Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


m 1992 


Donderdag 5 maart 1992 
Piratmide 


74e jaargang nr. 55. 


Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 


Orootste producent middelgrote straalvliegtuigen 

Fokker werkt samen 
met Duitse Aerospace 


_ Van onze redactie economie _ 

Schiphol - Fokker en de Duitse 
''liegtuigfabrikant Deutsche Aero- 
^Pace hebben in principe besloten 
een verregaande samenwerking, 
door de samenwerking ontstaat de 
Ö'ootste producent ter wereld van 
^raalverkeersvliegtuigen voor het 
'^ervoer van 70 tot 130 passagiers 
öVer de korte en de middellange af- 
^^d. Deutsche Aerospace ziet vol- 
S^ns Fokker af van de bouw van de 
^tiitse regionale jet, een straal ver- 
Keersvliegtuig met 90 tot 120 stoe- 
dat de Duitsers wilden ontwik- 
“^elen als rechtstreekse concurrent 
de Fokker 100. Door de krach¬ 
tenbundeling ontstaat in Europa 
^n vliegtuigproducent van het for- 
*Paat van Boeing en Airbus. 


bedrijf heeft toegezegd over enkele 
weken met nadere informatie te ko¬ 


men. 


'eutsche Aerospace behoort tot 


daimler-Benz, het grootste indu- 
^hieconcern van Duitsland, en is in 
^ttivang al groter dan British Aero- 
®Pace. Het bedrijf ontbeert nog ci¬ 
viele vliegtuigprojecten van vol¬ 
doende omvang. Fokker heeft 
ttorgelijke vliegtuigprogramma’s 
^'ol in de vorm van de Fokker 50 en 
'te Fokker 100. 

raden van bestuur van Fokker 
Deutsche Aerospace hebben de 
^gelopen maand druk overleg ge¬ 
pleegd over de mogelijkheden tot 
d^menwerking. Dinsdagnacht zijn 
Jie gesprekken voltooid. Via de 
^oordduitse dochteronderneming 
(Messerschmidt-Bülkow- 
“lohm) is Deutsche Aerospace al ri¬ 
sicodragend partner in het Fok- 
^cr-lOO-programma. MBB bouwt in 
Bamburg de rompen voor de Fok¬ 
ker 100. MBB moet ook de rompde- 
gaan bouwen voor de Fokker 70, 
verkorte versie van de Fokker 
tOO, De tijd drong voor Fokker om- 
'tat binnen enkele weken een be- 
?iOit moet worden genomen over 
|]ct in produktie nemen van de Fok¬ 
ker 70 wil het bedrijf dit vliegtuig 
jhedio 1994 aan de klanten kunnen 
Weren, zoals het plan is. 

vakbonden hebben gisteren in 
^•"incipe positief gereageerd op het 
S^ngekondigde samenwerkingsver¬ 
band, maar zijn toch bang voor het 
t^crlies van banen bij Fokker. Het JONNIG 

^an de westflank van een ho- 
f*drukgebied wordt vandaag 
zachte lucht aangevoerd, 
het optrekken van de mist 
Wrdt het een zonnige dag. Bij 
zwakke zuidoostenwind 
Wpt de temperatuur in onze 
Provincie op tot 16 graden, 
bomende nacht neemt de be- 
''^olking toe en wordt de mini¬ 
mumtemperatuur 6 graden. 

komende dagen is er weer 
Pieer bewolking en af en toe 
^egen bij een temperatuur van 
graden. 

Voor verdere informatie be- 
Wffende het weer in Limburg 
<Unt u bellen 06-91122346. 

Vandaag: 

*on op: 07.16 onder: 18.26 
(haan op: 07.04 onder: 19.56 

Morgen: 

^on op: 07.14 onder: 18.28 

btaanop: 07.20 onder: 21.08 

Wapenbezit 
op scholen 
aan banden Zie verder pagina 7 

• 'Je kunt niet tegelijk 
vrijen en vechten' 


Roermonds echtpaar 
overleeft busongeluk 

pagina 9 


in het nieuws 


Doek iijkf gevallen 
na 110 jaar LSO 

pagina 13 

Zeilen tussen de 
Griekse eilanden 

pagina 25 


Eaters in 
juichstemming 

PAGINA 17 

Succes voor 
Johan Cruijff 

PAGINA 17 

Johan Capiot 
wint weer 

PAGINA 19 Johan Cruijff 


Feyenoord en 
Aj'ax doen 
goede zaken 

HEERLEN - Het debuut van 
Hans Doijee als hoofdcoach bij 
een EC-wedstrijd is redelijk suc¬ 
cesvol verlopen. De ex-hulptrai- 
ner van PSV, die de eerste en 
tweede ronde van het Europees 
bekertoernooi wegens een hart¬ 
operatie miste, zag zijn ploeg 
Feyenoord in een sfeervolle 


Kuip met 1-0 winnen van Totten- 
ham Hotspur. De treffer, in de 
56ste minuut, kwam op naam 
van de Hongaar Kiprich. 

Zonder moeite heeft Ajax de uit¬ 
wedstrijd in de kwartfinale van 
de strijd om de UEFA-beker te¬ 
gen AA Gent gelijk gespeeld. 
Tegen de Belgen bleef het 0-0. 
Ajax kreeg veel kansen de strijd 
al vroeg te beslissen. Net als in 
de competitie werden die alle¬ 
maal gemist. Vrijwel alles ge¬ 
beurde op de helft van AA Gent. 

• Zie verder pagina’s 17 en 19 


Waarschijnlijk meer dan driehonderd mijnwerkers omgekomen 

Tragedie in Turkse mijn 


ANKARA - Bij de mijn¬ 
ramp in het noorden van 
Turkije zijn dinsdagavond 
volgens officiële opgave 
zeker tachtig doden en ze¬ 
ventig gewonden geval¬ 
len. De autoriteiten vrezen 
dat het uiteindelijke do¬ 
dental kan oplopen tot 
boven de 300. 

De ramp ontstond toen methaan¬ 
gas in de mijnschachten, plotse¬ 
ling vlam vatte. Daardoor werden 
dodelijke gaswolken van koolmo- 
noxyde gevormd, die door de tun¬ 
nels en gangen raasden. Het is het 
ernstigste mijnongeluk van de 
laatste jaren in Turkije. 

Op het moment van de ontplof¬ 
fing bevonden zich in totaal onge¬ 
veer zevenhonderd mijnwerkers 
in de groeven. Zij raakten volko¬ 
men ingesloten toen de gangen in 
de mijnen Incirharmani en Ihsa- 
niye over een oppervlakte van 
vier tot vijf vierkante kilometer 
instortten door de ontploffingen 
van methaan-gas. Reddingswer¬ 
kers probeerden gisteren koorts¬ 
achtig de branden in de mijn¬ 
schachten te blussen door 
dammen op te werpen, zodat zij 
220 vermiste kompels op onge¬ 
veer vijfhonderd meter diepte 
zouden kunnen bereiken. Sinds 
de ontploffingen is geen contact 
meer met hen mogelijk. Naast de 
hitte en vlammen bemoeilijkte 
ook zuurstofgebrek het reddings¬ 
werk. De Turkse premier Suley- 
man Demirel en vice-premier 
Erdal Inönü bezochten gisteren 
41 mijnwerkers die in het zieken¬ 
huis van Zonguldak waren opge¬ 
nomen. 

Onverwacht 

Op de plaats van de ramp verza¬ 
melden zich honderden familiele¬ 
den van de mijnwerkers. Kom¬ 
pels die de ramp overleefden, 
verklaarden dat de explosies vol¬ 
komen onverwacht kwamen. 
Daarna gingen in de mijnen alle 
lichten uit. 

Er is nog geprobeerd gewonden 
uit de ingestorte schachten te red¬ 
den, maar dit lukte slechts in en¬ 
kele gevallen. Zowel de mijnwa¬ 
gons als de transportbanden en 
het spoorwegnet onder de grond 
waren volledig onbruikbaar. Een wanhopige vrouw, wier man nog steeds opgesloten zit in de mijn, zoekt steun bij haar zoon. 


Foto; AP 


Bestaande nieuwbouwplannen tussentijds aangepast 

Nog meer cellen nodig 


Nalatigheid 


„De gangen lagen vol met dode li¬ 
chamen toen we naar de hogere 
schachten renden”, zei Salih Ya- 
nik in het ziekenhuis van Zongul¬ 
dak. Hij zat vier uur vast op 425 
meter diepte voordat hij werd ge¬ 
red. 

De Turkse mijnwerkersvakbond 
Türk-Is beschuldigde gisteren de 
verantwoordelijke staf van nala¬ 
tigheid. „Ondanks alle waarschu¬ 
wingen hebben ze onvoldoende 
veiligheidsmaatregelen getroffen, 
omdat de toekomst van de kolen¬ 
winning onzeker is”, aldus de 
bond. 


AMSTERDAM - Meer cellen bou¬ 
wen, strenger optreden tegen illega¬ 
len middels een „ruimere toepas¬ 
sing” van de voorlopige hechtenis 
en verdere afremming van de toe¬ 
vloed aan ongewenste asielzoekers. 
Dat was in het kort de boodschap 
die minister van Justitie Hirsch Bal- 
lin gisteren verkondigde aan het 
slot van een werkbezoek aan het 
Amsterdamse politiekorps. 


Hirsch Ballin beloofde het bouw¬ 
programma van Justitie tussentijds 
te zullen bijstellen en bestaande 
plannen versneld te laten uitvoeren. 
Zo krijgt Amsterdam er al over 
twee jaar 240 cellen bij in Lelystad, 
in plaats van in ’96. 

De minister presenteerde zijn con¬ 
clusie na een rondgang door de drie 
meest problematische districten (ADVERTENTIE) 

VOORJAARSPRIJIEH BU HEHDRIKS IR 
HEERLER ER SimRD 

TRAININGSPAKKEN (Leopard) 

kindermaten ....vanaf 


seniormaten .vanaf 

RESTANTEN JOGGINGPAKKEN 

kindermaten .geen 29.^^ maar 

NERGENS BETER, NERGENS ^EDKOPER 

e. 


49-“ 

69 “ 

15 “ 


CiauniSaCIWCTIHItWMJIllTEHUCtHttttDII 

Heerlen, Schetsberg 88, tel. 045-721124 
Sittard, Brugstraat 1. tel. 046-515656 van het Amsterdamse korps -de 
Bijlmer, het Wallengebied en het 
westen. Vooral de „typische grote- 
stadsproblematiek” van omvangrij¬ 
ke criminaliteit en groeiende legers 
illegalen maakt het volgens Hirsch 
Ballin noodzakelijk meer cellen bij 
te bouwen. Meer dan de 700 die in 
het geldende bouwprogramma van 
Justitie tot 1994 zijn opgenomen. 
Hoeveel het er moeten worden zei 
de minister nog niet exact te heb¬ 
ben berekend. 

Hoofdcommissaris Nordholt wist 
zich verzekerd van de steun van de 
minister waar het de aanpak van 
criminele illegalen betreft. De enige 
effectieve manier van optreden is, 
zei zo Hirsch Ballin, ze onmiddellijk 
vast te zetten en vast te houden tot 
ze het land kunnen worden uitge¬ 
zet. 


Strenger 


Vakantielekkei; 


Cn HUISTRAfTEUR 


■f» ' 


...„Tassen op tafel!!”... 
Nasi Speciaal 


Maak van de voor¬ 
jaarsvakantie een lekkere 
vakantie, met de kant 
en klare maaltijden van 
onze huistraiteur. 
Feesteten zónder koken! 

i ch Nasi Speciaal, 

bakje C cn 

400 gramj&röÜ'v/.UU 


cn Lasagne Bolognese, 

bakje Q QQ 

400 gram A&S' 


Ch Chili con Came, 

bakje A AC 

400 gram 545 
; Aanbiedingen zijn geldig tot en met zaterdag 7 maart 
i aanstaande. Verkrijgbaar In winkels waar een 
1 (D ® of (D op de deur staat 


De Huistraiteui; Uw prh/ékok bij Albeit Heijn. 


ch 


Het nijpende cellentekort - vorige 
week maakte justitie bekend weke¬ 
lijks tientallen criminelen te moe¬ 
ten laten gaan - is ook terug te 
voeren op de strengere straffen die 
Nederlandse rechters opleggen. Het 
aantal vonnissen van meer dan ne¬ 
gen maanden celstraf steeg de afge¬ 
lopen twee jaar zodanig, dat de 
benodigde celruimte toenam met 25 
procent. 


R\RK 

Diner 

Al gedineerd in het p:irkrestaurant 
in het Grand Hotel. 

★ 

Exclusieve diner’s. 

Vanaf fl. 57,50 
Wijnarrangementen fl. 15,00 

★ 

Tel 045-713846 
★ 

-PULLMAN- 


/ 


GRAND HOTEL 

♦ ♦ * » * 

Heerlen 


Akkoord over 
interimregering 
in Zuid-Afrika 

JOHANNESBURG - De Zuidafri- 
kaanse regering en de grootste 
zwarte oppositiebeweging ANC 
hebben een doorbraak bereikt over 
een overgangsregering waarin het 
ANC en andere zwarte oppositie¬ 
partijen zitting zullen hebben. 
Regeringswoordvoerders bevestig¬ 
den gisteravond laat het bestaan 
van een document, waarin een prin- 
cipe-akkoord tussen het ANC en de 
regering over de hoofdhjnen van 
zo’n overgangsregering is vastge¬ 
legd. Nadere bijzonderheden ont¬ 
breken nog. 

Minister Du Plessis (Financiën), één 
van de belangrijkste onderhande¬ 
laars van de regering, zei dat beide 
partijen zich nog zullen buigen over 
het akkoord en mogelijk wijzigin¬ 
gen zullen aanbrengen. Daarna zul¬ 
len in een nieuwe onderhandelings¬ 
ronde de details worden geregeld. 

Du Plessis, die weigerde in details 
te treden, zei wel dat het akkoord 
ook de positie van president De 
Klerk in het geding zou kunnen 
brengen. De vorming van een over¬ 
gangsregering wordt gezien als de 
eerste stap naar een nieuw demo¬ 
cratisch bestel. De tweede fase is de 
verkiezing van een overgangspar¬ 
lement dat ook de nieuwe grond¬ 
wet, waarin blank en zwart dezelfde 
rechten hebben, zal opstellen. 

Milieu oorzaak 
driekwart van 
alle overlijdens 

GENÈVE - Ongeveer driekwart 
van de 49 miljoen mensen die jaar¬ 
lijks in de wereld overlijden, sterft 
aan een ziekte die het gevolg is van 
slechte milieu-omstandigheden en 
een voor de gezondheid schadelijke 
levensstijl. Zo’n tweeëneenhalf mil¬ 
jard mensen lijdt aan kwalen, die 
worden veroorzaakt door gebrek 
aan schoon water en goede sanitaire 
voorzieningen. 

Dit is de conclusie van het rapport 
’Gezondheid en Milieu’, dat na een 
tweejarig onderzoek is opgesteld 
door een werkgroep van de Wereld¬ 
gezondheidsorganisatie van de Ver¬ 
enigde Naties (WHO) in Genève. 

Slechte milieu-omstandigheden lei¬ 
den in de meeste gevallen tot kan¬ 
ker en infectieziekten. „Het drama¬ 
tische probleem waarvoor de we 
reld staat, is het verslechterende 
milieu en het feit dat daardoor mil¬ 
joenen mensen voortijdig sterven 
en honderden miljoenen mensen - 
veelal tijdens hun meest produktie- 
ve jaren - ziek worden”, aldus 
WHO-hoofd Hiroshi Nakajima. 

De samenhang tussen de sterke be¬ 
volkingstoename, de groeiende 
armoede, het verkwistende gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen en de 
vervuiling door afval is volgens de 
e.xpei Is \’aii ’uuilengewoon grote be¬ 
tekenis. Dezi' factoren bedreigen 
liei iiiiücu. waarvan gezondheid en 

! 1 r)\’i‘iie\'en ui Hangen. 

1.1 


Rattenplaag 
in Cairo 

CAIRO — Voor ratten is Cairo 
een nog grotere trelcpleister dan 
voor Egyptënaren. Meer dan 50 
miljoen ratten bevolken ,de 
Egyptische hoofdstad, ofwel 
bijna viermaal het aantal mense¬ 
lijke inwoners. De stad kan ver¬ 
der bogen op drie mihoen zwerf¬ 
katten en twee miljoen straat¬ 
honden. Liefst een kwart van de 
branden zonder aanwijsbare oor¬ 
zaak zou worden veroorzaakt 
door ratten, die aan het isoleren¬ 
de omhulsel van elektriciteitska¬ 
bels knagen en zo kortsluiting 
veroorzaken. 


imburgs 

de duidelijke krant 
Nü twee weken^raUs 

Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 

Noteer mij als abonnee. 


agblad 


Naam; . 

Adres; . 

Postcode/woonplaats; Telefoon; .(voor controle bezorging) 


giro/banknummer. 

De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. 

O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automabsch, 
ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus 

□ automatisch per kwartaal ƒ 82,35 

□ automatisch p>er maand ƒ 27.45 

O Stuur mij een acceptgirokaart voor betaling 

□ pet kwartaal ƒ 83,35 

□ per maand ƒ 28,45 

De afgelopen drie maanden heb ik geen L D (proef) abonnement gehad 
Deze bon in oper\ enveloppe zonder pKjstzegcl zenden naar^ 

Limburgs Dagblad, 

Antwoordnummer 46. 64()ü VB Heerlen 


5-3 


VEX 


of bel gratis Ü&4)I2299Ï1 8 '710404%00017 Donderdag 5 maart 1992 • Pagina 


limburgs dagblad kunst 
uit de kunst 1 


Schandelijk 


DOORXDSFRUSCH 


; 'Waren wij in lS39maar bij Bek 
*gii gebleven...!’ Directeur Peter 
ivan de Braak van het ISO moet 
*een vooruitziende blik hebben ge- 
I had toen hij eind vorig jaar deze 
profetische tooorden sprak. Want 
•sinds afgelopen dinsdag is het 
duidelijk dat het Hollandse 
‘ doopb^rijf, dat in parlementau 
‘rè kringen Raad voor de Kunst 
Iwordt genoemd, niet veel goeds 
• van zins is met de regio, in het 
(bijzonder met Limburg. Daar 
' kunnen het Limburgs Synifbnie 
t'Orkest, dat moet ve^wijnen, en 
j Opera Zuid, die geen subsidie 
I meer krijgt, over meepraten. 

\Hoewel het advies van de Raad 
> slechts een advies is en de poli- 
! Hek uiteindelijk het laatste 
'tpoord he^, moet de toekomst 
I van onze provincie op cultureel 
Igebied met angst en beven tege- 
•moet worden gezien. Temeer 
]daar de verantwoordelijke mi- 
' nister er geen punt van ihaakt de 
; Muzen de nek om te draaien als 
ze zich ook maar even buiten de 
Randstad begeven. 
iEen autonome Limburgse staat, 
•al dan niet met een Maastrichtse 
'.enclave, is nog prematuur, ihaar 
ide separatistische bewegingen in 
'■ - bv voorbeeld — Joegdlavië bé- 
{ginnen wel een stuk begrijpelij¬ 
ker te worden. 

'Juist op eamavalsdinsdag - een 
provocatie of slechts een ntisken- 
'ning van de culturele identiteit 
van een regio? - kwam de on- 
t heilsboodschap uit Den Haag. De 
carrogdntie waarmee de stMing 
wordt anderbouwd dat nieutoe 
kunstinitiatiéven mogelijk moe¬ 
ten worden gemaakt door het 
aantal repionale (lees: buiten- 
'randstedel^kej orkesten te beper¬ 
ken, Is van een niveau, dat bij 
een onafhankelijk advies niet 
Ivoor mopelijk toerd gehouden. 
•Aan de vraag waarom er niet 
{gesnoeid hoeft té toorden in de 
I dichtbegroeide randstedelijke or- 
•késttuin, toordt zonder enige 
Ischroom voorbij gegaan. 

;Mét anttaoofd op die vraag kan 
gemakkelijk worden gegeven na 
bestudering van de samenstel- 
ling van de commissie van mu- 
lete^ en operOdakundigen, die 
\de Raad vo&r dé Kunst in deze 
hééft geadviseerd: Jan Wolf, di- 
réeteur van de Lfsbtdcer in Am¬ 
sterdam; Ben von der Meer, voor¬ 
malig directeur van het Residen¬ 
tieorkest in Den Haag; Frans de 
Ruiter, directeur van het Ko- 
ntnJdvh Conservatorium tn Den 
Maag; Huub van Doel, directeur 
van De Doelen in Rotterdam; 
lieüwe Visser, zanger uit Am- 
aterdofm en .Bons ^ Itop. «óisv- 
■hutlig mtésdan^ van ^ffedsr- 
[ landse Opera in Amsterdam. Een 
mindsteddijk ensemble zogezegd, 
twoarover ingenieur Th. Quené, 
de voorzitter vqn de Sociaal-Eeo-, 
nomisehe Raad, de scepter 
zwaaide. 

Is het vertoonderlijk dat een der- 
tfeiijke commissie met zoveel be¬ 
langen in het Westen durft te 
sMaijven: 'De provineie Limburg 
kon met een groot orkest, geves¬ 
tigd in Eindhoven, een reisopera^ 
gezelsch a p in Enschede en boven¬ 
dien goede orkesten en ensembles 
tn het nabije bustenland worden 
i voorzien van éen kwalitatief 
hoogwaardig en interessant aan¬ 
bod von opera en symfonische 
muziek7 £cht tooi van een stelle- 
Üe kolonialisten, dat uit eigenbe¬ 
lang een vringewest (vne ge- 
bfndkte toch ooit de term lAm-'^ 
babwe?) liever kwijt dan rijk is 
en die vurige wens vervat in 
bloemrijke taal, die deze schan¬ 
delijke discriminatie moet 
bloónen. 

Jdeer wapens don lobby, pressie 
en actie hebben we niet,” ver-i 
zuddte een vert ufij fdde cultuur- 
député Gcr Kocfcélkorn o^fgetopen 
din s dag . «We kunnen de Rand¬ 
stad rnoeUijk de oorlog verkla¬ 
ren, cf de Maas afduHen zodat ze 
geen drinkwater meer krijgen.” 

Maar misschien kunnen we de 
Belgen vragen door te gaan met 
de vero nt re i niging... 


Roy Schijff, brein achter de cyclus Symfonische Blaasmuziek: 

Luistergedrag van het 


IS 


DCX)RX)SFRUSCH 


VENLO • „De Maaspoort is 
akoestisch een uitstékende 
accommodatie met een pro¬ 
fessioneel management en 
een nieuwsgierig publiek. 
Ëen ideale plaats dus om 
deze concertoyclus te pre¬ 
senteren.’* Aan het woord i^ 
Roy Scluiff, producer van' 
de KRO en het brein achter 
de serie Symfonische 
Blaasmuziek in de Maa-; 
spoort. Zaterdag 14 maari is 
het eerste concert van de 
nieuwe - derde - serie. 

Roy Schjjff ziet de blaasmuziek als 
volwaardige cmicertvorm. ,4k pro¬ 
beer met deze serie de toporkesten 
uit de blasomuziekwereld aanslui¬ 
ting met de landelijke syn^nischej 
conemtpraktijk te laten krijgen,” al¬ 
dus de geckcvmi prbgrammmnaker 
die de muzjekbeoêfeniiigdDÖr ama¬ 
teurs, en speciaid de blaasmuziek, 
in zijn takenpakket heeft Een bré¬ 
de programmering en het aantrdc- 
kez van proféssipnde i^oiisten op 
insiruincntaal en vocaal gebied zijn. 
zQh wiqpois in de strijd. Het ber^ 
kêr vui een groot ^hiidc is zijn 
'bdangcijkste strevoL 

,3ét luistecgedrag: yan het publiek 
is uittpmgspunt,** vindt Boy Schijff, 
„maar alt^ in combinatie piet kwa¬ 
liteit en afwisseling.” QrigineeL 
blaasmuziekiépertoire naast bewer¬ 
kingen van. syn^niscl^ weribes^ 
composities voor grote bezettingen i 
voor kleioe ensembles, hedendaags 
mi klassipk, De ondeninge sameil^ 
hang moet de concerten een aparte 
sfem geven die het pubUeh éwa- 
^redet • Ttóee solisten vdn die cyclus 
Hebe Dijkstra. 

en vorm krijgen. Dat is ook in orga- 
nisatoriscdie aan eeii stuk prettiger.” 

Ofiidat de serie staat of valt bü een 
optimale presentatie van het ambi-i 
tteuze programma, heeft de KRO- 
producer gcdkcóen ypor óricesten die 
dit kunnen waarmj^n. „Al is het 
niet uitgeslot^ dZt in de toekomst 
blaasmisembles wolrden ingezet die 
hetzelfde niveau Inengen,” aldus 
Bdiijff. . 

Om de cyclus Symfonische Blaas- 
mim^ extra uitstraling te geven, 
■k»^ SchijfTvoór solisten met naam 
en team dte Védal afkomstig zijn uit 
de symfonische conceitpraktijk. 
Dét in de tockmnst ook gmenom- 
meerde diri|g;^n .uit die wereld 
worden aan^bbrokk^ sluit de pro¬ 
ducer niet uit 


Symfonische Blaasmuziek: pianist Dmitri Alexeev en zangeres 


Roudne 

Ook dk jaar heeft S<dnjff gekozen 
yoae dezdfde orisesten als in de vo¬ 
rige serie: de Koninklijke Militaire 
Aqpel, de Koninklijke Harmonie 
ran Thmm mz Harmonie St Michaél 


Sponsors 


belangrilk édCfe ehinringenldutM^ 
probc^ vast te houden. Het orkest 
‘is de constante fhetor, de partituur 
verandert 2(0 kan de serip gropimi 


Dat zal mede afhénk^k zijn van 
de finahciBe mogelijkheden. „We 
zijii op zoek naar emi hoo^dsponsor 
en éen aantal kMnere^sponsm,” al- 
; Roy Schijlr. „^n het vooribO; 
) van de,aedfcitnjtarandeEe!hi8 


Het concert ,dat de Koninklijke Mili¬ 
taire Kapel op 14 maart onder lei¬ 
ding van Pierre Kuypers geeft, staat 
helemaal in hpt teken van één van 
de belangrijkste componisten van 
deze eeuw: Dmitri Sjostakovitzi- 

Van deze Russisdie meester wor¬ 
den vier composities uitgevoerd, 
waarvan er twee qieciaal voor dit 
concert zijn gearrangeerd voor blaa- 
sorkest: de suite uit het ballet The 
Bolt en het Tweede Pianoconcert 
Op het programma staan verder de 
Ouverture op Russische en Kirgizi- 
sche Volkstheraa’s en de Negende 
Symfonie. Solist-is de vermaarde 
Russische pianist Dmitri Alexeev. 

Het tweede conemrt in de serie - óp 
28 maart *- besteedt aandacht aan 
de Franse muziek. Heel bijzonder in 
het programma van de Koninklijke 
Harmonie van Thorn is de program- 
merinRyan het Oratorio Olympique 
van. I&, .Gptkovricy, dat speciaal 
voor de Olympische Winterspelen 
in Alberiv^‘is geschreven. 


Igioort Wat seizoen betreft zijn 
bli) dat ée iCiziriiiecomi^^ 
in Venlo dé JdfK-heeft ingplnracht.” 


(ADVERTENTIE) I UrrOElfEflSMAATSCHAPPU 
lliaAuigsDetgbhd b . v . 


pezige peekah 


iia.FAJL«Ml 


mts 
MAASTRICHT - Vitaliteit, 
f^siekè kriicht en eigenzin¬ 
nigheid zijn dp kenmerken 
van het bewegingsidioom 
van 'Coup d’amouP. Zater¬ 
dag presënteert het in 1989 
opgericht dansensemble in 
het Lösstheater, Acht»* de 
Barakken 31a in Maastricht, 
’On the pretext of collecting 
folksongs’. Aanvang 20.30 


Het gezamenlijk uitgangspunt 
Adéia van der Weiden en Fe- 
ri de Geus, de oprichters van de 
groep, is het gebruik van moder¬ 
ne (üuis alsmiddel om een dra¬ 
matisch gegeven te verbeelden. 
Zo ook in dé produktié die in 
Maastricht is te zien. Het uit¬ 
gangspunt van de choreografie 
van Wim Kannekens is de inte¬ 
resse voor het moment waarop 
de fo^ade wegvalt die politieke 
leiders optrekken. Wanneer zü 
elkaar ontmoeten zijn zij zich 
volled j^y ^umfust van' de aanwe- 
Zighéliig ^^ ;::de' :<?iafhera*s. Thea- 

charisma¬ 
tisch schou- 
k 


HEERLEN mm ï 


het Advies Kunstenplan. 
Onder leiding van Jan Cober voert 
de Koninklijke verder uit de Espa¬ 
na Rhapso^e van Chabrier, de 
Manhattan Symfonie van Lancen, 
Quatre dances van Luypaerts en de¬ 
len uit de opera Samson et Dalila 
van Saint Saëns. Aan het concert 
verlenen medewerking het Toon- 
kunstkoor Utrecht,-mezzo-sopraan 
Hebe Dijkstra, tenor Robert Bruins 
en piccolo-speler Wim Tonhaer. 

Ook het derde concert (<^ 11 april) 
hééft programmatisch oikele bij- 
zondertieden in petto. Behalve het 
eerste deel èn de finale i^t de Derde 
Symfonie van Gustóv M^er zal De 
Kericelijke Harmonie van Thorn ón-! 
der van Heinz Friesen ';twee 

composities van Kurt Wêill uitvoe¬ 
ren; de Kleine Dreigroschenmusik 
m het vanwege de uitzonderlijke 
moeilijkheids^aad zelden uitg^ 
voerde Vioolconcert Vera Beths is 
de soliste. 

Telefonisch reserveren is mogëlqk 
van maandag tót en met vrijdag van 
13.00 tot 16D0 uur. 


MAASTRICHT - In de CeUe- 
broederskapel aan de Brusselse- 
straat 38 wordt zaterdag om 20 
uur een concert met lYanse, 
Duitse en Italiaanse barokmu¬ 
ziek gegeven. Joop Blokland en 
Anneke van Haaften spelen 
viool, Annalies Havelaar, traVér- 
so, Anja Hendrikx, clavecimbel 
en Bemard Woltèche, cello. Op 
het programma staan werken 
van Gouperin, Bach en Tele- 
mann. Het ensemble geeft zon¬ 
dag om 15.30 uur een concert in 
de Hervormde .Kerk, Grote 
Straat 65 in Oud-Urmond. 

In de Onze Lieve Vrouwe Basi¬ 
liek zal het koor van The Kansas 
State University zondag om 20 
uür concerteren. Het koor, dat 
bestaat uit vierenvijftig perso¬ 
nen, is dinsdag 10 maart te be¬ 
luisteren ih de concertzaal van 
het Maastiichts Conservatorium. 
Aanvang 20 uur. t 

Het Matty Niël Consort geeft 
zondag een concert in het Jean- 
ne d'Arc College in Maastricht, 
Oudé Molenweg 1^0. Vanaf 12.00, 
uur worden werken uitgeyoerd 
van Joseph Haydn, Mozart en 
Niël. Het ensemble bestaat uit 
Wilfied Sassen (viool), Gemma 
.Serpent! (celloX Carc^e 
Spronek (fluit) en Peter Soeters 
(piano). , . 


i 

ir 


ge pUiven, is het makkelijk te 
grijpen dat de budgettaire v 
vingen relatief gering zijn. 1..^. 
hier een hapje eruit en daar een 
je erbij”, aldus Verduyn Lunel. 

De federatie wijst de 
van geld van beeldende kunst n( 
architectuur af, omdat de voor b 
dende kunst beschikbare gel 
sinds 1985 in feite zijn gehalve 
„Een nog verdere aantasting is j 
acceptabel.” 

Bij het, door de nota 'getroffen’ 
schedese Forum Philharmonü 
dat volgens de adviesnota moet' 
dwijnen, liggen al acties in het i 
schiet. Woordvoerder M. van D 
ren noemt de voorstellen „on 
nig" en „praktisch onhaalba 
Wat Forum zich voor moet ste 
over een reisgezelsc,hap-nieu 
stijl, is vooralsnog duister. ' 
Duuren: „Ze willen Forum opl 
fen,'maar hét koor en de ateliert 
de nieuwe constructie opnens 
Dat is dus zo'n beetje het hele I 
dige bedrijf. ^ ^ | 

Ons is niet duidelijk wat er dan « 
eigenlijk op te heffen valt.” De 1 
tiék op het artistieke en zakela 
beleid legt de Forum-woordvoeil 
naast zich neer. „Dat is echt ona 
De ene keer horen dat we te w^ 
vernieuwend znn, de andere U 
het tegendeel. Je kunt er geen | 

nn tr^lrlron ” 


Amerikaanse actrice 
Sandy Etennis dood 


WESTPORT - De Amerikaanse ac- 
tricé -Sandy Dennis is op S^jarige 
leeftijd aan kanker overledefi. 

De karakteractrice kreeg in 1966 
een Oscar voor haar rol in ’Who’s 
afraid of Virginia WóÓH?', de film 
naar het gelijknamige toneelstuk 
van Eklwaïri Albee. 2te maakte ook 
fUrore op Broadway ep Joéeg twee achtereenvolgende Tony-ond 
scheidingen voor haar rollen in 
thousand clpwns'-en 'Any Wedn 
day’. , 

Een deel van de film- en toneelcfi 
ci had weinig met Dennis op 
nam aanstoot aan haar nasale sti 
geluid ^n nerveuze uitstraling, 
chard Burton, met wie zij in Vi 
nia Woolf speelde, omschreef M 
eens als „een van de meest o 
spronkelijke excentriekelingai 1 
ik'. 

Andere bekénde films waarin 1 
meespeelde zijn: ’Come back to i 
five and dime, Jimmy Dean, Ji 
Dean', The four seasons’ en 
indian runner’. Bekende tonl| 
stukken, waarin zij figuTMrde, 
ren: 'A streetcar named desire 
"Cat öna hot tin roof. 


• Scène uit ^On the pretext 
qf collecting folksongs’. 

dorklopjes en andere rituelen 
v^buUen vaak de eigenlijke ré¬ 
den van de ontmóeting. Achter 
dit, gedrag gaan momenten van 
v^legenheid, schaamte en. red- 
dirioosheid schuil. 


recept 


Zuurkoólsidade 
lauwwarn) met 
ktiikenbOK^lét 


bOORHMUBMEUER 


Benodigdheden voor. 4 personen: 
boter, 100 g mager ontl^tspek in 
plakjeSi 4 dubbele kuikenborstfi- 
lets, peper en zout, dl witte wijn, 
200 g wijnzuurkool, 3 él olie, 1 el 
wijnazijn, 1 tl mostefd,, 100 g ge¬ 
mengde saJbde, 20 g ^schaa^ 
amandelen. , 

Voriiit. boter en bak jfijngestiéden 
plakjes, spek langzaam Suit. Neem 
spek uit de pan en bric kuiken- 
borstfilets in 5 minuten rondom 
aan en gaar; 

Bestrooi met peper eii zóut, leg .op 
een warm bord «i dekitf met alu¬ 
miniumfolie. ' 

Sdienk wijn in de pan ep roer aan-, 
baksels los. Voeg zuurkool toe en 
laat met driu^ op pcm 'cm. 3 minu¬ 
ten goed doorivarmen. 

Klop sausje van- oU^ mosterd en 
azijn en meng. door de salade én 
vc^eelover 4 bordjes. Lag daarop 
de zuuikOol, daarop ite kuiken- 
borstfileta eh bestal met ge- 
sdiaafiie amandelen ^uitgebak¬ 
ken spekjes. Uageimi' Sntiwerpen 


HorbMlaal: 1. guit; 6. toegehaaide lus; 
n. behoeftig; 12. bergweide; 14. kle¬ 
dingstuk; 16. wereldlijke gaBSteiijke; 18. 
oiHyangkamer; 20. kentekèh; half vast, 
hari vloeibaar kooksel; 23. wilddief; 25. 
fondédans; 26. projekdéplaade; 27. deel 
viUY het hoofd; 28. koéiefhdag; 30. jong 
dier; 32. gjaniper (ter straatmakers; 34. 
putemnier, 36. aarts&isachod; 37. water in 
FHw^nd;39. sa3ssténgel;40. etriage; 41. 
Ueurstóf; 43. ófhroepveréniging; 44. klaar; 
45. lachte substantie in holten der beende- 
ran; 47, vordeifng: 49. zeifitent vait weef¬ 
sels; 52. ilvièr (^.); 53. pierierig. heeriijk; 
55. mager; 56. moed; 58. verbond met ‘n 
kwade bèdoeling; 61. gewicht;'63. brarul- 
stof, 65. weikeigk; 66. laógihirende vij»^ 
schap; 67. deel vain de vinger; 69. hevig; 
70. iiléeetend van haring; 71. zeer moe; 
72. hoofddeksei. 


Verticaal: 2. dichtbij; 3. oppervlakte 
4. des voormiddags; 5. inneifijk ge 
waarde; 7. nummer; 8. familielid; 9. 
Stof; 10. onderzoekplaats, werkplaats; 
bloeiwijze; 13. grap; 15. sneeuwsclu 
17. kledingstuk; 18. bevel; 19. deel va 
hals; 21 • schnjfHjn; 23. beteuterd; 
tocht, reis; 28. insektengedaante; 
geldbuidel; 30. bouwmateriaal; 31. i 
ring; 32. gereectschap; 33. volkomen 
wikkeid insékt; 35. tenge smalte ond 
in zee; 36. Noorse god; 38. grond 
boerderij; 39. vleesgerecht; 42. 
vrucht; 46. mooi gete^; 48. wab 
50. deskundige; 51. gegraven diepte; 
gevangenis; 55. roeipsn; 56. roem. 
57. aaneengeslotea rij; 59. honi 
60. vogeteigenschap; 61. gekheidi 
vreemde munt; 64. boom; 66. verwQ 
heid; 68. vr. titel (aR.); 70. bevalt 


r' 

S 
I 

fimburgs dagblfid 

Donderdag 5 maart 1992 • Pagina 3 


binmn/buitehiand 

;sk 


Vandalen laten zich niet weerhouden door sterspotjes 

Voorlichting helpt niets 


Den haag - vier stoere jon¬ 
gens, gehuld in leren jasjes. Ze 
Vernielen een paar fietsen, 
gooien ruiten in. Dan lopen ze 
voldaan verder. Voor het eerst 
komen nu de onderlichamen van 
de vier in beeld. Ze dragen geen 
broeken, maar luiers. Tot slot 
een tekst: „Vandalisme is zóóó 
kinderachtig...” Dit Post- 
bus-51-spotje beoogt - zoveel is 
duidelijk - het gedrag van (po¬ 


tentiële) vandalen te beïnvloe¬ 
den. En lukt dat? Volgens het 
wetenschappelijk onderzoeks¬ 
centrum van het ministerie van 
Justitie niet. Uit een gisteren 
verschenen onderzoek naar het 
voorkomen van criminaliteit 
komt naar voren dat voorlich¬ 
ting, goedaardige hulpverlening, 
georganiseerde vrijetijdsbeste¬ 
ding, 'gedoogzones voor graffiti’ 
en andere vrijblijvende preven¬ 


tieprojecten die zijn voortgeko¬ 
men uit de zachte wereld van 
welzijn en geluk, gewoonweg 
niet helpen in de strijd tegen de 
criminaliteit. 

Een uitgebreid voorlichtingspro¬ 
ject over vandalisme, op scholen 
in Zoetermeer bijvoorbeeld. Re¬ 
sultaat: de criminaliteit onder 
jongeren bleek er niet door te 
verminderen. 


Of neem Utrecht, waar de ge¬ 
dachte opkwam dat de criminali¬ 
teit onder scholieren vanzelf zou 
dalen, wanneer ze minder zou¬ 
den spijbelen. Dus kwam er een 
anti-spijbelproject. Resultaat: er 
werd minder gespijbeld, maar de 
criminaliteit bleef welig tieren. 

Maar wat helpt dan wel ter voor¬ 
koming van criminaliteit? De 
onderzoekers van Justitie heb¬ 
ben een duidelijk antwoord. Al 
die maatregelen die het plegen 
van een delict moeilijker maken 
en de kans op een sanctie verho¬ 
gen. Zoals huismeesters, contro¬ 
leurs in het openbaar vervoer, 
bewakers in parkeergarages, al¬ 
ternatieve straffen, alarminstal¬ 
laties en hekken rond gebouwen. 


d'Ancona wil internationale oplossing migratievraagstuk 

Geen strengere regels 
aan gezinshereniging 


Serviërs dreigen met inname Sarajevo 

Opnieuw barricades 
opgericht in Bosnië 

ZAGREB - In Visoko, op nog geen meerderheid vormt, alle wegen naar 
twintig minuten van het centrum een kazerne van het Joegoslavische 
van de hoofdstad Sarajevo van Bo- leger met barricades geblokkeerd. 
snië-Hercegovina, is de stellingen- De Kroaten beschouwen het Joego- 
oorlog tussen Serviërs en moslims Slavische leger als een bezettingsle- 
begonnen. Om het stadje binnen te ger en eisen het v^ertrek van de troe- 
komen moet men eerst een aantal pen uit de stad. 
wegblokkades zien te passeren. 

Ook in andere steden in de provin- Volgens onbevestigde berichten 
cies zijn barricades opgericht, ter- zouden in het zuiden van de repu- 
wijl Serviërs hebben aangekondigd bliek etnische rellen op grote schaal 
op het punt te staan Sarajevo en dreigen uit te breken. In Stolac. 170 
omgeving in te nemen. kilometer ten zuiden van Sarajevo, 

zijn de Serviërs - 22 procent van de 
. 18.000 men tellende bevolking - op 

„Het Servische volk heeft helemaal (jg vlucht geslagen uit het gebied 
meer in de moge- vvaar voornamelijk moslims en 
lijkheid om via politieke wegen een Kmaten leven 
akkoord te bereiken met de mos¬ 


lims”, zo staat in een communiqué 
van het crisishoofdkwartier van het 
'Servische autonome gebied Roma- 
nija’. De leiders van Romanija en 
van de 'Servische republiek Bosnië- 
Hercegovina’, dat tweederde van 
het grondgebied van Bosnië be¬ 
slaat, beschouwen Sar^evo als hun 
centrum. 

In Capljina, 100 km ten zuidwesten 
van Sarajevo, heeft de Kroatische 
bevolking, die in dit gebied de 


Van onze parlementaire redactie 


ËN HAAG — Welzijnsminister 
io(;?A.ncona voelt er niets voor om 
regels voor gezinsvorming en 
jljjj^reniging aan te scherpen, 
dei^et Europees Verdrag voor de 
jjS Mens stelt hier- 

duidelijk grenzen. Boven- 
hebben CDA en PvdA in 
^et regeerakkoord afgesproken 
>«^at hieraan niet getornd zal 
^brden. De minister heeft dit 
gistermiddag gezegd bij de ope- 
^hg van het nieuwe kantoor 
het Nederlands Centrum 
buitenlanders in Utrecht. 

ll^ncona neemt hiermee op voor- 
afstand van een begin dit jaar 
gf. J^homen kabinetsbesluit om te on- 
of or mogelijkheden zyn 
pj inperken van gezinsvorming 

-hereniging. 

. I ^acht wordt daarbij aan het stel- 
«d inkomenseisen aan degenen 

% plannen hebben om te trouwen 
h-e oen vreemdeling. Jaarlijks krij- 
r rh op grond van gezinsvorming en 
^ 37.000 vreemdelingen 

verblijfsvergunning. 

1 ^t is veel meer dan de jaarlijks eh- 
IJ He duizenden asielzoekers die een 
jj .^^blijfsvergunning krijgen. De ver- 
^ohting van het ministerie van 
^^■^®litie is, dat het aantal vreemde- 
J^gon dat zich op grond van vooral 
|!®®Hnsvorming legaal in Nederland 
I ®®tigt, eerder zal toe- dan afnemen. 


Treinramp eist 30 levens Loslopen 


kabinetsvoorstellen om scherpe- 
Voorwaarden voor gezinsvorming 
onderzoeken, zijn afkomstig uit 
■ ^DA-kring. Het PvdA-smaldeel in 
: H kabinet is ermee akkoord ge- 
in de verwachting dat het 
Ooralsnog niet zo’n vaart zal lopen. 
^Ancona keerde zich in Utrecht te- 
de veelgehoorde opvatting over 
Ujigranten die de nadruk legt op 
^^chten, en vooral oog heeft voor 
^gatieve effecten, zoals criminali- 
en werkloosheid. Een strengere 
J'Hshandhaving en een beperking 
de immigratie zouden de reme- 

'Olgens d’Ancona is deze benade- 
p*^g zonder perspectief. In plaats 
^^arvan dient veel meer gezocht te 
gorden naar internationale oplos- 
I *hgen voor het migratievraagstuk. 

y.Hgens de minister moet boven- 
len de binnenlandse discussie veel 
^^er worden toegespitst op de 
! hoe we nieuwkomers in de 
^hienleving opnemen. De minister 
H niet te geloven in culterele aan- 

"assintr mindfprheHen 
Communisten niet juridisch vervotgd 

Dales: ’CPN kreeg 
geld van Moskou’ 


Van onze pariementaire redactie 

DEN HAAG — De Binnenlandse 
Veiligheidsdienst (BVD) beschikt 


door minderheden. Veel 

^ om deelname in het nistische Partij van de voormalige 

uaerwns en on de arbeidsmarkt ^ „r_i_ 


“hderwijs en op de arbeidsmarkt, 
^dus de minister. 


(ADVERTENTIE) 

DRAAI- 
KONTER ? 

MEER RUST MET EEN 
SLEEPTREND WATERBED 


bewijzen hieromtrent niet voor 
handen zijn. De minister vindt het 
echter niet 'opportuun' alsnog een 
onderzoek naar de financiële ban¬ 
den tussen de partijen in te stellen. 
Volgens de woordvoerster van de 
_ minister baseert Dales zich op infor- 
Sovjetunie (CPSU), of andere Oos- matie van de BVD. De dienst heeft 
teuropese communistische partijen, ontdekt dat de voormalige CPN 
incidenteel geld heeft geschonken „ineens over veel geld beschikte, 
aan de Communistische Partij Ne- zonder dat duidelijk is waar dat 
derland (CPN). Volgens minister vandaan kwam”. 

Dales (binnenlandse zaken) valt er 

echter juridisch niets te bewijzen. Over andere indicaties wil zij niets 
De kwestie van eventuele donaties zeggen, omdat deze 'operationeel' 
van de CPSU aan de CPN kwam van aard zijn. Alleen de vaste com- 
aan het rollen door kamervragen missie voor Inlichtingen- en Veilig- 
van het CDA-Tweede Kamerlid De heidszaken is op de hoogte van die 
Kok aan minister Dales. De CDA’er informatie. De partij waarin de CPN 
baseerde zich daarbij op publikaties is opgegegaan. Groen Links, maakt 
over financiële ondersteuning van geen deel uit van die besloten 
de Sovjet-communisten aan zuster- Tweede-Kamercommissie. 


# Het dodental van de treinramp dinsdagochtend bij 
Tver, ongeveer 300 kilometer ten westen van Moskou, is 
gisteren gestegen tot dertig. Bij de botsing tussen een 
sneltrein en een goederentrein op het traject Moskou- 
Riga raakten meer dan veertig personen gewond, van 
wie meer dan tien ernstig. Na de frontale botsing vlogen 
drie wagons van de passagierstrein in brand. Het afvoe¬ 
ren van de doden en gewonden verliep uiterst moeizaam 
vanwege de moerassige omgeving. Foto: epa 


(ADVERTENTIE) organisaties in het buitenland. ' 
Dales geeft toe dat er 'incidenteel fi- 


Oud-CPN-leider Marcus Bakker liet 
enige weken geleden weten dat de 


nanciële ondersteuning’ is geweest CPN nooit geld of andersoortige 
van de Communistische Partij van steun van Moskou heeft ontvangen, 
de Sovjetunie of andere Oosteuro- „Als het zo was, dan had de BVD 
pese aan de Nederlandse commu- het destijds trouwens eerder gewe- 
nisten, maar dat 'juridisch sluitende ten dan wij zelf’. 


Vrees voor nieuwe gewelddadigheden in Algerije groeit 

Rechter beveelt ontbinding FIS 


j^GIERS - Twee maanden nadat 
Hoge Staatscomité in Algerije, 
^et steun van het leger, de macht 
^Vernam heeft een rechtbank in Al- 
^^rs gisteren bevolen dat het Isla- 
■Htische Reddingsfront (FIS) moet 
gorden ontbonden. 

Algerijnse staatsradio meldde 
^^t het besluit gebaseerd is op het 
Ht dat het FIS geweld gebruikt om 
politieke doelen te bereiken. De 
■J^hdamentalisten vormen een ge- 
''^ar voor de openbare orde en de 
^atsinstellingen, aldus de radio. 
Pe Algerijnse minister van Binnen- 
^ndse Zaken, Larbi Belkheir, had 


de rechtbank op 9 februari ge¬ 
vraagd om ontbinding of een tijde¬ 
lijk verbod van het FIS. 

De uitspraak is, na de arrestatiegolf 
onder FIS-aanhangers en de instel¬ 
ling van de noodtoestand, de zwaar¬ 
ste slag die de nieuwe machtheb¬ 
bers het FIS toebrengen. 

De fundamentalisten, die uit zijn op 
de vorming van een islamitische 
staat, leken bij de eerste ronde van 
de verkiezingen eind vorig jaar op 
een overwinning af te stevenen. Om 
hen te stoppen nam het Hoge 
Staatscomité de macht over en 
werd de tweede ronde van de ver¬ 


kiezingen afgelast. 

Het FIS heeft een week de tijd om 
bij het Hooggerechtshof in beroep 
te gaan. Het Hof moet dan binnen 
een maand een uitspraak doen. Dit 
weekeinde had het FIS nog gewaar¬ 
schuwd dat op een verbod van de 
partij acties zouden volgen. 

In het laatste communiqué voor het 
vonnis verklaarden de fundamenta¬ 
listen dat 'het volk nieuwe midde¬ 
len en wegen zal vinden om de 
onderdrukking te bevechten.’ Di¬ 
plomaten zeiden te vrezen dat havi¬ 
ken in het FIS nu ondergronds hun 
toevlucht zullen zoeken tot geweld. 
De gebeurtenissen in Bosnië-Herce- 
govina zullen echter met leiden tot 
vertraging van de stationering van 
een vredesmacht in Joegoslavië, zo 
verklaarde de speciale afgezant van 
de Verenigde Naties, Cyrus Vance, 
gisteren in Belgrado. 


Specialisten 

verlagen 

tarieven 


RIJSWIJK - Staatssecretaris Si- 
mons (Volksgezondheid) heeft gis¬ 
teren met de specialisten, de zieken¬ 
huizen en de drie organisaties van 
verzekeraars overeenstemming be¬ 
reikt over de verlaging van de tarie¬ 
ven van de medisch specialisten. 
Aanvankelijk dreigde een conflict 
tussen de vijf partijen en de staats¬ 
secretaris omdat Simons het niet 
eens was met de berekeningen van 
de organisaties. 

Gisteren bleef men het oneens over 
een bedrag van tien miljoen gulden. 
Maar Simons laat dat voorlopig 'val¬ 
len'. Hij vindt het te klein om er 
'messen over te trekken', zei hij na 
afloop van het beraad. 

Veel belangrijker vindt hij de giste¬ 
ren ook gemaakte afspraak dat 
WVC en de vijf organisaties de ko¬ 
mende anderhalve maand samen 
een programma gaan uitwerken om 
de doelmatigheid van de specialisti¬ 
sche zorg te vergroten. ^ | 

De bereikte overeenstemming leidt 
er concreet toe dat de particuliere 
tarieven van de specialisten op 1 
april 2,8 procent omlaag gaan. 

Azeri’s schieten 

I 

helikopter neer 

MOSKOU - Azerbajdzjaanse strij¬ 
ders hebben dinsdag boven het 
grondgebied van Azerbajdzjan een 
Armeense helikopter neergehaald. 
Daarbij zijn zeker acht mensen om 
het leven gekomen. Mogelijk zijn er 
meer doden, omdat er zich nog 
mensen in het wrak zouden bevin¬ 
den. Het toestel was op weg van de 
omstreden enclave Nagorno-Kara- 
bach in Azerbajdzjan naar Armenië. 

Het Armeense ministerie van Bin¬ 
nenlandse Zaken had aanvankelijk 
melding gemaakt van 30 doden. 
Aan boord van de Mi-26 helikopter, 
een burgertoestel, bevonden zich 43 
mensen. De Mi-26 was met een ge- 
vechtshelikopter en een kleine mili¬ 
taire helikopter op weg naar Arme¬ 
nië. Volgens het ministerie zaten in 
de neergehaalde helikopter vrou¬ 
wen, kinderen en enkele zieken. Uit 


.Moord 


Artsen in Nederland stellen 
soms ten onrechte vast dat 
iemand een natuurlijke dood is 
gestorven. Ze hebben te w’einig 
kennis om aanwijzingen te zien 
waaruit ze zouden kunnen af- 
leiden dat er sprake is van een 
onnatuurlijke doodsoorzaak. 
Het is daarom dringend nodig 
dat artsen in hun opleidingen 
weer cursussen forensische ge¬ 
neeskunde volgen. Dat is de 
geneeskunde die onderzoekt of 
er mogelijk geweld in het spel 
is geweest. Dal steil de Gro¬ 
ningse forensisch toxicoloog 
dr. D. Uges, verbonden aan het 
academisch ziekenhuis in Gro¬ 
ningen. 

• Kritiek 

Ex-premier Menachem Begin 
van Israël, die dinsdag door 
een hartaanval werd getroffen 
en in bewusteloze toestand in 
een ziekenhuis m Tel Aviv 
werd opgenomen, is inmiddels 
weer bij bewustzijn. Zijn toe¬ 
stand werd omschrev'en als kri¬ 
tiek, maar stabiel. 

• Ozon 

EG-milieucommissaris Ripa di 
Meana overweegt bij het weer¬ 
bericht waarschuwingen te la¬ 
ten uitzenden in tijden dat de 
ozonlaag uitzonderlijk dun is. 
Hij zei dat gisteren in Brussel, 
waar hij zijn voorstellen her¬ 
haalde om vóór 1996 binnen de 
EG het gebruik van de ozon¬ 
laag aantastende chloorfluor¬ 
koolwaterstoffen (cfk’s) uit te 
bannen. 

• Kernrearlor 

De Russische autoriteiten heb¬ 
ben aan de rivier de Welga een 
kernreactor gesloten nadat 
maandag in de installatie brand 
was uitgebroken. De brand 
ontstond na een elektrische 
storing. Volgens de autoriteiten 
is bij de brand geen radioactivi¬ 
teit vrijgekomen. 


Kerrev 


Bob Kerrey, de Democratische 
senator van Nebraska, heeft 
zijn tournee door Florida afge¬ 
last na de teleurstellende resul¬ 
taten bij de voorverkiezingen 
in diverse Amerikaanse staten 
afgelopen dinsdag, en is terug¬ 
gekeerd naar Washington, Ker¬ 
rey heeft besloten zijn verkie¬ 
zingscampagne voor de 
Democratische nominatie te 
heroverwegen, zo verklaarde 
zijn campagneleider. 


• Minderheden 

Minister Kok van financiën 
vindt dat er nog te weinig spra¬ 
ke IS van integratie in het ar¬ 
beidsproces van allochtonen. 
Hij vindt dat het kabinet daar 
meer werk van moet maken. 
Kok heeft dit gisteren gezegd 
tijdens een PvdA-spreekbeurt 
in het Utrechtse Houten. 

• Voorrang 

Het is in de praktijk niet ge¬ 
makkelijk vrouwen een voor¬ 
keursbehandeling te geven bij 
sollicitaties. Zo’n voorkeursbe¬ 
handeling, die in de wet is toe¬ 
gelaten, stuit op weerstanden 
door de vrees dat ze tot kwali¬ 
teitsverlies leidt Het begrip 
kwaliteit is echter omstreden. 
Dat stellen onderzoekers van 
de Universileit van Amsterdam 
en de Rijksuniversiteit Gronin¬ 
gen. 


Onlusten 


In de Kenyaanse hoofdstad 
Nairobi is het gisteren opnieuw 
tot grote ongeregeldheden ge¬ 
komen. Oproerpolitie veijoeg 
met traangasgranaten, de wa¬ 
penstok en waarschuwings¬ 
schoten stenengooiende de¬ 
monstranten. Dinsdag sloegen 
veiligheidstroepen al in op een 
groep protesterende vrouwen 
die door middel van een hon¬ 
gerstaking de vrijlating van een 
aantal politieke gevangen, voor 
het merendeel hun kinderen, 
wil afdwingen. 

• Akkoord 

De 48 lidstaten van de Confe¬ 
rentie over Veiligheid en Sa- 
menweking in Europa (CVSE) 
zijn het gisteren na drie jaar 
onderhandelen, in Wenen eens 
geworden over een pakket 
maatregelen dat ertoe moet lei¬ 
den dat eventuele militaire 
spanningen tussen de lidstaten 
afnemen en de vrede wordt 
versterkt. 

• Impasse 

De Israëlische en Arabische de¬ 
legaties zijn het gisteren op de 
laatste dag van de voerde ronde 
van de vredesbesprekingen 
over het Midden-Ooslen, niet 
eens geworden over de plaats 
waar zij het volgende overleg 
zullen houden. De Arabieren 
weigeren in te gaan op Israëls’ 
eis de onderhandelingen dich¬ 
ter naar hel Midden-Oosten te 
verplaatsen. s a V . . 11 3 •>.- 


6 iójr gardfrue 
mogelijkheid 2' 


ÏÏ-.: 


rmë 


■ j. - 


Zesj 
J' i^' 'ff ■*.-' ' ‘ - 4 L> 

'Wtetwf)k 


^ m 


zorgeloos 

TB A 


/ 


V ’■ 


399 


PhUiPSs 


V'■‘•' 


h fj-jf gan-nnv 
-1 mogdijkmi^d 25. 

m 

fe % "2^ 


SHARP PC 6220 ^^OT^9CO ': 
met 


.-r y uGr:-^ No' 

'2-=-.ZiNGPP .S 


499 
„lUiJÜlil;;: 


6 laar garantie 
sP s mogelijkheid hO.- 


'i 


^i!)i;ii!!l!!!l2':6:!!'!':!!!lii'!!i!l]ii!!ilili]!C /y/.'.'///y. '/'//.///'yyy. v. ^ / 

■ - - 

% 


rx 


iet Garantiep 
van Vogelzai PHILIPS 


.r:» y - ... -C-GSV-- 


PHILIPS FAX :./C,: '■■-%■ 'C 


V/ 1. UWM 

*h.’1l‘\ l>iO, i-'.'ll 6 1) 

c'aniLi'rdrr L’ wra, aJi: J 


m: a i'.‘U\\ I.' 


