Skip to main content

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 11/13"

See other formats


Drugtemakers Saterdag 15 februari 1992 74e jaargang nr. 39. 


Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen 


Telefoon 045-739911 


Hoofd redacteur Ron Brown 


Losse nummers ƒ 1,60 


i t 


Buigen of barsten 
' voor Hans Simons 

Sfeer belangrijkste 
factor voor 
Voortbestaan kabinet 

PAGINA 5 

Energiecentrale 
KNP en MEGA 

PAGINA 13 


LD-puzzelactie 

I^EERLEN - Ruim 2700 puzze- 
'3ars zonden de oplossing van 
puzzel 9 van de grote Limburgs 
^agblad-puzzelactie in. Dat bete- 
Kent wederom een donatie van 
gelijke duizenden guldens voor 
^ beide goede doelen, het Fran* 
öscusoord in Valkenburg-Hout- 
bem en de Stichting Jo Hansen- 
Pbjs in Meerssen. In totaal 
b®bben de trouwe puzzelaars in- 
^kldels al een bedrag van rond 
^ 70.000 gulden bijeengebracht. 

j^andaag staat puzzel 11 in de 
'P’ant. De oplossingen daarvan 
Jboeten uiterlijk donderdag 27 fe- 
PbJari in ons bezit zijn, wilt u 
bloedingen naar een van de tien 
'''^eekprijzen, waaronder de prijs 
duizend gulden en de hoofd- 
Pbjs, na twintig puzzels, van vijf¬ 
duizend gulden. 

^e oplossingen van puzzel 10, uit 
de krant van zaterdag 8 februari, 
gunnen nog worden ingestuurd 
donderdag 20 februari. 

ZIE PAGINA 9 


(ADVERTENTIE) 


■JEANSCOLLECTI E VAN 

GAPSTAR® H 

_ . 
Wm fiv[ Pflcni 


SAROLEASTRAAT 43 - HEERLEN 
^ markt I - MAASTRICHT wind 

Wat 7 ®®wolkt met eerst nog 
middag zijn 
’^aarnat * opklaringen, maar 
bui plaatselijk een 

^aaVhr ^“^^"^estenwind gaat 
^eliiko^ r*’®aien naar een wes- 
'^Hi en is matig tot 

j****^' Zondag is het 
op bewolkt en de kans 

de av!! klein. In 

bewolking 
West? toe. De wind is 
bvS ®‘’?'^estelijk en in de 
'^fii matig tot 

het Q ^eotig. Vandaag wordt 
daalt j^*’®den en vannacht 
5*“adeh temperatuur naar 3 
löaxin,' Zondag komt de 
^•■aden 

informatie be¬ 
kapt II u w*t weer in Limburg 
•^t u bellen 06-91122346. 

Gevangenis Sittard 
geen duiventil 


Greenpeace neemt monsters bij Luik. 


Walen kan 
vervuiling Maas 
niets schelen 

PAGINA 25 

Samen zingen 
is terug 

PAGINA 27 

Nieuw Burgerlijk 
Wetboek 

Denkwijzer 

PAGINA 33 


Jonge ontwerpers 
bij Arfifort 

PAGINA 37 


Grote problemen 
bij Veronica 

PAGINA 41 

Programma's voor 
het weekeinde 

PAGINA 43 en 45 Blitse Bonnie Blair 

ALBERTVILLE - Na haar overwinning op de 500 meter 
eerder deze week flitste Bonnie Blair gisteren op de 
1.000 meter naar haar tweede gouden medaille. De 
Amerikaanse was tweehonderdste van een seconde 
sneller dan de Chinese Qiaobo Ye. Christine Aaftink be¬ 
leefde een nieuwe teleurstelling. Zij kwam een halve tel 
te kort om de Duitse Monique Garbrecht van het brons 
af te houden. Herma Meijer eindigde als twaalfde. San¬ 
dra Voetelink sloot de rij. -’dan niet, het eten 
loas ook niks’... 


Premier Lubbers neemt openlijk afstand van uitspraken Kaland 

Kok zegt CDA de wacht aan 


Van onze pariementoire redactie 


DEN HAAG - De CDA-top 
moet zich onverbloemd achter 
het kabinetsbeleid scharen. 
PvdA-leider en vice-premier 
Kok verlangt dit van de coali¬ 
tiegenoot. Hij wil dat er een 
einde komt aan de voortduren¬ 
de discussies binnen het CDA 
hoe lang het kabinet nog blijft 
zitten. 

„Als dat een blijvend rondje stratego 
wordt daar, komen we straks inder¬ 
daad in de modder terecht. Maar die 
heeft het CDA dan v^el zelf neerge¬ 
gooid”, aldus Kok in Het Parool van 
gisteren. 

Kok reageerde op recente uitspraken 
van de CDA-fractieleider in de Eer¬ 
ste Kamer, Kaland, en van zijn CDA- 
collega in de Tweede Kamer, Brink¬ 
man. Kaland voorspelde deze week 
dat het kabinet 1994 niet zal halen en 
dat het, als het zo blijft doormodde¬ 
ren, beter kan opstappen. 

„Mijn geduld raakt een keér op waar 
het gaat om het dragen van verant¬ 
woordelijkheid waar anderen afstand 
van nemen”, aldus Kok. Hij noemt 
het ’incident-Kaland’ ’zorgeiyk’ en 
om een nadere uitleg vragend. Kok: 
„Hoe staat men toch tegenover de 
voortgang van de coalitie? Het CDA 
moet klare wijn schenken.” 


Spoeddebat 


WD-fractieleider Bolkestein heeft 
voor komende week een spoeddebat 
aangevraagd over de uitspraken van 
Kok. De liberaal wil dat beide coali¬ 
tiepartners hun ruzie in de Kamer 
uitvechten. Ook Bolkestein heeft for¬ 
se kritiek op het kabinetsbeleid. Hij 
acht het CDA even verantwoordelijk 
voor dat beleid als de PvdA. De 
christen-democraten mogen die ver¬ 
antwoordelijkheid niet ontlopen, al¬ 
dus Bolkestein gisteravond op een 
spreekbeurt. 

Lubbers stelde gisteren dat er bin¬ 
nen het CDA ’een ruime traditie van 
dualisme’ bestaat, waarbij accentver¬ 
schillen mogelijk zijn. Lubbers: „Ik 
geloof beslist niet dat een groot deel 
van het CDA de rug keert naar het 
kabinetsbeleid. We moeten door met 
de coalitie. Ik voel me niet thuis bij 
de uitspraken van Kaland. Ik verde¬ 
dig het beleid en stel het niet onder 
kritiek.” 

Volgens Lubbers heeft Kaland in¬ 
middels in CDA-kring laten weten 
dat ook hij de coalitie met de PvdA 
wil voortzetten en tot een goed einde 
brengen. De CDA-voorman zei ver¬ 
der dat de uitspraken van Kaland en 
Brinkman niet op één lijn gezet mo¬ 
gen worden. „Het verschil is dat Ka¬ 
land enigszins de indruk heeft ge¬ 
wekt dat het kabinet het einde van 
de rit niet zal halen. Hy was somber. 
Brinkman was dat in zijn Texelse re¬ 
de allerminst. Dat was een kloeke 
speech van iemand die er eens stevig 
voor gaat staan.” 


iiiiilPliiyiiil 

iliiiiii! 


... .!>'■ 


liiiiiiiiliiiiiÜiiljNi 

' 'i.. ■!,' 


iiiiÜiiïH 


:t 'I I< k p r ^jr'ii i «ii r' • Zeven Japanse bouwvakkers zijn gisteren 
om het leven gekomen en 13 gewond geraakt 
toen het dak van een in aanbouw zijnde sporU 
hal op de Amerikaans-Japanse marinebasis 
Atsugi nabij Tokio instortte. Reddingsploegen 
hebben uren onder het puin gezocht naar over¬ 
levenden. De oorzaak van het ongeluk is nog 
niet bekend. Foto: reuter 


(ADVERTENTIE) 


BRISTOLTOPPER 

Suède broque molière in zwart en bruin. 
Maten 35-46. 

Normaal 59.95 
Bristolprijs 50.- 

AUéén vandaag 
slechts 
BlUSWL 


Heerlen : Hogeweg 2-4 
Rothem/Meerssen : 'Au Ciel’ Kuilenstraat 7S 
Sittard : winkelcentrum 'den Tempel’ 
Kerkrade : Nullanderstraat 102 


(ADVERTENTIE) 


Si' 

ë 

% 

«3; 

U4 

Cq 

Ui: 

«c 

VCi 

ca 

o 

0. 

o 


DAGOPLEIDINGEN 

MARKETING'EN 

PR-MANAGER 

. NIMA-A/B en NGPR-A 

• éénjarig 

SPD 

• extra NIMA-A/MBA 

• tweejarig 

ALGEMEEN: 

• computerpractica 

• studiefinanciering 
. start aug./sept.'92 

• informatie-avond 
24febr. 19.00 uur 

in samenwerking 
met de HEAO-Limburg 

Bel 046-510641 
Marlie v.d. Hoeven 
of 076-250666/215389 
voor de brochure 


29 JAAR 
KWALITEIT 
IN OPLEIDEN (ADVERTENTIE) 

MEER DAN 100.000 STUKS 
CARNAVALSKLEDING VOORRADIG 

ZE ZIJN ER WEER VOLOP: 

Soldatenpakjes. vanaf 24,50 

Ninja’s.. vanaf 24,50 

Turtles. vanaf 24,50 

Clowns senior.29,75 

Clowns Junior.19,90 

Groepen min. 10 pers. genieten korting. 


NERGENS BETER, NERGENS GOEDKOPER 

Cl 

CICAliTBaiCRCKfflMKWJUJTmEMIAGtPIUJ^ 

Heerlen, Schetsberg 88, tel. 045-721124 
Sittard, Brugstraat 1, tel. 046-515656 Heffing kan leiden tot 
langzaam vertrek KNP 


DOOR PETER BRUIJNS 


MAASTRICHT - „Een verschui¬ 
ving van nieuwe investeringen van 
KNP Fine Paper naar het buiten¬ 
land, bijvoorbeeld naar het zuster¬ 
bedrijf in Lanaken, is op den duur 
zeer wel mogelijk.” Dat zegt Doeko 
Bosscher, directeur van KNP Fine 
Paper, in een interview in deze 
krant. Reden voor de eventuele ver¬ 
schuiving van nieuwe investeringen 
over de grenzen, en dus een lang¬ 
zaam vertrek van KNP, zijn de kabi¬ 
netsplannen voor een milieuheffing 
op het gebruik van brandstoffen en 


grondwater, de zogenoemde 
’Wabm-heffing’. 

Volgens Bosscher gaat het om een 
pure belastingmaatregel, die ertoe 
kan leiden dat KNP in Nederland 
veel duurder uit komt dan concur¬ 
rerende papierfabrieken in het bui¬ 
tenland. 

Volgens Bosscher is er nog wel een 
mogelijkheid om de bronwaterhef- 
fing te vermijden: KNP kan Maas¬ 
water gaan gebruiken. Daartoe 
moet dan wel een waterzuiverings¬ 
installatie worden gebouwd. 

Zie verder pagina 17 

• 'Maastricht is niet heilig' 


(ADVERTENTIE) 


licht-Studio 

Eoao 
Ar 
Heerlen, Spoorsingel 1A 
tel. 045-729735 


Bonnie Blair 


Fortuno wint 
van Twente: 3-1 

PAGINA 19 

WK kwalificatie; 
Oranje eerst uit 
tegen Noorwegen 

PAGINA 23 

Nieuwe stort 
Wüco Zeelenberg 

PAGINA 24 


Maij houdt 
rekening met 
uitstel ’Beek’ 


DOOR ERIC VAN DORST 


GELEEN - Minister May-Weggen 
houdt rekening met (de zoveelste) 
vertraging in de besluitvorming 
over de Oost-westbaan. Dit valt af te 
leiden uit haar concept-voorstel tot 
wijziging van de Luchtvaartwet, dat 
binnenkort door de Tweede Kamer 
wordt behandeld. 

Met haar wetswijziging wil de mi¬ 
nister van Verkeer en Waterstaat 
ook voorkomen dat omwonenden 
van de bestaande Noord-zuidbaan 
alsnog een rechtmatig beroep kun¬ 
nen doen op (aanvullende) woning.' 
solatie. Verder beoogt ze een aantal 
steekhoudende bezwaren, die vorig 
jaar tegen haar uitbreidingsvoorstel 
over ’Beek’ zijn ingebracht, terzyde 
te schuiven. 


Zie verder pagina 17 

• Maij wacht norm 
voor Schiphol af 


Recordvangst 
chemische drugs 
in Randstad 

AMSTERDAM - In elf gemeenten 
in de Randstad heeft de politie gis¬ 
teren de grootste criminele organi¬ 
satie opgerold op het gebied van het 
maken van chemische drugs die 
ooit in Nederland actief is geweest. 

Tweehonderd politiemensen heb¬ 
ben vanaf zes uur gisterochtend 
tegelykertijd invallen gedaan op 31 
adressen in Rotterdam, Amster¬ 
dam, Rockanje, Zandvoort, Schie¬ 
dam, Krimpen aan de IJssel, Dirks- 
land, Vlaardingen, Waddinxveen, 
Brielle en Amstelveen. Er is voor 
een bedrag van 150 miljoen gulden 
aan amfetamine en XTC in beslag 
genomen, gerekend in Nederlandse 
marktwaarde. Gerekend in Engelse 
marktwaarde zouden de drugs op 
straat 300 miljoen gulden hebben 
opgebracht. De bende exporteerde 
de drugs met name naar Engeland. 

Zie verder pagina 3 


imburgs agblad 

de duidelijke krant 

NuMieeimlangn^ 

Jji, die duidelijke krant wil ik hebben! 

Noteer mi j als abonnee. 

Naam: . 

Adres:. 

Postcode/woonplaats: . {voor controle bezorging) 


Telefoon:... 

giro/banknummer:.. 

De ccrate twee weken ontvang ik de krant gratis. 

O Stuur rriij een machtiging, want ik betaal automatisch, 
ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus 

□ automatisch per kwartztal ƒ 82,35 

□ automatisch per maand ƒ 27,45 
O Stuur mij een acceptgirokaart voor betaling 

□ per kwartaal ƒ 83,35 

□ per maand ƒ 28,45 

De afgelopen drie maanden heb ik geen L.D. (proef)-abonnement gehad 
Deze bon in op)en enveloppe zonder postzegel zenden naar: 

Limburgs Dagblad, 

Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen 


15-2 


VEX 


t^bdffaÖsO&mmi 400017 

Zaterdag 15 februari 1992 


fimburgs dagblad 


TT- kunst 


exposities 


• HEERLEN 

StadafalMij Heerien, Raadhuisplein 
19. De CoBectie, keuze uit de kunst- 
coDeetie 1950-1991. T/m 10/5, open di 
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur. 
Galerie t Weyertje, De Wever Zie¬ 
kenhuis. Expositie met aquarellen ea 
(dieverf van Joop van Rees. T/m 29/2. 
ThiriiMniuinunm . Coriovallumstraat 
9. Zoals de ouden bouwden. Van 16/2 
t/in ITS, open di t/m vr 10-17 uur, za 
en zo 1^17 luir. 


Kasteel 

Expositie 'Zilver in Beweging’. T/m 
23/2. Expositiezolder van ^ Slotge¬ 
bouw. Ttotoonstefling met werken op 
van Lou Heynons. Ttm 28/2, 
open dag. van 10-12 uur &ï 13.30-17 


• BRUNSSUM 

IKw Brikke-eeve, Lindeplein 5a. Werk 
van tien Poolse grafici TAn 28/2, open 
ana Mn vr 10-12,14-17 en 19-21 uur (m. 
U.V. woensdagavondX zo 15-17 uur. 

• LANDGRAAF 

Galerie qteinal, Kerkberg 2. Exposi¬ 
tie van Jan Feterson. T/m 23/2, open 
vr 17-20 uur, za en zo 14-17 uur. 

• SCHMMERT 

Galerie Hef van Oeaael, Haagstiaat 5. 
Weik van harke Kazonier, Kaete van 
Bieda en Joop Crompvoets. T/m 29/2, 
open dq t/m zo 14-17 uur. 

• MAASTRICHT 


Dominikaner- 
plein 5. Expositie ’Hemél & Aarde - 
Werelden van vm'beelding’. T/m 23/2. 
Galerie Artiaart, Grote Gracht 43. 
Expositie met weA van André Wilhel¬ 
mus en Blandina vaa Rqsewük. T/m 
21/3, opmt di t/m za van 13.30-17J0 
uur. Ganvemement, L^burglaan 10. 
KeuzéWerk 5, foto-expositie. ÏVm 21/2, 
open <9 werkdagen 9-17 utu-. Galerie 
Ammy van to Besselaar, Tafelstraat 
la. Expositie van Carina Canton. T/m 
15/3, <q;ien vr t/m ma van 13-17.30 uur. 
Galérie Wanda KriH Rechtstraat 43. 
Emxiaitie van Rob Scholle en Henk 
Vistdi. T/m 22/2, cqiien do t/m za van 
11-17 uur. Galerie Dis, Tafelstraat 28. 
Werk van Frans Didker. T/m 16/2, 
open WO t/m zo 13-18 uur. Galerie 
Sdunvfirth en Van Namdoi, Recht¬ 
straat 64. Stockexpositie. T/m 23/2, 
open do t/in za van 14-18 uur. Galerie 
Bi Sitn, Aylvalaan 10. Expositie ’Mul- 
tHdM/Giafiek’. T/m 22/2. Mariene 
Dumas. Van 22/2 t/Êu 4/4, open wo t/m 
za van 14-18 uur. KCL, Hoogbrug- 
stiaat 72a. Werk van Suet Fun Chan. 
T/ta) 26/2, opaa ma t/ra vr 9-17 uur. Ga- 
lerfe Woife, Hoogbrugstraat 69. Schil- 
derüoa en aquarellen van Pet»* Cox. 
Thn 8/3, open wo en vr van 14-18 uur, 
do 18-20 uur, za 10-17 uur en zo 13-17 
uur. 

• VAALS 

Da Kapennaleii, Von Clermontplein 
11. W^k van Boiis Biiger. Van 28/3 
Mn 21/4. 

# SITTARD 


Roanolenstraat 2. 
Tentoonstriling ’Bauhéusler’. T/m 
11/2, «ven di t/m vr van 10-17 uur en 
ka en zo van 14-17 uur. 

• GELEEN 

GMerie Haaaaln^ Groenstraat 44. 
Karainiscbe objecten van Niek Gee- 
>en. T/m 30/2, open do en vr 17-20 uur, 
oa en zo 14-17 uur. 

UMBRICHT 

)UMbm» VoHwkimiBg Gentrum, Al¬ 
lee la. Tentoonstelling ’AUe gekheid 
op óen stokje’. Van 280 t/m 3/5, open 
ju t/m vr 13-17 en za en zo 14-17 uur. 
Tevens vaste presentatie volksgenees¬ 
kunde, rriigieuze volkscultuur, le¬ 
vensloop en carnavaL BxUbris gale¬ 
rie, AUee 1. ExKbris het thema 
ret^ie. T/iq 22/3, open do ^ zo 14-23 
Uur, andere dagen 17-23 uur, ma geslo¬ 
ten. 


(ADVERTENTIE) 


KUNSTUITLEEN 

VAN INTERNATIONALE EN 

HEDENDAAGSE KUNST 

bedryvea CD partkulierai 


ABONNEMENT al vjL r. 25,-p.miKL 
■ f. 15r spaart voor aankoop 

11K>MAL GALERIJ 
ENKUNSTUmJËEN 

Kdkbeig 2,6374 ES Landkraafi/Waubach 
TtL: 045-323619 (b.g.g. 315391) 
OteONGflUDEN: >Uidi« vm 17.00-3000 uur. 
B t4i)0-t7j00inr 


m 


UfTOEVERSMAATSCHAPPU 
UmbuiffsDc^blad bv. 


m. FJLM. Mi 

Li. 

hmmemmo Heirt8a57 75 36 935 
II35100 043-204477 

•4701-10414 

04M155n 

044I0-15I45 V 

Maastrichtse galeriehoudster met annex op Herengracht 

W anda Reiff houdt 
het heel spannend 


# A second chance 
for afirst 
impression, brons 
van Henk Visch, te 
zien hij Wandxi 
Reiff. 


DOORPIETERDEFESCHE 

MAASTRICHT — ’Een galerie in de 
buurt van Berlijn’, zo moet de gale¬ 
rie Wanda Reiff in Parys ooit zijn 
aangekondigd door een daar optre? 
dende kunstmandaryn. Nu weet 
hier iedereen wel dat de galarie van 
Wanda Reiff zich sinds een jaar of 
tien in de kromme Maastrichtse 
Rechtstraat bevindt en dat die naar 
ons gevoelen behoorlijk ver van 
Berlijn verwijderd is - ook al vindt 
de galeriehoudster nog zo ’dat jé in 
Maastricht voor Duitsland, België 
en Frankrijk goed zit’. Misschien is 
de vaagheid van de Panjse intro¬ 
ductie ook niet alleen toe te schrij¬ 
ven aan tekortschietende geografi¬ 
sche kennis. Galerie Wanda Reiff is 
tenslotte nauwelijks een statisch, 
aan de Rechtstraat en de acht- 
tiende-eeuwse gevel gebonden in¬ 
stituut Het is een organ^tie, een 
netwerk, een activiteit die bèhalve 
tot in Parijs en Berlijn, tot in Los 
Angeles bespeurbaar is en binnen¬ 
kort tot in Nagasaki. 

Dat mag nog wel eens worden over¬ 
wogen nu er iets te vieren valt-waar- 
aan niet alleen onze re^onale pers, 
maar pok de landelijke met ’de 
sndst groeiende krant van Neder¬ 
land’ voorop, aandacht heeft be¬ 
steed: de opening van een annex op 
een zo prestigieuze locatie als de 
Herengracht in Amsterdam. 

Terwijl zij zich daar op haar eigen 
kwieke manier als gastvrouw over 
de parketvloeren van haar histori¬ 
sche sousterrain bewoog, zal Wanda 
Reiff bedacht hebben hoe zij vijf¬ 
tien jaar geleden hSar kunstbedrijf 
begon in een landelijk gelegen soort 
Limburgse hoeve - desthds met 
werk van Appel, Constant, myboer 
en de Amsterdamse Limburgers. 
Op haar parketvloeren bewoog zij 
zich tussen wadcen van intèmatio- 
nale highlights als Messager, Par- 
miggiani, Laviier, Ly(^ Schouten, 
Jan Knap, en DokoupiL 
Een blauw boekje, vers van de pers, 
geeft onder het opschrift ’Wanda 
Reiff 1991’ de namen van alle kun¬ 
stenaars 4ie ZQ Vtftêgrawomrdigt, 
zraenAwintig in ge^aL ,onder wie be- 

zè, Trockel, Wegman en vi^ kunste¬ 
naars van eigen bodem* Een van 
hen 1»^ een eigen j;>ijesentatie ojp 
de Heieb^cht, ‘ 

Er ligt atweer ’ë^ bË3üwe uitnodi¬ 
ging in de bus - vpar de open^ 
van de volgóüde .tentoonstelling 
daar, van Wanda’s grafi^nnerzame- 
Img, aangekondigd éls ’ How to 
start a coUection’. Er staan méér 
dan hónderd namen op. 

Intussen is de galeriehoudster terug 
op wat Zii als haar basis blfift be- 
schmmen^ baar pumps roffiuén op 
de hoüten brap in de Rechtstraat, 
waar bouwmateriaal wordt binnen¬ 
gedragen voor de uitvoering van 
we» een ander pkm. .,.' V ... 


maart - met de presentatie van 
’Sleeping Beauties’ van Lydia 
Schouten in Yokohama. 

Maar Maastricht blijft voor haar het 
centrale punt, zegt zij trouwhartig* 
En dat houdt oök in dat zij de Lim¬ 
burgers in haar stal zal helpen do» 
te dringen in het internationale cir¬ 
cuit; twee welverzorgde publicaties 
over Ton Slits, momenteel' gepre¬ 
senteerd in Amsterdam, en van 
Joop Vugs worden ons töegescho- 
ven ten bewijze. 


Biënnale 

Gezien de gedenkwaardigheid van 
de gebeurtenissen lijkt de presenta¬ 
tie in de Rechtstraat, althans van de 
straat af ge^en, niet al te uitbundig, 
ja 2 :elfs enigszins ijl. 


ih zOrg^digheTd Kom 
sen niets te kort. De medewerking 
vaii twee NederliM^dse kunstenaars 
wérd ervoor verkregen, die de ont^ 
wikkelingen in de nationale beel¬ 
dende kunst op de internationale 
podia plegen te representeren: dat 
deed Henk Visch op de Biënnale in 
Venetië in 19^ en Rob Scholte op 
dezelfde plaats in 1990. Van Henk 
Visch neemt een van zijn zeldzame 
bronssculpturen een centrale plaats 
in op de begane grond. Diie luron- 
zen paardjes, kléin tot uiterst klein, 
bevinden zich op onverwachte 
plaatsen: het allerkleinste schijnt 


op een balkje hoog boven een deur¬ 
post aan de vervreemdende eh nog¬ 
al drastische ingrepen van de maker 
te zijn ontkomen. Piepschuim heeft 
kenne^k een indringende metafori¬ 
sche zin; het lijkt naar de verstoren¬ 
de en ongebreidelde invloeden van 
de geïndustiialiséerde samenleving 
op het bestaan te verwijzen. Met 
een serie tekeningen waarin ken¬ 
merkende niensel^e gestalten fi¬ 
gureren en een nogal geometrisch- 
abstract ogendé sculptuur ’You are 
wélcome’ geeft zijn kleine verzame¬ 
ling-toch een suggestief beeld van 
de in^gerende werkwijze van 
Visch en van de waamemings-filO- 
sofieën die hü op stéeds wisselende 
manieren aan de orde stelt. 


Rob Scholte vult de verdieping m» 'handtekeningen’ onder het motto 
’Your?, sincerely’. Zij stellen de sig- 
naturèn van grootheden uit de 
kunstw»eld tegenover die van 
grootheden uit andere sectoren van 
het maatschappelijk leven. Die van 
de kunstenaars bevinden zich op de 
in trompe Toeil-techniek geschil¬ 
derde achterzijde van . .een doek. De 
inhoudelijke inte^iretetie van het 
conceptuele werk van Visch Zowel 
als dat van Scholte is multi-ihter- 
pretabel. Ook uitvoerij^e titels he¬ 
men de toeschoijwer de vrijheid 
niet af - in de afstand die het object 


in acht houdt — associaties toé te la¬ 
ten of betekenissen toe te dichten, 
desnoods meerdere tegelijk. ^ • 

Schoite, ooit gedoodverfd als de op¬ 
volger van Appel, is dé man 'die in 
Museum Boymar» ooit sénsatie 
verwekte met zijn schilderij Utopia, 
parafi’ase van Mai^ts 01}rmpia, dat 
discussie óver zijn wijze van citéren 
opriep. Hij is ook de man die als ^n 
nieuwe AGchelangelo is benoemd' 
om in Yokohama de plafonds:^‘'te-, 
schilderen van de exacte copie van 
Huize ten Bosch die daar in h^ ge¬ 
ruchtmakende Holland-projert is 
oi^ebouwd. 

Schólte’s werk is verder vertegen¬ 
woordigd met een aan Antpn Pieck 
herinnerend schilderij een his- 
, torisché gevélpartij, behöföid tot 
zijntop de Bieiuiale getoonde serie. 

lend: de Kunstverein Hannover g^f 
er in 1991 een catalogus vw uibdie 
nvet plastic sfchut- en tabbladen 
oogt als een prospectus. De zeven 
hoofdstukken heten behalve Yours 
Sincerely, Wateiloo, Tartufo, 'Rran- 
sito, Faites vos Jéux, No Expo en 
Sign Of Thé Times. 

„Ik vond de comb^tié heel span- 
'nend,’t zégt Wanda Reiff opgetogen, 
„een schild» én een beeldhouwer, 
i^» met zijn eigen vormen' van 
^alisme.” Spannend of niet: » is 
heel wat aah de orde achter de zo ijl 
ogende inkijk vahaf dc straat. 


Geweldig ' 


Zij heeft tijd voor een beschouwing 
ov» de richting die ha» belangstel¬ 
ling heeft gekozen en ov» de impli¬ 
caties van een beleid dat zich richt 
op conceptuele kunst, die veelal een 
ruimtelijke opstelling vraagt, en 
over het voeren van werken, wa»- 
van de in geld uitgedrukte waarden 
de gemiddelde Ned»landse nor¬ 
men nogal te boyen gaan. Amster¬ 
dam beschouwt zij als e»i nieuwe 
vorm van kunstpromotie: JDc heb 
ook contacten met galerieën in Pa¬ 
rijs, Berlijn e;n New York. Wij willen 
ruimten en kvmstwerken uitwisse¬ 
len. Het lijkt me geweldig om op de 
hele wereld tentoonstellingen in te 
richten.” Zij begint daarmee al in 


verder.,. 


... exposeren in h»berg ’De 
Zwarte Ruiter’ aan de M»kt 4 in 
Gulpen vanaf morgen tot en met 
29 maart de jonge kunstena»s 
Prisca de Roos en' Gert-Jan Dols. 
Open van dinsdag tot en met 
zondag 14-18 uur. 

... worden in het atelier van Ben 
Bonke, Eyserheide 35a in Eys, 
schilderijen getoond van Sandra 
Hommen. De openingstijden zijn 
zondag 16 en 23 februari . van 
14-18 uur. 

... toont Tom Stapp(^ in Fotoga-: 
lerie 68 (Kasteel Hóensbroek) 
vanaf vandaag tot en met 22 
maart foto’s, van voornamelijk 
Egypte; Open van maandag tot 


en met vrijdag van 10-12 uur en 
van 13.30-17 uur. "Verder op za¬ 
terdag en zondag van 13.30-17 
uur: 

... is de maandelijkse kunstten¬ 
toonstelling bij het ABP, Oude 
Lindestraat 70 in Heerlen, mor¬ 
gen weer voor ied»een gratis 
toegai^elijk van 14-17 uur. De 
expositie omvat recent werk van 
Twan Lendfers en Harry van der 
Aart 

... loopt in Galerie Heila Pohl, Ti- 
chelkahip 19 in Heinsb»g-Kar- 
ken (Duitsland) tot en. met 22 
maért een expositie van .de Lim¬ 
burgse kunstena» Joop Vügs. 

... wordt in het missiemuseum, 
St.-Michaêlstraat 4a in Steyl, eén 


tentoonstelling gehouden met 
schilderijen van Lizan Freijsen. 
Tot en met 2 maart, open yrijdetg 
tot en biet zondag v»i 14-17 uur. 
... exposeert Anne Marie Borg- 
greven in het gebouw van de 
Kamer van Koophandel, IVIaas- 
'boulev»d 5 in I^astricht. Tot en 
met 6 april, open maapd^ tot en 
met vrijdag 8.30-16 uur. 

... zal de Limburgse keramist 
Niek Geelen vanaf vandaag tot 
en met 1 maart monumentale 
werken en keramische ol^gecten 
laten zi»i in Galerie De Hanen¬ 
hof aan de Groenstraat 92 in G^ 
leen. Open dond»dag eh vrijdag 
van 17-20 uur en op zaterdag en 
zondag 14-17 uur. 


exposities 


Staal in combinatie 
met bakstenen 

LANDGRAAF - Bij Galerie Gau- 
di aan de Hereweg 83 in Land¬ 
graaf wordt morgen om 14.30 uur 
een overzichtstentoonstelling ge¬ 
opend véin het werk van beeldend 
kunstena» en ontwerper monu¬ 
mentale vormgeving en architec¬ 
tuur, M»c Hendriks. De expositie 
loopt tot en met 29 maart, de gale¬ 
rie is open van donderdag tot pn 
met zondag 10.00-17.00 uur. 
Hendriks studeerde in 1983 af aan 
de Akademie voor^ Beeldende 
Kunsten in Arnhem, 'richting Ar¬ 
chitectonische Vormgeving. Da»- 
voor rondde hij de Middelbare 
Tuinbouwschool af met als spe¬ 
cialisatie 'Aanleg en Onderhoud 
van de landschappelijke omge¬ 
ving’. In z^h kunstwerken maakt 
hli gebruik van de kennis, die hij 
in beide opleidingen vergaard 
heeft. « . 

Tijdens de expositie zijn diverse 
uitgewerkte projekten te zien aan 
de hand van tekeningen, foto’s, 
maquettes en prototypes. Op de 
foto’s die de kunstena» expo¬ 
seert, is te zien dat hij vaak werkt 
met staal in cohibinatie met; bak¬ 
stenen elemepten. Da»bij ge¬ 
bruikt hij als accent npg een. kleur 
dm de expressieve kracht van de' 
sculpturen te vergroten. 

Hendriks toont tijdens deze ten¬ 
toonstelling de eerste schetsen, de 
idee-óntwerpen én de definitieve 
voorstellingen, wa»door een dui¬ 
delijk beeld wordt verkregen hoe 
de uiteindelijké vormgeving tot 
stand komt. 

Duo-expositie bij 
Van den Besselaar 

MAASTRICHT - Galerie Anny 
van den Bessela», Tafelstraat 6a 
in Maastricht, toont vanaf van¬ 
daag tot en met 15 maart werken 
van C»ina Canton uit SimpelVeld 
én de in Leiden Wonende M»ijke 
Verhoef. De 'gal erie is open van 

13.00-17.30 uur. 

Carina Canton noemt zichzelf ma- 
teriéa^ek. Papier,, metaal, . steen, 
gieth»s, graniet, messing en m»r 
mer zijn epkele materialen die zij 
in haar objecten verwerkt. Het is 
vaak materiaal dat de kunstena¬ 
res, al dan niet toevallig, in han¬ 
den krijgt of voor de voeten komt. 

, Hieruit bouwt Canton,’ meestal ge¬ 
combineerd met twee of meer 
andere materialen, ha» beelden 
op. Streng symmetrische vormen 
worden afgewisseld met natuurlij¬ 
ke groeivonxien en grillige breuk- 
vlaücen. 

Heel persoonlijk is het werk van, 
Mafijke Verhoef (1946). Dit is het 
meest duidelijk in ha» tekeninr 
gen en grafiek. Ha» grafisch w»k 
siert de kopw^d van menig trein¬ 
stel, ma» de. laatste j»en gaat 
ha» aandacht steeds meer uit 
na» schilderen. Datgene wat zij 
om zich heen ziet, maakt zij tot 
ond»v/erp van h^ werk. Dat 
kan zo-wel de natuur' als de mens 
zijn. Zij registreert niet alleen wat 
ze ziet ma» ook wat ze daarbij 
voelt.. 


de tootootjes (C) Standaard Urtgeverij Antwerpen 


recept 


Géêtnpwd rundvlees 
óp Italiaanse wijze 

DOORHUUBMEUER 

.Benodigdheden voor 4 personen: 
600 g rundvlees (dikke riblap), 1 
winterpeen, 1 struik bleekselderij, 
1 grote ui, 2 teentjes knoflook, 1 el 
olie, boter, bloem, 1 Vi dl witte wijn, 
1 dl rund»bouillon, 2 grof gesne¬ 
den. vleestomaten, peterselie, lau- 
ri»blad, pep» cm zout., 

Snijd het rundvlees in blokjes van 
SV 2 cm. Zout, pep» en bebloem de 
stukjes vlees. Snijd de wortel en 
bleekselderij in dunne schijfjes; 
snipper, de ui en de. knoflook. Bak 
het vlees in de hete bot» cn olie 
alle kanten lichtbruin en breng 
het over in een vuurvaste schotel 
met deks^. Bak de groenten in de 
acht»gebleven braadboter, be¬ 
strooi ze met de bloem. Voeg de 
bouillon en de wijn toe en rpèr ze 
glad. Laat de saus doorkoken. 
Voeg de , toeten, petedselie, laU- 
ri»blad', pep» en zout toe en laat 
w saüs hol; e^n doorkoken. ' 

Giet de^'saus ov» het vlees^ plaats 
de gesloten schötèl in de oven op 
170%. -- stand 3 - èn laat het vlees 
ga» en zacht smoren in ca. 2 uur. 
Lekker met stokbrood, pistolets, 
pasta of risotto. 


w 


Horizontail 

I. Als vogels het doen, beschadigen uw 
meubels; 4. een kledingstuk Voor uw en¬ 
kels en weg zijn de bases; 7. rap boekje 
voor uw notities, dat o deur aan deur be¬ 
zorgt; 9: een plant waarin ’n rups 'r ei legt;. 
10. let wel, er bij is ’ie door dat tandraadje; 

II. kip met een lange lijst; 12. vleselijk 
hoogtepunt!; 14. u glijdt door het water, 
E, in een zwaar geval; 16. v\^ een rommel 
op het huis!; 20. ’t is een manie om Zwit¬ 
serland te bereiken, al gaat ’t hiermee veel 
gemakkelijker; 21. dit is nu bepaald geen 
uitvaart; 22. Anton trappen? maar dan wel 
met muziek; .23. koop het boven in een 
meetkundig figuur; 24. vallend beroep op 
het vliegveld. 


Stadsgezichten > h 
van Maastricht 

MAASTRICHT - André Wil 
mus en Blandina van RÜS^V 
exposeren vanaf vandaag _totJ 
met 21 maart in Galerie 
aan de Grote Gracht 43 in 
tricht schilderijen, beelden 
bronzen. De openingstijden^ 
de galerie zijn dinsdag tot en ■ 
zaterdag van 13.30-17.30 uur* 

De stad Maastricht beroemd'^ 
geliefd vanwege het Vrijthof ^ 
zijn bruisende sfeer; de stad 
het goed toeven is. Dat is het ^ 
ma van de gouaches en oliev" 
schilderijen van André Wil 
mus, die galerie Artisart iói 
tentoonstelling ’StadsgezicÉ 
van Maastricht’ presenteert.' 
deze kunstena» zeker niet 
doen'om een geïdealiseerd b< 
van deze stad. Wel besteedt 
veel aandacht aan het licht, 
lucht en de bewolking, met 
mitéit en warmte als gevofé* 
danks — of misschien ds 
zijn topografische nauwgezet 
komt de eigen sfeer van 
tricht volledig tot uiting. 

Het vak beeldhouwen werd 
tijd gezien als een typisch ma 

UK'* “ 

’ ■iili 

/•ï'. 
# Beeld van Blandina 
Rijsewijk in galerie Artü 

lijk beroep. Het hakken in _ 
de behoorlijk zware »beid bi 
opzetten van een beeld in kleitj 
lasrén van ijzer en verw»keh J 
andere majierialen vond meiy 
niet zo vrouwe^ke bezig“ 
Blandina van Rijsewijk sc 
j écliti» Piet térug voor het 
werk in natuursteen en het« 
ten in klei. Met ha» ex^ 
houdt zij een pleidooi voor ^ 
houwkunst die ih de huisK' 
past. Zij laat figuratief, soms i 
straheerd y/erk zien. De ver* 
te thema’s zijn vooral vrouw 
paarden. De •vrouwfigureh 
den in uitgestrekte Vormei* 
fijne detaUs getoond, die 

karakter dan de vorm uitbeel»| 


Oplossing van gister ■Ê 


AB5;Ê R 
rIJIMnu 

ATlStEMG 

LiiBiEhPR;' 

NMlEMfp a; 
sBr E f!r:^ 


w 


Verticaal , 

1. les m0t de pink op een. stukje psW 
bijna als^S, maar veel vuiler; 3. u 
in de moeilijkheden vóór de vogelsi^ 
ren, meisje, ala ze vlipgan; 5. bulflj 
waterstand, maar doe ais besdiéth^ 
wel eerst voor; 6. diQ. was gauw ‘ 
men vroeger; 7. het lijkt wel ooric 
aansteker het niet doet; 8. ruzies dn 
send fruit; 13. het dode beest 
goed te vervelen; 14. ais u dit weet.^ 

.’t voor elkaar gekregen; 15. een ' 
ook bezield in de muziek, maar ’k # 
niet; 17. dat u met de keel at, was' 
reet belang; 18. wie nü en later de 
wil zien; 19. hij wil die prijs geven: 
limburgs dagblad 


Vervolg van pagina 1 

^^STERDAM - Volgens de politiewoord- 
Voerder hebben de bendeleden zonder ver- 
^nningen levensgevaarlijke, kankerverwek- 
pnde stoffen vervoerd. 

Y een aantal loodsen liggen voorraden opge- 
®^gen die zo giftig zijn, dat ze gisteren nog 
*Jiet vervoerd konden worden omdat daar¬ 
door speciale maatregelen getroffen moeten 
gorden. 

o actie duurde tot in de middag. Er zijn der- 
pen arrestaties verricht, waarvan vier in Rot- 
grdam en negen in Amsterdam. 

^ een bedrijfspand in Rotterdam werden 
“pgen koffers met baar geld aangetroffen. In 
'ot pand is een bedrijf gevestigd dat is gespe- 
/ / binnen/buitGnland 


■ ' ... 


Zaterdag 15 februari 1992 • Pagina 3 
Loodsen vol 
giftige stoffen 


cialiseerd in sexattributen en dat tevens 
06-sex-lijnen exploiteert. Ook in Krimpen 
aan de IJssel en in een woonwagencentrum 
in Amsterdam zijn bij invallen koffers met 
geld in beslag genomen. Er zyn in totaal vijf¬ 
tien grote reiskoffers aangetroffen die voor 
minstens 15 miljoen gulden aan Nederlandse 
en Britse valuta bevatten, aldus de politie. 


Op verschillende adressen waar politiemen¬ 
sen invallen deden, lagen wapens. Daaron¬ 
der zijn negen vuistvuurwapens, vier uzi- 
machinepistolen, een schietbalpen en de no¬ 
dige munitie. Daarnaast zijn acht dure 
auto’s, waaronder een Mercedes en een Por¬ 
sche, een vrachtwagen en een caravan in 
beslag genomen. Ten slotte nam de politie 
ook een grote hoeveelheid computerbestan¬ 
den, papieren boekhouding en veertig valse 
paspoorten mee. 

Gisteren verrichtte de Britse douane in Zuid- 
Engeland gelijktijdig met de Nederlandse 
actie drie aanhoudingen en nam zij honderd¬ 
duizend pillen in beslag alsmede 1,5 miljoen 
gulden aan geld. 


Drie republieken tegen gezamenlijk leger 


GOS-top muurvast 

)SKOU - Acht voormalige Sov- gaande en officiële documenten wa- \ W _ 


MOSKOU - Acht voormalige Sov- gaande en officiële documenten wa- 
jet-republieken zijn het eens over ren nog niet gepubliceerd, 
handhaving van gemeenschappelij- Oekraïnse president Kravtsjoek 
ke strijdkrachten voor de komende suggereerde tijdens een pauze in 
twee jaar. De top van GOS-presi- overleg, dat het vooral de mili- 
denten in Minsk slaagde er gisteren tairen zijn die een oplossing van de 
echter niet in de dwarsliggers Oe- problemen in de weg staan. „Ze 
kraïne, Moldavië en Azerbajdzjan kunnen niet over de psychologische 


uit 


over de streep te trekken. 


barrière heen stappen, dat ze niet 


China wijst ook levering radarapparatuur resoluut af 

RDM levert niet aan Taiwan 


onze redactie binnenland _ 

^ y 1 ^ Haag - Grote teleur- 
^^iling bij de Rotterdamse 
b^SfJ^okmaatschappij 

Gisteren besloot het 
definitief de RDM 
^ L ^ exportvergunning te ver- 
Voor de levering van 
n erzeeërs aan Taiwan. Met 

Ë blazen van de Taiwan- 
gaat een opdracht van in 
instantie 2,5 miljard 
f ven verloren, becijferde de 
*;^®'j‘striebond FNV deze 
diverse kanten is 
■ let 'tf^^.^^eld gereageerd op 
lip ^.^^inetsbesluit. De direc- 
Wte^^ de RDM verklaarde 
L^^^^f^iddag op een perscon- 
L, het besluit van het 
'klungelig en onheus’ 
en een ’beschamen- 

T® Zaak.’ 

Ie overlegde gisteren met 

fleti betrokken’ bewindslie- 

le order van Taiwan aan 

i .jjOor ^ 'veten ’geen ruimte te zien 
dergelijke vergunning.’ 
hipr Y persconferentie zei pre- 

^"^bers dat het kabinet na 
fen kad moeten conclude- 

'Ntopr Nederland de redenen 

waren ’om ons niet 
• ^‘Spraak het China te hou- 
.♦Praak”^^ hebben een eigen af- 
China en je kunt in 
Wan h China iets ge- 

i«l|lichti^“ dat ons nu van onze ver- 
jAwij QJ'S zou kunnen ontslaan. Als 
niet aan onze af- 
<l''^oi^„”^vden, kunnen wij ons zelf 
'^hade berokkenen, niet al- 
maar ook in zakelijk 
gt' , aldus Lubbers. 

r waar Lubbers op doel- 

memorandum met China 
Hierin zegde Nederland 
'H'laji. T\^.^®Pens te leveren aan Tai- 
®T0rdpn j rompen daarvan 

^ ( Ie Wa het kabinet als poten- 

igt “^apens beschouwd. 

®°fderen, zoals radarappa- 
onder. De 
dergelijke apparatuur 
^ Il^A) i ^®^se Signaal Apparaten 
rT^kriit Hengelo voor de door 
H^SattprT Taiwan verkochte 
^ Vpt^’ koeft daarom niet voor 
? » het kabinet te vrezen, 

1^ ^ar onu j doorschemeren. 

'^.[®h^aarH vitvoer van door HSA 

É L*der f ® radarinstallaties valt 
f? Q Werd afspraken, 

I '^tieke van Chinese diplo- 

*tterkt ^de in Den Haag opge- 

U libberc U- 

f^te vrijdag op de 

sNr dp V®" compensatie 

betreft. Volgens hem 
Wptp overigens kun- 

■ ^•‘Zeeërc^ levering van on- 

I ^ stuit Taiwan op problemen 

^or dp D^,Hy toonde wel begrip 

Plicht begrijpelijk 

^blers RDM naar de werk- 

zoel^j^^ ijver naar gaat- 


^^kkoord tussen 
G en EVA over 
j^^y^^^ndelsmarkt 

® ï^ür^pp ~ Onderhandelaars van 
?>^UroDpff ‘?®.meenschap en van 
•^A) hihK ^^’yhandels Associatie 
“'^ertüsin " Sisteren de laatste 
L^Pronpc*^ vormen van 

Uit Economische Ruimte 
^ ^ mt de weg geruimd. 

eer, die 

®93 moet zorgen dat op 1 januari 
19 vrijhandelsmarkt 

k? <^ntstjipf” miljoen men- 

vnrf^’ beginsel in ok- 

r®ikt akkoord 

Kopesp later bleek dat het 
k*hburp u Justitie in Lu- 

t'^eedurp tegen de 

het rp„ 1 ® afgesproken 

r^ehe gpo^u-p” eventuele juri- 
, t ÊVa V tussen de EG en 

'^er^'^ssing kwestie is nu een 

dS* ^ng gevonden. 

i^^^nd'^wpu,met precies 
T'^epden ^ oplossing men heeft 
Z<*hisspi , Maar diplomaten in • Honderden werknemers van de RDM, HSA-Hengelo en toe¬ 
leveringsbedrijf Van Rietschoten en Houwens demonstreer¬ 
den gisterochtend op het Binnenhof om het belang van de 


Protestmars 
FIS afgelast 


ALGIERS - Het 
Islamitische Red- 
dingsfront (FIS) 
heeft gisteroch¬ 
tend op de val¬ 
reep de protest¬ 
mars geannu¬ 
leerd die voor de 
namiddag in Al¬ 
giers was ge¬ 
pland. Het FIS 
riep zijn aanhan¬ 
gers op zich met¬ 
een na de weke¬ 
lijkse gebeds¬ 
dienst naar hun 
huizen te bege¬ 
ven. 

Leiders van het FIS 
kwamen gezien de 


grote aantallen orde¬ 
troepen tot de slot¬ 
som dat de mars 
moest worden afge¬ 
last. „De autoriteiten 
zijn bloeddorstig. 
Als er een mars 
wordt gehouden, 
zullen er duizenden 
doden vallen. De ko¬ 
ran zegt dat we geen 
bloed mogen vergie¬ 
ten”, zei een FIS- 
militant in Bab El- 
Oued. 

De wijziging van het 
voornemen om in de 
namiddag een 

’vreedzame nationa¬ 
le protestmars’ te 
houden werd be¬ 
kendgemaakt vanuit 
door het FIS beheer¬ 
ste moskeeën. 


De menigte van ge¬ 
lovigen heeft zich 
naar verluidt gehou¬ 
den aan de oproep 
van het FIS en zich 
rustig verspreid over 
de stad. 

Vóór aanvang van de 
wekelijkse gebeds¬ 
dienst was het in de 
buurt van het Marte¬ 
larenplein nog tot 
een schietpartij ge¬ 
komen tussen bewa¬ 
pende FlS-aanhan- 
gers en Algerijnse 
ordetroepen. 

Aan het begin van 
de middag voerden 
onbekenden een 
aanval uit op een po¬ 
litiepost, gelegen in 
het oude stadsdeel. 

Een onbekend aan¬ 
tal politieagenten 
raakte hierbij ge¬ 
wond, aldus officiële 
bronnen. 


Taiwan-order te benadrukken. Zij stelden dat de order van 
levensbelang is voor de werkgelegenheid. De demonstratie 
hielp niet. Foto; anp 

Kerkelijk huwelijk 
geoorloofd zonder 
trouwen voor de wet 


DEN HAAG - Het verbod op 
het kerkelijk huwelijk, zonder 
dat eerst het huwelijk bij de bur¬ 
gerlijke stand is voltrokken, is 
niet meer van deze tijd. Het mi¬ 
nisterie van Justitie werkt daar¬ 
om aan een voorstel om dit ver¬ 
bodsartikel uit het Wetboek van 
Strafrecht te schrappen. 

Dat heeft minister Hirsch Ballin 
(Justitie) gisteren in Den Haag 
gezegd. De minister zei dit, na¬ 
dat hij uit handen van burge¬ 
meester Velders van Beverwijk 
een petitie in ontvangst had ge¬ 
nomen. Daarin werd gepleit voor 
opheffing van het onderscheid in 
verschillende samenlevingsvor¬ 
men. De petitie was door 147 


Verlies inkomen kan oplopen tot 326 gulden 

Lagere aow bij 
jongere partner 


(ADVERTENTIE) Topform 

I nneubelen 
atie DEN HAAG - Burgers die na nuari 1993 eveneens recht op krij- 
tste 1 januari 1993 65 jaar worden, gen. Tot dusver zijn zij aangewezen 
met een jongere partner, krij- ‘^P (goedkopere) voorzieningen 
gen niet langer zoals nu 70 ’ krachtens de bijstand. 

procent van de volledige aow- 
die uitkering, maar 50 procent. Solidair 
uari Daar bovenop kan een inko- 

arkt mensafhankelijke toeslag wor- Eerder heeft het ministerie van So- 
^en- den verleend die oploopt tot 

ok- 1 j - ciale Verzekeringsraad becijferd dat 

\<-krrJ vijftig procent als de jongere een 65-Dlusser met een ion^ere nart- 


Solidair 


ciale Verzekeringsraad becijferd dat 
een 65-plusser met een jongere part- partner geen eigen inkomsten ner met een eigen inkomen van 
heeft. 1.200 gulden per maand er door de 

aow-verlaging 65 gulden per maand 
op achteruitgaat. Bij een partner- 
De ministerraad heeft gisteren inge- inkomen van 1.600 gulden per 
stemd met wetsvoorstel van staats- niaand loopt de aow-uitkering 326 
secretaris Ter Veld van Sociale galden per maand terug. 


Zaken waarin overigens het recht 
op een volle aow-uitkering van 100 


vertegenwoordigers 


Wellff. • JJicuies procent geliandhaatcl blyft indien 

heeft beide partners de leeftijd van 65 


^^®sel zeidpn^J+ diplomaten in jaar hebben overschreden. 
*^®Me partijen nu 

foenp le- 

tweede hof. Een De opbrengst van deze be: 

even- (190 miljoen gulden per ja 


procent gehandhaafd blijft indien werkgeversorganisaties, de vakbe- 
beide partners de leeftijd van 65 weging en de onafhankelijke kroon¬ 


jaar hebben overschreden. leden wezen de verlaging in de SVR 

vierkant van de hand. Zy vonden 
dat het niet aangaat om aow’ers te 
De opbrengst van deze bezuiniging dwingen via een inkomensverla- ii'geschill ’ ^ 

1 zoek(^*^’ oplossing bestemd voor verstrekking van die in de toekomst van de aaw-v< 

kano commissie aaw-voorzieningen aan gehandicap- zienigen gebruik mogen maken. 

Wordt zn’n °P lossen te 65-plussers. Het is de bedoeling 

Hof in voorgelegd aan dat mensen die boven de 65 een Het wetsvoorstel is voor advies r 

’ xemburg. handican kriieen daar vanaf 1 ia. de Raad van State aezonden. 


(190 miljoen gulden per jaar) wordt ging solidair te zijn met 65-plussers 


verstrekking 


die in de toekomst van de aaw-voor- 


te bö-plussers. Het is de bedoeling 
dat mensen die boven de 65 een 
handicap krijgen daar vanaf 1 ja- 


Het wetsvoorstel is voor advies naar 
de Raad van State gezonden. 


Slaapkamer- 

speciaalzaak 


Akerstraat Noord 362 • Heerlen/Hoensbroek 
tel: 045-229191 


I VAN 


Gisteravond laat was de top nog langer de strijdkrachten van de 

Sovjetunie zijn, maar van nieuwe 
staten. Zodra deze militairen besef¬ 
fen dat ze de politieke en militaire 
leiders van deze staten moeten res¬ 
pecteren, is zeventig procent van 
alle problemen opgelost”, aldus 
Kravtsjoek. 

De Oekraïne is de enige republiek 
met kernwapens van het drietal dis¬ 
sidenten. Er waren gisteren geen 
signalen dat de Oekraïne eerder ge¬ 
maakte afspraken over een gemeen¬ 
schappelijk commando voor de 
verenigde strategische strijdkrach¬ 
ten overboord wil zetten. Het me¬ 
ningsverschil bleef gaan over wat 
nu wel en niet onder het begrip 
'strategisch’ valt. Rusland ziet dat 
ruim, Oekraïne beperkt het tot de 
eenheden die direct met kernwa¬ 
pens hebben te maken. 

Volgens afspraak zullen Jeltsin en 
Kravtsjoek vandaag onder twee 
ogen verder praten. Het probleem 
van de verdeling van militaire ei¬ 
gendommen is niet opgelost. Ook 
over de financiering van de ge¬ 
meenschappelijke krijgsmacht van 
de acht republieken moet nog wor¬ 
den onderhandeld. 


Nederland wil 
300 militairen 
afstaan aan VN 
voor vredesleger 

DEN HAAG - Nederland over¬ 
weegt driehonderd man verbin- 
dingstroepen beschikbaar te stellen 
voor de VN-vredesmacht voor Joe¬ 
goslavië, zo blijkt uit een medede¬ 
ling van het ministerie Buitenland¬ 
se Zaken. Een besluit wordt in de 
loop van de volgende week ver¬ 
wacht. 

Nederland, aldus een woordvoerder 
van Buitenlandse Zaken, behoort 
tot de groep van landen waarmee 
informeel is overlegd over een mo¬ 
gelijke bijdrage aan de VN-vredes¬ 
macht voor Joegoslavië. 

Zowel minister Ter Beek (Defensie) 
als minister Van den Broek hebben 
eerder laten blijken het zenden van 
Nederlandse militairen naar Joego¬ 
slavië in welwillende overweging te 
willen nemen. Zij hebben er echter 
ook op gewezen dat voor deelname 
aan de vredesmacht de instemming 
van alle betrokken partijen nodig is. 
Defensie sloot niet uit dat ook 
dienstplichtigen naar Joegoslavië 
zullen gaan, maar dan uitsluitend 
op basis van vrijwilligheid. Niet al¬ 
leen de kwestie Joegoslavië en de 
vorming van een VN-vredesmacht, 
maar ook het eventueel zenden van 
dienstplichtigen zal met de Tweede 
Kamer worden besproken. 

’NS zet extra 
conducteurs 
verkeerd in’ 

DEN HAAG - Het NS-perso- 
neel is ontevreden over de in¬ 
zet van een tweede conduc¬ 
teur voor de zogeheten ’risico- 
treinen’. De 400 extra conduc¬ 
teurs zijn vorig jaar aangetrok¬ 
ken om de agressie in de 
treinen tegen te gaan, In de 
praktijk blijkt het extra perso¬ 
neel echter niet als 'tweede 
conducteur’ ingezet te wor¬ 
den, maar vooral ter vervan¬ 
ging van afwezige collega’s. 

In het NS-weekblad Koppeling be¬ 
klaagt woordvoerder Van der Wal 
van het ’dienstoverlegorgaan (on- 
dernemersraad) exploitatie’ zich 
hierover. Het personeel wil daarom 
dat het hoofdkantoor in Utrecht 
voortaan het grootste deel van de 
planning van deze extra conduc¬ 
teurs gaat verzorgen. De NS-regio’s 
kunnen dan niet langer uit eigen 
belang het nieuwe personeel inzet¬ 
ten voor de reguliere diensten, al¬ 
dus Van der Wal. 

NS-directeur Schouten beaamt in 
een reactie dat de anti-agressie-con- 
ducteurs uitsluitend voor risicotrei- 
nen mogen worden ingezet. Maar 
hij hecht eraan dat de regio’s dat in 
eerste instantie zelf blijven bepalen. 
Het voorstel van het dienstoverleg- 
orgaan wil hij nog wel onderzoeken. 

’Erich Honecker 
ligt op sterven’ 

BERLIJN - Erich Honecker heeft 
nog maar enkele weken te leven. 
Hij lijdt aan kanker in het eindsta¬ 
dium. Dat meldde de Keulse krant 
Express gisteren, waarbij het blad 
zich beroept op bronnen in de Chi¬ 
leense ambassade in Moskou. Daar 
zochten Honecker en zijn vrouw 
Margot eind december vorig jaar 
hun toevlucht om een mogelijke 
uitwijzing naar Duitsland te voor¬ 
komen. De Duitse regering heeft 
geen bezwaar tegen de behandeling 
van de 79-jarige vroegere Oostduit- 
se staats-en partijleider in een Rus¬ 
sisch ziekenhuis. 


gemeenten ondertekend. 

Het Wetboek van Strafrecht stelt 
in artikel 449 kerkelijke functio¬ 
narissen strafbaar, die huwelijks¬ 
plechtigheden voltrekken zon¬ 
der dat is aangetoond dat reeds 
het burgerlijk huwelijk is vol¬ 
trokken. De functionaris kan een 
geldboete krijgen en bij herha¬ 
ling een maximale gevangenis¬ 
straf van twee maanden. 

Het schrappen van de verbods¬ 
bepaling maakt het in beginsel 
mogelijk dat ook homoseksuele 
paren in de kerk trouwen. De 
kerken kunnen dan zelf bepalen 
of ze hiertoe willen overgaan, 
zonder zich om het strafrecht te 
hoeven bekommeren. 


Top in Vorm 


Woonboulevard Heerlen • In de Cramer 168 
tel: 045-754292 


Interieur 

Romantiek 


Akerstraat Noord 362 
tel: 045-229191 


Heerlen/Hoensbroek 


Politiecel 


De bepaling vervalt dat vreem¬ 
delingen die uitgezet moeten 
worden, niet langer dan vier 
dagen in een politiecel mogen 
worden vastgehouden. De mi¬ 
nisterraad heeft dit gisteren 
besloten. Dit betekent dat 
vreemdelingen langer in poli¬ 
tiecellen kunnen worden vast¬ 
gehouden. De regeling van vier 
dagen bleek in de praktijk na¬ 
melijk niet te werken. Er is te 
weinig ruimte in de Huizen van 
Bewaring, waardoor het ge¬ 
beurde dat vreemdelingen ge¬ 
regeld op vrije voeten werden 
gesteld, waarna zij in het illega¬ 
le circuit verdwenen, aldus het 
kabinet. 

• LONDO-debai 

Voorzitter Koning van de Alge¬ 
mene Rekenkamer heeft kri¬ 
tiek op de behandeling van de 
LONDO-affaire in de Tweede 
Kamer. Koning meent dat poli¬ 
tieke verantwoordelijkheid en 
morele integriteit niet goed uit 
elkaar zijn gehouden. Hij ging 
gisteren tijdens de presentatie 
van het JOVD-rapport ’Af van 
de Ambtenaar’ in op het debat 
van woensdag over de grote 
overschrijdingen bij het ver¬ 
goedingensysteem voor het 
basisonderwijs. „Bewindslie¬ 
den die geen verantwoordelijk¬ 
heid meer dragen, mag je 
staatsrechtelijk niet meer aan¬ 
spreken”, zegt de voormalige 
VVD-staatssecretaris voor Fi¬ 
nanciën. 


Helikopter 


Een helikopter van het Zuidko- 
reaanse leger is gisteren in 
bergachtig gebied verongelukt. 
Daarbij zijn een generaal en zes 
andere officieren om het leven 
gekomen. Het toestel stortte 
neer op 240 km ten zuidoosten 
van Seoul. Twee andere officie¬ 
ren, onder wie de piloot, en een 
dienstplichtige raakten ge¬ 
wond. De helikopter was gis¬ 
terochtend vroeg opgestegen in 
Hongchun, aan de oostgrens, 
en was op weg naar de zuidoos¬ 
telijke havenstad Pohang. 


Naakt 


De NMB in Hilversum heeft 
twee beeldjes van de expositie 
van amateurkunstenaaar Ditty 
Visscher omgedraaid. In de * 
ogen van de betrokken bank- 
medewerkster zijn de beeldjes 
’te aanstootgevend’. Volgens de 
medewerkster is het niet expo¬ 
seren van naakten één van de ^ 
voorwaarden die worden ge- * 
steld aan kunstenaars. Visscher 
was hier niet van op de hoogte. 
Zij zal alle tentoongestelde 
beeldjes verwijderen als de 
NMB de twee gewraakte beeld¬ 
jes helemaal zou weghalen. 
„Ook een Rubens zouden wij 
niet ophangen. Dat zijn nu een¬ 
maal de regels”, aldus de bank- 
medewerkster. Volgens het 
NMB-hoofdkantoor in Amster¬ 
dam is er geen sprake van cen¬ 
suur. Directeur W. van der 
Maat noemt de hele zaak een 
storm in een glas water. „De 
beeldjes blijven gewoon staan. 
Natuurlijk zou ik graag wel een , 
Rubens ophangen.” i 

• Moluks verzet 

Het Moluks verzet tijdens de ^ 
Tweede Wereldoorlog is onder- < 
werp van een tentoonstelling 
die vanaf 7 maart wordt gehou- *< 
den. In het Moluks historisch ' 
museum in Utrecht wordt de 
rol die de Molukkers hebben 
.gespeeld bij het verzet tegen de • 
Japanse bezetters in Indië toe¬ 
gelicht. Aanleiding voor de ten¬ 
toonstelling is het feit dat vijf¬ 
tig jaar geleden het KNIL, op 8 
maart 1942, capituleerde voor 
het Japanse invasieleger in Ne- 
derlands-Indië. 

• Bom 

Bij een grillroom in de Piet 
Heinstraat in Den Haag is gis¬ 
terochtend om zeven uur een 
lichte bom ontploft. Er is vol¬ 
gens de politie geen schade 
aangericht. De eigenaar van de 
grillroom is van buitenlandse 
afkomst. Het explosief werd 
een half uur van tevoren bij de 
politie gemeld en geclaimd 
door de ’rechts-extremistische 
commando’s’. Deze tot voor 
kort onbekende groepering eis¬ 
te eerder een bom op die in 
januari bij de Migrantenom- 
roep stichting in Den Haag af¬ 
ging. 


Zigeuners 


Enkele zigeuners hebben zich 
gistermorgen met een vijftal 
caravans voor het verzeke¬ 
ringsgebouw aan de Groot Her- 
toginnelaan in Den Haag ge¬ 
posteerd. In het gebouw zijn 
ondermeer het Verbond van 
Verzekeraars, een overkoepe¬ 
lend orgaan van verzekerings¬ 
maatschappijen, en de Om¬ 
budsman gevestigd. De leider 
van de zigeuners, K. Petalo, wil 
een gesprek met beide instel¬ 
lingen. Hij beticht verzeke¬ 
ringsmaatschappijen van dis¬ 
criminatie van zigeuners, die in 
schadegevallen niet uitbetaald 
zouden krijgen. 


Limburgs Dagblad 


Zaterdag 15 februari 1992 • Pagi 


“j Limburgs Dagblad 

^piccokfs 


Vcor aieer re^;;itaa: 


In de Cramer 37, Heerten 
Postbus 3100,6401 DP Heerlen 
Postgiro: 1035100 
Bank: ABN 57.75.35.935 
Fax: 045-739364 


Piccolo’s 

Over 1 kokxn, in kleine letters met één woord in 
hooidletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per 
millimeter hoogte: ƒ 1,30. 

Afwqkerxle tarieven voor rubrieken Proficiat en 
Vermist/Qevonden ƒ 1,15 per mm. Onroerend Goed en 
Bedrijven Transakties ƒ 1,80. 

Reuzepiccolo’s 

Over 1 of 2 kolommen, in 4 rhogelijke lettergrootten met 
minimaai één woord in grotere letter (14-punts). 
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto’s, logo’s en 
Mkistraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per 
kolom: ƒ 1,80. 

Advertóities onder nunvner: ƒ 7,50. 

Bewqsnummers op aanvraag: ƒ 4,75. 

Priizèn exclusief 6 % BTW. Betaling contant of met de 
a cceptg i rokaart die u wprdt toegazondeh. 

Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét 
legitimatie. 


Telefonisch opgeven 

045-719966 


Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave • in de 
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing. 

Schriftelljk opgeven 

Opgave via de 1 e post daags voor plaatsing. 

Perso o nlijk opgaven 

Via de baUe van onze kantoren maandag t/m vrijdag 
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag 
geldt donderdag 17.00 uur. 


Wij kunnen géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor schade van wettte aard dan ook, ontstaan door nieL 
niet tijcHg of onjuist plaatsen van advertenties. 


lloiUmlmrgsDa^bMomMilagelifitsg^uaêoa 

mordaaMnÊpusonmnmlSJauoaouilor. 


GETUIGEN GEZOCHT 

aanrfcfing Groene Boord maandag 10/2 om 16.10 ugr 
grijze Golf uit voor witte Toyota. Tel. 045-314816 


W| zqn op zoek naar éen 
oonlact- of PLEEGGEZIN 
voor Saskia (18 jr.) ’n gezin 
waarin 2 | warmte en gene¬ 
genheid kan vinden <fie ze 
ckxx omstandigheden ge¬ 
mist heeft, ’n leimn zonder ’n 
plaats waar je wefiovn bent, 
ig iiog te zwaar voor haar. 
Zb is ’n goed verzorgd, pret- 
119 meisje, dat praktik al 
veel kan, maar nog steun en 
vkvrme nodig heeft om 1 in 
dB maalschs^ te redden. 
Blieven of info. o.nr. B-0450 
L<P.. Postbus 2610, 6401 
pc Heerlen. 


Zöekt u iemand met gas- watertechnisch en 
bikjmirieuze dakbedekking 

Vestigingspapieren 

Brxxnr. B4)455, LD. Postbus 2610, 6401 DC Heertéh. 


Hulp, begelek^, bqies in 6 
Mien door ervaren DOCENT 
045^17161. 


Aangeboden TUDELUKE 
arbeidskrachten o.a con¬ 
struct bankwerkers (C02) 
lassers, timmerliedsn, met¬ 
selaars, electro technici, 
brandwachten, portiers én 
produkttemedewerkers. Iré. 
045-223646. 


WTO in de verkoopbran- erving, 29 jr. zoekt 
<*e. TeL 045-750872 vi^^ m drogisterj voor 32- 

-T-—-Of 38-urige werkweek. Br.o. 

Wat VERKOPEN? Adver- nr. B-0437, LD, Postbus 
t^ via: 045-719966. 2610, 6401 DC Heerlen, 
^ InL CHAUFFEUR met 
nirne ervaring is beschik¬ 
bar voor de weekemden 
ab reserve-chauffeu-. Tel. 
Fbl WGW Bouw. Voor direct 
c^ . voor Duitsiand MET- 
aÖAARS, belonifmmeriie- 
dpa Ook colonnes. 045- 
261336/ 230477. Hommer- 
77. Hooisbroek. 


EuropMxxjw vraagt 
voor Duitstexi BETONTIM- 
MERUEDEN en metselaars 
T». tot laOO uur 045- 
na 13.00 uur 04405- 
of04&319271. 
Gevr. HANDLANGER voor 
betonbouw in Dultetand. Tel. 
045-420584 of 416657. 


, Chauffeurs 


Kieper-chauffeur 

Voor een van onze kiepers voorzien van laad- en loskraan 
zoeken w| op korte terniyn een ervaren chssiffeur. 


Golden Tulip Zuid Limbüi^ 

Julianastraal 23a. 6285 AH E|»n (L) Td. 04455 1818. iHe* 56731 


vraagt voor zo spoedig mogel|k 

Kamermeisjes 

voor de ochtenduren van 9.00 -14.00 uur. 

Deze ftjnktie is op basis van een jaarbétrekking met een 
werkweek van ca. 25 uur. 

Tevens vragen wij 

Weekendmedewerkers 

van 18 - 21 jaar voor de huishouding. 
Inlichtingen en sollicitaties bij Margriet Peters, 
Julianastraat 23A, 6285 AH Epen. Tet. 04455 -1818: 


Geen Trucs 

U werkt in de horeca. Dan moet uw werkgever u per 1 ja¬ 
nuari ’92 een nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst ge¬ 
ven. Daar mag hj/zij geen trucs mee uithalen. Heeft u een 
dienstverband voor onbepaalde t^d? Dan blijft dat zo. 
Werkt u 24 uur? Dan wordt dat niet opeens 20 uur. Teken 
niets waarmee u het niet eens bent. Kom eerst naar de Ho- 
recabond FNV. Lid of geen lid. u bent welkom. 

De afdeling Sittard houdt op maandag 17 fe¬ 
bruari een open dag in het "Oranje Hotel”, Rjksweg-Zujd 
23, in Sittard, telefoon 046-513873. 

De afdeling Valkenburg houdt op dinsdag 18 februari een 
open dag in Taveerne ^ Btoktorijder”, Gosew^nstraat 18 
Valkenburg, telefoon: 04406-16198. 

Daar krijgt u als werknemer in de horeca uw nieuwe loon 
voorgerekend. U bent welkom tussen 10.00 en 21.00 uur. 


TC Kerkrade ’54 

TC Kerkrade ’54 is een tennisverening met ruim 500 leden. 
Het termisseizoen loopt van 1 april t/m 4 oktober. Voor de 
exploitatie van ons clubgebouw ^ de tennisbanen asm de 
Schifferheidersiraat zijn wij op zoek naar een 


Gevraagd 

erv. brood- en banketbakker m/v 
en leerling brood- banketbakker 

Geen nachtarbeid. 

Broekhem 69, Valkenburg. Tel. 04406-12146. 


Mr. J.M.M. Kreijn 

notaris te Brunssum, vraagt met spoed een 

Notarieel medewerker vnN 

zonder ervaring onnodig te solliciteren. 

Sotl. gaarne schrift, aan: Postbus 28, 6440 AA Brunssum. 


MEISJE gevraagd voor pri- 
véwerk. Intern mogelijk. Tel. 
045-721759. 


DAMES zoekt u een leuke 
bijverdienste, heeft 1 8 2 
avonden p.wk. tjd, een ei¬ 
gen auto en telefoon. Fa. 
Lynnbyou, tel. 045-723881. 


Hulp in de HUISHOUDING 
gevraagd in Aachen Richte- 
rich, 12 tot 15 uur per week. 
Tel. 09-49241171789 v.a. 
.13.00 uur. 


Escort anoniem 

dames gevraagd op oproep 
& f 300,- per uur. Tussen 
18.00-20.00 U. 04492-5373 


i^nbitieuze free-lance VER- 
KOPERS/STERS, v.a. 26 jr. 
ook in België. Wilt U hard 
werken en ƒ 80.000,- tot 
ƒ 100 . 000 ,- p. jr. verdienen? 
Dikor biedt u een uniek arti¬ 
kel geschikt voor verkoop 
aan particulieren, house¬ 
party's, detailhandel, horeca 
auto- antiek- en meubel¬ 
branche. Bel 02208-96237. 


THUISWERKERS gevraagd 
voor het adresseren van 
mailings. Verdiensten ƒ15,- 
p.u. Inl. ST.IS, Postbus 1237 
6040 KE R(»rmond (s.v.p. 
gefrankeerde en aan uzelf 
geadresseerde antwoord- 
bijsluiten). 


H.H. Landbouwers 

Voor het emissie-arm bemesten van Uw gras- en 
' bouwlarKl met: 

Zodebemester of injecteur 

Tussenopslag mogeiyk. 

Ook het 

Verhakselen van uw gras 

met toevoMing van Melasse. 

Loon- en Grondverzetbedrijf ' 

Mertens VOF 

Hilleshagenveg 45, 6281 AD Mecheien. 

Tel. 04455-1305. Fax 04465-2600. Dinie 50 jaar 

Hartelijk gefeliciteerd 


Horeca-echtpaar 


in bezit van de vereiste papieren. Uitsluitend schriftelijke 
sollicitaties kunt u richten aan: Secretariaat TC Kerkrade 
’54, Richterstraat 16, 6461 VR Kerkrade. JOHN (imformatica) Heerlen 
7-2 was gewekfigl wil con¬ 
tact Jan 04758-2585. 


Een PICCOLO in het Um- 
burgs Dagblad helpt u op 
weg naar snel succes. Bel: 
045-719966. 


Gezocht: BERNER SEN- 
hoTKl, 5 mnd. oud, ge¬ 
tal, waarschijrili^ gestoten 
omg. ziekenhuis, pirkeerpl. 
WeHerhof, Heerlen. Getiti- 
gen gaarne bellen. Fikse 
beloning. Tel. 043-478764. 


Bruin café in Brunssum 
zoekt MEDEWERKER (pim. 
25 jr) voor de kamavalsda- 
gen (diverse werkzaamhe- 
den). Tel. 045-258477. 


Gevr. zelfet. werkend KOK, 
bekend met ^porx keuken- 
techn. gewenst improvisatie 
en flexibiliteit In de toe¬ 
komst leiding^, positie w.o. 
goede arbeüoswoniv. 40- 
urige werkw. geen weeken¬ 
den. Leeftijd va. 25 Jr. Inte¬ 
resse: tel. inl. van 13-17 uur 
045-457845. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Cafetaria/Snackbar zoekt 
parttime MEDEWERKSTER 
18 tot 25jr. voor maandag 
en/of woensdag plus 1 of 2 
afwisselende dagen. Tel. 
046-213451. 


Nieiiw te openen lunchroom/ 
restaurant in centrum Tal¬ 
kenburg zoekt nog enkele 
MEDEWERKERS In vaste 
dienst (jaarbetrekking). Zélf- 
standig werkende met 
ervaring; leerling kok; 
schoorvnaakster voor de 
ochtenduren rnet ervaring. 
Spreekt U een van deze ^ 
catures aan, bel dan 04406- 
10000 na 17.00 uur. 


Start een import/export a- 
gentschap. Geen kapitaal 
nodig, geen risico’s. Geves¬ 
tigd sinds 1946 met diënten 
in 120 lartden. Goede be- 
heersirig Engelse taal nood¬ 
hak. Gratis inform. pakket 
NMO, aSd. DNL-7, Antw .nr. 
19392, 1000 WD Amster¬ 
dam, fax-line 020-6655349. 
info-line 01650-51694. 


Ik zoek voor mijn gehandi¬ 
capte moeder 'n lieve dame 
die haar wH VERZORGEN 
(ook 's nachts), tegen kost 
en inwoning en n.o.lk. ver¬ 
goeding, andere hulp aanw. 
Tel. 046-332000 na 19.00 
uur 04405-2347. 


2e Kapster t/m 19 jr. Leerli 
kapster t/m 17 jr. Schriftel 
soli. met foto. UBACh Huishoudelijk personeel / Oppas 


Wegens stege: prima bene¬ 
denwoning Tn R’dam-Char- 
lois bescNkbaar iri ruil voor 
KAMER in Zui^Lirnburg. 
Periode Mrt-April-Mei. Tel.: 


Te h. te HEERLERHEIDE 
zit/slaapk. in bungalow, ritet 
gebr. van keük., douche én 
eig. opgang, /ito,- of 
ƒ 125,- p. wk., info tu» 
21-22 uur 045-223482 


219382. 


HUISHOUDSTER gezocht 
0 -u. per week in l^eroy. 
Tel. 04954-1515 of 2122. 


Asito Heerlen b.v. 'schoon- 
maakbedr.' vr. voor Heerlen 
en omg. een nette MAN i.b.v 
rijbew. die opgei, wil worden 
voor div. specialistische 
werkzaamh. o.a. vloerpri- 
dérh. Het betr. in Ie insL 
een part-time functte. Info: 
Asito b.v. 043-472047. 


Gevr. zelfstandige HUIS¬ 
HOUDELIJKE HULP, in ge¬ 
zin met 2 kinderen, voor hal¬ 
ve dagen in middag. Schrif- 
telnke reacties; Mevr. Ey- 
getehoven, V.W. Poefmanstr 
185, 6417 EM. Heerterï 
Géyr.. 
omg.’ 

uur p.wk. voorn, ’s morgens. 
Br.o.nr. B-0468, LD. Post¬ 
bus 2610. 6401 DC Heerlen. 


Kantoorpersoneel 


Gevr. RECEPTIONISTE Gevr. een erv.. TYPISTE v. 2 
voor receptie en baliewerk ochL p.wk. van 8.45-11.46 
op recre^ie-oord. Aarimel- uur. Schoonmaterbedr. F. 

Gasthuis 102, 6268 NN Hon/ath b.v. 046-313757. 
Barheien, maak atepraak 
04407-1321 of 2327. 
J_ Bouwvak personeel 


: Stratenmakersbedrijf H. Feijen 

I zoekt 

; vaste hoofdaannemer 
: of gemeente 

>|Dor onderhoud en straatwerkzaamheden in regio Limburg 
• . Teverte ook uw adres voor at uw besbraSng. 

i TeL 04937-93396. Faaf. 04937-96631. 


; Voor direkt gevraagd 

I Metselaars en klinkermetselaars 

» Voor div. langdurige otyect^ in Duitslaxl. 

, Goede soctate voorzieningen. 

> Te bevr.: 0949-220354051 PKB BOUW in Köln. 


AKB Hulsbag B.V. MtaaA 
met spoed colonnes BE- 
TONTIMMERLIEDEN voor 
Duitsland. Tel. 046-322747; 
na 18.00 uur: 045-310948. 


Aannemetsbedt|f Be io 
vraagt ervéren col. METSE- 
LAmS en ^mers voor 
Duftsiand. Hoog looa\ Tél. 


Technisch personeel 


Garage/vervoer^sedrijf Hanneman te Kerteadé, 
tel. 045-452666 zoekt op korte termijn een 

Ervaren all-round automonteur 

i.b.v. diptoma’s. Bekendheid met dieselmotoren is vereist 
Taakomschrijving; 

In hoofdzaak onderhoud v£te eigen wagenpark en 
touringcars . 

Aanm. na tel. afspraak, vragen naar Dhr. H.P. Hanneman. 
ZorKJer ervaring onnodig te soiriciteren. 


HAAN I 

INDUSTRIAL 

SERVICES 

vraagt 

bankwerkers, sleutelaars 
pijpfitters, montagemedewerkers 

Inlichtingen Dhr. J. Andrien. 

Tel. 04408-2834; privé 04408-2504. 

Deaier Volvo personenauto's 
roept soilidtanten op voor de functie van: 


L’Ortye Transportbedrtjf B.V. Eerste Monteur m/v 

D e Itow nen 72, Hoénsbroek, tel. 045-212358. 


Gevraagd CHAUFFEUR FulMime TAXICHAUF- 
>foor soio-auto. Tel. 04498- FEURS (m). Pers. aanm. 
W348. _ Hompalsweg 12, Landwaaf 


Pfccofo ’8 in het Urriburgs CHAUFFEURS füMlime MAf 
Dagblad zin groot in RE- gevr. voor ta}d-bedr|f. Solt. 
SULTAATtBei: 045-719966. na 18 uur. Keekstr. 46, Hri. 


Horeca personeel ' 


^ Hotel de LEmpereur te Valkenburg vraagt voor 
komend seizoen 

zelfstandig werkende kok 

met prima kookervaring 
leerflng kok, kamerwerksteirs, evL part-&ne. 

Heeft u interesse, bel ons voor e«i afspraak 04406-13439, 
na 17.00 uu". 


Nette vrw. FRfTUREHULP Ervaren PORTIER gevr. 
gevr. • voor _ friture-caietaria voor Dancing, voor vi|dag 
vpor min. 2 avonden p.rMc. en zaterdag, inl. Utetweg 


ze Uanten.in een goede conditié bl^vén. 

Voor déze functie zoeken wij lemarKl: 

* fnM ruime enraring ais eerste monteur 
* een technische opleiding op MTS-niveaü, evenals het 
diploma keumieester APK tl en kennis op het gcdaied van 
ËPG-instanaties en autotetec!tienjca.j 
persooniyke eigenschappen zoals ktapigeridit denken eh 
handelen, eigen initiatief, teamgeest en goede oommunica- 
tieve vaardidteden. , 
’teefti|d25^iaan Voor uw aangifte INKOM-^ 
STENBELASTING of boek¬ 
houding: Belastingadviee- 

buiQ Qrs. Timmermans, tol. 
045-752284. 


Inv. BELASTINGFORMU¬ 
LIEREN per opmputer va. 
/ 30,-. Tei. 046-210831. nd ' PRIVEHUIS 
.ojir. B<)426 LD.. 
Rosfbué 2610, SfIOI DC, 
Nsèrtén. Te kopp Protap^^ COMPU- 
TERTAPINST/ÜBfTIE met 
bierioaan. nog gebruikt, 
SPolkoople. 


Heren veehOMdem ed aktterigd^iyiters voor: 


ONDERDELENBANK. 
Tel. 04493-2715. 


Te koop jonge HENNEN te¬ 
gen de leg. Vaesrade 43, 
Nuth. Tel. 046-241284. 


Te koop goed paardehooi 
en oude BIETENMÖLEN. 
Tel. 046-334811. 


VEEHOUDERS opgelet! 
Voor het bemesten van uw 
grasland met Kaweco zode¬ 
bemester houden wq ons 
vriendelijk aanbevolen. 
Loonbedrijf F. Jeurissen, 
Susteren. Tel. 04499-2851. 


Gevr. 0.5 - 2.0 Ha. LAND¬ 
BOUWGROND te k. of te h. 
omg. Amstenrade voor ko¬ 
mend seizoen. 045-231475. 


Allschalmer, Forddextra 3 - 
schaar WENTELPLOÉG. 

na 19.00 uur. 
Johgevrpuw 22 jr. zoekt net¬ 
te KAMÉR of inwoning bij 
oudere dénne, omgev. Hri.- 
Kerkrade. Tél. 045-219382. 


KAMERS te huur in pension 
v. alleenstaande mannen, 
tel, 046-214804. 


Aangeb. kamer in onderhuur 
mrt. t/m juli ƒ 250,- p/mnd. 
tacL MAASTRICHT 436414. 


Mooié nieuwe kamers te 
htitiTi S. min. van station 
HE0)LEN, per 1 maart '92. 
045:311336. 


Te huur gevr. karner of ap¬ 
partement voor 1 of 2 pers. 
bij voorkeur in HEERLEN, 
huur /400,-tot ƒ600,- alF 
in. Tel. 045-424344. 


! Mi 


FLAT 4 kamers, huur 
ƒ.750,- exd., Smars^horsf 
120 , .25^ RS raag, te 
ruil taoeh goédkopefe wör 
Hing in Uinbuig. 


TV/VIDEO reparatie. Zonder 
voorrijkosten. Götgens. In- 
dustrieterr. Abdissenbosch- 
Landoraaf. Tel. 045-314122 


Te koop 4-jarige E-PONY, 
ruin, donkemruin, verkeers- 
en zadelmak, vr.pr. 
ƒ 3.800,-. Tel. 04950-18464 


Undbouw ONDERDELEN- 
BANK te Schirmen vra^;^ 
Technisch commercieel 
medewerker buitendienst nv 
V. Onze kandidaat is een 
harde werko’, is zelfstandig, 
heeft een technische oplei¬ 
ding en ervaring in de land- 
bouwsektor. Leeftijd tot ca. 
30 jaar. Breinder 3a, 6365 
CX Schinnen. 04493-2715. 


VOEDERBIETEN te koop. 
Tel. 045-317698. 


Te k. gevr. MESTTON, Inh. 
10.000 Itr. dubbel-asser, i.g. 
81. 09-49.2456.1381. 


Te k. antieke TRACTOR 
Farmall cup ’48. Tel. 04459- 
2204. 


Voor het emissiearm aan¬ 
wenden van drijfmest met 
de nieuwe VEENHÜIS zo¬ 
debemester, bieden wij on¬ 
ze diensten aan. Loonbedrijf 
Steinbusch, tel. 045-751428 


Te koop groot pak erwten- 
stixï en GRASZAADHOOI. 
Tel. 04405-1357. 


Te koop rode BESSEN- 
STRUII^N. Tel. 04409- 
1566. 


Te k. 2-iarige D-PONNY 
Ruin en Jaarling Hengst 
Veulen. Tel. 046-372282. 


Gevr. MEDEWERKER voor 
enkele dagen p.w. op ge¬ 
mengd bedrijf omg. Voeren- 
daal. Br.o.nr. B-O^, LD., 
Postbus 2810, 6401 DC Hri. 


2 SPRINGPAARDEN te k. 
wegens beëindigen sport. 
Tel. 045-253764. 


Gevraagd WEILAND om 
vee in te scharen. Tel. 045- 
413684. Wim proficiat' 

met je 50ste venaanJa^ 


Guus, Jolanda, Erwin, Rico, 
Opa en Oma, vrienden en 
kennissen. 


Tillie 

Proficiat met je veijaardag Van Lien, kinderen ctj. 
kleinkinderen. 
■% % « i ^ 


Van Wim, Kitty en Lars Noe kiekse blöd < . 

Wa Abrahanft 


Kvxxx\xxx\\\\\xxxxxxx\ix\xv\xx\xx\\\vx\v Te k. Toyota dubbelb. BREI¬ 
MACHINE, nw.pr. ƒ3.500,- 
nu voor ƒ 1.750,-. Einderstr. 
5 a, Heerlen. 


Brother elec. BREIMACHI¬ 
NE KH 940, maatcalc. plus 
wolwinder, 2 jr. oud, unieke 
kans voor mogeme vrouw 
die houdt van allround brei¬ 
werk. Door ziekte helaas 
maar enige malen gebruikt. 
Tel. 043-643179, 


Te k. BMW 323i, 4-drs, bwq. 
6 e mnd '84, veel extra, met 
3 mnd gar. op motor. Mee- 
zenbroekerweg 124. Geen 
telefonische Inlichtingen. 


Te k. BMW 315, bvyj. ’82, 
brede bnd. i.z.g.sL vr.pr. 
ƒ 3.800,-. Tel. 045-258319. Tek. BMW323i, bvyj. 

Ie extra’s, o.a. 
dak en stuurbekr. > 
Tel. 045-250835. ^ 


Te koop BMW 324 PW 
bvyj. ■87. km.st. 13^ 
pr.n.o.lk. Tel. 04S-3t 

BMW 316, bvyj. 

LPG, elec. ramen, nwéii 
ƒ8.750,-, 04&-322741i- 


ö 

F 

S'' ’ 


'1 


BMW 3181, '84. 
mode. 96.000 km. 
ƒ8.950.-. 046-527945. 


Te k. BMW 316, 
75.000 km. 5 -versn. i 
Tel. 04498-54974. BMW 316i schuif/ 
paaré/blauwmet., 
verlaagd, 15” spc 
bak, spoilers eriz. 

’88i ƒ22.500,-. Auto 
BURG Stein, 046-3384 Alfa 75 
Twinspark 

2^0i, 1990, Ie eig., schade¬ 
vrij, rood, 50.000 km., spöft- 
vi^'trèkhaak, ƒ 31^950,-^ 
fomil, firtanoiering'rnog. ÊUuUbrsf 


meestal binnen 12 uur. 
TEBBEN koeltechniek (part) 
Geen voorrijkosten met ga¬ 
rantie. 045-460471 


Gopieerapparaten v.a. ƒ 500,- 

Type-machines v.a ƒ 450.-; Kasr^isters v.a ƒ 750,- 
Telefox v.a. ƒ 1.495,-. 

Prijzen excl. BTW. Eigen service-dienst. 

Spoor kantoormachines, Bcx^ioltz. Tel. 045-443961. 


Te koop uit Faiilissertient 

l'ëeuw en gebruikt kantoor- en di/ectie-meubilair van zeer 
goede kwaliteil Nieuwe bureau’s in diverse kleuren en 
modellen. Tegen fabrtekspryzen: Zeer mooi directie meu¬ 
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2 -deurs kantoorkas- 
ten v.a. ƒ255,-. Gebruikte bureau’s v.a. ƒ95,-. Diverse 
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ƒ150,-. Laden- 
bl(ri <8 voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2'en 4 
laden v.a. ƒ 150,-. Tekening laderikasten Al en AO v.a. 
ƒ595,-, magazijn- en archiefsteliing v.a. ƒ75,- per mtr. 
Brandvrye archieflcasten - brarxikaéten met extra korting. 
Burpstoelen va. ƒ50,- pè’ st. Nieuwe burosfoélen met 
zéér hoge korting, tekenwels A1 en AO van ƒ675,-. Rtp- 
overS-Wipeborden-RolblOkken. Steekwagens luchtbanden 
ƒ109,-. Industrie boormacNnes 16mm 220 Volt ƒ425,-. 
Verder nog 1001 artikel teveel om op te noemen. 10G)0m2 
showroom 1200 m 2 magazqn. Alles uit voorraad léverbc^. 
Ook verhuur bedrjj^nventaris. 

ROCKMART, Kissel 46A; Heerlen. 045-723142. 

Open maand. - vrijd. 9-18.30 uur. Zal 10.00 tot 16.00 u. 


Restanten 

T^ijttegels 

Winkel/horeca/kantoor 

A-kwaliteiten. 

Piet van Heugten, fabrikant 
teppegelé» Roermond. 
Pr. Bérnhardstr. 34-34a 
Tel. 0475Ö-16188. 


I Mwlwfxl3 ;^ Bt rgissum ’ 
Tel. 045-267700 


ALFA 33 1.3 S bvyj. 5-’88, kl. 
donkerblauw, km.st.'65.000, 
APK 11-'92, i.st.v.nw., elke 
keur. toegést, pr. ƒ 12 . 000 ,- 
Tel. 046410056. 


Alfa 33, 1.7 QV, bwj. ’89. 
snel en compleet, nieuw- 
staat, 92.000 km, ƒ 18.500,- 
Tel. 045-455690. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


ALFA^SGS; ’87, rood, ifi pèrf 
st. vr.pr. ƒ10.000,-. Tel. 
04^327946. 


ALFA 75 1.3. bvyj. '87, div. 
e^’s, i.z.g.St Inr. mögelijk. 


m 


TeJ<. BMW 525i, bvyj. ' 88 . i. 
z.g. 8 t., kl. zilvermet, licht 
metalen velgen, nw banden, 
Kenwood stereo, vr.pr. 
ƒ35.000,-. Inl. 046-522965. 


Té k. BMW 316, bvyj. '80. 
/1.750,-< Maastrichterstr. 
142, Bruhésum. 


BMW 316 bvy. ' 86 , Im-vel- 
geHi, stytingset, met gas, pr. 
ƒ 13.700^. Inr* en fin. mog. 
Tei. 045-429Ó/2. 


BMW 320/6, bj. '82, Royal- 
Blue mélallic, div. extra’s, 
i.Z.g.St. Tel. 04406-12374. 


Te koop BMW 316, 4-drs., 
bwfti , ’ 86 , veel acc., pr. 
ƒ 17.500,-. Tel. 045-455549 


Te koop BMW 316, bwj. '81. 
blauwmetaiv alu. sportvel- 

045-^808. Mintgroene MINI 

BMW 524 TD, vele opties ^ ^ 

o.a. autom. met i^uifclak, 
lichte voor schadte 1988 , 

, ƒ 17.500.-. Tei. 040-515556 
Te k. BMW 318i, 
11-’86, LPG, ƒ14.7 
g.sl, inr. evt 045-31 


Te k. BMW 323t i.z 
78. APK febr. ’f 
ƒ2.450,-. Erenstel 
Kerkrade. Cabriolet 


APART mooie Alfa Romeo 
90, bvyj. ' 88 , i.slv.nw. Vüeg- 
veldweg 62, Beek. 


Te k. /Wa SUD 1.3 SC, bvyj. 
nov. ’84, 85.Ö0(N<m, bijZ. 
mooi ƒ 4.260,-. 045-255784 


ALFA 75 2.0 rood, stuurbekr 
lichte achterschade 1988, 
ƒ 11.950,-. Tei. 040-515566 


t 
^ 4.100;-. Tel 
04498-58602 na 18 uur. 


BMW 325i bvyj. ’87 veel ex- VW GOLF C 
tra’s, Alpina uth/.,i lederen '80, kl. Indiscnr 
bekleding. Tel. 045-321919. acc., sp. velgen, ^ 
BMW 316, bvyj. ‘ 86 , 2-drB. '"*■^6-4^ 
ƒ13.900,-, evem inr. mog. 

Tel. 046-513976. 

Pittig Kadettje, 

®aar vers 

niet oudbakxep. 

hoeft noH ,2m. Plaats als 
Geen picCOLO it 

de weerga auto-ru 


• I 


JÖ' 


MlMMijilliliillipi 

nilii i . 


hiii.' I: J'iJ 


BMW 728i bvyj. *82, i.g.st., CHEVROLET El 
pr. ƒ6.500,-. Tel. 045- 78, V 8 automaal 
352406, Laurastr. 2, Eygels- zwart, veel chroom, ^ 
hoven. ƒ 15.500,-. 046-27216» 


Te koop BMW 730 i, nw. 
model. bwj. '87, in abs. nw. 
sl, vele extra’s, kl. dblauw.l Wat VERKOPEN? < 
pr. ƒ 36.500,-. 04498-55824 | teer via: 045-71 9986 . 


Chiyaler 


Te k. BMW 316, bvyj. laat '81 CHRYSLER ES 2.5i . 
rood, i.z.g.st. /2.70Q,-. Tel. 2-drs., wit, pIm. 1809? 
043-839127. /25.000.r. 04406-12641 


Citroën 


Audi 


LET OP ONS RUIM AANBOD OCCASIONS 
verderop In deze rubriek en let ook 
op onze advertentie op maandag! 

St. Maartensdijk 

Trichterweg i09, Brunssum. Tel, 045-229080. 


Deze maand beslissen’ 
over 6 maanden betaleri 

Volvo 340 GL automaat rood.... 

Citroën BX19 TBD rood..—:id 

Renault 5 TL vvit........- j 

Citroën Visa 11 RE rood ..... j 

Citroën BX 14 Leader 2x.;... 

Nissan Micra automaat nov...••••• J 

Citroën BX 16TRi grijsmel..'.......,.......■....•••• i 

Opel Kadett 18S Sedan blauw nov. . 1 

Citroën BX 14 RE 4x....:.1 

Citroën BX 1400 met spoiler blauwmel. ..] 

Citroën BX 19 TRi break mét stuurbekr. wit..j 

Mitsubishi 1 .5 GLX Lancer .. 

Citroën BX 19GTl vvit....-- I 

Ford Fiësta 1.4 i rood nieuw model....'J 

Ford Escort 1.4 Bravo rood ..... 

Seat Ibiza 1.2 XL wit....■•i j 

AHa Romeo 331.3 S grijsmetal. ...••■**/1 

Citroën BX 19 TRI m. sdiuifoak ...... i 

Citroën AX1.t\ TGE.......••• 1 

Citroën BX 19.THI Break m. stuurbekr. grijs. i 

Citroën /0( 1.4 i GT grijsmet... -1 

Citroën BX l 6 TZi wit..... 


Te k. AUDI 80; bwj. ’89, 
blauwmetallic. Tel. 045^‘ 
323560. 


Tek. AUDI 80 18S, bwj. ' 86 , 
kleur rood, aut. en stuurbe- 
kraditiging, vr.pr. ƒ 22.500,* 
Tel. 046-338264. 


AUDI 100 CC 2.3i, 11-’83. 
blauwmel, LPG, ƒ6.950.-. 
Tel. 04906-1387. 


Audl-Avant 
1800 cc 

4-cyl., M. blauw, bwj^ 'B4, 
136.000 krn, 
nog in te voeren. 


ISbl ... 

Demonstratieauto’s 

Citroën 2X I.G Aura. 
Citroën ^ 1.9 Volcane 
Citroën XM2-Ó Aihblance' 
Aulobecirijt 

SONDAGHBV | 

Dc Küurncn 34 3b 

( HoLMisbrc^ek) 


«ichti^ I 
irocotwoi, 


AUDI 100 2.3, 11 -' 88 . 

autom., sChuifd., nw. model, 
ƒ 25.950,-. Tel. 04906-1387 


SchrifteNIke 
Auto Kallen 


sollicitaties richten aan de cflraotie van 
8 .V., Postbus 486k 816Q: AL Galeen. 
zander 


MMCM6C6n, iBI. 


BUFFETHULP gevraagd, 
ervaring vereisL Na 15.00 
uur tal 045-216234. 


129, Heerlen. 046-213^. 


Ervaren SERVEERSTER 
gez. leeft. 20-30 Jr. en keu- 
K^ihulp m/v. Tel. 09-49. 
2166.38432. 


Winkelpei’s. 


Slager V. Melik kan een fufl- 
time VERKCXDPSTER 
piaalsen. Liefst met enige 
verkoopenmriilg. Bent u ge¬ 
ïnteresseerd, kom dan even 
langs of bel voor éoi af¬ 
spraak. Slagerij v. Melik, 
ApoUolaan 29-30, W C. 1 
Loon, tel. 045-718739. 


Div. personeel 


Gemotiveerde KAPSTER 
gevraagd. Tel. 04406- 
41380 of 40583. _ 

Brood- en/of BANKETBAK- 
I^R gevraagd, partthne^ 
BaMcerq HeQnen, Nieuwen- 
hagerstr. 80, Laridgraaf. Tel. 
045-312276. 


GoLM/iaiKlinjectie , 

wiDen wf tlgiaag^.van dienst z|n met ons 4 wielaangedre- 
ven Moerasvoertuig de Terra Qator of onte gebolwen 
Veenhuismachine. Voor irflichtiri^n L 0 Ónbedr|f 4 l,.Snijders 
tel. 04469-1254, H.Andriëh tel. 044O7r146O. 


Heren Landbouwersl Voor het lévéran en strooien van 

gedroogde kippénrnecf 

rnet de modernste combi-rna3istlóoi^ 

Tevere uw adres voor alle lo(XiMM»lQaamhaden. 

Looribedrijf Jailsöen Kerkf^e 

Tel. 048463583/413325 AUDI 80 GL Turbo diesel. 
biM. '83, APK 10-’92, i.z.g. 
sL, pr. ƒ5.200,-. Tel. 
04406-14950. ' 


Te koop AUDI lOOcc 5 wl., 

a , b\^. ‘84, ij:.g.sL Tel, 
5-232321 


AUDI 80 Turbo diesel, 9 -’ 88 , 
gel glas, blauwmet., km.st. 
89.000. Tel. 045-231486 of 
210909 


Horsterweg 11 , Beek. 
Ma. t/m vr. 09.00-16.00 uur. 


AUDI 100 CC 2.3i, 3-’88, 
airco, grqsmet., 78.000 km., 
ƒ 22.950,-. Tel. 04906-1387 


AUDI 80 Diesel, bvyj '89, 
68.000 échte km, met pa¬ 
pieren, rood 04498-55460. 


AUDI tOO CG, SE, ' 86 . m. 
stuurb., 5-gcteg, d. blauw, in 
perf. condtie, pr. ƒ9.750,-. 
Wilhetminastr. N’hagen. 


AUDI 200 turbo Quattro, m. 
’ 86 , /VBS, airco-, schJkant. 
dak ƒ 15.950,-. 046-529307 


Te k. AUDI 80 LS 1979, met 
APK. ƒ1.000,-. Tel. 045- 
462853. 


Te koop AUDI 80 diesel, 
bwj. sept. ' 88 , /U*K, tóf. 045^ 
456180. 


Uw aktiéve ONroërHtealer fo ZUidÜïinl^ 


Van Leeuwerw 

Citroën V 

Citroën BX 14 RÉ '86 
Citroën BX 19 TRS '88 
Citroën CX 22 TRS '86 
dtroënASflrsfgi 
Opel Kadplt 1 .8 '88 
0^ Kadett 1.6'85 
(Sïlf 40 KW m.’87 
Nissan Sunny 1.7p ’87 
Peugeot 3091.6’88 
Seat Ibiza GL ’88 
/Mte1.3 Junio'87 
Toyota Corolla autom.’85 
Inruil-financiering-leasing 
garantie. 

Van Leeuwen Citroën, Strijt- 
hagenweg 129, Kerivade, 
tel. 045-453355. 


CITROÈN BX 14 E, 6-‘85. 
grijsmet., LPö, ƒ 5.950- Voor Picöolo’s 

Tel. 04908-1387. zie verder paginfi® AMNESTV 

INTERNATIO 

•' * 2Iaterclag 15 februari 1992 • Pagina 5- 


oor voortbestaan 


met 


I 

% 

ü- 

>V' 
^ÖpORHENRI KRUITHOF 

P^HAAG - CDA-fractie- 
Elco Brinkman 
P deze week afstand te 
Ken van de woorden van 
H t>artijgenoot in de Eer- 
pKamer Ad Kaland. Deze 
I in een interview en op 
CDA-bijeenkomst in 
het einde van het ka- 
voorspeld. Brinkman 

P na een eis van PvdA- 
evoorzitter Wöltgens, 
ér vanuit ging dat 
E^inet ook in zwaar 
de rit zal uitzitten. 


de vraag is, of de CDA-frac- 
ter echt zoveel afstand nam 
.t^land. Brinkman kon na- 
Ök nooit toegeven dat ook 
teht dat het kabinet de eind- 
niet zou halen. Daarmee 
;*M3 de schuld van een even- 
kabinetscrisis bij voorbaat 
h geladen hebben. 

yili. ^ 


'W‘- 


^ 1 


ressie 


, -^W^e weer, waar Biinkihan 
^ Slarak, was wel degelijk 
toedoen van diezelfde 
n ontstaan. De stormde- 
woedde vorige week 
: namelijk boven het 
land Texel, waar 
1 coalitiegenoot PvdA 
e belangrijke onderde- 
tracht aanzegde. Toen nog 
I coalitiegenoot PvdA 
, nu leek Wölfgens als 
" «en wesp gestoken door 
d. 

*®hét met stormdepressies zo 
fé hevigheid ervan bepaalt 
“ ^el schade wordt aange- 
^^Wöltgens taxeerde de rede 
^^el slechts op een wind- 
S^t, waar weinig schade 
t zou vloeien. Maar de- 
kunnen tijdens de rit 
nitdiepen en d^ meer 
aanriehteiv .Me^rol%,. 
^.jaxya$v^ks in ètiaki te, 
hoe erg éen storm- 


► AD KALAND 
.onheilsbode... 


► ELCO BRINKMAN 
.afstand genomen?... 

depressie kan worden. Mét poli¬ 
tieke stormen is dat npg véél 
moeilijker. 

Wöltgens heeft overigens alle re¬ 
den om zich ongerust te maken. 

weet heel goed dat eén steeds 
groter dérf van de CDA-fractie in 
de TWeede Kamer niet zóveel 
mear op heeft met de PvdA- Be¬ 
halve de bekende rechtervleugel 
van het CDA, beginnen ook 
steeda meer fractieleden die aan- 
vmik^k,positief vi(ar^ over de 

gen openlijk te uiten. politiek objectief 


Ad Lansink bq voorbeeld, die 
^n irritaties uver de VVD twee 
jaar geleden niet onder stoelen 
of banken stak, begint het steeds 
moeil^ker te krijgen met de 
’drammèrigheid’ van PvdA- 
staatsseeretaris Simons (Volks¬ 
gezondheid). En ook bij de zoge¬ 
heten ’backbenchers’ is de liefde 
tot de PvdA ni^ ö'g haitelijk 
meer. 

SpéctiÜl^li)^ over de toekomst 
van dit kabinet be^t in Den 
Haag we^ een geUefde bedg-'- 
heid te / worden. Het afsluiten' 
van weddenschappen is gevaar- 
/^jk,. n^aar -fUósoferen .over ,dé 
, Jiogeljfike , 

binetscriaia is datallerminist. ^ “ 


De val van een kabinet pleegt 
zelden Óf nooit als een donder¬ 
slag bij heldere hemel te kómen. 
Een coalitie waarbinnen de sfeer 
goed is, kan heel wat zakeltjke 
conflicten verdragen. Als de wil 
bü beidé pahjjen aanwezig isunn 
door te regeren, zal er zelden een 
kahiimtscrisisi. ontstaan, hoe 
gróót de zakelijke meningsver¬ 
schillen sóms-ook mógen zijn. 

li^ar als de sfeér beetje bjj bee^e 
^rdt afgebfedten, ligt dat heel 
anders; Het is een proces dat ve¬ 
le maanden in beslag kan ne¬ 
men, ma^ als de ■veyho^difag. 
'tiiósëhl'^d rcÉeimgspar^liJmal^- 
zaam'hiaïür zeker.vemlechtert,!^,» 


een kabinetscrisis vrijwel onaf¬ 
wendbaar. 

In de afgelopen twintig jaaf zijn 
er drie kabinetsciises geweest. 
Het|kabinet-Den Cyl viel in 1977 
door de sterk verslechterde sfeer 
tussen PvdA en KVP, waarbij de 
steeds slechtere persoonlijke 
verhouding tussen Den Uyl en 
Van Agt een belangrijke rol 
speelde. Het tweede kabinet-Vón 
' Agt heeft eigenlijk nooit kunnen 
regeren om diezelfde reden. En 
het tweede kabinet-Lubbmrs viel 
uiteindelijk, omdat CDA’ers en 
VVD’ers ^aar na een zéven jaar 
durende samenwerking niet 
meer kónden luchten of zien. 
Niet alleen in Tweede en Eerste 
Kamer begint de sfeer tussen de 
coalitiepaj^ers tekenen, van ver¬ 
val te vertonen. Ook binnen het 
kabinbt zijn er hier en daar al 
enige irritaties over en weer te 
bespeuren. Tussen Van den 
Broek en Pronk heeft het nooit 
echt geboterd. En ook tussen 
Van den Broek en Kok gaat het 
sinds de *Zuid-Afrika-a£Saire* 
niet echt goed meer. Andriessen 
en Kok zullen evenmin dagelijks 
bij elkaar op de thee komen. En 
de ’hartelijke vriendschap' tus¬ 
sen Alders en Maij-Weggen is 
algemeen bekend. 

Zo slecht niet 

Toch wordt nog altijd volgehou¬ 
den (en door ingewijden niet 
ontkend) dat de sfeer in hét kabi¬ 
net ..zo« slecht nog niet is. Maar 
ook hier dringt zich een vergelij¬ 
king met het verleden opv Het 
vorige kabinet viel uiteindélijk 
in de Tweede Kam^, omdat de. 
WD-fractie niet akkooid kon 
gaan met een kabinetsbesluit 
over het. reiskostenforfait. Met 
dé voortgang van het plan- 
' Sintons zou best eens iets derge¬ 
lijks kunhen gebeuren. 

Toch is hét nog niet hopeloos 
Voor het kabinet. Als er we^ een 
krachtdadig en eensgezind b^ 
^luit kan. worden genoméh ov^ 
éen zwaar, eb bels^[rijk j^litiek 
ohdteriVéïp fi^ergelijk de T^assen- 
balans), lom dat de sfeer in éên 
klap weer . doen opklaren. Storm- 
depres^id^tjmben 


..aamte richten. 


atssécretans niet meer • ' .v.*, 

o>’" ■' 


DOORCARELGOSELING 


Haag ~ Nóg niet zo lang geléden bepaalde hij zelf. 
in he^aQhaak^pel. Inmiddels is hij echter verwor- 
een pion dié door andèrén op het schaakbord 
verpl^tst: PvdA-staatssecretaris Hans Simonl. In 
l^binèt belast met volksgezondheid. Niet jiét .mm?|të 
QSteriein. Het gaat iedereen aaïi en er gaat ’grobt geld’ 
a: ^ miljard gulden per jam'. 


32 


^ wö de gezemdheidszorg 
■ jaar of vijf omvor- 
*«1 basisvezekering voor. 

Een premie cbè deels 
«nsafhankelijk en dééls 
^ Geen onderscheid meer 
^^'Z iekenfonds en particulie- 
.JJ®?*ekeraars. Een eorlijker 
van Lasten bb ; lagere 
^ Lovenswaardige plan.. 
J|iipótse scenario’s. Het 
Sanons’. 


!?^A'er is nü'twéé jaaf bezig, 
^jjwauari 18^ Werd de eerste 


34b' 


P v?ég naéf dé vërwézenlij- 
rijn jdb^men .gèzet. 
giilgen; tiSt > zie^ 
peorflguli^ verze- - 
riaar de; AWÉZ, de toe- 

dé 


!S smaékt naar» meer. 
iÖ .jfi« kraamzorg 
januari 1993 liaar de 
®en, jaalf’'ï«fer moeten at 
Vorinen van gézondr 
vól^jien;^ Drii kan ér 
dé veridezingen van 
’géscoord ■ worden, 
vpoittilt dus. 

> ■ • ■ . .■ Vu . . ■ . '« 


52^8eet^e PvdA, en met 
«toös, dat de partij niet 

a ^*^h^.-,kï^inet zit. Coalitie- 
?^.GöA ^ er ook nog. Een 
^edoof règefen Wijs is ge 
*n. AL’talloze grote opera- 
« télselherzieningeh heeft 
■^®^geiaaakt. ;,liiet ati« upS' en doWhs. Denk maar aan de würi- 
ging van de sociale zekerheid in 
1987 en de belastingherziening 
Dort in 1990. 

Het CDA is dus voorrichtig. 
Eerst zién, dan geloven, luidt het 
motto. Na elke^ stap dé conse 
quehties berieit^ Dé ba|jjms op;- 
maken. Lering trekken'Uit heit 
gebeurde en dat gebruiken bij de 
volgéhdé besluiten. .Niet over¬ 
haast maar juist welóverwogéh. 
En ach, als er dap ééns. een jaar-^ 
tal niet wordt gehaald, is dat ook 
geen ramp. I4ey^ zorgimldig en 
later, dan snel met brokken. 

Zo ook bii het plan-Simons. Een 
éérl^ef lastenverdeling? Prinié. 
I^tenbeheersing? 0^ goed. 
iRÊiar het moet wel bü^keii iii de^ 
prektijk En dat doet het tot nu 
toe mcti ^féiuninste niet volgens 
hét C;DA. ' En dus^ m zaak 
oimiéü# overwogen . worden, 
iïoe graag de PvdA óok 'anel' 
verdér wil. Hardlopers rijn dood^ 
lopefs. Én de chmteh-demOcra- 
ten voelen er niets voor daar bij 
te horen. 


Geiiioedérén 

(^eep Wónder datde geraoedereh 
tUèSeh CDA én PvdA danig zijn 
verhit els het om 'Simons' gaat. 
In éen Kamerdebat, e^ri^ deze 
week, het de bewindsman onver¬ 
bloemd weteii op 1 jahiiari huis- 
'arts éu kraamzorg ir»aar de 
AWBZ te willen óverbr^igen. 
Wetsvoorstellen komen rond 1 
mei/luidde de mededeUng. 
Natuurlijk. Er liep wel onder- 


achtergrondl risicö, maar de plicht daartoe. Ctf. 
een vaste eigen l)^drei^ voor 
iedereen, gekoppeld aan een per- 
eehtage van het ii^omen. Mógb- 
lyk een kleinere basisveraifee-^ 
ring waarbij de burger zichzelf 
niaar voor meer zaken moet bij- 
verzekereh. Gruwelen voor de 
PvdA, maar noódzaak vóór het 
CDA 

•Mocht het allemaal niet meer 
voor L januari 1993 Itikkai, dan 
moet er op die datum nunr niets 
> gebeurm. Dan wa<diten we maar 
tot 1 japuari 1994/of nog later. 
^.Een stelselherzi^iiag? Ptióchtilg. 

‘ >Dat is ook nodig. Ivfow wri met 
een goede hihoud; De datum ^is 
daarbij dan minder retevant 

' Helaas voor Simims, en de 
Pv^IA rit klem. Zond^ CDA 
komt «t; niets^tan/rijri 
recht Bh négerémlian hifaeeéè^ 
litiegeiioot ook niet wetende dat 
die één meerderh^ in de Ka¬ 
mi^ heeft door steun van de 
WD « en van het steeds meer 
twqfelende D66. 


Loonstrookje 


• HANS BIMONS . 
.van speler tot pion... 


zoek naar de kosten in de ge¬ 
zondheidszorg, maar dat ging 
over het verleden. De jaren 
1990-1991 én dè effecten die dat 
kon hébben op de premie;syoor 
dit jaar. Oud zeer dus dat n^s te 
maken had mét de stelsélhrirzie; 
ning. 

'Daariiaast zouden ér wel 'kwali¬ 
tatieve' aanwijzingen uit kunnen 
koihen over de kosten die be¬ 
langrijk zouden kunnen zijn. En 
aan de hand daarv2m zou het ka¬ 
binet dan kunnen bezien of de 
besluiten rond de stelselherzie¬ 


ning op 1 jani^ 1993 verdedig¬ 
baar, rijn vanuit een oogpunt van 
kostenbeh^rsing of juist niet. 

Fout, riep CDA’er Lansink in de 
Kamer. De kostën lopen uit de 
hand en de xésultatep van het 
onderzoek ihoeten léideri tot 
maatiregélen om die kosten te be¬ 
perken. En dat kan alleen dóór 
een bijsteUiag;, wah. hét plah- 
Simons. Want met hetgeen er op 

1 januari is gebeurd gaat hét met. 
Dat bewijst de pfak^k wél. 

Dan maar geeh Vrijwillig eigen 


Een bot 'nee' van de bewinds¬ 
man tegen de wensen ysn h«t. 
CDA zal ook niet werken. Héél 
Nedérland hééft naar het loon- 
. strookje van januari gékèkéh. En 
dé fprséixtkbmenisdalihg die mé- 
' nigéen cónstateerdé wordt tóë- 
geschreven aan 'dié kale met dat 
brilletje’, doelend op Simons. En 
die iswel vandePvdA. V 
'. Hèt'Zéér zit zo dh^ dat zelfs een 
technische uitleg over de oorza- 
kép van de inkomenstmiggang 
niet meer zal hélp^. Het 'we 
' hebben ons vergjst in dé handel¬ 
wijze van de verzekeraars bij hét 
vaststellen van de premies' 
klinkt wel aardig, maar zet ge^ 
zoden aan de dijk. Laat staan de 
vTE^ of iemand die uitiég zal be¬ 
grijpen. 

Als de bewindrinan vérd» wU 
met rijn plan, zal hij zijn oor te 
luisteren moeten legg^ 'bij'het 
CDA en een compromis moéten 
• sluiten. Zö niet, dan .gaat een 
droom verloren. En mogeiyk 
oök hét visiQ^ van .de PvdA in 
' het kabinet die zulke mooie din¬ 
gen kón doen voor de mensen. • Katechese 

Op 25 januari verscheen een arti¬ 
kel in de krant naar aanleiding 
van een brief die op 23 januari 
naméns de priesters en diakens 
van het dekenaat Gulpen was 
verzonden de schoolbèstu- 
ren in het dekepaat. Ik weet niet 
wie die brief voor intem gebruik 
heeft doorgespeeld aan de pers. 
Correct vind ik die handelwijze 
niet. Het gepubliceerde com¬ 
mentaar van pater Erinkveld 
CssR behoeft enige correcties en 
aanvullingen. Even nuchter de 
feiten op een rijtje. 

Zelf geef ik bijna elke week 
godsdienstlessen op de basis¬ 
school te Wijlre. Door een toeval¬ 
lige opmerking van een moeder 
op een ouderavond op school 
vernam ik dat er op 9 maart te 
Epen een studie- en ontmoe¬ 
tingsdag zou worden gehouden 
over katechese en levensbe¬ 
schouwing in het katholiek ba¬ 
sisonderwijs. Naderhand bleek 
dat initiatief en uitnodiging met 
name uitgingen van het ’Pasto- 
resberaad '84' en mede onderte¬ 
kend was door pastoor Jansen 
ÖMI van Epen ^ pastoor Sax 
van Noorbeek. Ik ben pas zes 
jaar als pastoor wéikzaam in het 
dekenaat Gulpen, maar heb nog 
nooit wat gehoord, laat staan 
ontvangen van een ’Pastoresbe- 
raad '84'. De normale gang van 
zaken - zowel onder deken Hen- 
nissen alsook onder deken Haff- 
mans - is dat aUe priesters en 
diakens van het dekenaat een 
uitnodig^ ontvangen voör hun 
maandel^kse bijeenkomst, al¬ 
waar gezamenlijk alle zaken van 
parochies, dekenaat en bisdom 
(inclusief de gezamenlijlre aan¬ 
pak van missionai^ activiteiten) 
worden besproken. Ik moet eer¬ 
lijkheidshalve toegeven daar 
nooit Jansen of Sax te hebben 
ontmoet. Op de vergadering van 
22 januari jL bleek geen van de 
veertien aanwezige priesters en 
diakens te zijn geïnformeerd 
over de studie- en ontmoetings¬ 
dag op 9 maart te Epen. Vreemd, 
maar waar! 

Niet zonder reden maken pries¬ 
ters en diakens van het dekenaat 
zich zorgen over hetgeen op die 
dag te Kp&a. zal wórden aangebo- 
dem De inleiding zal worden ver¬ 
zorgd door Albeft Verreck, een 
uitgetreden priester, die in zijn 
publieke uitsprak^i nu niet be¬ 
paald getuigt vau een grote lief¬ 
de voor Christus.en zijn Kerk. 
Guus PfevDo was jaren geleden 
als PvdA’er te .ISwapélvrid een 
van de stuwende krachten ach¬ 
ter de lilaimen yoor de oprich- 
, ting van eert openbare school. 
Op de te presentaren katechese- 
methoden is inhoudelijk, wat 
katholiciteit betreft, heel wat aan 
te. merken. Zouden de orgaikisa- 
tofen dat'niet weten? Eo ja, dan 
rijpee kaic-óixderi^iita^ be^ 
^ nee, dan bev^n ié diis iets 
aah bij gelovigen wat ze niet kern 
nen en is dat dan verantwoord? 
Bovendien: zonder overleg en 
medeweten en instemming in de 
p^chie van een collega actief 
zijn eii onrust teweegbrengen op 
het gebied vah katechese en mis¬ 
sionaire actiyiteitai, kan niet eii 
mag niet! Jansen en Sax rijn — 
ook van hogeriiand - meer dan 
eens wriendeUjk, maar zeer drin¬ 
gend verzocht om zich collegiaal 
op te stellen eii zich aan de spel¬ 
regels van de wereldkerk te hou¬ 
den. En'dat 'echt niet alléén 
vanwege, ^un. lituigisclie expeti- 
mentèn. Ik déók dat de volgende 
priester- en diakenbijeenikmnst 
van het (|c4cena||t ‘ Gulpm e^ 
pittig karakter zid hébben als 
ioamipste iedereen,komt en mmi 
de dialoog aandurft. 

WULRE pastoor Fr. Crutzen, 
... dekenaal-semétaris 


Koppeling 


Na maandenlange discussies 
over de aow, wao en gezond- 
' heidsaaorg ' - Om maar enkele 
'problemen’ te noemen - en 
daaraari gekt^prid hèt'msté&tm 
van ontelbare Góipmissies éki’ód^ 
viesraden, ri>u ik: gerixie mijn 
hart wUIen Ipchten over het wri 
én wee yan delgepensione^e 
ambtenatf met eén klem aamhilr 
'leiid pensioenu/— . ; ' 

Dit schrilvén ' Is uftdrukke^k 
niet bedoeld als zelfbeklag, doidi 
wel om eèïi grové ónrëclitidiri:^’ 
di^eid $an de kaak stel^ Bh 
iedeié verhoging Van de aÓw (m 
aanpassing ^ u wil) wórdt via 
het zo^eiiaamde inbouwstelsel 
rijn aanvullend ABB-pensioen 
zodmiig bewerkt, dat het uitetn- 
.delijk netto kikOinensbedrag ^in¬ 
clusief vezT'^eping eventuele 
belasting im/of andere rnaatrege^ 
len) resulteert in ofwel ƒ 1,50 
positief ófwel kpals Iri rn|jn geval 
per 01.01.92- ƒ 3,50 negatief per 
maand. Dit heeft ridi sinds rnijn 
pensiónering (Ó1.12.83) kérhaéld 
met het gevolg dat mijn aanvul¬ 
lend ABP-^nsio^ vanaf 
01.12.83 tot op lietion met ƒ 40,* 
+ ƒ 3,50 per maand = ƒ. 522,- 
per jaar is verlaagd. Dit is niet 
niets! ■ ‘ 

Voor de laatste verkiezingen liep 
ik in de Limbrichterstraat in'Sit- 
tard onze tegmwoordige minis¬ 
ter van Sociale Zaken ^ Weric- 
gelêgenheid, dé héér De Vries 
tegen het lijf. Ik heb hem toen 
van deze perikelen vert^. Zijn 
antwoord was 'kórt én bondig 
weet er alles van, maar u 
kunt gerust zijm 4aar gaan 
nu eékt iets aan do^!” Nu zou ik 
hem willen vragen: „Wat hebt u 
^ aan gedaan?” We kennen het 
resultaat intiissen. Bedankt! Alle 
gep^sioneoRie ambtenaren met 
een klein aanvullend pensiom ervaren dit denk ik als zodanig. 
Ook zij hebben toch hun werir 
gedaan en aUe premies tijdens 
hun dienstjaren prompt betaald! 
De hierbovengenoemde ’in- 
;bouw*berekingen zjjn echt geeii 
misrekeningen, doch bewust 
toegep^t. Conclusie: waarom 
koppeling ofwel aanpassing als 
deze steeds weer leidt tot een ne¬ 
gatief resultaat? 


SITTARD 


P.Hooboi 


• Aow^uitkering 3 

Wat ik zeer zielig en bekrompen 
vind is de ingezonden brief van 
Ben Tarici afg^pmi zaterdag 8 
februari. Hij herit totaal niet be¬ 
grepen wat ik heb willen beogmi 
met mijn reactie op de publicatie 
over Mevrouw Martens uit 
Hoensbroek. Mensen die mü 
kennen en dag^ks met mij om¬ 
gaan wetrii tiat ik zeer sociaal- 
voelend ten uit overtuiging voor 
alle geledini|en van de bevol¬ 
king, ihaar ook daaraan zijn 
gtenz^ Wat ik heb willen zeg¬ 
gen in mijn brief is het volgende: 

1. ieder mens heeft recht op een 
'iatsoritiijk leven maar er rijn 
prioriteiten mee gemoeid. Dit 
geldt voor uitkeringstrrickeis 
maar ook voor de w^ketite . 
mensen. Dit bepaalt ieder maiS v' 
voor zichzelf, maar wat dat arti¬ 
kel betreft bljjf ik ex toch bjj dat 
by het stellen van prioriteitesi 
ook een biefstuk tot de mogelijk¬ 
heden hoort! 2. In mijn brief 
beo<^ ÜE totaal niet 'maar dat is 
dan zielig van uw om trap- ‘ 
pen uit te delen na^ wie dan 
: ook, müri sociale inféntie is dat 
' alle inensen in da maatschappij 
rechtrii, maar ook plichtm hdó- 
ben. 3. De rest wat u aanhaalt 
hééft niets te maken- met mijn 
gepubliceerde brief. r 

BEERLEN MJM. Kisten 
(Dücussie gesloten) 


Roda JC 


Eigenlijk had ik nu eens niet wil¬ 
len reageren op de wedstrijd 
, Boda JC-PSV. Qp onverklaard 
^ re wijze werd door scheidsi^Bck- 
. ter Wegereef een toegeweaan 
strafschop aan PSV in^tralctei. 
Roda bofte en RobsEm wa& wit¬ 
heet'lérecht vond ik. Maar beeft 
Robson niet gezien dat Gerets 
toevallig ook een stiafiBchop ver¬ 
oorzaakte tegm Hofienan? In zjjn 
val zou hij de bal met de hand 
voor Hoftnans voet hebbmi weg¬ 
geslagen. Ik heb het niet gezioi’ 
maar wel tientall^ andéré si^i- 
poid« ^ ^ tieel düi- 

diriijk in. Wat ik echter zeggen 
wil is dit hoe vaak heeft men 
Roda een strafschop onthouden 
en nog erger, hoe vaak werd niet 
een strafschop uitgedeeld tegen 
Roda, die riiet terecht was! Döik 
aan de wedstrijd van Vórig, jaar 
tegen Feyenoord toen in de riot- 
fase bij een 1-1-stand Feyeaomd 
e&a. strafschop kreeg die abso¬ 
luut cmterecht w^s. Daar ging 
dan weer een kostbaar punQe. 
Zelfs Metgod van F^eno<^ 
keurde deze gang van zaken af 
Ik hoorde ooit Leo Hom t^en 
een Roda-bestuurder zeggén: 
JiAan ze hebben jullie hier besto¬ 
len”. Mag ook, zo vind ik, Roda 
eens profijt trekken uit een dwa¬ 
ling vah scheidsrechter? 

HEERIJSN BULVestJeu 

• Abortuskliniek 4 * 

Naar aanleiding van het ingezohe 
den stuk van l-2-'92 ’Abortusldi- 
niek 1’ van de heer kfomniers,' 
waarin de VBOK (Vereniging ter 
Beschenriiiig van hét Ongeboren- 
Khit^ wordt genoemd, wil £k n»- 
memi de VBOK-wakgroep Oos- 
téUjk Zuid-Limbu]^ reigperól 
om . eventuele misverstandmi 
over de VBOK'weg te nemmi. De 
VBOK gaat er vanuit dat rik on- 
geboimi kind beschermd moet 
worden, er problemen met 
de zwangerschap z^n, in wat 
voor opzicht dan ook, is de 
'VBOK &r om te helpen by hét 
'c^lossmi van die probjeinan. 
Voor pulp is de VBOK dag ea 
nacht blikbaar (053-63684^ 
X^iPe enige zeer dringoïde reden 
om «ón ziirangerschap af te bre¬ 
ken tou zgn als hét teven van de 
móéder gevaar loopt- Dit komt 
griukkig hoogst zeüèn voor. Dé 
beslissing wel of niét abortus 
wordt door de vróuw (én man), 
genomen. |Uest de vróuw üfteon- 
delijk toch voor abortus, dah zal 
de huh>viaiening van de VBOK 
niet gaver gaan dét de weg naar 
. een «AxMrtuskliniek gewezen m 
begeirid wordt Wri biedt de 
VBC^ hulp aan^n^wen dte een 
ahortus iroyoeatus hebben <m- 
dergaan en daardoor in (jnog, 
meer) prrioleinmi -zijn geraakt' 
En deze hulpvraag na oen abor¬ 
tus is groeiende! Namens dte 
VBOK-w«rkgroep tPostelijk 
Zuid UmbuTg, 

HEERLEN 

AJtl.TijssBtt^i>plrgris 
(Discussie gesIotetU 


Limburgs Dagblad 


Zaterdag 15 februari 1992 • Pagin 


ri Honda Mercedes 200 autom., 
schuifdak, centr.vergr. alarm 
Agam-auto, Ie eig. ’88, 
ƒ38.500,-. Auto LIMBURG 
Stein, tel. 046-338474. 


