Skip to main content

Full text of "Opasnost Ismijavanja s Vjerom -Abdullah b. Abdur-Rahman es-Sa'd"

See other formats


OPASN MS ML I/Ji Abdullah b. Abdur-Rahma Naslov knjige: 

OPASNOST 
ISMIJAVANJA S VIEROM Autor knjige: Dizajn naslovnice: 

es-Sa'd Edis Smajic Prijevod: Tematika: 

Amir I. Smajic Islamsko vjerovanje 

Lektor: Tiraz: 

Edis Kuko 1000 Medina, 1433 / 2012. 
am.ibr.sm@ gmail.com OPASNOST 
ISMIJAVANJA S V^EROM Uvazeni sejh i muhaddis 
Abdullah b, Abdur-Rahman es-Sa'd Prijevod: 
Amir I. Smajic U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog! 

Zahvala pripada samo Allahu, Jedinom, i salavat i 
selam donosimo na Njegovog Poslanika, nakon kojeg nema 
drugih poslanika, na njegovu casnu porodicu, vjerne 

ashabe i one poslije njih. 

Pridavanje paznje ispravnosti covjekovog vjerovanja 
doista je od najbitnijih obaveza svakog muslimana. U torn 
pogledu obaveza je svakog pojedinca da spozna stvari koje 

ponistavaju i ruse to vjerovanje kako bi se sacuvao od 
upadanja u njih. 

Od stvari koje ruse covjekovo vjerovanje, U pogledu 
kojih su nemarni mnogi ljudi u ovom vremenu, jest 
ismijavanje i izrugivanje (ar. el-istihza) Uzvisenom Allahu, 
Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i islamu. Iz 
tog je razloga svaki musliman obavezan spoznati propise 
koji su vezani za ovo djelo kako bi bio na oprezu i kako bi 
druge upozoravao i opominjao, onoliko koliko je u 
mogucnosti, i time sacuvao svoju vjeru i sa sebe skinuo 
odgovornost pred Uzvisenim Allahom. 4 DEFINICIJA ISM IJAVANJA Ismijavanje je bilo koji vid omalovazavanja ili 
izrugivanja Uzvisenom Allahu ili Njegovom Poslaniku, 
sallallahu alejhi ve sellem, ili vjeri, da nas Allah, dzelle 
sanuhu, sacuva toga. 

Ebu Hamid El-Gazali, rahimehullah, rekao je: 
"Izrugivanje je omalovazavanje, potcjenjivanje i pridavanje 
paznje manjkavostima na nacin koji nasmijava druge, bilo 
da se radi prepricavanjem djela ili govora, pokretom prsta, 
namigivanjem i si." 1 

Sejhul-islam Ibn-Tejmijje, rahimehullah, rekao je: "Ako 
Odredeni izraz nije ogranicen i definiran U jeziku, kao Sto SU 
definirani Zemlja, nebesa, more, Sunce, Mjesec itd., niti u 
serijatu, kao sto su definirani namaz, zekat, hadzdz, iman, 
nevjerstvo itd., onda je obaveza da se vratimo u 
ogranicavanju i definiciji tog izraza obicajima ljudi, kao 
kupoprodaja, najam, garancija itd. Stoga gledista obaveza 
je da se vratimo obicajima ljudi u jeziku kad je u pitanju 
omalovazavanje, grdnja, psovka. Ono sto se u obicajima 
ljudi smatra omalovazavanjem, grdnjom, psovkom i si. 
smatra se takvim i u serijatu. Na osnovu spomenutog, sve 
sto bi bilo povodom bilo kakve kaznene norme ili prijekora 1 Ihja ulumiddin, 3/131. 5 kad bi se reklo nekom drugom mimo Poslaniku, sallallahu 
alejhi ve sellem, ulazi u znacenje psovanja Allahovog 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad bi se njemu reklo 
i ima isti propis." 2 

"Ako omalovazavanje i psovka nisu jasno i odredeno 
definirani U jeziku, niti U Serijatu, onda se vraca na ono Sto 
je uobicajno definirano medu ljudima. Ono sto se u obicaju 
ljudi smatra omalovazavanjem i psovanjem Allahovog 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jest ono na sto se 
Odnosi govor ashaba i islamskih ucenjaka kad govore 0 
propisu onoga koji to radi, a ono sto se u obicajima ljudi 
takvim ne smatra ne ulazi u taj propis." 3 

"Ukratko, ono sto je kod ljudi poznato kao psovka 
smatra se psovkom i to se razlikuje shodno stanju, 
izrazima, obicajima, nacinu govora i si. A ono Sto je nejasno 
i dvosmisleno ima status njemu slicnog." 4 2 Es-Sarimul-meslul, str. 131. 

3 Isto, str. 540-541. 

4 Isto, str. 542-543. 

6 DOKAZI DA SU ISM IJAVANJE I IZRUGIVANJE ALLAH U, 
POSLANIKU I VJERI OD DJELA KOJA POCINIOCA 
IZVODE IZ ISLAM A 

Dokazi koji upucuju da je to od djela koja ruse covjekov 
islam dijele se na cetiri vrste: 

PRVA VRSTA: Ono sto je doslo u Allahovoj Plemenitoj 
knjizi, a to su rijeci Uzvisenog: "A kada bi ih upitao, oni bi 
sigurno reki: 'Mi smo samo razgovarali i zabavljali se.' 
Reci: 'A zar da se s Allahom, rijecima Njegovim, i 
Poslanikom Njegovim ismijavate?! Ne ispricavajte se! 
Doista ste postali nevjernici nakon sto ste bili vjernici.' 
Ako nekima od vas i oprostimo, druge cemo kazniti zato 
sto su bili nepokornici." 5 

Ovaj ajet jasan je i nedvosmislen dokaz da je onaj koji 
se ismijava s Allahom ili Njegovim Poslanikom, sallallahu 
alejhi ve sellem, nevjernik u Uzvisenog Allaha. 