( i . '. \ ( 1 . ■, A 


u_' \\>rni 


1 11 i\; 111L'' \ ü i 1 


( CGLwZANuP^'i Jb 


999 
M''- heid \'an uw aanKv'i'P, X.uaii'-iiA ■ ar i^'-,•:'l jan 

"Ayde na/org ean uw aankve^p. e.'.p--. w d,,:i'; .y.n iwt 

. greptate brlang. De/c- /ekerhiLj^i kn:at l; :':i. jjjv.j jir wirni 

V' ■" ■^k‘S laar garantieplaiV win V* igi,-i/jiia. ik: ,,a.iiivrinp \an 

k6 ' ▼ uw nieuw’eaudio-en ofVidepappaniluur pnt\ang; u, '.. ri'■. r;- ■_ :;;i ; nedraig, 

een garantiecertitieaat. Bij onderstaande aanbiedingen staal dh uediag vermeld. 

De eerste 2 laar na aankoop geniet u een volledige garantie, .in- i^, .j lv i^ls- ot 
onderdelenkosten. \anaf het derde tot en met het zesde jaar betaalt u ajs en r,, i ; wwt tariol' 
^ '.voorde behandeling ean uw toestel. Kortom, met hel 'Zes jaar gara.ntkp'ui' I'uh:; j jjot voor 
onaangename een'assingt'n te komen staan. De specialisten win VogL'l/anc. \oru iien u a,raag mta,'r' 


OUDE 1 C'..:: . ' ■NUr'ajS ^9s:' ■ 
ï' CGr l/.ANGPR’.o 


OF F 50-PER MAAND 


1134 


Vogelzang inbamcentmm 


JVC 

Sjlj[S 


6 jaar garantie 
- : mogdijkheid 5Ö.- 


Vy' HITACHI 


Video 8 


/?zf tf TA/im GRUriDIG 

b4 X zoom 

- - or=^ 


>qRiSTarMPv 


D'Iiw : w li 1 ' b ik 'f'\ ;m ■ . w: !t I'LIID wZib -K 


Ga.. tIiaLu u a 

-~r UüMLi lïi. A 


IQËz 


o s Q a X 


lljl 6 jaar garantie 
hAfiANTiEphn mogelijkheid 50,- 


6 jaar garantie 
.k'lo;'. mogelijkheid 50.- 


GRUNDIGWKC 284I VD 
AUTORADiO.CASSETTF 


jU f HITACHI VM-E23EVIDEO-8 
CAMCORDER 


MB^u.a yi lelPlekcI , I' 

mogelijkheid 100,- ^ 

,•; .l’jl'i! 'tj .'ALidn-iÜeüCluDDtr' aI - - Tzhi 

kU'.'.':'j'.'’LiCn'én DfOlÜCn Viicgël'üi 

.•JSlür h^ni- newgf. ji.jntage o.n' GRUNDIG P37-540 TXT KLEUREN- ARISTONA 43 KV 2425 PORTABLE 
nr'CP' - nWdowa: üeciC W TELEVISIE KLEUREN TV MET TELETEKST 


CUCEvCGElZAhGPR- 25 599.■ 
VOGELZANG^Ri-JS 


499 


/ïRiSTorsjrv. 


■ :■.■ :..• ■■ C:-':- ! j-wiG Syiinwjür '•r.,f'terr!^ nwl ae 22 . -C.Jk'Pr.niu -'W 

; ■ ' ' : " .UI .P' jGcPecjicer gesijufd s.W'j --wai*'!...!: / :^:n^ 

t.rnima.i: in vanuit het canieogeüeelte Deze Kom- nietzeiiueiddiiLioiüii.g, ciieeg.'j.,: U.' 


ARISTONA R' 2.aG5 
PORT.AÖwE RAJ'G 


ipl M: '' 
OF F 50-PER MAAND 

TELEFUNKEN 


OUDE VOGELZANGPRIJS 2499,- VOGELZANGPRlJS 

V0GEL2ANGPRIJS 

lS3d 


698 


VOGELZAl'GPROS 


OF-40-PER MAAND 


i -fgÏN, i 


899 


.1 ' VOGErZANGPRiJS 


nr 


z‘iS E' 2 y-UlDSPREKERS 


TELEFUNKEN VR 5930 
VIDEORECORDER V 6 jaar garantie 
cARANiitkAN mogelijkheid 75,- 

wnmüÊmm^mm^ 


JC. uêSi .11 e' inifdrOÜi: dlStd'lÜSDcil.t: 
' '1 SP jes.,’: k 2 -aw' j’1 r 

' A," !■• '5’yi2 

VOGELZANGPRIJS 


IMOKIA 


39 


■CGE.ZANG 

SETPRIuS 


1599 


OF F 40.-PER MAAND 


IMOKIA 


699 


5/ere c 


ü... ^i^r garantie 
PHILIPS 

1 
6 jaar garantie 

.liikhyi', mogelijkheid 100,- 

. /./... ITT NOKIA 6361 STEREO 

cAHAhiiiPLAw mogelijkheid 75,- KLEURENTELEVISIE PHILIPS AW 7092 PORTABLE 
STEREO RADIORECORDER 


Vil- ui: (u, 1; ji.lii!i'-:;G PANASON.CRXCS 750 STEREO 
COMR.: RADIORECORDER 


h6 -^k' '2 ;■ 


V0GELZANGP”iJ2 


NOKIA VR 3722 VHS VIDEO¬ 
RECORDER ..ij::, I ■ C-. Jgr.d:.-i itj !.;g . u-r ii. Qp p . ppp MAAND 

ZêifkiWZkG HS ;G0:i.'.WK, inoe» sin 

.'.iPSeWur, Swr idisiuilirg rp.k. /^nisTOMt^y—, 

'i.-;' .'w...' .■.ist.-.ntlsüBQiöriry Gol-ci ge JHHS^^s 

’■.:■/ Ad nr 'C 0 a 2 Hl ( 

VOGELZANGPRIJS 11 ‘ 


1599 

^S« Image line 


j; 'li „CllJtjr 1 ;: 


VOGELZANGPRIJS 


BEARCAT 


129 


Sft'l'c^O 


VOGELZANGPRIJS 


BASF 


lyziLi 


;24Q_H 


R-T,. U *■’ 


OF F 40.-PER MAAND 

SOTSTY- 


999 


— 6 jaar garantie 

cAfiANiifPiAN mogelijkheid 150,- 


|1 6 jaar garantie 

II nARAkisphi mogelijkheid 100,- 


BEARCAT UBC 200 XLT SCANNER BASF E180 HG VHS VIDEOBAND VOGELZANGPRiJS 
SONY VIDEORECORDER SLV-715VP 
DENONUCD-7C COMPACTDISC 


^SLV-715VP ARISTONA 63 RK 5617 KlEUREN- 

n •w.-n; i.'. :w-j„we .,;L)ra-iwwbcr,k2e,p TELEVISIE , ' k-- w- 

Zn’: -[.I 'jiWWe! ;,.ei -p:' ijiertZiLk wCrOZ, iiTugè ..w"iZ .I.:..'. ., ' : . 

zi;'■ rzwiz.iiwiz Je S,iL’'n-iüit kr :e:. jw. ■-■'ww ;/■ ; 2299.- 

— ..i— .'./'.ii pieG.,l‘te idSoJ^. .. .. ...i: -* ^ 

nv-’vij.w A-nruer ' ;.,:'Weiz --z'--,:’'-'. OUDE VOGELZANGPRiJS 2299, 

-e: ;' ..: VOGELZANGPRIJS rd_v:v;W ' VOGELZANGPRiJS 


VOGELZANGPRIJS 


18 


699 


BASF E240 HG VMS VIDEOBAND 


RAPID 


OF F 60,-PER MAAND 


1999 


OF F 65.-PER MAAND 


1999 


i. 


VOGELZANGPRIJS 


24 


BASF 


V e.-Aic 


C4£SE’‘'EC£2 


V OGElZANGPRiJS 


-EF ve 


2299 U KUNT BIJ VOGELZANG 
GEMAKKELIJK EN VEILIG 
BETALEN MET UW PIN-CODE! 

)', C JL' ^ 


iJiin 


L'A'v 


Wr 


RAPID 100 AUTO ALARM 

Ajti; .i,z ■ V.:! iWr i!j;w 
BASFCRll C90 MUZIEK CASSETTES 


Daar kun je niet omheen 


De grootste specialist in beeld en geluid. 


VOGELZANGPRIJS 


VOGELZANGPRIJS 


199 


17 


•t: 


Campagne Amerikaanse stijl voor Zuidafrikaanse president 

De Klerk onder de mensen 
Zorgsector 


^OR PETER VAN NUlJSENBURG 

JOHANNESBURG - Hij zou 
contact met de kiezers zijn 
.wijtgeraakt en daarom had- 
de strategen gekozen voor 
campagne-Amerikaanse 
En dus raast president 
de Klerk nu als een wer- 
.^®lwind door Zuid-Afrika om 
blanke kiezers over te ha- 
om bij het referendum van 
1 ' maart zijn hervormingsbe- 
te steunen en niet te 
dichten voor de extremisti- 
i^^he lokroep van zijn rivaal, 

. ® aarts-reactionaire Konser- 
l'^atieve Partij (KP). 

y®ertien dagen lang moet hij baby’s 
I^Uffelen, koffie drinken met be- 
•^den, arbeiders en boeren op de 
^houders slaan, zakenlui en stu- 
^®nten toespreken en meeleven 
huisvrouwen die moeten zien 
te komen van een steeds krap- 
We beurs. De in grote getale opge- 
Jörnmelde pers moet er voor zor- 
dat zoiets belangrijks de wereld 
onthouden wordt. 


bejaarden 


.kisdag waren Johannesburg en 
j^streken aan de beurt. De ’Blitz- 
;^eg’ begon ietwat vertraagd - het 
^^®gtuig van De Klerk uit Kaapstad 
L®s te laat - bij bejaardenhuis 
J«rfstland in Kempton Park, een 
j^prstad van Johannesburg. Acht 
;^jaarden hielden trouw met hun 
Pto-De Klerk-plakkaten en -buttons 
6 Wacht bij de ingang, maar zagen 
, P het geplande tijdstip niet hun 
eid verschijnen, maar wel een bus 
, ,®ar het internationale perscorps 
Wtrolde. 

bedremmelde bejaarden kregen 
^crofoons, bandrecorders en noti- 
®blokken onder de neus geduwd 
IjPet het klemmende verzoek de po- 
Uk situatie te beschouwen en de 
Ij^lag van het referendum te voor- 
,^wllen. Onderwijl eisten fotografen 
cameralieden een stralende lach 
I Oor de mensen in de VS, Europa 
Japan. 

steunden De Klerk en zjjn Natio- 
Partij (NP), omdat die de be- 


(ADVERTENTIE) 

Vakwerk! 


Professionals in schadeherstel: 
technisch perfect en... op tijd., 
(alle bekende merken) 
Autoschade 
Hub van Well bv 

Wijngaardsweg 6, Heerlen-Noord 
Telefoon 045 - 212675 


• De Zuidafrikaanse president F.W. de Klerk (rechts) schudt 
de hand van een studente tijdens een wandeling bij de Rand 
Afrikaanse Universiteit. De Klerk probeert tijdens een rondreis 

langen van de blanken het best moordplan, maar het enige overle- 
behartigen, legde P.J. van Zijl (79) vingsplan’. De bejaarden hadden, 
geduldig uit. De KP had geen toe- afgaande op het applaus, ook nog 
komstvisie en wilde terug naar een wel zin in h-u-n eigen toekomst, 
verleden dat nooit bestaan had. Zou 

hy ANC-leider Nelson Mandela als De Klerk draagt routineus deze 
president aanvaarden? Hij dacht boodschap uit met de nodige aan¬ 
niet dat hij dit zou meemaken of dat passingen voor elk specifiek ge- 
het ooit zou ver zou komen, maar hoor: een extra dosis economie voor 
als het onvermijdelijk was, nou dan de zakenlui, een populairdere toon 
moest het maar. voor de 'gewone man’. 

yedachten^fselTnff^^^ vruchtbare Qp de Rand Afrikaanse Universiteit 
Ktoe'arvïhoSg tuSe„“ nK enige .ncwentóe van de 

- Hanco FerreiraMo") voo®,S^Më"De 
Van Ziil” werd dif Klerk dat ’de toorn Gods op jouw 

de nresident verstoo^d^^ komst van en je regering zal neerdalen. Waar- 
De^lerk stak eer«;t dl' Omdat De Klerk bij de onder- 

de riekenboeg een harToSeTdë ANC met de 

riem en cnrak j onoer oe anti-christ heeft verkeerd en gebe- 

schatting 300 man in*!fe leden van andere reli- 

toeië oresidëiusLn ^ies’. Hoewel de vervloeking 

al lang van stof en onk authentiek oud-testamentisch 

boodschao veëoakt de k vergeefs in de bij- 

tekstschriiver die geen van de bel zoeken, wist een wijsneuzerige 

houden ^ weet te medestudent die anoniem wenste te 

blijven. 

^0VCrlcving'SDlH.n ’ Klerk met deze bliksemoptre- 

® V dens - een bezoek duurt hooguit 20 

De portee kan echter als volgt wor- minuten - de banden met de kiezers 
den samengeyat. ’Wie op 17 maart weer weet aan te halen, is nog maar 
voor zijn beleid kiest, steunt niet de de vraag. Een ontmoeting met tante 
communisten, zoals de KP zegt,, ’Swannie Swanepoel’, de beschei- 
maar de enige kans op een vreedza- den weldoenster van door het leven 
me toekomst. Een stem op de KP is geteisterde medemensen, ging hem 
een stem voor het verleden, een slecht af. Hy was te afstandelijk, 
stem voor chaos en duisternis. Wij, wist de juiste snaar niet te raken en 
u en ik, hebben het grootste deel miste het talent voor het ongedwon- 
van ons leven al achter ons. Maar gen praatje met haar toch voor hem 
we hebben kinderen, kleinkinderen uitgerukte buurtgenoten, 
en zelfs achterkleinkinderen. Aan Maar écht contact, dat is waar- 
hun toekomst moeten we op 17 schynlijk onmogelijk in een cam- 
maart denken. Ons plan is geen zelf- pagne-Amerikaanse stijl... 


(ADVERTENTIE) 


door het land stemmen te winnen voor het referendum op 17 
maart over de hervormingen in het land. 

Foto: AP 


Van de beloften van stoats- 
i secretaris Simons von Volks- 

gezondheid moet |e hef met 
hebben. Dat weet inmiddels 
mens in dit land die te- 
gen ziektekosten verzekerd 
V j is. Simons spiegelde een- 

■ ieder, die het maar horen 

i'S wilde, legere premies voor 

^ als zijn plannen tot herzie¬ 

ning von het stelsel von ziek- 
teikosten eenmaal zouden zijn ingevoerd. Het tegendeel bleek 
waar: de premies schoten de hoogte in en de verzekerde bleef in 
vertwijfeling achter. 

let;; dergelijks lijkt zich nu ook voor te gaan doen in de zorgsector 
(zifjkenhuiswezen, bejoordenoorden, thuiszorg en welzijnswerk). 
De vakbonden willen voor het personeel, dat werkzaam is m die 
sector, cao-verhogingen van 4,5 tot 5 procent. Dat is geheel in lijn 
meh de ontwikkelingen elders. Gelet op de achterstondsituotie, 
waarin deze mensen al jarenlang verkeren, zijn de looneisen zelfs 
ncjg vrij mild te noemen. 

Sirnons heeft echter geen geld om meer dan drie procent loonsver- 
h( 5 ging te betelen, waardoor het verschil met het bedri|fs!even nog 
gmater dreigt te worden. Bovendien moet die solorisverbetering 
worden betaald door het pensioenfonds in de zorgsector, het 
PCjjGM. Zoiets wordt gewoonlijk een sigoar uit eigen doos ge¬ 
noemd. 

Wel belooft Simons dat hij in de jaren '93 en '94 honderden miljoe¬ 
nen guldens uit zol trekken voor het oplossen von knelpunten in 
do gezondheidssector en de arbeidsvoorwoarden. Dat lijken met 
meer dan loze beloften om de actiedreiging te verminderen. Si-- 
mens zal die extra miljoenen immers bij de begrotingsbesprekin¬ 
gen in het kabinet los moeten zien te praten De schatkist is leeg, 
het kabinet zit al veel te krap, zodot de kons dat Simons nul op het 
rekest krijgt heel groot is. 

Het heeft er alle schijn van dat de overheid het personeel in de 
zorgsector nog steeds niet als gewone werknemers serieus neemt.’ 
De tijd dat monnen en vrouwen uit een soort roeping de verpleging 
ingingen is echter al heel lang voorbij. Het is een normoal beroep 
ge worden, dot ook als zodanig dient te worden gehonoreerd. 
Werken in de zorgsector als een soort liefdewerk-oud-papier be- 
scfiouwen, zoals het kabinet kennelijk doet, kon echt niet meer 
Wellicht kunnep de bonden dit het kabinet, stootssecretons Simons 
vorarop, voor eens en altijd duidelijk maken. 

P.S. 


Vice-president Ejup Ganic kijkt tevreden terug op crisis: 

’Bosnië liefst snel erkennen’ 


DOOR RUNA HELLINGA 


SARAJE'VO - „De Serviërs hebben 
het tijdstip voor hun actie verkeerd 
gekozen. Ze hadden de hele zaak zo 
gepland dat ze het referendum kon¬ 
den verstoren als zou blijken dat de 
opkomst hoog was. Maar alles wat 
hen is gelukt, is dat ze het feestje 
hebben verstoord dat we voor jour¬ 
nalisten en waarnemers hadden 
georganiseerd omdat die dagen 
hard hadden gewerkt.” 

De Bosnische vice-president Ejup 
Ganic maakt een vermoeide, maar 
zelfverzekerde indruk. Hij heeft een 
zware dag achter de rug als voorzit¬ 
ter van de crisisstaf die maandag¬ 
ochtend werd opgericht vanwege 
de Servische barricades in Saraje¬ 
vo. 

Ganic is een man van de achter¬ 
grond. Hij is moslim, maar niet par¬ 
tijgebonden en daardoor voor alle 
partijen min of meer aanvaardbaar. 
Hij duikt daarom vaak op op crucia¬ 
le momenten, vroeger als vertegen¬ 
woordiger van Bosnië in de Joego¬ 
slavische Presidentiële Raad en nu 
als voorzitter van de crisisstaf. 


gering van ieder gebruik van ge¬ 
weld afzag. 

Voor herstel van de vrede in Saraje¬ 
vo moesten concessies worden ge- ' 
daan, maar echt zwaar tellen die 
Volgens Ganic niet. Er is bijvoor¬ 
beeld nooit sprake geweest van 
stopzetting van de onderhandelin- 
gen over de toekomst van Bosnië- 
Hercegovina, zoals de SDS eist. 

Opschorting van de onafhankelijk¬ 
heidsverklaring en het aanvragen 
van Europese erkenning zijn geen 
agendapunten. Het Bosnische par¬ 
lement heeft al besloten tot onaf¬ 
hankelijkheid en de EG heeft de 
vraag om erkenning al weken gele¬ 
den ontvangen, 

Ganic benadrukt dat die erkenning 
zo snel mogelijk moet volgen, nu 1 
het referendum dit weekend heeft I 
uitgewezen dat 63 procent van de 
Bosniërs voor onafhankelijkheid is. > 


Sto^iT^ir) 

iTjubtiain 

, O ,^aX. 

Kroatië -N-v, P Belgrado 

o 

I V 

j \ Servië J 

[Wgoslav^ 


\éontenegn 


_./ I T 

I Bosn tfe-Hercegovina 


iMacedonië I 


100 km 
AP/gpd 


Fiat komt 
met ’n nieuwe 
WIR-premie. 


De vice-president kan uiteindelijk 
met tevredenheid op zijn werk te¬ 
rugkijken. De crisis, die hel begin 
van een burgeroorlog leek, kon na 
een dag van onderhandelen worden 
bezworen. De schade bleef beperkt 
dankzij het feit dat de Bosnische re- 


Coneessies 

Al met al zijn er twee noemenswaar¬ 
dige concessies: er komt een reorga¬ 
nisatie bij de televisie, zodat de 
Serviërs eigen zendtijd krijgen en 
een reorganisatie bij het ministerie 
van Binnenlandse Zaken. Dat laat¬ 
ste komt de regering zelf ook niet zo 
heel slecht uit, blijkt uit de reacties 
van Izetbegovic en Ganic. Beiden 
hebben kritiek op de wijze waarop 
de ambtelijke top het blokkadepro- 
bleem heeft opgelost. De Servische 


barricades; waren volgens hen 
geenszins spontaan. 

Geen f;teun 

De overv.3l op Sarajevo pakte uit¬ 
eindelijk i; ooral verkeerd uit, omdat 
bleek dat de Serviërs het zonder 
steun van Belgrado en van de leger¬ 
leiding moesten doen. Voor hen 
staat de stationering van 
VN-vrede;;troepen op dit moment 
voorop en die kwatn met de onrust 
in Sarajev o in gevaar. SDS-voorzit- 
ter Radovan Karadjic was maandag 
op een zitting van de Presidentiële 
Raad in Elelgrado. Maar die raad 
deed een oproep aan iedereen, ook 


veel ophef werd hij indertijd afge¬ 
schaft. Die goeie, ouwe WIR-premie. Menig 
zorgvuldig doorgerekend toekomstplan 
behoorde opeens tot de onmogelijkheden. 

En de grijze haren rezen ondernemend 
Nederland te berge. Maar Fiat biedt een 
goed alternatief. Want koopt u nu een nieuwe 
Fiat bestelwagen, dan bieden wij u een 
financiering* over 24 maanden tegen niet 
minder dan 0,0% rente. En dat maakt 


uw investering meer dan de moeite waard. 

Of uw voorkeur nu uitgaat naar een 
compacte Uno of Tipo Van of één van de 
150 basisuitvoeringen van de riante Ducato. 
De Fiat dealer vertelt u er graag alles over. 

En als wij u alvast wat voorinformatie 
mogen geven: deze premie zal op 31 maart 
worden afgeschaft. 


A/ri 


Eén brok temperament. 


Fiat financiert uw nieuwe bestelwagen 

tegen 0% rente. 


Gepakte snelheidsduivels 
kunnen naar auto fluiten 


DOOR BEN MAANDAG 

DEN HAAG -- Met een snelheid van 200 kilometer per uur door het 
vlakke polderland. In je glimmende Ferrari Testarossa met een win¬ 
kelwaarde van 325.000. Het landschap zoeft als een groene veeg langs 
je heen. Vlinders in je buik. Nog sneller. Het wijzertje van de teller 
wyst al 240 aan. De wereld in de zoveelste versnelling. Totdat de poli¬ 
tie je in de kraag grijpt. Te hard gereden. Zo’n 120 kilometer om pre¬ 
cies te zijn. 


„Ik noem dit ronduit een schan¬ 
de,” zegt T. Dellebeke van de 
Algemene Verkeersdienst van de 
Rijkspolitie in Driebergen over 
de 38-jarige automobilist die on¬ 
langs werd opgepakt omdat hij 
ter hoogte van Schiphol zijn 
auto, een Ferrari, mét 240 kilo¬ 
meter per uur over het asfalt 
stuurde. „Zoiets kan helemaal 
niet, dat doe je niet ten opzichte 
van je andere weggebruikers. 
Reken maar eens uit. Met zo’n 
vaart heeft je auto een snelheid 
van 66 meter per seconde. Als 
iemand voor je een remsignaal 
geeft, heb je als automobilist 
minstens een seconde nodig om 
te reageren, In die tyd ben je al¬ 
weer 66 meter verder.” En heb je 


de grootste ongelukken op je ge-, 
weten, aldus Dellebeke. 

Hoewel in Nederland de maxi¬ 
mumsnelheid nog steeds op be¬ 
hoorlijke schaal wordt overtre¬ 
den. behoort een vaartje van 
boven de 200 kilometer per uur 
toch tot (^e uitzonderingen. Zo 
eens in de week komt het voor, 
op z’n hoogst, schat Dellebeke. 
„Vorige week signaleerden we 
nog een Duitser, die bij Dor¬ 
drecht met 211 kilometer per uur 
voortraasde.” 

Voor de bestraffing van deze ex¬ 
treem hoge snelheden bestaan 
sinds enige tijd aangescherpte 
algemene richtlijnen, waaraan de 
rechters in de verschillende ar¬ 
rondissementen zich kunnen 


houden. Ook in het géval van de 
Ferrari-piloot heeft justitie in 
Haarlem zich daaraan gehouden, 
zegt officie r van justitie mr. J.E. 
Hartjes. „Eie wagen is onmiddel¬ 
lijk in beslag genomen, zoals 
gebruikelijk bij dit soort exces¬ 
sieve snellieden.” 

De officier van justitie maakt uit 
of de auto in bezit van de politie 
blijft tot óle rechter zich buigt 
over de verkeersovertreding. Is 
dat het ge\'.al, dan wordt de waar¬ 
de van de auto geschat, waarna 
de rechter kan besluiten de wa¬ 
gen verbeurd te verklaren. In de 
praktijk k<amt het erop neer dat 
de auto w ordt geveild. De rech¬ 
ter bepaalt of de ex-eigenaar het 
bedrag dat er ter veiling voor 
wordt betaald, in zijn zak mag 
steken en of zyn eventuele boete 
op dat b'edrag in mindering 
wordt gebracht. 

„De maatnsgel tot inbeslagname 
geldt voor iedereen,” verzekert 
Hartjes. „Dat is om te verhinde- 


Op husis i’un ftnjnciul Icusc. Vruu}’ de deuler UtiJr dt' voortduurden. 


aan de Serviërs, om de kalmte en 
orde te bewaren. 

De kritiek uit Belgrado is volgens 
Ganic doorslaggevend geweest voor 
de opstelling van het leger: ,,Dat 
wordt vanuit Servië geleid, dat is 
duidelijk. De commandant van het 
tweede legerdistrict, waar Bosnië 
onder valt, was persoonlijk duide¬ 
lijk tegen de barricades. Hij heeft 
’hen voor vandalen en relschoppers 
uitgemaakt. Maar als Belgrado dat 
wil, grijpt hij in.” 

Ganic herkent in Bosnië een pa¬ 
troon zoals je dat ook in Kroatië 
kon zien: de Serviërs richten barri¬ 
cades op en beginnen te schieten. 
Als er dan teruggeschoten wordt, 
kan het leger ingrijpen met als re¬ 
den dat het de Serviërs moet be¬ 
schermen in inter-etnische conflic¬ 
ten. 

Alleen is in Sarajevo met terugge¬ 
schoten. Het conflict is dankzij 
overleg opgelost en dankzij de mas¬ 
sale actie van de stadsbevolking, 
die maandagavond met tienduizen¬ 
den vreedzaam de straal opging om 
ite protesteren tegen de Servische 
terreur. 

Het was een overwinning voor de 
Bosnische vredesbeweging, die 
vooral zeer sterk is onder de Bosni¬ 
sche moslims. ,,De moslims zijn uit 
deze gebeurtenissen versterkt te 
voorschijn gekomen," meent Ganic. 
„Ze zullen in het vervolg meer dan 
tol nu toe bereid zijn om de eenheid 
van Bosnië te verdedigen.” 


ren dat er enige ongelijkheid 
ontslaat. Ik hoor ook wel dat het 
anders zou zijn wanneer je bij¬ 
voorbeeld in een Lelijk Eend 200 
kilometer zou rijden, maar dat 
verhaal klopt niet.” 

Mr. R.D.E. Daverschot. advo- 
caat-generaal van het gerechts¬ 
hof in Leeuwarden en voorzitter 
van de verkeerscommissie van 
het openbaar ministerie, geeft 
aan dat er in de rechtspraak al¬ 
tijd verschillen optreden. ,,Een 
rechter kan zich wel eens achter 
z’n oor krabben wanneer hij zo’n 
dure auto verbeurd verklaart. 
Misschien vindt hij wel dat wat 
hij de verdachte aandoet - het 
verlies van een auto van een paar 
ton - niet meer in overeenstem¬ 
ming is met het misdrijf. Hij kan 
dan een grote boete opleggen. 
Daarin zijn allerlei verschillen 
denkbaar.” 

„Het gaat ons er niet om dure 
auto’s van de weg te halen, maar 
om het wetboek te hanteren,” al¬ 
dus Daverschot. De verkeers¬ 
commissie onder zijn voorzitter¬ 
schap is op dit moment bezig 
met een inventarisatie van de ge¬ 
vallen waarin de nieuwe richtlij¬ 
nen moesten wwden gehan¬ 
teerd. Getallen kan hij nog niet 
noemen. ,,Dit soort overtredin¬ 
gen doet zich niet zo vaak voor. 
Het gaat eerder om tientallen 
dan om honderden auto’s die 
verbeurd zijn verklaard.” 


achtergrond 


Spreekuren voor 
(ex-)pendelaars tussen 
Nederland en België of Duitsland. 


Pendelaars, ex-pendelaars en andere 
belanghebbenden die informatie wensen over de op 
hen van toepassing zijnde regelingen betreffende de 
sociale zekerheid en de bijzondere regelingen voor 
grensarbeiders, kunnen elke eerste vrijdag van de 
maand terecht bij de Sociale Verzekeringsbank district 
Maastricht, Gaetano Martinolaan 75. 

Medewerkers van het Bureau voor Belgische Zaken te 
Breda en van het Bureau voor Duitse Zaken te 
Nijmegen zijn op die dag van 10.00 tot 14.00 uur 
aanwezig om u alle gewenste inlichtingen te 
verschaffen. 

Voor de behandeling van persoonlijke problemen dient 
u alle bewijsstukken en andere papieren mee te 
brengen. 

Voor het spreekuur kunt u een afspraak maken: 

tel. 043-821600. d35« 


I 

Bedrag 
in handen 

i 

Terug le 
betalen in 

Mnd. bedrag 
volgens min. 

Effectieve 

jaarrente 

Mnd. bedrag 
vIg. wet. max. 

Effectieve 

jaarrente 

■ ■mo» 

48 iïin :f 
60 mn:.l. 

138,77 

229,79 

■On 

150,95 

249,77 

18.7 

17,5 

15.000 

30.000 

60mn:l 

72 mn :1 

344,69 

609,22 

14,3 

14,2 

366.84 

622,29 

16,1 

15,2 


DOO|tLOPEND KREDIET 


ioekt hoger op. 


Voor meer 
informatie en 


ifiHwwii » I • wjriii gratis prospectus 

i» de week vaa 9 maart starten in Eindhoven en Maastricht kuntuonsbellen 


Krediet U betaalt Rente vig. mm. tar. 
limiet per maand per mnd eff jaarrente Rente volgens Theor. 
max. tanef looptijd 


11 000 220 1.145 

18.000 360 1.145 

25 000 500 1.11 

35.000 700 1 09 


Elk bedrag tot [200.000 en 
andere looptiji mogelijk. 
Overlijdensrisi co meestal 
gedekt. Besta: inde leningen 
geen bezwaar. SCHE 


been informatie bij werkge¬ 
ver Geen bijkoinende kos¬ 
ten. Binnen een rlag alles 
geregeld. Goedkope tarie¬ 
ven. Vraag gratis advies 


mondelinge avondopleidingen 

NIMA-A 

met examengarantie 


077 - 520440 of 
013 - 394333 
of schrijven 
Antwoordnr. 909, 
5000 VB Tilburg. 


LSBERG 54. HEERLEN 


TEL 045-721781 -724132 


BEDRIJFSHOGESCHOOL KATHOLIEKE LEERGANGEN 


LIMBURGSE SPD-OPLEIDINGEN BROUWERS 


De BeOnitsfiogeschooi Kaïhoiteke Leetganger^ is ivoor zover het orxjerwijs uoaer ae reiKwijdie van oe wet vaih aangewezen op grond var de Wei op riet noget oeroeo^'^enMis. ediend door 
d» Minister van Onderwas en wetenschappen op grond van de wet op de erkende onoenwijsinsteiiingen er benoon loi de Siicnting rtogcr Qnoerwiis Zuid Nede'-arxi 

giro 66.77.67 alle banken 70.70.70. 

om 


i 

kind 


f Kleinschalige, 

. % L directe::ï: 

.p ; 

; persoonsgerichte 

hulp 

^ i voor 

kinderen 
met 

1.' een 

f twandicap 
in 

ontwBdkglingslanden. 


St. Catharinastraat 1, Postbus 75 5250 AB Vlijmen, Telefoon 04108 - 198 

Nu nog 3 dolle dagen 

BIJ 

OUDE ZON^^ 


Gordijnstoffen vanaf ƒ per mei er 
Vitrages vanaf ƒ 5 5" per meter 

Kamer hoog gordijnstoffen voor ƒ 25 5" per meter 

Op alle karpetten 50% KORT'ING 

Sierkussens uitzoeken voor ƒ 10,- 

Bedspreien nu met 50 % KORTING 
Smyrna tafelkleden met 20% KORTING 


Nog enkele dekbedden voor de helft van de prijs. 

Deze aanbiedingen lopen t/m zater dag 7 maart 1992. 
Daarna sluiten wij onze zaak tot 26 maart. 

Dan heten wij u weer van harte welkom 
in onze geheel vernieuwde zaak. 


HOME SERVICE 


Kerkstraat 109-109 B 
Brunssum 

Telefoon 045 - 25 35 35 
DE OUDE ZON 

Complete Woninginrichting sinds 1913 ALLEEN ALS KINDEREN 
EEN KANS KRUGEN, HEEFT 
EENUINDTOEKONIST. 

Op het Mexicaa nse platteland zijn het vooral de (*r|pirr||ip 
kinderen die lijde n onder de bittere armoede. Stichting 211x0^11? 
Redt de Kindere n steunt concrete projecten om hun jjCU I I Ulj 
levensomstandigheden te verbeteren. Bel voor meer IvUiUliilIi En mochten de prijzen van 
de 205 u niets zeggen, 
dan krijgt u wellicht een goed 

het voordeel. 


DE PEUGEOT 205, 

NU MET F 1.000,- AAN GRATIS 
ACCESSOIRES NAAR KEUZE, 
OF: NU HALEN. 

1 SEPTEMBER PAS BETALEN, De Peugeot 205 is een gelau 
werde auto. Winnaar van vrijwel 
iedere rally en competitie. Leuk 
voor Peugeot, zult u zeggen. Maar zit 
er voor ü ook winst in? 

Welzeker. Allereerst de ge 
ruststellende gedachte dat u in een 
auto rijdt die tot en met geprezen, 
en dus door en door bewezen is. 
Dat blijkt ook uit de competitie 
waarin wij al jaren uitstekend 
scoren door zéér laag te eindigen: 
het autokostenonderzoek van de 
Consumentenbond. 

Tijdelijk presteert de Peugeot 
205 nóg meer voor zijn prijs. 

Want als u tussen 1 februari 
en 1 april van dit jaar een nieuwe 
Peugeot 205 personenauto koopt 
èn registreert, dan kunt u kiezen. 


Ailf Gf NOEMOt BCDftAÜtN I N PRuZlN 'NCl 8TW f «C. «USTLS KijulAAR MAM N AANeoO Au ANi, Df VUüP^'AAp STRlA'AdSIUNinMlt AlseUÜ ÜAN Mt i f J i. 
8 9% BIJ 24 MNO 99% BiJ Jb MND 10 9% Bu 48 MND! WOROfN vfBSffifKT DüO« PLuUt O' HNANCiLfllNu Nf Dl Rt ANÜ lAANGfStUTt N B-J ►rf I BuRi ONÜt « DL 
Wij bieden u dan ter waarde 
van maar liefst f l.OÜÜ,- gratis acces¬ 
soires naar keuze aan (inclusief 
montage). Of als u dat liever heeft, 
een van de twee aantrekkelijke 
financieringsregclingen'. 

Nu halen en pas op 1 sep 
tember van dit jaar betalen. Danwel 
een lening met een bijzonder lage 
rente (vanaf 8,9% effectief op jaar 

» kt LMl uP f ‘jUU CONIAN’ ‘Df f iNANLil RINGSRtGtl INü btl Dl Mfc I BIJ O Ai>t 
GL BRülHl I ijKL VOOkWAABui N vAN f [ N hUURkOOPOvE Rl INKOMST lN< ÜHM( [ R basis over de de eerste f 10.000,- 
bij een looptijd van 24 maanden). 

Er is al een Peugeot 205 
vanaf f 21.940,-. 

Als u meer wilt weten, heten 
wij u uiteraard van harte vv'dkom 
in onze showroom. 

JE VOELT JE LEKKERDER 
IN EEN PEUGEOT 205. 


Of UlTt.l STilÜl tilTALiNU (MAX \ 10 UÜU I t N Df i i NlN(. ,U HSU f 10 000 ■ 
NAAN Ut MQGtLlJKHLDIN fN VÜORWAARDiN Wij/iGiNULN VUURBEhOuOtN 


informatie 070-36 5 22 50 of stort uw gift op giro 809. g i 


1 D E 4 L A H D' 


r O a O ft 


HEERLEN, AUTOCENTRUM COLLARIS B.V., SCHELSBERG 45, TEL.: 045-720202. KERKRADE. AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL: 045460500. MEERSSEN, AUTOBEDRIJF 

SEEGERS B.V., ST. JOSEPHSTRAAT 44, TEL.: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPER B.V., WINDRAAK 29, TEL.: 046-521944. 

.m PEUGEOT__^ 

BbI DVNAV11S< H 0P\X L(. 


limburgs dagblod ƒƒ 


economie Donderdag 5 maart 1992 • Pagina 7 Personeel bereid hij minste incident in actie te komen 

Cao-overleg NS in impasse 


Van onze redactie economie 


IJ^TRECHT — Het cao-overleg bij NS zit in een impas¬ 
se. De standpunten van beide partijen liggen zover uit 
®lkaar, dat er gisteren nauwelijks is onderhandeld. 


^3 twee uur praten en twee uur 
T^orsen is het overleg gisternamid- 
^ op verzoek van NS geschorst 
vanochtend. Als de spoorwegen 
^ geen substantieel bod doen, 
^ken de bonden op. ,,Dan gaan 
^ de leden raadplegen over ac- 
T®s”, aldus een woordvoerder van 
'*3 Vervoersbond FNV. 


*^*enstroosCer 

^ problemen spitsen zich toe op 
p Wens van NS om bij de dienst 
^fai-structuur) met een flexibel 
^gastrooster te gaan werken, waar- 
de atv-dagen worden ingeruild 
Oor een werkdag van 7,5 uur. Ook 
NS'plan om het beter betaalde 
pfsoneel extra te belonen via eert 
ipPpeling van de procentuele 
'^hsverhoging aan het salaris, 
veel kwaad bloed gezet. 

stelde daarom gisteren bij het 
^iin van de tweede onderhande- 
^gsronde voor eerst informeel te 
*3an praten voordat verder zou 
^^rden onderhandeld. 

te zoeken naar bruggen om te 
5 !®de kloof te slechten”, aldus het 
/hciële commentaar van NS. Na 
schorsing van twee uur wezen 
® bonden dit idee af. 


„Geen van ons heeft bij voorbaat 
’nee’ gezegd tegen het plan om een 
meeijarenafspraak te maken, waar¬ 
in ook de mogelijkheden van flexi¬ 
bilisering ter sprake zouden komen. 
NS heeft die handschoen niet opge¬ 
pakt”, aldus voorzitter J. Kruse van 
cie FSV. Over het eenzijdig invoeren 
ervan bij Infra valt met de drie be¬ 
trokken bonden niet te praten. 

Afstel 

De spoorwegen zitten nu in een las¬ 
tig parket. Zij willen graag begin¬ 
nen met het flexibiliseren van de 
arbeidsvoorwaarden bij Infra, maar 
welen dat het personeel hier fel op 
tegen is. Anderzijds vrezen zij dat 
het CNV-voorstel voor een meeija- 
renconvenant leidt tot afstel. 

Voor de bonden ligt de situatie ta¬ 
melijk eenvoudig. Zij zijn bereid 
mee te denken over een nieuwe or¬ 
ganisatiestructuur. Maar als NS 
hierover geen afspraken wil maken, 
zullen ze een eeryarige cao afslui¬ 
ten. Zonder flexibel rooster en zon¬ 
der gestaffelde beloning. Zij weten 
zich bovendien gesteund door een 
achterban die in tegenstelling tot 
voorgaande jaren op scherp staat en 
bij het minste incident bereid is in 
actie te komen. m 

Overzicht van de produktiehal van Fokker met een aantal F-SO’s in aanbouw. 


Foto: ANP 


DOOR BILL MEYER 

SCHIPHOL - Als Fokker en de 
Duitse vliegtuigbouwer DASA 
binnen twee maanden inderdaad 
lot een verregaande vorm van sa¬ 
menwerking komen, slaat Fok¬ 
ker een zeer goede slag. Een 
belangrijke concurrent wordt 
uitgeschakeld, terwijl de know¬ 
how en vooral geld van DASA- 
rnoeder Daimler, de grootste in¬ 
dustriële onderneming van 
Duitsland, in huis wordt ge¬ 
haald. Daarmee stelt Fokker zijn 
voortbestaan ook op lange ter¬ 
mijn veilig. Voorwaarde is wel 
dat Fokker zijn eigen identiteit 
behoudt en de produktie van 
vliegtuigen in Nederland voort¬ 
zet. 

Als men Fokker topman Erik- 
Jan Nederkoorn moet gelóven, is 
dat laatste ook precies de bedoe¬ 
ling. Volgens Nederkoorn onder¬ 
handelt Fokker vanuit een posi¬ 
tie van kracht met de Duitsers. 
Er is beslist geen sprake van een 
noodsprong, zo benadrukt hij. 
Fokker heeft reeds twee succes¬ 
volle vliegtuigprogramma’s lo¬ 
pen (de Fokker 50 en Fokker 
100) en een derde (de Fokker 70) 
en vierde (Fokker 130) op stapel 
staan. Bovendien beschikt Fok¬ 
ker over een ondersteuningsap- 
paraat om deze vliegtuigen in de 
lucht te houden. De Duitsers 
werken op de markt voor straal¬ 
vliegtuigen nog slechts met 
blauwdrukken van twee vlieg¬ 
tuigtypen (DAA 92 en DAA 122). 


Topman Fokker steil Duitse vliegtuigbouwers voor het blok 

’Je kunt niet tegelijk 
vrijen en vechten’ 


Nederkoorn meent dat de Duit¬ 
sers zich duidelijk op Fokker 
hebben verkeken. Zij dachten 
dat Fokker zijn plannen voor een 
jetline, een familie straalvliegtui¬ 
gen, onder druk van de concur- 
rentiedreiging van DASA zou 
opgeven. Lange tijd hielden de 
Duitsers de definitieve lancering 
van de nieuwe Fokker 70 op. De 
Duitsers nemen namelijk via 
Messerschmidt-Bölkow-Blohm 
als risicodragend partner deel 
aan het Fokker 100-programma. 
Zij bouwen de romp. Fokker 
vroeg hen ook mee te doen aan 
de Fokker 70. Daaraan verbond 
Fokker de voorwaarde dat zij 
hun eigen programma’s opga¬ 
ven. „Je kunt niet tegelijkertijd 
vrijen en vechten”, zo hield Ne¬ 
derkoorn hen voor. 

Maar DASA dacht lange tijd dat 
Fokker blufte. Een eigen vlieg- 
tuigprogramma betekende alles 
voor DASA. Het is voor de Duit¬ 
sers namelijk moeilijk te verte¬ 


ren dat zij als machtigste indu¬ 
striële natie ter wereld geen 

straalverkeersvliegtuigen produ¬ 
ceren. Hun poging om samen 
met de Italianen en Fransen een 
eigen vliegtuigprogramma van 
de grond te tillen, lijkt nu door 
de vrijage met Fokker toch een 
vroege dood te sterven. 

De Duitsers realiseren zich blijk¬ 
baar dat een eigen vliegtuigpro¬ 
gramma niet alleen kostbaar is (4 
miljard), maar dat de achter¬ 
stand op Fokker te groot is. Fok¬ 
ker zegt (met of zonder de Duit¬ 
sers) de Fokker 70 al in 1994 op 
de markt te kunnen brengen, ter¬ 
wijl DASA pas enkele jaren later 
kan volgen. Bovendien zou met 
de komst van de DAA 92 en de 
DAA 122 de markt voor vliegtui¬ 
gen in de klasse van 70 tot 130 
stoelen overvoerd worden. Het 
gevolg zou een concurrentieslag 
op leven of dood zijn. Voor veel 


minder geld kunnen de Duitsers 
nu deelnemen in Fokker en mo¬ 
gelijk later ook een deel van de 
produktie naar zich toe trekken. 
Mogelijk de Fokker 130. 

Airbus 

Voor Fokker zijn de voordelen 
van samenwerking zo mogelijk 
nog groter. Alleen kan de kleine 
vliegtuigbouwer wel een aantal 
jaren doorteren op het succes 
van de Fokker 100, maar op lan¬ 
ge termijn zou het bedrijf geïso¬ 
leerd komen te staan. De Fokker 
70 en Fokker 130 zijn weliswaar 
beide afgeleiden van de Fokker 
100 , maar kosten samen toch 
miljarden guldens om te ontwik¬ 
kelen. Een compleet nieuw 
vliegtuig kan Fokker in de toe¬ 
komst onmogelijk zelf financie¬ 
ren. Met Daimler aan boord 
behoort dat probleem tot het 
verleden. 


achtergrond 


Bovendien ontstaat er door de 
combinatie Fokker/DASA een 
machtige Europese vliegtuig¬ 
bouwer die de markt van kleine 
straalvliegtuigen bijna volledig 
in handen krijgt. Niet alleen zien 
de Duitsers van eigen vliegtui¬ 
gen af, maar bovendien komt de 
produktie van de Airbus A319 op 
losse schroeven te staan. Want 
ook aan Airbus neemt DASA via 
Deutsche Airbus deel. Dat de 
Duitsers met de A319 een con¬ 
current voor de ’eigen’ Fokker 
130 bouwen, lijkt uitgesloten. 
Het noodlijdende British Aeros- 
pace, dat ook concurrenten van 
Fokker op de markt brengt, staat 
samen met de Fransen en Italia¬ 
nen met de schrik in de benen 
langs de zijlijn toe te kijken. 


De besprekingen bevinden zich 
volgens Nederkoorn overigens 
in een zeer pril stadium. Zijn in¬ 
zet is het bewaren van de eigen 
identiteit van Fokker. Dat bete¬ 
kent dat de leiding van Fokker 
Nederlands blijft en dat de vlieg¬ 
tuigen gewoon de naam 'Fokker’ 
blijven dragen en voor een be¬ 
langrijk deel in Nederland wor- 
der> geproduceerd. Lukt dal 
echter niet, dan wordt de vrees 
van de vakbonden voor het ver¬ 
lies van werkgelegenheid be¬ 
waarheid. Maar het lijkt uitgeslo¬ 
ten dat Nederkoorn Fokker 
doodgewoon aan de Duitsers 
verkoopt. De Nederlandse staat 
heeft met een belang van ruim 30 
procent nog een dikke vinger in 
de pap. 


Minder fusies 
in groothandel 

DEN HAAG - Het aantal fusies, 
overnames, joint ventures, deelne¬ 
mingen en afstotingen in de Ne¬ 
derlandse groothandel is vorig 
jaar drastisch teruggelopen. In 
1990 vonden nog 155 van dergelij- 
ke transacties plaats, vorig jaar 77. 

Dat blijkt uit een onderzoek van 
het Economisch Instituut voor 
het Midden- en Kleinbedrijf 
(EIM). Vooral de eerste helft van 
vorig jaar werd er pas op de plaats 
gemaakt. 

De onzekere situatie door de Golf¬ 
oorlog was daar debet aan, aldus 
het EIM. Het instituut conclu¬ 
deert dat de fusiegolf van de afge¬ 
lopen jaren over het hoogtepunt 
heen is. Dat komt door de gerin¬ 
gere winstposities en liquiditeit 
bij de bedrijven, meent het insti¬ 
tuut. 

Voor dit jaar verwacht het overi¬ 
gens weer een toename van het 
aantal fusies. 


Groot belang 
oud-minister 
in Nedap NV 

GROENLO - Oud-minister 
van Defensie dr R. Kruisinga 
heeft een belang van 19,4 pro¬ 
cent in de Nederlandse Appa- 
ratenfabriek NV (Nedap) in 
Groenlü. Dat blijkt uit de mel¬ 
dingen die Nedap heeft ont¬ 
vangen in het kader van de Wet 
Melding Zeggingsplicht 

(WMZ). 

In totaal ontving Nedap zes 
meldingen. Die meldingen zijn 
gezamenlijk goed voor een be¬ 
lang van iets meer dan 57 pro¬ 
cent. De voormalig CHU-politi- 
cus Kruisinga is met zijn 
belang van 19,4 procent de 
grootste aandeelhouder. 

Nedap produceert elektroni¬ 
sche identificatiesystemen, 
zoals draaihekjes voor super¬ 
markten en stadions. Daar¬ 
naast ontwikkelt het bedrijf 
stemcomputers. 


(ADVERTENTIE) 

HOENS 


INDUSTRIEEL 


Hofkamp 20, 6161 DC Geleen 


Meer dan 25.000 produkten voor 
industrie en bouwwereld 


8 


uit 


Fondsen De beleggingsfondsen Robeco 
en Rolinco hebben dividend- 
voorstellen over 1991 gedaan. 
Robeco keert f 3,52 (vorig jaar f 
3,48) uit en Rolinco zal f 2.16 
(vorig jaar f 1,84) uitkeren. De 
jaarverslagen van beide fond¬ 
sen verschijnen 26 maart. 


• V ervangers 

De Amersfoortse Verzekerin¬ 
gen heeft samen met de Raad 
voor Interim Management 
(RIM) een polis ontwikkeld 
waarmee bedrijven zich kun¬ 
nen verzekeren voor verv^an- 
gend management. De verzeke¬ 
ring betaalt in natura uit. 
Ingeval de verzekerde manager 
van een organisatie overlijdt of 
voor meer dan 80 procent ar¬ 
beidsongeschikt raakt, wordt 
via RIM direct een interim- 
manager ingeschakeld. 


• Aluminium 

Het Zwitserse concern Alusuis- 
se, één van de grootste alumi- 
niumproducenten ter wereld, 
heeft de nettowinst v^orig jaar 
met 63 procent zien dalen tot 
101 miljoen frank (f 125 miljoen 
gulden). Het bedrijf schrijft dit 
vooral toe aan de forse daling 
van de aluminiumpnjzen door 
overaanbod. 


• Palen ten 

De Japanse camerafabrikant 
Minolta betaalt het Amerikaan¬ 
se elektronicaconcern Honey- 
well een schadevergoeding van 
127,5 miljoen dollar wegens het 
schenden van twee autofocus- 
patenten. Het gaat om een 
schikking in een in 1987 door 
Honeyvyell aangespannen juri¬ 
dische procedure. 


• Geleerden 

Het Amerikaanse elektronica¬ 
bedrijf Sun Microsystems heeft 
met een groep Russische com¬ 
puterdeskundigen een over¬ 
eenkomst gesloten voor geza¬ 
menlijke onderzoeksprojecten. 
De groep wetenschappers staat 
onder leiding van Boris Baba- 
jan, een expert op het gebied 
van de ontwikkeling van super¬ 
computers die worden ge¬ 
bruikt in de defensiesector van 
de vroejgere Sovjetunie. De 
deskundigen blijven werken in 
Moskou en komen niet m 
dienst van Sun. 


• Anii-geluid 

Philips heeft samen met het 
Amerikaanse bedrijf Noise 
Cancellation Technologies een 
joint venture opgericht voor de 
ontwikkeling en fabricage van 
produkten om anti-geluid op te 
wekken. Volgens Philips is de 
techniek zeer breed toepas¬ 
baar, variërend van luchtbe- 
handelingsapparaluur tot huis¬ 
houdelijke apparatuur als 
mixers. De joint venture zal 
worden gevestigd bij Philips 
Speaker Systemen in het Belgi¬ 
sche Dendermonde. 


mikvanger 

J^STERDAM - Fokker was giste- 
de onbetwiste blikvanger op de 
^sterdamse effectenbeurs. Na de 
^kendmaking dat de nationale' 
i^^gtuigbouwer gaat samenwerken 
Deutsche Aerospace, klom de 
^rs in sneltreinvaart tot f35,20, 
winst van f2,30. Na een onder- 
J'®king in verband met de presen- 
^tie van de jaarcyfers en een schor- 
van drie kwartier door ondui¬ 
delijkheid over de voorgenomen 
y^issie, moest de koers uiteindeiijk 
. 3t terug om met een winst van f 2 
? sluiten op f34,90. In totaal wer¬ 
en in dubbeltelling 1,2 miljoen 
"^hdelen in dit fonds verhandeld. 

^sterdam wist gisteren op eigen 
^3cht de wind goed in de zeilen te 
d^jgen, waardoor de koersen over 
^n breed front konden aantrekken. 

1 e" dollar Jcon een beetje steun ver- 
^*ïen, maar de buitenlandse beur- 
j'h waren in mineur. De stem- 
K*hgsindex steeg met 1,1 punt tot 
1 ^ 8,1 terwijl de koersindex alge- 
waarin de internationale 
vaarden zwaar meewegen, met 0,5 
‘^^nt steeg tot 207,20. 

N omzet bedroeg gisteren fl,82 
^yard waarvan f657 miljoen aan 
^hdelen en f 1,16 miljard aan obli- 
Pties. De staatsleningen moesten 
^ de loop van de dag twintig tot 
Mig cent terug, voornameljk als 
^Volg van het omzetten van lenin- 
in guldens in leningen in Fran- 
franken en Duitse marken, 
y» 

^3ast Fokker wist DSM weer de 
^dacht op zich te vestigen. Nadat 
^sdag al een winst was bereikt 
f2,50 op f 110, stoomde de che- 
^ereus gisteren rustig verder om 
ijS^t een winst van f2,70 op f 112,70 
IJ te sluiten. De omzet bedroeg 
w^chts 368.000 aandelen. Volgende 
y^k maandag verschijnt het jaar- 
k fslag en beleggers zien dat blijk- 
^r met optimisme tegemoet. 


Hoofdfondsen 

ABNAmro ’ 47,40 47,4( 

ABN AmroA.inF. 80,60 80,7( 

ABNAmroObl.Gr.f. 176,70 176,» 

AEGON 128,00 127,» 

Ahold 87,70 87,9( 

Akzo 150,40 150.» 

Alrenta 193,00 193,21 

Amev eert. 58,20 58,61 

Bols eert. 47,00 47,11 

Buhnn.Tet. e. 43,30 44,71 

CSMcert, 92,70 ■ 92,8i 

DAF 26,40 26,61 

Dordtsehe Petr. 134,30 134.0i 

DSM 110,00 112,7' 

Elsevier eert. 113,40 114.1 

Fokker eert. 32,90 34,9 

Gist-Broc.eert. 34,10 34.7 

Heineken 169,40 169,9 

Hoogovens nrc 54,20 55,2 

Hunter Douglas 72,20 74,0 

lnt.Muller 61,50 62,2 

Int.Ned.Gr.e. 51,80 52,0 

KLM 39,10 38,7 

Kon.Ned.Papier 46.80 47,6 

Kon. Olie 143,70 143,5 

Nedlloyd 62,50 63,7 

Océ-v.d.Gr. 74,60 75,3 

Pakhoed eert. 48,80 49,0 

Philips 37,60 37,7 

Polygram 45,60 45,3 

Robeco 100,50 100,9 

Rodamco 53,70 54,3 

Rolinco 99,90 100,3 

Rorento 72,30 72,2 

Stork VMF 47,80 48,2 

Unilevercerl. 186,50 186,8 

Ver.BezitVNU 81,30 81,5 

VOC nrc 44,60 44,7 

Wessanen eert. 90,10 91,1 

Wolters-Kluwer 72,80 12,i 

Avondkoersen Amsterdam 

Fokker 35,10 (34,90) 

Heineken 169,50(169,90) 

Kon.Olie 143,00-143,70 (143,50) 

Unilever 187,00-187,50 (186,80) 


Binnenl. aandelen 

Aalberts Ind ; 

ABN AmroHld.prf. 

ABN AmroHld.div. ^ 

ACF-Holding c ; 

Aegon div.92 

Ahrend Groep c. i; 

Asd Options Tr. I 

Asd Rubber 

Ant. Verff. 41 

Atag Hüld. eert 11 

Athlon Groep ^ 

Athlon Groep nrc < 

AutIndR'dam ! 

BAM Groep S 

Batenburg 11 

Beers 11 

Begemann 1( 

Belindo 31 


BerkeI's Patent 
Blydenst-Will. 

Boer De, Kon. 

Boer De Winkelb. 
Borsumy Wehry 
Boskalis Westm. 
Boskalis pref. 

Braat Beheer 
Breevast 

Burgman-Heybroek 
Calvé-Delfl pref 
Calvé-Delfl eert 
Cindu Intern. 
Claimindo 
Content Beheer 
Credit LBN 
Crown v.G. eert 
CSM 
DAF eert. 

Delft Instrum. 

Desseaux 

Dorp-Groep 

Draka Holding 

Econosto 

EMBA 

Enks Holding 
Flexovit Int. 

Frans Maas eert. 
Gamma Holding 
Gamma pref 
Getronics 
Geveke 
Geveke div'92 
Giessen-de N. 
Goudsmit 
Grolsch 
GTI-Holding 
Hagemeyer 
idem div'91 
HAL Trust B 
HAL Trust Unit 
HBG 

HCS Technology 
Heineken Hold. 
Hoek's Mach. 
HolfSeaS. 

Holi. Kloos 
Hoop Eff.bank 
Kunter D.pref 
IHC Galand 
Kas-Associabe 


1.17 

38.20 
225,00 

72.70 
65,00 

23.80 

26.50 
35,00 

10.40 
2500,00 

817.00 

1190,00 

163,00 

309.00 

24.30 

32.40 

121.20 

93,20 

18.80 
27,60 

42.50 

42.50 

23.30 

29.70 
214,00 

79.70 

57.50 
80,00 
104,00 

5,65 

36,10 

40,00 

37.80 
109,00 

35.50 

187.80 

223.80 
148,00 
145,00 

13,90 

13.70 

216.50 
1.05a 

153,00 

243.50 
0,50 

455,00 

7.70 

2.70 

61.40 
36,00 


817,00 

1190.00 

163.00 

309.00b 

24.30 

32.40 

123,00 

93.50 
18,90 
27,70 

42.50 

42.50 

23.50 

29.50 


53,50 

55,00 

Kempen & Co 

10,00 

10,00 

6,12 

6,12 

Klene’s Suikerw 

1089,00 

1089,00 

45,60 

45,60 

Kondor Wessels 

33,00 

31.50 

33,50 

33,50 

KBB 

78,00 

78,00 

- 

- 

KNPdiv. 

