¬ 
speelt op de snelle technologische 
veranderingen. Ook de gestaag 


Auto tegen paard 

PEER - Twee loslopende paarden 
hebben in de nacht van zondag op 
maandag in Peer (B.) een ongeval 
veroorzaakt. Een van de losgebro¬ 
ken paarden liep tegen een vracht¬ 
wagen. Het dier viel bewusteloos op 
de rijweg. Een tweede wagen kon 
een aanrijding niet meer vermijden 
en botste tegen het edele dier dat 
deze klap niet overleefde. 

‘De rijkswacht van Peer stelt een 
onderzoek in. 


fiiT 


voortschrijdende internationalise¬ 
ring kost haar de nodige hoofdbre¬ 
kens. Als gevolg daarvan laat de 
vereiste flexibiliteit in de productie 
van deze bedrijven eveneens te 
wensen over. 

De gesignaleerde knelpunten doen 
zich vooral voor in Oostelijk Zuid- 
Limburg. Het nu gesubsidieerde pi¬ 
lotproject is breed van opzet en 
richt zich niet alleen op het perso¬ 
neel en de organisatie maar ook op 
de door de bedrijven toegepaste 
technologiën. 

Auto-industrie 

ABB legt zich toe op het assemble¬ 
ren van kabelbomen voor de auto- 
industrie. Hier voorziet de proef in 
de invoering van een modern logis¬ 
tiek systeem, waarmee het produc¬ 
tieproces kan worden gestuurd. 
Tegelijk zal een groot deel van het 
ABB-personeel een opleiding krij¬ 
gen op het gebied van de logistiek 
en automatisering. 

Wegom is gespecialiseerd in de ver¬ 
vaardiging van onder meer caravan- 
interieurs en rompen van bankstel¬ 
len. In het kader van het pilotpro¬ 
ject wordt op de afdeling machinale 
houtbewerking een nieuw, flexibel 
productiesysteem ingevoerd, waar¬ 
bij gelijktijdig het personeel een 
speciaal daarop gerichte opleiding 
krijgt. 

Een woordvoerder van de Wegom- 
directie wilde gisteren overigens 
niet reageren op de subsidie-toe- 
kenning. „Officieel weten wij nog 
van niets. En als het zover is, zullen 
we een en ander toch eerst binnen 
het bestuur aan de orde stellen.” 

De totale kosten van het project in 
de beide Zuidlimburgse bedrijven 
belopen ruim 5,6 miljoen gulden. 
Behalve provincie en rijk dragen 
ook het Europees Fonds voor de 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
met bijna 3,5 ton en de twee firma’s 
zelf met 4,5 miljoen bij in de kosten. 


WI 

bioscopen 


Cl • HEERLEN 

Royal: Hot Shots, dl t/m do 19 
en 21 uur. Rivoli: Frankie and 
I t Johnny, di t/m do 20.15 uur. De 
Reddertjes in Kangoeroeland, 
L_ 1 wo 14 uur. Maxim: Harley Da- 
r—k vidson and the Marlboro man, 
*"—* dag. 19 en 21 uur. H5: The Ad 1 
PI dams Family, dag. 14.30 19 en 
■ 21.30 uur. V I. Warshawski, dag. 

1 j 18.45 en 21.15 uur, di do ook 
f —* 14.15 uur. Fievel in het Wilde 
L—I Westen, wo 14.15 uur. Don’t teil 
|—[ Mom the babysitter ’s dead, dag. 

14 18.30 en 21 uur. Ricochet, dag. 
1‘" I 18.30 en 21 uur, di do ook 14 uur. 

Bingo, wo 14 uur. Curly Sue, 
LJ dag. 14 en 18.30 uur. The evil 
|—| empire, dag. 21 uur. 

□ • KERKRADE 

f — | Wijngrachttheater: The Russia 
L-J House, wo 20 uur. 

5 • MAASTRICHT 


Limburgers succesvol 
tijdens Horecavakbeurs 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - Bij de kookwedstrij¬ 
den op de eerste dag van de 38e In¬ 
ternationale Horecavakbeurs in het 
MECC te Maastricht vielen gisteren 
vier Limburgers in de prijzen met 
hun dessert- en showcreaties. P. 
van Rooij uit Wahlwiller en A. 1’Es- 
poir uit Maastricht behaalden de 
eerste c.q. tweede prijs bij de des¬ 
serts. H. Gillissen uit Heerlen en M. 
Wesseling uit Maastricht werden 
tweede respectievelijk derde bij de 
showstukken. 

De kookwedstrijden trokken een 
grote publieke belangstelling. De 
seminars voor managers en beleids¬ 
bepalers in de hotelbranche moes¬ 


ten echter wegens gebrek aan be¬ 
langstelling worden afgelast. 

Aan de dessert-wedstrijden namen 
slechts twee kandidaten deel. De 
werkstukken van de deelnemers 
werden beoordeeld op originaliteit, 
technische vaardigheid, moeilijk¬ 
heidsgraad en presentatie. 


Opdi •uc Ik 


De eerste prijs met 82 punten was 
voor P. van Rooij, sous-chef van 
restaurant ’der Bloasbalg’ in Wahl¬ 
willer. De tweede plaats ging met 
78,5 punten naar voor Anita 1’Es- 
poir, chef patissier 'Golden Tulip 


Barbizon’ in Maastricht. 

De inzendingen in de showklasse 
moesten voldoen aan de criteria ar¬ 
tisticiteit, technische vaardigheid, 
afwerking en presentatie. In deze 
categorie was het goud voor W. Vos, 
chefkok restarant ’De Schapen¬ 
drift’ in Orvelte met 377 punten. 
Zilver was voor H. Gillissen van 
'Catering Traiteur Gillissen’ in 
Heerlen met 368 punten. De bron¬ 
zen medaille ging naar M. Wesse¬ 
ling, kok van ’Hotel Derlon’ in 
Maastricht met 327 punten. 

In de kookwedstrijd a-la-minute 
voor leerlingen van de Horeca dag- 
vakschool was de opdracht het 
samenstellen van een drie-gangen- 
menu voor acht personen. In deze 
categorie werden onderscheiden; 1. 
de equipe van M.H.S. ’De rooi Pan¬ 
nen’ in Tilburg met 130,7 pt; 2. het 
team van S.K.B. Horeca in Eindho¬ 
ven met 118,2 pt.; 3. het viertal van 
het Hoofdstad College in Amster¬ 
dam met 115,6 pt. Zij ontvingen 
eveneens de Prix d’honneur van de 
publieksjury met 160 pnt. 


Mabi: Frankie and Johnny, di § 
t/m do 21.15 uur, wo ook 14.30 
uur. The Addams Family, dag- 
21.15 uur.wo ook 14.30 uur. Toto 
le Heros. dag. 21.15 uur. De Red¬ 
dertjes in Kangoeroeland, wo 
14.30 uur. Hot shots, dag. 21.15 
uur, wo ook 14.30 uur. Ciné-K: 
Thelma and Louise, dag. 21 uur. 
Cinema- Palace: Harley David- 
son and the Marlboro man, dag. 
19 en 21.30 uur. Bingo, wo 14 
uur. Don’t teil Mom the babysit¬ 
ter ’s dead, dag. 18.45 en 21.30 
uur, wo ook 13.45 uur. Fievel in 
het Wilde Westen, wo 14 uur. Ri¬ 
cochet, dag. 18.30 uur. The Fis- 
her King, dag. 21 uur. Lumière: 
La doublé vie de Veronique, 
dag. 20 uur. An angel at my ta- 
ble, dag. 20.30 uur. Delicatessen, 
dag. 22 uur. 

• GELEEN 

Roxy: Ricochet, dag. 20.30 uur- 
Don’t teil Mom the babysitter ’S 
dead, dag. 20.30 uur. De Redder¬ 
tjes in Kangoeroeland, wo 15 


• SITTARD 

Forum: Hot Shots, dag. 20.30 
uur, wo ook 14 uur. The Addams 
Family, dag. 20.30 uur. Fievel in 
het Wilde Westen, wo 14 uur- 
Filmhuis Sittard: La Discrete, 
wo 20.30 uur. 

• ECHT 

Royal-MicroRoyal: Don’t teil : 
Mom the babysitter 's dead, wo 
15 uur. De Reddertjes in Kan¬ 
goeroeland. wo 15 uur. 

• ROERMOND 

Royal: Ricochet, dag. 20.30 uur. 
De Reddertjes in Kangoeroe-, 
land, wo 14.30 uur. Royaline: j 
Hot Shots, dag. 20.30 uur. Film¬ 
huis Roermond: La Discrete, do ! 
20.30 uur. 
HEERLEN: 

- di. 21/1: Herman Finkers met ’£J 
zon gaat zinloos onder, morgen rc\0& 1 
ze toch weer op’. 


Vijfendertig 

laserprinters 

ontvreemd 

VENRAY - Tot nog toe onbe¬ 
kenden hebben gisternacht 
ingebroken bij Frans Maas aan 
de Witte Vennenweg te Oo- 
strum bij Venray. 

Door de afrastering open te 
snijden hadden de inbrekers 
zich toegang verschaft tot de 
expeditieruimte waarin een 
aantal opleggers stond. Uit een 
der opleggers werden 35 laser¬ 
printers ontvreemd. Vijf prin¬ 
ters werden ongemoeid gela¬ 
ten. De laserprinters, die eigen¬ 
dom waren van de Rank Xerox 
te Venray, hebben een waarde 
van ruim honderdduizend gul¬ 
den. 

Volgens de politie moeten de 
gestolen goederen met een 
vrachtwagen zijn vervoerd. 


Groenen Aken 
tegen plaatsen 
asielzoekers 
in legerkamp 

AKEN - Het onderbrengen van 
asielzoekers in een verlaten Bel¬ 
gisch legerkamp heeft in Aken tot 
felle politieke discussie geleid. De 
Groenen in de gemeenteraad vin¬ 
den dat het voornemen alsnog moet 
worden tegengehouden: „Mensen 
in zo’n opvangkamp persen, is ge¬ 
woonweg onverantwoord.” Ook de 
sociaal-democratische SPD lijkt 
niet meer achter de plannen te 
staan, terwijl deze partij in decem¬ 
ber vorig jaar nog vóór stemde. 

De Groenen vrezen dat het leger¬ 
kamp in Hitfeld al heel snel een 
soort getto zal worden. „Het kamp 
is helemaal niet berekend op de 
aanwezigheid van vijfhonderd 
vluchtelingen. Bovendien ligt het 
midden in de bossen. Het lijkt erop 
alsof men deze mensen niet in de 
stad wil hebben. Op die manier 
wordt hen elk contact met het open¬ 
bare leven ontzegd.” 

De partij is van plan een motie in te 
dienen tegen het voornemen. Wel¬ 
licht dat de SPD - en dus een meer¬ 
derheid van de raad - dat initiatief 
wil ondersteunen. Probleem is 
evenwel dat het stadsbestuur al zijn 
goedkeuring heeft gegeven aan de 
plannen, nadat in december de me¬ 
ning van alle fracties was gepeild. 
Ook de regering van de deelstaat 
Noordrijn-Westfalen heeft zich 
daarna achter het plan-Hitfeld ge¬ 
schaard. # Herman Finkers. 

- wo. 22/1: Het Zuidelijk Toneel f 
’De eenzame weg’ van Arthur Schnn* 
Ier. 

MAASTRICHT: 

- di. 21/1 en wo. 22/1: Tijd voor The* 
ter’ revue met André van Duin, Fr»^ 
van Dusschoten, Suzanna Vennek® 1 
en anderen. 

- wo. 22/1: lunchconcert met het 
semble Ajouté (12.30 uur). 

- wo. 22/1: 'Zomernacht’, kome^i 
van William Shakespeare gebral 
door ’t Gebroed. 

ROERMOND: 

- di. 21/1: ’Josephine’, musical 
seerd op het leven van Joseph ,rl 
Baker. 

WEERT: 

- wo. 22/1: Amsterdam Loeki St**" 
dust Quartet (20.15 uur). 

AKEN: 

- wo. 22/1: Die Affare Rue de LoU*^ 
ne, Eugéne Labiche. 


(ADVERTENTIE) 


SLAPEN IS 
ONS VAK 


kdk"A* 1.4 pA'A 1 i l > 


GEERURGS btf 

Roermond: Luifelstraat 42 

tel. 04750-18624 
Heerlen: Gringelstraat 9 

t.o. nutsbedrijf 
tel. 045-722493 

UW SLAAPVOORLICHTER® VOO* 
HEEL LIMBURG. 


limburgs dagblad 


’ ! ’’ y * vv - Zff~~jM5SEE 1~~E^Ï oostelijke mijnstreek 
Dinsdag 21 januari 1992 • Pagina 13 , Vervolg van pagina 9 

HEERLEN - Een van de Heer- 
lense hoofdagenten, die in de 
zaak tegen de twee agressieve 
honden als getuige was opgeroe¬ 
pen, ontkende dat er sprake was 
van een goede afrastering: „Zon¬ 
der enig probleem springen’ die 
honden daar overheen.” 

De politieagent vond dat het 
'spelletje van de verdachte’ maar 
eens afgelopen moest zyn: „Wij 
hebben de voorbye jaren zeker 
dertig maal een bezoek gebracht 
öan mensen die overlast hebben 


Eigenaar betreurt \inslapen ’ pitbulls 

’Honden gevaarlijk 
voor mens en dier’ 


ondervonden van zyn honden. 

Hij is vaak genoeg gewaar¬ 
schuwd. Beide honden hebben 
geen goede opvoeding gehad en 


zijn gevaarlijk voor mens én 
dier.” 

Rechter Oostdijk baseerde zijn 
uitspraak op de beweringen van 
de agent, een eerdere rechterlij¬ 


ke waarschuwing aan het adres 
van de verdachte en een brief 
van de Centrale Asielraad. Deze 
vindt dat het gedrag van agres¬ 
sieve pitbulls niet meer veran¬ 
derd kan worden. 

De verdachte, die alleen in be¬ 
roep kan gaan tegen de opgeleg¬ 
de geldboetes, verliet als een 
geslagen hond de rechtszaal: 
„Mijn eigen kinderen en mijn 
poes spelen met Benji en Sally. 
Die honden hebben nooit eerder 
gebeten. Zij zijn niet gevaarlijk. 
Ik ben dan ook tegen het laten 
inslapen van de dieren.” 


College ontkent belangenverstrengeling 

Carnavalsloods in 
Kerkrade omstreden 


In ruil voor inleveren boekenverzameling 

Bibliobus mogelijk 
naar De Regenboog 


Van onze verslaggever 

HOENSBROEK - Waarschijnlijk 
komt bij basisschool De Regenboog 
in Hoensbroek eens per week de bi¬ 
bliobus voorrijden. De Heerlense 
wethouder Jo Evers en directeur 
Lou Maenen van de Heerlense bi¬ 
bliotheek hebben de school toege¬ 
zegd te onderzoeken of de bus met 
boeken de basisschool in Mariarade 
kan aandoen. 

Toen de bibliotheek van Mariarade 
in 1989 moest sluiten, ging De Re¬ 
genboog zelf boeken uitlenen aan 
haar leerlingen. Vorig jaar novem¬ 
ber ontving de school een brief van 
de gemeente Heerlen, waarin stond 
dat de schoolbieb de ongeveer ze¬ 
venhonderd boeken moest inleve¬ 
ren. De boeken zijn namelijk eigen¬ 
dom van de openbare bibliotheek in 
Heerlen. 

De oudervereniging van De Regen- 


Verzorgd 


Volgens het college van b en w 
maakt de loods een verzorgde in¬ 
druk en staat deze in een gebied 
met gemengde bebouwing. Door de 
gemeentelijke welstandscommissie 
is de loods qua uiterlijk, materiaal¬ 
gebruik, massa en situering aan¬ 
vaardbaar bevonden. B en W zijn en 
blijven dan ook van mening dat de 
vergunning voor de loods zonder 
problemen kon worden afgegeven. 

Moonen denkt daar heel anders 
over. „Stalen loodsen horen thuis 
op industrieterreinen, niet in een 
woonomgeving. Ik heb geen proble¬ 
men met de carnavalsvereniging. 
Kijk, als ze daar een stenen loods 
hadden neergezet dan waren voor 
my de problemen verdwenen.” 

De waarnemend voorzitter van de 
afdeling rechtspraak van de Raad 
van State, mr. Eekhof-De Vries, 
sprak tijdens de hoorzitting alvast 
haar waarde-oordeel uit over het 
uiterlijk van de loods. „In tegenstel¬ 
ling tot wat de gemeente zegt, vind 
ik de loods niet mooi. Bovendien 
twyfel ik aan de urgentie die aanwe¬ 
zig zou zijn geweest om met een 
anticipatieprocedure.de bouw van 
de loods mogelyk te maken.” 

De uitspraak wordt over zes weken 
verwacht. 


•t - - — 

Van onze correspondent 

j* — 

HAAG/KERKRADE - Burgemeester en wethouders 
a n Kerkrade ontkennen dat er sprake is geweest van belan- 1 
pnverstrengeling bij het besluit om de Kirchröadsjer Vaste- 
loavends Verain een vergunning te geven voor de bouw van 
stalen loods aan de Lambertistraat. 

7? burgemeester van Kerkrade, Jan Mans, is weliswaar be¬ 
schermheer van de carnavalsvereniging, maar die titel is vol- 
« e ns het college van b en w slechts een eretitel. 

fc» 

rfn woordvoerder van het gemeen- Dat betekent dat vooruit gelopen 
e stuur zei dit maandagochtend wordt op een herziening van een 
Un ens een hoorzit ting van de afde- bestemmingsplan. Een dergelijke 
rechtspraak van de Raad van procedure mag alleen gebruikt 
! te in Den Haag. wordt als het afgeven van een 

■ ba* j , bouwvergunning een urgente zaak 

‘di r clienc ‘ e de beroepsprocedure is. 

i? e één van de omwonenden van de 
:C^ e n loods, R.J. Moonen, heeft 
j Jjhgespannen tegen het besluit om r ■ 

■ n bouwvergunning af te geven. V CTZOrgCl 

fjjoonen heeft felle kritiek tegen de h f ^ ollege van ben . w 

£>üw van de stalen loods. „Ik kijk ™“ kt J e t loods . verzorgde in- 
heel iaar teeen staal aan tnrwiil druk en staat deze m een ë ebjed 

st£S~£? ~™ saatissssjas 

“attssMars 

| vaardbaar bevonden. B en W zijn en 

—ng “ '"KS* 

iSwvergunning werd ierieend" Priemen kon worden afgegeven. 

j?Ordt door de Kirchröadsjer Vaste- ... , . , , 

levends Verain gebruikt om carna- Moonen denkt daar heel anders 
>i^swagens in te bouwen en te stal- over - ,,Stalen loodsen horen thuis 
'ftl. Voor het afgeven van de op ind ustrieterreinen, niet in een 
jOuwvergunning is door het college woonom g ev ing. Ik heb geen proble- 
b en w gebruik gemaakt van de ™ et de carnavalsvereniging. 

^genoemde anticipatieprocedure. ze ^ aar een stenen loods 

^ hadden neergezet dan waren voor 

* t 

Geluidarm 
Vegdek valt 
1 duur uit 

n _ Von onze verslagge ver 

jiJjERLEN - Geluidverminderend 
Irt ^ ltbeton heeft op den duur 
Ik^hts een beperkt effect in de bin- 
i JSjhstad. Het Zeer Open Asfaltbeton 
IJ^DAB) slibt na enige tijd dicht en 
| dan zeer regelmatig schoonge- 
worden. Dat is een dure 

|blijkt uit een onderzoek dat de 
j^ieente Heerlen liet uitvoeren 
°° r adviesbureau Reubsaet. 

u?°r het experiment werden de 
! kampstraat en ^n deel van de Wil- 
yf^straat (in april 1988) voorzien 
het ZOAB. Dit type wegdek is 
{^eus, absorbeert daardoor geluid, 
jAMjl ook het contact van de wie- 
a met de weg afneemt. 

■b 

I Oor deze effecten neemt de geluis- 
k^slast van het verkeer af. Het 
j ^bdimaat in het centrum onder- 
| hierdoor een positieve invloed. 

m*[ open structuur van het asfalt 
i^bt echter na enige tijd dicht. Dit 
! bekend van autosnelwegen, 
j^r daar zorgen de hardrydende 
i^m’s voor een pompende en zui- 
j^hde werking van de banden. De 
wordt op die manier schoon 
j ^Poeld. 

^etingen 

lagere snelheden verdwynt dit 
j^fdeel echter. In Heerlen werd 
jjr* zeer open asfaltbeton na twee 
jgr schoon gemaakt door een ge¬ 
socialiseerd bedryf. Metingen 
ribden aan dat de weg na de be- 
Jr^deling nauwelijks geluidarmer 
geworden. Blykbaar was de 
te zeer vervuild. 

L® conclusie van het onderzoek 
yjut dan ook: een ZOAB-wegdek in 
g, binnenstad moet geregeld 
^bpon gemaakt worden, hetgeen 
^ geld kost. 