ASCONA 1.6 S, ’82, nw. 
mod., sportv., sünr., spoilers 
ƒ4.000.-. Tel. 045-215796 


Te k. weg, ver tr. buitenland 
Opel KADETT expression, 
3-drs., bwj. 26-6-’91, 5.000 
km, ƒ22.000,-. 046-757281 


Aerodeck... ’92 


IN DE SHOWROOM 


bij Crombag 
BX 1.6 TRI wit, elec. 
ramen en^ 
nwA bwi. *88, 
Auto LflyBURG 
toL 046^38474. 


CITROËN BX 16 RS, 10-’84 
wiL LPG, ƒ3.950,-. Tel. 
04806-1387. 


BX 1.9 TRD, schuif/ 
Bk, stoubekr. biauw- 
1e eig. bwj. *89, 
18.7S01-. Auto LiyeURG 
101046638474. 


CfTROEN BX 19 diesei sta¬ 
tion, 4-’88, rood. ƒ 1R950,-. 
Tel. 048061387. 


Jos Bogman Specials 
ƒ1.111,- carnavalskorting op 

onderstaande Al occasions. Aktie geldig t/m 262-1992. 

Oriöh 1.6iCLXMoondust'silver 35.000 km. 19 

Escort 1.6i Bravo blad(48.00Ö km.... 19 

VWJetta 1.6 CL groenmet 54.000 km.. 19 


ad. Rijksweg Zuid 236 t/m 
240 Geleen 


Accord 2.0i EX 

Aut. zwart, dir.-autol 5 mnd. 
oud, 12.000 km. ƒ 10.000,- 
onder nieuv)n3ri|s!l 

Crombag off. 
Honda Geleen 


Mercedes 190E diamant- 
zwartmet. get. glas, schuif¬ 
dak, centr.vergr., 80.000 km 
Ie eig. '87, ƒ34.500,-. Auto 
UMBURG Stein, tel. 046 
338474. 


Mercedes 190D ’86’88, 

blauw get. glas enz. v.a 
ƒ26.500,-. Auto LIMBURG 
Stein. tel. 046338474. 


Te k. Opel KADETT D 12 N, 
bw/j. '84, i.z.g.st. Vr.pr. 
ƒ 4.250,-. Tel. 046518275. 


Te koop mooie Opel KA¬ 
DETT 1200 Hb, APK 3-6 
’92, vr.pr. ƒ3.450,-. Tel. 
046226546. * 


KADETT 1.8 LS '88; Kadett 
1.3 Qub '89; Kadett 1.2 LS 
en 1.3 LS '87 en '85; Kadett 
Sedan 1.3 LS '86; Kadett 
Caravan 1.2 S '83; Corsa 
1.2 S '87 '84; Corsa TR 1.3 
'87; Kadett 1.2 N coupé 77. 
Automobielbed^f Denne- 
man Raadhuisstraat 107, 
Hulsberg. 


I c; 


GOTTGEN 

BEEK ^ 

DPI ( U-iH - 7 ; 


(bij Bilakado) 


Te k. Opel KADETT 1.3 S. 
4-dra, bwj.'81, APK 1-’93, 
zeer mooi. Vinkestr. 31, 
Heerlen. 


Morris 


Te koop Opel KADETT 1.3 
N 11-'87, grijs, 37.000 km, 
ƒ 14.000,-. Tel. 044062273 Tel. 046746260. 
Ryksweg Zuid 236240. 


Honda ACCORD Aerodeck 
2.0 EX, 6'89, beigemei, 
59.000 km., ƒ21.950,-. Tel. 
049061387. 


Austin MINI Metro, bwj 7-'88 
37.500 km, in goede staal 
rood, pr.ao.tk. Tel. 06 
492407.18333 / 046464330 


Opel ASCONA 1.6 S LS, bwj 
'83, 4-drs. met LPG, APK 
'93. Tel. 046524341. 


Te koop Opel KADETT, bwj. 
'80, APK 2-’93, brede ban¬ 
den, vr.pr. ƒ2.750,-. Tel. 
046719962. 


Mitsubishi 


CITROÊN 2 CV 6 Chaites- 
toa bwf. '82, i.z.g,st, vrzjr. 
ƒ 2.600,-. Tel. 046414601. 


4 BX 14 RE, 1986, 
Mo,-. Tel 046515566. 


AX11TRE leeto 
MHO km, oktober '88, 
4iLOOO.-. Tel 046257865 
Te k. Weg. aanschaf diesel 
purSgave Cilroën BX 1.6 
Morfieux, bwfj. 6*89, pr. 
ƒ 16.500,-. De Katplnts. 8, 
Landgraaf. 


CnROÊN BX 19 TRS sta¬ 
tion, 11-'88, stuurbekr., 
Ortwnet, LPG, ƒ19.950,-. 
Tel 048061387. 


U 05 :BÓ<(mail 
Concerto 


Te koop HONDA Jazz 1J2, 
bwj. '84, l.z.g.sL. ƒ5.650,-. 
Tel. 046453572. 


NU... 

SNEL LEVERBAAR 


Hyundai 


Mitsubishi GALANT 2.3 Tur¬ 
bo Diesel GLX, '84, 
ƒ4.500,-. Chr. Quixstr. 41, 
Hoensbroek. Q46222863. 


Te koop Opel KADETT City, 
APK 2-'93, pr. ƒ700,-. Tel. 
046719962. 


Oflictöte Ford-Jealer.yoor Kerttrade, Simpelveld. vyittém. Vaals e.o. 


Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-428030. 


bij Crombag 


Daihatsu Jos Bogman Specials 
ƒ 1.111camavalskorting op 

onderataande Al occasions. Aktie geldig t/m 262-1992. 

MssanSunny coupé 1.6i rood 52.000 km. 19 

Opel Omega 2.0 auL bruinmet 97.000 km. 19 

PordFiësta l.li CL Uauwmet 38.700 km.19 


ad. Rijksweg Zuid 
236 t/m 240 Geleen 


Hyundai PONY 1200 TL, 
16'82, S-drs., 90.000 km., 
ƒ2.950,-. Tel. 049061387. 


Mitsubishi Lancer Combi 1.8 
GL Diesel, stuurbela'., wit, 
getgias, Ie eig. '87, 
ƒ15.750,-. Auto UMBURG 
Stein, tel. 046338474. 


Te k. Opel KADETT diesel, 
bwj. '83, geh. revesiseerd, 
nieuw gespoten, pr. 
ƒ6.000,-. Raadhuistr. 36, 
Meikelbeek. 


Jeep 


Patrol GR 


Uo$:Bo<tmat 
NIEUW 

Patrol '88, '86; Suzuki 
Samurai '91-*90; Landrover 
t^ ’88, bv^. '84; Patrd 4- 
drs. zjschade '85; geel kent. 
auto’s: Suzuki SJ 413; Lada 
Niva '88. 4x4 Center 
Tel. 04702-3040. 


ftffirlftln Fofd-dealer voor Keixnoe. Simpolyeld. wmem, Vaals «.o. 


Hamskaat 70, Kerkrade. Tel. 046423030. 


Jös Bogman Specials 
ƒ1.111,- camavalskorting op 


onderstaande Al occasions. Aktie geldig tmt 2661992. 
Mercedes 190 2.0 beige 113.000 km... 1986 


Te k. DAIHATSU Rocky 
2800 TD Wagon, geel kent 
12-‘88, kl. rnetalLzwart, div. 
aoc. inrull moq. 04702-1566 


Te koop JËEP CJ7 6 cyl., 
hardtop, bm. '79, i.z.g.sL, 
brede benden, f 16.500,-. 
Tel. 046-333000. 


Austin Mni Magie blauw 18.000 km........... 


. 1989 


Honda Ovic 1.5 GLsiivermeL 64XXX) km. . 1990 


TOYOTA LarKicruiser diesel 
BJ 45. lang, 6’80, 
ƒ 12.950,-. Tel. 049061387 


PJos:Bo<tmaK:^ TOYOTA Landcruiser BJ-42 
3.4 diesel, 7-84, blauw, 
90.000 km., ƒ 14.950,-. Tel. 
049061387. 


RANGE-F^ER, 


df^le Ford-deale' voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem. Vaals e.o. 


bm. '85, vr.pr. ƒ 14.000,-. 
Tel. 044961615. 


Hamstiaat 70, Kerkrade. Tel. 046423030. 


Te koop Förd FÊSTA, bwi. 
'81, XR 2 uitvoering, APK, 


F=ord Escort 


1.800,-. TeL 046427289. 


Fbrd FIËSTA XR2, bwj. mei 
'90, km.st 37.000, M. zwart, 
sportvelgen en vele extra’s. 
Tel. 04^4-5327. 

Te K. Fbid SOORPK) fa«f|. 


1.6f, bwj, *90, Ie eig. metal. 
«itiek brons, getint giae, 
trekheek 42800 km. 90 Pk. 
TeL 046722024. 


Te koop SUZUKI Samurai 
ten cabrio, bwj. ’90, 

'kent., laT).sL 9.500. Tel. 
046719962. 


4*77* i ^ B f j 


SUZUKI SJ 413 JX, 6’86, 
biauwmet, 70.000 km., 
ƒ 12.950,-. Tel. 04^1387 Opel CORSA, 3 drs., bwi.’83 
M. rood, sportv., 6jx14, 
alarm, v. ace., pr. ƒ6.500,-. 
I.r.g.st. Tel. 045-751250. 


Opel KADETT 1.61, wit, bwj. 
'88, in nw.sL, div. extra's. 
Pr. ƒ 15.250,-. 046256357. 


Opel KADETT 1200 S HB, 
rood, 1983, kenL'85, Reca- 
ro’s, radio/cass., div. extra's, 
APK 1-’93, ƒ4.950,-. Tel. 
045-412570, na 13.00 uur. 


Te k. wég. auto van de zaak 
Opel ASCONA 1.6 LS, bwj. 
'86, grijsmet., weinjg km, in 
pr.sL P.Potterstr. 25 Heerlen 


Te koop Opel ASCONA 19 
S, bwj. 77, APK 2-’93, vr.pr. 
ƒ 1.000,-. Tel. 04457-2032. 


Te koop Opel KADETT 1300 
Club bv^. '87, mooie auto, 
pr. ƒ11.500,-. Elisagracht 
13, Kerkrade-Gracht. 


Opel KADETT 1.3i, kat, bwj. 
'89, 5-bak. rood, GSi-look, 
in nieuwstaat, ƒ 13.850,-. 
Tel. 04754-85336. 


Opel 1 

Corsa 3-4-drs. '86 t/mW 
Kadett E 3-^rs ’86]pf 
Ascona 4-drs. ’86'8w 
Vectra 4-5-drs. '86’90 
Rekord 2.0S 4KJrs. '80 


Andere merken 


Audi 80 4-drs. '88 
Peugeot 309 diesel 88 
Citr&n BX 1.6 TRi '88 
Fiat Uno 75 '89 
Regatta 4-drs. '86 ^ 
Ford Esc. 6 st. '84 t/m W 
Siërra car 2.3D '87 
Hyundai Pony '82-'90 
Mazda 323 1.5 '89^ 
Mazda 626 2.0 D *88 
Nissan Sunny 1.7 D 
Mits. Galant 4-dr5. 
Volvo 340-440 '86 
VW Golf GTr '84 
VW Golf miljonair 1.8 
Weth. Sangersstr. 1,' 


Te koop Opel OMEGA GL 
2.0i autom., bwi. '88, kl. rheL 
rood, 46.000 km, Ie eig., 
APK 16’92, Ind. trekh. en 
radio/cass., i.z.g.st, vr.pr. 
ƒ25.500,-. Td. 04496 
57937, na 18.00 uur. 


Opel KADETT automaat, '85 
5-drs., APK, in prachtstaat 
pr. ƒ 8.750,-. 049563203. -i 

I 


Te koop Opel ASCONA 1:9, 
4-drs, type '80, APK okt.'92, 
Le.a.b., tej. 046255330. 


Opel Om^a 2.0i GLS aut. 
stuurbekr. zeer luxe ultv. 
blauwmeL get. glas, bwj. '88 
ƒ 24.500,-. Auto UMBURG 
Stain 046338474 


3' 


KADETT coupé bwj. 77, 
APK 2-'93. Lz.g.st., vr.pr. 
ƒ 1.450,-. Tel. 046425836. Opel KADETT Combi bestel 
6’87, virtt, LPG, ƒ8.950,-. 
Tel. 049061387. 


Ma«la 


Te k. Opel ASCONA geh. 
uitgeb. ATS vig., bwj. '78, 
APK, pr.n.o.t.k. 046445334 


T e k. weg. omsL Opel 
DETT, zeer rriool, 
ƒ2.500,-. Maasirlcf .. 
155, Brunssum. ___ 


Opel KADÉTT E Sed^ 
bwj. '86, nw.sL, Auto S 
bert, tel. 04458-2916. 


Te k. Opel KADETT 
car 1.3 S, 5-drs., 
km. 77.000 div. 
ƒ13.750,-. Brugstr. 
Landgraaf na 13 uur ^ 
Te k. Opel ASCONA tJ 
LPG, b4 '87, APK 0^ 
alum. velgën, vaste 
/11.750,-. Tel. 045^ 


Te k. 3x Opel KAD 
D bwj. ’86'81. 
ƒ3.500,-. Tel. 04631J 


Te k. Opel ASCONA 
bwj. 16’80. APK 


f 
t ^ 


spórtvign., 4-drs.. 1 
vr.pr. ƒ 1.750.-. 046'/^ 

Te koop Opel KADETT 
79, APK 11-’92, f\ 
Zien is kftpen. 


rTTTTi .' I 


Vlëhandsiade. 046243646 -ge, kl Mauw, LPG, trekh.! lAskTdtk Drip<5<5ftn Rppk 

Te k. FÓfd ESCORT 1300 L ABS. APK Tel 046421423 IVIaZUa UneSSen DeoK 


Occasion Festival 


Te k. Ford ESCORT 1300 L, ABS, APK TeL 046421423 
^an., tM4-’84, APK jan. ^oo Fbrd ESCORT 1.8 


'93. pr. ƒ8.500,-. Tel. 046 
636119 


D Bravo, bwj. '89, z.g.&nw. 
Tel. 046718175. 


Fiat Panda als types vanaf 
RatUnpdN.^fpesvarpf .... 


— 1908 v«M»f 


OcmeTwboDlBeel... 

QulMto2X)rD0d- 

l.f^gif^raL_ L _ 

CMC 13 zeer mooi....._.... 

t8DD23zwartmBt- 

Ooiaa IXtSwIt-1__ 

ltetoK12LSrood 
1^3^i ^p^oe^t ................................. 


1987 ƒ 

1968^ 

1987 ƒ 

1984 ƒ 

1985 ƒ 

1988 ƒ 

1982 ƒ 

1987 ƒ 

1983 ƒ 
1985 ƒ 

1988 ƒ 


4.900, 

6900, 

7300, 

16.900, 
15.90(1 

15.900, 

7.900, 

5.900, 

12.900, 

3.900, 
37300, 

6900, 

9.900, 
4.900; 


S 'i.52l,S2^^^lÊSCpRTl100^* 


Voor een perfecte Occasbn 
met goede service 


'83,-W. iwil, met veel extra's» 
6<»8, schuHcL Irekh. pr. y 4.8go,._Arl^ 
* mm .4 


str. 2, 


R. -sBK^EBflin 

ESCORT, bwj. '83, div. ex¬ 
tra’s,^ 4.750,-. 046218925 


Ford SIËRRA 20 


SeatIbizaChrqno. 

Nissan Sunny Trend .... 
Mitsubishi Lahcer 4 drs. 


Een selecte: 


Mitsubishi TREDIA 1.4 GLX 
bwj. '83, APK, goed orKlerh., 
ƒ4.2Sq,-. St Martinusstr. 
31, Ketoade. 


Mitsubishi COLT GL, rood, 
bwj. '89, 12.500 km. TeL 
04404-1649. 


Mitsubishi COLT EXE pxd. 


Te k. Opel REKORD Beritna 

nopi mn<iA tr i i cj - F- APK. 

u "'’cL grote beurt en nw kop- 
r -r 


-, 5 
Opel KADETT 12 S, 6’87, Te k. Opel KADETT 12 S, 
rood, ƒ 11.950,-, Tel. pim. '83, 4 nw. banden en 
049061387. APK ƒ 3.400,-. 046255431 V-6, bwj. '82, anir. grijs, pr. 
6.500,-. Tel. 0463143S3. 

Föid ESCORT CL diesel, 6 


'87, 70.000 km.. 5-bak, 


upei Kadett. ... 1988 

Mazda 323 F.... 1990 

Mazda 626 Wégon 2.0 L ..... 1990 

Mazda 626 HB 2.0 L12 V GLX... 1989 

Mazda 323 Sedtol 1.7 D. .1988 

Mazda 121 HB 1.1 Finish .. * . 1989 

Maastrichterlaan 22,6191 AD Beek. Tei. 046-371920. 


schadew^, in st.v. spürter- 
nw., pas gekeurd, 
ƒ 10.950,-. Inl. 046254462, 


Nissan/Datsun. 


Tot 2 jaar Sovaggarantie 

Inful - vlu^ financiering 

Bq géiér> initiH, hoge korting! 
Fiat Creusen Heerlen 


11350,-. Tei. 049061387 


34. TeL 046742121. ESCORT XR3i, 6’89, icod. 
35.000 km. diverse eeoesoi- 
res, vr.pr. ƒ21.500,-. Tel. 
046216656 


Ford FIESTA 1100 S, wit, 
1987, dwersé extra’s. Tel. 
046252790. 


Mazda 


Mazda 626 2:0 GLX W) 
Mazda 626 2.0i GLX S( 


....12-1988 

Uanoo kenteken.de- 


Te k. DATSUN pherry, 6 
drs, i.z.g.st., APK 12-'92, M 
'84, ƒ 3350.-. 04924-2921 


Nissan PATROL GR TD 
Long body, 8 mnd: oud, alle 
extra’s: airco, sportv., eto. 
Nooit in de tetrein geweest, 
rel kent., nw. waarde pIm. 
110.000, pr.n.o.tk. Tel. 
046231486 of 210909 Te koop Opel 
APK 6*93, nwe 
bwj. '80, ij:.g.st 
2.460,-. Tel. 0&21 
Ti 


Rat Kiankstad 
Kerkrade 


TH 046413011 


Extra 


aanbieding 

B| aankoop van 
eenoocasióil 
boven ƒ 7,5iDK)r 
tjaar 


Inruitetuto’s a 4 «i 46 ’ 86 /a 6 
FMPandEi’aTSOen 
1000vcn'86«hi39 


ftiis iiH'l. txd. katen riiklajr Wiixigingen voorfaehotui«n. 


«Stouw 

ftelllW00834m,'8B 

PMtUtoOOBdKiH Mazda 626 2.01 GLX Coujjé btaixx) kenteken.. 0 km 

nu van ƒ 37.500,- voor ƒ 33300,- (slechts lx). 

Mazida323 l.316VI-e3-drs.spec.edkion .. 

blahoo kenteken veel extra’s ....... 

van ƒ 25.000,- voor ƒ 23.750,-.... 

Mazda6261.8 GLX Sedan LPG Ie eig. . 1990 

! Mazda 626 2.0 GLX Sedan ....1986/1987 

Mazda 6261.6 LX Sedan als nieuw ..: 1986 

Meu^6262.0GLXHB ... 1^7 1988/1989 

Mazda 323 l.6i GLX "P van peirtkxjlièr 10 mnd. 

Mazda 3231.OiGLX’PPS. . 1990 

Mazda 3231.5 HB GLX 6deur8.. .. 1988 

Mazda 3231.5 HB Ensign .... 1988/1969 

Mazda 3231.5 HB GLX geh. uKgebouwd. 1986 

Mazte 3231.3 LX Sedan veel extra’s.. 1989 

MaZda3231.3 GLX Sedan zeer rmoi..61985 

Ntesan Micta 13 HB LX al$ nieuw.. 1990 

NiseanSunny 1.3 DXSedan .. 1984 

Niesan Bluebird 1.8 GLX automaat 1 984 

Toyota Corolla 1.3 HB 3-déurs ale nieuw _.............. 1986 

Opel Oxsa 1.2 S met kofferbak _ 1965 

Diverse occasions tot ƒ 5.000,- 
UW MAZDA dealer 


Te k. DATSUN 120A F2 
coupé, bwj. 78, APK tot nov. 
'92. TeL 046452142. 


Nissan PATFKX. bwq. '86, 
grfs kerrteken, 55.000 km. 
Tel. 046321919. 


Nissan BLUEBIRD 1.6 GL. 
'84, electr. spiegels, rub^ 
rsn burTV)ers, pr. ƒ3.500,- 
APK 2- '93. Tel 046255784 


te koop Nissan MICRA, 
bwj. '85, 2-kleurig rood/zilver 
Tel. 046316419. 


fëtean SUNNY bwf. '88. 
diesel, als . nwi, vr,pr. 
ƒ 9-500.-. Tel. 046724063 


Nissan Bluèbüd 2.0 (Gesel 
Combi wit get.gia$ atuurbekr 
'89 ƒ 19.750,-. Auto UM¬ 
BURG Stein. 046-338474. 


Oldtiniere 


Auto Leymborgh bv 

Bornerweg 2-8, Umbilcht TeL 046515838. 


Te koop Mazda 323 AUTO¬ 
MAAT, bwj. Il-W, APK 1- 
'93. i.z.gH. 046461693. Te koop PEUGEOT 104 ZS 
coupé 1.4, "slechts nog 3 in 
Nêcierlahd”, êlektr. ^nte 
rarnèi, grand oomfort pak¬ 
ket, auto is geheel odgiiwel, 
tel; 046514^ 


323 1300, bwj; «1, 
ƒ 9^,-. Tel. 046742306. | s-dm.. Mmir bniin, raeuwe 

bandén, APK pr. ƒ1.460,-. 
Tei;046827379. 


Rxd SIËRRA leOO CL, 6 
•85, LPG, 115.000 km.. 
7.950,-. Tel 049061387. 


FM UNO, 1^. . _ 

ÏÏÏoStrISw ƒ «W- IjePtoidTAUNU82.0ghto' 


S? TroSSiil^rir^f ^ FIÊSTA 1100, bwj. W. 


1906, fteuw 1*82, / 2350,-, 046323178. 


Tel 046751387. 
Te Ic MAZDA 323 15 GT bwj 
ll-'élt. i.nw.8L, 103.000 km. 
TH 046462837. 


0|MI 


G^Xtgens SittarcI: aiAomaat 323, pite 
Tpl. 045-326818 


MAZDA 626 GLX 2.21, bWj- 
«0 . TH 046334411. 


Te koop FM PANDA «1, 
APK alnd ■92. ƒ 675,-. TH 
0GG24704. 


bwj. 6«1, APK dN. exba's, 


Lz^., vr 4 )r. ƒa60(t-. Tel. 
046222364. 


RMfOOOM 


FM UNO 46 SC, 16*90, [^7tobr.’86. 6baK APK *93 <ttod, bwj; '87. zeer mooi, Ie 

?eü9eO.-.T5L046464087 ^-„vete^ '^'s,_pr. 


Rwd esCOPiT 13 Laser, 


Fdid EÖCORT 1.6f, 


Te k. Mercedes BENZ 200 
D. bM’60, Lz.gH. tel. 
044963315 na 17 uur. 


é k. FMT 127 aptot ld. 
bwj. «2, A^22-1- 


TH 049061387. . 


Te koop FM PANDA 750 CL 
kt wtt. krrut ca. IM.000, 
■891 TH 045-318731. 
2.900;-. TH 046419874 


Té k. Féid ESCORT 1.1. La- 
ir bid. '34. APK 2-'93. pr. 
530$-- TH 046254312. 


190 AUTOMAAT, electr. 

^ «Wen, eto.,'^iïglH! 


. HaspelseM. 20. 

TH 046616565 
Audi 80 188'87 
BMW3l6i'88 
Escort’87-’89<. 
Siëna'87 t/m W - 
Mazda323*68 
Corsa.'BSt/rh'90 
Kadstt'85 t/m'91 
Asoona '83 t/m '88 
Vectra '88 t/m '91 
CaUbra’90 
Omega ’87-'89 
Seat Malaga 1.5 GLX'89 
Suzuld Svwn SKlrs GL *89 
Volvo 440’86’90 
Mizu Trooper '88 


FIORMO beatoL 

W 10OK iteuwa fcop-tnat UNO 60 S 1937, 5-dH. 

'ia4Lb|80jOOO km, pr.n.o.Uc TH 
046256784. 


046342836. 


—-a 

raiQ 


Ko(^ Mooie Ford_ 28- j Holz-KeiHrada 

GOOT 13 ^ «1> APK_^ Vén maandem ton vr|dag. Te k. Ford E8CQRT 1300 L, 
gebowMd, «xxtve^ eto.. van 830 tot 1730 uur. kunt zflvermeM., automaat, bwj. 

•’WÏ- u uw PtCCOLO telefonisch '80, APK tot febr. *93. TH 
TH O4672B019. opgaven. TH 046719968. 045-424484. 


cRv. extras, vrzxr. ƒ13300,- 
TH 046375910. 


Férd ESGORT 1.6 CL f. 
btatiwmeM. bwj. *86. Vr.pr. 
ƒ 8300,-. TH 046462107. ^ 


Te kom Rxd SIËRRA 2 L.| 
bwj. '86, iederé taiia^ toa-l te k. 
gsH, Inr. mog. Bóekstr. t, 
raz-Kerkrada 


Vén maandem ton vr|dag. Te k. Ford E8CQRT 1300 L. MB 190 D 23, 6’87, 
160309 km:, wit, ƒ 32350.- 
TH 049061387. , 


MB 200 D, 6’84. wit, 
ƒ10.660,-: TH 04906 
1387. 


Te k. MERCEDES rt90E, 
bwj- 687,3iv. extra’s, vr.pr. 
ƒ 27.50^-. Garage OÓza, 
Vberendaed. - 


MB 280 S bwj. 78. téchn. 
100%, nw. banden en uW. 
tikh. ƒ3.500.-. 046754254. 


MB 250 (teset. 6’86. drijs- 
mH, sefnilfek. 170.000lan., 
ƒ 32.950.-. TH 049061387 


Maroédés 190 wit getint 
glas. cerdr.vergr. fadiotoass. 
Agam-auto,, Ie eig. nw.H 
'88, /32L500.-i Auto LIM¬ 
BURG Stsin, 046338474. JURGEN HEERLEN 


Nissanérimera 1.6 LX ...v....,.... 81 

NitoffliMicra 1.2 SL rood ... '90 

Nissan Micra 1.2 SL wit . .'90 

Nissan Bluebird 2.0, ailtom., Ie eig. .'85 

Nissan Sunny 1.3 DX, zilvermet.'BÏ 

Nissan Sunny 1.4 LX div. extra’s..: '89 

Nissan Sunny 1.6 SLX coupé, div. ex....... '88 

Nissan.Sunny 1.5 automaat ... '84 

Nissan Stanza 1.8 GL, wit ....'83 

CitrOénAXI.ITREWit..'88 

Opel Kaden 1.8 8 LS . ..'87 

Opel Kadett 1.3 LS. LPG ..,.'89 

Opel Kadett 1.3 LS, 42.000 km ..'87 

Peugeot 309 XRD diésel. Ié eig. .. '88 


ƒ 30.900.- 
ƒ 16.750,- 
ƒ 16.450,- 
ƒ 8.450,- 
ƒ 4.900,- 
ƒ 18.750.- 
ƒ 18.450,- 
ƒ 6.900,- 
ƒ 4.900,- 
ƒ 11.850,- 
ƒ 13J50.- 
ƒ 18.450,- 
ƒ 14.900,- 
ƒ 14.850,- 


JURGEN kerkrade 


Nissans Micra .. . 

Nissans Sunny v.a.... 

Nissan Blüebird . .. 

Nissan 100 NX geel.. 

Nissan Primera2.0 LX, bl. ........ 

Nissan Florida SLX, zilver. 

Nissan Rorida SLX rood 

Nissan 300 2XT-BAR wit. 

Nissan 300ZXautom., rood .. 

Alfa.Romeo 331.3, wit .u..... 

Audi 601 88, wit 

Audi 90 2.8 i, zwsrtm. 

BMW 5251. d.grijsm, . 

Ford Escort 1.8 CLX, blauw ....... 

Ford Escort 1.4 Bravo;wit. 

Honda Civic 1.5 GL Sedan ......... 

.HondaAccoid 23I EXéit.. 

Mazdé RX7GLS, blauwm.......... 

Mazda 3231.5 GLX 4-drs. wit .... 

Mazda 3231.61 GLX 4-dr8. wit... 

MitSMbishi Colt 1.5 GLXi .. 

Subaruoóteé 1.661 rood :. 

Volvo 360 2.0, roofsilver . 

Volvo 34Ódlesel 4-drs. groen. 

VW ^lo. órijsfflH .. 

VW Jéte f.6 4-dr$. groen. 

Volkswagen Polo Fox, rood . 


. ’87.’88,’89 ƒ 10.900,- 
■87.’88.’89 ƒ 12.900,- 
... vanaf'38 ƒ 15.500,- 

.;. '917 36.500,- 

.. '91 ƒ 32.250.- 

.*89 ƒ 19.950.- 

.'88 ƒ 17.260,- 

.. '847 24.500,- 

.. '907112.500,- 

..'89 ƒ 17.900,- 

.t2-’88 ƒ 25.900,- 

.......... '89 ƒ 42.500,- 

.. '89 ƒ 47.500,- 

...r...... '90 ƒ 22.500,- 

.'88 ƒ 17.500,- 

.. '89 ƒ 23,900,- 


.. '89 ƒ 27.250, 

.'88 ƒ 42.500, 

.... ...... '85 ƒ 11,250. 

.......... '87 ƒ 15.750, Opel REKORD 2.0 
met LFKS, bwj. '86, i 
pr. ƒ7.900,-. ArieteMfr: 
Kakert-L’graaf. 


Opel KADETT 1.3 b4 
2-drs., zeer moH 
ƒ 3.250.-. TH 0465^ 
15* sp.velgen, 
04454-1638, na 1 
Te koop KADETT 
71.600,-. TH tijdH 
tooruren 045-3250^ 
Te k. Opel REKOflCI 
Statcar, bwj. '84, ^ 
trékh. Tel. 0462170006^ 


Te k. Opel ASOONA 6^ 
rood, 1987, vr.pr. ƒ ^^*' 
046243772. ZH 10j£ 


cJ 


Te koop van part 
DETT 1200 $ butj- 
roocL TH 044661444._ 

Te koop Opel COf^ 
bwj. '91, inrua mogeqK* 
046461582. 


0 : 


Zeldz. iTMOl, KADETT 
He^back, IzH '8% 
mH ƒ 5.960,-. 04f 
Péugept 


Te k. PEUGEOT 
GTI 10S PK z vvart,^ 
ƒ16.500,-. 046712^' 
11-14.00 u. Of 17-20.00' PEUGEOT 205 XR 
kl. blauwmH, d-dis., 
vr.pr. ƒ 12.500,-. 


fff! 


m: 


04^-1794. 


....... '89 ƒ 20.750,• 

. ƒ 15.85a- 

'87 ƒ 14.a0O.* 
...... '09 ƒ . 18.950,- 

.'88 ƒ 12J00,- 

....... '89 ƒ 24.250,- 

.. ... '90 ƒ 17.900.- 


Te k. PEUGEOT_ 

bwj. 06‘86. Lg.H mH 
extra's. TeL 046241 


4x4 en bedriffswngeiis 

Nissan Patrol WegonTD .. 

NissanTertanoTD, d.grijs ........... 

Mercedes 3(K)60 (Van), wit ......... 

Nissan Urvan 2.0 B, groen .. 


.. '87 ƒ 37.500,- 

.'91 DEMO 

.:.. '86 ƒ 34.960.‘ 

’fft ƒ 20.000r 


Heerlen; Huisbergerstiaal/hO6kScliel8tierg 045-723S00 
Kérkrade: Langhedweg 32 * 40 , Industrietereifl 
Dentgenbach 045-452570 


NISSAN Te k. ppH OMEGA QL 201, 
'89, LPG, veel extra’s, BTW 
TH 0449654664 
l|(ADETT 13S. '82, wég.,om- 
standigh, 73J50r- Weln. 
km. «dsrtw. 046314218.' 


Te k. Opel KADETT 1,3 8R, 
nw motor en tak, '84, Recero 
Intor., ATS ve^n, elSc. ra¬ 
men, alarm, fSPK, alle ex¬ 
tra's, geen tweede zo mooil 


Opel ASCONA 190a bwj. 
79, APK *93. vr.pr. ƒ850,’. 
TH 046624341. 
Wat verkopen? Adver¬ 
teer via: 04671^66. 


Opel ASCONA 1.9 N, APK 
2- 93, 100% In orde. nieuw 
gespoten, vr.pr. ƒ 1.450,-. 
TH 046-463778. 


Te k. Opel AècONA 16 S, 
APK 62^ Aiifo Hé nW.. 


APK 66’93, Aiifo Hé nW.. 
mét Recaro biter., bwj. '63, 
pr. ƒ 4.250,*. 046426416. 


Opel KADETT Caravan 1.6 
O '86; Opel Kadett Caravan 
1.7 D '90; Okröl Kadett 4-drs. 
1700 D '89r OmI Omega 
tiirbo cfieèèl W, Asoo- 
na 1600 D AMloei^ 
Schebberg 175, Hes^. 
046725507. 3 


Te k. PEUGEOT 
bwj. 29-12-’87. S^drs. 
ver. TH o^-4?«ioa ■ 
limburgs dagblad economie 


^oorbraak op commerciële markt in Verre Oosten 

hina Eastem bestelt 
zeven Fokker-lOO’s Zaterdag 15 februari 1992 # Pagina ?^ 
STANFORD - De 
Amerikaanse , produ^ 
cent van kopieerappa- 
ratuur Savin, voor de 
helft eigendom van het 
in ongerede geraakte 
computerbedi^f HCS 
Technology, is in ge¬ 
sprek met èen mogeUj- 
ke koper. Dat heeft 
Savin gisteren bekend¬ 
gemaakt. Namen wor¬ 
den niet genoemd. HCS 
heeft medio januari al 
bekendgemasjct het be¬ 
lang in Savin te willen 
verkopen. 

De belangstellende par- 


Savin in gesprek 
met mogelijke koper 


tü kijkt momenteel in 
de boeken bü Savin. De 
HCS-dochterondeme- 
ming haast zich te zSjQ- 
gen dat het nog niet 
zeker is of er een bod 
volgt of dat Savin het 
bod zal accepteren. Sa¬ 
vin en de onbekende 
partij zijn in gesprek 
geraakt naar aanleiding 


van sterke t^weging ïn 
de koers van het aan de 
Newyorkse effecten¬ 
beurs genoteerde aan¬ 
deel. In New York steeg 
het aandeel Savm don¬ 
derdag één dollar ofwel 
dertien procent in koers 
tot 8,375 dollar. 

Savin heeft tot nu toe 
HCS als een molen¬ 


steen om de nek gehan- > 
gen. Sinds de aankoop 
in 1989 heeft de compu- 
terondememing al 
meer dan f 200 miijoen 
in het Amerikaanse be¬ 
drijf gestoken. HCS zal 
de mogelijke koper met 
alle égar^ bihnenha- 
len. Het alternatief is 
dat het noodlijdende 
Savin failliet gaat HCS , 
maakte in januari be- ; 
kend dat Savin HCS in 
dat geval f 150 miljoen 
zal kosten, waardoor 
HCS met een negatief 
eigen vermog^ f 115' 
miljoen komt te zitten. 


iTERDAM - Fokker heeft gisterochtend met China Eas- 
^n contract gesloten voor de levering van zeven Fok- 
“ ’s. Dit contract betekent voor Fokker een doorbraak in 
iebied waar de Nederlandse vliegtuigbouwer nog nooit 
:en heef^ verkocht. De order vertegenwoordigt een 
van ruwweg f 3Ó0 miljoen. De markt in de Volksrepu- 
China biedt thans voor Fokker grote mogelijkheden, niet 
Voor het moderne straalvliegtuig F-100, maar ook voor 
“boprop F-50. De Chinese overheid moet overigens het 
•ntract nog goedkeuren. 

ker 100 te kopen, door de regeringj 
zal worden overgenomen. 


^ totstandkomen van deze or- 
l^ft de. Nederlandse minister 
nomische Zaken, dr. J.E. 

., de afgelopen dagen een 
Üke rol gespeeld. 


ambassadeur in Neder-^ 
gisteren.het ministerie 
. momische Zaken meege- 
het principebesluit van 
se luchtvaartbureau om 
;en van het type Fok- 

’estatiès in 
ts schandaal 

~ Het Japanse openbaar 
ie heeft gisteren vier zaken- 
[Opgepakt in een omvangrijk 
over fraude bij het ver¬ 
ven leningen, dat volgaas 
grote politieke gevol- 
.hebben. 

i;#e arrestanten is een voor¬ 
oor van Tokyo SagaWa 
, een dochteronderneming 
één na gróótste verzend- 
ïitdienst van Japan. 

Hiroyasu Watanabe 
>kken zijn bij het verstrek¬ 
te minste 500 müijard yen 
' gulden) aan onjuiste le- 


tADVERTENTIE) 


O'» *v' 


vlVH ADVISEREN 
EXACT! 


aU***"'' 


ÏÏïïSiS 
Belang 

Fokker beschouwt de order, alhoe-^ 
wel het om een betrekkelijk klein 
aantal vliegtwgen gaat, als de groot¬ 
ste commerciële doorbraak voor dit 
vliegtuig sinds American Airlines ini 
1989 een order van 75 stuks plaatste 
en opties nam op nog eens 75 stuks. 
Do order wordt volgens de woord¬ 
voerder van het bedi^f door Fokker 
Van groot strategisch belang geacht 
omdat Fokker nu is doorg^rongen 
op de Chinese markt waar concur¬ 
rent McDonnell-DoUglas de alle^' 
heerschappij veroverd leek te heb¬ 
ben. 

McDonnell wil in samenwerking 
met de Chinezen in China de MD-90 
en dc MD-95 gaan bouwen. De 
MD-g5 is èv^fxals dè Fokk^ 100 ëeh 
vliegtuig dat plaats biedt aan onge¬ 
veer honderd pasagiers. 

Fokker zegt de vliegtuigen te kun¬ 
nen vérkopen voor een pr^s van 
ruim 29 müjoen dollar. De vliegtuig¬ 
bouwer krijgt daamiee aanzienlij 
meer dan de 24 miljoen dollar per 
Fokker 100 waarvan de effecten- 
bank üBS Philips & Drew uitgaat 
die onlangs over Fokker èen béleg 
gingsrépport samenstelde. • Kepu en Van Cruisen willen door schaalvergroting het aantal klanten vergroten. 

Horecagroothandels gaan samenwerken 


HEEËLEN - De horecagroothandels Kepu in 
Heerlen en Van Cruisen Horesca by en Caraco 
Limburg bv in Beek gaan nauw samenwerken. De 
nieuwe combinatie wordt de grootste leverancier 
aan de kleine en middelgrole horeca in Zuid- 
Nededand; 

Het aantal van 58 personeelsleden wordt naar ver¬ 


wachting uitgebreid. Kepu levert vooral aan cafeta¬ 
ria's, instellingen en bedrijven, terwijl Van Cruisen 
mikt op restaurants eii instellingskantines. De sa¬ 
menwerking is bedoeld om een steviger greep te 
krijgen op de horecamarkt in de Euregio. Op den 
duur zal Kepu Van Cruisen bv én Caraco Limburg 
bv ovememen. 


Aalberts optimistisch 
het nieuwê jaar in 


VENLO — Aalberts Industries 
Croep (metaal- en kunststo^erwor- 
king) is na het goede jaar 1991 het 
nieuwe jaar weer vol goede moed 
ingegaan. De verbetering in de 
markten, die na een zekere terug¬ 
houdendheid optrad in het tweede 
halQaar, heeft zich in de eerste we¬ 
ken van dit jaar voortgezet Dat 
heeft zich geuit in toenemende or- 
derontvangsten en nieuwe klanten, 
zo zei presidentdirecteur (en met 39 
procent van het kapitaal) grootaan¬ 
deelhouder J. Aalberts bij de pre¬ 
sentatie van de jaarcijfers. 

Aalberts zag vorig jaar de omzet 
toenemen met 95, procent van 
f 100,4 miljoen tot f 195,6 miljoen 
en de nettowinst met 38 procent 
van f 8,3 mijjOen naar f 11,5 mil¬ 
joen. De omzetgroei was voorname¬ 
lijk het gevolg van overnemingen 
cüe in de loop van het jaar plaats¬ 
vonden, Kluin Wyhe, BGT in Eind¬ 
hoven galvanisch bedrijf) en VSH 
in Hilversum (vooral bierappenda- 
eesX 

Door de aankopen zijn de rentelas¬ 
ten flink gestegen. Dat de groei van 
de winst minder is geweest dan die 
van de omzet betekent, dat de ver¬ 
worven bedrijven een lager rende¬ 
ment hebb^ dan de bestaande. 
„Als ^ een even hoog rendement 
hadden gehad, waren zij onbetaal¬ 
baar geweest", zei Aalberts. Naast 
de eis dat nieuwe bedrijven de be¬ 
staande moeten kunnen versterken; 
is een maatstaf tot aankoop dat er 


.r 

f 

. • 

een intentie is tot rendementsver-^ 
bet^ing. 5 

Aalbats is van plan verdm* xte\ 
groeien. Geografisch is de aandacm.^ 
s^k gericht op Duitsland, JFYanjE <^4 
rijk en België. In deze landen zijrv^i 
veel besprekingen gevoerd, vasat ' 
Aalberts is zeer selectief. Wat de> 
pnxluktenkant betreft, moet^< 
nieuwe aanwinsten iets toevoegenV 
aan de bestaande activiteiten of die f 
aanvullen. Daarbij gaat de groefi# 
ook steeds meer in de richting van-jl 
de levtting van eindprodukten Mf 
plaats van halffahri^ten. In 19^ * 
was Aalberts nog voor hond^d pro- 4 
cent toeleverancier. Nu hecKft onder# 
meer door VSH 40 procent van deï 
omzet betrekking op eindproduk- 4 
teiL aufombbielcöncém VÖlkswa- 
gen .heeft de verkoop van zijn 


yprig jaar met 2,5 procent 
tén te vergroteai-yan 3,05 .tc^ 
3,13 ni^joen sttiks. Met inbe¬ 
grip var) heleind 1990 overge¬ 
nomen Tgechi^he iherk 
Skoda l^am de -vOi^oop uit 
op een recordtotaal van onge¬ 
veer 3,3 miljoen auto’s. De 
pmzet groeide met dertien 
procent van 68,1 mOjard mark 
tot 7V niiljard mark. 

Voor VW was 1991.„het jaar van de 
Duitse markt”. Door de enorme 
vraag vanuit de voormalige DDR 
groeide de verkoop ih eigen lahd 
met 27,5 procent tot bijna 1,2 mil- 
joen wagens. Vooral Seat deed het 
goed. Dé Spaanse dochtéropdemé- 


ming Wist 8e afeét in Duitsland met 
maarliéfet 83 procent te vérgfotén. 


De V(^k 4 ^ van Audi groekle 
■m procent én 4ie yanyw*m« 
^t 23^3 procent.'Er wérden 
^oda's A^^OChi 


Het iharktaandeel in West-Duits- 
klnd steeg'tót 27,6 procent en inclu¬ 
sief Skoda tot 27,7 procent. Voor 
het ooste^ke deel van het land zijn 
alle^ cijfers over de eémte elf 
maanden van 1991 beschikbaar;; In 
die periode bedroeg het markts^- 
deel 21,8 procent. Inclusief Skoda 
komt dat op 24,7 procent 

Versterkt 

VW versterkte zijn leidende positie, 
in WestEuropa via een vergroting' 
van het marktaande^ van 15,5 tot 
zéstien procent. In de Verenigde 
Staten kelderde dé verkoöp mét 


30,8 procmit tot 1Ö9.000 auto’s als 
gevolg van de economische recessie 
in dat land. Ook in Japan ging het 
bergafwaarts. De afzét yermhiderde 
met Iff,? pébcent tót 44.(K)Q Stuks- 


stegen met zes procent tot 154000 
wagens. In Bra^ë en Argentinië 
nam de afzet van Autolatina, een 
gezamenlijke onderneming met 
Ford, toe met 3,6 procent tot 285.000 
auto’s. 

* 

De winstcijfers worden later gepu¬ 
bliceerd. Het concern liet slechts 
weten dat de wlast van de moeder 
maatschappij Volkswagen AG klei¬ 
ner is uitgevallen dan de 670 mil¬ 
joen mark van 1990. Dat is het 
gevolg van de vemieuwfiig van de 
. modehenreeks en de daarmee sa 
menhangehde aanpassing van de 
produktie-installaties. De concern- 
winst kwam in 1990 Uit Op 1,09 mil¬ 
jard mark. 


(ADVERTENTIE) 


V 

iffiSrliilj 

1S!S 

lillir 

■iMil 


nuniawimi ■ Mi yi la 

iiisiifii 

Riipiiunn 

ilSUI 


r:'- 
Voorbeelden: ■ 

Kortlopende deposito’s vanaf DM 10.000 of zonder 
kobrsrisico in Hfl. tegen maximale rente. 

Alle geldbeleggingen worden zeer discreet behandeld. 

Onze wisselkoers Qp 14-2-1992r ƒ 112,70 =* DM 100,- 

VOLKSBANK HERZOGENRATH EG 

- De bolide basis voor alle geldzaken - 

fes 

Herzf^enrath, Bicherouxstr. 12-16, tel. 09-49-2406/801220 
Merkslnn, Astemstr. la, tel. 09-49-2406/61342 + 656% 

Übadi, Maastridbter Str. 3, tel. 09-49^2451/4^13 + 41056 
Marienbei^, Marienstr. 18, tel. 09-49-2451/43463 


Campina Melkunie ; 
praat met Duitse 
zuivelcoöperatie 

DEN BOSCH - De zuivelco6pera:-4 
tie Campina Melkunie onderiiab^^ 
delt met de Duitse zuiveLcoöperat 
Molkerei Zentrale Oldenburg OsniHil 
brOck Ost Friesland in de deds 
Nedersaksen over mogelijke, 
menwerking bij de kaasproduki 
pat heeft een woordvóerttor 
Campina Melkunie in Den 
gistten bevestigd. 

De Diaitse coöperatie wil in de vopr-- 
malige DDR een aantal kaasfabï^; 
ken gi^ bouwen. De wei die 
staal bö éle kaasproduktie zou doir 
DMV van Campina Ihfelkunie iiif 
V^mel moeten worden vawerkt 
totlipogwaardige grondstofSm voor > 
onder meer de voedingsmiddelea- 
industrie. 

■si 
4 

r 

HalQaarwinst 
Toyota lager 

TOKIO - Het Japanse autocóocqpi;^ 
Tóyota heeft in de eerste helft 
het boeigaar 1991/92 (juli toten 
juni) een nettowinst bdiaakl vaie;,i 
104 miljatd yen (f 1,46 miljard), 83^^. 
procmit minder dan in de eersia';| 
helft van het voorgande boekjaastr^ 
De omzet nam toe met 1,6 procent 
tot 4435 mRjard yen(f 62,1 m^ard)..' 
De toeneming van de export ving 
de vermindering van de verkoop in 
eigen land op. Toyota verkodit in 
het buiteidand 857.538 moforvoer- 
tuigen, 3,9 procent meer. De export 
van personenwagoïs nam toe meC -^ 
3,4 procent tot 815^333 stuks. De to- ' 
tale afinst van motorvoertuigen ver- 
mindfflde met 1,2 procent tot 
miljoen stuks. De inkoop van 
sonenwagens ging met 2,6 procRili^ 
achteruit tot 1,62 miljoen. , hudend 


>AM - De aandelenkoer- 
zich vrijdag goed ge- 
de Amsterdamse éffec- 
^ Met de behoorlijke daling 
^Joersen op Wall Street óp 
. 1 =^ de wat lagere liotérin- 
[/frankfiirt én Londen en de 
'■ koersen in Japan was er 
te behalen voor Amstér* 
beurs lag er dan ook on- 
9rd bij, maar kon de 25 
wgére opening van Wall 
; ^i^dag toch weerstaan, 
^dex mpèst uiteindelijk 
^prijsgeven op 294,99, ter- 
CBS-stenmingsindex met 
I daalde tot 121,8. koers- 
“Wteen verloor 0,7 punt op 
’ ^antsl hoger en lager ge¬ 
en hield elkaiarin even- 
Uét zes dübbeRjes Ug- 
1|4Ó én Koninklijke Olie 
Ijtop f 144,50. De zeer 
jfers dié Biitish Petro- 
dag presenteerde, had- 
weerslag op Konhikllj- 
: Ajuo wón tegen dé trend in 
écd^jes op f 140,40. 
zien de bekendmaking 
^JaarcijfQrs. van Océ-van der 
i-volgende week blijkbaco: 
iwen tegemoet Het Vën- 
Jtoflds pakte negen dub- 
EjiJP f 69,60. Borsumii-Wehry 
acht dubbelwee toevoe- 
winsten die eerder deze 
r^-ien behaidd en sloot op 
Lifa dé winstdaling met 70 
? 1891 moet de ellende 

Rhndelahttig. wel achter de 

wordt gérèdeneerd. 
bw wéüilg profijt van de 
■h f W) miljoen, die uit Chi- 
mgesleept De vUegtuig- 
:^n drie dubbdiijas op 
Den handelaar verklaarde 
koerswizut uit' het feit 
een elaimemissié van 
de markt hangt voor 
naering yan de ontwiüce- 
«iéP.70. 


IhWflifOlIllMII 

ABNAmra 

ABMAmioAJoF. 

ASGON 

Ahcdd 

Akü 

AkeoU 

Ameveot 

Bols^ 

Bantui)4W.<ett 

BQtem.féLc. 

lUF 

DordtscheFelr.. 

DSM 

Elseviffcet 

FoUgcrcert. 

Gnt-8roc.eett. 

Hènèun 

HoofffVcm.nrc . 

HuntvDoiiglas 

tntMWIoy 

IikHed.(k.c. 

KIM 

Kao^edAéé 


vk sk 

80^ tt.se 

126.10 125^1 

MjH) 83;60 

139,7t 140^6 

192.10 192,10 

04,70 54,40 

47Mi 
86,70 


43k> 43,70 

24,00 

135,00 133,80 

10SM> 103,30 

107,40 10740 

3840 2940 


OoSvaGi 

Fthlnedcat 

FliiBps 

RoImco. 

Redamco 


.10940 

5140 

6640 

5040 

004Ó 

.39,00 

41kl, 

1640 

5M0 

08A 

4045 


6040 

9»40 

50,70 


StOikVMP 
Oifflemrcol 
VaMnitTNU 
V(Mpe Softe. 
VOC btc ■ 
MhmmcsA. . 
ïölteri-fCluwe 


41,40 

po 

r 5440 
9940 
71,76 
«40 

Af 

871 


4(40 

14446 

5846 

0646 

4740 

3340 

4140 


ËlideasL-WSL 

Boer De, Kon. 

BoéOeWibfc^ 

.BodaBsWtttm. 

Boekelisiirèr. 

BnetBeheer 

Bncfvast \ 

Bizeman-ihybiDefc 

QahSDelftiKr 

Cabé4)^<»t. 

ODdulntern. 

ChiimUido 

CeotentBéieër 

CreditLSN 

CnHmvX!.eert. 

Cip» - ’ 

CmtdivJlAe 

^iuo<li^4UI2 
DAFo^ 
Oelft&einiin.! 
Deneatat 10,« 
250040 
010,00 
118940 
10040 
340,00 


2040 

35,00 

10 ,« 

250040 

81040 

118740 


3%10 

12840 

6^ 

V '9^. 

.804« 
. 18,00 

V 2640 

«40 

4240 


3240 

U840 


5446 ^ 
98,70 
7140 
4540 
18040 
8040 
2840 
'4840 
8748 
01,70 


AmmttcoerseR AmstsnlaiA 

Giit-BiDe. 3340 (3340) 

KIM 3840 (38,41» 

KuLODe 14440 (1«40) ‘ 

UnOever 18640-187.00 (18840) 


AdbotthO' 

ABNAnu^Ditiirt 

AmiAmioHlddiv. 

ACF-B(d(llnge.v 

AiucodlSKne. 

AMOpfinoBU. 

AaiRubber 

AniVerft 

Aèilidd.c«rt 

AlMottGrDep 

AftdonGnepntc 

'AatimUfdam 

BMdGroep 

Bitenburg 

Been . 


51,00 

6,04 

«,eo 

3440 

130,00 

10,60 

345 

420,00 

111,70 

47,00 

4740 

9040 

8KOO 

12340' 


Bdindo 
BetktftPtteDt 


352,00 

142 


5540 

648 

4440 

3440 

130,00 

loki 

340 

11240 

4840 

4640 

9040 

8040 

12240 

120,00 

10040 

.347,00 

1,19 


aoiA 

fifluBokling 

FranOlÓteceit 

OBUBaRkMing 

OanUnapRC 

Gebwics 

(Seveke 

dWekedivVO . 
Qtanai-deN. 


m 

21449 

83.« 


QntB(& 

GTtHdUiiig 

Bagemeyer 

idamdivTB 

pLfriutB. 

HALTmatUnit 

HBO 

HCSTeehnology 

Han^HokL 

Hoek'tHack 

HoKSeaS. 

floKKIoi» 

HopBfibank 

HuiêarDjprf. 

KaaAasodatie 

KffimnéCk) 

Kten^StdlMre 

KendorWessds 

KBB 

KNPdhF. 

KoD-SpSiui 

Koppdpoait 

Kiaanapolsky 

Landré&GL 

Sbdntoah 

HaxwdlFetr. 

MoemaEnim 

Mbolea Holding 
Hulda Boskoop , 
HultOiouse 


n49 
103,00 
5,« 
3340 
>4140 
38,70 
; 9840 
37,00. 


4240 

1840 

2040 

(140 

4240 

22.70 
3040 

8340 

60,00 

81,00 

103,00 

0,05 

3340 

4140 

38.70 
9640 
37,00 
108,00 
33040 
14440: 
13840 
1440 
1440 
20840 

140 

15440 


M140 
138,00 
14,70 
1440 
20740 
i;(i5 
16640 
20340 
0,« 044 

463,60 

8,10 

6040 
37,10 
9,60 
100040 
3140 
7440 
4140 
9340 
80040 
19640 
5240 52,00 

«40 
11640 
119040 
1555040 
3640 

5,10 


7.TO 

340 

6040 

njas 

' 940 
9(0,00 
31,00 
7540 

53,10 


11540 

1130,00 

15850,00 

3640 

,55,00a 

540 


NeiLFartMO 

NedSpringst 

Norit 

NutridaGB 
NutrieiaVB 
NatriciaVBdiv92 
I^v,4hiCate 
Ooévdar4hé2 
OnmiomSurope 
Oréo Baak eert. 
OTRA 
Palthe 


5040 0640 

7000,00 - 

2340 2840 

15440 15840 

18140 1«40 


FinBityre 
kdynonn 
Paral Ehs 
Bandstad 


10140 
8740 
’ OjSOa 
6040 
38840 
6840 

3240 


10040 

0840 

84ea 

OBlSD 

383,00 

05,00a 


13840 

14640 

4540 


Samaa Groep 

Sarakreèk 

Sdadtenu 

SdwttHSVrid 

Smitlntem. 

SbBanIdaac. 

Stad Botterdame 

DriegtaafDe 

129Ctielgr.T«eale 

TnUpCaaPaPs 

Ubbhk 

UnioD 

UtU)u!teb(3nup 

VerantpdetBas 

Vertoem: 

VolkerStevin 

Vredieateln 

VRCKSroq) 


77,10 

«40 

1440 

,100040 

5040 

«40 

1540 

«,70 

9040 


2040 

13840 

1«40 

2II0 

7M0 

«40 

lÖD 

1^ 

5040 


2340. 


W,l 

74,00 

6940 

240 

S2S40 

m 


WeitliivestF. 
Weitinvkwb 
Wdters Khmer 
.Vyeia 


1440 

4S,« 

6240 

1840 

11640 

20540 

3240 


1540 

40,00 

8046 

6646 

3340 

120,00 

7446 

8940 

340 

52846 

8246 

5840 

1(40 

«40 

82,70 

1840 

(1040b 


BelegginsdMlillinflSR 

ABNAmnAandy. 8 O 4 O «48 


ABt(AmroAmer.F. 
iWAmyoSur.F. 
ABNAtnnFariy. 
ABNAmroLiq.Br. 
ArólAmroNraJ', 
ABNAomObljGl 
AegoaAandeleat 
Ae^Spaarplua 
l^BdegMnda 
ALBEFO 
AMollarBFt 


70,70 7040 

7340 72,40 

9440 ,53,76 

I 8 I 40 18140 

0440 8440 

(75,70 175,76 


3440 

5,« 


3440 

5,« 


6 I 40 82,10 

U.70 51,70 

2640 2840 


AlgJOiubeobec. 

2«40 

23800 

AlIiaacefUnd 

1640 

1040 

Amba 

11,« 

1140 

AmtoNotlbAmy. 

07,70 

6840 

Amvabd 

84,10 

8440 

AaianTlgeraF. 


0830 

AsianSdeetF. 

5740 

m 

AustreHung. F. 

540 

5,6e 

BemcoBentSd. 

96,00 

5800 

BeveBdegg. 

820 

340 

(XNObLDJv.F. 

10946 

10940 


CLK(MWaatdet 
Delta Uoydinv. 
DP America CkJ. 


fFInvestm. 


Ëig,H<4LBeLTl 

Biivir.<jrav&F. 

Baaaaldapart 

EmAm.lW8t 

SMSCkoirttiFVmd 

Q^IneomeFund 

B3Q.0flbh.FUnd 

BOBDirichSUF 

BmXbowthFUnd 

Bnro^winFUad 

FéBistSdij'. 

GimCnpbai 

Ofoésimi 

fiOlWldl^ : 

HikBur.FUnd x 

HoBObUFaniB ' 

HoB.pBo.FUnd 

HolLSeUVmiia 

Inapp 

htah^ 

lateNflldrtSOe 

bdsntUrtwt , , 

krataHtt 

MdelWds 

JapanFUad 

J^JndAIpbaF. 

JapBecLBaLYcn 

KonaPac.1b.$ 

MaLC^FI 

MeeaOMJXey. 

liexicoIiieDnKF.- 

KKIntVenluiea 

MkmdBut 

NatBesFUnd -' 
NeÉihA - 
NedMoB 
NMBDntcblUnd 
NHBOdifanarirtF. 
.MMBCBobiilFlmd 
NiaOblig.Yl>iids 
NlfflSpaardy. 
.NMBBealegr.F. 
KUB Vet Goed F. 
NearAaiaFimd 
MoinimWaR.F. 
ObaiB,Beiegg. 
GAlOrBaBtdands 
iOmageFuiid 
Pac^eadona 
PaeJ*r«kSecy. 


11340 

11850 

2940 

«40 

3740 

3740 

39,10 

- 

13800 

133,00 

8740 . 

6740 

1040 

1040 

5240 

5840 

3800 

3840 

. 646 

646 

104,« 

16446 

mm 

10860 


10S4D 

31440 

48^70 

740 

5640 

9240 

148 

7140 

4740 

121,76 


SliOO 
. 4040 


145 

7140 

4740 

124,« 


8340 


3140 


7140 > 
840 


1940 

810046 


PostbJaisggi. - 
Poatb.VaaLe^ 


. 940 

740 

11040 

2140 

846a 

7646 

1(86,06 

-II 84 O 

11940 

4146 

5448 

4540 

3640 

101,70 

11746 

3740 

040 

043 

801,10 

1140 

2140 

SS 

1^ 


RintdeatBeL 

RentdaalNV 

BGAaierieaF. 

sGoWbeiltF. 

BGBuropeF. 

RGRoiente 

BGPadBcF. . 


6340 

840 

10040 

3540 

10040 

«,00 

6740 

11340 

0640 


8346 

7^ 

50646 

3146 

6646 

7040 

150.« 

1140 


7.80 

1(740 

940a 

7040 

.((«40 

11840b 

11940 

(1,70 
0441 
«40 
8810 
18140 
117,« 
8740 

. 0 ,» 
25340 
U40 
3140 
9040 . 

3240 

113.10 

57.10 
5340 


zii 

106,70 


07.70 

11340 

9640 


BGSPGroen 
BGSPMauw 
BGSPGeel 
BodinPropI, 
BoBncoc<na.p 
SebrodJatP^ 

_ ’FUild 

fransEifflUiid 

TrtmspacF.Tfii 

Uoi-InVest 

UoicainvFuDd 

UniftaidsDH 

Vas(eWaardJtbd 

VastRed 

VIBRV 

mUikFuad 

l^RenbeFtada 

WKltetta.^ 

WefédbaveKV 

YenVdueFUad 

ZOUftoridaFI 

PanrtMnmkt 

Alanheri 

ÈSf 

BerdunterPbpier 

BeaouwVaneart. 

BiogrGodBeiqs. 

CommJQMF.l 

Cnmn^phlFl 

Comm.ObLF4 
OeDrieBecIr. 
DritaUO^ak 
DdtbMoydSCu 
DettaUêidwx 
OdtaUédBedt 
DeftaLMVart 
Dicolirieia 
DOCdaia 
OuteblbheOv-T. 
EÜKoKUlKIetfaig 
E&LBdeal 
B&LBekggi 
B8^Beiegg2. 
ntLBdenA 
SlELKapi^F. 
FbeeBecordShop 
GataHedtM 
'Gdd. Papier e. 
OerimnC^Bk 
Gouda VuurvaX 
Qroeaebdijk 
Gn 

HCAI 
HdVaett 
HeaBéheee 
Hbmbuigeeit j 
hterAnétBur. 
KOme+Hate 
LaCmnpttUk 
HéBe.'nnmc 
Nedcoo Groep 
Nedadiroèf 
Newa^Elec. 
Mnr&rRtlal»! 
NévftdnHdd. 


54,« 
51,« 

«40 

9040 

7740 


1440 

1940 

21040 

7940 

305,00 

15,00 

7740 

3140 

aa'üa 

113,00 

5640 

5240 

10940 

0846 

12040 

82,10 

«48 


2940 

IIUO 

4(40 

«40 

10,70 

9740 

8640 

9840 


54,« 

5140 

(840 

9140 

7740 

29.10 
14^ 

1045 

2086», 

7940 

30809 

1540 - 

77.10 


0858 

11808 

87,10 

5240 


6349 

63,10 

0040 

6870 

5540 

5840 

870 

«40 

3840 

6840 


«408 


'3940 

11140 

«40 

«40 

10,60 


13,« 
6(40 


10 
7740 
10810 
3140 
10850 

^7140 

41.70 

7890 


5640 

8640 

540 

«,70 

3940 

0840 

7440 

10800 

77,« 

10810 

3146 

10640 

704 e 

-41,70 5640 

«40 

3840 

4lk> 

045 

840 

«40 

540 


9640 

4740 

3850 

«40 


«,10 
I 8« 


«40 

3870 

«40 

4850 

84,00 

04,«- 

740 

7.10 

10.70 

1870 

140 

1.80 


PanPac.Widtd 

FiaMadibai. 

SbnacYeduiidc 

SiigioBewer 

Siw GrJUiri 

V^ónr.Gaed 

VBaazoInL 

Iklna 

Waiddbave 

Ifcveier 

mAstiMt 


lÉiMbèoip 
aaarcoiac. 
bethlaleei. 
beahdco . 
oasptthic 
éMrtiea . 
chiquita 
cfai^ 


ifigiUqiiiiÉL 

dq^neaioam 

MBHDROaBK 

OOMICOip 

AadbMtor 

geadectrie 

SaD.iiutdn 

fOodyear 

b«()eZ|iadt 

takétteL . 

Umdiflaaa - 

modümidl 

meickco. 

mabOeft 

penceatbal 

phaip» 

primeriea 

leraldutdi 

aeaniwbudc 

MbaDuftLiac. 

tencoinc. 

anttedtedm. 

waatiBdwuae 

«dritaancaip 


1340 

S8M 

5820 

140 

«46 

2 tt 40 

440 

3840 


m 

45Vb 

38 

47(b 

m» 

14 

2VA 

17% 

83% 

38% 

15% 

15% 

27% 

61% 

47% 

47% 

58% 

m 

77% 

38% 

• 2 % 

«4% 

98% 

80% 

11% 


11,10 

tfOe 

1340 

9830 

5840 

148 

«40 

24749 

3540 


60% 

«% 

38% 

47% 

33% 

14% 


83% 

37% 

16% 

16 

27% 

50% 

47% 

48% 

88 % 

37% 

77% 

38 

88 % 

63% 

( 8 % 

88 

21 % 


nootse kroon GOO) 
oosLschilL(10i» 
poiteaeudeGOQ 
ap8ainep8a.(100) 


nrifaA'.OO 

Mnssehnaifct 


aoMguldea 
anstrAoBar 
beteAaakeog 
oataddoBar , 
^aampkiaanifdh 
daMiféidUlOO» 
eageiaapond 
fraaaell^nOB) 
gridcaedr.Gr* 
(mg ~ 
iemeL 

eGOJOSr 
iapjrea(Ul400) 
mnMLddWUOOi 
MqoekFoeBtlOO) 
«es«Birjch.(l8t| 
pertveaandasGOn 
kOM) 


2749 2649 
U,« 1829 

149 147 

ITO 146 
gjpics 
29 ,« 3149 
122,76 12745 


I4I495-142718 

1495644391 

14721-14681 

1437S443879 

2MI6M4e 

H24788-1124250 

34 S 26 I 4 II 9 

3342033488 

8483I-14336 
‘“284356 tbr. 
ndhcBaakd 
.eku 


mmw» 

nÜostMRlo 

1487644376 

WDMB 

1468^14» 

mmmjm 

mi854S8BS 

343754in 


68% 

05% 

151 

146% 

69% 

03% 

28% 

36% 

18% 

18% 

40% 

39% 

60 

79% 

tm 

« 

11% 

11% 

n 

00% 

51% 

51% 

10% 

19% 

14% 

•19% 

29% 

» 


MvtoskèersRii 

aBiarik.didlar 
aiillciaBBr 
bèlitftank(ie6) 
emêd^edy 
deenaekrodiGW) 
didlaett8ifc(l«) . 
«agdsepooA > 
fiagmuGOI» 
ftaase-ftankGOO) 
•dr.GOO) 
'pond 
ttaUireGOJOO) 
jqUjieaGOJW 
.jDegxBn.tfm 100 


1,759 1475 
141 1.« 

541 S41 

1.470 1460 
2740 3640: 
11840 11800 
.3,n 8M 
39,79 . 4825 
31,« 3445 
045 145 

245 816 
1340 1540 

13889 11440 


bHIéx JinSterttBIn 

CBS4toenindei(lB88*100) 

a( |ni^ jn;]|g SttJS 

id»dJnnu)lie 19748 IOT 40 

kSaraatianala 9I8« 29146 

Mcahandwiaw 9»ft46 2046 

MftaancM HOyn l«46 

MalpIgnBae. . 2S8« 25146 

438éaWi«ii«ÉideK(l3^^ ' 


28800 19546 


MeadUnaudie 
Mcmttaab 30(46 30346 

hitatetadêmmi 27146 27856 

Mfiiaiided 21810 21446 

Hrtrtfltirir zak* sesfÊ 


CSS-atemmiiieBiideB (UOOalOO) 
ainnaan >12241 .IMJO 

ktSa 138 «. 128 » 

lokaal 11870 11146 

flühBtdl 12746 (2866 

nietAMBC U 840 liye 

indndrie . . 12541 0546 

18816 16820 

:■ > _ /■ . • - 

CkHNl.sn Mlver 

GOinX onbewwU 8047M1.170. 


nsa a 

vange 


,yra; ónb 
t SUkSTS, bevUnkl 39B latwi, 


SSO laten. 


Dow Jooes 

Induaiiie tUSJH 

■m 


mM 

12806 

14806 


11a aa 


UM6 


rk 

4880 m 441 
3740 410 816 
(546 n 816 
«40 5 » 8 « 
«00 0 « 810 
12040 ni IM 6 
m 340 
on «nü 
DO 140 
KI 8« 

m 440 

M in 

on 8 * 

. *5 MO . 

10040 120 MO 
M 140 
OtI 1816 
“ »J« 
«046 B« 046 
mm m urn 
mm 2n 04 r 

«140 -T» MJO 
«046 m Mn 
1 M 46 IM 446 
26806 «0 1141 
m4e «4 046 
onoo Oa i«' 
s 6I4( «4 i« 
«546 M 8 » 
t« 1 M 6 

t« 14 I 1 

81 44 % 
% ■' 

■ *h; ^ 
m*- : 
■on. .1 
’Mi'*: 


8»:» 

18» 

M6>ï^ 

«« : I 

140 

140^ 

'on.r^ ■ 

Ui 

§• . 

Ml * 


«8» «• 


I 64 I 

iSS 


:s 


urn 

mm 


m 

m tm 

«6 U6 
^«46 i« Mi 

mm. m ijm 

mm m im 
mm «2 8 » 
«46 ON Iw 
. «40 2 « 140 
3740 Itf 140 
«41 7 « 74 % 
«40 811 «,« 

ion Ml 046 

M04ix (« ' 81% 

nu» IM 871 

Kon «o tm 

in im 


m . 

m.- 

,M8-.-.. 

OU 

,MI 

Si-'’'' 

18» 

ts> 

6J6 . 

f 

Mi: 

8 » 

3 F 

S: 

s 

on _ 

■ui: ; 

10 r 

74» ' w 

■«I6' rt 

tm 

- iÜl.-.'' 

246' ‘ 

8 «.> 

mm--* 

■V 
h-°lalN-i-ta«iB. e-di-c%im 

k^fiSMi-fft 

' 'i 


i=ei-dMdaMl 

l>SBftMii-0 


•=^gBdM-«-bW> 

a ih^yMkain Mrtfu 1 

m “ 


NsadaM-t-Mz 

B afc^dimm gMM 

- „ 


4 
Limburgs Dagblad Zaterdag 15 februari 1992 • Pagina 


Als U zonder 
auto bent..... 
V.a. ƒ39.- 

100 km. vrij incl- BTW. 
Wij sturen U graag 
een prijslijst! 
Peugeot 


PEUGEOT 305 SR, bwj. ’81, 

_ W. wil, radio, electrisch 

ƒ,15.500,-. Tei. 040-515656 schuifdak, pr. ƒ1.450,-, 

Tè k. PEUGEOT 505 Select, APK. Tel. 045-427813. 
La.g.sL bwj. e-BS. Tel. 045- Te k. PEUGEOT 205 Accent 


Te k. VW Passat L DIESEL, 
bwj. '81, APK 11-’92, kleur 
blauw-grijs, nwe banden, 
irekh., sunroof, t.e.ab. Tel. 
046^7810. 


Te k. mooie VW GOLF GTl, 
bwj. '83, veel access. 1800 
CC, plus 5-bsd<, 15" vign. 7 
J, veri., zender uitgeb., APK 
gek., vr.pr. ƒ6.950,-. Eren- 
steinerstr. 5, Kerkrade. BASTIAANS 

Spoorsingel 50, Heerlen. 
Tel. 045-724141. 


315566. 


Peugeot 305 DIESEL, '84, 
Sversa, APK gek., vr.pr. 
'S.000,-. Tel. 04455-1626. 


Te koop VW GOLF Diesel,,.., _. 

CL, 5-drs., 5-bak, bwj. 9-’87 VW GOLF D, 85, z.g.a.nw. 
bwj. '87, kl. blauw, APK, 
gebr. als 2 e auto, vr.pr. 
ƒ 10.000,-. 045-422870. 


r f i Twr'i „ I I ^it, APK okt. '92', nwe. | . een koopj» 

^k. PE^EOT ^ GR 1.4 ^ 9*^ • baixlen, radio-cass., i.z.g.st. I/046-524256 


128.000 km, schuUdak, trek¬ 
haak en extra’s, gerevis. 
motor. Tel. 043-625365. 


diamantzwart, 

schuif-k.dak. 

Tel. 045-316247. 


Im-velgen, 
ƒ 10.500,-. 


Crocusvakantie 
Huur niet duur 


VW GOLF 1100, bwj. '81, 


GOLF Manhattan bwj. '90, 
weg. omst., een koopje. 


V.a. ƒ 39,- p.d. 100 km vrij 
irrd. BTW. Wq sturen u . 
graag e en pri jslijst 
'84, bruinmetal., 
-. Tel. 045-24486a 


k. PEUGEOT-405 Break 
1.9, Ie eig., bwj. ^ '89, Wat 
v4ei extra’s. 045-270999. teer 


iJ 


eig. nw.^. bwj. ' 88 , 
ƒ19.500,-. Auto LIMBURG 
Stein, tel. 046-338474 


Wat VERKOPEN? 
teer via: 045-719966. 


Adver- 


pr. ƒ 2.450.-. 046-740382. 


VW GOLF CL D, '84, 5<irs., 
i.z.g.st., 120.000 km., vr.pr. 
ƒ 7.700.-. Td. 045-462661. 


VW GOLF diesel zwart i.z.g. 
st., bwj. 79. Tel. 045- 
245099. 


Te k. VW GOLF GTl '84, nw. 


Renault 


Te k. Volkswagen JETTA D, "^el, alle extra’s. Tel. 045- 
bwj. '84, W. rood, APK jan 422905 na 16.00 uur. 


|R^4AULT 21 GT (fesel Ne- 
'vada staBon. 12 -‘ 88 , wtt, 
ƒ 117.960.-. Tel. 04906-1387 


RptAULT 25' TS, 10-’85, 
adkaciet, LPG, 118.000 km. 
ƒ 7.950,-. Tel. 04906-1387. 


Renault 25 GTX met airco, 
antraciebnet geL glas, 
sportvign. sprekende boord- 
comp. enz. Ie eig. bwj. '89 


'93, nw. tTKJtor, techn. i.z.g.st JETTA diesel bwj. '83, vr.pr. 


vr.pr. ƒ 5.250,-, 04405-3828 j ƒ 3.950,-. Tel. 04750-20049 


VW JETTA bw^. '82, i.z.g.st., GOLF diesel, ƒ 1.850,-. Tel. 
vr.pr. ƒ3.750,-, Voorterhof 04750-20049. 


89 5, Lan c fe raaf, 045-321303. ^ Otó^3^4 VW GOU= Cabriolet, bwj. 

wem u 4 t>-A« 4/4 .QQ 1^1 intjischrood. vele 

acc., sp. velgen, in nw.sL. 


VW GOLF bwj. '78. APK 
12-’92. Tel. 045-321553. 


Sp(x>r»ngel 50, Heerlen. 
Tel-045-724141. 


Rover 


zwart int Tel. 045-427813. 


Te k. ROVER 820i 16V, bwj. 
'87, alles electr., centr. deur- 
k. RENAULT 5 TL bwj. veigr., stuurfaekr., in perf. sL 
auto als nw. APK 10-6- ƒ 13.900.-. Tel. 045-728783 
Pr. ƒ 2.850,-. Tel 046f _ 

Saab 


Pi(xx>lo's 


Té k. VW SCIROCCO bwj. 
'78, autom., APK 2 -’ 93 , 
ƒ 1.550,-. Tel. 045-726112. 


Lii^ur^ I VW GOLF 1800 inj. advance 


Dagblad zijn groot in RÉ- 8 -’ 88 , groenmet., 60.000 ton 
SULTAAT! Bel: 045-719966. f 17.950.-. Tel. 04906-1387 


Volvo 


Ta k. Renault ALPINA turbo, 
'83, M. btfHJwmet, m 
st met taxaBera p porL vr. 
pri ƒ9.250,-. Kasteelsir. 44 
Bqjnseunn. tel. 045-253155. 


Té k. RENAULT 5 aut 1962, 
km. APK 3-'93, 
-. 045-256784. 


SAAB 900 GL. 3<lrs., m. 
Nchte schade aan bumper, 
bwi.’82. APK, 6-’92. vr.pr., 
ƒ 4.750,-. Tel. 045-719755 


Te k. SAAB 90001. bwj. '90. 
(fractie auto, 78.000 km, W 
aifoo. blauw, pr.n.o.tk. Tel. 
043-633100 rna t/rn vrfid. 
08.30-17.00 uur. 


vouvo 

A. KLIJN 


Ür 


Occasions 

Volvo 760GLE. 1988 

Te k. SAAB 99 GLS comW Volvo 740 GL stationcar.. 1989 

. coifto. bwj. 77, APK 1-'93. Volvo 740 GL. 1989 

19 GTS, Sdrs.. Tel. 045-241923. Volvo 740 GL . 1985 


Volvo 740 GL .:. 1989 

Volvo 740 GL ..... 1985 

Volvo 480 turbo. ..... 1988 

Volvo 440 GL 3 maal. 1989 

Vfcn maandag t/m vriidaa _ **"**** _ Volvo 340 DL automaat 3-dis..... 1989 

8.30 tot 17.00 uur, kunt Te koop Seat RONDA 1600 .. 

Uiuw PICCOLO teletonisch QLX. twri. ' 84 . met schada Volvo ^ 2^.0 Mnectie 3-drs. ... 1988 


1990, ƒ16.000,-. 
15656. 


Seat 


2COLO telefonisch GLX, twj. '84, met schade, 
Tel. 045-719966. vr.pr. ƒ 1.250,-. 046-527521 


Subani SUBA EEN REUTIE DIE NIET STUK KAN. 


èubara XT Turbo 4-wd. ' 86 ; Subaru RX Turbo 4-wd. '85: 
Subaru .toety 1.0 S ' 86 . '87. '89: Subaru Mini Jumbo SDX 


Subaru .toety 1.0 S ' 86 . '87. '89; Subaru Mini Jumbo SDX 
4jgfL '89; Subaru E 10 bus, gr^ kent * 88 ; Suzuki Swift 1.3 
^ SB; Suzuki Aio 3-drs. GL '87; Opel Rekoid 2.0 S '85; 
MÊada 323 1.7 D '87; Nissan Micra 1 .2 L '89; Toyota Coiol- 
k| 1.6 XÜ '90; Ford Escort 1.61 RS-utv. '91; Toyota Starlett 
1.0 DX ' 86 ; Automaten: Subaru Legacy C(^i 4-wd. '89; 
Siberu >katy 1.0 S 5-<*fs. '89; Suzuki Alto GL ' 88 , '91; Peu- 
<9^506 Gil) * 8 ^ VolvD 340 '82 Toyota Starlett 1.3 DX '86 


Votvo ^0 DL 3-drs... 1989 

Volvo 340 DL 5-drs. 2 maal.. . 1988 

Volvo 340 L3<lrs.... 1987 

Volvo 340 automaat 3-drs.. 1986 

Volvo 340 DL 1.7 4-drs.... 1986 

Volvo 240 L statnncar... 1978 

Opel Kaden 13 S 3-d(s. stationcar. 1985 

OpelKadett1.33-deurs. 1989 

Opel Kaden 1 .8 S 3-cl6urs... 1987 

VW PasSat 1.6 Avance. 1987 

VW Golf Diesel. 1987 

Renault 11 TL......... 1984 

Renault 5 SL... 1989 

De Koumen 5, Hoensbroek-Heerlen. Tel. 045-220055. 


VOLVO 245 L stationcar, 
gnis kenteken, LPQ onderb 
f2.000!^ '^ 

VOLVO 340 GL, automaat. [ 045-352406. _ 

bwj. '90, in staat van nieuw. Te k. VOLVO 340 DL diesel. 


O.K. Cars 

AAn 

VW Golf 1.6 Sprinter '81 
VW Golf D 1.6 nw. type 
5-drs '84 

Opel Corsa 12 S '86 veel 
extra’s sp.velgen Ricardo st. 
Opel Corsa TR 1.2 S '84 
Kaden 13 S HB '86 
Siërra 2.0 Laser '84 
met schade 

Opel Kaden HB 13N '82 
Opel Kaden HB 13N aut. '82 
Ford Siërra 1.6 '83 
Kaden Station 13N'83 
Kaden stationcar '81 
Kaden 13N veel extra’s 
uitgeb. sportvign. enz. '80 
Escort XR3i '85 v. extra's 
Ford Escort 1 .6 '85 
Ford Escort 1.1 '83 
Ford Capri 2.0 6^1 79 
zeer rrKX>i 

Fiat Panda type 34 '85 
Honda Civic 1.3 3-drs. '84 
Jeep Suzuki Samurai 4'Wd. 

'88 . , 
Jeep Suzuki SJ 413.QJX 
hardtop '87 

Jeep Matra Talbot Rancho 
*83 

Mazda 323 Sedan 1.3 '84 
Volvo 343 GL automaat '81. | 
Inruil, financiering mogelijk. 
O.K. Cars. Veri. ürKielaan i 
23, Oinsbeek 04492-5782. 


TOPAANBIEDING) voordelige h/eekkeulmn, ca 160 x 275 cm, 
sliftva^ kunststdt oppervlakken, graphit/metallic, 
kompleet ut^woerd mei eersteklas ALNO- elektrische apparaten: 
a, koelkast, ALNO kookpla^, ALNO elektrische oven, ALNO afzuigkap 

^blanco inbouw'Spoelbak, hoge hangende kasten bieden veel extra bergruimte < 
kosten u geen cent meert In de prijs Inbegrepen: ALNO-Inbouwoven 


Bil ons worden de klanten 
»na geodvieeerd. VHUnt het 


uitstekend geadviseerd. VHUnt het 
allerbelangrijkste bij de aanschaf 
van een keuken isi 
perfekte service - perlékte keukenl 
Planning 


Advies aon huis 


£ie/> opt/ma/e planning bete- 
kent voor U: 

meerwoonkwaïMt Door onze 
jarenlange ervaring kunnen wij 
de Uw toekomsOge keuken- 
werkzaamheden aarimerixlijk 
verlichten, zoals bijvoorbeeld: 
kortere afstanden kreëren en 
ook de kleinste ruknle optimaal 
benutten. 


LeveringiMontaqe 


Indien U dit wenst, adviseren 
onze keukenspectallsten U 
zonder enige verjpllchting aan 
huls of op de bouwplaats. 

Ze bepalen dan de exacte maf¬ 
ten, hetgeen bepalend la voor 
een pariekte planning. 


Levering en montage geschie¬ 
den bij ons vakkundig en pre¬ 
cies op tijd. 

onze Inbouwexperts bouwen 
volgens plan, ultenhate des¬ 
kundig, korrekt en schoon. 
Onze vakmensen kunnen te¬ 
vens Uw elektrische-, gas-en 
wateraansluftingen maken, i 


Ook lange ri/d na de aankoop 
blijven wij Uw partner. Onze 
klantenservice slaat voor U 
klaar - vriendelijk - behulpzaam 
en betrouwbaar, want er Is ons 
alles aan gelegen, .U tevreden 
te stellen - ook na de koop van 
een keuken. Bij ons blijft geen 
enkele wens onvmvuld. 


!i. 

fi OpenlngstifclBn: ma-wo 1000-18.30, do 10J0O-2OJ3O, vr 10.00-1830 
za 9.00-14.0Ó ta za 9X10-18.00 té 2 a in april tot saptomtfor 9.00-18.00 


ƒ 17.750,-; Ford Siërra 2.0i 


■111/• / ’ I • JI" • ^ f TWrTTi rrTiTBFTTTW f rT7 ^ fTTT ^ 

-'-r- ./ uicTi lUBïi IMi li%riBl fc AbmMé 
j 


•9^506 GTD ' 8 ^ Volvo 340 '82 Toyota Starlett 1.3 DX '86 

j Garage Coenen & Zn. 

; Piinsenbaah 65, Koningsbosch. Tel. 04743-1574. 


k. Subaru JUSTY S, nov. | Ptocoio's In het Limburgs 


Tel. 046-334411. 


I sedan, bwj.' 1987, pr.n.o.Lk. 


I.v.m. auto v.di zaak VfXVO Tel. 045-751225. __ 

245 GL 2.3i kat LPG, bwj. VOLVO 240 DL 1985, mei 

•ao .*^ 1 ^ —At— ^...1 É ^ .... .... . . 


'87, ar«r., 1500aiorL i.nw.sl 
Auto Engetoert 04456-2918. 


Dagblad 

SUITAA 


oios m net Limburgs 
blad zQn groot in RE- 
TAAT! Bel: 045-719966. 


' 88 , vele opties, nw. 8 t. Tel. LPG, 119.000 
045-412643. ƒ 7.500.- inci. 


Volvo 240 TURBO, ziiver- 
met., bvyj. '81, i.g.st., t.e.a.b; 

Kruisberg. 10, Bmnssum.'lTe koop VOLVO 360 2 . 0 i 


LPG, 119.000 km, kl. wit, 
ƒ 7.500,- ind. BTW, prima 
staat Kissel 46a, Heerlen. 
045-723142. 


Tel. 045-259474. 


ƒ 9.750,-. 


TC Koop SUZUKI SJ 410 Suzuki ALTO GL S 6 , 4-drs., 
«brio. g^ kent. bwj. '84. b^ 1988, vr 4 )r. ƒ9.000,-. 


extra’s, 4 nwe. banden. 
Tel 046440977. 


Te koop VOLVO 66 aido- 046-527945. _ ■ 

maal bwj. ’ÓI, i.z.g.st, APK Te k. VOLVO 340 GL diesel Tel 045-455943. 


Te koop Suzuto ALTO, bwj. 
'85, km.sL 65.000, APK gek. 
7-'92, kl. rood. in perf. st., 
ƒ 4.950.-. Tel. 04499-1416. 


nov. '92. Tel. ma-vr. na 4-drs. Sedan, wit, m. ' 86 , 
18.00 uur, weekend gehele 166:000 km. 045752505. 


dag 045727089 / 729611. i VOLVO 66 bwj. '80, compL 


CLX Sedan autom., '91, 
ƒ31.500,-; Ford Siërra 2.0i 
GL Sedan '89, ƒ20.500,-- 
Ford Siëna 2.0 5-drs. Spe 
cial '89, ƒ17.900,-: Ford 
Siërra 2.0 CL 3-drs. '86 
ƒ 14750,-: Ford Siërra 1.6 
Sedan Spec. *90 ƒ 23.750,-; 
Ford Siërra 1,6 CL Sedan 
'89 ƒ19.500,-: Ford Escort 
14001 CL '91 ƒ23.750.-; 
Ford Escort 1.4 Bravo '88 
ƒ14.900,-: Ford Fiësta l.li 
CL 3-drs. '90 ƒ 16.900,-; a 
pel Omega 2.01 LS '89 
ƒ25.000,-: Opel Mapta 2.01 


Wv^nweïtWMëtf 


, Daihatsu Quadflieg 
Terreinauto 

Daihatsu Feroza EL Resin Top.. 1991 ƒ 

Daihatsu R(x:lw Wagon HR .. 1990 ƒ 

Suzuki Vitara Soft spec. uitvoering.. 1990 ƒ 

O. . 1 .! rs _• 4 _IA_f- 


27.900,- 


Passat Variant 1800 CL 

roofrack, Ie eigenaar, 19Ï91 

Toledo laOOi GLX 


Te k. gevr. AUTO'S *•" 
bwj. ((}ok stoop) ook bi^ 
Tel. 045323732. 


VOLVO 480 turbo. d.grijs- rfeuWe koppeling, i.g.st. Tél. 
m^, Ie eig. Volvo A. 045-321553. 


Toyota 


^ VOLVO 740 auto- 
broek4-ieerlen,.045220056 | bwj. ' 86 , pr. ƒ 12.500,- 


ƒ25.000.-:^pe^ Mapta 2.0i km . 1990 ƒ 

GT 3 -drs '89 ƒ 23 500 -• 2-3 Diesel Combi . 1988 ƒ 

Renault 25TX '88 ƒ 23.900,- Mitsubishi Galant 23 TD... 1983 ƒ 

Citroën BX 1.4 RE '88 . QCCaStOnS 


1990 ƒ 29.900,- 
1990 ƒ 26,900,- 


VRAAGO: Toyota Carina Te koop Toyota COROLLA 
Corola 4<lrB. Tel. 06.52. Coupé GTl, 16 Valve uNgeb. 

en verlaagd, bwj. *85, kt. wiL 


•Til*" 


VOLVO 460 GL irij., zwart- 


ƒ14.500,-; Volvo 340 1.7 
DL '86 ƒ11.000,-; Peugeot 


1990 ƒ 
1988 ƒ 
1983 ƒ 


17.900, - 

18.900. - 
6.900,- 


öecir. sunroof, alu. velgen, od-speler, 1991. 
Autosport Btouns, Schelsberg 175, Heerlen. 045-725507. 


Tel. 04499-1615. 


SLIöLoS-iaMSs’ ^ zwartmet, 


w^nig km., Ie eig.. 


lede auto. ƒ960,-. 
719962. 


Te k. VOLVO 244 Tuibo Volvo A. Wijn, Dé Koumen 
bw^. 'SS, in z.g.sta£it, i^ 5, Hoensbroek-Heerlen. 


CEUCA URback *81, 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: Q45719966. 
045220055. 


1991 ƒ 27.900, 
1988 ƒ 17.900, 


ƒ 2.250,-. Tel Q45iI®J^ ^ tnooie Toyota 


na 16.00 uur. 


II 
BUS D Hi-Ace Com-long, 
bwj. '84, APK *93. 5-bak 
enz., vr.pr. ƒ6.900,-. Beuk- 
slr. I5j Passart-Heerten. 


Toyota Carina 2.0 (tesel XL. 
ëtourbekr., antracietmet 
getglas, Ie eig. * 88 . Auto 
LINeuRQ Stain, M 045 
338474. 


VoH cs w a gen 


LcltjT^e 


VW PASSAT station variant 
CL 66 KW, 5’89. wtt. tPG, 
ƒ 26.950,-. Të. 049051387 


1600,ë(L *89. grjnet VW GOLF CL (lesë, groen- 
LPG, in perf-sl. met. 1990, i17.790r. Të. 
044552918.. 040515656. 


VW GOLF (fesë më. rev. 
mokx, twj. '81, grote, aëi- 
terfcttien, APK ‘92, lsLV.nw. 
ƒ ^960,-. TeL 045323178. 


VW GOLF C. bië.78. pr.n.o. 
Lk. Të. 045275205 


Te k. VW GOLF C 1300 bwj. 
5*86, Km-ë. pim. 70.000, ïnc ^ A.N.W.B. gskèurd 

^ Dëbatsu Charade GTTi 3.000 km.. 1990 ƒ ,23.900, 

^^21 5 M ^^M^d^'®s®' TS special •.. 1988/ 11.900,- 

U< S Paibatsu Charade Blanco . 1988 / 11.900.- 

föo P^i óïS:'’ '2KOP«'''ec‘ra T6i 16.000 km.. 1991 ƒ 27.900! 

fr0 5 OQ°^^nrin~Y?n rihl Fotd Siërra 2.0 GL Sedan Azuf-uitv. ;. 1988 ƒ 17.900, 

1.4 GL 3-drs kl. wit. 1988 ƒ 15.900. 

^ ^ VW Passat GL 18. grgsmë. 41.000km...... 1989 ƒ 29.900 

öi^^vag-gara^ebewjs. BMW 316 black |ine 101 ÖOO km.. 1987 ƒ 18.900. 

riïioSSi p JrrnLlï A ^"‘^®^‘^*^2.0EX40.000.km . 1989 ƒ 23.750, 

°P®* ^-S LS 41.000 km . 1989 ƒ 16.750, 

nraaf o3L<?3ir7^ VWPoloSedanblauwmet. 11 OOOkm .. 1989 / 16.900,' 

graat. 045-311729.__ Mazda 1.3 LX 3drs..;. 1989 ƒ 16.750, 

Autooentrum VÉENSTRA: Ford Fiësta 1.1 lux. rood.. 1988 ƒ 12.90Ö. 

BMW 318i t. '88 ƒ19.750,-; Nissan SunnyTwincam coupé rood .. 1987 ƒ 18.900, 

Mazda ^ LX 1.8 stationcar Alfa 33, kl. wit, zeer mooi .. 1987 ƒ 12.900,- 

t '89 ƒ 20.500,-; VW Golf Ford Siërra 2.0 CL Sedan 98.000 km. 1987 ƒ 14.750/ Omega combi '88 Ie eig. ƒ 19.750,-; Omega 2.0 GLi aut. Ford Transit Diesë 
*89 Ie éig. ƒ20.750,-; Omega 1.52.0 CDi ’85’90 v.a. lucht '84, 68.000 km; 
ƒ 14.500,-: Soiator 3.0 ’84-'88 v.a. ƒ 8.250,-; Auë 100 CC Garry Bus '83; Mi 


2,31 ërco '89 Ie eig. ƒ23.000.-: 80 S ’85’89 Ie ëg. Colt '83; Mazda 3Zai 
v.a. ƒ 19.760,-; 100 CC D '84 ƒ9.750,-: Peugeot 205 1.4 ƒ1.600,-; Dëhatsu F 
Green 12-’88 ƒ14.750,-: 405 GR ’85’89 Ie ëg. v.a. ’ 86 . Auto-service Steef 
ƒ 16.500.S 309 1.9 GTl !89 Ie eig. ƒ22.500,-: BWM 524 Tfr .«5 Wntetr inl. 


TERS, Hoistr. 101. WLa 
Meersen. Tel^ 043^^^ 23.750, - 

16.750, - 


aut. 86 ƒ 27.000,-; VW Pairaat 1.8 CL ’85’89 Ie ëg. v.a 
/ 20.000,-; Passat combi . turbo D '87 ƒ 17.500,-; Passat 


leigoo!- combi'86 ƒ 12 , 500 ,-: Golf'GLD ’89 ƒ 18.500,-; Golf 1.51.8 
16.750,- ’84-’89 va. ƒ 9.60Q,-: Passat D '84 ƒ 6.750,-; Kever '74 orig 


Diversen 
T combi cfësë, kl. 
ih: ' 66 , më spprtvetoen, 
045-216228. 


veë extra’s, vr.pr ƒ 13.000,- 
Të. 04493-5327 na 17.30u. 


Te k. VW GOLF GTl, b«yj. 
JETTA IS “Wzaöm moói, vr^x. 

Apt I / 4.500,-. Të. 04743-1622. 


APK. bwj. 1982, 
. TeL 045-727169 


Stationcars 

I blauw ... 

aü bëgemetal.... 

furbo l^sel CD intercooler......... 


GOLF *85. veë ex- 


trtf8; Mofnphift uay., ijLgë., ƒ 4.750,-. Të. 046-454087. 
ƒ éJSOr. Të 046-333000 


koop VW POLO 13, 5 
kL rood, m. ' 88 , Ie ëg.^ 
... ëv.nw., pas gekeurd, 
zeer mooi, ƒ 8.250,-. M. 
■^254462. 


Passë Variant blauw .... 1989 

Peijgeë405 GLi bëgemetal. . ...1990 

Opë Ome^ Turbo l^sel CD intercooler..‘ 1989 

Qpë Omega 1.8 bëgemë... .. 1989 

Omega 2.3 diesë blauw. 1987 

Opë Omega 2.01 zwartrttotë. div. extra’s.... 1987 

Opë Rërord 2.0 GLS beigemë . 1987 

VW GOLF 1.3 C, béj. më SÖSriSi RnaSS ...—" 

# 4 ’ 750 - Tal Ó4S-454087 ’ Opë Kadett 1.2 S groen 3-cirs . . 1985 

ƒ ‘t.iou.. Iei. iwo-wwör. Garantie, inruil en fnanlering mogëilk 

Autobedrijf Ad van Neer 

ZëKlweg 160, Heerlen (naaë Vroedvrouwensch(X)l). 

Të. 045-4160^. 


GOLF (fesë, bië-’83, kn- STATIONCARS: Volvo 745 Citroën'Hy camper bus ver- 
vëg., zonnectok, APK gek., qlq *89; Volvo 245 Van '86; tengd; Porsche 912, bwj. '69 
l.z. 9 .ë.. 184.CXX) km., vr^x. opë Kadett stationcar 3- import USA më Ned. kent; 
ƒ 4.750,-. Të. 04405-2708 LPQ ’gs; Vëvo 24S L Mëra Baghera *80. Autoser- 


1800 GT BBS-uitv. I '88 Peugeot 205 Accent. 1986 ƒ 

ƒ23.500,-; VW Polo Fox BMW3164-drs. sportvelgen.. 1984 ƒ 

Coupé 13i '89 ƒ14.900,-; BMW 323i 4-drs veel access, .. 1983 ƒ 

VW Golf 1300 CL '87 Mitsublhi Colt 15 GLX sport. 19B6 / 

ƒ13.900,-: Mazda 626 LX Ford Escort 1.3 CL W. bruin 57.000km 1987 ƒ 

S-drs. '89 ƒ 20.900,-: Maz- Opë Kadett 1.2 LS Sedan kl. zilver. 1987 ƒ ^ 

da 626 GLX 2.0, aëom. '88 Opel Kadett 1.3LS5-drs . 1987 ƒ 

ƒ 18.500,-; Mazda 323 GLX Honda Civic 1 j 5 GL 3-drs.. 1985 ƒ 

1.5 '87 ƒ 11.500,-: Fiat Tipo Alfa Sprië coupe 1.5 kl.zilvë.. ..;. 1987 ƒ 

1600 DGT '88 ƒ,16.500,-: Opë Kadett 1.2 LS 3-drs kt. rood ..;. 1984 ƒ 

Honda Civic 1.5 GL '88 Mitsubishi Cordial;6SR....,... 1983 ƒ 

ƒ16.900,-; Ford Escort Mini Metro 11 OOM. oranje ... 1983 ƒ 

1600 i type '88 ƒ 14.250,% Citroën BX 1.4 RE, 98.000km, rood 1985 ƒ 

For^ Escort 1400 CL '87 VW Golf GTS véél acc. .. 1983 ƒ 

ƒ12.250,-: Ford Siërra 2.0 Ford Escort 1300 laser kl. Wauw.1984 ƒ 

stattoncë '86 ƒ 13.900,-; Fië Panda White 34. . . 1 985 ƒ 

Ford Siërra 1.6 CL 3-drs. t. Ford ESoxt 1.3 L kl. blauw .. 1983 ƒ 

'88 ƒ14.900,-: Opel Kadett Opel GT speciëe uitv. 2.21.. 1969 op 

1.3 GL 4-dr3. '87 ƒ 14.250,-: Skoda 120 LS Sedan 58.000 km. 1984 ƒ 

Opë Corsa 12S Diverse inruilers v.a. ƒ 500,- 

ƒ8.750,-; Opel Ascona 1.6 Reeweg 112, Landgraaf Tel. 045r321810 

'Vm'■ ®26 2.0i GLX ëalioncë PS 1991 f 

f? w SS*'’ 323 F GLX PS 8 mnd . 19Ö1 f 

^a2105 1^ 88 ƒ 5.900,-. Mazda 626 coupé 2.0 GLX zwart .. 1990 ƒ 

Bovaa-oarantie. Inruil. fi-Ford Siërra 2.3 CLX stationcar diesel.. 1989 ƒ 

Fiat'Panda 90 CU zwart .. 1 ggo ƒ 

Ford Escort Bravo z. iTtoë, vele extra’s 1983 ƒ 
Ford Escort (xxnbi grijs kenteken. 1987 ƒ 

biedt aai: Mazda 626 1.8 ExClUSiSf 

GLX 5<ftfs. '89; Ford Escort Peugeot2051.9 GTl duurste Uitv. 1988 ƒ 

1.6 CL 5-dr8. '90; Opë Ka-VW Golf zwart vele extra’s 4 mnd. 1991 ƒ 

détt 1.2 S 5-drs. '85; Opë Ford Siërra 2.0i sjjort...i. 1986 ƒ 


ƒ 18.750,-; 21 GTS Nevada '88 Ie ëg. ƒ17,500,-; Maztfei 


10.900,- 
10.900,- 

10.900,- wu-w» .0 

loanrv; eig, V;a. ƒ 
14 . 750 ^* tD/TZI 19 Schetsbëg 

045-725507. 


rO/TZI 19 


Autobedrijf G.G, Wedt 


Pëmares '08 Ie eig. ƒ 12.500,-; BX 16/19 Mi to^hich i colt GL 1 
’?0 v,a, ƒ4X)00.-; Visa/Chrono ’84^’86 v.a vvvSfietoCLW 


5.^^^ ƒ4.000,-; GX QTi '84 ƒ 7.750.-: AX 1.0 E '88 Ie ëg. Ie e^'s fsrorhv u 
a 75 oJ ƒ .^750,-- ^ si^a oorabi D ’85-’89 va /9.Q00.-: ^ eS.) SWft 

GTi-üitv. '89; Citroën ^ 


bT^ILé. 


3 500' 1 Siërra 2.öi Sedan 


ƒ20.000,-: Siërra 


L' 


6.500,- T8 ƒ Panda më'extra’s 

aanvrt ƒ T.600,-, Ssato SOO GL 84 ƒ 6.000,': HOnda A(xx)rd Manta GTJ'1800 b»4. 

2.950,- 86-TO va ƒ 12 . 000 .-: Prëude auL EX '85 ƒ 13.760.-; pië uno 6ÓS ntetSo 

/12,000,-: Sunny eomW D •aé: Volvo 340 bwj. 


’ 8.750,-; Celica 83-'84 p^nda'më extra’s '8'?; 
6.000,': HOnda Aocord Manta GTJ 1800 bwj. 


bwj. '86; Volvo 340 bwj. 
met LPG: VW Kevë *82 


1991 ^ 36.500,- 
19Ö1 ƒ 29.500,. 


Bovag-garantie, inruil, fi- 
nanciëing. Autocentrum P. 
Veenstra Vëkenbuigerweg 
13 Voerendaë..045-7S^ 


1990 ƒ 23.900,- GTL '89 ƒ 22 


e- 

i' 
Autobedrijf Van AMELN bv 
Wedt aan: Mazda 626 1.8 


1989 ƒ 
19907 
19837 
1987 ƒ 


54.500,- 

9.500, - 
7.250,- 

8.500, - 


m 
je.ouu,-; vOTTo uw *83 Alle auto's 
.; 440 GL l2-’88 ƒ 18.750,■; 48Ó ES '87 / ylsOoT wordén evëiL 
i II 


leverd rnë i een 
T4't-;l/:T|liT;'TI 
1988 ƒ 20.900,- 


Plm. 30 goedkope inruilauto's v,a ƒ250,-. 
Dkekte 100% finahciering. 


Heerenweg 286 
Të. 045-224172. 
1991 ƒ 
1986 ƒ 


23.500. ' 

15.500, - 


Te k. VW GOLF GTl. wtt. uit- 
gëQouwd, ATS vIgn., bwj. 
^ APK 20-11r’ffi. vt-pr. 
-. Tel 045-325872. 


Kadett 1.3 LS stationcar '88; 6 mnd garantie en APK. alle auto’s worden ANWB dekeuid 
ƒ 4.750,-. Të. 04406-2708 


koop Volowagen GOLF, 
■84. ƒ 8 . 000 .-. Të 045- 


dra LPG '85; Vëvo 24S L Maira Bagh era *80. Autoser- 
VW GOLF liwYToi 120000 Volvo A. Kl|n, Dé Kou- PIETERS, Holstr. 101, 

e ten. Të. 046-220055. 043-642909. 


Fiat Tipo 1.4 DGT '89; Fiat 
Pëida 1000 CL ie '89; Fiat 
Uno 45 '89; Citroën Axel '65' 
Lada Samara 1.5 12-’88; 
Lada Samara 1.1 '89; Lada 
2105 GL '86; Lada 2104 sta¬ 
tioncar '87; Lada Samara 


Spectol demo *91. Diverse Opel 


W(xdt verwacht: 

Opel Kadett statirxicar 1990 
Fëd Siërra 1984 

Qieli Keiieners auto’s 

J. Pëersstr. 12, Roosteren. Të. 04499-4520. 


Kadett 141 bwj. '90; 
Kadétt GSi '88; '85; 


Han van Sint-Maartensdijk 

Triëttenweg 109, Brunssum. të. 045-229060. 


p®brio de OPGELET. gevr. voor 
'4’^® 9®öj kenteken, km. nort, oers. en bedriifsa 


Fcxd ^oOrt 1.4 CL ^ 
km nw. tepe '87; Förd 
1.3 CL 5a000 km nw^ 
i'86; Toyota Corolla 1.3 
ex-[Sédan 74.000 km *86: 


vww \siKnjr URRiot. ^ 4 t ■- 

km, 1987. Volvo A WSn, De 'ü?' 


t^Mxnen 5. Hoertsbroek- 
Heerten, 045-220056. 


ten . Të. 045-220055. 
GR, bwj. 78. int'83. 
spolBrs, f?’ vign. vr.pr. 
f Z2S0,-. Të 04&'^4683. Te koop gevraagd 
NEN-ALFTO’S en 


„ GEVRAAGD: Peugeë 504 
PtHSO en 505; Toyota uarina en 
ejl®. ^P® Corolla 4-drs.; Toyota Hi-A- 


' 90 - U P^®™ Turbö loter- 

'S ®oo‘®''- bwj.'90, 40.000 km.; 

öo. SCHADEAUTO S. Të. MHeuhichi t. t.../ 


fit 2’ P®f5- ®n bedrijfsauto’s Ritmo 60 CL 59.000joh 

e 'i prijsklasses v.a. Opë Manta 2!.0 Q8i '< 

ƒ'500,- . Schade of defeë maë '85; Flë Panda 46 
i®®" Contant, geld. Ford Escort 1.6 L S-ckS 

^-727742 b.g.g. 723076. i3aranHe.^ce-lnru«-fi 


Garantie-së\ioB-inruil-fl 
nandering. Autë 
DORTAlfeS, Attaarstr. 


043-612310. 


beëp^l^’s. Autot^rijf ^e en üte-Ace; Datsun Sun- ®ez® prijzen 

ny 4-dr8. en BiueWid. Tel pers.wagens, 
men. Të. 04405-2896. 06.52.964552. C(Xrtant gëd. 


LUCAR Kerkrade biedt peri- access. Aufebetir. 


BMW 316 b»o. 81, zeë veel Suzuki Jeeps, 045-422217 


MitsuWshi Colt Turbo bwj. Te koop gevr. AUTO’S, be- aii^ 

'84; Austin Metro 1300 Surf, drijfeaëo’s en,schadeëuto’s. ^^nX»nAdfl' 4 . 92 l 1 
AUTO’S te kooD oevraaod ' N-’S?: MitsuWshi Wij betalen f 500,- tot ^ninnen 04493-^ 21 

oï miT f^r 1200. bwj. '81. Aëo- ƒ20.000,-. Ook ’s avonds. inkoOP aoede auto' 

Su:^kMSnfi ‘ “^AVE. Industriestr. Tel. 046-423199/427835. ®o®°® 

Sugiki Jeeps, 045-422217 31 Sittard. Të. 046-515195. voor Jeep, hark, Sportër 26 Kerkra- ^® gevr. , AUTO S en Tevens het adres voor ver- Auto KALDEBORN wij bëa- 
bestelautos. ^je (Roda-terrein) tel 045- bedrijfsauto’s, schade/defeë huur spuitcabine, reparatie ten ƒ400.- tot ƒ30.000,- 
Contant gëd. 045-456063. 424890 ' geen bezwaar 045-720200. en APK II , voor uw auto! 045-411572. 


INKOOP goede auto's, ) 
geld. Joosten, Scten^ 
3, Maaëricht. 043-6349^ 


9; 


en APK II. 


v(X}r uw auto! 045-411572. 


Voor Piccolo’s 
zie verder pagina 10 

limt>Mfgs dogfelqd 


puzzel Zaterdag 15 februari 1992 • Pagina 9 
Grote Limburgs Dagblad-puzzelactie 


PUZZEL NUMMER 11 PER GIRO OF BANK: 

Schryf de oplossmg op een giro/bank-overschrijving 
onder het woord "Mededelingen” en maak minimaal 
ƒ 3,- over naar: 

Puzzelactie Limburgs Dagblad Postbank: 19 75 600 
Postbus 1000 6400 BA HEERLEN 

PER BRIEFKAART: 

Noteer aan dé linkerkant van de briefkaaH,^w naain, 
adres/en woonplaats. Vermeld tevens de oplossing 
van de betreffende puzzel. Behalve de gewone franke- 
ring plakt u tenminste ƒ 3,- aan postzegels bij. U 
stuurt de briefkaart naar: ^ 

Puzzelactie Limburgs Dagblad 
Postbus 1000 6400 BA HEERLEN 


;; ,-^oorwaarden: om te kunnen meedingen naar de beschik- 
J j baar gestelde prijzen moet per giro of bank ten minste drie 
' ^ $}lden zijn overgeraaakt of op de briefkaart haast het ge- 
porto ten minste drie gulden extra aah geldige po^e- 
^ liSSels zijn bijgeplakt. U mag zoveel (^lossingen inzenden als 
' h vólt. Hoe meer inzendingen, hoe meer kansen op een 
, Bovendien geeft u meer steun aan de goedé doelen 

deze PuzzeUfctie. Iedereen kan meedoeh, u hoeft dus 
®Ben abonnee te zijn. Medewerkers van Uitgeversmaat¬ 
schappij Lmburgs Dagblad B.V. mogen meepuzzelen, 
T in aanmerking voor het wttmerr van een 

prijs. Per*giro deelnemen is het voordeligst, aangezien dit 
geen extra (porto)kosten met zich meebreng. Het ovérgé- 
hiaakte bedrag komt geheel ten goéde van de Puzzelactie. 
Van de extra geplakte postzegels op de briefkaarten moet 
een ge^lte worden afgestaan aan de PTT. De oplossingen 
en de einduitslag zijn gedeponeerd bij notaris mr. P.M.J.A. 
Muijters te Heerlen die ook de prijstrekkingen verricht. Horizontaal: i. groente; 4. kapper: 9. foterijbriefje; 12. elk; 14. vloerbedekking: 15. rivier 
m Frankrijk; 17. deel van een breuk; 18. bot; 19. ongebonden; 20. huisdier; 22. klein. 
flaMW geluid; 23. veilige haven; 24. pracht; 26. deel van de hals; 28. keukengerei; 29 
ontplofbaar projectiel; 31. stra^erktuig; 33. spil; 34. Engelsman; 36. beginsel van een 
stengel, 37. lengtemaat; 38- middag; 39. sociëteit; 40. maanstand; 42. Javaans dorp; 44 

'^®''®'’= '®®®'^: 50- sterkedrank: 51. eetlust; 53. vette stof; 

54. telwooid, 56. goedgeefs; 58, voordat; 59. debet; 61. iemand wie wegens zijn verdien¬ 
sten het lidmaatschap is opgedragen; 63. vrucht; 65. laten zien; 66. boom; 68. oefe¬ 
ningsstuk; 69. garnituur; 70. militair; 71 ■ rang. , 

Verticaal: 1. heilige; 2. jongensnaam; 3. in de adelstand verheffen; 4. gat in een vestinq- 
muur; 5. rijksmerk; 6. vrucht; 7. hetzelfde; 8. gladde vloer voor rolschaatsen: 9. fijn sma- ^ 
kend; 10. vreemde munt; 11. nakomeling; 13. struisachtige vogel; 16. teken; 20. kist van 
open latwerk; 21. opgave; 23. soort; 24. dochter van een vorst; 25. gewapende ruiter* 
27. etenbereider; 28. schildersgerei; 29. meisjesnaam; 30. heildröhk; 32. ^aats in Drent¬ 
he; 34. het bieden; 36. keukengerei; 41. melkleverancier; 43. behoeftige: 44. ijverig in- 
sekt; 45. pennetje; 47. bestuurder; 49. plaats in Limburg; 50. bouwwerk; 52. bepaalde. 
stof; 54. verharde huid; 55. slag; 57. streep in dé huid; 59. part; 60. snavel; 62. strafwerk- 
tuig; 64. plaats in Gelderland; 66. oosterlengte; 67. met name. . ' 


Doe mee en 
steun de 
goede doelen 

20 weken lang publiceren wij 
op zaterdag een puzzel 
waaraan u kunt deelnemen eUj 
een kans maakt op de ; 

wekelijkse geldprijzen en de 
hoofdprijs van ƒ 5000,- 


De opbrengst van de puzzel 
gaat naar goede doelen,75% is 
bestemd voor Het Limburgs 
Instituut voor 
jkinderrevalidatie 
’Franciscusoord’te 
Valkenburg en 25% van de j 
opbrengst is bestemd voor de I 
Stichting Jo Hansenprijs te 
Meerssen 


Inlichtingen: 

Voor inlichtingen kunt u 
tijdens kantooruren 
telefonisch terecht onder 
nummer 045 - 739911. 


Voor het kansspel van deze puzzelactie 
heeft de staatssecretaris van Justitie op 
2 december 1991 aan het bestuur van het 
Limburgs Instituut voor Kinderrevali- 
datie ”F^anciscusoord” te Valkenburg 
vergu nnin g verleend onder nummer 
L.O. 919/130/188.91. 


Oplossing puzzel nr. l1 

X^^s u de hele puzzel hebt opgelost, moet u de letters in de vakjes met de cijfers 26 - 13 - 39 - 48-10 - 62 achter eikaar 
zetten. 

U leest dan eén woord, dat tevens de oplossing van onze puzzel vormt. U moet dit Woord nfet alleen opsturen, maar ook 
goed bewaren, samen met het nummer vdn de puzzel, want u hebt dit nog nodig aah het einde van onze uit 20 ronden 
bestaande puzzelactie. 

Bewaar daarom ALLE oplossingen! 

De Oplossing van puzzel 11 moet vóór 27 februari 1992 in ons bezit zijn. 

T'iv, 


L 30 o . 


Oe 
■\60 


1‘rijswiniiaars 
Piiael no. 9 
Oplossing: 

leraar 


32 

GC UNDGRAAF 

Ifprtls,/aoo.- 
K. Jacobs-v.d. Hoff 
ÏSWBstraat33 
BJ BRUNSSUM 

^ ƒ 1M.- 

Savelberg-Senden 
L Weerden Poelmanstraat 220 
W ES LANDGRAAF 

Ü*IWI|8./100,- 

W. I Heuts 
L öensstraat 19 
BE HEERLEN 

te"- 

['WRC HEERLEN 


H. flIoonen-Deurenberg 
Sartonstraat 20 
DM VALKENBURG 

5 Ns. ƒ50,- 

W van Sprakelaar 

»®?01 ES NUTH 


P^./5|l,- 
i-A. Hermans 
Baan 42 

'1 BLBOCHOLTZ 


gflj8,f50.- 

J. WHernsen-Hermans 
S^olenstraat 79 
PSTPKERKRADÉ 


^^ervais 
•^'«l'widstraat 29 
.^2 BG BRUNSSUM Frans Vreeswijk knutselde aan ontwerp voor Franciscusoord 


• Een (^Igelukkige Emmy Dékk^ ontvangt de hoofdprijs van duizend gulden uit handen 
vgn Karei van Knippenberg, hoofd PR en Pfompiié vOn het Limburgs Dagblad. 

Foto: bEIES LINSSEN 
LANDGRAAF — De reactie van prljevvinnaars, bjij 
het zien van twee heren die onverwacht aanbellen 
om de wekelijkse hoofdprijs van de Limburgs- 
Dagbladpuzzel uit te reiken, is steeds verschhle]^. 
Zo dacht Emmy Dekker uit Landgraaf:„Ik heb 
toch niets aan de gas- of waterleiding?”. Want zij 
hield hét gezèlschap voor „mannen van het gas”. 
Al sn^ echter slaakte zij de kreet „oh, jullie zijn 
van de gazet, ik heb toch niet...de puzzel?” 

Stralend vertelde rij ons dat zij de oplossing van 
de puzzel had ingezonden onder haar meisjes¬ 
naam. „Misschien heb ik dan meer geluk. Puzzelen 
is mijn grote hobby; Maar alleen sds het voor een 
goed doel is, want er is zo veel ellende in de wéreld 
en zo kan ik tenminste iets doen. Ik vul ze allemaal 
in. Laatst heb ik nog een hele pen leegeschreven”, 


zo vertelt Emmy Dekker. De prijs komt op het juis¬ 
te momênt.’Kleindochter Suzanne kan rekenen op 
een extra cadeau vbor haar Eerste iCommunie en 
de ÉEuniliè mag zich verheugen op een lekker ëten- 
b® ter gelegenheid van de veijaardSg van Emmy. 
,jk vertel niemand, dat ik de prijs gewonnen heb, 
dat lezen zij zaterdag in de krat, dan is de verras¬ 
sing extra gróót.” Wat z^en echtgenoot Herman 
en de dochters Tmy,,Marieta, Rita, dé schoonzonen, 
en de kleinkinderen ópkijken bij, het zien yan bij¬ 
gaande foto. Die moest overigens op verzoek van 
de winnares op het balkon genomen worden. Met 
de deuren open en met zicht op de crocussen en 
sneeuwkiolges, die duidelijk maken dat de lente al 
onderweg is. Op verzoek van Emmy Dekker laten 
we de hele familie weten dat de koffie vanmorgen 
Maar staat aan dé Kakertsweg in Landgraaf. 


Ipeeltuin bijna klaar, 
zij hét in miniatuur 


DOOR JAN DIEDEREN 


MAASTRICHT — De speeltuin 
voor de peutergroep van het 
Franciscusoord is voor een groot 
deel al gereed. Althans in minia¬ 
tuur. B^ans Vreeswijk heeft op 
zün werkzolder met plan^es tro¬ 
pisch hout en ronde paaltjes een 
speelhoek met zwembad en 
zandbak gemaakt, terwijl van 
een speelbberderij het geraamte 
in el^ar is gezet. Zijn 'speel¬ 
goed’ wordt straks bij het peu- 
terpaviijoen in Houtham acht 
keer zo groot 

Uitgangspunt voor zijn ontwerp 
is de gedachte dat de gehandi¬ 
capte kindertjes op eigen houtje 
kuimen spelen, zonder de hulp 
van de leidsters. i,Gewoonlijk 
begin ik mijn ontwegen van 
speeltoestellen én klimrekkén 
met het inhouwen van allerlei ni¬ 
veaus. Dat moest ik hier dus ver¬ 
mijden; De kinderen moeten in 
een rolstoel of kruipend overal 
gemakkelyk bij kunnei^” zegt 
de 45-jarige onlwerpCT, die gebo¬ 
ren is in Rotterdam, een oplei¬ 
ding volgde tot tekenleraar en de 
meeste tijd bërig is als beeldend 
kunstnaar. Hij woont nu bijna 
vier jaar in De Heeg. 

Leuk werk 

Sinds een jaar of twee heeft hij 
zich toegelegd op het ontwerpen 
* en ter plekke in elkaar zetten van. 
speeltoestellen en klimrekken. 
„Leuk werk want je . bent bezig 
om iets voor kinderen te maken. 
Je kijkt terug naar wat je zelf 
vroeger leuk vond en laat verder 
je fantasie werken.” 

Voor ;Jiet Franciscusoord heeft 
■ hij het ontwerp van een speel- 
platform ai klaar. Hij ging daar¬ 
bij uit van het zwembadje van 
2,40 bij 1,90 meter waarover de 


:,ï, j, 'kMSê’: 
1 WCr-. 

u*f ^ ,**■ f 

■i**. * .r K; I 

'.t 

• *!' * :.*i * |. 


• Frans Vrééswijk bij zijn ontwerp van het speelplatfbrm 
met het zwembadje. Foto: WIDDKRSHOVEN 


peutergroep al beschikt «i 
bouwde daar een vlonder om- 
h^n. De planken zijn van tro¬ 
pisch bankirai-höut waarop de 
Meinijes niet kunnen uitglijden. 
Aan een kant kunnen ze er vanaf 
het terras met de rplsto^ ril¬ 
den, maar er komt ook een ’luie’ 
trap waarover de kinderen naar 
boven kuimen kruipen. Naast de 
trap is de glijbaan geprcó®<^toerd. 
Eeii grappig tuinhuirie, dat ge¬ 
bruikt zal worden als berging, 
schermt het speelplatform aan 
een zijde af. Aan de andere kant 
komt een zandbak. 

Boerderij / 

Tweede onderdeel van de speel¬ 
tuin wordt een boerderij. Een 
hobbelpaard]® en andere dieren. 


alsook^een trekker met aanhangr 
wagen yormén er de spéèltoe- 
stellen. Mét de uitweridng daar; 
van is Vreeswijk nog bezig. jDe 
detaillering is niet zo gemakke¬ 
lijk. Je moet met allerlei handi¬ 
caps rekening houden bü het 
maken van.de opstapjes en der¬ 
gelijke.” 

Frans Vreeswijk denkt begint 
maart zijn ontwerp afgerond te 
Itobben. Hij gaat dan in het Fran- 
mscusoord overleggen of alles 
precies haar wens is. „Voor mij 
is dit o;pk nieuw. Overleg is dus 
belangrijk." Als alles volgens 
plan verloopt is de :^>eritum in 
mei Maar en kunnen dé péuters 
van het Franciscusoord orvan 
gemeten zo gauw het mooi we«: 
is. , 
Limburgs Dagblad Te k. SHOPPER Yamaha Te k. SUZUKI GSXR 750 
XV 535 rood, bwj. '89, bwj. '91, W. rood/zwart/Wit, 
ƒ8.750,-. 13.500 km. Tel. vr.pr. ƒ15.600,-. Tel. 045- 
04406-15357 na laOO uur. 230527. 


Diveraen 


BX 1400 '87- 

Fuego uittxxjw bwi 
lei l&iett bwij. '81 
Cheny GL bwM. '81 
twj. ’82; Ford Trarv 
bwi. 79; hvuï'finan- 
Anjeierstr 123a 
045-231448. 


D '89 ; 


Corsa 99; 


Te k. HONDA St^iermagna, 
kleur zwart, 5.500 km, 'pr. 
ƒ 13.250,-. Tel. 045-231738 

Te koop te.a.b. SCAHDE- 
MOTOR CB 1100 F super 
boldor bwj. '85. Te b^. 
Prov. weg Nrd 33 Oirsbeek. 


SUZUKI Intruders 700 en 
1400, keuze uit 10 st alle 
Ideuren, bwq. ’86-’91. Tel. na 
12.00 uur: 04970-15307. 


Te koop V-MAX, bvyj. ' 86 , i. 
z.g.st. 145 pk. ƒ14.000,-. 
Tel. 045-229236. 


Te k. gevr. BMW R 80 S of R 
100, bwj. 1970-’82. Tel. 
04&410579. _ 

Te k. YAMAHA XZ 550, bwj. 
1984, cardgn, V2., water¬ 
gele Tel. 045-319483. 


Te k. HONDA XL 600 R, i.z. 
g.sL, bvyj.' 88 . Reestraat 22, 
Heerlen 


Te k. SUZUKI GSX 550 ES, 
bwj. '87, vr.pr. ƒ5.750,-. 
Tel. 045-724648. Wi betaien ƒ500,- tot 
ƒ20.000,- voor uw AUTO 
met vrfvraving. 048423063 


ƒ78,-; Golf D '80 ƒ2.950,- 
p. mnd. ƒ78.-; Paixla 45 
sunr. ‘82 ƒ2.960,- p. mnd. 
ƒ78,-. 100 % FkHkic. mog., 
alles APK, cfiv. inndlers. 
Math. Koenen, Handelsweg 
12. SiBteren, 04489<3398. 


Opel Corsa GT uitv. Ie ei¬ 
gen. ‘ 86 ; VW Golf GTi 1800 
‘83; Seat Itxza ‘87: Seat Ter¬ 
ra gesi. bestelauto Ie eigen. 
‘ 88 ; Citroên Visa Ie eigen. 
‘ 88 : VW Pok) ‘87; Opel Ka- 
dett 1.3 S bmscher uitv. ‘84; 

Kadett 1.3 S Sedan Ie 
eigen. ‘ 86 ; FOrd Escort 5-drs 
statoncar Ie eigen. *87; Su¬ 
zuki Alto GLX Ie eigen. ‘89; 
Nissan Mcra Ie eigen. '87; 
Nissan Micra 5-speed ‘83; 
Mssan Sunny 1.5 autom. 
‘84; Ford Escort 19 dhr. ex¬ 
tra's ‘83. .^Jtobed^f Chris 
GEILEN, erk. Bovagfiedrijf, 
V.V.N.-APK keuringsstation 
AHe £KJk>‘s boven ƒ 7.500,- 
6 maanden garant». Tev. 
voor alle raiataties en ort- 
QSmoud. Dorpstr. öd-oo, 
Broek-Sittard. 046-516295. 


Giant Cadex 3 fiets van het jaar 

Koop of resenreer nu nog voor oude prijs bij: 
Rens Janssen, finarxïiering mogelijk v.a ƒ 40,- p.mnd. 
Ganzeweide 54-56, Heerlen. Tel. 045-211486. 


lü 
m 


£1? 


Te k. gevr. loop-, sloop- en 
M Inr». SCHADE-AUTO’S 06 hOOg- 

Umburg. Tel. 

stoep- en ach atearto s, 046-51%37/046-512924 

vr^wBringsbewIs. Locht 70. - 

Kerteade. Td. 045-423423. Te k. gevr. SCHADE- sloop- 
Te koop gevr. loop- sloop- en loopearto's, en verkoop 
en SCH^-Ain&S. Tel. gebr. aul>ondetdeien Joep 
0*6-525759 Wolters. TeL 045-411480. 


150 Bestelbussen, Vans en 
Personenbusjes. 

Ale merken aanweiag, aHe prfsklassen en bouwjaren. 

Bedrijfswagencentrum 

Votaweg 11. Echl/Limburg. Tel. 04754-87933. Fax 87958. 
I ‘Industrtolenain de Berk* 


Ford SIËRRA cfiesei station, 
7-‘89, kant, ƒ15.950,-. 
Tel. 04906-1387. 


MAZDA E 2200 diesel, 8-’87 
80.Ö0O km., wft, ƒ12.950,-. 
Tel. 04906-1387. 


Te koop studente PÜCH, 3- 
versneBingen, i.z.g.st Tel. 
045-324790. 

Te k. BROMSCOOTER 
Vespa met versn. i.g.st 
ƒ 6S0,-T(xenstr 26 Oirsbeek 


Te koop nnooie sportieve 
Vespa CIAO, bwj. ‘91. Tel. 
045-243181. I 


Te koop SNORBROMMER. 
Vespa Citta, z.g.a.n. Tel. 
043-476353. 


VESPA Ciao bwj. ‘90, met 
sterwieien, U.g.st ƒ 775,-; 
Tel. 045-315825 


Te koop THOMAS autom., 
bwj. ‘90. Tel. 045-218196. 


^ntemieuw YAMAHA 
DTR 12-’91, pr.n.o.tk. Tel. 
045-314751. 


Nieuw! Nieuw! Nieuw! 
Wheeler, ATB en Hybride 
RETSEN, nu in de nieuwe 
kleuren en uitvoeringen le¬ 
verbaar. Giant Mountain EB- 
kes, ATB en Hybride fietsen 
nog voor de oude prijs. 
Nieuw! Koga Miyata ATB 
Carbon met Deore XTR 10,6 
kg. ƒ5.395,-. Overjarige r*- 
wielen met hoge l^ng. 
Tweewielercentrum Jan Re- 
kers, Kouvenderstr. 181, 
Hoensbroek. 045-212537. 


I AANBIEDING: Vespa Ciao, 
incl. km.-teiler van ƒ1.499,- 
voor ƒ1999,-. Tweewieler¬ 
centrum Jan Rekers, Kou¬ 
venderstr. 181, Hoensbroek. 
Tel. 045-212537. 


Te k(^ Puch MAXI, i.z.g^. 
sterwieien, pr. ƒ675,-. Tel. 
045-754365. 


Koopje, apart verende 
FIETS, nieuw, prijs ƒ650,-. 
Tel. 045-314353. 


Diverse Concorde RACE- 
FRAMES met grote korting 
(div. maten). Tweewielers 
Feron, Torenstr. IA, 
SchimrT»rt 


Te k. Vespa SNORBROM¬ 
MER met stenwielen, bwj. 
‘89. Tel. 045-219493. 