44,30 

45.00 

131,00 

130,50 

Kon. Sphlnx 

52,70 

53,50 

10,70 

10,70 

Koppelpoort 

389.00a 

388.00a 

3,35 

3,50 

Krasnapolsky 

215,00b 

234,00 

420,00 

- 

Landré & Gl. 

54,10 

53.80 

120,00 

119,50 

Macintosh 

42,20 

42J0 

47,90 

47,50 

Maxwell Petr. 

116,50 

116.70b 

45,50 

45,50 

Moeara Enim 

1172,00 

1185.00 

90,00 

90,00 

M.Enim OB-cert. 

15200,00 

15300,00 

90,20 

90,50 

Moolen Holding 

38,00 

38,60 

122,50 

122.50 

Mulder Boskoop 

54,00 

53.00 

120.50 

119,80 

Multihouse 

5,30 

5,40 

107,50 

108,50 

Mynbouwk. Werk. 

360.50 

360,50 

321,00 

323,00 

Naeff 

5?5.00f 

- 


NAGRON 56,00b 

NIB 616,00 

NBM-Amstelland 8,90 

NEDAP 344,00 

NKF Holding 197,50 

Ned.Part.Mij 57,30 

Ned.Springst. 7200,00 7 

Norit 22,10 

NutriciaGB 166,80 

NutnciaVB 174,30 

NutriciaVBdiv92 168,00 

Nijv.-TenCate 103.20 

OcévdGr.div92 73,20 

Omnium Europe 8.50a 

Orco Bank eert. 70.10 

OTRA 340,00 

Palthe 63.50 

Philips div.'92 37,00 

PirelliTyre 20.80 

Polynorm 144.00 

Porcel. Fles 146,00 

Randstad 47,00 

Ravast 27,00 

Reesink 7530 

Samas Groep 3930 

Sarakreek 14.50 

Schuitema 1610,00 1 

Schuttersveld 49,80 

Smit Intern. 44,80 

St.Bankiers c. 15,40 

Stad Rotterdam c 42,70 

Telegraaf De 85,00 

Textielgr.Twente 89,00 

Tulip Computers 25,70 

Tw.KabelHoldmg 124,50 

Ubbink 73,80 

Union 70,50 

Un.Dutch Group 2,80 

Vereenigde Glas 525,00 

Verto eert. 29,60 

VolkerStevin 61,50 

Volmac 29,10 

Vredestein 15,60 

VRG-Groep 46,20 

Wegener 64,20 

West Invest F. 17,50 

WestInv.F, wb 116,50 

Wolters Kluwer 282,00 

Wyers 29.10 

Beleggingsinstellingen 

ABN Amro Aand.F. 81,50 

ABN Amro Amer.F. 71,00 

ABN Amro Eur. F. 75.10 

ABN Amro Far EF. 53.40 

ABN Amro Liq.Gf 162,20 

ABN Amro Neth.F. 86,00 

Aegon Aandelenf 35,50 

Aegon Spaarplus 5.35 

ABN Beleg, fonds 6330 

Albefo 48.90 

AldollarBFS 26,50 

Alg.Fondsenbez. 237,00 

Alliance Fund 10,60 

Amba 11.50 

Amro North Am.F. 69,70 

Amvabel 84.50 

Asian Tigers F 65,50 

Asian Select. F. 59,40 


Austro Hung. F. 
Bemco RentSel. 
Bever Belegg. 
CLNObl. Div.F. 
CLN ObfWaardef 
Delta Lloyd Inv. 
DP America Gr.F. 
Dp Energy.Res, 
EGF Investm. 

EMF Rentefonds 
Eng-Holl,Bel.Tl 
Envir.Growth F. 
Esmeralda part. 
Eur.Ass. Trust 
ÏIMS Growth Fund 
EMS Income Fund 
EMS Offsh Fund 
EOEDutchSt.IF 
Euro Growth Fund 
Euro Spain Fund 
FarEastSelF. 

Gim Global 
Groeigarant 
Holland Fund 
Holl. Eur. Fund 
Holl. Obl.Fonds 
Holl. Pac. Fund 
Holl.SeLFonds 
Innovest 
Interbonds 
Intereffekt 500 
Intereffekt wt 
Investa part. 

IS Himi.Fund $ 
Jade Fonds 
Japan Fund 
Jap.Ind. Alpha F. 
Jap.Sect.Rat.Yen 
Korea Pac.Tr. $ 
Mal.Capital F.t 
Mees Obl Div.F. 
Mexico Income F. 
MK Int.Ventures 
Mondibel 
Nat.Res.Fund 
Nedufo A 
Nedufo B 
NMB Dutch Fund 
NMB Geldmarkt F. 
NMB Global Fund 
NMBOblig.F. 

NMB Spaard.F. 
NMB Rentegr. F. 
NMB Vast Goed F. 
New Asia Fund 
NomuraWarr. F. 
Obam, Belegg. 
OAMF Rentefonds 
Orange Fund 
Pac.Dimwisions 
Pac.Prop.Sec.F. 
Pierson Rente 
Postb.Belegg.f 
Postb. Verm.gr.f 
Prosp.lnlHlPt 
Ren talent Bel. 
Rentotaal NV 
RG America F. 

RG Divirent F. 


RG Europe F 
RG Florente 
RG Pacific F. 

RG SP Groen 
RG SP Blauw 
RG SP Geel 
Rodin Prop.S 
Rolinco cum.p 
Schrod.IntPr.F 
ScifTech $ 

Suez Liq Grf. 
Technology Fund 
Tokyo Pac.Hold. 
Trans Eur.Fund 
Trans pac.F.Yen 
Uni-Invest 
Unico Inv.Fund 
Unifonds DM 
Vaste Waard.Ned 
Vast Ned 
VIBNV 
VSB Mix Fund 
VSB Rente Fonds 
WBO Intern 
Wereldhave NV 
Yen Value Fund 
ZOM Florida F.$ 

Parallelmarkt 

Alanheri 

ABF 

Berghuizer Papier 
Besouw Van eert. 
Biogrond Belegg. 
Comm.Obl.F.1 
Comm.Obl.F2 
Comm.Obl.F.3 
De Dne Electr. 

Delta LI.DolIarf. 
Delta Lloyd ECU 
Delta Lloyd Mix 
Delta Lloyd Rent 
Delta Lloyd Vast 
Dico Intern. 
DOCdata 
Dutch Take Ov.T 
Ehco-KLM Kleding 
E&L Belegg. I 
E&LBelegg.2 
E&L Belegg.3 
E&L Belegg.4 
E&L Kap.Rente F. 
Free Record Shop 
Gaia Hedge 1 
Geld. Papier c. 
German City Est. 
Gouda Vuurvast 
Groenendijk 
Grontmij 
HCA Holding 
Helvoet Holdmg 
Hes Beheer 
Homburg eert. 
Ihteryiew Eur. 

I Kuhne+Heilz 
LCI Comput.Gr 
Melle, van nrc 
Nedcon Groep 
Nedschroef 


Neways Elec. 

New Eur.Hlls DM 
Newtron Hold. 

Pan Pac. Winkel 
Pie Medical 
Simac Techniek 
Sligro Beheer 
Suez Gr.Fund 
VHS Onr. Goed 
Vilenzo Int 

Wall Street 

albed signal 
amer.brands 
amer tel.tel 
amoco corp 
asarco inc. 
bethl. steel 
boeingco 
ean.pacific 
chevron 
chiquila 
Chrysler 
citicorp 
cons.edison 
digit.equipm. 
dupont nemours 
eastman kodak 
exxon corp 
ford motor 
gen. electric 
gen. motors 
goodyear 
hewiett-pack. 
mt. bus mach. 
mt. tel.tel. 
kim airlines 
mcdonnell 
merek co. 
mobil oü 
penn central 
phdips 
primerica 
royal dutch 
sears roebuck 
sfe-south.pac. 
texaco inc 
United techn. 
westinghouse 
whitman corp 
woolworth 

Advieskoersen 

amertk.dollar 
austr.doUar 
belg.frank(lOÖ) 
canad dollar 
deense kroon (1(X)) 
duitsemark(l{X)i 
engelse pond 
fmse mark (100) 
franse frank (1001 
grieksedr (100) 

Ierse pond 
itallire(lOOOO) 
jap yen llOOOOI 
I joeg.din.Lm 100 


noorse kroon (100) 
oostschiU.l100) 
port escudo (100) 
Spaanse pes. (100) 
turksepinddOO) 
Zweedse kr. (100) 
zwits.fr. (100) 

Wisselmarkt 

amenk.dollar 
antill.gulden 
austr.doUar 
belg.frank(lOO) 
canad.dollar 
deense kroon (100) 
duitsemark HOOI 
engelse pond 
franse frank (1001 
gneksedr llOO) 
hongk.dollar (100) 
lerse pond 
ital.lire( 10.000) 
jap.yendO.OOOi 
nwzeel.dollar 1100) 
noorse kroon(100) 
oostenr.sch.dOOi 
port escudos (100) 
Spaanse pes (100) 
surin.gulden 
Zweedse kr. (100) 
zwits.frankdOO) 


27,20 29,70 

15,75 16,25 

1,20 1,38 

1,70 1,86 

0,0265 0,0400 

29,50 32,00 

121,00 125,50 


1,86855-1,87105 

1.0295-1,0595 

1,3987 1,4087 . 

5,4680-5.4730 

1.56975-1.57225 

29.005-29,055 

112.4900-112.5400 

3.2370-3,2420 

33,090-33.140 

0.9260-1,0260 

23.8250-24.0750 

3,0030-3.0130 

14.990-15,040 

141.925-142,025 

1.0168-1.0268 

28.695 28.745 

15.9860-15.9960 

1.2890-1.3290 

1.7865-1.7965 

1,0275-1,0675 

31,030-31.080 

123.615-123.665 

2.3010-2.3060 


Dow Jones 


Indu.stni 3268.57 
-21,58 


Index Amsterdam 

CBS-koersindex( 1983= 100) 

algemeen 206,70 21 

ld excl.kon olie 204.60 21 

internationals 206,70 21 

lokale ondemem. 208,70 2i 

id financieel 148.90 !■ 

ld met-financ. 266.60 2 

CBS-herbeleggingsindex 11983= 100 


algemeen 
idexcl.kon.olie 
internationals 
lokale ondemem 
id financieel 
ld niet-financ 


294,40 295,10 

275.20 276,30 
306,70 306.80 

280.20 281,50 
219,50 220,00 
338,60 340,60 


CBS-stemmingsindex (1990=1001 
algemeen 127.00 128,10 

intemation 142,30 142,90 

lokaal 124,20 125.40 

fin.inslell 131,20 131,50 

met-fmanc 122,90 124.20 

industrie 131,20 132.90 

transpiopsl 140,70 141,20 

Goud en zilver 

Goud onbewerkt 20,760-21.360, vonge 
20,740-21,340, bewerkt 22.960 laten, vorige 
22,940 laten 

Zilver onbewerkt 210-280, vorige 210-280, 
bewerkt 320 laten, vorige 320 laten 


OPTIEBEURS 

sene 

omzet 

v.k. 

sk 

abn amro 

c okt 

47,50 

374 

f.80 

1.80 

abn amro 

c jan 

40.00 

383 

8,00b 

8.20 

abn amro c i95 

45,00 

303 

6.50 

6,50 

dsm 

c apr 

105,00 

2192 

6,50 

8.80 

dsm 

c apr 

110.00 

854 

3.00 

5.00 

dsm 

c apr 

115.00 

736 

1.10 

2.20 

dsm 

c jul 

115.00 

358 

1.90 

3.10 

dsm 

c okt 

115.00 

1711 

2.90 

3.70b 

dsm 

c jan 

115.0Ö 

403 

3.90 

5.00 

dsm 

P apr 

100.00 

378 

0.80 

0.50 

dsm 

papr 

110,00 

422 

5,10 

3.60 

eoe 

c mrt 

300.00 

311 

9.50b 

11.00 

eoe 

c mrt 

305,00 

860 

5.90 

7.00 

eoe 

c mrt 

310.00 

926 

2.70 

3,70 

eoe 

c apr 

300.00 

1069 

11,50b 

13.50 

eoe 

c apr 

310,00 

571 

5,50 

6,50 

eoe 

c apr 

315,00 

1104 

3,00 

4,00 

eoe 

p mrt 

305.00 

759 

1,70 

1,10 

eoe 

p mrt 

310,00 

633 

3,80 

2.70 ■ 

eoe 

papr 

310.00 

319 

5.10 

4.30 

eoe 

p okt 

290,00 

527 

4,50 

3,80 

fokker 

c apr 

30.00 

774 

3,40b 

5.30 

fokker 

c apr 

32,50 

438 

1.90 

3,00 

fokker 

c apr 

35,00 

785 

0,80 

1.80 

gist 

c apr 

35,00 

479 

0,90 

1,20 

hem 

papr 

160,00 

308 

1,00 

0,70 

mg 

c apr 

50,00 

321 

2,70 

2.90 

mg 

c j94 

47.80 

577 

7,50 

7,70 

kim 

c jul 

40,00 

343 

2,60 

2,40 

knp 

c jul 

50,00 

720 

1,00 

1.60 

phil 

c apr 

32,50 

684 

5,20 

5.30. 

phil 

c apr 

35,00 

1097 

3,00 

3.00 - 

phil 

c apr 

37,50 

1305 

1,30 

1.50 

phil 

c apr 

40,00 

608 

0,50 

0,50 

phil 

c jul 

30.00 

942 

8.10 

8.20 

phi) 

c jul 

35.00 

360 

3,90 

4.10 

phil 

c jul 

37.50 

1441 

2,30 

2,40 

phü 

c jul 

40,00 

499 

1,20 

1.20 

phil 

c okt 

37.50 

632 

3.20 

3,20 

phü 

c okt 

40,00 

763 

1.90 

2,10 

phü 

c o93 

30.00 

2260 

10.40 

10.50 

phü 

c o94 

45.00 

86! 

3.60 

3.80 

phil 

c o95 

20,00 

292 

19,00 

19.10 

phü 

c o96 

35,00 

950 

10,00 

10.00 

phü 

pjul 

30.00 

491 

O.30a 

0,20 

phü 

pjul 

37,50 

334 

1.60 

1.50 

phü 

p okt 

37.50 

308 

2,00 

2.00 

phü 

p o96 

35,00 

414 

3,50 

3,40 

obe 

pjul 

140.00 

367 

3,20 

3,20 

wes 

c apr 

90,00 

424 

1.80b 

3,20 


a laten 
b bieden 
c ei-claim 
d ei-dividend 


bieden >ei-div. 
= laten r ei-dnr. 

= gedaan -i h 
gedaan -r g 


e gedaan -> Ineden vk slotkoers «onge dag 
t gedaan i laten sk slotkoers gisteren 


il 

1/ 


KOOPCENTRUM 

DOE NU UW VOORDEEL... VEEL SHOWROOMMODELLEN 


*!!(ï 


d 


^acó'caaé'f/r 


35 


_ VEEL 

HUISHOUDELIJKE 
ARTIKELEN, KADOOS- 
EN SCHILDERIJEN 

...59% 

KORTING 


EET¬ 
KAMERS 

«.55% 

KORTING 


KLEN- 
MEUBELS 

«.48% 

KORTING 


_ 365 

OOSTERSE 

TAPIJTEN 

.«65% 

KORTING 


SToV); 


««ft* 


VEEL ENKELE 
STUKKEN IN DE DEBEH^ 
TRENDMARKT 

«.50% 

KORTING 


GROTE 
SORTERING 

LAMPEN 

. 0 . 60 % 

KORTING 


tienIr- 

KAMERS 

...45% 

KORTING 


BEDDEGOED en. 
MATRASSEN 

«.58% 

KORTING 


16 
GARDE¬ 
ROBES 

«.49% 

KORTING 


^isBADKI^ER; 
MEUBELS/ 
KOMBINATIES 

«.55% 

KORTING 


60 

KEUKENS 

tot 

KORTING 


25 SLAAP¬ 
KAMERS 

50 % 

KORTING 


tot 


100 

.BANKSTELLEN. 

in stof en leder 

tot 

KORTING 


25 

WOON- 
KAMERKASTEN 

moderne stijl 

tot 

KORTING 
h 

Trend Markt 

Debetz Reisservice 


Trandshop 

Woonkamerverlichting 


Kleinmeubels 


Eetkamers - modem en klassiek 

Inbouwkeukens 


Halmeubels 


Bedden voor do jeugd, slaapbanken 

Keukenbloks 


Spiegelshop 


Draaistoelen 

Babywereld 


Restaurant - Bistro 


Beddogoed 

Keukentachniek-contrum 


Administratie 


Slaapkamers voor de jeugd 

Tafels 


Speelhoek voor kinderen met 


Badkamermaubels 

Media Markt 

• 


videofilms . 

m voldoende parkeerruimte Wonen Modern 
en Klassiek 

Slaapkemers- kasten 
spiegeideuren 

Bureaumeubilair - zitmeubels 
Bedden - metalen bedden 
Oosterse tapijten 
Losse fauteuils / TV-fauteuils 
Rolf Benz studio Forum en creatie 


Slaapkameraccessoires 
Matrassenstudio met 
computerdiagnose 
Cadeauboutique en huishoudelijke 
artikelen « 

Glaswerk 

Salontafels 

Deichmann Schoenenmarkt 
ALDI Levensmiddelenmarkt 

LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATS ELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR: RON BROWN 
rJcF EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEEFÜLEN, IN DE CRAMER 37. TEL 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5. TEL 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE, 
f^RKT 42, TEL 045-455506, 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81. TEL 045-256363: 


Limburgs^ J J 

agbiad voor 


os 


telijh Donderdag 5 maart 1992 • Pagina 9 


zangeres: 'Ik kreeg zelfs al bloemen ’ 

Bezorgde fans bestoken 
’zieke’ Beppie Kraft 


Van onze verslaggever 


'! Maastricht - zangeres Bep- 
; Pie Kraft en haar platenmaat- 
'■ Schappij worden de laatste we- 
! bestookt met telefoontjes 

• bezorgde fans. In Limburg 

\ ^oet namelijk het hardnekkige 
IJ fierucht de ronde dat de Maas- 
< frichtse artieste volledig zou zijn 
'J *Pgestort en met hartklachten in 


/i 


het ziekenhuis is opgenomen. 
Beppie Kraft kan er wel om la¬ 
chen. „Ik heb zelfs al bloemen 
gekregen en die stuur ik mooi 
niet meer terug. Echt, de tele¬ 
foon houdt niet op met rinkelen. 
En ik maar steeds opnieuw ver¬ 
tellen dat er niets met me aan de 
hand is. Ik voel me prima en heb 
een fantastisch carnaval achter 
de rug”. 


.Beppie Kraft heeft wel een idee 
;hoe de geruchten in de wereld 
i'-.ijn gekomen. „Drie weken gele¬ 
den heb ik een optreden in Fort 
5:>int Pieter in Maastricht af moe- 
t.en zeggen wegens griep. De dag 
É ;rna al werd verteld dat ik een 
1 lartaanval zou hebben gehad. Ik 
1 len expres met mijn man door 
R/Iaastricht gaan wandelen om de 
mensen te laten zien dat ik het 
uitstekend maakte. In Maas- 
ti:-icht was het toen snel met de 
p raatjes gedaan, maar nu krijg ik 
b ezorgde telefoontjes uit andere 
d elen van de provincie. In Venlo 
e a Roermond denken ze zelfs 
d at ik in een inrichting zit. Ik 
hoop dat er onderhand een einde 
komt aan al die verhalen. Bloe- 
m en mogen ze blijven sturen”. Beppie Kraft. 
Minder capaciteit door bcvolkingHonderzoek en verbouwingen 

Al ruim 1800 patiënten 
wachtlijst ’De Wever’ Peuterspeelzalen 
Heerlen in gevaar 


Van onze verslaggeefster 


Van onze verslaggeefster 


fÊERLEN - De afgelopen 
jaar is' de wachtlijst 
'Or opname in het De We- 
•^ziekenhuis voortdurend 
-Stegen. Momenteel wach- 
‘1^ er meer dan 1800 pa- 
■hten op opname. Door de 
■^rninderde capaciteit in 
Carnavalsperiode zal dit 
ital nog groter worden, 
•h Van de algemene oorza- 
■h voor deze stijging is de 
^bbele vergrijzing van de 
■^olking en de verhoogde 
•boefte aan professionele 
^cgwaardige zorg. 


HEERLEN - Het werk van de 
Heerlense peuterspeelzalen staat 
onder grote druk. De gemeente zou 
een extra subsidie van ongeveer 
750.000 gulden moeten verstrekken, 
om veranderingen in de landelijke 
regeling voor peuterspeelzalen op 
te vangen. Heerlen heeft dit geld 
echter niet. Concreet betekent dit 
dat 90 procent van het totale peuter- 
speelzaalwerk op de helling staat, 
volgens een medewerkster van een 
peuterspeelzaal. 

Op dit moment is een wet in voor¬ 
bereiding, waarbij peuterspeelzalen 
verplicht worden om ook professio¬ 
nele krachten, die minder dan 1/3 
weektaak op zich nemen, volgens 
het minimumloon te betalen. Nü 
nog kunnen de peuterspeelzalen 
volstaan met een vergoeding die ver 
onder het minumumloon ligt. 

De peuterspeelzalen willen extra 
geld van de gemeente om de kosten 
te dekken. De gemeente is echter 
niet van plan om de gevraagde ex- 
j(tra subsidie te verlenen. „Een be¬ 
drag van 750.000 gulden kan Heer¬ 
len onmogelijk opbrengen, gezien 


heeft het ziekenhuis te ma- 
. 1^ niet een verhoogd aantal borst- 
ï^^erpatiënten, die een zekere 
van voorrang krijgen. Dit is 
'direct gevolg van de experi- 
ly^^f^le bevolkingsonderzoeken 
borstkanker die in de Oostelij- 
Mijnstreek van start zijn gegaan. 
5?^door kunnen ook kléinere tu- 
I *'6n worden opgespoord en is het 
J^tal borstoperaties van twee naar 
^ Per week gestegen. 

^^rn had het ziekenhuis te kam- 
^ niet een verbouwing van de in- 
l^ive care afdeling, de operatieka- 
jJ •'s en de ’recovery’. Daardoor 
ji^ni de doorstroming vanuit de 
j^^atiekamers in het gedrang, 
j^hneer de intensive care volligt 
^ een gedeelte van het operatie- 
u^gramma niet uitgevoerd wor- 
(j?- De wachttijden komen dan 
t?. Vooral voor bij de zogenaamde 
^^Mende’ specialismen. 

een kleinere operatie zoals bij- 
j^örbeeld een liesbreuk moet men 
hj ‘nt 12 weken wachten. De wacht- 
j" Voor darm en vaatoperaties zon- 
Spoedkarakter, loopt op tot 18 
oJj^en. Veel patiënten vinden het 
iL/^grijpelijk en vaak niet recht- 
^dig dat zij vier tot vijf maanden 
y^ten wachten op een heupopera- 
l|^ terwijl het slachtoffer van een 

t ^tkeersongeval binnen tien minu- 
jj” Wordt geholpen. 
f^Vrouw L. Thijs van het Bureau 
l^hame: „Spoedgevallen gaan in 
J/bcipe altijd voor. De operatietij- 
O gewijzigd en uitgebreid. Zo 
er nu voor spoedoperaties 
Ij^^tinu een operatiekamer met bij- 

t . Porende ploeg gereserveerd. Als 
spoedpatiënt binnenkomt kan 
gewone programma meestal on- 
y|j,^toord doorgang vinden. Maar als 
b beduidend meer spoedopnamen 
-jj^henkomen dan we verwachten, 
**‘fegelt dat de planning en wordt 
Ij, Wachtlijst voor de 'gewone’ pa- 
[^bten nog langer.” 

^fc/Orlopig zal de wachtlijst voor op- 
in het de Weverziekenhuis 
J^t kléiner worden. Voor bepaalde 
ï^ialismen zoals urologie of or- 
r^Pedie zijn er oplossingen gevon- 
Jb door herschikking van de ope- 
pbetijd en vergroting van de 
^ddencapaciteit. „Maar ik zie het 
^btal wachtenden voorlopig niet 
ï^ken. Of we zouden een bedui- 
^bde uitbreiding van het budget 
t^Hen krijgen. We kunnen nu al- 
proberen we de wachtlijst zo 
^^ect mogelijk te beheren. Want 
^k 'gewone' patiënten voelen 

_ 

Getuigen gezocht 

^ËRLEN - De Heerlense politie 
^kt getuigen van een aanrijding 
^^ren op de Schetsberg waarbij 
personenauto’s total loss raak- 
Een 24-jarige bestuurder van 

Ê van de personenauto’s moest 
'ijken voor een voorganger in 
witte jeep die op de rem ging 
n, waarna hij genoodzaakt was 
links uit te wijken en frontaal 
botsing kwam met een tegenlig- 
b De ‘25-jarige bestuurster van 
tegenligger moest in het zie- 
bhuis worden opgenomen. 


gewone' patiënten 
ning en pijn. Deze groep mo- 
we niet over het hoofd zien.” Sabotage aan het Inloophuis: vernielde Tuiten en bedreigende teksten. 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - Welgeteld 
zeventien ruiten van het 
Inloophuis aan de Groe¬ 
ne Boord in Heerlen zijn 
tijdens de carnavalsda¬ 
gen ingegooid. De daders 
hebben het pand ook be¬ 
klad met leuzen tegen 
wethouder Dorien Visser 
en de vrijwilligers die het 
Inloophuis draaiende 
gaan houden. 

Het Inloophuis wordt 
een dagopvangcentrum 
voor dak- en thuislozen, 
waar deze ’s avonds tus¬ 
sen zes en tien uur te¬ 
recht kunnen. Daarna 
kunnen ze de nacht door¬ 
brengen in het Slaaphuis, 
dat een paar honderd me¬ 
ter verderop ligt. 


Wijkbewoners distantiëren zich van incidenten 

Inloophuis beklad 
en ruiten vernield 


Afgelopen d onderdag, zo 
werd gisteren bekend, 
zijn ook al onbekenden 
het pand bi nnengedron- 
gen. Op de bovenverdie¬ 
ping zetten we een kraan 
open, waar(ioor flinke 
waterschade ontstond. 

„Ik denk dat deze sabota¬ 


gedaden het werk zijn 
van enkelingen,” zegt 
Jan Merks van Nood¬ 
hulp. „Ik kan me niet 
voorstellen dat de wijk¬ 
bewoners dit soort extre¬ 
me acties steunen.” 


Voorzitter 
termans 


Jacques No- 
van de omwo¬ 


nendenvereniging Cen- 
trum-Zuid bevestigt dit. 
Hij distantieert zich na¬ 
drukkelijk van de vernie¬ 
lingen. „Zonder meer 
verwerpelijk. Ik steek er 
mijn hand voor in het 
vuur dat niemand van 
onze vereniging daar iets 
mee te maken heeft.” 


Foto: KLAUS TUMMERS 


Nadat omwonenden be¬ 
gin dit jaar een protest 
bij de Raad van State 
verloren, stond niets de 
opening van het Inloop¬ 
huis meer in de weg. De 
stichting Noodhulp is al 
druk bezig met werk¬ 
zaamheden aan het pand. 

Een werfactie leverde al 
dertig vrijwilligers op, 
die elk een paar uur per 
week in het Inloophuis 
actief zullen zijn. 

Het Inloophuis moet nog 
deze maand open gaan. 
„Vooralsnog zie ik geen 
reden om daar vanaf te 
zien. Maar als het serieu¬ 
ze bedreigingen zouden 
zijn, dan moeten we 
voorzichtig zijn,” vindt 
Merks. 


Jo Coolen: ’We hebben veel geluk gehad’ 

Echtpaar uit Roermond 
overleefde busongeluk 


Von onze verslaggever 


ROERMOND — ,,De doodse stilte 
meteen na het ongeluk. Geen pa¬ 
niek, geen geschreeuw, niets. Dat 
moment zal me altijd bij blijven”. 
Jo Coolen uit Roermond zat samen 
met zijn vrouw in de touringcar die 
dinsdagavond op de terugreis uit 
Praag in het Duitse plaatsje Sulz- 
bach-Rosenberg een scherpe bocht 
miste, vier meter naar beneden viel 
en kantelde. Het echtpaar Coolen 
hield er alleen wat blauwe plekken 


aan ove r, maar andere passagiers 
hadden minder geluk. Ruim veertig 
mensen raakten gewond, van wie 
vier erns ;tig. 

Coolen i s inmiddels over de ergste 
schrik h een. Hij praat opvallend 
nuchter over het ongeval dat hij, in 
tegenstelilling tot de meeste inzit¬ 
tenden, juan zag komen. „Ik heb de 
gewoont ? om ook als ik zelf niet 
achter hi'ït stuur zit mee te rijden. 
Het was een heel smalle weg, waar 
auto’s ellcaar maar moeilijk konden 
passeren. Onze chauffeur moest 


plotseling remmen voor een tegen¬ 
ligger en de bus begon meteen te 
glijden. Een paar seconden later la¬ 
gen we op de zijkant in het veld”. 

Vol lof is Coolen over de snelle hulp 
die werd geboden. „Dat gebeurde 
echt met Duitse ’Grundlichkeit’. 
Politie, brandweer en ambulances 
waren er binnen twee minuten. Pet¬ 
je af’. Ondertussen hadden al enke¬ 
le passagiers door het schuifdak uit 
de bus kunnen kruipen. Anderen 
werden er door de brandweer uitge¬ 
haald met snijbranders. Ook over 


de opvang is Coolen erg te spreken. 
„We werden naar het Rode Kruis 
gebracht, waar iedereen op zijn ge¬ 
mak werd gesteld en de gewonden 
werden behandeld. Ook werd er 
koffie rondgedeeld. Later hebben 
ze ons naar een hotel gereden. Daar 
hebben we op de goede afloop een 
extra pot bier of cognacje gedron¬ 
ken. Tegen een uur of een zijn we 
naar bed gegaan. De volgende mid¬ 
dag stond er een bus klaar die ons 
terug naar Nederland bracht”. 

Coolen ging gisteren meteen weer 
aan het werk. „Waarom niet, het le¬ 
ven gaat door. Bij zo’n ongeluk 
moet je niet te lang stil blijven 
staan. We hebben geluk gehad en 
leven nog. Dat is het belangrijkste”. 
Zijn vrouw heeft meer moeite om 
de buiteling met de bus van zich af 
te zetten. Vooral de ernstige ver¬ 
wondingen van sommige passagiers 
hebben diepe indruk op haar ge¬ 
maakt. Iemands oor was er bijna 
afgescheurd. Dat hebben ze snel 
weer vast moeten naaien. Ook was 
er een vrouw die haar bekken had 
gebroken en ontzettend veel pijn 
leed. Een vreselijke ervaring”. 


de bezunigingsoperatie binnen de 
gemeente”, aldus wethouder Dorien 
Visser. „Bovendien heeft de ge¬ 
meenteraad in een onlangs gehou¬ 
den vergadering besloten om het 
peuterspeelzaalwerk te beschou¬ 
wen als vrijwilligerswerk.” 

Wél heeft de gemeente de Stichting 
Begeleiding Peuterspeelzaal Heer¬ 
len (SBPH) opdracht gegeven om 
een onderzoek in te stellen naar al¬ 
ternatieve oplossingen voor de drei¬ 
gende problemen. Voorwaarde is 
dat deze alternatieven de gemeente 
niets mogen kosten. Het onderzoek 
van de SBPH moet voor 1 mei afge¬ 
rond zijn. 


HiiisvesCiiig 


Eén van de Heerlense peuterspeel¬ 
zalen, namelijk Speelhuis Heerlen 
aan het Tempsplein 10 kampt bo¬ 
vendien met huisvestingsproble¬ 
men. De gemeente Heerlen heeft 
het pand verkocht aan bouwbedrijf 
Moonen-Luckers uit Hoensbroek, 
omdat ze moet bezuinigen op het 
budget eigendom en beheer. De 
Hoensbroekse firma wil het pand 
verbouwen tot appartementen. Het 
Speelhuis moet nu naar een ander 
- waarschijnlijk duurder - onder¬ 
komen uitkijken. 

Gemeenteraadslid Paul Simons van 
Groen Links noemt de gang van za¬ 
ken schandalig. „Het is voor het 
Speelhuis waarschijnlijk onmoge¬ 
lijk om soortgelijke huisvesting te 
vinden voor dezelfde prijs. Daar¬ 
mee had de gemeente rekening 
moeten houden bij de verkoop van 
het pand. De peuterspeelzaal mag 
niet de dupe worden van de bezui¬ 
nigingen.” 

Op dit moment werken de diensten 
Welzijn en Stadsontwikkeling aan 
een collegevoorstel over de peuter¬ 
speelzaal. De problematiek rond het 
Speelhuis aan het Tempsplein komt 
deze maand uitgebreid aan de orde 
in de vergadering van de commissie 
Welzijn. Tot die tijd wil het bestuu» 
van de peuterspeelzaal geen com¬ 
mentaar geven op de kwestie. 


Vijf jaar cel 
voor fabricage 
van amfetamine 

MAASTRICHT - In plaats van 8 1/2 
jaar, zoals eerder door de officier 
van justitie was geëist, veroordeel¬ 
de de rechtbank te Maastricht 
woensdag de 48-jarige J.L. uit Heer¬ 
len en de 38-jarige T.J. uit Land¬ 
graaf tot vijf jaar gevangenisstraf. 
Beiden werden beschuldigd van het 
produceren van de drug amfetami¬ 
ne en het voorhanden hebben van 
grondstoffen, laboratoriumbeno- 
digdheden en een hoeveelheid van 
het eindproduct. 

De rechtbank zag ervan af een geld¬ 
boete op te leggen. Naast gevange¬ 
nisstraf had de officier tegen ieder 
van de verdachten nog een boete 
geëist van 150.000 gulden subsidiair 
zes maanden hechtenis. 

De twee mannen waren op 28 okto¬ 
ber van vorig jaar in Landgraaf aan¬ 
getroffen in een loods waar in een 
tot laboratorium omgebouwde 
vrachtauto een cjiemisch proces 
aan de gang was dat duidde op het 
bereiden van amfetamine. In twee 
gehuurde garageboxen in Heerlen 
trof de politie later nog grondstof¬ 
fen van velerlei aard aan. Tezamen 
vertegenwoordigden zij een waarde 
van bijna zeven ton. Tijdens de te-’ 
rechtzitting beriepen beide ver¬ 
dachten zich op hun zwijgrecht. 

V acatu rebank 
voor vrouwen 

ROERMOND - De stichting provin¬ 
ciaal emancipatiewerk Limburg 
(SPEL) is gestart met een vacature¬ 
bank voor vrouwen die zich kandi¬ 
daat willen stellen voor een be¬ 
stuursfunctie. De vacaturebank is 
een onderdeel van het project 'Meer 
vrouwen in openbare functies en 
maatschappelijk bestuur’ dat is op¬ 
gezet met subsidie van de provin¬ 
cie. Het gebruik van de vacature¬ 
bank is gratis, zowel voor de kandi¬ 
daten als voor de adviesorganen en 
instellingen die in het bestand van 
SPEL worden opgenomen. SPEL 
maakt daarbij de kanttekening dat 
het veelal X)m onbezoldigde func¬ 
ties, waarbij in de meeste gevallen 
wel een onkostenvergoeding in het 
vooruitzicht wordt gesteld. 

Bij aanvragen door adviesorganen 
of instellingen kijkt SPEL in het 
geautomatiseerde bestand of er ge¬ 
schikte kandidaten zijn die aan de 
eisen voldoen die een organisatie 
stelt. De verdere selectieprocedure 
en eventuele aanstelling is aan de 
organisatie zelf. 

Inschrijf- en aanvraagformulieren 
zijn verkrijgbaar bij SPEL die ge¬ 
vestigd is aan de Veldstraat 10 in 
Roermond (tel. 04750-11623). De ge¬ 
gevens zijn niet voor andere doel¬ 
einden beschikbaar, aldus de stich¬ 
ting, en ze worden onmiddellijk 
vernietigd als betrokkenen daarom 
vragen. 


Directeur vreest 
gevolgen overval 

AKEN ~ De overval op twee verple¬ 
gers van het Alexianerziekenhuis in 
Aken is volgens de directeur van het 
instituut, dr Klaus Greven, een triest 
incident waar niets tegen is te doen. 
Hij vreest dat er in Aken nu weer voor¬ 
oordelen ontstaan, terwijl zijn instituut 
ai jaren bezig is de psychiatrische be¬ 
handeling een opener karakter te ge¬ 
ven. De verpleegkundigen werden in 
de nacht van zaterdag op zondag 
neergeslagen door twee patiënten die 
probeerden een cassette met geld en 
medicijnen te stelen. Het tweetal kon 
door de politie op het terrein van het 
ziekenhuis worden aangehouden. 
Een van de overvallers zal worden 
aangeklaagd wegens moord, de an¬ 
dere is naar een psychiatrisch zieken¬ 
huis in Düren overgebracht. 

Drugdode in 
Herzogenrath 

HERZOGENRATH Een 35-iarige 
man in Herzogenrath is gisteren over¬ 
leden als gevolg van een overdosis 
heroïne. De vriendin van het slachtof¬ 
fer had nog de hulp ingeroepen van 
de politie, maar dat mocht niet meer 
baten. De man is de negende heroï- 
nedode in de regio Aken van dit jaar. 

Autokraken in 
Voerendaal 

VOERENDAAL - Op vier plaatsen 
zijn in Voerendaal dinsdagavond en 
-nacht auto's opengebroken. Ook in 
Klimmen sloegen autokrakers toe. De 
'buit bestond in de meeste gevallen uit 
autoradio’s, zonnebrillen, paspoorten, 
rij- en complete kentekenbewijzen. De 
politie is een buurtonderzoek gestart. 

Vurig einde 
van carnaval 

MAASTRICHT - Een aantal Maas¬ 
trichtse jongeren heeft gisternacht 
een kwalijke traditie van de laatste ja¬ 
ren voortgezet door op het nabij het 
Vrijthof gelegen Sint Amorsplein 
brandbare camavalsrestanten aan te 
steken. De brandweer moest enkele 
malen uitrukken om het vuur te blus¬ 
sen. Toen herhaalde waarschuwingen 
niet bleken te helpen, greep de politie 
drie brandstichters in de kraag en 
nam hen mee naar het bureau. Met 
een proces-verbaal wegens baldadig¬ 
heid konden ze later naar huis. 

Boekendief 

aangehouden 

MAASTRICHT - Gisternacht heeft de 
Maastrichtse politie een 22-jarige in¬ 
woner van die stad betrapt bij het ste¬ 
len van een aantal boeken uit een 
winkel aan het Vrijthof. De dief kwam 
de winkel uit op het moment dat een 
agent zich daar overtuigde van een 
door voorbijgangers gesignaleerde 
vernieling van een ruit. 

Betonblok op 
rails gelegd 

SELEEN - Onbekenden hebben 
maandagmiddag een betonblok op de 
rails nabij de spoorwegovergang 
Raadskuilderweg in Geleen gelegd. 
De politie verwijderde het brokstuk. 
De machinist van een passerende 
trein maakte melding van het obsta¬ 
kel. 

Opnieuw slachtoffer 
van nekkramp 

STEIN - Een jongen uit Stein is be¬ 
gin deze week met meningitis sepsis, 
ook wel nekkramp genoemd, opgeno¬ 
men in het Maastandziekenhuis. Het 
is het zevende ziektegeval sinds het 
begin van dit jaar. 

Een woordvoerder van het ziekenhuis 
in Sittard liet gisteren weten dat de 
ziekte dank zij de huisarts in een 
vroegtijdig stadium is ontdekt. 

De jongen ligt nog op de afdeling in¬ 
tensive care. De meningitis wordt 
bestreden met een speciaal genees¬ 
middel, dat wordt ingespoten, en anti¬ 
biotica. Volgens Fons Bovens, arts 
infectieziektes van de GGD in Geleen, 
is nog altijd geen sprake van een ver¬ 
ontrustende ontwikkeling. Het voert 
volgens hem te ver om een direct ver¬ 
band met carnaval te leggen. 

Weer gesprek over 
tehuis Caberg 

MAASTRICHT - De buurtbewoners 
van de Sportzaal aan de Presant- 
straat in Caberg-Maastricht hebben 
vandaag rond het middaguur een ver¬ 
volggesprek met de gemeente over 
het gebruik van de sportzaal als op¬ 
vang van thuis- en daklozen. De 
bijeenkomst is in het gemeenschaps¬ 
huis De Wiemerink. 
Adjunct-gemeentesecretaris Rutten, 
Marie José Gregoire van de dienst 
Welzijn en inspecteur Snijders van de 
gemeentepolitie komen vertellen hoe 
aan de wensen van de buurt voldaan 
gaat worden. Een ding staat vast. Het 
opvangcentrum gaat niet open voor 
komende maandag. De aannemer is 
nog niet klaar met de aanpassingen. Limburgs Dngblad 


ll«t droefheid» ma«r tevens met dankbaarheid 
voor wat ^ voor one geweest is, geven wtj koi- 
oÉi dat he&n van ons is heengegaan, voorzien 
vasi heth. «diesel» in deleeftfid van 83 jaar, «mze 
vader» wdMMHivadtt» schoonbroer, bóm en 
neef' ' ' _ 

£ Louis Hollanders 

begiftigd mei «ie emnedaille 
Pro EcMdesia et Pontilkre^ 

e(ditg«i«xit van wqI^ 

Johanna BpUong . 


Nicole 

'enJcaa 


Hoemfcro^ Als« H d dlaa d er t 

W^HsHoadffs Wenwi 

'-'.’BalpIr ' . 

SeitleB(p.> .JiUgrBwoÉf-aoUaiideni 


TO»: mnahèrt asBasa^ 

•'ISciiin op Geob da ïlsljf dart 

• .' FleairH^anders Ifanbhen 


Wenen (04:> fkipa Hallaaders 
Hulsbag; ^Óegylfansiiders 
plertdWe èactiarisliivierinc, gcvoigd-^ door 
: tiap-sliini^ ^ jplaaiÉhetoben op- zaitedag'T 
I Wi wf Itdf oBfcilJdpurittdtparo ch i ekert l ; v a n 
at^Gcstnifai te W^-: ,,: 

Ijjasr ai^ yartoigdadiMfan^u^ niiie«idè^ ^ 


WHi MJiui|f M voionMieBiide |délt: 


Met «iroefheid, maar toch ook met «iankbaar- 
h^ voor het féit «lat een ein«le kwam aan een 
levüm dat b^>aal«i werd doOr de beperkingen 
bon opgel^d door 3 ^ riekte, berichten wti u 
dat op 51-jarige legtijd overleed 

GerardJoseph 
Hendrik van Wemch 

♦ 

, Kerioatle: MJ. van Wersch-van Werseh 
Iftrunssum: |Ó. van deW«Niw-vanWer8di 
N JLM. van de WoBW 
Marton» Mici esi Jota 
parijs: LJadu van Wencii 

( BfJAvaaW«»8eh^Knepl^ 
Wenter, SaMne en Sandra 
Kérkratle: LlLG,.vaa Wersch 

AJI^.vmi WeyneMlMtralv 


Maastildbi: tlLIJMLSteten-vanWerseh 
NJP.Stcgen 

Xerkrade: HX^lPJ^ van WecsclI 

WJJtf. i^an Wmelt4SelU(t|en 
Ojtol^ Jndith en Lars 

Krimpen , 

a/d IJaad: van Wérsidi 

^ vMX;jl.vanWet8elii>vattdar&^ 
imtmnijn« DHaa en Carolicn 
Aken: IMLJJLvaaWencit 
PiemOn: LJALA^tihadinata-vam Wersdi 
. &n Atinadinata 
vNataselia en MglUa 
Höniegen: vanWersdi : 
Mi|ke» Niels en Stan 


AA vim Wersdi4iaintUie 

. TftM;TBini rn rrrfia 

Kerkrade: PJJI,VaAWerseli ^ 


«m zai(Mag ’7 inasid 4 üur in de 
'Aanslu^lmd hipmp yfagt «le^«»eea^ in het «ae- 
iCMegenheid JM^SfdddfteË^ cond^illném.in de 


Enige en alg^emene keimisgèving 

. t '. 

Diep bedroefd, maar dankbaar voor dé liefde en zorg waarmede hij 
ons gedurende zijn leven heeft omringd, geven wij kennis «tot he4en 
van ons is h^ngegaan, voorzien van de h. sacsramenten, mijn lieve 
man, om» gc^e en zorgzame va«ler en opa 

Zef Dela Haye ' 

echtgen«)Dtvan 

Annie Janssen 

op de leeftijd van 75 jaar. »• 

^ ' / Hoensbioek: AnnieDelakayé 

Be^: leanDelaHajé 
Joséde Vogel 
Lieke» Karlijn» SasUa 
H«)aisbroek: EUjDelaHaje 
' , Falks ‘ 

Hoensbioek: JaeguesDelallafè 
RoselleJongktoed 

> ' ' Ho«isbfoek: tChay DelaHiafe 

’ ■ ■ . .V.- * . • ■ ’ ' ■ .' . .' 

28 februari 1892 , 

Jüliana-Bemhaidlaan. 31 
6432 GV Hoensbroek 

Overeenkomstig de wens van de overledene heeft de eucharistieide- 
ring en «Ie begrafenis in beslot^i kcing plaatsgevonden. \ . 


E>onderdag 5 maart 1992 • Pag! 


Onze dappere, blpmoe^e mamma en oma is 
meer. Ih onze harten blijft ze bij ons. 

Barbara Catharina 
Meertens 

^ t 44-1992 / 

echtgénoto^^pA willen . 

Martin HÜbert Jozef Gerards 

13-7-1846 

Maashcicht: Aancsnto Weerts-Gerards 


Met leedwez«m gs^mn wü kennis van het «ïverlg«len van een van «Ié' 
grondleggers vanOns bedrijf, «ie heer ^ : 

J.H; Dela^i^^ 

Wij kend«i hem als een zeer aimabel meiis. 

Wij wensmi «ie fiamiye pBe sterkte toe. 

Aas, adv, en ntakelasiydiJ •■g* 


'tdevm' geen' 

,belattiffie0^tÊgen, 
gerust mf'SBaèht,^ 
tmze rots m de branding^ 
iSkee stille 

nklssoiato was, ouiur iidens 
van haér iiutoten he^ 


■jPankbaardat zp «nuAlasoiato was, ouiur iidens 
vadnetig dat wü ajSÉ|di^ van haériimeten he^ 
haeii; dden:^ mmê^- dat van «nis trheengs- 
gaam-lAde leeftijd vim 79 jaar, «mzeJtove m«)e- 
r. seiMwnmoedereb «nna 


Het iSe^jaar geled4m détwij afscheid moesten nwnoi vsn m$l hé- 
veleveylsl^a^j^è^rgzamevader;8ch«>onvader«mjopa . .-p: 

:::'ÊCMs'Vaii Putten « 

^ - ' 'oprtehteriKEPU : 


• -v',’ 

Vi'. 

■■ x^' ’ . . 

Hemlen," nsMéHg^-' ' 
U kimt hem mét < 

_ _'.L 


Nijkerk: 


Ahdirea en Pepijn 

Jeep 

Is JMgeÉ ' 


Spaubeek:' 


JanLeawtra 
Jni^ en Charl^te 
Baniara en Kgl^, 


Susan 

Jeep 


Heerlen, 4inaart 1992 ' 

Corr juijpes: Hassettkade 21,6211 CD MWiStricht 

De uitvaartmis zal plaatshebben op ma a nd ag 9 mai 
a.s. om llJDO uur in de dekenéle kmk St Pancaktius 
Heerien» waarna aansluitend b^prafienis «H>^de 
graa^laats aan «ie Akerstraat, ingang Groene Boo; 
Voor aanvang van (to uitvaartmis is er gdegenhmd 1 
schriftdijk condolermi acht» in «Ie kérk. \ 
Zondag om 18.00 uur avondwake ih v«>omi 
kmk. ■'■ '-'i 

Mamma is opgeba^ in de rouwkamer van hei t 
;va8rteehtrum v/h Crombei^ Oliemolmistraatt 30, 
gang St Antoniusweg. / 

Gelegmiheid tot afscbeidnemén «h^elQles van 18. 
tot 19.00 uur, 

Zü die geen kennisgeving mo^htén hebbem^on 
gen, gmkwen deze aimonce zo«tonig te 


Mooi waren de jdren, 
die wij. samen toaren. 

steeds gropt de pijn en het verdriet» 
dat jü óus>s» wveo 
In ons KpH b^ je qfajfi^bij ons^i 
maartijs het> een js^ gejfedte «tot wy 
4 » nèééen van Icmm die «nis zo dimbaar wiU» 
i|pelié|clezoon . - 

^ ’ Dohmen 
vcMNr Jack zél wmrden _ 
aA. om 10,00 uur in^ St 
Maiitricht 


LJ. Dohmiwi' 


:ênin«ieh^ 


k .j^.MiraiBPMS*fBpw'WMikipgipiwwHMAwiwE^iawwKCie«B^aMH)wmaimm 


llUllHfWIMi 


w 
limburgs dagbiod 


Limburg Donderdag 5 maart 1992 • Pagina 11 Onderzoek RijksuniversUeil Groningen wijst uit 

’Arbeidssituatie Limburg 
veel minder rooskleurig’ 


Van onze verslaggever 


‘ËERLEN - Een ruimere en vol- 
:®ns de onderzoekers reëlere defini- 
^ van het werkloosheidsbegrip 
aan dat de werkloosheidssi- 
in Limburg, Friesland, Drent- 
® en Overijssel veel minder roos- 
®Urig is dan het huidige cijfer 
^geeft. Dit staat in een onder- 
van de Rijksuniversiteit Gro- 
^gen, verricht in opdracht van de 
j*^eidsvoorziening in Drenthe. 

huidige cijfer, de geregistreerde 
^i'kloosheid volgens het CBS, laat 
groepen mensen buiten be- 
t ^oiiwing. Daar wordt alleen geke- 
^ naar werklozen die voldoen aan 


hkele 


Ichi 


i 


strikte voorwaarden: inge¬ 


reven zijn bij een arbeidsbureau. 


op zoek naar een baan van tenmin¬ 
ste 20 uur en bintijen twee weken 
beschikbaar. Het officiële werkloos¬ 
heidscijfer (OWC) komt daardoor in 
1990 in Nederland op 346.000 werk¬ 
lozen. 

De Groningse onderzoekers gaan 
uit van het totale potentiële aanbod 
op de arbeidsmarkt. Niet alleen ge¬ 
registreerde werklozen maar ook 
diegenen die niet ingeschreven 
staan bij het arbeidsbureau en wel 
actief zoeken: werklozen van 57,5 
jaar en ouder, herintredende vrou¬ 
wen die een baan zoeken van 20 uur 
of minder, en de verborgen werklo¬ 
zen die in de WAO of AAW zitten. 
Een belangrijke groep bestaat uit 
mensen die niet in hun kansen gelo¬ 
ven en zich niet inschrijven. 


Dat brengt volgens de onderzoekers 
het zogenaamde non-actieve com¬ 
ponent op 1.074.000 (potentiële) 
werkzoekenden. Een verdrievoudi¬ 
ging van het officiële cijfer. 

In Limburg bedroeg de geregis¬ 
treerde officiële werkloosheid in 
1990 25.000, ofwel 4,9 procent van 
de totale beroepsbevolking. 

Maar op basis van de nieuwe defini¬ 
tie kende Limburg in 1990 94.000 
potentiële werkzoekenden, wat 
neerkomt op 16,8 procent van de to¬ 
tale potentiële beroepsbevolking in 
de provincie. Ruim meer dan een 
verdrievoudiging. 

Hoger 

In de 'normale' telling komt het 
Limburgse percentage werkloos¬ 


heid exact overeen met het landelij¬ 
ke percentage, 4,9 procent. Uit de 
resultaten van het onderzoek blijkt 
nu dat de non-actieve component 
2,3 procent hoger is dan het gemid¬ 
delde. Prof Oosterhaven die het 
onderzoek heeft geleid concludeert 
dat de Arbeidsvoorziening in Lim¬ 
burg daarom recht zou hebben op 
een hogere financiële bijdrage van 
het Rijk dan voorheen. 

Woordvoerder van Hommerig van 
het gewestelijk arbeidsbureau rea¬ 
geert afwijzend op het rapport: 
„Voorlopig hebben wij geen behoef¬ 
te aan nieuwe definities. Wij hebben 
al problemen genoeg gehad om de 
definities in Limburg op één lijn te 
krijgen. Als je ieder jaar weer de de¬ 
finiëring verandert dan raak je het 
spoor bijster. Dan kun je de lange 
termijn ontwikkelingen niet meer 
in kaart brengen. Het kan natuurlijk 
geen kwaad te kijken naar alterna¬ 
tieven. Maar laten we het voorlopig 
op de officiële cijfers houden zoals 
ze door het CBS worden uitgege¬ 
ven.” 

Voorzitter Frederix van het Regio¬ 
naal Bestuur voor de Arbeidsvoor¬ 
ziening wenste gisteren niet in te 
gaan op de resultaten van het rap¬ 
port. 


kolleges Brabant en Limburg verbijsterd over advies 

GS willen praten 
over toekomst LSO 


Bisdom Roermond heeft 
nog altijd twee Vastenakties 


Van onze verslaggeefster 

J^STRICHT - De colleges van Gedeputeerde Staten van Lim- 
en Brabant willen met de Tweede Kamer en de minister van 
,yC Hedy d’Ancona praten over de consequenties van het advies 
^ de Raad voor de Kunst. Beide colleges reageerden gisteren 
^‘^ijsterd over het voorstel dat het einde betekent van het Lim- 
» •'gs Symfonie Orkest en een 'langzame dood’ van Opera Zuid. 
'I^Wel het provinciale bestuur van Limburg als dat van Brabant 
bij het in stand houden van twee afzonderlijke ensembles; 
L.SO en het Brabants Orkest. „De plannen zijn niet alleen 
l^cht voor de culturele infrastructuur in beide provincies, maar 
^ Voor het vestigingsklimaat in het zuiden van het land.” 


DOOR JAN VAN LIESHOUT 


ROERMOND — Ofschoon de bis¬ 
schep van Roermond, mgr. Gijsen, 
op 31 januari 1980 in de Sixtijnse 
Kapel te Rome met zijn handteke¬ 
ning bekrachtigde dat hij de samen¬ 
werking met zijn ambtgenoten op 
het gebied van de Vastenakties zou 
herstellen, worden in Limburg nog 
altijd twee Vastenakties gevoerd. 
De ene door het Missieburo Roer¬ 
mond, de andere door de Stichting 
Bisschoppelijke Vastenaktie- 

Nederland via het Buro voor Inter¬ 
nationale Solidariteit (BIS). Dat is 
al sinds 1978 zo. 

In 1978 brak de bisschop van Roer¬ 
mond met de Bisschoppelijke Vas- 
tenaktie-Nederland, omdat deze 
stichting contacten met BIS bleef 
onderhouden. Het Buro voor Inter¬ 
nationale Solidariteit werd in 1975 
opgericht door pater Piet Nelen die 
kort tevoren als directeur van het 
Diocesaan Instituut voor Internatio¬ 
nale Solidariteit (DIVIS) was ont¬ 
slagen. DIVIS werd herdoopt in 
Missieburo Roermond, dat sedert 
1978 de gelden voor de Pauselijke 
Missiewerken rechtstreeks aan 
Rome afdroeg, een eigen 'Week 
voor de Missionaris’ hield en een ei¬ 
gen Vastenaktie voerde. 

/iiivol 

Volgens de adjunct-directeur van 
de Bisschoppelijke Vastenaktie- 
Nederland drs. Piet Kuijper, werd 
de Vastenaktie, in 1960, door kardi¬ 
naal Alfrink in het leven geroepen 
'om een zinvolle, eigentijdse invul¬ 
ling aan het begrip vasten te geven’. 
„In combinatie met een bezinning 
op onze christennlicht om de men¬ 


sen in de Derde Wereld niet in de 
kou te laten staan, zouden gelden 
ten behoeve van kleinschalige so- 
ciaal-economische projekten wor¬ 
den ingezameld.” 

Pater Karei Weerkamp, die confra¬ 
ter Piet Nelen in 1981 als directeur 
van BIS opvolgde, ziet in een her¬ 
stel van de eenheid tussen het bis¬ 
dom Roermond en de Bisschoppe¬ 
lijke Vastenaktie-Nederland geen 
reden om BIS op te heffen. „BIS 
werd op de eerste plaats opgericht 
om de mensen een stuk bewustwor¬ 
ding ten aanzien van de problema¬ 
tiek in de Derde Wereld bij te bren¬ 
gen. Die educatieve taak kan voor¬ 


alsnog niet door het bisdom worden 
overgenomen. Daar hebben ze de 
mensen niet voor. Na een eventuele 
eenwording zullen wij zeker de eer¬ 
ste jaren moeten voort functione¬ 
ren”. 

Zolang de eenheid in het bisdom 
Roermond met is hersteld, zal BIS 
voor de landelijke Vastenaktie in 
Limburg gelden blijven inzamelen. 
In totaal kon vorig jaar bijna acht 
ton worden overgemaakt. De totale 
opbrengst in Limburg beliep ruim 
1,4 miljoen gulden. De Vastenaktie 
van het Missieburo Roermond 
bracht ruim 1,5 miljoen gulden op. 


AGIT hoiiirt enorm bedrijrenpark 

Akens techniekcentrum 
ook open voor publiek 


Van onze verslaggever 


AKEN - De nieuwbouw van het 
Technologiecentrum Aken zal naast 
de gebruikelijke kantoren en labo¬ 
ratoria voor beginnende bedrijfjes 
een grote openbare ruimte hebben, 
waar voor een breed publiek be¬ 
doelde demonstraties en manifesta¬ 
ties op het gebied van techniek 
kunnen plaatsvinden. Het multi¬ 
functionele techniekcentrum ver¬ 
rijst aan de Europaplatz, vlak bui¬ 
ten het centrum van de stad. 