Sejhul-islam Ibn-Tejmijje, rahimehullah, rekao je: " Kad 
je ova skupina omalovazila Allahovog Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem, tako Sto SU mu pripisali odredene 
manjkavosti i ucenjacima od njegovih ashaba i izigravali se 
onim s cim je dosao od objave, Allah je obavijestio da su 

tim cinom postali nevjernici, iako su se samo zabavljali, pa 5 Prijevod znacenja, Et-Tevbe, 65-66. 7 kakav je tek status onoga koji je ozbiljan? Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, nad njima nije sproveo 
serijatsku kaznu za odmetnistvo (tj. ubistvo) zato sto mu u 
to vrijeme jos nije bila naredena borba protiv licemjera, 
nego mu je bilo naredeno da se strpi i ne obazire na 
njihova uznemiravanja, a takoder je imao i pravo oprostiti 
onome ko ga je omalovazio i uznemirio." 6 

I kaze na drugom mjestu: "Govor onih koji kazu da je 
nevjerstvo, koje je pocinila ova skupina nakon vjerovanja, 
nevjerstvo jezikom i da su prije toga vec bili nevjernici u 
srcima, netacan je i neispravan govor zato sto se vjerovanje 
na jeziku s nevjerstvom u srcu smatra nevjerstvom. Bilo bi 
nepotrebno red: "Doista ste postali nevjernici nakon sto 
ste bili vjernici", ako su vec bili nevjernici prije toga. A ako 
kazu da se pod tim misli da su obznanili nevjerstvo nakon 
obznane vjerovanja, kazemo da to oni nisu uradili javno 
pred ljudima, nego u uzem i zatvorenom krugu 
istomisljenika. Ono sto je ispravno je da su postali licemjeri 
(munafici) bojeci se da ne bude objavljena sura koja ce 
iznijeti ono sto je u njihovim srcima. Ono sto je u njihovim 
srcima ispoljili su ismijavanjem i izrugivanjem i time pocinili 
nevjerstvo i postali nevjernici, nakon vjerovanja, a izraz ne 
ukazuje da su oni i dalje ostali licemjeri." 7 6 Es-Sarimul-meslul, str. 32-33. 
7 Medzmu'ul-fetava, 7/272. 8 Uzviseni Allah na mnogim je mjestima u Kur'anu 
spomenuo da je od najvidljivijih osobina nevjernika i 
licemjera ismijavanje Allaha, dzelle sanuhu, Njegovih ajeta, 
Njegovih poslanika i vjernika i da je to djelo uzrok njihove 
patnje. AJETI KOJI UPUCUJU NA NJIHOVO 
IZRUGIVANJE POSLANICIM A 

"I poslanicima su se i prije tebe rugali, pa je one koji 
su im se rugali stiglo bas ono cemu su se rugali." 8 

"Kada te vide nevjernici, samo ti se rugaju: 'Je li to 
onaj koji vase bogove hull? ' A oni sami ne vjeruju kada se 
spomene Milostivi." 9 

"Kad te vide, rugaju ti se: 'Je li ovo onaj koga je Allah 
kao poslanika poslao? " 10 

"I prije tebe se poslanicima rugalo, pa sam Ja onima 
koji nisu vjerovali vremena ostavljao i poslije sam ih 
kaznjavao, a kakva je samo bila kazna Moja!" 11 Prijevod znacenja, El-En'am, 10. 

9 Prijevod znacenja, El-Enbija, 36. 

10 Prijevod znacenja, El-Furkan, 41 

11 Prijevod znacenja, Er-Ra'd, 32. 9 AJETI KOJI UPUCUJU NA NJIHOVO IZRUGIVANJE 
ALLAHOVIM AJETI MA 

"I ne uzimajte Allahove ajete za izrugivanje!" 12 

"Njima ce kazna dzehennem biti zato sto su nevjernici 
bili i sto su se ajetima Mojim i poslanicima Mojim 
rugali." 13 

"Ima ljudi koji kupuju price za razonodu, da bi, ne 
znajuci koliki je to grijeh, s Allahova puta odvodili i da bi 
ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih ceka sramna 
kazna. Kad se nekom od njih ajeti Nasi kazuju, on oholo 
glavu okrece, kao da ih nije ni cuo, kao da je gluh - zato 
mu navijesti patnju nesnosnu." 14 

"Tesko svakom lascu, velikom gresniku! On cuje 
Allahove rijeci kad mu se kazuju, pa opet ostaje ohol kao 
da ih cuo nije; njemu patnju neizdrzivu navijesti. A kad 
sazna za neke Nase ajete, on im se ruga. Takve ceka 
ponizavajuca patnja. Pred njima je Dzehennem i ni od 
kakve im koristi nece biti ono sto su stekli, ni kumiri koje 
su, pored Allaha, prihvatili, njih ceka muka golema. Ovaj 12 Prijevod znacenja, El-Bekare, 231. 

13 Prijevod znacenja, El-Kehf, 106. 

14 Prijevod znacenja, Lukman, 6-7. 10 Kur'an je prava uputa, a one koji ne vjeruju u dokaze 

Gospodara svoga ceka patnja nesnosna." 15 

"A onima koji nisu vjerovali: 'Zar vam ajeti Moji nisu 
kazivani, ali vi ste se oholili i narod nevjernicki postali. 
Kad se govorilo: 'Allahovo obecanje je, zaista, istina, i u 
Cas ozivljenja nema nimalo sumnje' - vi ste govorili: 'Mi 
ne znamo sta je Cas ozivljenja, mi samo sumnjamo, mi 
nismo uvjereni', i ukazat ce im se gnusna djela njihova i sa 
svih strana okruzit ce ih ono cemu su se rugali i reci ce se: 
'Danas cemo mi vas zaboraviti kao sto ste vi zaboravili da 
cete ovaj vas Dan dozivjeti, vatra ce vam prebivaliste biti i 
niko vam nece modi pomoci zato sto ste se Allahovim 
rijecima rugali i sto vas je zivot na Zemlji bio obmanuo.' 
Od toga Dana iz Dzehennema ih niko nece izvuci niti ce se 
od njih traziti da odobrovolje Allaha." 16 

"Mi saljemo poslanike samo zato da donose radosne 
vijesti i da opominju. A nevjernici se raspravljaju, sluzeci 
se neistinama, da bi time opovrgli Istinu, i rugaju se 
ajetima Mojim i Mojim opomenama." 17 15 Prijevod znacenja, El-Dzasije, 7-11. 