Te koop Yamaha FZR 600, 
bwj.‘90 km.sL 6.400. 
ƒ13.950,- tèl. 046-74i«76- 
515835 Bëvr Joep W*rilfas 


TE KOOP Puch-Maxi en 
Vesoa. Tel. 046422115. 


STA-CARAVANS en cha¬ 
lets, grootste sorteririg van 
Ned. nieuw en gebr. Rn. en 
inr. mog. Caravan Bedr. De 
Bergjes, Schaapsbrug 2 a, 
Roggel. Tel. 04749-5079. 

TE HUUR: Ruinr» volledig 
ingerichte 4-pers. caravan 
met grote voortent op prima 
camping in Zeeland. Direct 
'aan Veeree Meer, 15 km 
van Noordzee strand. Van 
01-04 tot 30-09. Vanaf 
ƒ 185,- p/w (excl, kampgeld) 
Tel. 01182-2151. 


Te k. TRAVELSLEEPER 
merk Trigano, i.z.g.sL, vr.pr. 
ƒ2.000,-. Tel. 046-213228 
of 231028 


CARAVAN Knaus 
325, |sk., kachel, voort, I 
fel, Lz.g.st. Kasteelstr. IC, 
Brunssum. Tel. 045-257526 


Te koop Chateau TOURCA 
RAVAN 390, bwq. 1976 met 
o.a koelkast, kachel, 640 
kg, 4 pers., uitstekende 
sfe£rt,. geen voortent pr. 
ƒ 3.750r. Wissengrachtweg 
38, Hulsberg. Van 9.00- 
12.00 en iaOO-17.O0 uur, 
zat tot 15.00 uur. 


Te koop 4-pers. BUNGA 
LOWTENT, vaste prijs 


CHATEAU Grand Prix 424 
T, ‘85, 4-pets., met toilet¬ 
ruimte en Walker voort., als 
nw., ƒ 9.250,-. 045-423750. 

Te k. BURSTNER 500 1989, 
toiletr., voort., SSK topp., 
777 kg., tel. 04498-54390. 

Te k. TABBERT 4800 bwj. 
79, rondzit, ruim stapetoed, 
toiletruimte, verwarm., ijsk. 
en voort Tel. 045-718181. 


Te koop CARAVAN Adria 
410 SLT, bwfj. ‘83, geheel 
compl. met voortent vskast 
en inboedel, 4 x gebruikt 
ƒ 4,500,-. Tel. 046-273247. 


Te koop 4-pers. CARAVAN 
Cavalier, bwj. *79, ƒ2.100,-. 
Tel. 045-231448. 


Te koop HOBBY Classis 
510, bwj. ‘90, vaste W.C. en 
luifel. Tel. 04498-54664. 


Haai uw RUBEWUS voor 
pers. auto in 3 ,6 of 9 weken; 
vrachtauto in 6 dgn. of 6 we-' 
ken. ExarT»n in Heerlen, 
Geleen of Maastricht. Ook 
alle chauffeursdploma's. 
Bovag r^school Th. van 
Bentum, tel. 045-217487 
Hoensbroek. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 046719966. 


Uw RUBEWUS op Saba in 
8 dagen via autorijschool De 
Antillen. Inl. 04750-32428. 
Niet geslaagd geld terug. 
Vr. naar onze voorwaeuden. 


Zaterdag 15 februari 1992 • Pagina 


Bemiddelingsburo MYRA 

Wij hettoen zeer veel Poolse dames in alle leeftijden 
ingeschreven. Maak nu een een vrijblijvende afsp 
Bel 046229448 niet voor niets de grootste in Um 


Eerste 10 AUTORULES- 
SEN è ƒ30,- per uur. Stu¬ 
denten extra korting. Tevens 
srtelcursus mogelijk in 3 of 
10 weken. Autorijschool Pe¬ 
ter Boersma tel.046256663 l-il 


llHliLililiilièjilfiyiilainlitfillH! 


Maastricht 


ƒ 250,-. Tel. 046218196. 


Te koop VOUWCARAVAN 
met voort en luifel, 8 pers., 
gasstel, tafel, ƒ750,-. Tel. 
045-27^553, na 18.00 uur. 


Te koop gevr. CARAVANS, 
merk Hobby v.a bwj. ‘82 t/m 
'92. Tel. 046621474: 


Te koop div. CARAVANS, 
merk Hobby, aHe geheel 
corT^)l., 6.10, 5.35, 5.20, 
5.10, 4.80 mtr. 040-621474. 


Belgiö 


ARDENNEN volledig irtge- 
richte vakantiewonir» te h. 
voor 6 tot 11 pers. Carnaval 
nog vrij. Tel. 041661631. 


Luxemburg 


LUXEMBURG prachtig gel. 
vak. woningen te huur te 
Wilwenmitz. Inl. 045-410071 


Zwitseriand 


Bij meer van GENEVE van 
part. 4-per8. app. t.o. skHift,. 
aug. bezet 046711386. 


Frankrijk 


Te huur appartement aan de 
Franse RiVÈRA 2 tot 4 pets 
Tel. 046318692. 


Shiatsuschool Sei - Mei 

cursussen/workshops 

Shiatsu; Oosterse meridiaanmassage, bewegingsleer 
en filosofie. Basiscursus Shiatsu start 31 maart a.s. 
op dinsdagavond of donderdagochtend. 12 Lessen ƒ 250,- 

Zaterdag 22 februari as. gelegenheid tot kennismaking 

Shiateu Workshop 

Aanvang 10.00 uur. Kosten ƒ 60,-. 
Oefenschool De Kier, Fr. Romanusweg 60. 
InlJaanm. Mario WtHems 04493-1977. 


Te k. BRUiDSJURK mt 36, 
ind. accessoires, vr.pr. 
650,-. Tel. 046231179. 


Te koop witte BRUIDSJURK 
mt 42/44, ind. hoepel en af-‘ 
neembare sleep, nw.pr. 
ƒ 2.200,- pr.n.o.tk. Tel. 
046418055, na 18.00 uur. 
Te koop satijnen B 
JAPON, mt 38/40, 
ontwerp. Inl. 


Te koop prachtige vt 
den BRUIDSJURK, i 
mouwloos, oversized 
met parels, romant. 
ƒ600,-. Tel. 04651 

llllilil ' 


Te koop combi KINDERWA- Te koop BABYKAMER. 
GEN, merk Knorr, 4 in 1, Iw ««ken best uit b 
apart dessin, pr.n.o.tk. commode, kast, pr.ru 
044(^3668. Tel. 046244101. 
Buikdansen 

O.I.V. Yamila per 4 lessen ' 
ƒ 60,-, iedm woensdag¬ 
savond 18.4620.15u. 

Ie les gratis. 
Dansschod Degenkamp, 
Nobelstr. 16, Heerlea 
Tel. 094241795245. (B) 


SHIATSU vakantie cursus in 
Marangea, Frankrijk. Jap; 
drukpunt en meridiaanmas¬ 
sage in schitterende omge¬ 
ving van 21 t/m 27 juni. Ites- 
ten ƒ 600,- vraag gratis 
folder 04493-1977. SNatSu- 
schoOi SEI-MEI. 


'ANWB en Bovag erk. Ver¬ 
keersschool WISCHMANN 
& Zn voor al Uw rqbew|zen, 
motor, auto, vrachtauto, bus 
trekker en oplegger, auto en 
vrachtauto met aanhangwa¬ 
gen, opleiding voor alle 
chau 1 feuisdi| 3 ioma's. 046 
321721 Lari^raaf 8 en 10 
daagse opleiding voor per¬ 
sonenauto ook mogelijk. 
Start zaterdagcursus chauf- 
feursdiploma 28-6’92. 


Van maandag t/m vrjjdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
u uw PICCOLO telefonisch 
opgeven. Tel. 045-719966. VESPA Ciao, bwj. '91, i.z.g. 
st, met stenwielen, pr. 
-. Tel. 046317396. 


Te koop Vespa CIAO 1^. 
' 88 , met verzekering, 
ƒ450,-. TeL 046-321586. 


Oestotauto, z.g.an.. Ford 
ESCORT 14 bwj. 6‘91, met 
tabrjgsianlie, pr. ƒ18400,- 
ind. BTW. 046257344. 


W oroo d os 309 D lang, i.z.g. 
st, autom.; MAsubisni L300 
25 D, larig, haog ‘87; ftedett 
1.9 D Contoo ‘86 dh ‘87. Au- 
tebedf AD VAN HÊER. 
rftfifiyno loD, iisonofixinn 
(naad vtoedvrouwen s chooO 
Tetj046416023. MfTSUBtSHI Carrier cfiesei 
90 PK, 1981, meubelbak., 
APK, ƒ8.950,-. Tel. 04906 
1387. CfTRD&l (fiedel busje type 
C25'Oi APK, gifis kenfeksn, 
‘83, vr 4 )r. ƒ lisOl-. Pas- 
saiiweg 43, Heerlen. 


Hte-DUCATO diesei, 9i)er8 VW GOLF diesel, grijs kent., 
11-‘87, wit 95.000 km., 6 ' 88 , wit ƒ12950,-. Tel. 
f17J60,-. Tel. 049061387 j048061387. 
Optimale bereikbaarheid met 
Bosch autotelefoons 

* Handsfiree voor veilig tefefooeren. 

* Montage in autoradio of snelwisselcassette. 

* Nummetherhsiing, verkort kiezen, etc. 

Veor tfeskurafig advies en vakkunefige inbouw gaat u naar: Tsjecho-Siowakije 


KENNISMAKINGSREIZEN 
naar Praag en ZiJid Bohemen 

Vele mogelijkheden. Vanaf ƒ 275,- ind. HP en 2 excursies. 
6 ,7, 8 , dagen vertiek iedere woensdag en zaterdag vanaf 
19 feb. tot einefe 1992. Bel voor info: MCET, Moonen's 
Cars Europa Tours, 0440613661. Tevens voor bedreven, 
schoten eto. organjseren wij teton op maat 


Uitstekend verzorgde 
touringcarreizen naar 
Praag en Zuid Bohemen 

Vele mogelijkhecien. Vanaf ƒ 275,- ind. HP en 2 excursies. 
6 , 7 ,8 (tegen, vérlrek iedere woensdag en zaterdag vanaf 
19 feb. tot eind 1992. Bel voor info MCET, Moonen’s Cars 
Europe Tours, 0440613661. Tevens voor bedriven, 
schoten eto. organiseren wjj reizen op maat Te k. Poiye^ Camper 
ONDERDELEN. o.a. Alkoof, 
achterfront ind. bumper, 
Sandwichpanden, enz. Ook 
complete (temperpasco's le- 
verbasu. Tevens camper- 
verhuur en verkoop. Erkens, 
Kooiweg 1143, Elsloo. Tel. 
046371925. 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 045-719966. 


Te h. 4-6 oers. nieuwe 
KAMPEERAUTO’S va. 
ƒ 725,- p.w. Hoogseizoen 
nog enkele weken vr$. 0 ^ 
216476 b.g.g. 04492-3311. 


04492-3311. 


Te k. Camper, FIAT Ducato 
diesel met Grenziand Capri 
650 opbouw, bwj. ^7, 


650 opbouw, bwj. 
ƒ 45:000,-. Kooiweg 
Bsloo. Tel. 046371925. 


VOGELS, eenden, fazan- Te koop een half RUND 
ten, raskippen, duiven en voor de diepvries. Tel. 
MIe hoenders, 044961368. 
«1 i Iïfi' 4 


Homo/lesbisch... en op zoek 
naar een relatie: 

idemdito 

Stg. Altematieve Relatie¬ 
vorming, Lange Geer 44, 
Dem, 016136631. Erkend 
door Raad van ToezichL 


Zoek(t) u^ij een VRIEND- 
(IN)? Word(t) lid van de 
Christelijke KbrresporKtentie 
Klüb. V(X)r info: Postbus 392 
2130 AJ Hoofddorp. 


Leuke blonde ttisexueei 28 
jr. goed uitztende, en ver¬ 
zorg JONGEN, zoekt kost 
en inwoning bQ ook leuke 
•aantrekkelijke jongen Ift. van 
25-35 jr. Waar hy gewoon 
‘Z*n gang kan gaan, lekker 
meelan praten en als vrien¬ 
den samen kunnen leven. 
Klikt het ‘‘misschien meer" 
niet de hoofdmoot Ik zoek 
(fit met oog op een baan in 
■Maastricht w.o.nr; liefst 
met foto 60388, LD, Post¬ 
bus 2610, 6401 DC Heerlea 


(^YMAN 30-erpas In Zukf- 
.Umburg, wil kenhisseniotng 
opboutëen. Br.o.nr. B-04^ 
LD., Postbus 2610, 6401 
DC Heerlen. 


Geh. vrouw, 39 jr., zoekt 
VROUW alieea gesch. 
geen bezwaar. Brieven aan 
Po^s 2646, 6201 KA 
Maastricht 


Man, 43 jaar zkL kennisra 
Alleenst. sportieve moderne 
man, 40 jr. zld. lat-rei. met 
moderne sport. VROUW, 
lengte tot 1.65m. Br.o.nr. 6 
0441, Ld. Postbus 2610, 
6401 DP Heerlen. 


Nette alleenst. man 49 jr. 
«)ekt een leuke jon^ 
VROUW tussen 3650 jr. 
kind. geen bezwaar. Om rta 
wederzijds goedvirKfen een 
leuke maar vooral eerlijke 
toekcimst, op te bouwen. 
Brieven niet foto en tel.nr. o. 
nr. B-0442, LD. Postbus 
2610,6401 DP Heerlen 


Jongeman 27 jr. z.k.m. 
jonge VROUW, tot 32 jr. 
Kind. geen bezwaar. Br. niet 
foto en telrv. worden be- 
antw. Br.o.nr. B-0443 LD., 
Pb. 2610,6401 DC Heerlen. 


Iedere zaterdag en zondag 
gezellige dans- en contact- 
avond vóór bov. de 30 jr. in 
de kelderbar la CHAlET” 
DJ. Richard aanv.: 21.00 uur 
Iedere dondertteg alleen- 
staanctenbal. Camavalsza- 
terdag, srondag, maandag 
en dinsdag is de kelderbar 
geopend, woennsd. haring-, 
happen inde bovenzaal. 
Chalet Treebeek, Komeetstr 
25a. 046211375. 


Mteenstaande VROUW 
zoekt spontane gezel, vrien¬ 
din (niet lesb.) pim. 55 jr. om 
gezellige dinmn te onder¬ 
nemen en al en toe eerts 


Hans LIPS voor timmer-, 
dak en zinkwerk met garan¬ 
tie. Vraag vrijbi. advies/ 
offerte. Bef046453818. 


NEW LOOK BV Schaes- 
berg. Gevelreiniging, uit¬ 
kappen, voegen, st^erver- 
huur. Tel. 045-312154 of 
045-312709. 


STOELMATTERU vem. rie¬ 
ten en biezen stoelen met 
. Bel. 046418^0. 


HATE Verwarming 046 
463441, onderhexjd, repara¬ 
tie, installatie. Ook ontkal- 
ken van geisers en boilers, 
24 uur service 


Erv. DAKDEKKERS kunnen 
nog werk aannemen Voor al 
uw bitumineuze, leien- en 
pannendaken, lood- en 
zinkwerk. Tel. 045-452241. 


Voorkom VERZEKERING^ 
PROBLEMEN. Ervaren ge¬ 
specialiseerde vakfotograaf 
komt aan huis uw kostoear- 
heden fotograferen. Ge¬ 
heimhouding verzekerd. 
Belt U voor een afspraak. 
Henk Bonke 046714700 na 
19.00 uur 046254194. 

Bedrijf gespec 
TRAPPEN, 
hekken, kappen, 
structies, tuin- en 
(xxaties en levert 
materialen tegen 
scherpe prijzen los. 
04499-3464, op zate 


Voor al uw SANITAIR 
wandtegels en 
Heltem sanitair 
Landgraaf. Open ma. 
van 13.00 tot 18.00 uu 
za. van 10.00 tot 14.00 
045-327368 b.g.g. 3114" 


Vcxxr al uw tuin- en 
BESTRATING 6 werkzaa 
heden, tevens (xitwerp 
Bel vrïbl. 0467 


Enraren vakman bte(fi, 
aan voor straatwerk o.a-'; 
ritten, sierbestrating, 
vroor Uw gehele tuint 
zeer SCHERPE [ 
Gratis offerte. 0463231 


Wat VERKOPEN? 
teer via: 045-719966. 


f: 
f 

'm' 


M 
SCHOONHEID 
ped.- stoeten, be 
Tel. 04923:62939 of 


. Jüi „ 

II ip 


iffi 


iinUPiilylitUlili-lilif pj 
TT,:»;”. 
Te k. gevraagd eiectromech. 
FUPPERKAST. Tel. 046 
712552. _ 

LG GROOTHANDEL jog- 
^ngs pakken Pandora. Ce- 
^ spórtschoenén. Kanga- 
roos en Jordache sp|l^- 
broeken, badjassen, hand¬ 
doeken, polo's en T-shirts. 
Wektorn 17A, Broeksittard. 
Tel. 046-510063. 


Te koop SURFZEILEN 
North 4.3 en 6.4 m2. Tel. 
045-4103^. 


Te k. 1 BILJART i.z.g.st, 
maat 230x115cm com^eet 
voorzien van (fiamorKte en 
verwarming. Tel. 04496 
Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer Via: 046719966. 


SNOWBOARD crazy bana- 
na arrow mat bfodtegen. 
Button megaftex hard-boots 
mt 4644, ƒ 900,-. Tel. 046 
272621 na 18 üur. 


BV. I 


kn (te Cramer 31, fteerlen. 
Tel. 046716951. 


Te k. ahj-VELGEN. 15*. met 
1965615. Nieuw voor Golf 
39,1 leartia 046222675. en Opel; versterker 150W. 
Te k.. RH-VELGEN 195 kS0x pfos boxen 200W. Tel. 046 
15 irièhi voor VW, BMW en 726673. 

Opel, pr. ƒ1.060,'. TeL 
044061216 


L 
Ta koop voor Fórd Taunus AANHANGWAGENS en aHe 
vmf 1960 KOPLAMPEN loese onderdeten. Jo Knops, 
pluB ifchfinoBariw|zais,iR|lteweshZiiid 195. Sitiard. 

Tet 046512716 


HONDB4AANHANGWAr 
GBf vr.pf. ƒ750.'. Tel. 06 


Zèilen/Bolen 


Fraaie LIGPLAATS in jacht¬ 
haven bij Maastricht aange¬ 
boden voor 1 a 2 jaar te^n 
Erik wenst zijn neve vrouw 
het aUerbeste. Plaatst u ook 
zo’n PICCOLO op Valen¬ 
tijnsdag? Vanaf ƒ 13.25 
maakt u het mogelijk. Voor 
meer info 046719966. 


Te k. SURFPLANK, merk 
Sainval, lengte 2.75m,*met 
kar en dairoragars, vr.pr. 
ƒ 550,-. Tel. 045^2991. 


Zeeland 


Te h. op AQUADELTA- 
Bniinisse kixe bungalow, 6 
6 -pers. crocusvacantie nog 
vrij. Inl. 046516690, zat. en 
zondag na 18,00 uur. 


,De grootste KENNEL van 
Umburg. Alle jonge ras- 
hortojes. Meer dan 60 ras¬ 
sen plus gar. en tatoeage. 
KlAmerica, *ni.Watsonln 34 
■Achel(B). 063211644489 
ZóTKl. open maand. gesi. 


DOBERMANN-KENNEL 
pups geoomb. op sdteon- 
heid en karakter erf kamp- 
afet. Tel. 04492-2871. 


Gratis af te halen poesjes en 
2 HONDJES knjisino Boo- 
mer/Dobermann. Lter voor 
kinderen en ‘n goed tehuis 
Tel. 046323487. 


Te k. GOLDEN Retriever 
pups, stamb. en pasp., ing. 
en ontw., (XJders HD vrij fnet 
HD gar. Tel. 0499673811. 


Gevraagd volwassen 
ROTTWEILER ' teef met 
stamboom. 0493694290. 


SHIHTZU hobbytokker heeft 
jonge pups, teb aparts in 
huis opgevroed, ing. en ontw. 
tevens hondenhokken ren¬ 
nen en voeders TeL 06 
62107578 of 043-472811. 


DWERGPOEDELTJES. té k. 
Abricot met 'stamboom en 
ingeënt Graversti’. 24, 
Kerkrade. Tel. 046421767. ' 


Te k. 2 jonge ST BERNARD 
honden, reu. Haeseristr. 18,' 
Schaesfaerg. Te k. Audi 89 MOTOR 1 
cc.. cpméL lêvfs. 16800 
ƒ lEOHivTBt 04646534a 


’ Caravans/Tenten 


Chateau en Homecar 

Raton caravans 

verkóop. vérlikx, fecaratie, 
oridsmoud en texaos van 
getjruikte caravans 
Bromrnelen 58 A, GeuHe. 
fef. 00^645079. 


Te k. 2 grijze roodstaart PA¬ 
PEGAAIEN, Haesenstr. 18, 


Wat VEI^OI%N? Advar^ 
teer via: 046719966. . wx w w j leaPali Hl 

IrteertéB va^ Ver^ 

hsn^.aUEMoteh m bewaakt 
09^11728307. 
Té k^ gpvr. TOURCARA- 
VAI^iea. TeL ^ HARLEY Wlde GUde 120Ó, 

77, veel extra's, ƒ laSÖOh 
321919. Tel. 046272159. 


TRIKE, 250 (X, rnet tedra’s. 
L^^^ pr. n.o.Lk. TeL 046 


Te k. HONDA C 8 X 650 E. 
bwj. ‘84. toast 56.000, car- 
dan, ƒ680a-To4746647D. 

Gezocht MTX 80 waterge- HONDA CBR 600 F 93 PK, 
koeld, o n d er d o t on , fietst ^ 6.500 toa lichte schade, Ie 
te motor, ook opknapper, eigenaar, vr.pr. ƒ8.900,-. 
Tet 046814751. ^ Tel. 045-444^. Vouwwmens en Caravans 
bfi RIDDERBEKS. Kom 
ééns tojken in IteningsbosCh 
Hel Is beeiist de moeite 
waaidi TeL ,047462213. 


Huur Uw nieuwe tourcara¬ 
van Limhurgs grootste 
ANWB borKteverhuurder, 
va. ƒ 8 K,- per Vri(. ind. 
vo ortent én verzekering. 
BAflfiStS Caravarming. 
Hommerterweg 256, Am- 
Steriracte-Hoensbroek. 

Tel.,04492-1870.. 


TOUR CARAVANS. Beyer-I 
tand Vhssse in (Sverse al: 
metingen en indeling, hou 
of gr^, perfecte wegiiggirte 
door s%oüe aircxtoiami- 
sche vomigeving en breed- 
spoor és met verteigde (fis- 
sel, fod. koeikast4(BChel- 
rofio’sromvonner-dübbd 
ramen-zS gasResbak-baga- 
goKfissebak eic^ eto. v.a 
ƒ 16.350,- b% de Okte Cara¬ 
van. Dr. Noiensiaan 141, Irxl 
Park Noord Sittard. TeL 
046513034. 


TOUR CARAVANS. Beyer- 
tend Quartz en Awaïd. Ge- 
heei compleet met Primus 
vioeMpf venwarming voor 
de vefwende wintetiporters 
(Award met Boiler) in diver¬ 
se afrneting en Jndeungen, 
hout of gr|s met perfecte 
wegfigging door stpolle ter 
rotfinanrische bouw met 
bieedspoor. Delta 8 as. b| 
de Otde Caravan. Dr. No- 
tenslaan 141. Ind. Park. 
Noord Sittard. 046513634. 


TOUR CARAVANS. Wilk 
een begrip onder de «varen 
caravan üelhebbeis. Voor 
hen (fe rneer willen als een 
géMvone caravan en kwaliteit 
prtte verhou(ting weten te 
waarderen. 10 Verschillen¬ 
de rnoctefien op show de 
Okte Caravan. Dn Notens- 
laan 141 Irid. Park Nocird 
Sittard. Tel. 046513634. 


TOUR CARAVANS. Beyer^- 
tand. Sprinter in dRrorse af¬ 
metingen en indelir^, hout 
of ,grqs perfecte we^igging 
(foor ^jivQlte terodinami- 
sche vormgeving en, breed 
^poor as met verten^ dis¬ 
sel . ind. köelkasf-omvor- 
mer-dubbel ramen etc. eto. 
v a. ƒ 13.24^- bö de Otde 
Cara^, Dr. Noiensiaan 
141. irxl. Park. Noord Sit^ 
Tel. 0^513834. 


Ook voor uw tenêeparteies 
H. STASSAR Heisterberg 
78 Hoensbroek 046224200 


Te k. ADRIA 310D. btej. ‘85 
met nwe. voort, ƒ4.500,-. 
Tel. 046320084. 
Weg. omst. grijze roodstaart 
PATCGAAI 6 mnd. otfo mte 
kopi, tam. TeL 046420772. . 


Te koop 2 schotse TER¬ 
RIËRS, prys nLO.tk. Houl- 
baah 69, Landgeaf 


Te k. HONDENACHTHOK 
Ixbrxh 10Qx5Öx8Ü /125,-; 
hondekoül mét schuifdeur b( 
bn(h 84)^70 voor in de 


en jonge dwergpapegate^ 
cavia’s, dwerg- en hangoor- 
konijn^es bij Dierenspe¬ 
ciaalzaak Cobbenhagen. 
Grasbroekenweg 42, Heer¬ 
len. Tel. 046725260. 


Te k. LANGHAARTECKEL- 
TJES. Cobbenhagen, Gras- 
broeiterweg 42, Heèrten. 
Tel. 0467&260. 


Mooie Engelse BULDOG 
pups met stamboom. Tet. 
042469356. 


Te koop russtech bl. POES 
nrwt stamboom, 1 Jr. oud, tel. 
045-462241. 


VOOEL 6 vissen, mlm 120 
soorten vogels uit birmen- 
en buitemrofióres, grote sór- 
tering aquariumvisen- en 
planten. Diererispeciatez. 
Jos Leblanc, Heisteroerg 21 
Hoensbroek. 046212876. 

Voor liefhebber te koo p erö- 
rrw Perzisch KfTTEN met 
stamboom. Tel. 04766 
74452 b.g:g. 72669. 


Te k. AIREDALE Terriër- 
pups mte stamb., ingeërtt en 
ontworrhd. Tel. 04675èl03. 


Goiden-RETRIEVERPUPS, 
ingeent en ontw. rnet prirna 
stamboom. 0411673168. 


Te koop AKITA-INU pups 
(Poofoond), kqiTipjoenaf- 
stammlng. 04902-1Ö407. 


Goed tehtes gezocht voor 
COLLIE,. 1V& jr. oud, reu, 
mat toebehoren, moet weg 
LD, Poetbus 2610, 6401 DC 
Heerlen. 


ALLEENSTAANDEN: 
Werkgroep .1 GuUks-Hoes 
Hoek Agrtoolastraat-Opho- 
ven 1 Sittaid organiseert a .8 
zondag haar Prinsenbte. 
Aanv. 20.30 uur. Bewijs ver¬ 
plicht. Inl. 046747962. 


Repr. weduwe z.s.k.m. eer- 
Ijke WEDUWNAAR, zacht 
karakter, goed milieu 6085 
jeter I. 1.80 m. Brx>.nr. 
60454, LD, Postbus 2610, 
6401 DC Heetten. 


Piocoto’s in het Ümburgs 
Dagblad zijn groot in RE¬ 
SULTAAT! Bel: 046719966. 


' V-' 


érkrade. Br.o.nr. 
60449, LD., Postbus 2610, 
6401 DC Heerlen. 


Jongeman 42 jaar, 1.89 mtr, 
78 kg, goede baan, vlot en 
sportief uHerijk, geÉWh., heb 
veelz. interesse’ 8 . Ik zoék 
een leuke JONGEVROUW 
28-44 jr., om een vaste rsla- 
ite op te txxiwen, kinderen 
welkom. Jou reactie liefte 
met foto, zie ik graag te^ 
rnoet. Foto op erew. ret Br. 
o.nr. B-0457, LD, Postbus 
2610,6401 DG Heerlen. 


Ongeh. j. vrouw 31 jr. z.k.m. 
nette MAN vanaf 30 jr. Br.o. 
nr. 60440, LD. Postbus 
2610,6401 DC Heerlen. 
Te k. gokten RETRIEVERS 
pups m. damboom, i 
ontwtNTnd, tel. 04254-: 


Te k. BERNENGénnen 
pups én Damafteéhe pups 
met stamb. Tei. 088962483 


Te k. mooi WELSH-TER- 
FHER teaQe en. zwarte 
dwerfflxsedei^es, tel. uw 
aefi’. voor het vakk. trimmen 
van honden. TiHy 6 j 8 h, Put¬ 
straat 50, Sittard. 


BOEMERS, imattezers wit, 
teckels, york-terr. Watem 
11a, Tel. 044561237, 


Te koop Duitse staarKfe 
DRAADHAAR pups, met 
Stamb. Tel. 045-257296 of 
094624947225. 


Té koop MECHELSE her¬ 
der, 12 mnd. oud, reu. Tel. 
044062531. 


Te k. AQUARIUM met töe- 
behoren. Tel. 045-326961. 


BA 8 SET-PUP titel stehto., 
12 wél^, ingeër^ont¬ 
wormd. Tel. 6M26SCI^. 


Te k. witte BULL-TERRIËR 
teef, 11 weken oiid, prijs 
ƒ 1250,-. Tel. 046313295 


el 11 KIPPEN pas aan 
met prachtige haan 
Tei. 046719132. 


PARTNERKEUZE VAN UITSTEKEND 
MAATSCHAPPELIJK NIVEAU 
FUitoi 70% van de ingeechrevenén vindlbinnéil het jaar 
eën levwispartner. Meer weten? Bel dari: 

Héeiten é. 0 .: 046726539 Mevr. Lurfiitman. 
Roerrnond e. 0 .: 0475615534 Mevr. Nabarro. 
of stuur de bpn naar: Postte» 525, 6046AM Róermond of 
Postbus 5050,6401 GB Heerlen. 

BON VCOR GRATIS BROCHURE 
• Naam:..:....;.;.............jn/v 

,tA^oonpfiaatSf*rf.,.............*.,...^.......*........ ..M.. 

Telefoon:.......:....:......;..«.............. 

STICHTING MENS EN RELATIE. 

Persooniyke bernidcteling: zorgvuk% en effectief. 

ümburgfs gmótsté bureau 

Te k. Metfitelse HERDER, 
reu; 2 jr.. niet voor dressuur. 
Téf. 04fte651133 


iili 


iliiii 


voor 
lERTJE 
en Fqx-terilör. 045-321231. 
■■iiaiii* 


Snel je rijbewijs halen? 

Bel de ANWB!!!! 

De ANWB organiseert een unieke aufo-r^opteiefitig door 
heel Nederland. d.m.v. een spédale lesmethode cfourt dé 
opleiding afharxteHjk van je eigen wens zo'n 10 dcroen tot 
maxinteal 3 maanden, incl. aanstoiterto 

Meer weten? Bel nu de ANWB: 06-8860 
(8.0622.00 uur, weekend 9JX)-1 7.00 uur, 40 ct p/m) 


Adyiesbuteiia vocrpaifiiéikeiuBe in Zuid- m OoM Nedalauid 
voor bel Acid., Héb en goed MBO-niveou. 


U hebt het (dnik. floe vriehdep.éo intereateuite hobbtes 
tnaar U mtet (|te ene pénhei'in Uw tevéti^ 

fhfornfetle 

Mw. Schiks 043-256448 
Posflaus 272.6200 AG Maastricht 


Bureau Succes 

Zoekt u ’n partner voor ’n fijne vriendschp of ‘n setteuze 
vaste relatie? Bureau Succes bemiddsit snel & discreet 
Tarief ƒ 95,f per jaar. Dames gratis, 
biformatie: Postbus 6122:5700 ÊV Helmond 


Woont ü in Umburg 

en zoekt u een partner? Nederiands grootste relatieburo 
geelt u natuurlijk ook een grote kans van slagen. 

WHt U meer weten over de unieke warkw|ze? 

U kunt geheel vrijtit^end belten met onze nrtedewerkster. 
Maastricht e,o-mew. Corsjus 046640170 
Heerlen e.o. mevr. Wlltemse: 046215481 
Roermorkl, mevr. Cremer: 04750-10554 
Weert, mevr. Janssen: 0^50-36337 

Stichting Date 

Niet zonder raden Nederiands giteXste relatieburo. 


Eiken-meubelgroothandel i 
t.o.h. reüniegebouw Geleen f 

30% goedkoper dan elders 

Groenseykerstraat 41B. Tel. 046747446. 

Open ma. v. 13.0618.00 uur; dinsdag-vrijdag v 
09.0618.00 uur; zaterdag v. 10.0617.00 uur. 


Massale magazjnverkoop van honderden nteuww 
en inbouw-apparaten in onze kaukenmagazijnen 

SITTARD ÓF ECHT 

waar alle slxWoomkeukens en inbouwappafaten v 
de Hom-keukensupers z^n venrangen en iri Echt en 
worden veizaméM en verkocht 

tot 60% KORTING 

aanbtodHigeriffnatlekleurBn en iAnetoigen. r 
Hier enkele voorbeelden: 

Zeer mooie hout kunststof keuk 

kompleet met blad en spoelbak 
Normale prijs ƒ 8.827,-, Hom prjs ƒ 60298,- ^ 

Nu slechts ƒ 2.998,- 1 

mooie kunststof r, 

parelmoer keuken ' < 

kompleet met blad en spoelbak v 

Normale prijs ƒ 9.524,-, Hom prjs ƒ 7.898,-. 

Nu slechts ƒ 2.298,-. 

Tijdloze massieve naturel 
eiken keuken ^ { 

kompleet met blad en spoelbak ^4' 

Normale prijs ƒ 9.814-, Hom ^s ƒ 7.998,* 

Nu slechts ƒ 3.998,- 

Zanussi inbouw afzuigkap 

Type ZB 960 SU | j 

, Normale prijs ƒ 439,-, Hom prjs ƒ 298,- | 

Nu slechts ƒ 198,- ■ 

Hom 

Sittard, Bergenveg 51-53| 

(Industrieterrein Beigerweg Tel: 046-511775) 

ECHT, LopenAreg 8 

Tel. 04754-86188 


Inbouw- 
apparatuur 

Showroomrnodellen nu 

40% korting f 
Vossen i 
keukens 

Glaspaleis Iferkpiein 
Eikenctetweg 77, Hee 


KWAUTEITSKEUKENS, 

topkwaliteit voor een 
Ie prijs. R/J Hatetek 
nemirte, Statloristr. 
Nuth. Tel. 0462426^^ 


Te koop oud.eflren Sj^* 
TAFEL, 70x125 crh. Te : 
vragen na 18.00 lAV ^ 
414013 _ 


ROLGORDIJN 
I 


Witte Design 
Keuken 270 cm 

ind. aktiepr. ƒ 3.300,-, 

\^SEN-KEUKENS 
HEERLEN Giaspaleis 
. Nog ehkete luxe 

showrpom- 

keukens 

met 5660% korting 


I 
rolgordjn met 
0.80, hg. 1.00 
Degahjx ialouzie 2,6 cte 


Vossen 

keukens 

Glaspaleis Kerkplein 
Heerlen. Tel. 045-717555. 


Nog énkelé klassidce show- 
roomkeukens met hoge 
korting. 

Vossen 

stylkeukens 

Eikwidenweg 77, Heerlen. 
Tel. 045-717S5S. 


Eiken keuken 

Voor al uw 2 e hands 
BELS ook antiek (veel 

_ VO^EN-lffiU^^ Kouvenderstr. 206 W 
Eikenderweg 77, Heerlen. 

Tel. 046717555 


Te koop zwaar eiken KAAS- 
KAST (Limburgs handwerk), 
z.g.&n.. nw.pr. ƒ3.800,-, vr. 
pr. ƒ 650,-. Tel. 046457622 


Te koop diverse INTE- 
RIEURAOTIKELEN en klein 
huisraad. Bautscherweg 70, 
Heerten. 12.0618^00 uur. 


I 
ft Pracht Uank eiken 
STEL met rundtedereiv 
kussens 62-1 ƒ 2.1 
nieuwstaat. 045 - 323^6 


Vpor piccolo's . 
zie verder pagina H 
i^mburgs Dagblad 


Zaterdag 15 februari 1992 • Pagina 11 VOOR DE MOOISTE COLLECTIE MEUBELEN MOET U 
BIJ DE MEUBELBOULEVARD IN MAASTRICHT ZIJN! 

IEDEREEN PRAAT EROVER. 


Breng eens een bezoek aan deze schitterende 
nieubelbouievard, want wij hebben u heel wat te 
bieden nl.: 

• 10.000 m2 verkoopopperviakte 
(400 fabrikanten onder een dak); 

• klassieke en moderne meubeien in diverse 
stijlen, houtsoorten en prijsklassen; 

• scherpe prijzen voor binnen* en buitenland; 

• een schitterende en smaakvolle presentatie; 

• een prettige bediening en deskundig advies 
(binnenhuisarchitect aanwezig); 


• een groot assortiment van bekende merkartikelen, 
o.a. Auping - Artifort - Bench - Rolf Benz - Castelijn - 
Galerie Clair - Galerie Jan des Bouvrie - Harvink - 
Hennie de Jong - Young international • Metaform - 
Pastoe - Leolux. 

• een juweel van een siaapkamerafdeiing; 

• exclusieve moderne en klassieke verlichting. 

• 100 gratis PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), een 
COFFEESHOP, KINDERCRÈCHE en LIFT. 

• 's Maandags vanaf 13 uur geopend. 

Donderdag koopavond tot 21 uur. ^ 


Topform 


m MEUBELBOULEVARD RENE PANS 

A Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingborden Bosscherveld wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal afrijden tot aan het stoplicht, dan rechts. 

(Dus niet de slinger naar het centrum volgen). Ook te bereiken met stadsbuslijn 10. iiii rV4R0 IN MA ASTWCHT, 

MoS S GEMEN 

nf ZAAK VOOR MENSEN MET EEN 

betere smaak. 


MAASTRICHT, CABERGERWEG 10 TEL. 043-215585 


Wonen Totaal 


ffL elem. KAST 

Lel z g a.nw Pr.n.o.t.k 
<:j ^9385 na 19.00u. 

ffe?® vloer- en WAND- 
: tino lijdelijk 20 % kor- 

I nekem sanitair, Kamp¬ 
te,: Landgraaf. Open 

18 ón '^ vr. van 13.00 tot 
14 ^ uur. za. van 10.00 tot 
Tel. 045 -327368. 

Te I, 

/ly^^PKAMER, prijs 
045-321645. 

Te L . 

'eren BANKSTEL met 

*k 3-1-1, pr.n.o. 

■"--51:^5-725492. 

^6 k 

^pTüJ^^ssief eiken 6 -pers. 
doorsP^^' ronde tafel 
Op 1 20m, uittrekbaar 

/lptj,-30nn. iets moois, 
045-421524. 

Te k 

^INg BODY-BUIL- 

Pplly uitrusting incl. Lat- 
eri zware eiken kaas- 
045-458818. 


Te koop STEREOMEUBEL, 
salontafel en diversen. Tel. 
04493-4560. __ 

Te k. BANKSTEL eiken, stof 
met tafel en eiken kast, tu- 
ner radio. Tel. 045-271655. 

Te koop mooi lederen 
BANKSTEL, 2 en 3 zits. Tel. 
045-252522. . _ 

Te k. TV-KASTJE met eiken 
voorfront, 1.40/83/50, i.z.g.st 
Jansteenstr. 3, Heerlen. 

Te koop WATERBED 1.80x 
2.00 mtr, half gestabaliseerd 
met verwarming plus nacht¬ 
kastjes, 1 jr. oud ƒ 750,-. 
Heerenweg 286, Heerlen. 

Te k. weg. overcompl.: vol 
eiken LITS-JUMEAUX ’20 
Queen Ann, 2 nachtk. en 2 
spiraal matrassen, vr.pr. 
ƒ 400,-. Salontafel (eiken 
blad 5 cm metal. onderstel), 
ƒ 100 ,-. Tel. 045-413372. 

Te k. donkergroen stoffen 
BANKSTEL (3-1-1), i.g.st., 
t.e.a.b. Tel. 04492-3120. 


Kleuren TV’s 8-12 kan. v.a. Als u ons voor 12 uur 
ƒ65,-. Afst.bed. v.a. ƒ125,- ’s morgens belt, staat uw 
oa. Philips. Radio/TV PICCOLO de volgende dag 
FRANK BV, Bokstr. 33 al in het Limburgs Dagblad. 
Heerlerheide. 045-213432. Tel . 045-719966. 

C<»nput^ 


Te k. C 64 plus FC3, diskdr., 
printer (Comm. MPS 1200) 
en alle boeken. Pr. ƒ600,-. 
Tel. 045-252047. _ 

Te koop PC COMMODORE 
35 met harddisk, enkel drive 
pr.n.o.t.k., ca. 1 jaar oud, 
home-trainer z.g.a.nw. Tel. 
045-257626. 

Te koop PC AT 286-16 MHZ 
incl. kleurenmonitor, muis, 
VGA-kaart, 31 Mb HD, 3,5” 
drive - 1,44 Mb en 2 Mb in¬ 
tern geheugen, pr. ƒ 2.450,- 
Tel. 045-426229 na 17.00U. 

Te koop COMPUTER met 2 
harde schijven, printer voor 
ƒ 1 . 200 ,-, copiëerapparaat 
Selex 60 AZ voor ƒ500,-. 
Tel. 045-713888 tijdens 
kantooruren. 


Te k. ATARI 1040 STF 4 MB 
plus muis incl. 2 e drive en 
mon. SM 125. 045-720082. 

Te k. PC PAKKET Lotus 1 - 
2-3 Release 3, nog verpakt, 
ƒ350,-. Tel. 045-456701. 

Te k. MSX-2 incl. kl.monitor, 
printer en spellen. Pr. n.o.t. 
k. Tel. 045-215565. 

Te koop PC-HEADSTART 
Explorer 8088 CGA, muis en 
software, 3 mnd. oud 
ƒ 1.250,-. Tel. 046-747444. 

Te k. DISK-DRIVE voor 
C-64, boeken plus software. 
Tel. 045-420829. 

Te k. COMMODORE 64 D- 
drive, kl. monitor en printer 
Tel. 045-455920. 


Oria Orgelshow !!! 

Op zaterdag 15 feb. van 11.00 - 16.00 uur, demonstreert 
MICHEL VONCKEN, de nieuwste OrIa Orgelkollektie. 

Muziekhuis Lyana 

Mauritsweg 48, Stein. Tel. 046-333227. 

Maandag t/m zaterdag open, donderdag koopavond. 

^uper Aanbieding 

uit onze midi-afdeling 

Roland JX1 Synthesizer 
van ƒ 1.860,- voor ƒ 999,- 

KOOP BIJ DE MAN. DIE HET OOK BEDIENEN KAN! 


STALMEIER 

l'-'SIC 

demuzickspccialH 

^ HOOfPSTRAAT 32 TEL 045I2142S3 HOENSBROf K 


_ Donderdag koopavond _ 

YAMAHA Clavinova. De Yamaha RX 5 DRUMCOM- 
beste prijzen van Nederland puTER met 3 soundcards 
Bel van Urk Rotterdam 010- en voeding, ƒ1.050,-. Tel 
4363500. 045-222280. 


_ 2toiinci>enKm!2:onneheiTi^ 


g Zonnehemels 

UhTie sortering zonnehemels en banken vindt u bij 
7 ^ van Uden Exfjert. 

sta^^®h®mel 10 lampen, 1.80 mtr. lamplengte met 
lOn u /f 998,-. Aanbieding Wolff zonnehemellampen 
■"--JZglnu ƒ14.95.-. Hoofdstr. 12 Hoensbr. 045-212655 


Zonnehemels 

sortering, de allernieuwste collectie. Tev. nog 
^ 895 . ®^°wroom modellen met extra korting reeds v.a. 
f’dd®? lampen. Deskundige voorlichting bij VAN 
Limbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531. 

-Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999. 


TVA/ldeo 


Massale magazijnverkoop 
koel duizenden apparaten 

®h, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video’s 

GtC. 

WITTE HAL 
SITTARD EN 
MAASTRICHT 

de beschadigde of ovetjarige apparaten uit 

m-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst 

60% KORTING 

tn ^1*^6 dag nieuwe aanvoer, 
dag superlage aanbiedingen 

Hier SLECHTS ENKELE STUKS 

nxeie voorbeelden uit onze duizenden koopjes; 

Grundig kleuren TV 

^®t stereo, teletekst en afstandsbediening 
geen ƒ 1 .798,- of ƒ 1.598,- maar 

ƒ 1.098,- 

vs 6 *^''undig videorecorder 

20 , met afstandsbediening en 3 videokoppen 
geen ƒ 1 .298,- of ƒ 1.098,- maar 

ƒ 698,- 

Philips Midi set 

met CD-wissetaar en boxen 
geen ƒ 1.098,- of ƒ 998,- maar 

ƒ 598,- 

JVC Camcorder 

GR-AI, met alle toebehoren 
geen ƒ 2.198,- of ƒ 1.998,- maar 

ƒ 1.398,- 
WITTE HAL 

Sittard 

®9 51-53 Industrieterrein Bergenweg. 046-518162 

Scham Maastricht 

(W®g 06-70 achter Horn keukensuper 043-633162 
uw adres voor keuken-inbouwapparatuur 
—_ rtiet grote kortingen _ 

fe,, ''anaf Aanbieding in kleurentv’s. 

Va .'^'®'''^® Go«d snfilende Philins 


Huishoudelifke artikelen 

DFLAATsri “ 

Showroom keukens en sanitair 

met kortingen tot 70% 

(of tegen elk aannemelijk bod.) 

TOMZON BV Keuken-sanitair 

SHOWROOM VERKOOP: 

Hofdwarsweg 69, Geleen. 

MAGAZIJNVERKOOP: 

Groenseykerstr. 26A, Geleen 

INFO: 046 - 742516 of 046 - 751224. 

SIEMENS 


Bosch, Zanker, AEG, Miele- 
wasmachines, drogers, 
koelkasten, vriezers, vaat¬ 
wassers. De laagste prijs. 
Jac Kohien, Rijksweg N 104, 
bij ziekenhuis Sittard, 
046-513228 of 514862. 

MIELE wasautom. en dro¬ 
gers. Voll. gerev. va. ƒ 595,- 
Toenbreker 045-325819. 

IJSK. ƒ 95,-; gasforn. ƒ 95,- 
diepvr. ƒ 150,-; weisautom. 
ƒ 175,-. 045-725595. 


Te koop moderne TV met 
poot ƒ 500,-; KOELKAST 
met vriesvak ƒ 100,-. Tel. 
045-259723. _ 

Te k. INBOUWCOMBINA- 
TIE oven met gaskookplaat. 
Tel. 045-427564. _ 

Te k. beige GASFORNUIS 
vaste pr. ƒ300,- i.nw.st. Tel. 
na 18.30 uur 045-722071. 

Te koop tafelmodel DIEP- 
VRIESKIST z.g.a.nw., 
ƒ100,-. Tel. 045-719132. 


Kachets/Vervkraitning 

Kolen I . i" 


* antraciet 3,4,5 

* extrazit 

* Union-briketten 

* futurex grof-fijn 
Verpakt en los-gestort 

leverbaar, ook thuisbez.ü 
Handelsondern. L’Ortije, de 
Koumen 72, Hoensbroek. 

Tel. 045-212358. 
ook zaterdags geopend. 


Kachels, inzethaarden. Op¬ 
ruiming. Honderden guldens 
voordeel. De KACHELSMID 
Walem 21, Klimmen. _ 

Olie gestookte C.V. KETEL 
en 3.000 Itr. tank met restant 
olie, zelf afhalen, t.e.a.b. 
Tel. 04459-1472. _, 

Van maandag t/m vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt 
u uw PICCOLO telefonisch 
opgeven. Tel. 045-719966. 


Khizlek 

Te k. PIANO Paul & Co. t.e. 
a.b. Tel. 045-716603 na 
18.00 uur. 

Te koop stereo KEYBOARD 
JVC ook aansluitb. op orgel, 
i.z.g.st. Tel. 045-351527 


PIANO’S wegens inkrimping 
I voorraad zeer goedkoop en¬ 
kele Duitse piano’s, 5 jr. schr 
garantie. Huurpiano’s ƒ 45,- 
p.mnd. Huurkosten Ie huur 
jaar in mindering te brengen 
bij event. aankoop. Piano- 
handel H. Wieland, Heerler- 
baan 217 Hrl. 045-410043 
of 418373. Zat. van 11.00 
uur tot 17.00 uur. 

SHOWVERLICHTING voor 
discotheken, drive in shows 
of bands. Limburgs goed¬ 
koopste adres. Bezoek onze 
showroom. Highiite Interna¬ 
tional, Huls 14, Simpelveld. 
Tel. 045-444907. _ 

Saxofoons va. ƒ 750,-; 
dwarsfluiten va. ƒ 250,-; 
trompetten va. ƒ250,-; kla¬ 
rinetten va. ƒ250,-; trombo¬ 
nes va. ƒ250,-, enz. enz. 
Slaginstrumenten de groot¬ 
ste voorraad, de kleinste 
prijzen!! Ook huurmogelijk- 
heden. Eigen reparatie-af- 
deling. Belt u voor informa¬ 
tie!! ADAMS Thorn. Tel. 
04756-1324. 

Dringend gezocht ZANGER 
met fantasie en toetsenist 
om samen eigen repertoire 
op te bouwen. Tel. 045- 
273721 of 213064. _ 

COVERBAND Mannheim 
zoekt proffesionele toetse¬ 
nist, voor pim. 100 optre¬ 
dens per jaar. Voor inl. 045- 
231087 na 18.00 uur. _ 

Te k. ORGEL Yamaha Elec- 
tone B 605 met toebehoren, 
ƒ 1.750,-. Milleveld 38, Voe- 
rendaal. Tel. 045-753108. 


Te koop JUXEBOX Seeburg 
bwj. '63, type Console, klein 
defect, ƒ700,-. Torenstr. 26 
Oirsbeek. 


Rock-Coverband zoekt 
ZANGER(ES). Tel. 046- 
745624 of 742183. _ 

PIANO'S, enkele interes¬ 
sante aanbiedingen in top¬ 
merken piano’s. J. Somers 
& Zn. Pianohandel, Aker¬ 
straat 82, Heerlen. Tel. 045- 
713751. Ook stemmen en 
verhuur. _ 

Enthousiaste Top 40 band, 
zkt. m. spoed een BASSIST 
en drummer. 045-245725 

Te koop BÜGEL ƒ 225,-. Tel 
04404-2421. _ 

Gezocht; ervaren GITARISI 
voor te vormen acoutisch gi- 
taarduo. Stijl, Folk & Blues. 
Liefst omg. Sittard. Tel. 046- 
515747 b.g.g. 046-746861. 

Muziekhuis Busch, Haver- 
terpoort 7-9, Nieuwstad, 
biedt aan door inruil verkre- 
.gen 5 types 510 Oria OR¬ 
GELS tegen zeer gunstige 
prijzen va. ƒ 3.000,-. _ 

Te k. z.g. onderh. Duitse 
PIANO merk Weisbrod vr.pr. 
ƒ2.300,-, tel. 04743-2180. 

Rock Coverband zoekt met 
spoed serieuze GITARIST. 
045-221511. _ 

Te koop TECHNICS KN 800 
keyboard incl. ass. Tel. 045- 
324856. _ 

Cover-Rockformatie BASIC 
BLUE zkt. ervaren zanger, 
na 18.00U. 045-312887 

(Mare) 04406-15950 David 

Kunst en Antiek 

Te k. GEVRAAGD antieke 
meubels en inboedels. P. 
Cortenraad, Riemst (B). 09- 
32.12261156. 


INTERART antiek Simpel¬ 
veld. Zeer grote keuze in 
strakke eiken limburgse, 
Duitse, Engelse meubelen 
o.a. kasten, eethoeken, vitri¬ 
nes, bureau’s, salontafels. 
800m2 antiek licht en don¬ 
ker grenen. Eigen restaura¬ 
tie en logerij. Do. koopavond 
ma. gesloten. Irmstr. 64, 
Simpelveld. 045-443161. 

Te koop gevr. antieke 
SPEELDOZEN en grammo- 
foons. 043-649494. _ 

Hebt u hart voor uw waarde- 
volle antieke KLOK? Bel dan 
voor reparaties/taxaties en 
vrijbl. advies, Hans Tanis 
04754-85026 Antieke klok¬ 
ken, St. Jorisstr. 3, 6101 CA 
Echt _ 

Nog nooit bij WIJSHOFF 
Antiques geweest? Jammer 
voor U! 1500m2 Showroom. 
Amstenraderweg 9, Hoens¬ 
broek. 045-211976. Geo- 
pend: Pond. Vrijd. Zaterd. 

Antiek SIMONS gespeciali¬ 
seerd in noten, grenen, ei¬ 
ken antieke meubelen en 
lampen, klokken enz. Nuth 
Dorpstraat 45 A, t.o. ingang 
kerk. Donderdag koopavond 
Tel. 045-243437. Een be- 
grip voor de regio! _ 

Braderleën/Markten 


Snuffel markt. 

Dr. Haubenlaan 87, Maas- 
mechelen. België. Zondag 
open van 10-18 uur. Van 
10-12 uur gratis toegang 
met show en attracties. 

Knip uit!!! Te huur DRAAI- 
MOLEN-carrousel en nieuw 
luchtkussen. 045-315378. 


Diversen 

MIGRAINETHERAPIE 

Nieuwste methode. Helpt ook bij ernstige klachten. 
Eerste kennismaking, incl. behandeling, kostenloos. 
Per behandeling v.a. ƒ 59,-. 

Info.; di. en do. tussen 14.00 en 19.00 uur 
Telefoon 09.49.2456.3264. 


Voor hobby Diamant ZA¬ 
GEN en slijpstenen, IR- 
restfichtnachtkijkers voor 
bewaking, natuur of water¬ 
sport, e.d. Div. uitvoeringen, 
gunstige prijzen. Tel. 
045-222054 _ 

Te koop oud eiken BILJART 
speelvl. 1.00 m. x 2.00 m. 
Tel. 04405-2490. _ 

Gevr. . DAMESMODELLEN 
voor leerl. kapster in exa- 
men-jaar. Tel. 045-255251. 

BRUILOFTSERVICE. Zie 
zondag T.V.-Gazet Bruns- 
sum en Hulsberg. _ 

Te k. 2-zits BANK, grijs met 
div. kleurtjes, apart model; 
24-deligè Spectrum Ency¬ 
clopedie; radiator, 4 platen 
2.50x35. Tel. 046-748502. 


Professionele HUWELIJKS- 
REPORTAGE op Video!! | 
Studio Creaplat 045-427117 I 


Te k. weg. overcompleet an- i 
tieke LETTERKASTEN, lo- ’ 
den boekdrukletters, cliche’s 
electr. loodomsmeltoven, 
EIrod lijnengietmachine, en ^ 
een met. pocketrek. Te bevr. 
Stationstr. 288, Nuth. _; 

Te koop grote HETE¬ 
LUCHTKANON; keyboard 
GEM DSK 5 ƒ 350,-. Te 
bevr. 046-521766. _ 

C^iiav^i 

Te huur CARNAVALSWA¬ 
GEN type oldtimer, maand, 
en dinsd. Tel. 04451-2329 


Q6-Iijnen 


Striptease Sexspel 

Jij bepaalt wat zij uittrekt - 100 ct p/m 

06-320.322.80 


Te k. ACCORDEON merk Te k. heel mooi antiek rijtuig 
Accordiola 80-bas, nw. JACHTWAGEN enkel 
waarde ƒ3.200,-, vr.pr. en dubbelspan ƒ4.250,-. 
ƒ 1.500,-. Tel. 045-318090. Tel. 04702-1566. _ 


Foto/Pliin 

NIKON AF 601' incl. AF 35- 
70 MM. Als nieuw! Nu 
ƒ1.000,-. Tel. 045-727860, 
na 18.00 uur. _ 

Te koop weg. liquidatie 
WANG PC 80286 m. moni¬ 
tor, arm en muis, reproka- 
mera Eskofot 506p, filmre- 
gisterpons, filmdroger 50x60 
cm, hangmappenkast A4, 
waxeoater, densitometer, 
kopieerapp.. Rank Xerox, 
Fax Rank Xerox, filmontwik- 
kelmachine, laserprinter 600 
dpi. Tel. 045-257704. 

Wat VERKOPEN? Adver- 
teer via: 045-719966. _ 

te koop gevr. 

Voor al uw oude METALEN. 
Frans v.d. Loop Recycling/ 
Methaalhandel, Kissel 12- 
14, Heerlen 045-726392 

Gebr.* SWINKELS zijn ver- 
huisd naar De Beitel 74, 
Heerlen. Wij betalen de 
hoogste prijs voor al uw oud 
ijzer/metalen. 045-422025. 

Te koop gevraagd spelende 
en DEFECTE KTV’S v.a. 
1982. Tel. 045-213432. 


Erotel 06 

Erotel 

dat is ’t wel 

320.320.20 

50 ct. p. min. 


Nieuw het 

Telebordeel 

Meisjes doen wat jij wilt en 
geven ook hun geheime tel. 

nr. aan je door 
06-320.320.85 - 75 ct p/m 
_ (boven de 18 jr) 

Verboden! Pornosex. Ik ben 
Marleen en doe dingen die 
eigenlijk niet zijn toege¬ 
staan! Doe je met me mee? 
(75 ct p/m) 

06-340.320.80 

Hot/Lips Livetapes! Ruw, 
vergaand, bloedstollend en 
maximale porno? Dat hoor 
je 24 uur per dag via 
nummer (75 ct p/m) 

06-340.340.40 


245 Hete Meisjes geven hun 
tel.nr. aan je door en willen 
dan graag ’n (sex)afspraak 
met je maken (75 ct p/m) 

06-96.45 


Zin in een Avontuur? Vrije 
vrouwen & meisjes zijn op 
zoek naar een avontuur op 
sex/gebied! Heb jij ook zin? 

(75 ct p/m) 

06-340.340.95 


Nu al: 610! Vrouwtjes vertel¬ 
len wie ze zijn, wat ze lekker 
vinden en geven dan hun 
tel.nr. aan je door! (75 cpm) 

06-340.310.10 
Ik ben Romy 

Bel mij alleen als niemand je 
kan zien of horen en doe 
precies wat ik je vraag... 
06-320.331.04 - 75 ct p/m 

Sex Top 10 

De grootste en beste telesex 
computer van de Benelux! 
Kies de sexlijn die jij wilt 
0,75 p/m 06- 

320.320.40 

VOOR ELK WAT WIL(D)S 
1 NUMMER - 10 MEISJES 

Griekse Sex 

Lisa draait z. om 50 cpm 

06-320.325.55 


Sexlijn 10 

Bel de 06-320.320.10 
heetste 06-320.321.10 
meisjes 06-320.323.10 
van 06-320.325.30 
Nederland 06-320.320.50 
Call-me 06-9639?? 50 cpm. 


Nymf Linda 

Geniet van 2 kanten, 50 cpm 

06-320.320.14 


Grieks Intiem 

Marcha v. achter 50 cpm 

06-9618 

Vrijgezellen 

Meiden willen ook weleens 
een keerde 

06-320.320.44 -50 cpm. 

Slippertjes 

Meisjes zoeken sexkontakt 
06-320.320.36 - 75 ct p/m 

Liften in haar korte rokje 

Marietje 

06-320.320.95 - 50 ct p/m 

300 Meiiden 

zoeken een heet slippende 
06-320.321.44 - 50 ct p/m 

Sex voor twee 

Direct kontakt met meiden, 
vrouw^es en jongens 
06-320.330.46 - 50 ct p/m 

Gewillige meisjes en 
vrouwen willen alles met jou 
doen. Vraag naar hun tel.nr. 
voor een hete 

Vrijpartij 

06-320.326.33 - 50 ct p/m 

Homo 

Waar gebeurd, echt live. 
06-320.327.01 - 75 ct p/m 

Onderdanige jongens bellen 
met strenge mannen 

S.M. voor twee 

06-320.329.99 - 50 ct p/m 

Homokontakt 

Zoek je ’n hete jongen? 
06-320.330.18 - 50 ct p/m 

Meisjes 

willen sex-ervaring opdoen. • 
06-320.330.43 - 50 ct p/m 


Meisjes willen bijverdienen 

Sexadressen 

06-320.330.60 - 75 ct p/m 


Sexkontakt 

Vele hete meisjes zoeken 
heren voor ’n sexafspraakje 
06-320.330.66- 50 ct p/m 


Zoek je een lekkere knul? 

Gay-Dating 

06-320.330.95 - 50 ct p/m 


**Gay Privé** 

Wil jij snel een discreet 
afspraakje maken met een 
lekkere knul? 
06-320.322.75 - 75 Ct p/m 
Ook voor sexgesprek. 


Sexafspraakje 

met ’n meisje. Vraag 
haar tel.nr. Bel; 
06-9502 - 75 ct p/m 


Voor Piccolo's 
zie verder pagina 12 


ZO HEBT U NOG NIET VAAK GEZETEN. 


Nieuwe bankstellen in klassieke stijl bij Woonkultuur 

Zalig zitten is het in zo'n bankstel van de klassieke Woonkultuur-collectie. 

Om stil van te worden. Ook in de keuze zijn we niet krenterig; 
tien-tal-len modellen in leder of met stoffen bekleding, en probeer 
maar eens te zeggen welk u het mooist vindt Om lyrisch van te worden. 
Tenslotte de meevallende prijzen van al dat moois...om meteen eigenaar te worden ! 

P.S. Zweert u bij modern en design ? 

Ook daarin heeft Woonkultuur een keuze 
om warm van te worden. 


T?,,''anaf ffsc Aanbieding in kleurentvs. 

a ® v.a. /pII'- Goed Spetende Philips 

^25,- p^mnd grootbeeld ƒ 125,- ƒ 145,- 

/'75,- ƒ195,- Mooie Phi- 
iA^^^S^eide. 045-21387q ^ ''P® '^®* e^st.bed. ƒ265,- 
'v ƒ295,- ƒ345,- ƒ395,-. 

-|-y EDIENINGEN Grootbeeld tv's met teletetet 
^!®ctronira ^ en E en stereo v.a. ƒ 595,-. Alle 

Vr^^^!gg-g ^23l340. tv’s met gar. Reeds 25 jaar 
^ 6 n^V?®vr- DEFECTE kleu- tv-occasioncentrum Geel, 
® en def VHR ui Grasbroekerweg 25, Heer- 
(typenr. veJ: len. Tel. 045-724760. 

|!v^^^ïPLTeUM 5 -’^ 37 ^ 2 ^° Importeur biedt aan: SA- 

uldeothirr ——-;—^ TELLITE schotelsets, merk 

,!'DEO-ni MQ verkoopt Cambridge 99 kanaals, 
K'Jlier P®^' schotel 80 cm alu LNB 1.2 

en 2 n nin^^ tussen dB, tegen zeer concurreren- 
KerkmS\A‘^^^ u® P'^'i^en. EuroSat Holland 

^^-420040 ^ ’ 02949-3296/3061, fax 


lips met afst.bed. ƒ 265,- 
ƒ 295,- ƒ 345,- ƒ 395,-. 
Grootbeeld tv's met teletekst 


zutendaal 


Dorpsstraat 2-4, 3690 Zutendaal, Telefoon: 011/61.11.36. 
Telefoon vanuit Nederland; 09-3211 611136, 

Iedere dag open van 10 tot 18 uur; woensdag gesloten, 


uloonkulbuur 


Autobaan 
Heerlen-Antwerpen, 
afslag Zutendaal 


Levering franco aan huis zonder grenskosten. 


Iedere zondag open van 10 tot 18 uur. 
DÉÏne Privét 

ae Je wBen vi otwonno n. 
ae erafe zim vertelen ae 
ae ^mhw^gen Je graag 
,ef komeii graag naar Je 
le geven hun adres en 


tfV 


Boys Privé 

iiRM een rrinuut weel J 
V er ietnand van je errtta 
ep de iét TSel fito 


Zé zakte door haar Knieeri 
00 'Z^ Nfw Bevera. 
(»g&4675cpm 


0&96fö - 75 ct pAn 

Hete meisjes 

wMen sexkor^ïlcL 
Nu met nianmer. 


Bei me óp (75cpm) 

06>320.320.38 

Rj^ keurige klassiek 
geklede dame de live aBes 
qpneemt fc ben gek op 
Joigena de op z'n Russisch 
tussen m’n bolle wHen. 


nu en live 

Een boot vól heet s&qileiZier 
VV| sariien ki eén a{^ hute 
50dp/m06- 

320.330.74 


de wiplijn 

leder op tn beurt 75 ct p/m ^ 06-9555 


Privèclub Arnóro^ 

hier leert ieder vog^e fluiten, met rflêuw; KATJA. 
Rijksweg Zuid 105, Qeleen, tel. 040-756335. , 
Geopend: ma-vr. 12.00-24.0Ó uur, zat. 13.00-20.00 uur. 

AHId SuGOSS 

Ssxcontact 

0e*320.33a79-5ÖctpAn 


Dtrekt Apart 

met een meisie of jóngen 
voOF’n heet sexgesprek 
06-320.330.81 -SOotp/in 


Homo>Kontakt 

Hoof ze heet TEJ^^ gaan 


IJpartnemiit 

dkéktapdt tnd vrouieeti en' 
maenen voor Tt hele sewrul 
06320.330.91 - SÖ ct 


06-95.11 

DUK m bed met ’n hele 
; M»> I t 
fT te caw ro vow p p epiawi 

KeukeriKS^ V 

‘OB3in^.77^80ct 


:inet 


Boe je ogen maar dHN 

06^^1.07 

**SEX** 

•.f«briek 

-■* ' -’idie -' 


Kort wachten, 
dusgoekoper! 

24«uürs sex 

live de lekkerste 

kitiem en tflrart, TOepm, 06- 

3^.370.07 


zé lacht 

als een jongen met haar 
danst, maar dón voelt ze... 
06320.323.86,100 cpm 


Els ziet Tom in bad. 

”lk zal je ferm on> te gluren. 

Bukken 

06320.326.92,100 cpm 


EHy, naakt 

kV dé mand Zonder bodem 
am hétplEdond. 
063203Sj;>.17. lOOcpm 


Echt leslaisch 

of maar zo’n 50%. Voel je 
behoefte aan contact met 
'vrouwen? De box van vrouw 
td vrouw. 06320.327.78, 
2jonigehs 

doéh de kelder en (ten....die 
blonde vrouw.... 
06320.321.32,100 cpm 


Als ze 

met de buurkrtui 

. vr^ belt» haar man de 
afles hoort 06320^^.22, 
r, . ; . 11 ; ■ . 11 t. 
L*JtVti 

i'wU ii u i . i Liri i M i wv 1 

,«.*#■ r: - * * ' ' •. 1 i'' ^ 

: » i I : J • 


J i:ii»i 7 ' iM.| ir | II M 


06 

Limbu^ 

De box met al jKéMi lang 
de meest sparnwnde 
' alspiakenl SOqjm 
Horhosex voer 2 

DrdaJ eerst 06320, én dwir: 


E>ampoom.,..324.t6 06-320.32CL82 (75 ctpAn 


Dé Sexmadiieh 

harde , porno v. elke smaak 


LL.g.7Ay.^?.=>*at».>rü5: 


LIBERIA PAREN CLUB 

Verkleedt prinsenbal onder toezicht vah een echte prins. 
Vergeet opk uw dansschoen^es niet aan te trekken, want 
onZe bekende bmid verzorgt Live Mudc. Maaseikérweg 24 
300 m^r vanaf A2 richting Sustdon. Tel. 04499-4928, 
v.a 21.00 uur tot..,; r , 


Maison d’émóur Bimpelveld 

Mm Thaise rneiqes vdor rnas8ageé éfc. Téi. 045-445120 

Paren sn alleensteanden Pguties 

Iedere vrijdag en zaterdag vanaf 21 uur met Sexy Shows 


"Simpley the Best” 

: !Bij ^gell Privé en escort 

met 3 bloecljonge meis^ vanaS 01 jaar) met (DD-cup) 

. vvfj zyri voor alles in o.a live, s&lp-en Vib-shows, 
trio’s, SM, sia^, alieéé mog, en rwg ”1000 en^l tnóg. ■; 

fGespierde Boy! 

5 kr^^mr^ mooie jongens vanaf (19 jr). Wij zijn voor 
aflés iri, pök voor dames, heren en (echtjparen. Bel voor 
Info bij lAngel en Boyf 

©045-274587 

*ook voor SM^IieflTebbmé’. ieuk jong mei^e^ongen welkom 


' Club Nirwana 

niet goed, gekt téfug-garantie i.p.v. luehtkasteienllll - 
Open van 22.00 tot pim. 06.00 uur. 

, escort (WM 

Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120 
uWstraal 147, Kerkrade. Tel. 045-463323. 


/50raHin 

; Tei. 045-423608. 


€^b Brasll 

Otési^ning, privéshow jqp 
aanvr. Iritem gastvrouwen. 

13.00 tot 02.00 ü. 

V, Hasleitkadé 40 (1001#. 
i v> MérictJ Maastricht 


TOPDESIGNKOLLElaiES 

^ INÉÉN 

Gigantisch 
: Designcentrum 

AAN DE 

Woonboulevard 

Heerlen! 


B&B Itallq * deSede - Montis - 
Leolux - Gassina - Moroso - Behr - 
Molteni - Ralf Benz Farum - Arflex 
Artifort - Gelderland - Cappelihi - 
Tonpn • Pastoe - Arco - Metafornfi - 
Hennie de Jong - Kartell - Rosenthal 
Durlet - tnterstar - Ligne Roset - JAB 
Sahco Hesslem - Ghyczy - Ploeg - 
van Besouw - Flös - Artemide - 
Arteluce - Saporiti - Young - Tecno 
Möllér Design T Galliila - Banz Bord 
Donskina - Frigiiétto - Jori. 


Deügnmeubelen worden > 

doorgoarrsi oqngéspderi 
iniërieurijèeiiéu yen beschéden 
fcriifdd: Desigtl Housé 
doorbreekt deze traditie en. brengt dé k 
elkaar iri één gigantisch designcentrum ' Aqnde . , 
Meubelboulevard in H 
vindt u het'absolute 
neusje van de zalm op 
... dat zult u toch persoonli 


moeten komen ervaren. Tot gauw! In de Cmmer 188 - Woonboulevard Heerlen. Teiefoon 045 - 7i^2Q0.' 
f. , Openingstijden: Moandag 13.00 -18.00 uur. Di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur. ,Za.-9:30 ’ J^IJQ.vvr. Donderdag koopavond; 
lesbi hard Pörrvo 

06320321.99 -100 ct pén 


voior de heetste meiden van 
heef Nederland 06 .100 cpm 


enééboit 


* Buro 

sittard 

8046-5^203. 

hReuwe Inschr. 


ledére saaterdagavond énkel 
toegankeiljk voor 

Paren 

Club LC, Hertenweg 5, 
Zutendaal. 09-32117133^ IC .;» !' « 

DRAAGlENSTEENTfEBIjl 

een téhdol in liet kinderdoip - 

: JOAOÉSSOABilAZILIÊ ' 

Het eamlie Heèrlen vka S0S4Uiidei- 
dorpennl ia|eroPeee(^ de beahnnde 
tetwteF.enbgM^edta(iil.tdlbieldett. <' 
^detoekonètUiA4*Gl|oot^best$sii' 
19 ^ di klncfetM ttit4e;idd|3pénwlfke9 
IS’ 1 : » a: 


' Nieuw Escort 

Rticffla èneitel bë u BmiIs of 
inhote». ' ' 

te 045-4^849. 

t’ 1; in'- "/ met spoed spontaan bar- 
ihejsje. Té. 04750-30746. 

D<)QR/2Q,()Ó0V^TE 

VaNóAag 

SYMBOLISCH EEN3TÉBN 
VOOR DE SCHOOL . . ; 

LYDIA 


Té. 046749662,11-18 uur. 

Backinlown 

Ahgelique 

V TeL 043-639410. 

T-, .J7ri.pr,. 

*' 7' “ 'j* y 

,Sexy Blondy 

Af IÖ liur, ook zat en zónd. 
045-721759, meisie gevr. 

!i 1 . ■ i 

U kant dit bedrag overmaken ni^ 
Rabobank Heeile|vnr.ll.99.UJélt.a.v. 
dOSIOncleKlnpen, echoolactlei' (jglio- 
rdcenlng Rabobank: lOJO^BS^. bllkdi- 
Sngen: Mevr. L Fbttips4l.euflcene,.CQ- 
4ni>4 Héprien SOGJCindeidoipen. Tel.: 
IMMT2736. .V, , —.. ' "fi---- 


^ ' . » - ■ fc 

a .. 


z 

IDIHQIHI^ieiSfH 


u overtm^erj.ii!, 

shé^oms. Op feen iróte 'éppfervikktè . * 

^ een^^resentBtieve * ' 

feofloStie klasstótó pi moderne 
kwaiHeitsmeubeleri en slaapkakiers. 

" Levering metf prijsgarantie, d.w.z. * 

' beslist idet duurder ^ 

dabeifte y 


Hier vindt U 
de betere merken 
menbelen. 


r Bênjt U Gp zoek ^ 
nèar i de llétere 
; meubelmetken dp. ü dé korist weg ^ > 
kaar kwalitdt: Van Slóun Interieur. ' ' ^' 


▼ ^1 ■ erwi I il fVWI IWVI 


’Slaapadvtespsntru^ 
StTTABD. 1 


I €eh fompiste'idiskfe 

gézóndeslaapsystemen. 

swissmuur 


[vondbun 

SstÉ^dvjsscétei 

#Kq|BUflG. 


'von /loun. Interieur; 


I HERKENT U AAN DE KWAlJT EIT 


|l |II I |I| . . , VALKENBURG, Reinaldstraé 1.161.04400-12 

SLAARAPVIESCÈNTRA Limburgsi J J 

agblad voor os 

LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR; RON BROWN. 
EDITIEREDACTIE; WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN. IN DE CRAMER 37. TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRAOE, 

^RKT 42. TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM. RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; Van onze verslaggever 


5JIAASTRICHT - Bij de recht¬ 
bank in Maastricht heeft Vrouwe' 
Justitia voor haar nakomelingen 
rechte lijn een afgebakend 
Werkgebied gereserveerd in de^ 
zogeheten verkeers- en appelka- 
Sinds kort wordt deze ’be- 
i^and’ door drie vrouwelijke 
rechters en een vrouwelijke grif- 
Slechts de zetel van de offi- 
oier van justitie blijft, bij gebrek 
aan voldoende vrouwelijke offi- 


Vrouwen Justitia 


eieren, gereserveerd voor een 
mannelijke magistraat. 

Gisteren werd de Kamer gepresi¬ 
deerd door mevrouw P. Koop- 
man-Oyen, die werd bijgestaan 
door de dames mr A. Hazen en 
mr H. Becker. Mevrouw mr C. 

Kavelaars fungeerde als griffier 
en mevrouw mr A.Derks-Höppe- 


ner was aanwezig als raads¬ 
vrouw van de enige (mannelijke) 
verdachte. De imposante gestal¬ 
te van officier van justitie mr 
H.Smalburg vormde het enige 
mannelijke element achter de 
groene tafel. 

Tot tien, vijftien jaar geleden 
kende de rechtbank in Maas¬ 


tricht uitsluitend mannelijke 
rechters. De eerste vrouwelijke 
rechters waren mevrouw mr F. 

Westermann-de Haime en me¬ 
vrouw mr G. Gemmeke-van 
Delft. Op een totale sterkte van 
23 rechters zijn thans zeven 
vrouwelijke rechters aan de 
rechtbank te Maastricht verbon¬ 
den. Eén van haar treedt op als. 
vice-president. Bij het Maas¬ 
trichtse Parket zijn de dames 
daarentegen in numerieke zin 
zwak vertegenwoordigd: slechts 
één op een totaal van vijftien of¬ 
ficieren. 


Gezamenlijk project in Maastricht vergt investering van 80 miljoen 

KNP en MEGA bouwen 

grote energiecentrale 


Waalse bewindsman spreekt van criminele handeling 

Minister: ’Vervuiling 
Maas was incident’ 


BRUSSEL - Volgens de Waalse 
minister voor milieuzaken, Guy 
Lutgen, is de recente vervuiling van 
het Maaswater vrijwel zeker het ge¬ 
volg geweest van een criminele 
handeling. De minister heeft bij het 
gerecht dan ook een klacht inge¬ 
diend. Vermoedelijk is de vervui¬ 
ling van het water met aniline en 
pyridine veroorzaakt door onbeken¬ 
den die de inhoud van een tankwa¬ 
gen met die stoffen in de rivier 
hebben gedumpt. 

Lutgen zei dat gisteren op een pers¬ 
conferentie in Brussel. Hij stak daar 
niet onder stoelen of banken dat 
naar zijn mening de Nederlanders 
wat overdreven op het incident heb¬ 
ben gereageerd. 

Op 13 maart heeft Lutgen met mi¬ 
nister Hanja Maij-Weggen een ge¬ 
sprek over het Maaswater. Maar 
tijdens dat gesprek zal ook het 
dumpen van gevaarlijk Nederlands 


DOOR PETER BRUIJNS 

p^STRICHT - KNP Fine 
wil samen met het ener- 
bedrijf MEGA Limburg 
^^ieuwe energiecentrale 
‘If bouwen bij de fabriek in 
‘jg^^stricht. De nieuwe centra- 
Wordt ruim tweemaal zo 
^ Oot als de huidige en vergt 
h investering van 80 tot 90 
gulden. Het teveel aan 
dat de centrale levert, 
hftt KNP terugsluizen naar 
n 5 elektriciteitsnet van ME- 
^ Limburg. 

investering hebben KNP 
Limburg subsidie nodig 
-Sch 7 niinisterie van Economi- 
leeriu- Er wordt gerekend op 
: ^drage van 20 miljoen gulden, 

.l^^eft op het ogenblik ook al 
centrale, maar die levert 
'Senn ® 22 megawatt, dat is alleen 
® voor het bedrijf zelf. De 
ggjj centrale krijgt een vermo- 
60 megawatt. Door de mo- 
liiig j l^eid warmtekrachtkoppe- 
de centrale volgens divi- 
*'®cteur Doeke Bosscher een 
Hq 3sn de energiebesparing, 
njpl^'^dien kan door nieuwe tech- 
Xirt uitstoot van koolstofdio- 

® Worden beperkt. 

B, 

^0 

^^ale beginnen KNP en MEGA 
Ject, apart bedrijf. Het pro- 

dig ^^rdt behalve met de EZ-subsi- 
I grotendeels gefi- 

Oani lening door waarde- 

‘ ^ Mega Limburg on- 

® heeft uitgeschreven. 

' bals», 

pi^*“hgs lekte uit dat ook DSM 
e^er koestert voor een nieuwe 
lajK.^^^centrale. Het chemieconcern 
Sheu KNP en bijvoorbeeld 

rie °P subsidie van het ministe- 


*edrijf 

exploitatie van de 


meuwe 
gstricht is niet heilig' 


Nigerianen 

Ongehouden 

b^^LEN - De Keulse politie 
kg “ Zeven Nigeriaanse asielzoe- 
Worrt ®®hgehouden die er van 
Poort ^ Verdacht met valse pas- 
hopp h en gestolen creditcards 
te geldbedragen opgenomen 
ba^ifhben op tevoren geopende 
De h 

^ °®hde opereerde in Keulen, 
ta^h en het Roergebied. In to- 
dgj. op deze manier al meer 

miljoen Mark zijn geïnd. 

in Maastricht ver-i 
eind vorige maand 
Wer valsheid in geschrifte 

den ^^Serianen tot dertig maan¬ 
den ®®'^®hgenisstraf. Het optre- 
asielzoekers ver- 
de j} S^wkenis met de zaak van 
iti aangehouden Nigerianen ’Geschatte kosten 15 a 20 miljoen gulden^ 

Superdisco in Maastricht 


MAASTRICHT - De Maastrichtse 
zakenman Leon Leufkens (26) wil 
in de provinciehoofstad een super- 
discotheek vestigen. Hij hoopt bin¬ 
nen twee maanden de eerste con¬ 
tracten daartoe te tekenen. Leuf-. 
kens schat dat het uitgaanscomplex 
tussen de vijftien en twintig miljoen 
gulden gaat kosten. 

Volgens de zakenman hangt het 
doorgaan van het centrum vooral af 
van een onafhankelijk haalbaar-, 
heidsonderzoek. Leufkens heeft, 
daar, wijzend op de beslissing om 
het nieuwe casino in Maastricht te 
vestigen, het grootste vertrouwen 
in. 

De plaats waar de discotheek moet 
komen staat nog niet vast. De on¬ 
dernemer en de gemeente bekijken 
vijf mogelijke locaties. 


Leufkens, die kledingsponsor is 


(ADVERTENTIE) 


* WAND- EN VLOERTEGELS * 

*3esptkkeld, gevlamd, gemarmerd, effen, vlak, genuanceerd, groot, klein, 
donker, voor binnen en buiten, klassiek, mat, glanzend, modern, 
rustiek.enz. 

MEER DAN 400 SOORTEN UIT VOORRAAD!!!!! 
vanaf ƒ 24,50 per m^ (inclusief BTW). 

★ BADMEUBELS ★ 

Div. types en mogelijkheden voor elk budget. 

» ELEKTRISCHE VLOERVERWARMING * 

voor in de lijmlaag. 

Geen kapwerk, 220 volt, zuinig in gebruik. 

E |U |R |0 |T |E |G |E |L 

HEERLERBAAN 233, HEERLEN 045-427272 


van MW en met zijn vader een 
groothandel in sportkleding heeft 
in de Beatrixhaven, voert serieuze 
onderhandelingen met onder meer 
een aannemer, een brouwerij en een 
bank. 

Woordvoerder Nico Prick van de 
gemeente Maastricht: „Als de disco 
niet storend is voor de omgeving, is 
de gemeente bereid mee te werken 
aan de vergunning. In het beleid is 
ruimte voor het geven van een 
nachtvergunning.” 

De discotheek die het echtpaar 
Leufkens voor ogen staat, moet 
uniek worden voor Nederland. „De 
capaciteit moet liggen tussen 3000 
en 5000 bezoekers, maar een ont¬ 
spannen sfeer staat voorop. Niet al¬ 
leen de jeugd kan terecht in het 
complex.”, zegt Anne Marie. Op ter¬ 
mijn wil ze zelfs bekendere pop¬ 
groepen contracteren. „De disco¬ 
theek moet open blijven tot zeven 
uur in de ochtend en dat zeker vier 
a vijf dagen per week”. 

Niet iedereen is even enthousiast 
over de plannen. J. Otten, eigenaar 
van de Peppermill in Heerlen vindt 
Maastricht ’een caféstad en geen 
discostad’. „Om een superdisco- 
theek draaiend te houden moet je 
topomzetten halen. Als de sluitings¬ 
tijd 02.00 uur is, wordt dat moei¬ 
lijk.” 

Otten, die zelf overigens de Pepper¬ 
mill - die vaak drieduizend tot vijf¬ 
duizend mensen trekt uit de hele 
Euregio - voor 2.5 miljoen gulden 
wil verbouwen, zal ook het vinden 
van een plaats een hels karwei wor¬ 
den. „In het centrum is geen plaats, 
op een industrieterrein krijg je geen 
vergunning en voor een andere plek 
geldt dat je geen overlast mag ver¬ 
oorzaken. Daarbij komt datje zeker 
een parkeerplaats zo groot als het 
Vrijthof nodig hebt.” i 


# Naar verwachting gaat tijdens de paasvakantie nabij het 
Drielandenpunt in Vaals het labyrint open. Met de aanleg van 
deze toeristische attractie is inmiddels begonnen. De doolhof 
wordt met een padlengte van ongeveer drie kilometer de langste 
in Europa. Er wordt voor de eerste keer in Europa gebruik ge¬ 
maakt van waterafscheidingen, spiegelwanden en schuivende of 
draaiende panelen om steeds nieuwe looproutes te laten ontstaan. 
Her en der in het parcours zijn ook sensoren verstopt die er voor 
zorgen dat wanden wegklappen en onmiddellijke weer in de oor¬ 
spronkelijke staat terugklappen als de bezoekers er doorheen gelo¬ 
pen zijn. Op die manier is terugkeren niet meer mogelijk, hetgeen 
het spanningselement van het labyrint alleen maar zal vergroten. 
Voor de aanleg van het labyrint zijn meer dan zeventienduizend, 
twee meter hoge, haagbeuken nodig. Bij de ingang komt een win¬ 
kel met een platform vanwaar de bezoeker een fraai overzicht 
heeft over de zoekende mensen in het labyrint. In het eerste jaar 
worden ongeveer 150.000 bezoekers verwacht. Later zal dat aan¬ 
tal moeten oplopen tot ongeveer een kwart miljoen. 

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


(ADVERTENTIE) 


EXPOSITIE IN HET ABP 
Twan Lendfem ..üarry van der Aart 

In de maand februari exposeren twee kunstenaars recent werk in de hal van 
het Abp hoofdkantoor, Oude Lindestraat 70, Heerlen. Van Twan Lendfers 
zijn beelden in brons en hout te zien, Harry van der Aart exposeert 
acrylschilderingen en tekeningen in inkt. Morgen is de tentoonstelling gratis 
toegankelijk tussen 14.00 en 17.00 uur. 

De Maastrichtse pianist Don Binnendijk zal zich door de tentoongestelde 
werken laten inspireren tot piano-improvisaties. 

Voor een bezoek aan de expositie op een ander tijdstip kan een afspraak 
worden gemaakt via 045-798100. 

/ IDl 


afval in Wallonië aan de orde ko¬ 
men, aldus Lutgen. 

Volgens de Waalse minister kan de 
vervuiling van het Maaswater van 
enkele weken geleden absoluut niet 
het gevolg geweest zijn van een lo¬ 
zing van een van de Waalse indu¬ 
strieën. Aniline en pyridine worden 
niet in één en hetzelfde produktie- 
proces gebruikt. 

Lutgen maakte nog al wat werk van 
het onderbouwen van zijn stelling 
dat de Maas in de loop van de jaren 
aanzienlijk schoner is geworden. Al 
sinds 1975 is de kwaliteit van het 
Maaswater fors verbeterd. Dat 
wordt onder meer aangetoond door 
de grote hoeveelheden vis die in de 
rivier voorkomen. Sinds twee of 
drie jaar vertonen zich zelfs al weer 
zalmachtigen in de Maas. 

Volgens Lutgen en deskundigen 
van zijn kabinet bestaan er in ver¬ 
band met de Maas nog maar drie 
problemen. Er komen af en toe nog 
ongevallen voor. Verder ontbreekt 
er nog een reinigingsinstallatie voor 
het huishoudelijk afvalwater van de 
stad Luik. En tenslotte is het gehal¬ 
te aan cadmium en fluor in het 
Maaswater n6g te hoog. 

De Waalse minister zei ook graag te 
willen samenwerken met de Neder¬ 
landse autoriteiten. Vandaag al 
spreken Nederlandse ambtenaren, 
in Namen, met de Waalse bestuur¬ 
ders. Op 25 februari zullen Neder¬ 
landse ambtenaren in Luik zijn 
voor overleg over een betere coördi¬ 
natie. Voor het beheer van het 
Maaswater acht hij een commissie 
nodig waarin alle oeverstaten, dus 
ook Frankrijk, vertegenwoordigd 
zijn. 

Biesbosch 

Het Waterwinningsbedrijf Brabant¬ 
se Biesbosch (WBB) is gistermidag 
overigens weer begonnen met het 
inlaten van Maaswater in zijn spaar¬ 
bekkens in de Biesbosch. In totaal 
heeft het WBB 23 dagen lang geen 
Maaswater voor de bereiding van 
drinkwater kunnen innemen, om¬ 
dat de Maas in Wallonië was veront¬ 
reinigd. Het WBB heeft door de 
verontreiniging een schade van on¬ 
geveer 125.000 gulden per dag gele¬ 
den. 

Bestuurder voor rechtbank 

Auto dreef bus 
de berm in: 
zes gewonden 

Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - Voor de recht¬ 
bank te Maastricht moest zich gis¬ 
terochtend een 45-jarige inwoner 
van Susteren verantwoorden voor 
een aan zijn schuld toegeschreven 
verkeersongeval op de autosnel¬ 
weg A 76 ter hoogte van Beek. 
Daarbij werden zes personen ern¬ 
stig gewond. 

Het ongeval vond plaats op 23 
april 1990. Als bestuurder van een 
personenauto belandde de man 
uit Susteren plotseling op de lin¬ 
ker middenberm om van daaruit, 
naar rechts sturend, tegen een in 
dezelfde richting rijdende militai¬ 
re autobus te botsen. Een aantal 
passagiers liep verwondingen bp: 
zes van hen ernstig rug-, hersen- 
of nekletsel. 

Ook de autobestuurder werd aan 
de nek gewond. Na het ongeval 
weigerde hij de bloedproef waar¬ 
mee een eventueel alcoholpromil- 
lage kan worden vastgesteld. 

Verdachte zei zich van het gebeu¬ 
ren weinig te kunnen herinneren. 
Om de weg te vragen zou hij een 
hem volslagen onbekend café zijn 
binnengestapt en daar in het be¬ 
stek van een uur vier pilsjes heb¬ 
ben gedronken. 

In zijn requisitoir noemde officier 
Smalburg het rijgedrag van ver¬ 
dachte ’hoogst onvoorzichtig, 
onoplettend en onoordeelkundig’. 
Hij herinnerde eraan dat de man 
in de afgelopen jaren diverse ma¬ 
len is veroordeeld wegens rijden 
onder invloed en hem herhaalde¬ 
lijk de rijbevoegdheid is ontno¬ 
men. 

Voor de thans voorliggende fei¬ 
ten, inmiddels bijkans twee jaar 
oud, eiste de officier zes weken 
onvoorwaardelijke gevangenis¬ 
straf, te vervangen door tachtig 
uur dienstverlening. 

Hij eiste voorts ontzegging van de 
rijbevoegdheid voor de duur van 
twee jaar, onder aftrek van de tijd 
dat het rijbewijs reeds is ingehou¬ 
den. Dat gebeurde op de dag van 
het ongeval. Wanneer de recht¬ 
bank de officier in diens eis volgt, 
krijgt de man zijn rijbewijs dus 
over twee maanden terug. 


Drughandelaar 
met berouw 

LANDGRAAF - Een 30-]arige man 
uit Landgraaf heeft donderdag vrijwil¬ 
lig 45 gram amfetamine overhandigd 
aan de politie. De man kwam met de 
mededeling dat hij geruime tijd in ver¬ 
dovende middelen handelde en dat 
hij nu schoon schip wilde maken. De 
politie liet de man gaan, maar hij dient 
zich wel te verantwoorden bij de justi¬ 
tie wegens zijn handel in verdovende 
middelen. 

Ongewenste 
Griek opgepakt 

ITTERVOORT - Bij een routinecon¬ 
trole in Ittervoort heeft de marechaus¬ 
see donderdagavond laat een 32-jari- 
ge Griek aangehouden. De man 
stond in Nederland geregistreerd als 
ongewenste vreemdeling omdat hij in 
het verleden is veroordeeld voor ge¬ 
wapende overvallen, schietpartijen en 
drughandel. De Griek, die ook nog 
een maand gevangenisstraf moest 
uitzitten, verklaarde dat hij Nederland 
niet wilde verlaten uit liefde voor zijn 
vriendin. , 

Geen bezwaar GS 
tegen kliniek 

VALKENBURG - Het college van 
GS heeft er geen bezwaar tegen dat 
er voor de bouw van een verpleegkli- 
niek in het sportpark Oast en op het 
aangrenzend parkeerterrein te Val¬ 
kenburg een versnelde procedure 
wordt toegepast. Voor het verlenen 
van de bouwvergunning gaat het pro¬ 
vinciaal bestuur akkoord met een vrij¬ 
stelling volgens artikel 19 van de wet 
op de ruimtelijke ordening en is er 
een verklaring van geen bezwaar af¬ 
gegeven. 

Sociaal plan 
Van Houten 

VAALS - De Unie BLHP is het giste¬ 
ren in principe eens geworden met de 
directie van Van Houten over een so¬ 
ciaal plan voor de 35 werknemers in 
Vaals. Volgens de Unie BLHP kost 
het plan Van Houten ongeveer een 
miljoen gulden. De cacao-ondeme- 
ming wil begin volgend jaar de bedrij¬ 
ven in ^en en Vaals sluiten. In de 
vestiging in Vaals werken 34 mensen. 
In het door Serve fleijnders van de 
Unie BHLP bereikte sociaal plan krij¬ 
gen de werknemers bij hun afscheid 
een aanzienlijke schadevergoeding, 
afhankelijk van leeftijd, diensttijd en 
salaris. Van Houten beiooft te zullen 
helpen bij het zoeken van ander werk. 

Nog geen spoor 
van moordenaar 

HELDEN - Justitie in Duitsland zoekt 
verder naar de moordenaar van de 
38-jarige A. Nebgen uit Gevelsberg, 
een stadje tussen Hagen en Wupper- 
tal. Het lijk van de zwangere vrouw 
werd afgelopen week door een jager 
gevonden in de bossen van Helden- 
Grashoek. Enkele dagen later werd in 
Hagen een man aangehouden die 
verdacht werd van de moord. Maar 
de man is inmiddels op vrije voeten 
gesteld. Volgens Justitie zijn er (voor¬ 
alsnog) te weinig bewijzen dat de ver¬ 
dachte wat met de moord te maken 
heeft. De Duitse vrouw werd sinds 20 
november vermist. Rond die tijd ver¬ 
bleef ze in Eindhoven. Sectie heeft 
uitgewezen dat de vrouw werd ge¬ 
wurgd. 

Overvaller 
snel gepakt 

MEERSSEN - Kort nadat hij een 
overval had gepleegd op een caissiè¬ 
re van een supermarkt in Meerssen, 
werd de 45-jarige J.B. uit Margraten 
door de eigenaar van de supermarkt 
overmeesterd en aan de politie over¬ 
gedragen. 

De dader zette de caissière bij het te¬ 
ruggeven van wisselgeld een mes in 
de nek en graaide een keer in de kas¬ 
sa. Hij ma^e enkele honderden gul¬ 
dens buit en ging er vandoor. De 
eigenaar van de supermarkt wist de 
overvaller echter enkele straten ver¬ 
der te achterhalen. Even later kon 
deze de Margratenaar aan de politie 
overdragen. 

Vragen over 
casino aan GS 

VALKENBURG - CDA-statenlid Mar¬ 
tin Eurlings vraagt aan GS of zij be¬ 
reid zijn de handhaving van het Hol¬ 
land Casino in Valkenburg te beplei¬ 
ten bij de ministers van Economische 
zaken en van Justitie. Hij doet dat in 
een gisteren verzonden brief, waarin 
hij zelf stelt dat met het vertrek van 
het casino een van de belangrijkste 
pijlers onder de toekomst van Valken¬ 
burg ruvirweg worden weggeslagen. 
Het casino is volgens het Valkenburg- 
se statenlid een onmisbare schakel 
op wëg naar de realisatie van een 
hoogwaardig toeristisch centrum. 

De CDA-fractie in Valkenburg heeft 
het gemeentebestuur gevraagd om 
een extra vergadering aan de kwestie 
casino te wijden. 

Limburgs Dagblad 


Zaterdag 15 februari 1992 # Pag! QEBOREN op13-^•1992 

Trèmmh 


zoon van 
. SasktoPito 

4202Slh.8tS ■ 

uroQi raR# Monuma 
59405USA 
Wetend en aanvaardend dat 2 ^ door d? Heer 
.V>nni gerdq>en, jeven vthi u kóanis dat heden 
«en ona Mt heei^^aan; vocezien van de hdi. se- 
cramenten^ onze goede en zorgzame moedert 
schoonmoeder «a oma' 


Paüline Adêleidé 
van den Broeke- Na een werkzaam èa liefdevol leven vom. het 
gezin, dat aUes voor haar betekende, geven w^. 
met, droefheid kennis dat heden van ons is' 
heengegaan, onze lieve moedm*, schoonmoeder, 
grootmoeder, overgrootmoeder, zus, tante en 
nicht 


Maria Gertrud 
(Traülje) Kauhl 

weduwe van 

Willem Pöschkens 


Zij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten 
dó: ziekmi, op 87-garige leeflyd, in het De We- 
•verzidceiditüs te Heerlen. 

Landgraaf: HJ. Pöschkens ^ 

A^. Pöschkens-Gobben 

Landgraaf: J.G. Pöschkens 

Bl.G*A,^Pê8ehkén»Befaiarte ^ 
en al haar klein-en 
s achtertcl^mkuidenm 

• Pamtlto Kanhl 

> Faml^ Pöschkens' 

Landjgraaf, 14 februari 1992 
Grmhi^bmgge 27 
CqjT .adres: Mar^kestraat 23 
6878 NB Landgraaf 

: De plechtige uitvaartdienst, gevolgd doo^ de 
begrafenis, zal worden opgedragen op dinmag 
18 febriiari om lOAO uur in de kerk van dé ii* 
Ihievuldigheld te Bimbihg. 

Bijeenkomst in dé kerk, alwaar vanaf 10.10 uur 
'gélegmüieid is tot schri^hjke condoléance, 
kteandig 17 iétouari wor^ de ov^ledene bij¬ 
zonder herdacht in éeh eucharistieviering om 
19.00 uur in voornbemde kerk* ' r 

De overïedene is opgebaard ih de rouwkamer te 
Nieuwenhagen, Beutéweg 32^ alwaar dagelijks 
van 18.46 tot 19«00 uur gelegenhekl is om af- 
a^éid'vkn haar té nemen. , 

23$ dte onviarhoc^ géén jtenhiagévtng mochtmi. 
^(mtvaogeB»,geliev4n déte annonce als 
te wjnenbeédmuwen. V . . 


Als leven lijden toordt, 

kan sterven een bevrijding zijn. 

Bedroefd, maar met een dankbare herinnering 
aan haar hefde en zorg voor ons, delen wij u 
mede dat temidden van ons allen, in haar eigen 
vertrouwde omgeving, van ons is heengegaan 
mijn lieve vrouw, onze zorgzame; moeder, 
schoonmoeder, dochter, zuster, schoonzuster, 
tante en nicht 


Gerij eDullens 

echtgenote van 

JanBérget 

^ Gesterkt dpei’ het h. sacrament der Zieken ov^ 
leed zij op 59-jarige leeftijd. 

Gteleen: Jan Berger 
Geleen: Marjo Berger 
HansBejas 
Beek: Léen Berger 
Wilma 

Beiger-Vatn Zijll de Jmig; 
Fahillie Dnlléns 
Familie Berger 

6162 ET G^een, 14 februaii 1992 
Groenstraat 166 

De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb¬ 
ben dinsdag 18 februari a.s. pm 10.30 uur in de 
parochiekerk van de H.H. Ehgelbeweuitders te 
Lindenheuvel-Geleen, waarna de beg^(^s op 
de algemene begraafplaats aldaar. 

Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot 
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur. 

Mede tot interne van^e dierbgre dver||idéhe ^ 
een avondmis ^^ordeti op|edi^eé!tarandsgl^ 
fébruari om 19.00 uur in voomoemde kerk! 

Dé overledene is opgebaard in de rouwkapel 
van het Maaslandziekenhuis, Barbafastraat 1 te 
Geleen, alwaar gelégenheid lot bezoek dagelijks 
van.17.30 tot 18.30 uur. 


Dankbetuiging 


nü ben je weg 
nu ben jé heen 
en leeg is ons gevoel 
of ben je toch 
een beetje nog 
nee, zelfs een heleboel 


Dat het heengaan van ' 

Joep Zeedzen 


niet alléén ons heeft getroffen, is!duidelijk ge¬ 
bleken uit de vele reacties die wij mochten ont¬ 
vangen. 

Tallozen hebben biin blijk van betrokkenheid 
:bij het afscheid van ons Juui^e getoond, en 
, niet^name -hüi^ Tppias en het zangkoor St.- 
Franciscus hebben een onvergetelijke rol ge¬ 
speeld. 

Wij zouden graag iedereen persoonlijk hiervoor 
willen, bedanken en hopen dat dat op dezè ma¬ 
nier kan. 


De zeswekendienst zal worden gehouden op 
donderdag 20 februari 1992 om 19.00 uur in hui¬ 
ze Tobias, Piet Malherbestraat 2 te Heerlen! 


■ 


Dankbetuiging 

Daar hét ons ónmogelijk is een ieder pe 
lijk te bedanken voor de vele blijken van 
leven, in welke vorm dén ook, bij het over 
en de begrafenis van mijn dierbare echtg< 
pa en opa 


% 

I 


Leo Hochs 


betuigen w^ u onze oprechte dank. 

J. Hochs-Nacken 
kinderen eu kleinkinderen 

De zeswekendienst zal worden gehouden o; 
terdag 22 februari 1992 óm 19.00 uur in de 
Chiekerk van de HeUige Jóhannes de D<^ 
Mechelen. 


; Daiikbelu^in^ 

Larigs d^e weg zouden wij iedereen willen be- 
danl^ v(wr alle blijken van medi^eymi dié wij 
móchten ontvangen'bij het overljjdèn van mijh 
lieve maj^ vader en opa 


Léo Bröekmaiïs 


voilé kerk, ydé ferii^n, h.h!!^issén tei bloe- 
teen warén vom onls eSi gfpte'steun én trooét 

Heintje BroekmanshButink 
en (klein)kinderen 


De plechtige zeswekéndienst zal plaatsvinden 
op zondag ^ febiuaAvSié-ióm 11.00 uur4n de de^ 
.voliieruimte van huize, Douvènrade te Heerlen! 


Met verslagenheid hebben wö vernomen 
overleden op 12 februari jL, ons lid de héér 


Lou Stevens 


Wij wensen familie en nabestaanden veel 
te in deze moeilijke dagen. 


Naméns bestuur en ledtei 
van de H.S.V. te B 


Voor hetöpgevén van familieberichten vc 
de KrantVan maandag, béstafit'0elegeril 
op kphdagmiddag tusaén 15.0Ó en I^.Ol 
uu^!^ önéhoófdkantopr; of telefonie^ 
uit^itend op 045-7391^6: rt ■ ■ ‘ 


Lifn bürgs Dag b ld 

In de Cramer 37, Hèerleii.' OCCASIONS 
Renault 19.TI^4-dr,S4, blauw ' 

. -Ktezea MX Scebrio. 


,, maanden . 


4> 


I 


rOMZON BV 


UvA. paanef^ v'oor ..v • 'Vi; 


E U K ib N S 
B ANI TA I R 
TEGELS 

datum 1 januari I 
' «te! JWïYtenbey 
W .OVM 
■■ >.iL:.ahr>Av 

5 .. 
s^Tïemuerm naariHOia oocia- > ■ 
Ie Zekerheid presenteerde met dé!^ 
stend vsm zaken bij de intvoerihg!^^ 

«wan ' , fcfi' 
f >' 

i'i “jo'.' 

M i «bteA < , 


tó politiek Dtei Haag wordt mo -;4 
ménteel gerept v%^^ ee^r -^ab^ 
wüidstilte van dé kont yén het ooi- 
nistetie, Hetmééstin!iétoog!^)rui- 
géhd te daaihii éte yérl^gi^ dg' 


de nazomer M eesteééird teéédéói':''fteb)ten I 

^ ' '-If 

4 I 


V 

:r 


■i f 


'S I 


11 

4 ‘a 


;i 


V 


M 


T * < J # ^ * 1V -J! vT II rf.-: g -1 %. ‘-•iügi.\-’Ti.ir.r'I ■'-•-Ai* ■ -• '» 


van state is tot 
aróver advi^ uitte HEERLEN/MAASTRICHT - In 
artikel in het Nederlandse 
juristenblad roepen prof mr G. 
"lols en prof mr Th. de Roos van 
RL in Maastricht de Tweede 
amerleden op weerstand te bie-t 
. ®ii aan een wetswijziging die 
‘ n eerder en ruimer optreden 
an de politie mogelijk maakt bij 
' ^°°^oereidingshandelingen van 
zware misdrijven. 

Saat om een nieuw artikel 46 
het Wetboek van Strafrecht 
? ^ ‘ eerste zin luidt: 

°®rbereiding van een misdrijf 
gevangenisstraf van 
' stv meer is gesteld, is 

zett wanneer de dader op- 

ppia voorwerpen, stoffen, 

! andere betaalmidde- 

i • . informatiedragers, ruimten 


Voorbereiding zware misdrijven ook strajhaar 

Hoogleraren tegen 
wijziging strafwet 
of vervoermiddelen kennelijk 
bestemd tot het in vereniging be¬ 
gaan van dat misdrijf verwerft, 
vervaardigt, of voorhanden 
heeft.’ 

Schrijvers vrezen dat deze om¬ 
schrijving van de strafbaarstel-, 
ling zal leiden ’tot een aanzienlij¬ 
ke uitbreiding van het aantal 


verdachten, maar ook tot de no¬ 
dige bewijsproblemen’. Zij spre¬ 
ken van ’een dramatisch keer¬ 
punt in de strafrechtsgeschiede¬ 
nis.’ „In toenemende mate zal 
gebruik gemaakt worden van 
anonieme tipgevers, infiltranten, 
anonieme getuigen, CID-infor- 
matie en meer ondoorzichtige 


methoden”, aldus beide profes- 


Minister Hirsch Ballin van Justi¬ 
tie heeft deze uitbreiding van het 
Wetboek van Strafrecht voorge¬ 
steld om de internationaal geor¬ 
ganiseerde criminaliteit beter te 
kunnen bestrijden. Het voorstel 
is 19 september vorig jaar inge¬ 
diend. 

De politie mag momenteel pas 
overgaan tot arrestatie als sprake 
is van ’een begin van daadwerke¬ 
lijke uitvoering van een mis¬ 
daad’. Volgens het nieuwe arti¬ 
kel mag al eerder worden inge¬ 
grepen. 

Prof mr Mols en prof mr Th. de 
Roos zijn hoogleraar strafrecht 
in Maastricht. 


’Het hart zegt Amsterdam, het hoofd zegt Tilburg’ 

Academie van Bouwkunst 
twijfelt over koppeling 


I 


’Zoveelste bezuiniging is harde klap’ 

Kritiek GS op nota 
openluchtrecreatie 


HEERLEN — De Maastricht¬ 
se Academie van Bouwkunst; 
(AvB) moet binnen twee we¬ 
ken besluiten of ze een ne¬ 
venvestiging wil worden van 
de academie in Amsterdam 
of van die in Tilburg. Minis¬ 
ter Ritzen van onderwijs 
heeft na overleg met de 
Tweede Kamer besloten dat 
de opleidingen in Gronin¬ 
gen, Arnhem en Maastricht 
kunnen blijven bestaan, mits 
ze zich verbinden aan een 
van de zelfstandige vestigin¬ 
gen in Amsterdam, Rotter¬ 
dam en Tilburg. 

De academie in Maastricht, feitelijk 
een faculteit van de Rijkshoge¬ 
school, onderhoudt vanouds nauwe 
contacten met Amsterdam. „De 
kwaliteit van die opleiding, gelijk¬ 
luidende ideeën over architectuur' 


en het feit dat Amsterdam en Maas¬ 
tricht als monumentensteden veel 
gemeenschappelijk hebben, liggen 
daaraan ten grondslag,” zegt de 
Heerlense architect ir P. Mertens, 
directeur van de AvB. „Mijn gevóé¬ 
lens gaan dan ook uit naar Amster¬ 
dam, maar die mag ik geen rol laten 
spelen.” 

Rotterdam is nooit aan de orde ge¬ 
weest voor Mertens - Arnhem zal 
daar aankloppen - maar nu Tilburg 
van Ritzen ook zelfstandig mag blij¬ 
ven, wordt ook die mogelijkheid tot 
samenwerking onderzocht. 

„Het ligt natuurlijk dichterbij, maar 
er zijn wat bezwaren. Wij zijn van 
oorsprong nadrukkelijk een open¬ 
bare opleiding, terwijl men in Til¬ 
burg nog steeds de katholieke sig¬ 
natuur heeft. 

Daarnaast moeten we wat betreft de 
kwaliteit van de studie nog een aan¬ 
tal dingen nagaan.” 

Maar Mertens ziet toch kansen in 
Tilburg, niet in de laatste plaats om¬ 
dat ’Maastricht’ daar meer dan wel- 
!4 


Van onze verslaggever 


aii - Het rijk gaat voorbij aan het grote belang 

en recreatie voor Limburg. De aangekondigde 
zijn een harde klap voor de sector, die nog 
L ^ achterstand ten opzichte van de rest van het land 
het gaat om het benutten van mogelijkheden. Dat 
Gedeputeerde Staten van Limburg laten weten, als 
de nota openluchtrecreatie van de minister van 
, DOUW, natuurbeheer en visserij. 

‘^‘^ëelukkig gekozen’. Het is nu de 
‘eten miljoen gulden zoveelste bezuiniging in een reeks 

oject Regio’s kunnen per van kortingen, zo stelt het provin- 

sabsidie aanvragen, maar al- ciebestuur. 

U^g^^f^aen van nationaal belang 

JfieCarsSleSSitf Ncgcnduizend 

g maakt geen kans meer Het stagneren van de -groei in toeris- 

a ujksbijdrage. me en recreatie kan grote sociaal- 

- economische gevolgen hebben. Op 

**§’6lukkig' moment werken bijna negendui- 

Iggn,, • zend Limburgers in die sector, bij 

dezp ‘s ook het tijdstip waar- een omzet van naar schatting 1,8 

^ e nieuwe korting ingaat 'zeer miljard gulden. 


I 

I 


Notitie nieuwe koers 

t 

’ onevenwichtig’ 


r— — ^on onze verslaggever 

^ÊRLEN - De Gewestelyke Raad 
«titiV ^^‘^«^bouwschap vindt de 
Gedeputeerde Staten 
w nieuwe koers 

Midden-Limburg 
left die reden 

^ ^ deputé drs Constant de 
V om een gesprek gevraagd. 

ff wordt de agrarische sec- 

toeheH^^ u ^ speerpuntfunc- 
do ^^dt, maar een uitwerking 
^ ontwikkelingsmogelijkhe- 
'ié' 


\ Nieuwe gebieden voor 
Mastuinbouw denkbaar 


Er is geen sprake 
^ van met de aanwij- 

j Horst) aic Rmndonk (gemeente 
vonr j^^S^eten projectvesti- 
'9ar tiien,, glastuinbouw, de weg 
t{ *^hoorfi - ®,,^?°ftgelljke terreinen 
‘^gesloten 

V^uwe dat het 

te’s nriCT voor beide re-' 

aan af doet daar 

I* verzekering heeft 

t ?ten bii P. Hilhorst gis- 

op de fJii gegeven als reac- 
^ factie kritiek van de PNL- 

T‘^telijke orSïrnr""™'''^ 

L . 

fl^uteSdJSat waarom Ge- 

'^stuinbnii, de deur voor de 

dichtgoSren^'^in 

h< 2e maar sterker nog, 

nt ^tieven lu die serieuze ini- 

dan wel graag in 


(ADVERTENTIE) Meubelgroothandel 


toegang voor 
_iedereen 


Zeer grote kollektie bankstel-. 

len, kasten, eethoeken, 
Lazy-Boy fauteuils en vloer¬ 
bedekking etc. etc 

INRUIL MOGELIJK 

5000 m* verkoopruimte 
maandag 13-18 uur 
donderdag koopavond 


VERSCHILLENDE 

SLAAPKAMERS 

Heerenweg 251, Heerlen 
Tel. (045) 216123 

Langs grote weg 
Heerlen-Brunssum 


CDA wil extra 
politie in 
grenssteden 

HEERLEN - De CDA-fracties in de 
gemeenteraden van Heerlen, Maas¬ 
tricht en Venlo zijn bang dat de 
drughandel en overlast van ver¬ 
slaafden in de drie grenssteden toe 
zullen nemen door het Akkoord van 
Schengen. De partijen hebben mi¬ 
nister Hirsch Ballin (Justitie) daar¬ 
om gevraagd om extra mankracht 


Zondebok centraal in Overloon 


den, zoals aangegeven voor andere 
speerpuntsectoren (logistiek en in-, 
dustrie), wordt ’node’ gemist. 

Ook vindt de Gewestelijke Raad 
van het Landbouwschap het ’op- 
merkelijk’ dat in de notitie alleen 
ten behoeve van de land- en tuin¬ 
bouw over milieugevolgen en ruim¬ 
tebeslag wordt uitgeweid. 

Voorts stoort de raad zich aan ’de 
negatieve ondertoon ten aanzien 
van de agrarische sector, die op een 
aantal plaatsen in de notitie dóór¬ 
klinkt; alsmede aan het opnemen 
van diverse gedateerde, onjuiste en 
onvolledige gegevens’. kom is. Tilburg wees eerder al een 
verzoek van Groningen tot koppe¬ 
ling af. 

„Men dringt met nadruk op onze 
komst aan,” zegt' Mertens. Dat zou 
kunnen betekenen dat er in het Bra¬ 
bantse voor Maastricht nog heel wat 
uit het -voiur te slepen is. Tilburg zou 
bereid zijn aan veel van de zuidelij¬ 
ke wensen gehoor te geven. > 

Beslissing 

Mertens; „Het verstand zegt mis¬ 
schien dat Tilburg een beter alter¬ 
natief is. We moeten in ieder gevaj 
een beslissing nemen die de opleil 
ding in Maastricht de meeste moge- 
hjkheden tot ontplooiing geeft.” 

Tot 1 maart heeft Ritzen de acade¬ 
mies de tijd te geven. Als ze niet tot 
een keuze komen, neemt hij zelf een 
béshssing. 

Euthanasie 
juridisch nog 
onduidelijk 

MAASTRICHT — Het besluit 
van het openbaar ministerie om 
een Delftse neuroloog, die in 
1987 een 70-jarige comapatiënt 
liet inslapen, niet te vervolgen, 
maakt het medisch handelen in 
euthanasie gevallen er niet dui¬ 
delijker op. Artsen kunnen aan 
deze zaak dan ook geen conclu¬ 
sies verbinden. De juridische 
onzekerheden rond levensbe¬ 
ëindiging bij comapatiënten 
blijven bestaan. Dat is de me¬ 
ning van prof. mr F. 'Wijmen, 
hoogleraar gezondheidsrecht 
aan de Rijksuniversiteit Lim¬ 
burg. 

„De duidelijkheid was er pas groter 
op geworden wanneer het tot een 
proces was gekomen. Nu weten we 
alleen dat de betreffende arts vol¬ 
gens deskundigen zorgvuldig heeft 
gehandeld, en daarom niet wordt 
vervolgd. Een andere arts die actief 
het leven beëindigt van een coma¬ 
patiënt, zal individueel worden be¬ 
oordeeld.” 

"Volgens prof van Wijmen mag je in 
het geval van comapatiënten niet 
eens over euthanasie spreken. „Het 
beëindigen van het leven van een 
comapatiënt noemen wij ’levensbe- 
ëindiging zonder verzoek’. 

We hebben het alleen over euthana¬ 
sie wanneer iemand van te voren 
kenbaar heeft gemaakt dat in be¬ 
paalde omstandigheden anderen 
over zijn of haar leven mogen be¬ 
slissen. Comapatiënten kunnen dat 
niet te kennen geven. 

Principieel blijft het een moeilijke 
vraag of medici moeten beslissen of 
de kwaliteit van het iemands leven 
acceptabel is.” 


aansluiting op reeds bestaande glas¬ 
tuinbouwgebieden. En liefst ook op 
terreinen die nog onbebouwd zijn,” 
pareerde Hilhorst met nauwelyks 
verholen irritatie de stekelige aan¬ 
maningen van PNL-fractiewoord- 
voerder L. 'Van den Heuvel. 
Laatstgenoemde bleef bij voortdu¬ 
ring hameren op de bittere nood¬ 
zaak om ook het gebied Siberië in 
Maasbree zo snel mogelijk als zoge¬ 
heten concentratiegebied voor de 
glastuinbouw te bestemmen. „La¬ 
ten we Siberië lopen, dan mist de 
Limburgse glastuinbouw volledig 
de boot. En vertrekken de geïnte¬ 
resseerde tuinders naar Emmen. 
Daarom zeg ik: GS, trap niet op de 
rem, maar dóe iets voor het te laat 
is. Wees niet blind voor nieuwe ont¬ 
wikkelingen.” 

De deputé van zijn kant raakte al¬ 
lerminst onder de indruk van al die 
’wilde’ Siberië-verhalen. Al was het 
alleen al ’om het simpele feit dat er 
niets is’. „Het gaat welgeteld om één 
enkele kandidaat-tuinder die zich 
daar wil vestigen. Dat is alles. Hed 
wat anders toch dan een concentra¬ 
tiegebied. Nee, meneer “Van den 
Heuvel is niet bepaald bezig met 
het uitstippelen van een alternatief 
beleid. Eén ding is in elk geval ze¬ 
ker: als de Limburgse glastuinbouw 
staat of valt met Siberië, dan heb¬ 
ben we hier geen fluit voor die sec¬ 
tor te betekenen.” 


• De zondebok staat centraal op de tentoonstelling 
over vooroordelen en discriminatie die van 19 februa¬ 
ri tot en met 26 april in het Nationaal Oorlogs- en 
Verzetsmuseum te Overloon wordt gehouden. „Door 
middel van spelen willen wij schoolkinderen een in¬ 
zicht geven in de oorzaken van vooroordelen en dis¬ 
criminatie,” zegt Geu Visser (38), onderwijsmedewer- 
ker van de Stichting Vredesopbouw te Utrecht, die de 
expositie eerder in Amsterdam en Antwerpen opzette. 

ffiet is niet onze bedoeling om te moraliseren. Maar 
om kinderen te leren een eigen mening te vormen; om 
een zaak van twee kanten te bekijken; om feiten van 
meningen te onderscheiden.” 

,fiet thema is hoogst actueel. Alom in Europa steekt 
racisme de kop op. Ultra-rechts maakt misbruik van 
misverstanden die in vooroordelen zijn verpakt. Min¬ 
derheidsgroeperingen krijgen de schuld van de wo¬ 
ningnood, de werkeloosheid en de verlaging van uit¬ 
keringen. Zij worden als zondebokken de woestijn 
ingestuurd.” 

Aan het eind van het spelencircuit wordt de school¬ 
jeugd gevraagd om in eigen omgeving een zondebok 
op te sporen en zijn lotgevallen aan ’de zondebok’ toe 
te vertrouwen, opdat docenten er in een volgende les 
vredeseducatie op kunnen terugkomen. 

Foto: JAN-PAUL KUIT 


’Bijna Thuis Huis’ alleen voor noodgevallen 

Ziekenfonds ziet nut 
’sterfhuis’ niet in 


Van onze verslaggeefster 

SITTARD/AMSTERADE - „Ik 
denk dat er binnen de reguliere ver- 
pleegfaciliteiten in Limburg vol¬ 
doende ruimte is om mensen op een 
adequate manier te begeleiden tot 
het einde van hun ziekteproces. 
Voorlopig hebben wij geen behoef¬ 
te aan dergelijke particuliere ver- 
pleeginstelhngen en krijgen we hier 
ook geen signalen binnen dat er 
vanuit de patiënten grote behoefte 
aan zou zijn,” is de reactie van 
LIASS-directeur Van Lier op de 
komst van het eerste Bijna Thuis 
Huis in Limburg. 

Met de oprichting van de Stichting' 
Bijna Thuis Huis, is de wens van 
Ricky van Melkebeke werkelijk¬ 
heid geworden. Ze ijverde al jaren 
voor een huis waar terminale pa¬ 
tiënten in een huiselijke omgeving 
afscheid van het leven kunnen ne¬ 
men. „Je weet niet half wat dat voor 


die mensen betekent om weer uit 
hun eigen kopje te kunnen drinken 
en de kat op de schoot te mogen 
hebben. In een vertrouwde omge¬ 
ving is het voor hen veel gemakke¬ 
lijker om te accepteren wat er te 
gebeuren staat. Zo kunnen ze beter 
orde op zaken stellen voordat ze 
doodgaan.” 

„Ze worden verpleegd door ervaren 
verpleegsters van de particuliere 
Stichting Thuisverpleging Lim¬ 
burg, die vertrouwd zijn met veel 
stervensbegeleiding. De kwaliteit 
van de zorg ligt hoog. Wij kunnen 
echt veel meer tijd en aandacht aan 
de patiënten schenken. Maar laat ik 
Voorop stellen dat we de mensen 
het aöërliefst in hun eigen thuissi¬ 
tuatie behandelen. Het Bijna Thuis 
Huis is echt een noodoplossing,” al¬ 
dus de directrice van de stichting. 

De Geneeskundige Inspectie' heeft 
geen enkel bezwaar tegen het Bijna 
Thuis Huis. „Wanneer de zorg door 


bij de politie, bijvoorbeeld door het 
inzetten van marechaussees. Ook 
wordt gepleit voor de oprichting 
van een speciaal recherchebij- 
standsteam. Een andere wens is 
meer geld beschikbaar te stellen 
aan de drie plaatselijke politiekorp¬ 
sen om geavanceerde communica- 
tie-apparatuur aan te schaffen. 
Omdat veel verslaafden afkomstig 
zijn uit'het aangrenzende buiten¬ 
land, vinden de CDA-fracties het 
van groot belang dat de communi-t 
catie tussen de politie in Nederland, 
Duitsland en België wordt verbe¬ 
terd. Ook willen de partijen dat de 
CAD’s in Heerlen, Maastricht en 
"Venlo extra subsidie krijgen. 


(ADVERTENTIE) 

EXCLUSIEVE COLLECTIE 

KELIMS 
7 - 


■ Een uniek handgeweven kleed als 
^ exclusieve decoratie in uw 
interieur. 

■ Traditionele volkskunst uit 
Pr Perzië, Turkije en Afghanistan. 

HUB.DOLS&CO 

SUuU «üuCa 1905 I 


professionele mensen wordt uitge¬ 
oefend en er contact wordt gehou¬ 
den met de huisarts of behandelend 
specialist, denk ik dat dit verpleeg¬ 
huis zeker in orde wordt bevonden. 
Het is tenslotte bijna een thuissitua¬ 
tie; wat ontbreekt is de familie, ” is 
de mening van dr Van Dijk, genees¬ 
kundig inspecteur in Limburg. 

De particuliere ziektekostenverze¬ 
keraars vergoeden een gedeelte van 
de 24-uurs zorg, het ziekenfonds 
vergoed niets. Een dag in het Bijna 
Thuis Huis zou ongeveer duizend 
gulden gaan kosten, vanwege de 
hoge personeelskosten. Een dag in 
een verpleegkliniek waar ook ster¬ 
vensbegeleiding aangeboden wordt, 
kost tussen de 200 en 250 gulden. 
„Het is jammer dat er nu nog geen 
ziekenfondspatiënten kunnen ko¬ 
men, maar zodra we via donaties of 
legaten voldoende kapitaal hebben 
zal ik deze mensen zeker helpen, 
vertelt van Melkebeke.” 

Dankbaar 

Een 62-jarige Sittardse was zeer 
dankbaar dat zij na een hersenbloe¬ 
ding vanuit het verpleeghuis weer 
terug kon keren naar haar eigen 
huis aan de Agricolalaan bij het 
stadspark. Daarom heeft ze in haar 
testament heeft laten vastleggen na 
haar dood de woning aan de nieuwe 
stichting te schenken. „Wij mogen 
alleen erven als er geen directe fa¬ 
milie meer is, dat is statutair be¬ 
paald. Wij zyn een serieuze organi¬ 
satie en hebben alles neljes gere¬ 
geld via de notaris en kantonrech¬ 
ter. Bij dit soort zaken moet je je 
altijd indekken tegen allerlei be¬ 
schuldigingen,” besluit de initiatief¬ 
neemster. 
Over vier jaar veertig tot zestig vacatures 

’Tekort aan psychiaters 
onoplosbaar probleem’ 


_ Van onze verstoggeefeier 


VENRAY - „Inderdaad, er 
is een groot tekort aan psy¬ 
chiaters. Dat is verschril^e- 
Itjk en wat nog erger is, er is 
geen oplossing voor.” Dr 
Willem Verhoeven, als ze¬ 
nuwarts en opleider psy¬ 
chiatrie verbonden aan het 
Vincent van Gogh-instituut, 
voortleen PCV, in Venray, 
duwt met een driftig gebaar 
zijn bril weer boven op zijn 
neus en kijkt enigszins ver¬ 
twijfelt 

Bij de instellingen voor geestelij¬ 
ke gezondheidszorg zit men'te 
springen om psychiaters. Dit 
blijkt uit een deze week gepubli¬ 
ceerd onderzoek van het Natio¬ 
naal Ziékenhuisinstituut Maar 
liefst één op de acht banén in de¬ 
ze beroepsgroep is onbezet In 
ZuicULimbürg is dat zelfjs één op 
de zes. ’De opleidingscapaciteit 
moet wcnrden verdubbeld’, con¬ 
cluderen de onderzoekers. Ver¬ 
hoeven is een andere mening 
toegedaan. 

„Dat onderzoek bevestigt wat 
iedereoi al laz^ wist”, zegt Ver¬ 
hoeven. Vorig jaar inventariseer¬ 
de hij de behoefte aan psychia¬ 
ters voor Limburg «i Brabant. 

. „Over vier jaar zal de vraag twee 
keer zo groot zijn als het aanbod. 
Tussen de veertig en zestig vaca-' 
tures, afhankelijk van hoe je t^ 
zijn onvermijdelijk.” 

Drastisch uitbreiden van het 
aantal opleidingsplaatsen is on- 
mog^k. „Wanneer je meer 
mois^ wilt opleiden zul je ook 
me«r bevoegde oj^ieiders moeten 


V<m on» verslaggever 


.AKEN " De Bendplatz in 
Aken is van zaterdag 14 tot 
ep met zondag 22 maart het 
toneel van de Eur^iobeurs 
*92. Het is alweer de zesde 
'editie van deze ccmsumen- 
tenbeurs die jaarlijks véla 
tienduizendèn bezoekers 
uit Duitsland, Nederland en 
België trekt 

Volgens de organisatie, AMW 
. (Ausstellungen-Messen-Wor- 
bung), woi^ de Euiregiobeurs 
'92 - met als motto ’Hallo Euro¬ 
pa’- grootser van opzet dan ooit. 
Vierhonderd bedrijven uit de 
Euregio, maar ook uit Denemar¬ 
ken, Zwitserland en Rusland 
hebben een stand* gehuurd in 
éto van de zestien verwarmde 
hallen die op de Bendplatz zul¬ 
len verryzen. Totale, oppervlakte: 
14.000 vierkante meter, een abso¬ 
luut record. Bovendien duurt de 
beurs bijna twee keer zo lang als 
in voorgaande jaren: negen in 
plaats van yijf dagen. De AMWi 
gokt op minimaal 150.000 be- 
langsteUenden. 

Onveranderd Uijven de thema’s 
van de Eur^obeurs. Dat zijn ér 
ophieuw acht: • mode en 
schoonheid # huishouden en 
keuken • gezondheid, sport en 
vrije tijd • huis en makelaar 
• Europa & la Carte (eUm en 
drinken) • Epregio Live (pre¬ 
sentatie van rieden, sanienwer- 
kingsverbahden, instituten etce- 
tera) • middenstand • auto, 
ipotor ^ caravan. 