De regio Aken telt ondertussen een 
tiental technologiecentra, bedoeld 
om het mensen met goede techni¬ 


ci L, 

9et dinsdag bekend gemaakte 
is geen rekening gehouden 
I ^ het door beide provincies eer- 
Voorgesteld plan voor een even- 


\ 

e ingevolge artikel 22 van 


Wiciële mededeling 

GEMEENTE ECHT 

oorbereidingsbesluiten 

burgemeester van de gemeente 


de Ruimtelijke Ordening 
dat de Raad der gemeente in 


op 

^ Ij/ openbare vergadering van 27 fe- 
1992 besloten heeft te verkla- 
W oen partiële herziening wordt 
^'^rbereid van: 

^'ot bestemmingsplan ’St. Joost’, 
jij l'oor wat betreft het perceel kadas- 
•"^al bekend als gemeente Echt, 
. ®®ctie N nummer 205 gelegen aan 
r® Bosweg; 

bestemmingsplan 'Buitenge¬ 
bied’, voor wat betreft een gedeelte 
het perceel kadastraal bekend 
gemeente Echt, sectie AC num- 
j^er 507 gelegen nabij de Gebroe- 
_^^erstraat. 

’ k betreffende voorbereidingsbeslui- 
^ Veden in werking op 6 maart 1992 
,,1 bggen met bijbehorende over- 
mistekeningen vanaf laatstgenoem- 
.^atum voor eenieder ter inzage op 
j^er 2.09 van het Stadskantoor, 
1 ^ bwe Markt 55 te Echt, en wel op 
oagen dat het kantoor voor publiek 
^Pend is van 09.00 uur tot 12.30 uur. 

Echt, 5 maart 1992 
De burgemeester voornoemd, 

^ mr. L.H.F.M. Janssen 


(ADVERTENTIE) 


Symfonische 

blaasmuziek 

in 

Oe Maaspoort 

Nieuwe serie 1992 
za. 14 maart, za. 28 maart 
en za. 11 april 

Medewerkenden 
Koninklijke Militaire Kapel 
Koninklijke Harmonie Thorn 
Toonkunstkoor Utrecht 
Harmonie St. Michaël Thorn 
en de solisten: 

Dmitri A\c\Qe.\,piano 
Hebe Dijkstra, mezzosopraan 
Robert Bruins, tenor 
Wim Tov\n<\cx,piccolo 
Vera Beths, viool 

Entreeprijzen 

Abonnement op 3 concerten 
ƒ 48,00 Passen ƒ 39,00 
Per concert 

ƒ 20,00 Passen/15,00 
Passe-partout ƒ 7,50 


i.s.m. 


n 


Du Mjasponrl Vunlo 


wichtig model voor de symfoni¬ 
sche- en operavoorzieningen in 
Zuid-Nederland. „De Raad gaat 
blijkbaar uit van de volkomen on¬ 
juiste veronderstelling dat een ge¬ 
bied met zoveel geschikte accom¬ 
modatie en waarin een kwart van de 
Nederlandse bevolking woont, met 
één orkest te bespelen is”, luidt een 
fragment uit de verklaring die beide 
colleges gisteren uitgaven. Nog 
schrijnender noemen GS het feit 
dat het gespaarde geld ingezet 
wordt voor het overige muziekaan¬ 
bod in de Randstad, waar reeds ze¬ 
ven ofkesten operen. 

Trend 

Geconstateerd wordt tevens dat in 
het advies een trend te bespeuren is 
om regio’s op te laten komen voor 
Randstadbelangen. De negen niet- 
Randstadprovincies hebben zich 
om die reden verzet tegen een ad¬ 
viesaanvraag van de minister van 
WVC aan de Raad voor de Kunst. 

Bestuurlijk breed gedragen en in¬ 
houdelijk goed onderbouwde alter¬ 
natieven, zoals het plan van de vier 
regionale orkesten, worden in het 
advies genegeerd, melden de pro¬ 
vincies. 

Opera Zuid heeft aangetoond, zo 
meldt de verklaring, dat het voor¬ 
ziet in een behoefte. Het gezelschap 
is echter niet in staat om vier pro- 
dukties te realiseren met de finan¬ 
ciële middelen die de Raad voor de 
Kunst wil vrijmaken. 

De provincies willen er voor waken 
dat oude tijden gaan herleven, toen 
de regio’s wat het cultuuraanbod 
betreft afhankelijk waren van het 
'voorbijtrekken’ van voorzieningen 
uit de Randstad. Spreiding van 
voorstellingen, maar dan over een 
veel kleiner gebied, achten beide 
besturen wel acceptabel. Bijvoor¬ 
beeld vanuit stedelijke knooppun¬ 
ten met een culturele centrumfunc¬ 
tie. • Een Maastrichtse Vrijthof-kastelein had gistermorgen de handen vol aan het wegwerken van ’troep’ uit zijn zaak Op de 
voorgrond een hoop dozen waarin een reserve-kwantum bierglazen was aangevoerd. Woensdag waren alleen noa de 
dozen over. Leeg. ^ 


MAASTRICHT - Wat drie dagen lang heeft bijgedragen aan alge¬ 
mene feestvreugde, lag er gistermorgen bij als ontsierend straat- 
vuil. Serpentines en confetti waren verbleekt tot ordinaire smur¬ 
rie, weggeworpen maskers oogden plots als vissen op het droge. 
In plaatsen Waar de afgelopen dagen het carnaval het hevigst 
werd gevierd, traden al vroeg ploegen puinruimers aan om met 
behulp van straatbezems en geavanceerde stofzuigerwagens stra- 


Foto: FRITS WIDDERSHOVEN. 

ten en pleinen weer een 'normaal' aanzien te geven. Tegelijkertijd 
waren kasteleins met assistentie druk in de weer om de gerenom¬ 
meerde vaderlandse properheid in hun etablissement te herstel¬ 
len. Daarbij was haast geboden want in de namiddag werden de 
stamgasten terugverwacht voor het traditionele ’hieringbiele’. Met 
een pilsje onder handbereik en op de achtergrond zachtjes(?) nog 
wat 'verloren' carnavalsmuziek. 


(ADVERTENTIE) 


WIE WIL ER GELD LENEN ? 


Bedrag in 
handen 


6 . 000 ,- 

12 . 000 ,- 

18.000,- 

24.000,- 

35.000,- 

50.001,- 


PERSOONLIJKE LENINGEN 


terug te 
betalen in 


60mnd 
60mnd 
72mnd 
72 mnd 
84mnd 
84 mnd 


mnd. bedrag 
volgens mhimum 


139,78 

275,75 

365,53 

487,37 

645,12 

915,07 


effelaieve 

jaarrente 


14.9% 

14.3% 

14.3% 

14.3% 

14.3% 

14.0% 


innd. bedrag volgens 
wenelijk maximunn 


149,86 

293,47 

380,72 

497,83 

653,65 

933,79 


effektieve 

jaarrente 


18.7% 

17.5% 

16.1% 

15.2% 

14.8% 

14.8% 


DOORLOPENDE KREDIETEN 


Krediet 

limiet 


6 . 000 ,- 

11 . 000 ,- 

15.000,- 

26.000,- 

35.000,- 

50.100,- 


Ubetaal 
per maand 


120 ,- 

220 ,- 

300,- 

520,- 

700,- 

1002 ,- 


rente volgens min. tarief 
per maand efl. jaarrente 


1.164% 

1.145% 

1.143% 

1.123% 

1.113% 

1 . 100 % 


14.9% 

14.6% 

14.6% 

14.3% 

14.2% 

14.0% 


Theor. 

looptijd 


75 mnd 
75 mnd 
75 mnd 
74 mnd 
74 mnd 
73 mnd 


rente volgrens max. tarief 
per maand etf. jaarrente 


1.477% 

1.379% 

1.379% 

1.310% 

1.283% 

1.283% 


19.2% 

17.9% 

17.9% 

16.9% 

16.5% 

16.5% 


Theor. 

looptijd 


91 mnd 
85 mnd 
85 mnd 
82 mnd 
81 mnd 
81 mnd 


HYPOTHEKEN 


Huisbezitters, extra iage lasten 
zonder taxatiekosten 

krediet looptijd in 
bedrag maanden 

lehyp. 2e en 3« hypoth. 

360x 240x 180x I20x 


1 10.000,- 

- 

117,• 

127,- 

149,- 


125,. 

181,- 

195,. 


25.000,- 

209,- 

302,. 

325,. 

381,. 

40.000,- 

334,- 

484,- 

520,- 

610,- 

75.000,- 

625,- 

908,- 

976,. 

1144,- 

100.000,- 

Enz. 

833,- 

1210,- 

'1301,- 

1525,- 

1 En. jaarrente Ie hyp. in voorbeeld 9.2 %, 

2e en 3e Hyp, 13,5% 


VLOT GEREGELD. Ook bezorgen wij het geld kosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen 
lopen? Dat hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. 

Hierboven vindt u enkele voorbeelden van min. en max. tarieven voor pers. leningen en 
doorlopende kredieten. Andere Bedragen en looptijden (12 t/m 120 mnd) zijn ook mogelijk. 
Leningen vanaf ƒ. 1000,- tot ƒ. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER onderpand of borg. 
Desgewenst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding. 043-636200* 

Dagelijks van 9 tot 21 uur 

Scharnerweg 108 Maastricht 
Bijkantoor; Hoofdstraat 9 Hoensbroek 
Tel,: 045-225000 


Weinig animo voor 
acties in zorgsector 


HEERLEN - ,,Iedereen is op win¬ 
tersport of nog helemaal in carna¬ 
valsstemming. Dat is niet de sfeer 
waarin men zich druk gaat maken 
om harde acties. Voorlopig recrute- 
ren we alleen maar mensen om naar 
de landelijke actiedag op 14 maart 
in Zwolle te gaan,” typeert Theo 
Thuis, lid van NU’91 de sfeer in het 
De Weverziekenhuis in Heerlen. De 
vertegenwoordigers van de vakbon¬ 
den in Limburgse zorgsecter mer¬ 
ken dat er heel lauw wordt gerea¬ 
geerd op de aankondiging van 
staatssecretaris Simons, dat het ka¬ 
binet geen geld beschikbaar stelt 
voor verbetering van de arbeids¬ 
voorwaarden in deze sector. 

Ook in het AZM, Maaslandzieken- 
huis en Laurentiusziekenhuis is er 
weinig van enige actiebereid te be¬ 
speuren. René Tollenaar uit het 
Laurentiusziekenhuis meldt dat de 
sfeer vooral afwachtend is. „Maar 
we voelen ons nog steeds behoorlijk 
belazerd en we zullen zeker ieder¬ 


een gaan motiveren om toch maar 
weer mee te werken aan nieuwe ac¬ 
ties.” 

„Het'besef begint inderdaad te ko¬ 
men,” vertelt Ingrid van de Mosse- 
laar, van de Abv^aKabo in Weert. 
„We hebben nu al tien bussen vol 
voor de actiedag die we samen met 
de CFO, FHZ en NU’91 in Zwolle 
organiseren. En dat is voor Lim¬ 
burg al een grote opkomst.” 

„Op die dag zal er verder worden 
gepraat over eventuele acties. Dat 
gaan we langzaam opbouwen want 
we willen niet al ons kruit meteen 
verschieten. Een ballonnenactie is 
inmiddels wel een gepasseerd sta¬ 
tion. We gaan heel serieus ’estafette- 
acties’ plannen. Misschien zelfs sa¬ 
men met de werkgevers. Want uit 
die hoek horen we nu ook geluiden 
dat ze het nu welletjes vinden. En 
dan staan we natuurlijk een stuk 
sterker tegenover de plannen van 
het kabinet,” aldus de Abvakabo- 
woordvoerster. 


sche ideeën makkelijker te maken 
hun ideeën m de (bedrijfs)praktijk 
te brengen. Gedurende maximaal 
vijf jaar wordt de beginnende on¬ 
dernemer een lage huur en andere 
faciliteiten geboden. Daarna moet 
het bedrijf op eigen benen kunnen 
staan. 

Het Technologiecentrum Aken 
(TZA) IS het op een na grootste in 
de regio (alleen het nieuwe park in 
Herzogenrath is groter) en was tot 
nu toe gevestigd op zeven verschil¬ 
lende plaatsen in de stad. De zes 
kleinste gebouwen worden afgesto¬ 
ten, maar de nieuwbouw zal vol¬ 
gens de plannen die gisteren in 
Aken werden toegelicht meer zijn 
dan een uitbreiding en verv'anging. 

Bernd Thomas, directeur van de 
AGIT (de Akense LIOF) die het ini¬ 
tiatief nam voor de nieuwbouw: 
„Het moet een open geheel worden. 

In het verleden hebben we de fout 

gemaakt niet te zorgen voor een 
kantine of restaurant, waar de ge¬ 
bruikers van het gebouw elkaar 
ongedwongen kunnen ontmoeten. 
Datzelfde principe willen we nu 
meteen uitbreiden met hel oog op 
de bevolking m de hele regio. Hoor- 
zalen en conferentieruimten voor 
symposia en grote hallen voor de¬ 
monstraties en tentoonstellingen. 
Die openbare ruimten zullen ook 's 
avonds en in het weekeinde ge¬ 
opend zijn. " 

Het uiterlijk van het gebouw zal de 
openheid moeten symboliseren; de 

facade bestaat uit een glazen wand 

van 110 meter lang en 12 meter 
hoog. 

Het nieuwe TZA gaat 48 miljoen 
DM kosten, waarv'an 33 miljoen 
wordt opgebracht door Noordrijn- 
Westfalen. Het wordt volgend voor¬ 
jaar opgeleverd. 


Drie jaar voor 
reeks inbraken 

MAASTRICHT - De rechtbank te 
Maastricht heeft woensdag een 
27-jarige Sittardenaar veroordeeld 
tot driejaar gevangenisstraf wegens 
het plegen van een overval op een 
winkelierster in Geleen en een vijf¬ 
tigtal inbraken, diefstallen en geval¬ 
len van V'erduistenng in diverse 
andere plaatsen. De officier van jus¬ 
titie had vier jaar onvoorwaardelij- 
ke gevangenisstraf geelst. 

Bewe^ng wil mars 
van mijnwerkers 

HASSELT - Een delegatie van 
BOM, de Beweging Oostelijke Mijn¬ 
werkers in Belgisch Limburg, is te¬ 
rug van een rondreis door Europa. 
BOM wil de plaatselijke mijnwer¬ 
kers en staalarbeiders mobiliseren 
voor een gezamenlijke mars in 
Brussel, in september of oktober 
van dit jaar. BOM hoopt voor deze 
mars 20.000 betogers op de been te 
krijgen. 

Boetiek kort na 
opening leeggeroofd 

BILZEN - Nauwelijks vier dagen 
na de opemng hebben dieven een 
boetiek in Bilzen leeggehaald. Hun 
buit bedraagt rond de 2 miljoen Bel¬ 
gische frank. De dieven gingen 
uiterst selectief te werk: ze namen 
alleen dure merken mee van dames- 
en herenkleding. Ze konden ook de 
hand leggen op geld en cheques. 


Pancratius zingt 
bij opening 
Tweede Kamer 

HEERLEN - Het Koninklijk 
Mannenkoor Sl.-Pancratius uit 
Heerlen verzorgt op 28 april een 
optreden bij de opening van het 
nieuwe Tweede-Kamergebouw 
in Den Haag. Het Mannenkoor is 
daartoe afgevaardigd door de 
provincie. 

"Volgens praeses mr J. van Dijk 
gaat St.-Pancratius 'een groter 
werk met een Nederlands ac¬ 
cent’ ten gehore brengen. Hij 
noemt de afvaardiging een 'stuk¬ 
je van de kroon op het werk van 
het Heerlense koor'. Behalve het 
St.-Pancratiuskoor treden ook 
deelnemers uit andere provin¬ 
cies op. 


Limburgs Dagblad 


Donderdag 5 maart 1992 • Pag! 


Voor de vele blüken van medeleven en be¬ 
langstelling die wij mochten ontvangen bij 
het ove^den van onte vader, schoonvader 
en opa • 

Johan Bemelmans 

r ■ , 

betuigen wij ü ónze oprechte dank. ' 

Kinderen Bemelmane 
en kleinkind 

De zeswekendiatist zal plaatsvinden op zater¬ 
dag? maart a.s. om l&.OO uur in de parochie- 
kèrtc van de Maria* Onbevldcfe Ontvangenis 
Terwinselen. 


Op 1 maart was het een jaar geleden dat 
mijn Ueve man, onze zoon, schoonzoon, 
broer, schoonbroer, oom en heef is overleden. 

De pléèiitige eersté Jaardiehst ^ wor¬ 
den gehouden op zaterdag 7 maart a.s. 
om 1Ö.Ó9 uur in de parochiekerk H. Pe- 
trus-Onze Lievó Vrouw ten Hemelopne¬ 
ming te Chèvremont / 

M. Ervm-Scholl 

^:v.FAniiUeErvai 

);F»psilleSciioll 

Kd^r^e, maórt 19d2 


Voor uw belangstelling gedurende de ziek¬ 
te en het overlijden van. onze vader, 
schoonvader eh opa 

Mathieu Consten 

willen wij u langs deze weg hartelijk dan¬ 
ken. ' 

Kinderen en kleinkind 

De zeswekendiénst zal gehouden worden 
op zaterdag 7 maart a.s. om 19.00 uur in de 
dekenale kerk H.H. Petrus en Paulus, 
Hoofdstraat te Schaesberg. 


-U. 


Dankbetuiging 


Langs deze «weg betuig ik mijh^ hartehjke 
dank aan fiünilie, vrienden, kennissen en 
twuitbei^rcme^ voto de vide blijken van me- 
ddevcoi lin bclanditelt&igf die mocht ont¬ 
vangen na het |w^^d4m van tnbb lieve zus 

y^iwia f^EHissdi;' ' 

4’ V’-' ■ “’fl '^'4 T. van^didti44^erira«i - 


^ de ddcenétè k^ vén Sb Pancratius te 

üurs; -, ■ ' '' 4 ' 


Mar bet «na omnpgidijk is een ieder,|Ma 
te bedanken voor de vele blükenTCé»'"i 
leven die edi mpchtra Mitvangoi bij dé; ^ 
nas van mila dtertjaré'eébtgenoté, 
mpaderen oina' . 


De grote belangstélling, de vde troostrijke brie¬ 
ven, bloemen én h. missen bij het heengaan van 
mijn lieve levensgezel v 

Jan Bodifee 

hebben lub 4 I deze blijken van mede¬ 

leven mi de wetènschap dat hü door Zovelen 
wérd geacht, hébben mij gesterM dit valies té 
dragen. ' 

M. Helaen-Lammers 
Heelden, maart 1992 . - 

Dé plechtiigé zeswekendiénst zal plaatsvinden 
op zaterd^'7 ihaart a.s. om 19100 uur ih de paro¬ 
chiekerk van dé H. Dnevuldigheid te Keeden. 


Dé plechti^ééei^ j 


noot, onze vader en opa ' 

ïléfGbbbéh 


Voor mijn échtgér; 

’r •/ . 


zal worden gehouden üterdag 7 maart'a.s. 
oiA 18.00 uur in de par^Mekeik van jle H.{1> 
Mómhfüs en C^itduli^%||la^|M^t-]|^ Heég. 

-G, tToaprai^altiiiü^ 4,. - ;><- 


De plechtige Ie jaardiehst van onze dierbare 
moeder, schoonmoeder en lieve oma 

Josephine 

Damoiseaux-Starmans 

zal worden gehovideh op zondag 8 maart a.s. 
om 11.00 uur in de St. Dionysiuskerk te 
Schinnen. 

Klpderen 
kleinkihdermi en 
achterkleinkinderen 


De eerste jaardienst vom 

Mathieu van Eupen 

zal gehouden worden op zaterdag 7 maart a.s. 
om 19;00 uur in de Christus Koningkerk te 
Heerlen-Vn^r^e. , 

FamiUe Van Eupen-Béerjan 


De plechtige eerste jaardienst voor mijn echtge¬ 
noot, vader eh grootvader 

Hai^ Theeuwen 

zal plaatshebben óp zaterdag 7 maart a.s. om 
19.00 uur in^de parochidcerk Christus Koning 
Kluts ie Qeleeu 

Mevr. B. ilieeuwen-Hendrikx 
kinderen en kleinkinderen 

■ ‘ï ;■ ' K 5 -: ■ ' ' ' i- 

Ciéleen, nuiart 1892^ ''' "«éhlÜéliddnderèh 
Daar het pns nnmpgelijk is een ieder te beéan- 
'kpflt vpp'r liét medeleven pns. bétooi^ 

oMédd^en dé begji^ems vsm <m^ beve mom 
d^, s^oonniPeder,j|^po^ en overgroptmqMeit 

- 

Triepels-Schreiber 

willen W 9 u Iptgadew weg hadel^k danken. 

’ 'i' !'• libadBien,IdehlfcindcsiitvK'' 

, en aekterkteinklnderéP *‘f' 

Landgraaf, maart 1992 

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden 
Pp zaterdag 7 maart.a«s. om 19.00 uur ih de deke^ 
hélé" kerk vim dé ^.H. Petrus en Paulus te 
Séhaésbm'g.' -' /■ ■ 


OVERLEDEN 


t Henrica Rommers, oud 102, weduwe van J 
bus Buys. Maastricht, Médoclaan 80c. 
adf^rVoldersdreef 26,6216 TE Maastricht. De 
vairtdimist zal. worden g^oudeii vrijdag 6 
érnvlif^QO tiur in: de ki^l van veizorgings 
Campaghe, Médoclaan te Maastricht. Schri 
condolerén achter in de kapel. 

4’ Wllly Sander^.oud 67 j^, echtgenoot van 
I nie Maaijdigers: 6214 A£ Idaastricht, Hértoi 
gel 50. De eu<duuristievfeiing zal gehouden wo 
op vrijdag 0 maart om 11.00 uur in de kapel 
St. Lamb^us, Viptor de Stuersstraat te N 
tricht. Gelegenheid tot schriflelijk condol 
de kapel. 

t Lambert H ne a ai, oud 70 jaar, echtg«ioot‘ 
Thea Vaes. 6245 GZ EÜsdrai, Irenestraat 5. 
eucharistieviering zal woorden g^ouden op 
6 maart om 10.30 tué' in.*de parochiekerk 
.St Martini;^ te Breust-Eijsden. ^is geen con 
ren. 


t ismbëlla Jeukens, oud 77 Jaar, echtgenote 
Johénnes Frantzen. 622^ VG Maa^cht IG 
nadeplein 20b. De uitvaartdienst zal worde 
houden öp zaterdag 7 maart om 10.00 uur 
parochiekerk, van St Antonius van Padua te: 
reth-Maastricht Ih de kerk vanaf 9.40 Uur 1 
heid tot bondoleren. 
t Mariftf Heidenrath, oud 94 jaar, weduV^ 
Admf jjifurrer. 6221 BB Maastricht Paralli 
4. De uitvaartdienst; zal plaatsvinden op vrij 
maart om 11.00 uur in de parochiekeik St 
nus Wijck-Maastricht. Geen condoleren. - 

t Elisabêth Mnrdant oud 75 j^, «reduwe 
Louis Cobben. Mpastncht Corr.adFe8: Bo 
nestiaal 41a, 6221 BW Maastricht De éuch 
vierhig zal gehouden worden óp vrijdag 7 
om 11.30 uur in de parochiekerk vén de H. 
Bosco Heugemervéktltfaastricmt Gelegenheia 
schriflelijk condoleren m dé kerkl 


'«è 


i wamiw i 


laechtige eerste^aii^ieiist voor 
eéhlgenoöt en vader 

4 ■ '4 • ■' ■ ■ 

.zal Idaatsh^bbén o]> zaterd^ 7 maart 
‘0m^t9:OO uur in de paroc^k^k St 
übach over Wórms;; 

Mevr. G. Ponsén-WoUb 
enkindéren. 

ïian^iGri^, maart 1092 
XzroenBtraat 103 


'i. ■ . < 

Donderdag 5 maart 1992 • Pagina 13 

Umbyrg 


streeksgewijs 


Wandeltocht 
Harpe Davids 

BRUNSSUM - De leden van 
fanfare Harpe Davids uit Tree- 
beek-Brunssum houden niet al¬ 
leen van muziek maken maar 
ook van wandelen. Daarom heb¬ 
ben ze voor zondag 8 maart een 
grote wandeltocht uitgestippeld, 
waar iedereen aan kan deelne¬ 
men. De afstanden zijn 7, 14 of 21 
kilometer en aangezien het wan- 
delcomité van De Harp (zo wordt 
fanfare Harpe Davids ook wel 
genoemd) aangesloten is bij de 
Limburgse Wandelsportbond en 
bij het IVV is er sprake van een 
officieel wandelfestyn. De tocht 
gaat naar de Schinveldse bossen 
en de Brunssummerheide. De 
start is tussen 8 en 13 uur vanaf 
peuterspeelplaats ’t Vossehulje 
bij de St. Barbarakerk in Tree- 
beek. 


Geslaagd 


Aan de Katholieke Universiteit 
Brabant slaagde deze week mr 
Bernard Schols, kandidaat-nota- 
ris te Nuth, voor het post-docto- 
raalexamen belastingkunde. 

Proefproject 
oud papier 
in Brunssum 

BRUNSSUM - In de gemeente 
Brunssum gaat op maandag 9 
maart een proef van start voor 
het ophalen van oud papier met 
een roulerende container. De 
proef duurt drie maanden. 

Een Heerlens bedrijf levert de 
container en verplaatst die om 
de drie dagen. Ook het leegma¬ 
ken zal op gezette tijden door het 
bedrijf gebeuren. Om brand¬ 
stichting te voorkomen houdt 
tussen 9 en 18 uur de milieu- 
wachter van de gemeente voorlo¬ 
pig toezicht. 

Het is de bedoeling om de deel¬ 
nemende verenigingen in de 
nabije toekomst te belasten met 
het toezicht op het inzamelen 
van het papier. Ook zullen de 
verenigingen de verplichting 
krijgen om de wijken te informe¬ 
ren over de juiste data van het 
plaatsen van de container. Als te¬ 
genprestatie ontvangen zy vier 
cent per ingeleverde kilo. 


Op 9 maart wordt de container 
aan de Schildstraat te Treebeek 
geplaatst. Daarna volgen de 
Schiffelerstraat, Rumpener- 
straat, St. Gregoriusstraat en de 
Kampstraat in Schuttersveld. 

Internationale 
Vrouwendag 
in de regio 

HEERLEN/LANDGRAAF - De 
Internationale Vrouwendag, die 
op zondag 8 maart wordt ge¬ 
vierd, heeft als thema: 'Sociale 
zekerheid in een Europa zonder 
grenzen’. 

In het HKB-gebouw te Heerlen 
is vanaf 11 uur een dagprogram¬ 
ma met als gastspreker Ria Oo- 
men. In de middag wordt een 
levensgroot Triviantspel ge¬ 
speeld. Alle vragen hebben be¬ 
trekking op het thema. Tussen¬ 
door zijn er optredens van Les 
Bouches. De hele dag is er kin¬ 
deropvang met poppentheater 
Piep Muis. Om 18 uur wordt in 
het Vrouwenhuis, Coriovallum- 
straat 17, een maaltijd geser¬ 
veerd en om 20 uur begint de 
feestavond. Voor meer informa¬ 
tie: Yvonne Winkelman ® 
412786 of Wilma Knooren ® 
728826. 

In Landgraaf wordt de Vrouwen¬ 
dag gevierd in het Grand Thea¬ 
ter, Kerkberg 4. Om 17 uur is 
ontvangst en om 18 uur wordt de 
maaltijd geserveerd. 

Vanaf 20 uur verzorgt Gerda van 
Leeuwen een cabaretvoorstel¬ 
ling. Voor aanmelding en infor¬ 
matie: Bertie Willemsen ® 
319036. 


Schoolvoetbal 
in Landgraaf 

LANDGRAAF — Negentien 
teams nemen op woensdag 11 
maart deel aan het Landgraafse 
schoolvoetbaltoernooi. De basis¬ 
scholen hebben tien jongen- 
steams ingeschreven. Negen 
teams bestaan uit meisjes. De 
winnaars gaan door naar de pro¬ 
vinciale voorronde. Als die even-, 
eens winnend wordt afgesloten, 
volgt de landelijke finale in 
Zeist. De Landgraafse voorronde 
wordt bij slecht weer verplaatst 
naar 18 en 25 maart. 


kort 


HEERLEN 

• In het kader van Wereldge¬ 
bedsdag wordt vrijdag 6 maart 
om 15 uur een biduur gehouden 
in de kapel van Douvenrade. 

• De Stichting Migrantenvrou¬ 
wen Paloma houdt iedere dins¬ 
dag- en vrijdagmiddag van 13.30 
tot 16 uur een ontmoetings- 
bijeenkomst met vrouwen uit 
andere landen. 

Dinsdagavond en woensdagmid¬ 
dag worden er naailessen gege¬ 
ven. Een maal per maand is er 
een activiteit op zondag. Over¬ 
dag is er altijd kinderopvang. 
Voor informatie: ® 740092 of 
742608. 

• Peuterspeelzaal ’t Kempke 
houdt zaterdag van 11 tot 16 uur 
een kinderkleding- en speel¬ 
goedbeurs in het pand Ammo- 
nieterf 165 te Rennemig. De 
opbrengst is bestemd voor bui¬ 
tenspeelgoed. 

• In het Ontmoetingscentrum 
van Welterhof vindt van 8 tot 29 
maart een expositie plaats van 
olieverfschilderijen van Mart 
Schellekens. 

Zondag om 15 uur vindt de offi¬ 
ciële opening plaats. Men kan de 
tentoonstelling dagelijks bezoe¬ 
ken van 9 tot 19 uur en in het 
weekeinde van 13 tot 19 uur. 

• In het Open Huis, Gasthuis¬ 
straat 19, wordt op woensdag 11 
maart vanaf 14 uur een dam- en 
schaaktoernooi gehouden, waar¬ 
aan iedereen kan deelnemen. 
Deelname is gratis. Men kan 
vanaf 13 uur inschrijven. Voor 
informatie: Harry Lahaije ® 
717535. 

HOENSBROEK 

• In café Windrose, Akerstraat 
Noord 150, wordt op de zonda¬ 
gen 8, 15, 22 en 29 maart vanaf 15 
uur vry podium gehouden voor 
iedereen die wat te bieden heeft 
op het gebied van entertainment. 

SIMPELVELD 

• Schaakvereniging Het Kas¬ 
teel houdt zondag vanaf 13.30 
uur een open schaakmiddag in 
zaal Frijns. 

Op het programma staan onder 
meer simultaanschakeb en com- 
puterschaak. 

• FNV-leden kunnen maandag 
9 en dinsdag 10 maart in café De 


Kroon, Kloosterstraat 11 in Sim- 
pelveld terecht voor het invullen 
van de belastingaangifte. In Bo- 
choltz wordt die service verleend 
op 11 en 12 maart in café Kaubo 
aan de dr. Nolensstraat 12. Op 
beide plaatsen van 10-12.30 uur 
en van 13.30-17 uur. 

BRUNSSUM 

• De fraktie D66 houdt van¬ 
avond om 20.30 uur openbaar 
beraad in café Oberije, Rumpe- 
nerstraat 110. 

• De verzamelaarsvereniging 
Forum houdt zondag van 10 tot 
17 uur een ruilbeurs in d’r 
Brikke-oave. 


Uitslagen 
optocht Nuth 

Wagens: 1. Groët gezin is weer in 
(nr. 45). 2. Valkenburgerwèg, de 
kumst der neet euver (nr. 11, ook 
persprijs)). 3. Veer motte beter 
op os miüeu litte (nr. 55). Grote 
groepen: 1. Nuther Luchtkaste¬ 
len (nr. 31, ook persprijs). 2. Miss 
EUy houdt road in gelid, auch 
mit carnaval (nr. 33). 3. Veer ban¬ 
ge de clown oet (nr. 28). Kleine 
groepen: 1. Der Kater van Esj- 
goonsdig (nr. 50). 2. Mit carnaval 
maake veer de kachel aan (nr. 

14) . 3. De Milka Sanger-knabe 
(nr. 9). Einzelganger: 1. ’t Ver¬ 
stand va Nuth is 60 joar, mer 
noch gein centrumplan (nr. 7). 2. 
Mich goan ze neet aan de boam 
(nr. 27). 3. Ich zeuk nog luuj voor 
ein groep (nr. 54). Persprijs: (nr. 

15) Afgelasting optocht 1991. 

Uitslag 
optocht in 
Nieuwenhagen 

Wagens: 1. ’t Hoefveldje/Hanny 
(nr. 47). 2. De Lang (nr. 19). 3. 
Mei-jongens Abdissenbosch (nr. 
12). Grote groepen: 1. Walraven 
(nr. 45). 2. Het Gymgroepje (ry. 
8). 3. De Belleblumkes (nr. 26). 
Kleine groepen: 1. Simons (nr. 

54) . 2. Dirks-Gubbels (nr. 17). 3. 
Jonker (nr. 50). Duos’s: 1. Reum- 
kensA7reuls (nr. 53). 2. A. en M. 
Parsch (nr. 25). 3. P. en E. Gub- 
bels (nr. 27). Einzelganger: 1. 
Keybets (nr. 51). 2. Rovers (nr. 

55) . 3. Essers (nr. 1). 


Het diamanten paar Moest’l-Folkeringa. 

Foto: KLAUS TUMMERS 


Diamanten paar 

Het echtpaar C. Moest’1 en A. 
’ Folkeringa, wonende aan de 
Henckensstraat 9 in Eygelsho- 
ven, had tijdens de voorbije car¬ 
navalsdagen nog een extra feest¬ 
je te vieren. 

Op cariiavalszondag was het pre¬ 


cies zestig jaar geleden dat het 
echtpaar Moest’1 in het huwe¬ 
lijksbootje is gestapt. Ook burge¬ 
meester Jan Mans bracht een 
bezoekje aan het diamanten 
paar. Hij bood de gelukwensen 
aan namens het gemeentebe¬ 
stuur van Kerkrade.. 


# Het gouden paar Moonen-van der Sanden. 

Foto: CHRISTA HALBESMA. 


Gouden paar 

Het echtpaar Wiel en Nelly Moo¬ 
nen-van der Sanden, Lotbroe- 
kerweg 19 te Hoensbroek, viert 
op vrijdag 6 maart samen met de 
zes kinderen en twaalf kleinkin¬ 
deren het gouden huwelijks¬ 


feest. 

'De mis tot dankzegging wordt 
om 15.30 uur opgedragen in de 
Christus Koningkerk in Hoens¬ 
broek. 

De receptie vindt plaats van 
18.30 tot 19.30 uur in het MFC 
Gebrook aan de Prinsenstraat. 


De bezorgdheid van cultuurdeputé Ger Kockelkorn 
(PvdA) over de toekomst van het Limburgs Symfonie 
Orkest na het werkbezoek van minister Hedy 
d’Ancona blijkt terecht. Als het aan de Raad voor de 
Kunst ligt is er na 1992 geen LSO meer en worden de 
Limburgse liefhebbers van symfonische muziek 
voortaan bediend door de te vormen drie regionale 
orkesten. Ook de aan het LSO gelieerde Opera Zuid 
komt in de gevarenzone. Het doek valt voor het 
orkest dat al jaren geplaagd wordt door maatregelen 
uit Den Haag. Maar de klap komt toch hard aan. Het 
nieuwe theater aan het Maastrichtse Vrijthof zou de 
fraaie thuisbasis moeten zijn van het orkest dat 
inmiddels al meer dan een eeuw muziek maakt. De 
lading handtekeningen die minister Hedy d’Ancona 
in januari van dit jaar kreeg om het voortbestaan van 
het LSO kracht bij te zetten, zijn voor niets 
verzameld, lijkt het nu. Maar voor wie na zoveel jaar 
nog een sprankje hoop heeft, is het goed te weten dat 
de minister in mei pas met haar besluit komt, want 
de Raad voor de Kunst adviseert ’slechts’. 


DOORANITAKEYDENER 
EN GRAZIELLARUNCHINA 


Heerlen - „Absoluut onbe¬ 
grijpelijk,” zegt E. Schellekens, 
Voorzitter van de Vrienden van 
het LSO. „Als je de recensies van 
de afgelopen jaren bekijkt. 
Speelt het LSO beter dan ooit te¬ 
voren. „Ik snap het niet. Lage 
Publiekscijfers als criterium 
voor kwaliteit hanteren, vind ik 
een vreemd uitgangspunt. Er 
rijn veel andere vormen van po¬ 
diumkunst die zwaar gesubsi- 
deerd worden en waar heel wei- 
riig publiek op af komt. Een 
kromme vergelijking dus,” vindt 
Schellekens. 

>,Het zijn niet alleen die zeventig 
mensen van het LSO die straks 
gedupeerd zijn omdat ze geen 
Werk meer hebben. De hele cul¬ 
turele infrastructuur in Limburg 
Wordt aangetast als het LSO ver¬ 
dwijnt,” zegt hij. „Je haalt meer 
Weg uit Limburg dan alleen het 
LSO. Een groot deel van het 
draagvlak bij fanfares, muziek¬ 
scholen en zangkoren is geba¬ 
seerd op musici van het LSO die 
hier part-time werken. Als het 
LSO verdwijnt, zullen zij echt 
niet voor hun bijbaantje in Lim¬ 
burg blijven met als resultaat dat 
ook deze muziekscholen eh har¬ 
monieën aan kwaliteit inboeten.” 

Schellekens denkt echter dat er 


in het nieuws 


met een professionele lobby in 
Den Haag nog wel het een en an¬ 
der te redden valt. „Minister 
d’Ancona van WVC beseft na¬ 
tuurlijk heel goed dat ze met de 
mogelijke opheffing van het 
LSO ook een groot deel van de 
PvdA-kiezers kan verliezen. Het 
doek is nog niet definitief geval¬ 
len, maar het toneelgordijn is al 
voor het grootste deel dichtge¬ 
schoven.” 

Leo Urgel van de stichting 
Kunst en Cultuur in Limburg 
plaatst wel een kritische kantte¬ 
kening bij de kwaliteit van het 
LSO. „Als je praat over het LSO, 
dan praat je over een orkest dat 
al vijftien jaar met opheffing 
wordt bedeigd,”, vertelt Urgel. 
Dan krijg je het self fullfilling 
prophecy-effect. Er ontstaat een 
enigszins gespannen sfeer van 
’hoe lang duurt het nog?’. Door 
een organisatie jarenlang te be¬ 
stoken kun je de kwaliteit inde- 
raad onderuit halen. 


De kwalitatief zeer goede musici 
die de bui al zagen hangen, zijn 
al eerder vertrokken naar een or¬ 
kest dat niet met opheffing be¬ 
dreigd wordt. Naar de Randstad 
bijvoorbeeld. 

En natuurlijk zal niemand ont¬ 
kennen dat er magere partijen in 
de samenstelling van het orkest 
zitten. 


Doek lijkt na 110 jaar muziek gevallen voor LSO 

’ Culturele infrastructuur 
Limburg wordt aangetast 


• Leerlingen van een Heerlense basisschool ’spelen’ met het LSO in de Heerlense schouwburg. Wie de jeugd heeft heeft de 
toekomst. Maar ntet meer bij het LSO. unssen 

Maar met het relatief lage budget 
dat het LSO ter beschikking 
heeft, kun je nu eenmaal niet de¬ 
zelfde kwaliteit leveren als or¬ 
kesten die het dubbele te beste¬ 
den hebben en die wat hun 
musici betreft het neusje van de 
zalm in huis halen. 


Cultiiurverval 

„Vreselijk”, laat André van Hees, 


secretaris en penningmeester 
van de Limburgse Opera Vereni¬ 
ging zich ontvallen. „Als we een 
minister hadden die van opera 
houdt, was er niets aan de hand 
geweest”, weet hij zeker. 

Van Hees ziet deze stap als de 
verdere inzet van cultuurverval 
in de provincie Limburg. „Als je 
dan ziet waar het geld w^ heen 
gaat. Het is nog maar een kwes¬ 


tie van afwachten hoe het alter¬ 
natief gaat werken. Een vraag als 
'waar wordt gerepeteerd’ komt 
dan in me op. Ik vrees dat het op 
organisatorisch vlak wel erg in¬ 
gewikkeld wordt.” 

In het driemaandelijkse vereni- 
gingsorgaan heeft Van Hees de 
600 leden er steeds op geatten¬ 
deerd de voorstellingen van Ope¬ 
ra Zuid te bezoeken. Ondanks de 


oproep merkt hij op dat de laat¬ 
ste produktie van Opera Zuid in 
Limburg maar matig bezocht 
werd, zo’n 150 tot 200 bezoekers, 
terwijl de Eindhovense schouw¬ 
burg voor 80 procent was ge¬ 
vuld. 

Houden Brabanders meer dan 
Limburgers van traditionele ope¬ 
ra in een eigentijds jasje, zoals 
Opera Zuid dit brengt? Of maakt 
onbekend toch onbemind. 


□ 

□ 

P 

P 


s 

H 

p 

p 

p: 

o 

p 

Ö 

P 

Q: 

pi^ 

d 

p: 


a 

p 

P: 

d 

ö 

p 

d 

p 

L-J 

d 

p 

□ 

p 

p 

p 

p 

q 

p 

P 

p 

p 

P 

é 


• HEERLEN 

Royal: JFK, dag. 20 uur. za wo 
do ook 14,30 uur. Rivoli: De 
Johnsons, dag. 18.45 en 21 uur, 
za WO do ook 16 uur. De Hedder- 
tjes in Kangoeroeland. za wo do 
14 uur. Maxim: Hot Shots, dag 
19 en 21 uur. za wo do ook 15 en 
17 uur. H5; The pnnce of tides, 
dag, 18.30 en 21.30 uur. dag. beh. 
zo ook 14 uur. The Addams Fa¬ 
mily, dag. 19.15 en 21.15 uur. 
dag. beh, zo ook 14.15 en 16.15 
uur. Don't tel] Mom the babysit¬ 
ter ’s dead. dag. 18.45 en 21 uur. 
dag. beh. zo ook 16.30 uur, De 
Notenkraker, dag, beh. zo 14.30 
en 16.30 uur. Fievel in het Wilde 
Westen, dag. beh. zo 14.30 en 

16.30 uur Ricochet, dag 21 uur. 
Curly Sue, dag. 18,45 uur, dag. 
beh. zo ook 14.30 en 16.30 uur. 
Dead again, dag, 18.45 en 21 uur. 

• SCHAESBERG 

Autokino: Wegens carnaval ge¬ 
sloten. 

• KERKRADE 

Wijngrachttheater: Wegens car¬ 
naval gesloten. 

• MAASTRICHT 

Mabi: JFK, dag. beh. zo ma 20 
uur, za WO do ook 14 uur. Fran- 
kie & Johnny, vr za 18.30 en 

21.15 uur, dl t m do 21 uur Ba- 
bar, za wo do 14.30 uur. Hot 
shots, vr za 18.30 en 21.15 uur, di 
t/m do 21 uur, wo do ook 14 30 
uur, De Johnsons, vr za 18 30 en 

21.15 uur. dl tm do 21 uur, wo 
do ook 14.30 uur. Cine-K: We¬ 
gens carnaval gesloten. Cinema- 
Palace: The pnnce of tides, \t 18 
en 21.15 uur. wo do 14.30 18 en 

21.15 uur. Dead agam. vr 19 en 

21.30 uur. wo do 16.30 19 en 21.30 
uur. Don't teil Mom the babysit¬ 
ter ’s dead, vr 19 en 21.30 uur. wo 
do 14 en 16.30 uur. Fievel in het 
Wilde Westen, wo do 14 uur. 
Shattered. wo do 19 en 21.30 uur. 
Lumière: Wegens ctirnaval ge¬ 
sloten. 

• GELEEN 

Roxy: Hot Shots, vr za wo do 

20.30 uur, Harley Davidsson and 
the Marlboro Man, vr za wo do 

20.30 uur. Babar, za wo do 15 
uur. 

• SITTARD 

Forum: De Johnsons. vr za wo 
do 20.30 uur Frankie & Johnn> , 
vr za wo do 20.30 uur De Red- 
dertjes in Kangoeroeland, za wo 
do 14 uur. Filmhuis Sittard: We 
gens carnaval gesloten. 

• ECHT 

Royal-MicroRoyal: Wegens car¬ 
naval gesloten. 

• ROERMOND 

Royal: W'egens carnaval geslo¬ 
ten. Royaline: Wegens carnaval 

gesloten. Filmhuis Roermond: 

Wegens carnaval gesloten. 

• VENLO 

Perron 55: Wegens carnaval ge 
sloten. 


a 

p! 

p! 

p] 

Pi 

Ri 

IZP’ 

ipi 

bi 


bl 

Pi 

b| 

p 

p 

t ii ii iii 

: fc j 

P 

P 

P 

bl 


P 

P 

Ö 

P 

Lj 

P 

b 

pj 

P' 

Cl 

□i 

öi 

■ * i 

b 

Pi 

pi 

pj 

Pj 

pi 

Pi 

p^ 

p 

P: 

P! 

bl 

Pi 


in de theaters 


SITTARD: 


- za. 29/2: Carnavalsconcert met het 
Limburgs Symphonie Orkest onder lei 
ding van Pierre Kuypers (20.11 uur) 

AKEN: 

- vr. 28/2: Die verkaufle Braut. Bednch 
Smetana (19.30 uur), 

- za. 29/2: Scherz, Satire. Ironie und tie- 
fere Bedeutung (19.30 uur). 

Tenzij anders aangegeven beginnen alle 
v oorstellingen om 20 uur. 


exposities 


HEERLEN 


Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein 
19. De CoUectie. keuze uit de kunst¬ 
collectie 1950-1991. T’m 10/5, open di 
t'm vr 11-17 uur, za en zo 14 17 uur. 
Galerie de Konfrontatie, Putgraaf 5 
Expositie van Lex Timmermans Van 
8/3 t/m 29/3. Open za en zo 14-17 uur. 
Thermenmuseum , Coriovallumstraat 
9. Zoals de ouden bouwden. T m 17 5, 
open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17 
uur. Galerie ’t Wevertje, De Wever 
Ziekenhuis. Expositie met werk van 
Elly van Genuchten en Els Janssen. 
T/m 8/4. NMB-bank , Bongerd 13. 
Werk van H. Kuypers. T/m 1/5, open 
op werkdagen van 9-16 uur. 

• BRUNSSUM 

D’r Brikke-oave, Lindeplein 5a, Gli- 
cias, fotocollages van Glicia Rodn- 
gues. T/m 29/3, open ma t m vr 10-12. 
14-17 en 19-21 uur, zo 15-17 uur. 

• SITTARD 

Kritzraedthuis, Rosmolenstraat 2. 
'De Schepping', tentoonstelling van 
Klaas Hoek, T/m 22/3. open di bm vr 
10-17 uur en za en zo 14-17 uur. Gale¬ 
rie Michel Knops, Steenweg 44. Schil¬ 
derijen van Jo Marx. Van 8/3 bm 30/3, 
open di bm za 11-18 uur. 

• ROERMOND 

Galerie Wansink, Heerstraat 76 Ex 
positie met recente schilderijen en 
werken op papier van Gerbrand Vol¬ 
ger. T/m 5/4, open wo bm za van 11-17 
uur en zo van 14-17 uur 

• LANDGRAAF 

Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Exposi¬ 
tie van de Duitse kunstenaar Frank 
Ermschel. T/m 19/4, open vr 17-20 uur. 
za en zo 14-17 uur. Het werk van 
Frank Ermschel is ook te zien in hel 
Raadhuis van Kerkrade. T/m 27'3, 
open ma bm vr 10-17 uur. Galerie 
Gaudi, Hereweg 83. Werk van Mare 
Hendriks. T/m 29/3, open do bm zo 
10-17 uur. 

• NUTH 

Atelier Jac Vinken, Stationsstraat 
282. Schilderijen van Gerda Haag- 
mans en beelden van Rini Dado T m 
4/4, open di t'm vr 9-18 uur en za 9-17 
uur. 

• LIMBRICHT 

Limburgs Volkskundig Centrum, Al 

lee la. Tentoonstelling 'Alle gekheid 
op een stokje’. T/m 3/5, open di bm vr 
13-17 en za en zo 14-17 uur. Tevens 
vaste presentatie volksgeneeskunde, 
religieuze volkscultuur, levensloop en 
carnaval. Exiibris galerie. Allee 1. 
Exlibris op het thema religie. T m 
22/3, open do en zo 14-23 uur, andere 
dagen 17-23 uur, ma gesloten. 

• GELEEN 

Liass, Elisabethslraat 9. Folo-exposi- 
tie over het straatlheater van Cor 
Weerts. T/m 2/4, open tijdens werkda¬ 
gen van 8.30-17 uur. 


Limburgs Dagblad 


Donderdag 5 maart 1992 • Pagina 
. - . ' .Yf M Lada vindt dat auto's nuchter en compleet moeten zijn. Daarom is elke Lada bijvoor¬ 
beeld standaard van een gelaagde voorruit voorzien. Een steentje op het glas levert dus hooguit 
een ster op. Zodat u altijd zicht houdt en veilig kunt blijven rijden. Over zidit gesproken; Lada's 
visie op veHigheid weerspiegelt zich ook in de overige standaardvoorzieningen. Zo ziet u, van links 
naar rechts, niet één n)aar twee buitenspiegels. En van boven naar beneden komt u, ongeveer ter 
hoogte van het stuur, een bijzonder handig knopje tegeir waarmee u van Jbinnenult de koplampen 
kunt verstellen. Na een blik in de achteruitkijkspiegel, vénde drie- vijfdéurs uitvoeringen, 
valt tenslotte de extra nytewisser op de achterruit op. Dus, wat wilt u nóg meer? 

' iiiiiiiTiÉiaiÉrniiiiiiii 


LADA. DE 


O 

AUTO ZONDER 


SAMARA DIVA 
VANAF 20.27S,< 


KJ 

BLA BLA. ILADA 


lièilMpriis SaétorelKM per Witeiid, ÉgÜiBni 


.ELSLOO, Garage Meijers, Kooiweg 75. tel. 046-371088. KERKRADE, Autocentrum Keulartz, Locht 42 
B3» tel 045-419905. HAASTRICHT, Autobedrijf J. van Ameln, Sibemaweg I, tel. 043-612310. 
I 


Star LC24-200 

/ 24-naalds / 222 tekens pe 
seconde / 360 dpi grafische 
resolutie / paperpark-functie 


/ HP DeskJet plus compatible 
/ 8 Kb buffer / 300 dpi 
/ 6 fonts ✓ 160 telrens per 
secondé 


■ iMteriM Centuurbaan 133n35i(Nrd. Polstraat) Tel. 020,- 6716892 ■ Elaihevea Emmasingel 35 Tel. 040 • 432600 
■•raalifea Herestraat 95 Tel. 050 -140999 MaarlM éMepto OudeCfncht 82 (Grote Houtstraat) Tel. 023 • 326017 

■ Nearlaa Gtelion^raat 18 Telefeon 045 - 718873 ■ lllviirani GroeSt 86 (wtekeicentrum Hilvertshofj^et. 035 • 236426 

■ LeMei Haarterrunerstraat^(parkeergar. OrlesssiijTel. 07t -122164 ■ ••ltei«ea RodeaNl 17 Taf. 018 -4331604 


MICROCOMPUTER 


Europa's Computerketen Nr. 


■ MemAltMR: 

Postbus 9104.1180 MC Amsteteeen. 
Fax 0^-6!»^ 
Mmar. V-hals, met kabels. 100% Katoen. In 
kiufih: tefiacoita, lila, mint peach. roSe, en 
swt wit contrast AO 

pnaten M-L-XL 4 ^ 


Uni en sttèép baddoeken. In divef^ kleuren. Uni, pér 
stiA normaaÊ 8.95 nu 2 stuitg 3,5.- .^jpassend was¬ 
handje: 1.95 hu 2 üuks 3 j- 4C 

Streep, pér shA normaal: 9.95 nu 2 SI1IKS * 


m^ipbeigqfietdni Met M-«tidii4lCDHnM WbridlMdelQiiderVr-^ 

Cd's, in zwart hout ' leer, wit Méért; 30 Vm 3?; delen Wauw/rood. Maten: 116-164. 


-39;95 


29 ^ 


^995 


69.r 
Ilifiburgs dogblad 


oosielilke milnstreek 


Ajhraak stallen en inkrimping veestapel afgewezen 

Steun rechter voor 
boerengezin in Huls 
Donderdag 5 maart 1992 • Pagina 15 


I _ Van onze verslaggever _ 

i SIMpeLVELD - Het echt- 
; Muijtjens heeft een aan- 
pspannen kort geding tegen 
^et boerengezin Kleijnen, wo- 
^^nde aan de Wijnstraat op de 
I l^uls in Simpelveld, verloren. 
Oe overlast die het echtpaar 
r^’Jijtjens zegt te ondervinden, 
volgens rechtbankpresident 
Broekhoven niet zodanig 
érnstig dat tot stopzetting van 
aet agrarisch bedrijf of tot in- 
j^rimping van de veestapel 
worden besloten. 

herder, vindt de rechter dat de ei- 
^*■5 hun recht hebben verspeeld 
te klagen tegen zogenaamde on- 
^laatbare overlast. Het echtpaar 
^^aijtjens woont daar al vanaf 1979 
klaagt pas negen jaar later over 
^erlast. 

^aijtjens dient tenslotte de kosten 
het geding, 1050 gulden, te be¬ 
llen. Zij zijn daarmee inmiddels 
r^im 43 mille aan procedeerkosten 
•''vijt, 

Sloop 

•^ohn en Monique Muijtjens, die op 
''yftien meter afstand van Gerard 
Ans Kleijnen wonen, beweren 
^feselijke stankoverlast van de be¬ 
drijfsvoering te ondervinden. Zij 
verlangden in het kort geding naast 
schadevergoeding van 5.000 
S*^lden onder andere ook de sloop 
''an enkele stallen, de afbraak van 
openluchtmesthoop en van een 
geufsilo. 

Jdovendien wilden zij het aantal var¬ 
kens bij Kleijnen gereduceerd zien 
295 naar 126 en inkrimping van 
aantal melk-, rund- en jongvee 
15 stuks. Ook zou Kleijnen een 
meter lange groenvoorziening 
f^oeten aanleggen, waarbij Muijt- 
l^hs de keuze van bomen en strui- 
mocht bepalen. 

^ Broekhoven deed zijn uitspraak 
*iadat een speciaal gearrangeerd ge- 
*Prek tussen Muijtjens en Kleijnen 
*^*®ts had opgeleverd. 

^a de bekendmaking van de uit- 
^raak werd de familie Kleijnen 
^dolven onder gelukwensen, bloe- 
en omhelzingen. 

»Het is fijn een dergelijke massale 
^olidariteitssteun van de buurtge- 
j^oten te ondervinden,” vindt Ans 
pleijnen. „We zijn duidelijk opge- 
Pcht,” vervolgt zij, „maar in ons 
^^hterhoofd speelt toch alweer de 
P^^iging van een volgende procedu- 

l^leijnen doelt daarmee op procedu- 
die nog in behandeling bij de 
^ï'ovincie (lozing mestwater waar¬ 
door volgens Muijtjens gevaar 
'Ifeigt voor de drinkwatervoorzie- 
|J*Og) en de Raad van State (bouw¬ 
vergunning onderdak huisdieren). 

P.e familie Muijtjens gaat tegen de 
Uitspraak van rechtbankpresident 
l^r Broekhoven in hoger beroep bij 
^et Hof in Den Bosch. 


Collecte voor 
Roemenië 

I^EERLEN - In de Heksenbergse 
^orardusparochie wordt in het 
"'Oekeinde van 14 en 15 maart een 
^llecte voor Roemenië gehouden. 
Pft gebeurt na een toespraak door 
,'^ncent Kemme van de stichting 
j^erk in nood’. Kemme bespreekt 
miserabele situatie in Roemenië 
de hulp die zijn organisatie daar 
Seeft. 

y^n de voormalige Oostblok-landen 
Roemenië wellicht een van de 
^Waarst verminkte samenlevingen. 
Volgens Kemme hebben de sporen 
Van veertig jaar dictatuur diepe lit- 
l^kens achtergelaten in het dage- 
Mikse leven van de Roemenen. 


(ADVERTENTIE) 

HOENS 


INDUSTRIEEL 

Hofkamp 20, 6161 DC Geleen 


Meer dan 25.000 produkten voor 
industrie en bouwwereld 


Vasten begint met as ''M / 

• Van stof zijt gij gemaakt en tot stof zult gij wederkeren. Indachtig deze Bijbelse spreuk 
werden in de katholieke kerken gisteren weer askruisjes uitgedeeld aan de gelovigen 
zoals hier in de St. Martinuskerk in Wellen. TUMMERS 


'Geen rechl op kerkruimte in Kleikoel’ 

SWL wijst claim 

van parochie af 


Van onze verslaggever 

LANDGRAAF — De Stichting 
Welzijnswerk Landgraaf 
(SWL) noemt de claim van de 
parochie Heilig Hart van Je¬ 
zus op wijkgebouw de Klei¬ 
koel niet reëel. De Nieuwen- 
hagerheidse parochie wil dat 
de grote zaal van het wijkge- 
bouw beschikbaar blijft voor 
kerkdiensten, terwijl SWL het 
gebouw wil verkopen aan Hu- 
manitas. Volgens de Heilig- 
Hartparochie is de Kleikoel 
destijds gebouwd met geld 
van de kerk. 

„De kerk schijnt destijds 17.000 gul¬ 
den te hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van de Kleikoel”, 
erkent SWL-directeur Paul Wijck- 
mans. Daaruit volgt volgens SWL 
echter niet dat de parochie nu een 
claim kan leggen op het gebruik 
van de grote zaal van de Kleikoel 


voor het houden van missen op za¬ 
terdag en zondag. 

„Voor zover ik heb kunnen nagaan 
zijn die 17.000 gulden gebruikt voor 
aanpassingen om de zaal voor het 
houden van missen geschikt te ma¬ 
ken, zoals een tabernakel, een ach¬ 
teruitgang en een kleedruimte”, 
zegt Wijckmans. 

„Daar heeft de kerk nooit iets tegen¬ 
over hoeven stellen, terwijl elke 
week iemand van SWL twee uur 
kwijt is om de zaal klaar te maken 
en na afloop weer op te ruimen.” 
„Onzin”, reageert M. Hacking, pas¬ 
toor van de H. Hartparochie. „Die 
aanpassingen hebben nog geen vijf¬ 
honderd gulden gekost en zijn apart 
door de kerk betaald. Het probleem 
is alleen dat dat nergens is vastge¬ 
legd.” 

Bezuinigingen 

Wijckmans zegt al sinds zijn aantre¬ 
den als directeur in 1988 zonder 
succes geprobeerd te hebben een 
vergoeding van het kerkbestuur te 


krijgen voor de diensten in de Klei¬ 
koel. 

„Ik vind het onzin om er nog langer 
weïzijnsgeld in te steken. Dat kan 
de SWL zich niet permitteren, met 
allerlei bezuinigingen in het voor¬ 
uitzicht. En bovendien is er een 
paar honderd meter verderop een 
kerk; de parochie wordt niet ineens 
dakloos.” 