16 Prijevod znacenja, El-Dzasije, 31-35. 

17 Prijevod znacenja, El-Kehf, 56. li AJETI KOJI UPUCUJU NA NJIHOVO 
IZRUGIVANJE VJERI 

"0 vjernici, ne prijateljujte s onima koji vjeru vasu za 
podsmijeh i zabavu uzimaju, bili to oni kojima je data 
Knjiga prije vas ili bili mnogobosci." 18 

"I kad pozivate na molitvu, to za podsmijeh i zabavu 
uzimaju, zato sto su oni ljudi koji ne shvataju." 19 

AJETI KOJI UPUCUJU NA NJIHOVO 
IZRUGIVANJE VJERNICIM A 

"Gresnici se smiju onima koji vjeruju; kada pored njih 
prolaze, jedni drugima namiguju, a kad se porodicama 
svojim vracaju, sale zbijajuci vracaju se; kad in vide, onda 
govore: Ovi su, doista, zalutali!' - a oni nisu poslani da 
motre na njih. Danas ce se oni koji su vjerovali 
nevjernicima podsmijavati..." 20 

"Kada susretnu one koji vjeruju, govore: 'Vjerujemo!' 
- a cim ostanu nasamo sa sejtanima svojim, govore: 'Mi 
smo s vama, mi se samo rugamo.' Allah se njima izruguje i Prijevod znacenja, El-M a'ide, 57. 
Prijevod znacenja, El-M a'ide, 58. 
Prijevod znacenja, El-M utaffifin, 29-34. 12 podrzava ih da u svom nevjerstvu lutaju. Umjesto pravim, 
oni su krenuli krivim putem; njihova trgovina nije im 
donijela nikakvu dobit i oni ne znaju sta rade." 21 

ISMIJAVANJE I IZRUGIVANJE OSOBINAJE 
SLJEDBENIKA PAGAN STVA (DZAHILIJETA) 

Allah, Uzviseni, obavijestio nas je o onome sto se zbilo 
izmedu Musaa, alejhisselam, i njegovog naroda, pa kaze: 
"A kad je M usa rekao narodu svome: 'Allah vam nareduje 
da zakoljete kravu', oni upitase: Zbijas li ti to s nama 
salu?' - 'Ne dao mi Allah da budem neznalica!' - rece 
on. 

Ismijavanje Allahovih naredbi osobina je sljedbenika 
paganstva (dzahilijeta), a oni su nevjernici, kao sto smo 
vidjeli u prethodnim ajetima, udaljeni od znanja o Allahu, 
dzelle sanuhu, Njegovim ajetima i poslanicima. Na osnovu 
toga je i onaj koji se ismijava s Allahovom, dzelle sanuhu, 
vjerom i propisima isti kao i oni. Propis spram njega je kao i 
propisspram njih. 

Allah, dzelle sanuhu, rekao je: "On vam je vec u Knjizi 
objavio: kad cujete da Allahove rijeci poricu i da im se 
izruguju, ne sjedite s onima koji to cine dok ne stupe u Prijevod znacenja, El-Bekare, 14-16. 
Prijevod znacenja, El-Bekare, 67. 13 drugi razgovor, inace, bit cete kao i oni. Allah ce sigurno 
zajedno sastaviti u Dzehennemu licemjere i nevjernike. 1,23 

DRUGA VRSTA: Ono sto iz sunneta Allahovog 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, upucuje da je 
izrugivanje Od djela koja ruse covjekovo vjerovanje jeste 
predaja koju su zabiljezili Ibn-Dzerir (14/333) i Ibn Ebi- 
Hatim (7/1829) putem Hisama b. Sa'da, od Zejda b. Eslema, 
a on od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, da je 
rekao: 

"Neki covjek je, na jednom od skupova prilikom 
pohoda na Tebuk, rekao: 'Doista nisam vidio da je neko 
slican ovim nasim karijama (ucenjacima). Nisam vidio 
pohlepnijih trbuha, lazljivijih jezika i vecih kukavica 
prilikom susreta s neprijateljem od njih.' 

Jedan od prisutnih odgovorio mu je: 'Slagao si! Doista 
si ti munafik (licemjer)! Obavijestit cu o ovome Allahovog 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem!" 1 

Ta vijest je doprla do Allahovog Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem, a ujedno je i spustena objava. 

Kaze Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma: Vidio sam 
onog ko je to rekao kako, objesen za uzdu deve Allahovog 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a kamenice mu prave 
rane po nogama, govori: 'O, Allahov Poslanice! Doista smo Prijevod znacenja, En-Nisa, 140. 14 mi samo razgovarali i zabavljali se!', a Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, ne odgovara mu na to osim: "A 
zar da se s Allahom, rijecima Njegovim i Poslanikom 
Njegovim ismijavate?..." 24 

Lanac prenosilaca ove predaje je hasen (dobar). Hisam 
b. Sa'd nije slab ravija, pogotovo kad prenosi od Zejda b. 
Eslema, a po pitanju Zejda b. Eslema razilaze se hadiski 
kriticari da li je slusao hadise od Ibn-Omera ili ne. Ispravno 
je da slusao hadise od njega jerje u nekoliko hadisa jasno 
spomenuo da je direktno cuo ono sto prenosi. 

Ono sto pojacava ispravnost ove predaje je predaja 
koju su naveli Ibn-Dzerir (14/334) i Ibn Ebi-Hatim (6/1830) 
putem Jezida b. Zurej'a, on od Se'ida, a on od Katade, 
rahimehullah, koji kaze da je povod objave rijeci 
Uzvisenog: "A kad bi ih upitao, oni bi sigurno reki: 'Mi 
smo samo razgovarali i zabavljali se.' Reci: 'A zar da se s 
Allahom, rijecima Njegovim i Poslanikom Njegovim 
ismijavate?!'" bio kad je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, vrsio pohod na Tebuk. Skupina munafika, koji su 
bili ispred njega, rekli su, a da on ne cuje: "Zar misli ovaj 
covjek da ce OSVOjiti dvorce i zidine Sama? Kamo srece, 
kamo srece!" Pa je Uzviseni Allah obavijestio Svoga 
Poslanika o tome, a on je odmah rekao: "Dovedite pred 
mene tu skupinu!" Kad su bili dovedeni, rekao im je: "Zar Prijevod znacenja, Et-Tevbe, 65. 15 niste rekli to i to? Zar niste rekli tako i tako?" Odgovorili 
su: "Doista smo samo razgovarali i zabavljali se!" Pa je 
Allah, Uzviseni, o njima objavio ono sto slusate u Kur'anu. 

Ovu predaju biljezi Ibn-Dzerir (14/334), takoder i 
putem Muhammeda b. Sevra, on od Ma'mera, a on od 
Katade sa slicnim tekstom. 