Vrachtauto klem 

J^ERSSEN - Een vrachtauto 
Cm zich gistermiddag rond half 
klemgereden onder de viaduc- 
iij- aan de Bunderstraat-Ireneweg 
(JMeerssen. De wagen was beladen 
vJ* ^n bouwkeet. Om de wagen 
^er vry te maken en te laten ke- 
W , moest bet verkeer geruime tijd 
° r den stilgelegd. • Burgemeester Jan Mans van Kerkrade, maar ook beschermheer van de plaatselijke carna¬ 
valsvereniging. Foto: DRIES LINSSEN 


LANDGRAAF - De ge¬ 
meente Landgraaf heeft 
volgens de raadsfractie 
Abdissenbosch 2000 ge¬ 
knoeid met de resulta¬ 
ten van geluidsmetin- 
gen naar de overlast 
van motorcrossers. 

„Men heeft met de me¬ 
tingen zolang gehan¬ 
nest, totdat het resul¬ 
taat bevredigend was”, 
schrijft raadslid Wil van 
Oosteroom in een brief 
aan B en W. Het onder¬ 
zoek vond plaats in ver¬ 
band met een vergun¬ 
ningaanvraag van de 
motorcrossclub Kolibri. 
Van Oosteroom noemt 


Overlast door crossers 

A’2000: ’Gemeente 
knoeit met metingen 


het door de afdeling Mi¬ 
lieuzaken van de ge¬ 
meente verrichte onder¬ 
zoek ’klungelachtig’. 
„De deskundigheid van 
de gemeenteambtenaar 
liet veel te wensen 
over”, aldus de brief. 
Abdissenbosch 2000 wil 
dat een onafhankelijke 
deskundige het onder¬ 
zoek overdoet. 


Wethouder Wiel Hein- 
richs had gisteravond 
nog geen kennis geno¬ 
men van de aantijgin¬ 
gen van Abdissenbosch 
2000 en wilde derhalve 
nog niet op de inhoud 
ervan reageren. 

Volgens Van Ooste¬ 
room waren de motor¬ 


crossers op de hoogte 
van het onderzoek en 
zorgden er daarom wel 
voor dat het lawaai bin¬ 
nen de perken bleef. 

Het door hem gewenste 
onafhankelijke onder¬ 
zoek zou onaangekon¬ 
digd, op verschillende 
tijden moeten plaats¬ 
vinden. „En er moet 
ook worden gemeten 
tijdens de trainingen, 
niet alleen als Kolibri 
wedstrijden organi¬ 
seert”, vindt Van Ooste¬ 
room. „Dan zijn er 
strenge geluidsbeper- 
kingen, op straffe van 
diskwalificatie.” 


Panden wachten op slopershamer 


* 'V* f . 

... 

g-ijsrftP 


• . 

.< . ■ ■■ ■ • ■■ '■ ■ : ! -L* 

■ :V 


; ^ *&*»*r* I I | 

. . . vJÊÊtkJEê va s - ... ... 


sasf' ' ’ ■ 


' V . . • -.V.: ,:>'i f ' ?' >■ 5 .. .. .. 
# Enkele leegstaande panden aan de Honing- 
mann- en Stationsstraat zijn door de gemeente 
Heerlen dichtgemetseld. Op deze plaats moet een 
parkeergarage verschijnen en in afwachting 
daarvan wil Heerlen voorkomen dat zwervers of 
verslaafden er onderdak zoeken. De gemeente 


heeft al een stuk of acht panden gekocht. Om de 
hele hoek te verwerven voert Heerlen onderhan- 
delingen met nog diverse andere eigenaren. Dat 
gaat in sommige gevallen zó moeizaam, dat de 
gemeente overweegt om een onteigeningsproce¬ 
dure te starten. Foto: frans rade 


boog reageerde woedend op deze 
maatregel, temeer omdat de ge¬ 
meente niet eerst overlegd had met 
de school. 

Inmiddels heeft er overleg plaatsge¬ 
vonden. Karin Curvers van de oude¬ 
renvereniging van de school: „De 
gemeente heeft toegezegd de instel¬ 
ling van de bibliobus te onderzoe¬ 
ken. Onduidelijk is nog of de route 
van de bus aangepast kan worden 
en of de bus hier voor de school 
mag parkeren.” 

Curvers vindt het vreemd dat de in¬ 
trekking van het boekenbestand 
door de openbare biliotheek in 
Heerlen een bezuinigingsmaatregel 
genoemd wordt. „De gemeente 
heeft per jaar duizend gulden voor 
het boekenbestand uitgetrokken. 
Maar dat bedrag hebben ze nooit 
gehaald. Ik denk dat het een princi¬ 
pekwestie is”, vertelt Curvers. 

Kruimels 

Directeur Maenen van de Heerlense 
bibliotheek denkt daar anders over: 
„Het ging om duizend gulden. Dat 
zijn inderdaad kruimels. Maar er 
zyn in totaal 35 scholen in Heerlen. 
Dan loopt het wél op.” 

Als het onderzoek positief uitvalt, 
dan kunnen de leerlingen van De 
Regenboog volgens Karin Curvers 
in maart van dit jaar gebruik gaan 
maken van de rijdende bibliotheek. 


f f ('geus te hard rijden 

Taxichauffeurs 

aansprakelijk 


Van onze verslaggever 


HEERLEN - Directeur Ruyters 
van het gelijknamige taxibedrijf uit 
Heerlen wenste gisteren in een zaak 
bij kantonrechter mr Oostdijk niet 
op te komen voor de verkeersover¬ 
tredingen die drie van zijn werkne¬ 
mers hadden gepleegd. Het bedryf 
kreeg een totale geldboete van 625 
gulden opgelegd. 

Twee chauffeurs werden bekeurd 
omdat zij met hoge snelheden (115 
en 95 km per uur) door de bebouw¬ 
de kom hadden gereden en één 
chauffeur had het werkboekje niet 
ingevuld. 

Ruijters vindt dat justitie - indien 
de juiste naam van de rijder bekend 
is - de bestuurders moet aanspre¬ 
ken. 

„Sommige chauffeurs zijn niet af te 
remmen. Zy hebben het nu een¬ 
maal in zich om zo hard te rijden. Ik 
heb ze wel twintig maal gewaar¬ 
schuwd, maar ze negeren mijn ad¬ 
viezen. Ik kan er toch niet dag en 
nacht op toezien of zij hun werk wel 
goed doen. Zy moeten op het matje 
komen.” 

Kantonrechter mr Oostdijk advi¬ 
seerde de Heerlenaar om bekwaam 
personeel in dienst te nemen. Ruij¬ 
ters: „Dat is juist het probleem. 
Goede taxichauffeurs zijn dikwyls 
moeilijk te krijgen.” 

Officier van justitie mr Van Opstal 
had enigszins begrip voor het pro¬ 
bleem waar veel taxi-bedrijven mee 
kampen, maar hij achtte de BV in 
twee van de drie overtredingen toch 
aansprakelijk. Naast een vrijspraak 
wegens gebrek aan bewijs eiste Van 
Opstal 325 gulden voor het te hard 
rijden en 300 gulden voor het on¬ 
juist invullen van de werkmap. De 
kantonrechter besloot conform de 
eis. 


Rijleskamp 
van start 


BRUNSSUM — Het Verkeers Oplei- 
dings Centrum (VOC) in Brunssum 
is gisteren volgens plan van start 
gegaan. Vorige week werd bekend 
dat de twee autorijscholen van de 
initiatiefnemer van het rijleskamp, 
H. Jansingh uit Munstergeleen, 
failliet zijn verklaard. Daardoor 
werd het voortbestaan van het VOC 
onzeker. 

Volgens een woordvoerder van het 
opleidingscentrum wijst niets in de 
richting van het stopzetten van het 
rijleskamp in de (nabije) toekomst. 
„Alles verloopt volgens plan. Giste¬ 
ren zyn 27 mensen aan de cursus 
begonnen. Zij volgen zowel theorie- 
als praktijklessen. Er is dus niets 
aan de hand.” 

Paardenhandelaar 
moet containers 
verwijderen 

DEN HAAG/SCHINVELD - Paar¬ 
denhandelaar J.Daelmans aan de 
Groeneweg in Schinveld moet twee 
containers weghalen die hij als tij¬ 
delijke paardenstallen gebruikt. 
Daelmans heeft er geen bouwver¬ 
gunning voor heeft. Dat is de uit¬ 
komst van een spoedzaak die de 
handelaar instelde bij de Raad van 
State. Hij wilde schorsing van het 
verwijderingsbevel van b en w van 
Onderbanken. Volgens de gemeen¬ 
te doen de twee containers een aan¬ 
slag op het agrarisch gebied. Alleen 
’echte’ agrariërs mogen beperkt 
stallen en bijgebouwen neerzetten, 
zeggen b en w. Daelmans beschou¬ 
wen ze niet als een agrariër. 
Post 


# Het is flink wennen met het 
nieuwe hoofdpostkantoor in 
Heerlen. Dal blijkt ook uit een 
stukje in ’Aktief Schandelen', 
een van de vele wijkbladen die 
Heerlen gelukkig rijk is. De co¬ 
lumnist Jef Kater heeft zich 
flink geërgerd aan de vele 
wachtenden voor het ene ge¬ 
opende loket geldzaken. Ook 
wilde hij een keertje postzegels 
kopen, hij trok een nummertje, 
te weten 60, en merkte toen dat 
er nog veertig (!) wachtenden 
voor hem waren. Met deze 
klachten staat Jef Kater met al¬ 
leen. Voorheen kon je aan elk 
loket voor vrijwel alle hande¬ 
lingen terecht, nu concentreert 
de toeloop zich op een paar 
plaatsen. Hopelijk zijn dit de 
bekende kinderziektes. We hou¬ 
den u op de hoogte. 


Reünie 


• Het duurt nog een tijdje voor 
het zover is, maar met het aan¬ 
kondigen van een reünie ku,nje 
volgens de organiserenden niet 
vroeg genoeg zijn. Dus volgt 
hier alvast een oproep van het 
501 en 701 Squadron. Dat viert 
op 11 en 12 september het 25-ja- 
rig bestaan in het Duitse Stolze- 
nau. Belangstellende (oud-) 
leden van het 701 en 501 Squa¬ 
dron kunnen zich melden bij, de 
Jubileumcommissie 501 Squa¬ 
dron, Postbus 330, NAPO 498, 
3509 VP Utrecht, of telefonisch: 
® 0949-5761-7040 , toestel 507. 
Join this squadron! 


Voetbal 


• Nederland is tijdens de lo¬ 
ting voor de Europese Kam¬ 
pioenschappen Voetbal inge¬ 
deeld bij Schotland, Duitsland 
en het GOS. Nederland is echter 
het enige land dat tegen de Gos- 
sen speelt. De Duitsers móeten 
het namelijk opnemen tegen de 
Gussen en de Schotten tegen de 
Cissen. En misschien moet. 
Frankrijk in de tweede ronde 
wel tegen de ECl’ers. 


Bieb 


• De griep heerst. Pas maar op. 
In Hoensbroek heerst de ziekte 
zo erg, dat de bibliotheek daar 
in de komende zes weken twee 
keer een week dichtgaat. ’Een 
tijdelijke maatregel. We kregen 
problemen met roosteren’, laat 
directeur Lou Maenen van de 
bieb weten. Hij ontzenuwt-de 
geruchten dat de sluiting een 
bezuinigingsmaatregel is. De 
openingstijden van de Hóeris- 
broekse boekenuitleen blijven 
voorlopig zoals ze zijn. 


Schaatsen . . 

# Even terug naar Heerenveen.. 
Of eigenlijk zeggen we dat fout, 
we bedoelen namelijk; even te¬ 
rug naar het tv-scherm om de. 
wedstrijden daar te volgen. 
Vroeger werd zo’n wedstrijd so¬ 
ber doch vakkundig ’verslagen’ 
door Bob Spaak. Hij kon het 
wel in zijn eentje af rekende 
rustig met potlood en papier de 
puntentotalen uit en liet ons die. 
dan weten. Voor de tv-kijker 
was het dan een apart sporteve¬ 
nement om dat puntentotaal 
sneller uit te rekenen dan de re* 
porter ter plekke. Dat lukte • 
trouwens vaak genoeg. 


Schaatsen 2 

• Hoe anders gaat het er nu 
aan toe. Een flits van een secon¬ 
de na de finish verschijnen ron¬ 
detijden, puntentotalen en klas* 
seringen op het scherm. Een 
schaatswedstrijd is tegenwoor¬ 
dig best te volgen zonder de' 
stem van een verslaggever er¬ 
bij. Hoe opmerkelijk is dan ook 
de gang van zaken na het tijd¬ 
perk Spaak. We hebben eeri 
poos genoten van het duo Mart 
en Heinze. Toen kwam Ria er¬ 
bij. En sinds afgelopen week¬ 
einde ’doen’ we het met z’n vie¬ 
ren in de verslaggeverscabin*.' 
Mart heeft een apart hokje, 
maar het trio Heinze, Rid eri' 
nieuweling Sierd mogen keurig'- 
na elkaar een ritje verslaan. 
Sierd heeft er nog wat proble-' 
men mee. Terwijl de gemiddel¬ 
de schaatskenner tijdens de 
laatste rit al lang in de gaten * 
had dat Ritsma naar het brons 
toe schaatste, constateerde 
Sierd alleen maar een achter¬ 
stand ten opzichte van de tijd 
van Veldkamp. Maar laten we ■ 
niet al te kritisch zijn: het aflen¬ 
zen van de op het tv-scherm 
opflitsende rondetijden gaat- 
het drietal immers uitstekend 
af. Wellicht moeten we in de toe¬ 
komst toch maar overgaan 
naar één commentator per rit. 


limburgs dagblad 

Dinsdag 21 januari 1992 • Pagina 1* Berry van Aerle vier duels geschorst • Makelaars jagen op Afrikanen 

Maradona overweegt come-back 


BUENOS AIRES - Voor het eerst sinds zijn schorsing heeft 
Diego Maradona openlijk gesproken over een mogelijke 
come-back als beroepsvoetballer. De gevallen ster zei voor de 
Argentijnse televisie dat hij in ieder geval niet terugkeert naar 
Italië. 


Zijn zaakwaarnemer Franchi heeft 
inmiddels contact gezocht met Na- 
poh, de club waar de Argentijn voor 
het laatst speelde. Maradona heeft 
met de Italiaanse vereniging nog 
een contract tot midden 1993. Daar 
dient hij eerst onderuit te komen. 
De wereldwijde verbanning van de 
voetbalvelden wegens het gebruik 
van cocaïne duurt nog tot 1 juli. 


trainerscarrouse / 


SITTARD - DVO uit Sittard, le 
klasser afdeling Limburg, heeft 
met ingang van het komende sei¬ 
zoen een verbintenis gesloten 
met trainer Wil Kusters. Hulp¬ 
trainer wordt Jo Erkens. 

VENRAY - Maarten Arts (32) 
wordt de nieuwe trainer van 
hoofdklasser Venray. Hij volgt 
Ber Lejeune op. Maarten Arts 
was enkele jaren geleden doel¬ 
man van Venray. Momenteel 
traint hij SNL uit Arnhem. 

KELPEN - Frans Coolen (39) uit 
Eli traint ook volgend jaar afde- 
lings eerste klasser KOC uit Kel- 
pen-Oler. Het wordt het vierde 
sètéoen. 

WEERT - Huub Vercoulen (48) 
uit Blerick wordt volgend sei¬ 
zoen oefenmeester bij de derde¬ 
klasser Megacles uit Weert. 
Momenteel traint hij voor het 
derdejaar Olympia uit Boxmeer, 
dat in de tweede klasse Zuid I 
uitkemt. 


toto/lotto 


HEERLEN — Uitbetalingen sportpnjs- 
aragen Lotto 3: eerste prijs: geen win¬ 
naar, tweede prijs: 4 winnaars, bruto 
75.000,00; derde prijs: 64 winnaars. 
■Wi<*5». vierde prijs: 3484 winnaars, 
57,20: vijfde prijs: 59.784 winnaars, 5,00. 
Cijferspel 3: zes cijfers goed: geen win¬ 
naar; vijf cijfers goed: 3 winnaars, bruto 
10.000,00; vier cijfers goed: 29 winnaars, 
1000.00; drie cijfers goed: 253 winnaars, 
100.00; twee cijfers goed: 2305 winnaars, 
10,00 Toto 3: eerste prijs: 1 winnaar, 
15.695,80; tweede prijs: 34 winnaars, 
311,60; derde prijs: 245 winnaars, 108,10. 
Toto-gelijk 3: eerste prijs: geen win¬ 
naar; tweede prijs: geen winnaar; derde 
prfjs:'4 winnaars, 328,90; vierde prijs: 
131 winnaars, 15,50. 


Daarna mag Maradona weer in actie 
komen. Maradona wil zich na die 
datum ook beschikbaar stellen voor 
het Argentijns elftal. 

Bondscoach Basile heeft al laten 
weten dat de banneling welkom is. 
Maradona gaf een nogal merkwaar¬ 
dige verklaring voor een mogelijke 
terugkeer. „Mijn dochter Yanina 
heeft me nog nooit zien voetballen. 
Ze vraagt steeds wanneer ze mij 
kan bewonderen”, zei Maradona. 
Maradona heeft met succes een ont¬ 
wenningskuur gevolgd sinds zijn 
terugkeer in Argentinië. Hij houdt 
zijn conditie op peil met joggen en 
zaalvoetbal. Desondanks is hij 
twaalf kilo te zwaar. 

T iichUom missie 

De tuchtcommissie van de KNVB 
heeft Berry van Aerle voor vier 
wedstrijden geschorst, waarvan één 
voorwaardelijk. De PSV’er kreeg 14 
december 1991 in de thuiswedstrijd 
tegen Fortuna Sittard (1-0) een gele 
kaart van scheidsrechter Luinge. 
Na rapportage van de waarnemer 
en bestudering van televisie-beel- 
den besloot de tuchtcommissie de 
overtreding zwaarder te bestraffen. 

PSV werd onlangs al eens met een 
soortgelijke affaire geconfronteerd. 
Toen was Adri van Tiggelen het 
slachtoffer. Zijn gele kaart na een 
handsbal tegen FC Twente werd 
omgezet in een rode en er volgde 
een schorsing voor twee wedstrij¬ 
den. PSV ging tegen die straf in 
beroep, maar tussenkomst van ad¬ 
vocaat mr. Keje Molenaar mocht 
niet baten. 

Manager Kees Ploegsma sprak in 
het maandblad PSV-Magazine zijn 
bezorgdheid over de rechtspraak 
aan de hand van tv-beelden uit. „We 
moeten met de andere clubs maar 
eens gaan proberen het voor elkaar 
te krijgen dat een andere methode 
wordt toegepast." 

De tuchtcommissie van de KNVB 
schorste ook Uhlenbeek (Ajax) en 
Keilens (MW 2) voor vier duels, 
waarvan in het geval van Keilens 
één voorwaardelijk. De volgende 
spelers moeten één wedstrijd uitzit¬ 
ten: Te Braak (FC Groningen), 
Goossensen (FC Groningen), Naciri 
(Telstar), Paus (FC Twente), Cooke • Diego Maradona zal wellicht toch weer ooit op de voetbalvelden te bewonderen zijn. „Omdat 
mijn dochter me nog nooit heeft zien voetballen,” verklaart de Argentijn zijn mogelijke come¬ 
back. Archieffoto: EPA. 


(FC Utrecht), Alleman, Dorst en 
Slinger (allen VCV Zeeland). 

Domenico Ricci 

Europese clubs hebben tijdens de 
strijd om de Afrikaanse voetbalbe- 
ker de jacht op de donkere topspe- 
lers geopend. Gisteren deelde de 
Italiaanse voetbalmakelaar Dome- 
nico Ricci mee, dat de Zambianen 
Melu en Mbasela volgend seizoen 
voor respectievelijk Montpellier en 
Saint Etienne in de Franse competi¬ 
tie spelen. 

De voormalige profvoetballer, die 
recent drie jeugdspelers van Ghana 
naar Torino bracht, heeft naar eigen 
zeggen de Nigeriaan Yekini, met 
drie treffers topscorer van het toer¬ 
nooi, van Vitoria Setubal naar So- 
chaux getransfereerd. 

Veel Italiaanse scouts en makelaars 
wonen het Afrikaans kampioen¬ 
schap bij. Ricci verwacht dat in de 
toekomst veel Afrikaanse voetbal¬ 
lers onderdak zullen vinden bij Ita¬ 
liaanse clubs. Vooral omdat de spe¬ 
lers relatief goedkoop zijn. Op dit 
moment spelen bijna driehonderd 
Afrikanen voor Europese teams. 

Rentree Zuid-Afrika 

Zuid-Afrika keert dit jaar na een ja¬ 
renlange verbanning terug op de 
internationale voetbalvelden. Het 
nationale team zal deelnemen aan 
de voorronden van het Afrikaanse 
kampioenschap dat in 1994 wordt 
gehouden in Tunesië. Deze wed¬ 
strijdenreeks begint in augustus. 
Behalve Zuid-Afrika nemen nog 
dertien andere landen uit de regio 
daar aan deel. 

De secretaris-generaal van de Zuid- 
afrikaanse voetbalbond, Morewa, 
zei gisteren tijdens de presentatie 
van de nationale ploeg, dat de we¬ 
reldvoetbalbond (FIFA) de rentree 
van het Zuidafrikaanse voetbal in 
juli in Zürich formeel zal goedkeu¬ 
ren. 


