Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formatsos w •> 


5 


a 


derdag 19 maart 1992 


eversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Apartheose 


74e jaargang nr. 67. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofdredacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 


K Met camper op 
avontuur in Alaska 

PAGINA 9 

500ste weerpraatje 
Van John Bernhard 

PAGINA 11 


Toch een winnaar 
bij Sintermeerten 

PAGINA 19 


omer '92 

modebiilaee 


PAGINA 37 TOT EN MET 45 


Goede vooruitzichten 
voor Barcelona 

PAGINA 25 

Club Brugge zorgt 
voor verrassing 

PAGINA 27 " 

Oranje start in 
WK-kwalificatie 

PAGINA 29 


Fey©noord en Ajax 
bij laatst© vier 

HEERLEN - Feyenoord en Ajax zijn 
doorgedrongen tot het laatste kwartet van 
respectievelijk de Europacup 2 en de Ue- 
facup. Daarmee heeft het Nederlandse 
clubvoetbal voor het eerst sinds vier jaar 
weer twee clubs in de halve finales. Ajax 
won thuis met 3-0 van AA Gent. Feye¬ 
noord had bij Tottenham Hotspur genoeg 
aan 0-0. 

• Zie verder pagina 25 


Onderhandelingen over hervormingen snel voortgezet 

Je Klerk wint overtuigend 


DOOR PETER VAN NUIJSENBURG 
DER ZONNIG 

orgen hebben wij nog te 
en met de resten van een 
-tale zone die naar het oos- 
Wegtrekt. In de ochtend is 
dan ook veel bewolking 
t een kleine kans op af en 
Wat lichte regen. Geleide- 
komen we onder invloed 
een zwakke rug van hoge- 
k en volgen er ook opkla- 
tfen, vooral in de middag. 
Wind is zwak tot matig uit 
*stelijke, vanavond uit meer 
'Gelijke richtingen. Het 
’>k loopt vanmiddag op tot 
graden en daalt vannacht 
7 graden. 

r verdere informatie be¬ 
ffende het weer in Limburg 
t u bellen 06-91122346. 


ANDAAG: 
k op: 06.44 


onder: 18.51 


an op: 20.24 onder: 06.27 
ORGEN: 


k op: 06.42 
*anop: 21.47 


onder: 18.53 
onder: 06.47 


Slaaphuis 
in Caberg 
gesloten 


Van onze verslaggever 


MAASTRICHT - B en W van Maas¬ 
tricht hebben gisteren besloten met 
onmiddellijke ingang het tijdelijke 
opvangcentrum voor dak- en thuis¬ 
lozen in de wijk Caberg op te hef¬ 
fen. Nadat dinsdagavond opnieuw 
brandbommen op het dak van het 
gebouw waren gegooid en er brand 
was ontstaan, lieten Leger des Heils 
en het CAD Maastricht het gemeen¬ 
tebestuur weten het niet langer ver¬ 
antwoord te vinden met de hulpver¬ 
lening door te gaan. Het Maastricht¬ 
se college ziet daarom geen moge¬ 
lijkheid het slaaphuis langer open 
te houden. „In Maastricht heeft zich 
zo’n vorm van intolerantie ontwik¬ 
keld ten opzichte van de meest 
kwetsbaren in onze maatschappij 
dat wij met afschuw en ongeloof tot 
sluiting zijn overgegaan”, aldus een 
geëmotioneerde wethouder Ray- 
mond Leenders. 


Zie verder pagina 15 

• Daklozen raakten in paniek • President F.W De Klerk omringd door glimlachende ministers groet zijn aanhangers, nadat bekend was geworden dat hij 
het referendum met groot verschil had gewonnen. F 0t0; EPA 


(ADVERTENTIE) 


Bewaking ministers en overheidsgebouwen verscherpt 

Angst voor coup in Italië 


# De grafstenen werden 
met sokkel omgeduwd. 

Foto: PETER ROOZEN 

Drie graven 
vernield op 
joods kerkhof 


Van onze verslaggever 


BEEK - De rijkspolitie van 
Beek is een onderzoek gestart 
naar de identiteit van de daders 
die in de nacht van maandag op 
dinsdag drie grafmonumenten 
vernielden en één beschadigden 
op de joodse begraafplaats aan 
de Putbroekerweg in Beek. Bo¬ 
vendien werden acht graven 
beklad met hakenkruisen. 

Tevens werden in dezelfde nacht 
ook negen hakenkruisen aange¬ 
bracht op het joods monument 
tegenover de Martinuskerk in 
Beek. 

In een anonieme brief die dins¬ 
dagnacht werd bezorgd bij het 
hoofdkantoor van het Limburgs 
Dagblad in Heerlen, waar ook 
een hakenkruis werd geschil¬ 
derd, is de verantwoordelijkheid 
voor de zinloze vernielingen op¬ 
geëist door ’Het nationaal socia¬ 
listisch volksfront, het NSVF’. 
Deze onbekende groepering be¬ 
dient zich in haar brief van aller¬ 
lei grievende opmerkingen ten 
aanzien van de joodse gemeen¬ 
schap. 


Zie verder pagina 1 5 

• NSVF niet bij 
politie bekend 


(ADVERTENTIE) 


PARK 

Brunch 

Niet vergeten zondag. Brunch in 
het Parkrestaurant. Live music. 
"Herman komt ook." 

★ 

fl. 37,50 

★ 

reserveer nu bij Paola. 

Tel. 045-713846. 

★ 

-PULLMAN- 

grand hotel 

* * * * # 

Heerlen 


ROME - In Italië is gisteren grote 
onrust ontstaan nadat bekend werd 
dat de minister van binnenlandse 
zaken alle prefecten van het land 
heeft ingelicht over het bestaan van 
een plan dat tot doel heeft het de¬ 
mocratische systeem te ontwrich¬ 
ten. De geheime diensten waren 
hier al geruime tijd van op de hoog¬ 
te, maar het alarm werd geslagen na 
de moorden die de afgelopen weken 
op Italiaanse politici zijn gepleegd. 

De prefecten hebben opdracht ge¬ 
kregen de bescherming van politici 
en overheidsgebouwen te intensive¬ 
ren. Volgens het communiqué zou¬ 
den vooral leden van de regerings¬ 
partijen DC (christen-democraten) 
en PSI (socialisten) en van de voor¬ 
malige communistische partij PDS 
gevaar lopen. Ook wordt gesproken 
van een mogelijke ontvoering van 
de in juli te kiezen opvolger van 
president Cossiga. De minister van 
binnenlandse zaken, Vincenzo 
Scotti, bevestigde gisteravond de 


inhoud van de brief aan de prefec¬ 
ten, maar weigerde verder elk com¬ 
mentaar. Speculatie over het be¬ 
staan van een strategie die tot doel 
heeft het land uit evenwicht te 
brengen en de weg te bereiden naar 
een dictatoriaal regiem, was al ge¬ 
ruime tijd gaande. Politici en kran¬ 
tenredacties ontvangen geregeld 
dreigbrieven van geheimzinnige or- 

(ADVERTENTIE) 


% ^ F 

Only by mode centre 

CARITA 

Amorsplein 16-17, Maastricbt-City 
Kleine Staat 6. Maastncht-City 
Saroleastraat 3, Heerlen-City 


ganisaties als de ’Falange Armata’. 
Ook is bij verscheidene politici en 
vorige week zelfs de Senaat inge¬ 
broken. De discussie nam sterk toe 
nadat in België een lid van de socia¬ 
listische partij en vorige week in de 
stad Castellammare een PDS-raads- 
lid en in Palermo de leider van de 
christendemocratische partij op Si¬ 
cilië werden vermoord. 

Vooral deze laatste moord heeft 
veel emoties los gemaakt. De Euro¬ 
parlementariër Salvo Lima, was de 
vertrouwensman van premier An- 
dreotti op Sicilië en werd be¬ 
schouwd als een belangrijke trait- 
d’union tussen de nationale politiek 
en de maffia. De verdenking van de 
moord ging - net als in het geval 
van het raadslid van de PDS - uit 
naar de maffia. Ziekteverzuim in 
>ouw iets gedaald slechts 3 dagen geldig 


Herenregenj assen 

Sportieve en geklede modellen. 

In katoen/trevira kwaliteiten. Diverse kleuren. 
Normaal ƒ 279,- en ƒ 298,- 100 • ion 
100 *°0 . 


% 100 


ZUM 


Voordeelprijs: 


159 ,- ■Gebruik de ScKinck klantenkaart- de kaart met de vele voordelen.i 


‘ HUNDERTSTEN MAL 
FRÜHLING 
IM KAUFHOF! 

Wij willen u uitnodigen om samen met 
ons van 23.3 - 4.4.92 de 100-ste 
Kaufhof-Lente te beleven. Geniet u van 
dit winkelplezier met super 
jubileumaanbiedingen en fantastische 
prijsknallers, waarvan u gewoon weg 
profiteren moet. Alleen gratis is 
voordeliger! imburgs agblad 

de duidelijke krant 
Nü twee weken gratis^^~~^ 


ja, die duidelijke krant wil ik hebben! 
Noteer mij als abonnee. 

Naam: . 

Adres: . 

Postcode/woonplaats: 


Telefoon: . (voor controle bezorging) 

giro/banknummer: 

De eerste twee weken Mtvinf ik de krant gratis. 1 

O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch, 
ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus 

□ automatisch per kwartaal ƒ 82,35 

□ automatisch per maand ƒ 27,45 
O Stuur mij een acceptgirokaart voor betaling 

□ per kwartaal ƒ 83,35 

□ per maand ƒ 28,45 

De afgelopen dne maanden heb ik geen L.D (proef( abonnement gehad 
Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar VE) 

Limburgs Dagblad, 

Antwoordnummer 46. 6400 VB Heerlen 


of bel gratis 06-Q2299Ï1 


8 710404 400017 


Donderdag 19 maart 1992 • Paginf 


timburgs dagblad TunsFJB Actie 


DOOR JOS FRUSCH 


Wat een bedrijvigheid in de Lim¬ 
burgse kunslscene. het is de laat¬ 
ste dagen echt een gekkenhuis: 
exposities worden geopend, nieu¬ 
we concertseries beginnen, ope- 
raprodukties gaan in première, 
concoursen beleven hun finale. 
Nog Los van de reguliere theater¬ 
programma's, concerten en voor¬ 
stellingen die dit stukje Neder¬ 
land altijd al een beetje leefbaar¬ 
der maken. Het voorjaar zit in de 
lucht, kunstmakend Limburg 
zingt zijn hoogste lied. 

Ook in de consumptiesfeer is het 
een drukte van belang. De bussen 
richting opera van Luik zitten 
boordevol. Monet trekt duizenden 
bezoekers en de Maastrichtse 
kunstbeurs der rijken mag zich 
verheugen in de belangstelling 
van vele promnciegenoten die 
zich slechts kunnen verlustigen 
aan al dat fraais, maar er toch 
bij willen zijn. En de Limburgse 
theaters puilen uit deze dagen. 
Zelfs de Boekenweek, die ook dit 
jaar weer het lezerspubliek op de 
been weet te brengen, lijkt onder 
te gaan in deze lawine van 
kunstzinnige activiteiten. Wie zei 
ook weer dat kunst slechts leeft in 
de elitaire bovenlaag? 

Aangezien grote gebeurtenissen 
ook in de kunstwereld hun scha¬ 
duw vooruit werpen, is Maas¬ 
tricht in rep en roer om zijn 
nieuw theater. Vrijdag over een 
week is de opening en omdat de 
televisie rechtstreeks verslag doet 
laat de stad er zich alles aan ge¬ 
legen liggen een zo goed mogelijk 
figuur te slaan. Kosten noch 
moeite worden gespaard, zelfs 
Beppie Kraft wordt van stal ge¬ 
haald... 

Veel actie ~ of beter re-actie - 
ook in de marge van deze bedrij¬ 
vigheid. Met het advies van de 
Raad voor de Kunst als kataly¬ 
sator schieten de actiecomités tot 
behoud van het LSO als padde¬ 
stoelen uit de grond. Behalve de 
Vrienden van het Limburgs Sym¬ 
fonie Orkest <met hun handteke¬ 
ningenactie) bestaan er nu ook 
de Vrienden van de Symfonische 
Muziek, die zich nog over acties 
gaan beraden. En naar analogie 
van de Dwaze Moeders hebben de 
partners van de orkestleden van 
het LSO de handen in elkaar ge¬ 
slagen. Hun aandeel: een handte¬ 
keningenactie. Ook enkele koren 
hebben inmiddels aangekondigd 
het orkest te zullen steunen 
i handtekeningenactie 9 ) - in Ge- 
leen krijgen de LSO-ers bij een 
koorconcert binnenkort zelfs een 
roos... 

Ook de gemeenten beginnen zich 
te roeren. 'Kerkrade vindt dat 
LSO moet blijven' stond er in de 
krant. Kerkrade dus, een ge¬ 
meente waar de LSO-concerten 
gemiddeld door anderhalve man 
en een paardekop worden be¬ 
zocht. Voor en na druppelen ver¬ 
der de adhesiebetuigingen van 
individuele politici en Kamerle¬ 
den binnen. Staan er soms weer 
verkiezingen voor de deur? 

Het lijkt wel of heel Limburg op 
zijn kop staat. Omdat de Lim¬ 
burgers zich zo verwant voelen 
met hun orkest? Ik waag het te 
betwijfelen, anders zouden de 
concerten de afgelopen jaren wel 
beter bezocht zijn. Hoewel de be¬ 
doelingen in vele gevallen best 
wel goed zullen zijn, hebben deze 
acties toch ook iets van 'We kun¬ 
nen niet achterblijven’ en 'Publi¬ 
citeit is publiciteit’. Om van een 
mogelijke ’W ledergutmachung' 
maar te zwijgen. 

Los van het feit dat je je kunt af¬ 
vragen of al deze heisa geen mos¬ 
terd na de maaltijd is, tellen - 
naast politieke lobby - volle za¬ 
len en kwaliteit pas echt voor het 
bedreigde orkest. Dus niet zoals 
afgelopen week in Roermond en 
Heerlen. 

En mocht dit alles onverhoopt 
geen effect resorteren, dan zit er 
nog maar één ding op: zorgvul¬ 
diger stemmen voortaan. 


Actrice Riet Mertens veertig jaar in het vak 

’Toneel blijft me uitdagen’ 


DOOR MYA MAAS 


HEERLEN - Riet Mertens- 
van Hooft' uit Heerlen heeft 
met 'toneel’ een verbond voor 
het leven gesloten. Als kind 
zag ze in Eindhoven een voor¬ 
stelling van het bekende 
sprookje 'Repelsteeltje'. Ze 
raakte in de ban en wist toen 
al: dat ga ik ook doen! Volgen¬ 
de week donderdag en vrijdag 
brengt de thans 56-jarige actri¬ 
ce in de kleine zaal van de 
Heerlense Stadsschouwburg 
twee monologen van Dario 
Fo: 'Een vrouw alleen’ en 'Ho¬ 
me sweet home’. 

Na in Den Haag een poging te heb¬ 
ben ondernomen met een toneel¬ 
groep op te treden, waar haar Lim¬ 
burgs accent een handicap bleek, 
maakte ze haar entree bij de Drama¬ 
tische Kunstkring in Heerlen. Toen 
Jan van Heteren Kamertoneelgroep 
’De Kat’ oprichtte, kreeg ze haar 
eerste kansen. Riet: „In mijn aller¬ 
eerste rol was ik een dienstmeisje, 
in de greep van het noodlot, dat aan 
’t einde van het stuk moest huilen. 
Ik leefde me zo in, dat ik dat spon¬ 
taan deed. Ik kon niet meer ophou¬ 
den, tijdens het applaus bleven de 
tranen over mijn wangen rollen. Nu 
kan ik het gevoel van verdriet, dat 
je uit je eigen leven put, oproepen 
en als het ware onder de rol schui- 


Baton 

Na 'De Kat’ werden het ’De 
Schouwspelers’, onder Jef Baarts. 
Vervolgens trad Riet tien jaar lang 
op met de Baton (Beambtentoneel¬ 
vereniging Oranje Nassaujmijnen), 
die uitsluitend blijspelen op de 
planken zette. Bij toneelvereniging 
’Mens’ speelde ze onder regie van 
Ton Hellwig. Ze stond in de rol van 
’De sneeuwengel’, naar John Cali- 
no, ze was ’Maud’ in ’Een piano in 
het gras’ van Frangoise Sagon. Ein¬ 
de jaren zeventig ’deed’ ze kinder¬ 
voorstellingen bij ’De Speeldoos’, 
Maastricht. Daarmee werden zalen 
en scholen in heel Nederland be¬ 
reisd. Beginjaren tachtig speelde ze 
onder Guido Wevers, met Els Ey- 
mael. Har Huys, Ton Hellwig, Hel- 
ma Giebels, Do van Berlecom en 
Maarten Willekens in ’De Maandag- 
ochtendgroep’. Dat was improvisa- 
tietoneel, speciaal voor interne 
toneelkringen. 'Griezelig moeilijk’ 
was dat volgens Riet, maar ze heeft 
er veel van geleerd. Thans doet ze 
mee aan uitvoeringen van het Pro- 
duktietoneel van de LFA. Peter 
Stam werkte grondig aan haar stem, 
die buigzaam is en heel lief, maar 
die ook gemakkelijk in een kop¬ 
stem overgaat. 

Zo deed Riet ervaring op. Ze zocht Riet Mertens, onder leiding van haar man repeterend aan Dario Fo. Foto: klaus tummers 


evenwel steeds nieuwe impulsen, ze haar 40-jarig toneeljubileum. De ac- 
wilde méér en beter. Dat kon bij de trice heeft een markant gezicht, een 
Stichting Toneelaktiviteiten, Heer- vrouwelijke uitstraling en is be¬ 
ien. In dat kader trad ze met Max de scheiden van aard. Niets verraadt 


Bruin op in 'Het Hemelbed’ van Jan 
de Hartog en in 'Herfst in Riga’. 


haar leeftijd, of doet vermoeden dat 
ze al twee volwassen kinderen heeft 


Eerst met Jan Steendelaer, na diens en drie kleinkinderen. 


dood met Max de Bruin. 

Botsen 

Nu dan Dario Fo, een avondvullend 
programma, geregisseerd door Toi- 
ne Mertens, waarmee ze eveneens 
een verbond voor het leven sloot. 
Op de vraag of regie door een echt¬ 
genoot geen problemen oproept, 
antwoordt Riet heel eerlijk dat dit 
z’n vóór en z’n tegen heeft. „We ken¬ 
nen elkaar zo goed dat hij maar een 
half woord nodig heeft om mij rich¬ 
ting te geven. Van de andere kant 
ben je niet altijd bereid zijn visie 
over te nemen. Dat kan dus wel 
eens botsen.” 


„Wij hebben Dario Fo opgezet voor 
onze eigen voldoening en treden 


Bizarre vertellingen 
uit de Nieuwe Wereld 


DOOR CATHARIEN ROMIJN 


over te nemen. Dat kan dus wel Het verhaal is de oudste vorm van 
eens botsen.” literatuur. Duizenden jaren lang 

zijn vertellingen mondeling en later 
Riet koos voor Dario Fo uanwege schriftelijk van generatie op genera- 
diens sociale betrokkenheid, zijn tie overgegaan. Het verhaal is ook 
voorliefde voor in ’t leven minder een uitstekende manier om een lite- 
geslaagde mensen en.de manier rair contingent te verkennen. Zo is 
waarop hij daarmee oihspringt. In de bundel ’De Nieuwe Wereld’ voor 
de beide eenakters gaat het om de wie de literatuur van Latijns-Ameri- 
positie van de vrouw. Fo dient alge- ka niet kent een openbaring. Maar 
mene grote problemen op, waarin ook voor de meer ingevoerde lief- 
een flinke portie humor de zaak hebber is deze uitgave met twintig 
licht verteerbaar maakt. Zijn perso- uit het Spaans en Portugees vertaal- 
nages zijn levende mensen, geen de verhalen meer dan de moeite 


theaterfiguren. 

Het komende seizoen 


(ADVERTENTIE) 


ALS U NU VAN PLAN BENT EEN KEUKEN TE KOPEN 
KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN EEN 

UNIEKE KANS! 

NIEUWE KEUKENS 
VOOR DE HALVE PRIJS! 

HONDERDEN NIEUWE SHOWROOM-MODELLEN 
IN ALLE MATEN EN KLEUREN 

NU KOMEN IS VEEL BESPAREN! 


MAASTRICHT 

scharnerwweg 66-70 045-625565 

ROERMOND 

J.NiCOlasStraat 17-51 04750-55051 

HEERLEN 

Heerlerbaan 275 045-419990 

SITTARD 

Bergerweg 51/55 046-511775 
VENL0 Roermondsestraat 7 077-518615 keukensupers 


waard. Want behalve met bekende 
namen maakt de lezer kennis met 
Riet vertegenwoordigers van een nieuwe 
literaire generatie. Zij zetten soms 
lyrisch, soms nuchter de meest 
wonderbaarlijke en wrede geschie¬ 
denissen op papier. In bloemrijk en 
krachtig proza wordt de lezer mee¬ 
gevoerd naar een wereld waarmee 
hij vaak slechts oppervlakkig via 
krant en televisie in aanraking 
komt. De twintig auteurs beschrij¬ 
ven de Latijnsamerikaanse samen¬ 
leving met al haar bonte en vaak 
ook mystieke, fantastische verschij¬ 
ningsvormen. 

Het zijn vertellingen over liefde en 
alledaags geweld. Zoals het verhaal 
van de Argentijnse schrijfster Ceei- 
lia Absatz (1943). In korte trefzekere 
zinnen ontvouwt zij voor de lezer de 
kleine tragische gebeurtenissen uit 
het leven van een dik, zich minder¬ 
waardig voelend joods-Argentijns 
meisje in Buenos Aires. 

Anderen verhalen handelen op su¬ 
blieme, ingehouden wijze over ver¬ 
schrikkingen van de dictatoriale 
regimes in Chili en Uruguay. Zo 
geeft de Chileense schrijver-journa- pezige peekah 


2iet er nut te best uit /.lts hof ets 
eiht lijn, don was politie echter 
dan nht !/ Hebben wij de federale politie 
7 Texas in elkaar feramd 1 


van Texas in elke, 
dat kan ons jaren 


! Utj deden hel niet met opxet 
Sun nu Hm had fezefó dat wu 
ook nedendaape Ti vuren zouden 
tefenhomen en dat uu hen moes 

ten verslaan 1 r—, - : - 

a c .— /raaf is u/at 
sAsA- / —I zoent politie Lambik. studeert jouw u/alk -pen 
voor keukenrobot of /o ? 2e 
zoemt zich zowat te pletter Keokenrobot ? Iferdeet hel 
maar / lij ontwikkelt de 
foto 's die ze daarstraks feno- 
men heeft. Ual een service ! 
recept 


Gegrilleerde 
kabeljauw 
(4 personen) 

Ingrediënten: 

ca. 800 gram kabeljauwfilet 
olie om vis en schaal te bestrij 
ken 

peper, zout 

citroensap 

kerriepoeder 

fijngehakte peterselie 

2-3 eetlepels geraspte kaas. 

Bereiding: 

Spoel de visfilets onder de stro¬ 
mende kraan af en dep de stuk¬ 
ken droog. Wrijf de stukken vis 
in met peper, zout, citroensap en 
kerriepoeder. Laat dit intrekken 
en bestrijk de vis daarna met olie 
(met een kwastje). Bestrijk ook 
de binnenkant van een ovenvas¬ 
te schaal met olie. Verhit de grill 
van de oven voor en schuif een 
rooster op ca. 15 cm afstand. Leg 
de kabeljauwfilets in de oven¬ 
schaal en grill de vis ca. 10 minu¬ 
ten. 

Draai de filets om en grill ze een 
minuut of 5. Bestrooi de kabel¬ 
jauwfilets met peterselie en ge¬ 
raspte kaas en laat ze nogmaals 
enkele minuten grilleren tot de 
kaas gesmolten is en begint te 
'bubbelen’ (ca. 3 minuten). 


k stellingen van deze geeste 
gehandicapte spelers uit Ros 
len beginnen om 16 en 20 uur 
hetzelfde theater presenteert 
Makadam Theater zondag fli 
14.30 uur 'Pootje Kop’. 


71 

j’ 


daar twee avonden mee op. Als ’t 
vaker kan, vinden we dat leuk, 
maar de kwaliteit staat voorop.” 
Hoewel de actrice zich gerijpt voelt, 
is ze nog elke dag in ontwikkeling. 
„Het is een uitdaging, ik stel mijn 
eisen steeds hoger. Ik doe graag iets 
waarbij ik op mijn tenen moet lo- 


verder . 


HEERLEN - Theater Manifest 
speelt zondag het toneelstuk 
’Dans tegen de Dood’ in de klei¬ 
ne zaal van de Heerlense Stads¬ 
schouwburg. Aanvang 20 uur. 

NUTH - De Stichting Orgel- 
kring St.-Bavo heeft voor zondag 
een orgelconcert op het pro¬ 
gramma staan met een optreden 
van de organist Marcel Verheg- 
gen. Hij zal werk spelen van 
Mozart, Brahms, Krebs, Bach en 
anderen. Het concert wordt ge¬ 
geven in de St.-Bavokerk in 
Nuth en begint om 16 uur. 

MAASTRICHT - Op het Intro- 
podium, St.-Maartenspoort 2, 
geeft het Nederlands Studenten 
Kamerkoor onder leiding van 
Daniël Reuss zaterdag om 20.30 
uur een concert. 

De Amateurtoneelvereniging 
Grimas uit Horst speelt morgen 
om 20.30 uur in het CCV-theater 
aan de Herbenusstraat 89 de 
tragi-comedie Thuis’ van Hugo 
Claus. De regie is in handen varv 
Richard de Duik. 

In het Löss Theater, Achter de 
Barakken 31a, vindt zaterdag de 
nieuwe produktie ’Circus’ plaats 
door theatergroep Fase. De voor¬ 


in podium-café Satirycon, 
nardusstraat 16-18, vindt dins 
voor de derde keer een Salon 
teraire plaats. In het kader 
de - Boekenweek 1992 s 
Vroeg negentiende eeuwse 
verhalen naar de Oost’ centr 
Aanvang 20 uur. 

Ursula Oberle (blokfluiten) 
Yuko Koga (clavecimbel) ge 
morgenavond om 20 uur een 
rokconcert in de Waalsekë 
Pietersstraat 6. 


1 


SITTARD - In Theater Sir* 
aan de Putstraat speelt de Etfiif 
van Egdom Band samen met I 
chael Pedicin vanavond vanaf 
uur. 

In theater Klein Carré, Ley&\ 
broekerweg 138 vindt zondA 
van 11-17 uur het tweede ’P^i 
Festival’ voor kinderen plaa 1 
Er zijn drie kindervoorstelll I, ' 
gen: ’Matilde’ te spelen d<^ 
Feng Alla, ’De Bogven’ door V 
Volhouders en ’De Koning 
het ei’ door Theaterstichting ™ 
Toonbank. 

VAALS - Het Daniël Strijd 
Quartet concerteert zondag oI< 
20 uur in museum De Kopern^i 
len aan het Von Clermontpl® 1 - 
11. Zij zullen werken spelen 
Mozart, Borodin en SjostaK 0, 
vitsj. 

BUNDE - In de ’Auw. Kertf 
Burchtstraat 2 in Bunde word' 
het vierde en laatste concert 
de serie 'Kamermuziek Limbun 
van dit seizoen gegeven. Fluit$ 
Paul Theunissen en pianist J od 
Grubben zullen een program^ 1 * 
brengen met Franse muziek va" 
Poulenc, Fauré, Debussy en Gjjj 
dard. Het concert begint om * 


I 


'N HY 
' bini 
rui 
over! 
«n da 
v oor i 


list Alberto Fuguet (1964)in 'Rodde¬ 
len over Rocïo’ een indringend 
beeld van de massale verdwijnin¬ 
gen van politieke tegenstanders in 
zijn land. Fuguet maakt daarbij op 
een opvallend wijze gebruik van de 
spreektaal. Een voormalige vrien¬ 
din vertelt op smeuïge wijze hoe 
Rocio van een keurig burgerlijk 
meisje op de universiteit verander¬ 
de in een revolutionaire om tenslot¬ 
te op mysterieuze wijze van de 
aardbodem te verdwijnen. Aanvan¬ 
kelijk steekt de vriendin haar af¬ 
keur over deze verandering niet 
onder stoelen of banken, maar 
gaandeweg het verhaal slaat de twij¬ 
fel toe over de doodsoorzaak. ’We 
denken dat zij het is die dood is, 
maar het is niet bewezen. Er was 
niets over, geen botje; alleen haar 
identiteitsbewijs. Wat vreemd is, 
vind je niet? Dat zelfs haar botten 
ontploffen en haar identiteitsbewijs 
niet. Ik weet dat het terroristen zijn, 
maar ik weet het niet, er wordt zo 
veel gezegd. Die doden ...vallen die 
echt in confrontaties?’ 


In 'Burgermannetje' schets de Uru- 
guyaanse auteur Mano Benedetti 
(1920) de wreedheid van het regime, 
de martelingen tijdens de verhoren 
en de willekeur bij het oppakken 
van Verdachten'. 

Maar ook dood, ouderdom, noodlot 
en begeerte komen in deze bundel 
ruimschoots aan bod. Thema’s die 
in een allerdaags of sprookjesachtig 
jasje worden gestoken. Eén ding 
hebben al deze wonderlijke verha¬ 
len echter met elkaar gemeen: ze 
zijn stuk voor stuk op papier gezet 
door rasvertellers. 

De Nieuwe Wereld. Latijnsameri¬ 
kaanse verhalen; Meulenhoff Am¬ 
sterdam, ƒ 25,-. Lezing over 
Maüheus-passie 

HOENSBROEK - In de Hoens- 
broekse Muziekschool aan de But- 
tingstraat vindt 24 maart om 20.00 
uur een lezing plaats over de 
Mattheus-passie van J.S. Bach. De 
lezing zal worden gegeven door 
Hans Leenders, muziekweten- 
schapper en organist van de O.L.V. 
Basiliek Maastricht, en is bedoeld 
als introductie op de uitvoering van 
de Mattheus door de Heerlense Ora¬ 
torium Vereniging op 5 april om 
19.00 uur in de St.-Josephkerk, 
Heerlerbaan in Heerlen. 


Oplossing van gistere* 1 


ABU AC 0 RA 


RMS 

smö 

trY 


BTe.Tê 3 

L OC' I ’E 


puzzel van de dag 
58 

42 Horizontaal: 1. boom; 4. boom; 7. boom; 
11. uitroep van afkeer; 12. vis; 14. titel; 
15. leraar; 17. telwoord; 19. drietal; 21. 
gewicht; 22. eikeschors; 24. adellijke titel 
op Java; 26. groei; 27. ten bedrage van; 
30. muzieknoot; 31. inhoudsmaat; 32. 
draagdoek; 33. grondtoon; 35. rustbank; 
37. slap, teer; 39. vervoermiddel; 40. 
groei bevorderende stof; 41. vervoermid¬ 
del; 42. bouwkundig ingenieur; 43. even¬ 
redig deel; 46. klimwerktuig; 48. nummer; 
49. nostalgie; 50. maanstand; 52. trekdier; 
53. voedsel; 55. gravure; 58. gewicht; 61. 
vreemde munt; 63. briefaanhef; 64. wis- 
selborgtocht; 66. schijf; 69. muzieknoot; 
70. namelijk; 71. uitgesneden vis of vlees; 
73. militaire rang; 75. leesteken; 76. 
boom; 77. drinkgerei. 


Verticaal: 1. niets uitgezonderd; 2. riv0 
in Siberië; 3. wiel; 4. insgelijks; 5. water 'j 1 
Friesland; 6. scheepsemmer; 8. kunsttak’; 
9. achter; 10. vóór alles; 12 muzieknoot 
13. regerings-reglement; 16. muzieknoot 
18. het Romeinse rijk; 20. persoon 1 '!* 
voornaamwoord; 21. bevel; 23. jong 
25. kind-nakomeling; 26. roofvogel; Ij, 
verdaging; 29. klem kind; 31. bijbel dj? 
mohammedanen; 34. genotmiddel; 35 
plaaggeest; 36. Japanse parelduikster; 3' 
dwaas, dol; 38. vogel; 44. bloeiwijze; 
voorteken; 47. tocht; 51. identiek; 54. 
van een muziekinitrument; 56. toets * 
leen; 57. heen en terug; 58. brandstof; 5* 
onderhuidse vetlaag; 60. bevestiging; 62; 
oude lengtemaat; 64. bergweide; 65. kla a _ 
67. militaire rang; 68. huisdier; 70. maad' 
stand; 72. Chinese munt; 74. in ordA. 


(Cl Standaard Uitgever^ Antwerpen 

C l ' ^ 

| limburgs dagblad 


/ ƒ fa/nnen/butfenwl^; 


Donderdag 19 maart 1992 • Pagina 3 


RH 

Ei 

b 


Hartoperatie 

Belgische 

koning 

USSEL - De Belgische Ko- 
i Boudewijn heeft gisteren in 
ijs een spoedoperatie aan zijn 
ondergaan. Het 61-jarige 
tshoofd van België lijdt aan 
ziekte van Barlow, waarvan 
kalking het belangrijkste ge- 
}g is, zo heeft het Koninklijk 
eis in Laken meegedeeld. 
Udewijn werd twee dagen ge- 
len in een Brussels ziekenhuis 
tenomen om onderzocht te 
'orden voor 'ongewone adem- 

>od’. 


De operatie is volgens het Ko¬ 
ninklijk Huis volledig geslaagd. 

Boudewijn hoeft slechts twee a 
drie dagen onder permanent toe¬ 
zicht te blijven. Daarna volgt een 
herstelperiode van enkele we¬ 
ken. De snelle ingreep, gekop¬ 
peld aan het feit dat Boudewijn 
voor de operatie werd opgeno¬ 
men in het Parijse Broussais- 
hospitaal, hebben in België de 
speculaties over de gezondheids¬ 
toestand van de Koning opnieuw 
aangewakkerd. 

De Belgische Koning staat be¬ 
kend om zijn grote politieke in¬ 
vloed achter de schermen. De 
beoogde troonopvolger, prins Fi- 
lip, staat daarentegen als uiterst 
zwak te boek. 


77272 


I 
ÜSmsjBi 


mmmm 


ft 

ft ppESBUj] 


gfsi ft r_ _- __ 


P Hl «S&vfêmvsi ut KTtTtJ # ui 


l>[^ •Ts»jTtT 


I te gfd tT» R m§yiT 

pTnwFfl 


CsiMBnSjJ 


1, Uitkomst koppeling computerbestanden 

’Witte fraude’ flink 
groter dan gedacht 


j^EN HAAG - Naar schatting 
‘ten tot vijftien procent van de 
tetkeringstrekkers heeft naast de 
tetkering officieel, maar waar¬ 
schijnlijk ten onrechte, nog een 
tedere uitkering of een inko- 
teen: de zogenoemde 'witte frau¬ 
de’. Staatssecretaris Ter Veld 
[sociale zaken) heeft dit gisteren 
te de Kamer te kennen gegeven, 
‘'teder onderzoek moet uitwijzen 
°f er van een illegale situatie 
?Prake is, waarbij ook valsheid 
te geschrifte en fraude is ge¬ 
pleegd. 

^olgens de staatssecretaris is er 
tendelijk gezien in ongeveer 50 
Procent van alle gevallen waarbij 


in een jaar meerdere uitkeringen 
naast elkaar voorkomen of naast 
de uitkering een inkomen be¬ 
staat, niets aan de hand. Bij de 
andere helft van de gevallen zul¬ 
len de dossiers echter stuk voor 
stuk nagetrokken moeten wor¬ 
den., Tot nu toe lijkt het erop dat 
er bij 20 tot 30 procent van deze 
groep ’iets’ fout zit. In het totaal 
zou dat dus 10 tot 15 procent 
zijn. 

Definitieve cijfers wilde Ter 
Veld niet geven. Een door haar 
afgelopen maandag genoemd 
percentage van witte fraude 
(maximaal 5 procent) herhaalde 
zij niet. De cijfers stammen uit 
1988 en 1989. 
Israël kondigt wraakacties aan 

lihad eist aanslag 
op ambassade op 


Ï^ENOS AIRES - Reddingswer- 
Jtes zochten gisteren in de puinho¬ 
op van de Israëlische ambassade 
q Buenos Aires nog steeds naar 
jterlevenden. De aanslag dinsdag 
®P de Israëlische missie in de 
i°ofdstad van Argentinië is opge- 
, ls t door de Islamitische Jihad, een 
pO-Iraanse organisatie die in Bei- 
tet een verklaring uitgaf. 


(ADVERTENTIE) 


"used” 

bij ons 

105L95 Promenade 58 Heerlen 
Telefoon 045-712290 


Bij de aanslag zijn zeker tien men¬ 
sen om het leven gekomen en meer 
dan tweehonderd anderen gewond 
geraakt. Mogelijk liggen nog tien 
mensen begraven onder het puin, 
aldus een leider van de reddingso¬ 
peratie. De kans dat zij levend on¬ 
der de brokstukken vandaan ko¬ 
men is uiterst klein. Twee van de 
zes doden die zijn geïdentificeerd, 
zijn Israëliërs. De vier anderen zijn 
Argentijnen. 

De Islamitische Jihad zegt in haar 
verklaring dat de aanslag een ver¬ 
gelding is voor de dood van Hezbol- 
lah-leider sjeik Abbas Musawi, die 
vorige maand door Israël werd ver¬ 
moord. De aanslag zou een zelf¬ 
moordactie geweest zijn van Abu 
Yasser, een Argentijn die zich tot de 
islam heeft bekeerd. 

De aanslag heeft het drie verdiepin¬ 
gen hoge ambassadegebouw volle¬ 
dig in puin gelegd. Ook omringende 
gebouwen liepen grote schade op. 
De hele nacht van dinsdag op 
woensdag hebben honderden red¬ 
dingswerkers puin geruimd 
De Israëlische minister van buiten¬ 
landse zaken, David Levy, kondig¬ 
de in Jeruzalem vergeldingsacties 
aan. 

Overigens betwijfelen Israëlische 
deskundigen dat de aanslag het 
werk is geweest van de Islamitische 
Jihad. Zij achten het waarschijnlij¬ 
ker dat de Hezbollah (Partij van 
God) verantwoordelijk is ^ 


Huwelijk 
Britse prins 
op springen 


LONDEN - Prins Andrew, zoon 
van de Britse koningin, staat op 
het punt te scheiden. Naar ver¬ 
wachting zal Buckmgham Pala- 
ce deze week nog een verklaring 
afleggen. Ontbinding van het hu¬ 
welijk zou niet als een volslagen 
verrassing komen. Vorige maand 
was Fergie, de flamboyante 
vrouw van prins Andrew, het 
middelpunt van een schandaal. 
In de Londense flat van een Te- 
xaanse playboy had een schoon¬ 


maakster een hele reeks foto’s 
gevonden van een vakantie die 
Fergie met de Texaan in Marok¬ 
ko had doorgebracht. Hoewel de 
foto’s nooit in handen van de 
pers zijn gekomen, werd alge¬ 
meen aangenomen dat de 
vriendschap tussen Fergie en de 
playboy het karakter had van 
een liefdesaffaire. Die indruk 
werd nog versterkt door een oe¬ 
kaze aan Fergie waarin de konin¬ 
gin haar vroeg met de playboy te 
breken. 

Andrew en Fergie trouwden vijf- 
eneenhalf jaar geleden in West- 
minster Abbey. Ze wonen met 
hun twee kinderen in een enorm 
huis bij Windsor dat in de stijl 
van een ranch is gebouwd. Hun 
staatsinkomen bedraagt 500.000 
pond (1.650.000 gulden) per jaar. 


171 


Neuszoen voor JMB32ÏÏM 

. .. , . \\\ uit 


koningin Beatrix 


WELLINGTON - Koningin 
Beatrix werd gisteren tijdens 
haar bezoek aan het nationale 
museum van Nieuw-Zeeland on¬ 
verwachts op ceremoniële wijze 
onthaald door de Maori’s. Bij 
haar binnenkomst werd zij ge¬ 
huld in de Kahu Kiwi, een cape 
van kiwi-veren, en getracteerd 
op een neuszoen van haar gast¬ 
heer. Daarna mocht zij de tradi¬ 
tionele gemeenschapsruimte van 
de Maori’s binnentreden. 

De ontvangst van de koningin 
paste perfect in de opzet van de 
tweede dag van het statsbezoek. 
Die stond namelijk voor een 
groot deel in het teken van de 
cultuur. 

’s Morgens vroeg ging de konin¬ 
gin naar de conservatie-afdeling 
van het nationaal museum waar 
diverse voorwerpen, waaronder 
schilderijen en sculpturen, wor¬ 
den gerestaureerd. 

Vlak voor de komst van de ko¬ 


ningin moest Rosé Evans, werk¬ 
zaam op de conservatie-afdeling. 
haar zelfgemaakte plastic hond, 
een border collie, op verzoek van 
haar baas verwijderen. Zelfs in 
Nieuw-Zeeland is het doorge¬ 
drongen dat de hond van de 
koningin. Miss Pepper, enkele 
weken geleden in een konijnen¬ 
hol is gestikt. 

's Middags bracht de koningin 
een bezoek aan de kledingfa¬ 
briek ’Rembrandt Suits’, die 
veertig jaar geleden werd opge¬ 
richt door een Nederlandse im¬ 
migrant. Het bedrijf heeft inmid¬ 
dels 35 procent van de Nieuw- 
zeelandse kledingmarkt in 
handen. 

De tweede dag van het staatsbe¬ 
zoek werd afgesloten met een 
cultureel spektakel. Op uitnodi¬ 
ging van de koningin verzorgde 
het Nederlands Dans Theater 2, 
de jongerengroep van het dans¬ 
theater, een optreden. 


• Modder 

Zeker 25 mensen zijn gedood 
en 80 hebben verwondingen 
opgelopen bij een aardver¬ 
schuiving in een krottenwijk 
van de Noordbraziliaanse stad 
Belo Honzonte. Een honderd¬ 
tal woningen werd bedolven 
door modder en aarde dat van 
hellingen gleed. 

• Milieubeleid 

De Europese Commissie wil 
het jarenlang gevoerde Europe¬ 
se milieubeleid drastisch gaan 
hervormen. Symptoombestrij¬ 
ding door steeds meer dwin¬ 
gende normen en heffingen 
voor de vervuilers, moet ver¬ 
vangen worden door ..vrijwilli¬ 
ge maatregelen en zelfregule¬ 
ring”, stelde EG- milieucom- 
missaris Carlo Ripa de Meana 


Brug begeeft het # Het instorten van een brug over 
de Schelde bij Melle in de buurt 
van Gent heeft gisteren het leven 
gekost aan de chauffeur van een 
tankwagen. Het slachtoffer slaag¬ 
de er niet in zijn oplegger, geladen 
met 28.000 liter benzine , tijdig tot 
stilstand te brengen, toen de brug 
vlak voor zijn ogen in de Schelde 
stortte. De combinatie vloog ver¬ 
volgens in brand. De oorzaak van 
de instorting is nog niet bekend. De 
brug die in 1956 is gebouwd was 
vorig jaar nog opgeknapt. Foto: epa 


Aardgas lever! 
miljarden extra op 

DEN HAAG - Minister Andriessen (economi¬ 
sche zaken)verwacht dat de extra opbrengst van 
de verkoop van aardgas vanaf 1995 ruim 2,5 mil¬ 
jard gulden per jaar bedraagt. Van de in totaal 
40 miljard gulden tot 2010 blijft na aftrek van 
winst voor de Nederlandse Aardolie Maatschap¬ 
pij (NAM) en vennootschapsbelasting, nog 25 
miljard gulden over. Dit geld kan volgens hem 
en een meerderheid in de Tweede Kamer wor¬ 
den gebruikt voor de financiering van de hoge¬ 
snelheidstrein (HSL) naar Parijs en de Betuwes¬ 
poorlijn (van Rotterdam naar Duitsland) en 
eventuele andere projecten. 


(ADVERTENTIE) 


Levi's 501 


"used" 


bij ons 

109.95 


• L ïtkeringen 

De afstand tussen uitkeringen 
en lonen, en tussen het mini¬ 
mumloon en het gemiddeld 
verdiende loon moet groter 
worden. Er moet ook meer ver¬ 
schil komen tussen de belo¬ 
ning in bedrijven en bedrijfs¬ 
takken. Zo kan het aantal 
werkenden in ons land ver¬ 
groot worden. 

Minister Andriessen (economi¬ 
sche zaken) heeft dit gisteren 
gezegd bij de Amerikaanse Ka¬ 
mer van Koophandel 

• Landbouw 

In de landbouwprijzen voor het 
komende produktiejaar veran¬ 
dert niets. Dat betekent dat de 
melkquota gelijkblijven en dat 
de graanboeren net als dit jaar 
11 procent aan extra heffingen 
moeten betalen. Doordat de in¬ 
flatie niet wordt gecompen¬ 
seerd, betekent dit dat alle 
boeren er op achteruit gaan. 
Europees-landbouwcommissa- 
ris Ray MacSharry heeft dit 
gisteren in Brussel voorgesteld. 

• Kernwapens 

Oekraïne komt terug van zijn 
voornemen de overdracht van 
tactische kernwapens aan Rus¬ 
land tijdelijk te staken. Bons 
Jeltsin zei gisteren dat de presi¬ 
dent van Oekraïne hem telefo¬ 
nisch op de hoogte heeft ge¬ 
steld van de beslissing om de 
kernwapens volgens het oor¬ 
spronkelijke schema, voor 
1 juli, aan Rusland over te dra¬ 
gen. 

• Weigering 

Minister Ter Beek (Defensie) 
gaat het misbruik van de Wet 
Gewetensbezwaren Militaire 
Dienst aanpakken. Op zijn 
minst eenderde van het aantal 
beroepen op de Wet Gewetens¬ 
bezwaren is vals, zegt de be¬ 
windsman. Ter Beek wil deze 
door hem genoemde weiger- 
yuppies ontmoedigen door 
uiterst terughoudend te wor¬ 
den bij het verlenen van uitstel 
van militaire dienst waanneer 
een dienstplichtige zich als ge¬ 
wetensbezwaarde meldt 


Gedood Tijdens een 'strafexpeditie' te¬ 
gen asielzoekers hebben Duitse 
jongeren een Roemeen van 18 
jaar oud doodgeslagen. De drie 
daders maakten deel uit van 
een groep jongeren die zater¬ 
dagnacht binnendrong in een 
centrum voor asielzoekers in 
Rostock. Hun gezichten gemas¬ 
kerd en gewapend met honk¬ 
balknuppels. gummiknuppels 
en stenen doorzochten de Duit¬ 
se jongeren de kamers van het 
centrum. In een van de kamers 
sloegen ze twee Roemenen in 
elkaar, van wie er ëën aan zijn 
verwondingen overleed. 


109 ,- 


w ' ”“y. -'• •" : • . m W ' ' ' ■ - .„ w 11 : ., -.,• 

f . Tl binnen/buitentand 

'Ssi ■ * ,p 
Donderdag 19 maart 1992 • Pagina 


President De Klerk: ’•Geboortedag van nieuw Zuid-Afrika ’ 

Blijdschap over uitslag 


JOHANNESBURG - De 
vreugde om de uitslag van 
het referendum in Zuid-Afri- 
ka won het gisteren voor een 
keer van de zorgen om de 
toekomst van het land. 
Vreugde en tevredenheid 
overheersten de stroom reac¬ 
ties op de tweederde meer¬ 
derheid van de blanken die 
het hervormingsbeleid van 
Zuid-Afrika’s president De 
Klerk steunt. 

President F.W. de Klerk zei na zijn 
daverende overwinning dat ,,het 
nieuwe Zuid-Afrika nu écht gebo¬ 
ren is”. ANC-leider Nelson Man- 
dela zei dat het met dit referen¬ 
dum de laatste keer moest zijn 
geweest dat bevolkingsgroepen 
afzonderlijk naar de stembus 
gaan. Hij noemde de uitslag een 
mandaat voor alle partijen die be¬ 
trokken zijn bij de onderhandelin- 
gen en hield de verliezende KP 
voor dat er ook voor hen plaats 
aan de onderhandelingstafel is. In 
Nederland sprak premier Lubbers 
van een goede dag voor Zuid-Afri- 
ka. Ook in de rest van wereld is 
opgelucht gereageerd op de uit¬ 
slag. 

De Klerk vierde gisteren zijn 56ste 
verjaardag met een overwinning 
die de belangrijkste in zijn loop¬ 
baan werd genoemd. Tegen de 
menigte die zich voor het presi¬ 
dentiële paleis, het Tuynhuys, in 
Kaapstad had verzameld, zei hij 
dat „we nu het boek van de apart¬ 
heid definitief gesloten hebben”. 
Hij riep onder luid gejuich de poli¬ 
tieke leiders van andere bevol¬ 
kingsgroepen de uitslag te accep¬ 
teren in een 'geest van geven en 
nemen'. 

Vrede 

„Voor onze toekomst moeten wij 
hen die vrede willen samenbren¬ 
gen”, aldus de president. 

De leider van de verliezende Kon- 
servatieve Partij, dr. Andries 
Treurnicht, weet de nederlaag aan 
de korte duur van de campagne 
(drie weken) en de „hysterische 
hetze van de media die een bloed¬ 
bad en de mogelijkheid van nieu¬ 
we sancties voorspelden bij een 
nee-stem”. 

Mandela zei dat hoewel de hervor¬ 
mingen volgens hem nu ’op koers’ 
liggen, het nog te vroeg was om de 
sancties op te heffen. Dat is pas 
mogelijk wanneer er een over¬ 
gangsregering met de zwarte op¬ 
positie is geïnstalleerd. 

Effect 

In Den Haag legde premier Lub¬ 
bers zijn tevredenheid vast in een 
telegram aan De Klerk. Daarin fe¬ 
liciteerde hij de president met het 
feit dat de steun voor diens beleid 
’zo breed gedragen wordt’. ’Het ef¬ 
fect van vandaag is nu een onom¬ 
keerbare stap nadrukkelijk naar 
de overgangsregering en een de¬ 
mocratisch Zuid-Afrika’, aldus 
Lubbers. 

De premier stelde meteen vast dat 
het Nederlands bezoek in augus¬ 
tus ’heel goed past’ in deze situa¬ 
tie. Ook de politieke partijen 
waren eensgezind in hun enthou¬ 
siasme om de uitslag. 

De Nederlandse kerken waren 
eveneens ingenomen met de uit¬ 
slag. De rest van de wereld rea¬ 
geerden op een zelfde manier. 
Zowel in de Verenigde Staten als 
in Rusland werd de hoop uitge¬ 
sproken dat het hervormingsbe¬ 
leid in Zuid-Afrika nu echt tot een 
goede kan worden gevoerd. 

(ADVERTENTIE) 

SYMFONISCHE 

BLAASMUZIEK 

IN DE MAASPOORT 

2e concert 

za. 28 maart - 20.00 uur 

Koninklijke Harmonie Thorn 
Toonkunstkoor Utrecht 

o.l.v. Jan Cober 
solisten: 

Hebe Dijkstra, mezzosopraan 
Robert Bruins, tenor 
Wim Tonnaer, piccolo 
Manhattan Symphony 
S.Lancen 
Quatre Dances 
G.C.Luypaerts 
Oratorio Olympique 
I.Gotkovsky 
Espana Rhapsodie 
A.E.Chabrier 

"Samson et Dalila", fragmenten 
C. Saint Saëns 
Entreeprijzen: 
ƒ 20,00 Passen ƒ 15,00 
Passe-Partout ƒ 7,50 
Het 3e concert in de Serie 
Symfonische Blaasmuziek is op 
zaterdag 11 april a.s. 


#> 
De Maaspoort Venlo 


RESERVEREN: Kassa De 
Maaspoort, Oude Markt 30: 
ma. t/m vrij. van 12.30-17.30 uur 
zat. van 10.00-14.00 uur 
telef. reserveren: 077-517000 
ma. t/m vrij. van 13.00-16.00 uur. Een tevreden president De Klerk ziet in de krant zijn grote overwinning bevestigd. 


Foto: REUTER 


Gok brengt De Klerk hoofdprijs 


DOOR PETER VAN NUIJSENBURG 

JOHANNESBURG - Toen de 
Zuidafrikaanse president F.W. 
de Klerk verleden maand het re¬ 
ferendum over zijn hervormings¬ 
beleid aankondigde, werd dit 
initiatief afwisselend een mees¬ 
terzet of een gok genoemd. De 
Klerk en zijn Nationale Partij 
(NP) hadden net een belangrijke 
tussentijdse verkiezing verloren 
en zijn tegenstander, de leider 
van de aartsreactionaire Konser- 
vatieve Partij (KP), dr. Andries 
Treurnicht, beleefde het hoogte¬ 
punt van zijn politieke leven. 

Nu, na het referendum, zijn de rol¬ 
len omgedraaid. Treurnicht en 
de KP zijn in de slag om de 
gunst van de blanke kiezers af¬ 
gedroogd en De Klerk heeft een 
overwinning behaald die hij 
waarschijnlijk in zijn stoutste 
dromen niet had voorzien. Het 
referendum zal derhalve als een 
weergaloze meeesterzet de ge¬ 
schiedenis in gaan. 

Engelstaligen 

Toch leek het begin deze week 
nog het meest op een gok die 
verkeerd dreigde uit te pakken. 
De berichten die de strategen 
over de stemming onder het kie¬ 
zerscorps bereikten, waren op 
zijn minst verontrustend. De 
stemmen van de Afrikaners wa¬ 
ren gelijk over beide partijen 
verdeeld, maar de Engelstalige 
kiezers, die de doorslag moesten 
geven, waren bevangen door 
electorale apathie. Zij moesten 
doordrongen worden van de vi¬ 
tale rol die voor hen in het draai¬ 
boek stond. 

Gezien de hoge opkomst in de En¬ 
gelstalige wijken, zijn de recla¬ 
megoeroes van de NP daarin 
geslaagd. De schrikbeelden van 
een toekomst zonder perspectief, 
belichaamd door de straatschen¬ 
ders van de neo-nazistische Afri¬ 
kaner Weerstandbeweging 

(AWB), hadden een omiskenbaar 
activerend effect. 

Verwarring 

Voor de Konservatieven moet de 
nederlaag aanleiding zijn voor 
een langdurige en diepgaande 
bezinning over de toekomst van 
de partij. De negatieve campag¬ 
ne, gebaseerd op het uitbuiten 
van de onvrede van de kiezers 
over de beroerde economie en de 
toenemende criminaliteit, heeft 
de partij niet gebracht wat ze 
hoopte. Over de 'positieve’ bood¬ 
schap van de partij, een ’eigen 


Vervolg van pagina 1 

De Klerk won in maar liefst 14 van 
de 15 districten. Zelfs in als Kon- 
servatief beschouwde districten in 
de Oranje Vrijstaat en de Trans¬ 
vaal steunden de kiezers zijn her- 
vomingsbeleid. Alleen in Pieters¬ 
burg, een behoudend bolwerk in 
het noorden van de provincie 
Transvaal, wonnen de Konserva¬ 
tieven. Maar zelfs deze zege was 
met 57 procent aan de magere 
kant. 

De hervormers wonnen boven¬ 
dien in alle grote districten: Kaap¬ 
stad (84,7 procent), Durban (84,9), 
Johannesburg (78,1) en Pretoria 
(57,3). 

De grote overwinning wordt voor¬ 
al toegeschreven aan de zeer hoge 
opkomst. 


vaderland voor de Afrikaner’, 
(waar en hoe, vroegen de tegen¬ 
standers steevast) heerste in de 
partijtop al zo veel verwarring 
dat het de kiezer onmogelijk 
kwalijk genomen kon worden 
dat hij er geen touw aan vast kon 
knopen. Wat hem wel duidelijk 
yerd is dat de KP verdeeld is. 


zijn aanhangers met eeuwig de 
kampioen blijven uithangen. 

Het vertrek van Treurnicht kan 
dus niet lang uitblijven. Het is 
alleen de vraag of zijn partij hem 
een eervolle aftocht gunt. 

Met het vertrek van Treurnicht 
kan de partij ook programma¬ 


nieuwsanalyse 1 


Er is een gematigde vleugel die 
aan de onderhandelmgen over 
een nieuw politiek bestel wil 
deelnemen. En er zijn de havi¬ 
ken wier gebazel over het opne¬ 
men van de wapens voor een 
nieuwe Boerenoorlog steeds lui¬ 
der zal worden. 


Treurnicht is nu 10 jaar leider van 
de KP en zijn staat van dienst is 
alles behalve indrukwekkend: 
als het er op aankwam, bij ver¬ 
kiezingen voor het blanke parle¬ 
ment en nu het referendum, 
nederlaag na nederlaag. Een 
prijsvechter die alleen troostprij¬ 
zen - tussentijdse verkiezingen - 
wint, kan zelfs in de ogen van 


tisch schoon schip maken. De 
verlichte vleugel kan wijzen op 
de bedroevende resultaten van 
de lijn-Treurnicht en de achter¬ 
ban uitleggen dat de enige weg 
om ooit in het beloofde Boeren¬ 
land te arriveren, zal lopen via 
Codesa, de Conventie voor een 
Democratisch Zuid-Afrika, waar 
onderhandeld wordt over de toe¬ 
komst van het land. 

Voor de zwarte meerderheid, en 
de grootste politieke beweging 
in het land, het ANC, was het re¬ 
ferendum een intermezzo dat de 
aandacht afleidde van de voor 
hen écht belangrijke zaak, de on- 
derhandelingen over een nieuw 
politiek bestel. 


Nu De Klerk extreem-rechts zo 
overtuigend op zijn nummer 
heeft gezet, kan er vaart gezet 
worden achter de onderhande- 
lingen over een overgangsrege¬ 
ring en een overgangsparlement 
dat de nieuwe, democratische 
Grondwet zal opstellen. 

Verzwakt 

Er zijn politieke denkers die me¬ 
nen dat de grote overwinning De 
Klerks onderhandelingspositie 
bij Codesa niet heeft versterkt, 
maar, • paradoxaal genoeg, juist 
heeft verzwakt. Hij kan, zeggen 
zij, zich tegenover het ANC niet 
langer beroepen op het rechtse 
gevaar, dat zijn machtsbasis zou 
ondermijnen, en zo concessies 
loswrikken. 

Het is een discussie die aan belang 
inboet, wanneer men de beteke¬ 
nis van de uitslag van het refe¬ 
rendum goed tot zich laat door¬ 
dringen. De Klerk heeft ex¬ 
treem-rechts geneutraliseerd en 
een ondubbelzinnig mandaat ge¬ 
kregen voor zijn hervormingsbe¬ 
leid. Daarmee kan het Vredes¬ 
proces’ voor het eerst met recht 
'onomkeerbaar’ worden ge¬ 
noemd. • Nelson Mandela is tevreden over de uitslag, maar liet tegelijkertijd wel weten dat dit de 
laatste keer geweest moet zijn, dat alleen blanken kunnen stemmen over de toekomst van Zuid- 
Afrika. Foto: EPA 


Hoge opkomst gaf doorslag 

De Klerk verloor 
in één district 


Aan de vooravond van het referen¬ 
dum was het pro-De Klerk-kamp 
bang dat met name de Engels¬ 
talige kiezers het zouden laten 
afweten. Zij zijn echter massaal 
uitgerukt. In sommige Engelstali¬ 
ge wijken werd een opkomst van 
tegen de 100 procent gemeld. 


De Klerk had het referendum vo¬ 
rige maand aangekondigd nadat 
zijn Nationale Partij (NP) bij een 
belangrijke tussentijdse verkie¬ 
zing door de KP was verpletterd. 
Hij wilde voor ’eens en altijd’ dui¬ 
delijkheid scheppen over de vraag 
wie de Afrikaner vertegenwoor¬ 


digde, hij of KP-leider Treurnicht. 
Tevens wilde hij zijn mandaat 
voor de onderhandelmgen met het 
ANC door de^blanke kiezer beves¬ 
tigd zien. 

In de korte, maar zeer felle cam¬ 
pagne hamerde De Klerk er op dat 
de onderhandelingen de laatste 
kans waren voor een -vreedzaam 
samenleven van blank en zwart en 
dat een stem voor de KP het land 
in chaos en burgeroorlog zou stor¬ 
ten. 

De KP beschuldigde de president 
er van de blanke minderheid uit te 
leveren aan de „zwarte communis¬ 
tische terroristen” van het ANC en 
probeerde de onvrede over de 
slechte economie, een verwoes¬ 
tende droogte en de toenemende 
criminaliteit uit te buiten. 


Zuid-Afrika 


t il** Zich gesteund wetend door 

jy-/ een so ^ e rneerderheid van 

^ et ^ an k e electoraat, zal de 
; Zuidafrikaanse president 

Aw Frederik Willem de Klerk zijn 

Jy v? f Jf politiek van gefaseerde her- 

V* V' vormingen, gericht op de 

^ totale afschaffing van de 

^"«-wm****" apartheidspolitiek, voortzet- 

ten. Ruim tweederde deel 
van de blanke bevolking is 
gevoelig gebleken voor het argument dat er voor Zuid-Afrika geen 
weg terug meer is en dat het land naar de totale chaos zou zijn 
afgegleden, indien de nee-stemmers de overhand hadden gekre¬ 
gen. 

Zo bezien is dinsdag 17 maart een historische dag voor Zuid-Afri¬ 
ka geweest; voor de 3,3 miljoen blanken en de 26 miljoen niet- 
blanken. Bij alle voldoening over de uitkomst van de volksraadple¬ 
ging mag evenwel niet over het hoofd worden gezien dat het door 
De Klerk gelanceerde democratiseringsproces zich stroef en moei¬ 
zaam zal blijven voltrekken. Het bloedige geweld van de laatste 
maanden en het oplaaien ervan gedurende de dagen, vooraf¬ 
gaande aan het referendum, zeggen in dit verband wel het een 
en ander. De onverzoenlijke conservatief Andries Treurnicht en de 
leider van de neo-nazistische Afrikaner Weerstands Beweging, 
Eugène Terre-Blanche, hadden reeds vooraf de oorlog verklaard 
aan De Klerk wegens de 'uitverkoop van de blanke belangen'. De 
uitkomst van de volksraadpleging geeft te zien dat zij over een re¬ 
latief grote aanhang beschikken. De vrees is gewêttigd dat ultra 
rechts met alle middelen zal blijven proberen het hervormingspro¬ 
ces van de regering te verstoren, waarbij nog meer geweld van 
para-militaire groepen dreigt. 

De Zuidafrikaanse Gorbatsjov wacht een hels karwei. Of hij 
slaagt, valt nog te bezien. Een massaal 'nee' had betekend dat het 
buitenland zich van Zuid-Afrika had afgewend. Nu de president 
het vertrouwen van de meerderheid van de blanke bevolking heeft 
gekregen, verdient hij een zelfde adhesie van de internationale sta¬ 
tengemeenschap. Die ondersteuning, gekoppeld aan het gegeven 
dat Zuid-Afrika een sterke economische macht belichaamt, moet 
een bemoediging voor de hervormer De Klerk zijn. 

De uitslag van het plebisciet betekent ook dat de eerder uitgestel¬ 
de reis van het Nederlandse ministerstrio Lubbers, Van den Broek 
en Kok in augustus doorgaat. ANC-leider Mandela heeft zich wel¬ 
iswaar opnieuw tegen de komst van de Nederlandse bewindslie¬ 
den uitgesproken, maar van die 'waarschuwing' moet Lubbers zich 
niets aantrekken. Onze minister-president doet dat ook niet. In de 
eerste plaats is er geen enkele reden om aan de gemaakte afspra¬ 
ken in het Zwitserse Davos te twijfelen. Lubbers, Van den Broek en 
Kok vertolken ten aanzien van hun gesprek met Mandela een een¬ 
sluidende mening; ten tweede kunnen Lubbers en zijn gevolg het 
zich na eerdere Nederlandse diplomatieke onvolkomenheden nu 
niet meer permitteren hun Zuidafrikaanse gastheer De Klerk nog 
eens voor het hoofd te stoten en last but not least zou het te gek 
zijn voor woorden, als Nederland voor het ANC door het stof blijft 
kruipen. Het heeft er alle schijn dat Nelson Mandela na zijn terug¬ 
keer uit Davos door het mede-leiderschap van het ANC is terug¬ 
gefloten en nu zo'n beetje d£ verongelijkte uithangt. 

Eerder verluidde dat het ANC zijn 'fiat' voor de komst van Lubbers 
afhankelijk had gemaakt van de totstandkoming van een Zuidafri¬ 
kaanse overgangsregering. Nu president De Klerk het pleit ge¬ 
wonnen heeft, kunnen de voorgenomen gesprekken tussen blank 
en zwart mogelijk binnen afzienbare tijd tot zo'n gewenst interim- 
kabinet leiden. De dinsdag op gang gebrachte ontwikkeling daar¬ 
heen rechtvaardigt dan ook ten volle het voorgenomen bezoek 
van het Nederlandse ministeriële driemanschap aan Zuid-Afrika in 
augustus van dit jaar. F.S. 


Democraat raagt tegenstanders weg 

Clinton op weg 
naar nominatie 


_ Van onz e correspondent 

WASHINGTON - De Democraat 
Bill Clinton heeft bij de Ameri¬ 
kaanse voorverkiezingen in de sta¬ 
ten Illinois en Michigan een grote 
overwinning behaald op zijn riva¬ 
len Paul Tsongas en Jerry Brown. 
Clinton is nu vrijwel zeker van 
zijn nominatie om op 3 november 
de strijd aan te binden met presi¬ 
dent Bush. Tsongas en Brown 
hebben de strijd nog niet opgege¬ 
ven en hopen op een ommekeer. 

Clinton, de gouverneur van Ar- 
kansas, kreeg in beide staten on¬ 
geveer de helft van de stemmen, 
50 procent in Illinois en 46 procent 
in Michigan volgens de voorlopige 
uitslag. In Illinois kwam Tsongas 
met grote achterstand in als twee¬ 
de met 26 procent. In Michigan 
streefde Brown Tsongas voorbij 
en eindigde met 28 procent. Tson¬ 
gas bleef op 18 procent steken. 

In het Republikeinse kamp scoor¬ 
de president Bush in beide staten 
een overtuigende overwinning op 
zijn rivaal Pat Buchanan. In Illi¬ 
nois haalde hij volgens de voorlo¬ 
pige telling 76 procent van de 
stemmen, en in Michigan 67 pro¬ 
cent. Buchanan bleef op 26 pro¬ 
cent steken in Michigan en 22 
procent in Illinois. 

Nominatie 

De Democratische nominatie kan 
Clinton nauwelijks meer ontgaan. 
Tot dusver was het een race waar¬ 
bij de renners tegen de berg op¬ 
klommen. Clinton Jieeft zich bij 
die klim losgemaakt uit het pelo¬ 
ton, een grote voorsprong geno¬ 
men, en stevent op een overwin¬ 
ning af op de conventie, die in juli 
in New York gehouden zal wor¬ 
den. 

Ondanks de grote zege van Clin¬ 
ton in de belangrijkste industrie¬ 
staten in het midden-westen ge¬ 
ven de andere twee Democrati¬ 
sche kandidaten het nog niet op. 
Tot nu toe is de helft van de voor¬ 
verkiezingen achter de rug. Er 
staan nog grote staten te wachten, 
zoals New York en Wisconsin in 
april en Californië in juni. 

De grote hot^p van Tsongas en 


tl 


BILL CLINTON * 

...weer gewonnen... 

Brown is een nieuw schandaal dat 
Clinton ten val zal brengen of zo’* 1 
grote weerstand tegen Clinton if 1 
de Democratische partij dat er bi) 
de conventie onverwachte ding® 11 
gaan gebeuren. 


Opgelucht 


In het Witte Huis haalt president 
Bush opgelucht adem: Pat Bucha- 
nan, die de afgelopen weken een 
kwelgeest is geweest voor de pre- 
sident, is overtuigend verslagen- 
Buchanan kreeg in beide staten 
niet meer dan een kwart van de 
stemmen, nadat hij bij vorige ron¬ 
den meer dan 35 procent had ge¬ 
kregen. Buchanan was er tof 
dusver in geslaagd het prestig e 
van de president te ondermijnen 
en de agenda voor de verkiezing s ' 
strijd te bepalen. 

Maar Bush denkt nu dat hij voor 
het verdere verloop van de strijd 
Buchanan kan negeren. Hij zm 
nog maar weinig op pad gaan om 
campagne te voeren. Buchanan 
wil vermoedelijk de onbetwist 
leider van de conservatieve bev/e- 
ging worden, nu de RepublikeinS e , 
nominatie voor f^m verkeken j$- r 

! 


it- ■»y-■••• 

: 


mmmït 


binnen/buitenland f 

. ’^rSSSSm 


Donderdag 19 maart 1992 • Pagina 5 


fik - 


y 


Uitgelekt negatief SER-advies definitieve nekslag 

Plan-Stevens ook 


in la verdwenen 


• Het jaarlijks ritueel 
van het invullen van 
het belastingformulier 
zal de komende jaren 
nog steeds moeten ge¬ 
beuren volgens de 
richtlijnen van Oort, 
omdat het rapport van 
de commissie-Stevens 
voorlopig nog in de la 
blijft liggen. Foto: LD 


■bBBhRm^h 


i 


DOOR CAREL GOSELING 

i HAAG - „De maatschappelijke krachten zullen nu 
Roeten gaan maken wat ermee gaat gebeuren.” Een ci- 
D mr Willem Stevens. Uitgesproken op de dag (3 juli 
^ dat ’zijn’ commissie advies uitbracht over een verde- 
i.^stingvereenvoudiging en -verlaging. Een stuk met 
'Graag of niet’. 


fis en de zijnen stelden het 
. l 1 ^ voor 10,6 miljard gulden 
' s * e <ien aan belastingplan- 
■ v °or al op te brengen door 
frappen van een aantal af¬ 
eten met als belangrijkste 
langer aftrekbaar laten 
ar » premies werknemers- 
S j ringen. Volgens de com- 
a moest het laagste belas- 
^ le f 33,6 procent worden, 


'l 

»i 

*« 

I 


|g^°êste 55 procent 

. OS Hp re: 


de adviseurs moesten 


Afstellen in zijn geheel wor- 
fiöorgevoerd. Het was im- 
^ ^n samenhangend bouw- 
r. Gelukkig was Stevens wel 
.‘jstischom te erkennen dat 
laen voor dit soort groot- 
i ^ Se operaties slecht waren. 
e conomische omstandighe- 
> 2l Jn minder gunstig. Het 
■ moet ingrijpen via bezui- 
, ge h of lastenverzwarin- 
r ’°rakelde hij op 3 juli 1991. 


Ner 

[Jdels zijn we zo’n acht 
den verder en enige sta- 
§ e Passeerd. Ten eerste heb- 
I e de reacties van de ver¬ 
fde kamerfracties die 
n a het uitkomen van het MR STEVENS 
.graag of niet... 


advies-Stevens werden afgege¬ 
ven. Een ruime kamermeerder¬ 
heid van PvdA, VVD en D66 
betwijfelde toen al of de plannen 
allemaal wel konden doorgaan. 
Het CDA reageerde toen niet. 

Ten tweede ligt er een pakket 
adviesaanvragen van Sociale Za¬ 
ken bij diverse instanties waarin 
talrijke problemen rond door¬ 
voering van 'Stevens’ opgesomd 
zijn. Ten derde is er het gedraai 
van het kabinet. Werd in de 
Troonrede nog gemeld dat de 
plannen-Stevens 'integraal’ 

doorgevoerd moesten worden, 
dat standpunt is later aanmerke¬ 
lijk veranderd. 

Zo somde staatssecretaris Van 
Amelsvoort (Financiën) eind de¬ 
cember in de Senaat een aantal 
'pijnpunten’ op. Tegelijk wees 
hij op een nog ontbrekend SER- 
advies. Dat was vertraagd en zou 
pas tegen de zomer van 1992 ko¬ 
men. De bewindsman sloot ver¬ 
volgens niet uit dat het kabinet 
zelf een standpunt over onderde¬ 
len van 'Stevens’ zou innemen. 
Om die optie meteen ook weer af 
te schieten door erop te wijzen 
dat bij de vorige belastingplan¬ 
nen (de operatie-Oort) de advie¬ 
zen van doorslaggevende beteke¬ 
nis waren bij de vormgeving. En 
'vorige week berichtte hij de Ka¬ 
mer nog dat de indiening van 
wetsvoorstellen, voorzien voor 
eind dit jaar, 'wellicht’ werd ver¬ 
schoven. 

Nu is reeds bekend dat de SER 
over enkele maanden een nega¬ 
tief advies over de ideeën-Ste- 
vens zal uitbrengen. Even speel¬ 
de de raad nog met de gedachte 
een spoedadvies uit te brengen 
om het kabinet te helpen bij de 
begrotingsvoorbereiding van 
1993, maar daar heeft men van af 
gezien. De bewindslieden wach¬ 
ten rustig af. 

Desondanks is het uitlekken van 
de negatieve SER-houding al ge¬ 
noeg om verdere stappen met 
'Stevens’ te blokkeren. Zeker in 
de wetenschap dat een kamer¬ 
meerderheid al forse bedenkin¬ 
gen had en het CDA nu ook 


(ADVERTENTIE) 


DE EXPERT ACHTER UW VERZEKERINGEN 
STAAT OOK ACHTER UW FINANCIERINGEN! 


OOR GELD 


Vola staat voor deskundigheid op het ge¬ 
bied van consumptief en zakelijk krediet. 
Wilt u meer informatie over de vele 
financieriiigsmogelijkheden van Vola, 
neemt U dun kontakt op met uw verzeke¬ 
ringsadviseur of hel Vola (020)561 22 05. 


(ADVERTENTIE) 


GELD 

LENINGEN 

VAN 1000,- TOT 200.000,- 


Vlot en diskreet geregeld. 

Lage lasten, voor elk doel 


BEL VANDAAG NOG 

043 - 636200 * 

TOT 21.00 UUR 


FINANCIERINGSKANT00R 

Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht nieuws 


analyse 


dwars ligt. Op Texel verklaarde 
fractieleider Brinkman begin fe¬ 
bruari immers dat Stevens alleen 
mocht als het belastingstelsel 
eenvoudiger werd, de verander¬ 
ingen goed waren voor werken¬ 
den en er echt sprake was van 
belastingverlaging. * 

Tegelijk waarschuwde de 
CDA’er voor het op elkaar stape¬ 
len van te veel grote operaties: 
Stevens, de stelselherzieing ge¬ 
zondheidszorg (het plan-Simons) 
en plannen voor een energiehef¬ 
fing (de voorstellen-Wolfson). De 
lastendruk voor de burger mocht 
hoe dan ook niet omhoog gaan, 
meende de CDA’er, en daar 
moest bij een samenloop van de 
drie goed op gelet worden. 

Begin maart kwam de fiscaal 


Van onze redactie buitenland 


DOESJANBE - Boven de stad 
prijkt een nieuwe minaret van 
marmer en helblauwe dakpan¬ 
nen, symbool van de verrijzenis 
van de islam in de Aziatische re¬ 
publieken van de voormalige 
Sovjetunie. Naar eeuwenoude 
traditie hebben arbeiders een 
rechthoek van scholen en kanto¬ 
ren gebouwd rond een 130 jaar 
oud gebouwtje dat de Tadzjie- 
ken gedurende tientallen jaren 
Sovjet-bewind tot moskee heeft 
gediend. 

Iran heeft in Doesjanbe, de 
hoofdstad van Tadzjikistan, een 
ambassade geopend. Het geld 
voor de moskee is echter afkom¬ 
stig van plaatselijke gelovigen,, 
niet van een buitenlandse mo¬ 
gendheid, zegt de islamitische 
geestelijke Bachreddin Ismatov, 
terwijl hij trots zijn ogen over het 
nieuwe complex laat dalen. 

Iran mag dan niet geholpen heb¬ 
ben met de bouw van de mos¬ 
kee, het is voor Tadzjikistan een 
heel normale zaak om nauwe 
banden met de nabije islamiti¬ 
sche staat te onderhouden, ’aan- 
gezien we dezelfde taal en litera¬ 
tuur hebben’, zegt Davlat 
Oesmon, vice-voorzitter van de 
Partij voor Islamitische Herle¬ 
ving. Oesmons partij en andere 
groepen die kritisch staan tegen¬ 
over president Rachman Nabijev 
eisen nieuwe verkiezingen om 
het twee jaar geleden gekozen 
parlement, waarin de communis¬ 
ten nog de dienst uitmaken, te 
vervangen. 

De islamitische partij is de best 
georganiseerde en - met 40.000 
leden - grootste partij in het ber¬ 
gachtige Tadzjikistan. „We den¬ 
ken dat we een groot blok zetels 
kunnen veroveren”, zegt Oes¬ 
mon. 

Niet alleen in Tadzjikistan, maar 
ook in Kazachstan, Oezbekistan, 
Kirgyzstan (Kirgizië), Toerkme- 
nistan en Azerbajdzjan is de 
islam in opkomst. In de zes repu¬ 
blieken en elders in de voormali¬ 
ge Sovjetunie wonen ongeveer 
50 miljoen mensen met een isla¬ 
mitische achtergrond. 

De Verenigde Staten en hun 


specialist van de CDA-fractie 
Vreugdenhil met een soortgelijk 
betoog. De drie zaken mochten 
niet door elkaar gaan lopen. Om 
vervolgens aan te geven dat de 
plannen-Stevens niet helemaal 
door konden gaan en dat ze de 
werkgelegenheid niet erg bevor¬ 
derden. Dit laatste punt is inmid¬ 
dels ook door coalitiegenoot 
PvdA onderkend. 

Nu wil het kabinet juist wel de 
werkgelegenheid bevorderen. 
Dus moet je 'Stevens' niet doen. 
Er komt echter nog meer bij. 
Stevens ging nog uit van een op 
dat moment bestaand laagste be¬ 
lastingtarief van 35,75 procent. 
Nu is dat 38,55 procent. Er is dus 
veel meer geld nodig om het 
plan uit te voeren. Aan de andere 
kant heeft het kabinet al enkele 


geldbronnen van Stevens (af¬ 
trekposten) gebruikt. 

Slecht 

Als we dan ook nog weten dat 
'Stevens' leidt tot inkomensda¬ 
lingen van maximaal 5 procent, 
met name bij alleenstaanden, la¬ 
gere inkomensgroepen en amb¬ 
tenaren, dan lijkt het beeld dui¬ 
delijk. Slecht voor werkgelegen¬ 
heid en koopkracht tegen hogere 
kosten dan voorzien. In een tijd 
van meer werkloosheid, onder 
druk staande inkomens en finan¬ 
ciële nood bij de overheid. Een 
parlement met forse bedenkin¬ 
gen en grote weerstand bij vak¬ 
bonden en werkgevers. 

Alles bij elkaar genoeg stof om 
het geheel maar af te blazen. Dat 
kan ook nu het kabinet afgestapt 
is van het plan snel een energie¬ 
heffing in te voeren. De nood¬ 


zaak om die heffing te compen¬ 
seren via belastingverlaging is 
daarmee weg. Wel zouden nog 
enige aftrekposten kunnen sneu¬ 
velen voor een beperkte lasten¬ 
verlichting. Zoals de aftrek 
comsumptieve rente, waar al een 
wetsvoorstel voor klaar is. Of de 
aftrekbaarheid hypotheekrente 
boven een bepaald niveau, een 
gedachte waar de PvdA mee 
speelt. 

Hoe het ook zij: het plan-Stevens 
wordt het voor 1993 niet. En met 
ingang van 1994 is er niemand in 
het kabinet die zich - zo kort 
voor de verkiezingen - in een 
onzeker avontuur stort. Vraag 
dat maar aan staatssecretaris- 
Simons en zijn stelselherziening 
die ook al in de ijskast staat. 
Waarschuwde Brinkman niet te¬ 
gen het op elkaar stapelen van 
allerlei grote operaties? Hoezo 
stapelen? Er is niets meer over. 


Geen politieke opleving islam in voormalige Sovjet-republieken 

’ Revolutie Chomeini 
wordt niet herhaald’ 


OEZBEKISTAN ’ 


Samarkand 


\höö2e n t 

jra^Tfjbe IS U KIRGISTAN _ 


.KAZACHSTAN 


(Pendlikent T A D 

duSanbe NP vaba <U-^ Km o 

Tursunzad»-.® #Ordtomkidzeabad ^ 

A Af* 


Pik Kommunuma 


CHINA 


,*«Jermez/ 


Kurgan-Tjube 


Kutjab V 


A t\ 

G0RN0 - 1 
BADACHSAN 


N. 

Murgab 


»Mazar-i-Sharif 
—= Spoorweg 

_km_U,C 


AFGHANISTAN 


bondgenoot Turkije proberen de 
opkomende beweging af te hou¬ 
den van navolging van het Iraan- 
se model. Terwijl Oesmon zijn 
uitspraken doet in het kantoor 
van de islamitische partij, 
zoeven buiten auto’s voorbij die 
de Amerikaanse minister van 
Buitenlandse Zaken James Ba¬ 
ker en diens gevolg op doorreis 
langs de islamitische republie¬ 
ken voeren. Baker heeft aange- 
kondigd dat de VS in deze lan¬ 
den ambassades wil openen. 

Iran heeft al ambassades ge¬ 
opend in Tadzjikistan en Toerk- 
menistan, dat tussen Tadzjikis¬ 
tan en Iran in ligt. Islamitische 
politici als Oesmon en zijn Oez- 
beekse collega Abdoellah Oeta 
zijn blij met de komst van Ame¬ 
rikaanse diplomaten, die zij zien 


PAKISTAN 


als medestanders in hun strijd 
tegen de door communisten ge¬ 
leide regeringen. 