Sellkant Express 

Voor mnusement wordt ook ge¬ 
zorgd.' Er treden orkesten op, ast M 

. 4 '*" » 


• Willem Verhoeven is onder andere als opleider psychiatrie verbonden aan het Vincent 
vanGoghrinstituut. Foto: jan PAUL kuit 


hébben. We wericén naihelijk 
met één opleider per arts-assis- 
tmt. Bovendien moet de infia- 
stnictuur van het ziekraihuis’aan 
die uitbreiding word^ aange¬ 
past Dat kost allranaal heel veel 
geld, en dat ontbreekt” 

Maar ook mét financiële midde¬ 


len is het probleem niet op te 
lossen. „Stel dat je meer geld 
krijgt van de overheid om oplei¬ 
dingsplaatsen te creëren, dan 
heb je nog steeds niet de gekwa¬ 
lificeerde opleiders. Er is immers 
al een tekort aan psychiaters en 
het aantri psychiaters die dan 


ook nog eens een oplëidingsbe- 
yoegdheid heeft is helemaal ge¬ 
ring. Maar, stel dat het je lukt om 
meer opleidingsplaateen aan te 
bieden, dan zijn er bovendien 
over een paar jaar geen arts¬ 
assistenten meer om die plaatsen 
op te vullen, want ook het aan¬ 


bod wordt krapper. En wanneer 
je nu ineens meer studenten ge¬ 
neeskunde zou toelaten zit je 
over tien jaar weer met een over¬ 
schot. We zitten in een cirkel, 
vrees ik, die niet te doorbreken 
is.” 

Waarom het probleem in Lim¬ 
burg en Brabant groter is dan in 
de rest van het land ligt volgens 
de zenuwarts vooral aan de geo¬ 
grafische ligging. „Van oudsher 
volgen de meeste artsen hun ba¬ 
sisopleiding in de Randstad. Het 
is vaak moe^k om hen deze 
kant uit te krijgen en hier te hou¬ 
den. Zelfs de ménsen die in 
Maastricht en Nqmegen hebben 
gestudeerd blijven niet altijd in 
het Zuiden. Wü nemen in princi¬ 
pe het liefst mensen aan die al 
wat langer hier in de buiut wo¬ 
nen, die bUjven wellicht. Boven¬ 
al moet je zorgen dat er een 
goede sfeer in het instituut 
hangt, dat trekt dan hopelijk ook 
psychiaters uit de Randstad hier 
naartoe.” 

Voorspelling 

Zijn er nu te weinig psychiaters 
of verkeren steeds meer mensen 
in psychische nood? „Ja, ja, de 
maatschappij wordt steeds com¬ 
plexer, sociale controle ver¬ 
dwijnt, de kerk heeft minder 
invloed, noem maar op,” rea¬ 
geert Verhoeven kort. Maar daar¬ 
mee kim je hét probleem vol¬ 
gens hem niet afdoen. 

Tien jaar geleden waren er ook 
al te weinig psychiaters. Maar in 
1982 voorspelde de sociploog 
prof. P. Schnabel, op grond van 
een door hém uitgevoerd onder¬ 
zoek, dat de markt binnen enke¬ 
le jareti verzadigd zou zijn. Bij 
het vaststellen van het aantal op¬ 
leidingsplaatsen is met die prog¬ 
nose rekoiing griiobden. Schna¬ 
bel is inmiddels op dié yoorspet 
ling teruggekomen. 

Verhoeven vindt overigens niet 
dat de beschuldigende vinger ril¬ 
leen richting Prof. Schnabel 
moet gaan. Bezuinigingen bin¬ 
nen de gezondheidszorg én op 
het onderwijs spelén ook mee. 
„Je ziet dit probleem niet alle^. 
in de psychiatrie. Ook andere 
sectoren binnén de gezondheids¬ 
zorg kampen met tekorten aan 
gekwalificeerde ménsen. Als we 
niet oppassén hebben we over 
een pa^ jaar ook nog een tekort 
aan huisartsen.” 


Ruim 150.000 bezoekers verwacht in negen dagen 
moet alle 


. ■ jast, 
ó Ki 

■“WJ 


uiik 
O , 


OASEN 


staan modeshows op het pro- , 
gramma, er worden modeshows 
gehouden, 'er zijn demonstraties 
van oude ambachten en lucratie¬ 
ve quizzen en prijsvragen. Spe¬ 
ciaal voor dé kinderén rijdt er 
een stoomtreinlje over de Bendr 
platz. De organisatie heeft daar¬ 
voor dé Srifkant Ewress ge¬ 
huurd. 


Bezoekers uit Nederland en Bel¬ 
gië hoeven voor een bezoekje 
aan de beurs voor het eerst geen 
geld meer te wisselen. Guldens 
en Belgische francs worden ook 
g^eacc^teerd. En nu het toch 
over geld gaat: volwassenen be¬ 
talen zes mark voor een entree¬ 
kaartje en jeugd tot 18 jaar vier 
merk. Maar wie op een doorde¬ 
weekse dag naar Aken gaat, kan 
zelfs voor niks binnen ^ hij het 
een beetje handig aanpakt 

Maandag 16 maart is uitgeroepen 
tot Familiedag. Ouders met 
maximaal twéé kinderen in hun 
kielzog hebben dan gratis entree. 

Op dinsdag 17 maart, Burendag, 
geldt dat voor buitenlandse be¬ 
zoekers. Op woensdag 18 maart 
is het Seniorendag enr hoeven 
6Q-)--ers geen kaartje te kopen. 
DonderdaiH IS maart is de toe¬ 
gang gratis vPor mensen die in 
verenigingsverband de beurs Ibe- 
zoeken en vrijdag. 19 maart mag 
de jeugd tot 16 jaar voor nilc» 
naar binnen. 

De Euregiobeurs is van maandag 
tot en met zaterdag geopend vrii 
IQ tot 19 uur en op zondag van 11 
tot 19 utir. 


' l\j ■ ! ' ^ ^'1*' |7“i 1^ ' i'I 


aai 


(ADVERTENTIE) 
een ’Wijver^ 

AKEN - Het experiment met 
een autovrije binnenstad pp za¬ 
terdag in Aken w'ordt voorgezet. 
De eerste proefperiode van ëen 
half jaar irópt in april af, maar 
hu' al staat vast dat deze fermijn 
wordt vra'lpngd. „Het proces om 
steden streds milieuvriendelij¬ 
ker te m^en is onomkeerba^ 
geworden”, zegt JCyrgen Bartho- 
lomy die verantwoordelijk is 
voor verkeerszaken in Aken. 

De benzeenconMntraties (meng¬ 
sel van aromafisriie koolwater-/ 
stoffen, gebruikt als benzine) in 
de drukste straten vaii «ifó b£n- . 
nenslEri namen op de autoloze , 
zaterdageh^af van 24 tot 7 micro-' 
gram per vieihante métri*. ! 

Het aantal mensen dat naar hié 
binnenstad; kWam liepóp van gé- 
middrid , l6h.QQ0 naar 177.000. 
Desondanks is er nog een Verlig 
aah omzet bh de detailhandel 1 
van tien tot vijftien procent. By 
het begin van hét experimriit 
was de teruggang nog hoger. 
lEïectricims hebben in het Suermondt-Ludwig- 
Musoum aan de WilhelmstraSse in Aken een prachtig 
van sttLcwerk vóórzien plafond ontdekt dat rond de 
èeuivPiisèeling moet zijn aangebracht. Het pand da¬ 
teert uit 1892 en, is als klein paleis gebouwd- Later 
moet een verlaagd plafond zijn aangebrctcht waar 
niemand, van op de hoogte was. jÖe s^d J^n kocht 
het gebouw in 1898. Toen enkele dagen geleden de 
verlichting in de tentoonstellingsruimte moest toor- 
den vérnieuwd werd bij toeval het 'verborgen* pla¬ 
fond ontdekt. Foto:KLAUSTUMMERS 


Ernst blijft 

Vicar 

gegai DOOR JAN VAN LIESHOUT 


HEERLEN - Tijdens de Neder¬ 
landse Bisschoppenconferentie, 
begin deze week in Amersfoort, 
is de Permanente Raad herko¬ 
zen. De aartsbisschop van 
Utrecht, kardinaal Simonis, blijft 
voorzitter van het dagelijks be¬ 
stuur; de bisschop van Breda, 
n^ Ernst, vice-voorzitter en de 
bisschop van Rotterdam, mgr 
Bar, lid. 

i 

Bijzonder is de herverkiezing 
van nigr Ernst die op 8 april 75 
jaar wordt. Ingevolge het Kerke¬ 
lijk Wetboek moeten bisschop¬ 
pen bij het bereiken van die leef¬ 
tijd hun ontslag indienen. Ook 
bisschop Ernst zal dat doen, zo 
heeft hij zijn kathedraal kapittel 
inmiddels laten weten. 

Aangenomen werd daarom dat 
het voor mgr Ernst, begin deze 
maand, de laatste séssie van het 
Landelük Pastoraal Overleg 
(LPO) zou :^n die hij als bis¬ 
schop zou bijwonen. Toch voel¬ 
de kardinaal Simonis zich in zijn 
slotwoord ontslagen van de 
plicht mgr Ernst uit te zwaaien. 
Simonis zei te verwachten dat 
Ernst de volgende zitting van het 
LPO, in oktober, ris residerend 
bisschop van Breda zou kunnen 
. bij wonen, daar, zoals hij het uit- 
drukte ’de post in Italië lang¬ 
zaam werkt’. 

Uit die woorden en uit de herver- 
kiezii^ van mgr Ernst tot vice- 
voorzitter van de Permanente 
Raad van de Nederlandse Bis¬ 
schoppenconferentie zou kun¬ 
nen worden afgeleid dat de paus 
bet verzoek van mgr Ernst tot 
ontslag zal aanhouden, opdat 
diens zilveren ambtsjubileum 
kan worden gevierd. 17 de- 


I 


schop van Breda werd 
Hij is de enige bisschop die . 
Vereniging van Pastoraal ^ 
kenden erkent en heikele 
ma’s. anders benadert- dan 
nieer behoudende am 
In het bisdom Breda is 
daarom benieuwd of de lijn vi 
Rome dat de laatste jaren 
dende bisschoppen 
zal worden voortgezet 

In een brief aan de pastores, • 
hoofden van diocesane dienste 
de reguliere oversten van ord( 
en congregaties in het bisdo 


I I 


achtergronc 


Breda heeft het kathedraal ka; 
,tel laten weten van het pnv 
om de Apostolische Stoel - 
kandidaten voor de opvol 
van mgr Ernst aan te bev 
'zorgvuldig' gebruik te zu 
maken. De kanunniken zijn zi 
echter bewust 'dat er geen str 
turele plaats is voor een and 
inspraric, tenzij die van de 
schoppen van de kerkpro\ 
en die van de pauselijke geL_ 


Sr 

K 

.f 

Jt 

w 
Als 'een belangrijk gegadig 
voor de opvolging van mgr Er 
wordt dr Jos Punt genoemd, 
is sinds 1 januari 1991 vicaris . 
het bisdom Roermond. 

Of de naam van vicaris PW 
voorkomt op de lijst van ’epis^ 
pabili’ (bisschopskandidatenlj 
alleen de bisschoppen van II 
derland bekend. Die lijst weffl 
'extra omnes’, dat is buiten gÊ 
wezigheid van de secretag 
generaal en de perschef van J 
Nederlandse kerkpro^h^ 

door de bisschoppen ten bebQ 
ve van Rome opgesteld en afl 
gevuld. ;| 


m é- ii 

€ # ^ m in 
et m m m ijJ 
door Bob van der Mooier Het uitenhate wisselvallige weer van de afgelopen week kan hett^ 
worden gekarakteriseerd als ’anti-winters’. Onder een straalstrOri 
van New-Foundland tot diep in Europa trokken met grote regelna^ 
storingen over ons land, zo nu en dan afgewisseld met flinke opl^ 
ringen. Een voorproefie van de lente werd ons zaterdag al voem 
scboteld. Na een nacHtelijk minimum van -2,2” was er overdag vrié 
zpn overd^ en werd het kwik bij weinig wind opgestuwd naar'1^ 
een 'amplitudo’ (temperatuursgang) van bijna 15”. Een kleine stóiw 
gooide zondag wat roet in het eten toen ’s middags wat lichte 
gen vi^. Daarbij bleef het wri zacht aanvoelen, het kwik gaf de stw 
10,1” aan. 

Maandag wisselden opklaringen met lichte buitjes elkaar af, 
met 8,l”: werd hét wel iets kouder. Dinsdag wérd de invloed van ^ 
kleine depressJe merkbaar, ’s Morgens viel al geniime tijd wat Uclv 
regen en na een kleine onderbreking bleef het ook ’s middags cmatf 
genaam met druilerige motregen, De depressie was niet erg écw 
De ’luchtdrukvérschillen waren niet ,erg groot en daardoor ston^ 
niet al te veel wind. De neerslagigd was ruimi de activiteit daarefli 
gen met 3,7 mm gering. ’ ‘ 

Voorafgaand aan een nieuw regengebied werd woensdag opnieii 
zachte lucht aangevoriri. Óndat^ het vrijwel ontbreken van dé^ 
liep de temperatuur in onze regio op tot 12,9” en dat was voor bw 
februari ruim 8 graden te hoog.* Zelfs in de nacht van woensdag ^ 
donderd^ bleef de temperatuur nog geruime tijd boven de 12”. j 
vergelijking met dezelfde periode vorig jaar was het nu 18” war^ 
De neerslagintensiteit was niet érg groot meer, de regenmeter vei^ 
melde slechts 4 mm. Na het passeren van de regen, stroomde tgd^ 
koudere lucht ons laiid biimen. Het kwik d^de tot 5”, maar iri 
overdag weer op tot lQ,l”.DondérdagBvond iréreikte een trogvomm 
storing (een langgerekt gebied van lage luchtdruk) onze prorii^ 
Dat leverde plaatselijk fUnke buien op. Gisteren begon de dag 
redelijk wat zon, maar al Spoedig naih de bewolking toe. Het zovre 
ste regengebied kwaïn naderbij en de computers voorzien voor 
daag flink gertiïde regenmeid. Kortom het blijft erg wisseli^ 
maar wel zacht weer. . ^ 


II 


HalveFw^ 


Inniiddels is dé laatste wintermaand gevorderd tot precies op ^ 
helft. Mgezien van wat lichte vorst stelt de winter bar weinig vojM 
dé gemiddelde etmaritemperatuür ligt al ruim 2” bóven normaal» 3 
februari viri lót nu toe 21 mm regen en dat is 10 nun onder bifesW 
middeldévi'ébruari is vaak éen maand réeib ^^Dte tegenstrilimfl^^g 
kan in februari vriezen dal bet kraakt zoals vorig jaar met minifti^^ 
-15”. De laai^te téfnperatUiir ooit in Limburg gemeten was op^B 
bruari 19^7 toen het In Sttard 21” vroor. In 1956 vroor hét in Grü|H 
gen -26” én m Lelystad -20*7‘' maar toen was het al 23 februariv^ 
maand febiuari kent ook temperaturen die in mei beslist niet zoui^ 
misstaan. Zo werd op 24 februari 1990 in Hoensbroek en Oost-N^ig 
land (^ Eijsden) eén record temperatuur opgetekénd van 
waarmee hei oudé récxNrd werd gebroken dat ri dateerde van 2pf|g 
bruari' 1900 te Wintérswyk. <FeMn4m 1990 werd ook de zaclw ^ 
maand sinds 1706 met ma|r liefst 17 dagen bovm de 10”-grens^ P ^ 
laas, een paar dagen later teisterde een zeef zware storm Limbt^ 
waanloos de meeste camavalsoptoehten letterlijk werden.’afg^'^ 
zen’. Dé énorme Windsnelheden gepaard met striemende regriM^ 
hagelbuien maakten het ónmogelijk dat de optochten konden dopr^ 
grem,'' r / "I 

Over lé dagen wordt de balans van de afgelopen wmtef opgem^^, 
maar dal hot Vooriaar ri voorzichting om dé hoek komt kjjkrii, b ewg, 
zen dé sneeuwklokjes in véle tuinen terwijl de vroege bolgéwaf*“ 
ook al boven de grond uitkomen. Tijdens het weekend komt er ^ 
moedelijk liog een speldeprik van koning Thialf of wordt het. 
echte’prüc’? 


7/-'* 


^ I weerspreuk 


Komt februari met goed weer dan 
vriest het in *t voorjaar des^ méér 
Ik 


Zaterdag 15 februari 1992 • Pagina 17 Al honderdveertig jaar staat in 
Maastricht een van de grootste 
papierfabrieken van Nederland. 
Ruim 1100 mensen verdienen er op 
het ogenblik hun brood. Maar zal 
KNP Fine Paper in de toekomst nog 
in Maastricht investeren? Directeur 
Doeko Bosscher wil op het ogenblik 
niets garanderen. Eerder verkaste 
de top van het bedrijf al naar het 
westen van het land. Dat vond men 
in het chauvinistische Maastricht al 
uiterst pijnlijk. 


bioscopen PETER BRUIJNS 

dreigt het Rijk met een 
^zienlijke milieuheffing, die 
van kwaliteitspapier 
eens toe zou kunnen ver- 
uit te wijken naar het bui- 
j^and. Bijvoorbeeld naar het 5 
jjpmeter verderop gelegen La- 
Hoe serieus moet dat 
j^igement worden genomen? 
% ^®^^^icht is niet heilig, maar 
Qj^^/'derhandel niet met het mes 
probeert Bosscher de 
■Goederen te sussen. 

F 

^'^^utueel vertrek uit Maas- 
kan natuurlijk niet zo- 
verschuiving zou pas 
de jaren plaatsvin- 

bei’ wordt duidelijk uit het 

^^oog van de 47-jarige direc- 
ftop paar jaar geleden is 

; 6 Voor ruim honderd miljoen 
'Ve<!t ^sastrichtse fabriek geïn- 
itg Het totale complex ver- 

(j^^''^oordigt een enorme waar- 
On H verkas je niet van de ene 
tig andere dag. Ook de plan- 
tfaj een nieuwe energiecen- 

düiH Maastricht te bouwen, 

op grote haast om te 

Fine Paper echter ook 
te ^^i-.Punt staat een voorstudie 
gp ^^ëinnen voor een volgende 
pg investering in een nieuwe 
otb'^^niachine, wordt het tijd 
kijken of het huidige 
l^„^'terrein in het centrum van 
sokM ^i^iat daar wel de meest ge- 
"^te plek voor is. 

Het 

^ordt ondertussen wel erg 


^^‘otest Wao-front 
^^gen wijzigingen 
^ AAW -regelingen 

- Gehandicapten zul- 
; uupe worden van veranderin- 
algerhene arbeidsonge- 
'ikihi (aaw). Dat stelt het 

ëse Breed Wao-front. Vanaf 
1993 komen ook ouderen 
er “^^rking voor bijdragen in on- 
g axtra woonverzieningen, 
S^’^eserveerd waren voor 
ie ^^‘^^Pten. Het rijk stelt voor 
el(j . ^ureiding echter geen extra 
Oerijf^ beschikking en laat de uit- 
g over aan de gemeenten. 


krap in de Maastrichtse binnen¬ 
stad, weet Bosscher. Maar hij 
heeft al 'constructieve gesprek¬ 
ken’ met de gemeente gevoerd. 


De plaatselijke overheid zal 
KNP bij investeringen op het ei¬ 
gen terrein welwillend behande¬ 
len. Maar ook de heffingen van 
het Rijk kunnen de toekomst¬ 
plannen van KNP Fine Paper 
beïnvloeden. Misschien blijkt 
dat het straks gunstiger is die 
machine te plaatsen bij het zus¬ 
terbedrijf van KNP in Lanaken 
waar houthoudend papier wordt 
gemaakt. „In ieder geval is daar 
het grondwater voor niks, de 
energie vrij goedkoop en we krij¬ 
gen waarschijnlijk ook nog in¬ 
vesteringssubsidies,” weet Bos¬ 
scher. 


Schrappen 


(ADVERTENTIE) 


De fles der 
dolle dagen 


H Ijskoud Ëlske, puur, 
on the rocks, met 'n klontje 
suiker, met jus d'orange en 
uls sluitstuk: 'n verrukkelijke 
Limburgse koffie. I KaVlDENHITTEH.'”' • 1 iH 

134% vol ji iii j |ni 

. w 


ons eigen Ekke Een maand geleden maakte hij 
bekend dat bij KNP Fine Paper 
130 banen worden geschrapt. In 
Maastricht gaat het om 70 en in 
Nijmegen om 60 arbeidsplaat¬ 
sen. Het bedrijf wil kosten be¬ 
sparen door ondermeer te inves¬ 
teren in machines die door 
minder mensen bediend hoeven 
te worden. Het personeel krijgt 
meer verantwoordelijkheden. 

Bovendien wil Bosscher sommi¬ 
ge taken gaan uitbesteden. Met 
name de bewaking, het onder¬ 
houd en de kantinedienst lijken 
daarvoor in aanmerking te ko¬ 
men. Een en ander hoopt hij 


In een brief aan alle gemeenten pro¬ 
testeert het front tegen deze rege¬ 
ling. Aanvragen voor hulpmidde¬ 
len, aanpassingen en vergoedingen 
voor chronisch zieken en gehandi¬ 
capten zullen met ingang van vol¬ 
gend jaar bij de gemeenten moeten 
worden ingediend. Ook mensen van 
65 jaar en ouder krijgen recht op die 
voorzieningen, maar volgens de ver¬ 
eniging van nederlandse gemeenten 
VNG zal daar niet voldoende geld 
voor zijn. Men schat het tekort op 
640 miijoen gulden. 

Het Wao-front stelt ook dat gemeen¬ 
ten niet op die taak berekend zullen 
zijn en vragen hen in actie te komen 
om de politiek in Den Haag te over¬ 
tuigen van het gebrek aan geld. 


D Ir Doeko Bosscher, sinds 1988 directeur van KNP Fine 
Paper in Maastricht, heeft aardig zijn draai gevonden: 


„Als men zegt dat op deze plek een Limburger moet zitten, 
voel ik me gediscrimineerd.” Foto: FRITS WIDDERSHOVEN 


zonder gedwongen ontslag te 
kunnen realiseren. 

Bestuurders van de vakbonden 
protesteerden meteen heftig. 
„Bij KNP is de werkdruk nu al 
veel te hoog, het is onaanvaard¬ 
baar het werk door nog minder 
mensen te laten verrichten”, al¬ 
dus de Unie BLHP en de Indu¬ 
striebond FNV. Bosscher is het 
daar niet mee eens. „De werk¬ 
druk is alleen hoog op de afwer- 
kingsafdeling. Daar is dan ook 
geen sprake van personeelsver¬ 
mindering.” 


Hij windt er geen doekjes om. 

De afslanking is nodig omdat de 
papierindustrie zware tijden te¬ 
gemoet gaat. Vooral in hoog¬ 
waardig papier wordt de concur¬ 
rentie erg groot. De afgelopen 
jaren heeft de papierindustrie 
enorm de wind mee gehad. De 
markt groeide in de jaren '80 met 
liefst 10 procent per jaar, omdat 
er steeds meer vraag ontstond 
naar een zeer goede kwaliteit pa¬ 
pier voor hoogwaardig reclame¬ 
drukwerk. Op de golven van die 


groei hebben alle papierfabri¬ 
kanten, ook KNP, flink in nieu¬ 
we machines geïnvesteerd. 
Sinds kort storten zelfs de fabri¬ 
kanten van cellulose (een be¬ 
langrijk halffabrikaat) zich op de 
produktie van houtvrij papier. In 
België, Duitsland en Finland ko¬ 
men dit jaar nieuwe fabrieken in 
gebruik, terwijl de groei van de 
markt afvlakt. Gevolg is een 
enorme overcapaciteit, vreest 
Bosscher. „Door het gigantische 
aanbod worden de prijzen ge¬ 
drukt en dat gaat ten koste van 


de winstmarges.” Bosscher is 
niet bang dat het KNP in gevaar 
zal brengen. KNP Fine Paper is, 
samen met een Oostenrijkse 
deelneming, nog steeds nummer 
1 in Europa, constateert hij trots. 

„De papierindustrie staat aan de 
vooravond van een grootscheep¬ 
se saneringsronde. Ik denk dat 
KNP sterk genoeg is om die slag 
te overleven. We hebben alle be¬ 
nodigde investeringen al lang en 
breed achter de rug en zijn klaar 
voor de strijd.” 


Verdagingstermijn besluit wordt ’langer dan zes maanden ’ 

Maij wacht norm Schiphol af 


•••• 


Vervolg van pagina 1 

GELEEN — Volgens de huidi¬ 
ge Luchtvaartwet moet de 
minister uiterlijk zes maanden 
nadat de bezwarencommissie 
advies heeft uitgebracht een 
definitief besluit nemen over 
de aanleg of uitbreiding van 
een luchthaven. In de con- 
cept-wijziging van de Lucht¬ 
vaartwet - voor een belangrijk 
deel toegesneden op de aanleg 
van de Oost-westbaan - is voor 
dat besluit echter een verda- 
gingsstermijn opgenomen van 
’langer dan zes maanden’. 

Bekend is dat de regering over 
'Beek' pas een beslissing wil nemen 
als de besluitvorming over de ge- 
luidnormering voor de nationale 
luchthaven Schiphol is afgerond. 
Het Rijk streeft harmonisatie van 
de normstelling na, maar wil niet 
het risico lopen dat Luchthaven 
Maastricht op dit punt een voor 
Schiphol onbetaalbare trend zet. 
Een definitieve geluidnorm voor 
Schiphol staat er overigens aan te 
komen. De Vaste Kamercommissie 
voor Verkeer en Waterstaat debat¬ 
teert komende dinsdag over dit 
onderwerp. Maar Den Haag heeft de 
Limburgse overheden en de lucht¬ 
haven herhacddelijk plechtig be¬ 
loofd grote haast te zullen maken 
met de procedure van de Oost-west- 
baan, die in elk geval voor de eeuw¬ 
wisseling geopend zou moeten 
worden 

Tot dan blijft rond de bestaande 
Noord-zuidbaan door nachtvluch¬ 
ten in minstens vijfduizend wonin¬ 
gen de geluidbelasting te hoog. Het 
Rijk weigert deze huizen afdoende 
te isoleren, omdat de overlast toch 
maar voor een beperkté periode (tot 
ingebruikname OW-baan) zou gel¬ 
den. Daarmee bespaart de overheid 
zich een investering van ruim ƒ 300 
miljoen. 

Omwonenden die het hiermee niet 
eens zijn, kunnen nu via de rechter 
ook geen beroep doen op de gelden¬ 
de Regeling Geluid werende Voor¬ 
zieningen, omdat voor de Noord- 
zuidbaan nooit een definitieve ge¬ 
luidzone is vastgesteld. Het Haags 
gerechtshof vindt dat de Staat bur¬ 
gers hierdoor hun rechten ont¬ 
houdt. Mede om die reden verklaar¬ 
de het Hof in september jl, de 
nachtvluchtenbeschikking onrecht¬ 
matig, en sommeerde het de Staat 
alsnog snel tot zonering van de 
Noord-zuidbaan over te gaan. 

Uit een aantal bepalingen in de con- 
cept-wetswijziging en uit de Memo- 

rie van Toelichting daarop blijkt, 
dat de minister zich helemaal niets 
aantrekt van deze sommatie van het 
Hof. Zo verplicht ze zichzelf voor de 
omgeving van een luchthaven ge¬ 
luidcontouren vast te stellen voor 
zowel definitieve als tijdelijke ge¬ 
luidzones en varianten daarop. 
Voor de Noordzuid-baan wordt een 
tijdelijke geluidzone voorgesteld. 
Belangrijke consequentie van dat 
tijdelijke karakter is, dat burgers 
een beroep op de Regeling Gelui- 
dwerende Voorzieningen kan wor¬ 
den ontzegd. 

Waarschijnlijk zal dat bij 'Beek' ook 
wel gebeuren. In haar Memorie van 
Toelichting schrijft Maij-Weggen 
met zoveel woorden dat buiten de 
inmiddels aangebrachte slaapkame- 
risolatie geen extra isolatie zal wor¬ 


den aangebracht omdat het gebruik 
van de Noord-zuidbaan door de 
komst van de tweede baan toch 
drastisch zal wijzigen. 

Bezwaren 

De wetswijziging beoogt ook een 
groot aantal bezwaren die verleden 
jaar tegen de Oost-westbaan zijn in¬ 
gediend, onderuit te halen. Met het 
uitbreidingsplan heeft de minister 
een voorschot genomen op de 
Luchtvaartwet die ze nu voor ogen 
heeft, zodat het plan op tal van pun¬ 
ten strijdig is met de huidige wet. 
Ze wil nu in de wet een bepaling 
opnemen, die beroep tegen deze 
strijdigheid met terugwerkende 
kracht onmogelijk maakt. 

De voornaamste aanleiding voor de 


HEERLEN 


Koyal: De Johnsons, vr t/m zo 

19.15 en 21.30 uur, ma üm do 19 
en 21 uur, za zo ook 14.30 en 

16.30 uur. Rivoli; Frankie & 
Johnny, vr t/m zo 18.30 en 21 
uur, ma t/m do 20.15 uur, za zo 
ook 16 uur, De Reddertjes in 
Kangoeroeland, za zo wo 14 uur. 
Maxim: Hot Shots, dag. 19 en 21 
uur, za zo ook 15 en 17 uur. H5: 
Shattered, dag 19 en 21.30 uur. 
vr ma di do ook 14.30 uur. The 
Addams Family, dag. 14 15 18.45 
en 21.15 uur. za zo ook 16.30 uur. 
Don’t teil Mom the babysitter s 
dead, dag. 14 18.30 en 21 uur. za 
zo ook 14.15 uur. Fievel in het 
Wilde Westen, za zo 14 en 16 uur,' 
WO 14 uur. Ricochet, dag. 21 uur. 
Bingo, za zo 14 en 16.15 uur. wo 

14 uur. Curly Sue, dag. 14 en 

18.30 uur, za zo ook 16,15 uur. 
Toy Soldiers, dag. 18.30 en 21 
uur, vr ma di do ook 14 uur. 

p SCHAESBERG 

lAutokino: Hot Shots, vr za 20 en 
'22.15 uur, zo 20.30 uur. 

• KERKRADE 

Wijngrachttheater: Stanno tutti 
bene, wo 20 uur. 

• MAASTRICHT 

Mabi: De Johnsons, vr b'm zo 

18.30 en 21.15 uur, ma t/m do 

21.15 uur, za zo wo ook 14.30 uur. 
De Reddertjes in Kangoeroe¬ 
land, za zo WO 14.30 uur. The 
Addams Family, vr t/m zo 18.30 
en 21.15 uur, ma t/m do 21.15 
uur. Hot shots. dag. 21.15 uur. vr 
t/m zo ook 18.30 uur, za zo wo 
ook 14.30 uur, Frankie & John¬ 
ny, dag. 21.15 uur. vr t/m zo ook 

18.30 uur. za zo wo ook 14.30 uur. 
Ciné-K: Jungle Fever, dag. 21 
uur. Cinema- Palace: Harley Da- 
vidson and the Marlboro Man. 
dag, 19 en 21.30 uur, za zo ook 

16.15 uur. Shattered, dag. 19 en 

21.30 uur, za zo wo ook 14 uur, za 
zo ook 16.30 uur. Don’t teil Mom 
the babysitter ’s dead, dag. 18.45 
en 21.30 uur, za zo wo ook 13.45 
uur, za zo ook 16.15 uur. Fiovel 
m het Wilde Westen, za zo wo 14 
uur, Lumière: Face Value, dag 
20 uur. Geschichte der Nacht, 
dag. 20.30 uur. Niet bekend, dag. 

22 uur. Stanno tutti bene, vr za 

23 uur. 

• GELEEN 

Hoxy; Hot Shots, dag. 20.30 uur. 
zo ook 15 uur. Harley Davidsson 
and the Marlboro Man, dag. 

20.30 uur, 

• SITTARD 

Forum: De Johnsons, dag. 20.30 
uur. Curly Sue, dag. 20.30 uur. za 
zo WO ook 14 uur. De Reddertjes 
in Kangoeroeland, za zo wo 14 
uur. Filmhuis Sittard: De Zon- 
dagsjongen, wo 20.30 uur. 

• ECHT 

Royal-MicroRoyal: Hot Shots, 
vr t/m zo 20.30 uur, za zo ook 15 
uur, Thelma & Louise, vr t/m zo 

20.30 uur. 

• ROERMOND 

Royal: Thelma & Louise, dag 
20.30 uur, zo ook 16.30 uur De 
Reddertjes in Kangoeroeland. zo 
wo 14.30 uur. Royaline: Danees 
with wolves, dag. 20 uur, zo ook 

15 uur. Filmhuis Roermond: De 
Zondagsjongen. do 20.30 uur. 

,cl23,10» VENLO 

Perron 55: De Zondagsjongen, 

za 20 uur, di 20.30 uur. ' 


in de theaters: 1 


HEERLEN: 
# Al enkele jaren geleden werd in grote haast een aanvang gemaakt met isolatie van honder¬ 
den woningen in de omgeving van het vliegveld. Nu wil de minister vijfduizend woningen, 
waar tijdelijk een te hoge geluidbelasting bestaat, uitsluiten. Dit omdat na de anleg van de 
nieuwe baan de problemen toch deels zouden zijn opgelost. Foto: FRITS widdershoven 


wetswijziging is dat de huidige 
norm voor vliegtuiglawaai (op basis 
van Kosteneenheden) achterhaald 
is. Bovendien wordt in de wet nu 
een aparte norm opgenomen voor 
nachtelijk vliegtuiglawaai (Grie- 
fahn-norm) en wordt de mogelijk¬ 
heid gecreëerd per vliegveld in 
Nederland verschillende soorten 
geluidzones vast te stellen, waaron¬ 
der een voor nachtvluchten. 

In de concept-wijziging is ook een 
zogenoemde handhavingsparagraaf 
opgenomen. Daarin is bepaald hoe 
het bevoegd gezag toezicht moet 
houden op naleving door het vlieg¬ 
verkeer van de zoneringsregels. Een 
van de sanctiemogelijkheden die 
genoemd worden, is het opleggen 
van dwangsommen. 


- vr. 14/2:liederenrecital 'Und trotzdem 
i^ab es immer noch Kabaret’ met Egi- 
dius Pluymen en Gisela Douwes (20.30 
uur). 

- 20 . 16/2:Peter Zegveld met het jeugd¬ 
toneel 'Trappelzak’. Voorstelling voor 
kinderen vanaf acht jaar (14.30 uur). 

- ma. 17/2:ensemble Opus One brengt 
het dansprogramma ’Visions and Voi- 
ces from a Storyteller’. 

KERKRADE: 

- vr. 14/2:Berdicn Stenberg met con¬ 
cert 'De Toverfluit'. 

- za. 15/2:dansgroep Krisztina de Chatel 
met de nieuwe produktie ’Weep Cry and 
Tangle’. 

- zo. 16/2:concert door Harmonie/fanfa- 
rc St, Jozef (11 uur). 

- zo. 16/2:concert door het Orlando 
Kwartet. 

- WO. 19/2:theatergroep Teneeter 
brengt de voorstelling ’De maan en de 
muizenkoning’ (14 uur). 

MAASTRICHT: 

- vr. 14/2:theatershow 'Volle vaart’ door 
Vos en Vesuvia. 

- vr. 14/2 en za. 15/2:’Dozen’, een solo- 
programma van Herman Lutgerink (23 
uur). 

- za. 15/2:’La Traviata’, opera van Gui- 
seppe Verdi gebracht door Stichting 
Opera Zuid. 

- zo. 16/2:’The Good Thing’, concert 
met Mathilde Santing, Astrid Seriese en 
Julya Lo’Ko. 

- di. 18/2:toneelgroep de Tijd brengt 
’Torquato Tasso’, toneelstuk van J.W. 
Góethe. 

- WO. 19/2:ensemble Ad Libitum met 
lunchconcert (12.30 uur). 

- WO. 19/2:'Waardenburg en De Jong 
met een theatershow. 

SITTARD: 

- vr. 14/2:Barokmuziek, kamermuziek- 
avond met werken van J.S. Bach en 
G.F. Handel. 

- ZO. 16/2:Salomon Klezmorim, koffie¬ 
concert met Jiddische volksmuziek (12 
uur). 

- WO. 19/2:American Dance Theatre 
met de nieuwe produktie ’Manhatten 
Moves’. 

ROERMOND: 

- ma. n/2:kamermuziekavond met 
Guarneri Trio. 

WEERT: 

- vr. 14/2:’Frühling in Wien’, met het 
Johann Strauss Orkest onder leiding 
van André Rieu (20.15 uur). 

di. 18/2:vrolijke, barokke, wilde chaos 
door Bert Visscher in ’Don Chaot en de 
foute architect’ (20.15 uur). 

- WO. 19/2:kamermuziek door Han de 
Vries, Jacob Slagter en Rudolf Jansen 
met werken van Reinecke, Schumann, 
Kahn en Jenner (20.15 uur). 

AKEN: 

- za. 15/2, (19.30 uur) zo 16/2 (15 uurjen 
WO. 19/2 (19.30 uur):Scherz, Satire, Iro¬ 
nie und Tiefere Bedeutung, Christian 
Dietrich Grabbe. 

- vr. 14/2 en di. 18/2:’Die Affare Rue de 
Lourcine’, Eugène Labiche. 

- vr. 14/2 en di. 18/2 (19.30 uur):’Wiener 
Blut’. Johann Strauss. 

- WO. 19/2:concert door het Nederlands 
Radio-Philharmonisch Orkest onder lei¬ 
ding van Edo De IVaart en Rudolf Buch- 
binder, piano (Eurogress). 

Tenzij anders aangegeven beginnen alle 
voorstellingen om 20.00 uur. 
limbMrgs dagblad 


t**#-- **'' 
Zaterdag 15 februari 1992 • PaginaJ 
De epidemie verspreidt zich niet sneller dan was voorspeld, maar in Limburg neemt 
het aantal aidspatiënten toe. Tot voor kort weken zij in de laatste periode van hun 
leven vaak uit naar Amsterdam, waar niet alleen het wetenschappelijke onderzoek 
naar de fatale virusinfectie, maar ook de hulpverlening was geconcentreerd. De ont¬ 
wikkeling van aidsonderzoek aan de Rijksuniversiteit Limburg en de komst van het 
in Sittard gevestigde Aidssteunpunt Limburg hebben daarin verandering gebracht. 
Limburgse aidspatiënten sterven vaker in Limburg. In hun laatste levensfase kun¬ 
nen ze een beroep doen op ’buddy’s’, vrijwilligers die hen met raad en daad bijstaan. 
Binnenkort start het Aidssteunpunt met de opleiding van een nieuwe groep bud¬ 
dy’s. Wat drijft iemand, die een vriendschap aangaat met iemand die nog maar zo 
kort te leven heeft? Het verhaal van Bea Kamphuis. 


Aidssteunpunt Limburg zoekt nieuwe buddy’s 

Kennismaken om 
afscheid te nemen DOOR RIK VAN DRUTEN 

„Een aantal vrienden van me is homoseksueel en voor homo’s is 
aids al heel lang heel dichtbij. Mijn vrienden hebben weliswaar 
zelf geen aids, maar ze hebben er stuk voor stuk wel vrienden of 
kennissen door verloren. In gesprekken met hen viel het woord 
’aids’ altijd wel een keer. Daardoor kwam aids ook voor mij dich¬ 
terbij. Ik dacht: ’Stel je voor dat zij het krijgen.’ Die mensen zijn 
me zeer dierbaar, ik zou ze willen helpen.” 


„Van mijn vrienden hoorde ik 
ook hoe eenzaam veel aidspa¬ 
tiënten worden. Uit onbegrip, 
onwetendheid, angst om besmet 
te raken. Toen heb ik de GGD 
gebeld, om me aan te melden als 
buddy. Die bleek juist op dat 
moment bezig met de voorberei¬ 
ding van het eerste Limburgse 
buddyproject.” 

Dat was anderhalf jaar geleden. 
Naar oorspronkehjk Amerikaans 
voorbeeld zette het Aidssteunt- 
punt Limburg een buddyproject 
op voor aidspatiënten. Buddy 
betekent zoveel als 'maatje’ en 
dat geeft al aan dat het niet gaat 
om de normale professionele 
hulpverlening. 

Het is evenmin een goedkoop al¬ 
ternatief voor de reguliere medi¬ 
sche, psychische en sociale zorg, 
benadrukt George Verheul, coör¬ 
dinator van het Aidssteunpunt 
Limburg. „Als een aidspatiënt 
psychische problemen heeft, 
moet hij net als ieder ander naar 
een psychiater. Buddyhulp gaat 
om andere, kleine zaken. De 
dokter kan niet even iets gaan 


drinken met z’n patiënt, een 
buddy wel.” 

Een tiental Limburgse aidspa¬ 
tiënten deed tot nu toe een be¬ 
roep op buddyhulp, maar de 
behoefte groeit. In maart start 
het Aidssteunpunt weer met een 
buddytraining, die tien weken in 
beslag neemt. 

„Zelf vond ik de buddytraining 
niet zo confronterend”, vertelt 
Bea Kamphuis, „maar sommige 
mensen schrikken wel. Als je 
een aidspatiënt - die we overi¬ 
gens 'maatje’ noemen - bege¬ 
leidt, krijg je te maken met 
onderwerpen zoals, dood, seks, 
schuld. Om daarover later met je 
maatje te kunnen praten, moetje 
weten wat je daar zelf van vindt. 
Daarover praat je op de buddy¬ 
training.” 

„Aidspatiënten zitten vaak met 
enorme gewetensconflicten. Zo 
ongeveer het fijnste in hun le¬ 
ven, seks, blijkt je dood te ver¬ 
oorzaken. Bovendien voelen ze 
zich soms schuldig: wie hebben 
zy besmet? Een buddy kan op al 
die vragen ook geen antwoord 
geven, maar dat hoeft ook niet. 


Wat je wel kunt bieden is een 
luisterend oor.” 

„De eerste keer dat je naar je 
maatje gaat, is de coördinator 
van het buddyproject erbij. 
Trouwens, elke aidspatiënt krijgt 
twee buddy’s. Je zit daar dan 
met z’n vieren en nadat het con¬ 
tact is gelegd, vertrekt de coördi¬ 
nator. Spannend? Dat viel eigen¬ 
lijk erg mee, het klikte meteen. 
We vertelden wat óver onszelf en 
maakten afspraken voor een vol¬ 
gende ontmoeting.” 

„Mijn maatje was niet homosek¬ 
sueel, maar verslaafd. Dat was 
wel even wennen, voor mij maar 
vooral voor mijn partner. Haal je 
met verslaafden ook niet de cri¬ 
minaliteit binnen?” 

„Later is hij helemaal bij ge¬ 
draaid. Je hebt de steun van je 
eigen omgeving ook hard nodig 
om buddy te kunnen zijn. Al was 
het maar omdat je minstens twee 
dagdelen per week aan je maatje 
moet kunnen besteden. Soms 
kom je heel verdrietig thuis. Ge¬ 
sprekken over pijn, hchamelyke 
aftakeling en dood gaan je niet in 
je kouwe kleren zitten. Dan is 
het prettig als er thuis iemand is, 
met wie je daarover kunt pra¬ 
ten.” 


Bea Kamphuis ontmoette Anna 
zeven maanden voordat ze op 


35-jarige leeftijd aan de gevolgen 
van aids zou sterven. „Ze was 
toen nog heel goed en dat is be¬ 
langrijk voor het contact tussen 
buddy en maatje. Je kunt nog 
heel veel dingen samen doen, je 
hebt de tijd om te ontdekken wat 
ze prettig vindt en daar heb je la¬ 
ter profijt van. Anna hield ervan 
zich op te maken. Toen ze dat 
niet meer zelf kon, heb ik dat 
voor haar gedaan. "Toen wist ik 
precies wat ze mooi vond. Met 
zulke kleine dingen deed je haar 
een enorm plezier.” 

„Met mij praatte Anna over haar 
angst voor de dood, bij mij huil¬ 
de ze. Anton, de andere buddy, is 
veel rustiger dan ik. Tussen hem 
en Anna klikte het ook, maar op 
andere manier dan tussen ons. 
Met hem regelde ze dingen, de 
zakelijke kant.” 

„Langzaam kreeg de ziekte vat 
op Anna, bijna onmerkbaar. Dat 
is het gemene van aids. De ene 
dag voelde ze zich heel slecht, de 
dag erop viel het weer mee. Dat 
geeft je de mogelijkheid te ont¬ 
kennen dat het nog wel een tijd 
zal duren. Maar dat Lijkt maar zo, 
de eerste keer dat ze me vroeg 
haar schoenen te helpen aan¬ 
doen, zei ik dat ze dat maar mooi 
zelf moest doen. Totdat je ont¬ 
dekt dat ze dat niet meer kan.” 


„Toen de dood heel dichtbij 
kwam, sprak ze er weinig meer 
over. Anna begon te dementeren 
en kreeg allerlei complicaties te¬ 
gelijk. Hoesten, hoge koorts. 
Waarschijnlijk is ze uiteindelijk 
doodgegaan aan een longontste¬ 
king.” 

„Ik was er niet bij toen ze stierf, 
bij toeval. Anton wel, haar ou¬ 
ders en twee zussen. Met de ene 
had ze al jaren geen contact meer 
gehad. Maar ik vond het niet erg 
dat ik er niet was, ik wist dat het 
niet lang meer kon duren. Ik was 
naar mijn schoonmoeder ge¬ 
weest en ging op de terugweg bij 
Anna langs. Toen er niet open 
werd gedaan, wist ik het.” 
„Hoewel, ja toen dacht ik wel: 
'Verdikkeme, dat laatste mo¬ 
ment had ik ook willen meema¬ 
ken.’ Ja, ik vond het toch wel 
jammer. Anna was weliswaar al 
in coma, maar ik had er toch bij 
willen zijn toen mijn vriendin 
stierf.” 

„Lang niet alle buddy’s sluiten 
zo’n intieme vriendschap met 
hun maatje, dat hoeft ook niet. 
Maar ik was blij dat het wel ge¬ 
beurde tussen Anna en mij. Ze 
had eigenlijk nooit een echte 
vriendin gehad. Op het laatste 
moment heeft ze die toch nog 
gekregen. Dat geeft me een goed 
gevoel.” 


ontmoeting 


op zaterdag 


Instellingen tekenen bezwaar aan bij gemeente 

Stopzetten subsidie 
nekslag welzijnswerk 


Vijf extra 
zenders in 
Kerkrade 

KERKRADE - Tv-kijkers in 
Kerkrade kunnen binnenkort 
naar vijf nieuwe zenders kij¬ 
ken. Het betreft de zenders 
Eurosport, MTV, Kindernet, 
Tele-21 en Dicovery-channel. 
De kijkers zullen, in ieder ge¬ 


val tot 1 januari 1995, geen 
hoger tarief hoeven te betalen. 
Naast de nieuwe tv-kanalen 
kunnen in Kerkrade binnen¬ 
kort via de kabel ook zeven 
extra radio-zenders worden 
ontvangen. Nieuw zijn onder 
andere Studio Brussel en 
RTL-4. Indien mogelijk zal 
daar Euro Jazz aan worden 
tyoegevoegd. De gemeente 
gaat tevens het lokale kabelnet 
vernieuwen. De gehele opera¬ 
tie zal 285.000 gulden kosten. 


Van onze verslaggeefster 

HEERLEN — Een zevental in¬ 
stellingen op het gebied van 
welzijnswerk moeten hun acti¬ 
viteiten staken, als de gemeen¬ 
te Heerlen de aangekondigde 
bezuinigingen op de Dienst 
Welzijn doorvoert. Woordvoer¬ 
ders van de verenigingen zet¬ 
ten gisteren hun bezwaren 
tegen de korting uiteen tijdens 


TV-dief gepakt 

HEERLEN - Een 29-jarige Heerle- 
naar is gisteren aangehouden, nadat 
hij even tevoren een tv-toestel uit 
een school aan de Diepenbrock- 
straat had gestolen. De politie on¬ 
derzocht zijn woning en vond in 
zijn woning het gestolen toestel, 
twee cassetterecorders en twee 
autoradio’s. De politie onderzoekt 
of deze eveneens van diefstal af¬ 
komstig zijn. 

Man slaat 
echtgenote 

LANDGRAAF — Een 27-jarige 
man uit Landgraaf is gisteren 
aangehouden wegens mishande¬ 
ling en vernieling. De man had 
woensdag zijn vrouw ernstig mis¬ 
handeld en de inboedel vernield. 
Het slachtoffer van de mishande¬ 
ling moest zich onder doktersbe¬ 
handeling laten stellen. 

Fietsster aan 
dood ontsnapt 

MAASTRICHT — Een 27-jarige 
Maastrichtse vrouw is gisteroch¬ 
tend in haar woonplaats zwaar ge¬ 
wond geraakt toen zij met haar fiets 
in volle vaart een langzaam rijdende 
vrachtwagen aanreed. Bij haar val 
kwam ze vlak voor de wielen van 
het voertuig terecht. Volgens de po¬ 
litie is het een wonder dat de vrouw 
niet ónder de wielen is gekomen. 

De vrouw is met ernstig rugletsel 
naar het Academisch Ziekenhuis 
Maastricht overgebracht. 


een Arob-hoorzitting in het ge¬ 
meentehuis. 

De gedupeerde instellingen zijn de 
Algemene Vereniging voor Patiën¬ 
tenbelangen, Gehandicapten Orga¬ 
nisatie Nederland afdeling Oostelij¬ 
ke Mijnstreek, stichting Een Hel¬ 
pende Hand, Politieke Scholing 
voor Vrouwen, EHBO Vereniging 
Nieuw Lotbroeit, het Kreativiteits- 
centrum en de Heerlense Vrijwilli- 
gerscentrale. 


EHBO 

De bezuinigingen op de verenigin¬ 
gen variëren van 750 gulden voor de 
EHBO tot ruim 61.000 gulden voor 
het Kreativiteitscentrum. Directeur 
Hans Pannemans vindt dat zyn 
stichting voor kunstzinnige vor¬ 
ming, met 31 mensen op de loon¬ 
lijst, onevenredig zwaar getroffen 
wordt. „Zoals het er nu uitziet zijn 
we genoodzaakt om de activiteiten 
te staken met ingang van september 
’92, het komende cursusjaar dus. 
Zonder subsidie is een faillissement 
niet te voorkomen.” 

Evenals de andere zes instellingen 
heeft Pannemans bezwaar aangete¬ 
kend tegen de voorgenomen bezui¬ 
nigingen, die door de gemeenteraad 
zijn vastgesteld by de begrotingsbe¬ 
handeling 1992. Een onafhankelijke 
commissie bui^ zich nu nogmaals 
over de subsidieaanvragen. Een de¬ 
finitieve beslissing verwacht de 
gemeente over ongeveer tien we¬ 
ken. 


Brand in café 


Wachten 
Zo lang wil Pannemans niet wach¬ 
ten. „We hebben de gemeente ver¬ 
zocht om binnen een week te beslis¬ 
sen. De stichting heeft niet veel tyd 
om de ontwikkelingen af te wach¬ 
ten. Er moet snel duidelijkheid 
komen, niet alleen voor de werkne¬ 
mers, maar ook voor de 800 cursis¬ 
ten.” 

Als de gemeente de termijn van een 
week overschrijdt, gaat Pannemans 
in beroep bij de Raad van State. 
„Gezien de ernst van de situatie ho¬ 
pen we dat de Raad van State het 
gemeenteraadsbesluit voorlopig op 
wil schorten. Dan zyn we in ieder 
geval een tijdje uit de brand.” 


# Met gillende sirene rukte de 
brandweer gisterochtend uit 
naar een brand in een café 
aan de Ganzeweide in Heer¬ 
len. Brandweerlieden forceer¬ 
den de deur, in de veronderste- 
ling dat er nog iemand in het 
pand aanwezig was. Ze trof¬ 
fen echter niemand aan. De 
brand ontstond in een aan de 
keuken grenzend zaaltje en 
sloeg over naar een daarboven 
gelegen slaapkamer. Ook drie 
zalen bij het café liepen brand¬ 
en waterschade op. 


SIMPELVELD - Volgens wethou¬ 
der Bèr Frijns van grondgebiedza- 
ken zal over uiterlijk twee maanden 
een begin worden gemaakt met de 
renovatie van het gebied aan de 
Markt te Simpelveld. De renovatie 
gaat ongeveer vier miljoen gulden 
kosten. 

„Dat is veel geld voor een gemeen¬ 
schap als Simpelveld”, zegt Frijns. 
„Maar de mensen krijgen er wel een 
volledig gerenoveerd centrum voor 
terug.” 

De plannen zijn bijna identiek aan 
de voorstellen zoals die een jaar ge¬ 
leden op tafel kwamen. Het voorbe- 
reidingsbesluit van 12 maart 1991 
voorzag in de bouw van 36 senio- 


Simpelveld 
start renovatie 
marktgebied 

renwoningen, een supermarkt met 
daaraan gekoppeld drie kleinere, 
gespecialiseerde winkels. Ook zou¬ 
den er vijf eengezinswoningen ver¬ 
rijzen. 

„Op de plaats waar de vijf woningen 
zouden komen zal nu de woningver- 
eniging haar eigen nieuwe kantoor 
bouwen. Dat is inderdaad gewij- 


Foto: CHRISTA HALBESMA 

Na de dood van Anna, in het 
voorjaar van 1991, werden Bea 
en Anton buddy van de partner 
van Anna. „Gerrit kreeg de dia¬ 
gnose aids kort nadat Anna was 
gestorven en wilde graag bege¬ 
leiding van buddy’s. Het was 
voor hem en voor ons een logi¬ 
sche stap dat wij dat zouden 
zijn.” 

„Soms is het vreselijk moeilijk. 
Aids is zo’n onrechtvaardige 
ziekte, de slachtoffers zijn alle¬ 
maal jonge mensen. Soms word 
ik ook kwaad, als ik bij Gerrit 
kom en hij al z’n geld heeft uitge¬ 
geven aan dope terwijl de koel¬ 
kast leeg is. Koop dan tenminste 
één pak melk, verdomme.” 
„Toch is het me meegevallen, al 
klinkt dat misschien gek. Ik heb 
met Anna een waanzinnig goeie 
tijd gehad, ook al maakte ik ken¬ 
nis met haar met de bedoeling 
afscheid te nemen. Door dingen 
niet uit te stellen, als ze me vroeg 
of ik iets nog eens een keer mei 
haar wilde doen. Anna was echl 
ihijn maatje. 'Had ik je maar eer¬ 
der ontmoet’, zei Anna soms, 
’dan waren we vast vriendinnen 
geworden.’ Dat maakt je eigen 
leven waardevol.” 

Aids is nog steeds een taboe. De 
namen van buddy’s en aidspatiën¬ 
ten in dit artikel zijn daarom ver¬ 
anderd. George Verheul is coördi¬ 
nator van het Aidssteunpunt 
Limburg. Bij hem kunnen' kandi- 
daat-buddy’s zich opgeven: 
®046-59.62.01. 


Sociale 

vernieuwing 

Onderbanken 

ONDERBANKEN - De gemeente¬ 
raad van Onderbanken heeft het 
licht op groen gezet voor sociale 
vernieuwing. Het voorstel van het 
college van burgemeester en wet¬ 
houders om via een convenant met 
het ministerie van Sociale Zaken 
een bedrag van fl32.000 binnen te 
halen, kreeg een ruime meerder¬ 
heid in de raad. 

Met de sociale vernieuwing beoogt 
Onderbanken een verbetering van 
de eigen leefomgeving, de bevorde¬ 
ring van doelmatigheid en kwaliteit 
van sociaal-culturele voorzieningen 
en verbetering van scholings- en 
werkervaringsprojecten. Naast het 
bedrag uit Den Haag reserveerde 
Onderbanken op de eigen begroting 
al een bedrag van fl52.000. 

De raadsleden hadden moeite met 
de invulling van de werkgroepen, 
die de sociale vernieuwing moeten 
gaan vormgeven. Het college wilde 
drie subwerkgroepen en een over¬ 
koepelende werkgroep instellen. 
Naast B & W moesten volgens de 
plannen ook raadsleden en burgers 
daarin zitting nemen. De coalitie 
zag een nog grotere werkdruk -op de 
raadsleden als demotiverend. 
Oppositielid Henk Evers (PvdA) 
verweet de coalitie dan ook een te 
lakse houding. „In zo’n geval moet 
de coalitie toch de kar trekken en 
bruisen van energie. Ze mag het ini¬ 
tiatief beslist niet van de oppositie 
verwachten”, sneerde Evers naar de 
coalitie. 

Loco-burgemeester Jo Theunissen, 
die een zieke burgemeester Ritzer 
'verving als raadsvoorzitter, pleitte 
echter voor het doorgaan van de 
plannen. „Desnoods maar met één 
werkgroep. Het convenant moeten 
we zien als de druk op de ketel, zo¬ 
dat de raad van Onderbanken van 
alle kanten impulsen kan geven, om 
het project op een goede manier op 
te starten”, vond de interim-raads- 
voorzitter. Op voorstel van opposi¬ 
tielid Boy Goossens stemde de raad 
tenslotte in met de instelling van 
één werkgroep sociale vernieuwing. 

zigd. De huizen zullen wij op een 
andere plaats bouwen. Alle contrac¬ 
ten zijn getekend en de vergunnin- 
.gen verleend”, aldus Frijns. 

De herinrichting van het gebied 
achter het gemeentehuis is deze 
week met het omleggen van het 
riool en de beek ter hand genomen. 
Het Gulpense bureau Heukelom 
voor groenplanning en ruimtelijke 
ordening gaat behalve het aanleg¬ 
gen van een wandel- en parkgebied, 
ook zorgen dat de flora en fauna 
zoals die vroeger in het gebied voor¬ 
kwam voor een gedeelte weer terug¬ 
komt. Na inrichting zal het park 
vanaf de Kloosterstraat te bereiken 
Naamplaatjes 

• Soms is de ware toedracM 
van een gebeurtenis een beetje 
duister. Diverse mensen uit ^ 
regio kochten de afgelopen 
ken naamplaatjes van een veTr, 
koper die met zijn waren lanQ^' 
de deur komt. De levering 

de plaatjes liet echter op ziek 
wachten, zodat menigeen - 
recht of onterecht - boos wef^ 
op de 'oplichter’. Die op zij^ 
beurt nu óók weer boos is. Vol* 
gens eigen zeggen heeft de •ttidf 
een tijdje in het ziekenhuis^ 
doorgebracht met hartklachten- 
Het is echter nooit de bedoelinff. 
geweest om mensen te benade-, 
len volgens de verkoper. 
sen die een plaatje besteld* 
hebben krijgen dat ook vetn'. 
mij”, verklaart hij. Een ’gedU'l 
peerde’ heeft zijn naamplaat]^ 
- hetzij vertraagd - inmiddels^ 
ontvangen. De verkoper 
zwoer deze redactie dat o-llf 
klanten ook écht een plaatj^] 
krijgen. Dat hopen wij do-n. 
maar! - 

Prins 

• In de vroege uurtjes, zo rond 
de klok van zeven, is de jeugd' 
droom van René Wishaupt uu 
Brunssum in vervulling ö®' 
gaan. Al jaren droomt deZ^ 
inwoner van Treebeek van 
baantje als prins carnavO-l- 
Zijn camavalsmaten van ds 
kersverse vereniging de Kanon' 
nevotte 'kroonden’^ hem van' 
morgen bij wijze van verOS' 
sing. Wie de prins wil felicitZ' 
ren kan vanmiddag om 14-3® 
uur terecht aan de Spoorstraat 
in Treebeek. 

Te warm | 

• Wist u dat het water in driZ'f 
kwart van de zwembaden 
warm is? Wij schrokken er ooK 
van, toen we dat lazen in hA 
blad 'Hellas’, een uitgave vat" 
de Sittardse Schoonspring'"_ 
Zwem- en waterpolovereniginS' 
Volgens dat blad is de idefi^ 
temperatuur voor wedstrijd' 
zwemwater 27 graden Celcin^'- 
In de meeste zwembaden is 
water 'veel' warmer, tegen dfi, 
30 graden vaak. Dat vinden \ 
andere zwemlustigen nu eriiv 
maal lekkerder. Veel bad^ 
hebben geen zin om voor 
wedstrijd het bad af te lat^, 
koelen, omdat het erg veel enei' 
gie kost het water daarna 

op te warmen. 

Zo kon het gebeuren dat 
wedstrijd in Sittard in de 
delijke competie tussen Sittaid*. 
Kerkrade en Maastricht begi^'. 
dit jaar werd af gelast. 
scheidsrechter vond het onvtf' 
antwoord de 400 meter vrij^j 
slag in zulk warm water te 
ten zwemmen. Einde wedstrijd- 
De zwemclub diende een ofp'' 
deel protest integen het warm^', 
water. Navraag bij andere bd'; 
den leerde dat de meeste veren-*' 
gingen geen punt maken vo-n 
de temperatuur: zij willen 9^' 
woon zwemmen. De schrijve^ 
van het artikel in 'Hellas' vrd' 
gen zich ook af of de tempdb' 
tuur echt zoveel invloed heeft oP 
de gezondheid van de ziodf*' j. 
mers: wie gewend is in warn* 
water te trainen zal niet zo sn^^ 
ICLSt krijgen van oververhittinQ- 


Bussum 


• Ook gelezen van die gekf^ 
burgemeester in Bussum die 
vrouwelijke bezoekers van df 
voorstellingen van de manneW' 
ke stripgroep The Londo** 
Knights een aantal regels 0^ 
legt die, wat ons betreft, rond' 
uit banaal zijn. In een samenl^' 
ving waar in elke wat grotef^ 
plaats talloze po-mobioscopA^' 
live-shows, privé-cabines, strip' 
teasetenten beschikbaar zij*’’' 
voor het naar satisfactie zo^' 
kende mannelijke deel van onZ^ 
bevolking, worden de vróutv^ 
in Bussum opgezadeld met 
aantal voorwaarden die ccfr* 
ongelooflijk zijn. De wereld vdt* 
de vrouw heeft er immers 
nieuwe dimensie bijgekreg^' 
Strippende -mannen. En 
burgemeester die de begrijp^*)' 
ke nieuwsgierigheid van vroU' 
wen naar dit fenomeen o-O-p 
banden wil leggen met allerl^* 
eisen. 

Wij vinden dan ook dat vrou¬ 
wen in grote getale moeten pzp' 
testeren tegen dit soort opf*^' 
pingen van schijnheilig 
stuurlijk gedoe. Is het eindeli-J^ 
zo ver dat mannen al stripp^^^d 
uit hun broek gaan, wil de 
of andere wereldvreemde bur¬ 
gemeester meteen alle plez*-^ 
bederven. En dit alles in 
sfeertje van, oh, jee, naakte 
reis, god weet wat die vro-uut^ 
allemaal gaan doen. Om 
taal van een bestuurder als d^, 
ze burgemeester ' te bliju^’ 
man, het is zeer affronteus ^ 
u doet. j Zaterdag 15 februari 1992 • Pagina 19 Tweede gouden plak dankzij misslag van Chinese Ye 


Bonnie 


als op de 500 meter opende Qiaobo 
Ye de aanval op Blair, die drie ritten 
vóór haar een tijd van 1.21,90 minu¬ 
ten op de klokken had gebracht. De 
Chinese maakte duidelijk uiterst 
zorgvuldig haar tactiek te hebben 
bepaald. Ze opende enkele tienden 
van seconden langzamer dan haar 
concurrente, maar het daar een eer¬ 
ste volle ronde op volgen die 0,1 
seconde sneller was dan Blair. Ye 
zou vrijwel zeker het goud hebben 
veroverd als ze op de laatste meters 
door een misslag niet uit balans was 
gebracht. Nu kwam de inwoonster 
van Changchung 0,2 seconde te kort 
om de tijd van Blair te evenaren. 


DOOR WYBREN DE BOER 


ALBERTVILLE - Niet Gunda Nie- 
mann, van wie een goldrush werd ver¬ 
wacht, maar Bonnie Blair dreigt Al- 
bertville als ijskoningin te gaan verla¬ 
ten. Ze toonde gisteren een typisch 
staaltje van Amerikaanse bluf en vecht¬ 
lust, en werd vervolgend getrakteerd 
op een portie geluk. Rivale Qiaobo Ye 
liet op het beslissende moment een 
steekje vallen en moest daarom, net als 
op de 500 meter, genoegen nemen met 
zilver. 

Blair incasseerde dolblij haar tweede 
gouden medaille en die prestatie moet 
Niemann, voor wie alleen nog de vijf Woest 
kilometer wacht, nog maar zien te eve- Voor Ye h 
naren. Voor Christine Aaftink was er weer geen plaats op het zilveren r 
erepodium weggelegd. Na haar vijfde plek op de 500 meter fi- haar moei 
nishte Nederlands hoop in bange dagen op de dubbele afstand de hand 
als vierde. 


ALBERTVILLE 


’^nie Blair: Amerikaanse bluf, vechtlust en een tikje geluk. Van Klaveren 
^ordt uitgestrooid 
veld Excelsior 


- De as van de 
K ® 84-jarige leeftijd over- 

'^fexnat-Klaveren zal na de 
week dinsdag, 
^i^ë^strooid over het veld 
'^elsinr voetbalclub Ex- 

^ike geschiedt op uitdrukke- 
^oksWa^^^- de oud-olympisch 
Kort voor zijn dood 
‘'eg Klaveren het verzoek 

herhaald tegenover Aad 
*han 7 1 ’ boezemvriend. Veer- 
samen met dichter Jules 
Wind auteur ^an The Dutch 
Wen initiatief nemen om 

^aarto ^ idool te vervullen. 

toestemming vragen 
i'at. Vni ^^‘^dams burgemeester Pe- 
®ior Veerman maakt Excel- 

seen bezwaar. 

Aad Veerman zul- 
‘‘Pdchta sterk maken voor het 
standbeeld voor 
buurt ^^averen, bij voorkeur in 
‘^ih Van Woudenstein, het ter- 

l^atterria >>Als iemand in 

het Tt standbeeld verdient. 

Wel,” vindt Veerman. 


Bouwfonds 
^ produktief 

ste ~ de landelijke eer- 

cornn t>-^ ^ de zaalvoetbal- 
thuif . won Bouwfonds 

Ploea '^an de Brabantse 

Van der Zande. 

^‘^^^^aantjes viel door 
^Unga koploper 

Brikfu "lelati weg uit de subtop. 


Forluna neemt al in eerste helft afstand van FC Twente 

1 

Feest in de Baandert 


# Marco Boogers had een 
belangrijk aandeel in de 
Fortunazege. Hij maakte in 
de slotfase aan alle onzeker¬ 
heid een einde. 

Foto: PETER ROOZEN 


Fortuna Sittard-FC Twente 3-1 - 24. 
Samuel 1-0, 39. De Jong 2-0, 71. Mulder 
2-1, 72. Boogers 3-1. Scheidsrechter: 
Luinge. Toeschouwers; 2500. Gele 
kaart: Mulder (FC Twente) 

Fortuna Sittard: Hesp, Maessen, Sa¬ 
muel. Barmentloo, Paul Janssen, Mor- 
dang, Sneekes, Szalma (46. Vergoos- 
sen), De Jong, Boogers, Anton Janssen. 

FC Twente; Boschker, Zwijnenberg, 
Van Halst, Kool. Karnebeek, Gaasbeek, 
Mulder, Numan, Schmidt (65. Richard 
de Boer), Ronald de Boer, Mrkela (46. 
Leurink). 


DOOR WIEL VERHEESEN 

SITTARD — Het zou voor de 
paar duizend getrouwen van 
Fortuna Sittard helemaal een 
fantastische voetbalavond zijn 
geweest, als de ploeg in de 
tweede helft tegen FC Twente 
hetzelfde voor de dag was ge¬ 
komen als in de eerste. Na de 
pauze kon het spelpeil alleen 
nog maar bij hoge uitzonde¬ 
ring een niveau bereiken dat 
iets met de eredivisie te ma¬ 
ken had. Omdat na de 2-0 rust¬ 
stand uiteindelijk 3-1 op het 
scorebord kwam, was er toch 
alle reden voor feeststemming 
in de Baandert. Daar deed het 
feit, dat FC Twente de laatste 
weken meer op zoek naar zich¬ 
zelf bleek te zijn dan naar een 
ticket voor Europees voetbal 
niets aan af. 


(ADVERTENTIE) 


Theologisch-Katechetisch Instituut 


n (ma-en di-avond) 

■“J richtingen: katechese en pastoraat 

cultuurgeschiedenis christendom A e 1 

zin- en levensvragen aXA • 

ethische problematieken p\9 

P, . levensbeschouwelijke vorming P xjV 

U lesbevoegdheid/pastorale bekwaming \o9'^ 

L-i selectie uit college-aanbod mogelijk \V®°' 


OPEN DAG: zaterdag 22 februari a.s. 


Oliemolenstraat 60, Heerlen (UTP) 
11.00-16.00 uur 

□ Bel voor informatiebrochure: 045-718520 
Trainer/coach George Kessler stak 
zijn blijdschap over het behaalde 
succes dan ook allerminst onder 
stoelen of banken. „Wij hadden de 
punten broodnodig”, zei hij, zonder 
daarbij het spelgehalte uit de twee¬ 
de helft te willen verdoezelen. „In 
deze fase gaven wij de tegenstander 
de kans om te groeien. Eens te meer 
bleek, hoe moeilijk wij het nog heb¬ 
ben om de bal in de ploeg te hou¬ 
den.” 

Hoe anders en beter was het vooral 
in het begin. Twee hoekschoppen in 
evenzoveel minuten onderstreepten 
de bedoelingen van de gastheren. 
Een spetter van Marco Boogers be¬ 
tekende het volgende wapenfeit en 
meteen hierna probeerde Fred de 
Jong het met een kopbal. Kortom, 
het duurde tot ongeveer de tiende 
minuut voordat Ruud Hesp onder 
de Fortunalat een bal mocht onder¬ 
scheppen. 

Tegenover de prijzende woorden 


van George Kessler over de inzet 
van de thuisclub stond de bittere 
kritiek van zijn collega Theo Vonk 
ten aanzien van FC Twente. „Wij 
waren te tam en te lief’, aldus de 
trainer van de ploeg uit Enschede. 
„In de eerste helft liepen wij achter 
de feiten aan. Vind je het gek, datje 
dan op achterstand komt? Boven¬ 
dien, de manier waarop het eerste 
doelpunt tot stand kwam maakte 
duidelijk, dat het grootste deel van 
mijn ploeg niet bij de les was. Het¬ 
zelfde gold voor de derde treffer 
van Fortuna.” 


Hersenschudding 

Theo Vonk, van wie overigens nog 
lang niet zeker is dat er na afloop 
van dit seizoen geen contractverlen¬ 
ging bij FC Twente mogelijk is, was 
terecht boos over bepaalde situa¬ 
ties. Kessler noemde een en ander 
„psycholdgisch belangrijke goals.” 


Tegen déze stelling kon evenmin 
iets ingebracht worden. 

Een inworp leidde de eerste treffer 
van Fortuna Sittard in. Joseph Szal¬ 
ma (bij wie tijdens de rust een lichte 
hersenschudding werd geconsta¬ 
teerd, waardoor hij uiteraard ver¬ 
vangen werd) nam de inworp voor 
zijn rekening. Half Twente, met Jan 
van Halst in een twijfelachtige 
hoofdrol, blunderde vervolgens en 
toen was het voor Randy Samuel 
een koud kunstje te scoren. Zes mi¬ 
nuten vóór rust was het opnieuw 
raak. 

Na een mislukte corner van de 
ploeg uit Enschede, bemachtigde 
Richard Sneekes de bal. Minstens 
zo snel als hij sprintte René Maes¬ 
sen naar voren, maar Etienne Bar¬ 
mentloo kwam in betere schietposi¬ 
tie. Keeper Boschker kreeg de bal 
niet onder controle en meteen was 
Fred de Jong er als de kippen bij 
om 2-0 te laten aantekenen. Bijna 


was het meteen hierna 2-1 gewc 
den, maar de vrije trap van Mi1 
Mrkela belandde tegen de paal. 

Omdat Fortuna Sittard na de rt 
opeens als een beginneling stunti 
de en lang in de boosheid volhardi 
werd het tóch 2-1. De hoop bij ï 
Twente na de treffer van Youri Mi 
der verdween echter direct in < 
regen en wind boven het stadie 
toen welgeteld één minuut later A 
ton Janssen een vrije trap moe 
nemen omdat René Maessen w 
getorpedeerd. 


Kopbal 


Marco Boogers (die een plaats ach¬ 
ter de spitsen toebedeeld had gekre¬ 
gen) bracht met een juweel van een 
kopbal de (vele) criticasters tot zwij¬ 
gen. Fortuna Sittard was weer een 
eindje verder uit de degradatiezone 
gekrabbeld. 


Schenk verwacht ’ 
nog drie plakken [ 

ALBERTVILLE — Ard Schenk | 
blijft optimistisch. ,,Ik verwacht 
nog drie medailles,” zei de Ne- | 
derlandse chef de mission tij- | 
dens een bescheiden feestje rond é 
het zilver en brons van Zandstra ï 
en Visser. s 

Met nog zes onderdelen op de ‘ 
langebaan alsmede het gehele i 
shorttracktoernooi zijn er vol- [ 
gens Schenk nog genoeg reële [ 
mogelijkheden. | 

Canada wijst 
T sj echoslo wakij e 
terug: 5-1 

ALBERTVILLE - Canada had in 
het olympisch ijshockeyteornooi 
geen moeite met Tsjechoslowakije. 
De ’Maple Leafs' wonnen met 5-1. 
Het team van het GOS stond Frank¬ 
rijk geen doelpunt toe en zegevier¬ 
de met 8-0. Zwitserland drukte 
Noorwegen vaster op de laatste 
plaats en zegevierde 6-3. Canada 
leidt in Groep B met acht uit vier. 
Het GOS en Tsjechoslowakije vol¬ 
gen met twee punten minder. 

Forse nederlaag 
voor Meetpoint 

TILBURG - Meetpoint Eaters 
heeft gisteravond kansloos met 9-3 
(tussenstanden: 3-2; 5-0; 1-1) verlo 
ren van Agpo Trappers. In deze eer¬ 
ste halye finalewedstrijd kon hei 
Geleense team in Tilburg weinig 
potten breken. 

Hoewel Meetpoint Eaters in de eer¬ 
ste periode twee maal via Binnie en 
Saris op voorsprong kwam, hadden 
de Trappers de hele wedstrijd een 
duidelijk overwicht. In de tweede 
periode werd het heel snel 8-2. Ook 
het van het ijs halen van doelman 
Vijfschaft - vervangen door Baggen 
op het moment dat 6-2 op het bord 
stond, haalde niets uit. Binnie kreeg 
een zware straf (game misconduct) 
van scheidsrechter Stuiver. Mor¬ 
genavond in Geleen volgt de return. 

Haarhuis en 
Schapers 
uitgeschakeld 

MEMPHIS — In de kwartfinales 
van het met 1,4 miljoen dollar gedo 
teerde indoortoernooi van Memphis 
is er een einde gekomen aan de op¬ 
mars van Michiel Schapers en Paul 
Haarhuis. Schapers verloor met 
tweemaal 5-7 van de als vijftiende 
geplaatste Malivai Washington. 
Haarhuis was de mindere van Amos 
Mansdorf: 6-7 (5-7) 3-6. 


Limburgs Dagblad 


In combinatie met Japanse acupressuur-techniek 

Maastrichtse heks heelt 
met paragnostische gaven 


# Mevrouw Aerssens, 
met boven 
haar hoofd 
een wandheks, 
in haar 

behandelkamer 
met een ^patiënte’ 

Foto: FRITS 
WIDDERSHOVEN 


Zaterdag 15 februari 1992 • Pagin^ 


Landbouwschap tege 
uitbreiding winning 
kalksteen in ’t Rooth 


DOORANGELIPOULSSEN 


MAASTRICHT - Vroeger was ze standwerkster en verkocht 
43$) de markt kleerhangers waar vier broeken aan konden han- 
gra. Hc^wel ze al van jongs ^aan voelde dat ze bovennatuur- 
Itjke gaven had, heeft Maiianne Aèrssens zich er tot haar 
veertigste tegen verzet. Haar moeder was er bang voor en be¬ 
strafte haar als er weer eens lang verloren gewaande dingen 
door haar teruggevonden werden. Maar toen haar kinderen 
érnstig ziek werden en zy ontdekte dat ze hen kon helen door 
hun ^chten over te nemen, is ze zich te pletter geschrokken. 
Ze ging h^ onderbewuste trainen, leerde Japanse acupres- 
suur-technieken en heeft een eigen praktij kje opgericht in 
Maastricht. 


,Jk gebruik mijn gaven en mijn 
handen om mensen beter te maken. 
Sonunigen noemen mi) een lieve 
heks en dat vind ik een eretitel” ver¬ 
klaart de Maastrichtse paragnoste. 
Zü h^pt bij vermissingen, voor- 
iQwlt de toekomst en haalt klop¬ 
geesten uit spookhuizen. ,JVIijn 
hdderziendheid is vrijwel geheel 
ontwikkeld en door de vele alfa-trai- 
mgen is mijn onderbewuste zo sterk 
geworden dat ik mezelf en anderen 
ertegen kan beschermen. Als ik de 
deur van de praktijk dichtdoe, ben 
ik weer een ’gewoon’ mens. Ik moet 
ér niet aan denken dat ik alle signa¬ 
len opvang van mensen die ik in de 
wpermarkt tegenkom. Dat kost 
veti te veel energie. Nee, gelukkig 
Cbn mijn gaven nu beheersbaar.” 

éoergie 

Maiianne heeft zich bekwaamd in 
’Jin Shin Jyutsu’, letterlijk de kunst 
van het gelukkig en langdumg le¬ 
ven. De theorie gaat er vanuit dat er 
allerlei energiebanen door het li- 
chaani lopen die ervoor zorgen dat 
we goed functioneren. Wanneer 
zo’n energiebaan geblokkeerd 
wordt treedt er een verzwakking 
van het lichaam op en wordt men 
geestelijk of lichamelijk ziek. Door 
druk uit te oefenen op bepaalde de¬ 
len van het lichaam kunnen de 
blokkades opgeheven worden. Met 


deze techniek zou het mogelijk 
moeten zijn om mensen te helen of 
pijnvrij door het leven te laten gaan. 
„Ik gebruik mijn helderziende ga¬ 
ven om sneller een diagnose te kun¬ 
nen steUen. Vervolgens ga ik met 
mijn handen aan het werk. Ik kan 
heel veel mensen helpen, dat ver¬ 
trouwen heb ik in mijzelf, maar ik 
ben natuurlijk niet de üeve God. 
Soms ’zie’ ik bij mensen dat ik hen 
niet kan helen. Dat vertel ik ze op 
voorhand dan heel duidelijk. Er is 
niets zo verschrikkelijk als mensen 
valse hoop geven., De patiënten die 
zich tot mij wenden hebben meestal 
al een hele route door het reguliere 
medische circuit gemaakt en zijn 
ook al bij verschillende alternatieve 
genzers geweest. Soms kan ik ze 
alsnog helpen,” aldus Aerssens. 

Harde bewijzen van haar heelkunst 
kan ze niet op tafel leggen. Naar 
haar zeggen heeft ze patiënten uit 
coma gehaald, autistische of ander¬ 
zijds achtergestelde kinderen nagr 
een relatief normaal functioneren 
teruggebracht en talloze hernia’s 
genezen. Volgens de, paragnoste is 
er bijna geen kwaal, geestlijk of li¬ 
chamelijk, die niet met haar Japan¬ 
se methode genezen kan worden. 
Sceptici, die beweren dat het alle¬ 
maal suggestie is, wil ze overtroe¬ 
ven met het feit dat honden en kat¬ 
ten ook op de behandelj/ig reage- Van onze verslaggever 

HEERLEN - De Gewestelijke Raad 
van het Landbouwschap heeft in 
een uitvoerige reactie aan Provin¬ 
ciale Staten bezwaar gemaakt tegen 
het voorgestelde plan om de kalk¬ 
steengroeve in ’t Rooth, op het Pla¬ 
teau van Margraten, met plusminus 
30 ha uit te breiden. 

Het Landbouwschap vindt de ge¬ 
plande uitbreiding, waardoor ’t 
Rooth moet verdwijnen, ’een onno¬ 
dige penetratie’ in het gebied ten 
oosten van de weg Cadier en Keer- 
Gasthuis. 


De Gewestelijke Raad acht het 
ondenkbeeldig dat tezijnertijd 
nieuwe discussie over verdere 
gronding in oostelijke richting 
staat. 

Overigens is de Gewestelijke I 
van mening ’dat een reële afbo 
mogelijkheid (van de bestaa 
ontgronding) bespreekbaar dient? 
zijn’. 

Het Landbouwschap stelt voor 
’een aanmerkelijk sneller afbo 
tempo aan te houden en de hm» 
weg Cadier en Keer-GasthuiS 
oostelijke grens van een ontg . 
ding aan te houden’. ' ; 


ren. Talloze mensen zyn bereid om 
te getuigen van de baat die ze gehad 
hebben, maar er is geen enkel me¬ 
disch rapport dat een genezing door 
haar hand kan staven. 

Moederdier 

„Vaak durven ouders niet tegen art¬ 
sen te zegen dat ik erbij betrokken 
ben. Want hoewel ik vaak verbete¬ 
ringen tot stand kan brengen, is een 
puur medische verzorging meestal 
nog steeds noodzakehjk. Artsen zijn 
niet vaak genegen te geloven in al¬ 


ternatieve geneeswijzen en dan 
worden de hulpzoekenden beschul¬ 
digd van gebrek aan vertrouwen in 
,de reguliere zorg. Van my hoéft nie¬ 
mand in mijn kunnen te geloven. Ik 
bekijk per patiënt wat de mogelijk¬ 
heden zyn en probeer het altyd van 
een positieve kant te bekyken, zegt 
Matjan Aerssens, die door haar pa¬ 
tiënten wordt betiteld als een vrese- 
lij-k moederdier. 

„Vaak kom ik alleen maar omdat ze 
me zo’n vertrouwd en rustig gevoel 
geeft. Ook psychisch kryg je een 


oppepper als je bij haar vandaan 
komt,” vertelt een patiënte die aan 
slapeloosheid lijdt. • Een stelling 
waar meerdere cliënten van de ’lie- 
ve heks’ het mee eens zyn. Want 
wat er ook te denken valt van alter¬ 
natieve geneesmethoden, een ding 
hebben ze meestal gemeen; de pa¬ 
tiënt krijgt alle aandacht. En vaak is 
dat al een Rkse duw in de goede 
richting. 

% 

Voor meer inlichtingen: Maijan 
Aerssens, prof. Mullerstraat 6 in 
Maastricht, 043-634070 


Sysfeem spil in samenwerkingsprojecten 

Limburgse databank 
actief in Euregio j 


Van onze verslaggever 

MAASTRICHT - De Lim¬ 
burgse databank waarin 
gegevens worden bijgehou¬ 
den over alle projecten ter 
bevordering van de provin¬ 
ciale economie en werkge¬ 
legenheid, gaat haar werk¬ 
terrein uitgebreiden tot de 
hele Euregio Maas-Rijn. Dat 
heeft gedeputeerde C. De 
Waal gisteren laten weten 
bij de opening van een con¬ 
ferentie over het grensover¬ 
schrijdende ' samenwer¬ 
kingsprogramma Interreg 
in Maastricht. 

De CDA-deputé kondigde aan 
dat de zogenoemde Databank 
Economische Projecten (DEP) al 
op korte termijn gaat .fungeren 
als een electronisch informatie¬ 
systeem voor Euregionale activi¬ 


teiten in het kader van het Inter-» ■ 
reg-programma. 

Volgens De Waal zal een derg^ 
lyk grensoverschrydend infor-;; 
matie- en communicatiesysteeifl* 
het rendement van economisch^ 
samenwerkingsprojecten binnen,--; 
de Euregio sterk vergroten. 

Dat laatste is te meer van belang ? 
daar de looptijd van Interreg < 1 ; 
door de EG inmiddels met dé,; 
helft is bekort. Daardoor eindigt 
het programma niet in 1995 maar 
al twee jaar eerder. Bovendien, ; 
zo gaf De Waal aan, is het be¬ 
schikbare budget van ruim 50> 
miljoen gulden al grotendeels in-, 
gevuld. 

Op dit moment verschaft dé 
DEP informatie over ruim 500 
economische projecten in Lim-; 
burg. Die gegevens worden , 
gebruikt by de opzet eh ontwik- 
keling van nieuwe werkgelegen-. '.; 
heidsbevorderende initiatieven 


III! 

i\i ■ 
\ % 


Burotron ic Aufemaftsering 


zore:: erveo" duf u meer 


rends 

s. p r i 

O 

o 

,t ui' uw 

hard'A 

G-e en 

SC 

frware. 

Hf-’ '■ 

‘gongs 

pur 

t von de 

sce-cici 

'is*en V 

on 

iurotronic 

t’j G-an 

ook G: 

i|d 

uv/ speci- 

f!cl<o behoef* 

e. >nic Al 

i,-. rt- 

-• 

ati sering: 

de ! : 

te Dor’ 

lei- 

voer een 


deskundig advies en opfi- 
o4 I 2 ?j Heenon 
i-! :0z5; 23 U 34 
= •- ^C45:i 22 34 e-3 


I H-'M \ \ IM KIM, 
' I X» 


1001DHIWI TE im AAmBODBÊ 
JliGGK KEinRfir 

.Mderamtere: 

sk compl. luxe Franse babykamer + hoge chique kinderwagen 
-fbox; 


* grote seizoensbungaiowtent, compleet met aanreebt, 
gasstel, tafel enz.; 
» 4 8t. M+S-barnten voor hoge snelh. 185/65R15: 


* Perzische raskatten, ca. 7 maanden; 


* 2bMkstelten. crème leder + groene antiekvelours; 


* andek erken kastje met rond glas f 2750.-: 


* Perzische tapiiten; 


tuinstel, stoeten, krukken, tafel enz.; 


« hoge staande koelkast met aparte diepvries; 


* t^eitetmistafei, wedstrijdmodel; 


isandersalonkast; 


keukentafel + 4 gestoffeerde stoelen; 


mers; 


* ennogyeelmeer!!!l!!!in!t!!!!n!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!U!! 

Voor verdere inlichtingen of voor een afspraak 
< kunt u bellen 045-311490. 

f RORECABOND FNV 

GEEN TRUCS 

rU werkt in de horeca. Dan moet uw werkgever u per 1 januari '92 
,e«|| nieuwe schrifteiijke arbeidsovereenkomst geven. Daar mag hij/Zij 
Ignn trucs mee uithalen. Kom eerst naar de Horecabond FNV. Lid 


geen Hd; u bent welkom. De afdeling Sittard houdt op maandag 
M7 februari een gm BM in het Oranje Hotel, Rijksweg Zuid 23 in 
SMvd. U bent welkom tussen den uur 's ochtends en negen uur 
’sdvonds. 


Na maandenlang breken, verbouwen en moderniseren onder toeziend oog van 
architecten en InterJeur-advIseurs» zijn wij er in geslaagd om een totaal nieuw 
concept te creëren van een meubelzaak op niveau. Het zal speciaal 
voor de geïnteresseerde klanten dan ook een aangename 
verandering zijn om rond te dwalen Marres Interieur 
Uiteraard Is de meubelkollektle geheel nieuw en op niveau 


W 


V- ' yff. 
. 

>wwoowi»!Jp»iWooocooo»>>o»:<icco<«K-.»>AVKv>w-w>x> F 


lx 


f . y f i 
^ X f ^ tt 


5- i / ' 

.J' 

-g;:: 

;'x-: 


MA R R E S 

interieur 

Za. 15 fefar. OPEN vanaf 13,00 uur 
Zo. 16 febr. OPEN vanaf 11,00 uur 


>>. 'vyy.'Wyyyyyy.y.'i' • 

; i 

■•v.v ' 


Tongersesteenweg 37 
3620 Lanaken (België) 
Tel, 011-714120 . 


Openingstijden 
ma.-vr. 09.00 -18.00 uur 
za.-zo. 13.00 -18.00 uur 
woensdag gesloten in 27 minuten"^ 


Ze is jarig en geniet met volle 
teugen. Als iedereen "Lang zal ze 
leven” zingt, ziet u haar helemaal 
stralen van geluk. Natuurlijk heeft u 
uw camera bij de hand. Want zo’n 
schitterend moment moet bewaard 
blijven. Sterker nog... dat wilt u het 
liefst metéén inlijsten. 

|a, dan kan wachten'soms te lang 
duren, Dus gelukkig maar, dat er altijd 
een Prifo in de buurt is, Omdat kleu¬ 
renfoto's bij Prifo klaar zijn in slechts 
27 minuten. Waardoor u zelfs nog 
ruim op tijd terug bent voor een 
laatste rondje taart met limonade. 


Bij Prifo worden uw kleurenfoto’s 
supersnel ontwikkeld en direct afge- 
drukt. Uiterst vakkundig en met een 
perfect resultaat. Als u bovendien nog 
weet, dat' we bekend staan om onze 
uitstekende service en prettige mede¬ 
werkers... dan begrijpt u waarom 
steeds meer mensen zeggen: "Wat kan 
snel toch goed zijn’’. ‘Machinetijd 


prHW 

Daar ga ik naartoe 


Prifo, Rossinipassage 16, Landgraaf, Tel. 045-323377 
Prifo, Nieisprinkstraat 9, Kerkrade, Tel. 045-452565 Door een snelle toename van onze clientèle, zoeken wtj voor zo 
spoedig mogelijk een 

EERSTE MONTEUR m/v 

Onze gedachte gaat uit naar een persoon van* ± 25 jaar, in het bezit 
van het diploma apk-keurmeester, MTS of gelijkwaardige opleiding, 
eventueel commerciële aanleg. 

Wij bieden u: 

- zeer goed salaris; 

- een prettige werkkring in pen jong team; 

- voortdurende bijscholing door een Mazda-importeur; 

- goede toekomstmogelijkheden. 

» 

Spreekt deze aanbieding u aan, bel naar of schrijf aan: 

W. Driessen, tel. 046-371920. 

Maastrichterlaan 22 - 26 ) 

MAZDA-DEALER DRIESSEN nn m ■ 

Schaatsen 


cijfers winterspelen 


Vrouwen 1000 meter: 1. Blair 1.21,90, 2. 
1.21,92, 3. Garbrecht 1.22,10, 4. Aaf- 
1.22,60, 5. Hashimoto 1.22,63, 6. 
ascalu 1.22,85, 7. Tsjoesnjakova 

J-^2,97, 8. Luding 1,23,06, 9. Baier 
^0, Hunyady 1.23,40, 11. You 
1-23,49, 12. Meijer 1.23,50, 13. Hoiseth 
14, Hauck 1.24,11, 15. Ravilova 
_24,14, 16. Voetelink 1.24,21. 

SKI 

®iathlon, vrouwen, estafette 3 x 7,5 km; 

Frankrijk 1.15.55,6, 2. Duitsland 
f-16.18,4, 3. GOS 1,16.54,6, 4. Bulgarije 
,'^°-54,8, 5. Finland 1.20.17,8, 6. Zweden 
•20.56, 7. Noorwegen 1.21.20, 8, Tsje- 
cnoslowakije 1.23.12,7, 9. Estland 

•23.16,2, 10. Roemenië 1.23.39,6. 

Schansspringen, landenwedstrijd grote 
100 Finland (Nieminen 123 m - 

iin Mikkola 116,5-108,5, Laitinen 
i^O-106, Laakkonen 111-110) 644,4, 2. 
i°®tenrük (Vettori 113,5-110,5, Felder 
HöUwarth 123,5-117,5, Kuttin 
14,5-112,5) 642,9, 3. Tsjechoslowakije 
Waoder 117-110, Jez 113,5-104,5, Sakala 
113-102, Parma 118,5-115,5) 620,1, 4. Ja- 
571,0, 5. Duitsland 544,6, 6. Slovenië 
^3,3, 7. Noorwegen 538,0, 8. Zwitser- 
537,9, 9. Zweden 515,1, 10. Frank- 
510,9, 11. GOS 503,4, 12. Verenigde 
blaten 482,4, 13. Italië 472,2 14. Canada 
341,0, 

Jodelen 

?^®®®*tter mannen: 1. Krausse/Beh- 
fddt 1.32,053, 2. MankeVRudolph 

]',r“39, 3. Raffl/Norbert Huber 
1:32,298, 4. Apostol/Cepoi 1.32,649, 5. 
“lOggerAViUi Huber 1.32,810, 6. Kohala/ 
Mndquist 1.33,134, 7. Gleirscher/ 

^hmidt 1.33,257, 8. Demtsjenko/ 
1 o, 1.33,299, 9. Suckow/Tavares 
‘•33,451, 10, Lobanov/Belajkov 1.33,947. 

IJSHOCKEY 

?> GOS-Frankrijk 8-0 (2-0 4-0 
5-1) ^''^*^®®*‘^^rid-Noorwegen 6-3 (0-1 1-1 

MÉDAILLE STAND 

Verdeling eremetaal na zevende dag. 

goud zilver brons 

5 6 3 

gostenrijk 4 5 4 

33 4 

3 3 1 

3 1 2 

Pi'^oigde Staten 3 0 1 

Süf" ? j ? 

^Hna 0 2 o 

^^erland 0 1 1 

J,^3da o 0 1 

0 0 1 

0 0 1 

o o 1 

''^tserland 0 0 1 


Trainer barst 
uit in tranen 

SAISIES - Corinne Niogret, 
bg Claudel en Anne Briand 

'^^ëden Frankrijk de derde gou- 
Igjj *^edaüle tijdens de Winterspe- 

7 5 ^Isthletes versloegen op de 3 x 
nj_juiometer estafette de favoriete 
van Duitsland en het Ge- 
van Onafhankelijke Sta- 

fter prijsuitreiking kon trai- 

fancis Mougel zijn tranen niet 
rijjr''^^gen. „We hebben in Frank- 
van negen biathletes en daar- 
karr, olympisch 

'^Pioen,” stamelde hij. 


Kattesprong van Mey tegen spiermassa van Jansen 

Lewis-Johnson’ op de schaats 
DOOR COVERT WISSE 

_ ALBERTVILLE - Er wordt al 

^ / maanden reikhalzend naar uitgeke- 

^mé ken. Vanmiddag om half drie is het 

m zover. De 500 meter moet het ko- 

^ ningsnummer worden van het ol3mi- 

pisch schaatsprogramma, met Uwe- 
Jens Mey en Dan Jansen in de 
hoofdrollen. De confrontatie tussen 
albertvilLe de sprintkanonnen wordt een bot- 
sing tussen Duitse ’Stil’ en Ameri- 
kaanse power. Het sprintduel roept 
een beetje herinneringen op aan de 
Seoel-ontmoeting tussen Carl Lewis 
en Ben Johnson. Het is voor Jansen 
en Mey alleen niet te hopen, dat een van beiden in de 
Johnson-rol terechtkomt. In aanloop naar de Winterspelen 
hebben de twee meest explosieve schaatsers van dit mo¬ 
ment elkaar geen duimbreed toegegeven. 

De Berlijnse student heeft dit seizoen al twaalf maal een 
36’er afgeleverd tegenover Jansen negen. 


ALBERTVILLE 


In de totaalstand staat de parttime 
pr-functionaris bij een Amerikaanse 
bierbrouwer ook achter: 33-26. Jan¬ 
sen werkte zijn achterstand op pun-- 
ten drie weken geleden weg, toen hij 
Mey diens zes dagen oude wereldre¬ 
cord afpakte. Jansen scoorde 36.41 
en was daarmee tweehonderdste 
sneller dan zijn grote rivaal. 

Bips 

Vanmiddag wordt de beslissende 
knock-out uitgedeeld. Wie gaat win¬ 
nen, valt niet te vóórspellen. Jansen 
is misschien het meest gebrand op 
een olympische titel. De 26-jarige rij¬ 
der uit Milwaukee heeft wat goed te 
maken, nadat hij in Calgary als een 
van de favorieten zowel op de 500 als 
1.000 meter op zyn dikke bips was 
gegaan. 

Daarna was hy dagelijkse kost tij¬ 
dens de ontbijtshows van de Ameri¬ 
kaanse tv-maatschappij ABC. Vlak 
voor Calgary overleed zyn zuster Ja- 
ne aan leukemie. Jansen besloot, met 
twee valpartijen als gevolg, toch te 
starten. Zijn leed ging er bij de Ame¬ 
rikanen in als Gods woord in een 
ouderling. 

Jansen terugblikkend: „ABC volgde 
mij en mijn familie in die dagen heel 
close, maar eerlijk gezegd deed het 
me niet zoveel. Anderen maakten 
daar meer problemen over. Ik wilde 
eigenlijk niet dat de hele wereld zag 
wat ik doormaakte, maar ik had het 
niet zo in de gaten. De meeste ver¬ 
slaggevers stelden zich begripvol en 


cursief 


Helikopter 


- DOOR TON DE RUITER 

p® '^^ersomstandigheden in de 
Alpen zijn redelijk. Dus 
^ de verkeerschaos uitgebleven, 
sh y^^^sden al voor eenzelfde 
o-ls twaalf j aar terug in 
UaH '^o.ar toeschouwers 

^^^l'^^jden bij terhperatu- 
j onder nul gemiddeld 

uur moesten wachten op 
’^oer naar beneden. 

Savoye koos voor hetzelfde 
^ ansportsysteem als de Ameri- 

den^^- bergwegen wor- 

vier uur voor de wedstrijden 
^Gesloten. De sportliefhebbers 
wet bussen naar boven 
1'e skiën in Val d’Isè- 

’ dan moet de auto geparkeerd 
^orden in Bourg Saint Maurice. 
^ dertig kilometer naar de va- 
^lieplaats zijn het domein van 
^ ^■ftëchauffeur. 

Sneller transport bestaat ook, 
Qctat het budget van 
j^^chouwers ietsje te boven. 
are Girardeüi haalde deze zo- 
fijn helikopterbrevet, zodat 
, 3 'f^iet meer met de auto over de 
^sneeuu;de bergwegen moest, 
y zijn wentelwiek is hij nog 
et gecrasht; met zijn ski’s deze 
)i,.^^Pische Spelen al twee keer. 
u had hij beter nog meer 

nnen trainen op de latten. 

Tomba maakt ge- 
Ik van vervoer door de lucht. 
J vloog naar Albertville om bij 
openingsceremonie de Itali- 
nse vlag te dragen. Nu traint 
J weer in eigen land. Dinsdag 


komt hij voor de reuzenslalom 
naar Val d’Isère. Hij vertrekt na 
de wedstrijd onmiddellijk naar 
de Dolomieten om zich in Val di 
Fassa voor te bereiden op de sla¬ 
lom van volgende week zaterdag. 
Inmiddels vluchtte ook skikonin- 
gin Vreni Schneider met een heli¬ 
kopter naar de rust van haar 
woonplaats. 

De helikopter staat ook voor u 
klaar. Service Aerien Francais 
vliegt met vijfendertig toestellen 
vanaf Courchevel en Albertville. 
Geen files, geen wachttijden bij 
de bushalte. U wordt naast de 
piste afgezet. De SAF werd in 
1977 gesticht als reddingsbriga¬ 
de. In 1990 waren de piloten bij 
reddingsacties en ambulancever¬ 
voer 703 uur in de lucht. Daar¬ 
naast maakten de helikopters 
576 uur voor het vervoer van per¬ 
sonen en 6544 uur voor het oplei¬ 
den van Girardelli’s en het doen 
van karweitjes als houttransport 
en het tillen van zware materia¬ 
len. 

Deze olympische dagen staat het 
personenvervoer met stip geno¬ 
teerd. Voor vijfhonderd gulden 
vliegt u van Albertville naar Val 
d’Isère, over de weg een afstand 
van 85 kilometer. Van Courche¬ 
vel, woonplaats van de officials 
van het IOC, naar Val d’Isère 
kost vierhonderd gulden. 

De goedkoopste vlucht is hon- 
derdvijfendertig gulden. Opstap¬ 
pen in Courchevel, uitstappen in 
Méribel, luaar het skiën voor 
vrouwen en het ijshockey worden 
gehouden. Een afstand over de 
weg van elf kilometer. Maar dan 
wordt u in elk geval niet opge¬ 
houden door een file 


_ (ADVERTENTIE) _ 


IJSSTADION GELEEN 

Zondag 16 februari, 18.00 uur 
. halve finale play offs 


NEETIi! 


tegen sympathiek op. Er waren slechts een 
paar journalisten, die wreed waren in 
hun •vraagstelling. Na Calgary heb ik 
duizenden brieven gekregen van 
mensen, die met me mee hadden ge¬ 
leefd. Ik word nu natuurlijk steeds 
weer geconfronteerd met de geschie¬ 
denis van ’88. Dat laat me tamelyk 
koud.” 

Spreekbeurten 

Het familie-drama heeft Jansen geen 
windeieren gelegd. Hij was in de 
post-olympische periode een graag 
geziene gast bij instellingen en be¬ 
drijven om een speech te houden. De 
spreekbeurten leverden dan wel 
geen goud, maar wel veel geld op. 

De schaatsende spiermassa Jansen 
acht zich niet kansloos. „Ik heb altijd 
tegen Mey opgekeken en wist in 
mijn hart, dat ik hem niet kon ver¬ 
slaan. Dat ligt nu anders. Dat ikiMey 
vlak voor Albertville zijn wereldre¬ 
cord heb ontfutseld, komt me niet 
slecht uit.” 

Uwe-Jens Mey, die sprint als een kat, 
had het wereldrecord sinds 14 fe¬ 
bruari 1988 in bezit. Op die dag liet 
hij Jan Ykema in Calgary achter zich 
en werd olympisch kampioen. Van¬ 
daag hoopt hy zijn titel, net als zijn 
voorbeeld Erhard Keiler in 1972, met 
succes te kunnen verdedigen. 

Baan 

In de periode tussen Calgary en Al- 
bertville heeft zich voor de student 
aan de ’Sporthochschule für Körper- 
kultur’ in Berlijn veel gewijzigd. In 
de tussenliggende periode viel eerst 
de Muur en werden later de beide 
Duitslanden herenigd. „De DDR 
heeft altijd gezegd, dat ik als dank 
voor bewezen diensten na mijn 
schaatscarrière aan een baan zou 
worden geholpen, maar ik zal het nu 
zelf uit moeten zoeken. Ik heb steeds 
het plan gehad om trainer of coach te 
worden. Daar heb ik in de nieuwe si¬ 
tuatie vanaf gezien. Er valt geen 
droog brood als coach te verdienen.” 

Mey’s sollicitatiebrieven krijgen on¬ 
getwijfeld meer waarde, als hij met 
goud in de achterzak een directieka¬ 
mer binnenstapt. Na Calgary kreeg 
hij 25.000 Ost-marken. „Een hoop 
geld, maar ik kon er niks mee, want 
er was eenvoudig niks te koop.” In 
Albertville hoopt hij een vaste baan 
te veroveren. I Dan Jansen zet zijn spiermassa in beweging tijdens de training op het olympische ovaal. 

Foto: EPA 

Met snerkende ski’s van 
nul naar honderdtachtig 


LES ARCS - Het uitzicht bij de 
start is huiveringwekkend: een wit 
gat en een helling van 78 procent. In 
acht seconden van nul naar hon¬ 
derdtachtig. Dat is de basissnelheid 
van het snelheidsskiën, speed- 
skiing op de vliegende kilometer. 
De 'Formule I’ op de lange latten 
komt dinsdag aan bod als olympi¬ 
sche demonstratiesport. 

„Je moet leren de gevaren onder 
controle te houden,” zegt Taija Mu- 
lari. De Finse blondine is wereldre- 
cordhoudster met 214 kilometer per 
uur. Het record bij de mannen staat 
op naam van de Fransman Michael 
Prüfer met 223 km. 


Speed-skiing is een materiaalsport, 
waarbij de aërodynamica een cen¬ 
trale rol speelt. De ski’s onderschei¬ 
den zich door hun lengte. Ze zijn 
maximaal 2,40 meter lang en 11,5 kg 
zwaar. Voor de duivelsrit wordt de 
spiegelgladde piste zorgvuldig ge¬ 
prepareerd. Elke vierkante meter 
wordt met een vergrootglas op onef¬ 
fenheden onderzocht. 


Tarja Mulari, fysiotherapeute uit 
Kuopio, wordt gefascineerd door 
het risico. „Valpartijen zijn onaf¬ 
wendbaar. Je moet ontspannen zijn 
als je bij tweehonderd kilometer per 


Vederlicht naar goud 


winterspelen op tv 


VANDAAG 

06.00-06.30 Euro: aujourd'hui les jeux. 
06.30-07.00 Euro: rodelen mannen. 
07.00-07.30 Euro: aujourd'hui les jeux. 
07.30-08.00 Euro: schansspringen. 
08.00-08.30 Euro; aujourd’hui les jeux. 
08.00-09.00 Sportnet: ski. 

08.30-08.50 Euro: ijshockey 
08.45-08.55 Dld 1: reportages, inter¬ 
views. 

08.50-09.50 Euro; tweemansbob, 
08.55-09.50 Dld 1: tweemansbob. 
09.30-10.00 Ned 3. terugblik op vorige 
dag. 

09.50-11.30 Euro: crosscountry mannen. 
09.50-12.00 Dld 1; crosscountry mannen. 
10.00-10.30 Ned. 3: tweemansbob. 

10.30- 11.15 Ned. 3: crosscountry man¬ 
nen. 

11.15- 12.00 Ned. 3: tweemansbob. 

11.30- 12.00 Euro: tweemansbob. 

11.30- 13.00 BBC 1: tweemansbob, ski af¬ 
daling vrouwen, 

12.00-12.55 Dld 1: ski afdaling vrouwen. 
12.00-13.30 Euro: ski afdaling vrouwen, 
crosscountry vrouwen. 

12.07-13.30 Ned. 3: ski afdaling vrou¬ 
wen. 

12.55- 13.55 Dld 1: ijshockey Italië-Duits- 
land. 

13.30- 13.45 Ned. 3: tweemansbob. 

13.30- 13.45 Euro: ski afdaling vrouwen. 

13.45- 14.00 Euro: La rue vers 1’or. 

13.45- 14.25 Ned. 3: ijshockey Italië- 
Duitsland. 

13.55- 14.25 Dld 1: crosscountry vrou¬ 
wen. 

14.00-15.30 Euro: ijshockey Duitsland- 
Italië. 

14.25- 15.35 Ned. 3: schaatsen 500 m. 
mannen. 

14.25- 16.25 Dld 1: schaatsen 500 m man¬ 
nen. 

15.30- 16.30 Euro: ski afdaling vrouwen. 
15.35-16.00 Ned. 3: ijshockey: Italiè- 
Duitsland. 

16.00-16.25 Ned. 3: crosscountry vrou¬ 
wen. 

16.25- 17.50 Dld 1: ijshockey Finland- 
Zweden. 

16.25- 19.00 Ned. 3: ijshockey Finland- 
Zweden. 

16.30- 19.00 Euro: ijshockey Zweden- 
Finland, cross country vrouwen, schaat¬ 
sen 500 m. mannen. 

17.55- 18.02 Dld 1: Sportschau-Tele- 
gramm. 

18.28-18.58 Ned. 1: Sportpanorama. 
19.00-19.30 Euro: La rue vers 1’or. 
19.00-20.00 Ned. 3: hoogtepunten van de 
dag. 

19.30- 20.00 BRT 1: Sport. 

19.30- 23.00 Euro: kunstrijden vrije kür 
mannen, ijshockey VS-Polen. 

20.15- 22.59 Dld 1: Olympia extra. 

20.25- 20.50 Ned. 3; kunstrijden vrije kür 
mannen. 

21.05-22.30 Ned. 3: kunstrijden vrije kür 
mannen, ijshockey VS-Polen. 

21.50- 22.10 BBC 1; nieuws en sport. 

22.30- 22.50 Ned 3: Studio Moutiers. 

22.30- 23.00 BRT 1: sport op zaterdag. 

22.50- 00.00 BBC 1; ski afdaling vrou¬ 
wen, kunstrijden mannen. 

23.00-00.00 Euro: La rue vers l’or. 

23.25- 00.00 Ned. 3: samenvatting van de 
dag. 

00.00-00.30 Euro: crosscountry mannen 
en vrouwen. 

00.30-00.40 Super: Supersports news. 
00.30-01.00 Euro: La rue vers l’or. 
01.00-02.00 Euro: ijshockey, 

02.00-03.00 Euro: La rue vers l’or. 
03.00-05.00 Euro: ijshockey. 

05.00-06.00 Euro: kunstrijden mannen. 


uur ten val komt. Natuurlijk sla je 
over de kop, maar eens houdt dat 
op. Die mentale kracht moet je be¬ 
zitten.” 


Botbreuken 

Het blessuregevaar vindt ze minder 
groot dan bij de afdaling. ,,Botbreu¬ 
ken en kneuzingen doen zich overal 
voor. Die tellen wij niet mee.” Zor¬ 
gen heeft de snelheidsskiester wel 
over brandwonden die ontstaan 
door de hoge frictie. Brandgevaar in 
de eeuwige sneeuw. Volgende week 
slaan de vonken uit de olympische 
bergflanken. AGPO trappers TILBURG 


• De Finse skispringers heersten in het luchtruim hoven 
Courchevel. Onder aanvoering van de nog geen zestig kilo¬ 
gram wegende Toni Nieminen (foto) wonnen zij de landen¬ 
wedstrijd op de grote schans. Nieminen en zijn ploeggenoten 


Ari-Pekka Nikkola, Mika Laitinen en Rista Laakkonen be¬ 
haalden samen 644,4 punten, anderhalf punt meer dan het 
Oostenrijkse viertal. Het brons was voor Tsjechoslowakije. 

Foto: REUTERS 


MORGEN 

06.00-06.30 Euro; aujourd’hui les jeux. 
06.30-07.00 Euro; crosscountry mannen 
en vrouwen. 

07.00-07.30 Euro: aujourd’hui les jeux. • 
07.30-08.00 Euro: ski afdaling -vrouwen. 
08.00-08.30 Euro; aujourd'hui les jeux. 
08.30-08.50 Euro: ijshockey. 

08.45-18.55 Dld 2: Olympia Studio. 
08.50-09.55 Euro: tweemansbob. 
09.30-10,00 Ned. 3: Studio Hilversum. 
09.55-12.00 Euro: biathlon mannen. 
10.00-10.45 BBC 2: tweemansbob. 
10.00-12.00 Ned. 3; tweemansbob, biath¬ 
lon estafettè mannen. 

10.45- 13.00 BBC 1: Olympic grandstand. 

12.45- 13.45 BRT 1: sportmiddag. 
13.00-16.00 BBC 2: ski Super G mannen, 
skispringen. 

J3.45-16.00 Euro: La rue vers l’or. 
14.35-15.30 Ned. 3: skispringen. 

14.50- 15.00 Super: Supersports news. 

15.30- 15.55 Ned. 3; ijshockey Frankrijk- 
Noorwegen. 

15.55-18.30 Ned. 3; schaatsen 1500 m. 
mannen. 

16.00-16.30 Euro: schaatsen 1500 m man¬ 
nen. 

16.30- 17.00 Euro: ski Super G mannen. 
17.00-19.00 Euro: ijshockey Tsjechoslo¬ 
wakije-Zwitserland. 

18.50- 20.00 Ned. 3: hoogtepunten van de 
dag. 

i 19.00-19.30 Euro: La rue vers l’or. 
19.00-19.35 BBC 2: samenvatting. 

19.30- 19.45 BRT 1; sport. 

19.30- 23.00 Euro; kunstrijden, ijshockey 
GOS-Canada. 

19.50- 19.58 Dld 1: Sportschau-Tele- 
gramm. 

20.14- 22.30 Ned. 3: ijshockey Canada- 
GOS, ijsdansen. 

20.15- 23.00 Dld 2: ijsdansen, ijshockey 
i Canada-GOS. 

20.25-20.40 Rai Uno; Sport. 

21.50- 22.00 Super; Supersports news. 

22.15- ?3.45 Rai Uno: domenica sportiva. 

22.30- 22.50 Ned. 3: Studio Moutiers. 

22.30-22.50 BRT 1: Sport. 

23.00-00.00 Euro: La rue vers l’or. 
23.05-00.00 Ned. 3; samenvatting van de 
dag. 

00.00-00.30 Euro; tweemansbob. 
00.15-01.30 BBC 1: ijsdansen, samenvat¬ 
ting Super G mannen, skispringen, ijs¬ 
hockey, tweemansbobs. 

00.30-01.00 Euro: La rue vers l’or. 
01.00-01.30 Rai Uno; ski. 

01.00-02.00 Euro: ijshockey. 

02.00-03.00 Euro: La rue vers l’or. 
03.00-05.00 Euro: ijshockey. 

05.00-06.00 Euro: ski Super G mannen. 


Paar apart met 
speciale slee 

LA PLAGNE - Stefan Kr^us- 
se en Jan Behrendt rodelen 
met elkaar sinds hun lagere 
schooltijd. Veertien jaar later 
behaalden ze het grootste suc¬ 
ces uit hun loopbaan. 

De Duitsers wonnen olym¬ 
pisch goud in de tweezitter. 
Hun landgenoten Mankei en 
Rudolph maakten het succes 
met de tweede plaats com¬ 
pleet. 

De winnaars gebruikten een 
speciale slee met een onderstel 
voor lange, wijde bochten, 
waarmee ze in het ijskanaal 
weinig hoefden te sturen. 

Krausse hield zijn zenuwen in 
het ijskanaal op bijzondere wij¬ 
ze in bedwang. ,,Ik hield me¬ 
zelf voor dat ik bij regionale 
kampioenschappen startte en 
niet bij Olympische Spelen.” 

• Fer van Melsen geeft voorlopig de moed nog niet op. Het behoud van het tweedeklasserschof 
van Caesar staat bij hem voorop. Foto: peter rooZË^ 


Vijlen zelf het meest verbaasd over eigen prestatie 

Club zonder kapsones 


Van onze correspondent 
_ LEO JASPERS _ 

VIJLEN - W Vijlen is hard 
op weg het paradepaardje van 
de voetballende Limburgse 
zuidoosthoek te worden. Na 
een moeizame seizoensstart is 
de ploeg van trainer Jo Vrösch 
naar de top van de ranglijst in 
3B gekropen (tweede plek, 
twee punten achter Heksen- 
berg) en zit het team nog vol¬ 
op in de race om de tweede 
periodetitel. Goede afloop van 
een en ander zou kunnen bete¬ 
kenen dat de ploeg uit het 
dorp met de hoogst gelegen 
kerktoren van Nederland, 
hoog uitsteekt boven de voet- 
balconcurrentie uit de naburi¬ 
ge kerkdorpen. 

„En dat zou ons niet slecht uitkom¬ 
men,” reageert vice-voorzitter Math 
Gulpen. „Onze vereniging zou dan 
best eens een magneetfunctie op 
veelbelovende voetballers uit de re¬ 
gio kunnen uitoefenen en die spe¬ 
lers zouden wij goed kunnen ge¬ 
bruiken. We zitten namelijk de 
eerstkomende zeven jaren slap in 


onze jeugd-aanwas en moeten het 
dus hebben van de huidige selectie- 
groep. Gelukkig kan die, met een 
gemiddelde leeftijd van drieëntwin¬ 
tig jaar, nog even vooruit. Maar 
toch!” 


Handhaven 

Math Gulpen waakt er overigens 
voor, het promoveren tot must te 
verklaren. Als geen ander weet hij 
dat voetbalsucces snel vergane glo¬ 
rie kan betekenen. Bovendien ging 
Vijlen 1 zonder kapsones van start. 
„Handhaven luidde ons devies,” 
meldt trainer Jo Vrösch, „en dat 
was reëel ook. Wij zagen Leo Vaes- 
sen en Rob Wissink uit de selectie 
verdwijnen en kregen daarvoor het 
kwartet Hans Steijns, Stefan Jon¬ 
gen, Erik Flamm en Roger Hoekstra 
in de plaats. Dat betekende enige 
omzettingen in het team en die aan¬ 
passingen hebben ons in het begin 
punten gekost. Thans staat er een 
uitgebalanceerd team dat mentaal 
nauwelijks kwetsbaar is. Karakter- 
boys als Frank Lenders, Eric Gul¬ 
pen en Hans Steyns zorgen ervoor 
dat de kopjes na incidentele tegen¬ 
slagen niet omlaag gaan en opgelo¬ 
pen achterstanden manmoedig 
worden weggestoken. Bovendien 
scoren we makkelijk en veelzijdig 
via Sil Souren, Gianne Hendricks, 


Roger Hoekstra, Stefan Jongen ® ^ 
Erik Flamm. Ik voel me dan ook 
happy op dit moment.” 

Die laatste conclusie trok Jo Vrös^jj 
zeer recentelijk niet. Begin janua^ 
gaf hij namelijk de wens te kenna( 
Vijlen na twee seizoenen te 
verlaten. Een maand later veranda 
de hij van gedachte. Vanwaar d* 
ommezwaai? Jo Vrösch; „Ik ^ 
speurde enig tegengespartel 
onder meer de wisselspelers. En i 
kan niet werken als niet alle nen^a 
dezelfde kant opwijzen. Een sf®® , 
verhogende activiteit en een 
talk van het bestuur hebben V 
positief op de onderlinge verstand . 
houding gewerkt, dat ik ben è 
zwicht voor een verzoek van n^| 
bestuur om nog een jaartje door^j 
gaan.” j 

pft: 

Vice-voorzitter Math Gulpen ' 
uitdrukkelijk te kennen met die n 
slissing van de trainer erg inge*' ^ 
men te zijn. Hij vindt Jo Vrösch 
trainer die perfect bij VV ^ijlf 
past en die het maximale rend 
ment uit de ploeg puurt. Het 
treem hoge trainingsbezoek vor^^ 
zijns inziens de illustratie van d i 
uitstraling en het respect dat er 
de Vijlense trainer uitgaat. En d 
wil men graag zo houden in Vijl^^ 
Het moet de basis vormen voor te 
komstig succes. 


HEERLEN - In de vierde klas¬ 
se C staat Helios’23 momen¬ 
teel op kop van de ranglijst. 
Uit 13 duels werden 19 punten 
vergaard. Een aantal dat geen 
uitzondering is binnen het 
amateurvoetbal. Veel meer tot 
de verbeelding spreekt het 
doelsaldo, met name het totaal 
aan geproduceerde treffers. 
Liest 42 maal wisten de geel- 
blauwen tot nu toe het vijan¬ 
delijke net te vinden. Reden 
om na te gaan waaraan de lei¬ 
derspositie en de legio treffers 
te danken zijn. Trainer Ad van 
Lierop, die als speler met Voe- 
rendaal in de hoofdklasse uit¬ 
kwam, is aan zijn zevende 
seizoen bezig, zij het dat hij 
tussentijds een jaar actief was 
bij Treebeek. De honkvaste 
oefenmeester laat de voorbije 
jaren in het kort de revue pas¬ 
seren. 


Ad: „Bij mijn aanstelling was de 
ploeg net gedegradeerd naar de af¬ 
deling Limburg en op sterven na 
dood. Met de jongens die overgeble¬ 
ven waren hebben we toen werke¬ 
lijk alles in het werk gesteld om niet 
verder af te zakken. Dat lukte, na 
twee seizoenen keerden we zelfs te¬ 
rug in de vierde klasse. Hierin zijn 
we steeds in de bovenste helft ge¬ 
ëindigd. Tot een kampioenschap of 
een periodetitel hebben we het ech¬ 
ter nooit kunnen schoppen,” aldus 
Van Lierop. 

Periodetitel 


niet aarden. Ik had regelmatig con¬ 
flicten en belandde dan ook con¬ 
stant op de wisselbank. By Helios 
heerst een prima sfeer. Ik ben 
enorm goed opgevangen en probeer 
hiervoor iets terug te doen in de 
vorm van scoren. Dat gaat me ge¬ 
makkelijk af.” 

Odekerken vindt het vanzelfspre¬ 


kend dat Helios vaak kan juichen: 
„Met zo’n offensieve spelstijl ko¬ 
men de kansen vanzelf. Daarvoor is 
de rest van de ploeg verantwoorde¬ 
lijk. Iedereen is even belangrijk. De 
andere jongens zorgen voor het 
voorbereidend werk en pikken ook 
hun doelpunten geregeld mee.” 

Ook Van Lierop wil nadrukkelijk 


kwijt dat het hele elftal zijn manne¬ 
tje staat. „Neem Jo de Jong. Hij is 
een niet weg te denken middenvel¬ 
der met veel kwaliteiten in opbou¬ 
wende zin. Het is alleen jammer dat 
hij niet altijd overtuigd is van zijn 
eigen mogelijkheden, anders zou hij 
een nog grotere stempel op het ge¬ 
heel kunnen drukken,” onder¬ 
streept de trainer zijn mening. 


Trainer Fer van Melsen: ’Bij degradatie stap ik op’ 


Van onze correspondent 
_ WILLYWiNGEN _ 

BEEK - De gouden tijden zijn voor Caesar definitief 
voorbij. Lange tijd gaf de ploeg uit Beek de toon aan in 
het Limburgse amateurvoetbal. Caesar was een geducht 
tegenstander en de gevleugelde woorden van de legen¬ 
darische Romeinse voorganger ’ik kwam, ik zag, ik over¬ 
won’ werden maar al te vaak in praktijk gebracht. 


Absoluut hoogtepunt was het beha¬ 
len van de landstitel bij de zondaga- 
mateurs in het seizoen 1970/1971 
onder leiding van Giel Haenen. In 
het seizoen 1883/1984 moest een be¬ 
slissingswedstrijd tegen TOP uit¬ 
sluitsel geven, wie kampioen werd 
in de hoofdklasse C. Liefst zesdui¬ 
zend toeschouwers omzoomden het 
veld in Beek en Donk. Trainer Bèr 
Beckers mocht matchwinnaar Fred 
Hartgens -hij scoorde na 119 minu¬ 
ten de winnende treffer (4-3)- na af¬ 
loop knuffelen. 


Crisisjaren 


Maar het verval begon zich lang¬ 
zaam maar zeker af te tekenen. De 
prestaties werden minder en vier 
seizoenen geleden degradeerde 
Caesar naar de eerste klasse. Vorig 


seizoen werd het roer drastisch om¬ 
gegooid, maar toen bleken de crisis¬ 
jaren hun tol al te hebben geëist. 

Caesar degradeerde roemloos naar 
de tweede klasse, maar nu blijkt 
ook dat niveau te hoog te zijn voor 
de acteurs uit Beek, want na het 
verlies tegen Kolonia van afgelopen 
zondag staat Caesar weer op de laat¬ 
ste plaats. De glorietijden in de 
hoofdklasse met onder andere Jon¬ 
kie Franciscus, Jac en Hans Lin- 
ders, Ed Kempeneers, Eed Beckers, 
Rob van Barneveld, Ties van Mul- 
ken, Rob Dirks en Ed Smeets keren 
niet meer terug. Ook de meeste toe¬ 
schouwers keren Caesar de rug toe 
en slechts een handjevol getrouwen 
blijft loyaal. 

Vandaar dat trainer Fer van Melsen 
nu de noodklok luidt. Toen hij bijna 


twee seizoenen geleden bij Caesar 
begon, wist hij dat er een nieuw be¬ 
leid was uitgestippeld. De grote 
man hierachter is Jos Lacroix. „Ik 
heb veel bewondering voor hem en 
ik waardeer zijn moed dat hij dit 
heeft aangedurfd,” aldus Van Mel¬ 
sen. „Doel was om een stuk vereni- 
gingssfeer terug te krijgen, eenheid 
binnen de club te creëren, een her¬ 
kenbaar elftal uit de regio kweken, 
een verbod afkondigen op zaalvoet¬ 
bal en de vereniging financieel weer 
gezond maken.” De keerzijde van 
de medaille was, dat alleen Robert 
Diederen en Raymond Gelissen 
Caesar de rug niet toekeerden. „Dat 
hield in dat er liefst zestien nieuwe 
spelers kwamen. Deze groep redde 
het niet. De zaak bij elkaar houden 
en de lijn in de tweede klasse door¬ 
trekken werd het nieuwe doel. Maar 
nu blijkt dat spelers als Rob Derks, 
Luc Dahlmans, Raymond Gelissen 
en Henri Ruiter wel voorop gaan 
qua werklust, maar de routine mis¬ 
sen om een elftal te dragen.” 

Geduld 

Van Melsen dweilt dus met de 
kraan open. „Nog meer geduld heb¬ 
ben, zou eigenlijk noodzakelijk zijn. 
Maar als je bijna twee jaar iedere 
wedstrijd verliest, gaan de kopjes 


vanzelf hangen. Het verlies tegen 
Kolonia was catastrofaal. Het be¬ 
stuur concludeert echter dat een 
aantal doelstellingen toch is verwe¬ 
zenlijkt en het beleid dus wil conti¬ 
nueren. Wat eigenlijk ontbreekt is 
een positief resultaat van het eerste 
en tweede team. Mochten we onver¬ 
hoopt degraderen, dan krijg je op¬ 
nieuw een leegloop, omdat slechts 
vier jongens uit Beek in de ploeg 
spelen. Dan moet je weer met een 
gehavend team beginnen en dat zie 
ik niet meer zitten. Dan stop ik na 
dit seizoen ook als trainer. De 
coach, die dan de handdoek moet 
opnemen komt weer in precies de¬ 
zelfde situatie terecht.” 

Van Melsen heft ook een beschuldi¬ 
gende vinger op richting selectie- 
groep. „Tegen hen kan ik alleen 
maar zeggen: 'Jullie denken dat je 
er veel voor doet, maar je doet er in 
mijn ogen te weinig voor’. Dat is 
niet cilleen bij Caesar zo, dat is een 
algemene tendens. Kijk maar eens 
als iemand geblesseerd is geweest. 
Een extra training,, een keer extra 
lopen om ’s zondags weer optimaal 
te kunnen presteren is er niet bij. 
Als de spelers er nog meer zouden 
inpompen, zou dat op seizoensbasis 
3 a 4 punten schelen. En dan degra¬ 
deer je niet!” 


Caesar valt van voetstuk 


’lk kan onmogelijk verdedigend spel propageren ’ 


Helios en Van Lierop 
vormen ’n paar apart 


# Ook op het gebied 
van juichen weten 
de Helios-spelers 
van wanten. Niet 
alleen voeren zij de 
ranglijst aan, ze 
scoren bovendien 
met een gemiddelde 
van drie per 
wedstrijd... 

Foto: 

KLAUS TUMMERS 


Van onze correspondent 
HENKSPORKEN 


Dit seizoen zijn de vooruitzichten 
goed. Lukt het nu wel, is een logi¬ 
sche vraag waarop de trainer een 
pasklaar antwoord heeft. Hij; „Ons 
streven is een periodetitel en dat 
moet mogelijk zijn. Zou dat inder¬ 
daad werkelijkheid worden, dan 
proberen we in de nacompetitie de 
kroon op het werk te zetten. Maar 
zover is het nog lang niet. Er zitten 
nog meer kapers op de kust.” 

Rechtsback Jean Theunissen weet 
nauwkeurig uit te leggen waarom 
het momenteel zo goed gaat. De 
ploeg is qua geheel duidelijk ge¬ 
groeid. We vormen veel meer een 
eenheid. Bovendien spelen we 
enorm aanvallend voetbal, maar 
gaan we wel met overleg te werk,” 
legt hij uit. Zijn baas neemt meteen 
weer het heft in handen en stelt dat 
Helios noodgedwongen offensief is 
ingesteld. „Ik beschik in feite met 
Stephan Bartos en Roy Boste over 
slechts twee pure verdedigers. De 
rest is van nature middenvelder of 
voorhoedespeler. Dus kan ik onmo¬ 
gelijk verdedigend spel propageren. 
Dat zou rampzalige gevolgen heb¬ 
ben.” 

John Ritzen (midvoor) en aanvoer¬ 
der Hub Odekerken (rechterspits) 
zijn de koele kikkers in de Heerlen- 
se formatie die sedert drie seizoe¬ 
nen beschikt over een prachtig 
complex op Zeswegen. Beiden 
staan met elf treffers op een gedeel¬ 
de eerste plaats in de topscorer- 
slijst. Voor Ritzen betekent dit sei¬ 
zoen de wederopstanding. Hij: 
„Inderdaad bij Coriovallum kon ik 


Jan Nijssen: ’Wij moeten weer een Gronsvelds team krijgen’ 

SCG wil terug naar de basis 


Van onze correspondent 
PIERRE FRAMBACH 


GRONSVELD - In hoeverre de degradatie uit de eerste 
klasse, afgelopen seizoen, bij SCG heeft doorgewerkt, zal 
moeilijk te achterhalen zijn. Feit is, dat de resultaten zijn 
achtergebleven bij het verwachtingspatroon dat de SCG- 
supporters hadden. Het team dat uit de eerste klasse de¬ 
gradeerde bleef intact terwijl er bovendien enkele verster¬ 
kingen bijkwamen. De resultaten bleven wisselvallig. Nu, 
na de winterstop, lijkt er echter een kentering te zijn geko¬ 
men. SCG-trainer Jan Nijssen, hij praat met een ongeken¬ 
de gedrevenheid over het voetbal, geeft onomwonden zijn 
visie over de afgelopen periode. 