Bergkamp blijft 

Dennis Bergkamp blijft* na dit sei¬ 
zoen Ajax trouw. De Amsterdam¬ 
mer, die met Harry Decheiver 
(RKC) de topscorersranglijst van de 
eredivisie aanvoert, maakte gisteren 
zijn beslissing bekend. „Ik heb be¬ 
sloten nog een jaar bij Ajax te blij¬ 
ven”, verklaarde Bergkamp. Excuses Pietje precies 

Biljartkampioen worden en 
’toch niet echt tevreden’ mop¬ 
perde Raymond Knoors, na¬ 
dat hij in de Bossche Rode 
Leeuw zijn tegenstanders het 
schaamrood op de kaken had 
gejaagd. Al had hij wel ’een 
voldaan gevoel, want ik had 
flink getraind’. De pijn zat 
’em in ’die verdraaide, laatste 
partij’. De 21-jarige kaste- 
• Raymond leinszoon uit Berg aan de 

Knoors. Maas deed er zes beurten 

over. Opgelegd pandoer voor 
René Tuil uit Sint Maarten, die met een spetteren¬ 
de serie van 162 caramboles in de nabeurt prompt 
een remise van het laken plukte. 

„Mag niet gebeuren, zoveel kansen weggeven.” 
Maar omdat Raymond in de voorgaande partijen 
een superieur algemeen gemiddelde had opge¬ 
bouwd, kon hij in het finaleduel van het kader 47/2 
een stootje hebben. Zó slim is Raymond Knoors 
wel. Pietje precies met de ballen. Anders had hij 
nooit acht titels bij elkaar getikt. Twee keer Euro¬ 
pees kampioen bij de junioren, zes nationale eerste 
prijzen, waarvan één zowaar bij de senioren. Eer¬ 
der heeft dat op die leeftijd nog geen Limburgse 
caramboleur gepresteerd. Zelfs Jean Bessems niet. 

Het Libre en kader beheerst hij tot in het topje van 
de keu. Hoog tijd om in de voetsporen van Dick 
Jaspers te treden. „Geen sprake van," want Ray¬ 
mond is behalve perfectionist ook een bijzonder 
eigenwijs manneke. „Veertig gemiddeld in het 
47/2, mooi, maar het is niets vergeleken bij de Belg 
Coudron. Die speelt tachtig moyenne.” 

Nog even oefenen dus. Driebanden doet hij ’er 
voorlopig bij als hobby’, aan de zijde van Jean Bes¬ 
sems in het team van Willems Koeltechniek in 
Ulestraten. Het grote werk over drie banden komt 
pas aan de beurt als hij de partijen in de 'gewone’ 
spelsoorten van acquit uitmaakt. Bovendien met 
de ogen dicht. 


Gew 
• De beste 
sumo-worste- 
laars van de 
wereld, 
beoefenaren 
van deze met 
name in het 
verre Oosten 
zeer serieus 
genomen sport, 
zetten dezer 
dagen hun beste 
beentje voor in 
Tokio. 
Honderden 
kilo’s menselijk 
spek vliegen 
daar, alsof het 
een 

peule schilletje 
is, in het rond. 
Een van ’s 
werelds sterkste 
sumo-worste- 
laars, de 178 
kilo zware 
Japanner 
Mainoumi, 
veegt hier de 
vloer aan met 
zijn dertig kilo 
lichtere 
opponent 
Kitakachidoki. 

Foto: AP 


Greg Le Mond blijft een speciaal geval. De drie¬ 
voudig Tourwinnaar slaagt er elk jaar opnieuw in 
de aandacht op zich te vestigen. Tegen alle tradi¬ 
ties in is de Amerikaan er nu in geslaagd het door 
zijn Z-ploeg in het Zuidfranse Pau opgeslagen trai¬ 
ningskamp links te laten liggen. Met het gevolg dat 
de kopman - jaarsalaris ruim drie miljoen - ook niet 
bij de presentatie van zijn team present zal zijn. 
Maar de Yank heeft een mooie draai aan zijn zo¬ 
veelste buitensporigheid weten te geven. Hij is 
immers van plan om aan het einde van het seizoen 
in Mexico het werelduurrecord aan te vallen. Greg 
Le Mond heeft vorig jaar september reeds enkele 
testen gedaan op de wielerbaan van Colorado 
Springs. „Hoewel zijn conditie niet al te best was, 
heeft Greg toen een prestatie neergezet, die hem op 
de tabellen tussen Moser en Merckx zou plaatsen,” 
zegt Z-ploegleider Roger Legeay. Indien de record- 
poging niet door zou gaan, heeft Le Mond weer een 
geldige reden om zich volgend jaar aan het trai¬ 
ningskamp te onttrekken. 


Superioriteit 


Dat onze oosterburen gezegend zijn met een frisse 
dosis superioriteitsgevoel is geen geheim meer. 
Een enquete, gehouden door het weekblad Sport 
Bild, toont dat maar weer eens aan. Op de vraag 
welk land in juni het Europees kampioenschap 
voetbal voor zich zal opeisen, gelooft maar liefst 
vierentachtig procent van de Duitsers in een triomf 
van de Mannschaft. Titelverdediger Nederland 
komt net aan vier procent van de stemmen. In 
Frankrijk blijken de voetballiefhebbers over heel 
wat meer realiteitszin te beschikken. Ofschoon de 
Fransen de meest imponerende kwalificatiereeks 
(acht overwinningen op rij) achter de rug hebben, 
gelooft 'slechts' vierenvijftig procent van de bevol¬ 
king in een Europese titel voor de mannen van 
bondscoach Michel Platini. Over een half jaar we¬ 
ten we wie gelijk heeft. 


Bruidspaar 


Zij is Olympisch kampioene dressuur; hij behoort 
in Duitsland tot de beste springruiters. In de loop 
van het jaar vormen Nicole Uphoff en Otto Becker 
een paar. Het wordt, zeker volgens de Duitse pers, 
hét sporthuwehjk van 1992. De 24-jarige amazone 
en de 33-jarige ruiter maakten tijdens het hippisch 
evenement in Münster, afgelopen weekeinde, zelfs 
bekend wanneer de vonk oversloeg: „In oktober 
vorig jaar, toen wij elkaar tijdens het dressuur- en 
springtoernooi in Stuttgart opeens heel anders be¬ 
keken dan voorheen." 


Baaldag? 


Je zult maar schitteren in het duel AA Gent-Club 
Brugge (1-1) en de gelijkmaker fantastisch binnen¬ 
schieten in de overtuiging dat Rinus Michels op de 
tribune zit. Om vervolgens in de wandelgangen 
van het stadion te moeten horen dat de bonds¬ 
coach geen gebruik had gemaakt van zijn gereser¬ 
veerde plaats op de eretribune. Dan baal je flink, 
of niet? „Het kan mij persoonlijk geen donder 
schelen, maar ik vind wel dat Michels wat meer op 
verkenning in België zou moeten gaan.” 


Naastenliefde 

Vrijdag klinkt het startschot voor de vijftigste zes¬ 
daagse van Antwerpen. Op de voorlaatste avond - 
volgende week dinsdag derhalve - wordt de koers 
enkele uren geneutraliseerd in het kader van de 
traditionele 'Nacht van de Naastenliefde’. Tijdens 
deze 'Nacht’ komen oud-renners, politici en arties¬ 
ten op de baan. In hoeverre zy de kunst van het 
pistewerk (nog) verstaan, valt af te wachten. Feit is 
wel, dat er op de lachspieren van het publiek wordt 
gewerkt. Kén het anders met op de deelnemerslijst 
vroegere wielerclowns als de inmiddels 50-jarige 
Gerben Karstens en zijn Belgische ex-collega Willy 
Debosscher? Het doel is om zoveel mogelijk geld 
in te zamelen voor weeshuizen en andere instellin- 


Snel verdiend 

Dertig seconden televisiereclame kost tijdens 
de Super Bowl 850.000 dollar, ruim anderhalf 
miljoen gulden. Dat is de vraagprijs van CBS 
voor de finale van het Amerikaanse football. De 
Super Bowl heeft jaarlijks de grootste kijkdicht¬ 
heid in de Verenigde Staten en Canada. Ruim 
veertig procent van de Amerikanen kijkt er 
naar. Dit jaar wordt de eindstrijd gespeeld op 26 
januari in Minneapolis tussen de Buffalo Bills 
en de Washington Redskins. 


Vlucht 


Een half jaar geleden won ze goud tijdens het WK 
atletiek. Voor volk en vaderland. Dat dacht de Al¬ 
gerijnse 1500 meter-kampioene Hassiba Boulmer- 
ka tenminste. Maar niet iedereen neemt haar dat in 
dank af. Het Islamitische Bevrijdingsfront bijvoor¬ 
beeld, dat tijdens de verkiezingen in Algerije een 
grote overwinning boekte. De Moslim-fundamen- 
talisten vinden dat de vrouw achter het fornuis 
thuishoort. „Hoe krijgt Boulmerka het in hemels¬ 
naam voor elkaar om haar blote benen aan de 
mannen te tonen”, luidt een van de verwijten. De 
veelbelovende atletiekcarrière van de 23-jarige 
staat op het spel. Daarom overweegt Boulmerka 
haar vaderland te verlaten en zich in Italië te vesti¬ 
gen om zich verder onbekommerd met atletiek 
bezig te kunnen houden. 


Record 


Familieruzie 


Het shorttrack-wereldje beleefde een nieuwe rel. 
Na de ruzie tussen de familie Velzeboer en de zus¬ 
jes Ossendrijver van enkele jaren geleden, waarbij 
de schaatsen om eikaars oren vlogen, raakten nu in 
Liedekerke Monique Velzeboer en Joëlle van 
Koetsveld van Ankeren bijna slaags. In de kwartfi¬ 
nales van de 1500 meter reed Velzeboer haar land¬ 
genote omver. Krachttermen klonken over en weer 
en de opgekrabbelde Van Koetsveld wierp haar 
valhelm richting Velzeboer. Begeleiders sprongen 
net op tijd tussenbeide om erger te voorkomen. 


Mooi, slank en snel. De 
flamboyante Florence 
Griffith, de atletiekda- 
me met altoos lange 
vingernagels, stal de 
show van de Olympi¬ 
sche Spelen in Seoel 
met haar wervelend op¬ 
treden. Twee wereldre¬ 
cords (100 en 200 meter) 
rijker, beëindigde ze 
haar carrière. Op 32-ja- 
rige leeftijd. Een af¬ 
scheid als topatlete. 

Griffith kreeg zitvlees 

van het nietsdoen en £ Florence Griffith. 
begloot opnieuw haar 

benen te strekken. Dit keer naar de langere af¬ 
stand. „Mijn doel is de Olympische marathon van 
Atlanta in 1996”, liet ze weten. Zondag rende ze 
voor de derde keer in haar leven een 5 kilometer- 
loop. Prompt verbeterde ’Flo’ haar persoonlijk re¬ 
cord. Met liefst 22 seconden. Haar tijd, 20 minuten 
en 30 seconden, was evenwel nog niet om over 
naar huis te schrijven. Griffith werd slechts tiende 
van de veertien deelnemers. „Ik liep de eerste mijl 
in 6.36 en voelde me prima", zei Griffith na afloop. 
„Maar toen keek ik naar de brug. Die zag eruit als 
het Empire State Building. Toch ben ik blij dat ik 
me nog steeds verbeter”. 


SCHAKEN 

Wijk aan Zee. Grootmeestergroep B 
gebroken partijen, 5e ronde: De Boet' 
Wolff 1/2 • 1/2, 6 e ronde: Van Mil - M» 
kalenko 1-0. Stand na zes ronden: 
Nyboer 5 punten, 2. Toekmakov, W 
nants , Wolff 4 1/2, 5. Moskalenko 3 1» 
6 . De Boer, Finegold 3, 8 . CifuenteJ 
Kuijf 2, 10. Bronstein, Van Mil 1 1/2,1? 
Ermenkov 1 . 

WIELRENNEN 

Stuttgart. Zesdaagse stand na vier dj 
gen: 1. Clark/Bincoletto 267 punten,* 
Kappes/De Wilde 200, op één ronde: » 
Stumpf/Holenweger 252, 4. Hess/Dörid 1 
223, op drie ronden: 5. Tourne/VeggerW 
182, op vijf ronden: 8 . Freuler/Pietef* 
125. 

VOETBAL 

Dakar. Afrikaans kampioenschap' 
Ivoorkust - Zambia 1-0 n.v. (0-0). 94. & 
1 - 0 . Toeschouwers: 7.500. Ghana - Co 1 * 
go 2-1 (10) 28. Yeboah 1-0, 53. Tchibo» 
1-1. 57. Hele 2-1. Toeschouwers: 5.06® 
Indeling halve finales: Ghana - Nigeri* 
Cameroun - Ivoorkust 

SKIËN 

Breckenridge . Wereldbeker FreestyjJ 
skiën, springen: mannen: 1. BergoUJ 
230.72 punten, 2. Meda 228.18, 3. Fe* 
dersen 223,67, 4. Worthington 214,52,"' 
Blanc 204,20. Stand WB: 1. Laroche 9>' 

2. Wothington 90, 3. Bacqum 88 , 4. BeJ’ 
goust en Feddersen 87, 30 De Ruiter '' 
Vrouwen: 1. Marshall 163,95, 2. Lid-H* 
de 152,35, 3. Michalski 144,80, 4. Johan* 
son 143,17, 5. Lindgren 137,87. Sta» 
WB: 1. Marshall 48. 2. Brand 38, 3. Sim<’ 
hen 37, 4. Lindgren 36, 5. Lid-Hilde 32- 

Piancavallo Reuzeslalom vrouwen, j' 
Merle 2.20,82 (1.04,75+1.16,07). * 

Schneider 2.22,10, 3. TwardokeO* 

2.23,25, 4. Roffe 2.23,35, 5. Anderss» 
2.23,36, 6 . Parisien 2.23,61, 7. Gar# 
Hacher 2.23,67, 8 . Maier 2.23,72, 9. Krol* 
berger 2.23,80. 10. Ertl 2.23.82. Sta» 
wereldbeker reuzeslalom: 1. Schneid®! 
340 punten, 2. Merle 311,3. Compagnon 
264, 4. Roffe 210, 5. Twardokens l"* 
Stand wereldbeker algemeen: J' 
Schneider 700, 2. Kronberger 573, r 
Merle 504, 4. Seizinger 472, 5. Ginth** 
453. 

TENNIS 

Melbourne Open Australische ka» 
pioenschappen. Mannen, enkelsp» 
achtste finales: Mansdorf - Krickstm 

6- 2 4-6 1-6 7-6 4-1 Krickstem geeft oP> 
Stich - Masur 3-6 6-4 7-6 6-4, Cuurie/' 
Rosset 6-3 6-1 6-3, Krajicek - BergströJ 

7- 5 7-6 6-3. Indeling kwartfinales: Ed 
berg - Lendl , Johm McEnroe - Ferreil* 
Krajicek - Stich, Mansdorf - Courier. 
Vrouwen, dubbelspel, achtste finale*; 
Schltz/Rehe - McNeil/Provis 7-5 6 -* 

Bollegraf/Adams - Malejeva/MalejeV*" 

Fragnière 4-5, Malejeva-Fragnière gef 11 
op, Fendick/Gigi Fernandez - Kohd^ 
Kilsch/Wiesner 7-6 6-4, Date/Jaggard ’ 
McQuillan/Porwik 6-4 6-7 7-5, Novotn* 
Savtsjenko - Morton/Wood 6-4 6 - 3 , Saijd 
hez/Sukova - Daniels/White 6-4 6-4, M* 
ry Joe Fernandez/Garnson - Mesjki/F** 
6-2 7-6, Shriver/Zvereva - Appelman* 
Demongeot 5-7 6-0 6-0. 

Gemengd dubbelspel, tweede ronde 
Woodbndge/Sanchez - Suk/SchulU * 
4-6 6-4, Woodforde/Provis - Van 
burgh/Adams 6-3 6-3, Kratzmann/Shd 
ver - SalumaaSavtsjenko 6-7 6-3 d* 
Ivamsevic/Rehe - Nijssen/Boüegraf 3'*' 
6-3, 8 - 6 . 4 

GOLF 

Bermuda Dunes Bob Hope Class^j j 
twee miljoen gulden: 1. Cook 336 slag?: 
(winnaar van de playoff), 2. Sauers 33* 

3. Fehr 336, 4. Kite en O’Meara 336, * 
Peoples en Couples 337, 8 . Lehman Ld 
v.e, Claar en Perry 338. 


I 
• HANDBAL — Deze week w o? 
den de kwartfinale-wedstrijd^ 
om de Nederlandse handbalb 8 ' 
ker bij de vrouwen gespee»' 
V&L komt daartoe vanavond & 
actie bij DSVD in Deurninga 11 ' 
terwyl donderdag om 20.15 u» 
in sporthal Piushof te Panning?*} 
de derby tussen Bevo en SW 1 * 1 
Roermond op het program!* 1 ? 
staat. 

• BOWLING - In de bowling 
competitie van de trioleaqO® 
vierde klasse heeft bowlingtea** 1 
Ramakers Maastricht goede & 
ken gedaan. Thuis werd gew o**” 
nen van Eindhoven, VeldhovC?: 
en de koploper Stardust II nj 
Sittard. Stardust II heeft nog 
tijd de leiding voor Stardust m 
en het sterk opgeklomm^ 
Maastrichtse team van Ram 8 " 
kers. 

• GOLFBILJART - Het P e \ 
soonlijk golfbiljarttoernooi van 
Krietje in Urmond is gewonn e ” 
door Ton Bergers van MaasVflj' 
lei/Urmond. De verdere ein?' 
stand: 2. Galdino Digirolano (P’ > 
3. Rob Steffanie en Wich®" 
Drenth, Maasgolf/Wessem. 
resultaten van het koppelt o&‘ 
nooi: 1. Roy Niekamp, ’t EiksK® 
Heerlen-Rob van Ree, CheVf^ 
mont; 2. Jan Hoofs-Mark Ho* 8 ' 
mans, Brand Taveerne/Sittard; 
Lucien v.d. Linden, CheVf 8 ' 
mont-Willy Veurstaek, De Stem 
Maastricht; 4. Jan Beenen-Ëli? 
van Loon, Brand Taveerne/S 1 *' 
tard. 

• PAARDESPORT - In een & 
tra vergadering van de geme®* 1 ’ 
teraad zal Zoetermeer donde* 
dag 30 januari een besluit nerrm 
over de participatie in de organj 
satie van de Hippische Wereld, 
spelen. Deze zyn, na het afhak el J 
van Parijs, voor de zomer 
1994 aan de Stichting Nederland 
se Hippische Sportbond (Nï* 5 
toegewezen. 

• VOETBAL - De selectie van ^ 
afdeling Limburg van de KNV 
onder 16 jaar heeft de ontm°f 
ting in het kader van de voorro* 1 
den voor het Nederlands KanJ 
pioenschap tegen Noord 
bant in Budel met 1-0 verloren- 

• VOETBAL - De Maastricht^ 
eerste klasser Heer heeft eind 
lyk de zekerheid gekregen dat * 
in de komende tien tot vijftig 
jaar over haar terrein in ^ 
Heerder centrum kan blijven hf 
schikken. De op het voetbalcó 1 *!) 
plex geplande woningbouw 
(voorlopig) niet doorgaan. 0° 
de velden aan de Demertstra 8 
waar de Heer-jeugd speelt, 
ven voor Heer behouden. 

ZEIST - De KNVB vindt dat de overheid 
Gle politie-kosten voor zijn rekening 
dient te nemen, indien Nederland wordt 
aangewezen als organisator van de Euro¬ 
pese titelstrijd in 1996. Dat was het resul¬ 
taat van het overleg dat het sectie-bestuur 
ln een buitengewone ledenvergadering 
had met de betaalde clubs. Eerder op de 
dag kreeg de KNVB de garantie van de 
steden die zich als speelplaats hebben 
aangemeld, dat een evenement met zes¬ 
ben in plaats van acht landen bespreek¬ 
baar is. 

Martin van Rooijen, vice-voorzitter van de 
KNVB en voorzitter van het sectie- 


Steden en clubs akkoord 
met EK-kandidatuur 


bestuur betaald voetbal, gaat ervan uit dat 
het EK in 1996 voor de eerste keer met 
zestien landen wordt gehouden. „Alle 
clubs, niet alleen de acht wier stadion 
mogelijk plaats van handeling is, staan 
ook achter onze kandidatuur met zestien 
landen. Ze zijn alleen van mening dat wij 


niet mogen opdraaien voor taken die van 
oudsher bij de overheid horen.” 

Van Rooijen vervolgde: „De KNVB deelt 
die mening. Het zou een onjuiste weg zijn 
als wij een substantieel deel van de poli¬ 
tie-kosten voor onze rekening nemen.” 

De KNVB rekent in eerste instantie op 


vier stadions (Amsterdam, Eindhoven, 
Arnhem, Rotterdam). Ook in het geval 
van 16 deelnemers is dat voldoende. Van 
Rooijen acht het zeer wel mogelijk dat 
zich meer stadions (Groningen. Den 
Haag, Utrecht, Nijmegen) zullen aandie¬ 
nen. „Alles is bespreekbaar”. 