„Wij zijn blij met het bezoek’’, 
zegt Oesmon, die een witte tul¬ 
band draagt. „Tadzjikistan moet 
betrekkingen hebben met alle 
landen, ongeacht hun standpun¬ 
ten, zolang een sterke regering 
zich tenminste niet in onze za¬ 
ken mengt”. Vragen over Iraanse 
invloed in Tadzjikistan schuift 
hij terzijde: „Het westen moet 
moslims het recht gunnen hun 
eigen regeringsvorm te kiezen.” 
Oesmon veroordeelt het besluit 
van de autoriteiten van Algerije 
om de door fundamentalistische 
moslims gewonnen verkiezingen 
nietig te verklaren. De islamiti¬ 
sche partij van Tadzjikistan, zegt 
hij, ’wil de religieuze tradities in 


ere herstellen die gedurende 70 
jaar communistische heerschap¬ 
pij zijn vernietigd’. 

Spiritueel 

Tot nu toe is de invloed van de 
islam in de voormalige Sovjetre¬ 
publieken meer spiritueel dan 
politiek van aard, maar president 
Noersoeltsan Nazerbajev van 
Kazachstan heeft gezegd zijn 
hart vast te houden voor het isla¬ 
mitisch fundamentalisme. Uit 
vraaggesprekken met tientallen 
religieuze en politieke figuren 
komt de indruk naar voren dat 
die vrees overdreven is. 

President Askar Akajev van Kir¬ 
gyzstan en premier Gasan Gasa- 
nov van Azerbajdzjan menen dat 
het Iraanse fundamentalisme in 
hun landen niet zal aanslaan. 
„We willen dat de religie helpt 
om de bevolking haar moraliteit 
en tradities terug te geven", zegt 
Akajev. „Er is in Kirgyzstan 
geen basis voor de vorming van 
een islamitische staat, omdat de 
bevolking altijd een nomadisch 
bestaan heeft geleid en nooit met 
het fundamentalisme geasso¬ 
cieerd is geweest.” 

De president is zeer welkom als 
hij in de centrale moskee van 
Bisjkek, de hoofdstad van Kir¬ 
gyzstan, komt bidden. „Akajev is 
een groot man”, zegt Atombgjev 
Doesjanbek, een functionaris 
van de moskee. „Hij is komen 
'bidden en heeft beloofd ons te 
helpen meer moskeeën te bou- 


iisgiiwi tos# 


rM j uBBTBl 
^1j^IIMIiB|HWUI»1|»i 

If T3 f* Ril? yfffui 

in* 

I! ai] _ 


WSSjm 
loitiiaipJil 


LV/swmüij f in *» r» ■ m ■» rT 


Cabor eens met 
oormerken 

DEN HAAG - Staatssecretaris 
Gabor van Landbouw is het ge¬ 
heel eens met het door het Land¬ 
bouwschap opgestelde plan van 
aanpak bij het oormerken van 
kalveren. In dat plan. dat Gabor 
eind januari in de Tweede Ka¬ 
mer aankondigde, staat dat boe¬ 
ren die problemen hebben met 
het oormerken van hun dieren 
zullen worden begeleid. 

In ieder geval blijft het oormer¬ 
ken van kalveren verplicht. Al¬ 
leen kan de gezondheidsdienst 
voor dieren een boer ontheffing 
verlenen indien de problemen 
op het bedrijf nog niet zijn opge¬ 
lost. 

Wat betreft het oormerken zit 
het Landbouwschap op éën lijn 
met Gabor. Ook het schap vindt 
dat de oorzaak van de proble¬ 
men met aan het oormerk ligt, 
maar aan de met juiste behande¬ 
ling door de veehouder. 


„Wij hebben hier geen funda¬ 
mentalisme; wdj zijn soenm”, 
zegt Doesjanbek, doelend op het 
verschil met de sji itische (min- 
derheidsltak van de islam die 
overheerst in Iran en Azerbajdz¬ 
jan. Islamitische leiders als Oes¬ 
mon en Oeta zeggen dat de mos¬ 
lims van de voormalige Sovjet¬ 
unie -weinig weten over de 
geschiedenis van hun godsdienst 
of haar betekenis in de wereld. 
„Wij zien geen rolmodel in de 
islamitische bewegingen of rege¬ 
ringen van andere landen”, zegt 
Oeta, die aan het hoofd staat van 
de Partij voor Islamitische Her¬ 
leving in Oezbekistan. 

Net als veel andere plaatselijke 
moslimleiders heeft Oeta geen 
opleiding genoten aan een offi¬ 
ciële islamitische school. Voor¬ 
dat Michail Gorbatsjov in 1985 
aan de macht kwam bestond er 
in de Sovjetunie slechts een op¬ 
leidingsinstituut voor moslim¬ 
geestelijken: de Mir-Aarab 

Madreseh in Boechara, Oezbe¬ 
kistan. 


Chomeini 

In het Iraans Cultureel Centrum 
van Samarkand, aan de oude zij¬ 
deroute, hangt een portret van 
wijlen ayatollah Chomeini. Op 
de binnenplaats van de voorma¬ 
lige Madreseh spelen de kinde¬ 
ren echter onder de klanken van 
rockmuziek, door de volgelingen 
van Chomeini in de ban gedaan. 
De vrouwen lopen op blote voe¬ 
ten, ook al niet oorbaar in de 
ogen van Iraanse fundamentalis¬ 
ten. Het cultureel centrum, dat 
enige geldelijke steun ontvangt 
uit Teheran, onderwijst leden¬ 
van de Iraanse en Tadzjiekse 
minderheid - 5 procent - in de 
Oezbeekse stad in de Perzische 
grammatica en helpt hen in con¬ 
tact te komen met familieleden 
in Iran. Directeur Ammar Achin 
Chalimov zegt dat de etnische 
Iraniërs in Samarkand de revolu¬ 
tie van Chomeini niet willen her¬ 
halen en niet willen dat de rege¬ 
ring wordt geleid door geestelij¬ 
ken. Dat, verzekert hij, ’is hier 
onmogelijk’. 
Ê&ik : Zesi 
lan 


SHERWOOO RA 1141RECEJVER 

De tuner/versterkèr heeft een vermo¬ 
gen van ruim 2 x 30 Watt per kanaal, 
24 radtozenders programmeerbaar op 
FM of AM, extra aansluiting video/ 
AUX om bijvoorbeeld hei geluid van uw 


KENWOOD, 


TV, video aan te slisten. Surround 
sound funktie en hoofdtelefoonaanslui¬ 
ting. Alt.». 11174 

OUDE VOGELZANGPRUS 599,* 
VOGELZANGPRUS 


299 
JptÜfeite, 

HCMMIKFIM 


kijk 


zorgeloos 
PHILIPS 

TELEFAX AtS wm 


enl teren 
et 


PHILIPS FAX 3200 document 100 voorkeuzen 

Zeer komplete fax voor een uiterst aan- uitgesteld verzenden, aü». sta | 

trekkelijke prijs. Geheugen voor binnen¬ 
komende berichten wanneer papier op OUDE VOGELZANGPRUS 199] 
is. Journaal, verzendrapportage per VOGELZANGPRUS * 

■I 1 OKI 


24-naalds 


KBfWOOD CD SPELER DP 3030 

Fraai vormgegeven CD speler met 1-bt 
puls D/A-converter en 8-voudige over- 
sampling. Een ukgebaianceerd mecha¬ 
niek en seryosturing zorgen voor opti¬ 
male aftasting van de Cu. Vele bedie- 
ningsmogeöjkheden, zoals 20 toetsen 


voor dkekte nummerkeuze, herhaal- 
funktie, geheugen voor 20 nummers, 
een digtale zoektonktie voor opname 
en afctandsbedtening zorgen vooreen 
uiterst aangenaam gebruk van dl dgi- 
talemedum. Aitw.144» 
VOGELZANGPRUS 

499 


tieplan 

van Vogelzan 
De nieuw door Denon ontwikkelde Al 
cfigitaaVanaloog omzetter in kombina* 
fe met de Al (Advanced Interpoiation) 
D/A converter, 8-voudige oversamp- 
' Ing techniek, zorgen voor een brisante 
geluidsweergave. Een zwevend opge- 

OF F 40.-PER MAAND 


harx^n chassis geeft een extra stabi- 
tet en bestendigheid tegen trihgen. 
Verder voorzien van 20 nummerpro- 
grammering en drckte keuzemogelijk¬ 
heid met behulp van een numeriek 
toetsenbord Intdusief afstandsbedie¬ 
ning. AitaMSm 
VOGELZANGPRUS 


599 J..„. 


i ■ n: .Tl , ; I j 

'1- é'ïïTfVg- • •• . v : f j 


WVv, 


..J:. m iE^Di I : ;:jk'L t ALk I 

jmwrr ]•: 7; ! :l 

i'.’' ■' w? i ' 

i -li :; ■ —T 1 . ■' I - : ■; _ 

: _i_±-- 1 -, ' ' 1 f-! 4 

k'. _-— t - _ 1 ♦ WA t 

’ " . 'M' 

i ... .. I V.:*• 1 ’ 


U denkt over de aanschaf van een nieuwe 
televisie, een CD speler of misschien wel uw eerste 
camcorder. U verwacht dan kwaliteit en duurzaam- 
heid van uw aankoop. Natuurlijk stelt u ook hoge eisen aan 
de nazorg van uw aankoop. Correcte service is dan van het 
grootste belang. Deze zekerheid krijgt u nu aangeboden in de vorm 
van het unieke "Zes jaar garantieplan" van \bgelzang. Bij aankoop van 
uw nieuwe audio- en/of videoapparatuur ontvangt u, voor een gering bedrag, 
een garantiecertifkaat. Bij onderstaande aanbiedingen staat dit bedrag vermeld. 
De éérste 2 jaar na aankoop geniet u een volledige garantie, dus geen arbeids- of 
lAr önderdelenkosten. Vanaf het derde tot en met het zesde jaar betaalt u alleen een vast tarief 
V voor iie behandeling van uw toestel. Kortom, met het "Zes jaar garantieplan" hoeft u niet voor 
onaangename verrassingen te komen staan. De specialisten van \bgelzang vertellen u graag meer! 


OKIMICROUNE366 MATRIX groo: aantal Ktfatypes. grafischs 
PRINTER lutie van 360 x 36Q, Irigéxxiwd z 

De ML 380 is voorzien van een wel Epson LQ en IBM preprinter 
24-naalds afdrukknop voor topkwali- lades. 
feit Geavanceerde papierinvoer, een- OUDE VOGELZANGPRUS 999, ’ 

voudige druktoetsbediening en een VOGELZANGPRUS 


79 


SONY SONY CFD 50 STEREO RADIO/ synchro start, CD-speler met 
CASSETTE/CD SPELER scan, shuffle piay en herhaüngsl 

Tuner met FM, midden, lange en korte des. ah». 3202 
golf, enkel cassettegedeeite met CD VOGELZANGPRUS Canon 

VkteoÖ 

AMSTONA 37 XV1232 PORTABLE PHILIPS 


SONY 

sk 


i 


J AKAIM430RBOI8ET 

upio agitop mnsysteem bestaande 
ut 

AKAIAX-M430Digitale versterker met 
2 x32 wattvermoger^lObandsgrafi¬ 
sche equafizer, ingebouwde surround 
processor, dubbel cassettedeck met 
autoreversecasseflegedeete, Dolby B 

OP P 40.» PER MAAND 

KENWOOD 


synchro start, intro scan. 

AKAI CPM 030 CO speler met opti¬ 
sche uitgang, programmeren van IS 
nummers, programmakalender,. ge¬ 
heugen voortitels, «teHgent CD edt 
systeem. Inidusief afstandsbediening. 

Alt*.t1411 

VOGELZANGPRUS 


rakde, snede sMtertgctea Heeft unt^ce 
extra funkües zoafe blank tape sèarch, 

OF F 60,-POL MAAND 
ndauto- 

naa^dt. 


^hdfèflB09l cm TELEVI 
MÉiÉÉWP beeld , 37 cm 


-r j : iKVri r ■ K'f: 


afsterHJsöediening.Aitw. «7» 

OUDE VOGELZANGPRUS 2198,» 
VOGELZANGPRUS 


1798 


Ir - rnidrtiÉiriTfr beeld 37 cm klei ijjpto*gvtac met autonaad- 

dbptaf^' 

ner met S-tenaten, 40 vooriotsezen- met zandera&kiii& steepümer. In- vrvv , 
ders en dfaadtóze afstandsbèttenirtg; klusief draató Sfetpndsbediening. 

Arur.taaw Aft». MIN 

VOGELZANGPRUS VOGELZANGPRUS- -— 


PHILIPS AJ 3280 KLOKRADX) 

Elektronische klokradio met FM en MG 

Muon kleuren, ontvangst, digitale LED tijdsaandui- SONY WMFX10 WALKMAN 

RUSUHCN * c^ng, wekkmriéHadiaen werper, ook Lichtgewicht walkman, met 
. . h«haaid SMmemx)gelip<heid twee ontvangst Extra stabiel door 

Alt», ion |ng rpacten|sme,Jnkl. hoof 


$» iiV 

59 


VOROZANGPRUS 


tM 

nBfflHSl / 
599 


KENWOODi 


999 ARISTONA 2SB11 VHS 


A 

hM9uU 

wMrann j 


Eenvoudige, doch uiterst funkHonele 
videorecorder, voorzien van 42,voór- 
keuzezenders, timer voor 6 prdgr. in 
1 maarto, one touch reconfing voor op¬ timaal bedieningsgemak. Automatisch 
koppenreinigingssysteem, display 
dimmer en elektronisch slot tegen on¬ 
bevoegd gebruik. Inkiusief .alstands- 
bediening.Aiur.iMM . .. 
VOGELZANGPRUS 


699 


JftNr 

GRUNO» M55476 TXT STEREO 
KLEURENTELEV1SE 

66 cm fiat square beeldbuis mat CT1 
schateBng. Synthesizer afstemming 
voor superieure ontvangst en om de 
zenders direkt in het gNieugen op te 
kunnen bergen. Hyperband tuner en 


teletekstdecoder. Ruimtelijk waergege-. 
Ven geluid dankzij krachtige 2x20Watt 
HffT versterker en vier luidsprekers. 
Menusturing op beeld. Inkléief ge- 
makketijKe afstandsbediening Wimi 
OUDE VOGELZANGPRUS 1999,- 
VOGBZANGPRUS 


KENWOOD KRC452L AUTORADIO 
CASSETTESPELER 

Cassetteradio met CD wisselaar- 
bedening, nadmaal d^angsvermogen 
2 x 25 watt of 4 x 15 Watt, diefstal- 
prevénilesiede met semrperfnanente 
geheugenvoedtog entk^gbeuget. Af- 
stemgeheugeo voor 24 FM/MG/L6 
zenders, 4 bdsprekemitgangen met 
voor/achter balansregelaar en Hjnuit- 

' nniw'mnnl'ior Ai dNnêftA. ' 


KENWOOD KD-301 
CD WISSELAAR 

Automatische 00 wisselaar voor 
compact discs, te bedienen vte b.v. 
KRC-452, digitaal filter met 4^ 
oversarr^ng. Artjv.oa 
VOGELZANG SETPRUS 


t 

i 

k 

t 

Ür 


OF F 40,- PER MAAND 
van J 
UuStansflefd 


aankoop wn 
•aaKonaood 


GWNDKVS402PDCVHS Grundg brengt als eerste een video¬ 
recorder op de markt met PDC. Dit 
slaat voor Program Deivery Control 
wat inhoudf dat de videorecorder een 
totale (controle uitvoert over de gepro- 
grammeerde programma’s. Waneer 

OP F 40.» PBt MAAND 


AKAI 


etepragtenmalaterbegintsteldède- QPF45.-PERMAANE 
coder de nieuwe tijd vast en plaatst de ff 

in tiet geheugen van de videorecorder. 
De)^9Kh^49voorkeiëeMnders, M 

digitale autotraddng en verschiende 
zoekfirtdies. InU. afstandsbedtening. , 

MMT.111M BH 

VOGELZANGPRUS • ■« 
Stereo 


1099 
KBIWOOD M45 CO MIDI SYSTEEM 
METAFSTAND686XENMG 
Beslaande ut: 

KWW000A45 VERSTERK» 
Gintegreefde versterker met een ver¬ 
mógen van 2x40 Watt, afzonderfijke 
ingangen voor QD en DAT, video ge- 
kidsingang, CD opnameéhakelaar. 
Kompleet met infranxte afstandsbedie¬ 
ning. KENWOOD T-85 DIGITALE 
TUNBU7NB) Kwarts synthesizer tu¬ 
ner mei FM/MG/LG. Automatische ü- 
s temming met 3Q yoorkeuzendeis. 


KENWOOD 3C4S DUBBEL DECK 

Dubbel cassetlïïjeck met autoreverse 
op bekte decks en Computergestuurd 
CCRS'CD Opname en montagesys¬ 
teem. . 

KENWOOD DP40S COMPACTDISC Compact (fccspeier meteen program- 
meérinqgeffbeU tot 20 nummers. 
GescNkt voor CD single. Op afstand te 
bedtenen (bijpassende equafizer va. 
399,-}. ArtJff.lMt» 

VOGaZANQPRUS 


AKAIVSF 510 VHS VDEO- 


Hfi stereo videorecofder met 4 OX 
koppen, 2 snelleden, perteld stilstaand 
beeld, shuttle knop. timer voor S pro- 
gramma’s binnen 366dagen, zefcoe- 

OPF45.-PBI MAAND 


NOKIA KTV5383VT 


kende hyperband toner met,45 vuur- 
keuzazenders, 8 uur opname, kin- 
dersloL Scart-aarskiëng. Inidusief af¬ 
standsbediening met LCD 'scherm. 

Aftrn.tfm 

VOGELZANGPRUS 


1399 


63 cm Black Planigon kleurentelevisie. 
De keuzemenu’s op het beeldschem, 
in kornbinafiie met ito TV-muis,^^ maken 
de bedtening van de meest gekomplk 
ceerde funkües tot kinderspel. Verder 
wordt het gekenmerkt door CTFtech- 

OPF 90.-PER MAAND 


riek, 60 voorkeurzenders, tetetokstde- 
coder met sneüdessysteem, 2 SCART- 
aanslujüngen (met S-WS), regabare 
hoofdteleiQpnaansluiing en een extra 
iuidsprekeraanskifting. Met afneemba¬ 
re luidsprekers, ah». iMT» + extra oraamoze 
hoofdtelefoon 


SONY-1F5K + SONYIMXNP58 
DRAADLOZE HOOFDTELEFOON 

2 draadloze hoofdteiefoons met m 
hoge geWdskwafitefi, zodat jeéet 
teeön draadtoos kunt Ustefflft. I 
quentiebereikvan 18-22.000HZ.Gc 
terend design rhet infrarood zander 
ingebouwde accu. Zodra def " “ 
toon op de standaard wórdt 
miém weeraotomaüsch 1 . 


AAt 


EATEL 


VOGBZANGPRUS 


SOUNDEX 


VOGBZANGPRUS 


1999 
OP Pfi9.-PBI MAAND 


1591 urn mujvoeazAKe 

emiwgriMr jrif mm 10 

BETALEN MÉT BW PU-CBBEf 0PEN1N6STU0EN: MA. 1X00-18.00 UUR, DU7M VR. 0ÖJ0-18.00 UUR DONDERDAG K00PAV0N0 (itfjflft? 
TOT 21.00IRJR. ZATERDAG VAN 09.00-1700UUR. ' ■ ' fEZ***' 

R »< M D> Ml Z0Uff6If <0<l*W09flfB(TRRWjaMCafWl)t* K^ U» <iH fl <<W» jlT W fUJKtDIMffOUTBfVOORKHOMDet 

LAAI 'V* • r 

mJL 4 ' ' W 1* 

& m 

■ i \ 

9» 


: . v J 


LxllM ] ! I L-n 


*(OTTE1 m. 2M»)TOTF2.500/ 1^29MPN.(BT.21.40%)BOVENF2i00,- 

MWUMBMETF5T»-; IJSMefJi (ÊFF. 16^t%) BOV9I F5.001UAX. KREOjET F 10.000. 


De grootste specialist in beeld en geluid. J SOUNDEX DAE 302 

EATEL 3838 . , CAMPING ANTENNE 

Draadloze babysitter engètoirernfllder, Bij de nieuwe DAE 302 is extra zorg 
komplete setmet zender, ontvanger em - besteed m de behuizing van de an-' 
netadaptef, goedgekeurd doof. Mirt , tectoe: Doer de vorm is de wtnógevoe- 
van Verteer en WaterstaaL *rtfir.i)f ‘ > 4gheid mifimeab/ifw-m* 

VOGELZANGPRUS ;; 4 ;\N)GBZfttlflPlÖS' 


EHDHOVEN: HERUANUS B0EXSTRAAT 22. HEERLEN: AKERSTRAAT 19. MAASTRICHT: WOLfSTRAAT »V< 
M. SMHIOfSTRAAT 25 TECHNISCHE OtEMST/AUOtO RiBOUWSTATKML IM^£SR|^t 12. 


f 

6 

> » 

Donderdag 19 maart 1992 • Pagina 7 


z 


TL4 passeert STER-reclame 


HILVERSUM - RTL4 heeft vo- 
Hg jaar meer reclame uitgezon¬ 
den dan de STER. Dit blijkt uit 
het rapport Reclame In Cijfers 
1991 van BBC Registratie media¬ 
bestedingen. Het rapport geeft 
Ben overzicht van de branches 
Mi hun reclamebestedingen per 
mediumtype in 1991. 


Pp guldens uitgedrukt werd de 
Roogste stijging geconstateerd 
Rij RTL4. De bestedingen daar 
Verdubbelden zich ten opzichte 
(tan 1990 tot ruim 486 miljoen 
Kulden. Daarmee passeerde 
PtTL4 de STER, die eenyijfde 
gVan haar omzet van 1990 miste 
Ifn uitkwam op 426 miljoen gul¬ 


den. Bij RTL4 deed zich ook de 
grootste groei voor. De omzet 
steeg met 122 procent, aldus het 
rapport. 

De totale reclamebestedingen 
voor merkartikelen zijn in 1991 
ten opzichte van het jaar daar¬ 
voor toegenomen met 11 pro¬ 
cent. Dat betekent dat vorig jaar 
2,7 miljard gulden aan reclame 
werd gespendeerd. Ruim een¬ 
derde van de totale bestedingen 
ging naar de televisie. 

Ook de bestedingen aan bioscoo¬ 
preclame, buitenreclame en 
STER-radio namen procentueel 
toe. Bij de gedrukte media is re¬ 
latief de grootste groei te be¬ 


speuren bij de gesponsorde 
magazines en de mannenbladen. 
Ook de opinietijdschriften zagen 
'in 1991 hun reciameomzet weer 
stijgen. Een forsè daling van de 
reclamebestedingen vond plaats 
by de STER-TV (-19 procent) en 
bij de vrouwenbladen (-12 pro¬ 
cent). Opvallend noemt het rap¬ 
port het dat de grootste stijgers 
van 1990, de sportbladen, in 1991 
wérden geconfronteerd met een 
daling van hun reclameomzet 
van 7 procent. 

Door het stijgende marktaandeel 
met drie procent van de reclame¬ 
bestedingen bij de televisie 
(1991: 34 procent), liep het aan¬ 
deel van de persmedia terug 


naar 56 procent. De grootste klap 
viel volgens het rapport bij de 
publiekstijdschriften; hun 
martkaandeel. liep van 21 pro¬ 
cent in 1990 terug naar 18 pro¬ 
cent in 1991. Het marktaandeel 
van de reclamebestedingen in 
dagbladen daalde licht en kwam 
terecht op 29 procent. 

De cijfers uit het BBC-rapport 
verschillen enigszins met die van 
het rapport van dé Nederlandse 
Vereniging van Erkende Re- 
clame-Adviesbureaus (VEA), dat 
over enkele weken verschijnt. 
Het belangrijkse. verschil tussen 
beide rapporten is terug te voe¬ 
ren op de mate van compleet¬ 
heid, stelt het rapport, omdat de 
VEA de totale reclamebestedin¬ 
gen inclusief produktiekosten 
behandelt. Het BBC beperkt 
zich tot de reclamebestedingen 
voor merkartikelen en diensten. 


Afscheid als commissaris der koningin 

Wim Meijer verruilt 
Drenthe voor Rabo uit 


Van onze correspondent 

■ ' " ' l . ’ ' "* 1 " ■ — 

4 

GRONINGEN - De Drentse com¬ 
missaris van de koningin Wim 
Meijer (PvdA) legt eind dit jaar zijn 
fünctie neer. In 1993 wordt hij voor¬ 
zitter van de Raad van beheer van 
de Rabo-bank. Tot die tijd zal hij al¬ 
vast als lid van de Raad van beheer 


naar buiten voor deze bankorgani- 
satie. Hij heeft ook de eindverant¬ 
woordelijkheid voor alle commer¬ 
ciële activiteiten. 

De Raad van Beheer heeft een meer 
interne functie. Daar wordt gelet op 
de goede contacten met alle aange¬ 
sloten banken. Wim Meijer is voor 
deze functie uitgezocht, omdat hij 


mee draaien. Meijer is door de bank volgens de top van het bedrijf over 


Maatregel om ziekteverzuim terug te dringen 

V erkgevers willen zieken 
elf zes weken begeleiden 


benaderd vanwege zijn persoonlijke zeer grote bestuurlijke kwaliteiten 
kwaliteiten en zijn affiniteit met het beschikt en al commissaris is bij 
soort bedrijf dat de Rabo is. een coöperatief bedrijf. Meijer is bo¬ 

vendien commissaris bij Van Land- 
In juni van dit jaar zal het algemeen schot Bankbedrijf, waardoor hij 
bestuur van de Rabo-bank de voor- ook ervaring heeft met de bankwe- 
dracht krijgen voor de benoeming reld. 

van Meijer. In dat bestuur zijn de Tot december zal de Drentse com- 


aangesloten banken vertegenwoor¬ 
digd, die gezamenlijk de Raad van 
Beheer benoemen. De huidige voor¬ 
zitter, mr. O.W.A. Baron van Ver- 


missaris van de koningin nog in 
fünctie blijven. Het voormalige 
Tweede Kamerlid (PvdA) en fractie¬ 
voorzitter, heeft er dan bijna vier 


schuer, legt in 1993 zijd functie neer jaar in Drenthe opzitten. Hij kwam 


wegen het bereiken van de pen¬ 
sioengerechtigde leeftijd. 


in januari 1989 als opvolger yan ir. 
Ad. Oele, die met pensioen ging. In 
Drenthe is Meijer onomstreden als 
commissaris. Hij kon bogen op zeer 
goede verhoudingen in de provin¬ 
cie. 


_ Van onze redactie economie _ 

1TERMEER - Werkgeversvertegenwoordigers in de 
ale Verzekeringsraad willen de eerste zes weken van 
ziekteverzuim van hun personeel uitsluitend uit ei¬ 
keis betalen als zij volledig de vrije hand krijgen in 
role en begeleiding van de zieke werknemer. Dat 
:t uit een concept-advies over het wetsvoorstel Te- 
Iringing Ziekteverzuim dat vandaag door de raad zal 
len vastgsteld. 

Sg»!Sjj§£? 


! »ecretaris Ter Veld van Socia- 
»n vindt dat de werkgever by 
trole en begeleiding in eigen 
zich moet houden aan af- 
n met de bedrijfsvereniging, 
zowel vakbonden als 
)e-organisaties van werk- 
zitten: 

tegenwoordigers van de vak- 
Lhg vinden dat het systeem 
j de werkgever de eerste zes 
loondoorbetaling voor eigen 
ng neemt overbodige nadelen 
Br de werknemer heeft. Zo krijgt 
Werknemer te maken met twee 
Schillende beroepsinstanties als 
liegen een weigering om zteken- 
Ö uit te keren wil opkomen. 

vakbeweging wil de voorstellen 
( steunen als de werkgevers wor- 

f gehouden aan goede afspraken 
de bedrijfsverenigingen. Ben 
ölledige begeleiding in de eerste 
ziekteweken heeft zeer nadelige 
krolgen, zo wordt in deze kring ge- 
Besd. 


venwettelijke uitkering (de aanvul¬ 
ling van 30 procent bovenop 70 
procent ziekengeld) niet langer ge¬ 
zamenlijk kunnen herverzekeren 
via de bedrijfsvereniging. 

Er wordt op geweien dat het nü by 
de meeste bedrijfsverenigingen 
voor bedrijven al mogelyk is om via 
de ziekengeldkassen zich indivi¬ 
dueel tegen een kostendekkende 
premie te herverzekeren voor die 
aanvulling. 

De berekeningen van Sociale Za¬ 
ken over de Opbrengst van de maat¬ 
regelen worden onderschreven. Het 
gaat daarbij echter wel om beleids¬ 
doelstellingen en niet om ramingen, 
zo wordt in het concept-advies op¬ 
geharkt, .... 

De ingangsdatum van het wetsvoor¬ 
stel zou 1 januari 1Ö92 moeten zyn, 
zo Wordt geconcludeerd. 
;■* > jf. ; 


/ ' 1 
• Een voorbijganger bekijkt een stapel tweedehands typemachines in een strdat tti Atheye. 
De sterk verouderde exemplaren kosten 2 gulden per kilo of 8 gulden per stuk. 


In de Rabo-organisatie is de Raad «"“F™™- “ 

van beheer een orgaan dat bijna verhoudingen m de provm- 

evenveel invloed heeft als de hoofd- cie ‘ 

directie, waarvan H. H. Wijffels de 1 n ■ 

voorzitter is. Wijffels, een promi- 

nent lid van het CDA, is het gezicht TranSpOrtCOIlCCm 

Nediloyd vergroot 
aandelenkapitaal 

ROTTERDAM - Het transportcon- 
cern Nediloyd heeft zyn aandelen¬ 
kapitaal vergroot met ruim elf pro¬ 
cent door plaatsing van nieuwe 
. stukken by ABN Amro en Natio- 
nale-Nederlanden. Nationale- 

Nederlanden vergroot daardoor zijn 
belang van 5,14 tot 7,7 procent en 
ABN Amro krygt 7,2 procent van de 
aandelen Nediloyd in handen. Dat 
heeft, Nediloyd woensdag bekend¬ 
gemaakt 

De aandelen zyn begin februari ge¬ 
plaatst tegen een koers die ’een 
beperkt aantal procenten’ onder de 
beurskoers van dat moment lag, zo 
zei mr De Kanter, directeur finan¬ 
ciën van Nediloyd. Op maandag 3 
februari bereikte het aandeel Nedi¬ 
loyd een slotkoers van f 61,10. ‘. 

De waarde van de geplaatste aande¬ 
len ’kpns)t ongeveer overeen’ met de 
achtergestelde leningen die ABN 
Amro en Nationale bij Nediloyd 
hadden uitstaan. De verplichte con¬ 
versie van de lening van de bank is 
wat naar vörett jrehaald» terWitt dë 
lines in een strdat tfi Athepe. , teniHtgPvün de verzekeraar niet ver- 
ulden per stuk. plicht cènverteerbaar was. ? ' - 


VIB 


4 +V- 
C 

i 


beweging en werkgeversorgani- 
is zyn het eens over de verzach- 
voor kleinere werkgevers die 
hts drie weken het ziekengeld 
eigen zak betalen. Als kleine 
'gever wordt aangemerkt een 
yf dat per jaar in totaal minder 
betaalt dan vijftienmaal het ge¬ 
dekte loon van werknemers in 
(bedrijfstak. 

anvulling 

t concept-advies is verdeeld over 
voorste} om de mogelijkheid te 
*appen dat werkgevers de bo- 


FRANKFURT - De Bundesbank 
luidt opnieuw de alarmklok over de 
groei van de schuldenberg voor de 
wederopbouw van het voormalige 
Oost-Duitsland. Door het „sterk 
toenemen van de sfnulden” by 
overheid, gemeenten en deelstaten 
wordt er een bom gelegd onder de 
ontwikkeling van de economie. 


Schulden ex-DDR zijn bo 
onder Duitse economie 


De machtige monetaire waakhond tenen van geld is biet nieuw. Vorig door er gevaar ontstaat voor stabili 
uit Frankfürt roept de politici op tot jaar concludeerde de Bundesbank teit, groei en werkgelegenheid”, 
een „geleidelijke verlaging” van on- al dat door de sterke stijging van de 

dersteuningsbetalingen aan hetoos-' schuldenlast het overheidstekort De vijf nieuwe deelstaten ontvan 


telijk deel van Duitsland. Dit staat explosief steeg. Het tekort zou vol- 
in het jongste maandoverzicht van gens de bank een zodanige omvang 


de Bundesbank. 

De waarschuwing tegen het teveel 


schuldenlast het overheidstekort De vijf nieuwe deelstaten ontvan- 
explosief steeg. Het tekort zou vol- gen in 1992 financieringssteun ten 
gens de bank een zodanige omvang bedrage van 180 miljard mark. Het 
bereiken „die voor de oude deelsta- jaar daarvoor bedroeg de onder- 


ten een belasting kan worden waar- steuning 140 miljard mark. Het te¬ 


kort op de staatsbegroting is evei. 
eens omhoog geschoten. In 1989 
noteerde de staat nog een beschei¬ 
den tekort van tien miljard mark, 
maar in 1991 is het gat tussen de 
ontvangsten en uitgaven al uitgeko¬ 
men op bijna 110 miljard mark. 
Voor 1992, is de Bundesbank som¬ 


ber gestemd. De tekorten, waardoor 
de regering meer moet gaan lenen 
op de toch al overspannen geld- en 
kapitaalmarkt, zullen, zo luidt de 
verwachting, verder omhoog gaan. 
Doordat de rentelasten een steeds 
groter deel van de begroting voor 
zich opeisen, wordt de speelruimte 
voor de regering in Bonn steeds 
kleiner. By het huidige financie- 
ringstempo zou de regering wel 
eens gedwongen kunnen worden 
tot verhoging van de belasting. Een 
verhoging van de tarieven is in 
Duitsland uiterst impopulair. West- 
duitsers vinden nu al dat ze teveel 
moeten betalen voor de ontwikke¬ 
ling van de vyf nieuwe deelstaten. 


De vastgoed beleggingsmaat¬ 
schappij VIB heeft vorig jaar 
het directe beleggingsresultaat 
(nettowinst) met 15 procent 
zien stygen tot f 108 miljoen. 
Voorgesteld wordt een divi¬ 
dend uit te keren van f 4,80 in 
contanten'of naar keuze f3,45 
in contanten en 2,5 procent in k 
aandelen ten laste van de agio- " 
reserve. 


• Schuttersveld 

Schuttersveld (houdstermaat¬ 
schappij van industriële toele¬ 
veringsbedrijven) heeft over 
1991 tachtig procent meer ver¬ 
diend dan in het jaar ervoor. De 
nettowinst steeg van f 12,9 mil¬ 
joen naar f 23,3 miljoen. De 
omzet is gestegen van f 310 mil¬ 
joen naar f 631 miljoen. Voorge¬ 
steld wordt het dividend ver¬ 
der te verhogen. Vorig jaar 
steeg het dividend al van f 1,75 
tot f 2, thans wordt f 2,15 voor¬ 
gesteld. 


• ABB 

Het Zweeds-Zwitserse elektro¬ 
technische concern ABB heeft 
het afgelopen jaar weten af te 
sluiten met meer winst. Het 
nettoresultaat kwam in 1991 uit 
op 609 miljoen dollar na een 
nettowinst van 590 miljoen dol¬ 
lar in 1990, zo heeft ABB in 
Stockholm bekendgemaakt 
De omzet ham toe van 26,69 tot 
28,88 miljard dollar. ABB had 
eind vorig jaar voor 27,3 mil¬ 
jard dollar aan opdrachten in 
haar orderportefeuille. Een jaar 
ervoor besloeg de orderporte¬ 
feuille 25,7 miljard dollar. 


• BAT Industries 

Het Britse conglomeraat BAT 
Industries, dat onlangs in het 
.nieuws kwam door de sluiting 
van de Amsterdamse sigaret- 
tenfabriek, noteerde over 1991 
een styging van de winst vóór 
belasting van 945 miljoen pond 
sterling (f 3,03 miljard) naar 
1,05 miljard pond (f 3,37 mil¬ 
jard). Daarmee kon het concern 
de winst, weer boven het mil¬ 
jard pond krijgen. In 1990 daal¬ 
de het resultaat met 46 procent 
door de problemen by de Ame¬ 
rikaanse levensverzekeraar 
Eagle Star. Vooral de verkoop 
van rookwaar leverde BAT 
handejpvol geld op. Voor het 
eerst in 4é geschiedenis van 
BAT kwam het bedrijfsresul¬ 
taat, van de tabakdivisie boven 
het miljard pohd uit op 1,08 
miljard pond (f 3,45 miljard). 

• Invoer 

DEN HAAG - In januari is in 
Nederland voor een bedrag van 
19,3 miljard gulden ingevoerd, 
1 procent minder dan in januari 
1991. De uitvoer bedroeg 21 
miljard gulden, 1 procent meer 
dan in januari vorig jaar. 

Dat blijkt uit gegevens van het 
Centraal Bureau voor de Statis¬ 
tiek. In vergelijking met de¬ 
cember 1991 steeg de invoer 
met 5 procent en de uitvoer 
met 10 procent 


beurs ABN Amro 

ABNAmroAjnf. 

ABN Amro ObLGfJ. 

ABGON 

AhoW 

Akzo 

Afrenta 

Amevcert 

Bols eert 

BühnaTetc. 

CSMcert. 

DAP 

DordtscbePetr. 

DSM 

Elseviercert 
Fokker cat 
Gist-Broc, eert. 
Haneken 
Hoogovens nrc 
HunterDoutfas 
InLMüüer 
InLNed.Gr.c. 


Kon. (We 
Nediloyd 

Océ-vAGr. 

Pakhoed eert. 

Philips 

Polygram 

Robeco 1 

Rodamco 

Rolinco 

Rorento 

Sterk VMF 

Unilevercert 

Ver.BezitVNU 

VQCnrc 

Wessanencert 

Wohm-Kluwer 


vJt 

45»f 

80,10 

176,90 

127.20 
16,00 
150,00 

194.10 

56.30 

45.10 

46.20 

63.30 
263)0 
13330 
10730 
11730 
3430 
3530 
1030 

51.40 
6530 
«,70 

52.40 

' 3636 - 
4430 
14330 
6330 
77,00 
4730 
3630 

42.70 
9830 
5330 
0170 
7130 
«30 
18430 

82.70 
4330 
0030 

70.10 


>«30 

7030 

17100 

12100 

85,70 

15130 

IHIO 

5630 

4630 

4630 


Boer De, Kon. 

BoerDeWinkelb. 

BoRSjmy Wehiy 

BoskJdtoWestm. 

Boskalis pret 

Braatpeheer 

BreewKt 

BurgÓan-Heyfaroek 
Calvé-Dein pref 
Cal vé-Delfl eert 
Cindu Intern. 
Claimindo 
Content Beheer 
CrorttLBN 
Crown v.G. eert 
CSM 
D AF eert 
Delft Instnim. 
Demeaux 
Dorp-Groep 
DnkaHolÜng 
Rcmwsto 


Erflp Holding 
FVsovitlnt 
Frans Maas eert 
Galama Holding 
Gamma pref 
Getrooics 
Gefeke 
Geyekediv^2 
Gisssen-deN. 


Holding 


KoaOBe 14230-14330 (14330) 
Unilevmr 18230-18100 (18330) 


Aalbertslnd 
ABN AmroHklprf. 
ABN AmroHkLdiv. 
ACF-Holdingc. 
Aegondiv32 
Ahmsd Groep c. 
AsdOptxmsTr. 
Asd. Rubber 
AntVertf. 
AtagHokLcert 
Athlon Groep. 
Athlon Groep me 
AutlndJt'dam 
BAM Groep 
Batenburg 
Boers 

Begsmann Groep 
Bdindo 
Berkel’s Patent 
Blydenst-WUL 


kcmdhrtl 
HAL Trust B 
HAL Trust Unit 
HBG 

HCS Technology 
HeinekénHold. 
Hoek'slbch. 
Holl.SeaS. 
BolLKloos 
HoopEftbank 
Sunter D.pref. 
«CCaland 
Us-Associatie 
dempen & Co 
Qene’sSuikerw 
tondorVessds 

ÏCNPdiv. 

Kon. Sphkx 


/Landré&GL 
Macintosh 
Maxwell Petr. 
MoearaErum 
M Eium OB-cert 
Mookn Holding 
Mulder Boskoop 
Multihouse. 
Mynbouwk. Werk. 
Naett 


22830 

73.40 
'*6170 

2530 

27.40 
3140 
030 

250030 

820,00 

1175,00 

160,00 

31030 

2330 

30.10 
11930 

93.10 
1170 
2730 
41,70 
4330 
2430 
3030 , 

,21434 
M34 
5630 
«30 
KHOO 
5.70 
3430 
»38 
3730 
10030 
3730 
20630 
22130 
149,00 
14100 
1160 
1430 
21530 
1,00 
16730 
253,00 
147 
45100 
7.40 

2 jor 

0030 

3530 

9,40e 

107030 

3330 

TIM 

4230 

5100 

395,00 

26100 

51.10 
4030 
11530 

1184,00- 

15305,00 

4030 

5530 

140b 

30030 

525,004 


1175,00 

160,00 

310,00b 

2330 

3030e 

12030 

9430 

18.70 
27,40 
«30 
4330 
2130 
2930 

21430 

8830 

5630 

8100 

10430 

170 

34.10 
3030 
3730 • 
100,00 
3730 
20730 
22130 
14030 
145,00 

1160 

14.70 
215,00 

1,00b 

172,00 

25430 

0,46 

7v40 

2.70 
6030 
3530 
9,40e 

107030a 

3330 

7730 

4130 

5330 

398,00b 

27030 

51.10 

40.70 
11120 
118430 
15400,00; 

3030 


NAGRON 

NIB 

NBM-AnuteBnd 

NEDAP 

NKF Holding , 
Ned.PaitMii 
Ned.Springit 
Norit 

NutrickGB 
NutriciaVB 
Nuthcia VB div92 
Nyv.-Ten Cate 
Ooé vd Gr.div92 
Omnium Europe 
Orco Bank col 
OTRA 
Paithe 

Philips div.’n 
PireUiTyre 
Polynorm 
PwceLFIes 
Randstad 
. WW W* 


Samas Groep 

Sarakreek 

Schutana 

Schuttersveld 

Smit Intem. 

StBankientc. 

Stad Rotterdam c 
Telegraaf De 
Texhelfr.TWente 
Tulip Computers 
TwJCabel Holding 
Ubbink 
Union 

UnDutdi Group 

VereenifdeGlu 

Vertocert 

VdkerStevin 

Volmac 

Vredesteih 

VRG-Groep 

Wegener 

West Invest F. 

WestlnvJ.wb 

WoltersKhiwer 

Wyers 


ABN Amro AauLF. 
ABN An»o Araer.F. 
ABN Amro Eer. F. 
ABN Amro FarEF. 
ABN Anuo Liq.Ot 
ABN Amro NethJ. 
Aegon Aandelen! 
AegonSpavplus 
ABNBdegibods 
Albefo 
AldollarBFl 
Alg.Fbndsenbez. 
AlÜanceFund • 
Ambt 

Amro North Am.F. 

Amvabd 

AaianTigersF. 


3110 

21.70 
14100 
14lOQi 
4730 
2190 
7630 
383» 
1130 

164230 

4930 

4430 

1530 

41.70 
<110 
1030 

23.10 
12100 
72,00 
7330 
330 

53100 

3230 

6130 

2730 

HOOd 

4730 

62,00 

1730 

11530 

273,00 

29.10 


75, Mf 
3030 
1430 
105030e 
5330 
4430 
1530 

42.10 
8530 
90,00 

23.10 
12100 
71,00 
7230 

110 

534,00 

3100 

61,40 

2930 

1730 

4730 

6230 

1730e 

11150 

27330 

2030e 


Am Select F. 
AusftoHung.F. 

■ BemcoRentSeL 
BeverBdegg. 
CLNOblDiv.F. 
CLN ObtWaardef. 
DeftaUoydlnv. 

DP America Gr f. 
Dp Energy .Rei 
EGFlnvestm. 
EMFRentefonds 
Eng-HolLMTl 
Envir.Growtb F. 
Esmeralda part 
EurAss. Trust 
EMS Growth Fund 
EMSIncomeFund 
EMS OffistL Fund 
EOEDutcbStlF 
Euro Growth Fund 
Euro Spain Fund 
FlrEaatSeU. 

Gim Global 

Groeigannt 

HoUandhind 

Hol Eur. Fund 

HdObLFonds 

Holl.Pac.Fund 

HolLSeLFonds 

Innovest 

Interbonds 

lntereffekt500 

Intereffektwt 

investa part. 

lSHimalFundl 

Jade Fonds 

Japan Fund 

Jap.lndAlphaF. 

JapSectRatYen 

Korea Pac.TV.8 

Mal. Capital ¥1 

Mees ObLDrv.F. 

Mexico Income F. 

MKIntVentures 

Moodibd 

NatResJund 

NedufoA 

NedufoB 

NMBDutcfaFlmd 

NMB Geldmarkt F. 

NMB Global Fund 

NMBObbfrF. ' 

NMBSpaantF. 

NMBRentegr. F. 

NMB Vast GoedF. 

New Asia Fund 

Nomuia Warr. F. 

Obam,Bdegg. 

OAMFRsr.;.f>»ds 

Orenge Fund 

PacJnns pt ioo s 

Pac.PropSec.F. 

Picreon Rente 

PosthAapdJ. 

PostbBdegg.1 

PostbVeretgr.t 

ProspJnUQP) 

Rentalent BeL 


fl,00 

110 

31 30 

105 

11160 

11140 

29.70 
3530 
3130 
12930 
6830 
1030 
5330 
3430 

6.70 
104,70 
106,40 
104,00 
32230 
4100 

7.70 
5130 

53.10 

iS 

4130 

12430 

9100 

84.10 
6730 
510,00 

3140 

1130 

7330, 

930 

14110 

1170 

810030 

860100 

930. 

, 2.40 

117,00 

22,00 

10.40 
7730 

118030 

HM» 

11100 

4530 

5431 

4530 

*3150 

10237 

111» 

3730 

150 

036 

25430 

U.70e 

2130 

00J0 

910 

11338 

Hio 

330 

151.40 


RentotaalNV 
RG America F. 
RGDivirentF. 

RG Europe F. 
RGFIorente 
RG Pacific F. 

RG SP Groen 
RG SP Blauw 
RG SP Geel 
RodinPropl 
Roiincocum.p/ 
SchrodlntPrj’ 
Sci/Techt 
SuezLiq.Grf. 
Technology Fund 
TokyoPacJlold 
Trans Eur Fund 
Transpac.F.Yen 
Uni-Invest 
UnicoInvFund 
UnifondsDM 
Vaste Waard. Ned 
VistNed t 
VIB NV 
VSB Mix Fund 
VSB Reide Foods 
WBO Intern. 
WerekihaveNV 
Yen Value Fund 
ZOMFtoridaFA 


3530 

10630 

«30 

9630 

11430 

8330 

5430 
51,40 
4830 
1030 
8100 
830 
v 1330 
KL» 
1930 
17930 
62,10 
277,00 
1830 
77.» 
«30 
<530 
112 ,» 
5110 
5330 
109.» 
*730 
‘11730 
7830 
3730 


LCIComputUr. 

Mehe,vannrc 

Nedcoo Groep 

Nedschroef 

NewaysEkc. 

NewEurJtUsDM 

NewtrooHold 

Pan Pac. Winkel 

PieMedical 

Simac Techniek 

Wall stiMt 

affiediignal 

amer.bnnds 

imer.toLtel 

amococorp 

aotcoinc. 

betfal. steel 

beeiagco 


chevron 

dnquita 

Chrysler 

- Sr" 

nucofp 


Aknheri 

Abf 

Bergbuizer Papier 
Besouw Van eert 
Biogrond Bëegg. 
Comm.ObLF.1 
Comm.OblF3 
Comm.Obl.F3 
DeDrieElectr. 
Delta LLDoUarf 
Delta Lloyd ECU 
Delta Lloyd Mix 
Delta Lloyd Rent 
Delta Lloyd Vast 
Dico Intern. 
DOCdata 
DutchTakeOv.T 
Ehco-KLM Kleding 
ElLBdegg.1 
E&LBelegg3 
R6tLBdegg3 
BMiBrlerr 1 
E&LK^enteF. 
Fiee Record Shop 
GaiaHedgel 
Gdd. Papier c 
German City Est 
Gouda Vuurvast 
Groenendijk 
Grontrmj 
HCA Holding 
Helvoet Holding 
Hes Beheer 
Hooi burg cert^ 
IntenView Eur. 
Kühne+Heiti 


digitequipm, 
éipontnemoun 
resbqan kodak 
«xoncorp 
lord motor 
gemelectric 
gen. moten 
goodyear 
hewletopacL • 
int hui mach. 
MteLteL 
khnairiiiws 


merckca 
mobüoil 
nero central 
ph“P* 


royaldutch 
sesnroebuck 
ifc^outh.pac. 
tmroinc 
united techa 


whRmancorp 


430e 

4» 

45» 

45» 

59* 

5940 

66» 

*,» 

9» 

‘9* 

19,10 

10,10 

1» 

1» 

11» 

11» 

9* 

5» 

1110 

1430' 

17» 

166)3 

W* 

48% 

43% 

43% 

30 

30% 

45% 

44% 

26% 

27% 

14% 

15 

45% 

45% 

14 

14% - 

63% 

62% 

34% 

33% 

18 

17% 

17% 

17% 

27% 

27% 

58% 

58% 

44% 

.45% 

40% 

40% 

56% 

55% 

»% 

» 

71% 

78% 

37% 

»% 

62% 

62% 

78% 

70% 

67% 

«7% 

84% 

84% 

10% 

11% 

<1% 

*% 

140% 

1* 

00% 

10% 

23% 

23% 

19% 

19% 

39% 

39% 

77% 

70% 

46% 

*% 

U 

11% 

571* 

58% 

52% 

52% 

19% 

19% 

14% 

14% 


nooree kroon (100) 
oostjrhiR (100) 
poitemdo(lOQ) 
spaanse pes. (100) 
tuikse phnd (100) 
zweedaekr.(UO) 
rwHs.fi. (100) 

WoMhaarkt 


antULguuen 

bdgJhnk(lOO) 


deerne kroon (lOO) 
dintse mark (100) 
engelse pond 
ftmtae frank (100) 
grieksedr.(lOO) 
hongk dollar (100) 
ienepond 
taUkt (10.000) 
jap.yen (10300) 
nvaeeLdotMr(H)O) 
nootse kroon (100) 
ooste nr sch (180) 
port esendos (100) 
gmsepes.(100) 
suringuïden 
zweedxkr.(lOO) 
nntxfink(Më 

ex.lL 


2730 »,» 

15.75 1835 

1.» 137 

1.» 136 

niwwt antas 

»38 3238 

121.75 l»3S 


135775.13*25 
1,6240-13540 
L41O1-1.4201 . 
5,48785,47» 
139*5435*5 
«370403» 
1123100-11230* 
331*43195 
33,140-31,1» 
03240-132* 
21,7358413750 


Industrie 


abn amro c jul 
abnamro c j05 
aegn c jul 
14345-143* 

140,495-1403* 

13147-13*47 

«35848,7» 

1830081831» 

13678132» 

1,7755-1,76» 

13628138» 

31338313» 

1*43681243» 

23980430* 


aet ri 
2* 130 
2* 5,40 
M 230b 
2» 3J0 
252 431 
3» 030 
222 738 
3» 730 
254 430 
304 1531 
431 I05* 
2» 530 
797 130 
3* 831 
582 1731 
SU *.» 
5* 530 
3* 238 
SM 136 
5» 43». 


austrHoDar 

bdg.fruk(10Q> 


deerne kroon (UW 
duitae mark (100) 
entfebenond 
finse mark (100) 
franse frank UW) 
gneksedr.(lOO) 
iereenond 
itaUire (10.000) 
jap.yen (10.000) 
joeg.din.Uml» 


13» 13» 
135 1.47 

530 530 

1,4» 1.U0 

2730 3030 

10130 11330 
338 333 

39,75 4235 

3130 3435 

035 135 

235 910 

1330 1530 

13830 14230 


CBS-koersiadex(ltt3* 100) 

algemeen 20530 20530 

tdexetkoiLolie 282,* 21330 

internationals 2*30 20431 

lokale onderoem. ; 20730 209* 
id financieel . 147, U 149» 

id niet-financ. 2*30 2H.10 

CBSMriettmgnndex (1963=1» 

algemeen 292,* 29230 

idexcLkon.obe 27230 273,* 

internationals 304,» 369* 

lokale ondenón. 27910 27930 

id financieel «9» 210.18 

id met-fimne. 33730 319» 

CBS Wmuamgnndex (HONlOO) 

dj- 12530 12530 

Menatna 139* 13030 

lokaal 129* 129» 

fiajadeB 129» 139» 

akühnac UI» UI» 

mdustriel3970 U6» 

transplopsl 136» UI» 


P«* 

2 »» 

3* 

9«e 

9» 

P*pt 

908» 

SI 

1» 

1» 

P*pt 

3U» 

270 

3» 

2» 

pept 

310» 

234 

8» 

5»e 


356» 

«1 

3» 

9» 

c mei 

ms» 

1812 

1» 

1» 

capr 

175» 

3M 

9* 

U»b 

cjd 

mijt 

322 

9S0b 

U»b 

capr 

55» 

408 

«» 

LM 

pept 

»» 

IN 

1» 

1» 

e*pt 

90» 

«6 

2» 

3» 

capr 

55» 

643 

9* 

9» 

c jul 

50» 

3* 

9* 

4» 

c jul 

55» 

MM 

8» 

l» 

c okt 

55» 

815 

1» 

L» 

c J*n 

•» 

222 

Ml 

8» 

cj*4 

- 17» 

278 

7,7» 

9» 

Pj* 

55» 

254 

3» 

3» 

p okt 

50» 

3» 

I» 

1» 

pjni 

>7» 

216 

2» 

2» 

P*Pt 

45» 

1* 

LM 

l» 

Pjul 

42» 

sou 

1» 

9M 

c jul 

«» 

2* 

91* 

9» 

c 0 * 

31» 

«5 

1» 

1» 

co* 

39» 

*» 

191» 

M» 

co* 

35» 

2» 

MO 

l»b 

pept 

35» 

10* 

95* 

8» 

pjd 

35» 

MS 

•» 

8» 

e*pf 

145» 

2* 

2» 

•1» 

c art 

SU» 

258 

3» 

1» 


Goud onbewerkt 2910829789 mife 
2905040359 bewerict 223» Men, 
vorige 223» Men. 

Zilver onbewerkt 205479 vorige 205475, 
bewerkt 3» Men, vorige 3»Men. 


•=Man 

k=tMÉ 

c=n-ctaim 

l z IX*ilMRN 

*=Mdm+M 


Limburgs Dagblad 


Donderdag 19 maart 1992 • Pagi^ 
r.p 


; «Mg k*./V& 


j / V 


_T /■ 

/ / <■ :' • * “ 
[« 


'?'&ghë 

* =»»<S5SSCS5&<^- - 5 t ^'.- - ' 

ICanda. Leren instapper me<l||evlochten 
[voorblad. 


' /•■■ - : 


'■$£0Sfö A1 - 

v --x% 

^•:v Tv. 
||®1 i 


V e*' . ' *-fS» . 

Hl 


i/V 


'c/ 


. jSIfe •>’’ 
|^p~;|^ , 'j &>?• ïir^' 
7' 


Xv c. 


Avanti. Bordeaux leren veterschoen. 


Canda. Leren instapper met 2-kleurig 
vlechtwerk. 


/ 


Of je nu kiest voor n com¬ 
fortabele veterschoen of voor 
een vlotte instapper, de prijs 
zit als gegoten. Je nieuwe 
schoenen staan bij C&A. 


m 

- / 


MF^\' ' , -N 

VÊÊï*" • VW 

' . ' ... 7* V ' * • ••• 


\ 


: - k &V •* K; .: 

A' >. < \ » »a 

^ << 1V> :; " s ' ?ï ■ 

^ V \ X-^:v 

< ■<-' X: < V' \ -x 

y'':>X- x X -% '7V\\-\ X.V. A > 7 

v^T- .*5^ . / .*'/ \A< V \ { / • '■ - 

-ïVvN- 


y 


s 


Angelo litrico. Leren vlechtscKoen 
met gesp. 


Al deze schoenen zijn verkrijgbaar in de C& A ft|j 

125 .- 
■ UITSLAG TREKKING ■ 
GIROLOTERIJ I BANKLOTERIJ 


Prijzen op gironummer Prijzen op eindcijfer(s) 


f 100.000, 

lIBHEMi 

f 75.000,- 
f 50.000, 


f 1.000,- 

B| 


Prijzen op bankrekeningnummer Prijzen op eindcijfer(s) 


79 


f 100.000,- f 1.000,- 
f 200,- 11.76.83.426 


93.05.44.730 


66.29.54.297 


f 10.000,1 

SEERiïfi 


w eigen reneningn 

Op uw rekeningafschrift staat de datum van de TV-bekendmaking. Een gewonnen prijs wordt binnen 1 week automatisch bijgeschreven. 


Ga maandelijks meespelen. 


Wilt u ook uw geluk beproeven’ Vul Can onderstaande coupon in. Ook bestaande deelnemers die op dit moment om de maand meespelen kunnen 
door het invullen van onderstaande coupon voortaan maandelijks gaan meespelen. U ontvangt een üeelname-bevestiging met de eerste speeldatum. 


Ik verleen hierbij, tot wederopzegging, MACHTIGING aan I 

SUFA. Zomerhofstraat 64-68, Rotterdam om van onderstaande reken!ng|en| I 
ten hoogste f 10,- per maand af te schrijven. 

■ GiroLoterij Ban kLoterij ■ 


TV-bekendmakingen 

GiroLoterij GiroLoterij/ BankLoteriJ 

BankLoterij 

6x per jaar 12xperjaar 6x per jaar j, 
(om-de-maand- (maandeli|kse (om-de-maand- i 

deelnemers) deelnemers) deelnemers) 

18 maart 


CitWOfiN At 


Van welk merk of bouwjaar uw auto ook 
is, kom er nu mee naar Citroen. Want voor de 
taxatie van het jaar heeft u nog maar 4 dagen. 
Tot en met 23 maart doet de Citroën dealer nog 
top-taxaties met als uitkomst een zéér speciale , 
ruim boven de ANWB/BQVAG koersl ijst 
ligg ende , inruil prijs. Die, als u van uw verbazing 
........ mum»:-. ..X ' ^ 

- - 


.«rwosua* 


■1 


m m/ mm 

i va 
«TROCN ZX 


m 


bent bekomen, riant uitzicht blijkt te bieden op de 
aanschaf van een Citroën AX, BX, ZX dan wel XM. 

Een voortreffelijke ruil! Deze nieuwe 
generatie Citroëns is immers zo betrouwbaar en 
duurzaam (6 jaar carrosserie garantie!) dat u pas 
over jaren opnieuw een auto hoeft te kiezen. 

En ook dan weer bij de Citroën dealer. Wedden? 


CITROËN 


Citroen AX vanaf f 18.775,-. Citroen BX vanaf f 26 625, . Citroen ZX vanaf f 26 775, . Citroen XM vanaf f 50.775. Prijzen mei. BTW, excl. kosten rijklaar maken. 

Wijzigingen voorbehouden Tenaamstelling voor 1 mei 1992. 


POSTBANK 


postcode/plaats 
- handtekening ■ 


VIA DE 
BANK Stuur de coupon In een ongefrankeerde envelop aan: 
SUFA, Antwoordnummer 2020, 3000 VB Rotterdam. 


f 5 april 


17 Juni 


13 mei 


15 juli 


CITROEN prcjert-vrl TOTAL 


TOP-TAXATIES BIJ CITROËN. 

Snel profiteren: t/m 23 maart. 


BRUNSSUM, Chiaradia, Trichterweg 122, tel. 045-212843. GULPEN, Van Roosmalen, Rijksweg 113, tel. 04450-1450. 
HEERLEN, Sondagh, De Koumen 36, tel. 045-223300. KERKRADE, Van Leeuwen, Strijthagenweg 129, tel. 045-453355. 
MAASTRICHT, Van Roosmalen, Wilhelminasingel 58-62, tel. 043-215154. SITTARD, Nizet, Industriestraat 14, tel. 046-511051. g limburgs dagblad 


Donde rdag 19 maart 1992 • Pagina 9 !^acht u voor de moeflons, beren, vossen, wolven, 
oos en vogels. Bedenk dat zij altijd voorrang hebben,” 
«rijven Janny en Joop Kuiper in hun verslag van een 
18 door Alaska, 43 x Nederland, 523.048 inwoners, de 
grootste van de vijftig Verenigde Staten. 
e Kuipers zijn reizigers, geen toeristen. Zij trokken 
tor grote delen van het Europese continent, kennen de 
fre g op Ijsland, bekeken de binnenlanden van Afrika 
en zijn thuis in Indonesië, vooral op Bali. 

°.°P Kuiper maakte tijdens zijn werkzame leven al veel 
J 2en, maar na de vervroegde uittreding was hij pas 
>e d in staat zijn reishobby, die door zijn vrouw wordt 
gedeeld, uit te oefenen. 


DOOR PIETER KOENE DE JONG 

het woord Alaska denkt een ieder gelijk aan een door 
e euw en ijs geregeerde eindeloze vlakte, waar het hele 
. r door een bijtende kou heerst, waar niets aantrekke- 
JKs groeit of bloeit en waar het dierenleven zich beperkt 
^.Poolvossen en ijsberen. Dat weinig bekende Alaska 
atf Jann y en Joop Kuiper. Dat werd nog sterker, toen ze 
bij de ambassade van de Verenigde Staten nauwelijks 
tomatie konden krijgen. Een Nederlands echtpaar dat 
tortig jaar in Alaska woont, bracht uitkomst. Dat kon 
z ° broodnodige informatie leveren en zorgde er ook 
ar dat er op het vliegveld van Anchorage een uitstekend 
l Pertje voor de Kuipers klaar stond. 


Met camper op avontuur in ruige binnenland 

’ln Alaska krijgen je 
ogen geen vakantie’ 

c horage, zo leerden de Kui- 
s, is met zijn krappe 219.000 
'Kj/toers de grootste stad van 
Het zeer ruim opgezette 
^J?tenplan maakt Anchorage 
ö* tot een uitgestrekte stad. 
tellend was de weelderige 
w jtoenpracht op verscheidene 
i *|ken in die stad. „Bij het 
ju dat Nederlanders en zelfs 
fcj e hkanen uit andere delen 
wJ* de VS van Alaska hebben, 
^T^aeht je dat niet,” zegt Kui- 
^ S ' Als verwoed fotograaf 
^ a Rte hij verscheidene opna- 
Pg U v an de aangelegde bloem- 
W en ' n Anchorage, maar ook 
■bih w ^de plantengroei in het 
k tonland. „In Alaska krijgen 
iaU 0 § en beslist geen vakantie,” 
Kuipers. 

^ v oniuur 

(j r : re >s door Alaska, met zijn 
V, e tniljoen meren, zijn 3000 ri- 
Jtj ï? n . zijn bergen (de Mount 
i Kinley is met 6194 meter de 
jjj^ëste), zijn 5000 gletsjers en 
negentien nog werkende 
^ kanen, was één groot avon- 
w r - In die overweldigend ruige 
pi tor met zijn vele idyllische 
Akjes zijn ontmoetingen met 
t^Ven en beren niet uitgeslo- 

Sq kuipers hebben beide dier- 
p. 0r ten gezien. De ontmoeting 
ö “ een moeder-grizzlybeer die 
h f ien me f er afstand van de ge- 
r keerde camper haar beide 


jongen voedde, heeft de meeste 
indruk gemaakt. De reizigers 
voor wier ogen dit tafereeltje 
zich afspeelde, bleven stokstijf 
en stil in de camper zitten kij¬ 
ken. Toen de beer zich korte tijd 
later een stukje had verwijderd, 
maakten ze pas foto’s: „Het zijn 
geen teddyberen.” 

Overal in Alaska vind je veel 
kleine kampeerveldjes met heel 
bescheiden gerief, maar je mag 
ook overal vrij kamperen. Met 
een camper is dat heel goed te 
doen, maar een tentje lijkt de fa¬ 
milie in de wilde gedeelten van 
Alaska - én dan praat je dus 
over het grootste deel van het 
land - niet aan te bevelen. Niet 
alleen vanwege de grotere dieren 
die gevaarlijk kunnen worden, 
ook vanwege de miljarden mug¬ 
gen die het de eenzame tentkam- 
peerder knap lastig kunnen 
maken. 
' v ^wi/ ' ■ ' 

Hl 


j 


In de overweldigende natuur zijn ontmoetingen met beren niet uitgesloten. 


Wegen 


jurist Menu 

nieuwe informatieboekje 
j. er de Tourist Menu-restau- 
* s uit- boekje bevat 
ƒ tolve alle adressen korte in- 
toatie over de 285 aangesloten 
s taurants. Het boekje is onder 
to <*r verkrijgbaar bij VVV-kan- 
j, r en en aangesloten restaurants, 
j to Tourist Menu kost sinds 1 
J touan f 21,50. 

h 

n^&hutten 

At Noors Verkeersbureau sig- 
91eert een sterk stijgende be- 
Agstellmg voor de berghutten 
yto Den Norske Turistforening. 
c 0ri g jaar boekte men een re- 
Ad aantal overnachtingen: 
s &e r dan 300.000. Omdat op 
^tomige plaatsen te veel trek¬ 
os in de natuur dreigen te 
l^toen, wordt het netwerk van 
. J tten uitgebreid en verbeterd 
gebieden die tot nog toe niet 
bekend zijn. Een lijst van de 
^ totaal 200 hutten en herbergen 


Janny en Joop Kuiper hebben 
genoten van hun vierweekse reis 
door het ruige, maar zo ver¬ 
schrikkelijk mooie Alaska. „Je 
gaat er natuurlijk niet naar toe 
voor mondain vertier, maar voor 
de natuur en de ontmoeting met 
de mensen.” Je rijdt er op rede¬ 
lijk goeie wegen, al moet je zelfs 
op de Alaska Highway (met 
bijna 2400 kilometer de enige 
rechtstreekse wegverbinding 
van Alaska door Canada met de 
andere Amerikaanse staten) uit- 


er tussenuit j 


is verkrijgbaar bij DNT, Stor- 
tingsgaten 28, N-0161 Oslo 1. 

Natuurweken 

Het IVN, de vereniging voor na¬ 
tuur- en milieueducatie, organi¬ 
seert deze zomer weer vakantie¬ 
weken voor mensen tussen de 15 
en 30 jaar. De vakantieweken 
spelen zich af in natuurreserva¬ 
ten in het hele land. De deelne¬ 
mers helpen de beheerders met 
allerlei karweitjes, er wordt over¬ 
nacht in schuren of tenten. Het is 
behalve een nuttige ook een 
goedkope manier van vakantie 
houden: de kosten variëren van 
f 47,50 tot f 92,50 per week. Een 
folder is verkrijgbaar bij het 
IVN, postbus 20123, 1000 HC 
Amsterdam. Tel 020-622.81.15. 
Camper in Göteborg 
Met de boot van Amsterdam 
naar Göteborg varen, daar in een 
camper stappen en door Zweden 
of een ander Scandinavisch land 
trekken. Deze mogelijkheid 
biedt rederij Scandinavian Sea- 


kijken voor kuilen en uit het 
wegdek opschietend struikge¬ 
was. Maar je kunt overal komen 
om al dat natuurschoon van 
dichtbij te bekijken.” 

En de mensen? „Uiterst vriende¬ 
lijk, je kunt ze alles vragen, je 
krijgt overal antwoord op. Zeker 
als ze weten dat je uit Europa 
komt. De bewoners van Alaska 
en andere US-burgers blijken el¬ 
kaar niet zo te liggen. Een Ame¬ 
rikaan kijkt wat op de Alaskan 
neer - ’Och, het zijn goeie men¬ 
sen, maar ze zijn wat achterge¬ 
bleven’ - en de Alaskan verwijt 
de inwoners van andere staten 
dat ze met de neus in de lucht 


ways deze zomer voor het eerst. 
Ook biedt de rederij voor het 
eerst de mogelijkheid in Zweden 
of'Noorwegen een volledig inge¬ 
richte tent te huren. Dit gebeurt 
in samenwerking met het 
Amersfoortse bedrijf Eurocamp. 
Scandinavian Seaways, die al en¬ 
kele jaren tussen Amsterdam en 
Göteborg vaart, gaat verder zijn 
aantal afvaarten dit jaar met een 
kwart uitbreiden. In de periode 
april-november kan de reiziger 
twee keer per week uit Amster¬ 
dam naar Göteborg vertrekken. 

Treinkaart Londen 

P&O European Ferries kan dank 
zij een overeenkomst met NS nu 
ook een trein-boot-trem-tarief 
bieden aan reizigers naar Lon¬ 
den. Dat wil zeggen dat iedereen 
vanaf elk NS-station in Neder¬ 
land voor een prijs van f 207,- 
(retour 2e klas) naar Londen kan 
reizen via Oostende-Dover. In 
Dover gaat de passagier met de 
Intercity naar Londen (Victoria 
Station). In Oostende ligt het sta¬ 
tion op het terrein van de veer¬ 
dienst, zodat men zonder veel 
moeite kan overstappen. 


lopen. Wij vonden de Alaskan 
heel sympathiek. Maar hoe 
vriendelijk ze ook met je om¬ 
gaan, er blijft een muur: je komt 
hun huis niet binnen.” 

Joop Kuiper is niet alleen we¬ 
reldreiziger, hij is ook gek op fo¬ 
tograferen en muziek. Daarom 
maakt hij dia-klankbeelden van 
zijn reizen: prachtige opnamen, 
daarbij passende muziek uit het 
land waar de reis doorheen voert 
en de stem van zijn vrouw, die 
beeld en klank verduidelijkt of 
aanvult. Kuiper laat zijn klank¬ 
beelden zien en horen aan aller¬ 
lei verenigingen in heel Neder¬ 
land. Zijn ’Alaska-compositie’ 


leidde tot het verzoek een reis 
door dat land te organiseren, 
maar 'dat kost me veel te veel 
tijd en inspanning, en er zit me 
een te groot risico in, nee... daar 
begin ik niet aan’. 


Wereldrontact 

Toch sprak het idee Kuiper wel 
aan, want 'als je zelf van een reis 
hebt genoten, kun je je voorstel¬ 
len dat ook anderen dat allemaal 
wel eens ’m het echt’ willen zien 
en beleven'. Daarom stelde hij 
zich in verbinding met Wereld- 
contact, een organisatie die is 
opgericht om familieleden van 


Foto: JOOP KUIPER 


geëmigreerde Nederlanders in 
staat te stellen op een vrij ge¬ 
makkelijke manier hun verwan¬ 
ten in het (verre) buitenlam 1 te 
bezoeken. 

Wereldcontact organiseert ook 
ledenreizen naar heel andere be¬ 
stemmingen en werd enthou¬ 
siast over het Alaska-plan. Om 
kort te gaan: deze organisatie 
heeft nu twee reizen door Air iska 
op het programma staan. Een 
camperreis en een volledig ver¬ 
zorgde busreis. Joop en Ja nny 
Kuiper zullen ze beide beg< Hei¬ 
den. 

Voor nadere inlichtingen: J oop 
Kuiper, tel. 05130-36939 Wandeltochten van 
Limburgs Landschap 


mm 


;//‘V ,>#47/ 

yd'. 1 ; y-jim 

WÉ' Commercieel gezien bent u rta tuur lijk 
alleen maar gebaat bij 
Horen, Zien en Krijgen! 

Uw marktbewerking immers is 
gericht op respons. 

Hen audio-visual is een perfect middel om 
dat doel te bereiken 
AVS weet dat en is gespecialiseerd in 
resultaatgerichte dia-presentaties, 


krachtige pnxlukttilm.s. mdringenc 
commercials en onderscheidende 
videoprogramma s. 

Hel even, ot vraag onze uitgebreide 
brochure 

Wij nemen dan graag vrijblijvend kontakt 
met u op en laten u kennis maken met het 
verschil tussen Horen, Zien en Zwijgen' 
en 'Horen, Zien en Krijgen 


Auclw Visu al Services 
Mauritslaan 111- (ieleen 
Postbus 6 2 - ()!(>() AB (ieleen 
Telefoon (M6-7H770Ü 
Tctx 046-75(1/96 


ïdio Visual Services 


IJ l ’S behoort tol de ADB-Clroip. > 


De stichting Limburgs Land¬ 
schap heeft in het kader van het 
zestigjarig bestaan voor zondag 
een groot aantal excursies geor¬ 
ganiseerd. De wandelingen du¬ 
ren twee uur en voeren naar 
mooie plekken in het Limburse 
landschap. Alle excursies begin¬ 
nen om 14 uur. 

Hotel Vink in Well is het vertrek¬ 
punt voor een tocht door de Bos- 
serheide, die bestaat uit stuifdui- 
nen en verschillende soorten 
bossen. Het Pannekoekenhuis in 
Bergen is het beginpunt van een 
excursie door een van de be¬ 
kendste natuurgebieden op de 
oostoever van de Maas: de Ha¬ 
mert. 

Een wandeling over het land¬ 
goed Arcen (niet de kasteeltui¬ 
nen) gaat van start bij het poort¬ 
gebouw van het kasteel. Langs 
de route liggen een gerestaureer¬ 
de ijskelder, oude naaldbossen 
en moerassige plekken. 

De parkeerplaats achter indu¬ 
strieterrein Spikweide in Lomm 
is de verzamelplaats voor deelne¬ 
mers aan de excursie in natuur¬ 
gebied Ravenvennen in Arcen- 
Velden. 

De Venkoelen is een afwisselend 


natuurterrein dat garant staat 
voor een aantrekkelijke wande¬ 
ling. In Venlo op de weg Venlo- 
Nijmegen de afslag Veegtes ne¬ 
men. Na het viaduct over de 
snelweg ligt een parkeerplaats 
vanwaar vertrokken wordt. 

Geuldal 

Bij de VVV in Epen begint een 
excursie door het Geuldal, die 
langs hellingbossen, de slinge¬ 
rende Geul, monumenten en 
hoogstamboomgaarden voert. 
Ook in het gebied waar de Geul 
in Berg en Terblijt stroomt, 
wordt gewandeld. Hier zijn oude 
loofbossen en holle wegen te 
zien. Vertrek vanaf de Theetuin 
Kloostergroeve, te bereiken via 
de weg langs de Geul. 

Bij kasteel Neercanne in Maas¬ 
tricht begint een wandeling door 
het dal van de Jeker. Deelne¬ 
mers kunnen zich verzamelen op 
de parkeerplaats beneden aan 
het kasteel bij de Belgische 
grens. 


Voor meer informatie, ook over 
andere excursies in Noord-Lim- 
burg, kan men tijdens kantoor¬ 
uren bellen met 04703-1840. 


• Eén van de 
excursies van 
Limburgs 
Landschap voert 
door het Geuldal. 

Archieffoto: FRITS 
WIDDERSHOVEN 


(ADVERTENTIE) 

Klasse! 


Topkwaliteit in 
autoschadeherstel. 

(alle bekende merken) Autoschade 
Hub van Well bv 

Wijngaardsweg 6, Heerlen-Noord 
Telefoon 045-212675 korte toer 


DONDERDAG 19 MAART: 

SITTARD: St.-Jozef Jaarmarkt 
in het centrum, vanaf 9 uur. 

MAASTRICHT: Meec, Forum 
100. The European Fine Art Fair, 
internationale kunst- en antiek¬ 
beurs. T/m 22/3. 

VRIJDAG 20 MAART: 

MAASTRICHT: Canllonconcert 
vanuit de toren van het Stadhuis 
door stadsbeiaardier Matthieu 
Steins. Van 11.30-12.30 uur. 

MAASTRICHT: The European 
Fine Art Fair, internationale 
Kunst- en Antiekbeurs in het 
Mecc. Tot en met 22/3. 

BRUNSSUM: Huisdamtoernooi 
in Gemeenschapshuis in 't Ven. 
Ruysdaelstraat 10. Aanvang 20 
uur. 

GENK (B): Tuinsalon '92. beurs 
met alles voor de tuin in de Lim- 
burghallen. Jaarbeursplein 6. 
Tot en met 24 maart, geopend 
van 13-19 uur, zondag van 10-19 
uur. 

ZATERDAG 21 MAART: 

MAASTRICHT: Antiek en 
vlooienmarkt in de Stationstraat, 
van 10-16 uur. 

MAASTRICHT: Chalet Ber 
grust, Luikerweg 71. Rondlei¬ 
ding in de grotten St.-Pieters¬ 
berg, Noordelijk Gangenstelsel. 
Duur ongeveer 1 uur. 

BEESEL: Ruilbeurs voor postze¬ 
gels, munten in 'De Schakel’, 
van 10-13 uur. 

BRUNSSUM: Eerste Internatio¬ 
nale Jazznight met medewerking 
van vier orkesten. In Casino 
Treebeek, vanaf 21 uur. 

BEEK: Paasei-expositie. door 
fanfare St.-Callistus in Neerbeek, 
ook te bezichtigen op 22 maart. 

GRONSVELD: Torenmolen aan 
de Rijksweg 90 is bij voldoende 
wind van 10-16 uur te bezichti¬ 
gen. 

ROSMALEN: In het Autotron 
vindt vandaag en morgen een 
autoruilbeurs plaats. Onderdelen 
voor de doe-het-zelver, maar ook 
complete automobielen zullen 
verhandeld worden. Open van 
10-18 uur. 

ZONDAG 22 MAART: 

MAASTRICHT: Rederij Sti¬ 

phout, Maaspromenade 27 ver¬ 
zorgt om 11.30 uur een brunch- 
boottocht op de Maas. Reserve¬ 
ren noodzakelijk, 043-254151. 

LUIK (B): Luikse zondagsmarkt 
La Batte. 

MAASTRICHT: Casino Slavan- 
te, Slavante 1 (nabij de ENCI). 
Om 14.30 uur een rondleiding in 
de grotten St.-Pietersberg, gan¬ 
genstelsel Zonneberg. Duur on¬ 
geveer 1 uur. Toegangsprijzen 
voor volwassenen 4 gulden, kin¬ 
deren tot 12 jaar 2 gulden en 25 
cent. 

MAASTRICHT: Aan de Caber- 
gerweg, tegenover ingang Vrede- 
stein start om 15 uur een rondlei¬ 
ding in de zogenaamde 'Linie 
van Du Moulin'. onderdeel van 
de oude vestingwerken van 
Maastricht. Duur 1 uur. 

GULPEN: Rondleiding in de mo¬ 
numentale Neubörger watermo¬ 
len. Aanvang 11 uur, duur onge¬ 
veer 1 uur. 

MAASTRICHT: In Podium Pos¬ 
jet, Vijverdalsew-eg 1 is om 14.15 
uur de voorstelling 'De Ziekte 
van Snuf door Ruben’s Poppen¬ 
theater De Kleine Wereld. Reser¬ 
veren 043-685444. 

BOCHOLTZ: Keiendorpentocht, 
wandeling 5-10-15-20-30-42 en 50 
kilometer. Start aan de Wilhelmi- 
nazaal, Dr Nolenslaan 9 vanaf 7 


ECHT: Internationale postzegel- 
ruildag in het Bisschoppelijk 
College, van 9-17 uur. 

HEERLEN: Postzegel- en mun- 
tenbeurs, in het HKB-gebouw. 
Pater Beatusstraat, van 13.30-17 


AKEN (D): 'Aachener Modells- 
pielzeugmarkt', Eurogress, 

Monheimsallee 52. Geopend van 
11-16 uur. 

HELMOND: Hobbymarkt 'Vlijti¬ 
ge Handen' in Ontmoetingscen¬ 
trum T.O.V. aan de Azalealaan 
40. De beurs is open van 11-17 
uur. 

WOENSDAG 25 MAART: 

MAASTRICHT: Chalet Ber- 
grust, Luikerweg 71. Rondlei¬ 
ding in de grotten St.-Pieters- 
berg, Noordelijk Gangenstelsel. 
Aanvang 14 uur, duur ongeveer 1 
uur. 

HEERLEN: Ruben's Poppen¬ 
theater speelt in De Nor aan de 
Geerstraat 304 het spel ’De Ziek¬ 
te van Snuf. Aanvang 14.30 uur. 

KERKRADE: Nationale Boom¬ 
feestdag in de Botanische tuin. 


• Wij raden onze lezers aan er 
rekening mee te houden dat de in 
deze rubriek opgenomen evene¬ 
menten zonder ons medeweten 
afgelast, verplaatst dan wel uit¬ 
gesteld kunnen worden. 


limburgs dagblad JLL televisie en radio donderdag 


Donderdag 19 maart 1992 • Pag! 13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

16.00 •• Journaal. 

16.05 Tom en Jerry, tekenfilmserie. 

16.10 Hallo Bert, natuurfilmserie. 

16.20 (TT) Service salon, gev. mid- 
dagprogr. Ditmaal o.a. drie bibliothe¬ 
carissen die over hun werk praten. 

17.24 Wordt vervolgd, stripprogr. 

17.52 Kruis + munt, spelprogramma 
tg.v. het 125-jarig bestaan van het 
Rode Kruis. 

18.21 Forza! Jongerenmagazine. Met 
o.a. een Surinaamse rapper en een 
theaterspektakel in de boksring. 

18Ü4 Tussen kunst en kitsch, pro¬ 
gramma waarin experts voorwerpen 
van het publiek beoordelen. Vandaag 
vanuit Kasteel Cannenburgh te Vaas- 
sen. 

20.00 (• e+TT) Journaal. 

20.25 LA. Law, Amerikaanse advoca¬ 
tenserie. AH.: Monkey on my back lot. 

i Amie is er achter gekomen dat hij 
bang is zich te nestelen. Prompt 
neemt hij Roxanne mee om haar een 
huis te laten zien. Hij doet haar een 
onverwacht voorstel. 

21.16 AVRO Televtzier, actualiteiten- 
progr. met o.a een reportage over de 
Britse verkiezingscapagne die de 
hardste uit de geschiedenis belooft te 
worden. 