Nijssen; „Ons probleem is, .dat 
wij al vanaf het begin van de 
competitie onze hele voorhoede 
kwijt zijn. Ralf Kockelkoren en 
Richard Ummels zijn helemaal 
niet aan voetballen toegekomen, 
terwijl Frankie Essers met een 
blessure moest spelen. Als zoiets 
gebeurt sta je voor een gigan¬ 
tisch probleem. Toch denk ik dat 
we er nu uit zijn. Ik heb overi¬ 
gens nooit gedacht dat het pro¬ 
ces te langzaam ging. Er begin¬ 


nen zich nu automatiseringspro¬ 
cessen af te spelen en dan denk 
ik dat we op de goede weg zitten. 
Er groeit iets!”. 

Keeper Phil Loyens (28): „Laat 
me voorop stellen dat we kwali¬ 
tatief beter zijn dan verleden 
jaar. Een paar jongens zijn ech¬ 
ter nog iets te wisselvallig. Ze 
tonen soms iets te weinig bereid¬ 
heid om voor een ander te wer¬ 
ken. Gelukkig treedt de trainer 
daar nu harder tegen op. Als de 


jongens voorin wat meer gaan 
scoren, kan het best nog heel 
leuk worden! In dertien wedstrij¬ 
den heb ik slechts acht doelpun¬ 
ten tegen gekregen. Geen gek 
resultaat. Maar dat is ook een 
beetje een verdienste van onze 
vrije verdediger Dave Huntjes. 
Het is vaak heel knap, hoe hij 
voetballend de problemen op¬ 
lost. Wie voor mij kampioens- 
kandidaten zyn? RKVCL of 
Heerlen Sport.” 

Een van de mensen in de SCG- 
voorhoede waarvan productie 
wordt verwacht is Frankie Es¬ 
sers (21). Samen met Frank Ver¬ 
beet de enige echte Gronsveldse 
speler by SCG 1. Essers, een frê¬ 
le lichtgewicht rechterspits, 
moet het pure handelingssnel- 
heid hebben. Hy heeft het ware 
’voetbalgeloof weer teruggevon¬ 
den. Essers: „Ik ben nu eindelijk 
blessurevry. Voor de winterstop 
heb ik met een scheenbeenbles- 
sure gespeeld, waardoor ik nooit 
voluit kon gaan. Bovendien 
werd in het begin nogal veel met 
spelers geschoven en dat was 


niet bevorderlijk voor de homo¬ 
geniteit. Iedereen heeft weer zijn 
vaste stek en dan merk je plots 
dat het begint te lukken. Afgelo¬ 
pen zondag tegen Standaard 
merkte je dat het heel goed ging. 
Ik werk er in elk geval hard voor 
om weer terug te komen. Samen 
met trainer Jan Nijssen doe ik 
nog een individuele training 
voordat we de groepstrainingen 
beginnen. Persoonlijk verwacht 
ik daarvan nog wel het nodige 
rendement te behalen.” 
Resultaten zyn voor menige trai¬ 
ner vaak heel belangrijk. Voor 
J^ Nyssen ogenschijnlijk niet. 
Hy praat voortdurend over 'bou¬ 
wen'. „Er moeten weer meer jon¬ 
gens uit Gronsveld in het team 
komen. SCG moet weer een 
Gronsveldse club worden,” stelt 
hij. „De club in zijn geheel is 
groeiende en daar moeten wij 
ons nu op gaan richten. Het is 
niet belangrijk om weer direct in 
die eerste klasse te Atomen. Met 
geduld en goed materiaal bouw 
je de beste muren. Bij SCG 
wordt toekomstgericht ge¬ 
werkt”. 
amateurs op zondag 


É 


Hoofdklasse C 

DESK-SVN 

Wilhelmina’08-Halsteren 

Geldrop-Margriet 

EHC-Longa 

Venray-Baronie 

UDri9-Panningen 

TSC-SV Meerssen 


Eerste klasse F 
Sittard-Waubach 
Heer-Limburgia 
RKON S-Chevremont 
Blerick-FC Vinkenslag 
V eritas-V olharding 
Eysden-Roermond 

Tweede klasse A 

Kolonia-Almania 

RKWL-SCG 

Standaard-RVU 

Bunde-Heerlen Sport 

Miranda-RKVCL 

Schuttersveld-Caesar 


Tweede klasse B 

PSV’35-FCV 

Belfeldia-RKMSV 

Haslou-Venlosche Boys 

Lindenheuvel-De Ster 

WV’03-Born 

Susteren-Quick’08 


Derde klasse A 

Leonidas-MKC 
RKMVC-SC WVV’28 
SVM-SV Hulsberg 
Mheerder Boys-Scharn 
SV Berg'28-LHB/MC 
Sanderbout-Polaris 


Derde klasse B 

Minor-Vaesrade 
Bekkerveld-Voerendaal 
Heerlen-FC Hoensbroek 
Groene Ster-Weltania 
VKC-Heksenberg 
RKBSV-Vyien 


Derde klasse C 

Crescentia-FC Oda 

EW-Megacles 

Swift’36-KVC 

Buchten-Rios’31 

Obblcht-Merefeldia 

Brevendia-DESM 


Derde klasse D 

MVC’19-SSS’18 

Helden-HBSV 

Meterik-Vitesse’08 

IVO-Tiglieja 

RKDEV-Meerlo 

SC Irene-Sparta’18 


Vierde klasse A RKHSV- 
RKASV 

Willem I-St.Pieter 

lason-Vilt 

Amicitas-Rapid 

RKUVC-Schimmert 

SVME-Walram 


Vierde klasse B 

Keer-Simpelveld 
Wit Groen-Gulpen 
GSV’28-Oraiije Boys 
RKVVM-Banholtia 
Klimmania-Zwart Wit’19 
Geertruidse B.-Spclub’25 


Vierde klasse C 
Waubachse Boys-HeiluSj', 

Abdissenbosch-Schinvel 

Centrum Boys-FC Gracn 

Hopel-SVK 

KVC Oranje-Laura 

RKSVB-Helios'23 


Vierde klasse D 

Passart-RKDFC 

Coriovallum-SVE 

Kluis-Mariarade 

OVCS-KEV 

Stadbroek-Heidebloena 

Langeberg-RKSNE 


Vierde klasse E 

Roosteren-RKSVW 

Armada-IVS 

L,inne-Thorn 

SVH’39-Vlodrop 

Stevensweert-Holtum 

U rmondia-Maas bracht 


Vierde klasse F 

SC Leeuwen-Moesel 

Victoria-RKESV 

Nunhem-EMS 

Eindse Boys-RKVB 

Leveroy-RKSVO 

Beegden-Haelen 

Vierde klasse G 

Bevo-Swalmen 

Roggel-Quick Boys 

GFC’33-Reuver 

Baarlo-RKSVN 

VOS-VCH 

Egchel-Venlo 


Iimburgs dogblad Zaterdag 15 februari 1992 • P 


sport i 
Start in 
oorwegwi 


>cm:vDAM — Het Neder- 
' voetbalelftal begint de 
catie voor het toernooi 
wereldkampioenschap 
m de Verenigde Staten 
,dit jaar met de uitwed- 
tegen Noorwegen. Het 
tdt plaats op 23 septem- 
deelnemende in groep 2 
erland, Noorwegen, Tur- 
:*^eland, Sfm Maiiho en 
;Oranje speelt dit jaar nog 
iels in de kwalificatie- 
Naast Noorwegen ont- 
dan door bondscoach 
it geleide ploeg Polen (14 
thuis) en Turl^e (16 de¬ 
alt). 
1 

'!4 


-ZON/Sport ^ Spel ' 
, met een tijd van Michels en Advocaat tevreden met plannir^ kwalificatieduels 

WK-kalender Oranje rond 


: 1992: 9 september Noor- 
Marino, 23 september Noor- 
^iland, Polöi-Turküe, 7 
w Marino-Noorwegen, 14 ok- 
—’erland- Polen, Engeland- 
28 oktober Turküe-San Ma- 
miber Engeland-Turkije, 16 
lïirküe-Nederland. 1993: 17 
«Pgeland-Sui Marino, 24 fe- 
rbnd-Turkije, 10, maart San 
4ie, 24 maart Nederland- 
, 31 maart Turkije- Enge-r 
april Engeland-Nederland, 
Turkije, Polen-San Marino, 
Ifarino-Polen, 29 mei Polen- 
2 juni Noorwegen-Engeland, 

‘ ind-Noorwegen, 8 septem- 
■Polen, 22 september San 
Nederland, Noorwegen-Polen, 
" Nederland-Engelsind, Polen- 
I, 27 oktober Turkije-Polen, 
Turkije-Noorwegen, 16 no- 
Sm Marino-Engeland, 17 no- 
^Im-Nederland. 


^^STERDAM - Het Nederlands voetbalelftal wilde zijn kwa- 
lificaüe-wedstrijden voor. de wereldtitelstrijd in de Verenigde 
Staten gelijktijdig spelen met Italië en Spanje. In Amsterdam, 
w^ de zes landen van groep 2 gisteren bijeenkwamen om dè 
kalender samen te steUen, slaagden de bondscoaches Michels, 
Advöcaat en competitieleider Huijbregts in die opzet. 

Slechts op één wi^strijddag bestaat en Polen. We waren er gisteren snel 
de kans'dat de ^I talianen ? Giiliit, iiit.” 

Van B^ten en Rijkaard ert dé _ _ ‘ ■ 

'Spanjaarden* Witsche en Ronald Wlisb^ict 
Koeoian andere verplichtingen heb- ^ 

ben. Dat is als er uit tegen Saö lWfari- Nederland sluit dd -^re^s van tien'' 
no moet worden gespeld. ilVIaar du^s niet af met de eenvoudigste 
dat lijkt nie niet echt een pro- tegenstanders. Engeland thüis, Po^' 
bleem,” zei Huijbregts. Bovendien ten uit. .dltear wat maakt het uitt,’'v 
zijn de hofleveranciers verplicht in- zei assist^t-bondscoach Advojeê^' 
temationals een aantal officiële Straks na dë Êüropese titels^d dë 
duels per seizoen af te staan. ' chef van Orame. „We móeten 


Wijsheid Verder voldeed het uiteindeUjke 
programma in irote lijnen aan de 
wensen. Huijbregts: ,4Èet was eai 
voo^eel dat wü als vborziltei’ van 
de vergadering konden optreden.' 
Wij konden met de voorstellen ko- 
mem Bovendien, hadden we de 
avond ervoor al in grote lijnen ov«*- 
eenstemming bereikt met Turkije 


Weer ritwinst 
voor Rolf Golz 

TOÜLON - Rolf Gölz heeft ziQn k^ 
mende overwinning In de Bande 
van 4e Middellandse 2iee'opnieuw < 
iets meer allure gegeven. Ete Duit: 
ser won gistere^ de vijfde 'eteppe^ 
door in de hinderlijke beklimming 
van de Mont Faron sneller te sprin¬ 
ten dan de JVansen Praisee en De -1 
liott en de Colombiaan ,Var^ut, 'De. 
anderen uit de vitje grote^dr<K^die' 
zich'meldde aak voet vah'ictehiett? 
vel in de büite^wQkeh vaS'^lbigoh 
hadden Clölz al eerder in de klim 
moeten laten gaan. 

Wereldrecords 
Ottey en Gason 

MADRip — Bij indoorwedstrijden 
atletiek in Madrid zjjn twee indoor- 
wereldrecords gevestigd op de 60 
meter. Bü de vrouwen zegevierde 
de 31-jarige Jamaicaanse Merlene 
Ottey in 6,96 seconden v6ór de Rus¬ 
sische Irina Privalova, cbe mèt 6,97 
. Secpncbm ëyeneens binnen het be¬ 
staande wereldrecord >Vah Nelli: 
Cooman bleef. By de mannen ver¬ 
beterde de Amerikaan Andre Cason 
ZQ eigeh: wereldrecord, ifij passeer¬ 
de de fini^'in 6,41 secOhden. 


Nederland sluit dé re^s van tiett ' 
du^s niet af met de eenVou^gste 
tegehstanders. Engeland thüis, Po^' 
lén uit. ,4daar Wat ma^t het uitt,’'v 
zei assist^tbondscoach Advoeêk^ 
Straks na dë Êüropese titels^d dë 
chef van Oraiye. „We móeten 
toch éeh keer hebben Uiteraard l» 
gokken We erop dat Polen tegen dUh^ 
tyd i$ vütgeschakeld. Misschien dat 
we het'dan wat gemakkelyker krijr 
gtei. '^der is hét moeilijk te bepa*' 
len wét in dit geval wijsheid is.' Alle 
tegenstanders zijn moeilijk.” 

Opvallend, is dat Engeland zijn laat¬ 
ste duel een dag voor Nederland 
spjBelt De uitwedstrijd tegën San;^ 
Marino vindt op dinsdag 16 novem-^ 
ber 1993 plaats, Oraiye gaa$ pas eeiï v 
dag later op bezoek bij Polen 

Een nadeel vopr de Britten? „Nee 
hoor,” vindt de Engelse coach Tay- 
lor‘ s ,,San> Marino wilde graag op * 
^i^dëg.VitetbaUen De sfeer optie- I 
:» byeénijilm^wés'ZQ leuk, wft wjj-». 
den met möeujjfc doen. Als htinfa y 
d^ beide ■ dtK^' stxsks van 
Mhd betóög n^n, ^t igebiedf , de' 
F|FA toch dat ze géhjkpjdig moe^* 
ten; worden gespeeld.** ,/ 


- ' N< ^ " 

1* .V . 
zwaar 


p-’v* 1 ’ * • 

^ ' . S r,;** , 

Verder vond Taylor , met Engeland 
straks waarschijnlijk de/zwaa^-ste 
tegenstander van het Nederlands 
elftal, het samensteUen van het 
Schema een kwestie van géven en 
nemen; „Er kwamen zovéél wensen 
op tafel, het was onmogelyk overal 
aan'te voldoen.” 

Vah de groep met Nederland, Tur¬ 
kije, Ei^^and; Noorwegen, San 
Marino èh Pólén plaatsen zich ér 
twéé voor de wereldtitelstrijd, die in 
1994 in dé Veréhigde Staten wórden 
gehoudèm ' . 


vonodzecai 

•HENKSi^ 


HEERLEN - „Het wordt zwaar”, 
verzucht ËHC-trainer Piet Hermans 


taid wel punten, tnaar verkeert nog 
steeds m degradatiegëvaart Véigéüs 
trainer Math Schmeitz wordt het 
thuis tegen- Waubach e^ zware 
gave; „Waubach heeft nog éteeds de 
infentie Vinkenslag te achterhalen 


--—-- --- -—VAlUWClgSMClg MS aV'lllCXIUUkUl 

aan a6 vooravond van, de thuiswed** en is dus tóer gemotivéerd. Boven- 
s^d tegen Longa. „Natuurlijk is dien is by ons hét maken van doel- 
het zonde dat we na dé mdrukwdr- 'pmtten ëmi probleem.** Heer-Lim- 


Axiemmte hééft afgéz^d >voor de 
oeffeninterland tegen Nederland die 
gepland stond op 30 mei. In aanloop , 
naar de Europese titelstrijd wfL- 
Oranje nog viér du^s spel^ '' 


kende serie twee nederlagen heb¬ 
ben geleden door persooiüijke fou¬ 
ten. Erger is ^hter dat ik morgen 
w^schijnlijk idjf :’menseh mis. 
Véhhnah, l^k: ^ Wijnen zyn* er 
^telmr méï bij. is bo- 

? vendien of Muernums - en Gerringa 
kunnen 'speleéL, Tóch zijn we niet 
kahslpóé-i wel iels.uit de 

ho^^ h<5ëd|‘^noud daar maar teke¬ 
ning mee,” aldus de optimistisch 


burgia is. een duel tussen twee 
ploegen die voorlopig nog lang niet 


Connors drij^ StitA tat in M 


. 1 . ' ..I ' . J i '‘ V ' I I , 

Ven otw<fyatPBc|qdw 

Kf^KRADE '— Binnen ^^UiterlijK 
vier 4^en vmet Rodé 4Gvóf het in 
de cëixmctitie nog een rol van bete¬ 
kenis met het oog op een Ueteóüp- 
plaate zal spële^n^ Dë düfla tegen 
RKC,. morgén in Waal^vijSc, eh 
woèhsdag óp 
tesse géye^ oaarijmttent 
de vèritezer in Waalwyk kati'^dë 


^eent voor 

-deelname 


zijn spelers van de ëpast van de 
titóihë .dóórdrongen; v„De spèlérs 
begrypen heel goed .det we in een' 
h^ltesënde fase ëate4e competitie 
zijn éangeland.** Wélk eOftal Koster 
het vmd ia zal .stute% is nc^ nieti 
hëleii^m duidelijk, Wapt Bert Ver- 
,^Ó,<tuitsple0 én Gfe Sénden 
.-(knte) këtopeft met'Hchtebtessur^i 

i^W'\^i.Ayèé.t‘is';ëót^eiP' gen' ' 
ttet hg mééndag . Weer ntee k^ 

'■■neö;..-; 


dat oók aóitmen punten heeft, 
een wedsti^d mindér . heeft i gè- 
speëte-VQor de kteërssenaren is het 
dus zaak cip de aéhtëtetand hiet 
groter te laten worden tei nüninteal: 
gelijk te spelen. Pièt van Dijk is 
hiermee vooralsnog niét tevreden. 

weg gaan voor de volle winst. 
We willen zo snel mogelijk de top 


k . ^ 


riühimëif één 


BRtjSSEL - Gngte^ht Wat St^tüi 
Edbérg doet, Jim' Couri^ prolon- - 
geert dit weekeinde zyn eeréte 
plaats pp de ATP-wmeldranglyst 
De iteaerikaan behaalde door het 


beréfiben. Die pogteE mag gepaard Dë .^«ikaan ^behai^e jIoot het 
' bëteiken van de hedve finales in 

dè e^ktessei'.werzameltSit. -de 

fe.: , -' ••.v'.'-v •• Zweed'hem'’ 


ner Ad^^osteinteh Ródé 4^ hééft 
(MfVERTENTIE) ? 


■ r'.'- 


Bij eén eventuele overwiiteihg not^él ténte.ü <!Mktvang!t:v 

# ko^ttente van 1.5% tot 
5J%.(eftektiev6 jasuréhte 
van;?.16% töt7.5ó%) 

# krecBeteatet en met 150% 

# of.een.teMedrentetot en 
meté-'75%, ais u geen 


I 


1? 

ë 


de Leonh^ger bouw(spaar)kas.künt U: 

i;;;,#;EOPEN- 
-■.•iBOiUWEN* ' 
,;3::^4i'.ï»iODERNISEREN 
, ♦■|t)ÊNÓVEREN;. ■ 

^^^tt'ons s.v;p, maak een afspraak vote een persoonlijk advies,' 

J^»hihq|8tia0e4."rèl,:()Si49-2<l5l4l'^ 


'■\¥n-s 
0949-2SÖ4-94951 


tüwt 'yer-^ 
hin- 

éeh lichte, litesuite, 
yë^hf d# hij. 

,mëi ééh voiièdige fitten 


Vehteéa^VVV oh 


ëg in Vétiió;* 

Rayer maakt ijeh 

o^ dofte verwédteiêiC __ 

gat).. ,iWe hebben niets te» vertiezih 
eh#e hopen de score zo lang-moge-' 
>'l|jk bhuien de perken te-houde^’^' 
Michel Haan (vbor eexk duel ge^ 
sohomt) is niet vEm de partj(]. Ook-*ëe 
Nigjhtean Babagedia :is 'pog 'htet -ï-W' ' 
'-jfi 

, ‘Het kostte Couriér wel gróte moét- 
.. ite. Bh had twee tiebtealm liodig mh 
I langs de linkshandige Rus Alexan- 
, der Volkov te geraken: 7-6 8-6) 7-6 

; p). 

I In de halve finales stuit Courier op 
, Guy Forget pe ïmnse titelhouder 
gebmikte zhh ^peiieuze saWice ais 
wapen by de uitsdhakeling yén Ivah 
I^endl: 6-2 7-6 (7-41; i 

Edberg komt in zyn helft tegenover 
Becker te staan, De Duitsö* won 
met 6-3 7-6 (7-3).. ^mn' Garl-Uwe 
Steeb. 

Connors:' ■ 

Mlchael .Btich Weiti afgelcqpén don¬ 
derdag de dupe van de capriolen 
van Jimmy Connors. Tijdens het 
■. met 1,4 miljo^ gulden 'gedoteerde 
tennistoernooi in Memphis verloor 
de ate éérste geplaatste Duitser mét 
7-5 6-7,5-7 vah de 59-jarig9'veteraan 
dip, '2^n tegenstander tot razemij 
dréef.-Connors kreeg last van zyn 
oude knieblessure en hain eén re¬ 
glementair .toégestahe time-out 
, voor dë medische behandeling.- 
' Daarna greep «de Amerikaan alle 
iiud<telen aan óm zhn tegenstander 
uit zyn cdnéehtiratië te brmigen. 

Wassen . 

Rogier Wateen heeft rich hersteld 
' van de nederlaag die hh af geitipén 
Wekeinde op liep in de finale van 
dé Nationale Jeugókatopioenacdtiap- 
peh. in het mteteationjiite Jteigd- 
toernooi in £^e èteatWësim ip de 
- halve finale vÉn het ehkélspk. Hh; 

; Wón van de ZWhser Lullii hiët 6*0. 

■i6^' ■ - ■ V 
iS^der^, 


; ih kwprtitoajës^^ 

# Mempëis óndank èen- ijfp ^'^*^*®**ï* “ 

weet een overmnning uit de hoed. Ditmaal 

rnpestUtcimSim^ngaa^ . - F«o: WA ^ 


, .TÉNNIÖ ■ ■ ■- ^ •; ,> 

, .. Mempat s, Mannen, 1,4 miUoen guliteU' 
vièrde ronde: Ck>bnor$-l^^ 8-7 7-?'7MJ,. 
Sonipras-Conne!! 7-6 6-1. 

.^iiicas», Vrouwen, ëso.000 gulden, 
tWeede ronde: McNeU:Hihgé8ia&; 74 6-7 
6-2, Frazier-Qrahain 4-6 64 6-1. Kwartfi- 
NavTatÜnva.SlU!iVer6d7-6.' ' 
Bppml,^ M8iu}en,. M iz^ben guldon, 
Wveede ronde. Becker-Steeë 6-8 ,74, 
^CDtelerTVollK)v'7-67-6, Fknget-Lendl64i 
■ ‘.''74L®“®*els|iel; jEwartÜiiialies: ' Becker/ 
’McKnr^Bauinutn/Ber^ 7468. 

-Lhu, Vrouwen, 180.ÖO0 golden: Maiya- 
kova-Pierce 4-6 6-3 6-9, Cecehini-Nfona- 
mi 6-3 2-6 6-3. 

'■ GOLr -' 

Ta<wn, 2 mlQoen gulden. Stand na eer- 
' ste ronde: 1. Britton, Purtzer 67 slagen, 
3. Gardner, SiÓs, Chambles, Coc^>^ 68, 
7, Hart ^,nk, Hulbert günpson, Kralt, 
Adcock, Biyant 69. ' 

Malaga,. Turespana Sfosters, stand na 
tweede ronde: 1. MdLean 140 (§8 72), 2. 
Silva, Forsbrand 141, 4. Sinidi., Evaiis , 
Brand jr. 142,7. Tinkler, Roe 143,18. on.^ 
Van der Velde 145 <70 75). ■; WIELRENNEN ^ 

Toalm; Ronde valt dè Middellandse 
'.Zee, vhMe etappe, Vitrolles-Mont FV 
rpmJI-'ClólK, 117 km in 2.81,39, gemid- 
4Üaj6eêëUieid ’40y8S8 .kni/u, 2.: Penilec 
0X)8, '8, 603,;4.^tlgas 0.03, 5. 

Eotedn- 0.l84''ië Gitfeia,ó>l^.' 7. RoMn 


Büimo. 71^17144' LeMoM 9i8&. Alge^ 
mem Masaemmt: yl; CMHz 15.03.43, 2. 
Pensee 23.04, 3. Dèlion 23.06; 4^ Vargas 
23;10,5. Roosen 83.2ë. 6.'Garcia 23.24,7. 
Madouaa 23.27; 8.. Diaz Zabala 23.27, 9- 
Ro.bin 23.29,10. Jékimóv 28.374'45. Dd- 
gado 26.00. lOt; Biómo'30.ë7, 130. Ut. 
Mond 32.42.. - .' ■■ .. . ' • ! 

Anuwgaart, NK militairm veldrijden: 
1 . Bogaerts 53.14, 2, Van Égdpm 1.13, 3. 
Wérnünk 1143. / * 

ZWEMMEN 7 A - 

hraditte (ts matearbaan): Vróu¬ 


wen: 400 witwel:: L VBégbuia 4^4940, 2. 
Tellegen 4,50,15, 3. Van d« Woerd 
4.51,52,4. Van de Bosch 447.28.5. Smit 
4.59,01. Mannm: 15Ó0 vr^: 1. Van der 
Zijden 15.49.73,2, Steegiéing 15,96,84,3. 
V Van de Loosdrecht 16.w,39,4. Iwuéman 
16.06,17,5. Vm de Hoek 16.1448, ë VSn 
de Veen 16 .i8jB 4. 50 ' vrij: -1. Dekker 
2244, 2. Van de Akker 23,11, 3. Van 
Dam 2346L 4. V^et Haandel .23,57v 5. 
Boukal ^41,6. Hoeymana 23,85. - 

KUNSTRIJDEN 

Dén Ham, NK Kunstnjdm, tuteenetan- 
dëii: IJsdansen: L Jbanne m.Seedè vaii 
Leeuwéh 1,9,'2; Mai:jo,en Hans *1 Hart 
2,6 Vrouwen: 'li' Krygsman 4,5, 2. Van 
der Velden 1,0,^ 3. Van Ancte I 
nen: l. SchuUm 0i5.2. 1.0. ■ 

AtJ^SPORT'77 

Fatort Kally Zwedm. stand na 14 

van 3t li^sementspteeven: l. 3onsson/ 


^ Backman Toyota 2.25.55, 2. MfRiiiVRin 
ger Subaru 049, ë KoteqrigthÜailder 
Nissan 142, 4. AlmgCivimaki Toyota 
ël3,5. Astéilai|f/niacner Toynta ël4,6. 
Lampi^uOkkiua llhtaiibiBlii - :3.40; 
BosebdOieinann Nissan, uitge^aUWt.. • 

ATIJiTfiEK''' '■ 

Madrid. iDtematkMude indóorwcdsttil- 
deb Vtouwm 34 meter: 1. Ottey 646 
(v/eóridrecoard), 2< Privalova 6,87,8. Tbr- 
renoe 740. 4. Quthbeit 749.600 meieR 
l.^&yagina ^40, % Neaarpwa '53,06, 
lOW meter, 1. AttUmumi 363,76 ë 
Masterkova 2.43.18,3. lifegiintezU,». 64 
raetër hmdm: L, NarosjUeeko 7;^ 3. 
Joeckova746 ë Gi^goïj^ 747. C Mar- 
doióiiwai748. hóogmnngén; 

.va 146 Difeter, ë Qninteco l4S.3y Leseva 
148- Mannen 60.'nieter; ,L (jaaon 641 
(wertidrecord), 2. Swin 64ë 3. Ma^ 
641, 4. Imoh 6,'66 '6 Simon 6,70. 600' 
iméten 1. 47,’M, ë Sandtea 4665. 

OO -meter hfindm: L NehemiMt 748, 2. 
H8wkins.741, ë Kaaanov 7,^ 6 Fo^ee 
7.56, S. nice 7A0. hinkstaEtsptingm: 1. 

' Inosemsev 16w. ' 


Programma 

betaald 

voetbal 


eredivisie J 


FoitunaSittard-FCTwmte ël. 

PSV 

23 15 

7 1 37 96- 31 

Feyenoord 

24 15 

7 2 37 38-14 

Ajax 

23 14 

5 4 83 56-17 

l^tesse 

23 12 

7 4 31 38-17 

Groningm 

22 

9 

8 9 36 30-33 

FC Twente 

24 10 

7 7 26 43-14 

RodaJC 

24 

9 

8 7 38 66-16 

RKC 

23 

7 10 6 34 43-17 

FC Utrecht 

34 

6 12 6 34 39-36 

WillemD 

24 

9- 

5 10 36 34- 66 

Sparta 

22 

7 

8 7 23 34^38 

Volendam 

24 

8 

6 10 28 38- 33 , 

MW , 

23 

6 

8 9 30 31-63 

SWDordr 

22 

7 

3 12 17 30-66 

FbrtunaS 

' 24 

3 10 11 16 34-8» 

Dm Haag 

25 

3 

6 14 1410-48 

*^*'^*f**hep' 

34 

3 

7 14 13 36-41 

wy 

SS 

2 

6 15 9 36-63 

‘ Vandam 1946 B 

mn MW-SW/Oordrecht TO 

PSV-VW 
Biorgen 1448 na 

r' Féyenoonl-Vitesae RKC-BodaJC 
Gnmingm-Dm Haag De Graa&chap-Ajax Utreebt-Sparta 
Votakdam-WBIani H 
eerste divisie ij 


Zwüdle-NAC 14 

FC Zwéiaa4fAC 14 (04)- ë Lokltoff 6-1. 
8. Van Hocdjdoak M, §ë LDklioir«4. 
57. Tl mme rinan 1-3. ScheidsreclMBr; 
Sterk. Toesdsouwera: 1500. Gde kaart: 
Smit (NAQ. 


• Stoóitoie^j^ -Dan de fecrëden bondscöacftea iSepp Piontek, Dick Advocaat en Rinus Michels 
|va«-_rëCih$^7ïddf;ii^ïcs op de cooffirrond). FototANP 


veilig zhn; Heer ziet oihk morgen 
weer een verre van cmnplete ploeg 
het veld betteden, Costongs, 
Scüioens en Hollanders spelen zeker 
niet, terwhl Reneerkais op een 
schorsing wacht. Belangryke duels, 
in de lagere klassen: Lindenheuv^-; 
De Ster, VKC-Heksenbcag, Amici- 
tas-Rapid, Keer-Simpelveld, Abdis- 
senbosch-Schinveld en Armada-' 
IVS. 


Hccre n v een 

CamtourD 

Dm Bosch 

RBC 

NAC 

NEC 

Haariem 

Wagmingm 

Tditar 

OAEagles 

Hmacles 

Vemdam 

Èindhovm 

AZ 

Emmm 

Excisteior 

HdmondSp 

FCZwbOé 

TOP 

Zedand 


r 26 67- 38 
>33 45-33 
133 43-33 
t 31 4«-34 
133 46-T SS 
I 31 46-34 
131 41--47 
136 36-34 
136 66-66 

136 45-Sr 
I 29 66-41 
126 68-11 

137 36-te 
136^-68 
I 28 38-61 

t 23 67-63- 
! 23 37-33 
t 31 36-88 j 
116 36-16 
116 38-66 


sa GA 


Vandaag 1646 Mv: 

HaartentHemciea 
. AZ- Hcc r an vaen' 

wSw^eËSSumd^ört 

ra&Bindboven 
SbnmniHOo Ahaad Eagjas ‘ 
Ca m bu ur L.-Td8tar 
Zédaod-Eimelsior 


c/ a I 


DUITSLAND 
' IVC Nümbërg-Vflj Bocfauas lA 

Wattmscheid.WenlerBtcin8ii 6.1 

M5V Duisburg^Stuttsartsr Firkars 1-1 vrn Stuttgart-Fortuna fjaanildiaf 
MóndiengteÜwdi^Haiiaa XoshM^ 
Bayo- Levcftaiaen-KafteMhar 9C 
Efatracfat Prankftiit-l JC K6k» 


BELGIË 

SC AiMlerladit4C Luik 

Vandaan 36 l 66 nnr: 

/l i i l i n lil T T* G i iii ii ii sl Ftiui 

AA GeeëSKBevaSië 


Code BrugaMtTTD Molanbeak 
Emdracht Aalst-Clitb BnMpa 

KV Kortrük-SC Lokown^^ 


/7J» 


' - .sw 


nr«M 


MVV • (sdeélie): Agu, Undma, 
•kar, Thai Bejterta, Ddahiya, * 
Libngts, IHaaer, Maëar. HoAi 
Haan. Vsrikoeven. I anrknkr, 


. JopgtoBo P Waë^ ibiklar^ Ha 
van Waitlum. 'Adain<E|iao, 
Gccré, Van «te isian; aiigli .0 
vekl, Simoos,'San. ÊjsjMd^n. 


FSV Osrlortfc): Va» Bmd 
Geiets, Hdntae, de Jong, 
Tiggden, KOeaiin, Ltan 
bocB. itiihinh» Hteman 
poSi RiHnat^ ; , 

WV (sdectte); Book, V 


ttaan THasaispelats: Cw 
Mintén.ilia»flida. Taeuwan. 


HKC (sdadid: IhaMWaïi, HèmMë 
kmhoul Qouda,.'van Hetenn. van 1 
turn- , MasdaaiMa, Btdandi 

Bwféiii, van Bergns, iifaiyla. Oad 
ver, Hnakslra. van lïnng isl É a , In 
kay. Pad an.i 


Hdte JC (opdeiliiM): 
Verhagen, Hannern, 


Hidberta.: 

Luer, 'Ognrhilkwu. 
meio; 


Mai;il^i(pa 

ovi^wee&t 


Mi WK 


NAPELS ^I^ManóóBatMGt 
kan eeh' hëHpëer. vogffbalk^ 

véld. B^: iMneuzé ientiee. pc één* r 
wege Jbëtf geteuik v«h Cëcehie gev : 
schocste vedètte zëi ónléngs: Jbi 
1994 ik hl de VamUgdte Bteteat > 
weer iteite Afgentinié apdem* 
itiim vier mawiden ji Ifgriirtiittii 
weer spëelgètechtigd. Dan Icëé^ 
Bchoismg af dte de Itagaanae mM 
in het voc^jaatr van IMl, tegen hMi 
uiteirak në bewenen éhtigiigahndk. ‘ 
Nederlander hij Suzuki eindelijk echte fabriekscoureur 


VERBIER/GENEVE - Het is ’m allemaal om het 
even. Op witte sneeuw of zwart asfalt, Wilco Zeelen- 
berg wil de rapste zijn. Als een bliksemschicht, zo 
snel, stoof de motorcoureur afgelopen weekeinde 
langs de hellingen van het mondaine ski-oord Ver- 
bier in de Zwitserse Alpen naar beneden. En liet ijs¬ 
koud een dertigtal verslaggevers, present om de» 
presentatie van Zeelenbergs nieuwe werkgever Luc- 
ky Strike/Suzuki bij te wonen, in de sneeuw bijten. 
Eerste prijs voor de 25-jarige man uit Bleiswijk, die 
dat huzarenstukje dit jaar op zijn 250 cc-motor meer¬ 
maals hoopt te herhalen. 


Trots toont Wilco Zeelenberg in 
de lounge van het Holiday Inn 
de foto’s van zijn nieuwe optrek¬ 
je in België. Voor wie het nog 
niet wist, de Zuidhollander heeft 
genoeg prijzengeld bijelkaar ge¬ 
reden om zijn heil toch maar be¬ 
ter bij onze zuiderburen te zoe¬ 
ken. Een groter vermogen zit 
lekker, ook op de motor. Het 
riante herenhuis is, voorlopig, 


door IVO 

OP DEN CAMP 


het enige wat Zeelenberg kop¬ 
pelt aan een goed leventje. Ver¬ 
der geen poes-pas bij de sympa¬ 
thieke Nederlander, die er afge¬ 
traind uitziet. Spits gezicht, de 
ogen diep in de kassen. „Ik heb 
al meer testkilometers afgelegd 
dan de vorige twee jaar bij Hon¬ 
da samen”. 

Inhaalrace 

Lucky Strike/Suzuki is in de 250 
cc-klasse aan een inhaalrace be¬ 
zig en wil, als we de teamleiding 
moeten geloven, bij de kwartli- 
ters binnen de kortste keren net 
zo’n hoge ogen gooien als in de 
500 cc, waar Kevin Schwantz de 
laatste twee jaar tien GP-over- 
winningen boekte. Suzuki hield 
zich jarenlang verre van de min¬ 
der populaire 250 cc-machines, 
maar slaagde er afgelopen sei¬ 
zoen toch in het prototype uit te 
bouwen tot een volwaardige 
wedstrijdmotor. Maar daarmee 
word je nog geen wereldkam¬ 
pioen. 

De verhuizing van Honda naar 
Suzuki gaat Wilco Zeelenberg 
dan ook niet in de koude kleren 
zitten. Op het circuit van Eastem 


Creek in het warme Australië 
werd de Nederlander zowat ture¬ 
luurs van de vele testrondjes. 

„Motorisch schiet de Suzuki nog 
iets te kort ten opzichte van Hon¬ 
da en Aprilia. Maar met de vele 
testkilometers die we nog zullen 
maken en de ervaringen in de 
eerste Grands Prix, moet het 
lukken halverwege het seizoen 
met de besten mee te rijden”, 
verkondigt de 250 cc-rijder, die 
dit seizoen in zijn team wordt ge¬ 
flankeerd door de Bask Herri 
Torrontegui, vastbesloten. 

Wilco Zeelenberg heeft er de 
ontberingen allemaal graag voor 
over. Bij Lucky Strike/Suzuki 
krijgt hij eindelijk waar hij jaren 
op heeft gewacht: een behande¬ 
ling als een volwaardig fabrieks- 
rijder. „Bij Honda kreeg ik geen 
echte kans. En om te experimen¬ 
teren was er al helemaal geen 
tijd”, kijkt Zeelenberg terug op 
de twee jaar bij het Samson/ 
Sharp-team. „Nu zijn alle ogen 
van het team op mij gericht en 
wordt er na iedere test contact 
opgenomen met het thuisfront in 
Japan. Voor mij een fantastische 
ervaring. Natuurlijk is de presta- 
tiedruk groter, maar tijdens de 
contractbesprekingen is niet ge¬ 
sproken over podiumplaatsen. 
Iedereen weet dat de ontwikke¬ 
ling van de motor nog in volle 
gang is”. En als het al zover is 
moet Zeelenberg nog altijd afre¬ 
kenen met mensen als Cadalora, 
Bradl en Cardus, ook dit jaar de 
belangrijkste gegadigden voor 
de wereldtitel. 


Camper 


Wat niet veranderd is: zijn le¬ 
venswijze. Nog altijd rijdt de 
coureur privé rond in een sto¬ 
koude Honda Civic en bezoekt 
hij de Europese Grands Prix met 
zijn camper. Zeelenberg, gewoon 
die aardige jongen uit de straat: 
„Lekker slapen in je eigen cam- 


Lucky Zeelenberg # Met Wilco Zeelenberg hoopt Lucky Strike/Suzuki ook in de 250 cc-klasse een plaats aan de top te veroveren. 

Foto: LUCKY STRIKE 


per, je eigen omgeving dus, in meer om. Wordt hij niet een werd er bij de goedlachse sport- geen coureur die brutaler is bij 

plaats van in al die onpersoonlij- beetje geleefd? „Eigenlijk wel. man bijna letterlijk met de pa- het inhalen dan hij. „Dat wordt 

ke hotels”. Hotels zal hij sowieso Het is nog een beetje wennen, piepel ingegoten. Op z’n vierde me niet altijd in dank afgeno- 

nog genoeg zien. In het onderko- maar het hoort er nu eenmaal bij. levensjaar zat kleuter Wilco al op men, maar het hoort er wel bij”, 

men in Zwitserland kreeg Ne- Het is een teken dat je iets bete- de motor en crosste in het spoor 

derlands beste coureur een onge- kent in de motorsport en dat is van zijn vader. Drie jaar later Niet alleen zijn stuurmanskunst 

veer twee meter lange fax van nog altijd beter dan een anonie- kreeg hij een heuse Kreidler, deed Lucky Strike/Suzuki be- 

Lucky Strike/Suzuki. Vol met ra- me rol”. met versnelling, onder de kont. sluiten met de Nederlander in 

ce- en p.r.-activiteiten. Voor een zee te gaan. Ron Reinders, sales- 

tweedaags retourtje Japan draait Zeelenbergs kwaliteiten op de Zijn jarenlange cross-ervaring manager van BAT (British Ame- 

Zeelenberg zijn gashandje niet motor staan buiten kijf. Het komt hem nu goed van pas. Er is rican Tabacco, waaronder ook 


Lucky Strike valt), die de eerste 
contacten legde, heeft nog veel 
meer kwaliteiten ontdekt. „Wilco 
past exact in de hedendaagse be¬ 
drijfsfilosofie. Een goed uiterlp' 
fatsoenlijk voor de dag komep 
en uitstraling zijn zeer belangOl' j 
ke factoren als een bepaald pfO' 
duet verkocht moet wordep' 
Wilco past perfect in dat plaatJO 
en is daarbij ook nog een pripi® i 
coureur. Daarom is Lucky Strik® 
ook zo blij met hem”. I 


Nürburgring 

Lovende woorden voor de ma^ 
die op 27 mei 1990 definitief toe- ! 
trad tot het gilde der onsterfelÜ' 
ke vaderlandse motorcoureurs- 

Op de Nürburgring greep hij zijl* 
eerste Grand Prix-overwinniné> 
de eerste Nederlander die 
klaarspeelde in de kwart-liter- 
klasse. „Grandioos, ^n h®* 
mooie is datje van zo’n overwi**' 
ning tijdens de uitloopronde hc - 1 
lemaal alleen kunt genietei*- j 
Niemand ziet of je onder de heli** | 
'nu huilt, lacht of schreeuwt val* 
geluk. Je kunt je helemaal latei* 
gaan”. ■ 

Tot op de dag van vandaag ble®^ i 
het bij die ene GP-zege, een vp*' \ 
de en een vierde plaats in de eifl' | 
drangschikking om het wereld' j 
kampioenschap ten spijt. Af j 
toe stak er zelfs kritiek de koP 
op. Zeelenberg zou lijden aan d® 
'vallende ziekte’, in de motoï' 
sport niet de geëigende manip*^ 
om de concurrenten voor te bW' 
ven en de uitlaatgassen te late** 
opsnuiven. „Die tuimeling^*’ 
gingen op het laatst aan mÜ** , 
zelfvertrouwen vreten en daar¬ 
door werden de rondetijden mi**' , 
der. Maar ik ben er nog altijd vai* 
overtuigd dat mij weinig blaa*** 
trof. Bijna altijd waren de p*®' 
blemen terug te voeren op ver¬ 
keerd afgestelde remmen”. i 

In het verlengde van Zeele**' 
bergs keuze voor Lucky Strik®' 
Suzuki ligt een toekomstig oP' 
treden in de 500 cc. Het tea*** 
behoort in die klasse al jaren W 
de absolute wereldtop. Welli®!** 
liggen er volgend jaar al mog®l 
lijkheden, mocht 'tweede rnaj* 
Doug Chandler het aan de zij**® 
van topcoureur Kevin Schwani^ 
niet goed doen. „De deur staa 
open om, als hij goed presteer*' 
de overstap naar de 500 cc te m®' 
ken”, bevestigt Ron ReindefS- 
De coureur zelf wil niets lievci- 

„De 500 cc blijft toch de koning®' 
klasse. Ik wil aan het einde va** 
het seizoen in elk geval eens pr®' 
beren hoe het rijden op ^a** 
zwaardere motor me bevalt. Wj® 
weet, stap ik wel met knikkend® 
knieën af’. 


Haico Scharn blaast middenafstand 


nieuw 
leven in 


UTRECHT - Hij vindt sommige atleten maar miet¬ 
jes. Zeurpieten. Kneuters die niet van aanpakken 
weten. Haico Scharn meent dat enkel keihard trainen 
de sleutel tot succes kan zijn. Hij eist dan ook de vol¬ 
ledige overgave van de atleten tijdens zijn sessies. 
Niet iedereen kan de 'methode Scharn’ billijken, 
maar hij boekt er wel resultaat mee. Met Letitia 
Vriesde, Yvonne van der Kolk, Stella Jongmans, Ton 
Baltus, Leon Haan en af en toe Ellen van Langen 
zwaait de voormalig topatleet de scepter over poten¬ 
tiële olympische kandidaten'en floreert de middenaf- 
stand plotseling weer in Nederland. 


Haico Scharn (46) maakte eind 
vorig jaar zijn comeback als 
bondstrainer middenlange af¬ 
stand. Dat was opmerkelijk, 
want in 1983 had hij na veel 
bombarie bij diezelfde bond zijn 
koffers moeten pakken. Hij had 
bonje over een sponsorkwestie. 


’ Training 
is geen 
kunde maar 
een kunst’ 


De gemoederen raakten behoor¬ 
lijk verhit en Scharn werd de 
laan uit gestuurd. ,,Ik had me 
toen voorgenomen om nooit 
meer terug te keren”. 

Negen jaar na dato gooide de 
Culemborger vooral op aandrin¬ 
gen van Bob Boverman evenwel 
al zijn principes overboord. Hij 
is immers geporteerd van het 


ambitieuze topsportplan van de 
Atletiekunie. Na ampel beraad 
accepteerde hij het aanbod van 
de KNAU. „Ik wil het wel weer 
eens een jaar proberen”. De 
bond honoreerde zonder morren 
zijn wensen (weinig centrale trai¬ 
ningen, een 17-daags trainings¬ 
kamp en alleen bezig zijn met de 
absolute top) en Scharn stortte 
zich met nieuw elan op zijn nieu¬ 
we missie. „Ik wil met minimaal 
vier, vijf atleten naar de Spelen 
van Barcelona”. 


Autodidact 

Haico Scharn, dit weekeinde ac¬ 
tief tijdens de Nederlandse kam¬ 
pioenschappen in Den Haag, is 
autodidact. Hij kijkt naeir ande¬ 
ren en probeert het vervolgens 
zelf beter te doen. Hij put zijn 
kennis bovendien uit een impo¬ 
sante sportbibliotheek. „Ik heb 
meer gelezen over het middenaf- 
stand lopen dan wie ook”. 
Scharn, in 1972 zelf olympisch 
deelnemer en goed voor 3.37.8 
minuten op de 1500 met^r, on¬ 
derscheidt zich van andere doe- 
het-zelf-trainers door zijn veelzij¬ 
digheid. „De gewone ’self-made’- 
trainer heeft een beperkt ge¬ 
zichtsveld. Een toptrainer weet 
ook wat er internationaal ge¬ 
beurt, welke problematiek er • Haico Scharn traint met zijn pupillen (links Stella Jongmans) op de indoorbaan in Den Haag, waar dit weekeinde de 
Nederlandse kampioenschappen plaatsvinden. Foto: ROLAND DE BRUIN 


speelt en voelt de dingen beter volgens het ’laissez-faire-princi- der van een gedecentraliseerde de discipline. ,,’Hard’ is bij de 

aan”. pe’. „Niets is zo makkelijk om aanpak. „Ik kijk alleen naar de meesten zaligmakend. Daarmee 

een programma te maken. Maar echte toppers en laat die twee, lopen we wel tien jaar achter. 

Goede atletiekcoaches zyn zeld- het is ook een kwestie van inter- drie keer per week in Den Haag maar dankzij Haico Scharn ge- 

zaam in Nederland. „Training is preteren. En dat is juist het grote samen trainen. De top is per slot beurt het nu in elk geval”, zegt 

geen kunde maar een kunst”, manco van de meeste trainers”. van rekening het visitekaartje. Scharns voorganger Carel van 

luidt een van de gevleugelde uit- Nisselroy. Tijdens zijn actieve 

spraken van Scharn. „Het is een Scharn, testleider bij de sectie Over de minder getalenteerden carrière zwoer Scharn nog bij 

spel tussen atleet en trainer. He- trainingsgeneeskunde en trai- moeten de districten zich maar het maken van kilometers. Nu 

laas wordt er in Nederland nog ningsfysiologie in de luitenant- ontfermen”. heeft hij zich bekeerd tot het pu- 

te slordig met talenten omge- generaal Knoopkazerne in re snelheidswerk. „De 800 en 

sprongen en wordt er nog weinig Utrecht, wil enkel en alleen de In een poging de geheimen van 1500 meter moeten meer vanuit 

systematisch getraind”. Volgens nationale top begeleiden. „Zo de middenlange afstanden te on- de snelheid dan vanuit het uit- 

Scharn, die enige jaren geleden voorkom je jaloezie en dus pro- trafelen, heeft Scharn een nieu- houdingsvermogen worden gelo- 

sprintster Els Vader naar de top blemen in de groep”, verdedigt we trend aangegeven. Hij pre- pen. Zie Sigrun Woders en Anna 

loodste, wordt er te veel getraind hij zijn visie. Hij is een voorstan- dikt vooral het harde trainen en Quirot, de internationale top”. 


1 In de Surinaamse Letitia Vriesd® 
koestert Haico Scharn zijn groot¬ 
ste talent. „Een echte stilis*®' 
Mooie techniek, snelle benen. ^ 
heeft deze winter sneller gelop®^ 
dan ooit en zou tijdens de Spol®^ 
in Barcelona wel eens in de fi**^ 
Ie kunnen komen”. Yvonne va** 
der Kolk („Uitstekende wed' , 
strijdmentaliteit”) en SteU® | 
Jongmans zijn twee andere 
lenten uit de Scharn-stal. 
investeren allemaal veel in zicb_ 
zelf. Zyn opofferingsgezind ®'* i 
dat is een uitstekende voeding®' 
bodem voor succes”. 

Volgens Scharn is het geen to® 
val dat juist zijn vrouwelijke a 
letes doorbreken. ,,De prestati^ 
dichtheid bij de vrouwen * j 
gewoon minder dan bij de i**^ ' 
nen. Dat was ook het problee*?* 
van Rob Druppers. Hij liep oo* 
1.43.6 op de 800 meter en is 
na nooit meer zo snel geweesj' 
Druppers was eigenwijs, bepa®!' , 
de min of meer zyn eigen tr^ 
hing en haalde wellicht daarop 
nooit meer de echte top. Traih® 
Jon Wellerdieck is misschi®** 
wel te goed voor hem geweest • 

Scharn zit al achttien jaar 
trainersvak. Hij maakte ^ 
coach vier Olympische Spel®.^ 
mee. Zijn voornaamste frustrah 
is dat er in Nederland nog steed® 
geen topsportklimaat is. ,,We zijy 
op de goede weg, dat is 
De trainingsprofessor zou de a ' 
letiek wetenschappelijker, P*"®* 
fessioneler willen benadereh' 
„Zoiets als het volleybalmodei^ 

of het Papendal-project voor tur¬ 
ners. De enige manier om succe 
te boeken is door de mensen aa 
je te binden en er intensief me 
bezig te zijn. Ook medisch. } 
doe zelf testjes en lactaatmepm 
gen, maar er zou eigenlijk ^* 
vrij gemaakt moeten worde 
voor een gestructureerd bloed¬ 
onderzoek. Topsport in Nede 
land berust nu nog te veel eP 
toeval. Ik houd van vooruitga**^’ 
van efficiënt werken. Daaro** ' 
ben ik veeleisend. Volgens mi) 
dat de enige manier om te dV® 
leven in de keiharde atletiekW 
reld”. 

Zaterdag 15 februari 1992 • Pagina 25 De industriegebieden bij Charleroi en Luik 
zijn de smerigste van België. Staalfabrieken, 
galvaniseerbedrijven en kunstmestfabrieken 
dumpen grote hoeveelheden olie, zout, 
kankerverwekkende en giftige stoffen in de 
Sambre - een van de rivieren die uitmondt in 
de Maas - en in de Maas zelf. Ook veel 
rioolwater uit Wallonië gaat ongezuiverd de 
rivier in. Afgelopen week werden hoge 
concentraties methylpiridines aangetroffen. 
En dat terwijl de Maas een belangrijk deel van 
Nederland van drinkwater moet voorzien. De 
laatste weken wordt het water niet meer 
gebruikt. De Maas is te vuil. 
In het Tays Noir’ 
begint de vergiftig! 

van de 


# Cockerül, 
een van de 
grote 
vervuilers 
aan de 
Maas. 


jJit een schoorsteen van de staaifa- 
briek Cockerille-Sambre ontsnapt 
een roodbruine wolk stof die zich 
langzaam verspreidt. Tientallen 
meters hoge staalconstructies be¬ 
palen het beeld van het giganti¬ 
sche industriële complex in Mar- 
chienne, een voorstad van Charle¬ 
roi in het zuiden van België. Het 
kanaaltje naar de Sambre is bedekt 
met een dikke laag olie. De uit 
Dordrecht afkomstige ’Op hoop 
van zegen’ manoeuvreert voorzich- 
hg door een bocht. Het helder 
blauw van het schip steekt schril 
3f tegen de grauwe omgeving. 

Op een talud tussen de hoogovens, 
zijn zes mannen bezig met het 
planten van struikjes. „Dertig tot 
veertig procent gaat dood, maar 
®lk jaar planten we nieuwe. Als we 
dat niet doen, wordt het in elk ge¬ 
val nooit meer mooi.” De man in 
de oranje overall weet ook wel dat 
de dijk nooit uitgroeit tot een bos, 
een park of iets wat daar ook maar 
m de verste verte op lijkt. „Het is 
de vervuiling, hè,” voegt hij er aan 
toe. 


Het stadje gaat schuil onder dikke 
buizen, knersende transportban¬ 
den en ijzeren bruggen die kris¬ 
kras van de ene kant van de weg 
^ar de andere lopen. Volgens apo¬ 
theker P. van Heuvel tieren astma 
en huidziekten hier welig. „En als 
de astmatische klachten zijn ver¬ 
dwenen, komt er eczeem voor in 
de plaats.” fJet stof van de fabrie¬ 
ken dringt overal door. Demon¬ 
stratief haalt Van Heuvel zijn vin¬ 
ger over een houten kast; „Van¬ 
ochtend nog schoon gemaakt en 
nu al Weer vuil.” 


De inwoners van Marchienne heb 
on ^ strijd tegen het vuil opgeg 
en. De huizen zijn vies en grauw 
on van het station dwarrelen de 
Al] '"erfresten naar beneden. 
Alles is van een treurig stemmem 
groezeligheid, want bomen of 
struiken zijn er niet. 


och wordt er weinig geklaagd, 
„ue mensen zijn het gewend, 
vroeger hadden ze astma door het 
werk in de mijnen en nu krijgen ze 
et Uit de fabrieken,” aldus de apo¬ 
theker. Onleefbaar wil hij de situa- 
10 met noemen ook al vertrekken 
veel mensen om tien kilometer 
verderop te gaan wonen. Alleen de 
urkse en Marokkaanse arbeiders 
met hun gezinnen blijven. En het 
IS dan ook geen wonder dat het 
enige gebouw dat niet is aangetast, 
ue nieuwe bakstenen moskee is. 

Zwart land 

Het industriegebied bij Charleroi 
geldt als een van de smerigste van 
België en wordt niet voor niets 
aangeduid als ’Pays Noir’, het 
zwarte land. Overal staan schoor¬ Walen onverschillig over vervuiling 


# Greenpeace zal volgende week de resultaten bekend maken van het onderzoek naar 
watermonsters, op de Maas in België genomen. Foto’s: FRITS widdershoven 


stenen. Sommige roken voortdu¬ 
rend, andere laten in een vast rit¬ 
me zware wolken rook en stoom 
ontsnappen die alles aan het zicht 


onttrekken. Maar daar blijft het 
niet bij. De fabrieken gebruiken de 
Sambre - een van de rivieren die 
uitmondt in de Maas - openlijk 


voor het lozen van vloeibaar afval. 
Grote hoeveelheden olie, zout, 
kankerverwekkende en giftige 
stoffen worden er eenvoudig ge¬ 


dumpt. Vergunningen zijn veelal 
niet afgegeven en worden in elk 
geval niet gecontroleerd. De Maas 
verwordt tot een open riool. 

Stroomafwaarts in de buurt van 
Luik is het geen haar beter. Over 
een lengte van meer dan twintig 
kilometer lozen kunstmestfabrie¬ 
ken en staalverwerkende bedrij¬ 
ven zoals Phenix en - opnieuw - 
Cockerill grote hoeveelheden zwa¬ 
re metalen en ander giftig afval in 
de rivier. Daar is niets stiekems 
aan. Uit een buis met een doorsne¬ 
de van minstens een meter loopt 
tegenover het plaatsje Jemeppe 
een constante stroom afvalwater 
van Phenix de Meuse in. En waar 
de afvoerpijpen onder het water¬ 
oppervlak in het water komen, 
slaan damp en stoom meters hoog 
de lucht in. 

Wat ooit aardige stadjes en dorpjes 
geweest moeten zijn, met uitzicht 
op de kronkelende rivier, is volle¬ 
dig verpest door de industrie. Alles 
braakt rook of stoom uit, of vies 
water dat kolkt en draait. De stank 
van zwavel overheerst alle andere 
lucht. Elke kleur in de omgeving is 
verworden tot lichtgrijs, donker¬ 
grijs, bruingrijs of geelgrijs. De 
enige uitzondering vormen de gro¬ 
te aanplakborden langs de weg, 
waarmee autofabrikanten in felle 
kleuren de allernieuwste modellen 
aanprijzen. 

Geen probleem 

Twintig jaar al probeert de Neder¬ 
landse overheid de Belgische zover 
tè krijgen dat ze de vervuiling van 
de Maas werkelijk aanpakt. Maar 
tot nu is er van alle mooie afspra¬ 
ken niets terecht gekomen. De 
laatste tijd is het weer helemaal 
mis. De kwaliteit van het water is 
zo slecht dat het Waterwinningsbe- 
drijf de Brabantse Biesbosch al 
sinds 22 januari is gestopt met het 
innemen van Maaswater in zijn 
spaarbekkens. Afgelopen week 
werd groot alarm geslagen wegens 
de aanwezigheid van hoge concen¬ 
traties methylpiridines. 

Voor de Belgen is het allemaal 
geen probleem. De Vlamingen be¬ 
trekken hun water uit de schone 
bovenloop van de rivieren of, net 
als de Walen, uit ondergrondse 
bronnen. Zo liggen op een tiental 
kilometers van het ernstig vervuil¬ 
de industriegebied van Luik de 
bronnen van Chaudfontaine, waar 
het gelijknamige mineraalwater 
vandaan komt. Bovendien slaan de 
giftige stoffen in het rivierwater 
pas in het Nederlandse gedeelte 
van de rivier neer. Daar hopen ze 
zich op in de vorm van giftig slib. 

Toch vindt minister Maij-Weggen 
van Verkeer en Waterstaat het nog 
te vroeg om juridische stappen te 


ondernemen. Zij ziet nog ruimte 
om door goed overleg te komen tot 
deugdelijke afspraken en de rivier 
werkelijk schoon te krijgen. De be¬ 
windsvrouw wijst er op dat juridi¬ 
sche processen veel tijd vergen en 
daar is uiteindelijk niemand mee 
gebaat, meent zij. Bovendien zou¬ 
den juridische stappen het verloop 
van de onderhandelingen ongun¬ 
stig beïnvloeden. 

Het probleem is echter dat de Bel¬ 
gische nationale overheid, met wie 


door 

THEO 

HAERKENS formeel overeenstemming bestaat 
over drie zogenoemde Waterver- 
dragen, geen greep heeft op Wallo¬ 
nië en wat daar gebeurt. De be¬ 
voegdheden zijn overgedragen aan 
de regio’s. In de Waterverdragen is 
onder meer afgesproken dat de 
Belgen de waterkwaliteit van het 
Maas- en Scheldewater drastisch 
verbeteren, onder meer door het 
aanleggen van zuiveringsinstalla¬ 
ties. In ruil daarvoor helpt Neder¬ 
land mee de Schelde, de toegang 
tot de haven van Antwerpen, beter 
bevaarbaar te maken. 

De voordelen voor de Vlamingen 
zijn duidelijk. Voor de Walen ligt 
dat volstrekt anders. Zij hebben 
geen enkel belang bij schoner 
Maas- of Scheldewater en al hele¬ 
maal niet bij verbetering van de 
haven van Antwerpen zonder dat 
daar voor hen iets tegenover staat. 
En zo vormt de taal- en cultuur¬ 
strijd tussen Vlamingen en Walen 
een belangrijk obstakel bij het ver¬ 
beteren van de kwaliteit van het 
Maaswater. 

Illustratief voor de desinteresse 
van de Belgen in de kwaliteit van 
het water is wel dat zij de water¬ 
kwaliteit op geen enkele manier 
meten. De Waalse minister van 
Leefmilieu Guy Lutgens stelde 
dinsdag zelfs dat Nederland de 
zwarte piet naar België doorschuift, 
om de eigen problemen met de 
drinkwatervoorziening te verdoe¬ 
zelen. 

Absoluut minimum 

De afspraken tussen Nederland en 
België passen in het Noordzeeac- 
tieprogram, een EG-plan om de 
kwaliteit van het water in de 
Noordzee drastisch te verbeteren. 
Het heeft ertoe geleid dat de kwali¬ 
teit van het Rijnwater er de afgelo¬ 


pen j aren flink op is vooruit ge¬ 
gaan. Volgens de Stichting Rein¬ 
water, die al sinds jaar en dag actie 
voert voor schonere rivieren, zijn 
de Belgen op grond van deze inter¬ 
nationale afspraken nu al verplicht 
te zorgen voor een schonere Maas. 
„Onderlinge afspraken tussen Bel¬ 
gië en Nederland zijn in feite ach¬ 
terhaald. We vragen iets wat de 
Belgen toch al moeten doen,” vat 
woordvoerder Wim Verhoog sa¬ 
men. 

De Belgen proberen met een abso¬ 
luut minimum aan hun verplich¬ 
tingen te voldoen. Ze goochelen 
met getallen om de vervuiling te 
bagatelliseren en zijn al tevreden 
als brasem, voorn en andere karpe¬ 
rachtige vissen kunnen blijven le¬ 
ven. Dat kan tamelijk gemakkelijk 
omdat de hoeveelheid water die bij 
Eijsden de Nederlandse grens over 
komt, sterk wisselt. In de winter¬ 
maanden, als het volop heeft gere¬ 
gend passeert er per seconde wel 
880 kubieke meter water, in een 
zomer waarin het weinig regent, is 
dat soms maar twintig tot dertig 
kubieke meter. En het laat zich ra¬ 
den dat de kwaliteit van dat water 
vele malen slechter is. 

De kwaliteit wordt niet alleen be¬ 
paald door de samenstelling, maar 
ook door de temperatuur. En aan¬ 
gezien veel fabrieken, maar ook 
enkele kerncentrales in Wallonië 
Maaswater innemen om te koelen, 
stijgt de temperatuur van de rivier 
snel enkele graden. Dat is funest 
voor het zuurstofgehalte en gaat 
ten koste van het planten- en die¬ 
renleven. 

Ook dat raakt de Walen niet. Me¬ 
vrouw J. Cloosterman woont al zes 
jaar op een woonboot schuin te¬ 
genover de kerncentrale in Tihan- 
ge, zo’n twintig kilometer westelijk 
van Luik. „Vroeger zaten de vis¬ 
sers hier allemaal op de kade van 
de watersportvereniging,” wijst ze, 
terwijl ze de eendjes brood toe¬ 
werpt. „Tegenwoordig zitten ze al¬ 
lemaal aan die kant van de centra¬ 
le, want daar is het water warmer 
en groeien de vissen harder. Zo 
groot worden ze wel,” lacht ze, ter¬ 
wijl ze haar armen spreidt. 

Cloosterman weet heel goed dat 
het water ernstig vervuild is, maar 
dat is geen reden om uit te zien 
naar een andere ligplaats. „Zolang 
je het maar niet drinkt kan het 
geen kwaad.” In de zomer, als de 
kinderen van de botenbezitters bij 
het zwemmen wat van het vuile 
water binnenkrijgen, worden ze 
eens ziek. Maar verder is het niet 
erg, meent ze. Zelfs de vissen heb¬ 
ben er geen last van. „Laatst heeft 
mijn man hier nog een forel gevan¬ 
gen. Nou. hij was heerlijk hoor, 
niets op aan te merken.” 

Limburgs Dekblad' 


Zaterdag 15 februari 1992 • Pagi 


HASJQoNrtéO i$ ë#f iiooiRM|fè|aa^ acMesbuiBau dat zc^ vöof jbuwienlanctaè als buitenlandse 

bedrlNhn ap .o wt i b d wi ia p d w f^ ^ kinyi^ het geh^ tii^ect beslai^ van enderaeèk, 

htifairftakinrtidHlIfinii- i'iieaiin niMMiaaÉbk l■i^liiil‘aliiÉ^l<i^lll■lll%ff 'tl'ilininMlii ii i umiriAi-ütiiiCMnnn': nrufAitihald! tMheoilr«n 


>«n HASKOraNOi^b^ ^ 
kundig,. I^gisli^^life^^ 
ome 


aen n»dm 


lUWfVMUI Va wen^^voii Ac esei^--^ steeds 

'''- .-ïiwlt.- ’Biai iléi MV. M iMW liiiii^ >iiaÉiife’ ':A . >u'^C‘4Ki^ï'‘hi^^iörw>lr^ nnir)<>r: 
‘ leeftijd eh'Mvarlhg, iiiC ^ 
nader overieg worden • * 
overeengekomen. Bij 

benoeming tot groeps- ! 

*1 

leider kan uw salaris uitgroeien tot maxi- ^ 
u ^ tijdens uw, maal ƒ 7.$32,- (exdusief'vakantietoedag)^ '? 

een vé^pj^g takenpakket. ' \^r maand. Uw.Standplaats is de 


aS^t bi^éöif^, én l|lat, onderzoek . Vt ^ 

i ’ «. _■ iT- . j‘ ’ I ’ •. •.: i"' -. *£*. 


iran MëUA LIMBURG 


;v># k^wSTïi, JfSr.' ■ vy^- .^ -.■ 


'n4r i'^sf hf-^ 


•. •-■*' -s' 

.'.... ?' 


■. ^wakviiBdé HV IhaaAat^mi^ ' ■ ,.,;>:;•U,^eÖ^^b]i^éï2f^, '^'"l^fdvtstii^gwan MEGA LIMBURG ^ :,'y 

1''> ^ >vei^l|ieBb,'en (ÉüaajmfariiiBÖiai!?.. 

^.v,'.'''r'^;V',.: ■■ • ..^5.;-.;,^ISi^.i>j*6itrf|oiT!i^^!i^ii|iirf.'i^i^^ ' .i-^ij verzaden u pw'schriftelijkè • ' .■ - ^ 

■;::'Ny:;:'.van;dit’iadérdchtm 

-"■''' r‘.>' * l ' 't-'-'‘rV •• ■• -A; • •• ' f • ' •'.^ ‘v ‘ ’ Vi._, ..'-,'• ''yi/’i ''^ ' - \■ .. ‘ -'-.V A >' ' '»•• ï ' \ ' ■ , • 'i . 

de:.aan8charen de'Ontwi^^ v'^' mr. W.,Vermeer, dir^teur Personeel,;^ 


ff ‘ r "■ 
ft- 

.- 77 ^ 1 .«. • ‘ '.MMiViMliiT-;»^^.»:iMi«ri>?!r-».:, 


maken deel uit van da setectnoiocedura 
-V: ^ 
^ •r' *-».^. v».^44*- ■ 


. w7^.. -. 


;:'h A- 
''''[ v (lÉi|j^é-qM^ u^'VakgetiiMv Het is Voor nadere informatie kunt tl bellen rrEK | 

^ ^ . ; _ d&:bedoeling dat u na uw inwerkperiode • de hcCT S.'Janssen, personedSccmsulent.' '..4 

' -^'4 :; ': ^ ' ” .T r'viC ^ ^ trfefbon 043-855574,mét l 

/ ' >• Qodeisteunlng Op U-néémt. de heer it. A; Uhaghs, hoofd Meetteehnid^ 

i;;,-laiim hrt.Bfui^'Tièd^^ ' en T^eiiiatica..tdefbön 043-855065 ,. -"f 

■>(1BGA LIMBUIG. Bq deze dfikfiiq is. •. veelzijdige ^ zelfstandige functie . ' (ppvè: ielefbon 043-62Cf893). 

Iitt,‘^WÏ8^tét. ,:.->.;'-v .rjew^ked^ eii töeniitica, erf" u -bent bere^ '"'i jf ' L I M SU ft O ' m 


- J L*_Li’l_«' . i < I j' t tjij (Tuit uiT i Plfi 
lit>:SA&^JU- yY^tfjé 


ppij voor 

:Jf^ éuo netwerken, teniiiaah m peiSM^ a sefluiftelijké uitdrukkingsvaiudigheid is -Elektriciteit en Gas Limburgs 

a^S^weiSi, 4»inauuiiutHm;s^^ en v^onmisbast. Uw^k^ is circa 25 jaar. . GeUssendoméhi '5. ^t^£bij^' 39^ !'.' .' ^ 

::.| ,y.,S y.-' ^ ,y ^ -y ;; ;■' >202 - 

- ^ -''Wer jaa^-M.w salarik, afhankd^ . f ' a-'V>; i 7 S--, ■'a ■: ■i^;''; ■ ■. 


■>:<:! - !• 


'v'-V.; '^y-i ‘■■i.''^\-■'/!-,y.- 


^3'-,' .Li;,®;. *•.'7,?. , .i , i,!■■, V.’>■«■' ' ' i' '■ • '.■ ' i ■ 1 ■ ,•:./• i'-,.,- ,. ■ . !' •■ .. • . 

nVSPT^jelSBliiPpi^ 


.^ig' 

ii k-wj ;'fc f-.- 

Jl i« 

m 


‘ r'tW-yf- lifii éi^ j 

'■ ''■ '■’■ lil (’triii;|y|jf^issii^i^i^iriiii^^^ •^'•f-'-'lii;p-ffy-"'^"‘''^~" 

I»rA?-i 


! i«, ^ 'i*'(ii(iil„i, ^ *“ fC jif|i 

itisas'i ■*^ï"',l'' ■ "'* 

. 44 . '1 ■; . '• .'it'’.M: :>■• .>U!,‘: 

§ï ' , '“t '"■ llii'.; h, '" 

j 1 ‘. t-' M's ,i ;iü il'i'irB' '|ti;'^i|™' 

M ;if -Aid |'ji{tji:|||] 

'i‘!v^t«lsètó>''‘ .|.t|'> .',;'}!in,ii:;;:i 
j|*ïi,i'Ai,il'il,^;itpj!*|jy; i'itiiiiifiii 

i iV." ii'!i.!!r.i',‘,.1l':i{!iili'!!if;f!i :Jf!.''{]:'f!(fftii%}j|tii 


* M 


%■'- 

P W »< 


Mll 


t*' { ' N. 


il< i 


I..,. 

I 4 d f 
^ i^‘-Wari 1 W!> ^-^Winïïi^ 

«ii'v 

I “' ; U; 

^ 

w é rité i » < i i yw( » 


; t 1:1.'^^ . * <1 -. 1 % t 

L 'SiiM.jMS'IiAltM^—MHMIit 

fcil^^f^s^rWSi^irUWw 


.V.Wi 


* 'lij* I 

< I 


L j.-jI-'.l-iI'Ti V^iLL-iü 

fiTr ir^ I md ^ 


fe-iU'.Ts*/ 
- -'A« 
2 S|p 27 (pg| hÜ^NiWSm^ 


si«af^>ea'msPW!s 

‘ ■ iV'M fl ‘'.-.ï- •,; 

■.•:-.T -, 4;-'- V Jf f j"-...- I: ■ •ƒ-H 5 v: • -,-!«•, ':;-i-./-jiir<.‘-‘ tw 
■ii ^,1 


; > lateed»iiB^ b|éhesnlBg:va&dè%ee^ « ï 

>. éivttc^^eea^n^^ ' ■' ^dffl^efflingscBk^dlêeegi ;i'>r r ; 

„S .r.f.„ -' ,V^:'‘.‘.,...^.t.'ïi;i,','-, > <J,'iV AA».-'' 

. > ...f: >mKÜï|xiiM!tgieatt$^^ Tetefeaiasb^tafeiiwro^ veitsadict da» 

Oude tijden herleven in Kerkrade. Met z’n allen in een 
grote zaal de hele avond oude liedjes zingen. Het begon 
vele jaren geleden aan de bar van café Goebbels aan de 
Markt. Tien stellen die lol hadden in het samen zingen. 

Nu komen om de drie maanden zo’n tweehonderd 
tieëkezenger bijeen. In Vaals is deze ouderwetse rage 
ook al op gang gekomen, Simpelveld en Gulpen volgen. 

Community singing nieuwe stijl. 


DOORJOOSPHILIPPENS 

Tweehonderd mensen zingen uit 
volle borst 'Daar bij die molen, die 
móóie molen’. 

Het geïmproviseerde koor staat op 
deze zondagavond achter de bar, 
rond Stehtische en zit aan tafels. De 
zangers zijn verzameld rond de ac¬ 
cordeonist en de gitarist, die in 
zaal Goebbels in Kerkrade als 
stemmingmakers fungeren. 

Organisator Frans Handels (65) 
geeft aan hoe vrijblijvend een 
avond tieëke zenge is; „De enige 
voorwaarde hier is: je moet zonder 
dirigent kunnen zingen.” 

Op alle tafels liggen klappers met 
de teksten van zo’n 250 liedjes, zo¬ 
dat de uitvlucht ’ik ken de teksten 
niet’ geen zin heeft. Voor je het 
Weet, sta je mee te neuriën. Schor¬ 
re kraaien naast nachtegalen. Een 
beetje vals is in dit grote koor geen 
bezwaar. Je ontkomt er niet aan: 
wie in deze zaal is, zingt de hele 
avond mee. 

En dat is opmerkelijk. De tijden 
dat bij feesten door de verzamelde 
familie de onderlinge banden wer¬ 
den versterkt door samen volks¬ 
liedjes ten gehore te brengen, lij¬ 
ken voorbij. De jeugd van vandaag 
zingt hooguit nog in een koor of 
bralt op voetbaltribunes en zelfs 
het community singing in sociaal¬ 
democratische bolwerken stierf 
een zachte dood. 

En dat dit! 

De leeftijd van de aanwezigen va¬ 
rieert van net te oud voor de disco 
fot nog maar net van deze eeuw. 
Absolute senior Wiel Hanssen, ge¬ 
boren rond de eeuwwisseling, 
moet deze keer wegens familie¬ 
omstandigheden verstek laten 
gaan. „De jonge mensen zijn bij 
ons van rond de veertig,” grynst 
Handels. 

Tussen de liedjes door lopen aller¬ 
lei mensen uit de zaal naar hem 
foe, en doen een verzoekje. „Kun¬ 
nen we Lili Marleen zingen? Dat 
doe je toch zeker voor mij?” Frans 
Zet op zijn papier een cirkel rond 
de betreffende titel en fluistert de 
accordeonist in welk nummer als 
''olgende aan de beurt is. Daarbij 
gaat hij niet alléén af op de smaak 
Van het publiek. 

,,Soms moetje het initiatief hou¬ 
den, anders krijg je steeds dezelfde 


hits. We willen ook die hele oude 
liedjes behouden. Heeft Kerkrade 
die dan, vragen ze? Nee. Tot 1930 
zongen ze hier oude Keulse liede¬ 
ren, die soms terug gaan tot 1840. 
Waarom geen eigen liederen? Tja, 
die hadden ze hier in de omgeving 
hooguit in Maastricht.” 

Genieten 

Het is februari, dus de zaal zingt 
ook een carnavalsmedley. Maar dat 
is een uitzonderiAg. „Normaal zin¬ 
gen we pertinent geen carnavals- 
schlagers. Wel veel liedjes uit het 
boek ’Kun je nog zingen, zing dan 
mee,’ dat kreeg je vroeger op de la¬ 
gere school.” 

Handels noemt genietend titels als 
’Waar de blanke top der duinen’ en 
’De Molen’ en hij smult van ’lk 
weet een heerlijk plekje grond’. 

Ook de ’Fremdenlegionar’ deint 
door de zaal, een vooroorlogs liedje 
over een soldaat die zijn moeder 
schrijft. ’Wie schoeën os Limburg 
is’ klinkt lekker melancholiek, ’Liü 
Marleen’ is mooi, maar best moei¬ 
lijk. 

„Met 150 tot 200 mensen kun je 
geen toon houden, daarom is de 
muziek erbij gekomen. Dat moet. 
Het orkest doet dit gratis, heeft er 
zelf ook plezier aan,” verklaart 
Handels plechtig. 

De voortdurende grijns van de ac¬ 
cordeonist vormt het beste bewijs. 
Voor een gesprekje heeft hij ook 
nauwelijks tijd. Spelen, een slokje 
nemen, volgende nummer opzoe¬ 
ken en verder spelen, dat is zijn 
ijzeren ritme. 

En verder gaat het met liederen als 
’My Bonnie lies over the ocean’ en 
’Joep hai die Joep hai da’. Kaste¬ 
lein Jo Goebbels verlaat de bar in 
het café even voor een gastoptre¬ 
den. Zijn vaste act bestaat uit lied 
nummer nul, het lied van d’r Hans. 
Het applaus na afloop is enorm en 
Jo geniet daar zichtbaar van. 

„Sommige bassen die in hun koor 
altijd de begeleiding moeten zin¬ 
gen, kunnen hier hun hart ophalen 
met al die melodieën,” verklaart 
Handels om vervolgens weer snel 
in de microfoon te instrueren: 
„Halleluja, nummer 212.” Overal* 
worden pagina’s omgeslagen en 
voort gaat het koor. Drie uur lang 
bestaan de pauzes uit het nemen 
van een slok bier of het maken van 
een plasje. 


den ze een beetje kwaad.” 

Sinds vijf jaar is de spontaniteit 
enigszins georganiseerd. Op deze 
negende februari is Kerkrade al 
weer toe aan de 21ste officiële ver¬ 
sie van het tieëke zenge. 

„Maar het is in de verste geen ver¬ 
eniging, we blijven zo spontaan 
mogelijk. Er is ook weinig werk 
aan. De zaal wordt ruim van te vo¬ 
ren gereserveerd en het orkest in¬ 
geseind. Het kopiëren van de tek¬ 
sten gebeurt beurtelings door 
verschillende vrijwilligers.” 

Het succes kwam geleidelijk, maar 
bijna vanzelf. „Om het bijzonder te 
houden is het tieëke zenge maar 
een keer per drie maanden. We 
hebben geen advertenties nodig. 
De mond-op-mond-reclame zorgt 
wel dat de zaal vol zit.” 

Duinen 

Ongeveer zestig liederen passeren 
ook deze avond de revue. 'Waar de 
blanke top der duinen’ schijnt hier 
mooier gezongen te worden dan in 
’Holland.’ Vinden de Tieëkezenger 
zelf tenminste. 

Opvallend op het repertoire is het 
kleuterliedje Tarabom, waarvan 
Handels opmerkt dat iedereen het 
meezingt, ook al heb je het een 
eeuwigheid niet meer gehoord. 

Als extraatje, wantje moet blijven 
vernieuwen, introduceert Frans 
Handels Der Kameradenmarsch. 
Het is een première: de eerste ver¬ 
sie met Kerkraadse tekst. 

De traditionele afsluiter is ’Heer- 
lijk land der dromen’ en dan, om 
kwart over elf, is het mooi geweest. 
Morgen heerst weer de sfeer van 
alledag. 

Op het bord bij de uitgang staat 
simpelweg ’24 mei’. Dan weet 
iedereen meteen wanneer de vol¬ 
gende keer is. Zelfde plaats, zelfde 
tijd. Simpel zat. 

De Kerkraadse uitvinding begint 
zich als een olievlekje te versprei¬ 
den: in Vaals zijn ze sinds kort 
bezig, Simpelveld en Gulpen gaan 
nu van start. „Daar zijn we best een 
beetje trots op,” zegt Handels. 

Wie trouwens geen geduld heeft 
om de volle drie maariden te wach¬ 
ten, kan al op 29 maart terecht in 
Simpelveld. Of op 17 mei in Vaals. 
Het Gulpense tieëke zenge begint 
rond halfvasten. Bronsgroen Eike- 
hout pur (ge)sang. 


DOOR GEERT DEKKER 

afscheid was hard, vorig jaar. Maar na tien jaar trouwe dienst 
legden Wim Welsing en Peter Starren zich, loyaal als altijd, neer 
het besluit van hun baas minister Ritzen om de Rijkshoge¬ 
school voor de opleiding tot tolk-vertaler om te dopen tot een fa¬ 
culteit van de Rijkshogeschool Maastricht. Over en uit derhalve 
'^oor het bestaande college van bestuur dat de opleiding groot 
J^aakte. Van de drie leden is J. Schrijen gebleven als directeur van 
de nieuwe faculteit; Welsing en Starren werd een nieuwe functie 
aangeboden als respectievelijk bestuursvoorzitter en bestuurslid 
^an de Nederlandse Talenacademie. Het gelouterde koppel, ze zijn 
heiden 58 jaar, heeft er zin in en wil niet kattig doen over het ge¬ 
dwongen vertrek. Maar helemaal lekker zit het hen niet. Welsing: 
..Net voordat de trein het station binnenloopt, zijn we eruit gezet.” 


Ee Werken nu vijftien jaar samen. 

erst als leidinggevend duo van 
een na- en bij scholingsproject op 
^algebied voor het ministerie van 
Onderwijs en vanaf 1979 als voor- 
rekkers van de opleiding tolk-ver- 
«ler (RHOTV) in Maastricht. Wim 
welsing als creatieve geest en 
rontman’, Peter Starren als werk¬ 
paard. Welsing: „Ik zeg altijd tegen 

h K M het werk doet, 

CD ik tijd om na te denken.” Star¬ 
en knikt: „Ja, ja, zo zit dat.” 

Ze vullen elkaar aan en de samen- 
erking is perfect, omdat er geen 
isverstanden zijn over de onder- 
unge verhoudingen. „Ik heb het 
J^esehjk getroffen met zo’n tweede 
l^an, mijn waardering is bijzonder 
Sroot,” zegt Welsing. 

RHOTV tien jaar geleden 
lartte, had men een instituut op 
et oog met ongeveer tweehon- 
aerdvijftig studenten. Het zijn er 
opleiding heeft in- 
iddels een zeer goede naam, tot 
over de landsgrenzen, met na- 
fue door het niveau, dat het ’gewo- 
ue hbo ruim overstijgt. De verta- 
jcrsschool had ook zeker universi- 
wire pretenties. 

De uitzonderingspositie tussen 
hbo en universiteit heeft de 


RHOTV alleen kunnen bereiken 
omdat ze zelfstandig was, rede¬ 
neert Welsing. Het opgaan van het 
instituut in een hogeschool wijst 
hij in principe dan ook af. „Ik vrees 
voor het imago van de opleiding 
nu het een faculteit is.” 

Bierkaai 

„Maar als je ouder wordt, heb je 
geen zin meer om een competen¬ 
tiestrijd te voeren,” zegt hij over 
het ministeriële besluit, ,je vecht 
niet tegen de bierkaai.” 

Toch staat Welsing aan het eind 
van het gesprek op, om van de 
schoorsteenmantel van zijn nieu¬ 
we werkkamer een houten beeldje 
van Don Quichot te pakken. „Het 
is niet mijn mascotte, zoals ver¬ 
moed zou kunnen worden, maar 
meer een blijvende waarschu¬ 
wing.” 

Zoals de Spaanse ridder alleen 
stond in zijn hopeloze gevecht te¬ 
gen windmolens, heeft Welsing 
vrijwel geen medestanders in zijn 
afwijzing van de alom gepredikte 
schaalvergroting. „Ik zie niet in 
wat de meerwaarde voor een verta- 
lersopleiding is om te behoren tot 
een kunstinstituut.” 


Maar schaalvergroting is een poli¬ 
tieke beslissing, om tegenwicht te 
kunnen bieden aan de grote con¬ 
centraties van onderwijsinstellin¬ 
gen elders in het land en vooral in 
de Randstad. Het is een zaak van 
bestuur, zegt Welsing, en dan heb¬ 
ben ambtenaren zich daarbij neer 
te leggen. 

Met lege handen blijven Welsing 
en Starren niet achter. Ze zijn ge¬ 


vraagd hun reputatie als ’bouwers’ 
nog een keer waar te maken, om de 
Nederlandse Talenacademie van 
de grond te krijgen. 


Het gaat om een initiatief van de 
vorige minister van Onderwijs 
Deetman. Die kondigde aan het 
eind van zijn ambtsperiode aan 
iets dergelijks te willen starten, 
maar wat het precies moest wor¬ 


den was toen niet duidelijk. 'Maas¬ 
tricht’ voelde zich echter aange¬ 
sproken en toog aan het werk. Als 
er ergens iets als een talenindustrie 
gevestigd kan worden, dan is het 
wel in deze regio, zo luidde de ar¬ 
gumentatie. Inmiddels waren er 
naast de RHOTV stichtingen als 
WorldNeth en Euroterm gevestigd, 
die zich richten op cursussen en 
het opzetten van een databank in 
vreemde talen. 


geredeneerd hebben. 

De Talenacademie krijgt een proef¬ 
tijd van drie jaar en begint met een 
bescheiden bureau, een directeur, 
een administratieve kracht en drie 
keer twee ton subsidie. De provin¬ 
cie Limburg heeft eenmalig vier¬ 
honderdduizend gulden toege¬ 
zegd. Daarnaast neemt de gemeen¬ 
te Maastricht de huivesting aan de 
Boschstraat voor haar rekening. 

Stoppen 

Een van de meest ambitieuze pro¬ 
jecten is een voorgenomen taalon¬ 
derzoek in de Euregio (in 
samenwerking met instituten in 
Aken en Luik), dat moet resulteren 
in een databank met analyses van 
behoeften aan taalonderwijs en 
doelstellingen van leerprogram¬ 
ma’s voor negen verschillende ty¬ 
pen van volwassenen, aangemerkt 
als ’learners’. Uiteindelijk moet 
eenieder die van plan is taalonder¬ 
wijs te geven, uit dat bestand kun¬ 
nen putten. 

Maar het kan nog wel even duren 
voordat het onderzoek wordt uit¬ 
gevoerd. Een bij de Europese 
Gemeenschap ingediend verzoek 
tot financiering is afgewezen, de 
tweede aanvraag is inmiddels op¬ 
gesteld. Het gaat om een bedrag 
van zeven miljoen ecu, ongeveer 
vijftien miljoen gulden. 

„We gaan er vanuit,” zegt Welsing, 
„dat over drie jaar de Talenacade¬ 
mie zichzelf kan redden, zonder 
subsidies. We moeten opdrachten 
verwerven bij het bedrijfsleven en 
overheid, in binnen- en buitenland. 
Over een tijdje moeten de subsi¬ 
diegevers onze klanten zijn. Als 
dat niet bereikt wordt, gaat het 
blijkbaar om een produkt dat zijn 
nut niet kan bewijzen, en dan moet 
je er ook mee stoppen.” 

Je hoort hem denken: het zou de 
eerste keer zijn, dat het ons niet 
lukt. 


# Enthousiast 
en uit volle 
borst: Daar bij 
die molen! 
Linksonder: 
Onverdeelde 
aandacht voor 
de tekst. 

Onder: Het 
orkest doet het 
voor de lol. 

Foto; CHRISTA 
HALBESMA 


„Ik ben hier voor het eerst,” zegt 
een man, die met zijn vrouw komt 
tieëke zenge. „Je hoort er zoveel 
over datje het wel eens wilt zien. 
Ja, echt leuk hier.” 

Een vrouw die op weg is naar het 
toilet, wil wel heel even stoppen 
voor commentaar; „We hebben 
hier met een aantal vrienden ge¬ 
woon grote lol, we liggen de hele 
tijd plat van het lachen. Geen 


moeilijk gedoe, gewoon lekker zin- 
gen. 

Vanzelfsprekend kan de organisa¬ 
tor zich daarin vinden. „Feesten 
van de jonge mensen van tegen¬ 
woordig bestaat uit disco en dis¬ 
cussies. Het is pas echt gezellig als 
, iedereen kan meedoen.” 

Handels heeft zelf zo’n vijftig klap¬ 
pers vol met liedjes. „Die worden 


voortdurend uitgeleend. Mensen 
nemen ze mee op vakantie, zang¬ 
verenigingen willen ze hebben.” 
Vijftig paren, de vaste klanten, 
hebben hun eigen klapper vol uit¬ 
getypte teksten. „Maar voor negen¬ 
tig procent kennen ze de liedjes uit 
het hoofd.” 

De historie van het tieëke zenge be¬ 
gon al vele jaren geleden. Haast 
ongemerkt. Zo’n tien tot twaalf 


stellen ontmoetten elkaar na recep¬ 
ties, na weidefeesten of na bijeen¬ 
komsten van dialectclub Kirch- 
röadsjer Plat regelmatig aan de bar 
bij Goebbels. 

Dat mondde in de loop van de 
avond meestal uit in zangpartijen. 
Frans Handels glundert; „Het was 
meteen een succes, want als men¬ 
sen uit die groep hoorden dat we 
zonder hen hadden gezongen, wer¬ 


• Drs 
W.P.B.M. 
Welsing 
(rechts) en 
P.M.G. 

Starren, 
bestuur skoppel 
van de 
voormalige 
Rijkshoge¬ 
school 
Opleiding 
Tolk-Vertaler, 
nu een 

faculteit van 
de Rijks¬ 
hogeschool 
Maastricht: 

, Als je ouder 
wordt, heb je 
geen zin meer 
om een 
competentie¬ 
strijd te 
leveren.” 

Foto: FRITS 
WIDDERSHOVEN 


De stichting Talenacademie Ne¬ 
derland moet een landelijk cen¬ 
trum worden voor het bundelen en 
ontwikkelen van kennis op het ge¬ 
bied van vreemde-talenonderwijs. 
Daarnaast is het de bedoeling dat 
vanuit Maastricht de activiteiten 
van anderen op dat gebied gecoör¬ 
dineerd worden. Contacten leggen, 
onderhouden en uitbouwen dus en 
als daar iemand goed in is, is dat 
Wim Welsing, zo moet de minister 


De ouderwetse rage 
van ’t tieëke zenge 


^dTs^Slgen Talenacademie laatste 

schaalvergroting yQQj. J)qjj Quichot 


i i;-, 
- •« • iTTTTiT:^; . uo?* 


* ' ' s.' 

%\'t* ^ 

tf ^ ^ 


^ij?; f'Zc .i- :'';^ .':. ^^»^ ^llIkiSl 


fr . i ^ V 
}S< 4 mk 


, &' >/i i ^y\ 


SIISI 


; 4 ^ •' j ? 

^ ::‘: )'9 


1^; ^ v' ^ 


'"'' ,r''^ 

m 


.. 


; ~A4é^-^X ’5'-" - 5 . 

i^if^iïov < ,'' ■• ' s ^ 


nsj ’^'iy 5 ^-aS» 
BHém 


ün 

secreiaria-n^xiel, kentv^fK)ofcf 9 fdeËngenm een 
stakifdeüig. 

Bbmen dé hooMafdeSi^ Qiénclgééfecfsïs^ (56 
Bfi 


In verband irret de groei van onze nationaal werkende onderneming 
zoeken wij op korte termijn voor het district Ztiid*Nederland een 


reinigings¬ 

technieken 


vertegenwoordiger m/v 


BFI maakt deel uit 
van een internationale . 

• Organisatie en is ■ 
marköel^ in af^l- 
n1z<mnèling verwerking 
enr recytiliiig in Nederland 
, en is bovervlien 
-toonaange^nd op ' 

hetgebi^van . 

IrkiËtefriêle erl 

rioolrenovatietechnieken. 

BFI werkt vanuit 
32, vestigingen in vrijwel heef 
Nederland voor 
overheden, bedrijven 
en instellingen. 

Het hoofdkantoor van 

1 ’ . 

de onderneming is ' - 

gevest^ in Oostérbeek 


Funktie: 

- het onderhouden en het uitdiepen van de contact^ bij 
bestaande relaties , 

- acqdr^reri van riieuwe relaties . ' . j 

- voorbereiden, uit^ri^ en ppvolgen offertes 

- marketing irifbrrnaties verzamelen en rapporteren / ^ ,' 

- Verzorgen aftei^-s^es ^rvice. ; » , - ^ 

, De werkzaamheden vvorden vanuit de vestiging Stein verricht 

Voor deze boeiende funktie zoeken wnj een kandidaat die aan de 
volgende funktie-eisen voldoet: 

- opleiding op HAVO-niveau, aangevuld met MTS (WTB)' 

,-■ commerciële en flexibele Instelling 

- uitstekende contactuele eigenschappen - ‘ , 

- leeftijd 30 - 35 jaaT '. . ■ , > ' 

- 3tat5jaar efvanngineen commercieel/techniséhé.bpitendienstfunktie. 

t • (.■ . '*■.■■ 

. ■ -•■ ■ '.■•' •■•.•• ' V k' ■’ ••••■/• ■ ' ■ 

* ■ , ., ‘ ■ • . - I >i . - • • •-■».- 

, Nadere informatie vVordt verstrekt door de heer F.JX3. Hóen, 

. Personeetsmanager, tel. zaak 08373-60fl26. : , 

.t Uw^^nftetijke sOllicitatiës gelieVe u, voorzien.vap een curriculum vitae, 
■te zenden aan BFI, Afd. Personeefeakerv Postbus lÓI, 6870 AC Renkum. 
W 


Meer dan 20 jaar is Jurgen Autocentrum actief in de automobielbranche. 
De laatste 7.jaar ook qls Nissan-dealer. Door de sterke toename van het 
marktaandeel van ons merk zoeken wij een 

ERVAREN 

AUTOMOBIELVERKOPER m 

• I 

Sollicitaties, welke vertrouwelijk zullen worden behandeld, richten aan de 
directie van Jurgen Autocentrum b.v., t.a.v. de heer J. Jurgen, 
Langheckweg 40, 6468 EL Kerkrade. 

Tel. inl. worpen verstrekt onder nr. 045-452570. 


JURGEN AUTOCENTRUM B.| 
onderschekien:l^&9u,Ruimteli^Onlenkig, ' 
Vóa(amjiaf¥e^ng &n Bouw-(M Wonin0oezkMen 
^ Oitenbaré Werken. 

B|'de afdelir«' Opesrïbare Weiican 

(14 medewerkers) kontt de functie beischikbaar van 

CHEF ALGEMENE DIËNSt 

TaMn dfilchef A^emene Dkm 

^ het plaatsen, beoordelen en het opstellen van voorstellen voor 
opchaphtverstrelidrMig m.b.t dviePtechriische onderhoudswerken; 

- het houden van toezicht op de voortgang en uitvoering van deze Weri^; 

- dag^ilcseleking en verantwoordkig voor de beheers-en \ : 

onderhoudswerkzaamheden in de narnste zin op het civiel-en '. ; 
rioteringslechnische vtek; 

- èi over^ iiiet aWenng Ovieto Techrdek bijdragen leveren aan het 
afct uai s er e h en inetandhouden van de in voorberddlng zpde / 
genutomEtiseerde weg-en rioieringsbeheerssysternen; 

- het lévefOn van bedragen aan de uitvoering van het budgetsysteempi het 

opsteton v^ be^^otnngen. . ' 


'op fulltime, eventuee|| 
en de medew^ 
Zoals iiet 
i^aatsen, het 
drankje. M aar 
n en sluiten'^^ 
en 


en tot de w 
Bankemployee m/v ; - < 

U heeft werfcenarihg by een bank en kunt zelfstandig 
werken. U.bent bekakt inetbankautonwtiserirtg en ^Iktime 
beschikbaar. Het betreft een baliefunctib vanaf medio mei '92; 
Infoiilialie bijmian RÉm, tal. 0«aj52.9M6.; ;v ’ 

Sittartt RosmofenstiaulS. ■ ' vl 


Ni IJ I 5 11 “V' < 


lareervarir^ kt detaakuitvoering van de functie; . 'J T 

rrta nayw netïl^^ (o^janipelafrische, leidinggevende en eo^l^ - 
vaart^heddn);, ■ ■ 'W--. 

>• (gaan) wcnen^lrt da gerneénie Staht. 


Inschaling vindt alharriceliik van opleiding en enrarktg plaat» in da achf!^ 9 
Definilieva inschsrikig vkidt plaateop basis van O 


'j‘71 1 r:!»r^ ^ 7r' 


BmQetjf^jhiak>09^ deel uit van de propedurs! 


OlMiter^ Wëffcan, g4B>331^< 

ll jla nget iÉ liBnd e rt éttanen. htm t 
Miinan 14 daoen nia ptaatalna i 


ser L.H. Bmaefeii^Chaf 

' }.S\ - 

mat cunlekdum «HÉ» 


15,617DAASIeilb Wie bi] ons in de speelzaal komt assist 


De Holland Casino’s zijn de enige officiële 
casino’s die ons land rijk is. Wat betekent dat de 
gasten er uit zijn in een on^^feken en uiterst sfeer- 
voUe omgeving. Om eKs^^^p gen dat het de 


gasten aan niets wij voor Holland 


(m/v) basis. Iemand die 
Be mogelijke service 
geld, het reserveren 
ffsij^retténof het serven 
pet assisteren bij het 
ptafels, hét schoonhouden 
irdet maar voordbeL : 


s voor deze baafi een „r, 
sentatief uj^erfifkilodig en een dienstverlenend 
iing, want^m^de zaalassistent heeft een 
loipen voos?# ^ m vraagt. U dierit bereid te zijj! 
rken in vAsselÖj^^ten, ook tijdens weefcemden> 
isiBdica|Hi# 9 |P»i^^g 9 bruiopeFmaand. 'j 
;s uitste|!|gKiQseQté;^^e arbeidsvoorwaarden, i 
c^£i|^n|y^^g^nfonds. ' 

y^ 4 ^|^Bpollicitatie, bij voorkeur j 
aan de Chef Personen 


‘Btleaecu Pradukti^nra^wer^ 

Wwr een gitiot bedrfjf lil Kerkrade zctekeri met Sfwed 
produktienachtm. Dmtibiih 1$ voor lange tijd en in 
^■filoegertdierater Het faefteft baan m geede«wdiMaten> 

eh een leuke vwrl^^' ^ S 

,1 ■; 

Magazijnmedewerker mN 

Vooreen grcKthaiV^in verf, behano »heutRiakken. De , 
wwfczÉirnft^' 

-'maten van 

uitte»nK>uwen Ufaéfft 19^ jaar. Reageer 

wor deze baan rnet perspéélief. V.-^ ' 

ifVloimatie bij tirui» Rutert^ial^ 045-71 8» is» 

Heéiian, Akmitiaait Z6. ‘ 

HiJl|>^KWEiW t 

U ÉWbmeewerten by dê aanleg en het onderhoud vaii 
lévens wordt u regelmat ingezet by andere 
wdrkziiamhette» te hw tulncenWiip- WL zoeken voor dete 
opdradvc^HnreÉ'Ém'S^ mét eft^ érvaftng of een 

oigekHrm'opdft gebied, dié;voor langetld beschikbaar 1$. 

Bern uben^ om zwaarder vwrk te verrkt^? Dan is deze 
leute fi«4irne tte^wÉllcMleU Vow : 

Nfapr am.brklryfJ(^iy|tefc.''.H«.vvei|^^ ' 

' v e r rj èh t e h vbn ijiNmmMitmf^HTiechinidw . ; . 

het «eidcbfa^ iwi W Bvariiigln 

een loÉbftÉRlab^Mgifiun^i^ ■ 

teag;ÉÉÉÉ»PiS»lkig«'t|cL 

lnfbiftiiyjéNJk|P^?teh,Wisicn.|lL^ -'i 

" -■ - ; i■'V. V . U'-4-‘ ' , ‘' i ■' 


EïD.<!ÉB^taieit-Wht. 


ï' .L 


10 Valkenburg, 


iLLAND me( 4»fvafii^ gc)è^ 

Goede toekoili^trfKi^l^^^ 

SoWdtattes hè toiefbri atepraak.« 
Automöbielbedrtjf HÉN QEUrTS A 
2uiÉer|XK>r( 12,6101 KA Echt. 

Tel 04754-81764^^^^^^^ 
«oor een van ónzê kie^rs voorzien 
ivan iaad- on loekraan zoétervwij-op 
^ erVaren ohauffeuK 

i^Dir^.trari^iyÉliedrlIf B.V. 


Solllcjtatids aHeen na tefefonieche 
afst^aak. Ruime ervaring in het 
bgdténen van.,cio kr^^ji^ia^n.vereiate 


’.i? V T , ' ! i t'i • ' l.';!-;' .iVi-T' 

Vogj^èai^ is reeds veii^éxftirdèrdw^ Vc^edjg aütómatiserên 
9 n^<^èniarig, oïn z^araqg yoor zowel de'tdant sb vóöjf hét be<È^ 
sn^é èn goede mformatieyix>r2;|^^ ynogelijk te rnakpn. lEeiL 
tei^ i^g^inedewe^^ Is hier If^hliriu mee bez^ 

koiriBt.Wonfc éen rumiwinlbïfEttttie^steemkiintw^^ 
eiÉVèndéérde^tedmiekeri. 
imeen: 

' ^ r ^ t.- i . * -’.J. 

u- <ihra'^ Sy^ 

hët'.hjBhéer-j^d’if!^ 

soÉhy^frL^ePLzeer.'i^ , ,» 

Als progjranörielhr bent’jï'odc mederOhfwikkdèar van hiéüwéi^p! 
m. 4 e 4 GX» ^o^SS. U bent k^^m y^ai^ 0 i;!gc|^jifi 1 ^ 


iK»i^«r=a»iH«j<<M>-\f[H*i«rtjy.<(a>Tiir^T5tiïTn:ïiT« wlia-TiTïTïiï rnTïTïTï f;;v:<rdii'h^R; 


.-W* 7 .>;i - j r- 

: "■ -j “ ; ^ t■'.Ca' y .v,^ 

MULwiééH j.»Dg jiiiatotifgn/i^a^ heeft een v^^richte MBO/HBOk^ 

Vahèèlftijf^^ 891^ kei^iW ,vati 

encdèhü^irmaar^ ^weridsrva^^ u véftaxiuwd' gsrii 

tpx, ]N^lDos-e^ Nóvètt; Vbrtfe 
bi} ;yDdr^ur ih 4GL. V 

ftmldipn met een groot v^enmtwoord^ip^h^ 

idditj^hd^^ 1 

J^yKhimaié|llliiiBji Naast- eén uitda^gèfkftl én vedèiiwpQi^^ 

belorang-‘^| luiste^endèeeduida^J 
vvaazden. .^Éï uiëen nl^ stap zetten'm >uW. carrière/ dan ridit ii 
So|l0d|É^tóef sjjoedig' ihogelijif^ y^eléa^’ l 

J,Kvi?,ïd> BiVSgöri'dn/^^A^ ; . ,\i ,!i -A. 
■• '.Cal ‘-i ■ 


•■'.1 ^ ’J ■ t .* • 


, vf* • .f'» 


Z:a:,iTTr. 


Zaterdag 15 februari 1992 • Pagina 29 


Drie dagen de boer op met de AID DOORWILCO DEKKER 


In Limburg kennen we de AID 
voornamelijk van het hoofdkantoor, 
dat in Kerkrade gevestigd is. Wat de 
AID feitelijk doet, dat is Veldwerk’. 
Onze verslaggever ging drie dagen mee 
op pad. Bedreigd door een valse hond, 
achterna gezeten door woedende 
vissers, de deur uitgezet door een 
gepikeerde directeur; bij de 
inspectiedienst van het ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
moetje het een en ander kunnen 
hebben. Dagelijks stappen zo’n 375 
controleurs van deze ’landbouwpolitie’ 
in hun auto om bij boer, visser of 
bedrijf zo’n 55 wetten, 400 regelingen 
en 750 ge- en verbodsbepalingen te 
controleren. 

Grotendeels routinewerk, zo blijkt na 
drie dagen meekijken. Je treft niet elke 
dag zwarte kaas, illegale vis of 
clenbuterol aan, en de 
herbeplantings-bepaling of het besluit 
bestrijding aardappelmoeheid moeten 
ook gecontroleerd worden. Maar de 
echte AID’er weet dat elke grote zaak 
klein begint. storen, dat is duidelijk. Niet dat 
ontvangst onvriendelijk is, er is 
koffie, maar de boer die blij is met 
^on bezoek van de Algemene In¬ 
spectie Dienst moet nog geboren 
'gorden. En de Veluwse agrariër 
staat toch al niet bekend om zijn 

spontaniteit. 

^aar veel keus is er niet, het be¬ 
seft hier immers een visite van de 
Politie’ van het ministerie van 
C'&ndbouw, Natuurbeheer en Vis¬ 
serij. tegenzin wordt in de 
keuken een mapje onder de tv van¬ 
daan gevist: de administratie. Boe- 
en het bijhouden van allerlei 
Papierwerk, dat botert niet altijd. 

^e zijn op bezoek om een subsi- 
le-aanvraag in het kader van de 
^oogkoeien-regeling te controle¬ 
ren. Volgens de opgave zou het om 
dertig geregistreerde koeien moe- 
on gaan, maar in de stal treffen we 
na een kwartiertje tellen slechts 
o aan. De boer heeft geluk, want 
oij heeft ook nog drie drachtige 
aarzen staan. En die mogen vol- 
Sens de regels van de Europese 
gemeenschap in Brussel meege¬ 
teld worden. 

twee andere staan bij mijn 
uder, om gemolken te worden,” 
egt de boer. „Dat mag niet hè. Als 
subsidie aanvraagt dan moeten 
e koeien op uw eigen bedrijf 

Hko’” AID-controleur. 

'' u Dat wist ik niet,” zegt de boer 
et een onschuldig gezicht. „Nee, 
et mag niet. U heeft geluk met die 
le drachtige vaarzen, anders zou 
et ü flink wat premie gekost heb- 
Waarschuwt de controleur. 

^ Ptt u morgen maar terug, dan 
et in orde,” grapt de boer. „Als 
J Piorgen terugkomen, is'altijd 
es in orde,” klinkt het streng. 

de auto, op weg naar het volgen- 
e adres, verklaart AID-controleur 
PPan Regterschot van het land- 
ouwteam regio Noordoost zijn 
^ emente houding. „Ik had wel een 
ekeuring kunnen geven, maar 
^^'^PPd ik een waarschuwing 
PPende. Ik werk niet naar de 
PPsar naar de geest van de 
vinH"^!^ PPoet je inleven in de boer, 
„1 ° ^k, je realiseren hoe zij de re- 
P ® ^^uren en wat hun situatie is. 

voigej-^g mij heeft deze boer 
u het hoofd boven water te 
* ^hen. Zijn bedrijf maakt op mij 
,|^^,^ste geen al te welvarende 

ik hier nog eens . 
orde zij^”*^*^^*” natuurlijk in 

Regterschot weinig. Na 
P^lve minuut in de keuken 
L hy ui welke bank de boer 
g L ^'^^P het spaarpotje op de 
oorsteenmantel) en wie de vee- 
^®^f'J?^pancier is (van de kalen- 
J PPderweg klinken con- 
rit waarnemingep, ondanks de 
boa ^0 Veluwe deze morgen 
, • "Kijk daar, een schaap dat 
j * u PP^^P is gezakt.” Meteen ■ 
rdt het gaspedaal losgelaten, 
j-^een schurft zo te zien, want er 
gt geen wol. Toch even in de ga- 

” die slecht 

oehandeld worden, daar kan Reg¬ 
terschot niet tegen. „Dieren kun 
n niet praten, dus moeten wij 
dat ze een goed leven heb- 

Op weg naar weer een ander adres 
orden we achterop gereden door 
een Mercedes, een populair ver- 
PP^Poiddel in de agrarische we¬ 
reld. Regterschot mindert snelheid 

• Controle 
in een 

kaasmakerij 
(boven en 
onder): geen 
zwarte kaas 
gevonden. 

Foto: ROLAND 
DE BRUIN 


en laat de auto inhalen. „Zie je die 
vent, dat zou best eens een veehan¬ 
delaar kunnen zijn,” zegt hij. Een 
paar uur later zien we dezelfde 
Mercedes staan bij een veeboer, 
waar we eerder op de dag een con¬ 
trole uitgevoerd hebben. „Dat 
dacht ik wel,” klinkt het tevreden. 


Regels 


Regterschot heeft plezier in zijn 
werk. Boeren en vissers weten nog 
wel eens te vertellen dat ’die 
AID’ers zo gefrustreerd zijn als een 
konijn’, maar dat wordt tijdens de 
paar dagen dat we meelopen met 
de AID-controleurs steevast ont¬ 
kend. Controleur bij de AID, dat is 
zelfs het mooiste dat er is. Je werkt 
vanaf huis, deeltje eigen dag in, 
bent veel op pad en ontmoet veel 
mensen. De vrijheid, dat is zo leuk. 
Hoewel je vroeger nóg vrijer was. 
Met al die regels uit Brussel wordt 
er door de AID-top toch meer ge¬ 
stuurd wat er wel en niet gedaan 
moet worden. 

Maar zoveel heeft de gemiddelde 
AID-controleur niet met de hogere 
echelons te maken. Gelukkig 
maar, vindt Ton Langeveld van het 
TAB(technisch administratieve be- 
drijfscontroles)-team West. „De 
TAB-controleurs zijn jongens van 
de praktijk, in tegenstelling tot 
Kerkrade,” licht hij toe. In Kerkra¬ 
de staat het hoofdkantoor van de 
AID. Geen goede zaak, vindt Lan¬ 
geveld. „Ze staan te ver van de 
praktijk, zowel letterlijk als figuur¬ 
lijk.” 

Met Langeveld bezoeken we een 
multinational in Rotterdam, voor 


een wekelijkse controle van de 
voorraad botercóncentraat. Het 
spul wordt gesubsidieerd door 
Brussel, vandaar. Eerst wordt in 
het kantoor de boekhouding beke¬ 
ken, daarna volgt de ’fysieke’ con¬ 
trole, ofwel het bekijken of de 
opgegeven voorraad daadwerke¬ 
lijk in het koelhuis aanwezig is. 
Een fris half uurtje later blijkt alles 
in orde. Veertig pallets met vier la¬ 


ter plekke wees uit dat de kaas de 
container niet uitkwam maar di¬ 
rect verder werd getransporteerd 
naar de Verenigde Staten, waar hij 
tegen goede prijzen werd verkocht. 

Hoe meer regels, hoe groter de 
kans op fraude, dat weet Lange¬ 
veld als AID-controleur. Zo heeft 
hij gehoord dat er vis met een flin¬ 
ke EG-subsidie naar Ivoorkust 


’Kijk, die Mercedes, 
dat is vast 
een veehandelaar’ 


gen van tien dozen a 25 kilo, dat 
maakt veertig ton. 

Langeveld heeft een vaste lijst be¬ 
drijven waar hij controles uitvoert. 
Althans voorlopig. Straks krijgt hij 
weer andere bedrijven, om elke 
schijn van al te nauwe contacten te 
vermijden. Zo’n vaste lijst adres¬ 
sen mag weinig opwindend lijken, 
maar Langeveld heeft er lol in. In 
het buitenland is hij nog niet ge¬ 
weest. Maar een collega al wel. Een 
paar weken Bahama’s en New 
York zelfs. Voor kaasexport naar 
de Bahama’s geeft Brussel veel 
subsidie. Op een gegeven moment 
ging er wel erg veel kaas naar de 
tropische eilandengroep. Controle 


werd geëxporteerd, met douanes¬ 
tempels uit Roemenië. „Het maakt 
ook niet uit, want die stempets 
kunnen ze in Ivoorkust toch niet 
lezen.” 

Later op de dag bezoeken we een 
vleesverwerkend bedrijf in de re¬ 
gio Delft, om daar de nieuwbouw 
te controleren die met enkele ton¬ 
nen EG-subsidie is neergezet. In 
de directiekamer - de directeur 
zelf is met wintersport - loopt 
Langeveld samen met een admini¬ 
strateur de papieren door. Ergens 
blijkt twee cent geboekt te zijn, die 
elders tot een rond getal is afge¬ 
rond. „Daar zou ik toch even naar 
kijken,” adviseert Langeveld. „Ik 


weet dat het flauwekul is, maar het 
voorkomt vragen.” 

Afluisteren 

Wordt het werk van de AID wel 
spectaculair, dan is al snel de AR, 
de Afdeling Recherche van de AID 
ter plaatse. Deze veertig mensen 
tellende afdeling zetelt in De 
Meern en is volgens het hoofd, 

H.A. Kamphuis, goed vergelijk¬ 
baar met een fraudeteam bij een 
groot politiekorps. Vorig jaar was 
de AR nog in het nieuws, toen de 
AID ervan beschuldigd werd zijn 
eigen medewerkers af te luisteren. 
De AR werd zelfs aangeduid als 
’de KGB van het Kremlin aan de 
Bezuidenhoutseweg’, ofwel het mi¬ 
nisterie. Kamphuis kan er nog 
boos over worden. „Wij zouden in 
PTT-schakelkasten zitten te knip¬ 
pen om onze eigen mensen af te 
luisteren. Wat een ongelooflijke 


Kamphuis werkte negen jaar bij de 
Amsterdamse gemeentepoütie en 
negen jaar bij het ministerie van 
Justitie, waarvan zeven als verbin¬ 
dingsman in Thailand. Dan is de 
AID zeker wel saai? „Nee hoor, de 
AID heeft alles wat recherchewerk 
leuk maakt,” zegt Kamphuis. 

„Zo’n clenbuterol-affaire, met de 
verboden groeibevorderaars, da’s 
toch'mooi. Daar zijn we bijna een 
jaar mee bezig geweest. Op de dag 
van de inval deden er zo’n 350 
mensen mee, AID’ers, maar ook 
FIOD en Rijkspolitie. Op vijfen¬ 
veertig plaatsen in binnen- en bui¬ 
tenland hebben we huiszoeking 
gedaan. En nog altijd zijn er bij ons 
acht, negen mensen met die zaak 
bezig.” 


De clenbuterol-affaire is niet de 
enige grote zaak van de AID. Gere¬ 
geld is de dienst in het nieuws. Met 
het oprollen van een illegaal han¬ 
delscircuit rond de vis. Maar ook 
met zaken als de appelfraude (bui¬ 
tenlandse appels werden ten on¬ 
rechte als dure Nederlandse ver¬ 
kocht), de rundersperma-zaak en, 
onlangs nog, met de zwarte kaas. 

Voor teveel geproduceerde melk 
krijgen boeren in het kader van de 
superheffing een boete. Enkele 
slimme boeren verwerkten deze 
melk tot (zwarte) kaas. Je ontloopt 
zodoende de boete en verdient 
zelfs nog leuk geld. Tot je tegen de 
lamp loopt. Er werd door de AID 
al zesduizend kilo in beslag geno¬ 
men. „Een van de boeren had een 
loods met vijf uitgangen,” vertelt 
zuivelteam West-controleur Wout 
de Baat. „Wij maar steeds binnen 
en buiten kijken en iets klopte er 
niet. Binnen hing van dat zwarte 
landbouwplastic, dat vaak ge¬ 
bruikt wordt als isolatie. Toen we 
dat nader bekeken, bleek er een 
deur in te zitten. Daarachter lag de 
kaas.” 

De grote vangsten hebben bij de 
’boerenkazers’ behoorlijk wat 
schrik veroorzaakt, maar de con¬ 
troles van de AID gaan gewoon 
door. Twee boerderijen in de Al- 
blasserwaard staan deze dag op het 
programma. Bij de eerste verloopt 
alles soepel. Alle kazen hebben 
keurig het verplichte rijksstempel. 
Met nummer, zodat altijd bekeken 
kan worden waar deze kaas van¬ 
daan komt. En ook het ’kaasboek’, 
dat 6p last van het Centraal Orgaan 
Zuivelcontrole dagelijks bijgehou¬ 
den moet worden, blijkt groten¬ 
deels in orde. 

De tweede boer annex kaasmaker 
heeft meer praats. „Zesduizend ki¬ 
lo, pfoeh, dat is niks,” zegt hij te¬ 
gen De Baat. „Jullie denken dat 
jullie veel hebben, maar ik vertel 
je, het gebeurt nog overal. Als ik de 
AID was, dan pakte ik geen twee 
boeren, maar tweehonderd. Dan 
moetje eens kijken.” 

De boer maakt op vertrouwelijke 
toon gewag van een man, rijdend 
in een busje, die geregeld in de 
omgeving komt informeren of er 
nog zwarte kaas te koop is. „Of ik 
hem ken? Nee, dat niet,” ze^ de 
boer, plots wat schuw geworden 
door de directe vraag. 


Tips 


Veel boeren, zo blijkt deze dagen, 
zijn helemaal niet te beroerd om 
uit welbegrepen eigenbelang de 
kwalijke praktijken van hun colle¬ 
ga’s te melden. Namen noemen 
doen ze zelden. Maar bij de AID- 
kantoren komen vaak telefoontjes 
binnen met meer concrete infor¬ 
matie. De meeste AID-vangsten 
komen voort uit dit soort tips. 

Helpt de boer de AID wel eens met 
tips, de AID-controleur fungeert 
op zijn beurt vaak als een soort be¬ 
drijfsadviseur. Als het ijs eenmaal 
gebroken is - een bezoek van de 
AID voor boer en bedrijf is tenslot¬ 
te als een bezoek van de politie 
voor de gewone burger - wordt 
vrijuit advies gevraagd over hoe 
zaken geregeld moeten worden. En 
de AID-controleurs zijn best be¬ 
reid te helpen, met bijna vaderlijke 
raadgevingen. „Mijn stelregel is 
dat als ik bij een boer ben geweest, 
ik er altijd terug wil kunnen ko¬ 
men,” zegt controleur Regterschot. 
„Je moet als AID’er vriendelijk en 
correct optreden.” 

Hetgeen niet altijd eenvoudig is. 
„Ik was een keer bij een boer, die 
had zo’n grote, vieze, zwarte hond 
liggen, zo’n valse,” vertelt Regter¬ 
schot. „Op een gegeven moment 
was de boer verdwenen. De hond 
had wel een ketting om, maar daar¬ 
mee kon hij het hele erf over. Ik 
heb een half uur staan praten met 
die hond, echt een goed gesprek. 
Toen kon ik er eindelijk langs. La¬ 
ter ben ik met de politie terug 
geweest, heb ik die boer een be¬ 
keuring gegeven. Een andere keer 
wilde een boer mij niet in de 
schuur laten. Goed, zei ik, als het 
20 moet, dan kom ik terug. Maar 
dan wel met een optocht. Ben ik 
naar de politie gegaan, en heb het 
ze uitgelegd. Kwamen we terug 
met een geweldig spektakel. Bus¬ 
jes, uniformen, auto’s, noem maar 
op. De hele buurt kon het zien. 
Prachtig.” 

Regterschot, 29 pas en zes jaar bij 
de AID, heeft leren relativeren. 
„Ach,” glimlacht hij, „eigenlijk is 
het allemaal een spel.” 


Postkantoor 


DOOR SANTÉ BRUN 

De truttigheid kent geen grenzen, in 
deze wel zeer tegenvallende jaren 

negentig. 

Of liever: gelukkig kent truttigheid 
nog hier en daar grenzen. De 
landsgrenzen. 

Ik bezoek nog wel eens een 
postkantoor, deze week zelfs twee 
vlak na elkaar. Eerst dat van 
Maaseik. Een echt postkantoor: het 
is er een beetje donker, achter het 
glas van de loketten ontwaar je maar 
net de bediende. De inrichting is 
enigszins sleets, maar niet zo dat er 
geen gezag meer van uitgaat. De 
enige lichte kleuren in de hal zijn die 
van mijn blauwe spijkerbroek en 
mijn groene trui. 

Achter de loketten bladeren mensen 
die er echt uitzien als ambtenaren in 
brievenboeken en oude folianten. 
De bediende achter het loket die 
mijn zaak behandelt (want zo voelt 
het aan) treedt mij tegemoet met het 
nodige wantrouwen. Want zo gaat 
dat in alle postkantoren vanaf de 
Nederlandse grens tot achter 
Moskou en Jeddah en zelfs in 
Amerika: datje maar moet aantonen 
datje niet de bedoeling hebt de boel 
te tillen, al ben je dan het 
postkantoor binnen gekomen, op 
zich al een verdachte handeling. 

Voor het innen van een eenvoudige 
girobetaalkaart (ook al zo’n truttig 
ding, heel anders dan de roze, slecht 
gedrukte formuliertjes die ze daar in 
België voor hebben) moet je je pas 
inleveren, en de man trekt een 
gezicht of hij nog wel zal bekijken of 
hij die teruggeeft. Hij controleert 
daadwerkelijk, door je even aan te 
staren, of jij de eigenaar wel bent, 
begint vervolgens driftig te 
stempelen en komt niet op de 
gedachte een van de biljetten ook 
klein te wisselen. 

Je gaat verkwikt naar buiten, het 
weer is buiten nog mooier dan toen 
je binnen ging, en je hebt het 
tevreden gevoel datje je gedwee 
gevoegd hebt naar de strenge maar 
rechtvaardige wetten die de burgers 
in dit land op het rechte spoor 
houden. 

Dan naar Heerlen. 

Daar blijkt alweer een verbouwing 
te hebben plaats gegrepen. Met 
desastreus gevolg. Het postkantoor 
is namelijk weg. 

Als je, via enig postmodern 
metselwerk het pand betreden hebt, 
zie je allereerst een stand met 
knuffelberen. Er zijn hele mooie bij. 
Links daarvan een complete winkel 
met posters, pakpapier, 
wenskaarten en andere leuke 
niemendalletjes voor op de 
schoorsteenmantel. Een reisbureau 
is er ook. En een uitzendbureau. En 
iets waar ik me helemaal niets bij 
kan voorstellen: een postwinkel. Dat 
laatste doet mij wel vaststellen dat 
we hier nog altijd te maken hebben 
met ’iets’ dat uitgebaat wordt door 
wat vroeger de PTT was. 

Nog voor ik denk: ’de loketten zijn 
zeker ergens anders'in de stad’, 
ontwaar ik vier hokjes in knalblauw 
met stemmige verlichting, 
gesitueerd aan het eind van een 
soort doolhof van hekjes; een van de 
loketten is bemand door een 
glimlachende mevrouw die allerlei 
leuks doet met zoemende 
computertjes en printertjes. Hier 
passen die girobetaalkaarten 
trouwens wonderwel, in die 
kakelbonte toestand van primair 
groen, primair blauw en primair 

rood. 

Er staat een rij van een man of 
vijftien, maar die zijn, volgens een 
enquête van PTT, over gemiddeld 27 
seconden allemaal weg, dus dat 
geeft hoop. Bij de Postwinkel, het 
reisbureau, in de 
wenskaartenwinkel, bij de beren en 
in het uitzendbureau zit wel 
personeel, maar er zijn geen klanten. 

Ook niet voor iets anders dat 
omineus aanwezig is: een tafeltje 
met Lego, handelsmerk van winkels 
waar je zo lang moet verwijlen dat 
de kinderen er zich gaan vervelen. 

Even vraag ik me af of ik niet 
vergeefs in de verkeerde rij sta, of ik 
misschien toch niet bij de 
Postwinkel moet zijn, maar gelukkig 
blijkt het allemaal in orde: de 
mevrouw achter het loket lacht me, 
wanneer ik na een minuut of zeven 
aan de beurt ben, bemoedigend toe 
(ik versta het niet als een 
aanmoediging om de zaak te tillen) 
en helpt me vlot. Met een zucht van 
verlichting ga ik naar buiten, waar 
het nog somberder lijkt, na al dat 
feestelijk gedoe binnen. 

Er is een hchtpunt in deze treurige 
truttigheid: geen overvaller van enig 
kaliber zal het wagen dit kantoor te 
beroven. Echt geld kan er niet 
aanwezig zijn, en je moet wel erg 
sociaal gestoord zijn wil je iets 
vileins proberen in een postkantoor 
vol pluche beren en weerloze 
Lego-blokjes. Zaterdag 15 februari 1992 # Pagi Woningvereniging 
, > Heerlerbaan 

■ I -.4 . «; • 

verhuurt en beheert 2440 ^wtmk^ en 010 . 
genges ih de wijk „H&ÉlüLjSftBAAN" 
HéeHen. 

bet fdvoflc BBalcea vaa 4 e VUT-r^efii^ dcx» een van onze 
C zoelcni ini ter vovangii^ era 


RAYON-OPZICHTER MA^ 

- beodede^ en vearworkt Qn^rhóndaldaciitCT; 

> oÉidertioiidt kontakten met. aann^s^' 

■ yaritfat »fte vootkomokle werinaamheden bij mutaties; 

- ao nd t't n e a i d i t a|> wexken van dmden; 

• venprgt, oontraleert ea beheert de wericzaamheden van de ei* 
SBeoBdMKNMlidMttt en 

* imndt vw nii# BR prttti ea en tfeai^ zalmn aan ten bdioeve van 


^M.T'S' -eftnmi^.aa^gevidd met^eea omaus Opcoditer PBNA 

li$ipe exvipng m e» aoortaelijte fndc^ 

.jp^Mait van d^Kanjs BtE; . 

.]Mb|d.tiaaea'30enil0>jam-. 

ci(MCoem 4 e cA.O. vóöé pmsooeel in'c^^ DE StN^G UmURGS SYMPHONBE ORKEST 

zoekt vbc^ eix)edige 

1 eyiOLlST(E) 

■anstoObig uttaiuasnd In daeltq^ 

Verpbc^ ^KKert: oevn vioolconoett van Mozart 
2 ié of 21 ^ een vveilt na^ 


zfeMshdaien en opail^ In A9P. 
\ piiektie Limburgs 
Symphonie Prkest 

P9Stbus482 
, 6200 AL Maastricht 


ADMINISTRATIE- EN ADVIESBUR 
WAEYEN-SCHEERS* ^ 

■ Adminish^pe- en Adviesburo Waeyen-Scheers heeft vier \/estiginM 

met ruim 40 mectowerkeès, welke werkzaam zijn op financieel, 
technisch, Paceu^ en JurhKsch g^ed. | 

■ Ons gevarieerd kliëntenb&^nd komt geheel voort uit het midden- i 

kleinbednjf. Het diehster^xtMcet omvat individuele beg^eiding op a 
, tenéinen die men in het bedrljh^ven verweckten kan. Soch^m 
hiervoor is Hl geruime mate aanwedg. | 

Wi V\^ zoeken < 4 > k(ute terrrtijn 

Ie en & assistent-accountants 

-rneao/mba niveau 

B - Tot de werkzaamheden zullen behtuen; het zelfstandig samehs 

' vah jaarrekeningen,; Pscale aangiften, prognoses en het ter fdi 
begeieicten ven kiiönten. 

m 


- enige ffvanng etrekt tot aanbeveling 
het van de Limburgse taal is vereist 


I van een curriculum vJtae en cijferfi. 