Takoder, prenosi Ibn-Dzerir (14/335) putem Ebu 
Mi'serama, on od Muhammeda b. Ka'ba el-Kuredija i 
drugih da su reki: "Rekao je covjek od munafika: 'Ne vidim 
da su ove nase karije (ucenjaci) nista drugo osim 
najpohlepnijih trbuha i najlazljivijih jezika medu nama, a i 
nisam vidio vecih kukavica medu nama od njih!' Pa je to 

doslo do Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. 
Kad je taj munafik stigao do Allahvog Poslanika, sallallahu 
alejhi Ve sellem, on je vec krenuo i uzjahao devu, pa je 
rekao: '0, Allahov Poslanice! Doista smo samo razgovarali i 
zabavljali se!' A on mu je, sallallahu alejhi ve sellem, 
odgovorio: "A zar da se s Allahom, rijecima Njegovim i 
Poslanikom Njegovim ismijavate?! ", pa do rijeci: "zato sto 
su bili nepokornici", a njegove noge su poblijedjele od 
vrucine kamenica iduci za Allahovim Poslanikom, sallallahu 
alejhi ve sellem, okacen za uzdu njegove deve." 

Ove i druge predaje pojacavaju prethodno spomenutu 

predaju od Ibn-Omera, radijallahu anhuma. 16 Treca vrsta: Svi islamski ucenjaci jednoglasno kazu 
da je onaj koji se ismijava i izruguje necemu od vjere 
pocinio teski grijeh koji ga izvodi iz vjere. 

Taj konsenzus prenosi nekolicina islamskih ucenjaka, 
od kojih su Ebu-Bekr b. EI-'Arebi i sejh Sulejman b. 
Abdullah b. Muhammed b. Abdul-Vehhab, da im se svima 
Allah smiluje. 

Ebu Bekr b. EI-'Arebi, rahimehullah, rekao je: "Ono sto 
su rekli ovi, bilo da su u tome bili ozbiljni ili da su se salili, 

nevjerstvo je jer onaj ko u sali cini djela nevjerstva cini 
pravo nevjerstvo i po tome se niko od ummeta ne razilazi 
jer je doista ozbiljnost brat istine i znanja, a sala brat 
neistine i neznanja." 25 

Sejh Sulejman b. Abdullah, rahimehullah, rekao je: 
"Poglavlje o onome ko se ismijava s necim u cemu se 
spominje Allah ili s Kur'anom ili s Poslanikom, sallallahu 
alejhi ve sellem, tj. o tome da je takav postao nevjernik tim 

cinom, omalovazavajuci Allahovu bozanstvenost i 

poslanicu, a to je djelo koje dokida tevhid zato sto su 

islamski ucenjaci slozni na nevjerstvu onoga koji uradi 
nesto od toga. Onaj ko se izruguje Allahu ili Njegovoj knjizi 
ili Njegovom Poslaniku ili Njegovoj vjeri pocinio je 
nevjerstvo po jednoglasnom misljenju svih islamskih Ahkamul-Kur'an, 2/542. 17 Ucenjaka, pa makar se salio i ne zelio se U Stvamosti 
ismijavati." 26 

Ebu-Abdullah Muhammed b. Suhnun, rahimehullah, 
rekao je: "Islamski ucenjaci slozni su da je onaj koji vrijeda i 
omalovazava Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve 
sellem, nevjernik i ceka ga Allahova kazna. Njegov propis 
kod ummeta je da bude ubijen, a onaj ko sumnja u njegovo 
nevjerstvo i sam je nevjernik." Ovaj citat prenio je El-Kadi 
Ijjad u "Sifa'u" 27 

Ijjad je, takoder, rekao: "Znaj, Allah nam svima bio na 
pomoci, da svako vrijedanje Allahovog Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem, ili omalovazavanje, bilo da se radi o njemu 
ili njegovom porijeklu ili njegovoj vjeri ili nekoj od njegovih 
osobina ili udara na njegovu cast ili ga se poredi S nekim ili 
necim, s ciljem omalovazavanja - sve od prethodnog 
smatra se psovkom i vrijedanjem i ima isti status, a to je da 
bude ubijen. Takoder, ko god ga proklinje ili dovi protiv 
njega ili mu zazeli nesto lose ili mu pripise ono sto ne 
dolikuje njegovom polozaju, s ciljem kudenja, ili se izigrava 

njegovom caScu ruznim i pogrdnim rijecima ili ga nastoji 
osramotiti spomenom nekih od iskusenja i nedaca kojima 
je bio iskusan ili omalovazava njegov stepen spominjuci 
neke od postupaka i osobina koje su bile pri njemu, a koje Tejsirul-Azizil-Hamid, str. 553. 
2/934-935. 18 su normalne ljudske osobine, sve ovo ima isti propis po 
jednoglasnom misljenju islamskih ucenjaka i imama od 
vremena ashaba, radijallahu anhum, i svih poslije njih." 28 

I kaze: "Znaj da je onaj koji omalovazi Kur'an ili mushaf 
ili nesto od toga ili ga opsuje ili porekne, cak jedan harf ili 
ajet, ili ga ne smatra istinom ili, pak, nesto od njega ili 
zanegira nesto od propisa i obavijesti spomenutih u njemu 
ili svjesno ustvrdi ono sto on negira ili cak posumnja u 
istinitost necega od toga, nevjernik po konsenzusu svih 
islamskih ucenjaka. Uzviseni Allah rekao je: "...laz mu je 
strana, s bilo koje strane, on je Objava od Mudroga i 
hvale dostojnoga." 29 " 30 

Sejhul-islam Ibn-Tejmijje, rahimehullah, rekao je: 
"Poglavlje o onome koji opsuje Uzvisenog Allaha. Ako je 
musliman, obaveza je nad njim sprovesti smrtnu kaznu po 
konsenzusu svih ucenjaka zato sto je tim cinom postao 
nevjernik i otpadnik od islama. Stavise, gori je i od onoga 
koje u osnovi nevjernik jer takav velica Gospodara i smatra 
da vjera koju zastupa biva neispravna cinom ismijavanja 
Allaha i zato Ga ne psuje." 31 Es-Sfa, 2/932. 

Prijevod znacenja, Fussilet, 42. 
Es-Sifa, 2/1101. 
Sarimul-meslul, str. 546 19 CETVRTA VRSTA: Onaj koji sjedi s onima koji se 
ismijavaju i izruguju Allahovim ajetima, ne negira im taj cin 
i ne napusti ih u torn trenutku, a to je u mogucnosti, ima 
isti status kao i oni koji se ismijavaju, kao sto je prethodilo 
u ajetu. Pa kakvo je onda stanje onih koji se ismijavaju? 0 
ovome ce, uz Allahovo dopustenje, biti detaljnijeg govora 
naknadno. 