21.56 (TT) Hoe voelen wij ons van¬ 
daag? Nederlandse comedy-serie. 
Afl. 12: Bezoekuur. Wouters moeder 
is verontrust over de verpleegster die 
haar zoon bezoekt. Dr. Doistra tracht 
haar gerust te stellen. 

ZL23 Vinger aan de pols* medisch 
magazine. Presentatie: Ria Bremer. 

2 2 .52 Hoëands decor, een wandeling 
of fietstocht n a. v een boek. Presen¬ 
tatie: Willem Nijholt. Afl.: Venlo. 

23.03 Jonge mensen op het don- 
certpod h im, klassieke muziek van 
Rossini, Donizetti, Gounod en Dvo¬ 
rak. Uitgevoerd door jonge solisten 
begeleid door het Radio Symfonie 
Orkest o.l.v. Jan Stulen. 

,23.45 AVRO/Philips Schaaktoernooi 
1892, verslag van het Nederlands, 
schaakkampioenschap. Commen¬ 
taar: Hans Böhm. 

00.03-00.06 •• Journaal. 


13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

15.25 Alter school special, thema- 
tisch jongerenprogramma. Vandaag: 
Jei* gdpuistjes en drugs. 

16.10 Santa Barbara, Amerikaanse 

soa pserie. 1 

16.55 Zorro, Amerikaanse serie. Afl.: 
Bitfc ïrzoete herinneringen. 

17.20i Star Street, animatieserie. Afl.: 
’t Is moeilijk om iets goed te maken 
( 1 ). 

17.30' •• Goud van oud live, compi¬ 
latie 'S van hits uit de jaren 60 en 70. 

17.50 Staatsloterij, 1 e en 2e trekking. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 B.O.O.S., jongerenmagazine 
met'Bart de Graaft. . 

18.40 •• Tóp 40, popmuziek gepre- 
sent eerd door Erik de Zwart. 

19.10 Bodylijn, life-style magazine 
met Judith de Klijn. 

-19.40 Empty nest, Amerikaanse co- 
mefl lyserie. Afl.: Kijvende zusters. 

. Lavieme gaat op vakantie en helpt 
Harry met het vinden van een ver¬ 
vangster. 

20.10 Tour of duty, Amerikaanse se¬ 
rie. Afl.: Schuldig bevonden. Er komt 
een onderzoekscommissie naar aan- 
teidi ng van de gebeurtenissen in Phu 
An. 

21.00 Nieuwslijn, actualiteiten. Pre¬ 
sentatie: Hans Emans. 

21.30 (TT) In de Vlaamsche pot, co¬ 
medyserie. Afl.: Ruziek om niks. 
Herlh. Luden en Karei hebben ruzie 
en Frits doet Dirkje een aanzoek 
waair zo lang over na moet denken. 

22.05 •• Two rooms: 25 jaar Etton 
John, muziekspedakover het schrij¬ 
versduo Etton John en Bemie Tau- 
pin. 

22.55 i Poüce squad, Amerikaanse co¬ 
medyserie. Afl,; De rol van de butler. 
Op het feestje van de 18-jarige Terri 
doe t Kingsley Grant haar in de tuin 
een aanzoek. Nog voor ze kan reage¬ 
ren wordt er een hand op haar mond 
gek >gd en wordt ze ontvoerd. Drebin 
en I Morth gaan op zoek naar de da¬ 
der;;. 

23.25 Stop de persen, mediapro- 
grarnma. Presentatie: TórrrEgbers. 

23.55-24.00 ••Journaal. 08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

10.00 De Beer van Bern, afl. 6. 

10.30 Criminaliteit, afl. 2. 

11.00-11.30 Geef mij maar een boek. 

13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

17.55 Nieuws voor doven en slecht¬ 
horenden. 

18.00 •• Journaal. 

18.15 Sesamstraat 

18.30 (TT) Jeugdjournaal. 

18.40 (TT) Het klokhuis. Jeugdserie. 

19.00 Desmond's, serie. Afl.: Voorpa¬ 
gina nieuws I.. 

19.25 Binnenland, actueel, wekelijks 
magazine. 

20.00 •• Journaal. 

20.25 (TT) De mankementenshow,, 
satirisch programma over lichamelij¬ 
ke gebreken. Vandaag: Reuma. 

21.03 Heren. (The men’s room), En¬ 
gelse dramaserie naar de gelijkna¬ 
mige roman van Ann Oakley.. 

22.00 •• Journaal. 

22.15 Studio Sport journaal. 

22.30 NOS Laat, achtergrondinforma¬ 
tie uit binnen- en buitenland. (Met om 
23.00 Den Haag Vandaag). 

23.15 Japan na 1945, een nieuwe 
wereldmacht, afl. 2. 

00 .15-0 0.20 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 
• Susan Ruttan in L.A. 
Law. (Nederland 1 - 20.25 
uur). 


06.55, 07.25, 08.00 en 08.30 RTL4 
nieuws. 

07.00 en 07.30 Cartoons. 

08.05 The bokt & the beautiful. 

Amerikaanse soap serie. 

08.35 M.A.S.H. Amer. comedyserie. 
09.05 Nieuws. 

09.10 Love boat Amerikaanse serie. 
10.00 Goede tijden slechte tijden. 
Nederlandse dramaserie, (herh.). 

10.30 As the worid tums. Serie. 

11.15 Bios. Film- en videoprogram. 

11.50 TeletexL 

12.05 Moeder wat is het heet Serie, 

12.35 Papa, les petits bateaux. Fran- 
. se film. Het lijkt eenvoudig om de 

mooie, schatrijke Venus de Palma te 
gijzelen. Maar schijn bedriegt Onder 
het mooie uiterlijk gaat een heks 
schuil. 

14.15 The Oprah Winfray show. 
Amerikaanse talkshow. 

15.05 De draagmoedbr. Telenovela. 

15.35 The bold and the beautiful. 
Amerikaanse soap serie. 

16.00 Teleklds. Kinderprogramma. 

16.30 Happy days. Amer. serie. 

17.00 5 uur show. Gev. magazine. 
18.00 Zes uur nieuws/weer. 

18.20 Prijzenslag. 

18.50 Scrabble. Telefoonspelletje. 
19.00 Rad van fortuin. 

19.30 Avondnieuws.. 

19.50 Weer. 

20.00 Goede Tijdig slechte tijden. 
Nederlandse dramaserie. 

20.30 Surprieéshbw. Nieuwe reeks 
waarin Hermy Huisman géwone men¬ 
sen op een gewone manier vërrast. 

22.00' Life goes on. Amerikaanse se¬ 
rie. 

22.55 Match: Barend & van Dorp. 

Spraakmakend en onthullend sport¬ 
programma. 

23.45 Laatste nieuws. Presentatie:: 
Loretta Schrijver. 

00.06 Booker. Amerikaanse serie. 
00.50 M.A.S.H. Amerikaanse serie, 
(herh.). 

01.15 The Oprah Winfrey Show, 
Amerikaanse talkshow, (herh.). 

02.00 De draagmoeder (herh.) van 
15.05. 

02.25 TeletexL Selectie van pagina's 
uit RTL4-Text. 


14.30 Schooltelevisie .Actualiteit: Tv- 
tam-tam. Afl. 6: Huisdieren, een 
vreugd in de woning. 

15.00-15.30 Biologie. Tekenfilmserie. 
Afl.4: Het beenmerg. 

16.10 Vol gas (The TitfiekJ thunder- 
bolt), Amer. speelfilm uit 1952 van 
Charles CriGhton. Titfield is een klein 
dorpje dat via een spoorlijn met de 
buitenwereld verbonden is. Wanneer 
de spoorlijn opgeheven moet worden, 
zijn de inwoners hier helemaal niet 
blij mee. 

17.30 Draaimolen. Kinderreeks. 

17.40 Prikballon. Kleutermagazine. 

17.55 Tik tak, animatieserie. Afl. 78. 

18.00 Journaal. 

18.10 Mooi en meedog e nl o o s (The 
bold and the beautiful), Am. serie. 

18.35 Top spore. Spelprogramma. 

19.03 Neighbours. Australische serie. 
Des kan niet ovenweg met zijn gevoe¬ 
lens voor Penny. Een artikel in de 
plaatselijke krant brengt Beverty in 
moeilijkheden. 

19.25 Programma-overzicht 

19.30 Journaal en Sport. 

20.00 Schwarzwakfldinik. Duitse zie- 

: kenhuisserie. 

' 20.45 Het huis van wan tr o uw en. Te- 
levisieprogr. dat wordt uitgezonden. 

21.30 Panorama. 

22 J0 Vandaag en Sport 

22.55 Programma van het ACV. 

23.10-23.15 Coda. 


18.50 JoumaaL 

19.00 Het meiwelijk lichaam. Teken¬ 
filmserie. Afl. 6: Bloedptaatjes. 

19.30 Capitol. Afl. 365: Amy wil de tijd 
die haar nog rest niet verspillen. 

19.53 Benny HIH. Komische sketches. 

20.00 Lava. Humoristisch prograhvna 
rond Kamagurka en Herr Seeie. 

20.36 Tekens. Vandaag: Donateilo, 
één der grootmeesters van de beeld¬ 
houwkunst. 

21.30 Journaal en Sport. 

22.00 Première Film en video. 

22.30-00.20 Theofflos. Griekte speel- 

1 film uit 1986 van L. Papastathis. 09.00 Haute. 

09.03 Der Denver-Clan Soapserie. 

09.45 Medizin nach Noten U/1. 

100» Haute. 

10.03 ARD-Ratgeber. Herh. 

10.35 Cons um ententips. 

11.00 Haute. 

11-03 Die HOtte amSee. Herh. 

11-55 Kein schöner Land. Herh. 

12.45 Umschau. Herh. 
wiowzicni 

13.00 MRtegsmagazin. 

13.45 Wirt s c h afts- T sle gr a mm . 

1400 Tapourhaii 

1402 HaK> Spencer. Kinderserie. 

14.30 Wie Hqnd und Kat». Austr. 
jeugdserie. Afl. 5: Auf neuen Raden.. 

154» Tageeschau. 

15.03 Geschl chten von anderswo. 
Documentaire serie. Vandaag het le¬ 
ven in Papua Nieuw-Guinea. 

15J0 (TT) Traumberute. Serie. Van¬ 
daag een portret van de plastisch 
chirurge Angeüka Biewener. 

16.00 Taaesachau. 

164» Talk tftglich - Termin in Bartin. 

16J0 (TT) Vale Tudo - Um jaden 
Preés. Soapserie. Afl. 66. 

174» Punkt 5 - LAnderreport 

17.15 Tageeschau. 

17.36 Die unschlagbaren Zwei, se¬ 
rie. Afl.: Die Kripo macht biau. 

18- 30 Mar und Haute, actualiteiten. 

18.45 Auf Achse, serie. 

19- 50 Progr a mm a - o ve r zi ch t 

204» (TT) Tageeschau. 

20.15 Dr. Cash, reportage over de 
grote toename van bedrijven die uni¬ 
versitaire titels verkopen. 

2659 Tagesthemen- Tc l eg ra m m. 

214» (TT) Der 7. Skm, verkeerstips. 

214» HMnz R e in ek es : Geschlchten 
aus der Heimat tv-film van Otiver* 
Storz. Een Hamburgse advocaat pro¬ 
beert zijn vrouw te foppen door een 
<fcbbelganger te introduceren, terwgl 
hij zelf naar zijn maitresse gaat 

224» Jonas, satirisch programma. 


234» BOcherjoumai, literair magazi¬ 
ne. Boeken van Hans-Eberhard Rich¬ 
ter, Wolf ga ng Koeppen, Uwe John¬ 
son e.a 

004» Tage escha u. 

00416-06.10 Z.E.N. Landschaften in 
Kreta: Vrondesi 


TV 


09.00 Gezamenlijk programma ARD/ 
ZDI[2ie Duitsland 1. 

13.45 1 Siberien - Erwachendes Land, 
5-dolige documentaire over de ont¬ 
wikt :eüngen in de voormalige Sovjet- 
Unk 3. Afl. 1: Gold und Tod. 

14.15 Amerika • Eine musikallsche 
Rekte, muziekprogramma. Vandaag: 
Mekbdie einer.Stadt - San Frandscp. 
Gas ten: CN Cottrane e.a. 

15.05 Unsera Hagenbecfcs, serie. Afl. 
:Fre unde in Not 

15.58 Programma-overzicht 

16.00 Haute. 

164»' Feniri auf S a ftkrófcanj jejugd- 
serio. Het gaat slecht met die vis- 
vanr .jst op het eiland. 

16.25 Logo, jeugdjournaal 

16.35' Pflff, sportprogr. voor jongeren. 

17.00' Heute. 

17.iqi Sport heute. 

17.15) •• Linderjoumal. 

17.54) Ein Helm ffir Ttere, serie. Afl.: 
Da() Tterheim streikt. Jens, een jon- : 
gen j die Ciaudia vaag heeft leren ken¬ 
nen', komt tijdens de vakantie op 
beijoek. 1 

162(1 Ein Heten fOr Tiara, serie. Ver- 
voka. Aansl. programma-overzicht. 

194)0 Heute. 

19 Jtt ) Hitparade lm ZDF, muziek. 

19.50 Hitparade lm ZDF, vervolg. 

20.1 (ï Wer w e i as warum? rariteiten- 
prq gramma met Joachkn Kuien- 
karnpf. 

20.45 Auftakt muziekprogramma met 
jonge talenten. Presentatie: Caroiin 
Re iber. Met: Preetzer Blasorchester, 
Am di warda, Jenny und Andreas e.a. 

21-15 WISO, sodaal-economisch ma- 
garine. 

21.4 5 Heute-joumaL 

22.1 5 DoppeijMinkt: Ein Priester hat 
doch keine Frau discussieprogramma 
wa arin jongeren praten over het celi- 
ba at Presentatie: Michaei Steinbre- 
char. 

23.15 Und sie erkannten Htn nicht 
tv-fitm van Damiano Damiani. Met: 
Ke -ith Carradme, Harvey Keitel, Phyl- 
fis Logan e.a. Drie jaar na de dood 
va n Jezus Christus stuurt de Romein¬ 
se- keizer Tibeius zijn slimste ambte¬ 
nal ar Taurus naar Palestina om te 
on derzoeken wat er met het lijk van 
Jezus is gebeurd. 

OOi» Heute. 


St( »rke vertolking van Ann Baxter 
ovier een vrouw, die verliefd is op 
dq gokker Rock Hudson komt di¬ 
cht Mrama van Jerry Hopper ten 


06.55 Tele-Gym. 09.10 Schooltelevi¬ 
sie. 09.40 Cursus technologie. 10.10 
Schooltv. 11.40 Teletekst. 11.48 Progr. 
-overzicht 11.50 Das Recht zu lieben. 
Soapserie. 12.15 Mittwochs um 8. . 
13.45 Auslandsreporter. 14.15 West 3 
aktuell. 14.20 FensterPlatz. 15.25 Lan- 
óessptegelreportage over de militaire 
bases Senneiager in Paderbom. 15.55 
Sport aktueti. 164» West 3 aktuell. 
16.05 Jörg Preda berichtet 16.30 
Schooltv 17*30 Cursus natuurkunde., 
18.00 AktueHe Mtnute. 184)1 DieOpot-., 
detdoks. 18.30 Abenteuer überieben. 
18-57 Progi-ovenöcht. T94» Aktuefle 
Stunde met om 19.45 Raamprogram- 
ma’s. 204» One desire, Am. speelfilm 
uit 1955 van Jerry Hopper. Met Rock 
Hudson, Julie Adams e.a. De 10-jarige 
Nugget Saunders gaat op zoek naar 
zijn grote broer Clint. 21.30 West 3 ak¬ 
tuell. 21.45 Linie K. 21.50 Ein Prozess 
kehrt zurück Memmingen. 22.15 
Dempsey and Makepeace, Engelse 
misdaadserie. Aft: Der Boxer. 23.00 
Baflett in West 3: Out of line. 00.05 
Laatste nieuws. Aansl.: Zur Nacht 08.15 Tete-Gymnastfe. 06.30 Cursus 
natuurkunde. 00.00 Autun en fete. 
09.15 Attemative Energiequelien. 
09.30 Musik in ihrer Zeit. 10.00 Down 
Under: Australia. 10.20 Chemische 
Reaktiooen -* ein Gehettnnis. 10.45 
Mensch und Technik. 11.15 Nori-Stop- 
Fémsehen. 16.00 Cursus Engels. 
16.15 Vor 25 Jahren: Der Contergan- 
Prozess, documentaire. 16^0 Russich 
bittel 174» Cursus natuurkunde. 17J» 
Die Sendung m# der Maus. 17.59 Der 
Traumstein, tekenfilmserie. 184» Phi- 
Hpp. kinderserie. 18*20 Das Sand- 
mönnchen. 18»0 Das Südwes^oumal. 
19.00 Service um sieben. 10.15 Die 
Sendung mit dem Stier, magazine. 
20.00 Lindenstrasse. Afl.: Ein Fieber- 
traum. 20.30 Deutschhauspiatz, poli¬ 
tiek nieuws. 214» Journaal. 21.15 
Sport unter der Lupe. 224» Goethe, 
Schiller & Co. 23.00 Anne Trister • Zwi- 
schenrSume. Canadese speelfilm uit 
1985 van Leo Pool. 00.40 Nieuws. 
00,45 Non-Stop-Femsehen. 


RTL4 

12.35 Papa les Petits Bateau’s 
(1972-F). Niet al te uitgeslapen 
groep gangsters kidnapt een slim¬ 
me m^onairsdochter, die haar ont¬ 
voerders tegen elkaar uit weet te 
spelen. Regie: Neüy Kapian. Met 
Sheüa White en Michewl Bouquet 


14.50 The Getting of Wisdom 
(1977-AUS). Gevoelig 13-jarig 
meisje ontwikkelt zich in deze film 
van Bruce Beresford volgens haar 
eigen voorwaarden op een snobis¬ 
tische Victoriaanse meisjesschool. 
Met o.a. Susannah Fowte. 

BRT 1 

16.10 The Titfield Thunderbott 
(1952-GB). Vrolijke klucht van 
Charles Crichtoh over doipsbewo- 
ners, die uit liefde hun antieke 
spoorwegverbinding onderhouden. 
Met o.a.: Stanley Holloway en 
George Reiph. 

Duitsland 3 West 

20.00 One Desire (1955-USA). 


RlfLPU» 

22 {15 Shogun's Shadow (1989-J). 
De), zoon van de derde Shogun 
wel et aan de moordaanslag, die op¬ 
ga teft te door zijn op macht beluste 
vd Ier, t» ontkomen met bèhulp van' 
eer i mnja-beschermer. Ais door 
zijn i pa naar de hoofdstad gestuurd 
wot rdt weet hij dat het erop of eron¬ 
der - is. Regie: Yasuo Furuhata. 


BRT 2 

22.30 Theofilos (1986^IK). Rim 
var i Lakte PapaSthatis over hét le¬ 
ven van de Griekse schilder Theop- 
hifc:» Hadjimikhail (1868 - 1934), 
symbool van de Griekse natie door 
zjjri persoon en gedrag. Met: Dimi- 

tris ; Kataüfos en Slamatte Fassou- 
Hs. 


RtfLPlue 

02|.10 Tlie Bofors Guns 
(11966 USA/GB). Gesitueerd rond 
19 55 naar Jack Gold's toneelstuk 
’&.rents White Guarding The Bofors 
GljhV door Jack Gold Zeft Britse 
korporaal ontmoet rebellerende ler- # Sterke vertolking van 
Anne Baxter (foto) in One 
Desire. (Duitsland 3 - 20.00 
uur). 


se artillerist, die blinde haat jegens 
de Engeteen koestert. Met Nicol 
WUliamson en lan Holm. 

RTL Plus 

03.55 Le Vampire de Düsseldorf 
(1964-F/l/E). Als regisseur grijpt 
Hossein in deze film te hoog, als 
acteur geeft hij zijn personage tra¬ 
gische dimensies. Poging om in 
Duitse filmstijl van rond 1930 por¬ 
tret te maken van vrouwenmoorde¬ 
naar Peter Kürten. 


06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30 
Bezaubemde Jeannie. Am. serie. 
Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05 Wenn 
am Sonntagabend die Dorfmusik spielt. 
Duitse hetmatfilm uit '53.104» Booker.. 
Am. krimi. Herh. 11.30 Glücksrad. 
12.10 Punkt, Punkt, Punkt. Grappig 
woordspel. 12*40 Tip des Tages. 12.45 
Tele-Börse (met om 13.00 SAT 1 
Bliek). 13.35 Unter der Sonne Kalifor- 
niens, serie. 14.30 Bezaubemde Jean¬ 
nie. 14.55 SAT 1 Bliek. 15.05 Falcon 
CresL seoe. 164», Rückkehr nach 
Ederiree<ie.,iSJf^ y&s&'km 
Geh aufs Ganze! Spe(sho*lr. l7.45.Re- 
'gionalreport 18.16 Bingo. 18.45 Guten 
Abend, Deutschland. 19.20 Giücksrad. 
20.05 WetterNews. 20.15 Die Ver- 
schwörer - lm Namen der Gerechtig- 
keit. 'Dark justice’ (1) Am. krimiserie uit 
1991. 21.15 Hunter. Am. misdaadserie 
(2). 22.15 Spiegel TV - Reportage. 
22.50 SAT 1 Bliek. 23.00 Der Panther. 
Franse krimi uit 1985- 00.40SAT 1 
Sport. 02.10 AKUT, magazine. Herh. 
02.50 Vorschau/Videotext. 

(ADVERTENTIE) 


Vogelzang 
CD-aMéiïng, 
ruime keus 
inbeeld en muziek VIDEO 

QUEEN-WE Wil ROCK Y0U 

De bekendste rock band uit de 
geschiedenis laat u 15 uur-op het pimtje 
van uw stoel zitten met een üve-concert 
dat zijn weerga niet kent. 

"Bohemian Wtapsody", "We will rock 
you", "Killer Queen”, "Under pressure" 
eva. Voor uw thuisbioscoop nu slechts 

beperkt leverbaar voor 39 96 CD:F0REK3NËR-VERYBEST0F 

Deze pas verschenen verzamel-CD van 
Lou Gramm en zijn mannén biedt de 
beste rock-baHads die er gemaakt zijn. 
Allemaal op één CD: "Cold as ice", 

’ Wéiting tor a girl (ike you", "That was 
yesterday" en natuurlijk "I want to know 
whatloveis". ^ 09S 


CO: TEARSF0RFEAR8-BEST0F 

Alle hits bij elkaar: "Sowing the seeds of 
love", "Change", "Shout", "Everybody 
wantstonjtethevporW”&üL_ 

4495 

kluocEunnc 


• i T j :< 1 


AKERSTRAAT 19, HEERLEN 


06.00 Guten Morgen Deutschland, 
met om 06.30 Frühmagazin met 
GeldMarkt en om 08.30 Treft am 
Al&x 

09.05 Veter Murphy.(Father Murphy). 
Afl.: Das erste Wunder (1). Herh. 

09.55 Reich und schön (The bold 
and beautiful), Amerikaanse serie. 

10.20 Dr. med. Marcus Wefoy Amer. 
serie. Afl.: Leben um zu sterben. 

11.10 Lleber Onkel BUI (Family af¬ 
faire). Afl.: The birthday-boy. Herh. 

^L^ ^^gctoe|jpelprogtamma. 

mer). Afl.: Waschen, l^ter^tönen.. 

12.55 RTL aktuell. 

13.00 pine schrecklich nette Fami¬ 
lie. (Married... with children), Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: Bart oder nicht 
Bart. 

13.30 Callfomla Clan (Santa Barba¬ 
re), Amerikaanse serie. 

14.20 Die Springflekt Story (The gui- 
ding light), Amerikaanse feerie. 

15.05 Dallas, Amerikaanse serie. 

15.50 Chips, Afl.: Afféptheater. Herh. 

16.40 Riskant! spe^rogramma. 

17.10 Der Preis let hetes, spel. 

17.45 Durchgedreht video-show. 

17.55 RTL aktuell. 

18.00 Elf 99, live-magazine. 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 21, Jump Street Misdaadserie. 

20.15 Superfan. Show met sterren. 

21.15 Notnif. Serie waarin opmerkelij¬ 
ke reddingsacties centraal staan. 

22.15 Shogun's shadow. Japanse 
kung-fu film uit 1989 van Ysauo Furu¬ 
hata. Aansl. RTL aktuell. 

00.00 Dienst in Vietnam (Tour of du¬ 
ty), Amerikaanse serie. 

00.55 Kampf gegen die Mafla (Wtee- 
guy), Amerikaanse serie. Herh. 

01.45 Twiüght zone. Am. sf-serie. 

02.10 Ereignisse bebn Bewachen 
der Bofore-Kanone. (The Bofors 
Gun), Amerikaanse speelfilm uit 1986 
van Jack Gokt. 

03.55 Der Maim, der Peter Kürten 
hiess. (Le vampire de Düsseldorf), 
Frans-ttaKaans-Spaanse speelfilm uit 
1964 van Robert Hossein. Met: Ro- 
bert Hossein e.a. Herh. 

05.05 After hou re, magazine uit Ame¬ 
rika 

05.15 Elf 99. Live-magazine. Herh. 


Radio 1 

7.07 AVRO radiojournaal (7.30 en 
12.30 Nws. 12.55 Mededelingen t. 
b.v. land- en tuinbouw). 15.05 NOS 
Aktueel. 16.05 Echo-magazine 
(17.30 Nws.). 19.04 Goal 20.04 
Voor wie niet kijken wil. 23.07 Met 
het oog op morgen. 0.02 VPRO’» 
houn 1.02 Vrva musica exptica; 
2.02 After hours; 3.02 Le» heuree 
du mal; 4.02 Oe VPRO op herha- 
Rng; 5.02-7.00 Q, Q Ie Q. 

Radio 2 

De NCRV staat voor o open met 
om 7.04 Goedemorgen Nederland. 
7.53 Het levende woord. 8.04 
NCRVs hier en nu. 8.20 Goede¬ 
morgen Nederland. 9.04 Wie weet 
waar WWem Wever woont? 10.04 
Plein publiek. 12.04 Ted's lunch¬ 
pakket (met om 13.04 Hier en nu). 
14.04 NCRVs balspel. 15.04 Beate 
Beer. 16.04 Discogram. 16.47 leta 
anders. 17.04 Ook goeienavond. 
19.04 De hits van... 20.04 Listen to 
the mueic. 22.00-07.00 Zie Radio 


Radio 3 

6.02 De TROS op 3. 7.04 De ha- 
vermoutBhow. 9.04 TROS gouden 
uren. 12.04 50 Pop of een envelop. 
14.04 Popkxmuie presenteert de 
nationale top 100. 18.04 De 
avondspits. 19.04 TROS Dance- 
trax. 21.04 De CD show. 
23.04-24.00 Seajun. 


Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming 
(8.00 Nws.) 9.05 Veronica's mees¬ 
terwerken I: Londen» Philharm. 
Ork. met piano. 10.30 Muziek voor 
miljoenen. 11.46 Veronica’s mees- 12.10 Vacaturebank. 12.30 Fult house, 
Am. serie. 12»5 Weerbericht. 13.00 
Nieuws. 13.35 Perfect gentlemen. Am. 
komedie uit 1978 van Jackie Cooper. 

15.30 Discussieprogr. over films. 16.25 
Clips è la une. 16.40 Nou ba noüba. 

17.40 Beveriy Hills 90210. 18.30 Fuil 
house. 19.00 Ce soir, actualiteiten. 

19.30 Journaal. 20.10 Autant savoir. 

20.40 Out of Africa. Amer. speelfilm uit 
1985 van Sydney Pollack. Met: Meryl 
Streep, Robert Redford e.a. 23.20 
Grand écran. 00.10 Weerbericht. 00.30 
Bouree. 00.35*0645 Les chrétiens 
dans la vie sociale. 

15.45 Musique: muzikaal spektakel van 
Henri Pousseur. 16.45 Prokofiev, por¬ 
tret van deze Russische componist. 
17.35 Nou ba nouba. 18.30 Emission 
poiitique. 19.00 Radio 21.10.30 Jour¬ 
naal. 20.00 Coup de film. 20JS Docu¬ 
mentaire over oUjfoiieschandaal in; 
Spanje. 21.20 Laatste nieuws. 21.56 
■ Les espions. Franse speelfilm uit 
1957 van Henri-Georges Clouzot Met 
Curd Jurgens, Peter Ustinoy e.a- 
23.55-00.20 Ce soir, actualiteiten. 


0700 Ochtend progr. 16.05 Nieuws. 
16.15 Temps présent. 17.15 Culinair 
magazine. 17.40 Cursus Frans. 18.00 
Questions pour un Champion. 1800 
Nieuws. 18.50 Weerbericht. 19.00 Té- 
létourisme. 1906 Zwitsers nieuws. 
20.00 Faut pas rever. 21.00 Nieuws. 
2100 Marche du siècle. 23.00 Nieuws. 
23.30 Cargo de nuit, jongerenmagazi¬ 
ne. 00.160000 Dossiers justice^ docu¬ 
mentaire serie. 


06.55 Ocbtend/mkJdagprogr. 10,00 TG 
1 flash. 18.05 Vuoi virewo?^ 1^00 Ore 
di punta. 10.90 BoNerano dèlla neve. 
2QJ» Teèegiomale. 2005 T 


07.00 Teletekst. 0700 BBC Breakfast 
news en om 7.30-7.55 Business Break¬ 
fast. 10.05 Kilroy, discussie. 10.50 Hot 
chefs. 11.00 Nieuws. Aansl.: Regionaal 
nws. 11.05 Playdays. 1105 Podding- 
ton peas. 1105 Gibberish, woordspel. 
12.00 Nieuws en Regionaal nieuws. 
12.05 Beautywise. 1200 Travel show 
extra met ó.a. het Griekse eiland Za- 
kinthos. 12.55 The history man. 1300 
Nieuws. 13.05 Pebble MiH, 13.55 Reg. 
nieuws. 14.00 Nieuws. 1400 Neigh- 
boure. Soapserie. 1400 The getting of 
wisdom, Austr. speelfilm uit 1977 van 
Bruce Beresford. 1600 Tekenfilms. 
16.50 Melvin and Maureen’s Music-a- 
Grams. 17.05 The story of Doctor Dq- 
iittle. 1700 The further adventures of 
SuperTed. 1700 Dizzy heights. 1705 
Newsround, jeugdjournaal. 18.05 Blue 
Peter. 18.35 Neighbours. 19.00 
Nieuws. 1900 Reg. nieuws. 20.00 
Tops of the pops. 20.30 EastEndere, 
soapserie. 21.00 Last of the summer 
wine, comedyserie. 21.30 Us girls, co¬ 
medy. 22.00 Nieuws. 2200 Crime- 
watch UK, de politie roept de hulp in 
van kijkers. 23.15 The fuil Wax II, one- 
woman show. 23.45 Question time, 


08.00 Eurobics. 08.30 Skièn. 
09.00 Golf. 10.15 Golf. Nie 
tour. 10.30 Eurobics. 11.00 iT 
sport. 12.00 Matchroom pro 
14.00 Rodeo. 15.00 Eurobics. 
Bodybuilding. 16.30 Rugby. 17J 
hockey. 19.30 Argentijns 
20.30 Faszination Motorsport 
Ski-verslag. 22.30 Voetbal. 
Madrid-Barcetona en Log 
Madrid. 00.30-02.00 Atletiek. I 
09.00 Tennis. 11.00 Skiën om 
rekfbeker. 12.30 Eurofun.. 13 
stelen. . 14.00 Europacup 
15.00 EK indoor hockey. Finale 
Paardesport. 17.00 Supercross. 
Tennis. 20.00 Motorsport news. 
Trans worid sport. 21.30 E 
nieuws. 22.00 Europacup 
23.30 Handbal. 00.30-01.00 
nieuws. 
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Bt 
moming. 13.30 Business day. 1 
Larry King. 16.00 World today. 1 
Crier and Co. 20.00 World business 
night. 21.00 The international 
23.00 World business tonight. 
Showbiz today. 00.00 The worid 
01.00 Moneyline. 01»0 Cr< 
02.00 Prime news. 03.00 Larry 
05.0609.45 Showbiz today. radio 


twweriwn II: Radio FNharm. Oik. 
nwt piano. 13.00 Nw». 13.04 Na- 


mnnottkm. 15.30 Zaggen an 
achrijvpn. 16.00 De beweging: 
16.00 Het portret: Da grote over- 
•teek (11); 18.00 Nws; 18.04 Mu- 
ziekjoumaal; 19.00 Concert: The 
spirtt of gamba 20.00 Nws.'20.02 
Het podtom: 2Q02 Da wandstends 
tak: KhoomeHastival ih Tuva; 
2100 Voortand: Signalementen. 
22.00 QownbeaL 23.00-24.00 Au- 
dto Art: Stemkuhet 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 8.30 Oe fascinatie. 9.00 Nws. 
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water¬ 
standen, 9.30 Eenzaam maar niet 
aHeen. 10.00 Dilemma. 1100 Ge¬ 
zondheid. aan zorg. 12.00 Nws. 
1206 Aardewerk. 13.00 Nwt. 

13.10 Emmaatraal S2. 1400 Gas¬ 
ton van de KRO. 16.00 Ezelsoor. 
15.30 In dsn beginne. 16.00 NOS 
Cultuur. 17.00 De rende tafel van 
Pam. 17.26 In geaprék mat da bis- 
schop. 17.35 Postbus 51 radto- 
magazine. 17.55 Mededelingen an 
schippersberichten. 18.00 Nws. 

18.10 Pop-Eye 18.40 Dfnimiz 
istam. 19.00 Nieuws en ectuaülei- 
tonrubriek in het Turks. 1930 
Nieuws en actuaiitaitenrubriek in' 
het Marokkasns en het Berbers. 
20.15 Nieuwe en actualiteitenru¬ 
briek in hat Chinees. 20.30 Indone¬ 
sië, taal en cultuur. 21.15 Rus- 


eioch, taal an vofc. 21.45 Pronte? 
22.15 Computers in het primair on- 


budget a yato o m. 


8chkaeten; 8.30 V _ 

tender). 9.10 Musikexpress. ï 


Ttech (om 12.00 agenda voor 
«ei; 1215 agenda voor het i 
ton).12.30 BRF Aktuell. 13.00 
8Chauf. VoHcsmuztek. 14.05 
zeit heute: country & w< 
15.00 NachmittagsiBtudto. 1 
Spotlight 17.05 Otdtekista. 18 
BRF-Aktuelt. 18.40-20.05 Jazz 4 
BRF. 

RTL Radio 

4.00 Frühachicht Weckdienet 6 
Guten Morgen Deutschland. 9 
Radio-Shop. Muziek en actu 
ten. 12.00 RTL Mittag. 14.00 r 
Radto Café. 16.00 Feierabend. 
Abend in den Feierabend. 18 
Radio Bar. Classic Hits. 21.00 1 
ba tel Daa zArtkche 
24.00-4.00 Radio-Nacht. Die 
lebL 


7.00 Limburg Aktueei. 8.00 Over¬ 
name landelijke aktuaütaiten op 
Radto 1. 8.30 Limburg op donder¬ 
dag. 9.00 Licht Limburgs. 10.00 
Voor gebruik schudden. 12.00 Lim¬ 
burg Aktuaet op donderdag. 13.00 
Overname landelijke aktua U tolte n - 
mbrteken 17.00 Limburg Aktueel. 
18.00-18.30 (tel Podium. Program¬ 
ma over en rond de kunst. 


BalglA/Radlo 2 

6.00 Nieuws. 6.05 Da eerste ron¬ 
de. Programma dat je op dreef 
helpt mat muziek en spelletjes 
(6.30, 7.00 an 7.30 nws). 8.00 
Nieuws 8.10 Bistro & Co. 10.00 
Nieuws 10.03 Pariceerechijf met Ri¬ 
ts Jhenan. 11.50 Het koekoeks¬ 
nest. 12.00 Radio 2 regionaal. 
13.00 Nteuw$. 13.10 Hat schurend 
scharniert)». 13.15 Roddelradio. 
14.00 Hitbox. 17.00 Radto 2 regio¬ 
naal. 18.00 Nieuws. 18.10 Over¬ 
stuur. 20.00 Hei gelag: pop, Mk en 
kroegverhalen. 22.00 Nieuws 
22.05 Boem boem, zwarte en Man¬ 
ke pop. 2330-6 00 Nachtradio. 

B*lgi6/BRF 

6.35 Radiofrühstück (7.15 Wun- 


% 
& 
WDR 4 

04.05 Radiowecksr. 6.05 Mort 
metodte (nieuws om 7.00 en l 
uur). 8.55 Overpeinzing. 9.05 
3ikpavitton. 12.00 Nieuws en “ 
12.06 Gut Aufgetegt, Zur I—^ 
(13.00 nieuws). 14.00 Nteu** 
14.06 Stichwort Wtrtschaft. Auf df, 
Promenade. 15.00 Café4<oni 
16.05 Heimalmetodto. 17.00 i 
Tag um fürtl. Aansluitend Musi«•JJ’. 
prees (18.00 an 19.00 niette^* 
19.30 Ohrenbér). 20.00 Nteuf*- 
20.06 Zwtachen Broedway und léf 
damm. 21.00 Musik zum tréurtte®- 
22.30-4.05 Nachtexpres». 

Donderdag 19 maart 1992 • Pagina 11 


litnburgs dagblad 
John Bemard houdt z’n 
2500ste weerpraatje 


DOOR LONNEKE NOOU 

.. ..; » 

I ï?' 

HAAG - Vrijdag houdt John Bemard (54) zijn 
weerpraatje bij RTL4. Een extra feestelijke uitzen- 
dus? Bemard: „Ik weet niet of er speciaal wat aan 
t gedaan. Ik presenteer die dag net als altijd het weer. 
>6 overigens leuk dat mensen zoiets behouden. Het is 
mijlpaaltje en dat mag natuurlijk best worden ge- 9 

£ 


dag dat Véronique, het 
e RTL4, voor het eerst een 
ing had, op 2 oktober 
hield Bemard zgn eerste 
tje bg het commerciële 
n. Deze gebeurtenis staat 
' in het geheugen gegrift: 
dagen voor de eerste uit¬ 
ging ik het 
binnen. Ik 
zal eens kijken waar de 
is. Maar die was er nog 
al niet, er waren alleen 
"metselaars bezig. Die ston- 
e muren op te trekken. Ik 
’als dat maar goed komt’, 
echt nog helemaal niks. 
moment van uitzenden 
•de studio praktisch klaar 
de schilders en de stuca- 
waren er nog bezig. Zij 
tgdens de uitzending 
hun spullen neerleggen en 
tnond dichthouden. Zo ging 
lucht in en het werkte nog 
'Dat heb ik altgd een enor- 
gevonden.” 


k Vestdijk 
als tv-serie 


Vonawa m rs dq d i s 


j*dLEN - Het boek 'Op afbe- 
y van Simon Vestdijk ver¬ 
lat in mei in drie tv-afleve- 
hn op tv. De VPRO zal de 
l> die gemaakt is door het' 
S' van de vorig jaar uitgezond 
idrama-serie 'Bij nader in- 
\ via Nederland 2 op de 
lagen 10,17 en 24 hfe* Taten- 


B is geschreven door 
filmregisseur Trans 
antwoordelgk voer 
In de hoofdrollen 
Soutendjjk, Willem 
l Flink, Annet Mal- 
fijs Schotten van 

Mjjk vertelt in ’Op afbeta- 
f • het verhaal van een jonge 
Ibcaat, die ongewild getuige is 
* een eenmalig overspel van 
ta&óoie echtgenote Oïga. Nie» 
P weet van zgn waarneming, 
p toch besluit de advocaat 
1 Vernedering’ te wreken. De 
pe, ’een erotische thriller, 
iëtsd tegen het einde van de 
■1 vijftig’, mondt uit in een 
■rd. 


De sympathieke weerman zit al 
ruim 35 jaar in het vak. Toen hg 
zestien was, ging hg zweefvlie¬ 
gen. Hij zag dit als een goede 
voorbereiding op een carrière als 
verkeersvlieger. De droom om 
piloot te worden was echter snel 
voorbij: hg werd afgekeurd we¬ 
gens zgn slechte ogen. In deze 
periode ontstond zgn belangstel¬ 
ling voor het weer. „Zweefvlie¬ 
gen is zeer weersafhankelijk. Je 
moet rekening houden met de 
wind, met wolkensoorten en met 
turbulentie,” aldus Bemard. 

Media 

Als negentienjarige kwam Ber- 
hard hg de Koninklijke Lucht¬ 
macht gerecht Daar volgde hg 
een opleiding meteorologie. „Dit 
was heelleU'K want het had alles 
met vliegen en alles met het 
weer te makeri.” Bernard werkte 
als meteoroloog op luchtmacht¬ 
basis Soesterberg voor de Ko¬ 
ninklijke * Luchtmacht, en na 
verloop van tgd voor het KNMI 
op vliegveld Zestienhoven. In 
zgtï KNMI-tgd deed Bemard 
ook research in de Bilt en werkte 
hg vaan de Landbouw Hoge¬ 
school in Wageningen mee met 
het opzetten van een vakgroep 
Nahtur- en Weerkunde. 

Met de media kwam Bemard pas 
in 1984 in contact: „Hetiag nooit 
in nyjn bedoelin g om. iets voor 
de 'radio of de televisie te doen. 
Het is Puur toéval dot ft éis te- 
Werd uitgeno¬ 
digd vpor een screentest Omdat 
WjeNI® éréérberichten -Voor'' 
’giwg Mentor, 
gen! rMtin baas haalde me oiver 
mee te doen. Ik ging, vooral om- 
4.st ik. \^jlde weten hoe een tv- 
siudio eruit zou zién. Ik schrok 
ntedan onwerkelijk 

HfójlJ dë telbvi^^^an presen- 


foduktie van de serie is, net 
nader inzien, in handen 
ie' Seegers van Lowiand 
s B.V. Bg Nader Inzien 
vorig jaar op de Utrechtse 
fen bekroond als de. bes- 
rlandse speelfilm van dat 


In 19$5 hielp Bemard, collega- 
wéérm&n Harry Otten met de op¬ 
richting van het commerciële 
weerbureau Meteo Consult Op 
dit moment is Bemard zelfstan¬ 
dige.'Hij werkt wel zeer nauw 
samen met Meteo Consult 

De ; , meest spannende periode 
van dé afgelopen twee jaar vond 
Bernard de Golfoorlog. „In de 
dagen voor de oorlog ben ik tij¬ 
dens mijn. uitzendingen nog al 
eens ingegaan op de vraag wan¬ 
neer de ooriog zou kunnen uit¬ 
breken. Tank- en luchtoperaties 
hangen namelijk heel sterk sa- 
men met bepaalde weersomstan¬ 
digheden. Ik wist dit nog uit 
mijn tijd bg de luchtmacht Zo 
kon ik op zeker moment voor¬ 
spellen dat de oorlog binnen 24 
uur zou beginnen. . 
HEERLEN - Het Limburgse 
duo Mare en Dave heeft veel suc¬ 
ces met zgn nieuwste nummer ( 
’Alle mooie dingen’. Deze mee¬ 
zinger is deze week goed voor 
een 27ste plaats in de tipparade. 
In de Nederlandse top twintig 
stijgen Mare en Dave naar de elf¬ 
de plaats. In zgn programma 
'Hollands Glorie’ heeft Krijn 
Torringa de Limburgers zojuist 
het eerste exemplaar van hun 
nieuwe cd ’Alle mooie dingen’ 
aangeboden. .. 


Mies Bouwman 
terug op televisie 


John Bemhard: ,JElke dag krijg je een andere puzzel voor je neus. 


, Von onzertv-fsdodie _ 

BLARICUM - Mies Bouwman 
komt terug op het Avro- 
scherm. Nog dit jaar, bij het 
begin van het winterseizoen, 
start Bouwman (62) met, een 
nieuwe reeks programma’s, ge¬ 
baseerd op de succesformule 
van ’ln de hoofdrol’. 

Mies Bouwman was vanaf de 
beginfase van de Nederlandse 
televisie op het scherm te zien, 
voor het eerst als omroepster 
bg de KRO op 16 oktober 1961. 
Zij won vanwege haar verdien¬ 
sten voor de televisie tweemaal 
de Televizierring. Nadat een. 
ontstoken ader in het hoofd 
haar al enige tijd hevige hoofd¬ 
pijnen had bezorgd, moest zij 
in november 1988 op' dokters¬ 
advies totale rust houden. 
Sindsdien moest zij zich beper¬ 
ken tot het geven van advie¬ 
zen. Zij verscheen nog slechts 
eenmaal kortstondig op het 
scherm om de Televizierring 
1991 uit te reiken. 


Op mgn advies heeft de hoofdre¬ 
dacteur van de nieuwsredactie 
rijn mensen toen in dè buurt ge 
houden. Zij konden inderdaad 
binnen een uur verslag doen vön 
de gebeurtenissen. De volgende 
dag kreeg ik van de chef staf Ko¬ 
ninklijke Luchtmacht een tele 
gram om onmiddellijk te stop¬ 
pan met het geven van dit soort: 
vóórlichting. Hg was bang dat de 
gegevens: in. verkeerde handen 
terecht zouden komen. Na over¬ 
leg hnet *de hoofdredactie werd 
besloten alleen op dit verzoek in 
te gaan wanneer de minister van 
Defensie het ons persoonlijk zou 
verbieden.” 


Bemard houdt van zgn vak 'om¬ 
dat het zo verschrikkelijk moei¬ 
lijk is. Elke dag krjjg je weer een 
andere puzzel voor je neus. Je 
moet orde zien te scheppen in 
het rommelige geheel van aller¬ 
hande feiten. Al die wetenswaar¬ 
digheden moet je terugbrengen 
naar een begrijpelijk bericht 
vóór je doelgroep, zonder het 
vak geweld aan te doen.” De 
wëerman over de ideale weers¬ 
omstandigheden: „Het weer van 
morgen,” zegt hg. „Ik ben altgd 
een liefhebber geweest van ster¬ 
ke wisselingen van het klimaat, 
dan is 'vóórspellen’ het leukst 
Het is elke keer weer een verras¬ 
sing wat voor weer het wordt 
Langer dan vier dagen zon vind 
• ik ronduit saai. Die afwisselende 
luchten, ik kan er zó van genie¬ 
ten.” 


’Er kijkèn veel mensen, daarom doen we mee’ # Mies Bouwman 


op 


JYLet veel ophef werd hij indertijd afge- 
schsft. Die goeie, ouwe WEfi-fetemie. Menig 
zotgvuldig doorgerekend '' oV f 

behoorde opeens tot de onmogelijkheden. 

En de grijze haren rezen ondernemend 
Nederland té berge. Maar Fiat biedt een 
goed alternatief. Wuit koopt u mi een cfieuwé 
Fiat bestelwagen, dan bieden wij u een 
financiering* over 24 maanden tegen niet 


uw investering meer dan de moeite waard. 

Of uw voorkeur nu uitgaat naar een 
‘ compacte Üno of Tipo Van o f één van de 
150 basisuitvoeringen van de riante Ducato. 
De Hat dealer vertelt u er graag alles over. 

En als wij u alvast wat voorinformatie 
mogen geWn: deze premie zal op 31 maart 
worden afgeschaft. 


minder dan 0,0% rente. En dat maakt Eén brok temperament. 

Fiat financiert uw nieuwe bestelwage: 
. tegen 0% rente. 


'Op basis van fmancial U41*. Vraag de dealer naar de voorwoorden. 


DOOR ELS SMIT 

ROTTERDAM - Wayne ' 
Sfoumoy, Eddy Taylor en 
Bram Laisina. Gezien hun 
namen zou jé ze niet één, 
twee; drie op de Nederland¬ 
se finale van het Songfesti¬ 
val verwachten. En als je 
kennis neemt van hun soul- 
repertoire en de daarbij; 
behorende spectaculaire 
act, zou je ze zeker op een 
ander platform neerzetten., 
Maar ze zijn er wel degelijk 
bij op 29 maart Ze maken 
dan deel uit van de uit zes 
man bestaande formatie 
Fantasy, die het lied ’Met 
mij gaat het goed’ zullen 
vertolken. 

Met z’n drieën zgn ze bezig in 
hoog tempo fiiroré te maken als 
Vfeb City’, waarbij Web staat 
voor de beginletters van hun 
voornamen. Twee zeer on-Neder- 
landse namen zgn daarbg. Klopt 
Eddy komt oorspronkelijk uit 
Brits Gyana en Wayne groeide 
pp in Florida, U.S. Bram, de eni¬ 
ge die in Nederland is geboren, 
komt uit Bameveld. 

Ze hebbën elkaar naar het lijkt 
bg toeval gevonden. Bg toeval 
zij ze ook bg het Songfestival 
verzeUd geraakt Hoeived, het 
toeval draagt in deze de naam 
Van Eddy Taylor. Hij woont nu 
z&n jam* of elf in Nederland en 
maakte deel uit van' The Swin- 
ging Soul Machine én The Jody 
Singers. 

Idealen 

lÊddy: „Het is altijd een ideaal 
van me geweest om in een groep 
te zingen. Dat deed ik weliswaar 
bjj. 3he Jody, Singers ook, maar 
die ging op den duur zich vooral 
toeleggen op het zingen van ach- 
tergrond-vocals. Twee jaar gele¬ 
den ontmoette ik in een café 
Bram. Hh ringt al eek jaar of ne¬ 
gen, vanaf z’n zestiende, in gos- 
pel-formatie». Hij heeft een 
pracht van een tenor. We hebben 
toen afgesproken cohtact te hou¬ 
den. Niét léng daarna cmtmoette 
, ik Wayné op een feest in Nu- 
mahsdorp.” 

Wayne: „Ik logende hii vrien¬ 
den. Ik was bjj de U.S. Air Force 
in Duitsland gestationeerd. Ik 
heb daar veri in bands gespeeld, 
tournees gemaakt Eenmaal uit 
het legér* WÜdeikitiet terug naar 
thé States^ Op het fegst,ontstond 
een jamsessie en daarna hebben 
Eddy én ik besloten sÉrnén ver¬ 
der te gaan.” ' . t 
'Ir 

-r si 
; m ■ 

.„. Fantasy: ,£eg nou zelf, welke groep krijgt zo’n kans?’ 


Eddy: „Met Bram, die we vrg 
spoedig daarna hebben opge¬ 
zocht” 

Wayne: „Ik zei onmiddeUgk na¬ 
dat we hem hadden horen zin¬ 
gen ’Die koop je niet in een 
winket Die moeten we hebben, 
man’.” 

In minder dan een half jaar tgd 
heeft Web City zo’n opgang ge¬ 
maakt dat de heren zich hu al de 
luxe kunnen veroorloven op hun 
gemak te beslissen met welke 
platenmaatschappij ze in zee wil¬ 
len gaan. Ook kunnen ze uit een 
groot aantal aanbiedingen voor 
tournees kiezen. 


Armslag 


Prettige bgeenkómstigheid is de 


grotere financiële armslag die ze 
hebben. Wayne: „Dat stelt ons,in 
staat ons repertone uit te brei¬ 
den. In het begin maakten we 
alleen bewerkingen van eigen 
nummers. We konden ons het 
betalen van de rechten op be¬ 
staande nummers niet veroorlo¬ 
ven. Nu hopen we dat binnen¬ 
kort wel te kunnen doen. Kun¬ 
nen we een medley maken van 
nummers van groepen als The 
O’Jays en The Temptations.” 

„Ook kunnen we andere 
soul-composities een eigen ge¬ 
zicht gezicht geven. Want soul is 
fantastisch, het is onze h»*i» 
maar er zgn zo ved-soortgi mu¬ 
ziek. Neem Nat King Cote. Wat 
hg maakte kun je geen aéul- 


muziek noemen, maar er zjjn zul¬ 
ke prachtige arrangementen bg. 
Die kun je gebruiken voor een 
groep als de onze.” 

„Dat geldt ook voor sommige 
Beatles-songs. En composities 
van Al Jarreau. Het mooiste zou 
zgn als het publiek ooit zou zeg¬ 
gen: de oorspronkelijk versie is 
schitterend, maar moet jé eens. 
horen wat Web City «mee heeft 
gedaan.” 

Op deze manier zal de groep op 
het Songfestival naar verwach¬ 
ting nog niet uitpakken. Hoe zgn 
ze er eigenlijk hg verzeild ge¬ 
raakt. . 

Bram: „Eddy heeft nog steeds 
banden met The Jody Singers. 
Met ben zou hg het achtecgrond- 
koor doen bij de nieuwe plast 
van Yvonnfe Keeley en Scott 
Fitzgerald 'United we stand’. Ed¬ 
dy was in het buitenland en ik 
ben voor hem ingevallen. Na af¬ 
loop van de opnamen zei Jody 
Pijpen 'Kunnen jullie niet met 
ons meedoen aan het Songfesti¬ 
val?’ We hebben het overlegd en 
ja, we wilden dat graag. Want, 
hoe je het wendt of kent: er kij¬ 
ken erg veel mensen naar het 
programma. Welke groep krggt 
zo’n kans?” 

i 

Kans 

Bram: „Bovendien is hét een 
leuk lietfie. Het is wel een echt 
Songfestival-nummer, maar het 
is up-tempo. En het heeft een 
mooie climax.” En Eddy: „De 
ben nu elf jaar in Nederland en 
ik heb elf keer het Songfestival 
gevolgd. Altjjd heb ik gezegd: als 
ik de kans zou krijgen om daar te 
staan, zou ik het beter doen. Nu 
is er een kans om dat te bewij¬ 
zen.” Wayne: „Voor mij betekent 
het Weer een confrontatie met 
het Nederlandse publiek en dat 
vind ik zeer aangenaam. De ma¬ 
nier zoals de mensen in Europa 
reageren verschilt heme lsbree d 
met hoe het Amerikaanse pu¬ 
bliek je beoordeelt In Amerika 
gaan de mensen naar een con- 
cert om een feestje te bouwen, 
om zelf mee te doan met de op¬ 
tredende artiesten; In Europa 
komen ménsen kijken naar Wat 
je kunt Daarop word je beoor¬ 
deeld. fik geloof dat je wé artiest 
op to*n manier meer de kan* 
krijgt om te groeien.” 


;jBn wat de jurering van teen 
Songfestival betreft. Ik ga er van 
uit dat het Nederlandse publiek 
representatief is vertegenwoor¬ 
digd. Maar buiten dab .ik be¬ 
schouw het Songfestival als èan 
optreden: opkomen, je uiterste 
best doen en that’s it Je voelt 
zelf of het goed is geweest wtt je 
hebt gedaan. Wat dat betreft ben 
je zelf de beste jury die er ja.** 
Avanti. Petrol 2-rij colbert Polyester/viscose. 140 
Bijpassende petrolbiauwe pantalon. 89.~ 


Angelo Li tri co. Kobaltblauw l-rij colbert. Viscose/katoen. 198 


Black denim bandpiooibroek. 98* 


Canda. Zuiver scheerwollen 2-rij colbert in petrol 250. 
Pantalon in klein ruitdessin. Polyester/wol. 98*— 
v t > •. 

•:;Vï».'n-.n 


J^ngelo ütnco. Rood/zwart genot t~rij colbert, Wblmin. 229, 
Zwarte pantalon. Potyester/viscose. 98*"* 


Rood 1-rij colbert. Viscose/polyester/linnen. 17! 
Angelo Litrico. Blue denim bandpiooibroek. 98 Limburgs] ] ] 

agblad voor 


os 


telijk 


ui 


Donderdag 19 maart 1992 • Pagina 13 


Limburgs dagblad voor oostelijk zuid-limburg is de plaatselijke en regionale editie van het limburgs dagblad voor het gebied oostelijk zuid-limburg. hoofdredacteur: ron brown. 

F EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN. IN DE CRAMER 37. TEL. 045-739911 SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN. GEERSTRAAT 5. TEL. 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 EO KERKRADE. 
F,Kt 42, TEL 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM. RUMPENERSTRAAT 81. TEL 045-256363: 


—. Von on ze verslaggever 

A^EN - De rood-groene coalitie 
aut ’ Ak ense gemeenteraad wil 
Uit k S n * et a ^ een °P zaterdagen 
on cen t rum weren, maar ook 
andere dagen in de week. 
k^daag zal de raad een voorstel 
kandelen, waarin zelfs wordt 
se°pp e rd om g ro te delen van de 
JJ^enstad de hele week auto- 
^ te houden. 

° ri ë jaar oktober werd het ex- 
j^dment gestart om op zaterda- 
ji h geen auto’s meer toe te laten 
det centrum. De proef, die 
nd deze' maand afloopt, werd 
net begin met de nodige scep- 


Centrum van Aken 
hele week autovrij 


sis ontvangen, maar lijkt op 
steeds meer medestanders te 
kunnen rekenen, zelfs onder 
winkeliers. 

Reden voor de rood-groene 
meerderheid in de raad om het 
experiment uit te breiden. 
Wanneer de Akense binnenstad 


de hele week autovrij wordt, zal 
volgens de plannen wel verbete¬ 
ring moeten worden gebracht 
met betrekking tot het verlenen 
van ontheffingen en de controle 
daarop. Ook zal er meer aan¬ 
dacht moeten worden besteed 
aan voorlichting en wegbewijze- 


ring. Tenslotte dienen nieuwe 
bussen te worden aangeschaft. 
Als het aan de Groenen ligt, blijft 
het niet bij het weren van auto’s 
uit de binnenstad. Zij willen ook 
nog eens kleine straten rond het 
centrum voetgangers vriendelijk 
maken. Daarmee zou Aken op 
het gebied van autowerende 
maatregelen in Duitsland een 
unieke plaats gaan innemen. 

Het Akense gemeentebestuur 
heeft overigens plannen in voor¬ 
bereiding om de enorme toe¬ 
stroom van toeristen uit België 
en Nederland op feestdagen in 
de toekomst beter te kunnen 
verwerken. 


Afname werkgelegenheid ambtenaren 

Sombere boodschap 
voor ABP-personeel 


Klager blijkt zelf directeur reisbureau 

Natuurreizen sleept 
ros voor rechtbank 


Van onze redactie economie 

HEERLEN - ABP-president-direc- 
teur M. Snijders heeft morgen een 
sombere boodschap in petto voor 
zijn circa 3500 medewerkers. Snij¬ 
ders gaat schetsen wat hij verwacht 
van de ontwikkeling van de werk¬ 
gelegenheid bij het ambtenarenpen¬ 
sioenfonds in de komende vijf ja- 
ren. Met name de werknemers in 
Heerlen heeft Snyders minder roos¬ 
kleurige vooruitzichten te bieden. 

Hoewel het ambtenarenpensioen¬ 
fonds nog in tal van aangelegenhe- 


hebben het werk bij het ABP er de 
laatste tijd niet leuker op gemaakt. 

Snijders zal zich morgen ondermeer 
richten tot personeel van de afde¬ 
ling Arbeidsongeschiktheidsverze¬ 
keringen (AOV). Deze afdeling ver¬ 
liest de administratie van leefvoor- 
zieningen voor gehandicapte 
ambtenaren. Met die administratie 
zijn ruim 200 ABP-banen gemoeid. 
Het kabinet wil dit werk overheve¬ 
len naar de gemeenten. 

Daarmee is de kous nog niet af. Het 
ABP wil de afdeling decentralise¬ 
ren. Dat betekent dat een groot deel 
van het werk verhuist naar een toe¬ 


den is verwikkeld die de toekomst nemend aantal regiokantoren in het in belangrijke mate zullen bepalen, 
is het verhaal dat de president- 
directeur morgen houdt, méér dan 
een tussenstand. Na een grondige 
inventarisatie van de mogelijke ont¬ 
wikkelingen, en nadat hij in zijn 
nieuwjaarstoespraak niets over de 
werkgelegenheid wilde zeggen, 
acht Snijders de tijd nu rijp om 


land en dat een deel van het perso¬ 
neel in Heerlen zonder werk dreigt 
te blijven zitten. 

Snijders zal eveneens prateh over 
de personele omvang van de een¬ 
heid Onroerend Goed. Hoewel de 
consequenties veel kleiner zijn dan 
bij AOV, ziet deze afdeling door de 


openheid van zaken te geven. Het samenwerking met Rodamco op 


personeel heeft er recht op, want al¬ 
le spanningen over afslankingen 


s^gOOR FRANK SEUNTJENS 

S5S_ EN TERBLIJT/ 
STERDAM - Direc- 
Deen van reisorgani- 
Natuurreizen in 
en Terblijt gaat de 
°s en zijn Amsterdam- 
concurrent Van Don- 
voor de rechter da- 

«n. 

Steens Deen heeft de omroep zich 
! bs en wetens laten misbruiken 
^ Van Dongen. In het tv-pro- 
bia Tros Kieskeurig op 5 fe- 
'd jongstleden werd Natuurrei- 
beschuldigd van het niet 
?fhen van afspraken en dubbele 
Hingen. Een van de klagers was 
Liongen die, zoals nu blijkt, di- 
®hr is van reisbureau Logis Ar- 
l& is Nederland. Evenals Deen 
ü Urt hij onder meer vakantie- 
in de Belgische Ardennen. 


h “VVL 

U -t'-ïV- ■■ m 


\ 


kop 

"hos heeft zich voor het karre- 
' an Van Dongen laten spannen 
^ 0 de goede naam van mijn reis- 
e au aangetast”, zegt Deen. Hij 
^rt dat hij door de tv-uitzen- 
® e en strop heeft geleden van 
.‘Stens twee ton. Het aantal reser- 
*dgen is drastisch verminderd en 
enclien hebben verschillende 
‘ten hun boeking geannuleerd, 
eist dat de Tros de beschuldi- 
^Ken rectificeert en wil door zo- 
l de omroep als Van Dongen 
^Hdeloos worden gesteld. 


liQ 

! 

|i ^.Pongen verhuurt dezelfde va- 
hehuisjes als Deen tot de ge- 
^•Hkte uitzending deed. Het gaat 
( Particuliere woningen die door 
Visorganisatie worden doorver- 
^d. „Zelfs mijn folders zijn door 
^ Dongen overgeschreven”, al- 
s Deen. 


4? 


i 


Koningin Beatrix ontmoet vandaag tijdens haar staatsbezoek aan Nieuw Zeeland deze groep van Maori’s. In juli komt het gezelschap naar Brunssum om deel te nemen aan de Parade. 


^tevreden 

AP Dongen geeft ruiterlijk toe dat 
j., 5*® Tros heeft ingeseind over de 
“it h^ en van Natuureizen. „Maar 
u heb ik gedaan als ontevreden 
et ^ er ’ a ^ s reisorganisator. Op 
e Voment dat het programma 
: ? ü ‘tgezonden had ik nog geen 
L» 11UU IA 11U5 5^11 

bureau. Verder doe ik er liever 
2vv Ügen toe”. 

Tros verwerpt de beschuldigin- 
v an Deen. „Wat die man zegt is 
voor zijn eigen rekening. We 
ben de klachten over Natuurrei- 


Brunssunise fotograaf door rechter in gelijk gesteld 

Paradecomité moet 
betalen voor ’meisje’ 


i 
1 

j 

% 


J Vrdege onderzocht. Ze waren 
‘eu s genoeg om er op de televisie 
Pacht aan te besteden. We heb- 
e ^.,°ns echt niet laten misbrui- 


'3 

»S! 

1 

: ■* |1 

? 

9 *? 

n 

m 

m 

$ 


I 

$ 

1 


^zorgvuldig 

bs advocaat mr Coenen denkt 
j. " anders over. „De Tros is zeer 
/~°rgvuldig te werk gegaan. De 
broep had de werkelijke bedoelin- 
Van ^ an Dongen gemakkelijk 
bben achterhalen als er wat meer 
^ ‘n het onderwerp was gestoken. 
^ het moest kennelyk allemaal 
’• En over het verweer van Van 
4 hgen zegt de advocaat: „Het kan 
zijn dat hij toen het program- 
a Werd uitgezonden nog geen reis- 
J^ e au had. Maar een week later 
.P Mj dat in ieder geval wel. Toen 
“.Pe Tros inschakelde was hij dus 
Ker al bezig met de voorbereidin- 

■^erigens spande de Tros zelf eer- 
t al een kort eedine aan tepen 


Van onze verslaggever 

BRUNSSUM - De organisatie 
van de Internationale Folkloristi¬ 
sche Parade in Brunssum moet 
alsnog betalen voor de foto van 
het zogenoemde Parademeisje. 
De rechtbank te Maastricht heeft 
namelijk fotograaf Anton 
Adriaens in het gelyk gesteld in 
een conflict dat hij heeft met het 
Paradecomité over het gebruik 
van zijn foto. In totaal hangt de 
Parade-organisatie een strop van 
136.000 gulden boven het hoofd. 
Maandag aanstaande wordt er in 
Brunssum vergaderd over de ge¬ 
rechtelijke uitspraak. Alleszins 
wordt verwacht dat het Parade¬ 


comité tegen de uitspraak in be¬ 
roep zal gaan. 

Het Parade-meisje, dat vanaf 
1976 door de Parade als symbool 
werd gebruikt, kwam van een 
dia van de Brunssumse fotograaf 
Anton Adriaens. Deze stapte 
naar de rechter toen de de Pa¬ 
rade-organisatie niet aan zijn 
wensen tegemoet kwam. Het 
meisje, met de tamboerijn (een 
afbeelding van Jelena Kalember 
uit Valjevo in Joegoslavië) werd 
toen al driftig gebruik op folders, 
boekjes, pamfletten, reclamebor¬ 
den en wat dies meer zij van de 
Parade. 

De rechter heeft nu bepaald, dat 
het auteursrecht van de foto in 
handen is van Adriaens en dat 


(ADVERTENTIE) 

Vanaf vandaag tappen ive weer een heerlijk 
GULPENER pils en schenken we opnieuw een 
lekker kopje ILLYCAFÉ espresso 


'at ^ een geding aan tegen 

. ‘Uurreizen. Enkele dagen na de 
‘Zending zette Deen namelijk een 
ef. ei f tent * e in de krant met als aan- 
iel bedankt voor de gratis 

töa iaïTle ■ De omroep vindt dat Deen 
)^ef rmee inbreuk heeft gemaakt op 
'kfl * kerkenrecht. De uitspraak van 
V f echtbank wordt aanstaande 
°ensdag verwacht. IKACKB 


illu 

calle# 


drukkerij Rografika het portret 
van het meisje niet had mogen 
afdrukken in het blad Brunssum 
Aktueel. Voor dat feit is Rografi¬ 
ka verobrdeeld tot een boete van 
zo’n vijfduizend gulden. Maar de 
rechter heeft tevens bepaald dat 
niet Rografika dat bedrag moet 
betalen, maar de stichting Inter¬ 
nationale Folkloristische Parade. 
In totaal kan dat de Parade de 
lieve som van 136.000 gulden 
gaan kosten. 

„Dat geld hebben we niet,” zegt 
Jo Cuijpers de voorzitter van de 
Parade-stichting. „Trouwens we 
zijn druk bezig met de voorberei¬ 
dingen voor de komende Parade 
die van 17 tot en met 23 juli van 
dit jaar plaatsvindt. We hebben 

(ADVERTENTIE) 

30 - 40 - 50 % 

korting op alle CD's 


Nivoo COMPACTDISCS 

Kerkplein 6-8,(glaspaleis)Heerlen,| 
Telefoon 045-714148 


Foto: DUNSTAN&KINGE 
wel wat anders aan ons hoofd, 
maar we zullen ons beraden op 
de ontstane situatie. Natuurlijk 
respecteren we de uitspraak van 
de rechtbank, maar het mag 
nooit zo zyn dat de Parade het 
kind van de rekening wordt”. 
Deelname van groepen uit dertig 
landen aan de tiende Parade dit 
jaar staat al vast. Daar is China 
bij, Australië, Nieuw Zeeland, 
Canada, Mexico, Israël en vele 
Europese landen. Uit de voorma¬ 
lige Sovjet Unie komen Eski¬ 
mo’s en uit Marokko Berbers 
terwijl Canada Indianen afvaar- 
digt. De folkloristische optocht 
op 19 juli is drie maal achter el¬ 
kaar verregend, maar dit jaar 
hoopt de organisatie op stralend 
weer. De KRO-televisie heeft al 
aangekondigd zo’n 3,5 uur televi¬ 
sie aan het folkloristische evene¬ 
ment te besteden. 


1 r f Zin in een avontuur in 
r ƒ Parijs? Los dan even de iente- 
prijsvraag van het Limburgs Dagblad op. 

Zateraag leest u er alles 
over in uw krant 


nburgs agblad 

De duidelijke krant 


het gebied van buitenlands , vast¬ 
goed een deel van het werk uit han¬ 
den genomen. 

Ook de eenheid Pensioenen komt 
aan de beurt. Door verregaande au¬ 
tomatisering lijkt daar personeel 
overbodig te worden. Daarnaast 
zijn er nog de plannen van minister 
Dales om Pensioenen op te delen in 
acht aparte fondsen. Die opsplitsing 
is het mogelijke gevolg van een op¬ 
deling van het arbeidsvoorwaarden¬ 
overleg van het overheidspersoneel 
in acht sectoren. De consequenties 
voor het ABP-personeel kunnen 
groot zijn. Het fonds zelf is voor¬ 
stander van een ongedeeld gepriva¬ 
tiseerd ABP met een pensioenpoot 
en een verzekeringspoot. 

Het overschot aan ABP-personeel 
dreigt al met al zo groot te worden, 
dat het zeer moeilijk is ambtenaren 
door interne overplaatsing aan an¬ 
der werk te helpen. 


Auto botst 
tegen trein 

GRONSVELD - Op een onbewaak¬ 
te spoorwegovergang in Gronsveld 
is gistermorgen om kwart over tien 
een Belgische personenauto tegen 
een trein gereden. De 29-jarige pas¬ 
sagier J.S. uit Luik kwam hierbij 
om het leven. De bestuurder, even¬ 
eens uit Luik, kwam nagenoeg zon¬ 
der letsel met de schrik vrij. 

Het ongeluk gebeurde op een veld- 
weggetje nabij de Nora Banket- 
fabriek, een zijstraat van de Broek- 
weg in Gronsveld. De personenauto 
heeft bij de spoorwegovergang eni¬ 
ge tijd stilgestaan. Vervolgens is de 
bestuurder achteruit over de spoor¬ 
wegovergang gereden. Bij de bot¬ 
sing werd de passagier uit de wagen 
geslingerd en overleed ter plaatse. 
De bestuurder is door de rijkspoli¬ 
tie van Eijsden aangehouden. 

Automobilist 
levert rijbewijs 
vrijwillig in 

HEERLEN - Een 77-jarige automo¬ 
bilist wil nooit meer autorijden. 
Gisteren reed de man per ongeluk 
een vrouw met een kinderwagen 
aan, omdat hij het gaspedaal met 
het rempedaal had verwisseld. 
Daarop overhandigde hij zijn rijbe¬ 
wijs vrijwillig aan de politie. De be¬ 
jaarde chauffeur wilde zijn auto op 
de Heerlense Bongerd in een par¬ 
keervak zetten, maar belandde door 
zijn vergissing op het trottoir, waar 
de vrouw met haar dochtertje liep. 
Moeder en dochter raakten licht ge¬ 
wond en moesten een huisarts raad¬ 
plegen. De man was dermate onder 
de ihdruk, dat hij besloot nooit 
meer auto te rijden. 


Voortbestaan 
stadswacht onzeker 

LANDGRAAF -* Het voortbestaan 
I van het Landgraafse stadswachten- 
| project is hoogst onzeker geworden, 
doordat het arbeidsbureau deelne- 
■ mers niet langer de garantie kan ge- 
1 ven op een vaste baan na afloop van 
! hun deelname. De beveiligings¬ 
branche, waar de stadswachten na 
een jaar functioneren meestal terecht¬ 
komen, kampt met moeilijkheden. Ze 
hebben momenteel geen plaats voor 
nieuwe werknemers. Burgemeester 
! H. Coenders en korpschef L. van 
Oosterbosch hebben dat dinsdag 
; meegedeeld aan de Landgraafse 
fractievoorzitters. 

! Nieuwe directeur 
Stadsschouwburg 

HEERLEN - Binnen veertien dagen 
moet een profielschets opgestekJ zijn 
voor de nieuwe directeur van de 
Heerlense Stadsschouwburg. Het col¬ 
lege buigt zich daar vervolgens over, 
waarna de vacature wordt open ge¬ 
steld. De huidige directeur, Fons 
Bruins, vertrekt per 1 mei. Vanwege 
i de bezuinigingen hebben burgemees¬ 
ter en wethouders een hele tijd ge¬ 
dubd over de vraag of een nieuwe 
: directeur aangetrokken moest wor¬ 
den. Dat lijkt nu het geval. 

i Echte overvaller 
i aangehouden 

! HEERLEN - In verband met een 
overval dinsdag op de 75-jarige vrouw 
in Heerlen heeft de politie de echte 
dader gepakt. Het bieek een 26-jange 
man uit Landgraaf te zijn die de vrouw 
in de wijk Wetten had beroofd van 
haar geld, horloge en auto. De Heer- 
lenaar die eerder was aangehouden, 
bleek zijn vriend te zijn. De man uit 
Landgraaf was na de overval naar het 
station in Heerlen gereden om het 
horloge te verkopen aan een 26-jarige 
Heerlenaar. De Heerlenaar is dins¬ 
dagmiddag reeds opgepakt na een 
achtervolging in de wijk Meezen- 
broek. Hij werd aangehouden met het 
horloge van het slachtoffer om zijn 
pols. Hij vertelde het horloge te heb¬ 
ben gekregen van een vriend, de man 
I uit Landgraaf. Deze kon daarna op de 
Spoorsingel in Heerlen worden aan¬ 
gehouden. 

i De Bruyn geen 
museumbaas 

KERKRADE - Kabinetschef van de 
1 provincie Limburg Leo de Bruyn heeft 
i zich teruggetrokken ais directeur van 
1 het te bouwen Museum voor Industrie 
en Samenleving in Kerkrade. De 
Bruyn was vorig jaar benoemd tot di- 
I recteur van het museum. Toen GS in 
oktober 1991 besloten het museum 
voorlopig niet te bouwen, beëindigde 
j De Bruyn zijn inspanningen voor het 
museum. Nu de bouw van het mu¬ 
seum toch doorgaat, heeft de kabinet¬ 
schef te kennen gegeven liever op 
zijn huidige post te blijven. 

Orde Gulden Humor 
voor Ad Pfennings 

SITTARD - Het bestuur van de Sa¬ 
menwerkende Limburgse Vastelao- 
vesvereniginge (SLV) reikt zaterdag 
28 november de Orde van de Gulden 
Humor uit aan Ad Pfennings uit Sit- 
tard. Hij ontvangt deze onderschei¬ 
ding vanwege zijn verdiensten voor 
de Limburgse Vastelaovend, het uit¬ 
dragen van de levensblijheid en hu¬ 
mor. De onderscheiding wordt uitge¬ 
reikt tijdens een grote galazitting, in 
het bijzijn van de lidvereniging van de 
SLV, De Gulden Humordragers, De 
I Bijzondere Leden van Verdienste van 
I de SLV, familie en genodigden. 

Aangiftemiddag 
RL Maastricht 

j MAASTRICHT - De Rijksuniversiteit 
Limburg houdt dinsdag 24 maart een 
voor iedereen toegankelijke middag 
over het invullen van het aangiftefor- 
i mulier over 1991. Vanaf 14.00 uur 
geven inspecteurs van de Belasting¬ 
dienst Particulieren in Heerlen samen 
--met enkele belastingadviseurs en 
stafleden van de faculteit rechtswe¬ 
tenschappen informatie en tips over 
de geldende regelingen. De bijeen¬ 
komst wojdt gehouden in collegezaal 
Nieuwenhof van de rechtenfaculteit 
aan de Zwingelput en duurt tot half 
vijf. 

Wilde passagiers 
bij politie afgeleverd 

SITTARD - Een angstige buschauf¬ 
feur koos gisteren eieren voor zijn 
geld. Toen een aantal van zijn passa¬ 
giers om één uur ’s nachts, op de te¬ 
rugweg van een popconcert, wat 
baldadig werd reed hij zijn bus linea 
recta naar het politiebureau in Sittard. 
Daar stapten enkele dienders de bus 
in, om een aantal nogal rumoerige en 
beschonken jongeren aan te treffen. 
Enkelen van hen waren onderling 
slaags geraakt. Op aanwijzing van de 
chauffeur zetten de agenten tien man 
buiten. Die werden na verhoor en het 
opnemen van hun namen en adres¬ 
sen naar huis gestuurd. 
Limburgs Dagblad Donderdag 19 maart 1992 


Dankbetuiging onverwacht nam God beffen tot Zich in 
jd vaar 40 jaar, voorzien van deh.sacra- 
ótr stervenden, mijn lieve man, mijn 
nqe, zoem, schoonzoon, broer, schoon- 
OMtoen neef 

Jo van Meel 

, echtgenoot vah 
VB SimpelveW, 16 maart 1902 1 V 


e Uitvaartdienst, gevolgd door de 
zal plaatshebben op zaterdag 21 
om 1040 uur in de parochiekerk van de 
nfgitas te SBmpéiveid. 

Overtuigd van uw medeleven ia er geen coodo- 
Vrijdagavond om 19.00 uur zal mede ter intentie 
van de oveflecfene één h. 'mis worden opgedra- 
<enipvoornam>de>pmocfaieketk. 


Tl TTTrrrr^^B 

!gtl3Wi * yE 


Wanneer je verdrietig bent 
blik dan in je hart 
en je zult zien dat je weent 
om wat je vreugde schonk 

Met diepe droefheid, maar in grote dankbaar¬ 
heid voor hetgeen hij voor ons betekend heeft, 
geven wij u kermis, dat voorzien van de h. sacra¬ 
menten, op de leeftijd van 68 jaar, mijn lieve 
man, onze goede en zorgzame vader, schoonva¬ 
der, opa, broer, zwager en oom 

Chris Jacobs 

r echtgenoot van 

Lena Diesveld 

na een ongéÜjke en niet te winnen strijd tegen 
zijn ziekte is heengegaan. 

Hoens broek: L. Jacobs-Dlesveld 
Heesch: Pierrs en Mariet 
... $• ?■ i ■ - Joyce, fcawrence 

Roermond: Marttesén Frans 
Franklin 

Familie Jacobs 
Familie Diesveld 

Hoensbèoek 17 maart 1092 
Bergstraat 30 

Gofcadres: dé Eg 30, 5384 HB Heesch 

De ! plechtige eucharistieviering zal gehouden 
worden op vrijdag 20 maart om 10.30 uur in de 
parochiekerk H. Hért van Jezus te Hoensbroek- 
Mariarade, waarna aansluitend de crematie¬ 
plechtigheid zal plaatsvinden in het cremato- 
rHdn Nódermaas in Getest, Vpuershof 1. 
Samenkomst en de kerk, alwaar gelegenheid is 
tot schriftélük conddom. 

Avondwake donderdag om 1940 uur in de cryp¬ 
te van voomoemde kerk. 

De dierbare overledene is opgebaard in het uit¬ 
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 
20. Gelegenheid tot rouwbezoek donderdag van 
1840 tot 19.00 uur. 

Wilt u', indien wü vergeten zünu een kennisge¬ 
ving te zenden, deze annoncé als zodanig be¬ 
schouwen. .V'.' * 


wat m liefde is gedaan, 
blijft eeuwig bestaan. 

Da nk baa r voor hetgeen zij voor. ons is geweest, 
geven wij kennis dat, na een kortstondige ziek¬ 
te, van ons is heengegaan, onze lieve, zorgzame 
moeder, schoonmoeder, grootmoeder en over- 
grootjnoeder .. . T * ■ 

Hennie Wildeboer 

. • Weduwe van “ \ 

^ Teunis Franciskus . 
ï "■ Höaiimansï L J 


■ ' ■ JEen man en vader waar je op kon bouwen, 
met een woord waarop je kon vertrouwen. 

Achter je ligt een leven van werken en plicht, 
en juist dit bepaalde in alles jouw eigen gezicht .” 

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin dat alles voor 
hem betekende, is na een slopende ziekte, toch nóg onverwacht van 
ons heengegaan, mijn dierbare man, onze vader, schoonvader, opa, 
broer, zwager, oom en heef 

Jozef Peter Paulus 
echtgenoot van 

Maria Catharina Josephina 
(Mia) Kuijpers 

Oud-hoofd van Basisschool De Heyster 

Hij verliet ons in zijn eigen stijl: stil, onopvallend. 

Hij overleed» voorzien van het h. oliesel, in de leeftijd van 66 jaar. 

Hoensbroek: M. Gooi jea-Kuijpers 
Hoensbroek: Ine Gooijen 

'• \ v Bas, Mark . 

Landgraaf: Jos en Dees Gooijen-Gardenlers 
Marjolein, Amber 

Venlo: Henk en Lea Gooijea-Sehoen 
Hoensbroek: Ruud Gooijen en Corrie Brandse 

l Familie Gooijen 

■ Familie Knijpers 

6431 XH Hoensbroek, 17 maart 1992' 

St. Josephstraat 27 ?. 

De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op zaterdag 21 
maart om 11.00 uur in de parochiekerk St Joseph te Hoensbroek- 
Passart, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof 
aldaar.. 
leren. • " > 

Advondmis, mede tot intentie, vrijdag om 19.00 uur in eerder ge¬ 
noemde kerk. 

De dierbato Óverledene is opgebaard in het Uitvaartcentrum Dela in 
Heerlen, Grasbroekerweg 20. 

Gelegenheid totzouwbezóek, dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur. 

Wilt ü indien wü vergeten zijn u een kennisgeving te sturen deze aiv 
nonce als zódanig beschouwen. 


hebben wij kennis genomen van het ovériij- 


Voor de blijken van deelneming, ons betoond na het overlijdt 
de begrafenis van mijn lieve vrouw, mam en oma 

Maria Theresia 
Hubertina 
Kleijnen-Pommé 


betuigen wij onze oprechte dank. 