■— pi|awfaajH \\m 

kunnen gezorKfen worden aan: < J 

ADMINISTRATIÉ- én ADVIESBUR 

Pc«tbüs 3 Ó 3 r 6040 'AH 

noenjfiöiid • MaMbracM • Réu 

* OelieeftI dièt fiscépl en jurictisch pdvj^dimrQ Waeyen-Schei 
V^ons veduM^^ 


Ing zoeken wij 


den door 


: 1 ?] 
verkoop van de betere occasions, welke ingeruUd 


^ en 

tÉri^nische afspraak rnet de heer J 
^ 6371 HX Landgraaf 
i lïnfiiiiftÉiiiiiÉÉiaiUiattÉmi 


A 

vocveenjofs en 
■Mi M i s É n CT ga B iwaiMe i 

Iflcftelfe Oes, ftoter m CA^^gha^ aJatnecte voor de verhuur en het ondedioud 
^;ees ii^GuV;4c^srik 

bèet^ een Bremèl vsca|iree. I iJü 
t" ' i>-^vC %n^ 

iii'1 -.lil.*. r.: : *iJLi-idl":lË .'' J <*it 


I: ■ 
' > r' t« : I X i. r • 


C ■ , ■ £i• * 


t'ït-ïWfij*'' — — - *wsmBi*iïï*iiiei<i iii:a iwii'iiwiiiR MMinKitwreitHii v. 
i--& ‘-Alé iir^% 
ippl^ 

rv'i’L ^LI‘ » _ ' ' '*J* ‘I r 
fi/ijgx 


»• weter 
Zaterdag 15 februari 1992 • Pagina 31 Heemkundevereniging legt historie vast 

Drie eeuwen joods 
leven in Beek 


DOOR CATHARIEN RQMIJN 

De stamvader van de eerste 
generatie Beekse joden 
kwam volgens de annalen 
in 1685 naar de . 
plattelandsgemeente. Zijn 
naam was Meyer Joseph. 
Naar verluidt vertrok hij in 
het kielzog van de 
Portugese joden Jacob 
Machado en Isaac Pareira 
naar Limburg voor de 
verzorging van het Staatse 
leger, dat tussen 1672 en 
1709 vanwege de talrijke 
oorlogen rondtrok. Het 
beviel hem blijkbaar in het 
Beekse want Meyer bleef er 
hangen en vestigde zich als 
slager. Hoe het leven van de 
joodse Beekenaren in 
tegenstelling tot veel van 
hun geloofsgenoten tot aan 
de holocaust vredig 
voortkabbelde, is te lezen in 
het boekje ’Joods Beek’. Dit 
yijftiende deel van de serie 
’Wat Baek ós Bud’ werd in 
opdracht van de 
Heemkundevereniging 
Beek door drie auteurs 
samengesteld. De historicus 
J. Lemmens en prof. dr J. 
Jansen beschrijven het wel 
en wee van deze kleine 
groep die drie eeuwen lang 
zo nadrukkelijk aanwe^g 
was in Beek. Van de hand 
van rabbi D. van Gelder is 
het algemene, inleidende 
hoofdstuk. Hij beschrijft de 
gebruiken van geboorte tot 
dood, feesten en gebruiken 
die de joden van hun 
omgeving onderscheiden. 
En J. Aussems stelde de 
genealogische gevens van 
de joodse inwoners op 
schrift. 


Prof. Jansen stuitte in de archie¬ 
ven van de Schepenbank in Beek 
Voor het eerst op de naam Meyer 
Joseph. De directeur van het So¬ 
ciaal Historisch Centrum voor 
Ciniburg houdt zich al bijna twin- 
ng jaar bezig met onderzoek naar 
Qo joodse aanwezigheid in Lim¬ 
burg. Hij heeft al verschillende 
publicaties over dit onderwerp op 
2ijn naam staan en kan dan ook als 
oon autoriteit gezien worden. Een 
olik op de boekenkast in zijn werk¬ 
kamer aan de Maastrichtse Bosch- 
straat laat al zien dat hij meer dan 


. i..' >• ' 

^ WK, ? De joodse begraafplaats aan de Putbroekerweg. Foto; peter roozen 


# Het herinneringsmonument van de synagoge op de hoek Burgemeester , 
Janssenstraat en Raadhuisstraat werd in 1987 door beeldhouwster 
Francisca Zijlstra vervaardigd. Foto: PETER roozen 


een gemiddelde belangstelling 
heeft voor de geschiedenis van het 
jodendom. 

„Ik denk dat ik zo langzamerhand 
wel tien meter boeken over dat on¬ 
derwerp heb. Toen ik hier in 1965 
kwam werken, werd de Maas¬ 
trichtse synagoge net gerestau¬ 
reerd. Ik heb daar op verzoek een 
boekje aan gewijd. Bij het uitspit¬ 
ten van de archieven kwam ik een 
enorme hoeveelheid interessante 
informatie over het joodse leven in 
Limburg op het spoor. Vooral de 


bijdrage van de joden aan de eco¬ 
nomische ontwikkeling van de 
provincie boeit mij in hoge mate. 

In de achttiende eeuw waren de 
joodse kooplieden vaak de voor¬ 
trekkers bij het introduceren van 
nieuwe produkten als koffie, cho¬ 
colade, thee en tabak. Maar ook 
hun manier van handel drijven - 
de verkoop aan huis - heeft de 
economie hier een grote impuls ge¬ 
geven. Vaak hadden de joden ook 
de beschikking over een netwerk 
van handelaren en konden zij in 
tijden van schaarste altijd aan be¬ 


paalde produkten komen. Bij de 
veepest bijvoorbeeld lieten de 
joodse slagers, met hun internatio¬ 
nale contacten, vee van grote af¬ 
stand opdrijven.” 

De bergen informatie die Jansen in 
de loop der jaren heeft vergaard, 
wil hij uiteindelijk vervatten in een 
boek over de joodse bijdrage aan 
de Limburgse economie. Door zijn 
drukke werkzaamheden is het daar 
nog steeds niet van gekomen. Maar 
voor zijn bijdrage aan ’Joods Beek’ 
kon Jansen wel een gaatje vinden. 


„Ik heb daar met plezier aan ge¬ 
werkt. Vijfjaar geleden nam de 
Beekse dominee Roell het initiatief 
tot deze publicatie. Mijn eigen on¬ 
derzoek loopt tot 1808. Tot dat jaar 
dragen de joden een Hebreeuwse 
naam en zijn relatief makkelijk in 
rechterlijke en notariële stukken te 
traceren. Maar onder Napoleon 
veranderde dat. Vanaf dat moment 
mis ik veel informatie. De Heem¬ 
kundevereniging die het project 
van Röell overnam, heeft die leem¬ 
te aan gegevens opgevuld. Op ba¬ 
sis van hun bronnenonderzoek en 
interviews heb ik samen met de 
historicus Lemmens de laatste 
twee hoofdstukken geschreven.” 

Jansen noemt het boekje ’Joods 
Beek’ uniek is zijn soort. Want 
naar zijn weten is er in Limburg 
niet eerder een dergelijk uitge¬ 
breid onderzoek naar zo'n kleine 
groep op touw gezet. Ook op we¬ 
tenschappelijke gebied heeft dat 
vruchten afgeworpen. „Om de le¬ 
vensloop van een kleine gemeen¬ 
schap uit te pluizen waarvan zo 
weinig bekend is. moetje woeke¬ 
ren met documentatie. Dan zie je 
verbanden die bij een grootschalig 
onderzoek door de mazen van het 
net slippen. De directe persoonlij¬ 
ke geschiedenis brengt de weten¬ 


schapper terug naar de concrete 
werkelijkheid van de dag. Dan 
stuitje ineens op mentaliteitsver- 
schuiving onder de bevolking. Een 
gemengd huwelijk in Beek dat de 
sociale structuur binnen zo’n ge¬ 
meenschap doet veranderen. Ka¬ 
tholieke jongens en joodse meisjes 
die verliefd op elkaar werden en 
probeerden het verzet van ouders 
en familieleden tegen een gemeng¬ 
de relatie te breken. Dat vind ik 
ontroerend en van leerzaam.” 

Uit zijn beroepsanalyse blijkt dat 
de joden in Beek weinig vermo¬ 
gend waren. „Vergeleken met de 
beroepsstructuur onder de joden 
in andere steden en dorpen van 
Zuid-Limburg in de achttiende 
eeuw waren de activiteiten van de 
joden in Beek uiterst eenvoudig. 

Er is geen spoor van handel in 
goud, zilver, horloges en juwelen. 
Het waren voornamelijk weinig 
vermogende slagers en kleine han¬ 
delaren. Wat wel opvalt is dat de 
joden in Beek bijna geen proble¬ 
men hadden met de burgelijke 
overheid. In tegenstelling tot 
Maastricht, Eijsden en Gulpen 
heeft het dorpsbestuur van Beek 
zich voor zover ik heb kunnen ach¬ 
terhalen in die periode nooit inge¬ 
laten met anti-joodse agitatie,” 


De joodse Beekenaren konden vol¬ 
gens Jansen ook de periode 
1814-1940 een betrekkelijke rustig 
bestaan leven. Vanaf 1840 hadden 
zij hun eigen begraafplaats aan de 
Putbroekerweg en in 1866 toen het 
aantal inwoners tot ongeveer 40 
was gestegen kreeg de gemeen¬ 
schap een eigen synagoge aan de 
Molenstraat die tot de eeuwwisse¬ 
ling wekelijks werd gebruikt. „Al¬ 
leen in 1888, toen de economische 
toestand in Beek niet florissant 
was, vonden er in de gemeente rel¬ 
letjes plaats die duidelijk tegen 
joden waren gericht. Maurits Hel¬ 
lendag was het slachtoffer. Vol¬ 
gens de overlevering vonden voor 
zijn huis regelmatig opstootjes 
plaats en kreeg zijn vrouw anonie¬ 
me dreigbrieven. Toen de burge¬ 
meester Jos Lemmens in het bij¬ 
zijn van de veldwachter 's nachts 
besloot poolshoogte te nemen, 
werd hij door Maurits Hellendag in 
zijn bil geschoten,” grinnikt Jan¬ 
sen. „Maurits had hem per ongeluk 
voor een herrieschopper aange¬ 
zien. Maar de gevolgen waren min¬ 
der lachwekkend. De verontwaar¬ 
diging onder de bevolking was 
groot. Hellendag verhuisde naar 
Sittard. En de rel liet haar sporen 
na, daarvan getuigt een antisemi¬ 
tisch gedicht uit deze periode. Na 
dit incident liep het aantal joden in 
Beek van 35 terug naar 15 en dat 
zou tot de Tweede Wereloorlog zo 
blijven. Daar stond tegenover dat 
aan het begin van de twintigste 
eeuw de sociale contacten met de 
bevolking hartelijker werden. De 
Beeker joden werden lid van de 
carnavalsvereniging en voetval- 
-club en hielpen zelfs met het voor¬ 
bereiden van de processie.’" 

De Tweede Wereldoorlog maakte 
op brute wijze een einde aan drie 
eeuwen joodse cultuur in het 
Beekse. In 1942 en 1943 werden uit 
Beek de joodse families Van der 
Horst, Benedik en Wolf opgehaald. 
Met z’n zevenen gingen deze 
Beekenaren vanuit Maastricht op 
transport naar Westerbork, het 
Judendurchgangslager in Drente, 
met als eindbestemming de con¬ 
centratiekampen in Auschwitz- 
Birkenau en Sobibor in Polen. Sa¬ 
men met hun zes miljoen lotgeno¬ 
ten overleefden zij de Duitse ver¬ 
nietigingskampen met. 

De joden die achterbleven werden 
liefdevol ondergebracht door de 
bevolking van Beek. Deze loyale 
houding redde de levens van de fa¬ 
milies Meier, De Leeuw, Kanerek, 
Alfred Benedik en Sophie Wolf. Na 
de oorlog kwam er echter in Beek 
geen nieuwe joodse gemeenschap 
meer tot stand. Ook de overleven¬ 
den trokken weg, „Daarom is het 
waardevol dat deze publicatie er is 
gekomen. Om de herinnering aan 
drie eeuwen joodse gemeenschap 
in Beek levendig te houden. Het 
werk is fraai geïllustreerd met di¬ 
verse nog nooit gepubliceerde fo¬ 
to’s, die particulieren hebben afge¬ 
staan. Uit de reacties heb ik 
bovendien begrepen dat veel men¬ 
sen het boekje met groot plezier 
lezen,” zegt Jansen tevreden. 

Joods Beek 

Vijftiende deel uit de serie ’Wat 
Baek ós Bud’. 

Verkrijgbaar bij Drukkerij 
Econoom, Beek 

of Heemkundevereniging Beek, 
28 gulden, excl. verzendkosten. 


Variaties op het thema ’fiets’ • Hans Busio demonstreert de mogelijkheden van zijn Easy Caddie als aanhangwagen en als ’hoogzit’. Het aanhangertje gaat desnoods ook mee 
als boodschappenwagen. In het midden Busio’s dochter Evelien. 


DOOR HUUB MEIJER 


Je bent bejaard, en je wilt 
bij mooi weer graag een 
beetje wandelen in park of 
natuur; of je lijdt aan 
artrose en daardoor is het 
niaken van een fikse 
wandeling vaak een te grote 
krachtsinspanning. Aan 
boodschappen doen in een 
autovrij winkelcentra hoef 
je niet te denken. 

Hans Busio (66) in Geleen 
heeft wel aan die groepen 
gedacht, en een bijzondere 
driewieler, de ’walk-bike’, 
geconstrueerd. De fiets 
heeft een uiterst klein 
verzet waardoor de 
gewrichten tijdens het 
tietsen worden ontlast. En 
hij kan voor allerlei 
doeleinden worden 
gebruikt. Ook zeer 
ongebruikelijke. 

”Noem mij geen uitvinder, want 
een Willie Wortel ben ik zeker 
niet, zegt Hans Busio als hij foto’s 
van zijn nieuwste creaties op tafel 
egt. Busio is als werktuigbouw¬ 
kundige afgestudeerd aan de HTS 

aantal jaren 
DIJ DSM gewerkt en was tot zijn 
pensionering leraar aan de LTS in 
Maastricht. 

Voor de produktie van deze fiets 
gebruikt hij afgedankte rijwielen. 
Die worden ontdaan van alle on¬ 
derdelen, zodat alleen het naakte - 
frame overblijft. Op hun beurt 
worden deze frames ontvet en 
wordt alle oude lak verwijderd. 


Dan volgt de eerste fase van het 
'reconstrueren’. De achtervork 
wordt ’gezweid’, dat wil zeggen uit 
elkaar getrokken. Met als gevolg 
dat het frame uit balans is ge¬ 
bracht. Dan wordt aan de uitein¬ 
den van de achtervork een koker- 
profiel van 50 cm gelast waarna het 
frame opnieuw wordt gericht en in 
balans gebracht. 

Daarna begint het optuigen en rij¬ 
klaar maken van de fiets. De on¬ 
derdelen daarvoor levert de firma 


Gesto in Brunssum. Aan het ko- 
kerprofiel wordt de aandrijfas met 
een 32/48- of 18/20-tands kamwiel 
en twee SVz-inch wieltjes zonder 
remnaaf gemonteerd. De omvang 
van het kamwiel is afhankelijk van 
de persoon die de driewieler gaat 
gebruiken. Om de ’wandel-snel- 
heid’ af te remmen en de driewie¬ 
ler tot staan te brengen is een 
handrem op het voorwiel van de 
wailk-bike voldoende. 

Die geringe snelheid rechtvaardigt 


volgens Busio ook het gebruik van 
zijn fiets op trottoirs en winkelpro- 
menades. Het nieuwe Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 
en navraag bij-politie geven daar¬ 
over geen uitsluitsel. Busio vindt 
daarom dat het gebruik van dit 
voertuig voor ’minder-validen’ op 
de stoep en in voetgangersdomei- 
nen gewoon gedoogd moet wor¬ 
den. Dat bevordert niet alleen hun 
mobiliteit maar zorgt tevens voor 
een stuk integratie. 
RevaUdatiediensten blijken ook 


enthousiast te zijn over de walk- 
bikc. 

Busio heeft zijn constructie wettig 
gedeponeerd. De driewieler gaat 
ongeveer 900 gulden kosten en de 
serieproduktie wordt mettertijd 
mogelijk ter hand genomen door 
het Werkvoorzieningschap Geleen 
en Omstreken (WEGOM). 

Behalve deze bijzondere fiets heeft 
Hans Busio een multifunctioneel 
bagagewagentje ontworpen, dat 
zowel sportvissers als surfers, die 


op de fiets naar de plaats van be¬ 
stemming gaan, zal aanspreken. 

De wagentjes bestaan uit twee nor¬ 
male fietswielen met daartussen 
een afsluitbare cylindervormige 
trommel van 45 tot 100 liter. De 
trommels zijn gemaakt van gefel¬ 
ste plaat en daarna in kleur gelakt. 
De 'caddie’ beschikt over een ei¬ 
gen dynamo voor de verlichting 
voor en achter. 

Beide modellen worden gemakke¬ 
lijk via een telescopische trekstang 


aan de fiets bevestigd. Die telesco¬ 
pische trekstang maakt het moge¬ 
lijk om zelfs lange voorwerpen 
veilig en stevig bevestigd te ver¬ 
voeren. 

De 45-literversie heeft een kleiner 
bagagemandje waarin je snel even 
iets uit handen kunt leggen, wat 
sportvissers wel zal danspreken. 
Aan de voorkant is een stevige 
houten plank bevestigd met een 
uitsparing waarin een zogenaamde 
vissersparaplu past, maar die ook 
als verhoogde zitplaats kan dienen. 
Geschikt voor mensen die niet lan¬ 
ge tijd rechtop kunnen staan om te 
kijken naar voorbijtrekkende op¬ 
tochten. Busio noemt de Vierdaag¬ 
se in Nijmegen als voorbeeld. 

Op de grote trommel is een groter 
bagagerek gemonteerd met een 
aantal bevestigingspunten voor 
het onwrikbaar vastsnoeren van 
grotere of extreem lange voorwer¬ 
pen. Zodat zelfs verhuizing van 
lichte huishoudelijke voorwerpen 
en kastjes mogelijk is. 

De grotere versie van het bagage¬ 
wagentje kan ook aan de hand 
worden meegenomen voor het 
doen en daarna afgesloten opber¬ 
gen van boodschappen in winkel¬ 
centra. 

Het wagentje met zitplaats en klei¬ 
ne opbergtrommel kost fl 500,-. 
Voor de grote, met opbergtrommel 
van 100 liter moet honderd gulden 
meer betaald worden. 

Alle modellen van zowel driewieler 
als bagagewagentjes worden door 
Hans Busio in zijn eigen werk¬ 
plaats op het Industrieterrein Bor- 
rekuil in Geleen geproduceerd. 

Voor meer informatie; Technisch 
Buro NEMI, Handelsweg 8 in Ge¬ 
leen, telefoon 046-753485 of 
046-742710. 

Zaterdag 15 februari 1992 • Pagi «Kr 
• i C ' • ' ib \ ^ 'A ^jv? ■ • t 


rr-'? 

’-J-'-'; ’^i^WWWW 
'iP 


'TOPS'; 
9 
•i ’.>- 


Ki» 


f^w^>SWtJ 


Sji’5* a' 


i: 


inf’F''*» =P^ '’ ;4^' è?'»'-" 


.v'i.^- 


5^:1 - 


m 
1 I 
rl 


‘F 


> ' l'-^' 

«t t. 


F' 


N '' '■ ■ :>'^, ' » '■^■•ét^ '\ . 

' \ 'Sl i- ■». . ^ 


\i y 


■' 


{A. ..'w „y... 

-■ 3 ] '» i; -T' i ■ ’ 1 ‘ - 


. J’V. 


♦ *■ rt,, 


t 'tH-.'» 


fer 


{? fï 


ƒ■?•' ;->. - , .- - 


y i V/■' ■:' ’.av-'y>', S^' ; 

5''^#ii'iö-“; ■>*^'<j.T'. ' . \ ,-ysv'i^^/-': ^ 

•;\’, v-==-". ï/,; ■ r— , r 

--...o' -in "'-^V' ' 
jw» 
•tó ,.M •*»• •♦ 

fcM^r 


-"!; n 

'.■=-€:-'i-„ 

■'V. ^ 'f 
-; ïs*-^. 


-F.' ^ 


‘V-iFiv|fei|f'^-» l’ïfjfliSJrW 


i, ^ 


|•3U■<•;^•}•v^w 


) ^.^'-1tA♦^^V' -^ -*— ■■^mn it’^Tifirftrliiri 


S'iS- .^■{•üit»^>'''J 
j .. V.' 


•f!.i?Jiïl: il 
fcM» > <^.*i 
l^' 


t, ?^WaK^»^«rSiï*r.‘ 

i i. 


* 1 vS ^ 'liitfi^JI «** \f^ i^/»affi'"Tyft.'t'yTy.*^ r,^’-^iwrp/.-<c%j -t «i; I 
"^^»y|^wgWi»t3waMiaÉerf«Bd<iftbAw«i»ttMfci&eé>flr^^ .welaenww 
r\ 


i 


■:w^L 

-■■’.'M 


i r4'xWiV^^¥'»'ï'.5<:^'4t2* 


Oï» 1; t9>i 
S^*1 


tS 4 

? « 


g,;.Nt|«UI :>]l 

BlIRGSBLiai^'^ 

-'•IBeiioek -i 
W0^ 

êm 


^ • (fc, 

^ ^' De wet wordt klantvriendelijker en de burger 
wordt beter beschermd. Korter kan de 
essentie van het Nieuw Burgerlijk Wetboek • 
(NBW) voor de niet-jurist niet worden ' 

^: samengevat. Dat NBW is op 1 januari jl..van 
* ‘ ‘ kr^ht'geworden en bevat een. groot a^n^ 

, wijzigingen die iedere burger kunnen raken. 
Reden voor het Limburgs Dagblad om in 
jfe samenwet'ldngmet een.'aantaljuristeïfjii’ 
W ’ ' serievorm aandacht tè besteden aan enkele ' 


r mv^^markante veranderingen,W^^^venm 
|r 4^ev^voorbeeldeh. Vandaagpi^iipereii'Wij 


s 

'V-: 
' de laatste twee afleverinSgèn.' / 


m:-, 
mi 

m 

'0ê 


ml 
i-;'' 

Ö:L; 


■ 


Aan deze serie werkten mee: 
mr J5L.H.M. Adelmeijeren mr P^-,, 
I*ïevelstein van Adelmeijer Advocaten te 
Heerlen; mr J.P.J.M. FpUings, mr Ch. F.M.P. 
Spreksel, en mr J. H. Welling van Föllings & 
Spreksel c.s., advocaten te Heerlen; en-mr C. 
Leüèsink, notaris te Heerlen. 


-- 


m 


óp deze archieffoto uit 1990 staan 
voorbijgangers onthutst te kijken - 
naar de sch^e die in de Sittardse 
vmtbatsu0»oH^4f 
Foto: PETEri tóöZEN ■>.- S'X\ . • 

s“X"*' 

WL ‘ '■ . X „ V 

meer 


\ "■ ~ y J 
BRpy^N^ 


reep 

gevri moet men alle fabrikan- 
ten^tésamen. aar^reko),' in het 


ihuis worden ingegooid, zijn aldaar geparkeerd 


^worftwaarbetoasfeft^-wordt^in^ , .. 

Ihgen met eett gëëï-üivatlè- ^betvSfeien. Die töadwe 


s 


mm 


Silw 


I 

Wm 


^?tdurendrel3choppende,groep^sU^^#^^^ 

be]te ^^a irfaté§^e de schade in van hen moet zijn gdeverd, stam.. ;.k' 

^■ÖefftHeiriièdaaivariTf^ïaehTOlreï^.'^eWl'Éëil®^'^' *' 'gel«lip|pirmoeten^geir ^ ' zijn ZÖ alten hoofüelijkaangpra- ^ " 

. 2^ huis worden ingegooid, zijn aldaar geparkeerd Of zo’n terugvordering m die kelijk voor de schade van het ötrairefellt 

jlMiBW to wordt zwaar belaas); enrhtt-wordt zglf m. ^ zouïtóïi^evwwatt .. ■Muritw^i.fe-toiaiiBte '- ■ 

XPWc gwtegen met een gea-iiWate Va^taft^ae 'bet«Ml^ Die ’<Hi£U«£s'^,;'..'n. cKfMsSwowtfnMda 

.aassfee vaftdÈien vaïi‘ë^s^Rodijsét^|jö^li^lféfe^sèiï afge*-^ ’ ' wellimlt tot nieuwe slachtoffers van het slachtoff^ gelevad 'ae^^ó^^mmrikelijkheid 

GelukMgis de Keiteaadse politie snelterplel^ ' intevoer^,'oniang4oppóii. 

%w-eËtt3ö#i|iseiv^ de deriag-^vaadalead» arresteEsi. i ^ c g^imt Waarom 

* v . i, , , . . . , Anders dan by groepsa£|nspra- het in civiel recht wel kan en in 

^ ‘ V X Iets soortgelijks kan aan de or- kelijkheid-^ degearrestóerfe het strafrecht niet, iib niet echt 

Jïet Nieuw Wetboek ^elschopponde ^pep en daar- de komen in de z^ van 2 ^, Ajaz:j^andalep moeten ook de . duidelp. , 

,, h%dtHeinlgmHu^WB.ttij " ”4^èé*doorz^na?fiïWtöi^ad-enja'’DES*docMers\wier|éz6lbiff* seBèöebetèlehlndienzijbewU-, » 

stechteffer zign meedoen het totale gebeu- - heid ernstige schadn leed door- zen dat zij dezeniet daadwerke-;,';^ HetftiJ^.wat op het geval van - 

*h|X g^isme 2 glin schade verh^ ^piet ookm-, . dat hun moeders tijdens de lijk veroorzaakt hebben - gpldt . dpïwA-zaïakdieinKerkrade 

v ^ water van detweeeean’estee^ staan voor het resultaat, in liet zwaïtgerschap het me^chcijn .. , t^aanztenvai&de DESrfabri- speelde rond een van verkjach- 


S 


; dem Zelfs als die verdachten bov^tethandèvnorbfeéhi'ho^ pESgebruifcfHaddéf. ' ‘kanten dat zo’nïabnkant niet tmg verdachte persObn. In het 

; r -i «innen ^ Hein zich dus niét te vórdiepen De mpfiUjkheidindezezaak aansprakelijk is wanneer hübe- str^echtmagjegeéiwangr 
Wm 


i gebade met daadwmkelijk heb- in de vraag welk lid van de was dia het medicijn door ver- wijst dat zijn n(uddeipilfi%||^'|^ |fflinw|e!n verdachte verkrij- 

1 >;teïtvm»OK|iaektr dusdatzii . groep de schade precies heeft schillende fabrikanten op de lijkde oorzaak van dé 

\ stenen geggoid hebben, toégebracht. Hij kan gewoon , marl^wastpBbfitehteiihW. h. lta6rij*»bij:Mtkó;6^^ IhèiC^inhel^vielifghtCwaa^ 

rA(fE*»aato,t^d&aftt»niemand' iéder groepslid ^rimrzijns<^adê slochfdffer niet kon aantonen het in de omgeving waar de net per slot van rei^öiüng alleen. 

.WA «AA A Ai «3 la aJ. aIa 1 aa 4 . u^avA rl #Wn 


. T-VHNI.-.W... *• .'aai-, V 

'} 'hiets. X 

J Ui' ^ 


-baat dat aanspr^k^.^ri«> 


Pikant detail is daarbij dat de 


r-^V'* 


reden daarvoorJiiMt^ « ^ tweegeatraBtaEdenheb bedaag fabrik^t voor een speeih^- dernlefegcb^^^kan rijm -v < je hiëtv^dt meeweg 

- ^.*olgt'Wie deelneemt aan zo’n ■ dat aj ï^|ï^s^cht^er moe- gcha^aansprakelijkwas. ‘ ‘ Eenan^r^rscIdl:inhetDE5- bloedlj^eringson*^ 


'en aan een 
rzoek. ' •’ 


iftS 
' j 


- ■’W" '%■ ■'./ 

New;YarkCityymeil988. ' ; 1^; 


•it 
Mijnheer A heeft bij zijn garagehouder het nieuwe recht aan te possen. Tot dan 


, een gloednieuwe auto gekocht voor 


blijven de oude voofwaarden gelden. 


ƒ30.000,-. Een week lang rijdt hij er ape- ook ten opzichte van mijnheer A als hd 

trols in rond, maar dan gaat het mis. in 1992 kocht. Maar als het probleem 

Plotseling weigeren de remmen en A zich voordoet in 1993, kanmijnhe^A 

rijdt een voetganger dan, botst vervol- zich op de nieuwe wet bero^ómi. 

gens tegeneen muur en moet met een •• u a i. .u- 

gebroken nekwervel in het ziekeiüiuia Maar stel dat mijnheer A na Imt hierbo- 

. . o _ XTAVi r\AOAni^oar.An yvvv.^oa»<kl «mvv Ir^wwvv 


jccuiun-di irciVWd v^x aai t_ 1 a > 1 ■ 

moet worden opgenomen. venbeschrevjraoï^al v^dekoop- 

overeenkpmst arwiL Juristen no«nen 
Mijnheer A is ziedend en wenst iemand dat Ontbinding van de overeenkomst 


aansprakeUjk te stellen voor al die él- 


mijnheér A gééft de beschadigde auto 


lende. Welke stappen kan hij ondernes aan de garagehouder terug, en die geeft 


men? 


A de koopprijs terug. Stel varia* dat in 


Anereerstisvanbelanffdat inonze wet de vakoopvoorivaarden van de garage- 

(daartoe gebracht door de EG-richUfln 


^Ss^SïeïilSelati^r^- ^van^koopkan.vorderen.Dan 
lenmetgebrekenlalinlWiavastge: SS^Ito^ih 


auto’s) aan^rakelijk is voor de door *“*®*“^ 

raraarUl;» raava/lllU arA»WM-a|.aalrfA metlgbaaT IS. 


auto’s) aansprakelijk is voor de door ^ 

:^n onveilig produkt veroorzaakte ; eugoaaris. 

Schade door dood of lichamelijk letsd, Het is trouwens ook van betdeenis dat 


of voor de door dat produkt aan andere de r r>ngiimd»pt<>n n rg^niga Kg.g vanaf 1 >- 

in de privésfeer gebruikte zaken toege: nuarijleai belani^lce rol hebben bm 


brachte schade. 


dergdüke onreddijk bezwaroide voor-. 


.GoncteetbetekentdHdatAdeschade 

diehüzelfdoorzahvarwóndinglijdt. 


en de schade die hij aan degewond^ hPRli«;«m dat«»n hpHingrib»! 

voetganger moet vergöeden, kan vèMia- 
lenopde&b.ikanteedeECJ4eajK.rteur 


van zim nieuwe auto. ^ : 

Mocht hij niet weten wie dé ^brikald 


Gêstalén 


:OfdeEG-impQri:eüris.dan kan hijdeze Een ander voorbeeld van betere te- 

tetsdschadev^hdenop^n garage- schermingtegoi dit soort'autopech*; « 

mijnheer B koopt een tweeddiMids 

^SSfi^M^^heta^teX auto van zijn garagehóuder en komt er . _ . 

later achter dat de auto gestolen is. Onr | 

VOT van de fabrikant, EG-import^ of der het oude recht k(m ^dj^nasff van 

zijnteverancier. de^airiozi^voeitu^binnratdrte^ 


Behalve persoonlijk|étsel tril tnijnheéf ,, ?a deMg:van nrijnlKer B.opd> 
A^e onfóituh^toi!to^i^,i$ér Sirittéek 


uiteraard ookniat&ldesdiade. Vaar riito c(|ieeaop«nbaieinarirt gdtikd^ 


Ho firt ftftfl iL ftiitA k^ A '. rouhdriiemiaHiriReigenaMdeknci^^ .'. 1*1 

•aUeendegaiagehoud&SriweS^ prij^aanB moeten teru|MeBe ztl 


Nu was mijhheér A hem ïtóg de^Uudstë 
' termijnvan de kobpi;))^sad/lö!ÖOÖj- 
schuldig. Na het caigév^ deelt mijn- 


meer de van de gacagdmwler gokodi- > 

4a. .AaAAA A..a.A AA-. Ja _ ■ ^ _ t- . .. . .'S. ^ ^ 


te.maargestelmiautoaandeiiééhteBi..>^ 
tigedgenaarmoetenteruiaBevenÖn^ 
dat binn^driej^naS^SlÖBi* ^ ' 


>rschuldigd is. miidat hij dit laatst? ^; :■ 

ühmijnbedrag verrat ittethetl^ 

d^yandeversr^dèschadm^. ' 


- go^ng. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Dat pikt de garagehoiMer échter met Vanafl jaiiuaii 


?ilij)houdt mijnhel Aéeupapi^ enzqnlotgïmotaiWdtraaadebesto- ; 


deneM.Hetisdeachtorijdevanhfet lenefgenaarb^ 
gerioten koopconfract, .Waarc^ de alge-.. tenminste alte icoi 


lis rij de auto 
éhidriiade 


méne verkoopvoorwBaniéii. 2 ^ uitoefening van hun bevdepof beifai^ 


djrukt.NaardtevooiW9ardenwi3«rit, , vai^eengaiagriiouderlteMmgdko^ T 


^vericoper 


lïU^riteei^ArielKiOHri^ ja08driaLlri^rtUKg|paa,ateB4atiiMt 

' -'doet, wofritidjihfet iiiftr *oti- 


£161116 lettertjes Uiteraard geldt bij de w^ 


Uiteraaró gddt bii ^ 

hing van zijn beroep of bedrqifaandidtjf. lÈ^‘miste'irpes:be^k^^ 'i ' 

Cteddrandeiebeparithetiüetrateiridit-ltobid?a«itt^ mrt 
datmtrimringen^yéirekaun -veflijdiGocNr^/^^ i 

lijkheden(zc^ nee|;^)egdindatbe' , , haakbij'aPjn^ rf, >1 

luchteait^d3vah^'kleÊieletterbes ' jelmdtnu:J%.900v-.MhimierCpral^ 

' vande'g^éböud^vormi^^^ tea:t,|]i^deycrtroparridiril^iiii^ : 

vedriijkbezwarendrijri'te«fdeato!!i^. bekendekteinëfette^JlPbriBllcli^ J 

- ment Set^evolgisdatdeiae<i£^hd^ - kantVan het koopcc^iidi^vMniritaaè^' 
ün^voQMMRteriStaieli^^ drtprijsverhogiiigiStdhiilrW . . 

beschouwd als de garagehouder nirt mogen worden doorbetékS uA: ' 

kan aantonen dat hebbeding Wip* on- ^ . . ... >, 

lïdehjkbezamïéidis.Mijnhe^A'^^ 

hetcontractd^weg, ( .,b- o h^ü^tegeri^m,hj||Mhel)^- 

fractbrif» moeten iezemVtolgrtislirt 
Toch kanrirt<itog^niet Als rijn. giE^agOr- NBW hoeft itaiiihearC echter dapiöa- 

houder dte verkoopvoonivaardenool^ v. veiiiogteg ntettebririoitrOeiMeiHiev .y . 

gëhruürietiriiaénziën^^in,1991Vtf^ WrtvrilwedtdatpiijteviediOgingenbin^ ; 


3f isa 


o* 

■■■i :.<■* «L. 
M 


I vD 


lèu^t;6fe,35töifi " 


m 

»j, t iiMmv ' 
'X 


. *. V 'V kA 
. ^ „■ **•» i .• r: - * v, 

^ V. > 
la 

Kf aF 


s 

' i ' M 

n ''i 


wegendeconstfuctiekraan . . -J j ^ 'Xv m 

plotseling ^elkaar. De ' ~Do6r RÊN|WÊKsjJöf1H 

''öhgeiüffii^^j^tté^^ 2 , : __ 

Gériiëy raakf l^kneld Van alle piameren van i»e|fetóce cafnmunk^ 


I^|^rl9l|i^a^^é^enw^^^t1l>é^4^''§^ri^^^^riden,richdezeoc^bet^wMaite ^ 

a^^lSTteriiïnea’Ba«n, bataontart^itievarWaairieerdai^ 

iMntefié^meric^ktedatilleQprtflsite^^ . driipatiöitendtejMotaahgérarii^MrewiemMaaT,... . MNi^W.rigFnSgkl«ertwteLi^^ 
mk«n#ÈteWrteerdwe]ria»^rx»aöJie?i«^POÏ^?^,^»%tvwschüs^^ ■ tiégg»^ *./ r ' ,; 5 . 4 * . * '•' 


|téri^,^;figutfr^ 


K>.'i -l 
. r/éW- * » 


4 * ^ 


• 


T . < 

VijS'. 

.ij!. =:: 
ji2ifcP&dL. ‘ it* '4 


ewVoik 
[U^rifen 


trttegl 


e- «^«o e^ jen a d i dagewteDagenBMtMérilf > — hneTW t« - 

-X 'w x>aiPma^%a6^r merite,itebbenmefr^aiuirida^doéi^ ^dia^eiygW.aerWöKörwri 

' é^tt^Jdaövixmwetodöoreaivr^ 

r '' bl%Meririathae aiftmitaittter énrigiderariiiK..... . I ^ég!> |tf t m .“:; flrohririn gjen 

■ .. . 

sOwö , te eKnauMfaraöKj^tJMwt™ • nuiröigeiï,minaeraanesraoenuei^aanzienyan, oegMaujwlapgnawfaanMeaiaBea'nnWW piiWg g^j^aÉii 
firitriagvande ,» geenx 
%«i^:ér emt M>..-' liri vc 

. te 

• •^■aÉriïiJrT?i4^a:4AlijiiAi,-i.■-i.-.'J a 'j -.j.*» 


'y cf ‘>‘ 

e < 1^: 
, ... 

'’ - X - ■ ■ ^ ■ ■ ■ ..mjÊér.tevréd?naïriitorig^itehaömi’voelm'rifeh^P^^^ 

■■X,!5'X'. • . ,.^feMthuis,tobü^eigènhuJd’).en^itéHiikeva:x.^..^,.'r 

. vapconta^’^ Soortgelijke-^^ebi^ninm^^dikrijnookgevop-. s^iüng. . ., , -r,: a w« a bri wg 

V 4 a v ' .t'.' ' 'lenin oné^ ^éÊm m^e ^^^aanrakinflp | feCtX ; ~4| f '^''x ^ 

V ;. tftteen.giicferiM^Ecttidtf tegam ’-ffetveorscfadKa|Bai^ p j i |^ ^ inDéteyerschil&niripeféooMüj]ri®^J^ --«uahWiwAö» 

^-4sÈ 'nvXri':V' ' ,bV^>. ^'#dsa>rg. ricH het meest dmdelijk in dêuttinitei 


•opfaieridng 'Vrtivan 


Jï , 


i4- .4 

1). x- , ,% X 

^ C'' 
^ ‘fel. 


' it»fOgidemeertaitetMapBltetW^ ■t-aeMtÉM'eaMMfBillrf iii ii y i W ^^ 

^‘ ' ' een zekere angst yöor dé intimiteit van de aanrt^ v ""'ti^dieoionierwaan^ée^vaifl^gcrieghdfedd.'''' - teMMl.iiëtartvufaxteduUJhferiN^ 

V ^'-\, . 4 ,'-,.vjS^S( 2 oria 8 §l^driptjife^i®e)ep*eendiriri^kver»'.,X PBtiaï^lfesc^i£tedenova“w«ïtri|ateFrim eaihtanitoitvntdndrtenb^twooïritVoordeeea , plaste van <rf-of rijn. . Xx' ,?r. 

X ^ ,\v \ '■c-i V"' . lri^endaarnaarv<^ij^^a^^|ijg«arbitefiÉinta!aeën ;zSnS®****®®''^9®*“ 

' tijdens dé behandeling gaven nogal Wat marnien ; :> vpnddaj;4>riteQj«ndteti)dens»#4»^^ ri|rtrteBrriringenliiefaMoèl^ke.inirimiteit nodig.: j3e Dé maftaiaik betjgtoédtriwallrilh ^ ^ voj 

. .^sesr^'^igandatzédrihim'hooMjWitsoortvrasibeeMVM^ .'raakt werdén, zich «entedd«ld.la«lwrann de voor- veirschilien te brimöSte on dit gebied kunnen sbea». ÏHjstl)wa51-c aiii i>a i8M ^v<w^ •'««pp*»:?!'"' "!?wsK‘ 

^ wi'jS 1' .» i ‘H V 
m 


HEAO Venlo biedt perspectief. 

Het HEAO biedt uitstdtende perspectieven: 

een bodende ai gedegen ópleicMng met daantiaast zeer goede 

voormtzKhIen op de afbeklsmaikt. 

Vxnr je HEAO-<^^ding lom je uitstekend terecht bij de 
Hogesdiool Venlo met Me studierichtingen: 

-IffiAO Bedrijfsecmiomie; 

- HEAO Bedrijfskundige Infonnatica; 

- HEAO Qnnmetciële Economie. 

Voor atte richtingen is er een gemeensch^>pelijke {sopaedeuse. 
Interesse gewekt? Viil de bon in of bel: 077-546666. 


[ la. & wfl meer mfo nii a iietiver het HEAO in Venlo. Stmir nrij een brochure ca een 


Naaan: 


piDSicode/Woonpia i tts: 


beDvdopzoaderpoatE^elofistiHco naar Hc^escfaod Venlo, 
Aatwoofdanamer 1086.5900 VB Venia 


/I' 
ogeseboo 


GURSUSSEH 


ïJyy 


+ 
DAG - AVO N D GO L L E G E 
VOOR MEAO 


Informatie-avönd aanbod schooljaar 1992/93 
Woensdag 19 februari van 18.30 tot 21.00 uur 

Eenjarige opleidingen 
^ Tweejarige dagopleidingen 
Avondopleidingen 

ra* Gefleerde beroepsopleiding voor vrouwen 


•3'Administratieve spoedopleiding 

De opleidingen worden gemoduleerd uitgevoerd en geëxamineerd, 
studiefinanciering mogelijk (afhankelijk van Opleiding). 

Voor meer informatie: (045) 712106 
BROEKLAND COLLEGE 

SCHOLENGEMEENSCHAP MAVO HAVO 

6431 LD HOBISBROEK - ZANDSTRAAT 14 - TEL. 045-213675 


Leerlingen geschikt voor Mavo of Havo, volgen het onderwijs gedurende 
2 jaien in heterogene klassen. 

Daarna wordt beslist of de studie wordt vervolgd op de derde klas van 
de afdeling Mavo of van de afdeling Havo. 

4-maal per week huiswerkbegeleiding gedurende het gehele eerste en 

tweede leerjaar. 

Ruime mogelijkheden voor doorstroming van 4 Mavo naar 4 Havo. 


Zaterdag 22 februari 
van 10.30-13.00 uur 


OPEN DAG 


Inleidingen over de inrichting van de brugklas 
om 10.45 uur, om 11.30 üur en om 12.15 uur. 
Advies- en Studi^entrum 
Afdeling Dag-Avondcollege MEAO 
Diepenbróekstraat 15, Heerlen 


iieejii 2 kéer per dag vakantie 
Voor alles beter uitgerust 

TM: geeft rust dieper dart slaap. 

TM: ioét cfiepgewortekle stiesa eii sparirtfrt^ 

TM: geeft helderder dertken én dbeltréfferid haikteW 
TM: ‘verNcht siapeiooshekL norihaóeeert bloeddruk; 

TM: geeft nraer erteigie. zetfvertoouwen, stabiliseert. 

IM: een eêrtvoudige öii^>aiinhi|^techiitèk, die 2x per dag, 15 è 20 

irSriUten, Sn aan t*nÈritnrta)r\ata t>*naÈ umrrit KonAfAnW AVONDOPLEIDINGEN 
IN DE AUTOMATISERING 


Wij Starten in maart wéér met een aantal nieuwe cursussen, waaronder^; 


a Computorboekhoudin ♦ dBA 

«mOMaimaitoompium gBgm 

m Novell « M8-I 

naiwwdtfw/ wa r ti lBr s badii 

Lotus 1-2-9 en Symphony 
nkonblÊdan . 
a WordPorfdet5.1 

rnhriivmwmHIng • 

r bel 
045-741222 

voorinformatie 


* dBASE IV 
gegêven^MStanden 
a MS-Dos en MS-Windovni 

bêtUtaing « 


AUTOMATISERING 


cunuslolidle: IndeCranM 
6411RS HEERLBI i' 

odenaaetteiMM: Mseana 


VnUBUaveiDE MFORMAmEAVOIIOEN 


$ GoMuTiipCieHoei 
eBNMMllMilT 
ÉMttlIfMMHf 
antHogandir 


MW 

— 1 - -«-» 

nM 

EmopabaaS 
ensdag lafBbnari 


MMSfMtatr 
T.M. Cmmim 
'/UnHrierBallaiaan44 
diisdagiaiebnBri 
aaaaang 204)0 wr 


sinmo 

Hatal OsPrips 
SêE$iiieg2uid2S 
aimiao 17 febnari 
aaiwaag 20.00 uur 


«EUHBlQAIMNftE lOpNMMN^TEafl GRATISCURSUS 

in verband met 
75 - jMig jubileum, .. 
bedrijfshógeseboor 

BA^SNENMB V 
BOEKHOUDEN 

in i^»4éspla^en ? 
Limburg. Per lesplaats 
maximaal 30 plaatsen. 

Voor méér inforiiiaiie 
en gratis'prospectös' 
kunt a':<Mis bell^' . 
G.uis^ann , ,. 
077-5«H40(Ve8!<d<»,,^ . 
046-S99559<SittaB^v^ 

ofsdnijven^ . '• • 
antwialivènr.^909, ■ /?.,-■ • 
SOOOVB. Tilburg . 


lLJ)o@o(0)« 


6226 NK MaasMeM 
Tal. 043-620743/620348 
Fac 0434123273 


OP 


Vc;zwgiiig Mede en kleding 


Verkoop Üiterli^e verzorging 


H 22 febnwrt 1992 ven 11.00 tot 14.e9iiur 


Werktuigbouwkunde studeren 
iii Venlo. 

De OTS-Wer^gbóuwkunde is een op de pr^ugk afg^m^ 
opleicMng waat extra vedl aandacht wc^ beste*^ aan de 
nieuwste ontwikkelingen. ‘ 

Je kunt afstudeien iïi vier richtingen: 

- Bedrijfsmechanisatie; ' 

-Ei^rgietechniek;' ' < 

- Fijnmechamsche GönstruGtiétechniek; 

Extra redenen om voor Venlo te kiezen: 

—VWO-ers (met wiskuhde-B) kunnen de t^leiding in 3M jaar 
voltooien; 

- door een herkansingensy^eem woidt studieverhi^g zoveel 
mogelijk beperkt. 

hiteiessè geweld? de bbh jn of bel; 077-546666. 


> Slagé in het derdo en vierde leerjaar 
w Uiterlijke verzorging ais enige ih dé regk> 
★ Veel aandacht voor leerlingbe^teidjng 
KHpBEfflMraaillllECIl 

HAWliGEMammEiBIIIQBI 


aan de UmberUisIaaR s; IfostrtcM 


SECMTiUIIIlEEa 

TOEnansGHi onnBiiiGyai 
cco Avapdbpieldfogw^: Piéfida^ 

' AliijfW ÖB mcichitcTn* 

, HED, l£VtiE2,1^v^ 1^, HB1, HB2, HP1, HP6 
PnMQktf Iploina MiBrinirtlca 

Voorineerlaforfnalie.onderelBande bpnonêebwjk^a^ < 

aCOrAiitiiaoordmimryw 33» 2400 VC Héort^ o 

dhBfWMiflmafc ' ' ' ' opL’ 

e ^ . ,1 tel.: i 

taeoopti -' - \ ; _;__ 


CCC. 'csnirum computer epietdingen ahetstreat U4 heerlen 
% i, 'f ' ' ■''' 

f > f , / f 
<' V, i ^ 

, V A 'i*' f * 

I - f 


; B s 
st^ -j' ^ : f 


? „ ->! ‘ ^ <5 \ -i- 

'U' ‘t-iSt 


X . j 1!! f (.■ 

I'- ^ 

.4 'd s-idi, A damt 
Zaterdag 15 februari 1992 • Pagina 35 


' y < Al in 1947 stelde de Amerikaanse luitenant-kolonel 
Joseph James Shomon, commandant van de 611de 
Quartermaster Graves Registration Company, zijn 
herinneringen aan de bevrijding van West-Europa in 
1944 en 1945 te boek met als belangrijkste onderwerp 
de aanleg van de Amerikaanse begraafplaats in 
Margraten. Van het boek is onlangs een herdruk 
verschenen, aangevuld met vijftig bladzijden met 
meer recente gegevens over Margraten, andere 
soldatenkerkhoven en de oorlog in het algemeen. De 
heruitgave werd gerealiseerd door een stichting 
onder voorzitterschap van oud-burgemeester Jef van 
Laar van Cadier en Keer en Gronsveld. Van Laar 
werkte tijdens de oorlog en de bevrijdingstijd als 
ambtenaar op het gemeentehuis van Margraten. Hij 
, heeft zijn eigen herinneringen aan de kennismaking 
met de Amerikanen en aan de komst van het kerkhof. 
De vriendschap met zijn Amerikaanse naamgenoot 
duurt voort dankzij veelvuldige briefwisselingen. 


Het Amerikaanse leger had aan¬ 
vankelijk helemaal niet de bedoe¬ 
ling om zijn gesneuvelde soldaten 
te begraven op een begraafplaats 
bij Margraten. Kort na de bevrij¬ 
ding in september 1944 werd daar¬ 
mee begonnen in Sittard in de 
buurt van Watersley. Maar daar 
trok men hals over kop weg toen 
de Duitsers een tegenoffensief be¬ 
gonnen. Vanachter de Siegfriedli- 
nie werd een regen van granaten 
afgevuurd die op de aanleg zijnde 
begraafplaats neerkwam. Er werd 
snel gezocht naar een plek die ver¬ 
der weg van het front lag en goed 
bereikbaar was via een verharde 
weg. 

Luitenant-kolonel Joseph J. 
Shomon van de 611de Quartermas¬ 
ter Graves Registration Company, 
herinnerde zich in Margraten een 
gemeente-ambtenaar ontmoet te 
hebben die uitstekend Engels 
sprak en bovendien een naamge¬ 
noot was: Joseph (in het Lim¬ 
burgs: Jef) van Laar. Met hem in 
de jeep reed hij de rijksweg af tus¬ 
sen Maastricht en Aken. Het was 
een van de weinige verharde we¬ 
gen in Zuid-Limburg, een steen¬ 
weg, die bestand was gebleken 
tegen de zwaarste tanks en pant¬ 
servoertuigen. „Stop,” riep Joseph 
Shomon op een vlak en open stuk 
tussen Keer en Margraten, wijzend 
op de zacht glooiende akkers en 
boomgaarden ten zuiden van de 
weg. Zijn Limburgse naamgenoot 
Joseph van Laar deinsde even te¬ 
rug. „Ja maar dat is de beste land¬ 
bouwgrond die er te vinden is,” 
bracht Van Laar naar voren. „Geef 
niet, Joseph, de beste grond is 
goed genoeg voor onze gesneuvel¬ 
de kameraden,” luidde de reactie. 

Jef van Laar besefte, beseft bijna 
een halve eeuw later nog, dat daar 
tegen niets in te brengen was. De 
plaats voor het Amerikaanse kerk¬ 
hof was voor eens en altijd be¬ 
paald. Zonder inspraak van de 
boeren, zonder bestemmingswij- 
zingen, zonder debatten in een 
raadsvergadering zoals dat tegen¬ 
woordig heel democratisch zou 
moeten. Het was oorlogstijd en 
dan gelden andere wetten. „De 
mensen van Margraten werkten 
trouwens graag mee aan de komst 
Van de begraafplaats. Al waren er 
boeren die een groot gedeelte van 
hun grond kwijt raakten,” herin¬ 
nert zich Van Laar. 

He medewerking van de bewoners 
Was in feite een reactie op de ge¬ 
beurtenissen in de oorlog. Vier 
jaar, vier maanden en vier dagen 
hadden de mensen in Margraten 


door 

JAN 

DIEDEREN 


Amerikaanse begraafplaats lag 
aanvankelijk in Sittard 


en omgeving geleefd in angst en 
beven. Vooral in de laatste maan¬ 
den van de oorlog konden de man¬ 
nen uit de dorpen elk moment 
worden opgepakt om voor de Duit¬ 
sers te gaan werken. Loopgraven 
maken bijvoorbeeld tussen Sibbe 
en Margraten. Op veel boerderijen 
zaten mannen ondergedoken: jon¬ 
gens en mannen die niet voor de 
vijand wilden werken of verzets¬ 
mensen die in meer of mindere 
mate sabotage hadden gepleegd en 
joden of geallieerde piloten, van 
wie het vliegtuig was neergehaald, 
hadden helpen ontkomen. Niets 
zorgde voor meer paniek op de on¬ 
derduikadressen dan het harde 
geklak van een Duitse soldaten¬ 
laarzen op de stoep voor het huis 
of in het straatje langs de boerde¬ 
rij. Maar er heerste ook voortdu¬ 
rend een stille angst voor mogelij¬ 
ke verraders onder de mensen van 
het eigen dorp. 

Jef van Laar zag zich tegen het ein¬ 
de van de oorlog ook genoodzaakt 
om onder te duiken. Min of meer 
toevallig was hij als volontair te¬ 
recht gekomen op het gemeente¬ 
huis in Margraten. Zijn ouders 
woonden er tegenover. Burge¬ 
meester Ronckers stapte in 1939 
op een goede dag binnen met de. 
vraag of zoon Jef niet wilde hel¬ 
pen. Het was crisistijd. De mensen 
moesten allemaal een identiteits¬ 
kaart hebben en er moest een sys¬ 
teem van stamkaarten worden 
opgezet, zodat de inwoners bonnen 
konden krijgen voor allerlei 
schaarse voedingsmiddelen. Jef, 
die net de HBS afhad, wilde eigen¬ 
lijk liever verder studeren of, als 
hij al moest werken, dan eerder in 
de buitenlucht en niet op een duf 
kantoor. „Maar ja, mijn moeder 
drong aan en veel had je trouwens 
niet te kiezen," zo verklaart hij het 
begin van zijn loopbaan, die ein¬ 
digde met het gecombineerde bur¬ 
gemeesterschap van de gemeenten 
Gronsveld en Cadier en Keer. 

Eenmaal klerk op het gemeente¬ 
huis kwamen er als vanzelf zaken 
op hem af die, door de ogen van de 
vijand gezien, het daglicht niet 
konden verdragen. Mannen of 
vrouwen die een vervalst per¬ 
soonsbewijs nodig hadden om uit Verse bloemen op een verse begraafplaats. 


e 
1 ^, 

mis - < W' " 
Begrafenis op de militaire begraafplaats. 


handen van de bezetter te blijven 
vonden schoorvoetend hun weg 
naar het gemeentehuis. Van Laar 
kon er ’s middags in het geheim 
werken omdat de burgemeester 
dan altijd afwezig was in verband 
met zijn werk op de fruitveiling. 

Hij trok zich terug in de burge¬ 
meesterskamer met d£ mededeling 
aan de ontvanger en de secretaris 
- meer personeel had de gemeente 
niet - dat hij in alle rust aan het bij¬ 
houden van registers wilde wer¬ 
ken. 

Van het een kwam het ander en na 
verloop van tijd maakte hij zelfs 
persoonsbewijzen voor onderdui¬ 
kers uit andere plaatsen. „Er was 
niets heldhaftigs bij. Dat ging toe 
gewoon zo,” stelt hij achteraf. Niet¬ 
temin was het wel levensgevaarlijk 


als hij ’s avonds laat op zijn fiets 
naar Valkenburg reed met een sta¬ 
peltje valse persoonsbewijzen in 
zijn zak. Tussen de wasmachines 
van de toenmalige wasserij 
Schunck in de Plenkert - de eige¬ 
naar Pierre Schunck was een van 
de leiders in het verzet - ontmoet¬ 
te hij de mensen voor wie de papie¬ 
ren bedoeld waren. Hij moest hen 
vingerafdrukken afnemen, die het 
persoonsbewijs geldig maakten. 
„Ik vroeg nooit naar namen. Het 
was maar beter dat ik niemand 
kende.” Doordat’de stempel van 
de gemeente Margraten en de 
handtekening van Van Laar op het 
vervalste persoonsbewijs stond 
bracht hij zich zelf al genoeg in ge¬ 
vaar. 

Vaak ook werden de vervalste pa¬ 


pieren door koeriers afgehaald, 
personen die hij ook niet kende. 

Op een gegeven moment vond 
men het beter om een vrouw als 
koerier te gebruiken. Veronder¬ 
steld werd dat die minder werd 
aangehouden en gefouilleerd. „Op 
een dag kwam er een vrouw naar 
het gemeentehuis die een stevig 
corset aan had. Niet voor haar fi¬ 
guur, maar om de persoonskaarten 
daarin veilig te kunnen wegstop¬ 
pen.” De herinnering aan de vrouw 
met het corset is een van de meest 
levendige die Jef van Laar uit de 
oorlogstijd heeft. „Stel je voor, net 
op die middag hoorde ik iemand 
de trap naar de burgemeesterska¬ 
mer opkomen. De burgemeester, 
want die nam altijd twee treden in 
een keer. Ik maakte snel de deur 
open want die had ik bij zulke ge¬ 


legenheid altijd op slot en ging in 
de deuropening staan. De burge¬ 
meester keek eens naar mij en ver¬ 
volgens naar de onbekende vrouw, 
stak de wijsvinger voor zijn mond 
en fluisterde slechts een simpel 
pssst. Daarop vertrok hij weer. 
Nooit heeft hij over het voorval ge¬ 
rept.” 

Voor Van Laar werd de grond te 
heet onder de voeten toen hij een 
vervalst identiteitsbewijs had ge¬ 
maakt voor een kapelaan uit Heer¬ 
len die een belangrijke rol speelde 
in het verzet. Korte tijd later kreeg 
hij een tip dat de kapelaan samen 
met andere verzetsmensen was op-' 
gepakt op een bijeenkomst in een 
klooster te Weert. Die samenscho¬ 
ling was aan de Duitsers door een 
collaborateur verraden. „O wee, de 
kaart met mijn handtekening en de 
stempel van Margraten. Als die in 
handen is gevallen van de Duitsers 
ben ik er gloeiiend bij.” Hij be¬ 
dacht zich niet lang en verdween 
uit het dorp. Hij vond onderdak in 
een afgelegen boerderij te Berg- 
hem op de Gulperberg. 

Op een dag in september zat hij 
daar in een der stallen naar radio 
Oranje te luisteren. Via deze zen¬ 
der in Londen werden berichten 
over de oorlog en de vorderingen 
van de geallieerden doorgegeven 
aan het Nederlandse volk. Op ge¬ 
noeg plaatsen had men het vertikt 
op de radio’s bij de Duitse bezetter 
in te leveren. Plotseling werd hij 
opgeschrikt door gebonk op de 
deur. Duitsers? Hij had toch geen 
geklak van laarzen gehoofd? Door 
een vuil en met spinnewebben 
overdekt raampje zag hij vreemd 
uitgedoste soldaten staan met een 
groenachtig net over de helm. 
„Eggs, eggs! We want eggs!” rie¬ 
pen zij. 

„Die ’eggs’, die eieren hebben zij 
gekregen,” zegt Van Laar nu nog 
met opluchting en blijdschap in 
zijn stem. Met alle helmen vol gin¬ 
gen de Amerikanen, zij waren het 
die als de eerste bevrijders over de 
berg kwamen geslopen, de keuken 
in om eieren te bakken. De ene 
uitsmijter na de andere. 

Van pure blijdschap pakte Van 
Laar korte tijd later zijn boeltje om 
naar huis te gaan in de veronder¬ 
stelling dat Margraten ook wel 
bevrijd zou zijn. Het werd evenwel 
een levensgevaarlijke tocht, dwars 
door het front. Onderweg stuitte 
hij dan eens op naderbij sluipende 
Amerikanen, dan weer op terug¬ 
trekkende Duitsers. Op de rijks¬ 
weg vanuit Gulpen naar de Hut 
kwam hij een pantserwagen met 
Duitse officieren tegen die plotse¬ 
ling vanuit het struikgewas onder 
vuur werd genomen. De auto bot¬ 
ste tegen een van de bomen die 
daar nog staan, iedereen was dood. 
„Met een witte zakdoek boven 
mijn hoofd zwaaiend ben ik er 
naartoe gelopen. Ik was er nog eer¬ 
der dan de Amerikanen. Maar ik 
kon toch niet meer helpen.” 

Door het feit dat hij als een van de 
zeer weinigen van de dorpelingen 
Engels sprak werd hij een vraag¬ 
baak voor de Amerikanen. Zo¬ 
doende ook kwam hij in contact 
met Joseph Shomon, de grondleg¬ 
ger van het Amerikaans kerkhof in 
Margraten. Maar dat contact ein¬ 


digde niet op het moment dat de 
beslissing over de plaats van het 
kerkhof was gevallen. Integendeel 
zelfs. Vanaf dat moment deed de 
ene Joseph steeds vaker een be¬ 
roep op de andere. Er moest met 
de boeren in de omgeving gepraat 
worden. Eenmaal met de provisori¬ 
sche aanleg van het kerkhof be¬ 
gonnen kreeg men te maken met 
een zeer lange periode van slecht 
weer. Het najaar van 1944 was 
enorm nat. In de zware löss zakten 
de vrachtauto’s van de Amerika¬ 
nen, die de lichamen van gesneu¬ 
velde soldaten aanvoerden, vaak 
tot hun assen weg. Van Laar moest 
de weg wijzen naar grindgroeven 
in de omgeving om de toegang 
enigszins te verharden. Maar het 
bleef regenen en de ene grindlaag 
kwam op de andere. Op een gege¬ 
ven moment was het zo erg dat 
vanuit Noord-Frankrijk boom¬ 
stammen werden aangevoerd die 
dwars over de rijrichting werden 
gelegd en afgedekt met platen. De 
oude Keltische en Romeinse ma¬ 
nier om wegen aan te leggen door 
moerassige gebieden. 

Jef van Laar was elk weekeinde op 
het kerkhof om tolk te spelen tus¬ 
sen de Amerikanen en de boeren 
uit de buurt die hielpen met graf- 
delven. Op een van die weekein¬ 
den na een vreselijke veldslag 
werden zeker 1500 doden naar 
Margraten gebracht. „Shomon 
stond vroeg in de morgen al met 
zijn jeep voor de deur. Of ik zoveel 
mogelijk inwoners wilde optrom¬ 
melen om te helpen met graven. 

De lichamen konden daar niet blij¬ 
ven liggen.” Van Laar ging de hui¬ 
zen langs en korte tijd later liep 
haast iedereen die een schop had 
de rijksweg af „De mensen von¬ 
den het een plicht en een eer om te 
helpen. Ze wilden daarmee hun 
dankbaarheid tonen voor de be¬ 
vrijding.” 

Over heel veel dingen die hij op de 
begraafplaats meemaakte vertelt 
hij liever niet. Eigenlijk was het 
gedurende het najaar van 1944 en 
het hele voorjaar van 1945 een lan¬ 
ge trieste lijdensweg. Dag in dag 
uit werden er doden aangevoerd 
en begraven. Sommige lichamen 
waren zodanig verminkt dat ze niet 
of nauwelijks waren te identifice¬ 
ren. Onder de 21.000 soldaten die 
aanvankelijk in Margraten werden 
begraven waren ook ruim 3000 
Duitsers. Na de gevechten in 
Duitsland waren die naar Margra¬ 
ten gebracht omdat niet meteen 
vastgesteld kon worden tot welke 
van de strijdende partijen zij be¬ 
hoorden. De moeizame identifica¬ 
tie vond in Margraten plaats. Later 
zijn de lichamen van de Duitsers 
overgebracht naar IJsselstein. 

Op het kerkhof heerste er al die 
tijd een onwezenlijke stilte. Bij al 
die ellende hadden de mensen die 
er werkten geen behoefte aan ge¬ 
sprekken. Ieder verwerkte het leed 
zwijgend. Het enige datje hoorde 
was de wind, de ene dag een zacht 
briesje, de andere dag een bulde¬ 
rende storm over de vlakte. En je 
zag niets anders dan kruisjes, een¬ 
voudige houten monumenten, 
waarvan het aantal alsmaar meer 
toenam. ’Crosses in the Wind’. Het 
werd de titel van een boek waarin 
Joseph Shomon zijn verhaal van 
de oorlog heeft neergeschreven. 


Helft Nederlanders heeft een huisdier 


DOOR PIETER VAN DER VLIET 

Het huisdier is niet erg in trek bij het CDA. Bijna zestig 
procent van de stemmers op de partij van Lubbers c.s. 
houdt de huisdeur gesloten voor kat en hond, vogel en vis. 
Groen Links daarentegen houdt van een beestenboel in de 
huiskamer. Ruim de helft van deze linkse stemmers ziet 
dieren wel zitten. 


Het zijn enkele van de conclusies 
uit de veelomvattende GPD- 
enquête waarbij aan 25.000 Neder¬ 
landers onder meer is ge\fraagd of 
zij een huisdier hebben en hoe zij 
daarmee omgaan. GPV, SGP en 
RPF staan wat welwillender tegen¬ 
over beesten in de huiselijke kring 
dan het CDA, al is het maar iets 
meer: één procent. De hondemand 
naast het harmonium is meer uit¬ 
zondering dan regel, kan wel wor¬ 
den gesteld. 

Opvallend is dat naast Groen 
Links ook D66 huisdiervriendelijk 
scoort. Mogelijk is er bij de Groe¬ 
nen en de Democraten sprake van 
het Greenpeace-effect. De liefde 
voor het dier blijft niet beperkt tot 
zeehond en walvis. Bij de PvdA is 
het op het punt van het huisdier 
een stuk zorgelijker, nog geen 45 
procent van de sociaal-democraten 
houdt er thuis een beest op na. Bij 
de WD is het 48 procent. VVD’ers 
en CD’ers hebben de meeste hon¬ 
den. Of het brave Labradors zijn of 
pittige pitbulls blijkt niet uit het 
onderzoek. 

Het soort poes of kater is evenmin 


te traceren. Wel is opvallend dat 
vrouwen vaker huisdieren hebben 
dan mannen en dat het verschil 
vooral in de kat zit. Van de vrou¬ 
wen heeft 22 procent een kat; bij 
de mannen is dat slechts 16 pro¬ 
cent. Ruim de helft van de mannen 
heeft geen huisdier; minder dan de 
helft Van de vrouwen heeft thuis 
geen dier. 

De belangrijkste reden dat mensen 
een huisdier hebben, is het plezier 
dat ze er aan beleven, de kame¬ 
raadschap vooral ook. Driekwart 
van de ondervraagden houdt er om 
die reden een hond, kat, vogel of 
vis op na. Kameraadschappelijk 
gezien scoort de hond het hoogst. 
Meer dan negentig procent van de 
hondenbezitters beschouwt de 
viervoeter als een trouwe vriend. , 
Maar ook katten mogen zich met 
een score van 85 procent verzekerd 
weten van een hoge graad van 
menselijke liefde. 

Vogels zijn eveneens beste maatjes 
met de mens. Ruim zestig procent 
van de ondervraagden ziet de geve¬ 
derde gekooiden als wezens waar¬ Vooral vrouwen en meisjes zijn gek op katten. 


mee je zelfs kunt ’praten’. De vis 
mag zich zelfs in een groeiende be¬ 
langstelling van de homo sapiens 
verheugen; ruim dertig procent 
van de ondervraagde dierenbezit- 
ters draagt de koudbloedigen een 
warm hart toe. 

Eenzaamheid 

Het plezier dat kinderen aan die¬ 
ren beleven is voor dertig procent 
de op een na belangrijkste reden ze 
in huis te halen. Eén op de vijf 
mensen haalt dieren in huis in een 


poging de eenzaamheid wat draag- 
lijker te'maken. Het leeft, het is 
warm, je kunt er tegen praten. 

Zo’n acht procent heeft dieren ter 
bescherming, om zich te wapenen 
tegen een gevoel van onveiligheid. 

Wie de vijftig is gepasseerd heeft 
minder huisdieren dan jongeren. 
De 65-plussers hebben al helemaal 
weinig dieren ip huis. De verzor¬ 
ging van het dier is met het klim¬ 
men der jaren een toenemende 
zorg. Dat is ook de reden dat ge¬ 
scheiden mensen minder dieren 


Foto: ARCHIEF LD. 

houden; ze hebben al genoeg sores 
aan hun hoofd. Bij gehuwden met 
kinderen worden aanzienlijk meer 
huisdieren aangetroffen. 

De laagst opgeleiden (basisschool, 
lager beroepsonderwijs) hebben 
relatief vaker een hond dan de ho¬ 
ger opgeleiden. Bij katten ligt dat 
anders. Het zijn vooral de hoger 
opgeleiden die meer zien in de kat 
als huisdier. Vogels doen het weer 
goed bij de minder geschoolden; 
wellicht heeft dat mede te maken 
met de duivenmelkers. De vis is 


een dier dat het in meer geschool¬ 
de kring eveneens goed doet. In 
zijn algemeenheid geldt dat hoe la¬ 
ger de opleiding hoe vaker een dier 
in huis wordt aangetroffen. 

Opmerkelijk is dat werklozen en 
arbeidsongeschikten niet vakeK 
huisdieren hebben dan werken¬ 
den. Wie een baan buitenshuis 
heeft, maar ook de huisvrouw, 
heeft relatief vaker interesse in het 
houden van huisdieren. 


Dorpen 


Vogels worden naar verhouding 
het meest gehouden in middelgro¬ 
te steden (tussen 50.000 en 100.000 
inwoners). Hoe kleiner het dorp 
hoe meer honden je er zult aantref¬ 
fen. Het zal er wel mee te maken 
hebben dat honden daar naar har¬ 
telust kunnen hollen, de vrijheid 
hebben. In de grote stad (meer dan 
100.000 inwoners) komen huisdie¬ 
ren verhoudingsgewijs het minst 
voor. 

Opmerkelijk weinig last van stress 
heeft de vissenbezitter. Wie regel¬ 
matig naar een aquarium kijkt ont¬ 
spant zich. Uit een Amerikaans 
onderzoek blijkt dat tijdens het kij¬ 
ken naar vissen de bloeddruk 
daalt. De GPD-enquête onder¬ 
steunt dat Amerikaanse onder¬ 
zoek. Overigens kan het ook zijn 
dat rustige, meditatief ingestelde 
mensen zich tot vissen aangetrok¬ 
ken voelen. Mensen met aquaria 
slapen doorgaans als een roos en 
slikken vanzelfsprekend nauwe¬ 
lijks slaaptabletten. 


Verantwoording 

enquête 

Bijgaand verhaal is gebaseerd 
op de resultaten van de enquête 
’De Staat van het Land’, een 
nationaal opinie-onderzoek 
waar tienduizenden lezers van 
vijftien regionale dagbladen 
vorig voorjaar aan hebben deel¬ 
genomen. 

De enquête is opgezet en uitge¬ 
voerd door de Gemeenschappe¬ 
lijke Pers Dienst (GPD) in Den 
Haag, in samenwerking met de 
Rijksuniversiteit Leiden en de 
Erasmus Universiteit in Rotter¬ 
dam. De resultaten zijn ver¬ 
werkt onder leiding van de 
Leidse psycholoog prof. dr R. 
Diekstra en de Rotterdamse eco¬ 
noom prof. dr B.M.S. van 
Praag. 

Alle genoemde cijfers en conclu¬ 
sies komen voort uit antwoor¬ 
den op vragen over de periode 
vóór Pinksteren 1991. Volgens 
de beide wetenschappers is er 
echter geen reden om aan te ne¬ 
men dat de resultaten op dit 
moment niet meer zouden gel¬ 
den. Doordat de gegevens zijn 
'geschoond’ en 'gewogen’ kun¬ 
nen ze in belangrijke mate re¬ 
presentatief worden genoemd 
voor de Nederlandse bevolking. 


Vissenbezitters zijn tevens de 
minst angstige mensen. Als geen 
ander durven zij ’s avonds alleen 
de straat op te gaan. Ze voelen zich 
daar in hun eentje zelfs veiliger 
dan mensen met éen hond. 


Limburgs Dagblad 


Zaterdag 15 februari 1992 • Pag 
■ ' '■ ï- . ‘ , ' ■ > 


’ •'tl'-' ‘^^4' -• , 


Stork Services, behorend tot de groep 
Maintenance & Manufacturing Services 
van Stork N.V. houdt zich bezig met servi- 
ceveriening (onderhoud, reparatie en 
montage) aan een breed scaia (kapitaal)- 
goederen. 

Deze servjceveriening beweegt zichpp het 
terrein van scheepsdieselmotoren, turbi¬ 
nes, rotating equipment en productiema¬ 
chines in diverse bedrijftakken zoals o.a. 
in de voedingsmiddelenindustrie en de 
chemische industrie. 

Daarnaast produceert ons bedrijf een 
aantal nieuwbouwproducten zoetls com¬ 
pressoren, zetmeelcentrifuges. stuurma- 
chines, gasbetoninstaltaties, en apparatuur 
voor de suikerindustrie. 

. Ten dienst van de realisering van boven- 
geixfrhde activiteiten staan een goed ge¬ 
outilleerde productiefaciliteit en een 
ehglneeringsafiëling ter beschikking. 
Reparatie en onderhoud bij ohze afne¬ 
mers ter plaatse worden regionaal verricht 
door de afdeling Industriële Buitenservice. 

'Stork Services B.V. zOekt voor het 
rayon Zuid (Limburg & Brabant) van de af¬ 
deling Industriële Buitenservice een 

Regio-Ultvoerder Limburg. 

De aan te stellen regio-uitvoerder zal 
onder verantwoordelijkheid van de rayon- 
manager Zuid worden ingezet als leider 
van een groep van ca. 25 itionteürs. Deze ^ 
groep veriicht Onderhoud en reparatie aan 
productiemachines van afnerriers in met 
name Limburg en opereert vanuit onze 
vestiging in Beek. Naast de leiding, coör¬ 
dinatie, planning en voortgangsbewaking 
van de groep monteurs, onderhoudt en 
waarborgt u de continüïteit in de relaties 
met bestaaiide klanten. Ten behoeve hier- 
V 6 U 1 en van nieuws klanten stek u aan de 
hand van aanvraagspecificatiés offertes 
samen, waarvan de technische en uren- 
b^rotirig belangrijke aspecten vormen. 


Samenvattend betreft het een tech¬ 
nisch, organisatorische, commerciële lei¬ 
dinggevende positie waarbij u een beleuig- 
rijke verantwoordelijkheid draagt voor de 
continuïteit en rentabiliteit van de werkbe- 
zetting voor de in uw regio werkzarne mon¬ 
teurs. Ü Ondersteunt de rayonmanager in 
diens commerciële verantwoordelijkheid 
voor de verwerving van nieuwe relaties in 
technische en organisatorische zin. 

U heeft aeuitoonbare erveuing in het 
onderhoud van kapiteialgoederen en een 
technisch inzicht op HBO-niveau, verkre¬ 
gen door opleiding en/of ervaring. Enige 
jaren ervaring in een'leidinggevende bui¬ 
tendienst functie is een must en dienten¬ 
gevolge beschikt u over goede contactuele 
en communicatieve vaardigheden; U heeft 
affiniteit met commerciële aktiviteken, 
spreekt de Limburgse taai en bent woon¬ 
achtig in Limburg. Uw leeftijd ligt tussen 
de 35 en 40 jaar. 

Gelet op de verantwoordelijkheid van 
de functie kunnen wij u een concurrerend 
arbeidsvoorwaardei>f>akket aanbieden, 
waarbij u tevens de beschikking krijgt over 
een auto. 

Heeft u belangstelling voor deze functie 
dan verzoeken wij u uw schriftelijke sollici¬ 
tatie te richten aan Stork Services B.V., 
Postbus. 2013, 7550 Ca Hengelo, ter at¬ 
tentie van dhr. R.W. Huismans. 

Voor telefonische 
informatie kunt 
u tevens met 
hem contact 
opnemen. 

Het telefoon¬ 
nummer van 
dhr. Huismans 
is 074-407011. 

.a j M -■ è. ^ -j .1 


stork Services BV maakt Beel uk «in bet Stork concern^ een groep van 85 marktaerichte werkmaatsdiappijen met 
emzet van 3,5 mIHarii guMen. Het brede programma ennat kapitaalooederen en industrièle veriiniiknreiliiKten tei 
van de druk-, coating-, voedingsmlddeleniiNhistrie alsmede de aknvfteiten en predukten voor de indiistrUile die 
ninasmmftt. Sterk biedt werk aan ruim 18.000 mensen waarvan 5;500 in het buitenland. Decwitiale aanpak, kb» 
praduktontwHckèBm en een wereldwlfdé marktbewerkbig kemnerken het emleniemlng s h eleld è 


net een Jaar- 
ten behoeve 
dienstverle- 


tnlichtingen:' 
MDGO-Heerlen 
telefoon 045-710180 
fax 045-710692 SPCN DACi 
ZONDER 
^ - 


^ ^ r , ' v' 

. '< -f ^ 

■% 5^%.. 


PERSONEELSGIDS 


GEMEENTE BORN 

Oe gemeente Bom Is een aantrekke^ke woon-en wei1<gemeenie met 
niim 14.200inwonws, gelegen In ZM4M3uig aan een knoqspurk 
van wegen (A2), spoor en water. 

De gemeemeBIke organisatie kwtt de hó6fclafdeWigenbütgefzai(en; 
financi^ en grond-en bouwzaken alsmede de sta^tkiellr^, 
personeelszakerv^ujtomatlsering. 

Momenteel wordt een onderzoek uilgevoecd naar de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de , 
^meente Börn, waarbij belangrijke aanzetten zullen worden gegeven tot een 
organlsetieveranderingsprooes, zowel wat structuur alsook cultuur betreft. 

Binnen de hóofdafdeling grond-en bouwzaken, bestaande uit de bureait$v . 

- vóikshuisyesting; ' ■ 

- ruimteiijkb ordening, grondzaken en mMeib > ' 

- civielteplviiek en onderhoudbperpm welken, 

is bbri tyyéöMd vaGaritefunctte’8 aanwézig,'te weten; 

A. betliMsmedewerkistjer vplkshiiisvesting 

B. jüridisch medewerk(st)er milteuaiiÉii^ 

, . < f '■ ,/'y. 


zo 

GRENZEN 

oiRoeéftf. 
Pp iMt Ntadeasm ptatiataRd zQn hm véei^f dG 
kMwintifa Hfdéffoiide^de (rit^ 

Itedl Ér nninivi riettst concrete pro}ecten om Imii 
k wei w otwtai i p i É ed e B' te wrimteren. Bèl voor méér 
teft r m a ite fTbPte 22 50 d Wort ow ^ op giro 008. Panc tte ' b ifdniialle. 

'PunoitoA:. 

— jufidisette toetsing van aanvr^n om bouwvergunning aait bestemmingsplannen en andeto ' 

■ btiuwregetgevlng[; . : ' ,■ v 

- advlserlr^ l!n.b.t vrijstelfingsprocedtiree in Itet kader van deWRO en WW; ' 

- ady^ingorntrerit bijzondere ondersteuning van de vólkshulsveGeng; zoals bljv; - ' 

; . Monamentenzörg, ateda-ert dorpsvafniéuwlng en woonwagenzeig; > . 

advisering over ^zondereböüwzakan en daarbij.tevpIgefT procedures; v, 

. -betverstrekkenvantnlicbtingenomtrentgenoenKtewéfkwrelnen. 

Fkinetle^ . 

- de procedurele behandeling van vergunningaanvragen en kenniegévingen op basis van 
milieuwetten en vérordeni^igen, ind. daanm vóortviöeienole btjzondérè procedures; 

- het i.s.m. de mlBeiitechnisch medewerker ultvoerbtg geveiiaan een handhavingsbeleid op 

miileugebied; , ' 

' - dauitvoeiing'van b^zondera prograrhnria’s gebaseerd op de BUQM-regeHng, het NMP en 
-aKlvieerfng over dS meest uHeeniopendemieu-aangélagenheden; 

' - 'het uHvoeren van milieutaksn op aanverwante betekteterreinén, zoals ruimtéiyke ordening, i 
; yoikshuisvesting én verkeer. 


Bekte funottes dragén een voorlppig karakter: bt 'aNvachtlng van de fesiiltetenvan hét blnneh dé 
gtenemtolQke organisatie gestarte veran^ng^nbees. ^ien de funeOes tz.t. deSniOsf worden 


opleiding; 


PteW ril o-oteoni ■'V-: 

r een leiéaanfeBopleldiitg pp HBO-niveao: 
functie A: HEAO bestuurlijk of HBA/HBOO specialist 
functie B: HEAO bestuurlijk of HBA/HBDO specialist 

- kennis ven en ervaring op genoemde werMerreirten; 

- goede contactuele en redacflonelevaardighecten; 

- kennis van automailséring; 


balaris. 

Athankelijk van opleiding eri tevalteg, is tttèchalihg voor bekte funotlee rn0£teli)H in rilvëau 8 öf 8 
(rnaxirnaal ƒ 5.057rbrutoperntear^.. \ 

(|et ftmeiteifityeau zal door middel van kiitcliéwaarderlng nog definiéef worden vaSigesiald. 


Eén medieobondefzoek zat en een psychologisch ondetzoék kan deel uitmaken van de 
seleezieprooedure, : 

tenclrtfng,; ■ . 

IfiUchtlngsn over beide functiés kuitnen worden Ingewonnen b^ de heer N. ter Miiume. hoofd van 
dé Iwolaafdeiiiiig grond- en botiwzakei^ danvral voor functie A b|j,de‘hasr J. GoSdbloed, chef bureau, 
vplkehuisvesling^en vborfMncÜe Bbi] de her M. Beckers, cHef bureap RO, gibndzakén en milteu 
(tel. CM488-57TO8). ; 

SotHottatles. 

Schriftelijke sollicitatiee, met curriculum vttae, binnen 14dagen na het verschijnen van deze 
publicatie richten aan de bürgeméestar van Born, postbus 100,6120 AC Bom, met In de 
linkerbpivf|rthoekvan de.ebv^ppa, vaimaldjng-van Jtebinet van het vacaturénummarrj^., 


Wegenbouw VooruilslFevend'ih: Ceforiwregenbouw; giOTKl vveg-en vvcteitxxjw; Itoiertrip! 
.milieutechnieken. 


Wj vragem ERVARIN UIWOERDERS G.W^^ 

zij nfoetem . - volledig aslfetóndig leiding kunrterj geven: - 

- kwaliteiten eii liostenbewust zijn; 

V , ;beschö<lteh.over goede omgan^vórmén; ' . 

; v' -/zelfetandlövveekrapporten en tertnijneo kunnen 

Wij bieden: een goed betaalde en loekomstgërichite functie. 

Heeft U interesse? Ddn vèfzoeten wij u uw Cchriflelljke solticitalle te richten 
directie Wegenbouw Van Doezelaar B.V., 

C^IM-Etraat 1 , 6191 NB Beek, telefoon: 046 ^ 74949 . 


Uw sollicitatie zal Zeer verttouweilik woiGlen behandekd. 


bQYeiligingsbeambte m/y, 
een beioep iimt toekomst! 
Binnehkort^itart het riikserkénde 
opleidingsinstituut in uw omgeving met% 
volgende mondeling» opteidingen; 

BEVeiLIGINQSBlUMBTË 

'Basisdipiomé: medio maait te SITTARD 
Vakdiplome: bij voldoende aanmeldingen 
Kaderdiploma: bij voldoende aanrheidingen 


evenals de 


BASISMIUEUCURSUS: 


medio april. 
I Ik bén geTrlteresseerd in een van de b 9 venverthelde opleidingen. Staiur mij meer .j| 
I informatfe over de cursus ........ 

• (slechts'i cursus vemiélden) l 

I Naam:........... 

I Adres: ....u..... | 

* Postcode. M.....M.....^ 

j Woonplaats: ..i................ 

! Telefoon: .....i.....«...« 

: Oeza boii in een gefrankeerde enveloppe sturen naar / 

; ,Poëthüs.eoó; ; > 

ï 6130APSittata. I'a 
Jonge ontwerpers 
blazen Artifort 
nieuw leven in 


DOOR CATHARIEN ROMIJN 
■ 'C) 

, ® Produktie van experimentele ontwerpen 
i ^^®ngt commerciële risico’s met zich mee, 

I nioed en vraagt om een visie op cultu- 
i v^-en kunstzinnige stromingen. Fabrieken 
doelbewust hun nek uitsteken om een 
sfensverlengende collectie op de markt te 
: moet je dan ook met een lantaarntje 

j^^ken. Toch is de samenwerking tussen fa- 
kunstenaar/industrieel ontwerper 
I bijzonder vruchtbaar. Denk maar aan de 
. ote naamsbekendheid die de glasfabriek 
, .^^i'dam ten deel viel, toen directeur Cochius 
j ^^^^^Unstenaar Andries Copier zijn gang liet 


gaan. Of aan de tapijtfabriek Besouw waar¬ 
voor Benno Premsela zijn bekroonde katoe¬ 
nen vloerbedekking maakte. Ook de zitmeu- 
belfabriek Artifort in Maastricht maakte in de 
jaren zestig een bloeiperiode door toen het 
bedrijf intensief samenwerkte met inmiddels 
beroemde ontwerpers als Kho Liang Ie, 
Pierre Paulin en Geoffry Harcourt. Dat imago 
- de perfecte balans tussen esthetische vorm¬ 
geving en zitconform — wil het bedrijf nieuw 
leven inblazen. Voor deze ’missie’ heeft Arti¬ 
fort de architect/ontwerper Borek Sipek aan¬ 
getrokken. De Amsterdamse Tsjech, die met 
zijn grillige barokke glas-en meubelontwer¬ 
pen internationale faam heeft verworven, zal 
hierbij de richting aangeven. 


resultaten van deze sa- 
zijn tot en met 29 
bezichtigen de Artifort- 
aan de Annalaan in Maas¬ 
de L overleg met Sipek nodig- 
pej. 3 ^ .bedrijf negen jonge ontwer- 
oin binnen-en buitenland uit 
denuf*^ r>aeubel te creëren voor het 
hoQf huis van Murphy, de 

roijjg P^^soon uit de gelijknamige 
be Ierse schrijver Sa- 
de • ^eckett. Sipek presenteert bij 
van de expositie ’Mur- 
h Room’ een maquette 

iji g smalle, verticale huis waar- 
ëep hoofdpersoon zijn da- 

gesii Het interieur is daar buiten 
ip Murphy, die gekneveld 

sie p Schommelstoel tussen fanta- 
Werkelijk balanceert, inspi- 
expg® jonge ontwerpers tot zeer 
de g^’hentele meubelstukken. In 
cie 2 g 'y^lven toonzaal staan 

stej^j bizarre kunstwerken opge- 


De Nederlandse ontwerpster Carla 
Boomkens maakte voor Murphy 
een astrologische stoel omdat 'zijn 
enige reële interesse voor de buiten¬ 
wereld in de sterren ligt’. Haar ob¬ 
ject - een stoel is het nauwelijks 
meer te noemen - is opgebouwd uit 
een stalen huls bekleed met gecapi¬ 
tonneerd leer. Binnen in de huls is 
voor Murphy een draaibare kaart 


van het firmament aangebracht. Bij 
de Italiaan Pucci de Rossi is de 
functie van zijn ’Mobile possibile di 
Murphy’ voor meerdere interpreta¬ 
ties vatbaar. Volgens De Rossi kan 
zijn houten meubel, dat hij met ro¬ 
de stof heeft opgesierd, zowel als 
spiegel, ’dictoriaal bureau’, trap, 
stoel of tafel dienen. Net zoals bij de 
boekenkast van de Tsjech Jan Had- 
lik en de klerenkast van de Italiaan 
Paulo Deganello is de grens tussen 
design en beeldende kunst bij deze 
werken moeilijk te trekken. Hoe Ar¬ 
tifort deze objecten in haar collectie 
wil inpassen, is dan ook de grote 
vraag. 

Het bedrijf blijkt dan ook alleen de 
meer toegankelijke meubels op de 
expositie in produktie te gaan ne¬ 
men. Het bloemvormige bijzettafel¬ 
tje van Niek Zwartjes, de driehoeki¬ 
ge gele Kast van Simon de Boer, de 
kiststoeien van Israëli Ron Arad en 


# De 'mobile possibile di Murphy' kan volgens de maker Pucci de Rossi zowel als spiegel, ’dictoriaal bureau , trap, stoe en 
‘tafeldienen. Foto: frits widdershoven 


de stoel voor ’Celia’ van de Japan¬ 
ner Fumio Enomoto. Ook het gele 
kastje van de Brit George Sowden, 
een van de stichters van de design- 
groep Memphis, wordt in een geli¬ 
miteerde oplage van 150 stuks op de 
markt gebracht. 

Sowden liet zich bij zijn kastje in¬ 
spireren door de vijf koekjes die 
Murphy dagelijks bij zijn lunch eet. 
De koekjes vormen het handvat 
voor de zes iaden: de la voor ’alles’, 
voor ronde en kleine voorwerpen, 


voor vlinder-? en stropdassen en de 
gesloten la voor ’niets’. 

Wim Weijnen van Artifort is bijzon¬ 
der tevreden over de expositie. „Si¬ 
pek fungeert bij ons als een soort 
antenne. Wij hebben hem als free¬ 
lancer aangetrokken omdat hij bij¬ 
zonder goed is ingevoerd in de 
designwereld en regelmatig in con¬ 
tact komt met veelbelovende, jonge 
ontwerpers. Op de meubelbeurs Sa¬ 
lon del Mobile in Milaan hebben wij 
in april vorig jaar het Murphy-pro- 


ject voor het eerst geïntroduceerd. 
De resultaten werden zeer enthou¬ 
siast onvangen.” 

Volgens Weijnen is het experiment 
opgezet omdat er bij Artifort 'weer 
eens iets anders moest gebeuren’. 
„Wij willen, zonder onze identiteit 
te verliezen, aan het imago van het 
bedrijf werken. Streven naar kwali¬ 
tatief goede meubels met een tijdlo¬ 
ze, moderne design. Jarenlang is 
dat de strakke, zakelijke vormge¬ 
ving geweest, gebaseerd op de Bau- 


hausstijl. Daar willen wij nu van 
afwijken. Maar de functionaliteit, 
het zitconform blijft daarbij voorop 
staan,” aldus Weijnen. Hij geeft toe 
dat het tentoongestelde werk mis¬ 
schien wat moeilijk toegankelijk is 
voor het grote publiek. Maar daar 
zijn deze nieuwe ontwerpen ook 
niet direct voor bestemd. Artifort 
hoopt met deze ’paradepaardjes’ 
vooral het museum- en galeriecir- 
cuit te bereiken. In april is de expo¬ 
sitie te zien tijdens het Samuel 
Beckett Festival in Den Haag. 


Experimentele 
meubels bij 
Maastrichtse 
fabrikant Hout past perfect in de tuin 


^et hout kun 


DOORMARTIEN HOOGENDIJK 

Hout is van nature het aangewezen 
materiaal om je tuin naar eigen 
smaak en idee in te richten. In tuin¬ 
centra en bouwmarkten is geïm¬ 
pregneerd tuinhout verkrijgbaar, in 
losse delen of in de vorm van seg¬ 
menten die je heel eenvoudig in 
elkaar kunt zetten. Er is een groot 
en gevarieerd aanbod in windscher¬ 
men, schuttingen, palissadepalen, 
borderpalen, pergola’s, tuinhuisjes, 
terras- en vijvervlonders. 

Hout dat gedurende vele jaren 
vocht uit de bodem en uit de lucht 
moet verduren, heeft een goede be¬ 
scherming nodig. Tuinhout krijgt 
die bescherming door het onder ho¬ 
ge druk te impregneren. In een spe¬ 
ciale ketel, die je kunt vergelijken 
met een snelkookpan van enorme 
afmeting, wordt eerst aan het hout 
zo veel mogelijk vocht onttrokken 
waarna de ketel, gevuld met een 
impregneervloeistof (dat kan 
creoso-otolie of een oplossing van 
metaaloxyden zijn) onder een druk 
van zo’n 10 atmosfeer komt te staan. 
Hierdoor dringt de vloeistof diep in 
het hout, met als resultaat een ver- 
duurzaming die voor minstens tien 
jaar gegarandeerd wordt. 

Om uitspoeling van de impregneer- 
vloeistoffen tegen te gaan wordt het 
hout ten slotte nog gefixeerd. Onder 
druk geïmpregneerd hout moet vol¬ 
doen aan KOMO-voorschriften, de 
impregneerstoffen vallen onder de 
Bestrijdingsmiddelenwet. 

je een tuin 'natuurlijk' inrichten, bijvoorbeeld met vlonders bij een vijver. 

Archieffoto: FRITS WIDDERSHOVEN Voor de echte doe-het-zelver is het 


wellicht een goed idee om onbehan¬ 
deld hout te kopen en het zelf te 
impregneren met bijvoorbeeld Ten- 
cosol zinkaftenaat, of een oplossing 
van boriumzout. Dat is wat minder 
milieubelastend. Ook in aanmer¬ 
king komen waterverdunbare verf¬ 
soorten, lijnolieverf en tuinbeitsen 
op waterbasis. Een recept dat vroe¬ 
ger vaak werd toegepast: impregne¬ 
ren van palen door het in de grond 
stekende deel in een vuur te laten 
’verkolen’. Het daardoor ontstaande 
koolstoflaagje vormt een uitsteken¬ 
de bescherming tegen schimmels 
en vochtaantasting. _ 

Houtsoorten 

Tropisch hardhout is in principe 
voor buitenwerk het beste (en duur¬ 
ste) materiaal. Het gebruik ervan 
pleegt echter een zware aanslag op 
de tropische regenwouden. Dus als 
het wereldmilieu je ter harte gaat 
kun je beter een andere houtsoort 
kiezen. Vurehout is goedkoop, maar 
niet zo duurzaam. Het rhoet daarom 
met zorg geconserveerd worden. 
Grenen is door zijn hoge harsgehal¬ 
te heel geschikt als tuinhout. 
Voordat het gebeitst of geschilderd 
wordt moet het ontvet worden, met 
thinner of terpentine. Daarna kan 
de eerste beits- of grondverflaag 
worden opgebracht. Eikehout heeft 
de reputatie van sterkte en duur¬ 
zaamheid, maar je moet er wel veel 
geld voor neertellen. Het naaldhout 
lariks (ook wel ’lorken’ genoemd) 
maakt tegenwoordig steeds meer 
opgang. 

In vuren, grenen en lariks zijn zoge- 
,heten schaaldelen verkrijgbaar. Dat 
zijn regelrecht van de boomstam 


gezaagde planken, meestal met de 
schors er nog aan. Dat staat wel aar¬ 
dig, maar die schors kun je toch 
beter zorgvuldig verwijderen, om¬ 
dat daaronder houtvretende insek- 
ten kunnen zitten. Bij het maken 
van bijvoorbeeld een erfafscheiding 
met schaaldelen is het aan te raden 
de delen eerst uit te sorteren. Een 
schaaldeel heeft namelijk de vorm 
van de boomstam en ze zijn dus al¬ 
tijd ongelijk van breedte. Als je de 
brede einden van de delen (in de 
lengte gerekend) passend tegen el¬ 
kaar laat sluiten, en je doet hetzelf¬ 
de met de smalle uiteinden, krijg je 
vanzelf een natuurlijk ogend ver¬ 
loop. 

Kunststof 

Sommige mensen hebben iets te¬ 
gen het toepassen van kunststof in 
de tuin, omdat het niet ’natuurüjk’ 
is. Dit weerhoudt een aantal recyc¬ 
lingbedrijven er overigens niet van 
om (en met succes) kunststofsyste- 


men voor schuttingen, tuinpoortjes, 
hekken, vijvervlonders, enz. in de 
handel te brengen. Dat is een goed 
initiatief, want kunststofafval krijgt 
daardoor een goede bestemming. 
De hiervan gemaakte produkten 
zijn bovendien vrijwel onverwoest¬ 
baar, volkomen weerbestendig en 
ze vergen nagenoeg geen onder¬ 
houd. 

Dit materiaal biedt dus een aantrek¬ 
kelijk alternatief voor hardhout en 
onder druk geïmpregneerd tuin 
hout. Het systeem is gebaseerd op 
perfect sluitend in elkaar passende 
’planken’, verkrijgbaar in verschil¬ 
lende lengten, en palen van 90 tol 
270 cm hoogte. Zagen, lijmen er 
schroeven is geen probleem. He1 
wordt alleen in nogal saaie (witte o] 
grijze) tinten geleverd. Daar kun jt 
echter zelf wat aan doen; pvc ii 
goed overschilderbaar met een bui 
tenverf van goede kwaliteit. Dat dot 
je het best voordat de op maat ge 
maakte delen gemonteerd worden. 


(ADVERTENTIE) 


C&C ★ tegels • natuursteen • marmer 

y / ^ badkamers 

^ C ^ tegelzettersbedrijf 

laat UW complete badkamer 
ONZE zorg zijn 

EXCLUSIEF BETAALBAAR - BETAALBAAR EXCLUSIEF 


SHOWROOM 


KLEINHAASDAL 67 SCHIMMERT 
04404-1916 of 1996 


Architectuurgids 
van Delft Design 

ontwerpersvereniging Delft Design heeft een architectuur¬ 
gids van Delft gepresenteerd omdat de stad één van de best 
ewaarde historische kernen van Nederland heeft, 
^gelijkertijd biedt de universiteitsstad onderdak aan bouw¬ 
kundige experimenten. 

^e arbeiderswijk, het Agnethapark en het woonerf, een Delft- 
vinding, werden wereldberoemd. 

pe nieuwbouwwijken Popdahof, Voorhof en Buitenhof, uit de 
luren zestig en zeventig, gelden internationaal als voorbeelden 
Van hoe het niet moet. 

e Delftse architectuurgids bevat een selectie van i71 gebou- 
uit de periode van de 13e eeuw tot heden. 

gelegenheid van het verschijnen van de gids is in het Le- 
P^^^^^um in Delft een expositie van bouwtekeningen inge- 
Erleben Sie die natüriiche 
Ausstrahlung massiver Edel 
buche. COLLECTION 

FAGUS 


dansk SI 
mobelhus • Aachen 

PeterstraBe 44-46 • 5100 Aachen • Tel. (0949-241) 49077 


Limburgs Dagblad m ■ ■ 

woonmccolo s 


Voor meer informatie zie eerste piccolopagina of bel 

045-719966 


Voor méér resultaat 


Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, Fax 045-739364 
<;/• [i: ^ fi [: 


lliill! lllLM I 


i Te twur gevraagd vr|^. 

> Horecapand 

«net zaal, vi| v. jtvouwerl, 
r|et in «noonooifd Br.o.nr. B- 
044&. LD. PoettMis 2610 . 

, 6401 DPHeerten. 
J. vrouw zkt appartement te 
SITTAre) of Brunesum. bet. 
ƒ1.000.-. Br-OJif. B<M39, 
LO. Postbus 2610, 6401 DP 
Heerlen. 


Te huur gevraagd WOOH- 
HUIS. huur toTfS 
045-218486 d WOON- 
550,-. Tel. 


Te koop gevraagd: 

voor ben&klelflig Zoeken wf dringend dhr. wortbigen: 
Maastricht (omg.) drv. bungTIandhuizên tot ƒ 600.006,- k.k. 
SMard-Ltoibricht-Munstergeléen tot ƒ 250.060,- > K.k. 
Mee!rssen (omg.) div. woningen tot ƒ 350.000,- k.1c 
WOntogtooerderij, geschikt voor hét hoüdén van paarden 
tot ca ƒ 400;000,-. I , 

BeelcIMeerbeek-Elstoö en Stein tot / 250.000,- ^ 

Qrevenbicht-Bom tot ƒ 200:000,-. 


2 Mannen zoeken tondel 
gelegen WOONHUIS tot 
Jeng w c r ho n d stsl zoekt met ƒ 1.M)0,- p/rirmd., va 1 aprlL 
3^ WOONRUIMTE onv TeL 046^453921. 

Te huur gevr. NIEUWEN- 

.a g;; 

aüa Tel. 045-219392. • Te h. gevr. WOONHUIS met 

gar. erf gr. schuur, 3 alplmwa 
omg. Hrt./Ht}|Dek/VdaBl. 
event overname geen be¬ 
zwaar. TeL 045-2197D4. 


Omg. Gelees burtgatow/lancftiLHS tot ƒ 400.000,-. 
Mak. kantoor Janssen, 046-835840 
na 17.30 tiur 046339072. 


**** Sp^hypótt^k - 8,9% 
Hypeéieèkcentiiirn Ltt 
^045 ’74i6iev 
Te huur iftPPARTBilENT te 
Geieen: 2 sipkmra aanb. 
hauk. grote woonk. . ƒ 8001 - 
P 4 nndi Tel. 046740626. 


GRATIS inwonmg_ voor 
imgiame danie, midd,i leef- 
t|d b| ouder ecNpasv. Br.o. 
nr. 60456 i4>-, Poelbus 
26lo; 64Q1 OC Heerlen. 


é h. per CMve-inn 

woning te HEERLEN. 
Caumirbood, met tuin, 
gatage, gas, c.v:, woohk. 25 
m2, eedUkeukon, 3 slaapk., 
badk., tolet, ƒ800,- p.mnd. 
excL Brj>.nr. B-0188 LÓ., 
Postbus 2610, 6401 DC. 
Heerien. . 


Cenbiini WULRE. Mêine 
kne woning zonder tuin, met 
dakterraa 04461-1758. 

SneJ én goe d Uw Ium3i_^veik ^^ 
Géén Verkdop! Geen kosten 


ONZQiB^IHElO OVER HYPOTHEEKRENTE *" 
^Kies 20 laar, rentevast 8,8% mrt gemeente garantie. 
OUt b| 7o wa B»e mogol|khCdon voor 2e inkomen tot 30 jaar. 
''Bel tldenskanturen; 046712255na tamtooruiarY - 

weelwnd046440731, HypoiieekteMseur. J. WMeete. 

Stiènsfaa Hypotheekséfvice 


. t m^y. ruirtie tuin, 

jgÈ^aS^-aéij^., zolderro. vasteti^ér.pr. ƒ 108.000,-. 

Van Oppen B V, 

Ündeptein 5. Brunssum, 046^4543, vraag de jnfolblder. ~ 


. Brunssum, Pr. Hendrikïh. 47 

■" vtlsl, woonh'. metgaiége en kelder, woönkm.^ lijken, 
b|lrótiL, 4 s4D4GBH badkm, m^ ügbad. zoidpr m. vaste trsp. 
. e.v. Qpp.r:j^ ma VraEUprïs ƒ 17600O,- tok. 

' ; Van Oppen B^y. 

tsÉndepipin 5 Bnjnssum, 046254543, vraag dé tektfolder. 


Te koop in'hët plan RODE PUT té SiMPELVELD 
boowkavels geschikt voor de bouw van vr|8taarkie hubeeh. 
• PeroèelOppeivlaklee van 265. rté tot 540 n^; 

Pitzèn vanaf ƒ ^000,- Vi 0 .n. (10091082). 

WL Sliénstra Makelaardij B.V. 

Tel. 046712255 


Uw huis verkopen 
met behulp van de 

echte makelaar 

Bel de onroerend goed ^n 

Ö46- 750 000 ! 

Peters & Partners Geieen 

Geen verkoop - 
Geen kosten 


Lanaken (B) 


Te k. vrijstaande 

Bungalow 

op Ie stand te 

Hulsberg 

ƒ 298.000,- tok. direct te 
aanv. Inl. 0440616773. 


Vrije tijd 

huiles in bung.paik Gen^^ 
menich (6 km van Vaals). 
Woonto open hrd., i slaaf^^ 
vide,; vrijst. ƒ 45.qP0,-. Per- 
manèrite bewoning rriogel. 
Pr; beteggging. Drie stuks 
^ ƒ 125.0QQ,-toto 

M^ko Gulpen 

; NVM-medrelaar. rajkSétog 
67. Gulpen. 044562182. 


Te to. gevraagd HUSE|4 
voor Duitse gezinnen. Euro 
Immobilien, tel. 045-414015 


Vooroorlogs WOONHUIS 
met spoed te koop gevr., 
Qpknai^n geen bezwaar. 
040-520558. 


Huizen te koop gevraagd. 
Geen rhakelaarskc^ten. 
Vrqblijvende pri^pgave. 
WiJMAN PSr^rs Vast- 
göed, Heerien. 046728671. 


Te k. BQUWKAVEL a/d 
Heesbergstraat te Heerlen 
opp. 522 . m2. Voor info 
V.O.C. 046740900, Grou- 
wels/Daebnans 043-254565 . 


Te k. BOUWKAVELS in BP. 
Vhjss(^iemig (aan,ïdê. Zarid- 
«ig)% Heerlen: Opp.’vanaf 
746 m2. Pnlzén vanaf 

ƒ 108.000,- v.o.n. M v.OJCi 
046740900; . qibuwe^ 
BOUVürmiEH^ te k.’ a.d. 
Nedgrens in Be^ 

1500 urvpkB'^^hg. 10 
ten. van M’trioht. , Br.ó.n.r. 
B8321, IJmburap: Dagblad, 
Pb. 2610, 6401 TC Héétten. 


Te koop gevft ‘halfvr., of al- 
leenst HUIS m. 4 sia^, 
gar., zokfer; evL kelder, 
omg. Oost Züi Limburg. Pr. 
tót . ƒ275.000,- of te koop 
gew: bouwgrond. Tel. CB46 
2451633579 pa 18.00 uur 
0949-245145794. ' . 


Te :to BANHQLT. Bérgstr. 
bouwperceel l.lÖOmZ met 
bouwverg. 04457-1907. 


i3 
HEERLERHEIDE, Kampstr. 
98. Te k. goed onderh. half- 
vrijst woning, terras en tuin, 
schuur, C.V. gas, kelder. Ind: 
hal, toilet, woonto (30 m2), 
keük. (12 m2), ged. géisol. 
en'roll. Ie verd: 3 sipk., badk 
met ligb., vaste trap naar 
zolder en 4e slaapk. Dakiso¬ 
latie. Vr.pr. ƒ139.000.-. Tel. 
045-210629 


HOENSBROEK, Opbraak- 
straat 26. Modem s^it-level 
woönbuis met cari^rt en 
fraai aangelegde, tuin. Ind. 
hal, tollet;’' eetkamer/keuken 
met, nieuwe inriditing, 
woonkamer, studeer/hobby- 
kamer, 3 dpkrhrs en badka¬ 
mer. Het gehele pand is ge¬ 
ïsoleerd en verkeert in een 
prima sta^ vén onderhoud. 
Vraagprils ƒ 158.000,- tok. 
Inl. van Oost Assurantiën V. 
0.P., Jufiaha Bemhardlaan 
8, Hoenéfafoek. Tel. 045- 
224241 b.g.g. 046218062. 


772 SPAUBEEK. Bungalow 
met grote garage, tuin (perc. 
920 m2), living 51 m2 met 
schuifpui n. ps^, woonkeu¬ 
ken, ;2 evt. 3 steapk., mooie 
Padkmr, Vr.pr. . ƒ 365.0005- 
kJe Mak.kanL Rob Dassen, 
0’^87575?, v 


ShEIKHÜSEËN/Béfgstr. 101 


I 
Ijst. boe- 
oprit, 

stal ’ (rndgélyk. w garage) 
alles, hardh. klonen, ge- 
déeMel.; dubb.'’g|, 3 sipkmrto 
3Éioktor^ kdder, c.v. Zien is 
kopent ƒ 129.000^ k.k. Tel. 
046^742550. Jos Storms, 


BoJVi^tond STEVEN6 
WEiERT: Nog vier exclusie¬ 
ve bouwkavels té koop in 
StevensweèrL .aanduitend 
aan chrorée watersportcen- 
tra in Midden-ümburg. Ka- 
veloppervlakte 750m2 voor 
een pr|js var» ƒ 65.000,- toto 
Inl. Janssen b,.v. Makelaar¬ 
dij o.g. 043-213791. / 


HEERLEN/ Zbmerstr. 47, 
(nabij centr) Karakter heren- 
hi^s op prima. ligging met 
vrije achterom, zonnig tuin¬ 
tje. Ind.: ruime 55rh2 woopk. 
met openhaardparty (uft- 
bouwkamer) aanboüwk. (ei¬ 
ken) met yolled. inbouwapp. 
kelder, céntr. vw. 3 sIpk, 
badk., ligb., 4e sipk op zol¬ 
der (vaste tr.) Keurig pand 
ƒ 159.000,-tok. 046742550 
Jps Storms o.g. Geieen. 

HOENSBROEK, Lichten- 
bergatr. 38 halfvrijst. woon¬ 
huis met garage en berging. 
Ind.; hal. toilet, keuken, 
woonto, 3 sipks., douche, 
kelder, zolder. Vraagprijs 
ƒ 119.000,-tok. Inl. van Oost 
Assurantiën V.O.P. JuKana 
Bemhardlaan 8, 6432 GW 
Hoensbroeto Tel. 046 
224241 b.g.g. 046218062. 


Exclusieve ViLLA Spaanse 
stijl te koop te Heisselt, Lim¬ 
burg, ƒ1.000.000,-. Tel. 06 
3211361754 Mevr. Kerkhofs 


Gemmenich, Bieneheide, 
gelegen bij het mooie Drie* 
landenpunt, bouwen wij soli¬ 
de prachtige woonhuizen. 
Kijtelagen zat. en zond. vari 
14.0616.00 uur. Aannemer 
HENS, tel. 09-3287659512 


EYSDEN. Vrijst. woonhuis 
met magazijnruimte, tnh. 
pim. 2200 m3,' voor meerde* 
re doeleinden geschikt. O., 
a.: mogelijkheid tot verbop- 
wing 2 ó 3 woonhuizen c.q. 
div. apparteniénten of 
woonhuis met kantoorruimte 
c.q. opslagruimte. Gelegen 
in ceritnjm prijs op aanvraag 
inl. 044061329/2232/3697. 


Te koop in GELEEN. Hoek-- 
huis met tuin, kelder, ruime 
woonkamer pim. 30 m2, 
keuken. 12 012 , badkamer 
met ligbad, 3 slaapkameis, 
zolder, gedeeltelijk kunst, 
kozijnen, dubb. beglazing, 
C.V., gas, nieuwe eiéctra, 
wateiieidirig en riolering. Het 
pand moet u beslist van bin¬ 
nen zien! Vraagprys 
ƒ 115.000,- Tel 0^752122 


Stuk grond gezocht pim. 

400m2 omg. ROERMOND/ Piccolo's in het Limburgs 
Maaseik. Liefst liggend aan Dagblad zijn groot in RE- 
de Maas. 09-4924064300. SULTAAT1 Bel: 046719966. 


Bedrijfsruimte te huur 
in hartje Kerkrade 

400m hal, toiletruimte's, lOOm magazijnruimte, adm.ruimte 
l00m binnenhof, 500m parkeerpl., geschikt o.a. voor: alle 
soorten detailhandel, horecagelegenheden, sportcentra, 
snoockerhal, restauratie, zaalverhuur enz. vele mogelijkh. 
Opmerking: achterstallig onderhoud. 

Tel, inl. 045-321810 oa 18.00 uur 045-325674. 

Rekem-Lanaken (B) 

Zeer mooi handeispand met bovengelegen appartement. 
Voll. onderkekterd, ruim, goed onderhouden, commerc. 
ligging, opp. handelsnjimte 240 m2, opp. app. 180 m2. 

Nu slagery, kan voor alle zakelijke en beroepsdoeleinden 
dienén. Bwj. 1980, kleine tuin eri grote terrassen. 

Inl. 18.0620;00 uur 0932-11714421. _ 

Te koop of te huur gevraagd Te ir OPSLAGRUIMTE 

zakenpand voor 200m2 te Schinveld, huurpr. 

Mnror'a n.o.t.k. Echterbaan 1; 

nuicua Schinveld. Tel. 046259248. 

op goede locatie, 
m 045-321177: 


Te huur centrum 

Meerssen 

, goed onderhouden 
representatieve 

kantoormimte 

Ofte-ca. 100 m2, 
ƒ 1.250,- excl. per maand. 

Tel. 043-649282; 
na 17.00 uur 043-610084. 


Industrieterrein Sittard 
Noord BEbRUFSHAÜLEN 
te huur vanaf 250 m2. Tel. 
046522626 of 514441 


Te huur KERKRADE-W 
winketruin^ geschikt voor 
evt. praktijk of kantoor. Tel. 
045-412822. 


Té huur LOODS pim. 10Om2 
te Schaeëbérg. Huur ƒ 400,- 
per mnd. Tel. 045-724399. 


Te huur LOODS/opslag, pim 
125 m2, geheel verwarmd te 
Undgraaf. Tel. 045*424426 


Gebruikte 

TRUCKS: Unde Hl 
kg. hefverm., 3m. h 
ruilmotor, ƒ11.900,' 
ta FG15, 1.500 kg. 
4m. hefh. LPG, ƒ 
Komatsu FG14; 1. 
hefverm. 3m. hefh. 
ƒ9.300,-; Komatsu 
2.500 kg. hefverm. 3i 
diesel, ƒ 29.000,-; 
FB25, 2.500 kg. 

3m. hefh. batt.eri 
ƒ 27.500,-;^ i 
handpallettruck, 1. 
hefverm. batt. en 
ƒ 8.500,-; elektr. 
lettruck, 1.500 kg. 
batt, en lader, ƒ 2. 
handpaHettrucks 
ƒ500,-. Fnssen b.v. 
tntem transport ValkS 
Tel. 04406-40338, ha 
uur: 04746-3006. 


p.- 

J 

t- 

DOMPELPOMPEN 
kelders en vijvers, 7 
per uur, 220 V, ƒ 
Knops, Rijksweg Zu 
Sittard. Tel. 04651271 


TUINFRASEN en 
maaiers nergens vc 
ger. Inl. tel. 04754-867 
VOORJAA 

AANBSDh 


ii:; 

t. 


Uniek systeem 
voor isolatie en 
ventilatie van 
platte daken 
Veugen 

Dakbedekking Sittard 046 
523306/06-52127603 


METSELWERK, - nieuwbouw 
evt, veibouw. Compl. ptoeg 
ervaren vaklui, kan op korte 
termijn nog werk aanvaar¬ 
den. Door geh. Z-Limburg. 
Bel na 18.00 U. 043-219277 


Wat VERKOPEN? Adver¬ 
teer via: 046719966. 


. Te k. kunststof KOZUNEN 
Ksmteldeuren en rolluiken merk Kumeg maten 150x75 
bestellen? STRATEN Vbe- cm en 16(^130cm met glas, 
rsndaal bellen. Ook voor irv ook kantelrartien, stekker- 
dusfrie. Tenelenweg 61Ö. dozen en inbouw TL-bakken 
Tel. P4675Q187. Tel. 04498-58945. 


Wilma Vastgoed LANDGRAAF I 


I 


14 M IJ I Huteen gezocht! 

él^ltetown u gésn fO(tuW|k» wrateiogeVéieden. maar 
itertopen ahife 1962 In het gehate g ro negeb i ed tegen 
reöete prijzei. 

Oneeuccee van pieer dan 700 vertcoohte pand^ Is daar- 
<|pfir geweartM^ docntel wf ons zeer akiief en met veel 
> . mpf de verhoop van el( pand bevnoeimi 

4ik u tter hRite acindsr énige probtemen wit verkapen, dem 
i. bettuonsop- 

: Imrnobitien van Lier- 
i RaderraacTier GmbH 

‘ Tét 06463407-3017 va^^ laOOuur. 


w 

i ‘ Wi kopeti woonhuiaen dfrect zelf aan, 

^ lOMzsiterftetoengeenmékltearskostBn; 

5 OeNiS VASTGOED, bef vriteBVend046S16l2B. 


el. 063211714135. 


BuHingen{B) 

Hios te koop met 4 slaapka- 
rners, keuken, Bving. b^Hte- 
mer en douche, oenir. verw., 
ld. tuié, 3 ten varii Buteen- 
badi Worriken (B^gië), T^ 
0632.80642612. 


Te koop 

Gevraagd 

Vigst. woonhuis, landhuis of 
boerdery^; bi voorkeur niet. 
ih de stad. Tel. 044661784. 


Serybe-fldt 

4 toe., 2 teeic, 2 tolsitsti, 
zttKdc., Ut prachtig vrg uit¬ 
zicht. Spoe^ leeg. Rand 
Vaats, vr.pr. ƒ 245.000,- 

Makko Gulpen 

NVM'nékteaa’. Rijksweg 


« FflK V , I' I ■ 
Heerlen 

Coriovalumstr. 3 
woon-Aiedrffspand met av. 
in het centrum van 
K,v.KoQphan(M, 
en Stectouis, tnd.:: sout.: 2 
kekters. ^egigr.; royale en¬ 
tree, grote werteukrite ca 66 
m2, 2 kamers, keuken en 
petto. Te Véld.: 5 Kamérs en 
badtemer. 2e Verd.: via 
vaste trap, 2 kamérs en vfie- 
rina J^em. dkekt Opp. 159 
rnir^Wydg^LOOO,* tok. 


•] 


i • 


honndé|mkiM200m2. /500^ t 

Eygëlshoven * O 

kheieréteilatepF jétv. 220n|S!,grote kén m 

ttei.jte.é^iuar 
.ikte appa¬ 
ratuur,-garage met werkpié. 
1e 'Veiid: 6«ipka, badk. tnel 
kteln ligbad, toilet en v.w. 2e 
Vértt; via vaste trap^ 4e 
sipto, &v. .ruimte en betg- 
ntente. Prys ƒ 135 . 000 ,- toto 


**|- -j 


iKffigKttim - 


?. i I; 


3li I_ 


I i 1 1 


Direct nabij het winkelcentrum *Op de Kamp' word 
aannemersbedrijf Riksen B.V. 13 V.S;-wonirigen in div 
pes gebouwd (vrijstaand erj vrijstaand geschakeld). 

- prijzen vanal/ 225.000,1) v.o,n. tot ƒ 270.000,- v.ojfi.' 

(excl. renteverlies) ' 

- perceelsopp. vanaf 270 m^ tof 63ém^ 

* alle woningen worden optimaal geïsoleerd ' > 

- badkamer met o.a. ligbad, toilet .. 

-^hardhouten kozijnen 


kèy 


Inlichtingen verkoop: ' 
m- 


ï • 


T 


Tussen Hccikn, Schacsberg en Terwinsclcn 
(^twikkett zich in snel tempg een nieuw stadsdeel. 
Modern van opzet, gevarieerd v^ architectuur en 
met alle voorzieningen in de buurt. Plan Akkerhof 
maakt deel uit van deze stadpijk. "Heerlerbaan ", 
(ase I van dit plari^ was al snel totaal verkocht, 
paaiom gsóui we nü starten met dc verkoop vap 
Akkerhof H met twee-onder-cen-kap woningen in 
de ySEB klasse Er zijn zelfs een paar vrijstaande ' 
woningen bij. ' ' 
RuiirivVan indeling (3 siaapkamêls^'öjfft 

garage, een flinke zolder enJci^üb arcliii|Êct^ir.';;K > 

De woningen staan op 


UTE 


, belastingvrij ƒ 5OO0t,-.-subii^C: !^ir loont'ast-’ \ , 
\ hypotheek is piog^. 

Aqin'na Makelaardij^^T^^^^' 
RuysdeBc'crènWuddaan-i^ll;''.:, 

, 6411 ÜB Hecfkn ' 1'. %/.• 

telefoon (H5-7l556b'^-''i’. ‘ i 


wsSf'' 


l- 


-.V Y ril'I 


Ja, ik ben geïnferesseerd in Plan Akkerhof Heerlen. 
( > .Stiiirr mij iiw'd<K'UmciYtatïe oVer dc woningen. 

() )k1 mij v<K>r CC 1 I vrijblijvende atspraak. 


■ .teRpn 


IMB 


l'osraiik; — 
yV('M>nplaats 
Telefoon: _ 
L> NCib^l» H 


hOÈNSSrO^ 
Qangelt^^lkam) in <^ AkarsttaariN- 
QnellStraSO 40 ahowmoms Tel. 045-224581 
Tel. 09-4924548016 en 04^7473?^, 
k ■4Muir'wkié 


MUNSrSlQELEEN 


tMPOO- 


voor Hgbed en 2e. loitet). Bafazeteer, 
vxMi (eoed. éénmalge «Ikstgd^^ van 
IpFmaanM,vanaf ca ƒ 700,- op besteden 
mm éékafljéphotiéené niM Jacéat weiv 


lnl.,$lienstotMake|aaitly B.V. 
. TéL 045 - 71 22 55 


schikL Voonoen van divws» 
IMtete ^ Itelpite, taUW m 
è.v. jCMite' achtefftuirv 
Via^lbfis ƒ 145.000,- toto 
Bef voor atepraak of meer 
kito r maflé 04404-2464 na 
204)0 uur of In het weekend. 


SflTARO. Odaaifigel. tüs- 
sengeb. woorihuia. Kdder, 
beggr., entréer, hal riiet IrEte 
naar verd., loileL wodnk. 
met eriter. heukeii Ie 
slplgnrs^ bbclto Zokfer/her- 


HeMteén SB 
Lancffttée Met 
w 16 éte, 

Bb. 6000.000. 
11.716394. 
tsiÉtetóié. KSObnk.^ met 
a^ifpui naar téhaéteO'MIti; 
liixè wHte keékén^ baéka- 
|lr^, 2 siaapto en ntogelijkh. 
1^436 eri 4e steppk Vr^r. 
f249.oqOr toto'mfekant. 
R(to Dassen, 046-375757. 


Te'Tl. EC&jÖÖ^ halfvrijïË Wij zoeken met spoed ge- 
woonh. üpat gar. en ' tuin, ïi meub. WOONRUIMI^E vroor 

•i IÉ I laan I _ % ' V, ? s , .S? 


A 


Bouwein^0nov0n$n 


te koop gevrtf^ 'goed on- 
dertioyleil; /; ^y^NHUIS. 
pc|8 . Jptob. : A2fö.O0D,-. 
Lietet Brurièsum él otpüe- 
ving. Tel. 046215296. / 


SITTARD.’^ Frapp, Halsstraat 
9, te k| JteljEié^ 


Kunststof tonijnen, dte. 00 - 
dsiston ranten en deuren, 
isogtes. EUROPLAST tel. 
046^2925. 


.sipkmrs. vr.pr. 
32. {tok. Inlichtingen 
tkSn: Tet. 0463 


167.500,- ’n engels gezin in Roermond 
ens kant of directe omgeving. Into: 
36. B.6.B. 020-^64737. 


met gte, eh ,^tiiin •enAc.v; 
lAroerik. !lkeqkéii:;t0iteiy^^^^^ 3 
sipkmis. badto zöiaér-hob- 
byruimte té berpikeh via 
vaste trap, vr.pr. ƒ 135.000,- 
k.to 046519141 of 045- 
796079'toestel 409; 


KAl^ELpEUREN, roldeu¬ 
ren, sectiedeuref). met of 
wneter afétteidebedierririg in 
maten direkt ieveit^r. 
Atetendsbediening dQiripu- 
ter (Dpstitord, ' g^chfkt ircfor 
aHè .soorten gategedéurén 
opmpi' roet zender vëor üw 
auto. Fa Straten, ETjkskens- 
weg 18, Geulie. 043-641044 

Tentoonstelling bij jubileum Bond van Architecten 

V- 

\ 

Manifestatie 150 jaar 
Nederlandse Bouwkunst 


ïn ^P^^kers, een strijkje en een jubileumboek dat ze 
. ch niet lezen. Zo mocht het niet worden,” zegt adjunct- 
Ji’ecteur J. Habets van de Koninklijke Maatschappij tot 
^Vordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Ar- 
^itecten BNA. Het 150-jarig jubileum van de BNA, dat 
orn wordt gevierd, moest iets aparts worden, en daar- 
^ Werd gekozen voor een architectuur-manifestatie 
150 jaar Nederlandse bouwkunst 


# Iedere 
doe~het~zelver 
komt wel een keer 
voor een 
metselklus te 
staan. Het is dan 
van belang om te 
weten welke 
soorten stenen er 
zijn. 

Foto: 

GER DIJKSTRA a die op 27, 28 en 

^ a A in de Beurs van Berlage 

i plaatsvindt, is geti- 

aai ■^^himago’ en is alles behalve 
kunstenares Barbara 
' aorh verantwoordelijk is 

' iiiair ^ project. Het wordt een ima- 
“i 'Vart^ tentoonstelling. Een drie 
' durende voorstelling van 

^ geluid en beweging, die de 
eenvoudigweg moet 
Oqj, u Van Loon werd speciaal 

project door het Berlage 
" fent Amsterdam als gastdo- 

om ideeën uit te 
^ n Voor de manifestatie. 

ioo^^^^erners aan het project zijn 
jejj afkomstig uit Grie- 

- ^Ipn^^en voorts uit Nederland, 

t Kroatië en Slovenië. „Voor- 
^an is dat hun kijk zeer 
j aldus Van Loon. „Ze 

^ bijvoorbeeld niet bepaalde 
^ le^i^j^^^delen die wij Nederlanders 
^ Cel 3 ^*^' l^bb ik een enorme he- 
^onin^u Nederlandse sociale 

’ ^aar ƒ “ouw. Vreselijk, vind ik dat, 
leei buitenlanders denken daar 
'an ^i-^bers over. Die huisjes, met 
a *^bde daken, allemaal netjes 
'aliiki vinden zij zeker in ver- 
'igetv datgene wat in hun 

' sociale woningbouw 

'^'^hoor,u^-^^*^®bzet, staaltjes van 
ach, misschien heb- 
^ daar ook wel gelijk*in.” 

s (j^ ^ripak van elk nieuw project 
kater 1 rnoet staan van alles 

®bnst n- is gedaan. Een ten- 

^jjgj^biug over 150 jaar bouw- 
bto’g *^bbt daarom niet bestaan uit 
fea ü "Maquettes en bouwtekenin- 
öe gr wordt altijd gedaan, 

niet j^^P was het daar in het begin 
. eens, dus daar hebben we 

discussie over gehad,” al- 
I Loon. 

d 

® jubileumbijeenkomst is het 
^Üjk om de complete historie 
keer t Nederlandse bouwkunst 
laar^ geven. Voor volledigheid is 
ijg hl niet gekozen. „Het wordt 
tij^j bfiozaïek,” aldus Van Loon. 
^ de drie kwartier durende 
wordt aan de hand van 

- ^cht beelden een over- 

gegeven van de Nederlandse 


bouwkunst, te beginnen bij Cuy- 
pers, de architect van onder meer 
het Centraal Station in Amsterdam 
en het Rijksmuseum. Het publiek is 
een onderdeel van de presentatie, 
maar dan in passieve vorm. 

Zowel geluid als muziek vormen 
een essentieel onderdeel van 
’Archimago’ en hebben inhoudelijk 
met de projecties te maken, zegt 
Van Loon geheimzinnig. De muziek 
is modern, maar is volgens de kun¬ 
stenares niet ’in één la te stoppen’. 

Tijdens de imaginaire tentoonstel¬ 
ling zullen geen verstaanbare tek¬ 
sten of woorden tot de bezoeker 
worden gericht, zoals dat op een 
doorsnee jubileumviering betaamt. 
Wel worden teksten en ook dia’s ge¬ 
projecteerd. De keuze van de dia’s 
is nog niet gemaakt, verzucht Van 
Loon. „We zijn nu met tweeduizend 
dia’s aan het vechten om een beeld 
te geven dat representatief is voor 
de bouwkunst. Een enorme klus.” 
• ï-V. "Si. 
.'V 

Zelf metselen met stenen 
in soorten én maten Iedere doe-het-zelver komt op 
een keer wel eens voor een met¬ 
selklus te staan. Een muurtje in 
de tuin, een bloembak op het 
balkon of een scheidingswand 
van schoon metselwerk binnens¬ 
huis. Daarbij zijn vóór alles met¬ 
selstenen nodig. Ruwweg gezegd 
heb je de keus tussen baksteen, 
kalkzandsteen en betonsteen. 
Binnen deze drie groepen be¬ 
staat weer verschil in eigen¬ 
schappen, soorten en formaten. 

Baksteen is een steensoort die 
zowel binnen als buiten gebruikt 
kan worden. Ze wordt tegen¬ 
woordig geproduceerd in een 
viertal formaten die in de jaren 
zeventig in de norm NEN 2489 
vastgelegd werden. Dat zijn: 

Waalformaat: 21 x 10 x 5 cm 
Vechtformaat: 21 x 10 x 4 cm 
Dikformaat: 21 x 10 x 6,5 cm 
Modulair formaat: 23 x 10 x 
5,7 cm 

Het staat elke steenfabriek vrij 
om daarnaast bakstenen van an¬ 
dere afmetingen te maken. Voor 
restauratie van historische ge¬ 
bouwen wordt bijvoorbeeld nog 
de zogeheten ’kloostermop’ ge¬ 
bakken, een steen van het in de 
middeleeuwen gangbare formaat 
27 X 13 X 9 cm. 