Ouder 

Pastoor Hacking vindt het echter 
geen oplossing om voortaan alle 
kerkdiensten in de parochiekerk 
aan de Hoogstraat te Houden. „Er 
wonen in de wijk veel oudere men¬ 
sen, die bovendien gehecht zijn aan 
het opdragen van de mis in ’hun’ 
Kleikoel. Dat is hun kerk.” 

Wijckmans is wel bereid Humanitas 
te vragen of de parochie de Klei- 
koel-zaal kan blijven gebruiken. 
John Ringens, directeur van de de 
Stichting Kinderopvang Humanitas 
zegt daarop nu nog geen antwoord 
te kunnen geven. „We weten dat er 
nog een aantal problemen is rond 
de Kleikoel. Die moeten eerst maar 
eens worden opgelost, voordat Hu¬ 
manitas eventueel tot aankoop 
overgaat.” 

Volgens Ringens hebben ook ande¬ 
re Kleikoel-gebruikers gevraagd of 
ze het wijkcentrum kunnen blijven 
gebruiken. „Ik heb me echter niet 
tot het doen toezeggingen laten ver¬ 
leiden”, zegt Ringens. „Er kan altijd 
over worden gepraat, maar voor 
Humanitas staat wel altijd voorop 
dat de hoofdfunctie een kinderdag¬ 
verblijf is. Al het andere gebruik zal 
daaraan ondergeschikt zijn.” lloenshroekse primeur bij project sociale vernieuwing 

Kasteelbuurt krijgt 
een buurtbeheerder 


Van onze correspondent 
_ PETER HEUSSCHEN 

HOENSBROEK - De Kasteel¬ 
buurt in Hoensbroek krijgt in 
maart een professionele buurtbe¬ 
heerder. De full timebaan wordt 
vervuld door een banenpooler. 
Dat maakte Marcel Hissel, ge¬ 
meentelijk projectleider wijkbe¬ 
heer, bekend in de nieuwe 
buurtwinkel van de wijk. 

„Het is de bedoeling dat de kan¬ 
didaat nog deze maand in de 
Kasteelbuurt aan de slag kan 
gaan”, zegt Hissel. 

Daarmee heeft Hoensbroek een 
primeur. Want nog niet eerder 
werd in een stadswijk van Heer¬ 
len een full-time buurtbeheerder 
aangesteld. De beroepskracht 
wordt gestationeerd bij de Wo- 
ningvereniging Hoensbroek. 

BericliCgeviiig 

In de Hoensbroekse wijk wordt 
al jaren hard gewerkt om de leef¬ 
baarheid op een hoger plan te 
krijgen. Dat gaat met vallen en 
opstaan. Onlangs werd de buurt 
opgeschrikt door de aanhouding 
van een aantal jongeren, die nog¬ 
al wat overlast veroorzaakten in 
de naaste omgeving van de wijk. 
Peter van Zundert van de stich¬ 
ting Zymose die de wijk op z’n 
duimpje kent, en een aantal 
buurtbewoners stoorden zich 


aan de berichtgeving hierover, 
die een verkeerde indruk zou 
wekken. „Zeker ais je weet dat er 
in de Kasteelbuurt, vooral de 
laatste tijd, veel en hard gewerkt 
wordt aan de imagoverbetering.” 

Behalve de buurtbeheerder die 
een soort spil in de wijk gaat 
worden en die een signalerende 
en doorverwijzende taak krijgt 
toebedeeld, is er sind kort ook 
een buurtwinkel. In die toko zit¬ 
ten om toerbeurt twee wijkbe¬ 
woners. Mensen uit de buurt 
kunnen hier terecht voor infor¬ 
matie over allerlei zaken. „Maar 
de winkel is ook bedoeld als 
meldpunt voor misstanden el¬ 
ders in de wijk”, aldus Van Zun¬ 
dert. 

Naast deze twee belangrijke za¬ 
ken voor de vierhonderd bewo¬ 
ners van de wijk is er ook een 
welzijnsplan opgesteld waarin 
het deelproject 'voorzieningen 
voor jeugd en jongeren’ een aan¬ 
zienlijke plaats heeft gekregen. 


Trefpunt 


In overleg met diezelfde jeugd is 
er een plan in de maak om de 
huidige rolschaatsbaan aan de 
rand van de wijk een wat andere 
bestemming te geven. De teke- 
rlingen liggen klaar en voor reali¬ 
sering zal met name Zymose en 
het wijkbeheer een beroep doen 
op de jongeren waarvoor de 


Prostitutie 


We willen graag reageren ,op uw 
artikel 'Heerlen verbetert hulp 
aan straathoertjes.’ Volgens een 
woordvoerster van het CDA heb¬ 
ben weinig of relatief weinig 
burgers van Zeswegen overlast 
van hoertjes aan de CBS-weg. 
Een deel van de bewoners van 
Zeswegen heeft weldegelijk 
overlast. Deze overlast is al vele 
malen te bestemder plaatse ge¬ 
meld, maar wordt niet serieus 
genomen. Straatprostitutie en 
het daarbij behorend drugpro¬ 
bleem hoort niet in Zeswegen 
thuis. In de binnenstad wordt 
het toch ook niet getolereerd? 
Misschien bedoelt de woord¬ 
voerster van het CDA dat crimi¬ 
naliteit, voortkomend uit de 
prostitutie en druggebruik toe¬ 
laatbaar is als er maar weinig 
mensen last van hebben. 

Haar tolerantie is groot. Mis¬ 
schien stelt zij het op prijs om op 
de toegangsweg naar haar wo¬ 
ning tippelaarsters te hebben of 
dat haar dochter op weg naar 
haar ouderlijke woning door 
prostituanten aangesproken 
wordt. Burgers die zich aan de 
normen van de maatschappij 
proberen te houden en in de 
hoek zitten waar de klappen val¬ 
len, WW’ers, WAO’ers en bejaar¬ 
den worden gekort op uitkerin¬ 
gen. Zij die de normen niet zo 
nauw nemen of overschrijden 
worden voorzien van condooms, 
koffie, methadon en een goed ge¬ 
sprek. 

De directeur van het CBS wordt 
naar zijn mening gevraagd naar 
de overlast van straatprostitutie. 
Hij heeft er weinig last van. De 
directeur woont vast niet op de 
hoek van de Zeswegenlaan. De 
mening van ons wordt niet ge¬ 
vraagd. 

Wel biedt de wijkraad de dames 
van Zeswegen een cursus 'socia¬ 
le veiligheid’ aan waarin zelfver¬ 
dediging ter sprake komt. Kos¬ 
ten: 15 gulden, koffie inbegre¬ 
pen. 

De gemeente kan of wil het pro¬ 
bleem niet oplossen, de hoertjes 
zwerven rond en de overlast en 
de onveiligheid wordt opgelost 
met een cursus. 

In onze straat zijn, op die van 
ons na, alle woningen meerder 
malen verhuurd en bewoners 
trekken weg. Zij willen hun kin¬ 
deren hier niet laten opgroeien. 
Er wordt door de gemeente geld 


gesprek 


in de wijk gestoken om te reso¬ 
cialiseren. Straatprostitutie aan 
de invalsweg naar de wijk is dan 
toch een grandioos idee. 

Wij zijn niet op actie belust. Wij 
zijn geen dwarsliggers, maar 
mensen die graag behoorlijk wil¬ 
len wonen en van hun verdiende 
nachtrust genieten. 

HEERLEN Familie Berben 

(ingekort door redactie) 


Sjpasseinig 


Wat een prachtig vasteloavends 
fest in Heerlen, volgens de lokale 
omroep. Het begon al met het 
openbaar vervoer, twee overvol- 
le bussen reden ons voorbij en 
met een andere (omweg)bus 
breikten we een uur later toch 
het centrum. We vonden een 
plaatsje vooraan op de sfeervolle 
Stationstraat (geen muziek) aan 
de huizenkant, want daar reed 
de politie. Na een uur bleek de 
optocht op andere rijbaan aan de 
spoorzijde te trekken en dus 
stonden W'e niet meer vooraan. 
Tussen de gaten door viel er nog 
wel van de stoet te genieten en 
er werd zelfs iets gegooid: een 
snoepje met twee handen, erg 
leuk voor de kinderen. En hoe 
verder de stoet vorderde, hoe 
meer mensen er naar huis toe 
gingen, alleen de dapperen 
(mensen met kinderen) bleven 
tot het einde. Zij werden be¬ 
loond, want de laatste wagens 
bleken wel nog voldoende snoep 
e .d. over te hebben. Vol verba¬ 
zing keek ik ’s avonds naar de tv! 
Een prachtige optocht, het was 
gezellig en er werd gestrooid, 
handen vol! Ik zag zelfs wagens, 
groepen in beeld, die ik niet heb 
gezien... Dus ik vraag me af: heb 
ik tijdens de optocht misschien 
toch staan te slapen?, zijn som¬ 
mige wagens/groepen in lucht 
opgelost?, heb ik soms een totaal 
andere optocht zien langsko¬ 
men?, is er verschil tussen de 
optocht van Heerlen en van 
Sjpassemig? Zelf kom ik er niet 
uit, maar de reakties tijdens de 
optocht waren wel veelzeggend. 
Mocht ik volgend jaar weer in 
het zuiden zijn, dan kijk ik in 
ieder geval naar de tv, dan zie ik 
echt meer! En een zakje snoep 
voor de kinderen kan er ook wel 
af 


EINDHOVEN A. van de Laar. 
N> 
Ikea 

9 Ikea u'il graag een i^esliging 
aan de Heerlense meubelboule¬ 
vard. Hei bedrijf doet er alles 
aan om daar een grote winkel 
te mogen vestigen, die - eerlijk 
is eerlijk - best de moeite 
waard zou zijn en een pluspunt 
voor het Heerlense winkelbe- 
stand. Maar wat lezen wij in 
FNV-magazine van 29 februa¬ 
ri? 'Ikea kun je niet vergelijken 
met een meubelzaak aan een 
meubelboulevard. Het bedrijf 
verkoopt bouwpakketten en 
geen complete meubelen. Het 
gaat niet om eindprodukten. 
Ikea bezorgt geen bankstellen 
thuis.' 


Ikea (2) 


9 Het bedrijf blijkt deze argu- 
nienten te gebruiken om onder 
de cao voor meubeldetailhandel 
uit te komen. Ikea heeft name¬ 
lijk geen cao, maar de werkne¬ 
mers hebben een rechtspositie¬ 
regeling. De Dienstenbond FNV 
vindt dat Ikea wel degelijk een 
nseubelwinkel is en dat de cao 
voor de meubelzaken ook op 
Ikea van toepassing moet zijn. 
Ikea schijnt een keuze te moeten 
maken: of gewoon een grote 
jongen die aan de meubelboule¬ 
vard thuishoort en zich ook aan 
de cao houdt, of een bouwpak¬ 
kettenleverancier die zijn werk¬ 
nemers althans niet conform de 
vakbondseisen behandelt. 


Trein 


I waaif getmilen worden voorzien van genrfilters 

Zuiveringschap pakt 
stankoverlast aan 


ROERMOND/KERKRADE - Het 
Zuiveringschap Limburg trekt 2,5 
miljoen gulden uit om de stank¬ 
overlast die diverse gemalen ver¬ 
oorzaken aan te pakken. Vorig jaar 
ging het schap er nog van uit dat 
jaarlijks vijf ton ter bestrijding van 
de geuremissie geïnvesteerd zou 
worden. Het gaat om twaalf gema¬ 
len. 

Bij de gemalen Haanrade. Eygels- 
hoven, Haelen, Thorn, Heythuysen 
en Ouder Maas, worden de tijdelijke 
voorzieningen vervangen door defi¬ 
nitieve compostfilters. De reeds 
aanwezige voorzieningen bij de ge¬ 
malen Grevenbicht, Geleen, Schin- 
nen en Swolgen blijken tijdens kri¬ 
tische bedrijfssituaties niet te 


voldoen. Hier zullen aanvullende 
maatregelen worden genomen. 

Minder (oleraiit 

Volgens voorzitter ir G. van Wijn¬ 
bergen wordt de bevolking steeds 
minder tolerant. Bovendien zijn di¬ 
verse gemalen, die tijdens de bouw 
nog in open landschap lagen inmid¬ 
dels ’ingehaald’ door de bebouwing. 
Het schap heeft gekozen voor het 
aanbrengen van compostfilters. De 
gemalen worden dusdanig afgedekt 
dat de vervuilde lucht alleen via het 
compostfilter kan ontsnappen. In 
de compost bevinden zich bacte- 
neën die de stank als het ware ope¬ 
ten. 


# We komen nog even terug op 
het tarief van de extra treinen 
die in de carnavalsnachten ge¬ 
reden hebben. Van Maastricht 
naar Heerlen waren de reizi¬ 
gers dus een tientje kwijt. Maar 
wie denkt dat ook een ritje in 
omgekeerde richting. van 
Sjpassemig naar Maastricht 
dus, ook een tientje kostte, heeft 
het mis. ,Mijn zus en ik hebben 
echt maar zes gulden betaald 
toen we maandagnacht rond 
twee uur van Heerlen naar 
Maastricht reisden", aldus een 
vriendelijke juffrouw gisteren. 
Nu breekt ons toch werkelijk de 
klomp. Carnaval vieren in 
Maastricht is dus (op grond 
van de tarieven van het open¬ 
baar vervoer) kostbaarder dan 
zo'n zelfde activiteit in Heerlen. 
Aan de andere kant is u’él be- 
wezen dat er heden uit Maas¬ 
tricht op carnavalsmaandag in 
Heerlen vertoefden... Misschien 
komt er ooit nog eens een tijd 
dat de nachttrein 

Heerlen-Maastricht een tientje 
kost en andersom zes gulden. 


Surpriseshow 

9 Hennie Huisman, presenta¬ 
tor van de Surpriseshow op 
RTL4. IS er opnieuw in ge¬ 
slaagd iemand 'de dag van zijn 
leven’ te bezorgen. Heerlenaar 
Klaas Pol werd door enkele fa¬ 
milieleden met een smoes naar 
de opnamestudio gelokt. Uitein- 
delijk stond hij in het middel¬ 
punt van de uitzending: na 32 
jaar zag de 60-jarige Klaas een 
goede bekende terug. Wie dat is, 
blijft tot de uitzending van 19 
maart inderdaad een suprise. 


voorzieningen bestemd zijn. De 
baan moet een (eigen) en vooral 
aantrekkelijk trefpunt worden 
voor de jeugd, zonder dat ande¬ 
ren er overlast van ondervinden. 
Er komt een schuilgelegenheid, 
een tennistafel, fietscrossbaan en 
basketbalpalen. 

„En dat laatste is nou typisch 
iets wat de jeugd, die hoofdzake¬ 
lijk een lts-opleiding volgt, sa¬ 
men met hun leraar zelf kunnen 
maken”, meent Marcel Hissel. 

Dit plan krijgt in mei zijn vol¬ 
tooiing. „Er zullen wel keiharde » 
afspraken met de gebruikers ge¬ 
maakt worden. De jongeren zul¬ 
len zich dan gegroepeerd op die 
plek moeten ophouden”, weet de 
gemeentelijke projectleider. 

Een ander opmerkelijk punt is 
dat de coördinator van de Socia¬ 
le Vernieuwing, Peter van Zun¬ 
dert, voor tien uur per week in 
dienst treedt van de Stichting 
Wijkbeheer Kasteelbuurt. De 
stichting kreeg onlangs fl250.000 
voor het Kasteelbuurt-project 
toegewezen. 

Van Zundert zal zich in die tien 
uur, parallel aan zijn begelei- 
dingswerkzaamheden, ook bezig 
gaan houden met het aanboren 
van extra financiële middelen 
voor het project Sociale Vernieu¬ 
wing Kasteelbuurt, dat'in de hui¬ 
dige vorm - wellicht - in 1994 
zal worden afgesloten. • Bewoners samen met Peter van Zundert (tweede van 
rechts) voor de ingang van de buurtwinkel die de aanzet 
moet vormen tot de imagoverbetering van de Kasteelbuurt. 

Foto: FRANS RADE 


• ,J)ie paar beroste sjtaange. 
woad uur dd mar noa d'r 
sjroothandel gegaange!", vond 
de Landgraafse stadsprins Ma- 
rio I in zijn proclamatie van 
het kunstwerk van Huub Bruis 
dat pas langs de Heerlenseweg 
is neergezet. Nog even carnaval 
dus. Vlak voor de Schaesbergse 
optocht van eergisteren plantte 
Mario daarom een sparretje 
'ter compensatie van oud ijzer' 
bij 'de bing van Bruis'. De 'be¬ 
nen’ zullen er niet door ver¬ 
dwijnen. maar over een jaar oj 
tien is de de boom wellicht ho¬ 
ger dan het kunstwerk. ■‘w- 
'' ' 
^ » ' '' tN' *«■ 
verniel 

«arkeer?^ 


DEKBED 


4 SEIZOENEN DEKBED 


In wit. 1 


2 delig dekbed. Gevuld met een zachte helle polyester vezel. 
Tijk: polyester/katoen. *s Zomers het lichte 200 gram/m* 
dekbed. Vooi^ en najaar het zvraardere 300 gram/m* dekbed, 
In de wiiiter bevestigt u de 2 dekbedden d.m.v. Mitteband 
aan elkaar. 1 persoons, 135 X 200 cm 

ADVIESPRIJS AKTIEPRIJS 


ADWESPRI^ 


JUmEPRIJS 


HOOFDKUSSEN 

gevuld met polyester vezel. 
Maat ca. 60 X 70 cm. 

AKTIEPRIJS 


WAAROM ZULLEN WE DUUR DOEN 
2-persoons, 200 x 200 cm 
adviesprijs UMVAktieprils 99.- 
tJts-JumSw2^40 X 200 cm 
advlesprijs^dlf^tieprijs 119.- 


Beeky Makadö. Heerlen^ In de Cramer 162. Sittard, Brugstraat. 


cc «f^u« -«it<foveuvtv£iEn utt\ mxax\<s^^ \«k i.. /jckvw^a^ vootDAA %ucW 


imburgs agblad Donderdag 5 maart 1992 • Pagina 17 Nerveuze Rotterdammers nog ver verwijderd van Europese top Graf onvrijwillig naaktmodel 


Kiprich redt Feyenoord 


DOORALBERTGEESING 

i I^OTTERDAM — Feyenoord hoeft zich voorlopig geen illusies 
j ^ koesteren dat de tijden van weleer snel zullen herleven. Het 
Instituut uit Rotterdam-zuid is nog ver verwijderd van de in¬ 
ternationale top en bewees dat in de eerste serieuze krachtme- 
op Europees niveau. Dank zij een beginnersfout van Paul 
^len sleepte Feyenoord tegen Tottenham Hotspur dan welis- 
''^aar de winst (1-0) uit het vuur, erg veel indruk zal het spel 
^an de Rotterdammers op de Engeisen niet hebben gemaakt, 
^•evenmin op het legioen dat weinig waar kreeg voor z’n dure 

Seld. 


Als graadmeter hoe ver Feyenoord 
Middels gevorderd is op de terug- 
naar de top was het voor trai- 
?^rs en spelers een leerzame avond, 
^let in het laatst voor Hans Dorjee, 
scheidende trainer, die na afloop 
■haarscherp aangaf waar de schoen 
."'rong. „Het is voor de meeste spe- 
^rs allemaal nieuw”, overzag de 
^beidende trainer het nerveuze en 
'l^hime spel in de eerste helft, 
j^aar zijn ze na de rust goed door- 
aeen gekomen”. 

^aar wel met medewerking van 
^aul Allen”, foeterde Peter Shree- 
"as, „Zo’n fout verwacht je niet op 
ait niveau”, analyseerde de Spurs- 
a»anager de domme terugspeelbal 
"an Allen op de uit z’n doel geko- 
•aen Erik Thorstvedt. Ruud Heus 
Regie Blinker sprongen er be- 
?andig tussen en stelden Joszef 
^Prich in staat de bal in het lege 
^rtel te schuiven. Dat was tien mi- 
JJhJten na de rust en de eerste keer 
?at Feyenoord in scoringspositie 
"'vam. 

^at was veelzeggend voor het be- 
^ompen niveau van deze eerste 

-- 

Vier jaar 
geëist tegen 
t*^eyenoord-fan 

^MELO - Officier van justitie mr. 
^aus heeft dinsdag voor de recht- 
ank in Almelo vier jaar gevange- 
^Sstraf geëist tegen de 27-jarige 
uit Rotterdam. Hij wordt ver- 
! ?acht van doodslag op de 21-jarige 
J* >I. Lassche uit Enschede. De Rot- 
J^fdammer was op 8 december vo- 
jaar naar Enschede gegaan om 
^ar de wedstrijd FC Twente-Feye- 
"oord te bezoeken. Op zondagmor- 
ph om vier uur bij een automatiek 
^ de Enschedese binnenstad 
h’acht hij zijn slachtoffer met een 
een twaalf centimeter diepe 
“^kwond in de borstkas toe. De 
.^rdachte logeerde met enkele an- 
^re Feyenoord-aanhangers en hun 
^endinnen bij FC Twente-speler 
Hmidt. 

Krajicek geeft 
Ivanisevic 
het nakijken 

^^DIAN WELLS - Richard Kraji- 
was in Indian Wells venvoes- 
h^hd op dreef. Goran Ivanisevic, 
^derhalve week geleden in Sutt- 
nog toernooi-winnaar met 33 
"^es in de finale en 105 in vijf par- 
^‘ien, had tegen de Hagenaar niets 
hhh te brengen; 6-0 6-3. 


LANDSKAMPIOENEN 

Kwartfinales; 

Groep A: 

Panathinaikos - Rode Ster 
Anderlecht - Sampdoria 

Stand: 

Rode Ster 
Sampdoria 
Anderlecht 
Panathinaikos 

Groep B: 

Dinamo Kiev - FC Barcelona 
Benfica - Sparta Praag 

Stand: 

FC Barcelona 
Sparta Praag 
Benfica 
Dinamo Kiev 

BEKERWINNAARS 
Kwartfinales, eerste wedstrijd: 

Werder Bremen - Galatasaray 
Roma - AS Monaco 
Feyenoord - Tottenham Hotspur 
Atletico Madrid - Club Brugge 

UEFA-BEKER 

Kwartfinales, eerste wedstrijd: 

Sigma Olomouc - Real Madrid ' 
B 1903 Kopenhagen - Torino 
AA Gent - Ajax 
Genua - Liverpool 


Feyenoord-Tottenham Hotspur 1-0 
(0-0). 56, Kiprich 1-0. Scheidsrechtyer: 
Pairetto (Italië). Toeschouwers: 48.000 
(uitverkocht). Gele kaart: Van den 
Hauwe en Fenwick (beiden Totten¬ 
ham Hotspur). 

Feyenoord: De Goey, Fraser, De Wolf, 
Metgod, Heus, Scholten, Sabau, Wit- 
schge, Taument, Kiprich, Blinker (73. 
Van Gobbel). 

Tottenham Hotspur; Thorstvedt, 
Fenwick, Sedgley, Mabbutt, Van den 
Hauwe, Allen, Stewart, Howells (74. 
Samways), Nayim, Durie, Lineker (85. 
Walsh). 


ontmoeting in de kwartfinales van 
het Europa Cup Il-toernooi. Na een 
veelbelovend begin, waarbij Feye¬ 
noord twee hoekschoppen op rij 
afdwong, stokte de dadendrang als 
bij toverslag en zocht de nummer 
twee van de eredivisie wanhopig 
naar openingen in de massale En¬ 
gelse afweer. Van meet af was dui¬ 
delijk dat de Spurs niet naar Rotter¬ 
dam was gekomen om aan te vallen. 
Echter, de manier waarop John 
Metgod probeerde de aanvallers in 
stelling te brengen, was dom en 
naief. 

Dat vond ook Hans Doijee. „Tegen 
Engeisen heeft het geen zin de lan¬ 
ge bal te hanteren. Dat doen ze daar 
al honderd jaar, dat kun je nooit van 
ze winnen”. Feyenoord leed daar¬ 
door veel en onnodig balverlies en 
was aanvallend machteloos. In de 
frontlinie gierden Blinker en Tau¬ 
ment de zenuwen door de keel en 
slaagde het talentrijke duo er nim¬ 
mer in zich los te maken van fysiek 
sterk verdedigers als Fenwick en 
Van den Hauwe, twee internatio¬ 
nals. Het verging Kiprich al niet 
beter tegen Mabbutt, waarmee de 
aanvallende machteloosheid voor 
een groot deel is verklaard. 

Bombarie 

Van doelrijpe scoringskansen was 
voor de rust over en weer geen spra¬ 
ke. Het publiek moest het doen 
I doen met een zwakke vrije trap van 
Witschge en twee slappe schoten 
van Kiprich en Durie. Dat is wel erg 
weinig voor een tevoren met zoveel 
bombarie aangekondigde Europese 
bekerseance. 

„Vooraf zou ik voor dit resultaat ge¬ 
tekend hebben, in de rust dacht ik 
dat 0-0 het maximaal haalbare zou 
zijn”, bekende Dorjee na afloop. 
Tottenham Hotspur speelde zoals 
hij verwacht had, on-Engels, defen¬ 
sief en zonder de intentie zelf te 
.willen scoren. Net als de ploeg eer¬ 
der deed in Stockerau, Split en Ppr- 
to, waar de Spurs met succes de nul 
handhaafden. Daar stak Kiprich dit 
keer een stokje voor. Voor Feye¬ 
noord was het pas de tweede treffer 
in vijf Europa Cup-duels, nadat de 
ploeg eerder met hangen en wurgen 
via Partizan Tirana (0-0 en 1-0) en 
Sion (twee keer 0-0) de volgende 
ronde bereikte. 


3 2 0 1 4 5-4 
3 1113 4-3 
3 1113 5-5 
3 0 2 1 2 0-2 


3 2 1 0 5 5-2 
3 1113 5-5 
3 0 2 1 2 1-2 
3 1 0 2 2 2-4 BOCA RATON - In Boca Raton is Sleffi Graf weer in de open¬ 
baarheid getreden. Als tennisster en als naaktmodel. Dat laatste 
overigens onvrijwillig. Ze won met 6-1 6-0 van Naoko Saw'amatsu, 
waarmee zij de inhaalrace begon, die haar van de tweede naar de 
eerste plaats op de wereldranglijst moet brengen. Bij de perscon¬ 
ferentie onthulde de Duitse dat zij tien dagen geleden tegen haar 
wil vanuit een helicopter is gefotografeerd, toen zij naakt zonne¬ 
baadde in de tuin van haar huis in Florida. Een inbreuk op haar 
privacy, die haar razend maakte. 

In de kwartfinales treedt Steffi Graf aan tegen de winnares van de 
ontmoeting tussen Zina Garrison en Brenda Schultz. De Neder¬ 
landse won woensdag in de tweede ronde met 6-2 2-6 6-2 van de 
Francaise Alexia Dechaume. 

'H e hebben niet aan de strijd tegen Real gedacht' 

Cruijff met Barcelona 
op weg naar Wembley 


Taument (rechts) stelt de defensie van Tottenham Hotspur op de proef. Foto 

Vijftig arrestaties 
in Gentse binnenstad 


Foto; ANP 


KIEV - Aan de hand van Johan 
Cruijff is Barcelona op weg naar de 
finale van het Europese toernooi 
van de landskampioenen op Wem¬ 
bley. Barcelona won in de Oekraïne, 
op de derde speeldag van kwartfi- 
nalepoule B, met 2-0 van Dinamo 
Kiev en heeft vijf punten. Barcelo¬ 
na, dat eerder thuis Sparta Praag 
versloeg en bij Benfica 0-0 speelde, 
heeft nog twee thuisduels te goed. 

Over veertien dagen is de tweede 
wedstrijd tegen Kiev, dat onlangs 
de competitie hervatte. Cruijff was 
optimistisch over het vervolg; ,,Het 
resultaat brengt ons weer een stap 
dichterbij Wembley, ons grote doel 
voor dit seizoen. Nee, we hebben 
nooit met de competitiewedstrijd 
van komende zaterdag tegen Real 
Madrid in het achterhoofd ge¬ 
speeld.” Barcelona won de belang¬ 
rijkste Europese beker nog nooit. 


Negen man 


GENT - De rijkswacht en de 
gemeentepolitie van Gent had¬ 
den gistermiddag in het cen¬ 
trum van de stad de handen 
vol om opstandjes tussen Ajax- 
supporters en de lokale bevol¬ 
king te voorkomen. Rond vijf 
uur meldde de politie al ruim 
vijftig arrestaties. De wedstrijd 
vond in de avonduren plaats. 

Volgens hoofdinspecteur Be¬ 
ver waren vooral in Gent wo¬ 
nende gastarbeiders bezig de 
Ajax-supporters uit te dagen. 
Bever; „In het centrum pro¬ 
beerde een groep van pakweg 
dertig man de Ajax-fans te pro¬ 


voceren. Die groep hebben we 
geïsoleerd en vervolgens aan¬ 
gehouden.” 

In Rotterdam arresteerde de 
plaatselijke politie vóór aan¬ 
vang van de Europacupwed- 
strijd Feyenoord-Tottenham 
Hotspur drie Britse fans we¬ 
gens openlijke geweldpleging. 
Volgens een woordvoerder van 
de Roterdamse politie deden 
zich geen wanordelijkheden 
voor. ,,Alles is verder prima 
verlopen,” sprak de woord¬ 
voerder. 

Het bekerduel tussen de Por¬ 


tugese topclubs FC Porto en 
Sporting G-0) leidde tot onge¬ 
regeldheden waarbij twaalf 
mensen verwondingen oplie¬ 
pen. Drie relschoppers werden 
gearresteerd. Aanleiding tot de 
vechtpartijen waren de omstre¬ 
den beslissingen van de arbi¬ 
ter. Volgens de supporters van 
Sporting onthield de scheids¬ 
rechter hun ploeg twee straf¬ 
schoppen. Buiten het stadion 
werd de aanhang, die de woede 
afreageerde met het gooien 
van stenen, door de politie met 
gummiknuppels uit elkaar ge¬ 
slagen. 


Eaters weer volop in race voor landstitel 

Geleen op z’n kop 


Met negen man heeft Real Madrid 
de uitwedstrijd tegen het Tsjecho- 
slowaakse Sigma Olomouc in de 
kwartfinales van het toernooi om de 
UEFA-beker, op 1-1 afgesloten. Vil- 
laroya en Milla kregen in de slotfase 
de rode kaart. Dat leidde niet meer 
tot doelpunten. 

Villaroya en Milla hadden al een ge¬ 
le kaart, toen de eerste in de 72ste 
minuut weigerde afstand te nemen 
bij een vrije trap. Milla moest een 
kwartier voor tijd van de Italiaanse 
scheidsrechter Lanese vertrekken 
na een harde overtreding. Leo 
Beenhakker had, in zijn strijd met 
de verwende vedetten, Gheorghe 
Hagi buiten de ploeg gelaten. De 
Roemeen toonde dinsdag tijdens de 
training blijkbaar te weinig interes¬ 
se in het verhaal van zijn trainer, die 
de strategie voor het duel doceerde. 
Milla was zijn vervanger. 

Anderlecht 

Dat Europa-Cup voetbal toch mee- 


# De score is door Meet- 
point/Eaters weer in even¬ 
wicht gebracht (1-1) en de 
vreugde bij (v.l.n.r.) Troy 
Binnie, Mike Pellegrins en 
Rick Boh is groot. Rechts de 
verslagen Utrecht-keeper Jo¬ 
han Koren. 

Foto; PETER ROOZEN 


Van onze correspondent 
THEO KEYDENER 


GELEEN - De Meetpoint/Eaters 
zijn na de 6-4-zege (3-3, 1-0, 2-1) op 
titelverdediger Pro Badge/Utrecht 
weer volop in de race voor het 
landskampioenschap. Voor bijna 
3000 toeschouwers brachten de Ge- 
leense ijshockeyers de balans in de 
strijd om de landstitel weer in even¬ 
wicht; 1-1. De ploeg die driemaal 
wint is kampioen. 

Het publiek zag in Glanerbrook een 
enerverend gevecht tussen twee 
aan elkaar gewaagde teams. Ut- 
recht-verdediger De Vries meende 
dat het askruisje de Geleense for¬ 
matie heeft geholpen. „Wij zijn tot 
het uiterste gegaan en hebben ver¬ 
loren. De Eaters waren gewoon be¬ 
ter”. Eaterscoach Cliff Stewart; 
„Beide teams hebben hard geknokt. 
We hebben de zege zeker niet ca¬ 
deau gekregen”. Stewart ziet aan de 
horizon al het kampioenschap glo¬ 
ren. „Bij winst vrijdag in Utrecht, 
kunnen we zondag in Geleen kam¬ 
pioen worden”. 

Stewart haalde gisteravond opge¬ 
lucht adem. De play-offs zijn ze¬ 
nuwslopend. ,,Elke misstap kan 
fataal zijn. Verlies in eigen huis zou 
voor ons desastreus zijn geweest”. 
Stewart complimenteerde zijn spe¬ 
lers voor het getoonde karakter en 
de ongekende inzet. „Deze winst 
geeft zelfvertrouwen. Ik denk dat 
we nu zelfs een klein psychisch 
voordeel hebben”. 

De duels die op het ijs werden uit¬ 
gevochten waren soms bikkelhard, 
maar fair. In de laatste periode werd 
het spel zelfs zeven minuten lang 
niet onderbroken. De spectaculaire 
'vliegende wissels’ maakten de 
wedstrijd levendig en zeer aantrek¬ 
kelijk. 

I 

De Eaters kwamen als terechte win¬ 
naars uit de vinnige strijd, De doel¬ 
puntenproductie liep aanvankelijk slepend en spectaculair kan zijn. 
ook in poule-vorm. Anderlecht 
moest gisteren winnen van Samp¬ 
doria en deed dat, in een drama¬ 
tisch mooie wedstrijd. Nilis maakte 
in de laatste minuut de winnende 
goal; 3-2. 

Alles was ongewoon gisteravond in 
een sfeerrijk Constant Vanden 
Stock-stadion. Het begon met de 
opstelling van Anderlecht. dat met 
slechts twee buitenlanders (Rutjes 
en Kooiman) en maar liefst vijf 
linksbenige veldspelers begon. De 
betere en vol op de aanval spelende 
ploeg was echter Sampdoria. De 
kampioen van Italië stond halver¬ 
wege dan ook volkomen verdiend 
op 0-1, via Vialli. Het venijn zat ech¬ 
ter in de staart. 

Een prachtige wedstrijd kreeg der¬ 
halve een prachtige bekroning. Een 
bewijs dat Platini, Beckenbauer en 
andere kritikasters van het poule- 
syteem ongelijk hebben, werd giste¬ 
ren niet geleverd. Wel werden enke¬ 
le argumenten ontkracht. In poule 
A is halverwege de competitie nog 
geen ploeg uitgeschakeld. Ander- 
lecht-Sampdoria was een eerste fi¬ 
nale; en er kunnen nog enkele van 
dit soort finales volgen voor de ech¬ 
te eindstrijd, in mei op Wembley. 


Verlies Liverpool 

De Braziliaanse middenvelder 
Branco maakte drie minuten voor 
het einde van de wedstrijd Genua - 
Liverpool een vitaal doelpunt. Zijn 
treffer betekende 2-0 en een uitste¬ 
kende kans op de halve finale. Li¬ 
verpool speelde voor het eerst sinds 
het Heizeldrama in 1985 op Italiaan¬ 
se bodem een Europese bekerwed¬ 
strijd. Het werd geen succes. Vijf 
minuten voor rust bracht Fiorin de 
thuisclub aan de leiding met volley 
van twaalf meter. 

De Engelse club kreeg na rust een 
zwaar offensief over zich geen maar 
leek dit goed te doorstaan. Een ach¬ 
terstand van 0-1 bood perspectief 
voor de return op Anfield Road. 
Drie minuten voor tijd met het toch 
2-0 toen Branco van dertig meter 
een fantastisch schot afvmurde, dat 
door de 40.000 toeschouwers luide 
werd begroet. 


als gesmeerd. In ae eerste periode 
kwam de Geleense formatie aan een 
comfortabele 3-1-voorsprong en 
dreigde zich heel even een debacle 
voor Utrecht af te tekenen. Door 
enkele onnodige tijdstraffen kregen 
de gasten evenwel de gelegenheid 
om aan hun achterstand te werken. 

De wedstrijd begon sensationeel. 
Binnen één minuut stond het 1-1 
door doelpunten van Koren 
(Utrecht) en Pellegrims (Eaters). 
Hierna ging de thuisclub over tot 
flitsend spel vanuit de verdediging, 
hetgeen resulteerde in twee treffers 


van Troy Binnie. Toen scheidsrech¬ 
ter Tamme Engelsman achtereen¬ 
volgens Brant, Van de Thillart en 
Houben van Geleen naar de straf¬ 
bank had verbannen kwam Utrecht 
terug tot 3-3. 

In de tweede periode, waarin veel 
tijdstraffen werden uitgedeeld, 
kwamen de Eaters dankzij de 34-ja- 
rige Mari Saris weer aan de leiding; 
4-3. Dat was de inleiding tot een 
ware slijtageslag in de derde en laat¬ 
ste periode. Na zesenveertig secon¬ 
den was het verdediger Van de 
Thillart die er 5-3 van maakte. Weer 


Club Brugge 


Onder aanvoering van Paolo Futre 
heeft Atletico Madrid Club Brugge 
in de tweede helft overklast en in 
die periode een achterstand van 1-2 
omgebogen in een zege met 3-2. Fu¬ 
tre zal over twee weken uitgerust in 
België aan de aftrap verschijnen. 
Voor de Spaanse competitie werd 
hij woensdag drie wedstrijden ge¬ 
schorst wegens belediging van de 
scheidsrechter. 

Werder Breinen 

Met de grootste moeite heeft Wer¬ 
der Bremen in de thuiswedstrijd 
tegen Galatasaray uitzicht gehou¬ 
den op de halve finale van het toer¬ 
nooi om de Europese beker voor 
bekerwinnaars. De Turkse club 
werd pas in de slotfase met 2-1 ver¬ 
slagen. INDUSTRIEEL 
Hofkamp 20, 61 ó 1 DC Geleen 

Meer dan 25.000 produkten voor 
industrie en bouwwereld 


leken de Eaters op fluweel te zitten, 
maar de euforie was nog niet ver¬ 
stomd of Van Hunen verkleinde de 
marge tot 5-4. De spanning bleef er 
in. De magere voorsprong van één 
doelpunt was voor Meetpointi 
Eaters geen garantie voor de zege. 

Utrecht gaf niet op, bracht zijn twee 
sterkste lijnen op het ijs en wisselde 
doelman kambeitz in voor een aan¬ 
valler. Het alles of niets-offensief 
van Utrecht had een averechts ef¬ 
fect. Boh scoorde in de slotsecon¬ 
den de bevrijdende zesde treffer; 
6-4. 
Limburgs Dagblad 


Donderdag 5 maart 1992 • Pagina -ïjy ^Lintbuff/y Dagblad 

spiccolons 


■ I '-i f' 


In de Cramer 37, Heerlen 
Poetbue 3100,6401 DP Heerlen 
Pos4)lro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35^ 

Fax: 045>739364 


Piccolo’s 

- Over 1 kolom, in kleine leners met één woord in 
. hóófdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
' millimeter hoo^: ƒ 1.30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist/Gevonden ƒ 1,15 per mm. Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1,80. 

Reuzeplccolo’s 

Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met 
.minimaal één woord in grotere letter (14-punt8). 

’ Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto’s, lo^'s en 
illustraties zijn mogeKjk. Prijs per millimeter hoogte per 
’kolom: ƒ 1,80. 

. Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Priizan exclusief 8% BTW. Betaling contant of met de 
acceptgirokaart die u. wordt toegeiondeiv 

Enkele rubrieton UtTSLUITEND é contant en mét 
legitimatie. 


Telefonisch opgaven 

045-719966 

Maandag t/m vrijdag 8.30>17.00 uur. Opgave - in de 
regel • tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

Schrifloiiik opgaven 

Opgave via de Ie post daags voor plaatsing. 

Persoonlijk opgaven 

Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
8.30>17.00 uur. Voor plaatsing op zaterc^ en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 


. kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
^ voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
, niet tijdig of onjuist plaatsen van adyertpnties. 

SiBiÉiiiiÉii 
W| zoeken voor ons BENZINESTATION een 

Medewerker 

in vast dtenstvertiand. Br.o.nr. B4)369, LO, 
Postbus 2610, 6401 OC Heerlen. 


. Friday BV Uitzendvyerk 

is een uHzendbuio voor lager* 
en tfiidcleliear- technisch p oro on oo l 

Voor een g o r on omm oor d iiKlustrieei bedrijf 
zoeken wq op korte termïn: 

* Stralers- constructieschilders 
* Isolatieplaatopzetters 

De werkzaamheden zijn voor langere duur. 

Wl je een eerl|ke job met een goed salaile, bei ons danll 
Tel. 060222229 (gratis) en vraag naar Mhran of Ron. 


Bouw- en ingenieursburo 
Catena BV ynafgL voor haar 
eigen werken in Dultatand, 
betontimmerlieden en MET* 

Gevraagd BAUaHEDE 

ïïïte WERK(ST)ER voor Cinerent 

DuiiB verzekera soncitaties «mmijU- mavo- 

na tel, afspraak 04^232100 

Aa rmemersbedr lf Belo den. Schiiftelijke soKcitatie 
v raagt voor Duitsland, erv. met pasfoto: Singel 17. 6433 
METSELAARS en beton- AWHoerebroek. _ 

Fa WGW Bouw. Voor direct TONTIMMERUEDEN. Tel. 
gpvr. voor Duitsland MET- tot 13.00 uur 045-214600 na 
SELAARS, betortimmeme- 13 .OO uur 04405-1236 of 
den. Ook colonnes. 046- .045-319271. 

231336/ 230477. Hommer- -- 

terweg 77, Hoensbroek. BOUW Expl. Mergeland BV 

Nette eerllke HULP in de 

hunhoudkiogevraagd. voor bewerkster en metselaars 
de maandag en de vrïdag. voof Dl Tel. 04460*4466. 
Br.o.nr. B-0722, LD., Poet* Hotel restaurant De Oude 
bus 2610,6401 PC Hoo r to n. Geul te Gul^, vraagt 

Pas geoperxJ privé-adtes 

2 ^ leuk MEISJE. J5- ^ 

W. tuc^ 10.00-22.00 uur. DÏÏSP.Ïf! v- ™Hag. 
TM. 046-757517._ 04450-1254 _ 


Particuler in Welten vraagt 
HULP bi tulnotxJerhoud en 
Muajea TM. 045-716425. 
teusiea TM. 045-716425. w^rtwide vrouw m. 3 kin* 
FMHime TAXICHAUF- deren zkL ra spoed woor>- 
FEURS en chauffeurs voor ruimte. Omg. Kerkrade- 
groepevorvoer. Pers. aanra Landgr.*Hr1. en Kbroek. 
Hompertsweg 12, Landgraaf Huur ao.Lk. 045-22Ü627. 
Huis kopen of verkopen 

Wn Oppen B.V. Lindeplein 5. Brunssum. 04S-254i543, 


Uw hu» verkopen 
mM behulp van de 

echte makelaar 

BM de onroerend goed ijn 

046 - 750 000 ! 

Peters & Partners GMeen 


Te koop uit Faillissement 

Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer 
goede kws^teit. Nieuwe bureau’s in diverse kleuren en 
modMIen. Tegen tebrieksprijzea Zeer mooi cUrectie meu¬ 
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas- 
ten V.& ƒ255,-. Gebruikte bureau’s v.a. ƒ95,-. Diverse 
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ƒ ISO,-. Laden- 
bloks voor hangmappen (merk) Ahiend-Asmeta- 2 en 4 
laden v.a ƒ 150,*. Tekening laden kasten Al en AO v.a. 
ƒ595,-. magaz|n en archiefstelling v.a ƒ75,- per mtr. 
BrancNrlje archiefkasten - brandkasten met extra korting. 
BurostoMen v.a ƒ50,- per st Nieuwe buroetoelen met 
zeer hoge korting, tekentafels Al en AO van ƒ 675,-. Flip- 
overs-tAnpebordervRolblokken. Steekwagens luchtbanden 
ƒ109,-. Inckistriè boormachines 16mm 220 Volt ƒ 425,-. 
Verder nog 10O1 artikelen, te veM om op te noemen. 
1000 m2 showroom, 1200 m2 magazijn. Alles uit voorraad 
leverbaar. Ook verhuur bedrijfsinventaris. 

ROCKMART, KissM 46A. Heerlen. 045-723142. 

Open maand. * vr|d. 9.00-18.30 uur. Zat 10.00-16.00 uur. 


Speciale AANBIEDING. 

Niéuwe buro’s en directie 
stoelen Rock Type 295 adv. 
ƒ395.- nu ƒ195,-. Rock 
Type 4050 adv. ƒ495,- nu 
ƒ295,-. Zeer mooie iederen 
en gestoffeerde directie 
stoelen tot 40% korting. Le¬ 
deren conferentie fauteuils 
van ƒ795,- voor ƒ 425,-. 

Conferentie fauteuil code 
240 adv. ƒ375,- nu ƒ245,-. 

Alles uit voorraad leverbaar. Di^>viies/koelkastreparatie 
Rockmart KissM 46A. Heer- meestal binnen 12 uur. 
ten. TM. 045-723142. TEBBEN koeltechniek (part) 

Geen voorrijkosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 


JURGEN Autoverhuur. TM. Eén PICCOLO in het Lim- 
045-463333 Langheckweg burgs Dagblad helpt u op 
36, Kerkrade (ind.terrein weg naar snM succes. Bel: 
Dentqenbach) 045-719966. 


RENAULT KERRES 

///A KerkradB 045-452424 
Dom. Mijnstraat 25 


TV/video defect 

Binnen 24 u. klaar, prijsopg. 
en garantie; tM. 045-231340 
E 8 E Etectronica Brunssum 


TV/VIDEO reparatie. Zonder 
voorrijkosten. Görger». In- 
dustrieterr. Abdissenbosch- 
TM. 045-314122 ' Haerten 045-724200 
Beersdaiweg 97 

Topcxx^ions 


Diverse merken met liaar garantie. 
RENAULT-DEALER vOor de OO^LUKE ML 


MIJNSTREEK 

15 Mwt IMS. BMwr na. 308,. 


•MlAJrBnl 


1 

tt MBMtVBÉT Ml 

rl 

vbmr 


DIM06.ST47747 


A I R KADETT Coupé nw. APK, 
nw. lak, ƒ2.500,-. Te bez. 
Jurastr. 3, Hrl. (Zêsw.) _ 

Peugeot 505 GL. blauwme- 
taHic, LPG. ’87, ƒ11.950,-. 
Volvo VEDERS Sittard, 
046-510342. 


Saab 9000 Turbo 16 HB, 
beigemetallic, extra’s, crui- 
secontroll, airco, trekhaak, 
65.000 km, ’89. Volvo VE¬ 
DERS Sittard, 046-510342. 


Te k. Subaru JUMBO Mini- 
Bus High roof, type ’84, 
pers.verv. 4x4-aandr. 

ƒ 3.250,-. Autobedr. Loek 
Schaepkens, KlimmerKterstr 
110, Klimmen. 04405-2896. 


Te k. VW GOLF di^ Man¬ 
hattan, bwj. '90, muisgr.meL 
vrpr ƒ 18.500,-. 046-523319 


GOLF Diesel, ’85, Ie eig., 
94.000 km, met boM^, j.z. 
g.sL, ƒ8.450,-. TM. 045- 
725680. 


Volvo 440 Turbo Smoke-sil- 
ver metallic, ’89, 32.000 km. 
Volvo VEDERS Sittard, 
046-510342. 


Volvo‘440 DL, donkergrijs, 
’91, 13.000 km. 

VEDERS Sittard, 046- 
510342. 


Volvo 480 ES, rood, ’88, 
84.000 km. Volvo VEDERS 
Sittard, 046-510342. 


Volvo 440 GLT, wtt, ’90, 
21.000 km. Volvo VEDERS 
Sittard, 046-510342. 


VOLVO 240 GL 2.3 Estate 
automaat, donkerblauwrnbt 
LPG, ’90. Volvo VEDERS 
Sitlaid, 046-510342. 


VOLVO 340 DL automaat, 
1966, centrale vergrendè- 
ing, tM. 046-334411 


VOLVO 340 1.4, ’83, rood, 
sportieve intvoering, vr.pr. 
ƒ 3.600,-. TM. 046-740469. 


Te koop gevraagd PERSO- 
NEN-AUTO’S en alle type 
bedrlteauto’s. Autobediijf 
Loek Schaejskens te Klim¬ 
men. TM. 04405-2896. 


AutohandM De ANJEUER 
heeft voor u: Mazda 626 


OPGELET, gevr. voor ex¬ 
port pers. en bedr^fsauto’s 
in alle prijsklasses v.a. 
ƒ500,- . Schade of defect 
geen bezw. Contant gMd. 
045-7^42 b.g.g. 723076. 


Te koop gevr. AUTO’S en 
schadeauto’s v.a. ƒ 500,-. 
TM. 045-423199 / 427835. 


OpM Vectra 1800 GT ’89; 
Ford Siërra Stationcar CLD 
DtesM ’88; Golf GTi ’82; Ci¬ 
troen Visa 1400 GL '85 
ƒ 5.500,-; Ford Escort diesM 
’86; Fiat Regatta aut. ’84 
ƒ4.000,-; Opel Kadett au¬ 
tomaat ’87/’86; OpM Corsa 
1200 S ’87 ƒ 9.750.-: OpM 
Ascona 1600 ’83 ƒ 4.750,-; 
OpM Kadett 1200 ’84 

ƒ5.900,-; OpM Rekord 79 
ƒ 1.500,-; O^ Kadett 6-drs 
’85 ƒ 8.900,-; Mitsubishi 
Colt ’82 ƒ 3.500,-: Ford Es¬ 
cort 1300 ’87; Ford Escort 
XR3i cabriolet ’87; Ford Es¬ 
cort 1.3' 5^. ’85 ƒ8.500,-. 
WEBER Autobedrijf. Inruil, 
financ., bovag-garantie. 
Baanstraat 38 Schaesberg. 
TM. 045-314175. 


OpM KADETT ’81 ƒ2.500,-: 
Ford Taunus Bravo ’82 
ƒ2.900,-; Mazda 323 
ƒ3.500,; Mitsubishi Colt ’80 
ƒ1.750,-; Ascona ’80 
ƒ 1.250,-. Oude Landgraaf 
101, Schaesberg-Land- 
graaf. TM. 045-311078. 


betelen ƒ 500,- tot 
ƒ20.000,- voor uw AUTO 
Te koop Toyota CARINA 
1978, automaett, ƒ 1.250,*. 
TM. 045-426519. 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 

Schadeauto’s 

Ik betaM de hoogste prijs in 
Limburg. TM.045-2S4049. 


Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto’s, tev. in- en 
. auto-onderd. 
Welling Opel biedt aan: 

Aite 75 2.0i Twinspark, *90; Audi 80 1.8S 1.8 irij., ’9(^ Ford 
Escort 3-drs. Xf^ ’69; VW Jetta 4-drs. 1.6 D, ’88; Gitroön 
BX, ’88; Hyundai Por^ 1.5 GLX, ’88; OpM Senator 3.0i CD 
’88. Opete in aMe maten en kleuren. Inr. en financ. mog. 


Surmy dtesM bwj. '87; Fiat 
Croma 2L bvw. 87; Kadett 
SR bwj. ’81; I^Mtett LS bwj. 
’83; Kadétl diesM bwj. ’83; 
BX 140Ó bwj. ’87; Renault 
Fuego uitbouw bwj. ’81; 
OpM Kadett bwj. ’81; Datsun 
Cnerry GL bwj. ’81; Semba 
bwj. '82: Manta 2.0 biM. 79; 
Mazda 323 bwj. ’82; Toyota 
Corona bwj. ’83; mazda 626 
bwj. ’81; Hunday pony bwj. 
’81. Inruil-financienng rnog. 
AnjMierstr 123a 

Heerterheide. 045-231448. 
Je k. GEVRAAGD antieke 

T« Ifftnn Af)e\h^ ’ut ^ toboedels. P. 

Te koop 400 ^. 86’ cortenraad, Riemst (B).-09- 
7-500,-. TM. 045- 32.12261156. 
Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADE-AUrO’S de hoo^ 
ste prjjs van Limburg. TM. 
046-519637/046-512924 


Te k. OpM KADETT Combo, 
dtesM, bwj. ’90, ƒ14.900.-. 
/Autobedrijf Loek Schaep¬ 
kens, Kümmenderstr. 110, 
Klimmen. TM. 04405-2896. 


Te k. Fiat TRANSPORTER, 
LPG, nwe. APK, type ’82, 
ƒ4.250,-. Autobedrff Loek 
Schaepkens, Klimrnenderstr 
110, lammen. 04405-2896. 


S''''''ilM'tiiAiM - 


"" '"' _- 1 . « i-j.—* 

Küppersbusch 

Keukeninbouw-apparaten 
Perfectie in schoonheid en techniek. 
Vraag uw leverancier of Hatos B.V. 
Haarlem. TM. 023-313684. Fax. 023-311479. 


Massale magazijnverkoop van honderden nieuwe keukens 
en inbouw-apparaten in onze keukenmagaz^nen 

SITTARD OF ECHT 

waar alle showroomkeukens en inbouwapparaten welke in 
de Hom-keukensupers z^n ven/angen en in Echt en Sittard 
worden verzameld en verkocht 

tot 60% KORTING 

Bke d^ nieuwe aanvoer. Elke dag superlage 
aanbiedingen in alle kleuren en dalingen. 

Hier enkele voorbeelden: 

Mooie diagonaal 
gestreepte keuken 

normale prijs ƒ 8.EÊ27,-; Homprijs ƒ 6.798,- 

Nu slechts ƒ 2.998,- 

Uiterst komplete 
eiken hoekkeuken 

normale pr^ ƒ 9.524’,-; Hompnjs ƒ 7.796,- 

Nu slechts ƒ 3.498,- 

Moderne strakke 
witte höekkeuken 

normale prijs ƒ 7.436,-; Hom prijs ƒ 5.499,- 

Nu slechts ƒ 1.998,- 

Ronde geëmailleerde spoelbak 
EtnaSÓIO 

normale pr^s ƒ 150,-, 

Nu slechts ƒ 75,- 
Hom 

Sittard, Bergenveg 51 -53 

(Industrieterrein Betgerweg TM: 046-511775) 

ECHT, Loperweg 8 

TM. 04754-86188 Het is waar!! 
Het is waar!! 


DY Lei ziet 
Abraham Te k. eiken EETHOEK rieten 
zitting, t salontafM en no¬ 
tenhouten kas^. TM. 045- 
460506. 


Te koop oud etiren SALON¬ 
TAFEL 70x125 cm. Prijs 
ƒ 750,-. Inl. 045-414013. 


Voor ai uw 2e hands MEU¬ 
BELS ook antiek (veM keus) 
Kouverxierstr. 208 H’broek. 


’KWALITEITSKEUKENS, 
topkwaliteit voor een norma¬ 
le prijs. R/J Handelsonder- 
nemiito, Stetionstr. 294, 
Nuth. TM. 045-242602. 


Huiailoudetfjhe arUhieten 


Massale magazijnverkoop 
van duizenden apparaten 

koeten, vriezen, wassen, hifi, stereo, kteureivtv, vkteo'l 

6 tC. 

WITTE HAL 
SITTARD EN 
MAASTRICHT 

waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten 
de Hotrihwinkels worden verzameld en verirocht tot Kei 

60% KORTING 

Elke dag nieuwe aanvoer, 
Elke dag superlage aanbiedingefl 

OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS 
Hier enkele voorbeelden uit onze duizerKlen koopjes 

Bosch dubbeldeurs koelkast 

290 liter, aparte diepvries, automatische ontdooiing 
geen ƒ 1.399,- of ƒ 998,- maar 

ƒ698,- 1 

Luxe Zanussi wasautomaat ; 

monoknop bedening, 4/5-kg. inhoud I 

geen ƒ 999,- of ƒ 799,- maar 
f 598,- 


Nieuw! Yamaha orgels keyboards 
en electronische piano’s! 

Door de komst van de nieuwste modMten orgels, 
keyboards en etectronische piano’s, div. overige modellen 
• mM 10%-30% korting. 

Muziekhuis Lyana 

Mauritsweg 48, Stein. TM. 046-333227.. 
F, » -F 


De winterbeurt voor elk soort fiets, snM en vakkundig. 

Rijwielenspecialist in ’t Station 

, . ."Haatten, ’M^OI 


Haelland 2, Brunssum. TM. 045-257700. 


Ford TAUNUS 2.0 GLS, 80, 
APK, ƒ 1.450,-,. Baron Mac- 
kaistr. 65, Heerten/Meezen* 
broek. 


Ford ESCORT 1.3 L Bravo 
’82, zeer mooi, APK nov. ’92 
*. TeL 045-218925. 


Te k. Nissan LAUREL, 4-drs 
’82, ƒ 2.250,-. /Autobedrijf. 
Loék Schaepkens, KKm- 
menderstr 110, Klimmen. 
TM. 04405-2896. 


Te koop Honda JAZZ 1J2, 
bwj. ’84. ixg.sL, 68.000 km, 
ƒ 4.950,*. TM. 04545357a 


MAZDA 626 GLX 2.2i HB, 
mM ’90, zlverm., b|z. mooi, 
12.000 km., 046-334411 


Te koop BMW 316, 1800 cc. 
bwj. 13-’8-’85, M. wit, trek¬ 
haak, etectr. spiegM, w.w. 
glas, dec. ’92, auto in nw.sL, 
pr. ƒ 10.250,-. 046-513603. 


OpM KADETT City, type 79, 
APK, i.z.g.st, pr. /1.150,-. 
TM. 045726112. 


jajiitiiejfii'ibilijjiMgl 


KanteklBuren en rotiuicen 
bestelton? STRATEN Voa- 
lendaM bMton. Ook voor in¬ 
dustrie. Tenetenweg 510. 
TM. 045750187. 
I « B a n/tfu c M w il iM iM mi .- pwka*» * lai fc ItMnQ * stefcntlwrs.' ■van 

dooren 

I Hf-fiflers bv 


Te koop WEDSTRUDK/ART HONDE-, kippen- en kony- 
(skMter) 100 cc, Parilla, met nenhokken vanaf ƒ 195,- 
res.banden. 045273071. Houtbouw Ubachs, Êygels- 

hovergracht 39, Kerkrade- 
TM. 045460252. 