Maart 1992 


M. Kleijnen - 
kinderen 

klein- en achterkleinkind 


De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 22 maart < 
1Q.00 uurfn de dekenale kerk van Sint Pancratius te Hellen. - 


Dankbetuiging 

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedar 
voor het medeleven en de grote belangstelling die wij m 
ten ondervinden bij het overlijden en de begrafenis van 
lieve man, onze vader, schoonvader en opa , 


t 


Zef Jetten 


willen wü u allen langs deze weg hartelijk danken voor 
vele condoléances, h. missen en bloemen alsmede voor 
aanwezigheid bij de begeleiding naar zijn laatste rustplaat 
Een speciaal woord van dank gaat uit naaf directeur, best) 
en leden van de fanfare St. Caecilia Broeksittard. 
Mevrouw MJ. J 
kinderen en 


De plechtige zeswekendienst zal worden géhoudèn op zo 
22 maart a.s. om 10.00 uur In de kerk van de parochie 
Lieve Vrouw Geboorte te Broeksittard. 


ft 


den van de. héér 


f ^Dankbetuiging 

Daar het ons ónmogelijk is eenieder persoonlijk té bedanken 
het medeleven, ondétyonden tijdens het overlijden en de 
van mijn geliefde ma*!, vader, schoonvader en opa 
J. Gooijen 


Ruud Rutjes 


Gedurende 40 jaar was hij dienstbaar aan het onderwijs waarvan de 
laatste 27 jaar als hoofd van de basisschool De Heystér. 

Wij betuigen zijn echtgenote en familie onze inrage deelneming. - 


willen wij u allen lapgs deze weg hartelijk danken voor de véle 
doléances, h. missen eh fetoemen^alsmede voor uw aanw 
de begeleiding naar zün léWste rustplaiïts. 

, v . Nlkie Rotjes-iiaatv 

■ • Manroten W limborgs dagblad ZZ 


Limburg 
_Vervolg van pagina 1 

®ds het slaaphuis op 9 maart is 
^ ëegaan in de voormalige sport- 
Prestantstraat in Caberg, 
In }J n de buurt rumoerig geble- 
tete °° ra ^ wanneer de bus met de 
[L , S^oep van 22 daklozen en en- 
^^geleiders er in de late avond 
j^^de, nam de dreigende span- 

Ö t°e. De zwervers werden bij 
^nnengaan van de hal menig- 
bespuwd en uitgejouwd. Het 
j de begeleiders moeite de 
°zen die daardoor telkens weer 
raakten, te kalmeren. Re- 
pdg werd door buurtbewoners 
_ ei gd het gebouw in brand te 
eri . Ondanks permanente en in- 
leVe politiebewaking, bleef er 
gevaarlijke situatie bestaan, 
b^gavond sloeg de vlam in de 
Wee r in de pan toen een groep 


Daklozen raakten in paniek 


bewoners met eieren gooide en een 
trottoirtegel over het hek van het 
gebouw werd gekeild. Nadat rond 
22.45 uur de daklozen het gebouw 
waren binnengeloodst, werd het 
rustiger, maar omstreeks kwart 
voor elf werd vanuit de brandgang 
aan de Bazuinstraat een plastic fles 
met daarin benzine op het dak ge¬ 
gooid. Bij de komst van de brand¬ 
weer was dit vuur overigens al bijna 
gedoofd. Een uur later belandde op¬ 
nieuw een brandbom op het dak en 
moest de brandweer opnieuw uit¬ 
rukken. 

Afgelopen vrijdag had een van de 
bewoners uit protest een steen door 


de ruit van de bus geworpen en een 
van de daklozen bijna geraakt. De 
sloten op de toegangshekken ble¬ 
ken toen bovendien dichtgespoten. 
Voor directeur Mieke Bartels was 
gisteren de maat vol: „Er waren on¬ 
geveer 30 mensen in het gebouw. 


Als je dan benzine op het dak gooit, 
is dat geen protest meer maar regel¬ 
rechte terreur. Het is vreselijk te¬ 
leurstellend, want 'binnen’ ging het 
uitstekend met de hulpverlening. 
We zijn nu weer in een situatie zoals 
die er was voordat in december het 
tijdelijk opvangcentrum aan de 


Boschstraat 60 openging”. 

Het gemeentebestuur zegt gekozen 
te hebben voor sluiting van het 
slaaphuis om het geweld niet verder 
te laten escaleren. Wethouder Leen- 
ders zei geen heil te zien in het op¬ 
voeren van de politiebewaking. 
„Dan kom je al op ME-niveau en dat 
betekent dat een gedeelte van de 
woonwijk permanent zou moeten 
worden afgezet. Ondanks dat ook 
daklozen recht hebben op bescher¬ 
ming door politie moeten we die 
weg niet op,” aldus wethouder 
Leenders. Het gemeentebestuur 
heeft al het verdere overleg met het 
comité van wijkbewoners opge¬ 
schort. 


Maastricht telt ongeveer 60 'zwer¬ 
vers', mensen die of dakloos zijn en 
van wie er een gedeelte is verslaafd. 

In overleg met Leger des Heils en 
CAD wordt gezocht naar een defini¬ 
tief onderkomen voor deze groep 
mensen. Zoals bekend heeft de poli¬ 
tiek al geopteerd voor de vestiging 
van een definitief opvangcentrum 
aan de rand van de binnenstad. Met 
informatie van de zijde van de ge¬ 
meente en tolerantie van omwonen¬ 
den hoopt men nog voor de komen¬ 
de winter een geschikt onderkomen 
te kunnen realiseren. 

De wethouder deelde voorts mee 
dat de politie op zoek is naar de da¬ 
ders van de brandstichting. Om 
nieuwe pogingen tot brandstichting 
te voorkomen heeft de politie afge¬ 
lopen nacht het weer leegstaande 
gebouw bewaakt. 


Kamer: WSW-geld in 1994 niet in Fonds Sociale Vernieuwing 
erkvoorziening gespaard 


«I * « * » « * «3 Zu«,: 


< <>i L s * •* v 

■%p' ^ Een maquette van Wickraderheem met op de voorgrond de Kloosterkensweg. 

Foto: WELTERHOF 


HEERLEN — Bij Welterhof is gisteren begonnen 
de bouw van een nieuw centrum voor kinder- 
*** jeugdpsychiatrie. Het centrum dat ongeveer 
^ e h miljoen gaat kosten wordt naast het bestaande 
gebouw van Welterhof neergezet. De directie denkt 
het centrum goed is voor tien nieuwe arbeids¬ 
plaatsen. 

nieuwe centrum, dat Wickraderheem wordt 
j> e doopt, wordt de eerste aparte kliniek voor kin- 
^rpsychiatrie in Zuid-Limburg. Binnen de muren 
J'an Welterhof en andere psychiatrische centra in 
Eirnburg wonen reeds jeugdige psychiatrische pa¬ 
chten. De directie van Welterhof vindt het beter 
de jonge patiënten gescheiden worden van de 


ouderen. Het centrum zal daarom een eigen ingang 
krijgen. 

Wickraderheem zal onderdak bieden aan 24 bewo¬ 
ners. Later komen daar zes plaatsen voor kinderen 
van nul tot zeven bij. Daarnaast komen er achttien 
plaatsen voor patiënten in de dagbehandeling en 
een grote poliklinische afdeling. Naast Wickrader¬ 
heem wordt momenteel gebouwd aan een zmok- 
school. Een groot deel van de bewoners zal daar 
naar school gaan. Wickraderheem is zo ontworpen 
dat uitbreidingen in de toekomst mogelijk zijn om 
in een grotere vraag te kunnen voorzien. Het cen¬ 
trum zal voor de zomer van 1993 in gebruik worden 
genomen. 


(ADVERTENTIE) 


COME AND GET 

THE NEW 50L-HIT CD 

FOR F 


BIJ AANKOOP VAN EEN 
LEVI'S RED TAB JEANS 
ALLEEN DONDERDAG 
T/M ZATERDAG A.S. ■ : ■■ A. ■ - l " '* 

AA 


i*vV» 


^zolang de voorraad strekt) 


•• : *ï:5 


% 


SAROLEASTRAAT 41, HEERLEN 


Van onze Haagse redacteur 

DEN HAAG - Een dreigende korting van jaarlijks minimaal 43 
miljoen gulden op de sociale werkvoorziening in Limburg 
lijkt in ieder geval voor enige jaren van de baan. Een grote 
meerderheid in de Tweede Kamer voelt er niets voor de gel¬ 
den voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening 
(WSW) in 1994 over te hevelen naar het Fonds Sociale Ver¬ 
nieuwing. 


Die door het kabinet gewenste ver¬ 
schuiving gaat gepaard met een (de- 
centralisatiejkorting van tien pro¬ 
cent. Het rijk trekt op dit moment 
jaarlijks voor de sociale werkvoor¬ 
ziening in Limburg 435 miljoen uit. 

De Vaste Kamercommissie voor So¬ 
ciale Zaken vergadert op 1 april met 
staatssecretaris Elske ter Veld over 
de plannen met de WSW. De woord¬ 
voerders van CDA, WD, D66 en 
Groen Links willen echter dat pas 
in 1994 een besluit wordt genomen 
over een mogelijke overheveling 
naar het Fonds Sociale Vernieu¬ 
wing. In dat jaar wordt bekeken of 
de huidige wijze van financiering 
van de sociale werkvoorziening 
(met budgetten), waarmee in 1988 is 
begonnen, goed werkt. 

CDA en WD willen daar in ieder 
geval op wachten alvorens te schui¬ 
ven met WSW-gelden. D66-woord- 
voerster Arthie Schimmel wil dat 
het kabinet eerst maar eens de lo¬ 
pende decentralisatie-ronde af moet 
maken; zij zal haar fractie op dat 
standpunt proberen te krijgen. 

CDA, VVD en Groen Links plaat¬ 
sen bovendien grote inhoudelijke 
vraagtekens bij het kabinetsvoor¬ 
stel. De fractie-woordvoerders be¬ 
twijfelen of de WSW-gelden wel in 
de pot voor de sociale werkvoorzie¬ 
ning thuishoren. Zij vrezen boven¬ 
dien dat overheveling naar het 
Fonds Sociale Vernieuwing ten 
koste zal gaan van de mensen voor 
wie de WSW is bedoeld, de gehandi¬ 


capten. Groen Links-Kamerlid Wil- 
bert Willems wijst erop dat het 
WSW-geld negentig procent van het 
Fonds Sociale Vernieuwing zou 
gaan uitmaken. 

Bovendien wijzen de verschillende 
woordvoerders erop dat enorme 
verschuivingen dreigen als het ka¬ 
binet zou besluiten de WSW-gelden 
niet naar het Fonds Sociale Ver¬ 
nieuwing, maar (direct of indirect) 
naar het Gemeentefonds over te 
brengen. Dat werkt namelijk sterk 
in het voordeel van de Randstad ten 
koste van het zuiden en oosten van 
het land. Limburg bij voorbeeld zou 
dan jaarlijks 226 miljoen gulden 
moeten inleveren met rampzalige 
gevolgen voor de werkgelegenheid. 
In Limburg werken 11.000 mensen 
in WSW-verband, waarvan ruim 
5000 in de oostelijke Mijnstreek. 
Een korting met 43 miljoen per jaar 
zal waarschijnlijk al honderden ba¬ 
nen kosten. 

Ook de PvdA-fractie, voorstander 
van de overheveling naar het Fonds 
Sociale Vernieuwing, wil niet dat 
het zuiden en oosten de dupe wor¬ 
den van overbrenging van het 
WSW-geld naar het Gemeentefonds. 
De opstelling van de Kamermeer¬ 
derheid is koren op de molen van 
de AbvaKabo. Landelijk bestuurder 
Henri Leerentveld gaat de Kamer 
vragen het kabinetsvoorstel af te 
wijzen. De bond is er principieel te¬ 
genstander van en vreest een fors 
banenverlies. 


Leraren willen niet onder Van Beers werken 

Teikyo ontneemt rector 
Luyten cruciale taken 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - De rector van het 
Teikyo Junior College, dr J. Luyten, 
is ontheven van een aantal voor zijn 
functie wezenlijke taken. Luyten 
zou zich niet loyaal ten opzichte van 
het bedrijf hebben opgesteld, reden 
om hem financiële, onderwijskun¬ 
dige en organisatorische verant¬ 
woordelijkheden te ontnemen. 
Bovendien is het gezin Luyten mee¬ 
gedeeld dat het per 1 april van kas¬ 
teel Vliek in Ulestraten moet ver¬ 
huizen naar Maastricht. 

De 'degradatie’ van Luyten'is door 
verschillende werknemers van Tei¬ 
kyo bevestigd. De fax uit Japan met 
de betreffende mededelingen is on¬ 
dertekend door Teikyo-president S. 
Okinaga en zijn moeder, groot-aan- 
deelhoudster Kim Okinaga. De sta¬ 
tus van het bericht wordt twijfel¬ 


achtig genoemd. Volgens een van 
de werknemers was het de vijfde in 
de reeks verschillende handteke¬ 
ningen van Okinaga die hij gezien 
heeft. 

De taken van de rector worden 
overgenomen door Lambert van 
Beers, directeur van Teikyo Euro- 
pe, en twee van zijn medewerkers, 
Fujimoto en Kanasawa. 

Voor de zeventien leraren van het 
Junior College, die deze weken con- 
tractbesprekingen voeren, is vol¬ 
gens een van hun woordvoerders 
een bijna onhoudbare situatie ont¬ 
staan, omdat ze door nu recht¬ 
streeks onder Van Beers zullen 
ressorteren. Luyten stond hoog in 
hun aanzien en de mensen die zijn 
taken zullen overnemen worden als 
'onwetend’ en 'ongekwalificeerd' 
aangemerkt. Van officiële Teikyo- 
zijde wilde men gisteren niets zeg¬ 
gen over de berichten. 
Donderdag 19 maart 1992 • Pagina 15 # Het met hakenkruisen bekladde joods monument in 
Beek Foto: POLITIE BEEK 

NSVF niet bij 

politie bekend 


Vervolg van pagina 1 

Reeds dinsdag werden op last 
van burgemeester en wethou¬ 
ders de hakenkruisen van het 
monument verwijderd, terwijl 
op het toegangshek naar het 
kerkhof een stevig slot werd aan¬ 
gebracht. De politie begon giste¬ 
ren in de omgeving van het 
kerkhof met een buurtonder¬ 
zoek. 

Volgens woordvoerster Judith 
Verbaan van de rijkspolitie Lim¬ 
burg is het NSVF bij de politie 
niet bekend. Het feit dat deze 
groepering echter voor meer 
aanslagen waarschuwt, neemt de 
politie serieus op. Welke maatre¬ 
gelen zij heeft genomen om 'aan- 
slaggevoelige’ situaties en objec¬ 
ten in Zuid-Limburg te bescher¬ 
men is niet bekend. De rijkspoli¬ 
tie in Beek vraagt of eventuele 
getuigen van de vernielingen 
kontakt met haar willen opne¬ 
men via 046-371555. Ook mensen 
die informatie kunnen verschaf¬ 


fen over het zogenoemde Natio- 
naal-Socialistisch Volksfront 
worden verzocht te bellen. 

Rotstreek 

Voorzitter Herman van Rens van 
de stichting herdenking oorlogs¬ 
slachtoffers Beek toonde zich 
getroffen door de manier waarop 
de onbekenden te werk zijn ge¬ 
gaan, al vermoedde hij niet dat 
er directe politieke activiteit ach¬ 
ter zit. „Ik beschouw het meer 
als een rotstreek van een paar 
stomme kerels”, aldus Van Rens. 
Hij wil de vernielingen met aan¬ 
grijpen om extra bescherming te 
vragen voor de joodse monu¬ 
menten in Beek. „Het kerkhofje 
ligt erg afgelegen, dus wie er op 
wil, kan dat toch”, meent hij. 

„Het enige wat de omwonenden 
kunnen doen is extra goed oplet¬ 
ten, een stuk sociale controle 
dus. Ik zou willen zeggen: be¬ 
schouw elke vernieling van an¬ 
dermans eigendom als een aan¬ 
slag op jezelf’. 


(ADVERTENTIE) 


HEINE KARPETTEN 
RUIMT PAS ECHT OP! 

De allermooiste karpetten voor 
echte groothandelprijzen 


60x120 


80x150 


•JKOI 


170x240 


200x300 


25 


45 


95 


125 


175 


Heine Stationstraat 9, Heerlen ] 

GROTE MATEN WORDEN GRATIS THUISBEZORGD 


Aanleiding schietpartij bij jlat blijft duister 

Drie jaar cel geëist 
tegen Geleense schutter 


Van onze verslaggeefster 

MAASTRICHT - Gelaten en met 
een diepe zucht hoorde L.D. uit Ge- 
leen gistermiddag aan de Maas¬ 
trichtse officier van justitie mr M. 
Kolkert drie jaar gevangenisstraf te¬ 
gen hem eisen. Kolkert achtte po¬ 
ging tot doodsldg met voorwaarde¬ 
lijke opzet bewezen. De dertigjari¬ 
ge, aan verdovende middelen 
verslaafde, zou op 10 december 1991 
vier kogels hebben afgevuurd op de 
voordeur van een flat aan de Burge¬ 
meester Lemmensstraat in Geleen. 
Op dat moment bevond bewoner 
J.D. zich achter die deur. Hij raakte 
niet gewond omdat twee van de vier 


kogels in de deur bleven steken. 
Twee andere kogels raakten hem 
niet. 

Tijdens de rechtszitting werd niet 
duidelijk waarom L.D. geschoten 
had. De verdachte beriep zich ver¬ 
schillende malen op zijn zwijgplicht 
en liet de officier en de rechtbank 
gissen naar de werkelijke reden. 
Ook het slachtoffer kon geen reden 
aanvoeren. „Ik kan geen zinnige 
verklaring geven. Op het moment 
van de schietpartij had ik met hem 
al meer dan een jaar geen contact 
meer”, zei het Geleense slachtoffer. 
Onrustig wippend op zijn stoel liet 
L.D. weten alle eerdere verklarin¬ 
gen in te trekken. In die verklarin¬ 


gen had verdachte aangegeven dat 
hij naar J.D. was gegaan om het wa¬ 
pen te laten zien. Per ongeluk zou 
het vuurwapen zijn afgegaan. 

D. had die bewuste dinsdag voordat 
hij naar de flat ging in een frituur 
het wapen gekocht voor 300 gulden. 
Vervolgens ging hij naar twee cafés 
aan de Burgemeester Lemmens¬ 
straat waar hij verschillende glazen 
wodka met jus d’orange dronk. In 
een café werd al een schot gelost. 
Vervolgens toog hij naar de flat van 
J.D., die hem niet binnen wilde la¬ 
ten. Toen de deur weer in het slot 
viel, hoorde de huurder de eerste 
schoten. Volgens getuigen heeft de 
verdachte op de deur gebonkt en 
geroepen 'ik krijg jou nog wel’. 


Vervolgens heeft hij vanaf de Bur¬ 
gemeester Lemmensstraat eer\ 
raam van de flat aan diggelen ge* 
schoten. De verdachte verzocht la-; 
ter die avond zijn vriendin het. 
wapen te verstoppen. Nog diezelfd^ 
nacht werd hij aangehouden doo< 
de Geleense politie. Sinds 1977 i» 
L.D. al verschillende malen met jus£ 
titie in aanraking geweest. t 

Wraak? 

.Volgens enkele getuigen handelde 
D. uit wraak omdat verslaafden dief 
bij hem schuld hadden hun dage-; 
lijkse portie verdovende middelen 
bij de concurrentie (J.D.) kochten' 
J.D. ontkende dit. * 

Mr Kolkert vond de poging tot' 
moord, die primair ten laste was ge¬ 
legd, niet aannemelijk. „Hij heefit 
het wapen die middag aangeschaft t 
het aan diverse mensen laten zien 
en zelfs te koop aangeboden. Als hij 
het die middag verkocht had, waren! 
er ’s avonds geen schoten gelost.- 
Verdachte is zeer licht geraakt. Bo¬ 
vendien had hij gedronken. Toerr 
hem de toegang geweigerd is, kon 
hij dat niet verkroppen ”. Raads-! 
vrouwe Essers pleitte voor vrij¬ 
spraak wegens gebrek aan bewijs. 
De rechtbank doet over twee weken 
uitspraak. 

[*, -■ < ihl ,4.,< tj Fjl X»j t »f i-jV/yVi I 


«' even gratis 06-060Z Dan maken wij 


voor jr met dedichtst 


} bijajnde Fbrd Dealer Want de nieuwe * kiactóferon van de jongste generatie ï ^ : *r m • é ^JjTrTT) i 1 
^;1 j < ISBffl aBWMcBralf ] 

rijz:Ss ; •■ 


vragen om een proemt^l^ÉB 

V- ; ; •' ; , 7'T 

■y '• ' <V ' sSSS: 

thmfttmm aangeluid bijvporbeeidEeh 


ut -tii i J 5 iwïii li^^^TTrï 


•II Hl K:HïJlr 


-üiüÜSli Ïf*l5 Lïï ' •T^Iiyïi-'ïi" MiJ'/O rT; •*®n i ïv» 
L» -1 •.'Hir»filli,fFju T t'jiv^;i7- 


r »';ÏT ’WfT f:51 av/i fc r «] 
Vanaf f31.940,-. 


* i'i,'i*• s -i« r -/-■'t'F* -TT T 


; #; /.<* I • • ,^*.n 

msimmmatmmmimeimÊÊÊmiiaÊÊimÊÊÊÊÊllÊÊtÊÊiÊÊIÊÊlSIÊIÊÊÊÊÊÊtÊ 

Limburg 


o nze verslaggever 

^STRICHT/ROER- 

- Rechters in Ne- 
,‘and leggen bij veel 
[komende misdrijven 

I verschillende straffen 
De rechtbanken in 

®hnond en Maastricht 
^ffen relatief laag. Statis- 
k onderzoek heeft uitge- 
* en dat verdachten door 
Rechtbank n Den Haag 
^ddeld tot de hoogste 
worden veroor- 
Een goede tweede is 
re chtbank in Haarlem, 
de voet gevolgd door 
J 1 Bosch, Dordrecht en 
^aar. In Rotterdam blij- 

II rechters de mildste 
f fen op te leggen. 

u j t een statistische ana- 
ao or cj rs A,C. Berghuis, ver- 
,. etl aan het ministerie van 
,“ e - De analyse is gepubli- 
a in het jongste nummer van 


In ons land grote verschillen in strafmaat 

Rechtbanken Roermond en 
Maastricht straffen laag 
Donderdag 19 maart 1992 • Pagina 17 


het tijdschrift voor de rechterlij¬ 
ke macht 'Trema'. „Het is niet 
onwaarschijnlijk dat 'criminelen’ 
soms bij de ene rechtbank beter 
af zijn dan bij de andere’, aldus 
de redactie van het tijdschrift. 
Behalve in Rotterdam, Maas¬ 
tricht en Roermond worden rela¬ 
tief lage straffen opgelegd door 
de rechtbanken in Zutphen, Am¬ 
sterdam, Arnhem en Utrecht, 
Volgens Berghuis vormen de 
rechtbanken in Zwolle, Almelo, 
Middelburg, Leeuwarden, Bre¬ 


da, Assen en Groningen een 
'middengroep’. 

Delicten 

De onderzochte delicten zijn 
mishandeling, vernieling, dief¬ 
stal, diefstal met braak, valsheid 
in geschrifte, rijden onder in¬ 
vloed en misdrijven waarbij 
harddrugs in het spel zijn. Berg¬ 
huis betrok circa 105.000 zaken 
uit het totaal van 156.000 in 1989 
in zijn analyse. 


Grote belangstelling voor themadag in Sittard 

Zelfhulpgroepen 
Werken aan imago 


ftrw 

^ ARd _ „Opleidingsinstitu- 
d v zorgaanbieders blijken 

u 'doende bekend met.de op- 
ervaringen van de meer 
». zelfhulpgroepen in Lim- 
sJ".’ stelde gisteren gedepu- 
J Bronckers, in zijn ope- 
y| Sr ede op de themadag voor 
\ in de stadsschouwburg 

-•ttard. Met bijna zestig 
Waren de patiëntenver- 
tip gen, gehandicaptenorgani- 
K.k belangenverenigingen, 
v^ c t- en zelfhulpgroepen daar 
jj^zig. Honderden belang¬ 
enden, onder wie een nieu- 
g^neratie scholieren, kregen 
van (ex)patiënten en wer- 
overladen met schriftelijke 
0r biatie. 

stomazakjes tot rechtskun- 
hulp voor oud-Indiëstrij- 
Geïnteresseerd bekeken de 
°*>eren het getoonde materi- 
Sommige patiënten vonden 
ge Ooten en dat leidde soms 
^biotionele gesprekken. Ook 
^°rkshops werden goed be- 
Vooral de groep waarin er 
l^ r oken werd over sexualiteit 
j ^hdicap, was een enorm suc- 
' Andere prangende zaken die 


in werkgroepen besproken wer¬ 
den waren de behandeling van 
patiëntenklachten, de invoering 
van een cliëntgebonden budget 
en de samenwerking tussen pro¬ 
fessionele hulpverlening en een 
patiëntenvereniging. 

Uit gesprekken met professione¬ 
le hulpverleners blijkt dat er nog 
steeds veel te weinig wordt door¬ 
verwezen naar patiëntenvereni¬ 
gingen. Deels omdat ze nog niet 
van het bestaan van alle groepe¬ 
ringen op de hoogte zijn, maar 
ook omdat nog niet iedereen 
overtuigd is van de kwaliteit van 
de hulpverlening die er wordt 
geboden. 

Autisme 

„Ik heb een zoon van 27 die au¬ 
tistisch is. Al bijna dertig jaar 
wordt ik nu met dit probleem 
geconfronteerd. Alles heb ik er¬ 
over gelezen. Ik heb er met art¬ 
sen over gediscussieerd en ik 
heb natuurlijk de ontwikkeling 
van zijn ziektebeeld dagelijks 
kunnen waarnemen. Ik denk dat 
ik wel aardig deskundig ben op 
het gebied van autisme. Natuur¬ 


lijk moet je bij zelfhulpgroepen 
niet teveel medische hulp ver¬ 
wachten, maar praten met men 
sen die zelf weten wat een ziekte 
inhoud geeft toch altijd een ge¬ 
voel van verbondenheid. Daar¬ 
om alleen al vind ik djit de zelf¬ 
hulpgroepen zeker recht van 
bestaan hebben,” aldus J. Poos, 
de contactpersoon van de Neder¬ 
lands vereniging voor autisme 
en verwante contactstoornissen. 


Steunpunt 

Ook deputé Bronckhorst maan¬ 
de de organisatoren van de the¬ 
madag om voortdurend aan¬ 
dacht te blijven vragen voor de 
werkwijze en de resultaten van 
zelfhulp en zelfzorg. Want in het 
licht van de stelselherziening en 
het steunfunctiebeleid zal de 
provincie haar prioriteiten moe¬ 
ten bepalen. En wanneer er met 
voldoende naar hen zal worden 
verwezen of optimaal gebruik 
wordt gemaakt van het Steun¬ 
punt Zelfzorginitiatieven in Sit¬ 
tard, is er toch kans dat er in die 
sector de komende jaren weer 
gesnoeid zal worden. ^ Tijdens de bijeenkomst in de Sittardse schouwburg was er volop gelegenheid om infor¬ 
matie in te winnen bij de diverse organisaties. Foto: PETER ROOZEN 


Groen Links verbijsterd over onthulling 

’GS profiteren nog 
Jaren van bijbaantjes’ 


\__Van onze verslaggever 

Ü^STRICHT - Gedeputeer- 
Staten van Limburg hoeven 
- zoals zij zelf steeds heb- 
^ Volgehouden — op 1 janua- 
L*993, maar pas over drie jaar 
neveninkomsten te stor- 
in de provinciekas. Dat 
e de Statenfractie van 
K*°en Links tot haar verbijste- 
6 ontdekt. 

^°*gens fractie-aanvoerster 
* r *h Kienhuis is de - volgens 
■dp r ." cruciale slotbepaling in 
■> hieuwe Provinciewet door 
^'vel GS als Provinciale Sta- 
L b van Limburg volledig over 
* hoofd gezien. 

’V n 

. °or Groen Links is het van 
; 0 e et af aan een doorn in het 
dat GS, als vrijwel enig 
' ovinciaal bestuurscollege in 


ons land, de aan hun functie 
gelieerde neveninkomsten nog 
altijd niet afdragen. 

Lacune 

Tijdens de algemene politieke 
beschouwingen afgelopen na¬ 
jaar lieten GS evenwel weten 
dat zij daartoe sowieso ver¬ 
plicht zijn zodra de nieuwe 
Provinciewet op 1 januari 1993 


van kracht wordt. Omdat die 
informatie in haar ogen vol¬ 
strekt onjuist blijkt te zijn, eist 
de Statenfractie van Groen 
Links dat GS alsnog een spe¬ 
ciale regeling treffen om in de 
geconstateerde 'lacune' te 
voorzien. 


Passage 

In een eerste reactie bevestig¬ 
de een woordvoerder van de 
provincie gisteren de gesigna¬ 
leerde passage in de Provincie¬ 
wet. „Maar meer kan ik er op 
dit moment echt niet over zeg¬ 
gen. Simpelweg omdat GS 
zich logischerwijs nog over de 
vraag van Groen Links moeten 
buigen.” 


(ADVERTENTIE) 

Kiosk 

Vanaf vrijdag 20 maart vindt u in het Limburgs Dagblad elke week de 
pagina KIOSK. Op deze pagina van de afdeling PR en Promotie 
brengen wij u wekelijks reisaanbiedingen, triptips, wandelmogelijkhe¬ 
den, de vriendenagenda, natuurlijk mèt kortingsbonnen, kleine en 
grote evenementen in de rubriek "geafficheerd” en andere wetens¬ 
waardigheden. KIOSK is er voor u, vanaf morgen. 


De grootste verschillen tussen 
de rechtbanken werden gevon¬ 
den bij harddrug-delicten en bij 
valsheid in geschrifte. Berghuis 
stelde vast dat in die categorieën 
straffen tot meer dan tien keer 
hoger kunnen uitvallen bij de 
zwaarst straffende rechtbank 
(Den Haag) in vergelijking tot de 
mildst straffende (Rotterdam). 
De grootste gelijkgezindheid 
blijkt zich voor te doen in het 
bestraffen van rijden onder in¬ 
vloed. Deze harmonie is te dan¬ 


ken aan het feit dat het Open¬ 
baar Ministerie richtlijnen han¬ 
teert in dit soort zaken. 

Berghuis constateerde tevens 
duidelijke verschillen in bestraf¬ 
fing ten aanzien van de diverse 
leeftijdsgroepen. Het grootste 
verschil ligt tussen strafrechte¬ 
lijk minderjarigen (jonger dan 18 
jaar) en meerderjarigen. Ook de 
verschillen tussen mannen en 
vrouwen en tussen Nederlanders 
en buitenlanders zijn 'aanzien¬ 


lijk’, aldus Berghuis. Vooral bui¬ 
tenlandse volwassen mannen 
krijgen zware sancties toegeme¬ 
ten. Minderjarige vrouwen wor¬ 
den niet of nauwelijks bestraft. 
Het onderzoek is voortgekomen 
uit een suggestie van advocaat- 
generaal bij de Hoge Raad mr J. 
C.M. Leijten, die vorig jaar bij 
zijn vertrek als hoogleraar bij de 
Universiteit van Nijmegen op¬ 
perde een ’straftoemetingshof te 
vormen. Leijten vermoedde dat 
het onderwerp strafmotivering 
en daarmee de gelijkheid van 
straffen de komende jaren onder 
juristen een belangrijk thema zal 
zijn. 

Nolet 

De kwestie van de straftoeme¬ 
ting is in Limburg al eerder na¬ 
drukkelijk aan de orde geweest. 
Zoals bekend werd door raads¬ 
heren van het hof in Den Bosch 
kritiek geleverd op de hoogte 
van straffen die met name door 
de strafkamer onder voorzitter¬ 
schap van mr J. Nolet werden 
uitgesproken, vooral in drugza¬ 
ken en die aanzienlijk lager wa¬ 
ren dan elders. 


Kabinet gaat 
niet in op 
casino-vragen 

DEN HAAG - Het kabinet wil 
geen oordeel geven over het 
voorstel van het VVD-Kamerlid 
Jos van Rey om in Valkenburg 
een casino in afgeslankte vorm 
open te houden naast een nieu¬ 
we gokvoorziening in Maas¬ 
tricht. Dat kan pas op het mo¬ 
ment dat de Raad voor de Casi¬ 
nospelen een voordracht heeft 
gedaan voor de plaats waar het 
casino in Limburg moet komen. 
Dat schrijft minister J. Andnes- 
sen van Economische Zaken in 
antwoord op schriftelijke vragen 
van Van Rey. Zoals bekend heeft 
de directie van Holland Casino 
besloten het casino te verplaat¬ 
sen van Maastricht naar Valken¬ 
burg. Volgens Van Rey zou dit 
Valkenburg echter onevenredig 
zwaar treffen en daarom opperde 
hij het bestaan van twee casino’s 
in Zuid-Limburg. • Deputé Indemans kreeg in Dilsen een roos bij het begin van de gezamenlijke actie voor een schone Maas in België en 
Nederland. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


Nederlandse en Vlaamse gemeenten op één lijn 

Actieplan voor 
een schone Maas 


GRAVE/DILSEN-STOKKEM - 
De Nederlandse en Vlaamse 
Maasgemeenten hebben gisteren 
in Grave en het Belgische Dil- 
sen-Stokkem onder het motto 
’De Maas moet weer leven’ een 
gezamenlijk actieplan opgesteld 
om de grensrivier schoon te krij¬ 
gen. 

De gemeenten, waarvan de Ne¬ 
derlandse zich hebben verenigd 
in de Vereniging Nederlandse 
Riviergemeenten (NVR), willen 
betrokken worden bij de verdere 
uitwerking van de Waterverdra- 
gen tussen België en Nederland. 
Verder eisen zij inzicht in alle 
bekende schadelijke lozingen via 
hun grondgebied. Zij zijn van 
plan, wanneer door illegale lozin¬ 
gen de belangen van de gemeen¬ 
ten worden geschaad, juridische 


stappen tegen de vervuiler in 
gang te zetten. 

De Nederlandse en Vlaamse ge¬ 
meenten willen ook de Waalse 
gemeenten direct betrekken bij 
de actie. Immers, een recent on¬ 
derzoek van het Rijksinstituut 
voor Integraal Zoetwaterbeheer 
en Afvalwaterbehandeling (Riza) 
heeft aangetoond dat de grootste 
problemen van de vervuiling van 
de Maas in Wallonië liggen. Gro¬ 
te steden als Luik en Charleroi 
lozen hun afvalwater nog altijd 
ongezuiverd in de Maas. Ook de 
Waalse industrie is een grote lo¬ 
zer. 

Maar uit de woorden van een 
toehorend vertegenwoordiger 
van de Waalse Maasgemeente Vi- 
sé, bleek dat hoewel de wens 
daartoe zeker ook bij hen aanwe¬ 


zig was, aansluiting van de Waal¬ 
se gemeenten zou worden be¬ 
moeilijkt door de grote verschil¬ 
len in bestuurlijke structuur in 
België. 

Direct daarop heeft de milieu- 
wethouder Cremers van Maas¬ 
tricht samen met de VNR en de 
gemeenten Luik en Visé, de ver¬ 
plichting op zich genomen voor 
dit probleem een oplossing te 
zoeken. 

De goede intentie die in Wallonië 
leefde kon gisteren in Grave 
door drs G. Oskam, directeur 
van het Waterwinningsbedrijf 
Brabantse Biesbosch worden 
beaamd. De aankondiging van 
de Waalse milieu-minister dat er 
nog dit jaar meetstations komen 
toont volgens hem aan dat 'de 
Walen de overtuiging hebben dat 
er iets moet gebeuren.’ 


Milieu-wethouder Cremers van 
Maastricht was zeer tevreden 
met het behaalde resultaat. „Dit 
soort bijeenkomsten maken dui¬ 
delijk dat er aan beide kanten 
van de grens grote behoefte be¬ 
staat aan dergelijk overleg. Door 
dit overleg kunnen we veel daad¬ 
krachtiger optreden. Wanneer 
we als Nederlandse gemeenten 
onderling hadden vergaderd dan 
hadden we ons wellicht nog fer¬ 
mer kunnen opstellen. Maar dat 
is juist met wat we willen. Dan is 
de kans op müieu-kolomalisme 
groot. Dat werkt averechts. Dan 
krijg je dat beschuldigende Ne¬ 
derlandse vingertje. We moeten 
het juist samen oplossen. We 
hebben samen een probleem.” 

De socialistische Europarlemen¬ 
tariër Eisso Woltjer vindt dat de 
Europese Commissie alle par¬ 
tijen rond de tafel moet brengen 
en hen moet houden aan de be¬ 
staande wetgeving. „Als de par¬ 
tijen dat niet goedschiks willen 
dan maar kwaadschiks”. 


Aan het slot van de dag werden 
de actiepunten per telegram naar 
Helsinki gestuurd waar op dat 
moment het rivierenverdrag van 
de Verenigde Naties werd onder¬ 
tekend. Ook Nederland en Bel¬ 
gië hebben dat verdrag gete¬ 
kend. Dit verplicht de onderte¬ 
kenaars tot samenwerking bij 
het bestrijden van de verontrei¬ 
niging van grensoverschrijdende 
rivieren en meren. 


Acht ton voor projectmanager en ’op krikken 9 transportbedrijven 

Provincie trekt aan 
logistiek knooppunt 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - De provincie 
gaat vaart zetten achter de ver¬ 
dere ontwikkeling van het lo¬ 
gistiek knooppunt Zuid-Lim¬ 
burg. Daaronder wordt een 
samenhangend geheel van mo¬ 
derne voorzieningen verstaan 
op het gebied van distributie, 
transport en andere vormen 
van logistieke dienstverlening. 
Als belangrijkste pijlers funge¬ 
ren Maastricht Airport, de con- 
taineroverslaghaven in Born 
en het wegvervoer. 


Om versnippering en vertraging 
in de uitbouw van het logistiek 
knooppunt te voorkomen, heb¬ 
ben Gedeputeerde Staten beslo¬ 
ten tot de aanstelling van een 
professioneel managementteam. 
Dat moet gaan opereren naast en 
in aanvulling op de diverse loka¬ 
le en provinciale overheidsorga¬ 
nisaties die bij de ontwikkeling 
van het knooppunt zijn betrok¬ 
ken. 

Bovendien wil het dagelijks be¬ 
stuur van de provincie dat er al 
op korte termijn gestart wordt 
met diverse projecten op het ge¬ 


bied van specifieke opleidingen, 
telematica, promotie en kwali¬ 
teitsverbetering van transport¬ 
en distributiebedrijven in deze 
regio. 

Vooral laatstgenoemde activiteit 
willen GS snel van de grond til¬ 
len. Te meer daar recent onder¬ 
zoek heeft uitgewezen dat de 
kwaliteit van de bedrijfsvoering 
van de meeste (voornamelijk 
kleine en middelgrote) transport¬ 
en distributie-ondernemingen in 
met name Oostelijk Zuid-Lim¬ 
burg te wensen overlaat. Een 
constatering die met het oog op 


de moordende concurrentie in 
het Europa van na 1992 alleen 
maar aan betekenis wint. 


Facelift 

Om de gesignaleerde problemen 
het hoofd te bieden, heeft de Ne¬ 
derlandse Herstructurermgs- 
maatschappij (NEHEM) voorge¬ 
steld een aantal van de Zuidlim- 
burgse transport- en distributie¬ 
bedrijven te selecteren voor een 
ingrijpende kwalitatieve 'face¬ 
lift'. Aan de hand van een met 
hulp van de NEHEM opgesteld 
actieplan zouden de onderne¬ 
mingen kans moeten zien hun 
bedrijfsvoering te verbeteren. 

De totale kosten van het project 
'professionalisering logistiek 
knooppunt’ worden door GS ge¬ 
raamd op acht ton. De helft daar¬ 
van wordt opgehoest door het 
Europees Fonds voor Sociale 
Ontwikkeling (EFRO). Het reste¬ 
rende bedrag wordt op tafel ge¬ 
legd door provincie en het 
Streekgewest Oostelijk Zuid- 
Limburg (beide een ton), indu- 
striebank LIOF (fl 150.000) en 
het Zuidlimburgse bedrijfsleven 
(A50.000). 
Donderdag 19 maart 1992 • Pagi^ 


wi.lL K ! ■ i .‘ t A i ... 1 L 


i ■ • • 4 :.. i * : j r r. L :..; 


i\ I d 1 i ci ci L i 1 ci 1 1 11 ci 

Frank‘v.Li 


K.:.i't r ii ri- Ki*-ii:k;iis!rr«-n 


Rinus van Beek 

" .tien Ah .1. i -J. 

<•!! te 'Al tIap i 
-.«• ■•i.-olM-i: e..- - * t • 1 ' k ! 

'«* K"!i Ifl.i/i * ï i' i.-s .1 !i 1 ; . 

.i; i 'i v.-h iiit-t*i van j u-t I a' i*. * ■: .■ < - 
u at-1 '■> ‘ ).i~\ 

1 rees van iieek-Meiju 
kinderen en hlcinkimLrr 
v. is K i . u < 


JT; ij Ui 11 ï\Ol 1 


:.A'i\'L’k Wil; Sl . .) DM 1 p.’ « 11 


ltrrir; LruL ! 


De Fiat dealer laat hei 


.Tl 1 
a >n: w::! Kiniu p üi.ur 11 > kiikci 


i. K ... v. . . 


' ‘ j c .hoste..en, ->rak voor stuk /eer gom- fiati. jj Ln- 

>• R -tt dacht u van i/vcia/c kieumu getint IA r. cmu. 
-t> s..e .■ ■, . 


eAr'^-vijrv 'T" 1 
APs - Ah,;--.. _.. o 

/ W# 


: mv , -" 'g\ 

]: 'A V *, \\ 


gj |SNb&- 

o .o® 


# '/L 


^;r ****** ^m* 1 '**' 
’ ,ï 


\ SA’vl.IIIt 


L \ o S k v I. i n e 


! ,i sh Tom 


s/\; ;,-/r 


Fiat laat het Voorjaar binnen. Van 12 t/m 23 Maart. 


AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN B.V. 


AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN 


AUTOBEDRIJF KLANKSTAD B.V. 

aLR!-' E-Dt. r AAlHETERST r \fA h- t 


WIJ HALEN DIE PARTIJ REKLAMEFOLDERS OF -KRANTEN GRATIS BIJ U OR 

OM DIE DAARNA TE VERSPREIDEN NATUURLIJK... 

Bel Spiral als 't gemakkeliik verspreid moet worden! 


-W P*' Horst Postbus 6094 6960 AB Her 
iole li’iKx 


S ja:. . • 
* -t-t . Al 

■.. .:. ■ i t 


'.la 1 ' . l V > . 1 , 


EN6Q 


v. 

\A 


o o T\ 


'el ilZ 

nar. .rille 


-X ^ * | 1 w inii' tip dit formaat in ! L / A. J 

l de krant kast meestal | _Arje - ...—' 

I minder dan een maand j ^ 

j ; BETEROP DE FIETS 

,„KL. DAN VERVUIL JE NIE* 

I brengt mensen ^ ——-—— --—-^j 

! over de vloer Steun deze actie, bestel het affiche of wo^ 


X&0 


fietsers ond enfb postbus 2150 

3440 DD WoeL 
O tel. 03480-23 H ? 


officiële mededelingen 


’i 11»‘i 

:\ t; i ,; i. 


O • . t'! r.l.ll 
’A ; il\lt \ ( J( 


GEMEENTE ECHT 

UIA LTI K ATIK 

• Lite! ll.aaKle de i nll pelllrester 
:fii-kemi il.d i!i- lta.ni ilei Et* 

I''rlit m /i|n wi'naiK'jinti van 

!*:<1! heet! LeSrreti een parlH'le 
'.. I ;. J Villa’ tr l it lelden Valt het 
iii:.i!ii:.s|jian . T.uiteliptelned" 

■el: 'edt elle vati i.et perreei k.i 
ia. Dekriul al.-- demeelitc Keilt. 
AL’ i.i :it)V, ank;, tl. v het o|> 
i. van ren hi >■ ip/it 
evedik ia in cie/c Pekendiiiakiiip; 
okatie vermeld .,(ichriK-ker- 
!) 1 1 moe! /.1111 .,(ïel >n icker 

l’.elit Li maart 1 DHL! 

I >c I it;n.;elneeSter Voonioemd. 
m: I..H.K.M .lansseii 

GEMEENTE BEEK 

HKKKNDMAKINTi 

;eli:ee ; ,tei' van de ( Jemeellle 
!. maakt ter voliioetmip; aan 
■ Pa.i ..11 in artikel ZL! van de W«d 
Ka lintei 11 ke Ol'deniIlR Lekend. 
Ei nieeiiteraad m /])n viTRaiie 
ai, 12 maart Dik! heelt bi-.sloten 
r’. ia: i.d; dat een Lestemminptsplaii 
vooiliereid voor: 
gedeelte van cru perceel pek- 
aan de K lemeenhou terstraat ti7. 
..'draal Lekend Eemeeiite Beek. 

! Zal.' ,’. 


een gedeelte Vati eei, j.. ivt'ii - | 
Een aan de ('or.stat.ti;i: !ia.Zi'''.| 
LI Ka iaat raai Lekt lid Ei‘I ,u ' 
Spailbeek. ,-ektie A !.: ...icZ ) 

Bedot 1de Iie' 1 uitt l ;lE.d'Ii I1H ' • 
daarpij lieiiotei.de en a. . . ■ita 1 '^. 
\\ tiariuel kte tei.el.il.r V\ aal "P ll ' 
celen in relt- kiem .;n .i.r.dV 
met iii/ai.:: Vaii Zn Uiaal't 1 ad- • l ._ 
na entesekrel.nu iali:e!,n. tit 1 '"'! 
Lied/aki-n. ektor liiaiuei; en 1 

kan er Zin VOO! eenieder ter li'./Jp, 
de/e (lap tleedt vilt iiesllilt :li Wi' rï ' 

Beek tl. I. ld maart LldZ 

(O,- 

De Ll. I'pel 1 u-e:.t‘ -I' V. >. ..riu ,l ‘''' 

A L i ,J van CL iet hen. 


GEMEENTE SIMPELVEL 11 

BKKKNDMAKINO 

De Lurt>enieester van Siiiip 1 ', I 
iireiipt ter opeiihare kennis 4‘>-j 
raad dier gemeente in ,n;n opi' 1 ;’. 1 
verpadiTinp v an Z7 lehi iiari 1HH- 
viiorLereidiiiEsLes!uit heeft iti' n T. 
voor een EeLli-d peii iteli aan si 1 ’ 
straat. Markt en Markstraat 
liet liesluit treedt in Wei Klli.il l ’, 
maart DltZ en lipt vanal' die dR. 
voor ei ineiier ter m/ape . p dt' j 
11 ï Ipt t i fond Ee Lied.dik et.. i-eetol'- 1 " 
m.stratier 

Snnpelveld. Li maart 1 :<!)- 
I)<■ hurken icesP i \ ,, nu 
AJ M(l Telleuv 
UITGAANSSPECIAL: DE MICRA MARCH 


! ïïï 


py tw ■-.-;.h:-.-2 ƒ' ■ 'p.t 
| -'' ' >n| 


if| wfMm 

m IS! 
Wmi/m -.. 


T3 £f fWW 
Mi : jijji.. 

; : W - . J... 

Ai. 
v <k; : f: :<■ ■; .:: : -wm .::: : ; :s .: ril 

‘ . y 

’:i ; I 

s ■ .s 

■ As > ’ : : i: d *i>r ri ii V-ir( ;3 

- ; =«bs j»:a,iaiSiKïS:!; ist 

livAviAdARi-:-;-; 

. ... T' 1 

- >^- 

~ d J DE BEST GEKLEDE AUTO IN Z’N KLASSE: v.a. 19.99 Sr 


i \! . 


:: /wart titel 


. si 1.1 ■■ ; ! 

oe -sent .teelt 

de : tl s art. o 'e:!. . ..: .. 

: 2- ■ v; si 


'pa t.l U 

a; t \ o e r i n g in 

ri.lt wisser s;'■ r. e:. •. ::. 

- ‘ i s . . / • 


s t.. i n 

: e: p K v. i t e e I 101 

van l'iüini m.:t vi. 

■ 1 b 4 .,4 

. : '! Ah 7.P 

het i.i!: 


e... s lustev e M..:, 

h- i . 


'.el g;i|s 

groen nu Tiei, 

u :t en /u.t:: .,.., : siaslib. 

• ard met witte 

l il ii.it Ai i\ c:u n . • 

:: 'M < - 

• .0 ifiA 

ha.,:- . p 

ite \ H.f.at- 

tmgsiii ve.iu d it :. Is v M : 

• : -t is A;, pi 

. 1 . ’ i 

eren et. 

een make-up 

litet tuut,. ..n ;.j 

Avk.. 

r . 

Liter, kal 

tit valt meti en 

1A 2k' I 1 j re i ) s Al' i. V i. kW 1 .. 

• LAl ' i ’ ■ 

; . ( j ^ RA K wLl w- -- 4.R 4^ > 


e ^. 


N vitte pui ot 100.000 km algemene garantie en 
: -ut. 1 1 >e en u weet wat n te doen staat. Meteen 
u: vit / e buitenkans ttjvleli|k voor u klaar staat 
pint een \ i lende nprijs. 

\ liet betalen kunt u makkeluk 
«r ; «:ass* 'X maken met n Itnanuerinjz 

o- .. van Nissan Inname l lw 

over alle mtormaoe. 
NISSAN 


BEL 06-300400 

KQSUN 11 H f R MIN U 0 
T L, V T ?b JAAR NI ü RODt * 


I)RAA(; FF' 

S FFFN F|F Vi 

L l I' Sl lu H T ] I 

lu’t knuj» rsii>rp 

JOAO PESSÓ-' 
BKAZlFlt 

liet 11 nu | te I lei rli U 
S< )S K ïiuierdi irjies* 
fi mi . IV’sso.i lie 1 ii-sta-* 
kleuter- en ijlere ‘ 
inthreiden 

Inde toekoin s| n ii> ' 

ui >k hesienui vi.. a d l ‘ ^ 
vieren uit de slopf' 
wijken in de huurt va : 

I- 1 nderdi ir ji 
I rllrmdr ooit ivn v U' 
viering in de li el'd'-'' 
van de/e kniiien' 1 ' 
hrengen is vee! geld - n>u 
I Iet lomite I leerlet’. ' 
Kt )S-K)nsiiTsiorfSeii vr* 1 ' 
daarom uw hulp 

DOOR f 20.00 
OVLR TL 
MAK LX, KOOf 
U SYMBOL /bF 
LLX SLLLS 
VOOR 

DL SCHOOI - 


Beek. A. 


*. k 'vk a 

F V. ( 


"' ; ■ 1 F-udt/en. Stationsstraat lis, tel. 04o-371 /2 . Heerlen, J jdu: As.*'.;,, en:r,.;n 11 ei l, - 
Maasbracht, Auto \ m l aai B.V.. 11.i/eiispouj' *■*, tel. 1 14 -b rsS;. \1 aastriclit, \ 11 u 1 1 . 1 ■;■; \ • 

~ — • 11arci, Aaiage Sv! t<) enm.tks*is lu\ (...: / . .. .4, tv:, t j —*r. ^ | (ieertniid 


! e’. ! DA .. 1 1 .. • ■-e 

-Th., \ A . 


1 ! . ! e 1. O 

FV. :vdt 


E T kunt dit bedrag ' A ‘ 

_ ^WÊÊÊlr “ maken naar RaboN 1 

I leerlen, nr 11 dd ! 1 ^ 

... 1 .. -in t.a v St >S-Kinderdi* I 'P 

si hoolaatie(g:roreki’h' 

7335(l,).Kerkrade, )L.rgen Autocentrum B.V., ItttwJgim "mÏ 
43 2 141 / s. Melick ( Roermond), Garage bedt ij i I’hilips-i.eutkens, e d 1 ’ 
g W oli sstraat o, tel. 04408-120F : Heerlen st's-ka'.' 1 

j siorjmn. ! el : (I-J7--1'. R 


limburgs dagblad ZEL 


Limburg 
Donderdag 19 maart 1992 • Pagina 19 


’Verstand op nul en gewoon doen’, is het 
motto als de leerlingen van het 
Sintermeertencollege dinsdagmorgen 
arriveren bij de Utah State University (USU) 
om deel te nemen aan de achtste Academische 
Olympiade van die universiteit. Opvallend 
goed gemutst druppelen de ’Dutch kids’ uit de 
gemeenten Heerlen, Voerendaal, Schinnen en 
Nuth tegen half acht het ’Eccles Conference 
Center’ binnen. Niet volledig overtuigd van 
eigen kunnen, maar wel bereid om te 
knokken! 


Een student Siiitermeerten naar huis met studiebeurs 

Team eindigt in midden, 
maar heeft toch winnaar 


DOOR MONIQUE PARREN 


ÜTAH/LOGAN - Het Heerlense 
^arn heeft veel bekijks want 
Jjaast de outfit voor de Olympia- 
~ e > een zwarte trui met rood Sin- 
^rrneerten-logo en een zwarte 
spijkerbroek, zijn de leden door 
hun ’host-families’ voorzien van 
Sroene stickers in de vorm van 
klaverblad. Daphne Smeets 
jkaagt zelfs een groene roos in 
!* e t haar. Dat kleine beetje groen 
js op deze dinsdag bijna net zo 
Zangrijk als de Olympiade, 
^ant de Amerikanen vieren St.- 
^atricks-day. Op het feest van 
ferlands beschermheer is het 
v erplicht’ de kleur groen te dra- 
fien, anders mag iemand je 'pin¬ 
den* (knijpen). 

achtste olympiade begint niet 
®Xact op tijd, omdat het bij het 
gieken van de dag plotseling 
hevig is gaan sneeuwen, waar¬ 
door veel teams te laat aanko¬ 
men. Twintig minuten later dan 
Opland wordt de scholieren- 
^edstrijd geopend door presi¬ 
dent Stanford Cazier van de 
dSU. Om precies vijf minuten 
Voor negen duiken de leerlingen 
de ’Yellow Testing Roan’ in voor 
het eerste vak: wiskunde. Daar¬ 
na volgen maatschappijleer, 
Science’ en literatuur. 

^enmaal in de bankjes is het 
Sintermeertenteam opvallend 
stil. De spanning is bijna voel¬ 
baar. Coach Wim Didderen: 
'■Sommige leerlingen hebben 
Vannacht geen oog dicht gedaan 
Van de zenuwen. Anderen heb¬ 
ben geslapen als een roos, maar 
dü is iedereen behoorlijk ner¬ 
veus.” 

Speciaal voor de Heerlense deel¬ 
nemers zijn de Engelse teksten 
cn vragen vertaald in het Neder¬ 
lands. Niet al te best blijkt ach¬ 
teraf. Ivo Janssen: „Veel termen 
e n lidwoorden kloppen niet en 


in het nieuws 


het hele zaakje is slecht lees¬ 
baar.” Astrid Reubsaet heeft een 
vraag gemist door zo’n fout. „De 
Oeral werd vertaald als het 
Uraalse gebergte en daarvan heb 
ik nog nooit gehoord”, verzucht 
ze spijtig. 

In de klaslokalen heerst een 
doodse stilte tijdens de toetsen. 
Zowel de Limburgers als de 
Amerikaanse high-schoolstuden- 
ten werken geconcentreerd, 
want de tijd voor elk vak (vijftig 
meerkeuzevragen, behalve voor 
wiskunde vijfenveertig) is exact 
veertig minuten. 

Donuts 

De pauzes tussendoor, van een 
kleine tien minuten, worden 
vooral gebruikt om stoom af te 
blazen, antwoorden te vergelij¬ 
ken en om te eten. Buiten de 
lokalen wachten buffetten boor¬ 
devol donuts in allerlei kleuren 
en grote tanks met koffie en jus 
d’orange op de vermoeide leer¬ 
lingen. 

De reacties op de toetsen varië¬ 
ren van ’te maken’ tot ’erg moei¬ 
lijk’. Guido Boer: „De vragen 
gaan niet erg diep op de stof in, 
maar zijn voornamelijk geba¬ 
seerd op weetjes, bijvoorbeeld 
specifieke gebeurtenissen uit de 
Amerikaanse politiek.” De ande- , 
re deelnemers beamen dit mis¬ 
moedig. „Allemaal dingen waar¬ 
van wij weinig tot niets afwe¬ 
ten.” 

Starwars 

De Starwars-competitie (finale) 
in de namiddag geeft de leerlin¬ 
gen nieuwe moed. In de bomvol¬ 
le aula van de USU strijdt het 
Sintermeerten-team voor wat het 
waard is. Daarbij worden ze mo¬ 
reel bijgestaan door hun coa¬ 
ches. Wim Didderen, conrector 
Toon Wegman, engels-docent Ti- 
ny Melis en informatica-mede- 
werker Jos Smeets, die langs de 
kant meerdere malen verzuch¬ 
ten: „Kon ik maar echt helpen”. 


De scholieren moeten afwisse¬ 
lend om beurten en samen vra¬ 
gen beantwoorden. Elk goed 
punt wordt onmiddellijk ge¬ 
volgd door een oorverdovend 
gejuich. De 21 teams en een klei¬ 
ne honderd supporters schreeu¬ 
wen zo hard mogelijk om elkaar 
te overbluffen. De gedoodverfde 
favorieten Mountain Crest en 
Logan High, gaan lange tijd ge¬ 
lijk op. Ook het Heerlense team 
scoort behoorlijk, maar blijft in 


• Het team van Sintermeerten met van links naar 
rechts: Tiny Melis, Wim Didderen, Idwer Bijlsma, Toon 
'Wegman, Guido Boer, Jos Smeets, Raffi Sharon, Martijn 
Zieverink (de ‘winnaar van een beurs), Roger Laeven, 
Joannes de Bont, Matthijs Kater, Astrid Reubsaet, Ivo 
Janssen, Daphne Smeets en Tanja Schreibers. 

Foto: DRIES LINSSEN 


de middenmoot hangen. 

Vooral de laatste individuele 
ronde is bloedstollend. Een aan¬ 
tal teams, waaronder Sinter¬ 
meerten, protesteren tegen twee 
vragen, waarna de jury deze on¬ 
geldig verklaart. Alle teams moe¬ 


ten reserve-vragen beantwoor¬ 
den waardoor Logan High nipt 
wint van Mountain Crest. Ook 
voor het team van Sintermeer¬ 
ten, is er reden tot vreugde. Mar¬ 
tijn Zieverink (16) uit Schinnen 
krijgt als beste Nederlander een 


beurs ter waarde van ongeveer 
8000 gulden om te studeren aan 
de USU tijdens de zomervakan¬ 
tie Martijn is van plan om de 
beurs nog eventjes te bewaren 
tot het volgend jaar. „Na mijn 
eindexamen op het Lyceum kom 
ik waarschijnlijk terug naar 
Utah. Zeker niet eerder, want de 
beurs is voor tien weken en zo¬ 
veel vakantie heb ik dit jaar 
niet.” Zieverink is dolblij met 
zijn overwinning. Tijdens de 
voorbereidingen was hij vrijwel 
de enige die ervoor uitkwam dat 
hij zijn zinnen op een beurs had 
gezet, ’lt’s like a dream come 
true!’ 


streeksgewijs 


m 

ir«'' 5 

'^r°- 

Heerlen 

• Het migranten-vrouwen cen¬ 
trum Paloma houdt zondag van 
U tot 1-7 uur een rommelmarkt 
In haar ruimte aan de Gasthuis¬ 
straat 19. Wie nog spullen voor 
de markt wil afstaan, kan bellen 
® 045-740092. 


• Vrouwen uit Zeswegen met 
e ^n bijstandsuitkering kunnen 
binnenkort deelnemen aan een 
cursus banen en beroepenoriëta- 
,tie. De 20 lessen worden gegeven 
*n het gemeenschapshuis aan de 
Mijnzetellaan. De cursus start op 
dinsdag 31 maart. Er kan voor 
kinderopvang gezorgd worden. 
Voor informatie: Steunpunt 
Vrouw en Werk, Akerstraat 81 
Heerlen, & 045-710079. 


• In het kader van de landelijke 
vastenaktie speelt Theater Mani¬ 
fest zondag om 20 uur in de klei¬ 
de zaal van de Stadsschouwburg 
Dans tegen de dood’, over uit¬ 
buiting en onderdrukking in La- 
tijns-Amerika. Kaarten zijn voor 
fl 15,- aan de kassa verkrijgbaar. 


HOENSBROEK 

• ’Onkel Otto van de Lotto’ 
houdt om de week aan zijn huis 
aan de Wilhelminastraat 38 op 
zaterdag een rommelmarkt ten 
bate van goede doelen. De data 
Van de rommelmarkten zijn: 21 
maart, 4 en 18 april, 2, 16 en 30 
mei. 


KERKRADE 

• In de Jreets, Kaalheidersteen- 
weg 105 te Kerkrade-West wordt 
zondag van 14 tot 17 uur een ruil- 
middag gehouden van de EKPV. 

• Het fluit- en tamboerkorps 
van Oud-leden te Bleijerheide 
kan versterking gebruiken. Re¬ 
petitie op de eerste vrijdag van 
de maand van 20 tot 22 uur in 
café Ackens op het Dr. Acken- 
splein 9. Voor informatie: L. 
Franssen @ 045-455353. 


TREEBEEK 

• De jeugdcarnavalsvereniging' 
De Wafels houdt zaterdag van 10 
tot 14 uur een rommelmarkt in 
wijkcentrum In de KAJ, Sterre- 
straat 6. 


Schoolfoto-tentoonstelling ...WW!***** Nieuw bestuur 
"Kleine Zusters’ 

HEERLEN - Het nieuwe be¬ 
stuur van de Nederlands/Belgi¬ 
sche provincie van de Kleine 
Zusters van de H. Jozef wordt 
gevormd door zr. Virginie Voet 
(provinciaal overste), zr. Karin 
Tekkenkamp (raadslid/vicaris) 
en de zusters Konings, Mar- 
tens, Burghout (raadsleden). 


Het programma rond de ope- 
ning begint om 13.00 uur en 
wordt verricht door enkele kin¬ 
deren uit de wijk. Daarna 
treedt het clownsduo Knoebel 
en Boebel op. Daarnaast zijn er 
nog andere activiteiten georga¬ 
niseerd voor de kinderen. 

De speel-o-theek is tot stand 
gekomen door vrijwilligsters in 
samenwerking met Stichting 
Zymose. 

Deelname aan 


# In gemeenschapshuis ’Op d’r Platz’ in 
Klimmen is op 2 en 3 mei een tentoonstel¬ 
ling van oude schoolfoto’s. Bovenstaande 
foto is gemaakt in 1906 op de school in 
Klimmen. In dat jaar zaten 180 kinderen 
op die school en volgens de organisatie van 
de tentoontelling (Heemkundevereniging 
Klimmen) moeten er in dat jaar vier van 
zulke foto’s zijn gemaakt. Helaas ontbreken‘ 


de klasseföto’s met de letters C en D. Om de 
foto-expo zo compleet mogelijk te maken , 
zou het fijn zijn indien de ontbrekende fo¬ 
to’s alsnog boven water komen. Mensen die 
de C- of D-foto uit 1906 in hun bezit hebben 
- en deze tijdelijk willen afstaan - kunnen 
contact opnemen met Hub Lipsch, Hoofd- 
bank in Klimmen, @ 04405-3061. 


HEERLEN - Pastoor J. Prins 
van de St.-Martinusparochie in 
de Heerlense wijk Welten/Ben- 
zenrade is benoemd tot pastoor 
in St. Odiliënberg. Tijdens de 
plechtige hoogmis zondag om 
10.30 uur in de Martinus-kerk 
wordt afscheid genomen van 
pastoor Prins. 

Na afloop is er een receptie in 
het gemeenschapshuis aan de 
Weltertuynstraat 44 in Welten. 


Opening van 
speel-o-theek 

HEERLEN - In het Groene 
Kruis-gebouw aan de Gose- 
lingstraat 27 in Meezenbroek 
wordt zaterdag 21 maart de 
nieuwe speel-o-theek Pomme- 
tje geopend. Een speel-o-theek 
is een plaats waar kinderen 
speelgoed lenen en advies krij¬ 
gen over het speelgoed en de 
mogelijkheden ervan. 


EYGELSHOVEN 
• Burgerbelangen houdt van¬ 
daag, donderdag, van 19 tot 19.30 
uur spreekuur op de gebruikelij¬ 
ke locaties. 


BRUNSSUM 

• De Heerlense Oratorium Ver¬ 
eniging voert zondag tijdens de 
mis van 10.30 uur in de kerk van 
de Brunssumse wijk Langeberg 
enkele stukken uit de Mathaus- 
passion uit. Het stuk wordt op 
zondag 5 april om 19 uur geheel 
uitgevoerd in de St.-Josephkerk 
te Heerlerbaan. 


Limburgse kappers in hoofdrol 

UTRECHT - Limburgse kappers en kapsters speelden afgelopen maandag in de Jaarbeurs te Utrecht 
een hoofdrol tijdens nationale wedstrijden. Zowel bij de leerlingen- als de docentenwedstrijd eindig¬ 
den provinciale kappers en kapsters op de ereplaatsen. 

Sandra Cesco-Resia, woonachtig in Eygelshoven en verbonden aan Scholengemeenschap Beroepson¬ 
derwijs Kerkrade, won in de categorie ’rock & roll’ tweedejaars dameskappen. Michel Schobben 
(Brunssum) werd eerste in de categorie docenten ’vrije opdracht’. 

De voornaamste uitslagen: categorie rock & roll 1. S. Cesco Resia (SB Kerkrade), 2. I. v. Maasakkers 
(MDGO Maastricht), 3. E. Romps (Sittard), 4. M. Bothmer (Kerkrade). Categorie knippen/föhnen: 1. 
C. Schonewille (Assen), 3.1. v. Maasakkers (Maastricht). Categorie 'Progressief groen’: 1. M. v. Nuland f 
(Eindhoven). Categorie 'Progressief wit’; 1. J. Meendering (Emmen), 2. C. Nies (Maastricht). Categorie ’ 
docenten ’vrije opdracht’: 1. M. Schobben (KD Heerlen). 


HOENSBROEK/SIMPEL- 
VELD - In de nacht van zater¬ 
dag 21 maart op zondag 22 
maart wordt de jaarlijkse Stille 
Omgang door Amsterdam ge¬ 
houden. De bedetocht wordt 
georganiseerd ter ere van het 
Heilige Sacrament. 

Vanuit Hoensbroek en Simpel- 
veld rijden treinen naar Am¬ 
sterdam. Vanaf station Hoens¬ 
broek kunt u zaterdag om 21.51 
uur vertrekken en de trein in 
Simpelveld staat klaar om 
20.15 uur. In Maastricht ver¬ 
trekt om 21.00 uur een extra 
trein. 

Voor kaarten en inlichtingen 
kunt u in Hoensbroek terecht 
bij G. Vromen (Hommerterweg 
209), J. Gales (Koestraat 83) en 
G. Zwakhalen (Ridder Hoen¬ 
straat 31) en in Simpelveld bij 
Supermarkt Hendriks aan de 
Stampstraat 47. 


Militaire 
Kapel in 

Eygelshoven 

EYGELSHOVEN - De Ko¬ 
ninklijke Militaire Kapel speelt 
vrijdag om 20.00 uur in het So- 
cioproject in Eygelshoven. 
Onder leiding van majoor-diri- 
gent Pierre Kuijpers speelt het 
korps klassieke nummers van 
bekende componisten, gevolgd 
door populaire film- en amuse¬ 
mentsmuziek. Het optreden 
van KMK is een onderdeel van 
het eeuwfeest van harmonie 
St. Caecilia. 

Entree fl 2.50, inclusief een kop 
koffie. bioscopen 


• HEERLEN H 

Royal: Cape Fear. dag. 18 30 en ï—i 
21 uur Rivoli: JFK. dag. 20 uur |r— v 
Maxim: De Johnsons. dag 18.45 f~~[ ; 
en 21 uur. H5: The prince of ti ; 
des. dag. 14 18.30 en 21.15 uur. | M 
The Addams Family, dag. 14.15 

19 en 21.30 uur Don’t teil Mom L-f 

the babysitter ’s dead. dag. 18.45 f—|; 
en 21 uur. do ook 14.30 uur. Ri- - 
eochet. dag. 21 uur Curly Sue. jf li 
dag. 14.30 en 18.45 uur. Dead L_ j 
agam, dag 18 45 en 21 uur. do L—J; 
ook 14.30 uur. b! 

• MAASTRICHT pj 

Mabi: Cape Fear, do 21 uur. De jP~f 
Johnsons. do 21 uur JFK, dag ^ 

20 uur. Ciné-K: Frankie & John- * t 
ny. dag 21 uur Cinema-Palace: i— 
The prince of tides, dag. 18 en L—Jj 
21.15 uur Dead again, dag 19 en 

21 30 uur. Shattered, do 19 en ! 

21 30 uur Lumiére: La captive O; 
du desert. dag 20 uur. Max Ha- , , ; 

velaar, dag 20 uur Merci la vie. I—Ji 
dag 22 uur «■ . ! 

O; 

• GELEEN £3 

Roxy: Shattered. dag 20.30 uur pii.' 
De Johnsons. dag. 20.30 uur L—>1 

rni 

• SITTARD Sjj 

Forum: JFK. dag 20 30 uur 
Frankie & Johnny. dag 20 30 | I j 


• ROERMOND Q 

Royaline: Doe Hollywood, do f*—r 
20.30 uur Filmhuis Roermond: *— 

De Provincie, do 20 30 uur Ü HEERLEN: 

- do. 19/3: Jules Deelder met zijn pro¬ 
gramma ’Deelder draait door'. 

- vr. 20 3: Jeroen van Merwijk met 
'Geef mij mijn sperma terug’ en Rein- 
der van der Naait met 'Klapperen met 
je oren' (20.30 uur). 

- zo. 22:3: Collegium Musicum Lim¬ 
burg, dirigent Jos Paumen Pianisten 
Madelène Schlosser en Jan Freijters 
(12 uur). 

- zo. 22/3: pianorecital met de Heer¬ 
lense Paul Huijts. 

KERKRADE: 

- vr. 20/3: Glenn Miller Orchestra on¬ 
der leiding van Wil Salden. 

- zo. 22/3: docentenconcert Muziek 
school Kerkrade'Land graaf'Simpel¬ 
veld (11 uurl. 

- zo. 22/3: concert met Isabella van 
Keulen, viool en Ronald Brautigam. 
piano. 

MAASTRICHT: 

- do. 19/3: pianorecital van Noel Les¬ 
ter, programma Haydn. Chopin, Bar 
ber en Gershwin 

- vr. 20/3: World Beat 111, sexteto Ca- 
nyengue met Argentijnse Tango en de 
Braziliaanse band Fuzué (21 uur). 

- za. 21/3: 'Iets met een kist', cabaret- 
programma met Bavo Galama. 

- zo. 22/3: 'Goed fout', zwarte kome 
die van Haye van der Heijden Met Ina 
Faassen. Ton Kuyl, Kees Coolen en 
Nelly Fnjda 

SITTARD: 

- vr. 20/3: het nieuwe programma Tn- 
timate Strangers’ van Harry Sacksiom 
& Band. 

- za. 21/3 en zo. 22/3: André Rieu met 
Fruhlmg in Wien 

- wo. 25/3: 'Ubu Roi' met het Fransta¬ 
lig koningsdrama van Alfred Jarry 
door Théatre de 1' Eclipse. 

ROERMOND: 

- vr. 20/3: De Troefkaart', komedie 
van Gabriela Zapolska door het Haar 
lems Toneel. Met Anne-Wil Blankers 
en anderen. 

- za. 21/3: 'The Third Act', theater¬ 
show met a capella pop door Monte- 
zuma s Revenge 

- zo. 22/3: Circus Square Jazz Band 
jazz in ’t theatercafé (14.30 uur). 

WEERT: 

- vr. 20/3: Limburgs Symphonie Or 
kest onder leiding van Salvador Mas 
Conde. Solisten Jan Breukel. hoorn 
Peter Steyvers, hobo Leo van Tol, 
klarinet en Adrie Bisschop. fagot 
(20.15 uur) 

- za. 21/3: Het Folkloristisch Dans¬ 
theater met 'Langs Europa's Heirba¬ 
nen'. een drieluik van Europese dans 
(20.15 uur). 

- wo. 25/3: Het Nederlands Volksto 
neel brengt 'Heijermans'. een muzi¬ 
kaal toneelstuk geschreven door Ar- 
thur Japin en Frits Lambrechts (20 15 
uur). 


Afscheid van Stille Omgang AKEN: 

, • HOENSBROEK/SIMPEL- f <*° 

pastoor 1 rins VELD -Inde nacht van zater- Aio. 19/3 


- do. 19/3 (19.30 uurlen zo. 223 (15 
uur): Tosca van Giacomo Puccini. 

- do. 19/3, vr. 20/3, za. 21/3, zo. 223 en 
di 24/3: Karate Billi kehrt zuruck. 
Klaus Pohl. 

za. 21/3 en zo 22/3: Aquarium’, een 
dansstuk van Thorsten Muller en 
Leonhard Delnui (21 uur) 

- vr. 20/3: Eine Weihnachtsgesehich- 
te'. Thea Musgrave 

- za. 21/3: Wiener Blut, Johann 
Strauss (19.30 uur). 

- ma. 23/3: 'Lady Macbeth von 
Mzensk', Dimitri Schostakowitsch 
(19.30 uur). 

- di. 24/3: 'Die Liebe zu den drei 
Orangen', Serge Prokoffieff (19.30 
uur) 

- wo. 25/3: 'Armer Columbus’. Erwin 
Dressel 

Tenzij anders aangegeven beginnen 
alle voorstellingen om 20 uur. 


(ADVERTENTIE) oum 

:he wi PERZISCHE TAPIJTEN Maar.... U moet wel snel zijn! 


Oranie Nassauslraat 19 
iHeerlen. Tel. 045-713650 


7 . 


Limburgs Dagblad 


Donderdag 19 maart 1992 • Pagina 


Nu Voordelig Koelen, 
Wassen, Drpgen, Koken! 


jj m 

R 


Blue Air wasautomaat 

AR1078 TX *5 kg inhoud *1000 toeren 
per minuut *r.v.s. trommel en kuip 

' ' ’ rnnramma’t; 


Philips 

oplaadbare shaver 

3-kops shaver "uitklapbare tondeuse 
‘aanpassing 110/220 V. 


Zanussi combi koelkast 

Z918/8 SR ‘koelgedeelte 167 liter ‘vier 
sterren vriesgedeelte van 58 liter inhoud 
‘invriescapaciteit 3 kg/24 uur. 

gQg- of 30.- per m 

Voor zo’n bui wil 
niemand 
: schuilen! 

: Bezorg het 
: Limburgs 
Dagblad 

on je komt ook in 
aanmerking voor 
ile vele extra s. 
Meer weten? 
Bel 045-739881 
en vraag naar 
H. van de Ven. 

Limburgs 

Dagblad 


Panasonic stofzuiger! ^* 

MC-E 89 ‘stofzakinhoud: 4,5 liter *ma?®Mi 
zuigvermogen 1000 Watt ‘electronisch 
regelbaar ‘tweedelige metalen buis 
‘veel accessoires. 

Bosch afwasautomaat 

SMS 1012 ‘capaciteit 10 standaard 
couverts ‘automatische dosering 
spoelmiddel ‘waterverbruik per 
wasbeurt 29 liter. 


Zanussi wasautomaat Pelgrim fornuis 

ZT841 X’bovenlader ‘capaciteit 4.5kg EM24 ‘gas/electro fornuis ‘infrarood 


wasgoed * 18 wasprogramma's 
‘wastemperatuur traploos regelbaar 
,. ^ V:; ‘economy toets 


grill ‘ovendeur dubbel glas ‘kookwekker 
en vonkontsteking. 


‘centrifugeert 800 ^ 

toeren per minuut 
‘r.v.s. trommel j 

en kuip. 


Bosch wasautomaat 

WFK 5010 ‘capaciteit 5 kg wasgoed 
‘centrifugeert 800/1000 toeren per 
minuut ‘waterverbruik slechts 
68 liter ‘r.v.s. trommel en kuip 
‘waterniveau-automaat. 

Blue Air vrieskast 

UP 120 *94 liter netto inhoud 
‘invriesvermogen: 7,5 kg/24 uur. 
' # ... b 

psjhH 

é 

vu 

E Liaisiu 

■ WF - ,r'~i 

WÈÊÊÊÊm 


1399 , 

- 100 , Zanussi koelkast 

Z6139 TE ‘netto inhoud koel- en 
vriesgedeelte 136 liter ‘energieverbruik 
0.7 KWh ‘slechts 50 cm breed 
‘deurdraairichting omkeerbaar. 


I.. If^ * 


Mors combi magnetron 

MRS6000E *3 in 1 : magnetron-hete 
luchtoven-grill *26 liter inhoud 
*5 standen ‘tiptoetsbediening 
‘automatische ontdooistand. Braun keukenmachine 

UK11 *460 Watt ‘veiligheids- 
vergrendeling *2 continue snelheden 
‘momentschakelaar ‘incl. diverse 
accessoires. 


[ ' 


of 35.- per 
maand 


• I • I • 
of 45.- per 
maand - 


Nova friteuse 

FR421 ‘koelwandige friteuse 
‘afwasbaar anti-reukfilter ‘kijkvenster 
‘filtermand. 


Pelgrim afzuigkap 

WA 48.3 ‘uitklapbaar glazen 
dampscherm *3 snelheden ‘verlichting 
‘ook geschikt voor recirculatie. 


mirn 

Braun strijkijzer 

PV73S ‘krasbestendige supergladde 
strijkzool ‘tuimelsnoer met kogelgewicht 
‘maar liefst 71 stoomgaatjes ‘super 
stoomstoot. 44$r 

- f... ...... 


Gin» 


of 30.- per 
maand ^ 


Moulinex 

koffiezetapparaat * 

Diva 12 ‘capaciteit 12 kopjes 
‘afneembaar filter ‘maatverdeling op 
het peilglas ‘controlelampje. 


Philips föhn 

HD4320D .‘incl. diffuser ‘1200 Watt 
*2 warmte standen ‘beveiligd tegen 
* oververhitting. 


INFOLIJN 

KINDERMIS¬ 

HANDELING 

06 - 

8381 * 

*20 cmii ptr minuut 

Over sommige geheimen 
moet je praten. 


> 


469 ? 
mum 


J8& 


469 ? 

Ta !• 


Effectieve jaarreme is gemiddeld 23.5% via Comfort Financieringen. 

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 28 maart 1992, 

zolang de voorraad strekt Pri|s- en drukfouten voorbehouden. 
mm Heerlen Winkelcentrum ’t Loon 
Homeruspassage 13,045-740926 


12 


ZONDAG 29 MAART 1992 

DA DEI I OOP Brunssum 

I AIxtLLvVl Organisatie: AVON/BSF 


”De snelste 10 km van Nederland” met deelname van o.m.: 

John Vermeule, Bert van Vlaanderen, Jean-Pierre Paumen en Joke Kleyweg e.v.a. 

Aanvang programma: 9.45 uur. Hoofdnummer 10 km: 12.00 uur 
Infolijn: 045-278423 (kantooruren); 045-210945 (avonduren) 

Rabobank S Brunssum Limburgs Dagblad % 


SS 


I 


A.M.J. JAEGERS 

Tel: (045)257683 

J.H.M. SCHIRRA’ 

TeL (045)272611 
gina Donderdag 19 maart 1992 # Pagina 21 Van onze verslaggever 


^STRICHT/HEERLEN - De 
°vincie ziet niets in de aanleg 
J 1 een stuk Zwart 1. Dit in te- 
■^telling tot wat de gemeente 
I ten beweert. GS willen zich 
inzetten voor het verbete- 

! v an bestaande wegen. 

liet deputé Jean Bronckers 
“teren weten in reactie op een 
i bod dat de gemeente Heerlen 
boen aan de provincie. Heer- 
oiedt aan de grond voor dat 
'tetje Zwart 1 


- te verkopen aan 

f Provincie, die de aanleg van 
F" s luk Zwartl zou willen door- 
r l ten. 


Deputé vindt koopaanbod niet relevant 

Heerlen en provincie 
oneens over Zwartl 


Van zo’n transactie kan volgens 
de verbaasde provincie geen 
sprake van zijn. „Met Economi¬ 
sche Zaken, Verkeer en Water¬ 
staat, Brunssum en Heerlen is de 
afspraak gemaakt dat gekeken 
wordt naar alternatieven voor de 


afgeblazen Zwartl. Wij zetten 
ons alleen in voor het behoud 
van de subsidiegelden.” 

Bronckers ontkent dat de pro¬ 
vincie het initiatief steunt dat bij 
Brunssum een nieuwe weg langs 


de wijk Langeberg moet komen. 


„De Kroon heeft dat plan terug¬ 
gefloten. Dat is over. Het verkeer 
van de S20 naar Heerlen moet in 
Brunssum de Karei Doorman- 
straat blijven gebruiken en van¬ 
daar naar de Akerweg en verder. 
We willen de omgeving van het 
Brunssumse Bodemplein verbe¬ 
teren, dat nu extra verkeer moet 
verwerken.” 

Volgens Bronckers is de provin¬ 
cie helemaal geen partij bij het 
nieuwe stuk Zwartl. „Die lokale 
weg is een wens van de gemeen¬ 
te Brunssum. Een eventuele aan¬ 
leg is een zaak van Brunssum en 
Heerlen.” 


Vereniging: 'Kerkende heeft 2700 homo’s’ 

Campagne voor homo’s 
in Kerkrade gestart 


Provincie blokkeert 


uitbreiding aantal 
woonwagenplaatsen 


DOOR RIK VAN DRUTEN 


LANDGRAAF - De gemeente 
Landgraaf is er nog niet in geslaagd 
het afgesproken aantal van 39 
standplaatsen voor woonwagens in 
te richten. Op dit moment tellen de 
vijf kampjes binnen de gemeente 33 
standplaatsen. Plannen voor de zes 
resterende zijn er wel, maar stuitten 
op tegenstand bij de provincie. In¬ 
tussen bivakkeren Marco Klee en 
zijn vriendin Bianca Mertens al een 
jaar in een oude, te kleine caravan. 