Bakstenen zijn in van boven 
naar onder aflopende hardheid 
te verdelen in klinker, hard- 
grauw, boerengrauw en rood. 
Klinkers zijn het hardst, rode 
steen het zachtst. Zachte stenen 
nemen sneller vocht op dan har¬ 
de, harde stenen kunnen daaren¬ 
tegen sneller afbreken en zijn 
sterker geluid-weerkaatsend. 

Binnenmuursteen 

Ook van baksteen zijn de Fimon- 
en Porisostenen, maar ze hebben 
een wat de vakman noemt ’lichte 
scherf. Vanwege hun poreus¬ 
heid zijn ze alleen toepasbaar 
voor lichte, niet-dragende bin¬ 
nenmuren. 

De formaten van Porisostenen 
zijn: 

21,5 X 10 X 5,7 cm 
21,5 X 10 X 9 cm 
19 X 14 X 9 cm 
Van Fimonstenen: 

21 X 10 X 5,7 cm 
21 X 10 X 9 cm. 

Kalkzandsteen is niet gebakken, 
maar 'gekookt’. De vereiste ver¬ 
harding van de ingrediënten (ge¬ 
bluste kalk, zand en water) vindt 
plaats in een 'autoclaaf, een 
soort reuzensnelkookpan, waar- 
'n door inwerking van stoom 
onder hoge druk een chemische 
verbinding ontstaat. In feite is 


kalkzandsteen al een zeer oud 
bouwmateriaal. Bij de bouw van 
Salomo’s tempel in Jeruzalem 
werd al een steensoort gebruikt 
die uit dezelfde bestanddelen 
was opgebouwd. Dit mengsel’ 
werd toen langdurig aan de bui¬ 
tenlucht blootgesteld, zodat het 
verhardde door de inwerking 
van koolzuur uit de atmosfeer. 
Kalkzandsteen is goedkoper dan 
baksteen, maar het heeft een niet 
zo levendig uiterlijk. Het wordt 
geleverd als steen en als blok, in 
diverse formaten: 

In steen: 

Waalformaat: 

21,4 X 10,2 X 5,5 cm 
Amstelformaat: 

21,4 X 10,2 X 7,2 cm 
Maasformaat: 

21;4 X 10,2 X 8,2 cm. 

In blok; 

Halfsteensblok: 

32,7 X 10,2 X 24 cm 
Driekwartblok: 

32,7 X 14,7 X 24 cm 
Steensblok: 

32,7 X 21,4 X 24 cm 
Anderhalfsblok; 

21,4 X 32,7 X 24 cm. 

Gevelstenen 

Voor buitenwerk zijn er ook spe¬ 
ciale gevelstenen in de kleuren 
edelwit, paars, appelbloesem. 


muisgrijs, antraciet, crème en 
geel. 

Betonsteen wordt door de doe- 
het-zelver vaak toegepast in de 
tuin of voor kleine bouwsels. De¬ 
ze steen is in hoge mate weerbe¬ 
stendig, ruw van uiterlijk en 
lichtgrijs van kleur. Een bouwsel 
van enige omvang heeft een ste¬ 
vige fundering nodig. 

Betonstenen zijn er in; 
Waalformaat: 

21 X 10 X 8,3 cm 
Modulair formaat; 

19 X 9 X 9 cm. 

Daarnaast zijn er nog betonblok¬ 
ken in andere formaten die ech¬ 
ter voor de dhz-metselaar min¬ 
der interessant zijn omdat ze zo 
zwaar zijn dat je ze niet zonder 
speciale (hijs)apparatuur kunt 
verwerken. 

Duroxblokken hebben een groot 
thermisch-isolerend vermogen. 
Dank zij hun grote afmeting 
werk je er sneller mee dan met 
baksteen of kalkzandsteen. Het 
zijn zogeheten ’gasbetonblok- 
ken’, er zit veel lucht in en daar¬ 
om hebben ze een betrekkelijk 
laag gewicht. Je kunt ze zagen 
(maar wel met een hardpoint- 
handzaag, beter nog met de zeer 
grofgetande hardpoint gasbeton- 
zaag) en je kunt erin boren, spij¬ 
keren of schroeven. 

De verkrijgbare formaten zijn: 

50 X 25 X 7 cm, 

50 X 25 X 8 cm, en 
50 X 25 X 10 cm. 

Van 'metselen' kun je bij durox¬ 
blokken eigenlijk niet spreken; 
ze moeten met de speciale bij ge¬ 
leverde lijm verbonden worden. 
Ze zijn overigens alleen voor 
binnenwerk geschikt. 


Maak de keuken 

kinderveiliger 


keuken niet meer was dan 
de af eten te bereiden, te koken 

Wtsiujtp te doen, was dit vertrek vrijwel 
fegen» domein van de huisvrouw. 

keuken vaak een ver- 
i^sten huiskamer. Je ontvangt er 

ei<ïoi,°^ kinderen doen er hun huiswerk, 
^tiderf^n^ speelhoekje op. 

IKUdip- " de keuken, dat vergt extra zorg- 
K inrichting. De statistieken 

^ke'^nr!^ I V 80 procent van alle huise- 
^ch irj het jonge kroost doet 

keuken voor. Een hete pan van de 
slnks ^^®kken, een mes uit de la halen, 
J X °®^'^bakmiddel (lijkt immers 
oven pikken, handjes branden aan 

ï^kakele kookplaat, of spelenderwijs in- 

r^feik zijn knoppen binnen hand- 

^9t de'^nh*^^ realiseren zich ook nog te weinig 
f^rijen , potjes met kruiden en spe- 

^dnt he kleuters gevaarlijk kan zyn. Je 
9 P wijzen, maar veilig ge- 
t ^brom b ^ kiointjes moeilijk aan te leren. 
V ^atrep 1 ” Jo ib een jong gezin maar beter 
bbi ongelukken te voor¬ 
keurs 1 onlangs gehouden Meubel¬ 
de ’kinri heeft keukenfabrikant Alno 

blen. orveilige keuken’ by de kop geno- 

scherp 

^ ^ei(j te'u^I^P op de weg naar meer veilig- 
^%eronH keukenmeubilair met 

(softe) kanten en hoeken. Daar 
''^bnd ^uw een buil of een gapende 

fij met r afsluiten van een kasten- 

Sd verhoogt de veilig- 

Wt i; kinderen, want wie 

zyn hoofd niet een keer gestoten te- 


Üllliill: 
gen een per abuis open gelaten bovenkastje? 
Een opklapdeur, in plaats van een draaiende, 
ruimt dit probleem uit de weg. 

Alno heeft aan nog veel méér gedacht. Om 
een glaskeramische kookplaat, waarop pan¬ 
nen gemakkelijk verschoven kunnen wor¬ 
den, is een stevig en niet te laag geplaatst 
draadrek van roestvaststaal aangebracht. 
Daardoor kan een kind geen pan met koken¬ 
de inhoud over zich heen krijgen. De bedie¬ 
ningsknoppen van de kookplaat zit niet aan 
de voorkant van het werkblad, maar op de 
bovenkant van de plaat. 

Er is nog een andere mogelijkheid: bedie¬ 
ning in een afzonderlijk schakelpaneel onder 
een bovenkastje of tegen de niswand boven 
het werkblad. Overigens kan het aanbeve- 
bng verdienen de oven op (volwassen) werk- 
hoogte in te bouwen. Spelen met de knop¬ 
pen of vingertjes branden aan de hete 
ovendeur is dan onmogelijk. Er zijn welis¬ 
waar zulke dikke ovendeuren dat de buiten¬ 
temperatuur niet zo hoog oploopt dat je je 
eraan kunt branden, maar daarmee zyn over 
het algemeen alleen de duurdere apparaten 
uitgerust. 

Magneetsluiting 

Om te verhinderen dat laden en deuren 
waarachter een vooral voor kinderen gevaar- 
lyke inhoud schuil gaat zomaar geopend 
kunnen worden, zijn ze vaak voorzien van 
een magneetsluiting. 

Een huidige trend in de keuken is ook de 
toepassing van halfhoge kasten; op dressoir- 
hoogte noemde men dat vroeger. Die zijn 
ook heel praktisch en veilig voor kinderen 
die in de keuken rondlopen. Je kunt er een 
hete schaal uit de oven op zetten, of de pud¬ 
ding laten afkoelen zonder dat de kleintjes er 
hun vingers in steken. 


'''V' 


Wiliiiiïiiïlil 

EEN BETER MILIEU 
BEGINT BIJ JEZELF 


DOE MEE SCHRIJF MEE BEZUINIG MEE 


Stooktabel week: 

van zondag: 2 februari t/m zaterdag: 8 februari 1992 


Bij een normaal 
jaarverbruik in 


m"* van: 


800 

900 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2200 

2400 

2600 

2800 

3000 

3300 

3600 

3900 

4200 

4600 

5000 

5500 

6000 

6500 


hoort een streef- 
verbruik voor de 
afgelopen week 
van: (meterkaart 
kolom 3) 


Het weekstreef- 
verbruik kost u: 


en een totaal 
streefverbruik 
sinds 13 oktober 
1991 (meterkaart 
kolom 5) 14,25 
15,96 
18,24 
ƒ 19,95 
ƒ 21,66 
ƒ 23,37 
ƒ 25,65 
ƒ 27,36 
ƒ 29,07 
ƒ 30,78 
ƒ 32,49 
ƒ 34.77 
ƒ 36,48 
ƒ 39,90 
ƒ 43,89 
ƒ 47,31 
ƒ 51,30 
ƒ 54,72 
ƒ 60,42 
ƒ 65,55 
ƒ 71,25 
ƒ 76,95 
ƒ 84,36 
ƒ 91,77 
ƒ100,89 
ƒ110.01 
ƒ119.13 Tip: Maak goed gebruik van gratis energie: laat het zonnetje naar binnen 
schijnen 


Al zaaien onder 
glas of plastic 


DOOR FRANS WEGMAN 


De nog winters geheten februari- 
maand is soms zo vriendelijk om 
vorstvrij te wezen. Dan kun je als 
eigenaar van een moes/fruittuin al 
weer de handen uit de mouwen ste¬ 
ken. 

In de tuin moet je wel een platte 
bak met glasramen hebben om al zo 
vroeg in de tijd te gaan zaaien. 
Houd ook een aantal rietmatten 
achter de hand om de bak tegen 
toch nog plotseling invallende vorst 
te beschermen. Eind februari kan 
er, by afwezigheid van vorst, al spi¬ 
nazie gezaaid worden. En ook het 
radijszaad kan de grond in. 

Eind deze maand kan sla onder glas 
geplant of gezaaid worden. Vroeg 
groenten kweken kan ook onder 
plastic-tunnels. 

Zit het weer een beetje mee, laat de 
plantjes dan even luchten (glas of 


plastic een tijdje open zetten). Daar¬ 
door wordt het jonge gewas ook een 
beetje 'gehard'. Vraag in het tuin¬ 
centrum wel naar rassen die ge¬ 
schikt zijn voor deze vroege teelt. 

Tuinbonen kunnen best enkele gra¬ 
den vorst verdragen en tegen het 
éind van deze maand kunnen ze 
dan ook op lichte grond gezaaid 
worden.' Dan houd je, als alles goed 
gaat, vroeg uit te zetten plantjes 
over. Hetzelfde geldt voor doperwt¬ 
jes. Maar als je de nawinter niet zo 
vertrouwt, kweek dan eetbare ge¬ 
wassen op de vensterbank. Yog- 
hurtbekertjes zijn daarvoor heel 
geschikt. Vul ze met goede grond. 
Stop in elk bekertje twee tuinbo¬ 
nen, zo’n 5 cm diep. 

Laat de uitgroeiende plantjes niet te 
ver doorschieten. Zet ze in een koel, 
maar licht vertrek, waar ze afhar¬ 
den. Eind maart of in die buurt kun 
je dan buiten uitplanten. 


# Kinderen krijgen de met een magneet beveiligde deuren en laden niet 
open. Verder heeft de keuken afgeronde hoeken. 


/ove^ïchHiypotheekrent^Jj 


Hypotheekrente 11 februari 1992 

Een rustige week op het rentefront. Zowel de hypotheekrentetarieven 
als de kapitaalmarkttarieven zijn nauwelijks in beweging. Alhoewel 
er nog steeds voldoende ruimte is voor een verlaging van de hypo¬ 
theekrentetarieven noteerden wij geen wijzigingen. 


Naam bank 


rente 

vast 

gedur. 

afsl. 
prov. 
in pet. 

rentepercentages 

opgave nwr bij fisc. 
bank besparing van 
constant 
35,1% 50% 

ABN.AMRO 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,50 

5,35 

3,74 

ABN.AMRO 

spaarhyp. 

10 jaar 

1,00 

9,50 

5,35 

3,74 

ABN.AMRO 

spaarhyp. 

15 jaar 

1,00 

9,70 

5,49 

3,86 

ABN.AMRO 

ann. hyp. 

variabel 1,00 

9,70 

6,33 

5,13 

ABN.AMRO 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,30 

6,07 

4,92 

ABP 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,20 

5,16 

3,60 

ABP 

spaarhyp. 

' 10 jaar 

1,00 

9,20 

5,16 

3,60 

ABP 

spaarhyp. 

15 jaar 

1,00 

9,20 

5,16 

3,60 

ABP 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,00 

5,87 

4,76 

ABP 

ann. hyp. 

10 jaar 

1,00 

9,00 

5,87 

4,76 

AEGON 

spaarhyp. 

5/10 jr. 

1,00 

9,40 

5,33 

3,74 

AEGON 

spaarhyp. 

15/20 jr. 

1,00 

9,40 

5,33 

3,74 

Bouwf. Limb. Gem. 

spaar vasth. 

5 jaar 

1,00 

9,10 

5,11 

3,56 

Bouwf. I^imb. Gem. 

spaar vasth. 

10 jaar 

1,00 

9,10 

5,11 

3,56 

Bouwf. Limb. Gem. 

spaar vasth. 

15 jaar 

1,00 

9,10 

5,11 

3,56 

Bouwf. Limb. Gem. 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

8,90 

5,80 

4,71 

Bouwf. Limb. Gem. 

ann. hyp. 

10 jaar 

1,00 

8,90 

5,80 

4,71 

CDK-bank 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,40 

5,33 

3.73 

CDK-bank 

spaarhyp. 

10 jaar 

1,00 

9,50 

5,40 

3,79 

CDK-bank 

ann. hyp. 

1 jaar 

1,00 

9,30 

6,07 

4,92 

CDK-bank 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,20 

6,00 

4,87 

Centraal Beheer 

spaar gar.h. 

5/10 jr 

0,25 

9,40 

5,28 

3,69 

Centraal Beheer 

spaar gar.h. 

15/20 jr 

0,25 

9,40 

5,28 

3,69 

Centrale Volksbank 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,10 

5,07 

3,50 

Centrale Volksbank 

spaarbyp. 

10 jaar 

1,00 

9,40 

5,27 

3,67 

Centrale Volksbank 

ann. hyp. 

2 jaar 

1,00 

9,10 

5,94 

4,82 

Centrale Volksbank 

ahn. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,00 

5,87 

4,76 

Direktbank 

besp-dir.h. 

5 jaar 

1,00 

9,80 

5,51 

3,86 

Nationale Ned. 

spaarhyp. 

5/10 jr 

1,00 

9,40 

5,33 

3,73 

Nationale Ned. 

spaarhyp. 

15/20 jr 

1,00 

9,40 

5,33 

3,73 

NMB 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,50 

5,35 

3,75 

NMB 

spaarbyp. 

10 jaar 

1,00 

9,50 

5,35 

3,75 

NMB 

ann. byp. 

1 jaar 

1,00 

9,20 

6,00 

4,87 

NMB 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,30 

6,07 

4,92 

Postbank 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,40 

5,31 

3,72 

Postbank 

spaarhyp. 

7 jaar 

1,00 

9,50 

5,38 

3,78 

Postbank 

spaarhyp. 

12 jaar 

1,00 

9,60 

5,45 

3,84 

Postbank 

ann. hyp. 

2 jaar 

1,00 

9,10 

5,82 

4,72 

Postbank 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,20 

5,89 

4,77 

RABO hypotheekbank 

spaar opt.h. 

3 jaar 

1,00 

9,50 

548 

3,77 

RABO hypotheekbank 

spaar opt.b. 

10 jaar 

1,00 

9,50 

5,38 

3,77 

RABO hypotheekbank 

spaar opt.h. 

stabiel 

1,00 

9,50 

5,38 

3,77 

RABO (adviesrente) 

ann. hyp. 

var/1 jr 

1,00 

9,50 

640 

5,03 

RABO (adviesrente) 

ann. hyp. 

4/5 jr 

1,00 

9,30 

6,07 

4,92 

SNS Bank 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,40 

5,27 

3,67 

SNS Bank 

spaarhyp. 

7 jaar 

1,00 

9,50 

5,34 

3,73 

SNS Bank 

ann. hyp. 

1 jaar 

1,00 

9,50 

6,20 

5,03 

SNS Bank 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,20 

6,00 

4,87 

Westland Utrecht 

lage last h. 

7 jaar 

1,00 

9,30 

5,23 

3,65 

Zwolsche Algemene 

zA-hyp plan 

5 jaar 

1,00 

9,20 

5,17 

3,61 

Zwolsche Algemene 

zA-hyp plan 

10 jaar 

1,00 

9,20 

5,17 

3,61 

SNS Bank 

spaarhyp. 

5 jaar 

1,00 

9,40 

5,27 

3,67 

Bouwf. Hypotheken 

sp.vasthyp. 

5 jaar 

1,00 

9,20 

5,18 

3,62 

Bouwf. Hypotheken 

ann. hyp. 

5 jaar 

1,00 

9,00 

5,87 

4,76 


De vermelde tarieven hebben betrekking op hypotheken met gemeentegarantie. 
De netto werkelijke rente (nwr) is gebaseerd op de netto lasten van de hypotheek. 
De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-jarige leeftijd en een hy¬ 
potheek ad. ƒ 150.000,-. 

Voor vrouwen en/of bij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden. 
Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bij een aantal instellingen enigszins af. 

^Copyright [Vereniging Eigen Huis’ te Amersfoort. 
Limburgs 


ook in 1992: 

éérst naar de NVM-makelaar 


1 januari werd het Nieuw Burgerlijk Wetboek van 
kracht. Het geeft de koper van een huis nneer 
zekerheid en legt bij de verkoper meer plichten. 

Deze moet de koper meer informatie geven en kan 
worden aangesproken wanneer blijkt dat hij dat niet 
voldoende heeft gedaan. Wordt het kopen of 
verkopen van een huis een kwestie voor juristen? 
Natuurlijk niet. Het kopen van een huis doe je niet 
elke dag. Daarom is het verstandig een deskundige 
in te schakelen. De NVM-makelaar weet er van alles 
van. Elke NVM-makelaar is speciaal opgeleid om de 
nieuwe regels van koop en verkoop te leren kennen. 


De NVM-koopakte werd al in juni 1991 voor zover 
mogelijk en per 1 januari 1992 geheel in 
overeenstemming gebracht met de nieuwe 
wetgeving. De NVM-makelaar is dus uitgerust om 
de koop en verkoop van uw huis deskundig vast te 
leggen in de NVM-koopakte. Uw NVM-makelaar 
heeft een folder voor u ter beschikking en geeft u 
graag nadere informatie. Ga eens langs! 

Met ‘n NVM-makelaar koop je zonder zorgen 


Deze (y/ NVM-makelaars 
welken aan de veikoop van 
Uw huis! 


1. Aquina 

2. ABC 

3. Leenaers 

4. Van de Pas 

5. DeLaHaye 

6. Pickee 

7. Simons 

8. Emens 


Heerlen 045-715566 
Heerlen 045-712040 
Heerlen 045-717237 
Heerlen 045-741616 
Hoensbroek 045-223434 
Landgraaf 045-326767 
Landgraaf 045-318182 
Voerendaal 045-752142 
ms 

-inf I w 


MAKELAARDIJ B.V 
ASSURANTIËN TAXATIES 
HYPOTHEKENFINANCIËN. 


EURDPAWEG ZUID 214 UBACH OVER WDRMS 

Heerlen-Centrum 

Groot en degelijk gebouwd (vooroorlogs), tus- 
senl. woonh. met c.v. en tuin. Ind. o.a.: kamer- 
ensuite, eetkeuken, bijkeuk., 3 slaapk., badk., 
zolder (via vaste trap) en kelder. Prijs ƒ 118.000,- 
k.k. 

Heerlen-Vrank 

Modern halfvrijst. woonh. met garage en tuin in 
een jonge woonwijk. Ind. o.a.: ruime woonk., 
open keuk., 3 slaapk., badk. en ruime hobbyzol¬ 
der (via vaste trap) met diverse mogelijkheden. 
Vr.pr. ƒ 159.000,- k.k. 

Schinveld 

Halfvrijst. woonh. met garage, veranda, tuinka¬ 
mer en mooie tuin. Ind. o.a.: gezellige L-woonk. 
met open haard, luxe keuken, bijkeuk., 2 slaapk., 
prachtige badk., 3e slaapk. op zolder en kelder, 
pand is smaakvol uitgebreid en verbeterd, prijs 
ƒ 166.000,-k.k. 

Schaesberg 

Jong en goed on- , 

3 slaapks., ruime badk. en zolder. Vr.pr. 
ƒ 168.000,- k.k. 

Op zaterdag zijn wij geopend van 10.00 tot 13.00 u. 


045-318182 


laterdag 15 februari 1992 • Paginaj;;^ 


Piclée,^ Huk Ut Akbef! 


EYGELSHOVEN: premie A-woning. In aanbouw. Muren en 
dak geïsoleerd. Ged. dubb. begl. Ind. o.a, woonkamer, keuken 
(dicht), 3 sipk., badkamer (met ligbad). Zolder. Koopprijs 
/ 133.900,- v o.n excl. renteverlies. Netto maandlast ca. 
ƒ 640,- per maand. 


HEERLEN-HEERLERHEIDE: 

rustieke ruime woning met c.v.- 
gas, berging en tuin. Dak geïso¬ 
leerd, rolluiken, goed onderh., 
achterom bereikbaar. Ind. o.a. 
kelder, royale hal, woonkamer 
(ca. 52 m^) met eiken parket¬ 
vloer, openhaardpartij, tuindeu¬ 
ren naar overdekt terras en 
goed aangelegde tuin. Eetkeu¬ 
ken, compl. ingericht. Ie verd.: 
drie sIpk., badkamer. 2e verd.: 
drie sipk., zolderruimte. Prijs ƒ 155.000,- k.k. 

HEERLEN-NOORD: woonhuis met gas-c.v., garage en tuin. Goed 
onderhouden. Geheel geïsoleerd, ged. rolluiken. Ged. dub. begl. 
Bouwjaar ca. 1986. Ind. o.a. woonk., keuken, 3 sipk,, badk. met 
2e toilet en zolder. Prijs ƒ 119.000,- k.k. 


HEERLEN: te koop 16 autoboxen (bouwjaar ca, 1967). Ge¬ 
middelde huuropbrengst ca. ƒ 11.520,- per jaar. Vraagprijs: 
ƒ 105 000,- k.k 


HOENSBROEK: vrijstaand 
woonhuis met gas-c.v., gro¬ 
te garage (2 auto’s) en 
rondom tuin. Rustig en blij¬ 
vend goed gelegen aan de 
ƒ buitenrand van Hoensbroek. 
Uitstekend onderhouden. 
Geïsoleerd. Ind. o.a. Sout.: 
garage, hobby- en c.v.-ruim- 
te. Part.: royale hal, living 
(ca. 50 m^), keuken met lu¬ 
xe keukeninst. met compi. app., bijkeuken Ie verd.:.4 royale 
sipk., badkamer met o.a. ligbad en douche. Prijs ƒ415.000,- 
k.k. 


HOENSBROEK: ruim halfvrij- 
staand woonhuis met gas-c.v., 
garage en tuin. Gelegen aan de 
rand van het centrum. Bouwjaar 
1981. Goed onderhouden, ge¬ 
ïsoleerd. Ind. o.a. entree, hal, 
ruime L-vormige woonk., keu¬ 
ken met een keukeninstal. met 
s» app., bijkeuken. Ie verd.: 3 
■«««** sipk., badkamer. 2e verd.: vaste 
trap. Grote hobbyruimte (4e sipk.). Zolderruimte. Vraagprijs: 
ƒ 189.000,- k.k. 

KERKRAOE-SPEKHOLZERHEIDE: woonhuis met gas-c.v., ber¬ 
ging en tuin. Ind. O.a, provisiekelder, woonkamer, keuken, 3 sipk., 
badkamer. Zolder. Vraagprijs ƒ 129.000,- k.k. 

KERKRAOE-CENTRUM: appartement met gas-c.v. en berging, 
gelegen op de Ie verdieping. Ind. o.a.: woonkamer, keuken, sipk. 
met balkon en badkamer. Prijs ƒ 99.500,- k.k. 


KERKRADE-SPEKHOLZERHEI- 

DE: Hoekwoning met garage en 
tuin. Rolluiken; ged. dub. begl. Ind. 
o.a. provisie-kelder, woonk., keu¬ 
ken, 4 sipk., badkamer, vaste trap 
naar zolder. Prijs ƒ 137.000,- k.k. 
I’' 

z.. ^ 


KERKRADE-WEST - TERWINSE- 
LEN: rustig en blijvend goed gele¬ 
gen semibungalow met gas-c.v., 
garage, tuinkamer en tuin. Goed 
onderh., dub. begl. Ind. o.a. provi¬ 
siekelder, hobbyruimte. Beg. 

. .. grond: ruime woonkamer ca. 55 

m^; open haard, keuken met compl. keukeninstal., tuinkamer, 2 
sipk., badkamer met o.a. ligbad en douche. Ie verd.: 1 sipk., berg¬ 
zolder. Prijs ƒ 298.500,- k.k. 


r' KLIMMEN: prachtig gelegen vrijstaand landhuis met gas-c.v., 
2 garages (Inpandig); zwembad en grote, goed aangelegde 
(totaal 2.091 m'). Ind. o.a. sout: 2 garages, berg-, wijn- en 
provisieruimte. Part.: royale hal, L-vormige woonk. met open 
haard (± 50 m^), eetkeuken, bijkeuken, 2 kantoorruimten. Ie 
verd.: drie sipks., badk., zolderruimte. Prijs op aanvraag. 


NIEUWENHAGEN: Ruim woonhuis met gas-c.v., berging en tuin 
(achterom bereikbaar). Ind o.a. 2 kelderruimten, woonkamer, eet¬ 
kamer, ruime keuken met compl. keukeninst. met app., badkamer, 
werkkamer (sipk.) Ie verd.; 3 sipk,, douche-ruimte 2e verd.: vaste 
trap. Grote zolderruimte. Prijs ƒ 169.000,- k.k. 


SCHAESBERG: Uitstekend on¬ 
derhouden woonhuis met gas- 
c.v. en tuin. Bouwjaar 1982. Ge- 
heel geïsoleerd, ged. dubbele 
- - begl. Ind. o.a. ruime woonka- 
S mer, keuken, bijkeuken/berging, 
3 sipk., badkamer en zolder. Prijs ƒ 145.000,- k.k. 


SCHAESBERG - NABIJ 
CENTRUM: Vrijstaand 

woonhuis met gas-c.v,, ga¬ 
rage en tuin. Rustig en blij¬ 
vend goed gelegen. Ind. 
o.a, royale hal, L-vormige 
woonkamer, keuken, 3 sipk., badkamer en zolder. Prijs 
ƒ225,000,- k.k. 


Wilt u uw pand verkopen? 
Bel dan eens met ons en maak 
vrijblijvend een afspraak (Voor 
woningen gelegen in het 
grensgebied adverteren wij ook 
regelmatig in Duitse kranten). 


UBACH OVER WORMS: 

ruim vrijstaand woonhuis 
;'j "'*■ met gas-c.v., garage en gro- 

’ “ te tuin. Goed onderh. Het 

pand is geheel onderkel- 
derd (ook van buitenaf be¬ 
reikbaar). Ind.: royale hal, 
woonk. met parketvloer, 
open haard, eetkeuken, bij¬ 
keuken, 4 sipk., badkamer en zolder. Koopprijs ƒ315.000,- 
k.k. _ _ 


WINKELPANDEN 

MET WOONRUIMTE 

HEERLEN-GLASPALEIS: TE HUUR: winkelruimte ca. 63 m^. 
Huurprijs ƒ 2800,- per maand exclusief BTW. 

HEERLEN - SCHELSBERG: Vrijstaand woonhuis met kan¬ 
toor/winkelruimte. Ook geheel als woonruimte te gebruiken. 
Ind. o.a. winkel/kantoorruimte, garage, bergruimte Ie verd.: 
woonk., keuken met compl. keukeninstal., grote tuin met 
hobby-ruimte (ook als woonkamer te gebruiken). 2e verd.: 3 
sipks., badk. met o.a. ligbad en douche. Zolderruimte. Vraag¬ 
prijs: ƒ 295.000,- k.k. 

KERKRADE - WEST - Spekholzerheide: 

Centrum. Winkel met woonruimte, gas-c.v. en tuin. Goed on¬ 
derhouden. Geïsoleerd. Ind. o.a. winkel ca. 40 m^. Kantoor- 
mimte ca. 1^ m^, werkruimte ca. 13 m^. Woning: woonkamer, 
ruime eetkeuken-kamer, wasruimte, twee slaapkamers, ruime 
badkamer met o.a. ligbad en douche. Prijs: ƒ 185.000,- k.k. 
KERKRADE-CHEVREMONT - Pieterstraat: TE HUUR winkel 
met magazijnruimte, keukennis, toilet en gas-c.v. Totaal ca. 
105 m^. Huurprijs ƒ 1165,- per maand. 


BOUWTERREINEN 

HEERLEN-ZUID; Heerlerbaan. Bouwterrein ca. 751 rn^. Vrij¬ 
staand woonhuis met mogelijkheid voor kantoor-Zpraktijkruim- 
te. Vraagprijs ƒ 109.000,- k.k. 

KERKRADE - BOUWTERREIN: perceelsoppervlakte 433 m^. 
Prijs ƒ 45.000,- k.k. 

SCHAESBERG - ONDERSTE MOLT: bouwterreinen. Uitste¬ 
kend en rustig gelegen. Goed bereikbaar. Nabij centrum. 
Bestemd voor vrijstaande woningen/bungalows. Variërend 
van ca. 587 m^ tot 972 m^. Prijzen vanaf ƒ 102.725,- v.o.n. 


Taxaties, 
makelaardij o.g., 
hypotheeik-adviescentrale. 

Maandaig tot en met vrijdag 
vain 8.30 tot 17.30 uur. 

Ook 's zaterdags 
geopend van 

En verder volgens afspraak. 

Heerlenseweg 22, | 

6371 HS, postbus 31193, | Hl 

6370 AD Landgraaf. 1 NVM 

PiCkéC makelaaiidij bv 


1-326767 


Nieuwstadt, Markt 15 

Uitstekend onderh. vml. boerenwoonh. met APARTE 
WOONUNIT, schuur en binnenplaats. Ind. o.a.: kelder, 
woonk., eetkamer, aanb.keuken, 3 sipk., badk. v.v. ligbad, 
2e toilet, bidet, v.w., zolder. WOONUNIT: woonk./keuken 
met kitchenette, badk. met douche, toilet, v.w. Praktisch 
geheel v.v. kunstst. kozijn, met dubb. glas. 

Koopprijs; ƒ 295.000,- k.k. 

Nadere informatie; Makelaarskantoor Ruber: 04498-51900. 


■ 1 I iT 


woonkamer ca. 46 
m^, bijkeuken met douche -i- berging en tuin. Ie 
verd; 4 slaapkamers. 2e verd.: zolderruimte te berei¬ 
ken via vaste trap. Aanvaarding direkt. 

LANDGRAAF 
ƒ 165.000,- k.k. 

Halfvrijstaand woon¬ 
huis met garage, 
bouwjaar 1971, dak 
is vernieuwd. Ind: 
hal, toilet Z-kamer 
ca. 38 m^, dichte 
keuken, terras -i- 
tuin. 1e verd.: 4 slaapkamers -i- badkamer. Aanvaar¬ 
ding in overleg. 


BEDRIJFSPANDEN 

BRUNSSUM 


ƒ 

Winkel/kantoor/ 
woonhuis (voorma¬ 
lig café). Ind. sout.: 
kelderuimte; beg.gr. 
1 ruimte 20 m^, keu¬ 
ken, werkruimte ca. 
110 m^; Ie verd.: 
woonkamer, 2 slaapkamers en badkamer. 2e verd.: 
zolder te bereiken via vaste trap. Aanvaarding direkt. 


'■'n' lil 
Te huur 
HEERLEN 
(In de Cramer) 
Bedrijfsruimte 


ruimte 21.00x31.00 
- ca. 650 m^; 3 
kantoren + kantine 
en toilet, buitenter¬ 
rein ca. 400 m^; 1 overheadpoort 4.00x4.00; vrije 
hoogte ca. 4.20 mtr. Aanvaarding direkt. 


• Makelaar o.g. 

• Bedrijfsobjecten 

• Woningen 


• Taxaties 

• Hypotheken 

• Verzekeringen 


Wie weet wat hij wil, beslist om z’n 
eigen makelaar mee te nemen. 


makelaardij TE HUUR BEDRIJFSHAL 
te Heerlen 

Oppervlakte 50 m bij 30 m, gelegen 
nabij aansluiting autoweg Heerlen- 
Noord en bij industrieterrein 

DE KOUMEN 


BEMO B.V. 


Wijngaardsweg 61 
6433 KA HOENSBROEK 
(gem. Heerlen) 
tel. 045-238802 _ 
^PAULÉe. 

CROMBAG 


ONROEREND GOED 


SUSTEREN (Heide) 

Eckbergweg 15: zeer landelijk gelegen vrijstaand boe¬ 
renwoonhuis met schuur en stallen. Goed onderhou¬ 
den, met weiland, totaal ca. 1 ha. Buitenkansje voor 
liefhebbers van landelijk wonen. 

Prijs ƒ 257.000,- k.k. 

BRUNSSUM-TREEBEEK 

Satellietstraat 10: keurige vrijstaande woning, bwj. '86! 
met garage en mooie tuin, rustige ligging, L-vorm. 
woonk., halfopen keuken, 3 slaapk., moderne badk., 
vaste trap naar zolder met aparte hobbyruimte. 

Prijs ƒ 157.000,- k.k. 

URMOND 

Pastoor Losenstraat 4: mooie halfvrijst. woning (bwj. 
’78) met tuin en garage, woonkamer met open keuken, 
gehele b.g. lichtgrijze tegelvloer. Verd.: 3 slaapk., 
compl. badk., vaste trap zolder, optimaal geïsoleerd. 

Koopprijs ƒ 159.000,- k.k. 

GELEEN 

Venbeek 4; patiobungalow, keurig onderhouden, rui¬ 
me woonkamer met open haard, open keuken met 
compl. aanbouwk., badk. met ligbad, toilet, berging, 2 
slaapk., waarvan 1 op etage, hobbyruimte, c.v. 

Prijs ƒ 139.000,- k.k. 

GELEEN 

Kanariestraat 1: sfeervolle vrijstaande semi-bungalow 
met royale tuin op een perfecte ligging nabij centrum, 
bwj. ’69. L-vorm. woonk., ruime keuken, badk., kelder. 
Verd.: 3 slaapk., bergruimte. 

Koopprijs ƒ 218.000,- k.k. 

GREVENBICHT 

Steenweg 15: vrijstaande woning met 4 slaapkamers, 
op rustige ligging, met tuin en grote garage. 

Prijs ƒ 189.000,- k.k. 

BINGELRADE 

Geerstraat 2: monumentale Limburgse carréboerderij 
(beschermd monument), met rustieke binnenplaats. 
Schuur, stallen en tuin (perceel 2400 m^), schitterend 
object voor de liefhebber. 

ƒ 430.000,- k.k. 

PUTH-SCHINNEN - NIEUWBOUW 

Binnenkort zal worden gestart met de bouw van 3 
fraaie, eigentijdse , vrijstaande landhuizen op een 
mooie lokatie in het bouwplan „Achter Einder Coolhof”, 
percelen tot ca. 440 m^. 

Prijzen vanaf ƒ 265.000,- v.o.n. 

BRUNSSUM 

Rumpenerstraat 17: ruim winkelpand in centrum, bo¬ 
venwoning, garages, voor- en achterinrit, tuin, winkel, 
ca. 130 m^. 

Vraagprijs ƒ 365.000,-. Huurpr. winkel ƒ 2400,- p. 
mnd. 

BORN 

Haaskoul 4 (industrieterrein 'Siuisweg’). Perfect vrij¬ 
staand landhuis met ca. 100 m^ bedrijfs-Zopslagruimte 
en terrein, totaal ca. 1200 m^, bwj. 1978. Ind. o.a.: 
woonk. ca. 50 m^, luxe keuken, kantoor, kelders, 4 
slaapk., luxe badk. 

Prijs ƒ 315.000,- k.k. 

BEMIDDELING O.G.-HYPOTHEKEN 
RINGWEG 59, 6141 LM LIMBRICHT 
Berbexi’s Effectenkantoor BV 

commissionairs in effecten BELEGGINGSMOGELIJKHEDEN IN BELGIË, 
NEDERLAND EN ZWITSERLAND MET EEN 
MINIMAAL RENDEMENT VAN 12% 

Al meer dan 20 jaar gegarandeerd 
vertrouwd beleggingsadvies. 

Bel voor informatie of afspraak 
043-213871 

Rechtstraat 89, 6221 EH Maastricht 028 i 


Makelaars/taxateurs O.G. 

A. Printhagenstraat 3.6 Geleen, 

Beek, Veldekelaan 6 

Woonh. met gas-c.v., en kleine tuin. Ind. o.a.: keld®^’ 
gesloten keuken, woon k. (8.25x3.80), overdekt tef' 
ras, 4 sipks., douche, gr. zolder (vliezotrap), nieuW® 
c.v. 

Koopprijs ƒ 118.000,- k.k. 

Beek, Veldekelaan 8 

Geh. gerenoveerd woonh. met c.v. en kleine tuin, Iri®- 
o.a.: kelder, woonk. (8.20x3.80), luxe keuken, 
sipks., nieuwe douche, hobbyzolder met dakkapé 
(vliezotrap). 

Koopprijs ƒ 128.000,- k.k. 

Beek, Veldekelaan 12 , 

Goed onderh. woonhuis met c.v., achterom, prov.ker 
der, ruime woonk., gesl. keuken, overdekt terras, 
slaapks., nieuwe douche, grote vervi. bergzolder if' 
dakkapel. 

Koopprijs ƒ 125.000,- k.k. 

Eintghausen, Herreveld 3 

Vrijst. ruim nieuw landhuis m. gar. en gr. tuin, luxe aW' 
en inr., met woonk. met open haard, (mogelijkh. W 
L-vorm), kant.-studeerk., woon-eetk. met eiken inr. ^ 
app. bijkeuk., 3 sipks. op verd., compl. badk. op verö' 
en douche op part. 

Koopprijs ƒ 329.000,- k.k. 

Geleen, Anjelierstraat . 

(Unieke ligging in winkelcentrum), halfvrijst. woon^ 
met gas-c.v., garage en tuin. Ind. o.a.; 2 kelders, L 
woonk., flinke keuken, douche en 5 sipk. 

Prijs ƒ 168.000,- k.k. 

Geleen, Dr. Nolenslaan 52 .. . 

Op zeer goede woonstand nabij centrum halfvrij?'- 
woonh. met gas-c.v., garage, berging en grote tuin^ 
Ind. o.a.: 2 kelders, woonk., keuken, 4 sipk., badkafn® 
en 2e toilet. 

Vraagprijs ƒ 228.000,- k.k. 

Geleen, Dr. Nolenslaan 62 

Ruim halfvrijst. herenhuis met 2 garages en grote tui^' 
Bwjr. 1950, perceelopp. 503 m^. Ind. o.a.: 2 
flinke.hal, woonk. (11x4.50x3.50), keuken en bijke''' 
ken. Ie verd.: 3 sipk., badk., apart toilet. Vaste tf®P 
naar 2e verd. met 2 sipk. en berging. 

Vraagprijs ƒ 265.000,- k.k. 

Geleen, Danikerstraat 17 2 

Vrijstaand woonhuis met c.v., tuin, bwjr. 1960, rti®*. 
keld. en berging in sout., ruime woonk., keuken, w 
keuk., tuink. (5x3 m), op verd. 4 sipks. en doucn®’ 
zolder m. vliezotrap. 

Koopprijs ƒ 180.000,- k.k. 

Rothem-Meerssen, Aan de Gapert 25 , 

Vrijstaand, royaal woonhuis met vrij uitzicht, aang®'’ 
gr. tuin. Ind. o.a.: 3 ruime kelders, gr. hal m. leist.vlo®' 
ruime woonk. m. parketvl. en open h., gesl. woon-eet^ 
m. eiken inr. en alle app., ged. overd. terras, op Wt • 
3 ruime sipks., compl. badk., zolder. 

Koopprijs ƒ 310.000,- k.k. 

Spaubeek, Eikenlaan 

Uitstekend geïsoleerd groot halfvrijst. woonh. met fl'^j 
ke garage en tuin. Ind. o.a.; woonkamer ca. 50 m^ 
open haard. Ingerichte keuken. 4 sipk., badk. rtiet I'S 
bad, douche en toilet. Vaste trap naar grote zoW®’ 
Vraagprijs ƒ 228.000,- k.k. 

Urmond, Kloosterstraat ^ I 

Vrijst. split-levelwoonhuis met gas-c.v., garage en da^'l 
terras. Bwjr. ca. 1978 (geen tuin, wel dakterr® 
6x3.25). Ind. o.a.: L-woonk., 4 sipks. en grote keuke'’' 
Koopprijs ƒ 155.000,-k.k. 


MET SPOED 

WOONHUIZEN gevraagd 


[ Geen verkoop ■ Geen kost^ 

046-750000! GELEEN, Spaubeeklaan 30 


Perfect onderhouden vrijstaand he¬ 
renhuis met praktijkruimten, r. gara¬ 
ge, div. kelders, en tuin op 't zuiden. 
Oppervl. 653 m^. Ind.: hal, woonk. 
m. open haard, eetkamer, aansl. 
modern keuken m. alle app., 4 
slaapk., mod. badk., zolder. Vr.prijs 
/ 439.000,- k.k. 

GELEEN: A. Printhagenstr. 13-15 


g öt* ; 

... is s ’ • 


Aan promenade gel. winkel/woon¬ 
huis met achtertuin en veel moge¬ 
lijkheden. Aanvaarding direct. Vr. 
prijs ƒ 210,000,- k.k. 

SUSTEREN, Julianalaan 1 
GELEEN: Wenckenbachstraat 23 

Rustig gel. ruime tussenwoning m. 
c.v., berging, kelder en zonnige tuin. 
Ind.: hal, woonkamer, keuken, 4 
slaapk., badk. m. ligbad. Vaste trap 
n. zolder. Ged. isolatie. Prijs 
ƒ 125.000,- k.k. 


SUSTEREN, Gildenlaan 4 

Rustig gel. halfvrijst. woonhuis m. 
garage, carport en zonnige tuin. 
Ind.: hal, L-vorm. woonk., keuken. 
Verd.: 3 r. slaapk., badk. m. ligbad 
en 2e toilet. Vaste trap n. zolder, al¬ 
waar 4e slaapk. Deg. isolatie en rol¬ 
luiken. Vr.prijs ƒ 159.000,- k.k. 


GELEEN: Marisstraat 59 

Winkel/woonhuis met ca. 200 m^ 
bedrijfsruimte. Ind.: gr. L-vormige 
woonkamer met leisteenvloer, r. 
keuken, 4 slaapk., badk., dakterras. 
Vr.prijs ƒ 285.000,- k.k. 


SCHINNEN 


Voor onze relaties 
zoeken wij op korte 
termijn woningen in 
alle prijsklassen 
Wij berekenen bij 
GEEN VERKOOP 
GEEN KOSTEN 


SPAUBEEK, Soppestraat 2 

In rustige woonwijk gel. halfvrijst. 
woonhuis m. c.v., garage, kelder en 
tuin op ’t zuiden. Ind.: hal, woonk., 
serre, keuken m. app. Verd.: 3 
slaapk., douche m. 2e toilet. Zolder. 
Vr.prijs ƒ 149.000,- k.k. 


Aan rand van natuurgebied gel. 
riant vrijst. landhuis omgeven door 
ca. 2300 m^ parktuin. Bwj. '77. Ind.: 
souterrain m. o.a. dubb. garage, 
royale hal met vide, woonk. ± 52 
m% open haard en tegelvloer, kan¬ 
toor c.q. speelk. ± 25 m^, 5 slaapk., 
badk. m. ligbad, douche, 2e toilet 
etc., afgewerkte zolderkamer. Deg. 
isolatie. Vr.prijs ƒ 575.000,- k.k. 


Vrijst. bungalow met zeer gr. 9®^' 
ge, kelder en rondom siertuine® 
Oppervl. 750 m^. Ind.: royale br 
L-vorm. woonkamer met open h®® 
en schuifpui, gr. leefkeuken, bijke® 
ken, 3 r. slaapk., 2 badk. Ged. is®'® 
tie en rolluiken. Aanv. in nader ov®' 
leg. Vr.prijs ƒ 359.000,- k.k. 


TE HUUR 
OUD-GELEEN 
Marcellienstraat 1 

Representatieve kantoorruimte 
te huur in winkelkern en in nabij' 
heid van NS-station. Begane 
grond ca. 85 m^ vloeroppei^l; 
Verd.: ca. 100 m^, verdeeld in 5 
ruimten. Aanvaarding direct. 
Huurprijs in overleg. 


MT 


MARINUS KRUNTJES 

onroerend goed b.v. 

Kummenaedestraat 72, 6165 BX Geleen. Tel. 046 - 751 544- 
Zaterdag 15 februari 1992 # Pagina 41 


y limburgs dagblad 


, — _ Von onze rtv-redactie 

I^VERSUM - De koepelorganisatie 
™ Kabelexploitanten Vecai en RTL4 zijn, 
geworden over een modelover- 
fflkojnst voor de doorgifte van het radio- 
via de kabel. Volgens een Veczd- 
fooïdvoerder betaalt RTL4 ’de gebruike- 
'^®*‘goeding voor commerciële radios- 
^ons, een stuiver per abonnee per jaar. 
„ ^^elovereenkomst geldt voor drie 
^•.RTL4 zendt al vanaf juni 1991 het ra- 
“^gnaal uit via de Astra-satelliet. Scho- 
®*°^tters kunnen het station, dat 
_ ihenteel lichte muziek uitzendt, ont¬ 
ogen. Enkele kabelexploitanten geven 
, ^gnaal van het station nu al door, on- 
het ontbreken van contracten, 
orts is de zender te beluisteren via het 
^signaal van RTL4 op momenten dat dat 
, uon geen tv-programma aanbiedt, 
r sluit zelf niet namens de kabe- LL 


show 


Rol voor tv-sterren bij familiezender 

Akkoord Vecai en RTL4 
over radiocontract 


lexploitanten een contract met RTLi4,‘ 
maar onderhandelt namens alle leden 
over eep ’modelovereenkomst’, die ver¬ 
volgens met een positief advies aan de 
exploitanten wordt voorgelegd. 0ie kun¬ 
nen dan zelf besluiten of ze gebruik ma¬ 
ken van de overeenkomst, of liever zelf 
met het station onderhandelen om bij¬ 
voorbeeld een hogere vergoeding te be¬ 
dingen. < 


RTL4 heeft steeds gesteld pas met uit¬ 
breiding van de programmering te willen 
starten als er voldoende kalpelaahsluitin- 
gen zijn om zo’n uitbreiding te kunnen 
rechtvaardigen. Op den duur moet RTL- 
4-Radio een familiezender worden, waar¬ 
bij de bekende tv-sterren ook een rol krij¬ 
gen toebedeeld. 

De onderhandelingen tussen Vecai en 


RTL4 lopen al vanaf juli vorig jaar. Omdat 
beide partijen het op dat moment princi¬ 
pieel oneens waren over de vraag of RTL4 
moest betalen, werden deze onderhande¬ 
lingen in de ijskast gezet in afwachting 
V 2 m een modelovereenkomst voor het te¬ 
levisiesignaal. In dat laatste contract werd 
bepaald dat RTL4 moest betalen voor 
doorgifte van het tv-signaal. Nu gaat dat 
dus ook gebeuren voor de radio. RTL4 
biedt 'snelle beslissers’, kabelexploitan¬ 
ten dus die snel een contract met de zen¬ 
der afsluiten, zelfs acht cent per aanslui¬ 
ting per jaar. 

Volgens een woordvoerder van RTL4^is 
het station momenteel in zo’n 1,2 miljoen 
huishoudens te ontvangen. Het station 
verwacht- door de modelovereenkomst 
echter een snelle groei in het aantal luiste¬ 
raars. De programmering van het station 
zal pas worden aangepast als RTL4 een 
radio-m'anager heeft gevonden. • Rob Out voorlopig op zijspoor • Omroep wordt doorgelicht • Komst interim-manager 

Grote problemen bij Veronica 


Van onze rtv-redactie 

^versum/heerlen - Er komt op zeer korte termijn 

bij Veronica. Dat heeft' het bestuur 
^ ueze omroep besloten. De problemen binnen de Vero- 
zijn de afgelopen dagen zo hoog opgelopen dat 
van de oude structuur niet meer mogelijk 
siis ^ •^ronica-directeur Rob Out zou voorlopig op een 
^Poor moeten worden gezet, maar het is zeker wel de be- 
^üng dat hij voor het bedrijf behouden blijft. 


I rdt aan een een ’spe- 
ïurschap’ voor Out, 
gelijk de titel ’presi- 
•nden wordt. Maar 
de positie van Rob 
nverp van discussie, 
n televisie-directeur 
eijer staat ernstig on- 
e kykcijfers van Ve- 
amma’s zijn verre 
nt. Eind vorig jaar 
>og oplopende ruzie 
tnejjer en de andere 
e directie op het al- 
>ment gesust. 

I 

nanager zal worden 

ar het adviesbureau 

op verzoek van Rob 

e weken bezig is met 

ten van de organisa- 

•nica. Onduidelijk is 

T de interim-mana- 

reden. Volgens Rob 

benoeming van een 

externe manager 

korte tijd’ zijn. „Hij 

■ walker intern gesa- 

'%or(ien. Het bete- 

naoment niets voor 
” 

«n interim-manager 
k volgt op een aantal 
agen. Vorige week 
ledenraadsvergade- 
‘onica een motie in- 
ï er op neer kwam 
«^wöst vertrekken. Die 
au ® haalde het op een paar 
P^*hmen na niet. 

problemen rondom Veronica- 
1 ^M^Rob Out spelen al wèit 
gK r Hem wordt onder meer 
te weinig op het bedrijf 
1 ^ zijn aan- 

löt V ®^taire rond de oprich- 
commerciële tv-sta- 
veronique wordt hem door 
het personeel niet 
^S®nomen. De heersen- 
^atting is dat hij geld ver- 
hebben aan die ma- 

4Vm. 

;,\.i ' ■ ' ■ 

L^enraadsvergadeiing sprak 
2^..^ens uit dat Rob Out in 
WUe toekomst in een positie 
fU moeten komen waar- 
r waarde-voor het bedrijf 
Oen zou kunnen blijven. 


Begin deze week verstuurden 
Veronica-stafleden Harding, Van 
Doorn, Herselman en Van der 
Veen een brief, gericht aan voor¬ 
zitter Van der Redden, waarin zij 
zeggen zich niet te kunnen voor¬ 
stellen dat Out uit zijn positie 
wordt ontheven. Pikant detail is, 
dat dé brief niet werd onderte¬ 
kend door televisie-directeur 
Joop Daalmeijer. De brief werd 
ook in de kantine van Veronica 
opgehangen. 

Het schrijven resulteerde in een 
bestuursvergadering, wadrin 
werd besloten tot de behoeming 
van een interim-manager. Het 
bestuur sprak in die vergadering 
duidelijk uit dat de problemen in 
de directie niet alleen zijn toe te 
scl^ven aan Rob Out. Ook tele¬ 
visie-directeur Joop Daalmeijer 
zou niet naar behoren functione- 


Tuin’ 

Het is de bedoeling dat de nog 
aan te stellen interim-manager 
’puin’ zal ruimen bij het Veroni¬ 
ca. Intussen moet aan de hand 
van het door het adviesbureau 
KPMG gevoerde .onderzoek dui¬ 
delijk worden hoe dc-nieuwe 
structuur van Veronica ér moét 
komen uit te zien. De verwach¬ 
ting is dat het rapport eind april 
op tafel ligt. 

> 

De stemming onder het Vero- 
nica-personeel is volgens inge¬ 
wijden 'katterig’. Er overheerst 
een gevoel van onzekerheid over 
de toekomst. Wei is er grote 
waardering voor het feit dat de 
problemen nu krachtdadig wor¬ 
den aangepakt. Belangrijk voor 
de toekomst van Veronica is de 
V erenigingsraadsvergadering 
van 22 februari, waarin onder 
meer gesproken wordt over het 
al dan niet commercieel worden 
van Veronica. Bekend is dat Ve- 
ronica-voorzitter Van der Reij- 
den voorstander is van commer¬ 
cieel gaan. Rob Out zou daaf' 
vooralsnog minder haast mee 
hebben. 

De woordvoerder van Veronica 
wil geen enkel conimentaar 
meer leveren op de gebeurtenis¬ 
sen bij zijn club. 


Jo Mathijsen in actie als 
ister Balloni en D’r Kloon 
HEERLEN - 
Woensdag treedt 
hij op als Mister 
BaUoni en veertien 
dagen later (4 
maart) als D’r 
Kloon van ’t Loon. 
In het Heerlense 
winkelcentrum ’t 
Loon worden de 
kinderen in de 
middaguren ge- 
tracteerd op pre¬ 
sentjes en ballon¬ 
nen. Zomaar een 
aardigheidje na de 
Valentijnsdag van 
gisteren. Achter 
Mister Balloni gaat 
de bekende enter¬ 
tainer Jo Mathijsen 
uit Voerendaai 
schuil. Mathijsen 
kruipt al meer dan 
dertig jaar hij in de 
huid van diverse 
personages om vol¬ 
wassenen en kin¬ 
deren te amuseren. 
Vaak óók als Gus- 
sini met leuke goo- 
cheltruqjes. 
Woensdagmiddag 
is dat dus als Mis¬ 
ter Balloni, die aan 

_een karretje bal- 

iS?’ van ’t Loon fcomt woensdag- SSd®i^l?S^ 
als Mister Balloni in actie. taes mtdeeit. Heie- 

# Rob Out 

/speciaal adviseurschap’... 


Joop Daalmeijer 
...onder driik... 


VOO-voorzitter Van der Reijden 
...’commércieel gaan’... 

Foto’s; GPD en KIPPA 


Nozema doet 
onderhoud 
aan zenders 
nu zelf 

HILVERSUM - De Nederlandse 
Omroep Zendermaatschappij 
(Nozema) is van plem vanaf 1 ja¬ 
nuari 1993 alle uitvoerende 
werkzaamheden met betrekking 
tot de omroepzenders in eigen 
handen te nemen. Momenteel 
wordt het. werk uitgevoerd door 
PTT Telecom. 

De voorzitter van de Raad van 
Beheer van Nozema, A.W.W. van 
den Bos, en de bedrijfsdirecteur 
van PTT Telecom, A.J. Driesen, 
hebben hiertoe een intentiever¬ 
klaring getekend. In mei moeten 
de voorstellen voor een'definitie¬ 
ve besluitvorming gereed zijn. 

Hoewel het in eerste instantie 
gaat om een intentieverklaring, 
is de overname volgens een 
woordvoerder van de Nozema ei¬ 
genlijk al besloten. „Tijdens ge¬ 
sprekken met de PTT rees de 
vraag waarom wij de uitvperen- 
de werkzaamheden niet zelf de¬ 
den. Dat maakt de coördinatie 
makkelijker en misschien ko¬ 
men we zelfs goedkoper uit Op 
het moment zijn we alleen nog 
maar bezig uit te zoeken hoe we 
dat dan in moeten vuUen,” aldus 
de woordvoerder. 

Medewerkers 

De ongeveer honderd PTT- 
medewerkers die de werkzaam¬ 
heden nu uitvoerèn, kunnen bij 
de Nozema in dienst treden. Vol¬ 
gens de woordvoerder is echter 
nog niet aan hen gevraagd of zij 
dat ook willen. „Als de werkne¬ 
mers niet voor ons komen wer¬ 
ken, gaan de plannen weUicht 
niet door. Wij hebben de kennis 
nodig die zij in huis hebben.” 
Nozema is de zendermaatschap¬ 
pij die aUe Nederlandse radio- en 
televisieprogramma’s via de et¬ 
her uitzendt. Ook programma’s 
van de Wereldomroep worden 
via deze maatschappij verspreid. 


^Ik kreeg een prop in m’n keel toen ik het terugzag’ 

Strafzaken Max Moszkowicz 

V 

goed voor tv-serie bij NOS 


DOOR ALE VAN DIJK 


HILVERSUM/MAASTRICHT - 
„Ik ki‘eeg een prop in m’n keel 
bij het kijken naar mijn eigen 
herinneringen. Ik zou er niets 
aan weten te veranderen. Knap 
geddan,” zei mr Max Moszko¬ 
wicz nadat hij twéé afleveringen 
had bekeken van een drama¬ 
serie, die op basis van een reeks 
strafzaken is gemaakt. 

Dinsdagavond 25 februari laat de 
NOS via Nederland 3 de eerste 
aflevering zien. De voorlopig 
acht herinneringen van Moszko¬ 
wicz worden getoond onder de 
titel 'Recht voor z’n Raab’. 
Moszkowicz: „Als je die Ameri¬ 
kaanse verfilrningen van rechts¬ 
zaken ziet, dan heeft dat niets 
met de werkelijkheid te maken. 
Deze serie laat precies zien hoe 
liet hier in Nederland 'toegaat. 
En dat is op zichzelf al nuttig, 
want de meeste Nederlanders 
hebben daar geen idee van. Ik 
zou het toejuichen als camera’s 
voortaan in de rechtszalen wer¬ 
den toegelaten. Uiteraard met 
toestemming van de verdachte.” 

Ruim zes jaar geleden vroeg de 
toenmalige hoofdredacteur van 
het dagblad De Tele^aaf aan de 
beroemdste strafpleiter van Ne¬ 
derland zijn ervaringen op pa¬ 
pier te zetten. Sindsdien schreef 
mr Max Moszkovicz in totaal 
met behulp van zijn dossiers 
zo’n 150 ’herinneringeq aan de 
méns achter de misdaad’, die in- 
..." 


% 
• Max Moszkowicz: „Als je die Amerikaanse verfilmingen 
van rechtszaken ziet, dan heeft dat niets met de werkelijk¬ 
heid te maken.” Foto: P’rits Widdershoven 


• Ria Marks in de hoofdrol van de tweede ’Recht voor zijn 
Raab’-aflevering met dis titel ’Laat geluk’. 

Foto; NOB/NOS 


middels in drie boeken zijn ge¬ 
bundeld. 

Aanvankelijk wilde de TROS de 
boeiendste verhalen in tv-drama 
omzetten. Er waren plannen om 
de verhalen in samenwerking 
met de BBC en BRT als een in¬ 
ternationale co-produktie te ver¬ 
filmen. Maar dat plan ging niet 
door omdat het benodigde bud¬ 
get niet door de TROS kon wor¬ 
den vrijgemaakt. 

De NOS schakelde scenario¬ 
schrijver Geiard Soeteman in, 
die ooit met de tv-serie Floris 


zijn tv-debuut maakte en vervol¬ 
gens voor negen populaire Ne¬ 
derlandse speelfilms scenario’s 
schreef. 

Moszkowicz: „Soetenlan is een 
paar keer bij me geweest. Hij 
heeft ook een paar keer bij straf¬ 
zaken met me meegelopen. En 
vervolgens herschreef hij mijn 
verh^en zo in dialogen, dat ik 
het via die teksten al weer hele¬ 
maal voor me zag gebeuren toen 
ik ze las.” 

De enige voorwaarde tot verfil- 


Lee en Bart in Sandra’s Zaterdagavóndshow 


maal gratis. 


Van onze liv-redadie _ 

HEERLEN - Zowel Lee Towers 
als Bart ’B,O.O.S.’ de Graaf, die 
een duet op de plaat zin^n, zijn 
vandaag te gast in de Zatérdag- 
avondshow vanaf 20.40 uur op 
RTL4. Presentatrice Sandra Ree- 
mer praat met Lee Towers over 
diens'carrière, waarbij de zanger 
ook zijn actuele nummers ’Baret- 
ta’s Theme’ en ’lk wou dat voor 
één keer in m’n leven’ laat horen. 

Verder treden op Henk Wijn¬ 
gaard (’lk ben • liever alleen’). 
Frank Boeijen (’Ze geeft om 
mij’), Pater Moeslu'oen ('Hela ho¬ 
la’) em' De Familie Krol (’Al 
around my haf). Voorts brengen 
Lennaard Landman, Vader 
Abraham, De Hollanders, Sus 5 
en Franky Boy een carnavals- 
medley en wordt ook aandacht 
besteed aan de uitreiking van de 
Zilveren en Gouden Harpen. # Lee Towers en Bart (B.O.O.S) de Graaf vertellen over 
hun duet op de plaat. Foto: Anola 


ming was vervolgens van de 
kant van Moszkowicz, dat hij 
zijn veto kon uitspreken als hij 
de acteur, die de rol van advo¬ 
caat (en dus van Moszkowicz) 
zou spelen, niet goed genoeg 
vond. 

Moskowicz: „Dat veto bleek niet 
nodig toén ze André van den 
Heuvel er voor uitkozen. Hij 
speelt die rol zo goed, dat ik er 
een paar tips voor komende 
stra&aken aem heb overgehou¬ 
den.” 

Lang niet in elk verhaal speelt 
Van den Heuvel als strafpleiter 
een hoofdrol. In sommige verha¬ 
len zijn verdachten of slachtof¬ 
fers van een misdaad de belang¬ 
rijkste figuren. In elk verhaal 
spelen weer andere actrices .en 
acteurs de hoofdrollen. 

Een bijzonderheid van de serie is 
ook, dat producent Linden Film 
BV de afleveringen door ver¬ 
schillende regisseurs liet maken: 
„In overleg met de NOS hebben 
we kansen willen scheppen voor 
jong talent. Het is een proeftuin 
voor aanstormende dramaregis- 
seurs.” 

Op ^ond daarvan en na kennis¬ 
neming van de scenario’s werd 
de serie - elke aflevering kost 
ongeveer drie ton, een relatief 
laag bedrag in verge^king met 
andere Nederlandstalige series — 
financieel ondersteund door het 
Stimuleringsfonds Nederlandse 
Culturele Omroepprodukties. 
Rients Slippens, hoofd tv-drama 
NOS: „De kwaliteit is zo uitzon¬ 
derlijk goed, dat we graag meer 
dan acht afleveringen willen ma¬ 
ken. Maar daar moeten We eerst 
een budget voor vrij maken en 


bovendién is het nog. niet zeker 
of Soeteman gelegenheid heeft 
op korte tem^n nog meer scena¬ 
rio’s te schrijven.” Moszkowicz: 
„Ik heb thuis nog pakken dos¬ 
siers, dié ik npg niet tot verhalen 
bewerkt heb.” 

O' 

Moord 

In het eerste verhaal, dat de kij¬ 
kers te zien krijgen, verdedigt 
mr Raab een Griekse restaurant-' 
houder, die van moord wordt be¬ 
schuldigd. Eerst zien we hoe het 
in het restaurant toegaat voordat 
het tot een conflict met twee in¬ 
dringers komt. Pas tijdens de 
rechtszaak zien we mr Raab in 
actie: „De acrobatische demon¬ 
stratie, die hij als pleiter in de 
rechtszaal geeft, heeft zich in 
werkelijkheid bijna precies zo af¬ 
gespeeld,” zegt Mos^owicz. 

De tweede aflevering laat zien 
hoe een ongetrouwde vrouw van 
veel geld wordt beroofd door een 
onbetrouwbaar huwelljksbemid- 
delingsbureau en hoe ze wraak 
, neemt. 

Moszkowicz tot de hoofdrols¬ 
peelster: „U bent ptecies de juf- 
fi'ouw, met wie ik in mijn advo- 
caten-werkelUkheid ook te doen 
heb gehad. Een beetje truttig, 
oi^elofelijk.” 

Rients Slippens: „De afleverin¬ 
gen passen precies in de opzet 
van onze Nederland 3-avonden 
op di^dag. We willen elke week 
op die avonden oorspronkelijk 
Nederlands tv-toneel laten zien.” 

„Recht-voor z’n Raab”, vanaf 25 - 
februari acht dinsdagavonden 
lang, Nederland 3, 20.^ uur tot 
20.55 uur, NOS. 
COMMERCIEEL 


VASTGOED 


\MlnWn*iite ± 120 ro^ Inigs dnkte 
vertintBnosiiMo Bninssum^loens^ 

NUn (IKMKpanO/* , 

(taiwprijs ƒ 1750.-p/nmd. 


VWnkeinilfflte ca. 110 nr comptett afga* 
MriO met o.a.>pantiy, toRet en aditerbi- 
gang. Korte huur ook mogeNik. Hoor* 
pr|e/1135,-|Mnn(l. 


Nieuwbouw bedrijvencomplex (op zlclit- 
lokati^ met diverse Iwdrijfsruimtes vari;; 
af 400 nt^ en loeitoren vanaf 60 m^ 
con^ileet afg^rid. Eigwr pa 
een. Huurpr^zen op 


Bedrijfshal 


en o.a. 2 
warming I 
m*metre)mle 

HmriHlie 


/13.408,-prtnnd. 


Wnhii ca. 80 Rr mei bovenwoning. 
oe w niBet W Bew e ri d . nuurpnjs wirwpi 
/ ISÖO.-«onlng/7QO.-. 


Becb^fbniimteea. 1500 nr nieuwbouw 
met kttrtoren ca. 764 m^. tndertkaar in 
units, bedrijfsMaw^HPrieverd. Hoogte 
hatca. 6.5 meter. HuurgittB op aan- 


SaméiÉgtfow inet bedr^enihnte totaal 
ca. 600 en |weé garageboxen. Even¬ 
tueel te huur. Nooppr^ ƒ 295.000.- 
k.k. 


venteria. mal bo v an w o n b ig . KDonN^s 


ffMHrlBMDOfniiHNB QU imiO « dPL 

matbevanwanlng (hoor ƒ OQI^- 


BadrijfsobM bestaande uit bedrijfshai 
ca. 2^ mr, looda ca. 115 tt^. kantoor 
ca. 37 ra? en royari wofpnhuis met op 


ƒ 2500.- pmmi. 


tanaeiNniiowi kanloomdmis ca. ^ 

MF verdoold gaar 3 vBidhpingen in vr8- 

NBMfpRIIv 

«pvmi* 


.KetNiprQs 


MfUaioa. 729 m^. boogie 3,70 m. 
Perceeigraoils a. ISQOm^. Vra^nn^ 
ƒ 425.000.-Lk. 


S^DrSh 


m^kantoonuindeopidistelGeiide m 


e paikeennogeN|k- 
200ii^flu«pr8s ■MaOrierton (te koop of te huur) 
van 5ifot 1500 nli^ in g^ Umbuio 
ten beliiwvijian toid i ^ winlijii: : 


eie*ouw b edri)ve n oom p leK-be-. ^ «briMlaopA- 1 -ioh^vaiiaf 60 ffl*ln 
ralmteca. 380 ra m* «gllfdo- ^ ^ piaalaeo tteastiichtjlonrien, 

llBoimimd,8eteenena«Bid; 
MaNevweg 28,6438 Ai Obabeek. TeMeon 04492^1^ 


1 é 

K\ (j V ' J 

1 1 L ’ /T J 


gelegen op de Markt to Kertoade. 

KaMMaien dierien te beechScken over goede relererities 
vatalpkmia%«n IbBpiteal. 

Vbor verdaré irdó'OE lOflNE HOIW 
pOBttM» 177> 62dd AD Vaals, 


WBE HEEFT DE TOUWTJES I 

ö»Haï®E(^vahuw^ J--'■! 

! (m: 

o - r:::] 


leekkwtwvaBdendsieteirelMakievaorweieQcejttiiQewydËèlde raak. £r ^immers 
aoinn voet WKMelNkltedeaetiJiawbiedeis van bypolhekeri: '/ 

teTfe«lra|KadFanh;elnr.'2^ do^ ietet|ius>crka|i^ Een Imotbcck via bem dteot “ 

dnvFltWT bt i w ffrffohflew yfc"^ dipkn|w»r, : 

Se beplteó ca cndaegamwctfrckJ^ u nanwbtk vecteBcn dat bun byp(MtM«k 
te_teid*-k,.)P)ttwr^AwiMCl!l. . y, 

ÉwiifawitdèirateMceawclneacébilPc l^ ee l ii ^ 

af bcaridkite SébypóthdKO OMH alk wffiot. tent ^‘dé piunea en mumc» van de 5QQ 
p ppn tN edc v MfiaateB, H5 b cwaBMakfliOk;'helpt u b4 dc aeako<n,'^‘bypQliVcckkcuze en 
fi j n N v w o t g ci wde hi^ aibèiieeiïBg^l^^ 

Die «tel wdtete eewtifgci bi lamAn acaeea van «é bypqdiiédi;^ bel dan au voor een 


jliw pardi^ ida Iwlom bypo^e^ gaat. 

ÉEEBL^ Akcmnat21 ; 0«l-7lSS54 

IteUternCHT Vnflbfrf^ 043-252254 


HORBACH 

taxa'.;e? A rrakelaa^dij 


Sinds 1938 GEMEENTE GULPEN 
Vrijstaande bungalow met 
inpandige dubbele garage 
op een zéér groot perceel 
grond van 3:160 m*. Ind. 
o.a. garcige-berging, woon- 
eetkamer, keuken, 5 slaap¬ 
kamers, twee badkamers, 
zeer grote, hobbyruimte. 
Goed afwerkingsniveau. 
Centrale ligging in het mer¬ 
gelend op 15 autominuten 
van Heerlen en Maastricht. 
Vraagprijs ƒ 435.000,- =Si-'ki 
PUTH-SCHmNEN 
Bhinenkort twordt gestart 
met de bouw van een vrij- 
etaand lancOmis met irip^ 
(Hge garage» roimé «mohr 
kamer, keuken eri b$«au- 
keh, vier efeai^kaiTiers, 
badkatner mdft ligbeKi, ruP 
me bergzoklar. Luxe af¬ 
werking. Oe ‘tjoonirijs be¬ 
draagt ƒ 238.SOO,- v.ó.n. 


tEKOOP 

HKRLEN 

HOREC^MtO met zeer 
goede winstmogelijkheden. 
Momenteel in gebruik ais 
traiteursbedrijf met petit- 
restauremt Indeiing o,a.: 
kelder-berging met koelcel. 
Begane grarxl: afhaalruim- 
te. qien bedrtjfakeukee, 
trraipenhuie en bergk^. 
Verdieping: restauraint- 

nrimra, dafnea- en hereri- 
iDBeL Zoktor kantoorka- 
mer, berging en c.v.-niifn- 
Vrac^^^' in^ dé 


ƒ 160.000,-lc.k. 


P • 5 É... ' 


TE HUUR OF TE KOOP 
GEMBENHIiEeiliiN 

. Vttefesnde vlHa met garsF- 
Sfi en ptekeerpieatsen. In, 
N( eis zéér repreaen- 
^^iranhxMparid tnM een 
v apIQt w pPérlenient op dö 
te Verdikpirig-i 
ingrsfMi ook geécNkt els 
wdorétuis tnet prekRlR. In-, 
Koud ói. 1.500 rrP. Goed 


Jlliiiiüill* LiJ 


prijs ƒ 305.000,- k.k. Huur- 
prte ƒ 45.000,-per jaar. 


tïe:’ uitgebreisi’;; 1 
falafoidfi; -jT: 
bovenstaa:d;f; 
abiPCten vivi- :: 
vnihüjvenb toe^ezoi-iien 


Tel. 045-723282 

Üa zaterriaa jsv^ynasr 
van 10.QD tot 13,1)0 uiir 


Meer dan 
5Ó jaar vertrewivd 
met vastgoed VAeSRAOE 

v s ew Biii m. vryst. vMb, c.v.'. , 
garage, gr. kiin, L-woonk. (63 
«?). : gr. woonkeuk., aan- 
bóowk.; bfkeuk., 3 stpi»;, i1ar»> 
IC'^bBdiu 2e yérd; zitsic., 
hobbyniimts. bsiging. 
vaate trap. 78< Inh.;1l80- 
,.ilii*. Qpp.:1ia5m*. , 

Vraagfx^s ƒ 385.000,-, . 
"NtlTH' " 

Dé W tovér slr, 12 l HMSe oen- 
ttiiin. Uiiaónate dsgst. geb. 
blz. royaal M^ponh., c.v.^ gera- 
gê (2 ebto’s), beh. zóntige 
tuio. B«.gmixL hPteynADtB 
ce:'35 nr, apart kantoor, toiM. 
Ié .vanL; .wéonfc. 144, ra*), 
woOckaufl:.; prachUte aan- 
txRJwk., daMenias. 2e venl.:.4 
gpla., _ bac». Inh. 850 o^n 

HdÊr II VAN 
BM^GEBai itemteio 

II.M.V.QUIUIBISZII. 

iw i MiiisaM wé. isa4. 
8etiBsir.4 ’Ovcr.jdevfoei; Limburgs 

*!«!« *mn 


Zaterdag 15 februari 1992 • Pagi 'iLuxe vrijst, landh. met diverse extra's. Inh. 900 m®. Ind. 
met groot soutenain met o.a. slaapk. en douche, grote 
L-vorm. woonk., luxe aanbouwkeuken, 2 grote slaapk., 
luxe badkamer met apart toilet. Het pand heeft o.a. een 
buitenberging en een carport, inbraalralarm, energiezui¬ 
nige vloerverwarming, complete isolatie enz. 

Vraagprijs ƒ 425.000,-- k.k. 

nnt WwdraiJDOIJMbUKi 

MAkElAARdq B.V. 


Geopend: nuwideg Vm vrijdeg van 9.00-17.30 uur, zaterdag 10.00-13.00 uur. 

SiTTARD, Rijksweg Zuid 38, tel. 046-522323. 


GUNSTIG 

TEKEN. Herkent u dit beeldmerk van De Hypotheker, dan is dat 
goed teken. U weet dan dat u te maken heeft met 
ongebonden hypotheekadviseur, die al evenmin betrokk 
bij de aan- en verkoop van onroerond goed. 

Wèl is De Hypotheker aangesloten bij De Hypothe 
Associatie, de toonaangevende organisatie van onafhankelin 
hypotheekadviseurs in Nederland. Dat stelt hern in stii 
zaken te doen met alle banken en hypotheekinstellingen. 

Gratis zoekt hij met u uit welke van de meer dair 
hypotheekvarianten het beste bij u past en bij wie u 
voordeligst uit bent. Daarna regelt hij kosteloos de hele-: 
van A tot Z 

Wiit u dus tijd, zorgen en geld besparen, iet dan op 
beeldmerk; een kenmerk van objectiviteit en zekerheid. VOOR EEN HYPOTHEEK GA JE NAAR DE HYPOTHEI 


De Hypotheker Heerlen» Bongerd 22. M. Beljersbergen, 045 - 741454. 

De Hypotheker Maastrklit» Markt 28. HG. van den Boom, 043 - 255252. Premie-A-woningen in Bocholtz 


In het bestummihgèplan 
^Kerkeveld". in Bochottz vvQrden op 
' eèn leuke lokatie 2 serite vaii 12 haif- 
I vrijstaande premie-A-woningen ge- 
b(wv|^. Al direct bij het in verkoop 
komein, wérden 10 woningèn 
vericocht. 

; DeWoningén hebbén ten vriende¬ 
lijke verschijntngevorm mét de entree 
aan de zijgevel. De begane grond 


heeft verder o.rri. een woonkamer, 
ppén keuken en berging. Op de ver¬ 
dieping zijn 3 siaapkarpers en een 
badkamer met douche en vaste was¬ 
te^. Deteider iste bereiken via een 
vllezotrap. : 

• • . ■ i‘ ' 

Koopprijs ƒ. 134.420,—v.o.n. 
Rijksbijdrage max. ƒ. 41.000,^ totaal, 
volgens premie A-rege|ing. 

Voor kii^itingen: 


mm 


malnlaardl onneniid goed-.aitfani maaitotoM haertm 
6411 AT haarien - van grunsvenplein .12 ■: tei 046 - 713746 


blimeiizonwaïinii 

gelevenl. 

(tot 10% van aan 
excl.B.T,W.) 

Geldt eek voor r 
lopende offer 

Tlltmanns 

Ook uw partner 
kunetstof/alum. 
en deuren./ |{|-:s rA/\Nl)K I{()I V\ • liES I/VANDK HOUW • HES I AANDi: [{OUW • HES l AAM)!-: HOEV' 


tieier wonen 

Stienstra liéeftjeeti zeer uitgebreid i 
huizenaanbod in elke prijsklasse in ’ 
heel Zuid-Limbure. In deze aanbie- 


genoemd. Vindt u het huis van uw 
keuze niet of zoekt u in een andere 
regio? Maak uw wensen aan ons 
kenbaar. . 


Can»tt gere"»»»”!' 


gerenoveerd. 


LANDGRAAF 

BOCHOLTZ H 

In Jonge wijk gel. vrijst. woem- 
huts met gar./L-vorm. wootA. 
CT ged: ópen keuk^ tot. C&. 40 
in^ 3 sla^k. Badk. met dou¬ 
che. Vaste trap naar ruime zoi- 
denr. C^. isol. Uitst. onderhou-^ 
d^^ Ópp. ca. 342 m^ Bwjr, 

Prijs / 227.000," k.k. 5915 . 

imERLËN ■ H 

Heerlem^de. Royaal woon¬ 
huis met balkons. GAr^/Fuin. Z- 
vorm. woonk. Ketdcen. 4 
slaapk. Bet. badk. Hobbyk. 
Zölderber^ng. Ged. toll. HEERLEN H 

Molenb^. Centraal gei. tus¬ 
senwoning mét tuin , en' achter- 
' dm. Keld^/Woonk. ca. 23 m^. I 
Gesl. keuken. 2 stai^k. Badk. 
Ruime zótderk. Grotendeels 
aliun. koz. en dubb. bed. 

Prijs ƒ 97:500," k.k. 5970 

WÊESÜMii H 

, Gentriim.' Luxe stadsapparte¬ 
ment dgen pariceeipl. en 
berging. Lift- Royal^, entree. 
Woonk. keut^' met luxe 
comb. Groot, zonnig gel. bal- 
koA 1; sla^^. Badk. md Hgb. 
Geh. ffiBSb^eerd. 

Prijs fl)69.000,~ k3c: ' 6082 

^EÉLËN i H 

Goed ondeiiióudoi : $out. 
woning met tuin. Grote tn^d. 

t ar^ met bergruimte ca.: 35 m*, 
:uitne hal. Ie verd.: Woonk. 
metopen keuken ca..40 in^ met 
plav. vl. 2e verdj 3 slaapk. tenPereing. Grote living ca. 32 
m^ Aparte eetkeuken met 
kunstst. install. 2 slaapk. Badk. 
met douche en toilet. 2k}Ider. 
Geh. met roIL 


Prijs/142.000," k.L .«)18 

IlróüLEN H 

Wélten. Royale drive-inA 
woning met tuin. Gar. Ruune 
hal. Woonk/met open keuken 


Badfc: met ligb., döi)che en 2e 
toilet 

Prijs /142.500." k.k. 5939 


HQ^BROEK H 

Nabg centrum gel. woonhuis 
Uid tuin, GSr. kekjer. LrVOrm;. 
WQonk, Aparte keiikenl 4 
sïaapk: Badk. m« douche, ligb. 
eri 2e toilet Zolder. Ged. roli. 


Prijs ƒ 225.000," k.k. 


HOË^^SBRÓÉK ^H 

Nabij éenmuB, luXe afgew^; 
halfyi^st wodhlnus met tuin. 
Béi:^g. : vK^ijer/,. L-vtMim. 
wexm^ Ajarié hrice eetkénken' 
met coBtripl. install. 3 sla^k, 
Luxe bet badk. met douche. 
Vliering.; Ged. hardh.) koz., 
ijbierm. hegl. en ipll. Dak recen¬ 
telijk vernieuwd. 

Prijs/139.000," kic. 5917 


LANDGRAAF H 

Schaesberg. (Jitst onderhou»- 
den woonhuis nnèt tuin en gar. 
Living ca. 34 niV Keuken met 
eiken iristall: 3 slaapk. Badk. 
met douche. Hobbyzolder ca 
36 m^. Geh. met dubb. begl. 


Prijs/117.500," k.k. 6052- 

OIRSBEËK H 

Gerenoveerd boérenwooribuis 
(rijksmeriurnent) iriet biimenpL 
Gar. Rivale wóónk. mét god. 
opèn keuken ca. 46 m*. Wask. 
2 slaiqik. ïnet mogelijkh. voor 
3e en 4e slaapk. Liixe badk. 
met lijdx^ Godle mat. afwer¬ 
king, Goed onderhouden. 
HEBRLEN : h 

HekSenberg. Röytüf tussrail^Q- 
nihg ifhet diepe tuin. W^ónk. 
ensuite.. Apa^ kehken. Bij- 
Bamt. Zolder/- 


. keiken/S 
>4e slaapk. 

Prijs ƒ 135.000,", fck. 


HEERLEN / H 
Schandelen. Nabij centrum gel. 
appaiteBaË^vmet’paikeerinoge- 


;i>rij8/l 35,000," k.k! 


lukh,' 'Bfl^ng. : lp: ve^;' 
'woook, met:open keuken ai 
regaal Drote' Sina^ 

Badfc. nsK teucte. 

Prijs/6&,0Blk--k^. , 6015, 


HOENSBROEK H 

Centrum. Royaal . halfVrijst. 
womihttis' met min,.' Gar. 
:Wooiik. Keuken. . 3 slaapk. 
Badk, ma douche en 2e toilet 
Vaélè trap naar zolder: CKm. 

Prij&>/159.000," k.k. 6069 


KERKRADE H 

Appartement q> part. ma 
voortuin. Tmas. Gar. Wqouk. 
met ^v: vL Open keuken. 2 - 
slaapK. Badk. ma douche. 

■ Prijs / 121.000," k.k. , 6085 

' LANDGRAAF H 

Nieuwa>bagen,\ Centraal géi. 

V m>partanent ^I é . verd. 

Ba^g op Royale bal. , 
/ Livuig cy. 25 ' m^ I^aite keu- .. 
ken ma witte, luxe insfadl, 2 
stetqik. ^xe badk. rnet .teu- 
che., Balkon. Bwjr, 1987.v 
, Mêgel^. voor overdraagbare 
y,rijkKUDSi<fie. Onder¬ 

houden. 

Prijs/125.000.--k.k. 6091 

LANDGRAAF 

Schaesbag. hafvri^. 

.woonhui» ma.ihün en dubb. 
gar. laving ca. 40 m* met plav. 
vl. Bxcli^eve teokeo'fna aié - 
app/ - 3 róyae ilaapk;. Luxe 
twdfc. Groteiii^s dnbb. 
en ron. Luxe areéwakt 
Prijs ƒ 246.5®." k.k. 6000 


JÈÊÊÊd 
Prijs/H&Otei-IÓ. . 5998 

'.Lii^BAAiF"/'/ •: ■ il' 

, llbhch. ova IWorms. Luke 
r^naiftanea op Ie verd. met 
kéhini!. Luxe aigewakte. living 
ca- ,26 m*- Keukën-ma éompL 
iiisi^l. 2 Slaapk. met" balkon. 
Badk. öia douche./|Diakterr8s 
ihet ^h^ mtkichL 
bagïngeh; vna 

haxlh. koz, én ged. ma duhb. 

tefil.' . ■ ■ V 

Pffls ƒ 89.000," i' ;^3Q. 

LAdmiRAAr'/’K VBi' 
Stdiaesbetg.' Nabij', etehe^ gel. 
iVDonhujS.ma gan .25 

m. diep.' Living ^«8* .lïT m*. 
Aparte kaïkai met .éompl. 
i^talL.4 royale- sjtepk. Baak- 
ma douche en toRa. Bakzol- 
■ der; 

Prijs/149,000," k.k, 6054 


, Pilj^/22fy0g(k^-^kA., I 6040. 

;ii^ohui8 met'éaipmli: 

; Qpèri itttdmn 
^^1 . tModérne 

P^/Sboö^fck. r-ÖOlÉ 

- i'iy ., v . / 

'y.;' ' A'-i 

/Landelijk gel vijjst. woófmms. 
^ Grote ga. met weikpl. Rdbdét 
1 Royale woonk. met openha^TO 
en perketvl. Gesl. eetk. ma 
aanrechtcomb. Bidcteken ai 
serre. 3 slaapk. Bank. metr a^. 
Grote zokla ma 4e aaa|k. en 
div. bergingen.' Gqéd’onde^, 
houden, Oro. ca. 2.<X)!0 

/Prijs ƒ 280.000c- kJc. 

;^S9SS9SS95!99I 

llmburgs dagblad 


Zaterdag 15 februari 1992 # Pagina 43 Studio Trappelzak. Kleuterma- 

Naar Timboektoe. Favoriete 
itenboeken van kleuters. 

De kampioen. Kinderserie. 

Het zakmes. Afl.6: 3x3 = 9. 
heeft het opgegeven. Hij zal 
^prachtige zakrnes wet nooit aan 
ijj™ tetug kunnen geven. 

W'OS.ao De Ko de Boswachter- 
jwow. 

Nieuws voor doven en 
If^hthorenden. 

!®*o5 Health & Beauty. Cursus. Afl.4. 
** Journaal. 

Hollands decor. Wandeling of 
■’fLr®*ocht n.a.v. een boek. Afl.: Am- 

Heb ik iets gemist? Hoogte- 
iTftB®*™ AVRO programma’s. 

^ Disneyclub. Kindermagazine 
• ^ gasten, kindersterren, en de 
nescue Rangers en de Ducktales. 


^ AVRO Sportpanorama. Sport- 
Jjagazine. 

De hoogste versnelling. Auto- 

Growing pains. Comedyserie. 
Fish bait. Op een vroege och- 
^ Wordt Jason verrast door zoon 
5^. die in zijn plaats het ontbijt 
klaargemaakt 
KS i**+TT) Journaal. 

Shoot to kill. Amerikaanse 


uit 1987 van Roger Spottis- 
Met: Sidney Poitier, Tom Be- 
giSw. Kirstie Alley e.a. De steenn]- 
2, ®3nTantair Berger berooft zijn 
I zaak, maar wordt betrapt door 
: FBI-agent Warren Stantin 

► ^J^kt at gauw dat Berger de dia- 
■J^en nodig heeft als losgeld voor 
™ gekidnapte vrouw.... 

Karei. Talkshow. 

Raging buil. Amerikaanse 
2®^film uit 1980 van Martin Scorce- 
Met: Robert De Niro, Cathy Mo- 
2 17 ' “^o® P®scl ö ®- Jack la Motta is 
dS ?9'‘®ssief bokser die het daar- 
Jh de ring ver schopt. Maar zijn 
f"2[^®re verwoest tegelijkertijd zijn 
-J^é-leven. 

I •• Journaal. 


13.00-13.12 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

15.15 Met Witteman. (herh.). 

16.00 •• Journaal. 

16.05 Museumschatten. Indonesi¬ 
sche beeldhouwkunst, (herh.). 

16.14 Mijn eigen huis. Jeugdserie. 

16.26 Bobbie en Onyx. Tekenfilmse¬ 
rie. 

16.43 De kleine wijzer. Kennis-quiz. 

17.08 Het meisje uit het Jaar 3000. 

(The girl from tomorrow), jeugdserie. 

17.33 Man over de vloer (Man about 
the house), Engelse comedyserie. 
Afl.: Afzender onbekend. Chrissy 
heeft een stille bewonderaar, maar 
Mrs. Roper denkt dat de anonieme 
liefdesbetuigingen voor haar zijn. 
(herh.). 

18.00 •• Journaal. 

18.19 Kassa! Consumentenmagazi¬ 
ne. 

18.57 Lingo. Woordspel. 

19.20 Jules uniimited. Serie over 
nieuwe techniek en avontuur. 

19.50 Flying doctors. Australische 
serie. Afl.: De wet van Murphy. Vic 
voelt zich schuldig als hij de 8-jarige 
Fiona aanrijdt. Guy maakt zich echter 
meer zorgen om haar moeder, die 
over hoofdpijn en duizeligheid klaagt. 

20.40 (TT) Oppassen!!! Comedyse¬ 
rie. Afl.: Voor de kat z’n viool. De 
opa’s maken zich zorgen over het 
huwelijk van Simone en Victor. 

21.09 Sonja óp zaterdag. Talkshow. 

22.04 Achter het nieuws. 

22.38 Twee voor twaalf. Quiz. 

23.21 (TT) De wereld van Boudewijn 
Büch. Serie reisreportages over de 
Indische Oceaan. Vandaag: West- 
Australi^ (2). Presentatie: Boudewijn. 
Büch. 

23.56 Allen nation. Amerikaanse sf- 
serie. Afl.: Dodelijke kunst. George 
en Matthew proberen een oude doos, 
een Tenctonees kunstwerk, op te 
sporen. Wanneer een ander de doos 
echter vindt en openmaakt, wordt hij 
door een enorme lichtbundel op slag 
gedood. 

00.37 Natuurmoment. Afl.; Dassen in 
het Bovenste Bos bij Epen. (herh.). 

00.47-00.52 •• Journaal. ^Kyi. Olympische Winterspiele 
jj^lle. Olympla live reportages 
ÏÏPnrtews vanuit de ARD-Olympia 
^•0. 

Dbbsleeftn. Ie en 2e run twee- 
^ vanuit La Piagne. 

Noordse ski combinatie. 15 
country voor mannen vanuit 
Saisies. 

^ën. Afdaiing voor vrouwen 
^Meribel. 

Mshockey. Italië - Duitsland 
Meribel. 

^Htordse ski combinatie. 10 
es country vOor vrouwen van- 
l^-^Saisies, s»nenvatting. 
i^^Nsrdrijden op de schaats. 500 
vrouwen vanuit Aibertviile. 
UstKM^ey. Finland - Zweden. 
Tagesschau. 

Sportschau. 

Hier und Heute. Actualiteiten. 
Verstehen Sie Spass? 

(TT) TagMschSu. 

Xyi. Olympische Winterspiele 
TIe. Met: Kunstrijden op de 
i: kuur voor mannen vanuit Al- 
"*le: Ijshockey: Verenigde Sta¬ 
man Amerika - Polen, samenvat- 

Tagesthemen-Telegramm. 

•• Trekking van de lotto. 
Tage sthemen. 

(tT) Das Wort zum Sonntag. 
•• Mary. Amusementspro- 
■■jna met Georg Preusse. 

Magnum Heat. Amerikaanse 
Wm uit 1972 van Robert Cuip. 
Culp, Bill.Cosby, Rosa- 
e.a. Boggs en Hickey zijn. 
I detectives in Los Angeles die de 
krijgen een zekere Mary Ja- 
® vinden. Eenmaal op haar spoor 
^in het bezit van 400.000 dol- 
*wmstlg van een bankoverval. 
J^iesschau. 

te» Netz der Abwehr. Ameri- 
„ speelfilm uit 1969 van Arthur 
Amerikaanse majoor 
laat zich tijdens WO 11 in 
li^krijk droppen. Zijn missie is een 
®® generaal te ontvoeren, 
^jjagesschau. 

"93.40 Zuschauei» - Entspan- 
^" Nachdenken. Winterbllder: lm 
9®er Filz. 


08.00 Nachbarn in Europa. Magazi¬ 
ne in het Grieks, Italiaans en Portu¬ 
gees. 

09.00 Heute. 

09.03 EURO. Europees magazine, 
(herh.). 

09.45 •• Let’s move (10). Fitness 
met Gaby Just. 

10.00 Heute. 

10.03 Die Reportage. 

10.35 Toeristische tips. 

11^00 Heute. 

11.03 Christoph Coiumbus. (Christo¬ 
pher Columbus), Engelse speelfilm 
uit 1948 van David MacDonald. Met: 
Fredric March, Florence Eldridge, 
Francis L. Sullivan e.a. 

12.45 Umschau. 

12.55 Persoverzicht. 

13.00 Heute. 

13.05 Diese Woche. Weekoverzicht. 

13.30 •• Der helsse DrahtzumZDF. 
Kijkers'kiezen muzikale fragmenten. 

14.15 FM. Thema: wonen. 

14.55 Ich bin ich. Sene. 

15.20 Das doppelte Lotfchen. 
Speelfilm uit 1950. Twee sprekend 
op elkaar lijkende meisjes ontmoeten 
elkaar in een vakantieoord. 

17.00 Heute. 

17.05 Lënderspiegel. 

17.45 ...bittet zur Tisch. Tafel- en 
eetgewoonten van Marika Kilius. 

17.55 Die fliegenden ërzte. Serie. 

19.00 Heute. 

19.20 (TT) Mit Leib und Seele. Met: 
Günter Strack, Liesel Christ, Hanne- 
lore Elsner e.a. Afl.: Der hoffnungslo- 
se Fall. 

20.15 •• Musik liegt In der Luft. 

Met: Rex Gildo, Kastelruther Spat- 
zen, Nicole, e.a. 

22.00 Heuté-joumal. Aansl. Lötto- 
trekking. 

22.25 pie amourösen Abenteuer der 
Moli Flanders (The amorous adven- 
tures of Mpll Flanders), Amerikaanse 
speelfilm uit 1964 van Terence 
Young naar de roman van Daniël De- 
foe. Met: Kim Novak, Richard John¬ 
son, Angela Lansbury e.a. 

00.20 Heute. 

00.25 SOKO 5113. Aft.: Die Spur führt 
nach Sardinien. 

01.15-03.20 Wiegenlied füreineLei- 

che (Hush...hush, sweet Charlotte), 
Amerikaanse speelfilm uit 1964. 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

09.30 Olympische Winterspelen 
1992. Studio Hilversum, met o.a. een 
terugblik op de vorige dag. 

10.00 Bobslee 2 mans. 

10.30 Cross Country. 15 km heren 
achtervolging. 

11.15 Bobslee 2 mans. Tweede 
manche. 

12.00 •• Journaal. 

12.08 Skiën, afdaling dames. 

13.30 Bobslee 2 mans. 

13.45 Ijshockey. Italië - Duitsland. 

14.25 Schaatsen. 500 m heren. 

15.35 Ijshockey. Italië - Duitsland. 

15.58 Cross countiy. 10 km dames. 

16.23 Ijshockey. Finland - Zweden. 

18.00 Olympische Winterspelen 

(vervolg). In de pauze ca.18.15 
Jeugdjournaal & Sesamstraat. Afle¬ 
vering van vanavond 'Verliefd’. Me¬ 
neer Aart is verliefd tot over zijn oren. 
Maar op wie? 

19.00 Winter bij de NOS. Hoogtepun¬ 
ten van de dag. 

19.49 Trekking van de lottogetailen. 

20.00 •• Journaal. 

20.25 Kunstrijden. Vrije ki/ur heren. 

20.50 NOS Laat. Achtergrondinforma¬ 
tie uit binnen- en buitenland over poli¬ 
tiek, economie, kunst en wetenschap. 
Presentatie: Maartje van Weegen. 

21.05 Kunstrijden. Vervolg van de 
vrije kuur heren. Tussendoor beelden 
van de ijshockeywedstrijd Amerika - 
Polen. 

22.30 Studio Moutiers. Sfeerreporta* 
ges, interviews en achtergronden bij 
de Olympische Winterspelen. Met 
o.a. belevenissen van de Nederland¬ 
se deelnemers. Presentatie: Kees 
Jansma en Mart Smeets. 

22.50 •• Journaal. 

23.05 NOS Laat. Met Den Haag van¬ 
daag. 

23.25 Samenvatting van de dag. Uit¬ 
gebreide samenvatting van ijshoc¬ 
keywedstrijd USA-Polen en aandacht 
voor ander sportnieuws. 

00.00 Japan na 1945. Voorlichtings¬ 
programma. 

00.10-00.15 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


09.45 Gymnastik im Alltag. 10.00 This 
week, nieuws in het Engels. 10.15 Ac- 
tualités, nieuws in het Frans. 10.30 
Cursus Frans. 11.00 Engels. 11.30 Les 
in informatica. Voorlichtimng over het 
cursusprogramma. 12.15 Unterwegs 
mit James Cook, serie. 13.00 Geschie¬ 
denis. 13.30 Cursus wiskunde. 14.00 
Vor 330 Jahre. Documentaire over het 
ontstaan van het potlood, nu 330 jaar 
geleden . 14.15 West 3 aktuell. 14.20 
Weekoverzicht. 15.00 Sport 3 extra. 
17.00 Bergbeklimmen. 17.45 Culinair 
magazine over de Hongaarse keuken. 
Puszta-gerechten. 18.00 Aktuelle Minu- 
te. 18,01 Voedingstips. Vandaag over 
het bereiden van aardappelen en wat 
je er allemaal mee kunt doen. 18.30 
Die Sendung mit der Maus. 19.00 Ak¬ 
tuelle Stunde, regionaal magazine met 
orn 19.30 sport. 20.00 Dierenprogram¬ 
ma. 20.30 Ballett und...wir. Serie over 
balletuitvoeringen op muziek van Beet¬ 
hoven, Hugues Le Bars. Voorts: India¬ 
se en Japanse folklore. Enscenering: 
Maurice Béjart 22.15 Mittelrrteer 2000. 
Serie over schadelijke stoffen rond de 
Middellandse Zee in grote rivieren als 
de Po, Rhóne eri Efaro. 22.45 Wort- 
wechsel. Discussieprogramma. 23.30 
Kontra Band Prag o.l.v. Milan Svobo- 
da. 00.30 Laatste nieuws. 


14.30 Telekolleg II, cursus geschiede¬ 
nis. Les 9. (herh.). 15.00 Sport 3 extra. 
17.00 Nimm’s Dritte, met Gérard Rud- 
dies. 17.30 Alles Alltag. serie. Afl.6: Die 
Kluft. (herh.). 18.00 Beim Wort genom¬ 
men. 18.30 Das Südwest-Journal am 
Samstag. 19.00 VIP-Tips, quiz. 19.30 
Igei, flora- en faunamagazine. Presen¬ 
tatie: Mario Schmiedicke. 20.15 II sig- 
nor Bruschino, opera van Rossini. Uit¬ 
gevoerd door het Radio Symfonie 
Orkest Stuttgatt o.l.v. Gianluigi Gelmet- 
ti met solisten. 21.45 Nieuws. 21.50 
Grenzenlos, met Franca Magnani en 
Gero yon Böhm. Thema: Humor. 23.20 
Schmidteinander, show met Harald 
Schmidt. 00.20 Laatste nieuws. 00.22 
Non-Stop-Fernsehen, programma- 
informatie. 


07.00 Ochtendprogramma's. 

08.00 Telekids. 

12.00 Klassiek concert RTL-orkest! 

12.45 AIrport '77, Amerikaarise 
speelfilm uit 1977. 

14.35 Eurocops. Politieserie. 

15.30 Lenny. Comedy-serie. 

15.55 Miniplaybackshow. (Herh.). 

17.00 Een eigen huis...een plek on¬ 
der de zon, Doe-het-zelf programma. 

17.30 Tineke. Gevarieerd weekend- 
magazine met Tineke de Nooy met 
Elles Berger en Barry Hughes als 
kookgasten. (Om 18.00 Zes uur 
nieuws). 

19.30 Avondnieuws. 

19.55 Liefde op het eerste gezicht 
Spelprogramma. 

20.40 Zaterdagavondshow. 

21.40 Hunter. Amerikaanse serie. 

22.30 Playboy late night. 

23.20 Laatste nieuws. 

23.35 Jagged Edge. Amerikaanse 
speelfilm uit 1985. Regie: Richard 
Marquand. Een beroemdhpid uit San 
Francisco wordt vermoord en haar 
man. Jack Forrester, is de hoofdver¬ 
dachte. 

01.25 The tomb of Ligeia. Ameri¬ 
kaans/Engelse speelfilm uit 1985 
naar het gelijknamige boek van Ed- 
gar Allen Poe. Regie: Roger Corman. 
Verden Feil wil zijn overleden vrouw 
Ligeia begraven op een begraaf¬ 
plaats in een Engels plattelandsdorp- 
je. De plaatselijke bevolking protes¬ 
teert fel tegen de ceremonie omdat 
de overledene geen christen was. 
Feil beweert dat zijn vrouw niet zal 
rusten voordat ze begraven is. Vanaf 
dat moment wordt het plaatsje geteis¬ 
terd door onverklaarbare, mysterieu¬ 
ze gebeurtenissen. Intussen valt Feil 
voor de charmes van Rowena Treva- 
nion die samen met haar vader in 
een gotische abdij woont. Nadat de 
twee hun liefde hebben bezegeld met 
een huwelijk verandert hun leven in 
een grote nachtmerrie. Rolverdeling: 
Verden Feil: Vincpnt Price. Lady Ro¬ 
wena: Elizabeth Sepherd. Christo¬ 
pher Gough: John Westbrook. Lord 
Trevanion: Derek Francis e.a. 

02.45 Nachtprogramma. 06.00 Tekenfilm. 

06.20 Nozzles. Amerikaanse teken¬ 
filmserie. (herh.). ' 

06.45 Transformera. Amerikaanse sf- 
tekenfilmserie. 

07.10 Mërchen aus aller Welt (Story- 
book international), sprookje. 

07.35 Piff und Herkulea. Franse te¬ 
kenfilmserie. 

08.00 Konfetti. Kinderprogramma met 
de tekenfilms Die Flintstone Kids, Yo¬ 
gi Bar en Scooby Ddo. 

09.20 Klack. Spelshow. 

10.05 Tom und Jerry KIds. Ameri¬ 
kaanse tekenfilrnserie. 

10.35 Peter Pan. Amerikaanse teken¬ 
filmserie. 

11.00 Marvel Universum. Kinderpro¬ 
gramma met tekenfilms. 

12.35 Michel Vaillant. Amerikaanse 
tekenfilmserie. 

13JK) Teenage mutant hero turtles, 

Amerikaanse tekenfilmserie. 

13.30 Super Mario Brothers. Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.: Alles unter Dampf/ 
Butch Mario und Luigi Kid. (herh.). 

14.00 Daktari. Amerikaanse serie. 
Afl.: Diamantenschmuggler. /(herh.). 

14.55 Sheriff Lobo (The misadventu- 
res of sheriff Lobo), Amerikaanse 
misdaadserie. Afl.: Mënner dürfen 
nackt tanzen. 

15.55 BJ und der Bër. Amerikaanse 
avonturenserie. Afl.: Der Proteauf- 
trag. 

16.55 Der Prels ist helss. Spelshow. 

17.45 Inside Bunte. 

18.15 Was kümmern uns die Kerle. 
'Afl.: Auf den Hund gekommen. 

18.45 RTL aktuell. 

19.15 Full house. Afl.: Spiros Laden. 

20.15 Verleihung des Ordens wider 
den tierischen Ernst. Grote feestzit- 
fing van de Carnavalsvereniging in 
Aken met vele prominente gasten. 

23.15 Hausfrauenreport. Duitse soft- 
sexfilm uit 1971. 

00.40 Die erotischen Trfiume einer 
Frau. Erotische speeifiim uit 1980. 

02.15 Mannermagazin. j 

02.55 Hausfrauenreport. Herhaling 
van 23.15 uur. 

04.10 Das Gold von Neapel. (L’oro 
di Ne^soü); Italiaanse film uit 1954 vem 
en met Vittorio de Sica en Sophia Lo- 
ren. (herh.). 
• ’Musik liegt in der Lvjï’ 
met o.a. Nicol^. (Duitsland 2 
— 20.15 uur). 


06.00 Quërbeet. Kinderprogramma. 
06.05 Potatoe Head Kids. 06.25 My 
LitUe Pony 06.50 Ollies total verrückte 
Farm. 07.20 Thundercats. 07.55 Bat- 
man. Herh. 08.25 Veriiebt in eine He- 
xe. Herh. 09.00 Zorro. 09.30 ■ Dick 
und Doof. lO.OO.Cagney & Lacey, se¬ 
rie. 10.55 Abenteuer Tiere. 11.50 
Glücksrad. Herh. 12.35 Wirtschaftsfo- 
rum. 13.00 Sat 1 Bliek. 13.05 Zauber 
der Berge. 13.35 Raumschiff Enterpri¬ 
se. (NB: Mogelijk om 14.30 en 20.05 
Tennis live; ATP toumooi in Brussel). 

14.30 Mannerwirtschaft. Us-serie. 
15.00 Sat 1 Bliek. 15.05 Tarzan, der 
Gewaltige. Avonturenfilm. 16.45 Wun- 
deibilder aus der Tienwelt. 17.15- 
Klipp-klapp met Dieter Hallervor- 
den.17.45 Punkt, Punkt, Punkt. Woord¬ 
spel. 18.15 Herz ist Trumpf. Spelpro¬ 
gramma. 18.45Guten Abend, Deutsch- 
land. 1.9.20 Glücksrad. 20.05 
WetterNews. 20.15 ■ Der Fëlscher von 
London. Misdaadfilm uit 1961. 22.00 
Jux & Dallefei met Kart Dall. 23.00 
Sexreport blutjunger Mëdchen. tische 
film uit 1984. 0.30 Sat 1 Bliek. 0.35 
Olympia-Club. 0.50 Erotische Phanta- 
sien, sexfilm. 01.50 Sexreport. 03.15 
VorschauA/ideotèxt. 10.30-12.00 Het slimme kanaal. Met 

om 10.30 Vak-werk; 11.00 Bijbenen; 

11.30 Sprechen Sie Deutsch?, Afl.6: 
Was bringt der Onkel mit? 

15.10 m The prince and the pauper. 
Amerikaanse speelfilm uit 1937 van 
William Keighiey. Met Errot Flynn, Bil- 
ly Mauch, Bobby Mauch e.a. Dubbel- 
gangersfilm over een schelm en 
bedelaar en een prins die van plaats 
verwisselen. 

17.05 De tocht. (The journey), 

17.55 Journaal. 

18.00 Tik Tak. 

18.05 Schoolslag. Spelprogramma. 

18.40 Vlaanderen vakantieland. 

19.20 Joker- en lottotrekking. Paar- 
denkoersen. 

19.30 Journaal. 

20.00 RIP. Vlaamse comedyserie. 
Afl.7: Ajuinen. De dood van een Waal 
lijkt een buitenkansje voor de begra-' 
fenisonderneming Vingerhoets: Willie 
is namelijk dol op autorijden. 

20.30 Penthouse. Amerikaanse tv- 
film over een psychiatrische patiënt, 
die weet te ontsnappen. 

22.05 Night court. Comedyserie. 

22.30 Sport op zaterdag. 

23.00 Vandaag. 

23.20 Lone Wolf McQuade. (Eenza¬ 
me wolf McQuade), Amerikaanse 
speelfilm uit 1983 van Steve Carver. 
Met Chuck Norris, David Carradine, 
Barbara Carrera e.a. Texas Ranger 
McQuade onderzoekt de verdwijning 
van een konvooi legerauto’s. Samen 
met zijn hulpje, een stagiair, valt hij in 
handen van de gangsters. Er zit een 
verrader in zijn omgeving. 

01.05-01.10 poda. In a mellow tone, 
van Duke Ellington. " 10.00 Interwallonie. 10.30 Nederlands. 
11.00 Cursus Spaans. 11.30 Beroe- 
penvooriichtmg. 11.35 Filmmagazme. 

11.50 Clips è la une. 12.00 Vidéothè- 
que. 13.00 Journaal. 13.10 Europees 
nieuwsprogramma. 13.45 Captive 
hearts, Amerikaanse komedie uit 1987. 

15.20 Ecran témoin, discussie. 16.40 
Filmmagazine. 17.30 Nouba nouba. 

17.55 Félix, jeugdmagazine. 18.25 Cu¬ 
linair magazine. 18.40 Télétourisme. 

19.30 Journaal. 20.05 Tuiniermagazi- 
ne. 20.45 Breakfast Club, komedie uit 
1984. 22.20 Verkeerstips. 22.30 Sport- 
magazine. 23.25-23.50 Laatste 
nieuws. 
13.00 Emission politique. 13.30 Katho¬ 
liek programma. 14.00 Théatre wallon. 
15.00 Tennis. 18.30 Vrouwelijke gede¬ 
tineerden in de gevangenis. 19.30 
Journaal. 20.00 Tennis. 23.00 Beurs¬ 
berichten. 23.05-24.00 James Brown, 
muziekspecial. 


14.30-17.00 Tennis. Live reportage 
Belgian Indoor Championship. 

20.00 Saint-Amour. Literair program¬ 
ma. Thema; liefde en begeerte. 

21.00-22.30 Tennis. Live reportage 
tweede halve finale van het Belgian 
Indoor Championship. 07.00 Ochtendprogramma. 14.00 Di¬ 
van, Henri Chapier in gesprek met 
Benoite Groult. 14.30 Au plaisir de 
dieu, serie. 16.05 Nieuws. 16.15 Flash 
varicelle. 16.45 Génies en herbe, spel¬ 
programma. 17.15 Jongerenmagazine. 

17.45 Clips Radio 21. 18.15 Kijkers 
ontmoeten TV5. 18.30 Nieuws. 19.00 
Automagazine. 19.30 Belgisch nieuws. 
20.00 Maritiem ms^azine. 21.00 
Nieuws. 21.30 Au plaisir de Dieu, serie. 
23.00 Nieuws. 23.20 Literair magazine. 
00.30-01.00 Ramdam, cultureel maga¬ 
zine. 
08.00 Open university. 08.25 Nieuws. 
08.30 Crystal Tipps arxl Alistair. 08.% 
Wiz bang. 08.45 The Jetsons. 09.05 
Eggs ’n Baker. 09.35 Thundercats. 
10.00 Going live! 11.30 Grandstand, 
sportprogramma. 18.10 Nieuws. 18.25 
Stay tooned! Tekenfilms. 18.50 Big 
break, spelletje. 19.20 Noel’s house 
party. 20.10 The Paul Daniels magie 
show. 20.55 Moon and son, serie. 

21.50 Nieuws. 22.10 That's lifel, satire. 

22.50 Olympics ’92. 00.00 Pursuit, 
Amerikaanse speelfilm uit 1972. Een 
extremistische miijonair steelt een dó¬ 
delijk zenuwgas en breekt in in de re- 
geringscomputer. ZQn plannen worden 
duidelijk wanneer hij verschijnt op een 
conventie waar ook de president zal 
spreken. 02.10-02.15 Weerbericht. 07.40 Open University. 16.00 Mahab- 
harat, serie in het Hindi. 16.40 ■ Secret 
agent, speelfilm uit 1936 van Alfred 
Hitchcock naar een verhaal van Some- 
rset Maugham. Twee geheimagenten 
doen zich voor als man en vrouw, wan¬ 
neer zij de opdracht krijgen een vijan¬ 
delijke spion om het leven te brengen 
in Zwitserland. Met: John Gielgud, Ma- 
deieine Carroil, Robert Young e.a. 
18.05 The late show. 18.50 The survi- 
vors guide to the NHS heaith reforms, 
discu^ieprogramma. rond de door de 
regering geplande hervormingen in de 
gezondheidszorg. Met: Sarah Barclay 
en Jonathan Dimbieby. 19.35 Nieuws. 

19.50 Young musician of the year. 

20.40 Rne cut, documentaire. 22.00 
Filmmagazine. 22,50 Silverado, wes¬ 
tern Over vier helden, die In Silverado 
hun fortuin proberen te vinden. 
00.55-02.35 ■ Night of the demon En¬ 
gelse speelfitm uit 1957. Een weten¬ 
schapper is ervan overfoigd dat zijn ( 


leven wordt bedreigd door een aanhan¬ 
ger van zwarte magie. 07.00 ATP Tennis. 08.00 Ski-verslag. 
09.00 Golf. 10.00. Auto- en motorsport. 

10.30 Beisketbal. 11.00 Voetbaltoer¬ 
nooi: Argentinië - Ecuador. 12.00 
Worid sports special. 12.30 Basketbal. 
14.00 Atletiek. 15.00 Golf. 17.00 ATP 
Tennis metnnen. 18.00 IJsracen uit 
Serre Chevalier. 19.00 World sports 
special. 19.30 Voetballen: Brazilië - 
Colombia en Ecuador - Bolivia, samen¬ 
vattingen. 21.30 Golf. 22.30 Mat¬ 
chroom pro boksen. 00.30 Basketbal. 
03.00 Ijshockey: Los Angeles - Pitts- 
burgh. 05.00 Boksen. 06.30-07.00 
Woiid sports special. 06.55 Ochtendprogrsvnma's. 14.00 
Prisma. 14.30 TGS. sabato sport. 

14.30 Genova. atletica. 16.15 Sette 
giomi al parlamento. 16.45 Disney 
club. 18.00 TGI fiash. 18.05 Estrazioni 
del lotto. 18.10 Piu' sani piu' belli. 

19.30 Parole e vita. 19.50 Che tempo 
fa. 20.00 Telegiomale. 20.25 TG/uno 
sport. 20.40 Niente sesso siamo ingle- 
si. 23.00 TGI - linea notte. 23.15 Spe¬ 
ciale tg1. 00.00 TGI notte - che tempo 
fa. 00.30 Sabato dub. 02.20 Nachtpro- 
gramma’s. 06.00 Aujourd’hui les jeux. 06.30 Ro¬ 
delen, Ie en 2e manche heren. 07.00 
Aujourd'hui les jeux. 07.30 Schans¬ 
springen. 08.00 Aiqourd’hui les jeux. 
08.30 Ijshockey. 08.50 Bobsleeën. 
09.50 Cross country, 15 km heren te 
Les Saisies. 11.30 Bobslee, vervolg. 
12.00 Alpine skiën. Aansl.: Cross coun¬ 
try, 10 km dames. 13.30 Mpine skiën 
afdaling dames. 13.45 La ruee vers 
l’or. 14.00 Ijshockey: Duitslar>d-Italië. 

15.30 Alpine skiën. 16.30 Ijshockey: 
Zweden-Finland. Aansl.: Cross country 
en Hardrijden op de schaats 500 m he¬ 
ren. 19.00 La ruee vers l’or. 19.30 
Kunstrijden op de schaats. Aansl.: Ijs¬ 
hockey: USA-Polen. 23.00 la ruee vers 
l’or. 00.00 Cross country. 00.30 La 
ruee vers l'pr. 01.00 ijshock^. 02.00 
La ruee vers l’or. 03.00 Ijshockey. 
05.00 Kunstrijdeii op de schaats. 06.30 US market wr^. 06.40 Business 
inskters. 97.05 Business view. 07.30 
The mix. 06.00 ITN nieuws. 08.30 The 
mix. 09.30 All mixed up. 14.00 Sport 
met kickboksen. 15.50 Supersports 
news. 16.00 World sports special. 

16.30 Video travel guides. 17.00 
Youthquake global. 17.30 Wanted. 

18.30 Travel magazine. ISf.OO Video- 
fashion. 19.30 Eastern Europe reports. 
20.00 A long way home, film. 22.00 
News. 22.30 Film Europe. 23.00 Hang 
loose. 23.30 Absolutely live. 00.30 Su- 
perspprts news. 00.40 The mix al! 
night. 08.00 Awake on the wildside. 11.00 
The big picture. 11.30 US Top 20 viddo 
countdown. 13J0 XPO. 1490 The pul- 
se. 1490 Ray Cokes. 17.00 Yol R^. 
18.00 Week in rock. 18.30 The big pic¬ 
ture. 19.00 European top 20. 21.00 
Saturday night live. 22.00 Partyzone. 
01.00 Kristiane Backer. 03.0098.00 
Night videos. 

* *' * * ' •* -"lil In I i{ 

m; r ■■ii 


07.30 Moneyline. 09.00 Worid busi¬ 
ness this week. 11.10 Larry King. 

12.40 International correspondents. 
14.10 The big story. 15.10 Health 
week. 16.40 Moneyweek. 16.10 Scien¬ 
ce and techrtoiogy week. 16 j 40 S^ 
with Elsa Klensch. 17.10 Showbiz this 
week. 1890 Evws and Novak. 1990 
World business this week. 1990 Nswe- 
maker Saturday. 20.10 Healthwaek. 

20.40 Styie with Elsa Klensch. 21.10 
Your money. 2190 Intemalionai cor¬ 
respondents: 2390 Newsmaker Salur- 
day. 00.40 Pinnade. 01.10 The big 
story. 03.10 Showbiz this week. 05.10 
The Capital gang. 


TV 


iiiiimti milt 


I^Airport '77. In die tijd werd de 
» andere vliegtuigrampen- 

. Sedraaid. Pure exploitatie, met 
^mmon, James Stewart, Brén- 
L tefoaro. Regie van Jerry Jame- 


prince and the pauper. 
|BLc?^®lNm naar Mark Twain, met 
|M^J?yhn. Dubbelgangers; de één 
lir iSïl?®’ ander een schelm, en 
jtenderen voor de aardigheid 

gemaakt 

William Keighiey. 

Iffteland 1 

Shoot to kiil. Half geslaagde 
Roger Spottiswoode uit 
met Sidney Poitier, Tom Bé- 
Kirstey Alley. Poitier gaat in 
jll ^ ” ^r gzaam- bo^ebied achter 
Éjg^^aar aan. Die gijzèlt een 


galand 2 

amorous adventures of 
attefth - *-'®^® zedenkomédie, 

in de slaapkamers van het 
Engeland. Kim Novak 
gemaakt door # Kirstie Alley en Tom Berenger in ’Shoot tp kill’. (Neder¬ 
land 1 — 20.25 uur). 


Nederland 1 

23.05 Raging Buil. Over boksen en 
loutering. Historische acteerprestatie 
van Robert DeNiro als bokser Jake 
LaMotta leverde hem een Oscar op. 
DeNiro wordt steeds dikker en 
amechtiger, maar speelt de sterren, 
van de hemel. Martin Scorcese te¬ 
kende in 1980 voor de regie. Briljant. 

BRT 1 

23.20 Lone wolf McQuade. Stevige 


actiefilm met Chuck Norris die het te- 
ger) wapensmokkelaars opneemt. 
Ook met David Carradine eh mooie 
Barbara Carrera. Regie in 1983 van 
Steve Carver. 

RTL4 

23.35 Jagged Edge. Cult-film van Ri¬ 
chard Marquand uit 1985, met Jeff 
Bridges, Glenn Close, Peter Coyote. 
Advocate wordt Verliefd op uitgever 
die ze verdedigt in een moordzaak. 


Duitsland 1 

24.00 Hickey and Boggs. Actiefilm 
over twee detectives die hun beste 
tijd gehad hebben »qn nu op zoek 
rnoeten naar ene Mary Jsne, die in 
het bezit is van een forse som geld. 
Met Robert Culp, Bill Cosby en Rosa- 
lind Cash. Regie van Robert Culp. Uit 
1972. 


RTL plus 

0.40 Altri desideri. Softj^orno van An- 
drew White uit 1980. Vrouw is over¬ 
spelige echtgenoot beu en vertrekt 
.naar een eiiand waar ze het aanlegt 
met een disotheekhouder. Met Nicol 
Segaund. 

Duitsland 2 

1.15 Hush, hush, sweet Charlotte. 
Niemendalletje over een skelet in de 
kast. In 1965 gemaakt door Robert 
aldrich, met Bette Davis, Olivia De 
Havilland, Joseph Cotten. 

RTU 

1.25 Tomb of Ligeia. Horror van cult- 
cineast Roger Corman uit 1965, met 
Vincent Price, Elizabeth Shepherd. 
Weduwnaar ontmoet overleden 
vrouw. Nonsens, maar met schwung 
gemaetkt. 

Duitsland 1 

1.53 Underground. Oorlogsfilm uit 
1970 van Arthur Nadel. Amerikaans 
geheinj agent moet verrader bij Frans 
verzet liquideren. Met Robert Goulet, 
Daniele Gaubert. 


Railio 1 

7.07 TROS Nieuwsshow (7.08 en 
8.10 Aknja en 7.30 Nws.). 11.05 
Kamerbreed. 12.05 Aktua ( 12.30 
Nws. 12.55 Mededelingen t.b.v. 
land en tuinbouw). 14.05 TROS 
Aktua sport. 14.30 RadiOlympia 
15.30 Aktua sport (17.05 en 18.10 
Aktua. 17.30 Nws.). 19.04 Coulis¬ 
sen. 19.30 Langs de lijn, sport en 
muziek. 22.02 Podium van de Ne¬ 
derlandse lichte muziek. 23.06 Met 
het oog op morgen. 0.02 Damo- 
Mes. 1.02-7.00 Niemandstemd. 


Radio 2 

7.04 Intro. 9.04 De tweede ronde. 
12.04 Spijkers tp«t Koppen. 14.04 
Uitgelicht. 16.04 Andere koffie. 
17.04 Levenslief en levensleed. 
18.04 Country time. 19.04 Glas in 
lood. 20.04 Uit het KRO archief. 
21.04 The Bands. 22.00-7.00 Zie 
Radio 1. 

Radio 3 

6.04 Wakker. 8.04 Popsjop. 10.04 
Dolce vita. 12.04 Eeh... 13.04 Pop- 
parazzi. 15.04 Paperclip: 17.04 
Basta. 18.04 De avondspits. 19.04 
Forza. 20.04 Fortfiose who llke to 
groove. 22.04 Rock City. 
23.04-24.00 Uefdeslijn. 

Radio 4 

7.00 Nws. 7.02 Wakker worden... 
8.00 Nws. 8.04 FiorI musicali. 9.00 
Pick-up. 10.00 Caroline. 11.00 Kur- 
hausconcert: Pianomuz. 12.00 
Muziek t/oor miljoenen. 13.00 Nws. 
13.04 Veronica klassiek: Tsje¬ 
chisch Kamerork. met sopraan, 
tenor en bas. 14.37 Veronica 
kamermuziek: Muz. voor cello en 
piano. 15.16 Nieuwe platen. 16.00 
Lang leve de opera. II corsaro. 


radio 


opera van Verdi. New Philhaimo- 
nia Orchestra en Ambrosian Sin- 
gérs Ö.I.V. Lambarto Gardelli met 
sd. 18.00 Nws. 18.04 Avondstem¬ 
ming. 20.00 Nws. 20.02 KRQ-klas- 
siek. 20.50 Ensemble ’88. 22.00 
Literair: Camera obscura. 23.00 
Het orgel. 23.20-24.00 Laudate. 

Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en maikt- 
berichlen en uitgebreid weerbe¬ 
richt 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 
9.25 Waterstanden. 9.30 Werken 
aan weik. 10.00 Onder de groene 
linde. 10.15 De muzikale fruitmand. 
11.15 Tijdsein thema. 12.00 Nws. 
12C5 Meer dan eèn lied alleen....! 
12.44 EO Metterdaad hulpverle¬ 
ning. 12.45 Vragen naar de weg. 
13.00 Nws. 13.10 Kom er es uit. 

13.30 Opo doro. 14.00 NCRV- 
zaterdag sport. 17.00 ücht en uit- 
zicht 17.^ Postbus 51, Neder¬ 
landse Antiilen en Aruba. 17.55 
Mededelingen en schippersberich- 
ten. 16.00 Nws. 18.10 lyi habeder 
(Goed nieuws). 18.25 Kayen rasja 
(Er is hoop). 18.40 Hoda al-islam. 
19.00 Nieuws en actuaiiteitenru- 
briek in het Turks. 19.30 Nieuws en 
actualiteitenrubriek in het Marok¬ 
kaans en Berbers. 20.15 Nieuws 
en actualiteitenrubriek in het Chi¬ 
nees. 20.30 Laat ons de rustdag 
wijden. 21.14 EO Metterdaad hulp¬ 
verlening. 21.15 Reflector. 21.35 
Deze week. 22.00-23.00 Zaterdag- 
avond-uur. 

Oinroep Limburg 

9.00 Postbus 94, verzoekplaten. 

9.30 Limburg sport. 9.50 Postbus 
94 (vervolg). 10.00 Het ei van St 
Joost. Regionaal magazine voor de 
^erdagochtervl. 11.00 De Onder¬ 


stroom, programma over kunst en 
cultuur. 12.00 Hat svenemenL 
klassieke muZIek. 13.00 Ov^name 
programma's Rarfio 1.17.00-18.00 
Limburg AkIueel (kort) en Vrij Spel, 
popmuziek. 20.00-23.00 La Travta- 
ta. Reahj^treekse uitzending van 
deze opera van G.Verdt vanuit het 
Theater aan het Vr^iof in Maas¬ 
tricht m.m.v. het Limburgs Sym- 
phonie OtkesL Koor Mrastrichts 
Conservatorium e.a. (In de pauze: 
opnamen van John Bröcheler en 
Jan Hupperts). 

Bulgië/Radio 2 

6.00 Nieuws. 6.05 Welkom week¬ 
end (6-30. 7.00, 7.30 nieuws, 7.45 
In 1 spionnefie). 8.00 Nieuws. 8.10 
Ochterrdkuren met Somers en Ver¬ 
schuren. 10.00 Nieuws. 10.03 De 
zoete inval, radiokwis met Luc Ap- 
pmmonL 11.30 Vlaamse top tien. 
12.00 Rad» twee top dertig (mM 
om 13.00 lüeuws). 14.00 Radio 
Rijswijek. 17.00 Nieuws. 17.10 Fris 
van Lefever. Aandacht voor enter¬ 
tainment en vrije tijd met Kurt van 
Eeghem. (18.00 nieuws). 20.00 
Hartelijk. Wensen en verzoeken 
van luisteraars (22.00 nieuws en 
lotio). 23.30 Nachtradio (Nieuws 
om 24.00 en 5.00 uur): 

Belgié/BRF 

(Nieuws om 6,30. 7.00. 8.00. 9.00, 
11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 17:00.' 
18.30 en 21.00 uur). 

6.35 Radio-onibijt. 7.15 Verzoek¬ 
platen (7.30 uit de rs^; 7.45 
agenda; 8.10 persoverzicht; over¬ 
peinzing). 9.05 LP-Markt. 10.00 
Vinko Bicanic live. 12.00 AgetKla 
voor Brussel, aansl. Musik bei 


Tisch (12.15 agenda Ostkantón; 
12.35 persoverzkM). 12.45 Ak- 
tueel. 13.00 Hitparade. 16.00 Pro 
en contra, jeugdmagazine. 17J)S 
Forum - Cultureel magazine. 18.00 
Uk da regio. 18.10 BRF AktueO. 
'18.35 Vrije Tribune, poMiek kxum. 
18.45 EvangsNum in unserer Zeit. 
19.00 Saterday Night Rock Show. 
21.05-21.07 Uitslacjen Belgische 
Mto. 

RTL Radio 

6.00 Guten Morgan Deutschland. 
8.00 Radio-Shop. Muziek en actua¬ 
liteiten. 12.00 Wunschhits zum 
NuMarlf. Vetzoelgiiaten. 15.00 
Sport Shop. Voetbal en andere 
aporteyenónenten. 18.00 Ameri¬ 
can Top 40. Aktuele hitparade uit 
de USA. 21.00 Je t’aims. 
24.00-6.00 Kusohelrock. De mooi¬ 
ste tovesongs. 

WDR4 

4.05 Radlowecker. 6.00 Nieuws. 
6.05 Morgenmelodie. 8.00 Nieuws/ 
Zum Jage. 8.07 In unserem Alter. 
6.55 Overpeinzing. 9.00 Nieuws. 
9M Der Musikpavlljon (10.00 
Nieuws). 12.00 Nieuws. 12.05 
Report met een overat van de 
Odtse hitparade. 14.00 Nieuws en 
eomomisch praa^. 14.07 Orches- 
ter der Welt 15.00 Cate Carlton 
(16.00 nieuws). 17.00 Oer Tag urn 
Fünf, aansl. Fünf Uhr Tee (18.00 
Nieuws). 19.00 Auf ein Wort aansl. 
Abendrnelodle (19.30 voor tle tdn- 
deren). 20.00 Nieuws. 20.05 Oer 
goktene Piemk. Operette van Wit¬ 
ter W.' Goetze. 22.00 Nieuws. 
22.05 Musik zum. trftumen. 
22.30-04.05 ARO-Nachtexpress. 
Een woning van Ruijters, vast goed! 