Poznato je da se oni koji su se ismijavali u doba 
Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nisu svi 
ismijavali, negu su dvojica govorila, a treci je sutio, ali im se 
nije u tome suprotstavio niti je napustio skup i tako je 
poprimio isti propis. Plemeniti ajet, koji je objavljen o 
tome, presudio je da su svi pocinili nevjerstvo. Uzviseni 
Allah rekao je: "Ne ispricavajte se! Doista ste postali 
nevjernici nakon sto ste bili vjernici." Zatim je Uzviseni 
rekao: "Ako nekima od vas i oprostimo, druge cemo 
kazniti..." 32 , zeleci ukazati na ovog treceg koji se pokajao 
iskrenim pokajanjem koje ga je spasilo kazne. 

Kurtubi, rahimehullah, rekao je: "Uzviseni je rekao: '...i 
ne sjedite s onima koji to cine dok ne stupe u drugi 
razgovor', tj. drugi razgovor mimo nevjerstva jer inace, 
bit cete kao i oni', sto upucuje na obaveznost izbjegavanja 

i klonjenja grijesnika kada to javno ispoljavaju jer onaj koji 
ih ne izbjegava time iskazuje zadovoljstvo njihovim djelima, Prijevod znacenja, Et-Tevbe, 66. 20 a zadovoljstvo nevjerstvom je nevjerstvo, kao sto kaze 
Uzviseni: inace, bit cete kao i oni'." 33 

Svako ko boravi na mjestu gdje ljudi cine nepokornost 
Allahu i to im ne negira snosi isti grijeh kao i oni koji ga 
cine. Zbog toga mu je obaveza da im negira ako gresno 
govore ili rade, a ako to nije u stanju, obaveza mu je da ih 
napusti kako ne bi bio od onih koji su spomenuti u ovom 
ajetu. 

Prenosi se od Omera b. Abdul-Aziza, rahimehullah, da 
je priveo skupinu koja se opijala alkoholom, pa mu je bilo 
receno da je jedan od njih postac. On ga je nagrdio i 
proucio mu ovaj ajet: "...inace, bit cete kao i oni", tj. da je 
zadovoljstvo grijehom samo po sebi grijeh i zato je ista 
kazna i za onog koji radi grijeh i za onog ko je grijehom 
zadovoljan, kako bi zajedno bili upropasteni. 

Slicnost grijesnika s onim ko je grijehom zadovoljan 
nije u svim svojstvima, ali vanjska uporedba medu njima 
upucuje, bez sumnje, da su neminovno isti. Zato se kaze: 
"Svako ko je s nekim blizakza njim se i povodi." 

Iz prethodno spomenutog vidjeli smo da je obaveza 
izbjegavati grijesnike, kao sto smo pojasnili, pa ako je tako 
s obicnim grijesnicima, onda je izbjegavanje novotara i 
onih koji se povode za strastima jos prece. Dzami'u ahkamil-Kur'an, 5/418. 21 Kelbi kaze da je ajet "...i ne sjedite s onima koji to cine 
dok ne stupe u drugi razgovor..." derogiran ajetom "A oni 
koji se boje Allaha nece za njih racun polagati..." 34 Ali 

velika vecina komentatora Kur'ana kaze da je propis ajeta i 
dalje vazeci. 

Prenosi Ibn-Dzerir od Dahhaka, rahimehullah, da je 
rekao: "u znacenje ovog ajeta ulazi svaki novotar koji uvodi 
u vjeru ono sto nije od nje, do Sudnjega dana." 

Mnogi od krscana, zidova i drugih nevjernika, iako su 
nevjernici i u jasnoj zabludi, ne dopustaju sebi da se 
ismijavaju s Allahom, koji je daleko i uzvisen od onoga sto 

Mu pripisuju. Ovaj grijeh nece uciniti osim onaj ko je 
dostigao krajnje granice u nevjerstvu. Zato mozemo naci 
mnoge koji se pripisuju islamu, a ne klanjaju niti daju zekat 
niti poste, niti obavljaju hadzdz, ali, i pored navedenog, 
krajnje se suzdrzavaju od izrugivanja Allahu ili Njegovim 
ajetima ili Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Takvo 
nesto ne rade osim oni koji su dostigli vrhunac u nevjerstvu 
i zabludi, kao sto smo spomenuli, tako da je svako ko se 
ismijava sAllahom, dzelle sanuhu, ili Poslanikom, sallallahu 
alejhi ve sellem ili necim od vjere time postao nevjernik, da 
nas Uzviseni Allah sacuva toga. 

Sejhul-islam Ibn-Tejmijje, rahimehullah, rekao je: "Sto 
se tice psovke, to je javno ispoljavanje manjkavosti i Prijevod znacenja, El-En'am, 68. 22 omalovazavanja Uzvisenog Allaha. Takav skrnavi Njegovu 
svetost cinom kojim je i sam svjestan da Ga omalovazava, 
vrijeda i Njemu se izruguje. Sam je svjestan da je rekao 
ogromnu stvar. Samo sto se nisu nebesa i Zemlja 
raspolovili, a planine u prasinu pretvorile. Svjestan je da je 
taj cin najveci vid nevjerstva." 35 Es-Sarimul-meslul, str. 551. 23 VRSTE I STAN J A ONIH KOjl SE ISM IJAVAJU Onaj ko se ismijava sAllahom ili Poslanikom, sallallahu 
alejhi ve sellem, ili islamom moze biti u tri stanja. Svako od 
tih stanja ima svoj propis. 

PRVO STANJE: Da je uvjeren u to ismijavanje i 
izrugivanje i da potvrduje njegovu ispravnost, a uvjerenjem 
se smatra svaka odluka u srcu na odredeni postupak. 

DRUGO STANJE: Da to ismijavanje bude ciljano, ali bez 
uvjerenja u srcu. 