Een van de nieuwe standplaatsen is 
voor hun, zo heeft de gemeente be¬ 
loofd. Maar wanneer komt die er? 

Marco en Bianca wilden samenwo¬ 
nen, maar een standplaats voor hun 
woonwagen was er ruim een jaar 
geleden niet. Met een krap bemeten 
caravan, type vakantiewoning-voor 
drie-weken, probeerden ze het voor¬ 
lopig op de standplaats van Klees Van onze verslaggever 

j^KRADE - De vereniging Homo Integratie Kerkrade 
fp is gestart met een publiciteitscampagne op scholen, bij 
verenigingen en in de politiek. Binnenkort komen er 
thema-avonden, een speciale telefoonlijn, een ontmoe- 
jpgelegenheid en een besloten contactavond voor homo’s 
gemeente. De HIK is van mening dat er te weinig gedaan 
^t voor homo’s in Kerkrade. 


Ain veel homo’s in Kerkrade, 
de meesten zitten erg ver- 
'• We krijgen nog te weinig res- 
Van homo’s”, zegt José Olz- 
> voorzitter van de HIK. Ze 


Uthërweg wil 
tunnel onder 
Muntjes door 

K^Van onze verslaggever 


De bewoners van de 


fjjiNNEN 

k/terweg in Schinnen, die hoogst- 
cksehijnlijk het veld moeten rui- 
J. omdat door hun tuinen een 
jmhdingsweg komt te liggen, 
^ben bij de gemeente een alterna- 
Wan op tafel gelegd: een onder- 
i^dse verbinding, zodat hun tui- 
y , olijven gespaard en ze aan de 


orweg kunnen blijven wonen. 


K 

^houder Nic Duysens heeft ech- 
Ldl te kennen gegeven dat dit 
financieel onhaalbaar is. Hij 
^dt hierin gesteund door planbu- 
^ Van Ekert, dat de gemeente 
lieert op planologisch gebied. 
^°hdergrondse weg zou als alter- 
jjjdf moeten dienen voor de zuide- 
ontsluitingsweg via Nagel- 
5 N waarvan een meerderheid van 
0 Schinnense gemeenteraad ge- 
Vrd is. 

I 

zelen 

H ^ s ens ziet hier echter geen heil 
we de aansluiting naar de 
L b ondergronds zouden maken 
? al het bedrag dat we moeten 
bellen er ’iets’ anders gaan uit- 
^ • Nee, we zullen nu snel een 
moeten maken. De wedstrijd 
^Schaatst en als we blijven treu- 
Sqi U lopen we daardoor misschien 
V fto ë de subsidiegelden mis”, al- 
Ue wethouder. 


u ‘ Woordvoerder van Van Ekert 
nog andere bezwaren tegen 
Ik geboden alternatief. „Als we 
(yteri over een ondergrondse aan- 
|L Uhg dan moeten we in hydrolo- 
!h. c o opzicht werken gaan uitvoe- 
e 'h een belangrijk kwelgebied. 
Plegen dan een aanslag op za- 
k die we nu juist bezig zijn te 
Kin^rmen, terwijl de kosten bo¬ 
lstenen drie of vier keer hoger wor- 
N!> ze nu zijn”, aldus de zegs- 

^ k 

^h° ewoners van N u tberweg bij- 
>n ieder geval volharden in hun 
r e st voor een leefbare woonom- 
L‘Pg. „We zullen tot het uiterste 
tl] P. de gemeente moet met een 
. P komen dat niet zo belastend is 


u ucil niet zu ueiasi 

° r ons”, aldus een van hen. 


denkt dat homo’s bang zijn zich 
kenbaar te maken, deels omdat er 
in Kerkrade nog veel volgens het 
traditionele rollenpatroon wordt ge¬ 
dacht. Volgens HIK-secretaris Regi- 
na Krewinkel heeft de vorige burge¬ 
meester (Smeets) de homo’s geheel 
genegeerd. „Hij zei dat er in Kerkra¬ 
de helemaal geen homo’s zijn. Kerk¬ 
rade zou dat ’probleem’ niet heb¬ 
ben”, aldus Krewinkel. 

Het huidige gemeentebestuur 
denkt daar anders over. De HIK 
heeft onlangs 1500 gulden subsidie 
gekregen van de gemeente Kerkra¬ 
de, achthonderd als startsubsidie en 
zevenhonderd voor activiteiten 
voor dit jaar. 

Volgens de HIK zijn er 2700 homo- 
sexuelen in Kerkrade. Dat aantal is 
gebaseerd op het landelijk gemid¬ 
delde van vijf procent van de bevol¬ 
king. Olzheim denkt dat het aantal 
van 2700 reëel is, ondanks het lage 
voorzieningenpeil. De HIK is opge¬ 
richt, nadat een onderzoek in 1991 
uitwees dat er behoefte bestond aan 
voorzieningen voor homo’s in de 
stad. 


Geheim 

Olzheim is ervan overtuigd dat er 
veel homo’s in Kerkrade zijn die 
daar nog niet voor uit durven te ko 
men. „We weten dat er homo’s zijn 
die getrouwd zijn en kinderen heb 
ben, maar die het niet aan hun 
vrouw durven te vertellen.” Ze 
hoopt dat juist deze mensen naar 
buiten zullen treden met hun pro 
blemen. De HIK gaat voor hen een 
besloten contactavond organiseren, 
want „deze homo’s komen niet naar 
een openbare ontmoetingsplek 
'Daar kennen ze mij’, is hun reac¬ 
tie”, aldus Olzheim. 


Taboe 

De voorzitter hoopt vooral op mede 
werking van de scholen. „We heb 
ben al gehoord dat onze poster op 
sommige scholen in de docentenka¬ 
mer is gehangen. Dat is niet de be 
doeling. We hopen dat kinderen op 
basisscholen zullen leren dat homo- 
sexualiteit geen taboe is. Als zij in 
zien dat het normaal is, dan kunnen 
ze er later ook goed mee omgaan”, 
aldus Olzheim. Zij ziet tevens graag 
dat de geestelijkheid in Kerkrade 
medewerking zal verlenen. Deken 
H.Schnackers van Kerkrade wilde 
gisteren nog geen commentaar ge 
ven, voor hij met de HIK heeft ge¬ 
sproken. 

Volgende week donderdag is de 
eerste ontmoetingsavond in café 
Nulland. Wethouder Hub Bogman 
zal namens de gemeente symbo¬ 
lisch door een grote roze driehoek 
stappen. 


Lekkende vrachtauto’s • Lei Peerboom bekijkt met argusogen de hoeveelheid water- en oliedruppels die een vrachtwa¬ 
gen verliest op de parkeerplaats bij de grensovergang Bocholtz. Foto: FRANS RADE 

Terrein grens Bocholtz 
verontreinigd met olie 


Van onze verslaggever 


HEERLEN/BOCHOLTZ - Het ter¬ 
rein naast het vrachtwagen-empla- 
cement voor de grensovergang 
'Bocholtz’ is dermate vervuild met 
olie- en benzineresten dat Gedepu¬ 
teerde Staten nog dit jaar een oriën¬ 
terend onderzoek laten verrichten. 

Naarmate de ernst van de bevindin¬ 
gen zal de provincie Limburg de 
sterk vervuilde grond nabij het 
Langveld laten verwijderen. 

Naast ’opschonen’ is het zaak maat¬ 
regelen te treffen om herhaling te 
voorkomen. Grootste boosdoeners 
van de bodemvervuiling zijn vol¬ 
gens Lei Peerboom (oud rijkspoli¬ 
tieman van Bocholtz en woonachtig 
in Eys) de vrachtwagenchauffeurs 
die op de parkeerplaats overnach¬ 
ten en geregeld klein onderhoud 
plegen aan hun voertuig. „Jerry¬ 
cans met afgewerkte olie staan dik¬ 
wijls naast de overvolle containers 
en sommige figuren gooien zelfs de 
vet- en olieresten op de landbouw¬ 
grond van boer Vaessen. Schanda¬ 
lig wat hier gebeurt”, zegt Peer¬ 
boom, die zich ook na zijn loopbaan 
bij de rijkspoltie blijft inzetten voor 
een 'schoon grensgebied’. Hij wijst 
naar een beekje dat naast de par¬ keerplaats loopt. „De olie drijft op 
het water en al die rotzooi stroomt 
honderden meters verder in de rich¬ 
ting Bocholtz.” 

Onbruikbaar 

De vervuiling rond de vrachtwagen¬ 
parkeerplaats langs de autoweg 
Heerlen-Aken is reeds jaren gele¬ 
den aangekaart door landbouwer Jo 
Vaessen uit Bocholtz. Hij is eige¬ 
naar van het aangrenzende stuk 
grond. Een gedeelte van het akker¬ 
land is door het dumpen van olie- 
en benzineresten al jaren onbruik¬ 
baar. Daarnaast is Vaessen enkele 
malen per jaar in de weer om alle 
etensresten, kapotte automateria¬ 
len, lege flessen, plastic en papier 
van het land te verwijderen. Als 
’dank’ moet hij ook nog opkomen 
voor de stortkosten in Landgraaf. 

• 

Lei Peerboom hekelt de lakse hou¬ 
ding van de gemeente Heerlen 
(eigenaar van de grond), provincie 
Limburg en Rijkswaterstaat: „Vele 
brieven heb ik geschreven. Ik heb 
alleen een reactie ontvangen van de 
gemeente Simpelveld, die zegt dat 
betreffende grond eigendom is van 
Heerlen. Voor de rest gebeurt er 
weinig, want de afvalberg neemt 
nauwelijks af. Om nog maar te zwij¬ 


gen over de toename van de oliever- 
vuiling.” 

„Op een terrein waar dagelijks ruim 
tweeduizend vrachtwagens tijdelijk 
parkeren staan zegge en schrijve 
twee containers met een inhoud van 
amper tweehonderd liter”, vult de 
Duitse douane beambte Peter Gin- 
dorf aan. „Die afvalbakken zijn bin¬ 
nen 24 uur propvol en aangezien de 
containers slechts één paar maal 
per week worden geledigd, ver¬ 
dwijnt er veel afval op plaatsen 
waar het absoluut niet mag”. 

Na aanleg van de vrachtwagen-par- 
keerplaats in 1969/1970 zijn er con¬ 
tractuele afspraken gemaakt over 
het onderhoud en schoonhouden. 

Gindorf: „Ofschoon het niet tot ons 
takenpakket behoort, hebben de 
Duitse autoriteiten een speciale 
olie-afscheiding aangelegd op een 
gedeelte van de parkeerplaats. Het 
met olie, benzine en smeer vervuil¬ 
de water wordt twee maal per jaar 
opgehaald met speciale wagens van 
de dienst Openbare Werken van 
Aken. Onbegrijpelijk dat Nederland 
die voorziening nog niet heeft aan¬ 
gebracht. Daarnaast moeten er 
meer containers worden geplaatst. 
Als dat niet kan, rest nog één oplos¬ 
sing. Een metershoog hek plaatsen, 
zodat de chauffeurs geen troep 
meer op het land kunnen gooien.” 


Politiek wil eer 
nieuw voetpad 


öe BBL-fractie legt de eerste tegels van het voetpad aan de Spaarweiden. Foto: FRANS rade 


LANDGRAAF - De bewoners van 
de Namiddagse Driessen in de 
Landgraafse kern Waubach krijgen 
wat ze hebben willen: een betegeld 
voetpad achter hun woningen. In de 
plaatselijke politiek ontstond echter 
een relletje om de vraag wie met de 
eer mag gaan strijken: de fractie 
Burgerbelangen Landgraaf (BBL) 
óf het CDA. 

„Wij hebben de wethouder meer¬ 
maals gevraagd of dat voetpad er 
kon komen, maar steeds zonder re¬ 
sultaat”, zegt Harry Erkens van 
BBL. „En nu vraagt de voorzitter 
van de wijkvereniging - toevallig 
ook secretaris van het CDA - het¬ 
zelfde aan zyn CDA-wethouder en 
dan kan het ineens wél.” 

Wethouder Nic Odekerken ziet het 


anders. Eind november was hij te 
gast bij de wijkvereniging Namid¬ 
dagse Driessen, onder meer om te 
overleggen over een wensenlijstje 
van de bewoners. Ook tóen zei hij 
geen geld te hebben voor het voet¬ 
pad, maar hij zag wel een andere, 
naar zijn zeggen zelfs revolutionaire 
oplossing. 

„Ik heb eenvoudig geen geld om dat 
pad aan te leggen”, hield hij de be¬ 
woners voor, „maar als u zélf ook de 
handen uit de mouwen steekt, moet 
het lukken.” Daarvoor waren de be¬ 
woners wel te porren. Het voetpad 
kost nu geen 50.000, maar slechts 
12.000 gulden. Komende zaterdag 
gaan de werkzaamheden van start. 

De afspraak: de bewoners kruien de 
oude troep eruit en zand en tegels 


ouders aan de Landgraafse Vogel- 
zankweg. 

In oktober was er nog stééds geen 
standplaats. Wanhopig zetten ze 
hun caravan midden in het veld, 
vlakbij het kampje, in een poging 
de gemeente onder druk te zetten. 
Het heeft weinig geholpen. De Raad 
van State besloot een juridische 
procedure met een nederlaag voor 
Klee en Mertens. Want, zo vond de 
Raad van State, de gemeente gaat 
toch zes plaatsen erbij maken en 
een daarvan is voor hun. 

Na een kort verblijf in Eygelshoven 
vond de caravan van Klee en Mer¬ 
tens een plekje op het subkampje 
aan de Kleikoelebergstraat. Tijde¬ 
lijk alweer, want het wachten was 
nog steeds op een definitieve stand¬ 
plaats. 

Kort voor carnaval moesten ze ook 
daar weg en keerde het duo terug 
op hun uitgangspunt: de stand¬ 
plaats van de familie Klee, Marco’s 
ouders, aan de Vogelzankweg. „Vol¬ 
gens de gemeente kan het nog wel 
twee jaar duren voordat we een ei¬ 
gen standplaats krijgen.” 

De zes ontbrekende plekken had¬ 
den er op 31 december van het vori¬ 
ge jaar al moeten zijn, maar 'daar¬ 
over wordt nog overlegd met de 
provincie’, zegt een woordvoerder 
van de gemeente. 

Op het Gouvernement in Maas¬ 
tricht zijn ambtenaren bezig met 
een studie naar de uitbreiding van 
het het woonwagenkampje aan de 
Vogelzankweg met zes plaatsen. 
„Dat veroorzaakt enig oponthoud”, 
erkent een woordvoerder. Boos op 
Landgraaf omdat de afgesproken 39 
standplaatsen niet op tijd zijn gerea¬ 
liseerd, wil de provincie niet wor¬ 
den. „Elders in Limburg, bijvoor¬ 
beeld in de Westelijke Mijnstreek, 
hebben de gemeenten veel grotere 
achterstanden. ” 

De verantwoordelijke Landgraafse 
wethouder, Nic Odekerken, is blij 
dat laatste te horen. Hij heeft de 
medewerking van de provincie 
hard nodig om de beoogde zes 
standplaatsen te kunnen realiseren. 

„In eerste instantie heeft de provin¬ 
cie de uitbreiding van het kampje 
aan de Vogelzankweg afgewezen, 
omdat het te afgelegen ligt. Daarte¬ 
gen hebben we aangevoerd dat bin¬ 
nen afzienbare tijd zo’n vierhon¬ 
derd woningen gebouwd worden in 
Parkheide. De provincie is daarop 
nu aan het studererf’, aldus Odeker¬ 
ken. 

Als er nog zes standplaatsen voor 
woonwagens bij komen, is Land¬ 
graaf de eerstkomende jaren uit de 
brand, denkt Odekerken. „De afge¬ 
lopen vier jaar hebben we de over- 
gang gehad van de grote kampen 
naar kleine subkampjes, een moei¬ 
lijke operatie. De komende jaren 
moeten we er alleen voor zorgen dat 
de ’nachwuchs’, de woonwagenkin¬ 
deren die zelfstandig gaan wonen, 
een standplaats krijgen.” 

Odekerken vindt het jammer dat in¬ 
dividuele gevallen nadeel ondervon¬ 
den van de traag draaiende ambte¬ 
lijke molens. „Ik heb al geprobeerd 
Klee en Mertens aan een stand¬ 
plaats te helpen. Een standplaats¬ 
huurder wilde verhuizen naar een 
woning, maar heeft op het laatste 
moment daarvan afgezien. Als dat 
niet was gebeurt, had Klee al een 
standplaats gehad.” 


Werk Matty Niël 
naar Stadsarchief 

MAASTRICHT - Wethouder Ray- 
mond Leenders heeft gisteren na¬ 
mens de gemeente Maastricht de 
muzikale nalatenschap van compo¬ 
nist Matty Niël in ontvangst geno¬ 
men. Tevens werd het contract 
ondertekend tussen de gemeente en 
de stichting die de nalatenschap 
sinds de dood van de componist in 
1989 tot nu toe heeft beheerd. 

Het stadsarchief, zo is overeengeko¬ 
men, neemt de 55 delen ingebonden 
manuscripten in beheer en zal die 
in beveiligd depot bewaren. 

erin, de gemeente legt de tegels. 
BBL wil het CDA echter niet meer 
met de eer aan de haal laten gaan. 
Fractievoorzitter Lei Bisschops, 
landbouwer van professie, leverde 
gistermiddag gezeten op zijn tractor 
al een bijdrage aan het 'stukje socia¬ 
le vernieuwing in de praktijk’ zoals 
zijn opponent wethouder Odeker¬ 
ken de aanleg van het voetpad 
graag betitelt. Onder Bisschops’ lei¬ 
ding legde de voltallige BBL-fractie 
het eerste rijtje tegels. 

Bert van Heumen, de voorzitter van 
■de wijkvereniging, ziet de humor 
van de BBL-stunt niet in. „Kinder¬ 
achtig van BBL, in april 1982 heb ik 
aan de toenmalige wethouder Lei 
Bisschops al om dat tegelpad ge¬ 
vraagd. Toen was er geen geld voor. 
En nu staat dezelfde man met de 
tractor voor de deur.” 

Zijn banden met het CDA hebben 
geen enkele rol gespeeld bij de be¬ 
reidwilligheid van de huidige wet¬ 
houder Odekerken, betoogt Van 
Heumen. „De wijkvereniging is po¬ 
litiek neutraal. Louter doordat er nu 
een potje sociale vernieuwing is en 
de buurtbewoners zelf de handen 
uit de mouwen willen steken, kan 
het tegelpad er nu komen.” 


tót# Honds 


• Er zijn van die momenten 
dat je wenst dat je een fotoca¬ 
mera bij je hebt. Dat overkwam 
dinsdagochtend een van onze 
correspondenten in de Heerlen- 
se Geleenstraat. Hij hoorde 
daar een auto luid claxonne¬ 
ren. maar besteedde er in eerst 
instantie weinig aandacht aan. 
In het Heerlense stadscentrum 
behoren dubbel geparkeerde., 
hun lading lossende vrachtwa¬ 
gens immers tot hel vertrouwde 
beeld en dat levert wel meer ge¬ 
ïrriteerd getoeter op. Groot was 
echter zijn verbazing toen hij 
de lawaaibron. een rode Ford 
Escort, in het oog kreeg. De eni¬ 
ge inzittende was namelijk een 
wit poedeltje. kennelijk door 
zijn baas in de wagen achterge¬ 
laten. Ongeduldig duwde het 
arme beestje onafgebroken met 
zijn pootjes op de claxon. Da's 
nog eens wat anders dan blaf¬ 
fen! 


(C)Au 


! 


• Omroep Landgraaf, het loka¬ 
le radio- en tv-station in die 
plaats, ligt al geruime tijd 
overhoop met kabelexploitant 
CAI Landgraaf BV over de 
vraag of hel kabelabonnement 
een kwartje duurder mag wor¬ 
den. ten behoeve van de lokale ■ 
omroep. Maar ook voor de re¬ 
gionale Omroep Limburg heeft 
CAI Landgraaf weinig oog. 
Omroep Limburg verzorgt da¬ 
gelijks twee parallel lopende 
programma's, een voor Zuid¬ 
en Midden-Limburg en een 
voor Noord Limburg. Land¬ 
graaf is nog altijd een Zuidlnn- 
burgse gemeente, maar op de 
kabel zijn de OL-uitzendingen „ 
voor het noorden van onze pro¬ 
vincie te beluisteren. 

Verslaafd 

• Een mevrouw uit Heerlen 
laat ons iels positiefs weten 
over een drugverslaafde. Geef 
toe. dat is iets bijzonders. De 
vrouw zag een verslaafde op 
straat allerlei blikjes en prop¬ 
pen papier oprapen. Zigzag¬ 
gend ruimde hij de hele sloep 
en goot op. De man deponeerde 
de troep netjes in een container. 
Een milieubewuste verslaafde, 
concludeert de toeschouwster. 


Prins 


% Prins René I uit Treebeek 
meldt zich met een iets minder 
vrolijk verhaal. Na de kinder- 
camavalsoptocht werden de 
prijzen uitgereikt in hel KAI- 
gebguw. Rene 1 viel met zijn • 
groep in de prijzen. Minder 
fraai was dat op hetzelfde mo¬ 
ment zijn prinsewagen buiten 
werd gesloopt. Volgens Rene 
was dit het werk ran jaloerse 
concurrenten. .Ren ernstig ver¬ 
grijp is hel niet. maar als je 
maar een keer in je leven prins 
bent. is het toch een desillusie. " 
Nagekomen pnnseleed met 
bijna halfvasten. 

Directeur 

• Groen Links heeft in de ver-- 
gadering van de Maastrichtse 
gemeenteraad tégen gestemd 
toen de benoeming van M. Ver¬ 
maas tot directeur van Stads¬ 
bus aan de orde was. Groen 
Links zei niets tegen de persoon 
van de kandidaat te hebben, 
maar ergerde zich aan het feit 
dat er niet voor een vrouw ge¬ 
kozen was. Dat is volgens 
Groen Links tegen het uitge¬ 
sproken principe dat er meer' 
vrouwen in leidinggevende' 
functies moeten worden be¬ 
noemd. Wethouder Cremers 
(personeel) zei dat er binnen ei¬ 
gen geledingen naar de meest 
geschikte persoon voor die func¬ 
tie was gezocht en dat men bij 
de heer Vermaas uitkwam. Het ¬ 
geen onverlet laat dal bij be¬ 
noem in gsproced ures waarbij" 
tussen een mannelijke en vrou¬ 
welijke kandidaat van gehjk- 
waardig kaliber gekozen moet 
worden, de keuze op de vrouw 
zal vallen. Het protest van 
Groen Links werd niet relevant 
bevonden en door de fractie¬ 
voorzitter van het CDA be¬ 
treurd. 


Stadsbus 


• De nieuwe directeur vindt 
overigens zijn bedje gespreid. 
Het tijdschrift Openbaar Ver¬ 
voer meldt dat het goed gaal 
met de Stadsbus Maastricht. De 
dertien miljoen klanten per 
jaar zijn tevreden. De Maas¬ 
stad is de enige stad in Neder¬ 
land waar van half acht 's 
ochtends tot zes uur 's avonds 
met gelijke materieehnzet 
wordt gereden. Ruim 85 pro¬ 
cent van alle ritten begint of 
eindigt in het centrum, dat voor 
elke inwoner voor gelijke kos¬ 
ten bereikbaar is. 


VA»-tt:——--—;---*— —.- —— - * - mrr 

Past zich aan 
elke situatie aan! 

moderne ^ klap^ 


fiOfl 


ÏÏ75S 


* -»Mk In een handom- 

i? r'mzm a _; »-_i_ 


: „•■ ^'-iy ^Sw' &&i : 
einkaufs-zIjSkum 


79 .- 
ffe Sensationeel CD-rack 

van zwart staal, gelakt, ruimte tot 77 
CD’s, hoogte ca. 180 cm 


2 Lu 

ren in een bed 

Chique bedbank. 

JH* veren binnen- 

■HHI werk, lattenbo- 

I ! ff§Ti dem . bedkast met 

J -spring open" be- 

j «^SééiSw** J slag ca 100 x 

a 272 cm breed bi| ^ nde 

kussenset 

II il 175 .- 
Woon wand ca. 272 cm breed 

598 : 

Een klasse 
woonwand! 

in kunststof, zwart 
imitatie essen, vitrine 
inkl. verlichting, 
ca.272 cm breed 


afhaalprijzen 


Bankstel 


fWmr&xr'Z' ,:,. 


' *-y;ry^ 

:v.' ; <£$wx ^ < +jC$'<$X. j/ "s 

! ;ds ; / * n- £ '•• 

m-emmm ■$ 

... ** /Jfefcvvf’r. ...Ja» %mm.. ■"*■> ;-&r~ 898 .- 


598 : 


• , ~ . _ X*:.. 

lËli^l'7;. % ^ ; 


ÈnM.'£Zit& 


wrnêmzm 


«I 


««£■ 

'<\'("'. !' P;r: . 

- 'Lsi . - uÉK % ' *1' - 
Een nieuw elan in 
uw woonkamer! 

aktueel bankstel, katoe¬ 
nen weefstof, bestaande 
uit 3-zits bank, 2-zits 
bank en fauteuil 


Mê mm 

wm 


mÊÊÊmmm 

! : . " ' j Slaat in elke kamer 

1 een goed figuur! 

Kleerkast stijlvolle kleerkast met draaideu- 

. . . . . ren, 2-deurs, massief blank ge- 

met draaideuren, geheel massief, blank | a kt grenen, met lade, ca. 97 cm 
grenen. Breedte ca. 150 cm breed 


99 - 


Maakt gezellig* 
heid kompleet; Jl 

moderne salontafel M.- 
zwart gelakt, ca. b 90 x ’p I 
d 66 cm W 


feC ^ 'W mÊËkÉ P %. %}S 

j a 
Y-' 


{K ; ï 


, ?? / ? .fj 


s * ** 

iw 


r’rr bijpassende 

hoektafel 

zwart gelakt 
ca. b. 60 x d 60 cm 


85 .- / ca. 200 cm hooq 

199 .- 


ca. 170 cm hoog Ym* 

,^‘vYl-i 

Pk^s fi 


QQQ . zonder 

beddegoed 
en decoratie 
Op hoog niveau! 
Stapelbedkombinatie 

ligoppervlak ca. 90 200 cm, ca. 
120 hoog, inkl lattenbodem 
179 .- SSteSfe. 


119 .- 


PSSi» 


Draaistoel 


bijpassende 

Tim ^ schrijftafel 

ca. 85/55 cm 275- 

• r. ca. 100 cm hoog 

119 .- 
(ÏSSi^. 
Daar kun je op 
C 0 rekenen ! 

bureau, massief grenen, 
met 4 laden en 30 mm 
blad, ca, 118 x 70 cm 


Zeer aantrekkelijk! 

bureau, massief gre¬ 
nen, in hoogte ver¬ 
stelbaar, ca. 118 x 65 


199 .- 


Alleen sterk, 

maar samen nog sterker 

superstabiele rekken, massief grenen, blank ge¬ 
lakt, met ronde kanten, ca. 65 cm breed. Ook ver¬ 
krijgbaar in 85 cm breed. 


Trendshop 

Eetkamer* - modern en klassiek 
Bedden voor de jeugd, slaapbanken 
Draaistoelen 
Beddegoed 

Slaapkamer* voor de jeugd 
Badkamermeubels 


Woonkamerverlichting 

Inbouwkeukens 

Keukenblok* 

Babywereld 

Keukentechniek-centrum 

Tafels 

Media Markt 


Trend Markt 

Debetz Reisservice 

Kleinmeubels 

Halmeubels 

Spiegelshop 

Restaurant - Bistro 

Administratie 

Speelhoek voor kinderen met 
videofilms M-m 

lil voldoende parkeerruimte 


Wonen Modern 
en Klassiek 

Slaapkamers- kasten 
met spiegeldeuren 
Bureaumeubilair - zitmeubels 
Bedden - metalen bedden 
Oosterse tapijten 
Losse fauteuils / TV-fauteuils 
RoH Benz studio Forum en creatie 


Slaapkameraccessoires 

Matrassenstudio met 

computerdiagnose 

Cadeauboutique en huishoudelijke 

artikelen 

Glaswerk 

Salontafels 

Deichmann Schoenenmarkt 
ALDI Levensmiddelenmarkt 


nOHOW 

0k& 


K0 


Op ^ OHO 

tot 


40.30 oo« 
<r 

' !, ? i * ,1 

r. 


ilsei 


Let op: 


alle grensformaliteiten worden geheel door ons verzorgd 
-^|pj ...en. 4.5% BTW-verschil krijgt u van ons 
KADO 


< m>r r .r ■ „tr'"— 

. j. 


—■ *rr 1 in 


.-zlAsila 
MéHR als nur 
mobêihaus PSf* t i 

«te/ ! / ' |3ï 

r.i ..4. 

U . $' j 
VZC0 ? Wisse- <**■ 


$êr 
, CI *W8i*IIFS-ZeilÉ*0‘l ia. 
, i .55.r ; '+ v‘-- i .4 


PTmiie . 
IPI 
JrA i Debet* 

- ' ’.w ' 3-tP5rs l t 


1 * I ! 
p| i5 :f „fe: 

——^ ife.- 


jj^ 


TT» 1"TFj 


n I 
t *&* #&**<&■'' 
• * 

O ^ 
HM 
^Y' ' f ^ , \t 

i§ff'5 ,< ’t * \ • '«-' 
Koopcentrum 
HuixJene 
PsrxpfêUe (Jireht 
vor don Housern 


mr* 


I Si r^aar <^3 


Meubelen - Tapijten - Lampen - Boetiek - Bistro - Buromeubelen - Trendshop - Beddegoed - Reisburo 

s-,: •.<>. -"f 


■ • Z- Na- 


W&, & C - ' '* ->■ 5d 


£ 


Donderdag IS maart 1992 • Pagina 
Hoe komt liet toch. dat vee] 'verstandige mensen’ 
denken dat Nederland ir. rap tempo verloedert? 
Herman Franke, iiool'ddoeenl criminologie aan de 
Lniversiteit van Amsterdam verdiepte zich in de 
angst van Nederlanders voor moord, doodslagen 
zware mishandeling. Wat blijkt? Onze 
angstgevoelens zijn overdreven. Ze worden vooral 
veroorzaakt door de media, de 
beveiligingsindustrie en de menselijke aard. 


DOOR JANTIEN DE BOER 

Haagse beleidsmakers en be- 
Veiligmgsiledriiven hebben 
vaak baat bij alarmerende be¬ 
richten. vim ti de media is goed 
nieuws geen nieuws, en de 
mens m liet algemeen is nu 
eenmaal bang voor de onbe¬ 
heersbare dood. ..Zeker als de 
dood wordt gekoppeld aan ge 
Weid." 


IVti is de kans dat de gemiddelde 
Nederlander een mes in zijn rug 
krijgt, volgens Kranke miniem. On¬ 
danks alarmerende henehten over 
hel gewelddadiger worden van de 
samenleving, leven we nog altijd in 
Ven van de veiligsU landen ter we¬ 
reld. De Amsterdamse criminoloog 
Wordt m veel gevallen echter niet 
gelooid „Ik word vaak beschouwd 
; <L. een dwar.M- man met een tegen 
draadse mening die de criminali- 
teit goedpraat." 

-Idioot, ronduit idioot." vindt en 
Hiinoloog Herman Kranke het als 
hij hoort dat Amerikanen met naar 
Nederland durven, omdat het hier 
Zo onveilig zou zijn. Berichten over 
de gewelddadige verloedering van 
de samenleving zijn volgens hem 
gewoon een 'uit de hand gelopen 
Vorm van Holland promotion'. 
..Nederland is veiliger dan u 
denkt" 

Kranke schreef een lijvig boek¬ 
werk over de historie van misdaad 
on straf'in Nederland. Ook voerde 
hi] de redactie over hot onlangs 
Verschenen boek 'Ongewoon en 
Alled aags (leweld Hij stelde het 
boek samen, omdat hij telkens 
Werd geconfronteerd met mensen 
die vonden dat in Nederland spra 
ke is van een groei van de geweld¬ 
dadigheid. Kranke vroeg zich af 
waarom zoveel 'weldenkende men 
sei: yifh vu iiedreigd \'oelen. 

..Vaak zijn mensen bang voor de 
allerzwaarste vormen van gewelds¬ 
criminaliteit. Maar de kans op, bij¬ 
voorbeeld. een mes in je rug is hier 
erg klein. Nederland is nog steeds 
oen van de veiligste landen Ier we¬ 
reld Jaarlijks komen hier onge 
veer !7f) mensen hij geweldsmis¬ 
drijven om net leven, ieder slacht¬ 
offer is er natuurlijk een te veel. 
maar vergelijk de cijfers eens mot 
het aantal verkeersdoden. In het 
Verkeer sneuvelen elk jaar 1JIIO 
mensen." 

Alle verhalen over de goede oude 
tijd ten spijt, gelooft Kranke dat de 
samenleving er de laatste jaren m 
Veei opzichten veiliger op is gewor¬ 
den Van normvervaging is abso¬ 
luut geen sprake. Natuurlijk wordt 
er veel meer gestolen dan m de ja¬ 
ren vijftig en zestig en krijgt de 


z; 1 , ■: it• Nederlander vaker 
■-"k dan vrm'ger Maar 
• c> Ze /eggen dat d“ normen m 
Neuerland er stukken op achteruit 
zijn gegaan'.’ De Amsterdamse eri- 
iiii'n .loog beweert liever liet tegen¬ 
deel. (ledrag.-u'egels zijn juist ver- 
.'li'llrlji; el: VCi 1 lUi llSell boliden 
zieii aan de geldende normen. 


Gezeur 


Wie bijv'iforbecld dronken achter 
het stuur gaat zitten is mei meer 
stoer, maar misdadig. Neem daar 
naast de manier waarop mannen 
en vrouwen tegenwoordig met el¬ 
kaar omgaan. Wie liefkozend een 
dame sn tiaar bil kneep is r.u een 
seksist en afgedwongen sex bin¬ 
nen het huwelijk heet thans ver¬ 
krachting. 

< tok andere vormen van geweld 
zijn afgenomen. Vroeger werden 
demonstraties uiteiknar geknup¬ 
peld tegen wc ii >rd ig moeten agen¬ 
ten zaeht/.iniuger te werk gaan. 
Arrestanten worden heler helian 
deid dan ooit en bovendien is tiet 
op scholen ai lang niet tneei ge¬ 
woonte om leerlingen hardhandig 
di' les ti- le/cii. „Geweld tegen km 
deren wordt veel sterker verwor¬ 
pen dan kort geleden nog het geval 
was." 

Nee, over het algemeen is Neder¬ 
land er m de ogen van Kranke juist 
op vooruitgegaan. „Al die verhalen 
over vroeger. . Het is vaak gezeur 
van mensen die met goed terug 
kunnen kijken. Veel oude mensen 
weten toch in wat voor verschrik¬ 
kelijk onveilige situaties ze vroeger 
leefden'.’ Ze konden door hun 
werkgever te pas en te onpas op 
straat worden gedonderd en hun 
kinderen stierven van hongeren 
ellende. Om maar te zwijgen over 
gezondheidsmaatregelen die alleen 
getroffen werden voor mensen met 
geld, Tegenwoordig is alles veel 
beter geregeld, i )e socialf veilig¬ 
heid !., stukken greh-; Kak al'oi ;■ 

•: aar naar ■ ie veiagheaisn.uauvgc 
len in de landbouw en de fabrie¬ 
ken. Die zijn enorm verscherpt." 

Bm>\ *mp r 

Toch komt de angst voor geweld 
ergens vandaan. Kranke erkent dat 
hef aantal dodelijke slachtoffers 
van misdrijven m de jaren zeventig 
met vijftig procent tot ongeveer 
175 per jaar is toegenomen Hel ge¬ 
volg was dat Nederland kelderde 
op do ranglijst van veiligste landen 
tor wereld. Op oen lijst van 46 lan¬ 
den van de World Health Orgamsa- 
tion staat Nederland nu zevende. 
Van hel veiligste land werd liet 
'een van de veiligste landen ter we¬ 
reld’ Kranke: „Maar dat is nog een 
mooie score " 

Wel lopen Nederlanders veel meer 
dan twintig jaar geleden kansom 
slachtoffer te worden van een be 


Het dwarse geluid van criminoloog Herman Franke: 

’Nederland is veiliger 
dan u denkt’ Ut Wei vu.: :v 

1 Jt. H. a!‘!!. ♦. *! t_ ! i;!tv ■ •'. J t. 1 , A •• -1 ^ ’ t 

tcit(.Hi o:HÜu>trurn*i: VbiuzF 
Kt *;»-t . \vrhriusl t % 'u- : 

/Hti K Va M Ut’ I K*Yt ‘1 1 1 L . f; g; :• !! 1 ;K. ^ 1!’! t 

IHtici!' i:t’. p.Ü ’i.t r\ A.Kf Tl /■ 
l‘. V! ! a!’.. t • 1 • •’ iFt i; 11 w ’ . Alt'1 < 'I; 
k rijHtUl *'t d . :!! ïuv.i! 

Vdli tr’. 1 1 i 1. • ; A 


BcW AjMMIClI 

I )t werkt :. ki ■: 


n 11 t . v j !\ t ut - . > 11 i‘ i,: i h * 

M«• i dmH- I )< Jt HH. tl t.!• 1 1 1 :t l K N:> v v l 
Ut' l)A! I_A ‘I i v •• )pt. t t l . K . t 1! o r’..:IT - 

< wr. sHicu.t«: 11 ' u- \v« \\n. r* \ 

ernstig geweidsn iMirnt Do e: 

Hf'A i ilHIt'U Ya.'rM V' 'KN;. i 
neie m;.!:e..> en in groept '-"i .aal 
ollt! .echte Ji >:.g( 'lel . t t ; t ’ - ’: „ 
geweic liet. !' te i: ’nt-'. n 

del z drugs er. ut „c ■: 4 g.ir:is: t 
ii'üMiaac. Dt . .'..Ze nu- ; 

de n.eesn . ■. / •. z . z. d» z :.\ 
van ue ..< inu!e.e.>n n : .a: 
v< '■ 


// (>rvuni F'rauk(>: duxirse man met een tegendraadse mening 


roving. Tussen UHiOen 1664 werd 
ongeveer een op de ITtM) OlKl Neder- 
landers veroordeeld \'oor duelstal 
met geweld. Van I-'.ii *..* hz .; 

-teeg t;,-" lai'l.: ‘ 

mei.zei. pei guu.non inwoners ver- 
oordce'ij vooi diefstal met geweld. 

Kranke: „Ken beroving is natuur¬ 
lijk een heel angstige gebeurtenis. 
Vooral m Amsterdam lopen jonge 
mannen een redelijke kans om 
eens een keer up straal beroofd te 
worden. Vaas; wordt daar echter 
geen geweld hij gebruikt Het blijft 
bij bedreigingen. 

Op grond van de cijfers zouden 
vooral mannen in de Handstad 
ziek: onveilig moeten voelen, maar 
hel tegendeel is volgens Kranke 
waar. ..Vooral oude vrouwen t*p 
hot platteland zijn bang. Terwijl ze 
daar puur cijfermatig bekeken, 
veel mimici' reden Voor nebben 
Opi het platteland is het stukken 
veiliger dan in de stad." 

De invloed van de media doet zich 


ongetwijfeld gelden, denkt Kranke. 
Persoonlijk kijkt hij niet kromme 
teilen naar televisieprogramma's 
als Crcu' Time en Opsporing Ver- 
z -zii Waarom nz. iet < ' z zzet i 
‘.nu ut t'e.-’evd v. ■reen aa.n zwa¬ 
re gewe'idscnminaliteit die in feite 
marginaal is? Onder doe-het-zel- 
vei's vallen veel meer slachtoffers. 
Waarom wordt daar niet ten min¬ 
ste evenveel zendtijd aan be¬ 
steed'.'" 

„Natuurlijk besef ik wel dut 
nieuws pas nieuws is als het slecht 
is. Nieuws is vaak de ergernis over 
resterende ellende in onze samen¬ 
leving. Laatst meldde de Centrale 
Recherche Informatiedienst dat 
het aantal overvallen in Nederland 
m 1491 lager was dan de jaren 
daarvoor. Alleen het aantal gewa¬ 
pende overvallen op banken was 
toegenomen. Wat dacht je van de 
aanpak in de pers'.’ Alle kranten 
btachten onmuldellijk het nieuws 
"Ver de toename van het aantal 
bankovervallen Het meer gerust¬ 
stellende gedeelte van de CK1- 
boodschap werd in sommige ge¬ 


vallen met eens vermeld! Dat vind 
ik tammer. Nieuws is vrijwel altijd 
alarmerend ’ 

(*n\UIH 

i A-r.cu'n ;. ...,n . 

rciui. maar de uitslagen van cr.ua- 
naliteitsonderzoekiT. ril opiniepei¬ 
lingen zijn dat evenzeer. Kranke 
spuwt echter vuur als de slachtof- 
ferenquetes en enminaliteitsoii- 
derzoeken ter sprake komen. „Die 
geven een vertekend beeld. Neem 
alleen de vraagstelling. Als jn 
vraagt of iemand zich onveilig 
voelt en degene antwoordt bevesti¬ 
gend. Wat weet je dan" Ik beu tel 
tegenstander van de internationale 
slachtofferenquete die in 1464 
weid gehouden Nederland kwam 
daaruit ais betrekkelijk onveilig 
naar voren, maar wat zegt dat 
nou'.’" 


Keil betere Nodsc: .z, x.z. :• 
doorsnee burger zit r na t v.z 
maai naar eigen zeggen roei:* 
Kranke met /.:;n tin-orie toen vaas 
agressie op Misir.oe.iig ..M( ;.si. r; 
den Ken vaas nat ik riziuiiizzli Z. 
goed praat Icrwu. int 
niet zo is lp i.-rKct- aal de verin- • 
genseiznznazteit z u; .> t> - g-. - 
nomen. Maar ik v.n : ut t t ft 
leent om ft- stei.eu. ii.it Ot .-«uiK-me- 
Vll.g een s'.UK geV. e.C tlU’U gt I 

geworden Je moet vandalisme. 

\eniHjgt-nserimina.;telt en. ver 1.a.e 
agressie scheiden var. puur ge- 
welasgehruik." 

Bovendien kk-ven er volgens Kran¬ 
ke gevaren aan (iet stelselmatig 
opkloppen van negatieve onder¬ 
zoeksresultaten. „Mensen krijgen 
er allerlei rare ideeen van en gaan 
zich er nog naar gedragen ook. J<. 
loont niz.'ot zTeeiu Kan.s'i.j* .> /.o:. 


.. 'C ;:; .e. cel . Wapen o!:. lUotf 
gaan. Je naait op die manie: ge¬ 
weid m huis." 


IMitslic 1111‘S 


Het onderzoek naai wapenbezit 

< HUk T )t H! HXHi -F. ü f w 

LKit i.H-HHl fl K Nut!' 'A *‘i ., .i!H< - - 
rorui. FIUll k i.' üHN. F- ’.H.' 

theurk* Vaii F rnr:Kc. 1 k !, \ ■' \ t 
van U‘tnn.1t’i'\TnüHdb' ' 1 !.Kt i\ 
iH'fint naar iium wvl 

Wil WüJkHi Ilitk* Ha..! ■ ?! - 

theek. 

Kranke is center n;el hek-man. 
overtuigd. Hii trekt een zuinig ge- 
/K*i 

’.t e'A m 

loei 

een g! 4 

„De gevoeligheid voor geweldsge- 

niH' 

i/ak v, 

UTi z; 

;:n coll 

bruik kan m ons la mi groter zijn 

wapen'.’" 

via; 

igt hij. 

dan in andere landen waar gewen:: 

kei 

z ie ho 

■ U 

mgi'i. 

veel meerdeel uit maakt van de 

pin 

stie Eu 

Mild 

me.- .. 

dagelijkse praktijk. Het lijkt een 

!:j k 

" Hiel 

4 km 

1 ,1' tlK 

paradox, maar mensen zijn vaak 

r,\v 

e" Ma 

ar is 

hef tv 

banger voor geweld als ze minder 

1'lH 

ioeil n 

naar 

Bij z.t 

kans lopen om ermee m aanraking 

i’ ! 1 1 
:v i 

: je aii 

ei ie 

! \ ! HóH 

te komen." 

Hu 

weet 

toeV 

allig d 


teg 

ere on, 

.derzoeker: 

„Daar komt nog bij dat mensen 

ma 

ar tooi 

h. 


subjectief oordelen over geweld. 

Iemand kan bedreiging niet ge- 

Fra 

p,ke v 

indt 

het b’ 


Arrestatie na orerval: kans op mes in je. rug is hier erg klein. 


Foto: WIDDERSHÜVEN 


weid als geweldsgebruik opvatten, 
maar als je het feitelijk bekijkt 
klopt dat met. Het probleem is in¬ 
gewikkelder dan het op het eerste 
gezicht lijkt. Bovendien gooien 
mensen angst voor inbraken, angst 
voor jeugdagressie en angst voor 
een snel veranderde samenleving 
vaak op een grote hoop Het gevolg 
is dat ze zich onveilig voelen maar 
dat zegt mets over de werkelijke 
risico's die ze lopen." 

De vertekende beeldvorming in 
onderzoeken en enquêtes wordt 
volgens Kranke ook veroorzaak* 
door belangengroeperingen op de 
markt van misdaad en criminali¬ 
teit. Zij hebben vaak baat bij alar¬ 
merende berichten. Minachtend: 
„Neem alleen al liet benedenmaat- 
se rapport van het organisatie¬ 
bureau Mc Kmsey over de onvei¬ 
ligheid in Nederland. Het bureau 
gomde vorig jaar allerlei vormen 
van criminaliteit op een hoop en 
concludeerde daaruit dat vooral de 
zware geweldscriminaliteit zai toe¬ 
nemen. Precies wat de opdraehtgi 
vers voor het onderzoek wilden 
horen. Directeuren van beveili¬ 
gingsbedrijven en beleidsmakers 
bij justitie en politie zullen er wei 
een borrel op hebben gedronken." 

Kranke stelt dat de beveiligingsin¬ 
dustrie samen met andere belan¬ 
gengroepen steeds beter toegang 
krijgt tot de pers. waardoor de 
stroom alarmerende berichten 
groeit. „Vroeger ging alles veel on¬ 
nozeler. Ais dat toevallig zo uit¬ 
kwam. kreeg de pers weieens een 
boekje toegestuurd. Tegenwoordig 
beschikt men over veel meer acid 
en stuurt men steeds meer rappor- 


zwak dat met aan (ie ionzeren is 
gevraagd on; hun wapen te laten 
zien „En 4 bestaat een kans uat n.e: - 
set'i bluffen. Het hangt er maar r.e- 
iemaa! van af wie de vraag heeft 
gesteld. Ken saaie man met een 
strik voor krijgt heel andere ant¬ 
woorden dan een meisje van een 
laar of twintig." Of we uaurmn r.iel 
ai te vergaande conclusies .tan 
steekproeven willen Verbindi n. 
vraagt Kranke. ..Want dat gelseur’ 
tot nog tot.' teveel. 

„Kijk alleen maar naar tu l > mm. r 
zoek in Groningen Semri.igt 
nalisten zijn daar flink mei aan de 
haal gegaan. De onderzoekers wa¬ 
ren heel voorzichtig na 1 con¬ 
clusies. maar in de pers vserd 
doedii uk gezegd uat ue re>uit.st' i. 
wezen op de toenemende geweld¬ 
dadigheid Vuil jongeren " 

Overigens vindt KraiiKe a.le pa :.u k 
rond het toi'neiner.m- giw< ui .!ev„- 
een probleem van deze tijd. „Te¬ 
genwoordig 'nebben we .me> ;n de 
h.ar.d We stappen naar tie d< 'kter 
ais we z.ii'K zun en wi vei zeKeren 
ons Vs “ ir allerlei rampen ei: p: i'b.e- 
men. Toei: worden we sli'cds hun 
gel 4 Vool' 'Zie Ooi ig. Hot \\ 4 :1 ie dl 
toenemende angst voor gewt 
criminaliteit anders verkaire!: - ’ 
Hoewel de samenleving e: een 

StllK YtHiitH*!' t -JJ ! N H'. ‘\\’[ i !'iU'!!. 'I.H 
kvn \Vt (i!l> WTSl’li’ 1 1 1 K iIFUK 

om de risico's die we ia -g :■ «pen • n 
waar we niks aan kunnen i■ ■ * r. 

Dan den k ik v.e; et-n> waar nzatt n 
We nvei'.' We worden wez.sw.tar 
‘Hider dan ooit. maar we gaan 'a i n 
allemaal t-en Keef 'loou He’, a Vel: 
blijft een rmc Welle onderneming. 
Daar kan niemand iet.- ,.an qoem De uitdeuker 


A’t : ; - ■ .,* laA A'i'uJH' 

. n f f t h . : t . e - 1 


: A. ' K 


l'.D.n ! . t 


r\ ,, • r 


H' i ::t'. . . .« r. 


v\'! * •! ] *. e 1 ! ’. tlCNK'JüH.L' l . . r 

t. -.Nu; 

! 'h r:. N. Kr: . 'ah » . : 
e i r. !, ,i - i i • ‘K ■:. rv 

V'lH'Ü oD \\\‘{ K lUliüV u-: 


\t * : N\* 


iFh ' (’oi!. ü! 'j-r . Ki 
*!.:'. ï 4 :. H r\ t!ó!’.. • 

1 ! ! • !. H u'.!Fd.;K« 


H . \\;*..*■ w ■ *i il’H*. 

’.(*!i ! i ■•!': F !F !)♦. ;r. 

H. i.t-t jt-va. n- m • ■ •. 

■ t - 4 :. n' UI i )i s l.ii.'.t Uu. 4 . 
a ’ ; , t t . . : s 

■ A : t K i i! : * 


A . A. v w. 


Z.,.!..!. . ; .. . 


i )e lafceuser tu-ait n I 

tra-t h:; -z.aar • • 

aar, l i i >1 e. Vt ■ 4 -.;i : g, : u:. .a 
ik vol vert n ei vu -n Hef n . . -f 
een m n-’. t-rsfant: . m 1 -. . . n 

vi rzt-kt i i.g ft Iiéni t-:. .nu \vu.' 
Lef p! i ■! ,1-eU . Zo Ut \l • f . 

Dal : lei k een 

• Ve.-ia ekt•:g , rk.u.u u 

tkir.t’. 'Z- 'aft-f: I :; fut . U-lec. 

'• - tl •*•• :*..•*: ' e* e.it, een ,U 

4 t .; f . : .1 u f ' . ’ 

Du* i-i.u; tot r: n.t t’ Hef : 

We'. Muur ’Zt : zeker.: Z 
tit I it.' : 4 i>t-itl s 11 rut.-f E.e.’i ui.-.ft o 
iTispiM-teur Z'.; ee:. >e. 4 . ; 
i 1 ! 1 i: i. - 1 * i L’a ■ vt - r. 

i)t ze :.au na*.r 4 .::k et-:. •.• 

agent:.,. ::.uu' 4 wmt twet :.. u > 
late! < ‘ll.Uu*. w. u et n*. A ...t 
hu !'Zn■ n tu gu tfit' tl- 'za.uef. 

11: e-feiu, ::.« I . . n r. 

I.e: m .. k. i, - ■ '..„it- 1: 4 ,u 1 

z• -t :. pit i'.i.■ mt.■ i. na f :, - nam. 
ut:, m. .:. Ki : Kant. 4 :.u.,: : ■ 

*'t*t*l'i11-r k an*: . i,:! k 4 ■ . 4 
!:t ■ t. t ■. f tl t i e: g t •.. K . 4 . ’. . e, : 

■ Je M' 1 it ■ uuf i . .!: K t f 

/t ■ i! ’Z' rgt it'i: w' rit - : 

IJ ,;; f,: i .; k t ■! ! i a tl t ■ t n : ..’ -1 

o *■••)• * 4 ■' 4 : g - •!:. i te. > 

'z* : 'Aa i Kt. > • >.!.• 


I i 'l ‘ T . > 1 1 .ft' Was VlT. I 4 1 K f.: 1 f.. 

fiie'.tie:. wi- Krijgsraai: Ik wus. 
begri-t ; :k te naïef gew». t -*. Ik 
M uf Ut ufito na het *. el'.. gt f 

n y *:;f ,k :net o i, n ■ 

!f:■ 't f■ n hewerki-n. .m.K-t-n 
reents. zotiul t'.s.t twntt . w;-.> 
Zw-DC V.uf, 4 •. 4 f 

Vergt Kei ingt.-n. Wel p-: t • n:es 
'zafigi-n muur ..itbetaa !. 

ft . . > 

I 'uuf lag /. - zag !i:j ,r: een 

■:- i ij -f. -ss-.r.g ., 1L • 1 ji- .11;* p■. ■ 

II ssi :. 1 . i tien olitlelge! f’ut !.’. 

Dat z. a» z<. ..K:. !•■ ,t-vi-i 1 : t *..,.,. 
j". - ; i • ;a.:: •; preir. :t-> ' < 'r gt■ 

'F < ' t •! i:! i . H ! ï. 11,! r!(.r!' uD 

• a A « d • r 1.. * ! ♦ S e !. d ! . !t 

11! 4 *' ’ : •.! v' \ VI*. t Kl'T.I i a; f 

H. !»•!' \Vr:v:-.: Jf 

.■ te.* l a ::. kt ■: Laru Vtx -1 ,r 
ii - : .; kei rt Let \ 4 ,:.., : t-ui 
uit - : Ju zegt U. Je 
". i-rzesti ! I.’igt 4 . op Wel lef. lat 

Hi t 4 .‘....' n. 4 i : i,:H-re:. : 

I '• ■ • 4 • Kt i ng'n.a:: ..llt : m 

! ♦.*! ! . . . H U * ! • !!. !: . ! t .Gt 

< '• t : l i.pNN^t lA.i.n l 

FH'üt U : ■ r! '\ i 


1 >' ft ie.. Kt r had nut t uui. . a 
H ! * K 1 '!i > t iH. i 1W ! j 11' Al .. I h \\' t *- 
! f :* i «*«*:• .rnrmiL*/' hn *.:•• Hn 

-Am . '.u * A11'.! : .i 1.f '• ; i.K' z!i !K>tr 
• * ■! t : !'!!_! \'i i . uiA r vr:: k y> 
F- . 1 ' *'d »‘Y !j :* 

V. , 1 t-, . 

• -H w 'd. in « H- ', • ,J t I .F Ft 'Wiiit* m 


.-yjno ** 
, s . ; » • <wt ,: 


•w«/.x:. , /K■v 


/Xl'vW* 


■W<m 


CCES VERF 


Alle actuele kleuren. 750 ml 

GRONDLAK 10.50 
AKTIEPRIJS 


GRATIS 3-PEUG SCHUURSETJE 


WIT STRUCTUUR 
BEHMK lil 


HOOGGLANS OF 
ZIJDEGLANS 13.9. 

AKTIEPRIJS^ 


WITTE 

LATEX 

10 liter voor 
ca. 60-80 m 2 

17.50 

AKTIEPRIJS 


WAAROM ZULLEN WE DUUR DOEN 

Vestigingen in: Alkmaar, Almelo, Almere-Buiten, Amsterdam 3x, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Beek (Z.L.), Beverwijk, Den Bosch, Den Haag, Diemen, Doetinchem, Eindhoven, Enschede, Groningen, 
Haarlem, Heerlen, Helmond, Hilversum, Hoogeveen, Leeuwarden, Nijmegen, Oosterhout, Roosendaal, Rotterdam, Sittard, Spijkenisse, Stadskanaal, Tilburg, Uden, Valkenburg (Z.H.), Wageningen, 

Woudenberg, Zaandam, Zoeterwoude. imburgs agblad 
Donderdag 19 maart 1992 # Pagina 25 


Van Gaal hoopt dat zijn club Real Madrid loot 

Ajax troeft Gent af 


Ajax - AA Gent 3-0 (2-0) 7. Kreek 10. 
10. Bergkamp 2-0, 89. Jonk 3-0. Scheids¬ 
rechter: Sundell (Zwe). Toeschouwers: 
40.000 (uitverkocht). Gele kaart: Silooy 
(Ajaxi^en Herbots (AA Gent). Eerste 
wedstrijd: 0-0. 

Ajax: Menzo; Silooy. Blind, Jonk en De 
Boer; Winter, Bergkamp en Kreek (77. 
Alflen); Van 't Schip, Pettersson (70. 
Van Loen) en Roy. 

AA Gent: Petry; Van Gronsveld, De 
Groote (18. Van der Linden). Verkuyl, 
Metved en Herbots; Verdegem (46. Ba¬ 
lenga), Dauwen en Janssens; Viscaal en 
Vandenbergh. 


DOOR JAN MENNEGA 


Dennis Bergkamp met 
^Prachtig ’stiftballetje’ de Hon- 
keeper van Gent, 2-0. Het 
H de vijfde Europa-cuptreffer 
“ergkamp dit seizoen. Eerder 
In hij succesvol tegen Orebro, 
i'J»eiss Erfurt en twee maal te- 
'Jsasuna. Michel Kreek, in de 
j^Van de tweede helft vervangen 
! 0 Rob Alflen, maakte gister- 
J/h zijn eerste Europese doel¬ 
en - sNa 2-0 was het gebeurd,” 
Louis van Gaal gedecideerd 


^terdam Louis van Gaal hoopt dat Ajax morgen bij 
^oting in Genève gekoppeld wordt aan Real Madrid. De 
aanse clubs, Genua en Torino, dat vandaag vrijwel ze- 
_afrekent met KB Kopenhagen, ontwijkt hij in de halve 
v* es van het UEFA Cup-toernooi liever nog even. AA 
ƒ”• had Van Gaal vooraf ook liever niet. Achteraf kan 
^nts geconcludeerd worden dat de ploeg uit Oost-Vlaan- 
■ en een zacht eitje was voor de Amsterdamse club. Na 
°ersaaie 0-0 veertien dagen geleden in Gent, schakelde 
** de Belgen gisteravond eenvoudig uit 3-0. 

^ffalo’s waren binnen tien mi- de spelers zichzelf ook weer gecorri- 
al geveld. Eerst kopte Michel geerd; daarna hebben we Gent weer 
t ^ een voorzet van Johnny van helemaal weggespeeld.” 
r-fiip voorbij Zsolt Petry. Daarna 

De snelle achterstand was voor Re- 
né Vandereycken het sein de loop- 
graventaktiek die hij had uitgedok¬ 
terd, te verlaten. Michel de Groote, 
één van de twee libero’s die hij de 
bomvolle arena van het Olympisch 
Stadion had ingestuurd, moest na 
ruim een kwartier al plaats maken 
voor aanvaller Mark VanderLinden. 
Direct na de rust bracht hij nog een 
voorhoedespeler in, Henri Balenga, 
die verdediger Tom Verdegem 
kwam aflossen. 


1^3° was het natuurlijk ook. AA 
m*.had dermate weinig te bieden 
L, technisch directeur, die een 
..^stisch” en een „moedig” Ajax 


mj« e zien, zich tijdens het verdere 
van de wedstrijd geen zor- 
koe ^e te maken. „Nadat 
P 2-0 waren gekomen,” plaatste 
jj .Gaal een kleine kanttekening 
SgL® overwinning, „hebben wij al- 
even de fout gemaakt teveel 
^ achteren toe te verdedigen, 
v hadden we niet afgesproken, 
2 oiets is logisch als je zo snel 
v °0rsprong komt. Later hebben 


Silooy mist 
halve finale 

J^STERDAM - Sonny Silooy 
6( ; s t de eerste halve-finalewed- 
•MJd van Ajax in het toernooi 
de UEFA-beker. De verdedi- 
kreeg in het duel met AA 
de gele kaart van scheids- 
Q ^hter Sundell na een forse 
i^ftreding. Het was zijn tweede 
tl het toernooi, zodat hij automa- 
°h is uitgesloten. 


Maar wat Vandereycken ook pro¬ 
beerde, het hielp geen zier. Het zou 
ook een aanfluiting zijn geweest als 
de kwaliteitsarme ploeg uit Gent tot 
de halve finales van het UEFA Cup¬ 
toernooi was doorgedrongen. Voor¬ 
al in het eigen Ottenstadion maak¬ 
ten de negatievelingen uit Oost- 
Vlaanderen er een potje van. Zij 
hadden toen slechts oog voor een 
0-0 eindstand en slaagden zowaar 
ook nog in hun verderfelijke opzet. 
De bedoelingen van de Belgen, bij 
wie Mark Verkuyl en Eric Viscaal 
flets bleven, waren gisteravond 
geen haar beter, maar de snelle ach¬ 
terstand doorkruiste Vandereyc- 
kens’ snode plannen. De vroegere 
Rode Duivel toonde zich overigens 
wel een goed verliezer. Hij erkende 
ruiterlijk dat Ajax de betere ploeg 
was. „In Gent waren ze dat ook al.” 

Evenals veertien dagen geleden in 
Gent was ook in Amsterdam geen 
sprake van een glanzend schouw¬ 
spel. Ajax nam na de spetterende 
start.te snel gas terug en kon ook in 
de tweede helft de vijfde versnel¬ 
ling niet meer vinden. Alleen toen 
John van Loen de kleurloos acte¬ 
rende Stefan Pettersson kwam ver¬ 
vangen, flikkerde de wedstrijd even 
op, maar de vaart was er al even 
snel weer uit. FC Barcelona 
bijna in finale 


BARCELONA - De club van Jo- 
han Cruijff, Ronald Koeman en 
Richard Witschge is nagenoeg 
zeker van een plaats in de finale 
van het Europese bekertoernooi 
voor landskampioenen. Na de 
overwinning met 3-0 op Dinamo 
Kiev heeft FC Barcelona, met 
nog twee wedstrijden te spelen, 
drie punten voorsprong op Spar- 
ta Praag en vier op Benfica, te¬ 
genstanders in de volgende twee 
wedstrijden. 

In de andere groep is de strijd 
nog open door de overwinningen 
van Sampdoria op Anderlecht 
(2-0) en Rode Ster tegen Panathi- 
naikos (1-0). Het verschil tussen 
de twee ploegen, die elkaar nog 
ontmoeten is één punt. Ander¬ 
lecht heeft al drie punten achter¬ 
stand op Rode Ster, de aanvoer¬ 
der van de groep. 

Barcelona begon indrukwek¬ 
kend tegen Dinamo Kiev, maar 
scoorde niet waardoor de vaart 
een beetje uit de acties verdween 


en Kiev zelfs counter-kansen 
kreeg. Een klein kwartier na rust 
verloor Dinamo zijn aanvallende 
middenvelder Moroz met twee 
gele kaarten. De vrije trap die na 
de tweede kaart volgde, werd 
door Koeman en vervolgens Ba- 
kero tegen Koetepov gejaagd. De 
derde actie, van Stoitsjkov was 
echter onhoudbaar. 

Vanaf dat moment bepaalde uit¬ 
sluitend Barcelona wat er op het 
veld gebeurde. In de laatste tien 
minuten scoorden Stoitsjkov en 
Salinas nog voor Barcelona, dat 
zijn ’gouden’ Bulgaar in de uit¬ 
wedstrijd tegen Sparta zal moe¬ 
ten missen. Stoitsjkov liep tegen 
Dinamo tegen zijn tweede waar¬ 
schuwing op. 

Anderlecht heeft zijn laatste 
kans op de finale laten liggen in 
de eerste helft van het duel tegen 
Sampdoria dat in het laatste 
kwartier van de eerste helft 
scoorde door het trio Vialli, Man- 
cim en Lombardo. 


Voor Bergkamp begint 
nu pas EC-toernooi 


AMSTERDAM - Voor Dennis 
Bergkamp begint het toernooi om 
de UEFA-beker pas echt, nu Ajax 
de halve finales heeft bereikt. De 
international vond na afloop van de 
simpele zege op AA Gent (3-0) dat 
de vier tegenstanders tot nog toe 
niet overliepen van kwaliteit. 
Bergkamp vroeg nieuwsgierig naar 
de tussenstand van Real Madrid. 
Hij zei zich te verheugen op de con¬ 
frontatie met de Spaanse groot¬ 
macht, die al interesse toonde in 


Bergkamp en wordt getraind door 
de uit Amsterdam vertrokken Leo 
Beenhakker. 

„Het maakt niet uit of we Madrid in 
de halve finale of in de eindstrijd 
treffen”, liep 'Bergkamp over van 
zelfvertrouwen. „We hebben het 
elke ronde (Orebro. Erfurt. Osasu- 
na, Gent) iets moeilijker gehad. Ei¬ 
genlijk begint het toernooi voor ons 
pas echt. Niets ten nadele van Gent. 
maar zoals zij spelen, behoren ze 
niet echt tot de Europese top.” 


# Dolle vreugde in het Ajax-kamp. Dennis Bergkamp wordt na zijn treffer op de schouders 
genomen door Stefan Petterson (links) en Wim Jonk (rechts ). Foto: epa 


Van Gaal had Bryan Roy de voor¬ 
keur gegeven boven Van Loen, die 
er rotsvast van overtuigd was te zul¬ 
len spelen. „Het was wel even slik¬ 
ken, toen ik hoorde dat ik op de 
bank moest zitten,” liet Van Loen 
weten, „maar omdat het publiek 
mijn naam scandeerde en ik mocht 
invallen, heb ik toch nog een bevre¬ 
digend gevoel aan de wedstrijd 


overgehouden.” Van Gaal zei „heel 
veel moeite” te hebben gehad met 
zijn beslissing de lange Utrechter te 
passeren. Pas in de slotfase van de 
partij, die als een nachtkaars dreig¬ 
de uit te gaan, viel er weer wat te 
beleven. Bergkamp miste toen een 
prachtige kans op 3-0 en Van ’t 
Schip en Van Loen knalden onbe¬ 
daarlijk hard op de vuisten van Pe¬ 


try. In de laatste minuut kwam de 
3-0 eindstand toch nog op het score¬ 
bord. Wim Jonk mikte de bal toen 
van afstand zuiver in de rechterbe¬ 
nedenhoek. Van Gaal: ..Ik was blij 
met die derde goal. Anders waren 
de mensen misschien toch nog met 
een kater naar huis gegaan. Nu sluit 
ik alleen maar mijn ogen en denk: 
wat is het leven mooi.” 


Rotterdamse ploeg voor het eerst in elf jaar weer bij laatste vier 

Feyenoord blijft overeind 


^oor 


MARCEL VAN DER KRAAN 
DEN - Feyenoord staat 
het eerst sinds elf jaar 
^ er in de halve finales van 
^3 Europa Cup-toernooi. De 
^Sade van de scheidende 
j, ^ch Hans Doijee bleef na 
^Sentig bloedstollende minu- 
overeind op White Hart 

S (0-0) en plaatste zich 
. zij Jozsef Kiprichs tref- 
3 in de eerste wedstrijd bij 

K a ^ s ^ e v * er van ^urope- 
bekerwinnaars. 


m s Pelers van Feyenoord, die de 
Ijllopen dagen opnieuw duidelijk 
h *n merken een professionele en 
, e gene ploeg te vormen, waren 
* ^thnig van vreugde en kwamen, 
het stadion al was leegge- 
en a ^ een de rood-witte 
3n g uit Rotterdam (op gezag 
\3 de politie) nog was achtergeble- 
zelfs terug voor een ereronde. 
$ e >. ar de champagneflessen z© plot- 
a ng vandaan kwamen wist nie- 
maar John de Wolf, Ruud 
C s en Rob Witschge gingen er 
m~Hjk mee rond. 

v3 r Hans Dorjee zal het resultaat 
gisteravond waarschijnlijk niet 
a o uitmaken - coac h van Feye- 
y 0r d moet vandaag het oordeel 
v3 het Rotterdamse bestuur af- 
jJ^hten. Hoewel hij voor en tijdens 
3 duel met de Spurs nauwelijks 
3 spoortje van emotie toonde, 
Delftenaar aanvoelen dat 
0b bewindvoerders in de Kuip hem 
p hon-actief zullen stellen. 

£ 

o on-Engels als het duel in Rotter- 
. hl twee weken eerder was, zo 
i Pisch Brits was de knokpartij gis- 
5 } avon d. In de eerste helft werd 
zelfs letterlijk opgevat. Feye- Tottenham Hotspur - Feyenoord 0-0. 

Scheidsrechter: Kothhsberger (Zwi). 
Toeschouwers: 29.834. Gele kaart: Bosz 
(Feyenoord). Eerste wedstrijd: 1-0, 
Feyenoord door naar halve finale. 
Tottenham: Thorstvedt; Bergsson. 

Sedgley, Mabbutt en Edinburgh; Allen, 
Stewart en Howells (63. Houghton); 
Nayim (72. Walsh), Lineker en Durie. 
Feyenoord: De Goey; Scholten, De 
Wolf. Metgod en Heus; Sabau, Bosz, 
Fraser en Witschge; Taument en Blin¬ 
ker (63. Kiprieh). 


Gaston Taument (links) zet Tottenham Hotspurs ’ Nayim op het verkeerde been. Foto: reuter 


noord vocht op White Hart Lane de 
’Battle of Britain’ uit. 

Vanaf de eerste minuut vond een 
keiharde strijd plaats, waarbij om 
elke meter grond werd gestreden en 
bij elk luchtduel de ellebogen en 
vuisten voor de dag kwamen. 

Overbluffen 

De Rotterdammers lieten zich in de 


beginfase enigszins overbluffen. 
Maar toen doelman Ed de Goey 
door een rechtse direkte van Spurs’ 
krachtpatser Paul Stewart tegen de 
vlakte was geslagen en minuten¬ 
lang roerloos bleef liggen, werd bij 
John de Wolf en de zijnen het bloed 
onder de nagels vandaan gehaald. 
Arnold Scholten nam luttele secon¬ 
den later wraak. Stewart werd vol 
getroffen en moest evenals De Goey 


worden opgelapt. Vervolgens kwa¬ 
men overal de ellebogen tevoor¬ 
schijn. „Ik wist van tevoren dat dit 
ging gebeuren,” sprak Ruud Heus 
na afloop. „Je had aluminiumfolie 
op je knokkels nodig, om heel te 
blijven. Het was rammen, lopen en 
weer rammen.” 

Hoewel Tottenham Hotspur voor 
rust de sterkere ploeg was, kreeg 


Feyenoord in de openingsfase twee 
riante mogelijkheden. In de zestien¬ 
de minuut kwam Regi Blinker door 
een fout van middenvelder Howells 
plotseling oog in oog met keeper 
Erik Thorstvedt. Blinker verzuimde 
Feyenoord een prima uitgangsposi¬ 
tie te geven door de bal steenhard 
naast te schieten. 

Vier minuten later liet Blinker de 
afwerking over aan de door Michels 
geselecteerde Rob Witschge, die 
echter ook het vizier verkeerd had 
staan. 

Illusie 

Dat een Rotterdams doelpunt een 
illusie leek, was niet zo vreemd. Het 
scoren was in voorgaande Europa 
Cup-wedstrijden al een groot pro¬ 
bleem geweest. Een geluk voor 
Feyenoord was dat Tottenham 
Hotspur ook niet uitblonk in tak- 
tisch vermogen. Over de grond 
kwam niet één fatsoenlijke aanval. 
De Londenaren zochten hun heil in 
Vuurpijlen’, zoals de Feyenoorders 
de onophoudelijke stroom van hoge 
voorzetten omschreven. 

Voor rust leverde het luchtbombar¬ 
dement slechts één keer echt gevaar 
op, toen David Howells van dichtbij 
naast knalde. In de tweede helft 
kopte Paul Stewart naast het doel 
van De Goey, maar uitgespeelde 
mogelijkheden deden zich niet 
voor. 


Groep A 

Rode Ster-Panathinaikos 
Sampdoria-Anderlecht 

Stand: 

Rode Ster 
Sampdoria 
Anderlecht 
Panathinaikos 

Groep B 

Sparta Praag-Benfica 
FC Barcelona-Dinamo Kiev 

Stand: 

Barcelona 
Sparta Praag 
Benfica 
Dinamo Kiev 


1-0 ( 2 - 0 ) 
2-0 (2-3) 

4 3 0 1 6 6-4 
4 2 1 1 5 6-3 
4 1 1 2 3 5-7 
4 0 2 2 2 0-3 


1-1 ( 1 - 1 ) 
3-0 (2-0) 

4 3 1 0 7 8-2 

4 12 14 6-6 

4 0 3 1 3 2-3 

4 1 0 3 2 2-7 


Rode Ster Belgrado-Panathinaikos 1-0 - 53. Mihajlovic 1-0 (straf¬ 
schop). Scheidsrechter: Aladren Soriano (Spa). Toeschouwers: 
30.000. Rode kaart: 83. Kalitzakis (Panathinaikos). 


Sampdoria-Anderlecht 2-0 - 33. Lombardo 1-0, 35. Mancini 
Scheidsrechter: Mikkelsen (Den). Toeschouwers: 35.000. 


2 - 0 . 


Sparta Praag-Benfica 1-1 - 30. Paneira 0-1, 45. Chovanec 1-1. 
Scheidsrechter: Biguet (Fra). Toeschouwers: 28.000. 

Barcelona-Dinamo Kiev 3-0 - 59. Stoitsjkov 1-0, 83. Stoitsjkov 2-0, 
87. Salinas 3-0. Scheidsrechter: Assenmacher (Dui). Toeschouwers: 
78.000. Rode kaart: 58. Moroz (Kiev). Gele kaart: Sgjets (Kiev) en 
Stoitsjkov (Barcelona). 


.MKKftWINNAARf 


(vet gedrukte clubs over naar halve finales) 

Tottenham Hotspur-Feyenoord 0-0 (0-1) 

Galatasaray-Werder Bremen 0-0 (1-2) 

Club Brugge-Atletico Madrid 2-1 (2-3) 

AS Monaco-AS Roma 1-0 (0-0) 

Galatasaray-Werder Bremen 0-0 - Scheidsrechter: Nielsen (Den). 
Toeschouwers: 35.000. Rode kaart; 90. Eilts (Werder, 2x geel). Gele 
kaart: Tugay (Galatasaray), Otten, Bockenfeld, Eilts en Reek (allen 
Werder). 

Club Brugge-Atletico Madrid 2-1 - 11 . Futre 0-1, 41. Querter 1-1 
(strafschop), 64. Booy 2-1. Scheidsrechter: J^arsson (Zwe). Toeschou¬ 
wers: 28.000. Gele kaart: Verspaille en Beyens (Brugge), Solozabal en 
Tomas (Atletico Madrid). 

AS Monaco-AS Roma 1-0 - 45. Rui Barros 1-0. Scheidsrechter: Blan- 
kenstein (Ned). Toeschouwers: 20.000. Gele kaart: Valery, Dib, Passi, 
Petit en Fofana (allen Monaco), Carboni en Bonacina. 


UIFAVKKff* 


(vet gedrukte clubs over naar halve finales) 

Ajax-AA Gent 
Liverpool-Genoa 
Real Madrid-Sigma Olomouc 
Torino-B 1903 Kopenhagen 


3-0 (0-0) 
1-2 (0-2) 
1-0 ( 1 - 1 ) 
vandaag (2-0) 


Liverpool-Genoa 1-2 - 27. Aguilera 0-1, 49. Rush 1-1, 72. Aguilera 1-2. 
Scheidsrechter: Van den Wijngaert (Bel). Toeschouwers: 38.840. 

Real Madrid-Sigma Olomouc 1-0 - 83. Sanchez 1-0. Scheidsrechter: 
Constantin (Bel). Toeschouwers: 55.000. 

Limburgs Dagblad 


L imburgs Dagblad 

rapiccolos 


Donderdag 19 maart 1992 • P 


Voor n'HP' resultaat 1 


In de Cramer 37, Heerlen 
Postbus 3100,6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax: 045-739364 


Piccolo’s 

Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in 
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
millimeter hoogte: ƒ 1,30. 

Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist/Ge vonder ƒ 1,15 per mm, Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1,80. 

Reuzspiccolo’s 

Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrpotten met 
minimaal één woord in grotere letter (14-punts). 
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto’s, logo’s en 
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
kolom: ƒ 1,80. 

Advertenties onder nummer: ƒ 7,50. 

Bewijsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de 
acceptgirokaart die u wordt toegezonden. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét 
legitimatie. 


Telefonisch opgeven 

045-719966 

Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave • in de 
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

Schriftelijk opgeven 

Opgave via de Ie post daags voor plaatsing. 

Persoonlijk opgeven 

Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 


Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, 
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. 


Hot Limburgs Dogbiod wordt dagelijks golezea door 
m oor d oo 250.000o o r so o o o nat 15 jm om oodor. 


Welke gepensioeneerde c.q 
gedeeltelijk W.A.O. SLA¬ 
GER heeft nog enkele uren 
om zijn hobby (1 slagersvak) 
uit te oefenen (in samen¬ 
werking uiteraard met onze 
bedrijfsleider). Bent U geïn¬ 
teresseerd? Neem dan tel. 
contact met ons op voor het 
maken van een afspraak. 
Slagerij Van Meiik, Winkel¬ 
centrum Entre Deux. Tel. 
043-212475. 


Gevraagd jonge MAN voor 
bezorgen Volkskrant, 

Hoensbroek. 045-222144. 


Friture Marpé, Holz 126, 
Kerkrade, zkt mann. HULP 
met ervaring tot 40 jr. Pers. 
melden v.a. 17.00 uur. 


Jonge SLAGER gevraagd 
M/V, 18-20 jaar. Slagerij Jeu 
Lendfers, Hoofdstr. 221, 
Hoensbroek. Tel. 045- 
212395 b.g.g. 04492-4798. 


Classic Club vraagt met 
spoed nette attraktieve 
MEISJES, werktijden in 
overleg, vervoer aanw. Tel. 
045-729239 of 0932- 
11718692 na 20.30 uur. 


TAXICHAUFFEURS gevr. 
fuli-time, part-time, evt. 
treintaxi. Tel. afspr. 045- 
215555. Akerstr. Nrd. 132, 
Hoensbroek. 


Gevraagd IJSVENTER met 
rijbewijs, hoge beloning. 
Br.o.nr. B-0537, LD, Post¬ 
bus 2610, 6401 DC Heerlen. 


Met spoed gevr. enkele 
meisjes voor goedlopende 
CLUB inwoning mog. 045- 
413718 na 20.00 uur. 


VERKOOPSTER gevr. leeft, 
pkn. 18 t/m 30 jaar, goede 
presentatie vereist. Uren in 
overleg. Inl. Damesmode 
Osé, Achter het Vleeshuis 
32, Maastricht. 043-218840 


Wolf Europabouw vraagt 
voor Duitsland ervaren BE- 
TONTIMMERLIEDEN. Tel. 
tot 13.00 uur 045-214500 na 
13.00 uur 04499-4479 of 
045-319271. 


Met spoed gevr. FRfTURE- 
HULP voor enkele dagen in 
de week. Tel. 045-451548 


Eerlijke zelfstandige HULP 
in de huish. gevraagd voor 2 
ochtenden p. wk. Tel. 045- 
715229, bellen tussen 8.30- 
9.30 en 18.00-19.00 uur. 
Te huur gevr. woning of ap¬ 
partement met tuin en gara¬ 
ge, liefst met 2-3 slpks., 
omg. HEERLEN-Land- 
graaf-Hoensbroek-Ketkra- 
de, huurpr. ca. ƒ 500,-/ 
600,-. Tel. 04496-54269. 


Te huur gevr. huis, omg. 
LANDGRAAF, Schaesberg, 
Heerierbaan. Huur tot 
ƒ800,-. Tel. 045-741592. 


Nabij centr. GELE EN woon- 
unit 1 è 2 pers. (1 slpk.), 
geh. beg.gr. tnd.: slpk., 
woonk., gr. keuken, bergk., 
kelder, badk., toilet Ge- 
meub. en gestori, aH-in ind. 
energ. v.a. ƒ 865,- p. mnd. 
h.subs.) 046-747218. Te koop DRAADLOZE tele¬ 
foon ƒ 150,-. Tel. 045- 
272825. 


Wij geven het meeste 

voor uw auto! 

U belt, wij komen! 
045-422610, ook 's avonds. ONDERDELENBANK. 
Tel. 04493-2715. 


Te k. FORD 2000. Tel. 
04404-1224 / 1333 


VELDSPUITEN keuren bij 
erkend SKL station. L CoHe 
Susteren, tel. 04499-3030 
Bel voor VAKKUNDIG invul¬ 
len van uw belastingformu¬ 
lier naar fiscaal- en juridisch 
Adviesbureau Mr. J. Gillis¬ 
sen. Tel. 045-327613. 


I I 

1 H l l nl iu nl 


Gestoff. KAMER, rand 
Heerien-c, ƒ 350,- ad in. 
045-710384 tijd. kant. uren. 
JURGEN Autoverhuur. Tel. 
045-463333 Langheckweg 
36, Kerkrade (indterrain 
Dentgenbach) 


Te koop Mitsubishi COLT, 
bwj. ’80, APK, pr. ƒ1.550,-. 
Baron Mackaystraat 65, 
Heerien/Meezenbroek. 


VW GOLF MX. type 80, APK 
ƒ1.850,-. Heemskerkstr. 66 
Heerlen/ Meezenbroék. 


Te k. VW SANTANA 1,8, 
bwj. ’85, pr. ƒ 7.500,-. Tel. 
04454-1919. 


OPGELET, gevr. voor ex¬ 
port, pers. en bedrijfsauto’s 
in alle prijsklasses v.a. 
ƒ500,- . Schade of defect 
geen bezw. Contant geld. 
045-727742 hfrg. 723076. 


Te k. BMW 3201 recaro-int., 
zeer mooi, bwj. '84, APK *93. 
Beukstr. 15, Passart/Hri. 


Te k. BMW 525 77,-in staat 
van nieuw, ƒ2.500,-. Tel. 
045-227834. 


BMW 524 TD, bwj. '86, km. 
st 116.000, vr.pr. ƒ13.500,- 
Tel. 045-721623. 