VOGELS, eenden, fazan¬ 
ten, raskippen, duiven en 
papegaaien. AHe hoenders, 
hoktieren. Klein /America 
AcheKB) 09-32-11644489 


De grootste KENNEL van 
Limburg. Alle jonge ras¬ 
hondjes. Meer dan 60 ras¬ 
sen plus gar. en tatoeage 
KI.America, Th.Watsonln 5 
AchM(B). 09-3211644489 
Zond, open maand. gesl. 


Te koop gevraagd P/APE- 
GAAIEN, kakatoes, ara’s en 
beo’s voor kweek. TM. 045 
375359. 


Londen 

mM KLM Cityhopper vanaf 
Maastricht Beek, 
ind. hotM v.a. ƒ 376,-. 
Vraag uw reiMxjreau 
de London fokter van 
Cityhopper Tours 
of bM (^6493295. 


VELUWE en 2Seelarxi Sta¬ 
caravans. Pasen/pinksL/h. 
vaart v.a. ƒ240,-. Voor 4-7 
50 plus korting, bezM 257 
tot 8-8. Inl. 02520-17129. 


Te huur vrijstaande VILLA 
vlakbij zee, in Zuid-Spanje, 
met garage, rondom terras. 
TM. 045311442. • 


PI/ANO S huur mM koop¬ 
recht van ƒ65,- tot ƒ200,- 

^ "«ra. 045427117. 


R & B band zoekt SOLO/ 1 
SLAGGITARIST. TM. I ^la: 045-719966. 

04498-53732. 


DANSORKEST mM optre¬ 
dens z.s.m. toelsenist/zan- 
ger en bassist/zan^. Erv. 
vereist, tM. 044953855 en 1 

045713685 ’ s-l .. ^ 


Bosch magnetronoven 

HMT 712 A, 27 liter, draaiplateau, witte uitvoering 
geen ƒ 899,- of ƒ 699,- maar 

ƒ 398,- 

Electrolux stofzuiger 

Z 439,1000 Watt, compleet mM accessoires 
geen ƒ 448,- of ƒ 399,- maar 

-ƒ199,- 

WITTE HAL . 

Sittard 

Bergen^ 51-53 IrxtustrieteiTMn Bergerweg. 045518ti 

Maastricht 

Schamerweg 6570 achter Hom keukensuper 043-633 
Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuuf 
mM 


1 

u 

v 

4 

I 


Té k. dubbMdeurs IJSKAST 
plus dtepvrieskisL TM. 045 
742086. 


zie verder pagina 21 


OFRCIAL DEALER 


SCHARRELKIPPEN te k., 
mM hete snavM. Moonen, 
Emighauserweg 4A Gutte- 
coven. TM. 046624401. 


kleuren tv grote sorte¬ 
ring vanaf ƒ65.-. Nieuwe 
KTv’s v.a. /298,-, betaling 
v.a ƒ25,- p.mnd. Ractio/TV 
van voorsL Ganzsweide 48 
Heertorheide. 045213879. 


’Te k. gevr. DEFECTE kleu¬ 
ren TVs en dM. VHS-vl- 
deo’s vanaf ’83 (typenr. ver¬ 
meiden) en dM. Nintendo 
8pMoornp.TM. 045723712. 


Kleuren iVs 512 kan. v.a. 
ƒ65,-. Afstbed. v.a ƒ125,- 
oa. Philte. Radio/TV 
FRANK BV, Bokstr. 33 
Heerterheide. 045213432. 


•l'flITil' )Geen verkoop - 
Geen kosten 


15 Jaar vaste rentel 8,6% of 
8,8% (peneioenfohds). BM. 
045712255. Na kankxx- 
uien Dhr. J. Welsels 045 
440731. STENSTRA Hypo¬ 
theek Service. 


Iter hypMheek mogen ver¬ 
zórgen. Rente 59% spaar- 
vast WUMAN & Partners, 
045728671. 


Te koop of te huur apparte- 
rrtent te UMBRICHr! ind.: 
woonk. mM open keuken. 2 
abks., badk. mM toileL hM, 
towL berging. 2 bMkor» en 
HEERLEN. Cambriumstiaat 
100. hoekhuis mM garage. 3 
HypMheek ad 7,3^ 
Wrja /12 5 J00.- k J e Over- 
MaÉtfljbara pramia .behoort 

mM OB mOQBi|lw1M6n. W|» 
Rian & Partw ra 045728671 
-■ -M- 

9 , goed onderhouden woon- 
huia mM carport. woonk. ca 
36 m2, mooie complete keu- 
hon 4 Mpka, badkamer mM 
eri 2e toiet Prijs 
/ 155 .OOO.- kJe W|man & 
hitiners. 045728671. 
br.^ 2.12 hg., vr,pr. ƒ200,-. 
ikipsb. 19, BingMrade. 


KANT ELD&I REN. roldeu¬ 
ren, aecttedeuren mM of 
zonder afstandsbodtoning in 
23 maten dbekt leverbaar. 

ter gestuurd, geschikt voor 
MIe soorten garagedeuren 
pompL mM zander voor uw 
auto. Rl Straten, E|kskens- 
weg 1A GteuHe. 043-641044 


V ’ir 

..i I' 


ONDERDELENBANK. 
TM. 044952715. 


Te k. MIe soorten DRUF- 
MEST en vaste meM; tev. 
uitiidervlranspottoren en 
ondefwerken v.d. mesL ook 
emissie-arm aarwvenden. 
Loon- en meeihandMbedr. 
Gabr. Brouwers, Oude 
Kerkatr. 7, Papenhaven. TM. 
0449557614. 


Over hM blvoeder SAVfTA 
kunnen onze klanten en wfj 
U heM wM aantiga vertMIen. 
BM: Cuatara b.v.. Dieteren, 
044951341. Alen prod. v.d. 


MM spoed WEILAND te 
huurgevr. omg. Heerlen, 
Hoensbroek, Oksbeek, 
Doenrade firunesum en 
Schinnan. TM. 04492-1332. 


ZfTMAAIER 11 Pk. 
ƒ 1.250.’ en tractor Deutz 
ƒ 2,250,-. Bekte 100% in 
orde, tel 045325819. 


Te koop HCX)I. TM. 04455 
2906: 


Honda ACCORD Aero- 
Deck, 2 L EX, blauw met. 
15’88. ƒ 16.900,-. Event 
kvuN mogeiik. tampisterie- 
slr. 2. Hoensbroek. 


KADETT 12 N, '82 ƒ3.250.- 
Panda ’82 ƒ2.950.-; Panda 
schuiM., APK 044953396. 


Auto KALDEBORN, wij be¬ 
talen de . hoogste pris voor 
uwautol 0454115^ 


BMW 316 1800 cc. wk. LPG, 
■85. ƒ 11 . 790 ,-. Volvo 
VEDERS Sittaid. 045 
510342. 


BMW 635 CSI m.’85, Alpina 
pakk. ƒ28.750.-. ANWB- 

r k. en tax.rapp.. ate nw, M- 
exlra’s. 046-S27945. 


Te k. BMW 320, bwj.79, 
LPG en /APK iüE.g.8L. tei. 
045254696. 


BMW 316i, 4-drs.. bwj. daa 
■86 LPG i.z.asL ƒ 14.750,-, 
evt kv. 045316940. 


Te k. mooie LMijke EEND, 
bwj.’SI, 100% goed, APK 
febr.’93. Te bevr. LMiestr. 
19. Sittard. 


INKOOP goede auto's, conl 
gMd. Joosten, Scharnerweg 
3, Maastricht 045634978. 


Ford Escort 1.6 CL, 
blauwmetaic, 

’89, 54.000 km. ƒ1__ 

Völvo VEDERS Skteid, 
04551034Z 


vyfij geven hM meeste 

voor UW auto!' 

U bek, wij komenl 
045-422610, ook ’s avónds. Te k. 2x OPEL Ascona, 
schakM en aut bM. ’80. pr. 
ƒ1.250.-. Aulobed^ Loek 110. Klimmen. 044052896. 


KAOETT HB 1200 S vrpr. 
ƒ 2.750,-. TM. 045726175, 


Inkoop AUTO'S, betalen 
hoogste prïs, ook tourcara¬ 
vans. TM. 045416239. 


Autobedrif Losk SQHAEP- 
KENS nedt te koop aan 
plusm. 1(X) topoocasior» o.a 
Peugeot 205 GTi zwart ’88 
ƒ15.900.-; VW Golf diesM 
S8 nw. mod. ƒ 14.900,-; 
Volvo 440 DL LPG ’90 
ƒ 16.500,-; OpM Corsa die¬ 
sM Swing ’88 ƒ12.250.-; 
OpM Corsa ’87 rood z. modi 
ƒ11.750,-; OpM Combo 
diesM '90 ƒ14.900.-: Ford 
Siërra auL 4-drs. type ’85 
ƒ6.950,-; Ford Orion 4-drs. 
type ’86 ƒ 9.900,-; Mkii Me¬ 
tro '85 z. mooi ƒ5.960,-; 2x 
Toyota CeKca '84 ƒ 6.950,-; 
4x OpM KadMt D '82 va 
ƒ1.950.-; Renauk 4 GTL ty¬ 
pe '84 ƒ 2.950,-; Gok dtesM, 
■83 stayer z. mooi ƒ6.500,-; 
Lada 2107 aut ’88 ƒ 4.750,- 
OpM Ascona '84 LPG 
ƒ4.750,’; Kaden com¬ 
bi 5dr8. diesM ’86 ƒ 8.900.- 
Bovag garantie APK-keu- 
ringsMation, vlotte financie¬ 
ring. Eigen werkplaats. 
KNmmendsrstr. 110, Mkn- 
men. TM. 044052896. 


Te koop Caravan KIP Tou- 
risL 4.70 mtr., rode band, 
b«ó. ’81, mM voortent ka- 
chM én IjskaM, vr.pr. 
ƒ 4.750,-. TM. 044053783. 


Spaans leren! 

Geslaagde methode. 
TM. 045712663. 


ANWB en Bovag erk. Ver¬ 
keersschool W^HMANN 
& Zn voor ai Uw rijbewijzen, 
motor, auto, vrachtauto, bus 
trekker en oplegger, aMo en 
vrachtauto aaiihangwa- 
gan, opleiding voor alle 
Chauffeursdiploma’s. 045 
321721 -Landgraaf 8 en 10 
daagse optoiong voor pw- 
sonenauto ook mogélqk. 
Start zaterdagcursus chauf- 
feursdipk>ma2B-3-’92. 


ALLEENSTAANDE: hédsn 
gsKlige dans- en ooikact- 
avorvl mM DJ Richard in 
Chatet T roo b oo k. Toegang 
boven 30 jaar, legititTiatie 
verpiichL HM bestuur. 


Vrouw 61 jr. zkL voor vaste 
relatie HEER 60-65 jr.. geen 
IM-reL Br.o.nr. B-0670. LO. 
Pb. 2610,6401 DC Heerlen. 


Als u ons voor 12 uur 
’srrwraens bek, staat uw 
PICCOLO de volgende dag 
al in het Limburgs Dagblad. 
TeL 045719966. 


KACHELS. Oprukning! 
Honderden guldens voor- 
dsM. De KachMsmid. Wa- 
tem 21, Klimmen. TM. 
04459-1636. 


Uw RUBEWUS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen, kil. 04750^428. 
Ntet geslaagd gekt terug. 
Vr. naar onze vooiwaarden. 


Haal uw rijbewijs voor auto 
in 8, 10 dgn. of 3,6,9 wkn. 
motor ki 8 dgn. of 3 wkn. 
vrachtauto ki 6 dgn. of 6 wkn 
met aanhangwagen ki 10 
dgn. of 10 wkn. Tevens 
theorieopl. A-B C-D en MIe 
chauffwrsdiploma’e. Duur: 
plusm. 8 wkn. voor inl. Bo- 
vag-erk. verkeersschool 
Theo V. Ber^xn 045 
217487 in Hoensbroek. • 


Uw RUBEWUS (A, B, C, D) 
binnen 8 dgn. op de Ned. 
AntMen via SDO (pakketten 
v.a ƒ3.400,- alMn) BM voor 
kifo. of kom langs: Beukels- 
:d|jk 59. Rdam. TM. 015 
4761506 (ntet geslaagd, 
vraag naar onze 


Ink. verk. goede gebruikte 
AUTOBANCEN Passaitweg 
39. Heerlen. 045222675. 


S.D.L biedt u aan: RUBE- 
VMJS Ar6-C of O bkinen 8 
dagen op de Ned. /AntMen. 
vanaf ƒ 3.500,- ak in, garan¬ 
tie en financ. mog. TeL 015 
4626668 of 4666535. Gei'mpregneeide TUIN¬ 
PLANKEN, palen, vionder- 
planken en damwand. 
Houth. J 06 Kuijpers, Hol¬ 
straat 43, Margraten. TM. 
044551982. 


TUIN aangeb. om te be¬ 
bouwen voor eigen gebruik. 
Geen kosten enkM kleine 
tegendienst Heerlen, 045 
725290, 9.0517.00 uur. 


Te k. gevr. ROMNEY- 
,LOODSEN, Nissenhutten 
en unks^ tel. 01891-15603 
of 18368. 


Voor al uw oude METALEN. 
Frans v.d. Loop Recycling/ 
MetaalhandM, KissM 12-14, 
Heerlen 045726392 


Te k, gevr. (^XXID en mun¬ 
ten, de hoogste prijs. J. 
Reumkans, ComMiusIn. 28, 
Heerierheide. 045228037. 


Inkoop GOUD tegen contant 
geld. Defect of heM oeen 
bezwaar. Verseveld Saro- 
leastr. 8QA, Heerlen. TM. 
045714666. 


Gebr. SWINKELS z|n ver¬ 
huisd naar De BekM 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hoogste pr|s voor al uw oud 
ijzer/melalen. 045422025. 


ESCORT 1.6 GTX 
INCLUSIEF VELE EXTRA'S 
NU MET RUIM FL 3000,- 
VOORDEÈL 

GTX-EXTRA'S 

• 1.6 motor 90 pk 1 

• 5verenellingsbak i 

• RS velgen met 175/70x13 banden J 

• bumpers en spiegels in carosseriekieur meegespoten 

• twee van binnehuit verstelbare buitenspiegels ‘ 

• wis-/Wasinstailatie op achterruit I 

• achterspoiler in carosseriekieur meegespoten 

• 3-spaak stuura/iel 

• getint glas 

• toerentellar 

• centrale deuivergrendeling 

• extra optie metalic lak 

• riiklaaf met 3 laar garantie DE ESCÓRTGTX 
compleet 

uitgevoerd nu vanaf 


fl. 31.500,- 
NEW LOOK BV Schaes- 
barg. GevMrainiging, uit¬ 
kap^, voegen, stenervar- 
huur; TM. 55^12154 of 
045312709. 


Voor al uw WAND- en viosr- 
tegMwerk, obk nMuursteenl 
BM dan 045526061. 


Voor M uw tukv en SIER- 
BESTRATINGS werkzaam¬ 
heden, tevens ontwerp aan¬ 
leg. BM vrijbl. 045726366. 


Zonnehemels 

Grootse sortering, de alsmteuwste c o fiec t i e . Tev. nog 
enkele showroom modMIen mM extra korting reeds v.a. 
ƒ 895,- mM Woiff lampen. Deskundige vooriiehof» bij VAN 
ERP, Limbrichterstr. 18 te Skterd. TM. 046-513531. 
Hooidsir. 12 te Karkrade. TM. 045-456999. 


ZONNEHEMELVERHUUB 
Mezo; 10-lamps gebogm 
zomehemM op kantMstMtef 
huur pr. ƒ 50,- p/wk. Bez. en 
pl. ƒ20,-. Inl. 045312956. 
De vele extra's van de Ford Escort GTX. 

Natuurlijk staat deze auto bekend om zijn Snelle 
uiterlijk, hoge prestaties en zijn sUpidaard vele extra's. 
JOS BOGMAN biedt u t/m 16 maart a.s. ruim 
fi. 30(X),-voordeel op deze zeer sportieve auto. 

AMie ii aMMn galdig voor ■ulo's die uk voorraad dMtt WvtftMnr z||n 
on zotaog de voorraad straM. 

ALWEER ZO'N GEWELDIGE AANBIEDING VAN 
DE JOS BOGMAN GROEP: 

Weth. Sangersstr. 7 Hamstraat 70 Korvetweg 2522 
Beek (b^ Makado) Kerkrade-WsM Miricht (Beatrixhavent 

TM. 045376353 TM. 045423030 TM. 043-632555 
Fax 045377547 Fax 045-416868 Fax 043-633321 
limburgs dagblad sport Donderdag 5 maart 1992 • Pagina 19 


LEEUWARDEN - Ro¬ 
gier Wassen heelt het 
Fries invitatietoernooi 
in Leeuwarden op zijn 
naam geschreven. Door 
een vrijlot (Ruud Boes¬ 
ten kwam niet opda¬ 
gen) en drie eenvoudige 
overwinningen op Roe¬ 
land Kuiper (6-3, 6-1), 
Raemon Sluiter (6-3, 

6- 1) en Wouter Stan- 
daart (6-1, 6-2) bereikte 
hij de finale waarin hij 
John van Lottum met 

7- 5, 6-2 versloeg. 

Saidja Drentje verloor 


Toernooizege 
Rogier Wassen 


in de eerste ronde van 
Danny Sintiago (6-0, 
6-0). Bij de meisjes be¬ 
reikte Inge Smeets de 
tweede ronde door een 
6-1, 3-6, 6-3 zege op Si- 
grid Ravensbergen. Ze 
verloor echter van de 
als vijfde geplaatste 


Barbara Jaspers met 
6-2, 6-5. 

Rogier Wassen en Sjeng 
Schalken vormen sa¬ 
men met John van Lot¬ 
tum weer het nationale 
team voor jongens on¬ 
der de 16 jaar dat dit 


weekeinde aan de finale 
van de Wintercup, het 
Europees kampioen¬ 
schap van landenteams, 
deelneemt. 

Op de nieuwe KNLTB- 
ranglijst hebben Evely- 
ne Dullens en Gijs Ver- 
heijen een grote sprong 
gemaakt. Dullens staat 
als beste Limburgse op 
de 35ste plaats. Bij de 
heren staat Verheijen 
38ste. Alleen Tom Nijs- 
sen is met zijn elfde 
plaats hoger geklas¬ 
seerd. Selinger maakt 
toch rentree 
in Heerlen 


Arie Selinger 


HEERLEN - De 
sporthal Varen beuk 
van Heerlen wordt 
toch de locatie waar 
bondcoach Arie Se¬ 


linger zijn interlan- 
drentree maakt bij 
de nationale volley- 
balselectie. Op dins¬ 
dag 21 april aan¬ 


staande (aanvang 
19.30 uur) zit de 
Amerikaanse oefen¬ 
meester voor het 
eerst na bijna drie 
jaar weer op de bank 
bij Oranje voor een 
vriendelijke ontmoe¬ 
ting tegen Joegosla¬ 
vië. 

De organisatie van 
de interland in Heer¬ 
len is toegewezen 
aan VCH, in samen¬ 
werking met Volley¬ 
bal Promotie Lim¬ 
burg. 


eo'S; 


Louis van Gaal: ^Straks zal het stormen in Amsterdam^ 

Gent-Ajax oervervelend 


# Tom Verdegem 
(rechts) wordt 
onderuit gehaald 
door Ajacied Stefan 
Pettersson. Links 
Gentenaar Rudi 
Janssens. 

Foto: ANP 


en^ DOOR JAN MENNEGA 

lieW ■ 

— Het duel AA Gent-Ajax kreeg precies de uitslag die 
j°oraf al werd gevreesd; een oersaaie 0-0. De Belgisch-Neder- 
^se „burenruzie” leverde ook al exact het spelbeeld op zoals 
P^ooraf in beide kampen was voorspeld. Hoewel het een uit- 
ei betrof, deelde Ajax de lakens uit. De „luizenploeg” 

es; ft Gent gaf de Amsterdammers daarvoor ook alle permissie. 
J^né Vandeycken had de thuisclub met louter destructieve 
.^doelingen de bomvolle arena van het Ottenstadion inge- 
'9 Dat de succestrainer in zijn verwerpelijke opzet slaagde, 

jammer voor de voetbalsport. Maar dat was Vandereycken 
^steravond worst. 


j* h de Europa Cup telt alleen het 
1 ^Ultaat,” stelde hij schouderopha- 
vast." De vroegere Rode Duivel 
,^hkt over veertien dagen in het 
^sterdamse Olympisch Stadion 
alsnog beentje te kunnen lich- 
„Voor ons is 0-0 daarvoor een 
^^d uitgangspunt. Ajax zal in Am- 
^ (j ^dam nog meer risico’s nemen en 
biedt ons de gelegenheid tot 
^ünteren. En dat is toch de voor- 
‘‘^airiste kracht van mijn ploeg.” 

Gent - Ajax 0-0. Scheidsrechter: 
J^ahl (Hon). Toeschouwers: 14.000. 
uele kaart: Verdegem (AA Gent). 
Blind en Silooy (beiden Ajax). 

AA Gent: Petry; Verdegem, Verkuyl, 
he Groote, Vangronsveld en Herbots; 
Janssens, Dauwen en Porte (84. Coo- 
faman): Viscaal (76. Balenga) en Van- 
denbergh. 

Ajax: Menzo; Blind, Silooy, Jonk en 
Hfii r® Bodr; Van ’t Schip, Bergkamp, 
lid* Winter en Kreek: Van Loen en Pet- 
I lersson (71. Roy). 

j 3t klopt”, voegde Eric Viscaal er 
toe. De kersverse Oranje-inter- 
^lional, op de tribune gevolgd 
" ^or een delegatie van het Italiaan- 
Torino, stond eenzaam in de spits 
-^*1 kreeg nauwelijks bespeelbare 
^^®Uen. „Het was niet leuk voor mij, 
A Voor het publiek ook niet, maar 
de Europa Cup is het resultaat nu 
'*^hnnaal heilig.” 

Weet Van Gaal ook. En hoewel 
Van het type-voetbal waarbij 
Sndereycken zweert, moet gru- 
, gaf hij zijn confrater na afloop 

Antonov 
; klopt Lewis 

SEBASTIAN - Carl Lewis is 
indoorwedstrijden in San Sebas- 
op de 200 meter verslagen door 
Europese indoorkampioen Nico- 
^ Antonov. De Bulgaar won in een 


‘Stekende 


secoifden. Veel- 


.^Odig Olympisch- en wereldkam- 
ij^öen Lewis kwam in 20,75 over de 
j.^ish. Sergei Boebka deed een po- 
zijn wereldrecord polsstok¬ 
hoogspringen te verbeteren. Hij 
j^lde echter driemaal op 6,14 me- 
Ook op de mijl lukte de aanval 
het wereldrecord niet. De Ma- 
^^kaan Nourredine Morceli bleef 
een eindtijd van 3.55,54 een se- 
^Otide of zes verwijderd van het 
b^rtien jaar oude record van de Ier 
^^tnon Coghlan. Op de 400 meter 
^rd wereldrecordhouder Steve 
ij’Owis verslagen door zijn Ameri- 
^Onse landgenoot Dany Everett. 
^®Ze won in 45,52 seconden. 


oefenvoetbal 


^^ubach-Lindenheuvel 

Hndaag 

'^hiburgia-Vaesrade 


19.30 uur 


geen verbale draai om de oren. „Een 
trainer,” bleef Van Gaal lief, „moet 
zorgen dat hij zijn ploeg laat voet¬ 
ballen naar de mogelijkheden van 
zijn spelers. En je moet het waarde¬ 
ren dat Vandereycken erin is ge¬ 
slaagd het spelconcept van Ajax te 
ontregelen. Wij hebben genoeg kan¬ 
sen gehad de wedstrijd te beslissen. 
Daar ben ik teleurgesteld in. Toch 
ziet het er over veertien dagen 
hoopvol voor ons uit. Ik denk dat 
het straks in Amsterdam gaat stor¬ 
men.” 

De technisch directeur van Ajax 
had na veel wikken en wegen geko¬ 
zen voor John van Loen in plaats 
van Marciano Vink. Hij had uitein¬ 
delijk de voorkeur aan de lange 
Utrechter gegeven omdat deze vol¬ 
gens hem beter paste in de aanval¬ 
lende strijdwijze die hij had uitge¬ 
dokterd. Van Gaal: „Ik wilde Gent 
direct afjagen en vastzetten en dan 
heb ik meer aan Van Loen dan aan 
Vink.” 

John van Loen 

Van Loen voldeed aan de opdracht 
van Van Gaal. Hij werkte zich het 
apezuur, zonder verder veel gevaar 
te kunnen stichten voor het doel 
van Zsolt Petry, de Hongaarse kee¬ 
per van AA Gent. Bij de gewezen 
Ajacied Mark Verkuyl. was Van 
Loen in betrouwbare handen Met 
Dirk Vangronsveld had Stefan Pet¬ 
tersson ook al een hardnekkige ci¬ 
pier. En Dennis Bergkamp zal even¬ 
min met veel voldoening op het 
verloren avondje in Gent terugblik- 
; ken. De Voetballer van het Jaar was 
opgescheept met Frank Dauwen 
een 1.97 meter lange steltenloper 
met uitschuifbare benen. Steeds als 
Bergkamp dacht zijn waakhond te 
hebben afgeschud, slingerde deze 
toch nog net een voet tegen de bal. 
Ondanks de hinderlijke aanwezig¬ 
heid van Dauwen kreeg de meest 
begaafde Amsterdammer voor de 
rust drie keer ruimte voor een 
schot. Petry stond in alle gevallen 
op de goede plaats. Hoe opper¬ 
machtig Ajax ook was, het creeërde 
in de eerste helft slechts twee uit¬ 
stekende scoringskansen. Petters¬ 
son, na prima doorzetten van Kreek 
en een fout van Vangronsveld, knal¬ 
de evenwel in het zijnet. En Kreek, 
knap vrijgespeeld door Winter, mik¬ 
te rakelings voorlangs. 

Na ruim een uur was Aron Winter 
eveneens dicht bij de openingstref¬ 
fer, maar ook hij schoot naast. De 
wedstrijd, door Ajax in hoog tempo 
begonnen, was op dat moment het 
aanzien al amper meer waard. De 
Buffalo’s uit Oost-Vlaanderen had¬ 
den al helemaal geen trek er een 
leuk potje van te maken; Stanley 
Menzo in het Ajax-doel hoefde de 
handen nauwelijks uit de mouwen 
te steken. En naar mate de minuten 
wegtikten, ging Ajax ook steeds 
minder uitbundig op jacht naar het 
winnende doelpunt. 


Bryaii Roy 


I 2^BURG - Resultaten trekkingen Duit- 
5 Mittwochslotto; Trekking A: 8 - 13 - 14 - 
^ - 22 - 41. Reservegetal: 38. Trekking B: 2 
- 27 - 29 - 41 - 45. Reservegetal: 18. Spiel 
1^: 0694010. 

^nder voorbehoud) 
ec-karakteristieken J 


LANDSKAMPIOENEN 

Dinamo Kiev - FC Barcelona 0-2 (0-1). 32. Stoichkov 0-1, 67. Salinas 0-2. Scheids¬ 
rechter: Goethals (Bel). Toeschouwers; 20.000. 

Panathinaikos - Rode Ster Belgrado 0-2 (0-0). 70. Pancev 0-1, 86. Pancev 0-2. Toe¬ 
schouwers: 60.000. 

Anderlecht - Sampdqria 3-2 (0-1). 26. Vialli 0-1, 53. Degryse 1-1, 63. Vialli 1-2, 67. 
Nilis 2-2, 90. Nilis 3-2. Scheidsrechter: Schmidhuber (Dui). Toeschouwers: 20.000. 
BenHca - Sparta Praag 1-1 (0-1). 32. Novotny 0-1, 53. Pacheco 1-1 (strafschop). 

BEKERWINNAARS 

AS Roma - AS Monaco 0-0. Toeschouwers; 25.000. 

VVerder Bremen - Galatasaray 2-1 (0-1). 33. Kosecki 0-1,78. Kohn 1-1, 85. Bester 2-1. 
Scheidsrechter: Miskiewicz (Pol). Toeschouwers; 30.000. Gele kaart: Allofs (Werder), 
Jusuf, Muhammed en Ismail (allen Galatasaray) 

Atletico Madrid - Club Brugge 3-2 (1-2). 30. Schuster 1-0, 32. Verspaille 1-1, 43. 
Beyens 1-2, 47. Toni 2-2, 57. Futre 3-2. Toeschouwers: 55.000. 

UEFA-BEKER 

Sigma OIomouc - Real Madrid 1-1 (1-1). 26. Hapal 1-0, 45. Hierro 1-1. Scheidsrech¬ 
ter: Lanese (Ita). Toeschouwers: 14.000. Rode kaart: Villaroya en Milla (beiden Real), 
beiden twee keer geel. Gele kaart: Sanchis en Butragueno (beiden Real). 

B 1903 Kopenhagen - Torino 0-2 (0-1). 37 Casagrande 0-1, 81. Policano 0-2. Toe¬ 
schouwers: 14.600. 

Genoa - Liverpool 2-0 (1-0). 39. Fiorin 1-0, 87. Branco 2-0. Toeschouwers: 40.000. 


Profboksers te 
kijk gezet als 
kermisattractie 


De komst van Bryan Roy, die ruim 
een kwartier voor tijd de leeggestre- 
den Pettersson (’lk was moe, de 
wissel was terecht’) kwam aflossen, 
bracht ook al geen opleving meer 
teweeg. 


• Johan Capiot 

Weer Capiot 

FAYT-LE-FRANC - De 27-jarige 
Johan Capiot heeft de grote vorm te 
pakken. Vier dagen na de Omloop 
Het Volk schreef de wielerprof uit 
het Belgisch Limburgse Rijkhoven 
ook de Grote Prijs Sigma op zijn 
naam. De start van deze koers over 
170 kilometer, waarin geen punten 
voor het FICP-klassement te ver¬ 
dienen waren, vond plaats in Ma¬ 
nage; finish in Fayt-le-Franc aan de 
Belgisch/Franse grens bij Mons. 
Opnieuw werd het succes behaald 
in de eindsprint van een voltallig 
peloton. Eric Vanderaerden en 
Jean-Pierre Heyndenckx werden 

respectievelijk tweede en derde. 
Wiebren Veenstra was in het veld 
van 147 deelnemers de bestgeklas- 
seerde Nederlander: zevende. 


ZWEMMEN 

Indianapolis. Amerikaanse selectie¬ 
wedstrijden voor Olympische Spelen, 

50-meterbad (eerste twee geplaatst voor 
Barcelona): Vrouwen 400 vrije slag: 1. 
Evans 4.09,47, 2. Hansen 4.11,30, 3. 
Small 4.12,11. 190 meter rugslag: 1. Wag- 
staff 1.00,84 (Nat. Record), 2. Loveless 
1.01,17, 3, Thames 1.02,41. Mannen 100 
meter vrije slag: 1. Biondi 49,31, 2. Olsen 
49,42, 3. Hudepo'hl 49,52. 200 meter rug¬ 
slag: 1. Sharp 1-58,66 (NR), 2. Schwenk 
1.58,97. 3. Rouse 1.59,37, 

WIELRENNEN 

Fayt-le-Franc, Belgié; 1. Capiot, 170 km 
in 4.05.00, 2. Vanderaerden, 3. Heynde¬ 
nckx, 4. Haghedooren, 5. Johan Devos, 
7. Veenstra. 9. Cornelisse, 12. Van Pop¬ 
pet 16. Akkermans, 22. Hopmans. Ge¬ 
start: 147 profs. Amateurs: 1. Patrick 
Rasch, 4. Pülvorosa, 7. Tak, 17. Entho- 
ven. 

Ronde van Mallorca. Vierde etappe La 
Puebla - Alcudia; 1, Gutierrez 183 km in 
4.23.39. 2. Gonzalez z.t, 3. Tsjabalkine. 
Uitgevallen: Delgado. Algemeen klasse¬ 
ment: 1. Gutierrez 15.01,45, 2. Gonzalez 
z.t. 3. De Santos z.t. 

TENNIS 

KNLTB-ranglijst, heren: 1. Krajicek; 2. 
Haarhuis; 3. Siemerink; 4. Schapers; 5. 


DOOR LOET VAN 5CHELLEBEEK 

AMSTERDAM - Als dit het be¬ 
gin van het nieuwe bokstijdperk 
was dat promotor Barry Hearn 
vorige week aankondigde, dan 
kan het vervolg ons gestolen 
worden. Profboksen is in de 
og^ van de met snooker schat¬ 
rijk geworden Engelsman eerst 
en vooral entertainment, show¬ 
business. Muziek, show, gla¬ 
mour, glitter en een vleugje sex, 
maar óók goede gevechten tus¬ 
sen boksers die aan elkaar ge¬ 
waagd zijn. „Het publiek moet 
zich amuseren, moet terugko¬ 
men en blijven komen,” aldus 
Hearn. Wie dinsdagavond in de 
Amsterdamse Edenhal zat of ’li- 
ve’ via SportNet getuige was van 
het debuut van ’Matchroom’, 
Hearns organisatiebureau op Ne¬ 
derlandse bodem, die kan zich 
daar wel iets bij voorstellen. 


Koevermans: 6. Eltingh; 7. Kempcrs; 8. 
Kok: 9. Groen; 10. Van Duyn; 11. Nijs- 
sen; 38. Verheijen; 52. Custers; 65. Van 
Oirschüt; 133. Ehritt; 143. Voorbraak; 
151. Hos en Schalken; 164. Feijen, Mol 
en Savelkoul; 188. De Jong; 213. Frie- 
bel. Dames; 1. Schultz; 2. Bollegraf; 3. 
Muns-Jagermans; 4. Oremans; 5. Rot¬ 
tier; 6. Schilder; 7. Kiene; 8. Van de 
Berg; 9. Hoogendoorn; 10. De Vries; 35, 
Dullens; 38. Snijders; 41. Hamers; 54. 
Bartels; 74. Savelkoul; 92. Druyts; 103. 
Kraus; 120. Joosten; 130. Brutsaert. 
Leeuwarden, Fries Invitatietoernooi; 
J16: eerste ronde: Drentje- Sintiago 0-6, 
0-6; tweede ronde: Wassen-Kuiper 6-3, 
6-1; kwartfinale: Wassen-Sluiter 6-3, 6-1; 
halve finale: Wassen-Standaart 6-1, 6-2; 
finale: Wassen-Van Lottum 7-5, 6-2; 
M16: eerste ronde: Mostard-Brilleman 
2-6, 0-6; Smeets-Ravensbergen 6-1, 3-6, 
6-3; tweede ronde: Smeets-Jaspers 2-6, 

5- 6; J14: eerste ronde: Neuhaus-Aarts 

6- 3. 6-4; Reijnders-Berggraaf 2-6, 6-3, 
4-6; tweede ronde: Neuhaus-Greeve 3-6 
1 - 6 . 

Zevenbergen, Krokustoernooi: J14, 
eerste ronde; Pechler-Theuns 6-3, 6-4; 


En Hearn zelf zal uit de commo¬ 
tie in de zaal en de proppen in de 
ring na het kortstondige stoei¬ 
partijtje van zijn oogappel Her- 
bie Hide tegen de walgelijk vad¬ 
sige Amerikaan Percell Davis 
wel hebben opgemaakt, dat dat 
nieuwe imago (wat dat ook moge 
zijn) in Nederland in elk geval 
niet wordt gepruimd. Zijn ken¬ 
nis van het Nederlands zal niet 
toereikend zijn geweest om te 
verstaan wat de woedende kijker 
riep, die speaker Wout Dijkhui¬ 
zen zowat de microfoon uit de 
hand rukte. Maar hij zal onge¬ 
twijfeld hebben begrepen dat 
het geen dankwoord was, dat de 
man sprak. 

Het rumoer was nog nauwelijks 
verstomd en er werd nog altijd 
'Zakkenvullers!’ en 'Oplichters!’ 
geroepen, toen Regilio Tuur zijn 
opwachting maakte. In die versj¬ 
teerde sfeer was er voor hem, zo 


sport in cijfers i 


Ml4. eerste ronde: De Koning-Gilis 6-4, 
6-3; Snijders-Hop 6-1,'6-0; tweede ronde; 
De Koning-De Winter 5-6, 2-6; Snijders- 
Delsasso 0-6, 3-6. 

Indian Wells. Mannen, 1,85 miljoen gul¬ 
den. eerste ronde: Connors-Caratti 6-4 
6-4, Pioline-Rüsset 6-3 7-5, Shelton- 
Skoff 4-6 6-3 6-2. Wheaton-Masur 7-6 7-6, 
Steeb-Stark 6-7 6-3 6-0. Reneberg-Gil- 
bert 2-6 6-4 6-4, Champion-Mancini 6-3 
6-2, Agassi-Yzaga 6-3 6-7 6-3. Tweede 
ronde: Clavet-Wheaton 6-2 6-3. Sam- 
pras-Shelton 6-7 (5-7) 6-0 6-4. 

Boca Raton. Vrouwen, 1 miljoen gul¬ 
den. eerste ronde: Faber-Helgeson 6-1 
6-7 7-5, Raymond-Harper 6-3 6-1, Medve- 
deva-Reinach 7-6 6-2, Rajchrtova-Durie 
6-3 7-6, Gildemeister-Emmons 6-2 6-4, 
Dechaume-Mulier 6-1 6-2, Grunfeld- 

Fanna 6-3 6-4. Tweede ronde; Graf-Fer- 
rando 6-1 6-2. Tauziat-Kelesi 3-6 6-1 6-4, 
Mary Joe Fernandez-MacGregor 6-4 6-1, 
Mesjki-Gomer 6-2 6-0. Zrubakova-Lan- 
grova 6-2 6-0, Sawamatsu-Thoren 7-6 
6-4, Garrison-Kidüwaki 6-0 6-1. Derde 
ronde: Graf-Sawamatsu 6-0 6-1. 
Kopenhagen. Mannen, 250.000 gulden, 
eerste ronde Masso-Koslowski 6-3 6-3, 
Apell-Antonitsch 6-3 6-1. Nargiso-Gun- 
viel te vrezen, weinig eer meer te 
behalen, temeer daar op het laat¬ 
ste moment nog weer een andere 
tegenstander uit de hoge hoed 
was getoverd: ene Armando Mo- 
rales Terron. 

Maar dat viel mee. Die reacties, 
niet die Mexicaan. Die was ’s 
middags om tien over 12 uit het 
vliegtuig komen rollen en zo'n 
reis gaat je niet in je kouwe kle¬ 
ren zitten, zeker als je - zoals 
Morales - niet meer de jongste 
bent. Tuur keek het ëén ronde 
rustig aan, gaf vlak voor de gong 
al even z’n visitekaartje af (acht 
tellen rust V/Oor de taco uit Tijua- 
na) en klaarde het karwei bij de 
eerste de beste gelegenheid. 

De kampioen van New York had 
geen moment overwogen de par¬ 
tij te rekken om de verontwaar¬ 
digde toeschouwers tenminste 
nog enige waar voor hun geld te 
ge.ven. „Zo’n jongen moet er ge¬ 
woon uit, en het liefst zo snel 
mogelijk.” 

Die raad had hij ook aan Herbie 
Hide meegegeven, de Engelse 
zwaargewicht die door Barry 
Hearn, zijn manager, als een sen¬ 
satie was afgeschilderd, maar 
door diezelfde Hearn te kijk 
werd gezet als een kermisattrac¬ 
tie. Want Hide kreeg dan wel de 
hoon en de toorn van de toe¬ 
schouwers over zich uitgestort, 
zelf kon 'The Dancing Destroyer’ 
er natuurlijk niets aan doen dat 
hij met zo’n gedrocht w'erd opge¬ 
scheept. 


narsson 6-1 7-6. Jarryd-Rielewski 6-4 
6 - 1 . 

AUTOSPORT 

Rally van Portugal, 2211 km, 40 klasse¬ 
mentsproeven: Stand na 10 proeven: 1. 
Delecour Grataloup (Fr, Ford Siërra 
Cosworth) 1.25,14, 2. Agini Farnoccihia, 
Lancia Delta Integrale 1.25,46, 3. Bia- 
sioiv'Siviero, Ford Siërra Cosworth 
1.25,53, 4. Kankkunen/Piironen. Lancia 
Delta Integrale 1.26.04, 20. Bosch, 

Dadenberg, Nissan 1.38.29. 

DAMMEN 

Parthenay, Frankrijk. EK mannen ne¬ 
gende ronde: Van der Zee-Uhlig 2-0. 
Meijer-Koyfman 1-1, Machado-Hubner 
0-2, Vandeberg-Jansen 0-2. Clerc-Borg- 
hetli 2-0, Marek-Boezinski 0-2, Foer- 
man-Valnens 1-1, Wigman-Cordier 1-1. 
Issalene-Ribakov 1-1, Schwartsman 
-Chmiel 1-1. Stand: 1. Jansen. Valneris 
15 punten. 3. Koyfman 14 p, 4. Clerc, 
Foerman 13 p, 6. Van der Zee 12 p. 7. 
Schwartsman, Boezinski 11 p, 9. Meijer, 
Ribakov 10 p. 

VOETBAL 

Engeland; League Cup, halve finale, 
eerste wedstrijd: Middlesbrough • Man¬ 
chester United 0-0. Eerste divisie: Co- 
ventry - Norwich 0-0. Schotland; Eredi¬ 
visie: Falkirk - Hearts 1-2. 


Dode iii rally 
vaii PorUij^al 

LISSABON - Een toeschouwer 
is gedood en een ander gewond 
geraakt tijdens de rally van Por¬ 
tugal. Het ongeluk gebeurde in 
Lousa tijdens de zesde klasse¬ 
mentsproef, toen de de Portuge¬ 
se coureur Rui Madeira in een 
bocht van de weg slipte en in het 
publiek terecht kwam. Rui Ma¬ 
deira en zijn navigator Nuno 
Rodiigues de Silva bleven onge¬ 
deerd. 

Dolillkar, Braekeii 
eii \\'olfs geschorst 

ZEIST - Fortuna Sittard-speler 
Doufikar is door de tuchlcom- 
missie van de KNVB veroor¬ 
deeld tot betaling van 250 gulden 
boete in aansluiting op zijn 
schorsing van ëén wedstrijd we¬ 
gens het vastpakken en beledi¬ 
gen van de scheidsrechter in het' 
duel met PSV 2 op 11 februari.- 
De MVV'ers Braeken en Wolfs 
werden beiden voor één wed- • 
strijd geroyeerd vanwege hun 
derde gele kaart. ; 

Den Braven biedt i 
excuses aan j 

DORDRECHT - Voorzitter! 
Kees den Braven heeft in een < 
brief aan de Surinaamse spelers I 
van SW/Dordrecht zijn excuses' 
aangeboden voor als discrimina-I 
tie opgevatte uitlatingen. De spe- [ 
Iers, onder wie ondertekenaar! 
van de brief Brian Wilsterman, I 
hebben de verontschuldigingen; 
aanvaard en geven Ie kennen on¬ 
der leiding van de nieuwe trainer 
Han Berger met een schone lei te 
willen beginnen. 

Oude glorie sluit 
ijsbaan Devejiter 

DEVENTER - De vedetten uit 
de periode van ’Ard en Keesie' 
sluiten zondag de poorten van de 
Deventer kunstijsbaan. De ijs- 
piste, de eerste in zijn soort in 
Nederland, heeft dertig jaar ge¬ 
functioneerd. De baan gaat vol¬ 
gend seizoen op in het multi¬ 
functionele sportcomplex .,De 
Scheg”. Ard Schenk en de Noor 
Fred Anlon Maier zullen nog 
eens op de 500 meter tegen el¬ 
kaar uitkomen. Voorts zijn uitge¬ 
nodigd; Andrea Ehrig, Karin 
Enke, Kees Verkerk, Annie 
Borekink,, Slien Kaiser, HenK 
van der Grift en Ans Schut. 

\ Oetballer 
Soler positief 

ALBACETE - De Spaanse voet¬ 
baller Julio Soler van het ver¬ 
bluffend goed presterende Alba- 
cete, vierde op de ranglijst met 
evenveel punten als Atletico Ma¬ 
drid, is na afloop van de compe¬ 
titiewedstrijd tegen Cadiz op 23 
februari positief bevonden bij de 
dopingcontrole. De test wees op 
anabolicagebruik. Als de tucht- 
commissie van de voetbalbond 
het resultaat bevestigd, wordt 
Soler voor twee maanden ge¬ 
schorst. 

Biondi en Evans 
naar Barcelona 

INDIANAPOLIS - Behalve uit 
„New Kids”, zoals Anita Nall, de, 
vijftienjarige kersverse wereldre- 
cordhoudster op de 200 meter 
schoolslag (2.25,35), zal de Ame¬ 
rikaanse zwemploeg bij de 
Olympische Spelen wel degelijk 
ook bestaan uit ,,Diehards”. Na 
eerder te hebben gefaald in de 
uiterst competitieve selectie- 
strijd in Indianapolis, boekten 
op de derde dag van het evene¬ 
ment eindelijk coryfeeën als Ja 
net Evans en Malt Biondi voor 
Barcelona. 

Oranje oefent 
tegen Italië 

ROTTERDAM - Italië zal op 22 
april naar Nederland komen om 
een oefenwedstrijd te spelen te¬ 
gen de selectie van Rinus Mi- 
chels. 

I.libbers in comité 
van aanbeveling 

ROTTERDAM - Minisler-presi- 
dent Lubbers heeft zitting geno¬ 
men in het comité van aanbeve-, 
ling voor het Europees kam¬ 
pioenschap 1996, waarvoor 
Nederland zich als organisator 
kandidaat heeft gesteld bij de 
UEFA. Het comité beslaat uit 
veertien personen, bij wie minis¬ 
ter D’Ancona van WVC, de bur¬ 
gemeesters Van Thijn (Amster¬ 
dam), Peper (Rotterdam) en Van 
Kemenade (nog Eindhoven), een 
aantal prominenten uit de indu¬ 
strie, zoals Timmer, Loudon en 
Van Duursen plus drie mensen 
uit de voetbalwereld; Hans van 
Breukelen, Johan Cruijff en Ri¬ 
nus Michels. 

"Kleine derby ' 

* 

in Kerkrade 

KERKRADE - In sportpark 
Kaalheide wordt vandaag de 
kleine derby tussen de reserves 
van Roda JC en Fortuna Sitlard 
gespeeld. Aftrap 19.30 uur. Limburgs Dagblad 


Donderdag 5 maart 1992 • Pagina EDAH V O O R D E E LW E E K r 
DE MAART TOPPERS 


DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG ™ 28^^ 1^ 1992 
Toiletpapier 

- witte crêpe, 
pak è 12 rollen _ 


4.49 


Hazelnootpasta 

■ pot ■400 gram 

*5»__ 


1.99 


tQ . 

toiletpapier 

navulpak 50 stuks ^ 


Elenora shampoo 

iedere dag shampoo, 
flacon 1 liter— 


2.49 

1.99 


,( Waaier biskwie 

pak 260 gram 

_ 


99 


Macaroni schelpjes 


pak 500 gram 

4r59-_ 


1.19 


ED\i* 


--- -- bontwas 

pak 2000 gram -fitW. 


4.99 


Vermouth 

rood of wit 
fles 0,7 liter 4^. 


,> Afwasmiddel 


~ - ■ supergeconcentreerd, 

fl^on 500 ml. _ 1.79 


Mini brosjes 

zak 156 gram 


Steradent' tabletten 

buisje 30 stuks 4:39_ 


Komo vuilniszakken 

pak 20 stuks - 


1.99 

2.99 


Baconsnacks 

zak 75 gram •kW’. 


4.29 

2.49 

_99 


Gelderland knakworst QQ 

blik 23Q gram «feW--7 < 


Kattevoer 

diverse smaken. 


Wik 400 gram 499^. Demak*up 

wattenpads 

rol 80 stuks, 

nu 3 rollen 


Provincie 

Limburg 


Bureau Bibliotheek 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht 
tel. 043-897386 


Knackebrpd 

goudbruin 

of volkoren, . ; 

pak 180 gram _ : 

1.19 

.Ananasstukjes . 

hlik ?'34 gram ^ 

59 

De.Bruyn glacé . 

palcA stuks •109’ 

1.49 

-[Baiaaie ’ - ^ 

' Behpsche pralinés 

doos 250 gram 499_ 

3;29 

Roodmerk koffie 

vacuüm, gemalen, 
pak 250 gram 409._ 

1.79 

Engelse drop 

zak 4(X) gram 4:99 J_ 

.1.59 


Dieethalvarine light of 
dieetmargarine 1 “JQ 

cuip 500 gram-kW*- 


kuip 500 gram -kW*- 

tuïii Chocolademelk 


ÊDAJi 


3x200 ml. 

4:W. 


1.39 


FMfif Vruchtenlimonadésiroop 

diverWsmaken, ^ AQ 
bus 750 ml. iSf _O .“7 


wii n e n n a Gedeputeerde Staten van Limburg maken 
ttTvuyae bekend, dat zij bij besluit van 18 februari 1992 
(nr. Bt 55410) aan de Naamloze Vennoot¬ 
schap OSM onder een aantal voorschriften 
een vergunning hebben verleend ingevolge de 
HindenMet de Wet inzake de luchtveiontreini- 
ging en de Wet geluidhinder voor het uitbrei- 
denAvijzigen van de Chemische Bedrijven met 
een voorschakelgasturbine voor ketel F 2300 
van de Centrale ^KC) Zuid gelegen op een 
perceel in de gemeente Geleen. Het besluit en 
alle ter zake zijnde stukken liggen ter inzage 
van 6 maait 1992 tot 7 april 1992 en wel: - in 
het Provinciehuis te Maastricht (bureau Biblio^ 
theek) tijdens de werkuren; - in het gemeente¬ 
huis van Geleen tijdens de werkuren en bo¬ 
vendien woensdags van 17.00 uur tot 20.00 
uur. Tot laatstgenoerTKle datum kan beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling voor de ge¬ 
schillen van bestuur van de Raad van State 
door a. de aanvrager; b. de betrokken advi¬ 
seurs; c. degenen, die overeenkomstig artikel 
20,21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid, onder 
c van de Wet algemene bepalingen milieuhy¬ 
giëne bezwaren hebben ingébracht; d. enige 
andere belanghebbende, cue aantoont, dat hij 
redelijkerwijs niet in staat is geweest (overeen¬ 
komstig voomoemde artikelen) bezwaren in te 
brengen. De beschikking wordt na afloop van 
de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze 
datum beroep is ingesteld en met toepassing 
van artikel 107 van de Wet op de Raad van 
State een verzoek is gedaan lot schorsing van 
het besluit dan wel tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet 
gericht en verzonden worden aan de Voorzit¬ 
ter van de Afdeling voor de geschillen van'be- 
' stuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 

2514 EN ’s-Gravenhage. Het verzoek tot 
schorsing of tot het treffen van een voorlopige 
voorziening moet eveneens worden gericht 
aan de Voorzitter van de Afdeling voor de ge¬ 
schillen van bestuur van de Raad van State. 

; - De beschikking wordt niet van kracht voordat 

op een zodanig verzoek is beslist. inprc^a ketjap manis 

fles 250 ml. •HW'.- 


Alaska koolvisfilet ■ 

diepvries, 
pak 4(X) gram 
Malse biefstuk 

per 100 gramarW- 

Bloemkool 

, per stuk — — 

Danone Danoontje 

W.C. eend 

ook verkrijgbaar 
in "mild", 
flacon 750 ml. Café Cruz cafeïnevrij 

vacuüm, gemalen, ^ A Q 
pak 250 gram 409_7 


Saksische smeerleverwot^t 

snijvers, per 100 gram O O 

_ yo 


Nieuwe receptuur; 
Pepercervelaat 

snijvers, 

per 100 gram 449_ 


1.9 


Hüttenkase 

kuipje 200 gram 469. 


2.49 


Nieuwe kwaliteit: 
Roompaté 


PAK OMO MICRO 


Roompaté | / 

verpakt, 150 gram 4:69— 1*0 

Suikerbrood | Q 

verpakt, 400 gram — 1*7 


i 


5.-KOKnNG! 


Minipuntjes 

zak 10 stuks 4:59. 
4.95 
Grof volkorenbrood 

gesneden, verpakt, 
heel 449_ 


Margarine 

pakje 250 gram 49. 


Ook déze maand staat weer 
in het teken van feestelijke 
korting. Elke keer als u 
tussen maahdag 2 en 
zaterdag 21 maart per be¬ 
zoek voor^minimaal f50.- 


aa 


steedt* . Iy,ijjg^ltaan de kassa 
een jubtleumcheque. 

Een cheque c^ïel^e?fe maand 
goed is voorf5.^4catêsa- 
korting** op-^iJèik Omo 
Micro van U betaalt 

dus get o f 194^ maar 
slechts f 14.^. Vergeet u niet 
de jubileumcheque in te 
leveren voor 28 maart a.s.? 


Caramelvla 

houdbaar, pak I liter 4:59_ 


Inex houdbare melk 

halfvol, pak 1000 ml. 4:69. 
Kogelbiefstuk 

per 100 gram -439. 


2.9 


Wi ntersoeppakket 

circa 500 gram. 
per stuk ■- 

Riedel 

dubbel- 

drank 

aardbeien/ 
kersen, 
pak I liter 

459 


' ^ im pak 2,5 kilo 


Shoarmavlees 

per 100 gram 4.79. Karbonade 

zonder been, 8 stuks _ 


l.5 
19. 


Nu met jubileumcheque Hand- 

sinaasappelen Q 

net è 2 kilo -3*7 


Witte of blauwe 


per 500 gram _ 


ÉtHÖ 

rundvfeesbouiilon | "TQ 

pot 340ml, 409.^- I# / 7 


1.19 


3.99 


WIJN VAN 
DE MAAND; 
RIoja Puente 
de Haro 

rood. 

fles 750 ml. 

449 rookworst 

vacuüm verpakt, ^ O 
400 gram >459_3*^7 


Palingwörst 

snijvers, 

per 100 gram 4:79- 


1.39 


Lord chips 

verpakt, 750 gram 


1.9^ 

Pizza Margherita 
Viëtnamese loempia’s 

diepvries. O QQ 

pak è 4 stuks >449-4Eb«77 


5.49 


i ^ 
... WW® 


. ' 

v4, /f- 


@ ËDAH SERVICELIIN. 

Van maandag t/m vrijdag varij 
tot 12 en van 2 tot 4 uur kuri 
gratis bi^en met onze service-afdeH 
Zet- en drukfouten en prijswijzigingenU 
overheids- en/of fabrikantenmaatreg* 
voorbehouden. Prijzen geldig t/m zaten 
7 maart 1992 m.u.v. de maart toppers eri 
wijn van de maand. Maximaal 3 arti 
per aanbieding per klant Zolang 
voorraad strekt. 

• Uitgezonderd tabaksartikelen, ( 
volle melken brood tegen minimum 
•• Ofde helft van de korting via bankofl 
(zie voorwaarden op ^ 
jubi^mch|que) 


’T IS AL 75 JAAR FEEST Bij EDAH: 
’OORJAARS- 
AANBIEDINC 


tkBfh'stam/z^^hxfh'ê 


VQQrpkwh'$g0kk 
2x pkaAf€m^ 
voor rsuzepkcofo's 
Sx ptaaisêfi 2x Mrhn 


mwov-rmóó 
De nieuwe mode...voorjaar^2 
L 


nieuwe voorjaarsmode presenteert zich in een 
veelheid aan vormen en stijleh die ongekend is. Of, in stijlen 
uitgedrukt, van zakelijk sportief tot ruim en speels. Efe kleuren 
houden daarmee gelijke tred. Naast felle tinten als rood, geel 
en groen zijn er de marmerkleuren. De wat neutralere tiiiten 
zijn bijvoorbeeld variaties in vriesblauw, warm bruin, 
zandbeige en grijs. Opvallend op stoffengebied is de voorkeur 
voor cool wool. zijde en het nieuwe linnen. Met veel hart voor 
mode hebben wij uit die schitterende voorjaars-collecties het 
allermooiste voor u geselecteerd - u bent van harte welkom! Een hart voor mode... 


Yï 
In Amerika is de doodstraf niet levenslang. Maar het einde. Ook als je pas 16 bent. Ook als Je geeste¬ 
lijk gehandicapt bent. Er is geen weg terug. Ook niet als je onschuldig blijkt. CIRO 4S40CM3 


MOOI Beekstraat 48-50 

Meerssen 

043-644799 


Muntstraat 9 

Maastricht 

043-214190 


é 


AMNESTY INTERNATIONAL 


tedere donderdag koopavond 
imburgs Dagblad 
li 


i n De n ieuwe Ford Siërra GT. Vanaf f39.910, 


Donderdag 5 maart 1992 # Pagina 21 


vijfbak of met automaat Al die power 
houdt u makkelijk onder controle 
als u achter het bekrachtigde sport¬ 
stuur zit Uw sportstoel is 
in hoogte verstelbaar 
voor een ideale rijpo8iti& 

De middi^console mét annsteuh ver¬ 
hoogt het comfort De instrum^en 
spreke voor zich. Met name de toé- X 

rentellei; die toont hpe relaxed d& 

} 

motor reageert op de zwaarste 
omstandigheden Een 
Big Deal De nieuwe 
Sienta GT. Met zo'n 
auto kunt u aankomen in de Ghand 
Iburismp klasse. En dat vocht de 
prijs vém e^ gezinswagen.' IVIaar 
dan moet u in ^rttempo 

M*- , ‘ .. ' 

naar de Fbid Dealer gaart Zo'n 
GT mét CD is weg voor u t weet 


C/orc/' 


JOS BOGMAli B.ir. 

Wetlioudvr SangtfMtrttit 7 
BEEK 

Telefoon 046-37S353 


VAlMiH 
SittanI É.V; 


Rijksweg-Zuid 90-t00 
, SITTARD 
, Telefoon 046-515200 


JOS BOOMftN B 

HaiinölnurtTO 

KEIplKRADE 

Télefoén4Mé-423D30 iEtliyiirli ' -WsliJ Met een PICCOLO in het 
Umbuios DagWod iaakt u 
uw oum spuMes 't enelst 
KwijL Piccolo’s doen vaOk 
wonderen.... Pro 
tel 045^719966 


S30.43- 


41 • lil* ï* LLik.'- 
iiii ' 1- 


Sexkontakt 

Veis hele meieiee zoeken 
heren moot ’n sexafspraidde 
06-320.330.66 - 50 ct 


Jjoniieedie zich veniOlen 

Sexkontató 

06-320.33079-S0eiD»n 


Direkt épart 

tnet een mei^;o4|onoen. 
voor *^0 heetjOMoésiMek. 
06-320.33airiocorró 


jil-y wiicWiini 


Homdsex voor 2 

Oraaieer^ 06p2p, en dan; 


06-320;331.07zMzBje^ 
haar mond verwennen? 