De positieve houding van de kandidaat- 
steden heeft Van Rooijen wel verbaasd. 
De kandidaten - naast Nederland zijn dat 
Engeland, Oostenrijk, Portugal en Grie¬ 
kenland - dienen zich in maart definitief 
bij de UEFA te presenteren. De Europese 
voetbalunie doet op 5 mei uitspraak. 


l*roinotiekandidaat II ierts/t laantjes verslapen 

Brunssum verbaast 


’lk ben tevreden met bereiken kwartfinale, maar nop niet voldaan’ 

Richard Krajicek relativeert 


j^ELBOURNE - Richard Krajicek heeft zijn eerste grote 
kwartfinale bereikt. De Hagenaar, als één van de vier niet- 
jjkplaatste spelers (met John McEnroe, Wayne Ferreira en 
Mansdorf) doorgedrongen tot de laatste acht van de 
°Pen Australische titelstrijd in Melbourne,-gaat echter geen 
s tap voorbij de werkelijkheid. Eerst de minder bevredigende 
^bhten van maandagavond doornemen, daarna denken aan de 
v °lgende partij, tegen Wimbledon-kampioen Michael Stich, 
v °oral niet verder. 


^y° r ig jaar, toen Caratti mijn tegen- 
s G?ber was in plaats van Berg- 
r örn nu, speelden mijn gedachten 


Tegen Bergström heeft Krajicek dat 
zeer overtuigend gedaan. Met op¬ 
nieuw de opslag als zijn sterkste 


S} 'het de halve finale. Dat is knap wapen, maar nu veel constanter dan 
Oin geweest. Dat gebeurt mij niet in de partij tegen Michael Chang, 
L eer - Ik zit met Jan Siemerink nog zoals de Amerikaan hem had aange- 
l de dubbel en dat zijn van de raden trouwens. 

TMifcöttzirc O A lz 


artfinales °°k vijfsetters. Ook 
9ar zal ik voor de winst gaan.” 

_ 

Teleurstelling 
voor Nijssen 

JlELBOURNE Tom Nijssen 
^eft samen met Manon Bolle- 
jpaf bij de Australian Open niet 
derde ronde van het gemengd 
dubbelspel bereikt. Het als ze- 
y^nde geplaatste duo moest het 
de tweede ronde opnemen te- 
8en de Kroaat Goran Ivanisevic 
*h de Amerikaanse Stephanie 
dehe. De beslissing over de 
JGnst viel pas in de derde set, die 
djj Grand Slam toernooien zon¬ 
der tiebreak gespeeld worden. 

b.. 

de stand 6-6 speelde men dan 
°°k geen beslissend spel maar 
S'hg verder. De twee volgende 
barnes werden door Ivanisevic 
Rehe gewonnen, waardoor zij 
de laatste zestien staan. Dit is 
grote teleurstelling voor het 
^terkste Nederlandse duo, dat al 
.Wee keer een Grand Slam titel 
'h het gemengd dubbel wist te 
'Ghnen. I 


^hockeyers 

Positief 

Ï^Rschau De Poolse ijshoc- 
[Vbond (PZHL) heeft drie spe- 
Hj S van de pationale selectie 
^gesloten van deelneming aan 
}j Olympische Winterspelen. 

trio, Syposz, Copija en Pod- 
(jj-hy, werd betrapt op het ge- 
Wik van dope. 

^oorkust en 
^huna verder 

J^KAR - Ivoorkust en Ghana 
*hpleteren de halve finales van 
k strijd om de Afrikaanse voet¬ 
titel. Ivoorkust zegevierde na 
Q^lenging over Zambia (1-0), 
fyhana versloeg Congo met 2-1. 
beslissende treffer in dat duel 
in de tweede helft van de 
Marseille spelende Pelé. 
£j°orkust ontmoet in de halve 
j/histrijd Cameroun. Ghana 
^Gt tegen Nigeria. 


Minder wil 

h . 

bokking terug 

jj^RlPHOL - Arie Selinger 
<v°pt Harry Brokking alsnog 
V te halen bij het nationale 
^Ueybalteam betrokken te blij- 
j 6. Brokking hield eind vorig 
t de eer aan zichzelf, nadat de 
t^hd had gemeend Selinger te 
S j°Gen aanstellen als diens as- 
s^tent op weg naar de Olympi- 
be Spelen. 

doorverkoop 
dlVV-Roda JC 

jJ^ASTRICHT - Voor de derby 
u/V-Roda JC, op zaterdag om 
^■30 uur in de Geusselt te Maas- 
n' c ht, begint de voorverkoop 
l^hderdag. Dan kunnen aan de 
|AGen van 14.00 tot en met 
J°0 uur kaartjes gekocht wor- 
Een dag later, op vrijdag, 
t de loketten op dezelfde tijd 
(T°pend. Zaterdag, de wedstrijd¬ 
je is er tussen 10.00 en 13.00 
Jjr voorverkoop. Vanaf 17.00 
\br start de reguliere verkoop. 


Bergström, die in drie sets (7-5 7-6 
6-3) terzijde werd geschoven, had 
niet de minste kritiek en ook geen 
opmerking waarmee de winnaar 
zijn voordeel kon doen. „Misschien 
had ik wat meer kansen op zijn 
tweede opslag moeten pakken, 
maar het spel van Krajicek had 
trekjes van Becker en Edberg. Al¬ 
leen van de achterlijn kan hij de 
vergelijking met die twee nog niet 
doorstaan. Hij kan dit toernooi win¬ 
nen als hij goed speelt. Hij zal in de 
toekomst een heel grote worden, 
goed is hij nu al.” 

Die opmerkingen gingen Krajicek 
iets te ver. ,,lk was niet helemaal te¬ 
vreden, maar ik ben in ieder geval 
kalm gebleven. Hij speelde zo zacht, 
je kon niet echt slaan. In het begin 
is dat best een aantal keren mislukt. 
Ik had wat zware benen, maar dat is 
voorbij gegaan.” 

Van'die zware benen was in het be¬ 
gin niet veel te merken. Al was het 
wel zo dat Bergström, heel behoed¬ 
zaam tikkend, punten binnen haal¬ 
de. Zelfs vrij vroeg in de partij een 
game veroverde op de opslag van 
Krajicek. Na dat moment werd de 
lange Hagenaar iets feller, wat snel¬ 
ler. 

„Het was geen bewuste reactie er 
een schepje bovenop te doen, maar 
als je eerder kansen gemist hebt, 
wil je toch wel eens wat gaan bin¬ 
nenhalen.” Het verloren spel werd 
onmiddellijk heroverd en van dat 
ogenblik speelde Bergström een 
verloren wedstrijd. 

Krajicek kon het vervolg met het 
volste vertrouwen tegemoet zien, 
hij maakte oneindig veel meer pun¬ 
ten dan Bergström. De Zweed 
moest ploeteren en hard werken 
aan zijn opslagbeurten, al stak hij 
minder energie in het in het spel 
brengen van de bal dan de kogelaar 
aan de andere kant van het net. Dat 
gegeven maakt tie-breakers niet tot 
een echt angstaanjagend gebeuren. 
Er kwam er trouwens maar één, in 
de tweede „ronde” van de strijd, na¬ 
dat Krgjicek de eerste met een 
tweede doorbraak had veilig ge¬ 
steld. Het bleek inderdaad geen 
probleem, de derde set was de snel¬ 
ste omdat de Zweed gesloopt was. 

Twintig aces kwamen op naam van 
Krgjicek, Bergström sloeg er niet 
één, de verliezer maakte in totaal 
slechts twintig punten, de ene door¬ 
braak meegeteld, tegen de service 
van Krajicek. Het was dus een on¬ 
gelijke strijd. „Ik had verwacht dat 
Bergström sneller zou zijn, meer 
zou halen.” 

Dat was een onderschatting van ei¬ 
gen kracht van de man die heel 
gemakkelijk kan relativeren. De 
bookmakers in Melbourne schatten 
Krajicek en McEnroe op dit mo¬ 
ment gelijk in voor de toernooi¬ 
winst, tien tegen één. „Ik had ge¬ 
dacht dat ik beter zou staan dan 
McEnroe.” 

De open Australische kampioen¬ 
schappen duren nog zes dagen. 
Michael Stich is de volgende tegen¬ 
stander. 

Krajicek is daar uiteraard mee be¬ 
zig, zonder zich in spanning te laten 
brengen, zelfs niet na drie nederla¬ 
gen in de afgelopen zomermaanden 
tegen de Duitser. „Stich speelt ser- 
vice-volley. Dat doe ik ook. Iedere 
doorbraak kan beslissend zijn. Ik 
denk dat in mijn volgende partij de 
conditie minder belangrijk is dan 
de kracht. Ik heb voor het eerst een 
kwart-finale gehaald in een Grand- 
Slamtoernooi. Ik ben tevreden, 
maar nog niet voldaan.” Van onze correspondent 

TJEU STEMKENS _ 

HEERLEN - In de landelijke eerste 
divisie C heeft hekkesluiter FC 
Brunssum voor een denderende 
verrassing gezorgd door het hoog¬ 
geplaatste Wierts/Haantjes met een 
gevoelige nederlaag huiswaarts te 
sturen, 5-3. Ook in de andere Lim¬ 
burgse derby werd er volop ges¬ 
coord. Onder leiding van nieuwe 
coach Patrick Duyzings haalde 
Dousberg Pare vernietigend uit te¬ 
gen t Brikske, 7-2. In de tweede 
divisie herstelde koploper Roer¬ 
mond zich van de eerste seizoensne¬ 
derlaag door ruim te winnen bij 
Bastings, 3-7. 

FC Brunssum speelde de vorige 
week nog een bar slecht duel in de 
plaatselijke derby tegen Brikske. 
Gisteravond zorgden de Brunsse- 
mers echter voor spektakel tegen 
promotiekandidaat Wierts/Haan¬ 
tjes. Voor de rust konden de gasten 
nog met voorsprong afsluiten. Ver- 


Tweede divisie F: 

Bastings FCD Rot-rmimd 3-7 <2-3 j 
L ouhenapaessy 1-0. de Krijger 1-1. 12 en 
1-3, Venendaal 2-3. Meier 3-3. Janssen 3-4. 
T.Jejanan 3-5. Stiphout 3-6. Wassenberg 3-7 
Cosmos-EJA 7-3 (3-11 * 

Colberts 0-1. Labaved 11. R de Mev 2-1 en 
3-1. F. de Mey 4-l.S EtiMelen 4-2. R ‘de Mey 
5-2. F de Mey 6-2 en 7-2. Colberts 7-3 
't Haofke-DC H.Anders 2 2 tl 2) 

Keuven 0-1, Dehue 0-2. v.Duynen 1-2 en 2-2 
SZV Amicitia 2-2 (1-1) 

Corbey 0-1. Huys 1-1 en 2-1. Jooslen 2-2 
Fermonia boys-Perey V. 2-2 (2-1) 

E.Fermont 1-0. e d T Fermont 1-1 M Jeia 
nan 2-1, Rovers 2-2. 

Bouwkompa-s-VTV Vaals 4-3 (1-1) 
Moutaraeak 1-0. N.v Werseh 1-1. Huyve- 
neers 2-1. Vaessen 2-2. Breikers 3-2 Merx 
3-3. Huyveneers 4-3 

De stand: l.FCD Roermond 13-22 <57-27i 
2.DC H.Anders 13-17 (51-30) 3.Fermonia B 
13-16 (51-32) 4 Cosmos 13 16 (57-45) 5 SZV 
13-15 (47-40) 6 Bouwkompas 13-14 <44-44) 
7.VTV Vaals 13-13 (42-41) 8 EJA 13 12 
(54-62) O.Perev 13-9 (25-48) 10 Anneitia 13-9 
(30-48) 11 Bastings 13-8 (27-38) 12 Haülke 
13-5 (28 66) 

Hoofdklasse zuid: Laurnen Stampedi- 
Filmclub 3-2. Bastin*;;. 2-Eysden 1-1. Renr- 
man keelk.-Ejjor 1-0. Brunssum 2-üDV Yef- 
na 1-4. Bouwfonds 2-Sporlclub 1-4. Sport 
M -B.Stap in 4-2 

De stand: 1 . Filmclub 13-20 (43-19) 2.Helle¬ 
man K. 13-19 (42-22) 3.Laurnen Stampede 


volgens kwam de thuisclub in een' J3-19 (07-24» 4.E*>or 13-18 (40-24i 5.Bouw 

tiidstraf laneszii om via uitblinker * on ds 2 13-16 (42-36) 6.Sport M. 13 13 (40-27< 
ujasirai langszij om via uitblinker 7.ODV Yema 13-13 (32-29) 8 Sportclub I3 ii 

Marco Rockx zelfs nog voorsprong (25-29) 9.B.Stap m 13-9 (45-43) 10 Brunssum 

te nemen. De Haantjes probeerden 213-6 (19-39) ll.Eysden 13-6 (22 45) 12 Bas- 

het tij te keren met spelende kee- tings 2 13-5 (20-591 

per, hetgeen de gelijkmaker drie Hoofdklasse noord: Apollo-Hotcr.s Gd 4 a. 

j rr« Neentter-Roermond 2 3-1, Wittenhurst- 

minuten voor tijd opleverde. Toen Apüllü 5 . 3 Huuske-Neenttw 2-1. Peters 
de Beekenaren ook nog de winst Gel zvv Spee 4-4 

wilden forceren, kregen ze de kous De stand 1 Peters Gel 13 20 i46 34> 

op de kop. Balverlies van routinier 2.H.Meyers 2 12-17 (48-29> 3.ZVV Posten 

Vic Hermans werd afeestraft waar 1215 <53 ‘ 36) 4 Heel 12 15 (48 38) 5.Huuku)«ï 
v ic nermans werd algestratt, waar- I3 . 15 (48 _ 35) 6 . Neentter 13 15 <24-1917 ZW 

na Rock de feestvreugde er bij S pee 13-13 (43-44) 0 Altw eerterheidc 12-12 
Brunssum helemaal inbracht door (41-47) 9.Wittenhorst 13 10 i3i 43jio Roer¬ 
de bevrijdende vijfde treffer te SCO- mond 2 12-8 (32-47) llNederweert 12 7 
j-gjj (27-38) 12.Apollo 13-3 (34-63) 

Eerste divisie C: 1 . . 

FC Brunssum-Wierts/Haantjes 5-3 (1-2) 

Haenen 0-1, Berends 1-1, Ihalauw 1-2, e.d T I 1 I 

Lenfennk 2-2, Rockx 3-2, Verhoeven 3-3, \\ OrOlCl P4 k <*Or<I 

Rockx 4-3, Berends 5-3. 

Dousberg Parc-’t Brikske 7-2 (2-1) ■ |*L- 41 ■ v 

e.d Hollanders 0-1. Dirksen 1-1, Boerema * IJIlVclIII|r 

2-1. Hollanders 3 1 en 4-1. Boerema 5-1, Dm- ,, r , T D . 

lens 6-1 , Boerema 7-1 . Winkens 7-2. VULiLiOCrrvAD - Irma BjelOVl 

De stand: l.Bunga Melati 12-20 (57-21) heeft het wereldrecord op d< 

2 Wierts Haantjes 13-16 (41-33) 3.Hooghuis vijfkamp indoor in Volgograc 

Ma , 4 M C ^oa"7u xi 2 15 verbeterd. De 23-jarige Russu 

(44-38) 5.Molier 12-14 (34-29) 6.H.Meyers , , , 

12-13 (38-22) 7.Bouwfonds 12-12 (31 24) °P een puntentotaa 

8. Dousberg Pare 13-11 (34-38) 9.v.d.Zande 4720. Daarmee verzamelde ze 6 
12-10(35-43) lO.Tongelreep 12-9 (20-41) 11.'t punten meer dan de Roemeense 

Brikske 13-9 (27-44) 12.FC Brunssum 13-4 Liliana Nastase die in het bezt 

(19-47). u.«. 


# Richard Krajicek in volle inspanning. De jonge Nederlander bereikte voor het eerst in zijn 
loopbaan de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. Foto: ANP 


Anique Snijders 
uitgeschakeld 


Van onze correspondent 


NEW BRAUNFELS - In het derde 
toernooi van het Amerikaans circuit 
is Anique Snijders niet succesvol 
geweest. In de tweede ronde van de 
kwalificatie van het 10.000 dollar 
Satellite-toernooi in New Braunfels 
kon de Geleense het niet bolwerken 
tegen haar Zuidafrikaanse oppo- 
nente. Ze verloor met 6-2, 6-2. 

In het tweede toernooi van het Por¬ 
tugese Satellite-circuit staat Rogier 
Wassen in de derde ronde van de 
kwalificatie. Zijn Italiaanse tegen¬ 
stander Martelli in de tweede door¬ 
gang dwong Wassen in de tweede 
set wel tot een tiebreak, maar die 
won Wassen. Hiermee had hij de 
partij gewonnen met 6-3, 7-6. 


oefenvoetbal 


Vandaag: 

Waubach-De Ster 19.30 uur 

SV Meerssen-Sanderbout 20.00 uur 


Vergissing 

HEERLEN - Door een vergis¬ 
sing heeft een deel van de 
abonnees in de Oostelijke Mijn¬ 
streek gisteren een amateur- 
voetbalpagina onder ogen ge¬ 
kregen die in feite bestemd was 
voor de editie Westelijke Mijn¬ 
streek. Helaas is een aantal le¬ 
zers daardoor verstoken geble¬ 
ven van een wedstrijdverslag 
van de club uit zijn stad of 
dorp. Onze excuses daarvoor. 


DOOR HARRY MURÉ 


HEERLEN/SANTIAGO 
- Ofschoon ze door een 
vliegende hoogtestorm 
bijna van de graat waai¬ 
den, hebben Limburgse 
alpinisten met succes de 
Aconcagua beklommen, 
de hoogste berg van 
Zuid-Amerika. Vijf leden 
van de uit zes man be¬ 
staande equipe bereikten 
de top op vrijdag 10 ja¬ 
nuari. Expeditieleider 
Patrick Evers slaagde 
een dag later. De worste¬ 
ling met de berg duurde 
op de kop af tien dagen. 

Daarmee zit het eerste 
doel van de Vallekeberg- 
se Alpevrung erop. „Hon¬ 
derd procent geslaagd. 
Iedereen gezond," meld¬ 
de Patrick Evers vanuit 


Gevecht met top duurde tien dagen 

Valkenburgse vlag op 
zevenduizend meter 


Santiago de Chili. De 
Valkenburgse vereni¬ 
ging, die vijfentwintig 
jaar bestaat, koestert het 
stoute plan om binnen 
twaalf maanden de hoog¬ 
ste bergen van de zeven 
continenten te verove¬ 
ren. Een ondernemening, 
die nog nooit eerder in 
clubverband is uitge¬ 
voerd. 

De Aconcagua, cfie exact 


6.959 meter meet, maar 
gemakshalve als ’zeven- 
duizender' geldt, gaf zich 
pas na een tweede be¬ 
storming gewonnen. Op 
31 december arriveerde 
de groep in het basis¬ 
kamp. De klimmers ko¬ 
zen voor de zogenaamde 
Poolse weg, een van de 
moeilijkste routes die 
naar boven voeren. Na¬ 
dat ze kamp 2 op 5.800 
meter hadden ingericht. 


dwong een orkaan hen 
terug te keren naar de 
voet van de berg. 

De hernieuwde poging 
een paar dagen later luk¬ 
te. Patrick Bracke, Peter 
Brils, Robert Eckhardt, 
Huub Verhoeven en 
Christophe Verwey be¬ 
reikten uitgeput het 
hoogste punt. Ze hadden 
voor de laatste duizend 
meter acht uur nodig. 


Een veertig graden steile 
gletsjer en twee rotsto¬ 
rens op 6.550 meter 
vormden riskante passa¬ 
ges, die veel geduld en 
technisch klimmen ver¬ 
eisten. De volgende dag 
kwam ook Patrick Evers 
heelhuids boven. De af¬ 
daling gebeurde via de 
gemakkelijkere normaal- 
route. 

Woensdag 29 januari ke¬ 
ren de hemelbestormers 
terug in Nederland. Vol¬ 
gende opdracht van de 
'Sony On Top - All over 
the World Expedition’ 
van de Vallekebergse Al¬ 
pevrung is de Mount 
McKinley, met 6.194 me¬ 
ter de hoogste verheffing 
van Noord-Amerika. Het 
team dat voor die ’kei’ is 
geselecteerd, gaat in april 
aan de slag. 


Wereldrecord 
op vijfkamp 

VOLGOGRAD - Irma Bjelova 
heeft het wereldrecord op de 
vijfkamp indoor in Volgograd 
verbeterd. De 23-jange Russin 
kwam uit op een puntentotaal 
4720. Daarmee verzamelde ze 61 
punten meer dan de Roemeense 
Liliana Nastase die in het bezit 
was van de beste wereldpresta- 
tie. 

Merle krijgt 
zege eadeau 

PIANCAVALLO - Door een fout 
vlak voor de finish van Deborah 
Compagnom kreeg Carole Merle 
de overwinning in de reuzesla- 
lom in het Italiaanse Piancavallo 
in haar schoot geworpen. Voor 
de Francaise was het de veer¬ 
tiende wereldbekeroverwinning 
en haar vijfde in de reuzeslalom 
De voor eigen publiek uitkomen¬ 
de Compagnom stootte met haar 
hoofd tegen een van de laatste 
poortjes. Merle won hierdoor 
met een tijd van 2 minuten en 
20.82 seconden. Schneider leidt 
in het algemeen klassement om 
de wereldbeker. 