Te koop van part. CITROEN 
BX 14 RE, '86. Tel. 045- 
219681. GOLF MX, bwj. 78, APK 
nov. '92, vr.pr. ƒ1.350,-. 
Tel. 045-721623. 


VW GOLF 1600 GLS, bwj. 
79, i.g.st., get. glas, pr. 
ƒ 1.600,-. Tel. 045-323472. 


Te koop gevraagd PERSO¬ 
NEN-AUTO'S en aHe type 
bedrijfsauto’s. Autobedrijf 
Loek Schaepkens te Klim¬ 
men. Tel. 04405-2896. 


Seat Toiedo 1.8 GLX demo 
'91; Seat Ibiza 1.5 GLX de¬ 
mo '91: Citroen BX 14, ’87; 
Citroön BX 16 TRi '87; Ci¬ 
troen AX 10E '88; div. Lada 
Samara's '87 t/m '90; Lada 
2105 1.5 ’88; Lada 2104 
Combi 1.3 '86; Ford Esoort 
1.6 D '86; Renault 5 TR 5- 
drs. '87; Opel Kadett 1.3 S 
85; Hyundai Pony 1.5 GL 
'88; VW Gotf 1.3 ’88. Auto¬ 
bedrijf CHlARADtA Seat en 
Citroön Dealer, Trichterweg 
122, Brunssum. Tel. 045- 
212843 ____ 

Nissan SUNNY Diesel ’85 
pr. ƒ 5.250,-; Mitsubishi Colt 
1200 GL 4-drs. '84 vr.pr. 
-. Tei. 045-310050. VERLOREN gouden scha- OPPASGEZIN aangeb. te 
kelarmband met piaat-naam Simpeiveid, zeer goede ref. 
Ane, omgev.. winkelcentrum Tel. 045-444913. 

De Klomp, Heerlen. Terug 
tegen beloning. 043-435893 


ADMINISTRATIEF 


-H.C. Les Ivres Morts feüd- 

Te k. mooie COMMUNIE- teert H.G. IMMODESTIA. 
JURK met toebehoren, lang Kijk eens wat vaker in de 
model, mt. 128. 04454-4226 etalage van de Dumpshop. 


Imago Mode Sittard 

Wij zoeken een enthousiaste 

Part-time verkoopster 

circa 15 uur per week 

Voor deze functie is verkoopervaring vereist 
Leeftijd 20 - 35 jaar 

:■ Bent U geïnteresseerd? Schrijf dan Uw soMdtafiebrief, 
met vermelding van opleiding en ervaring en recente 
reisfoto naar ; 

IMAGO MODE. Postbus 193, 6130 AD, Sittard. 


Bakkerij Gebrs. Scheepers, Kerkstraat 36, Ubachsberg. 
vraagt voor direct: 

verkoper voor buitendienst m/v 

Ift. 20-25 jaar, met rijbewijs. 

Tel. solt: 045-751358 van 8.00-12.00 uur. 


Adia Keser Ukzendburo heeft per cfirekt werk voor, m/v 

textielbewerkers 

Voor een textielbewerker^ bedrijf in Kerkrade hebben wij 
een aantal mogelijkheden voor kandidaten die van 
«aanpakken weten. De bereidheid om in 3-ptoegendienst te 
werken is vereist Het bezit van een eigen vervoer is 
gewenst Het betreft een functie in een leuke werkomge¬ 
ving met goede verdiensten. Deze baan kan bij gebleken 
geschiktheid leiden tot een vast dienstverband. 

. Interesse? Neem voor meer informatie contact op met 
Dimphy Lenssen van onze vestiging in Kerkrade. 
Hoofdstraat 39, Kerkrade. 045 - 463700 
Dr. Poetestraat 16, Heerlen, 045 - 713120 
Kouvenderstraat 81, Hoensbroek, 045 • 231680 
Streeperstraat 48, Landgraaf, 045 - 326595 IPRODUKTIE 


IGEZONDHEIDS- 

lORG 


ADIA KESER 

UITZENDBURO 


Luxe bakkerij MOONËN SAVELSBERGH, 
Kruisstraat 8-10, Heerlen, vraagt een 

Brood- en banketbakker, en 
leerling brood- en banketbakker 

Min. Ift 18 jaar. Sollicitaties uitsluitend na 
tel. afspraak: 045-714792. DELMACH Machine- en staalsouw Nederland BV 
vraagt met spoed 

* electromonteurs 
* bankwerkers 
* instrumentatiefitters 
* verwarmingsmonteurs 
* loodgieters 

met ervaring. 

Sollicitaties na telefonische afspraak: 
Horsetstraat 1, 6361 HC Nuth. Tel. 045-242285. 


Bouw- en ingenieursburo 
Gatena BV vraagt voor haar 
eigen werken in Duitsland, 
betontimmeflieden en MET¬ 
SELAARS (liefst colt.). Hoog 
loon, wekelijkse betaling, 
Duits verzekerd Sollicitaties 
na tel. afspraak 045-232100 


Pa WGW Bouw. Voor direct 
gevr. voor Duitsland MET¬ 
SELAARS, betonbmmeriie- 
cten. Ook colonnes. 045- 
231336/ 230477. Hommer- 
terweg 77, Hoensbroek. 


Rart-time TAXICHAUF¬ 
FEURS, dag-en nachtdienst 
JuBanast r . 6, Brunssum. 


Mldner Bouwbedr. B.V. 
vraagt dingend colonnes 


Beden voor projecten in 
Duitsland. Duits verzekerd. 
Tel. 046-231200. 


Gevr. enkele CAFETARIA’S 
medewerksters, zowel over¬ 
dag als ’s avonds. Telefo¬ 
nische inf. 045-457845. 


BARDAMES gevr., vervoer 
aanwezig. Bar La Mirage, 
Hoofdstr. 105, Amstenrade. 
04492-4663, na 20.00 uur. 


In de keurslagerij Jos en 
Pierre Van Meiick is er 
plaats voor een leerling 
VERKOOPSTER. WH je in 
het slagersvak in een van de 
modernste keurslagerijen 
van Nederland ervaring op- 
doén, is dit een unieke gele¬ 
genheid. WS zoeken een 
frisse, vriendelijke verkoop¬ 
ster om in te kunnen leren. 
Heb je interesse? kom dan 
langs of bel voor eeen af¬ 
spraak. Keurslagerij Jos en 
Pierre Van Meück, Hoofdstr. 
78, Hoensbrgek. Tel. 045- 
212651. 


DAMES gevraagd voor privé 
intem mogelijk. Tel. 045- 
423881 


Aannemersbedrijf Bek> 
vraagt voor Duitsland erva¬ 
ren METSELAARS en be- 
tontimmeriieóen. Hoog loon; 
Tel. 045-250238. 


Mystery Escort Service 
vraagt met spoed DAMES. 
TeT06-52820714. 


Gevr. FRITUREHULP (vr.) 
met ervaring. Tel. 045- 
726764 Of 045-229037. 


Huis kopen 

Van Oppen B.V. Li 

Uw huis verkopen 
met behulp van de 

echte makelaar 

Bel de onroerend goed l$n 

046 - 750 000 ! 

Peters & Partners Geieen 

Geen verkoop - 
Geen kosten 


Wij kunnen de schreeuwen¬ 
de vraag naar woningen niet 
bijhouden (alle prijsklasse !) 
N.M.W. QUADEN & Zn., 
Makelaardij onr. goed., Gel- 
restr. 4, Munstergeleen, Lid 
NVM, 046-519644. 


HEERLEN, Cambriumstr. 
100, hoekhuis met garage, 3 
slaapk. Hypotheek ad 7,3%. 
Pr. ƒ 125.000,- k.k., premie 
mogelïk overdraagbaar. 

Wijman & Partners, 045- 
728671. 


BORN, Prins Bisdomstraat 
31, hoekh. met garage op 
perc. van 260 m2, mooie 
Hving-keuken, 3 slaapk., 
geheel voorzien van rollui¬ 
ken. ƒ 155.000,- lek. Wij¬ 
man & Partners 045-728671 


TV/video defect 

vandaag gebracht 
morgen al klaar, 
prfsopgave en garantie. 
Tel. 045-231340 
E & E Electron ica Brunssum 


Diepvries/koel kastreparatie 
meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrij kosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 


Koet/diepvriesreparatie 
VROKO Kerkrade, ook in¬ 
bouw en garantie, 045- 
441566/461658 


of verkopen 

i 5, Brunssum. 045-254543. 


15 jaar vaste rente! 8,6% of 
8,8% (pensioenfonds). Bel. 
045-712255. Na kantoor¬ 
uren Dhr. J. Wetseis 045- 
440731. STIENSTRA Hypo¬ 
theek Service. 


Gratis taxatie, wanneer wij 
Uw hypotheek mogen ver¬ 
zorgen. Rente vanaf 8.8%. 
WUMAN & Partners. Tei. 
045-728671. 


Kanteideuren en rolluiken 
bestellen? STRATEN Voe- 
rendaal bellen. Ook voor in¬ 
dustrie. Tenelenweg 8-10. 
Tel. 045-750187. 


KANTELDEUREN, roldeu¬ 
ren, sectiedeuren met of 
zonder afstandsbediening in 
23 maten direkt leverbaar. 
Afstandsbediening compu¬ 
ter gestuurd, geschikt voor 
alle soorten garagedeuren 
compl. met zender voor uw 
auto. Fa Straten, Eijkskens- 
weg 18, Geulle. 043-641044 


KINDERKOPPEN. AHe 

soorten. Aanmerkelijk goed¬ 
koper dan in Nederland. 
Heymans-Zutendaal (B). 

Tel. 09-32.11611290. 


Zo lang de voorraad strekt! 
Bij aankoop van uw vtoer-en 
wandtegets Kjm en voegsel 
GRATIS. Tegelhandel Jan 
van Dorst, de Hut 7, Gulpen, 
tel. 04450-1970 


Te ruil: mooi gr.Hoek EEN¬ 
GEZINSWONING met voor- 
en achtertuin. De Maar Ter- 
winselea teg. Benedendu- 
plex Gladiolen/ of omgev. of 
teg. eengezinswoning te 
HeilusL Tel. 045-226968 of 
423497 na 15.30 uur. 


Te k. CORVETTE bwj. '87, 
autom. U.S.A. kent, Ie eig., 
100% in orde, power contr. 
syst, Tanga top, uitgeb., inj. 
motor, airco, dig. dashboard 
lederen inter., radie/cass., 
96.000 km, altijd in garage 
geatean, w.pr. ƒ 46.000,-. 
Te bevr. 045-227653. 


INKOOP goede auto’s, cont. 
geld. Joosten, Schamerweg 
3. Maastricht. 043-634978. 


DONDERDAG 

BANENDAG. 


Elke donderdag de nieuwste vacatures (M/V) bij ASB. 


Adminis tratieve kracht Voor een bedrijf in Heerlen 
zoeken wij medewerkers voor administratieve verwer¬ 
king van gegevens. In het bezit zijn van een diploma Wang ., 
en/of WP is vereist. Kandidaten die denken voor een der¬ 
gelijke functie in aanmerking te komen verzoeken wij 
snel contact op te nemen. 

Assistent accountant Voor een bedrijf in Stein zoekt 
ASB een assistent accountant die zelfstandig kan wer¬ 
ken. Jaarrekeningen kunnen maken is een must. Tevens 
dient u ervaring te hebben met belastingen. Een leuke 
baan voor langere tijd met toekomstmogelijkheden! 


Produktiemedewerkers. Een bedrijf in Tegelen vraagt 
met spoed produktiemedewerkers voor het demonteren 
van kopieerapparaten. Opleiding LTS. Goede toekomst¬ 
mogelijkheden. 

Pnxiuklicmedewetkiers. In Venk> worden gemotiveerde 
produktiemedewerkers voor een 2-ploegendienst op de 
mon^age;afdeling geraagd. Qrpede vooruitzichten. . 


Ziekenverzorgenden/verpleegkundigen. Voor een 
verpleegtehuis in Weert zijn wij op zoek naar gediplo¬ 
meerde ziekenverzorgenden en verpleegkundigen voor 
alle diensten. 

Heeft u in 1991 via ASB Uitzendbureau gewerkt? Dan kunt 
u nu uw jaaropgave afhalen. 

ASB heeft nog veel meer soortgelijke en andere func¬ 
ties. Bij de onderstaande vestigingen vertellen ze er graag 
alles over; ASB Uitzendbureaus: 

Grote Beekstraat 4, Venlo, 077 - 548360 
Houtmaas 6, Maastricht, 043 - 218484 
Kloosterwandstraat 1-3, Roermond, 04750 - 18400 
Emmasingel 89, Weert, 04950 - 43500 
Dr. Poelsstraat 15, Heerlen, 045 - 719600 
Rosmolenstraat 11, Sittard, 046 - 580150 
De overige adressen van de ASB vestigingen staan ver¬ 
meld in de Gouden Gids. 


Peugeot 

Janssen 

Kerkrade 

Uitgestelde betaling tot 
1 september 1992 

• Fiat Uno Rialto 60S’87 
Ford Escort 1.6 '83 
Ford Siërra 1.6 Laser '85 
Ford Siërra 2.0 CL K6'88 
Opel Corsa 1.28 TR ’87 
Opel Kadett HB 1.2S '86 
Opel Kadett 1.3 exclusief 86 
Peugeot 106 XR 1.1 10-91 
Peugeot XE Accent 1.1 '99 
Peugeot 206 GT 1.3 96 
Peugeot 205 XL 1.1 89 
Peugeot 205 XR 1.4 *89 
Peugeot 205 Junior 89 
Peugeot 205 1.4 Groen '88 
Peugeot 309 GR 1.6 '86 
Peugeot 309 XR autom. '88 
Peugeot 405 GL 1.6 '88 
Peugeot 405 GR 1.6 
sch.dak 90 

Peugeot GR 1.9 sch.dak '88 
Peugeot 405 SR 1.6*88 
Peugeot 405 SRi autom. '89 
Peugeot 405 GL diesel '88 
Renault 5 SL 5-dro. '88 
Renault 21 RX 2.0i '87 
Subaru Justy 1.2 GL '87 
* 1 jaar garantie op 
occasions jonger dan 5 jaar 

* Peugeot privé lease 

* Diverse goedkope 

inruilauto's 
Peugeot Janssen 
Eygetenovergracht 64 
6464 GB Kerkrade 
Tel. 045-460500. 


Te koop t.e.a.b. VOLVO 340 
bwj. 79, voorruit en uitiaat 
kapot, evt. sloop. Tel. 046- 
526631. 


Auto KALDE NBORN wij be¬ 
talen de hoogste prijs voor 
uw auto!!! 045-411572 


AUDI 80 2.0 E, *90, cyclaam, 
veel optie's, 31.000 km, van 
part. Ie eig., pr. ƒ34.500,-. 
517354. Te koop Ford SIËRRA, mooi 
met veel extra's, 2.0 autom.. 
Tel. 045-212519. 


Te k. Ford SIËRRA Cos- 
worthlook, ƒ 6.500.-. Tel. 
046-529061. 


Ford ESCORT 1600 Ghia. 
4-drs., bwj. '82, LPG, züver- 
met, APK 5-7-92, in nw.st, 
ƒ 3.950,-. Tel. 045-323178. 


Te koop UNO TURBO I.E., 
bwj. 97, pr. ƒ 13.000,-. Tel. 
045-245947. 


ESCORT '82, ƒ4.750,-; 

Panda '82, ƒ 2.950,-; Kadett 
'80, ƒ1.850,-; Kadett 79 
ƒ950,-; BMW 316 ƒ2.750,- 
Tredia '82, ƒ2.750,-; Han¬ 
delsweg 12, Susteron. Tel. SAAB 96, gerestaureerd 
met schade. Tel. 04120- 
46658. 


Te koop VOLVO 360 GLS, 
bwj '85, prijs ƒ8.250,-. Tel. 


iwa-TV.v.- 


LUCARi Direkt content geld 
voor Uw auto. Correcte af¬ 
wikkeling. Tel. 045-456963. 


Ta koop Ford ESCORT 1.6, 
bwj 78 met defecte motor. 
Hoofdstr. 40, Amstenrade. 
Bovenste bel. 


Ford SIËRRA Laser, bwj. 
96, grijsmet centr. vergr. i. 
z.g.st. elke keur. toogest, 
Tel. 045-724331. 


ri-KvBI 


Ford TAUNUS 1.6 L, model 
9i; nw. model, APK galL, pr 

ƒ 1.860,-. Tel. 045-458960. 


Te koop Ford ESCORT bwj. 
'82, met schade. Tel. 046- 
523654. 


Te koop Ford F1ËSTA 1.6 D 
CL, bwj. mei '86. Tel. 045- 
242623. 


Honda CIV1C. bwj. '80, APK 
nov. ’92, nwe. uMaat, ban¬ 
den, koppeling, vr.pr. 
ƒ 1.500,- Tel. 045-459656. 


Honda ACCORD aut, 4-drs 
APK 10-9-92, züvermet, 
bwj. '83, zeer mooie auto, 
ƒ 3.250,-. Tel. 045-323178. 


Bijzonder mooi! wag. omet 
hed. van Ie eig. MERCE¬ 
DES 280 S, bwj.93, div. ex¬ 
tra's, APK mrt 93, vr. pr. 
ƒ16.500,-. 045-217172 


MERCEDES 200, '85, in 
uitst st van onderh., 4 win¬ 
ter- en 4 zomarbanden, sp. 
velgen en extra’s, pr. 
ƒ22.000,-. 045-316402. 


MERCEDES 200 D bwj. 93, 
wit, APK febr. 93. Tel. 045- 
257753 tot 12.00 uur. 


MITSUBISHI 2300 GLX tur¬ 
bo dieeel, 4-drs., Ie eige¬ 
naar. km.st 120.000, bruin¬ 
met, APK, i.nw.st bwj. '82, 
ƒ 3 950,-. Tel. 045-323178. 


Nissan SUNNY coupé 1.8 
SLX, bwj. '89, APK febr. 93, 
vr.pr. ƒ 17.000,-. Tel. 045- 
275199. 


Wj betalen ƒ 500,- tot 
ƒ20.000,- voor uw AUTO 
met vr^wréring. 045-423063 


Te k. BMW 320 6 cyl, kl. dia- 
mantzwart, verlaagd, sport- 
velgen, vaste prijs ƒ 3.750,-. 
Tel. 045-310188. 


Te koop FIAT 127 bwj. 1982 
vr.pr. ƒ1.000,-. Tel. 046- 
325895 na 17.00 uur. 


Te k. Ford SIËRRA 16 CL 
Sedan, k bwj. eind '87, wit, 
63.000 ton. Tel. 045-245683 


Te k. Opel CORSA, bwj. 97, 
km.st. 50.000,-, in staat van 
nieuw. Tel. 04492-5292. 


PEUGEOT 205 XL, bwj. 97, 
d. blauw, ƒ10.000,-. Tal. 
045-422381. 
Te k. YAMAHA XV 1000 
Virago (shepper), bwj. '87, 
km.st. 25.000, z.g.a.nw. Tel. 
045-440548. 


Te k. motor JAWA 350 Twin 
Sport, bwj. 1991, vr.pr. 
ƒ2.800,-. Tel. 046-336301 


SUZUKI DR 400 Off the 
Road, i.g.st, pr. ƒ1.500,-. 
Tel. 045-323472. 


Proficiat!!! 


Autohandel De ANJELIER 
heeft voor u: Mazda 626 bwj 
'84 gas; Ford Siërra 2.0 L, 
bwj. 93; Nissan Bleubird 2.0 
autom. bwj. 94; Audi 80 CD 
autom. bwj. '83; Peugeot 
205 bwj. 96; Renault 5 LS 
bwj. 95; Fiat Ritmo bwj. '87; 
Nissan Sunny diesel bwj. 97 
Fiat Croma 2L bwj. 97; Ka¬ 
dee LS bwj. '83; BX 1400 
bwj. 97; Renault Fuego uit¬ 
bouw bwj. 91; Opel Kadett 
bwj. 91; Samba bwj. '82; 
Mazda 323 bwj: '82; Toyota 
CoroNa bwj. '83; mazda 626 
bwj. 91; Hyundai Pony bwj. 
91; Siërra 2.0 CL bwj. '86 
km.st. 50.000, lichte (tour- 
schade. Tav. laswerk. Inruil- 
financiering mog. Anjetierstr 
123a Hoe ri omekte. Tel. 
045-231448. 


Te koop gevr. AUTO’S en 
bedrijfsauto's, schade/defect 
bezwaar 045-720200. 


Te k. gevr. loop-, stoop- en 

Schadeauto’s 

Ik betaal de hoogste prijs in 
Limburg. Tel.045-254049. 


Te k. gevr. SLOOP- en 
schade auto’s, tev. in- en 
verkoop gebr. auto-onderd. 
A. Kórter. Tel. 045-229045. 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 
SCHADE-AUTO’S de hoog¬ 
ste prijs van Limburg. Tel. 
046-519637/046-512924 


DAF 1500 Turbo 92. geslo¬ 
ten laadbak, I. 6.30 m, laad¬ 
vermogen 8.000 kg, APK 2- 
93. vr.pr. ƒ10.250,-. Tel. 
04492-2600. 


Ink. verk. goede gebruikte 
AUTOBANDEN Passartweg 
39, Heerlen. 045-222675. 


4 orig. 25-spaaks üchtmet 
velgen en banden voor 
VOLVO 240, i.z.g.st, 
ƒ 750,-. Brikkebekker 42, 


Horecabureau 

Nederland 

Goedlopend 

exclusief 

catering-bedrijf 

in Midden-Limburg met 
riante woning en overdekt 
zw emb ad. Hoge omzet. 
Eigen kapitaal vereist 
Prijs op aanvraag. 

Postbus 3051, 

6460 H8 Kerkrade 
Tel. 045-427777 
Telefax 045-413521 


Horeca Bureau 
Nederland BV 
Landgraaf 

Bekend fast-food restaurant 
eventueel met appartement. 
Omzet: plm. ƒ250.000,- per 
jaar. Vr.prijs inventaris: 
ƒ58.000,-. Huurpr.: ƒ950,-. 

Maaseik(B) 

Goedlopende teveme/cafë/ 
restaurant met woning, 
groot torras en golfbaan, 
zeer geschikt voor Bruiloften 
en partijen. 

Vr.prijs: ƒ 55.000,- k.k. 

Kerkrade 

Friture met bovenwoning, 
gelegen aan drukke verbin¬ 
dingsweg. Gdede lokatie! 
Vr.prijs ƒ 210.000,-k.k. 

Hoensbroek 

Voormalig cafépand met 
mooie woning in uitgaans¬ 
buurt, goede staat vbn 
onderhoud. Ook uitermate 
geechikt als bedrijfspand. 
Vr.prijs: ƒ 196.000,- k.k. 

Omgeving 

Valkenburg 

Zeer goedlopende bar met 
woning. Hoge omzat. 

Vr.pr. inventaris: ƒ 82.000,- 

Maastricht 

Friture, goede ligging in 
populaire woonwijk. Inven¬ 
taris in zeer goede staat 
Overname: ƒ 37.000,-. 

Kerkrade 

Zeer bekend, nostalgisch 
cm umpc nogo omzei 
Vr.pr. inventaris: ƒ 40.000,-. 

Landgraaf 

Bekend Itaüoans restaurant 
ind. 2 mooie appartementen 
Eigen parking, mooi terras. 
Vrprijs ƒ 395.000,- lek. 

Maastricht 

Heuvelland 

'Goed renderend café-bedrijf 
met bovenwoning. 2 aparte 
zalen. Totale vtoeropper- 
vtakteplm. 250m2 

Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k. 

Met spoed 
gevraagd: 

-Representatieve dames 
voor cafébedrijf met 
bovenwoning, horeca- 
pepieren vereist LeeMjds- 
indicatie: 30-45 jaar 
Poetbus 3051 
6480 HB Kerkrade 
Telefoon 045427777 
Telefax 045413521 


VLIEGTUIG huren? Bel voor 
offerte of gratis info over de 
mogelijkheden. EAC, 040- 
118695. Zeer goedkoop 


beo’s voor kweek. T 
375359. 


Hobby Prestige t. 545, 
m. voorschade, bwj. '90, 
gesch. v. opbouw camper, 
kachel, ijsk., doucheruimte, Te koop gevraagd 
m. vaste wc en versterkte GAAIEN, kakatoes, 
tv-antenne. Pr.n.o.Lk. te»’* voor kwaak. 1 
045-323178. 


Te koop gevr. CARAVANS, 
merk Hobby v.a. bwj. '82 t/m 
'92. Tel. 040-621474. 


344 pers. Hchtgew. TOUR¬ 
CARAVAN Predom NNT 
126 gew. 500 kg, geheel po¬ 
lyester, bwj. 89, ijskast en 
nw. voortent pr. ƒ5.700,-, 
i.stv. nw. Tel. 045-323178. 


HONDE-, kippen- en konij¬ 
nenhokken vanaf ƒ 195,- 
Houtbouw Ubachs, Eygels- 
hovergracht 39, Kerkrade- 
Tel. 045-460252. 


VOGELS, eenden, fazan¬ 
ten, raskippen, duiven en 
papegaaien. AHe hoenders, 
hofdieren. Klein America 
AcheKB) 09-32-11644489 


Te k. jonge LEGKIPPEN, 
voer- drinkbak, broedmach. 
enz. Henk Ptoemen, Broek- 
huizenstr. 53B, Rimburg. 
BOEMERS, tekkels, dw. 
poedels zwart, Perz. katjes. 
Walem 11A, Schin op Geut. 
Tel. 04459-1237. 


Kennel v. Dackeihaus biedt 
aan: langharige TECKELS, 
9 weken met stamboom enz 
365,-. Tel. 046-515951. Te koop TAXUS 
diverse • maten. Tel. 
73656. 


ANWB en Bovag 
keersschool WIT' 

& Zn voor al Uw 
motor, auto, 
trekker en oplegger, 
vrachtauto met aan. 
gen, opleiding vooft 
chauffeursdipioma's. 


sonenauto ook 
Start zaterdagcursus 
feursdiploma 28-3-92. 


CHAUFFEURSOPLE 
CCV-B, startdatum 
92, vakkundige 
ten, bij niet 
cursus graü 
mog. VerkeorB schoei 
dussen, Hoogstraat 
Landgraaf. Tel. 045-31 


I 

i 
Te k. weg. omet. hed. Opel 
CORSA 1.3 Sedan, 4-drs, 
bwj. 2-90. tm. 045-724996 
Of 045-724138. ’ ƒ6.000,- 


u::iTU 


Te koop 
1300 N 


p Opel KADETT HB 
N, bwj. '80, vr.pr. 
in goede staat 
. 28, Hoensbroek. 


i 046-51 


Opel KADETT 13 Sedan, 
96, LPG, blauw, pr.ao.Lk. 
Tel. 046422640. 


Te koop Opoi KADETT, bwj. 
7». APK 10-92, ƒ600,-. 
Tol. 045-310349. 


Mooie Opel KADETT 1.3 S 
bwj. '82 APK 29-6-92, vr.pr. 
ƒ 2.900,-. Tel. 046464949. 


Te koop Opel KADETT bwj. 
79, APK gekeurd. Tol. 045- 
410754. 


Te k. PORSCHE 924, alle 
extra's, d.bruinmot., bwj. 90 
vrpr. ƒ12.000,-, inr. mog. 
Tel. 046-2252K. 


To k. wéte SKOOA Rapid 
coupé, bwj. '83, vr.pr. 
ƒ 850,-. Tol. 045-231238. 


To k. Subaru Mini JUMBO 
bwj. 93, APK 3-93, zoor 
mooie auto, vrpr. ƒ 2.950,-. 
Tol. 046-228398 


Te koop gevraagd KEVERS 
1303 voor raf urntiB. Tel. 
046423196. 


Te koop zwarte VW GOLF, 
bwj. ‘60, zeer mooi, vr.pr. 
2.450,-. Tol. 045-225255. Moe van het lange wachten?j 
Examen vrees? 1 

Bel snel voor een SPOEDRUBEWUS op de Ned. nA 
(alle cat) Nu kan het nog! tedere Zondag spreekuur' 
Hotel Stadion Geieen 15.00 -17.00. Caribbean-Suri* 
Tel. 043-212251. 


Uw RIJBEWIJS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen. Inl. 04750-32428. 
Niet geslaagd geld terug. 
Vr. naar onze voorwaarden. 


Haal uw rijbewijs voor auto 
in 8, 10 dgn. of 3,6,9 wkn. 
motor in 8 dgn. of 3 wkn. 
vrachtauto in 6‘dgn. of 6 wkn 
met aanhangwagen in 10 
dgn. of 10 wkn. Tevens 
theorieopl. A-B C-D en alle 
chauffeursdipioma's. Duur: 
pkism. 8 wkn. voor inl. Bo- 
vag-erk. verkeersschool 
Theo v. Bentum 045- 
217487 in Hoensbroek. 


S.D.L biedt u aan: RIJBE¬ 
WIJS A-B-C of D binnen 8 
dagen op de Ned. Antillen, 
vanaf ƒ 3.500,- aH in, garan¬ 
tie en 100 % financ. mog. 
0104626666 Of 4666535. 


ALLEENSTAANDE: heden 
gezeüge dans- en contact- 
avond met DJ Richatd in 
Chalet Treo b eok. Toegang 
boven 30 jaar, legitimatie 
Het bestuur. 


Gobelin-Bilder 
Teppieh-KnOpfr natori d 1 
grosser AuswsW 

Wolle H 

Würselen 


Te k. Teutonia 
WAGEN 3 in 1 en 
Tel. 044994737. 

Nette MAN, 43 jr, slank, zkt 
aer. kennismaking met een 
vrouw tussen 35 en 40 jaar. 
Br.o.nr. B-1065 LD, Postbus 
2610,6401 DC Heerlen. 


Jongeman 45 jaar, zou 
graag in contact wilten ko¬ 
men met een DANSPART¬ 
NER, die dansen kan en die 
mee wH haar de dansschool. 
Br.o.nr. B-1060 LD., Post¬ 
bus 2610, 6401 DC Heerlen. 


Stickgame in 
dendsten AusJ 

Wolle Hartm 

Würselen 


Te k. 3-deilge 
JURK maat 36/38. TeL 
326047 na 20.00 uur. 


Dama8t-Tlachdsckeri 
nach (hren Wünechsh 

Wolle H 

Würeelen 


1^ 


Te k. BMW 528 groenmet 
bwj. 77, i.g.st. zwart leren 
bekled, vr.pr. ƒ1.750,-. Tel. 
045-231238. 


VOLVO 440 GL 1969, met 
onderh.boekje, in.pr.at 
SpoeRarijs ƒ16.800,-. Tel. 
046-512130. 


Te k. APFttLIA ET 50, water- 
gekoeid, zwJblauw, slechte 
50 in heel Limburg. Vr.pr. 
-. 045-752564. 
De nieuwste Giant TEfWA- 
GO is binnen bij Rens Jans¬ 
sen. Fin. mog. v.a. ƒ 40,- 
p.mnd. Ganz o w e id e 54-56, 
tel. 045-211486. ' 


VOORJAARSSHOW Zater¬ 
dag 21 maart * Diverse ATB 
racefietsen (oa. Koga, Giant 
RpriNHged model 91, te- 


aantrekkelljke aan- 
btodngsn op oa. raoeban- 
den, ffetecomputers, ATB en 
City bHce’s, Shimano groe¬ 
pen, Look pedalen enz. 
* 50% korting op achaate- 
kteding. WIHy Bekers, Rum- 
penerstr. 40A. Brunssum. 


BROMSCOOTER Peugeot 
SC 50, ƒ 3.965,- een parel¬ 
tje van toptechnologie, 
maak een proefrit bij Huub 
Arets, Rdr. Hoenstr. 118, 
Hoerwbroek. Tel. 045- 
211863. Donderdag na 
13.00 uur gesloten. 


Küppersbusch 

Keukeninbouw-apparaten 
Perfectie in schoonheid en techniek. 
Vraag uw leverancier of Hato6 B.V. 
Haarlem. Tel. 023-313684. Fax. 023-311479. 


Witte Design 
Keuken 


SNORFIÊTS-SCOQTER 
Rapido Peugeot ƒ 3.395,- 
Luxe en oomfort van het 
niveau. Kom hem 
bekaken en maak een proef¬ 
rit bij Huub Arete, Rdr. 
Hoenstr. 116, Hoensbroek. 
Tel. 045-211893. Donder¬ 
rat 13.00 uur gestoten. 


Te k. Püch MAXI bwj. 90, i, 
z.g.st., storwielen en verzek. 
■. Tel. 046-749545. 


Të koop VESPA Ciao met 
sterwielen, bwj. '91. Tel. 


2.70 cm. ind. app. 
AKTIEPRUS: ƒ 3^500,- 
VOSSENKEU 


UKENS 
I 4 1 -T ip 


Nog enkele luxe 

Showroom 

Keukens 

met 5060% korting 

VOSSEN KEUKENS 


Heerlen. Tel. 045-717555. 


fiken Keukens 

2.70 cm. 4 kleuren, ind. app. 
AKTIEPRUS: ƒ 4.600,7^ 
VOSSEN KEUKENS 
77. 
Te k. van part lederen 2 


,r 

Kf 


-KAST ƒ 350,-; salonta¬ 
fel 75 x 150 cm ƒ500,-; 
hoektafel 80 x 80 cm ƒ 250,- 
altes eiken. Tel. 045-243674 


Voor Picoolo's 
zie verder pagina 29 


Donderdag 19 maart 1992 • Pagina 27 


limburgs dagblad U ;:'::--:" : ; : -f§cY#^- "S W9m \d 


n er der Brernen houdt moeizaam stand tegen Galatasaray 

^lub Brugge boft met Booy 


J^GGE - Foeke Booy heeft voor Club Brugge de weg naar 
' halve finales van het Europacuptoernooi van de bekerwin- 
trs vrijgemaakt. De Nederlandse spits was verantwoordelijk 
° r een strafschop en maakte halverwege de tweede helft het 
^de doelpunt voor Club Brugge, dat Atletico Madrid met 
v ersloeg. Brugge, dat de eerste wedstrijd met 2-3 had verlo-- 
’ ging over naar de halve eindstrijd dankzij de twee doel¬ 
en in de uitwedstrijd. 


I 


c ° Madrid heeft zich in het 
®1 volle Olympiastadion niet 
cholen in een poging de kleine 
sprong uit de thuiswedstrijd 
, te houden. De Spaanse club 
1 de aanval en de vroege treffer, 


| Smit mijdt 
dalman niet 

jj^AlI - Jennifer Smit is bereid 
^confrontatie met Ria Stalman 
^ aan over het (vermeende) 
C^bruik van de Olympische 
jj^skampioene van 1984. „Ik heb 
I* s kwaadaardigs gezegd, alleen 
^ nover een journalist de door 
tigd” Voor gelegde bewijzen beves¬ 
tig jv’ 2e gt de voormalige atlete van- 
C aawaii, waar ze momenteel met 
hian Ted Joyner verblijft. 


I k 1 han zich vinden in de strek¬ 
ss v an het verhaal, dat de Krant 
^ ondag in het weekeinde bracht, 
k^et alleen bijvoorbeeld niet of 
jje dij haar aanhouding in 1984 aan 
jjJ" en s San Diego/Tijuana is gear- 
(L^cd. Dat ze daar is aangehou- 
heeft ze me zelf verteld. Ze 
♦ 0 d de pillen moeten inleveren. Ik 
< Q d het onzin daarover te liegen. 

jw. vit rancune zou hebben ge- 
^deld, had ik dat acht jaar gele¬ 
ld, V/e l gedaan. Ik heb het verhaal 
k na ar buiten gebracht, ik ben 
l^ezocht door iemand die de zaak 
Vin/ Voor elkaar had, over de juis- 
formatie beschikte.” 

^ heb verteld wat er in die perio- 
*8®beurd is. Alleen in Nederland 
^ * e hypocriet over dopegebruik. 
lM° f een wereld-onthulling heb 
L aa o. Er waren destijds meer at- 
to.,* 1 d * e gebruikten”, zegt de voor¬ 
de atlete. 

Ij. 9 een diepgaand onderzoek gaat 
^ ^derdaad een beerput open”, is 
, overtuiging van Smit. „Stalman 
iilo * er gewoon mee naar buiten 
n komen. Die lef heeft ze ken- 
a Jk niet en nog steeds niet.” 


die beslissend zou kunnen zijn. 

Atletico kreeg zijn doelpunt door 
Futre na een verdedigingsfout van 
Van der Heyden. Kort voor rust 
kwam Brugge op gelijke hoogte na 
een overtreding van Lopez tegen 
Booy. Aanvoerder Querter maakte 
gretig gebruik van de strafschop. 
Negentien minuten na de hervat¬ 
ting werd Brugge beloond voor zijn 
geweldige inzet door de slagvaardi¬ 
ge Booy, die de bal uit een voorzet 
van verdediger Verspaille langs 
Abel werkte. 

Sneeuw 

Ook Werder Brernen bereikte de 
halve finale. De return tegen Galata¬ 
saray eindigde in 0-0. Brernen zege¬ 
vierde twee weken geleden thuis 
met 2-1. De Turken gokten voor 
hun thuiswedstrijd op een overwin¬ 
ning van 1-0, die hen in de halve 
finale zou brengen. De wedstrijd in 
Istanboel werd onder bizarre om¬ 
standigheden gespeeld. De spelers 
zakten tot hun enkels in een laag 
natte sneeuw. 

Brernen bleef met moeite overeind. 
De Bundesligaclub kreeg geduren¬ 
de negentig minuten twee kansen. 
Galatasaray had de gehele wed¬ 
strijd een veldmeerderheid. 

AS Monaco 

Eén doelpunt was beslissend in de 
beide duels tussen de twee AS’en in 
de kwartfinale van het Europese be- 
kerwinnaarstoernooi. AS Monaco 
won de return tegen AS Roma met 
1-0. De Portugees Rui Barros werd 
in de laatste minuut van de eerste 
helft matchwinnaar. De kleinste 
man van het veld scoorde met een 
kopbal. 

De Nederlandse scheidsrechter 
John Blankenstein gaf zeven gele 
kaarten. Monaco voetbalde het 
hardst, maar ook het best. Na afloop 
kwam het tot een botsing tussen 
Italiaanse supporters en de Franse 
ordedienst. De veiligheidsbeamb¬ 
ten hanteerden de wapenstok om 
de orde te herstellen. 


tCrajicek strandt op 
Argentijn Mancini 


! *ek V BISCAYNE - Richard Krjyi- 
t w Sc hakelde in de achtste finales 
1 Jok toernooi in Key Biscayne 
i vJ 111 McEnroe met 5-7 4-6 uit. De 
f i^ ü Sde van de Nederlander was 
t tühri rte ^ uur > want in de volgende 
j c® legde hij het af tegen Manci- 
\ t)e Argentijn won met 6-4, 6-7, 
$1 ' Boris Becker verging het nog 
h . ter. De als derde geplaatste 
Ser werd in de achtste finales 
5e Mpt. 

i&te die een ronde eerder Paul 
V^ r buis naar huis had gestuurd, 
a r * n dr * e se * s 4-6) van 

e Argentijn Alberto Mancini. Jim 
Hj.^cier schakelde Carl-Uwe Steeb 
Wt 6*2- Robbie Weiss verloor 
n, tweemaal 6-2 van de Zwitser 
^ *°b Hlasek. 

blij* maanden na de fi na l e °P Wim- 
^ don staan Steffi Graf en Gabriela 
Ijdatini weer tegenover elkaar. Dit 

15s hot tnnool Ho KqIup finolo 


plaatste zich voor de halve finales. 
De Spaanse, die als vierde is ge¬ 
plaatst, won gemakkelijk van de 
Zuidafrikaanse Amanda Coetzer: 
6-1 6-4. 


Nijssen 


Vg r is het toneel de halve finale 
jjj 1 Key Biscayne. Graf moest hard 
fleren tegen de als zesde gerang- 
- dikte Amerikaanse Mary Joe Fer- 
Vj;pdez (7-6 6-4), Sabatini was in 
jjdtig minuten klaar tegen de num- 
er veertien Amy Frazier (6-0 6-1). 

.^ök Arantxa Sanchez Vicario 


sport in cijfers i 


Voetbal 

Battem, kwalificatie EK tot zestien jaar, 
hveede wedstrijd: Nederland-Malta 2-0; 
^rste wedstrijd: 6-0 voor Nederland, 
® a t zich plaatst voor de eindronde in 
•hei in Cyprus. 

®ngeland, eerste divisie: Nottingham 
*orest - Manchester United 1-0. FA- 
°eker, kwartfinales (replays): Sunder- 
Jand - Chelsea 2-1, Norwich - Southamp- 
‘on 2-1. 

Wielrennen 

’firreno-Adriatico, achtste en laatste 
etappe, tijdrit met start en finish in San 
öenedetto del Tronto over 18,3 km: 1. 
Breukink 22.44, 2. Sörensen 0.20, 3. Al- 
c ala 0.23, 4. Vanderaerden 0.31, 5. Jeki- 
Jhov 0.34, 6. Maassen 0.38, 7. Jeker 0.42, 
”■ Brochard 0.48, -9. Svorada 0.50, 10. 
•'askula 0.51, 11. Bruyneel 0.54, 12. Al- 
dag 0.54, 13. Chiurato 0.55, 14. Zberg 
0 56, 15. Roche 1.03, 23. Van Aert 1.12, 
2 5. Harmeling 1.13, 66. Van Orsouw 2.30, 
Den Bakker 2.32, 71. Rooks 2.36, 96. 
“Ugno 3.42, 104. Akkermans 3.52. Niet 
^ertrokken: Bortolami, Bezault, Coppo- 
hllo en Fondriest. Eindklassement; 1. 
forensen 31.05.54, 2. Alcala 0.13, 3. Je- 
" er 0.34, 4. Chiurato 1.06, 5. Cassani 1.08, 
5. Zberg 1.15, 7. Brochard 1.16, 8. Roche 
1 22, 9. Pierobon 1.28, 10. Siërra 1.39, 11. 
Jekimov 1.44, 12. Van Aert 1.54. 13. 
'rancois Simon 2.06, 14. Kuum 2.18, 15. 
Bpruch 2.22., 27. Rooks 5.04, 46. Bugno 
12.09, 62. Breukink 17.16, 66. Den Bak¬ 
ker 19.38, 68. Maassen 20.30, 88. Harme¬ 


ling 31.30, 92. Van Orsouw 33.39, 126. 
Akkermans 46.07. 

Wanzele, profs: 1. Wiebren Veenstra, 
169 km in 3.35 uur, 2. Cooman, 3. Vos, 
4. Bogaert, 5. Heynderickx, 6. Hane- 
graaf, 8. Cornelissen, 26. Van der Hulst, 
28. Van de Vin. 

TENNIS 

Key Biscayne, ATP-kampioenschap- 
pen, 5 miljoen gulden. Vrouwen, kwart¬ 
finales: Sabatini-Frazier 6-0 6-1, Graf- 
Mary Joe Fernandez 7-6 6-4, Sanchez 
Vicario-Coetzer 6-1 6-4. Mannen, kwart¬ 
finales: Hlasek-Tsjerkasov 6-7 6-3 6-4; 
Chang-Sampras 6-4 7-6. 

Casablanca, mannen, 280.000 gulden, 
eerste ronde: Wuyts-Eltingh 6-4 6-4, El 
Ayanaoui-Cierro 7-5 6-3, Gorriz-Vajda 
6-0 6-3, Lopez-Mezzadri 6-4 3-6 6-4; twee¬ 
de ronde: Koevermans-Prinosil 6-3 6-3, 
Perez-Roldan-Strelba 6-3 6-1, Berasate- 
gui-Arraya 6*1 6-4, Mattar-De la Pena 5-7 
6-2 6 - 2 . 

SCHAKEN 

Eindhoven, NK, tweede ronde: Van der 
Wiel-Van Mil 1-0, Bosboom-Knoppert 
1-0, Piket-Sosonko 1/2-1/2, Kuijf-Cifuen- 
tes 1/2-1/2, Van der Sterren-Klarenbeek 
1/2-1/2, Nijboer-Brenninkmeijer 0-1. 
Stand: 1. Bosboom, Brenninkmeijer en 
Van der Wiel 1 1/2 punten, 4. Cifuentes, 
Klarenbeek, Kuijf, Piket, Sosonko en 
Van der Sterren 1, 10. Knoppert, Van 
Mil en Nijboer 1/2. 


# Duel onder bizarre 
omstandigheden in 
Istanboel tussen 
Werder-verdediger 
Herman (links) en de 
Pool Kosecki van 
Galatasaray. 

Foto: REUTER 


M x * 


* Hugo Sanchez redt Real 


Tom Nijssen en Cyril Suk maakten 
hun plaatsing (vierde) in het heren¬ 
dubbel van Key Biscane niet waar. 
In de kwartfinale verloren ze verras¬ 
send met tweemaal 6-4 van het on¬ 
bekende Amerikaanse koppel Sven 
Salumaa en Kent Kinnear. In de 
eerste set hadden Nijssen en Suk 
een breakpoint op de service van de 
Amerikanen. Na het punt gemaakt 
en dus een voorsprong genomen te 
hebben, besloot de scheidsrechter 
alsnog een ’let’ te geven. Salumaa 
en Kinnear wonnen daarna de game 
en vervolgens de set. 

De Amerikaanse tournee heeft Nijs¬ 
sen weinig succes opgeleverd. Ver¬ 
lies in de eerste ronde van het he¬ 
rendubbel in Indian Wells, geen 
plaatsing voor het enkelspel en 
voortijdig verlies in het herendub¬ 
bel in Key Biscayne. De Sittarde- 
naar start over anderhalve week in 
het Portugese Estoril in het Europe¬ 
se gravelcircuit. MADRID - Uitgerekend de Mexicaanse schutter Hugo Sanc¬ 
hez heeft Real Madrid en oefenmeester Leo Beenhakker, die 
hem afgelopen weekeinde buiten de basis liet, de blamage van 
een tweede gelijkspel tegen Sigma Olomouc bespaard: 1-0. De 
zwakheden die Real de laatste weken in de competitie aan de 
dag legde, werden nu ook in het Uefacuptoernooi gedemon¬ 
streerd. 


# Realspeler Rafael Cordillo (links) probeert de Tsjech Rado- 
slav Latal van de bal te zetten. Foto: reuter 


Door het doelpunt in Tsjechoslo- 
wakije, waar het evenwicht niet 
werd verstoord (1-1), had de Ko¬ 
ninklijke weliswaar genoeg aan 
0-0, maar het is sterk de vraag of 
de geplaagde Madrileense aan¬ 
hang dat had geaccepteerd. Sanc¬ 
hez, die lang door een blessure 
aan de kant stond, maakte de ver¬ 
lossende en schitterende treffer 
pas zeven minuten voor het ein¬ 
de. De overige tijd was hij on¬ 
zichtbaar. 


Luypers uit 
olympische 

selectie 

ZEIST - Mare Luypers van 
Roda JC is door coach Nol de 
Ruiter niet opnieuw geselec¬ 
teerd voor het olympisch elftal. 

Hij is zijn plaats kwijtgeraakt 
aan André Karnebeek van FC 
Twente, die lang was uitge¬ 
schakeld met een kwetsuur. 
Erik Meijer van MVV en Max 


Roda JC start met 

nieuwe voetbalkampen 


Van onze verslaggever 

KERKRADE - Roda JC zal in de 
maand mei een drietal voetbalkam¬ 
pen voor de jeugd organiseren. In 
de weekeinden van 9 en 16 mei kan 
jeugd van zeven tot ongeveer vijf¬ 
tien jaar op de accommodatie van 
de Kerkraadse club trainen onder 
leiding van Michel en Sjef Mom- 
mertz, Joep Haan en Wiel Smeets. 
Het weekeinde van 23 mei is gere¬ 
serveerd voor een clinic speciaal 
voor jeugdtrainers. Daarnaast werd 
bekend dat Roda vrijwel zeker vol¬ 
gend jaar met de volgende trai- 
nersstaf zal gaan werken; Koster en 
Versluijs • voor de selectie. Daar¬ 


naast zullen Hans van Tussenbroek 
en Michel Mommertz het tweede 
team trainen, waarbij de eerste de 
eindverantwoordelijkheid zal krij¬ 
gen. Hens Fischer zal worden ge¬ 
koppeld aan de B-jeugd. 

„We zijn voorlopig afgestapt van het 
idee een Coerver-instituut te vesti¬ 
gen op de draf- en renbaan in 
Schaesberg,” aldus algemeen direc¬ 
teur Servé Kuijer gisteren tijdens 
de presentatie van het plannen voor 
de clinics. „Daarvoor zou heel veel 
geld nodig zijn en dat is er op dit 
moment gewoon niet. Vandaar dat 
we op deze manier, vanuit onze ei¬ 
gen locatie, een ondersteunende 
fuctie voor de regio Zuid-Limburg 


willen vervullen. De clinics zijn een 
eerste start, een soort try outs, waar¬ 
op een vervolg moet komen. Het 
mooiste zou zijn geweest als we hier 
een gezamenlijke aanpak van de 
drie Zuidlimburgse profclubs had¬ 
den kunnen presenteren. Tenslotte 
stoppen we met die drie clubs onge¬ 
veer een miljoen gulden in de 
jeugdopleiding. Nu blijft er veel 
overlap.” 

De voetbalkampen zullen worden 
gegeven volgens de methodiek van 
Wiel Coerver. Kuijer over de even¬ 
tuele bemoeienis van de voetbal- 
professor met de Roda-clinics; 
„Anderhalf jaar geleden heeft Wiel 
Coerver aangegeven dat hij de kop- 


Liverpool heeft na de terugkeer 
op Europees niveau in de kwartfi¬ 
nales van het Uefabekertoernooi 
pas op de plaats moeten maken. 
De Italiaanse vertegenwoordiger 
Genoa was te slagvaardig voor de 
veelvoudige Engelse kampioen. 
International Barnes inspireerde 
de thuisclub, maar niet tot vol¬ 
doende doelpunten. Na voor ei¬ 
gen publiek met 2-0 te hebben 
gewonnen, zegevierde Genoa aan 
Anfield Road met 2-1. 


Huiberts van Roda JC zijn wel 
weer opgenomen in de groep 
voor de uitwedstrijd op woens¬ 
dag 25 maart tegen Zweden. 

Het Nederlands team won de 
thuiswedstrijd vorige week 
met 2-1. Bij winst of een gelijk¬ 
spel plaatst de ploeg zich voor 
de Olympische Spelen van 
Barcelona en de halve finales 
van het EK voor spelers gebo¬ 
ren na 1 augustus 1969. 


Selectie olympisch elftal: Vink, Kreek, 
Frank de Boer, Roy, Van der Sar (allen 
Ajax). Van Gobbel, Taument (Feye- 
noord). Karnebeek en Numan (Twente), 
Zoetebier, Kromheer (Volendam), 
Meijer (MVV), Huiberts (Roda JC), 
Roest (Utrecht), Maas (RKC). Van 
Hooijdonk (NAC). 


peling van hem met Roda JC weer 
wilde herstellen. Aanstaande dins¬ 
dag is hij terug uit de Verenigde 
Arabische Emiraten en ga ik met 
hem praten. Dan kan er misschien 
gesproken worden over de invul¬ 
ling van het vervolg. Emotioneel is 
er in ieder geval van zijn kant de wil 
om verder te gaan. Als hij echter bij 
het project betrokken wordt is het 
in een adviseursfunctie. Hij zal met 
meer op het veld staan.” 

De leiding van de kampen ligt in 
handen van de voormalig leerling 
van Coerver, Michel Mommertz. 
„De kampen beginnen op vrijdag¬ 
avond en lopen tot zondagavond. 
Ze bestaan uit oefenstof en toer- 
nooitjes vier tegen vier. Belangrijk 
is vooral dat de spelvreugde voorop 
staat. De deelnemers slapen en eten 
op Kaalheide en de kosten zijn 250 
gulden per persoon. Het laatste 
weekeinde is speciaal voor jeugd¬ 
trainers en andere betrokkenen. We 
willen ze fysiek laten voelen wat de 
Coerver-methode nu preies in¬ 
houdt. Ze zijn vaak nog steeds hui¬ 
verig om er mee te beginnen. De 
mensen kunnen zich hier bij Roda 
JC aanmelden.” 


Willie Holviield 
doodgeschoten 

ATLANTA - De oudere broer 
van bokser Evander Holyfield, 
wereldkampioen in het zwaarge¬ 
wicht. is in zijn huis in Atlanta 
doodgeschoten. De 35-jarige Wil- 
lie Holyfield werd van dichtbij 
dodelijk in de borst getroffen. 
Volgens de politie ging er een fa¬ 
milietwist aan vooraf. De ver¬ 
moedelijke dader is de even 
oude Michael Lucas, wiens zus¬ 
ter met het slachtoffer was ge¬ 
trouwd. Hij werd in staat van 
beschuldiging gesteld. Evander 
Holyfield arriveerde kort na het 
noodlottige incident. Volgens ge¬ 
tuigen was de wereldkampioen 
zwaar aangeslagen door de dood 
van zijn broer. 

Boksen in 
Brunssuin 

BRUNSSUM — Boksvereniging 
Limburgia houdt zaterdag in de ■ 
Brunasporthal te Brunssum de 
eerste ronde van de Zuidneder- 
landse bokskampioenschappen. 
Het programma telt een aantal 
beslissende partijen tussen Lim¬ 
burgse boksers. Namens Lim¬ 
burgia neemt Eddy Evers het in 
het senioren halfzwaargewicht 
op tegen de Maastrichtenaar Op 
’t Veld:' Hoofdpartij is het duel in 
de senioren A-weltergewicht- 
klasse tussen Louis Holzken (De 
Amateur) die na twee jaar zijn ■ 
come-back maakt, en Eindhove¬ 
naar Jan Janssen. De wedstrij¬ 
den beginnen om 20.00 uur. 

Oranje tegen 
afclelingscliib 

LEIDEN - De Oegstgeester 
voetbalclub ASC uit de eerste 
klasse Afdeling Leiden speelt op 
1 juni een thuiswedstrijd tegen 
het Nederlands elftal. „Dit past 
uitstekend in de viering van ons 
honderdjarig bestaan," zegt wet¬ 
houder Kohlbeck. die lid is van 
ASC. „Voor Oranje is het een pri¬ 
ma gelegenheid om te oefenen 
voor het EK in Zweden.” Sail¬ 
lant detail; voorzitter Martin van 
Rooyen van het bestuur betaald 
voetbal speelt in het zevende elf¬ 
tal van ASC. 

Fifa hoos 
op Brazilië 

RIO DE JANEIRO - De wereld- 
voetbalfederatie Fifa overweegt 
Brazilië van alle internationale 
toernooien uit te sluiten. De Bra¬ 
ziliaanse voetbalbond (CBF) ont¬ 
ving een waarschuwende brief, 
als reactie op een proces dat de 
club Flamengo voor een Zwitser¬ 
se rechtbank tegen de wereld- 
voetbalfederatie heeft aange¬ 
spannen. Flamengo is voor 
onbepaalde tijd voor internatio¬ 
naal voetbal geschorst. De club 
schakelde eerder een rechter in 
Rio de Janeiro in om de CBF aan 
te klagen. Hoewel die aanklacht 
vervolgens werd ingetrokken, 
legde de Fifa Flamengo een 
schorsing op. De Fifa is boos op 
de Brazilianen, omdat het niet is 
toegestaan voetbalgeschillen 
voor de burgerrechter uit te 
vechten. 


T 


sport kort 


• WIELRENNEN - Tourwin¬ 
naar Miguel Indurain heeft tij¬ 
dens Parijs-Nice opnieuw een 
bronchitis opgelopen. Dit was de 
Spanjaard tijdens de Ronde van 
Valencia ook reeds overkomen. 
Zijn ploegleider Miguel Echevar- 
ri gaat er van uit dat Indurain 
toch kan deelnemen aan de ope- 
mngsklassieker Milaan-Sanremo 
van zaterdag. 

• SKI — De Frangaise Carole 
Merle is zeker van de wereldbe¬ 
ker slalom. Vreni Schneider. de 
enige die haar nog kon bedrei¬ 
gen in het klassement, zal we¬ 
gens een rugblessure met starten 
in de laatste slalom van het sei¬ 
zoen in Crans Montana. 

• GESCHORST - De tuchtcom- 
missie van de Duitse voetbal¬ 
bond heeft Alfred Nijhuis van 
MSV Duisburg een schorsing 
opgelegd van vijf wedstrijden. 
De Nederlander kreeg tijdens de 
wedstrijd tegen Hansa Rostock 
de rode kaart toen hij Olaf Bod- 
den tegen de grond sloeg. 

• VOETBAL - Het bestuur van 
FC Wagemngen heeft bij de 
rechtbank in Arnhem surséance 
van betaling aangevraagd en ge¬ 
kregen. Reden voor de stap is 
dat de belastingdienst en de be¬ 
drijfsvereniging achteraf met 
akkoord zijn gegaan met het 
voorstel de oude schulden, opge¬ 
bouwd in de jaren 1988 tot en 
met 1990, te saneren. Dat FC Wa- 
geningen een forse schuld had 
werd duidelijk, kort nadat in de¬ 
cember 1990 het huidige bestuur 
onder leiding van Jan Agterberg 
het roer overnam. De Wagening- 
se directeur van een bouwbedrijf 
volgde voorzitter Frans Engels- 
ma op. Onder diens leiding bleek 
er in een drietal jaren een schuld 
van ongeveer één miljoen te zyn 
ontstaan. 


I sportprijsvragen 


Toto HA, winnende 
1-3-1-1-3-1 -3-l-l-x-1-2. 


kolom: 


Duitse Mittwochslotto van gisteren, 
trekking A: 6-11-13-33-35-38: reservege- 
tal: 47 Trekking B: 8-10-11 20-37-41; re- 
servegetal: 32 Spiel 77: 3851289 


oefenvoetbal 


VANAVOND 

Almama-Hogana (Zweden) 


19.30 uur 

Limburgs Dagblad 


Donderdag 19 maart 1992 • Pagina 


Wonen Totaal 


Huish. artikelen 


Te koop donker eiken 3-zitsj KWALITEITSKEUKENS, 
BANK meet bruin lederen j topkwaliteit voor een norma- 


kuipkussens, 

045-256795. 


ƒ 290,-. 


Tel. Ie prijs. R/J Handelsonder¬ 
neming, Stationstr. 294, 
ETT Nuth. Tel. 045-242602. 


Te k. Pfaff NAAIMACHINE 
met sierst. ƒ 200,-. Tel. 045- 
410777 na 17.00 uur. 


Voor al uw 2e hands MEU- NUin - 1 _ 

BELS ook antiek (veel keus) Wat VERKOPEN? Adver- 


IJSK. ƒ 95,-; gasforn. ƒ 95,- 
diepvr. ƒ 150,-; wasaut. 
ƒ 175,-. 045-725595. 


EDAH VOORDEELWEEK 


Kouvenderstr. 208, H’broek. j teer via: 045-719966. 


Zonnebanken/Zonnehemels 


COMBIE-IJSKAST met la- 
■ den; diepvrieskist. Tel. 046- 
753152. 


Zonnehemels 

Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Tev. nog 
enkele showroom modellen met extra korting reeds v.a. 
ƒ 895,- met Wolff lampen. Deskundige voorlichting bij VAN 
ERP, Limbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531. 
Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999. 


06 -Iijnen 

Zedeloos live 


:p||§: 


V ’N GREEP UIT DE 
* MAARTTOPPERS 

^ PRIjZEN GELDIG T/M 28 MAART 


Gratis rollebollen op de 
aparte lijn. 

06-320.330.72 - 75 ct p/m 


Kachels/Verwarming 

Hoge kortingen op 

showroom-modellen 

o.a. Boley, Helex, Jotul, Morso, Oxford 

Graus Exclusieve open haarden 

Centrum Cocarde Valkenburg. Tel. 04406-15400. 

Open dinsdag t/m vrijdag 13.00-18.00 uur. 
_ Zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur. _ 

KACHELS, opruiming, hon- Een PICCOLO in het Lim- 
derden guldens voordeel, burgs Dagblad helpt u op 
De Kachelsmid, Walem 21, weg naar snel succes. Bel: 
Klimmen. Tel. 04459-1638. 045-719966. 


Adressen 


Chocolademelk 


Muziek 


Nieuw! Yamaha orgels keyboards 
en electronische piano’s! 

Door de komst van de nieuwste modellen orgels, 
keyboards en electronische piano's, div. overige modellen 
met 10%-30% korting. 

Muziekhuis Lyana 

Mauritsweg 48, Stein. Tel. 046-333227. 

Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond. 

PIANO'S huur met koop-1- 


PIANO'S huur met koop¬ 
recht van ƒ 65,- tot ƒ 200,- 
p.m. Gratis transport. Alle 
merken gebruikte piano’s 
ƒ 450,- per jaar. Van Urk, 
Westersingel 42, R'dam. 
Tel. 010-4363500. _ 

PIANO'S te koop en te huur. 
Tevens stemmen J. Somers 
& Zn pianohandel, Akerstr. 
82, Hrl. Tel. 045-713751. 

Bassist en drummer zoeken 
MUZIKANTEN voor serieu- 
se top-40 band. Tel. 045- 
725531. _ 

Te k. witte STUDIE-PIANO. 
Moet weg. ƒ1.450,-. Tel. 
045-227834. 


Bei de Vakman 


DISCO-EXPRESS verhuur 
prof. geluidsinstallaties en 
disco-shows. 04409-4082. 

Te k. ORGEL Viscount de 
Luxe, z.g.a.nw. Tel. 04405- 
2749. Liefst na 18.00 uur. 


Computers 


Te koop com. AMIGA 2000 aanleg bel vrijbl 045-726366 

kl Sïn’ Wat VERKOPEN? Adver- 
2 teer via: 045-719966. 


muis, software 
04493-3813 


Te koop gew. 


TV/Video 


Te k. gevr. 

nnn U S,naf en units - tel. 01891-15603 

ring vanaf ƒ 65,-. Nieuwe 1 O o ft o 

KTV's v.a. ƒ298,-, betaling ° f 18368 - 

v.a. ƒ 25,- p.mnd. Radio/TV Voor al uw oude METALEN. 


ROMNEY- 

Nissenhutten 

01891-15603 


Heerlerheide. 045-213879. 

Goede KLEUREN TV’s met 
gar. Philips grootb. v.a. 


ƒ 125,-. Zeer recente TV's. 
Reeds 25 jr. TV-occ.centr 


Grasbroekerweg 25, Heerlerheide. 045-228037. 


Heerlen. 045-724760. 

Te k. gevr. DEFECTE kleu¬ 
ren TV's en def. VHS-vi- 
deo's vanaf '83 (typenr. ver¬ 


melden) 


spelcomp. Tel. 045-723712. 

Kleuren TV’s 8-12 kan. v.a. 
ƒ65,-. Afst.bed. v.a. ƒ J25,- 
oa. Philips. Radio/TV 


Nintendo ijzer/metalen. 045-422025. 


Gevr. WANDKASTEN, 
bankstel leer, barok en ant. 
meubels enz. 045-725595 


FRANK 


POSTZEGELS 


Heerlerheide. 045-213432. 

Wat VERKOPEN? Adver- 
teer via: 045-719966. 


Kunst en Antiek 


Antiekhat Palmen-Heynen 
Langs de Hey 9, Sittard 
Industriepark Noord 046-510706 


Braderieën/Markten 


MECC Vrijmarkt te Maastricht 


Diversen 


Bruidsgalerij "Marianne” 


Stel zelf uw eigen bruids- of communiejurk samen naar 
eigen droomwens. Redelijke prijs, vakkundig advies. 
_Vrijblijvende info. 045-211571. 


Werkhandschoenen gezocht? 

-Rundsleder, varkensleder, splitleder of vinyl? 
-Lashandschoenen of montagehandschoenen? 
-PVC of vinyl handschoenen? 

-Latex, rubber of katoenen handschoenen? 
Voor industrie, bouw of hobby gaat U naar; 


B. V 


In de Cramer 31, Heerlen, tel. 045-716951. 
Therapeuten geven 


ontspanningsmassages 


aan dames, heren, echtparen. Komen ook aan huis. 
(geen sex). Tel. 08385-10944 in Veenendaal. 


Bel voor dag, maand of jaar- 
van de Chinese of gewone 


Horoscoop 


06-320.330.89 ƒ 1 - p.m. 


Handarbeitsgarn in 
mehreren 1000 Farben 


Wolle Hartmuth 

Würselen Gewerbegebiet. 


Te k. prof. metaal DETEC¬ 
TOR merk Fisher 1266X, 7 
mnd oud, z.g.a.n. Tel. 
04492-5542 na 18 uur 


GEBIT gebroken? Tand¬ 
technische prakt. Hoonhout 
voor nw. gebitprothese en 
repar. Akerstr. N. 328, 
Hoensbroek 045-228211 


Ze geven hun adres en tele¬ 
foonnummer, vertellen wat 
over zichzelf en wachten dat 
jij ze belt. 06- 

320.322.23- 100 cpm 


Gehakt Cordon Bleu 

circa 660 gram, 

6 stuks _____ 


3 x 200ml. 


1.39 Mager varkenspoulet 

per 100 gram 

-4-T9~ ___. 


1.19 


Macaroni schelpjes | i Q 

pak 500 gram _ 1*17 


Jaffa ^ 

handsinaasappelen 

net a 2 kilo _ 


Gevulde schnitzels 

3 stuks gevuld met champignonsaus 
en 3 stuks gevuld met 
kruidenkaas, I I QQ 

per 6 stuks__ I 1.70 


Kiwi 

per 500 gram 


1.69 Glorix toiletblok 

pak 2 stuks, met 

gratis navulblok 


Adres Privé 


NEW LOOK BV Schaes- 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, steigerver- 
huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709. _ 

Riet- en BIEZENSTOELEN, 
repareren ƒ 50,- p. st. met 
garantie. Tel. 043-435761. 

Voor al uw WAND- en vloer- 
tegelwerk, ook natuursteen. 
Bel dan 045-227028. _ 

Alle reparaties, APK, car- 
wash, cleaneren. Autoservi- 
ces GOOIKER, Apollolaan 
154, Heerlen. 045-740041, 

Ervaren vakman biedt zich 
aan voor straatwerk o.a. op¬ 
ritten, sierbestrating. Ook 
voor Uw gehele tuinaanleg, 
zeer SCHERPE prijzen. 
Gratis offerte. 045-323178. 

Voor al uw tuin- en SIER- 
BESTRATINGS-WERK- 
ZAAMHEDEN, tev. ontwerp 
aanleg bel vrijbl 045-726366 


Metaalhandel, Kissel 12-14, 
Heerlen 045-726392 


Te k. gevr. GOUD en mun¬ 
ten, de hoogste prijs. J. 
Reumkens, Corneliusln. 28, 


Zaterdag 4 april 9.00-17.00 uur 
Zondag 5 april 10.00-17.00 uur. 

Huur een kraam op de grootste overdekte vrije snuffel- 
markt van Zuid-Nederland. Alles kan alles mag (geen food) 
_Kraamhuur ƒ 45,- per dag. Bel 01640-57521._ 


Ze willen je verwennen, ze 
ontvangen je privé of komen 
bij je langs, ze geven zelf 
hun eigen adres en tele¬ 
foonnummer. 06- 

96.85 - 100 ct p/m 


Maggi vleesjus 

pikant, met uitjes, mosterd, 
champignons of tuinkruiden, "TT 
zakje -99 _ / m) 


Gouda’s Glorie 


currysaus 

flacon 750 ml. •5r99’. 


2.49 


PfMi mm § Pi: III IIP'' ; 


Griekse Sex 


Lisa draait z. om 50 cpm 


Maggi vleesjus 

zakje _ 


75 


06-320.325.55 


Sexlijn 10 

Jarretels 06-320.320.10 
Ruige Sex 06.320.320.50 
Ondeugend 06.320.321.10 
Call-Me 50 cpm 


Mueslibollen 

zak 4 stuks 


1.39 , . f 

‘' ' ■'/ / •• A ''' y Wm % 

''' % m 
ÓS 


Homosex voor 2 

Draai eerst 06-320, en dan: 
SM Limburg ....325.18 
Jack Off Privé..321.16 
Darkroom....324.16 
Gay Pervers.. 329.16 
Travestie...325.09 
Transsexueel...321.36 
Bi-sex...323.36 
Jongens-sex... .325.19 
Studenten-sex...327.56 
ƒ 1,- p/m Pb. 75141 A’dam 


'Romy 11 


06-320.331.04 - 75 ct p/m 
Bel mij alleen als niemand je 
kan zien of horen en doe 
precies wat ik je vraag. 


Rijpe vrouw 

volslank, grote cups, ik heb 
altijd zin in sex. Ik draag 
dunne lingerie wit of rood. 
Durf jij? 75 cpm 

06-320.320.91 


Frans! Grieks! Russisch! 
Lekker ordi! 50 cpm 06. 

320.320.59 


RIJPE dame live neem ik 
het lekkerste op. Spaans 
standje. We liggen zijwaarts, 
jij tegen m’n rug. 75 cpm 

06-320.320.38 


van Voorst, Ganzeweide 48 Frans v.d. Loop Recycling/ 


GRIEKSE PORNO! Kies uit 
3 meiden 18 jr die gek zijn 
op een Grieks standje, 

75 cpm 06- 

320-320.62 


OP z’n Frans! 


warme lippen die laten niet 
glippen 75 cpm 06.96.46 


Gebr. SWINKELS zijn ver¬ 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hoogste prijs voor al uw oud 


munten 


EROX-CONNECTION! 
Livesex gesprekken. De 
madam verbindt je door 
naar de lekkerste meiden 
die alle standjes met je doen 
Wij helpen je snel. 

75 cpm nieuw 

06*95*06 


Bokstr. 33 van alle landen. Postzegel- 


handel Kem, Locht 100 A, 
Kerkrade-West. Tel. 045- 
410911. 


De dienaar lijdt, de meeste¬ 
res geniet. Ga op je knieën 
SM 50 cpm 

06.320.332.32 


Lady BizarIMeesteres! 
75 cpm 06-320.324.68. 

De kat 

9 staarten en handboeien 


Bianca 


06-320.331.07 zal ze je met 
haar mond verwennen? doe 
je ogen maar dicht 75 cpm 


** 06-9603 ** 

Er zijn genoeg meiden die 
ook het bed in willen 
_75 ct p/m _ 


Vrouwtjes 


Carolientje 


06-350.222.23 - 50 ct p/m 


Gay Privé 

Wil jij snel een discreet 
afspraakje maken met een 
lekkere knul 06-320.322.75. 

Ook voor sexgesprek 
_ (50 ct p/m) _ 

06-95TÏ 


Duik in bed 


Evelientje 


Aangeb. TALENCURSUS¬ 
SEN in 127 talen op cass. 
enz. ƒ 70,- ook voor buiten¬ 
landers. 21 danslessen op 
cass. enz. ƒ 125,- all-in. Tel. 
070-3638667/3894543. 


toen ze haar rokje liet 
zakken! 06-9530 (75 ct p/m) 


Mobiele AGGREGATEN: 
benzine en diesel 50 hz, 5- 
85 KVA, 220/380 V, ex-leger 
ƒ 1.500,- tot ƒ8.500,-. Fa. 
van den Biggelaar, Gemert. 
Tel. 04923-61953. 


Getuigen gevr. die de aanrij¬ 
ding hebben gezien met ge¬ 
le Opel Kadett Duits kent. 
AC-JD-655 nabij Disco 
Peppermill tussen 2 en 5 uur 
Beloning ƒ 250,-. Tel. 045- 
256638 


privé sexkontakt 

Je krijgt direkt een heet 
meisje of knul aan de lijn. 
Sex mee 06-9755 - 50 cpm 

Pascale bovenop de tafel 

Keukensex 

Bel 06-9602 - 75 ct p/m 
Meisjes willen bijverdienen 

Sexadressen 

06-320.330.60 - 75 ct p/m 


Direkt apart 


met een meisje of jongen, 
voor ’n heet sexgesprek. 
06-320.330.81 - 50 ct p/m 


ft Wie jarig is 
15 trakteert. 


Mini brosjes 

zak 156 gram _ «puk 


Viëtnamese loempia’s 

diepvries, QQ 

pak a 4 stuks •3M9'_ 


SPEEL BIJ 
EDAH HET 
EURO DISNE1 
SUPERMARK1 
SPEL EN 
WIN ALTIJD! 


urn 


Baronie 

Belgische pralinés Belgische pralines <^Q 

doos 250 gram_ J • Z / 

Waaier biskwie QQ 

pak 260 gram -hd? _ / / 


Donald 

Gum 

pak a 
14 stuks 

4r25- 


Knackebröd 

goudbruin of volkoren, 
pak 180 gram -M9"_ 


1.19 


KI,* 


pipfir 1 
Afwasmiddel super¬ 
geconcentreerd I -TQ 

flacon 500 ml. -2r2P I • / / Nescafé cappuccino 


doosje a 10 zakjes -&r3P. 


4.95 


Elenora shampoo 

iedere dag shampoo, 
flacon I liter _ 


1.99 


!: * I 

Ó y r ‘^£ts 


Nescafé espresso ^ Qr 

doosje a 25 zakjes . 1 • 7 J 


Kattevoer 

diverse smaken, 


blik 400gram 4r5P_ 


1.19 Gratis naar het spiksplinternieuwe Euro Disf* 
land, wie zou dat niet willen? Bij Edah maken 
mogelijk. Wie meespeelt met het Euro Disney Sup* 
marktspel, maakt kans op zo’n fantastische reis ef 1 
fantastische prijzen. 

Meedoen bij Edah betekent: altijd in de pHj* 1 
vallen. Want als u het deelnameformulier inle ^ 
krijg t u van ons een Disney chocoladetablet 

Hoe kunt u meedoen? Van 16 maart tot II a f 
a.s. kunt u dus het Euro Disney Supermarktspel 5 ( 
ien, dat wordt georganiseerd door Nestlé (u V 1 
wel, van Nescafé, Buitoni, Maggi, KitKat, etc.). 

In totaal moet u 10 streepjescodes van 
produkten sparen, maar ook de Edah winkelt 
produkten Vignettoiletzeepen Minifritestellen rfl 
Vervolgens maakt u de slagzin op het deelnaf 
formulier af en levert deze in bij de kassa. Thats 
folks! Vraagt u naar het deelnameformulier in de y 
kei, doe mee en win! 


ifatdulMms 


ik Fri d’Or 

aardappelschil^ 


: ïmm 

•- w • •• 
Nestlé Disney chocoladetabl' 

4 x 20 gram t.w.v. f 1.99 

Nu tegen inlevering van het wedstrijdformuli 


die pvnes. zak 4» gram — 

Varkensbraadstukje Leverkaas 


snijvers, 
per 100 gram 

4r5P_ 


1.19 
500 gram- 


Salademjx 

3 variëteiten.»^ 


■t' 


Gebraden slagersgehakt 

snijvers, I IQ 

per 100 gram 4r6P_ 1*1 / 


Blue Band halvarine 

kuip 500 gram 4r5P . 


Mona Yoki drink 

diverse smaken, 
pak I liter 

-m_ 


1.69 


’T IS AL 75 JAAR FEEST BIJ EDAH. 

en meisjes zoeken voor 
straks sexkontakt, vraag 
naar hun telefoonnummer. 
Bel nu 06-9661 - 75 ct p/m 


06-9665 

Hete meisjes willen sex- 
kontakt met tel.nr (75 ct p/m) 

Wie durft een stripspel te 
spelen met 


Sexkontakt 

Debbie en vele andere hete 
meisjes zoeken heren voor 
’n sexafspraakje 
06-9504 - 100 ct p/m 

Dames die zich overdag 
vervelen, zoeken 

Sexkontakt 


Onderdanige jongens bellen 
met strenge mannen 

SM voor 2 

06-320.329.99 - 50 ct p/m 


240 vrije meiden zoeken 

* * Sex * * 

Info 06-9766 - 75 ct p/m 


Love escort, 045-320905 


Club Amorosso 


Vrije meiden 

hebben zin in 'n nummertje. 
06-320.320.55 - 75 ct p/m 


06-320.330.45 - 75 ct p/m 


Homo-jongens 

Hoor ze heet TEKEER gaan 
06-320.330.88 - 50 ct p/m 


Slippertjes 


Homo 

waar gebeurd, echt live 
06-320.327.01 - 75 ct p/m 

Een jongen met 

naaktfoto’s 


_ vanaf 20.00 uur, zaterdags gesloten. _ 

MADAME BUTTERFLY 

en haar meisjes. Een gezellige bar op de Hommert 24 in 


Wanneer je een echt lekker stuk wilt hebben, kom bij ofiS- 
Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335. Geop. ma- 
t/m vr. 12.00-24.00 uur; zat. van 13.00-20.00 uur. A J 


Vaesrade. Tevens buffetjuffrouw gevraagd, meisje voor de 
_ middag en avonduren. _ 

Heren, aan vakantie toe en een paar uurtjes over? 

Dan op naar 


Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!! 


meisjes zoeken sexkontakt! 
06-320.320.36 - 75 ct p/m 


van zijn vriendin. 
06-320.323.85 (50 ct.p.V 2 m) 


Liberta-land Susteren 


Club Casa Rossa 

Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets anders 
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen 
(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom 


H 


Partnerruil 


Sex voor twee Het telebordeel! 


Direkt apart met vrouwen en 
mannen voor 'n hete sexruil. 
06-320.330.91 - 50 ct p/m 

Zoek je een lekkere knul? 


direkt kontakt met meiden, 
hete vrouwtjes en jongens. 
06-320.330.67 - 75 ct p/m 


Sabrina 


met ’n hete meid, vraag haar 
tel.nr. (75 ct p/m) 


Gay Dating 


haar eerste trio-avontuur 
Bel 06-9605 - 100 ct p/m 


06-320.330.95 (50 ct p/m) 

Gewillige meisjes en hete 
vrouwtjes willen alles met 
jou doen. Vraag naar hun 
tel.nr. voor een hete 


Meisje 24 jr. 

Ik wil graag telefoonsex 
Je mag bij me thuiskomen. 
06-320.324.96 75 cpm 


Meisjes vertellen hoe ze 
eruit zien en wat ze te bie¬ 
den hebben en géven daar¬ 
na hun privé tel.nummer aan 
je door! 

06-320.320.85 (75 ctp.m./ 
_ boven 18jr.) _ 

Naakt voor de spiegel ziet 
ze wat 2 mannen met haar 
doen. 


waar u in een ontspannen sfeer naar hartelust kunt drin¬ 
ken, dansen, knuffelen en vrijen. Films kijken en natuurlijk 
3x relaxen met 8-10 opwindende dames (18 - 28 jr.) in pi¬ 
kante lingerie. Liberta-land biedt u een heerlijke ontspan¬ 
nende en erotische vakantie! Open sex of Privé in één van 
onze sfeervolle kamers. Alles kan, niets moet! Wij verzor¬ 
gen ook uw privé parties m.vr va. 12.00 uur tot 02.00 uur. 
Woensdag en vrijdag tot 18.00 uur._ 


Nieuw!! Privé en Escort 


Super stunt 


Club Mirabelle 
Club Nirwana 


vrijpartij! 

Bel 06-320.320.32 lOOcpm 

Geboeid 


Sexy Honey 


ziet Wim hoe Dory met 2 
mannen over de tafel.... 
06-320.326.92 (50 ct.p.Vfem) 

2 mannen helpen Ronny uit 
zijn zwemslipje. 

Homo. 

Duo en trio. 

06-320.326.91 (50 ct.pJ/^m) 

Angy leert junglesex in een 
bordeel in Afrika. 

Dubbel Grieks. 


06-320.320.82 (75 cpm) 
Belachelijk. Maar op zijn 

SM zolder 

leert Ina.. gehoorzamen! 
06-350.250.50 (50 ct.p>fem) 


Grieks. 

06-320.329.25 (50 cLp Vam) 
Een getrouwde 

lifster 

met 2 man naakt voor de 
spiegel.. 

06-320.329.23 (50 ct.p.Vsm) 


niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!! 
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur. 


gratis erbij 

met striptease, vib-show en andere shows, body-massag® 

voor 1 uur all-in 

bij Angel en gespierde boy 

We are simply the best 


Escort 045-427120/463323 


Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120 
Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323. 


Mistery Escort Service 


Kontakten/Klubs 


Na de lift voelt Emma 

de handboeien. 

Oh ja., dit is heerlijk. 
06-320.340.45 (50 ct.p.Vam) 

De vrouw zoekt ze uit. 


Franse massage-intiem, striptease, bijna alles is mogelijk, 
ook voor oudere heren. 100% discreet en hygiënisch. Leila 
20 jr. superslank, Astrid 25 jr. slank, Angela 24 jr. mollig 
DD-cup. U kunt ons dagelijks bellen; 20.00-04.00 uur. 
_Tel. 06-52820714, tevens meisjes gevraagd._ 


1000 en 1 mogelijkheden 

met 5 knapperige jongens (v.a. 19 jr.) voor dames, hereh 
alléén en (echt)paren. 4 nieuwe mooie meisjes (v.a. 20 ](■) 
nieuw Vanessa (echt DD-cup volslank), transsexueel 
travestie, div. shows en massagemog. Meester, 
Meesteres en slavin, ook alleen mog. V.a. 11.00-02.00 ud r 

w Bel voor info S 045-274587 

_Dringend leuke meisjes gevraagd._ 


Forse knullen, 


Privé Daisy 

Nieuw; Tanja en Inga 18 jaar 
Dond. is triodag. Vrijdag 
Topless ontvangst. Nu ook 
zaterdags open 11-19 uur. 
Tel. 045-229091 


Nieuw! Nieuw! Nieuw! 


” Club Elite ” 


Alles is goed, als je weet bij wie je het doet. 


Privéhuis Candy 


Tel. 045-212616/045-211391. 


06-320.326.73 (50 ct.p.V^m) 


tot ze zelf gepakt wordt. 
06-320.330.17 (50 ct.p.'/zm) 


Melanie erot. 

massage 045-229091 


Club Pallas 


rood, blond of zwart, voor iedereen wat. 

Wij maken van uw droom werkelijkheid. 

Van 20.00-24.00 uur ƒ 150,- all-in. 