RUIJTERS 


makelaardy onroerend goed - sittard maastricht heerlen MAASTRtCHT 


> Te koop 


OBBICHT, Burg.v. Hinsbergstraat 


ortderh. ruime vrijst villa en ^>partement, 
iqarage, serre, tuin en royale werkkr., geschikt voor 

i ahr. doeieirKten (zoals arts, notaris, fysioth., gym- 
dartsruimtel. Perc.Qpp.: 1.300 m^. Prijs op aan- 
vvraag. 

'tKBUBli, Driesehstraat 

^ Nabij centrum goed gei. appartement met lift en ga- 
'fape.>ind.; souterrain: berging, garage. App.: hal, 
r tollet, woonkr.met balkon, keuken, 2 slaapkrs. met 
,^todkon, badkr. met o.a. Kgb. Aanv.: i.o. 

't Koopprijs: /. 115.000,- k.k. 

fplOraiSBROEK, Eyconweg H 

'l£aed gel. haHvr. woonh. met c.v., inpancHge gara¬ 
ge, kwitoor en tuin. Ind.: sduterrain: garage, c.v.- 
piiimte, provisiekelder. Beg. gr: hal, toilet, keuken 
I met app., woonkr. Ie verd.: 3 slaapkrs, moderne 

S tefflor. 2e verd.: zolder te bereiken middels vliezo- 
Ind.: kaïTtoor: wachtruimte, 2 kantoren, toilet, 
^ Idtehenette. Het geheel verkeert in prima staat vrm 
fondarhoud. Aanv.: i.a PrijS: ƒ. 225.000,- k.k. 

; HQRLrai, Landvoo^istraat . H 

Goed gel. woonh. met c.v., berging en tuin. Ind.: 
gr.: entree, woonkr. met open keuken, berg- 
(baat Ie veni: overloop, 2 slaapkrs., badkr. met dou- 
die en v.w., toil^ c.v.-ruimte/bergir)g. Aanv.: i.o. 
Prijs:/. 102.000,-k-k. 

KBNtAOE,Delocht H 

Goed gei. winkei-woonh. met dhr. magazijnruim¬ 
ten, c.v.-gas. bid.: o.a: kelder, winkel, keuken, gara- 
.ge, binnenplaats, werkplaats, bakkerij, div. mag. 
ruimten, aparte entree naar bovenw. (^rtoop, toi- 
. lat woonkr., open keuken met app., slaapkr., badkr. 
Aflet Kgb., douche en v.w. V^ste trap naar 2 slaapkrs. 
an zolder. Aanv.; Lo. Prijs /. 180.000,- k.k. 

NERiaMDE,Kokalestraat H 

Rustig haHvr. woonh. met c.v., garage en tuin. 
b^ kelder, entree, toilet woonkr., eetkr., keidcen, 

- bijkeuken, doucheruimte. Ie verd.: 4 slaaiiArs. 2e 
eercL: vaste tr» naar zolder. Aanv.: i.o. 

Koopprijs: ƒ. 1%.000,- k.k. 

NUTN, Pastorgsbraat H 

bi het centrum rustig gel. appartement met c.v. Ind.: 
bal, toilet woonkr. ca, 40 ni2, met dakterras, moder^ 

; iie keuken met balkon. Verd: 2 slaapkré., luxe 
: badkr.. Het geheel verkeert in prima staat van on¬ 
derhoud en de afwerking is luxe. Aanv.: i.o. 

Pt^/. 160.000,-k.k. 

., SCHAESBBIG, Straeperstraat H 

. Goed get woonh. met berging en tuin. bid: kelder. 
,b^. gr.: entree. 2 kamers, irëuken, berging, douche- 
' ruitnle. Ie verd.: overloop, 4 kamers, keuken, dou- 
. eherubnle met toilet 2e verd: vaste trap naar zoi- 
, der. Aanv.: i.o. Prijs; /. OSiXiO,- k.k. 

! . 

* KflfnüUr wiRSVu 

i H • Iniclilingen kaïrtoor Heerlen 


Ifypofli^ai-FInfflicieiiDgen 
lluÊaiies-VeEzekeringeii 
Op goede stand gel., uhst. onderh. vrijst. landh. met 
C.V., inp. garage, kelders en onder arch. aangel. tuin 
met veel privacy. Ind. o.a.; L-vorm. living met open 
haard, luxe keuken, slaapkr., badkr. (>p verd.: 2 
slaapkrs., mod. badkr. met ligb., zolderruimte. 
Aanv.: i.o. Koopprijs / 370.000,- k.k. ' 

OBBICHT, Karei van Bronckhorstlaan S 

Op goede stand gel. uitst onderh. vrijst. landh. met 
av., inp. garage, souterrain en tuin met privacy. 
Perc.opp.: 420 m^, Ind. o.a.: living met open haard, 
luxe keuken met app., 4 royale slaapkrs., badkr. met 
ligb., vaste trap naar zolderverd.''Aanv.: i.o. Vraag¬ 
prijs: / 325.000,-k.k. 

SnTARD(KOUEBERG),Dunckellaan S 

Op uitst stand gel., vrijst landh. matc.V;, inp. gara¬ 
ge, ge^hikt voor 2 auto's, div. kelders en tuin met 
opt privacy. Perc.opp.: 918 m2. Ind. o.a.: royale li¬ 
ving (± 64 m2} met open haard, eetkr., keuken, stu- 
dy, 5 slaapkrs., 2 badkrs., loggia, zolder. Aanv.: i.o. 
Prijs op aanvraag. . 

^TTMIO, Eng^iduimpstraat '* S 

Gerenoveerde flat met c.v.'en berging. Ind.: hal, 
woonkr., keuken, 3 slaapkrs., badkr. met douche. 
Aanv.: i.o. VrSagprijs: ƒ 94.000,— k.k. Aankoop ga¬ 
rage mogeiijk. 

SfTTARD, Irenelaan S 

Op eerste stand gel. goéd onderh. halfvrijst. heren¬ 
huis met c.v., kelder, garage en ti|in. Ind. o.a.: L- 
vorm. woonk., keuken, bijkeuken, 4 slaapkrs., 
moderne badkr., v. trap zolder. Aanv. ijo. Vraagprijs 
ƒ 259.000,-k.k. 


SITTARD, Karolingensbaat S 

Luxe uitgevoerd, halfvrijst. woonh. met c.v., garage 
en prachtige tuin op het zuiden met vrij uitzicht 
Perc.opp.: 340 m2. Ind. p.a.: L-vorm. woonkr., keu¬ 
ken, 3 slaapkrs., badkr., vaste trap naar zolder. 
Aanv.: i.o. Vraagprijs: ƒ 195.000,- k.k 

SITTARD, Leyenbroekerwag S 

Op eerste stand gel. vrijst. landhuis met kelders, ga¬ 
rage, carport, zwembad en royale tuin. Perc.opp.: 
1.000 m2. Ind.: royale living, study, luxe keuken, bij¬ 
keuken, 3 slaapkrs., badkr., zolder. Aanv.: spoedig. 
Prijs op aanvraag. 

Te huur 

AALBEEK, Niauwenhuisstraat H 

Loods (verwarmd) opp. ca. 360 m2. 

Huurpr.: ƒ, 1.500,= per mnd. 

Nieuwbouw 

NIEUWBOUWWONINGEN S 

Landhuizen te Echt 

Premie C-woningen te Geleen-Maastrichterbaan. 
Landhuis te Puth-Schinnen. 

Premie A- eri VS-wonIngen te Stramproy. 
Appartementen te Berg aan de Maas. 
Documentatie op aanvraag. 

Bouwkavels 

BRUNSSUM H 

TE KOOP 7 prima gelegen bouwkavels voor parti¬ 
culiere bouw in het pFan De Hemelder.Perc.opp. van 
330 m2 tot 600 m2. 

Prijzen vanaf f 49.500,- v.o.n.incl.B.T.W. 

BOUWKAVELS S 

Bouwkavels te koop te Amstenrade, Spaubeek en 
Stramproy.' . 


: 

r-Ü t -iif , 


f, ^ 


fes!airi;sSis 3 #i|ii|@iiis 


- ! G- 

IMAA^HC Sportlaan S 

Uitst. gesitueerd zeer luxe appart. (± 2 jr. oud) met 
garage, berging en groot terras. Opp.: 125 m2. Irxd.: 
Hal, roy. living (50 m2), mod. luxe keuken, 1 
slaapkr., logeer-studeerkr., luxe badkr., waskeuken, 
berging. Aanv.: i.o. Prijs: op aanvraag. 

MORESNET H 

In bungalowwijk prima gel. semi-bungalpw met in¬ 
pandige garage, c.v. en tuin. (perc. opp.: 1483 m2). 
Ind. Souterrain: garage, c.v.,-ruimte, bij-Zwaskeu- 
ken, provisiekelder; 2 slaapkrs., douche, toilet. Beg. 
gr.: ruime hal, toilet, luxe keuken, woonkr. met o.h. 
ca. 42 m2, balkon, badkr. met ligb., v.w., slaapkr. 
Aanv.; i.ó. Prijs:/. 325.000,—k.k. 


RUIJTERS 

makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen 

6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046 - 511611 

6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 - 713746 '■/ ' y ^ ' y / ''y/ " ' Het toekomstige nieuwe woongebied 
Caumer*parkplai\ zal voor Heerlen een 
begerenswaardige woonplek worden. 
Het plan krijgt aansiuitlng op de v!lia> 
wijken "Molenberg" en " De Erk". 

Een van de kenmerken van dit plan zijn 
de parkachtige groenplantsoenen die 
her en der tussen de huizen zullen 
worden aangelegd. De Ie fase heren¬ 
huizen, bestaande uit 3 verschillende 
types, zal binnenkort gerealiseerd 
worden. Daarnaast kenmerken de 
huizen zich door ruimte, luxe en 
fraaie witte gevels. 

Hl SnENSTRA 

aas asa aaa makelaardij b.v. 


Kruisstraat S6, 6411 BW Heerlen Telefoon 045-712255* 
Maandag t/m vrrëJag geopend van 9.(X) tot 21.(X) uur' 
Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur - . 


I ' H « 


Indeling type fU: 

Overdekte entree. De leefruimte mei keuken 
bedraagt 53 ml Door de U-vormige indeling 
ontstaat een eetruimte van ca. 15 m^ en een 
zithoekgedeeke van ca. 28 ml De keuken is 
voorzien van het gemak van een bijkeuken/ 
berging. Garage inpandig bereikbaar ca. 15m^ 
De Ie verdieping telt 3 ruime slaapkamers resp. 
groot ca. 16 ml Wm^ en 8 ml alsmede een 
apart toilet en een luxe badkamer o.a. voorzien 
van ligbad en douche. Vaste trap naar zolder ca. 
23 m^ (mogelijkheid voor 2 extra kamers)-. Het 
merendeel van de tuinen is op het zuiden gelegen. 

Prijzen variëren van/252.000,- v.Q.n. tot 
/315.000,- v.o.n. 

Perceeisopperyiaktes tót 480 ml 10091086 


Ook kantoren in Maastricht en Aken Perceeisopperyiaktes tót 400 ml 

I Neem voor meer informatie en/of documentatie contact met ons op. 


VIJGEN 


ONROI:RI;M) gord ■ BliDRUi-SONROIvRliNDGOïn) 
AANKOOI’ - vi'RKOoi’- vi;riillr- hi:midi>i;ling 

JAV. VIJCjI-N Si. iTancisciiswcg 16 6417 BI) Heerlen 

yi'eleloon: 04.5-711617 _ Telefax: 04.5-742388^ 


Vaak verkopen wij huizen dié de krant net 
niet halen. Zoekt u een huis, laat u ' 
vrijblijvend inschrijven. 

Zie ook onze etalages St.-Franciscusweg 16 
en Oiiemolenstraat 3 

SWEYKHUIZEN 

Kerkstraat 7. Ruim hvrst. woonhuis, pracht tuin. Vr.pr. 
ƒ 204.000,: k.k. 

BRUNSSUM 

Haselaar 6. Uitstekend gesit. vrüst. landh., 4 sipk., luxe 
aadk., woonk. 60 m°, opp. 379 m‘ bwj. '89. Pr. in overleg. 
Event. inruil van patiobung. mogelijk. 

KLIMMEN 

Termaar 7. Panoramisch schitterend gel. vrijstaand ruim 
landhuis. 4 ruime sik., totaal onderkelderd alwaar moge- 
lijkh. voor kantoor/appartement. Dub. garage. Prijs op 
aanvraag. 

* VIJLEN 

Weldeklokje 21. Vrijst. woonh. opp. 280 m^, gr. woonk., 
’/^pen aanb.keuk., 3 sIpk., badk. ligb., vaste trap naar 
zolder, bj. 1989, garage. Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k. 

WAHLWILLER 

Oude Baan 12. Vrijstaand woonh., 3 sipk., app. keuk./bij- 
keuk., opp. 535 m^. Vr.pr. ƒ 207.000,- k,k. 

HEERLEN 

Verzeistraat 16. Halfvrijst. perfect onderh. woonhuis, met 
garage, in rust. buurt. Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k. 
Ambachtstraat 4. Uitstekend gel. herenhuis met 4/5 
sipk., grote woonk. m. parket. Vr.pr. ƒ 179.000,-' k.k. 
Qrasbroekerweg 71. Ruim tussengel. woonhuis met gro¬ 
te tuin, 3/4 sipk., achterom bereikb. Vr.pr. ƒ 149.000,- k.k. 
Kruisstraat 26. Ruim tussengel. woonhuis, met mooie 
serre, tuin op zuid. Vr.pr. ƒ 198.000,- k.k. 
Gouvemeurstraat 81. Halfvrijst. met 2 sik. Vr.pr. 
ƒ 108.000,-l<.k. 

Pleiweg 25. Halfvrijst. woonhuis met inp. garage, 3 sik. 
pracht tuin, inbouwhaard, parketvloeren, serre. Vr.pr. 
ƒ 205.000,-k.k. 

HOENSBROEK 

Van Hövei tot Westererfhof 26. Uitst. gel. vrijst. zeer 
ruim landhuis met garage. Vr.pr. ƒ 379.000,- k.k. 
Kóuvenderstraat 184. Beleggingspand, 3 appartemen¬ 
ten, huuropbr. ƒ24.000,-. Vr.pr. ƒ 129.000,-. 

St. Jozefstra^ 11. Keurig onderh. gërenov. vrijstaand 
woonhuis' met 5 sipk. U kunt er zo intrekken! Vr.pr. 
ƒ 239,000^,- k.k. 

Oranjestraat 20. Halfvrijst. woonhuis met garage, grote 
woonk., eiken aanb.keuk., 2/3 sik., badk., ligb., 2e toilet. 
Vr.pr. ƒ 114.000,-k.k. 

NUTH 

Molenveld 26. Uitst. gel. nieuwbouw riant vrijst. landhuis 
op 12(X) m^ grond, nabij centrum, bwj. 1990,4 ruime sipk. 
Vr.pr. ƒ 429.000,-k.k. 

VOERENDAAL ' 

Tenelenweg 83. Halfvrijst. woonhuis op 770 m^ grond, 5 
sipk., woonk. 40 rti^ grote gesloten keuken. 
Vr.pr.239.000,- k.k. ' 

WIJNANDSRADE 

Teheuxstr. 1. Nieuwbouw semi-bungalow, 3 sipk. Opl. 
mei/junl. De bouw is halverwege. Vr.pr. ƒ 238.000,- v.o.n. 

KÉRKRADE 

Akerstraat 44. Ruim winkel/woonhuis. Vr.pr. ƒ 129.000,- 
k.k; 

Winsslerhofetraat 34. Uitstek, gel. gesch. landhuis, 
TE HUUR 

Kerkrade*W. 400-1000 m^ luxe kantoorruimtes met 
600/1800 m^ bedrijfsloods. 

Heerlen-Cntr. Kantoorpand ƒ24.000,- p.j. Winkelpand 
450 m® ƒ 30.000,-p.j. 


TE KOOP GEVRAAGD 

Woonhuis, vrijstaand/halfvrijstaand, 10/15 km Duitse 
grens. 

Wij hebben zeer veel potentiële kopers ingeschreven 
die naar een huls zoeken, waarvan vele Dultae gezin¬ 
nen. Heeft u iets te koop of te huur, belt u ons vrijblij- 
vendi 

Ruys de Beerenbroucklaan, Heerlen VERKOCHT 

Benzenraderweg, Heerlen VERKOCHT 

Gerard Bruningstraat, Heerlen VERKOCHT 

Laan van Hövei L WesterHier, Heerlen VERKOCHT 
Neerbraak, Landgraaf VERKOCHT 

Keizerstraat, Landgraaf VERKOCHT 

Porthosiaan, Maastricht VERKOCHT 

Frohwetaiweg, Eys VERKOCHT 

Martinusstraat, Vijlen VERKOCHT 

Bosbergstraat, Kerkrade VERKOCHT 

Reukenderweg, Nuth VERKOCHT 

Rijksweg. Nijswiller VERKOCHT 

Neerbekerstraat, Neerbeek VERKOCHT 


HUIS KOPEN OF VERKOPEN? VIJGEN VRAGEN 

045-711617 


’De makelaar in tevredenheid’ 
HEERLEN: ’Mool haifvrijstaand woonhuis met garagel* 

Ind. hal, ruime woonk. m. parketvl., dichte keuken m. 
mod. inr., 3 slaapk., badk. m. bad en v.w. Bwj. 1973 Geh. 
pand is voorz; v. aluminium roll./kozijnen m. dubb. begl. ^ 
Patio-tuin ± 50 m® op zonkant. Aanv. direkt. 

Vraagprijs: f 1451000,- k.k. 


HEERLEN: 'Moderne semi-bungalow in rustige woon- 
omgevingl’ 

Ind. hal. L-vormige woonk. m. open keuken, berging, ga¬ 
rage, 2 ruime slaapk. badk. Geïsoleerd en dubb. be¬ 
glaasd. Bwj. 1986. Aanv. in overleg. 

Mog. Rijksbijdrage / 10.500,- 
Vraagprijs: f 139.000,- k.k. 


HEERLEN: 'Leuke woning voor starters in jonge buurt!' ^ 
Ind. hal, woonk. m. open keuken, 2 slaapk. badk. bergin¬ 
gen. Geïsoleerd en ged, dubb. beglaasd. Bwjr. 1983 
Aanv. in overleg. 

Mogelijke Rijk^ijdrage: / 7.500,- 
Prijs f 98.000,- k.k. 


HEERLEN: 'Grotendeels vrijstaand herenhuis met 1330 m^ grond op loopafstand 
centruml' 

Ind. geheel onderkelderd, grote hal, woonk. (9.20x345/4.50) m. moderne sier open haa 
en parketvH., woon/eetk. m. moderne witte inr., tuinkamer (7.10x325) 3 slaapk., badk., 
der. Bwjr. 1930. Nieuwe av.ketel en nieuw dak. Dubb. begl. Uniek pand voor tuinliefhebl 
Aanv. direkt. Vraagprijs: 1 229.000,- k 


DE PANDEN VLIEGEN DE DEUR UIT! 

DENKT U AAN VERKOPEN? PAK DAN NU DE TELEFOON EN 
MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN VRIJBLIJVEND INFORMATIEF 
GESPREK EN PRIJS-INDIKATIE! 


HEERLEN: 'Herenhuis met garage, op loopafetand 
van centrum!’ 

Ind. prov. kelder, woonk. (± 35 m^), dichte keuken m. 
mod. inr. ruime berging, 3 slaapk. badk. 2e verd. bereikb. 
via vaste trap m. mogelijkh. v. 4e slaapk. Bwjr. 1923 Ra¬ 
men/kozijnen ged. kunststof m. dubb. begl. en ged. roll.- 
Vrij' uitzicht a.d. voorzijde. Aanv. in overleg. 

Vraagprijs: f 139.500^- k.k. 


HOENSBROEK: 'Karakteristieke tusssngelegen 

woning!’ 

Ind. kelder, woonk. (± 27 m2) tussenhal, woon/eetk. m. 
compl. luxe inr., 4 slaapk., badk. Kleine binnenplaats. 
Aanv. direkt. 

Vraagprijs: 1 85.000r k-k* 


HOENSBROEK: 'Ruim, degelijk hajfvritel^rt woonhuis met flinke garagel’ ^ 
liid. hal, L-vormIge woonk. woon/eetkeuken, m. moderne Inr. serre,, 

slaapk. badk. berging. Bwjr. HSsTOc. opp. 264 xrfi c.v. ketel 1989. Diepe achtertuin. Aafl 
in overleg. ■; 

Vraagprijs f 149.5D0r k.k. 


MECHELEN: 'Representatief haifvrijstaand herenhuis 
met diepe achtertuin grenzend ajd. Geul!’ 

Ind. 3 kelders, hal, 2 woonk. resp. &lOx4öO en 5.00x4.90, 
keuken, garage, badk., berging 4 slaapk., grote ber¬ 
gruimte, zolder. Bvyjr. 1933. Perc. opp. 490 m*. Ged. roll. 
Ad. achterzijde panoramisch uitzicht óp heuvelland¬ 
schap. Aanv. in overleg. 

Vraagprijs f 215.000^* k.k. 


MAASTRICHT: "Ruim, sfeervol, haifvrijstaand heran- 
huis nabij stationi’ 

Ind. kelder, hal, wöonk. m. open haard en parketvl., 
woon/eetkeuken (4.75x2.60) m. mod. inr. bijkeuken, dou¬ 
cheruimte, 4 slaapk, badk. (3.60x2.15) m. ligb. en v.w. Zol¬ 
der. Prima staat v. onderh. Aanv. i.o., 

Vraagprijs f 175.0Ó0r k.k. j 


NUTH/CENTRUM: ’Stijlvol, vriistaan' d hawft huis met garage en grote tulnl' 

bijkeu 

gër. m. smeerput, bergihg,^«p!R*n^t/‘hl. vw. en 2e tollet, bwjr. 1934: Pere. oppk ir»- 
m2. Aanv. in overleg. ^ 

Vraagprijs f 235.000,- k.k. 


kV 
LANDGRAAF/SCHAESBERG: ’Sfeervoile, gerenoveer¬ 
de halfvrijstaande z.g. ’mijnwerkerSwonihg’! 

Ind. kelder, hal, ruime woonk. keuken, badk. berging, 3 
slaapk. Ramen/kozijnen ged. hardhout en ged. roll. Perc. 
opp. 270 m2. Aanv. desgevrahst op korte termijn. 
Vraagprijs f liO.000,- k.k. 


TE HUUR MAASTRICHT/WIJCk: 

Mooie bedrijfs-c.q. kantoorruimte in direkte 
nabijheid gelegen van station en A.Z.M. 
Ibtaai 140 m^ 3 eigen parkeerpl. Aanv. 
1-7-’92. 

Huurprijs / 200,-7m‘, excl. b.t.w. 
en stook- en serv. kosten. 


MAASTRICHT/WYCK: 

Representatieve kantoorAiedrIjteruimten 
gelegen nabijheid 154 m2, waarvan 74 
gemeenschapelijk. 2 parkeerpl. Aanv. 
1-8-1992. 

Huurprijs f 21.060,- p. jaar excL b.t.w. eii' 
stook-en serv. kosten. 


BEEK/MARKT 

Reklame-techriisch uitst. gei. ^winkeF c.^ i 
kantoorruimte, totaal ± 230 rn®. Zéér rife 
me parkeermogelijkh. In direkte nabijhel® 
van vliegveld en autowegen. ’ Aanifc^ 
1-10-’93 I 

Huurpr. f 2l5y>/m2 b.t.w. en stookk. 


BEEK/MARKT : I 

Representatievé kantc^Mipte ± 100 1 
Ruime parkeer^OjpSifekte omgev»'^ 
van vliegMld|mVKim^en. Aanv. med 
apr. ,, 

Huurpr. f 16.000,- excl. b.t.w. en stook? 
en serv. kosten. 


I 
ï 

f: 

'1.' . 


Kantoor op zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur. 
Emmaplein 12, 6411 JR Heerlen. 
Telefoonnummer 045-711500. 

Maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur. 


en bovendien 


Indeling: 

L-vomüge woonkamei; ca. 30 rrf, incl. open keuken. Garage/ 
berging ca. 17 m^. De lè verdieping telt 3 slaapkamers resp. 
groot ca. 13, 8 en 6 m^, alsmede een royale badkamer m©i 
douche en vw; Tsdulscbé dstcdls: 

- SRpuw-, dak- en vloerisolotie 

- hardhouten kozijnen 

- dubtele beglazing 

- vonijngscheidende muur in anfcerloze ! 
spóuw,,waardoor evt. contactgeltiid tot 
©eamlnimum wordt beperkt- 


f in Hoensbioek-Zttid óp jeen locatie vram reeds 
woningen met moderne architectuur géieali- 
seerd zijn, worden op dit moment een adntGd 
holfvrijstacmde woningen gebouwd die zeer 
comidM van uitvoering zijn. 


De subsidierégeling, die op dit project van 
passing is, gedn ook hogere ixücomeris een 

aahtrekkemioe subsidie. 


ïti • Hl 

nar 


W 


■f , .«• 

Prijs ƒ 143.977,- vo.n. Dé netto maandlast bedraagt/ 750,- uit¬ 
gaande van een subsidiebijdrage van ƒ 32.500,-(rekeninghou 
dend met fiscaal voordeel en 1 (j 0% financiering), .1(30910 


f ?? f ' i 8 , ^ f 1 f ;> ï ' » ï ■ 

1 , s ^ I / s . .< 


lllSnENSrRA 


MAKELAARDIJ B.V. 


Kruisstraat 56, 

6411 BW Heerlen . 
Telefoon 045-712265' 
Maandag t/m vri|da0 
geopend van S.OO tot, 
21.00 uur. Zaterdag 
van 9.00 tot 4 8.00 uur 


Ook kontwen in Maostzicht en Akes dici^blcicl 
ielevlsteonradio zondag 


itederland 1 


1<00 Eucharistieviering. Vanuit de 
|nomaskerk in Huizen. 

'•55 Aarde, mens en milieu. Jonge¬ 
renprogramma. 

‘-'•5-12.25 Voorlichtingsprogram- 

nta. 

•3.00-13 12 Nieuws voor doven en 
«echthorenden. 

5-05 Health & Beauty. Cursus. Afl.4. 
Herh. 

5-30 Het gezongen woord. Koor- en 
samenzang vanuit Kloosterburen. 

16 ? *• Journaal. 

Hersens op hol. Serie over het 
'’^enselijk vernuft. Afl.10: Geld dat 
17 ft Presentatie: Hans Böhm. 

•*•0 Kiekeboe. Kleutermagazine. 
Vandaag: Verandering; 

AIO Oren van je kop. Poppenserip. 
^^•1-; Gewoon; 

•20 Gezusters Kokkel. Jeugdserie. 
Kopje thee overzee. 

•40 De sprookjesstoel. Sprookjes 
Van de gebroeders Grimm. Afl.7: Het 
^P^PPere kleermakertje. 

•00 Boggle. Woordspel. Presenta- 
1B o' Schilfers. 

•25 Nummer 28. Serie over zeven 
jongeren voor het eerst op kamers in 
^ oe grote stad. 

^5 Hotel Amor. Comedyserie. Afl.: 
^are liefde. Als je zelf nooit verliefd 
^nt geweest, hoe kijk je dan aan te- 
9®n de liefde van twee gebrekkig Ita- 
lJ®®ns sprekende hotelgasten? Herh. 
•00 Perfect Strangers. Amerikaan- 
comedyserie. Afl.: Smulpartij. Bal- 
^an Larry hebben met hun vriendin- 
^n een cateringbedrijf. Alles loopt 

Pnma. 

'27 (TT) Waku waku. Quiz over die- 
2n? nnet Rob Fruithof. 

20 i Journaal. 

(TT) Vreemde praktijken. Co- 

jQ^ePyserie. 

•53 Ook dat nog. Satirisch consu- 
jj^antenmagazine. 

•40 Brandpunt. Actualiteitenru- 

..•20 The Chief. 6 -delige Engelse po- 
jl'"eserie. Afl.1. 

•15 A titre personnel. Praatpro- 

Jfamma. 

'at.Oo-oo.os •• Journaal. 


Nederland 2 


09.00 De grote dikke beer vertelt. 

09.30 Bonk en Beer. 10-delige serie 
naar het toneelstuk Trappelzak slaapt 
uit. 

09.45 Hoe zit dat en waarom. Ac¬ 
tueel kindermagazine. 

10.00 Mannetje & Mannetje. 

10.10 Watt??! Wetenschappelijk ma¬ 
gazine. 

10.30 Winjin’pom. Engelse poppen¬ 
serie. 

11.00 Reiziger in muziek. Live mu- 
ziekmagazine met Han Reiziger. 

12.00 TROS Voetbal Plus. Sportpro¬ 
gramma. Presentatie: Jack van Gel¬ 
der. 

12.45-13.40 •• De VARA matinee. 

Het Radio Kamerorkest o.l.v. Hans 
Zender met Christian Zacharias, pia¬ 
no speelt werken van Ravel en Mo- 
zart. 

18.00 •• Journaal. 

18.05 Paul Haenen vijf over zes. Cul- 
tureel-humoristisch programma van¬ 
uit Amsterdam. 

18.35 Eerie. Indiana, 13-delige Ameri¬ 
kaanse serie. Afl.4: The loosers. 

19.00 The wonder years, Amerikaan¬ 
se comedyserie. Afl.: Day one. 

19.27 Onrust! Hyperrealistisch maga¬ 
zine. Vandaag: People are strange 
when you’re a stranger, deel 3 van 
een serie over verdraagzaamheid. 

20.00 •• Journaal. 

20.10 Van Kooten en De Bie’s Keek 
op de week. Actuele satire met Kees 
van Kooten en Wim de Bie. 

20.37 Belevenissen. Serie portretten 
met Peter van Ingen, 

21.05 Let the blood run free. Austra¬ 
lische comedy-serie. Afl.7. 

21.30 (TT) De dienst. Documentaire 
serie over de overheidsdiensten. 
Afl.1: De Keuringsdienst van Waren. 

22.30 For the greater good. Engelse 
mini-serie. Afl.3: Minister. De minister 
van Binnenlandse Zaken, Charles 
Truman, ziet zich voor een groot aan¬ 
tal problemen geplaatst: gevangenis¬ 
bewaarders dreigen te staken. Zijn 
pogingen om de crisis te bezweren 
worden ondermijnd door zijn ambte¬ 
naren en zijn collega's. 

23.30-23.35 •• Journaal. 


iuitsland 1 


Duitslanil 2 


00 

••*5 Disney Club. Gevarieerd kin- 
^^®rprogramma. 

•®0 Kurz-Geschlchte(n). Docu- 
ifentaire. 

“•'5 (TT) WIr Deutschen. Documen- 
serie. 

1l ? Kopfball. Spelprogramma. 

■30 (TT^ Qje Sendung mit der 
Ij^s. Kinderprogramma. 

•00 •• Presseclub. 

•45 Tagesschau mi Wochenspie- 
13 ' 

I 3 '? Weekoverzicht EINS PLUS. 

■•5 Jazz glants. Vandaag met de 
Y^Cisten Tommy Flanagan, Mc Goy 
en Michet Camilo. 

Gehelmcode F. Jeugdserie. 
Maid Marian and her lyierry 
l^O.Engelse serie. 

•35 Auf der Strasse leben. Portret 
een Braziliaans straatkind. 

^®‘00 Tagesschau. 

^5 Die grosse und die kleine 
^®lt.Amerikaanse speeifilm uit 1956. 
1 -J® Dochter van de ambassadeur. 

^5 Strassenbahnen der Welt. 
l^cumentaire. 

1 >, ARD-Ratgeber.Reise. 

^0 Bilder aus der Wissenschaft. 
l^®Jenschappelijk magazine. 

1«'? Tagesschau. 

Wir über uns. 

•Bd Sportschau. 

,:40 (TT) Lindenstrasse. Duitse se- 
fie. 

®-09 Die Goldene 1 . 

Ige® Sportschau-Telegramm. 

- •58 Programma-overzicht. 

^•00 (TT) Tagesschau. 

,•'5 (TT) Tatort.Duitse misdaadse- 

21 4 c ^® 9 ®sthemen-Telegramm. 

•45 Die Kriminalpolizei rat.Tips 
2 de politie. 

Kulturreport.. 

22 Tagesthemen, 

•35 Der hassliche Deutsche: Gibt 
ihn wieder? Duitsland gezien 
23 ?*^ de buurlanden. 

■^20 Die besten Jahre.Serie van 
ofjott Winant. 

(jq'JO Tagesschau. 
,^”|p'00^20Zuschauen - Entspannen 
i^'^achdenken. Afl.; Winterbilder am 
^®dsee. 


08.15 Programma-overzicht. 

08.17 (TT) Die Welt der Jahrhundert- 
mitte. Documentaire serie. 

08.45 XVI.Olympische Winterspiele 
Albertville 1992. ZDF-Olympia-Stu- 
dio gepresenteerd door Norbert Kö- 
nig. 

09.00 Bobsleeën. 3e en 4e run twee¬ 
mansbob voor mannen. 

10.00 Biathion. 4 x 7,5 km estafette 
voor mannen. 

12.15 Alpine skiën. Super G voor 
mannen. 

13.00 Ijshockey. De wedstrijd in 
Groep B: Frahkrijk-Noorwegen. 

13.30 Schansspringen. 120 m 
schans vanuit Courchevel. 

16.00 Hardrijden op de schaats. 
1500 m voor mannen vanuit Albertvil¬ 
le. 

16.30 Ijshockey. De wedstrijd in 
groep B: Tjechoslowakije-Zwitserland 
vanuit Meribel. 

18.58 Programma-overzicht. 

19.00 heute. 

19.10 Bonn direkt. Presentatie: 
Klaus-Peter Siegloch. 

19.30 Die Knoff-hoff-Show. Met Ra- 

mona Leiss. Met vandaag o.m. het 
terugdringen van de stookkosten, 
met behulp van lucifers electriciteit 
opwekken en te zoeken naar de 
grootste stroomverbruikers in huis. 

20.15 ZDF-Olympia-Studio. Met 
nieuws en uitslagen, gepresenteerd 
door Dieter Kürten. Met: de Olympi¬ 
sche Winterspelen: IJsdansen: ver¬ 
plichte kür, rechtstreeks verslag 
vanuit Albertville; Ijshockey: Ca- 
nada-GOS vanuit Meribel. Commen¬ 
taar: Marcel Reif; nieuws van de 
afgelopen dag en uitslagenover- 
-zicht. Voetbal: Bundesligawedstrijd 
HSV-1.FC Kaiserslautern. 

23.00 Drei Frauen in New York. 
Amerikaanse speelfilm uit 1983 van 
Mirra Bank, Ellen Hovde en Muffie 
Meyer. Met: Maria Tucci, Ellen Bar- 
kin, David Strathairn e.a. Virginia, 
Faith en Alexandra zijn drie vrouwen 
uit New York die allen problemen in 
hun privéleven hebben. Zo is Virginia 
door haar man in de steek gelaten, 
leeft Faith gescheiden van haar man 
en raakt de ongetrouwde Alexandha 
zwanger van een jonge taxichauffeur. 

00.40 heute. 


Nederland 3 


RTU 


08.55-09.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 

09.30 Studio Hilversum. 

10.00 Bobsleeën. 2 mans en biathion 
4 X 7,5 km heren. 

12.00 •• Journaal. 

12.08 Skiën. Super G heren. 

14.33 Skispringen. 

15.33 Ijshockey. Frankrijk - Noorwe¬ 
gen. 

15.55 Schaatsen. 

18.30 Sesamstraat. 

18.50 Hoogtepunten van de dag. 

Ijshockey Tsjechoslowakije-Zwitser- 
land. 

20.00 •• Journaal. 

20.15 Ijshockey. Canada-Sovjet 
Unie. 

22.30 Studio Moutiers. 

22.48 •• Journaal. 

22.56 Samenvatting van de dag. En 
kunstrijden ijsdansen. 

23.55-00.00 Nieuws voor doven en 
slechthorenden. 


07.00 Ochtendprogramma. 

07.30 The world tomorrow. Religieus 
programma. 

08.00 Telekids. Kinderprogramma. 
12.00 Classique. 

13.45 Studio Rembrandt. 

14.30 Columbo. 

15.45 De SoundmixshQW. 

17.00 Match. 

17.35 Full house. Amerikaanse serie. 
18.00 Journaal. 

18.25 Bios. Film- en videoprogram¬ 
ma. 

19.05 Jake & the Fatman. Ameri¬ 
kaanse serie. 

19.30 Journaal. 

19.39 Jake & the Fatman. Vervolg. 
20.00 Match: voetbal. 

20.45 Freek de Jonge. 

21.40 De reis van je leven. Quiz. 

22.25 Ursul de Geer. 

23.15 De vierde kamer. 

00.20 Dallas. Amerikaanse serie. 
01.10 Nachtprogramma. 
'Mt 
wSlUftfUiiiêiêi 


Duitsland 3 West RTL Plus 


09.00 Cursus Engels. 09.30 Cursusin¬ 
formatie. 10.00 Cursus natuurkunde. 
10.30 Cursus biologie. 11.00 Ihre Hei¬ 
mat - unsere Heimat. Programma voor 
gastarbeiders. 12.00 Prof. dr. Volker 
Gerhardt over: Lebensführung - Zur 
Grundlegung der Moral. 12.45 Sehen 
statt Horen. 13.15 Piraten-Kunst. 13.40 
West 3 aktuell. 13.45 Sonntagsge- 
sprach. 14.00 Kultur-Geschichten. 
14.15 Humanökologie. 15.20 ■ Die 
Schenke zum Vollmond, Franse speel¬ 
film uit 1948. 17.00 WDR-Treff. 18.00 
Aktuelle Minute. 18.01 Die Kinder vom 
Mühlental, jeugdserie. 18.30 Gott und 
die Welt. 18.58 Programma-overzicht. 
19.00 Aktuelle Stunde. 20.00 Die. 
Schweizermacher, tv-spel van Rolf 
Lyssy. 21.30 West 3 aktuell. 21.35 Ich 
stelle mich. 23.15 Die Karibik, docu¬ 
mentaire serie. 00.00 Experiment Gra- 
bowski, Haus des Lebens, experimen¬ 
tele Duitse tekenfilm uit 1990. 00.21 
Laatste nieuws. 


Duitsland 3 SWF 


07.55 Denkanstosse. 08.00 Russisch 
bitte. 08.30 Cursus wiskunde. 09.00 
Cursus Engels. 09.30 Cursusinforma¬ 
tie. 10.00 Cursus natuurkunde. 10.30 
Cursus biologie. 11.00 Der musikali- 
sche Salon. 11.30 Franz Schubert, 
Strijkkwintet in D opus 163.12.00 Tele- 
Akademie. 12.45 Sehen statt. horen. 
13.15 Ihre Heimat - unsere Heimat, 
programma voor gastarbeiders. 14.15 
Humanökologie. 15.00 Die rote Schwa- 
dron, Amerikaanse speelfilm uit 1960. 
16.20 Sportimport. 17.00 Ketch-up, re¬ 
portage. 17.45 Leute, Leute. Der TV- 
Jahrmarkt. 18.30 Das Südwest-Journal 
aus Rheinland-Pfalz. 19.00 Es sind vie- 
le Jahre vergangen. 19.45 Alles All- 
tag..., religieuze serie. 20.15 Museen 
der Welt, portret van het Nationale mu¬ 
seum in Jakarta. 21.00 Nieuws. 21.05 
High Society - Adel in Europa. Van¬ 
daag: Spanje. 21.50 Flutlicht, sportma- 
gazine. 22.45 Wortwechsel. Ernst Elitz 
in gesprek met Willy Brandt. 23.30 
Weisser Fleck. 00.15 Denkanstosse. 
00.20 Laatste nieuws. 00.22 Non-Stop- 
Fernsehen, programma-informatie. 


06.00 Amerikaanse tekenfilmserie. 

08.00 Li-La-Launebar. Kinderpro¬ 
gramma. 

09.30 Tom & Jerry Kids. Tekenfilms. 

09.55 Kampfstern Galactica. Ameri¬ 
kaanse sf-film uit 1979. 

11.10 Kunst und Botschaft. Serie. 

11.15 Die Woche. Talkshow. 

12.05 Edelhart. Show. 

12.30 Major Dad. Amerikaanse serie. 

13.00 Mein Vater ist ein Ausserirdi- 

scher. Amerikaanse sf-serie. 

13.30 Familie Munster. Amerikaanse 
serie. 

13.55 Ultraman. Amerikaanse serie. 

14.25 Das Bibel Quiz. Spelprogram¬ 
ma. 

15.00 MusiCafe. 

15.50 Brust oder Keule. Franse ko¬ 
medie uit 1976. 

17.45 Chefarzt Dr. Westphall. Ameri¬ 
kaanse ziekenhuis-serie. 

18.45 RTL aktuell. 

19.10 Ein Tag wie keiner anderer. 

Reisquiz. 

20.15 Traumhochzeit. Romantische 
huwelijksshow. 

21 .45 Spiegel tv. 

22.30 Prime time - Spatausgabe. Re¬ 
portage. 

22.50 Playboy late night show. 

23.20 Liebesstunden - das neue 

Playboymagazine. 

23.50 Schloss Pompon Rouge. Co¬ 
medy-serie. 

00.15 Kanal 4 - Wellenlange. Muzi¬ 
kaal magazine. 

00.45 Jagdszenen aus Nieder- 
bayern. Duitse speelfilm uit 1969 van 
Peter Fleischmann. 

02.10 Quartett lm Bett. Duitse speel¬ 
film uit 1967 van UIrich Schamoni 
met Karl Dall, Jürgen Barz e.a.. Swin- 
ging sixties in Berlijn - muzikaal grap¬ 
penmakerij met Insterburg & Co. 

03.35 Der Paukenspieler. Duitse film 
uit 1967 van Volker Schlöndorff met 
Petra Esser, Heidelinde Weiss, Hel- 
mut Lohner, Helmut Qualtinger, Han- 
si Kraus, Werner Hinz. Duitse tv-pre- 
mière. Vier episodes over liefde en 
noodlot verfilmd naar aanleiding van 
een schilderij van Paul Klee. 

04.55 After hours. Magazine uit Ame¬ 
rika. 

05.15 Elf 99. 


Delgië/TV 1 


09.00 Samson. Gevarieerd kinderpro¬ 
gramma. 

10.00 Sunday Proms. Orgelmuziek. 

11.00 De zevende dag. Praatcafé. 

12.45 Sportmiddag. 

13.15 Een Connecticut Yankee aan 
het hof van koning Arthur. 

15.00 1 voor iedereen. Gevarieerd fa- 
milieprogramma. 

17.30 De Edison tweeling. Ameri¬ 
kaanse jeugdreeks. 

17.55 Journaal. 

18.00 Tik tak. 

18.05 Merlina. Jeugdreeks. 

18.30 Meester, hij begint weer. Co¬ 
medyserie. 

19.00 De Cosby show. Amerikaanse 
comedyserie. 

19.25 Mededelingen en programma- 
overzicht. 

19.30 Journaal en sport. 

19.45 Sportweekend. 

20.30 Alfa Papa Tango. Afl. 12. 

21.10 Mr. Bean. Humoristisch pro¬ 
gramma. 

21.35 Doctors at sea. Engelse serie. 
Afl.: Wolf in scheepskledij. 

22.00 I.Q. Quiz met denk- en weetvra- 
gen. Vandaag spelen Bernard Kreps 
en Piet Depauw tegen Rik Van Des- 
sel en Johnny Colson. 

22.30 Vandaag en sport. 

22.50 Ziggurat. Een ruimte voor kun¬ 
sten. De zeven kunsten, wekelijks op 
actuele wijze belicht. Vandaag: De 
manuscripten van Alamire; Mannen 
maken plannen, reportage over de 
opnamen van de nieuwe film van 
Mare Didden. 

23.20-23.30 Coda. Plastische kun¬ 
sten, uit de reeks 100 Meesterwer¬ 
ken. Pyramus en Thisbe van Deutch 
Nikolaus Manuel. Kunstmuseum Ba¬ 
zel. 


Delgië/TV 2 


15.00-18.00 Sport extra. Tennis, live 
reportage van de finale van het Bel- 
gian Indoor Championship uit Vorst 
Nationaal. Commentaar: Dirk de 
Weert. SAT1 


06.00 Quarbeet. 06.55 My little Pony. 
07.25 Grisu, der kleine Drache. 08.00 
Police Academy. 08.25 Batman. 09.00 
Verliebt in eine Hexe. 09.30 Zorro. 
10.00 ■ Dick und Doof. 10.30 Drops. 
11.00 ■ Der Falscher von London, 
Duitse misdaadfilm uit 1961. 12.40 Ki- 
no News. 12.55 So gesehen. 13.00 
SAT 1 Bliek. 13.05 Bleib gesund. 13.35 
Raumschiff Enterprise, Amerikaanse 
sf-serie. 14.30 Mannenwirtschaft, Ame¬ 
rikaanse familieserie. 15.00 SAT 1 
Bliek. 15.05 Black - Der schwarze Blitz, 
Canadese avonturenserie. 15.35 Dick 
und Doof als Salontiroler. 17.00 SAT 1 
Bliek. 17.05 Robin Hood, der Freiheits- 
held. Engelse avonturenfilm. 18.45 
SAT 1 Bliek. 18.50 SAT 1 Sportclub. 
19.20 Glücksrad 20.05 WetterNews. 
20.15 Die lustige Welt der Tiere, docu¬ 
mentaire. 22.00 Talk im Turm, talk¬ 
show. 23.20 SAT 1 Bliek. 23.25 Olym- 
pia-Club. 23.40 Die hemmungslosen 
Sechs. Serie met sketches. 00.10 ■ 
Dick und Doof. Herh. van 15.35 uur. 
01.25 Vorschau/Videotekst. i 
10.30 Terre et soleil. 11.00 Eucharistie¬ 
viering. 12.00 Faire Ie point. 12.55 
Weerbericht. 13.00 Nieuws. 13.20 La 
rivière de nos amours, Amerikaanse 
western uit 1955. 14.45 Tibet, la lon¬ 
gue marche, documentaire. 15.40 Gé- 
nies en herbe. 16.20 Nouba nouba. 
17.25 Jeu des dictionnaires. 18.00 
Autovision. 18.30 Week-end sportif. 

19.30 Journaal en weerbericht. 20.05 
Loterire, amusementsprogramma. 

21.30 Pour l’amour de Joshua, Ameri¬ 
kaanse tv-film. 23.05 Weerbericht en 
laatste nieuws. 


België/Télé 21 


13.00 Reflets, reportages. 14.00 James 
Brown, muziekspecial. 15.00 Tennis. 
17.55 Félix. 18.25 Trio en mi bémol, de 
Eric Rohmer, toneelstuk. 19.30 Jour¬ 
naal, weerbericht en beursberichten. 
20.00 ■ La mariée est trop belle, Fran¬ 
se komedie uit 1956. 21.30 Laatste 
nieuws, weerbericht en beursberichten. 
22.00 Francois Mitterrand, documen- 
taireserie. 22.55 Week-end sportif. 


TV5 


07.00 Nieuws. 07.20 Corps accord. 
07.35 Cursus Frans. 07.55 Clin d’oeil. 
08.00 Canadees nieuws. 08.20 Affi¬ 
ches en Nieuwsflits. 08.30 Obsidienne. 
09.00 Envoyé spécial. 10.00 Planète 
musique. 11.00 Concert. 12.00 
Nieuwsflits. 12.05 Objectif Europe. 

12.30 Référence. 13.00 Nieuws. 13.10 
L’école des fans. 14.00 Trente millions 
d’amis. 14.30 Le cimetière des dufs. 
16.05 Nieuws. 16.15 Correspondan- 
ces. 16.30 Autrement dit: Amitiés. 

17.30 Tant que coulent les rivières. 

18.30 Nieuws. 18.50 Weerbericht. 
19.00 Le jeu des dictionnaires. 19.30 
Belgisch nieuws. 20.00 Sept sur sept. 
21.00 Nieuws en Europees weerbe¬ 
richt. 21.30 Peaux de vache, film van 
Patricia Mazuy. 23.00 Nieuws. 23.30 
Grand écran. 00.40 Courts métrages 
et video. 


RAI UNO 


BBC1 


07.45 Open universiteit. 09.55 Nieuws 
en weerbericht. 10.00 Getting through. 
Vandaag: Odette Hallows. 10.15 This 
is the day. 10.45 Olympic grandstand. 
13.00 See hear! 13.30 Country file. 
13.55 Agrarisch weerbericht. 14.00 
Nieuws. 15.00 (TT) EastEnders. 16.00 
Match of the day. F.A. Cup voetbal. 
18.05 The clothes show. 18.30 (TT) 


Antiques roadshow. 19.15 (TT) Play it 
safe. 19.25 Nieuws en weerbericht. 
19.40 (TT) Songs of praise. 20.15 (TT) 
'Allo 'allo, comedyserie. 20.45 (TT) Lo- 
vejoy, Engelse serie. 21.35 (TT) As 
time goes by, comedyserie. 22.05 (TT) 
One foot in the grave, serie. 22.40 (TT) 
Nieuws en weerbericht. 22.55 Master- 
mind, quiz. 23.25 (TT) Everyman, do¬ 
cumentaire serie. 00.15 Olympics '92. 
01.30 Mahabharat, serie in het Hindi. 
02.10 Weerbericht. 


BBC 2 


07.30 Open university. 10.00 Olympics 
'92. 10.55 Open university. 13.00 
Olympic grandstand. 16.00 A distant 
trumpet, Amerikaanse speelfilm uit 
1964. 17.50 Animation noyv, tekenfilm. 
18.00 Rugby special. 19.00 Olympics 
Today. 19.35 The money programme, 
economisch magazine. 20.15 The na- 
tural world, natuurdocumentaire. 21.05 
(TT) Goodbye comrades; The sceptics. 
21.55 Trying times, serie. 22.25 Did 
you see...? 23.00 (TT) The object of 
beauty, tv-spel. 00.40 One from the 
heart, Amerikaanse speelfilm uit 1982. 


Sportnet 


07.00 ATP Tennis tour voor mannen. 
08.00 Paardententoonstelling. 09.00 
Pre-Olympisch voetbaltoernooi. 11.00 
Watersport. 11.30 Matchroom pro bok¬ 
sen. 13.30 Forte Snooker League. 
16.00 Golf. 18.00 Pro skiën voor man¬ 
nen. 18.30 Pilote. 19.00 German Lea¬ 
gue basketbal. 20.30 Pre-Olympisch 
voetbaltoernooi. 22.30 Golf. 23.30 For¬ 
mule 1 Grand Prix films. 00.30 NBA 
Basketbal. 


Eurosport 


06.55 Europa, Europa. 07.45 II mondo 
di quark 08.30 La randa dello zecchino. 
10.00 linea verde magazine. 11.00 
Santa messa. 11.55 Parola e vita. 
12.15 Linea verde. 13.00 TG 1'uno. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Toto tv ra- 
diocorriere. 14.15 Domenica in. 15.50 
Notizie sportive. 16.00 Domenica in. 

16.50 Notizie sportive. 17.00 Domenica 
in. 18.05 TG1 flash. 18.10 90 minuto. 
18.40 Domenica in. 19.50 Che tempo 
fa. 20.00 Telegiornale. 20.25 Tgt 
sport. 20.40 Un milione di miliardi. 
22.20 La domenica sportiva. 23.00 
TG1 flash. 23.05 La domenica sportiva. 

23.50 Zona cesarini. 00.30 TG1 notte - 
che tempo fa. 01.00 Olimpiadi inverali. 
02.00 II bergsaglio. Film. 03.30 I tre 
cadetti. Film. 05.15 Casa caruzzelli. 
05.40 Divertimenti. 06.00 Uomini in 
guerra. 


06.00 Aujourd’hui les jeux. 06.30 Cross 
country. 07.00 Aujourd'hui les jeux. 
07.30’Alpine skiën. 08.00 Aujourd'hui 
les jeux. 08.30 Ijshockey. 08.50 Bob¬ 
slee. 09.55 Biathion heren, 12.00 Alpi¬ 
ne skiën. 13.45 La ruee vers l'or. 16.00 
Hardrijden op de schaats. 16.30 Alpine 
skiën. 17.00 Ijshockey. 19.00 La ruee 
vers l'or. 19.30 Kunstrijden op de 
schaats. 23.00 La ruee vers l or. 00.00 
Bobslee. 00.30 La ruee vers l’or. 01.00 
ijshockey. 02.00 La ruee vers l'or. 
03.00 Ijshockey. 05.00 Alpine skiën. 


Super Channel 


06.30 The mix. 08.00 ITN nieuws. 
08.30 The mix. 10.00 AH mixed up. 
11.00 The hour of power. 12.00 The 
mix. 13.00 Die Welt von Morgen. 13.30 
AH mixed up. 14.50 Supersports news. 
15.00 It is written with George Vander- 
man. 15.30 Touristic magazine. 16.00 
World sports special. 16.30 Hang loo- 
se. 17.00 Youthquake global. 17.30 
The world tomorrow. 18.00 Business 
weekly. 18.30 E.R.F. 19.00 Videofas- 
hion. 19.30 The last resort. 20.00 To 
catch a king. 21.50 Supersports news. 
22.00 BBC world news. 22.30 Absolu- 
tely live. 23.30 Film Europe. 00.00 AH 
mixed up. 00.30 The mix all night. 


MTV Europe 


08.00 Awake on the wildside. 11.30 
European top 20. 13.30 XPO. 14.00 
The big picture. 14.30 Ray Cokes. 
18.30 Week in rock. 19.00 US Top 20 
video countdown. 21.00 120 Minutes. 
23.00 XPO. 23.30 Headbanger's ball. 
02.00 Kristiane Backer. 03.00 Night vi- 
deos. 07.10 Moneyweek. 07.40 Healthweek. 
08.10 Showbiz this week. 08.40 Scien¬ 
ce and technology week. 09.40 The big 
story. 10.10 Pinnacle. 10.30 World bu¬ 
siness this week. 11.15 Larry King 
weekend. 12.10 Showbiz this week. 

12.40 Style with Elsa Klensch. 14.30 
Inside business. 14.40 Evans and No- 
vak. 15.40 Your money. 16.10 On the 
menu. 16.40 Newsmaker Sunday. 
17.10 CNN Travel guide. 18.00 World 
business this week. 18.40 International 
correspondents. 19.10 Futurewatch. 

19.40 Moneyweek. 20.00 The week in 
review. 21.00 CNN World report. 


TV 


IIIIIIIMI lltlil 


Battlestar: Galactica. 

^•Jimteschip brengt overleven- 
van verre planeet naar 
•euwe vestiging. Met Lome 
^•"©ene, Richard Match. Regie 
^ 1979 van Richard Colla. 

5^^'tsland 1 

^•05 The ambassador’s 
®^ghter. John Forsythe maakt 
's legionair in Parijs Olivia De 
^''illand het hof. Niettemin een 
^atige komedie. In 1956 ge- 
^^akt door Morman Krasna. 

5^^itsland 3 West 

^^•20 Dédée d’Anvers. Donke- 
® (ilm met mooie rol van Simo- 
Signoret als prostituee in 
^ntwerpen. Ze wordt verliefd op 
Italiaanse zeeman, maar 
•6 Wordt door haar pooier ver¬ 
boord. Regie van Yves Alle- 
9^ot. Ook met Bernard Blier, 
■''•arce! Dalio. Uit 1947. 


• • 
• Olivia de Havilland en Tommy Noonan in ’The Ambas¬ 
sador’s daughter’. (Duitsland 1 - 15.05 uur). 


RTL plus 

15.50 L’aile ou la cuisse. Louis 
de Funes als schrijver van een 
gastronomische gids en Michel 
Coluche als directeur van weg¬ 
restaurants krijgen het duchtig 


met elkaar aan de stok. In 1976 
gemaakt door Claude Zidi. 

BBC 2 

16.00 A distant trumpet. Routi¬ 


neuze western van Raoul 
Walsh uit 1964, met Troy Dona- 
hue, Suzanne Pleshette. Solda¬ 
ten op een voorpost hebben 
last met indianen en met hun 
eigen vrouwen. 

Duitsland 2 

23.00 Enormous changes at the 
last minute. Drieluik over he¬ 
dendaagse relatieproblemen in 
New York, verteld vanuit het 
perspectief van vrouwen. In 
1983 gemaakt door Mirra Bank 
en Ellen Hovde, met Maria Tuc¬ 
ci, Ellen Barkin. 

BBC 2 

0.40 One from the heart. Apart 
en sprookjesachtig kleurenex- 
periment van Francis Ford Cop- 
pola met Fredric Forrest en 
Nastassia Kinski. Half musical, 
half melodrama, speelt zich af 
in uiterst gestileerd Las Vegas. 
Uit 1982. 

RTL plus 

0.45 Jagdszenen aus Nieder- 
bayern. Vreemdelingenhaat in 
Beiers dorp. De film werd in 
1969 geproduceerd door Rob 
Houwer en gemaakt door Peter 
Fleischmann. Met Martin Sperr, 
Angela Winkler. 


Radio 1 

7.05 KRO's Ontbijtshow (7.30 
Nws.). 7.53 Ter overweging. 8.08 
Groot nieuws. 9.05 De verbeelding. 
9.30 De andere wereld van zon¬ 
dagmorgen op één. 10.05 Wegwe¬ 
zen. 11.05 Ophef en vertier (12.30 
Nws.). 13.10 Hier en nu. 14.05 
Langs de lijn, sport en muziek 
(17.30 Nws ). 19.04 Van 0 tot 80. 
20.04 Jazz uit het historisch ar¬ 
chief; ca.20.30 NOS Jazzgeschie¬ 
denis. 21.04 Appels en peren. 
22.04 New age music magazine. 
23.07 Met het oog op morgen. 
'0.02-7.00 TROS Nachtwacht. 


Radio 2 

8.02 Vroege vogels. 10.04 Tony 
van Verre ontmoette Fons Jansen 
(8). Herh. 10.30 MuziekmozaTek. 
12.04 Nederlands op AVRO 2. 
13.04 AVRO Radiojournaal. 14.04 
Café op twee. 15,30 Mezzo, 17.04 
De taalmeesters. 17.30 Tour de 
chant. 18.04 Album. 20.04 3 x bel¬ 
len. 20.30 The great American 
songboek. 22.00-7.00 Zie radio 1. 


Radio 3 

7.02 Wakker. 8.02 Popsjop. 10.04 
Dolce Vila. 12.04 Eeh... 13,04 Pop- 
parazzi. 15.04 Paperclip. 17.04 
Basta. 18.04 Het steenen tijdperk. 
19.04 Forza. 20.04 Leidsekade- 
Live. 22.04 Rock City. 23.04-24.00 
Liefdeslijn. 


Radio 4 

8.00 Nws. 8.04 Liefde op 't eerste 


radio i 


gehoor. 9.00 Musica religiosa et 
profana. 9.55 Programma-over¬ 
zicht. 10.00 Eucharistieviering. 
11.00 Aspekten van de kamermu¬ 
ziek: Liederen voor sopraan en 
piano. 12.00 De Nederlanden. 
13.00 Nws. 13.04 Diskotabel. 
14.15 Concert op zondagmiddag; 
Gelders Orkest met piano, (in de 
pauze: Praten over muziek). 16,30 
Vokalise; Liturgische muziek uit Ijs¬ 
land. 18.00 Nws. 18.04 Muziek uit 
duizenden. 19.00 Continu klassiek. 
20.00 Nws. 20.02 Specialiteiten è 
la carte. 22.00 Kamerconcert. 
23.00-24.00 Finale. 


Radio 5 

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt¬ 
berichten en uitgebreid weerbe¬ 
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op 
zondag. 9.30 Te deum laudamus. 
9.55 Waterstanden. 10.00 Het ver¬ 
haal. 10.10 Kerkdienst. 10.58 Wil¬ 
de ganzen. 11.00 De andere we¬ 
reld van zondagmorgen op vijf. 
12.00 Nws. 12.05 Het zwarte gat. 
14.00 Radio Romantica. 16.00 
Club Veronica Trend. 16.55 Mede¬ 
delingen en schippersberichten. 
17.00 Kerkdienst. 17,58 Wilde gan¬ 
zen. 18.00 Nws. 18.10 Liturgie & 
kerkmuziek. 18.40 De onbekende 
islam. 19.00 Nieuws in het Turks. 
19.05 Nieuws in het Marokkaans/ 
Arabisch. 19.10 Nieuws in het Ber¬ 
bers. 19.15 Nieuws in het Chinees. 
19.20 Suara Maluku. 19.55 Tambu. 
20.30 Zorg en Hoop. 21.20-22.20 
Medelanders Nederlanders. 


Omroep Limburg 

9.00 Postbus 94. verzoekplaten. 
11.00 Trefpunt, discussieprogram¬ 
ma. 12.00 Het Concert. 13.00 
Overname Radio 1. 14.00-18.00 
Omroep Limburg Sport. 


Belgiè/Radio 2 

6.00 Nieuws. 6.05 Goede Morgen, 
morgen. Een opgewekte muzikale 
ochtendgroet. (6.30, 7.00, 7.30 
nieuws). 8.00 Nieuws en Lotto-uit- 
slagen. 8.12 Relax. Non-stop retro- 
muziek. 9.00 Visum, Toeristisch 
programma. 10.00 Nieuws. 10.03 
De pré-historie. 11.00 Kop of Flet. 
Personality-show van Michel Pol¬ 
let. 13.00 Nieuws. 13.10 Hittentit. 
Vlaamse hits van vroeger en nu. 
14.00 Fiestag, 17.00 Nieuws. 
17.05 Afgefloten (17.45 Nationale 
Voetbaluitslagen). 18.00 Nieuws. 
18.10 Funiculi Funicula. 20.00 Vra¬ 
gen staat vrij, verzoekplaten (22.00 
Nieuws). 23.30-6.00 Nachtradio 
(24.00 en 5.30 Nieuws.) 


België/BRF 

6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ve- 
ranstaltungskalender. 8.05 Fröhli¬ 
cher Auftakt. 8.30 Glaube und Kirc- 
he, 9.05 Mundartsendung. 10.00 
Volkslieder. 11.05 Schlagersouve- 
nirs. 12.35 BRF-Sonntagsmenü. 


14.05 Die deutsche Schlagerpara- 
de. 16.05 Domino - die Spielshow 
des BRF. 17,05 Sporttreff. 18.40 
Seniorenfunk. 19.00 Wunschkon- 
zert. 21.05 Sportresultate vom 
Woehenende. 


RTL Radio 

6.00 Sonntag Morgen. 9.00 RTL- 
Sonntagsfrühstück. 11.00 Radio 
Shop, muziek en actualiteiten. 
12.00 Hits der Woche, Top 30. 
14.00 Happy Birthday. 17.00 End- 
sport, Rückblick auf ein Woehe¬ 
nende voller Sport 18.00 Classic- 
Hits. Die grössten Hits, die besten 
Oldies. 21.00 Je t'aime. Das zartli- 
che Magazin. 24.00-4.00 Radio- 
Nacht. Die Nacht lebt. 


WDR 4 

4.05 Radiowecker. 6.00 Nachrich- 
ten. 6.05 Morgenmelodie. 8.00 
Nachrichten. 8.05 Volkstümliche 
Matinee. 10.00 Nachrichten 10.05 
Operette nach Wunsch. 12.00 
Nachrichten. 12,05 Musik ist 
Trumpf. 13.00 Heimatmelodie. Fol¬ 
klore rund urn die Welt. 14.00 
Nachrichten. 14.05 Was darf es 
sein? 17.00 Der Tag um Fünf, 
Chöre der Volker. 18 00 Nachrich¬ 
ten und Wetter. 18.05 Scheltack- 
schatzehen. 19.00 Auf ein Wort, 
Abendmelodie. 20.00 Nachrichten. 
20.05 Erinnerung 22.00 Nachrich¬ 
ten. 22.05 Musik zum traumen. 
22.30-4.05 ARD-Nachtexpress, 
Limburgs Dagblad 


Zaterdag 15 februari 1992 • Pagina 

RIKSEN 


LANDGRAAF 

Vrije sectorwoningen 

Perceelsgrootte van ca. 250m^ tot 320 m^. 

Prijzen vanaf ƒ 220.000,- t/m ƒ 235.000,- v.o.n. 
Indeling beg.grond: L-vormige woonkamer ca. 37 
m^, incl. open keuken, hal en garage met pannen¬ 
dak. Indeling verdieping: 3 slaapkamers resp. groot 
ca. 13,5 m^, 9,5 en 8 m^, badkamer met ligbad en 
2e toilet. Hobbyzolder bereikbaar via vaste trap, mo¬ 
gelijkheid voor 4e kamer. 

Inlichtingen/verkoop: 
van maandag t/m vrijdag 
van 9.00-17.00 uur 
en volgens afspraak. 
Zaterdags volgens 
afspraak. 

Edisonstraat 9, 

6372 AK Landgraaf 
045-316222. 


PonsHeutsbv 


TE KOOP 


HOENSBROEK 

Halfvrijst. woonh. met c.v., garage, tuin rondom. Ind.: 
woonkr. met parketvl., keuken met eiken keukeninst., 4 
slaapkrs., complete badkr., vaste trap naar zolder. Grond- 
opp. 390 m^. Inhoud ± 460 m^. Prijs ƒ 169.000,- k.k. 

NUTH 

Gerenoveerde boerderij met stallen, binnenpl. en tuin, 
hobbyruimte met zolder, woonkr., eetkeuken, bijkeuken, 4 
slaapkrs., appartement met eigen entree, woonkr., 
slaapkr. en kitchenette. Grondopp. + 2400 m^ Prijs 
ƒ 349.000,- k.k. 

Inlichtingen: 

Makelaardij Fons Heuts B.V. 

Nuth 

Beëdigd taxateur 

Tel. 045-244636 n .,775 


Te huur 
Landgraaf Bedrijfsruimten: 

275 kantoorruimten, 850 m^ bedrijfshal. 
Voor inlichtingen: 

Riksen Beheer B.V. 

Hoofdstraat 43 
6372 CP Landgraaf 
Tel: 045-327421 
Fax: 045-327422 GULPEN 


In centrum van Gulpen een tussengele- 
gen woonhuis met behoorlijke tuin (ach¬ 
terom bereikbaar). Ind.: b.g. woonka¬ 
mer, keuken, bijkeuken, douche, toilet. 
Verd.: 2 sipk. Vaste trap naar zolder. 
Prijs ƒ 95.000,- k.k. 


MAASEIK (B.1 


Goed gelegen bungalow met garage en 
rondom tuin. Ind. b.g. hal, toilet, ruime 
woonkmr., geinstalt. keuken, 2 sIpk., 
waarvan 1 met bad, zolder met mog. 
div. kamers, volledig onderkelderd. C.v. 
Prijs ƒ 190.000,- k.k. 


U 

O 

z 

K 

UI 

UI 

N 

K 

UJ 

> 

I I 

Z 

Ui 

UI 

X 

I- 

O 

>\ 


GELEEN 


In Oud-Geleen een uitstekend gesit. 
halfvrijst. woonhuis (bwj. '54) met gara¬ 
ge en tuin. Ind. b.g.: gang, kelder, 
woonkamer met open geïnstall. keuken, 
toilet, bijkeuken, berging. Verd.: 3 
slaapk., badkamer. Vaste trap zolder, 
alwaar 4e sipk., berging, c.v. Prijs 
ƒ 195.000,-k.k. 


HULSBERG 


Aan plein gesitueerd ruim woonhuis 
met garage en tuin. Ind. b.g. hal, toilet, 
woonkamer, keuken. Verd.: 3 slaapk., 
badkamer, c.v. Prijs ƒ 148.000,- k.k. 
ing. WIL SPAAI 

Akerstraat Nrd. 11 
6446 XB Brunssum 

tel. 045-220550 


HOENSBROEK 


Mooie split-levelwoning, sfeervol inge¬ 
deeld, met gesloten carport en tuin. 
Ind.: b.g. ruime hal, toilet, eetkamer met 
open keuken, woonkamer, 2 kelders 
annex hobbyruimten, bijkeuken. Verd.: 
3 slaapk., badkamer, c.v. Prijs 
ƒ 165.000,- k.k. 


HEERLEN 


Keurig halfvr. woonhuis (bwj. '84) met 
berging annex kantoor en tuin. Ind.: b.g. 
hal, toilet, woonkamer met open keu¬ 
ken. Verd.: 3 sipk., badkamer, c.v. Prijs 
ƒ 118.000,- k.k. Subsidie mogelijk! 


KERKRADE 


Kerkrade-West: tussengelegen ruim te 
renoveren herenhuis met binnenplaats. 
Ind. b.g. hal, woonkamer, eetkeuken, 
douche, toilet, kelder. Verd.: toilet, 4 ka¬ 
mers. Vaste trap zolder, alwaar 3 ka¬ 
mers. Prijs ƒ 98.000,- k.k. 


VALKENBURG 


In recreatiepark Hellebeuk een bouw¬ 
perceel van ong. 1000 m® voor de bouw 
v.e. vrijst. recreatiebungalow. Prijs 
ƒ 35.000,- k.k. 


BRUNSSUM 


Goed gesitueerd halfvrijst. woonhuis 
met grote garage annex hobbyruimte 
en behoorlijke tuin. Ind.: b.g. hal, kelder, 
keuken, woonkamer, serre, toilet. Verd.: 
3 sipk., badkamer, vaste trap naar' 
zol der, c.v. Prijs ƒ 175.000,- k.k. 

Nabij ziekenhuis wordt binnenkort ge¬ 
start met de bouw van 5 halfvrijst. ka¬ 
rakteristieke herenhuizen met garage 
en tuin, waarvan er nog 4 te koop zijn! 
Prijzen ƒ 178.000,- v.o.n. 

Goed gesit. halfvrijst. woonhuis met 
grote bedrijfshal (geheel onderkelderd) 
en verharde parkeerplaats (tot. 2000 
m^). Verdere info op aanvraag. oews Dons- 

dekbedden. 

Het ene dons is het andere met. 

Uw Slaapvoorlichter vult elk 
dekbed zelf en precies zoals u het 
hebben wilt. Met exclusief 
geselecteerd dons. Afkomstig van 
volwassen ganzen. Vakkundig 
gereinigd en gesorteerd op 

g rootte, vulkracht en zuiverheid. 

lijkt uw dekbed achteraf toch iets 
te warm of te koel, uw Slaap 
voorlichter haalt er wat dons uit of 
doet er wat bij. 

Het is ook mogeliik om een Sleep 
& Dream donsdekbed zonder 
extra kosten in 3 segmenten te 
laten verdelen, die elk apart 
worden gevuld. Zodat b.v. het 
voeteneinde wat warmer kan zijn 
dan de andere 2 delen. 


parkeergelegenheid 


be<klen/pe<ioolKQQfc 

GEERlinCS bv 

ROERMOND, Luifelstraat 42 Tel : 04750-18624 
HEERLEN, Gringelstraat 9, t.o. Nutsbedrijt, Tel.: 0 45-722493 

donderdag koopavond 


DECORA 
HOUKES 
PARKET B.V. 

iSUPERAANBiEDING 

Rustiek A 

massief eiken stroken, 
22 mm, kant en klaar 
gelegd en geborsteld 

ƒ 1 35j” p.m^ 

Voerendaal, Hoolstr. 45 

tel. 045-750305 

Sittard, Rijksweg-Nrd 48 

tel. 046-525157 

jMaastricht, Scharnerweg 147b 

tel. 043-636273 huisdierherrie 


Doe er iets aan! De Nederlandse 
Stichting Geluidhinder helpt bi| het 
vinden van een oplossing voor alle 
voemen van lawaoi in en om huis. 
NSG, Postbus 381, MC^ 
2600 AJ Delft INOO 


EEN EIGEN VRUE-SECTORWONING 
NU OOK VOOR U IN ELSLOOU! 
iiüpsüi:; BEMIDDELING IN ONROEREND GOED 
VERZEKERINGEN - HYPOTHEKEN 


Kerkveldsweg-West 29A 
Postbus 76 
6100 AB Echt 
Tel. 04754-85999 
b.g.g. 043-646313 
Akerstraat 96A 
6411 HD Heerlen 
Tel. 045-711088 


Stuur mij informatie over de vrije-sector- 
woningen in Elsloo 

Naam: . 

Adres: . 

Plaats: . Postcode: .... 


GËLRËGÖÜCKV^TGÖtDBV 


Tel. privé: . Tel. iwerk: .... 

In een ongefrankeerde enveloppe 
zenden aan: GGV b.v. 

Antwoordnr. 20004 - 6100 AA Echt 


Advertenttecombinotie van 49 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en resenreringen: RDP, postbus 2,1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-1132^^ 


THAILAND 


DE MOOISTE THAIUND-RONDREIZEN, GEORGANISEERD DOOR LIMBURGS VERRE OOSTEN-SPECIALIST 

M dagen Bangkok - Riverkwai - Nrd. Thailand - Mae Hong Son - Phuket, maaltijden volgens programma # QCQC 

. VERTREK 24-4 en 5-8 . J ODtfGj" 

4 O dagen Bangkok - Riverkwai - Nrd. Thailand - Mae Song Hon - Hua Hin, maaltijden volgens X QVlQfl 

Itf programma. VERTREK 31-8 . J 

QX dagen Bangkok - Riverkwai - Nrd. Thailand - Mae Hong Son - Phuket, volpension X ÜOQR 

. VERTREK 5-10 en 9-11 . J 4493 

M dagen het beste van Thailand, Midden- en Noord-Noord en West-Oost en Zuid, de meest complete X CQQfl 

Thailand reis! Volpension . VERTREK 28-10 . J WwwUj* 


M dagen het beste van Thailand, Midden- en Noord-Noord en West-Oost en Zuid, de meest complete 
Thailand reis! Volpension . VERTREK 28-10 ... 


Voor alle reizen geldt: U vliegt met f^Thu. 

een van de beste maatschappijen ter wereld, Amsterdam-Bangkok ’nonstop' in 10% uur!! 
REISSOMMEN INCL.: eigen Ned. sprekende reisleiding, maaltijden zoals genoemd, vervoer naar en van Schiphol, transfers, entreegelden, vraag 
onze uitgebreide reisbeschrijving. Deskundige informatie op ons reisburo of bezoek onze wekelijkse DIA/INFO show. ' 

GRATIS bij elke boeking een HEALTH PACK. een unieke set in een luxe koffertje t.w.v. ƒ 57,50. 


Indonosion Trovtl Club 
een aktiviteit van reisburo Floegel BV GABANTItFC 

^ BElSGELa 

Nieuwstraat 10, Hoensbroek, tel. 045-211527, vraag ook naar onze Indonesië 92 brochure. KIJK MAAR! reisburo van hubt 

is daadwerkelijk 
het meest kompleet! 

Als grootste reisburo-organisatle van Zuld Nederland 
bieden wij u een totaal-sanbod aan reizen van vele gerenommeerde 

touroperators. 


MALLORCA 


Neckermann 


Holland Int. 


Arke Reizen 


vertrek: op vrijdag / Royattur Special / div. plaatsen 
8 dagen / HP / vanaf 762,- p.p. 

Vertrek: op woensdag / Appartementen Jutlandia / Santa Ponsa 
8 dagen / LG / 2 kamerapp. vanaf 607p.p. 

(20,- Maastr. toesl.) 

Vertrek: op woensdag / Riu Caballero / Playa de Palma 
8 dagen / HP / vanaf 810,- p.p. 


Neckermann 


Holland Int 


Arke reizen 


Neckermann 


Arke Reizen 


Holland Int 


Vertrek: op woensdag / Appartementen Walhalla / Playa del Ingles 
8 dagen / LG / vanaf /35,- p.p. 

Vertrek: op woensdag / Bungalows Bali / Campo International 

B dagen / LG / vanaf 794,- p.p. 

(20.- Maasir. toesl.) 

Vertrek: op woensdag / Hotel Buenaventura Playa / Playa des Ingles 
8 dagen / LO / vanaf 945,- p.p. 


Vertrek: op vrijdag / Appartementen Kritzas Beach / Goumes 
8 dagen / LG / 2 kamerapp. vanaf 717,- p.p. 

Vertrek: op vrijdag / Hotel Creta Mans / 

8 dagen / LO / vanaf 990,- p.p. (vrijdagtoesl. 25.-) 

Vertrek: op vrijdag / Hotel Chersonissos / Chersonissos 
8 dagen / HP / vanaf 899,- p.p. 

(30,- Maastr. toesl.) 


RHODOS 


Neckermann Vertrek: op donderdag / Hotel Evi / Falir^ 

8 dagen / HP / vanaf 897,- p.p. 

Holland Int Vertrek: op donderdag / Hotel Filerimos / Rhodos stad 
8 dagen / HP / vanaf 897,- p.p. 

(20,- Maastr. toesl.) 

Arke Reizen Vertrek: op donderdag / Hotel Eden Roe / 

I 8 dagen/HP/vanaf 890,- p.p. 

Aquasun Vertrek: op zaterdag / Hotel Hannibal Palace / Sousse 
8 dagen / HP / vanaf 963,* p.p. 

(korting Maastr. 20,-) 

Eurojet Vertrek: op cfinsdag / Hotel Tour Khalef / Sousse 
8 dagen / HP / vanaf 859,- p.p. 

Holland Int Vertrek: op dinsdag / Hotel Le Hammamet /Hammamet 
8 dagen / HP / vanaf 665,- p.p. 

(20,- Maastr. toeslag) 


ALGARVE 


Neckermann Vertrek: op maandag / Hotel Gotfino / Lagos 
8 dagen / LO / vanaf 922,- p.p. 

Holland Int Vertrek: op maandag / Appartementen Falesia Mar / Olhos de Aqua 
8 dagen / LG / vanaf 631 ,-p.p. 

(20,- Maastr. toesl.) 

Arke Reizen Vertrek: op 4 mei en 11 mei / Appartementen Vau / Praia do Vau 
22 dagen / LO / 980,- p.p. 

Sudtours Vertrek: op maandag / Hotel Don Pedro Golf / Vilamoura 
8 dagen / LO / vanaf 980,- p.p. 

Neckermann Vertrek: dagelijks / Hotel Eden Park 

2 dagen / LO / vanaf 450,- p.p. 

Arke Reizen Vertrek: dagelijks / Hotel New Ambassadors 

3 dagen / LO / vanaf 498,- p.p. 

Panta Reizen Vertrek: dagelijks / Hotel Tower 

2dagen /LO/vanaf 445,- p.p. 
reisburo van hulst 

^eP meesP Ko^plePe reisl?m! 


BEEK 

BRUNSSUM 

GELEEN 

GULPEN 

Winkelcenter Makado 

Ketfcatraat 240 

Markt 114 

Rijksweg 25 

046-378585 

045-259292 

046-749755 

04450-1275 

KERKRADE 

MAASTRICHT 

SIHARD 

VALKENBURG 

Theatarpassage 17 

Kessellcade 63 

Markt 37 

Th. Dorrenplein 10 

045-464800 

043-212741 

046-512960 

04406-16161 
HEERLEN 

O. Nassaustraat 4 
045-715555 


Duitsland Bezoek Trier: een bruisen¬ 
de stad van 2000 jaar oud 

Kom naarTrier. De oudste stad van Duitsland waar 
het leven bruist als champagne. Gelegen in de 
streek van de Moezelwijn. Op 350 km van Utrecht. 
Trier heeft een schilderachtige binnenstad, een 
Rometns Amphitheater, talloze kerken en musea. 
En natuurlijk verblijft u dan in het luxe Dorint hotel- 
In het hart van de stad, tegenover de beroemde 
Porta Nigra. Comfortabele kamers met bad/ 
douche, toilet, kleurentelevisie, telefoon, radio en 
minibar. Aanbiedingen geldig tot 17 april 1992. 
Dus voor de snelle beslissers! 

Weekend: 3 dagen/2 nachten, incl. tweemaal 
ontbijtbuffet, welkomstdiner, vrije toegang Inter¬ 
nationaal Casino (in het hotel) 

met deskundige uitleg DM 169," p.p- 

Midweek: 5 dagen/4 nachten, incl. uitgebreid ont¬ 
bijtbuffet 

DM 299," p.p. 


Voor meer informatie en reserveringen. 

Telefonisch; 06-0221333 (gratis). Schriftelijk; Dorint 
Internationaal Reserveringsbureau, Postbus 6432, 
5600 HK Eindhoven. Of via uw reisbureau. 


Dorint 


> (ü VAKANJILFAKKLN 


Waarom ver weg? 

Hat goede ligt zo dichtbi). 

Beleeft ,u het genot v.d. winter In de 
Allgau! 'Langlaufen en afdalen onder de 
beste omstandigheden. Ter ontspan¬ 
ning woont u bij ons in het gezellige 
hotel llenblick (alle kmrs do/w.c. 
binnenbad, sauna, kegelbanen) HP va 
DM 55,- p p. Wij verheugen ons op uw 
teleloontte: 

tam. Meyer, Hotel Ifenbtick, 

0-8975 BaUerscliwang, 
tel. 09-498328102S. 


Hotel-pension Waldmanri Tussen 
maïs en Zwiesel. ,lie 

Rustige ligging, heerlijk panorama, ■’^p 
kmrs. m. do-wc. LO OM 34.- P P 0 „hjs. 
meerprijs DM 13.- (keuzemenu), gr- "pgj,. 
ligwei, eigen forellenvi|ver loipes v ^ 
Alpine a. Arber, Waldmann 3. 
Langdorl. Tel. 09.49.9924/1868. 


A I R P O R T 
MAASTRICHT 


Wekelijics vliegt Arke 
rechtstreeks naar: 

GRANCANARIA 

van I april tot 28 oktober 

RHODOS 

van 7 mei tot 22 oktober 

MALIORCA 

van 6 mei tot 28 oktober 

ALGARVE 

van 4 mei tot 26 oktober 


KRETA 


van I mei tot 23 oktober 

Geen lange>rit naar Schiphol, 
goede parkeerfaciliteiten. 
Inlichtingen en boekingen bij de 
ANVR reisadviesburo's en 
reizenverkopende banken. 


^RICE 


-L S < 


Deskundig advies 
voor de totale 
wintersport 


ku 
Brunssum, Rumpenerstraat 31 
tel.. 045-252247 Wanneer u alles owef ;; 
Dethieffs caravans 
en kampeerauto^ wHt ,, 
weten, liezoekt« ons-, ^ 

tlIX^rruxiV? 

rekreatie b.v. 

Haefland 19 
Brunssum 

tel. 045-270389 . 

Kwaliteit mi doardadite 
DUITSLAND 

irontiecombinatle van 49 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor Informatie en reserveringen: RDP. postbus 2. 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 


_ ’i 


mm 


WADDENEILANDEN 


SCHEUING 2 tot 4 pers. app. in verbouwde boer- 
rustig gelegen 50 m v. Waddenzee. Int. 05620- 
Bezet juli/aug. 

WA-61R 


I^BLLING-MÉDSLAND. T.h. 4 pers. appartement 
^ gemakken voorzien, gehele seizoen nog vrij. 
05620-9091. 

WA-61R 


Hotel-Pension 'Villa Nova’, gel. in bosrijke omg., prima 
uitgangspunt voor wandelaars en fietsers. Goede keu¬ 
ken, grote tuin, terras, ruime parkeergei.heid. Kamers 
met en zonder douche/toilet, lift aanw!ezig. Voorzien van 
eet- en recreatiezaal. Voll. verzorgd vanaf ƒ 47 p.p. p.d. 
Vraag vrijblijvend inlichtingen. Fam. Krans, Dorpsstraat 
38,8437 PB Zofgvlied. Tel.j(05212) 72l 2. DR-61R 


GEEN PRETPARK. Luxe 5*-bung’s met grote tuin aan 
bos. Ideaal wandél/fietsgebiedivoor rustzoekers. Maart 
t/m mei ƒ 378 t/m ƒ 448. Tel. 05280-65803. DR-61 R 


ïtschelling 

L blekend of 

:.f^MliJVVEEK 


iQlgalowsen 


en maart 


■ vanaf/ iso,- 
personen 
en boddngen 
bek n de 


k . . ■. .. 'r ‘ ■■ 

1-' m 


^TERSCHELLING, 
ƒ141 


in hotels en pensians 
4 dagen /3 dachten 
vanaf/141,- per persoon 

IncluKiüf buulretuu r, 
taxi'varvüer naar hiilel of psumiuii eo 
uilgHbreid infumuitMpakkel 
De arrangemenleh gdden van 
3 april tol 10 iuli 1993 
vraag naar gratis kleurenfidder 
Voor infarinalie en boekingen 
belt u de 

wV terschelling KK 
05620-3000 KM 
OVERIJSSEL 


T.h. in prachtig natuurgebied 6-pers. VAK.HUIS MET 
OPENHAARD en kl. tv. Tel. 05426-462. OV-61R 


HOLTEN t.h. in de bossen van 'mooi Holten’ rustig en 
vrij géi., comf. bung’s 4-6-8 pers:, fiets- en wandelmog., 
kfokus-/paasvak. vrij. Tel. (05483> 63592. OV-61R 


'In de paasvakantie naar vakantiepark COLLEN- 
DOORN nabij PONYPARK SLAGHAREN. Gezellige va¬ 
kantiehuisjes met gratis rijpony en rijles voor de kinde¬ 
ren, overdekt verwarmd zwembad, gezellige familie- 
avontjlön, incl. entree PONYPARK SLAGHAREN met 
gratis gebruik van alle unieke attractiés< nieuwe wildwa¬ 
terbaan, westernshows, etc. 3 dagen met 2 overnachtin¬ 
gen voor slechts / 338 per vakantiehuisje. Ga langs uw 
postkantoor of postagentschap eh haal gratis de nieuwe 
vakantiefolder. Of bel 05231-3000, ; OV-61R 


ST. MAARTENSZEE/PETTEN. T.h. bung's/app. aan 
zee nabij subtropisch zwemparadijs. (02246) 1596. 

N-H-61R 


ST. MAARTENSZEE na carnaval bij komen en uitwaai¬ 
en. 6-Pers. bung.’s. 3-3 tot 7-3 / 310. Tel.: 02246*1596. 

'NH-61R 


ZUID-HOLLAND 


NOORDWIJK. Fam. hotel Duin en Dal. Voll. verz. v.a. 
ƒ 275 p.w.p.p. Kind. korting. Vr. folder (01719) 12712. 

2H-61R 


HOTEL 'AAN ZEE’ voor een geslaagde zomervakantie, 
1 min. van strand f 295 - p.p.p. week. Volpension, ide¬ 
aal voor gezinnen. Gr. folder 01719*12919. Fam. Zon¬ 
neveld, par. Boulevard 206, 2202 HT Noordvnjk 'aan 
Zee’. ZH-61R 


NOORDWIJK AAN ZEE: HOTEL DE INSTUIF. Uw ge- 
zinsvakantie geheel verzorgd in ons sfèervol familie¬ 
hotel. Volpens. v.a. ƒ 285.- p.p. p.week. Riante ligging, 
eigen parkeerpl., tennisbaan. Vr. folder: 01719-15462. 

ZHr61R 


HUIZE HEERKUIL St. Geertruid 4 gezeU. fam. app. 
max. 5 pers. voll. inger. midden in de natuur vlakbij 
Maastricht, ’t hele jaar geopend. Inl. 04408-2968. 

LI-61R 


Zonder dat u meteen forse 
bedragen voor een hotel, 
bungalow of appartement 
moet betalen, toch genie¬ 
ten van een vakantie in 
een andere omgeving? 
Eenvoudig! Door vakan- 
tiewoningruil kuh je er 
eens vaker tussenuit. Het 
IWB regelt ALLES voor u, 
ook al^ u alleen oppas 
voor uw woning zoekt. 
Schrijf of bei voor info: 
IWB, Postbus 301, 8160 
AH Epe. Tel, (05780) 
14235. VW-61R m eter 4e fonm Dieomvakantie m 't benrta^is ad eter 4e snae 

Het best geoii u1 ] e e n ie.liue fi«Ba ii i ad fa BèJ BtrtBi» iwiM hete 

veiadHige.1>osijke omoevikg. Kans mei ligbed, maet, ktv'. i35tm. 
tei^DOD. Zwembad (2!n, 8aoin.solariim.biivfikg,livaB Kaadtaiei 

Tevens fietsvofauiir. 

Luw 44aagB addweekdr, (3 a4 DM 2fSL« 

h^^^i^K|rn»ieeid^o^b^biififet ea edmair ter. Esmmm «■- 

Bd «S3-35 32 46 (NL) «r 0M9 9» 22 8» (BBD) fwr adb 

Fu. OM» 59 22 43 4» 


Campings, bungalows, 
vakantiewoningen 
en stacafavaixiarken 
EIFELLUX 

(073) 419019/420644 

DU61R 


oo; Per KANO door Wieden & 
Weerribben. Tent, trek- 
kefshut of L.0. Mol/Groe- 
riewegen, Giethoom, 
(05216)1359. 0AV-61R ■W'-" 

■ 


-_LUN(a-WEST: 4-|!^rs: hjxe app. te huur met 
op de BI^NOARJS. Dicht bij strand, bos en 
yyoor 18-7. Tel. 0562Ó-2511/3183. WA-61R 


LLING T.H. 2* en 4-pers. appartem., van alle 
wz.Gratfe toegang trop. zwembad, v.a. ƒ 250.* 
pezet 18-7 tot 15-8. Inl. tel. (02503) 32226. 

. WA-61 R 


T.h. st. vakantiebungalows én stacaravans. 
LING t.h. stacaravans, alles voll. Inger. Vrij 
•Ten na 16-8. Irif.ï 05180-1206 (niet op zoncl.). 

■: .:V- ^ w-• ; WA-61R 


OMMEN. T h, iriger. stacar.’s óp vak centr. Bestmener- 
berg in de bossen m. verw. buftén- en overdekt zwem¬ 
bad. Recr.team aanwez. Inl. of folder ()5274-i267. 

■ OV-61R 


. •i.’i.'ïi 


T3li 
Diverse voordelige arramgerrien- 
ten m Veel vermaakèmogelijkhe- '' , 
den met speel-, vis- en roeivijver \ 
é fietscros$(baan) • jea dé 
boules baan • Zandstrand I 

• Tennisbaan en een uitgèbreid 
rekreatieprogramma 
9 AQUACENTRÜM; met 3 verwarmde 
zwembaan é Wildwaterbaan : 
m Borrel T^bank ^ Onderwaterbank A 
Overdekt zonneterras, zonnebanken ff i 
e/c. ♦ Bèl voor meer irilormatie óf wi 
breng^ qns eens een bezoek. • \ 


Gebr. Schutte,, Grote Beitenwerj 11, __ 

7794 RA Rhee?.e (Hordenberq)'Tc!, 05232-62264 


LET OP! Speciale aanbjèding Holteri:,vakanJieoorc| De. 
Lindenberg ih de periode 6-3 tot lCf-4 huur midweek/ 
weekend/ef wéék, ƒ 165.- alles irlbegrepen (behalve evt. 
schoonmaakköéten), de 33 bungalpwsmet.ldv staan vrij: 
in het bos, kantine met bHiart geepend, tey.'wa^etette, 
speeltuin, midgetgolf én sportveld, verwarmd zwémbad 

MAM- r i imA 


ZEELAND 


ROOMPOT RECREATIE aan strand en zee. Te huur de 
laatste “"‘bungalows in de krokusvakantie. Vanaf 
/ 460.- per weekend, vanaf /,.690.- per week inclusief, 
toegang totaal vernieuwd zwemparadijs. Tevens te. re¬ 
serveren „subtropische” kampeerpiaatsen. Alle gasten 
hebben gratis toegang tot het totaal vernieuwde zwem¬ 
paradijs. Voor resenrering en de 36 pagina's dikke bro¬ 
chure 011(17-4200. s 

L ZE-61R 

VVy brouwershaven. Voor nieuwe winterarrange- 
. menten. Vraag folder!tel.: (01119) 1940. ZE-61R 


Nopixlzeé-Park 

Ouddorp a/Zee t.h. bung. op 400 m v. zee. Info + 
folder. Tel. (01878) 3099/3211. ZE-61R 


T.H. PART.. BUNG’S OP SCHOUWEN-DUIVENLAND, 
a.h. GreveHngeniheer, enk. mln. vr Noóid^eeetrand. 
Voordelige huurprijs. Info (Qt.119) 1866 of fax 1355. 

LZE^IR 


DOE-VAKANTIES ll 


Wildwaterkayakken, ATB, klimmen, voettochten en ad- 
venture in de Ardennen en Alpen. Info: FRANS BUITEN¬ 
SPORT, tel. 020-6921450 (13.00-17,00 uUr). DO-61R 


TÊROL 


iO dagen vanaf Fl. 375,- p.p. 


Haal «te koiWergMt peni te fcu w r»lc ant ia t rm REKR. ONROEREND GOED 


Te iepop in Petten aan Zee. Luxe 
recreatie biingakMvs. Voor een 
üitgebreide folder kunt u bellen 
02268-1^2. 


(Comfortabele vakantiewoningen, gastvrije pensionsl* 
Brexhure via' leisburo Schnieders. fel. 05910-15(1^5. 1 
'_ 0S*61R« 


Van OOSTENRIJKSE FAMILIES vak. woningan. 4 tst 
10 pers. voor winter en zomnr tegen betaatiwre prijK, 
Tel. 05910-22293. Os^< BELGIE/LUXEMBURG 


1 VWMOOIC3MAAM 

Een schittisrende bosrijke omgeving om héérlijk te fiet- 
Seri en te wandelerii met de grote attraktieparton in de 
directe c^geying vo^.een degje^uiL Cempjn^^ bunga- 
fc^. iTOtels eh'diiSpbe«^;je ft^ rustLge^ en 
sfeer! Vraag införmafiédö^et aan: VWOhaam, Post¬ 
bus 6,4860 AA Chaam.; Telefoon: 01619-1812. NBr61 R 


CHALETS EN STACARAVANS 
in de Ardennen, Franse Ardèche-Dordogne, 

‘ 'Cbte d'Azur.'','.. L- ' ‘.-.t '■ 

VOOR-, NASEIZOEN EXTRA K(3lflTINQ! 

Inl. Natuurreizen, 04406-42428. 

. r,V. • BL-61R 


STA-CARAVANS te huur in de Ardennen, al v.a. ƒ 190 
P-W. aH-in, Inl. (04459) 1598. • Btf.-61R 


caravans te hutir. Pnkhtigé URdo^ 

dennen) Qj} kléine camping 100 km van Maastricht Ook 
niet eigen t^ Óf caravan. TeiL<^ 172-14^ BL-61R 


ARDENNEN th. vék.appw 4-5 pers. Pr. per wk. v.a. 
ƒ 224; w'endJmidwk. v.a. / 140. Folder en inl. vak.centr. 
Country C3lub Benelux, Bchnetienberg 36,4720 Lacala- 
mine. Tel. 09-3287659702. Ned.spr. BL-61R 


Een LANG WEEKEND naar de Ardennen. Wij bieden u 
Ónze Tijeewae sta-carayaris aah voor slechts /150.- 
p.p. incf. haripénsion, voor verenigingen geven wq 25% 
korting ind. camp. Hohenbusch St.-Vith. 09-328022^23. 

. BL-61R 


RENT A TEhn*. Voll. Inger. 
bung.tenten op' campings 
iri &lg.. Lux., Old., Nrd.- 
Rankr.v 05765-1071, 
Pb19, 7370 AA Loeneri. 

BL-61R 


winters PO 


KROKUSSPECIAL 10 dga -f HP sfcipas VM l 
f 7S4. Btez Tfavet tel. (050) 144255 (lid S<3R). 

be winterspoft-s0ecialist 


iienliliel 

2SE?: 

■ # 

. * 


10 dgn. bus, haHjpénskm en 7-<igse skipas vA. ƒ 4S9Jn { 

(Dostenrijk, Frankrijk en Ualiê. Vraag de brodiure * 

trevet:p50-l442S5.(ldSGtR). - ' IM^R! 


SP.AN.'E 


COSTABRAVA 


lOdagen vanaf f'. n^p J-AN KR 


Li ‘ . \Ti 


N in DreritS t.h::^^l^ 

.^^strarid aan tuili, véél rociifvmcii.. 
vla A/Rü^tijlT; Tevens verh. vah camp'jilts;. 
? Tel.: 0S9»lfiPt6/S. GR-61R 


Öroningon vènpit^ftet EEMSHOTEL in DELF- 
tpén en eten l^jp^'^eei: uniek in Europa! Niéu- 
kamers, sauna, 12636. 

■ ‘ GR-61R 


11 


-RIESLAND 1^, Vérhuur 
tHiiaii Van een bungalbié 2 ^ 5 ; 

21-8 lót SOtIO een zeilt^t'iÉiriéix^ 
Niofciisst is ook 

Meurmfoktofi %4p de 
/ FfMiB PEAN. Al meer dari 2Ö jaér eéh ver- 
riaam. Zctil- en surfcursussen yoór de jeugd, 
“"Tan gezkmen ABWB/veilig tehüis erkend; 
(05683)1392. W . , FR-61B 


J 1 * [ i g 1111 Wf m *lt J7 


van de bossen van de Friesche Wbudéh 
VAKAWriECÏENTRgM .THOUT. Prachtig geie- 
I ^ het dorp Bddmvaen. biedón u nioóie'af- 

skieri c»npingplt 4 )óten «n 4-6 pers. bunga- 
veel CKaviteNen, q.a. gróót verwarmd zwem- 
dus 30»' ibNOVRiENbELMK. (Sratis 


. te huur NIEUWE STENEN BUNGALOWS 
met pr^^aMlegplaptsi. Rustig gelé- 
! t)p»t ühlék rtierengebied. 

.,4dbod«riSc*lite^^ (05154) 3366. 

,v.,. ■FR-61R 


..Qeziriscampilig bij Eiburg 
' aan hët Vali^^eër 

(Dverdekt zwemjaaradijs - recreatiehal voor bitigo's 
piaybackshows, dansavoriden - sungalowverhuur 
surfstrarid - tennisbanen (blnrién en buiten) - 
restaurant - atnuseméhtei^' v jachthaven - * 
uitstekende heta'wéhr^rnpgelijkhecfen - - 

alcoholvrije discotheek érLeén volledig verzorgd 
recreatieprogramma voor joag en pridt 

f 44 

eilyaÉri/Pihfeterér.; (^ 

V^/seiZOéharr. 


RIVÉFWPAflK BIEDT BIJ SIECKT WBER! 

Boek lur wr vai^étriaen Vim i/w weivekfiendd mst 

, teni|(iji wy de kinderen apiussren! isV X 

j^..' ‘ ' \ . ' • •' 4; , 'f ;■ 'v. ; :V '> 

Bel .voor mseryerijD^ldef-t» 2 i'W^ -V' 

• T -L-... , óy;. . ^- Q Ofe-eiR 

NUNSPEEt.bé pe^ei'van de Veluwse natuur. Uw 50-i- 
:hc>tel-pension'HET is rustig gelegen op 50 

mtr. v,.h.v(^k>/pr., pafHeerdl.. 

niéuwe hóuiHete f 20.p. !«k.i vqIU pené v.a. / 3S^ p.p. 
p.wk. (3r. fojderkunt u aanvtagirti^telóLG. J; ySA Olst 
SpoprlaanLT%i4, 8071,. BP Nori^ei,' tel. jÈM4i2) 
.523^- ' ’ • •. A . •-A Z 'felR 


WINTERSWIJK. S{aanpl#lseh énlóeristisché pléótsen 
tegen Dutise grens géiegé^h «chttlórende natuk Alle 
comfort, rept., snackbar, tennis, kegelen, 
men, stiripri enz. Tev.’ ,vérhuur^varT órot^eliftt 
pers. pamping en kegeleantrum t WIESKAMP. I^nx^ 
hr. 4.7113 Pj^ 05430-14612;QE -61 


4*^** camping 'Strandbad Oosfappen’: 

7dagenpér wèek opén! E ; . / 
Ideale ANWB-gezjnscamping, bij grens Brabatit/ilirrib. 
Mooie jaar-/toeristiêchc plaatsen in de bossen of zwem-/ 
surfwater. Uitgebreid dag/avondaktiviteitenprogramma,’ 
ewk vemr de alterideinsten. Waterglybaan. 
Speèlcombinatie. Modem en komtortabei: elektra, 
watertf^punt, rioiering, kabel-tv. Vraag snel de 
üitgebreide toktert.Fam. QWifi, Kranénvenweo 23. 

; ASTÈN-C)MMEL; TEL 04936r9239e. 

-.1 -y.-: .s. 'Lv-WLL: ■■ ■ ;nb-61#.: 


Dó flMete kampeer^/bi^^ - 

T" ' Ubébia yrijetijcispérken 

Bel yopr gratis brochure: 013-360032. BR-61R 1 . . L W . . L/ 

óf 12 peie. vakantijcki^ land. boer. omg»^ Hor^ 
seizoen ƒ 405 p.w. Kamp; tégen aantrekkelijke tarieverr. 

Nog yrt voor 17-7; Fam.óari<met voor eOc waf wilsf TeL: 

104249)9246. . ^1/; N8-81R I '1 d.igen 


■HwW-iitliKli 


Van Hulst/Monternar 

Het beste aan de (Dosta<Pineda da Mar). Lux» louringt 
carreizen; Hotei/app. van april t/ra oM. aks maandag an 
vrijdag 10-, 13f. 14- an ITHlgsa. raiaan. Vraaig g^ 
brochure: 073-124171 SP-61R 


SALOU, winstpakker, 10*dgs busreis kl april en mei, mat 
votp. in 3-ater. hotel Cap SakM V4 l /3I7. Paaan ƒ 337. 
Juni v.a. ƒ 375. B^k. kosten RoyalCteM ƒ 40. <3ariondB 
/10 »i adm.koeten / 5. Vraag salto UUs mat nog 4Ó 
scherpgaprijsde hotels. SaimsToiaa, 040-480860. 


BaifOORM. ek» vr|diiQ|)sRoyM CtÉttsItoto 

• hotel mal volp* in f^Mtoaart 10 dga /3Ó6. 17 ton. 
•/fl». in april v.a.:/429. riMi v.». ƒ 41$. Juni va y 430. 
wik y.a. f 557. V^ gpaito foMór Tpsa, 

O 4 (M« 50 O(LidGaesilietonda 9 . • 

__• ! -*. ' ■ 


Sp»^ busreizen, 10 dg. va /385.- 
/ 614.- p.p. Gratis folder EÉBO 


LIMBURG 


Gulpen V V.Vi Wijlrë V L ^R 

voor een fljha,iyjsdtUn;’t Zd-Llgr*. heuveHarid. pr. gej. in 
‘ ïn T 
82 


■ 
me VAKjumpuNGAuws 

3- of Srsterrn bui^lowip ii^lM!howt|U jDsksIto^ 
v«i Zuid-Uffl%óMp!pt^ 

HETS DE HOoiiéTrlnfiléfrÉ^ ONBEZORGDE KA^PEERVACANDES vcxirgeizinnen. 

. In Zuid-Frankryk: ciotnpf.<ingór. caravans en bung.tenten' 
T. spprt/spèlprogramnlaU Aantre|dk|k en betaalbaar. 

i',VFA-61R' 


ÖêiOUR ÉNl W^(DEl (Dóede betaalbara vak,woninr 
Ö»ii oóngjïóHcen eri stacar; "flóg plaats hoogsenz. Z. 
eantr. prijzen vaór-/naséizQet1; Oratis gicto: oeÖ-^dOO^ 

■ ■ .FA^eiR ■ 


TOPIC fSAVEL autovakanties 

comfortabele huizen,, villa’s, bungalows en appartemen¬ 
ten in Frankrijk. Spanje, Tsjechoslowsdtiie, Karinthië en 
Toscaner Beku voor oiöé gids; 070-3S03309 Lid SGR 

FA-61R ■ 


Busretours vrijdag 
vértr.wfe» " • 


Costa Brava V A ƒ 22Su-< 
Barcalona v.a. ƒ 225.- 
Salöu VA ƒ 240.- 
Ooste Blanca VA / aesA 
RetoiRiMlzen ps pais. 
(bina) dagetjlcs naar 
Spérje, 29 bestommirigen. 

LuxebusaenToilat!- 
wdeo - abco • toyal dasa 

v; Iberbus 

(02Ö) 6241010 

‘ SP-eiR 


Busielours ak» vrijdag I 
vailr. VA / 225 
(080)iBaQ»19 


SP-81R 


Fh^ «fAio. tQ/17 igM 
busreizen va/, 245. Tent 
huur mog. ^0^8202819. 

SR4HR. 


GRAtlS ZOMERGIDS. Buspahdeto 10-17 dgn. 
v.a. 6-3. apa v.a. / l99.-,lwtel va ƒ 268^ 
v.a./SlOivBooeten Retoen, SGR, leL045-2^ 


vertr. vïÈFlf 225 
(020) 6^02919. 

■ F 


vrijdag Jongerencanvsing in Cfile 
Ö5 ' ■ " cTAzur, 16/17 dgse budei- 
i9. zen v.al f 246. Tent huur 

mog. (020) 6202919. 

FA-61R (SE^SNSCAMPt^ie ‘Oe Rdga Hoek’LVenw. zwem- eri 
speefttodeih, spekte, tenrkbaah, recreidieteam. OüK 
t.h. Slapers, chalets. Maasbrm (bij Venio), 04765-2éë0( 

■T . . ■ ■ • .U‘«tR ZEILSCm AflWBAIüijifd. tskuis er 
kernl. Vmnties voor j4UGld en volw. Zei 
leh-suiien-tennts. Verliuu/ lieteiVAKAII 
TléiÜIZjÈN, zetiL en acrxjrr^ 

396, Fax: 05135-1477 


&btropeR ïn de éelcierse Achferhóek 

Te' h'uCir tot TO-7 én v-a, 28-8^:46-8 pers, bungalows of 

1 , chiriate op racréatieoentrtim.OA subtropisch zwsfhbad,; 
sauna, .soljsrium, fitness, hakstjAlrTg. baêb^irig^ 

‘ rarft,TenriiSbanen, Superfnéukt, vis- w rbérvijvetis Óri vérr 
, warmd openluditzwefrrtiad,.Krokusvakantie reeds vol' 
TEVENS UW lÖÉALE GÊ2INSVAKANTIE0AMPING. 

T marveld RECRE^TIEv 
E tShofweg 6, 71410(3 .Groénloi tel. 05440-6tè38. t 
:, v'': ■ Foldeti(^^ariyraa4W:.-';->^,^L'' ■' ■' - 


[■ij Wil 

PAMPING (^TTKSSER JHQEVB 
Rü^g getogen gézirmcafrijpirig bos ^ Oeuldat (hd 
DRENTHE 


V RÈcfl.: centr: ’het ElÉEw^r 

J Verh. van 2711 pprs. tjutó^ 

Ah katnpeerpi. Inl. + gr: fflider: Ke‘ 
LTlitHen (05454) 71268/71269. FaxJ 


i?». 


icT 


Iffu'tfóljjiLjëa 


■«v " T’flsruo 
1 'iiIlTTnWTM 

rrivrkfil 
FLE\'OLAND 


pUNGALOHAiPAftK 

egEMERBERG’ ' ' 

iun^jaïófite nabij het VeluWemeer. Ideaal v.; 
tratiS té^sb., verwarmd open zWemb.i‘ 
ftveid. Teil', fietsverhi. winkel, wasserette^ 
v.». j 3S0 p.wk. in vopr-en nesei^n.! 


t,I CAMPIN(3-^ SCDMANS’ ARGEN^WRD.-t;^ ' • 
Vakamiepiiezier yoon.hét hélé gezin, ul^ebreid reorea 
tiaprejyarrimaA veto; vo^Kztoófngeri, van zwériteit^^ 
disQO, yék.-, Seiz pteateén;'arr: Se» vóór info óf'rééisfvè 


L RötEL 'DE <DUOEJiOEVÉ‘AR(::jEfsr(NR07-L:) 
EEN ^R(30NOISGHE #^ARll^ fN HUBELUKE 
SFEER. Naeóri ingrijpende, verbóuwirig vanéf 14 maart: 
efri stene^é meer dpor. kixe, meer ruimte/ntoar 
comfort. mó» Óriyaoy.» BELEVEN V(X>R^ KLEU- 

.RENffpLDERc (04703) 2098.7 T' LW1R 


jr. luxe butig.’s t.h. Inf. en klJoider;-Heem- 
- 85:^ jlWpöiNVöen. ’i020), 845954;i/ 

, DR^-OIR 


, v.a. /375p.w. ““ ANWB stacara 
gózell. camping, zwembad v.a; ƒ 35 p.d 
lt ye^eukeriï .dóuche/toileL bos, ter 
fl^uritofhebbers, fietsers, rustzoekers. < 
e Zorg V^, Wateren. (05612) 1368, 
7258; BnlmB 

[ UTRECHT RRilil 

■ f 1 Ftt *' 1T 1 i'il['lil^ L 
NOORD-HOLLAND Mooie betaalbare VAK.WONINQEN (ook krokusvak.). 
Beieren, Sauerlend. Etiél, Zwarte Woud: DM 280-495 
,p,w:po pensJhblels (HF v.a. dm 33.-), Tel.JÖ38-«2932. 

-DU-eiR 


Zwérnparedgs/attrectiei:^ w'kend/midweek en 
)i^rsêb»rènsunt^^ Tel. (02248) 3109. NH 61 R 


\RA/ Het Geuldal, tei. Ü44G6-I3b92 | 

Ks-n c:r''-:;la;.-p.s pezirr.arr, v.c. fi75 - 71 voSv.r 


C^n)k)rrtabèto; vakaritlè mstvrlje pensions! 

Brpdiuia-vto retobufO Setmieders; fel. 05910-15675. 

L DU-61R 


- LedfO 

G^fiwneor - 

2g9vBk.«toningm an haisto va /gOgjMKii! Mi 
1ML8UQAIIA. Tai. (0348» 51184 mjSoSL' 1 9 


• • ♦ ♦ • • • ♦ • • • # ♦ • # • ♦ • • • «••#•• • ♦ « •»«••♦««•«••»««»♦«•#««•»♦•« 

AdvvrtenfljBcomblnalte van 49 Nederlandse Re^onale Dagbladea Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2,1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 J- 

.r4.. 


ObN czrviAH.KcN 


fe reinste mst en ruimte... 

DENEMARKEN ïl? 


:en| 


20 GOO VAKANTIEWONINGEN. 
> -ITEiS l•;^A\TiE^ARKEN en AÜTOREIZEN 


Vraag regen portokosten het 
uitgebreU infopakket aan bij: 

Dahek Feriehue 
Bookingbiiro Hottend 

Hooliiiweg.99 
9681 AC Midwolda 
Telefoon 05975-1416* 


IIMI - -r* 

rCtalisl IrrkfKM BookinKburo 


QNSE^vViST OE OENEA’ARKEN SPECIALlSr . 


DENEMARKEN 

* Het enige oompMe reispiognainma vóór l)enema^ 
van ScancBnaviöspedalist Info Skandlc (ANVR/SGR). 

voor vakantiewoningen via gerenommeerde 
erganiaaties 41$ Oansommer en Novaèói. 

INFOSKANDIC 

PoüBbakkersnjge 14. 9718 AG Groningen, tel. 050- 
143200. f)E-61R 


atsjerk tmmteuiekt... 

DENEMARKEN «e 

" nua'' 


SRC is uw T^edioslowakije-specialist! Tkiaagse reis 
PRAAG reeds v.a. /299-H-+ 7-daagse CULTUUR- 
REIS met perfect centrumhotel af v.d. / 599-1--i + 
8-daagse verzorgde EXCURSIEREIS v.a. f4Q8++ + 
Compleet verzorg VLIEGSPECIAL mei KLM al v.a. 
/599+ + -h Bel nu voor gratis reisgids! SPECIALE 
REI2EN CENTRALE: 050-145800///020-6202121 bf 
vraag uw ANVR-reisadviesburo! TS-61R 


Voor wie eene wat anders wil..... 

TSJECH08LOWAKUE 
gastvrii, grenzeloos mooi eri... dichtbyi 
Vraag onze gratis autoteizen m^azine met 36 pag^ 
verbkiftend voordeel iri bungalows, bc4els> 
smaartsmenten en op carnpirigs 05700-35188. 
EUROOVNAMIC (GARANTIEPONDS) 

T8-61R 


VAKANTIEHUlZEhVAPP. ook/in Praag. Kmrs. in Praag 
v,a ƒ 25.-. B.O.B. Travel (02290) 39762 tot 21.00 uur. 

' TS-61R 


RONDREIZEN en excursie- 
reizen naar - Tsjechoslo- 
vvaklp is onze speciallteitf 
lO’W^ exdirSiereizen 
naar Moraviê en Bohe- 
men v.a f 599.- HP, incL 
div. excursies en een uit¬ 
gebreid bezoek aan 
' Praag. Wekel^ vertfek 
C 4 ) dinsdag en vrqdag 
(vanaf 17 aj^). 13-daag- 
se rbrMlr^ 2 »n v.a /999.- 
HP Incl. micursies.' Ta* 

. vens op divetsedata Ni^ 
rokers reizm en 
Class reizen. Vre^ 
.giattsjbeiilK^ GR-61R 


\ : : N t'. 


! -J 


r Ai 


biL.AND 


f a: ici wsliiawEïiki»] 


Geniet van tteocyeneeidigaride natuur. 

Tldens roadieizen en tektochten. 

EiNLANp/NOÓRWEGEN/ZWEDEN 

0M(litk'-w8É;iuMTeQkruimte.ia' 

' vraag naar het reüprograinnia voor heef Scandinaviö. 

INFOSKANDIC 

Pottebakkersiage 14,97iaAG Gronitigea 
tel. 060-143200. 

SK-61R 


Wievixtr de horherKfa zorner een echt 

’ëuitehhuisje’ in 
Noonvegen 

aoeMr waagt rw'onze brochure 
• V ak w iewo n i r^o h in Noorwegen’ asm. - 

Bel 672-611960 voor uw keuze uit 
meer dan 1.000 TMilertfiuIeies’. 

Buro Scandinavia 

Ud ANVR. Oe ptt w mer Garantiefonds Reisgeiden. 

SK61R 


CORPU zomer '8^ vak.woningen 2^ pers. vlak aan zee, 
V.&. ƒ 145 p.w., evt. ook vlieg- of fausrèts. NiELfW: 
7-daagse vastelandtour, gratis brochyre, ROSS HOLI- 
DAYS te Roden. tel. 05908-10019. Lid SGR" GC-61R Rondreis INDIA/NEPAL 27 dgn. / 2995.-. Rondreis Ra- 
jasthan 25 dgn. ƒ2995.-. Rondreis Thailand 25 dgn. 
/ 2895.- incl. vliegreis, vervoer, hotels etc. Div. vertrek¬ 
data. Folder? Djbser 071-126400.Lid SGR. A2-61R 


iNDONESIE 


23 dgn. elke week in 1992 een onvergetelijke vakanjie in 
Bogor, Lèmbang, Djolga,.Kalibaru én Bali + vol peiis. 
excursies -t retourticket KLM-GA. Voor maar / 2750.-. 
Inl. St. 'HET SCHONE STREV/EN* L’wd., 058-137706. 
. - ^ IN-61R 


Indonesië tours ’92/’93 

De nieuwe brochure van dó Indonesiëspecialisten bij 
uitstek ligt voor u klaar! 112 pagina’s kleurige informatie 
over onze VOLLEDIG VERZORGDE rondreizen, 
inclusief alle, maagden, excursies en 
Nederlandse reisleiding. 

Tevens hebbed wij in dit programma rondreizen 
opgenomen naar India, Nepal, Thailand, Maleisië 
eri Sri Lanka. 

INFORMATIM DIA-PRÈSENTATIES INOONESIÊ 

iedere zaterdag dia^iresentatie in Heemstede. 

Ook komen wij in het land met onze diashow en wel in: 

Vento 16-2; Heferlen 18-2; Eindhoven 22-2 -l-15-3. , 

Komt u ook? Bel bns even: 023-339151.' 

Vraag de brochure aan bij uw ANVR-rei^uro of bij 

De Boer & Wende! B. V. 

dé Indonesiëspecialisten 

Raadhuisstraat 53 - 2101 HO Heenistede - ANVR/GAR.FONDS/IATA 

023-3139151 • 


•SMARAGD TRAVEL^ 
dava Bali 2Z^0 dgh v.a. 
ƒ 3500. Tel. (P2280) 
12231. IN-61R 


CEÜNA 


CHINA, HOOGTEPUNTEN 16 dagen tnkl. Gele rivieri 
rtsN^isièn voH.' vluchten vènaf ’SèNphi^v^ 
ƒ 8S®5,-. fSiéasf Rusfand, iw ookCNr^ dp’z^n rrtö^t bij: 
PERESTROJKA REIZEN BWhoven, 03CK25004Ó, ook 
za. 11t00-15.00 uur ANVR/SGR. Oolc voor öeslóteri 
groepen en zakenreizen! . (J^-6tR 


CARIBISCH GEBIED 

9-1 6-23 dgn. vanaf Fl. I420,- 


Haal de AmeritaVCaribbeaii gids van 
REISGENOTEN 


DE REISGENOTENKRANT! 
info: Postb. 15, 5600 AA 
Eindhoven. Ook Interrail 
en 1001 aileenst. reizen 
RG-61R 
NEDERLANDSE ANTILLEN 


FLAMINGO-PARK CURACAO. T.h. op dns natuurpark, 
5 min. van strand, 2-, 3- en 4-pers. bung.'s, resp. ƒ 75, 
/ 85, ƒ 95 p.d. p.bung. Inl.: f038) 531430. 


CARAVANS / CAMPERS 


TE KOOP GEVRAAGD: TEGEN CONTANTE BETALING 
Sta- en toercaravans. Snelle afwikkeling. 

Tel. 06-52872553, b.g.g. 03463-51887. .CC-61R 


U kunt uw-pioniersgeest au laten gaan zover u wilt. 
Huur bij ons de best handelbare KAMPEERAUTO en 
stippel uw eigen vakantie uH. Info: Auto Berestein - Ton 
Loogman ^ Recreatle-afd. 035-833600. CC-61R 


/,. Caravah-Houtbouw Klein Paradijs 

ToonaOTgevend in prijs en kwaliteit 
' ' Perifeanente CARAy/^SHQW van. topkwaliteit 
REDCEPAR en PVC mobiele bungalows 
Van standaard tót zeer exclusief. In 9 tot 12 meter, L- 
. .rhodei bidubbbl, garantie. Ir^eling en 

üitybenhg' worden dbof oHze vakmensen getWel- naar 
; b;Mw wens geboowd-T>èa%>«)^ Wilterby alurfr. stecdra- 
-iWórtsW 

, BiBgelma^ gebf^^c^ahs^ v,a.’ /’3,'0!00, en 
100% financiering rno^lgK. Vrijblijveride taxatie van uw 
ouc^ caravan.. Ons giibte succes is tevreden klanten. 
Een t^oek aarr ons bedrqf is zeker de moeite waard!!! 
Voor de rustzoékers beschikken wij over unieke plaat¬ 
sen van 5(K) 

Let op het juiste adres: 

KLEIN PARADIJS 70, BEEKBERGEN 
05766-2ÖÓÖ (^k 2atetdag en zondag gbopenci}i 

T. ^ '^‘rCC^OiR: 


Voor Informatie en reserveringen^'^ 

r 2.1800 /\a 

telj 072-196314/206 ƒ 292. faxt072-11 


i ft' 


SPECIALE AANBIEDING CAN 

Luxe Campers of Huurauto's (evt. met kamp.uitr 
de la^sté tarieven, Kano-trip in Br, Col. g 
met speciale K.L.M. arrang.tarieven. 

V.a. 1 april: MONTREAt/tORONTO 
GARYA/ANCOUVER ƒ 14^.-. Progr. bij 
B.B.I. GRONINGEN b.v., Vismarkt 30, 9711 
NINGEN. Tel. 050-128318/180246. ISRAËL 


1 


BALATOW.JHAVa, : . 

(groo^ Hongaryespeciaitst). - 
Goedkope vakantiehuizBa hcésis an kuurhotels, 
overal m het tanS:>. 

Vakantiehuis IN HET HOOGS^OENbij. 
het'Batetomneer v^. ƒ 580.-; by 
Vetenobmeer v4t ;f3f|6.p.W4 /. / 

Telr073-42S738é|iefl&. 

. ' * HOBIR 


In 1992 naar Israël? 
Vraag dan nu om de 64 pagina dikke israël-brochure 
van K-tours. Boordevol ideeën over rondreizen hotels; 
strand, woestijn, kibboets en vluchten. Al vanaf ƒ 725. 
Vraag uw ANVRrreisbureau of bel K-TOURS, Kasteler^ 
straat 268,1082 EJ Amsterdam. Tel. 020-6463331. 
LidANVH-SGR. ^ IS-6tR 


Zing mee met het 

Holland Koor 

van Christenen voör Israël! 15-daagse 1S^1 [AêLREIs 
van 1-15 september met dit^se opttedens eh excur¬ 
sies. informatie: Hólland Koor, teL 075-311341; : IS-61R 


De Zoeklicht tsraetreizen zijn bestemd voor mensen 


SÜPERAANB. Gr. coHectje 
exd. 'houten chalets, 
.100% kvyaliteit, ' rhOd', 

' JÖ92. Ng V. stuhllpf. 

Let óp het juiste adres, 
Caravan Houtbouw Hen^ 
drlks, Voofthuizerw. 6, 
Voorthuizen, richting Pm* 
ten, ± 200 rrrtr. voörby 
Cónserve Struik links, 
03429-2571. CC-61R: 


r 


DIV BUiTFNl.AND 


AKTIEVE RONDREIZEN 
, Kleine groep htó rabHte 
” voóir-eigBri irMèf., 
lerland/Wai<e^Shetlands/ 
Schotse Hoógianden/ 
Noofwegen/Thaijand/ ^ 
Indonesië/Egy^e/ 
Brazilië/Alaska, 
TRAVELLERS LocHem 
tot 20.00. 05730-56607. 

- DB-61R 


’n vakantieadres met veel 
rekreatieve mogelijkheden 
op een schitterend eiland 

RESORT d’A*M*ELANDER KAA 

luxe apparterrienten en 
hotelkamers ƒ 
congres (S. partyzalen 0'' 

Belvoorinfo 05191 -4646 DIV. BUITENLAND 
van BiidapesL Veie moge^khéden. Voor informatie belt 
u: (05980)80515. HO-61R 


Zoeklichtreizen 

Postbus 99, 3940 AB Doom. Tpl. 03430-1^0. 
tMcie dag vaart het uitend comfortabele autoveer- 
•chqtde’IPeserlMHser van ctol4urvik Liiw van 
. fkedenialMwonaar Unvit y.V. • 

, > wrowiortaiiflfcvoor 2200 passagiers eatbSO auto’s 
B inriefctght ftetoit B gezellige louogBS, regaurants 
, ep taus Bïloècoop, sauiia en iüladerspeelkamer 
■ttaooc zoftoedek Stax-finee sbopping centi^ ■ 
service van hoi^ niveau. 

yow auto 

. ( i B it h w éc k) tdf aü f 2^-, 


D6fiE8TEdrltil40$l UrTGtEBB^ÖËCypniSQicl&vincttu 
by IU08 TRAVÊt, de Cypruêlkèrirtor ,by, uitetekl Tel. 
01^179417. Lid SGR.' - . 'CY-61R 


/•* ■ If' t' S. ‘ I 


TURK^Jl 

ddki 

rVit 

nSjÓR r^^4naau.of byv. Bodium, hotel Halis Va ka^rAiadka^/bateon 

by strand, fn vctoijaar snTi«yadh 'F 

. ..F-'v' ) * I 


L VER. STATEN / CANADA 


QAMPÉR 

zónder bykomende ko^n, (nóg enkele mÓgen]kh. in 
april), van Caiifomië nadr' Nèw York. Campéf atidveren 
voor 1 mei in New'.York,’'Verlëliping mogelij^ Vliegreis 
v.a, ƒ.1.368.- pp. Cadusa. Rgizen. Vinkóveea tel 
(02949) 11B35/3544. , '' ^ ^ — r ^eiR 
VOORJAARSREIZEN naar: MAROKKO, COSTA RlCA, 

/NritAYAttJAI A 'AlPnAl iMI4i>iaa._1 >!r»en e i 
Culturele en avontuurlijke rondreizen in h 
Oosten, het Verre Oosten en Oost-Europa. ( 
mensen in Egypte, Syrië, Algerijè, Jemen, I 
Rusland, Chiria, Malei^ en Indonei 

Delta Reizen, de special 
050 - 146200 


Al ll«: • I' * •--TEi -Ti iH' c 'TWlfi j 

T^: ft' I! Ni A ■ ■ L''® ISUij' TE 


Super * Rei 


AMieva. rondreis WEST 
TUWOJÊ, 22 
/1696,% GüSt-TUrkye 
dgn,. ƒ 1795,4 <ihci. vyeg- 
fotSi;, tialG^ Itonroer etc. 

v.iL ffKi 


126400:1» SGR 

i'y] i!_") i_' c, E- R! KA 


Guatemala 31 dagen 
/3796.-*"ipd,.\diegri0is, 
MaWberRhi^fsf élb. ÓN. 

, yartrekdaïsu polder? 

‘ |Ij^071-i2B4QO 
UdSQR: 

MA-61R TiNT-iLfrlv? 

w * j 11 

I rTTT rTTT 

’eaGHQcx.eF^iatJSH 


. n tn».,#Ï tt m rn t t muim^nét b ■. .' U:: 


cT I 0-1 7-?-J d:?n. vatnf Fl i f’T'.?. 


ronéate voor 

ft». Dal kam alaen daSpaciats^Réijmt ; EGYPta,,^gi3|nhtoe lOrda^se'rondröfs Cairo, Luxór, 
, Aws%f^ Nojilv.a.- ƒ ,1499 In#; goeds toerlstenWafliga.hö- 
' ta %.-aig : #>iedrsles,./Wlppnaon, *te klas WagorFt-tto en 
>; rechtoae#(se vlucht Ook Speciale Reizen Gëfttrale. 
.-Vraag gratia reisgids:. 050-1458OO///O2O-60QÉ121 IW 

; : , ,l És-siS 


yin 1992 

Vfèaè dan nu om de ^ jpaéina dikito Egyptè-bro^ 
K-Toitfs. abbrdevdLldeeèn ÓYei’ rohcN^izen^^^^ 
-cruises, hotols,aftiand, duiken, woèstijFt erf vjOèf^ 
At vanaf ƒ 796,- uw ANVR*iwi^utetoii#^ 
K'Touia. Kastaianj^ 26 a i^ ÉJ At^^ 

Tel. 02(>4463331,. L^ANViyÈ^ > 


malayó, Zikd#^;. Afrika,V Ijsland, USA/Canadè,. 
DIA-IMPO l^RÊCFiT: zo 16-2. THIKA NA¬ 

TUURREIZEN, fid .SGAR. (020). 6473588 (24u. ant- 
w.app.) F PB61R 


EXCLUSIEF • ZORG EI 0 0 S • 4 C ïifc F •f-j- -n ^ ^ -'4^ i 
ItaBë,/ Oöstetirljk, 
stacaraWos;^ó!^1^| 


igi&' en Luxemburg staan ’ 
lungafóWtèrttén en spITnt^if 
r. Ü. jic>^. èf du$ 8lteén iraar 


Véél \toorpr^ Vbbr dé Kncleren 


i» ■'-] M [* a ^ V‘ f sj 6e TnEtB i 


Acttof: A);ajoz0 canipin^^ zp ingestejd, op :gezlnnen' mèt 
accieNé Wncterén; Natuur, cultuur, sport’ eh ^ , ^ 
lf3S0 


Ugi^ blnfrp. voor eep^. ^ - v. . / -. 

betaalbare prysi l^ïaöev^órize bixxi)ut^i^i,073 T- 00. 
f' *- ‘ • Ji 

i:ff?iMJtOVA4jAlt'riES.'.- .