Prethodno je spomenuta predaja od Ibn-Omera, 
radijallahu anhuma, o covjeku koji je bio na jednom od 
skupova i rekao: "Doista nisam vidio da je neko slican ovim 
nasim karijama (ucenjacima). Nisam vidio pohlepnijih 
trbuha, lazljivijih jezika i vecih kukavica prilikom susreta S 
neprijateljem od njih." Pa mu je jedan od prisutnih na to 
odgovorio: "Slagao si! Doista si ti munafik (licemjer)! 
Obavijestit cu o ovome Allahovog Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem!" Ta vijest doprla je do Allahovog 
Posalanika, sallallahu alejhi ve sellem, a ujedno je i 
spustena objava. Kaze Abdullah b. Omer, radijallahu 
anhuma: "Vidio sam onog ko je to rekao kako, objesen za 
uzdu deve Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 
a kamenice mu prave rane po nogama, govori: '0, Allahov 24 Poslanice! Doista smo mi samo razgovarali i zabavljali se', a 
Allahov Poslanik, sal lallahu alejhi ve sellem, ne odgovara 

mu na to OSim: "A zar da se s Allahom, rijecima Njegovim i 
Poslanikom Njegovim ismijavate?!" 

U spomenutom ajetu spusten je propis da su ovi 
nevjemici. Ako SU Oni koji su se u ovom dogadaju ismijavali 
bili uvjereni u ono sto su rekli, onda je to ismijavanje s 
uvjerenjem (tj. prvo stanje), ali cemo pojasniti da oni nisu 
bili uvjereni u ono sto su rekli. Ako taj njihov govor nije bio 
s uvjerenjem da su Allahov Poslanik, sal lallahu alejhi ve 
sellem, i oni koji su ciljani s njim doista bili takvih osobina, 
nego su to rekli iz sale, bez ikakvih drugih primjesa, onda je 
taj govor vid lazi i izrugivanja. 

I to je ono sto se doista desilo s ovom skupinom. 
Ismijavali su se i lagali iz sale. 36 Allah, Uzviseni, radi toga 
kaze: "A kad bi ih upitao, oni bi sigurno reki: 'Mi smo 
samo razgovarali i zabavljali se.'" Oni su se imali namjeru 
ismijavati, ali nisu bili uvjereni u ono sto su govorili. 

Propis onog koji se namjerno ismijava, svejedno bio 
uvjeren u ono sto govori ili ne, jedan je. Takavje nevjernik 
u Velicanstvenog Allaha zato sto je nemoguce da se spoji Onaj koji laze kako bi nasmijao ljude prekoren je. Biljeze Imam Ahmed 
(5/2, 5, 7), Ebu-Davud (4990), Tirmizi (2315) i Nesa'i u "Kubra" (11126) od 
Behza b. Hakima, on od svoga oca, a on od djeda, da je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Tesko onom koji govori, pa laze kako 
bi nasmijao ljude! Tesko njemu! Tesko njemu!" 25 ismijavanje zajedno s vjerovanjem u Allaha, 'azze ve dzelle. 
Nemoguce je da covjek bude vjernik, a da se ismijava i 
izruguje Allahu, Njegovom Poslaniku ili vjeri. Uzviseni Allah 
zato kaze: "Ne ispricavajte se! Doista ste postali nevjernici 
nakon sto ste bili vjernici." Ali, ismijavanje s uvjerenjem je, 
bez sumnje, vece nevjerstvo od ismijavanja bez uvjerenja. 

Ebul-Abbas Ibn-Tejmijje, rahimehullah, rekao je: "Onaj 
ko potvrduje Allahovu jednocu u bozanstvenosti i priznaje 
poslanstvo Njegovom robu i Poslaniku, zatim to uvjerenje 
ne poprati Obaveznim velicanjem i uvazavanjem, koje biva 
u srcu, a njegovi se tragovi ispoljavaju na organima, vec, 
naprotiv, to uvjerenje poprati omalovazavanjem, 
izigravanjem i izrugivanjem, rijecima ili djelom, prisustvo 
tog uvjerenja je u torn slucaju kao i njegovo odsustvo. Ti 
postupci cine to uvjerenje neispravnim i unistavaju svaku 
njegovu korist i dobrotu. Vjerska uvjerenja ciste dusu i 
popravljaju je, pa kada to ne rade, onda je to zato sto se 
nisu stalozila u srcu i nisu postala stalna osobina duse. 

Ako znanje o obaveznom vjerovanju ne bude stalna 
osobina srca, od njega nece biti koristi. To znanje tada ima 
isti status kao dosaptavanje i razmisljanje. Spas ne biva 
osim sa cvrstim uvjerenjem u srcu, pa makar ga bila trunka, 
kad je u pitanju odnos izmedu njega i Allaha, dok se u 
vanjstini nad njim sprovode propisi koji su vezani za 
njegove rijeci i djela. 26 Cilj u ovoj napomeni je da ismijavanje i 
omalovazavanje srcem ponistava vjerovanje koje se nalazi 
u torn srcu, zato sto su te dvije stvari suprotne. Isto tako i 
ismijavanje u vanjstini, jezikom, ponistava vjerovanje koje 
je na jeziku u vanjstini, tj, ismijavanje i izrugivanje koje se 
desi S namjerom u srcu za sobom povlaci nevjerstvo i u 
vanjstini i u unutrasnjosti. Ovo je pravac i shvatanje fakiha 
(ucenjaka) svih mezheba i drugih ucenjaka od ehli-sunneta 
vel-dzema'ata." 37 

TRECE STANJE: Da se ismijavanje desi nehoticno i 
nenamjemo. Kao kada covjek zeli red nesto sto ne upucuje 

na ismijavanje, pa ga pretekne jezik i kaze nesto drugo sto 
upucuje na ismijavanje, pogrijesivsi i nenamjemo. Za ovo 
covjek nece biti odgovoran niti je grijesan. 

Dokaz za to jeste predaja koju je zabiljezio Muslim 
(2747) putem Ishaka b. Abdullaha b. Ebi-Talhe, a on od 
Enesa b. Malika, radijallahu anhu, da je rekao Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Doista, Allah se vise 
obraduje pokajanju Svoga roba nego sto bi to ucinio neko 
od vas kad bi putovao na devi kroz pustinju i izgubio je, a 
na njoj mu sva hrana i voda, pa je dugo trazi i, izgubivsi 
svaku nadu da ce je naci, legao u hlad drveta da se 
odmori, pa odjednom ugleda svoju devu kako stoji u 
neposrednoj blizini, te odmah skoci i uhvati je i od silne 37 Sarimul-meslul, str. 369. 27 radosti uzvikne: '0, Allahu, ti si moj rob, a ja sam Tvoj 
Gospodar', pogrijesivsi od silne radosti." 