Nieuw; Jolanda Dubbel D. Uw gastvrouw Wilma. 
Geopend van 20.00-04.00 uur, Hammolenweg. 15, 
Kerkrade. Tel. 045 - 45 89 16 


Rijksweg 1, Lemiers-Vaals, 04454-1195 v.a. 11.00 uur. 
NIEUWE MEISJES AANWEZIG. 


Vera 

Privé. Tel. 04754-85818. 


Voor Piccolo’s 
zie verder pagina 30 Oranje mag en kan niet falen bij WK-kwalificatie in Oostenrijk 

day voor Nederlands handbal 


I LINZ - Tegelijk met het aan- 

L D g trekken van Guus Cantelberg 

I v- ^ 4 als bondscoach van het naho¬ 
lt nale herenteam, nu bijna drie 

2. - li k?* jaar geleden, lanceerde het Ne- 
derlands Handbal Verbond 
PU* (NHV) de slogan 'De Oranje- 

trein gaat denderen'. Een frase 
die de Geleense oefenmeester 
I jWfH' °P het lijf is geschreven. Can- 

telberg staat niet lang stil bij 
'&C H t9 2 q het verleden; hij richt zijn blik 

steeds op de toekomst. De ko¬ 
mende elf dagen wordt de toe¬ 
komst van het vaderlandse 
k ?bal bepaald. In Oostenrijk, bij het WK-kwalificatietoer- 
l> moet Oranje voor het eerst in de geschiedenis een ticket 
weren voor het échte wereldkampioenschap, dat volgend 
Zweden wordt gehouden. 


Prjberg staat er geen moment 
™ dat de ambitieuze missie wel, 
l*ou kunnen mislukken. „Het 
: totaal geen zin te denken aan 
^gelijkheid te verliezen. Dat 
koste van de mentale weer- 
y e id en dan kunnen we even 
j'huis blijven". Krasse taal van 
^Jarige coach, die het grenzen- 
^lfvertrouwen ook op zijn spe- 
° e P heeft proberen over te 
• „Onze grootste tegenstan- 
^de angst om te falen. In het 
sn werd er veel te vaak al 
stilgestaan bij de mogelijk- 
dat een wedstrijd verloren zou 
j 6 h gaan. Van dat doem-den- 
ik af’. 

■v- 

Oranje op 
radio en tv 

^Erlen - De thuisblijvers > 
^nen via de NOS, Eurosport 
Omroep Limburg de ver¬ 
dingen van het Nederlands 
hl volgen. Studio Sport zal 
e lk geval samenvattingen 
enden van de drie groeps¬ 
wedstrijden. Op donderdag is 
in het Studio Sport Jour- 
om 22.15 uur, terwijl op 
j^erdag en zondag in de regu- 
j? re uitzendingen aandacht 
d de ploeg van Cantelberg 
° r dt besteed. Afhankelijk van 
hrsultaten zal de NOS Oran- 
°ok volgen in het verdere 
, 'oop van het toernooi. Euro- 
Port zal een hele reeks wed- 
djden live uitzenden. Nu al is 
jper dat zaterdag Nederland- 
°orwegen (17.55-19.15 uur) en 
ig Nederland-België 

0 _-18.15 uur) rechtstreeks 

,_P het net komen. Volgende 
J^k zal Eurosport tevens 
fierdere wedstrijden uit de 
^ofhronde uitzenden, evenals 
^hdag de finalewedstrijden, 
yhiroep Limburg verzorgt ver¬ 
dien van het WK handbal in 
/ uitzendingen op de volgen- 
dagen: vandaag tussen 18.00 
ip 19.30 uur; zaterdag tussen 
«00 en 19.30 uur en zondag 
Us sen 17.00 en 18.30 uur. 


Om de spelersgroep mentaal gehard 
aan het karwei in Oostenrijk te la¬ 
ten beginnen, ging Cantelberg erg 
ver. Hij schroomde de confrontatie 
niet en lag meer dan eens in de 
clinch met spelers, die zijn manier 
van werken niet konden waarderen. 
Bijna achteloos schoof hij de 'zeur¬ 
pieten’ opzij, „want in Oostenrijk 
heb ik alleen iets aan winnaars. Ik 
moet spelers hebben waarvan ik het 
idee heb dat ik er de oorlog mee kan 
winnen. Opgeven bij de eerste de 
beste tegenslag is er bij mij niet bij. 
Als Yvonne van Gennip écht in 
winstkansen had geloofd, zou ze na 


door 
IVO 

OP DEN CAMP 


haar val in Albertville zijn opge¬ 
staan en had ze verder geschaatst. 
Het feit dat ze de strijd staakte, 
geeft aan dat ze mentaal niet klaar 
was voor het karwei en beter thuis 
had kunnen blijven. Ik geloof ook 
niet in vormverlies. Je kunt hooguit 
eens een mindere wedstrijd spelen. 
Degene die puur en alleen gefixeerd 
is op winst zal snel terug zijn op het 
oude niveau”. 

Heilighuisjes 

In zijn dadendrang schopte Guus 
Cantelberg tegen ontelbare schenen 
aan. Vooral binnen het NHV be¬ 
stonden er legio heilighuisjes. Can¬ 
telberg hanteerde zonder aanziens 
des persoons als een volleerd bouw¬ 
vakker de slopershamer. Toen hij er 
eenmaal in geslaagd was de beton¬ 
rot te verwijderen, kon hij de funda¬ 
menten leggen voor wat moet lei¬ 
den tot deelname aan het WK 
volgend jaar. 

Dat er desondanks, zelfs binnen de 
top van het bestuurlijk en technisch 
kader van het NHV, nog mensen 
zijn die handenwrijvend wachten 
op de vrije val van Cantelberg, doet 
hem niets. „Daar lig ik geen secon- Bondscoach Guus Cantelberg: ,Jiet heeft geen zin te denken aan de mogelijkheid te verliezen”. 


Foto: PETER ROOZEN 


de van wakker. Ik kan alleen plezier 
aan een klus beleven als ik het op 
mijn manier kan uitvoeren. Dan 
hoef ik achteraf ook niet te zeuren 
en weet dat ik bij mezelf te rade 
moet gaan als het mislukt. En om¬ 
dat ik toch in grote lijnen de plan¬ 
nen heb kunnen uitvoeren zoals ik 
het graag wilde, geloof ik heilig in 
een goede eindklassering in Oosten¬ 
rijk”. 

Met zijn gedrevenheid en overtui¬ 
gingskracht bereikte de Gelener 
vele malen meer dan al zijn voor¬ 
gangers samen. In de vorm van de 
Stichting Topsport Facilities, onder 
leiding van het Limburgse Tweede 
Kamerlid Leon Frissen, ontsproot 
zelfs een instantie, die erin slaagde 
750.000 gulden vrij te maken om 
Cantelbergs ideeën financieel te on¬ 
dersteunen. Eindelijk konden spe¬ 
lers worden vrijgekocht en konden 
de Oranje-handballers op (semi-) 


professionele wijze klaargestoomd 
worden voor het grote werk. 

Conclusies 

Uiteraard verbindt Cantelberg con¬ 
clusies aan het al of niet slagen in 
Oostenrijk. Meer dan eens heeft hij 
verkondigt alleen verder te willen 
als Oranje er inderdaad in slaagt het 
WK-ticket te veroveren. „Maar ik 
ben in die hele zaak absoluut niet 
belangrijk. Het gaat niet om Cantel¬ 
berg; het gaat om het winnen van 
wedstrijden. Hoe dat gebeurt en 
door wie is van ondergeschikt be¬ 
lang voor het Nederlands handbal. 
Als het maar gebeurt”. 

Op papier heeft Oranje het niet ge¬ 
troffen om de doelstelling van Can¬ 
telberg te verwezenlijken. Via Ijs¬ 
land (vanavond), Noorwegen (zater¬ 
dag) en België (zondag) moet eerst 
de hoofdronde bereikt worden, 


waar dan meer dan waarschijnlijk 
Denemarken, Polen en Egypte als 
volgende klussen wachten. Alleen 
de eerste drie, plus het eerstvolgen¬ 
de Europese land, uit een totaal 
deelnemersveld van zestien landen¬ 
ploegen, plaatsen zich voor het toer¬ 
nooi volgend jaar in Zweden. „Maar 
ik zie geen reden om ongerust te 
zijn”, zegt Cantelberg. „Mijn enige 
zorg zijn de scheidsrechters. Meer 
dan eens beïnvloeden zij bewust het 
verloop van een wedstrijd. Dat zijn 
zaken waar niet tegen te vechten 
valt”. 

Cantelberg betitelt een eventueel 
mislukken van zijn missie als een 
'zware tegenslag’. Het bereiken van 
Zweden omschrijft hij als 'een echte 
klap’. „Ik bedoel daarmee dat we 
dan maar één jaar de tijd hebben 
om in Zweden een goed figuur te 
slaan. Met andere woorden: dan zal 
er nog meer geld vrij moeten ko¬ 


men en moet er nog veel meer ge¬ 
traind worden. Ik ben erop voorbe¬ 
reid dat ik dan opnieuw veel 
mensen tegen de haren in zal moe¬ 
ten strijken, maar dat is het zeker 
waard. Sterker nog: ik ga er vanuit 
dat we ons kwalificeren. Vooral van 
de routiniers (Jacobs, Schuurs, Jos- 
ten, Groener, Van Olphen, Vlijm, 
red.) verwacht ik veel. Het is voor 
hen de laatste kans nog eens deel te 
nemen aan een A-WK”. 


Selectie Oranje:Ruud van de Broeck (Aals¬ 
meer, 25 jaar, 53 interlands), Robert Fiege 
(E en O, 26, 126), Henk Groener (Swift Arn¬ 
hem, 31, 173), Jop Hagreize (E en O, 22, 53), 
Wil Jacobs (V&L, 31, 111). Jacques Josten 
(Blauw Wit, 31, 175), Dick Mastenbroek (Sit- 
tardia, 26, 74), Robert Nijdam (E en O, 20, 
33), Patnek van Olphen (Hermes, 30, 170), 
Peter Portengen <V&L. 26, 25). Marco Rui¬ 
venkamp (Swift Arnhem, 22, 18), Lambert 
Schuurs (Sittardia, 29, 236). Leon Tummers 
(Sittardia, 24, 30), Claus Veerman (V&L, 23, 
42), Martin Vlijm (V&L, 33. 103). 


Rolf Sörensen wint voor tweede keer Tirreno-Adriatico 

Breukink beste hardfietser 


speelschema wk-kwalificatie 


ft 

vjhiep A (Linz): Ijsland, Noorwegen, 
beierland, België. 

, toep B (Salzburg): Polen, Denemar- 
r, e h, Israël, Egypte. 

■ j r °ep C (Lustenau): Zwitserland, Ar- 
jchtinie, Bulgarije, China. 
u r °ep D (Stockerau): Finland, Japan, 
er enigde Staten, Oostenrijk. 

i^hderdag 19 maart: 

.'*■00 uur: IJsland-Nederland, Polen- 
<? r aël, Zwitserland-Bulgarije, Finland- 
■U'renigde Staten. 

r* 00 uur: Noorwegen-België. Denemar- 
^h-Egypte, Argentinië-China, Japan- 
°stenrijk. 

jWerdag 21 maart: 

j"-00 uur: België-IJsland, Egypte- 
h ?len,' China-Zwitserland, Oostenrijk- 

fjhland. 

{«•00 uur: Nederland-Noorwegen, 

Sr aël-Denemarken, Bulgarije-Argenti- 
^ Verenigde Staten-Japan. 

?9ndag 22 maart: 

{5.00 uur: IJsland-Noorwegen, Polen- 
pfihemarken, Zwitserland-Argentinië, 
te n nj k - Veren i g d e Staten. 

‘7.00 uur: Nederland-België, Israël- 
i Sypte, Bulganje-China, Japan-Fin- 
*knd. 

{Joofdgroep I (Innsbruck): Al, A2, A3, 
ijl. B2, B3. 

{•Oofdgroep II (Graz): Cl, C2, C3, Dl, 
°2, D3. 


Troostgroep (Oberwart): A4, B4, C4, 
D4. 

Dinsdag 24 maart: 

16.00 uur: A1-B3, C1-D3. 

18.00 uur: A2-B2, C2-D2, A4-C4. 

20.00 uur: A3-B1, C3-D1, B4-D4. 

Woensdag 25 maart: 

16.00 uur: B3-A3, D3-C3. 

18.00 uur: B2-A1, D2-C1, D4-A4. 

20.00 uur: B1-A2, D1-C2, C4-B4. 

Vrijdag 27 maart: 

16.00 uur: A2-B3, C2-D3. 

18.00 uur: A3-B2, C3-D2, C4-D4. 

20.00 uur: Al-Bl, Cl-Dl, A4-B4. 

Finaleronde, zondag 29 maart: 

9.30 uur, Bad Vöslau: om de negende 
plaats. 

10.30 uur, Wenen: om de elfde plaats. 

11.30 uur. Bad Vöslau: om de vijfde 
plaats. 

13.00 uur. Wenen: om de zevende 
plaats. 

15.00 uur, Wenen: om de derde plaats. 

17.00 uur, Wenen: finale. 

• Toelichting: van de voor de hoofdron¬ 
de geplaatste landen worden de onder¬ 
ling behaalde resultaten uit de voorron¬ 
de meegeteld. De eerste drie geëindigde 
landen in Oostenrijk plaatsen zich voor 
het WK volgend jaar in Zweden. Ook 
het eerste daaropvolgende Europese 
land kwalificeert zich voor de WK. 


(ADVERTENTIE) 


DOOR DICK HEUVELMAN 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
- Adel verplicht, dus moest Erik 
Breukink welhaast de epiloog van 
de 27ste Tirreno-Adriatico winnen. 
Als altijd ging het weer om een tijd¬ 
rit en dat werk is Neerlands wiel¬ 
renner nummer één op het lijf ge¬ 
schreven. Winnen doet hij niet 
zoveel, maar als het puur op hard- 
fietsen aankomt, staat Breukink 
zijn mannetje. Dat bleek weer eens 
op de winderige boulevards van de 
badplaatsen San Benedetto del 
Tronto en Grottamare, waar op zijn 
snelheid (48.299 per uur) geen maat 
stond. Rolf Sörensen moest als 
nummer twee al 20 seconden inle¬ 
veren. Niettemin was er ook voor de 
Deen reden tot juichen, want hij 
kwam voor de tweede keer in zijn 
loopbaan op het podium als beste 
van het eindklassement. 

Bijster veel concurrentie had Breu¬ 
kink, die overigens ook al in 1990 de 
slottijdrit in zijn zak stak, niet te 
dulden. De grote specialisten waren 
nagenoeg allemaal elders. Wereld¬ 
kampioen Bugno deed wel mee, 
maar ging niet tot het uiterste ge¬ 


ii 

m 

m 

WOUA 

wttb m t»wm 

MtttÜtMHT mmm 

F 5l-Si 

6 66-po 

vmtfè twtwM 

?e&L//cAtis in te w&kaupdsn 

VAN P6ZS weot <SrAA7 vê*et6CP “VAaO/# AoorAvoNP* . 
» ptr Moerzm • vanmag ■ kooPAvcnD ! ) 


zien zijn conventionele materiaal. 
Bugno beschouwde deze Tirreno 
slechts als een welkome training. 

Breukink ging dit keer, in tegenstel¬ 
ling tot in voorgaande jaren, wel 
met een duidelijk winstoogmerk 
van start. Het etappeschema dat 
koersdirecteur Mealli had uitgevo¬ 
geld, met aan het begin en aan het 
eind een race tegen de klok, sprak 
op voorhand in zijn voordeel. Ge¬ 
heel volgens verwachting ontferm¬ 
de Breukink zich ruim een week 
geleden van de eerste leiderstrui. 
Twee dagen later kon hij het defini¬ 
tieve bezit van het ’maglia gialla 
rosso’ wel vergeten. Op de moeilijk 
begaanbare Muur van Morolo raak¬ 
te hij verstopt tussen een kluwen 
van vallende renners en belandde 
vervolgens strompelend in het kan¬ 
sloze tweede gelid. 

Tot overmaat kwam hij daags na 
het oponthoud op de Muur van Mo¬ 
rolo ook nog ten val. Reden voor 
Breukink om zich volledig te con¬ 
centreren op de afsluitende tijdrit. 
„Toen had ik het wel gezien. Ik 
dacht echt een goede kans te maken 
op de eindzege. Als dat er dan niet 
in blijkt te zitten, verdwijnt alle mo¬ 
raal. Zo werkt dat nu eenmaal.” 

De man van deze wedstrijd was 
zonder enige twijfel Moreno Argen- 
tin, die zichzelf met een indrukwek¬ 
kende hattrick een loodzware favo- 
rietenrol voor Milaan-Sanremo, de 
eerste klassieker van dit seizoen die 
zaterdag op de rol staat, opdrong. Successtory 


Niet alleen voor Argentin, maar ook 
voor zijn ploeg (Ariostea) draaide 
deze Tirreno op een complete suc¬ 
cesstory uit. Trof Argentin bij her¬ 
haling de roos, ook Sörensen en 
Cassani deden dat ieder een keer. 


Rolf Sörensen, eindzege. 


Bovendien greep Sörensen ook nog 
eens de hoofdprijs, zoals hij dat 
reeds in 1987 had gedaan. Deson¬ 
danks was de stemming in het 
kamp van ploegleider Ferretti niet 
navenant. Integendeel zelfs, er was 
flink wat heibel in de tent. 

Die familieruzie had alles te maken 
met Argentin’s ontembare eerzucht. 
De ex-wereldkampioen was zo in 


Foto: archief LD 


trance geraakt door het winnen, dat 
hij een ploegmaat flikte (jargon 
voor iemand bedriegen). Na de 
voorlaatste rit klapte Cassani uit de 
school. Hij, Cassani, werd vlak voor 
de streep geklopt door zijn ’maat’ 
Argentin en reageerdr daarop ver¬ 
bitterd. „Moreno had beloofd dat hij 
mij aan de overwinning zou helpen. 
Argentin: „Als ik rij, rij ik om te 
winnen.” 


Rudy Dhaenens naar huis gestuurd 


SAN BENEDETTO DEL TRONTO - In de ploeg 
van Post (Panasonic) botert het niet tussen oud- 
wereldkampioen Rudy Dhaenens en ploegleider 
Walter Planckaert. De laatste heeft Dhaenens, tot 
september vorig jaar regenboogtruidrager, direct 
na afloop van de Tirreno-Adriatico naar huis ge¬ 
stuurd. Het motief: gebrek aan vorm. 

Dhaenens, die er vanuit ging dat hij zaterdag in 
Milaan-San Remo zou starten, reageerde veront¬ 
waardigd. „Dit is een koude douche voor mij. 
Goed, ik reed de eerste dagen van de Tirreno niet 
goed, maar de laatste dagen verbeterde ik toch 


sterk. Een paar maanden geleden droeg ik nog de 
regenboogtrui, nu zien ze me niet meer staan. Als 
dat zo doorgaat, weet ik wel wat te doen.” 

Repliek van Walter Planckaert: „Het is met erg als 
je een keertje zwak aan een seizoen begint, maar 
hij gedraagt zich als een oud-wereldkampioen. 
Daar heb ik niets aan. Ik wil de Dhaenens van twee 
jaar geleden zien.” 

Voor Panasonic eindigde ’Dwars door Italië’ in mi¬ 
neur. Fondriest ontbrak in de tijdrit. De Italiaanse 
kopman Fondriest had de gehele week last van zijn 
maag. De andere troef, Ekimov, kwam met verder 
dan een aantal derde plaatsen. 


S te wart blijft 
coach Eaters 

GELEEN - Cliff Stewart blijft 
in het nieuwe ijshockeyseizoen 
trainer/coach van Meetpoint 
Eaters. De Canadees, die op het 
verlanglijstje van de Nederland¬ 
se Ijshockey bond staat, heeft na 
overleg met manager Loos beslo¬ 
ten om in Geleen te blijven. Hij 
is ook bereid de maandag trai¬ 
ningen van het nationale team 
voor zijn rekening te nemen. 
Loos: „Daar hebben wij geen 
problemen mee. Aanvankelijk 
wilde Stewart niets weten van 
een combinatie Eaters en natio¬ 
naal team.” 

Ook verdediger Leo van de Thil- 
lart heeft zijn contract met de 
Geleense ijshockeyploeg ver¬ 
lengd. De contracten van Peter- 
Paul van Rooij, Cornel van de 
Thillart, Paul Brakke, Michel 
Tuijt en Hein de Pont worden 
niet meer verlengd. In april zal 
de Rus Nicolaj Vakurow zijn 
contract met Meetpoint/Eaters 
tekenen. 


ZVV Bom 
kampioen 


BORN - ZVV Born mag zich in 
de Zuidlimburgse zaalvoetbal- 
competitie de eerste kampioen 
noemen. Na elf jaar kon Born 
weer eindelijk de kampioensvlag 
hijsen. Dat gebeurde in de twee¬ 
de klasse E op zeer opmerkelijke 
wijze. Born greep de titel zonder 
een punt te verspelen, met acht 
punten voorsprong en met 120 
treffers op zijn conto. 


Ton Wollenberg 
indoorkampioen 

ELSLOO - Handboogschutter 
Ton Wollenberg van ’St.-Hubert’ 
uit Elsloo is kampioen van Ne¬ 
derland geworden. In de wed¬ 
strijd tegen Middelbeers 'scoorde 
hij 558 punten en werd indoor¬ 
kampioen 1992. Wollenberg 
werd tevens opgenomen in het 
nationale indoorteam. 

Limburgers in 
Rally Sprint 

ROTTERDAM — Rond Vlieg¬ 
veld Zestienhoven wordt zondag 
Rally Sprint Rotterdam met zes 
klassementproeven verreden. 
Tussen de 122 ingeschreven 
equipes starten vijf Limburgers. 

Jack Christis en Ed Meilenkamp 
behoren met de Ford Siërra XR 
4i tot de deelnemers, evenals de 
gebroeders Paulissen met de Re¬ 
nault 5 GT Turbo. Piet Pöttgens 
en Mare Habets hebben hun 
Toyota na de Eindhoven Rally 
Sprint weer hersteld en zijn ook 
van de partij. De gebroeders 
Seitz starten met een Toyota Co- 
rolla, net zoals het Noordlim- 
burgse duo Jenneskens-Bens 
met een Peugeot 205 Rallye. 
Start om 13.00 uur, finish om 
17.30 uur. 


Van der Knaap 
beste Nederlandse 

LONDEN - De goede prestaties 
van de afgelopen maanden heb¬ 
ben Astrid van der Knaap de elf¬ 
de plaats op de wereldranglijst 
van de IBF gebracht. Daarmee is 
de Westlandse, die gisteren door 
het NOC werd genomineerd 
voor het enkelspel tijdens de 
Olympische Spelen in Barcelo- 
na, de beste Nederlandse op de 
ranglijst. Eline Coene, in bezit 
van twee nominaties voor Barce- 
lona, bezet de veertiende positie. 

Meer prijzengeld 
Roland Garros 

PARIJS - Het prijzengeld voor 
de open Franse tenniskampioen¬ 
schappen op Roland Garros in 
Parijs is voor dit jaar met tien 
procent verhoogd naar 
13.670.000 gulden. De winnaar 
van het enkelspel bij de mannen 
ontvangt 885.000 gulden. Bij de 
vrouwen is de eerste prijs iets 
minder: 815.000 gulden. 


Baanrecord 
Rolf Muntz 

POVOA DE VARZIM - Met eer 
baanrecord van 65 slagen gaa 
Rolf Muntz na de eerste dag aar 
de leiding van het internationaa 
Portugees kampioenschap voo: 
amateurgolfers. De 21-jarige Ne 
derlands kampioen speelde of 
de Estela Golfclub van Povoa d< 
Varzim bij Porto de beste rond< 
uit zijn loopbaan. 

Drie winnaars 
op tweede dag 

EINDHOVEN - Op de tweedi 
dag van het toernooi om de na 
tionale schaaktitel in Eindhovei 
hebben Manuel Bosboom, Jori: 
Brenninkmeijer en John van de 
Wiel het remisepatroon doorbro 
ken. Van der Wiel en Bosboon 
haalden hun wmstpartijen bin 
nen met de witte stukken. Di 
grootmeester uit Bergen oj 
Zoom dwong Johan van MU to 
opgave. 


mmmï 

w- 


BE 


KOSTEN F 


Wegens reorganisatie en verbouwing 


1 Se'VCt 


TOTALE 

LEEGVERKOOP 


> 9 c. W 0 SCO ft 


A"va Hrive 


VoisianKe 


PI N E HOME 

Onze hele collectie oude en nieuwe grenen 
meubelen NU MET GROTE KORTINGEN. 

O.a. eethoeken. Kasten, bedden. 

2-zits bankjes enz. enz. 

Ook in onze riet- en rotanafdeiing 
nog diverse stoelen en 2-zits banken 

aan SPOTPRIJZEN! 

Wyckerbrugstraat 59 Maastricht-Wyck 
Tel. 043-251306 


Rabo Rendement Rekening nu: 

tl *iHE. 

n \ nSy r ' m 

éca T 


O .: 'U, . 1 I k kW .tri ,;.i! t ï .1 'UU /. ..!■■!' Li 

Met in'jaii'j v au i (> n;aart t l) U '. 


el: i liiVv t ()|)!lei. 1 1:!T>a 


M.E.C.C. 

■ 6 Meenet’ Garantie 

Forum 100 

■ Athaüipriii contante betali 

Zaal2. 9-210 

- Zoicnq de veo^eed strekt 

Maastricht 

- Gebruikte niodrldn 


Rabobank Q 


^agij^jiburgs Dagblad 


Donderdag 19 maart 1992 • Pagina 31 KOM NU NAAR RENAULT 
EN WIN EEN VAN 
DE F ANTASTISCH E PRIJZEN GRATIS ACCESSOIRES NAAR KEUZE T.W.V. F 1.500,- 
INKL BTW EN MONTAGE BIJ ELKE CLIO. 


Oio Festival of Styles. Je kans om kennis te maken met de veelzijdigste en verrassendste auto in z’n 
klasse: de Renault Oio. En je kans om uit te vinden of j ij de winnaar bent van de gloednieuwe, exotische Oio 
Fidji of van een van de 250 exklusieve O’Neill kleding sets t.w.v. f 1.180,-. Bovendien krijg je bij aankoop van 
een nieuwe Oio gedurende de gehele maand gratis accessoires naar keuze t.w.v. f 1.500,- inkl. BTW en 
montage*. Stap met de bon hieronder snel binnen bij de dichtstbijzijnde Renault-dealer. Deze verrast je in 
elk geval met een sportief kado**. En wie weet met de Renault Oio Fidji. 


WIN JIJ DE NIEUWE RENAULT CLIO FIDJI 

OF EEN VAN DE 250 EXKLUSIEVE O'NEILL KLEDING SETS? 

Vul de bon in, neem hem mee en ontdek het vandaag nog bij de Renault-dealer. 

De heer/mevrouw:_Adres:_______ rj, y 

Postkode:_Plaats:______ _ _ 

Telefoonnummer:_ 

Huidige auto:-Type: ------ RENAULT 

Bouwjaar:--—_— _Kilometerstand:__— __— GEEFT JE 

Mijn interesse gaat uit naar de Renault (type):' ____ LEVEN KLEUR 

Deze aktie geldt alleen voor personen boven de 18 jaar. 


KOM NAAR HET CLIO FESTIVAL OF STYLES 

VAN 12 T/M 23 MAART BIJ DE RENAULT-DEALER 

Bij aankoop van een nieuwe Clio gedurende de gehele maand maart door particulieren. Lease en fleet uitgesloten. 
Kentekenregistratie t/m 30 april 1992. “Zolang de voorraad strekt. 
RENAULT 

GEEFT JE 
LEVEN KLEUR 


Panklaar Voordeel 
„ ~ I 


< ' '! .; ! ÖE 


6,:, «r"11 


AMAZONE 

Êlr I Compacte, huisel- <e Kei.kei. Urt- 

§r gevoerd met kunststof essen structuur en 

rondom witte kunststof bies Afm 270 cm O ok, lever¬ 
ba ar m wit met gr,|ze p.e s Kompieet met alle in- 
bou wapparatuur. A BH 


Normale pms 7 145- 

AKTIEPRIJS FL. 


4 . 595 ; 


GRATIS 8-DELIGE 
GLASKERAMISCHE PANNEN- 
EN DEKSCHALENSET. 

Deze maand zijn alle Brugman keukens extra 
kompleet. Behalve het messcherpe prijsvoor¬ 
deel en de komplete afwerking ontvangt u bij 
aankoop van een keuken ook nog een pannen¬ 
en schalenset t.w.v. ƒ 500,-. Deze hoogwaardige 
set voelt zich prima thuis op gas-, elektrische- of 
keramische kookplaten, en in ovens en 
magnetrons. Zó uit de koelkast op het vuur. 
Dat is met recht een panklaar voordeel! 


w* KRANS- EN LICHTLIJSTEN 
QB> VERLICHTING 

4 CM DIK WERKBLAD MET WATERKERING 
\gs MENGKRAAN 
\M/ SPOELBAK 

W* GASKOOKPLAAT MET VONKONTSTEKING 
(3y AFZUIGKAP 
ay ELEKTRO-OVEN 
ï 160 LITER KOELKAST RONDO 

Mode'-e /. r.e sed 
tr o tgevoerd met rad e 

en wtte of anvac et-gmze z i.-.d^dne.iec 
x 285 cm Kompieet met a. e -oo^waoo 


Norm.a'e D r s 1 0 595 - 

AKTIEPRIJS FL. 'i ■ 


tïMM 
6 . 695 ; 
L**- j 


BERGAMO 291 

| Strakke greeploze design keuken. 

fr Uitgevoerd m softlme wit met verticaal af¬ 

geronde zijden. Afm. 280 x 160 cm O ok leverbaar in 
beige Kompleet met alle inbouwappar.it'. iur 


I_ 

KINGSTON 

| Zwaar massief eiker keuken met 

ff antieke bourgondische stijlboog U'tgevoerd 
m rustiek eiken Afm 265 x 2 15 cm. Ook leverbaar m 
natuur eiken Kompieet met hoekschouw e" are m- 
bouwapparatuur 
m id 


- -i t j£ 

t. : I T 


W : 


Normale pnjs I I 835 - 

AKTIEPRIJS FL. 


7 . 695 ; 


i 

PRISMA 

/T* I Royale, n cassii-Kieji genote ie.,- 

*.e- w tgeioera met nout''ei' , st''^;:.._' e- 
rondom facet afwerk.ng Afm .65 > 2SÜ cm Qc-v le¬ 
verbaar pa’ei'-oer - e..- <c~ ip,eet r -e: noge .wc 
kasten en luxe m- ■ 
bouwapparatuur I B 
Normale pres 18 345 - B M 
AKTIEPRIJS FL. I Mê >• W # *#$ 


DIVERSE 

SHOWROOM 

MODELLEN 

TOT 

60% KORTING! Normale pms 1 5.595.- 

_ AKTIEPRIJS FL. 


9 . 695 ; 


Kemp,eet r -e: noge a ' z 

12 . 895 ; 


‘ïCk., WtiJ- öe J-S 0' TEVENS BADKAMER- 
SHOWROOMS IN: 

ALKMAAR - BEVERWIJK 
i CAPELLE A/D IJSSEL 
| GRONINGEN - HEERLEN 
HOOFDDORP - LEEUWARDEN 
j UTRECHT - ZOETERWOUC^E 


Het verschil zit ’m écht niet alléén in de prijs! 


ALKMAAR*. Noorderkade I, 072-156793. AMERSFOORT, Amsterdamseweg 10,033-613448. AMSTERDAM. Stadhouderskade 74. 020-6752956 ARNHEM Venios.rge: l T , Vvoonbou.e. a-c üfcn 
8121 12. BEVERWIJK*. Parallelweg 95 (Meubelboulevard), 02510-24299. CAPELLE a/d IJSSEL*. Hoofdweg 46. 010-4585040 DEN BOSCH. Retscheweg 38 'Meuoe'ücj'fvarc. Cm-4 i 5=5 DEN 
HAAG. Binckhorstlaan I 13. 070-3477985 DORDRECHT, Archimedesstraat 10. 078-146900. EINDHOVEN,- Boschdijk 233. 040-452972 ENSCHEDE Scnuttervvcc B .Me^beo'e- 05: 3.-955 
GOES, J.A. van der Goeskade I. 01100-50255, GRONINGEN*. Peizerweg 82 (Meubelboulevard). 050-250553. HASSELT ;B). Genkersteen weg 278 09-321 i228 T S" : ’ HEERLEN* H ze Oime-- 6t 
(Woonboulevard). 045 754240. HOOFDDORP*, Kruisweg 785, 020-6533462. HULST. Absdaalseweg 19, 01140-20080. LEEUWARDEN* Frank),nstraat 48 iWnkeidien (Je Ce-T-ac 056 '03 = 3 
MUIDEN. Pampusweg 2 (naast Maxis), 02940-19718. NUMANSDORP. Industnestraat I. 01865-3772“ PEER (Bl Baan naar Bree 121a naast Meubelcenf Heue~' 09-32' io34t"0 ROOSENDAAL 
Stationsstraat 49, 01650-69852. SPIJKENISSE. Kolkplem 21 (Novicenter) 01880-181 18 TURNHOUT (B) G.erlesteenweg 210. 09-3214438371 UTRECHT* nc- ant-ud- 14 , Meubeiboue^-d 
Kanaleneiland), 030-888471 VEENENDAAL, Kemreactorstraat 28. 08385-50025 ZOETERWOUDE-RIJNDIJK*. Hoge R.jndijk 195 071-892086 ZUTPHEN Gemtser weg u . /voorbode.cc 
Eijerkamp), 05750 17025. Openingstijden: d.nsdag t/m zaterdag + de koopavond Mu,den en Zutphen ook maandagmiddag geopend. Belgische vestig.neen maanoog geopenc c c ' -d -.g ge- 'e r ' 
ZONDAGMIDDAG GEOPEND: HASSELT (B), HULST (NL), PEER (B) en TURNHOUT (B). * Tevens badkamers 


^Limburgs Dagblad 

m piccolos 


Voor méér resultaat! 


Als u ons voor 12 uur 
’s ochtends belt, staat uw 
PICCOLO de volgende dag a 
in het Limburgs Dagblad. 


Bel 

045-719966 Limburgs Dagblad 


Donderdag 19 maart 1992 • Pagina 


U KUNT GERUST OP Z N UITERLIJK AFGAAN mm . 

ROVER wm. 


Het uiterlijk van de nieuwe 
Rover 800 is iets waar u rustig op af 
kunt gaan. En wat u hier niet kunt zien 
is minstens zo mooi: z’n technologie. 

Hij is gebouwd volgens het 
’precision build' principe. Geen auto 
ter wereld verlaat zo volmaakt de 
fabriek. I' krijgt hem dan ook mee 
met garantie. Motorisch kunt u kiezen 
voor de gerenommeerde 2.7 liter 24 


kleppen V6 motor, de 2.5 liter turbo¬ 
diesel met intercooler of voor de 
nieuwste 2-liter T-motoren, waarvan 
de turbo-versie een vermogen levert 
waar grotere motoren vaak niet aan 
toekomen. Daarentegen is het ver¬ 
bruik opvallend mild en zijn de deci¬ 
bellen opvallend laag. Rust en comfort 
dus. Die u in volle omvang terugvindt 
in het interieur. 
Dat met z’n wortelnotehout, leer 
en rustieke vormgeving bijdraagt aan 
uw gemoedsrust. Gaat desondanks 
uw hart sneller kloppen in de nieuwe 
Rover 800, dan zegt dat iets over uzelf. 
Namelijk dat u ’n autoliefhebber bent. 

DE NIEUWE ROVER 800 

vanaf 56 . 500 ,- 


Standaard o.a voorzien van in hoogte verstelbare voorstoelen, in 2 delen neerklapbare achterbank, veiligheidsproltelen in de portieren, centrale vergrendeling van de portieren en zijruiten 
voor via mfra-rode afstandsbediening, electrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels, groen getint en warmtewerend glas Vanaf 820 Si: ABS en electrisch bedienbaar schuifkantcldak 


HEERLEN: Autobedrijf Balt B.V., Kasteellaan l,Tel. 045-72 15 41 
MAASTRICHT: Autobedrijf Gebr. Bollen B.V., Calvariestraat 20-22, 
Tel. 043-25 41 01 

SUSTEREN: Firma Moorthaemer, Oude Rijksweg Noord 16, Tel. 04499-15 49 0V APPONTMÉNT 
TO mERMAjESTy The Qo66n 
KLAPPER 


WEEK» KLAPPER 


WEEK! lil KLAPPER 


WEEK» KLAPPER 


WEEK! SIMPLY RED GENESIS 

STARS WE CAN'T DANCE 

Schitterende CD van rjr. 1 in de cd-top 100' 

Simply Red met o.a. de 
hit 'S0METHING C0T ME 
STARTED’ 

van39?°voorï vanjl2?°voor: 


LIMBURG MIE LANDJ 

WIE SJOEIM OS 
LIMBURG IS 

17 Limburgse hits 


FLIPPERS GOLD 

De allergrootste 
successen van deze 
Schlagergroep zijn 
verzameld op deze 
dubbel-CD. 


van ISPvoor: van49? <r voor 


32.9» 32.M 13.90 39» 


Bij Hora vindt U meer dan 10.000 CD’s en...Stuk voor stuk zeer laag geprijsd! 


Heerlen Sittard 


HORD ci>-SHOi> 

■ ■ ■mm m goedkoper dan anderen 


Akerstraat 14 Tempelplein 7 
Tel: 045-710254 Tel: 046-516057 

Aanbiedingen zijn geldig t/m wo. 25 maart 1992. UHIEKE ST. JOEP-AAHBIEDIHB 
AUTOBEDRIJF JASPER B.V. 
| pwB ' mm mm 


vanaf 18 t/m 21 maart a.s. 

205 Peugeot Jasper Special. Tijdelijk incf: 

* Alu velgen met brede banden 

* Spoiler voor met verstraler 

* GTI stylingset 

* Spoiler achter 

* Rode sierbies in bumper 

* Achter ruitenwisser 

* 5 versnel. 1.1 inj. motor van ƒ 24.485,- 

106 Peugeot Jasper Special. Tijdelijk incf: 

* Alu velgen met brede banden 

* XSI stylingset 

* Spoiler achter 

* Achterwisser 

* 5 versnel. 1.1 inj. motor 

* Metallic van ƒ 24.325,- 


(beperkt leverbaar, 6 stuks) 


VOOr ƒ 22.750, 

(beperkt leverbaar 3 stuks) 

voor ƒ 22.750, 

" riikla 


rijklaar 


Peugeot 309 XL Jasper Special. Tijdelijk incf: (beperkt leverbaar 3 stuks) 

* Metallic * Inj. motor 60 pk 

* Alu velgen met buede banden * Achterwisser 

* Achter spoiler * 5 versnell. 

* Reflectorptaat achter van ƒ 29.100 voor 


ƒ 26.900,- 


rijklaar 


Bij inruil van uw huidige auto ongeacht de leeftijd en kilometers minimaal ƒ 2.000,- inruilwaarde. Ook bij inruil op een van onze 
60 occasions boven ƒ 10.000,-. 

Dit alles alleen bij uw officiële Peugeot-dealer 

Autobedrijf Jasper b.v. 

Windraak 29 gem. Sittard, tel. 046-521944 

• Off. Peugeot-dealer voor Sittard, M’geleen, Brunssum, Born e.o. 
van zwart/wit 


eur voor de prij HMM 


Met 80 Mb harddisk 
en kleuren monitorl 


fNifii 


ril hm ■ ■ Vobis bekent kleu 

B WW I W voor de prijs die 

normaal voor een computer met zwart/wit monitor e 
printer zou verwachten, krijgt u van Vobis ee 

rè 

Kom langs en overtuig uzelf van dit kleurrijke aanbod! 


fflilTOÏIlH 

KOMPAKT386DX 33 MHz 

/ 33 MHz / 4 Mb RAM, 64 Kb cache / 80 Mb harddisk / SuperVGA 
(256 Kb) / parallelle poort, seriële poort (RS 232) en lx gamepoort 
/ Software pakket / incl. SuperVGA kleurenmonitor (28/3) 

✓ gratis het softwarepakket 
-* (v 


ZN 'Zjix. UuL in'i ■ ■ «■'fc 7- 
4*999/ 
KOMPAKT 38BSX 25MHz 

/ 2Mb RAM / 80 Mb harddisk / 16 bit 
SuperVGA (256 Kb) / diskdrive 5,25" en 3,5“ 
(1.2 Mb en 1.4 Mb) / 2 seriële poorten, 
tx parallel(printer), lx gameport / SuperVGA 
klebren monitnr (28/3) 

✓ gratis het softwarepakket 


2 . 699 ,- 


TOWER 48BDX 33MHz 

/ 4Mb RAM / 105 Mb harddisk / 16 bit 
SuperVGA (512 Kb) / diskdrive 5,25" en 3,5" 

(1.2 Mb en 1.4 Mb) / 2 seriële poorten, lx 
parallel(printer), lx gameport / incl. Multiscan 
Low Emission SuperVGA kleuren monitor HS1024 
/gratis het m -jq#) 

software-pakket 4 ■ ff SI SI ■ " 

r ... HP DeskJet Colour 

/ 300 dpi / 240 eps / paral¬ 
lelle en seriële poort (RS 232) 

/ ingebouwde sheetfeeder 
/ ook voor zwart afdrukken 

1.999/, 

Highscreen MP 24 

/ 24 naalds printer / 240 eps 
/ 9 fonts 

/ 44 Kb buffer 649,' 


Gratis programmatuur! 

Het softwarepakket dat gratis bij elke computer 
wordt geleverd bestaat uit: MS-DOS 5.0 of 
DR-DÖS 6,0; MS Works (geïntegreerd pakket 
bestaande uit; spreadsheet, tekstverwerker, 
database en communicatie) of MS Windows, 
Powerbasic, PCTools 7.1. 


6.39-L: 


Alle prijzen inclusief BTW 0p alle apparatuur geldt een garantieperiode van 1 jaar. 

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. Alle voorgaande aanbiedingen zijn hiermee vervallen. 


■ Amsterdam Centuurbaan 133/135 (Ferd. Bolstraat) Tel. 020 - 6716992 ■ Eindhoven Emmasingel 35 Tel. 040 - 432600 

■ Groningen Herestraat 95 Tel. 050 - 140999 ■ Haarlem Gedepte Oude Gracht 82 (Grote Houtstraat) Tel. 023 - 326017 

■ Heerlen Stationstraat 18 Telefoon 045 - 718873 ■ Hilversum Groest 86, Bus 100 (Hiivertshof) Tel. 035 - 236426 

■ Leiden Haarlemmerstraat 239 (parkeergar Oriessen) Tel. 071 - 122164 ■ Rotterdam Rodezand 17 Tel. 010- 4331604 


MICROCOMPUTERS 


Europa's Computerketon Nr.1 


■ H00FDKANT00R: 

Postbus 9104,1180 MC Amstelveen. 
Fax 020 - 6472761 


Je huis in de krant brengt mensen O’ 

En de makelaar weet van wanten en kranten. ArthurRubinstein 

PIANO-ORCHESTRA • VOL, II 

. "V • • JfmWw% W; 


«NlCQMHS 


JOUR, 

TJMOb 

fff £ PA 


Herzogenrath 

Atfedia * Atiarkt 


Uitzoeken, 
betalen, 
meenemen, 
en geld sparen 


Europa 's grote speciaalmarkt voor Video - TV - HiFi - Elektro - Fdto - Computer - CDs 


Herzogenrath-Strafi Voccartstr. 66 2 (0949-2406) 2094 

Ma-vr van 9.^-IS. 30 uur # Do van ^“^O. 30 uur # Za van 9-14 uur # La.za van 9-16 uur 


CHARME 

PAKKERS 


*i Ut VlitM 

1 ‘X* Z <y1 


verschillende 


Rock 


• Alle prijzen DM-prijzen 

• Donderdag koopavond tot 20.30 uur 

• Aanbiedingen zolang de voorraad strekt 
afwijkingen in de afbeeldingen en kennelijke 
drukfouten voorbehouden 


Alsdorf 


4arh*n.7»ntrum kWt 

'BV'; 1 .*** 


en mmm 

mem 


m 

en 
m 


m&é 


*?&7a 


ymm HEFs *g. 


r 


?•> 
WM-' Cr 

*•’ 
M/i Uii“ • 


TM 

..CU 


«3 

• W; v ■• • 1 

,<es 


i_' *vz-v 


,c^ 


c 

**' 1 m * * 

O 

( o 


-ev -Slè 


o '■ijfcwéï#'' 

-T 5 ^ - - 3=a Hier vast ee n stukje uit t nieuwe, spannende avontuur 
van Piep en Ollie van deze week. Jan Linders biedt u ook dit 
boekje gratis aan bij 30,- boodschappen (exclusief statiegeld). 


en 


es» 


"Nou, wij 2 djn de Perfekte Potjes, allemaal. En we heten 


ry zo omdat we ontzettend slim zijn. 

Want wij laten ons alleen vullen." 
"Met de allerbeste spullen", brullen 
r de andere potjes in koor. "Dat is dan prettig 

voor jullie", zegt Piep, "maar weten jullie 
=>. misschien ook waar we zijn, want we 

% s zijn verdwaald en we willen graag 

5 : ...W^ terug naar huis." 

"Ja", zegt 't voorste potje, "maar wij 
J^Mr: hebben geen tijd om jullie te helpen. 

Wij zijn al te laat. We moeten over 
tien minuten al gevuld worden. 
We hadden pech onderweg, een van ons 
3 was bijna in een glasbak terecht 
* gekomen. Die hebben we moeten 
redden." Ollie knikt ernstig. "Maar 
waar moeten jullie dan heen?" 
vraagt Piep. "Naar 't grote licht 
achter de vijfde eikeboom daar 
verderop", zegt 't potje. 

"Oh", zegt Piep, "maar dat is toch geen enkel 
probleem. Daar brengen wij jullie zo naar toe. Klim maar in 
onze rugzakjes, dan zijn jullie er binnen een minuu tje.'' 

Hoe zal dat aflopen? Vinden Piep en Ollie de weg naar 
huis terug? Dat staat in Piep en Ollie en de Perfekte Potjes, het 

boekje van deze week, dat je bij Jan Linders in de winkels krijgt 
bij de boodschappen. 


* % 


(GO 

k-Vl 


1 |MA 

V;- ^ApeI ipOmSfe* ^ '•/ --jfi /‘mom -j » 

: *K*' 1 '"* * ; * /HM-* ' ra '"' ” ■ . ' y A{ïï | 4 

.~~—~ m.» ff i ■ r-s, . ' vv, >» iM 


Mmtelijh-i 


/ f 'f * y' >■ v 'y ■ miièmzmi k 'J 


s *, . , f < 

, r O »:•. J o V (' 


halfvolle S ^ 


L h W ï ; € s »■ d 4 


lii/ ,; y- p "(ï s *7* / ^ 
1 ArM 

ld 
MMfcsZi 
‘-■olMiè 

ÏÜ/ilS 


ÊL ' "^1 


Perfekt doperwtjes e.f. j;^Q 

glasa 370 ml 4r^ ./O 

Perfekt bruine bonen 1 y r 

glas a 370 ml Q3T f D 

Perfekt gebroken sperzie- ‘ y r 
bonen glas a 370 ml 0 -&T ( J 


25% voordeel op Perfekt artikelen. 

98 SSSSSE^’S- 75 5Sf*’“*rs.255 S?' p “” ,ol “ g S- 1.95 142 

75 '*'?"■ 75 30 ftrfek. pizza Salami -I [Y) [’.rpp! l5„ 

/J rode kool glas a 370 ml ft»7J 450gr 4^0.00 300gr idr 2.UU haldol X" 120 

jr Perfekt witte bonen m jr Perfekt pizza Margherita 1 A r) Perfekt chocoladehagel r) ir Perfekt koffiemelk ‘ n A 

/D tom. saus glas a 370 ml 3CX)gr «T 1.42 melk/puur, 400 gr w2.15 vol “oo ml «*-94 


i uupex w ijcs/ wortei- y r PerteKt pizza bapermo C\ rr Perfekt pizza Bolognese ^ Ar 
tjes e.f. glasa370ml &9T / J 400gr &3<r Z.JJ 300gr W l.V5 

Perfekt rode bietjes, of 7r Perfekt pizza Con Frutta Q QQ Perfekt pizza Salami n r\H 

rode kool glas a 370 ml 0 3T / J 450gr 4^0,00 300gr Z.UU 

Perfekt witte bonen m *7 r Perfekt pizza Margherita 1 /j r) Perfekt chocoladehagel r) ir 

tom. saus glas a 370 ml &&T f J 300er 4 W 1.4/ ^ / S 


Perfekt witte bonen in 
tom. saus glas a 370 ml &9T 


300 gr 
Perfekt koffiemelk 1 A f) Perfekt koffiemelk 00 

vol, pak a 470 ml -h89~ JL.4Z halfvol, flesje 200ml -hirOO 
Perfekt koffiemelk 1 OO Perfekt vruchtensiroop: fj Pr 
halfvol, pak a 464 ml -F59' LZU citr./grenadine/sinas -3239” Z.3v3 
Perfekt koffiemelk 0/1 5smaken in blikken a 750 ml Q A r 

vol, flesje a 200 ml -hiS' / 4 aardbei/zw. bessen 4^59^ 0«4ü 

k\ 


e 


otjes 


lm 


lm 


m 


m 


-s&es 


Nu 1.80 voordeel! 

Dreft fijnwasmiddel O /| Q 

Pak a 2 kilo v3 • ■ 


MAY 


m 


Nu 40 cent voordeel! 

Gouda's Glorie 1 CC 

mayonaise sooml I»JJ 
ftN 


& 


"**?*;> 


Hellema grote Fourré rol 

vanille of chocolade, | L| 1 

dubbele inhoud = 400 gr J- • C-J Vy 


knfw ’Vüfi 

|ait liiiÉPim 


koffie ^gti 

fan iiifïi 
Grote advokaatvlaail Ofl 

± 1150 gr deze week voor J-vyiWG 
Gevulde bodem met room,advokaat-bavaroise 
gedecoreerd met advokaat, wit chocolade- 
schaafsel, advokaatslagroom en poedersuiker. 
m 

: 'xïlil 

f* "*1 


iy 


m 


Mm 


m 


.y 

fm.: 


Jm 
<3kF^ 


■ TiSM. -*• 


■i»' ttVi 


Uitdelen met Verkade 
chocoladereep melk, puu 

of hazelnoot. 75 gr per stuk 


c )l Frites 


Balance 30 + 


Win één van de 120 cheques van 100 gul¬ 
den gratis boodschappen bij Jan Linders 
of één van de 250 reizen voor 4 personen 
naar Euro-Disneyland bij Parijs! 

(lever 't ingevulde formulier bij onze kassa's in). 


6 borden 
Nu 70 cent voordeel! 

Aviko oven-frites 

zak al 000 gr J F69 r 


1.99 


0 0 00 


Onze verse 
slagersham ïoogr 


L N|SCAF|j 

CIASSICÖ 


i Nescafé j 

CLASSiCO 1 


I- 
mm 


Honig luxe soepen voor 6 borden en 
keuze uit 17 smaken. A ZZ ||| 

Per pakje 1.55 Nu T* voor C/«L/ V 


tm- 


^ bköw% 

tjjrrrR 5 

I 


W0f»>v, 

f fe*' 

■ 58 ? 


feu» 1 
«Mi/,, 


J- 


[iCHUTTEKSj 


i É>sv ,v ... 

F *£ '*♦.*■ 


\ vwphtei 

M ANANAS 
BLOK jtS 


k : v^Pilw «tofttcH® 

ANANAS ' '*j 
BLOK lts xm 


Nu 50 cent voordeel! 

Delmonte ananas¬ 
blokjes blik a 432 gr 4r7T 


N\ov 


ovoö 


SSV- 

OVNS 
yr- 
1.29 


rm 


t t 3* * JjJ 
<W„* 
Magere kalkoenfilet - ! ^ Q 

nu per kilo -L I •>/ 


5 paar witte sportsokken 

maten: 35/38-39/42-43/46 nu C3 £Z 
géén 4-5^0CT geen 44H5CT maar U • S C/ 


Schutters bier 11 Q C 

krat a 24x0,3 liter 

R9S 

krat a 10x0,5 liter -9^5’ V-/ 


Yoplait zuiveltoetjes 

volle vanille-pudding met cara- 1 
melsaus, 4 bekers a 100 gr J- S 


18 


zoete Filosofo 
sinaasappelen 


5.00 


Mini's om uit te delen: 

Nuts, Smarties, Bros of 

Kitkat, per zak 2^98" 2.79 

Maggi mix voor kippe-, 
tomaten- of groentesoep 

pakje a 50 gr _ 99 

Nescafé Cappuccino 

pak a 125 gr 

= 10 zakjes &rh9" 4.7 5 

Yersey Éclairs chocolade 
of Jamaica rum, 150 gr + 25% 
gratis méér! -£09 l.oO 


Unox leverpastei 

3 blikjeS : è 56 gr 1.79 

-- vy } "V^v *--- 

Biotex blauw 
Compact paka 1 kilo nu 

met 1,- voordeel 9^9" 8.99 

Amber bier 6-pack a 0,3 
literflesjes 5.55 Nu bij 2 x 
6 pack een Amber-glas gratis. 

Fa deospray fresh groen 

ofbeauty-rose 

busal50ml 3^*5" 2.90 


Andrélon douche&bad 

crème mild/mild verzorgend 

ltr-5^65 - 80ctkorting4-.SS 

Kotex mini 

pak a 20 stuks 1.80 

Haribo dropparade 

groot pak a 375 gr 2^*5" 

onze vaste lage prijs: 1.99 


Ruitjes halvarine 

t 

kuip a 500 gr ör?5 0.59 

Stabilac halfvolle 
chocolademelk 

literpak 1.69 

Melkunie boerenland 
karnemelk 

literpak 1.39 


Samos kaas 

met kruiden 

verpakt per 100 gr 1.99 

Rambol Baby- 

WalnOOt verpakt 

per 125 gr 4r25' 3.45 

Verse tongkaas ïoogr 
of fijne kalf sboterham- 

WOrSt 150 gr 1.98 


Akties zijn geldig van donderdag 19 t/m zaterdag 21 maart 1992 

jan linders 

't Allerbeste voor 'n vriéndelijke prij s 


Heel boeren- 
metworstje ongerookt 

± 250 gr per stuk 3.50 

Heel Gilde- 
tarwebrood verpakt 
en voorgesneden 1.89 

Verse 

chocoschnitt 

±350 gr 5.50 


Hencu kip-cordon 
bleu Hawaï ± i oo gr 
nu 3 stuks voor 5.00 


Verse blinde vinken 

± 100gr 

nu 3 stuks voor 5.00 


Verse 

slagers-bami 

1 kilo nu voor 

Broccoli 


500 gr 

Verse sla 

extra groot 
perstuk 


6.75 


1.99 


Arcen- Maasstraat 51 Beek: Markt t Beek en Denk: Heuvelple.n 11 Bergen: Raadhu.sstraa. 17 Blerick: Albenckstmt 15 Baxter. Kloostertuin 44 B mrtssut^Wü^lrni^strMn Cuijk:^i 4 ^^rMt^^Deuri>e^HelmunJstwtg 6 Sa 
Heerleiheide:Ganzeweide 7(VWarmerstraa« Jt^:' Kraa. 2Uenray:Spoo^uaat 18 Velden: lan Venchurensmgel 1 Venlo: Zu,ds,ngel 18 Venray: Stat,onsweg39 Wanroy: lustraar 2s Ween: Maasr«,n s2 54 Wt^hen. 


Ouenhntstraal 1 Grubbenvorst: Klo<»terstraai 14 
Dorpsstraat 11 Sevenum: Pastoor Vullmghsstraat 

COMPLETE WONINGINRICHTING 'Cr* wY J 


I /' r •• »- 

k J ^ f *•* ., * 

■■ V &*f - 


m#<±'Cc?Lhl i y 

smxpt 

*' f- : H é 'L~ 


T -. 


-**"- ^ «®r ! 


* v jï spfe 

,, & 

*' fe> v -'•» 
i*SV* \» 


o» 

('Sy/ïjs<é'.- v ,„ 

! * $ *vj-* ti*#. . v *£r 

iv - * *. %(F £■*»*• » af $ f 4 . ^ 4 I || i. j - "*r - ■< v 

LVot 4 *0 '* 4 £ ; J *1 *11 ■* 

T Ü, r , f .,(3^ ■** * .j#» ! \ % i U liV^/'» . '"- 
', *', ’i «•*;• v J*» ^ i,/ \J *4 »s ƒ**. 4>~ 

r V-* ; . Jy y < {- -; - «v v tv. #***?£ Q*ri 

L 5 ., ff*^ ^ v <c -"• 


4:-*&& 

•^££2 s £*g*iit-»s 

y. U ? V 


•W** - ■■■■ , ■ 

'• » >*# 


° 4 %i 

‘ ' *<>*i 

* * #5 

- **w 

'ï:M 

''<$ t})f' 

M 

• f /.y 


Dèsso Novilon Vinyl 

Bouclé tapijt m$t 25% korting. Hdeköfiektie Novilon 
fiitè rug, gésd$&Vóor zwaar - Merkvmyl met korting. 
•• '..vo--r-;.i.-i. 


Elders 109,- Uw woonkamer wordt gratis 

^ 79^ I wld ^ geteg<L 
Wk‘ 


Intertest 

Wollen beiber tapijt met 


Iuterug,geschikt voor 
gebruik. Nai^ma^ 249, è. 


l,<f ,■■•,' -'O 


^ ei y e } t Z -. : ';• t; 


.*/ > 


; «■ wm&M 

*y f ‘••" 5 & '-• • ^ 

■% 

i tij 4- « <n; * 

‘ vi ■ i“ 
j. *V''. t? i »*» 

ff> k z-. ''vV fe ? ‘;sê 

^ ^=- / *:. tl •#. 

v. *: $ *•• | >-v fc ' 2n?j£ 

„ ■ .V . 3 « - • tfffi's '<S 

•w 

s^' e- 


,■ »!«'’■ 


.r : ’(§ 
K.'/t 
\ 


v#:/ # t«i«r»»bÏM 

f 4. <Wt?>fN«j ^ ^ t 


' «,‘j 
1, 


s 


1 


■*.*<** 

Wtt 

W * 


!w 

•?»ij 


f 
l- t... r “*“i 
t ? : »■■ %, ?4 

..®S; i \f. 

; ; W^!;t IS 


11 • 


« t l, 


r^; 


m*k; 


Klc 


i» t'hf 

4 Vé 


{ ? 

*00* «.„ 
,-•* %■£» S 4 

*1^ * •■w* ?. 


II 
i 


jSQï 


Donderdag 19 maart 1992 • Pagina 37 

omer 1 92 


ino m 
.0 


w f Doorbraak van jaren-zestig-look 

met heldere, zoete kleuren 

Extreem sober of 
kleurig uitbundig 


DOOR KITTY VAN GERVEN 


Wat wordt het deze zomer? Eenvoudig naturel of 
schreewend kleurig? In de huidige mode staan extre¬ 
me soberheid en kleurige uitbundigheid lijnrecht te¬ 
genover elkaar. De rust van de ongerepte natuur 
wedijvert met de vrolijke drukte van de hedendaagse 
metropool, smeltkroes van culturen en broedplaats 
van nieuwe trends. Maar nog meer dan in het afgelo¬ 
pen seizoen wordt het modebeeld gekenmerkt door 
een hernieuwde interesse in de legendarische jaren 

zestig. 

Wat aanhankelijk niet meei leek dan een kortstondige 
rage, weggelegd voor de jongeren die de ’Sixties’ 
slechts uit de overlevering kennen, heeft zich uitge¬ 
kristalliseerd tot een langlopende tendens voor een 
breed publiek. Muziekliefhebbers lopen weer massaal 
uit voor de heropvoeringen van de musical Hair, de 
film The Doors trekt vooral in Amerika volle zalen. En 
terwijl radioprogramma’s doorspekt zijn met golden- 
oldies, voert de mode het beeld van Audrey Hepburn 
in de film ’Breakfast at Tiffany’s’ weer ten tonele, van 
Brigitte Bardot in haar ruitjes-jurk met een hoofddoek 
op de scooter, van ’Barbie-poppevrouwtjes’ in felge¬ 
kleurde mini-jurkjes a la Quant en Courrèges. De 
swingende jaren zestig gelden kennelijk nog altijd als 
- * een vat vol inspiratie. 

Of getuigen de varianten op de bonte Pucci-dessins, 
de vele BB-ruitjes, OpArt-motieven, naïeve bloemdes- 
sins en felle kleuren in deze ’Sixties-trend’juist van 
gebrek aan inspiratie bij de hedendaagse ontwerpers? 

Is het teruggrijpen op de vroegere succesnummers, 
zoals de kinderlijke mini-jurkjes, de korte plooirokjes, 
hotpants, Capri-broeken, ribtruitjes en lakjassen 
slechts een bewijs van onvermogen om de jaren ne¬ 
gentig een eigen gezicht te geven? 

’Basic look’ 

Het antwoord is in feite niet zozeer aan de mode-ont- 
werpers als wel aan het publiek zelf. Wie zich wil scha¬ 
ren in de groep aanhangers van de ’Sixties-trend’, 
maar er toch niét wil bijlopen als haar moeder een dik¬ 
ke kwart eeuw geleden, kan een heel eigentijds uit¬ 
straling aan de outfit geven, bijvoorbeeld door de 
korte jurkjes of rokjes te combineren met kuitlange 
leggings of wielrenbroekjes. Of kan kleding uit deze 
trend combineren met die uit de veel rustiger ’basic 
look’. Een lijn met als trefwoorden authenticiteit en 

kwaliteit. 

In deze laatste modelijn passen al die modellen, die in 
de loop van vele jaren hun bestaansrecht hebben be¬ 
wezen: klassieke blazers, ruime overhemdblouses, 
sluike pantalons, tuniekjasjes en soepele plooirokken, 
vrouwelijke bloemetjesjurken, T-shirts en jeans. Maar 
dan wel ontdaan van alle overbodige details, waardoor 
de modellen soms wat puriteins aan doen. Zelfs kra¬ 
gen ontbreken af en toe en de knopen gaan dikwijls 
verscholen achter blinde sluitingen, terwijl klepzak- 
ken zijn vervangen door gepassepoileerde zakken. De 
uni-stoffen en de simpele ruit- en streepdessins, die 
op ouderwets huishoudtextiel lijken, onderstrepen sa¬ 
men met de sobere aardkleuren het ingetogen karak¬ 
ter van deze ’basic look’, die terug lijkt te gaan naar 

’the roots’ van de mode. 

Safari-invloeden 

Duidelijk in het verlengde hiervan ligt de voortzetting 
van het modebeeld dat we in de afgelopen seizoenen 
al tegenkwamen en dat appelleert aan onze groeiende 
interésse in het milieu en de ongerepte natuur. Een 
modelijn, die de lome warmte van de Marokkaanse 
kashbah ademt, de broeierige hitte van de jungle met 
z’n bonte flora en fauna en de mysteries van primitie¬ 
ve Afrikaanse volkeren of juist de swingende cultuur 
van het Caribisch gebied. Waarin ’summer-darks’ 
(sombere, warme zomerkleuren) worden afgewisseld 
met naturel kleuren en heldere tinten, grote bloem- en 
fruitdessins met reptielprints of camouflage- en vlek- 
motieven en stugge stoffen met soepele of zelfs trans- 

• parante materialen. 


Maar hoe uitbundig de jaren-zestig-Pucci-dessins of 
de oerwoud-prints ook mogen zijn, het wildst is de 
trend, die de jongeren op het lijf is geschreven. Lich¬ 
treclames, Rapp en Reggae, aerobics, graffiti, het rit¬ 
me van staal, beton en glas, vermengd met de geur 
van asfalt en het lawaai van verkeer... de hele potpour¬ 
ri van straatculturen in de wereldsteden valt af te le¬ 
zen uit deze kakelbonte trend met zijn superstrakke 
kokerbroeken, leggings, ultrakorte mini-rokjes, sexy 
bodies en aansluitende catsuits in haast futuristische 
materialen en carnavaleske dessins. Een vrolijke men¬ 
gelmoes van kledingstukken, die geheel naar eigen 
inzicht kan worden gecombineerd tot een bij voor¬ 
keur provocerend geheel. 

Het tegendeel van provocerend is de overigens niet 
prominent aanwezige marine-look met zijn blauw-wit- 
roodstellingen en nautische motieven, die de komen¬ 
de zomer een 'veilige haven’ biedt voor al diegenen 
die nog niet durven kiezen voor de andere, heftiger 
trends. 

Kleuren 

In feite worden de diverse tendensen bepaald door de 
kleuren en de dessins. Zo heeft elke trend z’n specifie- 
ké kleuren. De jaren zestig-look vraagt om een veel¬ 
heid aan zwart-wit contrasten en om heldere, zoete 
pastels, meestal wat aan de felle kant, zoals roze en 
fuchsia, banenegeel en violet, maar ook harde kleuren 
rood, oranje, paars en erwtjesgroen. Tinten, die we 
ook in de trend voor de jongeren tegenkomen, dan 
nog aangevuld met denim-blauw, kobalt en citroen¬ 
geel. 

In de ’basic look’ zijn de aardkleuren prominent: ecru, 
zand en kiezel, rozehout, saffraan, bordeaux-rood, 
chocoladebruin, taupe en lever, en in de daaraan ver¬ 
wante ’oerwoud-lijn’ harde kleuren paars, oranje, tur- 
quoise en tal van groen- en aquatinten, soms als een 
regenboog in elkaar overlopend. 

Echt veel nieuws is er op het terrein van de dessins 
nauwelijks te herkennen. Of het zouden de vele af¬ 
beeldingen moeten zijn van kleurige snoepjes, ijsco’s 
en sorbets, compleet met rietje, parasolletje of olijf. 
Maar de overigens verfrissende Pucci-achtige dessins 
en wat naïeve bloemen kennen we nog uit het vrij re¬ 
cente verleden, evenals de de BB-ruitjes, de wat klas¬ 
siek aandoende Madras- en huishoudtextielruiten, de 
krijt- en de tijkstrepen. Maar dat zelfde geldt ook voor 
vogel- en bladdessins, ornamentele tegelmotieven, die 
zo uit een moskee lijken te komen en vage vlek- en 
reptieldessins. 

Ritsen 

Ook wat de details betreft bevinden we ons op bekend 
terrein. Althans degenen die de jaren zestig nog vers 
in het geheugen liggen. Grove, metalen ritsen zijn na¬ 
melijk weer helemaal in, compleet met ringen, zoals in 
het Vechtpak’ van de vrouwelijke ’wreker’ Emma 
Peel. Maar ook opzichtige plastic en koperen knopen 
en gespen. Wat we niet uit de jaren zestig, maar uit het 
recentere verleden kennen zijn de borduursels, die we 
ook de komende zomer veel zullen zien. 

Vrijwel alle denkbare stoffen worden voor de nieuwe 
zomermode uit het magazijn gehaald: zowel zachte, 
soepele als stugge materialen, natuurlijke en kunst¬ 
stoffen. Vliesdunne voiles bijvoorbeeld en gewassen 
zijde of dunne tricotstoffen, maar ook ruwe zijde, lin¬ 
nen, cool wool, katoen en stevige ottoman, piqué of 
denim. Heel actueel zijn komende zomer ook de lak- 
stoffen en allerlei gecoate materialen, nylon en door¬ 
zichtig plastic, terwijl het aanbod van nieuwe materia¬ 
len, zoals microfibres, glanzende wet-look-materialen, 
stoffen met reptielhuidstructuren en stretchmateria- 
len ook nog steeds toeneemt. 


Zie verder pagina 39 *» 

• Jurk volop in de 
schijnwerpers. L_ 45 

l i'lti s vcutj.i:itjiiid Mdfltitfii y dille? Is. 


imburgs Dagblad 


Donderdag 19 maart 1992 • P 


.m. 
contactlenzen¬ 

brillenspeciaalzaak 


HOPPENBROUWERS B.V. 

EMMAPLEIN 11 
HEERLEN Tel. 711984 


Met onze bekende 
garanties 


^OPTIEK 

Vakvrouwschap rn optiek 


Streeperstraat 13, ütódgraaf, tel. 320047 
’s Maandags gesloten, donderdag koopavond. 


Wt 


IERING 

OPTIEK •413 EV Heariarheide. toL 046-219544 

★ opticien 

★ oogmeetkundige 

★ contactlensspecialist 
A.N.VX. PZ5T»TTfl 


mTj 

FIT' 

ffijJfii fi i \\ 

L u i 

11 4 * 

m 

mnm 


rur.v.imjjjjmnliMilZL 

lolt [< | 

I I ;i ['j ix* i'-M 

EnSBi; S!! • m i'.!iTrW 9 


mi T> i ju iITïïiW kh tT71 M m uB ►>/ 


l* l i r-vr-l* t- 


nrwnB 
U -Tl) C * MP I t ,a r 


(CONTACTLENSSPECIALIST (ANVC) 
OPTOMETRIST (OV) 


Einderstraat 9 
• 6461 EM Kerkrade 
Telefoon 045-452705 

Gratis computer-oogmeting 

Het vertrouwde adres voor 
uw bril of contactlenzen iX J -TiW'> > In 
iTiT m r ,7 1 r Si i jt Jj i V J -A i ■ »11 ] ^WTTi ■ fTl m 

I/-1< i~-h t n«« ’U rir«TOïTïi i1H iI~-i 1 1 7 u !•->> • il 


limiiiwliip i 

wKÊÊÈÉÈÈÊÊm 


MMRMi 


>v'> t«l Mtoeks & 


J Meertens 


OOGMERK 

<•> 

Omi n OM 2-«411 Ha HNrtw ■ UMoon 048-740713 ^L_ P _^Ê 

Waarborg voor Óogzorg | OPTICI EN Welnee zo oud als de wereld is, beginnen de 
mensen na hun veertigste levensjaar moeite te 
met het lezen. 
3 ^” .ontwikkelde daarom jaren geleden 

"bekende Varilux brilleglazen, maar sinds kort zij 


_’s Werelds grootste, toonaangevende le 

van oogpp ti e k is het gelukt om het Variha-effiekt 
realiseren in hzw^ hyH mfi fif xacfate kontsktlmzo. 

Vraag ernaar bij uw kontaktlensapedalist 111 


OPTIEK 


Steenweg 6. 
Sittard 

Tel. 046-513982 


W - . 

^^ s0k 
r per paar 


i 


tóK-A 


sa, jéim&M 


'V. j 
X-... >.:•&- -M,;% 


V* : ' *■ ■• 

•' . .bv- ;. 
^ v : ’ 
ö 


j.? /-y 
Vanaf nu hoeft niemand meer te zien RSptë? 
dat u eigenlijk twee brillen nodig 
~ h ee f t: W an t vo o r 250 gukJ ci \ tevert Hans Anders 
u nu* glazen waarmee u zowel dichtbij als 
veraf haarscherp kunt zien**. 

Dat is extreem goedkoop***, want elders 
bent u algauw het dubbele kwijt en zelfs Hans 
Anders doet het normaal niet voor onder de 
375 gulden. Het bijzondere van deze V^rifocus® 
glazen is dat het "leesgedeelte* onmerkbaar 
(dus zonder hinderlijke lijntjes) en onzichtbaar 
övergaat in het "veraf" gedeelte. U went er snel 
aan en het vermoeit niet. 

De ideale oplossing dus voor brildragers 
die merken dat ze steeds meer last krijgen met 
lezen. Of yoor mensen met bi-focale glazen, die 

t 

nu eindelijk wel eens verlost wüleh worden van 
hun "halve maantje". En 't is natuurlijk ook mooi 
meegenomen voor wie al een bril met Varifocus* 
glazen heeft, maar toe is aan verandéring. 

Want voor 75 gulden heeft u er bij Hans 
Anders een nieuw montuur bij, waarbij u keus 
ssg hebt uit 750 verschillende modellen. 

* '*• Uiteraard is de oogmeting voor 

4 '' > 

X"l- \ onze rekening. Voordeelbon voor Varifocus 9 
glazen. Tijdelijk 250,- per paar 

* De aanbi^dipg is geldig t/m 11 april 1992. 

Andere kortingsregelingen zijn hierop niet van toepassing. 

.-IjBvertngatoereik; -5 t/m *4 en cytinder +4, additie 1 t/m S. 

*** B oven op dit voordeel komt nog uw ziekenfonds- of 
véradneringsvergoeding van minimaal f 48,-tot maximaal 
f 176,-per paar. 


e* 


** , 7 ^ 'iïx iwL-. ’rZ . •- . • . . 

■tmm *** 100 HANS ANKHS WSTIGWGENISfeilfiMfliÈN SU# h DE BWJRt: HEERLOt. DAUTZENBEftGSTRAAT 17B, O45.7tjZ075 MAASTRICHT. MARKT 4. 043-210975 ROOttSOND, "HMNSTRAAT 42. 04750-16258 S4TTMD, BEGUNEMHOFSTRAAT 3A. 046627298 
.«■tand VWLO, MARKT 16.077645094 §3.04950-38390 • . 


OPTICIENS 


ALLEEN DE PRIJS IS ANDERS. 


u 

11 

H|[i 

m Opleiding ^niuut vo : 
senoonhe c'-^.t'ec-ahsfn 
Ttwc-rs apa*t :> •, •• ■:■- 

JENNY SM KETS 

E mg erkend? < ^ 0i W.j t o c. 

Meersiene^-g 2 -,j V.....;.. . CiJ64 j 


Hsntfwirrekhoes 


IÏFTT Bonzonradorweg 92, 
Tel. 945-716451 


Handwerk- 

tpeciaalzaak 


o.a. 3 Suisses, Canarte, Schoeiler-Easlinger, Bouton-O'or, 
Auttermann enz. o.a. Lanarte, Maria v. Scharrsnburg, Pafco, Permin, 
Undhorytanz. ; 

* H w dgs b wMi «ruien, pulls, T-shirts, 
blo u—« , p antal on» en lugglngs 

(ook in grote maten) 

Kerkstraat 87-89, Brunssum. tel. 045-250261 * 1^'- v-„ / 

"hvX'Y' ' ' 


i 4 '■ *•. f. ‘ '-X ’ 


™Jif 
WmMWm 


m |:if # 

'SÊMk Collectie 

gevormde 

fantasie 

uit het edelsmeed-atelier 

MARIUS UTENS 

Chatelainplein 9, Pey-Echt 
Tel.: 04754-82131 

Donderdag 19 maart 1992 • Pagina 39- 
¥ / 


Energieke uitstraling 
wordt belangrijker 
dan perfect lichaam 


% C LM 
f,* 1 ' 


DOOR ANGELI POULSSEN __ 

Vrouwen die in stilte terugverlangen naar de gouden 
periode van ’het vlees’, kunnen opgelucht adem halen. 
Want hoewel Rubensiaanse kwabben uit den boze 
blijven, hoeft een maat 42 of meer geen aanleiding 
meer te zijn om over te schakelen op astronauten- 
voedsel. Niet het volume Van het lichaam wordt in de 
toekomst belangrijk, maar de uitstraling die erbij 
hoort. Mollig mag, maar dan wel stevig. De sport¬ 
school moet er als het ware vanaf stralen. Helemaal 
mooi is het als er een pronte boezem bij hoort Want 
de mode zal in de komende tijd veel decolleté laten 
zien. Verleidelijk, energiek en zelfbewust Dat zijn de 
trefwoorden voor de vrouw in de jaren negentig. 

Dat is althans de mening van Aafje Njjman, styliste 
van het marketing en stylingbureau De Bock en Dek¬ 
ker. Dit bureau doet al jaren trendonderzoek in de 
mode- en interiéurbrahche. 

Twiggy 

Trends Worden vaak veroorzaakt door grotere ontwik¬ 
kelingen in de maatschappij. Wanneer de economie 
een dieptepunt doormaakt bijvoorbeeld in oorlogs¬ 
tijd, worden de ronde vrouwelijke vormen weer meer 
gewaardeerd. Zo was Mae West met haar uitgespro¬ 
ken mollige lichaam de papieren troost van veel solda¬ 
ten in de Tweede Wereldoorlog. In de overvloedige 
jaren zestig belichaamde Twiggy het ideaalbeeld; vel 
over been keek ze door haar nepwimpers kwijnend in 
de camera. Tegenwoordig ontstaan veel trends uit een 
algemene angst voor de verregaande vervuiling en af¬ 
braak van de natuur. Weg met de koude technologie, 
de hoekige, kunstmatige vormen. Terug naar de na¬ 
tuurlijke ronde schouders, de weelderige boezem en 
het volslanke achterwerk. 

Aafje Nijman: „Je kunt grofweg drie stromingen in 
trends onderscheiden. Natuur, romantiek en geome¬ 
trie. In de afgelopen jaren zagen we een bloei in de 
geometrie, de ratio en de zakelijkheid. Vrouwen wil¬ 
den carrière maken en gelijk op lopen met mannen. 

Ze hulden zich in strakke pakken met vierkante 
schouders. Al het vrouwehjke, ronde en zachjewerd 
weggetraind. Aan de andere kant ontstond er een te¬ 
genwicht voor deze carrièrevrouw. Gehuld in fladde¬ 
rende gewaden die veel bloot lieten zien, lagen vrou¬ 
wen gewillig gedrapeerd, op de bank te wachten. De 
lippen suggestief glimmend. Op foto’s uit die tijd kijkt 
het model ofwel verleidelijk oftoel helemaal niet in de 
lens.” 

Volwassen 

De bladen schotelen ons tegenwoordig echter een an¬ 
der plaatje voor. Een Barbie-model mét de perfecte 
maten en het regelmatige, uitdrukkingsloze gezicht 
mag tegenwoordig blij zijn als het nog beleg op het 
brood verdient Men wil karaktermodellen. Rood 
haar, een mollig postuur, sproeten of een afwijkende 
neus, geven het model meer cachet. Ze zijn steeds 
meer een afspiegeling van wat we om ons heen zien. 

Puur natuur. Hét voorbeeld voor de vrouw kijkt te¬ 
genwoordig zelfbewust, volwassen en rustig in de 
lens. Zo’n vrouw weet wat ze wU, is eigenzinnig en 
heeft haar eigen levensfilosofie. Alleen kleren die lek¬ 
ker zitten en haar natuurlijke vormen accentueren, 
komen in aanmerking: Ze zorgt goed voor zichzelf 
door veel te sporten en gezond te eten, maar overdrijft 
dat niet. 


Aafje Nijman: „Vrouwen zijn een beetje uitgeëmanci¬ 
peerd. Ze hebben hun standpunten duidelijk gemaakt, 
en bewezen wat ze waard zijn in de maatschappij. 
Daardoor kunnen ze zich nu meer richten op hun ei¬ 
gen welbevinden. Minder gaan werken of op een hele 
andere manier. Niet meer sporten om een perfect fi¬ 
guur te krijgen, maar om energieker te worden. Er 
heerst een algemene herwaardering voor ’de vrouwe¬ 
lijke natuur’. Ofjdat nu hun manier vim leidinggeven 
is of het accentüreren van ronde vorroep. Verleiden 
mag weer. Hotpants,'korte rokken en strakke truitjes 
kunnen, ook op de werkplek. Zolang het maar met 
humor en een zelfbewuste uitstraling gecombineerd 
wordt. Vrouwen zijn weerbaarder en onbereikbaarder 
en*dragen daaróm tegenwoordig dé kleren waar ze' 
zichzelf in kunnen zijn. Ruwe katoen of flupriserend 
lakleëris, alles kan!” 

De algemene boodschap voor het volgende decen¬ 
nium is: ’voel je lekker in je vel’. Of je daar nu voor 
gaat sporten, spannend ondergoed draagt of uitdagen¬ 
de make-up gebruikt; je doet het voor je eigen welbe¬ 
hagen. „Wie zichzelf mooi vindt, is meestal ook een 
stuk prettiger om mee om te gaan. En zo evolueren 
we vanuit het individualisme van de jaren tachtig haar 
een meer socialere samenleving. Iedereen zorgt daarin 
wel dat hü aan zijn trekken komt, maar doet dat uit¬ 
eindelijk Ook om prettiger, rustiger en mejr volwas¬ 
sen gezelschap te kunnen zijn,” besluit Nijman. 


Jurk weer volop in 
de schijnwerpers 


Vervolg van pagina 37 

Jarenlang was ze gedoemd tot het spelen van een on¬ 
betekenend bijrolletje. Maar nu staat ze weer volop in 
de schijnwerpers... de jurk. In bijna alle denkbare ver¬ 
schijningsvormen. Vrouwelijk, kort, strak en zelfs wat 
sensueel, maar ook romantisch, lang en ruim. Jurkjes 
als bevallige baby-dolls, als gestileerde 'beeldhouw¬ 
werken’, maar ook als verleidelijke 'onderjurken’ of 
juist als gracieuze ’jaren-veertig-modellen’; al naar ge¬ 
lang de vormgeving, kleur en dessinering passend in 
één van de trends, waaruit het modebeeld voor voor¬ 
jaar-en zomer’92 is opgebouwd. 

Zoals gezegd scoort de jurk hoog komende zomer. 
Zelfs de meest fervente ’pakjes- of broekendraagster’ 
ontkomt er niet aan er tenminste één aan te schaffen. 
De keuze is groot genoeg. Alleen al in de jaren-zestig- 
stijl vinden we talloze modellen: korte baby-dollachti- 
ge jurken in de A-lijn, jurkjes met een corseletvormig 
topje, maar vooral veel rechte, korte jurken, soms met 
een lage rug, extra geaccentueerd door gekruiste ban¬ 
den. 

Afgezien hiervan zijn er ook volop jurken in de X-lijn 
met een gerende rok tot op de knieën, maar ook tot op 
de kuiten. Wat nostalgisch doen de 'landelijke’ bloe¬ 
metjesjurken met lange rokken en een hartvormig 
bovenlijfje met'spaghettibandjes aan, evenals de jur¬ 
ken met een verlaagde taille en een aangerimpelde 
rok of de elegante jaren-veertig-japonnen met een 
bloesend bovenlijfje en een sluike rok. 