Voorzitter 

onbekend 

BRUNSSUM - De Limburgse 
damwereld weet niet wie haar 
voorzitter is. Zowel Piet Kole als 
Jac Hannen claimen het recht op 
de hoogste zetel binnen het pro¬ 
vinciale bestuursorgaan. Bruns- 
summer Kole werd in november 
van het vorig jaar na een door 
secretaris Jac Hannen mgedien- 
de motie van wantrouwen ge¬ 
schorst als voorzitter. Volgens 
Hannen had Kole zich onder 
meer schuldig gemaakt aan een, 
poging tot het sjoemelen met 
een uitslag ten gunste van zijn! 
club DIOS. Dat Jac Hannen nu; 
al bijna drie maanden als mte- 
rim-voorzitter fungeert, kan vol¬ 
gens vooraanstaande kenners 
van de statuten volstrekt niet 
door de beugel. Slechts een le 
denvergadering is in staat een 
voorzitter uit zijn functie te ont¬ 
heffen, denken zij. Aanstaande 
vrijdag vellen de Limburgse 
clubs een oordeel over het beleid 
van Hannen en consorten. Piet 
Kole heeft al aangekondigd voor 
het nodige vuurwerk te zullen 
zorgen. 

Ronde Nederland 
behoudt sponsor 

BARNEVELD - De doe-het- 
zelf-keten Houtland zal dit jaar 
voor de vijfde achtereenvolgen¬ 
de maal hoofdsponsor van de 
Profronde van Nederland zijn 
Nadat er verleden jaar bij de fir¬ 
ma nog vraagtekens bestonden 
over voortzetting van de nationa¬ 
le wielerronde besloot men dit 
jaar toch nog verder te gaan. De 
32-e editie van Nederlands enige 
meerdaagse wielerwedstrijd 
voor profs staat op de kalender 
van 17 tot 21 augustus. Traditio¬ 
neel zal de slotetappe in Gulpen 
eindigen. limburgs dagblad bulletin 


F / volleybal i 

Jeugdkompetitie 
Jongens A 

Dames promotieklasse 


AMVJ 

9-25 

Volhard.-Elsloo 

3-0 

Sittardia 

8-22 

Dovoc-Geevers 2 

2-3 

de Heeg 

10-15 

Furos-Avoc 

3-0 

Vluco 

10-15 

ÖSV-VCH 4 

1-3 

VCV 

9-4 

Fiscus-Dynamic 2 

3-1 

Volharding 

8-0 

Muvoc-Jokers 2 

3-1 

Jongens B 


Dames le klasse A 


Geevers 

9-25 

Sittardia 2-Voerendaal 2 

3-0 

SEC 

9-23 

de Heeg-Geevers 3 

0-3 

Rapid 

9-18 

Furos 2-Sjoahn 

3-1 

Elan 

9-12 

Spartak-Jokers 3 

3-1 

Furos 

9-12 Elsloo 

9-9 

Dames le klasse B 


de Heeg 2 

9-9 

Sittardia 3-Geevers 4 

3-2 

Avanti 

9-0 

Avanti-SEC 

2-3 NAC-Fiscus 2 

3-0 

Jeugd C Eindstand 


Raprd 3-Dynamic 3 

3-0 

Dovoc 

9-25K 

Helpoort-Jokers 4 

3-0 

VCVj 

9-24 Sittardia 

9-23 

Dames 2e klasse A 


Furos 

9-16 

deUeeg 2-Sp + Sp. 

3-0 

Elan 

9-14 

Dovoc 2-Geevers 5 

3-1 

Jokers 

9-13 

Elan 2-Avoc 3 

2-3 

de Heeg 

9-11 

Muvoc 2-Mut.Mal. 

1-3 

VCV m 

9-6 Geevers 

9-3 

Dames 2e klasse B 

Nivoc-Avoc 2 

1-3 

Avanti 

9-0 

Grovoc 2-NAC 2 

1-3 

Standenlijst Dames 


de Heeg 3-SEC 2 

0-3 

Promotieklas 


Rapid 4-Jokers 5 

3-2 

Furos 

12-33 VCH 4 

12-30 

Beker Dames 


Muvoc 

12-24 

Dynarmc-Muvoc 

3-0 

Geevers 2 

12-21 Volharding 

12-20 

Heren Promotieklasse 


BSV 

12-17 

Sittardia-Voerend. 

1-3 

Elsloo 

12-17 

Furos-VCH 3 

3-0 

Fiscus 

12-17 

Help.-VCH 2 

0-3 

Dynamic 2 

12-16 

Geevers 2-Vluco 

3-1 

Jokers 2 

12-11 

Muvoc-Jokers 

3-0 

Avoc 

12-8 

SEC 2-SEC 

2-3 

Dovoc 

12-2 

Avanti-SEC 2 

3-2 

Dames IA 


Heren le klasse A 


Sittardia 2 

11-28 

DoVoc-Fiscus 2 

2-3 

Furos 2 

11-26 

AMVJ-Sjoahn 

0-3 

Vluco 

10-21 

Geevers 3-Vluco 2 

3-0 

BSV 2 

1Ó-20 Geevers 3 

11-19 

Heren le klasse B 


de Heeg 

11-17 

de Heeg-Helpoort 2 

1-3 

Spartak 

11-15 

Avanti 2-SEC 3 

3-0 

Sjoahn 

11-12 

AMVJ 2-Fiscus 

1-3 

Jokers 3 

11-10 

Rapid 2-Avoc 

3-1 

Elan 

10-8 

Elsloo-Jokers 2 

3-2 

VCV 2 

ll-2x 

Heren 2e klasse A 


Dames 1B 


Volharding-Sp+Sp.2 

1-3 

Helpoort 

11-30 

Volhard.-Spartak 

0-3 

NAC 

11-26 

Furos 2-Sjoahn 2 

3-1 

SEC 

11-23 

BSV-VCH 5 

1-3 

Sittardia 3 

11-23 

Geevers 5-Vluco 3 

0-3 

Grovoc 

10-22 Rapid 3 

11-19 

Heren 2e klasse B 


Avanti 

11-15 

Sittardia 3-Spartak 2 

3-0 

Geevers 4 

11-10 

Nlvó'c-Fiscus 4 

3-1 

Fiscus 2 

11-9 

VVS-Furos 3 

3-1 

Jokers 4 

11-3 

Geevers 6-Mavoc 

3-0 

Dynamic 3 

11-0 

Muvbc 2-Jokers 3 

0-3 • . 


Dames 2A 


2e klasse C 


Mut.Maluku 

10-30 

B&stlon-SEC 4 

3-2 

Muvoc 2 

10-24 

Gravdc-VCH 6 

3-0 

Avoc 3 

10-21 

Helpoort 3-Jokers 4 

3-0 

AMVJ 

9-17 

* ^ 


Geevers 5 

10-15 

3« klasse A 


Dovoc 2 

10-13 

Sitjardia 4-Spartak 3 

2-3 

de Heeg 2 

10-12 

WS 2-VCH 7 

2-2 

Elan 2 

10-9 

Rapid'5-PPT 

1-3 

Grovoc 3 

9-6 Sport en Sp. 

10-0 

3e klasse B de Heeg 2-Elsloo 3 

3-2 

Dames 2B 


NAC-Avoc 3 

0-3 

SEC 2 

11-33 

Rapid 4-VCH 8 

3-0 

Avoc 2 

11-30 

Phoenix 2-Jokers 5 

3-0 

Rapid 4 

11-22 Jokers 5 

12-21 

Jeugdkompetitie 


NAC 2 

10-15 

Meisjes A 


de heeg 3 

11-8 

Av5nti-Sittardia 

3-0 

Nivoc 

12-6 

de Heeg-VCV 

3-0 

Grovoc 2 

12-0 

Jongens A 


x=3 punten in mindering. 

Sittardia-de Heeg 

3-0 AMVJ-Vluco 

3-0 

Jeugdcompetitie 


Jongens B 


Meisjes A eindstand 


Geëvers-SEC 

2-3 

Avanti 

11-31K 

k'urös-Rapid 

0-3 

Sittardia 

11-27 

Elsloo-Elan 

3-0 

BSV 

H-25 

Avanti-de Heeg 2 

0-3 

VCH 

11-22 

Jeugd C 


Geevers 

11-21 

Avanti-Sittardia 

0-3 

Rapid 

11-21 de Heeg 

11-15 

Standenlijst Heren 


Sittardia 2 

11-13 

Promotieklas 


Blok 

11-11 

Furos 

13-35 

VCV 

11-6 

SEC 2 

13-29 

Dynamic 

11-3 

VCH 2 

13-29 

SEC 

11-3 

Geevers 2 

13-27 Avantj 

12-20 

Meisjes B Eindstand 


Jokers 

13-20 

Furos 

10-30K 

Vtuco 

13-20 

Sittardia 3 

10-22 

VCV 

13-16 

VCH 2 

10-22 

Muvöc 

13-15 

Geevers 2 

10-21 

VCH 3 

14-15 

Jokers 

10-21 

SEC 

12-12 

Rapid 2 

10-18 

Sittardia 2 

13-8 

Sittardia 4 

10-12 

Helpoort 

13-6 

Grovoc 

10-7 Avanti 2 

10-5 

Heren IA 


Vluco 

10-4 

Sport en Spel 

VCP4 

Geevers 3 

Sjoahn 

8-21 

8- 19 

9- 19 
9-19 

Elan 

10-3 

I / biljarten i 

Z. Limburg 


Fiscus 2 

9-16 


Dovoc 

9-12 

Drieb.A 


AMVJ 

9-8 

Volksh.-Schinen 

5-2 

Vluco 2 

9-3 

Matchpoint-Luip 

3-4 

Fiscus 3 

8-0 

Maasband -Modern 

7-0 


Modern 2-Wolfrath 

5-2 

Heren 1B 


Keizer-Volkshuis 

3-4 

Helpoort 2 

10-30 

Societeit-Tjoba 

0-7 

Fiscus 

11-25 Avoc 

11-23 

Drieb.B 


Avanti 2 

11-19 

N Klossen-Waubach 

5-2 

AMVJ 2 

11-16 

Apollo-Vink 

0-7 

Rapid 2 

11-16 

Matchp.3-Kantje 

2-5 

Jokers 2 

10-14 

DJB-Eikhagen 

5-2 

Elsloo 

11-13 

Catenaccio-Bl.Bock 

2-5 

Geevers 4 

10-11 

Carambool-OHVZ 

2-5 

de Heeg 

SEC 3 

11-5 

11-5 

Drieb.C 

BCV-Br. Wapen 

5-2 

Heren 2A 


Gebr.Hofke-DJB 

7-0 

Spartak 

11-28 

Volkshuis-Brunssum 

2-5 

Furos 2 

11-24 

V KC-Carambool 

2-5 

Elsloo 2 

10-23 

Vink-St.Heerlen 

3-4 

VCH 5 

11-22 

Academie-BBC 

5-2 

Vluco 3 

11-20 Sport en Sp.2 

10-18 

Drieb.D 


B$V' 

11-13 

Cebusta-Carambool 

2-5 

Geevers 5 

11-11 

Treffers-Umon 

7-0 

Dovoc 2 

10-7 

Vink-Brunssum 

0-7 

Volharding 

11-0 

Apollo-Touche 

7-0 


Kantje-Ven 

7-0 

Herfen 2B 

Geevers 6 

11 33 

OH VZ-Br. Wapen 

5-2 

WS 

11-30 

IA 


Jokers 3 

11-21 

Volkshuis 3-Holtum 

2-5 

Nivoc 

21-20 

Born-Wolfrath 

5-2 

Muvoc 2 

11-18 

GONA-BVG 

5-2 

Sittardia 3 

11-18 

Sociëteit 2-Benelux 

3-4 

Mavóc 

11-14 

Quick-Societeit 

2-5 

Spartak 2 

11-13 Furps 3 

11-9 

1B 


Avanti 3 

10-4 

Keizer-St.Bavo 

3-4 

Fiscus 4 

11-0 

Schaesberg-Carambool 

5-2 N.Klossen 2-Juliana 

5-2 

Heren 2C 


Sibbe-Vriendenkr. 

5-2 

Volharding 2 

9-26 

St.Heerlen-N.Klossen 

7-0 

Helpoort 3 

10-24 VCH 6 

10-18 

IC 


de Bastion 

10-17 

Waubach-Kempke 

6-1 

Phoenix 

9-13 

Schaes berg- Volkshuis 

3-4 

Elan 

9-10 

BBC BCH 

5-2 

Avoc 2 

9-9 SEC 4 

10-9 

2A 


Grovoc 

10-8x 

Eikenboom-Maasband 

5-2 

Jokers 4 

10-7 

Stein-Tjoba 

2-5 

Heren 3A 

Geevers 7 

8-24 

Wolfrath-Sanderbout 
TIP Quiek 

5-2 

7-0 

PPT 

9-19 

2B 


Sport en Sp.3 

WS 2 

VCH 7 

SEC 5 

Spartak 3 

Rapid 5 

8-17 

8-14 

8-13 

8-12 

Holtum-Tjoba 

TIP Bom 

Societeit-Heukske 

Benelux-Wilza 

7-0 

5-2 

2-5 

5-2 

9-8 

9-5 

BVG-Wolfrath 

5-2 

Sittardia 4 

9-2 

2C 


Heren 3B 


Ransdaal-Sibbe 

2-5 

Rapid 4 

10-26 

BCV-Schaesberg 

4 3 

Rapid 3 

9-24 

BCH-Br.Wapen 

4-3 

VCfi.8 

10-23 

Beatrix-N.Klossen 

7-0 

Avoc 3 

10-19 

Volkshuis-Klosje 

5-2 

Phóeqix 2 

10-17 

2D 


dé Hbeg 2 

10-14 


Elsloo 3 

10-10 

Butting-Hoefijzer 

5-2 

NAC . 

10-8 

Ven-Mana gew. 

5-2 

Ayoc 4 

9-6 

Brunssum-Eikenboom 

7-0 

Jokers 5 

10-0 

Keizer-Los band 

5-2 

X -3 Dunten in minderine 

V riendenkr -Schaesberg 

2-5 


2E 

Hoelïjzer-Schaesberg 2-5 

Ven-Matchpoint 3-4 

Keizer-Apollo 5-2 

Los Band-Gebr.Hofke 4-3 

N.Klossen-Zum BI.Bock 7-0 
Keizer-L.Band 7-0 

2F 

Waubach-Kantje 5-2 

St.Hoger-Keizer 2-5 

Bl.Bock-ABC 7-0 

Schaesberg-Eendr. 5-2 

N.Klossen-Hoefijzer 7-0 

3A 

Holtum-Oase 2-7 

Heukske-Societeit 2-7 

Jachthoes-Tjoba 5-4 

Benelux-Kempke 6-3 

Wolt'rath-Meers 5-4 

3B 

Sanderbout HGK 5-4 

Statie-Modern 2-7 

Tjoba-Volkshuis 5-4 

Oase-Schinnen 9-0 

St.Hoger-Eikenb. 4-5 

3C 

ABP-Klosje 7-2 

Weustenrade-Juliana 7-2 

Sibbe-St.Hoger 4-5 

ABC-Eikhagen 9-0 

St.Heerlen-Academie 0-9 

3D 

Treffers-Irene 6-3 

DJ D-Gebr.Hofke 2-7 

Butting-BBC 9-0 

4A 

Nestje-Eikenboom 2-7 

Wolfrath-Born 0-9 

Heukske-Oase 0-9 

BVG-Statie 7-2 

Luip-Kempke 0-9 

4B 

Modern-Stadion 7-2 

Kempke-Maasband 0-9 

Lindenh.-Heukske 2-7 

Eikenb.-Quick 9-0 

Tjoba-Luip 5-4 

4C 

L.Band-Beatrix 7-2 

BCH-St.Bavo 5-4 

BCV-St.Hoger 4-5 

N.Klossen-Keizer 6-3 

Br.Wapen-Matchp. 5-4 

St.Bavo-N.Klossen 7-2 

4D 

Hoefijzer-Beatrix 6-3 

Eendracht-Eikhagen 7-2 

Waubach-BCH 7-2 

DJB-Academie 7-2 

Schaesberg-N.Klossen 2-7 

4E 

N.Klossen-Carambool 9-0 

Buttmg-Vriendenkr. 5-4 

Matchp.-DJB 5-4 

Treffers-Apollo 5-4 

Maria Gew.-Ven 2-7 

5A 

Stadion-Kempke 2-7 

Tjoba-TIP 7-2 

Sanderbout-Modern 7-2 

Houkske-Holtum 2-7 

Oase-Stein 7-2 

GONA-Volkshuis 7-2 

5B 

Carambool-Kempke 6-3 

Lindenh.-Tjoba 0-9 

Eikenboom-Modern 5-4 

Br.Wapen-Oase 0-9 

Klosje-Heukske 9-0 

St. Bavo-Volkshuis 9-0 

5C 

Eikhagen-Carambool 7-2 

Irene-Beatrix 5-4 

N.Klossen-DJB 7-2 

Hoefijzer-Sibbe 5-4 

N, Klossen 10-Brunss. 5-4 

Distict Maastricht 
Cl-A 

Ulestr-Heer 0-7 

Klos-BCM 2-5 

Noorbeek-Sjaan 2-5 

KOT-Berceuse 2-5 

Cl-B 

Keizer-Heer 2 3-4 

Heer’41-Vriendenkr. 2-5 

Rheing.-Ulestr.2 5-2 

C2-A 

MBV-Banholt 3-4 

DAS-Bunde 4-3 

Keer-Geertruid 2 7-0 

Ridder-Klos 5 5-2 

Haverput-Ulestr.3 5-2 

C2-B 

Klos 4-A.Raak 5-2 

Geertr.-KOT 3 2-5 

Diekske-Noorbeek 2 5-2 

Banholt 2-Eijsden 2-5 

Gerlach-Vilt 7-0 

C2-C 

Ketsers-Heer 4 5-2 

Keizer 2-BAM 0-7 

Ulestr.4-MBV 3 2-5 

Heukske-DAS 2 3-4 

Itteren-Heer 2 2-5 

C2-D 

Nazareth-Heugem 2-5 

Berceuse 2-Itteren 2 3-4 

Rheing.2-MBV 2 0-7 

Sjaan 2-Keizer 3 3-4 

Vriendenkr.2-Wolder 2-5 

C2-E 

Vollere-Keer 2 5-2 

A.Wolder-BAM 2 7-0 

DOT-Ketsers 2 2-5 

Sabena-Berceuse 3 4-3 

Bunde 2-Victorie 3-4 

C3-A 

Borgharen-Bookvink 2-7 

Wolder 2-BC Oost 5-4 

A.Wolder 2-Itteren 3 9-0 

Duuker-B’Home José 9-0 

Eijsden-Rheing.3 7-2 

C3-B 

MBV 4-A.Wolder 3 7-2 

Nazareth 2-Berceuse 4 2-7 

Bookvink 2-DAS 3 2-7 

DOT 2-BAM 3 5-4 

Rheing.4-Voliere 2 6-3 

Eendr.2-Geulle 2-7 

C3-C 

Banholt 3-Kl.Vier 2 7-2 

Heer 3-Eendracht 4-5 

Concordia-KOT 4 0-9 

Klos 6-Sjaan 3 2-7 

C4-A 

Geertr.3-Kl.Vier 3 1-8 

Heugem 2-KOT 5 3-6 

Haverput 2-Concordia 2 2-7 

Rheing.5-Diekske 2 2-7 

N oorbeek 4-BC Oost 2 4-5 

A.Raak 2-W.v.Berg 2-7 

C4-B 

Heukske 2-Haverput 3 2-7 

BAM 5-Duuker 2 4-5 

DAS 4-Heer 4 7-2 

Victorie 2-Bookvink 3 7-2 

Sabena 2-Nazareth 6 4-5 

C4-C 

Bookvink 4-DAS 5 5-4 

BAM 4-Borgharen 2 5-4 

A.Wolder 4-DOT 3 7-2 

Ketsers 3-Heukske 3 7-2 

Nazareth 4-Ridder 2 2-7 

BCM 2-Wolder 3 4-5 

C4-D 

Berceuse 5-A. Wolder 5 2-7 

DOT 4 Klos 7 5-4 

Heer 5-Heugem 3 7-2 

Eijsden 3-Geertr.4 , 5-4 

BC Oost 3-N oorbeek 3 2-7 


C5-A 

Eijsden 4-Diekske 3 2-7 

KOT 6-Eijsden 4 9-0 

Ulestr.5-Nazareth 5 5-4 


Keizer 4-MBV 5 4-5 

Vollere 3-Vilt 2 2-7 

C5-B 

Geertr.-Conc.3 5-4 

Ketsers 4-Mergell.2 2-7 

Noorbeek 5-Eijsden 3 2-7 

KI. Vier 4-Heer 5 9-0 

Berceuse 6-Vriendenkr.4 7-2 


Driebanden A 

Heer-BCM 6-1 

MBV-Heukske 7-0 

Noorbeek-W.v.Berg 2 7-0 

Vnendenkr.-Oost 0-7 


Driebanden B 

W.v.Berg-Rheingold 5-2 

Nazareth-Keizer 7-0 

KOT-Sjaan 5-2 

BCM2-MBV2 7-0 

Heukske 2-Vollere 5-2 


Driebanden C 

B’Home Jose-Eijsden 7-0 

MBV 3-Vriendenkr.2 0-7 

Heer-Heer '41 2 5-2 

Rheing.2-DAS 2-5 

Keizer 2-Ulestr. 4-3 


biljarten 


Hoofdklasse A 

Boekoel-Roggel 

Riva-Stift 

Odilia-Blaakven 

Montf.2-Vriendenkr. 

Paerdstal-Montfort 

Hoofdklasse B 

L.Band-Nunhem 


4-2 

4-2 

2-4 

0-6 

0-6 


4-2 


2e klasse F 

DDD 3-Vlodrop 4-4 

Ramona 2-Odilia 3 4-4 

Amicia-Crescendo 3 2-6 

DES-Herkenbosch 2 0-8 

Stevensw.-Maasbr.2 4-4 

2e klasse G 

Servaas-ONA 2 2-6 

Prairie 2-Tramhalte 2 2-6 

Stift 2-Hoek 3 6-2 

Thorn 4-Grathem 3 6-2 

Robic 2-Thorn 3 2-6 

2e klasse H 

Buggenum-Roggel 3 4-4 

Ketelbink 2-Baexem 2 6-2 

Joppe 3-Beegden 3 0-8 

Riva 2-Meijel 2 4-4 

Nunhem 2-Oranjet. 4-4 

3e klasse A 

Klumpke 2-Br.Quelle 6-2 

Volharding 2-TOP 3 8-0 

Boekoel 3-DMB 8-0 

Roermond 3-Vnendenkr.3 6-2 
OVU 4-Avanti 2 2-6 

3e klasse B 

Karot 3-Posterholt 2-6 

OVS2-Ramona3 4-4 

Montfort 5-Veldp.3 0-8 

Crescendo 4-Amicia 2 6-2 

Maasbr.3-Odiha 4 4-4 

3e klasse C 

Maneslust 3-Ketelb.3 2-6 

Roggel 4-Bergske 2-6 

Heel 2-Baexem 3 5-3 

Nunhem 4-Joppe 4 6-2 

Meijel 3-Nunhem 3 6-2 

3e klasse D 

Horn 2-Wiihelm.hof 4-4 

Beegden 4-Tramhalte 0-8 

Wessem 4-Kei 2-6 

Heel 4-Sport 4-4 


4e klasse D 

Oranjet.2-Buggenum 2 2-6 

Hoek 4-Haelen 3 2-6 

Joppe 5-Maneslust 4 8-0 

Graaf 3-DLV 3 6-2 

Peel-Graaf2 4-4 

4e klasse E 

ABC 2-Swalmen 4 8-0 

Internos 4-Allerhand 4 2-6 

TOP ö-Votharding 3 2-6 

Graanb.2-KOT 3 4-4 

Vlodrop 3-DES 3 4-4 

4e klasse F 

Sport 5-Tegel 2 5-3 

Thorn 5-Wessem 6 4-4 

Tramhalte 6-Paerdst.5 4-4 

Grathem 5-ONA 4 8-0 

Stift-Grathem 4 2-6 

4e klasse G 

Joppe6-Horn3 6-2 

DLV 4-Graaf 5 2-6 

Oranjet.3-Manesl.5 4-4 

4e klasse H 

Herkenb.4-Walhalla 4 2-6 

Klumpke 4-Ster 4 8-0 

Ramona 5-ABC 3 6-2 

DB-klasse 

M'Beek A-DLV A 9-3 

Los Band A-OVS B 7-5 

Hapje A-DMB A 3-9 

DB-klasse B 

Karot A-Stift A 6-6 

Ketelb.A-Heel A 6-6 

Beegden A-Ketelbink B 0-12 

Grens A-OVS C 10 2 


zaalkorfbal 


2e klasse H 
Tilburg-NKV 
OEC-Keep Fit 


9-8 

11-7 


Cramignon-Verdw.Viss. 2-6 

Hoeskamer-Millen.B. 6-2 

DAT B.-Hook 2-6 

Keulen-Heide 6-2 

le klasse A 

B.d.Bissjop-Tunnel 2-6 

Smgel-Camont.B. 0-8 

Star cl.2-Jokers 3-5 

Barney B.-Pitsers 5-3 

Koningsw.-Cramignon 2 6-2 

le klasse B 

O Eijsden Dolomiet 6-2 

Borgharen-Komngsw. 0-8 

Sjteiw.-Sjork 5-3 

Connection-A.Aelse 0-8 

Waardh.B.2-Heukske 0-8 

le klasse C 

Heukske 2-Leeuwenh. 1-7 

Sehachtw.-Hakkers 3 4-4 

Manav.-Eck 1-7 

Poart-Drop In 4-4 

O.Mert 2-Hoekje 0-8 

2e klasse A 

Old Inn-O.Genoegen 8-0 

Star cl.3-Smeed 0-8 

Da Capu-Sjteiweeg 2 4-4 

Gigi Girls-Duuker 6-2 

Uiver-Cramign.3 4-4 

2e klasse B 

BI.Wit 2-Heer 2 6-2 

Cramign.4-DAt B.2 4-4 

Liewke2-Smid 1-7 

Smeed 2-Crazy Pie 0-8 

Dolomiet 2-B.d.Bissjop 2 0-8 

‘)p LI 9VCP (' 

Blauw w.3 Karrewiel 2 0-8 

Servaas-Connection 2 6-2 

Eykenb.-Beckerke 2-6 

Bekker-Spoorz. 4-4 

v.Gogh 2 Miranda 2 5-3 


Alleen oog voor de bal • Gabriëlla Sabatini is een van de kanshebsters voor de Open Australische tennistitel. 
Niet alleen omdat Steffi Graf uitgeschakeld is door een virusziekte, maar ook omdat de 
Argentijnse momenteel in een uitstekende vorm steekt. Gisteren had zij maar een set 
lang moeite met Katerina Maleeva, 6-1, 7-5. Bovendien heeft Gaby’ niet meer te kam¬ 
pen met de concentratie-problemen die haar vroeger nog wel eens opbraken. Op het 
snikhete Flinders Park in Melbourne heeft ze alleen nog maar oog voor de bal. 


Thorn-Joppe 

4-2 

DLV-Grathem 

0-6 

OVU 2-Herkenb. 

4-2 

M’Beek-OVU 

2-4 

le klasse A 

Blaakven 2-M’Beek 2 

4-2 

Grathem 2-Wessem 

2-4 

Maneslust-L.Band 2 

4-2 

Roggel 2-Hapje 

4-2 

le klasse B 

Swalmen-Taverne 

2-4 

OVU 3-Ster 

2-4 

Walhalla-Volhard. 

0-6 

Veldp.-Beegden 

4-2 

Roermond-Boekoel 2 

6-0 

2e klasse A 

Beegden 2-Robic 

8-0 

TOP-Joppe 2 

4-4 

Montfort 3-Odiiia 2 

4-4 

Crescendo-Wessem 2 

2-6 

ONA-Maasbracht 

6-2 

2e klasse B 

Vnendenkr. 2-Meijel 

6-2 

Baexem-Tramhalte 

4-4 

Allerhand-Ramona 

8-0 

Riddersh.-Klumpke 

4-4 

Ketelbmk-Stevel 

0-8 

2e klaSSE c 

Prairie-Carambola 

6-2 

Veldp.2-Maneslust 2 

6-2 

DDD-Thorn 2 

6-2 

Leveroy-Karot 

8-0 

Walhalla 2-Hoek 2 

4-4 

2e klasse D 

KOT-Montfort 4 

3-5 

Crescendo 2-Heel 

6-2 

Wessem 3-lnternos 2 

4-4 

Heukske-DDD 2 

4-4 

Horn-Karot 2 

0-8 

2e klasse E 

Avanti-Mij nheerkens 

4-4 

Internos 3-TOP 2 

4-4 

Ster 2-0 VS 

6-2 

OVT-Swalmen 

4 4 

Roermond 2-KOT 2 

2-6 


Pumpke-Heel 3 

2-6 

3e klasse P 

Ready-Kido 

7-7 

3e klasse E 


Sirene-Excelsior 

9-17 

DMB2-DES2 

8-0- 

Geldrop-Kanaries 

6-17 

Allerhand 2-Walhalla 3 

4-4 Ster 3-TOP 4 

4-4 

Res. 2e klasse P 


L.Band 3-Graanb. 

2-6 

Sportlust 2-NKV 2 

6-6 

Oude Molen-Br.Quelle 2 

6-2 

Zuid 1 


3e klasse F 


DOT-Eindhoven 

12-10 

Herkenb.3-Stevensw.2 

8-0 

Deurne-Trega 

12-9 

OVS 3-Amicia 3 

4-4 


Veldp.5-M’Beek 3 

2-6 

Zuid res.lB 


Touche-Veldp.4 

4-4 

Tilburg 2-Sportlust 4 

10-7 Manarade 2-Rust Roest 5 

11-9 

3e klasse G 


OEC 2-Excelsior 3 

5-10 

Wessem 5-Paerdstal 2 

2-6 

Klimop 2-TOP 3 

11-6 

Wilhelm.hof 2-Stift 3 

6-2 Tramhalte 4-Praine 3 

4-4 

2e klasse A 


Sport 3-Hapje 2 

6-2 

Tilburg 4-NKV 3 

8-6 

Leveroy 2-Sport 2 

4-4 

Sirene 3-Excelsior 4 

9-12 

3e klasse H 


4e klasse A 


Meijel 4-Robic 3 

2-6 

Ready 2-NKV 5 

12-13 

Peel-DLV 2 

8-0 

OEC 3-Rust Roest 8 

12-9 

Baexem 4-Ketelb.4 

4 4 

Klimop 3-Deurne 2 

8-10 

Haelen 2-Stevel 2 

4 4 Graaf-Haelen 

6-2 

5e klasse A 

Eymerick 2-Sportlust 8 

10-9 Klimop 4-Wertha 

5-8 

4e klasse A 


Geldrop 2-SDO 7 

8-9 

Swalmen 3-Herberg 
ABC-DDD 4 

TOP 5-Klumpke 3 

4-4 4-4 

6-2 

f ƒ tafelvoetbal i Allerhand 3-Avanti 3 

4-4 Veld-O.Molen 2 

6-2 

Ere-afdeling 

Scory B -Waardh.B. 

6-2 Zw.Riddc-s-Hakkers 2 

7-1 

4e klasse B 


Victoria-L.ewke 

2-6 

Ramona 4-Ritho 

6-2 

Boskab.-Star cl. 

8-0 

Odiha 6-Montfort 6 

2-6 

Hakkors-Smidter B. 

5-3 

OVT 2-Karot 4 

5-3 

Karrewiel Wien 

4 4 

M'Beek 4-Tegel 

2-6 Amicia 4-Vlodrop 2 

5-3 

Overgangsklasse A 

Miranda-v.Gogh 

4-4 Angelina B.-Beat B. 

8-0 

4e klasse C 


Millen-Loontjens 

6-2 

Sport 4-Pumpke 2 

8-0 

Verdw.Viss.2-Heister 

3-5 

Paerdstal 3-ONA 3 

6-2 

Heer-Blauw wit 

2-6 

Tramhalte 5-Paerdstal 4 

6-2 Riddersh.3-Prairie 4 

4-4 

Overgangsklasse B 


Stift 4-Riddersh.2 

4-4 

Wien 2 O.Mert 

6-2 


2e klasse D 
Wien 3-Karrewiel 3 
Jojo B.-Cosy C. 

Tam boer-Angel. B.2 
Suestra-Baekske 
Leeuwenh. 2-Meetp. 

2e klasse E 
Heide 2-Keulen 2 
Koom Erin-Suestra 2 
Muecherv -Cosy C.2 
Oranjeb.-Fyn B. 
Karrew.4-Wien 4 

Zuid-Oosl-Hoek 

Hoofdklas.se 

Corner-Scherp Vor 
Eck-Bergz.B. 

Petit B. Smile B. 

Kloppers-O.Sehandelen 

N'hagen-Brouwk. 

Poortje-Olympia 

Stand 

Petit Boys 

Poortje 

Nieuwenhugen 
-’d'r Eek 
Kloppers 
Bergzicht Boys 
Sinile Boys 
de Corner 
Olympia 
Brouwkeetel 
O.Schandelen 
Scherp Vor 

le klasse A 

Brugske-Graelke 

Galouppc-Bergschot 

Zinkviulke-Bergz.B.2 

Zoefjes-Trapped. 

Stampcrs-Mergell.B. 

Stand 

Stampers 

Trappedoelies 

Bergzicht Boys 2 

Zinkviulke 

Brugske 

le klasse B 

Blue Angels Meppers 
Vogelz.-Ó.Heide 
Kickereck-Pipo B 


8-0 

2-6 

4-4 

6-2 

1-7 


6-2 

6-2 

4- 4 

5- 3 
2-6 Dinsdag 21 januari 1992 • Pagina ^ Stand 

Torero 12-20 

Vogelzank 13-20 

Meppers 13-17 

Blue Angels 13-17 

Oude Heide 13-16 

2e klasse A 

Schuuvers-Orient B. 2-6 

O.Bochoitz-Nijswiller 8-0 

Sluipers-Leeuw 6-2 

Zoefjes 2-Brugske 2 6-2 

Scherp Vor 2-JOY 6-2 

2e klasse B 

Brouwk.2-Poortje 3 8-0 

Torero 2-Stampers 2 1-7 

Pipo B.2-Striegiezer 0-8 

Molen 2-Zoefjes 3 4-4 

2e klasse C 

Brouwkeetel 3-Poortje 2 2-6 

Br.wapen-Molen 2-6 

Bergz.B.3-01ympia 2 0-8 

Bergschot 2-Kokkie B. 4-4 

2e klasse D 

Brandw.-Watertoren 2 6-2 

Pipo B.3-Kloppers 2 0-8 

Smile B.2-Petit B.2 0-8 

Olympia 3-Cartouche 4-4 


F / basketbal i 

le klasse 

6-6 

Heren 


Centr.2-Deelg.2 

7-5 

Eredivisie 


O.Gen.-de Donck 

7-5 

Meppel-Canadians 

89-113 

Grcuske 2-B.Aolders 

4-8 

Canadians-Weert 

85-98 

Montfort 2-Spee 

5-7 

DAS-Rotterdam 

89-88 Basketiers-Orca’s 

67-72 

2e klasse 


Eindhoven-Meppel 

86-93 

Montfort 3-Hingen 

1-11 

Donar-Helder 

84-81 

Stoba-Village 2 

7-5 

Akrides-Den Bosch 

82-70 

Paerdstal-Putbr.B.2 

6-6 Spee 3-Zuul 3 

5-7 

Promotieklasse 
Rac.Beverw.-Leiden 

55-60 

3e klasse 


Weert-Lokomotief 

77-65 

Hingen 2-Spee 2 

8-4 

Goba-Early Bird 

94-62 

Village 3-Stoba 2 

7-5 

Wyba-Virtus 

90-98 

Stoba 2-Kerkzicht 2 

12-0 

Kimbna-Tonego 

94-69 

District Midden-Limburg 


Rayon Hoofdklasse 


Hoofdklasse 


Rush-SVH 

90-88 

BVE 2-Hukske 

8-4 

Black E.-Flash 

60-87 

OBKK-Dennenoord 

5-7 

Springf.-Ardito 

83-46 

Inrit-Jagerslust 

4-8 

Tantalus-Eindhov. 

67-81 

Maasgolf 2-Kwartel 

9-3 

Overgangsklasse B 


le klasse 


Attacus-Hoppers 

89-100 

Jagersl.2-BCW 

3-9 

Springf.2-Kepu St. 

57-65 

SNA 2-Berg 

5-7 

Bladel-Quo Vadis 

76-58 

Oad Hael-Heytse 

6-6 

Springf.-Kimbria 2 

63-57 

BCW 2-Riva 

7-5 

le klasse A 


2e klasse 


Aeternitas-Dunatos 2 

128-70 

BVO 3-BCW 3 

10-2 

Bumpers-Jump.Giants 

75-61 

Meijel-Eikske 

4-8 

Kimbria 4-Bragg.4 

53-50 

Berg 2-Hoove 

7-5 

Kepu St.2-Kimbria 3 

54-78 

Hook-BVE 3 

3-9 Hukske 2-Kloss 

7-5 

2e klasse A 
Olympic-Timson St. 

75-66 

3e klasse 


Landgr.-Hoppers 2 

92-65 

BVE 4 Den Tup 

7-5 

Weert 5-Bumpers 2 

2-0 

Zwaan-Leste Bal 

7-5 Dennenoord 2-OBKK 2 

3-9 

3e klasse A 


Kwartel 2-Pimpernelleke 

9-3 

Sprmgf.3-BSM 2 

45-107 Spring.2-Giants 

56-53 

District Urmond 


Kimbria 5-Alley O. 

49-51 

Hoofdklasse 


Kepu St.3-Dunatos 3 

66-81 

Bayern-Fortuna 

2-4 Maasvallei 2-Almania 

2-4 

3e klasse B 


Meule-Pap.v.Aan 

4-2 

Venlo sp.-Heroes 

164-49 

Br.Tav.2-Krietje 

3-3 

Aetern.4-Patrick 2 

44-80 

Pappeg.-Voske 

5-1 

Weert 6-Aetern.3 

80-50 Weert 7-J.Giants 3 

30-70 

le klasse Dames 
le divisie B 

Agon-Dragons 89-33 

Black E.-WSC 76-65 

Deca E.-Braggarts 42-41 

Flash-Voorburg 2 47-58 

Rayon Hoofdklasse 

Vlissingen-Almonte 2 66-53 

Schijndel-Aalst 57-51 

Virtus-High Five 48-43 

ELBC-Weert 2-0 

Dunatos-WSC 2 55-47 

Overgangsklasse B 

Tantalus-Yellow Sox 53-52 

Lieshout-Aeternitas 88-49 

Bumpers-Kepu St. 54-69 

Erp-Quo Vadis 51-67 

Kjmbria-Attacus 57-47 

le klasse A 

Springf.2-Springf. 27-80 

Alley O.-Dunatos 2 43-31 

Kepu St.2-Archers 45-27 


hockey 


Heren 
Top klasse 

Oranje Zwart-Tegenbosch 15-9 
MEP-Concordia 15-8 


le klasse 

Maastncht-Geel Zwart 

2e klasse A 

N uenen-Tegelen 

4e klasse A 

Mierlo-Geleen 

Dames 
Top klasse 

Den Bosch-Oranje Zwart 

le klasse 

Maastricht-Rapidity 

2e klasse A 
Concordia-HUAC 

3e klasse A 

HCAS-Blenck 

Mierlo-Geldrop 


10-15 


9-9 


5-5 


7-3 


6-4 


9-2 


6-9 

2-5 


golfbiljarten 


Ereklasse 

Hollandia-Br.Tav. 1-5 

Pint-Maasgolf 3-3 

BVO-Maas vallei 2-4 

Heukske-SNA 1-5 

Chevrem.-BVE 6-0 

Stand 

Maasgolf 12-21 

Chevremont 12-18 

Brand Taveerne 12-16 

SNA 12-16 

De Pint 12-13 

Maasvallei 12-11 

Hollandia 12-8 

BVO 12-8 

BVE 12-7 

Heukske 12-2 

District Oude Mijnstreek 


8-0 
7 1 

Chevrem.2-Hanneman 
Pint 2-Eikske 

6-2 

4-4 

F / poolbiljart i 

6-2 

BGK-Olympia 

5-3 

■ Ereklasse 


6-2 

Stern-Pumpje 

1-7 

Koesth.-Sehachtw. 

8-8 

6-2 

B.Balke-OBK 

7-1 

Spoorz.-Brunss. 

9-7 

6-2 Duc-Boereslot 

5-11 

14-24 

le klasse 


Picasso-Tunnelb. 

3-13 

B.Balke 2-Chevrem.3 

2-6 

Coriov.-Keizer 

10-6 

14-21 

Olympia 2-Goud.Leeuw 

5-3 

Huizinga-Ziejsppar 

5-11 

14-20 

Sjork-Groene Dal 

0-8 


14-19 

A.g.Kirk-Tolhoes 

4-4 

Hoofdklasse A 


14-17 

Hanneman 2-Pint 3 

3-5 

Vogelz.-Schachtw. 

12-4 

14-14 

Tolhoes-Sjork 

5-3 

Brandwap.-Willem T. 

6-10 

14-12 Hermans-Duc 

6-10 

14-12 

2e klasse 


Eykenb.-Landgraaf 

5-11 

14-10 

Groene Dal 2-Bocholtz 

6-2 

W.v.Susteren-Huizinga 

10-6 

14-9 

OBk 2-A.g.Kirk 2 

7-1 


14-7 

Pumpje 2-Monument 

6-2 

Hoofdklasse B 


14 3 

Goud.Leeuw 2-Trefpunt 

6-2 

St.Kruis-Sport 

11-5 


Eikske 2-Pint 4 

4-4 

Rolduc-Witte Bal 

10-6 
Vink-O.Herbergh 

6-10 

5-3 

3e klasse 


Heukske-Sjtoet 

6-10 

2-6 

OBK 3-Pumpje 3 

3-5 

Boereslot-Hermans 

8-8 

4-4 

Sjutt-Op ’t Gaat 

6-2 5-3 

Sjork 2-Tolhoes 2 

3-5 

le klasse A 


6-2 

Cosy C.-Groene Dal 3 

8-0 

Holtum-Stoufpot 

6-10 


Op 't Gaat-OBK 3 

1-7 

W.v.Sust.-Gebr.Hofke 

10-6 

13-24 

Tolhoes 2-Sjutt 

6-2 

Sport-Brunss.N. 

8-8 

12-18 

Groene Dal 3-Sjork 2 

5-3 

Vink-Poat 

5-11 

13-15 

Voel.-Cosy C. 