Vidimo da ovaj covjek nije bio kaznjen n i ti prekoren 
zato StO nije imao Cilj izreci ovu recenicu, vec ga je jezik 
pretekao nehotice. 

VRSTE ISM IJAVANJA 

Ismijavanje i izrugivanje vjeri dijeli se na dvije vrste: 

PRVA: Jasno i nedvosmisleno ismijavanje, koje biva 
rijecima, kao sto se desilo s onima o kojima nasje Uzviseni 
Allah obavijestio. 

DRUGA: Nejasno i dvosmisleno ismijavanje, koje 
vecinom biva nekim postupkom, kao da isplazi jezik S 
ciljem izrugivanja i omalovazavanja kad se u njegovom 
prisustvu spomene Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem ili da pomjeri obrve zeleci umanjiti njegov, sallallahu 
alejhi ve sellem, stepen. Ovo je dvosmisleno ismijavanje. 

Nekada se moze se desiti da ismijavanje u djelima 
bude jasno i nedvosmisleno, kao kad bi covjek napravio 
neki pokret rukom (isaret) otvoreno s ciljem izrugivanja, a 
Uzviseni Allah najbolje zna. 28 PROPIS ONOGA KOJI PRISUSTVUJE ISM IJAVANJU Ovdje postoje tri stanja: 

PRVO: Da se suprotstavi onome ko se ismijava. Ovaj je 
uradio ono sto mu je naredeno. 

DRUGO: Da ustane, napusti sijelo i ne sjedi s onim koji 
se ismijava. Takavje postupio po Allahovim, dzelle sanuhu, 
rijecima: "Kad vidis one koji se rijecima Nasim rugaju, 
neka si daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne 
predu." 

TRECE: Da prisustvuje ismijavanju i suti. Ne negira niti 
se suprotstavlja, a zna kakav je propis za to. Ovakav je, da 

nas Allah sacuva, nevjernik po tekstu Plemenitog Kur'ana. 

Allah, Uzviseni, rekao je: "On vam je vec u Knjizi 
objavio: kad cujete da Allahove rijeci poricu i da im se 
izruguju, ne sjedite s onima koji to cine dok ne stupe u 

38 

drugi razgovor, inace, bit cete kao i oni." 

Njegove, dzelle sanuhu, rijeci: "...inace, bit cete kao i 

oni" upucuju na to da je nevjernik, da nas Allah sacuva. 

Takoder, ono sto upucuje na taj propis jesu Allahove, 
dzelle sanuhu, rijeci: "Reci: 'A zar da se s Allahom, rijecima 
Njegovim i Poslanikom Njegovim ismijavate?! Ne Prijevod znacenja, En-Nisa, 140. 29 ispricavajte se! Doista ste postali nevjernici nakon sto ste 
bili vjernici.'" Onaj koji se ismijavao bio je jedan medu 
njima, a u nekim se predajama spominje da su ih bila 
trojica, a Uzviseni Allah kaze: "Ako nekima od vas i 
oprostimo, druge cemo kazniti zato sto su bili 
nepokornici." 39 Tj. sve ih je obuhvatio grijehom. 30 PRIMJERI ISMIJAVANJA SVJEROM Obaveza svakog covjeka je da velica svoga Gospodara, 
'azze ve dzelle, i da postuje Njegovog Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem postivanjem koje samo njemu dolikuje i da, 
takoder, postuje vjeru koju je objavio i propisao Uzviseni 
Allah. 

Ismijavanje s Allahom, Poslanikom, sallallahu alejhi ve 
sellem, i vjerom ponistava obavezno uvazavanje i velicanje 
istog, kao sto smo prethodno pojasnili. Opet vidimo da je 
izrugivanje mnogo rasireno medu ljudima danas. Neki od 
ljudi izgovaraju rijeci koje u sebi sadrze ismijavanje i ne 
pridaju im nikakve paznje. Oni nisu svjesni da zbog samo 
jedne rijeci mogu pociniti nevjerstvo. 

Neki od primjera ismijavanja i izrugivanja: 

Abdullah, sin Imama Ahmeda, rahimehullah, rekao je: 
"Upitao sam oca o osobi koja kaze nekome: 'O, sine tog i 
tog, i ti i onaj ko te stvorio', pa je moj otac odgovorio: 'Taj 
je covjek otpadnik od islama!' Upitao sam: 'Zasluzuje li da 
mu se sabljom udari po vratu?' 'Da! Sabljom ce mu se 
udariti po vratu!' - odgovori. " 40 M esa'ilu Ahmed bi rivajeti Abdillah, str. 431. 31 Sejh Ali El-Kari, rahimehullah, rekao je: "U djelu £/- 
Muhit spominje se sljedece: ako bi neko sjeo na uzviseno 
mjesto, a drugi mu postavljali serijatska pitanja, s ciljem 
izrugivanja, i radi toga se smijali; svi bi postali nevjernici 
zbog omalovazavanja serijata." 41 

U djelu Ez-Zahirije spominju se sljedeci primjeri 
izrugivanja: "Ako bi neko rekao za osobu da je manja od 
sure Kevser pocinio bi nevjerstvo zato sto se tim cinom 
izrugivao suri. Takoder, ako bi rekao onome koji bolesniku 
na samrti uci sum Ja-sin: 'Stavljas je kao zalogaje u usta 
mrtvaca', pocinio bi nevjerstvo zato sto je omalovazio 
suru." 42 

Od savremenih primjera ismijavanja s islamskim 
vjerovanjem jeste clanak koji je objavio casopis "El-Enba"* 3 , 
u kojem je prikazana slika skupine polugolih glumaca koji 
su zajedno, stijesnjeni, usli u bure. Iznad slike je velikim 
slovima napisan naslov "Prozivljeni u buretu!", a ispod slike 
komentar na kraju kojeg stoji: "Opcenito, ovo je 
takmicenje divno i zabavno. Slicno je Danu prozivljenja." 44 

slican tome je slucaj koji se desio na jednom od 
univerziteta u regiji Perzijskog zaljeva. Dvije studentice, 41 Vidi: El-istihzau bid-din, Ahmed El-Kuresi, str. 492. 