Jasjes 

Lijken de jurken zo te zijn weggehaald uit de gardero¬ 
be van Brigitte Bardot of Audrey Hepbum, het man¬ 
telpakje komt ogenschijnlijk linea recta uit de kleer¬ 
kast ran het Witte Huis, toen Jackie Kennedy daar als 
First Lady nog de lakens uitdeelde. 


Bij de jasjes zijn er ook wat eigentijdsere modellen: 
lange, slank gesneden blazers met licht verbrede 
schouders en een double-breasted of single-breasted 
sluiting, eenvoudige jasjes tot op de bovenbenen met 
een V-hals, kraagloze tunieken met een ronde hals en 
knopen middenvoor. Alle zonder veel franje, met sim¬ 
pele opgestikte zakken. 

De jasjes kunnen op van alles worden gedragen: op 
minirokje», op plooi- of plissérokjes als ouderwetse 
tennis rokjes, op dunne, gedrapeerde wikkelrokken, 
op gerende achtbaans- of klokkende rokjes, die met 
elkaar gemeen hebben dat de zoom de knieën bij lan¬ 
ge na niet raakt Maar ze kunnen evengoed worden 
gedragen op leggings, op wielrenbroekjes en, voor wie 
. het nog spannender wil, op hotpants pf city-shorts. 


Broeken 

Helemaal in ’stijl’ zijn de korte broeken met iets ver¬ 
lengde rechte pijpen en een opgesneden taille in 
plaats van een band (soms versierd met twee grove 
metalen ritsen aan de voorzijde). In diezelfde stijl pas¬ 
sen ook de Aansluitende lange broeken met rechte pij¬ 
pen (model pyjama) of met sigarettepijpen tot net 
boven de enkels en de Capri-broeken, waarvan de pij¬ 
pen eindigen op de kuit Slechts hier en daar komen 
we vari de zomer nog de royale bandplooibroek tegen 
(voornamelijk in de marine-look). 


De city-bermuda is daarentegen niet meer uit het zo- 
mermodebeeld weg te denken, terwijl de strakke, 
elastische catsuit met name voor de jongeren een 
steeds prominentere plaats opeist, net als bodystoc- 
kings en strakke topjes. 


T-shirts 

Wat niet wil zeggen, dat we ons allemaal moeten 
'blootgeven’ het komende seizoen. Er zijn namelijk 
genoeg andere tops, eenvoudige blouses met een ron¬ 
de of diamantvormige hals, een blousekraagje of een 
opstaand boordje en hier en daar nog blouses met een 
kanten kraagje of inzetten van kant Ook vriendelijke 
borduursels vinden we op veel blouses terug, zoals . 
ook op T-shirts. 

De levendige dessins op deze T-shirts worden boven¬ 
dien niet zelden opgesierd met pailletten en kraaltjes. 
Uitgezonderd dan de eenvoudige T-shirts met een 
streep-dessin, die juist een heel rustige indruk maken. 


opent atelier in Parijs 


DOOR MARIËTTE STUUTS 

T - L1 " ■ . “ • # 

. 

Twee rijzige poppen kijken alsof ze de wacht moeten 
houden in de Rechtstraat in Maastricht. Zelfbewust 
en eigenzinnig, en daardoor kenmerkend voor de jon¬ 
ge mode-ontwerper in wiens etalage ze staan: Chris- 
tiaan Lagerwaard. Een 27-jarige 'kleine zelfstandige’, 
die klaar staat om in de Parijse modewereld voet aan 
de grond te krijgen. Over twee weken opent hij er een 
atelier. Zijn toekomstideaal: een eigen couturehuis 
aan de Avenue de Montagne, naast Dior en Yves Saint 
Laurent v 

Om te beginnen is Lagerwaard échter dolblij met een 
studio annex atelier in het negende arrondisement (de 
buurt van de Moulin Rouge). Dé stap van Maastricht 
naar Parijs lijkt behoorlijk groot. Want wie zit daar op 
een nog vrijwel onbekende Nederlandse ontwerper te 
wachten? 

Niemand waarschijnlijk, maar daardoor laat Lager-. 
waard zich niet uit het veld slaan. Zijn hele loopbaan 
in de mode verloopt wat anders dah gebruikelijk, 
maar wel zeer voorspoedig. 

Tot zijn zestiende had de toen nog in Brunssum woon¬ 
achtige Christiaan nog nooit achter een naaimachine 
gezeten. Na een voortijdig afgebroken opleiding aan 
de meao, meldde hij zich aan voor een naaicursus. Hij 
volgde met succes de MBO en Detex-opleiding en 
won zelfs met epn examenwerkstuk de Guy Laroche- 
■prijs voqr jonge ontwerpers. Dé verkoop van de prijs, 
een fraaie sneUe auto, leverde Lagerwaard een startka¬ 
pitaal op om in 1986 voor zichzelf te beginnen in de 
.kelder van zijn woning in Brunssum. 

De bekroonde jurk hangt té schitteren in een vitrine 


van de winkel die Lagerwaard in 1989 opende. Hij. 
brengt er zijn collectie - die hij in een aterlier achter 
de winkel maakt - aan de vrouw. Niet alleen de jurk, ook de zomerjas is weer helemaal 
in de mode. En dan niet alleen regenjassen in trench- 
coatmödel of korte blousons en jacks, maar vooral 
Veel sierlijke, halflange en driekwart jassen in de A- 
lijn met een grote ronde kraag of kraag loos met een 
gedrapeerde halslijn. Ze worden wijdvallend gedra¬ 
gen of met een ceintuur, hetgeen ook geldt voor de 
halflange lakjassen en doorzichtige plastic jassen. 

Toch is het de sportieve parka, die komende zomer de 
toon aangeeft Parka’s zijn er in lange en in korte ver¬ 
sies, met en zonder capuchon, maai- altijd met een 
tunnelceintuur, koordsluitingen en grote zakken. Een 
ideale metgezel op een zomers uitstapje in de onge¬ 
repte natuur. ’ • . * . ij 


• -u ■ -• ” ' . 

lil ;|m 


m 


2 te*;: «i* v.’; 

lll|Sl|i 

: . 


ii 


ISlIilnlil 


. ::: 

,»* - > 

‘ * 

I sijii' ,ï‘ 

üÉüiplü 

1 $ i§jl K . r £ * 

«pil üiiuii 


iOf fiïnj !ï * Hjjj 
m■ pisn;1 551 


I! .j 

:ïi 


mm jffiii 


SHSfMj ya rtUl,.;-: 
|S|aHp|lg{f|tuÜS H eg:• ;i j 

■MUM 
anen 


\ ] 2'4 


• De jurk is terug, in allerlei verschij¬ 
ningsvormen. . Foto: C&A 


& hangt niet echt veel. Vrouwelijke kórte jurkjes in 
zomers roze blauw en geel, eenvoudig maar met een 
fraaie belijning. Lagerwaard houdt niet van ’dat over¬ 
dadige’. Pasvorm, dat is waar het bij hem allemaal om 
draait „Het is vreselijk om te zien hoe slecht kleding, 
ook hele dure, soms zit Mensen nemen te weinig tijd 
om goed passende kleren te zoeken.” 

Hij is een groot bewonderaar van Dngaro. „Dat is 
technisch gezien nog steeds mijn voorbeeld. Met een 
ongekende pasvorm en een schitterende kijk op ver¬ 
houdingen.” 

Wie bij hem een kledingstuk wil kopen, kan er maar 
beter tijd voor uittrekken. In de winkel hangen alleen 
stukken in maat 38. Ate eén ouderwetse klerenmaker 
maakt Lagerwaard voor iedere klant kleding op maat 
„Het komt maar zelden voor dat iemandprecies in de 
standaardmaten past”. ' 

De prijzen van de exclusieve kledmg variëren van zes- 
■ honderd gulden tot’het oneindige, afhankelijk van 
hét model en de stofkeuze van deiüant 

Nu de jonge ontwerper na vijfjaar 'ploeteren en zien 
te overleven’ een klantenkring heeft opgebouwd, gaat 
hij van vooraf aan aan beginnen in Parijs. 

,Jk wilde al heel lang in Parijs gaan werken. al toen ik 
nog op school zat Maar ik sprak geen Frans.” 
lagerwaard ging op Franse les, reisde steeds vaker 
naar de Franse hoofdstad en maakte kennissen in 
kringen van jonge ontwerpers en ku n stenaa r s. * 


i: '-V f||’ i if :'i 

Vl ; . -,j 

_■_t 
■BiiaBMHBM 

... 


Nederland is geen echt moddapd; de mensen lopeft in 
jogging^Aken. Bt keft hier ook nauwelijks andere 
jonge ontwerpers, daar web” 


• Christidan Lagerwaard; parijs inspi¬ 
reert me. ” Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


wil in Parys myn fijn ontwerpen <tie ik in de zaak in 
Maastricht éfr aan Parijse boutigues ga verkopen.” 

Op de vraag naar zijn toekomstideaal antwoordt hij 
zonder blikken of bloten. JEen eigen couturehuis, tus¬ 
sen Dior, Ungaro en Laroche. Ehdaar maak ik nu een 
begin mée. Waarom zou ’t n»e raethikkenf* 
YjHpiHgn^ sa 

^ n nP o -j|| i 

y! ; i 'U). thig Limburgs Dagblad 


Donderdag 19 maart 1992 • Pagi KROKUS VOORDE 


* Tijd 
om te 
ver¬ 
lassen 


Swagger-mantel 89,— 


m 

Hennes & Mauritz 


Modieuze 


in diverse prints 
en kleuren. 
Normaal 24.95 
Bristolpriis 20- 


adidas 


BRISTOL OP TV. BIJ RTL-4 

di. 17 maart 17.55 uur break 5-uur show 
wo. 18 maart 17.55 uur break 5-uur show 
do. 19 maart 18.10 uur vóór weerbericht 
do. 19 maart 19.50 uur vóór GTST 
vrij. 20 maart 18.10 uur vóór weerbericht 
vrij, 20 maart 18.50 uur vóór Scrabble 


Leder mocassin 

Maten 40 - 46. 
Normaal 59 95 
Bristolprijs 50- Hennes & Mauritz. Mode waarin je jezelf herkent. 

Hennes & Mauritz vind je in Heerlen, Saroleastraat 14, tel. 045 - 7169 08. 


Gesp loafer of broque molière 

Zwart. 

Maten 36-41. 

Normaal 59.95 


Bristolprijs 47.50 


Leder/nubuck veterschoen 

Multi-color. 

Maten 20 - 24 <TeCHT 
Normaal 59 95 (/LEDER 
Bristolprijs 45 - Maten 


45.- 


MODEHUI S 

MADAME TRUD0 


1982-1992 
Al tien 
jaar een 
begrip 
voor 
"een 
maatje 
meer" 


Koppelstraat 24 
ROGGEL 
Tel. 04749-3762 

OPENINGSTIJDEN 

maandag t/m vrijdag 
9.00 tol 12.30 en 

13.30 lot 18.00 uur 
2 alerdag van 

9.30 tot 16.30 uur, 
vrijdag koopavond m 

S') 


Mode Topper 

Maten 30 - 39. 
Normaal 79.95 
Bristolprijs 70- 


Suède/Ieder molière 

Maten 40 - 46 
Normaal 79 95 
Bristolprijs 65 - 


05 » j0- 


. •, ' ti ^ Leuk, vlot en volgens de 
laatste mode gekleed de 
lente en zomer in. 

Voor de grotere maten (46-60) 
de grootste speciaalzaak van 
Nederland en België. 

Op 220 m 2 verkoopruimte vindt 
u een ruim assortiment 
MODIEUZE DAMESCONFECTIE 
voor jong en oud. 


DOBBER-RADIO-PEPE 

ZONDER 


MARKT 13, KEKKRADE TEL, 045-452369 • 
Traditional jeanswear 
Ibij Mannenmode Geilenkirchen 


STEUN DE 
ARTSEN 
ZONDER 
GRENZEN 

GIRO 4054 


& 


Voor zo’n bui wil 
niemand 
schuilen! 
Bezorg het 
Limburgs 
Dagblad 

en je komt ook in 
aanmerking voor 
die veie extra’s. 
Meer weten? 
Bei 045-739881 
en vraag naar 
H. van de Ven. 

Limburgs 

Dagblad 
Zwart en blauw. 
Maten 37 - 42. 
Normaal 39.95 
Bristolprijs 30- 


PRIJSTREFFER 

Effen pump, zwart, blauw en wit 
Maten 36 - 42. 

Normaal 29.95 
Bristolprijs 25- 

Week 12-1992 Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 21 maart. 
ALS U STAAT OP KWALITEIT VOOR EEN LAGE PRIJS 


HEERLEN: Hoogeweg 2 - 4 (zijstr. Schelsberg) Gratis parkeergelegenheid tel. 045 - 722388 
ROTHEM/MEERSSEN: koopcentrum ’AU CIEL’ Kuilenstr. 75 Gratis parkeren tel 043 641064 
KERKRADE: Nullanderstraat 102 (bij Mijnmonument) Gratis parkeergelegenheid tel 045 - 455919 
SITTARD: winkelcentrum ’DEN TEMPEL' Tempelplein tel 046 - 517080 ALLE FILIALEN DONDERDAG KOOPAVOND 


' 'Meer Wein voor uw geld 

Natuurlijk is het u bekend dat u bij uw Gulle Bottelier terecht kunt voor wij 
nen in diverse soorten en maten. Grote wijnen... kleine wijnen, bekende 
en onbekende, feestelijke wijnen voor speciale gelegenheden, maar *%> 
ook eenvoudige plezierige wijnen voor het dagelijks gebruik. '■ 

Wijnen in een mooie verpakking en ga zo maar door... 

Maar er is meer... Zoals deze, enorm plezierige Rijn- 
wijn van een uitstekende kwaliteit, gebotteld op 
een royale literfles en bovendien voor een 
klein prijsje verkrijgbaar. De Gulle - ■ 

Bottelier geeft u meer Wein 
voor uw geld: 

'90 St.Johanner Abtei 
Rheinhessen- 

Kabinett v,- 


A ve CÜ€ ‘BOlTHJER, 


Heerlen: VAN WERSCH, Winkelcentrum Heksenberg 11, 

Tel. 215746: Klooslerkoolhot 64, Tel. 724481 

Voerendaal: ERVO B.V.,Heerlerweg 141 (hoek Grachtstraat), Tel. 045-751227 

Beek: PAUL GELISSEN, Marktstraat 4, Tel. 046-371196 

Amstenrade: ROUWMAAT, Hoofdstraat 31, Tel. 04492-1857 m BOOMSMA 

VUERBESSEN- 

GENEVER 


16 .‘« 


CLES DES DUCS 
*** ARMAGNAC 


28 .' 


ALLES ONDER 
DEKURK Prijzen zijn afhaalprijzen. Looptijd aanbiedingen van 19-03 t/m 01-04 1992. 

Hmburgs dagblad modebijiage 


Donderdag 19 maart 1992 • Pagina 41 


$11 
w 


II 


;ii 


1 


1 


: :W1 

f. 

HÉ 

-V; • ‘5H 


Schoenen voor modieuze durfals. ■ m 

-ir ' 

: ■ : •. 
• ‘ ' • ' 

: I 


Foto: PETER BRILS. 


Ze zijn zo mooi dat je er mast zou willen lopen’ 

Haute-couture voor voeten 


_ DOOR GRAZ1ELLA RUNCHINA __ 

Wie aan design denkt, associeert dat niet direct met 
een paar schoenen. Toch bestaat haute-couture wel 
degelijk op de schoenenmarkt. Je voeten hoeven niet 
langer sluitpost op de kledingbegroting te zijn. Ook zij 
kunnen blikvangers zijn. 'Schoenen voor modieuze 
durfals', worden de schoenen van Lisa Tucci ge¬ 
noemd. Lisa Tucci is het geesteskind van Hub en Elly 
Bindels en Hans Loffeld. lyat door en door Italiaans 
klinkt, is ontsproten aan hef brein van drie echte Lim¬ 
burgers. 

Hub Bindels is een telg uit een echte schoenenfamilie, 
heeft jarenlang een schoenenzaak in Kerkrade gehad 
die hij van zyn vader had overgenomen. Elly, zijn 
vrouw, heeft zolang ze zich kan herinneren al een 
’schoenentic’ en Hans, haar broer had een agentuur in 
schoenen. 

Het was dus geen echte verrassing dat het drietal be¬ 
sloot zich toe te gaan leggen op het ontwerpen en 
exporteren van een 'andere schoen’. „De schoenen¬ 
markt is nooit verzadigd,” zegt Loffeld. „We wilden 
met een schoenenlyn komen die afweek van alles wat 
er tot nu toe was. Dat komt tot uitdrukking in de 
asymmetrische vormen en de extravagante hakken. 
Alles is belangrijk aan een schoen. Zelfs over de ve¬ 
ters hebben we nagedacht.” 


Het drietal leerde Italiaans, maakte een aantal ontwer¬ 
pen en prototypes en klopte aan bij een modelleur in 
Italië. Ook hij geloofde wel in een toekomstige succes¬ 
formule en samen vonden ze een fabriek die de schoe¬ 
nen wilde gaan maken. De naam Lisa Tucci werd 
geboren en nog datzelfde jaar werden schoenminnen- 
de dames verrast met originele ontwerpen. 

Over de hele wereld worden de schoenen verkocht. 
Zelfs Amerikaanse meisjes en Arabische vrouwen lo¬ 
pen op het resultaat van wat in Kerkrede wordt be¬ 
dacht. Per jaar brengt Lisa Tucci honderd vijftig ver¬ 
schillende modellen op de schoenenmarkt, een zomer¬ 
en een wintercollectie. Het drietal heeft geen oplei¬ 
ding op het gebied van mode of vormgeving gevolgd. 
„We zijn steeds op zoek naar nieuwe vormen. Ik krijg 
inspiratie door wat ik op straat zie en uit de beeldende 
kunst,” aldus Elly. Schoenen met het Lisa Tucci-label 
zijn niet goedkoop. Voor een paar avantgardistische 
stappers moet gemiddeld zo'n 180 gulden worden 
neergeteld. 

„We zijn vlug gegroeid maar ook veel gekopieerd. Het 
maken van een bijzonder ontwerp is niet alleen van 
modieus belang, het is een kwestie van overleven,” 
zegt Hub Bindels. 

Ook in de schoenenindustrie is het kopiëren van mo¬ 
gelijk succesvolle modellen aan de orde van de dag. 
Uiteraard maakt niet iedereen zich schuldig aan deze 
vorm van imitatiedrift, maar ook in de schoenenwe¬ 
reld geldt: Wie de schoen past, trekke hem aan...’ 


# Yuma-eigenaar Gaemers. 

Sieraadontwerper 
maakt furore met 

foam en rubber 

» 

DOOR CATHARIEN ROM1JN 

Onder de naam Francesco Giotti brengt hij zijn meer 
experimentele modellen op de markt. In de etalage 
van Yuma aan de Hoogbrugstraat liggen deze oorbel¬ 
len en kettingen sierlijk uitgestald. Leer en rubber in 
veelal asymmetrische vormen, afgezet met glimmend 
nepgoud of zilver. Maar met zijn meer 'gangbare' pro- 
dukten heeft Maastrichtenaar Frans Gaemers echt 
furore gemaakt. Vooral zijn ’hair jewelry’ is bij het 
grote publiek ingeslagen als een bom. Geen markt is 
meer compleet zonder een stalletje dat zijn oorbellen 
en haarspelden van rubber of foam verkoopt. 

Gaemers heeft geen speciale verklaring voor zijn suc¬ 
ces. Hij noemt het pure 'mazzel'. „Ik ben gewoon met 
het goede produkt op de juiste plaats tegen een be¬ 
trouwbare handelaar aangelopen. Een kwestie van 
geluk.” 

De Maastrichtse sieradenontwerper werd in 1985 'ont¬ 
dekt'. „Toen had ik mijn boetiek aan de Hoogbrug-, 
straat al. Daar verkocht ik mijn optwerpen en lederen 
kleding. Voor de lol begon ik te experimenteren met 
een collier waarbij ik rubber met leer combineerde. 
Dat werd tot mijn verbazing een bestseller. Vervol¬ 
gens heb ik een exemplaar naar de groothandel ge- 


, Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


stuurd en die was zo enthousiast dat ik ook oorbellen 
en haarspelden in deze stijl heb ontworpen.” 

Ondanks het feit dat Gaemers’ sieraden in grote hoe¬ 
veelheden aftrek vinden, maakt hij elke oorbel, ket¬ 
ting of speld nog steeds zelf met de hand. Urenlang zit 
hij in zijn twee werkkamertjes achter de winkel lap¬ 
pen rubber en foam te stansen, te knippen én te plak¬ 
ken. Zijn kleurgebruik is sober. Veel zwart met, al 
naar gelang de mode dat dicteert, een kleurig accent. 
Voor het komende seizoen gebruikt hij felle kleuren 
als hardroze en gifgroen. In de strakke, asymmetri¬ 
sche vormen verwerkt Gaemers graag goud- en zilver¬ 
kleurige details. 

„Voor my is het een grote uitdaging om sieraden te 
ontwerpen die de klant bevallen, niet te duur zijn en 
er bovendien goed uitzien. Geen oorbel van mij mag 
goedkoop ogen. Ik zorg er altijd voor dat ik met mate¬ 
rialen werk die in de reguliere handel niet gangbaar 
zyn. Zoals dit metalen buisje. Zulke details maken 
oorbellen en haarspelden tot sieraden van Frans Gae¬ 
mers die niet door Jan en alleman gecopieerd kunnen 
worden.” Een echte 'Gaemers' ontstaat volgens de 
ontwerper spontaan. „Ik kan niet gaan zitten en tegen 
mijzelf zeggen: nu ga ik een nieuw model verzinnen. 
Meestal kom ik spelenderwijs aan de werktafel op een 
idee.” 

Massale produktie wil Gaemers te allen tijde voorko¬ 
men. „Ik heb wel aanbiedingen gekregen waarbij ik 
alleen nog maar aan de tekentafel hoefde te zitten. 

Een leger van thuiswerkers zou dan de produktie op 
zich nemen. Maar daar voel ik niets voor. Dan verlies 
je je eigen identiteit Als ik nu ergens op stap ben, her¬ 
ken ik mijn eigen werk direct. Dan denk ik: verrek dat 
heb ik gemaakt. En dat is nbg steeds een goed ge¬ 
voel.” 


Lingerie die het 
daglicht verdraagt 


DOOR ANS BOUMANS 


Mode begint op de huid, zou je kunnen zeggen. Wat 
vroeger ondermode was, wordt nu gewoon open en 
bloot gedragen. De ondermode - het vroegere onder¬ 
goed - en de badmode beïnvloeden de bovenmode 
steeds meer. Lingerie wordt niet meer verstopt, maar 
getoond. De mensen zijn vrijer geworden in hun kle¬ 
dingkeuze. Alles kan en alles mag. Een kanten topje 
onder een blazer. Een bustier boven een strakke leg¬ 
ging. Badkleding is niet langer voorbehouden aan het 
strand, lingerie ziet het daglicht niet alleen binnenska¬ 
mers. 

Fabrikanten en ontwerpers van bad- en ondermode . 
houden daar rekening mee. Een van de ontwerpers 
die daarin heel ver gaat is Marielle Bolier, die al jaren 
badkleding maakt die gezien mag worden. Kleding en 
badmode zijn geïntegreerd in de vorm van (badpak) 
jurkjes, bodies, catsuits, leggings, shorts, tweedelige 
badpakjes. Marielle Bolier heeft een voorkeur voor 
strakke lijnen en elastische stoffen (veel lycra’s). Ze 
maakt vaak gebruik van kleurvlakverdelingen en na¬ 
den. 

De trend in daglingerie en badmode voor deze zomer, 
zowel bij Marielle Bolier als ook bij andere fabrikan¬ 
ten van badmode en daglingerie, is 'de nieuwe vrou¬ 
welijkheid’. Beugels en baleinen benadrukken het 
vrouwelijke silhouet. Er wordt volop gebruik gemaakt 
van diepe decolletés, zowel voor de borst als de rug. 
Veel ontwerpers hebben zich laten inspireren door de 
jaren vijftig en zestig. Dat is zowel te zien in de prints 
als in de vormgeving. Kleine ruitjes è la Mary Quant 
of Brigitte Bardot en pofmouwtjes en vierkante hals 
zijn onder meer te zien bij Beachlife en Tweka. 

'Doordat lingerie steeds vaker zichtbaar gedragen 
wordt, passen kleuren van de ondermode over het al¬ 
gemeen goed bij de confectie. De kleuren zijn ook 
steeds belangrijker geworden. Behalve bekende tin¬ 
ten als ivoor, lichtzalm, zachtroze en blue zyn er in het 
pastelgenre ook mint en zachtgeel. In de badmode is 
deze zomer juist gekozen voor heldere tinten, fleurige 
prints in harde kleuren en vlakverdelingen. 


r js?fiiuöjr; r; 
ÜfflSW - • Fifties top en legging in satijn-lycra üit 
de zomercollectie van Marielle Bolier. 


Dat lingerie, badmode en bovenmode steeds meer 
door elkaar heen lopen, blykt ook uit het feit dat Ma¬ 
rielle Bolier vanaf de herfst van dit jaar ook met linge¬ 
rie op de markt komt. Marielle Bolier: „Als je de laat¬ 
ste jaren kijkt naar de bodies en catsuits uit de kle¬ 
dingcollecties, dan zie je dat die kledingstukken heel 
erg de lingeriekant op gaan. En mijn badpakken met 
rokjes gaan weer de kant van bovenkleding op. Zo is 
het maar een kleine stap naar lingerie. Niz of nooit 
Vandaar...” 


In Amerika zelf heeft Levi niks om het lijf DOOR HANS TOONEN 

. - » 

Flink Vim op een nat nagelborsteltje. En dan maar 
schrobben over je nieuwe spijkerbroek. Vooral hard 
over de naden en de kontzakken. Want die moeten 
meteen kaal kyken. 

Tijdens de pauze op school - in de jaren zestig geluk¬ 
kig nog niet lila-blauw - met je spijkeijack tegen de 
muur schurken. 

Wie dit ruwe ritueel herkent, is een echte Levi-vete- 
raan. En heeft recht van spreken over Levi’s, ’s we¬ 
relds meest gewilde jeans. Maar waarover de broeken- 
baas zelf de laatste tijd wat halve Waarheden ver¬ 
koopt 

Ga je jarenlang af op de reclamespotjes dan moetje 
wel geloven dat heel Amerika 'eerlijk, echt authen¬ 
tiek en origineel’ deze broek aan heeft. Van de legen¬ 
darische 501 tot de 736. 

' Maar juist dat is een legende. Zo heb ik aan den lyve 
ondervonden. 

Schuif aan en’shrink’. Maar loop eerst mee naar mijn 
kapstok. Want daar hangt het lijdend voorwerp aan 
een rafelig lusje. Dit jack ruikt naar Amerika. Je kunt 
er zo mee honkballen. Joekels van badges achter op 
de rug en op de krakend leren mouwen. Een pronks¬ 
tuk, deze Levi. Made in San Francisco, staat er zwart 
op wit op het binnen-etiket. Daarin val jeniet op in 
hartje Manhattan, hoop je. 

Gedroomd 

Niks van dit alles. Steelse blikken, waar ik ook loop, 
lunch of uithang. Zeker vier keer per dag word ik door 
Newyorkers op de brede schouders getikt „Nice jac¬ 
ket man. Where can I get one?” 

In je eigen Levi-winkel, ’smile’ ik terug. 

Had je gedroomd. Zelfs in de lompgrote Levi-winkel 
op de 56ste straat komt het personeel myn jack betas¬ 
ten zoals je in Indonesische kampongs in je witte vel 
wordt geknepen. 

Zelf verkopen ze alleen Levi’s broeken, t-shirts. Voor¬ 
gebleekt voorgekrompen en voorgescheurd. Alsof je 
in een legerdump rondneust, zo hoog liggen de jeans 
opgestapeld. Een soort Aldi, maar dan voor broeken 
& hemden. 

Een Levi is in Amerika gewoon een broek. Geen op 
maat gesnedén ’way of Ufe’, zoals de reclame je pro¬ 
beert wys te maken. Geen ’real stuff, shrink to fit’ 
waarmee je op je motor je meisje van kantoor gaat ha¬ 
len. Maar een dagelijkse spijkerbroek, zo doodgewoon 
datje er geen reclame voor maakt. 

Deze ervaring in de 'Big Apple' is niet in myn koude 
kleren gaan zitten. 

Imago 

Terug in Nederland toch maar gebeld met Levi 
Strauss bv in Amsterdam. 

Ogenblikje, please, spint de telefoniste. En zet wacht- 
muziek op myn oor: ...when he went away, the blues 
walked in... Naadloos passend by myn st emming . 

Met Ger Bekker, klinkt het kordaat. 

Bekker is trede marketing manager. Begrijpt mijn 
verbijstering. Maar jammert niet mee. „In Amerika 
draag je een Levi omdat je een spijkerbroek nodig 
hebt. Zodra de ene versleten is, pakt de Amerikaan 
weer een nieuwe van dezelfde stapel. Vaak dezelfde 
kleur, zelfde maat en liefst ook dezelfde prijs.” 
Eenmaal tot op heuphoogte aangetrokken, duikt hy' 
met zyn jeans in handwarme zwembaden, springt er¬ 
mee over heggen om zijn vlot vriendinnetje van een 
barbecue-party weg te voeren om samen van een 
duikplank te springen. 

Tenminste, dat wil Levi Nederland ons de.laatste tyd 
via zyn nieuwste reclamecampagne doen geloven. 
Bekker glimlacht: „Nee, deze reclame is uitsluitend 
afgestemd op de Europese markt. In Nederland is het 
kopen van een nieuwe Levi een recreatieve gebeurte¬ 
nis. Je gaat ervoor naar je eigen Levi-winkel, aange¬ 
past aan het imago dat je niet zomaar een jeans koopt, 
maar een Levi.” 

Galden 

Maar waar geen Amerikaanse kleermaker aan te pas 


komt. Wat Levi in Europa in de etalage legt, is ge¬ 
maakt in België, Frankrijk, Schotland, Italië en Zwe¬ 
den. Of, nog goedkoper, in Hongarije en Joegoslavië. 
En niet in San Francisco, zoals in myn jack gedrukt 
staat 


Bekker: „Nederland is het bolwerk van Levi’s in Eu¬ 
ropa. Wat er bij ons omgaat? Dat is bedrijfsgeheim. 
Ons marktaandeel in de spijkerbroekenbranche is 
dertig procent. Dat zou best groter kunnen zyn, maar 
dan moet je met je Levi-broek onder de honderd gul¬ 
den gaan zitten. En dat past niet bij ons imago. Pre¬ 
cies, we beperken bewust onze markt. Een Levi is hier 
niet zomaar een broek zoals in Amerika.” 


Toch ben ik trots op myn 501 Red Tap, voor nog geen 
25 dollar gekocht in New York. Een namaak, verze¬ 
kert me mijn vaste Levi-verkoper in Heerlen. 

Het wordt tyd dat Levi bij zyn broeken bretels cadeau 
geeft... 

Om de illusie van een jeans, made in the USA, op te 
houden. • ’Made in San Francisco’ maar niet te 
koop in Amerika. Foto: KLAUS tummers 


Het voorjaar 
heeft weer 
kleurt 


MenIIIvOETEN MAKEN 

HUN KEUZE UIT ONZE COLLECTIE 

DamiMliclMMM van ment 33 tol 45, keranichoanen vcm fflóof 37 tor 50 


j*W >*W # 

t &r..g% / mr 


L 4^.34, \ 6 .. 

I vt 

I .. 

| ^ ^ 


Zo ziet ook 
ónze kollekfie 
eruit. 
44** ,'****» 


• .. « 

*•■**,•: • 


TON OFFERMAN 

SCHOENMODE 
Rijksweg C.68 
GELEEK »«s> 


* —/ n> j' \ ' 


MP/ 
••* i 


SCHOE 

H**rl«iw«w*g34 Landgraaf 


&WAMDÈLSPQRT 

»f ' < Tafafödn 045-31 3001 h i . . 
Nfe*..v -i' . ity -VÏ4- V . ^ 
VOORJAAR / ZOMER 

r' v 3* ' 

V, ■. Jh'" . 

Schoendbmfort een verworven vifhekjf die 

$«* zal worden, feif de elegante 

kóge takken eteljent dit dat aan kiest en mate- 
ekhaS ^id^aaë^i^Vbiestiseci moei worden. 

Ih heteneHe dagelijkse leven zullen platte model- 
ï*« érNtëhpérten tflét comfortabele hakhoogtes 
op 't^ge hak) vooriopig nog 

de uootWur ki^giea De hoge, slankerehakstaat 
zeker&i'oe belangstelling, doch wordt voorlopig 
voor «rtjij en voor spedalë gelegenheden ge¬ 
kocht f . . ■ 

op^e^Si^opTO-hielmod^apok bahden, * 

breed, wor- 
* Aiènefokt in de bakvorm bfyft 
rteUUFe dahke vormea.fijne 
l^’lpn^;|ope^’ha|dwn';<Bh 
Veel hoog opde- 

- ..'. .- ' ,-:.V i r • 


'■ 


*&**■■&'*' 


hakhoogtes.Modd- 

OCV3 , '* i £■ o f 

-S : ï : *ib ï-aübi.' 
- , : iiï5i 


rMfmt 


i'M 


m 


ï r-'.-T , : f-> 

'•: '•ff''/;T ■ 


J'fi, •. -.;.c < i; y ■ :,‘f. ■*»*>, •j8lc 4 aSSPi>f*- - 

|5,V ; J 

, i&S.üUWt'x'.i 


Ü5« 


Sa 1 -' '%' .. 

f v*w' * Vi Ai , .'•••'■• ' I ' ■•*.'■.*. Tt?. #K >V ; t-r'.,. jL' Ü' 


*%*& 


&WS0* 1 r -, *> 

'. s 


^“*-* 1 iJMa v* VïVf. ,> 'vr,. iv. -i^wnrvi,/vr x * v-m t ^ ^ ■ a/<v 
Donderdag 19 maart 1992 • Pagina 43 
mtÊmm 

ymmimM 
ÜK de Awng mode- 
koltekcie. OPTIMALE 
pasvorm voor de 
moderne man. 
Schoenmodë 


Dieter Stinski 


Kerkstraat 14 


OOK GROTE EN KLEINE MATEN 
DAMES EN HERENSCHOENEN 
Hef is ... 


Schoenen kapot ? 

In Nederland worden jaarlijks 

3000 vuilniswagen* 

vol schoenen op de afvalberg 
gedeponeerd I 

Repareren loont 

Qctol re daarom niet dlrekt weg. 

. Het MILIEU en Uw beu ra iljn u er 
dankbaar voor. ü -V 

737 


; O C 

G 

11 q q r 

_ Ja f6 ^ ^ 

ÏT . -, j t ? 


Iele Heerlen 
15, Maastricht 
kat 25, Geleen 


•ITTAap VXJi MAASTRICHT 

Winkelcentrum - Winkelcentrum 

DEN TEMPEL rattCllMl ENTRE DEUX 

(046) 52 ii os ttmmmva (043) 25 2490 


uw voeten niet alleen een 
lieuze schoen ^; 

ookeen 

EXCLUSIEVE HERENMODE 


Onze collectie 
geeft allure 
aan de 
nieuwe trend 
EEN 

GROTERE MAAT 


De 


VANAF 
42 TOT 58 


^IS5a" NALDI van MAX MAR* 

BIG FUN VAN MONDI 
SI SIGNORA e.a. 

Onze nieuwe collectie is binnen 
Modeshow 24 maart, graag telefonisch 
reserveren pp ^ 043-218253 

MAASTRICHT - RECHTSTRAAT 74 j 


Promenade 55 HEERLEN 


Heerlen seweg 36 SCHAESBERG 


ESTHETISCHE HUID- EN 
LICHAAMSVERZORGING 

Aroma en phyto-therapie 
Geef eens een schoonheidsbehandeüng 

CADEAU! 

Penny De Jong-Krul 

Vottalaan 42 > 6431 CL Hoenabroek - lel. 045-224012 


Opleidingsinstituut vooi l'chaamsveizorgende beroepen 


DAG- EN AVONDCURSUSSEN: 

, ia 

• - . 

* schoonheidsspecialiste 
e pedicure-chiropodie 

maiiicure om \ */■ ' ; y 

* nagelstiliste ' lr 

* nageldesigner s ** J 

* spedalisatiecursussen ** 


klik ‘Beauty 

m ti r .l:iOruïr,;trani 17 


Cent re 


VB dr. Jaegerstraat 37 6417 CJ Hecrien 

telefoon 045 • 710966 o 1 752370 
LSiLH 


■ -i'i- 

m o o a •«. 


MEERSSEN 


C:K' 


MAASTRICHT 
9 'AyOND 


Grote Stut 47 MAASTRICHT dépositaire 
Maria Galland 
UdANBOS 

Huidverzorgingsins tituut 


JEANNE TEUNISSEM 


i Algentherapie 
i Thalgo-behandelingen 
* Collageen oogbehandeling 
> Elektr. onth. Blend-methode 
I Manicuren - pedicuren 
i Gelaatsbehandeling (ook voor heren) 

Tel. 045 • 412866 

Kaldc bu maw i fl S j£a Hm * w ) Heerien 


Baumler ‘ Konen * Desch for Men 


2 specialisten 
onder een dak! DRIEHUIS 

tanaktedtovoorde 
man innam» soes van 
maat 46 Pm maat 56. 


Mode voornamen ats 
het tomaat groter moet 


heb ben ijia t een 
perfect passend 
overhemd nok dassen, 
sokken en émen (te de 
goede lengte hekken. KORTOM: U---- 

alle maatprobiemen worden opgelost 
door 


wgnlaKt 


gardestmat 08 - Roermond 
Tel. 04760-32176 
{foaandag gestoten) 


Paul & Shark ‘ Marz * Roberto Sarto 

■'.W. Wgjgjfc jpf 

/•foelre met 
*n amaatja mee 
(maten 46-5S) 


Emmastraat - Heerlen - 045-718030 


lecomt jashiw 

house 

damesmode 


Markt 92 
Gekten 

tol 046-752*04 


¥J/i M# r Jf 

In mode een begrip in Zuid-Limburg 

Limburgs Dagblad 


Donderdag 19 maart 1992 • Pagina 


VOORJAARSKLEDING TEGEN 
HENDRIKS-PRIJZENU! 

F 


Damesregen- 

jassen.... 129,50 
Swingcoat.... 99,- 


Grote collectie 
TRAININGSPAKKEN 

van bekende merken o.a. Leopar^ 

Kindermaten ., 49,50 

sr. maten. 69,50 
GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! 

HEERLEN, Schetsberg 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur. Dond. koopavond 
SITTARD, Brugstraat 1, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur. Dond. koopavond 


PARKEREN 
EN KOFFIE 
GRATIS! 


Uit oud wordt “nieuw’ 

^Met het PORTAS renovatie-systeem. 

| Het beste voor oude deuren 
I en keukens. Nieuw radiatorkasten en 
j badkamermeubels Vele mogelijkheden - 
i waardevol materiaal Niet gelijmd. Snel. 

I perfect en voordelig Kwaliteit waarvan u 
I op de duur veel plezier zult hebben. Bel L — 

| ons op PORTAS uw renovatiespecialist. Wi 
I De nr lm Europa 1 


Van Wel BV 


_PORTKS 

Hoekerweg 4, Bunde 

m 043-647833 J OOK DIE 50 FOLDERS VERSPREIDEN WE. 

NET ZO GOED ALS DIE 5 MILJOEN... 

Bel Spiral als 't betrouwbaar verspreid moet worden! 

Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. 
U 


ETER KAN NIET! 


ïkerheid, ^oViteW. 

tec hniek en 
, ovenal. r "°° • tona 
0 ^5 V cm^Sq^ e 

Sldb^en.de,eW 

Adv'esp r 'l s 
t .395 

Mu voor 

899 ,- 


otomaat 


V mme erboo,. 

bediening- 
■ A fat 


f4u voor 
M» clc Nu voor 


459 ,- 


"Eff*c1i*v« |aorr«nt» is 21,40% voor kr»di«t*n vanaf f 2.500.-. 1 februari 1991 " 
"Prt|» «n mod«lwt|zigmg«n voorbehouden. Afb*#lding#n kunnen afwijk** t*n 
opzicht* van d* opgeg«v*n typ«numm*rs." 

Limburg -electro 

Schunck, Promenade Heerlen. 2e etage, telefoon 045-712057 BOCK DAMENMODE 

FRIEDRICH-WILHELMPLATZ 1-3 
D5100 AACHEN - TEL. 0949-24132207 W!6\ 


Ook als het gaat om mode... cesauoo 

Büchel 32, Aachen 

Direkt gegenüber dem Parkhaus Büchel 
Samstags Einfahrt bis 10.00 Uhr 
Ausfahrt jeder Zeit 


Frühling ist ... 
Wenn Sie wollen! 
Sie finden bei 


SVfWIX - ladt ein 


die neue Frühjahrs Kollektion 

Uschka Hoppen - Anne Marie Schütz 
Büchel 32 - Telefon 0049-241/408080 


* 


Frühjahrs-Sommer- 
Modenschau ’92 

Restaurant 

Elisenbrunnen 

Aachen 

Friedrich-Wilhelm-Platz 13a 

Mittwoch, 

25. Marz 1992,16 Uhr. 

Eintritt 10,- 

Lassen Sie sich überraschen! 
Wir freuen uns auf Sie 
Mode in den GröBen 42-60 


Aachen 

Blondelstraöe 16 
^0241/403485 


$Ö*MX 


Dortmund 

Bochum 

Hagen 


EUR NICS 


ftiOriSE ELECTKO tPECULlSTIN 

5000 EUROPESE ELECTRO SPECIALISTEN. DE BESTEN VAN DE WERELD. Roermonderstr. 321 
Aachen-Laurensberg 


Tel.: 

09-4924112988 


American Stock • American Stock • American Stock • American Stock • American Stock 

American Stock 

Authorized Levi's dealer 
Levi's - Wrangler - Slim - Riffle 


modische T-shirts 
va. 9.90 

moderne hemden 
va. 49.90 
baseball T-shirts 
va. 44.90 
jeans modellen 
Levi’s 

501 -901 -511 - 
534-517-881- 
726 - 727 


waxjacks 
barbour jacks 
whatbaron jacks 
va. 179.90 
baseball jacks 
va. 99.90 
baseball petten 
va. 9.90 
slaapzakken 
va. 49.90 
veldbedden 
va. 39.90 
regenpakken In 
diverse kleuren 
va. 49.90 


Aachen - Tel. 2 02 95 - 
Passage Adalbertstr. 71 - Stiftstr. 12 

American Stock • American Stock • American Stock • American Stock • American Stock 

OU.STV 

DONNA! 

Italienische Strickmod? 
von Gröfie 36 bis 52 


M O .) c •- a i> 5 


S’00 Ajcr , t* r ’ ►- 

'Hiefjf' 3 : 39i 


iM.S SlARXE HM S fVR SUKKt. <,RÖSS& NAAIMACHINES 

met onder- en boven¬ 
transport 

met 21 programma's 

hfi. 1.248,- 

Overlock 


798,- 


Eigen servicedienst in 
Nederland 


ANP, Wim 

Heinrichs 

Büchel 46 - Aken 


(bij Horten t.o park.gar. Bochel) 
Tel 0949 241-34438 HïjïTïP 
•T* 


limburgs dagblad 


77 


modebijlage 


mmmmi 


’Made in Holland’ naar Moskou, Doebai en Maastricht 

Frank Govers kiest voor 
tulpen en Delfts blauw 


_ DOOR MARIETTE STUIJTS __ 

Terwijl in Parijs haute-couturekringen voornamelijk 
doodskreten klinken omdat er geen droog brood meer 
te verdienen zou zijn, baren Nederlandse tulpen en 
Delfts blauw opzien in de modewereld. Deze typisch 
Hollandse beeldmerken prijken op jurken, rokken en 
jasjes van Frank Govers die de komende weken in 
Moskou en Doebai te zien zijn. Op 31 maart toont 
Govers zijn collectie ’Made in Holland’ in het theater 
aan het Vrijthof in Maastricht. 

Zelf vindt hij de bruidsjurk het allermooiste stuk uit 
de collectie. Ze is al verkocht, maar zal, net als de rest 
van de collectie, in Maastricht nog te zien zijn. De en¬ 
tree voor de show bedraagt 55 gulden. 


Hij zetelt in een fraai pand aan de Keizersgracht in 
Amsterdam. Boven de winkel liggen zijn atelier en 
apartement. In het atelier heerst een bedrijvige sfeer, 
zijn - overwegend jonge - medewerkers zijn nijver 
met scharen, stof en naaimachines in de weer. „Zó be¬ 
doel ik het, schat,” wijst de in spijkerbroek en kleurig 
hemd gestoken couturier. De goudkleurige banden 
om zijn pols rinkelen. 

De winkel oogt sjiek-rommelig. Rekken boordevol 
kledingstukken doen denken aan de kostuumafdeling 
in een theater. Lange rijen jurken, die tussen de zes¬ 
en achtduizend gulden moeten opbrengen. Haute- 
couture; handgemaakt, van dure stof en uniek. 
Behalve haute-couture maakt Govers ook twee keer 
per jaar een iets beter te betalen prèt-a-porter collec¬ 
tie. Voor een industrieel vervaardigde Govers hoefje 
'slechts’ tussen de duizend en twaalfhonderd gulden 
neer te tellen. Minder exclusief natuurlijk, de model¬ 
len worden op tachtig plaatsen in Nederland ver¬ 
kocht. 

Het hart van de ontwerper ligt bij de haute-couture. 
„Net als grote buitenlandse modehuizen heb ik de 
prêt-a-porter collectie nodig om couture te kunnen 
maken. Diezelfde reden ligt ten grondslag aan de par- 
fumlijn, brillencollectie en opdrachten van bedrijven 
om personeel aan te kleden. Van haute-couture alleen 
kan niemand leven. Vlak voor een show werken hier 
wel zo’n 45 mensen.” 

Maar, afgezien van dit soort zakelijke overwegingen, 
is de stof-en-draad-kunstenaar beslist niet vies van 
commercie. Hij begon zijn loopbaan 28 jaar geleden 
met ontwerpen voor het grote publiek, werkte onder 
andere voor C & A, Neckerman, Schunck en de 
Bijenkorf. „Dat was een hele leuke tijd, waarvan ik 
nog steeds veel profijt heb. Ik heb toen mijn smaak 
kunnen ontwikkelen en ben veel commerciëler gaan 
denken.” 

Over commercie gesproken; er komt weer een recla¬ 
mespot voor waspoeder. „Als ik het niet doe, doet 
iemand anders het. Van het geld dat ik ervoor krijg 
kan ik nuttige dingen doen. Wat? Het Aidsfonds steu¬ 
nen, bijvoorbeeld.” 

Het verhaal van Govers klinkt heel wat minder pessi¬ 
mistisch dan berichten uit de Franse modewereld. 


Bij Envie geen kant, 
pailletten en borduursels 

’De andere 
bruid’ 


DOOR ANS BOUWMANS 


Het kan een crime zijn. Het vinden van een geschikte 
jurk om in te trouwen. Grote bruidsmodezaken met 
overijverige verkoopsters die met je rondparaderen in 
jurken die je geen van allen passen, laat staan staan. 
Om het helemaal de toets der realiteit mee te geven 
krijg je alvast een namaakboeket in de handen ge¬ 
drukt en onvrijwillig een sluier of hoed opgezet. Geen 
romantische jurk? Dgn maar een pakje, dat onvermij¬ 
delijk een kokerrok heeft, waardoor je er zeker van 
bent dat je je bij het ondertekenen van de 
huwelijksbeloften niet op je gemak zult voelen. 

In alle winkels dezelfde merken, van goedkoop tot 
heel erg duur. In elke 'Bruid en Bruidegom’ dezelfde 
advertenties van zaken die zich specialiseren in ’die 
jurk voor die ene dag’. Prachtige plaatjes van bruiden 
gekleed in kanten jurken, sluiers en slepen. Sprook- 
jesbruiden. Maar niet jouw droombeeld. Want jij bent 
’de andere bruid’. 

Een gat in de markt, die 'andere bruid’. Want er wordt 
steeds later getrouwd en steeds meer vrouwen voelen 
er weinig voor om zich voor een dag te veranderen in 
een moderne ’cinderella’. Die herinneringen aan een 
onvergetelijke dag heb je ook wel zonder die creatie 
met dat zachte prijsje van drie- è vierduizend gulden. 
Helaas zijn er nog weinig zaken in Nederland die zich 
richten op de categorie bruiden die niet uit de voeten 
kunnen met het conventionele aanbod. 

Limburg kent gelukkig een uitzondering. In het Maas¬ 
trichtse stadsdeel Wijck zetelt Envie Couture. Geen 
bruidszaak, maar ook uitdrukkelijk geen 'alternatieve 
bruidswinkel' aldus eigenaresse en styliste Cécile Ti- 
mans, want alternatief geeft niet het juiste karakter 
van de zaak weer. Envie is in de eerste plaats een ei¬ 
gen merk kleding, dat wordt ontworpen vanuit een 
bepaalde visie. Eenvoud, natuurlijke materialen en de 
lichaamsvormen zijn daarbij de uitgangspunten. Ceci¬ 
le Timans merkte zo’n jaar of drie geleden dat vrou¬ 
wen wilden trouwen in de cocktailjurken uit haar 
collectie. Eerst waren het er een paar per week, maar 
tegenwoordig 'trouwt ze gemiddeld drie keer per dag’, 
zoals ze zelf zegt. 

Nu is ’de andere bruid’ voor haar een erg belangrijke, 
klant geworden, ook al maakt ze ook nog steeds cock- 
tailkleding en kostuums (zakelijke collectie). Zo’n 
twintig procent van haar aanstaande bruiden komt 
van ver buiten Limburg. Cécile Timans: „Die hebben 
dan het hele land afgezocht. Klaarblijkelijk is het erg 
moeilijk om iets anders dan anders te vinden.” Nor¬ 
male bruidsjurken zijn volgens de Maastrichtse stylis- 


„Van een verminderde belangstelling voor haute-cou¬ 
ture merk ik helemaal niets. Integendeel, ik heb het 
vreselijk druk. Wat anderen doen weet ik niet, dat in¬ 
teresseert me ook niet.” 

Hij ziet de toekomt zonnig in. „De jongere generatie 
kleedt zich heel goed, heeft interesse in mode. Dat is 
een hele verbetering vergeleken met vroeger. De tijd 
van orlon-vesten over gebloemde jurken is gelukkig 
voorbij.” 

Bourgondisch 

Al jarenlang trekt Govers met zijn haute-coutureshow 
het land in. Zijn keuze voor Maastricht vindt hij voor 
de hand liggen. „Ik heb veel klanten in Limburg. Zui¬ 
derlingen houden ervan zich goed te kleden, zich te 
profileren.” Hij verwijst naar de veelgenoemde Bour¬ 
gondische inslag van de Maastrichtenaren die hem - 
hoe kan het ook anders - zeer aanspreekt. 

Maar wie betaalt er in hemelsnaam zo’n tienduizend 
gulden voor een jurk? De couturier zegt in totaal ruim 
tweehonderd vaste klanten te hebben. „Ze bewegen 
zich in een klein circuit, waarin alles zich afspeelt. 

Ambassadeursvrouwen, vrouwen van industriëlen. 
Binnenkort gaat bijvoorbeeld de jonge Melchior trou¬ 
wen, veel van mijn klanten kopen iets voor die gele¬ 
genheid.” 

En natuurlijk willen de meesten door de Meester zelf 
geadviseerd worden. „Ze stellen het op prijs als ik er¬ 
bij ben als ze passen.” 

Govers stelt zelf ook eisen aan de klanten. Hij ver¬ 
wacht dat ze zijn kledingstukken appreciëren. „Ik 
vind het vreselijk wanneer ze iets kopen uit verveling, 
of omdat ze niet weten wat ze met hun geld moeten 
doen. Ik vind dat niet eerlijk tegenover mijn personeel 
dat vier weken aan een jurk heeft gewerkt. Zo’n jurk 
moet goed terecht komen.” Weigeren om iets te verko¬ 
pen, is niet nodig. „Ik laat het wel voelen wanneer ik 
iets liever niet verkoop.” 

Dat is bij de klanten die tijdens ons gesprek de winkel 
binnenlopen of opbellen, blijkbaar niet nodig. „Na¬ 
tuurlijk, lieverd,” kirt Neerlands bekendste couturier 
in de telefoonhoorn. Liefje, schat en popje zijn de troe¬ 
telnaampjes die binnenwandelende dames, mèt drie 
zoenen, ten deel vallen. 

Sommigen komen al jaren bij hem. „Ik zal je een ex¬ 
treem voorbeeld geven. Ik heb voor iemand die 25 jaar 
getrouwd was, een japon gemaakt. Ze wil hem bin¬ 
nenkort bij haar 50-jarige bruiloft weer aan. Ik moet 
alleen alles wat wijder maken.” 

Bij het verschijnen van deze modebijlage, zit Govers 
met zijn collectie in Moskou, voor een show die op de 
televisie wordt uitgezonden. Wat moetje met jurken 
van duizenden guldens in een land dat economisch 
gezien aan de grond zit? 

„Ik ga er niet heen om te verkopen. Het lijkt me een 
verademing voor mensen die jarenlang zo beperkt 
hebben moeten leven, om te zien hoe mooi en fanta¬ 
sievol mode kan zijn.” 

Van 11 tot en met 17 april geeft hij shows in Doebai. • Driedelige trouwjurk van witte satijn- 
zijde uit de zomercollectie 1992 van Envie 
Couture. 

te erg versierd. „Dan is de jurk erg mooi, maar vraag 
je je af waar Elly of Tineke is gebléven. De jurk gaat 
met de dame wandelen. Bij ons is dat andersom.” De 
klanten van Envie zijn vrouwen die heel bewust kie¬ 
zen, zegt Timans. In de leeftijd variërend van 25 tot 45 
hebben ze er goed over nagedacht wat ze willen. Voor 
Cecile Timans is het de kunst te ontdekken wie de 
vrouw die voor haar staat, is. 

Envie staat min of meer voor ’de kunst van het wegla¬ 
ten’. Voor wie parels, pailletten en kant wil, kan Envie 
weinig betekenen, want Timans houdt niet van ver¬ 
sierselen. Een echte strik is de enige uitzondering. De 
ontwerpen zijn veelal tijdloos, alhoewel er telkens een 
nieuwe zomer- en wintercollectie wordt gemaakt 
waarin elementen voorkomen die bij de tijd passen. 

Nu bijvoorbeeld organza, een doorzichtige zijden stof. 
Bij het ’styleren’, want ontwerpen vindt ze zelf een 
groot woord, laat Timans zich vooral inspireren door 
Montana en Mugler. „Ik kijk om me heen, maar hou 
sterk vast aan wat ik ben.” Geen parels, geen paillet¬ 
ten en kant dus. 

De Envie-collectie voor de andere bruid varieert in 
prijs van 800 tot 1500 gulden. In de winkel hangen al¬ 
leen pasmodellen. Er is wel een kleine voorraad, maar 
er moet rekening worden gehouden met een levertijd 
van twee weken. Wie haar collectie graag wil zien: 
woensdag 25 maart is er een modeshow, daarvoor 
moet wel vantevaren ingeschreven zijn. 

Frank Govers voor zijn winkel aan de Keizersgracht in Amsterdam. Foto: dijkstra 


Een aangepaste zomercollectie, vanwege de zeden in 
het land met hooggesloten modellen en lange mou¬ 
wen. „Ook daar ben ik nog niet eerder geweest. Ik ben 
heel benieuwd naar reacties.” 

Mede met het oog op zijn buitenlandse shows, noem¬ 
de Govers zijn nieuwe zomercollectie ’Made in Hol¬ 
land’. Maar ook zonder die titel is de link tussen zijn 
ontwerpen en ons land snel gelegd. De couturier liet 
zich inspireren door tulpen uit Amsterdam en Delfts 
blauw. Hij verkreeg zelfs toestemming van de Ko¬ 
ninklijke Delftse aardewerkfabriek om haar authen¬ 


tieke 17e eeuwse decoraties en kleuren te gebruiken 
voor dessins en borduurwerk. Het resultaat: zwierige 
jurken, straples tops, kokerrokjes en getailleerde jas¬ 
jes met tulpendessins en opgeboduurd Delfts blauw. 
Supervrouwelijk en elegant. 

„Het verkoopt enorm goed.” aldus de couturier. „Deze 
collectie heeft blijkbaar iets extra’s voor vrouwen die 
veel reizen.” 

Zelf vindt hij de bruidsjurk het allermooiste stuk uit 
de collectie. Ze is al verkocht, maar zal, net als de rest 
van de collectie, in Maastricht nog te zien zijn. De en¬ 
tree voor de show bedraagt 55 gulden. 


Fotografe Marleen Daniels en 
de glamour van modeland 

Vechten voor plek 
bij de ’catwalk’ 


_ DOOR ANITA KEYDENER _ 

De show van Dorothée Bis was de eerste die Marleen 
Daniëls fotografeerde. Samen met een bevriende jour¬ 
naliste lukte het uitnodigingen te bemachtigen voor 
de grote modeshows in Parijs. Tweemaal per jaar is de 
uit het Belgisch-Limburgse Heusden afkomstige Mar¬ 
leen een week of drie onderweg om de toonaange¬ 
vende modesteden te bezoeken: Parijs, Milaan en 
Londen. 

’Elleboogwerk’ noemt ze de manier waarop fotografen 
een plaatsje moeten veroveren tijdens de grote shows. 
Het lijkt of en toe wel een gevecht op leven en dood. 
Marleen probeert met haar armen aan te geven hoe 
groot de ruimte is die de fotografen hebben als de da¬ 
mes op de ’catwalk’ de nieuwste creaties tonen. Bijna 
geen. Toch klikken de camera’s van zo’n 150 fotogra¬ 
fen bij de prët-a-portershow. „Soms sta je tijdens de 
hele show op je tenen om maar niets te missen,” ver¬ 
telt Marleen, die inmiddels Limburg heeft verruild 
voor een mooi oud appartement in Brussel-Noord. 
Moest ze het bij de eerste shows nog doen met een 
plaats aan de zijkant van het podium, nu staat ze zo 
dat ze de modellen bijna recht in de ogen kan kijken. 
Ideaal voor de lens van Marleen. „Dat was ook onder 
het motto ’de brutalen hebben de halve wereld’. Vech¬ 
ten voor elke vierkante centimeter. Het heeft me in 
elk geval sterker gemaakt. Ik pluk nog steeds de 
vruchten van de brutale opstelling van toen.” 

Marleen is net terug uit Antwerpen. Op een zonnige 
winterdag reisde ’s ochtends van Brussel naar de re¬ 
dactie van Flair in de Belgische havenstad voor een 
opdracht. Ze heeft er zichtbaar moeite mee zich te 
concentreren op wat ze eigenlijk maar heel weinig 
doet: praten over haar werk. Een sigaretje geeft haar # Marleen Daniëls achter haar camera. Ze 
staat er zelden voor. 


wat rust. „Deze week komt een cameraploeg van de 
Vlaamse Televisie Maatschappij opnamen van me ma¬ 
ken voor een programma. Dood-eng,” zegt ze haast 
verlegen, en denkt hardop dat ze nog naar de kapper 
moet 'omdat het zo echt niet kan’. 

Het lijkt misschien wel allemaal zo mooi, met de neus 
vooraan staan als de rijksten der wereld zich vergapen 
aan dure creaties. Maar schijn bedriegt. Het is keihard 
werken. „Een dag waarop ik modeshows fotografeer, 
begint meestal om een uur of acht ’s ochtends. De eer¬ 
ste show staat voor een uur of elf op het programma 
en duurt maar goed een half uur. Vervolgens rennen 
we met zijn allen naar de volgende show waar het ri¬ 
tueel opnieuw begint. Weer wachten en net zo lang 
duwen totdat je een goede plaats hebt. Er is echt nie¬ 
mand die een plek voor je vrijhoudt. Er heerst zo’n 
’ieder voor zich en God voor ons allen’-mentaliteit.” 

Op één dag zijn er vier tot vijf shows. 

Zo’n 350 rolletjes schiet Marleen vol tijdens de mode- 
defilés. 

Een aantal verdwijnt in de prullenmand. Die zijn niet 
goed genoeg. De rest wordt in plastic mapjes gestoken 
en belanden op de mofieredacties van bladen als Ma- 
rie-Claire, Elga, Gael, Knack, Le Vif 1’Express, Flair, 
en niet te vergeten het Limburgs Dagblad. 

Het liefst fotografeert ze in Londen. Ze vindt de mode 
aan de andere kant van het Kanaal leuker, gekker en 
minder serieus. „Het is jammer dat de grote namen uit 
Londen vertrekken. Daardoor wordt het daar minder 
interessant.” Parijs neemt zichzelf te serieus, vindt ze. 
„Daar zijn de veiligheidsmaatregelen voor een mode¬ 
show soms nog strenger dan bij het bezoek van een of 
ander staatshoofd. Erg overdreven.” 

Wie de fraai uitgedoste, in dure kleren gestoken, mo¬ 
dellen ziet op de foto’s van Marleen, zou met vermoe¬ 
den dat de fotografe eigenlijk liever verkeert in gebie¬ 
den met een heel ander decor, op de slagvelden. 

„Als kind van een jaar of twaalf wilde ik niets liever 
dan oorlogsfotografe w'orden. Een tante uit Zaïre ver¬ 
telde daar wel eens over. Ook de televisiebeelden over 
oorlogsgebieden boeiden me.” 

De modefotografie heeft het haar - financieel - mo¬ 
gelijk gemaakt om deze jeugddroom te verwezelijken. 
Het is niet zo dat ze alleen de allergevaarlijkste gebie¬ 
den opzoekt, ze gaat daar waar de actualiteit haar 
brengt. Kerstmis 1989 bracht ze door in Roemenië, 
Kerstmis 1991 in delen van het voormalige Joegosla¬ 
vië. 

Bommen die naast je auto ontploffen, in plaats van 
breedlachende schonen op een podium in een metro¬ 
pool. Een wereld van verschil. 

Het contrast zorgt ervoor datje de realiteit geen mo¬ 
ment uit het oog verliest. Marleen ging naar Koerdis- 
tan toen het nieuws dat vroeg en maakte eveneens 
fotoreportages in Israël, Soedan, Somalië en Albanië. 
Ze treft nu voorbereidingen om naar Rusland en Afg¬ 
hanistan te gaan. Dat moet dan na de modeshows 
gebeuren, want daar wil ze nog heen. Misschien wel 
voor de laatste keer. „Je kunt eigenlijk maar een ding 
goed doen. Ik denk dat ik dan nog alleen het nieuws 
achterna ga.” 

Limburgs Dagblad 


Soms zou je willen dat een toestel 
twee hoorns had. Ben je in gesprek met 
je vader, wil ie dochtertje koste wat het 
kost de stem van haar opa horen. Ja, wat 
doe je danr 

Even naar Primatoon gaan. Want 
daar hebben ze onder andere telefoon¬ 
toestellen met ingebouwde meeluister- 
luidsprekers en sterker nog: z.e hebben 
zelfs een telefoontoestel met twee hoorns! 

Primafoon heeft nu tijdelijk een 
leuke aanbieding: als je het toestel Stock¬ 
holm of Monza 10 huurt, krijg je gratis 
een meeluisterset ter waarde van t 29,95 
zolang de voorraad strekt ot een korting 
van f 15,-.* 

Wil je voortaan gezellig met zijn 
drieen kunnen bellen-" (ia dan 

/rBaoiAiK'^ 

snel even naar Primatoon toe. 1106-0402 

. \ s V ./ 

Brussel 18 HV. Handen-vnj 
telefoneren. Iedereen in de 
kamer kar aan h et gespreK deelnemer Verder o.a. 
geheugen voor 18 nummers. 

Meeluisterset. 

Ir 8 < : euren Gratis bij huur 
van toestel Stockholm of 
Monza 10. Ook los te koop 
Doe-het-zelf pakket. Zelf eenvoudig uw Home' 
vox huiscentrale installeren. Vanaf Jk ft c/1 


• Deze aanbieding ge Uit t/m 28 maart 1992. 


Swatch Twinphone. Twee-m-één toestel. 
Wanneer je het toestel oppakt. heb je een tweede 
hoorn. Dus je kunt met z'n drieen A A ft 
bellen. In 7 kleuren. 
k I li 1 ie*I DE WINKEL VAN PTT TELECOM 


PRIMAFOON. DE WINKEL VAN P T T TELECOM IS O A GEVESTIGD IN HEERLEN, WINKELCENTRUM HET LOON. HOMERUSPASSAGE 11 A - MAASTRICHT, MUNTSTRAAT 13 - ROERMOND, MUNSTERPLEIN 8A - SITTARD, LIMBRICHTERSTRAAT 2Q. 


» 30 ^ 


& 30 


, 0 


lVon/ onze nieuwste aanwinsten hebben iets heel bijzonders. 
Ie zijn niet alleen chique van lijn en nostolgisdi gedecoreerd, 
ze zijn orde ongewoon voordelig. 
«f nieuws 
r €Êuntcerw 


iÊÊt * i Wit en zwart 


van 59- voor 


11 Watt (= 60 Watt gloeilamp) 


Messing en blackchroom van 6 9, - voor 4995 m 
Bruinmarmer en antiek groen van 79,- voor 59*^ ^ ^ 


Van 34.50 
Voor 


24 ? Heerlen Promenade 46. 
Kerkrade Theaterpassage 4-6. 


Icirpcnïcr 


EEN WINKEL VOL HELDERE IDEEEN 


GIGANTISCHE MIJLPAAL BIJ HORN! 

mM *xO ° 


inbouw afzuigk^ 

o 

^ \ # ö 


voor montage achter kastd*j( 
\l Met groot afzuigvermogen p 
^ ingeüouwde verlichting 
ftk vrijwel geruisloze werking. 


MS :■ 


228 : 


M gasinbouw 
1 kookplaat 


VxTRfc.P 1/1 HORN trakteert op tientallen jubileum-aanbiedinqen irx A<sm • 


W^mmM 


exclusieve • /ij 
witte hoekkeuken 1 Jp 
in landhuisstijl \ 

kompleet met alle apparatuur^- 

zeer luxe kwaliteitskeuken, waarbij 
de fraaie landhuisstijl deuren 
in witte transparantlak zijn uit¬ 
gevoerd. Kompleet met PHILIPS 
inbouwoven, PHILIPS inbouwkook- 
plaat, 160 liter inbouw koelkast, 
afzuigkap, bijpassend werkblad; 
spoelbak, licht-en kroonlijsten. 

Afm: 280x160 cm. 
m*r- 


6998 .- 


luxe 

moderne keuken 

kompleet met alle apparatuur 


eigentijdse 
design keuken 

kompleet met alle apparatuur 


1 

& 


1 • i 1 • 1 

. jfc 1 'WsïfX 


’ iiiim 

2 . . . 

i 


<->. f ■ 

• 

X' L _1_ 

_ l_ 

m — — - i» "*T ’ r . ijr 

i ~r r -I- !■ 

1 - i ; \ 

in gemakkelijk te onderhouden 
kunststof uitvoering. De deuren 
zijn voorzien van handige beugelgrepen. 
Kompleet met bijpassend werkblad, 
spoelbak, AEG afzuigkap, ZANUSSI inbouw- 
kookpiaat, 160 liter inbouwkoelkast, 
licht-en kroonlijsten. 

Afm: 280 cm. *7 P O O 


witte nostalgische 
hoekkeuken 

kompleet met alle apparatuur 
? voorzien van energiezuinig* | 

I oranders en tweedelige parv 
L nendrager. a/n ^ 

\ ^»,298/ 

/ philips inbouw 
1 oven met kookplaat 

waarbij de 

T JrZ\ oven is vodf 
c_ zien van d0 F 

H beie begla¬ 
zing, tner- 
mostaat en 
ovenverticn- 
ting. kook¬ 
plaat uitge¬ 
voerd met 
een snei-en 
drie norma** 
kookplaten. 

«■898/ 

160 liter 
inbounr koelkast 

a volledig wefl : 

te werken 
achter kasc- 
deur. uitge¬ 
voerd met 
vriesvak en 
automatsicP* i 
ontdooiin- i 
richting. :v . 

e fi»' l it 


698. inbouw vaatwasser 


normale prijsr49f(r.* 


3698 .- 


waarbij de witte 'softiine' deuren zijn 
voorzien van bijpassende beugelgrepen 
Geheel kompleet met AEG afzuigkap, 

Philips 160 liter ingebouwde koelkast, 
kookplaat, inbouwoven met grill en 
draaispit, werkblad, spoelbak, 
licht-en kroonlijsten 

Afm: 300 cm. |T/|QCj ^ 

„normale prijs-€552> 


.mmm 

Uitgevoerd met witte hoogglans deuren 
en voorzien van bijpassende messing 
knoppen. Opgesteld met schuine kook¬ 
hoek en regalen. Geheel kompleet met 
royale 240 liter AEG koelkast, PELGRIM gaskook¬ 
plaat, pelgrim vlakscherm afzuigkap en spoel 
pak, licht-en kroonlijsten 
Afm: 210x205 cm. QQQrj ^ 

normale prijs4WB2;* J J^/Oi volledig 
in te 
bouwen 
achter 
deur 

12 couverts 
en RVS 
binnenwefK- 
6 afw aspro 
grammas. 
1198. 


HORN BIEDT U MEER! 

■ Bij Horn koopt u zonder risico en met een prima service. 

■ Horn is een landelijk erkend installateur. 

■ Horn plaatst uw keuken geheel volgens uw wensen en 
afspraken 

■ Horn levert keukens en inbouwapparatuur dtrekt uit 
voorraad. 

■ Horn levert direkt van fabriek naar consument. 

■ Horn biedt u een keus van meer dan 200 modellen. 

■ Horn biedt U een gratis verzekenngs-certlficaat voor een 

perfecte aflevering van uw nieuwe keuken (vraag naar de 
Horn-Plus-Carantie) __ 

■ vanaf siecnts f 25 - per week kunt u ai in net bezit komen 

van uw droomkeuken.(vraag naar onze comfortabele 
manier van betalen) ___ 


GOEDKOPER DAN ANDEREN 


'KJ. normale prijs 4WB2;* 

GEGARANDEERD GOEDE SERVICE! 


KEUKENSUPERS IN ANTWERPENlB' 
ARNHEM BREDA. DEN BOSCH, 
ECHT EINDHOVEN, CENKIBl, 
HASSELTIB), HEERLEN. 
MAASTRICHT. MECHELENlBl. 
NIJMEGEN, ROERMOND, 
ROOSENDAAL. ROTTERDAM. 
SCHELLEIBI,SCHIEDAM. SITTARD. 
TILBURG, UTRECHT, VENLO. 


lpjïT i 


ECHT loperweg 8 04754 86188 

MAASTRICHT 

scriarnen«eg 66-70 045-625365 

ROERMOND 

J Nicolasstraat 17-31 04750-350S1 

HEERLEN 

Heerterbaan 273 045-419990 

SinARD 

Bergerweg 51/53 046 511775 
VIN10 Roermondsestraat 7 077-518613 

WIJ 2UN OOK OP ZONDAG OPEN' 
in GENK Hasseltweg 176 Belgie van 
12 00 18 00 uur Tel 0932 11555576 


<« 60 % 

korting 

op nieuwe winkelmodellen 
keukens die tijdelijk in orue 
showrooms hebben gestaan 
kom nu kijken, het scheelt d 
duuenden guldens! 

ECHT Looenveg 8 04754-86188 
SITTARD Ber^enveg 51/53 
046 511775 

£ 


ïl 


rgs Dagblad 


ELD NODIG? 

kantoor JORISSEN 

mm 

■ i 

i 
.1 150,95 

,3 248,77 

,3 386,84 

X 122,29 


50RLOPEND KREDIET (UnUvl|. iwn.br. 
psrnMMiiR.jaamnb 

Tlbor. 

1.145 14.1% 

1.145 145% 

1.11 145% 

1.09 13,9% 

75mn4. 
75 rmS. 
74 mud. 
72 rand. HELSBERG 54 HEERLEN 

. 045-721781 - 724132 

kuren voor 
)pendelaars tui 
erland en Belg 


Pendelaars, ex-pendelaars on andere 
belanghebbenden die Informatie wensen over 
de op hen van toepassing zijnde regelingen 
betreffende de sociale zekerheid en de 
bpzo n dere reg e lingen voor gre n s a rb eide n , 
kunnen elke eer ste en der d e vrijdag van de 
maand terecht bij de Sociale Verzekeringsbank, 
district Maastricht, Gaétano Martmtaan 75. 

Medewerkers van het Bureau voor Belgische 
Zaken te Breda zijn op cHsdagyeh 10.00 tot 
14.00 uur aanwezig om uaHa gewensts 
inlichtingen te verschaffen. 

Voorde behandeling van persoonijke 
problemen dient u a«e bewijsstukken sn andere 
papieren mee te brengen. 

• 1 *v- 

Voor het spreekuur kunt u een afspraak maken: 
tel. 043-821600. 
II I 


Donderdag 19 maart 1992 • Pagina 47 


aardm 

inkenm 


.* t' ' y je Is er iets opvalt aan'0e Concerto dan is het wei zijn ruimte. ,flWt het Jtcecieze. zuinige PGM-FI n^tdiesysteem. Oer ztn uitstekende wiet 

/Vroegankeijk via v* wjjdopenslaande deuren. Nog eens ujt te tjre^,pBPBHBB^ ophsnsïng. zünperfekte afwerking en zo kunnen we nog wei even doorgaan, 

door de in tweern roeridepipere achterbank. Of het nq voor twaari tdWfeli^Öi voor Uw kroost. Voor Ais u nu bij ons langskbre^bor een proefrit, weet u precies waar we het over hebben. Komt u vóór 

34 bakkengeraniums.o^ooi'een^paarfietsen. 31 maart, dan trurtnen^ u een extra aantrekkelijk aanbod doen. Wel uw (TT| 

l3eaiTia^is-ieookuiterstl<oni(ortabel.Metzt|npreltige,fleMclmnt^WS3^>|'4!' IU8, ifl sl ^ e @edrag Wil ihiénenieB natuu^tc^ D« ruime Concerto. \.MJ . 

m* «w. ra. tonnata rimubm meer. En dan hehhen we riet nou niét enri <*M zfti «Hdeooén mdér . |D» Honda Copeelto vanaf f. 31.390.-. Prijs ind. BTW, exd. ateueringskosten.) HONDA 


UOCi I KXMi IV VA^> UIVOI^ ivwfMw “JI * ir I 

lijkt zelfs de langste rit niet tong meer. En dan hebben we hét nog niet eënè ; ï^# .2| 


0) 


• •’v™ 

, ; , I , .| ; iV , ; ■ 

r i:\. . .. . r ' 

f * x ’' *i ■» .• : * 
GnipsKnopsB,V^ 

Sittarderweg 10, Bom, 044flj64>3434; 


045^9pOJ 
BergefBteaat 11, MaasWcW, 043-632880. 


Natuuftjk zqn we trots dat we meer 
t ufonfc a u to's verkopen dan al onze concurrenten. 
Toch is ons marktaandeel van ondergeschikt belang. 
Betangrijter is hoe j^^wnner 1 z*n geworden. 

Bijvoorbeeld doordat de Os 
zo'n veelzijdige ruimte-auio is. U kunt 


verandert^ 7^peisoons'cafiboolerit 


I 

DtCHg»5tfltVOYAfiBtMETSTAHO^ItPAiBMi G WW^ f 49595, 
, J» Sïfe, 


ÜW 


c 

H 
■■' AJ , Pè lente moet, nog beginnen, mjar yan^^dqpt>efdag19 maart & 
örDencéntairri Bok alles; al rijkelij|<^roe^i... Groeh^trum^ 

Bok Heeften nqéjs^ gevierd wofdéh want ^ nönoggiüa 

ovenWitelijker en gezelliger geworden. V r , 


X ■ S'.Myi 


y,f- • .'Si t A 


Lï 

\ï -,i .•" .. 


voor u en uw tuin. , ; ö» , 

: t;. : Kom het beleven! , > v 

Od donderdag 19. 


• . i' 

S-rf ’>.*% 


21 maait 
.t ; 
'"z.-.’T • ■ 
uw tuinvakman- " f 

Reoirvrw 


'.ie* > • r f v. • . 'JU-- 


>.• i fjfll..!'*::.; ... 
^ijgL 'C* V4{ • 4. — 


de Chrysler Voysger J3i LE. Prijzen af importeur, od.B.T.W, 


r,: "' i- , ■: • 

tir’. f j 


... vier fe^b5<3ioertft§k Bok Heerlen. ,r 

- Uterweg 117 - Heerlen - tel: 045-215366 

v 'i. - Mbonpertdant,b§eenn8ninialebestedbij9vm/9 > -‘(indff1W) 

Onze kalkoen Is een vogel met geen grammetje vet te veel. En al wordt hij wel eens 
omschreven als een heel grote kip, hij is magerder en nog krachtiger van smaak ook. 

Da's lekker om te weten en lekker om te eten. Dus hebben we nog maar een kalkoen¬ 
braadworst en een kalkoenhamburger aan het assortiment toegevoegd. 

Om u daar kennis mee te laten maken, doen we bijna alles wat kalkoen heet deze 
week in de aanbieding. En wilt u nog wat meer over die te gekke vogel weten, dan hebben 
we in de winkel nog een gratis folder voor u klaar liggen ook.* 


— — - 

01 Kalkoenhamburger, i nn 01 Kalkoen nasi/bami 

100 gram ®®m>AA 9 r J.» éL^J vlees, 100 gram 


Ch Kalkoenschnitzel, * ap 

100 gram m>®®Lm*J O 


2XMXD 


I OC CU Kalkoenbiefstuk, o AC 

■03 100 gram ®®®kD ^5- 4.UO 


Met Nestlé en Albert Heijn naar Euro Disney. 

Doe mee met het Euro Disney Supermarkt Spet en maak kans op één van de 250 
onvergetelijke 3-daagse Euro Disney-reizen voor 4 personen. Maak de zin in de 
folder af, deze ligt in de winkel voor u klaar* En spaar de streepjescodes opdewedstrijd- 

produkten van Nestlé: Buitoni Melba toast, Maggi sauzen, Nuts, 

Kitkat, Smarties, Lion, Nescafé roodmerk en 
Friskies gourmet. 

In de winkel vindt u 
nog veel meer pro- 
dukten die meedoen. 


Nescafé Classico Q Mini’s: Nuts, Kitkat, 

Roodmerk, pot 200 gram^rö.yil Smarties, Lion 

, r . en Brosjes, 

Maggi room-, kaas-of - nn zak 

kerriesaus, doosje (D©® ier l.Uy 

Voor de kat: 

Buitoni Melba toast, Friskies gourmet, 
sesam of rond, 
doosje 100 gram 


®<M)® Nü 


1.29 


diverse smaken, 
blik 400 gram 
m Huistraiteur bami speciaal, 6 halen, 4 betalen: 
bakje C CA Stender alcoholvrij bier, 

400 gram ®®® j&fir D.OU 6 flessen é 0.3 liter ©® 'j^T 


2.99 2.69 


1.59 


Wajang plantenmargarine, 

pakje 250 gram 

Vloerbrood, 

wit, wit met 
maanzaad, 
tarwe, tarwe 
met vlokken, volkoren" 
of volkoren met zemelen, 
heel dxsxD Nü 


Uit onze gebak 
zelfbedieningsafdeling : 

Ch Cappuccino slagroomstam, 

doos 400 gram ® J&fö ^ gg 


oh Fritessaus, ~ - c 

bus 0.65 liter 1.4j 

Beamonte Crianza 
of Blanco, ’n droge rode 
of witte Spaanse wijn, r - 
fles 0.75 liter Nü D./.D 


nü 75 U kunt nu geld beleggen terwijl u boodschappen doet. 


Met het kopen en sparen van AH zegeltjes hebt u nu de mogelijk¬ 
heid om als belegger deel te nemen in het AH Vaste Klanten Fonds. 
In uw Albert Heijn winkel ligt een brochure voor u klaar waarin 
alles haarfijn wordt uitgelegd. AH Vaste Klanten Fonds. ' • jS-ffV' nH/'-W 

A2 


f 

■ y 
y 

f 

: < 
. t 
Unox harde worstsoorten, o aa 

per stuk 250 gram 

Biotex blauw of groen, pak 1600 gram 

of blauw compact, O no 

pak 1000 gram @@©® Ö.Z/+S 
Met waardebon voor gratis Albi afwas, flacon 
500 ml in het pak* 

Fa deospray,-stickof-roller,Q 

diverse soorten, perstuk@©©.3£5'^..yo 
Excl. bij AH: Win één van de 25 luchtballonvaar¬ 
ten voor 2 personen [zie de folder in de winkel).* 

Robijn wasverzachter, 

flacon 1.5 liter + C "TO 

2 navulpakjes J&fr D. / O 


Ijsbergsla, 

per krop 


1.49 Zongerijpte Spaanse 
aardbeien, .. 

doosje 250 gram J. ,y y 


Doorregen runderlappen, c 
500 gram 6.99 1 rxfx 

kiio ©o)®® iz.yy 

Voorgebraden cordonbleu r1 

100 gram ®@©© 2&T 1,0? 


Runderhart, 

kilo 


@@®® JtfT 


5.99 


’s Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. 


Uit onze bloemenafdeling: 

5 Bossen narcissen, ® 3.9! 


AH Service lijn: bel gratis 06-0305. 

De artikelen in deze advertentie kunt u in alle AH 
winkels kopen, behalve de artikelen waar kleine 
cijfertjes bij staan. Die artikelen kunt u alleen kop* 
In AH winkels waar één van die cijfers op de deur 
staat. Reclameprijzen gelden t/m 
zaterdag 21 maart a.s.. 

• Zolang de voorraad strekt.