2-6 

Spoorz.-Awt dorp 

10-6 

13-14 
13 14 

4e klasse 


Koetsjhoes-Eykenb. 

2-14 


Stern 2-Berg.Balke 3 

5-3 

le klasse B Hofke-Stern 2 

5-3 

Edelw.-Gebr.Hofke 

11-5 

7-1 

Dopgere-Pmt 5 

1-7 

Keizer-Ruif 

12-4 

3-5 

Eikske 3-Cosy Corner 2 

2-6 

Willem T.-Spoorz. 

4-12 

4-4 

G.Leeuw 3-Hanneinan 2 

6-2 

Hofland-Miinz. 

12-4 


5e klasse 

Pint 6-Voelender 2 5-3 

O.Schaesb.-Gr.Dal 4 5-3 

Cosy Corn.3-Smgel 2 3-5 

OBK 4-Dopgere 2 6-2 

A Maat-Hofke 2 2-6 

District Weert 
Hoofdklasse 

Stamgasten-Leike 5-7 

BCB-Anker 7-5 

Royal-BCB 2 7-5 

Schuttersh.-Graswinkel 11-1 

le klasse 

Spijk 2-Hoppers 8-4 

Royal 2-Luchtp. 9-3 

Anker 2-Stamg.2 5-7 

Laar-Spijk 7-5 

2e klasse 

Anker 3-de Hook 2 9-3 

Umbelderke-Bach.Cl. 6-6 

Leike 2-Swing Mill 8-4 

Hoppers 2-Royal 3 3-9 

District Echt 
Hoofdklasse 

Kerkzicht-Slek 3-9 

Deelg.-Centr. 2-10 

Zuul-Zuul 2 9-3 

Putbr.B.-Greuske 6-6 

Village-Montfort 5-7 


Krietje 2-Sittardia 2 
Brandp.-Br.Tav.3 
Almania 2-O.Zitterd 
A.Einek.-Sparta 
Fortuna 2-Mert 

2e klasse 

Pap.V.Aan 2-Br.Tav.5 
O.Zitterd 2-Hollandia 2 
Voske 2-Bayern 2 
Brand Tav.4-Pappegey 3 
Schopke-Meule 2 


4-2 

2- 4 

3- 3 

4- 2 
3-3 


2- 4 
5-1 
4-a 

3- 3 
3-3 


waterpolo 


Bondscompetitie 
Heren 2e klasse C 

MZPC-Vuursche 8-9 

NZC-UZSC 6-7 

Arethusa-Waranda 8-21 

TZV-Flevo 11-13 

Meer-Amer 10-9 

3e klasse F 

Zon-Dokkelaers 4-18 

BZV-Njord 7-6 

Rheden-Argo 15-5 

Zegenwerp-Zeester 12-7 

Nayade-KZPC 9-2 

Reserve 2e klasse C 

PSV 3-Waranda 2 7-8 

BZV 2-Koudijs 3 4-6 

Rotterdam 2-SVH 2 9-10 

Zijl 4-Merwede 2 5-10 

BZPC 3-Meer 2 5-5 

Districtscompetitie 
Dames le klasse 

Stormvog.-Vennen 8-3 

Hellas-Krabben 3-7 

DZT-Treffers 6-4 

Waranda-Heygrave 9-8 

Njord 2-WZV 8-6 

Dokkelaers-TRB 1-5 

2e klasse A 

Zon-Merlet 3-7 

HZPC-Nayade 8-4 

RZL-Zeester 8-12 

Zegenwerp-PSV 2 12-2 

Heren le klasse 

Mosa-TRB 8-3 

DEZV-Aegir 6-9 

Hellas-BZPC 6-8 

HZPC-Schelde 7-7 

Heren 2e klasse 

Stormvog.2-Hieron.2 6-12 

M.Polo-Heygrave 10-14 

Eszet-Krabben 4-9 

Gorgo-WZV 5-10 

Heren 2e klasse B 

Spio-ZVH 7-3 

Rog-PSV 4 9-3 

Lutra-Platella 17-2 

Zeps-Merlet 2 18-6 

Eszet 2-Glana 5-18 

Tempo-Thalassa 7-6 

Heren jeugd B 

Zeester-Schelde 5-3 

Tempo-Arethusa 4-11 

Zegenwerp-PSV 5-9 

HZPC-TRB 7-1) 


Gildem.-Coriov. 

Landgr.-Brunss.N. 

le klasse C 

Amstel-Rolduc 

Voske-Landgraaf 

Sehachtw.-Bokker. 

Hermans-Draver 

Palet-Boereslot 

Brouwersw.-St. Kruis 

2e klasse A 
Barbou-Awt Dorp 
Eykenb.-Treffers 
Stoufpot-Koetsjhoes 
Kr.op Tijd-Roadhoes 

K. Keu-W.Bul 
Spoorz.-Vaetje 

2e klasse B 
Romana-Rolduc 

L. Kab -Coriov. 

Neighb.-Draver 
Fox-Kr.op Tijd 
Karrerad-Picasso 
Pub-Spoorz. 

2e klasse C 
L.Kab.-Heukske 
Stalletje-Brouwersw. 

K. Keu-Ruif 
Voske-Paddock 
Picasso-Hulsveld 
Leeuw-Hofland 

2e klasse D 

Vogelzank-Hulsveld 

O.Schaesberg-Romana 

Pub-Duikers 

Paddock-Fl.Dutch. 

Candlel.-Smeets 

Vmk-Gildem. 

2e klasse E 

O.Herb-Bokkenjder 
Hulsveld-Spoorz. 
Sehachtw.-L.Kab. 
Ziejsp.-Poat 
Hofland-Paletti b. 
Willem T.-M.Hoek 

2e klasse F 

Sjtoet-Karrerad 
A Vrung-Duikers 
Stoufp-Brandwap. 
Bongerd-M.Hoek 
Mijnz.-Sport 
Amstel-Duc 

3e klasse A 

Fl.Dutchm.-B. Beukers 

O.Herbergh-Wilh. 

Holtum-Brouwersh. 

Sport-Sjteeberg 

Duikers-Heikaatsje 

3e klasse B 
Bastille-Sjloes 

L. Kab.-Smeets 
Rolduc-Stamp 
Heikaatsje-Vogelz. 
Gorissen-Oph.boys 

3e klasse C 
Sjtoet-Bastille 
Barbou-L.Kab. 
Vraagtek.-Stalletje 
Pimpelaer-B. Beukers 
Duikers-Brouwersh. 

3e klasse D 
Stamp-Wilhelm. 
Gorissen-Candlel. 
Brouwersh.-Paletti b. 
Wollje-Fox 
Edelweisz-Vraagtek. 

3e klasse E 

Willem T.-Overbroek 

Wilhelmina-Heukske 

Bcnelly-Corner 

Veldhof-Orchidee 

Sjteeberg-Joy 

3e klasse F 
Leeuwenh.-G.Leeuw 
W.v.Simpelv.-All Stars 
Trepke-Corner 
Overbroek-J oy 


*A) 

o e: 

tiji 

'er 

ati 

ch 


fee 
Jf (k 

i| l0r 

V 

§ 

pir 

Kt 

h 


nat 

'erj 


sportschiete 1 


Afdeling piuim 
Hoofdklasse 

Lambert.-Revanche 

Centrum-Missers 

Juliana-W.Tell 

Missers 2-Nova 

Hofke-Sjeet 

SVH-L.Raak 

le klasse A 
SVK-Boekaniers 
Hubert.-Limburg 
SVT-Hattrick 
SVH 2-Reunie 
Diana-Robm Hood 

le klasse B 
Trepke-Sparta 
Leeuw-Missers 3 
L.Raak 2-SVK 2 
Prins-Lambert.2 
Schutters-Keulst. 

Sjeet 2-Heros 

le klasse C 
Palet-Hofke 2 
O.Mert-SVT 2 
Diana 2-0.d.Kamp 
RKWBCM-Vizier 
Sportschut.-Stadion 
Reunie 2-Juliana 2 

2e klasse A 
Merkelbeek-SVH 3 
Fortuna-O.Rompe 
Heros 2-RWB 
Missers 4-Gl.Auf 
Bngid-Hubertus 2 
Sjeet 3-Hiltonneke 

2e klasse B 
Wapen-Pnns 2 
L.Raak 3-Centrum 2 
Treffers-W inchester 
Sparta 2-Rheing. 

Emma B.-Tjoba 

2e klasse C 
Nova 2-Juliana 3 
J.Wayne-Emma B.2 
R.Hood 2-Franciscus 
SVT 3-Roos 
Zon 2-Treffers 
Boekan.2-Heros 3 

3e klasse A 
Hoensbr.-Schutters 2 
Brigid 2-Valk 
Missers 5-Star Cl. 
Stadion 2-Phoenix 
Tjoba 2-Hubertus 3 

3e klasse B 
Raadhuis-SVT 4 
Hiltonneke 2-Leeuw 2 
O.Rompe 2-Palet 2 
SVK 3-Reunie 3 
Rheing.2-L.Raak 4 

3e klasse C 

RWB 2-Prins 3 ' 

Sehachtw.-Trianon 2 
Watert.-L.Enfield 2 
Centr.3-R.Hood 3 ' 

Keulst.2-Diana 3 I 

4e klasse A 

Gl.Auf 2-Zon 3 ; 

Franciscus 2-Treffers 2 ' 
O.Rompe 3-SVE 2 
Revanche 2-Leeuw 3 * 

Hunter-Brigid 3 


85', 
82' 


83^ 

|!JS 

83^ 

A 

82 1 A, 

8l^| 

8ii’ 
81^1! 

80 tr 


79^ 
gOfjfc. 
82i'T6 

792-1 

80^1' 

8ö!ll 


80 S#1 

799-r 

Jl 

793-jL 

799'1 

79+TJ 


4e klasse B 0 fU 

O.d.Kamp-RKWBCM 376*^ 
Tjoba 3-Wapen 2 
Sparta 3-Schutters 3 


4e klasse C 

Vizier 2-Sonja B. 

Valk 2-SVT 5 
Star cl.2-J.Wayne 2 
Emma B.3-Hoensbr.2 
Rheing.3-Daltons 

5e klasse A 

Sportsch.3-O.Rompe 4 
Daltons 2-O.Mert 2 
RKWBCM 4-Keulst.3 
Sonja B.2-Rheing.4 


3j> 

I* 


nr 

Dinsdag 21 januari 1992 • Pagina 17 


W 
oosteiijke mijnstreek l 


Heerlense volleyballers koele kansenbenutters 

Geevers/VCL komt 

van ver terug 


HULSBERG - De strijd om de titel 
in de vierde klasse van de Hans 
Schaefer wintercompetitie tennis in 
de tennishal Hulsberg spitst zich 
toe tussen het derde en vierde team 
van Kerkrade. In de competitie wa¬ 
ren de beide teams ook al bovenaan 
de ranglijst van hun poule geëin¬ 
digd. Ook in de kruisfinales tegen 
de nummers twee van de andere 
poule waren ze de sterksten. Kerk¬ 
rade 3 met Ivo Dreessen, Wim Bis- 
schof, Sanny Curver en Peggy van 
Dapperen versloegen Nieuwenha- 
gen 3 met 7-1. Het enige Nieuwen- 
haagse winstpunt kwam in het eer¬ 
ste gemengddubbel tot stand, toen 
de stand al 6-0 was. 


Hoofdrol voor 
Kerkraadse 
tennissers 


Kerkrade 4, waarvoor Danny Tho¬ 
mas, Roger Holtus, Janine Dupuits 
en Monique Conrads speelden, 
moest een half punt meer (6,5 - 1,5) 
afstaan aan tegenstander BRZ uit 
Beek. Het tweede damesenkel werd 
gedeeld terwijl ook het eerste ge¬ 


mengddubbel verloren werd. 

In de strijd om de vijfde tot en met 
achtste plaats waren er overwinnin¬ 
gen voor Brunssum 5 (5-3 tegen 
Simpelveld) en het Sittardse SLTC 
4 (7-1 tegen Voerendaal 3). 

Bij de finales in deze klasse die op 
14 maart gespeeld worden spelen 
Kerkrade 3 en Kerkrade 4 om de ti¬ 
tel. Om de derde plaats gaat de 
strijd Nieuwenhagen 3 en BRZ. Om 
de vijfde plaats spelen de nummers 
3 en 4 van poule A, Brunssum 5 en 
SLTC 4, weer tegen elkaar terwijl 
de nummer 3 en 4 van poule B, Sim¬ 
pelveld en Voerendaal 3, om de ze¬ 
vende plaats strijden. 


Van onze correspondent 
PAUL DEMELINNE 


tANDGRAAF - De veerkracht van Geevers/VCL is dit sei- 
■iin Van so ^ e m akelij. In een enerverende confrontatie met 
mond kwam de volleybalcombinatie uit Landgraaf van 
ati K rU ^‘ over l even van een matchpoint vormde de inspi- 
I eb 6 - ron teampuzzle weer probleemloos in elkaar deed 

'Slaven: 3-2 (13-15, 13-15, 17-15, 15-7, 15-11). 

* 

j Jvers/VCL trok aanvankelijk de 
ee rde conclusie uit de absentie 
tQn beide routiniers Van' 
en ^ an L-ubeek bij Rijn- 
K - °P vatt i n g dat de ontmoe- 
j lUsi ^jgevolg op een eenvoudig 
ï z ou uitdraaien, werd door de 
* uingse fusieclub snel de bo- 
iw, ln gedrukt. VCL kreeg geen 
J liuj ° P ^ et speJ van de Zuidhol- 
\ fcrst? t equipe Het verlies van de 
tv , e twee sets was het logische 
j» Va n een te simpele service 
Üh re k aan maa twerk in de pass. 

^ er mon d beschikte bovendien 
® en beweeglijke veldverdedi- 
) die m de derde doorgang de 
i *1W vormde voor snelle tegenaan- 
' thuisploeg kwam met de 

Vri -i’ nadat Rijnmond een 
OInt op 13-14 niet wist te 
Uv eren: 17-15. Geevers/VCL 


Hans Dam 
schaakt 
ijzersterk 

onze schaokcorre spondent 

v^^SSUM - De tweede editie 
(jgj 1 net Brunssumse Hein Med- 
lw er 't°ornooi is in een overwin- 
j(k g geëindigd voor Bornenaar 
Dam - Na z even ronden 
Vajdsers’ met schaakpartijtjes 
twintig minuten had de SV 
b a aesberg-speler net als Lim- 
[bef gs kampioen Gaston Dören- 
h g 5.5 wedstrijdpunten en 31 
verzameld. 


Jf J^standspunten 


op SB-punten was Dam 


«iet 
in H 

, e vijfde ronde van het 58. 
Ijbiemers tellende evenement 
kte Hans Dam een beslissen- 
^ Ze ge op Doren berg. Op de, 
t* de plaats eindigde met 5 pun- 
L Arnold (Brunssum), voor 
(n^telvener Kertis en Renet 
Meen). 

-- 


naaste rivaal uit Brunssum 
25 tegen 23,25 net de baas. 


realiseerde zich dat een tandje 
moest worden bijgeschakeld en 
beet van zich af, met onder meer 
een serie scorende bloks van Tino 
Bellemakers: 15-7. In de barrage 
waren het Guido Goftzen en Pascal 
Haan die Geevers/VCL na 6-8 op 
sleeptouw namen voor een vlam¬ 
mend eindschot: 15-11. „De positie¬ 
ve uitkomst van deze ontmoeting 
ligt opgesloten in het feit dat we als 
ploeg de kracht en strijdlust beza¬ 
ten om onder zware druk de bakens 
toch nog te verzetten”, merkte assis- 
tent-coach Wim Reinaerts terug¬ 
blikkend op. 

Consciëntieus bereidde de heren¬ 
hoofdmacht van VCH zich de afge¬ 
lopen week voor de altijd lastige 
krachtmeting in en tegen Velden. 
Het kleine speelzaaltje werd op de 
training met behulp van schermen 
nagebootst terwijl de specifieke of¬ 
fensieve wapens van de Noordlim- 
burgers: de scherpe service en sco¬ 
ren via het blok, speciale aandacht 
kregen. De extra inspanningen le¬ 
verden na een partij op hoog niveau 
hun rendement op: 1-3 (16-17, 13-15, 
15-12, 13-15). VCH ontwikkelde zich 
via Gilbert Heyenrath en Marcel 
Bus tot een koele kansenbenutter 
en corrigeerde vrij gemakkelijk 
achterstandssituaties in de eerste 
twee rondes. Alleen in de derde set 
wist VC Velden zich in een vroeg 
stadium te ontworstelen aan de 
Heerlense druk: 15-12. Een degelij¬ 
ke invalsbeurt van Jos Winkens 
vormde de impuls die VCH in het 
laatste bedrijf nodig had om, uitste¬ 
kend geleid door dirigent Felix Pe- 
tit, de thuisploeg definitief van zich 
af te schudden: 13-15. 


Sponsor voor 
All Stars 

HEERLEN - Ruim drie maanden 
voor de kompetitiestart heeft All 
Stars al een grandslam home-run 
geslagen. Afgelopen week sloot de 
Heerlense honk- en softbalclub een 
sponsorkontrakt met radiatorenfa¬ 
brikant Stelrad uit Nuth. De over¬ 
eenkomst heeft in eerste aanleg een 
looptijd van drie jaar. 


Speherdeelsler leidt eerste en tweede team VCH naar winst 

Dubbelslag Pina Sanna 


• De volley ballieren van 
Geevers/VCL hebben hier 
hun handen vol om een 
aanval te blokken van 
Rijnmond. 

Foto: CHRISTA HALBESMA 


Basketballers sturen kampioensfeest 
Springfield in de war 

Kepu Stars spelbreker 


Van onze correspondent 
MARCEL JOOSTEN 


BERLICUM - Springfield 2 
kan de gooi naar de titel in de 
overgangsklasse wel vergeten. 
De basketballers van Kepu 
Stars gooiden een flinke por¬ 
tie roet in het eten van de Ber- 
licummers door met 57-65 te 
winnen in het hol van de 
leeuw. In de eerste divisie bij 
de dames moest Brag- garts in 
Maassluis een bittere neder¬ 
laag slikken. Met het kleinst 
mogelijke verschil (42-41) 
werd verloren van de nummer 
drie op de ranglijst, DECA/ 
Eagles. 

Kepu Stars moest in Brabant aan¬ 
treden zonder Van de Ven, Ber- 
trands en Didderen, toch een groot 
gedeelte van het startende vijftal. In 
de eerste vier minuten leek het dan 
ook dat Kepu een eventuele neder¬ 
laag reeds had ingecalculeerd. De 
Kerkradenaren kwamen met 8-0 
achter en coach van den Berg moest 
dan ook al vrij snel in een time out 
vluchten. Kepu schrok wakker en 
onder aanvoering van de ontketen¬ 
de Gert Jan Goede keerde het tij 
volledig in het voordeel van de 
Kerkradenaren. De Springfield- 
aanval werd door de ijzersterke Ke¬ 
pu verdediging volledig aan banden 
gelegd terwijl Gert Jan Goede zijn 
naam eer aan deed en vijf lay-ups 
op rij liet aantekenen. Springfield 
raakte hierdoor volledig van slag 
wat resulteerde in wat emotionele 
taferelen met veel vrije worpen en 
zelfs technische fouten. 

Kepu kon het zich zelfs veroorloven 
na rust 9 minuten lang niet meer te 
scoren. De scoremachines Gert Jan 
Goede en Ron van de Berg vielen 
zelfs helemaal stil maar de overige 
Kepu spelers vingen dit perfect op 
met als uitschieter de sterke partij 
van militair-international Marco 
Verber- ne. Verberne ontwikkeld 
zich heel snel en is momenteel van 
onschatbare waarde voor de Kerk¬ 
raadse formatie. Kepu behield de 
greep op de wedstrijd en nesteld 
zich door deze overwinning in de 
subtop van de overgangsklasse. 

Een bittere pil voor de dames van 
Braggarts in de uitwedstrijd in 
Maassluis tegen DECA/Eagles. We¬ 
derom werd "Defense" met een gro¬ 
te hoofdletter geschreven maar 
aanvallend was vooral de tweede 
helft dik onvoldoende. Voeg daarbij 
het missen van 11 vrije worpen en 
diverse vrije inleggers dan is de ne- 


Van onze volleybalcorrespodent 

L G *T - Het afgelopen weekeinde vormt een memorabele 
t? e in de carrière van pina Sanna. Het vorig seizoen zet-, 
jj * Brunssumse volleybalster nog vrij anoniem balletjes op 
tostrictsklasser BSV. Zaterdagmiddag vervulde de frêle 
v erdeelster op nationaal niveau tot twee keer toe een 
'Srol. Eerst met de hoofdmacht van VCH als betrouwbare 
d-in voor vaste kracht Gaby Goessens (vingerblessure) tij- 
; , s topper tegen WC 2 in Vught: 0-3 (8-15, 6-15, 6-15). Om 
‘Vervolgens naar Maastricht te spoeden waar ze haar regu- 
j: Ploeggenotes van VCH 2 in de derby tegen NMS/Rapid 
erein naar de eerste, maximale puntenwinst van dit sei- 
n leidde: 1-3 (15-13, 1-15, 11-15, 10-15). 

Wi . 

in de voorbereidingscampag- 
' Ne kompetitie als onlangs op 
k'ernooi tijdens de winterstop, 

^ Pina Sanna (25) regelmatig 
!,y e pass bij de Heerlense selec- 
v °°r het geval dat de nood aan 
Ah zou komen. De vooruitzien- 
- van coach Ger Spijkers 
zaterdag zijn vruchten af. So- 
, hïaar met degelijke precisie 
er de zij haar aanvalsters. In 
Confrontatie die, gegeven de 
'Op de ranglijst, vooraf als kra- 
: ^ord aangemerkt. Naaste ver- 
kK ^ kon evenwel niet in 
^baduw van de lijstaanvoerder 

S W^ a s l ecdts 52 minuten zuive- 
i^eltijd was het al over en slui- 
» Oor de Brabantse equipe. „Dit 
L*. e wedstrijd van het collectief. 


jk lossurepech van Gaby Goes- 
Werd gecompenseerd met een 
jL, lading motivatie,” merkte 
I ^heer Ger Spijkers achteraf op. 

n in de beginfase was sprake 
1 C(j°Pen strijd. Serverend sloeg 
L daarna een niet meer te over- 
i 8ën kloof: 7-15. De opslagserie 
fj^hnier Erna Spijkers na de 
Uiting afleverde (0-8) was een 
poloze voltreffer in het mentale 
\ Van de thuisploeg. WC 2, dat 
Ldardnekkig op de Heerlense 
^ e Oaanval vastbeet, werd keer 
langs de hoekposities ge¬ 
ward: 6-15. Sally Dormans on- 
L ee Pte de zuidelijke overmacht - 
H^On slotaccoord van drie zwie- 

F e’ onhoudbare sprongopsla- 
' b -l5. 

^astricht vierde VCH 2 een 


spontaan feestje na de verrassende 
1-3 zege op NMS/Rapid. Ondanks 
het feit dat de halve ploeg nog grie¬ 
perig in het veld stond, domineerde 
de VCH reserves op basis van con¬ 
stant goed service/pass spel.In de 
eerste ronde (15-13) schoot men nog 
nipt tekort, maar de counter (1-15) 
was indrukwekkend. VCH bleef ge¬ 
duldig en attent, ook toen NMS/ 
Rapid verdedigend beter op dreef 
raakte. Vooral via de uitblinkende 
hoekaanvalsters Jolanda Faessen 
en Gaby Kaszmarek en de risicovol¬ 
le opslagen van aanvoerster Anita 
Visser eiste VCH 2 volkomen te¬ 
recht de winst op. „De ploeg gaf er 
vandaag blijk zich meer bewust te 
zijn geworden de eigen' kwaliteiten. 
Als deze lijn kan worden vastgehou¬ 
den, gaan we een aardige tweede 
kompetitiehelft tegemoet,” oordeel¬ 
de coach Henk Pastoor. 


In de derde divisie vijzelde VC Voe¬ 
rendaal het aangeslagen zelfver¬ 
trouwen enigszins op. Voorlopig 
kan trainer Hub Didderen nog geen 
beroep doen op het duo Tiny Mer- 
tens en Marion Vliegen. Met de net 
herstelde Sandra Blank als aange¬ 
ver, werd hekkesluiter VC Sittardia 
niettemin onder de duim gehouden: 
0-3 (16-17, 3-15, 12-15). Geevers/VCL 
schoot in Venray nipt tekort tegen 
Rooyse VK: 1-3 (12-15, 15-13, 15-4, 
15-12), maar hoopt met versterking 
van Henrianne Bellemakers op be¬ 
tere tijden. Koploper VCH 3 tenslot¬ 
te ondeed zich in Maastricht met 
zonder moeite van NMS/Rapid 2: 
0-3 (13-15, 10-15, 15-17). 


Kampioenen Brunssum gehuldigd 


• Brunssum heeft in het Cultureel 
Centrum d’r Brikke Oave zijn kam¬ 
pioenen va7i 1991 massaal gehuldigd. 

De Brunssumse sportfederatie koos in 
een gepaste omlijsting de sportman, 


sportvrouw en sportploeg van het 
jaar. Als beste sportman kwam bad¬ 
mintonner Ron Leunissen van BC Vic¬ 
toria uit Hoensbroek uit de bus. Bij de 
dames viel de beurt aan Aviva Lager- 
waasd van de sportclub Palgwe 


Brunssum, de Limburgs kampioene 
taekwondo bij de dames in de 65 kilo- 
klasse. Sportploeg van het jaar werd 
het eerste team van de zaalvoetbalver- 
eniging ’t Brikske. 

Foto: FRANS RADE 


derlaag snel verklaard. Toch had 
Braggarts nog voldoende kansen 
om na de inhaalrace (de Heerlensen 
maakten in 4 minuten tijd een 9 
punts achterstand volledig goed) de 
winst te grijpen. Het veelvuldige 
balbezit werd echter niet omgezet 
in de broodnodige scores terwijl in 
de laatste aanval van de wedstrijd 
de bal helaas niet onder controle 
kon worden gehouden waardoor 
DECA op fortuinlijke wijze met de 
j eer ging strijken. 

Geen triomf 
voor Victoria . 


Von onze correspondent 
_ JEAN SNIJDERS _ ’ 

DUINWIJCK - Helaas voor de bad¬ 
mintonners van het Hoensbroekse 
Victoria heeft koploper Nu enen in 
zijn laatste competitieduel geen 
schoonheidsfoutje begaan. De Bra¬ 
banders wisten de maximale drie 
wedstrijdpunten te behalen doof 
een 7-4 overwinning op de reserves 
van Drop Shot. Zodoende kon Vic¬ 
toria, de nummer twee van de rang¬ 
lijst, haar achterstand van één punt 
niet meer inhalen. Zelf won de 
Hoensbroekse ploeg met 6-5 van. het • 
tweede team van Duinwijck en ging 
hierdoor met twee punten büis-- 
waarts. 

De Victonanen gingen in het laatste • 
duel er zeer gemotiveerd tegenaan. 
Als de maximale drie wedstrijdpun- - 
ten zouden worden gepakt en kop ' 
loper Nuenen een punt minder zou 
behalen konden alsnog de champa-- 
gneflessen worden ontkurkt. Het 
mocht helaas niet zo zijn. Nuenen 
behaalde de maximale punten zo¬ 
dat de tweede plek het hoogst haal¬ 
bare bleek. 


Tevreden 

Victoria-trainer Breuer was tevre¬ 
den met de 6-5 zege tegen de Duih- 
wijckers en er niet rouwig om de 
kampioenstitel van de overgangs-. 
klasse dit jaar te hebben gemist: 
„Met deze tweede plaats met slechts 
twee punten achterstand, ben ik 
uiterst tevreden. De eerste plaats te 
halen was niet de doelstelling waar¬ 
mee we zijn gestart. Als we er dan 
zo dicht bij zijn, is het natuurlijk 
jammer dat we het dan net niet ha¬ 
len. We hebben een nog jonge 
ploeg. Als we met dit team volgend 
jaar bij elkaar blijven hebben we 
een dikke kans op het kampioen¬ 
schap”. 

De Pint brengt 
spanning terug 

HEERLEN/KERKRADE - In de 
ereklasse golfbiljart is de spanning 
een klein beetje terug. Daarvoor 
zorgde het Heerlense De Pint, dat 
koploper Maasgolf uit Wessem tot. 
een remise dwong: 3-3. Hiervan pro¬ 
fiteerde BVC uit Chevremont, dat. 
tegen het bezoekende BV Eind tot' 
de maximale winst van 6-0 kwam. 

De huidige landskampioen Maas- 
golf staat nu nog drie punten voor 
op het zestal van Chevremont, dat 
op 7 februari in Wessem speelt. Alle 
teams hebben nog zes wedstrijden 
voor de boeg. Brand Taveerne (SiL 
tard) en SNA (Nederweert) hebben, 
met vijf punten achterstand nog een 
theoretische kans, maar in de prak¬ 
tijk zal er voor deze teams niet meer 
inzitten dan een derde plaats. 

Bij de wedstrijd BVC-BVE wonnen 
Nico Kloth, Henk Geurts, Frans 
Houben, Rob van Ree, Arno Krizt 
man en Lucien van der Linden. Bij 
de Pint-Maasgolf wist de thuisclub 
drie keer een opgelopen achter¬ 
stand weg te werken. Winst voor De 
Pint van Jean-Pierre Rotzen en de 
broers Clive en Raymond Koster. 
Voor Maasgolf wonnen Rob Steffa- 
nie, Wicher Drenth en Mat van 
Veldhoven. In de Sittardse derby 
Hollandia-Brand Taveerne (1-5) red¬ 
de Peter Revenich de eer door te 
winnen van Ad Dijstelbloem. Eiisè 
van Loon, Raymond Aarts, Bert 
Magermans, Jan Beenen en Michel 
Moonen stelden de aanhang van Ta¬ 
veerne niet teleur. In Ospel won het 
Urmondse Maasvallei met 2-4 van 
BVO. Jan Vaes en Jac Wijen waren 
te sterk voor de gasten; Ton Ber¬ 
gers, John Schumans, Marcel Wy- 
nands en Theo Schuurmans haal¬ 
den de vier punten binnen voor 
Maasvallei, ’t Heukske werd in Echt. 
door SNA uit Nederweert nog vas¬ 
ter op de laatste plaats gedrukt. 
Wiel van der Loo redde de eer. Mare 
Ceelen, Leon Beyes, Math Smole- 
naers, Iwan Hendrickx en Rick 
Scheepers waren goed voor de 
winstpartijen van SNA. Maasgolf 
leidt met 20 pt. voor Chevremont 
met 18; Brand Taveerne en SNA 
met 16 punten. | Limburgs Dagblad 


Dinsdag 21 januari 1992 • Pagi 


Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en 
waarmede zij ons gedurende haar leven 
Heeft omringd, geven wij u kennis dat na een 
moedig en waardig gedragen lijden van ons is 
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, in 
de leeftijd van 53 jaar, mijn lieve vrouw, onze 
lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster, 
schoonzuster, tante en nicht 

£ Rina Meulenberg 

' echtgenote van 

{ WielRussing 

i 

* In dankbare herinnering: 

j Oirsbeek: Wiel Róssing 

’ } Oirsbeek: Mirella en Harry 

i’. Vossenberg-Russing 

.) Rélana, Nathalie 

Hoensbroek: EddyRussing 
S Linsey 

f Oirsbeek: Laurens en Brigitte 

i. Russing-Hennes 

Christiaan, Franc is 
Oirsbeek: Maurice Róssing 

Familie Meiilenberg - 
Familie Róssing 
Familie Hendricks 

W januari 1992 
Cbrr.adres: 

Frovincialeweg Zuid 72, 6438 BG Oirsbeek 

Öe plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de 
begrafenis, zal plaatshebben op vrijdag 24 ja¬ 
nuari a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van 
de H. Lambertus te Oirsbeek. 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot 
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur. 

De dierbare overledene zal bijzonder herdacht 
wqrden tijdens de avondmis van donderdag 23 
jqrmari a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde 
ïairk. 

gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas- 
tShdinortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard, 
dagelijks van 16.00 tot 16.45 uur. 

Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, 
gelieven deze annonce als zodanig te beschou¬ 
wen. 


Na een geduldig gedragen lijden is van ons 
heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, 
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht. 

Wij zijn bedroefd, maar ook dankbaar voor het¬ 
geen zij voor ons betekende. 

Sophia Rosalia 
Catharina Jongenelen 

weduwe van 

Theodorus Franciscus 
Sylvester Ariëns 

Zü overleed op 67-jarige leeftijd, in haar eigen 
omgeving, voorzien van de heilige sacramenten. 

Heerlen: LiaenNiek 
Pim, Ron 

Heerlen: Marlan en Walter 
Ellen, Inge 

Heerlen: CorenManuela 
Kevin 

Heerlen: - Rob en Susanne 

Familie Jongenelen 
Familie Ariëns 

19 januari 1992 

Horicherhofstraat 10, 6418 AZ Heerlen 

De plechtige, eucharistieviering zal worden ge¬ 
houden op donderdag 23 januari a.s. om 11.00 
uur in de parochiekerk St Joseph te Heerler- 
baan, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op 
de r.k. begraafplaats aldaar. 

De avondmis is heden, dinsdag 21 januari om 
19.00 uur in voomoemde kerk. 1 

Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, achter 
in de kerk. 


Dankbetuiging 

is ons ónmogelijk om iedereen persoon¬ 
lijk te bedanken voor het medeleven en de 
g£ote belangstelling die wij mochten onder¬ 
vinden bij het overlijden en de begrafenis 
yap mijn dierbare man, onze pap en liefste 
ejpa ' 


Toon Spee 


Qfc volle kerk, vele brieven, h. missen en 
bloemen waren voor ons een grote steun en 
troost. Het is fijn te weten dat hij door zove- 
leB gewaardeerd werd. Wij danken u hartelijk 
hiervoor. 


echtgenote Emilie j 
kinderen en fchfaV 


-Vencken 
jpnuari a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk 
van de H. Martinus te Bom. 


Op 53-jarige leeftijd is geheel onverwacht van 
ons heengegaan, onze vader, broer, zwager, oóm 
en neef 

Jo Kampstra 

Uit aller naam: 

Merkelbeek: Henk Kampstra 

17 januari 1992 , 

Eind straat 14, Schinveld 
Corr.adres: Julianastraat 49, 

6447 BC Merkelbeek 

De crematie heeft in besloten familiekring 
plaats gevonden. 


Aan Vreugde raak je gauw gewend, 
niet aan verdriet, dat dieper is. 

Op 23 januari a.s. is het een jgar geleden dat wij 
afscheid moesten nemen van mijn lieve man, 
pap en opa , 


Rein Akse 


i 1 

De plechtige eerste jaardienst zal gehouden 
worden op donderdag 23 januari a.s. om 19.00 
uur in de parochiekerk van het H. Hart vjan Je¬ 
zus te Nieuwenhagerheide, 

Trastje Akse-Trijbels 
kinderen én kleinkinderen 


t Bep Engelen, 52 jaar, -echtgenote van Huub van 
Birgelen, Zwartebergwég 2, 6061 NZ Posterholt. 
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden 
op woensdag 22 januari 1992 om 10.30 uur in de 
parochiekerk van de H. Matthias te Posterholt. 

t Theo Reif, 67 jaar, Irenestraat 14, 6067 GM Lin- 
ne. De afscheidsdienst zal worden gehouden op 
woensdag 22 januari 1992 om 14.00 uur in het cre¬ 
matorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen. 

t Cato Cox, 67 jaar, weduwe van Frans Mevissen, 
Eiermarkt 77, 6042 HV MaasnieL De plechtige 
uitvaartdienst zal worden gehouden op woensdag 
22 januari 1992 om 14.00 uur in’ de parochiekerk 
van de H. Laurentius te Maasniel. 

t lda van Alphen, 96 jaar, weduwe van Jacques 
Janssens, Huize Roncalli, Oranjelaan 79, Roer¬ 
mond. Comadres: Le Bron de Vexelastraat 31, 
6042 AN Roermond. De plechtige uitvaartdienst 
zal worden gehouden op donderdag 23 januari 1992 
om 11.00 uur in de H. Hartkerk te Roermond. 

t Michaél Smeths, 73 jaar, weduwnaar van Maria 
Elisabeth Janssen. Heuvel 1, 6042 JP M^a sni el . 
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoudén 
op woensdag 22 jahuari 1992 om 11.00 uur in de 
parochiekerk van de H. Jozef te Leeuwen. 

t Petronella Graas, 94 jaar, weduwe van Joseph 
Mertens. Corr.adres: Eiermarkt 22, 6042 HV 
Maasniel. De plechtige uitvaartdienst zal worden 
gehouden op donderdag 23 januari 1992 om 14.00 
uur in de parochiekerk van de H. Laurentius te 
Maasniel. 

t Sjeng Metsemakers, 83 jaar, weduwnaar van 
Truuke Baars. Corr.adres: Fam. Verheessen- 
Metsemakers, Heerdstraat 35, 6112 AA St Joost 
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden 
op donderdag 23 januari 1992 om 11.00 uur in de 
parochiekerk van de H. Judocus te St. Joost. 

t To Deckers, 75 jaar, weduwe van Sjeng Mes¬ 
trom, Waarderweg 5a, 6065 EV Montfort De 
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden he¬ 
den, dinsdag 21 januari 1992 om 10.30 uur in de 
parochiekerk van de H. Catharina te Montfort 

t Jos Emons, 60 jaar, echtgenoot van Christine Si- 
mons. Schout Wylerstraat 9, 6Q42 VP Maasniel. 
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden 
op woensdag 22 januari 1992 om 10.30 uur in de H. 
Laturen tiuskerk te Maasniel. 

t Twan Blomen, 52 jaar, Kerkweg 16, BoukouL 
Corr.adres: Meidoomlaan 19, 6042 HA Roer- 
mond-Maasniel. De plechtige uitvaartdienst zal 
worden gehouden heden, dinsdag 21 januari 1992 
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. There- 
sia te Boukoul. 
< Janssens, Heinsbergerweg 153, 6045 CE Roer¬ 
mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge¬ 
houden heden, dinsdag 21 januari 1992 om 11.00 
uur in de parochiekerk van de H. Jozef te Roer- 
mond-Kemp. 

t Hubertus Johannes Ruiten, 83 jaar, echtgenoot 
van Johanna Josephina Maria Stocks. Corr. 
adres: Raadhuisstraat 26,6109 AR Ohé en Laak. De 
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op 
woensdag 22 januari 1992 om 11.00 uur in de paro¬ 
chiekerk van 4 O.L.Vr. Geboorte in Ohé enJLaak. 

t Petronella Maria Aldegonda Schreurs, 85 jaar, 
weduwe van Jan Hubert * Schreurs.. Córr.adres: 
Broekweg 4, 6097 AD Heel. De plechtige uitvaart¬ 
dienst zal worden gehouden op woensdag 22 ja¬ 
nuari 1992 om 10.30 uur in de parochiekerk v an St 
Stephanus te Heel. x. 

f Wil Backus, 52 jaar, Diergaardestraat West 34, 
6105 CK Maria Hoop. De plechtige uitvaart¬ 
dienst zal worden gehouden op woensdag 22 ja¬ 
nuari 1992 om 11.30 uur in de kerk van de Moeder 
der H. Hoop te Maria Hoop. 'MAANDAG 30MAART1992 
f. RODAHAL-KERKRADE 
.jj£ aanvang 20.00 unr , 

"ÉkRL MOK PRESENTEERT 
$OOR ALLE VRIENDEN V&N 
pp VOLKSMUZIEK: 

Paniek Undiier 
* Maria en MargotHeüwig " 
Oberkrainer Sextet * f f*# 
tde Münchner Zwietracht 
Bas, de komiek van de avond 


VAKBEKWAAMHEID CAFÉBEDRIJF 
HANDELSKENNIS HORECABEDRIJF 

Ai mu(;r dan 7 ; in :n .-jeclegen en helroi.v.'bare opleidingen. 

Dl' horn ( ;">!r. : ,si?n kunnen OOk sr.h. me'!|k l.-ll IS V. O! i, : 1 •-l'/VOlgd. 


Wij verzorgen eveneens de cursussen: VAKBEKWAAMHEID RESTAURANTBEDRIJF . 

VAKBEKWAAMHEID 8LMTER8BEDRMF I 

I Vraag vrijblijvend een gratie prospectus aan bij het: ^ ««"tow | 

IneÖtuutVakonderwIJe, SagKtafaan 24, S632 AL Eindhoven. * ^ ■ 

| Telefoon 040-425626 (ook 'a avonds) of Rpemtond 04750-15440. Rtfloefkend | 

ti e t Hmttuut Ve ko n dot wq* is erkend door de Minister vm Onderwijs en 
Wetenschappen op grond veft de Wet op de erkende onderwifsinsteifingen. vMcüotgd door Wottgang Lindner en g$a. 


f\ ’i H - ,*' 


10-20 - 30 - 40% korting! 

s . * 

Ook uw adres voor grote maten (36-601, korte maten, 
tussenmaten eb rouwkleding. 

Donderdag koopavond tot 21.00 uur.' 

... v f v , I 

SITTARD, Wabtraat 37, tel. 046-580314 
HEERLEN, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806 Wat zetten we 
deze week op tafel r ~ v.. 


Knipbraoë, 

wit ofbruln, heel ^2^5 1.89 

' '' . ■■■ - ' : 


f.V, 


th Goudse Ucht belegen 
kaas 48+, 


f 


vers van t mes»®», 
■' i 4- 


sappige.zachtzure 
handappelen; kilo 


u . 
hSI 

SWKwil 
Ctt Mfendoza Valley, 

’h stevige, droge rode 
wijn üitArgentinië, 
fles 1 liter 6^5 

pak 450 gram ^£8 


P0QË] Popia toiletpapier, 

pak 12 rollen J*6T 


W&iiii 

■ w. / ^ , 


Chaudfbntakie ;-#H-s^ 4 oeii|n:bsi gratis 06-0305. 

v^riduuiuiiuidic, ’ 0e artikels waar kleine cijfertjss bij staan kuntu 

Orange OT lemon, *%*<*■• alléén kopen inAH-winkels^^waaraen van dié cijfers 

•flöe i li+ör- . 1 Ajf UQ op de deur staat. Prijzen fielden van dinsdag 21 t/m 

ilcb 1 Hief J J raterdag 25 januari zolang de voórraad strekt. 
L . W-j I I W.