42 Vidi: Isto, str. 410. 

43 Medzelletul-mudzteme'a, br. 496, str. 7; 3. 10. 1400. h. g. 

44 Vidi: El-istihzau bid-din, str. 322. 32 koje se pripisuju jednoj od demokratskih partija, obukle su 
hidzab, nikab i abaju i tako usle u kafeteriju na 
Ekonomskom fakultetu. Pocele su povisenim glasom 
razgovarati S nekoliko studenata, privlaceci paznju 
drugima, a zatim su otkrile svoje potkoljenice i druge 
dijelove tijela. To odvratno djelo uradile su javno, pred 
svim studentima. Nakon toga su skinule hidzab u 
potpunosti i izasle pred muskarce u farmericama, bez 
imalo stida, zeleci upotpuniti svoje ismijavanje s islamskim 
pokrivanjem. 45 

Jednom prilikom neki mi je covjek spomenuo skupinu 
ljudi koji su se okupili radi objeda. Kad je jelo bilo stavljeno 
na trpezu, prekinuli su s razgovorom i pozabavili se 
hranom. Tada je jedan od prisutnih, da nas Allah sacuva, 
rekao: "...i pred Milostivim ce se glasovi stisati i ti ces 
samo sapat cuti." 46 Ovo je ocito izrugivanje i ismijavanje. 
Glasovi ce se stisati radi Milostivog, a ne radi hrane. 

Primjer toga je i osoba koja je vidjela covjeka s 

pustenom bradom i potkracenim brkovima, pa mu je rekla: 
"Kad si vec takav, zasto onda ne obrijes i obrve?" Ovo je, 
da nas Allah sacuva, takoder izrugivanje. 45 Vidi: El-istihzau bid-din, str. 326-325, Medzelletul-mudzteme'a, br. 618; 

13. 7. 1403. h. g. 

4 Prijevod znacenja, Ta-ha, 108. 33 Mnogi ljudi, kad vide nekoga da je potkratio odjecu 
(nogavice), pokazuju prema njemu rukom, izrugujuci se. 
Drugi se ismijavaju s bradom ili hidzabom ili naredivanjem 
na dobro (da'vom) ili namazom ili hadzdzom. sta tek red za 
one ciji govor jasno upucuje na izrugivanje i 
omalovazavanje, da nas Allah sacuva? 

Musliman je obavezan biti na oprezu, dobro se paziti i 
kloniti se ovakvih i slicnih postupaka. Ujedno neka 
opominje i upozorava svoju bracu po vjeri kako bi se i oni 
spasili. 

Takoder, neka se svako dobro pripazi sijela i skupova 
na kojima se desavaju neki od vidova izrugivanja i 
ismijavanja s Allahom ili Poslanikom, sallallahu alejhi ve 
sellem, a prethodno smo spomenuli kakav propis vazi za 
onoga koji sjedi zajedno s takvima. 34 OPASNOST IZIGRAVANJ A ALLAHOVIM 
AJETIMAIPROPISIMA Od veoma opasnih pojava, koje su usko vezane za ovu 
temu, jest izigravanje Allahovim, dzelle sanuhu, ajetima i 
polemiziranje o njima suprotno istini. Neki polemiziraju o 
ajetima dozvoljavajuci ono sto je Allah zabranio i 
zabranjujuci ono sto je On dozvolio ili, pak, tumaceci i 
usmjeravajuci ajete suprotno njihovom znacenju i 
suprotno onome radi cega su objavljeni. 

Neki od primjera: 

Pojedini ljudi govore za nogometase da su borci na 
Allahovom putu i citiraju im Allahove, dzelle sanuhu, rijeci: 
"...ako Allaha pomognete, i On ce vama pomoci" 47 i 

slicno. Usmjeravaju kur'anske ajete kao da se odnose na 
one koji igraju nogomet. Ovo je, bez sumnje, nepravedno i 
lazno polemiziranje o Allahovim ajetima. 

Primjer slican prethodnom jeste covjek koji zeli 
pokrenuti neki projekat ili Otvoriti odredenu prostoriju, pa 
neki uce Allahove, dzelle sanuhu, rijeci: "Mi cemo ti dati 
Sigurnu pobjedu. 48 " 49 Ovo je, takoder, opasna Stvar, 47 Prijevod znacenja, Muhammed, 7. 

48 Ar. feth znaci pobjeda, otvorenje, osvajanje i si. (op. prev.) 
4 Prijevod znacenja, El-Feth, 1. 35 pogotovo ako je ta prostorija otvorena radi zabranjenih 
stvari ili djela kojima se beskorisno trosi vrijeme. Ovdje se 
ovaj plemeniti ajet, koji je objavljen kao nagovjestaj 
osvojenja Mekke i pobjede Allahovog Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem, usmjerava kao da se odnosi na jedno 
takvo djelo. 

Neki ljudi koriste kur'anske ajete kao svakodnevni 
govor. Npr., kad ga neka osoba priupita: "Koliko je sati?", 
On, da nas Allah sacuva, odgovori: "...a Sat (tj. Smak 
svijeta) uzasniji je i gorci." 50 

Ili, kada dode kuci, svojoj porodici, kaze im: "Daj nam 
uzinu nasu jer smo se od ovog naseg putovanja umorili." 51 

Ovo je jedan vid nepridavanja svetosti Kur'anu. 

Ako bi covjek citirao ajete ili hadise, dokazujuci ono sto 
se slaze s njihovim znacenjem, u tome nema smetnje i to je 
ispravno. 

Biljezi Buhari (371) da je Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, rekao na dan Hajbera: "Allahu ekber! 
Upropasten je Hajber! Doista, kad stignemo do njihovog 
dvorista, '...zlo ce jutro osvanuti onima koji su bili 
opomenuti!' 52 " To je tekao tri puta. Prijevod znacenja, El-Kamer, 46. 
Prijevod znacenja, El-Kehf, 62. 
Prijevod znacenja, Es-Saffat, 111 . 36 Ovo je istina jer, doista, Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, kad stigne do njihovih dvorista, uzasno ce 
jutro biti onima koji su bili opomenuti. 

Allah, dzelle sanuhu, najbolje zna i neka je salavat i 
selam na naseg vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu 
casnu porodicu, ashabe i tabi'ine. 53 Od najboljih djela koja su napisana na ovu temu jest El-istihzau bid-dini 
ahkamuhu veasaruhu od Ahmeda b. Muhammeda b. Hasina El-Kuresija. 
Autor je doista korisno i strucno obradio datu tematiku, da ga Allah, dzelle 
sa'nuhu, obilato nagradi i podari mu bereket. Licno sam se okoristio o 
njega u odredenim oblastima prilikom pisanja ove kratke poslanice. 37