Nee, nooit! 
BOyé Privé ^ 

voor eehefewaak vanavond 
nog of voor e en «w tgesprek 
(TSopnd 


Nieuwdil Nteuvi^H! NiéMWt!! 

ClubÜBisa 
Wij zijn ^ wéerj 

Alijd ieukeeteiden, vaniiug ook hédrêie 
^ Deze maand eyeRlad gTMW oaaschorrMneL MaasM^ 
Privé, JodBn6iiaet2,^»!2S4183 open V^ih 12k0OO1hO a 


Pofky’s Pretparkll 

MBJWKaJLY. JENNFBI, CANOV. LMÖA EN 

045-228481 / 229680 


privé 

pok aond. 04&-72im3B 


Contaclixjfo' 

SitTARD 

m 046-523203. 

‘téieuwe inaehr. Oevr. 


W| z|n 'een goedkipend 

85oortburo 


Zoekie een lekMere knuiv 

Gay datihg 

06-320S30.9S (50 com) VrpyW^ 

durft er een eiripepel te 
spetonmet 

CaroHen^e 

222.23 (50 cpm) 


i al een atapraMWi 

Altijd succes 

voor een leuke vriend(lh) 
06-9511 

in bed met ’n hele meid 
haar tBl.nr. 


.CLdüiJ Partnerrüit 

direkt apart rhet vrouwen pn 
mannen voor ’n hete esMiril 


HUIZE 

LYDIA 

Tel 046-740662, 
Van llJamLl» uur. 


Eriianuel 

4f 10 our ook zet en zond. 


RypeyrpMW 

«Mank, draiè k héb 
aNId zÉi^eeitWrtakl 
ddfine Hndérie wit of rood 

06-320.320.91 


Rans! Grieksl Rusèiechl 
.Lekker ordH 50 cpj^ 06. 

320.320.% 


SKppetps 

meiWee zoeken 
06^.320.75 
Liften Irf héar korte ro^e 

Marietje 

06^220.95 (50 cpm). 

t :EROX-<X)NNECTIONI 


bovenop de tafel 

Keukensex 

Bel 066602 (75 cpm) 


dkewtorllaktinet meiden 


06-320S26.80 -100 cpm 


(esbi hard Porno 

06^.321.99 - tOQ ct pnn 


die ale standN met iadoen 
\M| helpen ie snel.- 
75c^ nieuw 

06*95*06 


5 * 

il ? I 
. Parai^0mm017Oa2 . 

Eordp ow eg Nrd. im, Undgraaf v4i l4i|té}kf) (MXb 

1 VeM niejiiwe ^^ - 1*. QUOdraTf IIAI V)lnfinlty LjüXMAN PIOIvI^EI^^^okO^ichi 


DENON 


0) 
' k 

A.AS 

2AS 


135/36 

en 


! -f'i , >/■'' ■ " hm 
'< /"'/ ; 

■ r',; ■4^\\ 

' ■ " " /' i ' 

Z'/^, 

X' 1 't^'4 


if * 

t *■ 4 J SOÏ*"^ 


ttdenticKSonv 

_ 

o mm camcoruc:. snutie.' 

! rmaWO-wo<J;Soeö>en'''9^ 
®/aooo 5eK f -1598 

98 

tas -tni 

_.■ ■ Rji ivNN ’ v<»» 

COUMftNN 

f\lrT>zo'^ 3 

BP 8-3 

u\f wer 
19^ 
FUNA» PF?,gfn’?o?58 
\ T^fay <net geneBgeP 

^ tcSSw.aKtWiiertenraPP 

5® 
850viWf 

sr^lf^Q 


I ;pZf5._;^jg(4|HS 

1 V'-;-«---'''''V aft 
1.1 <-'* ^i0Ê0^. 

TUs !;':': 


V. ;' 
/ 
Uier» goedkope 

terug zaterdags 
te bereiken 


SATURN Techno-Morkt Op«ningsti|den; Ma.-vrij. 9.00-18.30 uur 
OU** FronzstroBe 6 Do. 9.00-20.30 uur 

Bushalte W-5100 Aochen Za. 9.00-14 00 uur 

Hoof dpostkontoor Tol.: 0949/241/47989-0 lange zoterdag 9.30-18.00 uur 


Technics HfCO GRUn 


PHI LI PS • BLAUPUNKT 

Umburgs Dagblad 


Donderdag 5 maart 1992 • Pagina 23 


VANAF VANDAAG IS DE MEUBELBOULEVARD 
IN MAASTRICHT WEER GEOPEND! 


Breng eens een bezoek aan deze schitterende 
meubelboulevard, waar u de grootste en mooiste 
collectie meubelen vindt Wij bieden u nl.: 

• 10.000 m2 verkoopoppe. viül:+“ 

(400 fabrikanten onder een dak); 

• klassieke en moderne meubelen in diverse 
stijlen, houtsoorten en prijsklassen; 

• scherpe prijzen voor binnen- en buitenland; 

• een schitterende en smaakvolle presentatie; 

• een prettige bediening en deskundig advies 
(binnenhuisarchitect aanwezig); 


• een groot assortiment van bekende merkart kelen, 

o.a. Auping - Artifort Bench Rolf Benz - Castelijn - Galerie Clair 
Galerie Jan des Bouvrie - Harvink - Hennie de Jong - Young 
International - Metaform - Pastoe - Leolux. 

• een juweel van een slaapkamerafdeling; 

• exclusieve moderne en klassieke verlichting. 

• 100 gratis PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), 
een COFFEESHOP, KINDERCRÈCHE en LIFT. 

• 's Maandags vanaf 13 uur geopend. 

Donderdag koopavond tot 21 uur. 


Topfojrn MEUBELBOULEVARD RENE PANS 

^ Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingborden Bosscherveid wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal afrijden tot aan het stoplicht, dan rechts. 

(Dus niet de slinger naar het centrum volgen) Ook te bereiken met stadsbuslijn 10. MAASTRICHT, 


CABERGERWEG 10 TEL. 043-215585 

'' '' 


Droomhuis 


U wilt uw huis vsrkopsn. 
Ds ligging is uHstsksnd; 
IsndelIJk en vooral toch 
dicht bl) hst centrum. 
Het psnd hestt 5 mooie, 
ruime sisspksmera en 


lillIfF"' 


hobbyzoMer. 

Een hixe bedksmer 
on t breekt netuurliik niet 
De living heeft een 
oppervlakte vsn 60 m''en 
de keuken Is oompleel 


iSfe.:...!; ï“ '|:f BB; a lÉlipBif 

'' ' 'i ' ' 
p^i: II 

4 'V-fl ^ .'I 'I , 


• !■ DRAAG EEN STEENTJE BIJ! 

,# A 9^ ' ■ een school in het kinderdorp 
JOAO PESSOA BRAZILIË 

' Het comité Heerlen van SOS- 
Kinderdorpen zal in JoaoPessoa 
de bestaande kleuter-en lagere 
school uitbreiden. In de toekomst is de school ook 
bestemd voorde kinderen uit de sloppenwijken in de 
buurt van hetkirtderdorp. 

Teneinde ooit een verandering in de leefsituatie van 
deze kinderen te brengen is veel geld nodig. Het comité 
Heerlen van SOS-Kinderdorpen vraagt daarom uwhulp. 

DOOR f20.00 OVER TEMAKEN, 
KOOPT U SYMBOLISCH EEN 
STEEN VOOR DE SCHOOL. U kunt dit bedrag overmaken naar Rabobank Heerlen, 
nr. 11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinderdorpen, schoolactie.- 
(girorekening Rabobank: 10 JO.856). Inlichtingen: Mevr. 
I. Philips-Leufkens, Comité Heerlen SOS-Kinderdorpen. 
Tel.: 045-412736. 
Z01 

m 

Een stationcar met geel kentekep voor - let op, incl. BTW! - fl. 31.995,-, 
daar hoeft wat Rover betreft niets aan te ontbrekea De Mónt^o Estate 
heeft bijvoorbeeld een tweeliter benzine irjjectiemotor of een tweeliter 
direét Ingespoten TUrbo Diesel. En een (laacDruimte van lie&t 17(X) 
liter. Plus een echt rooftack, dus geen veredelde daküjst Kortom, wat 
elders meèipiijs is, is bD de Ntontego Estate gewoon prijs. En als u nu een 
Montego Estate kOopt en binnen een maand een goedkopere station¬ 
car .vindt die evenvèel biedt, passen wy het ver- 
schil bij. Maak een proeftit bij de Rover dealer. OCjIT 

Montego Estate, geel kentêltón èn BTW: vanar%31#^ .xO^ . .. >■■■• 

HEERLEN: AutobedrUTBalt B.V., Kasteellaan LlèL045-7215 41 
MAAS11UCHr:Autobedi1irGebr.BoUeip BV.Calvariestraat 20-22,m 0434254101 
SUSTIEREN: Finna Mooithaemer, Oude Rijksweg Noord 16,TbL 04499-15 49< CITROËN 
WEET ALLES VAN 

KOÏ^EAANS^. BRITSE, 
Tsjechische, 
IR\>SI. ZWEEOSE, 
lïALlAAXSi:. 
SPUUnSé EN )Ap,^vl 5 c 

AUTO’S. 


Uy huidige auto is waarschijnlijk meer v^éard 
dan u denkt'. Althans, wanneer u naar Glroën 
komt. Want daar staat tot en met 23 maart alles in 
het teken van To p-taxaties . 

Laat nu geheel vrgblijvend uw auto bij de 
Citroen dealer taxeren en u kunt gegarandeerd 
rekenen op een riante aanbieding . 

Tegelijk kunt u dan persoonlijk kermis maken met de 

* Citroèn AX vanaf f 16,775,-. Citroen ZX vanaf f 26.775,*, Citroën BX 
rgklaar maken. Wijzigingen veiorbehouden. Tênaamstelling 1 mei 


nieuwste modellen van Citroën: de AX* First Class, 
de ZX* Diesel en de BX* Routière. 

One karakteristieke voorbeelden van de nieuwe 
generatie Citroëns: duurzaam, door en door 
betrouwbaar en standaard voorzien' van 6 jaar 
carro^rie^ garantie. 

Kortom, voor top-taxaties eo: veel snitonieuws 
bent u bij dë Citroen dealer aan het goede adres. 

vanaf f 26.62S,v Citroéa XM vanaf f S0.77S.-. Prijxen incl. BTW, excl. koalen 
1992. 


CITROËN 


TOP-TAXATIES BIJ CITROËN. 
Van 20 februari t/m 23 maart. 


BRUNSSÜM. Chiaradia, Trichterweg 122, tel. 045-212843. GULPEN, Vbn Roosmaten, Ryksweg 113, tel. 04450-1450. 
HEERLEN, Sondagh, De Koumen 36, tel 045-223300. KERKRADE, 4:ieeuW|b,lSt^$d^^ 129, tel, 045-453355. 
MAASTRICHT, \4in Roosmalen, IXTlhelminasingel 58-62, tel 043.-2^'Sth^, SHTAltD^i:^ tedóstriestraat 14, tel 046-51105L i Je huis m de krant brengt mensen: over 

En de makelaar weet van wanten éii krahte1lt“”°^’ 


muuiM 
AISEUS^ONDEWT 


CHUNCK GeLEEN GAAT WEER OPEISl! 


E N 


A T I S 


T DAAR TOCH MOOI GEWORDEN! 


De ingrijpende verbouwing en renovatie van Schunck Geleen is nu voorbij. Scbunck beeft een totale face¬ 
lift geregen. En nu is daar een schitterend-mooie nieuwe zaak ontstaan met een sfeervolle ambiance. 

NA 4 WEKEN DICHT TE ZIJN GEWEEST GAAN WIJ VANDAAG WEER OPEN. 

Het nieuwe Schunck is een aanwinst voor Geleen! 

Een eigentijdse damesmodezaak van allure^ die u zeker moet zien. 

Voorat omdat onze betoverende voorjaarscoUectie 1992 nu volledig in deze nieuwe modezaak aanwezig 
is. Dus komt u natuurlijk even kijken! Dan hebben wij enkele leuke verrassingen voor u: 

■ _ 
MocGei^e jasjes en jacks iiï ? 
de Hieuwde voorj^sMeitrWf 
en In alieriet modellen/ ; / I l 
In katoei^polyester. ' 

Normale prijs ƒ 199,- en ƒ 199,-/; 
Nu vodr de speciale ' 

' : ' ^ 


Iedere bezoeker krijgt tijdens de openingsdagen gratis een lekker kopje koffie met 
een bonbon in onze nieuwe Coffee Corner! 
i ■ 


.11 . 

til ^ ^lécial#' 
.• •*£/ : 


-T •• • V w-iv'»''-O 

ymfjcma 


Iedere bezoeker krijgt op de openingsdag een charmant 
verpakte geurige attentie! • 

Iedere koper krijgt zolang de voorraad strekt, een 
leuke, kleurige, exclusieve paraplu cadeau! 

Redenen genoeg dachten wij om zeker eens bij Scbunck 
te gaan kijken! Bij Scbunck in Geleen. Helemaal 
vernieuwd. Reuze gezellig. En waar de nieuwste, de 
mooiste voorjaarsmode voor dames op u bangt te 
wachten! 

Al deze verrassingen en aanbiedingen gelden alleen voor onze zaak in Geleen 
en zolang de voorraad strekt. 


' • y « 


..0 

.!;w: ■ 


-.-r' 


4- 
• • • 

• • • r 


• • * 
m •** » 


•!?i» • • -*•* *. 

,Z!^- 

- .•;*:•:*:*:•** 
. V ' V.:/ ' 

r 'f - . ■■■. ^ ’-i ->iAV- 


f-.’i" i’». daar winkel je voor je plezier! 


yiTGAANSSPECIAL: DE MICRA MARCH 

SPORTIEVE WIELCevERS 
PE BEST GEKLEDE AUTO IN Z’N KLASSE: v.a. l9.99Sr 


O NISSAN 


Als u nu aan een nieuwe auto toe bent heeft 
Nissan gróót nieuws; de Micra March 1.2. Een speciale uitvoering in 
exclusief uitgaanstenue. Een beperkt aantal Micra’s is namelijk uitgerust 
met stijlvolle extra’s waar u nauwelijks iets voor betaalt. 

Kijkt u maar: speciale design bekleding in zwart met grijs/groen motief, 
een groene sierbies op de voorportieren, een zwart dashboard met witte 
snelheidsmeter en zwarte cijfers, intervalschakelaar op de voorruit- 
wissers, interieurverlichting over beide voorportieren en een make-up 
spiegel in de zonneklep van de passagier. Aan de buitenkant valt meteen 


de in carrosseriekleur uitgevoerde achterspoiler op èn de handige achter- 
ruitwisser/sproeier, modieuze striping, stootstrips op de flanken, twee 
van binnenuit verstelbare buitenspiegels, sportieve wielcovers en de 
exclusieve March-badge. U kunt kiezen uit de carrosseriekleuren rood, 
wit en zwart metallic. 

En dat bovenop het toch al onvergelijkbaar complete uitrus 
tingsniveau dat élke Micra kenmerkt. Plus z’n pittige 1.2 
liter motor, hoge inruilwaarde en aangenaam 
lage rijkosten. Voegt u daar de bijzondere 


Nissan eigenschappen als drie jaar of 100.000 km algemene garantie en 
zes jaar carrosseriegarantie aan toe en u weet wat u te doen staat. Meteen 
naar de Nissan dealer, waar deze buitenkans tijdelijk voor u klaar staat 

voor een vriendenprijs. 

Het betalen kunt u makkelijk 
maken met ’n financiering 
van Nissan Finance. Uw 
iMiwARftRCHul^S Nissan dealer beschikt 
over alle informatie. 


NISSAN 


JE BLIJFT ERIN RIJDEN. Pri|s incl. BTW.cxcl. kosten ri|klajr maken. Wiizigingen voorbehouden, Nissan is ook de maker van de Sunny, 100 NX, Prairie, Primera, Maxima, 200 SX, 300 ZX. Terrano, Kmg Cab, Patrol, Vanette, Urvan, Cabstar en Tradc 

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.F. Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 046-371727. Heerlen, Jurgen Autocentrum Heerlen B.V., Huisbergerstraat 5, tel. 045-723500. Kerkrade, Jurgen Autocentrum B.V., 
Langheckweg 36, tel. 045-462353. Maasbracht, Auto Van Laar B.V.„Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, Autobedrijf André Feyts B.V., Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf 
Geelen B.V., Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers B.V., Geerweg 14, tel. 046-512814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen B.V., Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201. 


L 

d 

d 

C 

o 

k 

k 

Ve 

be 

Sei 

be 

hl 

Se 

|er 

kc 

be 

Vi 

Ca 

Ve 

ve 

be 

ge 

.t>i 

tn 

IH 

,k 

b< 

4» 

gi 

h 

firi 

d 

0i 

S( 

d 

V( 

? 

o 

h 

b 

e 


m 


DRAAG EEN 
STEENTJE BIJ! 

een sch<K)l in 
hel kinderdorp |i^ 

JOAO PESSOA 
BRAZILIË 

1 lel comilé Heerlen 
SC^S-Kinderdorpen zal 
Joao Pessoa de bosiaarul 
kleuler- en lagere scho^ 
uilbreiden. 

IndeUK'komsl isdeschd^jj 
ook beslemd voor de k'’' 
deren uit de sloppc’’ 
wijken in de buurt van^i^ 
kinderdorp. 

Teneinde ooit een vera^’j 
dering in de lecfsituabj 
van deze kinderen * 
brengen is veel geld nodi^ 
Het comité Heerlen va' 
SOS-Kinderdorpen vraa^ 
daarom uw hulp. 

DOOR f20.00 
OVER TE , 
MAKEN, ICOOPÏj 
u symbolisch 
EEN STEEN 
VOOR 
DE SCHOOL 
JL 


)C 


X 


xiuc: 


Jl 


X 


iC 


icixzDa 


xc 


3C~1CZ3C 
DGIZlCi:] 


± 3 C 


U kunt dit bedrag ovCil 
maken naar Rabobapr 
Heerlen, nr. 11.99.11.1^ 
t.a.v. SOS-KinderdorpCl 
schoolactie(girorckeni''j| 
Rabobank: 10.30.856) 
Inlichtingen; Mevr. ' 
Philips-Leufkens, Comi'JI' 
Heerlen SOS-Kindef 
dorpen. Tel.; 045-412736 Voort gestuwd door de adem van Aeolus 

Zeilen tussen de 
Griekse eilanden 


ï 
Donderdag 5 maart 1992 • Pagina 25 


Orchideeëncliib 
viert jubileum 
met expositie 

De kring Zuid-Limburg van de 
Nederlandse Orchideeën Ver¬ 
eniging bestaat dit jaar 25 jaar 
en dat feit zal worden gevierd 
met een grote tentoonstelling 
in tuincentrum Europatuin Lu- 
mens in Limbricht. 

De expositie is geopend op 13 
maart van 12 tot 21 uur, op za¬ 
terdag 14 maart van 9 tot 17 
uur en op zondag 15 maart van 
10 tot 17 uur. 


Aan de tentoonstelling wordt 
ook deelgenomen door de 
kringen van Noord- en Mid- 
den-Limburg, van Eindhoven 
en Heijthuysen. Hoofdmoot 
wordt gevormd door een grote 
collectie bloeiende orchideeën. 


Daarnaast zal men op de expo¬ 
sitie ook veel kunnen leren. 
Inzicht wordt bijvoorbeeld ge¬ 
geven in de bijzondere wijze 
waarop orchideeën zich voort¬ 
planten, en hoe dat in de kwe¬ 
kerij wordt nagebootst. 
Europatuin Lumens is te vin¬ 
den aan de Bovenstraat 49 in 
Limbricht. 


DONDERDAG 5 MAART: 

MAASTRICHT: Stadswandeling 
olv VVV-gids om 14 uur, duur ca 
1 uur. Vertrek bij VVV-kantoor. 
Ook vrijdag en zaterdag. 

MAASTRICHT: Chalet Ber 

grust, Luikerweg 71. Om 12.30 
en 14 uur rondleiding in de grot¬ 
ten St.-Pietersberg, Noordelijk 
Gangenstelsel. Duur ongeveer 1 
uur. Ook vrijdag, zaterdag en 
zondag. 

VRIJDAG 6 MAART: 


DOOR LEON KLEIN SCHIPHORST 

öe oude vissers van Paleros hebben geen aandacht v oor 
, Qe glanzende zeiljachten, die keurig in het gelid liggen te 
J Robberen aan de kade van het dromerige havenplaatsje, 
l door de zon getekende mannen repareren hun net ten 
örn met het vangen van vis in hun levensonderhoud te 
gunnen voorzien. Aan de toeristen, die hier een paar we- 
^en komen zeilen, zullen ze geen droog brood verdienen. 

J^aleros IS de thuisbasis van OCC 
JMhing, een puur Nederlands 
^rijf dat zich heeft gespeciali- 
^rd in het zeezeilen rond de 
j^titallen vaak onbewoonde ei- 
^hden voor de beschutte Griek- 
Westkust. Sinds 1984 zitten ze 
al. Een complete Hollandse 
^olonie. En de Grieken vinden 
allemaal best, maar ze zullen 
er ook niet mee bemoeien. 

L 

''önaf het overdekte terras bij 
^9fé Takis op de hoek bij de ha- 
kijken ze verveeld en licht 
®rwonderd naar de drukte rond 
groep bedrijvige vakantiegan¬ 
gers, die zich op de kop van de 
Wer inscheept om hier vandaan 
een aantal gehuurde sche¬ 
en een zwerftocht over de loni- 
*^he Zee te maken. 

’og wat onwennig verdringen 
kersverse deelnemers zich op 
kade, waar bij het krieken van 
® dag de dagelijkse 'briefing’ 

^atsheeft. Het blijft vandaag 25 
paden dooien, grapt de Neder- 
f^dse flottieljeleider om het ijs 
ugroep enigszins te breken. 

geeft een uitgebreid weerbe- 
[Tlcht, komt met bijzonderheden 
de windverwachting, wijst 
een kaart de route aan en be- 
^'^hrijft de eindbestemming. ,,De 
®st staat in het logboek.” 

collega-instructeur, met on- 
''^rvalste Amsterdamse tongval, 
springt lenig op het dek van de 
'aona en geeft tekst en uitleg 
^^'er het gebruik van de schepen. 

*^oe het anker te lichten, de mo- 
te starten, de zeilen te hijsen 
de marifoon te hanteren. Het 
^''ontuur kan beginnen. De deel- 
prners aan het zogeheten flot- 
^^Ije-zeilen varen min of meer 
^^Ifstandig naar een van te voren 
■ epaalde bestemming toe. Ze be- 
;P3len naar eigen inzicht de koers 
maken ook zelf uit hoe lang ze 
OVer de tocht willen doen. Als de 
ll^Vond valt, worden de schepen 
i'^P het eindpunt voor die dag 
(''erwacht. Gaat er onderweg wat 
r^is, kan dan telefonisch de hulp 
de Nederlandse flottieljelei- 
worden ingeroepen. 


^INieuw leven 

j-^ee echtparen hebben bij het 
ij^CC de touwtjes in handen, 
jjlpaas en Astrid Broodwinner 
"jPleven tien jaar geleden, nog 
‘Piaar net begonnen aan een we- 
J'^ldzeilreis, hangen in Grieken¬ 
land. Dit was de plek uit hun 
Pfomen, hier zouden ze een 
fUeuw leven beginnen. Vriend 
nans Stiggelbout, en in zijn kiel- 
|pg vriendin Mirjam Stevens uit 
pOofddorp, voegden zich later 
'Pij het gezelschap. OCC heeft in¬ 


middels een vloot van meer dan 
honderd zeilschepen, die samen 
een waarde van een dikke tien 
miljoen gulden vertegenwoordi¬ 
gen. Niet alleen in Paleros, ook 
bij Corfu en voor de Turkse ikust 
liggen hun flottieljes. In het 
Naardermeer zijn een paar si-he- 
pen gestationeerd om de abs olu- 
te leken vooraf in Nederlanc:! de 
eerste beginselen van het zee3zei¬ 
len bij te brengen. 
Evenementsreizen vliegt inmid¬ 
dels jaarlijks zo’n duizend va¬ 
kantiegangers naar de OCC-b asis 
toe. De belangstelling groeit nog 
steeds en zo’n driekwart van de 
deelnemers komt een of meer 
keer terug. Goedkoop is het r liet, 
maar voor het zelfde geld ku n je 
veel minder leuke dingen doen. 
De arrangementen liggen v oor 
veertien dagen varen zo rond de 
tweeduizend gulden per j oer- 
soon. 

Ondanks het sportieve karak;ter 
ontbreekt het de deelnemers aan 
niets aan boord. De schepeiii “ 
de Aloha 27 en de Cornet 1050 - 
vallen op door hun ruinate. 
Rondlopen kan ook binnen zon¬ 
der je hoofd te stoten. Keukon, 
toilet en badkamer met douc: he 
behoren tot de standaarduitrus¬ 
ting. Op het dek kun je lekl :er 
languit in de zon liggen en op de 
achterspiegel zit een trapje n iet 
opstap zodat je vanuit het wai.er 
zonder halsbrekende toer en 
weer aan boord kunt klimmen 

Bougaiivillea 

De tpcht voert de vakantiegan¬ 
gers langs de meest idyllisclie 
eilanden. In de van ochtendr .e- 
vel nog dampende baai v; m 
Spartaghori is het goed ontb ij- 
ten. Je stapt zo van de boot h et 
terras van het verlaten resta u- 
rant op. Geurige koffie, verse ji.is 
d’orange en gebakken eierc-n 
met spek en worstjes. Genocïg 
om de wandeling van enke Ie 
honderden meters naar het dorp¬ 
je boven op de berg aan te kun¬ 
nen. Het uitzicht is als een aiu- 
sichtkaart. 

De melkwit gepleisterde huisji ïs 
liggen in het verlengde van ci e 
grillige rotsformaties. Een doo 1- 
hof van kleine straatjes en door¬ 
kijkjes. De contrastrijke paste.1- 
kleuren op de deurkozijnei l, 
ramen en luiken lijken op aar i- 
wijzingen van Kodak te zijn aar i- 
gebracht. Boven waranda’ s 
bloeien dekens zachtroze bou- 
ganvillea. Rode en witte orlean - 
ders, die thuis in de tuin maar 
niet willen aanslaan, staan hie r 
als onkruid langs de weg. Op dii; 
rug van een ezeltje wordt ge¬ 
sprokkeld hout naar het achter ¬ 
plaatsje van de woning gebracht 


(ADVERTENTIE) 


EIGENTUDS KLASSIEK EEN VAN DE 8 SPECIAALZAKEN IN 
NEDERLANDS GROOTSTE WOONCENTER. 

R A.C. - Hogenelsl ■ Caslle Furniture ■ Bevan Funnell - Koekoek - van Besouw ■ 
Spakman ■ Ghyczy ■ Heidense ■ Drexel Herilage - Bielefelder - Gronge ■ 
Gasparucci ■ Mondo ■ JAB • Fischbacher - Rausch - Sahco Hesslein - Bench, Maasnielderweg 33. Roermond Telefoon 04750 - 16141 


Openingsliiden Maandag 13 00 - 18 00 uur Di t/m vr 9 00 • 18 00 uur 
Za 9 30 - 17 00 uur Donderdag koopavond 

# Nederlandse zeilers in de Ionische zee. 


om er op een takkenvuurtje in de 
open lucht vis te kunnen bak¬ 
ken. 

De winkels ogen middeleeuws, 
maar rekenen prijzen van van¬ 
daag. Voor hetzelfde geld kun je 
in een restaurant gaan eten. Bij 
Chicken Billy bijvoorbeeld, die 
op zijn dakterras al jaren gegril¬ 
de kippen serveert aan flottielje- 
zeilers op doortocht. Authen¬ 
tieker zijn natuurlijk de salades 
met olijven, de knoflook-yog- 
hurt, de gemalen aubergines, 
grote witte bonen of zure inkt¬ 
visringen. 

Onderweg is er tijd genoeg om in 
de luwte van een eiland voor an¬ 
ker te gaan. Er een strandje te 
bezoeken, te zonnen, te zwem¬ 
men of te snorkelen, ’s Avonds is 
het aan land goed barbecuen. 

Het zeilen blijft de hoofdzaak. 
De adem van Aeolus, ooit een 

Airtour naar 
Zuid-Afrika 

döorrobvan den 

DOBBELSTEEN 


Ongemerkt komt Zuid-Afrika 
voor de Nederlandse toerist 
steeds dichterbij. Zonder het aan 
de grote klok te hangen, neemt 
de ene na de andere Nederlandse 
reisorganisatie het land op in de 

lijst van bestemmingen. Maar 
waren het tot nu toe alleen de 
kleinere touroperators die het 
aandurfden reizen naar Zuid- 
Afrika te organiseren, nu is het 
ook opgenomen in de zeer lu¬ 
xueus uitgevoerde, speciaal voor 
de individuele toerist gecompo¬ 
neerde Airtour-gids van Holland 
International. 

Zuid-Afrika ontbrak in de pro¬ 
gramma’s van Nederlands groot¬ 
ste reisorganisatie sinds anti- 
apartheidsdemonstranten in het 
begin van de jaren tachtig heftig 
protesteerden tegen het organi¬ 
seren van trips naar het land. 
Overigens staat het zo goed als 
vast dat Zuid-Afrika een echte 
topbestemming gaat worden. 
Martinair (Durban) en Transavia 
(Johannesburg - via Mombassa) 
zyn bezig landingsrechten te ver¬ 
krijgen en de Zuidafrikaanse 
SAA zal net als de KLM en Swis- 
sair (beiden naar Johannesburg) 
het aantal vluchten vanuit res¬ 
pectievelijk Amsterdam en Zü- 
rich (met directe aansluiting op 
Amsterdam) aanmerkelijk gaan 
opvoeren. 

Het is uiterst moeilijk nu al in¬ 
zicht te verkrijgen in de prijzen 
die voor een vakantie-arrange- 
ment in Zuid-Afrika zullen wor¬ 
den gevraagd. Bij Airtour kost 
een tiendaagse reis al snel drie¬ 
duizend gulden, maar het pro¬ 
gramma wordt voor het grootste 
deel uitgevoerd met duurdere 
lijnvluchten. 


bekwaam zeeman, en door de 
góden benoemd tot beheerder 
van de wind, blaast een be¬ 
schaafde drie tot vier Beaufort 
tussen de eilanden door. De 
windkracht kan er ’s middags 
oplopen tot vier a vijf, maar stor¬ 
men doet het er zelden of nooit. 
Volgens de Griekse sagen wor¬ 
den de eilanden bewoond door 
Sirenen, half vis, half vrouw, die 
met hun ijle gezang de schippers 
op de rotsen doen stranden. De 
zeezeiler van vandaag kan hoo¬ 
guit worden verrast door onver¬ 
wachte windwendingen. 
Wonderlijk genoeg gaat de wind 
op het heetst van de dag een 
paar uurtjes liggen. Een mooi 
moment om zelf ook een mid¬ 
dagslaapje te doen. Het jachtige 
leven van thuis lijkt dan veel ver¬ 
der weg dan twee en een half uur 
vliegen. _ 

V erkeersregels 
in Spanje 
gewijzigd 

De verkeersregels in Spanje 
zijn vrij sterk gewijzigd. Zo 
mag er vanaf 15 juni (als de 
nieuwe wetgeving ingaat) in 
steden niet harder meer wor¬ 
den gereden dan 50 kilometer 
per uur (voorheen 60). De 
maximumsnelheid voor perso¬ 
nenauto’s en motorfietsen op 
de ’Autovia’ (weg met twee rij¬ 
stroken in één rijrichting) is 
van 100 kilometer per uur ver¬ 
hoogd naar 120. 

Alleen op de ’Autopista’ (snel¬ 
weg) bleef zo goed als alles 
ongewijzigd. Auto’s en moto¬ 
ren mogen daar 120 blijven rij¬ 
den, maar caravancombinaties 
dienen zich net als op de ’Auto¬ 
via’ nog altijd te beperken tot 
80 kilometer per uur. De regel 
dat er bij het inhalen twintig 
kilometer boven de maximum 
snelheid mag worden gereden, 
is vervallen. 

Een andere verandering is de 
verplichting een helm te dra¬ 
gen bij het rijden op bromfiet¬ 
sen. Vooral voor toeristen die 
aan de kust een brommer hu¬ 
ren en daarmee het binnenland 
inrijden niet onbelangrijk. Ver¬ 
der is het liften op autosnelwe¬ 
gen verboden en is het net als 
in de Verenigde Staten van 
Amerika verboden een sigaret- 
tepeuk of een ander brandend 
voorwerp uit de auto te gooien. 
Tegenliggers tenslotte, mogen 
niet meer door middel van 
lichtsignalen worden gewaar¬ 
schuwd voor de aanwezigheid 
van verderop controlerende 
politieagenten. De boetes voor 
die laatste twee vergrijpen, 
kunnen oplopen tot 15.000 pe¬ 
seta’s per overtreding. 


Met tent naar Spelen 

De Olympische Spelen zullen 
komende zomer zeer veel extra 
toeristen naar Barcelona trek¬ 
ken. Voor de kampeerders 
onder hen is een campingre- 
serveringscentrale geopend. 
De centrale beschikt over ruim 
tienduizend plaatsen, verdeeld 
over drie categorieën en is te 
bereiken via 09-34.34125955 of 
per fax 09-34.33021336. 

Belgisch Limburg 

Voor wie niet te ver van huis 
zijn tent op wil slaan: De Kam- 
peergids voor Belgisch Lim¬ 
burg 1992 is net verschenen. 
Een folder met aanbiedingen, 
een overzicht van campings en 
tips voor dagrecreatie. Deze is 
aan te vragen het Verbond 
voor Toerisme in Hasselt, 
09-32-11223958. Daar kan men 
ook terecht voor folder met 
dagtrips voor groepen. 

Luxemburg 

Een gids met'feen uitgebreide 
beschrijving van 132 hotels en 
restaurants in Luxemburg en 


toeristische informatie is gratis 
aan te vragen bij Horesca, Nas- 
saulaan 8, 2514 JS Den Haag, 
tel.070-3649041. 

Venice Oriënt-Express 

Twee maal per week rijdt (tot 
en met november)de Venice 
Simplon-Oriënt-Express tus¬ 
sen Londen en Venetië- De 
nostalgische treinreis vormt 
het middelpunt van diverse 
verzorgde vakantes. Nieuw is 
de mogelijkheid om voor bij¬ 
zondere zakenreizen een verga- 
der-rijtuig aan de trein te laten 
koppelen. Voor meer informa¬ 
tie: 02159-48586. 

Fotografie 

Interessant voor wie af wil van 
tegenvallende vakantiekiekjes: 
de nieuwe Minicursus Fotogra¬ 
feren. Een boekje met prakti¬ 
sche tips voor betere foto’s. 
Het is te bestellen door over¬ 
making van 9,95 gulden op gi¬ 
rorekening 338, tnv Bureau 
Voorlichting Foto Film en Vi¬ 
deo, Postbus 29130 Apeldoorn, 
o.v.v. 'Minicursus Fotografe¬ 
ren’. 


MAASTRICHT: Carillonconcert 
vanuit de toren van het Stadhuis 
door stadsbeiaardier Matthieu 
Steins. Van 11.30-12.30 uur. 

EINDHOVEN: Tweewielerbeurs 
tot en met 8 maart in Beursge¬ 
bouw, Lardinoisstraat 8. Vrijdag 
van 19 tot 22 uur. zaterdag van 14 
tot 22 uur en zondag van 11 tot 
18 uur. 

ZATERDAG 7 MAART: 


HEERLEN: Kinderkleding- en 
speelgoedbeurs, peuterzaal ’t 
Kempke, Ammonieterf 165, van 
11 tot 16 uur. 

KERKRADE: Vooij aars-oprui- 
ming-snuffelmarkt in Rodahal, 
ook zondag. Zaterdag open van 9 
tot 17 uur, zondag van 10 tot 17 
uur. 

MAASTRICHT: Antiek en 

vlooienmarkt in de Stationstraat, 
van 10-16 uur. 

GENK (B): Sportvisserdagen in 
de Limburghal, Jaarbeurslaan 6, 
vanaf 9 uur. Toegang 100 BF. 
Ook zondag. 

HASSELT (B): Kindercarnaval- 
soptocht. Vertrek om 14 uur bij 
de kerk van Banneuxwijk. 


ZONDAG 8 MAART; 

HEERLEN: Oefenloop voor de 
Telematicaloop, start 10 uur van¬ 
af het Emmaplein. 

HEERLEN: Harpe-Davidstocht. 
wandeltocht van 5, 10 of 15 km. 
Start tussen 8 en 14 uur bij het 
Vossehutje in de Floribertus- 
straat. 

MAASTRICHT: Ruilbeurs v’an 
14 tot 17 uur in voormalige nood¬ 
kerk, Kasteel Neubourgerweg. 

LUIK (B): De Luikse zondags¬ 
markt La Batte. 


MAASTRICHT: Casino Slavan- 
te, Slavante 1 (nabij de ENCI). 
Om 14.30 uur een rondleiding in 
de grotten St.-Pietersberg, gan¬ 
genstelsel Zonneberg. Duur on- 


ATi.i-^n.0 1 ivi^o 1: 


Aan de Cabergerweg, tegenover 
ingang Vredestein start om 15 
uur een rondleiding in de zoge¬ 
naamde ’Linie van Du Moulin', 
onderdeel van de oude vesting¬ 
werken van Maastricht. Duur 1 
uur. 


GULPEN: Rondleiding in de mo¬ 
numentale Neubörger watermo¬ 
len. Aanvang 11 uur, duur onge¬ 
veer 1 uur. 

KINROOIJ (B); Carnavalsstoet 
Kessenich, vertrek om 14 uur in 
de Schoolstraat. 


WOENSDAG 11 MAART: 
MAASTRICHT: Chalet Ber- 
grust, Luikerweg 71. Rondlei¬ 
ding in de grotten St. Pieters¬ 
berg, Noordelijk Gangenstelsel. 
Aanvang 14 uur, duur ongeveer 1 
uur. 


# 'Wij raden onze lezers aan er 
rekening mee te houden dat de 
in deze rubriek opgenomen eve¬ 
nementen zonder ons medewe¬ 
ten afgelast, verplaatst dan wel 
uitgesteld kunnen worden. 


De sneeuwcondities in de Alpen¬ 
landen gaan snel achteruit. De 
temperaturen in de dalen liggen 
tussen de 10 en 14 graden, waar¬ 
door de sneeuw daar papperig 
wordt. Het nul-gradenniveau ligt 
op ongeveer 2000 meter hoogte. 
In de dichtbijgelegen ski-gebie- 
den in België en Duitsland ligt 
geen sneeuw^ meer. Op korte ter¬ 
mijn IS in deze situatie geen ver¬ 
betering te verwachten. 

BELGIË 

Ardennen: geen sneeuw. 

DUITSLAND 

Eifel: geen sneeuw. 

Sauerland; geen sneeuw. 

Harz: geen sneeuw. 

Zwarte Woud: matig 30-45 cm 
rond Feldberg en Todtnau, geen 
afdaling in dal mogelijk. 

Duitse Alpen: redelijk tot goed 
100-200 cm. Afdalingen tot in dal 
vaak niet mogelijk. 
OOSTENRIJK; van redelijk op 
de lage tot goed op de hoge pis¬ 
tes, 25-290 cm. 

ZWITSERLAND: van redelijk 
op de lage tot goed op de hoge 
pistes, 20-270 cm. 

ITALIË: van matig op de lage tot 
redelijk goed op de hoge pistes, 
10-160 cm. 

FRANKRIJK; van redelijk op de 
lage tot uitstekend op de hoge 
pistes, 50-300 cm, 

ANDORRA: goed tot uitstekend, 
50-150 cm. 


LD infographic Karei Gerrits 


Limburgs Dagblad 


3geiiieektegeieen 

De burgemeester van Geleen 
maakt, ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 22 van de 
Wet op de Ruimtelijke Orde¬ 
ning bekend, dat de gemeen¬ 
teraad in zijn vergadering van 
20 februari 1992 heeft besloten 
te verklaren dat een bestem¬ 
mingsplan wordt voorbereid 
voor: 

het plangebied Janskam- 

S ark 

; in grijze kleur nader aan¬ 
geduid op de bij dit besluit be¬ 
horende situatietekening. ' 
Voorts heeft de gemeenteraad j 
bepaald dat voornoemd besluit j 
in werking treedt op 6 maart ] 
1992. I 

Met ingang van 6 maart 1992 ! 
ligt voornoemd besluit, voor i 
eenieder ter inzage ter ge- 1 
meentesecretarie, kamer 235. ! 

Geleen, 5 maart 1992. 

De burgemeester van Geleen, 
namens deze, 
het hoofd van de afdeling 
Stadsontwikkeling, 

J. H. M. G. BECKERS. 


Donderdag 5 maart 1992 • Pagi 


PORTAS 


Alvorens u deuren en keuken 
uitbreekt en nieuw aansctiatt. 
raadpleeg eerst ons.. Het 
PORTAS-alternatief; uit 
oud wordt „nieuw", staat 
borg voor de beste kwaliteit, 
een faire prijs en ‘opservtce 
Ook voor radiatorkasten en 
badkamermeubels bel op of bezoek ons! 


Van Wel b.v. 

Hoekerweg 4, Bunde ractu 

043-647833 aJ 


Autoverzekering 

Waarom 
betaalt 
u nog 
te veel 

Wij zijn er zeker van u 
een autoverzekering aan 
te kunnen bieden mei 
zeer gunstige voorwaar¬ 
den, voor een premie die 
meestal lager ligt dan u 
nu betaalt. Neem vrijblij¬ 
vend de proef op de som 
en bel vandag nog. 

GEURTS ASSURANTIEËN 

Nieuwstraat 22-24 
tel. 045-211668/221090 

VELD ASSURANTIEËN 

Nieuwstraat 116 
tel. 215458 


[:r«I471ci:Tn*T^ DRAAG ELN STEENTJE BIJ! 

een school in het kinderdorp 

JOAOPESSOA BRAZILIË 

Het comité Heerlen van SOS-Kinder- 
dorpen zal in Joao Peasoa de bettaarule 
kleuter' en lagere school uitbreiden. 

In de toekomst ia de school ook bestemd 
voor de kinderen uit de sloppenwijken 
in de buurt van het kinderdorp. 
Teneinde ooit eert verandering in de 
leefsituatie van deze kinderen te bren¬ 
gen is veel geld nodig. Het conrtité 
Heerlen van SOS-Kinderdorpen vraagt 
daarom uw hulp. 

DOOR ƒ20.00 OVER TE 
MAKEN, KOOPT U 
SYMBOLISCH EEN STEEN 
VOOR DE SCHOOL. U kunt dit bedrag overmaken naar 
Ra bobankHeerlen. nr. 11.99.11.191 tj.v. 
SOS>Kiiiderdorpen, schoolactie (giro¬ 
rekening Rabobank; 10.3OJS6). Inlich¬ 
tingen: Mevr. 1. PhlJips-Leufkens, G>- 
mité Heerlen SOS-Klnderdorpen. Tel.: 
04S-il2736. 


I499r 


«Sr- ^ _ i <e<^ e ^ ^ 

..■ • 


o 


Pentax 


reflexcameraset 


P30T *compleet met Pentax 
35-70 mm objectief en 260 A flitser 
DDL *automatische manuele belichting 
♦sluitertijd 1/1000 sec. ♦belichtings- 
indicatie in zoeker ♦easy loading 


zelfontspanner. 


649r 
Zanussi koelkast 

Z614/4D ♦inhoud koelgedeelte 127 liter, 
vriesgedeelte 45 liter ‘automatische 
ontdooiing koelruimte ‘deurdraairichting 
omkeerbaar ‘bovenblad van krasvast 
kunststof ‘binnenverlichtmg in 
koelruimte. 


i ' tV 


of 30.- per maand 


. Hewlett Packard 
Palmtop 

HP95LX ‘’n nieuwe dimensie aan het 

mi 
m 
)S 


Abba successen. 


Per 3-CD box 
45?» 


THE HITS Bnv 


1499.- 


of 30.- per maand 


Philips autoradio 
met CD 

DC 980 ‘FM. MG en LG ‘2x25 Watt 
♦lijnuitgang ‘fader ‘CD-speler met scan 
en shuffle piay ‘36 presets ‘incl. anti- 
diefstal slede. -«ftl. 

riBi 


Usff •• 

. .. ^ 


V;: 

OOM .«ro 

aat*-*- 

«u.l 

VCflM KOMQ L;~ PHILIPS 
Miele 

was/droogcombinatie 

WT74S ‘centrifuge toerental 
omschakelbaar 700 en 1250 toeren 
per min. ‘1/2 knop voor kleine beladingen 
♦automatische drogen na afloop van 
wasproces ‘speciale afkoelfase. 


Sony kleuren TV 

KV C2S21 ‘SScm flatsquare beeldbuis 
♦Black Trinitron ‘on-screen display 
♦taalkeuze schakelaar ‘teletekst met 
4 pagina's geheugen ‘hi-fi stereo en 
"space sound" *incl. afstandsbediening. 
'4 p 


'JS ‘ 


Grundig KTV 

T55-440 ‘SScm flatsquare beeldbuis 
♦60 voorkeuzezenders ‘automatische zen- 
derzoeker ‘teletekst ‘incl. afstandbediening. 
799r o*' 

1799.- 
Kenwood midiset 

M26 ‘2 X 35 Watt vermogen ‘tuner met 
20 voorkeuzezenders ‘7-bands 
equalizers met geheugen voor 5 presets 
‘dubbel autoreverse cassettedeck met 
Dolby B en high speed dubbing 
‘CD-speler met 1 -bit D/A convertor en 
8x oversampling ‘incl. 70 Watt 3-weg 
speakerboxen en afstandsbediening. 


- 
949r 


ISlright AT 
pers<}>nai computer 

Spectficjities: *80286 processor 
kloksnelhe:id/16 MHz *1 MB Ram ge¬ 
heugen *^K0 MB harde schijf (19 ms) 
‘B.S" drivE! (1.44 Mb) en 5.25" drive 
(1.2 Mb) ‘üuper VGA kleurenmonitor 
‘resolutie max 
1024x768 ‘incl. 
MS DOS 5.0 en 
Geoworks 
Ensemble 
Nederlands- 
È ÊmÊÊ^ talig. 


Fuji compactcamera 

DL180 Tele‘dubbel objectief: motorisch 
omschakelen van 35 naar 55 mm 
‘verder volautomatisch fotograferen 
‘focus-lock en landschapsknop ‘vele 
creatieve mogelijkheden ‘natuurlijk 
compleet met drop-in filminleg. 1299.- 


3999.- 

249r 


Zanussi droogautomaat 

ZD150RL ‘capaciteit 4.5 kg wasgoed 
‘reverserende trommel ‘timer 0-120 
minuten ‘2 instelbare temperaturen 
of 30.- ‘uitneembaar filter. 


^l399r Philips stofzuiger 

HR6530 *1100 Watt ‘electronische 
zuigkrachtregeling ‘berging voor 
accessoires met 3 hulpstukken 

‘automatisch oprolsnoer. 


wÊ^'' 


Tefal stoomstrijkijzer 

1648 Supergliss ‘stoom ‘spray 
en extra stoomstoot 
‘supergliss zool. 


Phiflips oplaadbare 
shaver 

3-kops 5i haver ‘uitklapbare tondeuse 
‘ciianpassing 110/220 V. 


349.- 
99?» 

I59r 


> korting OP 
amtwikKEIEN en afdrukken 


Effectieve jajirente is gemiddeld 23i% via Comfort Financieringen. 

Aile aanbiedingen zijn geldig t/m 14 maart 1992, 

zolang de voorraad strekt Prijs- en drukfouten voorbehouden. I 


IHeerien Winkelcentrum ’t Loon 
Homeruspassage 13,045-740926 


^ ^Limburgs Dagblad 

^ piccolo^ 


Voor méér resultaat! 


Als u ons voor 12 uur 
’s ochtends belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag a 
in het Limburgs Dagblad. 


Bel 

045-719966 Donderdag 5 maart 1992 • Pagina 27 


Vijf tegen vijf: 
euwe quiz met 
eter Jan Rens 

SRLEN — Vijf boswachters 
n yijf joggers, vjjf neven te- 
vijf pottenbakkers of vijf 
ïors tegen evenveel vrien- 
en. Het'kan allemaal in het 
we spelprogramma "Vijf te- 
vijf met Peter Jan Rens als 
ntator. Vanaf aanstaande 
lag brengt de VARA voorlo- 
veertig afleveringen van dete 

nieuwe spel werd in het mid- 
.van de jaren tachtig populair 


•” 1 

i' ^ '' I 

> .-1 


door wijlen Willem Ruis; Heel 
veel hl ’Vijf tegan vijf zal dé kü- 
ker doan herinneren aan de ver¬ 
sie, waarvan eind juli 1986 - kort 
voor het overlijden van Willem 
Ruis - de laatste aflevering werd 
uitgezonden.’ 

De twee teams van kandi<^ten, 
die pp éeh of andere nriani^ een 
bancl met eHcaar hebben, zi^n er 
weef. Ze wonl^ steeds aiange- 
kondigd dbor dezelfde stem» die 
yan . John de Mol junior. („Wat 
denk je dat het Nederlandse volk 
vindt is meestal het be¬ 

gin/vah de' vraag waarop de 
teams het antwoord moeten ra¬ 
den. Onderzoeksbureau Into- 
mart heeft daarvoor de peilingen 
gedaain. Vragen, antwoorden en 
tussenstanden verschijnen op 
een bnpnn electronisch bord, de 
dotwall, dat bestaat uit een groot 
aantal kleinei lampjes. Winnende 
teams mogen maximaal vijf keer 
terugkomen. Het prijzénbedrag 
kan op die manier oplopen tot 
28.000 gulden. 


# Péter Jan Rens: winiien- 
de teams kunnen maxiTnaal 
viéf keer terugkomen. / Boor gerard van puhen 

- Zijn naam 
■hreert óm de haverMap 
Kde aftiteling van tv-pro- 
Er zijn van die 
■pp enten dat het hem zelf 
iNnaal wat teveel wordt. 

heb je ’m weer, denkt 
Bfty Klooster dan. Steeds 
Wpr regisseurs en pt^tiT 
Bten geven hem 
Bcht uit te zoeken; Welke 
pteur of actricé het imeest 
Koüpt is veor-^h 
P rol in een stuk. Casting 
Wijht het goede Neder- 
Kdse woord zijn om die 
taghekl nad^ te duiden. 

n heeft zich nadmkkelijk be- 
Oéid met de rolbezetting van 
fede Tijden Slechte T^den, 
•Ükerhoek, Oppassen en van, < 
Üenden vOor het Leven „llilain 
mag als casting-dkector dan- 
n belangrijke stem hebben^ dé 
dbesUssuig ligt te allen tijde 
de producent of regisseur.” 

jaar of wat' geleden werd 
Bd vreemd tegen hem aange¬ 
len als Klooster namens ac- 
Irs én actricés de contractbe- 
fi^dngen voerde ihét regis- 
^ en taroducmitmf.. De 
Sondering groeide nog. Want 
ft 'zodra alles rónd was, of hij 
brmeerde brutaal naar de be- 
Eting van andere rollen jn de 
ffMuktie. Niet alleen oin zijn 
imsen in de markt'te houden, 
puelfsprekend ook om ztjh ei- 
jn winkel te runnen. Van elk 
l^oten contract stredc Kloos- 
P immers tien tot vijftien pro¬ 
pt Van het afgetotoken hono- 
Pknn op.' yjn de Verengde 
«ten eh in GroiOit-Brittanmè 
Bten ze niet beter, maar hier 
ritond die traditie niet.” 

tes joeg hij artistieke ambities 
L Zanger en danser wilde, 
goofter Worden. Daartoe volgde . 
N een oplading aan de Acade^ 
m voOT Podiumvprming. i,Ik 
Ijlb veel cabaret gedaan en tnkl 
I musicals op. Maar ik vroeg mé 
f of er meer voor mij was dan 
pgen en danami in de derde rij 
p achteren, ik heb bijtijds in- 
Men dat de Imofdrol voor mij 
liet was weggelegd.” 

• Hürry Klooster: „Weihèbben nu eert goeie 5000 figuran¬ 
ten iri het bestand.*’ i ' • 


naam 

z’n officiële vestiging al» 
t van tal van Nederlandse 
irs en actrices heeft KloOs-^. 
nooit geleden aan beroepsde- 
(latie. Niet dat hij de preten- 
heeft zich te afficheren als 
-itroop, maar Klooster laat 


zich ér wel op voorstaan nooit ^ 
leen maar naar zijn eigen st^te 
hebben gekeken. Dat hed, rédier 
neéa hij, bem ongeloofwaaidig 
geémakt bU de mgisaéurs én blj^ 
producenten. 

„Natuurlijk moet erjgenqtimiaal- 
de omzet wórd^;^ Redraiaia^ té^ 
meer omdat er hier vijfE'zn^ë- 
werk«rs rondlopen,' maar ' het 
moet niet ten koste. Van ’aUeS 
gaan. Als agent moetje Ivde gro¬ 
te groep mensen tét je b^schüi^ 
king faebbcm, wil je tiet hoold 
overeind kunnen houden. Maolr 
je kunt het eenvoudig ntet ma¬ 
ken een acteur'voor te dragek 
voor een rol, terwjql je weet dm 
er een betere rondloopt Zóu ik 
alleen maar dog hebben gehad 
voor mijn eigen mensen, dan 
had dat gegarandeerd tegen me 
geWerkt Door me zp integeir en 
eerlijk mogetijk op te stdlei^ 
heb ik een goede naam kunnen 
opbouwen.” 


'Sa 


Intussen is hg viijwel geheel op 
<ksiing overgestapt, IQoöstm.’ 
Ken tiental metisen niet te natge-„ 
Sproken (’zij voelen zich ër pret¬ 


tig bij dat ik hun zakelijké be-' 
slommerlngim nog verzorg’) 
heeft bij éieh grotendeels op lm 
invullen van rollen toegelegd. 
Het script daar begint het 
mee. Zn gedachten ziet hij roHmf 
bij wijl» vm spreken aan. de 
kont van ecgPoépaalde acteurs ^ 

'. actritié, bang^.; 

.;r. 

„Typecasting voor tdevisie en 
film ifctdcb hé^ iets andërs dén 
voor fypêcastiïig 'voor theatér, 

Je iet,iiÖs het oiöi een tv- of flim- 
produfctie gaat, ei<. toch meer op 
of i<»ntmds Jysiek beantwoordt 
aan het becw dat je na l^tbsig van 
het séript hebt gekregen* Van een 
karakter. In;tv*series zie je niet, 
zo gaiiw eéri acteur een ról spe¬ 
len dié , ’m af staat Op 

toneel kan feen meid van achtent¬ 
wintig zondèr bezwaar iemand 
yan eoi ji^ of achttien, negen¬ 
tien spdefi. Maar de camera is zo 
meedogenikoB- In hpt d^ter zit 
het 'm ln gebaar,' op tv is het 
al gauw te 0noot’’ 

Aangestekah vooral door het 
GTST-elfcct ontvangt Klooster 
elkë wedf honderd brieven 
van meilsëil die zo nodig moe- 


iVERSGM r; De Weréldom- 
ip wil «en Ettropéc^ radiosta- 
h via de satcttiet^idarten. Dat 
left ftadio NéderlÉod Wereld- 
>ep aan minister d’Ancona 
WVC geschreven. De NQS, 
t Vlaamse BRTN en dé régio- 
omroepen zijn ^Inmiddels 
dcrd met dévraag of zij|aee 
n werken aan de étmt’van 
s zender. Het station zoujjch in 
. Nedmlanda en het Engebi 
eten riditen tot Nederkmaeré 
tXuropeite landen tot ahdëró 
taopeadnen. 


wil 


Igmis diièctié-voorzitter drs 
Ddkstra yan RNW is één van 
' ddt:de. -WeraidkÈb^ 

;»1mét de zender wil staften 
Verwachting dat In 4é toe^' 
wtidUèt 

ér bij uitsteh 'zal yror- 
ti. Voorto vbKft de Vfereldöm- 


% 

«i: ii 


roep het van ibelai^ dat een 
Ned^rimdr rj^luid ' hoorbaar 
Uqfb^djdëdl^ dé Buropesei eov 
wordtng. , yA.:. 


Radio Nederland WereldStunroep 
is nu via de kortegcdf in Europa 
te ontvangen. Door een satellieU 
zander. teoStaiten hoopt de We^, 
jeldbfaróep^ tecm^^ 
vatieVoór te zijn. Dijkstra zegt te 
[Vakwachièn dat de rntvampd van, 

nib3r W 

komst o<dc via autteedio en 


vtoegepak kaii wónden. Het voor¬ 
deel Van de satelliet boven dé 
korte gièlf ligt vóomameUjk in de 
f bitStettdkwaliteit De korte golf is 
nauwefijks geschikt voor mu- 
ztékprógramitia’s. Via de Slatel- 
liet kunnen die pro^amma’s in 
perfecte kwabteit Worden. , ont- 
’ Vangen. 

De ?|eróld(uquoiep . stélt d^^^ 
‘hing mee dat er ruimte op zo’n' 


ten. Desnoods als figurant, want 
de casting-director houdt zich 
ook bezig ntet acbtergrondmen- 
sen, met wand<dend mi zittend 
decor, met m^$en .,4ie bereid 
zijn desnoods dienst te'dóen als 
morrmid. vplk de kast 

,J)e non épeakmg paita ih een 
|uodtdctié vind^ 
rfik. Dssrom probéér ik ook de 
. jmsró.figtirgm^iró^dékeirte^^^ 
gen. Een sjiek persoon ‘in een 
sjiek restaurant. We hebben nu 
een goeie 5000 figuranten in het 
bestand.” 

Casting is volgen, acteurs zien in 
theater. Geen baan van negen tot 
vijf. Klooster ontgaat weinig, 
maar kan niet alles zien. „Zou ik 
op alle uitnodigingen ingaan van 
mensen die graag wiUèu dat ik 
naar.zé kóm kijk^ wSih elke. 
avond arte Vftftrs fciróh*^^ 

Van amateurs, van Semi-iirófii en 
van profé. Daar is nati i Mr li i le 
gemi beginnen aah. Vandaék dat 
ik ook zeg: stiiur maaheenyldéó- 
band op.” ' "-r' 'U' 

Hij kent de aétéirró ''en actrices 
die hun njeus óphaleh ydor work 
V in sieiiró. g^ót h^ om 

jongeren dm i^ft ' van de toneel¬ 
school hóg-béVlogén zjjh'door 
mooie , idshlen. ,^é wUlén niet 
. op tv, tenzij het èen produktie 
betréft ven Frans Wéisz. hfeestal 
staan die ha een j^óffwee met 
beide benen o#W^ Dan 
zijn ze er wel,aci|lhr dat het vak 
kefiissTd kan égn. Dat is niét alles 
Shakespe^ is, maar dat' er 
broed óipjiiie taaide moet komen. 
Ik hoordé op eeh screentest een 
of ander» meid. tegen eeh' ahder 
. ró88®n- ver zgn we. al gezon- 
ken dat we hier staan. Nöu; zö’n 
type neem ik dan even niek Ik ga 
ze niet overhalen. Nó Wsy. Graag 
of niet” ’ 

-Macht 

Zgn hrerk speelt zl^ In hoofd¬ 
zaak achter de stdiéribeh af. On¬ 
gezien voor het grote publiek. 
»Op grond van wat je óver ac-r 
teurs en actrices weet httt je als 
casting-dkóctor een naam vallen 
in relatie tot een bepaakte'rol. 
Mg wordt tegenwoorobg emi be¬ 
paalde macht toegecRcht Maar 
ik kan omhógetfik een regisseur 
of producent een pistebl o]^ de 
borst drukkeiL Natutini^ zet üc 
alles op aÜeS óm acteurs ih éen 
screentest te krggen, maar ik 
kan hun geen wérk gsrandererL 
O, het is w;d eens gdbeurd dat 
een regisseur zei: die ert^iéthoet 
ik-niet Ehr toen heb ^ gróegd, 
laat ’m die screentest tóch tnaar 
eens doen. En dan is het leuk om 
te hor^ dat diózclfde reg^seur 
dan zégt: Hari^, jorig^ jé hebt 
Rchad, de.rol,4s ’ró op 
Igf geschreven.” 


teerdefs. Dl |]^ vah de We- 
reldhmro^ mom de radiozender 
dagmgks zevóntien utir gaan edt 
zénden. '* < 

•' '' . ' f'-i 

De Werdotii^róap is thomehteel 
toch al drók bezig met de ont- 
wikkfibng sm ’de luélliétV als 
coinmurücatiemediihh.* Dé We-~ 
leldomioép Imeft vah de^FTT 
een vergunning gmeregen om 
zelf pro^amina's iheteen «dgmi 
zender haar de Panamsat-satel- 
Met op te;stFa]ep...De Wer^om-, 

róép/f.9tariv;4j|^ hboipEk’' 

waarschbiuljk ui' niaart om via 
de Panamaat de- radioprogram¬ 
ma’s van de Wérdldónuroe]» te 
kuimen dootta mdé »hai m 
tahoiis te iiél <3#railj^ 

Deze s^oné-liaünnfth dan th de t 
uren d# zij lüet lütnisnéén 
het 

roep via ,éen satellietontvanger 
weer hitamdeni^ 


Pavarotti 
op dieet 

LONDEN - Binnenkort zal Lu- 
ciano Pavarotti uit een minder 
volle borst zingen. De weieldbe- 
fhamde Italiaanse tenor is op 
dieet Dat heeft hg dinsdag¬ 
avond op een persconferentie in 
Glasgo w meqgedeeld. 

Van de 140 kilo zgn er al vier af, 
en er moeten nog 57 volgen. 
Liefst met een snelheid van een 
halve kilo per dag. „Over 28 da¬ 
gen zal men mg slechts aan mgn 
rode aiger in hét knoopsgat her- 
keimen,”aldus de zanger vol ver¬ 
trouwen. 

'De opera-ster is niet bang dat 
zgn stem te Igden zal hebben als 
hh in snel tempo vermagert. Wel 
hield hg de vragenstellers op een 
veilige afstand, uit vrees voor 
verkoudheid. 

• Pavarotti wil 57 kilo af¬ 
slanken. Liefst met een ’snel- 
heid* van een halve kilo per 
dag. % Astrid Joosten: centrale 
presentatie. 


Astrid Joosten 
presénteért 
Belastingshow 

HEE2RLEN — .Astrjd joosten 
neemt de centrale ; presentatie 
voor haar rekening in ’de ^las- 
tingshow’, die de VARA dins¬ 
dagavond om 20.35 uur via 
Nederland 2 op het scherm 
brengt. 

Dit programma rond de jaarlijk¬ 
se invuUihg van het Aanï^iftebiV 
jet inkómsfenb^mpmg Ë'inihi- 
dèla zijn. vké^ editie toé, 

Nai^ beantwbóróehlvón yró- 
geh door dé herró Kanuninga 
van dé Cohsiiméhtmibond dp: 
Timmernian vah dé BelaBtiDg*! 
diénst, wordt een gedeelte vah 
de show gevtdd door een specia¬ 
le aflevering van -Pér seconde 
wijzer’. 

Twee superkandidaten, top- 
vrouw Vink en de heet ^ 
Jongh, die eerder wisten dóór lté 
dringen tot de -vierde ronde éh 
naar huis gingén met een grote 
geld{Mrijs, trèden tegmiovér 
kaar in het strijdperk. 

Het koor van Kindéren Voor Kih- 
dereh zorgt met ’Mgn eerste mil- 
joehi' voor een murikaal inter- 
mezró, in de vgf kwartier duren¬ 
de show, die op zaterdagmiddag 
14 maart óm 16.15 uur wordt hm- 
haaldi De komische noot wordt 
gevormd door ’Dë Kantine’. 

In deze, soap spelen Henk West- 
bróek, Bóudewgn BQch, ^nita 
Witzier, Üieuwe^e Blok, Rob^ 
ten Brink en PauÜhe Hubtinga in 
op de belastingproblematiek. Schrijver best 

verkochte 

güaarboeken 

van Nederland 


De revanche 
van Sacksioni 


DOOR TON OUWÈHANO 

LOCHEM - Met een stuk of zes 
gitaren trekt hg langs de 
schouwburgen. Dat doet hg al ja¬ 
ren. Vaak mét een band, maar 
soms ook solo. Volgend jaar fe¬ 
bruari echter is hg behalve gita¬ 
rist ook weer even zanger. Dan 
staat hij twintig-optredens lang 
met Frank Boeyen en Raymond 
van ’t Groenewoud in de thea¬ 
ters. Harry Sacksioni, de man 
die van zichzelf, zegt absoluut 
niet zo goed te kunnen zingen als 
dat hg gitaar speelt. De man óók, 
die hét toelatingsexamen van het 
CEmservatorium nooit hAaido, 
méar die nu tot z’n grote vreugde 
constateert dat z’n gitaarboeken 
goed verkopen. 

,Jndertgd zeiden ze dat ik met 
techniek nooit gitarist zou 
kuijmén worden, nu geven ze les 
'Uit'inijn boekmi. Het zgn zelfs de 
best verkochte muziekbo^en 
van Ned^iand. Toch wel een 
leuke revanche.” 

,JIoe je mijn muziek zou moeten 
nomiién? Die vraag wordt m’n 
leven hmg al gesteld. Be zou het 
niet weten. Sacksioni-muzi^ 
lijkt me het beste. Als Je in dje 
ptotenwinkels kgkt waar ik geen 
eigen vak heb, sta ik soms bg de 
jazz ingedeeld. Ook wel eens bg 
de pop of bij finger-picking. 

Commercieel gezién is het jam¬ 
mer dat ik niet m te delen ben, 
maar ergens ben* ik er ook wel 
blij I^n muziek heeft ty¬ 
pisch eigen ingrediënten. Ande¬ 
re gitaristmi iftteressm'm me 
joiet Ik luister alleen maar naar 
muzikanten die echt iets te zeg¬ 
gen hebben. Mensen voor wie 
muziek geen bussiness is, maar 
muzikanten dte hun leven in mu¬ 
ziek ennzetten. Dat doe ik ook.” 

„Toen ik op mgii achttimide bg 
Herman van Veen kwam, begon 


ik langzameihand een bedd te 
krijgen van alle dingen die ik 
niet wilde, maar ook welke kant 
ik op wilde gaan. Ik begon ook 
mijn peraoonlgkhmd in mijn ei- 
g^n muziek te ontdekken. Het is; 
flauwekul te vmonderstellen dat 
liet door Herman kwam. Door. 
hem kwam ik op de grote 
podia terecht Ik stond direct- 
een maand in Carré, wie maakt 
dat mee op z’n achttimide'? Maar 
ik moest het toch zelf waarma¬ 
ken. Praktisch geziai was Van 
Veoi een heel goede leerschool, 
maar artistidi gezien niet” 

„l^n voorkeur gaat uit naar. 
simpelheid. Als muzi^ ingewik¬ 
keld wordt 4aii wordt het intel¬ 
lectueel en dan sditet je muzi¬ 
kaal gezien je doel vooróg. Een 
muziekinstrument bespden 
moet geen dod op zich zijn. De 
wil zoveel mogdgk scbemiend 
zijn. Zo dicht*mogelgk de kern 
proberen te raken van watje er¬ 
vaart en dot omzetten in muzi^ 
Die ervaringm kunnen op het 
terrein van politiek liggen, of 
van liefde, of zomaar wat flauwe¬ 
kul Het mooiste is als datbinotie 
tewe^ brengt” 

, Jk heb een huis vol gitaren, een 
stuk of veertig. Er is er ooit een- 
ti» gestolen «i, heel stom, ik heb 
een gitaar verkocht Elke gitaar 
heeft Zgn eigen karakter. Ik weet 
wel dat veel mensen dat hele¬ 
maal niet- horen, maar ik hoor 
het zelf heel goed. Bov«xtten sti¬ 
muleert me dat heel «g om te 
componeren. Als ik een nieuw 
gitaürgeluid hoor, dan is hét 
bijna zek^ dat *s avonds al hét 
begin van een nieuw lied hebt 

M aa r het meeste componeer ib. 
zoqder instrumént Dan kan ik 
een dag op de bank zitten. Mgn 
hui s g en o ten worden er gek van. 
Dan denken ze dat ik de hde dag 
niets zit te doen. En dan loop .Ik 
’s avonds naar een gitaar pia» 
nó en dan speel tk het zo weg.”. • Harry Sacksioni: Jndertijd zeiden ze dat ik met mijn 
techniek nooit gitarist zou kunnen worden." 
Cn m ng gripip l yg t f p 

sHeeaoïMrgdlMMtbg 
Hocai^ iOró en Kr^gcal 


gerkktopteqMiit. 

airiio-visiiai is «en perfect middd om 
cbndoeltebéinb». 

AVS wet dbi en e gespedalêeèrd in 
iesiikaig|ndke 


Inacróge pnckikiSiaK, 
txnmeiadscn oadaé^ 
videEptograama's. 

Bel «tm, vniig EiRze ukgebrekk 
bnxhupe. 

W'^anen Elte grog viijbti^^ 
nétu op eh falen u keraiis maken md lia 
vendiM tnsKn ‘Haren, Zien en Zwijgeé/ 
ra ItoRn, Zien en 


iiodb 
if0urfbs|lró 
Postbus 6Z*6, Apdjtóf {AVSbOtoortMééADnCnep.) 


'i'. ■ ■ 

;W;, -.y-.fi. 

«NIWPIIIM^^ 


>Vvéo 


’>w.v.vr.'.»>v>;-v^v^;'MA*s»v:<-*A'«w.« 
stereo autoradio-cassette 
en cd-speler JVC: 

KS-RG 4 en XL-MG 6 

FM,MG,LG, verkeers-info, 24 voorkeurzenders, auto- 
reverse, Dolby-B, vermogen 60 Watt, CD-wisselaar 
voor 6 CD's, music-search, quick-out 


• Alle prijzen DM prijzen 

• Aanbiedingen maximaal 2 stuks per klant 

• Aanbiedingen zolang de voorraad strekt 
afwijkingen in de afbeeldingen en kennelijke 
drukfouten voorbehouden 


Wij staan donderdag’s 
tot 20.30 uur voor U klaar 


^ * .'v. v.*'^ •• ^ •'J'V ^ ^ Hifi Hl*- ^ ^ .'*14 
W$HQ 


O^Sheao 


i|;J0 0^ 

OQ HiFi-set UHER 

Versterker UA-80: 2 x 80 Watt sinus, 4 Ohm, 6 in¬ 
puts, Tuner UT-500: MG/FM, 20 voorkeurzenders, 

Cassettendeck UCT-250 C: 2 motoren, Dolby C, 
HX-Pro, frekwentie 20-18000 HZ., 2 JAAR GARANTIE ! 
VAN DM 1297.- NU VOOR 


per stuk 


itr ?»:• ^>w••/^t.»^: ; 


VHS VIDEORECORDER Goldstar GHV 4400 

4 koppen, 40 voorkeurzenders, VPS, LCD-afstandsbediening, 
longplay van70^- VHS videocassette MAXELL E 240 VX 
«ÖWV 
afhaalprijs Vaatwasser SIEMENS SN 22300 

12 couverts, 2 programma's, 3 sproeihoogten, roestvrij 
stalen interieur, geschikt voor onderbouw 


Stereo kleurentelevisie 
SONY KV-C 2921 MK2. 

72 cm. black Trinitron beeldbuis, teletekst, 2 x 15 Watt, 
60 voorkeurzenders, S-VHS ingang, on screen display, 
afstandsbediening 


^ëdiöMWl&Kti 


Uitzoeken, 
betalen, 
meenomen, 
en geld sparen 


CoÊn§Mit0r 


Henogenrath • StraB Voccartstr,66 ^ (B949)-(02406)209^ 

Ma-Vr van O^o-IS^oUur • Do van 930-2030Uur • Za van 9-14Uur • La. Za van 9-16 uiif 


limburgs dagblad 


Donderdag 5 maart 1992 • Pagina 29 


fole^isie en radio dondeniag 


^ / j 

I 


Nederland 1 


Duitsland 1 


09.00 heute. 

09.03 Der Denver-Clan. Amerikaanse 
soapserie. Afl.; Drohungen. 

09.45 Sport treiben - fit bleiben. 

10.00 heute. 

10.03 Gesundheit! Medisch magazi¬ 
ne. 

10.50 ZDF-info Verbraucher. Consu¬ 
mententips. 

11.00 heute. 

11.03 Die Hütte am See. Serie. 

11.55 Welt der Mode. 

12.25 Wettenbummier. Reisreporta¬ 
ges met Hardy Krüger. 

12.55 Persoverzicht. 

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 

14.00 Tagesschau. 

14.02 Haiio Spencer. Kinderserie. 

14.30 Der Trotzkopf. Jeugdserie naar 
de roman van Emmy van Rhoden. 

15.00 Tagesschau. 

15.03 Backstage. Documentaire. 

15.30 (TT) Traumberufe. Serie. 

16.00 Tagesschau. 

16.03 Mutter & Sohn. Australische 
serie. 

16.30 (TT) Um jeden Preis. Brazi- 

, liaanse soapserie. 

17.00 punkt 5 - Landerreport. 

17.15 Tagesschau. 

17.25 WWF-Studio. 

17.35 Die unschiagbaren Zwei. Se¬ 
rie. 

18.30 Hier und Heute. 

18.45 Auf Achse. Serie. 

19.45 WWF. 

19.58 Programma-overzicht. 

20.00 (TT) Tagesschau. 

20.15 Heinz Rühmann. Portret van 
deze bekende Duitse acteur ter gele¬ 
genheid van zijn 90e verjaardag. 

20.59 Tagesthemen-Telegramm. 

2l .00 (II ) Der 7 Sinn. Verkeerstips. 

2l .03 Kein schoner Land. Amuse¬ 
mentsprogramma. 

22.00 Rückspiegel. Compilatie var 
recente Scheibenwischer-uitzendin- 
gen. 

22.30 Tagesthemen. 

23.00 Wiedergefundene Gesichter. 
Documentaire. 

00.30 Tagesschau. 

00.35-00.40 Zuschauen - Entspan- 
nen - Nachdenken. Lanzarote; Insel 
des Ursprungs, das Leben beginnt. 


Nederland 2 


13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

16.00 •• Journaal. 

16.05 Tom en Jerry. Tekenfilmserie. 

16.10 Victor en Maria. Animatieserie. 

16.20 (TT) Service salon. Gevarieerd 
middagprogramma. Presentatie; o.a. 
Tineke de Groot. 

17.25 Wordt vervolgd. Stripprogram- 
ma. Presentatie: Judith de Bruijn. 

17.55 Kruis + munt. Spelprogramma 
Tg.v. het 125-jarig bestaan van het 
Rode Kruis. Presentatie: Henk Mou- 
we. 

18.25 Forza! Jongerenmagazine. Pre¬ 
sentatie: Jessica Broekhuis en Hum- 
berto Tan. 

18.53 (TT) De uitdaging. Programma 
Waarin Angela Groothuizen een 
schijnbaar onmogelijke uitdaging 
aanneemt. 

20.00 (••+TT) Journaal. 

20.25 L.A.Law. Amerikaanse advoca¬ 
tenserie. Afl.: Do the spike thing. Tij¬ 
dens een diner in een sjiek restaurant 
Vertelt een vriend van Douglas dat hij 
homosexueel is. Wanneer Douglas 
het restaurant uitloopt, wordt hij in el¬ 
kaar geslagen door een potenram¬ 
mer. De man wordt opgepakt maar 
Douglas aarzelt hem aan te klagen. 

21.15 AVRO Televizier. Actualiteiten¬ 
programma. Presentatie; Karei van 
de Graaf/Ria Bremer. 

21.55 (TT) Hoe voelen wij ons van¬ 
daag? Nederlandse comedy-serie. 
Afl.10; Elk die geeft, veel vrienden 
heeft. Een rare vieze man komt op de 
afdeling te liggen en Bolke, Rudie en 
Wouter moeten niets van hem heb¬ 
ben tot ze denken dat hij misschien 
wel rijk is. 

22.25 Preview. Tweewekelijks filmma- 
9azine. Presentatie: Barbara van 
Beukering en Hugo Metsers. 

22.50 Hollands decor. Een wandeling 
of fietstocht n.a.v. een boek. Presen¬ 
tatie: Willem Nijholt. Afl.; Hoofddorp. 

23.00 Opium magazine. Cultureel 
magazine met vandaag een special 
Van Puck Goossen over een in Am¬ 
sterdam wonende transsexsueel, die 
hwee jaar geleden door een operatie 
in een vrouw is veranderd. 

23.50-23.55 •• Journaal. 


DuitsiaiMi 2 


09.00 Gezamenlijk programma 
ARD/ZDF. 

13.45 Leinen los - volle Fahrt vo- 
raus. Docuinentaire serie. 

14.15 Amerika - Eine musikalische 
Reise. Muziekprogramma over coun- 
try-muziek. 

15.05 Unsere Hagenbecks. Serie. 
15.58 ZDF-lhr Programm. 

16.00 heute. 

16.03 Ferien auf Saltkrokan. Jeugd¬ 
serie. 

16.25 logo. Jeugdjournaal. 

16.35 Pfiff. Sportprogramma. 

17.00 heute. 

17.10 Sport heute. 

17.15 landerjournal. 

17.50 Ein Helm für Tiere. Serie. Afl.; 
Star unter Staren. Greinert moet op 
reis, hij vraagt Bayer hem te helpen 
bij het zoeken naar een dierenasiel 

18.20 Ein Heim für Tiere. Serie Ver¬ 
volg. 

18.50 ZDF-lhr Programm. 

19T)0 heute. 

1^20 en 19.50 Die Pyramide. Quiz. 
Presentatie: Dieter Thomas Heek. 
Panel: Max Merkel. Senta Beroer 
Stefan Waggershausen. 

20.15 Die volkstümliche Hitparade 
im ZDF. Presentatie Carolien Reiber 
en Patrick Lindner. Vaandaag in vo¬ 
gelvlucht door het Duitse Nord-Fries- 
land. 

21.15 WISO. Sociaal economisch pro¬ 
gramma. Cheques en bijbehorend 
bankpasje gescheiden van elkaar be¬ 
waren. Wat moet men bij diefstal van 
deze bescheiden doen, hoe staat het 
met de wettelijke aansprakelijkheid 
van de banken? Wiso geeft een aan¬ 
tal tips. 

21.45 heute-journal. 

22.15 Das literarische Quartett. Lite¬ 
rair panelprogramma met; Marcel 
Reich-Ranicki, Sigrid Löffler, Hell- 
muth Karasek en Werner Fuld. 

23.30 Teorema - Geometrie der Lie- 
be. Italiaanse speelfilm uit 1968 van 
Pier Paolo Pasolini. Met; Terence 
Stamp, Massimo Girotti, Silvana 
Mangano, Anne Wiazemsky. De 
komst van een gast brengt de leden 
van een Milan^se familie in grote ver¬ 
warring. 

01.05-01.10 heute. 


13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

15.25 After school special. Thema¬ 
tisch jongerenprogramma. Vandaag: 
Een zware jongen met een klein hart¬ 
je. 

16.10 Santa Barbara. Amerikaanse 
soapserie. 

16.55 Zorro. Amerikaanse serie. Afl.; 
Een oude rekening. 

17.20 Star Street. Animatieserie. Afl.: 
De Slaapschoonheid. 

17.30 •• Goud van oud live. Compi¬ 
laties van hits uit de jaren 60 en 70. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 B.O.O.S. Jongerenmagazine 
met Bart de Graaff. 

18.45 ••Top 40. Popmuziek gepre¬ 
senteerd door Erik de Zwart. 

19.15 Go Veronica travel. Reismaga- 
zine. Presentatie: Anita Witzier. 

19.45 Empty nest. Amerikaanse co¬ 
medyserie. Afl.: Veilig met Barbara. 
De populaire countryzanger Garth 
Brooks geeft een optreden in de stad 
en Laverne gaat er heen met Barba¬ 
ra. Door het gebruik van Barbara’s 
politiepenning, kunnen zij echter een 
godde plek krijgen tussen de coulis¬ 
sen van het theater. 

20.10 Nederland muziekland. Mu¬ 
ziekprogramma. Presentatie: Chiel 
van Praag. 

21.00 Nieuwslijn. Actualiteiten. Pre¬ 
sentatie: Hans Emans. 

21.25 (TT) In de Vlaamsche pot. Co¬ 
medyserie. Aft.: Het virus. De Vlaam¬ 
sche Pot gaat automatiseren. Door 
een virus in het computersysteem 
wordt het echter al snel een chaos 
met de bestellingen. 

22.00 Chirurgenwerk. Medisch the¬ 
maprogramma. Vandaag: Acute chi¬ 
rurgie vanuit het Academisch Zieken¬ 
huis van de VU Amsterdam. 

22.50 Police squad. Comedyserie. 
Afl.: Mafiapraktijken. Dutch de mafia- 
baas onderdrukt de plaatselijke be¬ 
volking, maar niemand durft hem aan 
te geven. Frank Derbin besluit nu zelf 
een winkel te openen in de hoop hem 
op heterdaad te betrappen. 

23.20 Stop de persen. Mediapro- 
gramma. Presentatie: Tom Egbers. 

23.50-23.55 •• Journaal. 


Nederland 3 


RT14 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat. 

18.30 (TT) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. 

19.00 Desmond’s. Serie. Afl.: De op¬ 
koper. Desmond moet een nieuwe 
lening afsluiten bij de bank. De assis¬ 
tent bank-manager is echter een goe¬ 
de bekende van hem en gelooft niet 
in zijn kredietwaardigheid. 

19.25 Binnenland. Actueel wekelijks 
magazine. 

20.00 •• Journaal. 

20.25 De mankementenshow. Sati¬ 
risch programma over lichamelijke 
gebreken, met anecdotes en muziek. 
Vandaag; Slechtziend. 

21.00 Heren. Engelse serie naar de 
gelijknamige roman van Ann Oakley. 
Met: Harriet Walker, Patrick Brury, 
Bill Nighy, e.a. Mark gaat met Charity 
en haar vrienden Sally en Eric naar 
hun vakantiehuisje in Cornwall. Terug 
in Londen vertelt Charity’s dochter 
Rachel haar vader Mark. Als Charity 
na het welkomstfeestje van een nieu¬ 
we collega thuiskomt, is James er 
nog niet. Zij merkt dat James een 
verhouding heeft met zijn secretares¬ 
se. 

21.50 Verhalenvertellers. Serie ver¬ 
halen. Vandaag: Old moonshine li- 
quor, verteld door Doe MacDonnell 
(USA). 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sport journaal. 

22.30 NOS Laat. Achtergrondinforma¬ 
tie uit binnen- en buitenland over poli¬ 
tiek, economie, kunst en wetenschap. 
Presentatie; Maartje van Weegen. 

23.00 Varen ... Watersportcursus voor 
schipper en bemanning, voorlich¬ 
tingsprogramma. 

23.10 Britse en Amerikaanse litera¬ 
tuur van deze eeuw. Voorlichtings¬ 
programma. 

23.20-23.25 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


Duitsland 3 West Sat 1 


08.55 Wer rastet, der rostet. 09.10 
Schooltelevisie. 09.40 Cursus Engels. 

10.10 Schooltelevisie. 11.40 Teletekst- 
overzicht. 11.48 Programmaoverzicht. 

11.50 Das Recht zu lieben, Braziliaan¬ 
se serie. 12.15 Parlazzo - Reden über 
sehen und hören.13.45 Notfalltraining 
für Leibwachter. 14.15 West 3 aktuell. 

14.20 FensterPlatz. 15.25 Die heilige 
Kuh. 15.55 Sport aktuell. 16.00 West 3 
aktuell. 16.05 Jörg Preda berichtet, se¬ 
rie natuurreportages. 16.30 Schooltele¬ 
visie. 17.30 Cursus natuurkunde. 18.00 
Aktuelle Minute. 18.01 Die Opodel- 
doks, serie, 18.30 Abenteuer überle- 
ben, natuurfilmserie. 18.57 Pro¬ 
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle 
Stunde. 20.00 Splash - Jungfrau am 
Haken, Amerikaanse speelfilm uit 1984 
van Ron Howard. 21.41 West 3 aktuell. 

21.55 Linie K, cultureel magazine. 
22.00 Kultur international, magazine. 

22.25 Dempsey and Makepeace, En¬ 
gelse politieserie. 23.15 Horizonte. 
00.00 Laatste nieuws. Aansl. Zur 
Nacht. 


Duitsland 3 SWF 


08.15 Tele-Gymnastik.08.30 Cursus 
natuurkunde.’ 09.00 Non-Stop-Fernse- 
hen. 16.00 Cursus Engels. 16.15 John 
Steinbeck, portret van deze schrijver. 

16.30 Cursus Russisch. 17.00 Cursus 
natuurkunde. 17.30 Die Sendung mit 
der Maus. 17.59 Es war einmal... das 
Leben, tekenfilmserie. 18.26 Das 
Sandmannehen. 18.30 Das Südwest- 
journal aus Rheinland-Pfalz. 19.00 Ser¬ 
vice um sieben. 19.15 Die Sendung mit 
dem Stier, magazine. 20.00 Linden- 
strasse, serie. 20.30 Transparent, poli¬ 
tiek magazine. 21.00 Journaal. 21.15 
Sport unter der Lupe. 22.00 Ruggero 
Raimondi in W.A. Mozart Don Givanni 
over Der bestrafte Wüstling, film-essay. 
23.00 Tampopo, Japanse speelfilm uit 
1985 van Juzo Itami. De jonge weduwe 
Tampop heeft in Tokio een zgn. soep- 
keuken. Maar zij maakt het haar gas¬ 
ten tegen door telkens weer een slecht 
produkt af te leveren. Dat verandert 
door de komst van Goro. 00.50 Laatste 
nieuws. 00.55 Non-Stop-Fernsehen. 


06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30 
Bezaubernde Jeannie. Am. serie. 
Herh. 09.00 Sat 1 Bliek. 09.05 Falcon 
Crest, Amerikaanse familieserie. 09.55 
Voetbal. 10.50 Booker. Am. krimi. 
Herh. 11.40 Glücksrad. 12.15 Punkt, 
Punkt, Punkt. Grappig woordspel. 

12.40 Tip des Tages. 12.45Tele-Börse 
(met om 13.00 Sat 1 Bliek). 13.35 Un¬ 
ter der Sonne Kaliforniens, serie. 14.30 
Bezaubernde Jeannie. 14.55Sat 1 
Bliek. 15.05 Falcon Crest, serie. 16.00 
Rückkehr nach Eden, serie. 16.55 
SAT.1 Bliek. 17.05 Geh aufs Ganze! 
Spelshow. 17.45 Regionalreport 18.15 
Bingo. 18.45 Guten Abend, Deutsch- 
land. 19.20 Glücksrad. 20.05 Wetter- 
News. 20.15 Die Verschwörer - lm 
Namen der Gerechtigkeit. 'Der Yuppie- 
Killer’ (3) Am. krimiserie uit 1991.21.15 
Hunter. Am. misdaadserie (1). 22.15 
Spiegel TV - Reportage. 22.50 Sat 1 
Bliek. 23.00 Street Justice, Amerikaan¬ 
se actiefilm uit 1987. 00.40 Tennis, 
ATP toernooi in Fiorida. 01.10 AKUT, 
magazine. 01.40 Vorschau/Videotext. 


(ADVERTENTIE) 


Va^zang 
CD-ahMmg, 
rmnekeus 
m beeld en mzkk DANCE CLASSICS-Megamix 

De nieuwste megamix van Arcade. Bevat 
45 platen aan een stuk gemixt, uit de 
gouden disco-jaren. U hoort "Relight my 
fire”, "Boogie Wonderland", "White 
lines", Play that funky music", "Blame it 
on the boogie" e.v.a. ^ 
RTL 4 

12.40 Cornbread, Earl and me. 
Melodrama over een zwarte 
jongen die aan het ghetto kan 
onttrekken omdat hij een goede 
basketballer is. Hij sterft echter 
door politiekogels. Regie in 
1975 van Joe Manduke, met 
Moses Gunn, Bernie Casey. 

BRT1 

14.55 Trafic. Laatste film van de 
grote Jacques Tati is niet z’n 
beste. Tati speelt zelf weer de 
wonderbaarlijke Mr Hulot, die 
ditmaal een revolutionair model 
kampeerauto heeft ontwikkeld 
en op weg is naar de RAI in 
Amsterdam. Door veel pech en 
opstoppingen duurt de reis acht 
dagen. 

Duitsland 3 West 

20.00 Splash. Darryl Hannah 
als zeemeermin, en iedereen 
wil haar hebben. Tom Hanks 
redt haar uit de handen van 


MELISSA ETHERIOGE-Melissa 

Eindelijk weer volop leverbaar, deze 
werkelijk fantastische CD meto.a. 
"Similar features", "Bring me some 
water", maar bovenal natuurlijk "Like the 
wayldo" 30^^ 


# Maria Kimberley en Jacques Tati in ’Trafic’. (BRT 1 - 
14.55 uur). 


hebberige geleerden. Aardig. In 
1984 gemaakt door Ron Ho¬ 
ward. 

BRT 2 

22.30 Repo Man. Cult-film van 
Alex Cox uit 1984, met Emilio 
Estevez, Harry Dean Stanton, 
Vonetta McGee. Wanneer eige¬ 
naars van nieuwe auto’s niet 
aan hun betalingsverplichtingen 
voldoen komt de ’repo man’ 
langs om hun auto op te halen. 
Zeer goed gemaakt. 


Duitsland 2 

23.30 Teorema. Briljante film 
van Pier Paolo Pasolini uit 1968 
kreeg eerst een prijs van een 
christelijke organisatie en werd 
vervolgens verboden wegens 
obsceniteit. Logé maakt bour- 
geois-gezin bewust van hun 
erotische verlangens en frustra-, 
ties. Na zijn vertrek ontspoort 
het gezin volledig en wordt de 
huishoudster heilig verklaard. 
Met Terence Stamp, Silvana 
Mangano. ROBIN HOOD-tekenfilm 

Deze pas verschenen Nederlands gespro¬ 
ken tekenfilm is een van de grootste klas¬ 
siekers aller tijden. Geheel opnieuw be¬ 
werkten ingekleurd. IV 2 uur kijkplezier 
voor jong maar zeker ook voor oud. 

KOM SNEL WANT OP = OP 

39 "= 
TTTTTTTTI 


Daar kun je niet omheen 

AKERSTRAAT 13, HEERLEN 


België/TV 1 


06.55 Ochtendprogramma. Met o.m. 
nieuws en Amerikaanse tekenfilms 

12.40 Cornbread, Earl and me, Ame¬ 
rikaanse film van Joe Manduke uit 
1975. 

14.15 The Oprah Winfrey Show. 

Amerikaanse talkshow. 

15.05 Barriga de Aluguel. Braziliaan¬ 
se serie over de problemenm rond 
het draagmoederschap. 

15.35 The bold and the Beautiful. 
Amerikaanse soapserie. 

16.00 Telekids. Gevarieerd kinderpro¬ 
gramma. 

16.30 Happy days. Amerikaanse co¬ 
medyserie. Afl.;Babysitting. 

17.00 5 uur show. Gevarieerd mid- 
dagmagzine. 

18.00 Journaal. 

18.20 Prijzenslag. Spelprogramma. 

18.50 Scrabble. Telefoonspelletje. 

19.00 Rad van Fortuin. Spelprogram¬ 
ma. 

19.30 Journaal en weeroverzicht. 

20.00 Goede tijden, slechte tijden. 

Nederlandse soapserie. 

20.30 Surpriseshow. Nieuwe serie 
programma’s waarin mensen op een 
ongewone manier worden verrast. 

22.00 Life goes on. Amerikaanse se¬ 
rie. Libby is met zwangerschapsverlof 
en helpt haar dochter Page. 

22.55 Match: Barend en Van Dorp. 
Onthullend sportprogramma. 

23.45 Journaal. 

00.00 Booker. Amerikaanse misdaad¬ 
serie met Richard Grieco e.a. De gi¬ 
taar van B.B.King, ’Lucille', wordt 
gestolen. Het muziekinstrument is 
verzekerd bij Teshima en Booker 
wordt er op uitgestuurd om het te vin¬ 
den. Hij wordt hierin bijgestaan door 
de zoon van voorzitter van de verze¬ 
keringsmaatschappij, Mashiro Naka- 
soni. 

00.50 M*A*S*H*.Amerikaanse come¬ 
dyserie. 

01.15 The Oprah Winfrey show. 
Amerikaanse talkshow. 

02.00 Barriga de Aluguel. Herh. 
15.05. 

02.25 Cornbread, Earl and me. Herh. 

van 12.40 

03.55 RTL4 Teletekst. Met achter-* 
grondmuziek van RTL4-radio. 


14.55 Trafic. Frans/Nederlandse 
speelfilm uit 1971 van Jacques Tati. 

16.30 Samson. Gevarieerd kinderpro¬ 
gramma. 

17.30 Draaimolen. Kinderreeks. 

17.40 Prikballon. Kleutermagazine. 

17.55 Tik tak. Afl.64. 

18.00 Journaal. 

18.10 Mooi en meedogenloos. Ame¬ 
rikaanse serie. Afl.374. 

18.35 Top score. Spelprogramma. 

19.03 Buren. Australische serie. 

19.25 Mededelingen en programma¬ 
overzicht. 

19.30 Journaal en sport. 

20.00 Schwarzwaldklinik. Duitse zie¬ 
kenhuisserie met Klausjürgen Wus- 
sow. Aflevering; De bekentenis. 

20.45 Het huis van wantrouwen. 
Afl.23. 

21.30 Panorama. 

22.30 Vandaag en sport. 

22.55 Programma van de Stichting 
Syndicale Omroep. 

23.10-23.15 Coda. El pelele, van Enri- 
que Granados, uitgevoerd door Dana 
Protopopescu, piano. 18.50 Journaal. 

19.00 Biologie anders bekeken. 

19.30 Het Capitool. Amerikaanse se¬ 
rie. 

19.53 Benny Hill. Komische sketches. 

20.00 Lava. Humoristisch programma 
rond Kamagurka. 

20.30 Tekens. Wekelijks kunstmaga- 
zine. Great writers: Joseph Conrad. 

21.30 Journaal en sport. 

22.00 Première Film en video. Film- 
magazine. 

22.30-00.00 Repo Man. Amerikaanse 
speelfilm uit 1984 van Alex Cox. Met: 
Emilio Estevez, Harry Dean Stanton, 
Vonetta McGee, Olivia Barash e.a. 
Wanneer de jonge Otto zijn baan 
kwijtraakt, gaat hij amen met Bud in 
opdracht van banken auto’s stelen 
van mensen die achter zijn met de 
afbetaling. Zo raken ze verwikkeld in 
de jacht op een auto met een myste¬ 
rieuze lading aan boord. 


RTL Plus 


06.00 Guten Morgen Deutschland. 
Gevarieerd programma. 

09.05 Vater Murphy. Amerikaanse 
serie. 

09.55 Reich und schön. Amerikaan¬ 
se serie. 

10.20 Dr. med. Marcus Weiby. Ame¬ 
rikaanse serie. 

11.10 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse 
serie. 

11.35 Tic tac toe. Spelprogramma. 

12.00 Familienduell. Spelprogramma. 

12.30 Der Hammer. Amerikaanse se¬ 
rie. 

12.55 RTL aktuell. 

13.00 Eine schrecklich nette Fami¬ 
lie. Amerikaanse serie. 

13.30 California Clan. Amerikaanse 
serie. 

14.20 Die Springfield Story. Ameri¬ 
kaanse serie. 

15.05 Dallas. Amerikaanse serie. 

15.55 Chips. Amerikaanse serie. 

16.45 Riskant! Spelprogramma. 

17.10 Der Preis ist helss. Spelpro¬ 
gramma. 

17.45 Durchgedreht. Video-show. 

17.55 RTL aktuell. 

18.00 Elf 99. Live-magazine. 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 Tatort Klassenzimmer. Ameri¬ 
kaanse misdaadserie. 

20.15 Superfan. Show met sterren en 
fans. 

21.15 Notruf. Serie. 

22.15 Die Brut des Adiers. Ameri¬ 
kaanse thriller uit 1984. Aansl. RTL 
aktuell. 

24.00 Dienst in Vietnam. Amerikaan¬ 
se serie. 

00.45 Kampf gegen die Mafia. Ameri¬ 
kaanse serie. 

01.35 Twilight zone. Amerikaanse sf- 
serie. 

02.00 Geraubtes Gold. Amerikaanse 
western uit 1958 van Delmer Daves. 

03.20 Rache ist süss. Amerikaanse 
komedie uit 1941 van Norman Tau- 
rog. Met: Rösalind Russell, Walter 
Pidgeon, Edward Arnold, Lee Bow- 
man e.a. Jeff Sherman zoekt voor 
zijn chef belastend materiaal tegen 
de rechter Cornelia Porter. 

04.45 After hours. Magazine uit Ame¬ 
rika. 

05.15 Elf 99, live magazine. Herh. 


Radio 1 

07.07 AVRO radiojournaal ( 07.30 
en 12.30 Nws. 12.55 Mededelin¬ 
gen t.b.v. land- en tuinbouw). 15.05 
NOS Aktueel. 16.05 Echo-magazi- 
ne (17.30 Nws ). 19.04 Goal 2004 
Voor wie niet kijken wil. 23.07 Met 
het oog op morgen. 0.02-7.00 
VPRO's Nachtleven. 


Radio 2 

07.04 Goedemorgen Nederland. 
07.53 Het levende woord. ,08.04 
NCRV's hier en nu. 08.20 Goede¬ 
morgen Nederland 09.04 Wie 
weet waar Willem Wever woont? 
10.04 Plein publiek. 12.04 Ted's 
lunchpakket, met om 13.04-13.20 
Hier en nu. 14.04 NCRV's belspel. 
15.04 Beste Beer. 16.04 Disco- 
gram. 16.47 Iets anders. 17.04 
Bart van Leeuwen en Will Luikinga. 
19.04 De hits van... 20.04 Erik de 
Zwart. 22.004)7.00 Zie Radio 1. 


Radio 3 

06.02 De TROS op 3. 07.04 De 
havermoutshow. 09.04 TROS gou¬ 
den uren. 12.04 50 Pop of een 
envelop. 14.04 Popformule presen¬ 
teert de nationale top 100. 18.04 
De avondspits. 19.04 TROSdance- 
trax. 21.04 De CD show. 
23.04-24.00 Sesjun. 
ter. 18.35 (TT) Neighbours. 19.00 (TT) 
Nieuws en weerbericht. 19.30 Regio¬ 
naal nieuws. 20.00 Top of the pops. 

20.30 (TT) EastEnders. 21.00 (TT) 
Last of the summer wine. 21.30 (TT) 
Us girls. 22.00 De Conservative party. 
22.05 (TT) Nieuws. 22.35 Only fools 
and horses. 23.50 Question time. 
00.50 Paradise. 01.40 Weerbericht. 
03.00 The way ahead 


BBC 2 


België/RTBF 1 


12.10 Vacaturebank. 12.30 La fete a la 
maison. 12.55 Weerbericht. 13.00 
Nieuws. 13.35 Le permis de conduire, 
Franse komedie uit 1973. 15.05 Les 
barbiers de Seville, portret. 16,00 Au- 
tant savoir. 16.25 Clips a la une. 16.40 
Nouba nouba. 17.30 Beverly Hills 
90210. 18.25 La fete a la maison. 
19.00 Ce soir. 19.30 Journaal en weer¬ 
bericht. 20.10 Autant savoir. 20.35 
Poussière d’ange, Franse komedie uit 
1986. 22.15 Grand écran. 23.00 Weer¬ 
bericht en laatste nieuws. 23.25 Bour- 
se. 23.30 Présence protestante. 


07.45 Open university. 09.00 Breakfast 
news. 09.15 Westminster. 10.00 
Schooltelevisie. 11.15 Over the moon. 

11.30 Schooltelevisie. 13.10 Let s see. 

13.30 Schooltelevisie. 14.20 Charlie 
Chalk. 14.35 King Rollo. 14.40 School¬ 
televisie. 15.00 Nieuws en weerbericht. 

15.15 Advice shop. 16.00 Nieuws en 
weerbericht. 16.50 Nieuws, weerbe¬ 
richt en regionaal nieuws. 17.00 Catch- 
word. 17.30 (TT) Slow boat trom Sura- 
baya. 18.30 Food and drink. 19.00 The 
president's plane is missing, Ameri¬ 
kaanse speelfilm uit 1971. 20.30 Re¬ 
gionale programma s. 21.00 (TT) 
Abroad in Britain. 21.30 Top gear 
22.00 (TT) Red dwarf V. 22.30 (TT) Fi¬ 
re in the blood. 23.20 (TT) Talking to 
myself. 23.30 Conservative Party. 

23.35 Newsnight. 00.20 The American 
late show. 01.00 Weerbericht. 01.05 
Open university. 


BBlgië /Télé 21 j Eurosport 


15.00 En toutes lettres. 16.45 Art 21. 

17.40 Nouba nouba. 18.30 Présence 
protestante. 19.00 Radio 21. 19.30 
Journaal, weerbericht en beursberich¬ 
ten. 20.00 Coup de film. 20.25 Guerre 
froide a Cuba, documentaire. 21.20 
Laatste nieuws, weerbericht en beurs¬ 
berichten. 21.55 Fritz the cat, Ameri¬ 
kaanse tekenfilm uit 1972. 23.10 Ce 
soir. actualiteiten. 


TV 5 


07.00 Nieuws. 07.45 Cursus Frans. 
07.55 Clin d'oeil. 08.00 Canadees 
nieuws. 08.20 Affiches en Nieuwsflits 
08.30 Programma’s uit One World 
Channel. 09.00 Temps présent. 10.00 
Bouillon de culture. 11.30 Découverte. 

11.50 Nieuws. 16.05 Nieuws. 16.15 
Temps présent. 17.15 La vérité est au 
fond de la marmitte. 17.40 Cursus 
Frans. 18.00 Questions pour un Cham¬ 
pion. 18.30 Nieuws. 18.50 Weerbe¬ 
richt, Affiches en Clin d’oeil. 19.00 
Télétourisme. 19.30 Zwitsers nieuws. 
20.00 Faut pas rever. 21.00 Nieuws en 
Europees weerbericht. 21.30 La mar- 
che du siècle. 23.00 Nieuws. 23.30 Ali- 
ce. 00.10 Dossiers justice. 

09.00 Olympische Spelen. 10.00 Olym¬ 
pische Spelen. 11.00 Tafeltennis. 
12.00 Olympische Spelen. 14.00 Euro¬ 
pa Cup voetbal. 15.00 Golf. 17.00 Bok¬ 
sen. 18.00 Supercross 19.00 Motor¬ 
sport news. 19.30 Paardesport. 20.30 
Trans world sport. 21.30 Eurosport 
nieuws. 22.00 Europa Cup voetbal. 

23.30 Tennis. 00.30 Eurosport nieuws. 


Super Channel 


06.30 Business insiders. 07.00 Busi¬ 
ness view. 07.30 Europe reports. 07.55 
Supersports news. 08.00 ITN Nieuws. 
08.30 Media Europe. 09.00 Channel E. 
09.30 Super shop. 10.00 The mix 

11.50 Music news. 12.00 Super shop. 

12.30 The mix. 13.00 Japan business 
today. 13.30 The travel magazine. 
14.00 AH mixed up. 14.50 Music news. 
15.00 Wanted. 16.00 On the air. 17.50 
Music news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 I 
spy. 19.30 Inside edition. 20.00 Prime 
sport. 20.50 Supersports news. 21.00 
Beyond tomorrow. 21.30 Eastern Euro¬ 
pe report. 22.00 Nieuws. 22.30 News 
focus. 22.35 Super events. 22.45 US 
market wrap up. 23.00 I spy. 00.00 
Music news. 00.10 Wanted. 01.10 The 
mix. 01.30 Super shop. 02.00 The mix 
all night. 


06.55 Uno mattina. 07.30 Da Milano tgr 
economia. 10.00 TGI mattina. 10.05 
Uno mattina economia. 10.15 Ci vedia- 
mo. 11.00 Da Milano TGI. 11.05 Ci 
vediamo. 11.55 Che tempo fa. 12.00 
Piacere RaiUno. 12.30 TGI flash. 

12.35 Piacere RaiUno. 13.30 Telegior- 
nale. 13.55 TGI tre minuti di. 14.00 
Piacere RaiUno. 14.30 L’albero Azzur- 
ro. 15.00 Primissima. 15.30 Cronacke 
Italiane. 16.00 Big!. 17.55 Oggi al par- 
lamento. 18.00 TGI flash. 18.05 Vuoi 
vincere. 18.30 Ora di punta. 19.35 Una 
storia enzo biagi. 19.50 Bollettino della 
heve. 20.00 Telegiornale. 20.40 Arizo- 
na junior. 22.15 Elezioni 1992. 23.10 
TGI linea notte. 23.25 Europa. 00.15 
TGI notte - che tempo fa. 00.55 Mez- 
zanotte e dintorni. 01.15 Spazio d’auto- 
re. 02.15 Italiani a rio. 03.35 Tg1 linea 
notte. 03.50 Landru. 05.25 TGI linea 
notte. 05.40 Divertimenti. 06.05 La ca¬ 
mera delle signore. 


Sportnet 


08.00 Eurobics. 08.30 Skiën. 09.00 
Golf. 10.15 Golfverslag. 10.30 Euro¬ 
bics. 11.00 Boksen. 12.00 Matchroom 
Professioneel Boksen. 14.00 Paarde¬ 
sport. 15.00 Eurobics. 15.30 Bodybuil¬ 
ding. 16.30 Voetbal. 17.30 NHL Ijshoc¬ 
key. 19.30 Argentijns voetbal. 20.30 
Motorsport. 21.20 Skiverslag 22.30 
Spaans voetbal. 00.00 Tennis. 


MTV Europe 


BBC 1 


07.00 Teletekst-overzicht. 07.30 BBC 
Breakfast news. 10.05 Kilroy. 10.50 
Hot chefs. 11.00 Nieuws. 11.05 Play- 
days. 11.25 Bump, 11.35 No kidding 
with Mike Smith. 12.00 Nieuws. 12.05 
Beautywise. 12.30 People today. 13.20 
Pebble Mill. 13.55 Regionaal nieuws. 
14.00 Nieuws en weerbericht. 14.30 
(TT) Neighbours. 14.50 Going for gold. 

15.15 The summer of my german sol¬ 
dier, Amerikaanse speelfilm. 16.50 
Melvin and Maureen’s Music-a-Grams. 
17.05 Boggart Sandwich and other sto- 
ries. 17.20 The further adventures of 
SuperTed. 17.30 (TT) Dizzy heights. 

17.55 Newsround. 18.05 (TT) Blue Pe¬ 


07.00 Awake on the wildside. 10.00 
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea- 
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the 
movies. 17.30 News at night. 17.45 3 
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps 
today. 19.30 Ray Cokes. 22.00 Grea- 
test hits. 23.00 Report. 23.15 At the 
movies. 23.30 News at night 23.45 3 
From 1. 00.00 Post modern. 01.00 
Kristiane Backer. 03.00 Night videos. 09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business 
morning. 13.30 Business day 15.00 
Larry King. 16.00 World today. 17.30 
Crier and Co. 20.00 World business to- 
night. 21.00 The international hour. 
23.00 World business tonight, 23.30 
Showbiz today. 00.00 The world today 
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire. 
02.00 Prime news. 03.00 Larry King. 
05.00 Showbiz today. Radio 4 

07.00 Nws. 07.02 Ochtendstem¬ 
ming (08.00 Nws.) 09.10 Veroni- 
ca's meestenwerken I: Concertge¬ 
bouw Orkest met viool. 10.33' 
Muziek voor miljoenen. 11.49 Ve- 
ronica's meestenwerken II: Beriirier 
Philharmoniker met sol. 13.00 
Nws. 13.04 Nederland muziekland 


klassiek. 14.00 Metronomium. 
15 30 Zeggen en schrijven. 16.00 
De beweging: 16.00 Het portret. 
18.00 Nws; 18.04 Muziekjournaal; 
19.00 Concert. Muz. voor cello en 
plano. 20.00 Nws. 20.02 Het po¬ 
dium: 20.02 De wandelende tak; 
21.00 Voorland. 22.00 Downbeat 
23.00-24.00 Audio Art. 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 8.30 De fascinatie. 9.00 Nws 
9.02 NOS Sportief 9.25 Waters¬ 
tanden. 9.30 Men neme... 10.00 
Dilemma. 11.00 Gezondheid, een 
zorg. 12.00 Nws. 12.05 Aardewerk 
13.00 Nw« 13.10 Emmastraat 52 
14.00 Gasten van de KRO. 15.00 
Ezelsoor. 15.30 In den beginne. 
16.00 NOS Cultuur. 17.00 De ron¬ 
de tafel van Pam. 17.25 In gesprek 
met de bisschop. 17.35 Postbus 51 
radio-magazine. 17.55 Mededelin¬ 
gen en schippersberichten. 18.00 
Nws. 18.10 Pop-Eye. 18.40 Dini- 
miz islam. 19.00 Nieuws en actuali¬ 
teitenrubriek in het Turks. 19.30 
NieuwS| en actualiteitenrubriek in 
het Marokkaans en het Berbers. 
20.15 Nieuws en actualiteitenru¬ 
briek in het Chinees 20 30 Indone¬ 
sië, taal en cultuur 2100 Rus¬ 
sisch, taal en volk. 21.30 Pronto. 
22.00-22.30 Computers in hel pri¬ 
mair onderwijs. 


Omroep Limburg 

7.00 ümburg Aktueel. 8.00 Over¬ 


name landelijke aktualiteiten op 
Radio 1. 8.30 Limburg op donder¬ 
dag. 9.00 Licht Limburgs. 10.00 
Voor gebruik schudden 12 00 Lim¬ 
burg Aktueel op donderdag. 13.00 
Overname landelijke aktualiteiten- 
rubrieken. 17.00 Limburg Aktueel 
18.00-18.30 Het Podium. Program¬ 
ma o\fer en rond de kunst 


België/Radio 2 

6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ron¬ 
de. Programma dat je op dreei 
helpt met muziek en spelletjes 
(6.30, 7.00 en 7.30 nws). 8.0C 
Nieuws 8.10 Bistro & Co 10.00 
Nieuws 10.03 Parkeerschijf met Ri- 
ta Jaenen. 1 1 .50 Hef koekoeks¬ 
nest. 12.00 Radio 2 regionaal. 
13 00 Nieuws 13.10 Het schurend 
scharniertje. 13.15 Roddelradio. 
14.00 Hitbox. 17.00 Radio 2 regio¬ 
naal 18.00 Nieuws. 18.10 Over¬ 
stuur. 20.00 Het gelag: pop, folk en 
kroegverhalen. 22.00 Nieuws 
22.05 Boem boem, zwarte en blan¬ 
ke pop. 23.30-6.00 Nachtradio 


Balgië/BRF 

6.35 Radiofrühstück (7.15 Wun- 
schkasten; 8.30 Veranstaltungska- 
lender). 9.10 Musikexpress. 10 00 
Gut Aulgelegt. 12.00 Musik bei 
Tisch (om 12 00 agenda voor Brus¬ 
sel; 12.15 agenda voor het Ostkan- 
ton) 12 30 BRF Aktuell 13.00 Fri- 


schauf Volksmuziek 14 05 Musik- 
zeit heute: country & western 
15.00 Nachmittagsstudio 16 05 
Spotlight. 1705 Oldiekiste 18 10 
BRF-Aktuell. 18 40-20.05 Jazz a la 
BRF 


RTL Radio 

4 00 Fruhschicht Weckdienst 6 00 
Guten Morgen Deutschland 9.00 
Radio-Shop. Muziek en actualitei¬ 
ten. 12.00 RTL Mittag 14 CO RTL 
Radio Café. 16 00 Feierabend die 
Abend in den Feierabend 1800 
Radio Bar. Classic Hits 2i 00 Lie- 
be ist. Das zartliche Magazine 
24.00-4.00 Radio-Nacht Die Nacht 
lebt. 


WDR 4 

04.05 Radiowecker 6 05 Morgen- 
melodie (nieuws om 7 00 en 8 00 
uur). 8.55 Overpeinzing 9 05 Mu- 
sikpavillon. 12 00 Nieuws en weer 
12.05 Gut Aulgelegt, Zur Sache 
(13.00 nieuws). 1400 Nieuws 
14.05 Stichwort Wirtschaft Auf der 
Promenade. 15 00 Cafè-Konzert 
16.05 Heimatmelodie 17 00 Der 
Tag um fünf Aansluitend Musikex¬ 
press (18.00 en 1900 nieuws; 
19.30 Ohrenbar). 20.00 Nieuws 
20.05 Zwischen Broadway und Ku- 
damm. 21.00 Musik zum traumen 
22.30-4 05 Nachtexpress 

Hier vast een stukje uit 't nieuwe, spannende avontuur 
van Piep en Ollie van deze week. Jan Linders biedt u ook dit 
boekje gratis aan bij 30,- boodschappen (exclusief statiegeld). 

Piep en Ollie en de Gulle Kassabon* 

Ollie maakt tot slot met zijn slurf een stevige dubbele 
knoop. Zo daar kan niemand meer aankomen, dat komt veilig 
in de winkel terecht. Piep en Ollie willen alweer op pad gaan, 
maar wie is daar? 

Het is hopeloze Harrie de lakei, met een groot dienblad 
vol lekkere dingen. Het is alleen een beetje zwaar, Harrie staat 
op zijn benen te wankelen."Mevrouw, zegt hij, "ik zag de 

heren en ik dacht, die lusten vast wel wat." 

» 

"Heel lief Harrie. Zet maar gauw neer", zegt de Gulle 
Fee. "Het is vast heel zwaar en voor je 't weet..." Maar het is al 
te laat. Daar ligt het dienblad op de grond en alle taarten 
rollen door de kamer. 

Piep en Ollie moeten bijna een beetje lachen, 't is zo'n 


grappig gezicht. "Pardon mevrouw, heus, pardon mevrouw", 
zegt Harrie. Hij zit onder de slagroom. 

Hoe zal dit aflopen? Wordt al die taart nog opgemimd? Dat 
staat in Piep en Ollie en de Gulle Kassabon, het boekje van 
deze week, dat je bij Jan Linders in de winkels krijgt bij de 


boodschappen. Nu 50 cent voordeel: ^ Nu 70 cent voordeel: 

Heraut bier IJ I || | Kooien doperwtjes 

krat a 24 X 0,3 literflessen UrSO" •V.y Vi/ extra fijn, glas A 720 ml 

'êpemuf 
pannekoek» 

mix 

cfêpemix 
-JiS^<.\'i^ V. 
‘*^i^CERÊ, 

"OGHLRT 


. M46i 
YoöHU^r 


eHen 


Keiiiïa 


Rcnï'ia 


S-y>-'\(f/y 


giTilï 


^’OOSöC 


.rlU 


finalen 


finalen 


Grote bienestich 

met kersen en slagroom 


Prinzess biogarde 

roer, beker a 500 gr 


Nu 1 gulden voordeel 
Popla 

keukenrollen ^ ^ 

pak a 3 stuks • ■ 


Remia fritessaus 

liter-emmertje èrS9^ 


huzarenslaatje C 

eenpersoons, 150 gr ör?^ O 


Oetker Dessert a la crème 

chocolade, kwark-citroen of 
stracciatella, pak 93 gr 4-749' >/ 


Slagers-casselerrib 

lOOgr -^:95 - 


Kiene muntdrop of 
salmiak-riksen 1 

zakje a 175 gr -IrSV J. 


iO WITTE E«31EN 


Fanta sinas of 
sinas light 

fles a 1,5 liter 3 


Gouda's Glorie 
frituurvet 

pak a 500 gr 


kippebouten 

nu 2 kilo voor 


Friand mini-frites 

zak 4 1000 gr 4^49^ . 


Honig Mie 
pak a 500 gr 


Nu 80 cent voordeel 
Conimex 

Ketjap Manis O 

fles 500 ml 3709'O* 


Mooie Franse 
bloemkool 


Iglo vissticks 

paka 10 stuks = 
300 gr ^ 


Koffie van Jan Linders 

pak a 250 gr 2.25 ^ 

Nu 3 païdcen voor v-/«V. 

uibwEZP» 


Boerenrozijnenbrood 

nu extra voordelig! | ( 

±400gr2T45' i.( 


Star Economie Compact 
waspoeder ^ O ^ 

pak 4 1,25 kilo ér95'C^*>X v,. 


Kaiserbrötchen 

verpakt per 5 stuks 47^9'. 


Leeuwezegel 
margarine 250 gr orso" 


Breder natuur-azijn 
blank of geel, 750 ml OrSS' 


Akties zijn geldig van donderdag 5 t/m zaterdag 7 maart 1992 


Veizamei Gratis alle 
Piep StOUie boekjes. 

Iedere week 'n nieuw avontuur 
bij 30,- boodschappen. 


't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs