Skip to main content

Full text of "The Sydney Morning Herald 10-11-1906"

See other formats


Hi 
QIUKS.T-IU)YAtj MAlb LINK. 
idiiH. iidlliii »t Riiwilir Jinn " 

I tit Miww?''!^; 

iJBlaHlff till- iii'[i«rini*nl »« " ART fAMU^ I hill _u *(,.T..<r. l.i*ifl-'1ll»fc*l*»l»»i"' 
IJj^.lM (io.viiiini*i;-wiiN^ *ff'l on br nl II.JI |4ttL. hill J * BBJm,£jSTB(:tT. *f "^1 

u; HrjfiT.TAA-... 

HOIJ^^VrA.. 
VHTnKlA.... 

rnrwA 

fViHl 

kO?irj(.>l.l\, 

F)iow;rA?ff. *.H11S ff. r.. llri>iiB, tS".H.., 

in.iMtft K, IJordnri ■■ I''"' 

n. 1^ |U>3dD£b. R.N.It. . f**"- 

r.lMJ r:. Hlr-r^ -fun f., 

T.NII K Viljpri. II IN". (juid 

*,<:<- Pdj^rr .. 
Ihinifr Ji-iihi.,L, _ ... L. VI, rirn . 
io,.ioQ L, Unr^'i-iw I* nrll BlUnll iD^MH-t 1-1*1. 

I'il'^t- t-jiitfi't lire *M'tkl'l<' (I'l- any ^t.llt ftf dn^ili™. 

4 .iirr>, rl.. 'Hi^ rff^^ IVr' dnirtil hHT^rMiLruM iiml 

I I'll ."iHriirlM* Jwi*M Lii t!ur WFtinTpifpTft wtn-ltiT ■virTi>Bi%.. flifc? rt. I,. Hidlhrk Ml- . IT I iiJti h^,.. 

■OPHIh... 

'0][T(>\^, 

(jhjf..\t ■>•.-'; ' ^Jf■■^^^>l»l■ 

1 1 'nltrtSTKf- t" "^l l[*i<Nvi-ti. 
-OHHIrr.... ■*!+ jCoj'l' ... 
I - Twin" 14. I hmin. 1ld1>. 
Inot- II *rt ■. "fl Jill. 

, It J>n ,Ji rh. L-a iFrt se 

^ .Uur. ^IHll » INfrr, t3 < 
Ore. 1^ 

jiD. ir 

Jtn. ^1 

Nir.H 

Ajg. 11 
T4iffr4uv..3iPln. T-MliV 'Tl^^a rli.ih, riHH wlfl*'. 1,1 Xt-w 1 1* lit L- 1^ ^Id 1^<' I "'I' 

Mk ' . |.. » -Pf«-li Tr*tWf«t«S- 

■ ^ iriiipin Uml iji''T*^»W!Mi!i«ii:,R»i!, 

Alfe ■ l»''~r'. , i.r ih,. riri-liii- rf Mt. T,x rc I'urtBFnii, ltl..!S*.^l 

(Jrrii I w "1 ■*■ riiUVi . H.S.H Alirll 1? 

r.nj] ir. ;h-. vJiv^, ]i.,s.tt-;^Wiir. 

'liltjric at Hh.ii»rt. " 

Thrmvll ^hL*! <n^jU'il E4 K*« Turk, Vll Iucl r«H 

0|i^lil1 nrhirti Tii^kt'Ti 1d T^-Tinn kI« no* IkLeT- 
rilUCt>LiU; tbr LirVrl-ttJiril Httt Llru. 

Hf^Antif. itfwJJi^V" wrnKv jirKKtrt to t n- 

tnllpirtjii^rpw -lAit'^rl, ifiir Iwr, immUii. T.if** 

TTum Hyilrit-T-L i i+il «ir. iiH-f ±^-1^ S'.-'.-^M"! fkJ.'Hiii, 

t INN l' ^-^ T^II'^-'tK. I lit ,, , M,r„c BTi, FtL r^". to Ifclhi^*.: 

* It ni lirVH^J. .villiW* t<»i- T*i« 

Srri < ir.^lxT.I fTfrU/f ftlhrj^ -^'T, fV' 

Til torn] I Kinra TV Kteff yORIiqWi™* j ftlHtn EAST ISlrtEt 

LONDPM HiFtll'O^H-. A>EI ALL fl-ACM 

TiTmn uiinrf Ei'B-Ort. 
imj rAl.i;i>ft,N|il, PAOU PAOe.. ifttW tftJl^li. 

IVClfA Hie Fivfr 

All detdrEjir tfP i™*pl~A^M ^^. ^ i^^*^' 
P^ffc »hi itlTvnrflFT will bft pK|i*r«l ^iW^BIf iWt t±™* 

■witai l^h'irM 'Ht7~. I 
duln on ijiTiMi-iil.'T. M-. ^ 

prfTVH r'uii.j*. p. AMI II. t'O.'H l'AlHi1'> HTE.\M(tllR 

VIA BU>:X t ANAL. 
™>-,V",iflfl|rl,in-i I'Mp. i-, fl. iyHwift|i,.«-If,a|StiT. .. 

tPini.: i-it^ ..v.. U..V*jMtet'r. W^rffs-l* V\K\Ml. 
'M.in^TIII 
II ■ M t A Jt Ir ^11 Reu^ A 5 A 0 K, 
All amiaHI. F„.iu. B If (».. fMtftJTfltototp* 

THE ALL-HED BEOBS'B: lu/niLW?S!Sts4^!«;s! iBae.^ „ — ^ Irtlifti. idling jrrnuihl 111'' hfioif, L 17% Mi.. »(i -4^ . MirLliiiliiv ■tat IVD I Pdrt . .. 
itri^U itudd. Uitvl tbt pTioikBt. 1^ ' rr . .n K Si^ • ^ ' £««■*«*"■■«' "' p'' 

* iin^ m *T'iisrui-ii 
tt, KWii.t " 'oLUDtli 10 llv 

¥llpp 114 aftTrrum lS|^j^|pii^ll£«riWi«m?» fSiTln ruckcT liii.< "t;.^o cominut^d tor 
tr-.il «i . rtiii^ .—.i-iri..- h. .-..nur.'- 
umwlil.lh A* -n- 

II I. ,m™i»>h I',..; ..'.B-r l'™'-'"'^"' 

Ti. A.SX in*' I 'o 

niiBHr IBM!"' lu"« oo fti""";* 

or rkB IMf ■ffli'rl.io. 
TI* «Mfl IrLill.>4 LkM U Ti4ul aci pok?^ 
L ^JlthictJrfl tn"\t 1<i .null • pUFpMn. kmt In- 

illiniir.ii r-irPt«-^Hpt IP^Bt. - 

AilBl. In ibf lUlfHr «)*'. 
M kin Mnii h vork To' Ml |iHin«IH St H 
iMH% IHe«Mt f.1.0 VIM ei. 

MSnTTw^i^Mmriiiio Lin il^i ■•■-.Z^r-Tr'na^ 
ila. . htiKA^i In MjlibAiJM. 

IM il.liKTr.l 1.11 .irtr-K,, u- J.iai* l"!^!';', , i.rnATMAS. T.ll imwt. «i|i«lw 

nr \,- J^i'. -^n ...irl.'la.ur.i (r.r „^ i.: i,,t«. b;,.! r,r. 

Ihtflli. »c" bull u miu:Tiini-rni yi piii Inri. jhiviifll' TUP IIARm;\ llilll.'™ B=*i . 

■,„M I!..' -...■ii.liPUl .-"Oil 'o'-.r th„„ : .-11 ■ill.i(.,.« ,p.. p,*J«!^;t«,>— I 

kidiuriw iTi i-;iirnp+^. * ROFMi Tier WORLD Tlf KZTH KRHM im, 
iillJ^lS I'j-hirN Ur.:.' uM i J -llJiiiMij' jppD»t;I*d 
TfllhO-ti^ASS .lf"Ct»<((Mnl>lT[l,i BATE T'flrTTTtEB ilPTtld AMI ftllttKi DO. tiW ^.fti I-tJiT iMnipna AfimP*. ID Wk w iS WWW*. 

FABEA: Liyp^tfiHn . I>litliwi '^J* Ifr.-tA. :*» »i 

r.if.MHi\. IWI l*h i£Sr, 

:Kmr V^^ifc. B^^i^n. tin i, i.^ t'W Hi. \ 
ct\irT, n.\7v Ai ." rlihUFfiVUns 1 

. TMllhltU, "nnirf t.iN:r». imi .11 filhfj- inTrnnuilLM 

liT.:i:it:™rv 

lA'Ua.^(]R .ritlvhl w,t,li> .1^ 6s>l fit uljjni. JtBWVWjTc'i bill ' A" 

MIB' 7^U.AM1 ^r.> I MBKK 

'.V*dUF<r:'|t.ih[Vt. in^J>. I.nir I:/.'*! ..iri fM'^ii.cFT 
KUU'Sri^i ^».7^:.li..^l 

lo Ml.l.*!!' ".Ill 'ill II -:r.| I " jj. 

lYrmt jJU. I -.11 d -.1. Vnim i|i 

All ImfsrHllllTI .m ^1 . II -I-. II 

IHn.lin .,1 Hi'llnkV I |milril._ti^l.. 

■W.n.L. N.D.li. 
■^^ IHI-KBIAL KMl. STEAMf?HirB. 

-.V- '■ ■ 4l»;j(t*Tl^t'tLl.l' SI"?|Vi( I 

ip: WSWS ASn CON'riNENT. 

'■W:.*t^^|^[efli:>*t.!FX- ^tSTK-i. fiE>r..l. SN'rW' ipBS DBUt^lDVI UK* '■■UN. ■HKlTRnr 

•H. Kl-Jin.-WT.. 

■B^RB.Kncm.. 
nvPAv^mibn- 

•ftT.lJ>ff 

*t<lR^ .. 

»ir<iPRNT/iHr riiille li^Sil 
W I O S X S B. 

mamm ln>.**i»M*ii^ IWiKtlSW. "rliei old 

■ (♦itiiUlifh: 11.^ r.m|»M 1 

MWl' tiV'MHH It UtuWl vU' 

im AiTKHAo. iiitmMtsmi fmKii.vaiisisvx. 
ivTTH.ms. iiir^wus {tiHiltii>ti<ii( 1" «i"i- 

||*rlii . . 

liAJiritA ttw^T} Mct™Ih Vf^fliiJGBUlf* Morrnjt*! 

'*WMVr fl, 

h, rjrvE'niv. Bi.Li-K. 
m iim: iir^.i-i -.[.p.iia II- 

V.\liHriiNi t^liAl. t^^Tl'UPAVi «i L 

■ »t 1 ii.ini- 
TAWiiilU- 
liirr^ .-. •-- 

inTiJWr*^!!;^ 

1.^ *. fH. Id. 
Fhi#n H'?^:tf*T.''.':*ftf***Nt . _ 

Lu.lRlllOftriT-cil 
lf(0#V- l;I..UHfHiM;. 

tfr -1. r .■■ » n.. I HiKj:itAitirro>!. 

f™- ™i*it*>"f ipiurr- ti- . yv. jmnfivxratit 

■inB-iiiii TiT.-ii'v -intnhtcK.MAimi-.diitiy- 

*»i^l^ITrl ^liorf.'l 

^»w. »in .tuitte*»t M4f 

-TduffjA :w - ^ _ rur t^E>■O^^KlftT, PtlM(tl5,-."qiHti THB WCHILD OF IWttft jgpLDUBS OF TBI I Mini 
CT (lUlTLrTB TinSJCBIW MIlTi™ vnHKin-; PORTS lod 
OitO IH'TANI Ii TJlAJ.MIi AmHiiirio " ' •F£riAL OLI> 
m>lii:BT«| WIVK A'.P "Pl'^^SSSft 

mriii;! sTiikfT, \tiT uEfiROE-iiMirr, 

B,t.ilp. i> M. taj;. Pi<d4 b M. »*•»•,«[. » 
FbA. i-i. Hniill rlii^ 1^ ' »itiinMi I 

(i.iliniT:!' I'RW'E T-I^ii . -J ^ M tftrtn™.^. ■ 

™.1!I1HATKTJ U.iil./i:iA HI ilSAI>rt S*.d«*'*'«*|i*rtrtl*» tnrtnHlJ (. .-I! 
ItBrtW^'F. F^U.jrH l-t liOW^ iVTIlSaV; *. ilSiHTVrt WrtV prv^r lit *iii 

<i,t. iiiit.1.1^. iiiii= i* "rjii'"!.?- ,, „ 

p..rWWEIfl' .■)f*Nl'A.;VI1, II* »n'1 «. _ 

mil.KllT.^i K\TKA SfRClALWItlRIJIt. » 
I :nTV TIIRKe flTAB XHBRJj *i Mr 

Rntii^ifni- M'KciAii m.BJrtfljcajd!!;^; 

RfeOlAMATT* "ITf. - 

Ar fTWATJA!! PfinT, — 

I.KV ^..\fi1-LiL.F. rri^Hr^riNE, 1U ioA H K. 
nVE fil l) PALE ItKAVni'. Si. 
PimmilCK WTIISKT, I Arnnlrd ln*m * .tjj* luwtpnlBK il ««M fc#1P^Jjl^ 
iWvb U(!H iBrf Einlif^iidiirl^ hftd Ih1« ifi^r fbfnA l.,. ^ .w*»*t*— •» 

MHfent ui. twm™t ^|"■"f'^ cm-io^f ii •""ll&ftf^.HtS !S!t,E»*«. 
llCut lni|Kiiill.k b. iBwrlit apa 1n"H^';y,«Jf-IJf:§gJ_J»'^iriI " 

HHlnfl* TVt ifH iimTn 
flil UUw g Ui in Hi *tdLr nklRi: Tin .Vn^iW: Tfc-y UP- ■» . Biin Ikt' )iit ailik 

■ ■ iaPTni.nf.. pinJfniiiPlT nr^puvA 

fcjlmi IWIT. .bfiintf fliiivl .r i m- 
iitfen.' -^fttilsal Knbrt innil* .-I Ijin-. rtlt.T rniifi ji 
wif^i mi* hllili *ivl||. Ijrr., Iripninrni. .-i 

' ip.prtHi kl i'lit.|.'llti|t^; rjIR*F . .. 

n il K.S. SIIMHH 
n.H.H.H. l"^L^T|■L^ 
R.M M h. WtlKTi I. ,. r*B* TO UOSmSI. Mr, 

a»T. iiAUvriti. tit 

1 p.m., SOVEllBEIl at 
I O.lu.. JA^JI AWT I tiriMsirih TO misriLitij;, dip,, ■i»'v,'!E?,Jj3rVi*!.& <lim'bHUT#i| 

fORVKR (UPORrtr tri HAHIfET 

iII iIpI ltpil(io.». JfiSf''*S!ii. 
RHKAi^F^Kr. niyrflwij^snwfci. 

■tPAEBTB' IIOTtl. 1l BOtrt hi -!tl I>i|>llITti 

ilrttim. .OS -Ki^J'-j:'^ ^ 

fY»m KtORflE iTi^ HARKiT VTHI^IV^ rFpSI^. CTC^HH. AbI cmn h. 

fCtlAKf. rrtiiJ -™ni ... 
mtJrFlD aatLU mind 4 dri'ibf tiisrut pmm-raii.v 

B.^I RM: .nil flVlJ^Kl', ^nllil. 

hitiTAiy. SBW ni'jsr;!. - i 1.^ |||||?r iinVflV IME, uri'vOK^.iriHv 
_ --r-^''i ,.1^*^ iipK •J'!, ihf rnRTvi.'iiTu 

H^.. ^ ^u^r '..M^^' Her " Br Wrfc III! J L aEHTirS m*i -Hi.niv 

- VTP ^. r.,r lywn-- 
.-hiitHtl'ij ..' ]|nnr 

Ill r;i:;i^ i.. t'^tr.'PF. I bite TWioeaM'tn ^itr' 

: ttic*. ' ' ' 

ill'; 'J 'iS-iiJT^ WA^is^ " 

i«Ath( rnnin-.-.ii'Mnni, uni \hiti ihf ohjw- 
iirt it 'I:, I'lii'l l.istho^ar hjnr 

»"lll"l!vii ilM .■.',] "Brrtft^'**Wl 

, Nt flfilitin irtt^riur U'lilrT. In ■ apr^-i-h Tuir cr mUf-Pl^r.^ 
H MHiil^-, n-lVi^tfln-!l HrL^TPiPM-sl pfOlMt lon , ;T'5'>^-»^.Jt^ *t!!il! 
4i ifif u f iimirrp^lT-f Iati^ 

/IV Dvnarrditl'- ['ri(*-n Hhb mdnnvd . VJH* 
hIkiI« fff Mr. .1. 1Hin:M Nl rflnliriil til* Wifli 
lrt»r^ K«1 h'. Mr \V M T'kllftl^-B. 

thi HiaJinippi-y iv*ii' I't R. R. TihiiFt "irtia; 'ijrl 

[iiai ih» bdiJ brtu nbt^ at ^ AYDER^^Mr AM3 CO., iZ^r.- , 

PHi^nml irtltmllm, H"nTr iVjtirJJn^' J ItTHRfp * U HSlAfl iMNiMMOH^H ^ ^^^f 

41k kniini Hnrbiiri ilnrw' nfllrrfn Fur*! ('rl.i \ ™i ftmiil*T\^lr, l<KAhf H KJ,'^^'*'-^^ n ^ "-.tW ?fWr 

IB- Hun wnrh*< tiy ^Mf* om-crn. i,t,^\nv nh^^u- ni iibib, nulw m.JiHl.'B PIii.'inHAH i^- IV*m:li 

■rtKl rtm so 1^ hDMH! Bnrl Itirit tYlni-.^i |t..ii,l,T~-rr«v^* P-diii«i I^.^KL-M VlVlW^h Hi EK.. 
llUlf— 

mm MHifVF f 

t^AV, ^^irmilMT 31, Pbr l,Ai"NTmiI?r 

[jMi^fl^XA fTiirtilBi 

rr^. M-m TL RSPJIV, TlIT^ — .iwatehc. \f,^mrtf v. 

" - — M f>N' Aj fllf till rirL'4h' II" 
#jfid [(nu fi.Ki «F'ki1 
\)tr OH^n h.-N in im 
rrjtl, Tlir lull ^'rlh 
-I Art JilKiUt ■ }«4M)^K.\N 

lUNtH 

PflrM' *l|l;l*lWl■^^ .■T^lTi «wirl 
"rUI^.^Tii III iNiJhaSti: Ik 'Ct3; 1!.. 

Li.".; Ik-;,, *.a 

t^.;^r^Mr■J* li-Tc^J lliKi'JcH to TSttrqfr mfui Ai 
'li^iT Aj. P<^^f, Vini-vfiivrr. (It an H^mwlieaw 

l,1il-fl ■iNlihrrf'Wi 

4 iTdlltv aBl r1(jr,1i<ikH HI.. iH^ [cMiIlfi^ fvilurv. ^*f«k-ii loin 1-. I...,;, iL«.*k. ti, :|. wupwmm Hill, rutvr' ■ II M ukrwif tlnt.. ii«. urt n^rutw with ■ 

trwb-r Ulil ■ lOWUpOLllFt^r jt' li»^.'>Dd it 

i^>*wi» ■KtfMi 

Bflknhn And : ^^TStufjt ii^ti't ■■aft^^ 
•'H n Hvluiti^rnj. I. ™*t»' HTfllTh.:. ipL, :H|-^R[,-fl |-fl!ir.lH ¥. J^}^""^ J^- 

TrifCN prvvn «|iiifH ViL ntiATUd H rLiiiitiiui 
n fini iiLi: L-Hfi tf- 
jT'ii.^virrri— H^ri' ^inrirac M^mila widl', ' 

I-iIiIm' S'I.siL* Jr(rtl■^-IL, iLHiINf I'Onitll. Ll. 
^..1nr llnji^— piiiii^J Ti'.J ^uli, purp]* HW^qU^, 

ji niM;kfc I'lE nw.ift 
Auhrt-i Bupf^i*. •tjilii' "'^j'. rurplw fltniU,. ]i, 

I'l^itfr- iTElMi 
Iprtr »ni| thll f..v ni-n*Fhl ^Uhi Ifww fri*r 
nilln«- ■in Hrt^fi 

ji 

timtwigiii tnitir ii< tht bwuk ^^Est nkttfr nrni 

or ^TrW EKill.Utn. MAVILA. LiriNAH ANT JADAR 

n1ll 

mVt ILLf. nHl.4^^^K. 

tPti'urMfi 

TD Si.*!*'; auil Till HljllAy JSLASn. 
r'iri||iP4n(|rr. /Mil ^TLlNflh Hititif^t]:;^: i|tr>f,i>^^ -jfj... 

■lfiiti^i.iv.Jimi<Liitth*; t**i: „ 

ft- 1 ijMli l^fciri ^fkJ' fW^iS blmn hwvnt will 1v 
■Hrn iEt Lifitl-i^ III (r»Tr]11iiir lielweil N 
T^k^bUt nnri vLii- liihi, I.i |iiln't].\ tl|! 
tut: tmim (l*f*9BI*D bpnkf Ihir. 

n»-,«aM. «ni( tW lif bti) li.ci 

. WHO - - - ■ - - •rri II Ift^t^i* wet Di wm.ik hor « ' i."f P. 1« iM t>mr ^r- 

• .1 UOUarip. « .■ irrufk on ilja Dock 
» Bll- Ud mil.t lft.l.a,„,™i;* 

g"™" ; *»hmii i^r Ao.iniirSi»;; 

" aisi, fiBl,M„. 1^ n ?•* " Un "JMl II IfalHaM Mil .1 '-..I All 'vBri!$ili^«i 'fii'iiarplJHf 

tM*i M ptr 100^ 4o Hwt twwr. 

1.^ PHI. Piuirr * rtMwi, Awiw Mftt TfRRj^.p.i 

PITI WIA 

Him -HLKihit at Rh:r»t i to h.iteil 

*rtii*rt*iJ^^^riT. H.MtlTlHKH, Wt^kU TtJ Vnt'iBA kSD TltC ItW fJTMtibti. 
T>r T.ttA hAnriQl t *rlll 1nn rtr M.U. HlnH. 

AT'l l".y . f.l.i|ir 1'\*WKSnFRfl anil f^.Mir;^!. 
Kpp nil pinki ' IVPirilSEA! 
Ibdlnl PnH ^Lvln. iki. Id lavlvfn.. pult.lk 

iii££^^3F«l~' Tir. . _ 1^ Ai rnt. 

rraKHAtt.AtltTBAI.jAj^ STKASSSn. 

.-.KtJ-Ua'i- 

KI, lllllUt Rl>, 
ttlLLIMt* BTflVT-A' AI1..IT NnrcnitRW. 
lor U.lAjlEIlIiH Alt^'tRllAri, iiml IIAlntL'RCI. tf. 
lUCUUR, •IM.IlABtl A, UtLSVUr, Ud 
PALAIkQ, 
til "fMn* htrill.. 
hnrU tn til IMmni lOd Bu[C f . fc «a 

' I- " nl ijdiur. 

uwynnAiTlGS FTR rmci. 
duua lu ciYEii iiy div or tiiusia, 

Pt^Ktat lUl* ..id lnFurnuliv. .DBtf 
'■ UtHMKAL nu^^tw. 

AnnuuAN tTTAimiroo., Bttlii 10 tac uwrnif] oiccBim mmk \ can., IL1C4, rTO. ^gSiXAND 
.irfiit^ .4^ rFTR; 

— *" iiT 

I U ^ri pi'*' 

Knr r-jii ruit 
■ PI.' R £iMT. AilMtllCA, mH'i KJUSOPV. 

phiLp, ai4 m.. r.ERiii(4, 

BmigjBt Afr>^ . purl '1 'I'll ii"Mnuji|.pil 

Inri, ilhl I-Jl" 
h ll pi ruhiinr'nt {Hwli.iiB. hi; 
. ..npil'iLT'l t4 ' twrtdliL i-^ntrn^,; 
inuLu Jiii'iintl -ei llrfjF-Fs- I*!9-: 
rri.rirlr't JI-Kt lM*k ^H'*'!!!'!'* fljll. -Tllif*- (t1 ■ IS*. 
IH.il p.rlui|.r, l.aiifl UK lr.*-lv "wi.)* l*M*iri" 0*.! 

Lli- lliaii'Tli' tjt.H, Dild ln-Liir L,Ht^'*» »*. In rtTT>i|tl|| 

lit: ,^r^ 'MMh\^ m*^m'p:^.j^- ^ittf J'» mi-'M"' 

^l'-'> 
.tNTHOKZ KOIilMnim' 
FAMOUl LOW FBICIW. 

tDBiL^inf I r Nltmi. fi ill liflrtJiF Brd j-riTitril Lh 'H*P' 

fcihiif w ofrt- t*.4liy. It -""ni ^lHwT i^n tii 

niniiCM nr M In tn T^nU i ViITi JrmPlLn^ tn i 
r...tH. '<f Ihi- i.rMtri. Wr miuiiII.^' HpIII rln^ P[»rirn,»-, 
,1 11 hiFr [.Mitwf «|ir-^- -rr in hJirl H.J. Or.l..r*f f 1PU- 
I'lWl will ™i-*|lH ■! thr jilLTTbiMl pipni'' ^iri^ ! »h 
— riwy ■» rt#*i"tiJ*^ limp>l|itrli nh Trrviiit .cf mrlrtf , 

LifJHT A>D ( f P¥Pi1|rTA«|,i; fOll THE 

P'nJ hf-Jjrrc ,,....x.j.i.j, 

rr>Y};Tren wrurr: HiUd, Cbin «np, jib bi 
(tiiT:iu^ii> miiTR nanx, r«i l^bM. -cmb'i 

iliii finiM . 

hir[f rh^iLHKr3 ^;]iiTr. ytfuhh^ c>ii( : 

H'lrm;' nflir Ja! ' cvi*" ' 

• g|.| Ul?l>llllR. ^In hrllH rn I n - . 
thr ^ir firuVi. W^jrli jnMiN ■ e 
Ob thsBT (kit Imb «nd. ii|»l. 4M(XTI>JL 


Lhi l^dVii 
*RrOtR u SiisEs. nap s»), 

FflE JtVk MM« mi «TKIUPOU, 

urn lut <miioatB. 1 B^aHHALA. TBll 
IIAT7^JUIAT. 1 p,aL 

> rssnaccic iutuuut. Mgr. 

_ ijjuiiraST, «ATl>«II t V. I ^ ^ 
J Spit, 11. I P.M. TVEB 
, ALBAST, BPK'KCBT. FBE- ■■■ 
1 l^m - - 

b mSITF. IJIflli» rowk LiHd. N ^l , 
Jklji lirini. lo. Hi tf. brim. in. 

- nHnfimrii., ti-t, -ta r ^ 

Id BIJidLnA. 31. wha «. 

OBEY TWILI. rqrii Itn*. "tth lAUM 

niD^. So Mph Ik M. 

. Whlia hrlll^ lin hrlm .. h H. h 

cilri^nil Wilt. I.pi1l. rfllo Mm. jna oflb ct** 

...m N P*p 

rtTH, nnprnxl tirr.r. JiIIh, djl]4 pipii'^ip*.* ^ 

PtiCinAHBH. 

wtim HOVF.TmiiJI .p^p.p-* 1* M, 

mun: ulk. »-tii?ata Rnut u DA 

BOVK' \TAi>HIi;Q H.LTB. 

THITE UMENt PMihl tmn ,. U. I. H. 1. 1^ t. N* 
fcl Bim ll H, U M, 
1. id. 1. 44. lo id. 
U H. ll 11^ I a«, H ft 

Vo feC MKN'il UMBBBLLAR. 
Voffin).*-^ f^p ifntX^nTH .tid ftl'AAVlUTT. 
IV lIATB1tIA^ ll Hi or HtlT, l t« «■ » in 

i, #TP^ tl"- P. ■ p r.*.F. WWr WK I Pi fTpiil. 

Y'NMOUNTBD trUBBEtiLAK; 

CKrtTOJi fflnU i 

EO^, HKIn'RItnTIE CLom 

J^g^^ — 

jo-Hb. miJc wrxTmir p » «. 11* 

i(i.riii, HATTM DE mrre p « Aii M. 

l^rih. JIATW fin rtilF* I*. 

ILrlh. (nr.H WTTTTtltR. II^vpv4I>I# «. 

TA-rlh» ll^Kltll^RhTrTK rLTrTTf k M. 

mriL^ sn.1; vi^ vk iik id, 

lO-rih. METT AIT^V tflATI.PK:- . - 

•nn nntm. n. ha m u, U Mi> 

CnkL Mulintl. =7i Orl ID 4dk •.HK. RM Mim'M _ _ 
tTBITSTHOFItlAi 

|"l ITI (P. , dun Unod 

LI^HSS. I>ra LlMp) . tOtLtl 

VAliACTS BltPORtmr, I Aj^I> gehai n 6 ft 1 B (nrxo 

vriAW nATUAiiDjr^ctwijrtf BaiSOAKS* 

>'!A^HllU>Kul{lP, 

*HiJCKIlMIITO?f, 
--(iP.^I*1fl%K, 
H.^i k\t. 
TOW ^rf^ IMJ!, 

TAtl L*'aiJjIm;a, 

r T'l-T^itf. J ffWiiliiRn:, ivpq. to imVs i 

Tits VF.ft' HTTI^I-'tSli .is AM 
I :nvv;it>Til 
I h'. I dm trmbr W Hir-iMiiir . ■^ni liuw \<i^r^inr.rT 
UnKIUKi SA-pfiTt.n . K-'VEllBKR IT. 

TiLrni rlntti. KinTi' Hilnrjliii. 

FmpTi np:r.wfr'^[M'J 

wTunhtfA — ifflfiflsfti.vr. V4i<vi^um;n n. 

]|.VIie\i? fTliFblffir 

Hirjir'i! ?fT:n>nmn4v. s^>vf,)iiAi'ft ^i 

l^^nii Miili Kh-Ffv lTr-.l..i UMtthA^ CB11VA. AKD JAPAJr. bhrxllli-T. 
KMrh.k;. 

t^rtTT.Kl 

KMHAR 
_- 

Pr T- HKLif» 


Dpi. # 
Jn. 1 PMfnKFTK ;ii;ii 

RphLrn lt.T<^ 1Ki> . 
11r.ln.fV. nr Erv.'i- T 
r n ^EJ^T. i.f jP 
Ti l - 'I |r .-r 
H'lTljlu T F^TI: 
}-'iilL Pk'iiM. i'< 

3ET.TH' 

TO J^\7\^, 
TV- niM- **7; r 1 1 -Lit;' FrMj -^L-.Jpir TTTT Fff-rt'llHQFS SfKTTK TO imOTE %.|rlli[lri P dN.lL>'D. iL-WfllBTllbllnR Ani1d|hjp«, R^r.ni l+iKih^ 

IvrlliPj-, IPkd ElM LT.flpL 

iad UiM with ll-n- r^NhFN. ... I l l ' ]'T\ ' iTili <>*ip<l 4.lli^: 1 , fliniiii. 
S LppiBh. . ... 

l'.1'll»TJ . 

\ .1 M^r^piups, ■ < , fliniiii...F!ili^.". [S'li !S 

^II.4.7.kNMl ■..'jW. ■ - ■ 

*rit:i-.l.ri\il. /Mii.r.l 
"T^lij 

rtaiT BAfiir-i 

[ri|Tn*t lH-fl|.uUp-'iiiLr.| 4 |i 

TITfllTi.ClLAM f Km^ii *MhJ whh 
^ANCH -iJ^^E)n^ I'l'-r t^Uflt, tV 
cifl. c;>i. KnA rvhi 

TYihi f i;iF ^frf rt^mtt, ■ ^ K.irfpLS AHn AHfTIUUIAN B.I. 
Al» Bt Wrihormn, AJridJk ^ t S^^SS^^ _^U9TttALlAJl tJSH 

BtflTB tfi 

OrMtaifd HIl'L, •nd AEATWW, : nird VUm. For Fn'chi'. "ii-. ntT'^*' 

CTIRffi^, PEflirRHT, fmd r<f, 

■riLH>;R mil rit.^ 

and A. Mi AfcXHtlt, Lti.^ H^^^^^:V i.n iBMnf W'^l *iul p-i?i 

UoA^KtnlC. ANTWBRf. DiHlHAUlUMj r«r^'«Li]ii 
n't Sr TnEliitPHf^ ^^ndCOQ^n 

Rlnvffwlu QqiEipliiB I'ti.. Lljij:^'-!! 

For Tirta'"! flPpS^ ti* 
UimrllAli IfJUHCT, 
UElMpAN itxui lu »i M.ti: 

lU Al niTxiaiat v. wibiREte-Ar, UIHVIK 
^ API KB, 

ITVtr.LTiiH, 

Di:afpuix, 

ITnmlikwIw tv 
OoiT^irtil, 

Vi KULlXiTQ^r, 
I .VTTtLTUS* 
UlTff UIN, 
Md «ILL^, 
Hn«41IT, bp4 

(Thi^iImiIh W 

vncHQEA, wnnaBAfr imrBEui u. 
TAIMAMA. 

HOlAllT- ^ 

Hnj, m-. DM 1% M,. itniuiAf,A, 

,„.^^'dliimmiw-'ii*mjiee^,^ .... 

^.4iMltP 'ktalfaniisd:, ririQ 'rint H« 4UlnrB4 it 
■iBmt-^ hi4T Ikrfart idT'i^i-^l till- a| W^^tYc^ 

""-*-i rna poKTsi hk."e:v^:d uaMjIT. 

^itvfivn Tit'uKTa ^^f+:trCH.^M;RAW,pi vrrn 

etrrrM [.vtkrstait; i oMPANitA i^lll fAM- 

ntU.fllfl us APll.liT.ATW^ 

wuAiJiii roOT OF ^RiOr^Ticrr, 

■'^^ z IJ.IPI, j^flT. f™- DTON, _ ^ „ 

.^i1 W 4 P*rTi. I PW« ud" "'llBirtlf >fmlHiM 

77-r !'LAIlR\rB mVEIL- Nr^*, TWi Dw.- t 1 

I^IRT HAf^VL'AUEi^rw^ UpI 

\.^Ml!r4 < A llV-t.\A. \-rTaat, TumAbt, A p.Vf 

Mt^Nrid niVRfti-rtnin, Tup^, 1 im. 
jr™ n«rTTr.Hurr. 

■Tli>Jir BA¥.-L^vuibd. Thii Pttp, I 
TtUfc lUY wui KAM^UIt iMl^iJ^^ 

I'BTubB. TbN tajf^--.* ■■■ ^ .j^vT^-^y'^rv. 

cjofiri nAiKH/ir«it4 W0i1fartftrriai?4fia%» 

^iTBKJl Kt^EL— I^Tibbb ThH Bv. » ■■■■ 
HELUUltRM:, 
ADCLAIDE, 
iwMhirrFv la 

Pp^K PlrLiO, 
ALk.lAY, 
1*. iFItEMASTLlI 

iSr'ff5fi£i, 

IDd N[4lb-irH 

P""">. 

RRISSANH, 

uLADtrmiirB, 
■ncmiuiimii, 
iHiditr. 

I TTPWWSVILU, nd 
BirClt PQHTI 1. 
CUUdlk . Imiulwr. ^^^^ » VWitln* 


P8^^^>ail>f»l« H■^ wi■^ n^ -.^w^4"' ' ud 

aiivaicTr... jl^TVi |iydd»]r. Tf-b'-iiTik. .. _^ 'T. HOHK , , 

B DnIlB Port Dbthi'III 

hknri wlMitN- AlJ Unpi, ewl 

^ - — 
— ^ kijir vpf t<l*w JGnbffJ 

iBdntftnl 

Atar 01 ui]i*d...i.i 
Abf 0^ w.., 

" ■"■ .purt*... . - riH 'A. «. IC^,.. 

-p^ r. r«i|BiB.^ 

•?» J H. H»ri ... 

'**r rt. a c-iiif 

t.tTllt h. C. LjJrtaaa. 

fl. 0i4ffl!iri .... 
ADtU.AlUIll 
iTtB>4Llrp'v l<3i 

ri#i...hlfi|Klof lor 
iKkt'k'niL.'s Jtt^ bBlud Tl^Ki lor 

[qcbniale Oh3[^kiLbL PiTtk^lui c* 

C4TVa *UI Hi b« rn:ri«94 WlttU 

rliuer'i tBlllKi. I ntmAiti i: HpW p*>^ «| 

I DAT, ■ HAV. Way. H, I OiH. . :.-i7T^.^-Wii'..J-'.l* - 

icivBA mmMdoi^ iiMiktK f 

raiUAV, T p. Ml, ^* ^ 

■aVAUfAi^v urn, IKTWU. IIIUT.-.U. CM 

SUJIJ'MJ.A .Id OiltJIwt lUL-U "J"- 
WAimA. HIHHHY, T pjn ; PBJDAtT hSl 

CLYDE illVEH. Jcmij6EX,-n r^AYi r 

^jy^^^ ^ Una m4 TlM Ck* tb- in rn*,iLp. iuTiftnr4. iBtriBf 

It, noHclB wHh (ta, Tamt. 
ImtJi^ AlbBV hr Hmtoin, 
Cuv« Till b« m«ltPi] at Hiid- 
flatt. hfhr. Will L^lL^ft Whkrt 
nr Hi. rt^JfTALAb Ictrins 

Vrdik:^, Wfj^nvPAT. HtiFi ttL 

VI]] nBi«Bc4 Mtfc rnml 

' A| AJblll/n 

■AUU!| PAA^mx Til KETfl nt* ll9lHr^f«fiMi 
Bft«r tia ft* ■■Dfi <^ caW wtlH Ibr MhfT IntcrMiTr' 
rlnnpBBj*^ f^l b1| wrh.*^ iUljJ" t m rrnidElk^n Wli Irh | 
Iw BHufnilb^d en ■ppliLBli'in tint Cttnip*D.f't\ ; /w.A.ip 
0. 1. YIIU. Bii4 ca. Hivnlrr p^kker. bbJ cn pnantmimy. UL 

ITllbcpla.vi snrEiH^iii^ ' oot. 
^ wlrJSKj&SftS^. nrreiu 

iVM AomRi , , 

ClAWKIk- OEHAUlTOA Thf Upk ivdLd 
A lUtiAHT I'filinttd to^ \R;»ri>NKT. Pltu, Ttfc. 
HhI OMh ^ HAW,; m- Vri 

wimrfi r»i I I A. HeAsmn. ltd., ttli-, M« luJ *1K P*r rilr: nf ndvlil |i|d iTl putl^lM. iSpljP 10 
TTIH ud OO , IbvFOf Afuu u Aiioni^., 
, B riKOt Lfi^ ta. Ante (wdn telnet iWa a^r iiMlSl am 

■Til Tnf]*, r^pi. fc. La liqK, 

Till V rltiiijilih'^ irhm HVllNV.r ABfll t llHt 

tiklV ^[>fJ and {.rbenl f'ar^ Ptir ' 
^ |1«11H^ ffili^.n^n EirrnUL-t TilTprt^ tlYKlE A|'I,^Vpi|II1' PARFJi Tn A.STi l'l^ll^ 

ULOO^— AfiwJr PIP, RrEippji :n 

HTKKlUrA, :|. ^3 ^p,|i >^.r, 

1. In Dtcfc <,'jiluo., ii, pAiri io(4i w, 

' U Mtn ^ ^l.'h UliCtP- %Mr. 
\a fTTEAHT.RA Viahliv fho 

dar •■cubiii In .iTiArAiiu iiki wisipjnii. "U-. 

».)irRK*I Al!TLt:. IMl 1* JIM frtowviuft 

U.1 htBHIJIp, «.iL HHO(, l«M..ttitt*.'.|il)l.-".' 
I'll |-.Filii W^lifl aU-l- A p,|i|,j-,SJ»l«l>» i Rt* PAimilK^^.nl I Alldn I mJL rrDKIT. w t«Wk t. tomkod "— ^ 

■J^ HXWfrA^VLB, bu, kittloid totaid, 

t f,ia. 
■rTVBN PARE, ty 

_ BIHTHBAT. 
lAT »l]HSI^a. .[ IIP, 
1111 fapl4, IIP yfmt^ 

"a tool, tft nrwryin. 
i.ij). ,l(l^, — 

c<ipr » 1 11 wi.-.i A. e.*- (oniAXiK, nUL snt. 
Cut pp..,T]. itolkip. LAKOUV BKW.. Ph-nl. Wbl. Ml. LA 

_ •BWI, r>Ti«M 

<rmi cxut lum. Fntnr. «.ii»^ v>hio.>. Kyu.h4c(. i,'" ' ' 

IMtarilnil Tl'JKXKIIT, TirtSPAl, I ■ 
L'tltun luVRV, Rk*, J[«nd.JI,-Ai:i.|.nc(]l 

— - - Ut ■■ IQ(i 

f1 
WgfclJM, Mir National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1320252 Its 

nil Hi 1 EX<_'i:i£ftlON!?. (KJlfan ftlBTHDiT). 

TO TfIR HATUaL'Kr WTVI. 

VIMUT TWa «l|t MWa'^M^ *( Mn. t EM 
lOtavNl FnlOt -t L'W i-'nt.' Oki iHVttDJtt KBIT T^iw 
«ifd lian ij'itiHjr 4t Lit i-fti rtJ B.m ■ ip., au^ 

Mhll'l hint U L» JLttW 7\f iltrJ: irip »m UK:<«if 
TO PAkKKrAU tte O w l y ^ Wfm>^ 

Hmut TniK wai Im^ m p.Bc. 4nilav 

■t nil fbtioo^ On yONhAV c«M»t> TIe^ wtit 

bi llWrd M.i\ ir«^na iFiviiif HynlAvr far OpfM 0(1 t4 
11. U flnB,, bul lll4iiLlibrr *LI] Irtrv t'«ia0 TV 1>KtMri«AlB 
itJUBCl i-ni. ithI I:i,H H.m. amty, Tv^ai^-tw- SUb 

nmnn n^ttt «Hpi «ymT (NioiHitiii ^mMi 

trip):-~nM-ciMp fa SJ; bmnA-rlH, !■ OA. 

RfffnAinEAtri van hie 4t'h[«]iif'i| vn Uh gTQfr.i] *| -riXj 
prim. 

TO TTiK srrJ^\x p[VKrt (PF;sRmiii. 
MMl StviHr Tlckrti vtll l)« mad 1^ tr* in kiir 

-j^f^lii^^.T^!fit:\i^ mUf^ ^Hi 1 nuMMt will iwrt It ontai 

to bifiludB juinu'^' ti;' rnil lo FrwrkeilH^^ 
□ '\H'icpr.rt Im' ilo-jmrr, fiTTTit 'SrwT>'-CL 1j ^faol^' 
^m^hi ail' I Ff'M'i U-yjil^ Lr ti.iiinrv t<y rr-rrv, 

MiLj ij.iii'l 1<j d.n^ J. III. [r>in fr<>IH 

■^4»J avH JLRA ■.n|. tnlfl f<m UJllnti'il I'oLPjIr 

Md iHiWffift vUt pika tU Irip 14 4« sfi^t* 

rm M«vptprt vlU 4rr[iTi pi RB*kMlnr}' in tint 
PB twrt vlUi ths i.ia ^n. Inln ^Tor flr4^> 
Tb TlfibU vlU lpa ■villalrl* Ih rnum fvT nut wcfL li'itifi «*4':r*4^ w>i*» « .MJfl ilOVIiAV, ?C[>1F¥I1CT J!. 

«].MI>^{d^-lllldll^: flna-rlvk, Jt|: SkowI^cUp-. ^ 
KAHKK mtH ti\l>.M?V Tit BRORE!? [IlLLi-Hliqth: 
tlu«». K9 Jki: |i«BWiii|.4.-lUll, a. 

■■■■ Jtt t I^^Htil ftaB via tm-fw (TuifihfUbHni 
tbie MXI4 dnt I'Miikk. r^ i?^ 

IMd^ it**, ftW «i« 1^ 
iDHM-iikn PMMcm, lLfeV,'ll.4s ^.n.^ fLs ji-m.^ 
i».«iv i*-a<H. iiuf VtUi p.m. 

Pl^^Vn tiv Ihr' 1.^it |. 111. lTi,hii rfmn S^dhCJ dk^Hff 
■I C^rdll Mo K^'Lj] It^.U.i: lUrcmuiKH 
VXUTM (lUtiini^: t'Jr»-L.'jM it, iirludifiK Qma^ JBB» STPyXT MORNINO HKBAtO, SAtCldi>Ayt llSOttj (ii ifiiur !■ iJm in Miiiai n'KaiLtr mu.v- 
■.n.. .Uninwil > •.n^ tiMlf'm'PAWi-paC'WW 

ajKNn or tiir uonm eiun. 

Ca HOXDkV, KOVEMllO! 11. ll» Uloll Boll i-i 
Alpbntlit Pill bn tlfMdi but U)v a<i|»la a*rtl At Bfrj 
».r u4 ll(fU4'U)«ld(i* *<l> l"4l>~'>i">' »Ji-'>i> M 

-IV liloufa ^4 k( tftkv (t*ll«ii will W a- 

fur Ibc n»Jpl IBd Ufhvrr] dF itrrubiUH. 

Fnr (1.11 |4riLni]«n w t.i 'i - - t l^trit 4t IfeUV' 

.inivr til Hip l'L«iuBk«ltfM™. jt K A r a ^ & O ¥ A U 

-TBS VIBQINIAN," 

lo-sriuinriT •, 
#itrB vraoDiuHfi* 

■•TBI! VIB6l?(i*#f 
Tits ri'HlTltAftS Of in LMilMJ U^TLtll^l. IN Ka. 
S CTiTTAOP AT r>ATr>:v. P»rt^^^lL■^m, UJkUbBii 

tlttTuNSTftrtmairof WD 
WAomi^i p»rtKiii*n, 

TMK M^M TrtfTI RB OF 

LAHQ^ UHAIfi lUFiitV If MOITlM^ tmOU lo 

Partlrn 1< S4Mt i SHl - 

PrrHan HKN^ft 1 f*iPl 

».-llnn ■!, ai^h i^-'tl *** , 

rs--.iif.li I. j;:. ri \ i^ 'fi ..n- . n. 

h^^ol l.'[^:^ MJPN. r uuNtan;' MiuM m 

I lie I Mit^-.K, WtB. ■ \ 
Tv.i tHL I i^infl. iiuli ^ AiEt; Hiainma' ilrafali nr, 

:*lfn OAUHLJNf] RVIU" 

: GMT fill xwirfiC 
!^ti^jLkjii^^ r4vorMiTc naAWATrc 

OHdATIHIATTair^ 
Ip m TapATbUjr AttnHtf* 
CAST or CItARACTEBd. _ ClAIT OF CTIAIUrTF^RII: 

T il- Si' ITpwIf. Mr KJ«hk Lrti^r 

'■■fi'i iBTlur .rr-H^t Mr- r ( k[iis4kMli 

.1. 'iV-^rr«iJ ^. ifr. fiwiKhi BmroTth^ wg] tv ^Jimm 

Aiidn' w |)uw Mr. ti>fiL CunL^rw 

Tixninai,... ....^ Ifr. ITarrW KLrk]an(l 

Mt firll M*iHv 

.WwT-WlBt* Wt. Itafil^T Hfltft*- 

HvhrMf 4.,...** Mr. lUrrv rilmnmr 

fcl^it." .;. JinUiwtrt Wfft*r 

wnrt^- .iii,.,..v ^,tf++..++p Jh; {Iw^ HnLtft? 

"• — " ^ *te -irmiwnftft" 

..-L.. Vv. jMlu thM 

Me, 40*44) IBfl|HMH 

4-.^.^;*^. MTh rruk ilJrIdw 

4i«Mt»M44i^4..r. HLm Ada BttpfJaye I M 7, Ewpttei*!!^ irfllltfl . 

V^«liltf H*M , _ 

HCmAAJ^ KIXJTBAUj fllHH^Kfl. 
|fOFl£^AM> at N AT "fn TTiV UICWF " 
Ht'lVrtAY IS A MTi>i KTiARlP. 

TMU noi'VrST tfTKKr^Ki riAHK HKKni^Q. 'R«s™"'r>ir.> fTiBj-lr^... 

I>.i11jr hi11 

JUiHr-'THir , ,, 

(■TrHli'rinli ilpirn 

TJlr Plt«Ji<i» 

Uni. fhnirri 

Wr«. irMiT* 

Um. llF^it 

HTfu Wmfrilt.... W*AMi IIOl.T (XJMPASt. 
thr I'Li|KLljr AdrLphl Ht'>ihlniMp 
"Tlik LKJHTH <V I^HDOtf;** 
wrlttHi iiy 

<jKonoH n, VEiiii, f»i „ 

IV'jHftTfifrd fnifl le.kl III) rm. 
. ntci 

. (L W. l*Trlii| 

wi^ itiTv Ktiivniif4.| I,' 

Hbri BMttW VAt 

, HIb lUte THma 

Mim Adfflp n^nt 

. FiDnm QlwM llir Uiirlii'iif TnuL I ■a itii< jH<4p or ata: 

, m| fnir Mt\y ■nbl 

Ip'Oi.- "fi"! Jiirl»i:f I5i 
innih' li.V rlif (iHinen 

TH«. fli ri LY UlU* ^si 1MH\N IHl QlTmiCAH 

n* nuibiU^B dfi bin bind tii LM tiw u HHp4 

im wr kl^wt E^i tbr my t^J, « «v E\r]:iiijft:'*;T i vm[T AT WKIAUiir 
JUL im^iKYi^iiNK «i i.ivp,Hi, H lnlLrnJVAY/i~-i« 

dbin jL UrllKxinir ll.Xl a.ni. "^rt 

■bLum Tj.-k;^* will br AvilkU4 TM WMWl fiw 

fiTriiiMr WJHilh »mn ^Ulp tiT 1iH% mtST Hfff W TUB AmDfrRwhU J 
w n*tv in viilt 1... _ . . . ... 

"sTiDtJCBn »iA4^: TO *AiTfl» <W toE tTWM 

TfA«n.i ^aTiiI jc£ Iff n ... ^ a o 

ll.lTllCltHT FkH« ...^ 1 g W ,r tin t 

tsr* Ilif i»(iir^ r-^i-HVi-j- 
rfJtaHfc wWilfljr 111 frtfui liifiUi BTI full i^r- 

tliTMlilTil Pn iLkllL 

il. L AMitUOTi. 

IniplliKt'DLT Uwrlnm, tM i,3i)' |khir KiLrllitf lurtiniUn ^1 llatlwHAf*- 
rAVlIJOS -wlLh riASOi TtJ UfT, 

s^*^ 

VallwV itdtlM. RViUll CLiacMi *H»P t i 
linrw na ■h'WVt nMli.v. 
MTiTnNTv'i fcwFlirfl IMr^l pll TmIm, F»i Tim Li 

T^ljJr^ h "wi ll I flLin - l >. Dlnl M'K. ^CT It rfcrtf nrwHr'a. TV n<»H* tnd illrtflM- 

Int. "Wji AJfi't Bwi [iLFnduifTJ." 
**T ? -JuHit* N^DT^-n Ranrh, Tlif flEnrk LM, 

■'I'vr Ifi^l; w tin,] llrJiiL" 
Am a^ll^TP Thil l P4 Tlw TjvThliv. 

■TTr-n TAr fl,iT ^Mk]p» flnwhl.- 
Arr'--3CtrtE Id URlkLar no<^m^ Thr KBtH^ it 

"Th«u Not E111.^' I Thm Fl"r |W*l«il lir 

Hjr^pT 

IhfUil Otrertut RlSn. tlflrihT. 
. U PRRRICi rT. 
, V. qiillfTUlJi, Ll tlHMricil lltl 

liiBlrl« in inlnrrw wot pT»r^drj] r'iihrritTh+ n»v 

CnirEiati Airirrirun Ai'ltlfmli^. ^i^iirlL^ni in i 

runrrf. HfBl StruLlrntih" prndLwH — "TKp IJir»," "'A 

WiUhitT nr n-t l;Fii|iHH-ti.iLie."' "Thw AwMk-fricnf," "Ttf 

rliaHL-ii m n*w iHEiIrtiu, j^n*^* pflrtliTu]4.E^ Etn-nTtRrr. 

elBlfoh A1f6l1IOK.~ m>^^ irtbU« Kr^md (1* ON. rrnniiT at ArtMlv WntlitC C>4 
I Ibllinfh lor OpTH, CMfcb*. Con- 
k t^lWt vfatM, iKiHllHTlAlfr J^KU HAJiidTV 

no!E ;^mfT- ABsAVcmirN'm 

thf hi PEuii fli Ml I* on ■* rtrpir* f*n\w Tt- 
dvi 'nna = ^Hl fi.Ai-. ppiI -^n Hi^nili.v Tft^ Id till n^i 
TkWCttiO Li*»*C "^'hiVATKl.V <iR "l^ ri.ASi.- 
-U Mi PII.J AfftA, UOAIiltTH rrn-l*<^ iWll* Horn^iiir, 
IftcfTrtiv. w fcmliiB; pFTfm WpliK. CrfiMm tpfft- 
- - - 1*1 PtilJLtP-ptTpjt iwu^r Mi^t-^t ¥AYnni.i%: n.rn. wrn. fvh.. n. 

Pdpillrt*. 10 H i.ndT ■rrrrC. TC'l'HMn" liCTlfiL IS ;^rflT*.MjAWA. 
Tp ih» ortiiTi' r.f it\f hr.fu^ Hlo^ HfinmMJe 
\fm nrEN FC^. THB I1^P4<0W.. '*' juTnai Tftwr. 
n-pJLT. AT tM, 

WL ifARnr imAnr 

■■■ ViUDHTtlXll AlTD " 
i\)blalNAT10iN. 
Tn-HAT, NATlTIDAT. AT THTC HilTTinEB. 
4iTlTlphf JJiifti tnm J'lrii. «Rd mkklPV ttwlr Flm 
APVikni» In PTilnr^ TV^lUf. 

DM Of Mr. Rlrianta' itruM Tnnaiiiill 

nife; AUkJCKAfl, 
mi jix-AWKiiBi 

TIIK ALURAB, 
THh AT.AHRilR, 
T11H ALABHAA, 
TIfR ALAHSAL 
iii»d]f ATtMi w cnllvHtl 

ttV TA-lT'fi jWPAKT, 
RT TATK'ft (iWAUr 
"iT T^THH miTPAWti 
t A UHthI! A T«n^!1 port*! 4UM iPTHii tfondtmi 

WIFUI I'UHII^ TALHPn:. 
VlHi I'AAftIR VAl.URIr. 
mVL TARilK l^'hi.HEn. 
THfi niHKV F-ltlfEtTtiP. " 
In brr UiM l*inDRi. EnrhtilLEiB llii' rlM riro*»iK^t«n tn 
AiHtfa]jp tirlMlnnl rc.pr«ithlr7i« of Mid VJrt^ 

Hm^'i fjTTiniH Hmtf Bt-Tiipt "JCfrvint iJ^.h'."' 
i«l Km NlilitP IP. l»HinT 

.« fJIS s 

^Satblih-is at Pt.Ar*? 
^triifc FLyf MMn>l> 111 R?jn^.« 
Ai.E'^ I 'EiE^nr.n, 
nliyrHBK 
Ttw FkTdiirltp lj(HWtiiL iVrtppjlpp. ' 

r.^MELT.T A^n J*MRfl, 
niftRhl'f l.mtihg »:ir>-iriiTiii rif FFjaJ* Pli.i'Jpff. 

Mr. I 'f^ w M='iS, 
TV IVriiiHr 4.ii:FT ■. htartlMi*- 

Hr. (iuim; -.aij-:*!, 

RtKISWmU'i FTTQiirilH' tiuJ MiLA ynif rnnatiJm. 

.jK ncn^t^ft «vniR% _ _ bob bkhh. 
till rtCp4t& Wtii^^ nnpPAJiLF. 
" iort»:-MtllJ^'Mm Ur^ ind i13 cur 

mivPfl Ktf ruTAU ro TeaSlt ikkw. ^^> 

nOOHtVf] FKF:. PIM mt hlllf'i inti] tama. M 
riirtin- mini iiitfi VhU. 1* ■ fc"- „ 

iw WiM iw. Trtw.tHn 11 HtAi* . 

nnrmrx 
5 — r nr ^ TT T ■r— 1 — 0 — jf, 

K*fl*t* 

n.n<i jnmrnE omv. ^ 

un- xiaim 
URT ?noirni 

Pvpgifer lf«pic« 

IBS BAKP'B 
Z S A' .« *Ka.K'« 

4uiair OF Tvi ^U; :;i'til^^ifF^^- Fl.i .1 While h>> .luc 1 ivn. V»HJ, M< in- 

Id pnvTTTllnr iplrlt ol JoHEljr. Tim pahEk'H 
0 hr tV EiWmttP ti inwrilEr »tm4 for. If jOu 

ffEtVP OLAlTP CTTT, mrnrr 

TiiiH AmRHOO^i ANti pvifisisi; MfH 
intn ruhEEiT 

PahEJphnt pnd om ulo 

ti^ir biAdtili ijihJEEKfHiL M'A1W^'V, . 

n wU Aiwdi^ eoc COinCBKnL AT lEUlE^ HKil^ 

d'lfe (tU llBci). HnM?«^S/te HElilvT lUmt^ 
Yviflia rvAp-ian,' mri' ■» 1M, 1? br |irrfiBrHi tur 

pMbll4:|]W, Yaflir in *niuli'. f,t mrilr Ln 

h7f>fjL MuiIl' anvtv^r [^^rv'pnJ. In n^R^Tili. fti; 1 $ Nil AN Sig'luSBlfe 

Ii |ft« ■ ^ ■ ■ ■ Tlr^U ti. 

liri. DOniK. 
I'pLPDniml run 0 ■in, * i b vnr H 

l\TO!roKJ[tANn ("TT> «i*p *tppl«7v^ Ai 
tV whil ilP liVDintInq L» llirm Wii Ihr 

ItHhMlIp] nil '^■ll" 'Tt"!' . . .. ink fif 
rilMp llji Ttwiitlr ttwl). Ai 
llirj- luir Jnt-iE iH-yipdllinfiP. 
. ir4l inm tHw «tlTnu1.iLri Lhflr llBCT iwfc « P O L 1, O 

AN nrvmnoKv: U«t ill PweniBrt ibd UjU lywtu. rint'cAM 
jhrivi. torrlal Ci-d™ ta^PWp" * "J; "3L^ ^ 1 s a ■ 8 BflUDiir Ufcuiin!' m«iFii «tu i™< •«<■ 
■n HUM u ■!■ aiil» w muiPAt-, 

lllCAf F,SDII»B«f Tillim. 
IB aMItknn t» tk£ l-^mp KTtf i »^*l l Tlrlnll v^lanlls 

chap licuu •< u4 piF nita rM4>H latin (sill' 
■UB Hd li IW Mlri'CiB ntm (sUI-! 

■ -vma- rrt«n,_-iU... 

mighta;^ ^^^^ 

SHUT Tiitnn'tfiB)t.<inMt. 

ILUWAUJk'UMl.'/ . 
TO-DJkY rtATlilUJAV>, XOTEIlWll li^lt H". 
^ VtfWfm, ttlt S.IT P*"- tf"l" 1'""^ »ill 
nn tajancl Si<™. ""H^ 

1Valtl.BFi.)4{t Djpt.., ami AJi.|.i.L P." 
■ U0!II1AT, BttHTBHKS l*.-I.» ■.«■- I* Sow™: TJ* 
>.ii. lo tft«oiWl!* -»•» UK. » i«(tll|^^,lt^i 
Bslld^ ■ OOCim DINNint, Ik. 
^nnHOOSI 7KU-'Wp», IA1r.«bvrTd«i^ Ft«U. 

Tttmm ai cifin I'M iic 
to ureitmi, ni^ainuwm, aiM cum* 

NOIITElthV LIMR. 
TDPIT (liTlMlh.vvJ, WHEllllElt ll-l.lt p.m, 

iLnWAm I-™' 

BOl'TKBKX LINE. 

Hcursjit, WJVKiniK* ii-*a .-"t flmibon 

fcoBDiT, munnnii™ ii-5.« i."- «" 
■*.»im»mi (ua h«K PM itl O. 

TO-DHT (liTDiiMT;, leoKKUm K,-"-" »•» 
ken (kua italtiBi m4 •« m. Tia^). 

■Cmut, SOTMBd* 11. -11.1 p". Bitkimt 
(ta> ItrtUti ■« •« "'■ I Mwi.) 
MneOAT, WOVHIb™ I*. -bis '™ 

titiife' 'A^fb Sitn^KAl. PAHK,-fti WnMtlAT IA« 

ftni.lffk). -i^ lBimi»lk.l« Illi»*t« fcibtutun 
Uu (InMIbv Vita ^mnr* 1* art 

ll, CWn »itH«lml, Will* "IJ KHiaml «U 

SS^iUw .1* *o :<r 4« .Mr. 

mW Kto", •Mfl Tr-l™ »HI If" 

, I^OKOJIT, ll0™niE» II. ■ l» "a 
fl.ai l.m. rnr Ktlin.. " P-n.. I" Hi**."- S-l 
tar Cwiidob. r*itokwril, .ihI r™ui.. 
'udmaA IJ.t* p.". !«' 

HUM rtl .1- 1. ™ *■ 
BALL. TUHSDiT EVENING, DBC lib. TK!-. dAnai uiiiioi, OF un til 

(ffWULDI DAHBBA, 
THE LIIjY op KILLABirHT, 
jBlt* Hwdat'a fchimliif, nwfetibi idd bMnrUTpl Tt^ntTt; h, :i li. OhUJiiMi Una HI liuilii 
Winliiuri, awl (b> Uuiii aiLnit o< jcialc, tbUkt 

But FImh [)|n £Bth Not. Mi FHUflff fvA Ctaaivw« 

wa. mnrin .wmntiM.. M.A L I, iwai nam ttlSotjr ^ M Mi. 
nymw, utDEOiLT, Ml Kninr iATDiiu'r 

r^^gnmu ciHiFiirr. BraoRAPH toichACiy mSOnHTEIi irvJTT HAli, caJKlEB-llOAD. 
KBWHIWK, m MOKDAV NBIT, KOV. 11 
(XriH'l Blrtlxlirl. 

teaaoL or ini wiKni ■vimr, •■ niMui 
JflWTtifoy*, w 
ALL ^uupp hiMary wHatM HLOI^ TnVt IIP flPVUlv JI ~|^(«i.:R»tiii. b ti . Th t I. t." ArffTHALlAH tRAPf!«a TRAI EEKM <it mM\*: 
■tid P^'frr nA^nNti, N'qt^ • rnr ini[ii3p-jMit 1^ 

lalrhln lIMllHi Itft^hMifiT jCMjart;. Lwnf M*'' 

-AHumlnkX Ivir AE^^h, Hi4lW LhI^p l^lhrl 

miMP R44, Eilh^ r^pri, DoTtP Ihilifr 
im Sljn^ nnale FlEvvnld^ rlr. «l4'. \f- 
^\ \ lE'ii'rMT^tTTFi WVkl'a DM ra 4a ^rlin ii tfc* rM>f 

— iw4 ■ AEiHT in nHh^ kbH tif Hie ^*iM 
M f m^MRR ii»t'-mm AVt tid «««« 

lewv to Hjr mD tduiiir a« Rjiniit, li«PbflifM.'(l 
ITMQIL Will MUf Wwnd^ipi; J pjVnSKV OntldESTRAL nlLLEGE, 
P'P^tL'H Fm UJCW. I llmitar-ptnTl. Ir^pr, 
IMvLt^ l.fvni <1hII> h. lb* Ml 

li.D<|nblH. Vial' 

Hr. niKiti miixiiT riKL. 
■»t, ;.lt«BHT -l^irRl.s. ■ ■ 

«r, n F, J HF iTmr. \4'Tnn.FEjfH'l'nit>i*l>rT. Ku nrXirrrjl tuhl<i|i Lti 
liir^h ul ItiII, l^ihM- iull^hr. ]V|i'iiillir'nl> <Kf, flit ljU< 
Rlr HrnrK ErrfriK tn j t^iMi^^^ "Impftftlnir b 4 tiH- 

PlU J-UUtf I'BI *I*t" r|l*'CV Hr^llMil "^ii^HHWn iImC ffiEl." 

Ihinj.ripfal Ji^r^ iflt? ^ifrrLMitir. Mrthtdi llH 
pTTm-noiP nf wtiirilm, j|BF>(p|TiTmtP k>' Ittm. Bd< 
HL'jdhrf. A Muniin-tlPfifr. 

HOQlRrT. -nrinatif DUwUf. HARRT RJIWDftC HOG Mi mhAjiA m DiStinB Mt Mtwf Kid- 

ttcq. hflm ofi pur whUi dtbrrt n driH br 
trill. t^tmAa {Anitnlli'i irfiUvt diT¥vrl. Vr. Janio 
-a-iCtivd^ Iit( hnfiid urAm, O^hk^. tYifnn, uid HpI- 
iJWitVl 'Um), |>n>r. U'rtt mr inHj. Irlr Jir-li PrtuM. ipirlitdtrul 

i(Tn>rFi!»rEri; u'aIiTt. E.isc^r»(iriM-. Titp-poor. 

Jllr^KF^ EillHNE'EPi-i, Ell'Cft. GIlAt IIVL'L. ud tXtXI, 

1^ f? '?™H*ft5^.*!!r?Sti J!^^ ■■wt-'-'fisk- iii'if Ejwij.RWi 

^7 Jffii»Jffif..'.s'iis?"li:i^'?i''""' frrrnitlr 

iiv. FTUn-. ^■mrilAin Ti JT^ 

<5pr™i1r- li»l«.'lLiiti. ■ tl TtmnflPi:' ... 
ALi^. 'Ilk liM *• Twii MajllK ' 
1)r 'Wonr hiUitl 

ft«t a.:aH IIMt: N:sllH*rlni. ftr\r HhMILpir. INTI9LLJ(II1N<.'E _ OKPAttTMEfiT BVBiniK]. IHb HOVNIUIH 
U • iTclacL 

u. A oviUiianAn. 

Thh^ Ktfvtl. D*tMtliti(M oi lAllcillmi. MIL J. A. DKl^ASr 

bB VKitMCin tM PiiHH nwla. FAlM^ji PIANOS ARB TVI BMT TALIl^ 
it iMr VAJtl^HTt EWCIK 
fb*| ponapy mn l*^- T^T 
j*|W Hm il Eb* Mr)^ pT tin: thiTU'i ptirWI ■jhril. 

til 1« tbt Tvffirul ri^Mau Hi* UuwbivlBf puWk, r £A«r 1 
«rEA»i 

W. H. PAIilNOAKlJ ©0 

3M OBOHOE-riRKET, BYtWEY. .ABBOWB00T8, 
THE CHIIiDBBN'S BM0UIT6. THINK AND INQUIEB ■till IkM. 

P«Vt«tRAHV YOU WILL DECIDH ON A lODAIL , 19(1 tDoWul I^mlll _ 
r l« ill hhtulrtfi. FHSE ur BAKM J^& We^^m VMOVY., LTD 

•OtiH ATTRr»AIJAH A4«m^«DDAK riMJTTO, AKiD fW ALL MALBR* tVtnM, T a K A T S K. HBTirpij;.. OtMir, aKQ rAKHA**. 

KaiSPU., OTTNIt. ADD YAKMA'* 
METNPLU OCNN. ANIl TAStfA'i: 

NRn' HKGLIflll roUKDT COMPANT. 
NEW ESGLIHH (^OMBUI COMPAST, 
NEW EMILlSll COMEDy COMPANY, 

VSnEft TIrr DlITJTTrw or AU,A}i H ABl hBWI. 
FIrta hwlvciJH bl Bl'ivvT a' lb. Virr 1^1^ .b4 
lait Sonwtul V.r.'bil t>Hi]H|y, 

ynE Li'rri.i5 snUKdEB. 

Trie i irn.F, mtAsam, 

lilt IJVTLi: fTtllJUKIUL. 

till Ltnu miAaaiEii. 

WUhi br llk>ta«4 HettM. ^ Dr^ini]!^ PnipiilMI 
■t Um frltralim nNlTT, t fm u^ n . *h»f« " nyimrt lii 

milblar^Kd rata utMtAm ufwuAi .( An AWiu. maun FAJUK, miui mKnw 
W11UE rj^^jiw_^gA_rwi.E|t , 

$U UnUi ETRAKGEB, 
THE Ltrru: ■ryi<iaEii. 

THF. Ltrn.K WbAliltlfciL 
^ 7HK LtrrLK tTBAnCIKK. 

iiu jiiLiai;iNi PUB (nrAHnmtL U B I H • k . ■tin TfrKiaiS 

TO-inOHT. ■onAT AnmaiH aid man. 

POPULAX Pioinm 
Oh. I I 
THP iliiLHOlItNl COT 
>IELaO(!IlHl oip. 
THE nPEAT nvnH ST NH 
rAKa^AMA flP Ijlirv A» loAFlbrr vllh 

t Tif.-nii rhbmtr* tiHg/k, .... . , 

f«riE^'pni iJtri MASTEn niLtJH P^^RRE. TUtfflDWUJTD tJlT ll in"tl« IrtTSi^ 
*T rfq ft tilmittmrtit. IfkOl M R^^b 

, ^ rK4KiiLLL«a nif lHpu]p1r btlvila WbH ^ 
Mlip ' Ariitlihl]. ffrmrnoil, iFua T» pd;^ iq |fa 
uilj. ■bu^Jt' DPFrEiiH-o[ Lft Elin i)fvi ilfr fte h h ^ 
tha .*i*Tt- III !iWOHnE|Lj»tp <trc lUVE TOV 1 BOI ^JLJ' AT RLTT^ m TCWtt^At HlRinHL 

' Dr*M cirfi ^ n i Ri^i jiRli^ h {l i m n ftl yy ^ tn Wi Ml udUoti tbr ImnL hr hwHiiP^ r« "rtll ■ 

' rii>- iifl whm riq ni 

hA\ klAKT^n HlPPflDRMOt 
TBE fICUPLC 6 THIUTRE. 
AAV«Tlim-. 

' Cmlta ji t «>Ih^ 

_ wiirTWrn i>t»»". 

THE FRALRrc lUm, 
RobRPlM |hpm>U[r (^d-^, 
Piifik: 4^ Ii M: tmlMin 1|p||'prii!«, 

M^n^iat, m&AT iwi nmsnAV.^j^iiP- 1 «f*f iff m ' 'M *!t L ■Tatinzk 
mtuitRii HDHIH') poriTAt mniui T o 1 n M 
SDiwtra rDFULAs ■ A b Q 
A IBUir VOt OUATW or AU 

[mEhm ||»ftMt^»ier-ai estwTAl MX&BM DATS IN VICTOBIA, lS.3i NOTSKBm, IMM. nWotAUT Tm qiAirr rhk™ nr niit pwpk iptu 

TUK DIVIJiINO JLANUi: AT UKAIAIVIU^. 

tHIKini B tTEK TilPi 01 THE 

HttligiDSlI TU KtAUnc IFOSt. . BnHAUliP w4 eo., Ui. hn> THi unu AHAnaniwrn or 

■UK VAUA A^ AiJ. 01U£H DRTAIIA 
Wil i a t i i r i ii"'«li l ^r, ' ti^KMti B. Ta WALSH. EXPERT TAILOR, 

VPBUi OUT, t»w. 
VASE, am . fmi™jih«« 

1. Tba ihU h UU I ab iHi y:llf[l>MII»llil lllli I Illllfl Iff |l| l^fll A muiiB oomn tM wawPAy, it iea or tJUtDk 

SCOTTS GREEN POINT ESTATE- NEWPORT 

' '-^ It, jfcfcif Mm M*r*H'*«** Vhut At Rib, MM^H bbm hr^ k. Hp* BI^AD. AJtA iniK PltlNl'IPLHH of niETBTIOl, 
]«•,■- fTATHB:-"aoVli MOlAb WtSlt 

rogo IN ITSKliF," THIS (SATUKDAT) EYENINO.NOT. 

I'ldirithtPliHnMM rtmwsiiikP 

' A M T 8 H E R W I N, 

Itfr. ABV^^^NiSk, ^w. 

Ht. cuo teirr UAiini , riaw, 

rMpiit >A Bb >A m4 QBP EHIItl mili 

BOI PUN 4>d -nisET* tvn AUtraUtt riuwi iMiAT wt li Ifbaw aaar t M mubL 

A TOMk JTjUMa. aW"J»«. bl d tbi nimi OF mi *omash ikmpitiu rmn tnd aMw 

t'lllDAr Had AAtl'RDAlr, HKll Hn.| I'll. ribW, iMA i " ' 

AT KDOIUMOAMA. WEMTHrtlfctW m-i LfVllpiit.E. A<J4lH. BUH 

U In Ma AAnUH. AilHWlU!!. >ltllIAV , UU. nUUJMIl r • tBinni minUAHurr. 
Kh'h r»M> __ __ 
RLy «hl Ml» AlfTlH, ¥«L R»^ < A PIANO FOR fi/- 

fmx. HO sppoirr, 

AENG£NHEY8IEB AND CO.. L A D I ES I WHEN 1^0^ ppSTBT 

•i wnild Eitu to IrnwK nif nAnffltMnNl ^AiUfriii^ tt til RDfO-frWt, HnnfeTj. /Mmv 
cfl^^ ud i1t!llt»*k|li vtmtf, TfeA]>mPfMlllATn)r$ iiii«h nn th« lilvt hrii^ vU;-lpl«, fe»d mtiti^ S'^'^vn'im' ftlE ^it^w^ »lr«n, TEopinjL,. T^l IhT OniuHBUE AhNpp, "ffllrt Raquikiltii, a«i 
£H<i le ilM^ CWRllUlri HAiMl I EV 

THE KISSES ISAACS SiiT «L FWiTB W IICW Aa»TUU V SomiA W A 

B||3?A&^" PHOTOOBAPBIO tk'^IIXtll.LT ANli NO FMintaiiri rmaa mt i. iL wtm. DEPOSIX. r«-r IKICtl OABXITAI, 

imi't mtwStr 
nn FnoMAimi 

BtKqKelQA 

-BWHiirii OTAU, juniK 
noncicn« in Atn OFBHi ^TUC OAVa, 
Kill b* Minitd j£plini& biM 

ADWM#t SPk lA. 

" ' , * I- tutu. 
llllUtn.L«l: IhM 

t Il iM a rwn PvtodlH Mri R 

Mr. l£flWAJI.II l_*StJ. rpTiTn^FlTA ^Ei 

ni[ll|U-rl|. llklhr' 

t»ih*J mpw In liSK t: 

1311 hf p^ontH niTTKW 1*,^ 
■ It Rjrh 
Ill ibA nnwaii si iktmatiFAi. 

(JfcAW*. Own* J rt H. ff M M >. ^ . 

ui ritf--* to' cBRTifiEfi trvcvAJWrP I— 

TmSWriiJ^JC,. MASTHttJII, OUITAF, FIAKO. 

^^*)|rtniOH, ■VLLAKltV fflcpmltn} 
Oatit and hi^ UiIi iwIj^kiE Dmn 

Tlf kalP^ Ei Ud El PIu in* q 
BofP^llTif fry, M *iln. 

AL:irnULb.UUL^ HUtlfMWJlT 
htftii, Uw RlriA WiHh^llr FndV^iA M. Di^ 

f.p., a.c.H.u- ■ — - itJC. MAflhnMABifl, UL-jL>n, ■ 

s?snu, NCFti:. -hii i.viw* nqaU w m]^ « 
rirnUr iMwnd (« tt^lo Ji4* * 

— "^■mliiiiii I* — — — - 

ikt WvM- .... 

^1 iiira mil lid In ttiv 
^ OfllliRS 
r4Hl, tb04« 4p- 

niuiiiiarniiii iriCTErT. 

imkf fur Lhi w td wdta lb 
>W Bl rMim. Itftf^tl V7*ifttaaE« ^« 
btM -I^Ii JpMi^r* jnd tt wfp^ to Mta 
wt Ihb ne^lt* IfiHEn-T ip#Et«Mnl« H WhqlMt 
?EldH. Vm^ qt T*W 


AnfAi Bi.». Df 1 

W BdUwAi !« - 

ciiBJiuii, imjiut wmn i 

'iHL Tniw »nil ^Ibvlti .ji-n 

B T«ic jAP.*?iiat MEHKHi (T m'^-jJ'HJ; 
niif«i«rfy>u. m™. •J'„™aSf. 

(IM tatreMwi w tl«. Jtpinnr liJIn 1I.T'IJM|' 
(IHMKUlt A9 ru KIN* IJPHl lb* rr- 
.ttM br IT.* JAPASE5K (CS* L> ^ J 
To .plaallia Pbllli *»l ™ ""Si 

□roplll tMMrtfl-lfnl* (1* r^^w* »i"»B »■- FiiDtn, rrdrfcTif _liii«iiWrtl« FM LiMiM a* VkiEtfi rrv- 

Jit- — >■! ^ta^ Ltii<Ti, 

-IKtOOfB." it.i_ Th'ai" I iDuaU LpANL ' r a WOT Tt» L*T1 TOO «1M STE^AA, - ™ Fil««« « 
IB I 

In wmtEMnrtll' ' — 

Lu lowDPAA flf pn» 

W» d«llit Ana inAk» _ (vo 

tnn InoB worn*'"" 'i'.'"£l« 
bM TOM , 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1320253 tmt 8TPMEY MOHiOWO KEHALO. 9ATCBDAY, NOTEMBKB 10> 
» B a A T T 4- * ' - 

— — ■ _ 'J Kirroii WIS™- 
fcSTs" ff^. !ii KIN. '■■««■ 
' TliK WIST mtJiiiJ. flOmnI"* DKAUATIC 
CONCBftT 

m 

.ni ciSStl*' riui: ■ni'ip la — irtll9liail>\Y. SM KOV.. 
fl4HT4 VenawTj Mr. It MUMi 

■want MUiiiTT j h™. 
lUt. a&ttBiaON ALLEN. YiHTT, t^nrEH>it or Kui 

^] IwinUf) Piitwl-ind jjcvnU^U IHplmii ...A*:, 
mM^ D(iir<L ^ ^ ■ ■m»,-;iWfr n .-iMnm ym iiil niJ i ri| i| i(iiniii iEBfc-«iiJi<i(o. .i« ni!-«. — ■. - 

St HlJiltt rrtvlhs t^m-lll. 'r>ti», Mihi^tna*, rtr nam mlf. thp otusntLciws- haijl 

fiilj- H*ll ininMr far Prti>ft«lnhwn» in Q**!""*!; 

H-H^^jnrii-k^, UuTi'HiHl. il-r' P.WU 

iTiilii line cfl I'lnh Ihiiitr. t"ur<i #nP*"™*' 
■ui':' il tUriK, k<.i|Ei.| I Ur>i]. F^Tl [irnSKiD. Pn* 
G. t iieNt !tirL 

... _ . C. ttlTfftt. ■ . . '""(1}- 

"■fttiliBlE'Ht"lt1fl?r"lnLvni' 
t ^,1^1 i>.m. tti^m A A*(d the ppiT rpafcir. 

rOjT^I* [Matrim-lumw,) 

ltt;Nt>jiTS: 'I.!, if.ai, iii.j, I'P'.'.v, 11, m. n.B". n.t^ 
11^'. I^tfh, L'.ik'. J.^, i.in, Lj. 

yrMii n JrtM, f'imiLir S>uiif, 

I, t, MiV 10.30. fEiumliw it tf«4|utac InloV- 
Irttttr |b FuTJUiBtU, lii Enmd Trip tn Pafinivthi» MONDAY NEXT. NOTEtfBBB 12 (lab OMtul*! twi I^DUtrt 

Mil sua ». Pftiiur«HH ^iii m«< 

r ■JhW wtll rir.r L«iJ li Vr UH*!'^ 
^MT' a^ikjJSrtx THE , KC«a.; ■ J 

Ur ^JiA Is rr'nnni "Vi'itdinMP, ivint of 

Dmni fhwu'i AaIaI: CVir^lwL^e* Mlffh CVrfnbm}., 
Ojif ritv KT#3*i. Briiwli tWi™) Anns 111.^^™*" ntOIC no. i iETTT. LllCt-LiB WHT (<T,|>^U run™ Ibw). AKMJI K1-"T •> K"t™ TOIf 

DANTING ALL DAY AT ATBOt, \Sn CIJFTO.M QABDESS. 

iit^.STUJMKK, 111 tASIW. U. 

BALMORAL BEACH AXl) THE MPIT FOR THE CHILDSEK. 

ItETUIX rmX: U iOVLT*. H CWLDUV. fARRAMATTA WVBfi SBIITKJI. W, a. TODD. Miiafer. OCEAIC BEikCSES. HAKBOtr;^ B*i<3HES, 
SHELLY BEACH AND FAIRY BOWER. IBE KINGS OF &£ASII>E PICNIC mSORIB. 

WbMDAT NEXT. NOT 13. 1006, 
KING'S BIBTHDAY. TDK BUT rUCE M HIKVT XTM aODtB WlLn TO (TBID YOOB nOUDtt. 

1 BtALTirvL mrj ivmrMuni 
jab iti«r'4<0»-:«»iHnjifa TriejwIiffi'^'illB.lfiliiit THE AVE'Ntrii, iiA:Siei 0<Jv^. 

KING'S BIBTHDAY. 
DAlfoiN0 IK TBS l^W PAVILION. 

octTw. In. iiiifi«*Mi«i*iaiii«)i;i>. uihbh. TM 1*111 rati FEinv m'rs n*rj.i«ii.BLt wsincT IT art 

DIY TD TUHE SBOCHn nOV No. 7 JETTY, CIBCUIiAB OUAY. BAT. 

<ONLT «d BEEtllllr, l3tII.Bttlg<, Bit ■ 

BAKTIII UT AMD rui KHK, M. 
nmiT nn table -Oqul WbB« FnlhUt- 
.t- iuHk It'l 'll-Vk 'll *!!.l>. M,iC f.Us JJO, (, !». ].||^ ul (.H. ^bmOAWK iKrrwimi. lchcueiin ixi> UFBiauiisnail 
~ tun iT i-K 9.Wi i«> u in. CONCEET DANCIBf^ dN jnNG^S BIBTHDAY. 

PEARL BAY. fid HETUEN. PaTak>n.-Geittil. 0d, I«di«i Free 

FBBB DANflKO AT BAKTBT BAS. BBTCBN F&BB, H. 
mun jruK WHT luriqrjum at mqcrasT Dmrui au. nAY. 

ANI> OROVKDi FOB BliUg, CATSBINO A BPBCULrFT. TBI*!. flUOiirT mien, 

KOONA KI£VE!f ' TinBlr ELKVIB. OlHiT BPBUa BCIKKlia 

Mi t li.iu. T0.P4V. 5» mr r„ siBAxios AJH) tian% 

Finun niEniia at • r.ii. 

B«. J, B. (MrMhn (Ttwbr .1 lb* JCiKWr miKlTAY, BtfrJUr- TH-ELrTB iVMM, »H™t„ 
T>1L'B»n4V. I1[I"^V, SATIBPAYh 

Nnvituiith L.ith, iiini, Vih- ^ 

EKTHY litu?:" KiiimrfiON of uoas 

OCEJf w A.M. tM 19 P.M. 
' '*' H, B. HELLHIKK. jfomnaii Aduk but' suKdii. At iiomABX;_nu 
MOKOllY 

nAUBi rrgm Ki- .< JHtr, Clmlu 
lAIVJI rriA .11 .UUcH Mi ftHpirat J.m.k. 
ifl rVrrr vi^.l^ci )i!jaBar<An 
frew" "■CM*™ Hri W«*JnE» THMTi. 

Lg»_l!v._]T«w,j^r , 111 )»wwma^ Trio* u 
K^ipiv-miiitiifi'jmt'Xrt. r JMtah'Wi^^ 

Qvf^ T.IS- U.Ki-, P, V\ II. ooon, ) pLBL, 3M^% tM, 

4^(L iKlBi, cm '.IRv E^i If.l^F IM,i. 
KKtlAt HUT. LFrf I^JV^rlM On^tXRT fnillll, 
IjAUY IIAId^CN, 
■111 nin th> -1 vnij ■ p.m. Irtp*. 

^Inl-rlM MlHlr Oft l^ni. OK IKIIintT, _ _Jtl«0's BiimiiJAi, 

>ltlW'«Mn(M^ U M MB I M'T 3p Bntiint. 
IVABBn fttd AAkMAif. in ri.T«trrft. 

n^ADi; MHl ^nwn. H 1lH>n...trHC. 

10 La 1 p.ra. hMtP^iTi >..U l« V i. .t. Hdadi^V 

A WWr I^KJnTABr..^ .It^TtNfl. wdth . f^Him r,l 
MCKIMQ IIP BABfillMH tl Ih. IfCTtO)!. 
/-^a^IE " AiiFAliiPii 
\J KI?H"fTS ninniTtAY 

[>AXOTKn. nAh[.']>o, nAMn!ia. v1]1r. B.IJrff T^^Mv ■AtBON'B A.SO fAH»LEI BATS, 
TUe CHIUIBEN'I PAluJHaE. 

BKAIITUUL BMnU. 

ajanux pamic 
(Ah mim'i Bidt tnn bImw). Tla rknuntt BdHn iBdwita tka 

Bj. TAuomii 

w-Aninn.'.AiiB<'riMwr lun. 
.a1!£S^ m o w IT iUNDAT HALL. 

AnmNooN. ■t^«■lUt Ut, ulJiiUlai iiOKOJa. „ Bji l. y.T... Bnir. p.p. 

"^-^ - rm'n TrtUr UirtMr' [.HinirjL. jTtt t «tt 

"fej IS iffirSii ismrd ,*-kr". Ji.iJ[-t"i. ii-o ".I 1 -fosr I 1 I. .1 C E A GBAIfD DONtxftT .nd %'Al^VIUj: EFST^ 
lAIKKENT 
NOTBMBin l»Ol. 

fiAUuoiroB iTASB^ m mt^ OrdJuiy, IMn, t^s, i^.n, I. I^H^ Ltl, L«r 
CoH'Lali: LL^^ I.S, J -Kl p.m. 

JOPUN J4.kLLV, w TILK FARM l^rTAKIfN, Of. W Kn. 
lUV AlUTEl h mu;, iin, ^rpt. - 

Vmt. Ha™* ID lir rsHdep hr ¥«*Hi ^. '1 miM br mMlurnl In IhjplJtatc fa ih» . — 

vHI nirt Ir i^ffirnlird. , , 

U ILJl KfiltfTn WAIT, -«l lASTJrnWJN. Li 1^ 

LiK-H List ~]* ■ liAU.IVJ ^tMBU 

mm^t b= wftdH-rrjl 11 THp(la.u. -i tl«, *«w.ol ib/i 
■JB.bnknnJ liy rrH.i, TIIM ItAV. liiil* 
iHij MAW»S HK<f!»-, CAd IN JMbt JAdKBOK- PpMHHHltf it my nwTirtiUI*r 
Tlllii rintit ll*t*rt*l* PranirBtilir I'litd \)mlj 

A. J, &i^ rNNT:ilT!>V. 
n9rliF.iirni fv^l IliPinhjn'i BwtiihpS). 
thlniii^Jii, 

I^rt Tr»TB Khritrtf rirrHt. CIV, 

ll1■;ll^^ *a I' - «rut wltUa m. M« .iif^ Hi^-b'^inr m- Htplj, PHITCIIAI 
Tel., »7I HrK^nrrr 

WAHTKJi, OlL""LAi;Si;K. ithiut 

^ l.I.t^. «mU St bjf a: il^^ cunmAL. r Drip.. hnwNir^ HioUuti, 
-I Um LprtJ" (Sok*"^ *• 

Thp VBUwCtw vlll Ib J 

AMiBinrjiL unHii^ 

Wl^|i\£(liilV KVKNINW SCIT. 
U « H^'LJ^^'i. Ill llir t hipl^r I|r4)«, ^ t . "HWihi* (h Life" J' * 
Hfirai<m, T.:l .:tii ■.iPi., Maiiiiu, iii.isg p.m.: 
[^trlwHil ewtlhrr K H^rj uw\ tkmi., l] i.,ni- 
lifT r , J lt.Tn. | L^^.■m^, 7 n.ilr. . t'-vrmtmr, Kf i \J T, Vf- J. JvhiHina. U.4 11 11 I~JAiHJISuI\>S.-W"iinililji 10 cnwl. Jl. IWl : 
lUru B™ l-ifUmd idmt <i^*«rtl. 
11108. IIAUIIK, BrcUin. ta UDt an 1 

[tav_ 1l«>4v. All IlLrltyvd. 

H u (ha ia* ii.nu«l' 

'fiar^ ilABOLll r. KJBBti:, Binmrr. ' Hurhlt-. C'"*Ha Male. f^W't HItt- ~ in:. ^fne^inCTrii cWVkilL-Jl A.hn., Vnm Areb<b*Ai ■ IKJ.^T, Hrft Irt 14ft. |tn> rr: 7.]&. |> .ni., J(4h 
']IAl:Jr"H. VUriftPM'il--* Mfc™ H 
|lr, Min nlniT; 7.11, lj. Aa_ tiMipiW*!.- 

3 lh( HrrEnr. I| .t.Jii.. .ll.li> p^TTIr; BcF. Ji, J. p HI m B.F. Ir Mjithn. ira 1ia.« la ttat^ 
- ■ 1 TiTift*, .rtBaji lltr«l«t, W">lo5w!|r|n. I l«( ItML Iflll iU Ml W BHHUi lonwtt pUF- AL K 1 \ o TT hrtrr T.I tkn tffli lilmilf. .. , _^ .. . . 

MiCAt i|ihfkdli riijtH»it qdw w pt«**- 

7 KDil l4iTt*-f pi(rH-t, Hiilfi^v. 
MfME-i^ toh^ At™t- fcif M.H.Wr fci tt-ir. 

JIrHiw b«fM tmr MnL •itB.-Sn in u* MrnMr 
Siiriiinl. ind riHikM "ttr* In ■ ^ ' 

Thr i>i UKis csotsr^ *« ^J^^kiffUSS^ 

Ufh-fn-riqLf Vrrini' but-t iw lutkti fff. 
hi ?.Jhi"H'rr .»>i.J J'*^., IJJ.. flf^li- * 
-■ ' - ptTrM, INt \mt, i»V 1^ V" Bmlli Mvwnub pur- 
rhw mwy; wttvitT ^tv% SOtB prlw #p(I p*rtini- 
tn \>r*, IfayiMTtarl FtnUj^ifc*- ___„_ _ 

WA»l»W^, ImniMfcLtri?. llibT VAr:ift-"ri ill TOT, 

Tnnv, iifwfai fT^l<^^. . . A«nti, N.IL«.. Mmpker" Uirlnt KkIuMk w»d 
wif^ ihr. Lbll JCktifii 

Tte Natii.f UriH Radltir A» to 

, nuiLr of (BfLH. 

" d flflli lt,T, , 1- li^t; [llnfllrfe, l4, Ifl, J<h 10. 
- .^Li ™H.a,, nnd la r.S. Hfl-tllk *|i 

J H«! rMi^ rith HrHi™, M. B, V- 4*J , gnit, guilder. jnd CO., Md. T*JI»riirtiL MViom. n KlXt. A RPBGLALITT 

iti^ Cu. ftU4ii^ *>i<i Oil i:*|iH UP A os£AT qa4I^ IndrpmdniY 

UN Lt'lik.rATt / Jt. 

0 BbaiimrT.a. SDAtr 

IIS KrU IA. . 
UwrrMihl.. Mlial. _ A ITHT . T. B rt. A. T , JMVfdatfV 

Tka AXNITAL mUtCnOM M !tl 4|ia.;A«l' I •>< 
Mnii MmbW naCW to. uua: w dl 'ba 

RUft', KliTK Tlta FOR TtU! imifLTION, 

i-t.. iH.^I?AV, ItH Ulh rfOl'EMHRtt. I 1 V'<- 

iKirftWAML tuV ftH^G^^ ifwb -u^. iifvi _ 

r^TTE^ I In •mMftiw* "it* Iruin l-TV.'imaj 1 

ThLitW -H-l^HliligP;'*- . 

T^pIf im KLIii»1*iTii.rt LwtuFF r h-*n. 1. 
TH UaWiAi^ STlMMi^K.^li* t-i^ (TO. I 

BriMtUL fcllllM, BaB<Wi LI ^B., J'^ V-^' 

Ikwbr b» IHdv, H i» & If-nt ■IW'NSJ* J 
fTbriiltin sci-nrr Lttenlij>» on M ft. ^ 

U t*r.t.. hv liirtFkH, ftllirt • 
A^Uimi. Hf^^ |Tf inJ.ilA«. "tfa LmP J--^-. , 

"Ttoiifalr in Mir Aoitft f^n« mm rw* "■■L"1B J 
WiMflk .^Im. rraoA'*' A* 
Min UAVlfi ■( Jf i.Jrt tnr T ■ct. ^Ir RfTlrnnp, 'Hg:'^™" ^HLirMlajrT 7 p,ttt.. tlirt* 1* *1L inrblAff tad en il? FlU-<lw#t. Opm mil MrnwU/- iiiL^. Eki.. i.iLui^i yiMl ri[UkLBiij> iriXjHK. 

JtV tomliJirfd im» P"! TrUflr^pli. iJAiw, Win* 

liLvB^, WW ^'k, Lu-(fi_rti.iLi amJ Lin'cUtrif, lirw nt,. 
U<]ra<U4 clutJLr IL^ M llvr> rJi^ci or williiAB. 

]u7 Pltlritrnt, Bl Mlh kjat l,,w afcEi-, Jthofi- BTJiwE ji|JtB<i~LHM* taJ pB* 
rmLlu'fj^ pbliutV ;L7 rrPlJ^litLlJ ntfiir^ t^tLof 11^ 

rranic. nenidr 
Hrf r^hHullklil rrnni Mrlnia 'ten(-"»V^'BIHi *»ld 
fj i» y.WA.A .. Tiirc»t i* y. J- '^a Hi i."- ._ 

pff Hlt>B ni1r*i-rd. Thfl^Mifn. Vr u, Amni,, of Tkailtfi, HU^Jlk A«r. L'. A Wbdtr. ViA. (IMMr)! «*■ T Tlkuct'UELj. ir.A. 'g'tnMW ^Di^ l« RMliTa ^ unphr value iJ* 

,_ ^ ___ . ^,H!!Kt M. CDHFEnmRS RRDOGMPK m nT PKRIORITT p^T . 

ATTKMITrt TO ciri. FT» [i[EfJSiUlAiiJ::*B.— Tft L.Er, , . - .-- 

But Ibw DHIfJI^AL (ftAS'J'^Rri, whJth b*l <ii L Fur 'fluili. IM' cf UPV^iLlh^ tHtphfjn^. iitiJWHia A Hj W Mlmf, 

ItM BurkPt for 17 jetn. LbnKt tlw UH bfldill. ppMptuoJLT a Arvtclw lnHltlHM. lU'l^H UVFT \ TjETnOStfFH fltVRf'U. Qi r^!ui M. -br. ■. EmiP 
yp^ttj *g ng >HalUi ^ 'T f ASDAMr' <**itB( l W, . M < konp-'^"-' r nH']_ Mniriun. | IT p .^ir*, K. ^ 

CHP^f^ijfJ^pf?fc»Sr^ulff^-S^ U rw^^A b vomI Ei-n rir i>irLlbibitnH. b>ripi& .X^ b^t 1W. MAfllHV J^" fnr nrh T^i'p. J *ni . A.J 1. - 
Hvm. »S RlUr wili b# trNTivrd wlthfikJt Ihi- E15' «)tt X En I Sft rait Crrrii^. I* Df. rien nattv*, 
u* -K-h.r ■■*T*NrAiljJ.'" 

Kfi * i>>n s rfft r»«rrpr tMWtA 

T*iinrb Ta." I'-li.It. ►'STAIfDAHB." 
1V( R .frt I KiH frubKr, ler i, FgMtHa bq,. U- 
||.]t, "ST A. SD AMD." I itatbc fiT^WAitne' MJUC,.. It Hfrv 

Ji:|[F£Bi^ KlaAT .70 

liim. fufhUIL. . ■ ;.-v.v. ■■ . 

^A^TYR^^^JlTlu^t|l«^ -jtf^ '^ I^V.^. 
ena«^u!^i%;i(^/^>j|nii^ l^ltb 

m. j TO W s a ;^~~: — 

Iwrm alhnml b 
'rcn^n hf^Ar, ao. tJi iv b*«rr, ith 
■r r. HX*P. i»* *a l,fH, Iha II. 

* tnilY k I AP, £1(1, 3 rain- islw. 

'ArMtwTi arlfvnd >, i «I1<vwm 1 w.. lo 

tint ♦Pirv 
Pptrti^ Hr» >i n p.m. rra TiHudar. Mot. ur, in^ 5r OAkliEWI. ilafi' UrtUv- -*t-~«a 
kff.hrtr.. Bn, IL irttr. r|ft.niF*r Bftuaw, M L 

~ ^ — ■ jiNn imS. HAdt MKRIBa, 1. yfll^^l^^^ hv>\ 1 ViiJS^S 

yEWTiTirf itr. fdi ^^cia'Aia fFAMrroKSHip 
"Jvn^tuT BPnim aitoi sr 

TO DA¥. WVTtliWll Witi- 
ThC rrvi.^l'. l mtl^ ^ajJoap, l^wl Rnm aH 

ilrtifMttf 14 ti^iint, M; nFundatArk.!, M nlra, 
THAW n> fii^ m rATTTIOK. ■ im Sr Aiatraliiia, THE |'?0O« OIL EKGrVE t:ft¥FA?*T, 
TH11IP!ni"rtfrC<i _ . I Hkixl CiTl riF l>ArLl hfhitnpl. barjpiB, 
AlirH* H J. .riAVIH. 

i I'prt L>ff|i> i- h*'">'r**. 

Mnir llrinkj^, HLall.^ Hi b>- I llLriHh V Hr. 
Rrr. fi.rVly, n flll+ei. fLilty *ni:U.r<li I 
h. r.v'mF, Vi-aH^T "'U-ini Jfinn fhrrMlamr' 
Tj]1na(. "TCBHriAlliiU 
IL'fElLJll^, lA, Ml. l£Ul' 
n ^v^S.' ... A#bul TiiAito i 

IB laut .frj^toDBBsnin aid ■nwiiresiirT bimxcw "> ut iimli iJWflklT^ ' iaBS-T I Sg rKR , Ik hi* dUlmm. l^U*, rirrpac n , lfE"-"ElL"j"t"^Vi S''*sI»EVri!" JJA«M lUBun ocL 

-CHIC- AND "DAW,' «a2bi^Cbh nWANT. 

Unaiar Bajf- K».»;A--*. *15 ..... 

1 liKBiu)t *™riaa. -t^faS UAH ..NU r-ri-. jai n»T ^ .W4Ba-r^.T-^ 
-J... ♦u»J.,d..rtl....tt«vl«M<tj,.^, 

«U ut., t.>ip.,>lH*W '•{U^.'j iluudi'rii.ainkm IB " Or" . 

HUTS, aal BiaiXiK BMHIEB. 

MJiilitad >■». 

iklltit. <'h.i.ra~K.T rHwtlr uaa.M PfUOUMSB. 
li<F..rN.u.^. .unl Majtka, i. haat part of 
ilfh-. l^il. >r*rt. Applr ^ 

iia 1ITjdaa.|Paait OWw- Ba^. B: JtalBllwa ItUwtr BatrM}. B; tor. 

■ A, - - M A., r t»r- Miiaf, Act. TtMlla tl.»™<ta. BM. wiat. 

E^s; yPt ia:iia 11, ihif;"». jf^Iujifii?" ___jnfj3(T~ 

* MLHiAM nd Hlti^itfr, ta i»wiHrl;taa tb* aliof BAh^UV.- ^^T BaIJJ. lr*aiB« IIE ii*;tJ« Im, prlnct|i^ 
Toma l^'iFilM-m l«t*ni, itim "Vn- t loia pn 
rxiil [lartJ'^tlira. 1.. « nrrt 

llarwilii. B«x AA, u. r.i>. 

'O. 4nLR. riilM pHli>ntrli., ^cinLi Mi'-fr IIW. t|>UB« 

' " ia I''* .^'H^^"-'.*?"..?™*' Hjqralnc^H^o^f 11. *Vin 

LiEirkL'Ji. 
fe^MBff P^k*a 1. _'TITHB1 HAtfl, COB. 
^ind Ml, j 
W or OCIfAIl AMI FOBtH BIBBim 

I IBT. BBVAI.D a. HAaHTTBC ICA.. BLDL 
II a.m., "A WinMi.'. Fal^ a^ TIM." 
T n.ia,, ■Ti n wilna hrTdia, Ul'IU lfMlANai:b-«.tn.'BllAV h'EITr iW. Hall, lULaiMl, iK ftit- W ■im' Iti*. 
Iami;lii-.oaa«iaWr,. 
iu BiKnjitwnr,, Mw^ TtMrt^^ Baair, 

IXBMdar. Hall- ia.la.iTal. tMTi W. MMg 
Ajf ^ g i W i-^ *i^ frar KM., tfk , v-iMkm. *rl,. m H, CAJflBltWm QOAnlD. 
y. HmWi WaA>i !«_ W«llHHnr<> 

nmvm; AHludi, Tram mvUtKVM H 

> r«Ht>IL, KIlTUK £1 A qtiJi 

u Kivau ta cudt. nmntrr ijpttwi' i»i^n 

J WWWaJ ! ^-^ Lia cf* OlrJ ift «Klm:AU 
w^th -ffn; nr<d a. — - - 
CLABiEB f4lPT auit CTraiaK], t7 Riwbatli^t. 

FIMKVUI. . Sl"i„"":|l"[.<t iV.' .T..iKrr^, Pi4r. 
."JlT h'll) 1I, - a. , . , 14i>h]o-u Lf]|.i.i;(;t-; (+■ iiTiarTBSiS^ 
J hErrnrf, LonfJ.in, H', i.'ri rt>lk<llM^^ 
rHi-^lhM ib^lf :IIAIIK1S£J t'AHITifi t^'t 
Lsanv., kkiiilly Pimply al nrwv. 

M. iHViiLKmiU OrnnlAlu 

_a Pullni'i-hLilUHi^p. 

\n» Wat FE"TifKlwfO?S, ArT.iM,., L.T,< ,L ' 
M- PhciUp \'^t>r tflir.^ (hnc tA'.Li pn4-tliit nhlliL. 
tltiXK IWlllii'.: l-ii. AKirlpt* T,r.l.. lfc«Ul, 
T.r.]U tnE'Tihoiui..- -UrdiAir IWtt Wt^it T.r.]., McdaL 
lAlfTMH-dtiV T.i ,L, Mi^l»l, rtni, «n4«f HnkJ, TrLM«. 
hDiif'R C^^IaI M-'HhL .PMDiof Pownn T.C.L. Uhli^ 
BHtiAT ITfriAnLirt t r.M. lldVil, ■HfM hirtlnl T.I^A 
Tteimii Vtwtrr LfitJiprtitiaii^ t»* nKi HiUi a iif* 
dtrmf I>ft4>lw; fcBl»W<*aW ^^trntfi t,i:JU. nmM. 
TMrtwB ^ wlh^jlM^ irt^^ jba^HH .WB^tr CMUk 

Idr>ni:t[ib ntH AMd^ THaltr iM |[^ 4^ ^ivrtvr, Fth, HdI anil Tald H'aiw fnwi 
bill-lwurif 

laf btrm « i.a^ 

KTiTit Tin cvARcnr 

JULTI'ftPf VtCAHEH PAItR. HL 

DMvicn f ATioo:^. 1*^ 

ChlUrPii, u««]ptflM hx parmti^ a«nriR*<| Prvc. 
^uviA Ihtn imnwd luUcn ai thM iBlxnal-. (LiBDjUII, Biav'. Jbktjbd^; .lav'. BktJbd^; ^mj^ HaAila 

Bw vltb IIMal nnMr tdBsttti_ 

^'f^aif^MI^ ,411 l u i Li a Birt xAVAi An uufiBr wricul [liaHiUiil ■wauawi. ViCABiaBt Ibt UCBI'MB in Ii><)am 

ArPIjI ai tutaiBLY naon, sit iingi.i, mix 
vltTTauA BAXBACBB, HurifiAvm, wili>nk.i>jlvh. ot 
WJBHUVH T,n ut 9 p.n. ll'ishi bn 4ia, 

e&JJf *««. a ■ u j«~ 

' <K> 1. «, POWUFTT. Capt.. AdL. 
A tpiHaa ilBa BafltavL 

UIWIB en . AHilald -lata. All aad Uodasa iii. 
141 UT,m.i!, THia PAY, I p.m. B. i.ni| w., r.ld. 

QHATOKW i^ tm (Fiir nji'i pknhv Wmv. 

e$ u I », ta« Cbnki awr, NlUllH Mi Ok flruiira fnlt. WW tm » » H ttHi !• 
( .Tliadn; UMla W ROtBtua a*i r«™ llrt. 

.1Hffl^«a Mba to., BiKtiua'. 1*^. 

SrAiill1SBil~MAM)nt (IK. tsoiSBil 
■tjiL*, ' — — ■ — 

Ei..lDb ni 

Bffllna all nturr .niB.^ All iBBiaa . ■ 

nrJfnna ."Bt.rifcnl" Raalm. rWMimiaii .nd Trartrf. Ji^ 

|lB(a.-a^wW-MH.#MlMl>it a "Ikiadud" Ea|i Hilar la A.iSnOlaa int-a, efWIj n-pr J!?*SS 

( 
'BrUlWl ^ L — lauaw'a 
. TillUah" . . 
■ la aWaawtofr i— aarlaa. ipi-r -m.-Vil, nutrnq^n. 

tlbi ^rraiiKa, JYliidpall HolalLait hnrliwa, BaU^im, Ijinni* KuMntTi fc^lf. 
Alh-C«nl rrTBT¥i Jtr^ntctn. HachLHry OIU, Itp^rkERff 
MlIMtiA VtUtl\ HFirl J n trlihion, fri^^ir^ itrm" jj iMKHI' 

tlfl|lXjulf MATlii'.l. rr'iliiu-, FiELiriUifH-, nrfli, \ 

fa p7 vlttillp]. .^mi I-. .t vT'l J ItMtBi , DniLtt -rt, (Liifi, 

WIBdiCrTTVir s'l 31 r (iij i . ii'( "r ir»iH- SiurfjlW fJr iWlr, I 

\J_ m i\ iW ^f.r,.[,IH^ H. KvihhttPn Sn. A, IJC /iS* 
/^ilt£irii|a MiUBw UiiiH'ti,_>nu. (ir plnia., Vidw cpif.. V>"^J 
\.- ^^HHlHE njlet. '^I^alyn. .... ~ — RldHa-J". lur SiM-tlh Hft.jiT 
lur*. iV'- (lARIHTfV.lt. |i* MitW-i-l, 
en iFHtrrcAuiBr^Bi.' _ .. . . . 

m Hli-rt. ^pittim, lid* wilntHM. 

■ itridCuril, dAk]> i met' i 

Kv-bihit. 7'3(lL Mil 
i-r.kvinp., i>}iT>, p.A. r iM niHiioti-Bi 

4.*''El|ktI Sundiii 
Eh. Iri Hitn-nHi.n -hl. i hm UiMum'Auem. Mr. ■flT.'lFlt, liiDH-'i llinkifr] 

Aiii>it]-:ssi'f TMrtimrw the PHlm". I«rj|.r.< Kmur*, ili* Hfft\ 
lUMiw. nrE roUl^H -rrm liiirn^itMnirv.. U'd Mrw 

l^r Tf>ii»v. nrim ^ ■v.-l'i thr I-, rf-^r, UuitI-' 

tBi.TBirAMi. TlHTWWfllh Ti*^ a i''. HMT^br-t, -trm Ml* ^TillCr-J I A iJifllM^M iwVk, mum^ iNmii hrkLLirica mit^-M^.jw. HMm, 1A__ _ 1 1? PlTBct. Bantil Bliaila.v, 
_. fiTitelH ur Kflura ot df"* 

iif^m ud MfMirn br KTaral IMtntai^ A 

nn, jnvl^L ^ All ^rtrlfOCrrt'. r ^ p>iu prri.^^ f<iiniirf rifrM-. ^u^r^'v M fiTC™f^TtttrilinPI( HAL AwlKTV, 

Mr T. W, KATBP) vlll l.«>chirp tin Bl'ltDAT. UA » 
■^r .Tifrff , at 7 til p. Bl, nn 

w lutiinnnatt icp>mr' ,,.,,11,1. ^:.>^_^-^^^ WaTIlIW ll^virt, JLAa> 11 

■■Hp- I ir? Ol."* 

. .... .. > n^t;Ri:r.%mmr~T~' 

rF.it«F I^T^'li-r, LM-filiif, 
< birtr inil rtwfcf<iHEp| Hui-lr. 
114. tlJljM. i,\<tllYn. THh>--v.- minwIP- P- ^ ^fi^W 
WAMit ksnixijn ,rui Ul ^<'Hli^. i,^in|il^[r; a^ \ 

MZJ -tafliplf Fknt, FTBtir tnr linnrhJ-iii: HlW I i. -I' , A* jLJHt ibflf inH nriin llfrald. » tAJT»(nlia frtr SALi: 

CI. BR1«iHJh rii^i 

JWR plt^ iictiw U'l " |4di 'iAUc,::»h ho.' _ - .BA. iiit Jli. n >.i. 
1!Wt Ua, I'aaa lih nJia r.B. aam. ak. i-rit 
1^ lH Pfaiar. J. 1.. rttirtii Vl'^T^T»lft 

ril^iinrrH lb4ftti Tfltt PIIELP IBlLt PpR h1« 
c'H nihil 

■poll HA1>:. 

ITidH liALE. 

r I'lirjii. rt'itr'h BhH-'i Pp^Ih*. HalMnff Ikati Id Upbip ordif, t 
' Iti.irnvHtll, HurhHtJi-m H>y. 
'f> k FepoIh Wanda, with eht 

L..1.1. I1 hi 1i?rlp ChatB-piiiod, 
Wl.L^i7' LaiiJiiK;' fTfl ^. ■iW, IliiJr.i Hum. BMf: 'i^' 
Hi:)(Pl[ V.: ^upIih-^ li)r Jhlr, 
ni;li J- p'Mtiir^f,_alrB. pjijE biM. '^v^ pm . . i^]'T'a[ kIITiv. Id hiiU' 
BulWf T .It. 

PF^rai., AI Hendl-nL flrMtlL ftiuUtBi lor Ball, <ai> af t£i baal auadi Id 
U Sn.raaita. Brr., YTaad Broa. H...*''fT, Vr.,ir».tla. . Rnv. V. B- owllu. II, BjMaad 
l^nki'a 

-»nr 
BAantau.-Ki.K. WV. AUilCN. 11 
..in. Hn. nitij.. "Mt)<k aal Mn Rif tin:" cr,;. '-Utf'a NetOa PmalUta.- 

ppprFiv.-ibi'. KifdL sittBi ac ui r,M, eiSr^Jnii .nd Bbh.-! ilT.Npptrti. jut AiLltP^M P.iH. ^ nririni I y. TiJiriEhr. Milrly rww. Ttr. WplPHrt'ii ii. , | _| tE|[.4L^|lEj^jl.S4j| un 

" " " .m-lp Tr»l«'-1^ linflai-n! AT. jiyid H.bilni'r kikiiI HtmilH EnfflEW, 

— "BOUl to — tl«n«H IkVAf U iW ibti«d,_tr«iitnl^ hit 

"ritlt i:MI, ilrifl nn Lite rvsntr 
Tiiiwf, Mt [>l!^tTd-^^l;^ .^djl iii7'i*riBlit'i ¥Hk"fta- vpurM. Jni». .1. 
PlLMblth^f lllll.. iR Ebnii^a.f4> Itta^flttj 

Miikr.ii]b«ii*^.*^i FH BALE '^r Ittrti rntnr, (~*t.4l1 l^tJ'iim ItH ^il 

IjiiTwh™. TiiM*. W, If. I'onl, ^hifibLiir. T., PW 
jjVPH HA1.K. n^^' MAVi'M, ■^■'"jia'irtUTk. <^ UfEllkl, 

1vr>', in g ffciHEilkkt^' lul^/loru: 

ftitUfhT PMtwia for irni J. . P ep., ^wth Lrirhl 
UlHId, Ihn^nr Hv.^ i*'ir-i\ invrBti?, ^Ini. pad 

J fLii Mn4h*r /^'■'T JiJ iB^at. Pyrnwit. 

AiiAUi]i\iis~--HiE3-^faRiiiHT~L^'t^ rud 
L.iwili-: '., ' - '- — - ' 

k~vKvr\ r n-g^. f. A . Wl 

QF^UKIt vni-i 

" MiiJ .?.i...'.7l!!r T^TIOXAIa "I ll..|>i'": "Hrlnrrmnl C<m»- 
•ej, " uor. : " KotKf ihi"i lit." e tliEiiinwhl>. Fonl. f v .". n L<lTiir*r.Il I ToHliiv. Uprttn r V^iA- |7Fl UiT 
Fnf. lw*isn . |a..,d'tt.L- itr^^flUiiii 

tl.[U, ff|f[. r. T^ri 

n^iTlTtAlinEpC LPr7 ■■...iiikMl. tiiukrw*^ t&. 
n -Lit . Hfj. ir.Q, f iLn. Ilt.l«t] wilt* pU iBtdl nppalrMnvTitp «tj < 
Wtiirtrr*, i^«t] ? milri pn h™*'. iJfiLX' filiEt. frtl 
pull oftlj-i nay tfitli tlrM and fo .> Br. Vtln^. l"USi 

H kitbt, MalCV LlinwbH. fallhiV jru^'flLimlnn 

Yai!lit>' pfDtleai 14^ ll| II, in It. ilE Ipla-Hr-nl, Cj1<-Ih<, f Rnctah ^^DpVie vEsN lvo «dA MmIIwImu nlmiait JBV ■ ■ prur BU 

blfj.t^linrtlim. [ITT Pi tt lETwfr. 
J^AlSttt llKV>:FtHllti.b'. I'lUJrKLEA^ El* 
l.T 41ihim, nslil.-, ..I1..I [■.-... 7 fliirl'itf n L.M.I 

AUAIMTT rtlX SWI. 

— 1n«iirmiUV rfn-tAl LOW 

IfUvr tiniwk AiTt... Lid.. L'lj(ifll*F Qili 

PtOU WJUi Til PlHl^lArtlt; 

Ar^iT.uhv VAtm, 

tm VARINK RXflirfK. 
Ckll nr -wTli4 Ttir Hm.kM. HAirnit LAl'> 
AflVSf'V, r.ul.. 4>pfi N B. iVi^, Cir. 

ItfiKtP f*r 
__ ftiilmuPn. 

Mi*mft "LAi Vt-n ^^T liiJa, llftr *^T|ia 
kriit*. loilT, iMi'l.ar't'* Iflit ' 4^ OA* 
Pr. Ti. ITtL Ir1, 1i(flrii.iiis. Kkvnr. Pirt(niL#pt. 
_ mp ]j»*mdrril, MitKb MV(tnrV 

1 UI p\rP iS"! Kffi i " 1 1 r prtftTi \itV. bHMni' inH 

.il. n^iiEnMlclhi*. 1-ts( pl-itlLH, ni.El}' ni>niir«lp CfAl 
av, Im4 [Fipilicm, tip lM ij ' 
HlM^lt** IE, US {UpEPfil^tt. 

"t>yUT tll.inK. EJiiDil. 
LluihT hhJ liHjd H^EhL. irau Hutldl JllEli^fHl. 

* 9 iiKPAJiqtfanKm- 

ji'it llirc* d 

.'"r^ 'Hi. I v]sr^J^Vi^p^^.Hv." Kkiy, 
V. iiFT M:lliftn. ^Ft^y ,^ J.HtftTtl-ifl. PatHJi^tm. 

rVdHlrilEi'i^ iHTvn l<f^ Llim 6i:?fPAVj 1.1 A. fVrnEllA!^. *.A. 
Lfi^rn HiTI, 'TAS. Ibv, K. 1.10111)111 

HH^lhfflCur^i Pli11, buin-iin, Hr, H. ^ A pii'^sij.t 
■A. II I. 7, .1. u f>in[ PIKh: FTTHERT VmiOPTHT' 

u- ftim *i.>m iit;K. ir,A 

11, ''Hfirne* Ul IPuilv Lik-.No. a. At Wwkr' 

TTiiLinfTits t^sTtAt iiALirr Hihlii I'J. 
lltlllLl^ .1^ hr. f. J. 

|p* ffhmrti«( cltm, i wiwl nlid iRrMtukr" f^mt^Tni umand. tfiirJtlUENfFk> hi.^li^ anwd tn Pwh^ 

Uv m "uJ} iiwi ro.^ hnlp ApuU, im m _ 
■EMUSTllRETTIlRKllftjrJ E>Bi:J4?9laA1flt>S AI 

Thhc^M'itU'AL pri*is?ry, 

H-FHvLT Pi nUc:^ IfKETlVffl. 

rAR»TMnTO?j i!mii>:T. ft'vvTAn n-wnt «l 

IhUAAl'lll), Ih^ ^rliHt AllHf MUtr. 

itJuint^' lJUibrlh, tu W«EnilnrfrT Ab(>< 
n UKER and E^*,. ft.']*- AafTrtP, X . t,-Wtttrr'4fli WKEl£ OF PitAll^H, JhUie titUliB 11 TO 17, 
fll'?rr>AT, ASQ, ViM. U^rd. 

trKSmir, 4. B*i. C»lwn Jaunt TJA, Dr. . 

H'tiTNkalJAVH 4. W. B. P4Ki4ni Mt\t. 

Hirltnri kitth. '^nOBTp It tD-btoiuuHr^ «,» iui4 I or FHATPl. Mo*. 11 1*. 
LA TWHtay, Hfr*^ T t^miAT. Km-. 11, I P.M.. 
UKTTtBfi br ( ANON .mxEn, II.A, 

"A Crifltrfimial I^rm-r^' riiilptwripi. 

VtlllfDDAT. KOV. 11. "ir* P.l^. jr" 

OHKAT THANKH<ilVlSO HEETINO, WOTF.-rull V^-m-hi-r'- Ml- 1 
ta WBP^dPT 0»f PUP f'lT liy 
Anil .^fB«dtaC Llkn E.^jEiiilili|' VJ- Hi! rt^WT pftf . ■**'PHl.'.l 1'::irr.-|„r-. t>KlT^, 
Oyiiler JMJiBtiPE^ K|riEftd, JWu TB^ 'BtaV^p. ' * T |l'.lv>Tll; f,tlHI{ .jiJ i . . ... ... ... _ 

Ilia W. iHulcmk i>Un. SUt, bn 

-1 UALI!, _i.rrt«'t_I^U.I LViamUi. iLt, u. W 
< O irnla. B,A,B.. g.v.y. fwl.allto.. M, 
AL'"ii:j:j^ IVATfTBn U* bid, . ■^alh ntiip.! BIMhkIhAbE 

W^5^ii:S^fr:^^^: UTlLLlAjrffT - ll^v. IL B™T|rf, 11 u,»d TT^Wt 
_ I. I' ■ '--li I- M im Iliiri.Bfh JippLip C^rlptT" Rn*^ l!U,v: l.ltll.^ Uarlmn'.il HaPmphL I jhh u rtpii I hu trvfrhahlr, witli pLitW^ f>l v^iiartpnM " l''iri*t*fr. }brtm}<t f^, 

ill <M ^^Fin, RrtiiKimbLT rhtrfi^ 

Pam-plAftD p»fA, Lfp-ti^liilii <Jwi»!«i 
LArNcnrai. .tiiij,.!*,- ■■riiuS^T*^!^,;^ 

IWHeWi TT ImppHi, Nunii- ^■'* AVKRFJ I ]], ItLlr. ^filti; ^. irt, fnlwcr 

'^l^l^^L-H i^jlt nlbp'. laiictr HTar; ]1, | 
r. Bflfitll: II, Mr. U^iYa^li 
11. Hr. Wilkm 7, Mr. Co 
. ChipiM'ni UK,— liopn I , Ur J 

i-B».----ia;---' .■*"^l"*' j, Pmuikfl, 9J\t^ 

■^'V^itfl^^piffWrlBLg^^ J. Tin(x>, -cuib I'Ty}}^ H*\t, all r..<i1n'.i r -ii furl. Pin 

A pullnl dlr-.Mi ^|l^ K ::- I ..la ^..i ni -^1,1 m.ink«t)}'i - - jlE >JP.th.|P d.ii 

jm jMH^t: Jo.iHBi 
."^ M IKT liW*. Tlifi 
■ &nd LL^rFpofi rirwhL :, Mr, ii. PtS*. All p bIhm/ ^ 
A* ll_«hd J. Hrvtp KE^>tiittil H)M-|}Kbl kill. Hut*. t'Wnk 
llai, ate Kit* In. <^bll.i1r4<i] U*ikdi <itrMm.ii I rvrrj'Elttof 4iK (Ufti Li. T 
on ha-i'ULV "Ki'lttan^*." p: 
t4t nd i>4 ptTinkdliEir tbfl lEp thn ■llt b™ Ir dn". 
J «r»r -«^,« wia . '"^""^ V^irtATlLB HfltcrMEAt. bub " 

wj^^'pJ^ iir*no» ud tutt, rimiiihkvt I ■ffttToMiip AU WftbOttw^. 
■ _ T::^ 

National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 320254 THE SYDNEY MOBJnSQ VER&IJP, SiTtTRDAT, VOTOKSEt W, 1W». tjfHE UW OF THE LAND. LLI.t^^^ t 
11 It^'lv. ■::C ibi,. . ir iM our rtplrt cgnM rrsa MrHMOt'SAliW! li*> III 

Ul 
1*1 

du 

til 

Kl ^«a^Sa^SSii c™ent literature, 

"!V4t ,1 1 cuQTQ ym tklt Bu WQd^V utak 
ffiAjL "to.Iljr, H Th.r^ an twa «■ Lim, rvtii; ^or^ tfHM*!^*'*' ,*|W*J A4teHUt4 W^Fr > 

iwrl tto^ ?a-u very lunir. , r dre»iut th*t „ ^ x , \ , ncL[ hl» idititi' Uit b iUit ^Iw-^^ 

» mnc-p hi. lav ^.O'l-i-rr of edo roflm, Kitcl ' ' ' iLhnul^l -mi ai ' j^l-^^i' — 

llwt Hon FBflif lib TLcrfl WAt BDlHiiIr "Prl^onTfrB i HulrblaPon an<1 C« j. • Ichn^ul r"^'*^" ^ Y«S^ 

■VIBtf .ta^>|^, *. .H^1J«;-,^«Urlm^r, '«lMt IW* Ml ae, bur Irnld he r.iuli] lav hlfl hiib'..iH aa Injprlmliod l>y Inir. iinj.^ j:iLi^-. ^^lioinL^r iM ' 

UMtr WU DD III iT>r bMk to.- ^Mfer'jStM*. IK™ »'tira,vor he llk.-J. And Ibo Iter. JlisdilcLi llvllasrn. i,,.. u m.I;i-.i,t LLu I 

■Ilk * tsu(lle »( vtMi clotllFl m«» 1* tti- bad 1 ti »rlll(-ii rnim llms m ttas bi our d,i,1,!|.. it 

IDDDCillLl 1 j! 1..iiiii pullijil u^'ntlMiiwi tinii |,i.r,' In MfJ. Unm'B. It Albrr T«iird« 

Vbm bi- iian tiancl, TIiit «iUod or > iml il lilalnlf. iHiThso Hull wis Irriiin ^ , , ^ 
lltllg tlnif In si-» tij*i m to Viiiiii*, lilicbmsll Klnninlll on 1b< •mniUi or limi] inroiiBn '""^ h.iii i 

TIm >, lorm rnnrBni Innq tHe )lll>b«a sat la* y*)tlt )Jt*. * •■■> a " 'blm li prrhitiiii tbi- iHhli.,i. 

taek CtaBril-rlB rlbdlI bi<r4ra tbL-Hi, Vifttt^t' 4tl^jL04l^.i^ Wufl^ illH&ed Bnlii Hall v h^i tiiu t&laobuw QlB^od liiii'iil 

lie lAalLed vftry psli- tad itfri^ In t)i« HAi^ ICIflEsmin^i tcPt ^tllh b nnscv ^1,^^ wo read bftrdlr Jtnyililim 

" ■ ■ ' In hi' UsnsRl ItiAl klrvBkDnl tho floor ^^^^^ 

i'ln fi'C jinf Motiil." rinrrK uld, wLlt) nmirlBli; Ibuj luiTiii:. ALl thin 

p biriLiiKL' liiLir t^ujh, "IIP «4md b« II Elctcr tnraif rxirui tbo |gowpr or "ITlB 
mMa who ouul^.i^ U« Ml^l* «l ^ cir- A h> w HMq Omu KItllH toaU Ht kn> tt» . It*: iMfc-jlAMl iiUMi 1. «■ fpn lit 

tg undiiof lyik Tonri o tli> cdiiiiini trteir W<ok Clirih'U (uQ w latMtuiw alt 
•t flUllllHt IBdulCntt •U^ar. Urtr Ibc^'Ifl Ur. I BUL "Puck <i( Piriiii'. Rin^'.ii^,«'i«itiiMiD ft>airi«tW'^.t)H>:*.*iiii*t;teaitttM>t<Witat. 

boo*, tuti or quilsl rrndirltmitl'tU'.iMljMk %*«Sie'*»»*;i>imt;.*taq iil^lliirt^i ?^lilt^ Ml'SlC A>iD DRAMA. ui'lJ st tht l#T:UfHft: bin t>Bi i ila|i{>d ^ci'iul. jtare bliu .1 

ur i*: h'.s L)ii. 

'«D fir ivfrri'ibttkl \*M)if :mr ho J.. lU^'Ol o-f' 

LthKi Curd, 
taa 
L1 i-ilrk Ibr 

liH'i] qo rkp{ 

\rf:" Tt? uld. Mr[>i,l 

ID wi^ttlf \ti:^|A IhUiw wvth mi4 ovrr . .. 
Thi< rafpM* «f fflvdda' iirbAib tid bu* turl { f QU lUvD been *4 
»rwit «E Mr. ■ 

"Ha Hed to diflbil'aiL nUim' 'il^^'|F«tj^^jl'''4^t 

**Tjt T*u Co ppoU 'cumin:'*' 

"All rlibl, ] tti.Ll u'-UTiiiK. I au bmiad 
Id oftnlMi UlU Lhd nurttr- mi ir nuirtL^id mc. 

" il ] Will UOt Ki» lutu tioflh In mj Ilka MIo thjit ILi icrf ri»^>l f^ttf^tn ttt iMt -pm, .bd-h^i^ f^nf ftPiilEiK him by rto inn of Ulit .ll3i«#ifd part- 
as d Jifln- biildT' TrMbt^.tlt*'Jlfi^^>ftMil-i£lty%a »ii*4ed IbrAtgL. JfaHMui^ -.aiiifii-: R41i«Hiod 
Kid in ^'^K mta liM, VOIUhh" t>r nut>«rt 

In oa* IHW tkH^l iIbjt J« id alrjep- 
llsUbl* InlruilDi IntD tbB dObPitlcll lot bf^ 

^^RUHu Ih^ Ircmbl-r iHT^-ct'o tiuAbkud antX wlf<f 
avfrn LtB orLgln prUftlti mB-ltcrx which An 
bnl ralL fnf ijEirusiLi 

nn^ rcirho^rapce. a.ni at i^f iius< 

Mn. ClarK livll hai I tail^i i ird Lnlo P^^^' 

Tlij^ ihiiiiU Afl (riLtiitftH^l, wnitL ib kno-wa " la tbfl IratllltDniLl OlAllllcr will "Thn Bllf«ta/' 
m r^KPril Ig yvi-Wh IL In itt la(«mt La rH«d 
Ihfi Jllntail UbftnltnDM oplDlon UitL u pu*t 
*1[ir«f bL« nrlwD to- fVCCHd ChlTlH Uotlby 
piiil ^Dilrtw ntbct. ID i.hc- nln of ite Profibcl. 
][lK<bJUhD ■■ 'WllTlAiD IllRl^y. ilad (bf rapdar^ 
In-t I* deitetlbed u inipaielf drunaik. bit 
VCTce InFfcCi rlcls, koS af, gre^l r^nft. It !■ 
□DT Ibe iMihltiti Li| L^QdifD fr^' 4lrr)*i L(» 
df^rry }1?<TidH.-ii»iiba, ia wbom tbv f*t«-ijrMA 
lorm "tibtq^I] Iftl" l« t«1a| ^p^lL^d. "If 
nil 7<nir hrarlft" and "O Ro*t IV titi [rfFd' 
■r£', ni^i^oraJDi to tfaa "I^ll Uill OUHLla/ Hh^riif, innil — ^ " "i^a J«irr T»r> ."LDB HDBFUl-IUCT W _ 

f."rbn,lv ll-d .«„ 1fol! 1'"^'- 'I'lr, rKIl v.mi^IUK'l ^««* Wh.™ I. »ou=it '<"■" " >» ^■""»- 

li" '(!■■■ nil. I ■>,, r,ii,„i[e vu ISI lerlmn- BockicilB. At thin nmy. til ill(> mfJii-m fblsod; nor In ■" - •■- 

■ hL:^» or LLL.L ^^Li iJiiTtbd ITma brt ]DtU. nmi'iir IG rhat^ &f ft tluppliki fomc^brrr II. Enjslliili ih*tr 
H Ru all HMiij[p4 In BIT dtojiin Kltardlv Tlip ri-il iiilrlt or rtir wbol.- limorj la Fay. 
trur frl«bd bi^re whh pirtinil ni wbAi ]b« bad l^uLbniii of Col^t aUa. o protir j^lrl. Bht. 

ijflor, aDil Btwi4 poi.flM^rlin l.lp [tnalUnt, At hftj ■ li.ve-Dlatllca In tirr nil- b.;riir# alj# 
II n*»oTn^^J ■-■ ■ --^ - - ■■ --^ 

b^' mini] whHi ' 

pfilb!? hiio iln-1 hoMfin; hf hsil *-iito^*fl bsf iji 

<iTiPn vinilci*. Tb^rrfflrr 111* birfy attnulA r*- ^ 

ttlln wbfre If waa, and tir toulid Iw lia Mr- jIDKi tuJIoF. Fiy wan OBHilltullonillT uo- Knrihrra OinnSi|Hiii|;;iiiJ: -(( Kg) e^Hin dim •^f"' BfUlli Wnlri. bu( ilnibtr rttliTid IrOB 

^b"i!s i& «^S'^.*<U™iio!i^^ " l"irtui«wM » tad unt, to luvc djij ihu lojiar (ia^iiiiitc^Mft aiiit ka^ »«ired th»if Ufa nt hj*im alamtr. Tbjir 

qu«a' tit Wd^un la^H KEDiriBilli to to blH afl¥b«d^ bbE tatrarlf; but aren M leo&na]df«E- 1 vf nr^inni'i'. Mrrt^li lii Mfiu^'tiin^lVI^ aul tlM^k- I badLy. tiw^t^ Tho TUrtt tmupft^ fujiu 

... iwipsiiase u (iir vaa abbt la arrrcii , ii'iali I ndaa upiiii idit to ^lum br a »ro- ktioni to mu btniaU «l iba tMm^ .ttiia^ 

Dui ot nn In* tl kliBtnitn, waa inar clutaratcir ripiiiiaoii In tttc itboi, Ina ill g«it^ tb*> ntttr':^ .(^^^ 
,^ 1 . , " .1, branrtt UldlMi IDU t ciilnp\iailTlbt |M«J* ' dMd.baat iwitf ir wbo inomi lislllln( wid ra- ( ibj SAjjte^ But Itelit WeiHAk AtltuCi 

i>!dl.„.lv Mnl nn nllt-,-r „vi-r lo 111. iS's ibn J f"oe .0 '™ lac i- ' """^ «"«•«>* aki lorad klm^ «* in km , "iMatw" BotHtni [I (9 hsppi-m llttt in lha ,„ Balif: it t»i: dIailDiit Ifii gl *gr falbor, 

Ja Sloni-liiiiisii. (inlc 1 j [lu,l ihn Ira n,ii^ (ull gt wifimtn™ ouoglm, ^.d luil^ 'ah^ M kst )o« brr Iigiblilll' tt* aw*" • ! ""urar of hjt wimiprliii Merlnii !■ admliiiid js^..mim Iv.r aialiui bar Kin 10 g 

Bll0(.;tb|.r \, loiiti a, 1 luiiJii itill Tbp Vrtn« *r lh« (Art ori*l over Id tHr.nldnlabt niliriAlir«l . U nbUk Mht >iM m.l" '""'lif a r. l.frlor In (jmpnslai.rl ' i.^rwi' ifo jt&t ooi kbuo tul OoceaitM' lil 
I «^l .Jfllir tisrvaa lrni.r aajlilB rtil* 0( lha kofly. allntH* flo**, ll»a Mil Ihci „j ,|,,„ ^g n,, tn tl^» **»,. ""''' """I'lrr. nrj m;il;P!, liitiii. lf 

Hr rggl.Itd llw t.Bi|it.l1iin-^or1ili-)B(aM« '"' ' 

bad kli Din Ih* (aw gl' IiillVilr '§M ta' w wUn. M™*lillr bin atir.. ihv liinlnr bul 
inlri-runlnd. -n,,! r ' nvit "ihrrt > .ceountl.n for l.fi lb. <r«i4B ba lAiM. Bai aSt^ltiii tti. | narmiT o( I. I1.KILI nr-ii .n il..l.i..i flif. | 
ilulll. i.nli'r .IF. .i> I. mnis-r of fB''l, HoH ■■"ii rut | drnV lroltb1r>-K'MM|U M liW' Itta imi>)*a- ' 

•ij.. or ><.... . a.i I . To.if iiMv ri'vivii Mm. .*o,i ^ ^ iuM;::*ii« fWti*- nn- 

lM ilii- iliiij.lo ^11 |15,. iii^p ■- — - - - ... 

yri inii.; N La- il^ tiar^ «f 
J Ityff ,f»^r;. p.rorlilal" o» BtlllkH AllhaUffa a. Iber ban 
Th« Jiorj nr Ibo pa.Kd |„|„ tba IrorVl'a Baalcd onrrancr, cwa 
mllbt rraaooab!? anppbag IbU Ull l> )Eiit 
irhBi LbfiT Ara uol. Dr. nicktar, 
conduclld .old ^tortd Wllb VAAlralloui 

eITfci, iDd u ltlii ttiit^ Rir matad tbai lo 
adranrnl Jt imnl^Bii .;euilie^ >4ifealb1r a4ia(Fa 
1TID work, ha la mutd In iii n ^^oouhBuaia 

bmrn, i- a rii-'a ■<■ '■i-iiifiii<jq tn bi'iait oi ,^,„, " j^g uniutt tbu 

TurhHb wiitiii'ii or Lb. bflior rlim a BAAuHJlw J.- Wh. L. hh.. it^A^^^l^i t.^^^* "I wo rural i ..iv HtDR.i]iiii Ea [g uin 

J |»l»Bdl.,. lv Mnl un ollt-,-r nvcr 10 111. |„,j, ii„ ronm • face, la ovn licr. IfaA flaw till Ot^lurtli 

ft rEfLiijEi ailfUL J w\ti rn 
Vlll apDlmrLu tar m*.'AUiic k, L'^ 
til alHiut tllA^ wnrrAm. 

UtBI J V,HK ill- rir.LnH i^f 

co'i-lalDi mil iJoi ar i^iup fjHiUi taw* jut tiBv ^ «it Nwkt^ 
In Jb^. mAnncr d«ijr[?d hj ihelr thill, ItWw^I. *p* fcii » *tt> * i»w 

™ and BDjDj^d tbv iad|«i or *otlL «ttttW JeW«b»." 

U i^'iiirt^ \rt It vifl 

brfuf* lit,Cii4t^^ Kvtbormtii vhMllj w 
t4 Jiw j^htirtjiiWi^' ^li- eritli! iniv 

QoiQpaffir; rif^llt^^i'jpf^^^jfriL, '1^^ be. pnnd ht^r hutbanil. [a 'Olivai^bu^^^ tbt btiro 
objn-t Ei> ihi^ iv-a^ Ln irll|0^ fhaipatA «H ftv^-^cft I' I JlHtli llnWfl .1, ImlliK r.„.,r.Pbi. I '"'^'Tl-^t'^^iV*^ It mrn ' " rl«>«(i»Mi *»iSM '*irSl»i:&>j( i>|«ifC!eiWtlW' ifiWli ■lb*.!^M!iSii-,.?'tttlr»;'»W 

...... ^ ... - -„ - ii-hi-mc. Ur waM Vb^* *«K«*ll* OHOna " „' ' , , .„. „,. „,„,,,li, „r .h.™ nk Of li:fiMtl«. Sr»^^ Ob vUlt Ibir arr Iilrmud U ra«ani ai dull agd 

Tjur mil. i> . !<...■ b]'. f-nrJ. bill Ihi-ra l((irBa: la »|.!rit Ik., l-o.l)- o< [Tnli p,car niM rf • auMIn, «»• i»HW (HUlt. »■»• bastcna I,, li. In III- cmulUr of otiaro I . , ^ ■'~T . . 

■ttalpi 10 bf ilnEin flrai. ifriU ].ou br aa tvfu^r gn ftir mlnil KCAEf^oiin vnlll rbe jgtg'-tKtf 'Vgiiidt^'Aii4'^ii!Vil4>d^'b^t:'^'9Pir 
A* 14 itar hvto tin I £\T«. ibtf .alsbA^i mlitr wav Aininat initfl Titb:it^iibC'JM.«mti^^r^.>^^d:"3bB^ A^mifi£A- itut. ^'kMnvr 
«t 'tnal "lit toino (rout tbt hns.*' Jirdiiiril "0 Ji^pklr hy r«i«m nmt: tlj» iiMt4»tSS.rsiv ESii^iSE'E*^^^ u^' -in "'''fti loiioi'i upnn «iiii ni-i.tuiminn. To bi 
la bn lb puillg. g.l lo of ttvatATtW NtoJ donlmr iriTBU-rr H .oiiM haw brcoK. '™L i^.^^2;.^^2Sri!!^^ »hrii li- la ik.j» Liirmm-ii .■.,i,u, W. 1Mb- 

.1.. I..-I-.-. IVh.-.i ii,u tut Uw aljal- **H4- I Kbw 'lial "il.irf 'li.iiJ oul iL'Turo ml- lUr uol^jtiif- t^-SUtg'lb; 1)Hllli'.«4im-;tta' WWB. 

pro ihi. houar ant] gnnni'iBw^rtimr ^rrjud.. li fi tuirri.r. iinr. 1 ...ik ttiu tiuiif vinLah- iiiii cavna^ (tttw^ -wA4--4ttvAA^ ^'-1^' 

ra'.^'brkg.'^jx'.Ti^ras^^Ai ^ *"^^."- -b" ;:rp?''£ iir: :l;rx'^^?*iS,"?*iOTi*£S^i 

a tbl>. tl* gbHggtl* t* tt™ :^!biB( el ttia If lll»tHlf%f- f , J»S tf * 'S"^l™I :<»Wl.tgK> rtpiKMprirPi (lint U- tir-P 111 LiiL. nu-n5i^ri'. i|f 
aiiRii[ I1I1 eo-n [hiL( 

I ':'r nvn \ n'm wilj' vltfKiL; . -iwd * r.irAnTif' or wo It^ fOIDT" 
IPC lIl'IiI ■^■< fit hiB 
bi'iigLir. _„fti1f-n prv brtytn- tftrm tUlvh. ... . 

llu-iLlnnirnTi tili»rL«H. iM'mlriLj Hill). ic irtfl ta dlCv''te'«<M4 titv^'W^ l^** i^i-'*^ ^^'^Bi*' 
fnr im lnr...'iiM. Jiml ihrn hf vm hlmsLT'^^ t«" V»^''1*l^t!lU^' Thtr^ ■Wtfti' 

iwb il(|M>l^^)M««Att« 1*t0 fcflW ^ Il4«*#*t'i In- []| f-SB rati bp (^I'''i"tr4llcpa of the »or|i, ih' ii[ ] Tii^ik hH4l i 

liM' ilJ'.li-i::U'ir f-ht? , :i italci l^'^ffji. lLIi] prt4 acf'ia 1 & no mop 
n-j- i^iirltTvah— biji rrt^i in^rk' ElXvd ^llh VlTid □ich pro- "H4t »nra Ihto bait nn bour, 
.IVl "C^oAc tLanfl. HaTpb," 

lUlpIl lUffi^rfJ 1i1iilti?lf 1.<'<I ft.wtr .Itki^ 

cfalld who Jk boipi|d^^*4,y»;.t:'.pl«!4t.W'-^^* 

bill Cbiiripf^'W'^--^i^!^lM:'^ 
pgrtnnltr. . 
"l^Dk b^rt." tip brjcan, 

ill Iblri ■ Id I of rMkvx 
Lkt It looli If 1 iirfc 'J**^^P*H..^.,...™.,^j^_. 

us Kime p^'r^d rur tour i^ak^. " - 
lEnH E0 BJivt' TON, AnU i<ivi' V^ur bur>lt<)" 

I Tcani iti iHikj,- iliiil prii'ii 
|lid I nni dif LliJi; ][LiiJ of llilrie. ^j^u muil 
rri^illi nn (bi* Gi--:'i*liH:i fnr vtiahlnff 
iitti>4r propro Pwlr-lj-- nf l-n-i^.-fLi l-Vml Nft^l 
If. and Bavi' you TiztnL li:Ti-]u::i uilIi-i |ithi- | 
Whan /oM Urm 4*K(^lain(?ii vuur iJLhfcl.lLPti 

, wbcn y^jiJ rumi- t(.J lotJ Jije ihfti. yaLi i 

pn tbs nlMnlvrsd ttt flttphob Holt.-*-^' I 
L«]d yov Ibe (rmi],'' h^itpm tfepliliM. I 
load hemvk'uir Dd y*" buppdb^j tliBt l I 
T I'bVJiD^ ii« to irr 1q t^qIhi an a t]-(>lu4taiL Uho 
upoa >-oii? J sat api? blfn lyijiir ihsn? 

t hm.il Hiruck bin iawa wHb thai uanor- 
kwT Did I not nal* llut V^dI dI bl^^niil 

Fulr « of Ligkf^ ! 

rti biws<. 1 not «VM fwcwtif w 

0ta 4f i-l«id od lIlQ tlawan U4 in tbd ««BtTe 
tko tablfl. And ruU told tdp PT<^n 
.At HwTp wu * war out, of il-- '^'^^ 
lw« would bfl rlAAT^d la thfiLi I niliTbt buld 
l< mr bwd bLf4r« baocit nta ^nc^ mart^g 

■ ^ a -m-mit^- v.-sw ' ' " >■ ■ ' 

|!>t tv nynbe * P0»n wbom ymi btllnvir^ lo 
■udElrnlL [rfof.nip vlclSm ■cut" 

L Evpn ^0 tL Ifi " 

J/l «wcar lo y(»u I ""i^ rik*:'4o| 
far fMiiiw"- I hav 

RXfel. CaonDl roll i^'iiiti ui*-"- But, i 
. f04 pauBl InmL v^e v'iHri^i-r yau like 
B«l. Hoiag It Id JtoF Hklcb CHXBS. |hin;Mj l.v .;,liJ^. . I . r. .1'. II ^.■1.LA^ 

Tta "tjdnpf iliTniBfl llnnilil" Tw?]Jtk 
tUtiiJ-lt. II ti'Vft\> Ib? man who boct LnbLilcA gn pkAl(^rl&l nucr:^^ r«l9M*d. W Jt*(»* trifltire. And (pft h*-r 
faLtbful ItiMKht il» fwflar tbp Wrwa if iM- 
pritffPTlttPt"i Kt'AWVbpLf Hllaiira.ln livt M , ii^n'u ^cSSJ <tia irutb. ah* ktpt ■ilenw li-r tlni 
i t^tilf. jrnr la rtl'ODa Tba (utifTJf fd^ irtil olpli htl 

ffiMlnrablPi . . 

Q^L ir Nii^iwt iinir UpP'^ titi. Itqd, Pay 
'ini'-tut baand- to. 'Hiitt^^'' 't^ B vonk itiff 

to pkT rar'b«T, ^WiUd^ilt'ia^f^ittl^ln^^ >.^,;a i.ia.. ^ 

Mlcbll*^l,,--b^.':i#«*h^ttl^^ Tivid fti wad j4 II 

li M^rlrt, aii'l In 1 
( I'-HUv iinir-rpr; 

TUci Wlrtf/ I" 

ilLU'-1tS.l*VJ h' l? HFL-bl ilHU 

fatililDii, Tul MifTb' Iff FH- n 
w llJih ^Jr^jiyiii ■■■ v.-jL^ri '."llLl '\OniJi 
Ei-'cnnh lin i.ili..-li jFiilLI. no '<* P'lfp'ii. vary ihii ' 
i-.tniioion-- i,\ iht-liini-\.:iljf nriil gi<.'y ihr rrndfr 
ih. hiiBry dI k trnn]^ litu^b rbb' aLlU 
f^^-'^Lt'^ liJiur; -a^ u ^^iIai AnLJl^' Ur. 
li[i» a lofly nndi ih t- rcrjiun' 1 1^ think, a btJn^ | 
fJMfra .(Kiiq,1:tm£tt for tbLi tlrfilrdl In wry,in|. frev H H'^i^^Vi^. tOatF^lbMV ^f- "^>- 

Ulcbfttl Iwd lHpa«»^-«lid jil to reluae La J*^ 
ba[ VWd. Rrguta a batdCv whlcb paar 
n^tohjni In lu cmehf, but which FWt flft^e- TjAlt' Ijl.^' Wt AllDwed laudbjov, bDW-r||f itat' 
[ b<^ fflofWi bp 
vaiil4 hi.\> ^tiCB. d bp^ic-r and t xratf \ 
NviK. I 
Our tapjf comrJL Triuq [ki Sfdni^r Poob ' It^EMitr-fnHidjr Qr«1(irlmi. Inat^ad nf ItlTlnit 
tn^fUtinc hTffl]^}igTili-ii. nr rvi^n nFinr^it,. which 
Wrn. ItftT-rtnitMrltjit '^S^ l^t^. .ti^WtCli- «Wl furry lili nimr OTrr Itn- *.tI 

^orka at KlsetoE^^-Wfi^^^l.^!*ft^^4».^a EOblLl«l not r*-nalnh- riumi bp fiffT^i-d Thrif ir Fir Kilwa 
rra]jf,,oT J**tl.-.;.<*^_(«!j|. r*tVICP »i>a bul Fi^nr ro-T^ls LnlprnallrtniiT racnn ulmoBl inr 

a.iwo tit ettbirf\)itt^iliM- ^-WrmtaX p<<rHr>ii» .'nil- ruh'-i- -rt.iHi^ nf v'<>rlL vmilil t^^rvf b1« curp'^vf 
ncTir. iD an and Mtpralurd, Tbs fldLtar. -flh-.) iii^ir.' j-rrn-. i uatLj." Nnw, IbLit rlfl Ln Ihf^ lutf, 
kni-ff lj"Hli[i^ii »rl] For a s^Ri^riNqn. tiR^ li.i-E j-.f U.tri.'yr-il prnlBf I? J^o-nfiiiFlTifl-rMprrlnJly 
!h.- asiHLbi*iin-r alpg u( rnvDIbrra nr uirt r.LUMlv '.t. n larup- bndf of nittilrftl rncbuilaeCa In- 
hLt'li phauld vjrlmjfl |-.Ar-iii if\f np^U^ ivfiA rnitQ'l. mlEirErlt 
Ti-^Mi u4^Tt^ral Ilii*^ UTifl uriJiiTiE nymlM-TFi, x pob- 
K' i; r:iril-.' r»cn[lnn r¥t?n ot Ibe "Ufcftfrt fil 
fTernnI Luk"^' rririir'^ b^lt work in fit) ^Q- 
flHlpilly ■■iliLll Li:iit piimU^-cni^ily." Thci. ACaLh, 
'■jnErruai irNitiia r;NiM- '7 thiir rail qura- 
I1r>n nfTcrr a rc^mltdlftt- dirtily billldtl tm Tlie 
^qknl t\1 llandpl j^|i^ia'r;ii^^tlt|j^i'ttC 
iubn. tnd now t tf u m™ i'''#'^^ 
AH Pflrtl" 

ATTifTi I tip new flrnnin nf Wc^LhTn run h nfi 
^Th* I'lPslciJan" It pri*ducpd hT llpr ilnjpilv'si 
Tbi'alrr f^-Plflhl. II wtn |># rr^iinO Hiji ib.^ 
tm^At^ti edPDHt^d Willi ibp pn^bAjk" dancr* 
JlBd ^bl» chtnilDR of khfl hibltj tn ll4Ar 1b^ 
«'«nit'D ftiTk drlTS l*ar darknrtH or lli* 

nl;ihi Tltb Ibe irr«rir rhiinirAii will tife tn- 
tlBi4*l mri'l'^iil Cip«HlDI Ld a itiflT vbl^b tbvFe^ 
tH*f Minw t4 p«iiOpl of |«r|oiu tentltVi^iil 
ItlT; #|L)!^M.i^l!lN^^ U 11» VlrfflnlHli I .1 1. -| . I — I ■ "^<^'>*y M'^jintf hmlil, 
nd ihp rnii**'»(i^ii^r 

I wrliL^i,. mini Ibe vdrloui ' ^«dWte!»fc?5.»*r:1SW!?*-.J« ^' - W. Ttiirtiu TiiniKLiilli.T 

Ji|.*r-l, biMi-tfi 11^. IT, isFn^ im 'tt: 

Uliltr l.i IrLir nwk ^^n. 
li» ■■ 'IT it l^ J.I ]1 - l-f ]H-fJ riub. 
Iptlfr of p(«V'-U Hi f(4 tir CfUBflt 4 _ . nnVt lElDi: ■. Ml lell iHWf mti'f*^,." '^'^"B 
, for hulf R^f- 
r your adhri rfl mar dOitUdt ntM. ifaL-i 
nuBt Lh' iStme. My AiilblLlDtt U to matt! 
TB/T |k'«]iIl' '^lio FIT- cBiaiiptnbv aialnul 
*tand Up ii.nJ Tirtn-I ^iPi yoUt IHinoceoce. 
wuni yaiL lit bLi iliatetl in RnJd"* cyi^l- 
i fi^r itJuDpili-] fUt [1]i«ni(ht!.l, nnit T 
TO^iniH 1hat f^f eol (bi- nUilBLvr cufil. 
urlty [hat rord si" "iilil Mui'-'ii 1''^' -t 
ifad er minp. ts" Ir aluai'ltfli'M iiiiilriri^- P1|I]. 
.ppjijy nJijiil ImiL- ^1ullL Wiiriwul him. 
i*lJ Eiiy " 

p, flTBl l(?ll nif Bfliri^lbina," niili'li 
ited. "I tn^" 'I ihal li:. no-.atf n-.Tf nr. 
iLtini B)t*lr^i^ BftTfB. At any ran'. I L'au j 
Lbal jOU are kpi.-ItLn[? him vi-ry inu-i'h In | 
A ddrh. In ibat <:aPC» kno-wlnE la tn 

iTiTBlld. wby did b« QM^i 7«a hU:^1 
At (h^B tiBiB nliWr'- ... V 

"M> <li*iir IrllrtH', doou't know. '*bti^ 

hiku Vtti anlfh If t>^f ilUilrif-rooifl. fiil-l 

A( j'rtli TAlSI ^.ir^i" I" UriiJ hy UPii ]i||l PQ^ 

: iH^j Hi- f -t- (-r: to Jiisi^iU wim 1** 'Sydney McHTtdnf lli^td" 
V*iL'll| £ i»iA-i TittlHh 

LI) ti:@l 


# 


&m 
^^^^^^ 

H'. P 
li B 

Pl sm JOSHUA. 

Tbefv lb obly DUO >^'Air JolPbua" |4I t]^*.- hMory 
t EntfllBb AH and llteralurv, «Tid >l In a 
utLuu^. aal a Kraliryiun IbLai db«ut \tr\M Hi|f 
jtjitr avuked In vbtIoub wayi fcr qthJLp a id-UK Jiwhui IbdL ibp more oitu knctwB of b.Lni tlitf 
limt' ifaa waa dDl^ In h^er fttl.h4.'r> bnui^ niorc li «.rT<^tian mlnicU'J Wlik nupKl. Mr 

Id Einitlandk paHlU It' the f rli'f^ladfEL ^IhIow j''l(x,i;H'iratd Mmllm)'. wKi^. pv^TT^tKl^ kniiLWit 

ber BUidni: MOkHj^l"!* D'^*'<l<- 1I<<>^k1" un t«i^ dlUniat UpIt«i^ into 104 h^i^jiM 

vaa tba lUSfv: tiL' UliW ot bp7 fi^Lh^T — ft^lilhh, n r.fiiiihlp qiaIiit dC kwdka. ha* ii^^e Moot-acr^ 

da^DOaldRYate, ^rrBRPi^alL Uaiimi'^n, tht< he- vIi^-l^ bf brloElnj^ within the campava nt Two 

role HDul pf l)iB famllr. knJ t4 Idc-ji of hrr hnndaame v-olumoN. mtiLlptt "Sir Jonhua Kit't 

Cr«ilDCA>H wbllBt hrr tathpr and rii«irri looked hlh Cirelc" (tluLL'btaidn abA Cu.!. nidtiv In- 

dpaa hrr onlr an u old utid wba bad rnlifted [it^^iIeii pariLi^uJnr* abaut Ehr gfir 
Kvr ana chtaafrr u4. Wbo woulA ne'V. r Ri'i 

UkbkBri bnAbcr, w^Dcwrhrth Maw 

'iraa liirlr Wt-f nolMbbour, ritiJ br Ici hia tA-n ^ 
J'tuin t£iir*rda tlui b^aulLfiM ^aunp ml viu 
|.Tbpn -bAri poi batn a U-'it-'T (ili:ijri> of in 
e(D3»l ■l|ici> tlporiTf' ■Mrf'*:illlh tiuhJmUPil IjK 
i^iL 1 [ rp li^cp (htn ililJ Weo1 vorrp iljiLi.-. 
liftTict. InJeod. liiii># ihil Ulan l-Jh*]- 

[muud-k-y DUPrfii h;. 'i:.! Ei^-rlBon. Her i-tJilif 
hi nrri n caJ-LL'fliLLrr B flkull frlLh Linly 

itho buhip tif ]f-voii''J*ui lore utroiLK'lr ilns'il- lUiu ri tiv J Lutin h" n iiiLr! ii:..i j. .i 1 1 1 n. li.H hii 
rjpc4 iVi^Piwif th Mrflrii! tisp bIb-o a HLrLmj ul iNfiJui'l Io.t im i.lIuii.', Mn ' r.nu.r.i- a: pnn 
'loto C4r kl* hrolhcr i lit roaft love r** l''a) h 1a prnri^iidliir.' t^T -Wn i i -i 'v ii whlrli 
JiN ct-flJiim 1* l*mp^F»il wILh III! fPfliiJ'Lj liJ- hp wtti eniillr.J r.f- ^L 1 11 In- hh Ili^Ii ]l4■.^Jll1Jn 
olhff iiffrtiplc. JiF li; In^a Ei?nBf. Ibe tii'm cf Jn ihi< rrif^M- v.'f:rli] jt.i t'j " " ■■tuft . HI n 
tl' |j Vri.l (J.iiJH' 1 


AljiL 


ItlHV— 


]. ,1, 1.. T. n. 11. e:. 


Whiifl 
11, l.^'U, I'l, Er-. £Hi. ». 


IHji'I: t« liUy aDd <r4n. 


T— 11 


14- 


]n ]— Hh LIS i- 


12-- » 


]i 


]] » - Ji jd 1? 1.1 


IV tL 


p. 


1 n- n s ;i 
11 


i"i n i:i i»- 


31— 11 


JJ 


u 11 lu ItUiik win*. (Ad rniij liiii i'_ ll-i L'. li. I nLnAo 4ll]il ndnTT^d Knidlnb 
l;!i^ji nf I h<i (li^rrr tfi. In it- 
ti]r- Jjihkia l^'yrinl:[a lIij: jif.. ■ slirlr L i n ^ ] ;iJ I.: il.-iH'nil 

4'4i]it]nuiiL4'ai ].in. _ 14 ban 
Jnylnia wan nnr 'i-il nJit tn 
nil ilriln^TP Ptiil rulKliiJi^ -or irbliii'^ tfur Moi i«4ff 

" Kihbiiitm'irnliilLtl'i'^^lfUiV ji child hlB I'lptrjmL'Ui 
IftrlMRnt IN prfiflciblli'i But. HCfi H r«w , Umolmrln i'uH- »iJiiLI'iiti| t^KTT.and It iKS) i-bp Jbiiht T.arr ot iLl jtiory. Lbaucli ih*- .UEhbJiii vi.i* osn- Litd r i.i .i, rn tiT il:,' I'Inh. ]^ 

l^bUfuiil run^ hid 4:Jom. Thf bli.lii>i» li tru\t\i rmhi-r in laiTi&t; liT Mb pbysj^i 

rmli^arliAlilt iivlnr- i.ir,l u kroH, ir-i r':\ kr tttinliy iIimi lii iLV.r Tuinll tirulTi-^'- 'i:- 

au * iDQihTr tty bkT hab^ ■ ;ln- aorl a1 man wItL i- Ii^jH" ti; j: iLkJuniL-f;. "I, m*)>' I iitrifTin n- 

praclk'?^ of thf ChrlKilitH faith la lnllr.l1--^y l^L^r. n i-i i-j 1 ■ r. :tir'nilr.rrL'.l In r 
moFff Otibln tbflu lUi itiLiorr of Ji — an PfL'l-n- 
ii*tit Wb*i Hvra tut iht rhLinh. bin vbn 
InclildH IP tbai <]bjLcl all mpmbt rK nr ^^h- 
pcclcllj if i-bL'y Li; Aijilnl'ltiiC at ia d*ii]bL. ' J^r!i' 
«n«rB" ni*ri.bpi TiliPiiiifaly to ihw at-m 
PLiij £1^ tbc4.r< l^•lrL'^il«'»< lu vbLrb Ihp Jiui 
hu lnterp»HHl na rti^plj'. Jl tfl a Hn*n 

bHlk— -tb«i hj|h-wa4H'r mark nf .Mini Cbclaiun- ; im' itii' t^l 

-delar'^' ubieTPidt'i.iti< i-o far. .uriaM. mF Ic 

CfliVd* cflJl* '■"'^ il^m^ Bjot nn tlnijIiL nf l^^■ |■R■|.■^■LLL IJ VfhUb I 

'(7lubJ^'.iEl!«* K*iirj. Ueornt B(^b?f^!|l!l|fip.'AM vi.ii* In't'i. Kv.r^l-.if1>- vilm vinn imyl 

fir;-! ['rc-nlJi'Di 

M 


^ 

1 i?o^ ^ 
1 O^S^ P 

Fllj.'h nira I.I, 1l. Kephib ±3. fT. [ItQl |fi ynul'l^ lii-i f(.r rfam ^luud ii» JnHnbon 
ItL ili-.- rrlftULiri LiF L^'bijrr nJLhtiiil jukireil Uf 
tinri-t^TTL-i- wilIiiijL -prtni' Li]:»lg knA :3ia1 hTt IbH 

^Ap^i'iiij' hti 4^ji.jj Tvrr po^riyi -m BuutLcn 

ij,i,l'hionJ rbpit, hftfB ^tdirrk^rd tkir i-iubrranecB 
k,ff u\ Eht' curdy JaroblEtL, 

llni If l.iT J«htii(-r nor* KPilottbtfdl]- thn ^pn- ■;*iiL'iS*lnn.l kVHk^ 1 1/.' 
•tifl B.-- flfl*ii v< I*-!' 'I 
Ht. II[ 

11— IB C— IL--1 dTHhlp. jvtllAUl.'' 

^'IMfTF ir y-aa MIb^h" tUlph Tfii'lliid. 

□jy I'UflDkltr td lit U.lf' 1 ikiu 
In [liLLl [.■!.-F:-.-^lii 
iliiit Uikr4hu diikfJ K. l!„p,i,|, 

I «hAi ^dTti ttjidii^d. aj idHiia of a ffrr. Ih^ 

II be aimased ip hl i xnfttm cut nf r^i " 

■WrcHltf," It-iliili i-nM L^lrfcLlj-. "Hif .inKpUM". 

.Ihe rbryiJii lb HSuI'm -I/I^jTh-- ' 

SWr well^ ThjiL wjiii hc-rauB? bo aj<d'i]urt n 

I tor kJiwlf' i will IHI inu imdiinjly 
liM bd iHwda4 Ihv tiraL-utDsU ^^im tar 
ft mtiw of rai-i imrpa Rnt th* hkhm'j 

t ot roil iufitrttt* *^.'**S" J'l' 

M« wr." , , ^ „ 

f'Bd piii Id » vrrr flflVH-r vajr Inlot^, 
fclfh dWfrMilBadn "ii-^ pm it it >^>J>^b ■ c-irVHnj' 
Ym ttat 1 OOUlri Tnki' bnld Dothlnb. lan-l 
L ptflrclkr underuilond (^pH olkct. Wmi}>3 
J lllip In tlMir w^pl|t:^l)l!*^ll#l!^^^ , ^ ^ 
dpflr f k- 1 loiTt JJ^V 'Id WPM J 

y leadLnt up lo. T Wdcir Tntt'tp ttill aw Th*t 
ok p]-4i.^B bftwppn ya-u wdJIat ll fB fraaJl In 
□r BWinary. Only i' Si i M pliortK for It wll! 
da^nctil hetar^ Irmi! tin Lhp **0|Bh llil^ 
tba rnoiT c:t[:jlLiiR ] w^ipiy-fiiuf boura tbal }] iHuDLiidd hfla ^'>- H p^&rmltii Ultr-^^if 
It mdf be liHir't. U mdy rcni^alu 4k tiiLHii^.^r 
4£ ncp1)«t MmodUtnna to pairloUam, or 4<. 
ktuubi'i' of UlnVHDt i^dmln^ acdlo'i. [•art^U iiB^ 
tb4 Wi^E^il vrkltb fOiK^cra JlLiE. ilriL I Elifr L'.lutEiAt Xb ',]4Bi''4irdliVrT aoJ lur tin*, i 
|j|miiiii«jrwPfiH*W*lloM (Dr J.ii.f. 1!^, 

I'Will, M will itMTi frr irrdtinrd. r t^at yvu Mil wi^ 

lU lhd[ Harta wn* IH3I.J..; i li ^i||. 1 *Lin . (■|jrn.,t K.kJMhrifi, iftMii- i^Hi KiitF r a: fcnllS 1 

would orme, and lit: iJilI. I:l H.llI [.■..-pi-.-^iij ]i*r^..v. j. RJFIJw," Ji.ii, rJ„iaV j it tt^hti 'lJl' caloUu OtrlnMHk) affalm, 

^ ' "iJ W SP H ||y4n' Cbft An* r*liJrcii wbo linvk» 

j^BFtoBW'irfM inibiH lUrli" ^»Lb[?r wllh n 

llora or lUpr«.lufV aa jwrmnHrtpd HlialiiH 

,'h iME f'**"""^ TBOHLEK p,,,^, Tb,„ n am rrLr.^„li.r n 

ih.. M..Tll,|ri; ^li I'.ihr iTIKlftb lBti™tl*mil TbeniMj"*^!! "MHOcIMSv*- hU4l0n, O 

I.J..I.I.JM I. .nr.. I. .1 :i.|ir, II, ^|] IjitilLffitOTB UMijr ^ ^i, BfaOPB of '.V il I dhUIH ni i' T J\'iebl 

|.. I ' I' I'l'i- ?''hi",'''l.. '''"J.'"'dv^ 'i!.|,'lli'^*'''VlJf, D*"™-" ThfoiJ*!] pcmp Urclnl fth'tlr-ibb 

III I'll'. ..: .1 . 11 I ,1 - ■■ 1 .'i i i>rnlil.-in lo IdttTPMll l»n ot ih-< Kiitrn, ihty n'i»r'M-i r-m 

i'n.V TjiIm-' iV i-vi'Vi^i' ? .^^^ ¥*l»0". <kn ijji^iiftlslJcH], thr.?p tl:B<-B 

ti'ih"'!],! 'ill,,' I i..'i'".''^L-.,:l! 'I. '|i''*irir i7^il.■lk.''l^ Nrml lintl lor Elm fuf^ whdm WiH all kngw itirn^H 

ii>i .iiMii.N -n: I.H) |i'...l. ]ri.il.|.iii lad^r I'll L fj^akBBpBarD appH'j|.t9 la thpltL. M La a bcJilU- 

niK- u^iriiN^ li:.| (!< Lij^,' L^.■nlllL^l^l tljiiy f . oobccnUoil ibla of modrrn i-hHili"*?" 

"T IniTi HiitiLiiibrtI b*(Bfiry. I»l tftklmil lu Mil PBBCf P'**"- ^"J" ' ^ 
i1rfi*.i1 <nW..mi»f-, .|%''<||MlHr''JK^<M%-- Inlo wondrrliind bj Ibm IClE4^-hk'V>:tu=l PpHN' 

S .iMi.^ttir Sr^^:n_t^_m-^J^^:.^^ i„ y„ iltad ko named. But 1.,.^., PiiLt 

^loae. All bia dvod frlispda havf I ll'»yil .Irmlnnig; is. 
Ibf. few niPII « 'in 
Ijy c-ontifmriorwrlfn < 
Trt tilnj mrniL jcrNiHt ' IrtTffr 
li;.K *M 
Ebc 

ft^'/nohlH In i'[ii' biT 
Wntc 4'Bipi-?nn;d treat 
lI (srh'iLrr \\y vflBi *'rl t y i 
urn r»r bin lliQ4'- wen ■ I F rlp^vfniMbd. tw4 *T<i'i'Jdl ■fiJ naember. Hut abrafli 
tel^ ^teb^ rr^-ULfd Pflrca'a Injl^nloua plol 
r ■ otarj. abdt av br a^alic^ Divk (rhBrlrrln 
tddoi) vilLb ■ jrrln rm bin fA^^i. lod nHfw «bd 
too a cbuchlif Df dH.'rji eDja/uentt:. 

CHAPTER XXVI. 
^ATCHE^■(J TICK TFlOUT. 

nm rvaltaJ oaiPA t& an ^od ul li-nctb, 
kf* w AO jDore tn aar. Witb 

^aL.} *aUir. 'lift 

tiit m uplddp Tbon VdU (mmi in ud Oam'K 
wlwtlidr [ Ul tq bd imi4M4 or tioi- 

iSk*4 »a4 ViiM 1mm di^ iwtwdl 
^ irrllalfd. 1^ Mitpdt VH «Wt 

' wiBvH ddr «( 1»1> eldtbldf . 

»Wtf tc irtil^blo 7(«U/' bd aaM; "but fngr t^litiliN'^ At*iIii 
VOTEB- 

^111 IJl^T'(. thi' wfll-kiKj'M] piLuilr llnff, hu ^'hlBLnry. 
lurfFjili" ^Ixiirr. '^n UTf plrnanl U\ rrfHrt li^t ^ 
h f^|i hTul atiDidl BRiln. / 
— rltr*hiir* "TWinLtHi", nuiUnllr Hrftn f* pri-aa<i] b-y C^tm- *■ lliF» "flutvPTTriMl InKh." 

Th" O*B*pl0BPihipi id iJtr Tfafli.-lbTdtfll ki- *+plj 
Ipfferr Ij^'kn-, vii-c WAni^ rnM*T»d ficf pbT 
ppjpilM. Hji '^Hi'dEKlH^ VaHHWMiain, which 

tr™tr?f'- qum^vii If ih^.triTg'f!^?' taLrL?B— bv batFil tbr Ei»in?"haTH' fl^riiiT, 
from ib# wnvk^wcarir DritalB of iki hl w .liS", 
l^w* alone l-PEEUllliJ to mklbliiLn Lbir bi^iHii -r 

""^tl '^J Hba aortal tribe-- nul Il]*k: Hop' In ha: 
trAnaialfld! No lontrt tb« mLaclllovctLiM. ill 
■rtuiTP QbLldnn Had kll lb¥0n- of idtLiLkru'iH'Lkru 
Ador«. fuDh: la bow ib^ hyVflBlnr aiKniQI 
J*ui^k. hi^wE'V<^^. bob liEk^ 1 1 1. 1 1 iM'i 
old E:liarafloHHliu''H. H La U a LJli'Tr? «onl. i^l^- 
lUiJc llLi' prril i;i:il|r Limwn iLfimi' df Ihr-jn futillEnr In ub Itl tbr Itn- 
mnrti.1-^ pa^r'H ij{ if] I' ini'inmpHrBblv llhi^vrd], 
Bin^l nilitrh v.hii >orkc4 uul ItiaJr awn CJfkliei- 
iloii. Itivlr iivn rInLm i^i r^lWl^lACC. H-t, 
PHiKi rnM Mfillo^ bnl ^roUi^V ^J^^ trU'fntt 
IctEE^'IbiT BftiT a ]rlPBalBi| fkllbf'tlli tStf 1^ 

ti^E In ttr^i tmu wrJttud a bPoimpkr ^ 
ddf* 01 ibeok, bill h« )9nip mHi#R«i la wrHr a 
dctrL ol ranpo'ffh.B tihilFr^p4ir Pl 1^'^ all "^h** 
TLDulr. dUj P4H b« Wo^r t^Pt* p't 

iM^ a ■ii4:ie WW tlitar «iFfif^^ tt^^^^ 

the flr«ti4^ ai*.l««t «Ti.tt4i« iH^ptiWrM* 

vniiiDdii .m uai^ n*'^' *^ th^.Mi tip; 

tlalm iltd4d n:i«tblll3^^b VW^tMH^ 
dtid than H HnMnlif ift#4:Tnr'w1k'<« Vktl-Jb« 
traauiKted br wr vAHt vC ^N«fln^^-4>>l« 
r*ilud«l {:Tlitcbid. f4ub4*4 4n. N'hnptB^"'^ 

riil« tb tadd d 4liM»if^ «f ^t^^ 
7^«b4ii^r«Dt4k iM4kA#^ffti^fot«na«: ^ 
nirrntrffr li lUB^bit^lr «ni4, k^d ii h* 
tdiEibd'JpMTttl- w-'Wdtl ka dAiPrtaJofat' 
(lurfl»j;fllrtiw* fif^« H» ajFdder P«ob Club, fr- IT TT-T-1 
IV— S^-1iP Jl-S? 3i»-H 

10 -r? J'j— in w-^n. ■in ]^ 

B^J V^'li ai 

I Afirr ain> mi-jth ltd [BiTV ««« dTTHitiiaMr :iira.*l> 

[ fl .VllFv Nn, fl05 — DTitTCnL 

] fllr-Jr .fti,.-pfHrtt|DBt»-r ■ -.. . 

i3-r.li. iij^« i^-v* aHw n-" 

■■■ ■t:i3'^-'f:^ 'fc'i. ■'fcS K 

CBi 4tMNt4TAl 1 umtc.. bit flifl!i6i».!to,:*rdti *»r 

fill Id Ifin. i.'^J-^ *ra* rVf^ tl*^- ■»•* 
■ ■ - - ^- B— la, ^ml Tft hHr wlw. iLiti'* idiijw (^chidLTi iM I ipH bflf.k ChfcTlerlt vh aaia*^ In ihd 
UU-rndlK. ShdlL I wak« 'Him. add put lilA 

M. «■ >HVd bin wbcro he 1*1 1 vUk 

1MB AtHtn ddd ttek at bitfl," 

, h Pftwtt«r*d ^wnBihlRf dbaut >dlvt oHf 
lialtr WiivrfafHl lb hli nr^rliBdtitp, w« id 

drttrlB Wdd ouUpj up ^!?r^ y»JiJ!l| *% 

Car thd llloam tn bJl dVi** ■» Wmi Rd 

lU ' 

lt«r. 

: J.^,,^ . 

—\ Kldgiulll lo LJUt BSP Id bed T-- , 

■H feddV. r^u reUpVdr [ hard » 
f ilMKnil Ftrhapa tbd hnecb 
— kuL r^illy J *»4 " WiwiWiOffll ' l^ifatu Tfl^nir^ .— hi -lb; 

'"SR.^-ftrW-inor. PwM.o. Tat-^rar^-IHA r™- 
aljlliil lliiW«l to f'l prohMn 111 .Hirnni. 'Ilk 

to ,mvw™ir. -itti S.o,r 1,1 r™?" ^"'-i."; 

■■jBiif, i^il. - I-. <rf-l|.rf l>r nmmbrf JI IW'I ■ 
■ffeUrn Mr. ^|..l-i-n rt.iMtnrfll. fl^.Bda Bt Ha. T>i. 

prlin in. NliT+r .-"T. I'r* .'lir.. YKfvi aoH 
Ifni.r .■nl..M« .1 II^.^Btl"-* 

mrfrd Inr hirr |io.rrt, -i"' 
•nt* Jrairtphcrv llnrrl. liimlrr^Ti *lilrli «^rml^*^^■ 

trn. Uiak iBBt «« mrr ■!rrn'»L tkr rjarn; i'" 

"iuffl 

? Hill flfll Hf^nMrha il f tt TartdtiFnT 
I. ..^ . „ ^trtF». 

cn Wr iilnri- l^^^lv■ iri*rt7 
whan a wra^H^i' wliti ih\> hciid «f hei iIwh 4 
iltiE^I niandvtt iba ^JT>i'i ILdi;h iiT Ibe Qaopn fit 

Fairlf^». uloiiv rj-OitJoB of AtJ l|n' .l.OL^l 

rtahllfi^TiSiJij "ir-*!^ IJiLlP f^lk who uiaiPiiinE pvnrr Mil *iiil dal HHuEiLi \. r. nitiK-, 
iBfit fattoH VdfrV- 3 
IiImm MftM M. km Ta h adlwrtiUmtBd- 
Enilaud, bpl>uV4^ u\ tlii! rBlrlcai nod bL' 
be hak lu«l lilr* pf^ih rr. tJDiy vbpn br U 
thTokdd b^ 4^blldrrii i<tLi-b lU Vna Jini] Dan tfONI 
he a^Bdr on n bI'Liil^" wbJcb ha^ oiil^'I' hiai'.b^A, 
TbroHib blB Dacaqa Ibo drliiblful c|ildii>b at 
Ibn itDt? ibdlH br ibii biad nob\m bumt^r, 
il4dl idftd ffono loDi kln^w- Tbo old *pirU 
bF4dt.bdd up«D thn, Add tb« inkl ali UjcliU 
Ifth cdUBtr^ u4 baapur bKDfDP jvkL 

A fdli? tAl* irblrli Hill bfl nPd hi rwibl 
add old., Utf. tClpllDi bda bFOUiht to bfldr ufHtu 
li,a t«Illsj wm* di lc»*t cf U« povdn wbtah 
baV4 Rkd^ blm f*mmi*. 'PuBtt of Pdolt'o' 
mil," iP 4iBijiicUy hlftadr in sotnt of iiitirdri; 
•zflcutlou than KLna. ' Lbakib tba dTklutlc 
pffncL il ViT. KLpllEll t«lla k nbArnlLDl 

tal«. i^blrb k'lU be wrwldtBd ibrauffhfcil 

tbd Bfdpln. eiut why did bi tecniOEnziy 1' 
vUk ptnLtf>.' [I Ih vrrllHblr Mlof^l ^^'^ 
lb*i d tHu or Mr. XIplini'i fAtni—tOF KIplUiJ 
U Im « wrlain muaalos i cJkaBjifrr-lUuM^ 1^^ 

■Biltr of publlabind uu^b doRi»irh^:Jfl;.jlr>|iF> 

Wfl an tb« WlUr l'f>lk-wt*! 
Tdq hula -14 Im ar Id IdH^ 
I «latH aB4 MlfQ M . 
B-1J 
fbwttl Klitft. win I -^'OTV'SSt, 1. lb. ti_,« 

I, -IT 

tr.. m 
»-ia . - Ifr- iifllcr Towrn. fl- 14 W-IH JI-I* *l-i^ »I 3 lI^H 1.-15 

tiPrt »i-fl ,s-i' K i> ; ; 

S3i ^ H 

7V* fellntti*? J*..'Mi*.-||rtBlM •-■■■■r* 
plM of le«? J.;"., '* a 

Clllbt— ., _ _ ■ , 

r>a "Wal* 

A W. k. £'-(*Wa 

4 J. Warr 

0 t% ITjwbrian i> 
E W. Frrrtmiio ... 

li, Hrni>iiSi3 - - 
d LI, WItk* 

0 I-:. f'ifBTMif ■Plnr w'hdte p««4nalltT BO idiplvd bin ta tliH 
rnlr thai br mnde ati ItniQirziH^ bit lii IL. Owcfl 
T^^latw coUtbor»itd vlEh Klrlie la StirM^ for 
Fhjiii iir-nnu, Im wklcb Mi^ tikri nf tbp herdJa 
Wd« arlUMlly UlffWi .t4 )lll* numtibTTT 
fop tho ^lIkn4ntr]P^trbl twif aCi^ lb* Bub*i 
qUPtiL rod tb« llUdkltUut TfanaLra. Ai il)'-! 
I3m* HJ«4 Htunplir»]p P<da rnkklOC m lucce^i 
aa a^orr Qnayio id ^"tbd C^rtttUd" uod^r; 
MWH. W(»bl*r iuid iPHdrtUtt isain«a 
»<<al, dotl. «f|iOr>coBBliii,rmbl* itoubla, Bb« ^o 
it1tp4 ip- rviKfe^n wUh tbpm, dA4 IB tkli wtr 
avoldi^d Ibi dAdbtfUl TitpkttmeBL of udittkd 
p^-Ev*. Th« ji^rlwi Mtrrtk vo* fiMiirrI 
rrfntJ iwr dtoMoD. hui i^bti '^^dCkU Out ma m, 
w[oidd*d#« ibiU diH *bMl^ b««« tp BiHir iiu 

AUatiwttft itpH0<tl«t4l)r «tt»r b«r UtfHh.rtdca m» 

tkn lEhpuiaivd dldrr^ 1^ 4*!, ftfitittbik iih«< 

durlmt tk« piYaeBLVdlWtli'^mM'lllHdkdWady 

B«A'o In wie <»f b^f- Wt. cdniwtvrd " 
f:iiT4irprte. ihp Vi*Mr4l6*0H tn "ttedar *w» 
V\npt ■■ Tn W "^fr Mittdw '•Cm^ *oin' 
|ianr Ml Tin Jot Thiaudlm *» ^11. dp«B tbek 
K^nr ^cAlpM Iftw tl"'« DMMfilwHi. MP. 

Ot l!mH»mPOn, wbn la aa^Klb* W^t lS^^ 
rfltnrs <>»*P> ^'ompmr <o Tor 
ctttiajHW.-lMtir.JbMt if«air«4fDji.iaMii.;dMQ'-^r 

Of bW * V^k tlMftW*. M •4ap^ 

up4er ^Vo':A«4t^(Jl..-id(>MmWk ^k* mldrHldir 
^iporl^tnfH br «m tkt^vl^lrll dt tbn f{^TU*T 
pitT duTllEi tM bqUfrkA . or. ai thv^r ^b^' 
U ibPtB. "(erre-HiDto."' Ml*r tho itrmlndtlOB 
af hlB lOBf nmdfQnani wllfa thfi H>iyaL {^m1i' 
[|j',<Tn CflHiiianir, tliv bBr|L0.u« Ipft fnr Val- 
[laral^d wLih ^l» ^'Af-. Ump. AkllB ^uihtrlDQ^. 
A onu-Llluc t*arl noitd fJpbtrallo. »'bi) **n on 
IbP i^pblnf *tkir Ihr* Uc-itifiiirhE L'olTrr- 
I Bdr r!orMr¥at<iriuin InaL BJhJ aani 

bfr* at ibv wfttriii ruBiiull 4L l!i?r UiiJr^iJ' ■ 
Theatre U-L GooA FTldflJ. Htii HUgb Jifk- 
K-aki boK it Vk!t*f»l»<>. whpj-B b*T 
HLI pojBKflB. m fltf bouiB »Dd lard»i]. 
!y i-|iimLi-.t fll^aijL LWii iElIIbb froin Ibx' 
(if Ihh' ^Ity TtH* jBckBonn arrlTPd IbP^rp 
on 3. TlJ^■L^,ll^y^ Anil :^r. Huibt-rlKbd ibPWN-J 
tlpnCiL .TGlUi OU Ibe Weiluc:^'!^}- Tbo l»url- 
li,iL4- jt'.t'rltjc^ iBJdo ODB i-triTli Ih iho cllr, 
V bK'li ban IHilHH InbBbLtanlii. ami 1 13<' 
Th>i'titrr> VJcloTlN. mhfrt Ltifv ilih^hJ-i-I HJvLnir 
ifnBrpfl. n-j^s (L be*inlEijl bulliJiiiji ibal B''»t<'<1 
icifii) p,iiijiitj In Ulu cMP^onuUlfl CUOUBl'EI"^' 
h,.Tid cfluld Utive tn:4mib«d|i.Led H'Jrti " 
ULUiiy <^a BuilLtb llH«. Tblpi a^leeiaiil 

biiiiLL^ni; wna tb« om ID (dlU Ofl lb? nnn- 

Uii^i wbllBE ibrj; ,Tp:re: jw*L ^RlttlhU^ iknact, 
Wvt iir«i Bboi;X.<t^^.:Mi4i4tt #l*.*.-.*'"«'>i* 
llLTiir^ '^brjvfa iTPlfi ^pivTlt^J. pIcmtT" viA 
rcHillht lurapn ihrTjM^Q lo th,- flo-ni. Jind ilu^'l 
jind Jjilimi plMlH-r Btrc'wH *L,t,Lji Mr. J^Lk- 

»ii>EL Wrlla^M "I iiillfLir kn-^^lviL rl'^fi'Ll l-y 

4 failLnm duor pmi, bill blUp.lI niif u,lfi< «[mI 
him^ Wi* l.M fMlUr, tbfftUEb^tkln 
unit to u Bpdii im»f*::dft« m:.(ftf*«;™ 
inK ib« Kpcood .khfK'¥ kfd^c<pIM.i fi^Mi^^^ 

or r^LBDr). Fk*" EflTth moTed fn TfrW.egir.-:*!!* 4dltf* 
th^Li LrtbT^ cimrk In It* fartd?d ttUpjib^' WL;, .IIP^ 
\\i .dfhi ^Ll I hp tilNht IB d aiirtJilctlKiU*!f'*|l«b. . 
tPK Ibo rrrrlbl* apTrtaelf of • eWj tn illPiB*. | 
eiLi] VL)ti'Li ihkh baa tH-fLia 1.d rlB4 avtr Mnuul 
\ciiiii't^/iu.a TIP pa* n'bflJs i.(fi>-ca l^ v*'] wMb , 
E||i' annLnd. i.'hi|r*.'h *t(; l>t^**-''9 roliin. and i 
fMnilbJu ImmdipaTka, vUt^h i^* K^i^At i'^DiruL 

^^I^^Wm^^ 'I'-i Ih,. Hari-| 

llk^: Oo^lerbat,' fid^ttln ( ..rri-n^ t-ciTni'TM 
pi-ov^d tb'i rLibl mid Id Iku ngbt pllOr. and 
iti,-clfiN] v^'biiJmBlF pinadikjt haTlBff tli,< 
flrxL ^,:UliCFa «bol dod lb»]r hufllm lldd " pi>rpuij I 

Ir^aUlL Thn ,(^tti«l flf HlBi rbolmoDdeley'" 

-FTlTHmiWt'i'' aqi|f'''itJihaupir<| dImoBt dV noca la' 
mi-fll. Ibd it»i<ilt flOBJBlnl A ik'rfln* pdHlnn 
wa> IniincdSaH-l^ ael In b|pd. and H Ip capEii 
pf ilij« whIcFi *r« How av«llal]-lp lo e|h- publlr 
in-r,'. A ihlni e^ltlOd baa bcfn prinftdn add 
we Ecam Ikdt tbia baa bfintl ljirCi'l> uuribftti,! 
LirforrkAiDdH 

Ifflr-Mbeu iqmejr'p nnw aiory, "i Will nc^&^ ' 
44'oiif of Iv^Ji^^ camp* rro» ihp BydUfi' UoiThk 
CLub], ii QB «*niJf * lontJnUalloO or 'TIb.tI 

Bckriut pl»pewiU" Juhrtio litrnri 
of J4i Ml iiilliw«kd bf her fdibar id iWMT tbs 
doMrinddd or fdul pvr.pitlod*; kdl rwra 
U/^v'i i^wA ''t^^beirtir, VnttnmUir. oci4 Equal- 
dahtoodit .offtidrr Tendsrinj of i l^L^ 
^^t!ifpi4^m* ItdP* k* pwdlallam— wttB t^nAI-OK 
Et^' %OtHi^ 1? toflj IQ duiiintlne ev^ry 
d^r in PirlB, JtillsLie looh ihK npponiatiUif to 
dfrlWOnDP Pnul »o IhP bodj whlcb In thO-T 
AnTa d^cri^B^ duElLb. Tbt tmiiblfl l< tt^i. 
Jiaiatt» baa IflJUTiBd LO hlTd l^d maa Bbi- baa 
aworo ts deatmy, dd^ n- 

'dadik, b.iti tM--««P|«::'l?l5^<ftn^ 
OdTM lit tidlf t»^> 

Ur, Wr iyi,t ^rt*^'^- -^^nw- wiiihb*M*rt^^ 
IHeth^b't I3p|i*iii;i .tpinw** itv™ dn i^itt- 

III LonftMi WT^wn^ Ufl«f *W "HBi* to 
lalioctm l^wa tbb .^oopirrv vat bdi aaimb- 
Ua4utfl ft V^^'^F Bine't. OmBlua la alow ^n 
'B^f&tt IncldPnta aJ^ plaq(jful, Tho 

tidwi i^M^^^^P runa awnj i-o in-t i^rrEti 4, . m lunu* -- VllHr 1 }|u Ihnwrt 

» (). ViAf^ 

I H. Muhlon 
I TFvi*. li"N»C 

I A, RaaJiJ* 

I Cl. WjlHiBL* ■ 

1 B«, hi,-!'! 

I II. Purllnlt 

^ fw ■ K™" •'ih^ 

H T^il'lv 'innHwlLli in ''''liSSt^'iJlWf^.^&Mn ^' 
MnJEiy, i.r Ai--l-'-*i ^OiS^"':'' 
Ihilrlhh. iU*'^ tl-J"^ jWlfi.SW 

''TlL."''Sil^V^*Vl*pHM*v*^^ »' 

.*LPi|f. -ftj *ii.thf-ii*S*.-ja*sw|;","' 
child hiim.T wp^ . ^SS"'Saf , 

41 t LrtrtlRC ol ikfl Land™ Lwffw i-aNntrlUM np* 
fiUl potnli >''^.' *^^Jrl^'*<l -\ ' - 

|*(iriian thr IHp I'himiiJuiiMlJli 
pfWHirt h**lB|( lirrvL-itlH Fui i 
k. <i»«[fibsn. trd'ii Iriir,;]!!..! IH' 
i^ria raialA .Pnri^.ii^'fi I'fil'i wt,. n erd« nf 

l^th^^ thi tri!e-ffii,iraa7 >olir Pli«iird»«r Id lulrra 
daf or L»Y"? ialiT Hth- tfuilj'rlnTi*! h-art IJiF 
ptfobilo I'smplna In bsr lartrn t" 5irovLils lof. 

^ HfD or ihn part? k Ini; I t idl^il 

tur vmnbd brAoa. flour, AILd tlDDi'd T\-»-tHf. it]* 
ll bin rii'irly i*is tiillL-n l-i^nh; n lln- Huui^" 
PbjqIdh prlcea «oon rulpiL * '-re 1" 

carb. lui-tk^ya £3 Hli aaft, |n?uuy li^avpiL fid 
rm'h. M]iil P,rj OM. X-naifP.ltm*!- P]lr^:^alnPLaEiL'l,■^ 

ihp Ja<'h*aDB ^ie<i ktbjMflr *Hfwi»* 
*i>rry io fijcBirt *.''*sa|*Wt«(:,ttt.^4Wt Ifc^ 
a j-uIp wblpb Hkl dpfrtrM *itMldBt diT ¥*iWotr, 
FrihTU iibrtBd Wb'i cnuld do t-o. and Imjt Wi.'*' 
nn» |[i i,iiTirtiTH 
"Thft hprlna rhlrkan." itpon auccpiititnl 

IrrD.'nrLiHin In UL-LLo^^l^^ \'- d'-'eii'ribPd ab ai* 

J The mifll'iftllrtii rrutii ■ Id' <'iN]UJii d« I^rluirmpe, 

tliff arid In Viltiil <bn pn-m-b oaSI '^un.- l»Si'iT .l 
Lt ■ llroLrt." Lhm IJ Irt any u frmuPWDrk nn whi-h 
pvpo ifyntip can bp huDi ^lEb- 
. i^iij*^* . J|W#rtBp tho oHilUal d«S*i3 

fl^rttfi-rirthlpi rdTlil m*rjf*r lahln^ n fflur 
hmnihsi' T^t^D-^ui'i' irip Id IJoQ uprLhc-tlBV, 1 nf Ihd bLlliiinEiiatvIa mtvooil-^. 
[Ibo Tdkt Sp^Dl CblEhcnl, ijp^lplt^Uor Tik^wtnva, tod ibp Lhlr4 d*uch 
i^^b«P dWdj Jwd dtiil. Till! alsfoiF aon bnu 
i^tvTf kll ^blP aLdriiM- an d imudr r«id t4 ^ntj. 
1^ Jom«pb, IbP r«unitvHt aao, vho dclB I{>llh 
,tdvitF ebToo|pi«ir bdB manr upp and 
b« liM pLabtdd bin foei mly .... , — ... . ^ 1^,1 |^lpoM.^ll.,^. iil.^ra irltk a ougibar ot ab- 

li'V i-hutl.-.e.--"'.--ir r.-a l.-rialnliiK Hi.J » i' 1 1- ■hmdied paopla. pgaafM- 

„.„, „i,^ „, (.. mn.l .1,. tn^ .'.j.iirrilin. o-ill 111* ihi. tilr^.fFi of .iilrl,i. aad wUi tka koril. 

StJli- t.,ilir»<l. I nr annriTlnii.iii or a 'Itnol tlmt.' Th" Mol. 

Til.-- nlLL...r 1,1- Tj^H Vrmklr TiiK,.ri nropn.M boiHTio pran. bjlowi Ibal aa a wkblr Iho nr^' 

10 tfli^ TTiToi.l.'* .J r.iLLp^i dfAiixlil. .nil rrolilr.tii. olfoo li oulto R. 'Tbn ,)n'bli].' Tt>. 

Hr . 'll.i.lf... . «i«i-llBir S.nllirj <'bn krrUI. (nrg... Hlw Ollvo lloirtoll. a. Hlkf. T)u1 

labna I tv* kbn .* Lair«^.t i-i Uir ^mr pt?- tnakHiB Ibo luo.t nf h.r llabt knbtlral Toli'.^, 
T>a^ t. lib^rW **0^H .Bft 1*.1 be bMB bqiI ttrlDH hrr BonH trllk fBTT aUrMllvn 

Uia nw^ ka awtfpfl k» wouHI liar* atm . if..bTi*iia." Sba won rnpealad bltiorw for 

, , . i "Oil. Bo llmnv," and "I>>'ir Ultla Boy Kf 11 

^.,n..|it ll., i-tp-n. un- riiiiKi ..t ei..Mi ; I ,,|^^_^ „ J,,. ]j,„ri-„ r^ic-f.tf WB. an 

aty orir di"'.w.ry _ ,n 'linl-- ' [iidM, i-r 1,'"t1. I'li^i ^ , ■ ll*- tllKbiy Mr flifillo. i.-b.in^ IJrtly ilnr. ar,- 

£IS"n.IiLm"r.'if''' i'l Ih II i-.-.^ I'l- ni III »l.i -■ «iib.lii.-il tij .li rplnii pi.iionB lii-unuil, nj- 

irAlhWrr.nL.llv II I." .-.,L - II.^..J 1-r u Hl-.l ig -H-J kf hi, l-.i-f- «1.1 1'bl 111 » Ifo <Mhi. 

nliv 1.1 rfi.i.v iir . iri-^1.1 Itilii? i'l ilii' pr.'*^' I^i' n rlAra Cliftanl. uml Mr. ll.'lLiialil ltnt>i*ri. aa 
r(iJ> llir tiirirrl ll|rr».iirr iT 11.. .jioo I'l l"""^ RicilKr. Ulu rior» bt r Tftgot u tka llna- 

Llh 111* liaoJ. M ,n.. .E[.^L • w .^-iLriti-rv, " » brlH ^IT* | j j^^^ T»tlc BrtTlnd-niaLd. Bhd Ot^r BTLlaU 
ini™.. ..vMlip.lll, M UiiMllJ^ ,^ pomcanr, ai^.m lo tBIo b«g veil 

,;,:iV:;i*n'"w.«)l ^lU hU^lil*^ .10.0^ a ,™rra>f,,t Kii 

ll, „,\UiJThh pW. «"l "ll""" a, .mfiTwimi. 'nltkl. aad irlll Im Pajlra* jku dmli* to 
'' "^ 32 binSiiS. prta^, Jin " i|i. Braimb-nggoatim Ognadr (lapiiaiir l» 

- ■ ■■ - - - ' ■" ■Mm. Oorruiig'»^f(MUt|i»i". nWljn a» .lb. 

7brBtTs kafal ~ - - - rktrUi lOTi. Vfll Ibr k*al Jhoorrrl" ftt 
Uri^ lor pa. tbnlo. Ill Hlr >irr<n.|hiliii raillbHiiu baai laadtna'tlbf , ■•IPB lilCTkk IB THX OHEi.T WHIKi OT Una mrm. BAD PEALTH WLLOWS A BAD LtVEB. 
AN ACimB LiniB IS A JOT POE EVEB, 
KUINOW'S FOWDEB SEOQUlEa IO CANDIDATE8 FOR HEALTH mui flnt dl til 
reoogniae the pnnmoaDt tnfluenoe ot the lim ; 
it ia ti)e orgaa 'wiucb boldi th« kiy ot life and dekih. 
It »gi)l*tH tbA wkote HWioMtiij^ a£ th^ hnmu 
fiMue; U i» atiUn^ il^ Unr aeib pnperi} tluH 
ill ette Mgiii*— the kIdntTB, Ukdder, stomach, 
end ialMtiiiei — work effldenil;, uud there it geiiertl 
^iood heslUi. IThe liver, furthennimi. w ewl i c i ■ (till 
] I igher function tb&n tbitofmere meohaniiin. It pro- 
duoM id)r«ct« in the influence it eiercitM 

oa the ums^m^i...mv$mMf*f ^^'.W^^> 

excel lent quolitiei. Rnrarse the pietnw, and ue the 
imtalle, nerrout, fiilgety, ftod morbidly dMpondeat 
iiidividiuil. Id deipitir, the Tlctim ot ■ had liv«r will 
Mmetiaei endearaiii to thnuh it iqto tempomj »o- 
ti^^^;'i1gg|i|braatic medictaea. Thia ia uteieu. The 

KutMir^'^iaiyi^'lli^ tti^. Mi^ tnd jetuviiBt iMWikui. 

«t*iJt 

Tba trMriaiH.MkJ dJ.Bn 
B<ntiiiii« Hf' ^ ^Mum- 

ari, or «inaunltlw.-<it ViP In- 

diTiduHi, tiiit tbagfcan arlm in 

ptKtisti. MttbdWi A blttfr- 
tnatp, gild -tongw cnatH. 

HwHHid — D*1ii*arfoo ftf 
gplfita, In npncr, FAntankatDUl 
nibadi, IDA KM at •lacv. 

TbM— tin o( *K»tlt*, 
fllaorJer vf ataninrh. flatu- 
lnofSy anj aorli] gructatJcDt. 

l-'onnii — [mEalir tow^la, 
diuall; ranatijiaied, ud pdn 
iietwA.ii the ibiHiliHr IMlMi 

TbatoraaslmC.MniihlBl U* 

tut -tn ititii^jii iM* 

Dof ■» »lii"tihi Man allka 
In *aery raapcft: tli*T varj, 

WbM U the dutr or ttig 
llTor? in a beaklij condJi 
tloD nt ttao hrrr. Ibe rbrbon- 
a{!«iu» eloDPUla ot Ibo bJocal 
V* QonferM InMt ancir. and 
ttm contUtiMUt jit: t«t,.;-]>llo 
Kte ItbMated. 

Can tn* llrit- ba n«il- 
i>t<4? 

r-ertnlDl]f, and Icrortlnir -to 
tho iMt mrdtcal •rhMiiM 
KutPDw'p ruwilrr la nlnji 
mtie, ntUiMc, ud «ncl*st. 

, iLfc^''i ^yj''iiVk ■ I'lgai',' "i P 

II? ■ ' ■ 

Ten, iin*l It fn)<ij* tlio 
larifntt iini! in out IndapDlial 
aliart ot miiilk-iil [iAtft>Dat(* 

ft-U iiiMiUi'W.Ukct 
l>«i!M«Ilr- tt la eBrt- 
fftUtt^ i|iuncfa«a tb« tlibrat^ 
•nl la • Bna plctw-ufi tainii 
ant;tM>ig hitte warnuf. 

iK|t,.,'«M:''tkM''Jf-'«»r '■ 

dtlMk eaata, u well u tn 
tlto IHQI^ aerloiia Brljilie'i dla* 

tlT. W. A. Rail mf. "Knt- 
bdw'a PowA^r liraa tnatm 
UuB laTllUBf I UVa 
»T*r Wa4 far taiUnfUDB, 

flAt)b(wM^-:Mif'4i^-eiM>iiiL'' 

Pwfi ^. iL jfiiian' M.tt., 
aAfk: "1 im HaatafiUf |ita. 
■erlblia KntoaVi Fgwdar 
wttb Bixid remlti. I tiac It to 
taatllkM Uit anntiicr Wiua.* WKf' -kincMHfv nwi 

An ran ABxton to ffltinCala 
the bnltlir aeOon of tkt Ikar 
dud kidiwja aad to p^rtnan. 
tutij eradicate conaUiiatloii; 

I>o TUB irlab to ImproTa ckt 

cdiHUtiDji or jouF blood, to 
hATo A rleir complpf ion. md 
to Kft rid of pimpj4i and akin 
blMi'b*a? 

Tim aelid to tLa DHmt 
Ctapmlit and aik Tor ■ boLtIa 
ol Koenair'a Po-trdw, ]t aij[| 
do joa iood; tC7 Jt, A luavt wnuujm. 

WHtH: 

■■mm^'^ 

tot kalaowa Powder 'tM wit 
nu tw tbe Tbcnaal Baaplnl. 
It kwa pivTad aqoallj taoaA- 
clAl tm my B]»aiiiAtlt kDd 
Gnutj jntlmta both Id tba boa- 
pjlal aa vf U ai for tboaa pa- 
ttnuu tiUna i^-lit- 
Halui iMir*.— piinih$--ine; ili- 
L-«rol^ roiua, 

"LEON BLANC, M.n," 
(CoDkiilting F^adHab at Ali- 
In-Balu, Phjilulaii at Ibfi 
TbtnuAl UoapltBl, M^bar 
of tbv Oonqcil Tor H^-gl^nn 
of All and o( Savoj. Cbe- 
vallfr of Ilia LqfloD of 
Honor. ChWAllH ol 

am .AscfnllKijta'KaAaiiiai-at 
IW«, w^MWolia IHIH- 
pl fbil. Utaiatal Wttna 
M: 'Ibmnqt Phiiicimn 

wrltgai 

"KAcrtbiinie vmraie. T«t, 
"latll UiT. IMS. 
"Dht Blri.^l birt flno 
KfltnaWi l>«wd« • fair trlil, 
jmfl J Mr aar ai oorv that 111 
t(0ltlr^Mw^--^ IK-.iaflfrt 
■It'-ltitt.iciEH ^;^feMtegi. 1 Ibal) 
in rvtoF* aiiiimktliaad 
tat GH ■• reqlan^ tron iii"* 
to amr. Tba Powdtr li 
iptHbla to tbo patitB u •« 
aiwllatit bouirbold medldDc. 
— V<wn tilthtidIT, An FlHiniHitU damutd fa tlHi (HIBliia and srIfUal Kutnuv'a 
Powilor l> I dillr omiimini (nil br lubatltutlni i cbrup 1>iit 
hiBc JmlUiiTO t*Mi ii»«i*»l««I Jnt*ltiiia HBdeT a hut* 

,.rgllt ihaisl*!. ;«*!l^;l4^(«P»« -.v«i» «!»«*• to^«i*-.«wt 
jDU mu»t'iliS*i»ll»»'fe^^^ dpBirtoi* MbUftBtifclahl"* 

fraqtl«BUr riuui taMKafpK. UIUTT. Kiitnow'i PomlrT 
Iji atmnfiT K«>nin»i#^ 1$ M the )H«|UX pbjBlrlini rnr 
(b« itoiBtPh, llTar. bldon^a. iDil bowala Aak for Kutoow^ Ib- 
Bli, nn Kiitnow i. ai'* ri-rnaa a^rtblac but ■titi»^i*)|( 
Bin obBJii at ill eoiHPloiitloiii C*«»lala do* MaifliiWi:' vfeiiliti 
UmntliHU tba VHtd. Bumm ttm ptiAdCa Hi tbit It 

Mm tfed neWBiM ai^iwtiiMi -a. Kmiww t^.. t"' 

ii i| ii! l ^ "^tf-:Tr— I - — -■ *-i " ^ 

■iriifftii''iif'ift[f' -iiii.'^>ir- M'fc 

GET GBNUIKE 

KUTNQWS POWIIEB. & KUTHOW AITD CO., im, 41 FAMOSKJiP 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1320257 
THK SYD>iEY itOMKlKtt SAYlJItDJLt. 3id¥BilBER 10. 18QP. 
" AT THE EASTERN GATES 
OF *e-«S,L sriLn cottages likb thir (seio ISft QBEATIiY CHI MUf be uid to form part of tha Citj 
lift! Tt(>^\ts^ei nov oHcknI am Kerbed and Channelled, ud B«a^]iii»^iiM^'^1iMi)^ii^^ 
. bjr a JBuildin^ RestrictioD of £300. Title ii " lonreu." 
Up to date over 1^,000 haa been ipcnc on Permanent 
rmpTOVpmenti on the XigtBtc, in addition to wbiuli over 200 
Bmldin^ liavc been erectod on the Estate, of a value of ti 
Icait £1^,000. It ia fast eitenilini;. Wp arc immediately 
erecting 8 Brick Cottages of attractive design, artiitic UnSsh, 
hnat materials, moderate in price. AVe invitt; your iniipection 
of (he plana and «pceifirations. Wc will build, to luit pur- 
obasen, from £300 to £3000. From £eo depotit, balaace by 
ARTHUR RICKAIID AND CO., LTD., 

84B PITT-STREET. 

WdJSX fe^KIlClALfSTS AND MANAGING AGENTS FOE KENSINGTON BSTAT^l, LIFE IN LONDON AND 
T BEEEABOl iT, 

^rTina^icLEti dir Jrfivnv it. LLt-v,? TLp! Ijljour P^rij BpHi— I nJoTilnl Hop* — 
K(!lr L^aMLc una PAI-IIfIJi— Tb^ ttfrtlH A WOMAN'S LETTER, »in<i ihe iiu<(<! t1 Uin t.iii»nt JDW iNpn tF#)E*J Willi I*™"" linrrimr. Lord 
RflWtOD, in TTboto, Id HL^corilpi^ h *l[h ihr 
t4*Tnu oT tll» oil cbte^'n '^"l- "'^'"^ 
Hrit. CDinttlU^<J, BftMiiTi fr^nl Lhj: lu.': Ifi pir- 
(BBCil [111? hturo c*i]l#cLian nf PBftlnil rn«i 
ll w]l[ctl Lrtrrl BBaCrtnnflnErt had rrammcd 
pint™ lie tll»l*ii '"■'olm ■■lo- 

■npqieitl f^upof- 1r. Mt)Dt>T™ii>^ 

imt lim llffatEiitd W 1^ ' 
Slmilgp o( mo lni"i«e", ' "' ' 

itfA Intpfliliwei Inla tiB coll^rUflp. Uurins 

itR> iwiTiirain™ gl mi" 't" fi-ntlcmsn 

rpficrd nmt nfoa « "f*' i""""" ''<"•■•■ i^,^ ^iuiawt opes, n" "f^" 

Ig Lrirl Bl'MilMllrii('« Imodwrlllne, ".mreucil .^^^ j, ^ trlK^I "UO K«pt 

ll", HI • iMi u. I fern tei H'lu'* *" ""^r"!!!}! 
Ipr » ni g tfa ^, J* ksn tk« >P*t , "* 

lapuu. Mo* tkin ll 1 )M ^jAM iMr* 
Hit JupoM, TUek ^'"I'JSa """ '^^-jST. J tuvr BUI lr.f.l,."l « ' Hir 1liLTn.OIIl.-lfr U» Ptt-lloq.t •UI lOt lOWk W WU 

I [ mu tuiv itim ' Ji'i 1 "li"uiJ Ond " iKnti. Tta ulihintliHi ot peltleo»i 

,ppdcr,o», ...».n,^.. . ™;i^v'ori^.t;,.'r»i^i.iyi?^"'*^ at ibortFtifnR ^I'ltin'r. cpf^'Titri^ lady. D TO 0 UONSAYB. EXOEFI HOLIDAYS. ill jar- iiipi„> I. Unt rrrrth And rn^J HA*. 

itv jtlh^vr FjUjITl i<Ml will r. 
LjiLlil Nmt^ .x^ TY^I'MIt^lv. tiw lUh 
un 1. DtOTK IS-tRiDI SSll'ftuiTf I Ijriii^i 
iiJ III tm cnli' i 
i.ihbJ d^ltv II 
«!, *itl 1h j-.' IT. *]^ll 

.\.\. .t^ >i U' . 
L..r.^iMli»J til « Hl»*;^ W^J* 

wtiOt Ixnnnliw Ink Juiwr liwauM be Df uq ^raU wlute'ver if our nulQinen ttm* doL JitlxfleA with ttelr pbr^ prijii ii-iin ;mii.v imt an itti:t*'lf t'lS- Til." Ct Hi kwHl i-»iin«l. fcH ttt *t1 i3*5t*J;*i^ HAtUfloil. U k u ^trtriiHltuqvti fttrf lll&t R ffHtMlT><3 nu^toniitr In Ibt ImtH otli rrtlvcT mid wiMod II TM M tht hnL In tfc Iwn— ^li* 
vnjfwi c<<f4, tq4 tlic rtnl mKrtJiilt. 

,-- iSi^ii* ff i»i ■wiiMrt iMtf*,, (I* n™r*^T 

Inipniii *^ trwlf It pjvm U Hi*- L-HfifiUini 

■ if nb jrinf. wbfb llH 4i[vlf >u»t elITn™rtl^■ml , |.^p ilv *lLnl* FixitolBlt)-. **l imwl 1" TtT f^nl. 

AtneiiT wntrriAitii, wr.tk-. ' 

|hitf*ii^j.. ir^ ti">wwiiil»T. IM. ^ f 
1ir>n or lilt wvbdHtftii «««(nwt ftf tlrliii I^ffnTidi^ 4t0V(t [i||-. J,- J^rrqki ftr^nMlfitf^f til ■ Till rt-Hl^.^V^ !?I!'J iiui - ■ " 

l.jmiJi fI M'l.mil THE CLARENDON 
BEDROOM SriTE. 

A ritLimiinjf Kuiir iliai nplin^ltl our 

Mod [IllUli* Eimi n';illl[LlJiHl Ji-; ■■'Hinn -nf A MAGNIFICENT 
BEDROOM S[ ITE flti^itttt'':i I'^l *<MieaA9t::i»*d Ruidalpk 
iiC ^1 it^ktitt.tf lh^iP(»tfBiiJjprwfl«t »iH.nM 
K4: w^'«^lit]r||ttt.«i tlk^m wiih till u«kul 

^iMIa'i qp." WlUloat »jilltlt)« hl« ri^DlPdir 
n#r*pol6fft»lii fqr him ahniptmi**, h" r^nh^d 
iBit^ HBdM!) 4Ulqi1t Ifl Know iTif 

L)VD Dew ^UliPBl pDPlt-nil. Indl^ftt^d. Kh Ir 

bDur. iwd captufpfl A wiL Hiim, il- 

■ [uiiric Ia A wijvDDMf^, arrampiinlt^l by truni- 
pDli ■Ina KDd vtuvmi. Tho rolrnfSi^aa Tmllnr 
ircKLld not i^rtnlE Ma bmi' bund La pnlrj" Itir 
■vreJ p-rm- 1 a r [ I? of Pafart^ Yiri, Ho Iteif nrw 
BkflHl>ci' d'Ti^ct' □ i1 i-d til lhr gBlcirair wilhr^ 
irreiH Ihii vftrrl ■■ if he -irrrr hcitEj- b TdJ- 
T'^rfllly mcmtcr or ihr FrlPac MluliL'^r tLla- 

In I fir- nijvvnt of il5« ^^oTifllir mcmtT tf^i-- 
iQf fof hM o\tri hnnd kcm |>nlii lil»na Hlifl 
LotJ Banf][)tT']J < ]inn'iil]l pi^ri^filvtid A dlilntr- 
cntFni Inflrjrnrr fJ' All aJreidjf riv^o t^Llwml 
[iprijr. ThfTf vr^n- d I en ppol n l" r] Iti ikie mcUlWl! 
fur We*L JIadl. IfJn infthlrH JtjPf«^rli «»B>^ 
vcT^il idlpr'-WlQn if ppraocinl -^AnK}', Ktutf' 
|t«4 rr-ndcilTlrll;^. and f&lluTf n| irlp mn ihiIL' 
llmS quf^BtLons. Uiftt Vki dol rmnv«d by nub- 
HqofrBi iiciip*irtm«fL, i|q ■tendUr diMrpoar^ii 
,tra)» tlw: -pilidc«l«L w^b- mrtl^nt ihM 

b»rm !■ tAO' tillT ^SiAl U lafrdti t&«lf' 

U 'Urt «irT'#''i9)t'>[lLiik&b'|D(i .btfftHF.ltiiif-.lHlwAi^ 
wrtwd u ih«lr 4WB. 

tb» jprflHUI FaflkaUiBt the of Init-rn-- 

itlilo. Hol^u^ PvAd JU^FIPII tbt nodr Ibf^ 
RnDl04 Et wu Lbs EuitbtB dE |.h«- JndfUf^D' 
4ftDC*^ tmllfiiliHt br iCr K«ir Htrdlp. \n tt- 
Itfll l^#F wem Itae hIb luthorlud n- 
prfiiFDtstlvr'^, or ih" «-t>rkltMt W^d ihroujtli" 
enl the IdnfdnUk. Tf kar nnci'iilcn fB-Vcuur- 
nhl{> 10 ihi- Im^TrH nf ibD i^nrhlnx r-lfli-DfA 
* I ■ <i h m I liftl f Toin I tr. Il-n r*.Tmin*iv r . i 1i#t 
rcpiHlly apFtrniirliilcd Ih** JTi^dH. kiin'>fln(t ihe 
r^L^renj'Li .nf ifef< Tr»4? Tn^fi-nLHi mrmbern. 
Tbli ma ii tlnf bflmc wlili fl('4»rnru] bk^uruP' 
[Ion QriM'JEiB toiTr JiDprrljQ?rtni^ nfH *rtrih no- 
1 if \ng. Bat pr rh t n I f n r ^ a i] il 1 1 r< m l I o a tfimn • 
I Lninf oTcrin K^c r red 11]|> r>ti]loPonhl(:ii morwl. 
I lf<ad]nE La ii.ni;rY roprlndl. Tiir. mQellnn ot 

hidd Ml rnrillJI ihia hf-rh lw.» i^t-rn mtdin ih<- 
DDfBilcD of A tie 1 ^rml d . ■ii'-iRAiLr' fttori 
Ida parLMliil iwliqli to ''Dotatalu ' Laboat tv 
pT^Mat^lyn 1n- Pifn i i lH i * in t .^teniEL- 

tji piiii:t4|4^ H. t/t*Af im^omiim »^ 

4B1«B ^btE M# SH^pl ihtf.^uATLlwi «f 

th* llv4Bp&BdfAt likbiriti! |>KH7, «ti« b««1ikjirc( 

TbM, M tir p4lllBd out 

tUPB N • p«rt:r* ikLtniM %r httiwll, si* 

ltH« pT*»d • Btap4Bdaiiil »cr«a, tTm^m- 

fomitnf prft^pdiir^ in Hmh o/ Paidbmiu 
iiTid fTlrrnuirj Immp^rlic klLBliJ.#rfl. *^*m 
*"hfo hnrhcd br id ofrnrhrlmlnK mij^iriir. 
Rui. 11 i tl-ia TL-neurpd fa unlnl tut tr li 
n JH-hrmfi irhtcb fnr Julhr».n mi jiurrrpB f'"- 
quima IbB jDiplnLlDtq and dcrmln^iLoa laf a 
p^Jcw■Ut Aid ib«*4 Are dol it Uu rouod la 
Mr. KBib Ba.ttitl#r ,al tbo hud Uidv ibt ei^- 
jlvn .ffT. %b|atilirtn M< jMvKflr^I ibi tcr- 
W*^ t*tM Ifl ibe ifODn of CflUnwBp, frva 

-Ifkem :,M)H/m'A^. in TIuj ComUmedi^iH^ the ar^ 
HjW.Jkt l£« «0c]w1lRt Milium nt till Lbbcrar 
Wnf , Kitt ;tl#Hliper, :U MHrUtifltWDCM KTt^tt. 

thp i^i^nd ^mt^ a<^ MfDUEii And 

(andty' tb^rv iMfp <iillMFtl^ltA<^ iMi^ vhH^i 

ikni u;] vf » ihtrd. «lLU$|^t« UDhArr ttw bpjiiipr 
4br< iDduiK'jldPDt. t*abaqt: rmrtf vdut^ thb' 
■UP* « *ii.lkoTcr foT a Uiilon{:Kt cmadldiLtt-. 
L'qdpr Tbr WJr< "fit. iJtepbpjL'a lo iht fU- 

LIa#,' * HlfiFE Df PBrlEBnlFplim' VkClCjlU tbMt 

WW. Ifilit toot* tbmt^ jmrt -na Jfe * Jmw- 
uetuhct ^t«ify f^itiftr taMtM "T^if 1,0*^1^ 4r ^ 

«ii4e- ibB-i^tmn^' l]ittti>. tfwt-^'ii J4.: 
JaurbAllMH utiui^ vxtiMid: vi4 ^iHUttit- 

fflwlfid bj- B. Ffldiv' .VttU^ In .Bb«r Plr 

t:jwird ituH«|]ft..iiq4- at tht dU d'^k. mrr iif ■ ln1(jr LlvlflH J" '^'f'- 
APd Firllamed1nr> ^lliiii-- tif' F' 
BPd Ircfly ihoul nii^n ait^i rlJlr.R 
jwaDT irMI doulni l^an ff^fli] 'i* 
tPflBHUlf TruTP. H'' win. d^'^'' 
tfi flD<3 POftpi Tot nnyihinc^ fvi^ 
Ibc form nr riUflciEi. Th-- ru]l t 
i^r* ii-ouW form ir irn^K ,1 II 

tDl4m«!- If yr-' I tlILT*! l-afinn 1 

d*»lr(i nf 1. itfif 3iU»pmari '1i 
mM 1h*l what ill J\'-\unl\y r- ■ tidpu r nr l.orri 

lb Ibat form. Aa fir m I am i^iirr, <hr; 
fti-L hm Dot hllttrrto hpcn imhiarli Kii-ti-i il^it 
nn Lord Howrnfl ftn*J!j rr"«rt!v>ni noi pre- 

ivly iPiidn irt L:>ria Fl^>^''tirTy Bj^'jSH^' Jwia 
irorkik to MPiHTlBkr I lie; wflrk. tbova * kUtlDf Dt.illlr 
to-dar. Au^"'='i' *ri Jnrtlsn . j ^^^^^ ^ tntarL»L»^d With fe* 

niiA^i^air'n u r Icdviflfl tor ih<? fiMnE]/ i^he- ^atAllB of tb« BlbtUtloa 9t tfwItftVMiB it 
Thin icmin, ^.^^^ niill lo-inr <■ ilmplj nrimmfti wllb irork wtihrb m mj im U - t» Hft 
a^iion^l my). j^, ^j^y^j EiTPt, MP^P, Aua- ap.Ilan #alJ*rt», ™ "Sf^ ?SS2?^4*^Jf 

!r.i^a. Th., .11 r.r .n.,d n.^^.-d-r- j-? 'jj- 

rti-iirc'li Of Bun. And i^t^f * ii^VTh in"^ „a nulabFl^ a( able cnftBirD^BB Bt 

iriVEilljhS tfl phom ni J^ii d I s^-rtnitti ri =. ib#t i^uforh, ih* iir-a bpin^ \o iM<fv m ndnbar 9t 
It B«t 1 Wlio tbtnf ta flo, Ton Utq BP VC'lLi kudloTwrLi tk* p«4phr wto dn 

■■giiffAta^lEl^ 11* ipr wtraow TBpwi.rm ™^ work tii fmlM sad »M^iiirt*Hi*. ibBt 

itihn IB dcroHiarr- fit^iuilAit df old inlBT v«rt. EBfe«tl)iitBr 

W'ri mrr now f(ilrlr Ihtn [hn nllooliBS flj^aonn. 
, r^hcaBFini- arr in lhr mirk-'i , anA riiiji ni-ans 
ersat d,val to <flP dldorf [[J'-'TP, f^r M|i frt 
f ttur tbort tw bcip^r rflry llriE- -itiiinp;' Iei ■■<■•■■ ^ 
(aa± Tlio rains hnvQ tirfluptii mi iTn' 

tabiH-^DiCArh,. Irtiur^-?. flli l nii.l"l5rrt Hr,.H- 

Vhlcb irp roucli clicarcr ihitn I ^lit 
Annwn Lbtni- 

incioit tut ibe *'lr]rT K-nrr h iniJ) .iMay. Alul 
iiDllE Porllftmrdl ^ipf-Jid un -^m- ihrc 
In lif eouBtrjf *l]l camn it i-ni.[i-?r ,\fi'T il^fllrahi* .4 MODliltN TitnrVERE, tforhine ih"iir wondtn id pAinftred clM* anr 
[hi? bl^iv-ripr JtwHlfri Blltlttf fiB H I^nlBr 
iT-lnlte;* o-ui nf nnd Allrrr wJm wUh 

barbBTIi' (i-(nn«a- W*BT»ri Mt laOBifl, lo BAT 
nolblDi <y t-hi- BHCBlflrnpt anbrolAcrT- oM9 
hy thv^ Wln^t-mut^^ iBiliuLrr 1ft l4f*lF BUI* 
Hffcidimdrl? IIHUL TtilB !■ tkfl mfH UK 

Jnp. Iryr lifiaf; diMfi CB bVid'HBda 
Kr' n dUIt-rpqjl ■UlfiKM tblin ti rtti-r^T'. ji-ji 
]r>i>ra-iicAv-JdCr J^bd. tllfj BoM #p;,ti>T^ 
pket-M of WMk Wlm Ultft tMi N W fflg fcJ**** I tit I < ftTdiuarif Lor.doa apaaoTi, and pre-] Sqm^-.^^^t^ 5^^. 'j TOjig Nfflfe 

hATO »[L !iallPd MfriTfl F^iFdp fflth ^l*"'" , jjcohi'in ct^wH urDrt i» llW#n 

tiiliffidll: and t" Jatiuiiit i\ irst^rmaii pf>4.^oii. ^^^^ i^flRlinH. Rh« nlwASll hai aOID* rr#ill 
"mtit Rittiicf rriciiUH Llni. rdi-I somi? nT llir "UH-fii ihiajt mhniv cup. I Llk'-r] her IjPflS Pj^ ^fYDi^ fl\-i' Trtrm IRQ, prh**P UliiB Mane L. 
flbrdlD-rh, wbd VA» thDa t t1iLaLrt..^fl la an? or 
Lhr talRh ALh»la rnr fLtll In Lnsdon. bAd 
flniilnd l^lMDlf A ctalEd ■ al^ry to a ilrcle nf 

liBtrinctM (b ah ArfFflt I fftud^o In rin'i**'*. a 
J>irt4*.-l|«r--iW» iirMii' eiftlACBifd. "I 

It ti* JftftrtHHifn rPldH' M SJlAi 

Id«*v^ Um- in^ it|i1»ft W Btin«pbi^r« at thi- 
■t4i!H|ir^ :lar liil^i^ SafJl WfiL- IdHubdcimI by,- thu tiAAi. TIi 
lbA -1l}i;bM^ 4M41^4^ ^bN; llVA bcr AH [ Lhlfl|[ii arc aoi jiPllaL* fpon] l>rriiJ(>n ncirl BfTlln for W*^- 
nirriitfi op^^rAK I'- all mrrnti a brl^t.UdC^'irEHf 
L4]]il0]], 

A 'TARTAN BEABOX 

Of roMTifl injwfti«w; ^ 

maisapt |a Jft*t, %tlAt !»' t^i ^b^^^^ Tnr 
[hp wlpC?r abildrtiiM th*? atCfBllflB of T^^trv 
v^maii anc teorl^. 1 T^aF Id apior respcctq 
wr »rff lb tor B ^#^f««t lorrtDt of TartAd. ija 
i^Bft flp* WlH r<fd Itiid tLlai or ^«oL?li mlxi- 

ilfee'ii kii^ ^fUtH^i^u.l piteadh «Bom;n in crrnt(^ 

an PDtm DAW S4;dLl!1] arLitoerBLy Ru1 Ii i • 
wnr^L af h la that, ihy-u^i 

.„ ..L^ UT.I ...aP-lByprl to sHih A Imt^o ... --^ , _- . 

•■ti* B-jtl tivtfattol^tttf ' «Bd itlf-[t*ii(. icUtouE ■nmo.Di<«4tlDffp «\Pd luhiuliled l vpold b« -cteiAlbC "ta fpvttH MwitB »^ 

vMatr. Btiftw, wttiwiswt, ^ >*»*■ >a]£5K*WipSr«r pUM TitL™ VoFt lifi *i«t 

tjUt rzUCiBfA^.'.'^'.jUfi tt«4^)^.)^-''t^lennuvh lo ihLnk Uioin pn-nr. ^phI to 
ttQVmtt ktt'VltmiU^ W-Wtitltfnitm. Ibouimnts (If Bihfr uun nil vi. liiU 

t . . - .^a:; - J.^:-^ _j ^WzJ-j^^b lurlnAD B&l ■ oijfb of rr*"r!y IATiad ntitirn rufblPTt* with Jia upriEhl horder of huipft- 

.<«(• tr |aivit>pu-piii>. mtb Bnii<i litr 

Wmf:' •(•Pdlnil (IP. "IW •'»• 

•fartfiiik M UmH wprti uiJ lie bWI 
ful old PftlDqke ISMAiK IBIDIIA Af ^If^^f^ 
ItirffiiEiil b^rvp<n f»ld DhToai BlIfT MfP^.' 

Mt?iB tlufh Croifl lllPmd Pilar pr fa*r aan^ 
TIr.: itlr h.R n lia</ «hop la I^Ttntpr. U« 
pcpp.np wnrfc .ppcfvUr fldr»*.J for tmAirt t* 
cprcT otit lb«a««1m. I • "UVfr foo- 
trlTuup ttr t rvablDP at mirr • Ibtoi i» 
li»fp • FD^IiiB aim. II WM nrtlr » »«»* 

pf (■™.iiliiiii*-«...ll»..fti»i*.,.»i!<--," 

K tJip IHM '« . 

•nd wM tttt «t pWbur «*L . 

1if>rirp«n 1*4 

WH» In iHlt I jJJ** 

Jtb th" 

eif**^ oitK^r abJ the rin- 
bfin town, TsD iHi4er"t»i»a thN covac fli* 
T^Hiir pillow pBWBcti?. tb*l r*^ 1MB 
n BT'T ItB iig; jgy tA iwagBiav ^n, «1»:-AtA^;vC b^ir'; iai;«|K«rr.' 
Av -piuffvnoui BtBi9t^«t- in- Ji^iH^A^ 

(hr^ Ifiiili^AJi^ fBiiT :vi4*iiitb*T. One of li^r 
moiiCiilfi^iflih^.iltnqw^ Bdmlrvra In lh(» 
tiBK itilAi -liie Wlrll far ef?T be BIIQcIaiH: witb 
Anrlj?nich 1^ JcdnrHii IP trUh ftJp Van WlnklH-. 
Stan IpIIb ADdcrai^ti'p fun ami phLlaiw[»hT. nf 
bLp ponrr ■'BcI palbaB; bul pIi? n]Li> i^Jla manjr 
nlhur RLorl^i, til wUh a Tin 10 JwuHni fhLtd^ 
ri n iQ a lavf Al t3» funt ^Iti ot llii|^,iclg|^9dL 

lq hi^r priim w siTev br tbr dblldrcm'n JiiH#e 
af OfDVrr, tt-hfn? prU'a.Li» llf^: im dnTblCd lu 
Ibr vrirnrr or il1n yoLjc^rul offtDd'.T^ whri- iJiLif ArnJ 
p*PB IhKiujiili U» roiirt— a. jditicT^ftall irp f*iirrra TF«dB plMy an im^rtAdt pAri In ihn mu- 
tumir Mod aTp tattml bpaullfullr flblf-bo^ abA 
piBd4- up. Tbti tuQg Ov- Ifae AbOPL cd^L maf bl 
flquvIlT wit wan. bnl IaXcI a wqmAn «r 
perfEci t»rt»pnrUodi to wdat a lavs, ilifai- ' 
atlloir EOAl, Vou wuL tlrllbt And atBnder- 
□eii for ltll«. Bflp«clai.lr WbcO H I* iFDro wllb 
a Bhorlr JiKlrl. ^tiL Lhp Hi atvl hui ^^[ 
or I bp EDhfl «DAti I q»t In w^^nilnrful. nncl onn 
tnarTT'lii At the AlcUl af lbi< l^Mor wha bulll 

(b«m vltbwC A TTliiltlc or n rn^aan bd^- 

■fnd tHrnvBil with bdtlMir, Hi* 4«tit out Eniu 
Ihi- bf>nl hrriipp?, Thrv rHralrr rMt.?iUl rtil- 
v-iiK-a wiill doiLP tb«r Br^ 
for inrlA ' I>' SOLID OAK. 1^ ShJil-v LIhIiILaL ilUT- lu J ncAi U»p]r lR#f i 
RklrtP APK ffnrn iliDrt, huL t\oL ahnnnnallT ih^nli IbB 

at* . iirt;>irt*.rtiaj*rp 'i^ TCI 

ItP' rrjhl^eid] ■^aiS w doing ihc 
4rn nnlr b^lplat J'flU/' prefnimd 
In \tif imiiT^Rralan hhlp iDodEirta rrnuTcr<> lins 
4'rrAli d m Amrrii^a ot rhi? uai ru-iacNiB pf brr 
an \tiaK la riilihuTr aai. rnAti^' fhibf^r ^LiLf^a 
H npFT^-liit t-JilV^rfn'i nyoBi \n Ihv frf4^ llbturiH^i 
IP iiikilF^rd OTi'* ^^^'t•aiag In i he hoi'K for llin 
LflUna nf falrr itorlM br an ^.-JtpPTt, 

T>ir nri of Ilif ALorYLDUffc IB AlAUHt »■ 4ld 
if< thr 1)111)1. I4am4;r iriflil t^^tm^.M/*^^ 
rhai'PorllKifl. T.Pf a JdB#- t**l» :.f#ft^ ibe 

IILad or iSf c^rtrfiwi-y. flrfrtrtt thp imrld 
be«aD ro rta^. H »'*p HmJi^rl fnr nt-n-x.. araiLttc. 
ttirllF. anj *m|hiuiLchi m Hi- i .^nt'. iir Ttin^y 
aptrf-AT ihrouih W^^^-tth lUhi^rry ilic iHiiltl. 
ttoA trp^TArv, Ibr irw^MdDurH tbr ulniiri;!. 

tn lis* tift of tliB lEAi^l. r- .. ..... ^ 

NB'unt iBTllnalLnti prapi^lti m umlhi 
[pll iiLorltiPk her f'tihMri^tVr Thp lln 
atlliE'Kly dlftirovFr ltaQB« ahf iflU" br>« 
■fivrr wearr of bvarian Ibtim^ id All ^duc«. 
tiAH ibe Bti ot TtrPAl p^tDrr-CD^JBa for 
purpoBfl* of UlUlrallnB }B nr V»1«tp. and Lt IB 
[be p^rn'BI And Lncbvr tbBl Ulaa kili<<.11 pnh' 

iPDHTiAJIr wlBk» IB iBiwww viih b»r warn- 

L4l* A Mutmti&« rUHi .^l^'.-tfe^'Bi j iB aiffr M 
iT^LbB ^b^^t arc apvb la ktu bbA w^n nr 

ihfiHP drkk-alfl lahrtrt wen* bj- tkn ouatar 

* . L 1. 
ItLnnK hrk' >hii-H PtiT In Lobdod «h«i bu 
■rsaUr JtHftmH-Hl AodJffOrfli lariclr TfprfBPn- 
lAtlTO of publla and privAtr adacaliflHAl bffdlflA 
la \k» AH. vrbkb vbould bo aP vppIoI In Lb« 
eduralEnn of rbildrQn. Al "JL bono" ni- 
Skr Albrn Splfpr'a hniw In Latac«Pif^r (iata 
jiTBDJijr lbi'>f'r [iri'P*iit to di'T'i tpr ^iif* T^ffie- 
jtptita-lvni (ij nir KrinrnHnh DrpArtU'tttk' Abi- 
rrlTiTsliT of l^ndoTi. oni Ihi^ Lootop f^mmij 
riiipnrll, *hp h-r-a-l luaPitT of VePTffllna»t*r 
EcHfinl. Utr Btorj m"iin*-r In ihn 
r'hL'liiin Towu Hall wat repcAriMl \h.f fnltawLp^ 
vjpvp,. at room f^r PMmr fMWJd-bu llPlSP^rp 
rouM ilEPL Ih- fDLLdd Oll.iti.e Pfftt ^ttJi#l(jFii>: MlMa 

hill 1^^U4'h 'Ih' Aiflf^^JtaDi vlAlVU hi-r bj Tisni 
af 4||KL'H1-Ci'ri', |-u !)• hniL'^^l ihu.1 tliLH bLnbtlr- 
^\t^^-\ lii-^'wIH *=fi]Tii-': HtL.B i^rrurl ii*i it\ F-'th;- 

lan^l furilUT H"H[»''rl*ll^' ' f** 'tian-' l!L Ihi 

prlvllrri^ of llrBrlQi hrr u-ll ncr; 
lBiBltJtll«A WMh ^ mm- nf lb*- rdBblW^ u4 l« 

, Zv^ H^nn ltr1fhV<< 1>»d. but Ihli f^tft^ttf 
■ Irnpli^, add bAB *lttUit *9 nn, <V »llB.(9wi 

I r«rl <un 4bat W UIIIdi MWIr 1 
ABllBllll- MMHIttl MMr ••••I*.* 

tir > ripf<t>tt1< ' 
bp. bpen btiPM 1p ■ rmrj pfpc4lcpl ■ 
witboul piwb ■4T«rtl.Mta^Dl ud liu 
IdoMBM KPrk for tk<; igoorfF ciput 
rbbW f 1» tPPPife*: ^ ^ 

Ii>T«''to''I.q#Mit Ui biM »U ■PtlPP*, 

wUiB I •Imt' ta< mppthHic »d kpoi 

loTvrft nt mololPli. ftPd tbfir limve «vt-r PPd 

ov*r ilila li^ipefl nuBF ■ newSr j^i'-'on 
[bmucli > limrnllT tUxt mi lolnul- 
Tbr AnLiPpl HoitlUI bpp b«pp f^uM el [ g 

i. .1^ p™cll"l oipootr ll whfcb tip WPll 

tJ.S" Kiprt' 1" PPITlPd pp. Tbo piPlnni put™ tb»l ilun 
»bn ibf kHptiPi ni wpsp^. tkir 
bpTp Ireitrd I US upri- Tlipn ire pppwmt* 
wtrii tor t)i4 bDlbulP, bprui. <«■. toiim. 

r.ir^. &nd bird.. EpFb pALtppl b^JCP Ip 4 
l^tf^r rrnm p pdbparlbpT. ud Ip ttBPLed rrP4 Ibtf i-IP-f ibr Ri^u^d. PRd d* pol .hp* nf L.^mr^f. flTpr b^P b*fl. PP lo PB*Pb. bpfll. i 

piuTb man tlwp Ibp loxppi kirdlr ibu Dp'cpra, vlib tip pp-p pmpip ipf tint cC hip 
•■^H.*Sn.t*bF|i. .l(:»*t^-SWBf,* Ippr ll""*! WBPT. itnTrlinlpri .1 Lo iptsprppiure. dipt, 
■ i^a%*M^«;«■*^1p»■^*|"^^>lI^l■' - ■ tlir u.uil iDPtt^r ■ppff Lr«. Of ppr trliHUI&i. im pDppD40d 14 pp taJulH IP p pppp. n.|?h *• IH Ihc rplo jp 4 

.m.n^r itipp .irptpltiR. flpd tiickp- ropllr ibo humod hft.pnjl. T^PT bPTr. .ooi„ curtopp 

prpup of mrlljl ai Ml., root of P ^^^^l^-| tiiV* bpd p,.^. irpflv rtJjil lhr pplippl. 1*1 TPPT foP* 

Ibpir lipr. Bi" mu st.> "<■" Irjmmliiia ntffr- ij„ h™pliiil Tbp milnip »»p, » pha ipH 

IbplMJi. Onp BUucl Bin 1 lif oclicr dPT «■ (rulBrt IP p Pllll4rH'i bHPlUl], ud ^ 

I bjm« --ll do.^. t. -.. . v^rj ° tM-H^Sfft; iimSill»,:'m.jagtla> 1»- 

riotb, Bpft UM Plllt Id tpp UP4. PPP I' -^v-^'.^^s.-^^-^ 
bod PDP dppp Ivb. ^ultn fpur jpchep. 
p bprdpF <l GlVpk kfl dPPlcn betaa ' -lii «Mf jB^Bt^STprt' iT^i* t*i5* 
vlp« '»•' )i«.inuM''«liBa''bP'.<i>*ii tpkpp trmm 
ht<r JUTS EOOB OF ITtliElli^ ' rcprl. liptnoiLvlIM'.niil uu. roubp Wbfii j, onir JuPt ouL ol bltfUtalM, fwnua ihi I •nbrT ralunp ihpr pprTpd Ipiitt'iwrtWMiail r>- 
FuminpTf or itap -Tlpicp,-' tirira ryttiil^ totcT pumhi'T r>r 
wprh ■ wn foprp ao^ pbacn Wp hjul tbp 
r ui'lifhPilPB tbp mpp,^niBrp of p 
11 T Airrrd J. Nanb"* dp|lfblJul 

(ind Eff^P TllPdH fuiiTirJ nrt.>.d' ■li(lioi fscKlp. Ttippr piimrm lu not da It 

men itUH' <^l<l^. 
I "riip Snit*' roraprlM*: — 

; i-^:. i-« «.,.r^ii. ..^^ 1 ■ ■r.Tr^fm=m ^mm m»mi^ in ibc .p«!op of ma, di.x.pu pppchi ki. n.t Um lit Au'^crAllu iiTii] TtumitnLd 
Ili^H AuBlrallan Husn-imH. Thn' ■! ■! i.f. vhich 
ha¥lDt a fr^ir hand flv^q Iilra br tb« Bdltor ronT^'' l» a*L to bp AtiTlbuuil * 

ktudkv of Nouat- of CoDUPDim Ufa vblcb Avvi I malply nfivris to tfw loTt-ra of orBllhol-OJT? 
WDFlb paibHi ot Ffaqlird." uuJU«4)tA:«( lead-jan 4td«t Ii U>na1 ■< sc tor * Un unw Lit- 

■ Hid al.' w pa r l tn ploaFP r>1 rn-.i 

J p. \lT kjl- T 

hlB nuh- 

tlcai iDd. wblch ifIU irt » Appit? Bome nod •rbliPiALin id ibair prlnfea. A Jipd ld,!^" -f* wpM _ 

iJllla VolubiP t-WM Plplturra/'^lif^jal^'l^VB no of tabrrla E^an aRord. In bf i^|ibi[»u4 
(ho Apdl df a maplnp-l^mrtl 

I am Durh hi nick hf Ab« Utti* Vft^I t^t^ 
niay litldt^nlAl]]' rHMTMpd b}' ti^. 1|l^{i3j4f H«i t«rT'i 4>Vr-r, s-briW litfCTfnH LloU tMH bt -nlAlficd U . wltb bPf' Tlul ... tan>. he ., :,. ,Plh^U MB IW Ird h^fm^l^ LSdV MUKk?,... CPWW AW iwrrii, LTD. 

^^nab* iWfT* l^'ll!^l^^. Tri.,Lji 
™H BbJW frua, ID I k lRl M411CM. 

M n», TIT lunucmut 

(* ilqwi trvj. ntpriHlFnli. 

'bnpl i. 
H i> 8 I- 1 T 1 L. WspiBrt, Hinil-ilfiW. ' ff It. h, 

ilppdTPt.' Tfn^n irr InTifrd un|p! 1 i n'l I^kL i.m. on V^bSCQS' 
OKY, lilh itaitKlliN t*H itli tkbiiifyum Bf TlBHtri Ue^U. 
IlKtrtPl m| l!*ai. ftDd I'lllm* LHit trif i\u-w^ ^■r 

■lnpmf"( iliirlna FMC, tn- ihMiucFi in tjnnimn md frir> 
MhTPMI, tU Ihrf- r.itn' pif fhn-t il'Uf. 

'MiftU ti«' t-'^lriu rtr kt-^^i r-^ l>^ ri-'.^^.l ir^ t hJ.-fh, 
■hd unt lit i'-iiiitL[l-ri n!LI. ivn.j. Li||..T., i,.|-.i.i, .f 
ftTbrf 'urr^ jljbtn hrjL nr iffiHir^ hur. a«iJ Mt ■uhul lib-biPLItliv, IfapUK^BtBDt^ 

fydaeyp M TIbo,> HMi, _ a riUrEK. rnmjirr.lni: WAHDHOBE, 
tft wJitr. with bflDdpoiDo Copper rpp- 
»tl Ma !H(»«a»l!|»t TOtl.BT TABLE, 
i^j|(gr#M!». ,«|ti llt^ft pnil:!!!!!! Wl- 

■■t^^Ma'>>lo T-vp And Art •Ktaa, JjLlNl .^^.Hfc.tTm. tl.,™ bt »nn., 


mo lUmiRU. TILE vncMAitiBfc UB 1 

J. TPAPK UE^KBAUiT- 

roft b.MirTiGS^aPh 

(.'ffidaoa 4fntt, pnu lEETHOPOLITAff 
1 nW rACWRv *t 

Hrtleadon* m^i ami ll nflka, Idi r^iif Btih* ^Fid i'ldrft* hri»i -^iil if 
4H!t «taA rui] IE In 111, KBd wf wAi 
wid *in ■ nofv «l ouf ^^BL'VERB^ aaWKW GBUBGE-ST.. 
OPT. Wf'^ RAHik imdpt- the twiipJi on ivUcb be aoJ puJlrd 
iIdth bin ^alfltcoat wiib bDtb ttluBiMl,:!* 
ttlQod tjf Ihp brana-bouDd biqUL^ " li -li^.'ffiftsrly 
1 (]aar[cr or 4l ct^ntuFr laif* i^iit tS^i He- 
^ralir "I*! apirlnr" tdp, fij-it oB Ihp ^rnpt Op. 
ppPlPlfin I3,ii,h i-n lhr. nrulan of iSTIl! lA-irr 
Pill br- minlly quim-i ih*^ prmtfi. cm Itafi Trea- 
aiiry Upm h n|h|m#ILr. Eicfpi ihAt ha dh4 
Dill >rrnr bill hAl an ibr I roUuB^n . IMM^'tB^^fjs^^ 

hii-l r.i> nif,a:ii □ rrmnv-tL 4t iar ri^ifnf .%t 

nhiiiii] 10 'br laai till? DVtti? 'm|*^ 
■I Li.N i-h" h,-rn *jfF thnt ladk^tt 
-.Uf rrr-r^n Ralkrr In tb** ntii'^' 

" frln. lUlffzy. AH A Jirfidmlbarjr Id 
ll it« li<il^ Trhrh iir IiUlhuK dnvQ 
:' Th^i-ueh ht- dM bol fcpar hla 
IimL fihf-n micd oti Trfiaaurr B.m^'h bf*. 

rontr^r^' iij llin e-upt«rti of Mr. Gladvtoiir, kJ- 
^JVi bTyiLi,lsE II Id with lilRi mna rat^fulLy 
plarprj ll uniSpr rhp neai m-tl^T ilip indnni-r of \t'brnch-*^i 
hPa ii.'HL-'i 4^alLon of wTial burBn ttiay *jCbWV Wl ji#i*.r 
PomnJil^B of Wlial Hi'- Sflrtfc l^Uf ' VftM^T 
mt»M\i ih-^ whu«<-bHleFd Bieirnw''*m. m^vm^ 
djilnnnt iTurtv mOiP nf up MAT tTlipb, atUr 
■ 11 Ih i^d Irl and 'Ton-?- 

itt <'7<l / \'\\\ 'ijiili' 1 bu-'F. 4v-ni]iinA*V nl- 

l.i^Kil n.n <<l tin i|iri|'-r. H-iil 1i' ili'1lfl|[ ih ]hiiL^i]kf 
ii|p frin- Ulli'i^ 1 1 h'U iii4' vljibt. Ali^HhiT Im-^ iMtTllJi 
ilhLKlJiii' "'^1 :■■ ^l-^Jllill^ iTiir 'H' l-rfikhJ d kwlMVUL 
t^ml a-nM-lvL *..-jh ll 11' 1*11. J|l^|.-»llh : AA. 
■ti'.l^ bfpfll ,. |■.:,^^ tnil -^r tHTqt^ ' ' 1V>F.' Itpfd. 
letr-n 'll Lly[» ]itJi:i-, aI Ult t'livt' 'H^ iBll^./::. . PHIl' 
It ^.pr.ij i,],L^^ Kith iiP- itti^!*Tl^.«tW«^ 

i^- Si.-. -m,^-,- hart m^iM,,,tf.:^Mfe; 

leprT tfe «iip«t^l{i<f|lF.'lHr 

II 1 1 « ttatii*}*- ■ jpfc^ *titi:'-V|n!B»Bi iMtt. i 

n inn |M Mtir^rn Iadi^, n-bo KfRptttt/iItttfl-.n: 
nrn1rhol.p-v I.l3^ irho InTpP Isll^. ' KiT 4tl« 
rtrli-.' I.-. .ifTV I- .11- ^■i Ittki-ll. It nd h*" Vlll Udd 
111 ilji-- Ti-.rk. r.i> fir Bfl ^J-- mjir Judire fra4 
l-ipr.: ]ili Hrrirt pnMI-^h^'d. a cOdtih^ BPA 
rirsicripihn If— BBlp< ib^M;! IHrBlTllrl bnlrnif Htt 4*r inttJjerf ■fttrtift*. 

Tn l]TAtCiB'«U**t A tnr iMf* AfO I aav 
vbat DD4 BAf tMBider A r^privBcatlTc irp** 
of auLujBn B^rft. U BTA* of amoka bf#t tio'b. 
trlnmed WHfc HMaroy tolVvlmn. Anfl boLn 
tnda \o Mtci* TS* rtlrt wiB tbe "nhrpiiB 
#hApp. with iWWAHvAtll dnwTi lb* fro*i. ttt* 
rnal waa In tfeMMOAftflr kBCt^^ with ritrmT* 
and faring WMHhIhb. ^B Cq W«Ar wlik 

tbiA cHiua* Wmttn * biBB» bddln nf 

■molFiiCOlnund rfUt tP«MB ♦>« pfftTlrlr i, 
mAdi^ |tp Ci^'vC" h Warm lldllif. Vit '[^Vt an <P.-1(b 
n. gri:ni t^'f^l ot ralvcm n^or ^L. am; ihal B 
lijfhi i*rr<-rl TTPB BalH'ul. 1< hai.B.IacB Jfoitf, 
uitd HHinii^ sourhPB ctf pM raaa plak AbCtiir li 
Thr *s<npvi*i WPFB nn](i*d OT*r Xhm MmtiK 
]hp r^hcw^ *htn tb«r rweiailAbBd v^ilb KIIt- 
llf^n AMd Incfl. 1 thlDJt tlilA Al^to PAnt w<^ll 
pv^r tbfl ' ana, aiKtway b^twr^a ''Ibair and 
■wrliL. 

A grrJki di^aJ at nuUl U.'^hUL- U bcliiE Aorn 
upd^p ibLn mAlGrlall. tuch as lute Add Atlh 
muDllTiP, chitraa, ClP. 1 laC &Qf IQ black ^Ik 
I Hkad terr Enuiifi matfii trp OTi^r Ikirh an Aha»IB In Ull fan 

ArliDm ] *AW mdervolBt a ^ura tat abJa ^IA_ 

»dB«4 br A pBraptta. Wbcp brodBkt la hfm 
plttnajt wlB la A "ba-d War, Bad i>a brlBdt dc-* 
p«pit«d la ltat> «Bl^rAbpe bp «hdUl*d boATlflr* 
"J)^^Lrli a doctar." The natron Av«n tbAt 
Ibli la 4ma, and U ir«Bld bs linwLav fo ap- 
ptnab liEr w bar kH^i'LAl tfuLiaa In bah 

wbJcti bad BtAQi^ law pnftMtvam, ui th« 
Dnbji[ipf pAti^ni Ufepd to Buppnrt lhe nt|[1iB 
of ih" Atciitb with hk rislii {lAw. waafaFdB hl4 
fjn*r wllh iht }cT(. Aftfrl- ht! ipA* cUrM. tW« 
mcrn wblta TAIa Hvri brOBfllt Jb, AllfHrlBf 
In Ih*- Biqe *ar. And WVt9 cVt^^^ •mf*' 
Hnni, J Bftw a pw nMrjr.^^.^^-'WHIlii*, 
Bvlhoia. « mero n^llDV^ HaMf H 
with iin mrpult) w][fr oppb, breatlUni- baflr. 
Ih wm a foftltr tMfirulaB. and t-'bt WltrOD 
plalnad ht* wni h'orEA Ihmn nau*!. 
1 found (br rioiti b^ fir tb* nnl utftr ot 

lhr p&EjnTilH. Tb^r w«rB Ul «0Pf«B4* HBpAn- 
m«nLB. anil moat tk^9Wk4«| M t* 

LboBft snrplEip i;bcLBi. CUit ThBi 1)1 «r« dor- 
nae hmie. Thi^r keep tEi a corner qf Ibf ^Afn^ 
and don'i d'nr'i: 'o I-.. -akiiTi Tuuiih noi 1^^ of. 1 :^^V^p1i^^;p^pr:ll;;v^r.;.;p:^^^.l^l;.-ci, '-T'i i"""' , J, , . , rlt'flr ii-Kl (TilTrnvnr 

Sr^nui. vnratttpii^ra In L^^wel dihI i/idnCrr titrds itraii^^l, hi eLI-c pnrl Mr. Korlh larcflr 

^hurrfarfl. idt-ToiPfl Itlin^Pir (hn tn]CrTiirr ^ird— tha itiVVof' JBiiiinr'TElDn^, «in^^^^ 

Whpft hr- vnsr luitt Php lloiiie of Ijtrdo "f^i "'nimAio^i^ ^LiPll-ftllBit hlrEla and jpi^, .tj|ji(|iq,.|rB, with B lATft nr^^jmb: Tbo; ftmtui Iht b^tlemr tbaa eAOe a bnad Inafr- 

uirtt ar r;hKiituir Iac* wliloh had Lit paitf^rn 

lllfbtlr worHad up la narfcw blacK iepIvpL, 
ihrni TDfir^ ^liif^ gf lh« broAtlvr V^^IvpI ribbon. 
Thr -Mrt lii-ol^ wan «a'!l Esured info tha 
\v.tt = L. iinil hipnn fylt all round'ltlp botfic* 
iii!i[4'h^d irlih ib« AddttlAA (pf iama rowft 
DLBilm In alLh ^nd veItpIi la a p^le abadc nf 
plt^k, whlcli irara Tflktfld In Oliver ilaAUQp Tbin 
WAA A ffowB BEnarl «n>ffii;|b for matii p^ople'a 
»4iilri<ttl<At<H And Tftt Lh4 tff^t ^AA qulot APd 

T^:a ta Ha FXCPllcnl WA7 HiAtlAS WiP t*iB 
UrnuLned rmba* l^blcb A" atlll bdch wrvrn hr 
ppapli- in lhr' '^TL^ninn. 1 nK'ayi 1 hi all theiQ a 
MnJc -TiriSLnar^-, itEid Ip IaIiph iiamt* ImAirLtici- 
tlAQ tp mAka LbAB up ao a< to aVoli] ihlu. 
TiltV.ftaTv^ tbr i hanspa i-pn T^^l1^ nn irvild or 
^Iwr 1 lAaqii* nr poaif" pofi -r^l^uni'il <tiitfaD un- 
dprPi^Alt^ .AJicr AIL i ihink Ihpf Icmlc hir<iti 
OTPr WHdiU^ ATilll ^nljr nf rrllllnfia AUd 
rTnud-h]|fi.<*i^-.t»A|r^ ^b* lulvlpaAl «f Ul* 

Br^ciipa;. -fSW^^ tStifi ;iarei^J*K acqMlD4^«i1 

rabvA AjfiiWlV F.Ert "iV apalokcent. anptfiaa. 
t1irr\tiUut 4n B tAirtflir ot Itfbt And pIupb 
'liitiifrAiiJtr iJuha iho mtm apiirlilc? of 

ranrlnii rtdrka anf, Bl ICJHlnei MB iaH^\ At 
thli tlnia UPMr, llUl yoiT^Ars i«fa |d naf^ 
litif^ 45^' rliAPirf'a an A[>ft eHV mdallDBb wiu 
brE>Bd m-clca, and It jnii r^ri.- jtho-t|.< ll a llUlv 
irturh of EoLd: can liiLrrumff rt, inrh. let naa 

li'U }'I3U. VOTQc £Old kpD^da b-Lr|>1rilEL|f cbo BMIi 

nr A'al-HcbiiiLL BiirkloK inBd'< of thfi^idi atd quLt4 
amoD^t tba saw rocirolr*, and brail* tnA^r 
\\» Ikln bliltflti* 1IN<? rtli^ motalm art- rarf; 
and inoi'b ApbItpiJ br Iboav wItQ want Hmv- 
'ti|i).n|t tii"llL]l4- out 41 tbo-.^oumon. Thon Ibk'lt? 

mur ] l^l.ak ^or A rItI Ro^Hr Itii t^n i Duutj? 
lo It nCallon Vhi.'r{< luffKHRf it EtllDrilll/ OtiiB 

nf ^tlPifn llr^nnrq H'&Llid liP 1 □ V b| btd li Ti-, Alld 

tkr'r.1' r^uli] iK'n li^Lcpn, i^ti^ at uhhlfnu and 
plaf , anil oup H^]fcHTi^lT rrf pprlARfd -ar-i, wirh 
prt>(ii cetBUlffnn ipf litrL' inmlfa, ardor *itilcb 
fft'llaS *in '■llh'.'i' Bi'l<? iiT (hi-- aKoiltnlH-r minir^ 
loOpa <A cotoiLTcd vl-Ivi-I oiLtbt br< plarad. 
Tbpf APb totirl JiiM nii-tv 'pJ LrimmlnK nng'a 
■hAoldArai aurElitTiE^ TaELJaf from th^U flT«q 
a t^fM?lq] llEii?. 

MOinfC Si[LIC8. 
I BAT A raw d^i Ago pane pidcft ef Uia 
mnlTO allkAH It la a ravBral^n ta ll» aid H^arrlcE^ hJ» hqi 
^i^tn^ianrp/i j hi lird tau hahll ivrilh bLm. rir- CPUAI fqeiQT af fAoarrPK Anrt nlll*f ltd* I^Ii^Ma vj^ju'^^na^ ir'iiil'"TS^~^^ 
, , . rirtt«iti:d'H(idBAtpr»i Ani <^ lnpeoi. ntip (ia(L^ tltttO^ tfiMiq iuiltivt^ 

AlcAl *aRar<,„pnPPa.>o^|d intlf t4 ItlTO Inalancffa Ur. Nnl^ii Sg^i, '^'^ )ni^ 
In thr ^..PbiDiaiiH Ihn Bjiiro lindf>r lhr froiiL i WpT tiitiiiltiiEaV flf hia kritnreatlAH aiLbJ«<Cl ittct, Ibia matcmL IB At llA baa(. and Inlnf 
banctli:'* on flthi-r >lir ,iT [hp labJn ta owsiutWi*^ ^iS*? i'*' doiibTB wldffc. Ifaflf an eur" to IDAiia up. 

MoTPELlDqt for n-rrpltnn of A hAl iTi tSit S^)**?^ lA tiPbrnW*r mwj™**dv IPIWI Th"V wnni hut IlMlw tjrlmmlnr. I X^Jiff 
[xiMa n frAmf*-rk ru^ i^^n t„ noorr'*^ '^ Iw^tlftlr apheBl lo hlffl InwfA. | look bc.i tAaia v«rj tlmplr with plcptr pf 
I (Hp *dlP of lUfH BH-fcE. ll vTDri pFHTitr L^-. iTliif: undf ppt 1 r1 -i. for thin ctai^^rUl rUii|» 

TP warrh \Y» pram^pr, unKDuwinB Ihp Evaartn.. Ait 'Kn'RHMtl ufRrlnl rr.inrn nhona ITiar Si.V niEhtr iI^wIt io Hj^i fi^UTi:- I baTO no dnn^t 
aLlanjiHnB whm bn p^al dftwn iti r™a( h1i 1*""^ PlBf^Wp blu^lnnHp' 41ml mnrinrp aflnm Pr*.- joq n-qd thia pli'WJi rtt thn nav mnlrei 

H flf Contnionp ^oMnm hi i tnL^ 1,"m hiir ' 'J"'''^ ^"^ '^■^i''' ™"1lal diiFlni im& In ^\\\ hi ah ajtle In your acaarlvAt Abdpil. I 

UDdrr Ttn bpnrh v*^^t^ ill p. , I ^^^^ ""^^ P'"'" i"»^^'' ^'J:!!' »'''=^=' nirBt([?it Itn-m In rAsin^ Jou are preptlCAl a^ Hi 

UEJOPr TFtn bpnrii. f,^'>t»;i. ill n nurnl hp lo w«t. oip aiaFniiL dfpcLphn^ Thui* nan Bo tkalr tLt<tua| Toant-H Th*y irftn I waa «HnnpJ 
how ib^ jLtitito v^^tjaia ibp il uqi:]! I lift wri« luiMi Jiai^BP □! ma || nsnrlj)!: durldi itifl ycAT. T«a lb, eoHlBf fuhlvB^ and wo miv B«lr '1ir<*' 

" "''"'■'"■■'^ -^^^^ ■ Uffll. ILho maof BLbora IB b«- WAFd, irA4 
frnin All car E-noiplAlbt. « 
L aaE M<^xi Lrt an oi|i-t«tJ4AL And 111* 
BifliTVH. BBd Icunt from hnr bfrr Itmir 

i»lBfot «l*tatt ^ ka4 am itoBHthr Bt' 
fectton of thB bbWIba Of bti BBeb, Abd %% 
blpfaL, whflg ibe pain tir^w wnraa^ be woulll 
And«a hiA m1alP«aB UIJ aba rv* aad rabh44 
falm. ThPf thtn lAr davB aiaIji. BSd tJuii- 
barod aide Pr aL4«i uatU li« palA Afid* W fc« 
bim. u ja doitfbtiiu t« ■«« \vm hba 

p<:Opl« lavi? tbir pot ^T'BlA^t. Ob4 wbhs 
K-n^-b-i^d an InvAhd del aM ihe wAj rntB villi 
T'^iiL-rwind 10 P#l|tmTla for advlrp. ASd aftoti* 
viinin. vtbca (be tajh cr^W kAfMil^ti, BhF WCai* 
did Lhii mflBiFboly Jovmty, la nrd^r far bli 
Bbtiilfl^ plf mcTfAl E411 la [bp :ar bi« 
ittAij TEAMES. Vr t*. A, FVAJitllEi. M ICE , at pTMBl !« 
EQElABdp 4p»i:rlb«i, in a InLl^f dated He^^ 

irrabcr 3^1 ihia idiamiUMt n*w vspt;— A4 
4nwtlti£Uy i^Aa Aborted B pBrtf d ffnlawft 
» di^B aitn lo ijkiptct tba worfca |d 
ftcM ai RatberbkttiP 14 provide am wldlll«i«l 
ipJWItBf- a.1 Ihla pQlul for tbo tOuwba^ tnif- 
d0 JAoTLAr an iflEb^f ildr In tbu vJclnltr at 
(tttr Dacki. TbA dlnrDlioQi of Ihla pAir artar:^ 
tor vt-owdi^il Eaat lidad{A^ aatlmAta^ t« tHt 
ill.kiW.tim, vbov tba lUa#Altude of tM 
ddrlaklnA. li w|ll cninEflt of a CBri:>laA Aoi 
foEiLvAr LUBDp]. r^mmenclnji aL Roltienillbvt 

Apd t«miBALlPj at Si^iMtBr: iat«l bnitfe 

^A ttidrE— mile, 1^ TiUdavf tminrt |Bl»adi 
lAlpIr dpdtr lbi.< nvPM' Hilll be lined with iBBt* 
lEi>n «tad tnni'rt^tc. «- 1 rr^L B)^lri:l(*d. TlHl 
iij^lmlt<cq tn liw Surr. y ' nnarnrrfljtl Dnck bb4 
tb^ Ifwdnn a>d lip'il.i i^Di ki aro AppoaJM ABafe 
othe^H and 4o rloiLi' 1 hua^i cinrr«acaB IkA 
04^1 ll drlTPn 4l<|PBNltV AArAAA tlw ll WT^ SH 
ll* therrfore lonic-r' tbAfl Ibi ordlUrf Wtitk 
of tbo I'hajnpp at Llil* pla». BHITIib |M 
IkitK' la rlrc^uiar, SOft In dtameior, !■ La* 
Crtbor in fitijti* turh lit UB WLdf, Afj^BaBt 
ttl 17 4i^ritnrJiFpp. b^^lnrt 11- inch latp*M«l H'llfl 
fHPirtic-p| hr hnjin^, TUfao Jolliti Will bP «f- 
ilrtJr lovnrfrd witb caqiinVe, aad tfea trtol* 
Inarr iurfA4;a wLU bo tiH:*d -wllb Wbll# 1U**4 
LIkip 

^ raiBpleilna lb* iBimat <^LA■T^T w-UI ll^tJwny, 
I madB- l«r baa,, r^nipAr^it Mvb [Aair'i perivleKlTy aa m *hr ! J*"* 
hk hal i.md not, ««.orting in tb^ naasp «r. S;.;"it J^h SSJ^*?! TParP. IPki t'^BfAd under ibp tarnrta nfi whlph 
ho ul Ln pr:rfonnann #r hia karllanir'ittAr^'- 
ilullcB. le waa Hmo nighlp b^rnrp itio Hrpai 
hiAn tnadf" Ihp Pi»all dkrovrr^, anil r^'IL InLcr 
Ihc lllnlatprlal hnl;ik nf planttiiK nuL h||i Hat 
bp ThA lAbk #j If \\. K'tr^i a cabthar^. 

Mr. Woeryprnny. T.'hoRr Enhci-urB in pr*p*f. „ 
atlon (if hip *'Lif^b of Lflrnl Praconinr'hl ■ nav-n ! n 
h^b Ipi^rrupUid hv lllnci^a. 
cent lUM) HI vart A«Aiq. it la ue pouJblq wrr« 1 ••1 Bit* CTr»»ir^;i^ti^:iijB(5i Iti, fuMiB but 

l^t-ftn*. ' one Hpble,;«^I.^t*rt*|-tJr*jiift-p;t;;^ilf«.l» f -— ■ 
Ui * l«*ll6:.dW™t. Ii**.: 11™* 
^Dd ji «ur«Ki'p. ft '^IKMM Ik' ttdpH tin n«l;icl^£ 

pPf bUM'^' lutij irn. 

IS Vibfwi. ^. ■■.ill.lTn"! bL«*«Ht ]| 

."^ ^1 ■PllltP*' Pf boltjH ^ ^ * vai\ TDOVm^iDt FEtTtco.tT. 

. ,/Ml!fliinp *d| . TttttpoPl* .«#t tUup pboul wbl. h wpll- 
laip •tfMittIn IlKieipopia vonM U* unklai Ptrlpuily Juil 
ml Ll.lnrtp, ihM, no». 9IP0T WHHI (PI Ulllr bpil onpi (llrrct 
fPL.In l>ariH. iTb«» the %\%^\ IgUL^Ii npil (^(^ 
L^uL p; Ir^pqBcb HIMilQni lupp ouL p mupb 
■wcur HillpPM am DU bp cat la uibApp. aa WHvb to axLa nf tttn tU*t*t CtftttR llfT 
Benailli lUB pilnMw wUI 1_ 
water ruitlAA. atevirje eabkra. 

TlMii aypttln t^kHteUinv la bow bb iraU 
rftl1hUnhp'4 AI in BBHki* Ibd ABClBWF tfl 

crtfltijr iPVprcD&f br4lHlT dlikBltt««^ U Oil* 

i,ian » nUAll "ptIOt- tinMB] Uft Ub IMB b*«B 
drLvfFh B.rMHiff (hv rlrer b; tin opeFaLleiB of 
Ihn «hlr|<| iFHii-nl, Ibr niatn Lub# (c^llowlnc anif 
abjiofblbji Ll, aL an arnraife raL^ «f IHt 
*»?>]i. Thft itrAia paaacMl ihrouvi conBltU of 
tlarp with bdda ot aAAd AOd iiballa of*rlrlat 
a bwl &Arl «r rock at A cbAlky BA'urr, T))+ 
anroAdh*! tia tiikar iidB bta puUAllr 
AM »ntm VB HaTlf Iplabad. bbJ haJb tuA-« 

ihafta nm ntt, tn Mat ^t th* 

water'a-Vdcn- ThBa« AnftB feAVn « AUHtidC 
of iWftp ThPBfr will b« avBllBMa r*r atalrB 
^^a^a and lUta. Tha lAttar a j Btfa ta in bbs 
AI ibe LmAob twb* iwlhnv statieft,. aa4 m 

National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1320258 
BAYS, at « ^lit, |i*Mt AaA itmt nf tbuti THE SYDNEV MORXTXC HERALD, s\Tri{T>AV. N()\'l-M»EIl 10. 1906. ' ifi *itD«fla A t^iciTHinm of hNMi-^ !kFf«1F}r 
nui'l) i]l'LiihIi-»|i ibiEn Dln.cia irlior^On, .itud 

11 1'liiral (ir.'iji' nf K irtHI CprUf*]. 

An[] nil ibi^ fturkJii^KB^ AH*, (iw Alalkt 

. I rtafoiden. uid ptmlui or mo«ia ttw.tRt* 

>■ th* t^ltlDK lUD low Orel- lifi)^. jLiiL hmiJiirnl Palaiin Wnrifflnilii. ^^Ii^-r,- WCsU-r i',^^ "^^i 

■ior:r treio ibe rroj^" thcrt- Hi's caftrriAiiF corDDn Dpiiit" hkd i^rcQ wrltm ^Im 
trridii&tiL tomtft la th^L f^lr i«nd, hcjffhii UjiyrvuLb r^BLipJoEhKua. Av4 « )rfl" ^Ifl* 

ever whif^h lo-dtr. » iq ibfti i^NianbJf^ haiir Ha4?r tte bridii ef Uid Rt^w; «rvU4t 

»hpn ih(» pofi warn oAvmA ^ 1^ f^ftilir UlNtH r«ir cqum*. jfrtt it«M tm'ttOM thv mn fl I . 

And whtn 
■flBdolA L| t| i 
fclL-Jli. nlLfbtpd from TQ^I" |Wt *t^r fer«rt th« n«fp:« Jii lJi»,b^ t** MMta t» ttUl * OwtMrtti*^, 

r»U**ti tit fipjMtjr-^^ riUs^ dr*»irtpa p'^opie; tti mub* 

■MW^i>»«l *t WiMVt **4M*f *Bd rf irltOK' KO^PK mifl r^m}OK PeWB tfifftBi 

#tiniN« III , c^Ni^awl* fNr^ XttftitlMeU^ 
AHinttaw tm» h but « fi^af ipvc^ 

iHtb m.a Imiivi1bj« pB*tf b«ielt« ^ tb«- 

but Hvlthrr e!i« nhntfo-iri 'btAnUl, »r tlr 
rUlDs Bi\\iM In ifa« bLldafp d^i-uaec, cu ■TAtl 
14 dim ihi? bpaki^r pf E^ImuLb ItspTf. 

bcFDud, Qv^r tbela tbe (iQrf will iLDHfr Foj ' 
■D baas. *iiiJ mtr wlilk dovD rtif l^a^ 

Krhlt^ roAd. Idd IMnh thq ftrn^t nt Lite OlL^^ 
b«law, Drf> iLp Mr b« wboHf rlLbdr«vn 
fmm Uip Mlltfdv, Afftlq, *i Rgrmi Umrc U, 
h flCfUl* rtm or «BMtL WklAb^ mltbauvll of 

i«U* MVii4ttH- 4iHiniimri 111 tii p« vbit 

lWf««m tb«« fiU %hfeh ttai l*Lfitin 

t** »«»»4t tHU 4» .##11 la iwti» ^Idf A 
wfef Mii, wwaw tpf tH* twMiiup It* tw 

^chpqi'M halh ylotH aid 'iNll'^Ut: th^ Inw 
ItrffflB mre iaag 49fi|^ And itu »Trn hillf 
UTf mdUBllj' fi.dfiqt Ibls t1qU4r ^deDnlt-e- 
Krmm. Bm icJlL^ry aboTi^ ibu ca&tuasd JUUf 
tkf^ tbf" dornt? St. i'crer'i, ud ai iL| agbl* 
mi^Pe catub Ihn Uui Jln^rlotn J%bl of 
a Rhlnlbf ■•nitMt S4«Uait ai'roii tbv IaihuS . ._ 

HsAti^ ehilUftllon tt Hinffliiiu ntpr^tkmi 
vii^ baviur vitdt nftflq bot* Ha>|fclr«, tat 
Dvritinir ibu aoi Afn tit hMlr-iblrli 

IdDiwclc^ of ui^rtul »ci|iie-tLla^il lKu bli 
KDtcBtnr-i, |[ ]p TiTj- usfErrLilDBtB Ibfll 

Tib>>L]i>i hhvr i h 111-,. inijTr-.-iiliF5ii, wbivU 

Tor uumbBr. vl^fii^.V. tad i\iieUBi\y oOUld AOt, 

■UrFly, n-f iaAlLtli.<J IHl UlI^' liF^rJbUD Nf*^ ^klT 

dlvhllAic lun jb, aljovf kJ] tiijri«ri, uiriiy. It 
It A6ubltv\ a itn r»IUfm «[ « ku-^r biAn 
of ttu^ Jdllldlfl A|t«ai (iOfldeiDUd La vm.ll balf 

neetfeV Aatf^iiHe txpnmuoD lb hot IhAeuos* 

Qf S|a^M*l;ti:'alkf*. tvtiiuro [a thlak Ibmt 

hi lJi«.4Bft^'»r 1^0 1lia« UlD unfOTLtLUlL* wu* 
tluF'B Jittrca «'o.ild bi Ik m.a UiUieElleil can* 
dliifhti. nil, I uniiDilinc dlBiLvli^ Abd t-ukltn of 4 AlSTltALIAN SAlLUiiS Ak ^ri'Krni v\tnr. u\i-'n ■» r«|»r4ib| I^'aI ina tlnjuth nf lUr 13tti»kpjili.t|ij.. Uuflnl til L^«^ tvtrf Aatti^ln boy •iurnld Icaow br]%«rd. A I^Wtfli. ^.i^fanBd ^ nHluic'* 
fiMn-iwfF «tawiimiia, tb« irf Lb*^ bep^, iitd |i^.4»H: MM to^iM hu vwv^ 

HunLer Hiv^r, fil«d. All lh«l !■ ionf^larlr Tbe Jantf Mll^Dh, art#l- ItBhttaB av^iut 
tNC obr rdunffM^cr^— rti4l la ir anvrl^lFic nMDTcrwh*liuliiit (hMe tat- onn hmir n'lil n ^L^tli'- 

nil Lb tchid ihtnv nhtiui i-" ■'<■•■■ -U 1'^^' 'i^ '"*'" ^i^^^'l -<f h- ^ ' r-'iv of 

itiBt fan wpctt lurr^i wl1h iwn Lnnrn II, ['ur- ^bi' hull Wqk klj ^(hi'n .i 

BUU oC •Dcqe mnvJrin ftlif> h^J.I t^r,:! ri]i.ril rqi] fiplura BH'ii i1r»' ia bi-r iIji 

illp ^Dluiiri iLni] lurn pboc 

wtllli!- "iip wan biinilMg, [Im1 Lcrc4 IN THE (]A|{i)E:i, .. .. . Mrtrn^ faqtf^.jttOFV'i 

{'■t D.ri9L 'dr-: In iilhpr wa^ tut tbanp Lb^ H«rtli Attaattei tu^ Mirt 
Wf, in ur iwcBr, ihN-^ »L'lkbiiMl popMUtlnn, nicb 
li found Lu Lurapr und Amf itiBt ■■TOUitlt 
vJttalB ifa« tioundH of tbo i^mDH^imltti. 
orrtUDiy bj^tw id* pwim^ 6«ni ol itif 
fOT*h H«I1, tut, «■ itoU tr» DDlilr Mumniid lH[h mlJm pi-Flrm of AflLlUc Ar]|^ti, w do n&[ | '^ur J'-flra 
rUIn tb«tn M AbitrsUv:, tit •a^t% mna 
irbatiri or ibe tbt Oir* b«*t vMtiitif^i^M it 
ii» Lrid4 riliti mndf duitv:, H b in lit- 
»ppr«i;l4tal* qutdtltlva, TD«v H no kpot n 
Lbt Loflf Df tl]0 AuitmltlD routllDP 

frbere obe cii.d pvi bip flnitrr on m^p, jintl 
ur. Tbrfc ii « vlcn^ld Dunirrr for i^mnfa, 
BMll. Hi mar iqoBBOL. na nbsraubcir miEii; 
'kL^dmrjr Artio^ bd m luiut doiiujid lit 
oiA^c ftiT ttfumtn. &UL uiUaAi itu Sofanon 
trm b<- i<nij[iLE4 U q|EW,U^^ 1^*.ta»TB HDD* 10 Jub£ Btaftlani) , ,-,1*11, -.uv -f- 

I4.1]^.ta K, Mllur'fl llTd DhuHirJI fiyjin |"hi.i L'finJlr.l 
Hi' thf pldciH f-nn. jini] v/Lm Imi H reara 
olil m'«-n1 In n^m wlIJi hli rm^*r. Ou him re- 
urn III EIikKlJinij ho LTiiotHl llirt MVf. ADd W4fl aiDaiiitBl Ibe- Runini la ibo Uif 

rberti vera wrvk* a( mtnay ilii] rar pnar 
S&a^Ltatad, tXl^r Inplni lutb « VB,||BnUr f^^n- 

*m-*iptlf]ir tn llirt hpnul, »nd Pu itik rNnjnUUmt 
Wft^ irhnpltip|Hr 1 m ilir> I'r-in]! frlniiiv ainF 

plB.?|Ht \U thi' Ol|>1a1a'B (iKblll, p-D fe1lJJlinri"1 

fbol faxt 04uta boi ]lo d4?ivij. bill nn nliinik 
- i-«.n- _K -nlT*" ""^ Hi.FcllHli (rU^i, Hrir. Jei 

nr t fAmiTr »no iltbl. idcI hn nnn Jiiflfaln rouirtVnl, (Jn A<A(i1t- 
frtjm iTii.. L fuJlr.l p^j^^ jjip, |/roai.^|, jiip, (gujpd ii,e fnri r^nti B-itrji K, Mti-i H, muluigo* gr Ptbur aoiprft, cdeb- ' r?"i^9i3{i lci t,bo tr* iaiv Mf ur ji«jird a l>tr Dole*, and f&r jin kfh^ir or i^-in yav wUL 
rDftrn at luru" IhruLu:!! rJa.n ninij^i^l ^'-'1:11 nlk 
□ f an aQi'li'iir ijrhPit"iir. \iu1 t^'fi>rr jrAu 
JiATH- Knnc cur i,>- wl^j nf iin mi I toni^-' [lUJtAfc. 
i|ir. IV' c-r j:|nThH, yn\i yrUi Uhvl' tLiiRrrcil 
T-nl W-j^i ^ii -I ii'niiln ronn] ivtirrf-^n In rH- 
f'lirHli-L r<l]'S[>:y kriii,i;Kh. rrl^rl yrV try 11 II TS^f 
Flm]i|ii l'y. I''- iTT'HHjrj flf n col.nbin 

i'pIbij"?'- in 'l'i-;i. ' ,.1 '1 h;^ ■\ry — ijsi* enatplrtvy 

rft ihr^ rififi'.' >].iiiii., rii''ii r iTCFE hro« tb« 

rnpiUUUc .-nJ c-iir.^.'.', li '^■'i n-^ Bo^'prfSjpt. 

TTlP fonppllriirj' JNn,..L. .III.! I'.ill.'in JiIlJll ^t- 
hrnftlErF b'lTis i.rti3Miiiliii^iU.^li.- Inftu'EiilJ-fl Ib" 
front fif t^fl P^l* iFnlpfp ThJa Boilers' ffJilH^r. 
IHIp |4inL |4-.|iirir, lp niclnKL^ [ntiiDnrlitLli.L'Ll Id Lll1^"^.\ 

ItftU nf 1^1^ [ii'iflfi. [t.^iim il Tl.nJt^^T itii- KTT»t;T.i|f.. nn t'l-in-r T^p TDi^OMlDt traiUB-i TelU ttf 
thllr fllt..Ll Llivir ..Hi.-.- Wh. r.' r.ilkM.> poT-'.r-:'-* ipd IrBmi;. ^oi^M 4lfltr»*'i b.Im V4 t^/^ I 

iTBlt ^JinulJ I'lUnfl. lIli'Tc I- ll KAJ) 

Tn itir Nnc. A iTlnil}- HinnLFic:in1 blvaH P**'?^*! |-;|ar- ji^^tMtlbt fTi^f gf 

cally rmpir tpBL'ti is uvcT^btlnlJDI. Hol •ft'iibil tba W^qderlul TurlaLr «t •l"^!: ftlm*. 
Biyrb thi* LEiiQbIt' Tall of nan. 
bv IDAI 11, ipptTk ai]#. The tcmlrBai 
lb KrtLl?TFtB«nt ihUd. rirtrtrdt KK. brlvoBP Lbp 74 

rwhd atjpa tod tro* v^.^ljaeil^' 
(hToudlr from iB^ir .'frti)i|iii^ 'Ml^'i^'^^lt^j^r''^-'. r nM I'lNUlh r'lrrJf nr thv III- Rlld hnr*4IUPll amonuL iU, luhur Wouit mmUnjiV^; if^bk ' Lib fnun^l 
\y*a [Ih i tbt lUJIiui etfislnf Li ef)tac«di 
"UPMHktf HUllrMQLd, Vitb. ^1 bar ftWIAlVblAD 

^f*"*1*^*"'* iucblfl«dH kliftb fliflu Itvipti 
4cJU Id » bdpulpbgd 4fIdiT' ^i tlkxl 

ttlbvN List tHtut okit frsv bin trpHd :lM4|9ift^ TTlo:*t ftl* ti(wT %f cmplr PSui-*- fofl^fir vlth 
ittiMi^Uxi^jA^^fj^^ |^r,jLii4.-.il!Ff. «04' 

''ilift iF»iLn» KPv Jiiiaa't^7iL.:'|dib^£ei^'^lt^^ 

IIM^. 'bm:* ai^cta '-lii»tifttfrtKij^..' iff*' 
rliltf et tlMBB qiAiiiinlwNmiftkJtm^lMt 
ftitBE dni(MlUlt4 .-^IM' ilMt tejerTt»-l« uac iHt 1ft '«W4b. ' U U lltivd 

ib« iwt nri of i%« ttt» u tb4r 4M^i. t^Jvii >iui fniiHiiifl vvii4iLM idwifc •nkfl ovt of 

Lvtaii* rroiq tb* fB.-OFlF bltlB^ j d«jtjttaLB Ot llto 10 th« fltF .l* t.4 ItM^ 

tkiB i> ■ V¥riLB.bifl MtraibfrvJit. jtbrouiA ii«r«iib H^t'^j|f^ij^'''|^fet*jl^- 

Aut) tbi* L']t]r bMutiruJ quoFiia It ov^r' IIw'^uli havFltir or iHi pim^ripJ tber^ Ib' n 
Adriatic Rlorlaui^lr t<nouf(^ a; 141^ kaur^ A,wli«l*d tEnntc— Vml'^e tm a fcorv^niB ^Kt — 
miblif ctaariDB f-nvHcip* hr-r ai bight. wb#B I <""J th* »li[lrn lift, at rEud^aj &*y tWv 
tbff ^adOlB cLldPH »1d[is * nftlaclPBH cdUrnF, f^^^tBcfll 
fend tbc Mfl IlltfNw of irir. uuirr umler th^l^kic-i, jTDu wl 
«r RJen* Bni^if-' the 'bannLLn^ BlLJIarBB or, lAf brld^v* ' wet» ibP *iiUi BeT*r 

TA an fVrr M iij nr>rLli4ini ft|idnp«, 
a taia-r« rttkl'di, iidl^iiitau^i- 

BTbal F^*>n "fJv morn. wrbr.T, . b»^». tiAii4 *1l ^=L^n, ^^'^^^ ^ <>^^J'<- B*"" "^-H *nr OUa 

ror HuDfWIrad ijt ^pfof. Brai.tL*i Sn upU ^nttih uT titni n LlfH".4T of oifdlcllic? So. «b 
hMiir flnmlH-m. fJII ^fvrv Kbrn rlli* Rirrrr^jouv u bijur-Hnt party PtiraBitallai up « 

iiaa i^fl 111 h(0qt« toA dJ^ui^Krdi. bawljfliii^'* ij^g wiib faie cuti*u baL«t«ti bit l«elb, 

fe*^?4£SJ*?^*^.£^^ ™ "at 

ImtH tti* nLdBlAL tbbti br }«lvlM at UdM tili TAubflraal, vjuLUy cUtMr «n lea or 
IbKTvqIb cinrrft podding Lo lllr moment wtca InP>1, br ithi « nwi btm. loDfe altrr lla llnti. 
Ibi' wfarlpil draJij If uu tbi.' ptflQT vf fAlklavi 44rii] tboiiH bare- bni^fi F4llov1bc Ihe baLUr e*JI 

B<t In1« QUI hlnnn^t'^ LiJ Cl*L 1 1 OUT- of rviiiji UM H mldililtinaii tn lb* 
VTcBl iJtdlFB. n'hra ba 'wtf iipiq In '^i lMy , 

-pttlntelt la itt SIfiua under Hiinritr *™i 
With liFm Alt h[B 1(iD|; f|ii^t ror I'lnro^^ aUd 
thrn [E> X'lrrcit l-^Lntr, stifn^ ihi' r'lrUi-i w;ip T|i,' HiLiti^' ]i>.iLijiirbt \:^rL>'lii<A [K ibLn ibiirih- 
Ll,■^L ii:«L^kD« tAtaill> Mshk.b flCi^in^ii flit Bilit m mir 
"*'-*'"f^*Oil- Bftrdiiprii'* ilBli isi||hl bm flujcfi morR iKruflr 
— ^ frown Id our ifar*Baii^tmttf lu^f^ Itlalruv 
dur nal ftumiBPrri arn moni^^ «|b44tl t^m'. 
bur ir C^BCPd irfavrt ihtir can be -wt-n m^p^ 
pticd rrllb *aLcr In dr? wtnliwr ttry would. 
Mbew 4bAu for bxBucr, duiiMnp! ^ir*f>t, Asict 
li-inif roniliniianq.H^ ihf tiNnin iln'v srr iiBBUf- 

|..;-..l. lUliI li-ll:H .:L■■|l^l;lll'"^M^v IrUffTEIILI llH'}", 
■ir.- ..^ gTi.;i' vnilli' fur Liiijiii:. 1 1 uriiJ T]0]l,i-| 

''"I't; ri. Tbr riiinlly uf Mufltii bvlnf. mt\ 

ij-rr lur^r, mad ft} ih^i ofH^Dunr ihn. 
iii^Ek'^ ]ihl d litclbi toiirufllDr rn m&hi^ n tiller- I 
Ifltt TrtJDi, LI raav tir i,-, ii*mf. n J.'W fi 

It] I.- naift. purr nvUlEr 1 FbU%Mp"^\,;^-'ifi^ n,^ 

^Utt. sT.dtOi fcrfi hiTi tjiu... rL luJ^^ 
fhWItodt Ui^iiBt iB mid ,« i"" L"^ ' ■* 

P.tf!ifi;.*rn::lii »i-Wik;.W®k._2t. AAnuml 0«bnbF^ wba bad'bHm vf ihairt'^* Iwbi abJ iTAdinct v,^r[r[ii'q ro 
Pfi^K'^^ir^: Hfiil thoy mv l^^reed ia djB«nibai4ilEBnr'a Buldanfr an.l , baicw 
rhr wounded Lb b amtlt .^i^^^lt, Pto^v ^l^'^ni^ Thn f^Q,.,i. <.[d Drw^.n p n^.h Ip :il ill n 

hjjiril.-nl jlk Hi** pfnLriHli.HL or >IL ihr runvMy n.: TuanjClad. nuin bud 1 
bbBpllal wrjiflftpfl. If'R nnil nn<i Imt^ii n 

llV-.d, h... h'<»Ull] EL31 

mornt Jinkf^iiAi h^iuM 
Till' Kn i lal;r-:i 11 i 
i'-^IIOi- IT1' ;ii] if^iio ri.]niiliir*a fin itifi ifiLiiiart Tp.'itii. lulJJrury liouLturp. anJ .ihi rr*( uT ihvf vn-v u-n*\l ibny 
li, - - - rfipi'W hrr,.r n iirrlci *vf 'i^iitiiiijBV/litMi^ 
VRH appalal&d »D 41, Eiiit. tOiiCltDd «1la Oil 
tbfl rve of »f»r, nsA aVpr* iitiloi- vr«t ii^JdrtHi 
tar tlifl C4tDlti|| 4irttAil«; ^ut n >lm^ Pila 

uid «ii]^uia:.-KBBLi^r liad juBE. t^r^-n m^^\■,^■.\li\A^<^[ 
CrtnTtiflr NVw Stttl^h W;ilfa, JiiiJ In 

InhiTn hrtrrow gnt M-m rxrltanRrd Into I qiTviuir 
Iti'lliin.'. M|. rfiLiolhfJ lu ALijuralnalaJ Rlt^ir. tinil Elk i,t[ltU:rRa 4IDUIQ I 

i1lr.:| JaDtiarr Zljj 

' ^| fu,fl«Tii1 (uU'i, 
Toail TO wbcfb be I tiluil, 'h.lkf'EL Bi'vtl Sa |kr rfo-i.' l.'lU'U , 

Linijij (hi- plmnH.rt ii.r rhr tfitniiDrr 
I1h| rrirtnH oiti' nf th'- IKhbli'nl flarjkl nr „;.i TUB CPLTlniBM *CmHNI18 

trlill-t rnrKt m'^,,* ;„?Jr,'ii^2 

LlH-r aiLT 1 rl. B n..r4l Jtoi.J , ' 

*iiiJ„.., tna,,. „r iluilisi2,?i52r " 

hpu; »,,) wllb rirs niU t, JyTT"^ mvB b..rl«il JLDod witb Bqldltrm^ D an LI Jfi iMLf 

pH.rf.C[l4.Il IL tl... 
tl. IfRincll lllcm.i>1r'Ma i,. llim ugruiv; ttltti liall Mlu Utllcr Mud li.iil hi-mllv 

Ml tSr ,jill,m Shnrllni,.!, . Ird. ii,U.r tr it* »,) p™ilM» ,1,. a.„i .^,tf. „r 

in/hrlitli L>r i-ppr rin vrrl? ifp. | ^i^Ul 40 ig U psr. trut, «f itftttbiinp, bul ivliita 
iht- n-ndrr of lbr> llueiivr : tbi' e.jvlk4a pt^i^btiitl* floji|H!Vi iti^ ht]:P«rb, ih^ ■ ' " ' " ^ r ^itv It ii-B rsro will dn tall , 1^. . 

r^,.h,r.. Wirt t»,L-,l«m,'l|,S«JS5 

K'"'.'*^'"'"* ""iff iC; tin. I i^nniii 'U.1 miarb. ibcw. .tov.J' ' 
nil [tnrafn I ■U^.l!*:*H nr. w an. 1 

■arr -^ealTihi wirti mI^.u. <'ir.."(rpiisZ pS! 

nriL fliilTiral Lii *hnm. ni^i ff-DM,hJTLr? 

inn* lllftW Mh ttl|>,-j|iMirf In 

h.'\=. iriti,.v .,r,- V li^rrr?^, ^"^ ^^llni r-or ll^-i- lOEii }'rarp, dur- 1 Another aallflr wbo did ROAd Varh nn Elir 
faanA the llDdt«r Rlnr. ud i Au.kLralbhn fbAflt, aad wbt |M^r*nnaIl^ bnqnti I I'trliilii pr[h|i«rr4un -■ . 
Ill alwayj^ in-. i'-wn n^iih ' 
■fCdtfBl SBm. bul hoolI TV .— -^--T-^:~.-«-wV^-r ^,x,r -r.^ ^-^ ^. ■ "^W^-TP** Bt Bff lU BtV * P4P.UU|: jHt^lBft *f 

"Ci^.^ilHiltlqjt iTLi'T biir ot' i^n ittilpit, tii* tifp* ap' i ftanrer i^iblMi. tlUl i^aa pcI'lErl^f^ h?- KMr dii'f- Lbp pumn^r flnifrrrlnir triH', And ati BE^rouat of 
■SifJUWd 'n HiilltAT TiVhItf fin IliftI Fi1fttl(*n, InR bin mjin;^ vnympcp mnnJ .^uplfrtllii k b-iiti- ilg^jr ruL-h.t ,1! am flurl.'.rou'.Ei'.aa atrLklnir 
fJtptJSlit [fi-iTk;.- fin Jrl. II " fi' hln, rap- ; iJrrful, i'i>niki.Prrtni; liulf. mil tiflii'-Ti li-. bn^Ucjihufru ninM- 'nn ifLii iJ. i M lUin-orji brt< rfliiL- 

in Si-;ii i-mtjiT tl,. ti-.-o' tin i. rnUi.-. ptmn " nli.-I >iw «ll£hl r.'i.ndiiii n™ 111^ i ,,,„J „i,b 111, 

Jln.tCc'il unrl IjnJlj' lliE^j flirt, oi i^inpl ihlf.^ fla ' ' 

InT^M!*^ i..LT[il wnr^jitr. ][f mfr n, ^ntrloHd 
vrfei'a >oY1 Ti^TT. of a SD.riiD Prc^iiriL hEijp liwnd 

in CLiiidriLinn.*.. wM^^ri ,h]i.(.^ t>f jEiforiuikiD "iiii5i.-il ^ItR Ifip HiKljiriiV rtr ftltiliftt tltfiw. f ^bny t u int-b^n IlI^ 
TBI, ■(isi«-iiT,L« ti..illrm,bJ \,t D UviipHl »"'l "■■I"! l**"! MiWrt, '"t' Kwit Kl!limt!m> ' n trr, uii,-r,il 11,1,1 Mril,- lirani-li 
Irn-liT Slii,ril;iri,l Ii^m „ii in M.lntlfiiRI nl'ni nr 16« inptnj ol our itiorrn, or ogr lim»- - ,i „,.|, fanillv ..; diuri,! in :li,. Wnli,. 5iiirl..|. 

lu-jnli „[ III., nn s. [ii .-nilni- 1 11 IKin ,„. I ™ni inm-il prf". r™*r« 111 •orn. But ll.,,:,,, n,f,,,. y„, ..n,, ,i ,ii„„|,e„ ,>„r 

tititii-.iT iiiMr vi^Ph'Si, Tie ftl (jr,t V^f^i 1 ''"^ dI.]i^61 qeii] iH.M.iijjB njuiti ivulflj ici-"*.! of 
^>^. J)!si»)rt..wj!«*«u»«,1i,-,l!iii :™ .» ih.«r 1!^:' , ., . .I'it. .1^ hdhI vnrlwifi. An> I<.»il Itriln nMlH'US 

in(tmSSfi^i*:i^SS3^iwt»#^ >iu!«w'*S- " * " " "■' V "> "" 'w. oi 

nmrfc dflni' Bliaiiliih '■™1nn™ JuiH ■( (Bil ™" ^liTrd uml -i.-ii _i r.-iiin, ■ . iri. jmiMi'i (iBiimillf, .ad |ii ikn rfijKTi Wttmu 

lime wi> Wf" m tPii.f wlUi tlpiiln. "nil I ;^7.,.''^',™,.''|';.■f,"„^»;.;^,2^i"';,^,;™i;l' '^^^^ mf-ni nr rulrurr lUltt ll.tilfl w Sfl^iilon ' iir Rilelih ar Dr4K*. iiii4ftd or rteicinf 
lh<- MRKib WlBtIa* 111 l1i« u*mUT La vhLel aii- 1 Hebilapbcrt. I .itMh Btl^aU. 
mn 4ttttbij|1)r 

tit *n?*aiWt "^ltt 
DpiB BT* bBpvllr 
Tn ^thrr* tb# 

Mh.aitHllri'n i&MI^|lL7 tcriDOBlFil ibr- not; [Ur OLftti't T^iiaonal- 
ki|« fnirtipr lit trhlrb falp 
I bad raur bhi |f>; . If* h^lr Ibr EifUiTi4m DreAo 
!tBlllnj{. ifbtB lir aeimi Lb« liudir cu.rr«L Kiu-l 

' awf tir tci'itril i^i* pninh-^aati^m b-'irn^r of tbr 
^unlldfcie. poa rir?vr<r rrtctil mill be had, b^- ■1 "^rvmt** wit^wtit « 

nolar, JUit a* aane p< 
aJ3t of pn-B|fkneen. 

n.(^pn ntiiiHiinrp ihi m ■ l..L™-..■xL^■- -- t t,^ r^-., _.. 

*llH»i. rrrqu^nriv n-y.-.n rfl. m^r ^%wA Bw»rr I i lip rati jitiJ tnund ihf Hirvii tbm wr^'' 
p^rLpu' HhitB* IL T-nuld noE be iWora^fclUs* rr^Ri^'iit^e-r Mm by- Thna, Hfe«B Lfaa MabMillit n I 
the ea-f tc» "V'*" 'i'/''' "?iL^ HVl '*"' haJ Dcibtot fn*#b to offfr, h^ tarnci '] 

CWa^uTntlTft* 11* Mb- of tb* A«0UI aS^I*'* 'hflnthti Inlip*. mJ f»UB4 afff^OtOI^ a ' 
hniUW hnlth Of lba mora drllmC' at our i rnU-rpi jih- In acaLlD^ muF HrtMOtBlr 
rilL^Da. aO ml at fvf tf^r. vwa VtvMAi **!axiQa IjariialEiloff wllh ibn' Oavfmmrtiil tot \ 
Dd^avdur 10 modfnt* tt* atilltf *r" r-f r'"Tlii>'1 ifl Tirt-I* lo ui^ij'-, i:';':,!''- 
iE»]T>''1ly Jiml. nLi:(lnm^ m r^.j 
Prru^.h BhkE, hfi majJ^ jilJ niL 
th-*m. Ah Ih" rlgiH y^. tb" prirjilp 
rpndHLlP'^ la br jmpwr-rh'-l -I nrtiTLlP, 
whM-i to Mtiln ^iiEJM'bi't ftnTni'i hkiit jit'oiiifir'il hi* 
ilL-nlv |tiiV4> ^rdi.rd t,*.r|7nn in ^,-.Jvri--h nf n Ti^f^lblr bOHll* Wnotr^. [>rlu.y .rp yvry ilwtiPfT-. S^Jt^aild. mUm atn*- 
niiir] InohlnR fr>rwapd la » BM*— ^n ntHltiff^ If . |]i.a >jrDh,'hlni; Thpy fUralab i.iUli>c 

in tH-irr. nitt [n Aunniia ilm qm*ftMnii -mi ,,,,,, m,,^,^ i-^J]| 
,^^jtP TfMrdM «tih 01 miK-h niTircnw iMirfT-| lufrm. ,lLii^^■ .^r Ojir. ^^o-.-Vr .^ 

biitl"^='' ^' hill OTM-land rotnm«nl"pitPM ii ,„.r,ji „r!,] mmkiui LraLH. J-ill*iip|nfi 
lujilan La bOAib ot ih^ laJloT*' c>r cb" I IbnL VP hllV^ man mllPB of rni,ui-llni' if' FiTti~i] 

TIk- I'-Eif^TPiT tumtiTl ilnwn iTip FraQi'fh ftaf ^j,^ ptpit aar IUIIe' Ihr^i rr^n^t-llniv wm 

1.1 Lmh|..,h-j ihi.-. I ;...rri-| ^n, „n.m,. inunH.ibt UJt iqHU* tekln (ri iBbd «Tva id praled. 

r. C^liit III Ihi 

riijii'"L', tiui It (nlP-rErttfld bjr Btifl ..tiBl. 'l*;'^' f>?"^ ^.^JLJ*!™ •'hl h Is^rm ^ n,bln(t alalli„. Thi n - 

ilL.^S i^.^JSTjiT hi iw. i.tl "ri». »f ill n»iu. mnioi p-.iia(. "' "'^ i" ■™.>-i-. i .h- 

r' .V? -rL,r ™. mi, „iat.l-'b''»li li'!l". dpcmunm notor-efrlM, imi- rumi-nr :l„t br sin llflrhfrooUT !■ Ii-.l .ii. i 

i'til^ ?; thHllir^r .|!/k5^!<«. lli»™< "M IIP Wfcll. 1fJ1"",h»rrl|..| i.ir IPm ihr -n,„c, nf rr, n-tf.,! 

ya^ HUM UD Ihi- driiid final, jnu nrp tun- JjXrl liVj «ii1dp Hi.lr frill irnrr itrou,* ' nf lUi IBfWI* •* "^J"- " iirf 'nJJS* ' "«'"" f""" " I" 

■tldul (hiL whiti^vftr li]i«GU*Lani«d pftu**N ^Xi*; iti . rir at.JoK i>l Jtif wrlrr ri-afll^, ar lo I *lw*rt *4UPt ^n* iltr^-a'i^pVi «i1im Iml HI* UM'tipfli ncuv^n nrir i fiin^ tiinr.- nt 

Tn niij biv. loolitfl iipi.ii rl...whrr... ur ».1 1 rli I lie ira"!"* ' I' V 'I-"" ''if ! „ ,"„^^ r.|Ili-(i- r.f ^.-lion V 

to„„r m..b y.. ^.r ...v.- *.rn .„r,.tc^ J-'', .„,^rii;™ ''^^ "Ur^n ' " 

tliB pinonDll of lllp In Isrclen |.lii..« *ntti ^ ^^^^^.^ ,1,^, jj,^^ j„ tmoiMl ihf (!■» Eiro- 
MtIm lu aiiUndko noia i>( Intrrrit, ibi rt |„ic rhtHrsn aba bnvi no pKrlif brio. 

t W tnM ;U«»uy. w. <F am oitt ;;;r™iinrHnEP. "ii ma ti,n* «br*f mionwnt 
tit'iitMMI<ii>lr tnia ita >*cm>« al amf ,i,,, ,ign in tr^hiBC tin 

■III edit *** Wlo« p«W«U»* «l W*»P> pl.-iid nf ilif r.rl.l(.-J iiiin lbs rlMli Iwln*. 

- Elnii. 1lii-ir i.imirinnl.a(irt, ainld miii'n 

bcmlini: bui;l lln.m in land br meinp iK.lni l.llli.l jiii.i;].. - i,>.,l. Mj| 
. QOI lieiri.iK till' unkT t]i::(tnnL|]f, ; 

lir. ttL » Onp 0/ tbC ellMlir'B liipP. 

lii>>tM.*«:.tt^^ ..b>ftii'>^ tl^.W Ibr rn 
.pii^ "tMli- Jbni.i' «kn Itnil'i'dlit ^1 V JimEatd 

.11 ■^' "I'tMntlii files', an^ i-n..4tni w«p 1iHP(ff-i 

rii. Till 11 rinnriii i.i-i-.l i fli;tii Lliii .tliiiilliil 11.. I h iKd rvDLMrkibln tat Tbr dHjinp 

ivrnwLli ijii-r niihn. KLndiDR i tkr|(« itwbur 
r'f Hill. nhdQl*. pad blonttlBV V«*j' ^Mtf- 

■Jti-Ki ire I ill i-tilii| md brPT ¥iHeljep It 
iiitrld 1^ wrll tn.Kron4 Jlml.Kff Ibiro Ar^ Irnm 

-'- ■- - ^,11 

bp VI. MpiN lit* >»w.. J*. •l«rit tlUM* df ll"* ^o' iitn .hi. b ib-l b„, hHn nr, 

tMH. tlqtt Itorr of on iHbttdii- j ii,„„fii 

timi MrMBIu «t tin «14 WlHllM IrtHiatM. Kni " li" p'-nlm -!"•» om, t;ii itli 

- nlnee jnnif iiw ito dimu. in* pi*;" 

ifw HMK -liliiiittvat. *t. 4Iirlt, oi tii<! 

_, pCl^rnyrSoiiniiWniw* ^l ttu vm- 

(Lona M l» piiiTstiiidltH KUKHJ. »Ii (it t" .bi iniTtJi, »dd; itrd !»• ftrar iiIot- 
thpir and ikoao tnni mtto V*i^o« 'Mm. (ati?. Inw lap mrr vllWih »!* )«mwl»f ^ , 
ua An l«iu w*t»: ntMe «lt)i. tw (cictM- ^ lwv.ni.r ncinlil ftH lirlnlcrlj iHDH' mil 
romliitiiitilr nn'l lipalltlj )»■■> it at n™."' |i"l 
diy »hi n nrilif hplWA.fi QiEdntibt BAd fiidr In 
ftr llisrnlni!. I'l--' .-.n.-nm, hbc H.S5ni|HP«. 
t^ilt*, l(>»ci1 W""a el liimdr ,.Tfc™'iii -I'll ■ ""¥^"1*2; com™. fTTflnai 

Dflrlr^ fill iBnumftirttai *\ 

Trfy rlllttluJ ip- tat I ^ IhChM ..Jiirll rl^lEilEi;^ ■f 

' f-iim'-' .'"Tl v-]lf*ri .11 
ftimrl titrn ta ffi" yinilhi'i.-l I 
imllanB, pn^ wtllr* rii^ 
tr^rtbm, BQ pfTtrrt l:'i" 
aU ibai ^'VEiT hnn^iAi^ sail 
tufia fif Gserkp Pbbp. 
fTlad^f*, toOn Eilti lir^-l Bnl dlBiih- MLLirllniL.t I Jei- ..I. Jim: unrlii^tiH ■ h EhlH fal'IVri 
'111' Til Til?; Kr>1T'>n 1M" TEIK IJ[SEt.\]aL>. 
."^Ir I lliiri^ ' rrjF^Ji ' rthi] pIs" yrtMT 
iiblf Jiiurnnl. itr^^TH- ih- ihhnL-p ihn 
n-aJili'iLl PI Hi'nirplLy fnr ilruwiisii r 
ifta ►■.\*n-|>lmni rli^Tdrni nn rrrtKln 
I bii r-^n .lin-fc"r>n -T'li m |.i ■! n ?■ Thjii 
kpii-pcri Kjitfl luji'in' (hrN,. ujiiTJia. ^^^^S^^if^^M-'^^^ each 11 

a t0«4.'4lKai^Vttf'hir«t<ltii-'vi&fii^anE^ y^iBr. M*blj 

■i:H,sTi THK IHia. 

TbT^Pf ari- hh tuOPp barJr bitrd^T lloTTPrt. 

jt3J nana innv' *bs>wf I^ILQ Whrn 
Rr>w(-rr-l in ibf luaiut'tlM^' 'iir'Hd 

« f 1 h ivH* d-j4' .a: bUH^H .-in^-'aftp.^Lh i .1.^ .. _ ..I hardly itrn-rt i hi-in JjiIEeip, TOr few Df'i^b'iil« ^^ma 

ih.irq^.1 1)y r»ti£iryd.rh ihrni .n Itip. priPnj-iiLinrjrM.. nf iHi^Sr 
ih'. i^iinp- ''J-lnurn. ■It'.i Ic-r iilnul.r i 'h. ^l■■.^ llilri|t>. 
mJli'V iir irr.'.jih- h,i. :..UM 'lH' il'' 'U, ' k^ii-pc pg )utttt luji-in' (hrN,. llJllT4ia.>ti:lthli- raH'P 1^*' "il'ii"- fiJllV r.-'-i -h. iMl'ii .bTiil -tWAf 

.1 Lh'tircciupi Viii-m^-. tKt iliT- bmna^P, aad f^iF lobl, wj|h cruaiAnt aAdLMooP, la ri> ■^^■'i ''J^''^ ""'^ '^' r uf- "-n h.ir^+j iiiai i 

i'l\i- MMI ItJlM- IWt'B'^llr-, , IJit ,srp iHuan ^vt* H^ej ahetrld f fHKlft*'* AUd- it w^Mllil,*!'""^ ""iJ i-JMiiiiloEi tl!, rii Th' T 

nk at lite (ttlt.:-;|B[«W' Bfo*^W*4 mrt^ mn Itrn ^fV-flf 11r^''I<Try J'l"'' "^'^ hn^i-vpr. rrvcmj-aMi knrt»i, 

nnty, ■ l.ii ■ftiunmriM'h' BPij ' la ^^^^ , wn pan »■ to r^'it^ Ibdr inrlU than ir4Ur TOi " " 1i.il|i Hif IS Vliri 

.:, ll h i'ni"h, as 1 340 BiPh lap v^n^ml i' 
-1 rpii |ji t^Ire, t-aris ot , [^^^ 
l^b I tiEir tm^nn^ti 111 ili*vn^^P[ir- i -i|, rrtlJii'i ■■fLlr.iiii, |>iri'^u*i.-. iirIiI rttrnEJj. nncif 
rlic r.- »iH!>|.|ii>' Tn nd'^l-' ^^''^ t-onilllOII: Hl^di^ >KrTP irofrH. Bat ihi'HU 

iIt. Mh 1 '■.iiiniT.r .1 '''"l'*' tllOr or no i^am muL i bp 

■■■ ■' tiirrp[l*^- of rjtrfilt IniroflLU'lJrtfl innm 
PHUau Hull. Thr- 
ills fti'i- vry ,Pi. 1 .1 . , iii,i, a-iim TTiii nriimi JMrefet fcl 
litnjitf-ura ^n^w Ihrm k tbia -jii 
IDK ■iicch-.a^ iHliTijr ito bkifiit.^yETj^- 
roup igvi lr varlBtlfP. 

Ifaimtilaur wilt Inrii^' brill.. j,i„i mwr^n J 
'Hitrltjiil-l r^jTnlflrl^ rn furnlnhi ifc/wLT' 
Tbii Litreei-, iviiiiJi' V.I111 *irr.a *,Vijt St^^Ih^f^ 
rn*wrr i E>i.r[,i.K.. brtF^^^ 

milnr u|i |prn^......i... n.. niili-kfflr^*12f 

•W, I.I rr*( llEir -^Ht^ti^'iE 

b^jlr-S BrOUlliI ibFi hIhV H lllf JlmipyTTlS 

lUin rhi'tn pi rririilnr illnrBDRn aput. MjVri 
mid^ l-nrajjli-in Ju a Vnl-r ptort lltli. 

^«^:''^*>HJPf:4fa*t:--f^Tti'i JiLimtrAf mnlimhi 
Mnd^,bftvj»»&^^tjjr TTNfk or i.n 
th«.hi i #Ut*, th^f *(hif;, 
prnnrpaa. pnil P*ni( bphrturi ,4ovr^ni tIm 
. rriv^F* 11 ihfiiqTrl hp 6flni> in ^tid rht^ 
BPhlmpTl*! erp fl*alJp.l,it1im pllLiin. luflUiir 
r..rn iLii- ip|tii4H4>n ^-^l^»ll^■ I nr iVd I^qM b 

hp |i Mf Ih.i ,li,y: firJirriM.i- ihr [eiTtt Sap* 
tillitia n-Jl prifl I'lr [(T-nwi'i iit-ri |^ ■taht 
"lili-li KF-^aNv il-iFai'h TriHn iWr ■taH, 
iiraiEhf' Ai;itvAratirp T^iTou^VrnU. [ij* iTz; 

M ^ft^^^*phiW■■fa^■tWf .?*t?iiivfyH^^ 

Dowpr laadp, ufipt oBly«« j BitUcf at MvatHnj^ 

biJ' ml ,1 irujrin Ji i |i||jv:i( Uf vlilpri... 

« '-I'lL^' iinrnnl \iU,:\\s nil rram ibt iiqh 

e1■D^ll i-r =i-i| MuT.- ii;:|J In- | nsii:,^prnh|^ 
vm-ii iiFii-i tiCi'l. [^liEiJi mn-jr nrj fraa 
(friTJ.'t.il 1.111111 in Ih,. er tfilMir uE :^ 

flun'^r, nnJ L-hLbcj-A in i^.. hnbH a/ [In i^uc 
TTji'Jia' p- r'ulinrlrji'i nr^ QiiL crriala (« ^ iv 
pTdilULrd. Ijin 4hc pi^babiUllfc ^tif t\tl 
o-f Lbc u^e-ii.^toiF). pulJi ]dMkil'>ji^Ai)lt'^lt* 
Hl»4 b> lollanjnB tip u "^"Hf "'rf-tfllwjtfiM 
MIL in m J BP IV pLi I'hiitfiiiit ■ nHptf 
If *fi; fat fi&natjMitt/ ij;(M tma Ji a^, 

hcTi|^ti.i(-'.tftl^ii*3(?d;i.>iKt ftnnni n*v, f.,iin.| |„ 

tnifttlriir ,ittM. Th'WJjli 11 lH*.-,iE:iir j m - 

oai abpw iLw-ir v>.rv i 

H um ptinnlf. .. . *1arboarfl qlinrlfrn of.jj ,,^.3. f^^^ fnr '^.'ill" linTEpr wblrH r "iH I [f "* -^"^^ 

11- Ifl lOrt: aL>iO Id ppp bfl. Tor ^^j,. , Eiijtr.h 1^[..n i.inl fa. rm-i ^ 

- - - - _ 1 JlJbf'IIJr' ' . -. L ...n Id )r>..llrr Ur .pHl imt ifldlmii *»• „"url " *ILb tbr f.il.-n tianit..nil<- Ami lo. gS^iyi JJl,A»^ „■ id™ w i,— « « 

nl tb. .>nlr, ^TT Tp-V"^- '''"'^^ "^^^^^ ^ 

Vrali ei »ri n wii>)<l-p<>*pr- Thcf w»r. fJJ'^" drtnittdn, ud wlnilowi, •UL'JS ^ 

ibo tioiofi or iiniiii™ wioae impmai ^^^^^ I If If fi -^f r 'T'z:,r'^*'!^^^l!;i^:^l!!:ip'iiri Till tudvd 
•pentl nl tlie V a annl itl ■fair'rt l-'l i;i - 
_ Inaad Ih.- AiiatrihAli PTM/ 

^ 4mD*ii»:ia».|rtii;,iit*tbwvrt«T-fli» 
(«.|M«.iii#i«u. tiwiii»e.wM Wii*<» ..i-Ln^- , , 

nil— a^niiiiilbi tirtu iHidlM OS Jiidusmn HoWaviT, ili- 1. 
Ir •till- bill prnri-n . pipatni Ikmnlil Ip ftH | TH » 1 1'f, •11)1. In litlllEllJI 
!„>.....• I iiiii.ri oil. I'll,, li-r»lo mjilyr. itin lii« .i.ilillrra Inr i]i,ii,lMilii|>, 
nif.r.r. 1 ,ili Niiri.Tli--.iic i.imlaliini'nl Triihiirt 
tiflviiii; i-iiltlrn;lu fit Mlnn|...iii'* i.rl'ai-p. Thi- 
^K^Xj;|lalr Mr nhUHnFljiw, ut >fr.|biiLin., i1 ■■ i .i ..ii 
bij nr.- isn einli lalhrrliis Ihi* tna ■ 
lor n III. of |f|ltir|i.l-ri liii: I hiVf 

mitktiia bwdiu HMO inor, bim-i iii alftn 1 .1 ■PHd tlM pptlon P biaiorr waa b4l^ iJ*pp •"d „ciartl « u^^^, 
ftfalftB^ t^r BOW bfftiiufwl MOBiirtaiiiia to tfMt ;ii« wv«if iUl1inn|rtcItl. 

_.J» («4Jr*nfliL«l \i m Air 
IN Bwr p«4 LThHdlMl Co^ Lht'lr ijwo. wblb'li la pnu|i.-.nlp-n( rn Ijtn t>\ j;wr 1 
fpr^jjllt rhant^tl rtn h#rDn<<Tii> h (-vJd-iin ,■ 
!uTir.ilm-*^ii for a;M?aw tMp .'IB In rhflr*i-i3.i^' " 
Lnrlblp'c 1*^^+;. t*at".i nr 

ir nM*a 'lilalHWi.ift* -tUfr t*JB, TJs* Tiiv 1 1 ,.,.11 oU ihpin ■WflM■(^^^PB #ifD d«, „_, , ._ 
iiMa in hiiH.-p ui* L'.rrtna Bitd flpalllKt Of* 

Ul'iin Ibr JiiinT Jr. iii-i ►'ui'i.ijii] t<a Ibi' Jt-- 
fp.iiMvtH nbihriliiml ---isvii tt ti-ll'*'' and Lt Ih* 
hi.;i I 1^; 111™ irit' i r lJi'lti'd lli-f Iniir-Wp, laiil 
l^ituiipirir Ikr I'^-H nr fnur of ihp }^ rpnoli Hif" 
ibf Wf^n an Ehp^ v'itxt! Filmblim tbt rlR- 
iO^.. MlvLli' tif'ttilHtf JJK« a i^J4itdra.of ^iA. 
.b*. pl» tirueh full lo IVp hoVty Urllh ■ IbAr- 
fidtf^^ and pftprliid Li'l.iw 

, t.k'Ulf llHii- l^fl ■ I ■ >■ ■■' ■'' 

■ifr'llll'" li'«i:iimPH4;i:i.: I ' i !■ . ■ ' 1 Icavi- hirp'' TiJi iifT-L(imr 
ilil i rii h. ).<jr^'ii' 1j1«Ii., 
' [■ I ■'Hl"in mil- inn Tbr 

hihlBR \u i Tona-brpfLdJ^ JUNI itK: q^^M-^lam tif 
iufrpriDlr pppd-itutai lVtViA^4n^' 't^ttrF* i^' ib^i 
tn^nH PMtbrr .af vr<rt' bttaadfbl .'rarilM^; ' l}ydi3''v 
ivbal blh I'liir^t^f^Pfi Jif" I 
If ttfll fnp ihLi' 

In'' rr-pia nf ilic- ^r^irfk 
Iln'i':ftfr*' i*^lr owq 
luriFi rrantp<k Db a w 
t aw, p-tp,, viih.i 
n Ihr. frr.l 

IPBU} n I II/; 
;h' ^Vnuld 
0 p^ud^ tbp 

^Ua.. ., 

*^SlSKiiSK^ h'**"^ StfflU -iltoilmet Jiml 

COroay w-^^ hitfrtKle-bluff, rlrb Tinb 

llOlhji- .■.LnlriP". mnj h.i 'Ai|-nni, 

_.or.it rv ^^ ^ hyJ !in,l ^\ rj.ti ^iirn^. 

Xvw i^iiTBl^tSSr*^ niP licrmnh Jri„i.. nr* a crnrnT 

Krri-i tb* p|tF>'»hpr' PiCCH^PdlaRl^ rLnp bi^mlHtf. pnc^ ^i:i i 

n Fnarafid DtiTr i^drL an'1 iH^aiiUfu] sa ti;'* u^^ 'ui lil''''^ ^"^'"S;^^^' """il^f .«paiJ«ii It papll^r iM tilrioniliw, bw 

piirril^-y-^llr»w, jit^'i i 
ll t-i' ntja In ' lb rnrni I ncy-j 1 Iv b. ii riiEnli m... iiTKi jrir. 

l'^< ! 1.1^ ^RlT i| 

F: \- TTf.!! nii^ 
. ; ■^^lll^ l; in ani:r«| 
E^ mi^H. uy thi'iiii.f'Lv- '1 v.l|ll^ ^n (fl^l Mom 1/m 
ii'^r isiinr LO mi>]nnr:.- Tn mf?«i(fiil |r- 
^4 .'.1 KJi : IiitIjil' rh[|. iiL.| i.i|i]> rlii^fai^tff^ 
tin' liljlil;.. ^J^rllr^' [i 'n*Mr* ffir ||wi tOJUW' 

Ielk, Ti^i t\H\' i^avLiici. ot v*fti\lt, *w Wlin. 

"ii-itr iiT ibvtii'Ht^.4Ma.ra4fi|Hf4^r'4i'ii^ 
i'l^m*- acn] ihkEb Ap^ii \i|itffc,a,jita^trHw 

rlr-v and tMii^rcPf ■l1iir.<fw1w'llt> W » -'tblfcLi .' 

igW.:'ftiJlfi-?fcf'; .iwir-Tt^MpT-ftHM .Mir Mnri 
t.tF^.-iidftb-'W.'^ib^nil.ri' li lo n(*i jMietHUTN 

WjilU^Biffl KiflMd^ iiri ■! ' -ipri fftiFwiinr 

tKwa;' #iUt*V f-THT.. -. ■ 1 i:i imrlv nan rii 

ICtlOVr IflP POUll .11 1.; I . . .'/a- !,t|(4|l||.' 

Iln'rfi TTiniip irnfl i-i-:.-.. f K^,\■,■\^ in bnak'nir 

nOiihl r ^1lv .;iri-^'.n nhni.i|,l li.. ^filhrr^J iwr te^ 
' - '■ ■ -vltllM. tktflj-t. 1 1 hi r* nj. I ll r-flE-r. Ill itiM I rt- Ml") iri- Ihnmnijjj ilnF 
-■■ I il'i'rp Hirijf, 

ill VICE-REGAL JEWELLERS, WATCHMAKERS, 
m,i, .Ci^kii,:. 4^1';:^ MA :ni Ub, . HARDY BROTHERS' 

JtLUSTRATED UST 
OF 

XUAS NOTELTIXS SENT POST PEEE TO AN! 
ADUBKSS. HARDY BROTHERS 

SEND GOOraa^ APPBOVAU 
TO ANT AJJlJItE.SS 

IN TUE COMMONS u.arn. GOVNTBT BS«n>EtfTB 

c^n ri'lj on tkeii Mnlt Ordtvt 

rticoivitic 
i4pM:iitl Einil I'rainpl Attention, FlTf Pav Qaat DlBoeniit 
ai^ttirwS On 
**rjn mi.vi^fi ami t*>\ut iiir 


.'^'■■jipf.v j.imFTi nt.r.tn ill.l'Fft llAli 
llMHlitJ.^. J.I pan. 

,.CtDTB Ann HAT ttmiitfai, T>.-rf! net tc.iTTPIiii:'^'^!.^ ^ i'""' SHOWROOMS, 13 HUNTER-ST., SYDNEY. National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 320259 ■ 'I^TTln-lill^ ■ "hn*! 

1 IBllil, 

1 tf 

■II Vlii, iirr II I Willi THE rtwcET Jirmmm hbbalp, satut^day, yoYEjutitii iwa. -Mill 11''^" ASB';P»>. (f^*. 
" — iTilt; K"it - 

fc-JP^ tolT.- .1.. Ir.^. •"i- " Isi^A, '.(II -* 1 Pifflin- -nil TOB ABSENT FEIEJfDS. 

■IT VfILL PAV you TO BDY TH» 

N.8.W. BOOKSTifcHlE iXK'S 

LOVELY SEEIES OF TIEW BOOKS NFn Tiq >i iHli ] l.lir wliili' printnl -in 

<ni'lni^ In full] FlulflMWH] IHII.'Pf ^3 ■ Kitrr«'f«;?^^»^^fe Irr <H\I I ro. 

.... Jirl^+SP 

J. Jtttf -tlfcli . Jft-'tmr iti.i;*H: ili^'y-'Ji*,! 
^1 w- rt-^ - 

flJ^U, ttTM ■UP'* 

HEKrfpUap oft Jliid. flUL AM* einr wtt -mm,-*i»^ ffl^*#w^-k^^#|^ir*^FiHT:<Wlf.^i^laHfc■ 

■it mtm. A: a^sp^ tto^liL 
' Tfff^i mAqUpnloniiiH I- 

F*ll*i U[ |w#l fr,.,-. ill. Ill Lti hilHl iiulillitM 

TPHt (cWk pjtn. M 

lIUUUtM. riU.lllI»AnT£ ijra DWrgJFTlT^-Ii 
Tim Bit miKt^. All iF-vr^li tIiki. PrU.A 

l0Dn Uf tU*. toVrlV tetlrirt n-K-Ft r-nrr, ]"| [«*[ 
Ehii rtf vkw, dqHflFW ^"7 "''^ ["ill'Tj'n- i-lrtrJ .... trt |»twf. piicI«<h4 in f.lil 

^n.>,.,,M ..Tvrr. ITh-r, ml- \1im. twm, *i 

tint*. Ml*) l*iit*IJiJlr '( 
1i- ^wc ln«, U ^ BooKifaciiii CO. .'InlJl IJ.I. :u. . N.8.W. 

]'l-il>.]'b^^i] Eh> TIIK iTPVl^n <A TITLE FAUlL 

■iwiro*T.¥*Tg HElUSa 

VRIIi:. UL 

.'YrfJrilk' Culniij^r, m J tl^ I 

Prllh.Wrjp,r..Tl III I'li-lriur*, MVl Pnj^Lful Vlfm.s rtrpirt | 
'.IT l-^nn 1.14V. Pntiird in nr*v<iM)i]nv Krivv^r bB 
iH'Linl PiiiLnJ,.'Wt^4Bl 'W:M:li.- lUk tumi. ■ fi.c J^ll.i-i ii.™ H-TltW "/l ■■i ll^ 

rtft. -I] inir.iir:i. |.|T.. 

J, (Jll^^l^.■'I■;^ - Mll.k I ^^'^ iiPhI UTI.h 
1 ( 111 H"^^ Ik.u Ifnis^n 
N III..IM I'l Ht'^, l-'KlLr 

Lfl |If ll|l4lTk. H> KK- 1 vw* 4* tlh*i«l!MllNS,'.fct^ 

iJifc^, 

*J%soai^ Art »hi4 «ilh dJL r.)ri. SBLECTED Iiim^ ISOT. 

pnrJsM ALItlAI.liS HTr*:.JMB«»ti ■MP' 

ntHK M. 
tllf^ Art cili44H^ Una > . 

If .in fi-lil jUt »H«i liH««« *!* "»■■««' MANh., |j|r.:..11iri , 

Ikilrrf J l,..pkn+» 

"hnci biurr' ^ " lu I' ii! w'U — . 

..TTpi. r r, .11.1 US'* "P*^-.pJlM<l^ 

.« ,i,.li.«ii.iii. i-.l)ilt!«liiS'*l>4- BWMt' 
\Bii-.'Man«!rr T.'..^»T^i. 
"^MV I ShllVi^ Uy^lhCn runihinii ■J Mi IrcT, !ii mij. QjD BOOKS. It, NpnnHri TtL pot Id id. 

■HkMy Htitwur nQJdfc, Bdt pnflt frw, .Ut 

Lprn ft^f^in- Jurr nusfe to aicy At^OaOML NOTE TttE ADDRESS, <ILI1 sr-li'.Tln nr ni>[rL 

I'L HlpU^tJ JUUUftK. iirjt-:«n;!uii:> n^. Xn DAShrJ iiiil rt^^ I 1/L.\\ P.. f. R T 

in>r'Ri>:T.i(lY, IJmvEi MACHIKEKT, n» iiain%>«.tH«..«i iBiiiiwiiiiMitiiii. 
Hire ^ itnFmktiqa'.Aiiipt'il«»'tae3M^ All *nn I'F um- ^riwr .ifpm 

Hirlnr Tt«tii*v ^' 

.. thr rt&tnl 
Li* .. Hern t^kciL m™? »J iMn h on' .«4tL Mm Utvtliip.A, .^1.. RIh 
hBhid M ^i.L*nrr..L .lEiJ i'.i "HHT- V^Cibl^t>. ■ ^.lJ3h^:V■■ 'I lt.^^ .-niiKA. 
"HHT nn.lil KH, Lit»HI//i>T4Pr,'^, kJhI t bBtl- 
L.tUk. H Vnl-.-'^t Tj^ttfNiw JAnrUHv, Vuwt 

T'lt*.-l.^-;__'M Fm'5»Til. IKHlwjr. 
^ WW*; i>r mlt^blr ift- 

^ir.'lr'lhi LlaM 

1 '.tnua*. . ' 

J, r'l miA iiKKInlr^K. il .■,1il™-r.' Apnit \a,l . 

M^Eilllnn.^ nnr and w<..tiurnrt, |. I.i :«^l-h.|.. 
Rq^ MpXl ^^n. t-liiilrhr I'nnihl'. ^imI:' I rfnhJrr 

tir hifih; jl^i. l..!.«iiHL I Mi-ll -...^.v „r lv.iL.*«, 

<i " Ff.^FNm.ii-,. I hi.!.' i-l .uhL N'HiLlii 

N Ul^. |Vi)|-. M^ii-nLLi' >iiii«iii^' M.i'K, >iiji <Mrr. 
•TIFtlltt. rslNTIIBII. 
ON MTMB. In belli*! Ital IDA MIHIB M tlu »nMt 

• m cahtlnnB Ih H«K CMIt . WiXh iDddnltFlr. 

fur ihe ptodr ctwHiMWM* It Irnlihit 
r»ni. MMciaUf u iiM:|iit*^4Ui'>c>*. waa\i 
pnmau in dntrnwiM UMUiuut at Ui nril 
Inlntiiu. tt B, «t' WDfCl: ««all ihel 
■uch (gad jnn mar i^Jifntlir Isntieil 
liirwiH lo IroH I1i» w tUf, b» u nuM 
li« ruiiab iiailtr ig lur piuu nuB tka 
•unrtlu thu ttert muU fai w IMS' 

en> our HBP** u bMWt^i t*t tWi MWHT 
-WHdt H kti jtfc 'Wt «|. biir u 

'ttf«lli-iaiti«tMM jM«M»' As.lMUfypn. till 
wntit til: tit WiM#..-iir.-iMiM«> lii'ilUi eiiti 
jtff -t'w«M>»: Mfi^. it)niT-1M <>>' vonderf ui 

Aictit tfm #r Mint 44t«ili*«; 

111* >4uBttr i>ii«einulu! it It* VU. Tkoa 
UDd ilHt riMtrt Mc balnt pmuurd br 
*a^rlila lo iibo up tainrUJi IB pin. or 
tbfe eauoirv Tbarv no «4nva biw prmDiuir 

be«ft AUbM far Lla purpMt of I toJl lIf Ib^lr 
»fll4uDt> tri igaiUI. It It iH^iaUnilUllt ta 
abims (tat diitrteii wbtek MX nttiMr 
fnrM' tii Nt «pU .«ot»l4> Hmtt Utm 
''f«M;.!*M>ik'i'a*titiaitint aHrtiiou *n -lu- 
<««M(.<«tivi4i|rt#j.«ii|t<ibM4 ■!» ii><iri*b( 
■aim «ht:1>rift''iMii)nw*K<*4'Mr 'ikhi 'AiiTviwv 
.^..(tutpmi'ft J« M«ii'.jt4bArn(Q> mm**. t*tt 

\t» mWit b« «<HM Kbr 

wmtn wvbimul'*' dwibt ^mttiM bf tb> 

■wa, i^t cMfA'tit 'ib»t f«n «t Lb« ' fouDiTir 

tH«B IHlttlltt. P^Hdl>^r .*tll. IvUlB It 
bu kllg faQ«b fv^n.^ Ibll i4aia at lb. bMl 
tvUkt tumn tluM bu bHU prerfdi»d frr>t9 
tiH Mcntt Itna. 

Haat at tba fBllaiM In Mttlfliutit of elawr 

<<tttmnii Id . Nm .4i(iub W(M Iwn b»a 
du iinHt kalMf la twr . i«a4Min^ ig taka 
It 'lEH- tnuud. tbd limaM tkAHtilia anap- 
tloHltr (aiurtnmbl*.''MateM. Mfiai touft im- 
dmps lirja MAIM lit «MM ftHK AM 
luid niy M :tatU)t aki «|rt>iittDHil. 

Tba HWtb.iMit'Mii* ic )n«u>i:M mtstv. 
m (ha^aitiufi viib.:.«w sot ttUM'UliM: tti. 
bii pniUMt In BimMtl^i-iHtb'tlitUirtt ««- 
niniitnriog .f«i4eMa li HqnutUa'i f » hi- 
ilari iftMiMM igiM l«tftlt*4l' rM]*M> HI.- 
tFici. Wiag lliwr laAti if Outt loiuitrr 

II vu apparBiltr HO Of 'lul wbam 
t»« lirDlltahlT nMiMf. tAMHiibBU. a run 
Dl Taara. ouabar. Hluibm^ Bar. aad ram' 
t:bDat T^rB rr«plr iBIamd ta aa BaBtM In 
acnuuiLUni CBflBLPlf. tuna It «Ba BB4 VailL IBB 

■BiniBlB or i^llKatlt: nn/IUIoBB «Da«4 tba 
KBBanfla ta nrr ibat tht aifanuuie anulvTB 
mii^ hav ibty bad be«R tullBd. AB fir 
la dalrrlBE IJt cBfltfi^nt, ibB poiltlH ll Dot 
quilr BO aanotia ai ihBt IB 49fl^tlCFB WILh 
leitlmFnt Id the Noalb-rtat. tlf t^latn 
HfTilr^ Ibr tr^TiMltf la tMlof iLartcd am 
rnoiily trlihlD a lO'lDrh ralalall haijt. uj 
N IH F^rnbahl^ rhal If a very carFfiil. fap-aoF- ^ |. ^.^ 

lOK t^nllrj jn numiFfl Ihti hehda mar ba knvt i ji^l^n brhlir ^od lu. IaA- 
loclbrr III all aMUOOl. Wlim la to bp ij",-'' *;J>.'/.^''' 
iFar.'Ji JA Lbil nrmora who Inrra h*r4i In nib !ij,ihhhwariiH to..' Lti. 

Iwaljthn aa Tivurla will caatalva iba Idaa jtUrrlHii, Jnei, LhL 

lb™* licnla ran ba ronllniuioalj frt on!'™' !^*'.*??-'*: 
tb*' Datiiral paaturaB cbn la In EAj, Lbat thaf 
may aNlopl much shF RBOir practl™ aa fcai Htti ■^■'*^.J'f loiadlr 

Fltna. 
ip4 tbaf* 
fowl 

TUB UMOCff; Ihe cDOairj. 9ni tbB wBll 
Ita w«t law 
on Mtnttl) 
a'^liDP wttm tn- 
DVIM HirhdBr imlliTBr ai^.I^. 
wkn LLitt *Bl»a da»I»«i. b> Iruitl*. 

kl< bBta ™Bi tko 8"»«*l' I IB , fa. Mal can *Bll iBBTd l» IW jmjM Vll).^ of lot" |b iIm cooi>irj. 
BMjii a Bmiar <wn. i » SE^ retort Factipti tor iBo aci 

^B«|a. ^ a -■ fWMtaa HaAdiir im Tin wB»liMa».utwWf:™*'~y.I"","" , Burial tlo * 
IB Mellmnia. Tbat I. Itnw, rnaalilirtiis „ti „t IM balra tif bsBI. tba loLala 
Ibat tho two markpt. iro In many rp^pvrd^ ^j^^^ mi' f^Iowa^ — 

dla^inlJar. Oae Joumjil rrpiarhpd that "B'; BaTH^ 
IbB pfnapnt mffmpfll Th* irrr*L pTobtpm oI th- ^, m, to KffmlW iBKi 

Fml iriilF li <a riToacI}- HIS FfSfHi'll l«»l ji lurillK JbahHF (bTW 

^ , fal) i.if H«loFT markPI wit»i LorTrtjKtadlBl ll«**4 -W* I?'.*'." ■ iltiiiln tb« uDdgTib.nl bunriAtr and acl- 
vltr «t tba ^elbDnina nurliat. Fur, wltb 
•THFTODa «D the llBFt lo dt!l«<l thfl FlUb^- 
<i.t ■Ito at »aKD*ia, It la ilnwlt lo^u^ble 
to dud aairttna pwpafvd to DBOto Ino Hal- 
b4uni« BiaT%M «v«p a akB4« caalvf ibip li.'v^ 

urab. roiaBil, at ta-dir'a iwtdoo.diyi aat". 
w^lch vomprlinl tb* tmf ■^ItctloD ol rood 
PHFIaa wool wblcb baa tiwH bmd tbia ^caHnD. 
BtnVatltlDH waj EKaodlncIf brUt. Dil.l ^ll<^ 
iiUaif bpobPi* report Ibn all brnnil 
nWlBS*, aiillabla for AtBarlta, tO'v 
b*«bB and Una arwbTwlB. ar. (uJ.r up t<i 
laat Iraall'F waa. vllb an Upward tBDdancr." 
Id Brdner IbB WMbkaaa baa lot baeo Bl t^^ 
Upatrlptlaoa of ataplo tbBralo VBtlBfl'd, but 
III Ibc saod uiaful iraaay mprlBoa t^lt tbia 
atatp arowa an PXlaiBlT*]r, It [■ oat 9±mj 
10 tatftpaic moEi rJaw Jimtft Walpa ^'uolii 
vllti lia btlb'.r quality. Halitly coadEl Itianrd 
VDolB fjt rba wpalpro lilnlr^cta of Vklorl^ 
tJ!t oa hot* Ibal Irlllr blahiip rtlwa ar» 
rahtiB IB Ilia aoulh«m ai'lltoB T'Aotra, but U 

la iloabiftti If tso laiDo deacnpiiopa »i """ii 

ibK«Htiit^ In JrMAir, (tf tlwft !■ nd^. tf^vnei 
bilr^r In Off coiittllcry^Ui warU ihmn tie ■ la- 
Urmrn wba linEkillit Ad<1 (>«itnHtt Urn 

flftn coml. rim tbers im iHlthtlr •aUttJ 
Bide to ttm arm tKm^Dt uannltaiiBd Is IBv 
above prvblepi tm Bbowd Lh(b fotToWTni «il^ 
raliBloc la h UslbOMn* nnp Lna riDharr «r WBB 
dAte. uun^r, Tbundmr lut, Alludlog n 
WeflD*l>4Hr'* bb|« 1m UcJbQoniB, tb« "A^n" 
B«n tw '^Lhft Hlddjn* for . !|<tw4 ^«<i»^ 
Hp la tba ckH be«i m Mht tiMft «t 
tifl aHM. but dIw tlmt (b> 4tklQf;ilM mh« 
VAttlxf- l*rfpr ap4 loDrer, vinia ul^L Imvu' 
laritr ll l|«in notirwble Td tJia cue oC ttafi 
bttvf. thorl. tfiVllf, 'taolBa Bn«l 

Ibouj^ thBT eunot be reporMI euler thBj 

■^■^ifflijp;'iHi*at^'-' 

mwrt vt nluM far tba nrhnii tfiiurlp- 
tlwiM.'jBf tliipte DfferlBf Jd the Bt4h«t 
* ll U fDll(!nri:— Ktw™ 

Umba 

\n'hii, blolUMI. 
BrlllH .--n,- 

Iftil^ plma 

Im'lu . , 

Iipftd B| liv II 
Hi 111 r.itir.'VHV fiirBSHH^n. . Id bnbn, hit pk« to 1^1 

r Ikiuhd nh«f* a 
fttlElH TOtJVii OffViltlNa* AMU fAUCi T(f 1MTR. 

Thv 101*1 BumlHiP Af CAifJorwd ud 

■old ta; Lb? TirioUR ipiiiur broKf" m tbe 

maXTv albEB Jul J 1, iwtf, lo imxm, 1b ■■ TdJ' 
iMVt^— . ^ . 

_____ ;98ff' mt:. m' -wmwmmm> 
HErMtt^iw Arid nfSDMNfi. ftkM jiWH ^ baihi^: 

tr £1 ir>ri. 

[ilii>RijOH K1 H>^ Lit iii bat E^lkli nh^. 

I'^m lo J4n. 
■IDrJh>.hRlJn, nrrr Ml ^Bt*^ Jtc*^^ H M 4t 

XB« (ill wann 
TKIiRACTtrE niitiiia llHA N *«l.«lMr 

ffnm JCI Vbi I:. JJ» HL 

^■*^-*Tw^iAi-ii {iAHIL; itTtMiar ImIh, «lt In'-Al'll,' «dl jUI' tOi. 
IXl I BATlW, llvr* C4 IT* kIi 41 

nmJ1» iTiLLiFil^ll rMiPTi IIM11A] In corni^Hrjh wiiii ih*'fp rtratiiLr 
iljr-lr liQEdla^H. H l< t**>'i*lhhi ihii ih^ rnvt 

jnny milk |ininm&L^ ilurlnft cflrcjln Xf^rjodi 
nnr or luorr ir'Aionp, iinel niir heif) tn Imir 

. nnOl I inn (lurLajr rbr QEhr.];' lirrlqda whirh 

muki' liLP il mDoiiH. On \hf dlM-r t\»a.\t. 

<rrty n.-rloUK |pB*nt HfP boDQd IQ orcur tbroiich- 

rhi^ i'IiMd b.'Jnf nrenMHse hr ipVfrF ^rfioi% 

'^f ilrniijthL. fiD «ripld II, B>W| Ak: 

llTi-hnnnrbi, ITfc, Ltl ^ r,, . . 

TVMI ^iwcr JMif 1, IH* 1E.W u.flllfl |A,i^i 

11.T4VI. 
QAIVBi^nMlMtF 

.,, t,,n,-,nrr-.r- P 1^."^ 

0YD!^Er wool. SHIPMBNT^. 
^EdM lut werlt'a ntitv aifVtU T»ae]i ttlT" 
rletred I Cuito-md aL jif4mKy, irlib m latMl 

i>f li^irt. M <!oiHpMjyjt^intt» '^^Hr y^ ii*^ 
vi'jEh ^.idl lwl*B for Lbe .nrffinMowttlK'^^^ 
)^oBr Tti« bulk of ttal Wwfl iOM to (W 

raniLneDl. ud one niUf^U Hhipuuai l6 iJiphiL. 
The vr^^cLv, ^tlft ^i^BntHlm «n-d d^itlDALlDD'i 
f^r 1)1^ werK i^nrilnii SovrmUrv H. ■nf| E^Mdd 
ipdlB. to -ov(!r-oe*an iKirr^. bb per MiDtl4«d 
marl/eBlp*. BFii Bn TijElow: — 
\>**f. I>*tr. 1 Hi-fi rnaLl(t#i. 

^'1, Nd^-. LnndDn-Duiti'klrk h 

tluUiv^. Xdt. Il likTi.lnirfi kn^L portl .. 
L-t>ft t^iiOf, N4>v. I. Lhibkji-L, ll.ial^ THE CHURCHES. HIa OFaea iba AndiMahop al Br^w 
l.tcnri t»i nu tn Oa ai l T aM t laa a* 
BUFiInc at K, OWfWB, Anwllilli l» <*» 
|D( n Cbrial Cbamit, Urr\*T: a« Wa*ii«-» 
iiiBBiBc at »i. Jobo'B, ParfBiBBiiai: ud m 
rridar mantai at 8i. (ti, jm-.. (»ai»»aoa. 

Ilia (Jjaeo oa Moodaj ttfteraoon PF»aldad at 
tlB optnlar of tbp EDofttiti of tba coiMalttB* 
of itta cburofa ■opleir. aod Uiar daltnrad 
IB iddrcaa Ig tba CltMlll at Itw miaorlal 
aerrloa balrl lo <<on»etliiii wltb tba daatlt of 
tbe Iter. c. c, ao«an. of tba «plao«olaa 
Mlaalflo. Oo Tunda} avBulB^ bp praalM i£ 
nioBttnc bald lu cMlMltoa with tfca NOW 
flulora IflnloD. (la TbUFBilf aftaiMon »a 
pF^aldPd at a nPnrmi ol tba roUBrll of 
^Ptbaay IioBroorBnpa' laatUBtlDP. add raBt«r> 
iaj aftcrnodu all"n"li!t! tba lo»a« bold In 
Jnooul of tba btFtbdaT Bl 1>U Kajaitr <» 

JoiSi* tti!F«i». ■ 

nt «Wi T, m Miila*^. Wf** dt OaM 
<*iireb4 livMit Is* *m »»»o(aM BaM Vm. ii, Marvi^.ri 

AfBneianHi. Nap fli l>AkJrb. tcoidca, l.m 

Mnluiav, A'Olfi li 1-5" TUaf b«ai:''Jbjtf(l.^''1ufd . '31H/taHl4 ' fWta nral dau •>( ilsrlk 1 

Thp Aftbbaiboo ol UalbBurBB bal iDtltaf 
llm AFillrmi FBfirMenlatlTH appolDlPd bT 
■» Ihn OanFTal arood IB oioBl iB Mtlbooroa oa 
WM|ll» JJtb iDBt rapFBflBDtAilTBl of tba PTOabT- 
, „ tartaa Cluui* Ui,.*««»»Jla. IS''*" 

■ llaiid 1c iba BlBt. It* tba WljlW .Bt OpJlBtt 
«iW mil Armldal. >nd '"""atlt^^g*!^ 

Dh^piit iB to dlacuaa and raport .«kW(l*l*J*n»* 
"wl^ .Iblll'T of rlDSpr nflloo. 

-J- 1 A toFBat lot. , w». amm s?.'}!0vr*^? 

aiiamoon br in>. ompi 'WW?*-^ "i- J«l, 1, iSft to>Mi4*ai », wr..;i,..i,. IfllB* Sol-a. Rwifani, *» babaH *t fW rtuwh 
lUiaqnadla* pirlod liot IBBa* ........ W.iae noBtpad uPfB *BrtBt Ibo 

~ — ranwl^r «f tba afoeb TbPrs hi-ro b*pn 
■ood umgucoa Mb iar, and tbua lar .ba 
atall boldpre blTO bapD Obla to flifact t UjTIT 
l^tv nunlbFT ol aalai. 

A BBB^.al meallui of tba Rtlrid«*aal fABBN 
tar of Farramatla woa bcid to diatuia (B* 
_ BFoBriBiTna of tba pip-AdjIIpib (Vragraaa 

Tlo iiranor Horarlaii. wllib arrlMd in f„ ATibaaapon Onoibar BPoalilai, Tba 
eidorr r<*tBr4ljr Rom Loodon, brouxbl oot I* vMl^mi lamlbar of .pai:lall>tl from dWacBU 
Iba oraar of Mr. £. t.ip Uofdatn, a* Upriton JSu 3 tS tmptrp w»a ibomdlt lo ba )Cta»t 
BFuibarB, ol iki. Illy, BotoD foluc WoiemPT. iMmil ■H-ttBAMiaMHA' !tl>a.#WM* 

laim Daar BBwrtl. It la doio an • *»BHttif ^^7^1^23 TS^^Wm WSnStt^ 

ia> nral lnwtait:iu*.A«Mr^Ua. la t>ii*a h.ia at at. 

dira tbua da» immS Wt*5^ tin. ul , *b. ann^ Vawar af^^t^S-iT fliSItbVr 
la UPd CBBideo-a uitcr, lb 11(1*. aibiui luf m emSar aiiantwB. l™ gajHSlS 

InfurmatloD on iba itiio of BbocsbipcdlDi lb iH-^i.t.li.l '""fa. _jrl" ™»,J?, . 
Kcw aniith Walna, La Bncloatd coplpa ol ibi ""re iba AirltrBia tw 1 

ertdsDEp ba bad lakta on ilu miliar mm tbo lll.i"" '"d to tba »oi»ltai. T^.r.., 
t;llni;lpal apifara lo tba polooi wbo. Jkn* , I'"*'* " Mar™ 

Gbt^pp .iiEoiiai Lbcm waa tbat ai Ur. 4aM^- t|WAa(Ablabo« of b^iMT o«Banoa4 41 
lllll. lirlDI OB tba BawbHbuiT Rl'ar. ' llii dlditaa oa Wadiasiil^ al Bt. Isbi'a. P.rPa- 
Pbi-p» bppt br blm vara t^awalarj Bill amaj^ matta. T^rTa waa a lar^ pouBTaiatlon. 
brptl Bpiblab, h4 he ttlttad tbat if bo could Tba olfprlgrr waa rlvp]i tn Ibe fburcb 4oclplr 
ppoearo iho Teaawitcr breed be v^ould ijpk^ ^ba dlortf.a 

far tbom bafur, „^ otb.P. No dl.. la IlY.o, TB— HaU a puolk a»rlol 

blblr suit It tbo Bwa Uoio pa tolbdoWM,' ^ ijSRS'ViJJ^^ ol 
-.tf-tatw. Bid OptHnbUL ihml W*. ^ j^SSf wSS-T™ BBpprf 

Ml. l.JM.II«t ti« t»«. abaajli ^ta b«J.' jg^JE w pTbSnTrSTbla -l>. Tb. 

waa uhBB tp bid laivwell lo tba 
irnaoB, ma rscior. ipr*- 
nl BDakal Itt" w«f» faaaan*. aad ap~«baa 
dpl.Tprod In PP»1** al tt* JpM Wat* a«nB TO Llaa at of tbalr orrlTal fq tbo ao^r. but Ibar PFO- 
blblr 
t^ttai 
Tbii 

«Hndu«d tnto Auatralla alaoa tga, pls^ 'AJ^,.^^ ^ 

**pa ImpOTtad loto Naw CiitaBa [o lUt. TJiif. I "'"T 
ln( Xr. HortBTB'. lail trip t» Kndaid bo waa ^ 
rrpDck witn tba liaodaonie ippparaarp ?F ' 

tbcao obaalp, and dprldod to try ar.ffip fpr Ilia Bowara, _ _ 

Boan*al Batlta. *-hpr* bp Laa ilremy Jntro^ Tba Htlht Ra¥. ibo MadBfatOF of IBB 
ducc4 tba Sbropablre. "fba Bbnap will bp ta brieHaa Stata OCBerml ^■.P'u pj]^ J-'- ^"'^ 
anifttBllBo at Bridler'i Bold lor .In WBoha. BnuEa> rotuniad to BrdBor tbla wmk. and 'will 

oaoBpr bla oWB nulplt 11 wuini™ 
raw. Tb. Modantor pa J a T?!'^ 
lb. Dullll* cAarv. IP •^^M.SSS^^ 
tb. loiar i*l«b to bad "*™!4*;''^SSr 
ini ar*i.T IB •<» Bob«». WiHwr. »«Bgl* 
aod NirroiulBA dlalFlrta. 

m. ua* PPP-hltpFlaa fTjuPph at Epnlbrtom PRIZE TOR GHOWIN-n CHOPS. Tba romnltlaa or tba Wani Hbow baa 
dprlnnd lo ilTp a pr.ap oI £70 [pr tbp bpat 

form fpf irr^iwlnf crops. Tbe pondlnnna *r« „,„ m.^-^s 

(ba. Ikp fanua .ntprott ataalr happ ufliipr prqti«B npaood For publk worablp br tllB Itpa 
noi Icaa iBao IW ncraa. or oiora tbip aw o aeott w«t St BUFwoid, on tba 4tb ipBt, 
aopaa, wbll. tb. tntii am of u>f .|ip4^tii(i 4^ , „j pnbltt Bpatlni i»ii lipi* IAL.1.W li^.tia. ■STa.tM' pot to paoaad sua acraa. Tba taW 
bpr of iiolnt* will bp dlTldfld H tbllofpw;.^ 

ptaSAB ESTATE. 

WAtWA, FrldlT. 
Tbp cieaar S«ltlpMHfsi Board ftawapd. lia 
InquJrr lalo tba propoaiT of tba 'evSki iB 
artulpa Ibi llafr^r Eatala. oa TbUM^, Mr. 

Eooi:li Oobermt tba Uliirtn B»iW55(i aisi 

»»™ m vm rthr-ifaipi 

tsaalr. .tbo' nan*' all-:iim-.-.am*lm. ariia aal 
|Pppp»BlBlrf. llP. l-y4iSSrt(,.:«f Warn. da. ud pnblte — . . — ^ . . 

nspoctlm thape»ltD 00 WadOOdB^ WBlBa. 
wb^ tb.rc waa m Iwa altaadlDC.. 
Tba IWfc. * •dkarlaod Brawn, wbo waa 

ftioDaad. B*rl*oi la *jda*r laat »pp]*. BTlil 
Jtaa fcaaio BnKlnlPd 14 Mljiml In Hp fTi'lbf ■ 
tarr of tba ItBDtpr. 

Tb. Bar. Lewja 1)»tI»s wbo baa hpKO PDro- 
BlBlooafl IB Iba N S W. Fri atirlprlao t^urrll, 
will arrltp IroTB WalPO tir "I" ■>!•''. r " 
■boBl ihn if.b tnat, 

atta laat, a appelll ap^al da4 ai, toll nr>i,i..ltir titbit, At Rtih' 
Kii £t^ 

t1l1?il. VABRB, .IBVAMXlftL 
f '.'T llt^AlBIWABR, KiB^vn. alii, : ' 

'"ml rib^ " '"^ ** 

UI1K1I Vwiwai: iMMtW' VMMiK'i'fWi' all. t.11111.1'1 . 

P' " i»«i,ll iDd JiiKn snuK >i 
iaalTir*il db4 PUrpm i-i^i - ■ 
H* liatWlpfep.'i^r''tl^nl^. ....... 

tililiNmM jiiH 'M'< latiliB- 'UiiUiiii, 

l™l (i» ti>»priiur<> Ti«i<i - ^ 

aiB.tr, plTrWi^4]iit't'n: ^^*Bliat#pt!r,-**Flaffi _ 1 Twt^FltlTiFn HatlUBfJn mad* bY Tti¥l», 
U illJI, I rj. il,iJfi^iirtr'i;i!Jia»!»P^ Wf boar, tocilap u m md ™ibil"B. »;tb ■ Hmidfadf 'Af aaap-tto bi. aH uta-f^ lbl&V> 

STMOXDS FUBT?I8HING. IiTD. 

jsr, au<i ni I'lTT-STKEKT, f.j^iM rirrh ^mr. '.lint'H a*. ;^-.-:*s«r""»«. 

Tba b'laibaac ^rib. raaJlaad far Braaar op 

Itondar waa lf|d llid Sid (i* arotaMdi tba j , .._„_. 

,fipnl Aaipa waa paid for tbro* balaa anpar b.poaatl tbat la JpBBrlMl'^jiMlltf^tbp aatatp for I 

la ibia Ibat It mar 'of 0H9 o^pp fltooabeoc*, ma Olon lun, B Iba rrotm at £IT,MI'1»'ifi;'Ub1udiDi fts.tis 

iM? ttifriF aald that .bn only poaalblltlj ot I ^trool at fair lanilh, ll^t. poll, frop. add of iBn u ^orth of InpnTeapaBla, or afl avaraan 
rirriln, on ^alryln prndtablj lo auah <|la. ""P-r g'lalHf. ID irnuTiHla wpral l|n« ran- t.Iiip oI £J II, la pa, „„. „ Inppond oo 
ipip,. IIP. In .nirlo.iloa ihp drr loplla i„ aP.1 frpB :3.1 to iild, IhPT wpTp ol l.lr li-iir 1; a rr..ph„.lil baila. !I1D. p Jon. land ralu™ 
irlr . IIP1. 10 an.lplFa.BK 'J"' '1^'''"' "^T ' Mt. lipl»bt. tfrr. but 1 oapbPd wlib appil IJn Sad tlfm lb lo Sit par itrp. To-dar b. 
Mrtrlnir tiKidpr •ban ibo partb Ip HHn* form Tupadar nid traa rL-acbtd for two anall llnca plarad oa ibB rbola aaliiit 1 nlua of £1 la 
tia rli'hnna. ti la nset Jtao^iaarr 'bat pro- 1 „f rrpaar. :id (or icourpd^ isnr ^ira par pan, «d .(■d«r nbdlililM da lo 

Tialon Bboula bo iniaif li l*yi irtPT >1m wban aupar a Jt of D rpp ii cool. OFpr KariWl. IFwm ni<n> Itedii. ,P|HtW.t^aaaT aaltjflinat,. , 
tba arawtx la ao «a«t Ufcl It I. pnitleiUi fcowa, and arm aupar oI OJ oaar HpEora, InK <ii|ih fka ci^np conia rauanablr ainpci . 
ma vwwi^ la »o ™ • > a BlpiloBt, WillBl tba ta> Moip m IMagai. I to aplli. tfca land al 4) Jp id par aPF.- 

mlU VaaJbUm Imt .milll>'i_*'nm^i_^y^:Vrlt*a bad rlaan ladtlmataly. iDd pupabaa- ' obtain pd Clt? Ida. aod Ion DOIir < 
aaar nana wa.,l« »■ paailWfili W^WBaaiia-.B™ bad pohp oror wiiiIum to buj at tboao HalldalP bti arrnPOd an Ben at . , 

dairi aaWaUoa IWt via Ijlaa pncaa. TBp riaa waa .ipa^irf, aBd »• Ippm 1IWF«, ««rtl« Rrolb.pa ud ta- 

a vad iMo for four a. a4il Cka rr.aa Ouo- Ibrufti. tbi; pajapa would ba lOBInnlBpd. I war ill arpctlnji a building. I7p lurthar nil' 
alu: 1ft MB* b w p of A^,, BVfF Uteana Hb^Iiik profpPBlonall^ iDPpppred botb palataa tatnpil til 11a oddltlnoal lowarda ibP ana- 
Vola. TiBB, nallBod laJ, • wpH-fclw* wool of 1, , fomj ,],„ ,,rraMm ftil>p« linda | tpntaHHB foad al CofAafl. and CU Hi« at 

dppc •laplp, IMIl-iniwB, lad WPT attrtat.T. or Qobbnomhalln wora about tba aaa lalHairloilc Walfcar a Tiall bia bapn ao 

.-oupptla JMd waa p.lB lor !1 b.1.. iBl i,,pr„. Tbp eiirrrlai rapMltr ol ti. BBtBtB ' BBBeSSStt till probBblj a oow pirl-k "ill 
louihnan Hror. OTPT g OTPf Woo-Ibb a wBola via IJ abaap IB tBa acrw. Ha ti*" ■TntlB*"ff .. Howlnni Ib a rofflpiritlaelr On Bwidari — 1 - -r 

JqIib Wm1I«Tk C9ni»jlBBlo!mf o* th* Pt^~ 
tiy+^TlMB AenfrMl Amn^mblr- ha* fonplrtpd m U 
A±j9' vl^^t of ih# rflmwH'llrtvlaofl pftrliB Ha 

n'unrlurrrrt ■jJBjTffm.Bry (iTTir** *i f^nrrrwBi 
nri Ctrtotwr 2Ji, Mofl B' HowloftH fvtt SoTciti^r 

4 \[ bmtl fl-B''** lb" rfiQKT^rBlf""* 

Ur. W*l1lftr «blMlB«d 2m tovrirdN iJin r«-- 
eon- 1 nLbKliptkmi .^{^ «■ ^fl- jjt^^ UriViTiiMitr Of i1n tH-4M«iiv niMt- 

flvleitt M^'f it%\ch eu hm.. tmtamA Ini* tow 
. [•* «HtliUM:«t wrr 'Ivw vwmt. 
^ ^1*H Xtall la dpvfl T* AH IBM %* 

aom vftiMAtrapbH in ihw H#tricU vtaicb at*: t, 
Ittjbu Up dJlryLHf ou lb* BlJWCth Hi m. fOUplm fiym t- I iE.-iiMry Puwt MDd ciktndbBv m. .fun. 

- I T» redncB ll« ebufvli AbW *l B^'^A| ; Df nnpgu tn wbkh Ab aturlujr flt fEMidtr ktu IfJ^blM:!.. I* WA* l^,fl fir ^^l«^fl^■ ! cooMldtred U* B«tAie evwUfBilr KtfajtbHl for ■ whmft th*fc He *i:prfi*fil p.iI lurat'Tlan witb 

l™ *^ST^l^ l^dlas ^P^rallpo a. -ba ; JV" li'^'tfgS:, "7'.". P^ J'^^.X.' i.^ ' 
la ol pppapHnoil tollllr, fri f. and wpll olaanpd: "''0""' ibp' nilK'.^a OV0.1 praior. bppauaa r lii. f tl^ri ;i iJliV^ impEHr. Willi fttliwi. i ilfJlIN rMMJ'^I C\ri\rKI ^iithJiM: f.T i-b/i,": 

TI |i|N4. 1 It.lSi:. Hi "^im 1' '^i I 

pbTiliU, m4% Eld . 

'.] rn I 
H,i^ A». ilP tt , 
E.^S~ ' 'h^kMHTt ,f VH".>:M "tall Mlwrfc -UUiFr^riibn'* i 
]^ Ba^K^Onpt, 

'iM^ t:^of?ii>J, i^jri^'^ikcB^il 

" ibw BinlrPi ImjiLli, 
MUl.L< J|i.1 (tV, Tit h.hl.f. hcJ-ii «'^M'^>.T WI' ll WTi-U i-fl DhiliriirfH-i. 
JiRTS^Ii.. k.^iliiil^;. iiL.llKB^nhlieHri mnny. mCmWi' 

a*l anil <"f.] «K*i . L.h.li. 

pok^nTii. I., 

A'>lFl(J.. 1 .'kipMa- II. liJ.idiHl i.-.^ Ml LimM' 

Unr,,., H.,|v r-.T \t^BlMi%'. 

Sf.; «,i.ii. r.i BL»Lrii.T^. l^irifiL-irL* 

■r l|pi iinT.>Eiiir fdk, K fltX^^^tfiS- 
I'lirlnH. If I yinl ilL IiStUvL -tTm^. 

^«^#ii(l.yt!a|^^;|?*!rC#i(tf* H«IUik. 
, ti«v^ . Vn.-nfrf'pybJ-a l^ ^l^rf^m.■ 
I. aifct 1-FTi., FMiiiP*. w'ln.W HhBiiH. T.. Plirlai _ 11 HM. i h, HJllllldhfp-t.n ^l JinB- 

r>.|H.r, r^i >ii^i f|, lllll dhfp-t ■^i;„JW,-Jfc-*)--r..|rKj iHTKt 

"w " awr, mdh ttmiinftirLi^.. ^nvl nl w*. Tilp Iffffp. ■(iB. Jill..- r-lian, iilSi,. 
1 ]fi.i»i,* J.ulli., U-rlJkip, !!■ kr* i4 Vrw Hn- PpftW.buAl Hii " .T i!'.ri* "i.l!'LI,"*„lft?"**™*«ni5n 
1tv.11, am 'i«ifa:-rtg: jikppii ■ ■ 


Tl.h .itaT AMI riitn^T^iSjsj^jljgjf.jjg^jjjiij^; 

im [n.i'.iiiPH fcf^:r. 
iiojphi. iDii riiiaiba' iliiMtailn 
.'iiH 1.1. i.M MliaS'lWqrr 

KLKNZKNK 

limi'TnlB 'HmIIj 

.|>c '^r mi 

H liLThiTV W iHf FirHi 
'■Eli-Erntlftr Amrrirtn" »i »:- ■■[ (1*^ In tlw Utfc It 

IrniUrt t\i- u^.1^. ' ^n,i\ {il.-.i . mil IrlU Jt^'ZAJ 'TlKV y inI 1 I .iL^ShF^ Tll£ SCrN. 

H-ir^T Ht.ki^: A»^r im» ^rv:R mlt-^^x iLLtMKi:\i^ TLi:uEkii3i 

RLKVZFVK 1^ tmi'l^ (hiiL rvroh*l^ Phwlrl kf^ Jti M»f hi»i^. «| ui llllninB^ll 
■Hfjni^.?^ ' in |bP iwiUAn >*1 ■MiMBincv i4 bII. h tr9\^ ruim itbtMir [(fbL nU tiHI^ wlAj tksH, rlU^ Wp. dmpMl Df ip^.'iiU)' TH^n^ 
mi 4|iFi]1. a-iLofi. 

TBI UUXI TIMBER COUFASY, LTD . NEW ZEALAND LOAN AND 
HCEBCANTILX: AQBINCY qOMP^X* lUiAik - laitatiiii^v-' LAW! irOl^Kl «r nii^l, rlna OIUQOK. »»-: 

•Fouo, uuu, iAi.'ni , nuin rh, t^uiuiT. 
* '.iTOJl'JlljAjgW'iWp ™9*Wf*' *l* aal anffi buskp, and stobb otook siLBaHEa, 

AU amoWMHi ciAunrtaLT attudrii to PiT moirLT vmrmrr KirtirTir 

lu'A-S It^eilfUllfNTLT USLV ON QdlTAl^^l^lJ THh LIT||097 l.tTIST ICTnOH. GEOBGE STURGEON, 

IFtr w-yMjii'twm- W . . i i . . MiHiBWt.'<iMipt;.naJ-,eai.-«< ioiAaii 

tlniiJt. bril. ^ 
lo AdTdrdHinfrth} UjttUJta, HllirtPItl^MII.; MrhLl V- I < nn It t Hi^n yin:\( i> V PTi^l * 

-llim. II. C- llonEir. M.Ll.. ItiiJB 1 lull, T*jflivri A. A, |>^D|ir 

kiftiVii'd KhIt :i?tJb|'|iHri-h.p|TT<n| |^|t{ui.,. .1 iwnitfT iqiinWr g| U^t; AtiiHol 
' " " " .■■fJ*il4*. -md li*, ------ A CHKAP Ayn PERMANENT SILO 

(SS »B EkitL-rjin with - iibiki i ^.n^->T - wikk iis .\t liw^f nii: riMff ij*- (n» uirirT vrra 

HKAl'H (T All, la WHAT TIIK HAS ^IS IfUh: L^MU ^KftUH- TJlK 

J AS. HABDIE AND CO., 

U MAO(JlIAUi^M'L.^CK. !^VIiS'KY. HEARNE'S BEONCHITIS CUEE. 

THK FAMOUB REMEDY FOR 

ii 0^6H«« Missrc«t!Ptm^ ASTHMA, ^*0m HoiTBiraiPTtoir. I Ul — CUBB lUB I nfl aaB^* mrAVf A' tiaprliiclpkd parBana to Bik* lmltatl«Bi. eaeb SHi^SfS^i?™*"'' ""^^ 4Bc<yi.iBi tha ati^flHdatal, BuU MtMt > MiJ« «w liUtatiM BrWa* ta* «)db «| tbv ii.ii nun 

rl: SniSS? »w»"CajT« ouwii-*«i^ CmpNOMu^ M Id* tmamt Mitm 0fr-^4 mf ««lil«Mw<MMf'^<iitid&.i^^ wt aik u iM net ««« tiw w ^mm r>r<rii PDnEqA tn Hnitn mbvit h\m awn ralk. IS 1»m|« kiijW e4^lpiH^ 1r e nf JIB ovrr -anttMl', ■pecloJ BrrTlei>B will bo hfrld Al Si. L\ihr' 
PrcibrivrlMj] Thtircta. tisdftpu, i^-morpciw ^.0^ ten^adl uld 4-lTEd^ Into hJ»kB of ' it-^ tha tt*t "lli Bt»ia« ite Itirn who lonu boBi r conclunlobB on ptpaait^ 
Bj^pt'araBppa ma? Irad la ilbi^arull^ ttoUBtrT: 

bBlni cai up Into bOlJUH H •oall ibBt 4111y, -iJipp ««, ~.Vf -kit ^,MI^ p^. tli. 

lirkiiltufal op-rBtloni pan bp lodulfod lu rtnLJ!;_!?.'**«L.»^AL?'S >I?T™! anjIhlDi Ilka a pLiBtprt^lipnBlt'a .rak. Tbpm 
la T«id«i wbr aama crop of lulLltattoo BB MoDdar. bittt; tbu tbB tnlldat Id coDi- IBB a< tba mora Slrtbdlr arlU b. 
PBohiarfatl .aa far u tba bHmI trad. akoUld got ba unHudrlatcn ID ibCH dlltTWIB egtiiM. IB Xitafi' Hmi Bf tbs burpni orw 
Btpii niF, biir It 11 nbaolM.ij nacpaiirr ikat ■Tf*„*S'*?*W '"^^^ 

..„k .Pit.;. -i»dd b.,p .....1,0. 1114 ,0 t:y'j!iraa'?.'zf^i 'iS:m'^i"SoX 

piaLpihrpplamilli«)llllirlncipa]EU|lIIOIt WbPn n„i. Oriilaal.T ihp ailpa In inr, nnrltinPB 
Iba fpopa .upa oq. veil opsoFlktulLy la Bfl[>nlfti capital a^Tr arnnipd f.p lha 3rd 
for maklDir bar op pdiiIIic^ lo boW lo caaa ot, ^pl tbo _poatp4nPm«Dl.^kia forcBd^ll og to arai, lo otbar poTilgtia tho araiB i^Mmlft TVT from tOd to KM itipa, wltb ibai UWVtMt 
bl«k "E," wbra a lair llPlu hWi ««aSS 
from «H to fi«d aorca. UoblttnabBllB 
aiM allibtir batlor ibu Hamr fir wkaal. 
■HKiplaK; .n* ctBitaMiii BB Himr ma. 
iTBFf Bill, iii4 i)ia fiiBta ai a vbBiB »iiM itjir iLnfl Ji fiLIurr nmj n^i irrtotult afftel i ]aQ|f |. „ rsl1tfw«r— r»rmvr. Hip shec^ v»iiid rpprouBi kli 
Urg4-iiL iinck tn mdF and bli fri^lent iiITb- ''tw^* <^., - 
ar^T. and Lhf dJarrni b«JDf mart fjiAurtbla '^Jl^if "^'"^imJ^' 13. 
la iMeap In lli[< avrrafa iBaacm Ibvt 10 uri- 
ertlLDfe Bbeul4 ■ fairly aafi wlckeHn 

NO Cuba eantt la b* r«BUd*d aa k wal blu- 
wbao Lh^ nu-p|onli Ji ptrtlrotam mral 1. 
Int It Ic ¥tJ7 DercHRarT Ibai all autlKirl F l«t 
to ttbOGq QHw ii«bU«ll Lwik for fviaaiiflfi 
■HmM teuvi a Dolt WdIdi BfmtruL plutu- 
llK dn- JilWHIlt a?(i«ira&i:ia ua nuUrr out- a^o^t i*v pvT un* l« ctur [or itac 

pl«urb. Tbe ^PLBle wu an »1>i}«1]frbl ODf 
for Tnliofl fMrmlai. mpmIbHf tbfl Qenlnl Mid 
bAilndary paddockB parfloDM, 

\\Sn€ HKbTT CbUtemaBH itaJl Ammrar.. 
atat«d bf apnt t*D «r twa]^ Jay* taitH^tw 

. i"*h*^'' P#r ur0P Vp ittu (iplmloa ClIftaB^ni 
*bnuld "b^ dt^UHl Jwto tnr<<^ faim. mi4 IiJm 
nMniaif nt b HtLmi f^feB far lh« wbalc eatale 
fniiBwa"— " ' iran^n] iinm 450 ^cPa* tn TM acm. 

rrf-T i* fii f^rf-™!,™ t™j J l> SonBia, TBluaior. BlaL^l iliBiiBt<x. The n«igi*i.¥ uid t\i„ Lid.: i Mitfin AfBtn. fiK^iucUne Ctifton hiiIbp ^b- 
JmiH. ind rMvlEn. Till] '|l«4.«l Lhe valD^ ot lb(l wllol# B4Lltd *l £4 p«r 

^.'i^Mnhcr II.— [1| .^n^mlliB MnrTRBiK. m.cit 

""Ta-Is*^ J'? ■ ^J^.*^"*''- P*"' ""^1 Thrt iKWrd Tu nlber Ivtarwted lit tH* 
1Mh-^ll iwi S(Pil.M Bail ,'*Tidfiiw rolBled bT Mt. T. Clai*. b VIclwTlao WOOL TMASSfE 

lagiH* tblBi»j^.-^ftt^:,i^«ti^ t^MfMMttMt^ 

nuiMti«(i wt^DvB iwt^!^f(%: M.m 
b4T«c, ai eanptcM wlUi Mwl'^^WUtftv ib.^ 
^■ori^BpaudtBi ttcvlc, ^Mt jilHotld .pt Ufli 
nlTrrlDBA chla WBek: JM*f;b4tM .«f4V':^A|ktM*4' 

Ml BuuNoD. Ndd iUt pfffVliu trMtj^Ht ift^ 

tul iif so.Sm bB]*iii: Bl faBtt4j«4 vlnh &.f4« 
■■B]tM ^^^t ital' wkeh cdeI^ Navfmbcr lU. IbOa, 
KroiQ n<^Vf nui^afd Ibti pitiijKctfl art rcir 
h^Ufir KU|ipLl4Fi Ltvan 1l*L ff*r, anil LhLB tm*i- 
mt I* taahJuif liBfilf r^lt jn Ihn market. SIdcb 
ihn wri^klj pcrlFn Dpca<H,j ih^rp baTq b«>tb r%i- 
tforil *Mi'biJpitirpa Qt buL aflep ttu^ flr*i 

(liijih ihfi tip«EilDf i:rrialii totilDDa of tb« 
txada tlHMMi Id!Bltiikt Utd taHVltr bd[k 

IH^H Ud. iMV'WHMiM^ .!|Cuv tbat ikiy 

br Ihvlni w%Av .tM Offirlavi vtrp litt'i. 
Tb Urnnjiii bih.4-l|Qb JklW' Iwn HDlng alraog, 
tut <h-- Pr. r.rN fliid 1^. 'AWtlab ba^B b&Ui) 
profd^hJiriK i-j, iDiiil4*dlr. Ttii auitwi.1, 
kiLii itLb KHhiiU mipfiiiai hh BTiJUbi*, hat 

tBHvil ''^ilu^■H rm- HTPftir iqerlnQ *BpBf tft Ui> 
Olnnt uf VE frT Ib. Cam4.1lrKkr.: ^ ||Bt 
trpBp|,i:,d,H bjill 4'i-Dflabr4d iv4bi kk'itit'lSt 

n«rallr uqelwHi^i ,^|UL IIAANSMat ba* 

4witM tt t pn ufPta hiB ralv4bi isod 

■z^Br B«rlub. ivhllBl InrrrLor aprti w*rv al 
UUbm M#|iprti-d. Ei aurvdH, whirb BuETrrvd 
Btl^LlflP Iq the apaPibii. buvi?- brtD In b«tL"<r 
furtHir. Tka AmrrlfHji Huctiyii baa be^a 

k«»tQ for tLD« cniHHlin'i] tiHi cDtnabuhH, boL 

noi M BUi-L aa Id prevh^^i v^aioiu llh ^ 
mBTlDOb [i'BabUHiii t>robabl} bave chuiHl, 
fiilll fBallT BUfHrr ilM* tft mBTlaa are Id ffqpd 
rattwi. Thrrrt bAT< b«ta aitnlNDi »]Be- 

cioni or wii«i> lubnuttad dHrtOf t)w w*fk. 

rrom pracllq^llf t|| itip TW>h|rflirln| tU- 
irl^tM Bf tttM StMlt^ ajid daw It mnalBa \^ 
IWlMI tl- 1^ wb«U or iliP imddi win «Dde.bt 
Uto^ iltiHAlL bUb BB thdv ff daliciD of l£fl 

urwB. Tttp irmlltDB rniEn^ wjin vti)r«d lait 
T«r. aod It wai noi ubi^icch^^j h [tmnEablg 

OBn La \ht»P eDRBlVH) |r U, Kvprn-lin hllDr.'B 

That ih# prOBfwta ai-o for a uaterLal iMnuiifl 
Lo Lbia BBBBaD'fl dtp. I^t maf It bol l» avq.-- 

eatiJuiBdT rimbam4n. la 1^ evanr qqada 
flif U rMnt«07 il4f*»i<rt m w tlii MfeaBin' 
im W9vk4 well Ml* t« hwr w tita prviwnt 

taubl' 4f VU^BB.I Tlw* ■jUfaElou bUBt 
^|hBK^:..%.a^^ And tlin pUumLIhi 

l| |»ll| fe w^.lft nn «Mjl4hl tinc. Tfarre ba^P r.r.^ fit .r^ta 

UD Ba4 Otu^k^ 

Tbata la lULI l«ewftf tfr Ukf ftp l« the 

valiptB at wDol at Ir^ar HiDparM wUb laat 
BfiBMA. BbnnajT- bawentn Ib now vka- 

t«rM1r ,d««lljiLiLip L«pi wv>1:l ««4h« Karm^ 
t ,M Tt i.» mf4iim Wtt *e*r la aliaw^ b* Hall, 
■aiaa. 

a 1^ 

r .: 

r .. nn , 

- » ., HWl , ; yS5 

I Wall. 
nJJO .. 

AalM BH 

Mil tii^^ llilil^ iB \km rmr- 

>M iMMMWMtf -^vvMfH ur ba Haa tm tUm 
falletttni ttcum. Tber will b« kuib«b1(i4 

by thn iittlHi Ij) HrlJ^haop lD-4arr wbeq BVnt 
iO.OU- baleB wJII b« Qltnred, afid ^^ Ibe aaJeB 
Ih Adclaldi' oil Slendajr ontt.. i^hf.n abotit 
Ad.OO^ bale* "alLl bn auLmlttvd. In Htydmry^ 
npxt TEFk fuUf HJ.CKH l»- riubcnlLtfd, h 

cOEBparrd with U.iii olTer^l Ibr 

Lbrat imtlltif limy for tbF rurr^BpaQilkag: invk 
jBBt rib^r. Tla^ r»ff4rinA^ aud bmIbm Ip ittt* 
(Ltea arc u fallow: — 

arillht Bi>a[tr^ L^lalopiNil -JNi^ 

■Mbt^ in )rnr.> ...... ^H. HUP It:*' 

TtiliilB W.li™ .. 4411^701 

BRADPOHTI TOI'fl. 
Ai.Vrtrrtl1it In nnf rab1«- m^aKait^ tei'er^ 

Aay'' fi^t^. artHfoTH lapi wiTB Mn^'huctud, 
ud Iherci waa a IwlEer -nbe In Lbi^ quTktE. 
Al tbft n>rrpiipnDdtDr pprlod iMPt rBar^ tkara 
w». mnot la^uirr. but tuipar aMoav^sfl la'p 

H(l^^;■■K^J^^ 

- mfn (niprln'i) . 
il|Md.M4jt. _ . 
icvw .... 11^, ,p ,,1 14 

l^AUArbllf tki !Wfef|i»^ iH ibLi {^i^bMn^uE. 
MeaBTBi W^U Bbd.'f^i"4li'te4 )i^I^b. g^p- 
innbpr 9 lull PUT witb TWtt*rd ta tops Eh«t 
Eb' niiiilDti B/btMWt^ br pvwmwmn iutia^ thn 
Hnt faln-lfllt llU JtlidiiBllT bItvii WAI la a 

AblL»r dx^mand, ih^ Impm^D^bt bclait mnre 
uarkfd ilnCc fbr Dp«^ii1nK of ITif^ LduAdd ■al^^ii. 
Thp mm 4Vfr 1« larsFT. be uri.c'haot^d "prl^^^, 
WllU Mil* tb^r irr mDvEbs stowLr ia BplLa 
fit a Ttr)^ ktMJI produ.alDa. Aa tp the ctMh- 

tW.Wmi^^^p in J«mK*Jr tall Df Ih4 BAP^ 

mat' l^alp^ yinjitairT ninalB«. 

. iiE9^MF':VineioL ucwpn. 

I^^ l ' fm>J |i J# < f^ 'l|Wg|»^ -Uta »kavv 
.^■ .t||ir| i mj ,ii MM H- "Yfar BloclftR will br Ifd bf tbv vrbolarB and 
an lU11UiTtll«d rhoir msi4 ^r^b^itra. 

The Wlllaiichby TowD HmII w«b crowdH oa 
W^dlwaAr evwlm lif Lki pprla^UiuutH «l tb« 

■attirn^«*,:-«H«atta tl»Hr ''^UnvW^^S^' 
AiHwpqer Iff'lCinlar. Tt" Her. latfM Rfbir- 
bbrn I St. Piaip m', .%^ori1i SLjrdrr | |irrpLHl4?4 , 
And a nupjcal |j roK r.iiii mt' wiiin rf•Qd(^r«4l. t^n 
■ ttfndaAE^ Inrlu^^^ ill ih.1^ Io^aI il^T^y ^nd' 
tbo Rf.¥a H- *P Rr^lmntiul. R. TI Wansb, W- 
H. Aab^ J. OI!nfitr4-^ pnri ^K't'lr. cJ^t^ 
ipan. ID bvkBlf lit \.b* fiar I lib Eon^ rB , ^iHaqil^ 
to tlH^ ICrv, X. M' Kim lay a lifUTrT wilmfiaii 
■□d tbt Tt-^w alDlp[rf idadF> a p^ntuhtr rvplj. 

Thfl Ral&Ma rAlbo}]^ DlQ<'tK«>i Pynr>i1 -wa* 
1)1 14 na Wvdacadar frt Bt. 1|*tv'h r jb t h c^(li:d I . 
HIa KmlntacB tba CudlvaJ prepUnd, and 

pMdM a mtiMi 4mmm. Ata^at iii 
nriiniB b^atl ^atU fit On urtf b d ja i r iniriwr* 
pmcBl. 

ItL* Oni-c tM,.l 
Rev. fJr. Kfllr, ' 
Hauilajr lA>t lia " 
vlalLaUoD. 

Tka tollowlDjc ririi'^m itit AiiPtrMttan dln- 
rcan arrtTad Iny iLim r M.H nrubni-'-Frir lha 
archdtai:4«Bn df JiJ-'iDournp. Itrv. M" A X'uiifti- 
nti nad Hif\f. p. O i\m\inr r.ir HalliLral, R.-Va 
.r K i^cniffhlmi. Hrv H ^'(Ii^^^f,n R>^r. 
('nhJit/ajr; for Hani1lMii-4i, Hi-i J M^l^n; (nr 
t^it, Ri<v. J. il'Cdnn: for thn. MtTlidlDL;o»A at rttfid tbat br p»p^r mBtbiriB of fanathf. wwwtMi UklttMud, ttn\. J. f^Dadr: Int 
00 Mamr A PiH roulJ raokp m iJOmrorUbtfl- . '"hdlot-rte of Kdbtirt. tiw. J. Outry: frbf 

.'t a^k.141 ud, Ktt. J, WlllL.iii^^. ^.Lrhiin *'ii;\lf 
bQd tVilllAQ3ii are fracn TLiLirL.^ r.hlEi--^.-. 'iiifl 
DlUvr FaLb{?n tram Ail IJaJLiiah . in^ni' 
candra. Vi4^cwi^ f^af- I farmer, wbo aald that wben hfl ^Bldf^ Id 

Boulb Wain tbTf^Fb ^i-Arn U?, h^ had nnlr 
£Mt rapltal. flVr horHfii. one. ploutb. tmfi iiiibi 
vanvDa, flv? bUH of frb^ti. and rtv^ bai|« of 
oatit. Ta-dar bla farolfa^r and hlmirlf o^nril 
ihflr MtTeB. of wblch tbPF bad cu It i TV 1 1" 
onlr tUD a4m. Bad ibai (-au^vaivd MPrM b^i 
pe(wrn«tl %im £1 P*r Atj gmmt . Ml* IItIli WlLk trvHB 430 lo £0a arT."flc 

THE f HOPS. rhat the wbrat 
Th^> urn AfraU OUWtOWft.— Pannera bIai? 
i-nfit tT* i60 full H-tkii hb-fiVT 
nf ntal tmimahlnjr hai, r a mmr Eii:f-d Tbrro 
Witt hf s^l relurqa 

U0U>?1(1. — Thti whtut FTdpa hrAuad IjUiu- 
neck Bra Lb* b«*1 aerg ibaM I«r idbbt aVJ!AStiKTAH.-^B«T|iv ha» 
at Duqiroan wiih a full board 
rllp Ihia M^BBoa T.miuli'^'t:. t) lio 

THK R.\(lliim WBIBrBCM 
Tbr ■ 

L hdavr da«. QtraA?fVVrAK.--ltMh^lm ara brcodlac ra- 
pldlf. an^ owIbb to tbr' plfinftlul bu^Ij qC 
fffua Ihl'Jr w\]l DDI lakf pnlUQ?. 

illSTlliCT ITEMS. Thfl rartbroBlitlE will bu e^.t Jishia 

by BI«nilHra of Ihc^ VOUHI H-nD'a CnMBltaw 
I ALKisUllDq In all IV^riM ut W4Tl4 f'Jf 

9d|b itk 4r4nrT. boib r^i 1^1- rcairij Adi^ ta 

(kfl hTMbrhPH. .V riE'i^iirjtnitri" tiT Pfn^rjikl 

prftfiT BDd Tir^LLt..' ti:i ^" 1 3, eii^.I <i1| 

eaub dwy Iho urnjiLTi ■ ■.f -l l.'vl |.| rlnti o( 

lbt» tvoqiy naiinrLtt] a:^ikt jiit i.t^i.-. b.^ rn- 

DlCDlblin<|, iDkiJrni ML inr urir-ninxm arbd 

■..v<iBJ&f ^osLtap will bB memhtrFi of the 
"OanvniillDn Band:" Durlnf: Ihr n-rr-li u pf^ohr 
ar niorA w|tj br< Klvm Tiy nvLih m^'iii thf r la^ 
warda lbi« ^ulrtii^loii w ^vrh utiil^nak-pii by iha 
wnrld'R E'DiamjE I f'' in ri'in'Thi rtlun rounirlfiai 
nurlng a rFTrmn wfn-k, imJ'H uu «Jti: hanffo^ 
fii'i^rr Mi-ihfflhBr »ntlilKli^r lit EnRlabdi Scot* 
laod, md4 IrfladiV w^ll Un rrn lliif muvn-. Thifl 
HjfplBlB Df "DiDBk'Ml ckalrft." wtHtf^ LakE^ 
piadD «nrr ihr»D ytKr^i -to MonqrdMnce wkb 

nralattn iHi* r*»r «t|i W ^t^.Vtn, Ib cmc^ 

t.'ilN0 Lbfr TOlBl&Ler BvUb a cob] plh E »1 Ir fumlabi^ 
b^puae awatllrjiR hliu; bcHihn pud pftnooa] Sus- 
flafi,. h all hr hu^ tit LranEporL. ParlB.b(aiiv]'a 
^^e^ not fonjriaia thp ■imcm, but upoag 
viBlaien cgntidErqibJa ^iMllittai^lloa jti^- 
viJti. A Uit triU bn |iir||f!flBt«d ta tsiHliEMat 
Wtalry'i dMid, 
aiiAFTt^N'. — PoiMra-fTowinff ha* tmromo 
b^Eii^raT DD the tanu. Tba ^leld ja aai bd 
avcraip wprt, 

UOLuHOi— A nin>«T of flkaaiH In propat- 
iiea ia Ebia dJltrkl Har* ukoq plan durkac . 

paaL faw Vtnltalc At Cnqtwick a Ivm 4mjm * w^'ll-kqown UnltarlaD (uiqlattr 
Hfifp Mr. D. traritm SUU bU /Mttn of H» ^nn ^'Trlbuni: ' «obH.:rl biliLf ih. U«r. 11- U- 
*vtvn ED Hr Owlirc* VulMlfla at £4 10* p«r,»ii'(">n whi waa rtr'7ntLT U *t>rak m itia 
Atr#, lh« vWd vniqwclB a^ud df tha f^rtt- HBtnu Cathdlk QoafcT'iihav. Ke may*. Tc 

m in oaailbi lacnWtfd B«ll«ltr IUb M lftttr«»ilikt ta kdi« tbat ibh la tbe am ol 
rrtlDii. At pfea mrt tba Cuniw^ eimikiir ia ^» J^- BtWD^ Mi^bbiabap of CkoLct- 

"Wfllai too* Bf Brabm pnr n^. tn i^ln Tfca ^pq iViia « clutjmaa lq bt* fa- 
lt#l«B« fS'**^" "rapplir ll an tlii * " 
TM IdM af eatabldahloi a b^rnn fkd' «aiT U bafav 4l«uah.d, a numbar d^ fUm^ 
PT* 1F» ilolnR lb for '^nBllAftt^-ualtliiJT, 
■r, H, rrliBann, nf Vnlluculrv. Iieie al 
Blorrnl n IatK*' i:|mi^oi S[J' ur ii.±i ^ira] I'^iofl 
Ubp In ii(<Aim.iji( H'iJ ■ir.r-H. tAef'i rhqrch far a wbll«. bin fHlled <□ nnl 
katl^BcHpq vhvrF, tqnildA uUlmMivlj to Elttma 

aa a llM*eq o( ratm^n" 

QnoBB ot Upl&apd bu iBStlatad a AaUi 
MUttowa MnhMt Bl tlw »*iAaa ba tH^.Vuaa^ 

wdli^li «^ la all \ht Caart rtifteiit tP«Hi 
Hit araa4 Ghaflkbaitatn tv tb« "btitlcir/ Starr 
RHTitlBp Ml 1 ikra ^B«B takn bar uat at a 
Hn, ratharlbe ^m^ll lable |b Ebe hIIdIdI ^ roan, .abd DPfrBa tha 
baTP nude ll A . P^'>^^'4kaiir bj readlDi b PMIn. Wblrb |ii aT- Taars paal," wmvw 
bowral, K.I.W^. , 

> mIwbt« keop rbamavKBln'a rouifa I^WBTda iuat "hr aJl pr*lB!Dl;, 

HrHedr tD Bl}- kdar. Juit a» aoon mm anv k «bkpt«P |Mm Ult i«li))tB|i!H« ^ inKw ik« 

■ to'Mi-i'lA__ _ I tMWlt*-m t^FaWB* MNd ' Ih ¥ ■■ MhM I'l -' '^^ — --- ' ' aipmbcr ol mr iiniir abow> irnDiBBia ol i ! !£!*> mrEf. »M Uitv«i*iBliiiK ; tlili'" 
pmiih or cold I ilTi tbpm a doap. ind It Ib rTFIbuBp") la clatat mt" Bliilitlli tSIm m 
virliblv cbaoki tba complaint. ".^AdpT. Ibymn. I. ft National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 320260 8 THK SYDNEY KORNIXG HERALD, SA.TTTBPAT. XQTIIjtBEB 10» 160$. SCIEXCK NOTES. 

IW. O. P.l 

HmiflFEi ypin slilvT tluji lluLllfn. OjnMiina 

at Nel». (a (h« WhsilfiiTi nf NupiL'?. hi'iino 

tti9 m^trth of ■cj^Qiii^ ntid Li Id Eaaii^iLhaL rc- 

wffh rh* Ijiller mrr vrU Known, ffw of 
bKVf ^ Ttrr alHILr Ido^ crbAl Bmdq llandt 

tot. l>!i;*iio»V,*p:3»4;:|t«,ij..«rr cloar 

klBMlf, n( nil ttilMt. Ik« 4m tor HK-lfC WM 

Oiilka, ti> canar tki Hdhi 
peulir of lutvlle^tuiil remit 
i«r, ot g^w funsniw. th» cuurrli niitirFd ihr ■ irr. itnJ milnlAlno^ a roDtntrKblil ■unliir T lh H (III 1,11 S lUKSS 

Jn^nrp, QDJ ftl4 vrfT oi f>pllp^r TOTlt •* nQ| m ' 

T *"^f*J^J^ jSi3So«-trtT, ID [lie T»w.. .n.f Cu„„rv Hnll. 

ins EUrrriir In mUtt It rnitui; tint lip li«4 AbrMaib. Tk. . auvinlni »llh 

Im iV»riir In mutt It rnitui; tint lip li«4 AbrMtib. Tlw Kinc 
bifdly IrrijniirpmTd »-nrK ivlii>n <ll> I !•■•■!- Mri, L^pB, Uw »llr of thf Lor.l 1 

rttiilv. i-v. I, .■, ii.siri iM- ■. r, r nF«lv««l thi^ Imrnjnr nT knutii..,, 

rr> rnr -.t ili^y «-. ril. liv i il.-- ■ ob-girxd IHf cum Thb Lit imnii. iin ti uhlth 

LMITni.'Ly hy ujtiada ^\^•^■ ilHlwvjil BLjl-j. 11- iloqaLrd Her «l llvn lAbi^ »Dfl \^klHM Jl 

n b=lr=r rat^\iig:\}t: t^^t ill o4t*mv of w i U0t «l.l4;-^'-'l muM.^alw^ IMI*." wtA h1| ntii. 

itimn ikfii hiiinint> him. 4* ffn^K, »« HI n' <ll tkt Kl^^'ittuf:^ Al^i'UniM III*' wrd 

pftiA'.il^iin Tjthi ytn tTf-n appllH'tJ ]tAavitf . ha4d|gc Vfcl* i-l!M^'tftviJWt^i4*Mito, 

V:. I.. Till,..-- fn!l,.*l.« (.[.inltin -.1 Klnd[m I* nr, ««JlW«iiWtfM<4»^U£ PPILTEY, Iin^ rniiiinli''T'ii l":|i| rir'-n JlII ii[ PPk 
In lbr.'lr Jdi-cin utir'iti ■'Hsm-." i ii . tltf ^liawiHl Lhry 

Lh" Drl]l1 nl nnp Ln I^TT Thf* ^Wtil ^ 
di'di^-lilaw to the rmlfmliD fjrifmu' tar iixmtwr *f liar biKhdif an at^ebfh * ^ill IimJi Lu Lu^^t(l^u: jl^^il Itiri'i nil ItLH hnkj ^ . r.^, ^r .u-« up, ^^ ^vu■ ^ i i FoultrT R-AQUltliri. LliB ItddK dpw 4t-£i«ffe saU- 

______ , ,Pn OB'^ brltpto ibii tuck ^Pt^wrfCi IBPIHH^.. - ihi> inlil nomr yf*r» lrv ' itiR^ i Iabup. -whEth llUniirmril nnd (rllt l^out 

pliifr- *lih itri Mini mu- i-^'TV nitHiam-r H'di..,|ii.|| tt» Li|h. pVHh 
It thi imtni'-w'tii**^ ■ * TTcbD p wIfbiIUc- uraund far J ihor. (luliv^.-r wqi minf. Tfie |rt^i- l^nrJ Lrl- n rj--iirT pCiijt. TtH' l-^^dk in Jr^c fn ji^pUoi-Lk*. 

" - ^* I Jioli ■crfficlDR Itin r-L>Et^rtiirnih itym*-™ hi. ■ inn took c-tut Inl^TCBE In my *OTlt. Hp uti-( A. Hi^llnirlH'FL, iiiL r,rjiy cnr lUr J^ntMOf*' 

Tihrtl*" vi'ji* Ifir iMi*i,'ri.' Ehf Hfij,- [inriiiEln'( rtf th"' Hfffloojli t'orn-ft and rrtlltrt»« div flt^l »twrj A nmcJa L l«u , unU mIiu SLiLn;t;ii»Cullx pLl^Lid Ut* 
fi?LiMl h'..T!^. iiULl.J. w.jit ;l m^l-qi.iiIi[i .nil). fTlun.*iiit rrau !»[]] blm an4 hlh wm I r^crlvf^J ■*^'un'l nhow *r thtti .H<<'|b'iy. la 4khc»ui Id iHTf . • rran In ■ IcrLiir^^ thy u prvtfvH'ato.l^l^liih i^B« 

piitd, unil ;;or>ii i.r-, r fijurij U sA^MlillllitV . .U^ 
lcAV<^. Ui^nfVM, wot Rl 

u iH^ RqQlL- nt itiE^ ici^alhbllllv A.|r<lll^^ 
UjtWt/W rcfoimionfrlf mlfilll be IBl jllit^. 
■.iptLBfl, Il BQUdulr (Lvi'^rm^aAd nnt tn: (^virl; 

• Utile rnm wlibUi^ia s^liCHvU^k ^nit 

l4u reb'lJkoii. two it tbrp^ yMr» Ihitt 

prrlad af proSp* f H y , Vcl Ifi^r Ultlr mor* 
Urtn m >^r bo araKlttj4 owr la LfinilLhLi. Ox- 

a rul* Lkit' wtty- l^i^j^T"' 'WJia':'^tlt not FvLlow 

tvr DVtfry fiilul of t1^Tfr|C(rnpe. N^Luriillv It k« I'^^rn^ ' ^1 ly 

TCiecjTAd UrUHO K I1 ll ri HH' tOi n1 □ t'V a , I .^ i^lfs. Ki-ffjiT 

LewLfW he nflL u*j tn'i^tr u frtn-nJ li. v ■ 

«f Mn^r BHfi (jrti^lll^, ftud, BJt n ton nl u h|'ii<L>q> if Al 
•HKtarr «f *Jn -.p^efl?!?, EtaUMftj- ._3ln rs'.r-ri!. iS HI il 

tliat kc Wei "PtaB^I* ftucfiti tut It BPti«ni iilnrr-i-n otluT fnrfti^ df orJjU. Kt*pl*T tbUI 

L, itrv tnnMtjn. Ki^Mrr -h k IIvIh f ir h thu'<^ And 
■lii'l riitir(^ i^iT^infhs llmii jn^ymif i-.t.;[, hirga^ 
ftlU'iir .1 |f'"^i'TLjl fli'.-1-Sf: .HI':'' I'f 1 tin "new" tl)p I 

uf 

boot I wri.iLh- . 

prjlna^m out H'hrl-i^ lir IJinufilil I <»hm. wtdiir 
BTiiJ-li*lHir rtpy tftirrtiui, of ennin^wJwt hv 

wua ibo AfmL #^lLD|- of «tj. pij^* (n j|lve D» 
^BrfywwS?!*^^ otiu.r ban J, 

(Tlvrn fe^ Bart' pkudra itian Bitv mbfr 
wrlinr to iJS»^ iii^rts* fli hertW, Hs T*tln;d Ih^^.f todlc. wL-rt, Tx^^tio , mt Johfl crjilijuua 

ll^tSiir., tu.. . cL™™^^ nt ; s&ss«/;s^»^^r 

locikiv Iw. ftb«A4ittic4 HoiLklik biblt and | t<iibliufllly lierj^t « ffljt0i^^ viM|;p|n .rv j«>' 
ft iLftt al *»iM|*ritiK wJited «a4wL anly I tuEnwbit for .wunat o r'igtf saL 

vhu be M\ l»La li^bd* al Ui« iDqilMUflii L 

Till' link tnnlwr-'Li I'^ifH itfl^l NrivlihO 

\m John KiTTil'T }ir,ru In i:..!. tarlj' rm- 

liTfl'.^'ll Lht> rn^T[llrLi[L 1t|.'H:ry. r^blltrrt b"- 

tamr huquBiiqi^ .j u Ikhi I'. IIpIij, wrLiMifl 

10 lilm Ift ih.'Li ir. 1^ '.11. r- wiT^H mfthj 

>UtI^ V ytiM L W'llJct ^l-EtULTl- ID ll^lllll nil IDT 

sp!(>CUtlti|fPn^.' ^^Pl Ti'fi'iLlu^'tl frain 'liijbl *o 

■^fi4e^!*^^^>t*,.,Wl9#i^^^. -for A whlti- UnflMl. 
'*firi^b^, ind Mciirwtird O^ 'rnuu^. bul 

ItWiirls' bo Hcjuli tat «llfPl tils silarv Tho 
iTijnK Ll^Al woutH par WU AairalOir. 
far ittfin^ ftA'* Jjci c4it D^ltlvMJtiP AOd 

h<^i*'* f r. ilrtTthlnl In Ikcirnarrtp-p nn.i Vrn at^lm 
BltcDii tboil^t LfaitfH Ha4 WU^h truUl Ll & 
■■| i>l?iii JMi:] iVfJI- Li--nU.!*'"L|" aJtfRbUii/. 

i^-o»«' Of Ofl^ti*B;iK?n*iBr,#'«iiwW^.^^^ 

tarn* cm Ji .dflh^itmt ^Hlliain*^ 
ftfliAiii That t£r^ niDd#r4 nfTBctlDf t^tw^il* ml L 

'-ft: hi'i* norlti. Ill 4Jin ■■■'■(I' fi«' 
VKui, •kfll.pliliiK Fi-!?-'m]*iJ vji'W <iJ 
iiblcb TMl* bfl *ortt]y irt tbe uJnv!i 
tn>y biit Ftu' ^ Htrklu ot ATntiLrlHtii 
(■lEr fat nrFUHi fnr tiiAnilr ' 
Worlds Iftjin oura." Miripfl'^t i^'l.n itt''^'- " 
foplfl Hhl i^T-rpln-i II lii^ltrM v.>-v<- [:ii r, -U ri 
UlkTCB on Ihe ininrjinrl'. rrn-JMiii^ 'li'i^ iLiiN - 
^kilrlal f4lllh D* the *cJ3flfllii. In 156& h*' rn- 

toll^ Bs-d u r^qtill; Hi li.nd tit fcMrft ud- 
dfbly la OorniMiT. f*ma* »ll«i|er f<>T * 
■while* Di wii M'nt'hirff. bm th* .'ftiJTlatii* ibrfr 
i)rovvA L'^u 1i">-'.LN' Cap4TT>tinLn fdnu), 1 
lie f^ok [?i>wf>f wlih ihr Itntfwrpr.mt Prugyj'^* I nn 
t«tiw illiui- ftf.^cliD BniiM .U4 .IfVpl'PT. Iji- 
{hH'Ui^lA't1t .^V-«f liva ftt- FriLitMprl. k^eiulnif 
a DDi^bBT n( pb^^CrtHpblcU i»Dt)il Al lllw^. Ln 
iSrt. Mr Batnt- uitr!i|i>*iB<!^t rPi^OJl. tie rctumr'a 
10 Vlaly. fliitl wrap qnlPhljT «li(fd hb by 
InqDliltlfiii Aihd lruLihrr?4 r^m Vt^nlri^ lO 
RPBi«t Llt?u«1i U wu nnl ual-U Ittfi thmt Ji» 
1M« |pE«tt>hA to tlw TJw pTCITj TSItMr or KInjritan Uik. tn 
Berkihuv, liM Ln « TAlltr »Kahercd by idboj 
i?S?^ri^^- °' hill. Bba^t 

-Cfcr;** IN Ua ruiAvl* '"feloviiir *tw.- wbifih 
l# dfl* Df Uh" fTHtMt naiiitB) cuiim3if«« sfi 
\Ht rouDir rr J« i b$»«h ef rH ■nn'titoH. 
ALioiit 4fi bJ|i), tri lis bnad. jud ttl ttlck. 

(>B ■•err lid*- K la pirrcad w^t *aNfl. 
ibrouifa 11 ■ pfnen blnr*. & wtiwH 

titUii4 li ^rndurM, wklP^ li fendJutfi flo* 

wpaibtr u rKrlDcdan TiinTi. lit niki >w«r. 
lr..urfm!M..lfe llLdd^ltii Jihnul ■ ^ahd ■w^r, *b* 
»F*tt**ii It .b .*a1d, tsn Al*i|nrlly bo louflfl 
^>l(M0in: iKbfiiiV' ibi'lr fn^Lit. I'hf tibuuU loine- 
T- |*bat rvUHDlilA M livc-ti'inn^l roR-hnrn. Tn-r 

I 1. idi.T * ,irilaa pay, ,|ij»r iNK r-u.i1^ midiiri (if aifln*- 

homntlrlvt. MbA iftftfl UHi<d rin- r. lr.r tri|3i>i lb rk\l ilielr 
I- 'Ti. 1 m U«ri ain(tfrrf tiindii t^^^Eh^^r \h UlM ftl dtDl'rr; 

r. h*' hft^ tnnfln eilerllJirJM* fori ^i 

A vnrnlnt^ 1* gltfre^ hy thfr "Prif IlllsjftfT" 
»ffml(i.M ihri- ituibjifriTik (i-r t^<' fl;r»[LU(riU lll'o: — 
"IT in ifuciJ 14 itr^nuauji, tul It it tlu 
Road, u ,lnf pgft talla ui. lo vIhv Ihn Tiiol, 

and iWiit VK^^ *hl* tl JbpJ i»ba1 *hf 

■Jinauotii mui tarftalk^ and thf c-a3iar[]unari> 
11 100 oft^D pn'ni^tUt'F bl-^ahdnwn^ iKtDiinnn 
fv^nr In iLf HtvTva 4bi1 bItf^ii (rf iifLbJ)rf*i Wlr-. 
Xh--- ■rrrnuDUB llfr< li kcTplnii tn rtvrrrrriwi] nri'1 ''i>nir>]nFiii''ii Ihil Citll'"^ d1 I n^l KtknOV- 

in tu* nr(M[iftn hr rljttiiprBi n mtbf &f Uruno'p 
1(11*1(9. Ki^plfr, b^wef*''. rould nat imipL L. LIBIT. M^t^riri, HTW^-Ti-., I.VUIU H^'* BLl-uiiL ' -^v^,^ 

IjVIti;' It^iff-sj'Biin. and thnt bcrond Bkid b^jr^^ 
111' nft^lrva HnrK-A ;uv nfi lliflttll/ Of vorldp. 
Vllr' I *:F^1Hhn' Iftfl flF Kfpl,-r'p iKft'^ WpP ITITFA 

tiv -Vi'ViiurF jtafmif'fir ill jrrArKiUoTi, irlili'h 
iIt^ itrm^'" IliTii-- unrp -^f] T'^a^ Ih^v ^(^f 
.ili.iiilijii'lT iP-ijf- n *uptjv.|i(hv. riinflrmeil 

f c flruny"* liuun- 1 i.i I ■ iir*Mli!rLsii-.iTP tu ptii 

PiLrpi-c H\T,- I'-' Mil'L:iiJp. Kiihuti ■■IlL^'i" 
tTtfl L^i^D N'klJj'lL^i' J ll( tNCUbLilr 

t* ow* Cilkh:li 10 IVuyiuand LuUy, v.i\il bf ti ILu^ f^.TKIiiVfl n llbri.iT fiT iVlf ll.lp^ tvnUNl cn 
tbo moDii'i iiUrBdLlaa'^Diil hrr prnbti^ Itj 
tciDiibDd Tar «r«KM>1>:lft<l«Eltti^ ^■n AuRtr^n iclFiitfRt Profciior J. f Ha- 

^dcik, bpj «nH|ir^d \n. RdkIu^ vltD I^H WH- 
IhiT pJADtP for rl^lblTlan In LdD4ae pnd rlwm- 
. rnrrlj,' nr- ' ^bi^rp Th^ wr^iht^r plant— Ahrna pr^cpio- 
nnil hr- 4hn < i^'ut nabll^R—li tUi lo te rxtr^mrly prrii!|:|v^ finrl wrnKi ^r'^^CT Id ibJiu u|,i » po^iimn in Ibn MAwovtM' 
ll}H■^H.^ i-<f,Ty ^Inlrkl. Tbl* ^IJI knrolve. «)nUn '^f b 
.]L>vtl- ^-^^F'tlW' Mr. UcLIWleb 

MTurkiT atifi u. Kocrd oP^iuiiivrt wjiiii;alit' . 

ItiM PH-lrTllgii of him mvctiBmiot t, jqal^'dlAslilt 
cino Car 1 i niUfiiM fr^. 

Tba flP.-rruii'L ii[ Liti' Ri^^al Airlcullural 
etHrkUv fL^ru^L'JM \ti,- |{,A,Jj, anaiBl, irblnk 
■'vpp a. brK'f bLitiorjr sf Lbo iplltltr uid U Blt- 
hnutllTV rrport ibP /w!* VV.tl(> tOfitr^t- 

WttH-kiown wrlif^ra. Ht. aTa. fiHtbtaHf. 
lun.. tu» in iirlKIn on Ui» nln* flba^ii Ui 

Clie pou.ltr)' brt'H.-tl(<r. ^od f«/p of Ihf RonlL-' 
"Il Id A ^Ua'y Ai *>-h3rh nU brradan AW qh' 
rQnuQon ffrntiail, <fr[lbLiUt prpjudke. and Jtra- 
ADFt;Llv<^ [^F H'luil MJl!ir<r ^lub* or K^jnllf^i 

itip|Hir[«rp af: rOliBrf)1l«nl Ir Ir \* ftprc-HA- 
&kl Lt« ^ Llw Mil Tt^Tdi in lb* BlU*/' 

KkbjbiLpri q( *\l clPM^ ttHh hw4 
viLJi nft«i flf E^e 'd.eiiOii .4C ut* ^Mt^utv 

•Ur <#i.i an F^blbUoif. ug^';f#i^'i* 
^ulEry tncllad cn MVml^4Al^^ 
RoyjiL. Il wwa, hfurni'''''* ' -^^-r^"- 

In tbrrr- dura 0^ fantanrt'd TPitjooP. IBUUfu- 
tumt t.'onp^i}riii!. pfiiccA, and oUi#r Lhinia 
KUatKnlctd m mikr fnwlp 4hi rvpnn of 
thn CQulactoT p( Ik* "^dmr AtoB tLanW^ 

ttf-^rlmi^^ tPL Stwctlcit photatlvr i&#H, pal-Ll- 
VtitaH^ u lift* t^Uiit^li eoBiM«rablr it eiecu 

W "fnF*P^t^ pt^n for ibr: pJit noqibp, »r p-iiibilr 
Qvef 7ilv< dQ^tn foT «ftcb beq In ib'l* cnmpfl^J- 
llan. "T^dlsft ot ihc plmrilcal <|eicrkptl(|p, 
pollard. brKB. m/ilw meAl, lad irpaDptuffK ]tf4F 
Pduii bMbtff u«o4 to Da|«l*p tha Rlbitltti^, 

to Lip ftttovc mtLnp^rntifiotr AUviidr rar_ Uh 

■ ti rndrrhp, frarq itL>ad Iaitbts intl bad, 'over 
Ai iii^ *iYrtb iil ri«p from tach vrn b^'wr hr«n 
Hotrt, «ud Lb^^rr" ar^' r1k ninntbi' iKjlnff (o b* 
dane Tft. QupiHIlIcp vILL in fUlLir? fkH 
isrr. bui Ibe prk^ti pgr Hutr'n htll inrivpap. 

Bj Ihf R.M.a. 'IrdiniTi* its* wtTk lh»- Poullrj 
RequlpLh-p. Llti^ifil. N^lppMl « trio of eililbl- 

I tun BinrK ortiln«4on> id Colmbi^. Cwld4, 
Ud br rimbfl i9Htt#^ftiri^.ikm^^^ 
til hrpwu Ur«]iavDP, MteKr<^ aMk iiM^n EXHUiTXoir m new zhalaitp, 

ITS BCOrt: AN11 UTEMT. 

in iieV?t1n« rbrlPtrbunrb M tb« pedi of tHe 
2L.-uliiDd iDirrnftltoliAj Eit)|1i|t|on, lb' £iff2?JSJ*Sr'^S^SS^ ili^tr [r*nd:n*^^"=™'fl" " Bom.ihliii from il tu *nA m^f ai dQfP? »* wralt Ja^t, UmDipbrrlf \nd *r>lpin1r JbirLirbi.ne<'p. 
tfbOWlnir thrlr approarb bj t'bm m.ovemm of 

ibHi br lu ajd ha eiit fo^^i^ .W^>ii^i^fttiwr 
u4 darth^iukvi n dajri Im adtj|<iieit'> 

flop or Ui^r.>*!ri i^plhfrp wbo wu lat.Jr ib\. .ja^^ia(Stti liit wtf^i^ 

In Yor]t idia ■ raliiarkafalF at^rr Of * h rn f, for tho tmii ^«ni1ia itr t»Pt TT>t 

OKtar TfeD^ M h» VM Prttinii at boqid. on« none at [bp rOHlrt*, bfrlp" ptt pun. 

■y^y, m md tfcffO^ *l] Uti year. Th* prii** for llis 

■m ahk, 4^ iMm.M.vn^lVt i^tpfi^r fTf-AiTil iiuiDltvr of PKli ptxrfHct-J In llTCrt*r 

■«nttai (tunc blck tlw HHaa^i^ IfeHt tb» ! ^^.,1. wtm tiy MT. AllJt r, btv »hlc<J lie-tHori:)! 

entW" biothriF #B* yerr ill; vould tbfl dorlQf laj'Lne Ij" i'b -* Th" rulloMicij *rn Lh* Li-a.il BGa-l*ATlNn tVJil PETIT IONS. 
Tbp J^rLui-||i«l at Lhe Hawkcaburr AjirLrur 
torftl Oollafn fai^^rda lb? m^bLh'F f^^puTE f 
the iBTii^B ranpflllluB rianduCird «[ tbat In 
■llLUlionH Tta IW V«Ba of dU 1411 la la^A 
dqrltv OrtalMr A mtftl li.fltt mmia, or Juvl 113 t^^4u*■■■■i^y.il^^\^.^li:.¥*^ tbti.far aril* bla phovftTi lo flTc » LHJf a fomil* _. ._._ ,.. Lj- itn' nfh<'n muntlir. Tb^ ... 

ijTTflJ'hli'Jkl iiad^i vl TlaHf. tjur Jn wti arliaLjt.naTflr nf sno'bcr Fiprtlml ban: but PKalti hla tup-nii fur ihc mLiniJi aPi^ in |ju rn □ I ISH^mi « ; J . 

Tlie Ibaniwral ■'^'■vanr Tf>lurn#d. aof InB lhe flrl woBlil noi ifF I WabHer. La^QSibftiii LiStrli fja; IV, J, Bla- 
nlA tlta afliti i^lftl'"" iIocTi>r apf p m pn n1 f^it Kcr la bt-r mo- iThj, bl^ Qfpioiloiia DI&I, UI: U, H. ArkLn- 
1.:-:- nr^.... . thm ir^ Tpql. and refund hllAiPir |q ■ hnuta |«iaJl, LiUhima s»; w. H. Wllaun, 

So fr,, M«iS™auV/lhJ lit^^ Gl Hwl ii, ^rLicrrad by Ita tkl, and tbe luteniLonl *f f _ l^^'W^^."* ConaLjk.Gnl tb>tt«r ■ traurti it^ wiiub' ritlrnrr 

Ap iPioi If . ^^v*\7itiw *ii t3J ti Ills * t-r *p»if 

AJh kritttd jLiH.|lLi|t » DlnrriJJiy at vnrlila 
~ ^ MsMhalitii ibdao rvpUlLP 

rimkvr. ..a i.i.,ii»<-i-f;«^;i»ait"¥"4(aite?iW'.^^ 

I BI»UirtM unKr 01 Iho iininfrM (Iihikbijii In of llw WrU, llAIRrtH, 

I ir tkr UlL rcluJU dl loJnicii— 1« «»tl rummtrco ct Ihr BMllfih mcp Is p«ni«lar. Lit [imniut^ri: Thai II In <ar. II t* czoiv ftn 
ImpTrliil tibdil IntL'rfiKllnnnI KxliLtlliDii. 
11 U dDHbtfal^ thiMITtr w^t^ PiinL a ii»tijii»»tM ita 
Biiidrra miM^lsii or tu 'TMktr' <• ■ VwTn | 

I'r«l4ltla( tnadlum. pefld Irfttln jl 4I] vplf^ I »hie» ibK ohlM ajt •««• ISd.i^Btriir: (-^ sji; j nsMon. bik. otpinrcnii riui 
■old ell* v»u di^Ai^ t^:«^ ttaH^nt'lo irui T, uurulrt, w, uethimt fHl), TM; W. 
> prA^r kaA^LMt, *^(nk Dt llu inBiftr rnr ' o. Hu^vq, bib. OrplngLan' I1W), tH: H. V. 
duskbr fl rUBttlAE." TW wniun ^unt ibio lK*i;r. tlk- OrplaEtc»ti« Uilk tKfci L,. Qrrt^q- 
tun, Ul •III ibf h^ UD lIlwlliT. ,ro,. ,. Wrmiliitlrie IIJIJ, tSI: B. J. WIninn. 

4IM rMtarbr mWnlu Imil IllAlibarla. und udmHsiii <t£l1. TSI: B WiJr. >. WriD'loUH 
la Irlllt In <br nait thoih.' Tt « Hoi-I or 1«il1l'<4, ' c 1 1 1 | . rif: Urf, li CaUer. Hlb. Omlntiml 

LtkKI, TTt: J. flietrart, Ijeg^anw ^lil. rta. 
Tbi' □unil>flri traduta ttau abova don la and tbarn HIT Iba badj or Lh£ cbild. 
rfar n&al raitir boob ihat baa btct b^a 
^JHI J VUUa. n,4>h?a pJq■.■■■.^■^JUL .>.u^ .i...aaBq.Tr..a.TT- ^ 

fmatLbad Ibat 1 b(- mrlh'p InU'rlri-r WB-m lijIj; ^^-^ ■■[| luL^^!'. lUt- kLvj j f.. 
Bnuo rUbMj ufvc[1 rltai it Wiin luji. Ii« if^-' I'r.nnb lifnu-injii.ii'. fta,l d. lIii,i.iiuuvi 
jifaaaj BA^udldlJ far H)* of tb* avntt, f(^alM^c of tbn bulltllns !■ tbt Lm« Df aiuccfl 

pill) 1^' inti^ii^iiBU ' ibir '"^lAri.'^ jBHr fn-. ----- ■-- —_-!_- ■- - 

Tialbhi plua^lM^a nve bow hnow to Iw 
<~a««, attfjwti a^FO iba UElatcnca of In- 

vji|bl4 plaqftfl iti nur nwa. ntf. rci. Ilhi Jb 
BurprUlfVlr iDQdflm Jn bla i^lnjia i^IhiUI cauatr. 
itblcb bclli^vi"{1 ninvi'"l in L»]'iilia, nitd aUnm^ 
lUatDlr by rpfli^'i'ioit Lli^a^ [lu apuculaMimt 
VT>*U if] tifnj Eo ilLdnu j^rln^:-! p] cf alrllar' 

«vDlmion wtt'h whkb ivq AFit now favlliar- 

fMttVf If t}«Herltui *Ufil| ^it^A* tdi ^H:#t« 
pvt and porrPl of mo^^TD pAlraca, blit Di^ p1ataRl.»tH wlib IhE Iraiik umu- t-^nl Imt^ 
•arltiT Oi^phit. TI if. Ti mnrka Mr- tl 
•tfslbpl a tblokur tboald hnl p< 

iKlllWIiir^ BH btl own or JUtsfjl rlr-- 

•ntjr rtfdtvbna In blni F'i'---<i' < 'h.iv 
Itiro m.^^^ lb a tlHl« boaW •iJ:io'\i-i- V.i-: i 
of UiuaooLeil BAfl tu ■ dtHllrarJan of vgdii* rrt^acnl Tb0 affi^-Iayitt* CvvMEUj^ M«fe;(«d 4t 

_iHM>t*p irty<s«»:*6p,rfc'»iWH^Tp™m^WPf- 

TotT rv*vlia. tb> ivena^n fDr'<lFr'tri>*i''bMl 
11^. SI pir TH'n Tbp r>ri/r tttr ibc bMi jar' 

MlphM in i/;!?: and Hip if^ f^'T thn^ uiL>Eiitt iMbb hum l^y l|r. B. H. tlty- 
■■ r\iff In ihn BfidTi'lfl n. TTi^a rjnldj' LiL.il'Il I 'J |''i:lj(Iijii h. KbU'b prodiii.'[^il LSI 
aniiUir-r tiF ili^ iMprarr iri^n- I'-AR"' Apitu li-l^'iJ iij" U)*- li'ndilis |M'ti> 1^ fU- 
\[nii'r~li'ii i-vn^il. Ii"lnnn<-i9 rib \)r 'lunlnv lahi, lh" rjAnn--^ 1h perrnrh^BPi arv 

[riiVH'liiv, ftni] bi> d J )K'n tnrpd I', pi^rn" ibi- niFL^hi'i- Ittvin^ - \. H. Kal«t{>n. a. Wrnn' 
Upkrate «ltr*IIW. th* (TabadlM "^t^Hlrt la r«i1^* -^S* i*;^ 1 1- nJal ly hi a di,fk , nrnnr orjila dolica aiUj J+j lloya IJr pbanagr bik. IWdfl- 
aJluatrf It hiLa a floor pp^ce of H.IIMl. , lh«ri- ■* JJEII. trTi.^>i ve!u»*. btrli.i b.hlod 1^^- ' =n^„Vi 

lh* cobEPrt ilmlli *UviL «1l( aiCOmOodatc ! TtK* (Mital auil^rHJoa Jo many AnrrlcBb 
UW Unum in •a44Man tft W>a4ff flr*>« t^** *rrloual7 anrtaxnd of ialo 

^^W^SpIES^ M-; 55 <.h. fl.Hisr^p*i,*.„ircaffl,.f,'=m.lt,.«rl. 

♦«L * " * ^ " " ' 
CPMLO^nrv rin-:'ii-lJunt'<n^H<. Ihc nrt jaltpfy 
Of aoll'l t^rii i-^ Mi l . I- riiliTLr.t; lln- rJah fm-m 
l3 rp HJibLi I J 

mrf Si wlii.a on., iDMldfr* thai Iba roHiC- fniiftrlsntll at.apid. LUTHER BURBANK •GQinQaG)^ OF KBV fiii^ SAYS .— *'Tpa imcliftaicli iL i^ diet U the cause of ao «nd of trouble. " I believe 
foods, i^itdlEfiig ht qacnlHtieft cC vrl^te bviefid (siarch), potatoes (starch), {pa|^ (sfamli]. |tj plaiii^pug]i OIL thinking. 
it. (Starch indigestioil) Then |hs j^ti^ ymiim sod faik 
itarch lying in the 

moist warm place in the bowele, naturally decays, gnaea ariae and irritation of the 
bowels results, showing in poor nourishment and various ails. " What can you do ?" 

<@^tape>Nati t^^Qi inst^ brcnd. pefl»im». pastry, wifleatil tiats, &c., 
beiefflSSiB tu ^hJiafptJ-iSfutH food the starchy parts of wheat and barley have, in thft |E»> 

Starchy food is demanded by Nature to supply energy and warrn|6i Jbi ttw body, 
^t it should be bo prepared thgbl^ lM«ifcf|^itt;«^ "THERE'S A REASON " for QRAPE-NUT& ai.^U' -VKKIl 11 Y ~K}ft ' and' l-aa--^XfLa>a''=^W-'/&F ^ ■-•-^naa.-i. WH wvtM i-<'Hd.i muhurv-ii hojcji ■lii-< viaBi->- 

r )Mf4(i#:4rT|^i and #0 iVM jHwiii fpii^^ IN hp IP' tOM' dijetr biavp amitp Idto (be buiii^c^^ It pifTiipS*.^ Mie; ;<Jffplt#ifl^a :|1H), 
TU; T, DaiirHH Wriilt4iMlp« rllfl, T»r 
B. T. Onniba, LH(l34TVA lll^t). TIT. tlrlltMi 

and ^bompauH, ^n\. iARbdiitd n^'i. Tic. J- 
A. SBtLnr. ar^ L^jrli[>rDA 4]IiJi. 'fL'ti, Urabi> I'rloi'. 
r. IVyftDdDMpa OCf ^. T?1 ; Jf)'bt\iKia Brnrhriii 
vf. Lfjrtlfrrba [lUt, 'fi^; il. W. Albonp, p, 
Wr>n4o-itvi iiQ*^ 7-iHi: w. j. wiiivit, bin 
OrplBcttna llliAl, T9(r: H. 0, U-KUcrricb. a. 
Hr'randDlEaa IIHI. tffi; D, B. Ba«ialtr. hik COCKLE'S ANTIBILIOUS PILLS. 

" r DO MOT HKaiTATE TO 8A.Y IT IS THE BEST MADE PII.L IN TBS KIHaiKlll."-I»r, », OpJUUEBi rAUfU) AS A FA5IIXT HEDIPJNfi POR A CENl'UKY. 

i#vALpim^:m» lEi^y itfaj^ it m k Wmhx. it the tiDB or i^iiiurna IB raiui'ii ai ibotii a t^aTEf-F" offlri^i dr^Ui't-ji tt. itM ii-f^n Tt.ftai Df BM^ii L'^*''''"J?Hr 'l^li'' f*'i \ 
mlllJon atarllu. Tb» C«at«PM fl' l^li* p^^nN M ■fitH- ttmi' on (Iji* dLatrltiiitlinr labl«t 
huMillnrf prr iflrttir wiirtlJ a bjPefiiDled pH- the rUy dftllTETt dlvlalon of bl> ™ci offlrt*. 
jitimsr? lo H-fv. rsi^Hipln Atkln, Whn ia Im n rapfciPied Iftal^ awioM fo Ihfi Pinib 
i-hDrflo rtl rbi- wholr Hrlltsh fdurt. lalla me cnuavd bjr Ibp aiUinbi^r of poplcA-Ma IwH^'k 
[t|iiijn>d hi' lisM uadpr hia catd re- havo priorllr. u ^'IrBt-olaaii matlPTr" ev*r 
tai r&IU[Lli|fi coneCtlOa^ aa Pf-^tlMt^ WM^'- ULj*- ihm pjilnltnn* of afflfllar Wjl^- iBdivlM' 
F5*'.f.^'^5 ally hHvp hern hrot Atirond. hyt pnV fluefa af- 
(t|ui'. caIle(vlL.tan, VobaUtcrrd fram tbfl palDtP fl^f 

'««'*™**«™t *lf** •Wtt^t>* Mr- e. U AddmM 

_ I tli*^ mr" r*?Bj^n 1 jiT I wp pf 

j»-b.*n^7^«,* ! AU1nrnV[*, Han ubApt — ...r.^,. ^ tj --;--- ---4^- 

^M^ICTMs lij.rli?d rJiDra-'inr, bM If injiimfailt.WW4- J^**™ 

Dirt i?»wn Ww«M«tr*p aa ft PTvrrtblu but ltttaf«|, iba dtUnrr of parlod- 
Mtutfuul Ltabv. tbv wVnaar af t)i« ObHoa* t*, HnTDlioani w, Ia^e- 
Uunakltlf. bih. Orpttti- borna C!ii; 
t0n.a HASi 

Tb4 DaokLa |Vr^ cDtBp*4lli». vblcli aknrait 

tttrj iii«d«rai* lariac Jn iba ■arijr mdatbi nf 
iDb iB4i, bla nui up bii flrurv* ia OtLabar, ib^ 

(3 tien^ prAdiii'Inf an aTpr»§» nf Jiiat bn 
pot peb» Twn i^riR vf <*lnti> L*»5Tinrnp. awnrJ 
Vr ftoaa Prt]ih"r. nm,\ r w TUnnnr. made 
ai rt«rd with I'J i^nis iTi ^^kk^ iit ihp ii ihi^i, 
raTlafr#d iff broi^jj I^^E^oriLB wILb JVT. Tbv 
tail roDJJlQnrTd gii Har 1, but 1b about 1^) flPPH UflNpori rB.sc, ^„ ^riPT cp^, p^r pfR Jhi low K<:Pkd*IP. *hirtt b^an r., 

c^MF or Parla dppcpndcd tn * lipJflil aamf tlmp. The htptbriC l^itql at flOD- 

ble Ib 714 p|K«, lhc> loirpHt irhJlP Wfandqliv^ Uditb^f Sitlt* ahaut W faal, nod Ihla aiiFLlldc ttt inRlBtalii«d 
^ b<iiln to dffiiirfbP ibt» deiiffkE (*^ 

' KPrwp Ibe rbanneL W* IkifftW*!! 
■mil BBiHBra aa iwi^i'-^ u>v>uf««^ ia~>.t 

urn, towrtir. *fbi*b tlitt»^WI»v''' ^ 

at rtii. and ib* aun, uomip 'BB'l rcow. potp". f^'m allvpr, ; jJ; laiFai aT»Ht»ci»* to imw*b ifl tN W!»«ji?^ 
iciv# inp *lfb bui 3tN>. (aakioti ot aCtilac a fteapitL tbc fBLl thai DriUtwr Id tbe poullry 
^1^4 il Dui BB i^rcbjltti: In ik* C4ff sajvir u 
tbp- PiaNlrr montba, Ibe pondnclor ol tba "£yd- 

aer. Montlac Mi^niM^ tod "fljdbDr MaJi'^ ran- 
hr^ni wriMWtUJaili aaeofTd b«lt"r muha ibaa 
i r *ir Jw. iiii » r ftflit IW -H^ itt tba dm »i*bi Atjg 

*^_r i,^ .^^__a (artbaf HKVAb 14 fN W^it'ndl^: ^ fbai ia pfamlaB at lartbai 

bridt DO tlu< itApr^/^plL b>| ftjnirra. For tl)« vlAH OarB rbdcd Tbura 
d lUtiktfta lUric: »ttbvr. I St5 luL ih,^ dfr p>bb or ^ouiThavr laid a lou all rpvulvrfl rt,»ij.i.t II. Lnd Bfovpn m Vlnllnr AdPat^alP Idd-a of Np* SOKth Wat" flL^mtipp ho nurrlcd lUHatta HATIc VtUW- ! 3*5 lui Ibi* P'na , 
piDlDblpx tbm Jl wua Fi- I-' 111 Fuji liy JIB o^ii TfBourcea and (PflBBlbllltlfla, wblla tlH l>pBn- ^ prtpular aoohretlp ml fba IPrLaata Tftpithr* p« lltM K^ire. or nn nnrjiitr' at Si i^-r pun. A 
^'LabL Clniupari^el wihh iL t.:4|j-i'rT:i h u.i->i ' ir-rfill^ nf 1C4uc<BMaa lUld AsrintiUuTfl nukp tva f^^^fiLi), ^f^A Itae K«tP«r I* MlA to bo fqrMM»t. 'qolltblp ipjilLirn lib th»' fa^i vhmt Ibp dra l-padlna 
•ImpllfrlEy- jiii'lf. In FBI), WQU IDU 4il[i1|«l"i ally pralfirwctrlliT dlarlBy^ r4rprrKDta| fcvn ot Tblt annnuDCcUiPJll bu ratlq^ad atrlftly on ppna at^^ V,'ht\ii L^tbitrHPa WhiLti WrandDlLcB 
for Vdilcr tbp pomlthoubi Juflucnc^i pt ArJEtiH^iit? B.,j.jijit"i| nri> bn- applied eo h^iidinn muP*^ ibr il^aih of \hf tY^ntFi'a rathnrfrtHu apAplvif tdiiavrtDf. AppvAdad ^ ni*ulta^-» 
ha iM^I t«e^t tbUi tli* travtnlf bnd lea mOvt J bd^ llrabc-rB, PB ntvii «■ A rrcBl tatIpIj of In rh^.- tKTij pan nf Repl^ntbrr. tt U aald^ IWom 

wripflt elri'leAF tl It a turlauB fflduLlabt rthEMitu iDd1[?uMvv pT ihr< Elitkcr'n asrlvulil'^ri^L bawi'vf^T, ihal vbp ftaa^ FTiD>bfi vaa tully- '.'Vait.' l v> v. 'IvtxI. 

CD tbd iJraTTback* of an ain of aullArJty diA- 1 ftiEftlninn^nii, Tbi- InrrlllirPTirF EVrarcmr'at ot bim aob'* IbfLtlutloci, .for ht^ Ma )iiiA4e Pl< 
Cot^ra^nua ih4i furward LLa »yr.ivm va^f aajhrlnfls tu ibn frrtftt a flnp. callartjon of pbntd' [ pBslt^n by will. Ifl w^^pft; kjb«* ar-ri^t 

hjpotboila. jQd }n liici ^ifHiatlP tc thft work tho ,p„,,,,„ phf^wijijr *h(ii ^'sciillnol Mii^OtHiaUi*W aw***^ 

(liere waa no ItrnuL <t ii»c- .vi- |,n = i:, - J. ' ."^ ^-'i'-^ ..;::.lriL: rniti pf tkti ffpnra' "- 1" -xroWMiifle With nia fAUitra... .. .__ ^ Ole book. lu (ud, tii> Ki^rliuii^ ihjiIl:'-' hVd5 1^ AJj.jpL-rrL^'r In r:tH'[, lb' lo marrr la ntroHanae wltb bU f^tjitf'a .j: v. TTT^J 'jfit- btiip^j?^ " 

" F-.'H'-li C.^ _ rj«K.hbBaa.d i*# i>l iMb rtOA ||n tbUM L' ■ J ■"" - ■ ^ •- - ■ ^hP UrpbiiUMi i X,, „j iv„'*[»itfia ^ a brhinf* *( *t,Mft»i--.._„_ _ ■■I VI A* r „^„_ T^u '*brii Wpji a«i6itijjl(Bbpd 

OiTdlaal Oafinul. ivbo Tfiueai il to a ni*tlit'\ — ■ - - — --^^^^ 

■UtHral ahucriPFlii-™, Aa to 0T1# la IlklT ■ 

w^tM lo bjrti.i! uu! -mh i bo*dtcria*d wT»ion THE FAflAIEliS A\'J^ TJUv LABOUJl tifl ttifl^L tT^J^h-makiue ifmrk la ilw Waiorj 

flf aBlri>nDP)V TiTrlualQii^d pfOlUbJlod In ttiat 
BHiWalrr f^r over hundred jri:af». Cnppr- 

nlruB via bnm in UTS, and al>a<rvd n-n carlr 
■bllJt>' III biaibpiuatkWf a iUbiefl be UUBbl At 
bomr for man/ /oaTk ,.«b.]B*M'* i!* ef^n^^l'''' 
« rvTivai Qi lha *i«Sta 6f t^tnas^rwa 
Yhlrh rljlillj Ulaeod l»iV Bap pt ri-tiP^r 
HIT BTTBtPin wbPD bff TBB about Vt, i^h*-i> 
Bl taat ba pabUabcJ H hi«- «a.a »i»ut TO. aiti 
•fMTaatLr aBKtfrly na 1" '••'^'•^^ Ib'T- fflftu!! ffllsh' 
E« b^^t on Vh« BllnrK whii'b ^ndpd IlIp llf'^H 

¥hi paw of Bi'aic*"'"* ' 

I qiiHtJDii. " ' ' 

. hi,^ . iKTi thai atjnir. btt npH*» ^.'"L'i'' rtfET tGOmKB OF The ItMALD. 

Ilr.— lu >4inr laaUD nf KrMpy lti a ■ub^'lvadtr | L ri rr<i Jr t'CtKh'-iii ihi' r..[il.'i.jj Il-.l^U'T' nrid tbO 
t'nrniprj nn^ Siitlcrti' .'U±i pjl Ui^ n n , kd^I mahv. 
bj)4>Dl[i] rrlt-Tpni;* to lii« canlcifl KiJln« on 
rJvfjddr fil?cE.orBt«t beturL-n Mr ■C.i..- 

11. RJooSb^, Hi*i^PWi -ht'* 

It j. l^twaH'h-, Itm^B UO a w a 
iPiitmiivTi TtMitnrR. WinAriMi , 
IJ. ii^hiiLpki.^. Hk. Chpu^taaa 

L, PLLiinti, Hik. 4f*lBCi[4A 

IrHrtarl.. V.iji FMtiit. W. 'LculLdrni 
Hn. J. tj^nlorapr. IMk, OrfHliatrtP* , TO THV ■JH'ron or tm; lUWAUi 

U^,— JPamall^ 
vaur ddIuMBB. tn naka A*.- 

IwridiBbP 111 lS7**"*'y- .1- - L -=i 

»r lMlil«tlw rwnoii^ paavid, ■^nnwd t, 1 Urmi^htH JJi 
B#Vtn abd vllaDdad IrUUTf o( oHlop Hav* beefi P. Uiii;. Pit Oi^BtlaM 
q(!oaMad 10 tha aidtrnhm of eitr of Brd-jJ^^ "^'iViiJ'SS; 
□er. Oe J>B«aib*ff t (Jh atUtiaa vUl 
ullpil nrinn lip mako tb*itt..^Mg»>g *~ d'hiriFf-H I f auT'-iftkwiiir oaadiOari. anri Ur. w ■^■rteilH'tA bp'I" fli'^'mrfa, n'™ L^i*™ 7^- 

Tha ™: ^WobBWr, UAbAir oanildata. Tb» pfliiUna <ri , ^^Itt nV-^bo who Jlwl Of ladlT^^ f'- M, Wtib*-**** 

«ar ba fmind td bawi PO»aa._JV»t If i"!; I . „™Bl-^rJM tHa UAaMbn nu LafTioni .n 

Plh OrrlN|4L«a «S£S5t af 

nuaarill a Frrnrb asl rnnoin-r. iih«^r»fa < | Hon vn. appralad 

bmtaMIt bI Mfrrurr atiS Horror nn ErLSllPwb- IrrftUghl on al tb« »..~^p 

SSl ItSSJdt hi MBtloili.il •■ a ■uffli-li-nt ihjii Mr. r:uniiirilcll|iBl'« cnniumlm ikcnbt am 

SSim Mr Iba titna Cwr^km i^' 'odomtd. ms ri'i^aiuilna wia 

SilMm hMnlH Utlll l>b« ■ bcr Ibat be nriell. UU tbo tiurxiUn 

SttM ifiit Wnt ulism tba ™rtb t«rnla»_oa morrooa prwap A. CuDbindliiua and nn 
lira. NarHbrl awiola^ 
fitralad 4a. and tb« Batl«r va* 
tba vmti mnilUir a«atlii« nn HM (tw fltawi. a ad •hwl awtal* 11 •""'H "^JK."? fi' im '."^..^!!!! 
■wlAa nt tm ribtin*, C u b H tb u w ■ m aa tmUi t» btimiiwt '^AiSfag 
iBiMiiiW waM W|r btv gt CMmW»°> >i>4 . M t»> Ub«>l£lM •» hcwfiMM •V^ 

^ ^^^i^^ffiys^j' — — " " — 
i.niaraat la tbai« d^HMgblaii ttaallDva. 
rnolHIKXI. Tf" Mouabrl auo. ^ aaMM ibbt tklll Obglda C«U llpap mill 
Clr,i T4 ictii- vt. llbalr to tWvd ID Uka bitfi mRanalbllWIaa 

iimt Via <SS*l ewlMfM WM »•<•- tJ"- 
rartwbulr. tba avarwpa Dlttaaa la autbatlo 
ravaotlRV bla raapanalblllLlaa a* oab- 
aawHna <X ltt-^nnlll>r*l Ibelie n nwet 
Ikt HlbEtlob tbii li mait. 

r.l^rlfcj irbattebi r*fURI^Laa fCbattaai In- 
nlvlBl IH aipab^lxura Df blua anmi nf 
UHPT. ara Dlaoad wubiu tba acAtfoL nt lb* 
^lSlM> nb. «« lb™ H >» «r'}*'. 
iiiriir A 
■i*r titr >■ 

•tbr fWrbatti 

Ltr**l la IM tanb»™ia« alaalliiaa. 
l^artuDbtalj In tlL« paal Iba rantrol or tM br 

br 

tlu cniilaDUsd bbUC UHt jintia ' t«lKtur taapifin- Tr !■ Im^ tber« are 
fevt tiia Ilka mr^i'lf vb4 bfLnnc fa ibe Vhrlaui aaao' a. IJtlir. HI. (irpll 
(Uilaa, ml. 
hwv dUiEURU*d hi* li'iatiw^'i, and t% •iai«(Haat Ufa b;^ F** Kbit 1 "Vbi wmtefy ^ J eiu laar an#T fbe Mmr *lt»ad- Ha 

4 nnn« nf dlaiiaEUJabpl fajall^. and dji. i Parui>an 
Whflla Wpa (iiDl-e pniPpcT^ua Iban E^nri-h^i Iq 
&tH«o. nut bia firlr drfotlOIt a»- 1 ttii 

worh lor I'taQ aecvaiart, ine "vaa mi 
QutonilaDd. I J%^;*£^jj 

itia HftS ftcra. Tyrlm «MLrheEi ibta aiar taltb- 
fnUv Tbmuith \\m JJtp, nud m* ^inorvattoiia 
la nit L^iB lnupflua. Tb$ Kf.Bq of haamark 
BWP4 iIjb aa Ma«4 la tba BaUifr. ud liQiK 
Mat th« b«u •baarvatary m feiropBi t* whaio 
■ ftbllHiiftt Tri*a bhbulf add«4. Wtan 

liibM. It vu Burv Ubt a eutto of nouvo BiaiiDDB, and aru alB° membera of ib* )>bquri\,|t-^ aBalfii baa bwn Bacondarir to ib4« paraon 
tawfeaf, but II Dunoi bo laia ibint apy ^'^ artyalp alwa of mapy who bivir 

I^Bi »«B ba» aitotalattan lo vkoianMM m ruprattnt Uh gIUxctib, Aflfi. 

turtbcr 'nfrt"" ■unbara' Ju^vJ^BI*, Tb^re — 1*-^ tuwi li I •vdnTQlh^ arnuao ki.Tllrr 
patbtn to ba i*ib*d by nrvtif laWIti H vablact aad unu up^a Ua 
^ - PMfuuir •! «w qiHiiM (lif B«Mfh7 or laakhv cuvtui .r^«75t t^ *muh»if ^ m mftaaat «rw atar appna4"'d la iW- bp4 laatfd 

mtU Utt. It bad ntk i.BnMltta.. AnA bioM w&a Kirca ibat nnwx tat f4>«'l uixni na •It to 
«w nat«rlal aiaadv^niai. and diafradli. 
t ibearal* Inui IbAL Diber ud ablar pan. 
Wjihnullja 

itk. A. A. 

H. Illuh'k. 

TT 1' WUhBT. *1 ■■i-K, " .. 

LPffljarni ' 

'thBOlll^i Bik. ftrrdnrft^.n Vnliwtdta 

It 1 V^adQltra I 
Ifffhima ntivrnriKiu 
:: S 

■f .. H CI 

s It a 

• .. i» 

*t .. or 

Id .. UH 

. H M 

n .. s*i 

H .. M 

il . . JMA tlOCg, SBABEI, ISDKOaiT. •bm JTEiq rtUIn 

AltOUAT « rur.iiurr, -. „ - -. - 

(iiM»itlnn.l<.B)> Ht iMXItai SElKa nou lit 

rOb llWiy Mil ABVANLm liMlbll ta niLVt 

l«a«Tildr Apply to aad 1 *lii Juiba ,vu 
alTHKib UaiL |4jr o< lur. aaiatlav [gwa. 

HTHii. no.. naiuntO' I'AV J.,\l)UIIITA-VT l.NTl^lltsr 

■■ - In iHmjflisRT, nviis-n, 

s rHHiRo i'kou pin-nTiir.ET. 
I wiii KiT urn ai: Hi *l>i jmt miNsv i.. < 

(jMia-t.*. 4l|fl.(.^^TP. nini ... VITm^iT l.hir\, 

rniltl £1 ..I t.. .11* ..IM. .1 J J,..,ir.' HMllHT 

1 all.! Iinl M nMTl KK, riiliiii^lliii'lllt b I' 

W>JXIiltV. uid l.bifi^ 

J LK*fn . 

CI Irw lh. HI l.^^ il, II" I"- *'i,*C5f* 

1 m ihi. prrf.^ l.< iiki' .|. lAldllai I«uai fniH. 
nllHV i»fH.^i. IpJ taiMkr UH ^ilv^jkn il ^MT IMI tffnia 

UAIISt TIILlTH'!t?. ■raCZ, IRAJtKl, Aim aOHST. I BIDOK, BZABEa, AHD JCaVXT 

tin ii£l%K«Trti t.i iti'viiiiibET. bbb. 

ritlVATT tXliKl AT IJ)W ]VrED£*r. ' UJi^.jiiri. 

I I.FMI tt tai lh, tW M tJ* ;H rcf iOO 1. T Tli.HJl t. K.^ 

fof ^. 13.. utj l.raet uk-uav al LDWKb INTUCE^HT.. I'm. nim.llAmi, t^i . J 
ruFuLliliV .11^ ni>Biia tvlllHHt |U»«da.J, D*idK IIAHHIH. bi.. J.IV: J. 
" " - J TtUUliB. 1 jr. Nil THMf^liia. 4eli9ism I 
UbV AMf ATMXJTa -Si IIIIT KturMUII 

H. ItAVIDiUS, at : ^ tUinH iU,~if Tiia 1 Jinm iw-if j»a aia Rdt).! u> 

F laTijliad. tba (WoaM, ■- alMiabia^ 5? flTRICILY PRirAlI 
A^VANL'K IPOS ASy WtMMA»* 

HKOAL K^dEa— A>t*»H*; mtriwv^ [iLrnigfa w 

tftaalA ^ ifr piffc*if«it B^ *ii 

alil^ tiiir a(r«*^r«»»<'»»* l*iiK7- P**" AoaUwl 9fi ELiB^Bm-t.aJtCT, "^"^"l:^. 

batma biat H""brt 1*^) 

El Eoll»«l*B rflpl^t; -ilJ Th* la-. "i^ 

lUk tl* Iw Uv It* TW, lul *l lifTbfi(atli*IIlW 

ti,f iMilfUi- Willi h»i'b^ lifci Jwilin*" fc^tll °" In 1« 
; ppi POT* «t IMt do«Bilm«- Tb<P- i«t4Knf _ ... 

at tUVr a- n^iitD Uvn d«itt of a JvUUfv af 

WK Hrill CTBPt THL B iMn :^ Eow Ittcnal, 4^ 

iMir t i M P >uur Mmrv tigm pui. W* ai* Ihr aIf brai 

h AldUdlli pL|r Lo JMrrliHf* «^ *dirBI«« • *uMaBM4l 
BmuiuiL iin iK^ij i^r iJiH klp4. fntarin aJnunv 
laibdfe Vm. dm!t tf»M4tlaa[ tiililBlli MtttplrUd EiM^ 
pfll^BBd »Ht*LbVi Wbmt M]vfrl.Um pm «irrnlH i71l1.\-; 
wa uiarlinU, B. KL'llltAr aad CU.^ >7 Ktiir4U't ch - 

llr<^'Ha Kllti Mtud lldlirf ^U^ jnCSSji, ISr~ 

>f^l^ |p wlii^^^LI 4'uminiiainMn|BiA tj b« 

AJiii H.iij.Mi.-j ] ?(tn:mttl&«; 
j-jrUiiai iuji^i iF<:i- 

BTH4Wr4feUdwK, Ptlt lUfl Fuk ilta**^ 
PUtfl □KPfWlV.-TliTi Jnatltuttaa It n^w nwr"i*4 

l<i prtv»vr rhfrf^la Mr BA l'iI tir«lHk hi [-itmbl rdtM 
of ln|i>n^t. 

Til llihktnowhtfl M^amr, fni4i 10 \vt 9T ImlU 

tflHH ufitiTV.VfiJ fhy nr t.ilBirtiMP brflitild BWnHtlT". 

PmfbfEtjnr r«<|wfUFtl tru^n B^i-I Kmrilp^ptr. All m<l- 
itt\i n NTi- |uj«l3i.' IjL' i'u;^ tPiul.LliiLi'i.cii i iT firiiM ][iiL ^ r. >|illlTtEV 

iiirfTEh^ fyq. 

., ^1?, (ir for I nM| Unn. 

hfil Bh*T rMBpbOMi,. AMu(-m (tf«r>*MiT'. twwl -fv ia AW 

I'lA nte^. 

bonn nL'jLni>;>rj r. is']>. ritv mr ininfrhnj m nmr 

t^rmt, AMltlADi-r iih tiiiiM. kjUy ErplfbkrBli. 
KARUH In ti-i ]4Hh ii.r irinral jii,Tt« fllem IMiki. ?ifW 

Ki \ k irfifcK>^Tikai wi tv: jIh «t a • BlWI^: 

BdmrP il.n«AbTO!it^ Kinacii< 
Swjwrp' lnibM.hir LMiTf f ft i' ■ ■ Mmm bT^ ittil.tia 1^ fauu Tu ifMi ^ih fliatHhaa 

4c4rlt^j.-]n^filct»U»: ipmeM. 
... -PAfiiuii^i^tbiiiqAtiiit 

All- ifdIiefHtr «ar .ntfaMwTiTHf 

^lrtf1nwta| MfciJMlWlMflPrt... 
ii«toR oir BRKm TO THB BDtTOH or TKB.WUItlt.. 
Ilr,— 1 think It Biarlr I IB* Ikd HHtar 

hifcan lowarid iht braal alt round, kn- 
Tdl HDDUbll bara apfrtimd In the taparw 
iiimtr 14 nuDirr ttla^i lawaMaf tba price. 
-rH M UnrMi laat BOIItb, ui u* taal 
1 M >n tlh ^nU all arw (H «bMM. 
S^mwHf at Mr Mt, Ml .iiMt Mil. .«»Mbi»'aBfc inmhM 1 Iwi rfiewaiw. ~™ . — . 

Hr Htiilo il ■*Palr DHlltia." p™«4 tMci^ ■ 

QicvoumoK nr mchisv lsmbuk*. 

HOT w tntvbn. Iter "(d aivt psbiflwai 
JOHL ^mjjn 

t hir. HO bli.ttl.irtrd aiaaia.T ti. I'.}, a. JLN^W^ 
•I lam It.* « rlMM but *"l 

la av Dwn aaiaa r WUtL tHTP *♦ ™ 

£IC hir A2. *1* for Af. aiD fw «. Md at thai 

Auriiu.-ta HiMM Qir all mprANtM hduui 
iSagtL ^' ill u«a«aJiirk>, ggg^ mil Hi.t.liH*. .1 
KFhh aiiiilJt iiJn, uph.ii < A' Ijbi 

llMrl, M,m\ Su1a<t|b Ktriirlilrii, ui ' 
t:±l>Kip|Ci, I'T « klfin -iC >''rin. Id . 
lefrtl. 1ir.ibrr i^M ,ui *k-^ «n,i M -i'lm.^v 
1r4TKIt>:HT l^MlRH VI 11.1.3, 
FaMll^ aa4j>iliia^l bi laiaJwiii IdUh— 
LaA WHbr Wtda akd MlieMlla pOM-'hlMP, Br Mt- 

ciiwvB hpdp h* ' B bm H ■ j«ih n-t 1 cn 0 pir f^lt 
AJvpana oudfe uptHi ^11 fluaA itE phuI at — ""' 

\iATtn\ u jcij;iL9tr<»r« 

jl |fFW%lt^l■■X■|ri^lW«. {■*■ U i IFiH-F -H >>rH , hll JnfuTbul birii- li:ti 

L laclflf w. T ... 
A'p^cn It Llbrnl 1.1uwiiii 
KHWfWT J n I IH, Ui- on All IKlTllTlIt 
iijtilr. UONT 1>K~PJETB CO., LTU.. AdMMMlHV Bl Irfiwtat Uaup ol HHViti* ei n oirbw* aaJ Piatw (wiiAinii pu^f^Lcp or rfvWla' 

K'' £r%53SSi -K^nTffl' pa's S" ' 

J puxtii. 

1^ a mmi lAmuim ■»<> cjruM i.uB m 
tSjmcmi' pnviiELr. 
orrui ro«ii*iJTiit» 
SAVlh-qa HA^fK pr HCT Kuril ITALKB. 
Tke -rnnteH in pr^ml Id urFri> Ul>NET «<i 
- iff^ni flllinU •I Afvmn^ frirtnH IboiMtba il Ibr 
_. . „naL rtka of latffiia. 
I#pl .xpnMn m m We *mli!. j^ ^tt wt- #ia?Y * t tore™*. MM nwwui. 

IfitifMia ' 
C. IHrum, 

Maainrf. Ktwmmima Miȣtb'. Ut ■ Til. lllJ J p.DL 
ftitifp)^(t.|?*jiii, tiJMj-.Jfwwi arT^**f'arliiiiCld l*rt^K f.™m|.' 
atitima, BikHiota^ Dih4 aifip. Irfrpt vnirr VrltKl '^r 
^■dT^bwaf. >|J«MM f'AnnoEJ.. n iihmtPf iir«t Hmflf;¥"^iiTO~lt.rtriKi^rftrtli4iB^ ■ 
[■ Til, a^lFi. IJ. \ II kVI-S. ■H.'iii.E T, Ml PlIt H ./ Fj .V ^ TiRTrranKt 

'tntil, i(^ihiunit'.~iMt llljgl»'rTiili< lltRl m afl 

t^ll lEpi* M.II- [Xh«' -111 □lijr rriHH ladhclMwb 

H.MhiT nud IhnutflxiiL .^.a.1L. atxt rt#T q 

Atulralli. Tlhw ilAti iiii^i' Ir, hui^i«a 
[Hi^ fiir -m' vit.i Ji^lil ,/riir ihirtUM- th> rtJiM|H*< 
-■alwd.tiv' |w ptMitiiiU'Jy Jjii [|>'>nL^«titiAtftill< 1i n 

b™*--frTht W|lt «V^Wt^ W^T iri ■* 

*»rttc«i -(Jfi iiiiic;, ■*i*ir.+M--tf^:hii 

barl fl^'. SUttb t'^fM^.V-fi^^ <^ vTfqiH «■ * 
tffp IrqHkpli Tki-Ji-m-i i*»PBt« 
an^.wKkiwr WbK'li luriii t- f^ibunn- 
'W>ttr pM f«Blita<lHlrit' i.tii,'. |^lVf«^l^OnB]. <■ 
rnwfit la Jtkli .4-twh><' .T.irj if*! t*»rt^ * 
t'WiTttiiiA«fk»rib .ri iAtt1niJf4'«ii»Jini'Pi'4'f. n^l*^^* 

drt fbi>ki A u^uti itiiiit^i j^^^i^inj^ill^ *b^' 

ITlMJJtfW iWK\J iA Tl* Wi U Mpi p l ^ 

KttbiiWt^i'i tit.a..mnMi:4r. iiiiriiii'if«i**i»«'»' 

Vp1tt(*W(nl 'irjl^ AikImIxR -T'^^'cn^l". l"^ 1"^ 
MtvitiLnr lit.llrf *-ll*]ltt| l^imiBrhj^J ii utj* _ 

liifti-Mi rfwinlil l-- fl(s>«mp*iiw "J^S 
^ hNnk kiiFTn 1^ ■.wJll/t^^fili^»BHJli!jl.tl^. #P^ 

~i-;,iri-£:;4r^miS- 

l|ipiHttf '|r|iiimiW mil Vdt "^Wf 
HhiiIk ua ptat.Jwa ! 

lii.H iBftltFtaO'^^ Il ^1 tlVMltl^Mlt'b . MUmLv'ui rtirtiiuTT or *Fi|ifi»vi;d brrtiriLp, wllk*irt 1 1^ 
irmar. W. QMhJMto. mi BIm-^' %tn- tfW iff. J. iii^ Jiipp naii^ Mr. J. 

mwi ^ jmNKV:i It Lbm . ..iTpfSTaanr ..... ■pp Indpn imj Ai]i*nlri>[iim1'J_ I'fiii fjOjt At rKAvrtH towku TfH TtaaLft BBIWIifellir HBUBfBrlHHr^. An. I Jnrin^Oa. 

iueb at l«4A*d ILW: PIkIibk ^-'^i ■'I vi.lii*ikin 
It^mw. hariRf a^i^iUHd a Atmprtnwr, idvlap m tpruu B?C?Aiwwit^ ' iMBq^litr cODdptiaL ua A- ttmr 
4JH> AL iimiA LiA}! inTV AL ri i val h a ^ilc 

Himr/ lUviLiiiid OB |*rr^hiLl Htvurliir* hi 1.4ir^ 

hktt* III latPTrPU ti^fdal *Jwaiiiaf"* (or TBpkyiTbMt 

Nt, f»n duranl tat Infi'utlrii. Tj^m i^^Lk w LhA.:j:. Uwt-l^n'vi-iririf 

IfOn'iimj PUl'R, Jfanafitr. i X? Ueif^p. I -^mpitri^kwit, Ryiimtf. \n 
_llnil omET. FLtr «ut HlDf -HKTTta, Bri>>«r- liHn. ini'Lud^ni b'hUtf tial iVBrL-Holirj 

mHt Loi,uWAL ilit ri Ai. LirK .^iK^uAwcu ;'*"''>«"'' ''^^ 'T,'Jr'li'^<''^'''f 

X KlMlhTlf, IJmSlHl. I ^ l^1"H »'^;»''v,'"y 'al'lU,^ iJl^tlJJ 

ins 1'lir.cliwH Hirdk^v yiih]\f Kii'i'iivlantm, EuUllMHP'NllWIill^Syap^V N ii^^-rT 

iu> lli3>iEV Kli"ly^ i% "li.i.M.. r—ir,! A> .W. l .-H>if < ul.tnifeti TlTV I HA I UiFilt Hul ' ^. , " 

Arr^ LlFi- jiid ■ c*cnlt?BBT>' InJeivfti. ut El»w nl4..^\. j; iH-dhxrliU, K>-»J i^unim-Ll.Oli, FumklJ^P mil P^id 
if Jiitiiri'it. _ ^ _ ^lll. ±:^iil'- AiHiTv MuN' yaif HflTfip*'. Hcern. Sh«k If***! 

lh fiiiniffr °*""^ I I 

n — T — :)ii..'Tiir wnMnM.''"^ 

taablwrif twi. i.i'iiii. i^iflMii ^ OauaiUrf ^bi*ip^ir n'^- 

I.J C.«,e...l.i-..'WS'*'ti.",.'^HSl. bla AfiBii, n. fe J HHllTitt INK. a. 
itf I. tvi'ii illiii*n_fwn runti 
^tnKt. miJ I' 

ylA mroil.#Ti*J|i-_f^l'i:j; 
I .pnni^KIr " ■irt ■ i|i( hru4«. Umd* 
' ■ ' I .1. 1^.' I'lini^^ illi * .tirrit. ^jjl. i^nf, A|i|.rv ' S--.. it-t^ iirt>'<'l.AJn -nl nil Vnnl' ^'^ riiT*»> 

^^^^^^ A. irn^ uiLtJ H. hv.'tirtBjj- , iiikti»h]: m <nim^N:. m. Tni. urc^. I P"f;j'*Jf^n|!|,a^r .^^^ - 

|l iXt.W^ *t\ \IX. 'TtXl'lttTIKa I iTinU HALj^I'DwiLikiW ^ii-l L».t,r;, njijlii ..n." P'J»i ■ , - -■. _.''|||,h'^ i., .TiLyiMi^n^ _ 

l,i*,nl il^iVTTM, iiMty TmmL. ' " . "'r i.|M_H,rkirin, ^.^.llj Tj. M '^l-j;'^'"^:;:', ''Jll'i '^^ 'fH^llW^i'-V-'n^ ^ 

|.uv i.ij-.irn..-i.-.fLi.|--.''.i LT,,j..,..i qri.-.. rr'-.-rr ■,'HrD Pll.b-. . I^UIhll'l l^'i^l- "■ .''J 

•oil It! lnlmNtl ■taiiM' . bAUIlUM. ,tj ,^1 ri.« wm.ia. riT... k™-. iJ''.f. fJiiS 

A' " ^ 

■lit ^«ll 

U. N tfiiltlJi^S t,mi UI., 

It-a.ti* [Jj:ii-Hi:H-!ltWrET, ftVPVKT |ri™i ?Ti™>, 
atirl ■SV U.tnLtSt] ata^ET n BAU t JUM. 

ifllTASL'A TL 

Hiirid^ llKiBrpd «| A prr irtA. plm pntptnd 
uit j4rtir tM*tE. IfrHJmi 'frplaiMt P' " ^ 

Luidlera, und lliii. ■vr.rtwT. 

C b^ iUIUIEAHjinL 

10 j:7a4lBnw|ii .plmt. P. ht>U<4li>£AArlUCi Muikaw Aii*. lutmtM lhTciLi.'L.' 
tflllT nl vlita bmL aw. ■alM-rj_Jt!i«;E!j'»ifl;^i^ , limit; pein'ripill^?. .lrTtffu«Jr^^i"f*. r*™-'- TT till, rtnch. Bur* liww lltii im IJ r<> --"T h i\„ ^ (i jniai or; an National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1320261 THE STPKET Monmsq gnum. sATtmpAY. mmmmR iww ooinrrBT msoeb 

rnM'^EviBu lit 1I4A, 
M mi* V,'!^':- Upvmir^BL. 

i1 DR. SHELDON'S 
MAGNETIC LINIMENT. 
' ViUKlLiJJ-- 

if. M.ii:^ 

III- Sr^ta-vwrf. »r.<r 1*11. n--aj' Jit: •bi'^r* jpHfle;- 
IT STOPS 
THE PAIN! If not sMitn^bl* kxallr. HBd 

v* or w- to Hamate After > man or woman has It red BO 'yeitt tke 
uiKcbiiiciT of the body in preltj- irtill worn out. 
Stop a minuta m<i think how many miJcs you hive 
wtlked in all those ycara— how many thouMiidi 
of poundi you hmre lifted— bow nukBjr home you 
have stnod on $B^hm T^^f I<«w 
joiati hare bnwt «d ftiaW— now nasf 

yH jwi wmder you h»w pain»Wj«lie«> bi^H H 
iilxnit time you did wmwtbinff to yicniT posrlod^ 
«M » IK^ i^ILD0;!ll'9 3IAOKETIC 

UKIHIi^KX. ^U*t(HK«,Stidr(i%it,intoaTerx 
ipeii ««traiir Ji«ck, shouW«r», arBis,b»ck, hipi, 1?^*, 
lOiMft *W'l<e«t irhen; there la »o ache. Bnb it in 
^Md Aiulhaidtand the first thing yon'U knoir you'll 
ImI ten 3re«n yoimgOT, with oil your pains gone. 
Thcrrc ino't a Liniment oa the AaBtrallui market 
to-day that compares witb Hftgnetic Linimont in 
hoaiini; properties. It penetrates — ^oas stfaight to 
the affected spot with niosnctic power and cures. 
I'hat ii what it ii for, aod what you pay for. 
It cures — abnolutely. There i% no wound or sore 
or burn that it will not heal with wonderfuJ rapidity, 
There is no paib, w chilblain, or Hprain that it will 
not cure. There is no case of rhutunatlKm that it 
will not relieve, and'^i^ iffidef^ -itM; |||; W^^B^ 
pennaiKntty cuip. 

It ifl a soothing, cooling, healinc; aotiaeptic and 
^rmicidal preparation literally worth its weight in 
gold in every home. 

Knep » bottle handy, lU contents will keep 
indeSnitely. VO0 may want it yeiy badly wame 
dsy. I'ut a bottle on guard over the paiii of the 

family. ISOKE 0 U> MANTJS CRirrs 

an im» *tm *eI*^ t** oP*- 

Mirtrt. oitw liWfltt fWHM BOt; ■ f" i» 
mill. amrlT rtt J*««H«(* w. ■"'l '° 

lltlW, Mil BOir H> It' l>«Ht.~ 

)w«t, Mi t* lbs ertlmry MiWiv. -""i" «" 
liit«WM ;»t*i»i)mmin Uiti ot I In ™"i 
|lMUI»ff«*WllM tK« IHirurr mnr.in.. For bor.. 
WF'feT«''1tfrOtl|itil tUtd ai-iual. vLBibU-. lUKterJal 

j irhll Ihl, tklmo S»Sf<taTI! 'I4uiairt1, Ihe r1j«r. 
lucwri lllcj li«¥* *" T«P" "■•»■ 

pisiHii. A. we' tor* I""!"" 

IP bur Dimn, lliw mnm lo Hi"" •I"' '"'I' 

itiB ipltil « IhP n«fl- "om* nf Jf"^'! 

mull HPT w vrn tumin iliti "l"""! itr*" 
in lorJUrmltm it) pri liilo I'"''''' 
!■ t leltor wrlllcn tir « Bunb.od io » "He. 
Tllliih wai rcrtiliilr Btitr *'""'" 
IMi liT ilr^njinr n<i- I" ■"•"I'"' '■'™ 

W' IH^IffUDt vltf. Ji^nlo"" <>l 1**'^ hUMHand'n 

UDDor. oihrr. nurk^a 'P"™!!. ■ mir.-.eii 

Is Hairs I HI- 11 ml. dMltni •'I'* i"'"' 
Wclilr of hVw miutl Wil'-" minlln'""" 

ninr Mlt-knimo ma*". inc Jmi p»" 
rfriVf. llhA we Hr bP^o^p uif. tn SmI) 
binid, pni\iilr;r> pf Domnhcli 
lufB III uinf ayiipi^r uroi-rn. Ecyioii of 
nrlDLtd m*ii^tr coul4 n^ver ttteti u u do 
Livpwn worn paiCH cftmTjd wfLh rhn £»deil 
^hArh-[(.n [h^HC dMi] bun.!* timvc Lrieri. 

Hi'l ■■lilrriUBiS i» nil ri.fllonrT !■ II. Kim. 
Kftq., r.L>vrr[>ijur aL I'ori Arlh.jr II t^'fl" tHo 
AllfnaLur^ ^'U, Flkirler;.." *Tirl eJv^R t rf*>ialli'd 
arrounl of hlFi Jm[^fHlt^clllll^^' In ihr Uiiurliluiir 
tIM, Ho luid put li" to Mnert.io "liow 
l>^tl««p^ Alibi arft*:T TOUT 
pUTiaMi rfJtiiiitliiHB|( ;P«« loflnoo wlih cal- 
I.. I walK^rl oimaibo ekHllll-OlUH"'. iSwalt nil" 10'' ""P. iniif^'ip* 
iff SliSi 11*111 "> 

73i«it ttiad* to iwfT It Uu! .Mid 

Hill**! ■Mfnm 'or i'""' ™"''t'"t Wifii'f" 

■■■ -■ L Pfni; fieri HItl 

h B lew i 

uLat]^ AjmCA AND THI 

EAST. -vfili'jnliil iu'n.»i ^iHl^ I 

M yi t'*'"'^- 'TvlHflli fAulcr^, 

» TPfiitoij|*nliiU'v-^i+.Hf p:^uvfr,J>tVL_ 
^HfttoY V'siMf'i ■! '"i-"T' iii'iiii'i K,;. jM.iiC H'tw'. 

Gl^i(W)l^t7Tliiii. Ml:.- ^ll^^ 1 .■UK.. Ml»-i Film. 
Usrl. 1.^ Ui > .I-3J.. ■ IItIkN-. I inlciun', ffT\svi I-; 
' ■ i w-wtiii'^ T™ ppp :i-Jiii -■ !■ 

Vir*Mlj» IIJ.-..11. .-. 

A|^wrTBd](i. ^1 ■I'i'i: <i.r 

KiTDMIiL-i.vurF ^nii 
mn Hw, pif iill'?. 
WtTl^rtiil.L-^i- ii 
ik.niiiii>. u^J"*_i_i_i ■ 
J^TKnirt\. -klrf^im.ri: h 

j^nryHJi.i ■■■..rin'i- ■ i 

Ki.rfM'iiiin.^...'nir rin i 
■ HHLli hH vttia. I 

KTTUjirtlA~ik#|iiJ 1 ■ I 
H P^ iT ttf* t'r h . 

KJHWIIli-*™mfii4 
At. rr i . ■ r»ilrt*|>hlv T.urjf n(ryk Iff t"T>.tfi^t* ....-.^ i.-^ j( ^i>ur ^urla «fg ddl Im ind t<- mil ii: M X nn i: n Faj}^TT\ri Stnrfc r BI A jBi.. Ii # f Ml v^t»i>i, I I.I I FY. Mr* Atkirmif 1 ift*^ift(.-i*:«iiMh<.4 
III. 3imni--ftmt fil: .^<-KHT^>^K OIL effOCMl^ TO BUILJ) BOBTJSl^ 

prfun.. I 

T m.™ et OFTiMiiii-i rnja Mil m put jm 1 

BEE CHAM'S PILLS 

4) mm. to hiiH "ail* aad naiilain K l^^uOWO"'" "IS ii for fmr 0«"lph"t wbra arnl [trlM. 
HEiD rTEBTIVlUlHi; IS fOfU, PHl/f- l''i^..l"' '"H't' " 'J* u! iSuio trtUlD udgwtnl UHlr org n** 
«n»ui «fU M ito fDCnn. "Tlx (WiPf 
wi irMtunU tt luikutul °i:fu^ 

oDiluanu IMttuia tk* IHatt — - 

.„e„ :;r^J"3r3l?^J5ffl$MS|&1 

AIM SOKE ACaraAUAH CILtnCEB .r..^*,^*mj«^ tS^Jltlppr^ 

H* SipW*™ ii' I"*! IJ' ' rtni;[,er; HIti; ' iln7ll. 7«r lSIICU«r'. tban Mr, CTIafa mmm 

Itld W Si^ie*^. na^ltnz H- ftl[h B lew i . 4 peculiar Iriifirsl jn^t nnflf io ■ thai La tb* drAWtuR cla.iafla Ibfr portraJU OC 

SSiS'S^ Tho Pl«.r for (rM.lns Lli.. .riini. ol lb- t-ilKoralai. """r"; i^lrli. Ortri.E.H».d. -IP >im i™.t.r OTB- 

mflt tulll 00 Hlbflr Ml«--- Tlnn rolL.in a|j„ , dlplomalk mieatjon. »riou«II ^„1|5,„ „4 Ktuwa n . UjO^WItopa al WMnt 

..f BO ILLmPt *« lol." • h-m » will »al,le ; ■ , qtln* Bo. all..,..!!- "i . ■'|S"^^*^'S* i*iSa*^' 

riplaln C^flk'n" rn«< Trn>1tS nut rfom ft TiFK. »ad it one fltip Jn ih^ nurruur dLlIS-nlry it |j, ['(.T^lns ■■ ^Hffflni the chwrtSg*..^ 

rHtlvriripr coBlilnlDii mWi •nO **nd» hod! rToiii |,„ AU||Q>LiHl J-b^l* "boycoi pJiuulil Lw of rommercc ihroinhanT th*- itmplro La MbUT'- 

Kitajnncl la N^■lr BOU*,li Walfli- A fFboragmpb ' -vtandeJ Id JtkJU^y n.'prU.Al Car Iho ItHM-hiI loaal Irafl^*, nnrl mrn'hBitTfl mVM 

"'/"b^'Si^^tifrSb"" "-"r ^^'..'''"i.'-r^i; 

l™i th. bill »linrr h» Ihc mnrnlniS; ™ mrma "T-nl rr,....-i- i.-in 

fn'u awHr. "ifl ^li^' ina^ whr.r.. ti.- ..nptffiw |b Lb'n E^ill mfc.lr- by ■ 
lilnifclfon li"Jn1 ib- J .-nnMui™!.. [jrjintinqn 1 .of l-i.mio,T.-. 

lint™. »o"14 IW'''- '" 'I P""^ 
ilriilrtrti lialf !-.ai'.' 1"i'^ ""■ "' 

rircuBilllUunil •a'l "V" l' ""I"' " "'° 

preiHdrn of n Ppotlnl fhijiBido Coi.»iiii.iloucr 

vr rJinli in nur |i.lili.i, tijjm '.n. i ' ' n-^l 

riui &t ih.. ln(i :ia\UT.. Ma..rli ^ub .-.il i'Ij]! 
/KSfrm." tflie hiTO lu». rfpotl. J fullr ni.d 
■(I loeldlr to tliolr liiKidquBrlsrt so fB^o =00- 
dltlpnl And propp'-cl-.' In cblpn. ■ nirTr ar* Bl.O p.ffl r, Jlr" J '■L' lilt jLtf.'^la pf tbn" 
■ auii L.Lliiiur. %^'aah- Kil.i^ab IK;\Illn^,^-J ttAIC. IStti'. wot liiltfjfCHb 'Safe. CONQUERS PAIN. if I WllI 

Jlfci r I I Hu+I'^J.^ Mot YiU'ih . 
MtinL Ir.nni 
hUhilir, r^i I ■i.t.to*;*, 
rrKiir^ . Lritn - 
Un. J. I 

?^lt^tP;.H!Mni,R np.Ttiit-.'SfefW«£ *:ep 
TIM; ri ^ r,rs 

■fltL.,*#*;-4it)mi. fHH[ V, ((miu*if-jJ , 

A{iiE:l«iiiKt£)sfc:j^ A>'nTV ' I iiir LiiNfiilV 

ji: wn*".«.Y,vU'ABrrf,^-cji'rT)in\s, Jliii NTiw'K t)r-«tjvi«au^ttiil;'i4 

Llti^^; -*vi(filW](ai/. "Jflfvartj. ■JiJipEj'f In iuLi |.h unit (i^u'.liait^nfe. I 

, . : . LAJUJEHT. MtWT L^MlWn. AKD W-tO^ATl ' llilLlitkrvir <i1 
■M. 4 1 *>.^ J^Loihi ^.1 rri.Tr. miH, rmojt,- twtiJtrjf, 

™». *o(nir.t, Liiji,iHi. Ki-^ <■ Utl'l*"; ■Wt^Wrtf iWtii'n-, 
■ ^pA.~l&, .1 1 

I -uninv-iirf i'l^fLiBi I' 4 heli ut %i iH Ah 

*i«'i.'l Llt.li' J' 

tWtHl, hl.l, J ,r, I IhLlL ilfii. IlinM - fifth AnWil.lTK ftKtK. T^l V rM> rPTHR rflUfCUlIf 
i'usu. nr. ■I'M.ii' 

liwr*. ( .^*IKHii^ Hill HrTl-niHldiMJ.. Hu-tliliwrfT Uh^ 
iliiiiLr>. U.'iii..i,rtii'. ILilUrjit, AndiFip tmd ti^^^^ 

I'iH'.Itt EtAntiMlaT<- m TuIYUt id nH^m i ft jL 

r.lT^|.WL tJ3 ID [iirpintdmi^ iK.wDl D« liivfliHr |. il-ily «r 
FJW'AT. uIiIl. f 
IBdta). V, ,..;! . ^lilUri iV^V*^' fl'i''^"i^wil*M|^i ^Af^imlLvtaL kiti-r, 
I'.^at id..wh.. ,rti..iiilH,l I , . Mrfc P^-J. •thi>oTBe->t . 

J**r llaOl^c. UII1 >ij]t, .j^ t*^ht^. iat^ Ivtfa. 
^hatihk. i..|iii^e kiiit^..'. ^ fj. V. U^rkt^ ti™su»i.,n I „.„,„„ 

Ifl. HaUiiiif itii, __ 

K""™*'""L-'tl1»^"rt|i, iliiirrlst IHmr tre jJaL 
™. 1 ailw 1^* TiL4nar.ini.hl. Ufa. B"hwl*T. th». BfwterT'.".-., 

fcllrli.i*^, I. L'SE 

HOLBBOOK'S 

I TPB im-n TOM! cMntPTt tiomjii. MBUCAmtiL. JUl^Tt li->\l Ht>. 4;^i^i^ili^tii^ ' .'t^t«rf--- i^Ffl' l.rtT#*l*l f.* ^ (' " 1: ■'^ _uil*ld.?;T»S£tt:.t^^ 1.."- lfJ.a™ir...t«.*ir.:.^,,v V'i ^ w r t w i fl'l. ' i miciii.ALl:' n^LLl.iiii',' JurhLlHiii.i Mi.mt... . 

■ ^ 1 ^ " " U. It^ 1^.^,^ ^^^^ ,n biucln. ..I K...Li1.il.. 

pvniMsi, iTimuKtu wrm I J ■i""''-,,^"'^'V'"'S; ^'.''.rV.'.lT 

,1,1 . run I Hl^, nml , ...m iiml . .Ii.i. ..nl ■ . J. 

. I Ipfl. P.44Ti3.r. rn.ln liin i|r. *ll ."I . M..'.. HB I'milll I jjin PH,.,,. .„ _ , 

ihi jjw ..nmhiAr.] piini. iHf aitiul JmI w<ifHmI 

Pill. Hlli*ffl^.WjJ|l:pa\W f■^^1r.r'Rll. Dll druTlFiLLnfiH. funii^llfT] lirve 1 1 1T 
n<r. •II11I11C. untL hLlli^H 
htibbLlnK. iPt?., TnK 111 ^kM>rpiIirt Iw&l. Ii'4lidjdtli 
|Jiii*ii<ih. .^rltfcliBiS>f^ tlS*jwj(;. IJwm^T*. AlpJiWi, 

' M I tth 'M 

pave ffi). I'bJn 

iiilii.ial« iTWMi b Hii^r 

iL 'if Hip" pumlMfkon. 

h.. I.Hifl.l wiLh ID* ML 

I'ilIL pdrliinj]u4 iwi ... Irt Or*HiHiiT 

If ^^ffi ^ jjT Xi ppfi nu-nul npCliiVtr> H-odl 
■ ■ Wrt ' ■ ■ ■ — H i'M'i"i'rU7 

4i. Iiir rjii _ _ Mf* VfiW-^ •SJW.lii >. III., mid 
™, « * pw»M, . 

— ■ Hfti f.¥IT11. P«itrt*1r#a» 

"u i'ti«..Virr™*.liliti»- 

".f.' I-' '^/ii 

"...-h. tl I- l»r h . ....... ..k u^li. . :- Uri In hii.. 1., y. H<H:||l|,Mii ...nSij: J.| n. riWr;. tijii. >. 1. tlfwi. tlPiTKH Jaeln runioa, I« ari W tliweii 
"4 lonilttitd tV41aiH. lb. IT* T V iftin dfC. ; a, lo. aj)i..;pijtiTliP. IgMww*. Onut S^wt....,.,,^ 

"f-'"'^ "^'^^ 

■ i"i'"i 'or rkltini, ait.l- 

• -S" ir;;,":! '.i'.;.'- -;'Ji;,i"'' -"^ 

J. r.HEU»N. W.,f, 
li'V^I.. t^HBIft AimJi, iTyMl^. 'l^M'inK 'Iriiiy:,. ij|ti..[lv. 
. . I J.\Y.|.,tfli.,. III. L.il, ii>.t.-nr.M IH..V1... 

HtlihtA^-i'\'l'-*'1"..^T|^ll K.tMl, I..' I irij rl. 
«: ^lixiar T ViMrMrfl M.ir.]jjr. riri-tc 
rkulTlr lIpMl.: 

j^KMS't vt'iKt: nuriKii 

■W* tnMdi^bBM KSOUm wlr.^ 
:*.lltTMteK:vUlWMit^'^.' . 

ttifTTtl^i "ITililii.iffWpiii ||h< mrnndhi rmilati 
, Srt^tn v^T a^i ..li 

rnmrnU. |i1.it tliin jyintfiiibi. f 

i^flnm >n. ttitPH»a1>l ■■ 

II jiW 'inij , norftv cr svrfwrt. _ 

O mi:. T.H., nlM JJfirt_trr*M^ », P. fJir^^i Fy ani i ^i. 

tiKiiplr l..r L hitMli I n[it'*r WjBkiiii VV^ito'iHi, 

iPd niHfi4 iM 

\ftd IIEx<'^p'n|^ ^ llvp K.FkW. [kite ^>:ui III 
birtrilr PW ti Any AchlTi*. 

J. f. i.njofcin ifvii fe>K. Ltd , 

IIT Tan^iLifeM'i (viran* ■iirvrtil. F 1 -11 H<l, It 1:11-1 . 

hSr* f^Ulib^Kl 1^1. llsl.l.l.lJti, nfii- I AHTli:?i. 
A Hi^MIAt. 1'K UMMJ )*[ IH)[1L, hIw 

■nit HAS AT" nil M I'l-" thk mutm isnn *r™i. 

Arnlib r'hu.rHrr«i nl (hi' Mnnm^ln urH MhIhIiitt rf fnHt. 
Mptat Hot.. II. OtiT^r n'riri"i.*ii I TFlit ft*, fnl" 
lYIMVll^l AL n iTH'N. FiHflTJUSP BmCATin?!, 

l£A<'lll IHIV D^TV, AtTFiM-rHiy Vi-tti HltUKU^. 
PFfWiiiT 4iif-riiln*i /.t Lli'ikl M liii'T. limtvl L'tintal* t<*. 

T^i-litalr B»«iLK#*p|nilH MffirtlnrMl, Th-prwrltjnir, 

LTi MyrmT iT^i.i-: Hnw., um n wm w Vhaim ^*:. 

\JjLllH[. - l.rafcuiii tfh'iii Jr N.riiiniiiar, ^ ■iiVrwFiiinil i V>i)»i 3n H^alf; ^ we^^; 
Jew iffillCiL, Mh EfrfnalE. ^ PW^V- 

Jb^tHdt, Id! Id Bi ^ i ju i u hittiv u ,i« Mn-t 

r>riiwrf^ imn. 

imrhEfl ri RS'iF^iip.n THncii'^mriE'T. 

T 11 h t. 

1^ WHAT VOCr 
nKtJll1R£. 

irnniMl 10 nilL 

X< lirt wily, l^urrburp-- 

i:^^ wl:1y. KtfMiu rtlfr*. 

1^ lid hhkly. {'.AT.I, .tN[l IIVtlJ^iyTT 
IlEPWTbT^KK^. l^h lOi RiELVf^ 
H'. 11. EEAlt 

FL^ II s I r I h K 

tupcdt flUf f ftievTHVinK 

lufH tlw hffL Kuoni'd ilLi^'l 
dcn'l Advrfitiif niiH'i^a >i 
luaLwH ha» ikiuhlr^l Pl^ l 

at [aali pricn. S- 1 I'lL'^ipC ' litfR^iL fncnl^i 
I'atllrvi* WKh that ut iNlhrT inw\n. Viv m-i] I. 
x-^A. Ina LluiL itir.v. hKMl KUL '.'ATAI.DiII'KH. 
U, V. I.ll10^ anil liy, T.lmllMl, 
1M, Hi. _^ t. j < ^iiPfJ^HTTp^l - IIbj ifitTk^l ■ 

itwijn^ti TiMt^ii i?( d roup .<V Y 

''Xf . 'VMnwM*! iuprli'i'iJ i"*>T"ni tjt r«r t u4i. 

t\a Fl'RSI'n Kl-:. :i« t'i WKtK. 
AH Kl HSITUHt; h WFEIL. 
Iluttjwl La ft Udw-DUDI f>f 16 r^nt, pa■t^ In 

IhpW HHItlil Hr-FMiti Tin,y t» dl«pi«if<:l udeli |l 
l^ymantl irr mumitTcd |iv tuproTT^l tt>n\wiilrr, (>i* 
nHr« ifr lh|i Iri^Ml. all hiiilli^ :* *Jrii;lly r*i' 

vit*, iMi •ni] liMiiiirr -mr l'^. m. 

FI^tHCHA^- ri'lEM-HIIIN^il 
3P Omiti^ iir^rt "V- . Lipp. TiMith' I V ii^nl^rli .* . llmiNri II w conmiHtd I. »i,ii ^uBi mm. 

BIIIiLtVAN' ■ 'Hir'AMiiii- itaiL'^id^ i rUXI BOW ,1 WTVML W3U Wlft INGtMriT ^im^l^l - IB In' iT^ 
A * la.Tiimiiiiw. oaaninU; m I 
Puiiw^fl iwiii rttmi. . ■ 

tjnCTF™ A^Anm ;^ 

A B«^4^ aiirf ffcy P^ImI Im IWij*. Tma Iuhhi 
PiMM riF^trwH'. snfu rwi atiiwi. Hw liT^l, 4niliH Nta- 

niinffinahlp Mlrtv^nin, etii\rl, fonllKll, ^diL 1*^1, 
iiAt (HtKii'w, ■tl.iWHwS NhiTiLl Ml-.u^ikir. pprrbllil 
Uifbem Ttm twi4ni iintiii n- V. IWl . 

fViriTT^E],- WtfcTlljt .In rUimlqi'). 4 .min BhI'V M \7E l-I Kt^llSB ll^iy*-bnLil TurnltujT. PiUH^ 
T t)*™]i. rtc. POk CilBU 

Ujwhv H. and A. 1„VWW>S, Aip'llftftJv™, 
TfL. la:. l"! P,rt,-^ilir^, 114^ FH*<*tr*n. 

jWaiTH PVniAinff, UmllmJ. -HA T PlLi rt, tuf bTI 

iMin i:v Ad-ifrLiit'in'ruuJi ill' I tbIlreI DiHli Eb» ewtftla ClBJi*™. i 
arif-r hplTii kipE hrtiirta hn ■LT04f 

ur. ii ■•■ f '» to lfl«-3l*^jM«a* 

Hit i!i.[Nfn.iir. ihi- ItiLpr&liatsJIit^":**- f«<fl^ 
t'lljirli-m p.rtiLilnj; lu n] ^n-all n BffJnE 
ibouchi iiL> grctti ei^ It. ilidL-ri.'HllL my pftiiporl. 
4pd MDiiDlHiDD' ^lis«ll/ MP AJ;rn mil mo 
!r*r^ bftnOlil kthotr *a prliOu^rB It * o rlwJt 

An wrii-r wm alrtor io put mr ■fWWft 

/pn ihf- prlr^m ^hlp " I-flE- r he PWSrw 

■■T^i- fi^'Hiln-'l Br^f. I'lBi-H-di wlLhou^ itiJ^IMT 
ri»m, B.y.'l 1 »M.h ihtlhU e<'h1 i.t hun' ^ Snr*' 
TMl. muA »fiiTW;irflii ob^aincl P^T ^f'^^"^ 
h*qi)til aurl aomr u n I uTi I'd i-hpfi-N oo wKlrh J 
finplDj mraplT." On pKrof^iinJilnF. 
f4v(i|l to upd^memd \hu hr wia rrcnrdri] nn « 

iqiflsr oilier:. *^ "^-n pcrmiLird 

iftlp!i(ip*Wa<i :o* aa ;**ip^^ <>pli»Jtc art- 

trivppli Blvif i: bft WM *0BS0TfflS to th* 

piS^^iv *rf wur: »cJ ^ilo(t; Lb^ 

pkanipIrM or nunjriiik, Crmnti^r. Si. r*iilp 
hr tltmcd th* wtary d»v* cf Imprlmntn^nt Itn 
llriroJt:l Isy miD!i|pnlt|lJt thT> llT jTOjf 'aphlr-s I 

RiTTpMiir nt hi. vnyiitf- I" a f "* 
wjr**r flat*d ISiin. *tr.(U(l 1* IB "I'll * P"**"""' 
niLhoEiirti tlK^ M*TB»4i !?P<il*P"J*F^ drcuHUdrd 
hhB "iBmrdlmc -WW ti^ Capialn- 

^l?ni*rml declares if cfttt PP-JiJUp wjHimiE 

ipiWHy from ti[« RoTcrPIB**!- ^Ua^™i 
niniiiTv. wrl'-K i-hi-rilv to hit "demr Im^" 
il.uui hjF wnrfc. hlB tniilh., tall gmiil ■arTRPt* 
lEkd ihovi" nil, ft* pOtfltorE hn' drriTf-* from 
br«riiic or lt)» klndarn itoTP hor fTtiiln 
frUMTm — '"Br bo aurh Ihi' inatf bm I ir,vir 
i^fid lvKp«t ther *tiOTr jflTOur In elif wnrM. 
Tiy IP Bu^h ithitU I he tuflut ai'ftfhtd >r. itipji! 
vbiim on mvtn T id*" flutl to h»vf tana 
nqKt Itind »nd altMH^T* l* tlioe'--aiiil. fll- 
ihauth h*' *MaMii hfr Ijff lnf*A« 

m-j.- (hfi Irtlef ertil* Willi 1 WjJV 
WtfD. mr 1n"i "Sift I oMilln Mltfptat* lA* 
*rlr ind f^tuTB tn ihfer flcioc. ] hops; mP . 
irry ^flon J will h*spF ■■ ThI- Ik * " laiHiaMi 
di>j'Tjnirnlr'' Linh^rti: 

Aei BuiojtPiiph ieliiT iFflm fl Wjirrilpn. 
rilled HawJii-*Ctiirj. IMl*. ffhrp rhc Hnifrnnr 

lrh4i w* kdo* wnmrfiiK li ^^"^ 

ri-4<] llial ■ cirlalB Andrrw Tlfniipi"". H 

(tnr f^f hIp hUBTB. JiflTod iti*- 1l"* 11-1 

liritaDB, ■■■P'hlrh hi- iiioH frricn itt^ iciri* 
hr^lia^J Md rsrii *r mriw." SEirTiB. ttip'f^. 
ifid ciwti Tfrc e*rr1ffd Jowu llli* rlvtr. 

itioi^ 4b no <-onimonJp»il*fi but Itf .iyatW, nf 
.fjijUUlM B^^ euni rj»n l^^ Itnnwli, TBfr Ww#»ii 

4f fUvhnand ha-vp HiiSf-rM mtKh. Reix 
drovlml prruDB mr« ddW lying OS ibf fTHn 
bill*. t>«lD|| lousd Bincfl (J4 VACflT ahiipd. tt 

a4V lAlIlp U<1 will too* IW ■llillB llA hBBlCi." 

fyih It Lb ictHLiDt ilrrn In the rfT*m4 

AitotlMr 1«iler Lo OtmrBsP Kl^i^-^nKHic^ 
''prlviitfl*^^^aL«l fr44 UojK^- 
ilpi«d tar DiTld CPUlM^ 

dUrrd, llliTlDII "niD itlbft, flf lloU' 

BPil HPrhrr |.TiPV|^LnDPii." It^d Ie qal tMP-n 
Int' «<TU^]^ nn'X h V niq^ rcpuxi iLnordlDK iiH * pr^vi- 
deniLAl i-unply ■ IhauKj: wuKlJ hitvp- tM^4.'ii jblil^Ii 
^■UTWV. War mthar n dAjr he Ilii "iruiiPcL Io 

liopB ilpfjrirrd tow mwif thp boart Biek. m^i h'- 
H'HTuitEBlti p itmi lir- ttf-i. bffn iLmiEnlr acit- 

tnL7lii>d Al brtmir.'" I^i Ufl holK Ita4l MrtUr ktlil 

oih^ir [irftvislmiR ^hta gp**dllf fnnfaimmlBf 

1i» Buc^'fjur ihin frinliDr hrAn. 

Ami^ni; ib" liir-flfr doi'umf til> Ik ttiv rrc^M 
ill I.Lt.-ULpnADt W Ijavp'^OD'if [InH^. v1^n.r bLml 

KTMIEI^ llf 1 bn 4.Kpb'dltl4?n lu B^lhUTEl, Mni\ 

dJscdVi^rv 'tit ihi- CuifirMnnr HLvrr Dajr by 

Uti Savubhi-r 94 tif it>tt finthjra), attd. "pi^- 
Hr''i1i*i] nirqnij0( "b Anr i:raw|a|[ ^nmurr" 

«iirdri Ehci li4lf-(14jiKc. OEt Lhr :^«tb bt "randp 
ibo CUil^r'KDlK nivrr, ruDnlng Lo h at'v; dln.r- 

Ej4lR l-O timitet" TIlfDtlDDB BJtAltl 41041 

4Ctln Vllh tuft timlUtlBn af » pmd ^iTJot 
lta« ''DBn.«pfD ^WVktK^. ffHid tQr 4dD#Fp, well 

nf L'L dnyii JDarIa u i:p(Kfa IzL ^wumUfen talk- 
En rj. Tl!i n n E ti-ry of Wr-nt.ir(^h*« Jtsamj 
jtrToMP 1 tif. Blut^ MoEint^Lca In |a jll>«^ 

fnunp] nn ib'^ y^ll^w pt.iT'^B bI ft lUvtiHcrlpt 
nitrd vLlh fa rind wrILIiif, 

LPlchLftrdrn T*BfrlHitll*r'' ^Jiihair mny 
cidBi-li^-bvund ^ii?ini?, r^i^M m^i^ Oermkff 
(b«ncirrp, BTI a m ad[ll(|qn' lo iklB pfindePunl 
TOiUmi^, »l' And J. irLLr* fl^ lltElp h*te-bMlt.» 
lB.:jPr«tlMntm prry hiriil('iFM-(Pin- n pru-it^.P 
boote'.frttlk'IWriLDR l>jfPi TlM'Kf. fftfi'iin nfiim 
.— fltUI-. (Jt'rmAd — ulieE-fh^*. tL|].il bvm jin-il 
lli^rr, ArwupAiMT fiitiJEiji*: dt-BJlnv wiib a 
VmrM.f .it DihlcrLlBiwlUB uibivctBH 

A TQluiiiLe'.lHUDd in n'btLf Veilun difliiLai'i 
lH,iWUcrl»t #1 UFiiUniwl KtpMM vnrmr^ 
Id X#r BaUtb IfiHiUf: « rl«N.r pm^^liifl 

iUM wUk liEa >ki|C|pwt(Mil fbt pMrplhw tu 
\ut QPvr fpuUHliai, The siJilvr wnr* bi^ 
JnfEiiTinrd thll Ad Ui*1r bFTIvbI Sfir Boulb^ 
Wftl<<i ttafy ^mnld TTicrlic KnuL -of Jaad 
iDol«, haplmusit," tt vmb ttctvi ittai 

b< M «S4 b*Tbln.r, abQundinir wiii, jsph ^4 
^l?.!"^. *^ UopulfcLipju. atlhhiHRib 

BniJ* ihrm "vfrir uut^t jifld o-M.^rl/ 
Hit , IpH>.rtrnc^. vICh ihp n>t]v«^ wfti HTHlic* 
Ijry <,j. th. wiicPh^ Wli^n lmd(-d iher 

hUlMo^l ami t^av BigpN ld bin td ipi bppk 
Iput it>H4;ftiiri'd "ufjimiHl;, hoidlqit oul bcudfl 
iHiT nUtiT liiaefc f tSfP «r Ihe n.ilv«« ap- 

nnn; bMHB p«d^ Pf IhO mirlB.*., 

At. LiH-t Kouid pat tiovn kurrr i^hin 30 jmrtU 
tLinu (ifld Tb« b«AdB lo « tr«. Thnw lb-, 
inpi'A^rLAtfd, aiMl Boitrt w4rF trmnFfltPd wiih 

CiTlllafellDI]. ™ 

W^H gi^t Mflltaer ItlBpiff or JKIlft'l (Api |b 
flr.ilBi wlLh [b. R>tJv« rmct* In « liittnr dB- 

(ibMip 'lati^liH uMAl^inor of tali ^mi iKi t^tilrm 
-io ivllp talP T^pMi^ lo l^nJ Hchftfi whft 
^rli*-! urtinii "rrojltimrr" which pfcmp to he 
rotanV:! jul (ht- dinirrmi^ vlriu,^ n|p ^ LiftlH^niaJ 
Rnv^Lriinr. Mf. wtNt-fi; -p rtuxi^d t-rvrr QUpd- 
Hnn IS trfi rnid bitu. Bud. lb«l bo mlithl m- 
rdve DO uflplHvuL Jtapfwl4a. nuBAj 
1o r*1 11 toj lohic Tfce wwt^ ind ?*BtiL- 
■ Hr cklef ior^no^i „p 6*. l»d IDDS fn. 

lAHdcd tkiP rlMlt, hfkUK «bCOEirilIPil by hhfb 

rspopt of Ibp into IVflw Zr»5Biidi>m ffh-P T b h..,! 
■e IB ITM. Hfi hbS nnai rLKlt<-n ihn - 
her It lb# rsquttti of hli f*th*p. nnd \n thf iME* « wbi'li 
ffraphu ■ PW* In 6«iliH Journal, Ln whicta 

^*?"roll of pvtrvtaDiaRUI. E*<?ta i^alfid with 
j<-^aI nif EnRland, i'4BUtni Ihn^ irarriBl tr^ 
rijinipiF, nthpEJwerlnB hln e.o rraiDf ipal*' Ton- 
rlnii. ilH- rominlnptnn etnpo »-^rln it bJm try 
rlnttii, BBil tin. cwpmliipi™ *f iiri»i3Bn^ *t»- 

th* Plpt-niAt] — — - .- 
tiT Ut. T»HE and f^f LflTia 1 he TlvB"nir( 
for iJiiynn'ni m W rhitirrr-, Ept. '*:.-'nt ph 
Tii'ftBir nf ihr |>ttLllL-l. r>r K"^" v<^ fil for 
fr»yjpq Uih nbhrirp nf ih" t-lrll *!ntnhlJsbiflrot 

horraiit fnr-*".*lTln*a"y*«P'* ITCEini fjn^ti On.rt- 

W. i7S»-iTft»l rflHr.ll» "pensci "^f f*- 

IfiDv \ ruriPDi ■ttf^-H'N altiFTipd 10 ttaf Bc- 
qiihlilftn of iTlfl* fl(*1lTB***^'- ■■^l- J'T^ 
v lih ihrrr-quarmi* 'nl'--m.\ Xtm lD«cta«^^ 
rTfVPinnH"iH ^ Jram n iJjnflnn llBbtnnpf f'r, irhniej TflK£j(^OH invel Bnd ituitr Jinroad.' 

Ofi-fi rciult of wbti'h poller wp »H Ib 
orEfMHH nf il|p CfalnvM C>mB4»laPV *~ 

TtaMtt AiiBorfcin pipnti fin'k vbh dvd «V 
iBlepni Ibc Itila rm a.i IdD PI to bui Iumi 
t»thodR Btid iDBli^rlAU. rrnm pa^r* plar>p4 
b? lb« cOoIEp. "'b tawiBt ol burdfti. lior^lr, «nd 
pnwieulPB rrmp.rhflbla endurMf^.'" tn itafi 
"fonspri-^wr" irho h»p ktovp from m por- 
E^liAsi^r fif fi tcitI R 3(1 n P for thu hoDVBfaold Lo Lh« 
(rt-ni inaaiitppDUblr (p-b*tweM bp4 dirwrtor BliatW«4 Id repMI lloiii.nrLlf 9n ^vurrtllini ^tt it^ taMM^'lt'Pli bfli^efl »Bit"a Pflfl 

utid iraJci-a (i-jipB.; fiflii (JMiL-.,MliriffP :ll<*tV .'lit* 

. , ah„ ^-Jk TiilH k-fli™twrm lb« ■t^jnUnL^ ^b*11> BIN Mid 

atfiff. ^Irtlj- enoS^ Jn ^'^'^ "^''^^^ ' ' Mra, UltU- hivn k\vwb oF Ihena mnM fit a M* 

Mr, Itarry R. tiunll], wto bur tlio oibcr no? Bnuatir fa.TiiJi,?i Pn Itir talp n^-rmHtv llfP'r* 
UPB ^..^luJlLhl Lki« UULllOI'i^ tML|f or I bo Ciuac^^Q i^'jLh IhcLr ralchralprM fo Brbedulv llCOtfl: 
Kminlre Ttillm hifl rolli-^K"?, Hr, Haj ro&tJ F. , frnni lb- inipi* thM coFn plernalLr F^r Thit 
I'ri^l, „UB.-CploJUDS Ltk. rmrtiJLVT,. M|ProUt_tta*rp,l» 1.. ir, 

BlTnLlprJv blipy in rtfiiHh .\rrn'ik, p."'* M. rn.ii- i 
fm*jo]1» Bi^d glite^rratiojiA aXa •mbMLoa In ivo 1mrTi[if>n ii vst-t rtt nf^W ihi.'iu »h i* nil ft pBp^rj 

to rhjv y r.r pIlOfiB 

At tlir- Ib'Hiorn -r ll' h ibil iirCflUEl- 

Of Ell- rfn>l '■ft]li'Hl ■■ PJf-all,- nun rtr JtP UBP. 

JiftSC, iphlcH im full Df «wpr(ifl. Lb va- 
ji«pi*ii,- ^ , . ^ , 

Thn Ethfcb p*prr* ronahirUl^ ^ libror? I« 
Ihi^mnfEFfF. JrtiiT dBErd rmm fiovpfTi B)rt n I 
I'oiinr. av^J□^'^. t'i^'^i i^nd a'^^roPK-td lo Lbu 
Mnji. ■C'hnrliT' 'irrvlll''. pmlfK e^bI ' ibr- rDian;^ 
»prmB to liBT* l^ei^Ti tn * JlalracLsd ntBEr^, jind 
Ijalu I not iiOT!-y Eo flii>' bftfl. bi-rii cjiinifit bv 
llli* irapl. nF pTUfhrr dlirnlty al ^Lii^iTiUSK tii 
HflUMi wliiirN" fVfry pvr^in:^ p.a» H.h.n i.-S. .ni'l 
the ttq**flinr irrlutrd hr tnnvfrMll FJ.BIII, bK\a irtcn TMiaotijf . ;ta.«br;iitt( (***t^ 

o: LiB tbr* iluM^ 16.^ Attirt**"" tMh 
AuBiriiJl4>M [TB.de lb cJuw' iBill^ndM il 

bu ni'Jiljtiiil'' i* (I'^-LTir, 
Itiia Ibr LailruInlLpp" 
fxcspt lb rcfcaEtl 

AbBiLtafEk. dbUd Wn^JLl^.fMilBu 

iH.if fab iMr value *r A-nai-lB*^^ pSMttlaf 
np.n-JiiL rcpijf'ii- iu »Mdp.-i)f ■ rtL-ft|(*i''il*'irf^¥*E.it 
i|iiti rp.Liil'tiT] ilHTi. El nn Ie. . ^■T■■Mn^.p nnEi- ii> 
LP Fnaibd i» ita- rmULTt* ai ifr BurrilL k^pJ- 
Juc evratwt **lh*Ja, fnr ntlli ,.ibt;r lit; IWfl AmprioKiii— 

1^0 LUJd> lUtHL b L lei , m*nt haJ. l*rb IntlaiBlprTy Ponm^cEi^d vua bM.vi-' Iki'iI fwaihiTm, ].it.:i-,. 

prx if^v A^d Ji fen IndlTlntUBli isavp bpen ■il*' J^iriil Di-pBlrLmfMj.«H hr Otuls 'IH'^ ' _ ^ 

14, ilVEiifh 1' I hr^taii iTij (rt^irJiminl mtiw-? rr^irti pEsr.tft'yil^JfP Ibof-?""^ 

jtH I nh»ll tfid m-pnlElii Bnd JiHtrllVH- to clenL Ip (J*rB»*ll!>* ttff^f. rCpf^iPd rit- 

H-i-'prYnnp l-m *rp.ai mrard !■ dUr rn moro forcnrfifl to LhiP, •Hurt la BD#: ' The tipon* 

tbBD Sydbp^y— in fh<- iDduttrl^nB ieul^^ farm- of GrriilBPj M Ctlini ■(MnUr IPLfeaBfd 

fr iitJ<j fi-i'^Ji ua H-' f-MU'r^" durlfi* ih^- ptel (tiTWiE rroiOD Ol Bpt ir - ._ _ ._ 

fihii'01]r4P<m?EiL Tbe*» poor meu taavo bfrQ mjrEible »r*leDi Of utthftrleil |nrorfB*Lion BbouE tbe cniP 

flntrrKUd ltdU««IU01tii from iJloHfl w^o nm- uablr to (JermM mnpufMlurarB ■'^a^^'P^'*' Inli ihe "' bkiikB tbot wtt 

fimEnidtvJtfii b«Tfc wb7« pud mahe TiU]I« prnnu 
whilf pp'rfiHt P«f limL OD l»d d^tHHltp; 
trnm th^p 1 Brrlt4i1i| ih "iqU^etn" ibBt HWdl^ 
paoin m.t[ fEnnmerrFal IfUaticMAB* — ba^v^^'i 
na> far own "a^cri>t, otitnOilan iouT*"-^!* Jnt-i' 
AjBtpmalli! Jmp«ltloi3 ttt t^e *'l#tblb-'* 

WHERE AUVTILAE^W.CKAHai 1100^. 
II Ja KlJ mluatat* 10 ll^ wMr^iH* MdMV.Ib 
nhtTf' or lhl« xrftt IrBdfr, mt»4 >bw Ui iM 
^ur^rni. 'v^n i1i'f< mn rb -Bbbl^fl "itMnI 
iNL^diT." hut. n( morrt Imracdlatc UHonot tm VI 
t.rr tbr^ cbapLrra daTOtod la (lif 
^in^irlco bopffi LP Bfiii^'taeeatHf t1i«r«lp wr mMv 

-iiidri*- .^H:.' jpbli* .iif» piftiiailjr. «mU Uv4 p4 b*frB pf 
*™a ^t^U^Hbt, Odo. |tE4, tflOtl PbTtni. aBtf H 
I'h^ PUB« l'<TnE thri iDf^it LinporiBiit. li LhBt 4 
roll on Bocvrli Hrr? ATfl^rlr* !■ rX|rH4«4 t*. 
i'Tr> murb, bil> Jt prkPaqt anal. BrriBtP Wl' 
,lnnnn Inti^Ty liuH tb* niBrk^ll OUtBl** MP 
nnlkTP mni] U fBr r i4,ri^R. luid IL II r«frfMkliiir ttt 
Irprn tNir thf w.upjMt*4W alBW-^lDK Brfl4ff 

n^ii AFilv >Ntter tb»n olt bi« rtvali bir 

01ie<-Jitpan-^Ut a*» ItqdlrP Phf* tltt^t of 
hip piiptpiiin-^ Hb .^d eoplor rbt4t)P<^ tfpfllp^ 
rtn. Bpd Pvtamlt tha McM at BJP Br lUaa 4^- 
piffn^rp to rbiii^u pr0*rtB, n4 ttwim 
Ihppf "potion p|p*r* (Cimdi" If BHRHUa^blit 
II Tiffl for (f" ?im(l;irli mit imri Htl M I J 
IT^' ^ilffntB^ lAEVnlqa 
riii]p — thn ButtaoriflBP nf 
hi* WBT, ibv Ot%ttr day <^hrta v?T»DB tn the tafvt. Nti w&ilft to Rip 

fpHH the cp^b init br ihfl pBitpM" leave, *E*d ^■«| 

irtia* la witflted tor dreum* y^letval, TtaP fluii n, i t.. u 

jiaftT piiiBi brbiR tb«lr p«i or irttijif irlita Aio.h. igj ,»,Pim*. 

m«r^'?*E^T tS-i ri n^eS^ ^^Hi^ Cft^^^ .u.Lp»er. Lbai « iJ»JEr 

maoa Tho^aln taatchrt In cpiMirf dBtli*. , tbry Pitinot d-.|EYrr :||^^# t^A^W^ *^ |F<>^ lo lh4^ Qrhlbltlan. Tba ADPrl^ftna 4a nM 
;^ , ■-■ V |trnp*iat- lo abnllsh the allarlbBba. or to afad 

.... r^ a.a^ggjpf ^j^^jj dfllajrod BPb la putt lb»«* 

mrr«l7 nata lb* dnHTTMon* pvAlMfB I* xtf* 
rtaToupbauL lliP l^isplrf , u)d the frft iBB't Iwi 
Ja^HscSfl taimhon vrblrlr !a T^r^ iftoPl-llvpw, 
and ttafir proTintfi tp «ff4r Ib ItB pHfif * Terr 
UJVbr BDd dTJrahln Bi**el "'Mian tarrinir" of 
almllBr nwlel. protaBbtr pn^mirif lr™J^ *t»ac Imp ' t'liTfllMir vaPav »o«: tip ««« thfae TmtSifiiKttt* 
parpft— Bloi^mnft, Ti»liB*nd, and ftli^rt: Thm jnrl bfhJs 'flf 4i 
Tocntil atKniniiji In llpb> vllb Ihit ppita . eluili^V 

n11fl)>' "l>rdf r Book" «flniPP'd In tanTT' (TC-T 0«mia4 
taovpd, cAih nrtflf duly piEned by htpiaelf amttfeiB.' 
Ee BDOthpr otiJj-M <jt fprcr^Bl "Pcuplr t-j bp ' ■»rH*'KMBE>:jW: 

iflfVrtJ ionr lir*Bl. ffverj daj- Bt fl rt-dlutt lo iUai^ 

.m,.,n. ^ . fpii hair^M.. .^/^:^r;.«r'S«*rlsEiS. A-.^. 

m,r.n.:sL., ■;'7' "s-'-f^ ''';.,/j3^|wWM'l.,r"w^^^ to b.tijrib. 

,.i u.. hu' .1 -li niiniMUQ lor invir turpjua | ,., i,m» fntt mp floubbslld- 

1IT.6LIB1U IjllLil It. OttUP.? 
AaiTlcpn busrr lb 111 
era nav phm ace wllpt I All dark hoira anil fomem xrr to be Ml In «ilhrr.,mc lo siinl and '"■"I.. 1^^;^^,^% 

- - Linlfnrnilif of q^lBllly,■.^I^W.^l*»OIIH*f* 

..■hinyffl' tratit^ Tbii 
riiicBman ftar. trrai filih In a ''IP»,li. m^rW pi(4 ^xjunlTii.d" ibouwwiirj. i^itt rflmmrEirl tb'iilii 

ihH onterU'Plld HohUII "bf nnonm.- I> •>''•" °' >oriirla« mj tcroini 

tfl- ba ^nbd Vllboin mT khO*lr.dKr." ri,,CBrTiHn har. trrai fii .... 

'in'p^S* *bS3 B*i(l. f..d fallen aoon Of i^boP." •»•! "I'^' H i>11.0.1l , •'i'b OPO 

V * . iHdVttrttPH tl..! t*?<rWidl(»B itt-tiirtelt : ?S?H" ""^ »' in..i?iroL uti"^ -mp- . «ror floBobfattnd- 
^ „ AflWluiia BH M 

rri,t.iciiii hinttiut wilt BiMt. w ilw ImWWN 
r ntnhFr.^npif. rblDti^^ iFhei.|b*rTow wtt^b;^; 
llnHlrr jirlli'lr. H 1ft when w* f^t t4 

□ DEr.A SB borao*. SoUr. tBttWT, BHt. »4 -VPlP.. 

itupi ojcii frunp. tliiu w *w 9W W((iSt»» 
AfimtALiiiini' Xii '^lEliiBit- WOHJWti."" 

.^nr] II prar.ilritiv oolj hfTO lhal Ibp Ana- 
irallan rntjip,.. Iinr Id Prt^fllPlarf. Th.! rO(B» 
ml^MnntT. mlnili lhal Auatrallp baa bad nrtn- 
irnl flf tin* horfl*. mafhrr. but th^r ptirlpiln- 

□ lly butlj^. t^l If 111* rtlpi** woBKbr 
. rlBBaiA'-'-lit**;!! = jpiwrp oppononltT Irt roBipBt* 

■ iirnilon iaa neni™— ihar ronMrnrti wM *>**;ii(n*l Ihoro l» varj llrlli lupe of ito Srni ApiVrrrPO-irrowo milmpl" wltb ttor 

l,n|,i.lrr[| Bpn rhp. 1nirrri.li of n^T IrlJIMIT... ■'TP^^I^UltJMltjir U-HJ4«.cnl1dp IH« tO IPBl. ! ^^7^^* ■>lliri. WW|I4 b« B lipIBind fuc Ihp A»t^ 
n„ r..P^„'i|„| .f> ibr ».lfr.r- nF Ihi i-oiony. Ai»BtB^"j(a(W'W n.an mil ibrr mnrludn Ibal "wlilli, ttK MU^- 

ii..lt..n.'rt inai 11 piiprr riirn.prv il, nri'rliiinl «»«[-■** VfM (R**^ taSS j<t«^ ki-l IE mil n larir nn", 11 !■ of niiariral 'Itiiii. 

In lill.io I..PM ai^f* thf BL.rtirl'.j o' mrrrjiitillo fBilorea ftll .tfB^i.njplliighStJ^^pt. ^.'.tl j fc ry^ Bi & r tn Itir JndCP^Pt nf ltl»r whoar, ''0P1014B mar 

d..vrn,7.mant. (nil lb,, dl atrl but ion (i1 oplrliB.! ifni^it' IMk^iH' tt>-iiil't>^ 1 1** ■'"'l''*' J"''l'^ ■ irli.1, with eondl- 

wb1i-h n.rc Imporlr-d loin Itir. i-olnti!.. hrleid jya, wbiiC TOa ^^iBJtffliMlB- IftlttMV "Mfffci^ for j I ^OP' fftvnurahlr Ihr raiahtlahmrDl o< ^ 
prinrlpally aniioi the tollllarr. Hid lha f(- tB6 wl.tt ^■mi^^git;il)t-iaimp)t-iij^!i'l^ fifmpBtlB Itiduntrv." Mr Unrpill cvldrtllj 
ltd 5f B BSPSPOlT bj POBbllBI tbe tow WM pb„v(^ '"'^.-"ft-'^riT. ' - - " ~- Immoolu Ibr aildHloOPl fanor ttmf If Jipap 

Uti-iWW •» Vni* 4nwii«i;s MW^:i«S^; to jibi(sUtiK^'^B&' i©Sifltliiii ip^tWfSV. W*bi.Jltp.:^ir»'iop "tjliionB and 

'^-'*-^M'«Sl«i-**.;i'ir'.MW^ ,«W:rt*::,hil*»sli»iJ-WIPPOP -111 w««o^ 

It. JBCBn 111 worliiB. Wltb rimorltiPlo iimaO i«rt"r oa ibBt braiirli ef <.nTO»;ni1"0 to". 

, - , lo cat tile -lltilf uf Ilw r.jliaritl airBniBblp wilt a™" Bj.an1.mTt. Ip.ftPT .WT»< .P .Iff.jft" 

,nn:il .nrirj m liF Wlldl., IPrt-ttpPT *« Oll'tr.do into her hoada. Tsl 1. Ja gpatlfylni lo 1«.-H=f our p!«lP» ■"'I bWJ" 
Jniimnv.. rfformrd pmrriuri. In ibp erlmlPBl pp,j jn ,1,^, ,.|,„„ j^,, ,o muiitl nf Hg »r«»ii!P; At " l».,'"r. .WjB 

rrtlirli. Bl>oMabr# bartar. and tn Bli moplbB drrp IfllL't or tlrlllBit I r.4o Pfld Bfilllb AnatralUa bor»l hold tbo t»MP..l 

broutnt tlu CBloBI 10 B qourlotatbir copdl- ,onimeri..|BI coiDrprlBv that Brttftbi ■till,** '^Ir Ipfrlnafr plorlt but TOT J 
trtn." ' iinii].. tt.r Par tlaatrrp BBTbto to ■ Burfl rwpom Bp0Bmtllf dtbop tbas 

A l"tl*t frPBt MPP- ICllpatHtb Bllfn In Sit „(mcr axLt.D, Lbon BOT alb«r witbiM. Anil llr*" tfstl*f».*" That iB ■ f 

jparpb Bapha. dBtjd in, uBiB I Bid^ li^ noaiTmirt lUttt urn ciwH In oa.W n»dia- AomrKin. n nsy r»ie, 

TTpnp Lhjrt^ iroiiblffd^cpMl^tJonaj^slln j^^^lM rwpipn fpr MrlUM^.liej^ .(a t,, .--.,...^ mb-.t j pi p|ia*rl- 

Bll^ iartkor aUlaP l^at to 
. imiblvd cppdltJona. Stln ,.0«plBlBa 

'■mrt.lo .troop M^y r™ '"''^'l rpoi^OM trMo ettniiit Sjioftimil. 

I nfo Piailr^ .-t-rv rllorL 'o ri-TBll ano j^^oti,,, |a t|„i n„ ca,f„p, urreblinu. Ba II 

TBlo BII41 lb M" r>*fMtjP""r*pra«HllBl. r^aull of loof rxcwrlpBoe. havr failti In Itrl 
()*Vll)?!lM *'*SSI'!f*'W Pf "** "'•'"^ ^ Hflhoii. .„d iniiniif».'lL>rrp 

ttH^gblH «C 1M» >rHt (*» bip OWP ™>tu- .^-Hi,. Btirrlll;-"ar..pi ilrli 
ment; -In ahopt. '•i'^, JJ™ ° ij? jlZLT?;!* -oPilPPll"!! '■nor It. itir if.ds ..f l^t Far 
1tiln< 10 HP1 "It" reralM. Hi-norBl lir amt H Hppl. Ima Incnpaaod bfp r(iniit,.-r..t wlip Cbln. 
Ihr raiourpfl lino. "buL auPcllf Ibfr ^11 jmP d«r(n« t.hp iBal ID rriift S.H> prp .l Or. i-i>„. 
Ihron tht tnlonr W llj^ ^"J ^tBU^ llatnatlTf bnalni-aa piri^odi, rat; nsM lo Ilw 

lulPrUr ■9t h.ir flr",''^.''??^'; Tf^ittfm.at. of Ibp ippdp. ■!» mvuUrll 

micnt— nt IO wtmMi by **f^.JBl«Jttit*Br «f IPTV^Ir TvapnpBlbtci lor tbr 1^ mllEinr^, who Tiav«- alrpady hn4 lo^ 
PftTTT," TI**- JiEron^, 
Irr^n pTirit*anl&n 

nf wEtl Bnd p*aoliillfni-ri lo bEbbA PJf Mf^jie^tPB BPf iBTV^lr reapopBlbtfi for tbr ex- 

|au^biti>i1 tn bLa h«Tir nl nff-a. ! pJ^ijiiiicFn of bi-r n|rv«r1^ F^itr-Fidlil rom Fn^-rrpi, 

An hJ^ODOt of rho tlftd JllvfP amr tar l^gr ^p^n'i srad*- wnii riilni hap infr^^a^r-l 
Jnhtl«lon fnildb* w^r^yi tE* .Varem^l-. IHO. ia; H* nvnn prrirKl IHt i-i r t-i-rw. fl.n<l wp iff \ 
and* llr Ban: — . » il lold;— "Wlih fi' r "iiHH'^iirli'1 i=fH' I rrt^-t 'hrflft'l. , 

Ti^ rj-iit TjiVb^-p. SW BrrtP ftt r-pK, HTi^r 111.- ..'f,i„-.^<. Eniti-rn.^ -LPri'aJEn* ih, 

Bt.P^ Wr-unlflfra' In fi JohBil«V SWfl **'rPi ,cipno3 .-.^ 1 i :• i ; r,.ilr-. ad.'uni ^nd „iO 

Ifn-ltLEljEH EDiu I'lKlEifl. NJitPrted hj IhemcMin-!^ pHlHTiial ^rH.--.-i-(i:nribi Bidlibn \n f ^ *^rr wv 
tain nnwc rfrp*M ftlver- Id LInui MTO- r^r^b-cihli-, ihe ratiiTiiiTj'i4tl tentiirMw liri mak. 
rben. im »frr»*t_R; rt''f:;. ^ P\-.'rf- i ^^^^2; J' > i". i' m»f hp BaTely BMomM ibat iM'«*tt' Bl TTtll, IIRAT, AND rFCIT, 
Ajrain. wr ur*^ aaiiured, Lhal "'AuitnllBII 
buE-i'r r^htbi roh tiif tsarkcl, bat (twd .)Ullf*t An 
Lini liDallikLE; r^i ^uf-n ^hnl a IraKAr PrlEcId 
.AjiD hf pr4id-ui^£.d Id [Eih^ I'ullr^d SlAtei If tb" 
°Z l'*J?^''' mttnutBclurcf will itialv"' 1 h*^ ftffE»ri." Ptrbppa 
bpvg prBp#r irMIor ^ 
hncid DOl ffllT Uwt a|mfH±l.|a4^ ^lul. 
tb4 d^BUDd for eitT 1>vt%^ la UftMif to gtiHi.- 

tba QBfilLiOft trf amta. t«. HUB tlPH* 

a-tbtt froscn. ^mr Erad*t ataDold, in pplle of |fr. 
BhM-rllE* bap^-t land i^Bpn^l&lly "ttitr Cbl^ 
eibffr" E fye Abl^ la imlA r.lielr aim aod UCTP. 

"Oranfra. IfiuddR, Anij Hpplaa/' an tqtd 
tre n«w ferot ffaoa tbe l7iaM4 itAiei Id th* 
Far Ea^t -its robnintlffilr II^EP vua^ltlH^ 
jbud 4inn prompLlr dlBpbB«4 af/' mlt it 
Lp T^inml ouL Ihn tfcla Irade Ih 
aLtin lapablr of Oitich #4p«Bi|eB. 
L'beII our irrJpai Ioq r-Olvhira ai Birren 
J^rb: and elM^where are d^THO^^ 
pffrifp^ im ''pn do UttiB taei*, fiip«eip]ir u t^ Bi-w. UitMW Covi- En-iin n, !i, acrce V.vp^j," fc'TiT •ho*"'e' frBdfl'^^?Ii 1^ Tiieiw^TTft J flW *»™* r« biiV* W coBEP^rtif^ ptf whBt' Ik* 
RiPlimond. AnuBnv BLIfH « m I at f Hb nr our Pa- . jiipimB pOiEinrtrei^ tfUb h**r h n I Bhl>fl itr " Ainerlopp farmer dMB wlLb bla Ppplv Br- 

Pi-rn In rounrt.^.FnPT ^fl* v^m^fl ^-loF^y •TEt- w™-, *„,4p» ™ o cliBi-d. Tilt wp tiavH prtjwf iPttll btwla M- 

ri^rb iB a fPt*l£i.tlfflid*:.#nd-J*lfl^ ^llbJlMlI ...^ ^;OT^' fWlSAISAWAKR^■|^f]. prir«alon H ti litll* naa trrlM t* t«U bil 

Mfl flt H 3d.e^ «(rt|(ae?:#^^ ^**,*»V,d«j™'hiB tr44a ibii in tb* 'nnnpd fniit" iraie. wtatrN tk* 

br mullbra tta>t' .upORjartl iaiaBlt..p.'Bian4| tvrT tlrs..AL UratulLJ j4..|irl| i Anprlcua Qn,^ nr canflidei'BblD pffirttlBV-, VP 
tlte |m4f.t.^ AbouL i;;fhi In E I Ll DEibx- *ottb tum. inrjnun. TBrr^ aTjoiild taBTt> b ataar^. Tbe tinnvd IrKlla tnlT- thwH' Mr itata Thar t*j^. ji^.-. 

it* !&t't io»T3i iwT.jjHWt 

Ind ll,e IP-"1 *lp IHttjmEP »#«t, iBT miy. tittaul^ Baarlalkpd tn tllP ^■pU^.'* A« taf jBKd VP 'tlM<BP^ Ib i4iirLii^f ami t^iT-]^ '1^4$^^ 
^ l^pt«EB rdWafV ifAilKt .. 
lilr hlni hp pjri jdtH "HW, . 
riF »r M* u'lwJi^ lrti>p'il 

Tlrf\f> Ft I la In d« mOTK Lbnn tniijiUiii'A ttl^ 
■ l.orkjfrr fsrIitSTinl pap*'"" do.iltnrMrtl^-tSito rat in.iFcni^Li, ol fnrsi 
*>spr-1EMiin 10 K10( ^>nrffr « fioypd. 1* ttej totp^ip^ Ibrayth I b'l 
PT^an Rlirr, And ihn Tvpni-I nin t.ta(. m[iV- F „„n„_ _^_tJA"_ 
nmrti iR. n. Bniindl. Thn^ m.i nimrrlittp mi]r1 
bp rtwrentlT 1al4 btrV In ihiplr tasbi'l , car- 
TflBf isUh Ibxro P fltore or jirtvioiia Blf<itiP'FlpO 'i.'biui.jii' kSikifLrii an ^'vll n.K f.ornr' ' rmt .La Ibi' Thlni'-Fii; Irm^a Bre, Ifr, Bprrllt 
nillUnuK qF tJufPor^H r.itn Hf,a^bic-t,t. n urtJAi-r '^'ll* ui, of a^and Eradi!, ud "iba frnlU 

pun or whEib au^ brjLiPb, and diitMBud lb ttsLra'Hd Ib OiiaB mr* pppoiinilr wUkovt 

dlairlboEiKl Ebro^Kb CbUia. " ' 

BritoLb'ti. heela frUIBLd^ oC 
bp4 nal Bl:r««dy pammfA 

HAlUaa hBTO lariT*- truLli-, VH wlih 11 alt tb- I rtftd ttutt *'lht rmt 'fenfllpb BXPOTtbTP'* "«._ 
^Bl^r.U BDlr In j|ji lEiriLiiH.j, I "i-btuib, wriU't , frol Ehe mprh^ta, pad Ibrtr erloM "dnfr 

*r lO'dojr I, i rrji iifbri af (be [l|fyrK> bt hAa % [mrlloii RhfiH—'tt be HTI, '« open 
Ir &ibii E^r-airt'i^a! <rAd*7 ai^rr^t EhDl Ibrr? i&lmivdi hpuH^ 
I'l.rMr^'^. lb', halu-lrrorn fia.n T'rjIFlClRni RpiliBd Jufrr (fPSntt- 
]iaCLiniijLii.A to Lb>|tUp at Fruii nulp 'thip lowfiBt KTa-iU or fruir. 
neftrr □tb'n'huLr^," Tbn I wbEch E-^ for hlP". Ii El Ebcr* 

mjb^e IriLfl jAma and aTilppeil ip thp lit fiTrOtUBlly t\--\f 

rb'aiy pnrif, 

tflT Uin FCm*! tl.1 ot fnr^ mnciL, cHSKiciUi sic. ri?rijj|j fiHr-bi ^rr^ i iiLnKitbv'Nx; 

' (JA^TTOS.-tJmutBr IliloffpH^j-iM-. Ktusr iHbttlp 14 

wmiiA, RiunicipTU^ ptAkkifDBj. 

«atU ' - -. ^Tbdaaa V. 

Prflvn ml T^y- 
il iTtkmnai \, i.'''^l^o^r«.X';&'*r«^^-'^^- 

I'ri^Mjll flrbi.1 IVj.^a 

■ t viraulHrTy AtbltritLon fa NaiiL" 
i?rji. 

<^^H>^ Rlnhfm." Iij- ftiiirlpi W. I. 
rhbpvll tnJ <^--t- 

"I'lir il. I'-r-lH," l.v Ml.l*nii> l-'JniirTii( Kwflib fau- 
Lbivri 

"The ',i,H ■ 1" ri AiLiiuul," 1- nliL' prllphwii 

Ttvt .. ; I h 

"Thr^ n.-.'-: Ehvi-i AhsibiAl," li^'.-^ tlhr OcHifEH 
Trai I , I. . 

■■■Tbr- .-.I ml lb M.iPiir, ' IWj-Q (iba ItrLlrbiu* 

Trti. 1 Knii-li >. 

^Thp t' Eii^r* tlbinriAb^onH" IRrd. iunnpl ToivBe-fl^ 

toiipiwti Te»li *■ ■ ■ 

TVvH ifiMMiM: 

litfihvtl (IMii'aiyi AnnU.>^ 

'-VriltHmLrn pull'.* in Nerrrd PtfiTn ," liv H >. 0. t. 

Vrnilau (ltbi< 1l«]lal4uia Tr^ l Vim^i^ > 

■Tlur Kf^llli-r'p dibMnlHim il <>ip l.dji.l TjbTi'i nr \'"iv 
*r.ip[|i Wilr^,"' fH>iM|fl|«( |»y W t:, 4l:0l-1l^. Hofnoi 
,.,'-F."fi 1 EhP Lnw Rii. V I i-hiii.TPn d,r AiiPtri-TiiriK l, 

"Vi-l^ "f NiT-. i"if I'i"!^ f- Ulhl We^^H™ in Ai>ntr«lii 
inil T^LHi^ria." hy .llFr.nl .E.. IKtllttli. Vdl. 1U, iurf I. 
iTnii^M'i ..l lEip- Aurilrallan Huwiki^ ii'i> ^ W. It, fllebr-tr. (Jlw: _ '4 Ihc tevwtor, 
II. 

. _L H IH^ Hfi, 

ukaJ vIirM pUif^fi nirdltriBt I ibiPikl nnrfr 
WWP cpfnid wJUi n*i ai IJkrIy to b* paai n lly 
MHL 'td ikn- Bte}nHSi^ el ill AtkcfVp J hJIAuM w 
DBUAoGrV^Jt 1 WTFi fiTrl vlijMirt iti uhJ Jia 
^iWil anpih^AlLLly lo ilw nlitt 4d a law Jninihrr at 
Jiiipl* .^[tintl'.i Ennn] ilia bval rrr'ini[nnH|i^l.k''Pt,' ' 

HtTRRAT. I 

Tht ifu mi mlf llvmr 1E nj M £ .yijBi->:^ M *i l r i i < M 

Art of NtbpW*:' 

^E tAitimtan i^i ^ nr, .1 ,nr lamum or .mp litbfr. nad In Ihr 
bt-lM ibil tbo {.rotKrtlr of Blacpuniry muli! 
h. b.n,.ni..d ti lla vl.il, BM u hod fari i, hi 
lioil a bl<...lni bpatour* br tbo Iff Krw J^.,! 
laadrra whn JnLrDdut.nd tbo palBlo Ffe rftm . 

■plainrd that waaf nbllvia kad horn Pocu.id 
• arh.lrr. and boiHd I *np1d llTo .rdrra 
tin, aurh Ihlpn Btnll ml bl! rKpCBIrd ■■ Kina 
rfnarba bla IntolllfrnI Inlortnal Iq <.vrrvlhLt,l 

I bo la ahown, and bla raner boirdloi of (roll 

.WHI. Plp«ll^. Ibr 4urkr irlBllnr W4a avKti* 
uppf hr thn pn,BPPtotlpn of p dicdal bon^fna 

|0 PuualtlF m.rrlpttrm. omudi 
wo lad npKi a ictiff Ip Lpr4 ewSnn II 

'nptif Ln nno prpUKhL pji a '^Mr; ir'Anb^"'^f«' 
apariiDg tbe iDcniBH attA i p ap tfU TWipat of 
whi'lil uid wool. ■ npPH W .fbipi Minw ot 
j»o hpHKHip ftn nawif, »ta:nii.t»o."io>B 

tor O. BU!»r. MrdHIlT, *|i5;*^ :tiPW^ o^^^ nr 
UM, map, or Alt PM^ta. S!fw',"5S|il«!l. 

us 

l)«Hiisr KIbs'b "sbMHiilBbp « tiM Poa- 
*>»>;H*4.*>^^ trUr kttiPMa Uwral 
wl Nnwa-wi -Gkiiirl A«iPt,"^tt t|firar, 

ili-ihina ILifimV 
"TiM- Rlrf Nf ftt/i," hr Mht BoOef 

C'lslnhtpJ iJTn^r>H IhrpjUtfH Hi'^. liihi^ ItfibFtlusi 
bpH tlci.'l, 

^"A Hiinrk*iMnf>iP nQnr*\" br ff*l n™iW IiMh 

L.irif, lliPiiv'i ^liP-" ^I^HH1-f^ HrAiTTipnn PR(| CVil}, 
■'lln I .a -..f?" ..r u IVln/-4'fc" <U>tv'p n^laiim 

L Vnfh. IJiiiiiii.'li Vi^^^M. 13m nir- bntvitaipi hhI I^I , 
-'1|^ blbi^Liibiiii.i III E^PfHlim," liT lliTTv P ^tf. " - 

(.l^l'M'gl 1,]I|*JFT. liiniliptl, l|l«riL UAPW - 
Hbrl Cti.S, 

4 ihIailIjI l.ihrU^, 
«1i'l 4 <L. I, 

"Till' SiniiiT (^iblnr." hy \p\ Ribid^l l],nni['>i Ai^. 
|,Hiiii.i' ^L1VH.'|u, ihniii^i Hp-kn, tlT-.-JXp. RidtaTi«i4b dnd hB^dll|,^f,«f^m^(JJ^g||j^^fJi. a* (it: icirrt^p: irmi < 

liBi nttly Hiirltfif llife urnDrli-j^ -of Ihi "bBtter'' 
f ln^ar?; in China. But thrr^^ tkf.,- i'^n .JfH\lh>ij ft| 
I'tilmimfji, Bud Jb onij. Qft^. ihi,, iiiH. iiuF-aPB 
orb' mciTJliR t*> tieL.owH' coEitHJiinrit yi roj-b-ia^ 
jjiwdw. So wond*r Lhai Mr. rrlpi fffln-ft thai. 

mill mfij-hi'i, rihout tji b9 opGbral, It "riehpr 

I ban fpililr.E rrvltaiir,:' WflttdtT- ^H- ifap' 

Ipt^nnaii Kinpt^ror bu likBp uptti rlikP 
ig'^ktr^ il, ikaiL Jmjna Eb tnaklrvpe n iipLlnoFil 
(iriUtBip for il. Pnr, Jtm Mr Ifnir;?' ii-ii-.i- 
6U1. Elie toa4f lh«L iL<iini In e-I iIh. iiurfe- ' 

■mtL;n bfi on IbQirauH^ pdw bu iIjii? itiflf ilia- 
It-lbuiDrbi may he nhN: In Inki". uJ-buiiUg^^ 
Ibr H'^i^niiLbiii iimde with ibc mpBUf^t at 11L3 

liiEbrNsi', Ehni thpy majf 1107 b" Iff? sit lb>(^ 
PoBi irhen Ifala rf^* fnr ih^ tif^bii. UflEc of Itn 
nrlcm Pe*llj iMntna. ' AjiiI b^ addpj *'It la of 
ibti bL^bfitt imparLBpro Lp t nPOurprtvrtDt 
cpuoirr 'bPt b*r pndiirlB bo nn^nqjif Ehe flrtr 
ta eoQiBuBpd Ibe B*ii"nEli»n cif lEir {'IiMip^hc. i-on- 
«U|n«rK" n« TfRLirili^; -Imimi licii i- .u imn" nn'l 
' |Hn«t4f rtpfT"B"rlilElrin"' 'if Brma a- pt-(FIl^ 

r^ttipirr" che dfn'iapimriDi of traiif wir-> 
ji* «n6nB&Di ti^rri^orr iifl*- onenluji flfniii' 
to oppti UD, and robiparPd *lth tbo ppaat- 
bllltli'p Df Wtalrb tbr ^liaiLof trade bu hepi 

bur B arrplrbliki w t^P frlB*fl- 

THtt WkbO rem RKPSESES'TATtOTI. 
MP- liurrll Kapi Id [irf riffflin) 

Hibl barrlnr TsTE.-.E arain^n !^lmELnr ftnodfl of 
^iqr'rlrin iika1[4?." Tbii ranni il vf^g^iBblf* trftdo 
Tfr m-^dTi't tmobTp pbrut und .Mai^rln.^i bo« 
VihPt E1L1.|l' Ehi^r'' En itF Him. bm rrrFAJn Aua- 
IrAliau fiitnTcRta Jr.-< fully p>iar<j -Ft-lta ihn 
J^VlbilitlM of Iho "thilw auRnr ^tade' tih* 

ivwrnr j!eiinoil p,i iiFfnrhonir hmi pm ud in f;Ti» 

tli'n. pt Tliich |iRmt^n3« qiULntlitm prv cdb* 
nirili'.i1 (hnnii-h tbn;' KmplTvp, apd Ibin^b Mt* 
fni>"riii iriiri>(A bbi' prodiirt or Amoricpfi rp^ 
nrib ru^n a^prrinr. And hbflr 1n mpb^ p Cblnnp 
bold, w« un cOpt^Ut'^lT VA-tcb. ^PTi^ippBlvata. 

-iiiVAm tSst imivmt:.tn$t^.:^,UL^*ne bbA 
tvm #lfl«^;*titite *#-:*fl^-i yfr-t^-^irtta-to pit 
our T*ipTP^ itiHl pctbc^ preiMtttlr.. faq, 
bur tiltft Pile MbVBjp uhi indP la vpoUpu, 

Tfl tHK nOlTOR Tim KBILALD, 
BlrK- Jufci 4* pbori npifn of raar opIubibb 
in rnply tu Lbi^ Labour It^ndnr, Hr. J. C. WaLw 
aoa, In ad^TEUiPlCiv l^a i-anut | LupptK IB Lbo 

m ^«'^*^in^Up^ Bfl' OEe. "TnlvObal ruprcipaLal Ioq," t* arrlLe4 
Jirui- canBuUtnc all elaa^rn. ' |» thn horooto P4Bt VaVkdAi UborJauatr tn facLnrlra at Lhp 
Bjirp of f> ami T yf^^rp. I w^uld ILko to kaoiT 
vhere BsiiiP his la/erinailDi>i -or yf^^ 

lirrarurn irhnajii- |p iii^inr rr^d Oj mir Labour "^'^•rlwSnTSf .11. JritJj "■J^f "..'r'"' ""r"^ 

Had o rorlon. .n.ntplr r,r nnr PbtP* oflhll ! l""ro.1lu«. 

ftbort liim- h,i''li, chm n ^itttlQfB!f pllahvil Lbci ibrc 
tapd lakpn oKli-r, ■■V1* UvPodWi Hfiy.' 'TTiC T\"Hittdi._ .. 

BrMrlow TT4rM 1!..rErlVl. 

"AUfbt Ptllb'** f'ib.illp< fjiit; 

tllW BpliA-Wpii iFPii - ■ 
^riur.li Lflki K" liv 

^'Wilil Iplfr 111 '^ini 
iiHp hrMrl-HSPi T<nri 

(IV tt^■|lfl■^.^^l^ T-*fl 
■■fli" *pfvrti"1bn^ f. 
Illii PEfliTif"* 'Fri I y*y Abiy 1^ Fmn <tbc 
It lffltpa^;:PE«b»; (tte 

Mil," kiy ^/Fr«Mt4»n^ 
rl.^t- 

Ui.b- itirtirt tl, r. fdUni HiMH^fb f ^tttiii:t rj it >^ii rii i ■ i-..i| i 

tiaHAnr tard wwtin* iitl«r-#M , ],fVr ill 

£?b*!!Sf* ThMfep'B II 

■PH tnltr pllk ItiHiL tbijt BrAii wjih bh^ 
4 Pl4i |M POL ItPft man, 1 hf>riM]#lily ^aitbllLpr _. .., 

fr^trrrlbt i*i our cosii ifiirrM thorr-, l*eI^|prFd 
Ibai it Bh AuatrAllan wLn al^ar* ktpt a atoi^k 
4f fB;(HA tobfl qp hllLd VreaL io would do 
PEvJia WAL ArDDi «rr* ruppI^Idub o^ NovimBtlH 
«^e4hit>p, BDd wanted 10 aor *b* Mwlw Pa 

Pfp inrrtllp ivfrreacp |i, iir mirnr, tn iJij 
aaitTo BM<rrtaaatB and Id ipoi-tlaitBdlit. and bfl 
■iTea many HIUBirmtlopi or h|B PlBndpoEnt. 
I Om U ihai i hp rbljit aa niercbPBt 
ItkFP LB -Ipak. wbrp ba 

mtm vbnt ho wBBtiH iiboR to Mr caiii «Dd 
tp*o doliterr rlibt iwbt^ 3«: *iijtirir irt«t 
riuipipp. or bDw fqiiy iiittatr^t^ ■ tmiM' 
tomvui nar bp »1boM) hliB4. ibojf wdp e 
do: Sb^n t|(taA, ntv art ehanet«-rlB. 
llamUt toUtf, !^*dlltht*B talm <iUlt4 RR fttllr bp 

Btsnu iBpIliAo , ' ' 

/. ■tli«e;.»ffii*6iei...((oiiT« 

Mr. CYlit'B HMui of hip rnaeinihu in 

KorlBrm rnina and Ihg coni-lualoEP tawo 

piJIJi^.pt htuiiUr ,niirj.lii. Tttt-ro la Ilia 4if|op. _ 
"J.'.'t?' i™'"" ••' A»rloBP loMpltkair ntmm bi tbo nnlas riaotMp'Mn'w 

wAlrn HI* I'tillopctir* had to fippalder lp tht ooavour to plafn aaai oi 
Touih tun not puoadnd 10 tbo npribir* »i<o. " 
ilnro, Bu, i|ir, tbiro Ii ibo alarr ot iho 
wondtHul BwjkMjii^ Soknip ut luinr i 
•IUh irilk p iitnHM MM Hmtrnt t£|fnl M». «> flip iPBtBPH. Joll a ououiinn fron ik« far. 
llani-nl nf tbn mr >m, la tbo poln ol 
tMiilttm IV,. with Carl (in'r iji rrinu Mlnii- 

lop Thm waa on,r „t 1 ho arrpl rrfomj Pir- 
llBtbrnlp In bin Lor}'. durtuH whirb llmr. or 
flfltpp irinr,. hull h,.,.!. ,100.. In Improvp all nortot 
Itmillutlona ihan nf filhrr t:i»,.rninnii for 
bair n ri'niurt. Ai,u ihi. ulpliLrT luil Hopai. 

■ r.-ai (ibji.i ii for whlel llieii 

vlt., ri-fornl of eorllunt, 
nalQIobanor ,]T pi'itro, and rvi ruttcbai onl- 

4pd tiko mamofablo Bocoaalon. atolitton of 
tlnTOPx in lia Rplllab Dnnlplpnp, pad a inio 
Df CIN.txA.onn to ro^nprppit^ tbe plapten for 

Ihf lOBB of tbnlr BlaT.-Ph 

Apd tbo puilPf Df tb« Arat Facior^ Rlill. 
whprvbr it woo otiaoiod thai it]s labour la 
tarlppiH or r^lUfotl uudar 11 jroara. of an 
Hhould bfi Ilniltp4 to olBtit bppn MF 4afi 
ihit pciaonp tiBiit Uibsiild.Doi ta dmp*|M| 
to work mor* thaa w team tn wpak: ut, 
ttip oraplor oi fiklbtrap tMpAoT biao mra vaa 
roodnHd lllon). tHo kUI ol» osoialpod pio. 
TlPloatt tor iiro mifPitnhin of ■ ncnor^ ora. 
lora or nipEpfkn bmpm tko ckiidr«it m tbo 
MDurpciurltiM dltlrlrta. 
Trunilnit ibt olllpqta who w> doBTOur to ?lafn aaai at mosA I ppdlas H* bfr. 
trllpai .1 iho h«i< BwMa^iS i il 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1320262 10 THU STDXET MOHNTXG TIERALP, SiVWI^PT; 3?OTPra5R I^^ LAW &mm. YKt)AT, fniVPMBEfi; », 

(Man Mr. JiuUct Ci'D«iiDar.j 
OWPUTB IN Tax *KlPPjyo tRADE. 
If r. BPwwLAtld a^A ttr. Hugfavp, lostfTurtsd 

iin4 lUrtti, sppeAr^d' Jo^fpb U«T]|i4h. Multlpid. Ad]4-1U Rtirsti (;i]dLr Sanh 
I -M Tiiumai, hiAfjiiir^ i Ann J^dcfchiri , 
LVi'aTifr ^l1h«n JobiiBlai], Jotm Thomati I:Li- 

Fr^ltn, TbDlDBii Turtrr Ornm, T<itT± tliTfrM , 
hrddaf^ >rH->iiir, ctMiri*"" >iL'i,iifLT MirsTi, tik,- 

m*" Qrp9D, CArnlint H.mr\^ Vtb<r John 
PtraoniLl &p|»]icaLi[jnB[ liK- DwMd o* AutiLnJiialis, iq piBlLtfr of «n III-' AttmLnlm rjiUtaif : -Ha Til h P^ttculM^ Dnjlif, 

HumHtfiA MteTs. Itutcfll ^^r''"'*^' r^rlri HlOhr<P, A\her\ JpTnn tH!wi- 

Gbftrifl BiMtt. filler yflkitr of Lh»' North i AlfMrnln-r B. HrllmrEch. Tbflmos Qun- 
Cout Oovp^gr'i atribrnT t ULd tu,;"'^^^' Jnai'^' ^^n^^-n'M ^'cU.hM. Pi'r»0]taL »ppLl- lo OHft Jabn dipliAE-, vtllHL an the tilRh bhs^ 
on tllp ftlunrr Mllttl^t*, ^ciA wcrv rriiuad-''Lt 
far Bcnittlcc. 
0™rj|a WIIEiiin Tbsrfr, Ati bid Uhn, pletdvJ 

ACQITITTED- 
Wniliin M^^^|:1Fi n vnuhjr dmd. |ili'iii1<n] ilOi 
KhjII jr U- u ■ rj;.. ill -i: c^hEIblj; li hv:Li i !i wnrt 
i"h4iliL. u tt'ii r< ' I ri |h':ki'.34', A jutdii!, ihmq f^ip 
■iim aJ £j, rrrjiii llir p4>rdDD 
Lilian ^ullcrnlt. ip>u. ^ii^liif^vif^j nrniln, ^'lIFIo-ia K.Ka- ^flilVAta 6« ANIMATION. _J (Dai par iFtfro rouiinuoui 
it tauJd Rfl lltl^Q enodi^fe, b^i wbuii §. miii^ 
hki ts ■iil'flr I hww by hLODp[ipn hL» paiiiLasL 
barina a tbt/ trylni oae^ flnanflplly^, ynri 

only waa he uaabLe uve luiyEhLiii, but 
had Lo Bfekt Har(a««ii Tjo fet cimlm. Hv 
bad b*d ml/ thrtti auila of rlotbea In fbe llv« 
Mn k4d b«n in. A.H«n^t». Wbii« >Lf^ 

fmlib4d room at balAklii Ear him wKf. J„™ ^ 

Vtaen lia tlwrH ll «nl liilra tU «J a ^t^rt., THB TftACV DANTtHUTTCT. 

B« CDntld*rnl Iba DntQrm' vWm tor tbr^e tin Rtrloal lUny rniy, BiilnlTi^Lfdii cEifi' 
■L«blha' Dutkd or dlanLMaL L* ton floly rea^UtiKlr-i on l\i?icili*r 13, by Mr. IrfanrDU, 
pt^nilblP, *ud it ir4kil4 tbitn fe aua an. PPF^r^jurnrcpd tajr Mpwra. tlA^-knii. Wdililiv-n, and 
tllBky to ■■Vp' maine laoTkef to Unp; )tltt UtlLiI;<}lAVftr, for tha odlcl«it BMHtnnrr, Mr. L, 
lie obLHtDed Buo-Lb^r porillloA. It In^ld iblHo] UarU. . - -.-^ -.^ 

«1tb U ftAosr HUfr bald an kli posltloii.'' ltt]jit:ci3E Branna calil nhr hirl iLnfi^n bDtiHi- th^ri to Aiid ■ U'lirrtr £^ for ii\m rnoi 
OnB^M ^bN tVB^iicBUr ^Ited Uvon 1q wrhTk'.rupE Tor nbnut 1M m^hthci 1].' vi jix i^ f r^^rjttf^nt ' tiihii-vSour tar ^1 ni^^iirlLfl. In iy.:-:n»V. i.f vihMi 
IffHf bmr*^ On on* oci'aUab be oll ' lnl'<itr ii! her TAlhi-r'h hiniM' f-t\f iiuiIi-i^lL^b ^1]^E],^'|' nrm uf 144.1 niiinilihi iiitvr lurnad a ^^r^tci bf iMd; iftSi 
vuh?d WA» aiA^ar^cij., 

khTT BdwarE)*, II winilw pf. nlNiuL io rpara 
■■f W, plw^AM Aullt^ tg abiaiolDK H Jiin 
frnm Jak.D AUCmfIui Duflv ^7 niwi of n 
ti'Alueliwp eb*4Ur, mi Cfanylll*, OD Hjir a. Altil 
wat rBna.qdwd for x^l 1 ir'm'nv Ai^k'Ufad t>lb«d3il 
itni Kallty ID a Ll^arRi' uf iilfii1iB| imm^rir 
bflniiBl UK 14 eJ^lUa^' Muy. iiiid vrai reaAbdu^ 

II b;r:KivjtJ<]. 

Ptedi^rLbk Jkihe'i i^'fLrhl, a. iPfrtti ^^aft^ wbs 

nid. bcm fb-uhd itnliy ttr rt!o«{V4nr wfl^ 
^rif, whp |trE>iiir(L| iiF> />^r nvblvticf. RE-nlnf' 
fuiiimt*tii MjJiir*!, i^f Eli'dri'Tn, flBHcrH^iiil rh.- 
Kirkchiirr dp jh imrFtrlniid "RrichW^ilrnitiri i. ' Anil 
■AjiS Elf ]jj|ij; iiL'M^r l^l:o^t|| itim h 

prlsDDffibifil V^n pt.mmf\\ 

atpannji £i aM a and L-bAJa frnin iTi.i 

4lKiiJtfb|T|lDa40 0^ KJ^Mrd ai M^Tih 

t* (liB*N«&WJ»n(:: tW IW. ntob K Immw Uut hp wm almoal atlnrV' 

OafftES(}ftt*a lound a 41il?uUr l« «b- 

• r«a*al. 

Itr. K0lr»*rk: Uinrnrt«Daf»1v that i* *i> 

aupply ia Id tirFU of Ibc (li'm:?inLl 
Captain Karr, cnuLcr at tbp Art(?lMl-1<' j^^4<Fi[n- 
■/Up QimilHuir'a Wo^lowm, italfd i^in mtol- 

Wta'D u afflicfT; afiif vorfctdi ilwiv li>nis 
baun. bKd to take bji^ vair-^ i.h<> brjili^i^ 
llB1D«4la.tfl!]r on Koiai Id fi-.i K 1 ti" 

urrl-ttd a iWfd Dfll'■^■^ liiii L.inour,; ^^■^.Ll^J tn' .. ^ ■ ■ ■ ih^ i. ^ 

udtw^Bblr liBbteBt-il. tW lliuuirhi fiit ofElf*>r,*'"ni["t^J Mr. [>livH}n. a«a bo Kfaa niBniL 

e^%iftttS^?^l w« lq pori. He ^u«. : ' hu.iJ kjio»T] li*nkriigE t*jr a j^ar. 

M^^i tkM' dutitt nlpttat «e petfom^-dl -^^f^'" f^''^"" tJaoliruTJE boU him 

ETllP Mparlf bc*d A.B. aa Ihrfc wan qp |'"^'«" *3J"ii*H(t'J cb.ff. Thnlr BfKt buiJnn* 

at.iod iwt, with r^BTd LO tb« ci.mi frr »n him ATI prt-Jtt jror m 

well. At It maalPT he codxiilprN'rt ihi rr would WitBeat J«d Itb** .^ijO^pt^.f o rhiuji; unu»u.il 111 A^LijUbl I'f SE'|>i'^itLhrr. I 
Hi-r fathtT nr-v?? Igld b^r ttfif iP TnA intK 
DiAlP. Wlrh blm, inip. lj^ iiflt^ fijif^td rn blm. 
"Hue bWu^i bvr Bf''i3aiwn»d-^^ a biln.hABT 

fhreflODt, Hi-r rather '\nfv 0} ll. Sbi- atJII 
bill ll. Hill- l^'l'rl1 In J. SInclEtJ' Jiinl rn.'fl Plnrn 
In "i-Vii-M" I .iM ll' I M ]in-iL ll I r^iiinif furni- 

inr-- L ■ ri- furi'i^ h.'.-. !.ui i-hn <1IJ eldI 

h'tl A1LF.4 MJ- ^lLH^ EliH- ft-nn S'li'^s; u> l^f flmt- 
rli-.ll. Alip tall] hnr ih4ii Mr Trnrv Tifl^l pIvfJi 
J3pr Ihr r\aii. and EhttE had ffwm' in Tii»t 
iforiT]. Hit Eproih^r* and ilcr fuEluir Iflld h<"r 

EllsdM^ ilrt4 lH|Ty -■, *^^TI llElU', v<lTrHI1V:F( I CH&ian ojf yip^CTiM. 

Tbe- UDniblf mwilut Tiif lii^ii^ i^Aibi'ji lir it* 
CbUDbvr at HnnsLfn^ULr-i^p tit<1d nn Th^ir^^- 
iai',' Dr, R. R, HarHliiiA-n i prn-Jili^cM 1 m ^ u[iw- 

A riJiDUiUiHU^aMgn *aii i-tir-Lvjul rrLim ill' 
Antl'Cnui^n Lh'it^uo .^ihjuir il^'- chAintK-^V 
KiLpporl Id lb'' 4.hBlLl|4il of tavuiaHnu of Hif 
L-aupon iriltfra. Th-F cibimbtfr, buylni^ iirr- 
KrfdrrlP'K vlajiaijr. iliiplL *ilh lb« lUbJael, JfCl^d lajii nti 

' Ifrh'' T. w. rinnktae, tidt- m'fftfayEi. ill- 

tJiQ mubi^ll. Ji !t!< r^etnlrpiL ibal ihf* fi' 
F||triAHoB Till nrrrrilrHl liHit d li'lLfT "t f-irr< i 
bfr (Oi'VBriliril I ? Mr. tlL^ntmi ll WI1 Tunl" !- 
rnolved EhAI Mr. >l. I'urbrlch bo invH^ll In 

B mtMl£J(U« b* ApitBidt^rt tfr Tfiqirtrr IliLo ibfl 
pmflqt DPtbod «r VAnilnii itrlrpliAwta^ ti 
Waa pjlnlfHl dut tif; iii^rlnnHr fiTWI%l^'^U:^««- 

Ins of ibf triFpbotj* fYikfm- iivk >diTtlitBt biu 
aaikifftG-tDrj' 

A dnpuiiuNoii h^^^d hy CipJrtfn Flttchfcr 
[pFv«[ilFBE> nml Kr. J FliiL(an pibttd tM-fnrM 
Ehe- ronncll iHt nitamLal puiKlt^n \HrY 
in Id. ruD^l ru lh| pwm «*hltfliNii r>f Au"- 

, jiDlnUid'-^t 4i!|itt. k .tWa .ti'f jibdTiE. i^aSM had 
'1 bfli'o ftifle: arid t£lt HlP Indtvldual mitmiirrB 

or iliN^ pommllirn wrrr llatilfr tilT itiit.drtl- 
'■li'tirr: Jiri I'"" 'f^^^'uU^^l uq^^rMok' 

feniijibl llt« iiMlt-iiLiii"!' i'{ iIm' t'uurrfM cif llic 
i-hAlnbnT III !irlnlr.il il^.m rillsr !t mim.'li'lH 
aiBDUnE t*l 111 11 11. I- iiTi" ■ iNilHInU ' Tin- 
pri^sidnir. Ifi reiily. iii.i'(-.J 'U.ii ft- >" "■P' Ti* 
llH' bfHlr Ih^'iT wfro. lull in rJT*L:LnLi i« '■niii.h 
thj'lr hini3R far UI oitnt puirinnu ihuiL f]"- 
wflrk of IhP cbftTIlbv^, i>Ul It WJHi quiu' wHEiln 
Ehn- power pT lilf* maTiUCJIf iwi^rn Lo IihIUpI- 
duullv hplp ihii cifriUlvp i>f tbp A.'N.A riiii 
□t Ihplr lUltlllLv Th*' mtlt^r wpLild tirt- 
F-cnEft In i&if T'BT ln-forp ihp nierebfi™ oT 
Fhc fbambor 1.1 ihvilr nt^i vuaiiDi. 

rm-inrr rt'itp. ri^ i.i[jTi-, om.-... iLFiiri- ih- III- f^Tfra _ 

»*hm:v»pM«*A-.4ll^.;1l^^ w(Ll...li "-nm Kir tiulr, ^if Lbv Savmii Ftanlt, 

H!S ^SUJLr^ " tmn irict Jl^ ibDimtil Jl wu projwf 

tAi- Honor: TIj* rrtultllo.5 ir.a rarrly hP« do (or bl-cam(.^ B^^^^ 

vaa. bowoTer. carrifd nwn wiii^n pr*< iirubi. 1*1*' **■ wawcr Witb 7IWW i!^^^J*TS^ 
to tb- Hii«ipi'iiP Pf ibc abjp ir Eho ci^rorfl '"1^ ^li"^"" c&uld matt^ i faiifl (hln^ om 

iid^cOM btlooF^ In (ho oTw,sy.^-|*^ i.i-M,M- nn-1 Ehai wl uiJiihr prrhap- 

Tfeat* W*rMimF. far pr™pl ilclI,*^ I ^i""' -■-'-^'^'7. vHm-.. If 

t* Ml^ BroomfitUt. H*r diit not Knev «: any 7' him «dio prodiirc do^u irin ■vcftlkd- oflh!*r Bti,dl?T. af thv ArBmir. t*^- 
fornl lo lha lasg boUM aftlevr* had tn WOrlL. 
Il wma i cnpimoi] rxparkiiC* Tor him Ed ann* 
llll l4t» trom fmlllat fn^U iin4pr hlcn, ^11 
mafim AsVlcea bud in m^rioi] lo In 
■Titr to bBOp aw«tt^. 

Joka Ka^laivd. the haUnr nf » fnTalfu-jcDlD |r 
kMtar'i MPtlftoil*. aald bf bad been al ara. 
■Iikiie )1T2, aiid b*d b«ia m mutar'a PFrtla- 
cate tor A rawTf- He wa* at pMrBl n^it^^r 
at tlM C]frl*. Th* bfitbefl-t umr br* hUrl ro- 
erlT«4 wu £tK p«t moat^-bti prr^i^Mi finl. qalriBe Whin^iK aqt V^, Oi.ts^ a^il hn 
Eh4E did biiiii]^»a witb bafilFUhli rJurlnR 
Aiijfiial n'MTif?«a nlloiFFd. bllO' to^ VhUUl *Vu1C. 
n-ni Attiept,^ d^|^ .T$(fa^- ft^ i^^^.- HT'fJ'.dli 
rb4t tn libprhve ' tb«''bf«|r^ ''ill- 

bAk hftnVnipt vtiBl tiTn Dnuil-tpl 
nbllhy v.'H». t>Lii 4i)4>1i hrn vnrl EhiE hf wn? 
n Hd. .in II n (1 ^■A I ll n [11 n n TljnuJih lH' w fi p 
rri.'Jnnill('ni5i-Ll nrilv f<Nf jLHf''' PT i; T^*^ wrin--'PH 
iri;?l4.'ii blifi fi>r £mS*, Eicnuhn Ur iwl1iit"M> 
Rpttln^t half Ihp profile of Ibr 'WrllSnK- 
l>Tani^h. H« nPTor IptjP Trn'TV *ny- or hlti 
nwa monrr. In Anitk^l w|Eni<>iFi arwpA a 
■aifilTkn^tllU nanJirupE nAl^I hi* bnd nnr (tol CIS. abd for « BCCDnd bfAcer £1^. atilI Tr>r n 
third oAoer £11>l Tbr maairra af the H?t>< 
LIg« AI TEa*«]i Id Ibt AibLptt] Erade rn-n 
■Mcvd vitu ■ ularr ■b' fioOr abd ibc tbii^f 
Mr >acc|Tad £U prr mabth, BOd Ai a bf HoiK' I HiiitoEi to lond him "nr tonr^ prodytp., 
Am j-n-ii SfptpmbPT t vHFLi^i" A,raLn inkod for Ibr ml H.rillh Hid rik 
111 a .i. 

iim 

My.wirt EiLllt. jlv4rtlM Vm^. RHl WlBr [A tit At f fi. tfr/i .ipijS-y WJ . 

e1<i iiklwilo^ At ^^• fm■, J^if nJ$ ■hMi'i HVk-itr 

fifLilr- Jiirfl11i'tUin.-'Br1*ltt:')tt)| flaHM' .ItlT. Jmil 

^in^'E. hi til ■,■1-1 wptapp liflfr RqLlIn, T'Xil t 

El|'^<^>' 'r pil4 ) - JlnthHw In pai* ■n'^nuiU mil < 

n,i-i1|i;«ii.'F|; iTl.yljiirdH Tnr l-itt. r ii^ krilH, (-(f. ; 1 

M|.' F'^llHi-Hlnr irihrrlUiimu- iHKELoiu. Ji^in 1|iht 
. -I'lil^ hi*l: jRinra Ui "CM t(»' *r irhiil 1^ (rloii[l*d In hi- Iho 
^iihbp^i', annual fFo-wi^r and vi-tfiiible alianr In eadiii'i'- 
i < lilfH. rlrjti VMh 'hf! rr(ivOllf-f*rinfd Amateiir Ilor- 
ibi'ijlLDrM 8orl[it> at ftl. FalPFP ttell 
ihf< local ■pfaooL rocHB HI WMnainMT OF^f'^ 
tiooB unil H'VpnliJK- in Ihi' iirH-Bt^ncf af n l*Tir- 
.... _.. ildn> nihrrliiR. Tlif ji ^n11l^■Hmi:■nLrt tiii.l cluh^lfyltift 

TuvnUH,- III I JidT^ln. IWIIu htHL. HH^rotary, HnJ Mr 1^ il ^il- 
w II. H'-iTiiv Iff n4B >0P. I ri'ii»uror. Thi' iJiPkHis n'linhij.i 
iwan WOjl fllhirl. fttlil Ih** dUplii>- ^^f hlikinj 
^'f 'T'li^ "rfi-ri— Al «u Kd cittcUrlil CUB, The. prLnL^iual ti]]IIiL- 

I ■LrnHM^ [-[ Vrf^r?,' H. TiPk*!-, A J. OriftlhA, llanlj, inA 

„] PlDWni.n. Mr. Hl-r^tn. nr ibx L'lhvi'rhli y f .ar- 
iif dn* U'^n^ a niLtii:h''r of hjnid^uiMi't' fi-i ii*, rue 
Jul Ipn . doToraiJ V n h ll r k . Thf 0 [i^- n I n^; i-i- r^' ini »in 
wiw pt^rfdnnpd br Ur. R. J. Audcf^oD. .UnL.A DFif4; ,ri>lin Tliiiiiifihlii w. TVTiy iMxrri>i¥ft:otva: m>l UP. 
Nfj HEOw or v^BiAk Lrr^ii 

I>l* \VlhLTATtt9 mit I^ILLS. <.[] :..L|l.l '■Tvfo rtfKinni gsFr ra^ bp !□ dip In L.'f>n' ' 
^lr■l^.^^;l. hn\. lti*rkj m I>f. Vi'llUBmii' PlnH • ai '^^h^h 1.1014 U Jvail far^inab 
|Cl|>B| tnuilPlI oF jarokrn HIIL. 

ll ."brnj," ,,^^i^d■■:«^.^w*^MW/^ 
.mniif^y. and Tlirn tionVfupf tai^ 
bacl nfll ipii l< all In wlEnrM 
net rpir h'm tar wEul tl^ D'd. 
tbf iir*nEo(] nn T dopt. Of cnurnr. 
1^ hitv,' i:bL(i<ri *-IU1 nilirin %Jli'i^ tM»'ri 

Thr- mtL3oy *Jli fdiillj^^ 1*1 Aat n1 ' 

nut pIbp pn nlsillAf tPTW". TBtTp VM ^tfl 

Ibc ^hmt^tOT^I 'HllU In tin- IWIKHrtitlcin thftl wlE - 
iiPHd anr] Trarj^, and |Kia*lbly olh+Tp. t'on- 
epIrH l:oF(iber lo rati tlir eompan* tiT •rhirh 
, wUiieiei suttaRrr, Ati^uL f^i^r**''"!'^'''' ^1 

tuhrajit paid Lb JClIt- WlintPi fhIiI E-hm wni 
"daib«|" lUtln^ Afid tr tartT' -Kum nol raid bi- 
Lw-JLWiaa) Wpuld. be ItttlOM lalo Iriaufale, Ih' 

HM k« «*« a»t «ota* to rtifl -ivith a* U 

■tilt, or ■ ^Hht ter Uia detrbAai^ta, or tur 
m D«v irlftj; Ur. Adrian Kboi, K r.. aad Mr !tBefDr« Ib^ ChLcf JuatU:^. Mr. Juitlce f>W«D. 

mbd nr. Jtiaticc l^rlPfO 
QmTlON DF PDaTKlTURH UK UBrOStTH 
Dii*«r Y RichardMAA and wrHtcti, LtA. 

Mr. Vlddlnklon and VT. BkvrfiKFd, iBiiLm^ E'r-rf rHh, ■ .W in-.n .En^ri 

■nioir^H Ih'hHi. r>.,i Fti..ii..njn. .\-; |. ^: 'IL|-.-.m-..,h. ' 
iirl ^1 l:;.:Fi; .P.ih,!- Ihij.viMilii M It. 
hihrjlvlh Rtflir;*-- IW'iH' ^ lli^Krur^ - A L /.id | 
ht'dl4Ahi AnnilO^irr. K-^ Em i 

tW«^ tfar Rj^fMnr in hnlA^anv- 'At ^ni.:L. 
HK1 Innrntii of |]ii^Htrf tiT' ufiFi>t of !rtnTl)^^ -■ -i" -ja- ■ - r" ■ * 

iK^id ise^iip. sx ll piuiti f'r<aiiEM!^ h^m™. kdJ Ti'mpi^'fi iifiTt- Ln rhRiw«i -hi rr^^ 

IHIIHN ^ntl 1^1^ V n'niliihi j^'Vlran Itailvti atirl Ili^kMi IfUl. "J ^-nt iL-nrUnc a! it- VmmLi 

Wakt .V ittnty At\.^fltH itmfifMtr ^li^ Ho HIiiitL JuLip i 1 .4\,.\ li.i,.] ^i:Lm9 I.I I 

wNmi<^r?it<Aii crnVf. .^Ji'-^lt' 'UiflJ^r* t(it h*''H'j-. ■wairr prr <i> \iill .nl 'In- 1 im- a hn nvy li»Ji1 , 

TiS(n«^ .Intak-tkrllrl'iii- WiiirFo mWHiir, ff<-r'i>lil piti ilnnti h,'Ii liiflu.n— Knr nlif; I 

W'S™[L <V>(iftWfiit1w trf tr-wplK -mJ ,.Un.. |K^!fll'^ fv^^rr olhrr duv Wh. n I u * ,1 

^1^ ikr vU.tV-\i n,iy i,<n.j rubi^m Di W*fn ^ t ^rrvk. El Ki^ :lJJ I ^i^lMi] ^Ih^ 

fiAiiftk (M^im^-t t*>tP, iiuri>^ iitnM H^t-fn iEiio drai br iBf* afiEi^ inc. o«.'h<4 

Tt,..,. .,H*r,,|i »-r.^, .'l,i( . nhr frih^nA. .^WB^hi^t' -^.tW ■■^WTfit i *-! 

.>r* jniiT Tjiitl-™i ..f MiTi^-b} H_h||w«^ t^t^f^lilrnTir* if wprfc Mr '^Ifliti b«d tit^^^r l^bHltr'i r 
|f.nr.- Th-riM,, ri,Br,Eii((ti.m btfflwa. .^^ „jj ^^rr^.^^b. loucM. r^ii^T, [ 

^TMunvutihiTir frT fw iimrrfliwiv 1'^' Itftfllr iIpt innp I hTriuchi itjt n IttITiW 
M.^^^ u Aimrrai-nnx ihi-^cni arrmkrri trjih i'in:..i ti lu.k 

U ParliDrliimt fimrtriniii^. >l 10 ajEi. : Pi\r lirjirpnt, k*i« i-t nm nr ib..., .^.^.^f... i i™ % i . ._> 

nnir mtm « .11 iBfMiiij MKuu )iM>«n 'r,"', ' j'j' .i,:;: 1 ^ 

-T jT^M. -u *.v.l.^ Jr:-T. .itjw.|j^ j.jifc|- I-' Dlnnn, lor I knrw ti ji Kips ii-.* Eiirifih 

[ "Thf^ flhijtrtr hIIiI bl" Ih'i< for nsf, hut I 

fhcDt DD IcAlsif wt<[||il MHd atrnoKt^." aililvd 
Hrn imwdi,. .-"Ky. TAvat. .vwr -alt'.il?^" lEMtld^. 

■ -^j^^.Y^"-^—'- -^ -^-^ !=T^Tlt rOl'PT or AftPTTflATIft^E. 

•ViTi lii>iLir. [^BDrnnr H'jiifrr^.iKI' ](1 u.iii ; f 
Ill" llilt iim! Pi'^ TjiVn ^li l IMIt.vini or ItPir. ; bad pnJd ontj £14, Tlri^ niniiiiFliii dir^Hrrorl 
I Ti'phod \ba.K he tn-\\fvi^\i Vra.i f lo he horn-'. Tnil.iirfH*l Wl.itmtlnii E^lhir- Elrr.nn^ Nlir 14 refill 
llir I'^iVnI-Ii' T^r.rliH 11 „ Ui|| iiffF, ItJ^lllH-Hm-l 

iinij^r iIbeih lb, _ . .„ ____ Bltfj 

tpt- imwi Y raald 'ii«>'pr Ritt uifr'^dW 'kb|7*>' < tLHIric .li.iEif.. ilLIp , Ht 1 H TP .P^JH-PPW- I-MU IT^ 13 -u I VHl 1" w^rr n lillcboll, (bitruel«i bj; Mr. Kdenr Luca.,, -P- ^.^^ tj,-l ho *Plild eUv lifcrn n rflP-.. ,. 

ptared for lb« p^laJnllfr Id nuppail of thu '^f^ " | ,^napiuiy Th»| van (fif^r Tracy *^pnl K* Hj-J 
dU!U The a«lhiD wai triad br Mt. JuaticoUBj^ WitnSM «ul|l HBl par Jf il VU ttii: 
wItbMi II lart lu Omnm^r iMtp *^dU^ . _ . 

' br feUadbiUk MKtlld* .^I^^Vfrj^^ 

b* WQuld. Al All iMer*l^w la *'Ti' ! ^j,. „ ir_^,jj^^ ^lu 

14 ihfl dfFflladafHi an thf !rtftii5*d puri-halp 6fi Jambfr Tt»y calNJ nL ^Hftr'pNp'n office ii^^/'^^i^ 
caFt*ib pro^t^ri? m j^rdn^r tratn a Ura.jA baf of tDENEicT' Hr r»pi*n4^ M. and i^alili hrard}?^^^^^^ 
MhU Br CDiu«nt, a verdict vran r«tMratd' Lhtra »b £T». and lliAi wjim-^a had ti^lE-rl - — 

rt! ^ l« Ibj MUM irf ^lEfl. AQ-t 4c- rphc u bo il L'l iji>b1n4- Hr wmit^^li H\ ^^KV ijt ^RTHIt «;rRF:U»SA, 

f -l'.-|iirlf'»1^:£J lUk'. lfh'.A Brtinin^B M 4 i B I* «n^>i IH P Wnf In hiil Wl t Il^flEl W-HUld 0 H 1'^' ' i^ Fl'!^ ' ' l^'>"' . I .ii I I. .■ i J ll i i ■. J' iiiiniliij'' 

r«BV«^ th«* amounl d^paalt paid b^ b#l'|r~'-' »»i>i n^t^-m^ij.^ im i:\niDdp lA cipur- rrrripE ror n. . ^i-Hi ^ 
l-lri^-n llk.lh rili1kik> , 1 IL-^L MJld 

F"tEihK 
, i*ri-*TV. POLICE COVBTS. oh tk« WfAm^ adalAlaai of fiPt.ljijr»ft lq ijv« ■ rrcHj^hi for th^ «iMual middubi; 
• larllet ibn^Ud hn" i*tun!»a lor IS*! J«l* Bulmri l'^!' would » 

LlODduUi [91 llil Bl« Honor udmlttnl «i- 4H( , ■)*» Jwmfir. ipHfl , jrtj. IMjt. 

flf .tS. ^ nI;-^r.CtJd III. ot^ '^^ Elfll Ins. Will.™ »itj («r»*u» *•.( 

J * of ffoM and dITft Ir g^i^v ^^jjnttil. *tr^'b^-4 w Jin *rt^ni thp^.i 
' " ~" '~ pa^id«Bt u atTL'^^^tst. W.ltoPUn ^IM dfrkUii, wn^ prv.-Teiinl «irJkr«E r.-ir P«-illlE " . KOI. ma ^rak Id lift a -pa-urtr la taj 

ki'^l^iL-lTr , lA^'ll^' UvaC H'a» aur ttf \fif q'l' ''I'nj. fur 
ani'ihlnp Kn||i| l iy oil mv , ln-ril fllii' a l'i? -n 
of li'fcfl. K PH'iU'.H'i] ifi ilmw mvjlii-' rlsrhi. 
lan'l rrtiih iJL rib* uiKplhn'T. Of^fii ii van 
ft *n«n ^31 I cou^d ^.yi, ?CIT tivJOif mnxu- 

rnsa. v.t,fn .t-.i^-^^-/^"bHt,, !■ cati'flrii'J |;JI1 I 
waa rna wi*«;i(,'-.M;vHflt«:|';i r^m-JtiFt liplE.llui 

'*Mi%. ititfit^ttttd alip poiir^t im pmi ipiiinw 

iMii^r. mpj-W-yl' ■■^Aftifr ■ fi'*' wV-rk^- tif ihi* 

I bi^n rc* all bPiir^, And Ibnu^hi j %'P(]1d 
BPT*-r (St Kill Bj^Alrt. HtI niTiffii ■'n-rit |a 
^^in piffcrf* Iti a'k rnuif, L riauld nr^t-T kiTp my 
hiik-lp IE, a l\ Tli-^y 1ri?hiTilMI ihat I 
fc^irldci'l iJiin my Bimf. tr a knoclE I'ainp 10 
ititr \[ m-r\ mj' bean iDirt Etvy luifiii]!, nrid 
] rhook rrtii^k bi^^il la rnoi. Kv^n 'liy tilldr^'Ci 
«cn flji n^rvi** *Ei.U I cduliln ^ In nr up hi^ar 
E4iapi plarJivi abovt. Tk* miJitfi* ihor cunp 
'M4|t..fAVi..tir)Hinl-.,tb«ir'«i(»tMr ttiaih ihru 
Mr at «itd in i»< jr 
e9» 
THEY MUST GO! TO THE VERY LAST PIECE! orE LEASE KX FIRES, 6*0 OLTR STOCK MOST BE SOLDi 

THIS IS YOUR OPPORTUNITY, Barrios 

Diamonds, BtetUTlFUL and KRILLIAXT, SET in HEAL GOLD FILjaiR 
HUfQa, riHa, BR(J(X3HE8, EAE-BUiGB, LOCKiri^ j 

A^itii^l iiii M^ii^ 
3 YOUR CHOICE, 
ANY ARTICLE. 
Barrios l)iHTnoi)d» arc \>j far tUt; fineat imitntion dinmoud ever manuFactiirnl nr 
cli<u.'i)vf red, himI Iisvd oil tUn Km, Vile, nnd flash of real {^ma, from irliicb th^f osiuiat 

OUR C^nA&AHTEE- Wo ^unrnDtit eat^i and cvcrf M^itke.lBsidiBia its 
britlinncy for cvpr, atid thu mouutingg to givn pcrfnct Baliifuction. 

Jlf/^'IT' OBD£B8> rpoii n^ipt of Three SLiilini^ti wt- wilt fnrwnitl uny 
urttdi' itlustruti'd, nitli tlir> diBtluct nndcratanding ihn( if nol n) icprescatcd muncy 
will be rnturncd. 

SBHD F0& OITR ILLVflTKATED CATAXOaUE. 
VOTICEi ^Mutiou tbe public timt vrc li«ve no splits or lirnjicii i^liniifi, 

ta4.. JB^io* £i»iiigliit:^: Jie ^taiiicd &t our 100 ZUrChJCTBEET BBOP 

m Jl, l^. 1 :'int..pua. J r LUFF'S FAMOr^S 
EMU AND CJEM STOVES ■\w> r^Niiis uNinr^ii; <T<ArTi iv.xtiii hr%Tit Ed b '^■irt, TfnS I'll [Jrfti, Vtirrni^TTi. u:l 'ir HOW w ■ , ' in H*im«Di iQK MAI m.cwt^'ax . niinvin pit 

TU Mil HiHwd 10 • ™" noilil«i tbeii 1 1«- oiniJun) aMUfrnirf. b 

iM.Sw2^^WWiS-i«-; oi .1.1. 
uh* tie ««<ii»ion u{ ll* #rliaii*ii ™ 
IS WJOTTY. 

thtl«w4 nuufMPk « .^li^lnUUi, 

Mr. Uitcw. tqitruel^d nr nmr*. PLeo.' 
ua ■tiMD, >pp»ra4 tlu pIilD.m, and 
kiBfkd lor inJwetldK la rHtrmJo drl«ad«nt 
rr»ia hmdiiar, Httiiv. d»i]Jna la. ot uiitm 
■dlpoi pUBiDinvlia. *oiu>4 racorda. And 
1iluk# pn.Ktad It plilotlTa' pa.vntt; or 
rrom loUbv <" dwlloc Is mtltoa |,brino|r>|,li 
rmfordi at tr«i .tap lb* prio* •lard in the 

Bum I Ida' currtoi pi-iM lirt. nr. »«'l>J 
IV DIVQBCl. 

(tliioir ■■■'> JDitlci tMpMd.i 
OREIO T nKMQ. 
Ur, curi.wlp, luimud b« ir«MJ» J. 
•.ta*rl Tliiin md Co.. mftniti <«■ P«- 
UlloMr: ud Hr. OtmO <•! Mipin, Okk 

mwU Hunni tOT tb4, rta»ttd»«t. TbiB via 

mtaii ^wH' AllR, iinllr omi uaioit 
CUM I3«vld emit ror diualu.lop or .b» AAr- 
rla(« on U ITOSnd that Fnopnndont I 'hi., I,.. had. 

vllbui:. JU»L cauie or alcnao. ' iMottid Ihe 
tuiI.lon'F. lod ill. bar lootinMtiahr de- 
Urud fW ISTM 7«lt> and UP*"*". ^^ne 

gSi^"Vh. ,!.« o! tn. A.,lt«n C*»rrll 
la t.fatt la jBjl> 

w«dL ta Vimi- fil.i brK tcT. l.V rauip U Itkjl Timi^r^ ^Eif^inpaa. ffp BDat c< 
lalhir VAa ndit ronaplrlirR vilb tka banlc 
I'up^ lo d#fr*i]d tbK mmpaiir. Tfe did n^i 

Epi|[ t.'bv rTiii rrdvj, tlLt^ h^' liaCl cu'vt-y nturi lh>' ^'^^^ 
Eiihl. Trai'j' Tl^liL-^ ninifnp'fl hnitnf rJf>]i u - i^tH 
lo Ehp F Lmp' at hid r^Lnfl lo Byilni^r Afl^f 
IbaE w^ltiiE'hH did iid; kf<?p np \hf njini-r' Hor^i 1 ti'.- 
rpiaii^ita, bui ilKftr vit »rrT inch' ■ilitfo-- ih" 
«po«i. \^'|LnrKB.iirtri- Vllb Jilm fa-f -nl 
paying th«t niont],'. Hp llld allflwi^d Trii'\ „_ 

to (yontifiu* kiA iutmu^ wiilt ihp fAmii)^j^Jf^ 
■i (vltiiau} bftd Ua 1^ «pttt<w^ 

Aiiij'btTKitftalfrTt. I 

Cr I. U't^lllanr V O. M'llaMlD. Ad- 

j4urDtd I 111 S4rd iQAt. 

Jti- AUB(ralL«n Br^wprr «ad WlQ^ ami Epii-Lt 
■CE>iiLpaDr T ^Vl T. BkluaerL Ptadrilf a«Llli ■ 
in-nu^aj^^^^^^^^j^^^^^_^^^ " 

LndE, 

Huflb <YofL ar H^li'Eii'huriEh, <^1^' Mr. 
L. T« U4r4, otBcUl aHlciiP^. ■r iliM, . Ti,.. iLlini 4 pai 
.1. xiEh a BTan 
,ri nut 4ll JdVPr 
til mwtp: aJl TBtCh I had ] ^ uraiiitfil 
r jtii'' UtfH-e I titt- dLiniKL-n lirvil' Lir 4UAL|K (kJ/ HlbU 

< 4i-4fa IK. f 

llUPd llh/ n^llb b^m 

riifllhl lb 1^? irugl 

s llnuip'-, ^Tr, f:llff*' frt™r|ii 
Imm, (Hirt dipt- (»fl »-M IINali 
■it*i#Jl(t:;Jl^a thp' :n4rJ*loTl wE li 
*N ■■an* IJ«I 11 tU-i 
Titty . Wi'll.'lj 
Wpii'.D r iiiUhmi IfDRinut Rilfenur I'iriHb. li, 

'1|-lrUi-Mi.tJ.4.1J: IpartV hMariWtWWtlt Y^nJl 

.» *:,'fbiri(r.rf_i*i*^ Trf 

(hi- |M«tl^r-l|'lMp^W''t>4£*LltU' It 1^: 

ri, Bdnatn. 

1 nHMiTTKM rrrn rrmi i.l ml Mr FniMulrNiiFi. a^m., Ib tts RapliTi lithHPrr. 

|,llltn| pnr tfiul J i'hwia« ul Uirit V ItHnj. a 

hullr,^ .ir inrttala iwprfiv, 10- wit a ^■((rtio*. 
iHiunntitff 1.' Un^. H'ntm t»d *(mt4. dH ..««Fflt 
- - hta mi:a -fc Wluhrtfc S^p'. JfT- 

kuffp 

i|t»TVllP U,, 

trtnlllv hit* on p«nrtHi T ■» i4li^ lb \b> ip>'«i — aHri 

1,^4. .ir nrVT^ left. lf, :ftoP Tiint" wfrkn. .Ml ihai Ibiipff i 

n I - ' kjTa.Hl 'W ■iffcU^'J on l^nud an.1 UiL 1^ wan \ 
ri„^',„.,J.j.Jj ail I «lfl*ld tt* En <1E MP H-ljElin lllii.r mnifil in^ I ■.1ilflV^-nA^Mfl»-"'»Bil 
ppiiiDKB. Errn nut i^jll,' ihv Jiniri l^Ilpiip 
ami Jump LItl 1 [:ilrl '.' I 
■■Oriolr I tik-i-i^l l■^^■1;■ 

tl WaA lUNi [in ir hL'nin 

iwi*, nbd irn-uiuu'1 iri ch'-Eu wark tiaUi. A 
harrtblQ tXAkitpr E<iudv m mi^ t^niii^, audj 
mMd f^HMCto ill} apii tUitU t Jti^frt stti 
aT«B of aintatiti im. iCvir^r coutb lorv iui:| 

m a.tiii pri thrm ULeo^mf. l iot an iitiiu . . ti>ii!rTi» 
Tpy nani-K .i*rioa Tft i^oin,- iDinuah IMJ | ^^^^Lj^J^^JJij^^ 
hklb. J rOUIdn'i bvdr #Vpfl Ihv hr<d '-[olhPi in:|.(h it^ii riiri-f .PuLtti 
lAurb tat. Bi ll HO^fm alart^d lo t'^mfl 4iui all . fj^tk^iilL K.jnl'. 
Q¥Pr me. Hr (!l^«a AHit .iliatiJd^rf Uil ^„ .|, 

wpn tonmi nUh ittaSi tiliiiDi ll^ a <^^ ^ .jiii aii. 

tHp atate. En [Bcti I ti^lloVf thEti^ wlK HW"- 1 pitiinJ^lim Mu kiiim, 
jMPdJclELP Ihaa htuod Id wy bndf. In b|j|Lp nf I ftiTrtv-t'iflliFB Ml 6|,f* 
nil ihr Hinrliirlnl, nij- fauf ikh„ fi^LiluK tiitir^ ; i*iih'l' i*>_J?l^j'^tl?^ 
I happlpfl* eVerr rlay. My ■"■lUKb m'h-tr H.-B*od , 1;*ilftw' (fil^ritttJHSi, '-" 
lu^ tor DQr half .-ham'. With #vpry Int af 
littiiBftii 1 (urouEDir up hiorp bio^d, li unp 
iiffAiH pla^Ln^p fyoTtm* llWt I ITJU Im {lOnimnplLon, ,MillV hsr- 'P*^ *f«* ^ ***** *• i'uos<)i;ka['h iltt|f*;.-.,\:>'; .ifH. 
fwmvf; *(Tiivr>i rn^T v-U:. (^jfw. 

TIEK Fl ^KltLIIAVT * ].M:iiYn-<r 

TtAtm s n ix. «Av x;i<ttN 

fi^%j<\l&jti;\ UjiiUV!%V\K^ V-'ift'ltntJiirllL 4ll PT Hiinf:i Sf- '.lir ,|jrL'^ Tti' J:lln' |4|<hisl- III 11,11.1 ]'lll-lt" 

mtfTb^lF .HaI ll^nr^i iJCI UPUW' Mix' U#nxn. 
t iu wa vra v ininiiin'ti: 

J -I'J.J, *,i,rijJ. lull... J.''^! I 
lltVI 11.1 ItllM"-. h^.l ..JrHMl'ltluUtiU'fu:'. 

Twrn,^ I ^UniEJ: TVrK^tEIO.HrJ, 
■ ■ Hv- V.nwi.i 

.it lfU'iiN; J-i]9i*flr 1^* 
■L-,Mtl.ii iijnirat.WPi *BJ^ 

,iiiJh'vrinir:\J', it ** ton. loitruc.ad hr Mr. 

r«artk Ouit OtmppH, JJbIu 

of tba wmi0$fl- ntTSm^'i' "Ui'i. ..nfl4rLTLIi WITII 
tM. ■ roai Lii,rtp0f, 
PuliL« .'□□M mttMU M . lba 

■id l^a paliriODpr'a i-aaf wi 

nunrinit, »ltli bar conwiot. --■-„,„_, 

Hvtl.. Th„r mrrrriuilid.-d nntll >•"■ »« 1° 

Mittiontr rtiii ib>' *° "'.'J^S 
VII.. b«. illd »oi awfir 

Vtlltac to »& (ft *p*4ef» AH*™** 
AIL«r baarlPf awwot. COtlHT OV MAllIVE IVQriilV. 

Saicprs illdip Murray. Pri'aldpat. and Ua»r*. 
John Honr^ Borrj- ani) {j^crfto Cniibaok. 
PUriTif ftijrlni^prB. Af^^ruar*.! 

FtlS THR imUNUAll. 
Vr. Rablaun p t^p^'jin'rl fcpp CfiplJifn EdI.-.j 
ftdppridlpndPDl of Nav^AJilioD^ Hr. I'l4d[D4- 1 j.,.; 

Burkflf. fof Ihi-'iii I 

fOamtn AiJvt. ibo 

«bA Ut Aunlt tfff MfHn, Slj nar] 
Rimaalll lor Moaan, Olpnaak dJid Bllln. Ate 

and l^ond tu|lu(>.ara rt^pci' Ldv^^l y , Ttun w»m HTUAUTiidh 

tn iD^iJrj' talD tb* PifvluaiaHHH-fL'a *i.Lb.[iJ.lts^- ^ ,^(t,f«:.*nr,r nmpiHl HtL-ha«(' 

Iba aCQyebt ta Lba daBk4r-bnj]«r of t^t^rwukftukf at ihf WdUr hlkV ^ 

BiaaMc Brtindak Jp. tttdA^^|tai^%g9», 4^ DD-;*EMj|ni^ i ' 

Ehe ttaitvr to tht Owitt; aafd tkAt oa aHOm ||!' 
of Iharo bplm UO roonectloUa fgr flarrylELC " Willi _ .. 

' . ||.LFrl LlltPiJUl '1 wia hDTL'rlDf bCtVFBon life ud dvaEll 
wbap my Hir^i'iL notbfir, Jklrar A«pbl#,, wnif 
fnr mo lo no OniPb tfi Momrila for a cbaaCV, 
*tb^- -ilociar PBkJ 1 wddIiI oprar PaaOh Mv^pia 
aliT>'. I^iii ^9rpi. Kjrmrtna kn«-w that U ha* my 
bnly hnpp. au^l th* bnH^d bir 1o |n NoV^r 
Will I forffpt lhat liiTtlb^p lime In Tba Iraiq. 
Kmr^DiiB aam ii waa nr iii>i Jaurney m ibiA 

'I VP rid. I bdd [D bar? brandr 4nd |>arr wlnf 

.1 aiiavrL Icwr half-hour lo k»p|» wt i"*H'i bpiaiim, 

wu ^f^H^ When Wa iftt Ti* madKlane 1 wa* lito wrak \\y 

SS^Ali (f- "7 '"Tt^"'' ThtJ had tt-^arry pw o.il af,™-^^™~--^ rpi-* mi'Eia: r\ r atrial i I i rfJn nl, att» i|iilw*Vi^B 
ihm -fwwiia. iTv.jikirr 

IHlt liiN*fc,- f'uiH*!".'-- iitJ*™ 

^k; piacmir L)i« ^i'>in<» 
l^HaTlWA OKiil'HOl'li^i-M 

Tlniatil Piril iffrl ir,". --io- H 

HPS HHlSOmLM.'liS Hrlu, 

KaiHbPii, Hi Ll .uT I' 

(wElah U eeualTv- elllfHl 
thWfr nlADfll^ W Til I- H I 

BrtiiTT Wr. II.»1M]hKjP, S.SI, <h tl i- t ■ 

Vaurty >«lrrdiy li."riL* ln'n'. ■!''. I* 
M'BituitllT nl Ifri'l, ^Lh- rij iiE Itic 'LirHiiml. uniJ rrran walpp tram ikv mabp Er^ ilti^ IpijI] 
W»a al-*Byfl r*i3 wllh trm W4>li^r. ^.iLtc'pi when 
tba voubI waB ui^ Ml LlBiUart, ond ib^ B^lef 

«aKl»W Inatruelcd Ibt ^odk^lHW bin* 
Ik* bo^kr d*wti oTiirr ffl«|f :te«t*- tfr <>?^ 
t«btT 1h4 lirundah «u j^ttt'.*l4tiii>iaa Lite 
y ^^p f at irdopr. bfJnf avBThnLvd^ u4 i.h* 
■dpokor-boilpr >p*p< la be oloanfid u aada a^ 

lb« muln bailor vb.* Bnl***. Op paiabrr 

11 tl^tr ^^n^r *«f "1*^ r« « t*w iHHfrB, mnl ri^Ti'tn, ij. 

StaLl Or JMI. 9* OtQ llilh tAc C^ttt eoRl^vpr i^intLiUpii . na S 
iS£i 'tilBm^ % AMkrirWH aoFdo' iO»H tli^ liTopvn. 

■ ■■ ''^'''' 'S*TL^^^^m i:^*^-^^, *i«.>d.B- mli-lpi IL, bt fHod that thp furnaa* If fr(i*B-PiiuajQo4 petit t*j>*f>; "W^ 
■laEb iPtlST* ^^r'^^*".?* *?Lrlw!i 
M lUOl. In ^.pdL^tfl *'*°*xl5SLlff 
Litac to »& (ft **^4ef» Ammm* 

'B^'liKfftt. Prtllton. on tt 

^^'^^".r.JEI.V'it'p"! 

Vtlllll, K trc.Olcr. leOl.lfliit,,! .umlnatlDG abo-.d Ibat t»- "B"" 
ibt^iir^Bi 
■peLL-lin. Sml]i**a 

! -Kv* W fil.piJrp 1.^ 
ln.j*H P-itJli i«ia_<hi 

fivi- Hv.nnr^rt^ HBf.. EPi' 
^1 I'rti.,! ' iMTlnlL. JLl il^H 
^'r- aib^l4"LK Mtff .H- 
IrYl itliU llty H-l^ i™ '^'K- 

I]^inh1f.,!i1n1 fJPN", a^Hp. M fij^t.^ 

Tl j At-HiJii: 

l^fl nrr Ihr OaJy Ph™ A'*<te!^(»-'-?*!S J?*!^ 
L',MiuL.-^ih rtit prlr IcF MartiB^'.S*^'fVT**m -B*^ 

fab. After rrft^lilnr hf f ^ i,,;,'; « , LximpliiJi lOTnJ T(i y iniiir . ^ 

■|au.(.L.B_ jr.l rill *ihl lifT* t.P *' l- I" ^IL lri_ W» ttniiM, .,lk.M1F Vli'^ I *nil- 

lii Brittir l-iurt 
.ni*7nt vn P'klitV^ 
|L.virirtiiir rf J,ibli| 
)( thr fu.n fi 
ibf ^HlTUm Pd'a.tI!. liet»r»l> Viivnfi- rl.^ 

, and tteiLNpc < 

Um Pd^tI!. 1* ilmilihil L-nM^pacdH ai^d li&UpdLalalr blew I nr OKDuaa r*r thro* ^ " 

CtHai>«Dd.rD« ^t^nl 
■ » *aalt.t ID katF 

Mpar. aor wt* a^« willlni, la - 

U Wa bar boabpod in W.atam AuairaiU. 
ftwa& naiwadant Infowad b*r Iry l.-.t.r 
IMt a al.rlrman Ibaro vab HIlKni lo pra- 
Mia tar har paaiw «*or. 

wuB V wna. nt DrM wttt ilr»»n at onf«, ami 
IB Ibo apl* wtti a«a ika 'AVapM. It ur, 

■ailao. or ia|, n « q « 
.3. — HIT- ■■T' , t HMSATKOOtmT, 
iri« MPagtij I |>i III 1 1 1 1 a, bun bom ■rwiti4 - — 

had onmc In on Lhe. IK,rt al4a T, 
from llie true llpw n* plro1j«fart»». on 
4ho .(.rhoard ,*d« tl IBtbpa. Tlw walor In 
ib° nollrr. wbaa intsd. bolWd oi tm doir^a 
Pakna^tt, l»*katlnr t.bat ihori, waa t,r.f 
Itaa of aah 10 tb# aalloa. >ad ardloarr 

alia at »■ b..u«-_3* a*lt|« irttj « 

WrChtr lo ta.(»d Itr »Nt «rrl.. (b. -ua. 

Kwanra aa .bo Aaln bollcv. aamtlT ueib, 
i wiraa uodor noMaal dmWH. 

aaaa waa not tulabnt, and a.aidl «d- 
Joanod till TiaaCar nni. 

QDABTKB BEBUOVa. 

(Balan Jal»a ■litbilPPI 
mt, atrbart turn*. CMvm 

William HMbl. and Jo«pb CtrUnel. ililp 
aloarda. pIMdod aolllf lo Hajllnl • 0,»n 
aa* ntkiT artr Robrrt l>arM-;ilt7 ol clolUot I btlOMIlW a pfcinp- ^'f '.r.,nBt »^P<!^ "?5fl2&^, J 
B hat, ' juar ah]Li m brratiin. i^utl. br HiN. 
[ tipniE rotind afALn. aod thrr puL mc on 
bMPd |ho iriLn Tor U.aplo- I war 

10 g,-, Ibo Journ.^ over. Kr, tbit f 
04k^d dl. ainnnir oif wlf^'a [w,pl.. anti nol 
mmona fl.ranaarj,. Wht'u ^or [f, Uooola. 
1 faint .d. Mf ,ac,lh.r-.a-lair ^ti, lb,'rii 10 
ln.41 mr. and ah<! ar^l Ibe itatloB^moitnr In 
tanit II.r lo oi .'ab. After rrft^lill 

bouae. 1 hr rnr hoora more ITrail lb4»ll „. ^. -- - 

wlrh l|,y nr. Inal han||ll,i b, a tbr^aj. ;";r.Jf7; Ml'ir.i r",^".,m,.r,.1-- 
'■,1 -Ha a laa. top., Kn. Bmblf a^iii lor ilti' '",'J;|,Sut; ii(i«i,\ „i.l sfN 
^ . IiH'tl Hlo^lor In Hnop.a — 1:ut br brl^l ou, nol Tjrilirr Mrri'liiLnEi 

.I hrtyn *haTr¥,'r. 'M^ man.^ ho palrl lo IHi' I 
. ^(.u jir*,. a rnmrlclo vr.i^h. Voiai' blood la I 

M no bo.tor than wator. nod your I un» or,' i tjl.,USU HA^iilAiJ*' , . 

aacaud tux piade mp bunRTT For {'TPijf mpal.- E njikr yfiur iiiii-n-j. 
AfU r tkat mv raunh tioKfln In t^ai^n U|p. I j n^ttilpip u, in i 

ETC* atrooKor, aitd mlnpd tn w, iighi f.vfrvli>iii ' 
liar- hand* ■"L"_*_*'**'.l".? i"'^ 'f*!^| y'''Jv, -»>ii^'^E'- '" ■.■■! ■ -- pi'iK, nil ■ 
i||\|uK I ^^»i»rniti 

^ ViiHj.^ ■SilfiH.lllJUlfyr l.i'm'H hi . 

|^l^,^^;Jl. i-. >\w<; i ^|,r h- hmv, 

\ T'' ■ ■ I ^i i'i'j':.'. ii_i>iiiJ_Jiii,-ii'' I 

1>l|th'|r,p, it M'lil-.lt'S la.'i L H^i'', li ^rihtlli'J Hl I, -L.J,,, , ...i^i^ij), 
WI^'hTli^ I VH'i I 
W I \U.\'.iW !■■ -■'.1 < tioi>-T , i,i.iiii(;i::«TUi.i- JliFEtil.l 
IIP, bill 

Vi^lt'lt^^H T'niiriliv>i|[<<r. 

Mhtk^lj'ri. Ki-niiiuj,'.. I 

Id all hiim ]«lkfr ipp-ln- _ , , | i ' h.^J.'^'^-^-.^ ' ■ 1 JOI I'^'IPwIkjIlaL, Ivriiliui 

.ibttg^, 

H rllx'itme. .•niJ faJf, ila^p|l#P. >nHhi7'.f'liin^-fl'i^ 
* - -I- Hiiinp*it4iit-,rtjT?nN'tH ' f^ivg--** < ' nil El. ml Hl.i 1 
LJE'f', II ' H/ifnT "Tj'rp'". 
m. Nt^piiaiift-, . Ll IHIWU'I ind lOliC, LE.I, 

1IT Vi4^'4rt*tp iyJDfy. 
i,|iauF~in llftl l-i' L-i^iT ■ -i"*, *m| 

^ _ ^ rfnllil c^i^BKi' ta* MlUnf* in >'iv 

Jt^iwd'iii'f'^iitt' t>^M^1■^ iMr-^ilWaif 'rifr, *T. 

" ~lRky.i"' rpMridlT' hr3l. 
, miHiii-ii I i riim*. Onaai, llpMKiariiihfi, lia'ibtiiiiii,itT. ^ntrt .. .. .mHi'n. fTTiBSltfT 

1 ntfCHiiw. HtiU' 

'■^■^E^rt^i^ IhiI - -No. .<. low J •JiMSfi.'E'Srt! 

[or .("r .axln. .-o bn.tl« t ™ ''ml't' t 
Mrad I bata nunh plauwr* hi taullr)u 10 nil i)u«JB*m cmtT itoiiRi 

Tha. a Jlfcraiw .thap 1* In ho»« -fc-w mrt, 

•Bri^ ind Bn^. Hi,* 
K. illJi nw , aal iwi 
indr, * P— ar -lU 

— ' Vaat AHiatio p«oduiU«.'-"na 
ABHBl. rm a Ittanrr. ulla- 
u» M Tiav, _. .-Ji'ltttini 

il Bf. HBllr-a* IBBrll], M 

lictw. thU. ^4... 
killii IM DO imublA. W»ka «vbt by, and t bail 1 
dP Unro rHlDllElf Htl, Saiforr a tV^»-ih waa 
dUt I kad ptapppd Bplttlna blaad f*ruiL] Ih^l 
ma, my 1111111* Iib^ * ['haotn in yifs.}. !□ iiiu 
^■nd. Dr WMJiamn' IMnli PHTb liullr tmp im 
hat'O ft BEroHlr hfaUl^r mau. willi lUajtii 
aoubd u a t»ll. Wlillt' I hv.vv hr^'B-ih in <ihT 

twdf J Dill tflU *v«rf{in'' tinw Jir. wiiiiBcn^ 

WS'^Hlil «ltrt4 'm. M rynaunipllrih, Trt-dav 
I WbPk M terd M Mr ■"■I 1 koaw, Tbcro Lp 
□et ft AlnnM^ DrnkaD HLU-" 

Ur. WIlLlAwa' Pl>h PlllB for PaUi l>wpli 
cura ADbanaa and tl>r llw aitoa vt CjsviMm»- 
iiM, bHbiwa thf^T ii«ti)d]lr naka pew blond. 
~ tblBi 4i all tlidr ifD— but Ihojr 4n ll 

^•i rtalw vixh armstotfui. Tboy an ntthx 

dawn la ihi^ ™' iuaHpr In. thd blMd. 

and pure that. In Ifttif i^lmiilc t'^v rhpj- fltriln- 
HlralalK *l IbP ofljikr nf itll hlprHl rliflr-u^.'i 
^ttr rhoumailaiq. nedafltlt. Kfitaltfa, hmi^ 
iHkf^ hi4k«i iw4ibi*p. hlUtiuiiiin^F. 

tbe a«rsi t5#(irt**a t^** ■ * -11111111 

tDOm'B. PE*l, eT fOUPPP, lEnltnElaga Cr PLlEmll 
tut«a cafl"L ourp yt»u. Tinl muat 

itllw Dr. WllllaBDB' Ihnk PUlt ^ „. 

Of *ii *b«nlflU ■JiiJjJjJvEShita! t**m| HiiitiiPT t'irw; 

nun. An, I It OP 
I H'L E'Blb mf rttimt trJiU. 
I. n-f^Jf- » apwlBlJif. 

I r.,i «]l iiu,.lii-ibrh EiHim lllminlrd Btiba' lmtii-,r1iT 

fItiHGtl BIN) ■'l?^'' E-B Ml| |>I PI| .' rut; tm^- r.MiV to WEldl, 

Uiir>, tip MK>fv MlimbofU y ^1 HfM ^ CpiaMlilMi] 11*1. 

nsiiKlllf'l I faatil; ih< .L'bji4*. II la iMKililT^, 
J,.-..-.-. ... ... -MB flfl". « IW ,J,liliO 

W JBBI, JSi.Mtl IH0(1>«*, , 

,LM,nFi'.tmt^r,lt ^l..atMr4w^, rAyt ano 
:Tl (Jr.fr4-,>in«^ lUipwlrtfc. ' --^^ 

Ili'llKH'a l^w" ""i^r <'W"*la.W WB?i-v -T.e' ml ItXj tlMnrttl rwl Wind, 

E^l TiirK ^iiH|.|HlUh.M'i- 
l^H h,rH-, iivrr-j' li.i|| d'l]'' En 

'^liViHti' tHrVr lbt^~' uml 
M Ul liviloi^. £m#i?4 ai^ ^dlhi^. wlv«l>]« aJibilLwi P 

1 kl^ii^iUililU hMjIlf^ 

..■TlJ^■^.^ta4:n^ tbmtimiin^-tfmfi*^ 

iM i iK+ni-. HftBlHwn, l^rrliTfc Kyii^'^ 

RM|1|VJK1L ^j|p.~?ii M''-' iip«viB«[, NWj Etw t*ll"- 
f,, 1 i,L- W K h-|,. <i|ii . jmIi-.. JJ.' llHi-nci' 'I 

TtTiTttririT^' -Jt^niiE .^Hi'iifLHx flfi l-LtL iirMM ■■itJ 
iU. hitl HfirtaK'rit. MrlL. t'lirUli l'|iillBL<f <.Lt inrUi. 

SPl.Kftbih llir***Ekl.V«i W-rdh.lu' (KralUhL i^m 
Bfir* jj'i . |hrE . Hi riifiUr Illd. Hr|l_F.i4i - 

leihr SiB^Ji^ piJAO-L'AiK. kriP wi 

Tw. jjutlf,,^! UnrTiij^ HwaH Hrnrrft. '1'" ^; ■-. 

J^|lJ>. I'l 

F^iJji n lEJ-.. t 
|-pH>i liwti.... . 

L^]j'A^Tl\' ]3ii HIKI>£J: Itfi Ml. tt., lit M; laUinDt 
1^ tt.. Tfc Ilitm*. TM^. lEi'i^i-il ' 

1"ii^rH|lJlET I'T^-j-i-rlr TifI-,| i|i* r.iji'lil +IVf, N|*..a 
J ITil^, ^n -t. fnll.tvti'- 11 1- T'i--. J-- fJb". 

tvft -i*i<iij~i3iikiF,ii 1 1 a', ,,p.r'^,(ii".,j' "u: \iiiij,ir!b, 
> fIT liTraoL-i' : J'Hllrri,iri b^, I iiijM,ri|. j 

]■ m.l'K' - 
* I Jjh-- p'l irilllliati m il t lirafj, ^ 

fll'f .^'^ 'K'blWt4|i l**; *4|';^7LiV'fli1rt11.<^, _Eii iV^^i^*" ,.i .iiiilt^ 

; ''-'^1. 

,i n . :n.iii 
, il . t-.'y.^w- 
l,,j;illLil. 
.. HLj I u.rjtL^ 

,■1.1 Vl.lfMH- 

i ^yltJlMv .i.'iLi>^iiM^ Tf' 

^ I iii.Hij. i'nv*'niiii 

I I , \ n -hiiLE-^ \i,TH*i.l.H 

, . 11, ivBiTl- wllj. '^if 

ri.'i^'i'lli'ti.^'tfVtill.S**™ 

1,11 ,l.„i' •'''iEJrJIIr 

«J,i|t.lllBjf..,li,,i.,t i« *«-'SL I ^ ^iMi^iT - ■ - -II.LW;., l..tn_"y .l 
^jEl'tt, PU FHl ItlllB, I T>TT?h, 

i,f KlBTitli.fl, i>,lfiiii,inn.i A ■I. .IlljP.ni) MtUl*™ _ M'ttl thlllflA,'i«1 1. I 

fttrt/'Wi'lti ill , I~v*("pn~Aii>i ," (ThaWii'ikIV^ 'hH ')w "fi^^-HifikL' HPiit]> I IJ 
. Iii-Bi,, O. y L^rjMUL af iaiu-twil^'al , tt'iilTi.''irtpHb. I 

r^iH. wpn brtrt, ■I'T^p Lkt 'iHii uin, uihti),|Tr' 

ru piiL-bL. itL>imii. ' - 

1t3iiiEH(^U^Pki:"wti;> IKvw.T^iirat 1'>*i ^i^^ U"-''^' |i 
t ^aa. -pn - ririkT, worth ri. ii.*o»»^ * 

^ ^ TimM' dati-a' Jioar, Jt>i^h«, pW/. MMt|i,miiL.I L'^"" 
iv' Ham, (ta* nafc(«_El'lBtiy_*iJ'pi'ifL?L, t^' ^■|''KMwj^i^u ii wiii -uppi'-^ . 

Siit»n*l- BTniTTOTvri^irr^i 

-in,!! Tilth. _pi.r 
Te^'M.^V Miiil 'I \i LVi'Li'li HIIbE* 
rum \*>\. .1 t> 

IJ 
tiinanrKr. n I Ijn IP l inMI'" lZ 

fh^vn T.«i i*. ■■>' 
1 „. tt.i*>,if:!,;,*t., kit 
( turn .fl.iiw.i „ feifwi' r" , bt. , .1 ■ I If 

National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1320263 THE SnWBI MOIWING HER.VLP. SATT'RDAY, Xf^-MB^R ffl TOUIt PHOTO TAKEN NOW; HHin.AHf ii'BrtHm. 
(m „„ iwq luii.- I'-i'i. 1^ H BE APPOrSTMBSTfl. IN THB 1>AV m otfis THF3 
CROWN THE 
CBOWN 
STUBIO& HOTCH(Wi>-S INVENTJOXa FOB THB DKAF. 

THi mSSAQQN AND THE ACOUSTICON. 
FOR THK ALLETTATION OF DEAFNESS, 

MAT BH INKI-WTKII, fBKK flUABOH. 
IT THK OFrKWe OF THE "Al-OrdTH; TATENT*, LIMITBD. AT A COMFOBTABI*E f KIGE. 

niK PLJLLli Tl> GET IT^. 

HOiiHSB AN» soira 

553 r.EOIHiE-flTHEET, -HAYMAMaej^SYDVEY, TKR xtHiinndii or Wl ^ ■ Tit/ psice ^MTtBM ' thrHI P[>pUliir iDfUWDClit* r' MABCUS CLARK AND CO.. LTD. ISfD eOOPB AND CO. S 

';*^[flr.i>°rK;"'^;?; A"^Si;?"F.3t' A B B A H A m*p. ^m' WMM * 

■OCT I) YllUK L|Vi;H, KillSElJl. STOHAl-U. OR BllWELSt B« flKT 0» 
" UhtlJEK, 

XRT THEM AND THEY AVILL SET YOU 
RIGHT. 

'jiiti^ YKAiiK- ExrKjiiKSt.-B UAH HonNT, ch:t this fact. 

%i^^MMt »y .1. S. AHUAHAM. H 'J V.JI, liKDUi^jPiSq^, 

si'i.ii Kvi;iiY«ut;i[E. i9, ly. Hiwi . iPAH-raLAunir- 

Ml^DC^ JiL thD Rv^lnm for \Mt^ T>b«*- montb 

tc^rftl hp-Bdlof of "Thr C^rohlrm <tf 

br rheda MLjAtOvtrb, *lfl frtrOHirfr 

flallao and wbo wiitc-n ftbtfUl Abd' ' Haidhl , 
HQd 1>T -MfnHl -ilEad. -wbfl iKfklei ihm ItDCnl 
"ubji^i-t nt J'AD-IilBialRiii. The llh»l'B*nil^ 1 
f^Ulmfe wrltp Tilt knpwlfldti. N* Kur.i- 
ncuji, bd uri, twrbap* pmptlBC It. Vtmb^tTy 
prt'ltinil la tn- mbla ID writ* itHiilt th0 POJ - 
t«d, J«d ASurnpB^D lltvntiara M* i>0 l^d 
hEilDFT <ir LbD Tuirklih tiRt|«ii. him—*t 
llr clB^bui Uut In hli t^bv iHtk ttl« lOltU. 
"bafatnt Ihn dlploDKltat tktr4 VM klA^Pd 

w(#* -in .44^ j fttf fl | i :-w»iitrd *• 
»i* iwt iriif 4 *»l w fijirt :*wo' 

tn>*/tMr:ifvt)t ^ittmifi*. from 

*tii9 "It h .ivin«ii.-:^-.o*iii>»ti')i ;,:*tntei4iMt 1^' 
i^.« Ai]^,itbdeiuit4«'.AT <(f^3^'«:H«M 
la crpBirtttto^gplft ■«wvt!*iil|jr;;-4!»;:jn»^^ 

*lti^bfl^ 1# PKjni^ ft «n1d H4|U«l tbe Bul'^ 
tu to htiittefr iHiBd of tM* FU' 

ftMla mmptut, m*d nam It « tapt-th ivt if^ 

iKllWtiML, Ml b«* * "T P"*- 

bDtriM44tf llia»^T»p #LW tibi ■DTinunenl ol 
millldDi al ItEAhtttaBata pfiti^m. He takkt,^ 
□n krtilitln »li«4l t^^mtlUM orlfln 4f 
Ihe ImuMe. TlMt tM WOlrlil Of JvlUA 

batlln Tllltlil itiMPtt uA UuwvlImiJdi 
i^rtiAk all bnndir j^hm^v^ m 

i>iftl Aupplkq br Uifi^ii^iinT <ni|i^^r< Pr^' 
tefwir Dvtifanitk^'^ |bDiuinpliK>o af ibo 
p^»p* triKtn to «i»i*ifi!i> *nA9 TTTBaiiy ^' uur 

in^t^lt C|«ir bUhif ncfl t1iniii|ttl4ul lilnm., ' Th>: 
of the rrnAlflfltaco tyi fim\i 
■■■tii^it'- tiit itpttnt'tt- ^IrfiJ tit Hudnli.. 
o]«cirig imrrtnt^ pf dlHifl^ctjon ■dd t 
i.re PDndlAf froin CanetAis i lootli^ CT^rr 
p*ri trf Ihc IrfliTM. Thftug*! Ihr*n *irt UunchvJ 

thn Kbi-lll ihf iTt^iiLVfi forcfl 
r htt at I he Emperor W 11 1 lam. Iw 
I h|« wrIifr'A prrtiliiiN^Di roacrntlaD, Adil 
bi mftiDTqlrii thMi Itir Daihdid rftllirftr 
qu^mlOD In \r.lnm ij l»nLjn>] h I ! frf tan- 

iRlAiDlBm. If anly ber.iiid'' rirriJiany will COtl^ 
ti?ct ll wilh hvr BuThiiH'iD poflueiitluni. 
h ueut a( Ekeeklbi Ihq muvtOlfni Indl- 
»tm m del-itaadlDK bcttmn llnBlaDd lad 
t hn r br te LHn nbji a 5! ilcf . ncniiua Ik, 

ond Bulcnrli. ThlF^ be b^4*, WQUld 
44ini'r a powerful barrlFr ^^i^^irn □^riHfiq IM- 
flLirPfn^l^ nnd TiJrhi j^ in Eurpp^i a^iI Asia. Al 
m*- ri»t of lh« Fro^lpm fli* P^n- (ilimliiii, bi 
t^||«Fei. H^i thf que»ljm u la wh«tb0r Bu- 
I#a4 or tif TmiPT ibHlj mniiPDce Ibe L'DUD^ILt 

tn 1^ "NJ:iie1t4iDLb fTcDturr" tb^L Bckiiew^^ 
Ifldged ftu fbi? rtr >' , rrof^EBor A, Vamlixfrr, d,9tl> 
wJth Ibr p^dm^- from lEii" bl-u'rii-n) uit 

ncim^ i(Hnit|'rjhal SI'.- In |T>51 fiD ]:,LTS.It|Te M 
PLbCl¥ ■[ip'":tr Erl I'"* rh" (rTfllftD ElD- 

hj« fr|(*ndithl|h for ihr- Muliaii M.aA br^AYldiir kI 
TIb^Lt iimv4^ (iRltETed [he hop«<fl of m. rfTlftJR 
uciLlDp. Hh ddubt* If hlKb^ff-lA^f^ 
ai>4 lq(*oiDiu prlu«fl like Wllllald i'b*. Hk^ 
ani" nLII *vor AVhtdKlB. bLuuBU wlLh u da- 
ItrurHv? Bind MrbaroMJ • Hltme M Ihrnt at- 
ItlbuleJ Ed P«>i-[hUm|pini. ^D^Tq itia Con!- 
^uffifler did- DD^ Rucn^H iBrB. DUCvUa 
will hiirUr bfl ■Itildod bj 0*rMD En- 
Vf^Tor, To lilil mind ibi tntretx Id islwa 
RBcrlt^Uln 19 1^ lacHRud (BeHltJ** tAT ptab(- 
lni(niiitioB» riD^er in^wltir|airWi viiM 
■ifflfiDflH And ll'UnluPdi. Id .A EKaUSH HALLSTAND8 
IN WALiftTT AND OAK. r ir FH-;irt ^/'i pit^Fr i,bri ■zt j 
ini.inn, M.riir..T'.. -I^HM | 
^Lrll 4<. nr-E .-r iFUfin l 

J. I Ji>i H- 1.1:! DAL WOOD AND CO., LTB^* USE PEAKS MOSQUITO Wm^^: PILE P I L II a iKDBK >. iiuBi^i, wdiiri iiii,w. fuovci An FEOTmon. Wjjili f.ll, llmfl 'i C4 fauilDnu, fTLVHli . «l . "If (hiinli^.H, Sfwti:iPB. 

II iill_ It. w linNprinl ■^T.'Ltrif, l7irAiiiTV WAS ON TUB WANX <Kf UMVplored dDf^lnrR, lawyarJ, 'ii|ii"l/Htfl<pil*L tflR^hera. who bf lb* prrf< 

|]|ilr cDKpptltlaD lover ib« nistuR- 
«r ^rafeHiani, «jid rflTm j bucv i-rRrDtd- 
ud ttonirtr* ii« BiBTe d*««orou». ppokipri*^ 
But vfaLI-D ndjqltung tbl^ bH -cDPitfndR tltiil 
<)f!TIDViy I* ailMd irf EDiUpd ID ihB ISI*t- 
Ler bf tecUdluL f>dtt»t|Qn, thuUlb ID wvma 
tbD til«bflr brtMhM th« rwiUllR- ft" man 
Bik^irj t**i* pnellCttl- Thcl* mt*, haw*"r. 
iBCbBlcAl Rrb«J» *of Aetiv^Dtlw*. far m.r- 
tJHDi. for for#n»"d, l»f iii*d«prp, for ilme- 
toH pf iBduBlrdjl nRt*bll"hinenJ.*. tot mr-r- 
c1w<ER Btid b«nlterR. *hnw Is inn ViMwr* 
llUVfiTRiit ipiiruclon caBdart tevbdlrBL pchnalt 
u IP At tka #tPH ilnw ttiB 

prlier docJtdv* ID TMommwd ths Omfti* 

iB, jnDif. K^v*;^*** » i»Mt«r t^j" 

b»diw. H*4w«Bkj»0Sntar(auha«^^«^^ 

tifBi aJar ^ iKbonr ObM «Uiy(Mr„iii 
RA^ Bca ttiB Ldbaur lepdef ^^^ilPV ^ 
hinHli Kitk <tiMtla)> ft' 

renitlliiilAn oT the lytJcl.Ulu I*, or errn plf- 
tl]*.tiP nf □l*'m.tpr*. rt^ IPI Mtl**^r5 thni tllf 
workman cr^oy. rimBiBani po^tf^r. 
jind »irh Jn.t. power r^no malie Ihf HflUM of 
<'.0tt)eLqEik wbn he will, yiifl rro^il^w nf 
^Mflt a*. Moii Mil in I DO It* Boi polill^.L bui 
^QBdnhl. II. eoo^frtip LIP dkptrktMlloTi o( 
ir«^Et^M fn "B hlFHorl£.»l ftDd uieful p^«trh 
tl*' Tliil^f- tr*^'" ^1"*' ffTowih or Labour *d- 
ill » 11" reioro o| ID J^IKior "■'in- 

knrwiif, '« lira imiTMiliio tbil Lilwtir i. 
dntiKHl to «■*■»* • prfSmnmiit i™iiim 

In Ihf Houie or CoinminB 1» mil fouo'l-'l- 
ODlr )tt dIplrtrLi whrrs lAtwar ti hklhlj o^- 

■uiipd lit tumeguiia <»iild ih> rii'ir" 
ol !!■ ti»4iui« M itmoiiitetr .dnm^' o°- 
Tk> ril!6»ili (fMlili rtftilWM !«M b' 

■! (k« .iMWit* «n tMt thoir rlllit 
ot iwMtiuMH '.•!•« 'tii#,' lui)i g( tb'ir 

union, ^fil* .tW*M**|: >r IujJlCl»> 

ich.>r***jr <\&***pmii(wi( rfM#d ™ 

diiBFiB 13 ^iBd H RUii]l*r luialter Of vi>iu 
ttVRP Uifl LJbarBl undlJatM, 

THK AWAKaNIMO or CHINA. 

Huam. vfilrh tbron 1. tCropi llRht PP Utt 
n»T«miiBt «t opLni^Q imoDH th« CbluM-r: 
pnpJi-, It ll 1 LBouflitrul dSCUUeDl. Vhia 

pUctH^ [1 tieriiu hr imiitiai ^tvt 
"htnttd fiDbdltloni ID CDLhll— foaditlabl dll 
ttfAt frsIB Rnr llLBi^ ^vi^r Dtfltlnrd ^(pr4r 
Thfl «»HjlTO» fli PLfcta (■ lh« preiiflt 
diDRvr, U li |T]dlci.iad, isd rbjp ntAoi rtf 
B4re than KA old-tlmr ^baiixc Dt droiAlr, 
Jt Ift BBrtiiftry, iher-rlnrr, to protflrt tn* 
itftv, iBd taadrn vrDiarn oie-itiDd« ara ft4r 
Vl44d. 0Dl<iifl-"in(i&^i3iff ta dcBQIIDKd. ftoA 
nalEr dr ffff-on peeomfn™]*! "Tdu 
ndl r**llM." (h* plwird, "[hit tD ft^nie 

inrl diir irtMnrf-houiw bpin* rl**d 
Apd our mntrtM •ud ftnfvn pluckorj our 
vfan mlttri «K nplaU«(l uid niLvBTi I414 
doTB br rorelEBvn. Thi^ rrhlnc*!' iri' 
aimmtrM*4 to ndcAdH lo IS*- forilHber ha 
raorv rillvAr-bdlldlQS prlTJl*f**, I^Jt to 
itairM. callcct lyipllAL and bsLIA Uon litr 
lbsmR«lvM. Tbt oiuiit'lo df Japan U iK^ld 

DP ror ipiititiDB, ud tbax «f ladta aa a 

^aralni Ttie 4«iqnt«ti,lt ^Itnf^h ai 

11 worhliiff. 

THE ABt»|l 0r VOItT. 
PuU TOfcr, Id ibB "FprbUfMriT^ 
pMtl-lr qt- ihB .np<lMt*^A<'.'1^A>IF^ttJt^Mi*j.»^flwi- 

.V!«i|ii«k'. .-^^oet H«':4i«er4ML 
vpprdatib In imdp quvtar* lo ^V^H^y^fi «)iktts ^ . . 

erf. Uiautfat. PnrfwiiHrr VMii H ^ ff.: ^M::«k:«iU«t^ iiWM^rt* :^tw4io*4, 

HBd ^i^|t>"4l pty lij>! Mt j^^ K CkU-lwiu. R-tA*U|hl J"- iiif lfc!k Mrir i^iT^. Kh u^ jlWRJt^ %ijU'. .I'l 'ir* lift til iniltrl^ 

If *Dlf ViAli llJ«iliJN1i.j, Iwj 
AJ l^r- ... " i#?in^ tTirrbit, liff4i[| l^; ^f^^, 

DLiilL MflUMTAbla^iy, lifi^rtft lit] U rhlnll Ukd Pkn tn Cire'rnii«ik Bain. gtitv 

. .. , :i ifi.tn. Il 
WS^k«|HU4Hm Ift Nr., ITU [WrllfttWl, lUBipPT* 
vhi^rh 1p tkr pHimlr i^^IlJ^-p' „t Ur. WFtriann llrnrj- 
Hruniwr, rll- Ik Hif iiif. rn.ui j. ii ™|jiili iMK^r. 'k,-- 
liw Ir ilk' larcn It '^a.i iiart-pii.'] 

-"ynr HinU' Urnf I l>iMkr««L llml nr vtU!'l> woi nl* 
dta. ■itn*. Wtiuii-tkT I iM »iu )TT?r(jrTB*tl «bJ 

and 1 ivmalqed vidtf hia tT*ftiiH«l ATf«^fti*Mlte; nd 

■Hh; I % eiiMw»' twttr: llMii nd Vm 

'^mrx^i ■^■■m im i<^-.^ t»* •** 11 ti ll I 
r •h. il #ttiU l^v* amd wl -B Jtri tf''lfdHi7] 
hit. m U 1 hMirr fk4 »iit> hi ba MHRIIIbI, tv] 
WBto ^ik" M?lrd upon hm 

'RnrrthlBV Imri bhit N my ^uaiib, aBd I iwl 
PvHi ID woflffnrtihlr rnlinr (Mrnilly Ihtl I 
4l%B^ miTy i hill tuA^ obflMng iH. how, wtm 
I Iw4 Ukn twa nr thMv MUh uI LiFtiali 1b«k; 

bff irtilDf «hnt r -vvfit t/» ^-J^ A-l tliBH titr pBlM 

rifkL A>WR Ihr bull 4Vf nij' iikIi, ■ap d ir Clut 

1 HBOkl Mrt mU^ m Jt Ml llw ID Cdt Bp, 4*4 Ufli 

nsy 9tri at fHW. bad M M iK I ^ dnplr 
■ntarid tv Mr thlt cdBHiU Tsiiifl pHL tni «« m 
ihem mim^ uil Mrt 1 itdriH Ibp ^Hplaw 

ud IhnH In vtia trim aUidtir riim la hid wh 

d£ thn «De mwdr iiMi g4vr taw Ud^ Hit ^pMU 
Imllfa Vrv n^Pd for tlM |ut Hiiiplt sf f«M Yod 
mv fuHM WfT Wd «d Tint «|d (b f Rf strl* 
It MIR fxmJ^ WkM -ikfa-Mt .Ma. oppoHBt «r *11-ia4fn- 

|^4«tMiUi-'«ti#ME: Md )«*d ta tk* euftHih 
jpttt 'fr'UHift.lWlto^Uw prtBaBt BBj«r. 

^VM '^IM|Wiip*M^'' H^ribuifoB tD ihiB 
drRnT<i*1fiB nVwrlTrir form^f b papvi- br HBruLd 
Cptpder « ^-■ottuidv Ecrpt. aod Turkrf [h 
]Bt| Tarbr dwok* ia a redli^AU^jd vf tH^i proa- 
pvriir o( nodarD Hup^, viA ih* Kballf of 
Uw^^ajHR b*CMn If] Bwri biB aplrltKuU 
■:B^|ji_^^ji:jFi|rt> ftllBbpr^D H-n Nbowed bla 
haiifil lAVW ini^ Tabmh Inrldtnl, and tht Calm 
miiwttio^ raiti wllb ^rfapattr. Tht ttc^lld 
prtitB Id quoUd t« ■bb'fr eho aml^lrltMl fiol- 
Igff. Tfar bat'le-Jovn af lit" ftrt* wai ui- 
rflftanBEvlT r^llflwbd br t^biv Ilmihawl tVllr 
Bnd Ll> r^^pmLoftR. THn? mnefly foJ (llip l#n- 
drnc^ lAwarda dlu ITr^tllDB . Mr. Siwadnr 
wrJ^E^i. 10 rdue:a<LoD Ab.d ttiP fnllajr 

nf xr^&loT rr ApomlbMltr. rItp the 

Bf^plluii Ri larie a Rtiarn In tbdr laVnrti' 
Urflt Lbai kQ'iDUii «Ubrr ga torwari] or fo 
iHtdt ifff- mim. hji. mak* frimda ai 

ri^UinDBin' RO«KV«LT'4 »PKL.L1N0- , 

:|)i#"*T«BeiBPiiltl Ce*M^K-^- .-Ildltv'iat all 

9Xd i«a*iiwa -fci tbino bw' # *ijiwi*bia tfa- 
dtiloK- ' rnuiklth dM not du it. »ad np ta 
liifi TH'tlMVYMff ef Ji4*pBDtlobr^ (fc*PB *B«j 
n* dlSar*^ iV!*i«J?«a ap^tlla* df *»dd|kt( 

of Lb(r iriw'lirt/^^iartiTH ilad^m A(ii>lHt^ 
»tH<lhiw Wi^' Citt^ ^ itiSftBt'. It!](i 

Hriul«i^'r bB. iXnte^TbNf ^laifl^ -Mpu^ , 

'f^i^^^^-:.-t^^^tl^-J^'ibB mBR.|iHi at nttr- 
r\iiA&ttmimii:9xii- 'attain pftonograptilc ^*as- 
Si JHi! [j*itlBnBi> fc^ (Tird t* fdr&B IhU 
bpttB vtfpKTiH wlltL etntlAerBhle huL BOt aaDi- 
^hId ;■ BdBap quoLatLndR /rnH hik* n-, 

UrP Ifred bfiri" THd I Iko Ibe « ri^EVrapl^ , 
Df ihar rtrcDticB humi>rlRi» J<iBh BblllnrR- 
{'Blhrr thuniiim Ir wllltnR if »ETi<f am th^' 
dtnkrBbltllT at KpnUlnii fffrimi Th** "pe^rUl-l 
IhFP. br Kayc^. ti^- iTimtnroi^ Ktr^^^l]/. Kiit 
rr«iildvDi: RonufX'li'a prfc IpHutr ju i l&Ei. rom- , 
Lofl tmm nitULdp ami p.tifiaciaLt'il vllh ibr 
iirn-judlc™ which HirVp broa Idop Mi ii*alnBl 
Amr^Lrai^ ^r^'ULiiR aatj pTanuDrLall^ii], rua. 
harder- it* hSi ^[t-lnton. tisakJ' h favourable 
prnp^ldn ot^ I be pii-bMi' -fJnLnlnn Ci[ Un>ht 
tlTltalB. I 
M'lUlaDL Art^flT ■rItfH Id ifir -Fortalflillr" < 
«B "Ttl« frcHkdeBl'ft EuRlttib, " aad wtollp alvn 
Kdnlttlnv Llw dfC^MlLr for triorm. hri tblTiki 
wfl HbdUli] fintli* [bat £D«llfth oppoilMoD aill 
hHT^ no wlvbt 1n Ana^rlira. tkfi olhcr 

lioDd, br ^vv6>H B'p rtLJnh tliat tPf Pr^iL-i 
(heDt'p arrltifi an invAJuabl^ Impalae to-r 

waMa ibr r^rnial aiacrllon ud wauMdaHuD 
01 1 bn H^nd-wLdi^ unit/ of Koil^lr 
lotitfur. ihiL uf ihi^ ]lii aaartilwod by Hr^i 
RcmBii'vi'lt. roiaprlilQ* SWl W0fdpT:l|# rvinqt^i 
uMbi'r Fig rbadtfr at all ia 
uaajrc, ar lUcb «b|hL vbaii«<i «■ tua Ifbrttf^ 
thn ■vdilbllltin dt itcaa but j&Drbld9r h»i- 
tlYv tdPitrvatlTDB. He G-ODlHdB Uiat Lbr 
tldc^ UTTaitflpl KiakWt il^iiUllll ti^iCqH 

acn tlmnddbBd by kit TrkavinB ilTdn 

■nr faa] tMitfht ta th* mib>«eL ibiai^ 

iliiC ib^MidTli M unv; IM' lw maMc 

l»it|»ttlt If^iPtiM, ttelT V1U «a WvA ai 

fiiiitrJtttbtfil' I^IIHmtd In vflHUddq «b fw*- 
ilodji trMrettlog Ckwlr poubwb weiriinr "ii 
WduM bfl tbe flnta turelr Hdt tbe t^i, 
Fu^AaiIIcu WItvnacviDdIr-," nono. A*& built »p«!i»Uy to withitand roddeu md erireme cltmatSc changa. The timber ured w seasoned hew m 
Australi*. in tho very cirmat*- aJid under thr very conditiona that are to be found throughout the M 
former imirorters, we know ttie value of tdis, for our eiporienoe has iAught u» that imparted 1^itSa^!MM<§m 
built during the Europenn summer stAnd this c-limata ^gfiS^J^ia iti^^Biijh aw prepared iur%liiB:iliiiife. ^ 
Further, our method of teBiooii^, by combined opBii.iiliiiiiW4;|**»^ (i|*%P'|pai!»«w»i^|j;!«^^ fe» 

'jna W'i i&f/^ .-(jliig ^ Alljtmtt .th* amjority of imported FiimiM, Aod. l£Mi |l why, whorerer the Bale PiAno 
fM%lt '^^'^ tkKwt luitHf Mtiifftotioit ; thif if wbf, wherarer s piuio ii nccdod for a home Iti » diitiiot 
^ullage ih« cliBwtB is taort trying, the Beale Auitrsliw Hano i« tho be»t obtainable ; and it naturally follows 
^1 Ml tboonoda of testimoaiolj from all olosKt of the community confinniiig; and oombantuig our 
olalmi and ipeakiiig in the most glowing Uimt of the 

BEALE AUSti^LIAM PIANOa 

BEALE & CO., Ltd., 474 Gmf-ut., BjiMj 
107 Imutoii-at. MaUKnini* 
101 BrlBbMi«4t, 207 Kiit(Hit, g > w t ow n 
137 &iuidl».Bt, Addalda 
4U Kiv^BtKMt, Fartk. Br*dT, Hrir Bmr*, Kn. Kara. HUa Maan, bmld^rtd ntL aod c*ztIa4 ■ dalntr bBuquet,|JI brat .OIBD. AfLrr (ba i _ , 

[iMlL Laamrd. ^ MIBHI DUbtH, FarrHCpltba clf( 4f ikq hrldecrvQm. Tka brid«BiutdB hu^iC bnBkfjj-t toDh Vt'^, V, tfcf ^TMHlMriiB :tl 

■kpC JiUa VmrttM <b*B^ ddsncarr). Dr, Obolrc : w«r» KUbob MdrLol 04^ifId and U«rT I ^r. A, H. r«BHkB, mSS^wi^'-M^vi^^^U^Zft^- pnami Ainle of itDpldr«a p( tba 
VftHtr Add Ibverapp 0D«rd vu. btid h 
^rtivradftr «t cidbtprtH Ab«K im pbwm 

wm' pwHpt, |]i<«]iLdli]| lbfl VlslABjr tor 
WarkB t^T. C. .4. l^i. HBd nil tbo IimWB 
af Ib^ biMnl nt-.^hl Mr. J- QjrMil. w(k> ti 
la Now Z'^iilii.Fiil. Al Ll» luBabnau pftHSnA- 
lufi L^l^u^pDBDt-CoLo'ntl Hfjlbiu, Wbg p»- 
(l«d^ BBhd lb«t Bllb'Nush itic iT^pitBl itebt 
r4<pr«nciDtr<d by waci^r ^nd i^worajte vortifl 
bi|j frdwn, Mpd wa" «tl1l in'c^L^'rr b^a^Bx 
of TdTki rttvfi*lau Ln v#rl(3iu dUtrtCtP. J^t 
liriR Caat of puaafameDt and Qplptcnaacfi 
WM.a. leu DBir Eban fanderlf, DOt f*r^- 
liivelr biit bctuallr ^hta Ourlai prcYlDiu 
7«Rra, Ow1d( tilh. nSiipaalcal •"■^TgTT'h-^ 
tb^ beard Ud Lb m-nU^ad ta 

■br aaTfra»nV wit..'t^!# irai*r aod aeviirap 

rAl^a Rbodtl be ndtiMd bj Id In t1i« JS. 
Aaoeb^r pctiit bs wLah^i] la rfflphBalBe "hu 

t^Bi^d a^nltr. Tbf« 4>mplDrf*^it ^'rm flLildnfd. 
nwrp wfrf Jid rMl[nFitK3n.i^, nitii hi; ini^h || ihal vt-ro 

tftfll i^AB ■h4> VOrjr b«ftr ^-vLJ^tn ^i^rn'i^KHriil R' '' 

maciBic^m^i] t . Xu d^mbt i bn- Min^inr fnr 'J'Ii'j: 
Wr>rhK bad fcBh^rd Ihip, am: ilint what v,\\.\ 

t«iia^ hiPl 1A k*0d onr ihtr workjt hiih^rra 
unrM wV'KirrtM i^CPVtlB^ ,ta tbe boanl, 
Mr. jM^.^n^ ffi^ 1l«.'>0llll»»d to iitkv 

rttll ItBpt^W^; a Itnr b^bard. and tttA 

iriirli It bad Ib babd. and fiFll* ritppiI vkh 
th^ ^ht^livan Ifiat Ihe Iniibiijilrjti wam vr|] i 
B^lo lHt«rrd. HU dnpartmenl had ■!» binda 1p 
fTT lull *t prwnt Fltni-^ In lb* ad- 

mlDlHtrRtlen at \bf varrr Mupghlr and pr^rr- 
*«t "jftlrtti^ nf j-mjrirr iliBirliTK. Hnn h'- Hi- 
t^fidM Ift ((rt fUrihnT iKHI Im Ibn ^ ilj ijf filv- 

Inf Uu boatd ■ frcfi baud in. lh« M(fu;ui1fin 
or iheir B*tn Irdrhi pnd doltK pwar wiib 
urtklnr tn the nf.ar* of 4it«l aii^uii^t ,\U ihE flf ih* pail w»*fc *il 

Ifl lI*lbrtUTBe, *h^re ito*B l Pi > ^ 
crtLblfed for -Iha f:yp ' raslPI oaralTaJ. «4 

I^H^ ixt he ilJed witb * loiiR ^= 

HW^U. Tlie flTdA«r viBllAfu y^fiVl 4.BUT 

Ukqed Id lb* pkOat bnipltablo niatiner, Vb.- 
lortii&KL*1f tbe vsaibtr ^ran aot *ii ™ 
liiuitd liia*e witbrf- and aUbMib It wmm cold 
add aioWtfrr *n U*rbT and f.up d*r*. t bD ■ 

■Tup"' Dar. Ttie l»H It WWWMWE "HS?^ 
nu Wcdliriulijr ei'Sloi w" a»I* in » » >WI' 
brUII.DL all.lr. Tbe Howrr. In . W» 
pouthfr^ r.itttAj Juat now timiil bo t»tj 
bciuillgl. md lltl« t( "'Ht li"'". 1"" 
uaail ttr tbfir Iicf ILenrlf J Irni- 

rtiBO -IjUllS »t. ttei 1H«". " 
miifij lWlrt-»t tbwWl. 

HJi Burrlli-mT QMMWtr and Ml" B»« 
icp li.¥*. tK-pu tulftclJo^ a nvai af ««la 
<luii..> Jurlm Ibi- waa*. ut tn kavwi^ ol 
hi. JlaJiMi lb.- Klna'a IW 0»- 

vtTDfir ijii* !(HeD 41 tr-riM of dlan.r nrtlva 
'■^ui.rnrrn-rLi n.jnn.f^, om. laklnc Ttlmri^ ou 
-Ili":-vlov ,iLi..:hHr iiiuli:. .iia.l (hv ihlrj NJnPB' HliafOf (Hit !plUI« d9t>Tttia*^ir In^'H^ 

ihK. Tbe BK^didev tnclta^Ad ailiafdiii-: 

atj^nfrc^ nafLnun f:artR dC Uui''||tftt'^. |L vai 

drcLd^-il In r'ihlilthlLi']| n lUlllRtoD RldtboD at 

lljij(*r Ht'ldM, fli^l rtrrann* tor Btor* efllrtcnl 
■vnrk At l^'lii'JiD tfiland ia tb« l4ivrr XkI^bj. 
Ji aLi>4 dH^L^tiltHrt [i)Bi At RflfiD an pi^^Rlblr 

n JslHBto-iLprjr irtll br aeni Ip jRVrTrkl. with » 
\lrw Ifl woriilnB lb'' Invrirell dlnlrki. at|.J 
inachrr Ea RMrrfLforfiiil. Thiy nlw-ilon nf ol- 
fltf ri m *J ra^lQWH : — 1*T^-Urt*ini . Mr. T, ('rtli'- 
hrpoik: vlne-prfRh1«nr, Mr. tl rlAyTord: lr«i- 
Rurer, JdF. it. ^lub; »f'f rotary, Minn Rahrr, 
adracpLP VBBaqer, Mr. B. lTi]fC.i?n.. hflun An- 
dt'raa* wva «CCe^(#d U a full? nr^rrrdli^d mU- 

■joaarr^ 
Wblrb vaa pnalpdllrd Iron lait te^Mrdar Mai 
^ft-n aTTadied Id taVe fdadB OB TuaWUr nf- 

P[M^»kinR at ib« t/tr^tm .ptifijr ^t'm br tA«, 

Ulrlbudrnp liAV ilti!UMt*f i : If e^ lt i Hf tinff d fl t 
n,iy^ i]tti, "1^7 HTeatre of BitlWt.Lom Wld Lb* 
riili^Hfc linpTlfll rotfllUlBRtnn'r, i*aDl* 
,ri i^'v^^'UTi'''- till hli< bead WRri a hla?k 

bni '.^hj'h. nr. Tl" a raandarln nf ihf faiir^ 
tiuiinn, bi: nriLBiDc^ntf^ wLib a t>LK h^ue kntA 
3ivUDn1. irndFid irrbirh buipiB a r«d rrlai'^, 
iibM^ lb* p^-arWk'M fffciher ntlcka out 
froni Ibti hack. Tkn corweOdnlifHii at Wa i^o*- 
LuDie quite put tlufle of ibe LadlHt pp#a«qMBi ;t 
iUv fitatii H a ptaln tlgfci ^til 

foat la Vfv li^Hjpii e^A^eavPBt htiug tlTtiii 
br npr nlOfH pt tbo aWo BrtBM. T** imod- 
ir^rk: ibiR narmmi: wma Of rorai bluF aatlD. 
Dfcr wbich VBR rlDHtlr *>!tD^Tald^reH a draBcia. 
Trbli-b rxtond^d dVrP bli bac^h and ubaulderB. 
Tbla ilrajmn Ir a ii>rrlBl mark nf bll n.n'k. 
Tbr batEEini uf Eb*' tliiirl' fraa b^rdrr^d vhb t 
de<tp eda^. Hboul lHa ia *9ditt. ol rialji gf 
jcold. Oda- irf tlB Pl-o*[ fov*t*d 
WBR thr bfV ^laap ot KTHeo Jade 

ibr fonn lit initnmtnlibg !^viM»<,, lTkt^.tlKy- 
DLLqat«d Db fritbi'r iLd^'l^ ftf < iipi|dibda^^ 
h VB« a ifvoDdprful dr««i aod faired p*tt 
fdnikratlun ab4 tntereRt. Thr PdmDtjuloia^-. 
whg L-BBdol. apnk KBcUab. Jl aLlradrd by hi-* 
prlvulf" KmrF^iarr, irean th^n rpfnUnt Ic^n 

rrmk i-ml ind ta]] bat of *b UntllttHiuan, WMWdBop Bad Mm. IIar**i *h 

tbo ir+atMt bitafHt lb* «r* at th« aa- 
■^ULlQiB, Mat apalBielH ud raiTata for uatf 
uJuVdldablR abHiur*. 
Yefwrdar aiLttaiHui Itadtnw Amr n*rwM floedaJJ. in erum TdiJ« dJld d^nl rjbbmp. J l^r. aD4 lira, Bartiait l^'tdT h., „, „_ 

4AA Ibd Mljiat CLopdirtp. V. QeodWia, B*d1lbp bnda'a tnVrULDc dmH brlna beLla[rop« 

p* nmobi.mtm Vdii* aad »i(«afm t^|jadf«1Ulpi» aJtb a hat tp starch. iisLnr habd- * ^ rocflivtHi. 

A >iiHRt wBdd4ni to^b pliev iu fit. Jiuld i ^ , ftfl ttf (ba brldmriwm, irhd na at- 

aoco'rtiBd BH •atbualBBtId valsDUt Bl thBftaadad br bla ^rolb<T, Mr. )te|lABll ao4dwlb< [ ClLurtb, EUddwJrlt'^ on f^ctab^f lU', vb«ii Mlaa 
Tdwa Hall, whtn Iber* wu a Larfq atifla- HeRBn. A. Arwnt nqd J. Wcbb bo-lus nrn^Enq- 1 iSmJljr EdirarJt, trrond HjaufbtRr ot Ht 1^4 
fMBBM of >lp|lprB, aiMBIlIdd Ja r«poold^D0ji. Tbn Rat- Omiv* litrt^b jitarroHhrd l-btj iiiaa Edwards, i^br married Lo Mr, Qtarii 

Id u iBlrLiAUw. fntift Ilia cdffiDlitHi a* tb* corcBSdPr. a r^ccpiiAn wa* afLtrirardi bcid -aj... ... _ .. . . _. 

FblUuraoDtB waA Aautanr Orobaairal kck-[Bt Uotlln, the roildeoot •! Hr. and Mn. U. 
Ili^ Mi4 of tb* ^r^r IdBdanaf*]. A cpd- A, Homo, ^bo bail blodlj plaovd tbtJr bouB ilniwd atmam of Tla^io-tv kmpi colBf and raid- add jraundB at ibc dJapnaat of the blidd'a 
IpC' bttiToipD I aii4 5^ Ei.n.a irHb afl...!)^ jpatbar. Tba trOdillaB praaaDti. «bkk ircrt Qn 

llBdaOtv Sbfirwln ihook bUdllK WfA llfUl: Tl«v, v«r« BUBicrnLLR hdi] co^Ht. AbouL LOO 
vmrmlr aclcomod. ThH XtlOlt at Ao tlMW^t jUleita warp prwr lit. Tb« b-rld*^l tr^Vvltlnri 
yttrrt ft beaLitltul drv«a «( paaeh- ctilPDred r^olt dreaa waa q( blup 4IJI1 Totle. LrlmiBttd Tltb 
patDt(j| dbiOod, tfav aklrt bordered With • cr^^m ni^t l^n-v, with a plcturo bat a( ibaidai] 
uarrpir band of BuelhTmL ralnur^^d rtbCHOB rasei. 

TeUet, lb badlcR bavLac toutbc* vT ibv riaai« A vnddbic waa «slebntfld iu. tb* CatboIlH 
vrlvat dfl tfUba' aid* elwalDB &v«f ■ craaia Cburth at H«JdDilbdrilta en WateHiu. {Mpn. 

ennpi«(ed wllb a wuth itnir IMii^' .Hi^lMr.'4\fira^ ■« tb« nkiinb wan iif^t- 

<n>irD of iRtTD, wrutbed wfibi .^Abil/Mi «M:':|n)r.'.WNiTatfld. and B larce Humti^i' «f frl«bdH 
.CretdBrr, and a P1.It- p Inb ■ <!l>gi|Mt- . >^tdlt- : M' bniWiwIiiTB J t« rltQBU iha caramaar Th^ 
Ibp bui'h. !jb«< wai Ebc Tvetpijppt W; drMi«d Ib *blie ihubIId viik Val- 

bt-iutimi BoraJ trtbDtel. Oa ^itllititJtC^foMj^ |pc«, 4D4 ftlrio wora a wmlh ud 

vio Tvt.'fii^: tltlau 1ft k few a#lM(p|4^;w^MBBiia inpi 'm CtauaI «b« bttdawau, 

^'d*> ■ "I*Dd irortp a dmR of wbUe 31U<llD add tacs. 

Mn. Priaj «lim«lD«d a (n fn«B4a iit lb* AM a ffhht« toqur. TlbT NiUlhri of pink car- 

APiiralia laaL Tundar w»k. ppoa«ftt «boQi|mtiau and rcwH aad idld cbaln obA hu- 

were Mlu Ull'nr, Una. O- Br Hlmfwtw. Bn , dant wera Itie iirtB of iba brldLrirDOffir The 
r. C. RofBt*,. MlRR ttopfira. ^^^j Renwlck, , ^Jrr«>r UjTPtM' aod OHvd fioutrr, Lb* fl4aa]l 
Mn. \. ■]. TtatBtoa, Mra. and MIbR Copi^, Vr. . otei^'fJi of ihc bt l^ilr arcDDl . vt-rt tbe trabi' 
and MtR. MBDllloLd. bearrra. tnd wore, dalpij fron^kB of falfiRl. 

A Baf4*B foto « raihf-r a larre aetlF t«dh ptulf dblRda, and vblta ftUlc bau^ aHbrft^ 
^Idofl e» jcridar Ntneubcr i, tL fluliattdfa,; md .)» allwr^ M4. *flm^ft<. T<tJ^. w^m tw:- 
tbto na pnAtdi4>d br Mra,\<?^ ^tWfttt'llwTii, i^^vti^r^ 

aif a tDrann of AnninHrLtLni. the bqlLdlai FdDd «an«tlDD1l>.., jf^fM][jfftt- Jj a Wj lwfe; uii^ '-^i^it' 
of a new roDTOdl al IWr^Dnri, aad- waa bvld drma la Tfiq ,tillj(il|l|[il:7||f.'j 
Ir. tbi^ bpBultful Kard'^n ai^irrnupdlnr KaLF>"' wethit|^j^iipjp|g|^ig^^ 
dr* hdairblciJl JithI hPW ihtl- pardeq Itaelf larjpr caUi 
jpptara la ibr froatcBt a^ui:«j|». TIi-b ra^jVlvw* 
M^lr itl pldBtt bkwallV4L tbclr beat vtderi At Cbrlat rfcUniL DlAdcitHle, 00 Batnrdar 
tbd 1*flQ»SCB of a b«HvHB(t ifriaHh and par-^aftvmDOP, Oatvbtr l|D, Mke* CatbaiipB Aird, 
tlQularlr tbr niiia4« :or tildainiiii iTDBH. pwbe aMdad daij«btBr of Mr. t^ranciR J. Aird. of 
tbfl Bpitt linA tfni'. Wi^ u j^tartBihip^ 'PnarHD. wa* marrJnd to Mr rboa 

AT iJiK'/M^d.^^ ^ Ptmg-ii^^^ Wm. iuthori, «ld«t bmi of ih^i late ur. Tbo«, 

frare Uliuij^iaui:; .jttti : Falrr Jifr ataihrrp. of flrdnor Hr stBibvra vai e^up 

lAMpa -wvirv alaidit ai tblob Bi ibn clMterlfiA part«d br bta bT^Eber ai t»kt man. ~' 
iiiaa Edwards, -kbr 

Maa»ti, rldoal of tb£ laU Mr. HediV 
koBcpttr fitf Ualftr. aibod. MvciUak biw. Tfea 
rprrMsr waa pert^riMd br n« Anr, nr. 
CmnwoMd. Tb« brid«H wba livcn bwb/ 
br ber fttthc-r, waa ardvBod tn rr«Bm allk 
VdJIo, trLUm^d vMi lutt and nubap, a]» On 
«Enbraji]Lin?d ti?Ll «ad wreath t4 draa^ blna- 
■omi. Her ibfl-iTEr bauQMet aisd roid bobll* 
wvre ibu mfLR af tbv brldecrooHL Bbs wu 
attended br t*Q brl4WDalda, Mlaa F|i:»rrflo« 
Bdwarda icouRlnj antl Uhaq ua^^cnJe U'lilie 
r«laiia <»r (b* bllddla :«rl»9 w«r* pala bldfl toU* 
U4:Bt«M^tClM.^bMiKlritb ptnb tav^w. ThM^ 
'fepltf l;p«d»BMf;-U4.#Ki»9^ bouquvti wer^ ibb 
••^ ag^'.»> f | idiff i f j<P ^ . Mr. ff. p,. Bdrarda 

tbP bfldl^- p«|^ill4l 
Raadwkk, 
All JhilAta' CHOwAtaL BMyMiriM^ «u» 

MQ|f Bbibrr 1, vbfl« Mbw ^itttdf^a r«i*i, 
Hdoal i^aocbter Bf tfcP la«B «Awan| TDunc, 
or naibum WW tttafriifi t* lb^ baurr ortoa. 
or NgwDBJiit t)nmm lUrHbtt, aiiiat^d br 
K4»Vr Qardoa Ttdr. tmHmtmmA cb« (wnnodar. 

TB^ bride waa dmgwd Id wbltv lapmm alU 
4r|Did|i>4 Wlrb Lfjab ^ntcbet. §bR alav wo» 
B f^srcidel JTsd VOll. Hrr bABUtlfol wblLa 
atedwtir hiuakflt a>l a dUmaqd fId* w*to iba 
ffi? flJS^L?^£fei^?W»> TbB iwd bridaqaal^t 
:w*Pr JIWy». olttar af tb* hrlEl*irwi». 

aad KtM latisr firowD (flyoiier), Tbc< R.fv, P. 
ftmltb Brlod Br beat man. and Mr. 0. MattbuVB 
fllled ihr alHi:f ot ^rMtfintDBn. Ijiler Mr and 
Ifri. r^rtdb kfi r^r .Vdwra. wb^-re ib«i banar- 
ni«q lu la tpri^^. the tart4«'B IraTeUtu 
dreiB waa ar paT> piak cbUToD nlla. and oka 

ware a blBfUll-calnunpd hat. ttllllMiiT Wltfe 
aniunn l«d^?a and floMi fibtom A laifd 
iiuiqber (if VR]iJBb3p preaantB wfr* r*relTi<^. 

A WMldtha Woa tel^Eiralix] ar th*- Prtaby-^^ 
rlan (-hbr?b. NcutrAl Bar. tiy tb<* RrT. J| 
Waufb. SI A. oa Octnbrr Ifl, whc^n Mf. John _ Thr hrldi 

he entrBni'ii up iSe drlVuiwbo waa aJved awar I'l htt filfaer. fforn Oibbona. rMcat von of Lb*' iMr- Mr. Jd|U) Qlb* 

npFd Were t:iri.|ifi^ rr^.d^h In." ihi irm. fomi' jwhllB muilln, trIpisiBd wltb Val4n«l4UP«fl ] 4ce ' boTiii, waa maj-r|r.d to Mtsn (Idicf Ol^a b)c^ 
Joi a Rerl^f i>r ikri'Ei-4'^. r^nti] 'Ahkb bimaland natural oraDia btORiOna, aad an Old- ' I'l^Pt damht^f of Mr aqil Un ^intapf M fr tfii ; 
CklDtte lanipriiic and n^t;*. iiad Mav nuaj broldorad mi. mx4 wrmmlh ot ftruiea bbd^^ df Kcairal Bar Tl« brido, wba «iU DiW 
\*m^M^trhn hrtwrr* irf bonFfaiirble, M;««yrr^ fr^gfr-NtU f Wl €Uw lift^wir frflt: .fittbW. *Ba t^am 

Al^vqH^.Ml(f»«f6^. t* l{i« botmo ^be v4.rB«A>te>1^lM.hVJa^^ t^lSSHi Wprr '^illl . liHtfT^^j^iLtt^^^St^i^ rt^ 

nd wana bnlfttlc«llr ^»ioTAt«d witb fn-lMlaa U Atrd taTittlf of tbv bridai; add hihb rabie badgiA and ibowar IwnqHt w«re alftn 
tDCTiB ar rOBL'L Hfi nml Mr*, Cilbaou apaKd^ BldLbefR EajRlcr of the bii^ecTKU ) , wb^al-^r lb? brjri«iRTOQin flhe waa Jtt|cnd«d Iry b{?r 
Af^lrhH'r pt-rannaE olVarl nor Kxpfnmtn t4 DUb^i weT^ drFnied In wblle diubIIa, trjbmvd wlEb "MierB, I hr Impnon I^Jz^jp and Ma> Byh^n, 

Ihn I'lit^nalniBMl a miiiMa. TYf\ F'ta we% Val^uelniBH lai:4 Bad wJiiii' pltiure baEa. i^bFV vor^ 1 riuai vhili^ iUhU anil allk hJi^LLa^m. 
ijimnkod, minr Tlitlon- comlbi ItOtn Tbrr alio vori fold bTtHHboB, lod tarFl^j (h^^jr gr^iti bronLilnr^ii n.ii'1 ibownr bouqLLf^^tH at Aei afi-nmncin In cItpo tjf preil- all rArib V-rttTn T laH o'i:-!aek a perfecE |(r?Bm: ^^quela (HfH 4! tbb brlila^WBI. Aftr^rMirh rt'd roert belnf ^iTm rjf ibn brlrirqiroim. d ^linj it fampiPdow ihl* Ritb 
4a^ n| bip m i ft iw, n*r LtHWHt Dinp hundnd tpd 1«iir. 
t wfWi ru r. _>-■; j*_41"IW> -l-r^ ■ 

l/iw wuBH WDCiaraul pau nut "I bql nroilr cagTldCfld, 
bert IJllltord. of fiataDr-alrael, 
Boulh Wklii. "tbat Mobbflr Aaliel'a Byrv^ t» 
tfa« b«ii pf aU cBPiadlM lar tadjffitloD and 
MBitipaitn/' HJi iH^r U riattd March l«tbi 
l»t€. ud ^raiiiiti— 

^'■Eor aearlr ivo r«an I ■ul'dnd iram tboaa 
ifVCuL cUQiplatdia to a (aartul axttbl, and. 
HkiMt I faai^bt ill JDMB of nBdif:4bB*, and 
dlfitod nr^'l' moml cirefuJlTa I fi^M td MJJli 
aar Jnipre*»lu oa tbi 
Ibpr^ln-law lold rac aboui . , 

Ryruf. I ifpl a bi^tilr at' 'OkH'J 'ml'' 
doiB wlLb my Tirxi meal. 

PItOXFT HBLTir '.ciiL HQd couiH-n of (bi^ .I^litrlCL NuralTif an. 
RoirliLElaa Iu Ht. Jobd'a 'Hall, DarlinEbumt, 
lant TueRdajf afierDDDq, wbeo UEbr RaiTRan 
rntiEiall^ ilrclarrd ibr bcuo fur iYf PMj-' 

BfM H^pon.- Thr bome la EnoaL conLralli aitu- 
■ tiKil al 113 Murroj-itrHt, Darl I tijf buril . an^l 
Ii ft raqtaniiblf ibftf-itariH ^Ddlm, wltb 
<t|ta|iTv #i»0Ba64%ii4ii tor tbt matraq tn 
rharii'' and tbfr tno biir>efl at iba aaiocjatlan 
wha are rnfularlr vn^aii^d Jn atlomdlnf tha 
VTTy alrli pof^r to tbelr owd lioiDOi. After lo- 

frrr.4.Li:iiK ihi< hnmi", ML»r fUwioa. who wai 
aiTniti pan Led bj ttte prailifflata of Lbi varl- 
' nuB <]kiiir|cE rnnmiLiBCi aad br Capiala Vrth 

wrIlcR Mr Uer- | ^^j,^ A.U.C-, w<<ni evtr to (M. Jofaa'a HaU, 
"'atarlao. S^w ! ^bere nearlr W) ladfca LataHated Id tbi 
wprll of the nRBOC-iatlESfl tiad au^isblod In re- 
Ml^DK^ Eo Ad litTltatiob tnOL ihm pr^aliUnt 
BHd c4uBirl]. Ia a lew well^[:}u»oD Watdi 
MliB Rawaop rormallT dan land tbe baino 
opnn. LAdy iTarlpj. Ludr H MlUan. Mr> 
DanAir, Mn Br^iLt l^l4t«tatT. tba fttr. RohM 
Marinlrrr, Add Wr. r. Pallhfilll. all pointB.I 
Out ib« iQod ivoch ^oa* br tba aifoclatind 
aad tbfr oMd KmeroiM. ft4p.pgil* Hi onlr 
1ft tnoa^y, IHIL If! kind, «iU llHa^ iaiHlalta 
doOiitDIr b«Ui. rrocarlBn. iio. a)| ^tai tpdat 
a^eoptabl^ Tto bEimo \n booa furolaltpd 
br cflajrlbiiilobR from fiienda^ vbo In m- 
"T^* |0M fffepta Dif Ibf oiedlclnfl w<-rn _. 
ana* ppp^feDt; I Iraa iV.||eTad Of tbe •tPBHb "^pon" IdTllaLlonR to Jfl^ar^l ■■i»aa ' 
paJDR BHd qlhor dlitTwtnf atarta J had benn ' (^entlr. hal4 for tba mrpsa* aa?*. or aoat. 
Ro laoc aouHtoHd U an*r ta-t^c [ felt idw^JK|k.-.ts^at4B the buna. T%m raapove 
deepir ihao^hii (OF tbif proHPl fbIIbI, BDd ta ibla.ttviif vu Id llbanl 4kbt *partr ill 
Mi«Mr 1 caatlnvedh Mr tmprovtmcut wai 1 ■■Hi— iTT tiiTslLor* waa ^mrrldiid. Af- 
rapid, I beaan to tieep BHuwUr lnt*ad nf ; tdratripb t»a wai handed Tpund it ibo Tlilton 
iriDR awake half the blibt, apd I lurivitd atlt br H dunibflr of yonng ItdleR. afld lil* auri«l BDVCATION IN DEHHANT- 
tn tbo 'Tutcmporarr" J. HIIIp Utirk-.r 
writai ad InldmitDB aad tb0U|ht-limr*tJr>f 
paper DB what be calla "IdUrablOQ and Mh- 
VdwaMoo lb Oemaaj." Kaillab educatlDn, 
hb HLfB, dDd vRp»c|alljr RaiM«b pTlnari' edu- 
catlfl), U 4pt. if mnliB lUiiiil taiy aod wo«en 
P^Lr. Oeenan edtlcatlOP teafbe* the youBg 
lo inirk, ohry. Rbd abevo til to abey thf 
amborttiBd, and tbta ictvja la faribar drtred 
Into vwrrr OatniBn man Bfi«r be baa |r.r^ 
acihqcil by the noal jKiircriol adaeai|onb1 
aiepc^ of Qervaay, tb« llernian arnj. TbiK 
baa maiod a dofllla pCKpulatlen pf wHliat 
warlieTa. Thnfl Uvnamwkj boa 29 ualVeralllea. 

lUiniiBit out 1 vaat BMmbpf of aradtiaitia. Du: I It,ff4irt«d. aid ot reR-uiTEda laa^ id naidrai , 'ZZ~II"~' m"ZI^"^.^" 

1. d.B, b* doubi.*. «f- ir uy\.j<i^^ *n.»^ r^r a.ito™. . -^^^-S;.- $lS 

a ToattBf for mpatttUtlon 4hit Lhrto Obt- Uabiaada, Mn. fcoit KTptebar. Dr. DhrM- 

■aa l«V*rMUid ara (valnc oui aa *v*r.|THX fiVU T1UT ALWAF* pVftB.-^rt | ttha, Mn. Wtrnmr Tartar. Kn, Lm/ 

\ in tbe niDrtElba wlib am appeillo for break 
faat, and hi»hBt tl lor work. B«ton that 1 
tHuaiir tnt up wltb a bud tut« In nr mnitb, 
1 ilcb twadaobEi. and *itb mo trnmn tor wvrk 
of mry\ kind. F^inh^r, tfe** ^tTVp rcRUla^H 
my bdwaiB, aad t jraihad atnajjuli aad. wvl^bt 
daiiT. wm wm m iit.-mAr- t b«n iwMt 
wo* awitoiii^"' _;' 

Mct^ ■vfl»t B imp 1« fti ftbaoNlfr ipf^i- 
If fQir ib^lvBRtlcid. bflvdwiba, uritEipaiton. 
ll«pp|eRRDeaa. Il aotfl dllPViiUr ^ 'b*^ orSBPR 
~ ' hBitorld* tbam Id naLnral wem ontr iO^> pleaaed la abo* the TlRllora 
btiir tbaLr a*w bojoe. A umaai r l i^hopa praaeut 

MarWMi at Wt^, KrL DiafaF mM tb* 
Wtiiiti Daotar, tb^ lur, o, Daak, ifn^ O. 

|L Italiben., Mm. R. W. KdDK and lbt< Mima 
itnaia Mr*. Hemalvj. Hra. Cllbbprq, MrR, IV 
nUikRdu, ttrm. UidiBT* Mia. HvKiabli. Mfw. 
Belbr, Mfd. «ad lUaa foalr. Mn. IdLwr* 
r. WIJU4U, Ml» HaiWit lUrFl*, Wta. 
Jr ThoapaH, Mn. MhaUiirr«» Hn. rlta bDVi-lcd alnoR thn raabn ro«dr HrH^t itiv c-rrciaaEij a wMUlOf bt^piltfaal. .ui t^rvfd'Mr. 1Drnr.^i li^jlea, t^rchihi^r t}f ih" brldf, ai^t^d 
'.ra^'LlH^an were prEivld^bd. aat tta« lEftilljAl tba UElJlJirr UaH. J&rda^ Iba BUBBti num.- nmii. A rrn^nplinEL wiiu Hfinr^arda barjag about Ul ~ abf^ld ii Ehti icaldpaiie nf tbr bTliir'v pt»nia, 

,;.|k,tvi^.b^.{Ot|W|it' JM abdbt ta^Mldvt.-Wwt pr^u>&t. Tba 

W.ttWfnMi?^^^ bB^^veddlDB pPidwjtlf.'TMniiffP' bcitb bandRciniR and 

dt Mr, J. M- HAdlBaM, Tapb Park, aad llllft«l«<'*t]r. T.iairr ta Ihii airabiair the bappr cnupl* 
Pboabe Ciyi. ealf dBUCbler of Mr O, J, tll^M, ' 1'''^^ '^^ Ibrtr fulure Irinhn' be rhaEn-wnnd. 
nf aomnrael. HlaODiQreH Insk plnce Th(i Riiw, The brldt^'rt EEDlDR-m^^r >lrrJii ififtn flf ITi^r 
4'. C liuDBtfin perfoi^vd the cereoLEihEir. TbejSlclHDn n^lnFh^ wIEh n hat. la mnerh. 
■lella n'H«a. J- AndenoU, and Tboaipann. M^a. rhiirrb ir«h phe-ltllr dtddfaldd bj frteDda, a A wedding took. \,]tff' la. [he HetboiUlit 
fllbaaa bad lbr«i laluablf- aHhatnam Tb' Hn floral b<-ll belnp aaap^ndiil tMift u mb lm-^urcb. Balhunu oH TtE^ar rirfalnt. Nn- 
1adi«: dpi^n* ircai tn^iie tar th^ aurrt^i**' ip^diat^lr orer iha brldd «M bnAfUmm. Tbo '''nber f, whtia Mr- A- ■f- Mtrrif, <?T fllbbl popular q£ irhlcli waa the ublqultoqa farluii*. 

y filler. .t>ta.Atp^'Vt^_.1tiM^-t$ii-.m^ 
and Whif .llblttdBIt^' :p« l;bi«> Nw« ^tPl£ltfetJ 
braid '^era«<Tab, wblnb waa uwpd tvr da^el^. 

Skipper VMt IM^rv«d Ed Ih^ achonl mrHm. MaaflCR 
of Toa^H tn flUvi^r ^(tftln (?<iUil3 lhi?i^ 'm maka tb^ 
aupper-EAljIr IcK^k Vr-ty hpnuElful. hi Eh*^ Mkanr whleb DraWdvd ttelC ifd^fflJl. 
Aa «fl4orabk.Ai:lftr»«4; wab 1 iBt at Xjtrafb, 

- _ tMV.MH- 

pieLion pf tb«ir Biv vtsdib, wbcm tbnr tn MIth asd JUtii»: CMiuK^ bridfi wore a dreaa of IVprf^ ivbtta RiLb. 
irlnimvd wllb Va]es«|antm appLlqiit!. and 
DblHon. wlih aalkd court irftlPr The VrH WBa 

«Wbt hr ■ wp»ilb of eraPip^ bioiriona. and 
ilH cnrrlHl B iliDWPir bouquvl of cbolc flnw icidd EarrriPi on wnrli aa w«-ll ai ql theJr mrm. ftpd wore* a b»«h,' bOEb \bt< t\tU of 
atudlo In PallDR'R-JiiqlldlQ^. rlaUort tbe brLdegroCfn, tbv brldeaiUalda wi>'r« M]aa Afha Thenpied, Him MlldtVtl Mar. KPd Mlaa 
Otara DttaGflKh UUa Tbonpaoa waa In pale 
VUlh. iipOi^ jhiA qafftoA « ^mvwi ri4, wr HFTa mpeb InterrRird Iq Ititi coll-ectloB a( 
plcitur?i. Bnmo of wbkb bid hlraftb baea 
Mva AL Ibf^ Rural Aft SEirlel.r'i Bib&UlM 
bfll maar wtr* &PW. bfilnt Ihe raiqlt pt WMl 

t:!^iMck> raG<-ht riRit it^ DubbOr Pdrlbif lb-' litfta Pf »M brfdacTftill^ jWAw mUt^ Mar 
rrtfmdoh Mlii ttlaaebt Thaua noatrlbuirHi Bod Hlwi Clara Dubdob vdi'b Iwt whjt* allk 
lo tbn f niorinaat M tb nna pwedt by h«r m\r.< ;i.r.,^ ^. wlih rhiftoD banneta. Ther aamed 
inK. whkb wii IdlfcBk Mptaalut^. Ahmi : , t^^.^i.h wjEh r*d camat^i and ■tnaat^rR, 
ieventr lunta wwta prMnt. aantaift athcnianri ivon brnoefa*B ffirEj 4f tha brldefTOdvi. 
belna Uri. J^R, M, RobtrlfAtt. Dr. aad Hra 1'bp brldeRrmoi wui ivpj»rtod b^F Mr. VlTfftQ Studdr. Mra. RodKva. Hlaaea T>t>an^, BIr laipun 
aud Lady Orabam. Mra. and MIRb L^ngrt 
OfTfld. Hra. Iprlsi, M.tt. Tom Manbill, Mm. 
ftbd KSaa ttlFter Bn^H B«r, J. H. aad Mn. 
Mulwi, Mn. Ud HUM Anald. Mr. aad Mn. 
K. MHfV'Jmw, Mn, F^tlowa. HIh luwt 
Itapban. Mra. Huitable. Mr. and Mlra, TTontdBi 
Mr*, and Mlaaot PttihardlBfe, Mr. and Htl: 
Aahlfiy Olldlla^. 

Tb« CntiETBcntiMai Churcb at WmiHm'a 
Bar waa tbe aorrk* * waddlBi dq Wedpei- 
dar. Ortober 31, wbep Ml^ft KlBllr Ll LbA- 
baK. oo3y dauabfer if lb* late Captala' Laapi- 
han and Mn. M. Ah i:«bart, Wataan'a 

fiffBi, Tb* (4nrtk wm tMAJtmtr mprniBd 

br tbe HlH^n Fa^Efrvia, Martih, BtlTA, Aftd 
Bttakntll with frraA and ftVTBl HtbEema 
amoDBbt wbJH^h vuy n law woddtni tfall baar- 
Lni iha laltlalR nt iho brida aii4 brHlVirnon 
Thft. brldd, ivkn w«a awu bip Itr wia. 
(M|««ta * J, .^^WflL m* ft itaaa Mlb «!' 

yM nffi wttftTbi^THtii p»N><b*t hUk btc , _ wao marrted lo Mlaa riorri* Prajirfta 
Pf^ppQlUr.aliivat da^cbw ol ifu Ibi« Mr. 

awajr br b«r usctn. vr, E*. ManiktL watw 

n dr«a of wtilt* moqRaeTloe-dP-aole, trlnmckd 
ntLib Vftlvni'lenTiPR lapf nnd Inaertlon, an^ a 
uroalb and v^il. She bIbD' worp a jpatd watch 
and muff chain, and a rtibr and pparl pendant. 
Ukia ^Klt of I hp bTkdeaFDDm. Tbr^a brlfl^i '- 
'IWlil^W' pthJ*' V«Vr In al tPtidaacfF, the Miu«B Lb. and M. 
■■ - — t^e^Ubd £KlRlt*r*l ndil Mjvp Eunice UarRball 
>f«oui]n>. Tttt brlde'B irBteltlni dr^BB waa 
of HFR-E'lDtb lilu4 illb vollt, irlmiBBd witk 
firU lirn, and a hat 10 oiali^h. fh^ bappT 
cdupl* ih^ rncigtqt* of a laTfv num' 
ti»r ot vftlBthl* ifld uiafiil preafeBtt, DprlR aa Leal man. A receptlno. w^i l|vM 
at Iba Dlapenurr Hall. Bpmore. 

Tbe mairlav at Mlaa n«rtb« Muriel IHti- 
Qni^^ fMbi4att|tbtflr Dt Uti lalo Ut. C. H 

PtuiMdii^^, iod or Mm Piti-o«nid. 
with DFvniijnrbU Bidrtw iut« ot Dubbdi, toa 
at Mp, M. BaHqn, qf JkwrrtmN NirrabrF. 
leak platB at Hotr Trtnttj Cbareh, Dubtm. on 
Wadanadar. Ovtrt«r di, ihi oeraHar brpiDi 
ptrfariHA br tb> nvr. tk. Hr Irattnr^ 
aialatBtt br tht Rar. C. H. i. Kittb*wi. la 
f'dnaiimiEBEa Etf a twmmt fanllr baiBfiTBMnt, 
4b« woddlaii wwfl kepi ai qwlpt a* peaalbic, 
bql aa boLli hrldo aad brldeirftteB wer* to 
well hnoWo ip Dubbp mftor frlrnda aiRi>mbl';d 
Bl tha Churah to wlineaa the oeriEOOPf. The 

brida wm a prattr draaa ot PHkit urtr aad 
white B^Eh TpllBi, wllb ft ureav latd f^ti and 

a pHlo ttoT hat, avd Hrrlad a hoiiquet of !aM' la'aaal ***** - ■■■■i"rf^iiT "Tiin 
'^""'.'^1 a dIaudBd riMa ^'u StlpMe ■nfSiA?. iT^ Awtl^ puT "9ano ILtHe ttnie api." iara Mr. J. fl. Barla 
K<rlen«coLt, WlA , I «Bi iutt«r.lnff fmm 4 

Bfivera enu^, which tbrditonad lo lake « 
aerlDUR farm. Hearidll Bo much about Cbam^ 
b«irlBla'a Ootuifa hmtidf 1 daeUM ta civ« it h 

tt-la" ' ' " -'---^ -- 

plAtaLp 

fiTHL bOttlBa^ 

ttt VBJOrv or a mth 

lie addldwi of KKUVBI ■rXOiri^r PUJlb AHltn KUp 
■W«h Mrttliw EBTitvriUa, aad ta a nud ^luabl* 
bljunel In Uw k»HH lee «]] dna4«Efa- pwpuHL 
tiREjpbiic, but H^iri t>^ltat]«u-'&Ari. 

"The B/daar MaJl" Auoai liiat yw«rm |F«t 
4t aa usnusH (aaaa, and waa palUu m ftv 
■traate at a pnataia. . Ma «Ih cfeJiL rw. JUWa Wii 'WWpn Flta-0*r*|A aotad aillE^avwdi aud a baaunful Coloured Plrtima 
^.S!*?SS!Li*S ***"-^|lat Knavia*. FoBiaa* witbiq the ngwrnoa- 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1320264 a^;' jl)tejrMi; ;|igi^tll!Fa' heiu.t.t>, sAiirRDAT. Nov ember lo, looe. r Wrtrglan. lUtnnlaMo*!. ud 
mm KdUoM, Bub hca 14. 
Yh]r l>-<rtar li«u^ fhiill rij<l fill n»i'[ ■Kt. 

HhMJEIWOK.-Ortbbef lt .it . __ 

I1\LL. At tl ' 
vifirtli-Mlrrt, X-. 

KilfllivUtp, flHl 

llVRKfl.-)r«vwitHV f, . 
Etkf ihiL' m iL J. Xri 
l*«*'iN Try. HurlVjiii, If^H tnri>. Mr, ud Hl^ W. 1, 

riMiDtftA. to i«r. nd v. u, III* [in,«B Ewqi 
Wif! ^ud at J 

."In InrP 

i K riW^i T|lfMt i?Qpy, SrtiVf HUlfcfl > liy !■ iMVl' TJlUtl 411 ll frik .'llin'i>r' ntmHt^in InrPqr Tn^nmy of Rtf dnrK kitfd 

hrt- J or Id* btdiiritui Bud liimrlilrri. Ilnvl MftftMne- III 
iLAliitlllKKV 
nil , I 1.,< nni-oMt-rnrui; 

Vfl*l«ill-itt r,n fli 

Wllliml, tMM _ 

li^airiT. this fffH 

fcAOKLL-i.t4>va^0rt«Wr\Ki*; Hfcub. irfhe J;V"^ 

Kn. J. A. nirHiTVF^ (1«DW l^bf Qtfwlt jWJtKHt RU^].J.. 
m frf l^ln Btrwirt IUtttH, nf AnHldrw. llTtni'l S-iiil., 
hMfiv, l4h llrliW HAH, Tnmili dftUEhtn WjilbitiLi E.'rKMt 

lHAPlK- HAWTTIOHSiT.-Oi-liibrr in, ■[ ]ff T^isik.TiMj^ : S^^ T.IJ 

PwMintfU4i, fl^^wy. k-y thr nry J*Tn« 1- nl- livin, 

RAird »tr>rll, rUliit Mm i4 .Ti1iu ^'ulkini 4 ViMh'. 
of turn linif. In Jrtn, rlilmir .h nitflil i'iT if 
IIibtEi] Hl'Xh llmnkh, i.E hi'[.nLL% ^'i<i>'Liu 

CPril.T.M.V^Riyn,— ^. 11 V:. .Pnlni'4 tTiuihrSi; 
!lH>fc-Ji«1r. Inr riu- Brr, R- Hiiwrn, JrltH 

f>fp*i»:-iiJ:ftBr:!tT.-i(iTfniHT 3, iTfjfl. ll ci*r rvi*ipT+- 
^IlLHid ■ I tniri I' Si '^ tiivtr, ha riif Eti"^' 'V' br9f)w 
I>«t1'-. ^ . M.' iiJ ^T1'.'' . '1. I ■■■■I W 
Irlhiir r^.-^r, ..f r L in- r',s'",ivl, MM,' v.: 

r.wpr. \; . ■ -.I':.' ^ h n ■■■a, 1^1 

iUufifrn r ..f ^sniuiii H.-T>.. t;^ L .i|.i-ir,'H H.l, S.S ^, 
MUM^IIM. ||^^^^^.. ■ i - r. {■.■i.,„rF.:. ( 1- r. 
-ri*'! « hii'ih. Vsi-n .Ti U 'IhTi, r !. .-I " n 

f^l thi' M. 1^1 r. LukrrLiHE tiL' lim ]. iviim L^iTi' Ji\:t 
..-■Trr lh rtlllltT.- "T U'lirrfnl tf. (I^IVfl- 

niirh J^-ii 1^! I:i:i)iai)d nf Ajijirii, iffli i lirpoTli'tl 
inviTiilM- Vi, iniJH. H.1.J\ In-^rLHid If 

Ira Sirt'.fi;; jin'ln.iTj fl mjf rirar ™Hl*T. Swun 
.-.Ic ,ki.| ^,,.^■^,|l^ TTl.JHW. DmbiI, Imf TM^t 

AlIo, »nd I.r'Cik. 

ihi. ,!i,n| S.ivrn.ibw<r H. llili InAPflLxl !.>■ liH 

[I i>Dd kl^rr, ArfFTH^ WlJbiV. VfUJIini.. 
kdt nntxfHiroftifh. - .lU) riHii.r.iM™ ^tr iwrL , , „,^^ „ <»,ia,»i » i!* -■ -.f. 

ifSS^s^^s&^Ss^jiSsK Ai;i-t;::xmSS: U tncus ■nam imMiBKwBB. H B llwnfnnM by Hml ukartn, ltia.> lll''M..I»f'«>l^ l.'IWBlt::ilL'%. M.'MtlllMH mui.tli* MWCWn tor lUuiTEii u tui afvu., nw. Utft^dfH lukwi.l I'I llti' 

ri-i- [Jm- Jtajr^i'nr (1. itui is^ii'. 

T.h tJLli finii Murn tl< Dljilr^l 

U' \i'V\, ^^rt ALlbUKii, i]L '.: 
Tlr divlrirnil 1.111 iiTiri.irh kin: 
l.lliil. >HJ ^I^.LMI in niii]. Lii-n 
t-^rfWi\ Frtrfliril m jb? brU ui 
TlM. dr. l.irfE.1 bf ImuuLI IlllelJ. Al tir Uact u ist< Pmrsuiir |>ciiltli>Un«. aHlnlAUs iln In Husbm iht ) , ^ 

jTwItKlilt* rredlctrlt lll«( tht ircliailluj (arp of KnEllui jurlln. infl fbmcr n( r. Ir.ri jirt 'rt* M^'Tl/U*** •> 
jwllh lilB(liiiiil kuil ID TOBif. ind tint KWtutlMn uoHtlM. Ttuf tixiii!^. Of ftli- l^" wul «5»t rtJSS?" * ^riir jmniiiinii i.-t \-±tiii ii\ tillU i. 
-.il-lT'i] HirtiiF, Oi'- 1M<I pmim ror the lLa|r.,TH^ 
IT.-, if* .-! liTHMiKh^ t'iriVMT^\ M^iin llm'iin 

\->.,K- Ihi^'. i.jli liiV* Mm Un'i] ii i|i|Hi|i't^i| Hnii. frir (iTLri.^i iHi-t . mI ^1 t trkUi^lttJ^tar. imnni to 6!uTO»»*a reIorm#] ai ^^''T' ««wIl!S 

^""^ i«» ^"-Itrui. nwtl** In » Bptclnllj itlftfll«il d&i^«, aiofit iiej. Wniiiaf? tvur tiiHu^earp "t-^i *i^ 

fE]i TPfli. (Ll- lirl unit rucid DAiurt ur jprE-ji^r. mirl mvr fl«lt]» wAia 4ci4rlet] *'='*'P'iw"i ll>.' I .VI. RJ.| ILL v]ir ; nflrfd ,J««t ).4r tm^ tbr . tutium Autwfi ' Imt iJ III' iMJVk Jn ..llNmllB..... ^ 

- -in, .1 i'r«kmitii«f;!tej|fcj« ai 
-4h 

lnmnB lUtiiftl ullaiu lliF Rav»f(l|n, in iti,„ h( iwar-i. Ihjiti I o linn, of wiir. tu','*'™* ■ti ptjni ii,.! Li„rl!Ii,(^S ""** ilili In limXi triiSH Mlw«j« iitrTani bin tun ii|ii>n iwuiilp tu Imnt^i lliBiuMlvi. 
ftubjpi^ia rivm^ t^:^iDc him : r^*rilln( lilm nm ■ niirc iiotliSml ifralTa It Bin tJ. cull iipun IhluiSlIJ^i^''' ''' "^'i^i- •Hi fin 
^;fp.1W-^ll«tiMMat-^-»Bt-,tci Ijp irnnilWslPH for' sair >■ ur l'*rlliijnMlvfiJI£S5f''"'"''' "'" "'"'[■i'" iwi in „ 

tMliOi II b iilw»)-« more or lem lu Iw n- [0(1 mililli' oiiliiiun n-lilili Uii[lli«w ih' Uai ,i„, „",,''^ "V^™" r'nillrMi^ rnktvr, U'Lh^'t 111, lUTin 

Ijt™: £attLi>f.pA, Ulk Hth'K JCMi hhk. t.ii+i^'Siiiif i-'F 
nil ri i>n^T ^^RMwn, >ljftf^|ttt^ I'bnhq^ nf IkBuifriiirfii-— 

' "tlflfi ial— 

tiipTlBlt'BdeiL'A I^|f■nHVB^ anil ITifl bn.hi'lit ibil t^rarEn ^fM,\tp,!f^' 
I'rofii tohlrh, dHl^— 

Kar rnluriLm) in ivml iwrllllfl 1 ll n.l, 1.. 
Hi-I Srin Urr. It M-TiBirr _„ f I^Mf^lE ^('i TkllJiln V,- S' fiV .!-.T*p 
htir h . KTiJni^i hT Hfv. !ij t4 hwj Aiipsiit J. Wfllty.y., ir ' i E-rr^-, 

Rntw-rt r^il'.rY, i.f |,j I,, 

tti^ 4lii>ffMii'r i-r. ,|„. lli^nir" \\' r.^ii'l 
F.iVlrli, I- lili 

jjrj.DKn -T'^||^> 
li^ dir II It 

itlNW. I'lK if.n IT L^* iNtr Artlinr 141. .|iM»r> mi Hill r nir.r4.'fl MMiitl L nf j^j' IfMitrliL 
*ir t]i4) Lile Uf- jroiH-Jf llnftn.tt 

, !fiT*r. hi laiilU l^l]^1»f*. 

TCimir<«t 4|:ttiir1irrr at Mf. »*L t- t'lVTATvl^, I. I 

Ml*Wi'.P»riM.l. ■HiihI*-Ic*:., ' 

V'-lfRR'K ■ ni^vK]:!PrFN.— fiilniiri.,, flftt-.'»t..-AJ|iineii.**rri 
|{*ll. Fnn.iT,-. IMt ■■«t)^t^i-Blp»^*H^^ 
J«4m 11. ■Mi\^lrL-, ^■il'ifi-irtilrti,VPH(«ilft^s4^-l^^ 
(l.lrH.i H. Ti^•rrwi^^■■,-iU^m^ftJ}f-}■^l^* 
Ijt-wrmty Drrrrl^ltfi', J-.-^FTfrn'-lfT* 'illS^^ijlril^* 'Win "i'^' ' 

tlrVHblir'. 1-f Hnnnuif^ti'^l JMipili^ 
ri^H TIK^SfnTi-Oit'i^'it ;)Mi((1tHiVJ- 

- fir ^^=itt«jrt^^■•^^r^«ti^ i^'j.V™'- "'"'^ B.;lin.iii. \^■^ 

I Itbnj fF!ffii.„ ^-.^ -„».«w™ — 

ir-lf Hul brrnltnnirBI. «bA\ 
n<'N,h PitT tbr uiu^iimiv AihuliLHt If pajd. 

f lA'pHUm IIUEhw kLi lut ilUwK I 

ni^RLKf Km rAWtV, ti-l Hr- Mh. 

ihi'^j.^'l',.'! h!;;' r irrliiyira^^^*ft^Si 1 

I'l'" Mil liL'Ll'ILli'tlKTIl. J 

lOrt, H, ILWT^H MtiiJ ^MJJir.V Mm. Ill Trrnirn H^rff 
uiiii'fr TtiA?i)\S |u tlif ilarHcmp TiLinjiv iLiU . 

4if k- U'iFd, th'^hi.H- lEiiM^itiLl. bIh.i If li'hL.iHr lllli: 
Btiil (■h»l'jnM''r E'lii»rih iniitm i l|i|i», m\ frirrn'i (nr 

I'-f'-n, t*^ti'Hrf:itHT. l^nil d'^rnl UltxjiA III Ibtli kiM ' 
Ud V»npvrrai4Ti1. 
Mr. U'. Ulf;i;Krt;iC ancf l\4¥IIrV dmlr^^ lj> rMunt 

fl<''j| IrifiuJi;^ in thHr WWt ^ilil IkPh-ivcmniL , aIri? 
rtr. r.>r clTit^TiilltiTiT n tLi'itl iHiii H^nrtriC 

It--^ h.T'nbT IMiiiUli'T-H llt|-r>tLriC lllifi'M*. 

I'I''" .-',1 J ^I'M V I'-'i-irt' rrt fr'tiim ■Ir.rf'ri 
niiKiE'; Ll tr '. ini Crlfiid, t'^ ihFnl blh^HfAitk* 
thr. fcrtL Hit 

I IIieIl hvnil* , trihn d*<'Ib . i^^fl^jS^iT ^^^.H^i lm|»ri»n«J- Only a aomr4i»[iTaly bnuill nm^ which U fiii morp Lir^fiiLty , ^J**^"" 

iSiV-^^Sii';! I'^At^. „^^--,^'ThcKiMhft,:>t.rtiff^fput.tLii^^^ «^h«.> ,1. Tn.*ii4jJc** .^pi^^iV r7"V 

Wkft- .^^i; vy3W*',' ^M<U^ 11t1*t>fTttr. Ill Ifu* .nvnll.s „lii..HL.M.h .t mv. toiwUkb I. .0 „«n^ „ L^^* IHF ^ ^_ Lh- 1*^1 Hpmft] 

'••«»■■'« ' n5lS"-^J^'i^^'*r^r^^^ "W uciMitaii £0 tiif" '■niriS* iiiii[itW"dv,iiarfi 1,1. nim.tiLa™ ______ ... 

bm, Unn ilellniiuly .vumvpil t>iir „t 1)1- 11 Linn to Ibe iIi»|MTIISIT poin iirMnE. ! JJ"'' imihiiup,. 

rPEloH B( POSIiItjIlillei. V,-| i. h HOI ; till ui|rtl« luVll* Oiip' uVu IJlBlH- JIlJlJ^J!?^""'"''''' ''i^ 

macb ID Mr "bit In nn pari nf thr Bm-.iera ittv aertt Ujs* ol M^IJInf lit df 1T»e » J, ^ n koterirttii itrniiitMr thtca In thl> lacrllliM >i9Cilttd % nltr mmw. m it 

. LAunrilun GmmiiDnwtiillK. oor iti# ruM- , anyttitcE omW iM tn itir tm™ of I>u. 

i5iaSittf*^v IMrWMBfiBB; Ift tWi*. i"' "I'l"""!' I"* no ^Hrri lon V cry [11 lie millipil In Ills Imil liottrn THE 14]\G'.i BJBTHDAY. F 11 nr. inn, Wf hitr fiitlilanl Ui* |.trtl jinl t'.llTillPl In Lnrnlrm. anfT Hi". l.nrMlnti 1."^^* iH ii*Ti' vptIBM Eh* ttlTH- 
f..f« Fnun thp torml imnrhri Id Ibi' f '.i.i.DKinirr^ltli aaH li^itfi^, am) ur l.nr \(i niMt tlul, hi 9ur li.ir^-i. ■ ir..(ri]|L^ti^ . II 1 ■sA^ i,n I i^Mn;,v^ 

'■ I . r'' .'V iLr:' f'^-.i-Thta tct rMr^i^ 

.■'■■■< Viyii-rY dBtiif' tis tthh-d h«h* 
,vFrr..ii Til.^NH|l I* Hli^^ iHipM-rtHM r*- 

T;ii..fl lillTTi mf ^TWpn'*If^ t™^^!* 

|J1. H.11P tatnr m i iiMiWl. It^r MrHiA |a 

ilarl^ bi>v. r#ilwfi HaVK HA riMIlm seates. 

-Kon'iniTt » "1 »*<■ ™lil" ttr. H. w. li/iKFintNo rtm.T, it. OM*. 

rjR pad, _lhr;l*'ill». J» hiWt^ tit bn 
^ hltlml It 11'- "f' 1 

MMM— ^L.Ti^it.M' fl. liNtl. Ht ['iiart lliil'ltil. K"^ c^i 
O^^llltltun J-ilffM^. U.'nl ^^iN l;|'.. TlL MM .1 
HflPL TVl.i1*tr. ItLUrt, r Jnl^- I mL lr!.i,.n.|. 
IS tnrt; Ei*rt|»H ■ ' ' lu ..!.! 

iJirlr Ifi^ Mmii- | ^Jp-t. ,..f,r. 

Hf-n-np rH-'f-i-flJil Pn.lwt. ti'lcn rtl I'f^Uu-r nE hil/a 

t^ricm, U Vfntni I ||t|n-r« tlt4.>«>;.^ hir ^ilbt Ahil k1«d 4<Tl?l«dAlll J 

P tUailT HiL- \i>t,iiitnf <i pt 1^1' rwirtrrtT fff frfT TiW-cl of mwpitJir, mwnilllj "i Vn. J, V'TTmuu* UEilI J 

liin. M'tix^ h-mfl-'j-. nf ilarw 1 1,^ «*. ifn. jASnn rtxrxv. « s(rp]ni-Mi*^r.p 
Hint. Oeqr4n*- .-l*EHWb»h' 1*1-^ r'l--"^' "'l'?- W-i^Hpiiifcipi^rtfc.J^iifrT.^.TrrnFhr (Mr nUM^H" iiTfl>|in» nl1>nt1wi tn^ Ll-ndniMa - *H*ii 
r th^if IpEFi h^>ikr'»t hit^^MriL] JTid HtMrs 

iPTTTiB frlr^nlN 1I.II1I v'p^iE™'* h» Vfm 
t.yp'r,r^.,n- ,r muriBlKv fir |n|*1tt-UiH. rtT*. furi' 

r-f^r™i r«1U riT-4-(K[3 ti> fktm In tlwb lit* M bf- 
rpitiiflinrt, 

01^1 tFhhit'P. |i4tmc. {4'1'vnfBiit, »d IeIbH rt< 
^FrioH nf ^-uijvihy in OmiT i^urAi idrt bnnn- Itolli.Ai t^fri^' Ib4. ........... awiH Ifaaifrr uil JMuTE llik|»4 nni, r.t.tM TANUNDA BRAJJDY, 
TWO AD'EL^TI^S SHOW, Tto Walniitttf 01 iht bifiusr of hia 
Mljmij In the Irur Eznplrr Vty ler [WDpId 
of Iht Drlllili rucii Khemgr ihr flai llli>, 
Tlw iiaguliT niinuRii rcpriHiM U tiln 
ows pi-pfn- Uka vaitf oriticisiti 

7' I O* Bttlolttl fwl- 

im^ta IS (f;liic whtrli iirka ill lu rltlirm tDxetliFi 
W,J« a IjwKhoiH dlrllnctjnn nr culour or lill- 
UUJl a • mdr. The abtlrsct xtlUilisat a] loj^Kj-, 
:« It ctT, tit caittd tut ■tutrsot mtlitiut, 
:» In ililj en^ titrnforiM tai tiTesritjeii. 
tijir * itroB* Hw of tMniuut] unprscU- 

tlOB. rtU TbMai a» 1MB «. |»rs IMMU- 
[lltloul tktin Df upwh wlllL« 
KilwsKl VH. iiwiiMK It, for 
durlnj tl|« iMit Ifii .jfiit^ ll 
Itu nprnntnl u utli* pkmiiu in, 

111 tbe mViln e( Eurnp*. Dt Rnuw, Ii t> 
mid»rilooil (biit undtr tkr Brlt!»li Coa- 
btllullDD Ibr BiDnmrirl). who r«l|t4j till 
ihwa UM Bmra, ttm sot la ibt oNliur; 
f^M m LWH'ttaltim jij^M WWW 
'HiC'<irlMMlM"llt ^«il|^''ilK^. TtiiX tm. 
<|]Dll*]t>lltf; hM be«D CDioinEttrd to tUfl 
h4niU of MtitUtBn ud At Pu-ll«inwit. 
rhs KlDf 1> t caiBtUutlml IftirtlieM, 
*■! the wkQic tmi «f Mnfii^ RiiiHiti 
lll«torr fro(p the (Im |if dt*; Btllkn* Jku 
pdtatfit ne*4tt)r towtMil liitt mad. Thir- 

M1>Mllll|r rtgu tk> iiiilrl^, Bl Iba 

Prime aiwim..W(j hm WtlMifclDgr, the 
BoBHttiUnM HwitMaii em tkli eulijeci 
tiu Mj4l»d HiMf ^,it ll«)in, (Bd «. 
BiDUicii eirtb» ''ti»*:]wii^ii«t.:i^ 
tfalulac at Its Kibr )■ ike twt Itkiii' 
pwfwm wUlilB Uie retElm to liilei|.f«|.p wttb 
It. Pul pereaBAI latlutiLre of Ihn 
ftffitn>t(a will Bjwuyi be i liotut In iiuti- 
ai tdM.Kiiw jmlttitK nc- 
(nMsI tD' tfei'lflnnt III tiiiii'MTtif Mim at 
lif J be bH (Tlvefi « vuir elpael proDfft 
■(Hnalty. of perfect undefmandleii be- 
tweta bliuelf uiil ble eulrjectp, lind nt 
■tateaounllke etup Df lb* prtibleme nt IDVIirdi wt^^kenliiE lh« bDiida tbAl iala 
Itllf pert Df |t|« Klni'e dmnlnlgii* wllb 

UiB mti or vltb lb« iwitber aaaaiii^' 
Wbattnr polttlnl ^andbm* Jmu «rtw. 
ct,4 wbeUT'^ )ititip:iimntt M .<liUU.' 

mer bebtar At eqr tiise tietveeB Auetralla 
end tile MeJeMy'e MInlalBni of cither 
(urt). ttie ilevDtion nnil lormltj of the 
,iHi|ile of UUt feiltftlion wulD the 

mm tM tiim'ur* bcu m* ituiMiaci<« 

ibeMmn •ecrlm* Whmt Vtl. 
woit^nllMt'«tl|^l«ni Mwttt^'^n enumt 

bli ilLl|Wl^J#tti'«Uli}^ Afeei«>« te jM«fl|« t l jf i n i mnf 'WTH^ nem- *l»«l'Wfc*- tafitfWC IS HMD 

'<<liW:.,fniM Mt^ iignUMML'iMj m Mm »lJtiiiiti^.,<WitM'* H »l *i ei »» bitMt'-iip*. Hr. dto .4S •t'H-LTTTi 

ours iTJJSET, «™ lUJtYAL PKINl^K ALFilED ifwi Ji*» aiSfiitrv •tft, ti jvm 
D|iTO»rlL-»im«ii**r-»r «W Tih™, 
Ik aun: BiiaWtt .,*a#&fl<ila&: if. 

1 .L ;. inn, At nn. 

^.■^rl.pt *. tB*, Hf- VsjA Korlh 
l-.^lili Huln%l!m, Kla ol yieucii- 

i... .-.(.'^ Jl'- ^tn. 

1 nt ncy»l Pri.M'r Mini TTiijHitt' IN SI 1 ■ 111 tl^*^Tir. UfrUt iIk BWiWl^. t"!lk 

K.SV.r-lJl-n/'-H. 

Birrd n T,, 

AMit' SlEtrhr'lf, .<r JIlJl Kle'.iCI . *L'--I II HHMr.. j 

UAIi^mntT. ■ K.-ifl-nWl kt ^li* 1-.ivlvOi-+. |i*i. 

tm OlrSr hian[..uj'd, HM-i ¥-'U». TmHI H. Uuln. 

M, lho«vr.'k, A hi' 1 nan I ktbi 1^ llrMjk>.i|lH hfllMfi^l 
tgwl i». tliii-J nr. AlbliTBlLlll (-UliiJlH Cll 

UN J'fjLE) 

A J Hl'i.:lri l.'i. I .... i 
A I mLi'.t 'ri^tL*L'ul .. I 
AlUlljllrjll H^iiP ..-.I 
jlHiLftPH ^i] l|iB 

.. ,;wh r 

mlbik^t tUmaet* 1 
limiri^i .1-,— 

f'4LiUThi.H n.. I 

I tiunlry Knn . . . - — I 

{'MJ-.Ulbia. ,,r.n-.--, I I.Ilc u P.l.ft l^<tJi 

^'<ll||^[|*r7 ftAll t'lin 
ni'Tcml 

Uhiiiitr litLclllifitirF . 

V It ll Urill JlTJMU . .. 
S-^'- rfirBlftnJ KThJh 

Eini 

V|<u-< bif ttL« llUJ 

■ ^^^'l - 

(kl'EllllCT U|1l HH 

I nuMinitl 

l^MiJJirjf 

I'l.ki- Lait Eilnn- 

(tCttfT 

?^t.,kiri4 \'»ni,t , 

]-lu.tal [a A l«tt«r |iiibLI«lHd in aqt ttoliupM 
YVUtth^ Ut. J^tltmti kkfrwvd ha* mmtf 
at nlfl countti'Biflti iteMrrv tbe fkta of 
Lhw Ath«titai|B wbo toolt no part In a 
pqjltJfipLl gtumi. Tile *iorf bt iiUi of 
tb* Utdli^iwt d^iteh vhil but 

family voia |i «f ii p«tt«m Jjuul1l«r ti> 
mMt of ue. luii«tiUtli>n« are iW 

cDninioap1iic!-» ot UteitMMiim uaonf t#ol>1^ 

«turiB| of l*iJBUnini, bot er^a. to iindftr- 
■tmati w^t tbAt lAcUUtion U. whv m- 
JfttibCfr ll H MHitfii«l«U«i of Ow nytnc 
Ibat t^o«B who mn dlntlBflsd vn tiha 
■niF hen^factara of Itt4 vrorld. Ths' 
apAt^y of iht rrcBt boiy of Lbc alKtcri' 
]» m tMni ibM,t comm bvfon mir ai^oai 

miMivuLifa tlam Mitt^ "Utt. Sr^iuliM** 
Ifittsr only recanK AttuDtlon to «ii flVU 
thai Mr. Fkiii( h.BJ H-lreaiy vworn tor Ula by tha binkv tb« Aube, ^ nett^r 1m m 
inr-MlfAqBti U»a li^ W ipil i« tb« 

JpiA^rnoMt tit mpi " Fodltlei tbe 

thfy tirfe rajntied wLd. to qu^a aRattim 
pliraa* of Mr, BMircHlJLb'i, iituuh n rork 
wllS A ap«4a. I^.I^TfP trbRI lta*r 
11 nrftdi blBfttiir' BtAh in mf^t. ot ttt 
aiVeukUiAiili* H^nnivdnti tw men bj( 
irte M« tJM UUI aqiaJ «JUt bp tA| 
Hyoii'.HtiTaFtlvfi f>f all h.iiin'Bn eat«r|irlHff!' 
^^AJif f oo-l TRti vnvcim In a itAto of «lrse.'^ 
mp.A [AiKF m 4La minim rat Inn idupi yield lh 

tl04 pi Via- tiinetiMy tji tha iwa. 
dcimbrru^ thP pwlbl^nj^ of abLTlnit In 
tha pnaramrni ihauld Attrat^t not oiilr 
tte dP*pvnit*^j «tit*rprkalii| and tbc 
covenlj ftmbiUauh but iJi« fwit »plTlU 
thi aiiiti. Its WluT« to tfalt ti ft 
alrn nf mat lAQbl Indlffftme* or utlattftl 
dnpnlti and •lLb«T d«palT w IftdtMapaacfl 
Lw« a nv-Lton, ai wcM m an ladlrldua], 
ftl Ifa^ rnvnij of alV tbe vieea. Polltlca 
cnanai. mareor^r, be aesl^cttdH ercn If 
It ll iidml^l»* tbit Ikvt* nri» iitli(w nd 

mnd whoever niid#njii^'''^-'bdij«'.it«^^ 
tlir AitporTl4H Df t1|>-v,! tft iP!i i fm-. 
whom thty air tmitiiH. ■Jnir Ibi- BorlilLHl iQj^iiJEn^tM In rDlltLna. n*- 
tiirni lu ibp itinnnerl iiDii. ot Ihf Ldi'd 
n^i'0b&n^ld. anri Lhe pmiE-eH Df Lhr- 

AulhorlRrd tjl^ of chtl p«nr>nilli^. Tk* wrUor 
oT m ■ Wflmfcri'i L*ltrr ' iL-iLin bti* the* I»^^ota■ 
pmrt Up ciin, Put w« dwbt Jf ftttyfiM kaitfe li LoDdoa, tod tlm* wlib 

Omii-.kfM* i«AllHd hoV tTBftt la tba ateauat or the W^nntrb* W^fli, SihLbMlwn 
If iltMlH WUIUHll rntflSf Ihsu '«P4 or Lbc HMpLml t0r sick Anjmii*. "Murr-r 

tb N*» Sou^ wiiiei toor* tb*b ^^i!" " rr..! ^LlK 

wurh af HLka RbadlEH^, irlia TiM l^eoa quli. a 
ri.piiieiJ-&[L ea e trtl.r flt rliMdfrn'p calf^, 
rivrclallr And* tern a. Mr. ArilliK XmsTi In 
BuBbrr vej aver e ttalllton, ef&lii inore'e Khni.b. "VeD#LUD Clef." dvrllp upto tha 
tbta oi» llilf of Lhe electon an (lie roll, ritmif *»m eed biaWTtp rbirn el v«nlcr. Mr. 
fern »Ul>«lu far iitmt ,BU4it,e»elee '^f'" 

Bhi, IPllsden, i l» » r i ili»< , .'ieiid'' iKtjfe: "^l^^vpi 
ll ■Do.ibet' (iliiii|5»r.Bf'<llil tlite. Dde Ktit of tb« electon dlil eot tdl* 
1903: In tlie wliole Common weeJib the ^ iiDDi^poeKi, end feltwtlis fb^ ike die- |» _ 

(be roeeeqneiuiH of eueb « eule "r" "'"H f"'!' 

t ^, _. Oppden tela werb drali of cblnte. I^>1jt1el hue btes epoken «r BRRincn Fitoii TfiK nEST Malt and iiort ^PISjSiWi9l^tit..^S*i^^ 
'-wirivv" lh' vi'4md wximn iKMi' w-MunuKVi -iwtt a' quj 

U^nlnq , * tr>rifl 

lid HiB^cnpu 

I4<4lt| luLiLLi 
>iOlfi* B b;. U ■rjW^4W .ftife. -inrv'W^ £^^^UM^. ■ ymU^. ihvii '..:)it411)« I.]] Pi'iinri], I 

ll III kp1t^. J 

WUJRJM.— JtW-ilrilrt*- ■l|.M.'9^ I 

Vtt 4*11 pin. but iiut n^ri 
. If-s.ri^" *■ 

U 

I \qrlt<nk I^Vm:, a a 
bifihN. lUirfifn. 

LlL'li^Lk 

llliibti'j 111 t UnFfir 
I <Vi> 

rtti w 

HiirictliiC ^t«rl«Ji *. I 
AihNhw AanvinMird.. 

iprfLt*- lli 

Bwlniwi tiat HbIi' 

U'«fel»4 -. Ji. tE 

fn^W *L|il llivitleudt tm T. U, aj ■It t, 

lUlnLrtlAMm ... m U 
ULl^J^.|tAl E^|[,M , u 
UuhlL'ipal C^UU ««- 

TJi-** ».HV_ii^.,.-..a.,.a la 

Hininl HWitiWuili^ 3i 

>i;.i'4il uri Hlliutf 

JviilLr™ 

IVrp I ID-I KlbLlnr i>H.|I I'riiaii tMuli. •taH^, . 

nalaWi . 
niLTOT^.— Ik Iwlea mmmn it *^ 

[Btitar, Jam.* Stirffl. vbrt di re it i 

Hi, IdnA, (Jotrr, l^'t 1*1 lqci*t"" 

la^^ WWfl iirt r»|il:lrti:. 
CALMK — Jn Iwlni ntri.iioh.. tit .aietft' :titn 

iMljiH ..— tn tovike »~ury et «it 4ta bribK, Jri 
, iriK Marinl UU IIIlNW"*" 1" 

I Ml lllf VmuCtt w, W. UeMri I Mtiiirv Mm 

tar )h ms, 

1. a*^i. 
:a'iE.'^«1™t^£,".iil r.n-rnid,,a, IWHkt llurfpiij iftsd rjjr hlhrr. in'. t.... - 

l^HTtid Iv hta l-iTlnv wifr md fuilErr 
MCJCXCKil. In mr nmnvrv uF nijr dtfl^ 

■teBT. mtLlda Rbitiw, wk«tit Qpd laUfd bMi « 

ij'^y^ lira 's-?^a£' 
ihltxl 
Pi.iili, \^iLia 

ii.LiflriHiu* 

.iicnta 

Hnaata W^Dbil 
HtlliplU 1^.1- 

1 

TrailH, ILuni* 

Hrula 
soxns. 

OntlmvMtof7tMf|*«IMi>li^ 
T«tl*fin*ati wfll b» 
«u« I. " Frnf>— kX«i TfwOi 

on page 1B> ^^^-i^ia- 
nn lukqi 
B E :.1C #^ # ^It A K- 0. tbe tine end lyiniiiitlir wILh the iplrii of 
tiM netioo aw wblch b* lies been b>p- 
^ir ;«^Uedte nl%. thil (k* iwwu] Is- 
lliM3i«t of tbs Ciwmi etnod bicker 
tbu It dwei tei^dajf . 

"The PeDcotiitbsr a( Bunipe" le tbc 
nohle ud blBliy tltlt bjr wtalcb the 
Soireraln t( kbeiTB OB Ikt poMisatt ud 
ebromd. ABd DO mouitjk e«1d deilre e 
rreaier feme. Wben be ceme U> Ibe 
Threnc ble Aret dutjf, eml one IB wbicib 
be Unk « lurce perHael iDiemi. wee (be 
nnUaC of pann to Cmtb Afrlu. Tbe 
^fkr 1|I4 bwa (ourbt out elmait to lu 
i^Ujt bat It Meded Ibe trUndIr In- 
.iiliteB «( t)w BiDHrcb ta brisc it ui • 
ciiiBe. Tbei iKkoeacH plered a lart* 
pert la the Hael urnotlttlciie, but tbe 
rrlilca] bleturlan of a future dur toer 
HBd Uwt tka war wu irrovarM, Ul4 Ibe 

'tliWririeae 'i^adent a Mrljt 
eu3^ Dnr. The klaf^e |rrra(er 
joppDrtunltlrfi came lelrr. \n bikIdui 
time beina with tb* Hdmo. 
Ja^ueae w. n<p...ltft)im M -{bPfPHW; 
■are riae lo Mrtbiu'aiiiniriiiiFiUMu (Air tke 
lABeiltate Kqropeaa future, aad tbe 
eTeatui^ dtfe^t of Ruealii and the hopa- 

IdiB ooDaiii* of lu ee«- power would have , olTorle of Ibe meet ImpaUaat. or the moei 
had tbe licaiediatr and perbasie inele 
elect at lealaUac France had the pohtir 
etateniiuiehlp of Kla^ Mward pot pro- fraachleenienl pl lartnere> owing to Lb* OTt Meesevf tpt«.^.£El«lWMfit^lt eeerrlbee ecee 
IKJll brlnt takes dvrlaf heruwl, ira ret d Uw.waSliWiw^'OI Febllr uererj-- 
doubt wbetbtr la u, tbvllab- """"^ iecW. .bet fie. b..^ 

•IMBMac «iH»lr|f tbei* ainild be 
(ntlbd ertdauiM 

enoe aa le pivred by tbtfn imWi It Hj.feifrr'e^ ^^f^Awl^ and thr Wtr Heel.*' beied 
hardar to diacorar tbe uuna Ibaa toiw the **l»n« et tW A»«rf*ao OenuoleHeii jiA' w'tbe'iemiE''iirit»'it.-kii)Uiri>d >!■(» du 
■ ■ — .»b,p re-: Wf laere nnuu „ »^ (i,-j«^rttla. 1» ibp r, 

nr Boch iMttEiml Ibflttar- S,^,^ betotet A^e^OHk M tbe Gear. 
Hi by tb« i(«m. It U-'.Baiirr M vAtHritM-aaa iht Ber •eei." b.ai "*et^ iflel 

*orkii. u4 Miiba a*ri-iirtSr»&«^ 

f&r ciiinh viilL Tbr ^m^U \vf j^^^ 
flfl lhr vrkola or la JdlnuLtu t^uu^ 
but d««l moTft vitb ibiinK ST^^ 
wi*V?Rl tbim wUH LtiH Ittj?* W^vf it ]|Mti»i fi^tt4li^ t4-dtT Ur 
ftoruLk ArMu Hd tdi»d4P. Ftbb ibi njL- 
jiM C»pHa] ud fPw Bidaitf ik< hJJu^ 
tii^*l 1 fUr Dimbtr of sMMM^m, ay b* 
Ctftv Eapully hu tawQ I^b ^tawpd 
froiBM ud RVflertl w|d. Hffti^ ' jffljiji, 
from Npw SoUib WaJpi tliJ (^^iiiilt^^ 
Hdl bale* ur «Pol. £10 culu if . taUM, H 
iDDf ar rapprr. lil^ iQJii qf liaAd, MOd ti^if 
■utBT, ftSMl iMXi's cir b□Lt^r. UM 
of muLtoD vKt ininb, nd Ma nn%nm hri, 
Al Melbourne ib«i iotrli ihp btluw li t tutl 
ciiriWj tPcJiUiu aCAO h^ln Wcnl ud liMi 
boici nl bulttr. Tbr ■Ailing dniA Im Xi|a 
bmimii ii tbo tkUi, Aod fr^ta rnsMUi IW 

NpTfrq|.b«r. t^mib Iti«v|Dc ibr li(|«t pwt id 
L. ^_ 

~Aii 'NfvUiWtW liifiiVt* «r tk* iiammmi^ h 
b- UmdrfrVf bv Itir c^lhiH 4d lb" |j^W 1^ m h 
■hfi 'im kn* tik*« TKfr km w kvk wiatii;rikm 
^imlId* III rtir atlwimiiK luduEin tn ia« iHiitat 
Uw rwrnbar b( 04p1* it LlnnUfd, nd Oct h tiM 

kkll llUfO arUr fiievb^ tviP. 

nte F«r1 J*f4aini N.^ ^VtiqiRH? bthtjob It 
lJhbMI LhUL a k^n uL kU^inrr v\\l Imn |ia IWf 
ii t t.n\. d4ilr lor ilki cfiflrrtiu-Riit hjI Mkaiii 

idjrnw iKn i-Wlon i>r $r|n,.if4« Vi'tl\L ll tb^ iOU 
IVmpIr uA Tlmn^ tau, ml I I^h, 

TuTKlrn Mir Xwina iBL'll|a;d ^1 dH- flilBHiMi 
Vf^tr fci.lh WbIom j>^>H iritllbr h MHriR 

Plu- ftvi lEiih BnJ ctuuliu..! ip^ UUk «i WW ^l^ni 
IHI tl)* llHI fi| • LhlUIMMLLlbl k|.4. 

Vr, lltrt>^ FjipkLun bki t^'n . \c(^r4 | B^te ^ Hi 
CuLl-M] ,;t hiiiDLi^kLiiiii L«i^i- rif Alftmlk, Al 

]a jliulll {(I bLuA l.B M I Lhr..li^ ifal ^Ita ll h 

iiiti'lwLi "P Ihi' li>«fir. kh' ^LLI itrk wnWlr 'k 
UHn'ijr.^ii. iipr.ii'it^iti ii ua 1. Uvh ^riUilkk IU 
lJli^.^ltlA[J^Jtl will l,r tii^itiirbi tTtart ItfUl^ ^mm, 

\iH< RifdBrjr limjt^ljJ i Irtut- wkk'imM ^ 
Tlbvilw.tf >ttH i^riitirt. .frtll ,'JKri.;^iip. H |>i Wia 6prde|i'' thii WhIc dval 

rnvtniriljF^ii 114 Hl^kp. IrlB IQ ib< 
liliiy Fieh aarh ktlJ. 
^-I'lihii LA Ik-llminK-. 

Tv-ml^i like ifplfii^tl Itin Mlpiuhin HllMll 
MA ADQifarr i^ratB-UHi-.th, foh whkk' fitf 'pf 

nir-^L-d^ t>1 Ih^ filfm-.nt 1-* [ii- TniMTl i\iM \ 

wLIt nibilflHrt* tl 1 ci'nt^k. [hirinr thr < H HV cm riUr^B 114 n■^II^KP. irpei, »|Jia ai lu ui^ih^ 

aj tb* trtl bnalam «f tnen, ai th« Lnbllph h *[ram*T7 of (ta rrtadril fnlpnly 
Mdm al flLlHU* y4t Lf tt« TatlKT'Df ikt Octebrr R*t|i«i. Tfa« B»v«Dlh ariitl^ 

llvla m tnrt ljtd«4 PBlflftA Ilik *^|^HAi*li"t HthrlHi-Bi ' \m ■ rriili^liiii of wftit 

l>.«.d tb.t tli»tw.-a..r.pt^on '^t/^^l^TJ::: ^ ^'^^^^^J^^^ ;^^^ 

framed before meB bet) reallaed the eiact .i,, „ lu (eluatrl.l flan. Th« ^j/^^'^, , 

iltblAeaiiaa ot (be rafofin moTeBiaute. eel^ tUee te pabi la the faittleal bou aad tia aril'^1^l<uL %t L'«inpiiPi[> rii.;. i 

fWI»*l»«." I V"''r1ri"i'''^''. '""■'J"''" 

^M*ill^•^.■*«IMeBli-^t»^:i*ifl!ap^.l t« e rt- ..■■[■.•iii.i... l.,>.. li.-.M I.I.;. 

't^n,,.^.,^^tim. *ira«ii..**a:««ni_*ei«iitii ^H| ur.1 4b. llckl. 4i«ttkitt^''WBik!n.t->»(!ni .*ltii''.aM»uinut 6IDNEV. obsuiiin™. W" tnnw "Mr ten*™. ■ba rniMV^ EoellA BBUTBEim. UmX^I^f MOW «BADr (IM K4KOKIMB DCBABLI] COVSBl, 

T»B FEEDING mm iEtir*«^*ftt m 

■ ' ,*|ii|^UAN INFANTS 
or HEALTH AN1> IN D18M*ife 

BY PBIUP E. Mt'SKETT- Wi^i^ BBOOK8 AND <X).. LTD.. PUBLIMIBaS, 
SAUCE. ^ iJWrret I bw «iuefiKi ica le aw f LINDKMAN'S FAMOUS 
^CtAWABBA HOCK OA CLAUBT H. .1. UtTDEMAN. 
, flom mmmti, miiiw. iiism, pt^qVPfP whvn m#ii tboiiirht tbet 
KraiM 111* Wild IH riired If the euleMn 
Tvr* able to cbooee their frtende to rvi- 
pr»eiit tbern. There baa been e reaa^i^! 
etenrvbv*. ea thai* wal 1° tbe miadi of «beiii tt n* liBiMl tbaiiiAMuna' Ml' tb* 
tramibliw would of tbeaibtna M tal- 
lowed hy tbe tfrcntent beerflte to eocJaiy. 

It. le imp, of CDuru-., thet the bopea OT at Coleiajijtt*. ieti tnd»i» Upe, **d 
pollllcHl rtforn.rre.tM oumrlp tbelr »•t•^p«^«<_WSr^_'^l..^r".:SJ'^^f^^.*^; . tt!K- wte Lbfan*. bet » tnia wm AeHllad. Tb. ii'tTnS?. f 
tfiita niulac ee tbt> WiUik U t Kited irala. 

aad..eDL a mntl tr^o. 

■Tba TlillSllat».iip tor Nri* Souib Walr*,- 
Prtmlfi l.nn rrfiilToJ e rimnnunlpalleB (*e(a 

IHH and Ma trldBde, NeTertbelraa. > ur T A. r..>(hiiui. Aurni.aeatril. la wkieb 
iKhA tndlal ««a«ian baie eaiu (bat hi autai that Mis book lor 'ur ih. i«e«t at 

..... ^i,. th. *t»i'b welfi oumbirtd B- t^ii|^ati«p )^e 

tbla eottTleHomM oaJx hmraUwd the ^^.^ crruibrr, mat^ raetaMtf im RlL.f.na 

rvr.iuu h.T). Jrr. m ...rn-HN.H 

l-tutn ^tlr ^5i«"^l I'V ^1* I. 11' firii 1* 

Hall tm Hnbinul.lL'. .iTEDbM 11. B .IC 

im.-tl ^^.^l .Imlfp lii "...1 i™ O* 
WHid BPHk HP.1 (flllit 1..H' ( lilHT^yd at ti-if 
Ullt Ii.HB Mnni.ln TV » ™; 

iMTit .... h- -.:™^;;4J5 Tided aiBlaec tbie '.poaalbllltT aad Ita 
meBbco to t))e baltB«e of power lB 

Europe- The Auilo-PTencli Airppra^nt 
IB currebUir uoderBtoDd to bare bfru tit' 
peiBDIul worh of Iba KlB|. Aa aa bl»- 

apoch-naktBr in [Cl Ifrtcraetloaal Im 
poFtance, not oolr br raaaan of It* poal 
UTe ^Tlalinia bill bnasaa at tha hul' 
walk (t Bet;«ti •mUiK' tka dU. WplbU 
deetrerer of OH'-triH^ paaefc 'ti-Wtled 
tt^ T«*d .tuaatloa of Bn'Pt. IB no tar aa 
tt on he aelLled wltitDUt dimt anneea. 
tioB. our oulT eerlona rlial In tbat 
Mttatnf vaa Franca, bat by tbe torma of 
tka "uteata" tbat Bailoft resouaced ber 
clalma aa wilaat eulud mad teuiid 
compBBBittBC' ■dnatataa-.tMiQiHaMK^ m, 
pwtallr IB HoroDU, Tba wo^M liaa not 
tDTROtten what happmed — how acnnaa 
treope «ere aet ta motlim In ilie uelgb- 
boiirtwad ot Wau oa tbe Fraacb tnnitlor, 
t)0ir «»•■,. ;«iWMMBa *Wp«W 
la tmiiaif, lunr W. 
wee flrfrrn frooi dUm nn freocb 
Portlcit Utnuier, end biiej Coinii 
eta Buhl* utulrad bla titte oI Frlnce. 

dani^i^ wwrii' ddi 'HlDt. wM^r aad 

Ocrmanj b«4 ite kn^ ObauiB ttaei tbe 
FraBBo-Bueelan aill«»(» wa« Bid* 

Tba utWa of Kla* Wward ralltnd tbi 
lllklltiiW HaaboiHd Uat Ibe '■eplaalB" 
''aiU MM a afeaM. He talltrwed 
1^ tb* Oanaaa W HT Bj w ^ daacant >■ 
Moiecno by a Bi^i;*i(|(|» f*—^- •» 
pBblw tMtiiHisr tn tliii iiiitMliinir nl tbe 
Himww Mtweait tbe (wo natlanii aad 
the ietlaa ol leolatKtn waa Ht iin end- 
at Alcadrae abowed 
wkar* m N*M» " ■ " 'iMW b k 
liT, nk *B b*H« M vat* ol tb* Ibreat- 
ID* norm IblerreBltan falnt-beartPj. Inetaed of ibe eoLlcl- 
l^ailoD uf qulnk and rialble returni. 
etataauaa Kiva bean iliH tb* aaturaiin 
t]i*t:«l*..aa ta-mtm:-^i()mik"T«a «"-, 
not ^aa«* hvdah 'Bktai*.** ^tob eaanot 
meke voovla morml ht Act of Parlia- 
ment." are onlr kaJf trutba nfier all 
Human nature can ba cbaured. If not Id 
IU anabca at leaai In Ita maallBauUaaCt 
hf tlrlni a rlear telll of acClOB to tkoa* 
lutiBctJ wbieh vera locnerli emiM^^ad 
tbe proof «( oHlttbl aiii.' . «KiMi«itttkal^; 
be aad* wertl ^ Act of Parllakant aajr 
Dora than ill hablea can ttm blue 
eyee. but ttity can t^r apt lb tbe mldei of 
eiuTouadiiila anOic wbuth monl and 
Bootai laitlMi* w#'. :Sm pdtt^i 

eiiMBF wbfob ita tatl^tHa vitFt «f ibaati. 
tbeir bodM. will not be vieehaikae. ao aa 
to ituut BDd warp tbc IslabKlble pan Dt 
laan, ibair mlnde. To stf tbat pDllilu 
4ii|li;d«-tlibt It ta BMt tba4 chaniaa In ttie 
'^g^Hfj^l BIWirkl*'~'V heva liven a new 
klild riiMltr to nolitirai lire. Tke 
Bl«ll tnc * wre pnaltlTe place In 
■lodan nwunuDlli than It bad li tba 
daya of thr flanti, wbea the buBineaa dI 
prary Buro^teao couOtrr waj lo defend 
Itaelf a«atB*t a w loa. Wa lu Aw 
trall» M H ,N*XiH tb* wir BtBfaa 
of Dvr Ji l in j ulib w bt tbat tbe poB|d* ban 
to act tc«etbtr to prorldo for Ibe nerde 
nl the i^ltlUBB iiad for tbe aicmumoda' 
tin of tb*lr aveHMora. In tb* piaaaal 
^ tb^ 'Mt*! A* iktr af f a»*Ur lB B tk* 
nitttateii tbat «ee« oaOe Ihea. Wbet* 
tbt (nntnirraa dI iDTamaent nr» ao wide- 
apread ll would aeoin to be tbf obTioua In- 
leieat III all olUaani ta aee tktt lhair 
nauwa la^Kktl ■aretkfcl. •ltb» bl uk- 
loit UiMrabWWBt tka wurk at by aaklai 
thctnueiT** tt ta aat aa eirlll**. 

The elesMn ot tk* Ok W P n WWltk 
haw Bot. It U Iraa, tba Bltaulaa of 
lb* DMtBfT of pnaeentlDp or of irlumpb 
vMdb *nti iBWa Ibas ntterlal coaaldar- 
atlou a*ei»BtB tar tbt iBtenal takaa U lamiareete mte arrirta^ «t ll« mta of 
f rem i?0 tg per ireelt. ..Ec3iiBl^..ec (kee* 0^- 
n|D4ii.i} by trtaoda at Tbla ead far aeO W. t e ^ 
paaufae, |a ibe aomber af ibaal-lt per .w.cek^ 
Tb. bMlt^iiii we. ibewi*". wbrtlT «• 
■rfWlMrritt;.:*M««aeed w4t»:, abew Sf pe« 
IKDnih at 1^ rerl^Hpoedta* pettad- ol teat 
yi^ar 

A ' balleiio itf rcple*. ' de^ Jlf t^. 

'■Brit lib Autiralaaiaa " i a»iw l w < a etaettmrt 
ta tbt imaraUaB Wane e* 

waka. br KikbaL-it eifetpd te aeea to uita 

a^l*. ^« liie.lwll!*, rttHiH elrtwlUMle" 

Wjifi^wrtrriv ••i%i-mias» :tit.f!tpt'^*^. ^ 
dimtet ike af - a rKble ,1* .Ur. 

CliUtblna, AnBt*lw»fel, auSSl^i^i* Met to 
aceipt tbe *b»UeeKa. X lonee iai iHW 
Tmw.til 1ir..t3o*i»% b» 

'Hm-i^-'ii^ |;bN^hPSiea l^i? a^rcaplurp of Ihd 
;^baii|.^W^^' tiie ^t4ir or tba "Elrltlali Aua- 
ti*iii^iui^tr''piiA ae4ied ibat ii br publlabed. 
life MStofeo waJ t*iior<«l. mJ aa Sr. Toih. 
lait' b^^^"1^aH4 i.0tblaa rurtber on tbt aiubject 
treat tbe Jtmiaal be eann a et thai: Ibr orlali^t 
cbaltrict wae poUl^fca* PMM^ Itt sViftte*. 
of eenaatloea llea i i 

attna*:en«lc (tdtder.— Tbe p*a« ^.feke 
Rayou«l pM«ft,. t»» Tmiaf toaebfl^ .W 
LIUI^ «W«U: Onrt aea eeof ' - aaad boatllltlea 

,BnUOl*d Frastve (roiB a trt'* humllla- Waiii.i- Ai^iimai 

tin. but U* UtaraaUonal altukllin waelvemr at Oraat Wtttblk. AMMMa »•«. 
tlm, b»t «» im«»"™^ ,,,wt*d tbat I tliilnnj art ItilalaltBi tor tb* talar*, nbd 
tUTdlkMmtk <*Hk»»t* IbOB atelnle-|lh. b«it aim of ihel' la«lal*tlon manld bo 
tered tu IHrniu daaliai wmiW bo rowlllTjM 
WrjottoB la OMTBUBy. Wa bad. Indaad: ■ ^uoeh. «eb« U Ik* ethar dai In tbe ipaaek 
ol tk* UlHtal laaiar la tb* Raltliatai, 
' tk* kiBc ea attHac Vltb 
•ar Uh MaUni •( ew^ 

nadw ttw ■U l tki fc t ttw iiiiil i *« t- 

»HtB<!1lnea« from tbtl <iw\*t b*»aa OBly apt to fekladle fUi 
Out ^Itlea «■*!* 
iin* MK al lb* faBtrlnatliwe 
tbat miiBi aurroiind aKalra va4iiet*4 m 
a droit 101*. wbar* tb* latanaM aVaatad 
ar* tksa of tbe wbola *arld, bad Ik* 
■BllMini all dTtlliad bnaiBKT. Marar- 
tt^aaaTw Ifr. kTDoaeJd told oit, and aa 
W* b» HaataBtly btertaf from ^rlleb fl il ^ Tlkl.lL IfaE 

1W eiaia br 

ee tbf )M aiii ainrorl 
h un M* 

iioa^ im, in)>Ki»«Ait «ioMlit4'MiM oai-h tm^fUm la" Aa Ur. Keiabt'i uom-h Kil*io*t"< ' 

M Ibe neat iaaproaa f»rt» « '••J™?' J 
New aBtflh'HiBlor-rar auO<1*nlT aani'. rroba^e *wa«^ 

rroai .r 11..! bor.os. .hlft. JiMJ 
ruahad oyi • tuil,- The roeii* .«»*!""' 
luneil. !il>d 'tip nfiu™"!"" ""Ojrmrtwr" 
'oil Obr l«.ly 1-1.1. n '■ii'-r .» '""2; 

IKklle lie bab[ «Jin .ii.n.jiirvJ "'""^l!!! 
tieaacavr nK-.l^'il -if^vri- lir.it.ri a rptellfi Tba <Hna. .Sojatai*' tt«:-,i«Mo.»i • 

lb, rtlM (Job oms .buerim, »>ii'l *™' 
. i,oMt,n Pltir 111 l>la yrfU^'it' "liSfj 

lb.. COS. ll ■ ''n'Pl>l*(T«l»"*'';"a* 

irenoDrltr bad 10 tt WgW* U >t*t t" 
|i«iaae«|nm. _**..tJ innCT; turner-.-.. tte'lMMHi 
•tiwaBdalrle inlWbi'iiSi i*™ HBLBtHRMX. FflilM 
r rt, taUldlm inir 

S eka nmud detlh far t*»L*»eileP or Xanaml O'Xeet. *i »t work te dwari tbeb- .gpliyrn, 

. ^ ' ' .h a-B ^h_taA. .___la-*-_-u Im nmmwi^lf-\nm taV A WIV^^^ aernWll Oieetti '-WW Wferr tbe Ilablett eaalBicaiainlttu It P"P>rlii( 'ir t weW 

jSZa,?^^?*. '^<y^:r~^' &.,,^t 

Iber Tepeete, aeelalee waa arrltrd M, S, birt wm™ rrpnn. J 10 or P«» i' 

■aae tn kei. Fr..i, ls-o .millnwi .» » 
tracttt. to Vl.-...r lllli.- Tri.4I, «" »^,- 
bowa ani olaalrp.'.a *Ka ufi' .inj. 

2S^7%Mbav.nii. tti viK i»""*f: tlw WealbBr ProiBetta-— iMra ki> baeo e 
HBMdeiible nee l» iratpMHuree (branikpM 
ibe"«»«». «d nipstw HM'H *t lb* »- 
aaivaidir Hbatarto A**** ib»t *«r »• 
wwiatv tad aortbrm «ntt^ m rttHm' 
*t iba ibmoMBlBr ttmn^V ee^iMla^ .t^.;.)*- 
Cteoa. Mofd re«ert<d • reftotniiUM *r M 
OainH, au eUttr Meartil '^wMK/M^- 
aie [«, Bad laarka *al. :,(MM*. '-<(« 

e'lierk jaalertey ■ei*l»t."'*'**i ■* 
Ceotrat Auiirilla, nUatiM *)' <«gi:eea, put- 
laf tbe 44 bMta eaked Bl • lb. fltuim * 
lew I Ml Atven eW 
ceaatal dlatrlaia. tbt nt«"i'*"W" <• >»■ 
t*e»eUt«a ifoa kt(*r-prdiMiy » »»i»t>> 
nOBan* HWfWWttte aei aaabatewa » 
■WVerr MatKleaa alB«.»renitta<tea Mrte ut 
Ibi Bortb ii**BI ii*d klBbliadi. a kearr fall 
tt M itlai* beUK reaelrel at Brae Ber* 
«Brta« »e»tff*a, aneiweei 11 iwlaie 
waAwMdad « «i*itwn». B- *• aaei, 
.lit kS^; ^l*#i*i|<W«: (^fWatabwbHi lanberly ifiadp, -Kbtat .,Bl|»«W*ltJf.' 
ibean t* nwl aa<ub--Wti#tl*» lu^' adiitWt- 
uei. OattahB*) ■bawiini''.Bii!d.\tM»#!W*)*i!<i' 
Bfe ilbeUr. .at luaWIMl •liaM4.J>«t...'B<IWw^ 
■ tritOM. »«. Me le^, ■*)lb »eat^»*d Bear tm'W^-M)tki'4m^.]llim*:.m*- 
urn *> mmttt-tfmm'Wl^-^M^^I^S^ 

tile marlnai. -aiir barOM-'M ,Tdai >)|W i ftB a . > - . 
Ber. win ba ante ibren opea fat Uiaiaie- 
iitiL by ib< pgpllc biiaeBB iki baint at J irth b* iWMMb te anur. alll> aa. 

tieo. aom.* wort I. ii™i.. i.aiai wi *i' 

titj Jea*. *UI thrrr era vprr r^w HrlcBHra^ 
^Mlrriera. or labcuriin t-viplDTcd. I Hrill A or fbrfirlii i..wTrt, 1 re. 

MrMI't 1'"'. ' f." , I, M 

(.Mr iTtskn H"-i-i: Tn.l itb«h lal'ii- 

IMBir Ipana otmani Nrrlur- ".J.^' " kailev I 
nia; lie no* IMHIIiImi (]riJih»tJt 
A p.m. later*- National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1320265 THE STDNKT MOTLMNG HERAI.O. SATURDAY, NOYIMBEB 10. IMt, I*' 

..M .ri«nnpi»i -- '"" li» iiBfin«tiM l)( leUHtlir. ul i/ifr..nlF 

'tm nt*r<it f IP'llaum.ln i)T<-UT7, 

ia:«iii!i"tti*'*w;*i(n::.*ii» etmauMrj' 

TFCfkVPa .Mt'ki t^'.:4Ul VH. 'Pitf«HaU SILT- 

I .irniraD 'witlMaaii' 'MM 'H'TMMta'. it BuribBn, 
jllliiiiiKi Mr. nuMi liu Vi 

flit irt*** ii» aiMMOf Hi mn l» IMPERIAL PROBLEMS. I THK DUMA ELECTIONS. , IU5WII' I •«**^""'; ,1.- „• .h.. l^..J~h,r>,.. VII.- 

»N' 'I ,„„,,,, IV, ii.,.!-. flif 

rlrr.an \HH«W^l 

-i.l-ni of 

: II >Tair. ehil*'^ lie ■ M I ^□BlfP'D*''' ■ 1^ 

If. o«w 

^ I. F Pill""'" 

,„„ „ii lb" rbUdrw-i p»Ny 

^. ..fl fr*» *»c »^ ,^ vlTM hnr ImUwid. ■ 

TUB »iiraii(j m ibo oftct o; EhunBiinwr I'lilou 
IS UiullurD AtHfint. Mil Cbeulatn cr'- t<>e 

BWittiabWMT l« Jtf* WmwJ iBtp t. ' " iTiuluilml UiD UoinfiUHBt |lwt <TMl 

Br Klliautt 1. W «f .b, K.I.1 Ul# iBirtltlltttt 

In l.ttwv#iu rl... rrywii .^.tuill«« Slid l*All ADA , TBI nCflVI lIUfEilfallMtt^*'' 

iJn^ft, mi*fif . OorvamiDent In d(rt*r-" 

:^\DO\, Nut. n. Iroliml to ikvnat tnn •l*eUo«, 
A. 1,-m.hni., (orn.«l)> H« w1»ry of Only Ifa .^^^TSSt^' 

iBljlpiun itblfli ilioiili! taj lilni!ml| I. e£Kif All sTEuixi Entxn ox. 

CAUHllXU liUVKUNHENT 8T0BHI. A UltnMi ntMiuTr, the Wfiuulnlaa, iiid« with »«pl(j«i«t Oram* I* tee^ij*^ Bv'ip luptr - ....... p — j^*^ 

ituJi, i.f ihi. Mt.'jinn.r |hrinl.i.-iHj ttv-llDfl^ll in Ibu 19r<t-cU« In bli 
iUlar VPrlDd ftp aiu.!]!!!]! 4rn">uimL'^' 

BieiMlour «i 111' Bfb'oi f( ^ii"". ■«■'''"■''"•''■""' ''"■'""™'"* ™'°"''" , 

1^ MlLLbr J'rLir far Rfifartb, pnfl wnJ ■f-J'^ilr, Ij^llf^tlail dnplijir«a lb* wU«l>rrtw 
'T'V I Itririnll •Mnilii<»fl oi>l«l.»ni p«ii 

„„ „..1i«.i lu ""h E.li ■.....) .11.. Ilrhrlil™ Th,. . nloTicH. nnd , 

Tr.to «■ ' nrHlon u lili Ih" rlroLriml rriioiinit „i),„-n ntnn.Illf.lnl (..■linr. An hiItIiiiht| \, 

r„|l. ,„J iii.EnrH, iiF|.ir.inr. .nd In lolil- ,„„„(., | ,„(1„^ ,».f„i,lM..ii1 t,v lu I^inlOD ™ ""1."^" 

iroukl iHi llktir ti> print i bflpful mniiia _ ■■ft'-9*&W..(Sf<B*- 01 
I. MEi'Mit^ 
S. T (*rWBttit IMb- .rhlfh ^lilj 

jbll. 

|]B FridkT Wl*.! l"*^' 

I In "111 ■' win oprii a f*'i^ 
~^^r Hl,i Fill 

cm 11 til' I'l'tfi'f rijip^ I '^r. Lftijiiwi';: 

■mm. pKcnirM'diiB 

mlnNUIn. 

-r'nii Mn)i <;u>fHi." eapiimrtiiii tt* iriTp liy itr-wdtrinv- l«j*i:* 't™™ 
-Jif n ""i^T rol>"»™' Ibr i!«ll«trjr 
II ibt altjoalit. 1TI*»F<- "* ll*''d lUWP on 
HH^ «rlMi.i bpltdiiv 

■r vilJlan Hikuwtaii. upnn Tilinb thf limHIf 
w iMi.n. hiH b**ii fl(HiVT«*. .W- t^r 

«miMtci<-a(*i»i!i)n*;'«!^" '° r-'TO'Hy 

B Bifiiir Afef*****-** I"!"''- 

BbHirlRrill JJmb'KISW' 1"" "Ctlfril 
lb UK* *«»Si*iH*Mll/«l'' "nil o( bii Bl- 
MlMI ifclW Jlt*l><*, W pOKit <?»■ 
tnHn, 'til' iKr (J)»>TWHH»B - l«l WW 
lir tip rati ihi' Mr Hnupioo bM 
•11 IkcUfD.'l It" ''"ii' t "libour ffiniinin- 
im «■ In MoillHf "'1 'bi' «bi>l» warlilii 
If flu iPdH tf hlJi:i>l. vLblf h b« (r ■- 
MMtl^'¥Mtlilil^'l**'f 111' bkn ftlt^hlii HlBpllTFd 
HSsWMlT 111 W» I"* °f ndminlBtrpllin.. 
* a, 8^1. iHAcr ol llu ABil-bEltllil 
l^>kt*UVi«l gtl'i 'Cltr of tM iwtllltqi rfilEi fxuij miEnrlE. 

milling. H.' h*» »l'i> .Ic^otei "pwlP^ *tieH 
litta ID P7Tavnalr¥ 4n>l ni Ic roxTKplir, l^* bTBV' 
cHl.b of oipl»llural.ial flrlenv* whlo^l fc*" 
„, Ttrfony bMftmp or ami LnpDi-ttBoeH ti^l- 
usfnr Oii»Inivi. cl itir ll..y«l School •J.-Kto*. 
jnd..ilnr* ipoit trry bkblv uiw Imdwls^r* 
iiiel*lluriff nlli cippclty tm « topcll*^. 
Hf. LAvrpDce rawpnpll Ipfl l^T prprMP 
llrii. oroDlPR for ^i.Hl^Katl?. wHprr br nil tliat PEletM f.>r mfltii llbBf.vliy n> 

^^t ap 'olo Kilj.ijj.'KioT In ihr elorui-ionirj J mlanlEY pna putlclpito In tbv iuitl^witni 
arnlon of I1.0 M-wioprlr Hpipdilfofl. lo bfo( qlMHia^ ,'<(( i()^|(j|^. ,Ultt«(«ti- ' 
hnl4 In -111*], iiiri MonilpJ^ ■ '" -'; ' -- - - 

JIJ Lh1» a Entliill mail nf»'* bnp Imni^ 

rr-CPIT^ri ibpl Trlnliy CoUrHft. l.fin<IOD. 
trrrpd on Mlkfl Mar £\'[ben[nii the a«rm 
-'lilcGDimto," UlHi ftthsfitan in til* flrtL 
iia-*'.'^»lS.SM(l«IiU»W.*:*(*i^^ J^SlW.' BadIi" mffalr- Tbe nnmriiri^ InHlnt on :|iltu;^^|^K..«K;i^i;ap^ "IMp'^^Xtn>^r| THE CdlOIONM^iLTH. mi- fgllnwlagl Iipihni .«• ittJllBMIt MBP** 
gufBT atnm 

Sluw gl tlllt <!MMMt*M»|l («P OllltODi 

«taw, eie»»*»i^»w »«itb I ^^l^^^ , 

*.t*n Mbti *iSM: Vhiortt Mil e*ai. I „„,,..r. ot*ilf|- *t»»: 'WMifi* ^»iiMMH*, ('•ill Mr. DpaUb, rtfvvndlsf la tke tout ot 1%^ 
f^mmanwaalll) tt t^e Mrd J<B7ar'i tfnqiipr, 
r..rc:rr«d to thf ^lUMtiDa dI Ibi h>w K^trldpa 
Tmo EroAi ChMllali JonnjU bpil, ho ipld. In 
lenp klndlr KbA tflinnnjtlo. tufMVftBed aplnltinp 
vrhlvb iudlcfttvd B lllcbt ftbiflsoe of kno.vl^.lir*^ 
Af UlA lru4 millimn af AuHtrallA CB Ibf. New 
Ucbr)ri« B#d PkcllLa InliAdt matntllr. ^i^^- 
tfrilbi '1l#d HL b««D UDMUDHfal or LllB abl]j«. 
tl^pim^t 4^ IvOtfor founlfj. And or bpr im- 
EnodlMn rrUllgni wllb PlllfopMn Po^ra, but 

ic AuiiriUM't Mvu-i ban Iiobu tmkm ami- ibu 

£0 ^.'prd aeo ihn uruttli^niB wblch nav b«l»1 
tbd VBJlld uu WOdId not havp rxlilt«4. 
.pr^.i A LoTiiiun BewBDtppr tboofbl n 

Brf^BJ to AubITBTIb DOl lO tax w»ATB«s wmiAi;. 

.It it lnWaM ym .-VUiL. .UU. ffe'Mnnl 

W'elttiBi> »irt«l."h:'*'l«»MW»'«4 "111 

llfUM ^ VIctDtIri null Ihn HlfFTtnftK WTtl ^ pUiOnif^ ^.^iU'.blHlkp WI»kB4 ifl anfUBV- 
nan to nU'V by ihf MrlboiatM (IJtW.I i|u .ij»'. •ttllBdl 'mipiMilWHi "Uli 

imi«iiu»«. "'i:i i-r»in<ii». MOi™ •IrtKiiiq.tkiM i* ^.,.B«Bti«(l Hi natmm i 

i^B* ■i-llnei II' 'Ww-^ I BiiMtar ' tt' MtM lb '.*S»*i(iM** '"I* l*"' 
It. DlTld WBllir. ill II. I. LIB rnlpiilinn M ^ ili, \„ tU %*\lf.'rimim.1f»: m\lh 

mini Bitnwrr nl -111- VDiini Mnn'. Oirii- )»ir,|iiaMt trfO«MWJh 

Hui«(l«lMi,)lBB bfiin .■limml I liropBllr „„u,,,t>l, ui«tt tit i*. 

HUt u 1b> IB.illiill.in O.lni 10 falllm 4*414,4. n, iiUiM K WMWW lit tt tt* 

kusib, ta»ntr. k" fr-oBl n oftMBirr if ft. MMMmMor wSmt 

Itlat h U> rfjlinBM .n Ig Ikn baira " , »J1* *nt*ijtt« t» <ka 

Buusnit Al Ihr toir.1 mrcrlBi gn Ttii";- 1 0|„eni„„, n, Mtfi^ 

dip fmbu, la nrff^illiK r^-slpnaiion. Ibo ■ •■ -. - ■ ■ ■ , . 

taiii Ifurnl Kr. tv^nirr le»v» o( iHaooao PEOIiHAli tftJOf)*. MAWt. 

i.niil Juiwii' ofii '■•■•r. '.■^P^. i|ir rEBlmiilnn j^, .itiiipB .im^ ht*ii ittnHvi In 

.ill rllfri, un.l 1; rf!u.lulloB wob Pl"'" I „.,„5,„ prHr o««*»taf *»» JIWWS'I"!' 

i™ilfm1ini.. |-.|.f i i.Jli ti-»;l-"i" i-„„oai, far Baltalilt ' (WA-W 'm 

fcni Kr-ls'i "n.it'-il Ill- ir. ibp t;„^„„j,i^ 

InRlimilBB, I ppp^^^^^^^— ^ 

Hr. liJMtt UMBfpvi^ r^hjfrs rrotn Eyropf 10 1 i^AwiVM-u biimbium 

tlBlfflU h liBllnrarn'' ibn lb*- (..nmillon j lAWD MAIUSa BUaS*. 

41 hlinafl epBTB '.niii"iil' iMniir,u..& I.. [I".- 

pw NEWHl^y .ll-i'.il^ l.-n nr.lMS nrp | A^f^l^l^^AN DBfBNrR, 

tulllIIHrt Bllllr ilirpi! ollijrp ari' 001 T.-I | ■ ' ' 'j;, m^^^f 

*.iiM^ iiB,.,=wnui *i,lrttb,io«Brt-> *«irt«WtlW*^W©ef*iSfV 

1^1 1 i irf Bciif, »iui Brtiiiiiklinia 1 Ib«iii4lai^' iDa Oav^ntaf-C^hrrBl, Lord HvriH- 

wtaUr Ili tnh'mt bUlTv li«U U MriHBT- '"^''^i BMIb OanriiDT, Bir HeKlnnliJ Tsl- 
""^ ' ^ . „ . .v_ lioln Vle*-A<lttirH Bii* WLliani hji'M!.- iJi^ J.iJli^i, rfrn wmt ta .Haulb jUrln vlA fardf, ttn PrJ-fgn .^JnliiL^r l)w •ItULlan. feP£^ ii4Hr dMUbi lo work lit ii**^ 

r-.'^rv pore 1^l*ndi ibnj wo^ld Mft 

"i-r.n itir-' rtilan Juli. (f'liafrii . ) Thrlr tlrtn 
ATid rcippfi-iiul piDl4;«t« bad besn rafeilA in tftii l.itE* liiffjriLiflhoii iilHiwB tliaE Tmntnan^ 
liUI olft'i.'J ■■^■"■,7 ('iiiKcWBft maiUilKt* 
wblrh the urjunliuiili!! |i|.o|h>miI, nn<i "p™. 
liiiKJft^6^(l*t».;ri>r fl'""' "r- «i"Tili.v. TKBIKMM8T tHAW-WBKnCKRa 

LONDON. Nov. 9 
A IWDd ot TtmirtiM V mMM ol ti^iDtn 

(MHile mir> iMti i>it ii>tnii4ad. Tha 
.^¥$««n ina-tntmt Mth I^IMII.anV 

AlSTKAIJAKJfAUiS. 

A litV BfUDKUXI. 

LONDON. Nov. S. 
Tbf AlUtriUlan Mall Usani i^railtcate, 
villi I liittlul at fCd.OOD, kM tMa, jste 
«let«r.d tUM Bcqulrp frm Blr Jnmei LAtilt 
und BtniB. knitted, ttir c&mrBcl for Ihe 
rarrlmie AumrBlliaa diuIIei. The flrit 
illnctflr* arc Loril Armalrgpg, Mr. A. 
VwilKilisWdl .«)'-.*;i.»t„Sl£".|!W^: '<*■' 
B. AwMiWiBt. l*^it*twii. iiiitiJ ea., 

11 r. M. T Cl»rke. of Sir .Inmea Lalng »inrl 
Bona. Ml IV W rritter. nud Ulr Wiillitu 
naardmpr*. ot Uaftrdiilorp aad Co.. FRENCH LABQUB POLrGY. 

LONDOK, Nov. »: 
II, Vlvi»n(. Fr»ni:ti MliJaWr lor L«M«f 
ua Hyit«i«, ipa^ktua u tbe Cluiabar .^ 

DtBUttw ywrt?*(jrf ■4**W«4. t*« 

Bianl a> a aorlallil. Ht OOMt to MtMad 
ihp tridn unluoB- Th» vnrUni elawra 
mujt recotnliw ttar i.h«lT amue1l>ltlon 
l^onl.A 'T*^'^ **' corimant t^lTort. 

1^ iiot ^lil i' mildBn cataclyKiu. lie En. 
lendM to deniBtiil a 10 Im™ i'*}' dei- 
tlapad. uiU tlmt lite eal^liiUfi:; r<»lii 
•tould not bs iniparaBlle* tfti H»lll. of 
tl^ Indlv^dvAl. 

TSa Bpaaeh wm Joiitli^ lippUudail. Bud 
It Wu ofdM*) tMt It lit (il(l™"l«l ^ »ll 
tut tiOBununAB. 

tia cfedlts for Ibe aew deptirinient 
^^tsb VQlBd by Toiu Id ^4. 

THE EDICATION BILL. 

LOMM».S >av. It. 
Haljt^':^ I^utda jTTsilfrrilny leeihb.-lI 

rlitluc 4Tet tte IMiKatlou em •> aii.i.'ii^«i, 
Willi a ttirtaW »|u«>nliimu is»l»f"Of 
i.ri'<El anttiwltj la ,jiii)ii«t: ;t^«lt|i*;-to It" 
nomlnBHotut IttttnietfOB i» iltBilHllt 
wliivb cit.-nilHl rfBE^llllea arp nllow^il. but 
Eitit at iliv bii-iil rtiMlirtrlljf'p tipenei". 

t lnom T proTiillnj tlmt ilio uttcnil 
Btige 9t rttWltHi, «t Wheiil dnrlu« Uie 
UnW Of r^lKfvTii> UiBtructloEE ■li^iElil 
(Ktt M itoaig^iA^t^.': ' 4<itiitHl. llw. 
Mmuft TTH <1thH* M» 14 149 r«<a* t» «L 
«^ lUMli^,|«e IHtifHi IttMi^t lit' 

THOU 

ill* tjietlil •JiuaHoB eommlwa* ol 

it-M '|tNs#)^'.'£i^i«lMt^^ On- 
TtriiiniitiltV tA ifjtil tiw li»ibln«iiu mai!;. 
In lb? K^diirallHi Bill tba }Il.ue(. of 
l.ord«. TIsi. roniniltlM rfiffliTnii Irji dp. 
air? tlHit a, Cbrlatlan unsBCUrlpn scbool, 
iwatnilM isn i^»::ft^fMtmli bt wi th i B 
til* r«*!*' of S»ii* diufl"ct. *Ba llh'cftia »wc 
nillfldija iDaifuetlDii Bltrillar to tkat pro- 
vlJed In tlio Act ol 1 ITO, _ nl» gUMTIUH aub ai t: 

!»■ a* iWrTObi^SSl ki • pur 

' luliBk tn-^ n ^" 'Dttti'i ' ■Iie(U4M AND LIBIRtT. LOXIKIJi, XUT. ft 
Thi> Tim™" mt*t» lli*t llM" frlnoeiw A JEALOUS LOTES. 

JtL'nDSBS JilK niVAI.. LOMKIN, Nov. B, 
'l'bi. f.vJ.|i.n..r nt Iho ji]f|ut.iit Tw ^wJ Ifw 
ll.;ri (.^"iTnck^^'Jt pTw hn. IIOI J.t 'i'"!'' -iltHTt rtEEillb, tl« ^i^^^ 

™ .e™ .h. i-'wl"! Couriiij BniMJi, tmttiaeiaiji. (i^ss 

"«« "Iwt ii^A'ipftt|i:(!ii^t%^ «ui ,„„.„., .... ...r . , , , t«i?orem1 from tlu? iwvm opiFrntlmi "be 
ninlpt*'*"! iwft iiimith» OBO. ftiwJ tJia* ■'^ :m rtmoi mjmmM mm. 

|« tain ^ '^feM^ uplift lam K ^ 1q m* 

rkierp ]« no aakibt wMtKV4F ftWVl HU* iq- 
tpnLlflDi 0( ifae «l ttltit poiDl. NDI 

d«pJro ihMl *vtti roprEiUfnuHrfl ■tmll bf a 
litMuMr Tht? know well ibftt 1^t»lr creeJ 

n-t^i QDi bpftf ihs ■siiirm™ "ilik*p 

wJlli tbe eiitllualBitln' bilDiry of ■■BDnn^i". 
lAbDUr bad Lbe liiai wll hnvfi fri^l 14 IcBrn, 
If ■bdirnl thu illHlilrtt LnGlLnatlaci to iru«b Hi 
UWh^ the mDth enllj^hti^aci ^^nii iiiont LaLel^ 
tl^^l Up own rliOTf wfjuUi (wj Hdme 

ftu inumtet *((irit*fr W w^W^i ire non* in**^ 
It napit N »xi*i#t P"^«r t« ^ iffUtie*; 
irr*. rt iwftw*, la Au-i to tmhe ibii 

nunP. U dot* Pfll ematt U» (rprRKDtiiltvi 

in ftrder Eo br (tildeil bj IIMdi. They uv 
iciokrii ^ ID mur :^ppiC tliti dBiu« ia 
p-iiblic-. W0r|t«l bj iMctiliiHrT hW.d-P0 bvlaw 
thfr.BUtlfAriB^ If >Dolall"bi W«rr ftflrlblDfe LIB« 

4 T^^i^ ii^- tnlffht k^p*tbli* witb itA riltb 
■UhciQ^ w» reald nol b«ll«Te In Hi cf«b4. 
ri jt *>rr u iKflmninrriLi lrapruciBibl4 Idtuil 
m1ah' dJTnlrc tbr lil*illal. hoTrcvor hop«- 
lirUK mi\f iho nlH^nl, Bui »H.^lAlLini ina1t»i -DPlf 
IhP RftrrlMi yrr[*HCP »l bolnit A ri*!lirloli. »lftd 
da» DOl QbjHl mmirb t-o IiktIdIC «rqulr<4 th* 
jr^puLBhOD l»r b«Lpv i TO^btTT. H bM » 

1 r^r ihTOiHi an hU h Iibhib* th»t iti BTor^i udi 

I jiBrtrp-rilfli^ obJiTf !■ 10 raiMfllt tfca CdlUIM- 

TffttHh rtti hrbulf of oap ^l*we^>rit : US*^ 
rannnp^li- ^iT iKt. T^dta HaII-1b4i ttf^.dUf'Wfl 

10 capiLirn [or iiieir iha iiEoiruv^Dis or 

HVtTHvqt Ki W*ll MM tb* va^Mnm at pr^Tit- 
tftA And this «IH li niillt- th«t af flrKlftllutj 
Hvrrrv^irw. Bclftrl B«i ui ibe Wiifk- 
mun Inibwi ihtl bti&iik propvti Ji bonq^ bp 
wJib ibfl ttPwt\^cr bi* ^'W^;^-, P^Pjr 
>«si«tin«i It* >f» | i »WW^ -»l^ 
uwl«lltE. tftlli nboui nthollxblBi cxaiB ^vltbont 
p*rntl"^fj wbdt th«y t#bI1t meu Ii tn# 
daii&wttitti tff ^1 Mit^i b? tPlflih ifld 

iD^d AMi^' wta. Tba m»n who irh*n^*i hm* 
loit eiriT psnay fM *™l Ibto l>fl WOrW ylih 
ngLhiEiit but HI* fcmirfi Hd bi» bH4 wUb whinh 
r^j Hju # ^irtJrtiwI Bud* BO wtiaw nBtmioa 
ilmii IhfM i«niQ *o*tiU«(l Wta *r* " *OiiOUi 
rt: BhBllib em*. U U » P^rtlliial tr'irW. In 
Ilia K^cJklLut f*Hb that na nppr^ti lirUv . 
rfW'iMi no jrttlM, ibflU bs if#nlfd In anynnr 
wTin nil ItlB TflrtfOttliM b« M Tri^a 

lUll lAbOtirrPi iiLUij_^i_* 
[r Bc^Qia ituL tlta,'#toT«*,»irtt:-aM*li!r.:«*-**'*»t 

of Th« rLinnJnUr 

The hkUIL-E* pothlbi 10 o«»r. iBd 

rrnpoae to do nOiilH* for tte man on ito 
|«nd' li rtoM bo( mfclltf wboib^r b*> I* ■ 
Ti^l H)UBiriir or ■ t(kctat« P^lwior. Ap ■ 

tioti-irnioiiiin bH* i» W'- ' 

J.nl ,r Ihf beil Auoln^: J« 
l^nd ■ U It 10 put ^y»*> ^« "h^^" 
rfli'Mllit pJiejrrr dflf** Ir* wo»l '* "■7*' _ ^ 
Nn-lrhcr Vit^- ihp iHjttiSnil lo fiff*r 

«nr Uti.n viM I* hip &wn mpatflT Hp [flBT 

^ ^^.xr^tb" th- =«-ioM o( 

"bnni^ d<«fl*a br *M*pii-i P*'' 

JitmTl .IS « h. il t» b, JMil .P lb* rtckb ot MM U- sttHtk. on iiibflrif. 
Klthi «t ibe root «f tKi^^CHtrtH J« at- 
tPHipi to replpc* ipdlvUtAtl tt4*4n br IaiaI- 
liod mojsapDir- It btitk^i U ta b«li«^ ibit 
Lba Acipot l« Ehf SttlfF. It tuipimip that thtr 
■LPl*, Id JiL»iMiiliaT IdfBn Ip 1p bF ib" 
Worker OD p ]^<?iLPi. Bui whfEtii«r at fto. ' 
VtBVP trranJi^ a* "bvH U ur other. BoctBh 
m uU4»j: tb*» 1*.* ■r^wliw twd'nt^T for ihfl 
fUi^^W^aik^ Id »ud lif?t-biir*i tbfl ItuMtitluaL 
ji£d I* fiiirvlia ■ vruOaQti^r ^ui^rviiian 

mrr hhU td Lbn «ltd Of tilP cIbjVb Tilti JP *■ 
imd tFoflfrnrf. wtiprr-vtr Li cqebu from, mad 
h7-ttnd-bj' im hadlK'*!* will m^aw^it ths br^ted. 
rfcp only mKp wlio li wcfflli i'Al]lt>E * to** i* 
be wbo itprirl nlon^ mutor OT bJipHelf, 

Dippc^ir or bip rnU- Jr hp in wt«it. ii ■« b 

ml«lfck«n blDdnru to TrslCEL Mm tar- *.vvr 
mgtlW hli^i^K. It im hpd otonomki, had 
Bcitpao«. Bbd Jl tbv DorpHtf- Bui 

ir *fm BD«r v« Am tor^Ulsi t<? piu-d our 
fri^f ftama we nbovld * ibfHiPAnd Lhmfti voric 
off in H BorLPllai Slmtf hlTf not T«t hud 

flpijf rPAl siperlepre of mji; J n k Lti ni , hu< hpv 
hml * lood demi FTpt-rlrfic* or I hi* 

■dnlaJltli do with aur tlrihri^l «f rrnrrlaiEi. 
Ovor HDd ow Ap^tt tber Mv* I' **^r 

hhib fft jHittJBiN'^Wp Ji* **tt^i)&» A ."I .■^11 
lh« Atlior dPPVoM at io«tftlEpdi IU« pmnll b^' 
Mf tlifl ifidDCitnuP bftdiu9«i^ - af p mr^ii^m 

afcr Ih^' mlnutcal deUH Cif'i^r HV^Bi Kod 
raandM tbBi all oT Ufi abanld mrft aod B(t mid 
Ihlnh AEi ttin fi^lliLi-il bnpi aP hlP taRPtpf th* 
unK*n-ni*iTH]pfllL«i pl4>aPi.>g. Alrmdy tir 
ir(tr.ker It flu^llnff n^t bow lar bv hM solf] t^jm- 
atlt inlO alAVHFj. H« Cpa AB loipr «ett kiB 
UktouF I<i*Vk .vl^«,.-.«M .lrb«tft b* llhci. If 

irk« *. tb«#p tb« uplillu pnAaeb, jwl if 
tbB pTlvTd^tPTti ewttn»i ED tikjru odd fob or 
ptBfVPi ap MIffliT '^f otii Lbr UDlm lelfp bin to 
Ptirvt — uplaBB ha rnn get lh# "mmrlqiuiD" 
fVAfft-. When h? rfm-hdw* m^ddlfl he win 
hmif*r Bsull rhBtirc vf [b? taptBluB mlaJmuin 
WB^L for IndUPlry rio^ hal thrlvr when 
vatahjd a¥»F Ikv PfAiMre of *t>[-iHl latn. 
MtHWlirt ■sblinlton cwtn but nakt.lb* rm- 

QUI ha — iBn'r''bB*fl B^i^riiiwM It— aioLp* in»^ 
ifi>*4tl* of Lh« union. Evpn it tlr^ hPi vnrk^ 
tka 118 lOD tr«rrlsn a < vrpnnEr r»vpr hiP*' 
thourilt*. TL lp for Jilm tf ^n-ri not 
YOt* tkfl BnclBllBt tIthOTr Hri rannol 
work far hkibMli man Lbu rlgbi houra a 
Am,f lH.tbaU± e^*TVt.HuH P^r ' TItEvAtt -wht apeak 

mopt bittsriy af nliRi ifr*wmr BUanci- 
jAivi vnliAlcti^Rtf .lHtaH . tjiWsr'A «blr ft 
0r«t it«j} to (1^' t^^^ppA4r 4(.^P««liit)4fH4-' And 
ir Dur [«w»at pBsWr^tiltfem T«f^ ibo 
v^ork'T )U(1e< rrefdan. h vvrte Fr>r thv fm- 
plO^iT n DDI fTTDvldfl blm Wllh 4 mini- 

mum prftftf, fcn4 Itip pfi'^ljilfpf Iftropflu riTi 
JIbvrir takp dim fiaciE ititT tcpr. Nr» nqf< who 
,b«a follovad lbs fal'li^iT Of Ar1^|L^Btln^ »□ 
f*ll tn bUTB h«Pn PtruRk vJlh tht- pvtpclDBl 
trtviKr irf Bdcl^lim- [t Jm, in foel, LnifHM- 
m\h\e for llbert?^ to rn-t^ximt with aDrlBLIaiU; 
far Ibit Ifl « psltt* qpm tar olau d"*- 

T^cliFm. AJrrMiW Ln a IprfP QHaura «« kif a 
loB^ fi-tf4>4r>[ii or i>aRira-ct. Vftf Should voon 
b« in B f*li^ nvBV lr> loae frtc lho(l«bl and ttr* 
Kpfmb- ladend. ataOnR 1?1c flq^lAlLeti Ihem- 
tflva* rrpc B^e^rb ham TieBii illrdidy loaL— et- 
Mpt In Hut raiLEUK- r[]>rttd. Anri onre Eb» aocLal- 
Itt 1df*l vpp rcaUFtd^ W4 co-uld not choMC 

poBseanboiU ITfrre ^B^'tiiK, bP '>l!r4rfl». *r* 

■liDuM fiQt hf^ fTMt LO aritlrla« aur parlallpt 
in^^mra TU<- LhLn pas'* wtdifft ha* 

nlrppitv hi-nii ilrlTtn B (o(n( wpT belween u* 
antl llb<'riv, h It caan^ap mpro ia lei It be mm mmm 'j^0fmm: osnxv AMOK ai* r- 

waWi-a 'i*;»^a«l wfiWo*. mf..f^mm 
PDlitml tivAat, wf WHil ti *• ■» ■»# 
IboBp in Iil**ip'4l''.w»IWMlf*^.'#'*W'!f'wvW' 
»Bio» RuiJamy Miy ' 

pri.:oi«i bE>«iu>»), iW;'**:-'*-.. , . 

baodid dim ta ul» U* wliWk «• naiH 
BfltTj or paPIalL" ' 
Tkl. wai at, J>«W«'a he«u* I* .« 

E. txaaiuully tupn'aaht. U Uun'ig4^«|^;':fl|> 
luii diallai al iMtlak Mr. IMlM'ia «>lHI^)%i 
It .11 Itia dllBiua Bt Aliatlhiki M MIll^^r 
10 eipreaa in .ml .MUAat- Ml!«lili»'*' 'Ml 
pr^solAi giiid. Ml. DBItktb^' MW>)''''.<'<'i)^.'fm' 
iMEt hiTo wu tiM izlilii. It bKhIU M UMM 
ib>' fllUm* ^ aid kiut IB ami! 

bau«S>lil' '**' k: «ktt...tAi. 

TStai 1^ bkra «B)lonsd Ika aBbaaquaal 
..nunnu i>l rvpola, kaow ha* Hr. Duaklh kaB 
i. ii^'p. la bill it:^E. TbEsy fcnow haw. vblla 
.idvDCkii tng rcppanitEbEa (or^'ramoBt uid ab- 
jorjE/ rLil.t, h..' hB* BpEd ^liuaU to tbo labour 
INUEltr tpt. lha prjca at offlcai Eind ptrrnlMEaa 
ts einy Eivt Bli lhartaiad ppMaotlimlai 
BrbBmaa: W)tk lk(i bi»»a wordB ait IrndBia 
on blB Ilpa ba liaa Mat kla UKk f iba r<>^ 

or Ib.t parif v-blsb ha, Bt Ika tim9, mo blttapl^ 
.j«nauBctd. WbEla prfaEUw HAJanir ralo* 
procepd.^d upOB a «Hina oT mtuorilf Tvtu, 
Iho lEka ol TbEaJk IB llHat VtlkOHl f rallBl I 

Ma la like Cbaita^t «tMM WDiM. MWb 
wbUit .xbariini Ml Saek t» a tilB St »»«»«f 

Ud tpaiUBA 

mwte^ lh£ prtBTBia palk at lUlUaaH tnad^ AiBd retka BO( kla Ittn 

It kWr mai jIib. BBt plaof l» rrrtw 'v^t'-'-jif ■ ^tiairii'iB "ilk'iti'iiiiBlM oirtulOD bfr >Ml4: Ja acuvptlAMU «mf air< 
l.lrl»? frf lb<? Lwhour iMkrlT'ii procrUAOr mmfi^ 
pDriLi])^ r>«<rT jirapH»pl El3«? |iUl lor«ardj roU 
. auui' I'EiiltMViiur — Mm idaq]^ af l&^'l^ 'O-wn maim- 
I ben hit-Tfl pro-TeJ Ln >hia mOA other SlMiv*-^ 
'to gjitPrt, -FpEMr pmi lMlrjdiBiUlL}r; if r^n fi^iea 
Bijrfii«'i£^, « h|jd*pH4wt iDih4 \a i^iiitr 
tEUbtlAtll:<«lF:'^.pelaqfll la ptutf aJTAht^lDenci, 
you are: « Mmlo^ 'feim** vitb b«U, bMk* 
una . T*a*^5pr*»«*^ 

Lh« laBboii^w^-^^JftiMiVto'iiu^ tb4 <faa tt 
BBcrianp for imcm, wtia wiiim oLWaiii U tb«PB. 
*Bd WlKb AMI to balp tbctt. MM- w.}nf9 
Ar^L la t>t pjifTLBtBd lo tbasa Ob* mtj 
halD tba LiBbDUT part; fvr ^ va^tb^ for 
Lwn nLBBthiH tat Ebr«r Ibonlba.. W fawf J PPpl b Pt 
bill rbe< mament asn airO'Iia. ar makSB' ^k^i.UHM . 
tDdCpebdPDt ■ler, h« |» trtaitlid •* V^jgliR' 

PDfffly Tbi* 14 tiia irauBHt tbAi 'JmMii: 
aJhaneH ■Itb pplUkMl —nhl B ^i ^ 

And bnr nbtM^tlT ftT te4 ft 
•Tvrr won oe th* ibuAut wWtk b* Mi* 
in raaLent lo boiJ a*D* u a pmw* 

kn tba bandt oi 1tir Laboiu parEF- b« bu tpMl 
BO abUlTfl trnpiOD IP demantt mttnv lb« imk 
of hie Worfle. Everj tBdapendeat atap h* 
nnliinKt piaks wa* b farther e[«p towB^d* 
j;iotiilc4l dlB^nc* ani bvolllBilAiir CToitiat.- 
«uip in botb Hoiiaap. aad bfluaI itltmi om 
Jnipttn«nt vuaitlnWh baeu* bti |o4 u ma I a^ Bfipt^iiibrr. ihe rsncicUp W<a naTvr 

"XoMmttilf m^r. hATuMMVi for Wltii Sir- jittLsLr pKoak nif the efffcta «t a pctcrt- tt 
H»rpt Hi the begltiisiTiB or ttae CftmpUFTi. Influx froiu wbkb mti* puff. r=d 1m 

^ kftTlai. A'DDui 

Apibri rrciii Mr. tli-ariri'M i]«reat uc ftn- poatTurad itei ot jnOuenta trum vbt^b lilr ■uffi TEd l^ei 
Eh* ^Iddl^ AUffiiBt ill?! 
BrGBnipB0i«.4 wlEb hLitJi t"- i-.i."B>"i..v xoii n>..k«; ^^,i«.i«« s.7';,-!;''A^;':tVna?si;'"5S:dr"™'. i^EUiie ieehI AiwcBEiEiT Iehb iK.f.r ple*'!*.^! 

NdtWltlE'tJEEltllhj; Mr. iTDklTB BnlB^DII 

tarn Ur. HatiiliT la agilo aniiiTiiie. ■ iLlni an epnvllot. TtSt vaa pta;^*MA<it|B ' 
Btpipmbpr It, Bi xtr Uadia. ..mmm- *(t 

Kr- A. Ilorca ll*rr.3w. r.n.r.a.. aaff bw paqal 
mg<IEeal atiPn^Tin- nr. .<M5^M.iloi4pr.ion. IE 
waa fiapihcT -'ii ' l.Hi li. r Rtijal HijrtLboafl 

bare Ihr Bpanaii.. , a^ii. lit V 
NOB UT IXIBAtUACOE. 

TRR rOPLAS INQL'nir. Ltiv 11(1^1 

HIB ^OllElr t^pflElEBirda BEEll IMU 

itiullaii pntalicil IB B BaawMom 

IjiitiE^kAjtttbJMb. niwUlR!, Not. & 

i :<i>iiplali 

0!1 PHhr aiBnilai-lurtfa of an JaiH-IUlIl 
^mir. nr.. In tho WBPld. 
TkRu. 0 Herbart JuaaK** Alt. jpwtla./* , 

HlBli AllflaEll», bM Woapljl.ttlf l«.»nl*Ii!»> AtMnTuUl .ilBteitni CaaU " be f'rrlpa 
KCkrW fbufrk^ Jftrti AaaWfffc llEEiiaoow^^ ba innild nay Ibal 1* numhnr i.r BhlpB op 
(M It th. lair 'Ptitt, JfjWjWf- i!^^ *" " ' ■ ' ' * 

k p ^tlipr nf Mr. A. lV,:^iI^V-gi?.#*^.ir> dllllrn nlliini. <la!l1..ii(:feft»f'6i^sif5(W^ Loulallltia. !■ prDTpaillpr to PiLDBiaa. Iilgra ilip rMinulUatliini ot ralaa cu[ ;|^Elffl4tai ftai i*lt C FEid- 
T,lf. .\. El{^akEn>. 
Ipmnlpr gf Ihfl 
IEh.i. I'E.rnit irbi. 
rb.1 Oov.raor- 
Eaa«l uf hEB 

kfBl^l. mM^ ^bai wta{.'Li I.r Itmul^lli ..r irtiai 
j^nal^Ea^ai ')iad dgnp wlcn lin prpn^nc ktnili^.E 

(i)iaiUlla!t b« coula lar.Eli art a.ir boundb ... p, - j,, j [wiv. HiM IB. 

H riaypll... a |!lia«alt..«» ailtf-Wg Uff''^,(i6rt JP' Mt- *M 'kW^ »l"'rliii' "1 ll"' I'"''!'! < i." .-lEIint'lit Piuir.1. 

.( nurii- npuib.", ;fii(elW«r, '<<itk»fc H'lba- *rtiai««t-%wil.''t^ rritnra |^|, ii,.,iLkT im,. iiif riim-p-n uf i-irm- 

tmp-iirHi. i.turrri =j Ss-aaijlf :« Mjritof .(oiirppa tSfa iirtio^rt ,.,1011111 jiiluiuiairaEluii ur ilie J'owi- Law ' ' 

. .Lit to tic arllliEnkl Buuntfar- IbooiliL Ehai BEal^nvao and arBtJ Eotalltoai , »'l«"ni lEUUbJEJEaEraiEi™ Ul llIP 1 IWI ui- IJtJlDON' 

,*;rVoiCj5mdl!«UnlL^lEl'-ng! AtiBlr.EE. :»1«« h** l*' . „ ,, „ > 01. E. 

BMEMW Eb., p.iBbltabMOU al ?o"»of tli" |t,i„, pnrniitirni." iHi-at. hp.f 1 11 «a 01 ™«1. ™ ^'Wr^„\:,:S?^'S.,.-!fr..v...*S* 

I ln:ro<"tan.*p thrti Au*ipsiln Mauairt hp lit. 
PIT'. I.R HiaTi-. arrarfl in It. fP l.-'r aoune 
or,E..r. lAprilmif l H ■>"' ''"I "l™ '' , 
Lbo prv^lBc QiotbitiEa tiy wbEt'D ■ 
— - — ^ — y^,J. .|,,. ni.-int|iolE'., 

.. ... .... . Tlif ri.iH.r' riiitn ivii.-B Mr. W. f'rwlia. 

.v..» ruB aod rlllai «o»M avail (up ibo pepmaopBL ' , . ,. . 

Sst.iic. ol lb* pguolfr ucIpbb 1b liioao BhipB M.!",, i.bdIruiEllE ol 111* lltwrtl nl (iEliirdlJiEiP. 

U(l)t*i 1I.P paM«S#»SB,...^1tlE»r.j ;W , tntaEfUKOt. tImlMd, BBd aWW Bl) »« ^m- fj^J^ ■,Li-\uiii^t,l-l ^ whl. ll 

VMurr liiiti.Ji. ia-a« liiMr*»'S!.*,.V*!iW.!,uai, ti.rro 10 ,ErEd .di iiB« tiaia- <CkB.pa.) 0 uartUma. ftoul- t»c IWaimKIBPf ar •■n-'ii 
•k. iltli brr link aninbn-P IB «ia»#iPs,« In i.r.po:i.1lna 1. It- ^oatii ol • Tbo mill,, of Ibrtr «jllKinK» vm ^pUHr. bin 

Alrltl /IHfi- FfpfllBIt > «™ ffil.W«r*«b|™ *;„'^h;;'7g-,rn.E, 'f AlEatrall. an" thp f'r n l"'lif.v EmiUnr la til, panprKaBltbi 1 
In ijlirr m iWjitariK,.^ !WW'^'i*S*W. T" Aptbir rauniry. 11' ii.a looked ppoo 111- ,,( c,v;ii imtuinT" .if pMi.lf iiml to I'l" 

ab'T" »**!•' ■W™-''"t«irfE'^ Mil..-,.ll.lii- .If vit.mm'.. rnmiiii liilratir, 

Mul Pkprpaalon or atllT o.r IB* -WaaplfH. ir 

aim- Ml t«ut. Ib'S b« UBtUd |rt«.aoali\. t'.i- ili|.i'liii''li' urii-.t'lll 
•«*. "LM it fo.:. .■Wf?WM';iWii"'«Tliin w«ifti«. nPil 

•h°l^ '"i?iS5;S '^t6Sm rjpr tiin- of thr l.««,i*ll, whiomB.WtM, vlnarlBtl <lo.aniBaa.tB, Bakln. tli«n (o 

i*iet All ItQadkr-jHt-raticlvtd'-a'Eiala-lrEna-iv van th.. n.ET'BBlaiTP tc t3p d'PlTtd fnia. r. tm LjiriUlElii OIL. aimkztlngf ttHitc'ani^l? 
kT«. me «.«^»a «tkt. tHl»Utj, n ^_E7.nB_.l. ,_,_n;^.t^j.l^A^.l..n. .M „^ 

..^ EnspHTt- „^ ivpli wlil EDPpHt ibo canal 

tS£.y lis. v'lll b* .Bbnari. (!»a« tHa Vplt^ TKX BASBIT TtASZ. 

PitOIHWBIl CU^ BGASON, iiEmkAJH BiTvkip. iiliyir(.<l tbol »amlBy'» 
prim WB» tlEO EM^uli of Jpalouaj., a^nln, 10 
^ nkloK to Oiwlty t aww tbtBft 

«^*iif^ .omt- rsniarliBblr fevplo|,ui,nlB 

bL i:, 'f"' pro«Riri 

BISi n. ihr n.eiBjo trfar, Owjer. P.d. 

, 1^1.^ ' 1' '"lafkaTO 
1.11.1 nlm ..^iBtaJ eariala mm allanil to Ba 

X*,i:;ji " «"-in'i'«- 

nail arip.^ap.^4 fop lir. ma^irr. aad Maaai^ A 
Lewi, and Aribur tor lba gn^. »»HBBee 
riv^Ei a> to Lka coalLir aail 4^141* of ibg 
.•_ ™ '""^ oi"t.r-B IraBiBUBt af tka nrn. 

tka TlB cnv a rgpiFlalBta nr. dlaialBaad wllboiit 
Wja, Tb( ni i. Ibn nfiaapd m rotaTa i« li, 
(bill, Ur. lipll aald Ibal lio waald pioaaed 
«Htn tin cliarw a«BlBBt tbe mra of barui 
4JBPba7CHl tUt. aaBi.in'. l^tuj cMti^BBda. 
ifatlE. cBaa :«!.. tabaa aaparatair. 

F.B fontfti t-.i aad a aoeoHd va. r^ianoj. Tka 

r.rnrj.r.linxp 1 li Pi'al ntir J Eg apEa tjul Entlfl- 
Einlifli-. .Mr. EEaEE oE.J*(.li.1 1.. an aJi>Dtiri.. 
Eiiiiil. BA ill.' .'jii[4lti wiiH analnUB la Mol bla 
Ehl^i away, aii.'l ba nil.: pad to witMraw I Da 
^baUfa Wd l.rgt^td lo toMHtSI;. .Uti,. Mf. 
CAHtlB (tmaCiM to a witbinMai: '.'F' 

Tbo maeif roi*: Vrrr w*ll.' tbe vbol.. 
cb.TEPj. ar.i .ii^mEF.r.rE 

Hr .\p.ljii. .. .hi. ir.v^i Yoa bpp frr.a 
m(U. Voli L..II ^Li 
Ttip i^rpi. !tBQif ttlatptj mevad iPTarda tkt ' fcllSfc'toJ'i k»l(,«Mr lor "-o "1* aaaialtata cotLEd ihvni Inig waaltb. 
od faw of ua wbo lal oor 
gill of aomiaaTPB. But ol till---. 

Tpi wliboMi iliolp "at 

bar4lr mats ibom.^Evea bltarO. 

TbiO tbapp are ail tbe paopie wka IJ" °" 
nw matailBia tbrolUb ibg ''ft™' ■* ^ 

Bll, t*afa BT. a ID 

J„"r.nB,f.'.a''« JL-'tirT-iie-lal ^ 

.»uiaTaal' '"'"I '* 

fhBl tB~Baditr-<to««a. dya- 

taanalpaa 
.Bd alill wbrt war.1 
.ilBia. barrlaipTB, 

iund ttpesaaaPJ-. but atlli bu: 

ro.fPa All ibaaa apa lo la •l'*"" '•,""7; 
ainlallPa for gl oMPaa tbtT WOOlfl Bpl b» 
XSlU <a tk. Tnd.. H.11, «d Iba^or. 

it*V ■.tfv I |tQAaif;p-JHt.-.it4f!*lve4' :*"t«-ta- 

mijeu ^ut-T^ fbi.-. «*« tt. .h"tt.v;;:E liiv^rfaLiVtrariMs;",-,-??., rMRfEi uf it»fl iirlurliui! liiij)i>rtf rn, i^^rrr- 
^tuilng aUmil luur-CrLlia ul ibc- iol:i1 hiu^ 
iif Hw«ii[i;if iinij porti «f rhbbUn. prDpou Lo ppnd a 
iin Inmnw or thp ^niiriiJ to it* Hf^ flOflt*. W«« bhd 
I Vi<a4rliifL OovHraidBDtir, ublBS' thun lo 
!l»reT«iil ibe pMcbtsf ot rmtiblts bttwMii ilrtfiT Ot tb* .mirtr. avd vfrt* b1«c^»4 ^ t^/t 

»6iit^ .■i^-yilii^'^_..ft%*- ibD 

■ ■■■^f'au^jg»$J^s<Ti'-%ii*.-j*«»^^ Hf- 
'Inli fo dai' ' 'Tha tAlb!''lt :«iiB «' ijVtidtt Ili4>y 

TLti* rblriivi- Sl^d ou- of courl, and Ward 
[h liiliLiPil tiv 'hit iiepHc^p qnil fiib^il]/ wtn 
tLxiiFU Id iti>? lockup f»r t^ bldiL V cb«rfa 
WU )ai#_ a|Wi*l jM*f?*^^ ife^iw ehPBQL^ 
l|*™a^iA% Tflflve, BDd 

ibuT W'ttf'ti^hinlir v^K^^ Lb* CItr 

couTi. Aa'cOTdbLg-tB Lb«'-*iridaiiiire r^^ialn 
r-ardlDti'B lb« Lotd AntflA wb* pBo ot U TU^ thf? mirtille nf K^ebrMT? »d t]ei9 middla iif blN-fciri- raiwfnjr far Ru. lb* .kv*. Ow*^ 'bnhil^i m^: < ia*rtt,. 
>b»IH bAnt.ftpjMMiutd IMtor 

tmi QrHbi «tfd t llflHHIUl H- molta I 

tkUudsbr ttuitf |trg(r^ir ItdiraN 
Ffm Olla«i^ Mr. fiMfth pUit^d La tbe^Mr 
Call-in, EtIlEihtirRh. «Iih| wm Dril prliemiq 
k Htturvv Under ihu Ijip Prol*MOr A- H. 
rtt^libu]. ArMvInK Ln SrV Pauth Wale* la 
!K«T*atKr. 1H>.^. (lh laJti Iio«b nucn'i-tLvr'lif rhu 
■hlilir tft Olmtlimarv {"burek, ByJn-or. of Al- 
btLTTi BDd at TIPIT7. 

He-rlK'n l^'nrri .J.f.', Luir- hic Hduaj tfiV 
ih« WtyoLl^tJk flupctlor Pilltlle Ithael, 
*ii^1 Tih'ajh/ bL hi' iN-i.tdiBntit. WBhrOflfuta.. 
tk nil rTn^lli-^m rrrnt-A at tb rean' Psr- 
Vlc* Id Ihfl i](<-pLiUE[H'[EC ur rLiblir Joi^irkjE'ilon, 
Pad FMll^d iibiD^i- ilitLv yc-nn aga. Thp- fol- 
Ip^Ldi h h^vlh hiiEl. m dinrri'Qt il-mm. Lbp*h 
VtArr rtiurRr — IIudeit h TUII, Hyde, Oal- jd . !|t|l 

■ett. Baltmr»t. Oriiuitf. l^iriwafLb, and Wool - 
Mri. IE4 lell^ri Jlkfia' uaLH — AlErcd fllTT 

H ih* Publlr In*! nioi lEhJi li.-rvnnuvNLi. Mi r- 
btrt rarr. of ih* uih^'h LbF4t4rini.p]Li, bfm] ai- 
li^ Tarr of WaHPi ilJD (tv4> tlm limIi L r ri« wow EUIOIIATIOH. £3H DAMAnKft AWABDEn TbjE tMitlah EI^TV* i»«'^E In wbkh WlEJIam 

Iron Tl.Minri^ Hxland HmMifiTii Quorf* U iof lilt Order of m. Miclmei and ai. Owrte 
Hr*il. JBTntn IlurrflJ. Aiyf* ^ ! fC.M.fl. I JttnUT HOIOTTBS. 

LONDOS. Km. >. 
H^DhOttf^KraBted on tbt occultm. tkm 
fCl&Vb ^Lrtlidtiir ft.ra ti«i iBumrfuBti Ri^A 
TTmiliDB of tiorttty: noilvAd tlu orter Qf 

Tbe foNairlQi wrtt cirHt*d CmopAntoiLi CfEDTifP VTaM, S^irmaTi W'l^il. itnd BlBnl*t 
rii.BiniQri WBK i:i>nr]inlH^il fli rhc CIvlE fouri 
btrope Ihe f.'bSf'f JhhIIibi nml 1^ iiH-y 1o-driy. 

Thp nilrf Jimll^T. Ir fcT|pwL(i« il^.'- i'p*4». 
lAld "h^ dLil [ifn ri'i;jf-il ilH' <i"(lon In nuv i-etiiin 

of Ibt TTrtH n IfHTlAl E-.nE- If lllrTH' OTlf- 

itilUp uinTL- [li.iih Liia''li. r rn pmn'l *>r In 
Ju^jjital bi^iorr it "t*^ rS'i' uifuily Lun Li- r fi di' l' 
■™ llbrPty nf ih* JTibJi'-i Wirhriri Lh-i^lLii- 
_ ~ 'j.{i|ijBlDBi l^H' pEplnElff HJiBi rJillL^i] 
tO^ ilUilttlfetlftl d^WPP* "3^^^ """i^' 
Ultfer tbe hlch'EMibdiid IPftPni-r Ln vhlr-b Itip 
acl L^dTiiplBhftd. 01 'f^a^ EUmv, Tbe fBOt Wdn tb^ii 

mb'^i iHMnhfTd or lbu f[9«ri(!.-mm. ^.ma^^' 

iLiiy anti hiimiliattoiL *«rii puffini^Mii and ibf 

gjjn't, '^WiiWfr-*^W^>.*'»U,rE*lnDi-ni I.J I. H'^Mnir, [U-v *rr*- 

wtppalWf I KiLbjfiripii 14) ji HlnilLir tLLiELi^LlALJoit wittJii 

Pllfrai#iiilllVt ^Ibtilu of tMeb Tron-'VU'nr uf ■nnn- nr ibf luhotilianli hhil 
1 laimAlvd. an Thut p44y «v«ni4ir *^ 

tt iptnt*. OtortP-ltCnati ta wipb bOh , hnl [urlM e'b™ia nOL (cmaWsr LMui Hauatoq, ClDDUulaalDiiutr af Mr. Wll 
Lhe Lftad 

Cuptnin ESvAat, PrfTnier or Tbimbnlii 

Aiujar-Ornei-Al T, M Uabinttfio. ram- 
m^bduDi cf Ihs ZPslB-ntl forcivP. Api'll, i>r. if ihd OoTBmAeittii ara uQabl? 
ttt do tliftt^ iff. rtCdLfB to STRdt n1»talU 

lUiiffr MF^^iiipl iiM la porcbuH ur ^bLU 
aq p»ftM<dl< m vk QaDaT4il Botbin lb tka couTH <■( ft 
If* ^ed fjlher mrmbB-r-i nl itiult Owti parijr, ' PprBcUL At ^l^liO^iti -dt^l^fllMMlfl* ■ tilf flltUb- 
I rtaPoUimiif fLirecd wlib Sir JanLat^ Synioti i/f^ (|gi fr^iebfi* tbV%a|t|ail. H> 4*^ 

ift-. ^b«rL N fiirbb iipnii (bf nvn , 4^[nnptpi^(«^y bbBbtd atit|iHi- til JI** Ln ditnf clarwl tbbL l(F,0(»o uu(cb cbLidravi war* tar IfLyrp for Emlnnil pdiI Aiwrlra 
- hann i^tih^ctcd wUh the brm 
* '•™i*i flfMli drimiaj. Ud.i far tba sui 
' rvpJFi, Md mtempiiiM ttuttar la bvvipu 
■r hlut^ jB^a WbMrnii uiiftr 

^ >b4 Bl arti44a« ;bt •bftir, 

w Hp ftfrrjf profaB»4 toAtt at ib« 

^»E wd ibi rdiLeirtqi . w^tFtir^ it.;- 

I IrJih. K. Ballajr-E Ap 0imk'r1tK-1fm?r 

-r »Hth rrplifd fii|t£t bi .a|Murl«l^ 

buj ri-ferrea E4t l^e hr iLMtffFl Ntf 
tar lba fO<«^ pAtBL of hv ii;4i (|w pN|«tMb or i.bp 

■rir .dt 'nid- Buhfecl^ afiill ittRl ^rmM Ibrova lUt 
wHb •*tmt tbt hvttbLo M bTPNHMl tba a»- 

MtltOiE 

LAft^ir 40 ntLnul'^"' rc+lwrnf-nl ih* Jurf re- 
lurni-d 4 ir-r4|.|rJ rnr ]jJiilii.1rfr nffaloHi all ile- 
feadBiDLi wklb, f 3Ut deLnusL^ii, |||> lila trbi »iLtnidF:ii (gmajrOi bin wdb l^var 
■Bl ileJt iervl-Ei*. 
1t|. nmEMM Rm\tT< 'bi liidtL|H<L|t;ia 1 hrf<i-.mn I'liuecl tb|e aftvr-^ 
1 iiELHtn. .>JoiriE»Jt; puEJtLri JirtE tli#r rhe Trea^ 
' rur{<r'« 4:11: liumi-M an^ llJii'lj Id ]in Tprifled, Ib^ 

I Hit tour bqiiilii^ tovABiH ibAwIm* ati 
. r ^ I cmpH ot £iajtf BA LbP cfitmpaiii3iac i«rm 

iU '■'""'^ f-rt^fdlf ►tail jwr Tha HinlPI Art AMdnenl PHI 

» an rmiifrDH!, airbD Polai, n ibt ija qI.Iih lhp«<4. Tba mawr BftEtl^ubt Bll) vaa 
N miB By qf PWaaM. and tba IJ^^enpInt <Hd •iaalAHl bLUa 

^HP* hu br«bi rsncivrd a vary nU-bkB« ' WOMlP^M^i- The fdllnwlnf bllti «ori r*- 

m ihr In bl- «.iV J. 1 "hF^It- ball htilldfly. uu,l Plbcr. af mLnor Ew- 
^''^ 'n PBS-lT dPTB bfl WBe eeao- poriaof*. The *p«lier uf ihp A^MmibLj rod- 
^™ wiifc tba orLilmL l*hrkBLl« MtDBlral*, | prjitTiVplr/| the l-n :nl*>r. TBiiLiln C^^dP, ud 
^ ■■■ LM pDifaenof uf a la* baea' vp|(te wmtYlni Lhe C-M.^l liLininrl Ion, -Tb* [Tt- 
b**a BB iDvtlid tor bk« pui tkT»a'*l*Mi irf tb" >i ^^i' nodpn. na4P 

mr^kpj^ b^, inc*rMi.iui*d . iit-k, i SftWSS' 's*-^ ^ ^" '"''■^ 
'<i(.«il«« M«ir rail Pto h" vaa ehip- ■ JjMNglMlMU a, MHO,, Igi maw^l,^ 
JJlJ^ > laif aail aibauaUBi lorllaa gr 

iii.'«'r",:,°'.Ltt™rr.r;""E'^^''"'^^^^^ 

aoB to aai(w»oatB aad coaE u; Abroad, d . -Adn. trtHT Han" Annual. —A tbaat of It Poat. 
" ilfiialrailaa AMBlralla^ oauntrr lira. A 
I gr lba addraaa aMt at Uhbb auila la 
aalda IBT mi - - ~- nat rpcclvlng adui!Eltl0D 

□aural Bstba iiieikiiM to tka flrlilab 
and tba Bnkrkts UE^^ntt HtLMtklns . 
iEnln4 BBttpjli ^(«!» fl*'a will 

that tkiy Mw>i Hji.v t ipS) ffi i lABan wTHTo WBwm. 

PHIYATIOKt EIF TUB TOBW. 

IXl.VIHJN'. Sot. a. 

111.. 1'lliEiii.li EmPiiII.. Hoiinio, frvtn Ual- 
tiDUriltt Aiiairalla with luiabirr, baa baati 
wTHkait OB PWbcb Mviim litaBd, 

Tki^fMpfili^.'vM.'f^lM v^;^^!0.^t^kw 
aiTMi' m fMl% iiMwliita^. Ut .WM 
BflUdck iit« ktai kliMM «*tkaiit Am at 
fnak watir. •la, Ttie riuaaiao fDuT-niaBtDd batrwi ka 
Itlt lont. t-BplaEa Wlfnpt, ua* la* li 
Clam^b<.|iga, 41 qliBB Hiiw tMlkniali, lta« 
VruDBi/lgli, for Malbouraa. vitk a eatfa at 

luoibBP. Haaar, Cia*taa aal PAaK, UlUla4. Ika Ai 
tMM nwmt Ml MkMM*, tmuim ' 
oalvad B aaM* aaiinMi ■ Ha aBaM mt < 
n««l kBd ea wt la t alTaMlli, ka< i ~ 
bal baan wraalt^. IjONDON. Natr. > day. btiO hoiiaaa wera daal.T<ijte(l, akd ttait 
diiUiii»i« .•^«ilMi«a4>.«4'l«A!jt».ti.«).t.,|}^9Ura BEaaa dvPiii t.lia RuaaO'JipitBaaa var. Tka 
Laid AlKlrIm aioaa aaospai loBtlllcia cnm Il4a 
pppilalea ttkda. tka ratoaindrr ka^lai baan da^ 

iSr^*^ liftPlurw* fcy Japaaaap. 

Tucxu ciinaii:!ieiiigt'.li^..tjkt«(i.^ AbKtAtij!;. fWdki. 

Altof U dara. tllf baanoi of Iho roDaplraeT 
eb.me Ea ^ntin^rtlno wli'h ib.^ ruatoma 

A irakl Ore occurred al CHnttin yaalvr* frauda ai.li.hi rharEiiB T.irkpr wi.a ronrEudad 

E.i.daf al iti" A.EKEBEdt PoiEia Cuurt. Tka 
e.al. aatd llir rma nnt «> gn'El.A lurr. 
Turk. r •..! loniBilttaraaf iljflB.,l«l: ilW 
bnEI WKP aJEoweil. iSff^^i^Bi tfMat BP. ar* 
about In bo t.kab. 

. j*a«»,.-». WakWiitk.JM*'^..;*. r™4. aft. 
aa»i':-«-!.ittt''«i«tiiiaB' SjBMrt«E»ii' "• "^"'b 

AinlraliA, wora EiaapaMMI W AnlaB CoE- 
l..i....r ur A. ^. Smlirt ta*dlvr,. hir rgntlitpt 
viEiJi'lirc.ndpn IhamaBbl MMIIA.tB w Bar- 
vli.|>, alihiiuiti >g apBtlid ABIka*: *E« MD- 
lEoBBd In ibe notlcaa or avapaaaloB. B4tk of 
r/Mtin/iiu t H o I thaa* amc^rp. toparkap wlib BBOtb'r, war* 
Lajnwn, ftPV. lauipendprt Bona .flap lba Cualgma dlarlsanPaa 

ilf. Hnniuri t'barici ftrtttlnffjiam, of UbK piorB BPBt m.da publltaa tbapaaa of ^'arvlota- 

u ...... * i.. j.h . ^ - ,* Lh ImprivBP coadijtl IB klB rPlmtlonabEp 

HofBI loiUtuK^ tif lultiau ATrbiti.4li, ,|n Forwood. Ua fitpitiBkar It I bo.pii of 

Eoq'ulry boBTd the Pbarkt^B. aad tbat ar Em. 
I'tirapp-r condor t aia^nat.lllro^ *aaj|fJEbdT»ar, tT,i on ntbpr nEliMtlna »• liMtlaBB 'tk* BWm 
bMw, ma* Wtn- I A mnmnnn oumMi. 

ATKHPTKll ARVO.*.:. 
T1VI1 i.i\Tt:3 E>flJANr:ililKli BIC(.'K[.EfUl DBNBRCHII'CC. 

:.A^'l»]HttTli^''«ftll|i»l'i wba iraa . ... 

tdiim^iUrMt.-VtmMm Ykira, a ;:rb"'"?.E;"S.* "trtdihiWilJkit:*-. 
veaHlijr bB(!tiL.1oT of niat.kbiirn. tT-]i.'nEgdl7 i«byo. 
akoWBT^d baiEknotn auii Nivrnticiia atuonc 
111* Onnit [faidn [nrMn mA isaitf n, nlii» 
Imrd^ knit a iBllawkg hit ett- 

riBf», St' UkMii KUf paua WOO, 
QUXBHBLANP INVESTMBNT COM- 
PANY 

Tbf dlrwtDi* ol Ike QbhsbIbbiI in- 
vBaliBBBt Bkil bmil 'IMf^^ 0ia9pBBr 
kr« Biiproai:lilt^ tha ditlWltMiv^alilBn 
wltk I TlBw of tk* txucaltBtfoii si tba 
£ i llBbllliy on lba ruBranlee DbBrn, and 
Bra ofarlBi lo rpjilBiia tka Bacurlty by a 
■mrtnua over iha frt.aholil jip"- 
Iiartlaa aUnJlEiB la tka bulMiiiMt. 
abaet al £tEJ.OPtl, On LbBjr 

Pkrt tkt uiinkiMildn. tbt ^^lms■\ 
ton pi^diHW, aboBld »dB<n ill* dobBBturB 
ilBbt Id £200.000 wllhln nvr xBni by 
Nkltalnff iiropDrtltHi Ib Quaanaland. or by 
Hkllle^ yp 1' 1 par akara. Tbe ackamo 
vttl t>» aiibBaltud ■* tlw ^mkaidaH at 
B netitaf to bi Md at u iitrly datk, 

' VICTORIAN LAnOBWY CHARQC ' 
Alaiaudar Foliaiidarf Panltkli ckarcvcl 
Bt Hsw-Miwt Pnltaa OoHrt wltk laraant 
Inm Triklnr Oltlim, MaHimnB. ot 
vUdk Bt OH tlBa ¥< *at tiiiannr, baa 
baaB rarthar ramandad 1« DiipalitkW | tA 
aaable tba tnatrut^tlnna of tlik: VfelaAkn 
noTarntnfat Lo arrlTe. wa. a«^.r ja... w.** ^' , *i«*™.l 

rnWa tii* taai majorilir at .h^^SKi 
Hiaa Ikal bBi> not mI""! ej. at b. Bald'n 
I.I.. of a labour iB.Siio op a tPaila mlaa. tol 
ttprp ir no mOPP mpp^y fop ibaaa Ehaa lor EBP 
r».p1 Thai- loo, at.. 10 Elo volralsai. 

thuf ofilj remllD lba aorEalllla to fUB 10') 
rnrntronaffcallb. , 

R^all^. ihPT toLial bp Quito ■ ffllaarlt^.^ 

EXPLOITINO CXAIB PRtllll'^ 
VHhAl tiBB flOroBMB Bonfa ... b«j lo ibo *o- 
rtaWpfilstWWl .*•> .El ibi, rra. .1 
arp lb" .nroil«a af lba ■ "orltaP on,.,.,.., 
c ou^-g^oatuBo aaa ootj laii«b. WbAtaf..f 
91.. A iatPplEB Ea It IB a dB"2»g*. ■ "-Jfe 
bacliSunl.. NoM af UB apn ra*^ » Wka 

tar IBI wl.h BOOtiijEBkBaaa: »oa tba clajf dtatlJf-- 
lloba aaalEiBl "blpb aMlalEBia »ra abla to i»ll 
oiBAwbara do nor bappao to aKlat, We Mv* 
tarrliovlBl tarda wboBt frlp l«bB»n M 
ilsa load «r d»a. kaH wbo«a aaaaniad Intra- 
oioat -baa «aij|;^-*f«i«WK t^^ *" 

not kBVMr'tWm^iWbJWB*! PPPtPad lo ra^E 
aialp.1 tlieiti. Wa katt a* "ipb.i rapltal- 
latfl who riE*r pHek aod ItrtB wElh miEllooa. 
Wp o<..t hrai- ol anj loral plfatt Of eoai- 

iDpE-to E.i-lilnt a oaranT In > bi.it or wooi nf 
•laa IB pabbJiaa. Wb bur oana af ibgaa 
Idia rlt* *twaf .?blar T^rto* la Eo aaYB no 
nurltatahlB BcaoBopEEakiaoBta. Wa bava, ^ 
aairaa, i laod bibt pagplc who am uafot- 
IBlBK aaauib la bt aBtpioIfra-atld Bomn at 

tkaai »M rtwWHW Iiw.BitiruBt Tbr n am 

tarn, la ikBt' ir^iW Bt»t*itT 
wklttt tk» (tfktt^paal aooi.ll.i dlBcSopra. 
Tatlqia ar aMMIfT »• abaaat tb« lo.:>l woHAirs niAKCtiUR. 

helboithhs. rndar, 
Tbit CabtDBt dKidtd ig-dar tbat it coiUii not 
iao II. way tstaail ta.lkttodBB^ Wioaaii B 

fpantAtar^iaB'.'tWa-—*-^ " Mj. tlaaHia'a inatia kaa B rt* af arfikarr 

In it. Ho Bptalia af tbat prlnlBBa karltai* 
nl raafKmBlblo ROTpminanL. "wbink wa Bbctald 
pterrTV^ or p^rlab." Hia party kaa ■llballr 
talitd la pra»rTp ibiB barltaaa, aod 1. aew an 
ihp vapaa of patlat-llaa. tt ttji - B ii a rt BIE Bi fit. tk» 
i?aiBinofiwpBlth adapt M§''!memt!m'fm''iB' 
Ebolp owa. kl* party Trt[I.'''MffitMiy-. 'fB>ll l'» 
tka Baaiiac atnasla. ma 

iiir _ ¥\ 
'« ' ilJ UXAL COAL FflR TIH^ HAIT.W ITP 

A d^hqife fttItT hae beL'S loade by ih« Rail-' 
war rGmmlaaloaQre tf> Llio Vld^inrLnni I'mil- 
mlnlni caiPf^pLfiB for ibe- n-upply ef rrnni 
[fl,fllU to 11£,0(H Ldub of raal per BDiiiiin to khe 

rpiivATa for iba bttil thfrntt ytwa, Tb« pr|M 
Bl tbfl pit'M. ttm^ t^'f. I^imfttm HOr.'Jtnn^r 

ntfH olbcr M Mj— i tP* iwal' ltd 44. CSV AJTD in Lb« ««w*a it ^ ^^eacb ^^ _ 
#vfrAlD|, Ur. Cbik polni^ odrt tb» dllTamt* 
I»(t1.*een tb* lAboar partT'e pollQy of ^od 
AhBPKtloB N tb* pa^t awl thvir Nlure IWM^ 
nf land vatlmallaBiletaL Wt^A Lb« Labour 
ppTtr WBB Boi M auuK Aur^nc Mr. R4ld'f 
itvD ]raan of adnialatrt H laBt tbvr aJtosfeteiA 
:3,«».Hit Bcrur TWa. ba u^Umt. *«■ fur m 
nLUEb. but l.HiLH« matwm Wttt i»t* onltmtlH, 
Durlki tbp vpct E.tm rUfL Wbu WbW* 
partT waa ptraBcaFn 4BMt,-lM mh* wttm alkaa- 
bted, ud «ir a»a»4i^t:b vaWi lata inttln- 
iioB. What tka Ldboar pa-r^tT M^iriiiat 

■m^l^^ifS^^ lb4 tui tbaAlMrlidi^M' NE W ZEALA ND, 

d«itror*d hr'-'BRt IS*, r-'^ — 
flptvikiur al Coolamob on ThundAy av-ealUi 
Ut. Hnld marl' tie eel r eicpoH-d tba lOeBblatf 
PEH^IailpjB of ttr. KuA^fB, vbrt ftBW th4 koclflllat 

riAif UrtDf RAd aLt«aiii«4 Lo m bVbj fmn it. 
^Mr^wlwMdg^ Jk j ^Hb " www*"* 

-R^^j^'tibtiii '.«J;!p^_;fi 'la /tbtt'SSSttft.** aa it m^Kif I dltpl^ Ptttbirr. JMtiildl^lt^ir .^aPM. hp riibl brow 
WT -iwlU fpr b*' wap ttrabablr » ittambcr oC 
t^ 9^fairap«^ ijut botit<4 tka fta« «e kulal^ 

IM <E.B.U.a. iniLtfJLH bA&TAXQjr. Id lli# nhjefftlirc of ■ party ll La ut fidt 6Ut af tke taap* of praallral po^Ktpa^ Thm 
kaffiHra a»a AiniDd»iDc to tb* ptmi* M Am-* 
trfelJfe*' 4^ .t«: tb«: WMU* ^^t^b' IM^ ..dft^ haiwE>ii|i.:^p;rtiB'ihtjif^.i(^^ Ici^i.; At M ntHihtl of ibe Imard of 4lree|an af 

t*a Mfdxkvs Youfif Adfsi t^hrihilan Appoeip- 

U0I1» aa rbtiriKlar. fDiloFlnr y£fOQ Cb« npCTt ^ . _, - - - - 

Bldr hi Ibi' ffcaeral atn;r'ft4rj Of tbe raoaOtlf* * Opporlll^ltr Ed 

rEF<i-T tr» relKLE £:iB,i>fh), ih, fi^^llriwlui ToHlU" I ''"'^ urar C Ml Op^railaai. H« 

llyui TTfri' uuhliJuioubI: — - "- 

pL&L'ri] QD ih.^ Td^rf^fJ {][ t rue e« din It a \y c^rrJ^d — nuiL Uwra ""'^ *Wt;rr i^, ib^tE. buE for 
Fd-rrtfj er truceadinita 'ba pubilr llf* of AupEraila tSj itaa eAprifUtpD of Lh» board'p iraiefuj mpiWa-' 
PAJntlre ip If 11 wore a mn] ^laifirt bt a» annaUant narbaitaU, but 

bi ia WtfbTli MLRWlLLUSiD.^ir rn.l^y 
A mTf'! I'l'ldUK rtUTragP ptph ai E^niFiirii el 
CudlMD lEi tllP aVll bouTi al TMCailay 
tttprDltif. A ]rBDU MJfb^ DBiur I J^Ikum, nav 
p|«apLas at tbH ^Cl af Oala'a Hall, «tallE 

th* bsU itwu wm blafpiiif a. Jar* «f 

an t>p» lS>f wt.:lfc.lii^; JSivtiii*:t«J^ bbd 
btdin waeliag iiti bvim i In 

pBi^hlniF B quBOlltr of lOOde — drep^fy. bqdtK. 
elr.^Sn roHiUuAei (gr tl Ul4» lo itf hetd ail#r 
Ihh' inay^aff at 4bti eufer nlll at lhal i^aqlrf. 
B^'lim 1 LrcN], Ehi>r pLppt PdundLj'. Ilri wi-^ji 
I NEut ^ a'nlOffk ruuBi Mmp, irbo 
|« M Lifhl etMper, hpiird ynimivlLO 
iDavlim abuul eutalda. lie »lj*i oal, 
VWtn-'a llHtT" «tt4 tbailMbt ba bMird aoiBvlitKlr 

tti4.^.M-ii«iMrr»^piiii.^tr.^a. nvN* oat- 
aid*, Md; Mwta mttitmfM iru iliimni br 
BotlclDr a aame ot Arr aprtavtBi: np, Rttth. 
Int UTitaLils hi^ fuund Lb«' bultdlaj jiblne, ann] 
li.DHf«d a dLeh undvPhaklb thn iPDcuji^Drk, 
fthl^b, -irh#n PUMpO DOt, f«tL«^nihd biTODDBv 
oliV klid ibprLiiiP KprDPHto WM* ■)» 

ppfiphifd p^«uLirLiilr Ai>aLtE. He oiiiDLtuinb*! 

Lbs nr*, anil emi far tbo police. 

EvLdiWLLj m i*rr|ble vrlt^ bad baoa mi- 
(emplad, Aa tb* ffObt dtor af tba bsltCta 

wu femi EBMtiad (raip twLiiiii. 4 

TBI piuflp^l Ttirotuh thti uLaplH, ictuntr tpj' 

loncd t1 P airani eoird. Tta^t b^at ^Tobiliop 
belnc firH'. itii" ImnAi ae wauM nal ur^Uy 
rni-h far lhi» frntH fli-mr Thr wh^do*!! of 
iihr liultfllFipt ht'jFif! tiiiJT^'i] wiLh iTtu^ tbtn ■« i. •a*.4'H p^ tbb mlTr Wa ira nol 9Ellj da- 
m«rratlif ]q tHH pPWbi.; *t ana not PTtO Bim- 
pflr#rt irllli a pial. la 

iDDDr^, ur 10 male * poeltLoP. or Indar'I 
A-nrLhlut ^^XOep^ a ttol**- Bui (f iherr Le arty 

[ilpL'r itp ma wrld whara hard wdrti an4 
tcDulBii Bl^llity vUIh iVTli^^b l»«MLt* kuoau: 
Df hick. Slid a Rtfa fffiM .tvAinVa th«k 
plar4 I* AUi1railV» Ha* ta**t "^i* 
DOW bwv« B fair ixaaiorai boldlai or a hdui 
farm brM" nn^y *l'h irn r i^u* m»nT arSat 
>iTieLpMB Lnnrel-na ll«r tht h*^*dliarT pbppn*' 
■1419 or raah'hADt prlurotL. and liow ounir aro 
itr lanf-tlpfi^rr«4 rtvard al plurk and Indu"- 
irj* Th*rt*r qiMPtLan* BOiB rr tbniia*l¥E». 
11 rn^r M^Xftr he aald that UO per reot. of iiisii 
buplmna ii*d Wa»«tob*! "w«*ap»~ rto 
bnld iDihl tw«fi|ah4 ]«f^ <l^t^.««rf 

tittia Ddpltal fiioaH fl^v^MUfiy^tlH^^^^^ 
ondi Aod a«t obit ll ft* opfBi tft 

all, but El |H 0D» of th* t^«t nf our dAmoemk 
prlDClflae to ue Ebat. U far bp naif 0*, va 
an elmrl irlth BU eqiial cban^fr Tau eawl 
MtbP iDidan vaufli out af potLer'a dir. but 
BQ far kP edUDfttlQD rlu t'vr all an fqwal 
iLarL Ali itart f«ET If 

lUIr opparLuiilLlpp. Ad4 wh^ra irhia la ao 
obvtaualT tha taarn wbafw amr tbior* '"^orbiBi 
■ ikriU i«*Ak LO TdU pp««dl)f of bla m. 
miAi iwAi dwtar ot barrlatar. or 
-Ib'ibtftr. U ll ennillr ndiFUiaao awl 

iBfaMoHpa t* abdeavour lu makp PDlltlF&L 
■ "pFml !^ d1*jm p rtifuEl rctf Tbv Ede^jaal If }r 
^WB ta UO of tbe Drei lb«a Of UtUF*, 

\V'' tfrc im^ua! Eu pirrniiii, Iq ititt^lhmfa, 
I. vTlAE 1ft call "marpi" quai1l|.pp. AH tlwpa 
ilaiiLRA ten Ln Lho bBltl« Ol llf«. If thar did 
tinh ita«j vould eviat. But bd eoeUI ar- 
■rnnlPBtloQi wbaiboir PoclnJUt OF BlboraiM) 
4111 nfft bat ty Af Urti Mti «i Wkbl, lUi 
I Empif4L Wa lam -^-^iKms^iib- 1* :W«:'Ute 
'iiii ipitfi at wir naLvrbl ltrtt|irtlft)r- Ail ir^ 
all Bbi^i 10 hp pquai \tt onr- pnim— In Btfi.'r ' 
ibtp' C«l lb la \t JlLHi tT>i.Bi tbf a4c." 
tMI port allaw. Ththf force U^oh m tVp 
laqlBLLoD of a ^^Apa lDithi«d at Lb^ 
ti'ilon nf thr indEvldval mri na^ womrb, tbo 

i|ii|Ln ih^L niakr up 1b" f^Dmmonv^Plth. If 
Lh^r4 4b aajr eim** IffU^g JiH AUPtrella »L 
nJI IL I* Ilia riaea iTvallPV Of porialleta. and If 

uhy ijlaHrf ffidepnarp La lord tt ot^r tbotlipr 
Ll Ip not (ba tmdfliwtiflf. Hat Lbf repttoTlju. 
nut Ib9 iJrarr:>il4A«r btil tbo untoo nioiiavciHli>l k 
^hn le ibi' flrpi to dlanhfy "IbH dtUMrPLlc 
[■iiiii.itLii.Qd Wvn apif 1|tP. tlut. Of roilfMi 
III? DUa' Inanu tbia Wtl»k- Lban tb* iOdlAlIlt 
EiiPhli^r^L, Ui whom H lULIa iDP^BtaFllf lHr» 
or ii>ifert in^iiE'r< Jiibthjpv. 

11-uL ihfkFi^L iiLhQt' nf tiit ir«, ip mimbera ^ 
fiLir ipanli'iibrir "tlaeii," «iH!i«.len of lba 
"warkH'f/" Lhcr<< In tiO r^aaoO vbr wa BhttiUd 
biiT bla w\ii\m* K4w»v#f Uttpaiiaula M^nliUy 
Tbt rajit oditP majf b< fran 1 tMiiiilK piiu 
wt viaw, In tba rraa «( lir iKd MMUt^Mi 
ir« b|B 044^1. ]L will bl bii^ t« ni 
ava^ lAiK ibia avbvar^ tut. Wm, mml \t 
HM, irMt la ba safid Ma** witb alt binds 
or waj<b«n, and io Dur on pbara of worlt, 
bal IbAt docp »t DHiM WB ATfl to tw irilltm 
Ld volk Uke eboep t^ |bft aifttt^^ar. tt VM' 
ihiiiR will com out lhe "verbftr" hut a booA* 
ipolr of e^TTt^iitifl iL «ui ba utmmmn 14 «ii-:'*b*:'*T^ -*i4T^-:fp>' ■ u^. tmi: vt ^.^^ 

for a DOW taiiiTdiDK. irbitb baia r««ult«d ht ^ 

PUm bBTipi h^-en i:^aBtr]bUtad or proSLleed tfl 
aboul a mjiiLh; aad, furLher. lbai Ihn bWTii 

rvL'Cflj]lE#a Lhl<i a very dUMntE fiil Ln PtIlJ 
mnra flaorouii OlTorLI for tba maiV), aplrltnat, 

»tLj^«ij; taA #MiW: mtlAtp-p? " 

'4*fl*trbiflte|a .'-¥pj- ttl^ 

tlaapotiid to tbil tali In nirb wutli tb*r !tiiam fnta tb« pt£vll*st 9t T«tfB||: Abv 1 
HiJaDtlT eiprti hqarrr '^o-npc.'rnriDn itr nil whoar' buplntae lakn bin alMWbere, mmi 

tba JM>Llyp' FttrliihKirii ut ihi- iifti^i -\A'.\o\i immJLf* it ImpnaPltjlE^ far hLin to raoord bla r«Ls 

'■Ttini luiij-dj r^rr-fially rsM'.i^Li e ^Lie- rTeIh^ ar blp pmpcr pclllna pilpcv, majr role t.L 
»BlDup. pbd Jk>d?faEJtfab]4 JhPderi»bip Ju ihU |anr poUinf p1pct^ vbrrti there Ip .an aiPlltAiit 
l-ao^pallb of thd ctiueimE o^^retarj, Hr. Ji Ja | r^MIE^Iisir omcpr. 

VIrxo. BdeJ Teoders bin) Ita waroieet IliaOk* I Tb"r>n le MUatbor flmia ot Mlvclor to wboq tW 
tar hip in I veluBble ei^rvtrea. Tend«>r«d whl U ^Prf^vl^lcbaa rflBardlnf- poBlal iroLe eertllObtM 
p^iIf-PacrElce whicb u momt pi'eiip<^irDrtliy jara a^taidad. tbay HTt cmHTlaad wndar tb« ME4I ypq ,:^Ki|pB^|p|; 

tb*r tbam frota tb« pt£vTl*st 9t mn^. \af mam &bd plimuiPtiAf aa an PKamiila t.a rsihi-rm |tPll ^^^^ 

"^mani Eboafl who c-nu^hi hJP iplrlE w^^fc l.KTW»bjl '^(^^IttiTPlk-'^HaiiSb to baUtrYa tlHt M 
thp BLpH lba «unMB|L(tn< Mr Hi .\ PalliP, I pOiH*««dKI Uifl will b^lfeore thu paimi mim 
bo*. Mi>tnurr, Mr r. A. Pa«fii*r. r^pn^miiif poliiot |»iafB for vbLeb tbay 

ihf. prfieti, and th<^ arreral bandi of toudi men 
irhoBEB riQintilnod *^rta rn>iiUrd In tbe catlec- 
tri« of uirlr jGKKKI tor tba now bulldJn/i 
fuBd. Tb .t]b«lf^.(tHgv worlvn tbe bwtj 
.laailrn pa asm«l(tfBt ttt ai»plwlAtipp of 
Lb» vahu af tb*^i> i^offii for tba ciHid ar etbor 

"WKara aq wajT leni willlajr belp iL |ji- Im- 
.poaalbU to JllPCle out all epeclal bfl^rt 

wortbr.Df (lom^i^qditiiHii Por th* worb of mil Mtr rnrollfid. 

2- KlHLorp wbo, bflby Wefnep. Wilt d« 1*4 
i^unt of ll]-hfalLta imabta to nttoidi tM 

pallint place od elflelloQ. dRfr 

3- KIpctdTB unulc «r fabiilal .iiifc>--^irifl ii( 
prereaivti br BpriDoe lltnia air faCNiLlir fnv 

hlEpbdlDt ihv pullini' piafi» PD ^l^ftloD Aoj. 

Elcftora to wboiB t%K%v Liondltl^na appl^ 
T^itr obulfl poatbL loin cariLiiraiop Imtii;- 
_ _ _____ diBiely on Appllrar I^BT at anr pait-nfltr*. TbaM 

Who lbr~MfMi4 a^^ or iiitolar cmtrl" i*^'^'^"'^*^'''' ^ 
bt prt*UflA('';#i!r^^ wlih- tbe miM and "'^ ^^'^ "^''^^ I'fnranduTii. -nutrt bn ■wItnpBBpd la dU-1 iM w i ^i^a lES^b 1^; ez;. ir:..;;^ ^t^- -^b.j„._.,^^i,^ 
*"Tk.rii '-;7.;;'^-rs;'"i»"'E:.':;y"^;B w"irp';.i;d !!-«.^ 

.^rmprlJ r p«bSm. pf MeupiNOh *.f pt<rpDne amborJAad ta wlttkeafl 
:.?';ir«^L!^'?J5:p;- iPbllcaLton-^ Th*, m.T b* Tbat* i^ai fwMufrtiil 
tbB powprtui Aid of Itt* 
EiP full. frmucdTB API Apt^n _ 
ib-e profTeie at Ihr floldfn r'afflpalfD-, mliid fOr 
ll* ii-nPrvuB fdTDcdi'f al ihi- flhjiict atwe^'ii. 
aad tbi^ work of lba ajceoclatloQ ■PfwtAttri 
aud Lba Uuid.rMlWW/.ttt^'^il^lptf^ fla^ta^t;^ 
LU vam*y ta tbb .li^pir itiHi^^ as tn- 
prwaakn af tbuifci," 

H wmv nealtad. to hold a pwat tbwoJiaflTini: 
■laellDV in tb« ABBOclaLloa Ibil] m WodAvB- 
d^r «v««lBSr NaVambCF 14- At*l£l-All>|5. ffrtdiy. 
LaiaaL rap-ottp ravrdilTLi tk* l^linderp aese 
indkcata Hut Hr. tt Wh f^oatfr viU hr re 
piAud br a uanlHr tbat lp*M«Pd«mt r^up- 
xrr t»fif, whieb fn'Moit t<»#!^^ of ijFilalaa 
tita Co km nil tttUWf*. U vnA. Tba tpiroP 
Bnrnnw <>l>>t Mr, tpkater 

EM.}. Ut. mivTi iVj, ftUdMfr. Poaler 

ta)p AUDI Mtb litnolar (OpJ^ Ubf; Ht. SrnH 

(a>H mi. 'tik^-«ip«i^ti^^ its tivMr^a Kr 
bflBbt Aftd food prvi^Hp If iKflHi n«d« with 
thf^ talapt furaact, Ihi* ahrll of wlllrb Ife tiH^tbir 
rapidly rlTvled IvKnTLfF. ThiE loci^blvM^? 
vbJL-h I* to be uBed tr^r ehuntlnf pnrp4P4<P B'. 
ih« blipt furmrp^ and wbi^b ]b aaw ibougnt 
lo b# U tba Wllf -fpesi, K4i1Uidi Lb 4I lba auir.r 
patEPTIk , la Vm ft Hifi qt cb« IrObwarlia. 

wbkb bm b**n w«^|ii| aatiprirtarltr dnriDR 

tbh pait 11 iBAblbn. mr. TborBl^if, Ir-iaLMHt 
Dianuitr nf iho Irouvt^ivkii, anA nr. I'pntiy- 
DIOTTi Iti {-bbTtcp Of ttif i rE^L-ilLoit at thr hiajl 
furaP^Pi hlVo lu lnRp4^^^ Ihv ti^w irnn 

fTPprrtr it T^HdatEh'k, hntl WllL iIpd tahii 
hn opfKirtilllMr i^all AffAiTi It Oftr^Okr, na 
It la lati^iided to dran Qrat apppUrp Imm 
tba tiittBf plAP^*. Tbvj win l^natt^ia itir 
bwljAyaiika *t eaHi)etl«r >M 4iiyflflta irlih Th*tr mMT 1 

ihl^taiml oncPTM. retumlnic Dffirarp. ik]p«i0F>| 
rojttPtrarp, poiEmuttiTR and poptmLptrMPn, or 
pfiraoriB III fbarffp rnf pans -ufnj.-*-^. policy IMCtP- 
tra^iHi, Jj«iii.'i>ii of rh4- ii^ai'H^, ImnhI toacbvF* nf 
dLacr' A4'hn(h3K. oirr"i^B of rl|[< l>ep4rlmnL vt 
Trado niul rmtomPi mcnth^r* of tha ^leA 
larcr, mlbljjj wirdtfpp viA ibptr irlepbo^ ■■it* 
idi practiiEaqfin, or dOHn .|w cwgo of 

aLhtrantlDe aLaLtaDa- 

Dwins lo tha prvqlBltr of^'tba CbntnuJl 
bolldavB tboPB vM| do doubt h« a larva niUB- 
baf tkf clMttira AbuBt from bviiia with thtiw 
wiTfia atikii fiiulliBi oa |»oillflc dlr^ Tlpa* 
ipoBlaJ vctinfc /aeilltlBa priJI A^plr 10 (bob. aA 
Aril OB la tbe lane hadr of Qen and WOmaO, 
i.'-amiqnrcJal rrai^ellerB. aealBM^ Bud atbera, 
Kho in Ukr pouran of tb^lr bulflvP* wlL| dd4 
ba at bowi on tl«ciiop dajn Tbd BocMiArf 
fom ot applkatlOA m^y Im abtAlb«4 It app^ 
and lba ballot-iuipor aur ba bllad iM wd 
Lamed na tauB aa Jt la Hi n odi tn Ur tua. 
mM*l bp rF^elrad br It'- ' 1mjt\Wt\ UmMm 

nfllLpr br midniRtat of [MitipiS^ fiilMi 
btfom ^llLBf dara „ MELBOUKWB, Friday. 

_.lE|T..':.f^.W.;.U'Oap addraaaad a aiaotlni aa 
"'I*'- SP^akiBB on tba 
Tatlir OuiaalaB'a repdrt hp aald Ikarr waa 
no praaoB wliy eHo prrainE noTtmnaBt Bbouli 
D..1 liiiv... df.Bji Willi tnopo of 11. TbMIr dlain- 
cllDuiEoD 10 ilo ao wu duo lo Lboir d*BEr« 

10 UM It aa au aloBtl« pry. Tha Aawwaaaa 
una appar^nily iwtEtkllai Ikat tl«r)ia4 > ' 

B tniatako. and pripiaaii iMM tka ifaiiBiai 

fur sail Bpaaion W«|M ba tki fMal (BaBUab 

11 iliry abowod .ar arldaaea «l protaatlaa tta* 
duBiplH bp would back tbaai ap. Kr. I>r»* 
hln'a a«tlob la dlapla^Bfl ik* ea.tltioD OdT" 
ornaaBi albnd (bat ka kaA ao uaafor pn* m. DBAKm AND MI. ITUU. 

(racix oiiB t^iAi klpoBTCa.i 

MRliMBBMI, Friday. 
Hr. tHakUl aaU la-Bay fiMf«lH * r" — 
' " " a^aaatlav aiaM^MJft ■ 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 320266 u THE SYDNEY MOIUflNO HERALD, SATURDAT. NOVEMBER 10, |90fl. M tti* v«rT iLAtura q( AT «iviiinpBi rvquircd joJnibD^ imr*urln J IJ li muJULrai. 
of Mr. tttid, iltj »la|TueKU)r mcu rJM imiiHrt vHtl H«tl[4ili' iN» ^.i^irtM Uh 1 did 
nbt diMf him promriDBtei iuaIabi 

feklhlf»ffi|;^r J|p hnp QDt lU (T^ ITfirl hHlLl 

InJiifeNr^i r>n rhft^ nrorc. hui hum tll4'nTl*d "tay 
pmrntbE la DSiilud him ttflifrrf." » p ii-rfiTLcHfid H*tJBi; .Of ■ lim i^l^ iMITH At AlHFmi*P, 

iria bU Parfeti stBpftlfH, Hb u#t * 

in^TBtlr Iti>tr4 ^sarluji. but Ik^fv m a 
hQi^LfcllHl upTiDhllnpr In fudleapc. whreA *l 

triK* Qmiib, hovfvfT, lAok a.ll iHq tnidllld.blt^ 
ittUmUoBi^ mad TfBuriri, alH pnmptit replied 
M.:tlMiat* l}:«'i«sk tor tiln btula Ihtrae ihf* hla-^ 
tor? nt lit Ijiliour fiHriy, titji M ofT cqtf 
ipin rnDJildrraMnn of Fomr Ihn rvflillt' rrf 
^rtrlBl? = r|.- ihl jUnn. Tlf wnuid m'TlfniBp 
r^r^Ji IfLiL, hi' :.;skl, t.i .1 rnrlplLpL Ib. PnrlLen. Hit 
r-h ^ M " n 1 111 jmrli - n [^Ltl lip ft DIBQ In PAfkn 

BenlnHt t'.m^ M." ai^f ivm minf & TsLh-nvrr . 
hilt th^y rh*- E-nurijri* Lo rl*lt cm 

Ti^ "i h'Ti^-pATi^" PNllumlhob, he rpmArked. 
«mB BllBiB. l.ln» prnblpiKr lla px~ 

1jl4Dcf WW Hlawl^ "hut tUrelf atuL'^t- 

win Lnc ih« i>m t«fet um Bf 

tnmr ta^dn u lie ti*fl t-iih^illF r'ft^<>d In An- 

fa4<» fPMHl le tm' .1 nil lltirTAtU-C hftdj, "bp- 
iTAUiH alifl.aft ihf v^tfif nt tt« hiiRlnmi Wan 

fc■4^ ^;:^||^l^iM» l^ri l J.n»>n1 mUA tmrore dc'liKl*' 

Tli« ^iUniitii^ WPB aw t^Bi rould nnr n na. 
flPlrt*V#''*" irtuHloB ot K Imajf t*iiiltr. 

fiDhtiMl aiinUairri aiHhr iBd: OiBttiisliir wtkr-- 
Ihrr thf-rj^ ilull he Ihno iMTtUin or Lwd iu 
Ihf fitlupiil far ff Ih* prrtfpl randltlfta r*iB- 

iinur-N the bftyir-fKh||ii4 Hiiui iitrjDiL KQd l-o«c 

I LP raiUin'>rclBt rll^^tlf, 
Tb-e Labdor |»lvdfit*- ||. ^ut-lrqa 

nf ^rmaul dlRtiUT, tomrd film Iiolil blm^ 

■rif rfndr "* ■^'^tti ntiinLL-nii of n mp' 

Jorlty of tals pftrtj--. "(p (Tim hf did cidt *tflnm', 
till tin 4^*nn^aati0n ot Ihp ruii^u*. what 
hl* ourn ppla^BH reRllT w^w. Thli 

tBlBl ta dfinsfnef ; It prMOHd IM w7bM< 

Hi4« vH-iiriiBU'Dt br nu^nritf, nirhtTv iIioh iittifl i .awrlf ci« Lfat pJt- Tb« K^BC't Bltlfa,d47 trt* cHBWDIOnU4 

qHiUtlr ihBuiiB lor^l}' lUtKiikMi tb* elir 
7«itefd*r- IK^Lth*., Biiilah sod tmn-^, noon-l 
ml tliB Tfairfa nail in tbv ■irtM. vfn niilt 
dHBnUl wit.b tllp flRH at *1> natlani. Ob 

rtrTi tciipI Ifif t^T|i44l JSPk oonapli' _ 

itai fHsrvl^PT Ihoi P«7]°'V prptlj complimMt for VV'^rHb jm' {"BnlPT Bm.fti. l« more air lsa« rintrbHM. Tk* wteu of tbe 

Mulf F^trr miBfUiDV"" nnr ^vt^i Ih m bf< 
TngmllilkhAidH Ud thi^r* hiil : n (tfLeen 

Canmaudif oliitj^ sTJULhi^rjii'Lii ■ .h-.ir ink rb-' 
rblldri>n'ii hmrt Jirfi ^i ri>m Ini'ij . TliP' Iqim m 

tiVrrr t'ompiinj- ^^ ^H-i^vLJIHr frH'H|i|r-Hi 
pprvlco 111 pearl fluf. Tlio ulnn^mn^ « III niun 
rrrtUi Pan Mjrquiirl'-. ntxd ilam-inE Im bt^Ul 
out M ap^ bf ttw llcro.?! Idup m tbf nrhT llif: JEitIii-I 

pn4. Tlrtrv wJll Kliui hn ■ gool iLnie ifthlc L«n SHlPflNG. ^ _ li;tL, md AKifriii l-™if 

t»r Vnillmin Riiw^h i h*^ L nhnur Pitidldplr 1*^ puWte tpilMlst* Budtirfld ftUl. 4Bi Pitnnmtktt l^irt^r LAti* CTOtv HlVrf UPr- 
■ddPBtti^d K tnri*-1lnt (n HsTHTiiVN^-KlrrH'i , T'*r1- , ^""^'aff' araimii liira The fnlblpm hr tiDlEf Tle*« iffl In br n^tirli^pjilrtlT *dv«llU^ 
SlB^tra lUL nbiTit Hr rtf^-mert n rniiMn.ler' ihr- iQc»r hp"]!! , ahr] n^lTiiJptsrF m ib*- pimwd in th** ¥i.y lUoBr ntrtindlbt tk^ dir 

JiH^SrtK i tl« (lTit» ro iLic ryiiotJiLon ur Klft*. MwT flMiin p^^ '^^ »'*nJi''P P-I«*h ot 

■ ■ — tim L4baur twrtf- Al tbi*t*<Tr iw^>^p^t^tt>d in Jl f*iV «nd \tt »niuii»[ii*Br la thP Ffw, Tbauinndi iPv ■UM. iiKIt H MKfl-y ■ TTiKtmK. fcwiiM. ^ tl^pt^ Maw, 

r.ilM'li Llfp Ito-litdc^ If) M^hIpIpL'l; rnir>^^lHt4ur n lln M'4dnH, cJjit^iht, JiMlwiH. kul*, UHv, Wd JM< 

I4^|i^ji\ m^irr wmi Nnv itin- ■ttri^r umi i-hrli^.piili^f rt*^n, Mr. A4lilii*<r w¥i I ritlldm, MifHii ' 

..t I wu-tr jHidtr llTfir.V '4 rKiicb. L|ir JiKl^mrnE t ', l^rJfkrr mil J^iflr. MLd 111 li pHwr h lirtn. 

tijv.r Ihr ti'J«r.rhir'V*'H, ynH llw iJtirl lirl*-rt'n llw firr- l^llTty tai llfn., JrfBUl*d, inilK. 

^^T^^^ptm. Thrrr wlj] Itr n iii«r1it^ i»r rliF cm i/> J.l*ttd:m. *, -<il irwi. l«|4jjn UL F. Enlw.irtJr, 

p.ii^f .in Jil'nhr^t.' InnrAil nr 'ili Wf^lrin-tat'. mrj ilT I'mn AmklawL fava-hKi'n- Hnnliiim Sltlrribnc iqg 

if^vn^iwiTt Hml Jll :4nndiv ibi^ t'^*n will l»' j,i LtlnnL^ WflJkT. >i^Hrn, Trtadp^M, Hjwn IWr^n, 

iirMttt <iNk'i<,' ,V I'Jtt ..r .IlL'j.1' U'uIIit, PliUvi U,^ -V^Vl.Jv-rn k. Hi^i.-V, r^Twrnbun. KnWm 

■thii \ir(jrlin. tlr. i'ii.Tln- Willi I- l' l-i|li>, , HIti^q, ^KiNTwrnil. )*^i|j'bf11 , _ llcTf?, WTf. - UbJ»>*, Mlu llurifii tfi- * T v^u.^.' *^?r-'''™:f.W' newts, '^'^ H1M Ktfa^l IILLI, Mf. WnnuK h, - 
Mr. Hpd llti, iMiM^ Hr. ud Ut. 3. r. WtfpBlTlcli »drtr«wd A iHVa 
iMPtltW Vrt*t Mr. ft. B nrrHAldi pFHldtBF; 
tM. twalt ta « qUMilcn tHr ci.rNSldjitfl lUivd 
ibBt Ab effprt linS lif^n m»de by IJWiUr 
|-aP!5 Ci liiftudp ft^rtf ulturil lJi>iiJn*n undr-r 
ih*' pff^^Julonii of tVieril Arbllmtoti J^H- 
■ pTnrt,!^^^ vtilrt\ wan rlp"l>ar^d hut fe*P 

*u ci.rrt«d- 

tlF, W. C5. Sr^pni^. fci'l^iic-^ i^pmiT 
ctttAlriatf r-BT PvlkPl' Udd-rewd « \mrVB gf- 
iiL*rinf or •i*fltff(». iftfiWliiir ■ ^*lr proj^Dh- 
tlM lndf«. In Tbhla^ Iwll l"i nJ***- Th« 
tam]r«T. Ald.-nn^n t»tt»tiw, flp^(ia#d. At \Bm 
cifli+ltH.OV a ua ftftim nu* rale nf c^ntrnf-or^ wb« 
nrrhtd- Mf. J. Ijrtitmn^r. lb* lail-wwiiiHn Pfciot' 
dfti« fladrH»*d Ibff rlfrlnf* li^r tilRhl io ih* 
Hfbwl Of Am. Tft^-rt wu » ftn^ iLU^od.ot^. 
AliJcrmiD Jonmw p-ppfifcdofl Tt* rKndidAi* l^- 

fci*- M»ttmm*- mtM t f H hi» t'-'ifun wbr iTlp D^Rhk* 
bafttwinMi tbaM\A Tif- ihirtwfi rmi -ihal 
IllUI ipinHBitd Ik^rftiinlry wHftniir flny rrwpe]- 
HfbllllT. ftif *riual OoTprfim™i t*lni la- 
bour p»rif- Hr MiJ wiib rrwrd th^ 
(F^tdfrrAl ctplLKt (tu^tlj&A Ik** kkB t«l*tr |t»TO 
mm H frH b>Dd H«« vm* h«t folPf ta p^lfdffC 
1|lRiri«lf BHT ii^f- to fAlfft l'**^'* * "t* ^ 
lh«Blil iw C«ril>'il ri>r hia addfcW^ H« 
*Br ntlfltal* itlii mnmlnn. THE MlfNTinL 

Kk ■ mndldLip from I** |ToB*ff fltttoratB 
Ut H Tftnch*rrt pnlniri pul tbti bn ctiirS 
Dblrti wjiP Id nvrjid ifon-n>UThtn H» Mi ha roah furli In p dhinton, odifl^ ib« ^^n^^j upon lo rnlrr ibe 
pA . n^(d tidtk H ^S^,t|^J|^* fW*^ 

Sootnltain bafl nlfctv^ ineutii}p<. Tl WU APlT|i)(p cruHdc aj^illUl Hk<Un«H. a^_J^ ba IflAi.lJjj] iif>[lilnji Infi 

*'jEraH]iJBllT." nr ■'■fl[Pt> hy 
B>i]rl|.lni ihf h<4i1 kbiC:! 
ThH LAbPlir JaumiLlH Tbt^] 

iiRlVrTiift^ nalbon*;- 
n nr le-^ft IhtTi JTflin- 

■-lep." a form ot 

r.! Iho li-arly, 
tb? diTTiTrni SEilm ('atr flller*^ flifl tlpl^ Mr. Trrnrhflrd frtolna 
to irlihdnv, liKJiW* tad BO d*pJ^ I^Wff 
Ih? <^aBftJtJM«W..T«P^PP?'^*E3J^^-*J»^!'' *'Lh« mlnir ^ a^^lBlfrm in B wane of lO- 

nitrdlar ttti" PrtmmoTiainjf Into diBcanlDDl wllk 
ihftr Inr, Ttii- tjtataniir ran? batl dppa.o*- 
thiMR f<ir rh. inufiTpy ^*Li retard M» pmci^ "wSirf-AaTLE rrldir 

Jllk nnium. Tti.y h^H L^Ui^lT Au.trallo a<l4 1 Al |»* ^*FBirtfe Potl« ga^t^SShiTl 

^ta^ ™iT*«ilii dppre«i*a. and; Tub- i Hill oa Otifltwr »-™ fTT^S^ 
^™^tot irtip ud th*, bus cpffpa. fc-tn ■tal 11 Tl^'a Wit '*i»*^""L*iK"S„SiS!r; and Ki-rai 'T^ffDrii hjii'f^ tw>n pui (orwi-rii 
to prvTldr tor Itjp 4^{i-mforL nf Ib^ iBanf bUhnl- 
THB Of ap^l&tvTfl wHn Arv rn-pnTlwl to bi 
ifnnil, Ttan'r whn lnT« Lha will hav* 
lilt ehbk«' or R trip la rflW-ba PT Ht^wpodH 
"ni* ar<pi(vFiii ym»al fUd flfdaey Bt4 ikaud 
ia *fxn at. 1*^ ii'pJrtjtK-,. - - ■ . 

(kFmtlnn UsndHT at Mctnlnkp Hrfrivllnn 

nrfiiin'ln T4r .rap,nph hrvlln ^. |^ , nml Mr. T. |l<jpin\i M..]t >ti]- Jl-Jilr^rr CmwB vai ilitiwn. J*ra( Anynnti iifa»uld for- 'rrim ■cnrli wMl te PRLablbLpd. fl|pr<^JBl 
■n tD par lliti l-(^p»(it*, tl M-S, l*nw"rur *t will be dc^pftCrtatfd 10 Brndtt ■Uoi-' 

UJt n'dBolt rvuAi out bBT piPi and flw Ihoj "d nihi-r pnpuliT rfwirli^ 

tA'M KBdthfl iHlchid Ivnh b. RotAI Bahtc Etrtljaflln ppopl« hit^o ontanjffpd A hl^ 

Hlfiottp tb*mi^t and rv|tH!tLT« fnlads d^sQbtlea 
reratl rd n«nuirl of 1 he in d ra I indurara 

^hlrfe ih" KLnv hirR 4^4^r^iii'^ on iw^ftPlaBR 
Jn ntiinrBiRiinr ihe tfi^r rh<^ irnriri. 

Al 4 nVlcH-k th*- nuip lipv*<rtmi^. Plr Hbttt 
Rjiwifln. hfjr] fl lnT(irt In iti,- l.^|klpi|Jt^iY* Vmn- 
riL't'liitiTittrr. Ttir' pjaTd i^t honnnr wa> 
rnTsr>rt^frt ftr R ili^i irtim r'-B r i^f I br n^Fi^l Af- 
nn^rji'. ^mBinandr^ \ir Vinn^mk-a TarioT, bn^ 
ite*;. n*ii««nt«l' IM*4 TWiUlih^ :B4MrBdiiiir<^. 

rjitoh fllBllh, rattJiln U WMitrtB. A.n/".. atd 
lii^nn-nBni ifRriT MumMi. a l>.f*. 
ni^' TijTbf ef jtrh'alr p^n'T'"'^ hbi rnnp-ld^r' 

t«-pvB Ibfl BLmtrt Oavrtmati, Tfarn.* wu. no. 

rF»dpri(* 

Mr Ir^. Mr. HonBi ' ^Tij^ W^;)^. 
.I«.hii ITiirIii^ " 

rnlirfi. kr. JLiril4T ft. 'ffc'^^ Wili lilW . 

Pit J<4in Kr. JtlbR iM. flTWllttii, 
)|r. J, F. Burt^ 

liFiat^l^T'Onrril i^^dmi, 

rnnini«iH|T T^EIcHML tf.fi.^ 

Thr lyfW Ifafw iiM*Tin»pi_Al1rn Ti^^n TFii> lli.^ !^ 

lIht At>enk>rr IliiiT 
Wlmrf^JAjUel'i I'ml 

**.-li,^^.ii. U.n^-^^ JtrM^t^i:- w. \^^^^W^^' 

4 iii.|.Nr1lii * rriifliioti, M*ul ±Li-«CB«< liUMfiBn. LIu4bU1l Fmr^l iVi-J^ ii— _* 
irimi^j-. Mr kir. wpf 1^ rrVfWlvUrT, £ldN 1|M . ^ - mJT ?' yJ!?-? 
(irl| -4..-- I'.— , *^ 

-SMhwi, ^■*tt^l1I^l^^■^■t'*IJ4iW^^fii|^^:N*-»**^ 
rpptlr. TfrwiaaUr iml itiun^ ■nW i^' uiX^MVi iiif'iKH, hulltof Iriiv mT fji J 'i 
I Hhjn t.,d«]< for umh AMta t^JltT'iriTPiri!!l!r<B 

il" JBil KMrlU ttrifl, f-IW flKtUv look " IL *hr 1V*irf HfijJil. * JfiWi 
i«nl" wHit KdinlmlilF wnlu ^mdrr Mr HIitH llin^i:'! rrtfTtW^ irL, 
[linn M t. 1- -n (!■- mHiLln-.r irihtt**^ Lid, ■C^nn 

J^pplowii ICf. € t. 
IllWh lir. JS. 4- UNTi Hf. II. I 
KcT LawtcMi IbVi uij Hr.. J. Mmlum, Xrm. w. 

_ _ Kbl imwHlp, Hr. ff. a. W«l»i " " "~ Ihii m-i-hrry T«|i>lrrn .ir Uit- \,wif\ i^\t.w\ . 
mrv Uf. Juhn JtmintinD'* hTJUlifii I pinur^ <lf "itr klHlI H^vn-Mt .- , 
vt tt^'Hi iNd mif," hMiin IVwlball 4£ir^Ad|H^]_ ipeLv 

■'!l'|i|(ir PtMfer," Ihi^ Hlinflr tmw*. imI Mt^. ^-ftl!?!? ' BWn'> ■■>-. Ubwr* RRd IMk 
wrbim oT p-«in tHhtfirjiIhE H rm^l ■■(tAa '4.' jMtWMlft lid., *M4 

E'.^-l^iffi,. >n( funnrlBi Mr nint^l iWl-^l^'^-*'^^ ■^'^ ?ir*L*irl(L r. ud Jt, Utv XriUtt. wh ,tjj;^' )^(^gci#r^ jiDlTuUr 'Irani ■A*ldK*HT UtV* *tlT*. tlr^b 
frr ffaMtNutnrli^ 

ilt. II. nuwiftikch. ut r*w;»nEiu b\ niE tKjjTM IriE llr>hi^ FEiHim 

Abmnc^f rh^ li^^ r'Phlif ftfunfafanj'i'* rf 1 hr 
iPlRh rnrr»vn. ilsf rnmcfllliffN in «'hArR4^ n!" Ilif- 
arrapfrnn^niji 41:1' i^r^Qqinrnf In Tirw ciT « 
rBpaid iprbfrrinf. BmcIbI boaiB frvca Civ^ 

iUp4^k|eT dr-monalfaMab bid fiEralr, Tbar* , 
'Wt^. ^ ■ prArr^iatnn |n twipla t^B iMj vllb. 
'Wt'tkft pBrijf wME art^Ttrafdn CA Ifp ClfiBUlTf 
■sd lBi4i.ilitr Iti pic n I' k Iflir nnd BpnriP. Al 

n n'cTnrh lhpri> "ivLII r r'-t^M*' tuppI Lni. Bt 
ir^lrh Chi- Fr-mlHT in f,]\tnV. 

Thfrt* ir14l trf^ ih'i lark c^f amMnciA'al !■ 
rf-ninK:. ^11 ihf ih^ArPLM hnv^ BlIrBP' 
'jvi' M]|:.. ind Ihopr ara Hiiiiiv ml^rr plirtWf 
l-.Aimv.H. |T^r MiiiJ'*«iv'k Im r»* will 

fiAfrflion nod rvenlriK pp rP-n rmmr' r" o* "Tbp hr^.tif ltiiinp|l(Kl tPp*»i™/' 
Tm iiw." "I hin>* ," arti "! 
Ill' iinriihM'n fn» ntr^V**. L^lu-., HI J.IW p.TR. 

rvnini. VIA prTTtJ: - 
.*r.b T. Ti*rtr.rt, Mr. 

XliinJlr riiitilii TutUx. Inn Cu**. MmUr ChiwI, . Ili.'.'lf ^ mtHmn. lb. fiifiH IVwialni, 
■ T=7y-- i.JUlx. T«W iirt r ... I.ri, .r«.. - Wta rfe " *, . fl;, 

tun. ^..-N^. 1^. irfJAiAc MrfHi... fra'jf^ '1^: ^J^no^ Ummi Mr.' InMit, 

^r^nrlSsa? '^sS^ii jft.^-*^^'-, .is^^rt^i"!"'" k;^;?^-;"^,,",,^-:': '^S '*T.^"-r"> "S^iVV. il'iis 

I, <l.-l.l& p.BL, lutN idr frrWr ■iti5n«...iii h™ nidi," 

ijJhc*. Dtp: l™. <. Ifc5^»^«i'VVtt 

nt [I. ..li.., rcTif. tVfK" 
l.io lh^in.d HMib.. Pallid 

- II n< icmvLli La "■nix taevm'' it t'Hstist 
i .it^.MAW tl 'Tilt Ji.*™' 

Ihr MdimiV ^^twv^. .W. J ' 

in"- ■■ in, I ■ ^^■■■■■■'?*HLiw' if^riT 1. -Hi' 

tv HnhnM' llir r.rd.M>.r*4i <a..frli « ■ VIDBnlBn.- Mr. Bmnd' Hull "-ill ulip- " | "'"^ .f .i* l^"*,!',.? !K«ffiETliat!lfrr"^"-'" '""i 

■fht lukut -hhI will iitj» > attifiwr , J,,; u,.i,i, » tSIa.'«te^V!ii» >' 

MfOfiviMn Id V-f Jlfl^riindl^H TIiih wka vjntirn U)^ tniifl''. 
IBift i^e^ttW- -lawti m»t bwit .*rr.hi Inr "TTif I ■ 

feniiuiifUr^^. «t -thr rti^*r rbft«tr>i. rv*^ "in I 'tiik iimr ho-K^soFH" tiuMMiv 

t« 1 Idnt Mil at IBt. TItATI, tii4 l^lFdVi-n I 
■ro in qrlMlrlM ffi ilt^ nitlii*# !■ Ilip 
■ rifrnnnn *L rcrti^r.'d prf.'na. A tlQftmf.^ 41"- 
P4 ih^ Oi.^n'M }l4l1 In rtatirr DhAh' tlw 'Mb- iinfB ib* HMUrm Iflf llMifkoBCi m 

Wivtfpiti. ■. 1^ nrihtfi. 

^■Vr-lf ii riT liplhmiPl*^ iflrt r;r»lfin|[. 

Wr>llHF*rj, J^r MH^Itw-iBTUP iPrf <^lMk|l. 

W.tfiim I*, 'n* ^Mfiinlli'. VI4 

SJiT^nt; P., I.ir l.'irrf'ii, iiTtlirtil 

rtlP Mfcrlfniir. ih. fi*r rnlluT, tHi >'f"»lM«l 

Kj. I^ulu. n. 'Tipr Niitamnr- "n'li'rr.L, .,. ..t O.Vi i..m.. tl*q MWrTU 

I". P. Ithf \W liuinri, fc, it U a^T SX. ^* 
OF-mMAlil-T f^M TH niflM)^'Un^WM a 

ilm, 1. *M & >* I Hii rr*„ PjiwT. k 7 

ff#T1. H. tt 7 tn, . Fnr ClkT,. — TH ^ ^ 

yindhnn, vii f jP* 1 Ml>.h% 1 API: n.IIH riiiJFij.-^Mri' Ihr A «^ 
ir-li-nliL. ,1 Il.Tt N r,i.. 1 .irir>. ^1 i L. p fcL JS^ 

r^iial, LraiLBIl UMKI lOk ni4bF«]. — ' Bdr ^ - 
■tnpprd Bt rjJI M R.Rk, IW^. ^ ^"If i iHinnr >rr Ti^rmH- rlNk Ut JlUHTahl^ rkr HiKrlpti 
; i-iki lir.^ Trllrr^l vif |-h# r^riU ahkii fb (BTYkd >Ai 
I hrr fiiTTiiiRt. uid whiiln Hikl>1«ll ifi V**^ * ' 

f f-M nf ^'tiiTif ^T^^T| vinrb mrg hrmilwriPi F 
I it'^rirri BIT- Wlih .'•rb. Ihf T^lnf wki*. 

bnu-nrr. In ihr ttt 4 ^-m-kAvWrn ta Ihrll- I'' , innH-il. l"a|.fNfcn ^Ifinrri^T | Mrvn^POlIT 
liHffJ iW^Wirril d! ruiT /tan ' KjLdyvi. P I- - , 

lJlEtj^TtTO^^lift»l;;.-ArT- »w I, ^ 
ini4 ot-.. lii?^ 
[.■IKirHIni; lbMmt:".m. ifUil M^r«« TtLl Zz 
B^f"^; FjlirW^ftll.7JX»j:^5l 
Tfc.*. [I, imKftwft, ,n(t Kim. ■ hajTl »_! 

* Rfl-itmpnr, ^, iml \-in,-,.>n ■ iif *- i^LlT^ ^ Ijdwtaiu Via F(*^H pp„i Mijiiu ihnw, wjih p-lRriaai to nan »klli| CVihfHi 

ii'i»iip1 I Tim. 
Tbf ffHarf T»w ' . ■ 

)ir U. Aritrr. F.innrQpm T. r. Allm^ fftAjnl MR^)i 
II*. r. It, Allpn. lUji^r .MT«, Mr- n Aru/lfwoi n** 
J, <'al™ W. AnrM-ir. II r- Frjw^i AAjJa^. 

A. W. M. -TAflt*, . ^ _ and l.lmw>l. o(hi**rt; irf rl ■■ ' -...Li. "PIK ,- 

.V S.i-jni-i."" 'II! I" PFmflli'rt II ™ili«£ripn .1 
1*11. firr-L..,! pipr*.' *P.^^■_ J 
I.M i.ia.. 

^ — HribnJnpi hM 

iRiii 11, OF nw noMrr. ""r it 

. F.Anl l4«rT Drrt/etj hnm l.krrfiWf]. f>P*' ITT: frvff ^ ...1-1 hvitl H..|lmi.mr. nTliSw l««>.'n '•WiJS5^"Wi.\|J^^ "I ■ .lni«wkt*f»(t* .ir •WV tiw "r-i-*. «■ , .1™,,^ v 

11,1. >, Irt P". S^v^Li rri-r 1" hrr ■flv*! il ('wrl«™ ■ Iwivr m " L "."'^l i-'W ""I' niHiilm 
I., ti. t'l.rt. V4»-B. !lr T J. A. CImA. Ur. K T, 
iirii l-arnplbn.. Vf- cjll^ili.h. "i-. 
Mr (r, T, l-^iTl... <*.pi.ln rSrMliH 
J. V;. r^m.cnm. Mini. r.ii> o...lt-if. 
„„. ,. ,. (Ti.™.pi™. r.rtili. (' T II 

H. r*Ji. i- IUW1.1 v.m: H; J 

KL A., Hr. W. • tlitUilf Mr " n..f1~. H-l. r 

JUiriVr . ml... Hf J. X. '"-^1. I1 1 .V 

J K. (-ollrr. Hi. J. H (tnlri. r. *, I'. 

Ut. r 11> HaT«, Hp. ^ lliwk™. *i T 
IfLrrl. rif. P*Hh^ar " * 
OlHIl STATtX. ii44a Of™ ml^f^.m-rHl^.': r. II lliindriipi^ iiv iLf AiAiiBir IB BpitB «i •qr*4vp(4 im^- 

ijLiior IndtlBtry had l*IBti** ilt tWJP^. 

rni|H]|i* tbc foollpll ArbI»Bi^t4%'^>Uy.WU^ 
«i4P luEueJ irh*n It iiT*fl^L*f gn* 
tifrjArvd: wb^B it adlodlrBtcd In farinif Cif 4lif tii*^M(Biued H>uL dI i-be fPBoi door vklii^ 
Mws kiB war OQL bjr tk« ba«h on- 
trajbee. II* tboEi pfDrfoded hf«B*. b*4 oa 
fnfhitt *hit linyBf laf dOF* flro.tM^?T^|ftMM, M I..A . Mt 1' V. lEi^lri^iii. 
C-ut*ln r A H»lr^, Hr. A. Fill. Mr ^ Hjp. Wr 

M.L.I- . Ht. J. nu"li**. H'yjitjJlF^aS. 

A TU]l,inl^ Vr 11. U' 
¥ I..A . llT. II F H.llirvl. 
r.intrrti-tiT ( *,jf' w jtiil-ii-. 

Mr T W Xp-'Ir. Mr. W. " ■ ^^- ^ 

n- 1 K.J* TJnieufet U.S. Kn, Hs'l. ur. itnpky^Pt and EboURb iis autLorltr «u p*(--lTh* iwo "^oM" ••JUf^gm K^.Eiun A. „ , , MEtillArBNC, frldsr^ 
£1^9 Stffllrntr lk« tiQVrraoT'QvSBrali (Wa 
atiarBMB hr^ld m inv^ Bl OBV+fpqi«at MouRB 
la bonoiif of Ehfi Klnf'a Blrltidaf. AbOdt 

Ki-ai^rntrn aLl^qdcd^ The Qdrrnfir ' Ihi^ "iw-^M^^iWip^' 
VlftarLB. f^lp Itpflnald Talkod ibn rTEmr Vptoia,. xbit ' " 

■flalairr, Ibt Stale P^tMb1^r, Bftd III«Dto«n of ^ '-AtUrM Ut 

iV^AnifL itiBiBtrr, Lhrt LpH Iteyirdi'k aM ^ 
ITCH* phflirat*. ■' ■* ■' ■, TIVOU ™Ril*i% _ ' 

tb? AlBikM. «ttirtt?r *rtht., 

i-rt*L.ki»^;mt*i'^'^.^llilliirlrtr,' •nnl J»ni« 
brdr iHf^rtlqiF In™. rli .*ii--lil*riil. 

fulli^. ^T.^■l-»(lr, 
WrtlMll.. ■. Ilallhl, 

tarn, «kM« MU. ■ iBt^ailr nouttd br tfar mon 041 . 
Lnbnur hrf ipoi^a up (nr ilin lucto- 

Thr «(. 4bt Qi^Tt. yr<i1^ vsa Ih. 1>L4allf*l 
rQi^ ~llwi:^'WwC*t And itl^xp. ircr# nn litibrp. 

Tit MUHf : KtUcliKi l>Mli«»« 

tun vu lEdt 
tit. mtntco of □■tioi!»iiJi»(m iifij^pmtw 

Frrr Ibrm. Lnliour sn4 ]°NMUI MM lU^r 
<.|L If'riji frM.n.Hy H'Pidh Ihu^." 
IrLlIji rtiiiHI pri>irr..B'. . 

»ti ra4 tq til* oaadtMyn 
Bfcllr opiittaf <i» IB/Jw mm-' 
Mr. laka UlJi4I«, i»«ri iwrl»l'''lc oudl- 
«Atfl far cook ..iH^Mnlt. i x a f^w i l » Bpvtijijr 
>.^.LArdBT .flrritnon In ill* DiPhOfton Tawl 
Hj.ll. Tbi. mrPtloi •pwlallT C«I1«1 Inr 
hLiljtfp buL Ihnn. frrr<. K oUtalHT of botk HCK** 

lircnrlll. Mrfc Stunrfro mcuplM Ihe clMlr. . . 1 iCTi^-i j 

jLld li4 propowa ifl ppyitlt oq ^j44>aftp| .«Bir«TjiiM IDS tep«.«^-l**4. toiiM I l.nn i™l of Hn«* a.aw til. Iwd of 

Ibe ■■■AUlECd DIBd. W^H f«C« BHd H'ftd war* Lu^:^^. mt^itu. mrlianmtni . slUi iU an tutu *r 
■Fm dtTI. aoa lUnliplI VU Oli'd <!U « 

ttlTM BpntlH, Wltfa: ll|i .jM .SnBt% ... . . e. l^K»r. Mr. ULdlrr. 
J. Liw. 1 i..Bmoii, w™™*iJi"-7i II 1^ STT^. liwi' 

d. IjBV^. Mr. * 0. [*>l™. !ijS^ J. '■. L*iew. 
Hr J r>[i™~'t. Son™ LocHiik LlriiwBinl- 

un, ■Wtl* ii? lom P( limn bqin , lor J . ^ ; ^.r,,!.™, ll.l.l.. Tf- ^^■ 

ffiSSEwi .li, Inr lloll*olln. Wits :tH i™ ,1 KU.W.". »" B., 0, 

^TTSL ■ (at Aim. tip ar^^n*^, " nb hhi ,■ H.i.n.n,. Ur iirmi ij. i*<ri*iS" rbr atnrMP Wt* ■ dluwr )ttnr, whirti 
mi cbloat liiUBilM br MiDiiun itii Mt« 
Qflclpla. le-ftlcht. 

WESTEHN AUBTBAUA. 

FIHTM, Frldpr 
Tbp io»lBi Cninla vtpc ibMii trqa^ tbo 

prime FBlm llll., Tvaoitluir ll tt« *Ji#lbplM«i 
□r ibrlr ppnu*. Th* LI#«1rfliBI -flOTirnflp 
tr«.|tr.l Ib^t LimbrAI" hpij bron iplrrti. tinl 
Pl(t]a.f4 Lbpl Ibr llii bad uravn to l[inr'1lnflL£*3jf 
Ura* propnrLinu, ppfi ikpi .li. prvplpf dpwa 
taiil 1»« ^IiMIJIM; f^S^^^hii.SfKp'S'' 
monw«dtt'-'ii*'-^*>;*liWm 'ff-'SPWRlB'fllf^ b*"" 
tiwi lU «»!S«B«4»Sl»tB- |NB:t»*» 

HOT? HUH*. 
TiJa *ni <l«r iwt' 

i -will n.i-lu<1r " 1^' , _ 

Klrbnl "rrr. 1*71: <ii?rtrjtililfe-»*:'».- *!>l)b „ . wm. Mliiiil-' -'fill till 1^ 

ffit |HH>iai rf infta bit 

„IJ, i; r._ kw,.ri ("".,1 ,J Winrnrrl. 

friil'T Pift« Eiy 
:|| ^ I'jliriBV hip' plU^i-r. (In to ii,m xooi. IH 

mvrp »«il la fflrpllli poTl*. .--^ iv^ii; 

topi. --^ ciptalp J. r. iriMwi. m<iii 

1». r. *. Porllrj. 

rrilicr. Un..r.i..l J 
III. J. ¥. Pwrw. M. * 
Ui. C J. IUtlu.ni. H 
Uln B. il. Brrtr. Ifr. 1 

r-rfl^h ins IDOP p( orP ^'P** irMiKi anriap M.l,.!',. Hi. T. ll*>k.''^ -„ n M thP lolBWd* Opijmllofi *.>!<«, CWW" 
mb. ins l»0P Pi orr i™i*4 *■ P4.tlJ.. nil .Mllnif *?iiw1rh, r V- Til* S"»i'' I- 0 bobiniivi 

ilAy. ilovrrnulr<hl, 
lAPtfelr atlrjid.-.l. 
AmTH R llltllllS"!"!. ixlin;" 
II'r<liiH4>F. fnTmlm !■>- h" I-" " 

hifc-rti ..f U.* pWiil .'.i™ 
iVrL^Wr.1 H'H.Hj-, iti" .■^P^, 
T.i*!* 11*11- I., iw Bj'li.^ l»ni™i 2 I' 
win iljrn ..I'twlrft *i " ihr lp«l ' in proRtri. R1Tir*t Rl *'«|lfH*>1 ■ ll*BVr ..- I - u „ 

Hw IrttfP-tlfe hfl DBT cI hiB RBhliV IF' 

■|^ppnll»r4l. ihr ,i1br* mted MiiBfl^ *^Ql Hlbir 

Vaptaln m'. R rn-r.nif r^Tmrla llvl itif 
IrtI Unrpna^ <in [tpcfmltr* \\ pml ltiW<-Vd ™ tA«t*', 
*t ■ Ij" Pjlirn**' (■■iTtPiWTi. ^^_^P1iPl pJiA IMhcinrw ^ Hi* td rnr.ji ....... .ft tstv> rFiirn]. .^.r: t,..! R. fete . 

ir-lll IJ II' . Ifim Hi.1hrv CHWimm. . ii^P'* inKlWl^tnilliltt-'M-tciKi.i. . 

r n i I iiiiii u '>.;.t4ti^*?r ■^ww4^:jBrty. rntn^ 

Wi^r^' t.i-; Ofl*iiB *iai.-.fl«lPl* ka^ ™ wU'J 
rr«i Amu lalihd <M^M fP^nl P1r««..ht 
LiLtiful Ml tta" billETHtai 4i>. Th*^ WHB t*r Bfil*^ . ti 

il-iliYiHi N-inn -m. iiMlct thP Ati^ujfli-.r^Mit 
API^nidtNl r h Tw«4li BtPMW »llthf»*fr|t^»Twl BlUTTHK A^r^ |■^lIlJ■:^^r^ FIKTrrUfi ii.l *pip jHT., roj^ i:i*iBirft Kfrtri. (1, Lmtt^taTir 

iMim^ « .t,4M^-AmUalJpti H.E^ l-i^qn) H 
■<MMr iwak WrilbwA^. ni AblVBrThHa 
Npiit. E:> ilih!Ur4^ Pnil. ir, kti^u^ hvL tL 
mBflth^ Hptit. a. *v ^ w flppamina. I] l^ini, raj kmdhiBrtor imir-Uri, , 

LjHt JjlMb. I l>Ti Ih-I.V p:r-nL^I i.p^innr Mwm ly 

*n>^ '•bvllEfil Itvr (■t^MiiIw |ir."n.H.Hlfi1 lo a b#rtH Rl 
Btllelt (In*.' vhlTl. ftftlmakp. 

THE f-HrffJTi nr. mm iinp^n^ti. 

,4[\t4 tu^ Briitiiw il * r.ni TbjrfcUj. ™ rnuir 
frwip JiPfto 1*1 et^f , nwJf \i i^sptrtFd to prnvf 
y.[ jibnipE pu a n to^y. Iflw PlH « **ir ""^ 

i^hari. mi ihf jAlr tfi# I'drrvkw itmf^ 
All^r l-VEFifr t» llw rlrt||N-al oftivr 

T1IF VPAQM LM'R Tn-vnanim. 
will g^irt- DP t0.y^^^^WW3£.. ^"T" 

hjmwnp. Ham l#lrr WHnf irMr V«rV I bp t4»1 PTi' PrniHM. 

■rti. fnprtFPl. .NiJui-;. ^ Uniri^wki. Mr ]|i!n[iwt 

fklnar. %i>rpri-¥]ilk |r|. -pv. uta. lipUta Vj llfr 
huha-n- rrtxiq iHr HaILji'. Inr krlliOlirM. 

|.«thW, . tmt rri-wMftl*.'..-.- . . /^i.. ■ ' ■ VFW 7.t*T.^>P I ... 

ni ii.nKiiii riias iiil(*-i|>i»t.-.lw » * rmn K.l.«». imSOPil "mn. n,™ Viirt. li. nw«»PW. fmm n u.f- , ^I^"! ^raonlr. w_ . 

lt«mr. So™ iftir lrtM« ITHt Vei* IbP ti»»l m. ^ VtUjidTOV ll» oltjK-WK t » 
^ .?IL .J. MA'-li Ifin. ril''*«lP- ' r^ii'fn.i! (■■n-r .Dulb-fV4 C>lH. Witli btgb iw. Whk.fe - ^ . 

f*'*ir ■!!;'' t^lSXiSTiClPi* fm- "i^ MtTT." "..l.. nKJ..r.tf -r.lb-r pr..r.llHl t. hllU Vtomt .bl«. 

lap." nu- .niunlf ,"5!L,35^2»-' *« p?i»- *riB. .lt ~''5S5S."i£VA lUBlv ll-'f '-II' '"PTI -.ll-.l li. ..pl-ilit tamm. Hill mirfl nil. burtry Ji« Hb. Hups - int..!. HIK " 

will w ibp hlii.^,^ 11^ 

^?irw jMivppgalRWd «r. ■^i ^i !^!T^_ Jhrt Wtflhlf" :»i ai l-l M ill ■■■rri I t^i.n >''niI|BBl1f<. vbfeH ^r awl wllJk 
;[irn¥w«, «li1r|A, Ihivrr^, vawrl 
hnii-l li^r Tn^.t^fi Inptn Jffll'H.^Enir 4-1 1^ M". A I'jMr BicaMar Tfl^' l.llAVlfl LJVPlftPfKlL. ^irw nlnfill 1«* 1_7 J~n.ll.lK. 

AvfT.ir iL.r u J^n. J.t.. 1. IW", l4(>44«lJp 

T(it.l itlEkll Ifmi Jin- I. IBH »• •"i.** 
TM^ til wnrPpupJlM ot pArfH ^ 

P"iw|tlA*[j t«>)JiKn.l,- ».^uiJa. mri prllji, kt. II . ,, 

''^ '""J*-i£LW»S^i ™° IW ""Bl- f' l." •ili'l""I:'*»«ft'i£^7SEK?*' " 

IP.' IB- uitBi. raiTTki liiMu. - m.BHt. W'fcH.VWa- 

lA IMbtyflt^-BlP fcl. IIJOEI lui I liAn lu> bvuw, 

ft.i.-.jfei>u™. m rail..* -jirM Jtsfll" .*»SJ^J KRinr ■^■H«"iiT» ^P^l.T? -^.:ttt 

.^;,i„ . _ ttik rnni^ m-r^ h' fot W-i -Al^< ?^BC P ■t^Ai*«:.:Mv,|rt^^,,i(j.^;:^..yj5^ iff. EMtalnnr urt PLB. rjL-J 
^ ri. [k=fi* . i1[!M^Bi£5SB. ftt HID; V^n.j^^u^. ^^t: 

ior»( arrjv^ mt AaitUBitHtn kiTi Wh lln: Ihsl^con. I :|r il?- 

i-U imal !-.rti. T^nh. rtl iHn. fl.fl-n.1lr I** 

lU^Jim 1 * "I rrrmainri" rtl ^'F' TEJU. M.ipil l>t\ E. ^™lam*lB, " 
own IndepMSMW}!: ^^UM; 
hrllcrt-d VJU mtrtl^ ^i..-™ .5. .. 
fi^AugbT with Thn ijirUi»al dfluOttti'.W 1-1*1 

fRFP of ncj- -lojniLiunli.j', 

1)^«lr iDApjiflPdnic^. nnit i^BV' Hr^lnifT''n4ttfn' 
PThr "Trt Thp (rBcil prlnrl^lc^ df tbn ttnflpq 
I^Btltiitl^m unA^r Wb|p?h tkn^ llVpd, fAp- 
ftllluBO Lot Itr-m Tak(. Mr LnaLanr^ tbfr 
T^BViptlaD Vlll ncmt? befarc ib^i Iftir- Pm- 
d^^Fal PmrliamtPt, TtH Libvor pirif, > 
roAloniy nf Fvd. 4f^tUM J# 
n^tlntit tbB Cnwi(^tiS*'.'%._-, . 
iq it'h uphup a| tk4 BrhLtBb l^BTT <■ 
WMCtra TklB na a Berlwa mattcrp and 
no iB^uli ta Gr«at arltala. BLtl ttf aacLal' 
IpILc paftr hitd B4 «iard for the p#ars and 
^Mafofft Of lit* iMnpir^ Thar wnU drUgbi 
Id H« AiptmiPk litBalt b«r .tt4B irmf LV 
tDfltkfoiimd. H» iriwM jt p«itr 
*PTtf MVB tbp »aifvT (Ibkflt M dft 

(Loud bwIbu**.^ 

A todir'i talQBE T«U OP TOUT fl«vm^ Mjluwfir 
kind tlM Ldtour i^rir. TtavT vp M vtifttr 

Ur, HLndle be11(**i!d[ Ln B Bjr^tW tf f«nn- 
mr-DL Lhar grnvf penplr- rrfirdOn akd )B' 

drfifailflK^c. BUd ItmJt- them iK^ liappf 
I Fii>T m'crr. I .A^iplaBUB^J Tha PO^IailVtR 
t4id ijMcc w«a DoiliLaf bui Klaary ia Lko 
Uad, BBd iho ppir euiTB WBB lo roto nerr maa 

KBd vmHM of iBd«p«B4»Pa R4d krtAf ibOH 
ilur ADUinti vf lav^ fltat^P -rkJfk wn^t 
Statft ntllBB t)w t»B^1'' ub4 vv^ tlVB 
nijBff tkfi BtK^c^ (Ap^mJ Mr^ 
WBUw Bmid tfeit io«iUAt«i i i*^)*^ 
bJI tba tvlla uA^pr vblch ih« P«ptB FIvHr 
Mm tl^ iUt. Hindis) d«ubud ^bfliWhi- th^ 
Rloanr pk-Lttrr AbotJt <>ic< IUp of tbp prnplp* 
^Intrd M^. ^'alBon Bnij kla f4i11dW#FR 

wfA ITU-P. rror^BRnr Uatld. vho bBd JORL T*' 
turopd rrnin n rnur. In an tpEervlrrv atBled 
tbBi duTtpc hlii tPH^'plE kf^ round qo rMOtrr 
irt ihf m'crld ihBi r^mparBri wtth Auatnlla 
fAr propp4-rlly aUil hipplnaiH Bf Ikfl pMff^B.- 

r^nplAtip^c.h f*vr*it ho w to b« 
r^nainij mprr wu « ««m|A iMOMt bC: 

cfimnn* JiBrt rn[prry pR^llnt. btit IbAl *l* 
T><r, \it h»fi B'*^ ' ^"^^ ^bi^ lud kobliR 
frf lie pfflpip* tln-mti^-JtJ^H. iK^-ar. brar.t In 
Situ hoMib yalpj to-du^ Ili.Oflp penaann q*^ii- 
hlod bvuava of qUf Mam. Jfl.OOf^ In HBUBM d' 
m rtOnii, M.HH It) bauBPS nf Ibl^r r<HiniBp 
idljtHI U iMittPB* af fvur TqOBIBk W.t^ 
■«B«f# of Urtn vooUiB. sss.odo la kvBaoB nf 
•vMB UB J g o IBB , bd4 JfTrdn Ib taovpeB Of U 
r*} l4 VooAh, irhor* wan b4 cDiiiltrr (H 
IraMd *hBro Uttffa B0Ci4 edBdltlBAl Ollrtdl 
(ApDlBUH.^ Out Of B papulatln Ift Nmt IoMK 
W*I*R *f a wiiiiop P4id • k*l'p ff •biPk oofl- 

lif^h wen aduLia. Lketv ■muro iVKOttfi dr'poaUDni 
In (krfl tvD iarlDia B^nJu. apd ikflaa. jwopip 
bad fU.su Jn4 lo tbHr er#dll. BoclBURtit 
ftafetad to iPL rid Dt Iho rB])ltallBtB, but 
(hoB* iMttDlg vrv« all eonKallatB, BAd It waM 
" 1 k«j4 ui mptrro ibwn, mRttr^ kaor.) Sb< 
MMiaonwiipiM BviK ratwUa* Mr 1t*« 

^p jAp HW B|>) ^^?P^Vlt*4. and. laklPIt tTi# mta^W* f 

SSSd f w ttp f-Pli^l Tbe BdJudlTBUirB *i 1?.'^ 17" 
^fvtwMr. U ramphell fJlydswrP. ftiwdtlrtj 

Mr ^ tl- Toi* iHolboiTTu*. nmpiff- w. 
BhrttiHi l*,J^-B.. *aB p^eopipto'l'^ — 
H *T,C CwtlPSt Sfllfi, -Till mrt, Hrar\ ^yparp of agr. wha wWiOn 4tk IbfllBQt 

lArmrni^ TP WcwUPomiMilon Bky. Th*- *Hhd? 
'V4P r^^rov^T^tl H^^ r]]^ rg?1nklDjr Amf ai Ibf : 
.\. f f or i.llnf LLjtltL Klin I OirlLl TKE SSTIEW. • fjiAfftFr n( ii I li I Ih- 5hp* 
Irnnfan th* pl^ytnit In 
hinnrf>4 (o ik^ Thj»rr 
tiBlAPC^ and fnll Iti. Tt^ ■ iprTiil knllif r«-H-l BL Twn br lalaltPl • fcl^ ,n K riat nwrti Ai*»',l *»lrt ?d J^iai^•^■ Wilno-D 
tifML, wTiIf^ ^ap 
Arrr-m^ri lo^r till 
ItlkFivH. wilam Tii*»i1u "Villla r . ' mi"rTj'M««S'" 

L "JkrhMi ihF Far T' 

J I'Hl' .l"*"^ W'l^ . I aivAtw mmtkir ihe *f*l" of «b« to rAtrh kold aantf spitea on Ihf 

!M^liaii tt«9« Ah (>PbijBDakal dUoT bui tbia CHfsn far upabic la do, apA 

j HAP17 * " "" " WPt«cJO 

Onarat l« Uf^ IfB 

iIImpHT^^ ^ - ca. *hJ(Pd .JteV"'^'" TmlM Jumvllr tani n). P'Mdl. * Hb*. Ainr nntmrta. ribntli^-s^ *tj"»" 

Of > ilali UOOfP Ifce MO*m i»ll«T « 
Town Hall 7ft«t*c4pr pfEnnlDDP. Pbopb bpndi 
«llb p*T*i»l hpndr*d peoplP. IPrIt** I* 

hrr br the rbllbifnOBIr. Llpdrrlafil. bid 
Muuur OftbuilPbi B«lnl*t o' BjdoPF, Th'j 
MMAtrIM vu brcDttipulH far Bfr nlil* 
^^itur. HHP Hun appiiu, "t. Arapid 
pod nr. OlPBWPt H*PT*r. yipilpri iM Ik i««n. LAsm. A rpn.liliirpble DuHib« 
tiipitnrirpft f»r Mr. w. K. Jplu««b« ■4.P\< Bl- 
Irtj^iHl p mi-ellPH IB tbn llpprtel[TIU4 TVWt 
lldit f^r ihi' p.ir|fK.i.r L.r rppKlPff A pADtrti 
-H-prbliu rpntipliioM In K.^iim nr. fibiiinii'p 
r«luni «1 tbe PpmlU iriwtiflB. Ur. J. H. 
kiOBBM ita« QUfr. W. JekblOb Bd- 
I {i« iBBBthu 0* rtfjipi* of i"f"i»»- 

1 (BIN, Jt tnat ootHu B< tM 
tip PIBWBBll. t^ill .W 
■•n ipUodnMd II bpp tM bllU; 
II. PErMB (MB. ppePptpPT iTitibBr Pi Ipb bim w Ib 

■SCMtT). B»4 Ht. J. ItwrflBBB tkSB. ■♦■ 

Epptppr RrdBPr Aaicnr onkpuiml taiwi^]: 
vblUI IP orebpplim piplloHd pb l»« Ofir 
blptform Blared tnmr pinilUpi nvlp. iBdIi* 
tpcli^piiH iTlpfl-prrPldm l*bUbBnpe«l« Ib" 
i!liiT) dollrtwd pwProno wiib ii«iu b ti™- 

dOBB atO* MBltaO. Hp rPHPf^P* IBpl 

fmnrrf'ttm It ™i|*t l» ""'oip 

(kBt '"WhpB BlffqipPBiiB cbarmi iht poul 
•nun ebuw IbP pbbbb.' Ir Apbp ibn *» 
vnul^ fMl 11 lupp g l M ijB .Mi ll « l| Hp b.« B.JI*Wt 
B iipnr wit* tkP tt£m:mif!^>»ltjUBZ 
lobff d PBHck. TWr urthBiBB l Mf »«ii«it; 

*■ « (pppt ilBifr. pud wllb IP IxewBi bb4 

rp prrtpbpl nrtplb bprpuPfl WBB Ml 

AUPinltu. On bPhpir of Ihc IkPH (PBM 
ilABi HHlPllPP. BPd of Pit PPPIBbt^ BB 
kir tB«T would bp Pbllreir iU^CPPPfitli 
Et 'iMBPI tlB Bddtl IbPt Judlr BmrbbOlU* it- 
imtttitt 1^ iAatf l«ltcllt.uPlr br oiwtlPB Dr. 

WPIM « dMBt ban .BBkiPlMd Ikit <*«»- 
tsUdb Ip rwid 10 lb* rf»4»HM pi tta lA 
ttwl JUiUppl. UP. Robppt H. PBPtStl PBlM BMH 1^ ABMtmiAB BlflP PPd WOIPPI] WbO VPPA 
UEpBB BBBBlb^lBa 14 lPcl«OBl^ B Qimu !^ti^. l)ord«. CP . Ipft >• P*"'J^"i2,2 BP »lp i»«l>rflfe^ Iff * 

Biakp IUP iMirlUm • •Ot*™- ™_ utrpH IkBI IB **)>W ^ bOBIB BBi. PPfrBlPBd 
t«P*, (tPlBt 

nu i to w 

fl^rBM hPP bl. pperlll Ofdf PP. 1*1 " iblnjl |„ IM TlUfc . , 
iS SpB«mllC.B, It l» P»H1"IPI1 lb.t SMIB . ^ ^ 

tpwp -111 br ijj i»»iii'''' •"■'^rL' fr„r; •atim»^»fmimif>*t'^ » tutttta p**- 

■liiBPriT*. ii°.Pr;T™[p M t^. nb iBP*«»t ti*bi <Bj»ri*B^«~iiino'i 

>iUi Dip ,w'"'^"lS??'I..£irrV SvLt '»P»»d il» pobjwit rwbpSw BI bb Iwppi 
Tb» BHidBl. HO IIST'iirp ih^^J brt<ipp lb* i-nr rirMi.P, t'pntu, II ppp*.r>. 

.( tftP P"d iBfPPlPT "Jl'_lEL.nl I'lmpril nil fl 1 fPlll.l' <L... whkb mVl- -Plf. 

■IM blm. la in. nbPl IWJB '*I.^!f^'- l-«.i.iliv< hlrn f.:il^ » -H- Pn-.- ..f ltd Tbr 

nl wklPk br IP Ihr IBJb. 'J^,,"" Ct.fon.-r miiml itint .S.aiIi *i,s .In* hi pp PC- 

plutlOb or Ibo fuocllOB »• ™np«» tidept, bui tudad IhpE [bp mutpr'il PUPB- 

■III IPUP lip P*"* ""*™' ?'!^j„TE! l(m *B»M 1» PBll*d 10 IBP l!OB<|Mll«f|i tt 

ppbllr •rbpol <^"tt»- •*>• ""ir p*W.. iPPiWi, 1« Mb o^brto*. <n»itiU:&,lilHBl 

nraUAK nMrnro MTAlircrt 

JBBB WUBBB, tk* ^TlBtllB «f VU idWtWBt Shm \plh >- d«-n op I" PlbBlP m* OH ^llbtP 
alltt pi thr plIutlBI bPPp. umtT» MOfxavi uojaat. 
WtnallBH lloa tn 

■tmtu wkipt It 

IHIM rtteli Bll 

et Tb. wpiSmllf ■»» **t^ 
put. TbP I iml PWlMtpPT. "J** ••'^•'T 
bCBpBIP kr ihrPP !««ltl" *" ^BM^t^*™**? 

BBd bv PBIUPOP 10 WPPh bPOBlPd I** fmMflO 
KSl" B«r Pia» of bbfflT. ABBlPBlblBP lo» 

HIP IKBt IIP, u>d ^1 IwPloi bwiniB* .B pp- 
UbUPM IBM bPtk itplp 'Bd trlppu PiBtpp- 

PrtB. Tl. BMB^ » B BW H-BBt IM 

'•^'^nsr^i 

LB. apir' .ru miiwBi (wmiPPioB*™ hpr. J*;^ ih„,^™m.i.. ; p „ 

BITHM '.T .UPPPllUB PIcuTBlopp on P11 'br : _ j ,^|,^ , 

IltPP pt KItlPr P»10P. Tbp llppl ppPclBl trihi I )i.nin»-i». -I'l-nn .PI, Z;, i'f- 
tat MonW Vl*PPiB will 1*»" " '"I f ■El,""' Wpitpr. t«*.lls, _PJ« idPlllP* 
TBI wau. THIS tilV 
■Pptp Aopinllp.-'4rrrlB^. V.BI r in. 
Virtpplp.— OnilPi.1. P.an T.m. 
qMiM iPpJ.— tPm-tanJ. IhSi p 111. 
flfiii. tI. Np.npUr.-b. Ltall. 1 i.n. 

■•^tVUpi, PaMAm, (MU. iBd Up JiPMi« 

^^'i^''*iTin^ Wpp.' -*■>.. IB nipiiiiii -4a, 

.Bur¥urabr.-1. 1 p.ffl. 

fciJ|?.*.^"ji**l^'t'iSfc: g:j|j ^ ^*ap. Hrii-fc^U krid 
■TO? HiHtiT TATtUm. 

mliSSS rSr^ ►™ar h-h .hr 

TkBF AmA^ p^ HwH Mr. Hfrf> mlnr ^ni ^ii^iji^ 73ni1. rn^Mntl*! ^iLh. 

^fatr <a3pvblp ulMa P»'''*" "^"p T'irVf'- Md J*ili. A-tI*p lf-rwill« sart, 

U- [mi'" l!i i*Ba._ ^llk *aliaBr« m^ Uom^t i^^h. ■M <«b- WUHfMHIl (BS.MtP «•») M u I. U Mwli M bQ bIUIoo. «Btt of Spni«' 

""5!|I".nd o*Sr.p«»tal tl^B. IrUJ «2T«— 
■I IO wpinur . -r"— -. , bP'"" ^Idopr 10 1»P rnggL^WRggJ; 

pJia Lb.lp Iml iiirp (or lb- by llvp .nopep. proTlPMIT BM CTM M.fMMf 
UW IP.IP liw- T1««IU1»P holldOf IPPlPP I. OOBfBP*. '*«,S2'^S!*^SI 

ptPBIP 111 kpve irrioirro lor ,MBl»loBP CiPT" ^J' jn, T».BP.-A*it .1 UBHblPBltr Ik. KIIS- 
„ k fBkitittBM 

tbp MM?" k>i ««, 
■bppwita Bplr .^Ipd, PJ.B 4Mii|nd t. t«*d tk. 
(nrSppo bpfp. t. . mpMbI UttI* moph b( 
Ibamp la 111 Pfho hat iMiiBd ksr iillh kla« 
ivordp PC ppqwnbPVPBP, Ika bI bjpp Bllti<b?i 
to ^P Apilppla^ r«,ap rfes «r cbBH mbhipo^ pp 
wpll rpKulBlpt 10 Ipi^iip. «■ UBHk 4( .^BMIM UliilPP Ipdip, 
IIPI In • (P- bourp on -;"".;;7'r; ii^ip, li™. ..WMn, 1 J.m. „ ^ 

IIMktPtKir; mr*r. cb* picnrploblPIB »'ll bp , "jg^l?; &r bp Tip iipufepp.— ll»»b<. i r-^ 
pbl* lo mtriv* bam« Jn I IBP tnf B lood nlfbt Pi..||ipp.r HPPdp.- Kppp^Ip. * P. Ml. 

nin Kopip itvipi PI Nopib Prdper --IH ii;.££i^ ib«h 1*4 n.cp.,hS - , p . 
bD bWp 10 BPb* ih* OflOfop* trip kr boppJlPB 
p IPBlm wktPb <rlll pfpi^fn-JWP^i* J**" 
Bt l.** BJ>. Ob lb. Boatkpw l^*Jlk^-S£ 

lUTMllOBP Ttll b. B rW U llBdP. WWi J— 
ttlttBISBC. ABStbBP MOfBl BW 
IPB Bl t.)B B.*.. Ttil tOBVPT 

kulli. 

Til* cbUr topCPB «l th. Bn,lLkBrta llfap pro. 
p- — r"" IHIl bp tha tb^IPP* porurplrtn 10 Mp. 
tlPiBBI roPb. T%0MBdp of ploplrkirp mik'i 

a dpr or ii a( ithH boauiirui pp*t rpbr pfi*p 

rwol. Tfa. C0H«tp.loB*f« bp.T« lUprM _^_rj*lllp- 

■.lA^bowihi^e!!^^!* fpB 

^MrtPPd b. A4alpMf..lk» fcpi 

lt>IIPSW>P.-irilB>«. LIl 
yillMnir.— Mmwrp, Ut 

.J iiJbpiw. 

Hiipl ttt Cppitim Tip W ip ifp. ut B-IB. 

i~^?i^WaJTJE^ f 

IP *Pi^^^™T^^^^^^^ 

— ''£^.aPWw•l•k Irmi invrrllPiil. 
IvT rriu™ I'l 
nttriH ni^B*. _ 

IV r- BP'' f^- rw*"' I 
1^ h*>f^ *iiJp « *i^ tA pspimi i^u^wi^ai' Ih'' 1"* 
Hr Ar^hBr Him will Pk? *iJ^ I*p*?i ""TT^,^ u 

WOLMAN- U tTll A^ KtrfTtT AntwnJ. ''"f^, *_i-i_t tflB rM. 

™B- Miwi. w™. tl^ '^'^Jll' i'^ ™ ^'"^ -"^l^**.?'^J^*'^1dlA 

iv* **ilr flflh rnHipPi** ^TamirL. wlt.Tt 

Hall, whra will pr^-Ttp tJir rtw y'""^;;--"—— tw»- _._ ^ 

_ iV*- t*Hi-*i'L li.E« Uti rliR*it*. 

r^rtn Hiiihi-. trrT»™il'- "ft".."!- IP'"..HI?'' 51i7 iwi, ^ 

H Hmn IWprll. Hi" [^nlr I.iii»W, 'Hi -Ti 
Nn. KKiil. Bv"" -111 "PI'*'*'* ■"■"'f- ilUrp naMrtnP. ff™ rklirtit ut™, 

... _ .. t.™K?.K'T,'rtss;.irrKu''i^^^ v uh MRb -ti pwvM, I 

-,r ^ 

i.y^ achiJnkm 
EimitL R>dar¥ 

iifuttet Hurfi 

l«h, Hrllmtirtii- Li>l.(t, Khil Jnn Jin; lli.iif.ni^i 

iiiPl, Emn BmiMTH, vi« rH,pt*. 4-PTir. Ihfl. TIH-p, ^-H J'"- 'i ""I 

i]|.!<. JiBrharAM Ip4n« ^J^l^ii. nn IHh VFfilWiinh. '■l■^t^. AiNarmi. ^E 3IIA, 

fiviiii i^r'n P.iillk-p ail lln, f, Pt(™iin tl:^"- 

.- .J.H.Et. Munhrr*! Ira^v* Rwtjrft CA f^tb Ipinr SawxbI ItLTrT, tl W.4l?rM. PEI'r r_ 

.... AfAtwj, wU iMJMM.) ptsTlM. ■ ^'rifL-h. rlpinii: f. PiMltif. 

,^rr f^flwil. ** Ifl BjduW ea *b*ol Utit l[ia| ; i OA>rT^I ILI'I'^UITJ IT P I* 

HjTlflB, ilplljrll 

Tirr wnwiiprp pahkhi in^r., "'-.tM^h; 'fy-imt.'^ l'^^'■' 

TJl*" BBT»Tin Irft ^>wnt#il^ TrUfTjpv pTtmtrtf^ ^•'^ TM.tr- \|flitiiirH'« Hi-i.ir. >-.. " 

r^hnBtr ... Tw-tr-nlr: Pi^l Mui nT'li^' n"- "^il 

Tii4< rhtmiBiilMrt Arrirrd at %dwi? liBt ■bchi tr«n piiKfei MiniiiiiT lV*r|*. '■>*'• '^i 
rllPMinfc.i ^.^ ^; ,.<».«i»^*Ml RfflAf, Kti. ff"K ' .„, i«, JiH. 

"m-n PimVH'ii; J IpF^IW^ llmrf*. 1CCi 1^^ 
,",11,1 l|--il!«.ll.. ft. ItA «Ptl» 
Hf*f HtIi^p. tf"* jl^.fiPtlEE^ liiana lblhprtnf».>fOHlUM' .fHr:''.%dpa9^ Ptir. Ha 

II .. h tU' ■- ■■ ■■ ■■- • .iiT.td . ^ .-LtMna b rhti -11 i^rrai IV rnii>rt*lH tKll i^HiitfflP. ami 

tjodPviJlP r-eoqobr :iV''AK?1p^iSj^Jp^S? S^-l.^*^ '.-J. 

■Tjrsj'FisriK?Twi- j»wdv i-rii-4 

ii Hi* cwnl "bpn IP 
ulnoM. inbcuiph wnriPf »"*t f™™ *"[J^ n^,, 

,., .,„„.^_ _ . ^. Jiptwrp' 

1. AlpM Apr. *bp WW Tt^bWBOB ll>!bi ™ff 
TV rpnm.li. i™ 1*1***. bfppid to 4)ikipr, pi- 

riiH pt A*l.tJr bp* op 'Blp mU r BliMi 

■oiiwiwraor KkB. nuiaw 

T\f^ li.ii.rf. Uuiun -ill I* *<.piir**d ta» Br4«fr 
.1 nrw »i>-d.r f«- taidpp. rli F"!*:- 
TV a n S. nrvlpi l*.r*P IHibprr " " - ?.#.t.ndlp <-.....■,, .IV...-...'. ..... ■ .,'Pt*U*P. «ht-fpmb Au. kiMiJ. 

d.v lr~> Wpp-W AupBPlH. *■ "PU* W HPHooBli 

"tV^II^™' I">™ '"'""'I™' ''"I" l~ "V'^P 
flTr IviiB ..rl-rl -I Mi!>™i"- V'"*-- b"' 

"n'^etirtiu- ™ Fiipr.-iKi It i*-iwun.r ^™ii.r-^|,j 

Tbr Julkft Prrin l"^f* r^f'P' lUlnjlPl tfl-MW i.r- ,^j„„| 
ICrl., noitb, InJ ll. 

r*..rprta. ir>t iin-w;^ 

•n> ilriMii llPlil""'! t^™* 
al *lh.ft}-. PlpHPHlr'jlMkBl«K.rtMP.' lUltl llr«l, 

imiP. oiim. 

rlVlil>. 

. I'. 
I(llll3^. flJ'i 
I*. •'" «l .l,.,li|. »4>nK; ""J'^'i 

y tiibl. 'I'"*!-, " 
■^,t^t.. 'Iiiiil.f. 

.■-,illi: J'tTli Pi.'. ^ 
I.TrrndPI ■Pl,,!^!*'^ 

.^irti. .n Pip** 
1. ... >li<lil. 

'I'm* , 

Iv'"!. wripi * 
. .n, '.n-.^.lnl i.wr HP™ 
1, . hn ibuM * PirtTpSl ■« tb* M*"'" HI"-"* i -r^t^np j-i j'j^i ■■■ 14 T-lei-lTl4T UfhiPiif and (l,(i,n|,v IJLh »mt it htr *t WnHniiir™' -jn 

- - ■■ . . . . _ J .._.Ll. ^iB. -■...U.TfltH, [Hi^ ■■ ]^flL. 

I'-.tTI 
UKt^B 

r Th* ft. H.I. Otiplr ii i f Fil *lliaPT .TT^«Hij, b d«P 
II Ailflalri- EiPb ink iRft-i HtktaBOH IHk, aad Ikfimr IrIb IkB latPTfit ti" 

uwl.. iBd tf^llcVr. I'i^. 

■n^ a-v ^. fpMi^iii iSi» it Port 

V^plH'P :!:ii.l. Mnwiillp^ Uih. ^ad LmAv fW- 
Tlhr h ^.h iKnul.! !■ -diir ni Fr^mnll^ 
lifttt., I'l'iinil^p -JPipl. Pi^ri 

tfan-^IEti-* 111*, pnil TiiflJiiii 
i Thr ILV-I*. Vic^iirlp. Fniin Ub4mIp Inomd 
Ml NdtPU iiE« Hnnmlaii- \wn1. 
TKI ETpR^T'llir pi(1IPrF?<n 
TIM RflnAY ™ilrtV -*ir 

(ilMii.rir. I ^am *r4lw-|' 
p-4iiiKlVp"ffV (IJ*» rullHV- *TT- ^nv- If. 

' rS!iRlffl*^3» r«ilP-J." A"^: ^^'""K., If™ 

'pSSkH Su*-. ?p fBiiinl-i*B, ^ Jit(prlit-0»^i'B i.^.iii. ^- . .. _ 

^ujh'^T limi«T«"B Tvnib MP. 
Hpilli Anlnl.. .lr.wr pt * 

urn. ■I 'I '"I - ""l^SttiSoW BUTtBintillPI [W 
Hm m nil liipi..';: «. n™*!. '. ■! .?>-;-„"?^*i 
.riv rw. 1. P. AinMp. I •'_ "I-ItkJ 1, ^H].|.r Tib. 
drilnrj. BbnpDj bclorr 7 »«l<^ 1"' 
bfOtn out 10 « l-f^Pl"" i^Slm -n- l.lH.ln. 1. , IM 1.1 IB. HP 

iiiK-pirwi, oprupirt by ""j.-TTr*!! " "vJ; mt <i. nimouif 'i it.ii.li. HppHib, 
irxji-B pp ib*,roii«i sirp. "y- ™ (I, ™.p..,iV5i»t, pp ApppmS: MPlrSlp (If iBr OPtI '"Ot "PfP l" tpl<r^l P-P 

wtill* ibp bollpf Pi«"" "BP OBinic»d bj btp j ,,,|,_ 

P04 WPMP. TbP SIBt O.OP »*■ "P*" ■■ ' Ml- HuitPltj 
t°n*rb«l^^Tbl..-«d..-^^^ Vlrp 'Brltt^P P»- Sm^"' kr- 
TWO Vfppt. -PP« liol 10 -.fb. L.«wriijj.lPi ^i in* wplor. TtiP ■••popolliiB 

rPlTPd lb. Ctll .1 ^PP. ~ 

Ih* ^WPld 

r. PpikPt 

HA tait Hhi Vqliaii, 
"it«r*iSJ; 

" " 11. pnn bMbt • ";S"u»,ro7 S!l iSSf.nS SrcrrkpS.. kr: a;^!*.* ip^p^- 

roni. Tho "B hAiSio .oph "^^r «^!' tJpiilSii Bbrn. kif-. «p. a. llpe4»piW. Hi a. h 
d)»eiiltlpp, BB 4I1BP. TOhiHinp ol PHA* "JfJ jwrtlrilll bp J I""*"" 

ain^ kr ikP p«W *^ tOithilPlIMP S5. m". 3 Br.r.1, l*. 1™I» ITta N. Rir. Kr. 

StiBrtAllB ikB hiiBlttig . J. Una. w~ a, Miiu.jii bmpn. kill ppJ ki. nap. 

™^ Mp^.B^^£p^^pV 'pnnd Kpp p. V'lkuonrlt. HI— 1-?. H-rhmHrlL. HI* A. 

^ . ^ ■ . HifiivM..]. ^iM JK. A. Hill. m. A. tnint^ llip V.ibH, 

PE*IW AimJii, puf AtoHl kr a»*.* ' «f 'g it, miirt »-.iji. kbpri br (11. 41m r M. Piii-, 
PKAW AbNVAl; t-p mr g^tki »y;.|»n *p^]i«blt id. Hi, ,™l Un, «. «. Oprtpk, kl. M. 

ntAlir AllflUAf, Ht —tP tlil IP S**!* TKJ! a BPIH". Hr. p. X. »**, kr. n. Wrtptt. Hi. r, 

Sr*»lS.-tlor*ra .rd EMrt..-*Pif. S™ior. HI. <: A. Ttohr kj. I " - " " 

Tk^'W^Pr "All" Bl thW "P* bB» pmril oijuii; "i. oiii p Bp M *, «■ », i.tBfBto* 10 lb. v.n-c. a. ■Bfti* CpmlTPl .ni. lli._pri Tppka^i — . .W P" ■ 
All, rnn .> <.«' P'"'! pTrwi JVaSeSTII! iieAH 
^i.n. ^ .1 l.U t..!.. 
Tn.m Rlrhmpnl ahPr. 
.1 kit P.PP.. ibp IktPPf- 

voauinm/iA Ta** ...... 

I, rf.vl|ll.l. tm raC*. 

keLLIMdRIt WP lalWI 

"VA&StK^?™ I« -*-l.-^t ». 
IM*ia*p. Ptrt. 11 1 p.™ , tPiii*. I. * *" P"" - 

mrm-««?'«l)dT[» B<W^ir: H"l. * Bp 
iprmlp, p, jl S,M p.m . fit** BrAwr. Dfp: Ft-. 
I. HPilkllB, 1. PI 11 t.-.-. wi "Mi^ . I _. 

ibnno, kh*. il m p.«i.. Bp-ibo*. B. ll A'J.PJ ■ 
Win. Mrt, il I p.m.. Fp™. ^ .< > n " ".l.tlu. 
.. It t ihm.. ill wrttiL llm.it..t.. .. .t a.tc P^iP . 
p nn.p«ii .t.uifww, il rv.» p.m., Iw^l. IHilth. 

»obi HAcailikn ("t i»bp'i;-An! Sf. 'krtp;,v** *!'^.Jrzj,^ii d KtDPiar AjtiiikMT* 
WhPB ra> hB« »t^"JSl "f^aSSift : No*. 4 ft*alnm^ tt 1 p ™ p B^-,. , __ 

fitAwriT mkr# Mil m^lrtv PiB r*P» yAWUP 11« mlt^J..-0*i.: HPr. *. 

'-''^ tii^' IMIll nr'- K ■ilUwa. BtaPlulalr nppp— "B« p»»»Prt 

SViSr TIN pun)™ "Siilf^ 
in Ohpmpipt w> 

'•T!;r.»::;-.uaB. .b. bp-nt-^ts 

UMPtlA iPHAP 11 ail * 
™i ■■ tips a obot.rapPP' "P tS 

tMBial X . *1" *" "fLSl 
S, Now BialPIiP HrtpopaUWI National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1320267 THE STDNET MOTtViyC TTT^RALD. S ATrRPAY. XOTTMBHt 10> HW*-. HOmABT AND CO! 

a«4P SHAKES. prt- nj. £111 IMK <)friifr^ Writwi. tni., » i» 
|4tril«|n CVficM. lauJjnu. ■ftl»-»frf bobn liild pvf rhi>- tn «ln' w hir JIvfjiM! truili' Ln Hi" I" ' l' ■ ilrf..rl (luiiifi M |d Hp irw e^U* r*4cr 1^ td u 

._. l™, il-^ mm 1.U ^r.L.. r,. fc-..^ Im.i ™;iiJS^ £ ll'l.'Stal'JrJ *' 

vuth ItaNri WhHlf liT ilj" iirt'-lki .^"i<^Kn'.<'- TtOIH'UltBt^ 

ST^iri « tl.r ,. .t .l.Jp.n-n., t*'"' . ''"'^'l' h.^, mP'' " ' - 

1^ tn «ln' *h1 <>*i1 1" KhiF"'- SM'wal mJ.* ^ (iintili<iB, . .. . 

i« 11 Bun tT « « "r, "ft link ™",'" uttrr Usn <(iiit.u«»i rj^M". 

Ft^inHl IP rc^rVt In I hr tfiirrllH^Jind ^I^Tl''^ » M 1't JA; piirtipkktd, «^ HwH 

i**ll-hi™«B t™*«nan mu Ihit^ 1« i**^" Irp It wn^Jn i*, ]| l« U Id Ah; MIKING INmi^eSNCE. AD nnw«l] ^„jl,n „^^„,jtl* am -P* Out*., Tlin Buk Ql 

1 luMI. \'J* ™1 .__ _ _ . I BttI ■I y 
■jilnkUilly 

|4a. "r,~r ""h ju,„rn nai **=^ aUd .*ilJ,■tl!7.^ll3^^ Vt'i.r. Tli.* "VinJ !t |p«lfl 

'iilnnlrmhij. ..wlnr 'U: W'Wt ^I"""^ 
1ji>i.| niR «.U*T HlvtUi WSH In ™ 1*"* 

11«L II^IP MIX. UlllHn ~llin« - 

\> . ^IIhDI J.LVJI 

aMr'Mmfftid 7.ut,iiai 
(lid iM™ „ 
Kniw no Lu JIM. UJTunUlW in »iiii|ilr. ^N* ^'l^"'*?^ 

niETnnU It ^ Atf r.l.f.i-., f^LiKl to dd 4l.I>. _ _ 
UL+4]i..-f*furtHT lr#ili- in In'mlw,"! Umr, ifirliMw nrfp 
„. |..niirr ^* ^11 'n* tkta iR* VF[:(]-(in.ilS '-SSm - - 

l^J--i,..,r^ 

;-r, ,,, .,...»-■ 

:"tl - , 

.'"^ ' I" "'" 

'I'l.Zf"' ""-"I;' 

a: 
4 


«• 


'JD' 


J 


<'■>. 

u> 


'lip- 
f 


-lit' 
» 
•1 tJFif'hilwm HA>KI!^C OCPAHTHftST. 
11 IIinrrcitnelLt PV^- 

'im i-ur»i« .. Jfill.rt.'"! ^1 :m til. SrW ?MbrJi tlv^!«, ^ T**. 

"^a^SiiSl nn™ Uilfrtjr iPi Liu,. bfl^lBC^ lUr. torn. WU| Thtf i^MlilriflE 

.. Mi-irl. -nd i.i... H-^.i /'-'^''(be MHi W ttat ttlVtel VUl ^ 

l-Al linawv ^BwiatiDD. Ltd.. HdlUIJ-. HiM. uml I i - gTa. *ltM«U iiMn t«ltl|K tOM fl* 

>4 JnrLic^FiiitK I HiKHi. And Vih, lA4r. T^p-'Xi : - hukM* ■* " ' 

rtsofl^lai- Tbe ta^kmi, klt^dh ci LKjc-lily "'W'^" 

htr^ wu krnrt alL iwd llur*, Mhllr- UtJly -HM HIh 

K^d. rnlU: triHibwl, h|Jl inrrlBi, t^'-tfVMI^ VniAM 411] 

„«t ri. "■•«<» ■.»•. .(•■.*«•• 

' km Htll ■ ■ r.THti.li. 'ill m 

I, II I r 1 nf liani in *rtr HONBT MAHKKT. 
Tlr »•=)( or ICnnhinil f»M of iHMMt. 
qimNl K1 t per rfflt.. Ftlrfi rmix 

ii-:«i'tiie;(mii, 

/tNn AllSTEAUAN BTllf'Kf" 

tW»r«tl5«i TOk fiJ II" Mimsmllw 
m^ii at nil' rr»ir in-.- ..... dJtrtf WBHiltilV ■! Nut 

- a. lid a. i T.*, W ( HJ Im Ii* MKHhrl 

ubirtiau mSki* ™ "Btnd i» ""iv 

Kl£ ^W«#i!T'*liilrL.>l1 ™ Pi.nI- £11 
(STiWj™!** ■»;.>■ nM'-ttltW WF*B hflrt '"r J. M. Tlir 
(MtSi (wiritiu CHI Utanrj. Li-L . T""! 

I, <«■ *iHI, 1> «l»pl™r. I. Il.l. Til. I«l™i.ll 

' lOlt i'lmpwnv nun*,: fciiwiilir ifTi«^. 1^^'. 

nllH; iKtlflni-. M Irt- MllniH Tm.^liir ■(Hn". 
Il ^fjll-.li. 111. I iti^imljiwk ir, mrrl^p m t^hirl^ 

TChiipfltli.ti, 11^ 1-r BlITrni.. r.l.f.r, ' 

JiLl^ 1..™.. sj.u.iljti^T- iMtinHliM »#Pi* T^^nJ 
Ir r,.Tr.L.i.*, ™l**.llir. up In Ad ll-lk^.^^ I*!" HI If I.' t4U, rni> II t" •* <" " 

11. I l.'ii. 
n>i.n I It. P'"")-- ' ni.if--^ jca 11W - 
"iji IV "lft(i"r1w t.i iiiHIiini J6l-*iTl»lHJ iiiyti ut tiiii\ 

li] ^lll.ftinii WtnUll -.atj' K™m. fJra. H. 

ftlii .^1 A! 1-11 1^; riwi \iridt.,- 1 i] Ml«t LiE iliiT^^ij ...... 1 VT>1. 

l|, fii i.ilht, [tftt 

.il 11. Tl^ii *ir> 

,,iLi.iirfl' tlUM' 

Til 444; imtT 

Iv I^Fl tn 
iM TifHl: ]j«ht 
n iT mw\ r«illt>', 4-1, iM, Jv^ Julyii 

3 SAW Sf s »!*, IfaTi-HrFl--. 

ifst i^ jrt- JW--' 

I'IfL I't VKi-O. J*n. Ju|y., 
' a ■<A, ^'R, Jii-t-UWiii^-. 
Jll I II J'j. JUiJil^ I. IH^ J>i, Jnlr^- ^ April Dr< 
4r«kt^ ^t^, mO'ta. Jib. JliI^i 

lir.i- it'i. ifiHS. ¥»r.SLiv, 11 IW 
i4H 

tm 

|L1i> 

M 

Mt 


M 

lilV 

mt\ 

Mi 


it rt^fti^ii 
■mill rUc-- 
W I irlM. 

hT||i TifT. 
me k'witi 
|f4 '1 ri»< 


Irai 
# 

« 
If 


|<H» 
M 

liil 
lA 

'A: 


at \t t-91; 

icr |l'(U'1iii 

'1 V'ti. 


ini 
wk 
>«i 
■■1 


lull 

1* 


W 1 rt*j. 

mm '1 ri*-. 


Ml 


1*; 

ir. 


Hit 'I nr^i. 
MaU 'tan. COMMEKCIAL. hi uft'TlllR 4L 
4 Ul ihfrhiipK [hr chlfll JptiUT* In 
Lil iit-r biiHilhr], bill Tnnn^i-M v f^* 

| t|att;rH#l(»t»'4iiai^ li:- i-'ipr-rla- 

hH'TTii' tPrt: ry hQti^i wr*f T^rr rtnllnff 
p-.-iili urfkTn "lor rhramman ipjKia rr^Uirt- 

*. ns-.'iiir FiJjeh'T i-an'^ wfrc i^rMlclfri 1.11 Ulii-lr 
I Jliin nilf ffir hTil1.*oap, turlrR lO ■hnrt rt«HifP-T+ 
1 ' l-fl T.i ulv. bEL lndli-aUrtri ihc llrbLneu 

ililo^ NUT-pllrp. ^Jf1^*^ nil Hip [*hrln[miin IrtWl*' WJ^ i^iFrni.-Bitftt*!- RtYiTl 
li; imi»ii JFI-iiwi" w,-^--^ -~ — j ' _ i^r__ ^*1 iliir^l tilit p*lH*mtt\.» '*Wl»lk::ni™ "HI'- 

h.1 rn h- >A4^ ift,ro* l»iM wdU (li; fTn;"''' 
III Ih-JiutIm- Tliy *ltli B j'lTTV (mr "* ^^"^ '"jfj 

nutM WKIMIIF bilrt iinnTH fmin ih^ r|iini1'lh iIhT ■H'^™. 
VnirmTm^ IXmI Ii ItHiiIti* Itr^rlmrf* Vfrr nui^l it A 
M to ili ^ or Mtfil. *"f't[ncfc:i 
Ttw SvrJirfT M"1 Plf*"Ti"lnc I fhi 
ihr fiiUnriBr kji>' *^ 

|Ktr| Ii5 . vf^rt 
ivj1 itml ■■■'^i.-liEr, 

KifliTmLim >'ii] rK- Id Ci^H 
rq Ubi L^. n H i, y^FHKi':iH. ll^ifiiin liririi|A:'-llClK OViT ^llni llPM 
]], ^■^(l>^^l tiO OT*F fJf'oiv {Urttanj, 

r.ifiiii'i: iTIi' nfatwiK li": 
Un, v:- ViV r^SrfTu Crt«lL|, fai Tk«k; 
-J J-. I. k (•wTH JiartliF>-p, 

.ir H. .■■[■■i i^u ■- I ■■. Willie- iHvt. Jrt' 
md'llv rPumiut. fii'i ■» W«T flrtp 

ru*j), Si: wmI lit flrn- lEMlfLil**'**?^' 

C * ; in jnrr Hilml tld1r (l U i i ll . WPBr *: UarJpT 

1 K [lljrijiitti* Print), HKt; JO W#f M 

U. unl H^uml ta and A lir mr I fi.l1 llTimmE^l 1 W_.Tj 1 " |WW I 1 LWNDONi Sciw. ^ 

whbat oviet, 

ThtwhcH BirkBii ar*qilli'i h"1 ulr^iy T'li 
Ikrvr ddBUndl mm lliP raptlnffnt 1* npuir^lfJ- 
■ □t Ik* of f*Touf*hli' rrpv ruiiJin-i'' " I-' 

tilt Ar»rt«jn» 9bA ttrtrr mhismtm* m Kumfi- 

ShrTI. :tfW^m Wa*n vMti*i^ N&^cn.- 
bpr i^lalpmrDi, 1« «ff»rLni »l ^ Id p*<r 4bl3]l>, 
Au^LntlAD on npnt It r r^rJctled , 1^4 noml-- 

alll qilPfr'Ll at SEs irt M If"" I""- N*" 

2ffl[ari1 Phrtrt tK^rry I" iroriH Mb to Bn. iful 
lont bPiTT Hta If ^(^^ 

KliHir i* Ui. AuitP^llan hndM 01- 
f#rlDjT In iJinrton t1 SH" 3*1 lo P*r SWl^i 
and filasioF ai -2rt 1 1^ ''-■I. 
Whriii ffilEHii iir--' inmii'-''- 

AMEtlI^^N ^^niJAi' -'i rr-L.v. 

Th^ Tialblli '^t^Hlii f» WilH'"i nl"L t\ni\r rJ.1 I 
evr Ihp Rotlt1r'> Ip t^llTiialrd t)f ■erndmirr*^' 

:ii.+7S.flfW iiii)ihf>iri i ffir 

[UrTTEK flPBiUliri 

hnUHi' carrlprt /prwird I Thp liurier nirlcf^i 1* itifi** Pjmf^li ' ■■ 
I tipldA t^'fllf iM-fDE^Iaa hlRb«^r pt lt?Pi Tfn^rm u » srhnd 

S' ["ffCBUna ■ 1?h*?*^FHt* ■IwopC. tla AiiHBnd for L'buitiieit Sav Kaul h \V'uI>l>'> ikiii] 

pfiitt**.*#W«i^^*^^ buttPTi >L i*ntrrtlfj iinrli.n*»'-l 

hid^. ^mpl^^^^^| H-flndl*» irt'^fl iPe'lnrt tn h*P-,«|«»U7 WBg'rtir IIPh. fli-r-nnn*rlr^ ar^ In 
drP \ i nhNi tnuiLiUlnn Ji;fii n^-*'H--pil rrjfFrp* t*or OtfUBd Ri IPV r^i ll*t*- f^hr>n'<^"f ffu^i^n - 
j| t^h.nii il 1(11 qilvanrr of Ifr [h t c, rti. In VTiHW ^kft K4«lh°B "3*1 VnAf *■! »Bry u. Lur jii iW'iNinFn 
l^mwh^T, iihJi'i"<B i-i^i' ijiJ-L^ii'"!' ■■■■■■■ 1 

bji.pil 'l-liT mirirT *<t □rw-iikl ■ 
^n\r«liivslv llliii. perhMfm (i^usa 1 

uUKir *urt1iPfl» JW^I' " ,11,1 d.i-rtiiii: 
grff#/^;Sril>*:liMJ''--'i.; . iii.i.iiT. LMti 

liH[iriiTinl 
dfli*irllili i-^i LiilLrt- illTliljr.li. _ __ _ PUOCKIITY XLVKKKT. 

1^ 111. tbt nuinbfT iri utii HfBi-|.rii, 
'..■lull iImHifk li-ir sHiTPMii tHh:! hn* h*** 'PJ; 

I l>rlik, Iroirinn brll^ri hin>tH Cn « f™' iWll 
liirlv r«er*^ln. ^TftiBP. imrtrtw, 
^ Li ih# ilhiiMri Bl i Uinr 

II Lin: nUlbtn fPT XUVVI. 

Imp iRil W™*Ji, LtJi. r-^i Ihil tt* lUai^nJ-'V^t'Li ii'Jt- 

TEi-tlWBAI bufta HMtwih, tilt* V' 

iViicfl, JtJT tci"i iiNUtioti: £1 ^ 

""' ' ' di*BtHt> of lb WVP 11*™ T«T qul4L 

iQuHK Bh Hfi^ ««IJ ■departed at JT|, ~ 
ft ftDHbn ar eaulkalanp nn^rm vUtil 

(o Uord'o Canrir iir^n4 ihflH Itm ub td la 
|9i 4^1 4uc«a<lMA^ tof^r PtMlu «•» 
t<ri«^n4#d wirll «i*k Ukt Id CliICi t.t IV 

Hlltn aritj-KJirdB tmtHat is tkh» u* lu^ Ob 
rtir 4Lhfr ba4i4, tio%m ttoiin* ma MHftt ■!■ 
|lB.tl« wen *iMtai 

HMt aHm U iMi HlBliLt ««rlp 

Jinilteif iM sslmbt 

« !i.^^iu..'iii"Bdii kv\ r-FH.i'"% lift* [i**^-ht*tMT 4itrw loi:^ ,jv,iw,^ H.^^ii", Jf-^TT^, Uln^B »M AE cm le 

Wr»-ki.|."i' i^--^^^ ^_ u.;iJi^iulT>*l. «t ISi! Ht«knetil Ht«. mllv^i . h^f,,. ^jj gdVABeo flf «td ftfl ^ iH f tiw 

Uhi, I.J'i. ir^rf "J'*"'^"!^ .iLwitlC ntiirlpil IrirTtM*-. iMilIrliEiv Mi*ii tV-lrwOll l^rk r^.tr. ft*TLTt#y, 1^ i Ruj^l/^Sa^KSklSuT* Ua^rHk 

>^W,""* "J,^ It mJllil 1" >:™ .ill Ii, ~- tl'ii -i-l In "=-ifl"i- t'BPCr ■!«<■»■. LI*W> OWBtP 

iii.lirr ..1 int^~i_ riaiiT rt^ ifii 1. .n.l J I.J.. ^ l"vs. 1 .1 » tlltBi idouci. «iin»l>iUI rgpcfrXCMki 
.tli^ltw (ttrii-jTlpiHi .ifl wr«rt» Ltil,, i^jarl hinliw "dlil Iw, ^^r^ tul^l. wITh O.K.'l itJU WMk 

"iJiSSLSEEi VJSai 1^.1? ,i T' "I'"' MiiMrt itt>. >iik ■•Jh u 

KifSSflPMljsMSr I. ■^-rti'f^ui: .ti';"? "* 

rtlrtSwA iti! df""lnit ('rviiim^ U- I Bi-iillPU Hilt SHih iDOttLJ. 

\'^i!S^§^TnMiK M.i\^- 11^^ 1^1 rr-iniiiif Hydp^^T Ri*rk »Ki ia<n;^^»» eMiHi «afl- 

jSf lftr*V-r*rf, ht. Pft*r<; ti'-i; -'imH i-iua*-i ' — - - -- 

'|E^^rmuM*MK FynuDfil. T*ir ^Urilmrnt i-jf Miwl 

Attiaii^ mat V ltaw« Tlrunini^iyp^. iii^'v 

h'hU f^tuv^ rrrALinf Bpfil^ mttrf AnulifTr. H.Mf*', f |ilf<IMri !» r l<i THE N.S.W. llllllllll 

WABA8H DBPT« ai>>>Miiiiife., (Mk« will rta hm tb« VhK-L. Fmf. 

PKECMATIC HOBSB COLLABS. 

PNEtj'MATlC HABNESM IIMITED. WOrqlBI mIm npw llrt il At ^ U X MM * 

Deisjte tt> aiiwuH ^ u tuw MHkL i MuyE EiGami v MUiM iaeu'i Mtrw. Avjf4iA 7 (hiM JUibK ht mver HcUM «» Mt'IidHtWI. II Ii ■■_ .wiji-...— .1, IS ralrur OsUr Uun; »i>t|HT Una IfM) ... 

■old u «n » Mi. ni:rMi-w IM* [li^L 

Is Iki Mirrr Hlav, Llnltal, hU it Ut M, tTii^v nidf tor imih. 
tmt Ik* i^oiitriiHKiH II «■ 1* Biairr - — - „ 

(iwatrttiutiniti imM trvm *> M m li M. vku«t Thv unlllini Bt. Oo«t«i cd lOirtin 

lb« paid-up HrrJp wup wulei^ M Ci. Bud^fT lovpnj r*p9rlB > fniifclu 0* loo*. 
GoBtk Na. ] TIL^ plM«d nt lOv. Til* «lk*r H*K .'^^■!^Ht.^?i^i^°«7^!2r ^Zi!r Crnwi durlnt «"»i^.*BI*t£jS^™'i;; 

■■lu <»r ■ 4«y.. >™'»*™S!? ST !^ 
>: tittmi m low ■»«.. 

tMtMi umTiMI »«. -nil iinaond m lulirr 

hiari.;. hiLi^' rMin».|. i 
U)d Id m ipi*«Utd ■E.i hi. Urn >*"i 

ffif llnm-J It iii"«l>»J ""l" •'JSJ*^ L Kill BflCMi. 
ill pnTl'iB. ^1**^ llfv»*i 

I I-, .1I...I.I.. liHil ti> 11*1. 

j C. 'i^iL trif+itf Ml' tuwOla Ht^, JCin lib I ktd f''-, koU I'm* im bKf ot tb« 
Lilr lA the l-mwrtf irfn 
liv.il ir^l fnr Hmd^'P 
|], InrFiidJila m tiiLktf ll^ew I . T ^ 
frpfrniri.'.Tti' I ■) niin rau< aiuiiMiu w wiia*. 

^ vim »d ^aitlBr v*^ iliMik^ MMaM oil 

' j *>■ liiiM It tl« JM-BI limkliM IB***!. I I ImpnrC'd innEi^'taK^H urn frtqurbl piiiked 
In boM'p bPArkfic k-dTcnlifinoat* In EnflLih 
1^1 r«r oUvPf i^Dda, t«c*ebtr witb mete EtPhriii' 
''(lilnu pw "BvlfSA Vntu/' '^lUllvi V.*m-/' (f^. 
Lf la ipatHci ewp th* cmllab tAartlMSt'liii ap- " i,,^ far bup^t n'i, istd* for ttdUAH flt^n. 14i4 
for #nd foh ' 

jhi:tals. jrwiiiK Tl 7f _ Ooitaibi, la mirk th« l| 
Ht«bPP wtff In ■aa-'tfacilpfc tvHftklsi. 

Ln Itt^lr." £1 Cfl An IWk: Lbri^i! oiontlu. ta H^'i tiw\-r* Ittvif ISk ti 

i:* W. 1 «tW M- " flf £S 1» «|T*^- . . _ . , , 

tntoRai — T'wiliH nh-cLi-ra tfr h H, 4Mbr« 

iBd. £h4M dwki, EAsEkA, an w If. .Mr* ,^.1.^ p.™. ™ ™ .-^T— . »a)l(™Hll--nii . 

liJiw^ riwis*^. fcd-rtiH fW 5^ IT. liiihAp 

rilrhrt T4H, ml4*W* W. npH! h :irli*Pl. VhJ IJjWJri Tlnfrt- fK,HHfifE 
l*4d; ■jw^ul hnT>rt. ib|h|; h a M ii l , ia Ud; «tuaL| i^m" w*lJ*f IrtnaMi^^. »k> 
^rllPhh m 1^ Fh. I Htrr llw dpLl ir HltUk If^TtKibir. 

■ ViTTiimi Jtit(*r, PiVTT^f iffiT PHjfti I ■*'^'i'"' k*!^^ ' invJji y^T- ir f ip.hi.. nt waicm 

h^M'f ttuJItr Amlh^TTi ir^ nfEn^i I lJ>'hrri Jit Ei i^i'U m4v niar ii^K^lrKWl Froa Ibp H^. 

P^]<t: 4)di1 lob. TJ. iH-wldld, REiCtiirlufi U Bill [iai tlAnr^ Oiai'LirP Till ntn frnnk H»l,v. |f.kMI 

\\ jtt^'ti^tHii - l-^fit^ i-a*^ (Lift In t)4Hit |x|-| **\ in'mmi MiWIkifl 4 ml ^|lnh Jnn^ n^rv En nilniFtnt 
md. H'tuFidT ^iiliMrt'^IJl l^llirnJt lhli ilur-l, TM \0 »vniri.. M.-»Hr- rEriim uii»| 'H'lTni' urin irl], m 

i|nf. ItT-mv}, L^ih Hriit^>tin. nniVr tn-tr*n'EM^B Fmfd 

Pfll'liTTIV I H I'.'flt*'^'^' Cj-pnifcrfftf nuUHlnfl. Hfwl In 

■ i-v-r-Tlhili nil W C ■*! fJni.->- lip tn * '"^'"■inn.F dr, Mil., Lhi.- KiJrt* Pirk Intuit-. 

i$il':Hiui'( iLlui-'E f!ii.v1j''i' i'>4i], iqdHiitfMuR teuL' -oE Ikr 
ttj, llT.t liiNIJihu- hiti . Lf. tlm *Nh-tjHn. Tbr 
rrs . g * t IhUMI'l T 
fciilib" l-nwd pf^rlrtio ... 

Julian 

ilLVIll • It. 

lie. - lh« *Hk ol Jl 11> Ml tuna aoiiMi __ liUKAllMTLKFW, JPinfKi T fit Tl H to Jttii 111 M pvr loB 

PIk Iran jp l4 Htl lancr an Thr WHk al CJ 
IT* y^r ion. 

I^pellvr !i About 14^ lov^r 44 itic vfl^ ^t 
£J!T .rjp ld JCE? Ed pvr (on, 
FL^AHi 

ill l.EiiJe ifinlTii* wu It> uld ^liJ'h The •iiciT nurb.*! I* bm: it p»r rent. Gtr- 

j' oflmov riK-lf hl LKk 111 hwihpl »itir1Jiic klMtw.* .mM.n Ip -3d U^bcr h lOd fwr cYl, And 

' liiir'lHiiliiff uiml' lnE» 4rf W!^ !iim^\-)iff^iaexd¥^ it4. Ifti. Ii-a.br Huiburf. 

^.^^...i r*-f-*.. t±< l> «d [Mir. Will ivitfj K[ 11 l(iid t« it 1 kdi IMr- 

Bl iMt 1^1 iFr- TTW>f[i tbr l^iipipw. ^dPkr4A ,» 

fLL44^, HbtaH J(«tf. ihalill wbHt inr Sol' IP hp 

i\ pj»i]iiiiiqtt ini.^UrW4C^'ili[ |M uolii c-rj.. 

i) Xluur i*i> qvJH: p«f t<m ^Pt tb^ I^Lm 

Ljij Ixruuk, Fftb Mbm p-L ^~ '^hL'.- ^uaauy 
, nuLm ttrt* iTnLKlllr Ml Jil f inl. Jil'MlHtf tif I tl/' • ;'Mi'rinM''V'l'^-i' rJ 

: 1, i.r:.j. lU I 

' I hU^MV MiJI Kr« -< Jb-I, ir- ^Jgjji^ l/ofi.r^t^ 1^ H 'a A A I I M. Hull. 

tiiVi Fill. 1 UKUft FlFi. 
lArrW Lrri,. 

Ift, CjiiT, 

■nirr? fnir- .1^ MIL. .f. .11 llw jtvtil Ij bUcJ pa 

Miii^i 4i»i 111. tat iHll.^'iarljr I^TRItsTATE EXCIIANllEX. 

MtHDAXK, mtu. 
n..^.i .I^IBEIUM wpHT— f^JiJIIp^fr IAliiiiiiir.%, rl 
HI .111^1 .iyr ^ari'fH^'. -^lW: lJvwi..tiiii.l l.iinn.. ft 
!>W^»«g6>M.«M''tW*^l-J. ».!. . IM. I.a 

_ ' MJ11.IM>I NVK |iii.j.t- 
•Jg'W'»l!*taWr Mix Wtr:-Hiii.|... ;. r I 

.M ^^inWnU Ham. pvt.. 4:.. 11.. „. 

wi, [rt«i*iiMSmf. :*vt 111 Hi; r. n.v >i.iiir.r, llii' I'liJIp*! Etkripif'Lii Imi Fhmi iSirtK ttr 

'i\y I II lurlip A^\A rtuutli i^ii-iLiLiu ii ii^Lklrn. M 
lMT|-itib( UutlidUt yiTitMa^fT >i ii«« MlMti and hU 

liiijH irt rjv- DiiuU'i.41#q Ui iri't^ 

Tl^ VMlk JtH«HlJin ■( tl 1^ - jt^wi4A|it4M^f«HU'jii4 

— I — ._ i^^^]^ TtvHtrA. w/f% ifpriaairNj'i 

ri'<4H-i>ll 1^ IKh nlHUll' ^Ti^f^ -MtnA 
^;i1i h, ilN< ts^ r^/nnrrv TiiWi^lf ftl* 

I. iiiL jgi^irLriii. ^idiiilfi r.ill iiE lilsi «aiitd 

111-.- -iiiiilt-'T Ih^-n 17;^ ^^l^ Anni4 

.Jiiil l^iiil AliLiii'i 1, iFH-i'ijiil i.h tilJ QuI IVTERSTATR UABKETS. 

IM'H blrxly Jit 4ritP Id-te .*(^' kjAid 114 

tir#'. riEv. ktw.^lT4iki ^i-if^^^ Sp 
Migr, Hlud|. 7|i$i .. . . . 

Ti'-'Ur In^rn-'-t'w' Mri lU; nilSnl rhik 3i' bl, 
-iJi'i- ir*|il,'i«»*tkflLP> h-J*I. |ilui44T»'lp hf. |Ml. 
ur-J to 4U* ■ 

Iilil ■^\,fA lih-ilnif w»* -ll^ltv flmi^T l»r4liTkP<^ 

,i<i. jr. .j'iijL-^-,1 .«i i:i1 [-„ ^\•\ ,\^ ii'ii>i 1ii- ilrlizhrTibl 3ui*t[|i4. iiirrri»hiiM . 
.-,(,rU l-w **■ V^gW^^ In rmm. £ ij. j^Snii^ Kcirtta 

uri Lli^ IWIM iTf ini*TWli M, IL Krilk 

r«>iv."^l 1 tiVliy^ to^T Hi'-tiir^kni add ■ ^ Sm£ 

WTPvdt^ Idtii].. will -."II, ^fl rui^ FrrMHiJ. I 't^nP.l'p ' £; jj; 

Utr rvmndl »-]|ii.L' in'.iint. quitk rluw E H^i*' ^'piiini^?, |, 
rjHWpy pLiL(jiir_ Th.i *^t#t<- ln" tmiii^B™ r<i flF^- Jl H llDHlb 

— 111, IirLivi a| cut EJb IMtmtarj-fBwh, thh ^TT'.h^^ ; h-L* IHr'LVTiiiiT^ ^npi uml I i««tL 

T«.1M.|, lifl,] Irt fliB4, rlinpcT^fp 'Sin 3:.' *1lotrri™L«- TE«- till* En TnrwWi j -.b. a.^ . 

kJfrf. fcrim ft IM. i,lrf lifM h |,» » ,-hr,h+ ld:-*"r ■'r J/T^ , . u ^ War'"*""' ■ 

liurl.J. KnctllfH Ik HiJ In 4* iJhsi,i« «^ki)F4iaR \i>\ - ^* P.m. rmdii HrwT*. nir-,KPH f^ldtI^ l>a 

:m M. mit'i^r^T », n^l til r, ' .■i,..iF- ViliurhdU lOJ?'"' *^'' Elrmm n -rtil ^ll. i-irt iMh .fr^^.S. Ih* "<^' | 4>f irMgnr. «ff«1ri 
IS* a^E; MTnLii, n*i..H-fli-L- M 4,J, ..(tivi,- .„l«rthi« I"""*, i™' " 

Tuir'tjil HI - Jill' 1 i^.ill l.'jir rl"' »lijrE 

Vark^EiririM'E .1' THF.ari aiiiii.. vl^iV '\«tfm w\\\ Imt* 
KanO^ tt tttffuif,\ \m\^iAt tat CVH^I, rt* Mm*- 1 0 

• 11 

1 H 

1 ]■ 'It. 
t t I . Id ^1; riFrt*-? in-P' l« |.i 

fCihblrTi, 4|< [., rus, rliiiicr' '. III Bl botur; xs;s M. tlwti* Md iwr lit. 

Hvn^Ev atirmN baliw 

TSM- h*lU™ E.I.H llirKrrp Mit it (h** tjJlwp* 

irlMltM 4-hji\ Tm ntt. wlilcli Li^iw rmfii 
intTUti^ l?i MliBlf-t'in evBOlUdil, Lui did pat WIJ 
M vewi- PMlil IfttHlF, ttipl iffilppHd. bI. 'Jrt 

:^ fd «nd !!« lOi^ TTit ""k^ ttMwt 

ti^rrr* flupiAm 'D DiMi vMpt' 1#i^ ' *ii>t :li^>^ 
1^ hrltk, liiLi h [.'jif/'MLii^ Hif wviotu' aw+td rf' at if I h* trui'ii 

SP Uld MW^ Pm. 

1 rnpuliptni'T'Ep- 

rri^i M. d'h-UlLvhifft I ohtpJiwUt tt 111, i*\'Jfi M li.J I 

T.lDnJflij- El*]', -IriM 

1 Ihmn, fMaib') h. (Jiiu-ii. Miidjfw. rwwin 
:l: A^. Hwanh, (LPHj h VdL I 111 :. UO*. ■I I - JI1I TtiliUdiHLL It, M .quirt. nEil Ihfn li'iiH I ^in ^>4llri iln wi lul 
Pi'-iKt iiilwi-m Iri Llt# ■ta.lniqib-Kl (I 

InpHilht* -■ '■■ ■J 

al fhlp ptflCP' 14 
tfi u Wm b« niJJllbir, 1* lull! Lii ^ 

ta^ll tIWw. *i ■ 

,1^ .... I i .irf ^'_.;*|B.( „,j 7* ! 

I4(ij l^^i J...1 I 1 li'jT^l 

w n,m,-,,L ^tlHtftelLl Dl TjLl; I' 'i' I IbL'lB 

41k M.iii HMii ^Fi mrtiTr «\i< I; 
.. r'-Ml. hL Lu hp tl^l, 'Eliflr 
liir 1 1490. ihI mnvl tiLiiJr^ 
■it Lu trrwi ^niiitf ftuLb- 

ilinir Hiu :n *llKbL> Wrifr 4^ 
jHn, Pfft»1H.*H K-KiV pL^dil,' kt-IIitH tthgipji^.. , 
f'^^K'i'lA|Jpl4'fer||j I 

\vy it»*f;ifflV^ Jl 
■ill* lrtl*','j*itfii»jK-- .M_™Hj"i?rtMi*."fttr*! <m-^ ml- .^.7 l-i 
tn ■■■fiJ...l*«.-"-^TIl(r;liiSto Af m 'Iwa-'^r**! 

h4 Ji^w* ' yi^i ■ il' f*^/ *o^*ft fmti, ftJ til 7(1 

~ ~ ^ panavt:^ of ^'4>liii tt* Kid ii|i l^i ii- 'L i. 

Iu1f'pj>r« H'IraWd iitiuilp nt^nihti wnf «'<t|] „i liNuiLri IrUM^Ei^ 

I-l lar 
L-itia 1 rriiii Til V ,.i 1. 
I h- Html rr fli-llwr^. A 
|tr«iit'E4fi .wnp hEiI ti fn'tr bimiJmil 1^ iv 
ikf*riFy in ^-lilklW, h<i»tl 
Hirh, nVh'P . iJMrv, n tt I Hl^LHl^l Hh>:. (.-ri4it> 

li UML.'VCHiwtit.fhtF^it [iiiJm,T ibMi iiifiW H-.HLij»r, 
■AM al T* lit tte CftH, i^'hllUt ^ tu p\ hinlLuDi i:^ ii» 
^E Ip^OM^'b ta tfqi'LirliwilPt, 14 Ilk U l->'kx\- 

- ™* EWBiK- 14 h ^fjw^iS?^ la ■ til iri>n, 1^*^ I 
ir, -yi-kt .,1 ^li, M'hP 
IHltti. Iiup* 
HncL tell, Imp 
I'MntiRt, <itklii .. hHl II.MH, 7* Uji-JMN^^ir J 

M 3,iPEl iU', KV, WiHWh-'H-i JICI MlLEnE! 4l,n?Til I'liiip lEi ...ij M,¥ltti 

1.11,1.1 
lu, ill .J rA'A 

1 ^ I "uni 

Huplito^'^k' lir^ 
•■illfUr ItHlnEpt [ I l«,m 1 

Il ili^S'i 
li Ri,«] 
f«:-*l!t,lWl(lfl,|Wl 
- IT^HII l1Pi,au I 
' UliJiEO' t.Ml 

pn^ It IflEv hUL Tktl 

illHli.. ■ tJNI&i |l-fnlJNlii^.lWt. THe [JISIKIM MONEV lIAIlltET. 
Tita Baiih oi ffflBluid mtutn. ap cablvd br 

tart t»(t <io»tt™H Is itlimH 
t* Mt mHiM niiliudon, Tb> wniii'i 

_ MBa ■■ ■HB tll -t|» *tH.«i« Tlo prrrlnint 

22ii l itljwBa.. ■atft titi.iuM II,.. 

P^Mo^ IfmqHnjilttl' ur nidalLiH. r.'ittrv^a 
.{mtw, Ito task tuln ri-iinina gi ih? hlib. 
<Bu* 7r*\T&iiKij gijfiDd, anj ibi. oppa markpL' 
'EM* ^ wlihlr 1-[H nr 1 pnr L-ffnt. nr huh 
,!»«. Th^ crsnmiUmi i.r ri^i^fvra lu liabtlU 
IW or 111* Hlhl. „e KiiilaiKl tiaa imwn dut. 

m$ U*a wrct rrom 2d.4i m M.u p*ir com. 

. PINAKCriJlt, CAI1L.B MEWS. I 

Bf'"!*'' *»>™il« HOUWaa luiii ailnn- 
pt *BJ»i IM null M>« ■Mil n-ilBi 
gfMi m™ rini, I. Utrt igd t )i.ir'a I. u4 
lu .. adranct ta> (Iktll 

|UK li Viaigni Aumraltaa Ihriia at II 
M*it._, It'Utf. nut .1,^. «l .M,. ,1^ ^ 

M l«> BfidlnrH in 11 irirlul k 

i-lm hniii.i- wfin r.n.*. usrh.r l.LpiilLHi. BijdF.;- 
ini^: Vih. t\ itim- 
. (ilHi.<l'-ti.^ L.Mr 

(IKI. t»; Jii. I iin. in iiii 

!t«. K «U W( lalliliL la Hlii Iwit, (94 tm', 
'A jniit i(F^ 1:^ plrti-* iif fT ■topr Wia dfl Dp, i>tpUL ■n app Ihr ■ 

thfl Ullli^Lii »ik| VhipitI^ CVuipni,T ohm*;- 
1^. 1, £11 li^K AIh wA, ftia Ik; 

n\. itfiltH li.|a tna pcv im, 

Th» arbM iir ' " - 

lEinhm^ pad.K* 
ia rphid tflM T| 
(iw fr* t>» — ■fr^iUotiita IH Ik fn^M 4 ■nrtPT-finW 

nnmlni I bPiin- 4»i* nif indr la tomJ dHprtmmtiL 
rtlklt* «(lwrt rwiaUm fi.^ »• hf^ofi'- tta ttinp/^rr 
»pp irtEii'rall]- i,f -tlnUrl^ tnrrtHiKt wdutiir, Imi m 
Vl^lbl^ HU^Mi^ WEI iinlftfl iri Irt- qtini .iFl^itli, Hiul' 
hiPrliT llii IhtTin'i'r m "In h.itr.i'i n|ii 
h*U^^y* ljl Inrun-, ..i.il 1'.' rnx'l.. ". ^, y, ri'j-jn«l 

KnUbAl KJIR l^r 'I II' i|-Kii1 Ep„| ,jp Hil ll.r mallei 
nHrta'E. HupifillFi cifiiiuiiml firrril iTislv LklLl, Llir 
Hr'aiftiani Htw i«-ininp Jd HiEh riif!iUrmp1to 

itpAtl t'itlltflUik'talfe. All iiuiuii^ *rrr Amm Hp i-thlni: 

ajMto hilUriiiiw rata, aad Hrml, wJlh ihr 
^5?*''*j!l«*W:,**--,PP"*rt, 
itu.lzf *M urn. jutid Ihp arMtiUaa* 
klail 4)1 cnia fcr ptflttiv 1 Vliopa WMP VTMnlli 
laotalhiH ivutnd 
, .- In Hilt ivlliip'' iiad ibfBi j|t CHrlbRi ll-(*i«- y*i*rtiT iM kil# 4f ««l wi 
1^.'-fV4Htt l>«f(tkM hm Piitrt4Kl la i A-n nlixi fav MP 1 1 m«1 ... 

4Ub(H||b PtdtiiP ijl liDfnvEnl iluff. iMI iprmBt 

-"-"'THi^fi, ir-i rijilJlr ii^BtliUllTir, huldaii 
IhtIiuf vA'tKnt 111 nH<Pi Llir t"V»H(l 
Jit»B#*l HHii. 1.1 Hin t tin. wtfr 

_., ^1 lafcit LL#-Ir tteun k Jar 

Jtvibt '^^■te^r Vmg nJitu^ wmloM |p 

liipiHipi MtMriPt *in tv hwy ti'^'^Daor 

(«y nAdlihaTM jw Bdiw: tai ■Sa^ -' ^- 
tMpfpMnd or it Itoiii Jtillk Ril h» djlh M 
IkkH pr JolwRh oaiM ta land V Ilw " 
ilcaRHr, whLlt In ir^dtp «pn mnrtid 

rindthd ^ iKp wlurf Wta. hlr)^ ^hra, 
priM dfr arm, pod, althimtfh Ihf eimv _ 
~"R*r. a<a iHiBl all^talLipn In tal>' 
11 tunlfifi f bill I-* riEiniif pivwr 

' « ljtrp<P bilrp Cn^, bM Hit _ 
._ . .. Tl»» ranTtai ffif ftpti-n h>f wap Aprn^ri a 
IfMPllI fatoWt. chit IMH nlilPH mwf* wIthcHih i-hHrinp. 
TVllljf T^'^™_^">' J* 'l^ Llin iruF^i'l, *nil Ehupjt. bap-. IWU) fit ll^il iv.bd*. 

l**LiLriFv-fV[m iJ^rFrj', rnn|fl-Pfi»J, 1^1 Ml p, 7| 
dr Hitrlwll, Jiftrt? ]L 'nl: Hv HJDdurm- 
iii Eh3; mw\ l.vHTHiiid. XTfii,; in V«pp 
, Iki^T, i.'Jipr 44 .td: Rnw'ta. BnrilV 
IHIJ, tjM] » bar' «. !* Imci r* U tH-r (-Ipt. 
ilrlpr^rFfca Wrtip, H n ^ii. iimt hwm IftiuWh 

rum «4M|tK;mL 

HAtTji'nHT-iifliuAnr- 

Hritk I'.^lLllMM t>IV,.il]nl ^ b^tiT^l^ Oi iifttiow t4 

E.lii< Iblliniipi Mh'i'i t -ll Nirirrfh. mJ tf^ Li^ctimw 

*7I l-iii'mii" nr »■ ,'1 i1 iwrwpriftMEA imArnHi'Rt* U, Ul* 
"■' ''L hil 1 11.- rtM.'flll |hir~ 

IPT TIlP ]tlJl Cll |b« klitoC- 

n [trKi-tflMi i4liiiili.ii, il.ir-M. Iti4nl, *i HL-.i J*A( i>flrir 
Plil'ld*. iiil ^l-Jillij Y^-r 
Imf kImT* "It Tl|i' ' 
■<> IniPT Ihnn 'iff 
rlmvil it^iH Tp 

ituPkf4 Pt 14h Int. I ir* E4P 13^1 nl|p™ ftUUli \m If^-vimp^ 

l'lHi4n IT4 m IIK, CitiK 
> IfKHl ftl tM Al tlMblnt. IB bfla. atn chalet »■ i« iLhIilP rliu — |i>||tn«f^ 
cfcak* lu jiMltlial 
Aflki 41 111 ^1 iffdlnp 

VHr PTB^ti U I'l lU 

nnK|i|ila.- I'mniEnin. i4iiiJra t* Jl^ othr* &*tii 
Cjii -riv, 1 II,. 1 * M 111 life, niWin 4ta I'M^. 

nMH, (Ur« lOi ta IBf, 
F>miL'h CHld, LtalM ilk 
Aw fJf m i anWTa^J ^ ^:,ffl<te'.;Wd Jmt Udi* will 
1*^1, ■ Thi^- ttf . i tftt .irt-rtftft^.-->a'j) WH a i^ tba 

imr nlmt-:?)! 4fElfaH^-.#iltiif (ir hmia av. Jta^ 
bpdwbt ' ftyt'-nSH^k ind wtwm*^ \am„ 

dNJAm* ^ iLr Vu«|tiLjT> tjtl.^yr. nuUirh HILL ^itt*iEiT. A,l 

ttttf. ton fli ia1]drt<]f Uwi^itl-Pi. 

(jriLl), 
Nipw bath Wild*, PiTr 

Hardi-n 

llABE LXllld ^'Eill-iil ml Tpm- I fi*r 11].. nil «t4.Li • *i H^^l Ji^t t.*k UJII, Htd . 

tiMdieHii...,. 

wndLirk lalswl ' -.,.,..f... 
[Htm, {^utijbHl 
DiHiffRr ud 
AmtlfAAdBitJ flk ,...|L. 

At>]dni fWitfMi 

hm'y. c-^tPfttrtW* .... ■ iLr^ dPi.l H '{..il ' <-i iUrf Djf«rt tki^ h-Hlh'..L -I 

Ttai- iinul lllii>iiil trrnt «ri flfftndi lui'l like n 
l»jiPt.i||^'nHr^ .Vrtlvnr R: 

Pn*d P^^^>,i5«iiiit W i LEi pbj c ^icffiiiTwiiw " 

rmw i-wi^^i ^ .jaffl^^ llili .a4«L<! ' *ii->vn«'l tU.FIi ■ 

^Vi.^ i.\..<.. Minn. Tiitarta Drt aaJ Vlt. 
rli-n EiF lli^kr ^,1" 

riatiap. ati^.vH'ltLtr lE pttrif 
IJ:eiIkT1Vi 

T1_U fiAislt li I'laic 1^ ihp TaElnr 

kn^^T^lf JjpkHK oi HIpAwpIE jihI tfidany;. 

ti^ : 

tlijit^n of w>iJi-tk .in 

AwlliinHf.— IViiHn n^nti^ imd dipva. fa.-ifaiv- 

Elnn wMi t*^f 4*4* pH Hiiip^* *yT 

japT, an tlV hwill^ pMiit line. .Ttl^ nLp|r lohiUkda 

k p^WlM ^Drn, ui] li 1^ iiUl^ tbUorf fma 

Ih4< ri+Tw^v kldttflfl. Ir I* nV) p fWiflviA itHMrr 
I"wrr1. PbifH'Fjl Emtu arr ailv^lw^ tn tsT 

n'Ki^iii') Fill il^L' i.E mV. T1|p rtnn'ii inual lEtipnl 

*Sr- ii|l*-flHl. 

Vi'-u'|i->Ti.-..lr1Ji..i| Hl'kphl pr::E I'A,. I.Ld.. frill iw31 
Im |ki-' tif^-ri' 

Tihkini <^ H,,.||.. r."^\i PMlttr.jj 

flnor-l;il prrpirir-i. „:'t "r«i]i<^ Vfln.**- 
Mn- ffl-Mhftil. ih.' timr. r,F ' Wii mijilr T 
TIm- lEkiul iT'W l^rL'W it* ttffrftA. an HMD LAWS. i.ii.^.,1111 .-3 I.. LI.. I 'vkiaf : F^fV'h' CHb.,' itai^ Inli tk' .i^fot-ki iFaa wvit ddvEtad ivbap b* 

1., lUL in«lhiiti 14 t.1 A. ELMU ^ u> T. i Aawn- [l^Blde4 ujHP ^iiiilai 4 laddod a^ittdb of kill 
li 'ai ITTII'm' lflnlia'°ll.'1ll "J'T' J^'T"! "Hfl-lfW.:)!"*. vTk^^f«UpW■| IWSWiW. 

•: Dmi, IU in lib; OnniTnin. iii| bS ^M^O^W"! »' wkM Bit Bl*t 
Jini^tiiAii.. 17.] u»w»a. Iji ijtt. inlltlon k»uF*il w 1i»d plawutv In niTBinla- 
Liif ^l: Hmi. r]»4w! ^ lili^ ^a«l l*.lll| II4 sinHtl u BTi aXL.alleal Eu1J« lor all 

^ :!«*««' '1" 1'™ It h « <<■' pTMIIcil punxHn: amJ • waiio IndTHTar, 

"Ti»,iu..-j,i..™.i,i.i: 4. > .iiirr. It™ "^i- 

* 6d 1^ ^ ijiuFi-iir rbiv tunitiELi iritleM. Tbr d«w adillafB l« aa Ifli- 

L«qpila.-»UhiiriuLjL virlrty. t^«1<M. Ip 1i> ^.^ir-jproTHnifnl en (Jn* fli^(, ][ pup^^llH Uf»*«li*- 

.■bvdh b tri ill hiiiEiPih-, vmalE Ha ttp M K>ti jlloB fcniDdrd on Lb* Jatval ]0||l^t1silj Had ft 

; (Vttifrvllid^ I.I [i> M- M lipi?, ]> N. ilM. Ipwpplln k lA locll 4 WftT M to' »*b|«« UM 

1.^ r\\f: eeh {hi LLi IH v\ i-HP.>, 4. t'l li lElnit^M^' ftituiifaiup ^iik 'MMbiik.. ftwiirftiir- 
g««.i,Hu.i I. «i ti> 1. I-l..],, Ek 111 OT tumwrSittA»aT*a*SEffi"*^^ 
p«Jttiirrrjji. -i*^i.* ifl ha, lUN^Miri h iT> m, '**r "■P'T^at 'W" ^aol^-tfrti »»» p^o- 

H U Vt, iniiwn ti li 1%. '^''ttir^ Ln r^Htrd la \im landi rf Ibti ■tain «nni1 ap ; 
«elL) At Ia h 
L\UiiBifi0iL- 

riM; A* lo flb ti/ti r>i-ni4 V^lli-j- 
pn^lEiGqtr ... fi 1 * • ((..ait ■rilLUt .bIffiMt p,.W. -.JLUM C>lltn1 

ftrilljtiit f.ttHtdfpl 
Lljra-p Mlli**t WPRPP4 

|MW, cA^batiw 

TThi- nMwm no\4Vmm . 
Krily'P l^ikwn'i llach 
thtMh, [ ■ " 
Mntiifl IftiyiA-^JtiCt _ 

Jv;. ■l '#'i:v,: - tjwia 

iihr 

Pitta, i-iaErtLrtrtlH .... 
Tlctarit lad rilifnirt I I > . 
I 11 
1 l« . *t 1 I W^fli'ir^' ami. ITiMi (Mntil 
MiMina IM tun BTATS 

_ 0*Utn LUk ■niOi . *>lv«lm Mill. 

tk* pfatJtlm ur Iho battrrr plant la pt*- 

■juiMafci Mil tl - M I*' ™*i"5; 

iSiSmmn. mrrmi, and Jw" T»» 

tlMM UB >)H krIU pUe<4 !■ Tl 
()«. Ilaa aiHiHSlimlJH IWI> 
U tr^B]lB« «*HpliMa4 to IIW 
1«a mala akUi la dowolMl.dM , , vj- -.^ 
lad • imlaaiwl ™ln ol am Tta aSj Mffitr^f: 

rjlni (0j« nl»rdrf 10 llrlTIl 

tlila vaU. i> !»« I»«™li«»«»" W^SSnt 

Ml uKlsattni k»i» hs»«_M«5Ll'„" )U>T. M. IU: Kut orlMUl laHlf). 
Orleotal coDin]! loftDta^ 41d, tl: ... 
InJil4ald, U h,, li^ EMlfn. IsltMlaH trl. 
bkta. lAd. It: l'nli«d McnkUnd (««PU3, IM. 
^ianb ClUiwUia THbui« icoatt), 14. li 
LAUNCEBTON, Frldar. 
T«-d>r'B ^DOUtteua %ahB: — TIIMdllll a M*.' 

t|pwt (^jj. I, «t: tiMi »i i mimi^'^* 

WnOM, t li IM, t M. 

HBLKWRKe;. i»ridiir. 

Tp.itAX> ifejM Mtt qnalalloQ. ni'rr; — 
tllw: UMt n, Ma M. tl H>a ed, a Via <4[ 
BMtHh SHAn BUI laui. Ka M. »■. Ii Ua. 
a ni ddL dlild. IJkawIt Kla u, a 04; Pr^ia4 
BIIM. Ma, M« N, t jia M, a M: P H. Immf 
Has niHk. SUM, Ipa, k Ife M. i ■>•; 
iButii itvnii. t, <i ti H, k C1 k: iiUD (pMI> 

b 't He; B.H. auulli BiKkl, 1«b M, 1^ M. 
b 4ta 34: Wklla LoaA.. ia Ti). 4a Bd, b 

ti lA, ( H M; Kanli nroHni Hill, Ma it, 
•Pa. h iH «, I IU M : «ull>llldi, b t«a; Mtlb 
prrf,. a Ma. 

Oi>ld and rnmtt; Mmvi hjrtl. 
dttlg CuHit, la, b «>, • la Ml 

11a ti. k «« ifi'l*ii«_™~ 
0.1L (?ot>P«, t Ub>-«'al aWii'i 
"dlalsr, lai lUT *■ 
^DaaqalaM nfttur, !»' 
ItBuiit uaraaa. k tia. 

b lea U. > aia N: 4lt(g Bi' 
B tAa; tloii^'a rr*ok Central. 
•ft: k ll<: Fw'l (Irnk Uttfaditd. prit 
S *: il 
-aft vaai m. sifapH MaH, b H(J 
nai lit* II 
ud, -k <••, I Wa; Cblhaiv' yatltr; k: 
•lar OlairlBa Ifiiitb, 11a, 1% «, b tif Hu«« i . 

Idoa if er> rsi.dr ,u.n.. rarrriM lil "ij?!-**^.*:^!? 

mill lilli all thrutb. Tb* hmallua ta 
jah ttlHi uri H fast wall la la tllbt. TM 

SST-mm mmt- ai ih" . l> •i'<"» 

Mitm li «>tact »«k Ik* ■l;to t""'" ^, 

tkal al IM pWMbt "* 

aaada aC trta vl «• atmllabi*. 

KTUiIIitnMBT. FrUar 
Wiib rtiBTd 10 tb# iwp*rt»d 
al Hullintilai1.r. raaulla nf Ibo a^^i 
■ nlltd vllk nADdoilt IDtlclMllOil 

dicala w bal^ ttrm»4 la I>™f^' 
aHl'a laJM, nnwd *t woaia Brei 

uad tt lUMH b«M ( 
M'Avlw^ iMk jl Ml>a»>. 
lanoar plaAei Mb. raacf gfm. nia, ii Ha. a £i: Okl- 
lltflbottm^ ropa'a Craak, b 

.... ... J), b Ifi, a Ua^ New R^r 

yfcit, 11a; Tlfflha smith, a tl Tnaall. u. 
b ^. ■ la: ^'rairard. la lid, b la lid. ■ » Id. 
VlelHrbdi til hi hi I Hoi; AJAi, CU, h Oi, ■ 

It: BMkdir Ts nnai. b ni *d, a at, Blad 
Itaiuil, li M, b II Hi „.id .rlnjr 
«l^n. :bo^ Ptova Imni ilu 

I pa Id), a It) diu» lasM J. ..*: J^.;?'?™" 

ii.id), Lm mMmim^-MM 

b^r. i lla, 1% «, b tt« I . 

*t TM: onai (ogLban. k Ma «: Hiutlar rl 
Krri. b 13> Od: i^urui. to H. ■ «a td: 

l^ail Tuna..). £t 1». CI l». b -CH Hi, t 
CJ^ tlla: dILtA ^i«D4*d. 1113 Ida. £11 16a, a 
£lt^ llalTLIlP Btar. ] 2^. la Id: Niw AntK I 
1^. A 7»m; Saw rhijni riallwar. h IPa M, >] 
M: Sdv nrnin UnliUrlili. Ha. M, 14aJ 

Ha; Hew DmmfKr^ k i fc « W M^L 
. Han* Bil»d«(^;■'^^ll^■■i(■^*S';a'^S^,r' ■- 

r-aladnala. la, lid, t 111 i la; NMUtT _ 
Histb. )■ Id. i> >'•: PrrmllFo aitl Intk. U W.1 
Ihoro aa oa S,?"- >■ •« "liM Sim, li .1)9: lllllaf*| 

Blrth^r. la; luuLb Moon, Hta, b 

BSi: New rliimi. la Id: Hpo^lm^n Hill. A4a ld,| 
h ^1. .1,1: VJ. Lorr p^ntvr. 4b iid. a (a. 

Woa]«ni AuitnhAO mid vilii«a; &ATriubl«| 

nanm, b IM. I tbi ditto itaidj, b t .il; QpHd Rwitkl ftiimaa mm. It Alaa la aa«t' 
Unl.% Tha 
laadad iaftl< 
oqi raaiMv 

Tka SROiWK H11#Ll rridar 
Ik* jaaaua Hill Slw* *if.|ul>S, 11*0 i»W.»lati>% .i w^ii^ •XflMM. un nal .jfc^ii* **2?* "ft™** ''^n itiatnivt br 
:BJO»t riBBll CoEtotMtti-d lor OslobaiH 

>» o' n i«p 10 «n.»it. 

rail- oro al iba MMc Inal. Tho frill k cm li^b^SSttTSaTiJ 

ti Bat j-pt di " ....... i* *- ... .~ .. 

Kid jri3;r»tr5t3ria*jr^^^^ -^^ '.^.^Tiu^"'"^ 

^ — E#n,7kt^ aM tba ^t^t 4S,MDl. Tka mm 

Tin AWO OOtp IK THE. HBOKENmU, VSm?""" '"' "^"^ '^•'«™«« 

■■"•^ "WW-- lT?' g*-:.W'*^W ^ ... T*" gpuwlltn*, lactaal^r 

AHut ■ Klian in an niMM M »••! ILfi^iHP '"iJ*"'?"' '™ 'lla, aM 

ptwklaf aiHVWUaa. Oaod trm H batai'for a looi Itaa »a*v*ii*Nllf 
ralaad fnm o«B»l bt«ka, T*. aiBHaii •( i™»'»«di j,, jj^^i.^.--- ^ . 
Iku Ktoc'a Wu« ■!»•, OlHT. "ilMJt'.'o tf- onwrallr tin. Wta ■Ml, 
«ld*i Tba leda m 

In tka tun epuUv «p - 
No. 1 abal^ ilHun laii 

ItlB^rtt abllt «ii>nt WU - J 

Atanllsb » a^ta b«Ua plm u l««[*t 
clalw at MittaafH, ftaC atair tka ladtb Ada 
inllu IMPlf*. 
battti la Aaplfe, HARXBT. 

^ - * LONDOrf, No*, i 
. .' l?""' jaitortaf qmialh 
U AUBlrallan f Inlai v,>DtuT.?a wuro- 8r*fe 

■rliiib bakm Hill, h *l tli « 1 " " Knolh DrEeali 
Hp. I ,i.i riuflar'i 

EHtta. aiia kwf TA-dM}r-ft ipjH o4 aBUHJaM wan: — 

IV. mlBin:- AiM>«Cl«t*4 (oola^a «■ f^la t. « 

\ji lid. 5 ^tin i^i.: XdMUfTD* 4c9i>. 21^ ikd, t&r UIMXO DITtfiBirTM 

- n - a 4d. b J3a TJJ. p £ta fid. r*nj«raB« (H^.j. ^ _ 

•l UlL * 4* Id; e*a*l BOdldcFi STa M, b m dap*, ppd p. p^Ua, 

* llr *t: Oviimm. 4l Ml b 4b Td, > nv ■nm WAIA 

W (Kl.). b t'v.M £7 Tb fld: Lilt.- Vtfflr icol.j, j***™* '^*#if ^fart. C Mot. «. Ft fcar. « ^ 

M<»«l1li HI 3d b m <d. a li, VWlfart KS Si fciTT't 'ocf^ V ^iTi ' 
0» * tfmMi. It b A Id, a » £di ditto |c«it.}^iMH mi\ d V^Ti, %' - ' 
J.a IHi aaxatk ICftlnrll, t7Bi « 17b M: Vis- vi^^lvfelA 

la 4|d. to Td. b b « M ftkl. [^^^ * < < ^"v. m r. N iv ji .,. - 
•Wwi fctmfc <*WJ, 0« «la, Oi M, f> n^^^""^ ^* » I u i n ; 

o I a : flit 7k IW . WLI] t-f 

]I1< H i ip It w b1 tbo tnM iBHflrtp lhli ttr 

kHd tkLhurd, Ei impV i Pi iaUat 'prl^ . pbrtt 
Ituripnt nf pmlifia nifci .iVr lir iM ll* "! A^inlVlHin 
4|Tk* 1^ thr afB irnnaiaro atvBW Ib fBid iBqiia ^ 

ai pirvHtidP Fp-trL 

(■ilFl*ftE (pn*jlknin *rirr:-' 

Htphit* -Intra), ^pha ^Tnfl Hn In jt^bIw ai 

i4v Ijpj S«^4-l. Itf IIP i-iira k'JtodA IM'bi Mil 
torlllfij H Vd LP m iHi -maJblv Blifhrvd oiLf^ ib^ Ian twar- 
tilH pivBr nrtHi Cnr aro ''.itTiacEldacad. 
1 will Ibli rQrt4olT^at Li>i!i lakd lilftM? 
o ilr> rhr Tforit: »|nuti*hiii' rhs ira^^ 
or B^li1r4l«nf 1*1 pr4lD( na. hqimftr "iBViT ^ 
{■DiDfiAriaoa wli-]i thai auffiit m tbii r«P trt 
■pHd, t*i _HHhiffB ^ mtVKiiy 4Mati?« 

.SEi, 'WSfLp i^52'**fel--' vS^'i.ial"" 
miimmr^'»i ^m-xm .tMniriit ut 

book' bi^''la:.'^data.^tMJt^'W^p*v.'l■'-^ and 
ooBPIata. B^Wa^'NIi --^-^^ U ljtrp<P 
I c* lAt L>.i|k, TIpb m 
tat 

Lurrwii, 
9p ^ Ell Alt aHn- 

TVimtlf** - -Vi^ i" 
!p tn S" ijE1*Tlrr i uJft'. 

Vnn'inlil'il l-iiiiiiFihrT.. r>P^k^f<^ 

riiid^knEMLLE.--lj(H49 : rji^(« Pa lii tt 
in Ik wll k ila-uaMi 14 it[v4 u UnflpoA^-fVNt, 
dt^Dund Uf hM br all Om^t.^ii^t. nn milk 
bUiTOH lifci fi^M Dw., la 

. .^wrtlPii blM, hrm n«hMa„ lUdFrnt diiEj. 
liiAParr TTlni PTfbTvril n >^ nd rUr ihtT bl*. 
"HifiAU.A" mEHE, BAtX>N., IIAV. and I. 
I TV FK>4BlLi r-n , iJ-d,, ¥» &jwi-ib«L — HM. 

Tif flKiPil ]^p^ k4t<i^ n« on rko<.at?,*t-35tif A, HAiJn <iBJ fclif. L-.il., ']l "'-- \lt l llh 

frM iW CtilWt tW uid Ikv wiir fr«a ^Mwas' R<fdMti H^tk^ Itrkii,— itrL 
iK^JBin *KU LAJfn. 
S vtnl WUSCll. 

„C1teiir4^ri*l«, ai^l J^ililWd Jtwk Oul 
^S^L,«<aaiiri, «t. K-lliU Ptofa 
■ Brnpiif). l^lMd 

. I r1^V|H.^E>i[ tlNi I^Kmnfl. ANmt*. 

Innt. >lv» fhvh, Rrlh^ Kriai^, ai J^p^i 
UTAAND Bad m Ut IkAWd, WiH*i|d a. JExitin^^ 
■" — iuiii(ifc. :mv*wt,. ttXCHAKOE 3AL.BH. 
lap lid: r^baJrrr-i, !■ 9d: Thldirrr ftaulb 

[paUi. C3i; tmkoD HUl, iTi «d: fi.H. N^rth 

«a M: nvllMaq f»al<>i iiVife, j0(ft:6— j 1^ 
J.U 4^] B-tl. i«qtb (fiaU^i lb: dlitQ 
^MatCk.tCT -la. £7 Gt. 

HOrtQ: ll4ilEki Wttll'fiT. y^w. PtaDllkl^n 
feoiLCK Id: Akidr^TJ' Kac'ifa (i:0nrjt1. Ip Mr 
B,H. Juqcllan. pa 3d: Eliid|iry Hlnm*. tipw 
ipaldl, Ui «ai LH. iTaMatl^ K«nh, Ua 3«l. 
S3b IrakaD Hlll^ iMi lh. 4outii 

BIodU. ill M; IhuilJvtu itaMU la H: Bud- 
l*ffT WftM, bM |«nii>. Ui M: ItH^na. 4a 
Nif* JflQptaf^ ttt Maerw Itofife 

lhi fciiiiiry ia&t]^ Na. i, 

junutlnp S'orth. Sja 4d. AfLH^mAOII'; Hud- 

Mln^a. £i%tt par vpartir-ikftpt; d^tn. 
npw ipiiiilri ifta U: dltlo Er«tit), ifp id: 
td^ajfl'a C!a$if«''. t|i; VounL Korwili, Tfa 
Hd ; Bomb GlawBlr* ui KoAklA^, tm 1H ; Vir- 
iDrTa ■<■; Juaotlah Nartk, tia Sl^ tai^i oqa 
■lAtlk. Ui TH: AhviUalu ^coal*). la 1^4: 
Mllllk (i^L Mil; ailMH TIIh Ib Ultv: 

n^flmaLMmt SMr*. ua m; <ui. cm- 

Sd 

lold». rjMlliS I. C. \i ...... 

Hi U b l^***"" llttrliiai. L\ t," |. 

na, a Ha M; dUta"(M«i IU na. b 111, tmtlm. a i^-jilw. nmr. n 

• Ua Nt abhk H i»t. inaU. .«!■, Ha_*!,l.u-. .i™!;"!. ^tm*"*,; • Ua Nt I*, it«, IgaM. «a* »a»it t TtaT in r 'J"^: i . 

1 «• «, a MK diu*. nt.: IM.i,'.lti W. Mvff.&iLh^- £; L 
Ha, • Ik M; WMna ntlU, Ma M, -*,] Sim^M.""''''^-"'' 
b UK a W Id; Jonothni NoKb, fculh niiuwi., aiZr ZetlaS^- K^' a . . 

Ill INd, Ml. tia *d, b 1st M. i »i inid: tuig. p. v,,, .Z^.i:JSt„f " [ l 

Juailoaa, la M, H U. 7» lid. b Ta Id. a Ti il; 9l'~'X ». r. iUti-, U- " i I 1 

ttoptb BHiM HIU, at Pd. Uta M. »■:• id. b Si-'iJ'"- J tJ"? i* • J 

Ha dd, I lit; HOW wbitt Latd. !■ Id. It Td, "™' a i, r. rn. m * J i 

-- — - -- ... TaajuiiiA. b It M. I 4a td: I1.H. iomha Jp>ldl. CT 111, 
17 It! U; 4l>ta lantl), <ei ta. CT la M. St 
la. b tT 1*. ^ ftl la ad; B.H. itealb Bloihi 
Lid., (Ol Id, 4ll U, b ttt 7H. I 4I> *l. 

Tin: pTIatila, b lla M, a lit td : Dalalatl'd, 
b Hi H, i lU Hi tlli4ilant b TIB, a MK 
HKOnirt HIIK. It »|d. la IM, b II Hd, a 
ind: dllta Urb«Dturaa. b 1:11 Llti^^B CII !■: 
Amllb'a Crnak. la Id. 7t Id b Ta Id, a Ti Id. 
VatlAUi: Klhd'M Blvff. ti 7^1.. i 14t. 

ruppfr: CktllaiM. la, b >i. i to Id: Walla- _ _ 
rnii. (7i M: am, l»aldi. Hi (Id. IKi Id. liiilnri In 

Ud. Il Hi, a Ua Id I Mount Itvllor. Jia td. Ha^ " 

1|^, b HI, t Ma M; WalltMi Caatril. 
■anlsagd vllkia a i-b. 
Baarai aaa vt f^ad. L.alH^:i 
(iTIa. wiib waltla blaaaif.tilla 
ttalnkla ncllastEa BttllaBtlaii ^ Aw™™. 
jenrt ltd jHtBl tad ubotanMa a>d dr» 
• r. • bra "/-ifctiWaair H»ir aSE WfcSTkl 
»•«. l—i b«» laAiM, Oa*»l»l.dlrlt ItaTiIS Ittt Jhtfni »art«, «a ^* ' HlOalotirad «iip»i™..t and « P„t.-.*2 

Tbo qiioiAUua tu aal.a : -TatboMaa , -jj*.!. "aiiiaa, id, AbMM. m 
T«E<i* 

k dIVnpaa af H par ■■ra. eland . 
an Tfaranbrr II. bui *i- 
Mnbla Tbo ^arlh-SaaLFrn Tia Slult'lna ^onpany 

kai claaaad up lar t| in» iia itr alii »Mu' 
H'erk. 

Tbr Ociobtr rua of Ibo Oapa'a Cfaab naatrftl 
^-bnUina caiipur icMHad bt IT ttot 

l<p»t »f gii.fcitk||;.|) dii|;. ■ ■ -■ 

Tka iouUi OlaaaiiTi iM HMktabi Raapagy 
Ubaflil hta ilaataTat * dITldcBd «I H pgr 
ikarai ^Arabia lo.dar. .. .. _ _ lii: namice Umltad. 

b a 170. Fr*dort?k Ibt. QtwmA, b da ud. a 
la Id. atlVl ta Id. It; Oirdail OBIlT tTDItld, 

b tw. • III: OoldPald Coaol., a lit H. a 
lit id, lalaa at M: Jabaaal Daal, b It H. 
a Tt N; Xaeb't Ploaaatt. a lit: L^araa, a 
la lid. i ka-ad; Hav Ariai. b lla Id. a lla 
tld, aall* tli M. Kaw Cblim ^ll*af . b Ma, 
■ Ha. aaUa Mk U : Nr> rbum QoVddolAi . b Ba 
M. t Ml w. aalni Ua iif. Hi: Ntw Hudf. b CI 
111. i (7 li. aalai <T: Honb Bialldii. b Ui 
Id. a lli, a<ti« ita: Pi«rl. a Wf Hi Baa, la 
M: aotiik Now Hoaa. k C) IU, a £4. talai 
14: (paoh^an Kill, b Mi M. ■ Ma. aalaaUaM. 
Ua. VloloPla Ouarii. b Hi U, a 19a. 

■BtfSANB, rnaar. 
To-dar*! tuaUllw »tiio:_rbLllaia, Btlld 
it U: tMllMI'a, >U NTUi: IIimiIii Ctaa- 
flurr mul, IMi mi Hj Vaiat iunaa. m 
N, nr Ml n»wtf*, »a M, ia> M: t>, it„ ife 

lA. ISa ltd. tomi* Ik M. Ita Id. Pitah Dowat 
Einibi I. li lla. taivard I7i. lla Id: SHItb'a 
rr^fU lordii^arrl- ■■ lid. ti id: WandlaalT 
t^tl iDd fJopafr <paldl. t Km Hnubl Cu^- 
alMab. il, l> Id. lamrd !• Ikt> li Mi Haunt 
■HIaU. Ill, III «, lorvtrd 41a, 41a id; 
■an TTl laav Jaaua). ia. la M. 
_*i«l^di»li llWIl WMt.J, S. Ml MUM 

NrthrvMk. MM #. tt., lib la, ut id, loi^ 

" ItmSt, tamd Ml ■ 

aTIin*. PVMar. 

war*:-»lip. " — " — 
•■■^■^blll. ■■aft'. InuAltl.. ™ VJi4 •d] alu bba." Oka.1 d>' awh fa^im,; 7^ rinbo ftiftt'i taaaiiii ft atdlS lu Millll ban Lli I 

iid.lHH m tad bv|u|aiii?< I a a o lailliW! Ko. 1 N. culiiiibia lain, it iid 
bjlbjlt. J H. ttoi_bli, 11. lb, roiuBbia 
11: adklaHd. Ilh. lt>: No. 1 

iia, la Td, ij Id: LsIt 
http://nla.gov.au/nla.news-page1320268 National Library of Australia immtm ' BiJit^uTy i>*rk vn StlurdBr lui Wbp uan- 

vuou^JAM for tw0 -Hir^ 

l»«i?r Mii«, to tw rug •! MwnliU t»^. 
Tli» ipUeHai itrgcruiBe Inii ten Sitet 
0«»WbHf]r run KHtlu on D«. 

ETffl^ "JiHil "™' »«. lib 11: 

l.^.'v'if*'?*^" " '»™' 
of, w"i 5:'^"" s"" 

ln.L " " ^ ** "^W 

.■.5lfJ*i ^'"^ »^'le ua bniiD ItuHI. 

iMDOIk MeHn. (L {Tliltbolni lod ro.'i •o'licr 
« J- w, Kaud, turn A[iri| nt-si, 
At AHoot yvatfrtA^ cro^TbH *fi(i 1^1^ Hi-r^i 

«th flJIlM Kre bj Haal Boj. Thp 
_g n«BlB mmn tht- Owl trba vu put'- 

iH^trr Pull « lloDtey, ULii 
« F«*!«««*r, fnittw t>ii _ ^. ftSiift Wain Ti«tiliit 

ciiin nHLiu, 10 tir keiii on KonWM W, 
Ti™ (t 1 PHI, en TupMiT, Piniculin ■» 

ktrtd ttr On Pirtk Coii of »M isn. I 
Mlta, u4 lUilwiT Bukn of no ■<»•.. i; 
tokltt. to tw nui It r&a WntiNrq AsilnltLh 
riub^A inoLiKi mtrdnt at tbo cod of 
hvit noBtb. ■! ihh' c-Lub'b oOln. rortti, 

«t $ P.D. on ^^>i]D^>^4n} o^lt, ar It ^ p,in. 
ttt.t^o A-J-C. 0lkD^ a^drwr. Th^ liklml prll.- 
■I!^»4r ^ mHtJn« aiDffa|ttji..iv- Wd forpi. 

KSiili'i ^i^btc nMfMii, tk MtUttds Cup 
4< Ht .aMiL nnlM u MIowt:— Tkibr, i: 
Hh I; Vmi. 3. Time, •m 44)-eii. 

ti )<■, (1 to. rOUBTH MT. 
■ ElBPORTCIL) 

MELBOunvR, rridir 
n* Ininii UtoKnt or llio vtclorU Rulnc 
lib irlll tw lomlnurd lad (uaolidid « 

tmwQK <H>D| and plfwtft VMLter tAr 
10 ctfn» »r lb« ^ompftlgn. Tin truMi «ra 

ijrrtPf, *n*l a T»ri^fl bill of far* ti 

bDpn oamtwbol dlvi'Cunrpd by ib^i 
III tyl lorcml BnjmlnaDi bomrp, gj*^IWf - Fwilhu ir, III: LowljiH, nt ■1 ■ 

THB gt^Ht m>BMIKQ HBlLai^ ^t^jSfejfct. "STftla^llEai 10, W0| 3' V roMoTiuB nil' 11117 V n.c icniuniiiri: 

— All enrajg^En^TiiM: 2fg|uLi(»n, Btwru. rt^'m- 

lt<wl>, OTjol. jriBU H»nai„B: AleiJi, K»l- 

' TkFauift ih* MmcT of KM«rp- V- VilllJa 
■bd Cki., Lb« InatiM b( lk( »cnK tutsu. 

If Drrubb. N a.w, fan inmilKm) dt? Nt* 
tnUod brH bono DntntUn, W td^Mlit; 
Mo et VoBkot— (nm NrmpH. br IntdRmtr ELDEEtiUB niKKIjnO 

MICtLtWniiH IN.E.t. Kridir. 
Tbr Balf of tlio KldenUr rt^nioil rn^Llt'i'd 
bn AT.rBK4 ul 103 t-Hlb mlbftM fvT 7$. Tbc 
bLbhrtil Iprlri^, Tullvd vttv buLovii r<iT 
b bbr ril]r by %114'iiuLbk'Hbdd^T: broKiL «4hIi 
br ^lepeiak— i3«niir. •M lulofaa; blhfh ■■All 
bj; «bswl«^rTT«ni4lbi.M. l|lliDC«U obmlnut VupmLurt Kill M br limT Hut »«*iy"Jl W 

Ki jihtj. VTt! xini. c, «;™ia«, 

■ ~ ■ MM'Hlt.,«IIKHt"< "I"' 

~" ^fi'.Ui 1m bwi- 

. »ll1r In btnrl. E. nwpan, II. r, li?firtiwfii..BtrFjtt«r-, Wire tifJil at 

l4-UiiB|i, PKuHi.— 

MlllJl'U Mi'tiLT itt ^ 

h'**, tjr. Kim 

JlHJtt Ihi} 'T^alVr. 

l1iL«'ii Xkwir^ i«i iMli :4lf ^tWtt. „ 

rnllwi li^lr—j. 

Ima:. II. II. V Orf.™, r. Hill. II. dm |ib<i-iiJhrT 'JE R£rj.i\n AKD Tiimn (:h.\d»^: ^1H(^T:TTTr^l^N 

T^r riumli iif ihAlifibin bpfim iiii Ha^unluv Jiit «UI 
lir.:i[ brti jrihh . aliI m la-ir fauiiij H4r>«i„ A ^1 

I if t^' 

m|rl*r*, I'll-., _. . _ , 

VtnkI ill llph-ifi), II 
^1. f'H'l >HtarfH, :i 

It^ (J. ;i>*n|..),], 
tr, <: riiJ-l^. tliir.fl-n 'ImNLlti-ip will In' hII^I tmilt^ Ikir ildl^irF* I [itHUtHlli.-liL P". TVrfta* <k Xr4 i. KAl 

J J^rrvKltM^vJ, Wit 
riiHil. dui: UliHiM (if,.! 
Ktiffittl. Akt (\. It.'tviT). i^n; It - l'**-«r^>.i - -/ -ft'--- V"'-V-'~2-l---ri^T^ 

: M>n«k«. f.v F.«-lriii»i.K llTi.: »iin«lj-r 4*^-^:1' "I'"";' ri^^^H^* T, I'lili™, '.M>d ni% mt. liHiif uiHl' liiw: J. Thf flL. ni:9ii^.:vi;^i^'.«riiJ':lHit4.'l^. 'AltPtwi*: * 
tih'ini' Ltiun.li tut* n-fti-my Wnj^i ^.■wtiHii.'''''^ — — 

IMn hin- TW*|( ,Jfctrt*lrtl^- yMI.h IWl"" 

■I'rAlfr^: ^.nnrikA [W. If llAtriiln^j . . 
IILiLlnii i<ti\ Htmltl: lip !(H ii^'irMll; f^Ui- 1*i 

ilTifi-'i.l. nnaFiTl). iVm .Vn iriilml: l>jiwn H', BnimitVv 
iTin t*<hiiiu H\ur ig-ii nil iiui urnti cremto AID jcoTouHa. it. HlT 'II['h iv^il iVAir-, Alt fn>: Lul^ Ht»nk 
TiLT.twi'ra, »iN cilrtHtti .fHiti 

^Jiruli, Ml IJlliL ^:nihrw..ltfit1t, 
IM. rjb, JkplllDr; J I-' I V riuurrlB. t id ) V. )«d|r 

(II btl V fiiCfaA^ W4a'ltf'.tW« l«feCt^ Tinttj'-'li*' 
tHK-^'^Oimmj 'tti-.-Thrtliimawri lAfth llBtat. W 

JUhM filb iK. VOBBirHi. I; Cd H^'n'^U 

Alkf Mninli^. M. LMnllisiiii), a, inUv Kbtnun: 
UdJkBtm, M\ p\Hi; M'<inix. Alhj JInltv 1^1)11. m 
miJ, ifT^tOAaVKli. Ml »3lt: H|l- Aifti'il. NIL V'J^rw>. 
tat: Horn livt. UftliiLfl: v (v 1 t IJn., I L *'iivb 
V ( YiHiUHTnv llthinADid;, MaH fH>yi V 1b lu 

I V H^txTi. Wrti li^ 4 ]Hii4^ ' TlUe, V^i, ThP 
■□rMra wJnnnw iliv]|d«t, 

■"ViMfon-thiH ^luutltiM^i iif U f^n^ ^miiiH ;L and 
Miird 3 ti-ihiM, 4l.-<:. iritfirtp'* (Mraurhic bw iKir Ht* 

IkWH^HrlUlutu. TaL |3lli i H. ^'itlBC'ILh, |^ II* U. 
KHAVh JTint ALi. 7il Iflh [J. frrunrill^ 1L J Dnii- 

UcTuMlv. ?■( >Jlr ck. MinFihr, i. *^li-t 
rtn-. Vd'fnu-iiiu fht 
I'Hl^ lVi.t(v Hh.Hj. 
lUrijvti.^. 7,1 7||,, (^tlnjL' on UrwiJri^. 
MADEL Et.^'dtltT 1' ll^lmaili. U]n.-li^ih 
ItfUm V JYtirrahftTli. llr^Unriv 

ttftiKJ ^iLiknl^r^nd V H'stitLi'j. rnrmnui 
umv V JPManhKMS. Hrpi^vuriii i-urk N-- J 

>CwV>irt] *■ Uliiftlfl llMrtiOlir. lUnEr. 
IincpiHrdl V l^<lH[litf[(iifi I yti Hbku-pbh 

TtlJIUI Ult.lllK. 
riiUL-nitun y Purrmknn, >l*in|iiti'n Par... 
GOLF. llhi: InimiK art: ^ 

74 Mlh: tbndflli^lli. 
HrttJnb; 0 by S t»v\t i KDurlvm-dllr n^tiniL^p at t^i *.ivn^ V^ifl :|. :irii] 
Ibird :: mns, -■•ii. L'Un'lK', in rluriuii KiLirflt^lil iiurr, 

ft4 »tK tn. Vifkl. 1: J. llH'Lllilhn'. L'|^|u.Mh<. 4L.I Obt, 

^Ifi. ll'I>n»ilttj, J. VTr<r-A i^ii-riBiiini-, Ti-r I 'll- iH. 
■uwth S. tttJLb'f itiUllrri: I unilmT.*, Ihl k'H"; 
MhImLt. Tw Iitllii Tl-ri' Mltiittv IL'IU 7.^ iMl-.. )i.'Liiv: 
« [« 4 r Tni jliHTii . H li^ f r KiKi", i |i» I 1 I Ijr. 
rlT*, 5 to ; L' Inh^RLrif |.> r t rjlcilwhL TAuH bj 
Ubnir-qiurwnt nf J li'rii^h. TtLihi', Ivi 1 1 4' 

TViul MLihcn di^ ilij !«'^■^. -ux^nnl ;i, hjhI Ihinl " bovi, 
■^r.-ll. J, rd»irdii»> TtiF UyiI, Ih Kjj >tFiiL^ iLmn.J- 
W^ltiric hMJd, IlLl) ^ll. *ii'lLi. I; W ^.^>f^J^»|l■^ 

m^Wnl. M[ 7hi (WomO. B. t-l^Liifi-t I 

f-r|iii, K-l Jilli CVlMtellL t rNtWr .mUnrt*: f 

tAmlLjr, f^l ^LbjMJrtfc Vlti WiM. «lbJtj-. M lll&L 
l^lrsi 7.4 Jl*.; bnr^U|(Ll, 7wl Jib. tlrttJiitf: Jl l«i t 
Dfi Uwl Jn III 1 T Aben. Whq h*' tva U'uUa, 

iin,i j>)tti1ii,. tm tthi IV HEW. jflk Hr^iiir; riiini^lUfai:* Utt ir 

il hH.lqi-i (. I-., 4)| 

If i»*'i 1 rnf iJ| ii'H : fi 
I'ij^'^J Inij'j ilki'' P^utatnPT HfihT L'lPi'l'- llnkr^ UttKIWl^. lUH- Kiif A nfdtrir. J. 
.. V. brnlLlif. J. 

iL ^AitiriviJ. [*- iip^ •flii..llib!i» _ i'lliiB W^iiSiaii, Irlll lnP'r-l^- i™^''! i*t|«ft*T. .1 *i 

Ul., : U HlilillE: 
Ibtll.. 1> HIiUiis; II 
VI*H4.T« JlTTiwI'Hi^ 

m^HlUV^^WIIdvUl^i^A' 
niMu. .i: L. W^'iHMt' iti ' 
I HilfKwi • - 

t.'.-. n. Vptu, wntonii . ». .«>™". 

If»r rfftttJ*'* ^CfliwSj,^- B,,l»fe«K*ti •»! 

Ktttm.'^l'iir i mMU-- 'lb>EL dr liittlkM»> 
rilli|il»l>. anil .Iiinn s-iii n Hidiux MHfK ^. 1^, 
".■mm .1.1 T, HuoBi.H. I. HlfJlUf. iUi^.t: Ibil- 
(VUikT*- at»il T. I^l^ijf- 

riTKri-h'ii l'LUMI."H^ flittfaif: W^iBiJkj:. % 
■■Idrr. 1. HiUr, d. It II,. HiMiJ-.i- JlifcWWU It ".i 

SSSt 'c KBm ot tjmft^ Ik »i*Si. M Jiwii 

lUlm 

IIVJjITiivi:.— A WiUiic^ '1^. Uottrv J^. I^MAH. 
Tiic. .t. n.'iiTK'it b' cutkri '<l/ 'tvinOi 

lijrrj.. «- K. ,|.*1«.>l.. t--HlU*l*4:" ..*-.'»Utt«i 
JdH. T C'-^' V'U Jarifr.1111. J#i. T^tlur, Ju 
'Vnlir.. W. n. ICKrDD.. 

...f 1 H.lHTb.. I.. II t-Oi CURES. I mvI'h'tiL 'h tri:^^- ; Tfi-d*?-. 
Ti-kK.?. ii Ni4.niI4Liir' fWi I' 
vr'riHi*': ttir' nllii'i 
■ ]'Pi[^lih'til , Mir rAinlPrtJderti r-ir infflwMti'ia- 
■■ li'Pii[ltb> iiai>rw!iMr. .4. IMW ud uint ilkcpir ti» pin Irwdbrl AhV* lupdwfi of i:^ _ 

Oh'lUH.. AnA Ellis. JiDd ih^-^ numbi^r* «*?''i^' ^ " JlC^W yaJEj^MjC flfi^ 

■nd Orcmfl, Tta* PlfunlnClgn ft^^h^i tLurteiP: lilliHVr MLihTwiU^ 
, m pH>d rfec* MniBQ( Lpirri C»rLT<™t i tiHbv ^ia^4nc: wit^ £^ 

- irtt™, Ud Verifier MiT piM l*^Wb ^^imlii*' 
pftit In 4lui ord«r vannd. ticmui, PPO- ' ^ 

on« thf-Bid nad tba Jadv* m-y dr^-iarL^ r*ri Mi-!^ n-^t- ^ 

TOi^iOHd. Pi;t*4 f^nttHtff^' Ul4 Uanai-^ Tta9 
rMM- fll^ RibHlftrii IIV IptPTHtliiii 

faTsffA. It nCri Tvii^rmt for tbc FlUnl 
mndtr^ii, B^nlll^r mtr' win, hill Id kli 
ttiE plBi'^fl mwy ^t> nitrd by iDlaiiT", 
_«r«dnr, and BLae A Rood bnMiR in 

tairfa 1^ nkDvi pT4m4DyiU tHMTta Phimiil h- 
I l^)«r*i-lon', OflvA-. Vrr^. «nd ^ai- 
hnd ihfi *4iUtttl«T)l ma.¥ fra ti duIIHiu, 
Dcpr, ind FpdrrKt^orir Tlti' Dloaiai it-tiOf 
KIdrI HnDdlcAp, tiin nrnhlrr ttr tbr ^opr 

' Tlthkn ^1* rompHH. ud If I^K^m"!] Tor 
mual Iwrii lo bcAC. TtllkTTAd. Mr. tL MniHth. 
TlK* Vnvt^Mn aMtlp'.L'lub Hill lirriH H 
■ lal-iml I lu<ri|i.jEim4rTji' liqPtiffdl l i m I'l^ih-jui 
ii - nhkH-, nil tjid' Ajiarti, IH^KiiJ, Ttw.nwr™ .*>wm, ' Tiib l 
J' ^^.1.. I pn.inkffl |ih U- i^' nt ^ iini.lt jr j; . 

- t'i-iiip iJ"iI,|m3 [ID iiiiri init' Tirr. Mttf. trwey Hic ■rHM.bii 
r.w-i- «lll b-Riii tbcnt H l^iiif 

:iL tbP N^iwh t'tuli"! {"Hr+liFHt thlt ^oft^HW »i thr 

I yir^t h™(; W. HHirlH, urt, ; J, J, Brnifti, 
it^r 10- tL. llAi]lrtir>, J. Iluitti'f^i ilt; II. f;^lllrt tL^-pnA fMml' II. IL WilHNi, 
. 1>,ilJiK^. i:. llutPiniin II. Ilucli 
i; IU3LlHtiiii. LLi': II. M SKW HiHTI 
Thri (''irlinN' ■v.; I inifr hflkl lis mil^il 
rm flnt^. nn (It^bbwl^v 

_. [>a-P'il rlut tlir rluli ... 

nil |li# I'yi IIml' .^i^ii lit ii'in, k tvr will ^ 
iLn riiTJ> 4til4- fur llti' ^^ttlll^\t rvP^Vrv, 
AHm'ialkiD iitrtlrifiri mbU% anwHi^wri 
4. J. l^h. tliB tAt*v* mni\irnt runurlMl rtvw .vb^ Iwl wiutliM't^ t^nVrtiktur tKr ri-w b«bL' tK n. prry 

in iL.' v.rviH i.»-U^I LWM^ili^ \k Hb^ikbi, SdAlx ; fflmen vltl li^ 1b .lM<j4llh*»' *t .^di* .i#mii^i 
LimE, Jn-1r^r>J, aiiJ « iLlf^ hdUrr rnnltPi'T<i« «IM( thr PHivtitiC vm Iw lbn 

Tht |al*>- wi» iiul wittxHjl il# Mi li tJfc a. Jn Ihr Efm- 1 Jwtmittirtki'n W a . ictirilw: bWPl], . 

liiiT Fi.;iniJ 111,' [>T**T,r J'tntilfllnw , J-Hiru UnitJl, vdi ' tVt lMiirtl.t1nfi Md It* WW* rpil tiii**.Hm *1 

*HiHiHl drinm ibi' wimtirtlljLJii by Hi^^rfff EhuNkn (Trir*' rfqt. rwtmi «i Thnindiv (iTHliipf. Hf, Jiii|ii« [ Itinir, 
p.|-U'xf. t^htmuii bk, |"+|LJ|-, (b- l-i I'F r1,'- jH^injfrt |nn>lilrrt, ^^1'l^'1«l thf rlijl', i^'T- T^■.... ;, 

H^liH.,| ,4 lar.iennLjDiilk, B» lil,< irih<,Tl'ii n|, |-,r |,rni *H^'li(L»n, ,,■ tt,^ Miir,'Hrv r-i,'<ri'>l k-' n.iT ' - 

{l^in^na^ (lip ,il Ha1]>^j ui.iI -I i|a.' ^ii^ i.H ,P]ir^ j,^ na-lirc f-riikj] mhi.Li -m**"'" "i" ^' -uii' -i 

li^urrtalrjiriiC in irlul.h- bil EnlLfj' ILdrr.* ^rir^h'-i, la m^AjltV I" Uld lliil *lTr#l,^ i lT*r" 

irrMmiKj- «i|>kLi^L ilifrBl^l hii Jf'IIHTiT liP,'Mii-F, Tbim -d,™- — - ' " *■ — — 

V.-nLxh Flirl Ihr id-iilJi^ l,<^•'. '."U* ^urIf. '□ L 

L|:^ ii>irtbi'r rt*iti llbHt t^wmti Im.T « hnlr piini^i**' BBJi^^ 

I4HT nl ^Latlln HKUT h. KMf— Ihr -.1—1 ninnrr-VI qUWUfUi In 4 "CCfllli^otAn 'tri -JTt, U IPbdl tHin-l<i, n iiiir 

Ldir<l J^fiu, i;i« hhir [^nj Vi^ 

I'hrlj fl'hl*,irt'., «!■ )4)d; Pmwiw, 4HI. 

«rti. it* hM>-Kir CJfw, ■ .1^ rt^ imiiiv li i«t#fli .iej*i<l^t. 'II*" m.-inwr~ ui'- mi TH tfH' Tfi THK i:iilTOIl (IF Tiili WEAAWJ*. 
RJr, -111 y-w uf TlHinwIfcf I tiblk**! H 

IpilPr •1*11."^ W. .\. UrtllHLHi, Blld Hff ll rslDr*! 

PfKr^tv 1 iHDiH»1 li-r H Hi» imrb.ilU'iifpda Tll»t 
^ n nTrrrme in Mr. T J ^^^V^^} 
I WITI iT*rii LhBL RrnLlH 3.L1111 ar.Hwrr. whlrh 
r ^pi BllIV r-T. no r. r, Miui l. ^^ d-wffl^ 
rtrurtj of Hr HolTDJiB. Xm-i' i*i"^rH4B V^ry 
miKli Ml ihr- »i^*«lMUoh. iJr HDlinj^d 
llijil II In it "liOBUi" wmcwiaiion, ■»» I-IW.- 
iii*Tij Pf Hi* TDH'rEbrn louvnuVM, WgJ^ 
HMTh, H-l^' AllMwlD.* such 10 ibP fiJff, Wlfc^ 
U.T. HHiliimit It^li how njjuij of ""..f^^ 
pnrlv mn- iruf labim^r'rw? It 
ih3«* lhiii th*^ wfHi'r or IM ,^ , .*«u5t«-Pigk ,'""™ii 
. . 1 . * J llfturwlf »ii l<U; VIM milrf. ffc.liVii tl»T*-l ^n-t WmI- 1" rvM> At«afmrni « ^hf mnu- Mrrrt ^rtimri |T™I 

:mt». Liord Vllnroj^ MfibUp, Hkl;, -iid H.rrfl«P'.-l-*K»«,. Irti^^lArfi . T-WiitaL. -i'*'>lpr- ■ - - ^ a... k iian iioDf> 1^ nni ilw flxturv. h^. Ut4> ni 
tbt «b«ND« nl Benhlrr IjftcliUn. ~ ■ >■ ^ ^ 
LijBlaF. ud iutv UBT divide tka tio»uni. 

: profTwmDp ll an fallim:— 
liPRl^ nASp^AP— 1|fa, 
■t ]b 

D 1 TW BtT* , 

I Iblo^MM ti I WfAtv 

I Tlifi rM I ■ I J , Jl (I Aif Mvr . . . 

I KIIji It n «iriJi)^ 

! thuDiUA nai» 

I Qnliart t A iHftav^rt ^ 'tM3 'MoT JCU^ MifS 'M>,'' UHF dri-Mlktit ^OUt. nteV' hMol^iml "Ul" muA vrr: T'i'fhT 

■ - ..I . ' ^ - ' ■ \t Ibf n«i^,r«i* ^y*' 

hh- In 1*. Ml<t»' I nli'w r\*\'" 
' PFiinLrt. Hrfin-I, I 
Ci[rmV> f-rr^ ill it 
M Elh' PlfirtrlB * ...... ^jpiftftw^. w;.:B*Bi*d.:wbo^^ 

ut: fall* Kr. h IdHi TTpHiir TlhJ; Tahir, InR. llffJ ^Pf* 

ItAil, ijtTil |h hM; IrtH HiMi. Itp h\td; hi* ID Muf IIm l>m wx^ff lor ihp mtmilAl 1,^1 lUmiTii 

.Lif,!! ill<1 ^> 
llir ni*] iTfirb' 
.iHl 'I NiAt ^. < til W)j(: 1F>111KT, Pfir^t*. h-:'Llb 
■■■ »*! SrtTW- ifnit*:m'r 1 

^tfliilti- Hid, l^i'i "ll 

1/V.r!'^ni."'i Itp'iilqi H^ntHnA, ir,-klrH hfc«I'uki>'* Ifitanld, 1: i] Elmu IL>ri1lL>Fl>..^. thi^r* t/t lun ■ 
iHi til" iFfliM" piiirt l>iP itnwi, TtrfF- ■i,il'«*Hi. . ' 
h'r I Innc Full 'ft I'lr mrtdTlvin^ t 

1 I'l/i-ri- lirrtf »^g^1^ fiT whnfTi lirlli- n-.i I'jru, r. niri. 
'It^iil 111 fill^ -((I l'\ *h4 III th.- 4?lTTlirnjH ln^! ij.inM 

wUmJ il4irfH t::r lillrr t'* pkt'im np r'li at" FNFi 
bljFiJiril flli^F. 1li"l alt TiJ wajf rtrtm-ltil trultirr*. m 

i[< ,jf \liTi'-n |.nf™h«rt+. ; I 

Tjrrri t.«.i J IF ^.iii in i)w iwetcW pio\ci:ii yfiTiFnj 

-' wwfk In Hit* TVfl Tfc* liiSl'iwitit; btf Itir " Mf^Hfrlvr] If rfl( 
hd'[l, r^rCt. tUffHI 

N FH-^tirrld'. IM '>in l'rwfr(»inti»1 rWp^ 
nir lEnTTiP lirticlwnw HJUTrtrdn 
■ ill)" jiimI HUP.I1UI ^i" nifWinr-Uf 
lui A(i'j1«iT Tank* Mn-'i'll ■li'i'j'^'rj^ 
IrilltilUlv. r»rlr+, I l-|in''i'ii . TH'"'"^ ' ■fiwd Culrni 
1 hfUcU 

I CutnM 
tl'HtLan'n nnf^rrr. f: lift. il'lllfiiB' 

9 viLkt'P-bJi^ fl. . B^TKM'b^'s U... ■■■ ■■ " ■ ■ ■- — I 

t TltrlMav -kihi LrthilaTsM'ii twir lft-n*T, , HHnv-rii hpfr^ "Uhl up ■»{ -TWIV t" fiiV ™i hiSl-iwitit; btf iPi. 

U^'uk.*^ Kitenld. l: 0* b*ir>W(-.--«*iM^ tliM«»* T.^wt^ Milt i- M^irff^'N-t 

■TtiiitF taB-ritii. BtTe. w#» «t (fi*d •inm.Si Co ?»ii <W i'Iimh A rr*p»--i'[n'r PKTinnii 
J rmTit riftbr Wrtri* tn'n*r inrlt t. ■IrllW nr-^"™ I |<Hb iTfUlrtrr 
«i IBaH. «biI ilii' flul frix ■! iMT<rpDtiitii»ir, hAh TrMii Mim^j liil^ 

ilH- < H P Mt '.if |1«» PitlHi nnrl tlir ntftilUMT qmlHr'i^rj H- I*- ^ 

44 lb pil* riitiwri Eiif tJi*- trwr. Tlfirtl Ir^rF.r *1wijr*, ^ ivinij 
fmlilnnl- Hm-n^. irti'i I'UVinfi '^rln- flM" *9I ilfW- tu1i|.i', |||hiil>'T 

TlUT*! «rMBl^ 1 l1rtl-f r<*<^ ™lr1> r«Tlv in Ihr I t-\^ 1A [l.VM tiiH-h. in Lb^ La 

S^ihZtitf-W Kor ttiii UlanuliM 

u U ;Wi<(; ihiti tbc HT J 
rwit iwAittrtw. ib*i 

11 bid rQnvenikvn. nvvi^TI 

{rriMl in nir nDk^i 

far to the ,,ii,,.,i ilii.-*' ■■tin m'-ri' 
ihlirijin IhrV," IiiIi'Jt Ai*>.-'* 

ul iiF, Tr^irif rrmilnflil 

eiailAD br w&nlfl nuvtl- hifir [ll»*;fiTcml 
hul in tJ" Iw*" bi^ kuoTP tlvai ibv fcPtlrrrr n 
Pffm-d to hBTf* Biwmjl jn;l.t4 foT ifcB btrf'l 

1U IniiT-i^^J wi- hfltft ■.BW*fr"«l#^*<^-'^^ 
■ I fltiy mnn .»r b^Mly if Wiffit: iTlfr.tlW tp 
rDnuiLltoti 1>i- K- n^rsS Ti^^lJe tj^j; ^JT^ 

dI lb Hid ibbt I KM nol rolof I" <" 

. inlra hi' imii till. IB « "bt imiiiK'nl 
!..,!■,. h:i!l,t.«!«i«*!W'lMI "■•'*»; r' '. 
,-,.r.lniiiT -StWil* .*<><'", '<"' "i 

••Kb ubw vwtr. td ^**''.;'' 

g> bl HO (*-»4WW*^JW""»« 
tlnn and Mr. TVfito lluhbo ml 1,. !l, Pciliii'r. II b.v. 
. 'ir' \. 11. falnisr. al.ji 7- 
■ ]-it|^"Jr — 

• W OprAlDf TlHBitinflp, HI. 

« IA jtb; Ihniini, 

tfnifM Flandl^-ir, im- -Auimfln 
.-A Iflh: ItiH j4ti|]nHV, Ul Tl'lbi I 

ti«i<i. titt kiH«wib rtibt uuti*. m )ht I'^Tb; tli'LUnmi^ iil 'JBtii 

, 7K lIlFf Hm^A cJjjJi ri**d ^ urwua 1* fnlln*llif IHI™1tM+J0»< 5?** JSSJ?'SIT5 'f? I h"'liu:*pftiNl M fihlJaw:- tbr kculUnf lit Ijp IIkIiI m Vux'ti tvr 

.^TirE vi'Irr.u, Jtnd » ill, hJiiila Lhr « Mr. ■ 

Hnii^li If dHirt'lAI'^J *H ^ |Mi-.iiiL,(rt. lAiHiltl W * t-i™iait«->giii^ wilt be Tial«n±d lor mA I kBoriMId tbf 1 niumobo, irUs * prMraoiiiM 
1.1 Mmlt b Ian •nol* will ba nit ur«t*- 

o«nh lb bddUlob u t»a dirflimTf bn^ 
<|Mlbi^ tialDb wUI rub '•"Wlf^i? 

I 141 Bt*. ProcHdlbli albrt WICb uir 
" ll vUi^b HUM Rm. Uonb- 

ifatiM bjil tlir ta bupptjr lb.. 
. HallvtV. apd TbarfDDiLji- 
tl» Flf- tmatM tkUl, Mil* H«P«4br. 

^ ttFfesrffff'rfXiiii? 

Ki«m. «UMk, h4 lUp m tki 
f Ifew lid— li to Lb# Htintarb' diHbl..- 
•klli Oxen ■bT l^M lIDd tat nt- ^jitt u naibt tW . . - 

Tbo nMdrMoPfdMin vtH k* kMMt 
I - a ika_ vilk tb* mS» ■aMMK *Sik 
I tabid bb vH ^ KvabOaaa. VBti Ibbdtaiii, «.-lt"'t^„ . uS wetk, rviflAb, ■fep Ob«. 

rUrqld, Munn A, ftourU*. Hi***!,*. .^jnu 
Obft Uuidkrqi.-lllB Ikmwlti. V\- IKlrtlf, ™l* 

Vfrfiw lludliw-iriaH n[.\.iiiu, ?*■ ^s^^ rtnih Mllb. M IViriY, >..Jhrv. 111^ .. . 

b. . ^ lla^jM^ll^ l£.t|U 

IE. Ani»ir.-n|. Ho»T». laa. 

h. biMb. HKdwf. 
J. Ifndi, 1^4nfT. Ubi 

priddh^ WdbEHll^. i:^. 
n. (IrMi, l«.^aT. Ha 

bntrlB far Vm .Ll3.njavn^ U.ir Im< f*ir n 

lo Tbarvkf nnl, attd il » i-Ti**!'!*- nuiul* 
rtL proit a ™rt*d. 

C. wiDii 1 11. TiinHniianooon. 
tttwH biv^'^M/.feinDl vrr in-tl. i»l ipi in it"- iiF- 

iV MtM'ilfl iwiliil* ' Ur kuu & Mil.' 'Uni "' ^i"'^^ 

a™ b»t».i« t""!-*!' "-r"- , ' ' 

In a boM 1*111 hr U- i>r. i).r<, ibf rtlJ.. . Ji 
Irr. >^ ba flan fer >allr<l ''Jh'Ii ' ' f^. i^<ll'] ' 
laid! at ■ iBd l*aai ThinuihrM) " 
■ ■ lb« ft»i*._aai| 1.^^ 1^ 1 tn? I'umrtioowbal 

im , "Illy ' a^a4*rlaH"ii, md Mr. mite- BMjuis timer * wr« ib« 

-. 

fiiHu. I objn-l.^l I for* »■ "f" 

aroird iiic [arm.m or lhr -^u^jr sy- t-j 

thmi llui rc Trrt nol «tr..l.l 'nr oTdra 
Wf fHiu^i^Jiird, and thr hon. apnilrmaft a^ Lb.' 

Jmd of 111' wr '"^i 

l„r o.ir vn,™ .L lb* lOllo-rioit 'l''"'»'L. 

rtM tfl "II". «S? ■ »" IS'.'jl^ih^^ 

Mr. Tlins, Wrri-^n *«• ikrn a intniiFr ol rjar 
riJvuil*.- Bad irlfh .hr twn nthnra, Vr. n r '■ 
„,™.y L.a.1 Ur Tri-l. . ill- Irl™ *.a Bail" 

'■iotibl.- ua .aa I'-lm <=" 
BSlhiiat Iiomi llw iJibour oanr 
Birtl4l 14 0"' bbBijif. bill »l"-n 111' 

I bad Lr™~r u . ^lcofllfc-l l^T' ■ „ "iJSE? 
IW. S li.r rru. 01 ll..' " l'"l" ■^""f"-'^ 

nor jproiwl""'""; '!>" ■ - -.L. u Q.V'li. (if* iolat .wa iwa TO IWldWwi" " Hi*"* ""i" ''*"" nun.]!. a»rwgn~ 111 
tt>»i w 

hr ITP.' 

ibi. La i«b-*5i lite llaHh I boor nan*; at* dbdbP no condJlloiUi tM "P 
S^jiM'^^*' >*l» .•SO" hand hm Ibia 

lal b " " Ui MB 11 

hli idW4B4. aR4 li« 

™y irfrtra fhr Wt*r laa*- 
aUrd Itat tVihiwaaawjd 11 ^' 
raok ibat IVti: IT* 'flilv ™r 
dchmlw hlT|.- Tfhi™ Ip ah"0 1< 
ih>n ■nyirfli.bhJPM"!. tiu^ .""iT 
prliiw. a«> il alwul ^ J**!* "P^ Ibr linSi-r 

*r. li - TV- I'.ill'jfriiJl ibitTtlub ciutcbc* >vLll \k r-Ujtil ililh 
Mt^rmot^i— 

iMii r(tk* pl JluilhtfU. 
IM I Ik UrntlAttrU 

Rt. OtCtW^, Hbha it illUWi. 

|>vif4>»bi. lliitr rltik« Rl .limiiHhl". 
KoiulPh'k. riur Hiiti a* tbitPWniKj 

IfHHjri Tih, riu, tii iiHMrhdtJ,'. 

THi' rpN%A?fT Vic^HPiiTrnosH, 

IITPOItTAST DiecmollH. 

4'tBtiM -WHl S^liJ «i Thiir«Lif r^Tflinc Itr. J. VL'dlliie 
ipfniiUV, MWl Llrld-A«lM fmH IB 4iJ Min aHu'ULftl 

iLulm «m- |>rwBt. hin. PMrrlpr> df IhA^ douife 

ililRtnlkkn .WH-tHlliirk wnrtf Ti«rPUii>| U»l « lv»Pn 
iwU 1^ ((trtb « T"""i»ri- *° ^'^^ VhiiS, rinT'vunvTfH flat.'*. |.,.^1ii #iOr*': '■ 
M. I 'Hbdil LilLf^' 
iTSrrf|i» -■' ii'::iiy1'l. 
(■'itui: II' I tuty* th E,« hi T< (H[jJiii io WHoNi"- 
dtu^rfvil tiburpp* J nf Mr k -iiwriiiv '^■"P^'?^,ir ihi-V-i^ nuHliTB. FfDDl iht t*fr 

naJmiiiB tBtir^r Jl ii "i^ni iiu*i ir-mro***- biL kBdul-l.T iH r'f- i^.Wtt*!liil|lt,'Tifl*4'- 
mart. f rhiTTu-t. ,1 

i:|M|'ll.<1a, I- IK-nwii^. I"; aii..ii...r^^- thll lhr ^»lr4 HI liPl J«J far 

^ lb. 1 — v;r"^Sr-t-'^''^p' tJlltia bjf 

jnwMliiMtt «■■ nftt^jH C;>m^t^--taw^-='iA- ib "litiSf far -tie P eum. gUMd tnr ^ Ikf mfxHtkiM (iuf jevfiiJ Ur tirvt 
StTiriTrt 111' <]£ivmior. imm^^. tip hbuIimI iiwib. 

ftu iHtfTwi Invltp ili^ elul)« l>>» nmnlnat* pfvn* CUfiOT THE TVJ&L UlTTn rlrvm^ Till 
-Clnnumt. Mir HP^ vJJL be LlL^rlPUM .«i 
1^ tn^wrtti Ihf <lru Ml| the ■rcflftd' 
■i»r will Ih- tha- Bjfdhfy Olfk^'L 
nlJtt la'dAr 'I ^ It f li^'K, bihI ir*l «mk' i^rnptMiMun hj** l)«(<n 
Th* i«itii itv ilK IriftI iiwtt^ w: 
rtMl KkjTup.— W, HrlntJTfv A. H. * 
(■hi), A. Qirtra*. A. *im->«, Ah /i 

ctmt^T^ K. R. Puiib^ u. mmt^ r. a 

KwtfTa n, Ih+itaiw, ___b. , - ■ 
b'^1 ^pnned E Buvii. HTUsitv vunt i^l■lul^o^ 
nVADMnt i-MALiiMii! ay. 

L !^ .... «p.._3_. 4r>iH..lr.sM ia.'i11 Hi ill (ttr Inl- 
in.^ thli .FIFriKua It la 

rr'-"!lLZ iiiiri l'']""- lIlMrnilrl. ""Ill" t" » 

-r-c^SiTV' 
pniiT JlciPOir ■KB* ewp- 

5^1 »!«.•. ^sSfJi.'E' (KJiL'SfNii!!!: .Ar k to Bb 1 
lab^, pUilIrt*. 
BbA I5ld blm bomflbtnl. nslll lir. I" 

""h^ J'. ^Jr^™.l™.1^■.WJ.I^.u.^b«l b»l Iota t*. P-HI' I"***" 

" " .I'B.i™, T. Wwial.. l>i''-bi»l6l«1l«tM«ti-: 

riSiftirTfeli^t^rL^u^rrraS bni^is:' in..-w 

.. > ou. J. ni arroa. bl. owo pbrtr. bow maot MBM-BOb 

Ubour nun lonid hi- produdo; I *m bmiO: 
,h- Tai •i.uid bo a««ii. wtni i"< 

lilib lh<- lJbi.Ur plaHor™. 1 liavr Dllblab 1!i 
.»y at'lnat In nmbm-lli-y W' •/l*'" 
10 tbrlr ..plamn". aO'S wf a^ IjirmH- add ari. 

tioib )ia<" I ntbi m oocb-^ ridNi '111;; 
mu\ ««rebt« witfeoat fw of cona^qurBC**. 

Sit ^vSnJmmmfj"'''*;^ 

4irr 10 irb.lui!( » t iteat 11 la "m •» <>" 

mripiv,., i„ bur Pbftf, b«" ratbbll»ll« * 
rrrord irblrh on oUer ■btaoribUoo In lb ■ 
laoi) tao allow, and Ihbl ta- brm arrtvfd at 
b» hoo'-aiy ol purpnar— ITTie adaoparif lb- 
nabl ftf all mpb; adbi'alob to princlpl ■* 
lhal Ian .l»nd lir r>™r lltt>l r.1 *bj itiro.Tl 
1^ llwiB^ add bBl all It' •do-rlM at lal.^ 

i^cnniwu l*»t >ff. Boi»i«n I'M bn nil will 
inijX^imi^«£K:v£ Itao ir»ld-bo .dTOriina 
,W i<««a^w^-'ii!»*WW*te ;^^ ".M , Wrfin'W; irni*: H 

.'-""S i' r"'t'MiJl!'t'''-(i5j 

"iSa A ' iSiiS 11 1 MiiIII.Krr. J 

E^ ^il^Tii. J 

,r'i^ya,''u":-:r"«ii.-ii--|| 

Ik. hawbtafpiJ a. th.- I*™l- afl. Xii* TEX OIW. rbcp MTV dllTI! «.4L» flt'K CLUB. 
r,ia iliim i™|irtlll~ IW *'b""j..?l'SSl.X 
Ai- fii..^iiwp wliM-T. "^^r^l— ^!^b2.*3 

iSn'i?!— 'r^lT'"i«ii mi-tasi?^ "n|?;-iw^'';^.id'bi""b:^n pr™ouii«d da 

_.l.li.n - islvlpt. ll "3WE»l,5ffi'T'lffil i»l«S ItortbObtalT tor ua libd ibo mupblf ol our 
lai IBTiCl^i "HEr*; ' ■ "plolort Lm lio nliKb and Bianliooa 10 alb; .l 

"■.J^ti^" ^. r^iii-ii : - H". ^"'-1-: ISr^STimfcua tb. rraoi, i, -ft™ ' 

v-i! iimllt .mJJT' "l"* ■■ I 1' ' PolUlia lH.Ha* Wit Wbi™ mual b"'"' H 

li.rd, »™t.".^l'.v.H'""u:... ■■i.„„iL',™'"™,Sf(o«1;wl irb« lUfh Ibflira 

J . \_ j£''.~i:V.' Apb.,'*- Hluuu ^m.mt» liM bB*a tfi tM "III, tilir'nUa, ^.rtt l— /'IS LT:J:*""'r' ""i'. I'll ^f^rpiT"'! 

i Kt: 

J-,.--,.:., - ■'-'-..— i_i dIvlW al lhr rlbt.ll. Hrd. and B. eicbTlai iHTli 
birtaBj IL pM^nof 
rld*a HnL ..^iKtiH! I al I 

i *. III. lad *■ Bill dllliM •^K'jIT.r-^ 
J!Sla"'lS*al'>'' and W Hlll>» dWad ai Bia lortb 
ESr" 'lS3ri*«'P' "^wlii" jwd It Pkbfr.Ba dlrl- "-.Kr*da&.Ai»i 1 Wtd 
The CMBWll RHHrtlPff fM«y *^ ***** 

Ki'ii^ysi; T-3ai,'j;Sj?t^b5a??Kf. 

HI KiH.. hfc a*tum fra« Kfd*!* 

«flBI 

wbir 
ilania in. aaaajbf'Tr- 

Tib lailiidKlT *ieMm of UP ImF Mil 
^ u aHlllibo IbBi Ibll dabr, p»l iI.,' rmill 

I iba ar*i*loa a* plawaooaA Tbr f.p.ifllln.ri- 
OH in ild. Tlif laal pfKi.L.t kllpi'i.'P.'il I 
Mil .11 tW. wlili'i "I" l* 

'CIS In IV Ba.1. wtrii. .a. f^mri to llir nol^lori I*' 

■ «,.«l-.d.lo,>«ii™ iw].,™ Itar lad •l.«ii:,_.'"..":T.«3^a''i,'^;[li 

Uia wf 

.IHlHiiI wrbf n Hla i l, ^ " ' 810N BILIj. Shbia aA ttff Hal] INInialo and oihr' .Uprlp. Irln. of plrw., ^ll.Tikmp ll v*f 
dia tavlaa Port «k.iuptIp pI- a.lP- Tt.t ihr i^pi.* M ihr Ifdn^v cltj. *^^\ 
rr ™HI will t» aui4> IT flarli lalanil. t,™, nl IK» flilH »(™»fr /"r irtliHal CMf> IMlHdm M dupiii br darlit.n ibli ifUf 
na, ^/m^mmm wllh Ibalr <al-Bifa lad baidl- ai^i^nnt .'1 llw ipiHtal *irt d4r*;lii plralr « It" O"*^ JS^^nSffi 
ic.l abd Band H Wt. nba .^jftJW 'TEi Tire Hnimn or tub h<[«au>. 
ptr.-^l Mtt wktb pl^anra tbbt ao»« d( oar 
b^orbvo bldonai-n ami nlbari ar.* alopt Id 
takfl Boifle aellon *llb a firw In Ihi oltBIBI- 
tlDB nF aoon- if Ih.- vm surbli and annldltaW 
olbDIoa runlbllHi.i in lb' Munlelpbi WH. 

to llWoB Blf allnilll«l aa a "^^'^^'I™ 
drawn bj M-Ald*rmbd J. li. mala a 
vara ablo !•»»> upaiB ibo tablrut, wjlob df- 
poarpd Iti MHi' jAB^dr-^k .TMaiiar. lard nit. 

botl-aaaMlut vm prof^'ti- 
ownar In tlw Btii* tar Hb milapntH rana;"; 
\o Ihf rapoalirf^ of Ibr apathy nl WW ab-CbJind 
llbi^nil raronpeni and auburbbb aldblwIB HI 
tbia rajT iDporibhl bill. 1 ua. Ih-DlDKirTKlv. 
^Drp.-' Ilia Krepl liHilr aarl d.BBfeli.p hll 
hip pinpad ROLb a nipnwl[..ijp mfi' I.Jr 
_ . . J .. . —airu, hpp t4Jira - 
ilUWI^ 1^m6iiiS.->i^it!m..Mti WlUlaai Joba TuMlr. Ilarvivluau, Raalahabk B^bdlBO 

ybL,.'idt'aijit^B«iHt."l«M' -. . • . >. 

«M^II* Sil UM'«i^'Ulilai(4a«i;4Ui Ilti^wad OB mr bj Ibi- Hoppllal tw^ion and iiuiw 
T HIMllbllt «tllFirt^^ tti ttntMtl, ^MJUt dlaanon-d my .-mpl.ll.l •• Hrlcti'. Uimae. 

no iaaifft |aiM laa ll» *a tkomUa.' aad »(i> me liut a tru rrelcn t.>ni..r m iItf i vai 

(bbao tmm tkd bgilBtlU n Miy VWU to dt* |aa mi (tlonda th-uab<t. aoiQT ItLhrr dlil T.OI I t IW- l»»Up, io -l „. 

Mbh H td 41b lb tha kaaltllal. Bdt t tuad.a fnllld wittiln mr«.|l Hat Ibrrc wna Inpe ^'"t. nrap, w„„ iI, „ , ^ 

wbllat thne na lUt, bbt, Bdia>a>ttrlaiMi, tdid Botilvp. lib in dHpBlr. On ti« wbj boM L'Tb Jl''"'°"'' ''"t-' br—l. t^^^i?^ 
nr fathar lirstarbd b botll. c< Wamar'a Bah Cure, lut nn ai-rlTal.t mia In . aJaia ol T ini l' T l. il . "T!^ u "" " j^i a 
rollbpao Crpia ibo •kalllw I Bad md.mda ob llw w»y, Itr fat<"r; IWaktiui tbat tl» data ■'■'jm: a"' 7, ^ " 

Can waitbl d» db DB Abnn It tt Mta lto4^«4b Bintt. tM Jl onibll lloaa. cnoltBulu lo do ] .i"'''' Iiuoiipl pui. mpi;;^ 
W> at lnwnntl IbniOBbBl UU day. r tl*;fc:tt«Ja WtIWi thr aiailalqi pala belac icaa , * 
IWftW. I lOBUbUdll Id tbbll. WmnPr-ll ««m-:«ilhi. m wnon abla^ to irl. a lllLln mt L^.- ^'^ ™ 

:M..*)B<r.' •m4''.mr' tunam nr^ BUdunr M-uitaBlt' ■■mt/Mtaaa boadb to kaia kaiM ni 
mmtu itMWmrr. Jimii »n ht uiBiii'.imii' bmikM. ikvirM m atbwb. Ur 

;tfMI^:«l.adWI»'lBlttaWHt,' Btdl taUlddtiVMCMttarlll^X^'l Umll bMlteU tBr'-.TfabVaiT'. 

I *p* tua lUt IB B»i va iBd iitwv.:iii^ .)».\tdiB.iB«it.lwM j(iiBLIid'tAni^^ 
fact Milk awl bttmiili r»Bi (b*t littt a»t* *a Bn#aat T ktM Iwa s» ti^hcd Ht tt< 
dtbiiM. aa< IM- alt rnn Utc-Mdtft&VMKiiiaMt WiiMgn^ ini'tlW.aUbnii''-' 
KiMlDIN.eHBtASR^XRnillK^lr/W'mUK fTvCrl^tti^E *Wita«l^.''1fUh iik 

jiwit/ttd,- ■ 

"Abditt <Wt mn Bfd. U<ti« IB (HB^Iltm, t M 4HtillUt td It-Mm Mv; 

« Btir ntiit vmm, bM «*B||ht Bn « i|l#n4R ar tin ^likMeri nliJiili mM IM Id 
iiKor aimtttUB«»uii ta^ liM^««r«)i«A<Mr<>twii^ aa^mitWltr in nr at*p tMiiwit 
Ut utin. n* aiiiH4 niA atllw 4<iLiitmi«at^ lauUnr, aaa b^ Uitdk-^itdii tnia taai- 
Brot «bB pmlpitatrd It tii At.<nw>it K>v«iltaW J Mitfbmt l^an aMttrwn iniiar- 
qbont dtKniitron. Hit paid k«nalt> <viH««i*'«i Ivi : l-;diftB iwi .Blfe'tB, =t*i bbawi 
T irifd ■ ouBbrr f>r wdhdmi niib a* Moft dittllT'<«Bi«^iM«< ts^imt.w <Mlilliirt Wbni- . 

rr» iiarr run' AtiiT labina oa«' .bputB (tf'iwk :<i^)dl^ »i(r.<foBiftl«a'-i«(td-i«b«k l»- ! LT,;^ '""-.Jj:";^" ' ™"t ul td, 

pmvpd. bbd tbr pah, lia, violant. Co«U«ldr' I«. ',ti^ ^y-l^mm: * IfS^laiUr «*1P I j 1>»T, .. ■I'hp.H .^T^'J g 

trlKir and nir urlnn bacamr Hair Uli In* /MM ll^iMtllb AllSWWrtBIl ol W'*l»lj«»*l'" ""it'. I'Inu" p«im I,. -» i-.jiS: J""* 
bblo iondIil<«. )Hi<e rawp*. t ao* bBtdl! -TOtlolaM ItMlM; m4' 
IrnPHr^ BBttiWn tot.'blaffiiir tiiabtiniiMi 

Lrrm BiMM«K'-»t(>w l(pt. lBpi.MbM*i:*v\.«wt(i»^ Wii 
Minrb. 1S«. ^ 

Kor 11 aumhf>r or jaan'j hftTP avAipbd. (njB itpfciftMfa^B, lodlraailoB, Mxst billoiifl. 
r{.bB. At EID11.P I iie?bBia ittEUa^^tor Mtf ataml. JiiiitbM i« vpntnra ino tha aimt. 
Ur blood wbi ]Hior bad vaiarr; f ipl^ iBbi^'jiia4t«[BM. tiaf^ina IP kpt pptf«r. 4nt «iib< 
out •ocrua. I waamaplf IB <npuir *toa M^a. aj«irc ol > fnnd I ircM^a ip (tviir 
WarBPT^ Bdfir euro a Irial. AtW. Ulkli^dlti^ tua boltlpa of tVarppr'a isafn rnra tBt 

±rwiiHk«ib<nUrwlf .Ipft lu. add la ta*. bdianA^-a tbPEiH I' Tp&ad a - *Bn4?Hut ittpANai' 
nrot. la UT aunni. bHita. I nUMii ptnau^-u^l^i^aii^via'iB^HMitit mi^^ tlia 
dlHtlDHb Ff.bbcd to troobla no. 1 'tau i3bW.'.«ai' AbiTra^^tl^.'BBd^ "btfotni -ttjr' ibalna&tfrd 
woTlt wllb aabr abd rmnfort, * 

Krom htra. Mtrv nrf^li^flrd. M nvrarii.ai r.^rr. .MpiuDilptH s.h.n' I J.'":'' ii-ilf".-'- '"■(■'Si'^titf." 

in«r ii;,.'^.??:'."-^ 

;H .l-tii^l llmiidii: rnw. ilnri.t |.„ri- 

TflKJ*. k PHIall IU|h' T'^Tl^' |-.|i,i..,| -i., -J — . 

F..f.ip|.- lip.lwliiui ■ B.i.JI ^^I IIHJ pnMV||||.J 

■ lib! ^ 
XPVr. U»- n^ra'aa tliidprrir hthi iiiirT"dai"a 

A* Mllrt. i«H liar ttVim IL aT) ^fi#SS HHltliMATlflH - 
uciobcri luo 

'f ««■ Utd up Vllb ftCiiEp tUh(<kin»ljiUi ind RhrUBMlk Fnvrr rnr r.lfiTAti we<^■tP, *[i^ 

M» |-b)l« K'Hlfti, K.nulkl^ LiT.lS «ilu. vwHi *r tb«i ijiDo I wu ^Un & (irl|i|p1«:>«laii Mitblfl m.KBt, tbviLt HLBjii I nvJt .... . , _ imi x.^xi^^^*'':^!:. 

'4irbll0, [ i\cn Ehb^xiii ch*b|^ mljtli' do m« .t^^,,.' Bo '.E i^tnt - -iiivttp. 

gnt a.a SnH I bar we called In VHi^thii^ i^e^ar Hp pfcFPi^fllifd Thf bill 1 N^nni^ ^it ! -ni^i 
i(r'i i4-iB|wrbry rpllpL I bliw Irltd luar pTatrnH^ l urrii for RbruDnthun, bPllr trL*n#t'«fird 
+'Xi4-niBl, thul tcLLild pii na rr^llf-l Wbiirt-vtkr. X wu h<vlDwlar ti» fVL ;di»WA4»Ht«d lIV^V 

bTEt iryJnK. nn mnti^ m^fU^lDCH. >^lii4i]by I tnnilt* up Hit rqlnri \n iJikt* W«r3l^'ili ^nfi 
'"iiITp Alrnjt4-ifepr I laot f vpn bnHlnfl of IVurrn'r'* ^irri- rur" und um- >mtlli' Wprn^T'i 
HiLFiN nhpumiEli' f'urp. .iriiif [yihltiir ilii' pf<'ori(l Lout- ] hTan 'n frul jl i'"bmm^f. no 1 v<'T 
h^vrr«d with ihr imimcnl. nml rn-iiml mm ] vthk liLi^-nnhki; ^nh rvary 1 lanM,, 

Tht rr^ull Wfl' 'h^l I wnn 1 hnr^llj^b ly "uri-il. l rm.n llimi-nrli> iWy '^^l I r^i^l LILai n UrW 

flQlLbllk, bnlni paw ablv io «ciri|ii=| Lth in;/ hmJPH'holiJ H-uiIh'H. wiiftKltir Inc'lLidriJ. Vr»ij ur'^ 

Iht' V(^^t Ifl tbi* Ivi Iff Hit yiHI hhr. ■* n» |q |}r.Qp11| a^htTM who fHAr atlffiT iLiv I 

A ihUafdMflp ron1*lTllBe iDJihy iilin1lar 1 rifrii. will ti- pi^Hl, p^ii frcr. bj H 
'HFtfMT an^ LbliDiLExtn AuflirplJih1#ti IlTQJirh. MiTlb£hurD[', praprl^^EonL al '{■MM. «>>.— ^'jprri .fTMit p1f,tn' 
*lsMFtgr.-tTMt. (iFi- Brtnair 

r^LT, ^^^^l(>nHT(^^^^■^l. H. WAKNEB'S fSAFE CUKE. BpOABWOQJk 

Bir«iKii&' jirro,vniffST « « 

mt KuBtrr 

iWi'',inm: 

t.ibiiV. tSia*a3ijW PIANOFORTES. 
THE WOKX*B« 
^|3|EATE^X PIAJfO. Blil^lWS PmiffO DEPOT i ftJtiiB'ini wthjcivTb ifirnsr.^ . 
KrstAVUf. lins^' iiii'.'h ijVt." 
i TfJak ^uia ^ lt,v.anl Lhir 

^fii.^vi'rFi u. 

J,VS v]i. ift^Vi-'^'Jii'*, tili>^''Si^^ . Iri W 
(VLi'rili-iiit. 
li'Mi, 'iiL,l4 li^fliil^r 

\rth.Til|S^ 3. Afpl> iCDDUnufrd fruifl |h4|*-};tp)_ iriff. BEV.tHi 
£JMl4i>. p4d IK BAI^^'S WHITE AWT EXTERMINATOR 
COMPAXV LTD. 

UIVfttAlTEtB TO (VlmlS■**^^^Flll L^pwh-iit^bIi 
^vw flrjili ^Pki^ kJiati^iiirrt., 
H ril AUIITbIeiui U< rt P^liMnTj 
l^-djjfc.-ji,- ■' -.-..-.^ . Id,. I T1:N AliAHfl 

jM jiF.ri' i^ss 
rRiAWt Tii.ir THlrC('Ti:ns: 
|lAl\, niaimuL 

ir tn^mii^ 
%: Pb jnH?np>\. 
Ht^'a Ab -wrNptryr-ft. Xh" iJl*LlT i^livv LT^^'^ li^,T I 

lld-mrirpJaT, KrfJiJ lEiw*rfLbt tri 
k^lltkl «L ii. ^'hj ro^ itL?^ Ir \.}i.t(.t 
ilm 4'ilL trnj- Ibr .-H-t^M'lM^ tiH^HW 4l In |id, vbfe 
ulll, l|#t Ihrrr Eifiint Jrinff^r tjun 1^4^ iboif t*"^ 
riUISIJIULll^^rik 'll^],l>:t» ^IBIi »i; iJn*. 

ii«(a4iLnU/' ' i'MfiiTi'ii, . ax-: i^i i /.tmwiK -.tia.mL 
Tr'' tt^ ^fitii'Fti^H.^laf:'^ it4 tm^ik 'Tiir . ilSeffl eiiib 

HlJM*Ji£^'P%Vtll,tW|^ .■ 
7? Wwilti#MtF^Wli^^ 'l>gTFMB IIil..^ 

liitLtSlit J4i ArtiB . "yH^l*^ 

Rt^ t« fti-lTb Unut, r,.,i«»Ji|iT S-1witJW* 
imil^Hil'JlCtl^'., ri'fi h iifii^FrntL >F liii&m ^EM»rwr will p™ j'^ pLr^ -Dlif^jh VppAut-' j^MfhA,'. . 'di)HTB«At|-. !*;|M#^'.''U 
l»iUjlpWMlF)lf- lirUk TMtliWf^lyt IrMit iM^Jht I T]('lUi'i:^ii ■krtifoii(*^rn"l'"-jiH' 

' fl uiRt ■^rf^lJ*in(_JiV£l_#riIii.^G * 

IH^IH. m^'iL'.' tr In •t<.i<: hl'il 
W , I ai^ii . ir.K'i riij^- \ ■i'>< r_ 

J vTr^fTT'li?'!' rr. iri In fni m., Si. 

\ ' rf./*. >iii I^T.-TWi -iK^pr 

WM!lHK>7^ FfP^ Jii il Ula l f ' hllivl, 
_ fill Irt jl^n.^'SJhMbf t i-l UvL >viUid r.1 TFi iFi ' <11 ^1 ^ HJ 1 vt' hiitiii<»rti:p 

Ihi-Hinr'-I BKfJHTK.Ihn, f I. :i i:; ^^^Pi ^ *Wft 
^t~~iii."-ijlll* th*lt»* 
rrlniTr I |.«yu]|yC^ ilV 

rifi- t^'pinvi ir(ihM 

'T. A-hi-Yut inlTfrHT 

|ilk«rilii, t'tL', £ri| ]l4tQjr.tf«l' 
**: H-iiii*'™i^ 

' iiiAuM,tEi[--E(wlt 'Jifmmt r C4 li-^. H 
W hi ^ N V BR H la K t a N" i: En «i4t Ifl nwbSf ibe Oijn«n<i*t*r lb bii>:?- i 
ffHWAHy HPrnivuMIKIfrt 'it ib^ hiPlill** *1 I 

f»Tfv-KR*.'iJHi%>: TFirRH]'.k>. iFi-^ L-'iti iMn-.. 

>i> vxt li^ .U'lUlUTTCnsa TlfhKT* Mti <ir 1= ■^ja -^t.a.aptr--- ■-■ wafifb^iBI w" I nT" lll"1" drb-pia a< -i ■ p | M B^'wr-^ - - , 

Ii-Tiirn h^^^^:ji ll— p ihii [ii^"^ wjifrciUll^iri *t a^^^ h[U.Ap4prtV»yi^Viiir V'JFB', ^ ib*S 
i^lari' 1 1 ^lll hy' t|n|»lin| riE lib riph ikrf Ftpn*. ^ ^^^iHfat ■ :M|ith^,..":iHi J w > a kM '* 41% i^rjphji, tWP,_ ^ ,525^ ■ Jt 

" ... ^ 

J;.l,,',»Jf.'UJE>i ■ - fWllt-J^iliT Ji» i: vS*tJt..0t''i'l!tt!''#(!ii'1ly I. rti ., iyi>li.||i'4. Hba. -TUnibUiH ltt.>Tltit. 

soflti. 

tta i)*^*i«.tSia-a>H«r; w<ii i» ruMtii. T I i. I. 1iaNII4I MTIT trim a PI PLIr HOLIOAr (IIBt a 
1^11 ^ CtfCHISJDi *'|],1J.i^M NV( uTti t: i- laora^ .p*nt 
-iihriiilu . t*i*i*ii 

■ it hw|1p^-*urtil-T-, J»l' ■ ■ 1*1. itel UhH fh' '■- 

4 ki hf^i-iaifMH iiml^T IhF nai'1 
In' tlifi ia|4l VII, I J . ^11 ^vnwpll ^*^ J A^ 
|,i^U foils ^*PIT.lt. P-li" "''^ I,—, — - ih*' hj. Ihp l4U' rtnr 

w J. ijju*IU. w. a. j.iix^np 

Wa nriP nr RlffTullifi^ 

jTTTi'^t' A if f t , t™cinrMt|iil*' «hi RAiA ira:: 
irBrTKlHi* ;LMortAViniiT nr v.n.V' IHkU. Ift" Urtri**. I 

_. .Hinitt^. Tpi , mnn. I . ■■ 1 

ViTils-lhiNi-ri' .lid rhi>n-- iainfi'timWi .TW^iT.lia^ I.W^ 

„ - yr*^k'Ai i^^i. ^,^i■^*T[^^#^■f'^1.|■||T'^■.i^w.l-■r.lr.H■l T.I.. im_ 

\\'*\tHji, iiriNiii'iV-fiiTSrtW.iiii til hirf^s^ii 'ftw iii^ro-iPt^Mij i-i, i-i m-. ^ 

f*"' •l^'i'JL'<'_Jr"V-i!lJ'^-. "^^^^ i^rri ^ti BJ. .Via AtejllT U-KUS. MS UHN- 
Ibuhrfi Klt^itmil, Tt«HL. ♦►ujuintfiri. 

Vl.'AytflJfr bi nn, Urir hn,*nrfJf;i"WWjli|*Ml 
'1 r.W^ l»tft*l Prt^^iM> tpiiJpiK. B-t dN(t* 

^ -.tit, hltttV.'-^lTrmWWH-. ■■ 

^r^y>j|^ft'<l'9bul.MiE^};. UHii -funili 'Jm X ^bJv.tmhi^vL iny wT^U"B Al [itmil, ^«|^- 
ViKnnti^r Li''. 
I Ir, Fit j,]ilrd'w.r I'l 'Il4'iil |t|llt:>i. 

t A^TV. 1 in Hnjl-Tlt H TTfi", ^_ harKi-. 

IL tr. HlVLIiTOV, JulL, Q,U1I^IK. f'AMPfllL. l.AMPaiFw 
L"Liy4^>LI>'0 &k'PMi HI UIMVII<inM, fltkilcll. 
TI HtAW 

Vtm^ Riillnv TiLkri* F-r L.i; *Bi ^.bt It^Jrd, 

■ ■ ■ .jittEi j iiiN^.ji t^ti^pi^iHt.. 
|jfmT.rt| HO-^BJ;,^ FCnB Ha.lJfld tr^V Pttd4* LSI U'liHiiii:.-.. iJi.Wfj^ti'k.i'ii, ii™ 

pA* UuTti|h.|{i]i l^jiJi^iijhilji. il i^.i JJL.lL iiir^i 
:0 : Iff W. ■■d !Ki*Jtr. 

4(lfer WEh-hiBi^ 

II LiiM* !Wtm» 
irii'lSSTia I- mil nTijnsTSSS^ lib J.^^^H^TuiS]^^^l^^ 

UILUJIKIJ I'4IUIM 

t:*t.itliPilir*i IV 

II JiOdKEHTHEtn'j Lin AdiWM -M.. hrilUrhKn t'TiTi lip"^'1 t'T"1Vill. i-lt lit V 
ri^V'.ibr-'Pidld^ Ivj^iTAFilr thi-^ iniLiiliiinLL^. 
I4IM ffil^ kbtoit l^biHJp I'll' Hp Ih 1^1 i>r Iht-i^A, 

UKir iii>sji.t\>b 1IJ.1. IH 1'.^ 

Vi. ,F. IHH IH..^.H, MdhiEer. in nt, FJurJinrl' 
J yiorilK^L* tHi JS, Jl',#. 

rtiiUlpt. ngj l^m-pi - _ . 

'Ih' )L. '1t|^ UktaL KlKlr 
, IhT^J fifHiii ■ ■ _ 

,1. J, T^i^;ii:lBI*;»4*[ 
u-n'i'tL |i4 ii\l^y- i\ft^ 

IjiTT Ti'i tii^i^f, * 'nElL1\ifVT \''"1'i l"^i- S'^i^llrji .IHir, i'.lu in^.; kAd ft -riLLm. HI. LUfrtttAJCHEpdl 
W,B WXTItE -jiTWHgTH *a int 

X^fiT'Vfc filiate A. ftolVMiii l^mliin iVRjiNr* tpri 
^^ ijji:;.'\niftii-fi 

riit^t'Vi KU*" 
ihiiihk i<r Mti-.\^ne:.i 
OH!i?ir-<d»i*<. Hit, HMV W'^Plf^Hl T..r HprHU\-Lrti *l«^l 

V* CUP rtril "TH* l'ptP<l PwimniE-l)'. Nnrt tivr Ibr 

T¥ AiiMiIIh J!p K*r " 

Avr niP.^M. r MfwM* 14' 1141^ 

JUtW iBid UrtHTilTp n 111. 
Trl.. a'W. fp„l1r-.P.!,i| P,r^*r 

■n^LFTTHlr iri^Mirtf FF^kll Uli'VV 

IV imMla- ±n. ifiViiPil '.r. w^-ir lihrf- l.r,i«l. 
mli^t *'+»r*ltmir- H^-irll >■ *^r-r lB(r«|Tifril Iivtt. 

p^hf. RtrihjWn Ei«4Mp pttmmii*^ tUd Duiubt*. 
fi. nriVHmp W »f* Kiw^, 

Tr-l. f^*lp 

«j]]t\Tfr B>l IVmpdl I. rwrW Nip (Vf 'W? O^firn- 

" whM. Irbift Ihw. ^ IdOl, \' VIOINH 
TYrr I 
tji;ATHt-^ 
r^__hii: III ^(;y5B|™* ******* J 
'arrlbii' *J 
j|i iB.i l-ni-* 
FFm I'l^Fi H 
ii,i, y.i i-iint . 
"■' ll.-PT*. nrit 

|.|.iiiB. liioLi, T I '.F.H . >^ H \ . Bii.l 
HbA ,1 n. ^:,'^h ^aiiJ 

1HEJV.^Tt: HMry.'^ -ia 
l»i>Ni>rth*' K-.'h'i-ii 

01 Ti.illi ■ cTlKii ' 

T lIpMV (. TM.; lIlM'-l Tpi^ki tor :bi(4iiiliFif. liElr"^*^ Cu t>ii. niu'lr I ii Frirbi'ldl I [.EW), .^n.*. mrnn 

1 l.^ty *»4 TSyip'ltqi ■1 f^i i HM>fww9^. t^_.W 'f^j^ 

^tSa i ' f. .i iei ' HurH!te . i KIT. U li... NTimIt *, 
T^iaKST-^ilT^pii 

rllWfKrii Hiii*r< ^ 
t jl^lVdullAl'll- I 

1||fl|iiil1iiH4P1l. 
I " ~ 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 320269 SATUnPAT, xxmw ■l^i^N AND BINNS. TDmEn *ifB lonmr ireBCUi!Oi. 
TO TIIK JSiHAN OCKAV. WUNDEBL^CH METAIi CEILINGS 
IJllAfy^iK f.,i It™. at!BUt, 

« 4 no i; ■ r., 

h,iln irnnki ■mrui iralt. b™t in™-! 
£ ItdBiiiri KnfTahH VfKMff. TrlnlwwiH, IP., [ — . - K U li 1 :7rrr ii iinu«« .i lunii ji'":;"r i nasi itoV*ii 

I. r,-iii!, .ij-l , ^ fcloi^n™.. .^!^liM^ m ■!«!!rtjj^T!l_.Jll *Mi.-B: 

■I >. .ill aiE!'n. HJW Mni™*»i l»i"- -pJf TI'RnVllCnitjI. «HI*l ihnfe IpTiri LINPmCUJ.—rrinto Wlr *■ **** 

■la MAI'LtOlLANTI JOHSCIf J""'' Jf">l_ MAsr.r; « tb« F^i^^^:.Jllll~^VlV^. UiSjcHun in , IJM ' ARP BiJ Oft 
U<ii«][l CHUrf;. 

ftFTEHiujik-wAM. — ""^^ auSBTrnrsr" . 

J fUl'lT lliHTPl ll lf . Un— . 

rt^llH »Ml 
\fiiii.v.-£^T#niL " — niL Vli^t, rttnUtnl. ilirlHUr ......TWX: J*l lU H«, H i«l II, im Imii fcl. H Manly. THE vrL VriKUl li II 
nu.'iit yj'ii'i!'"'''-. -' F|. 4nHi5™r« fi^ mrf itrufiirf[lrf. 
,nn \ j.-.i HDiL irt <n»r w..rV T^ni "ill »l Itljea tiixt ill i'<Ti*riitLi-. hlt> I 

tl^ «i, B.P.M. IIUILDINGS AND BETTER. «»»'^l«foMJiVv TF^"it.'TllMimiUn llWILllTfit IHl-niMl li;-hHOll.l.Y<H' I-.IILT.I 
gSii jitT>:nF.u.s ns v^m ii'wn' in« ' Fii.'^^* 
g\u. nmmraiii Jits, i hiujil xsh CD . I'lih i.ri'l *p«'l HLfl. ■[ 

Vi^irllT^'t. Mflr.irfcyi'lf. rTr iV.i!. LkdT.lliE. (.■cim«llf, 
''^ Ki'ift'l.^Ml il.Adli. Tr. ^NJ:li.^ 
..r Flilrl, 

I'l^E.n. .1... 

III! lil.n K\trr\, |.rTTnrm. 

fremiKaf >iiitir~m(5~nwirt'«iT~CTBT 

J. Fliinn^j *1fr^<, Al*siril^li. 

T tta I -ij<Hiit"j;as~rLi;f'n?a .HbtM < I a. fHiTUW, ■wNm, ^'fKnthlEI. r*i 
SIALTHOID HOOFING. c Hliin] »n 111 , <LlH I I ThL .Ti'^T. Ul^iwll^' Nl H.hiPl.n. t.Ml.' .h .lLl..|..r .□.■1|..J. ' , (l-J Mti H J* ""il lFi*Pr*pt*lt J4 Dflt-"— A»*rUiW. FLKXITK METAL I f - 

PHKS1JKVAT1VK_PAIN^ ' Kli^ III Tl.-i^ UK'IAL PAIKT 0« 'ran StU! 
■ li. lllL'Ii nail C!L1., LTll., itO> ^SUst Md r*HT£ii».-ir ri" 

^ - It luMni ...1. i.ij- l^n. 

Tmil> ')tivi. ■-- I.- twt-i * ■ 

Imlu.. llM- l,J|. .li"il « .«nill«l. ""iJ 

\A ill llhll.l- 

.,11 \ irlH'Kt^ Ih-itfT- I 
...AHllBliiK A n ft AllKrmirlr SrwLMTi. 
*T LrKmrrln^. 
L'ltmrrlDp. 

C. MciflRlWt^, '^ITh- WjII P*p*t flillrtj. ' 
(J'Hrritr' hll<l ^Dij Urn, Mmi li* 
fhiititm, Wlri*tffW VJtitrH^ r.TiT WI1 lunik 
, KiiliH:^' Wir* W«fL^, J* Oror*t-m. " maw A*. lBiiBffW||_.ffi:w.it M TtLM, 

Vt4.iBf fate 
pA5tP«IE. CAMreiR CAWPsnr. 
CEjaaoui'i Kcoyi] >*iBiirvi*03T^ ii ftuiiH, 

tm. (WIfW T**!*!' i!^ 
i'ijfi'kiBif 1 -J"' illh Tlinh.'r Sili'i inriNV, r U*f laWllhl i^tri" 

^, I'Aijhun, \ a, KTMi ; rrtL LantL.' [hL ' ilriuJiuH"^ H..iitn, dlF r^iuv ^ diill.n t.w vii'- ST ii.i/. 'It.'- 

VT ibvll nH-. M.. 
jUtllrtf-riii.. II. Pr., Ipt twui lm~'p™iii., prlT. jin., pnfly 
"toil, luihrni:. Tal.. IM l^riN I'l^inl., 'SinT, hail. It 

f*- 'VllLf . fell fl""' ^ IFIPTfc fc Wt" ■ — - -■- ijj. 

■ . ^ ! JLll-h... .wl..,Vi;.. p.--. , .If nij. Vn- llllHwim . 

*anmm Hwm. hi Hvjpr7. VHVHUh twntn \rAN[.l. HimlqiFan, wMp tMili, tiill- HlRuf. iir^ 

- MOnrt. tw*r iiiri IrtlLlrf, Hafc- lo pi*'. 

iHjvr tsou ItTcl. * rf^_^.,E^Y". - Pil. RTmb, l-i™ tnm BWISh 

I Jl F.fl,l m .lf. rrl . bt.mr. p .j1;liwiT ^iroii-FjL 

icuim, jiMi' \frLiii*i-rf:7TS! Pumj* iwdiniJ<«!Fi rut, 

r,4iti4ii. Ti'ini' unlum. ,.r furn., il l.. Iffll Hlftif- tWF. Tif^. 

ii7r*iTiiri I (ifllidS'H Ft.. 11 Fimi,-A fill nl fc«m VIiS 

.J!^. ■ "I "Wit l™ar. mi r«»fiil»»". film H'i'lIIIiMfKl.^.' " HSI 1" 
lliiiij:i.in.A>, 

Klnt^rlv ll«rtllliff Krt*li.lnlini, r 

^kd lIVBlDFtAbl^. hl'Ji...|l 
4U. ut/iimi*tvll liil- hast ltlil..^Ui ^ (buT^ 

ut/unuatvll 'iWl- ^ he«t_Rhl..4^ M^A' 

I 'F"in lent, n r^a^^. 

ifitinoi f™wT.-ltli*A, 4i"6uii#WI-il- 
i™; HI Hri, (i™ij,i,„.. — ' ■- — Viiwn- 

DtFP'hil*'' u*l ilAila BMW. 

^^ ltl. * iw a. ffTni.^ imA-. <^«■■.^ * m. frrlTi J» 
iUiSfr"ll"TiriST-~wiiiJ luniJllt*erl fl-*T T"-*rlh Tenn* nod. Ol fel9t;rF'm 
hOifil Cflrt. Applj- "riH Vjt-fr^ fir^dlirtn r_ B iwri Tptm \fi Eiflh*. ^* r? \i — ^ ill .1 
k.n'^lilllrtiT*'^ TwD Ijll* wvll tiif- 
. |[(V»UP. m\f! mW'T i|.iaiii^ irhuiiihfc-, 

r*. II\MWKTT. Ii-Hfl' Hiiii. nt urt \w li' JhJ 

WlUu-i-ri, , ■■- ' 1'^- A k.. wm|.r,.n i'.^. 
I"*****' '*"!5iJ*S?!?Sffi!2-,:&I&.iit^"-i — 

W W T- - ihHrfrwi ri *bH I>, th^tr. F-"'. 

W rkn htiri-l^ In rum™. OrtHhTt, WiiL-rt_P.Or 

■ n'llriiTlffi^^iM^ni^n^. 
Hpir«U' LIU-Ili^i 'If nob Ipf 

llrppin untl', 14 Lv^r<:rei>T. 
fwugiLp, tn prtv^Le run 1 1 J. 
Hinmnl, h**tn\\., «J4 [ Ttl., 
LllllirTi l-'M'km, ♦■Li'. Hljllt 
f><£foni*l ri.-1-t, W jvmir^. 
1r,.].-5 1i. ,Mn.. ri™.'Tia J AJ-I MCAI" . ^^li/l^^iJ^T^j^^rt 01 Will - n, ^(«rfl^l 
►tjJnFr}. A T.\ ^ I ^JlT3^:Ft1i^ UllhlTlM:^ [If Ibr Mh! TJHtl'iiU 
I'flT u'llE liE^ lM>Jiti<n jL iJir 

li;^TiL^L itHUi-n ht, i.ivhHPtmr HniKLi: 

HVUTfKI, fin T|.|ME!([JAV, Hip Ki'lhiH-thUi tluf UC 

JlWMrj^ ^ 'J'tiJuCk lit liir UEMTBWUl. 

4M'i:U> t'L«ll UiB LLr«tw4ll«_<'-Vib^- | 

ix Ttiif nimiriiK ifli.RT OP ^iiw adLlfl 
WAiiKft, -rn^l« JuTHpJJctlqrB.-l» ibc Tfill ol 
I^KORUK VL'AIXAl^i^ NltflLU IbU of Blink lltiBih!, 

VhIo, Uflitlvtan, i]H:^il.-jl]<plkilbniQ will ii* nuKk 
fitiirtrfn d^j'i fr«hi ttx' fiFu^ilJi'-B<i''in btnof i>vt 

ltAbkI, 4Jlh il](< 1VU| vphxikJ, injtv Lw grki Li'fl %a 
JAN ITT ?iJOllU.. [d QllJtk H'JMtilp, H< p]Ji niQ-*tTM., C tb- 
■H-rlrtiiL', AlL>t4uiLj, Nka WltliKir uE t^iti mU\ ik^-f«^. 
":i>KUK WAUHLUTUlU^ UUu 4ft 1::] T!-.l*hWi UwMfir. IUji-Iv.1.-... T.lMi. -u-',«aiB 

. ' — "^j'^iiiljfttiiuiS^XiSB^ — — — 
w^.ihi.. iti*^ -■ - I nnrfhiii of El. W. ^•irDi& ■ ^KFlnLni tttii tHl!« ilMml 1*1 leclli* pfUi H 

Kii. llM itmJC/itlTir.Kita LiSK -BoliMb TjB,m;lli, t imJ I> ffl""™?^ 

Ki '^■flr APPLIC*lli*:^iriUlw idhm iCumUl Ami flri-lrw Tjylor litTr. -war f^»"*t 
W^il^™ tEUi»ri« V-m t ftHNli p^ftJi^ f^rt IN* tfcrnn.nnul 
("Ei'lj^lflrf-rt flTET™ (JKntJpB Til ff-:.t^ fo^lLlUm iMr ft*P«.l 
nj Ihr HunlH'iM' O-gy^tjK OnVfT ^ . . 

tuff wf-q i Ml ^ i 

IfATKHI.ll. 

tllrt*l«i-'iji*riBS#r%-*t)iMir. w«l-I In t>« 

Hun^nw**kll ll,lM,|ll-' lil IWl IrBtWlllirt. And WfbhwiidHUHL " bS£,"v^ » iw. 

l,it HE WUHOi .'«!!. m«llrd Iflw »'ll 
it Ih'. tltA^Mtl U4UI !1 od^Edt I 

MIVUKBin It, W» . be r^Tlird 
un llir d.ti,! 

rLKHIUV 
CtiiitnrtlH iI^M, >lfi si rii N,Ba«IUa Cl» 1™ Wilw 

EinnU TdI-1».«i e*l« 
WiUi IkicFFir {lUn tula » 

la ib* TktWv* he* 

prpiln r.j fvbU<^ Hrtinul* Bfelfcmfl. «j^t 
AJJUlriM til ir.^.lt*!'- IUbJiHT^V P»*^tfl fcfc"!. 

rrfenrfemnt. 

AlUliLJw Mr ^H'^p. W»nii!fl«. ^ 
^rtf FnvrlH. l-i-lLM PtUlifin, Wplu'i fctfv, _ 
o Uk uiJJ b*STV |WHlh>n«d Uir .id UM-i4«r, R^il*, aiJ robvp-lrtlM nf W-* W*ftf*«-*rf, ™"" 

hrnil-iT rv4]Lii'^|H<i] Id mul iii |ii;rlii'i^|t.iv i>f Tli'H iCliHM- 
ji-i thr k|r 'L4<FV.1^ IV J a'.Omb uiil pirH.xl mi TniirLc^n 

SiX":i'.i" iriSirj. '^iii'z^.v' i'.*:.,.:*;.^ pi^^iSi-Triij; w , I'l ^(Hlhtf. li. AHil i'. iMihi. ttt. r^iilD 1 uJ Hilr Jiir1ailli:th4 
KriHriK i:JtVi'AMI» .UMll: 
|F|lLlnji-.iL. liL Lh.- ^(jlr li;;::;: 

- - - - Irvl.r. ;LL dlHl« kmii. 

a Bill 
oan jMnLiiiriiNikt^ iif.rw ^!j^|rf >'^ — ; . - 1. I I'^jrtl'M't No 

I 1 ■< ilL ^^^^ il^nj^,iiT.i1. ihiijlHiiii' Irim .^iHiuiiU 111 tllf nhf.'h'.' Kftit? bavr tli li rra,Ll 

Anr] . RiitHiTiiir 1 OInr^l^lxtli^' l[[»d I , fUj !«□ Alfil lo KiV ISflrT. ^uffq'k tqiuiTL ^ I'lff- nmirA'-t N'l 
^viriMjiHiriit e.. I-JI.41. Ki^iJ ; «mlK l^nt-^; mvi •(] imvHit hivliir irv HiLbt an ^,,-.4 j-.. 

1. SLI. I ^f" ti'i Kfrtle, Off thiiki offemriifi Intrr^Ud tbtrcCa rmiifMi- 

LI their ^ Wift i(*:i*i'ti-r'^J3KErtjS3-ffira;^t -je^-ESd Biiiuiui.1.1 u 

in^ tutlfn IHtl .«<^ Ifc^!- f„'Vi'"3t^'' 
Jpif^F tiijnllhc iiMl V^DHrin*. urill Utll 

ftMV, wlimn-r. tl'p** TVodPn.l 

nrlittp^ J^lfce dtdidlBiPH t.-illini*t. (Tl™ 

, rii.iii -r|, ih, niFi Jt itiTia51*tti' wmamJB^ 

^.w 1I41US tia-\ rm-riwl ^•ii,^ .HL_i* 

i.i, tivni ih.i [IIP E. ! .-^.nrJIi,;^. iii:'^:'*i*»-'w<iB*ii»iffi:»«*«.?!i'' t'.iurwni>nl(li IWM,il., Hi IHlli ■rtjnulin. iJ* (• 

gif^ll^ Ti'iHt. I- l.ir tin- H-iHliFL. T^-l^griTti ."d T^lT 
^»ftff?7»»tnnnrii!* -hil -Maiiinal tu lln* IViipJtiirfiil 4 nrputnHK ed ItH* liiln^ 

imnwiimi i~ •wnrtt. ■iw** i" «» ptSSSI 
^ nM^^' rtir p^jfKUL uiUrh pujirnitff 

tf Mtiui^itbru mil EnllillnTi l' ll~ WOfUtJ 

Dvranu mill it o riirt humiat, uti lortii. 
not. UH. tr>ri«nii^ ai,r u. M mSJf 

UnVotiq PEnrbir. r0ttti.miwft.tth i^HMtr 9tlf^ 
THid^ri la Iw MdHwd p. Hhgh., uni >d(fc«Hd C4f V 
(FtMI. fft*t*i*i> tv tlie Vi'ivkA IHrHtv, ^ 4m f- 

l^wnt (w tiiir tiwUr will Hnt ■ ! i^lrt^r I* 

^^Ti.flfil. , 

Trthlfn ara lA 14 all rwiB « 4litt p«f«tad 
»Ni!li<n.l£9|U^JH|Ut Ua VirliilWiM " lid, wiir. iT^ntJfr, 

t :il ?i.H. — — 

l^ltfe *>]144l^l IIOUSI^ Uife .17 «.ip«i^ oimrtiKW/ ™ti »i 

''" huiM;i7i;i iitiis^«««(. ™d .... -tKS-iia 

tgTnji_mo(|rFA[r. 
Ndtcfi U bIh hitrtv' cfm llMt tli^- iTiwinm cf » mr It nr Mid m-j tn l>V^f |MLnL a 1 ■ a-i^ 

n^rli 1 wUI ttr fan) . ... I>lt«l 

nJlllh dor iiJ ■IfnroD^. IM, rMMid) T 

QAMtRTT iLX). Ft^vi-trvr, A. J L. tftiCHimAi A atlt>TMt, mi-n. SiwT3__hiUk. I rl I'l^LuiTl-nl. 
dWiyWjMt- ■null Nmrrri an [^ldli|fff*^- 

fnivri ncHiN, mit -riHwiiii^i bIlIilL"'niLi'It; 'lo'tft^^teSS^^K^Sr^STl t-^' "T o/"hW Jiof^ #itltl|, 

[■ijirloci: ri.ru«DLr, 1 ILltitflir^ i^-h"^ Jnri"IJr ticw.- En th^ Will of WH^ai 

r BttuUt I"' " PitHrr. ,\ 
\lii*ir 171 1 IJH til 
aTT&i 3^ I .-rW^Niiil f^^'^li^Vl'^'l*'^ II'^'-TV^ r'*'; fJ wrt iBd dl-n I "fit" ffCK>J. 
1^ If rtli^-Ftiwt , A- v.: 

A^:;i lit. .11 ■HAS liil' (bf^'iU^vrk'Hd -If l!"ii'T>< N tHi —Lam i>^^ Uf Am irr rripii^Md t.n tmV'' wtiirn ii-i^l I ntlun 
h1k iJlFlU inl r.*f-. ■t.i>..- ^H'J M.HM'il^r. 

iJtU. jli- F'llT, I ■! .'r ■ ! It "1 31 If 1 1 
#Hl.lJ f,ir trip tlFVPliirt "i ■ 4 It.. JM ki.lu'l.'k. 

, 11. b. -sdohf I .■In-Ill j ;ijj~'|jj h'Lt ur thiT aiy^rticn, 

llUm TEFfm^U .frrr Itir IhkfiLiTr of IW 
UttH Kt\\>\y 'nil* lit J^m TTiA ^Llrnlbrm of KOric .tl■l^.■Dft Cbflnftdn la 
■^1 iFir frifc riiir Jrrrii'iK wJ)i i»b^Fire*r Jt iLJi 

If til <.*'|i.iii. i«i MLlir>.*\i tllT lHUl ^^ll■lTlitlL■^ i\r->.\ . --- 

Lil^VKIiEilMp KitNiihdIlf l-ARH.. \ 

4W m6Sd»»J53r J AJ IbHriiii uw k»i'l»Mu . ril*i^ jai , — ^ .^^ , 

1rf~ aOi^id^kvir-ftr^.lT- tLrriE, us DFAKLl^Ilt iWT.KJ.Al). 

VAC:*M ItH. 
„ Vlf'MA^tr ii»HF> ilJt*- Lu'-UniJ 
T-hrphnnri ll:: WH3l*PH-*l:riTt. 

J HtNT l^lHI.LrP ITIEKtT*. 

GK.mt«i:VW [[J.MIUISTIU. 

AuEm UiJ XrnrJr It.i^on*. 
TliBrnurtlT M™™»i«1. i wlir HHmmMH. 
_ja,^TTV: fln n fouhfl rijor Vufi-j jil. Ito: VlfJJT- 'lFin rt, nraf " ^ciri aff^.' 

Tu; V JUVnTwIt ti, 

_i ■in. __i»j™«as**- 

iii,""j*»r nirnu 1*. jpp'Fr ... ..11, AaT'lrti.,' iLjpL \nM. a-Ebii 

iihr^i. Ml «V- )Ui Unur^-i^i H. Pki RitnUur tlatilri! In lljn nti) li^'lll 

□m. llhF d^riirf HirniNir ifi rll** H 
RuniL^Fi likvLnK |iTrdnTU«i] thr EnM^L 
111 I T|f i| \\.-pm mmy W m-rvM u I Iik 
FlbrhlLinHMl iHUnF^ Jbf all rrnj1{i 
ptpd pardoiLin nt iltHr rLiikui 
iL^ilhEa tb> wld - - 
ff "' Api^ltcttlon mil \k t«idtil ) 

11 [rtiltlErHNji lirrpnf' lt^-ivrt\ HtWart'l Rl«f. i Bwf rfwy ^ltt^ Utme AJiai» _ or>utnrfiiH)«* I HviAiiEflni, lltnMriVi 144^1 Id vQI H- 
hMfLvml hr t1u^ hn-hFtirf, Defkillimt of IMm^ 
^'if'lMHa liimrkH, JEr1JHiv'»4 to tkm JitB 

DbmntirTi ISKH 

TfiTlnl d,r l^nili't m«r 'jhU^iHif, ktA iUltfJ 
•^'El. jft [|jhii-rF - 
T'ff^ H°bMi H'tlH. 

v[,inrii..'a,iiS» i«eiMb nk^p: 

ttif.'f:!i4ih^iiiib* let; iMn, 4^ frt iki miCM- «r tiw 1111. S'Kih AddiLkilM tin PnTilk Rch^ln Kl**"- _ ,, _, 

Hi'L Wbll Jir*,jii,n Butllinn, K-ptrlMrttUl fraifJUajg- 
-liLi.r; >n.l ^rtn ii^n ipf U^TTAblD FirtitioiW. hlhllO ffWli 

t«r.|Mt«l 10 ■Hiti» (iHT UmieAM Cr*0!H rw* ^f^* »P 

^ V'|*£[l^ ''^l llutl^viLli' Writ. Aba^Tba ItnttnU tttVtvtlMiit 

rijHiJ[id>, r ■ ■' 

tlTn JBrhlmr 4nl HrtrtAlii: Ctf 

m!M. 'lrt£; (Uiur^. t'lu^, piLAirrKiiixn. 

„.,„,., ...n <■!'»'■. ■_-.,y,:i;";':,t;,.,„ 

.J* III. J.I ,-.ijr,l. 
IJ^IFOFISU rKl.T. 1 ktrL|.kh-:S'i'. t. i\ iltjlt. Ill TOlmm. IB intnilliml. 1* y> 

A^i.rabt'iH5>i^,^^^ -ur JIK tJ ■- - ■ 

"ITBrEJF'KiPSin*; i|fo« jrV ^■/^■if Kg-**^ .J^i™*' fl n anM^. j "14 jhltqWBld^' Ftl. - 

Jinifi I'ntipr . U innl.i 111 wrLiali. TllmWili Htri-^ti FlrdEnnv. ftlimilwi miai Im» i|i>' 

hiPTPxl m>n> riirtliri|iiL}nij Jn thfi uf-yrniij^ lUN'blnAl 
ihv|i1h<^i<(A. UTr,J,I^M 1lAPRINimi> V\\i^'&, CHBf 
T.iq^J lfl»1 i-dr HTil (Vl-jb^T _ 

UAFl Nj..n, I r-71:lnr- *^^%Si;'&.'ti|'i FfT'I t"L0[11, 
:F-fc?iftwi7t"' I'Ji*' Tfnipr l^t Li..-^->w llr JMTrl' 

■■ IBiJi aMfn^lr d>^|., \, ,vFIl1hT. V'^I 

■ pp ft U.MITL'll ■ .'lu itiMl Ui'iiii^ tlli^u. hp"- 
r-li l-'Mmt LiirlrL''. 
1 I IlrlilK.F r^., L J i.1 '^i, 

'i iXi_Tit lluntnr-*!. In 

, „ ■.- , IfLLlilrfi' tBiii' nrtrtal IniFi' 

.Hdnwl ff)* I JpIi' BiDmani Hji'tmimli Drnr tkina, iXr^ I'tM-li 

pqriMiiii.™! t.r !ci lb TjiNi v.'iiiEi, ir^nn Tunhihih, STr 

.J K. TDttriH .ml iNalOF^ri^i T*l.>.:trtii- ■11 nir V IWt LlTfnm^ i*. hr- -. 
■Lcwr rumJskPb Mmir JiHni. 

IS W*" -. - ILtfMlH IL 1,^. ]l4lL'. hJniRh ItiRll 
il ini,r., »>Vi Jliri dNl^i |HiHtrfj|ff . Urit . ._ . 

Juiti!! »Ji J ihiX. f SESi*F^^K!li«£f ^ -pr-ui*. iiiErUJi^Hiip.-in ,fi^ 

^6ltl^^^ij>v^hlilni Ci EMWltyf yjjpt wa^ayw^ flAmct niSIXY, wlfr E>r PitTiip] IEI4I 
L |hin4, -RnUnfrt, tpvut Ulitt.,' B4tlH^ IfHMP WlA BH4ird' ..I'lT IIHAlr '}^S^g0^ ..Mf i'M^CV^^ " 
Wi-m Wtliwinil. 4 d 

rnrnlnnFlirin ipE RHltllvml CfaHWl** JWWJ^ 
h^ uLFrr .-i^Eilk «id[ TlMtH fa- faitrini%h>Wi'- 

r«i^n«.-ll.in flf iSwtvHiMH J^ -. THiln* ""rf™ 
Valu ValH H[>pp])r «Br DbW fOf Ivwnkli^ l«« 
W*tK*iU, . ^ , Tmilu-in iti K|]L*myF frit Jlti'^'*;f,ta: iiTlivirW-fc ?^i. ^sr^' m -^.^ 
nitjL Clir yaiT ^A l uUvHlN-l . rr.Eri, iiti:E_L'Btnnft;t hi«d^itti 
.ri r.¥llLirTli. Sir'Vi'EllMinVi Jfcf ^UF WlNDEtt^rTH. ffcTtmtf ISii iKe iBiJirf i 
'krwH ii]k liJJ mNHn Hiq HO'^II ^ V, .iffil brii. 
nii.ijK|f,ita urijunir ii> pnvi.V LllAI. tur ihli t>iai. 

*r,> , J*tr.inip.ii fnr I hv ■ ^ fin Jn,-\u l*t JlRLItrt'i 
i Jf- Fi.f irF j|L,.4i-,J 41 M;.nfd, In iniF, qocnUtlrt 

.■:.,i .. r..|ni|-ii:l 1: III AT ^^:Vll'.Uf^K, 1.^11 i T\.l|lli?lUHLilW^L3ki itiiHidK 
^Af JTnFTilnhH KLrfP^ ii,, (.KT, 

t^.iijAiFSi '.^ i i i::L"'..'Fpff^MC:S, , ^■faJ t '^g 

IJ II. .1.1 PL l!H. ,ll». luni Ifc, |1^ I'^'KllilS.itl" 

i-hiUiWi^iirK'm': 1. 1 ,...<r itiiii.»t.-ik„.iiL ad Lh^i!S£mi~ 

i-r H. yriMLl 111"'^ rIfkVm Ml U-Milr Mhri ■»FS»''irt r<irflll<ll, fFHr 
HlHllU Va 4 Ulih l^bi i->-. inn^i Hl¥¥lr. FM h M i U"' 

TWw, PfHil J .^Oi- '■■ 
^i TH^IS llll'*^ ^i. -^^' r^! ^ r-.i.i.r^jMi. i™„ii^r<«j i... 

,„..,„-d ,r diTTiiirilMlifll iV «igit?*:'i,*nlK^ nt«PMW-d 1:^ h.i.v 

Ii-; rrr.yli.Hl. hr i^-'ll*''*' I K^^'ri^l'lJ^^^?']-"^ K'^J***' ^^'^'^ 

Ftv%::j..''i;~r«™,'r;.','^i',;:i . _ ■■^^fm^'- 

tOL , I lK.ilSiril|»~, 1 rttik. jtSSTBiii.!.,, " 
miinnrm. i.-,r ni.: pi.t-... p.ipf i!i .n.. Thr i t^ ^i,...^., 

f Bif l^ftnl VlSFih F-r^fHTt. Tilb'T,-. P.ll l^^P; n ™- KI[IJ> L'^w.'iM'^ I,[KI7Uli 
IRrAR.^m TflyillZlH win br .^..^rlVHl tif llu: '4T liiiln~ii'1j:n£I.'.^^^iEd PjfV. il>lii1rldF . 
TliritbflikLfU. -■ A"l 115 >^klll|i.*.-:^rtipn 4f>Wl.i ^HJlf '^p f*?!'"'* ■ 
Kiiii.. v<r-., uii2Nij:<#?!**'i»»^i" 

AT i^K.^niEi, it ^M^^MmM^.'-iA me,. KW'WMm'^ 

4 T f^l.ti K.A].l r\ll^ f «i| k» I^Lal. — {ifi flWf^ ,, 
.iA fr(*i1-rH-. ArAlET>lKNll<i ■; 

\T BT^Sil'^Rl-: iHr' iri ^Atl J^nnJili*^ Culka|[E.1fr 
. _ Jif Pi ■ " A»F ^^mum-a i . - v--hi 

T5«yMT,"» » *"iii**4i _ 

d M'IWEMi. T4l"i*tv^.-t*fff fci.b*.. . 

■L^ BnlFiMtlBff [CiOM^ hwH oftt. II Ob if^-ncT-ft, 

I ■Tv*'tJ5(Sin"niT.-nouVi"T KrUiiLi-n. Li«Tiri»rtjiitiF 

' i-' [Fi»ll(ikn! (H'CI^H l ac inl. 
T-^XnilNaill lUiT. rtDi 711 i Limi- luhi^nn ILv.1,1. 
J' FtcwiT lur, ' ilnrlr H111.4 Ini trup, Irtna iikhI. 
^ |AHLi\iil|r([;^. Lrr, lyfiifiirtiF Ir I'liih, f^iwle 
nntrr^nti i'Ti't> himiv.. mu), f] Hi^^unhili 
dtai .. . ..| |FFiff^| ^Yv^L 

la AlFfniuJr M** JFU"Vd ■n-j-irii'i'i T."rf"H.jiPg *ffpir*. ■ 

niAiH-(*'ftW. Tlh SovPinlifTi Inf*. 

Or*°rn{ UTTtiTHPFRT Pi M^■*" Hor TFI « *l.ffJli 
TflMrtrtH* will lir r>n-JrnL iinLM T»wi^ lUFVn.iV. 
HA hOVKHTt^n. 1AV, Friflfi prr^ni Willi<yr to pril 
ti> ihe rV>FnnMFtwVf^*lEh Fflirvn-nFni-ti+ lAJ\'l BlUilil" tnw n 

pHp rr.r H fott t-nurr It ITH .<i Tiin^.ni VKW *>FT1[ 
w.*p.igi, In EiM v\fMKy „t ifcr iiivwitt piwt ^fllf*. 

TV ri|(ii3]i1 F.4V1F ,t frniiliici- 1^ 5* 

*t 

Tmlflht Iv rriiliiWil IP «nij aifilfi^ d fll 

\j imt prriHld) 111 Wi^rki piMrtor v*« Snullv 

VaJiB. rqumUrtiwrflJ [b ^F-fflifk. Ilvdn^p ntP liWi 
pr BUT tmdn ^ut l)«i:iMirtly tmrfil'.nl. 

DITID 1 Ounrnnnirra I Ell iirf Aintnlia. 

iM^rtTTi™! uF H^sh"" AITbEp^ 

Veiminkr, VciFrmFMT. 10*1(1. 

FfWl*TninW Pin ht ref*\vfA. tuFlii^Ki-c tfi eKp rrttiEjltlimi 
A of Tf-iideiHiiu-. fnr qEumpiAllii hzfAiPHC AT ifn^. 
TART :»»nAriIt OiTAilTVH Bf ■HIM. VEAI>i 

^'hi».ii>Hfc.i»35t-?! iiaiff^ ^ Ht ki 

B L 'f fctjU T ft* Iffw ABaln. S<rTW»rnr Botrril, TvrTf rbSit -TOdVi L"' 
ll MWtA * FTivni tn1-tli|Ljl laij^. :lrtWFd ^- 

HIsTildt i™l il nLbFr llrtCIMft, lUll Uliitlwt f. f*^(|« , 
1I1P fiF rUnn, 5 Hr. U*r""t«f"**, ^^™:.J*^*!£i5; 

HISCOLt llMirt. 'l* «. bJ*^ "Imfift ifl't 1 1*"* l^rfiirSi 
ili^HAllirit Ri^ i-i, Jl <tljf fil, rilji 

SmilWhti-MpJ^t^ "d »'Ul b,..F^ -pkI ■fcri- 
ili-iK*, pnnd Vniilli v Jfl ( ^tpnillilml i 
QirMTTl* A<^nOilil3<rB iL HUbi 
is rii^ U-NstTrtd-*p_i> Fri-it riiifjiFf^l iij_A]1wri^ ■nlJ,Lrtti2^ iTwI'li^. ■ 
^fgltl]Mti_HM4- Mrt. it^^. ■ dL\ .|If| Hhhi. Li:L>i|.Lil<flrL liU-V^my ItowiMi Mn [falun.-j^ 
I J ^ F III ^ nn-KL^-i ' 
KflflHii mnJi T Writi-Jrt. 

Ijaii^ (phi, date tn^i. PTITIK -FnWF.fll, 441 ILllCltrxKlt-irT.-itiilr bUUlUi 

. • ■ ' X Tifl.i ♦fmii ^ i ^-^ ™iri. in IfFF 1.^''. 

^ DriHk Ji Mn. (I K flL 1 Ul 

B'.*W!'s I*™" ^Unmi. 
:t'i Tia'fF^YrmlJiwl t'ljliaffl^ 

^ Bimil l'rTii TAi^iTifiF'.. 

niii r ftiHFiii, iiim. ^■'C »IJlfjTB,. f^^i. 1 m.ioii-irmmcT, irie DiLVA?iiieo- jS'Ji^Epfe^K^* V inhrri, Hr^l .il| e | iif RilinU'. 

i.4iiii t^riF^'riLv». A irjil ? li'z iLinnlBF'^n'; ni^d. Ai. t .i l^'i^llibn Trlfi 
iiFpit^ IrdE^ J|l|-l«1blL]ufI-— Ik TIh Btta^-fF iiF 

rn\^£l' hi nt-lftf nOEVKTi Ijl.' nf t>tnipf4>ni EH-iiF 
Sruw. Ip Lh^ Stitd r*r *hlthi *^t», (JTHWfi 

drmm^, )ntfv4>[*'. Ap^/I kbtJ^ti Wbll tpr lutbi 4flrf 
kAirt«f^ fta^'i from Ilx' Imlddnti'^n hrrvfif IF.kL Af] 

mhiWniia^ of i>» i:^uir jho^Mib^ 

trirh mFfF to 'PI UW tm*Jm Bf 1h« «iLt 
*tftB»j»*! dig CS^iJl^^*' ' 

In tht vid roBHiiWi Avij ' — 
■frvnJ at ihti fWtr' M 

ABndTT kiyntdtiLii ^ 

miniTrmtrii B'^t. 

rf>.i U k rud KnPH It^l ii — . ^ . ■.1.^ Pl.'RldI1 AEftVlcr lOAtDL 

H VDonf ilml. liydkBX, 
d«,. ft-rFfTOln- 
ThF- BLIC? JI!!ATK'n BAAin Dirllr 
tv im4fnwil4 ianrO iMaMlrilia ID 1-fcr 
*j>Vi A IrtiLirpLlim* muvL 1^ inHlr H.n « Mnv Fof tb* 
puj^dUTi llbUtul>l« friipi thin lA^t, vr fjTini I'lrrb itf 
Nitr fclri^ In C LUIBtkT h|ltFlt'|3l. .lUl HlUri M^k 

^ ■'■'"■(i'" I' l^fF lJua Ihr iliitn bf^tIB^ 

AHc.MtaUanta alnmtl^ FunnannLtv EiQitJuvn] In 
FvUk fcM« or tkt It^tn «ll] mvlve lint c^- 
nnfafef f«nkiil*n itn rtihrwiBl i 

««i-.m«ut **- ' -■— - ■ Bhl T*r |:i ,. 

C'.m-irvrilfin nF OnlB Mm 
lip llull^^V blln}-, 

Trnndh*:. 

AHi1llJ.7n- El PjEi^lr Vl»fMil. 

- iFi'. i r\wiifr Mt^FHT, WydjwT I dif^F 

■^4rB KRBCItT, KnsrCL^Hn ft TnlU-r IkillitLnEi. wartildT". " ■ ~ 1 1 I mIi^TTii HMPKPImhati^ |i» Bhw 
AN4# "t^wll M- . . . , .^iklttTBi^ in l^llfV Jfr'WTtFl-'Fr, frwm nooHi Bui . ^ K K ^ 1 1 ■HH K in- J )■ I ^^ f,v. „ 

\i Wi H AnuEuttur- I'.ir 'iw* 

.|, r||i. kdv.< ■ ■ I fr 1 ■ lirr i^^l. t^^ « 

inir->t|.iv tmi^jf nUft'na ifir M-lnFlldB; 
H; nm^v. I ■:. ( rn^iMh, M. ti^. Utrtrt.ll 
ll'Hianii.B.n ^iflilin'^- 
ill CJMtlUllkrf. WUCUitllKA 

. . T™iiir f «.s xTTniisC3rrir.:-;.-in:riTi. ui.-.t.imic!*' ^'^.■fi'^ ajB»3..jjntiiuiwfc.«i(m.»m°i. 

!*I Hiiiiit.«fnt, Hnl.lA ila ririli-, Nit, . 11 mjT i.plnifa. 1 '™" •!<™nw , ._ 

St '<IE^' iku^Tw. I2^i-wr»'s. CnKkill, ... ^, . — . 
■ Inll. RtlOlI Tirta. r.1 J» IWlblldot/. J F""^. -.Wlif... l>ll>'l l»»l.:»tr»-,' »it,»mrr. 

: "i't~«'TiWr«Bi".dijt-'Ai[E^«t'ii»t1llll. v'lEal jL„^!J^'?'.!?'!Lyi' 

IT liAnuMPlH jj ■-- ' 

AT lUill. U~IH, 
VAr.<M IWi. " 

t HI llil^ t rwf g ira; pVrff rarif. , Ifmi. inrrf. 

» T lSTllrifr.«. U l»fi!li*ml n?" If , 

ilnlTP iHrfimi. Iwjm; h hn Mp*ali Bo npi, Jiotiini- £r' i'^ 

'* T HF ilTiirtni^pti IM Bi^ i^i^Yai-pittdg Ifr T*.. ^ .. ,■ ; ■ lliHirfcp-lt. Dtfllqilunt.- jP ntll alll. |HT. 

FBOVt AhM, IrtlTlirtrfl vr jffljfc, jiji. i^itfn, iii^in iM-F^'FF 
nABKH iEi4<-WM' st-ipiar Ell* hhiiow' 1>f*Tflafj nr^,jnt r {pdTi> Hrflm r, I At LlohfMOLH 

Snv YKAnn HAVl J^XI ARV IAi iht. 

ANxi'AL rirffrr to ni*u ba\. 
Tlf^r tVim- K.jiitti| L4> Ttat ilKp Fbi]< 

r»imnr nS* lU T iniPHim-^ riJlii. T'fMMr ii ^iwlurnr HTI iTTL- . ri jfiirWirflPP'ri, M-rWt ft"!. ^KL KEAHSEY, UfTlSTSnm 1^ Ttat^^ 
PI ih*^, ir iiir KMH ftf WMf #b^H'VfJra. OivrlFf, .Ei-- 
fm^l nnllrF*<|din n-EH hp ini.Vi pt-,-' rrpiirBtl™ 
fiF Fiiu 1,^11 ilijh. Frii-n 11^ [luFilli 1. FFifj 1|FF»F rial I'm-i 
- ' iN|.-'-i- HMII T,"N: -Ci: f.i rnd< 4l»ivrTw.iiir,| 

iiicnAri, k.}:.iiisf:v, .id-4F*ij.*ii, h«i Im- ftpntni i4< 
PtTRR'K KtlJI^KV. Vit ftsV TTd-i^itiir lh iLi« uil 
Vlll U4tir4, Aip4 III 1WI)DH tiub l<^ wrmj it (l-J^ 
^Ib^ nt 1h* iMnilmrt, tn kV^rr all f]«lrrM acaL-nit 
lit* IHrtc fkbld 'lw at«t WibvlLt.. IhtM tMa P^ lt 

4iir V'rtni.TTiF*-, im. BinrTvi i-KSnvjtT. ffC¥Pi 

rrarlr^- 1'<r Tlif^ wsrtrr_Bwiffti in^ .rtr w^, ?(lHRIIflltk<H 

IJf th- Wlli^dlWTf ilAlirTriT VAfrntp^lHl'dt flti^ 
m^li, thf itittf el Si-w thiutli m'alci uSwi' 

Ifut ill f-mlkhin IBil (rtlirr [v-Tv ni hjvjnf 

1^ rlBlrn eqioii «r aCKtlriK rhr hlnHIt* fif J., 

R*n™. Ihf pibTFTOMiMd ,|*Crt^|, Willi iIlimI i-P iil.inll ttuHKl Wi.rk." m JI I- n.iii. 

lh* buHh dflj- of nrtidHTi 1^1, bFlI HrtiilpFdiv .if v.^^.-^ tiAV. Ili^ M^ii 'lji' i t .^f.|,. 

wai rroitnl T-r ili^ ttdjiriipM frnt fif Viw SiFnrlb --'i^ -^iTki: 

VTklnii \t \tf l^n-hi^ii- Jurlidlrtlflii. nn th.i Piti.(h ilm ■ F-Fii'iji. I, Vn«. I'ii-r < 

of TTaninJK'ri [M, mVTpAr P.-^rrOVp Ui' h'.i^i:<LLnV f'^'- ' ^'^fl' ^ ''^'''f "'■■■I ^-l'^''"" 

f\anmA Hn H,^ nnUl HTJ], iir Iwibr mulrr^ !:> .tlii] 4n ^ 'l^t^ l»f*1*lH1. [^-''J- V"- -Jkm*- El^' 

P»rt1,uUr'di| ififLFrikliMtolbf^ril/IVKUAT&^ra'),-'^: '^"'^^h ldiffrt)pao| Er» Utixlfiti Park riihli 

n-'tM'it IClVATH« IJVK«, nplCltH^. (JunHdah ipwamU*™ A Uff wim *l: th* Cwn lvHrt. 

r wiurrAH AMWJk rttt^AVi "-<!-tr^:K'grj^Ji'*^ jor ™tnri- *. *v ."^ar, EmprqmBHiLi iniilld- ftrlu-nl, ht, 'PriMi 
Ui^NhAV, DKCFWEa ^^J-DMi 

fimnryfrrini cf ffiiart 
llA«fUril.^ 

Ih-Pvin, TIP ftrhrKjI. RfliBthnlVi 

Ad^tbMH to FW-cAl^ BrnLH Jl*r 
IPlHtK ^ f^.^KldlM Ai Unt. 

tJU|l|tblt]liErm IISH-r, 

Sihv/.nilH.T Tiihi ]r.iK_ 
ipEMPTlT??* irl-ln FBHil !.. I'l I ■■ . ■ '■■ ^1 ■-F .11- ■.- TBIMMTIT 

VJy'K I 
£NAi: , _ 

SriAlfA]!!. Mt*tV nil fiH-r aBr.vm< 
irniPt luiB ha4 t tmn' lerTK* ^ Hirfend 

aatm nf irUvinl rar^ldltA Will 
ik" lunl'a txHhi r^r c^DfldpriiLLiH) m m 
IWF timplE^rnnt wiLI T» fiib)rrt tii tijr 

pihTtJoB 4« (V PriWrf femn *A ixa, ud 

*r* br trUJltPd l^j'iwri Ihr wHrMl ElirrHn pm 
will IW! •i^Jnl. l^t F^'iirlMoiH (4 BM^IdU S of li* 

Fulitia frrricB [MitmviiniiutlvB) An, iiaa. u 

- ii: rill 
1. ..f rVf Hr..tT tMl SM.^l.l. 0Util4 

viiiiirrtni.i.,; TWmUt ur lunai dK tW Pnidw si Bj|;li (lU 
l.tU lri£u nf CttEUWJ, VEh H IwIikIi MUiiln. , 
im. tnt «4t 4id4fec liv iwm. Itothlv l[»b,.l. 
I ...tipv illwH, HdtWr tNr iHHPt »t any t«bd<T 

I <dd"a Iwpini ■W.'tHMfl* T'll. fl"i F l.""i I ".jp^ n^ni'.jEi 1*1 CMH. I IIF 1 liri. r!Mi^dl> 

injT lupJiiT PBrlmU iri .r. 
[iifWAMLp hUITjI ■ Lj,t] ^ ■iilil'AV^. I.imit»d. ^ a B i: I ii [] il U ii 

Tt]<iDEHn iri! inrvU-il Fnr Lhr fv.Mi.Fih i up •fli'ftK,- ■ - 
I l.iFpd'ti.: f »<illi£llLin I'Fi- Pl[. .illi^Jl1ftl K' At "Tn >'"*»-*i UUli-^^Alft alul Ump 

Jt. Eahlr^, ftimli 

ii Uimt piBiitik-rt^ Hi^. -^1i-4mr mwt4 UlTijl* A', 
A AkitlTAUl I. S.K lk. 

mcrsfl in ^TiTilp| fof ttiv I'byrnrKHl Ami* Ir, 
lb BiHiifT Kf>U|r, iBd Mill T» rvmnd al «j <4lBa 

i^T ) ■flT^^t.'K■J^.T^^.U^i^ ahv i^i.^t 

■fairtwur *iu1 UnM ,.£HL ^ « 

liili^' " ' lli'iOlIU iiunanii hflBfd lyLi *lttii)ffli iKTiwii _ 
T W)«ilAtC.-"fedJrf|iillr. Ibivie-n, nlvr fmniBftH 
■J n.lii. FFVim Fhttt,-. [m -iul ll IF u im| H' m h i y.d.Fa[ii-|q, i 
■■ aui" C',>r™uB*^alflrirti ar. 'Kin<'Mr. y«rm. ball 
Itii^dtii, h; (Jam I'l Hi'id'tll, :*i uw Lit... nil H.C.^ 

Ilj-i- i.'Iriii, ri:inforti.bifl HennH", 
V 

TWMm tt* ii*^>«i Bp 

niT4u 4ir Lb PLiATiT 111 
Ij, 1^ Eiikl«<a»rld Puk lUMr. 
gftgtw. I'eubpnHiffB, tFrtuDtv, 
aid rnaat^rHni. ^Cr, 

num. XA iB4-nLh, aiiti K''*'^'*'^^! ^"'-^'■t DfKtjJBtli 

T^ThVA, [n-il-^ii ttUfflS^Wt. I nlW^ 

■ • ffl^ h^iFFjnii H. H f . lB*di , Air[» WIUKUA, il. Hiiit I iiK z- IhirhiiJvE. HIP, P- |_ .wi« -l .-M llrilW.-fcl,~lJi,i5r luriniHH I nlhrr jBbnm iFi l-L. i.ii»i.. ^,1. : 
ilt iUS, LikFpiL T. ( Tii I. 
'FtalJ*. N'lwfBhnli Tffi i 11, lulh, i|^ 

:ittLinDrf-H I. : J^JNKLIIS ll-Jni, 

ir*'VM'KVitiHi:i~ IlliflfS, iBii b rul llffphHl I StjiiriP/i nn I* juifdiFP Ibf- ftfbmb rtfly[ 
nrxl. hF (hi- ri] Fir»ti.->n n| w^kh tllll*" 
'■|fJ ^.■.i■l-;!^lT -.ilIF i-hv-;ih1 to nlMrfbLNt^ tlir 
.)*rp<»i» <inlitlo<l 
lltir Ihl rEllnrM rjfiEiF i-hiif 1 TtUiDlBtT£iri^ld\Tp Lh 

Jr__l^|.kH cJflf^liF lljfil. lUk nrnt tFti liMF ^l-^-qu.l rir.ih . 

PUBJolliil Kb llnl-rii. mliF nri[.ri.'[.L^ nun. xijk 
I. h vhL 4 Alir-n. 4 )l >pFTii u I . ir Ii' Hlr|i* "i^ilri'L |l^ 

IJWBN, Udutalr rpdiL hniBUi rt-arr i -4,^. ^wnf 

haua. HiiUM^ UA I'ltmrvaf, Ihrrr Flllti 

iWU, 'mot HffiL''pggUp Ai]."a«d Y'Hu^iiH ndXmii 
' rr«i U la. J»J|[lt;^^ lllflrt-i I ■ ' Iiial~h^~ Hi.lI.... 
m 1 LtvrawJ.it, BnlfHni. FtBV. IHM liMfaH BuiE mil or H i ,, >^p~~tSn- 
4rrM. I l.>MbDf^.||, Ni^EOVn |H<ir f.O. 

pH'IKUIfRu balc^ fttlML nilt uM-irdl r«jpW; 
* alfedijIiiKlir Rofiid^ 4i. m ElUilHlh^, Itr^^ Hi d hi]dr*B. _w Vl]i4aHM,_hiTnT- Ullhi 

1^ii'm?r.~Ut. hi>Fis; js^hprf lifHiPti, ain 
rriiiiniK PIT- tin.. t.dv\\ itta. gfihirV^-rl. 

GI^TJ^i *I]1 tfrA kmttiXiJ h^r Mnm^ Lfi Fe4wI 
fara ilyi liJ f*llniigLi-M. M lliip'i TnLal, kj. fAjJttn lfi, l*alHa«i^U4wiB«. ' rfPnii" Bilr flOOO Wrw, Hi 11^ t 

rm M^E^ I, ff - AiitwHtH K^rrUl >UKJ«|^ aaJ >titaw U«na f'lT | £" 

af AhHriim fiw pkI ■tpd*"^ !^ TWi^. itp. BMi _ J iFig^ i^milSB ri, pL NOOW. 

Jh i. e. tLidh ,iA mn, 

Ath-IiUmI^ 

MEBFrrH mordi HwlJwnF<t._ 

fcli^ SroiSi VMtm, |irnKif^ 
iMi Cank- HMm Alam^liT. 

i -k f UAriijiKMA, 11 At,: 

I J^A th^riMTHT Kilii 1aip ritht^_iAH li^li 

itrpE p«hl9H, tdl., hnai, yii^. 
b1 Md aLrr, tidVi raa^lV Uiwilkni ' liA ptaii ■< tKtt u Ik, taw. O'lWdl-. .1 

••H .11 

Tta I'lffflw^^l^ idfekM^ia UP HH p«M 

j^™^ul-^ innnnipd tlwtlllflf bd^ lliliiu 

Mwn. •Ilcli liiFigta tin tinji Tim \ m 
ipTSTJII" '* ""■"nil w oiiii lot 

IfcmpWBMd AcmwtlBl ■UhL'yH^CTAId iTSrtliiitt jjY ifii-i+iF 

dim {{"F q tUo'talFiPii'' bfi 
KMkWfFiiJ. lull El.; Ld, RFml^B 
ilr^niEr l[4C|Hlt»Bf ' 

lUTikuUn irt4r to Taoll at tm\f* for. I jftWjjjialg Hi K. 6. , i ^iZ "[^MffOWi ^ 1 ItrvipiP^ F^:J...„:r^■ UUtrA V ^.^X 

Tir'Alr Ifjit, Fi'jjTrii PrasSTTTCT 
Al l-lrVii R,iCi, llibii rutlr^i "~ it i*n- ■ki Ti., Tdr-lpiinHthl liTt« lUl- HAXBUMiKK, 
owy Knmt Uwmi Htli tai __, 

WUir~]K|m^. ttAtWeTp^i— VfldLbt. hHtNi 
AA fcH^_tr| raii t r (>^_r'oyfartj_ <|uM hinii 
IPS' VfI m. Urtt Bffw. Aftar ti tfg tHaw HpU P*- *A ^Brth ■Wfct. Vf' m. U rtt Bffw. Mm tfg tTja pFHtwrt-lL InST 

If inBirii _TiP«__Pr*t-0*^ L |^rrr«_ inr*<lmtr. 

\~'T<'AM lli*. — - ■ 
U rrit^F.-m 

V IhvlH _■ J.Fi^riil. l._n.|E. 

Ipw Wrtrfi. ist ittl 
iiBin. ipMij ttJFlf. -tr I'l liiprdt.ati^ ^IKITTOTIH 1 nlwy, - anil riuliir p'uj If fiiinri^THililr': 

0<]11'i-iHw|., It B r ^f_ 
IBH 1.-d" NjtlnL7 'tJirftiif rJihrTilTTiSjIjIl, 
lUAi I'^U.^ITK turn, iv unfojiti Jluuivn vr Tul. 
,11 lind. A W^l.^VBHi RnldrnlLiL Arent, 2« 
Pm-itffHp Fl*ilr QMBifp Mi ii^. 

VltrtSf WVWTW \ tUhiM IT^il Tiinil-lid- ^^^ln : ht MT r . TVAA fijr.r iij»yif jilMM., EmliMlu HM H i 
Iriirit^ v.mtda .lHd ii,v] Igcalftr. 
ncicmfEii 
:~iHflVtkwtoiii yojt 

KKSIONi KLrrlbllll ft., d^wi to ivWr.- 
Hmiii'. «ltb t^rv iHiiiwnlff«c4^ irp i* 

/V Tw,. uiiriini HiKiiin 1.. j.KT. .iih Mihpi, I ^, "rTTS.:. —rr*^ „ i " _ - 

ALAttV <ti kilh^Jn offm a rwitafUVta V^rmm 
rHLUm n<qii[rLn« irWt^i uif raabhvr ^nt, 
imMn HbHl, kiiftHKw iH^wrtl le bri rii>MHa 
l!i„ In lafh — — "' — -"- ' dinp'Birtairi 

hLd-nn, i l1>. 

. \t^-B. 

riT'ATEm " ntOMTADE.— Hiinln* ' sniFliirTHll'^Sin. lU 
*? L'iJ'Jttf, i-WJJ. lfFB»*q4«l.ii. A^iDcl r^li^fi 

MLLliw Ikniar, Ki.m-iL WhilT. S'niti TT i^BPii i Iralr. tmuli 1W W llwwi-Wii k In iluLI tlu-Ei hair^ k4i| aotipv; ui4l the aald 
j^-rnnitrlx « M1 BTt bt lUUti fnr Lt^- art dll' 

Lrilnitin^J Ti^ aUT t*twm I'l HkW- of tllJtfl. du- 

a!Li1l barr bad nntlrr b1 tliL< tlin* of KMh dll 

Irthqtl'^. r^lrd Ebli n^JlEli djT nf VnrnnFvP. tlHHJ, 
inffVlrtUT TlArON. 

Tim BT^RKfcft i^A in or "ni;* HFM rsi 

.... . _ ^ afMl I^H 

Im^ rjfTtilii. Ki, 
Eniuiri ButM; iiml. 
biW, |.t»rri*)ij1. uL LiLdi .L'tu ~ "mil v al Mil lit: TTACHtll dif RHAF! r A H |E I .If^K RET^EPlMfl n iko 
^'tlfecr TffihBtCIlL futl^TV. Th.-F tiUr)' Ll tl2 ar. 
■jSia^Ti!^ ■ '-'I* 1" ill^ T>rr aivnum. ApftUmiLa 
fly Mg- * ihrwrnnf, ^b4^^f^-E^fa [ aiirl firai tlr^l 

'■TMmfmt'm tha iiviir, *itk Lbihtr in^kaxi in- 

iMuithril U Uh Mi^'i\n^ irf Ljrfe nt nrrtaM: 

^ 111 hmi a hru.b nf tt« iHtnirtjtu. pSSpbahH 

i^^nriAy,. nth ii^QTEnn. niL 

AfiWlTA.Tr TrnTBliT OrVKKM, B l|| at ^ 

Htlip-niiF 111,1.1 lI(lTle■<^ nf EkUthfthH, TlWbW -ilC 
\: |>r.,(|:nn. wh\rh ia {■ IV OM«aL blr^H~t 
I.F-rji^.if Cimibo+^m, ^kim> B^^rWfl* * 

FiF^Ti^PEh knmrffdn ol 4a tterM b<wita i4 
lu' . rhEP lLil]«ay, IHivnffr, |>«44 untn 

^ri[ji|i iii itloPTlTlnt «U tA# H>B^U4)Ba 

FFiijit FrufPi- ^unTEy: aEprrli^fetc in rflffi«-„_ 

iiifF jii;ui(n]#i amd tK abla \a i)ff rjjiwrHn. 

I^Plh^Vi Urd KDVF.Mfin. IHri. 
TtAlliriUi .Fllalt bimI fOnul*} IhUw muIiM i 
tltf Aranll-at /'dUBLrr Uchftil*, Uto ^rt.||»> iWr 
Iptaed loHlfl rHPlbHTV^ hr Ifca Wttkoin Irrm un- 
Amdrirt Mild iir4ri»4 Mv^a II ud A oJ 
P{r^ ii[ir>7''VPi4' viit 1^ nuIth hh. * mpvtli 
.iivw ruinknailt>iiH wliliii «r||| lv bddn Tbu«k»» 
THi . b««>niLh ]Do«i at Iht lli*&|Ub#iaA iWu* 
Hi faDCh, and utluPT nutm. Tkt a«laiy 
FE,iii, will t>r IS. rmvt of 4n 

tiiin hi'fnf 1n 1hr lUtira-Uii^l 
|i'i!-l l-.F niarT' HFi a hmg l'^ DoriMtt lii'Rt, 
-Sod Suvm-bcr, Wo- 

itivr.i^-AriFLh If \'i'ii:j Fiff tljir flnt [ivrl ^nATCIE IlituUi HWnt, Wt nf ItprMod, 

■""^■■ ■.iBfe Si-^'-lih* — ■■■ .ftySan' .. __...._„.^;«*.,ar 

.«Ai£K''t»i'r^ 'dm tjtm m. vMlTmtiam^ l^fwif n 
Hw.Lmm uf Ad'nilriWint|«4 fermMl Jtt Mi HaWv* 
fiMff at IukIe* I^ hwfakd ll rwot'L 1^1 th-i 
ihiwr PitiEff amj hff mM irftb fV VhI lFpIb r^Hrl. 
AH flaiJM mu h* lamd A* tiit o^Uy* r^E th'- uii*l^r- 
hI^ThM. !^i:PlTlt1C. Ji^gr'EA anri tiTEtmi^T, ifftMfimn^ 
T+ »hi1 !♦ nfrf*wll-fc1ir*tli Hrd»pv. 

ITriT^mWfiK mi'ftV t^ svM HimW\m. 

1 I'FT^.FiLii. irirrlxllrFJmn -Fll I h » Wi]]^ irf PR'Al^'T 

V.^rrft^ LANE. iBO or nrdorr. in tlia fltal^ at i(rw 
hnmli WjIp*. fcllnftdir. * i lm bI - .Am^lMltflw wLI) 
Pit ri'ii t" pifTpr fraiKwi i|« " TF™!! 1 .. <■ PuUlMtkm 
l^pwr thffl Ppcfaat* «f llM lait Win <J f^d. ilHhFip- 
i.i,d,i,.F WvuhI i#i^ fnj»k«,| lu VTUJAll TjlH- 
ilM.li HOl'lTllT'li i\it tki'iuli^r lib llir ibril Wni iMbnl 
ar^ ill mhtJM may Im- arfvnl at Ht* EriHrP nf Ihf 
ntrldT^lrnr-il Ti. ^. Fi \ V>' rmi-Hir fnf ?Tmi|nr 

nrm^Ti hi< r.iiirF: HcmnR'n. rui^ftH^i, ilEVCLOritEJrt BVlilV AW R^fXIEWliaK. |i-,H.-,i. ..li:i.r:.NF. . 
I n-T- Fi' s^li HF?., ,1, t iiLihi 

: |]|FF ukidrriLiiiii^ r<ii NIf 

HHHI. Tho |ut)J9Ct«.or i-ialHlTujfafc.w 
Li^Ljlani, rlPii:t« vbbiWd: trwi W.'i tliarL tk» TI^S-nEIU _._ ._ _ . 

tn I'ibitlFVPi Inf .lht IWVIdU<tmL. Bt...£IW' Al 
'wjln FUfTi- IL llv^,. IiFlf. .tllLi' tkLtUfW'"^ 
nm iiT libiha hp' madB^ limlHih UBa- 

|IH.|,.H n| I 
r'l Mi l iirmvriH] M i])41'4|tt Utfi'ifMM- 

;m- i-^ ... i; ■ ■ I r.i ;iij.P liprtMi;- Mini 
I iiF I iir I.Lib|.LM:iL:« 1 ri ilH^tfH, - ^mT A^ fift'^' 
fvify Ihii iHiPnllLiuiiH hUKtor v-hnU MhT Wdtf' ^HdjV'-'^'" 
iMFd- iMiCllon f^I l^r iivr^-Jkjiif ffroun Elw i^pd , tfu 

b.iLlta pspln^ cm lhti«l9iifc: iiW.^ . 

pIM bv iba ItrfallkrmL-n nvfiirtmrnt, llfiMfD asd 
PHrlini (UhHj^ flrilibfyi wlt.pin atvlitd IfEiirriK nUt* 
alily taiiflfvd, kbiLiu]J Fil> iIi |Kit<<li U'' 
mj)r|U.1f^ IhfaubBf 17lki ill AXPE ISWNf, . TV TTIF W'fnFltfF; ("VT'irT Of 
IMJ r- .r^iif„-ii il-in-iIiUWi In Ihr RHM^f 
nUHRH nni'JItJ. Incr iiF >«iEhLni4'r lUM Rrdnry I ' 

in tip lUlP Snv ftmitli Wii|p«i C^hiritttr Hukiirn 

aRaldir Ibi" C4iir dif tta- M^mrmi\r^r4 4Hr«wil 
iiiiiHidHi t'l ■ri'dl 1 l^rnnl FWiiri^ (hn ^'V(li■^l^1lln ii dir* ififf i+i^ i*i- 
iK^i Tvn*ird.i J. NTt'AHT Tnrn( liRflP ^ 
in, q rn-tlnmrtirpFm^ri flvilnrv. ANll BEHMtAt^iV 

uit wiaiitrf -P*^!*^ Wg*v*fi*I^ 

I paniduJkH Mw ■iJd'vpniiiKTii cJjaMir'" 
■•^ NUVk'MJLb^,!! La, tJUtl. 

'ift^inirtldii Iff EnLtuI fiM 01 mnnmrir* Ettd 

4-lBiin- I'll* Ih^fHT^L in iJL,F UHfT'TlMib i-' S^i^tl *^i1ni.i Unl» ««IIJ^ cIiTh JL J.I I luib. FrJt> ^tfli' artual ItTPiH mq, 

"l-Mi W-f H^il-t. Kin 4P|r| ft, 
in- IbLbJ. Llii'i W. H'an4«t|. 

rniMlTv* fllirif HDUH iri||| 

,■ .E «fiiT.nM-i- Ti Iti, |» TTii: w'I'fit'ut: i HW^rtT nv kkw noF'TiTTd'AJili^ 
N t^uwirmn. 1- WFij^nf f>v iai^. 

Wll.n'Vl-S h < it,VlM\V\\<f.l. f^FF. 1^ 
HHHi In I' i'r*Jt*r. Fd- lip llrt'rt>» W^fm b»r*'lri 'in 
tlw i'^W\h ^ bvtHlllHf, llWMi %t. Pi Vi 

T,rflTD t-^f ■ — • - - 

foMtHMMd 41 'Ul^ _. . ,__ 

Wpi. M PHt-ofmt. IvftRFr, TtMad lo Mfl bv i^lm 
FUa Ttif>QBnri Bji 1«uvidr*d w»i fli^ fWVkn Pullv Pikl 
^1 *?*Kf|l_^ wf *!:_l_ _MPli Ip rh^_ . f'tmipt«,'v Ilv1i4 MH 4f T tl WH .' Mm bN 1|Bp«d 4.iiauuctkn HMO l3*^**lf**^ 
HtW SHi ]»*i 

at lk« CnMra- fl^Hhfpdlhl Wktpv*. TaHrtViEip; y 

ntfu-t t>cp(rt. , „ 

lit j|.E.E.«M Ib^FLUtiti IWnurT. A lM««HidaT *l ■anl. ^AHnriTACL, mLVK, and rftttfATfT. yimic4i Utj^^ltlL 
" - ■■ -Ji^ tt*F»UHT drf tttuTFtiftldm Ib thp 

lUrtioi 1i>i tlbW *Tlt^ nr hi IRaliv 
~ " be n^'ftarr tn tmim Fhr KHHnili ,S.ijfr(F«tjbPF 
an^l IfPF^ti^* ri'iiFiwrfti*' 
111 Ih rH*lvE4 1-1 i1h- ll<!«dij'ii Ollki! 

ua a W p.FTk. '41 til'' rJp.Ttti ■nrljiJiini*<E 

t doLHAl. MJVtdVUKJI EW, lupd. iHw riBbdtaff «• ih^ 1 
ilrlFiil* Mill pniH i( thr lurl 
w<ii iBf wb M mitr h UKiJnMA BOUU, 'arliiirn_Bpfi|1cBi RfeV br >i«iiti 
USE. Mlafiuti BK^' H, 
_ B*: Vnud fp«H H; ■!» Iblta , 

.mm m m ^m, «■!) IVnl^Ai, ■!( mMn. , tot a»J Mil 
PFM. funii . 

Aniirri|p|. 

IAH^^ IWIl. Hdtaiik 
A n MNiif- I'^rit.frrr 
J^A»(llS_ rhiwiilija[fi hwim Jfl La-(; hiHT|F)'«i, liu rl lftfl 

<iiir/^1 Mhlli^ bU- Ai T I WHi i ^*.lrt^t, Slltt m Pabit. " ' 
^mjirBr 1"raia ifiiTwt Iw mrxlr 
i4 < W|ljf-nWi/ . bLT" .. ■. , iT^mn^ Vl IbB IIMI nd rtib ^Irti hr ih* aaiil nwr;!. 
Umld. i*itnH _Ji»d WlbW rjirf rt 

'aT'im^ i^ iSSSSUolf PfJiSfT 'ilK* KkIm" " 4bp «14 Wii RUm. 
Iii_ pittvU of im PBf lii 
rurllvpr pqnini>V^ tiMij^ \ff 
*»ir. 1^ V Ertjr^-itT^li 
*i miKrtilAHW, — iliruFn. Tlnln^NOUa iA< a^TES^ ^W Irhr^ nn llLd7 full nf I hi 
. limllniHli. A prifiK 

%ti 

tJi«i< atltf Tmn MtirffltBM u Ur *■ lib* . . 

Ihfl ^nfi4f* oiT Apwh-IbILmi 

t»l fl twff lha lipEnF Im 

rvinii>aii<.' laiv tw Livqv'i'H] fi. 

Wft(v^ rr I1» 
Itarlfn In 

,u, 1...... 11... 1, ... ...... Trima Pfl»h. ... , 

Irhmur n» llLd7 full nf iht huninrr. 

■»:^"'-i'Mi)f Frf ^fluiniiiBT. iMi w A, n^Tj'Aifniiii 

nTonrdilV^TWI . -blydnrVi IMIri.lQri Fen- Vi R 

iiiiiFiuiF vpvTKR. nfUPin^, *(bi m, lVfl^^il^ 

^liihiErr-PtrFft, JI^Bk^, AiLlcll^n fiir J. \, la bqt4n of {hmmnrBl I'^ur-pw^^faL Unlai^ 
Umm^ m W MMmbf^ Mk .tlfki i|fab w Blv 

"^^HOitiW^t -llkf Hi J]B!fiiib*r/ UU-id tb- rM 
■r IMmC. UlHi Wmif nf £1 v#r Mnt. ■fftBiiiB, 

irnlffcrk iMrnB U HHW ar« rMulrrd lu |4m1(b llirtr 
tiLvbrii tirhmbt^irM aE nn'iat t.na iinFuni ljL>i;in- ihu li^a dEtiK 
nhL<f [hr B*Dl or Fpf^ KL'piljEid il Hi dnr^ nr Hi>l- 

1^.. 1 iKHifnr, jiul f*T^j IVIhf^iieu, J^L'iqK I^p wtttwy 
Tar rirUwIfd >i ntiprr, will t>|F IMfil in h^.lai^ tb[^ rali- 
MTll'.R. I'nVI 

I j"FF.:>tT(rvFR Fm mi 

E'F^ifd.*,ijEiriL r»liTiunB.i. 
AiiijItLanU muM lu^r hud ^■Ftv-ru-i-, 'i |i. s 

r.mFfKJHiti'irj^' ^((iFr^r Ba-larf \- _ _ 

a PFi'^Ira] «BiKr4neir fA UUiopapfaLir DnFEmunUil^ 

Hht njn^^tirwUi nni trr fVtaltlWt U lb<^ np; ■« 

• pTBHiibad purpoiB tmdtr tn^ uadttlDW. 

Mg^lTAVi niH^EinttF^. isfii, 
nUKT 111 I'v^ THt'HVmjKlk'iM, Uliai^E'Ui T*t\- 
■iJrEil U^ha-Atlhih HraM^. Eh-|vn nmt id ripbElr En- 
It FWUni^ CirdldhLfi pnIII Ik mvikml In whtnlt 
iLrrj^lvH* tip a 1.^ im|*t 1 1 1 vt flTuntlnBtlflti In h^U 
Jnwimr lulckBl*. C^niidaE*^ nnjn ttt-t l«i \*rm VM. 
li iw Muriti IlitPi H yi^n. iiF ap': -M) liitheimtk*; 

(5) rtlFr^ltloil, ftia11*b ™ii|iO«HL*m, and jirn-li vrLll^f; 
iTitl bdwlrm laHKliaur*, Xmi-h ft I>rniflt1 ; r t> d«nm- 
tuTT Pii-lHiirf- T*hr.r.». i hrmUjry. sJid blii]c*V ; i\i 
Tiibliir;it hlHf ftt- nb'li "rn'T-iHl ivFiTrtWf li> rnnfunlr 
i.ii.liUfV .■.■iiinlil.ir', i.rid4 ^lU^fl m- W^'ifl tninwlihira nf 
I HtMn.i'.liiisi nn.l l-id' iM-'i|ki^>^ nF l^reatTi'llttf aD ' 

ijHH In'briiN i.f nj|diF*i1 iMMorFr hir Bpl|Diil_ " 
Tb'' ■ULIVf'fi't nnrlkldir will ti4 
kEnn at B iTiHi isirni I lui luUrv oj 
uT ilx mnHvi br wJili lif ^Lnrtid 

w^Htii^ «i Clin T<<>t^ T>P pmlUvn 

4^1 niviit^ . cii#>ii^L« *Eii hfl Mtdfvd to ji^ 

-tai."r»iM)ii«f-'(NA''W'A a eW Ed frttt HbbI*^ and 
tnit litrtl^ IbfTmv' AirwFrdr>d tlf li^rd wft^ tb« 
rnrwi i^t apvLPF^ltttt. ai*eTTi*il lai'" " ^- 
Idnnaipnillr wmv^ajtA lu. Puhlit 
fvn\- flnl frtfiriil^ral ifTi, 
Errdtr et (iU Bwd, 

^^^n.llll^ J Wi HnidlilVAK. 

i:.^b^Ah'Ali-'^k^i>\V awl IkrkbiV, bi i p.i.'^ £ 
... mi>\V and IkrkbiV, Bi 

in nrow»di THEII P AT . B rif^i. p n,w t 1*.. ilT 
^ftjj^lhJfow»_hjai jlU Hcwwjipaw. rrtwp la, ' diH Kl 1^ dat«B RUflfldfhrdi HA^i Moluiiar'i Hi ^il-ftr -f^i well t^ui^LI^-d. 

Itt dVTiitilrv iHrtTliE. pVir j"^" Li^lrqC liFBlV mdt fif lilt i:ailb DfcCntMin a* alkuVr^ 

UtlMitEiim iibli.|i Hr^ wK Lu hu rcFVo^-vl b*|.LE ba *dd 
aL MalufJlJ at At t>lB^.v drf JiimLrUe. iMti h»iuih^ 
i4kW*d far aiinJutin tl IhiL tkvM ^liji b^iyn Jua tiLK^. 1^1 l#liii| AltPllLli Shidian, iiaa m, <^iP ft.. BrriF^. I'oat Urwi-lkBBU. flCil U-TEP 

"T'^i' .ivi"..d^"'^fl>'-' l-*i uJ kafi| ^Lll■. TffJ., UL 

1)tJ.fAW iL.tiS 4 M ^ii rtivh^ ajir^i lbi.,it ati.L lidii^ 
HI UbrkVv lJro«i. Druillial 'fi, Kir^ 

tjTn miiwi twSiSi iSriWi — 

WTl ■a4|nf . dif . _Ut Ut«wi ad IB — i.fTO^-rua>. ,.iy_^ M-h-CTT ^ n 

glH-TO IllUJ4'l.n.il l,DAI, rhi(ilrt"li.."nFLri m.ki il I 
I4|r. OiTFllAril >iit CiAl bit Hli?bi liirnau'^ . I 't"F™H lo Ckiri, 1. 

Vi] UiKM^^IkKil 

i.^ AHtion. Ih^l'ri tin. 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1320270 ni< 1 
Hi . - y XT' TKB StPygT !iIORNrVG lilUlJSi* fiaTRDAT. N'OTEMBfiH Mi Pttllu H a mln. •In. iM mint. bathi jvi t*i\ Kf^, 1 nnp., L II., . [II — . --™ — Anirdfl n, Tirtrtl Tjlf( 

"A fl'H^IU. llot.^ '^iW ™Hlr^ iMtV £ _ , 

L T fiMTT} )mii.=K^«|(w 1ic|^ rancr Hrtv. hi>( f to a. If^ 

'^'n^^^■^:. ' 1. rmnj. fum. I^TWKHd 
htltKimba-M, PlmiK, F'^ililinplm. ■■iTir lift lilrnlj 
rrt Sr.im- 1 \.T,t rr^iH. -Uindn. l.\il.MF4^>r XV flm LiVji TllE SOT At A toil' 

^nfh. IL TAIIU. rPin- f'n.k*<T« ^irvrRLn Id^^fhrnRWr. ir*tiU\ 

^r— 177 ^71^ ■' 

WIIW, . * «Bf l«rtir^u™ q )ljTii»i. l i linn .,, njtfl JuinH»iii l-l J ncr ImJit j i 

-, ^ T*l_.^, B11 Ply rijrrt. " ItHfjirf.. iUAl^ i. Vlhg-Mar 

ij^WtiBf trfiH. ih' gtlMi^. it. ' 'lim M^ . 1 ■■ ^-.^ . ..L-n -r^-iiS-mr^ V'liVi'l mil m iM. 
I ABOlTT ~ M* B, ^fH, • H<fcw» ^ W fcOhlW^lU ' i;^U^kri[km out.. Dwnw'W. ■ rw. ..L-nn. «.er 'W l^lkll^ «hi |>>TlhlW To 'C^'S^ lUnCHt- SrwUnHl, "in* 

VOLl Jhrniiaa SIX:^fBnlii:, t innni, i •^'SIlJ'?--'"™- « n™.. uii, ™, c twi huJ. itr.. nr. KwIm. (S*<i.iil 

iiiM TH.. ; •v' l li-nin-i— III4TC Put!"!." , lAilL , _.^„J'PiSXf.— fc Irf Lvnini.i:. SI 

i^'^aH«lw"i«ivt |4vli« in tflnm" mil (t^'fMiy 
TTliltecSDlj. -Yu i:tf." 

!«. i«. M. If.. 0.1 ...T^*iffi& ■UTillnj. Tm|r nin inrj 4^1 wrt^, nrrtunj, nr. 

pPRNTflKj.r. !tf..,L ntTf .""nriilrnlliS.lil »rh.. 
■* ilrnhi , .lii.ini; r:i.- ".|-.. ft i^Lrv..^.. in»TM>, b«lh. 
I'^'firq. [.■r,lr-,, I ir-. u.i« iM'ij iii"! hI^lt, ■PHrt'. ihrl f- Hijp. ^TiHtnr.pl. JM-, Jl.. aft. A 

^r,,- rSW.K~lln.i p'pHt (*«(■¥. h 

LADT iT^lrimr rhuirnrwhw biidwnd fsak. mall 
tmm, wlitiH Lri. or HcL-h 
iniWj ftr^ f«Pit fi*|it (rtni k'pnqfn. 3 TTH", irihlTll-. ., 

Hdcwaesr iw n k ■ ga,'ia''it:^ IgS ^ 
■ iijHiiJ*".tri.j'TJR-'Klu[.". Up« I AT mjv 
dnTfnff, 1H1 
■*■ r fTwA,. IhII, DrHUM.rDDiH. tit. W*^. iNih rklV rani, ^ Ik Jt- l4iilriY;t^ proil w« Uad, 

jUiiiftH'f.--Wi. fViH., 1 rriB., liH. ■ — " 

■ 1- riKUHli , , J-., L^,.,r,., ■plte^b^ II^UJ. ml cmai. u;,r.A; 

\nf(^(-|d*c«, 1*7 _nri '^wrt- _ 
- \ fir.' IhVf hllqr' 3'r.,'ktrth- iff*- NMotiE. - -Uod^ d"k! kkii'S ^JTtiiui 

Pitll. Ihr rXBRTiMElL 4 

d^twp, m 

O :i tf ■ roHH, iitH-hn, all r y i n i iti-». rrwl" l(h Iw 

A, nmniu v>u ui,, tw^ir* 1*^ AhTp Afmu Prn- j11 ll»r pHnilfv] f'ott^ffi il Iju lEFrfTirLJM- >'upn. r^rU*!' Ill Lrt 
iU. .ill^lUHflttATIltN Tiu 1 KrreliirrT. 
l77 nr*ir«>rH !..irJ, ■ ^if^i-l.^i 
_ . lB*Lir». iiillk. ,ixj(n, rnpp. 

IfhHl uhli-, ■•nii>_£l If^ mn, t-tjUJSifl-^ I 

inf. <|HTinr. rramt, ^lun, ■NhX.-, fnrv ■UAKfian HA VH ft' tTFH 

nTiRinTTn^ifH n.iT. 
UL^Mili^" a »iJ."i iBlrut<a ojUj trtm flT.rt. 

A. MIrASIT, 
T^lrphMv. !ia ^^taT^■lH^. LFranW* 

■< L^rzrihr arul llrwl (i^wtliE'vl 
mi'llisn" IICITKI. I*; i^^■;<Tlt^l..^H1■^. 
In ttm rmlnp 4if ih* lit fipihnt IIM^' ^ mnltlii ^^n^rv, 

T^rri.p. ^mm am |w* k^l , Iptwit 'J^ **"k. 
ii.-i'f l.li-ilsi, ViMnr 4 'A- ir 1 mrh Inf^ MrJiiw\ftC In 

I', r linH^i^iFjin ■firlr Ihr HiiiiV^. 

TlllT«.*iK J 0*>K ifi-^ Illl*h. A-rrtiii. 

4 |^m(rr »(rTH, r itj'. 

flll TlHlLvm ai I I'liBiA^KiLIf ilotfl, HC^ilnt 

lultlw Imt pml i-fid bllkl, tnnl< HHtfii A H>€lM ' MiW- tttlMHii' Wi^^ J* m ttfaljai. Ih Ml*- L. Cfff. Find jUiJu4li(' &imvT - 

>3 *t4T, Hv^trr.*iJW1. DNrlihm 'i| I'Zui iHfiKr:\ 
lrt, Uh ■rrr In |>||- BGHEHB^ 
IP ABROAD. - rl jh, E, FjT Mlknr Kill, in tbf Iwnl np Hm Htntiun 

iw- !(i«iiiiuih«i. 

*> ~ (W; 141% t *t»iiijuj,« i-im. 
m:*n»m. FHtitn niiw«i tix iin ■nmrn. . '* JUnarj, lief/. . \ ■ M 

1 lino JiTc Ml, -■ ^ ' 

*irr I* jv.,Tf - - ■kltl. k'llHHlWpr.. 

I ^l»r™m| vif.. i.\TlHK.H,T|r,S OTlll,,^ 

^•ip or L 

<j iMtULti ] ctLesmiw, mt. >mn *n * w < 

ISJ>rt!CAM* Of CTiltjgfaWl ttLnHMlEn m- i.<m ^i. 

^^^^ 1*0!!: 'rii in Kit'll. 

IMVKtfBE yAagEPr.iSR'.JWBLWfl UB <lfiN-. .4«H'>nrBtof.pai!™i*.-.« . 

ikMOLX'l ilAUt IP, "7?*?** 111 * WHIT. " 

|J^;^^-:ff^^„ 

[In- IIIM N>; lUi- r.( V. Lrnnli 

*l|t.<'tlfih l^inir r iintJi 

il Ihj _ 

' '" "i'™iiFsr'li 
.. til.. 

m ith., .T m.^ LotI %i HchiL Pj(liJvrk.ki ^hrharil Trtrikni 

rr-TiY AMI nisii-ir^iTFtv ri nsTffliicn. 

|[-n1 ohir |i*T L»lni[S»r rfwuiili. 
Ai^nlv Wn. UrnH^l. oti (ir«niui-^i 
PTFUf'^ UTT^KIi'i ""'f < ".. S tfj^n^-Dli^. ifltr. launrin', rt^., Itl Oili . 1 

AKI^KI ELD. -Uriel i-irrTAr;^ A mnjiifc ! 

liLiTMiinr, i-r±'.. Lit- .' . 

C»r>VTin\,-Elrk4i CTJrr iQI'- A tbMH^ IW,, «M t*n , 

Tula., RD >nH 317 A^ i^Hkld. EAl.lfAlX ^'n 
TftTI, tt*Jf\ I :^%fti.^Wt£fe? 

, tof - or KitfhT. Hffwr. 

1, lU 

rdrtP. ' it'iwv. rtiy., ill ii^L. i-nii rlv^r, 3 rvM'i'r 

*k, pi-vl nTilrrH Unff CtOIUJX l.LLBil. 
Itry Vf>. 1L ki-iil _ 
~r^' iTcnilr," % itnn-i h iip|wf, filll itlHL, I I 
n=RlT?ir 
mill' 'ItLvH' TVliW HUliMl, 
-fjtTli'i |»frirHl. 
ii ■hTi«M j-i. r»[-«fBrt. A jthI Hr*.. tliW^W pmI alni-tf fr. UJ^ C*,i.«.,v„K,i.ni- BP — —£54.^ : iil*my-i|i fjpiR inmLV 
¥1 IJIP i hi ilr., rfiftr., 
P'lhi I jV JU^iHi I.- Bi^i 

1 I IfcfTpliT pHrr tlnr | hjv' Ui. d<N r '-f H'td.' >wJI, Muhimi vtqiiuii^ l~oi[«ir, 4~ri»iTii. T^iiiV imi ftmi i^r^hiigiw- Apply W Wmft. 

1.1,. I* ".V-S'^lf- ! Tw^^tT>^-r.srnr^r?^;r:r»si^ 

liiiiiMU. at «iii«iliiMtint Maa. -7^- " 

J- TiiiHi- Tumrrr y.1 tf ilhM h ."l , iiru t^il'lt *(hi 
]IHir*l IIOlI.ILiM UfiTM KMw ] ^ V. I- W- wrni'.. k^p* ppht rtllfl Ikiw rtnr-rt, Ph TT Iffy, hf|:iit. bqiL vultw frwrtftg^. K. UrnkV- 

A«wft|. fftr VII,, MlhMW. r^liliui. r«,l4,. -urv.V. trii V LB; U M « u ViiUt — 

JftrtltTt TO miWATMrt. 
iriBt GaS^'KTI *fal«A all 
.. , ^, jm^ -aa .aq '1UAn*r aotiH 

^r»^ HJttHi err t'Ul^ia 

41,. hn,i4ivtii| til KAY AT DMX k'u W I>iv1 UATPH^ rKH, t Rrtck M4U^' nl 7 tnoiru, nhd 

ttit i-rtfivrtrhrtiLT*. TM-irih- ir»nr nnd uf-lft-datr la ill t**- | ( not liir hrtlWij*. iw-Bf iJ i . ■• irqiffi T.\<,i:. i WflTrHrJ, nwiT Til* 

rijui , nr. imn. irM Ita BTF Pirt, ^ 

■I iinnuLi^ rnwt •UrtloB.'^-llliM. ' ITIT | T>ICH. W. *MJCBH, *a^M+ M WIOimf^w r^__ 

[ii^^~L1i^ntf«iHDa^id, ilt. IMiiiwfip lEBf. i 

J.^ tVA>MiiKV Til Till hilT Rd'l m.K 1 J llTk. K-trrLlrm-h AT THF: SYDNEY nl \ii,n,iK,r. intlll. 

...«f..Mi*«HNfr inn, 

Jll **** Sfflt^irai.™ <rf TktiA]^^ 

wtll tpr mvlrri bf VP II Ihr PmI <iA^. fti Tr^rf- _ 

■Urn* bi« IV fian- rf wmiutlMi »e am Upf IV Jtriilp rif T 

■rtri- tlih timn, ohI bebn tutvlm in^ «■ I'hd of kbt Hunatint. lit 

t)» iiMf ^ taV^tHa^ Tlr Klll||-'il UirMiki hp J trim. BBI^IiHWOfiK FBOM NATUBB ' ' wita li tVilniawl' tnJ 1 mhi <3l PhfeUa ^kk^ 
Thf rolJCinlrv «|.|| In tr*J^ ift A 1^ . , 

It- iK**. r*M«i li iiMtillMl.. 3; ^^S** "" "* FAIR GIRLS AND GRAY HOBSE& WttH OTflll TEftU 
1^ WILT. If. ogiLTCl. DOT AND THE KANGABOO. 

Bl EniEL c replET. win • Jlluimiigna, r r iMonp ASOra AN-D BOBBBTSOX. PUltUSHEBS ASB BOOKSEUiES. rum Dt H llhlt Mh lUv ft ■vpfnVf. n». 

.U.FhFi> i-TilHKSfT .iTltTr«Wff. J.Pii 

_ ^i'^MHUTiWKALTil laP AL'mAUA 

roJIKilIlirEAl.TU tLlXtailAL^ Mitt umt4 uNTAm . n-ftirT u. e»e1W ia» 

«rr uLim t n i ij to M^Mlf*'! MlhHf WmBii* .IT n^ict:. Ifmia^ ' ~ 

, 'ttvH, a: t wjuwKF, 111 U. IVifni 
Mitd A4*w, h ltd. 

. hp J-iiH Ulrth, !■ u_ 

Vi'li iFi fikv. far Ht^Ict itrlaM 
th" IdVtdrl^ Ibr KIM, bj' Jot« PlirilaWt, k H. 
In 1'vi.ky Kiur. uitS'T (tl IrfydfmpHinBn iW NutTi Ai Y BOOK CLUB. T)w 1 ^intjilrrr Hiip.li) ^'i 
* . J, hltwL T< Stf. 
K«rlr K l.4rtiim. jiT 
4' IIUVtaM, IUbuiEk TJ* 6f tWjOf,- ;i, M.rj, |vi|«fir«^ 

■ Ipfdbrrf.ri, M XSl.\. W*!lTii| ■ rati JBnl4r^ tai, IM. llBi^fWlkl. RuBdl J. 
Wioi*. ftrrf rp™i»rp. 11. K 
H'^M-Tlrj. Tr].. 

Lj li(»ldirBrr, a ruciilip ftwl _ „ AnMfTi m ijif ^^n-'-tiTn HtntftanAT, 
•b*»th," nil Ik ^i Tiir- , nnvij-.s, ' VfitirK in iiff-^r fi^ii ihni imn pii«i*<"3 f> 

Aqltrif h.|iiii.r, HjHiIuJ. iltf lnyirwutP hmtintC rj^rrA,_pryrra\ Ihmt pboul rU (hwRdm. i^rttHrt im hrlttf Taken lv ^rta *Bd lAh^ltf 
lirvi, ill, hH. Vkll* HbtH tai miimU-wU tIM |^ I iliil onW, .1 

B""^(iV|>i Jl MTH>S. riTP.Mi. DKT. UO^AOIf, i l*^ - rtsLti... •rnTll^^ l-nHi. ^iiiiniiT and |C4 ^ 

i: ],,^vrlITl^^, iEH,rhar»inwi _ lUnj f4 nir roHHn, alt THDU' - 

fcabU., til flMii Ifll^nLp ... luldlnii 
>• l^xrk. Hm TiLlti, ET Itkm, -OtpJ 

Lm, pcMPadcm 1<i T)trr<. 
b-ndlr'. pt'hir', litirii iW TTBniAll.-'^hA, Ovtt,. nr. iNHv^-CHiL fMt.H T nu, It11., a11 <iM 
j tHiTO.— The OiBt.. ft msL, ill., ah (tfllc IH, w^l>r — 

:^ILllOI.Aa. Fnr^HTTrt, 

ri.lliKlrdl-il(r<r^l . I 

M. iliiitni. blur . t MnuDU, kH., k, 1aMI». "W. 
t Im.. «t ^^^ i.T.n.bh ;i 11*.. pulilr, rlnmr, Im'i mm 
fTn .^i.ii.... L^fh^ It lu.^. 1191 imtlchl'- A^plj wrt WAvmi. 4,pi rtni., murvi r..r « r. 
b^rir H1^Ar hi.^unil ttll| «i lusMimiisniirr, ». ■ lirr *| vtvk -.1,. ~ h.,Li, or «... ■'j:;^^ . pK::sr'."wrr'p.m^j;,7 flF^tThii^ hr^lc-ularp ud If 

ipplu ititi*. _ ■. A iSltii^ . 

■■ j ."- M^m . <wlw. fmII ivnji'i,. nAvrEii*i"nv,--TB l*< . _ . — _ .hllPW.ttTWl, Wa^i 

Pinll. C^LiiMp JurJ ^Ti* Im.'Virfl., ^ rma- iind <«rp», ar. Ir- 
' " " Br. i'HL, -I PWit. L., Ir, fi^, Ifc- 

^^41,,. (1 nnii «rd p.[| wKlDti n^F^l i 
._. _-.ntt, 5 fP'-M.. HL. la _pnnfi »». 
kiifTi. <.'atC 1> md. aikf e^i*. ■ - 4ut^. 5'* 

rum. Mnm)^. fO fmp, ml lAiM, In. r( i rrc Hi. 

t 7^ ..Ml M J"l iifflfDItil. HpmMP. *ph| an Pinl.rt 

.^ftr. Wl^lff!^ j]Ji>*'ntt-i;TlAMHi*ll.^ EUKAIII VLI ^TBEtT. 
IWf WWJMfcrtIt*. B^Mrt^ «»d nAfl4*t« AlfWIUHCdl.tL'lHI I'lr PllVffl- 

Tl*--, IM, a Bi*. hit, laim-i <«- btilltUrii «■ itafipkH "m arrBti^l ■.- il»e 

hfm. l#j|>ikl. 1( FJ!rH«l B. Armrtalft, b™i* nu Ih^ pfr-f^iwn, 'rwr JL tilnrli' 

vrPTUiV I rnhiTu. "huh. aci iuIti^ n4< nia, ff«a IhilUi. Khdrk rJgjiL, i^i. •nd JV'I'l Vinrf BaLba, 

t~iTHi:tll^. f^rml.Pil, TJ. r;ciT*(H -To It ! \f il HUlU VlMJi. I r»Mi. 

■ »*h, « TTiF nr-!ir.ne<v l*J!t*ff, t-l*^."!- * hilj. -.jL. iLrikn 1?V"^ lEninnlUtf' 
^ i.N 1 
I I*«l lOrt. 31 
. — '-Ctlr^NjliKlll. 1 Tl DtEii. I 

. iPhflrM ■ |iT |iii> n-"^ l*r. 
^I i; HFHinkkii. 
fM lOtelrlli.Him, Ofi^L Itiir.^AT AHl llJflf 

|]^» by- ■PTingTiiif al I Ifl4^miHf Ui mvi^ttiim^m, 

**ti^^ lLi^fiMi*Ori!i i^l.KMTiliOilt iliJ]> b* tl^'Bw: 
AXQUH ASH J^E$^^^ «0::C^iSTL£lll^ \SV,VA AND BOBEnT«oy, tJ9 CASTLKJtK^CH.STfiEET. ^ i'TTttVlmi'lV PnU^Jr ilM- rrnil nl IV PlwHnft; 

'^:;?xnsi- ™ "'i NEW UNIVEBSAli LIBRahT 

I .l» (In. WW lk« l™in.rJn~ « I ..JI r-l'"*- '™T;».»»fc-aBW-^'WgMr:«''*'WlMt i^bdJ,..!. 
il™ il»r till. d«.. „l Mm 1.^.. ^-.i^ mn K^fial T* sSET^ mMTiSEtSt*,- J .T^KTagifi,'; V 

^aakv fw C3««|Hi|t'^&WLip «l 

pWBijWWH.'Hr w* iCTHRHI 

^■mnrcu.Tii n.annatiii nm unruu. BOYCBOFT LIBRARY, a* Il h*r*hT i1r^ ^1 I bir* Ihka Amj 
pit RT™ltrm- tV flm-srw-fW^- 
fm'. tuir rlip KLF^Tln^ fiVK "WKlllWtM^ fll |lkth<ir«l.fl[l4 

■ i»,ii li^Hi. rtfTLp. ir* flti nvrt lift ____.„ 
*Bri h'-^M L M. t tsnxEiiBAaH-fiTHRrr, «llQbnFiit, mil n 14 
n tffl *: nr w tfl Br>1t. rtl*iEWE-h7- ■B'iJfrlNiW^. 
I Jkalhul Hi^L.'iU^.' r»H4TV- VliM OOCff . — 

^ 1.^ I. FT- inM^m AAKEHlrtWC 

IIAV j .^IJ.E-y ihrt L^t.. Ill rm-afm-i 
< %W>w ftH Jin MtwHa y. 

hir-iMllh 1 I,: HiilH't. ^Jifftll ^hJ-ii-t \-n itji.i.K-1" IT. <ia g«> fnv.fe «Eniii!i<:ii: J'^l- l;.Jil'^",J',iIXJBSfcr*l^ ilST 

r*. It imrrr-n-n. Etnhit. lij •iv^.Ou..t. _ ^ Wl^illl tUf B» »«• Wt™ « •"'^ 

. PiUi<r iB.k^.r. ,1 dl S«l'""". ™; y„ ^B„i«ii»^-lJiWWWlK.;il* «* I* 

irt^ I'j^, Iraiita L*mFT frr. t™™.Vf IBM, 

IIUHT.MN ilinKl'l IM1II KlllK. ■ T.iiM U»l.Wl:* iW;»»*j**^J»S^ 

{, h.> inr.1 II - .Thn I, .^^n. Il - lurr .4i|«...4^1TVllXEiiiUV, ltl« VHh IttT W^^I*-' 

"HtnMT'." I* liir hp4| Itllr wf^iti im, 

k.rj t.TT Vv*^ ywt4- 'IHOBT. m IfI*. L ^i. 'b.!!.!..*. j ., |^ RriHTA tl™ ■'ill "1* W ^^l^ 1'"' 

bl A tviLiI-, THvlnl : 1 ..-.^m T^f ..vp...h d.n' H Jawamn. IW. 

^I .Hl. I'lP^ .-m;?, tJ liiilirrJal _^t^j '' ■ | , ,|^. ^ y.il|»i. |K.! K*Wrlft|ll«« ..f r*.^WitM 

- . ... .... ^.uui.,. 

40 XliTTw -kpknpf^r I^Pr'IbUBt Bwtt i niiptrj ^iH he t^^^ Iyt thif mt n*^ 

i-hwitKrt tjti'.HiiH.awlLJ^ jM'.Jrtf^ -.W.Iffffh tm *»■ tea, l-in* I'-i-.l*.--' ^.-T^lru*ktBj-.riL.lBl)rJito« " TfP li^ liFT. inM^m AAKEHlrt *K H.ATH. 
t,H-i 1 lllta ilf^^TM' llft^i. IwrlwdlM •■iu.r^' ftrvtv 

faHTCi (in I- (ViMi J i^ ^ili mmfmlm #1*1^ t Hin^'liFlLL-. i 

riDTF. Wjti iiiiiiJ., in, J"?^! .*% *?' 

JI'EI-IUA. rW Mlt-i^uiiffl^. -. ^ ■I| | li i wW p ■* **fct' ■. 

ill 1 ^ 11 .tiK.J, V. M. I.. Jrc^H OB.... 

taiLffttili: ^HL^hiu C'f^Ufv KcMdnMv. UMw in fujr 

pwwtTi »d. t>.«st6*. ii. j fe-wth nj^fe ^ , 1 * uii-im .1 A' \wv Orftknwnvni fi-t llBlldrHflma 
^nd wb<i iN<Ti4 tp •■ ilv liaad i^^upUpI nalanlr \« 

I 

ivi miriuili fnm I ft(iui: sI:b itLitfk^i. 

hburtfl'i S^oar. H'- >i. Tlc-li^rr: f^tfp .i Hbue^i 
Rm i'liry: Juv I't^Lr. ii. H. UlI -ulL-Jinin . TtuiIi ^Ihiu^ 

M"l »H,i-m^vii| 4lMr1:>'k JJrreTi. Hrp, Hf^rr Ihjilmri'. Ir ILH+THTirvi irijpfini;. ri.njni'f* 
wtm v^mt^^^^^, llo^artl 0. HnnrtaL #'r>rti]n>- llnat^r, thavnl u Pbilirri^ fj^,- i 
UirwF-ii: 'r%r V:>ri]T< tL M1b4 Hnwlm; , H H-I'mkm: TlLr il^eu.n\ Uiivin^iw 
r Hncw 4 Hfidfn. 1^. M^Hi Albdonl: Hr. juj Hrf. 1 urHr-. Imken Wftln; fr^i 
Ccrrl 1 1. K.^f'i \tlir< , V*r\ Twatn ; H^ rvMt I hr ■a UN, £liihi- riljH. r^ Mintan; All ^ 

ndisl n»iiK IT. i 
I'Mn r^ly™ 
iif llHT.ni. Ifa4i 
iMU, r<T tJg pe< fir. HKBITECO ^'U'l; 1iiT''HB1AT XKOat. 
LOWKHT JlUBWfn«PT[0« IN THE WOUhV 

■llAiL AlUKBMBni FH BiJUVl 
BECENT BOOKS AT~ Ilr vi^Hi Rb. < BiJiuHA^^.- UV^ I... 
^tt4 Far farifiT piupowl Aw U*W t ItaTTHlirllV*- Tmjwm. Cfjff AM. fcHiTh^al -Wi^w Hinui * n'Sriln l ijfiHffl " eiiiurt.-H.rt™ N™ . . i»i;, vs. i.m.i.. i ,. »*tuS&t»!,^t* a?Jr.ii»!i w. *i 
I II ^rti^ ] 

IH Hit K(Tf i Wp*I*, t *df11r*lnfi- . I 

JTBVTWJl. -* rtrii Inr "»i^i V!** 
r . »l KipJ t airf _ 

rtrV ^LrilidtiTTT: I hrti-l^r iriv^ nVtr*- tkmf I 1i*tt rlil^ 4lp» rt^ 
((T Ihn lil- lW nf rWw Xf-nflw* till Hitl Ii 111. ™i "f 0^ 
L til* Ti.*W» 1.* I*« .'Tr.L 1.1* 

iinmir. ita ■■( J.nwfT. '* Tlw T^kli AkAX iMh' 14 lbHU.^-4.'Ai.W pttf 

tark .1 uv Mviln, tr * K naiiii ^ tr i 

b Ad. 

^ ...... ... ... if^^^j mi. TYJIKELL'8. 

Prmam Wllilc..=., liv p^i 2, 34 

; fj- .(lew^ait; I'," lis; ill. * .( k M 

AjHlrvv. Br™.. ; i.^ -■ ■ 

Tl.-r«.„ ut-.T"' "^-***!!:- Vj^' 1.*,- 

Hn. nKiiUi, ""SI.™" 

— — — "nw *mtlifr. * ml. r .rn.. .i.tf mi, tnjrt, Hmw on, - .»i"i« -".-^'>i»i"'i"",'''", 

-^.1 l^-hint . a iHlklMllia. i.«lW ■an... piB^irl r.inili'Jf». 
Kiwi .MIIK-^TKILLT TT ™ii.iii n"'"'"'.'.';! ■ iiiiiir. » iod ran.. J lul*™.. IN A (t*T; CWTTAOF. 
, . >tfm*^. ^'T^fe - A siwS 1' «n.W-5 -^^r r^'*- * Si.' i^uo 

4:let^ 4i[a i frt^r iHkMtE PAM- 

llir |>ftrli. ht<r\nt • 

irei-TH.^r. n*> i h"-,'!" 

ft «*»«. ii' ■ 

Thp AWTC 

PTFnrT rrni.T.T. 

'■■>ii,ni*r H" , llOTHF,. w*!f[i*A-lftI Tiro - ^"1-1:. . .->«i2j**^*r::?-^ 

"m. (i~J i.i-. i-irf- nm.'i. — r.»**.TIit>. ii.rr.,1, 

:'^™j»™--^J^'ilT,iilSJSu::.S^ O.WI iWh. n-Sihff. WASOtd 
dhi>bi. i*m*U''l Rwlliln* JtlTK. Ini nll^. 
T^pifi j:jl,»«HI!ATlL B l. IfcTK « 

X> uiA mil n>l 

MbH in*rfl' 
_ rcipt. ii^t 

i.Ww\'iiiiji''ii 

24 1 MiuuiT-nHid. vn. lljy 1 Wnnf f-^ffT *'.^ _ _. _ 

irio pjlmrT*L: i\ HffW Cfrrr.ifiF, (I r<Kini*. kHi, *■ f.^- 

- ' WEVt VrJ.A, t rr.nWI. dr., tS4 Ikftr 

■ -■ ' Bid pmumll, imli iv*!. it lldTHHini ii^r litlmi pt. ^. 

nitiW, rr™ la_fld to ^in, 1^1*!^!!^^*;- 

i/^Trtml rnUfAv BI1«W,_^^1*_«?Jl_T?^.. ..- 
— lB,f*.-V rtidfc, "U wnJ.H 

tTP-nt, 10 ™'0*- Hir. 1 ^OWUSIVST: litt, w »1E"»^ 
1-J I- yiifd. it<i1' 
j^Hi'Miir^vNti 
1^1 IIiJilH ...^i'Li. lu' HoOi B™. I'Oft, lltatrul nr. fltflHTrr 14 IrtJffi ■ Jk frna.L Wt. n™. rwTTii. ctM , „|„ .|hfr.._! Pilt 

Vl|. . fifrl 1 lliii'^] 

_ r». i*^nr, rftn; "iT,<n]. 

P)iii 

Ijfi t* rtn. ■ M1nJ.^r nl. SOTSUL UWV «f r^bm llkir HniiTP- 

Tb AMI <^ IMt lr«««» Ito UiUlr 
ttB U» h>M^ |t |<fc f,Ug : ^(in U 

Ip Uppd b M. 

TJBOTa fTTO wr "ALm^* 

THE |IH«>IIItP(E llOHmEDI-ATliU- IKVPFTAL. 
Jiin. #■ 41 lutd h pB^ii*. *4 'itn. 

t*Aminiin utA tv. i-fJ-, iw rhrMiwti utn all 

iCHCIIHni »v4My tlvihiti Mi II Matwii^. H ti%vt. 
tlffmM_ I fl^nriVl, tiy VILIl™. lwl»fm 

^ ^ r una. rinm-B PiifMPiLBiind; 

R^HR PAHOE'R. 
^Ohh Li«Btl A4|t1^ hr^ [<r~ i1j ~ntaim. *»T>d vf I 'PT it™ 

S^'^fe.'fia^^i^i^ftLB^i^p^ .._ 

f dlVrtfd. Pania iil WlHriif Cft1iM»ri|T. Ti H. I>y >aat lU ItoitttaA^ frf Ar 
I h Alt j>»p| A. U. 
. _ , .^tl ih* atxHr vTf i-lmirnimr ftl TVlfiF-VI.'H t.lIlH R V , tdl ilM HO 1 '••^ Mlt ^'.H-BT*(ET. 

.. iM 1 ' _ ~ ' 

TO FRIENDS ABROAD. 

,1^^ i.i WnnW. f*W V HfCfT F ^TFS .^HtHPimiXNT ^IF TiOoKLFTfl tMU LAHiM. PI Ri-J.i J*l ^Tn\].JV 

1 Ffir i^Kiw ill* ^y|Jfj^",J™,i\j'7 itsv iivMhiiv:u vm»iwnAHiii4 pn-n h^ifi Pi^vt» hf rvriitF^ is s 

tliknlHifiH hill: I imm, ttrunflj hMjbil In lirirCillHin ^lulouriil Frigili^r f v ju l T 
PiHt, Ir^ Lin-ii llril||i|, ti^ \\, 

POWT-r.VHD Al.BI .Mil. I'OKn AlllJ AI-Pcl'Ms. 
LAHJF !)TL>4-KM Jt V\ -<l'i:Vfin. Tn l|4»ij» J-Brt)J j.-n T. i i iWlK. 

FASCV ANU COMiV TOBTJ^AnLm. A|.L LAi m' V< n' I! l. rniS 
Atrxn^ltAUAN t>!ARlieii, 1007. 
ncRMHAL CPiCVtlieo rAMRiA,— tdqc ttritlf 4t *a*iiUhil for t^. iI i'. i,. he: \ n 

%i4iJ<n3p|tk and itPvrrlirF !WWf '9f ftmr^V^ tM iaa P '^t Qn-^w I" I'r1<'nir.' ii: II w>r iev,\ ihr^ 

TUBNEB ANB HENDERSON Lti^litatn SittLvMSf 1b< Pl«[^ fMmlAdLl^. Mt fttiT OFir h^fm 11 tMhIi urn ' :}ia daV ifilTfl^ pnmih n**« hp di^MfMH^ 
nP nip. HlrFiT^TT rtf iftf BtwnimlSmi. ; 
E^id.l Ihii firtih ■'i '»nt**tih»i' 

B'lHTtilftK liftiTl f-^! Ilflf fiLi'-^rffil DlTlrtaii fl* 

^rWrlPtl*-. 

pg«iiir>ywi!iLTH or xrBTW^iJi, 

|l1HI|iP'<in:A[.rH FJ.FI-TtHAl- AlTB. l*ftf J*M. r^iHAirfi . „_ , Thf n«T^h 4i| Ihr fkaflll!! fiam^.^' 

Ifch' Iri- OlfapApJ him- Tn*t.. CI Jbqukdtr vJ"*». UuudLAtii iIhI Bcp; TMt**; 
^^^Xi'^, tl iM BcMFkf-pl, TadiitFu, ripkJihi, HhMinii. U^Wnr TrtaAt. Otrtu .. , ,, «^«nl, 1*1. rvxl I 
Iniili4. n I , Rritiir. ■ ' ^ ^-TTJiVT-^iTlTT "TFFnrr" ' ? .^■f 
1 nilVr : IbllL I ._, ...IxamTIca^. 

fctfc 1^ Ihn lt fpmir*>IW- 

__ i' IKXTKI. ^ 

[i^maniKkl l0n. i!.T^rllrnl nlMn^ k*^ ilw wvpirtfw iHl prti" 
lirTn^m ITilftTihJMiiit wflk hku nwli BrtTM=1'f . Kma_ , ^- - _ _ . _ t^iff — , ■ : 

ribtllltI^ t«Trtllul P^Mitfy. ».nwi; r 
HlfcjgDJfEY. -. ._ -_ nP^SU IWr nal>«i4ea 

4nJr*. ■iIJmtKI IA, itdlt MftLa flTir liilr In any diailp itF l4-(Nli. ^fl^i md 

'I Tfail^firlfiBamH*^ l■^*tMI*t^nu^■ If#»i1 \*rttfm, 

I aid Hi OttfU^ Ja »ll ihUlfi. In Owi urf nudk !« 11 VN. 5?Ui^2*s:-'Ui_gf^^ 1^ kjU.-i»:r. ftHd diMp land nn : iLT, T--''. ■ 

;ia:. I.M«- mil „ . _ „ . J 

rivni'v m>KT.r ftF i 'i r^i., ^M nnn i^wiw. 
litt.L A i*iirhiSiri nrTTAi 

K^wCBh ^Ic-i ail 1***™***^' 

t!A^>:HirK knil cw.^PB tJfa* KM-. , 

" RfticWil. I rudiai. |il*H», 1?* 

;^ whirti '^.Li.i * ^v^r^ s 

ILAHUlvftH HtA Purlf. nil*,. h^i, "*»h J» 
■a.— IMtj«r. I omid yarn. 
i4l tkrtiCrid. WWT ftbnoV^-OotUVi 

, l&ii » nn»-H P^l r*"!' 'li.— fcfc. AA 

■ — — Ma-HnM, Tri-. WO. 
i.- kLl.. li iid I., 

I. iiJUc. W T«.. PUtlij »*.. 1^1 tftiii, ivt. ferk. Frti4»rf^ w ^^^^ pi.**, 4ri »Uf H ri*5 ^iLSlli^T IHETT. flBOITfB . ^.flHlKlwi H piit^fwt- li. «ti . VW . p l JIUL. tfl * mn 7. tri lo ^ 

III, .1.4 in.. 
r 1 I. t U 
HKUmiUMI!, 

Ljii£i^ jiom. [N Ai^JinAUA, 

Writ* fiw l-.nl qI ftflll. II u t It t ■MUTOMtH Of TP 

rift, lar pHf llnb vwlllk^ 
pirtit; d( vfttrr fut IrilAl X ■!)/ IMT. 
Ttiniip, fmn b |x-T da>, hvm U fei per vfch. 

A(ipjjr 

TIIR PRCKPBLRIOit t " ~ . Iliui^r-iurrt- IVfnanA *>Ulk Hovl* Uh. 

AHt uiKilnipJ limrl fiDtiUk Ibr mr^«fM<'i. 
Util C^d null* Hd fcrfifir Aatfea. 
ItHhk^r -Bid TriUTHt V«Rl* avidsllr ptvtUti ta. 
_.^i__ — DHvm il*. FkAlBf- >°*l^i ^"i^tf^ KITH 
?1 'T'™T.^~'J"?,i, 4,i. .11 K.m-wl. h^iT I 

iICSTSSnTlMST3Tiii~«>" i ■mhI Hi*.. .Im 
Un. EllJolt. (M- . 
« A T H ^ II !f If 
|10«AIT i O V I U HKAt»0lMI'fWgib7. . ._ rtHT^lAfl ACrOHWODATlDtf rOH VI 
Aa |dMJ ftimnm IThmhil 
HaRdr L« liaU>K, IWni. mJtH boatli 

Tri. i n y.jiiiiii._ Tl THiHjmA-^ rmt 

HicilfS^ I lllfhcLtf* ii Jl m M[\ Mimd^ Hir llfTrvnr^ 

IL _ti»T14'i HlJI. NtvhHTA. 

fevi BwifNl lhrnm.!,' ftlHi"HPiiii- 
in*f, -nip^fiP ti] romfkond vlih ' 
«ir OlrtFia livd FWll hHI . ^'If 

^IlatT^^^Ll.|l . f 'pllmtlr. I.. W., H-'.tfh-ni P 't. p VHi ip«i>iwl It hli l^i^liWT Ihr fhum" nnwril, 

HKPRPPF'n'iTiVT'.P Fi.f_ (.Itp *Vrt«*l ttirWfHi 
urarr j^\T\\y 

iillliv Ihr Fi FOB THE SOUL OF 

II, ::- 11.1. I'Jn^t' A ]ti>niii[:r o< iiji R A I A EL. Ii™^1.f. LPtlj rjrjnijii 
KlAf. T-npii^. SiiK i | El 

Pf.iTlitriJ. PnirM.q! f. .> li^ urf b Ii ' IHS^/^W*-*^."™,!*"™.'^^^^^^ FOR SENUlNli TO FRiKNUti ABROAft _ .. .. ._ ilirrqf bo IM^J wIil, Kl* at mjr '^llb*. I 

fiwi-iijp^. I*mwt. M il* iinfr ifc th* *T pf.nu, i i j 
-rtun j^if riiHi inri iflih- Pilar, I** h**^ »*fh* fl'rJn-'i , 
m ttie tnwn 1U1I. llw elan P'-nk 

mtkh It -iV tHnw rrt 1|M AvUrtlf ftf fivr irtfitLAK j ^ ' - 

RfKiftiiftff nok^ P^ <^ ^H4«m tiiT4«lfVi nr 
Viwi w»^p*r. , 

i^n. nflTTirAS. Li»r"Vfti«*i.. 

T J. Kn4uiL IP' ■ 1> KmAp. Ihillijprp' ~ " TMWTiwiim'^wii. rn^r 
f>n..L-. rirtjFi, ftTf-^<, y^i Pit inr rA Tr t T f; T 1 n K < 

PjlxwnV N'^-l, If*--"" ' ■m.'iirulT ^ i^'H'^^k. 

.k)4n«P4H '- IB"Tnilf PlTUV F* Im Itii- flpilr- 
^yml UrMllPW In *wninrfr LAti¥. Untiv 
FniBdink mih 
rij|UlTV*F Kin ff 
Ibi MplKHK^it,. 4. K 

if' 1 riiM. KoftAii Fii::[,^i''i.^ n*»niVF 

31 |p1fv i^U llrnlrd I'DiiBlpr n^rh. !• T"-^j!^i»r*^'- I i n-iW. r\a. 

I \ KWi (^<VT^ Inik« I-i 
■ tijp^l; nynt it IHr I- 
,alw£)«..U' nidify.:. 'All ' 

131 Itrit-itp-'F. nr iRohi mugd -frodi Bdad-I fct;, 
JT tiiii i«r KiiiF trmt. *wai miutft 

" fwn ppul IhT^Jrm. 
A, II, llA^ iDd MK, lib rMnu iKii 1 \n rfimw*™ "* 

rni,rv Ui^i hf I* pfipH * 

I- PUT* !| lii+|inrl-l*rt. 

'\ ^sriJ I r.nm. <4ifaiivr, i nr ml.F. ill Ei^H 
I L'yi lli^fii'-il ftATtn Hj.t.'iT^H. nr. ^TKjfl 
DKn. uli j; m.i < 
v.yfl^'ini.vTVF' ^■>i 

J. ih'i w w^hi iii.i I.I, in ii.'^i.ni H'l^,^* 
ruiiijiMii ^ihu.FnMi;MJ;>in imF^uuM* 
pad ni^tr., -m-'Ji^ 

Ikitr .^imlj. (J. T- I Hnwl^ j Wt^wr^tMk 

A(ni?fl.'irv Ulili-. kr*ii. ftBiF niF1llP«tt*lt.UM* 
hlpti' !Ui-|H^ %irtl«l. JVl**. 

l UWWiVHr Fllim'l 1'liA.nlM rBBJWi 

I « 0 i« ICuirrhpli. ^' fHMh^T -nii t 'tmrKT^iitn rh 
_^ ^ HUH VAl'DK HATPnfWHIl, 

uVUll |lT""ii[ltf;U Lffinkia. I lllfll fUB* r»*Tll-i-ll*Tlibrt». ^-wwr l»lu nbil Kim awHfli 
KlITillr HnH'J, wilh iti 1>rdniiB, and P*"-naiil-^wd I Hjifdw?. TVI.. rm. .. ... 

p^Trf p iiniHW.in tiiTid fJiK^lrU- "^tv IIEU. Wl^V It ffil^^lAKH. Whli* Ap' P^r*H. Pur tw frljW. PL-A.lt.. HrtiVl taiw, ■ 

H., t^yw., T |||iBi^>-4: — "Mh'M^Ium. rri>ri3 Venv- 
^t'*_!4iwl«i» (Mfr1rti>«» P-Hi,'^ 

M. «tip mill- Iw 

u lifc^llaiii Vy — . 

pmw tkli tui 1 will Fladl'f ntBnrF i«n or 
talpi fot ^Au wILlMit iihI ,1^111 mn tb" 

■ ■ ■ lii. thp ra^l^HVl I- I I Till 
I'lAllr ximi R 
h. hl.l 

l.'^^TPrt, „r. knTl>r I*™ ""."r. "^S ¥yi£ii^W,~Sir^lirT' la Vrtv I'iiiiii. ii-w.; ,7" rr-ti,iMi» ..n ™ - ■ 

, ^^wwmrj, I . „,.^.„ .. L_ .Mn> PM^> A IjIlt. (llil^ri H. 'rt ■" ' . .. -TC Tiniva rfiPilwBli 
, w li.ll.V.. llhl Cm. ^' , .^ M'l. Mill - • 

lif>)iLFfT:. linmni)! urw 

m™i|-* lirr-i. IMInl. , I . 

1 -,^■T t-i«M It I .I. . 1 1" * ' ".Mil's 

U K MlTtHH *cijH«I IIBP*»i; iiriPHfa.y.K. |n:>£ituM 
^ rtifip' i- *«.|T J. I'' 

IMInl, Kl«'« llrtW>J,tlITi>l«iti,7«i 
■■ - - — ' ¥T am.. lit(*i 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1320271 I'-i i:i„,J, 11.11 i-ii"'. «>• ' Jd 
,~iilni — Pf^?t^ £|Z til fMHj' fl-IH) DAbl.lM^ill HMT- 

bAl(Ll?inqi-|WT^ IB iiSnVlTwi-^-ti&'illi ( ™*! 
I.n. IJtrfwB. Intl. pn. I"**". M" "™ 

]» liil [nr .1.1. J. *. 

TH-, h:. , '^t* ■.'-'Jl-J^^jwe- 

ninfUH (iiu; iui.Liiiit. < **"™Hl!l''SC2: 

If iw. n. (iinnJt. 1 

" «•!( ijlt jmr, nril .'l." p„ 

-'^^^ — iri UtM m SIDNEY KORSiNO OTtt ALD. SATURDAY. XOyEMBER , 1 M 

MB-. 1"^ S-f^^-iBE 10, 1900. SStiCr ftriKli^ ^^^^ __ VT.^nL.t. 

TrhBlllI lll^^piP J.'lill. lll l^Jt-FU^r 

.!,[<« tn 9U- 

iifnrtfthlr nrl 

frntMrHpfTi, 

vpHifFiH-i. Iirife wIn&iiT. imt iinfl l«"r •uti in. 

, ,JlNli». ^, ISJUmi BnT™ir^ n»r tnm Pi tern' rtTPH . ■ 

'■ ■" " Fii &«d irTdrt. S roenf^v kiiJ-bHi, aniI 

'[HTP, H«|inni, «i^n'4vp l>ub«ur vJrW. 
,■ ■^r-Pk. [i-ftSf 

^^i'>l^r^■■^■^^ p-ii^vT 

Mill, ll-i-,.. I r^ifni. fiHllifMinlit ImrtJrf rtf- 

:1 n.il.lf ir^'MFC, Hfnt ]«■ «it Jn^. -Wfrt. N-7ril 

44V|!VJUtVt a\y fT\w Iffejin iihA IahtV— 
'lUiti^vfiir^ P^tliiH), • iwma, k3tf7!;i1l«' 
Ii'i4w4< fari. 

'I* ViSr'H*' iii iir4Tiit or [iftF, hii<ir ■ wtT Tb*** 

IH«irHT!ffl,I.B(TErJ. IWTATEP MAVAOED. 

If lBlj!>: jihl r:i^li.l\'h IIHA\: II, 
1 iniJtf^NH Pli|?JT Alll AI>|-, 

4^.,H T. ir^i..-.n.._^.. h tni y.B. _ 

BPrn ilTiiv ic.cir kur»hUH'4 ■t^»:=P;n3ih;^ 

rVi;ry nirnvriili ui r A|i],ly *init. Ita.VWfTL'l Ttwrn^MJ, )4i 

t T*H*|H l>itl TWHIi*, *J l-*>tMi™, t'TVinlli ■CJSulS' S^ ' 

ill griul mrt^ak*., TKhlNll tZmui^ 

TvIBEISl^UEiF^iiiriliri 

J.'^ HOUR, at Rariyi ftwJWi "'"T""i.:*:<t™L X -■• — iT- ^ nrJlW^U, X. _-. rwr^ r-r r ' '-- HI lid UT. Ill lil' k n.nli KillMi liailnL »J air J"^,;"!. „ lit ihmti'i; iiiiioi^iEaT. 

'(O I.KT OX LUSO LltUfl- 

IDa fist riUlLY imnENIi! HI 1-tT. 

_ . . . p^^LlohTunin. 11 "'"I- 

JJ kir., Uijiidfv, [iilliri^iMt, i-Im ii» tHkn, « Until 1 . Wftr . - :-.VVNs!L felth, MMir, Ullfl. 11a 1 1 H. iMlh. Vtipfor, nil*. liW.T mmitrf. Ill 
rvivailT, Ilirnt-itnEL— Hopr, d P(HM^, Mfc] *= 
Il.TINi I. ('p..»i'l»u' - llouin »■ * i ' ■■■■■iili'. .Ill i.<ii:inViJM.JilL SEilJjUini JtfB, 
' nnkM"!! iirniE. ia nMUK-vntw.f.T, li. *'* ysi ■ I" ! ■■. , ,,n.}yhiii.,rt]rilwt |ii ■ -^^ * l-ri'i' ri> ^ hinFKii, aII <^li\rt1kQrei, • 

TT"™', J.I.S. ■;^..Mi< "l.lfii'"i hnilBi.iu.. T> I. 1 1 h K ill 1 l! H k S T I T f. 

^\ inn- . ■ rTf,' ui-\r 1^ jii'i- *'Tk . LBi\Ar ij«if:«i 'V^e m ptitih^, 

IiiifL^. I'. . ^ if^^^l^filt limii^ . 1^1 rlH -iFi'i-T. _ I |.\ ^JltHT'l l-Att^ liUlinj. Hi'liiir t i.^.n... Ii*!!. LIf.. iL^rtH. 1 TO l-RT OR Fn« ftUJE. mvrt-ilTfeKJtr. -hmML Tli«imilSI>Tltll[li;uHfJl T Ik m* «l.-PEfllOlt 
mm UMDI SINJ NK*UL1t;:,Al(: AWSi ■ST" biaitno DKjtiun >i)mati. rni>« tip stmt:, 

nsv, naiiiiis RMiiii;-.! . , „__... 
misci iiiU,, tENAXUiiiii. II ni-LKi-nos 
iSnJi, t BKiiiiiidlii, w. ••"■[. «"! "i!t"™^. 
•«Wii-i«ii.;^'l'^™^'r^,^ffii^^ 
jgATTH ROD&, .VJTP PirnVFJ*^ LTD, , 
twi >imI): (n tb- 

ttAirmrv >nii wentkh-s ri iii'hki: t^y* sortii ilw 
Ftrnvi^v, ^F1 tHiU. hiv, flM -r, n. ■ 

' ■ — iir-H. Ill [-ii i>. f>iH4>|ii4 tei t.RT. 

F;iimHivf:vTLLi:, _ _ __ 
J Ui., ■ii'i ^11 < imv., rrtl. rwit. 1i», :ir ]^i^ lllll■a■^l■ 
>lM]Lkl.-m■tl^ 'r^fTt ii;^>. 

Nil infh.>n, Urvr Im !^ti<I, ^jntiT. 
M'K Hithr, C ftiLtk. ^UlEiHI: i* fftf Kul-r, U'niu 
]|. E, A|!ISTnpr,__* i1., (JrrwIiM; r.r_Sii'l tLiv._K:*;;:2J i 
T?M^5((Sfr~PA^' - ■fiKT.il'EJ]: TAH iIkLj ^IKHll^^:^^ 
Tj t<a,t(. A, nWJir., AlUJu -i. Mml .<|i , .,M>L'ilJ»r»irN 

UMhmtta ' f«nti 

— ijii-tNNl fHK Sr.- 

rllHUi l!. mtMinlnj 

-■ Iff inu-*rrft; mni fill oTLlurfl, Inili. US* 

HU'llTwt piii(\jHii>;ii vmtljt eS^Mai-mi. ihujiwx, Him, n.f.ii. ii'i ■ hCfllTI'r.ii ■■ iri^r.. m im.' i-.aii, riLin". 

.i^t-s i»:n hmiuksct:* ) sTrtiif>j<, pmi k'.liikuiiiiikh. 

. -tiniT-H. 4 MM, IKIWHICMT l-feOfJtKTIIU lb XU^ ni:HrlIU 
1,11 ]iNiHnn7 

.-11.11 iiiM.i. iiWiii iiitsirif«:rr, 
rn^piSiiTO ■lli' 4 laid «il ; *iT*, fti™lr 
PiVi-riiii Li Jiir iMiTiiiJ^n TMRnruHm t 

iriMwS^M.V f Vvisiin. Ill 111 drt.ll. •na 1 

II,. r.h Ih' .irmiLiti-Hl. 

ivjK iviU'uTi'is mill]- 
MA«'^lt*ll. 

rt.p.o. ASn DEiirHTEIl, t'ETTf^TPlKi: ■- M, aJL-mjU "liBl *^>-. Bn|Ml-«l«*l, 

TTffFHETTw- ttP.Or. 

u^f i M 1 lllll^' ~ 

l>ct^|i«^ t\r+flJ.b«l HMldifBrt, II t»N*H« 
nnt ilikiii ur ^rti,, ra rTiUim, rmi » ''^J* 
PfIbHimIm nnly ■iipl.v tj l^ttwi tfc-lw^i aTOoSma! 

LK ¥[ll1|[)K\t 
- grwnili. 111 KLJ.I^UA, 4 "wi-LRtli' niai- m Fltt-Mj*rt ,_ 
-ViUa kJi^ iruDuls tnsis itAtiwi. - - . . 
itil.aUil[tI wi'Sf 'i*"i JJili*« 

jpii-] di-^NI vplrr. «M -Ht W*tn 4:ti6W;1«l ■ , IW ^Wj 

U^bt, llTi iwr jiiAIiUIh wtlh ■iptlufi if pii»Ww^ 

ktU^Ktti 

^ __ JlU^t. Ll'.JlijT-hlw i;o*t., *f«fT c«rrt'i I; tirniiM^ip'f . TTTW.lOTTi ■ hlL,, ljiir.j..-t'.r., iwMt lE.ilim. 4 rp*. -Ll I,.. B bII. li..rl I., IIIM- ' "'^'■'Sl'iS ■ 

Li nmu. ilinwri, tut, mrtkw. ill cm¥, i_lt>J » 1^* ftir^ , - .... firtprr 

SlIS Tm- lyi-i, ni** fottMjrt. .... jJIIJIY.-lkt,-Ti ■i^Dtf, I 
'biiTi ml pHinli##. _ 

H.ILlll' ^ ^ V"!". Ill ■lijroirTiHTHtKBMs. Li; pirr-ftinr. 
ffl'TTn nrnrmriw"" riM^, imrtipt prn nrBn.riwT 'i^ 
..™pp«.«j«^ O KwHM. win m wn ™ *, ■it » IP p 7 I J r 

NH'iHWTl S[ — ^ — - 
Tim •■Hi nmiie, ^ ■oib, 

*'rT^li'w«*'lf. 1^ iMKlriT. wp-lft^l■t■ hulldlnir. "1** h-V-, Mini lii^twui i>.i*4l..it. » 

^4.'li, ■pL^n^.l ^lun."' 
frtACflif. (Ill It . 

Kl|-il4Pll. H U.wrr rtCM^I. ilU'. 
r EhK; pmAJ^r buJiw^ wlwl.*.. 

L (tniHvim In Hit 
'^"rnau^As'TpatimPr, 

C m'M. ■' T<i»*i»H- 

"^^Ht^^^Xi, ,„ ,„„ ,„1 lulu. 

Tiir, wtw, iF™r flip 

[J™* UIWIUHT. ^ ,^ 

™«»_Du-. y*. SJP*9ta: 

BIMD 

oi-tTti Ai-AUT rnmi tvic i 

AL'Btl.MIEB lis KlSa'l 

ip(i iiHn i.ii uctm . — --- ^_ 

AT TiiK MLAtriTPUl. IIUMlMf 

■or /ut _.„ 
t^MMm T mn. Iwlfef&nfn. i lUWs. I: AU nTB flMtjjlTijf H*liMifil barb. Ul^rl. KuBtW-F. if I*-- Da !or_t*nr. ^kAi\ Uvl', ^ivhihI T'ill IS L^uiLtL nmr 

■imdBt!tfl^.»*P--T.- LK, i*^.f:titjWlrf*- IwiW.mspuii. -niLi>Mi::l3I!L 

; RMlil.' p-tiiB, Kfrv Jt*miM tltJSL 
Li'Th n-HI £^Jt^llli■1l Hov, I Jtit^uq, , ffUjr^^ li 

lMl:Mm'ril H^N LET. tor -"tfl^rtrtm-. . 

i-.-.i 11.-. 1. .ml Ur^r^.j^mm.M9 Hfll-l- flRUjl iT ijV. MjuLt r^i- 'iffh-r. 

TntKE^tl^TKiJ-PT, AwLp PEiiPTr L'Ati TM 'gn SK CO., ttf -T < : CMBV 114* PlUiB. 
_ ~ t (., b.. k., 
IT in. w^k. J. W. Ci-B^, UiA Mlt*t^ «"»^"^ g;. g< ;NT,.'^- ir„'^g^ Hg 'rt ("t^J^^^U i "1"-. M T'i- ^-1 ' "^ 

t]fTUlkkUOirtu.-liW«B Vrip 1*1 Cl*PLliilPr f» l^*^ 
W yi^lafc Ewrtbim, nWi f-i*. H«Mjgf 

WAViLK1ibl.-i>lWl^i.~4 n . b-iii. Lfip , ijm. 

«kEfT Hk«VrillJf*CT, t«>4 "» I*hIh «*V rilMlM* 

rrun riiiLiiro^otywTOU M* Pfrj _ 

HV. n»™^ loSll hwip if»y* — 

Jlut ttofonj Jkl V ri'iiiTitfid. nrt. j**rtl MBit, 

^lilJ^IH ajal t^t.^ t Ji-Tjuf jlii m. W i ntUj*^ 

I TirtrnTiipL I'iVk An<l rrjim. WAJ.T1 

i-fj., 4^ij44r-«lre«t, iVHtUri. 
YyOOLLAllftA, fliiM il. sn-tr pom It 

1 fit. rmiS HI. Mil WBht. m pi"- jflSir U tmrn. d«i. ILK. fB,< ^v_>il ■• 

** ir-mr> i;i:n*i, 

IHJITT ■. *I.L. II'hUI'* 
l.rLnill-Ui'il I'M 43 \ilSQ 

^m*. /iJTV. T^ ivv 

^ 111 i riHirt 
HKST, f^A «4l 

Tft lUtf^ll Elft(W.. lHl_rUWtTM+. 
r^^i KiiirpT-l, .-l i^ Ih) o,j.,i^T*i.' lUliLili ... , „ „ 
I * nmnH". ■mhlHIi, IrtSllTDiUn. ,--n(H:i, rli . IU!>Tl'*'"- 

" L.- Ijp l.lT W1Tt. 

\Ti: ^ J ■l|,.%ltKVfK.ilT[tFrT. V.\ 1iVi. Jr-|-«r™ !lHrT»r\p[»it| ii^BTli iTn^L ItrrrjfvJ*; , 

l^lmliiiiii. i:4iuffi' RMHr.i, 

jfriiiJililn. \pp^y ^ j i* H> illhi t , . . . 

■ AiliffrlU, ^r[« tttpnppl. tlfft^OK 

" BM, r.irr 4iidi ^F".p s^ w mmiw^^ 'i^y _ 

;r i I'l a '^^"v^ '''hot&w^ ^^a ', rnni l^iin, -^U fiini , Ik numtlii 
DiiRLiVQ miTiT - niml-rj RrtiJ- Pir. 

7 boJrOumN Ull ill iacLL EDWDiaurj. ii r u 

TiiFifUlii. t*r|j- i^jormiMn. iMJ 
IfKUTB.^L B\Y -De^ UUILlir i lltljlW rma.. I 

tinlHHiM, III tiftslMi liB^ *IrJ «Ut}«7, 

S or a incHLilip. 
yWH.^^:.— Dr^ i'APnlt^ Rai., 3 UUi>t|-rflK., f bi-^ 

mmit, ttrJea, well liErnywd IhrwifbMII^ tw U 

■HiDtlil LIT l^fliC'r, ^1 tut} 

HIPEn. -(■■iin- HACrh^Uc V(pin.- D»L lUi., 1 
rilllBff tnii,., i lirilrjiu., liid iAh^ l»rdl#. tSr^f 

,IHjl3jTi--fW- Wii riiitf, 1 ^Rbv«Hi k 
imttiH. r^lllfli^ 

4 TfiiT ITBPHU, n inEicM Bt. 
( i.E'nn, - miffi l jpj IJ. . Wnallihi 

T tTl.K\%: mil !< 
- Elf ^. i-'iriM I l.iil:, t- 

frtE OF lfYT>\V,\ 'ft rHOlfHiflT 

EftflM IlilET.V r*t IWtT. Irr AlimT OlfT Vf^R. TPl R 
i>,C, nViSY.R'H .UK^rr TBOH TIIE f uHUt^^ 

I AT WOOl.L.innA. 

htClfWEVn iiiiMiC IIh niHSrrm jt>.A Tjittfi'. i4^1l 
Mp4w,-ii ^i:. Ill iTH. ir.in .: ui-nv i^' I' iM^H.^UJi .hi> ' IL r> .A* M I - . ^ p i , :iflH'.. tTt LhI <f iipli. 
I I'liTimn av.-'l HI-h bi, K^i- l^p 
lltfli, r* rlir-. lit. tpaJ, ^l** T-^ 

Ei;i((_-'flklHH.V ht: ITiLHi' ■ twiip, ri Pr.-.. -i;^^ ' 

^««.>^imWl Mth ^ 
iMHfc-WntHiv ivuiiflitu- yit. 

.■Ia^,-i(.>*r . IWlM^iVi-ii . 1. 
bmf tad Tl■.^l■r*,, EHkMU' Hi T Hi 
■tuf t3>d rwiil|i|ii, I'liuii'i ■■III Amk 1''PTj'^^'!i.'-_T ^lj ^7^]^:. ''1^ 
iiliiirti*[j| " u 

Eirf STii\ ill] P^^^l, H 
, .yolti^r -"iii-iTiir u «nc ^ TUtU-fliiirK of I lUtl. lfni»lr^ Pijil ll"|.|.i . . ij'tiHTJ, S.frrhiJ. VL tJ.Tj-H m Mil, »Jr<ua-rt| " 8' 

frtiAVuEr^l, I4l - .AfI. Ii«i«i 
lYiiipcr, tait 
Hj^I'IpI 1 V'«'N'J.4..'^im 4 li'Til.p ftl-rflj' HitWb 

I r, FiiTib'fTi ibmiinh. ^1 Jyowm an4 4 
In t""^ pihI 'pn-hil <nuLtt wnJiil Bfti^Pt 

I I ri K »L|A^ ^mehpTThT; » lluriHill-HFm'i. -HwIE, nullity KMUildBV t l«*ii LJt'-h*™. icvppw. *Ui 

<asmj3SSSSBC»r^ — p-iTiiEirsfRnfr^ drj, urtijnin »imi . iM IHi, Wi ~V||JV Wilinniii*! -At J*»" ^ ^SSL T ifafcllT* -ii^ Ih^- ^ ^ ■ 1*1 Toon 
ll-i 
nrrTAOE. i ™i»". .^if'^-j"** 

•wiipii' In ■rml.lM.clH.I, IH I <.ll»ll T. , _ 

U|_PltW*J«lt_ IHT, . 

PU«k- -"<™'";^|J0;, MO.. RbKOVATtbli. REST Lfia tar 

riii:irrtSfiti)H^4^i?itftS7^t>^Si*wrt. 
iDPitMn-*! 
lalrliNPT tkiKiA, i'RiML, IIIM ft t > yi J L^. ™ 

IlKTI^liSllAII. <i BnN fr i|rrrt.l-brtjirtwd IMi«*S ^IliptKAPII**^^ 0Li3 4.\,S, jri Lh-itJI^bI i^ukimu CliaiMill'll 

Uireum«™E L. bHL .Ulc, T«ii iJa ^M. m till ut ir, ""^M^. 3J" Pll*. 1«wa, fi 

Ha aWT- ... . 

HUbitAh .-flfii^KjlF t l)TTA<J A bULu 

iTiiH rmiu Imm, r-mrtff, dlnW, 4kB*lBfi 1 FurtubM lotliitr, B null iin*! ■!!»■«. 

v.. hMTt>*IJ' iHrii. I mfri. trTrm IVPfT. IflT- 

1«wa, fmiL Ifm, Lm mc hi IS frv**>5» ich p|p. 

rtiiii^iplii^ dn^ Vaaln Pirwta, JjiCllilHitLilffiiT mlai -{inl^n 1 RmlWiS^ 
^ 4£ijii^bta| 111 Avp fnandp ^ 11 u'., 

J. v*f9., rEr.. UT PR, Wlr 
rfiflH. Lit., iTHl ill nfci**. "Hi JCH |i,*. UL'iat; j._ 

m El" inri rri., IKr P0«^«tw4: utri Humun. pOTTN ItJIVT. NORfiifV. 

VfOMlAV -EtAK\IA, mUT*llV IfcWiiD.-**!! mi iTlllllOWmi riMILT I 

irU. ii'lB'^'*, WW"'. i»imunnit lurlmur ilpurtU rrpl iiTJ J _ _ -r Piri.PYi^ pj^uw, linidri iLh'i'hfni, 
iauiUrv. vrraadjili. 
c tftin. A|Vlj T9 

p^'f-i-lumlwr*, 

Tu Jj:f. 

(■t.-torr.viiK, 9 fUlt., uBLj 1 
I. ir* tfJ fi' vu'vi^- 

IILl;!! UI it hdJ ('O., ShS iJ«<>rtr'*[r»( ., w .4. mlL. ant p*iniK7i 
d>lrT. hup U*(«4*. Md, 

T^HAtt&l^t^ ulEliWr^ricEi ;;;.; 111.3 il^t.KLnai ""|(^™'tRMHJv''.nill 
— rLiUb.. 1 ItkJilSi:^. ^ flAiLWA\ l!lT.\T]l)>. nc ilt_ 

An'ir^fi^hpit'liiFr'i^ 'i' Li.^i>Fii:ii^'9TSEJirr. lr|i I I II ' , _ ii^i:i:Lr( RMji^Li>^i* ihnhj: is 

i*qtsnic.-iri»fti* wp(Ti, tt#hiHi. rtH-, rem n p*- 

fly Jl j^tVm r'.'iRlHA'K. t!M riM-PtwH. ■Jwll 

■■ ■ ■ irtiT bhlEriFV »Tl[* ilT^fl 

Jlji^ T' .l.i.^EJ_M^r.iiit,_hvi3r''> 
_ 1.t51'flLri:r"fr"!^^i"i i'>n"FiR*ri.^H "TTMOrii flOHE. M^lirFlft ^^-hrn 

:=mmi jltUfW nni., uNphiiK, [.^i»i iVi^ .fill Tlir-hJ, T^JITE.: ' IM 

, u .1^..^^^^^^ ,.afll"mi. .ill |« ^ -'iicLHOKE. BILCT.ilY.RoM. i'.V.STry, R^WTOJiVK. 

TV^iTttP rfimiAK, THi: Hill iT^Wti W RE 

■t«^ Huns.-- Air iMiWkil, r wPSKn i.i' ^^:tl■^Ts \ J^HiEiur: 

I El^H>h8 Trill EE I 
KlK^T >hF PliTfr rnNirtii 
Ehw |iiir1 J('LiLir> ii|i]-1jr I 

If itMitfT THE Binr, 

I liLrii, «]] ivrti hdiiLJioJ, 

' I cTiimm^, A|i|i3.r ~d^J|ditfal 

iim* jii^Fitiiiioiii- 
'biriiijni 
j VHTA-WIUiKT.-lwrrAUlii JILjOMPi LFe^IhiIh ti. ^'-lLljJLi H' 
n.rRn, IM Vnr^-.P iii' ^t^VlJ^^,lLil:, i,iinii II -ir.'f'. ■ ^iiw Varfrti^ Pirt 

|hL HiL thh riiii- 1!i.H'*K. '1 ti'ft'-' M.T MMfn* 

^b|lL^tm ^|. -.r>ii luilli l.'tilu-n. W^lt rvrfj rtt^V., 
FbA.Oiiilv .-^ Lii1. 

KHi; HEMJ^IJJ l^, ki.iTPii|'h-Pi|i| Hlf t^'^i S ipnihiiil' 
Hfm; t;t.tliTi. flilij -rth-^. iiit,rfj]innv tlj^, fiiCHi 

iJhLi rr^iutiL, >'nr Tt^fl,'* ll'^J^..!|>;■^^W■.*^**- 
|AWt)i;V ^^1.1..^ i.'lil^W^AStp^:.! 
^ (rtrtn tfef- Jiirir^1im~-«|iS^ imTJ*^>f2^ 

PUT. ■iT.i.irH, lull, liuH(v"'Hl'NHti SaUtir)-, t\f-, 
TttiE »- MiMl r.i Ifi., 
■tUT nMUhl' -^i-.i-inivf DiH^fli-J fiiTTirff: 

- li.iH, UlLi, hllilii'iP. Lihi JUbiAiH it^ [ii-r JU1LIL1I1. K|ii>Jjr ilUUEHi' vnkk 4f tlx- PluL-luB, ^^tll_ . ii!m«i ■•^ 'f^'' m™ii"Hiiiii, f^mtlj tkw p«i|»Tij 
ILAlUllK aaJ UMlmrfi Ifi I'LLl-iCi^ 

FirpMiQijdii, ■" >i|VsTllni BlLr. 

Ph'Ky |l.-i*Eii»U kiUTTAIJE. bi I loiiii 

JEd PinnJ^L IPLHwrk, Fit^liPi* -nJ <.iij.i- "^iilLp 

EVjUlAAllLtlS'a AOG^il Li;i^L»i<. ^h-A". M>^E 

rMtut, I>li«.'>l. BtWiitl.: «iAkls 

I iSv, PlUh^'li r, i.r \ ^JllKJti.KV. 

klifl I 

^ Ikn. 11...U ) I'lHiriJtfWlKHU, Kfoawsctr. 

t.-«]]r^4tnH>U 4-:v(llhjfrib| Y Ittir rAoni 

Bf'ii,*.'jRiiir4»aftttHE*:..;>f**:*j^ ««■ 

17 Ti-ift^MHuaibffii Hni] iWi-r. (JUOVlfUN UEIUEfTH. 7iv n,l#rp Kniiir«irr aI E li^ blr d. JI . 
iPMm Irii'lu.lra hllpihy. l^«'lnR, UHli 

I.IF1, rl Iti'i^rri ■ ii^r E>n'<:i-|][B-'r[AnL Wtfl.HHm, 'i^ illi- ,-rn1. IlLU fth' 1 l*onn, btlh, 

Ii^iIm !■. 1 . .. I.;, 
Rfir Jiiil III', t LI.IMJ, ujM «| hhr I'jhb, in 

b(»Jr*ii. (m,.|it4^|, i pHwM, tli'.i *1t-. Tmt IM. 

ALLtUK AXD CO., 
* fitmiit-smrhrr, roki^i jnmo'f {i^htp trnmi 

1*V' T-i Si, :li H ..ifrl^ M . 

'nlH: *t- CkjttJiiifs' -I riiH,riMilutn. L 
\ypy w. PL T. hdJil, PP\ rl1L-«<. A|i|iii i'Kkrj.Ti .^i. 

D.^9|LilM>ni lUI.- 1 •■ILTI,, btrmt^ blHhr 

v-.A,.- ]..i.l.i..ik. ii^-, ; 

■[ki nT>"T: I fi.. Uii. : 

Lh'l, IHiiUU'. t n^HM, 
P t.l. TUr<iP.iv nun ^pwt tt.- 

A ■HMdoIHa will niri^Lah.il 
ilUSH DfPP Oft-. ™ U-.itt «"'i . 

p^. , 1^,, ( . «Hl ud. ATn. 
H FK.. abJ J., 4(1:.' 

r. Lifiniv. 
^ POU T nmf-E -pn I I Jill 

t>h"(|I.KV UlLt. 
nil i:fllrn. tili r 
niu, ifPi-: 11^ Cili 

Vh'KHAS. niiAi: >K}H<^). t[Mt} 

<'.,.inM. Il.l|:1. fclTllwTI. lUdbHIj 

Iflfik+i. w-vf ippin, hfll it tt- ,. !. ^ 
iMO^Pi^Ni n.^li'^'l^iL^H RKiMX-frrnntTi cmtM^ .'i 
ir^hip, iMtil, kittbHK 'HN««; '«W(ri' «Uvt k>P. 

lull, tili^n. ottHHu P'od pnllinili, H"i 
p.^iF'f. i^nli r R*Til ^^* Off 

II h^. linnS'lVrj .Mi.< ISV, '\ii.Lir:iaiHm, 

., : 5ri. j^ rid Kjnrl, m-ni i|r|ilr' ICTf<'i'j 

ITU H.tl.A' i.iE-L. * liiiM.', 'kyt U . pir7 inm, 
^"IIIa ' '-- .y" ' ^—Ji\ ' " ■ ' llypin'tiJ-ftL 

fr.iT li.j H.iv i,ii^r»i-^il. -U'immT'i'T-I fiijl*(l6(«i, 
l iifv nl> M. B- 
"^prjf drvTlp.. MuLWi fvit>ipi 

i J t /y ti cH. IWAf Ifii INT WW*. ^ ^ 

_ ttifcLKBl BMai FlIHfc'^.. 

11 i« .liUeii7te|i_ t*!^ liiid, I mmw 1114 *«n 

>;iHiTmiPBn, BfiltT 171 JIB. »t 

' Hi oit m rFwd DoT jn OB wi iMt. _ 

X rim «ndl *ihnav' *> I - 

Hori^ rmnlva, tP LEU. >I.pIiIh 
luflitc Pfitnnc* la HllhrA, 

llif . bvkff aa liiil ttfim- AMI iHkt. UhWI t4 Hi, 
117 HarriBnitnwt. tmt it Tw wlUi MbQ #M<-pnHil rilakk ud yah. Hrfa J44 Uililu J^SriMHUISD FLAt TO TO FOR A TKBS- 1 #]irii||i-iT 

A, kiL., llAEld, 
|.IV<-Hluli|.nt. ii'u iiiptiiipi'v I r^n-i I TTiTiVltTiTIiir 

A.' |i.|. l^iii Pt. I H.H V Itr, UliJlptni , ll*l_l'Ht;it. £ 7'iFHi*r Hr~li»-fli-T J m l 1- ■ Pi ymu, & l«.,Pp-fH ih" 
t LAlaJSl^liLlltrTp Ifl 1teM:*t^UfL'l3-. h hN^im. ^ „„i w,iU.r, pq.I iK1 i^rhui. «^dh'ii. njPiaiTYJ 

"u %s;r'>M. d^>.p» t«i.. piim.^ir.. .^p.q. 

1 > I r J i 1 L. m — •\'y'. 'wm*'m. I Mf a .j ... j . i FsTi'T. ■.nu'iic 1 1 at ETiEp v Tn^iKHUib at »usruj;ii^^ 

iirhv*, iiiu>ri tiT^l. imlrt-liE 
liiirii'^ll j<r iii.')*vi4inii. 
I MillffllllUj HTwl i»:HmEP . jnjj 

— — "ira^wimr^^ ^fiTAfJk.'. i^ru'^lrw 'ml klhilm , . . M-IMr's^' i^H. flU-Mr^i ijip. ... 

{W.V.Wt. \-\MyT7i'^i\mv»i^\t*V., I'LuM' Lur Impel xi 
\J lli.ii-i.ml ili^fli. f.JttPf, rf inrnilP, "hi 

kiu'hrn, 1jl4-il lHini,Pii!ill>. l4Eh, fdlw 1^1 nipprr, 

Jib 4L| wb. .P. 1^'. 1.'riiir, LllJb INtt-flt. opft. I1.IM>. 
/"lORt IIILL, 4 ■mrwlt'h-r?ild .— Omftfllbla (1(4 ui* ' ' l>Hti' 

, OAU 'ivmtf^ iiwl. drU ChHL., 4 P* i GHUIiKtl a^ VlMt i^AVHI" 
mod, rental. IL UvKH i1jiliI> ntm- ibriTiinhLiLii. 
■Tqi. fl.i' O. YJALi|(.Sl\ 

ilMKW, I durikl l^tPB*. nxillt. T prilt,, 
ll akrr Elnn.p 1U PilE it 

mw, n rmp.p kli., tiitiii. 

. Ii^j m. Kc^ nrHl ilMifi 

tiALiuiNi. 11^4 fUTii''i<^^')^^:-4'W!nt~ii«^i4,' 
s* tf. Mtt Eiiii] mini r 
l|liLAVh'J«. 1.t,*iB-H AuudLi li' ritaiLr^. 
nirllj._ iiiT||iTi, 1^ Vkik*ryi..T» PIW-*. ■ ^ MtiLjAfcLJZl^L^ ^'i A- rm'pw", rs rpn-H. 

gPI^Htya ttijfTB Minp ' i fc.i-h " i,-S.<^ i a . 
Tyv-Krii B«iH. > in MH-*ti«H. l>iail 

D 

jjAati><;njiriiHT iLt:njjiwr V WPUUS t>iTTA<#i:. ptth ikli't ffp^im*", far \M f adlltBIT'nHifn^ -4 l^^ktnp. iflM 

k4l., Kl:., atllrllai, ^11 IvnkthMk, ctbit riKtni, 

b«*4. aikl tmf. 
Auw wtt ami. wbkw jMriiPK . 

u Wt'Iuv*-* 49 ^ FRRTrii' E:fiTT4aRK >ri 

WAClOIie C-Ayt«Y llfH-HBB, iiv puit uli Jiwiilrln:! 

R *iriHt iiiknrtHtfiirt uf HH^LUSH RESTi IE]4{ EH 
u1 jJJ ctduJr- if^*^ It TJMR nrri ifit an m for uu-tjc-u- 

Ipn. W'. T. Tu.(.- Mto. J4I u|l-|» Pl.-ti1. T., flhCl. 

. vr- KA iia\^ AtiAti» hilt |l|ey lu>a 
Hdiipili'k- Ihc Hnl 14<VH 19 Lll in Ird' 

111 iimlLiii u. ^mmt--.'.': 
. .iiulp^nthi' HnuMiJk Mr-Mr nr^ 
II un iltlldiyLr. 

liP^^f 'E, VKI/ljtlAH 

oi 1^ ■frn, iBPliidlB^ 
fw*t^ tUE. IIA^■ 

ibnvlnr. illrtl'iiEi iwn b«li^ ~ 

qUvli>n, nrnr n-riii-y H-iltrifnifrBrt. 
J-llIt |.j.'U.iil-.n. ^r^i™ 

NhHhEVt \\ TRL'BTKE Ca. N'i-"lTll.ll.li".kT-UtP. I'iiPtPip', (1 mii., kll.. tuW, 
lu HiriTi ipi. r. 13. itii/i Btrit ijwr. at MiTHBiy -nL 

NKW Villi I Ml, Bit 10 {iMKTt^H. |4E 

l-rlifiA, 'w. httj- SiL II. IL T. ilKhJd. HiA fStt.pi. 

*5 Ki^Jin M"L HJJ*!*. >. T. Hiiri iiU 4IA riM-Pt. trhpgttM aa4 K^liMriiBJ, Iff MJi^.jH^ 

A^aufJ trpin. n-juTiwi llr[KwrMlgt4 ani 111 Ella ry niPi|^ B,B HUIHE iiB^ ■wm&iiK h *p. 
TCf'M^i'fil B\b. 

HI31PML ' PH^■^ fTi KBTii, iMflpirir tIwHl 1 E4fc;iiWttJlL^ a *,a»«r l«T*Ar 

Rl ffR. r. Tirti bnU. dT*mSiiii(.^;*ji»*r tstijp. it ?S -A tS^ 

Siu^jJiSi-. ■«H«.d»d. *kA. k.:i. » 1^ 1onf™ii.-tia& •>*. kJi, 4 i«S_J^ 
'Wti 4** Bltd t4|L 1 wt^ ^ 

?lVWtQlint.-«Mb(t, k. < rwii.. klt.i SnutL, «- 

h'lWTOWW. -BoiM f/ffimvf VnYm^^, Wl, ■ 

mia., hU.r kuB., rU... ihu uph -•«■. Ej W 

Ll]CPi:lt6cWM.-<:!aU4». 3 rw™, tlt^ fca.. rto. Uti,. lltHMr, lull I 
rAttPTiLtKiV!!.'' HcidC. 

rnnrplAl ilprtH^heulr TVtu'iid » 
HmWK.— <MliiCH and Hauac* rrom t t" ™k 
BtrW aria W.| M fcintWT.r<t| \rwt..irn. Tfl.. I. n^TMlMLLlii^l, - , - - ■ II puDmiMU*^. i-g. "' I J- lull dnH JJI, rrw-tr Itrh Ihiiil, JiilHiLr'* UN Appi/ JJHDi ISOL* -ml ■ilL 

ubiiml _^ 

"iyf'i-liJwr 

f OpptnOli-. 
Etfl.ii' Viif'i ^If^lt XOmXIr LAID, ETC., WAITOIl 

-ifliir I'Juviim uiliiTti inwiTlr uhtni al A^u 
UUp, DOtl.' lA1JJ>U 1 e<jn ar I. AN 
II.MtUltf liMltfi PAID' HUjC^ALr Ot 

TUA* la, in W J"ir K«U b«lw» •^/l'..""..^'' 

Wit M'lll- Uwpkalaa v OallKt asil _p«T ■ — * 

1 vtuiii *rf ft .P**^ 
VpiiUllqih Bf >P 

bU.bhMj'At '.' 1 V>MJ ■. T»L. .tfrt-r > Wtl^ ypi Jl. iftd W.'a W *0 IJMP] WA^^tKJ.l'ry.-I'ljn^iW i nEtip-, 5 r« 
|ft,BtifW_BLm|l *II*L IkH IJii, U fjJ._ 
IWTfi 4 IMIM, lllcbAi, E-nnmnrr 

builL tit brWi, 

pyjC'K^ «« 

HITOB 

IWp^ 
F U » 
id lun>n«r^-H. 41 m\t , T>*iT>ViriH EIh . „ 

±t » ilB^MlB loi it bpd anlUl* 
mk HO. MBit ffWlT' AppElf „ ^ 

VD*^ atari uuliiKi^, <)f<-rL<^'ki^ (.'dbff 

«hI 4 njiw Df t^m. t%p I'KM VlVf 

WdUJ^Eh JfllUlfl.. I» Mtt-nfT*ti_ 

■ ■ ■ '"ir n>i iJiTT^ y-Jtff^-^fA. wira-ivi^ni 

fliflfij |ih». EII)t4*t. IM huMlf* 4 krp l^dra.p i|]iuiif-rn 
rmrhbmiv puihb, n.pa'p m., far., TrU laJij frUl. Bt 

MtNHfe P*i tenmB. IJl Pijt^mt It nPl-, llHB, BBd rvtl'PT. 

HOHEE, lLB«ui"dViMPitP^ SffuBiRn. tn VN**** * HiHlM ar k 

ai NcuLrai Bkjfp " ' t>l)thHHKU.- Ppu lLI', ai H^tLrL^ MK -^iihrifiiMn'Ar 
1 BnlLt-R «Hur, VXe 1 JiOtl. twn trtri TIEDFIUH.— CuHllwtablr I'tfrfAO^ I mrtLiebn. 
XV i«l 4.'4«vaptbiwBa, L4a. Jb/ Vfr r«iVu» 

ir^tf , Tflntin-PLrwL 

ijmwT ^jpptjans mvi 

rUHJEira ill lir<birT Em i 
Bbk mt. Aji|i4jf 

raOlflWN aitd lUnbll&lfL 
Cll|OKl|AlC|»-li Bboir, 
» VMHUB, 1^^ tirilll tnT|(<^. Willi Lij 

*ltho*li iDulB, 4UDd JfcPJire fwrnLwlwriiEllI aB-i IttJH 
imiih. ^ I '^V ^ ftL-l'imr. T< Ppwivrlh- 
UT, r<niJo>tifcb m*w IliJllftit. -l iMmi», Lit.. 
rjhI R.II lUt fwnMx-M, lUvD Mvtt^. rti',, L.l 

MAU aarf_dEJflflTHH, PLn^MC 
finij'lfUl'k ,1^ Sblflt Mmjunka.— tn-plaUi fxirv' 
1 rfM B4HiilCHTiL «1 B *K Bi Vtwk Hmp, Tort- 

f^kC^ llllllt, Itfb. all UDfirrDlEDiTa. AATULH rtVj "1 

X RJ BruB.. rtii u Mlw ll«nKIW T_ 

TO LKT, roa d MOTHII OH tdOSlIRR. 
Aiyly MAUIlAU. ^aJ UKllPin'KII. GJis'fr.kh H 11 1 
nil IIUuM] iln . . Lid, .lUHi. ir i ' ttiwi i' i:*-'ii4 
nuEBiH^ll. i MB*. 
aLtaK.-4M; f »., kit UI., , m HA, ifc X Hii-Bl i™.. fl-uii -.Hr, ™*«> ntjm. l.ir IHHHUIIf HSnHMll, hlTllv S rfi^Ptlfi.-™™, ^(jV?Kri C\*5I» ^1 l^Si UI ill coiTm 
ii.i... L.i.. .1.1,1., .„.Wi,.l., .I.-. --•^^^1', ''■i.lf.- l MPBH^ 1 niiM- i«^ii, =^lM™.Sr.nJ™;V!S?;nii3-*lIl*^^ ^ <m~, m. 

■^'^ ""i*^ "ijifeiairsi'm;«T.,. !i;ii5i'.!i;E:-*;"ii. 

mfmllllJ. .rj DKHiirrkA. PUijUirt. »». n.P.al 

— ..- -. . ^- — :c=TT=. I V^nnPBBHBI. .± Ml f iM. U Vi. iWUh im/ujIW.!.^. . 

. nil'. 141. nt. 

mblf . TlL'. " IhrViKWl'. ... n.itl. — ■ J" ■■ ■■"■J IIP., J" J mn-i pi , "T'"i1^. Utdttfl. Lalii. rU. lOB WBtk. 

Xn luxt iliMir. 
UilP .t I I I I. ULT. itwulnliitf 
(barmiiih rfulr. Alililn' . . "Vrilnl. -HI*- Lii^'rti'Li, 

, Lin.li rt" flvia. raiy vriLik *r";il. ■#»i''l iiniitlrrtis ckHV U; 'h^', IrilB 

"hM milfe 

I til wriy .^JUJntJhi'biivi.-'AH'A i,» ■ 

ivml R.Lnli||t lull, ip'-riinii-i I 
nl 111 kLIhIi, Ui iHtT tivi 

BA.rr^tE>JPE], 

TTIlLnuniinffifr- iihHHk! LuiniiiiiiK - n»Riii aiiJ 
MJ ^JlrhtU, rti'i, Mi Hui««', » trr*i bbJ ^IHelu^n. 

A; li Un*.. T>..i. rubiM iBii Jtwub:, 

I7<i wJtmw-al, n |.;tliriH1T. Ttli, Wll '"''"■■^t i 
T\Ahl.li</OlllJ|iKr UU, IkLEuE pItwL- 
It AlEPUlLra HcMii'tn llwl Vrjck ltal.'REh U JVHua 
^ kipLfaniMiBB, hal Wpdt'r. I " kJ(".," pit «ir^ ., RtAhti 

i\ jJ^J^ IVAn NiB^ ■DVw'P' HHi BdtaHi lb Hi' mm Ktn^ rrr^ I imh 
and ilL bU. Tq lit arfe m^. im 

jhn, kA-tt, mop. Hiirab ut Apri' lEill I pvi*rni, Hiatal msn I. Ml pviiimf, Hl^^'ltoi tiR ~ 
■ KNT, dU 1*1 ifT WBtk. 

AINE LTi.1 llQHfff., iiH PI" Vllk, i>n^%> ilhalhR. hr*<phfMl, I 
liian, *lr.p all mdrm ^vtnimTf. . ^ 
|i* itara, telh'feiBLBr. Ml«l T^faBddh, Kiwcr 
UlA« tfiirtt. fawljftri, |kvu]lr3P, >iC Ljind. .... 

fBll lllikM, a pHiM M4tilW'tll«l. ifkta vent Id MlhwI U<t 

lot f or a pnUt E. l lnR^L II BbMf. t\_iTir H'liuti. 

J? . A tiu^ujiti {mtirrBv uhikhcb, 

wiA i/H^ MnJMi aM t^vm^t, 
«W pip Rill 4l C, lb rUVAl. ftML 

T(» IJ?T IMH llf I* 1 B ■HHMb rahi. <;ir1>P ril. Tr'L.. M niL-br. illtl ITlpHNS-I^V.— SLnf*. WLClt TpWifh.,' Hull 

XI, 1^1 ^Q«<. i^Jt. wnj ^p- ApPV y 1 g am IWIBV. tt|A^£-^m■^■^t ^A O AfW lAt 1.*".' upon nppr lai no., m hukwim. 

im. l llaj.. I«wlll MA Hij. iiliwiw i»i Sk BAWin aU OMtilAJfl. 
_. . (Stw Hvitmikim. 10 Ifef llilHn'a Pelnl 

llllllWI. lURri VKtl- 

lit mTJui^ m J. 
Oriflltfcrj'Aj .^^Tw-hl. T>^.. Hi 
QiKH'.^tV 'crp t^iuBB in~4iu,i , wiur^ Ta^ tcupsu u|p 
™PLpItk. j. I: Ortm pJiJ {'n.. ]]«■ mi-«. ua i^c 

HaMhr a«4 irt^Tr^' 

SHOP. Ilhv dnuliW fmt. tttvl, h*«l. rtAbHiilii 
larF^- j^r^l. r«n|i*, tiBjJl, F Kl4fc*d. 4»**li)* - 

UiuiP bmL DwrlLl&t. laMUvT^. bdBiM jut, liLi 

^ rlj , aip itrrii. II. VpUgliaB aDd IWlH. l4l Hl^"*!. liLilrfcrr'a. ^^ltai*i;^^J|lMi5»^l|g_*jiig^i. 
ml bwttl^, ktktinA-a. K at, th a. JMUh 
iFIWTfEJTiirSipHri; ClillUtl Mo*. V. Wlnp.-a Jd^MSl. AT.' i^. -A kf^rtBTArT 
r. Lilt, a—. 

1. 1. 1; A-iMi.. StiUH urn 
■Af.. iiA . f. P. la. la 
P ^^.TP Pi^AmirA , 

aBcrTtrnPTTrasijirr" 

O Osp .pil I>wp|i|_, K 

p. uiAHV. poSr opi MTHFULD, OPnCB-lutl.ul»Nk 

■liMlAS. Qnnp. Jn rm 

•m. ' Hlli-if imTWfjStffin. So "SnAKUWrim, 
;0 I UTmn.-KiKiP. 1 fivH kit,. tSTimm, III Lpjaapi,*?: MAuni. p V. Miii.. J j« n ii «u ' TAMki. '- . P*T Wi 

At4. .fld MMPfcTBH. Pltt^ffH, na. q.p.a. mntr -oah Bitp. 1 tniuv.poH^ 

per, n* v4 Kpp Htl Addt. 
lU, »Ad DAMHItlm. PfcmMI. (iT «Hi>P, WUHHHOn. J#F -PH^ 
*WT Mini, WLIUI ■ 

tn 

-f1aiti*prtlt 

T iTT i^OR HTirE~'HTfin""*V. ^h-HllUBar'l BHsl 
:tCE «rif1 ^ip^inJt >,T Ti'pr^, tl =hHlr>>4HM, f 
■Wv^lori'mniiH. +L"^tt^l [■^IPi'im. «,EUf in Irat-i'lp' 
«<d«r. PtrHta oe Mirv. tnirurly omiplB^ 9rv- lllAri ^'finVp l^nfta 

j^OUi&EH LET Pit KG OK CEIABGB, 

btr 14 wlL|^ Pnpmy i:>wnpi« mal «li*a «r r«frH 
Uirtr RtbU ptTA-Dil tf. pEI *dft}iAf Miilta. 

ICfeticitaLtj L«l4rrbi?i4. 
Our Titular ayitrni pnwia vnan ud «MUL ^ 

CUU^t. Uhl IUlNUJ^K BTkTliJiCNtll PUimLT. 

ULB OSLlf CIEABllE IH 1 l-ER L-JHT. OV IS ^ 

ME<rm A« Ci>UpixrrKi>. it») um, pwiixii, ttiiAP 1 , lof I «r U nnatliiL iitnUlnip t' 
» Mr n*a1l 
V I V* a ma iiM f lb 

Mlliflitb^ Hi* MkMWB HK llAdC' 

wSSiruaikOlSMS 
Wi««iT ■•MttAp-p*'"^ 
-P- IMH t m>m, mtu 

yV wtTbln 1.1 I HI, ii|ipod» MliC Imll 
AWlJ 

n^TTr. FTci.i. 1^,1 if*.. 

ICllL.tDhl.-lrtrlLliJn f. 1 uaoc iDtcmii aiinp, 

Witt All awHaah u bwMi, WAX nil., ipmII t>Ai.L,' 
_M«pnk»iA »d l^pp. nil 
ijkTiSi. to hMib^ uu.UK'. 
TT Pwlil IMfM,. tllAkfcni» r U •t I ^^^^..'^^Ej^S^^^ '^^^b ^^^^ ^r ^^1^^^ ^^^^^ E0Jj<.-]l»rP. IIdw ik«tiiU, hi^da fevoofp ioir m(Up, Ok. 

Hp Aa, KIKQH niHTiniAT, mWDAT. HENO't BHTHDAT. 
BtLiKApa-B uBEAT uouDAT nan i^amp aoC' 
uLtrrrs uiuu^ji pi hat wtat^ skwpokt. 

H-k. Ilr4i.,), ll4tMl.dM WkAlt. tun, UladB MM 

Hinir 111 ^jni^Mjmt *iiPH¥P" 

fllR PPtt'lLfHl. 

T ]Eliitii.Uiiljd mn to ^r. k b«Hiii V wUf UK 

nv'a PilBl^ WjHd PPwrntiYHi V«ni._tlKi]rm '?SS^'i WA:4T£ir. iLijalji 
TtI*.. ^p|iflrl< t ^'*n 

TT *t^i.*u,f.ni,^i.i] iBiir p, Hhll «r J IEbbI, VV in BwUi-JM.'rifmiBW*;^a;£J5L I PMaa. hiU, Ptg, ^P*J^i .blwpi^ ri*liuB, IHni^il 

i(l,r.H,J.._HpP*!d _ lirril.i TitT. PTV|"Tt?i "l; upi ir^ ^^H^ WkSfiAt Uuip LPAlGl KAHM. rnpiiL !,iHr ac [*t 4rw>d 
And4eBtfp twvaBic&ud, iHmbuv tlofk ui4 IT «m tnnM tMucr BudlBbl* M L _ 

troMAP'. \i I'ntMl", BW dwMn M 
imilv at ehjp voed vll and wtlarp - ^^^^^^^^^^^^^^mm^^mffi 

National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 320272 Mrmiini-Knui •JttB STMSEt liytkNLVti SA ll UDAY. NnVi;MUER 10, 190(1. 1^ nm-orF. aakik.i "" ^ ^ I AETIFJCIAL TEBTH. 

tlv ulunl tfflib k»t bHW Idit th» rniratl, 
will ha crnpitr cnlstind tr Ekr MimUlMam <■( urtl^ I, a<>kfan, Iw Ihi^ft^, InHffB. wiH ™ Knv.ik7 «™«")W PT SMf mmmVimMm "rti- T=fc7B^~""T£T'rii iT — 7"! d«t>»>i] uptip i1« 4<ntWi ilbfllja jnikVPir T'iirwiiiii ■will. Pl.lc. luM fnmmtJlll «!■ tMmt. HMJi if P hr, tlnmM^ _ I ftrMm pmj. *1 

Til* l™™. ,i'?!P.'5."l'i.*E!i.*'^ jgSl iwi^ni T--™Fh- ■-- — ■- .. — 

nocviuaij am r*R W mm- f™ B ta B tauf ■*« ^W*** ' W"'. 1? 

■msib "tllinol Hit r«l>i^^ 'SSrH^iSL ■ " ■ 

lit t^ii,\rm rztmitliW li I** ™"Ji?J^!! 
t)MM ThTM^VmOf tut M»k KIW 

All oat Irrtm™*** Pire. MM. ■mil. 
lib Ftrr-BT^ _ . jrrciA 

Hii^l* Twtb. wkI: won A •recrHTT. 
w. w. woot^ 

HIS CAIKM^ IWJWBi itii<d am B[i» 1" lit 
. ijM It 

T^St ■■AISI.CW .^IIIV plft E. R. 61 LiMA-IJimiBil, iioit Will* la««<«li'.» "".■di*i l!pt« -- — — iu4 IHPHOVKHi nfuiM. Aifq;^ B'. 

-"- ^pirrwiit. food irt uno huu|, *.|^„ lUht 
1^ . Y^rwrtw > :t HrTl.']rirLh.-*BJ^lcjV'v'-'Uul(' liuii,"'L7 i^rT/v "ii- -IimIi, 
Erj rMN. i-uj |i<1l>'L ^L4j1r iu]jir\, llnTqlil. 

IrMd Uni^MHr at Htwtqtf _# hut ItoitrH Bi]11'i'i!)udiLbi^, U Vrnfr^TWl. ijj "liHSMmfcTr -kVufk SK^iir*mi*l«q«lBl. Unit It l«j noil i;,. ,..n,.- Mj~- llllrfjuju,. 

r 1 t'lIltTUlAS " rii! I f., «rj.ij.h,>i !th,..l i,7fSii 

^^^>".'JP»•>: ■"W^^■'■' ""iil-ifi-™.' .11, i,. "mSi^Tlw 
«>. w »'^ ^jffigw«~ -1;^;"";':, v.i.u,,h., „ rvs^ffi imm-rw. 

1«I<X1JTB.T (KWFlllMTHi.. 1 „ I, iiHiiDoiT li.iin.i iMlMt, ill UdW nnl'lii Umlii., ■iih73iii~ia£ 
lU r i^BIn^. Q. Millie M KaBnwy-iil. Hi* IIENItT, lli rlHUn*!. , , 

-laSw^iijrKj sSjf^Es; S!r^"<i« yy '~i t>. ■i"-", >k«ii».-». 
I ' ItKlA-l -_t~ fH'l"! I itpLlWlugil H 'up alni^Ur MiimUd. 
k hJiOw lliqt 

ItaHritiRi lUnh 4liAPi,i..TF til'-ri'xt, rl^tnrv. WMtwl, lui llinrlinB. BMtLn 

Willi in Htm rwl. Invrt fair Abtolirt I'm thuTnitjr>T, wM cirrum- 

OfeLAavO u. P Tihi;(j, ^ii^Tjiit q r^iinulatft a rJiM?r 
f3<^CirilAEKIUL lA jtiifrLl, flfwt^p« MAS fgv PHnik* 
XJ ITfilk and Hrpain, |q Urnt AdD ud MeIT. .(i 

^lodkl tw^rtiiiLlt^. ri4 ^^wwlidMu hrtiniLin iilw 

PtteTV yagw 1*1 A^fafc^^t^r^rt. Mary. irpEitT n-mon. 

BLIUlA*iA MlintHT NdRWal, "HATOOK * 
Hkry (Til jmr nnim, nc _ _ . _ _ iSet 

br fmHiwf 111] Tl i K U t A L T U K E a 4 

Vm^At*! MAX. tn UHh rtttlh^ ckura^ nF huLHriT 
A^lli U t iiij , ■WMt fti«]illr*tJ««t wfib im^ «ir ramurr to. ALU »nrii nix rtmvUia'.wtWmann Hrrii'f^. Hipfiti 
VKKtm WW4 ktTT had M :^ul If imntAa' bc^nltjl 

J, M, Ug^ Milk fimttWrnfCt. AlH[il5. iMUHr. H. iilnitl. Wh <». liil M i m iii t . mm r.o, RM«t (KW la null inn wtmit^ 

W¥* Hiillfflfa [IffTO In Jf.? 

Dn VLW t|M.w Ihit 

■ AIIAIII nitMliiU.|i Hhinii mil B1™t-i pm unBfl hit 

Ul*tr .lit, it^lr. Bn.l ftuLr.liT flrinv ^ miT f«ni 
uwt Tmkr .rnrn- iiM «ltfctr iiklh* Imnwu 

i^ii l0v ivvfH.ctiip. Mrtii ^^U'.i' 

.^ptit i wu n<^\ HinipTtunAc M, Mw^^tMl. 

]' (IN'TFU/II-HI "rjudri'lT. "ii"tl IStpKKtKKlVIl lU ■« W kidW 
1^ nilw^y laJ gft Iptlbtf. _ 

IjnxnoKnR Hnit altli nin wlriihnpt. I'lwi* TT^4#ijr»ii|i1^. •■"■'^ r«ll0w 44d lElwKniT B4<rrr*kiiiTlTr A| l|n Tajinmi ii 1 

iiafcr^rlfl ibd TKrtili^lii rii^iTv-mmml TrrhoicMC 
■VE ^ trlLuthclli.nK^i'C. E aiioiiTiiAV[i sinHHiii ij,! TAicifi nv mn. 
^lilii^ii !^ Tvpi:iiiuTi.;ia (IN flAi.t: nil iiiafr 
aVii I ~ Tii nniv.s f^nTiiEntlAl. 
KTIPOU 

favlniB Dinlc^n/bvti, HnPv^wtl, 4!nta«r- 

KmtiUFnKii KKPaauiunin Ei]*nuii(3: esakktial. 

UttluN^ 
PM)i*Miroi (unit ">.. hi ^EJPlli llB^ y-. ^» Wi^^< ^^^mm^mm^m^mJi ■IZ^^Bi 111" I li^^^^^^^pl j"^ 

f PHMrfv #1 i:illYhlH>r-M. plfEicn iH iJI MrUlalf^ 

" lip. IfaMirL., MjTki^^i . I.ir Wf*k 
Hit U^^rr potH* 
_iatL''iT- PAIHUitW MISS 1 11. «-."■.. '* <"■* A IMk«, ML '•'•W^* ia— 
~*~iAi^iiA. rmlMnl 1™°™, 

A_ET|;fiJiw_lJi 
^KrillHATlC". ^ UKl TlKHfT. 

('iiiEHifrn ~ " 

c 
f - Bru.-.. HiHUi, \.Ti.jinc-i GmKilUSk 

a Put fn. »*ii««illJl. »v< . FSW' T.H-. Hip M IJ«i >- ! (\] "Sniiiiiim: »m.J. . 

IrDM, HqlL i^JAUjUI* ii JtiiM'ri blklnnirbf, 
ir. nmj T Hi^if^rlr^ l. 
r'^L Uv/^ lAjntlirtjiiiiw. 

I'HMiin nl M'ytiillli 11 a* «««, J™-"!-^ i''^!^'^ tvi<fi!n:"(i«iii»(tin. tl. ..1: - 

..fli t^ r.T * * J ]hiipl«.ir-kMfw, 110 jiuMiLl.iii fri K •Ira^- *^ [MtfmliliitPi 

'tfljfel.'*l!MSiu». . 

IIT ni i-WiwL 

PlffWMr i™ KVimAffl " — ■ 
M.iiii-.J .Lv ill i, i-.plLal nwiTintwl, * 
Il-TUIMIJH lli]1>KTLSU KIKlf, Jt 1^ 
- ■ tllllf ■ - W^*™? ; < LU i iH i ifl t lit Hm:u 
Jfaiiinwaaii Tifw(n*B. ^ 
ViT^NTf^it.] *»<i ft-ortiliwliHB 'np'trjr Pij iVmtiui 
* *_ f-U li*_^' ni,f«Mi n-, 7Tp H«l. M>^tt. Btl-^ <l ^i. -»1r. II . 

iiii^L .dUL^uii .- ub'IV" Pin-ti fr'tii n wt HiiiM, r r j^ ili, p 1 mir. 

"klffilM a? ***** '■'tw^f' P*""i^7t *iIIt.e"k,u„.i,„I v »L;7^irir:iiJi^~iiTn'i*' i'J i'^ AfliBk^iii AO KNO ."^riii '^-^Tf*^ 1- r Ji^™ 

«ri;i»tM*4. W'kmlnul.' h^Tim^ili. 4 ki( h.n*iT, JCtfili'.'' I htiiiji fmni gwfct BtfhHL. ,Vh' iiiiir ri'l 1. 
P^r. CPk I ^JUt ft. in > let, p*^ li wy. .tjitB.. t'liriw*. ^TTy- *^ 
ini^iiir^ miTfia ''1^' ^ _ . riVpa. 't> li II T V V- It ^' _^ 

J >'ri!iili] Trqillnfl tnni>. |nr ■ nrfornt I"""**** 

l^iiil-jifif M4li'rul, k^»Vr<li|r H iTV^m i^^J? 

hiiLlilLiim TflKt^^Li] |]hT ilnod tlHP llP avA ■! 
iM — m. r^niUTT- — v.-^.±Er / ■ 1,^ 3?^ 

^..ii u.i..,' .v.iiiili- nr UrLI*.p. P*1<n.. H^HU ■ ■.■r-^ 

■ ■ ■ ■ - -- : ■ __ ; — — iTli' j~iL.>LU»-' M:Xi<Maaitf' HMHit or Iw IrtttT. 

CtrhiTES-ir— *i*)r ■ ■ iffli*"- 
CITVtp,— ill 4WAIIIII OAlBtli nv tTLurvN 

STOTT AND HOARES 
BUSINESS OOJjLEGlfl 

i.Y.i'?r^FSTrK ^1^ ; 

13. mnHK |.EB IIHI TE li, H,. ift-lNitl liiu^ 

Ktw an "l:^T1 mw iin\(i emkii.lro njuti 

T^rtl SturU Ifrrm Ihitp i.l Xriirj ^ 

hiv. k\"rvivl'j, ^n.i iiiiflTii, n'mnw 
ti.umi iTKn i'Hi»Et;(Ti'B r<)5rmi>; us Api'ucitXiiC- 
ItpOHE^THMKT, (il'COSITJ.; 'J'^VKllSMKNT l^i^fj Biiuuti i MUDESia I»rtT Ptr. - 

Wi1> Tv^rrtMr ^^^^^ " ***»r- *™ uld.trL.... ' ^rMis 'Ihm4 P«wk. 

mtH\ Tis#r vbA Ji^omrbavWi rBDfefreit F«U*|itb ntfdrtiiv 
hur^nrlM, Af tiv4»ar«, At ^fe Miwvp IM flM^- 
U. MowT 1^. MB iTnw m — " 

iSS?b?^2wt^ ™ „ 

nWftiir ii* la amiily yiMt n^UOr/ ih» liM liMi 
tn (wr fnn. WdVTttMti ind canfl Wn K flmr^ 1 
ILTIUUUV.-Vna ' tMHi nici^ mHimm 

dXLMkiaTWfTi aiWl IUtr«r, anKW ■ Tb(t. inm IfWW 
^■■lioui Lif Irarnkag milling pinhaletalTy *w 1 

vIm from ivnr iir I^'lIht'i Mrllrtt ud hoM r^^i. 

. (h:|r1i-ibj^ UltlWTT. LMf« BiApL KiVrUlThir 

I Hvuqt. r>f i ^p.. t. Fb PiMiria-Nffc,. Prtr-*t. ftPiilJJmnni TiRri^ 141 tKTfn( Lmv ^ "ff'^T. 'P*^- jjnTL. 

^1 tantt^j ^\rK IKVRffTIIVKT, ^"i^'Ttivrc. H4Kk^|, HiM UliAriC. Ifl IMIr Klaf.^imL, It^MFKH. FOB IT rCH (1 Tl L 
mm to M:Mtwtii -««.»MMtKHIiiiiT AWJCAtlon 
NL'SH *fll h 

hlpFT *» *» tl* WH 

Jl lUfHU'MIL'i' jl4VMt mriillfli* swr llMlli- 
lH|w.i npr MllTpff* k^. kMb^ tlMiirn Kvl^ 
fH'H mUMV iW M tit- '>llMli> ..11 Kk.^'1 

TtnT il aUh iUw !■ ttan Tlnuiir Pumi> <>" i-.>i 

iK ni: '«iii&: Mr- XlUkl KIU.IMIIII wn4l> lurntMi, l^i If y i.j^i "'i I W' 

■ „..-.' Ar ^rSSWd •Hdi ■ ■in* . I faAbi^ Uiq 1^ w tL ptMl 

^ I , W.*^- Hj^l- « «t lit W3T rrtrt- '''f^t* ^.m^Ot^JH^ fir r-4JI «m| IDfjpi'l hff. ncmiy ■lrl«. 

F.[t„ Uay. 

J4 Iropt niih^il. In Uan mail^l^|HM^illpt>d^ :1T-I iiiH>Tii^.>Tn.M, Hidur, C"iL^ "miij li-.'-.i. u.'"« " ■ 'S-.'-K' 

1 1... ..^i .,nil L, IIh: II. JIW P*. M«l. 

la. tun «««-i iKtVAHTI Wiim. I TiTASTi:D, 1^ tilihtiuv Ml/Hkd, 

. »1 wl^hTP**, j li4^lrl.i|i.iytmi,|. Itrttt*! I tL Wt™. li""!. ^ ■■■■ ""i, "''■"■"i'li Wi*.<!WlT,«lota,iiil 

Foiiiii •^j^^^^'Sii.^wt.:'!;^-". ^'■^■^■iti^^^ig^'ijir^ 
■" l:^.ly,J^■^^TunTR^'Ji\. kth^tt^ 
■oM^w jrA TTirmnAr, \, ^ »wi t p,ni. 

rtn. sM rnii'l il li pnr iijl1*T. 
Ill* mE ■Ainilnc n>^ on AppttrkUin. 

JiHlnhlor ihilnfir T»fi»™ir»I r«J>»¥^ >ini(tTr ^^n. T\ riirtKiTiN 

HlH''!. FirTFi>ruil irnii'.-ii , n- \ ibiH^lLKI'irriMJ, Kti-i 

Ihlt-lll 1>lll>- 

H1"*:i.Hl. fKfJi. 14 L^iiil-ni-^el-r^irii 1 nfi U I 
fpAlUiRH. U'iir>if^l. ri. U^ji, ^L■ LU>*rUp> HlUJKIlll. 

Jj4rj 71^ All 4Prtli^L.b idi'llf iim 

^ J. giii*t Urtrid omt . 
■m-(gi:n(MUilf, |^i:iii!tu,.".'.iiiiiu. i«i".i- r-si "-"^ Jl fltiidn]f->F,_ Rcdtmt. Hthlih ^ni (Mbhu. ."S-lf^***?*- . CTOi^r-n«iiu*».i"*n^;i'tf'Jin^.''™'' 

^;»% lb.ti>ri. Ji 1,11 \tfm HW if- " l=U"l'"|' --r-- 

■ Tir«ra*lll wWpA llaln«nt. 

H, IV>1I* l^lftl. 

I TOW.!, ni Li n. tt-uu. Ml ™av». ■ml Kun |\ rt ii[Mii, HlpfiMii'*. „ 
. _ jfKdif' isnE5~TN, H 

IO'i'<iS _l6l_|lj*TH*ijir*iiJj J _ _ 

W-S?ii~HS?? SIS:. ^'SS 

W^MMk. I K.-r'ifii v. uTl^l Ih. plkk aal, 

_ t-I^Lj "dfl.p. r|,|.|..t.| |..r.||.-, l"M|iltn.d, Ifc 

W^MTli, K-i|i. ;i;. ... y I ^ UHtf, IWfltrjH 

rKi.^.t,.i,^ Mi- I-. I.>H. r Hit^,.*,, J',,L, fcj^ 

W" "A^Thrv ii^ii^ *vin:ArsfrarTttTi 
iT-tLi'i-, will) LI ri'ttTiiiri, 

Km. taax'tj^^ 

ll'MS-Ti EP. u Li.iri^'lAlOk ^pJl-AiW 
¥1 EjtiiiI,-. ^lijifr 

J-'iii » " r*lfTn itip+t, 'NprnTi hjp|rirt| •*»■ ontrr urn. 

^Ulh^JSK. 

, npjTihi OB*. . J rruiAvT^iJliir" 
1 prrtTimil. rtfriht ^ fr.fc.y,^ ^ijafen ■ ^' ■taltaa irmi", Mdr -®li[u4iSif: I tyil\''tlt |illLjlLk.LT|y|jlB- ri A^jiC i|^4SBKHii'htR&-w mtiJ. -f* "l-d .™''**'' .' ..-JTr ^Mf-HftaliTH P JntJHl. I<if tto MBUy., Ern]. .-n. full U^rl.'p ri*p* ■ ■ Irani 1* lli- inul^«i 
ImmrlKl Anadt. Ritnvd UHM liupi llilllJi _ _ 1k~|L» HaIIfW *»at^ nb-l ■ « »«t MlTIUlW^W IPU 

iS'^ (HAM; iitiiu itii ijil.. an riMMna, i™i. . iBKii^ ,llirirn.T. .i«>..-i I'otlllim ol U« i; 'lIT , 

«j«r St L.p p.,1 .■wllil f'i" ■uii-l'M t". "t "* A I 

kipd 

'a MA^W^-^r; I'l-ABSV-H rnlcMIM' LadlF^ ttoPiti mM. 
A fr\A.- U^t^ft Ixuclui. I^yihnl Ci«4kn ^i"** 
M» ^ E) WrhjtTiE. Ml-**: at. lai amd •^Hi'^i'V-ai'itflM ifrbuH^ iw poi jjj, M L COOCSTASCl 

L IWwl .ir |.a#1ftt 1i"|l.ifi, 

f. lU- sliKUJrt,.^ill. ....li.l.A., 
lH.Vll^T.letJ A.^uni*iit. 

H awiw .t-inMi. Miucm v. annul IH.J I 
liSTiSk " U irvrial, tkHWMIIItr I l i nn IMUt »i plWi 

Tl ■.!«, iJwp ito.ii ^. _ . 

PnrI rrram. irnpi lb th> Ei4 ffmtUn^ n*nE 
t^tuiiiiAlUOib.-iUa'NE^KIiV, IWb 

fOOA tn L^. i:*, 1Ji^ 

lit KiojtHR, Tiinl W^f lBMft' ; vEMi OATIAT rifh.AR. E.lmiEfil, .u£i£!^S^^ ^ 

m}\iimtj ml^ it*^ji$rnt^i)m r*ft^ vnh"' ffl.ULUWEij ,__„ __ 

^^>i~^ -- — " ' I'LirnWrill Kib^ PU' > Tkll H Hp^SHK, MTf.>Uiir ivirh pMrunr-^l. lidrrpj^hhU W™IJra 
. .j^.. .. '^■WKUiilii. »Mt Milli. l^jiT^, J^.TT^l.niit^,: ■'vIwhiv l^^ < ■bmipr-*L inti'41, ullii ^n<**]nirr 
IHi1> Mlllmrf.t, HtbH . 

riv liKti^E^ niinlnr iiflS-H', M 
WiihLcil, LOlT H.^lilUMni thntivhMiii 

1 llllvk FKr ■ Mir ulu' ihtimicliE^ 1 
EIJiHIJv^. ~ 2Hl i-J4H«hi»4 Ilk* I* 1^ M TOVli CUjUr "Mi l ■ I ■ DlafT ii* fr iiiBuii HnbrK bkl «ni Cii 
l^pil r^PdkKw ~ini rFrl If-Trftla*^ -^irTHfiiii" 
I'Mfl jJi f'jjniff ri:<l«''ni iTin i. 

l^r^E.I OtT'^ 
Ii-)TE11 

LM iw-r. II. LA3^, **J^*^'"^'^^ii: 

Al ; 111 1iJ-iE>, ii.n1 t ^TZIl^ 

-IfUHWA^.-HlTI, ^l■i^^. WltE DlrT Ipbb I ibrtHWW- 

JJ. T*l rail, KiElpiHIIlll. I [npiV AW^^I* lUimlYil]'-. iW (IH.J. :UiHliri'n f\-\ 

Miull «<lini 1^^^^' ' hlMni^. H^i^n 4:1 til-'' nK,i 
itHl^. UarHllJ^'n^-jEi?- ,flN-f. T. I1I' \. Hfi mil- ii'<ii ij^H hi:aj'^:ii, f« j hii4 

____ Jl«.ry. iT WNPO, 
.■<*6. rti I! )| THIMAS, I TTUll EcTT Hit PTATr 

1 111! EAlTi'Hli ■M'l.i li-J (Ik'' HHUIPT «l m- nirtiilL. 

■ ■ I '_j.Ti. U-i\ay^ JU^hMl 

^niiLbc rAi'Lfl^ Hri" ^'lEMi\ bif M '^'^ 

ii v-™r}H'tiiPHl , ftih]., tfl.. iir J'- ■» l¥wrt-*t H.'l- 
^.i.MS, Vi"i TH"iirLi-PI, IklFT t]ilSi.-J^Tj^-.> 

.■I'lllfnn, P1-V1 I hnt^c^ 'Hlji}1lHlC^Hliriil ll\ ■TTVT'-h.tFl'r IP11I IM'I IW-^ 

' ^1(J^^Kh^■l■n;ll ' '.'LJ.i'h tuA, apmiifip, 

P,L>,. WmlT. 

I iHiiiniin TiilWi'ii. fl™, ini4 T"*,.. iki fmiaHtci^ 

\l,T^MFIi. i-iii-nclE. "iliii^inii iirtrNnMa h»E frfc* 
*V ■plilr.'K^ ,irii| l~MM'r|||,^l|l^ am f.i ir lit tumiTii * H ig 
I ,n r ; , r,l, -rii-^ ,, .- ,11 .i.ii, ri,rrt an fHiUH^ .ThV 

I., r m -Ul. ]i -^-Mi.- Hfh. i^tlii.', i^LinMrtns it» wKlJjr- 

¥> {'tf- -ftirnii'.-Ji In-wli-itf "Bl^ftir 'mHJlif 
#1*^-11. h|i|klT I, il'i I -r-'-* .-r rrhrrth-™, MitJiW |., -ii4^ I l'H-.nk, II 
^htt^; Vv*i a*"^ 
; Haii. inc. r,inW^, 

lnt m>M [il«*f. El* HdifirihlnMi. 
i,p[-.ipi'- 1 <Jrnr-r^l EifLEi. -*f 

7 ' j ■*D ]£3i^ki^|h iiif ihitrMDfr. 
J nilTl II. 

iki^bTd'^ : 

kiulkMmiw, m KjTU-^t. Sir ^liiwg, L> ,^pT*. JiK Tl .Ut \ni-r. > E^,i,|int*', J |,. ^ n:.«>|^m , J fV -^014^1 itilU'AllE. 

iliy «il' IlLWirTlMS Vfll«:"t'A*Miyi'!i'l'*JVp»L. I^i.i^ir (rwr I^.Nr, ^1 , XiHUwtiiKJ ;.-Mi;« W Jjlilr* tut; (Ti'THS'llM H_ 

Bl E. I^IPIMI. i4_KllBtiKli-P^ tn) . MJ ttidlivl, v^n. HdijEriads AEE fkiwU, FiH^ti*. ..^.mn^iH'tiflt' I 
irn , >^»ii4. UhUiomb, and JJ, IMMoab^ pnKhit*iift buo*' 
kE9i|i»iV, kWiiuiw, 9ii, »mA rD«»jdBrabl4 <iii«Hj 

rovf m9 cnm^mkBt, iBrJitdiir tJTi'VTttlilf, 
I'uBkiius *LCA iMPautai* b^M ■bw*e iwE^tjr, 
■ttn rti. fl>.0. Lr 1..T. El*H-n "HP "■'^'l* trrkt V'*Hki1i ■ Wnltldff C'uHiiHiy DhHHH, 

iMAIlia,. UhlWHL PlBlb.'r^ Hi.'a*, l-'rrlr>'h < iMnhl, 
j^UtAHAn TOM JIATB l.^JCA^iJ^r'^ RI1UI/1( ii'lTi 

I'' itlrriUDi 
IT AroMrMniAte i-in 

bfUpv 1h «ll m LnMfeM. ., . 

#i;ir1ti M pvrii. »i» i™iT« uamrt M^i^ ni 
MM, ■jri (■ WM*" 1™ », XSff ^ISJ'JSl- till, liii^ii* KHJUat. N.*., la 

TpL. Mi TI'HllMB.MtMl. 

^ mvi^ufu.i..,cj. 

_ _ _ KtCfX, IPIClAl.lltT 

Mpa^*ik«ll,_Tp4>k>l. tlill^_pu^), 
paliiiit. ™ 
._ . b. itam fit xj |)„n 

^SSfii^l 1^|jdiUlA£rf^^l^^ HHiiHi'inp^^'aWfl b<VF,| 
- - ^ - Twnj tn B ltofiiirtt «i_jl«»tiL ! An»|b[mi4Q^ ai^ twrlEH Irr thr bodlcJorii tit riRK- 
TAJ£ElL allH LIB^HTAN' ml iX^RK.^ 1.0 ffvf tbmf 

Wltqtklll. InhrmaTinil U 10 lUllH KFiii PAtaHr* TUT . |.T| l imvtli-i |n,_rni,ir 

NA^'i'U'.H w^m-iJ ii I I'U^ 

|^i4.iiii..T i: .«ijtjr1ri| .M" 
i i ii.ji JhniHTii. 

I, I, ' ai' 

THR ntOEJw^Ar 

ITTEWIITlSt. lily rtfejjiirtrtwnfc' vpiitB *nJ hHii« tnothwlif *l flacip< ««*■ 4kv. atJ 

— .^T^ 11.- ■.■^■ni, I. pt>t 11. i mityij iir -i^UjiwiiB'p, ■HTtlcubn. win M wni'** 
trim nilJUvtl^ fff™*. igwiJasMi. i t)s,™;^kSWii«i,i-. . L ti«m> ml To.. BOmp. UinUt-y, 
I iilil I I K Hi. V, n. lebMuS, 
Hp Btll la^, i iia u iiii t "Cv.. t 4 ndtffw^ lo 

__ A- mro. ^ , .n™ 

- SlU, W,A., ularjr AfiOQ p« IB-!. 

<f t r.n. *Pfii..ii™ ri- .lull ii™i-r, i>''*;yj*^"K^Ji<.^t'S3™AWE°i«i J 

i^^ i, I — - AID AWOTTATOIV. ■ HomtMSI (mil). 

IH IllUUT,, H™ ,„ | ljri Tanphrii. IH^WtP, M nn, IJU«J ir. IMili ml. wbmm. wan. Yu. VM. to OrtPr, kr n 
.fto !■ Iinpnniml ftpt'i 

kw« *4 kpvi. r<Hi novt, 
JElvt JIV> ft batlH Hilt. D'itr BMF — iaimm! spwsis. 

(«iii«r'^i! i»«iK:»!i nrtmrti. iMfriTyrE, 

111 WllltM.«rW ViiP»y. 
rSt ■■tl.. IW,, ^Isju. tlwMb, 1> ]~ : ftrASTKtl, Eii *Jil"-lil -1|||^1) .. . JU. "^Whirt ■■JIOV, far ■riDiiiiiiiiL pT^ -. •^»\^ 
M\ iwT iHMiiii. Suripty, lE^^iJil fWiT. 

WAihfitti' Jtmu* L.-LKMri^nThT^.^^«E,e^ nV^ 

t4)jr lindina riarti ibu- 

■■ 7mV, t-'dWd, TUffP, n yiHHBV Ijlliktl, 

it\y pmluct'n. At*]^, Jl,U,, 
ruLPfTKO, P.^arMCk. jcSj. "i-oiiaini: 

V* . J*, FE., n^iiHtiM^i il lU EEP Pl^, 

liitK Elm- ETfliTi^i "raliii'liJUu J ttt i^art pH ■.x\!.Y. i'ii^risv. 

yrtr^- Wilb -rtflt* *n )*WpEr |nP»i tli*, I r.TF> ftRUM'^IEdii I'TliFf.f. 

it4KVW>l kli,!iM]h. .1 Mii,i|..||.r.[ MHI'lJ^b iTHl 
OUPWt, Ui«MVh^. I MBTHf^ni wlt1i m\\ IM iPi^lliM 

iBMft Hai*W YI^ Wxrrwi, 
^ fill ^alE Hlwrr' "E Hln^L i-Eui- c > j-i bi-^t Jui:<t>, 

f* n ri fr j* A ' 1 i |i ''**i'>**f Pkinl akipfl^r miU'il. 

- - " ' — -.-t "W^i Ehjlr •inn. AirPDi ■Wi-.SfSIIKL^!'^** KACBHTESY. 

fCanlEnTHtd iTt a pM * BAA[}ljrt<L ^Air?Ifl Ti m; EWHE-Ea *i hp ruilEV ri*E[i.i /t- 
.■ E'CiE'T^it lAiilMr.' t_^ik'-i **.."Tlii*«' «hi i'Ppl'in^ f^L iiiirlr»i 

Iai v. Lli I Fi^nuibr T]u>«, ^pi, jw,. hi Er^. 1i« 
LL.UO'li !^ffif:hES«< NbT \iit'i;j** \v\tm, M, ji fcE i'p 

W^ii VlrT'^'Mt'Tiiiai''* jrwijv ir,""t i-i ex^i^l.' 
■ I. l^tiT^in- . , _^ . 

nH*i> Idiflleii wwrtrJ rc* iwH"**!' jiI»0 aant'^ ihJir*, ':."'| p" |Vn V 1 ," ' 1 lii'l'Uii fiil I'J. -lis. p -■■1 nuL. «■ 
X ^ p.ilii<|f*Hr>rtP*.v T*™^ Jr '--_^':.'^.l:"i'"' ■i^JMpI^., ^^f:lM.^ .. I. -■- irH .IN -^l** 

■ — iii r l-»ti:iH,JM, I I.' M- 1 ■mi-l.iTU 

L,ilM- \i.|/yi.tL>i ,in. |h I'l 'H'-'. 

hXA H'EMJ J'lrVM'H, P-'trM N. 1 1 ^ 
HUKTrTEMp ^Dil IHI^ KHni;4lAr'NV II lE^hilS 
I<K%I?TI11P| TVE»fi ^^Tl:^M CiiMIMiiWi, ill i» 

rafiTAjiLf: Hifl^vu k^^iii.^FX 

■ MisKWftE'H t\cj «p>. IhitP.Mi. Ili-j. 
MiKBni'jj 1,^1,. i<iiil jjihc,f:K, ii-i-w-'. 

iritr.thE.L: E'iSiJfvt.:^ ^11 ■y^t^r^inJ.J. -. " i" 

. mrkn upwi m S)f(bT-'niE.=Eim, BJuii 4iiiE '■."^t* .nrH'iiiff 

JlkfiMfLrt^ fulLH 4piE UTTIV:*. 'H-:!. UKl HlHlJ[rK.*M: I hn, wilEinir ». Iialrt, !lHrW-i.:*l|r ; ll^ii h-li . . . l>i]||r«V4hh fulrit frjdrr, fn^ 1 
wmiriE ^ Wr INkIpImi Ib LI>irti .L _h^h«^tt-i^i \\ r ,w iRa tb* I^D<^Pilytd^ll■«T-^^t iis j^ "^^^ umrHE>-^mt. 

1 V rvrtli; AiMlii'A-iT lAABTWl 
IT I'ylai-*. |i|ii. - f'l'THPi iPTwfjh- iiirF, iJ-t '»i«Ji 
p.. itrir - ^ — '"■ mEBa> ubEjr ' 

rma-i. Tliwrfi^-. 

iJHIFflll, Vft.lMlaPil. n?lrf*iwn«- I 

Mpii. rn JM^v .iieie!" -T r|bl. 1^.^ hnOwlMff hiiwft'fftan^lp. ' <T^^^^'kJ|■. * wikii>.lt -- - - 

Innu L. I^ulpar>. ar! iimiftl.i. ft M.ljjitrj. 

iTT'^ iTinri'i'Ti'p'.. 1'^ L"i|"».i Mir-wl I ^1""!.,, 
VV 11 -. ni,:L i..-. »..-i^ I.-.- 1 n-in.— I n.»»"fi- . -J-,^,;''' 

VVt>^ rjiVi."^. hiJIH.Ii- ... tMrliJl 1^.11 ^PWi^l I* 

iV .1,...,. iLMi,i^iii.-.\ r..||M;rt,Ji«tlL."!(!l»4?^. I iVAm wivhd, 

Itr TKHmi >HiJM Jtl I* "atainnn : "i;rrrnr^t,J;'i'r^!!^_Ji^fr_^ — * 

l}h ^ ak^V Jfluialvd. Pln<^Ln. tH^^^'F'l-J', ■If^Pt Lj^ >llk. ^l^ ■ -r'l l- 

T% n.-iij . LWTii \m- iJEni itj .<,_Hjj_!^-nL"f.'''J^: ,,^ 

. imMsWlJ, dt tiv^i lihA^IHAE. I... '*JJhiii, n. I 
iWk EUafabli-m jiiipfrk* In i|iip1ily nmE wrirkB^D , |> ^||^ J e' HflrL. gJI, 'Ma i g n- •<\ _ ^ . ,^",h|j -i-*r < p]aE«, !!> ftl. 3)1 4(1 nu-li. . 
il. ufhE Al. arieTiH>.irHL , 
_ . KmE WTtrkaiaD 
t>1ikK 4WUEk li^AiElriM in UivTu^hirm Wm- ) 
r.a\a fiiEiniMi Tl hiEh ■'V 4^. iJEiiuiiJvL Uugj ' 
{jDld I kpiL iUhix M Hlnl* Teoit wJt* Hi 

(^h>tfBkp fl {Jold IkpiL frrtil TfrtliP "^Fi 
Tirtii Idt U; >V W.tftijtfl Fir •■nJL. T^.. -ill i-ii.' 
ti7A\-Tltk rt:"Vori^"llL/tiNinji.l ^1 ill Wl> M. Nnranryi fJWr* Ti i'. ■i^rnik h.ll 

rp\s™'i; I iIieV- iJJrt, u-kiii .i-'Ji;'",'-;^ ■br^r'. Awl^ if- 
p*m. >EaVn^ rt ' I . 

. JiLfl ll-fl *. ih^. — Pitt-*. TTOKiiosraa*; ^*b~bi«^ U^l^^li^^T'li^ ^'^ 

lANfi. aiTcuEsa, lituTMiiiiJ. " ' ' iWr, Mrnlil. 

J& mj#ITH>Nfl rtqiilrcnl Iv Ilk* Uuv«nin]*nb pi , |'\vJtllUAl 
tJUH'OlI BA1L*AT1 .tSIl niAltWAlWi lot tn i, i., BUf 1 

iSon-Aiit niiiiiiMiuNiuuiuir or uil.«ay% CHiiiala. aI^-'cS'^^ Sf «K3WAn, 

r w^<t| fM. aM ^ AUt ft wp.iplMai vtti 
- - — - - in„ irtta (iBnMna ap« 
MlkvLnd In tb flarmnMA 
\im biOMt E^Hnllilia«r 

.... ^ ly-^ 4^ a^lkuUMi D' AklNi^, ttilJliiri>t, ludPTtHrfhllfH. Mitt? 
., LindrD-r-Hirli. CartlKHrH-M^P+rtP 
rupilii ti.hbtif fiLll raiittf fine nmtili Iliii. 

ICIA M f>*v, iRwn.. hi. ullfir. 
Hlil^iiKttl, 'Sfai?-, wmilJ liU l*"TB 

' TiiBkrr L'l tit9 BuiiVH. yi-lAKEiri ittiihf. 

Uvphl. FiiE1 T HTT, «.n ■pp^rti-ntkHL. j;j Al.-jtiPl^irr-1, *i K . 

HEW PtwL-I^EIl brln^ ibrk BM- 
{H-liib. Nil **un*. Cnnl, aJrr rtpi¥*lnw*i. li P,(iiil*rtLji Pe* >>ih- ™i *wtii'«iir|fi 

HTOTT AND HOABB'I 

B I! H J N K 1* ft r o L 1/ E n K, {H-lill TKACHnt lij' mH A>M luu w, I nil iHii i. ^ ^ 

I Ahihl 'Fnumw awd Hltfk^ of fefel^n rAHIlTTtBRK 

TlfiOHIIAXIFi'a. 
OMip-iCnTt _tet. fi«>miiitiln poKltlni iwl crw4 

■ *-*U_ Htijrt>P>L 

laiiai E4in liif ^aJrVfllbtira ; 
: lall. Il* affrvT thBrvkm tW Mt* rail prf lltiU MfJ wlit a >d il.i Wff.J. 
T'lirrMliXL.rr], Hijii r«| ]|UrAAiiH*i'~'hapirQVrr] ~nB4 in- !•« ItiiiaiAlnv Cii.M l».»p>™ni ikpp 1« M- ! " *i;i'" '~ 

1#r, .1- mr.Nl.lfK NOL^N, Mrpiip, 13 HtftHil-fttnA. V1^A^T1-I1. rr>]> 

i'* — iysin.p?nsT .w^p w'^ii.*n"rt Hfki iimnii, i^* 

I A .duk tim. Sn^itllM. I wilri- .v.. W . . tIL. f H.mH. 

iLA i H Ihd. . V'lnwi, 
iti.i.. ii.; It. m -l P -M'- r.i.rl*tl i "= Biv.1 L'.H.k Ataii IjlLrtlnPH, Willi 

pn-ji..., [l.r!iJi|!^n™-"li n.fiHil lm^ 
I 

Wl II 

ir.r Bf. 
M li 

n V^^^S^^iAii Hid ^ilM 
Umh. W I* i.f re 

p4 - ■■ - ■■ 

ffcQryBEB'B liiriittvljlji. *jM*«J* 
t nnri t i^jP Will/ y'''>r% i 

liilHrWl tLANT, Ed rftJ. Mr 

J__ia_^*Tk._ '^^ 

ISilAJfO Tumrr ^Hjpf^, rrl, l^vibr r^rfvi'n 

. TiprT^UaliMH Man, PIU'^ 
^l^l^l iEiB- _ Hf^iI"-] 
riiiiicjiil (iwr", liJM jubi f"^. 
f^l wpf. <hAL.. mdliii matE. I Bp^i"iii» lia.Vl jUSlpfT fiw ttWHtb' A^ 
.|iiv.|., H-iri, u>H V'K. EFl> Mil n. 
Hiiij.n ^mLTiE ikW, innvBH «nd Wll Vial' I .. I .. ' . M l i .M rr. 

wiiwaaiMiiJi riTASTBii. *sri ™ai?' 1 4 Olf^FK^TBlt. irtiiiil. IK HilI rCri lwrli. Wjin iitJ-fi W"r.| 

#,.jpt >i(»,^iiraetliL'. i ari^rtcJJ. [^jii^j i'li iiui*r~wwfC 

■intftrEE^, 

iIRE-, >■ ireiK-tiE ^*1pj . .-i;:-.-./; ■ i * ,, ■•■■^ ■ 

i|T« IN.kEik, K>^ I E J*k1»*Jt llilPfln'" *WiiE, 

A" Wep «tr( « -JtNKlUA I*-. Hit. t^n ^ 

"j£ ■ uOlET C?Mi"n| wihE"!, "i ni*i'-. '4 I'fl fwllf. IjiIvEtTi 1** H B^EP 

X ' flf^ .vUl A iilftL' atfUuiJ, lMt*pFji»U| ftntlp^ i-milE. 

hAirr-. larJ ilr. ^ IIithJ.u '^P._****T"a ^"'gl'*! ' f\'Afi'TKjj -i^wiw+il 
all; TT Yiikirr^l. KStfi-ViS-fil 
JvA(#'h«in Eitn- IUp 
icw Mrth llrad fij, 

Miijrl \nt L'ai 

LlLl,. I, h«M-- t.ll*l . . V..* *fcr..^^^■:■:lp■, *'i[it^v*P. i^:ii*t>r '. M ' W:| .'^Slr'^- 

iw+il tan. N ml 
|P4|Kk1i liFiE. pclewmtrJi. ntafcir?, 
f^ijili. Hultfa Mf 

^t^^^n^^.^\ nhi <«H i^i 
>l imaUf PI .MtttT _„ , a. arvHTitiin !^^^^^^r*^^^*J; ^J+iHTUD, "iij»^_ra^^ Hoj^ Fflr _ lifapftr'i A^fk." *! ai*iiHJt ifp , ]a^i WarL. IhC n-ir; wfjur, »i i^^h4 W PrJiirmJt. . ... J 

i^sin;n, > n umprtHii i^a*«f p^fltW' ^ Itimiii 

rl ^J.ii:™i n-i'- , 

l^T Mr' ."-luvi, tdfihtp in fwH IfcirtaByr JW^J* 

■f>no*iwiliA«rv. 
1 iiaiJtVr tminllBi. ^ W L. J»iwi. 
I TT Um M j JfrWa nItSli«4<.' Rnarllr, _ _ 

liana ^ BilrrMiTt, .hrt. r At aail A HTlMA ^ OUT wiHtJ. W w wt. AT*ly_0. liiiftirtU " miirVf ahI "lllHn, "rdrtnPf, wJlh 'EA i'spLc^E. 
rnii(rrt| inm fjpll. AJll. M^t ' WaUnL, 
rj Hit- 

1> p^ TnHMir li.*iV«l»n nnl^.iH J'iDiAE< tnS 
UrHu] n4p. 

^^""^ .^E.i. kW-l. l..u,.Fk W«utl^^. AT .11 ilnlirp. EJj ■|^n. i-u/m. ii*4W>:rt. .11^ ^iAy Vr, .. 

.. VT iruiflwi.rtli;p-^ ftl Urtd^ tt: 
nil p irtH i i p iSi „ I Li Init ^ i*^- .w.-mk™,."t". I". l*iil. hli.i'i Hi 

M r^WMt tWjJgj.'Bfcl y ^ iiiii." H'wiilfcrn*'p... .^t-l.^ 

indri.. t J M l. irfin, *p.iiiB- ii~pF, mi r'lPWiJ T. i:ti 

A.^ llli nil, Wl.^. HA i'MtcMlllk^L. IWll. 

i-AOMn.~TOUIH ari.~3V"C'.L., 111! S. iiiwXJ, i Uhllt*. 

V ■ h'm.lJ k'Pi. 11..^ Trmnr. UiM QaMp. Jl Rllfl..«t. 

ai.»B(Tii .-li Till HI-IT mil A i*fitni ta-Div: » AlWtt, 
^A|pil.f H ■. ljl. -lrtMvlfc ISZ"ft.'rC' n^'i'^ ■■'.'■I ,.i^siS» I 

JVpkp. iy«. Cl'..rn, L'pPtlllrWi'* 1^ 

.i"-^"-"" -.i ,,-,„|,..i:Bt"ira, 
mivii inoili i;»",l,'.isi':s"'>"''''™»'" VTKD, lTrjVL*^il'..nT, 

Vt bTim ii. ;if Rfi fvip-pi. ^ 

Th[9. riJlU^ iifki, ivr" 
U.i"iiis' 
J ^ _ TSBtiC-f^ 

" c. BWta* W l-.l..-"i i k^-Jiiil- 
<lfirr 

fAIH National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1320273 THE sTfi^ immw mmm-i Mm^^. mmthmi lo. mfn LP. 

IVH 6AJ.I., ti l.llLfc\. ^U^'piVui. Ti'ltlCKSH. 
FUJLIL i^il'ii. t aBH ram t'^ I -I. I dl ti<iLf_ - 

.i-i |[-^t<'pit. Wftitt<lLTIt . — ™ni'Pll, tjlhl lull.. 

lull. Afl^r, inffbMiibi' 
>. =£1..! J ii-:TiTir-,i('4'i," IfJinlni, Luri.liiKmlLna |h 
iMl JIU. ^^►S Lll.^rjiiN I 

" " ■ — ]^ifiir-fT m(0^: "ooonw- . , „ 

THia If 5Ca?I DiT UF THE BALK. 

TAKK THfc l.lft na l.» t.lL TlAlsl TO-t>^t .1 

rimnR ih HRuav^ THE own. It'lLl JiHrOift DX Till; LAM), jr 1 UtLlJlI BIIW r.V _„_.„ 

MUXLIAV XKXT, NOVKMSIUl Wtd. Kl>0'8 niHiaPAY, 

Sl«.u1 sun.™,,.- K,s, Sjdnn- i™^»uilS«ti(*li(^.»!tlrt; MM'" I'BS*!*;.'^!!!*^;^^******^. 
;i BQj Thr sjhjt uL m.rpK ■ . ;j ^iiiiL" l'^ " TAKE 1% BOHB nAT, WISE STEPt _ 
OWN YOUR HOME, 

KOBE BAY. ' """"^ ' ' 
D.K. SrlA OOTTAOH, kail, a , . 
blli and hI^Jhh ™mp. 'kltc^. imBtiTF J^iiWT.- 
ilEMid»h, tic, tiJed nH(, Mild H I ^W- 

ay. Jbitir c^m^tuJCp hall, * r*^. kihtan, 

A liOtrVT-l?! rMJMTR 

<ioQ-J iniin in-ilLT— rjihiiLL«' jmtmi:? IreiB dij^. 
r, Drkk ( ATlAflK KBfiipiLSfX, HI J< V™ t»rdr«]t[», JLuEiif, lUtiEir,' Hal brmkM tbw^ kH- A GOOD 
OH A UOUfTTwr HOJtP. lEtHB IjliK. JiflOfl i:ir™ilirtt, 

Ktilrjviim r!™][liy rlLmite. k [mt^ rOOIUH, --, ., 

and VuB7 M"*. «7*l r^i^ 

Wl' PC jjtLllilPlT dw 1 1 |l« n. 

^ ^ VTAWHOIl*:. -— - __ 

iill .« lillkH. 
rlrar*"-!, 
1* <!#jir.jiiiBI:.#'«:j<t^-Wt'l I-, J. BorMAIt: naRTa jiri>irxT,^-dipwi i 

Urn dOlaaea qf Wuh«'4 _ , 

WCKSY HIUJL L'ioinirM»«L-P«lr 

HMT. FCiilJll. iTHi PTTITBH. Asu^■\iim^!i■i^ruk.l.^l:^ 

:CtM iih TTflVmrA-Jk^ Msl'K. i irAT^WiXJD, 
Built SRirK, tiJ* tm-^T-HfU'i' '"'111. '■«'»■ 

prtnuf hall Ibmil^ ttPitrr, 1 r^oriti, hj;L!i'ii, lack 
rsUMi luitidry. llbS waCrTj nHnl Fi Wi r^icf i nnnF-UHl, 
ff^B^ WllJk lil Jmhl^ I'l-'nrmlT'DfVM. pud Jjl ift<4 
wAVh UfID, Uft rniUpiN lltift (le'T*. witb a 9itt 

Af--^— * - - - - Pltr;^ , l yip, IL.P.fT. turnip. . 
LrtiMKr ithvl. (ft,. 

Hrrt&TtT-TMd, lilth biL' iw «iar iHttlt (A. ul|l<J 
H-LM^TA X. - •liir^ Ritab^p' >iHpM. 'Alli«i¥^nHi ahtAifti 

KOnrit KY|ih'i:v, ntue'i peiliilrr«4il.-f^ln^ 

lll.^nlffhl i/.Lf;u 4ri»| 

aiiiia Huura, with hJltL'lli'^V. emjV vi^it I'AhI., mi r^^iEii Jiu/ Ih ar- ■Ptini**^ lid. 

It ii J p I M o ri D-ii^Ln. »<'\t\ iram- - 

^ — . _ .-p., -I'l}' n«iiHi^ ■en'Mirpi nWBt. 

Dtfc-rt, :,*r»titHi\ lind JOS i Ipi, liiwr ttiiTii-tivif — 1ta(acM ^V.r.1Ulll 

n.^*. i j(ihh1 r(ii)ni.B, lu.IL, j FTTIUL. "l-li' I'.'--'/ " ,■ — ■ I _,. iijh 
F'-Tt-b uJX^, i^tiin^iiM, iHnh^iii-, «MrT,, c s*^! ^■HAi-)iA>- .ar^sj!^^ m.-jm^: Inrllni^iim. M'li i r;irtiiH^« u„ ™ -™_Jptititr-,| rilATiW^V W IUil.F*1Vvltn^ 
_ . THir^f^^T^WWlt^tLlHAliA.-- ■ " 

— li ■ lllll II II n ll ''I lllTIf III T iIeN'. K . . .. ...... 

,1\?AIIR in iCII.'H'hiTTi^lhU- I'-tLlMi'^l, ■ t.'fi'- ■l£lN>n, 
■ ■ . ' ];hiklrtc ft'iilwB.r.— II'-^IPI'. * HfiMH UTi-r vMr**, 

BMP |linl---2 fli'lKlW W.WUf^inan'i TVfin. if^Fid.. iv.irliih..n, rnll.ir, ndnfcn. tfSi Jlnl I fiAVMMjinrRn-. 

VIM 1 1 Idhi-ltFM. 

I Almjithpn, 

ULMHjT-A Ifcilmi-buLlt U&hiith utbrll'r. Mpi, 

bi^nFiLiiN. -ri>i.iipH 1 nxiiw. rtc.< pHfT 

tTAUItAUtK.-Miw rqttici. U fMH aad Ofir 1 

■ ■ ■ ■ W: ■ cii.ui; 

AT f'inTHHTNfliV in i[f>lllNBr» -PTllEirr, 

__ _ . Ibf Trvinl KlMl Hack l'niii4^bi. )U]f lull, I Rr'iri 

E"> I r(H.-.nu, Jir*rr iPmEryi ffurt, bicdim. Ijlhrvim. luicmlrT. 
fAc% il'iimalrii-, i^ti', HUiTHlliit In lioid £ll i 9Hh fmt Iu 
'^Urtlflll Lru< m rrar. TuTF+Ita I'llk;. ykv iOWtl yanhlli Ifl 
m >J» Ui;r>r*nH_-LU. | tail Uf'>rPT*trc tf: 
T |:»fJ[%KLl>— A tJlliptlpri-Ful-Wv frL.r ■ mm,, «t, tU liwi. c«ii~, 
III) lu \ai rn~l™lil, tSTJ. ^.,„,1"",L 

«t rrf. if»iLt»l £.\m r«r ■ML, kfWW iiuwi 

p., k.. nmJ. nai.. Hlft I mKl, tuf , • 

i,.iKl. mnn., fjilbluJJj I'-ilH I™" 
i!,|t|nn pUte not. Jlfl W 1° J™ j!"- 

IIi:mtHI1'9 INl.lr. Wji,t p-riiiilMac, nfw bemp "h"*. 
lL]L,d rr^jP. Siahj, : ^.y t:T., a] L ranTP., """i^^* 

■ II muliil, I. (li tp, IfJ (1. R. v^t. 1 l""' Jull. IppippUi 

*-l f(p[td*l-, B:i*t,pp*, . t 

KUWBiBPit |itl«HPP»l JlP,mJlI«>iit KKJ I 

t BHH K oinvpn:. puirf, fi --^pnw. ■PWJ}' 

lUmli, Miilili.Ur,. t.n-v:!,,.,,..-, .nl "Sjf'r?;.-,^ ( 
11. rlKiiTSnriTftOIT; .n.l l inH'Trfinll- 

u.iif Lliil,* -i:mii>p,< C.-Slw Cnttiiii Km', of li**:, "'^ ' 
i.nnDi. m , III niii.1. pMn.i Ipp pn- "*7; 

HI 4 lUO [o lABr, TiJPTPM, iJ75. b*Tl. CBPPJ 
lilMTiJ.VEl IlLE, tltoJn fPPift, *^ Pijr *UPl*n.-Hrkrt 
ll..uir. Lull, (,.1,1. « Tim, U"-. tatb, •« 

rispir., lull 11 A J», TArm*^ 

CLEBE.-U llPlr ll H^,Pt,i. . PVrli 1. nn^v >lt 
In,* T,^ltt4lP. frtPiP. 

nM^. '-Uiht. 4'Qnu'r 

lull, I lirnr fP>*'.\ft~tll P""^ 
^ .T. PfTttiHrtN BfP,! nXtfnm- T, , (il 

-^it T III RA (lllllt KlUlUJPW. flu* MU^l-.V" ".B. 

Li (i.p.^Kr, rf.(., L>r -ippp". "I* "11, ' ""'/i";- 
■ - -n, ,i„r i. pwplw «ilh Ip-np, 'ijl lpl"f I 
1. « I l.pjl. Tpip., jiM^ aitnnpn. «b la-ln-nl . SANS sorcT. 

ST- KILDA PABK ESTATE, MOlfiA, lESfSEATE- nrrwATER, u mii«» icani^T* <i4iinr!( iM: »*t£Ti 

n I Bilk 

**ft FEB Arm:. OSfi. AM* Tii ij AniK j/iPH^ 

t"M§i^lip rl^Jt i^l, I*^^' ^'PP*', nntfP? «P«l, I™ •™" 

,n veins' 1TJ111II, TOBILNS Tin* L4.4(V}r Alt,l JCP(][\t.. I I'l IT STllKKT, ESTATE. THE TBj:BH^QMla JPAKK 

^ ■ KING'S 

,ipw^ 'i«s#' iii WW^:''-''^^^^..., 
KINO ASD HUMPHERT, llfl PlTT-gTREBE, DAIBY, 3IIXED, AND POULTBT 
FABMH 

AJTD OIHEJi I'ROrEETIES 

fkh saw itaiiMaiiieiss zm. fnktsL. SOUTH ANNANDALE ESTATE. ; i.j.sF. a P,t>i I midvEliJ^flc'Pii'. ir 
PSILT;. i.1 |i,jv,}P*, puaD A pRdfl, 

I riKH. 

r l[, htP r C.,1BI(F.5. 
,n,i ni'- BDij rLiMT- t'^ hrirk, ^hiili I 
illiliini. rriMLprltlliif 3 ipltlLDR- r nr, j t" ' l7'.>< 

nHHiii *ftrI[W*l li(iJc«ir, parirr>. BMriTi.111111, < 

PMrtfl. it nffl^T. A-Unlv 
" " ^llF-HtbCB. II pfh t■t^T. lUfTiTitir 

A TIJUIt.U K iW i WELl^BiriLT 
iPkJ, k LiriTAUEg. . 

rmHT-i'LAiH Lcmsu Kitmos. 

COTTAGES AUWAt™ LFT. 
-.--V, , ,,^KnmEmcnT tit TVAlL ,'.,pn nri, -^, II1..I. tpy.,.. WP. HIK F W"yV7"', 

/jliTil hVUSBT POaiTIVU iSBf. m^inwt Opw BtmHO-D^ "itr- ._ 

Ip,* ipilivwn [ppuiP Slraiiii „,„__, I TtfTO^H. *B MPim, «lJ»Ot M imT. 
(i:vr ilBKIi Pit: lif (iMPiniin timpiippifcU ban, -lih,.^. :itt,giktii, -.ifltiSt, ifi*Sit~_. 
•„n iriiiUjcpiwir. ■lll,ptT>-, I hriff,!?,", 1!'-. , 

NptbpSnIPP/ iPlPtPt tPiPfll'^l P, OttlPPKP ^^■f""^^^. 'lir Top MABflllALI. BpicJ n^ur 

Mlr.upppip. T,?,™ 1 «P"'^ P-r. iW«MI>lc:Wi hp iPiUflliPiPA »vwi™ A':->fUMyp:i^;'.^eptwtl ' "' 
ifKL'-plWHK: tta- .Katvane. I^MiiT haTk at jpTiTTixii' ■■ itjixr. 

Undrrfi Uiuju^I'JC, l ■jD^irldJnir :t in qhl hii-r4»in«p . f 

prfifialt^^'^^A^^ 

rLutuVp'p^Hl, ri!l.'k. tUi^jni^TiliithiTL. 't^alrhl^ Willi, ^ cmii^ui 
aiT> Tip'iLH, Mrill. kJfrvrti,' bttlinwrn, rrr. TamI ^'^ft 
rr.: gV m lmi TL deOfi. tll^CK^. MittV K.VtT 

v«<k JWrr. ItAftJijfdLLL DUTFllTlR, flj ArnrJi. !?(> ArnK» lyiAf nTBi;a I^'T^.f*"' It: HV, .HdRHljHl and cO-, 

CT, UUHO 
LOE. f m., 

frnntHff^^ ftt rwft, ilfinh 1*1(1. TrHiij*. ' 

II. w. ii^nRsiyiJ Mju\ ixy... 5ti rJtt-4, 1 

GLTi.nntBjj irKiciim, txMt ft, m tetatji-^'Erii' 

III*, nil iTtpm^I, Title T^iTrrn I'ri^i; nUllj" ai*£^. 
W. l[fln?n.\tj an.1 ft>.. AlvfH., SH PJ-lt-Ml 0*St/K |U»EI>rVf [iH.^Sr* Tir.WB. 
UH.A(n^O'..-H«Vitf Lit ^ 1:1. Iwi.ikllri-fnuliS. dla»HlF 
^•1 wini luj^-. b«lri-nii 111 1 'iJi^T-^ * 

kSlr Iffon-lh, V*^^^' ■inh TTH.n^ vU. Mad,, TI a 
Bi*! l'^flIiHl.^ IS 1((«MAV 

TiLflH tn auI (w,* ^ „ _ 

1^1 f*»viFllF--(»*I_^_B*H_Jlff IwMiiua. tij. ViV.i W*TT, JMHIft. and PLTIVgiL lA'i... n^JlJll^n^Hl/ir^Kp Jibtrid' fIrA r.-,r, :jrf A^ [ir. ]h>» l.iiiff l<*L| ,^..11. L„.rn niLt^JliiqHr; 
And jel jMi, 4|.iD i h(*;i u hiin;Lr bliffc 
(hjf Inw tbn niij 
, l^tiull m'L'Alf I'ljiriL^aU 

A HAftn\i.v .n KntJ^n^iT. 1. — I ,^1 — nirj-^i .iga ^ KRT.— A Ileum, fefcfe I -iiiuA isiHirl, r[[L, HuUi undaf itriri Wtartvli 
rrliJt^Tt, Lah' u it l:i*t. Totnea Tl._, 
l^xLHIcDt vlrw*. 1.1m V i» Ain, HuL^liTVy &lh»p Traiit 

if Bvdnry Hid* a< t!i« npf^rqaJap Bid4|#i 
|M-r l^xir, £t da|K«li:. lUltQj^TVS.' 

OftfVlHNf: I'iflK'^ HfTp^fe, CH>HE lldi^ 
IIA^'AL'II^: ni.cH' - - -■ " — ' 

IjU IflWd. Trrf'liljnlwl 

WuUlul V Ifwi, tr\ tl prt*]*M 'Ivf > 

i3l>.ji*t iiifr. TrrmH: 4:J \lfT«ni. 
U*iitA. ifam WATT. ttOflh. *ntl F" Artie «iJ .is™. :piifrw,y^^^^ 

■1.^ Ift IflS^, M lK»pP«S*^.l4W:ib.*irit¥T K»fl(irT. 

.«4ili.«jl«UniuJ .m«li'nr4^f WiJ i t i aiM w«i«r min- 

nr. *t7.-|ffe;iOl will It mur rtp™ for l>-j.(|lic 

ihir ilHivr* hir Lrnn ihf fh vnir^. Tt^rnl t<' Ifff^i Lrit 
iF|j'|jl^i!rn^<F, I'll Irjrii NniiriLhT. I'ijII [iiit'LJi. il- ti^iilT^ I n^.i-p. Irjiin ,, «. rtHW.] "Pi ■'•t^ 

TV f v -T.i IV <:..ririH-rt: ah4 WMmin^ Tir'-ffll ah t^'rit awl jfin—i A|j|.|^ ifiKir and 4l hif aiatim. Hlc« r mjim^K tjpw^ all J frrlw^ ■ pi* LMlitihEA-rK ritr T il.. jilH rnT.iiT, 

\i:L(; biTT.i:^ 'Jtijc hmLim^. iiiibiu •avvrtlathg 

ii.LiiirLp TEE N(Htri1i (ri i-; LtiTATEp 

l5|ilML(hSlii:, rrnr pinipf;nTV 

pj^MEKHriri.irrnT-FT. 

viih J ffH^itUcn u^iiiJt nai ^Dri; to JaitdcaH4trm, 
Hnii l.'T h*t nkiriitU'-iikiL*'. tluit uluitiU cLIj 
finptriy bm # tiyrj^ Ijijp mippparlal ai*. ud MCni'^ 
Aiimi Uithr-'FTDBUF". anij n^iiiii ikv tbtrdM4^ fv 

ti^L . . . 

aixl nwurrt iH:.ilim^l!(^mt'iti^'^y»m-'-p^ 
aoj piT4i r^ -|i^3Wiit-:ifftjfi)^*^.;^- rMUItm lI'^'.Ih'.J i.ii ELdi ]<J|- V1I1W ant 
#>- !ilu liTl^. JiL4r<tii^ aIIjWl'^ ] 

oiM u ism fife W Tir ™a 
mim- UK\U'K iA'Hisii fli'st 

Hutu JlfHtMMJ ASI] tVtSJSU. 

' Id JlWIiI puhlti JinJ Uia HilwrflaU ■tiLttn.j, i.ijT^ siT 1 ijn, rntivTr 
O™ irpiV:, THHt ■ rLA\TEn 
JJIjrai^OAl, 1,',TO. USE 

I (6*. ^^APpMltp £1 PPlPPIrth. Tbrrr*^ 3r 1 

Ib'v'.iriiur 
K-«| r,-,,l 

H.ulll, i,v A. :i»:' a H 0, 

.^'.'■M'lLif llifp lull TunnrJ. 
i;i'<Ni tli'liJ^ iimE futivli- 

k: r .1 ICiirv I'llxfMy^i 
MliK^j, rfi ■ilnmriHti i| LiJ irn, HTbit LarKi'ly 

UiilTUHVT^ -I' i»n ■/■>- I :ir.il iFr.;Lri.l 

OOWt: fmt #rrti to <hr.Hinn rrnrtii In UhnV* i.r pTum |h 

di^ii i:ti.i'rir.| yni :'i |l|i!f .L ii<i:p]'ii. HlFi- r:ir u "in LllEir' 

'■I IMAHE>L7hfE-]E(l'Vfli:. mlji.d lit tli n . avi^iufi Villi 

rfiiK-c t<-^ fi.tl f'l^im' UUit iyi\/<r *finrtH, 

Plabk iibl aFE LujlLiulun on iMhlJ^'iUuD 

Til-: lll^^At>^N^<:: e.'^'h n h'in , 1 1 1., I'ltt it, s-i.-dnfj': 
ur J. .V Mii^l'ii, Ul[1.i^.4if. mOfm BAY BtTATK, ri B i iR fcti ■vn"- 

. ._ _ H rv*. 

BiTPmpuplt* ■ W ItP^i-W'SpW ■fwn™. 

Ki^(ta$r?i:?li'«ii;M^ 

.'■.^Wii^sSS iMPtna ilp^Kppu IL 1.3 U(1 r,ID:.iMtlp: n MiiiiiJS's t^nst utfK 

Ti:?<, Liii H^rlufiJ^r-t^il. 

IFF I'll, Tilh. 

.1 iLHii Dt^MTyTTn. PEl[ I rii] Ei'i:ur^KnH 

r.]-Ti. U P ft. 
Kmr bL ILU j.A ursmtSfTi ir*]] ME CTTrTi^ r.*j;> ^ a eBl Pla,t*«-r Kim] P.O. l.^H^;!1 tvnjvflmnii!' fT!?T.*1^?_yn:l:V'- I wlkjn t4 thr LLu, mm ■>» 
pinr.piE^j,L ilaiMl^ a HfJUEIM WiXL-III^UT 

Iiei'AC11I.fl imTMOK HDH|!, Mtlt.< UiADE iTMl PHOwV, Jl MrwwT-rtrsrt. 

QUITE APAEir rnrtsi rut: I'l.i: ^a.l^iT Twip to 
.i^rPTiNMriE ^il^^;■^^ niELULJuA^, 

VmI ■iMH'r rii Kl-i ! l<i-: A llL4.>l'li 
jtT TEMiH UMt Tin I !iMiHlll(i: RIUORT. 
ra^, liAtfTvii >■ 'whIlIj, 

^parfrrly haJunrf. 

ALMk IN UALhOl'ME-Vnitf, mrt Mr . 
p ijiahir r^ilEaSf^ laM-itEllK 
liMita, MIIM trfBlL 

Kkllitr an i HOWt 

[naiHTut on lidOd^d - VML «fmh| fCAir 

A11T11I K kn-JtAiti>_ani^ia.jjd.. ABC-,, MS Ptu-prt, |HEW*OB.p 

Ci]iJ:u- Lim ' "TutllEb;^H TnLV^-i" -.-.mr*, 
miw iI«ll«v--Lia*. aad faiBlnan KtiLjuIti .BiM***^ 

lf]]null4t Uriel buUdlliV l^bdL Mlbr Ifi Tnjnut^i En-irl | . ... . Dl1^1^^ iif>*>iffl, t'w!rffif* »«i»j_"i«^^Ji^^*;^i 

TuinrFwu. UTrhCbf limn*?' r»P*™ 
■ df(M. t-iWhlhriuwi. rPe.. iSiHlP* iWl iHwIl- 

niiiAvn vmi^n e.f UAauot'it that i.iuf 

HE tii'lT.T <f^ T. 
Tiin't: iiflui. t-^PT TEIlSifl.. 
m^nii rt'FT uid rrs.. 

^ rtpuryr-iLfvrt I LImI Vnmiaii. 

s.H -nt-n.T br "v^ith ii:."'™ nwriUr ^*rmmtik^:/J^-'*=!f ftU*p -«fl 'P41^Ji¥?tiaitr - ■ 
» S(ri|irf**:*h(tir*flWiiSi§i;taM^^ niQ wiruii iiitV E^rtNi' 

■M fef^il tku bfffA VdU drcklr. 

I'pqnilt D*. anJ W» 
41U t^lfi I* inW nm Idm in rvrnr lifUil nn |mj" 
'tn«L''ritr',> «tnHll..idatKiill.: cr II ftur L«iid. ii ^riliJLj' 
h»r i» ntpp™* it jw^ulied. CAPITAL nva'Ll un 
ihii^ Urmip ittC^r,!!!- 6Jpr Jp***,. 

Li It KTimJPft j(i14- tig*Mtfc . ^ . 
I PHwvtr BO hUpsumTp 

Blip p>*t .U'ti U TO fl. I.TO , JIpn!,^ ^'IT.L.^ tIKSIhE»t-|! Mi., 

■N kggms |hi, 
■* itl^niiM T 
■r hH h,Tlv,:|(r, I'lpi'MTfd |M!in(ln|i» flirdi 

i« -nnlV tV^i 

:. wflr'iiiilii. Mw\ iiinqV-Tit^nif, 

lii>|.'(' Inut lP'(fH, nlORlPw' 
"■■"1. rv],.,r.l li^^/r^i: 

■I-'"-- fTi""', *riiiw,-.1ft^; i«iiL|iiiiiiklj]ur 

I ]bT l*HL . H>>)rii'7 L ■tJARfJMVfl ■.■■nMrBDf*! Pn™ il* *| pcf 
'Jt> fii < >.'i', luprhrilr KaluLv. I^'jh blVb 

_ I HrLWrnit i:iiLL-nh>^IU » « IM, li« 

MEiapwsr*»t»)ip PADDOCK. aaBaa'^^Ks«;wVSL«.'''iik*k, 

Mp tbm at Dtof*^ lit fi^fi^ful ttmm mm b Aim, ■tot44p Pv^Ul vlMH. -itoT' M< 

CflAT^WOOD.— Si BHrk CotUVfa, lit** l**. «(Ule«M 
«iijv tfflnwr A]1»«rt'*vrw" pinil Ptpnng-rtirtii 

« jniL ^'Hki, IMHK Ttniii, ^JLJH* dt(L. ^itiRix-L' 
|wr iDUtilbt Inl, ^1 pn- fcpimifl/^ i^iJ 

il plJilIcA 1*W [iMc'flfc AiiL^ 

Wf btf'UfifMPt' ncwrtiiA,,! ^sm=.mi^!m 

\ai ^a vlll Bull ^'ou. 

J.^MU C. PDWA'iDtil ud ™., 

IbnorlL tl#l.fT,_Hn™rfvy. _ _ 

F[>TT"'nii"VAKM,'H-"iili rHw biiHTrM, « mlt" 
ff-^ \t ytam. Iniutrwrd I'jttap, itSIhi rlrini HH- 
[ri-i:. imMnriKiil Wmt^. (iltlbuililllMPi t*™". i**' 
r^HU .'^ mr^l Ij miln ant. iiMwbUiVfrA OQlt»f*, bMlU 

rfMp^:. 1^^' tut icfui ■! vLLI lit «1 Vit^p- 
:iHI(.^i|i HkA ~P AiM» laiJi Wffl* I" 

J.^ viivr-. L(i niD. ita., Jam, 

ri u^,iH3Li:i> iitjttfKn #Bri 4XWT^**W " 

tfyud uwa. l-LKVtt, MIfp lt[idllatk>i& >FV^ 
Ornkjd. i^inant rill ^U>n 

To ov-m ■ll^ruim tn^>talt«ar ll1tE> a. IHW ^[TlnL 
QIIAKA PAIHV FABfU rW aUS:. 
P. J. HACVaMAK' 
■p *#Thl_Ptpmf s':\:(i 

Mi^l l iHl [>;Vh:i»TMI:L>:rn. t^Ul4 R WATTR FKOItTAfin TOR UU. 

^'Al''i:"U.:aE KDd PAP.BLEr bav?< 
f'nl}' a IflP HllL availabtr. 
Uln^ aihrr lliarhikar E^oailinni un iLa 
A'-f^Ltlt hy jnd Tllll<- 

Tptub In T yri^Fi 4 prr ml. 
A B^Trai'hlitivE en [ftc ^rMumj. tba vikiif, 

aa Km, Vi'4mI., iDd hlh. hw l lo 4 tmi- 

i, HQ«2tE.4:^1blM«^attfil;^rftk i;-^1. 

I ll'M^M .-TEBuc* nonwni nuwitcix, 

PHI,'., „-r'-'*^^«»i*^ ISLl AT Tm ihl i-t'H ^^N»T. 

IHakkmi.jj-: 

IJIHMi l.l\]», IcM .'t U'iVnv TKKm. 

h<iil>i< t-t^ HlilA^T WITtfl. |Em' 
IF iLii Hid III jirif'-w, ■. 
HMKriMpi: iE^:ji:im F'jmirt!:: 

-tfl.pir^VAPtl I^EUiW^', dtt'H»nr44ittrl, 

'hi Tnf F n Mr] .IS ION, . „. 'Pt F.. .SF-.M"* Aui -scv, -I'lt "Timr, 
*™ '"'"^ '■'"J^i '.■^'urifc, 

T pwHn jiinSH. PtIi.- ii-Jii 

i *UH. r. K.iWi.iitmn?. 

T^-^i'i'i F^ilip-i- riripinulFi. v. [i:.iiiv, AMj .SMK- 

witU'in. VrTfTLliH t'JiN'. Ui|]j dt pft- an«r 

d*}k.iiL; tulftFirf i|in'iiil hmr J jwrtNT,. , a Inuli 

rit Iti^* |i Fn n. <i\it.\ ifii Lit l^rTi|[i^lt'U i — Lj^M't— 

" aIETIjVie 5Ul.« IHll .ad UK L.rir., ALU PJTE HT, 
Pi.ilrv Mlinidlltlt. liift'^KH^. I»kiu I WH.. ^^UMPT to AMP. 

ntiTiiu Ku BuiLL uaxir FjUUI Mi teiKt, , t HIP F- pimlv ^lil Al.I.EiJs pii-pl I i.L I'l Hi' IB tlkr< 1-fLftEf i'l tfaii liEv ETWAJtD OHAITAll, t^f. 

ALE Ihi 
b^ LAkK 

TVp " 

■ir ^FT^r IIp^WKF!! Aid VAWlf. -H 'BUM^i 
H>'i]LiL<>': [JlriAII^H. H the BftaLei; «ir Ci, OtiT .i»i«M[;ttp]ti«itJ't;^Hf*4* TfimiSi^^TEiBBinaiWifT^ErSS^Epm 
lU, jni.-iniiptdi, )'Wp*A..i^3(pw nwi xWMii'.nApipp. 
(,ptVp)PHp,. «fp^rtf pnwitlMS, .k!4H**,^ p!|«fc tmi i»r- mnmt ksPlpV : PKHtPV ^ HU kil.,1kpiw.kp ■ t tuHiilisnt tuawn ■> llONTHflllR: J&p «tl?f: and rr Til 

Rj, F^r^ilnini tnvr im urea «T .rtrftir'.S^j 'ftk^ttr*' Hif liari', 

Lb4 HaiE. T««llm IM) ViMftqkAliH' • %^ifc|Hit^t^lf ^ Lj n-l 

■lf?T?rit ITiaHil ITiv 

ti??y. • vtiii - Lin j.ni| lljf^'F^.ir**.— Hpuwfctimfl 
hdlLLIuVn, _. . H-'MK . . . 

.■^KW liHh lit. I.ii[tiii*i^ renr tLiii..tiHi'* ill't^j. 

HfriFKKS.- r llk..i'j|L^k«p rvA HlVt^ Pik" 

JtVKtlHR^^llkV'll'HiMri^'twt iL^ht, tirlLYi illLljg. 

CITV.— AtliTp' «ih| A'tlaMn, nrnt ;^T, li'L^? i;!>^F, 
hviRTH SlflVlfV. -i nt. (nitifrt, n. 1E1H, ew), 
r\1H>lV);Tii^.— I*tnjp ami t Jlw*n, rl- tHit^. p. ts^i. 
bUTATiV-lUI.— Hliipp Blkl Obtt.; n-AL £7?, firlrF, iiidi.\. 
\hii oihiJi Piniiutrn (41 BMilN'piLlnp. 
VkRY IrinthAL TfRHFl AHRAS{]Klip 

,^ *, h , '.BTlL LUATi. T| FITTJTHKJiT. 

tgnXMSKfe UIUT-Kaw Bht-k T^ir^,'' I nn.^^ Irn-I 
l53''3fll7-.k''***fltPlW hailft VHWtlaa'hdndi, nintiy iinji- 
MrnT-nl nn-nti4>ili'lir,- I'l^lv m flltlDci, a I'n.mpli't" 
hlFL,. hr<frw. ii m liii. "Wtc* £tB(lt. P*ti- JCM, 

tuL. pU p ut 

llLiEHiyitN, KHTrUi.MBd f:0,v b|4H 
l>irt.fih AicTJiiM. ihunian- MJil^i " 
_Til.. t\i .Ul-.iiiil.l, 
* IWI>-|K1.<N.-KmipP mm'k fif Jj[h|, m fli-r-vlM-i l-f^-v 
IF-H, I'"' I I";* "Hfi*'-" ■■runhCiidi d. vtint Ik- ifiVJ. 
Hii|>[:f:(|pV, FjillTH, uiMLfl>., I.:<l., 
Tr]., L'lJ ^.||T|-I-^. h'-rjiF p*.a-;.HU._Ki|]n. IIl]1. 

^ JipHTATE AlJ I'l ^ T, Al "L Tl i ISillFH. V A M ■ A Tl iR , 
liTf, crfr, PiJiTt-iiH IiTL, HLFANafil. 
^pilir- ■ ■" n'.|\ i ntt^p?, II niiB. uinl uflkTB, vrr.. TA ^ 0, mmrr 
liLi^'k ]in,4 Jli^ I HI. l^ML , ttirri,. .[dlrl*-: 1i]44] iL^iht-. 

I '1h)^ ;^.,|^, 1V.[| . J rilri" yiHl IjE!|"1'I, .iLimt r-it M ]|U, 
il3 Lej r-nl tinlrek, L kiAriLt Siti'S nuim nw^iliH o inJli. iIil, 
AImi, ,Mlut, JaQiJ^ NHUkl, »4.')Ji EnvLDir ^LaU'. 

K. aT^M-h: ¥ . » iiLM. I" HABci IEt.tjlUlLJ>- 

III lltlWEll Ail TlWIf rPffll^ 

iJEiriilt iiniieffr£rj^M. 

Hi PSl-l-rifPrt- I. LLI'LMlJkM iLl^XATb. Ti mil. T'lrtrin, THE AVTILACTIVB _^ 

NELTKALi HAV, iMVphaiil VnifiuM 
UrUTABY HUAt), lit QKAmn " ' Il.H\C I 

kK«ii't::JL l.l^'KltF'lhi'L. Ah lilLia irnitMC. « Pitt^rM?L. 
S ^ PL\\S and PartiruWa 

If I R DTK fliwi noKtfA lL 1— - — "- .j,.-- 

Awnn9T \ [iMPnT AVn ksjottau 
lllirnFE^r^i K, hiUj I jLnnuIni- rlraaui* QPfilinl 9 

2-"™'' "*i '''f IpJJ^tft^ Croiitafi :<i \rnF:«. gt r4<iNiP, Jh.^uUxI iicitaljcin. vJLh 
rlia.niilT)K DulLiT'.lt, 

nnifTA-rjE TO uKuiiuL'ii Kn^en. 
Of 4i!f*i tilk illiiilAl rinr bth ■Lillal>1'< 

V^. . ItWpltWrt:, Firti'k t-n *4unr, iJalv riHhf, T roona. 
' M^n^'HO'* lit', rUi>i<T Kufilfn ami laifii. PRin 
HUKT ii^ ITi^lHP « rEi pLAUKHbA^'H, 

FmUnir 

Id )it It-*! i'AJA «1 Bit' Fi'T H.^|i|p(»rr. 

n4.ttrj II V ei^ni. 

SAIvr nn'l F lnffVff M rtH.H fPi-F 

„.__ rtH'TtrUT 1l>*lftHr*™i lai*d 'I 

tttvat hai 7 lai** pvm*, JciiclH. ii»d ill es*.- 

JWVf, 3^1*. « PHK-TC UKi- 

■ AfVR in^ mR\F. m Piil ttr^L Vt <l««tliiniP'> ILARIIIK and nopUATI, jciunsi. He« th*^ TIIIH MnJL^EMt; =ith 
,EIAftlHK_iriii f?l1ITmN. T'^riili .fKmitlm -niT" imttr Mjlii; llilL'^tlM, 

t>e al .liFnrtlnn (-PilTrt- 

>inTUAijKK.1f HALK. uonyAv. 

tiiinill pTnivrth tB cvrm rt~_ 
F'.~nt WA\KhLEl'.~T« 
fi VFAIIS' nifiSTAlJ aa 
FIARUTF: nnil ^:^^pMl^, DtiiHir iJL tai ~k'tt^''Tfmt rat !riiiiE 4jLin. Iti'l. U I", 
1*4 Jj[ ttpl ji. «-iH*L TuteMJ 

ntwHlE JiiiwirtHno, rflTW- n.F. modafa it- 
B Anaa Owtlalatrnf astn-nm hii3l. 
(iHadafftMM, J aifTBBl 

AUMf% ('4«''Jtl>(>iuf, aH^ 'H'll. R»HL. 
iJKf>['SDM se^iee.v ,\i'-av.. 
\-Ui- it, ^ J.■>^■ 

EL h r i ■ piMit tl-Nl m: 
Trip., Ii>*i p»n.J l-in ii; '"UnElj WUJjAM-HTRKrf. 
LAJn) 49 a Icn k> law. EM 
TfBHl M« w> rrnm ^Loa^lUil 

^Vi AmRn arr dt lor culllTail^. t^ti 

-| nttlj- n iwr arr*. vIl, Ii lu eIh < -i 

t|Fl»'l nivr l> v4-ini. 
I T\\r Finn M mri*aE» 
I Tlaiii(in-1«a'a ^»^^fttMM llAVIf ■ )wk «t (.;l-. "n VISn^R BlBTUnAT. 
ABTIILK RPHAIlIi tri ftl.Ltt, 
Amrtiiji jjff^ HB PkmfL^ 
CMP nrVEBTiCENT ud iipecrr.ATniir.- . - pi & ft P »r¥^T ■ a 1 L R 

A MdnEL asdi coiiFnriisii nnw. Lmm m 
ttitryrAiK -rmf, tn.n or ui^ iai« Ut Joka. JaMdaM'* 

N'WPIIlTill*' VMaf". rrfi rr^d m 1ial«ai. t nlU« Nbh 
rlijt^ BrEi k T r->viriKl l^lUf*, ball, nnnU ill 

rnijBd. htU-hrn. iUMh. >1k4^ foarballb P^Wrjt alH^ 
£IRi^ tHPiEElo, riL|[|f«ni 9 bchi ifilndld onhardi hit' 
|ir.iiTiiif . ffivHt (Top [)f all k^wli oi rrufia, Krartfa u ImI ir rfmii Mdi ^dvtv ni 

H OiHntT o ibUffK lB''l -rndttl 

JdliltWSK^MUi:.-1ri-«>i#.-B*''*!M 
irwt '#siiiiH 

nth. 4 Wi^aW 

— 

_ IIULHV», taA n hn^, 

tu llibi asui miH, II* rarlt, uHui i:.daO: 

VklV XEI'I Si M..'.<ih. 
ITiMH' rrpiJr, il 4lt. -H'-IpIiIi^I U^li Tit I 'ilk. .1 jv. , *li1i' , (ir: ir IxiE iiroftrKIn la Ika I 
Jmnil. iifti*. lull lArfi: L^knrt van MnalD 3 ywu at I 

|H r (TF]t- 

^E Ai'BFJ), Irnnwn « tb^ HauhHi d tL« Ulr Mf 
JbliiL Jiitnl^tt, JvlntaUil aaLI. mm at vbc b«4; tir«« 
■in tLu r^untT 4it CiinibvrlBDd. 

With tliF wa 1*11 i11.1fci(«l»,^ili^'.4(:«i 

„rs;,^rr ^r>S!s^;'ni^Biii 

i:. i'N', luu E'twli^ naMDH I jimn,' 

w cii imr aa- -^-.^ 

tltla, f.liyB T H^~~i^~j 11 Nn-t I Am!., J irtnnialti. luartr tm-^ltofti^flirmJiy Uj MlJiim-iliiiliiil, iHpJ Uila 
ty yii^i^lOmpt, BllllttlbK ijiliil, H4LIIIII-.I 
1^ Hci7,kjk'.'.l1ti:bU'ik, Jill : bFkv KiJud Wrtjf CP -? U»iF]riiL4n'a lAWk^ . aiUip^E, hrU-k. 
FftHlEaUr ('ul[a.|r. Diq|[O.N;$i - Kjila. 

CifiTTHihi -'iij^r Lii 
i4l ., In ElLrirtiu^ji 
fintt. lUtilUitf Ivi T',i. 
huunr, |Jrin: umlj #;^J 
lurtru ■mnoHL 

KKIS jniJ TJi 

J IKI p^i. HKl) i HBA M PfUV. Hjtblei 

kLmil, Lil'.k, ri^ML" |i.<il, JJiin mlliiL^ ^n ■fiirn-, Vi<i 
tiBlJ, j rLnjjiii, IdLb'bLfi, JupiiBilry. pI'Il., Tiirri'D* TLth' 
lirici' ^^'r tTlUv ^ijt iJr|kA|4, li^li^rmv \'t r»U 
L'liMKfi Thil plhJikCTlJ la ua i^ihhI lu: 4Miw, 
rPill Iwhtkb. 

FN IN t md nil, Vi tjamof^ j nul. yrtniu^n. Ti -1 h 

tWpT^ MiJil. .IJiiLif IftiJ M. <'t>TT.vLlK |lL»m;, 
J.fm. Jirtrf.jbffMt'iJtt-U^iiit.. T.Tmi-, «kl> il^. 

,lWilW^I.Vj|''p|(||i(, tu hmi'u'liio'j a liliili »lrecl. - 

.prt,j._ fi. ,11,,,, ueiJ M E^rrrn. 'ih.n, iliTi... .i.'Ti* or lAiiij. Viih -fmnluB b tv* 
p'lni [u, luhil i.iit In k<-^vr uhL tit UWH^ 
Li.iJrv |,U|i1nll'<i, iTiLmrM, Imls.' TP ddochn at^J MICK MSB- 
It! h^l.Sl i:. iUw cF.. Ei-I Tt., ikiJi, bthiinii., l>Lbr., U*.^ 

Il;''"'- , IMq-. [■aiiEiy, hiL. MF^-*^ la'i^twfca^ rrr, I <Uc4, iHtR# 
•"^i anfl 1'^'. L4>nv., ijrmkEidrc ^ertwi, l-ittll hv. 
ni HlimbELi fnMLlLFiiFiui' wuftahop, foJdaf litW EEllh. I i'LApmrnpfTil , ,U iim 
iht la ^ '^-ilT. liaThl^, hilU liVra, naav tnm 

,ri:\>j.\vr 111L141-- BHpuk iiBtt,. t m 
I itiTirh, ToFE OTi-knH, raqr lamw, 

I k'Jii^prh 

. T«L, M; t;i>iillw. 1A'. r.. AT>,'nilK«\ 

fiEiii£iuiHA — '^TiWr.^Jii'.Ay: — rm 

I. XJ nJfkp h. itLhf, EptHLTraMM. 
iibiili,'. iJnriii^t5.J|M_fHtt-Pt- 

|<i 4Vi„r£l<ptKrt,. bKtWHIl 
^Irlp II Fmlrllrt *>f tm In- I 

po*i l^^■^r titi'ffrEji l-ci>i. _ Viin- i;Bf, i^ijttuawt 

.,'HtW*lli -"S*^" - i ■■■■ 

j^tMi^i F*nii iw! O.imlsif i^itop«t%.Jn thu ■I Tine hi Hult^, 
EEI.., A ?t|'IJ M'Jl- I M I 

['.HM'iii\ m-ihlFil-^ I'WJ V I " tJi-lrli-pIL I Enainf Ubdp jIL ItrkHrjir IrtiLad 
.LlJrirM. I«i pirrw riratBEhadp K arM unckr II uar, a whi- j^^j ^ Wf.'biK, ^, b«|- 
qunrtrn. ..iH?ii-HV-- -aiH|'i-\)UiJlu"*"eV¥i-, '.fhl I'i^i-.-^, 
Yrl[lti. r«*l(flllfr«> n*rf]r?rtliJiUr ('UV. atiil liartlW.T ► 

-. , — . .^-....W.tranrMiltMr^- A UiFipiin iit IV. J, IM^. 

lalik itufdan,' ubdHfiuuiKl tank (HijOOi* fillMi], *»^. I Tv^^^j^ i'*^ "f* J-i"-"-' ' .. ■i.l - nTritrr I sjHh tmm iliu 

I LLtbiro'W. taMwi'Eiirti InviET- fltlE. 

^Hily ifnmi. Apply 

^haiDh Hmt'-Kumiap . HuniviiitmiL> lUtlvrjiir HftH.-.i'OT Male, 
I IIlijJl'H ltd. 1:1,; T lUD, dfHi Jaoa 
'il I'^r ""f *^.Ll. LnlIuki'i iii|t| I EiMp JUid. a' '#i*jHiiL 

i^aLFT laM lUt, 11:lisE lUbi, luLb. and ^11 iii^i^rniLi,''!]^ 

ctriliLE. linnd aiML bituy alimliH ],rLpi ut i^-.n ^imh u im-s 

"* 

■■■■ ^- L. WAJ.tKHS.. 

^ |jLI|k.|iil Afh'u.Il, 

, ilm 

tTArtlTTwdp, fjw Tin; iiKifiitTH. Ki.w 
JOJ timaEsit:^, hthl i^i p#^>r^' i)i.Er nsif i 
kiii'faHi. uiJ uAi'M lJLnlj\|t-nji,in ittx EJk' «■ 
«'aii'r, ubti UT % HUh I'driiBk' itwltjuij J aiijnun 
LLuii, jw\fK iLTt^ Ajtjfty 

Ittratlirn/, au>uii. ^frjrEy AfTlT «f L«nd. Urnln.. 

Bl.\( KirKATH lini: Hin Bhiik. lu. iii* , <.ilIi li 
^^11H^^^£H■^^?|; '-t-J^. IS^rilfT.. Hil4i)|> witk ikrikti 

('mil. u«1I., '^l4-ai]Jr1 n't., unf. 
H. Kl 1IIKHl..^M> ^L..| IfT., I'rii.in B-int'fh. . PrU i 

DTiilP ' 
ii.\finoLit vwtyrvif. 

rialu al Kurribt Wharf, 
. A HmuIUu] HtrE 

WJ^H^ - - 

Ifvinn 

4RT1I1 H fUrR^Btr tnri fVl.. ].TF>.. TTTT-flT, 
^■n'lh'r l!i n": jrii| riiliw iifn ■\7 £ n Tim S -« UPTTAu ^. J s C hlnT^Jj ^ Tn 
' I ■iJr. nr. ^,Illll^wT'^J , i ri ~ ■ jIi', itr, hatijip 
'p^i Hi'*,, nj-. KjEiB'ii, I 
) TiK nltV^L- Lt lii^ Ibi 

rtVUSKl- IJAtJ^N :i I fAHHAM^TTi m 
1,4, ■! qill'luJJ't Mn-Jri JEI.I IHvt, "pipi . p^ou^pnfi^.. ijpf. 1* jp 

'HiMip^^f^pp ' - 
III* p-**"-™ ^fPVTPI r»IM AH'*!f"*' "'I 'tHv.iN' 
HttftlBu''''*'''' u.tkri. r(k, I Ih.Fard'kEivt'l, tt-iriilL J'm 
■ ITfl, 

L Lt K A tip L, .1 S M A\rk r»itAWi-i(] 

ST'M KCinM, HIT' 
UHEi. to X ITS. 

^. . Lt l^K A ti- 1* '1 S M If ■^ 

«»-'--JL^*™'^" i^' »^Fm^'l" ]*»iiJl. «|inj Iq fcLH^naiml 

, MflWA^, lirfc^FffiHtlcra aqi^ p%>a ;X« '^HlUrE^ ^Itt SE^'lilLd 

l,> s u s, ■ ' ■flW" I'.'? N.RiVli',1 lti|i«^nii^H.t«ini'''^id«^^ 

■ ' " - ■ ■ .iL il « -Vafmllin^ difvii liinil Tiir i31iif 
P I EAfTV I L'^'ifil.''' "TKh I ItiniM tn lmfl Ht * pi^ r^ljl 

f,PalE[i>ii€ ' — mtt, kltn* IjhjmL^ "t*isi..»ti*«E*d^ iftrtwv j^-J^*ll l*Jllt llLjtnH Wf ACtt » ™am - ■„ " -■--j i : fl.f- - 

IJt^T^ iiThi, (p^ liiwfi, I \rii«MAN. ^iK'Tllks'.'hfi^tiltM: 

^ST' 1.1 itill*™. - Hntimi CTITTiflS. T: AVRltljnnKlKn )i|Allfll>lllH (1 

V'~^^4'*'> « s «i. Mflt. ! HBlt'K IhX'IHR. on hlonr r*nhililli»B4, 

Jimii Ahh'k nf B^j3r*JBF tA^^U, ll» i;iln*r-p.' tf^Wni Wi«r, *irt S M-t mm.. .\\*. 

\^m'•^ llrf {rflTitit iFFVrVilk I'llhl riTiiriil.i 
f MtalP. Di^ldJa^ JUort. 1. Litvri. K-nil pipfltiiliF-<' r^irnliKnn Unil \ 
, WNWi^nlf TiflHr, I il^W, fir nflpt i-ir. 
■^T:--"^^'*. ' i^'HrTrfffFTrtrrr l. | WifKr^ ftfy n^l niiV lF^^I^ ^'^^hiih. ■ 
-^HMmM |ii™mi.|ii,, ftjJH PB- IJUNM' U)t)£]F{, Brlil)ir'rM.,1 1 n ' 

wTaSSIL- Imu tiiK PfiLiTiJifcv 

Eltoi^^ .'™ W, T TATE iihl TilVF, 

ISt VtvA^^ *^ ■ '^'**"| A?n>. LASV TEBIW 

( nM'CjJllF.- Tli^ wt-ll l(r«ivti ruw^-Epp hirtiit*, Bfithlf, 
i mmiiErn ,.F II M|ii<'|iinJi uinpH HtrnEjLlh'lJ iLiIumLpV 
Alti'|i|iplilf ftjr HjIii Ht 4'^Lr|JlrllLnu^i1y l4iw prj^i'r*. i 
miuD^hlT offj-r TrFi»m. I 
BnlnMUd UlUlUru- tiJta. wilh amd fmnlj^m Pir-' 

raiiuiiii-rL4Fl. LnM|iMa|«d I'l^U «ltf^ froniLiiB 
.1 Ha, j^bDLinmi4L 

Wlijf nnt IS .. 
HIPP l^f Wp 

3^Ml;-. ■■■ bttLDiHG ao[;iETr, 
14 TP4h-i1n.(. CilT. 

Il > .iiunE oir rcHrp owk. t^^ Wrlx* Ipir bPrt^HtPH^ tpUppb t.(lp 111 iPwup IP. 

— J E[.r.i<. 5' "IIKPH, HU. la tniii. 

"yuij; i™>Mp, p,pita| IM " J f;!" J'pii'p'i.p" (pppp. mramiK ,M 1' .* 
ft «"','ti>-ri,. pip..»i fwHU i. iivj„™i VPjrrttir.TTiV; 1 p.iip.-sppp.ii»fi ii.Fi--«n4,i'*)^v.'in)i,,.t,5S,(r„. 
•^.jTf t^-rn t„hv ttM p'itii)*- (ty,iMppt,' Uit' 

Kf )IIW ■WlfTtl!IWil(S*|l(, 

tr,lh Httlninrt^.i I'PP'pPKHTfr.H 111. HPl,^(TP 9^ *Vr ORAItlflMl. 

p'pHTIIJIL lup iBnC? Ti_!^|l1>HPrpp'Pi 

l^gs^KK.t'^-S^L.iU': 

■a na Cuti^in HTrHiit, ^hirb hli , , - - _ . 

A. p., Tfannri*, niiA^.pi h' A 1 ^ rn.snUiSn n'vifF nv Ti:n*i<'*, ^-"i' ^n-k. I'.if. 

iT^'J . K.-pih, .\ |_.^ nrrik, ltIII F,|i v P^f Hrl'-k Coitam*. 

_. _ . \finti\rt ^i^tTAiA I P/nV C<'r>ITNn IIF *<IT arid '*n a Inar IftiB* 
ffTT nfliTrrii,-iFH r hi. ,< .imniKqq r-TTT FIIr, iHTStk^ ' — ■ ' "'"^ pt, H.-pi'h-f ; 
p. dt. ^Ii> bfttJ. 
Alm^ lixHTiUltt At thalanJb 

J^or hvihai p,#ilplffl|L4ta a^l^ BP tl*4*.»4il'!4 *i™n-p rtsa ■nmpi 
ftlnFl PHiwny tnJt tTRi^vrif. T.PH. 

i^Jtt!nii,;:«^-«)tiMH rp)iii iraiii. Tdttpk il*^ '-Tli™ 

h4 hall 7 Tn»ai:taLL, ll> mlnuta* ( 

iPi™, 1414 *t » IKr Ur^ ,, 1 rr ^itiV ■di'rib an liiirrv iF I'siii "¥^,1,11 'n 
S'H KE,V On.AiHKn aEi^ HirHl,THTlF|l T,l>Tn, 'Iwil'. 
f.ii-i, ..nrl 1.11^1', r^ii mi ll, 'IrpiOiLl, liH iqiKniti. 
ldi'^1 ?K'i Tfl* Wrut m JlH^rrM I i nn . Ili'prtwnta 
.Ill tIaUli' TVpirv ilu.^. l.i^rt^i: -I'lTid'Li iT H£4U 
■t Ifiph-'i kcfii'riinii'nl RMnwt. 

ARTHi'n nn^KMirt ^ini fii., i.Kt.. **b pitt-HTwE. ?VHII].i;.--A ii^li 
Vimia.v I 111] I - IIIppiIp. Hil ::l J -[►el. W.tt. "I'oii., s rnii.."*TE uEflVf*, iHd tyi,. pfit^. r. llnl Hrtrn^P D and 
i'li.'j!ji.,'li;'J'JU:V'-"j-L-!^'".i'' |p «' h.iip:-.?: 

I'AI&ISIUTPJV ^ tppp.,, f tfe Jf».i BIMt (im 
l■AJ!l>l^■u7<,,^, _T«rtt. w, i„„„,. MIS. 

l.p'^;"""' '''"' f'".-, ijpll i>mmi «t*, liiii."PPtW^SiS5pllt"'*iip;"i'i.— , 

, ., p'pVi?" ip^l.;, vSr Ipj^^t.J'pinit * Winimi* ■ Ai> iwHrir ii ittgmmr 

,u rt lill-f. hpH ,.>np,piiiip|.' iir», « Pitttiuu,, tfitC nitHK: 

U.M,n«te nltd,'. PT, RflPwJJF^k-pr. I lu I .±1,. M'^IL.l.FJ I PCtrjrpi, tpwi, Uln. wM J^ j 

,>j.,. nQ7J< JuaM ^tl,i. »[.'. Uiply EE phlnipLr. Ipp,n. iVKd. (\i kr9r}t •PPPI I 1 111. IfPjL IK r.'pP tlSMP, .pp,l HPfFI pTPppth 

DffiTh II,* Irf «lt». f^rt .^cntiip lf;miPtU«d; la'rih.. li ,pw BAT.-BUUIlTKI'^PI ( (inii'i:. VljllV, qiU'K. iM C'ft, ITJ r.r nn»ni( aJul all Ti 
■I KHHrn, jLii>iidl i 
ifr.'i: t^t iiitUnt, 'I lulli^ *, ''-rn- TTj-mm ■OVl'ff, in4 |7d.. .CtlrTTAflK. I«iir, llnpw, fut- 

Apply 
p.!, L, PHlOAff, 

TP rnn M -4JHile WH^^ Uini^ bit, 

P"k il\ ifnifi* 4 rm,, tit.. aH'., CITS, 
Hi'i'k I'JiTT^^JK, *.rifl. i:^t™, ftjs. ^Tno. *ow, 

MilW.l1, ■iFiili'T'n.ft tnil Wu^LlnHali, \H* H it'H. 

vn;f,A' ri *r"'-ii;rEr.-v.ai^^ ► hil^aitiLiiL', ihw-, uip.jui-il. I lattttdr/, 445n, Umi, HoUa 

HtHlWllfiO,-^, «idld miia, tf. mtt^.i^p ifrlTT^ to Dbt>BnF4ii*4 «d ^^MlJ-AnATlitafi^^ 
n |pnllij4 n^»r»ii_l._A-a,^T.td,, « Varfaftt^ phofywd Lmmllip. liL^IWaiN, "ill t***ll-it, wTit-tty S>rT>H Ijin-I Utt t 

Appljr oq praBitaat Piiir^ 
AMlAHA. ■" ilE ^""'JpTT'." ■:v. P"""*-* ' wi'" I"",'** ■ TPTi (EBIhiv -a--. ^mtvaLdfL „— , , 

™"'h,Mif''.SE:""S: «•"»' >-!>'. '<«"|p. i»i|.'.-*iirt*iO,itti,,p«s 

Jlji'mipir tvr E'lih, 
TKHIIlL-atni]! ili'4 ..,tt, 1,^1 H. ri-lil 

lOr-KARf], U W,.ir' .Ih-L P.'.li,,'-, 

^ni^Tw^lflT^ F.^MJt, Efral.-i iDiMTliiT F[F>.liir\i raltluhrtLr btillS 

Vi'^mUi^hIi aiLnl k^|lML<>. vIim' IuII^ Ik l^rtf 

i'".ii!'^*"]'.«i'.ir" I'v i!*iV Vi 

U.h iX'r Li'itE. ili'iPjflbl, InUii'L^ ,11 :,' eif-F < r\H. 
riiTU.' I.' (F-.m^ Itplh^^ bhnl tfiiHF lliikF. 

I. fi f.. r.o., 4,h(,'rt ^ht^ni MJil^', Bl-n^-CHin, '^ Jwnpin* ilL^atl-ai, 
. pitEHflnLni «bd.. iiibtumtiLnr > PrMi Hpp^m. 'D nppitp^. rpp<p BiwJ'IcS*^''^'^''- fS^**'"* 1^ 

kt,. All 1HDV . Ltpd 4Jn^^ Ph^- llltlipvipnp, liuiiqn'j .fKnr mmhltL Ifaltw .HPKEQY l4r,R. Xnftr WptpHpv FpPfc.— h-tpLl^pUrm^ Vfllifl fp^ liriLLt,!. UPIHV. 'nL ataL" ifatT," 1> 
.- bMi ti Fnpil iL M KlFitm, tM^th ¥*tii*T. TT pmifpirM. U. J. Uplpnyn ml [lit , 

l1i*S!T*id!SHJF"iii'*- "i't V' •i«>i<>^ u»ri.^:li.lcp,V<tt(>Rt. .null lU '' UrLlltlU. Kill la(ii)i->tlvr<:, Qlrllon. 1iiT.\ I'F hilhlii!-. - ,, , „ , , 

Rnoif^, BT.i^Tll.ll'h^. Wtrvtv, n^vi-N HfuN^v wirriHt 
rtfciA*"rf nf |,iinil iimliT 1 i»|;Nrv.i+l.-in, ulEll Flthl P 

flOT, IKTHflH T4 SSll(-|lE ■ 
.... IITIta). T^p^pn■ Ttilln 

' - will T.FT n'nMwnicn ■ - — - _'ilL.^_ ' ""' ''Titw-h *^ t™ Bp vtfkiTTi Ti Piit-*t : f -^n^i'i^ i TiA p[iT.iiTwir fifip. n.p.n rllB_liai p. PH ajF>. 

Spfcl-li, uric f^4»F>r~i*Tui Biuil'^'ttr 
I'd. .I'l ^nuiv Vii. 1 Hull " 
IV \ B1 mruAStl ml ii-rTBArtTnttt njtM 

^lUL'K RKBIIIRM 1;, of T iL^rE^ Mom lul pMnn, 

Kt^LT U'll^P IJRrHi?Jh« aM%ll^^ " 
f^A'^^TAMI.k: U4HnXN4 ^ V 

fii(.tV;^imuF| rf-tu b. hapeb iii.j ■4ntt PnpiitiifL- j-tWiPSlE. CAitPHEE. CAMl»3f^^ 
CUUcLn'A EK(M3.\n BT'BDIViaiETK. at Bbtlm, 

TO- HAY. 
rV*D ftaUntf TltAl a *if mi tm HlMiM EiHi.. u)iV1,t.-U.. Ul aA| lliaWn ita, 
_i'ai IJmnBiil, TIJIH LJAV. J ,^-iii- IE. 4Bd W., LflL 

iJEAjnilifii'— lV>uAv ud HuHbAVd at'V mCrGIirSr, .... .... 

il wi'H J rlkPIT'' 1^ ll i1ht> iFifr-i 

W ri,iM,. i'Hlimn'-rlwm^Ti. MtKP/r^, III! F1,l K 1*. nMl*i*»4,-jtB;iCi, '*'-^^'.':""",>**',^'lH'^(*- -vrritrilnir vJahM cif lurbMit 
iMl j tL Hi MP, mall pr j-liiYji^Ti \>»y. Utuha, LliTnli, ^' i?'^' 
P"5l'!3?!''u!"' '-'*^V"^*-lt«priE:j;"ii^iiiiry Tjr[W>r>'rj Ih^vij 

A ltKSln|•;^( f m n nnHm*. ^mj KARV nF 
■nlFahilF. r,yr ilaEirT *t ifki.t hrp^, | n,i\^.t Fnim MiJlihi 
--Enriii. J, H\ OKBrilKHTa. Muuht VHortd 

kllL'Vn, ap'Ei^hi- 
lifKv.'w. ffiiit, TTWR Hiilr, iP.r. Bri(k fri|iiiB:e,"4 rm-j I 

J- li.iLinri'. f l Ei.Il, tiiiij pi-nfitKT, liUfalf 

plll.t k:...r „...,. l..ln tT'i^r'L il,™-, t-.-^ .T y— A t'>>i, kiM-1flB^LH|-|nManfr!W - ' . MontfU t, ^ 

XRSCTin'll.-- 1 AlW. nr tflltl,' I 
hF, 1'I¥, liil, )'> <n' Viir^lniiwin, 

Kk l,T, YV EE .Li:, - "tSir^ I^ETtiard, 
' *• ■ 

Mn[r*rrj_ ti,>ttfctfft, BaaHtB iFWIt '.j 
ajiTiE^. iWiilr> Tjr[hl>r>'rJ I,^S"IJ, ^i*"-ri f:^n'in(,' "iHintSr I'l " *1 » 
3/ nF riln flfo^. -T* if^i-'Hirii, l-.+f-a, Pnrtlr, 'Hr. J»inPi. niD^F+iifil. 

HeiLw. t^'WC'i: i; liHi^n. [Iin.. Vlihlpfnri TJABailfr AT IIASfl.rBRrtalKL - 

TPLI i: Mi^ ^TAtM, n^^ftT FAJUntl -. 

* mv. Hl.T FtT^'„ fli-PKTTR vl,rl■^Tlf.v srFE.n' v.r^SfxBL^KlE— 

AHhkid. ^ onnn otrnKw, Fji™i,y, mhiii.. h , i„ 1 1„'.,^., .V h m ^ lil V\0'ih"..Em'!^/iOT 

T^I^HR*. Irtlhi. J'li.Pi.ilw iM'^-h. -T. , H, 1^,' .C ■ij K^^r !° ' ^^''''* ^ I Trnnri( - - - - - llw rt. 

HHP tiairflii FiitTi. 

'- rvk. flaikkpt r,p.r. HIi^h^Uri^jdl Mj; T, fa] ,-H i1ofrt »-F>r. B"^'■'■..,™■■ iwuh^. 

'.- rrt. .( ■ (PCIW * T . 

■i.iTTimn JTid ClipAld 

11. n.'.ii II 3Lill^1ii,|', PP ai^-lt. ItooBW . 
HtiFnH>' ln|||[ ||,|,.k ini win". 

. aiUi lla ii'l.<\f'-irrii.'IVvfm-pjl. r,M^.|. 

iTK. i.i^ 'H "Tr^v. Ti„< nM ' luarum, wrlfikni iiiinkM~^ W*ii, fif.. niR 
IruBlajF. Mif pbwit lIMt Lo Ibe V. 

mid be umA tCr baH^i^t w,if,h L,kNll 11 
MThFlKT, 

wMiMit h[ln:ljlil ti 
^■Hilit PDlF a H^'Fij 

tiiiw. Tria^, BiBtQi Trt., IIS. iLliiL] itHj Ul'MPIfRttV. I'l^MLilaJtig^^^^rAifuij hm^bqfti^ WALTkB BfilM „ ^ 1,**^ timiien, 

Wh it i tlBHBitalLir, Tiirrry 

RWl ttl,. 
» fl™*r'' mini I ^tmTaiE nil Iti^m, lauDdrr, and «■ 
Eh* flW. MmII >l»jMb 

a ™.H 

MElHlhTr nrMlt^.atiWl. 

~arFT^*iisir7ionj* Hh|qi» il^lj ^lU 
fFUti I IIIU)l>K. I VEiv 17^ AlfriKfjlp K. .tnil 1.1 iiKf, Flmir f iiuPldilE ktfL 
iiJ^ THTlnrv, ffflFdi'n, anj tblni II V. i.iUhUliH. l'Il . . griTnuEi^hil , 

I M ill. |iru-i" JLifji, aVi-rrn. liilcp, nL^li^ 
lldni', II riv.nw, rli'.. Ir^ifE tr«^ .£11^ 

KitiiiiucIpI.1 pai^iv-iJwwi rrPMrv. i^Tt ptiltliih 
kiivT viptl >»ih. Tip*, Tlmiiiai^ ~ ^ A'- nipd >»lb. Tip*, 

■^^"AfJIUU^T' 
^^^^^"^^™"ii"Wf 

National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 320274 u> un MB tux «K| iaCl»(KT lfOBIfllf& IlEftAU}, 8ATUEPAT. NOVKMBER 10, I&06. , BM Hr iw ottar una anil w« n IM 

ii» mtk-p^rt. Tbn » m taa 

b- Da ten of ilir il*IM wiutaSr 
• B^™-™. ».»«lllHj Hit, Ika MH k > iSSi 
l l lll rt B f« * tmd 

u 

'1^ **** *<■ >u» b hU br tks 

•mMii h ^ intcan* or fair iIimIIw 

*E Si™ tut BBH viktuit joTwrn Homre, 

I*r/ttU nmn ol Baladild ■» « Uia BKllUaT, 
URAnP, [^nJr tb W niHtFiUi m vaA, ui4 lb? 

rn Land h b«t i« h[njti4 i»kikih [> <bw 

It li umknitandl) lit ihwni. rrtu- 
COTTAUEH rofi gALR. 

-_. LiaLtvtE Hamtm mrr- wrw 

im ™r lb II|p^^I» — 
CXJTTA0B8 BmLI TO CODFB. tnuetan ™ m*, FtMttaa, kpli-lirjt, Ihi.h 

tv^tSt bvfll fill'^i tj^|tlj||lj[l^^ ind ina PiTl-iUrtH, Ttit TH.^l Ht, 
hullt of hrirk iL 1^1 nrK, «li|r itwE, uti, dniP- 
■tffl* rwfidv rl^'. kltrlii-n, Liiradirr, pmtTl^K, Utri hflth- 

■TAyrnTf Hnj (toy, 

, . Mrvii>i^r 1 M .j^^yWWaW**- . -'^i trilonnlw 

Kfbluh ^ins wmr innnin. friff ei'MV. 
SHmnnfT ITIH rm4 tOfi Vitt'^tfHr i 

jpUOUr ont^^iOirii'BUtn riti^ ^ 

fch* UK iMiM* Vni *upeTl£T m» flilMir*. J^'hrt only 

ftrniiiinfr_i t.'r J'^_^;f'^*^;^ 

JtKu Tjrt iSffBKST'^'F wAy^i^an:. ._j,'__ 

'l^W-T'WW nHrlM UI\A b11 /'.mi 
mmnw^ M»| ftM tWt--^>t|tjjiiii||ftt 

^MHiiiH M.M<!!lti -",WXi 

■ftitr.v Ti|dl( 44' Wrlc, ilvt* nwt," plai*i*tlr ritvCM hi 
«n iptivttni |MwiLh«, ceAbtna wttb ^lII, Vf^ dnw 
■iff jmd dtnlbir rHtta, 1 iirilnidhl douUr bdnHvii, 
hr<-hHL tatknain (tUt4 r&Vimj InUi iui4 lpn-l 

lorr MiIh rMitrv. i«iiWt>, uMi i™ THE OTHER HALF ON MONDAY. 
xnatH, Hun mauw In Vita an, Lmt 

TO-DAY AND MONDAY. AT 3 P.M. 

'■" ■ rtfwnipn hwiii IbP fiH( or ^BoMnaq. tv*t*« . . , ._ _ . ^. _ . . . _ . _ p, IB, Tl 

. . rnnii tJiB iL4ii-[l«h^rs MVibtihli! [flc rtliint 1^- DnHmrr rtMmm hwiii IbP fiH( or ^BoMnaq. 

mmmv f. halloran jIstb tlink fiiitiT. F'l:]! V, I'll 

l^cUljill-, iirr,^j ' » l^-irn'MH '|ii1i Itr. M IIKAI . ..»vllqr iEFitirti-r. wl]f trit I 
Ti.F. HriH'V IITTT.UIK, hM. *H^r. fiw^hti, liiLl I. U<l 
«1I rflpr*., ],ind m( flln ^ i^^i, Tfmiii TJll^ all In 

C^W^Wif. BH^ ^ , 5 mVIWif*. 

tyofNfP Iinvi[itirf»[0. nil TS~wriiii — K«i"ir^ n-F" 

Ihi- muht't inL Lr. Hiilhj Tittt-.' f J^lMtf, 
pwit iin,' iltwj Ri-rsi4 r i. i 

J-W, i;T?m| lf»|r M,.i|«+, Irrvr Trill 
pn^l(l''Ti, ^. I.Yil; anri iPiurtH- nCbrtl 

Ttrlrl.^- r.M.I l .-rOL, |^,p.. .^^ 

- j.nrl Ih pw^Hii^i. uf Ll^H inv HlU: 
, _ li1»K.t, ^^a^fL 111 Kjnornitic ffH^f 
■ ml 111 iLuniLLm' ttvth tTiIil [rrm., B^.tinv, 

iri.-nl.tr nr mutn, T«dL nr UwitN. ipNr J.tJ., liiH [L^l^nL- 

iinv<. H^Frtnj w Hf. A. Tti omiinpn. .r.1.. irr t'lW-' 
,ttHA K"H,t,\!,„r„xrr'' l.itHi HlU..-fcf» ituflTK;.., 

-1 TAOK. f«llj.J;JlffIt(Mrw Ht., . 

H M TUvft.-- Aiiwiit. Ihil'-.i^h. J UII 
tpm* Ihitn, «pril tlitlpHch Hu.. >. inr.iL INVEETHTS^T.-llOniiH, HlUHt rm 
trtiD -fnir imr .Dd ui.ta-4i«t« Pii:tAi.l4l£U 

^^^^^ fSf^^^^ " 

.11. -i tukBatn frvm lUtliui, ^tLFtLct lloUt, FK'- 
Ucbi^ ftouttlr-rnntnl Srirt ftHTAOR, rm niHtfni^ 

Hnfl-, aiHi |ir4-4hri^l i^KTiiih i ^Jrt'ly^rfi^i m ij twOAmns 

111., tutlinfijii * — — ■ - ■- 

*r*r^ Iroa ^ 
0\LT iflW. 

(»nm •!] 

' ' n- - 

lir4taMH» Anw vliAt* nUfpfiT Wm i mu t VU , [UhHi, tPft 
SIIiVEBIilGHT *' KEROSENE. ^^^^^^^ KOKOJnCU^ lUrkftlUAII, ODOLBLlSa. A hMlrtlftiUF tniHl CflTTAOf!, inH ftml. .nlld Kjiflir F 
rtc^.. i>4nS Jivai^iftl I'^itLrr, HATRIKO RJfCUItM'ftK. 

9 ludf 'wnr^ wftiA- . f .w MW. Ik -fntjA- jm oiT or To^r^, 

Tfwk win taif lb » X IT- in Mjll-lon. in4 

iiTT^nK. AUn ^ -lUr- MtfidjiUb^ 
^^ ItKUK TllET UVU BWT. 

Kt wnr.^r^itNn inti- iii|:» irni wr kai* till: 

. .Wi TVt. I^K" V rlrii ijf miTAliANa- vfiUn Ji tnlwitf*' 
I — ^ „ ■■ ■ tjf ih^- lliu(k.4v, 4^ibh«lbiu ^ L i^kr irfiiokN Hhl rkh 

^ I Pn*v. Jii-j ji^T hliHk, vlH., £l *Cm#Ji dnl hto 

JIU, TV-iTT.. l»hirtiLJitj' kill (,n>r iti ihww. I'm hnMrlaV. 

HUT, T.< at I'rta '.ti^ hivn^i k ii-iit t)i..ni, ^inr l^il ^put, Mrt. 
WS* .TOTTArW, 4 ■ ' ■ li £J>- jnTi . ^ ^ i .] «, ,.i.nv*rv^.n^^ ... L,^ i. AHflU Ft rcilH-k kftti 1 i:-^ - 3.111 1mi¥l.. . ■ __ _ ...... ^ ni.ht^ . ftTANMORE rFTTERWtJtSf; 

A BH*^IKLtj.-6N KAiV TTMliit, HWALl. HW^fclT - ' " — 

1^ vr "" — " 'itm-J . Niimirirr niLl. 

:>ntof » ^ m \^^ « [ "J^^* 1^ rnifirrty MkMW^ IdhbfaL 

Ud — 

Ft. «rht H.i-f*i|i|(ilM " -I'l*-'. li"!'. rni-.. r,-my\- 
■UMi'iK. iMHi. » r.H.n. iiH.| fis^i'i. Ikif^, 

';oi''-r;i!-t'pv,,;™^'h.;:».«*, 

tin. ptPritlwi, Mul Bhtiwlna ■ piiinl Kfm^ tMii. 
c. n. CHA SALT.- fi|idrhiiil hiill.nrMj 
AftTAHHON i« PV¥ni.bi. 

(^ttowM Riling ^im, Hrtw. 

'V'-TVt(jite-*ittttlf.--'ttiaiwaj. i:btrfc el Inlnri cbioflai^ 

t^b^ iM W ' 

Ve. llT. Vfr irin .IM . 
yl w iF J Ia .|iMt* 
ym dri^ili- liiH *'n»l.".— 

3lift*r "ilnW— 

< *tftr rn irir iiw,— 
ftl^c^wmnif anil Liifr- ■ 

r^il-fln^. .i^/iHKiiif;^;jKri.u, * »:vi,vn:tsiir*iS(: KfflHir 

Mr ^1 I **^r^l, 1^ Rita ' J 111 

in. Hwriw-reETTsrir- 

-1- I. .IIm«4 trtrj L^rl , _^ , b^Kii* «f 'ypw 

tflSr Koncu 11 ]<« jt. nil. <» 5" 
nm, imat Im «hD Cnl.^ Two ifmi ,1 ^1. h4*1. 

- t.K KAP MP 

-isv miAri: lui unh^. 
I^p'i m AHtmJV 

I'K'tl * tw «l | ifi, 

• Jtiavic'-iiceinns. 

ItvnAii rwLM AQEHtrr. 

Ij'UiA."* JKH4~iill, 4, nilB, dAHl OP «4ltal to 

^ frtn A, II. o, ■ tMnriia u ci., 41. 
sL-tlJ^ ly F«l mk™. W; III ilii i lfc, 

.11 mar, (1, tnM iMS*t-,(M|' 'fi^lUi* 

WMlBUt 7.1.1..' nW* j;iTr"TS^ 

r tatn lir - ■ All l(.r«h nft. »rt. rrwS^ nil _ - 

I J AMm i-Kiimj. Ui^^ SiiinS:' jjALS. iflLIifc Hi*|k milt ilpmil. ff STiiir 
UAIK, Hp-tAWl >|t;AIIIIK. ...tnl ImB,' ,..), „, ,|„ f ia*.UM«. £1; Ml... 

''■■i. "iiwr Col* 1.1 O m'timii BHm'ift.'F 
^ * iw., uiAJrraAiiBiiiiijiiKfsl^SIfc t'ri. Triltill I lay. Runoff iii^t lliKiiMd KiH-kflkli ^',^Ji..dB[I1 KUVy tit ^ Kill 
_ _. L1ilS;[Vi 

1|J1*A5|U"'(#iHIPMIh 1ln-j<Tn TlMHIlIC 

.*^.:.fe!^..;,ti^ji,.dam mi**K (■> ^K.i . . 

IfUi'i-Ldr ■■4 tawiclLw TitnrV iL^ iV|. 
.A b, AlKii H.Lbmli 
M-liiii .-. Ilii.-'l, i>'i J■|.^|^, t;; fall... irrr . 
H jl- _ .lUil FUri.in iii Mu i.i, lyNTriiini'. 
fii^iT ran, "iiit f i|p> !7 < T^iif^H'.. tul. ijh', fru A 
hlHwl, lildik, All -In'..-, 

, Pom-^'ttliT , Hiirimi/r T 
J||f,:.^!jaM]l^;-ttt»rhfe,^ _ , _ BlfcT^^ 

^ — ^ Tin*, wlt^i W^miP riul*T rrlllmh IwaiTtiftitlj- dfiu-ii*^., halt hIh*, <h«M FarCorv -TlMrun """AST- IP 

' ni.-i _ J HM ^ krrtr mWt-H, Hfflfrrn. t., .i-j .-i.., I'LirllJli, L 

ir K^iH^irr 2j » n. iifnr^jw^^ l ^iABHiHiip. 

hiilffliN 1-1 iiir inilrr iud jn^ ft l^iirrn- Mff^fU, .'li»p, 
rtrn-nij HltrN-krLLIf. hrnnl M in ir? liT fciftW, W _ _ _ Tnta, HHPnlJ tWln r. 

■ lIKHlff. ib, y-lff. >Mt1tPr Ir. M. X-r KO. Wiif i>nt~t Awl ivirr4ii;(^, ' J*'!^ Applf J, Ml bir r. nrJ' Siteflirr rrirtiBBm, fruirtilfi inUrtvU' 1| >f t>fVnHI 
r r 

M^Tidi' 

n.tRV KV AM) in IjLSnAii. rlr. ' nniotltr pjuH'Hi. r1l*'rii ■Jri^pft iP inppv^'C- 
L briH' 1 rvTrr iMtiirVtay, 

r F T ^: Tt s II \ V 'n >: ivru~f is 

'fr^ii.V NipH-rh Hrnh ^< nTTNr;K lOMIfF.vi i :, 

Fh jii.\'.iMrKi. E.iiH^i:i1'<, riVinini-i^hnt: iL A. Krpnrc]AT.L, 
If.n Tj.. m»A F_ Ami. AI-lfJTICIiSTHl^ nitWHTK, BT tLr linPI K, ^lilr mnf. 

flhJl, ^ .^vrUMc iin^^ tUtU K i&\ A rill- ">^T^t\ll fP^nJ^I^ *tr5F|B«. lull ^^ MU. faiiilj 

hJUr irtnn^fefl tnml and mr. rhirimTiidL 

OBCWPBCT.— 4>akilplr r*riii^ l^ip TmiLarr biOhn 
m^n^f^mA 1hr»1J. and Miihlrin., cr^u 4wl 

urve mn abri UfV tolcMd.> ihHit'iTh <-M»h ■■■f T.-rma. Wwwfl jrtjfi: ab4 Mlcgh Ufp Pr^girrtT iMIniAn. MtVtd' 

"TTTOHfT iJfftSTibip;.^ D,r, iWtAaii, i»n,| 

t mmmt. bduiiT (Lti'ba atd ivfiHr), I^nd x 
sat. TdinK Ji\a^ likl hU ifilinkilbl joaw (ill 1^ i'ii^t r.r lull 4<|lT.M|4j|j>. I 

^ J.uri.iinv 

mnpii if rrquLn.UL l:Jli jti^^ llliii vrraDdabn alUr aad 
fimr, uml ourqilrtr iiflhTih The iltJofi an sM^, 

rirntf AW4twmtA tit I4»i, ^ }*ff> ^itO mf. 

thPr>fH-n.i\ IrUt thfl- BWIwr .VnUt M^lv.. IWRW«f£lr'f 
■an.; 1mi> LbllncWl-V'tv'Wn'^f T|MM"HT1^*"^ 

rinp« BHAtlim-lWriEnV CTtTTAfJE VILtA. tiiri. 
fHlnLTrd, hH^ «,->|in.in«-, ulIuIi- t^[, mil, dravinR^i;^, 
rimy mmrr. (tLnlnj, bhulHa»L 1 T>Mi PtkhMp. LlttTi™, 
Pikritry. l*rJLr«(iiiis lupflrv, lilrj. ^-iTuniiiihi^ ^luirttlE^ 
itrrfi, rrpli^*; '■H-'i triortfEn * 'jriFrnn' iu rn Fllll«« 

wJlh nrflaEirfllii.1 t-illlBBfK '""^ <h HrL JTrf mW- 

BiUttJk, nwjiilkq tWrd ^'■iiraii -[..J griLr*. pi:-Uirr 

' nr, A^ MSITJTi tt .., 

" ■<ll<i»^ *rm|j| 

n 1 iV ■ 111 II T-h Afte^ mfc Uf4 «■__ . _ 

iHitM .tTt IfcrtUfciMli v( Birfl bti^e b^m 
v i iVw b I^Alomtl'a lar hrihiiw. 
^ J. I MilXi, 

TV^fU IhTi^i i^rjrd flrriiT. l-*iHi S Itfwr Itoiui jihI llf lUfttPB P11I."(T:. ■0*tm'b, 'l Pffr|| rPTf AlK, ^ 

Ivir,, vriK'linii l'1liii|p. fiat IIttp. r^i ririr.*, fli-, ■''-^ rVaXM, ImEJ;, Liii-hH R. ]aiii.ijrr, CvFf}' tmdrrti nW | 
^litwatilr ■ »Uf , tU"! pirin ^i4 llNUrm "^IP* nnil ■ *^ ^l*1>™II. lial^pi^^i OT^|D*.ry ji'dL rn^r 

KKl lirjii- fPiMilh. hi- ih.,ii. Tt*IPi pffmr^i" tWfrn*- 

liTJW: «ri1l r^r iJV.-Hi, Pi-Ttn*. i'.-vKi 1-^, tal. e4 j ,. J- V- UlULft 

Torn'L*. I .. HcB app^ a^JkHiinm^ I'ltr-Ptw^i. f\ty, 

. .- - „ . ...I.A. nrartH* HTSar- ."■■i'"*'^' 

inlbt. |iti-1hin, «p|E tiiilnri frp (Nn-r.-ir, il IilIhuI^i ttSiHiWiW-l „ _ ■*■ Mn.ii 

inljiLT* Vi-Af Hiili.>r,. flnrnt- IwwikTqr^, drill' rfflnP, :l nf^'|l4l[in tilff", , ^!*apirfijlEPiiil™, l>iit .inh-ft . .Hf, 

.*inH hIKl HlTlltff r,>eiTFi«. <l J-i|pfpPHc«. tlL. , i.l| n-uiir., iMQi lir J U H ft fnm1-|fi , /'I IHHii^A l-J*TAt)> «1 .VuUim Mdll.t*!.- 6<Jnr( 
IritLr -041 l.i^Lli^lhir. l^uiLtLinit Siir.<, rmid xL^Ou, .■^TT.tr drimi .fiia 

_ LH ¥. TiiHrr'n mf d. llflili ftf IrfirtL i [LNkl. .!! i ruj>' tornu. 'fiMTE^ii dlk. Llltto* Irrm 

: ptw, HkLriMKi V,.: iir.i»i.ii, jAd INTd'^iMi^L y\Ku pHoTnm' 

'pLiuni^, jMi Hi' 
ItTfL I A 11414 I H HI 
pnL|a[ Hrll. ' LRHiTir I It ^"*' rtnvrn . 

IxjUjiajVpH^. silt*!', r i^!^ rt^^, *iiir ins? 

BAMU 
I u 

nl.« u4 Tl5JuS^~WlrB^ 

T^UttlMfOf AIK, ^uaiaH4. — Aifcrw .-nMimird 
IJilr. fiiM^_aii. _ K. C, B^lr. 

BA110U!lll.-.S^.i«>**H BmiUffrnni r nlU(«. 
I U • mmi liM'MiM SlMWI Irilli nrrl 
nl-... v4 .aUlBt.; pplDi £»a fM rmit, louH 
rtn™n, IwlionH M irnu JlflplF W. J. WTUARIlKiii. 
Ii.ril.lnr. 1.. 'hr wf.rki. P.mnilt..r»4 1iu*mt U SEW itmtAut BitniHaicii. wUM oU. Wl. 1^-.™™.*-'*^'!?^ .™*'*^-' 
I i«!^k.ti.ii~iii4 wiu, i™«Mir.ivi^TiiS*^ "i"-. 

A IMOiniiiil. biUmon^ tl^ ^pnr .M llnoi V Wiwintan. i.l^ir .11 

litim nU« Buln nrlil' lunuK, m i™. > . ,!, ,,» 

' mj -i-tl—A— J.UH_ujfti _.|_|- lniJiv Ah rOMr ' "■'V^ linill^. ^np»l. £Trii|, HfFTii. ■Bft~~Pt)*iltiT I'^nn. 

(ti 1»MP4r latifevrBiii if",^ ill 
aa mU 

f . " . paitrir>, H 

1^. Haftq f^ lion^ rt. C, It. CBAUMONIX 

Illrt^lini l«"Hl"»r* **l*Pll.__l*_ liii^*^ 

pETK KH i I A M ; " r BTK Ft PH A M . 

^^^ tin: l■R^^n■^ Hi' 'JIUJ IIUJ. 

TAPfl AWiE 
4>lrfHlf.l vtrit#4 

t lirrpm. 

a H. CEIAMMOND, 

JET* 
wMi ii'^^i?* 

nMp^irJtfr*I V «*i Ua * .* 4 <v pat- arra. >^ta*f. lir^Ti' "link i"**^!*'. 
. _ .|' irt*i,"l»nr*r. rsFl, l,'*l r'niJli-r rhil- 

*Mf'^t \*twm^ 4i. IFIRIllE^ 

r'TH'Wi^irj, VtBOt^ llH»*L liHW**' nl^t 

_l n iflv btfir* if rjiiuiii'il. TniTffM 
'OiffiMift Him mOE. 

W. ^Ittnt. Ill KqmrT^ hpiLH, 

}Wlit^K,f?niin3 I^JHuu— lN?lri''l»>il i^-^ f-F 
" rtrtTACiKf rtitLpolfltMl ^rnnl, ilit* i™*. ! 

I klr^lK^n, ha" |ji*>--'ni, tintilM^, linrwlry, iHL>fl 

jMaritLu 4hd irE iiuJiceli. UUd |i»<fUlii and p^tm, 

t"i»JilTlff*. [-I'Ulti- T-']r, ■Iwirf^TTJll, 1l'"*i Ja^lini^ 
75 Itii y Hrwtp, 

IeMu Jil". n«k'l. L.Liri^.^i-. .H.[it4iai hall, 4 n™i., 
llt« bOTHmi, ^Asitry. l-Mli.-n-. LJIrJ »Tr. *ik| ^'-Ikl. 
H« vUi. Ijvir r*lllllf*H il Wur. TVirri^niL 

iMK or TFSAl?!. *r»j) ,l.'P*wit, ThIjihi? m i*<t 
l*Bt'. jl di?«irnl)lr llHf'^ rr.,i.frlj, 

1ft i, I'LIT^T. l!) EamrTW'Pflirl, 
Tfi., s, U^i-..^v hrl;V5L^_Jh™iji*i|i^ 

^ ni^^i^ iVi- MA E sVn I.* I H -i "l^^fili- - 5*3 art**. 1>pJTJ.HJ* .if|;j^|y\»J^Pf^rtk^_fclrlt^^ 
.^^nqtMsl :aimMt'a avHn, .taUifaM*, Mm 
■ ftiBW^a^-^iTt _nrrm"iF^f ; Tlflt'tAiAi^ 1t?K*l *T*HRi. 

alcy'k :I9 m^.tllT fAmr, kpom » "Thr aim,'- L^[tr- 

jt'hI t'Pn^. r'r*' .bent dlatabw «f njiln^y, t'Ur *f*^ fwwl a>rl 
t:4ita. llO'm»il,l<'|pwif4. Rv^fbflil ii a ii l i w *. .1 hiAM klL, hathrMW, 
I rivrvr, HrtlMKMa. IhiH tmc, fo^lmH. 4W 1^11, h^- 

"in N '|J*ft>'^f^Bvi ' LUi. yW. I ,^M«**«. " Uw . '• ^ '• ^ 

I ,',1;:: i..;ri •■ i;.Ni,»v.jJ^^,*h.ii«j^.i4ifr m^^^^m/B^.ifmi'wm. vou ciiaxrr wan JUim f(iAn ™m-r thtw. 

mi AT nsii:,— ^ifm % Hritfitt. fmaMi 

<<f litnd. » X bwautifjllv Mtf HA lad «H1 

J.fri ,1 Wrt^kb MlilMq ctffrrrd JtliTL W 

M-miiiv* 

Trl. . B I'buvr iJ*fit, I rain, Tl^TT■lI^ ilr^i. llrii 1 < 

KfJl'nflE'^^Tv^'r-li^li^llhi'k Cviiift^ i' 
kJl,. Nl.vhih. liilDPmn, fmlttty, ««|i$dHW> 1W- A 1 ffcrf-i jH Jill: 

.14-4 I, Ih itL.Ti viPt* (HJll. Crm, pA H.MIc^^Tn. - WkVLiH ririii, nr- tJoii, H ^^ij^ 
J\. Mil ]:>" rmlt trt«, 1 HI" iMpn.lm. «*pii Ul :in- ijlXl>. nt^jriTaBt iuu4 fJvliflrH MHIh Mu- 

(IEn) nnMiPHi n,K II. fViicapr, tirtf. UdkI- 
I'Mt, U fihvniH atKf kltrlvn, «ii., (iHrrhJ., |il«H/ (ab4. 

Ii.i:irr4ibi<'. Ihihtkb illll. with r^riKi\ ilrilrL. i'ni,.|iiiiim«'. 
vi.pda, alift i'rtm-m f fi[f„ piititilr I 
laiiit, wril tTul^i^il, fl ^r, H^gr 
irrd, fktv-n ptrvlrn. hrHV'.b fU^^Hi 
fiU ■iimlomfplH. TSff !*rMa'W'W'# 
paniLiihn B|i|>l/ 

iti.,ir Vi'".' I Htii'^rl-'ijr. .^"■^l, r^Trnhknl, "i -KAilrTKflN !<l.'M.'Htolh . 

roR PR1VATV »*Ul> 
TI^HHtif; l^:vFnTHr^1H w is 
^fiTTHf^Kl. titP. cn», lUi, lUtl 
jCWif*. j^l-QO*, i!l4>'. 

]lo4'f4Eii, aiAfih, i:Mr imfi, t^in, 

jClflU, ilftMl. tHBIfl, 

X,A.A,'^il'ilfr"t*BklL'>ait iawUoa. M 
»nF, IW N,|r. B^. f>it tnvVJ' ''^ 
rtr., nir.i 4D i ilU <«rtt. I pin. ' 

t:"fii. iwd, yif r'aM^ita-H.,M'<^V "pp. Tpil„^ 

I ^^n^ilitti IruliV 

^l^ftSSff'^^^**^"^ «t Ifat of aa*' — ' ._ Tni|riiT {'antrtlt,, tip™ tb'l^ 

CmtWt hi bhinh IS luddiif iHwbrturrn rtlmd, a 
bam tVMlrtlw l L^ix ULHtlU tu. tin 

ik Mint Rnrl-U Hnal Br>::-'Te mr IhmVhtf 
ilw anfsriHW d Ik; Mairtirr Can wM Ut^ mutnr- 
titrtf of lk« datrlaal; iMv owkiKat nmtni iad 
rlirap arppUfr a^^ rd^^Hu*^ ■ thf inort w 

awrhahl* lJuL Utbirto fmetvpi fli Hator 
t«*i>" 
ar* In IM" «WT wrtJWti iP*w«*t " J 

mm. iTtht Wdi ti ittw iMtfa Wklai. WiiU bf I amtNCKTAia crrt RELiuiurT. 
tonravHTikL ■ BTAVMAfti:. IMF Itali,. pnd y^m.WWMMifh 

ihnilplc-rrwii IfiTTAf^E, ,\ Umif i ' 
kf^'-rxin. lainH|i;r. IftTtttY-lhli,' ,ttjM„ 

{■LmiM, TiPTfPia. i;5*'i. L 
A^nrl «vrf jCinn. H lIE uiTjft,>h fe.r ^<ur<. i 

W^l irWifrJ TIlATIJFTKI.M.- -bn Jmi^n'' tfTTTAtll. 
UfllDKItf'K, in Rnr nprh luiiqiim, ^^.11 Kjllp , trA • 

kh,. irtmE ,1 ^ iprtif £>(irfF, ( ,■ t» HOT h 

no oITE-^^^^^a^»Anll 4. LITDOHICI krm] A6H^U4* r, n. f ifA^moM*. 

UMJ AV|> tXFATB AWiT. .wi ini 1 . 

1 r.Tni NlbP'liOi, ;<#'i :fMUa|L Vtrtv II KM to* tn»H<. Aim. TtSEJ ■ntlij. life, Ui *s, ttOElU AID TEDCm lUAiKir Mkm H-rbt liaut , _ THt I'll! .1EV KFRJfc, 
firnd Fflr iHim. |h'i ff^ tM.t% 
%. irARftlA. ^uirw »U 

i-TiiT_i[i:i*nwrai.ijr 

— ' ■*'>• i'-f-TMi — 

BBEijKiThnTrri.ii^ii, t-inSt^ 
iPiik TKiiLrjJih {Vdi . 
^kOkit" il* l**l.wn r >. . |i|yi» ].p^. ^ 
*ltta_Clllft_Tfnthl'-P. ,1, IF iFon'i 

-far- VKVIVK L"'i l^.n,lfTUd' 

.AJ. .]hirrt^ ftiiwn wli.rpwf j 

Ilk. H doc. nik Una. £1. na pdu hirqf tlw bat h Aafedk 

lr aci, ar^ r4)f WT JlbutiFut nw iri^ltAM^EflB, 

iLtllTk i'tlTTAf^K, ' 
Ri.]iiwll-ti|r>rt. ft ftthflfH. , ghL&, ii-LuMi iifm^M PilWt iftVAMAimiL al ib W 
" " ""' " ■" Iff" p^HPithLL'il liiw i vjSSiV^l'Tvw^ 
w liLiKTiiiidr, pn FVIIU, 1'alM.lrtt' i^liuli. Jit Jl«h III 
CL 4mil3'*ir OAULtUA CO., 
K-m PanmaltB'Trwt, ttirm Inrii*, ISM'Ki fjl II Hil'i^VR^''M.M, 
Vi'-p : i>ii"hLii| pntind.liaiidi 
. |>i. Midnti 4^ l0 J. V. i.4ttT«ii AHi no., 1^1 li- Da' iwtti^ii .'b nvidi ) M I t^l 

Uni,, I lAlMlt.'Illl* F.mi. Km M HMK I 

_„ _ ( . R. imMi«| 

J. hnl^i ■ iv] iwlMT^iMSift 

r.lnav*-. H'lSitWJr iravrc, Ti'ntlKHinif.'fli,. ijS I _ iftTxnnr-Til. iirinnHuja^. 

trVM hALK, Dii-E iMbv TI IEVljl Tn vE.|l 4K>ci(l nii^ 
bTqi thtli^ J, W>(n.|»r, ri».'«tiiiil-n(t, HM^^ Ti iwiL^T BJHi rniPAVi 

_ Hllrt L.^ 

lit Kitk.M., 1^>dlB&i[,£-H^^ \ 

^^'.-Vt^i ;. tint int tr'h' tet^iulr 
TUTl p»iir hv Mt-KplV^rflliif Mis. ^ IWi J- 

f liw riiilMfa. 4 l^avaluft pul^ I hbrti-i1»||V 

bv«»f1, 1 Pph r^ri. 1 l"i!l»*r f-arr*. | l^tnlEt *k I- 1 

■bb'^ 1 PhAie-iMtK> XtiVWW.:!. ■-'0 Hrpnrtn-»lp*l1 fflltiM. " 

PnlaWt ihilhin willt 1i4>^n n i' -n^. niiKftfti 1 

f.W ^'aa. ?iff A-iVm' nihtiirii. All IrtJ' rram, iniii*. Itrht.>rtikn. 

P^W< or HIT-, Ji>OtM MllilPTEVTl IJVKHV p^., i.^, ir^. 

KTAKJfl. Kli— Iw-lhulrrrt , \wt*T IVC* Tl^'Vitll>s( ' 

Pliit Ak^^HTttliAlTfi; cihhiirr JriTtnt H I Ji^: » il T, qi 
HtVV, ];i.;, (u-i. tuikr. arwl uPTliiph, < UtiTf^ik IT HMf ■■. kinvaa tWiiL Wr prfv aihl ftTut . f ihtir lin*-^ Irr i 

v|. mjiahafti. _ [ iff iln_ ■kfFf*. UK M| *' l^^ Ml^ tA H it, mtm 

111 llvniw for rtwap.; rt, nOlTf U IL " ^ "™ 

-- ' - _HTa»rf (■T.liil.irfi prp \»|*im-M. ^PM-Al^i UIWlljL- ll4l'k IfPUM^r I >-m ISttii linJ*, 11^ 
lamr". lp«ii>T WLVrtt . \ V ] irv'.~ luwid, hn^r. aM : "riLAf 'K lifrihuiMi 

fni ciPflrl, T^HT,: r»w:rPffl i.f T 

r KiHriMtirr AOAtn, Mwijltn. Hrl^hnpn [|. . 
M., fjn tlhlkld. _; -Mrip iT^ v. IJ. l r li. 

tkNi^iPlW,' lii' rd^ffiin. TSKiTtfVTwiiLridL 

. m liir* HI. Mn . 1* 1 Hii^dik 1 Ml.. biLik]F. m hj- -■"■iiifd Thai '■■ ""P^ ltd Thai in- j a ' ^.jjji iij fr 
- ■ - . ^,1 T? iiiipt r^Lr ftf jH-piiM 
^Nh nrk. VmLIIJ lllh ; . ,||jn. 1 |..'ll'ill, ytft 

Wr A H^milj l FV.ML. Ib rrak-rilif. 

BCai> hSl'daiTl 

■c Pn^ _ _ . ^ 

iL IJ r J dIaf i .fit M^f'f-'\»f^^-'''VVi.'^^i-J^^''^PvS ^iiL ' li T' i i;S! ^ ' LiA^ . . . . .. -mr.iirii ti" r*-ii .^••jji'*: wm 

iM7 4111 Hri<4- i-r rl.k. z. xrir^f HrtiHfcft fcffllif 'lTf...*»jS*Wv*4**^ tlM jfifWrc#i a**,, ntftj 

iM ilMM, ill il* ffml iHltli iWi I ^njflfi.-ipt* W«-T JWaftf- tfcSi MTif-:Mr^ K »Al^ 

V. I11^LK\. IfnnJiMi-prikrt, tll**Tq, | 4*?, H.^.O. , _ .. I VWrh f Wr -f^-mt fi-iwlBI'T - . 

Vrif]1|v.rr«Ali Ur H:<?aT MAIU;. is l»q'l«, J Trmrj^ iV-^^^HUT. Itjflirll nUP. f"r IJI4i>aid I^.BJ. Wfit* 3. li;pHn, Tf-p™. Ilm^-n ird*:W*tli 
XX tirtr KmA IWtUTH an*- irpji. niniL l<f ip<ipr^ lioi*. inrii-- 1iUn C. Hnh*^ I 4HiHrUI>^^. >itaW TiiEW._^ tdM. (irinMI wiM aH, uil»*r*H4(* j" 

Uicvi'a a™«, I \lTlstiJD~iorTnnr& wnpK nr amWiTrw. fnr ttS"" »r*d f(W nh-Iiitic. K. r„ P.O., c^-ajniijN 

\7 ^ bk du thk u DHT coa 
VP PMDJd lilta La bAV* a Cnt 
im tiA) ibflA Vir lu'w 
I^Altin titat ran oupM In^ t,tiit. piij\r." fi rrFii|ik, L Id t\f\i. kIhI |ijnm i llinlcr- 
Kl ittikiH "mil 1 W* Hi. I'l^rreiw- T»1J'] 
PiTtwir iiSi tn<l ilfii r**li iftma. 

II, lEARfriilH 
J7 llfll^-lEr^r. Hntii nHir HHJ. 

tTlcSrn, JJii llrtElIEi^tW "*t»tjnn. -Pttt4 1 V^pt-' IJ LbM KH>i, mw.. kit., iaiindr^ 

frrvfli vrriiKj.ih. MnJ lA .T 1*1, T^mwa, || .11':. 
tT.mi]: 
[ LOT rat UK Crt«- tlpw "rf clow K 1^ 

Kft. ifinllHlL kUj H.V«r.t*ll[Br at. 

ttlQi iii^tiL bs.n;ppniL bum. Himi-'WLL.Hii 

tcm ufidn cuLlLiatfnn. fniit titd tnaa, 

MTi>i buifa. ODRiffK-Uhit; W, IV CDbtMr. 1 f 
AkiA». fli-.. a huTMp ir I bnihr, „ hall, 

iLn. E-id>' it^*--V^iila lE^iJwr. iliAliiK. rlr'TriFir. 
k.-itlLlc Util eiir ItTiilH; Trprh-BPh Pild Inri, A- lalu^ .i\ Hi 

if fAniiit'TiV!u.*:-4*i3r« ■ im — up .;!. j^.. |.rT1™. A»1t » tjpwahut, 

ttlT J " " 4^ l.^.Mii»raTta m 

V.nrl.r.-^tT S' t.A 

.,„, , _.._J, Irf". l*"! ™ 

-. BiniAA It™* priM on, Jfef"™ 
HHiH tmUSS, Ittil* AfnlL JumO™. 144 9 rrastn.. th.. . 

- ilniAA it™* 
t-Tnn, Mil, m !■ ni l. M rM <t Wf — 

dfiSWlt, iMlrtf* tn 4 HA. 13L 

, . J,> hn CI n »>>f, ^ CM' 

Kfal ( Ollflp>.. lurl Hit Imiltl; liy lo IBte^ UHl H^iiFj' # .^mrnrt.blr, bqjifl^ 
_ ™. «»a • •0=4 llviiif. Wpf" I- "il 

tu H Uf h^-n-** Mi«.frui.>nti c.11 faiib te 'ni 
Had gl tl» tlB> feiW " > 

ifNiHi» 
• m'SS, ■nd M-l" nu*. - ■ . [OTfln- M 

- RrtL'L BiiJi^tiUHf , llfl' 
cAr-rtiAlu drBwiDf. dinlnf. lir..W]il.4d .» — — 
litlllini. inJ .Jl tU"' Pll*" '™* * "SS 

llld an 1 ID bl I.H M Ml IHTHM pHsi ItW. 

•It* tit uCEu^— fh* If^k Buvitii^ h^nnRvch. _ ondlphr fcWKFW v'l*'. I* •W*'' 

SirSw* krM oHTlaii-l tm I ilwiit !«> »«, 

W4 H IHfidml. *'JI t.^ quid! lAla, 

mSTmm tsnnjf^r^, i inlWi* Innn vjUi PllfC, ._Bn«l HriHHM HILL.-i -iW«TO 
dw, .Hi iiyii*:n. bid 7 *■ w. 
DUUVKIH IIILU hMr «<ln.-4 Bfith OOITWB, 

■Ml u Ik tv tuim. .ri to, ta p. 
"ji^KSiliffV**!* PIJ. 

1A( hr» l^k. IHm nHim i»AI* nm. 
»ltL ■Mm III EMrinrr IimIm. nxt4 dni«Hi* in 
Ut^m, tntttS. m*r ud .lit II. I.0.4rr. Ibd 
1^ lljll^jjllllPlllllll jl VI ^ Il I Llvll lil-IUWt. rcrncrt KHr 

Tiui WuJ pri«:. iina u^^ flfc. itan, 
A nu, «Aii1ix. rtr.p kn, rtnii cir: ttaL T't{>;i', 
Till* Tvrttm. Apr\w lliVRRLKV JHH^SP. ^ 

la iHd nd IP HyAify dillj hrr.in? H j Ui. 

UWVOOD taTAtii. AiAr'^r.tiiih ' iif: 

lUU aiw Ak, H^-m VI, N.L flrluMli Vn 
^S^S^iSWi, y,.tlLlQ| iLkr thi. 1iDi ^. 

- — ^^Ir hrfvrt, tmod Mnrt ftrf f» rA-r», bH or' 
NtC P*Jii«»)a, y^'i uihI. ?l4it ftH'L-L Bot 
_ir laii). JD<vrt IP durial Ibr halidl|V. 
^HtALL «B PBIfr A I'LiXr 

CySSi. rv^i^r^fe 4'/^^ *' ■ 

F jilfiufh, J r™,LJ»'*-p-f"*^-l?J'^^' - 

r M*<l, Tnrww t\\^, M-W-. twifi- T»Hirini talLi 
HWL. paw irf. VA., "I "tat l*wn*. KP 

iOl I 

Tel idif erth riv**, t nity fitirr- "if! «i N-nii. 
TeL, lh»u. Id PiR- "TIITT" fl^vjifd ^i#^lh4i, ftCfeT^ 
_ _ nrian. wf]] 
linal'*. MHth-illh ■ly pyJdt ---- -- - ■ ' -r-' 

Lbr rnL|:irtrJi« lur HAJX, nili «r CMt^ mi^dn». I* »*iM poBl 
PWCflt,. « Ipql MAv HUkardHh 

J -nil.. T ma., kH,^ atr^ chit 
■iili'iliiiL' POWtjMirf. ^n. haaa 7l narm. 

iiiyiii,.^^M -LWUffv^ «i>ji.hiiUL tm^ A Hi 

'"IK Mawdaiwi fffaad itop ). 

PMWEi. ABvrp iIh' in.—OHPfBrtaVbi'UaBnrjitn 

■uiWIM, ttiilA^ki* • noint, nat^-lHUi \ 
ir^ aoi til I#M T i^w kt>4 ^il In 

' ,tii, f(w mUul«a bvn raUnaaj vIa- 

Prtlart ctfl. 

JJiriNif. St Fttt-»tfwt, 
)|f*nL ttfawqpn Lfior," IHfL "ab«v 
Ikrffa AFIalnifQti, ^IT. 

PTpA and In^tAl, Molhlh^ 
ud partlirtdBn *t r«rliffli Accmvp-, 

o, B, mrvw. IM i»iii-ftiwt._ 

MlSrt,f :^iIU6MT, liW Wi«if*^ |ldF»*,~(^l.il1- 
liW PftafM nPW »ir« VILLA, linir ranifPh440CL 
«u«c rm4at9i«, HvtaMiiir B w>fi^ t™.!*™. h»ll. lilt- 
rtim, IdtbFKHiL k<tf«rr. innJ- Laek vrraiwtlHi 

■ sEUJtVrE^ilfllakt-pi^r Manly.. 
<;i4a* to ItfAms, ht MlafcUM Tirpliw li-Sa, i.AT, LM-t p.B, 
AaBta In tbp liMtalP, 

VATBIt nOJfTAQBi^-UKlC ALOLlkb, Ati It- Tnlm 1 M, * IP *' 

turn KflTv* l4oncl. 

LL w(trlli I ^VLE. 
p, 1,. it iwf I i-'f>v.. 

.i^nvl, ftu.uPMJ^rt, 
ltO*T, p. BARTi^Sr 

^ M*r .lltMih nr.w iirliur l^i-lli 1^ 
Lon lift, t^trti n fmn ■ 
Aliplr r. I 

I? HlurkPr rh«p. tfnrH. ■» dillH ItW .t ■fariAU.i 

It wHU ^ JUKI la .Ite lb a mlL 
X' Mill i [Jinn hi 
E li m^'i' 

1. ■} lUll I 1 Alrlgaek, rttaa.ititM* lliipftlkrF, . 

jTtd h*rJ(J|Hfv. Ii'Vt^ pnMililt ipflim 1(1^ [Ti+n» la 

M,'S m ^'i*, 1.'''^ ■ 'iPitlpr^fti .pnvrtr I ii.-p.O^ 

^•rl+«l, IVrtr * T rf,-in*n, pr-,... . pcl.^ » l.'^r . -rn 
Pikiifl, P''!lr^ MEiprtirr. Ninlntaiir, Huinrli'^i I'noi 

|Tr»^, {-oipiiijrtijjl. rhi^. rnT«-t ht-p. Vniirr, TTifrl _ 
I'aFTV Vllk, Kiini 1 1 - 1 n , rij^^fi^' W iff f=vrAl'~lt' i"^'' ■'^'1' '''■"*nj' 

iKi'mi. lXIJrV|T'll._l ■'-<HilpiiLr.il r-., f:.v.r^.--HPrv^t., J_) 

.. . . il X cWKtlWO la Ua WtfiMtart tJ'?" ""[1 ' 'T!T " 
u<']b(HLcn>G Mcwd lifc* W*4 " pii^rkHi tii>™ii-il 'iHyi..,-i. 

t™ ™"T •M.lA^TO \\,„„, HMlil«.''lli„cLir>. K,irMP. P.,-, I, Hc^^". ' . - - - bakchi, I Jj VliL. vhFti.. iliirv n. UtiE^ ); 

I fjABWr rg, I'jIj.- ■rihh Ihi-^ii-'ii.^ajii illniiagj iii-fjiij f "■L'iHri^i^lirAS- llll"llW|_WlviT iMil Wip W>ai.njatW 

^- ' ■- -wrmj - 

llAttfl': 
n^^.HiiNt- ii^.iJrn. 
L{J.U,F. TKMPliK, i:^ UJ'/SAt^Tlk EiTRKGt, 
Iff yifi|p*llf^^^^J 4*^^ iKWt^ BI 
lum •n»l**fW^M*Ii*^v'^"lHri JIS tUUL I P^"^^ ^'i H I rVii^~£lPJ ; ll^aWi Vuri,, iw^ 

1-bS+™ MHtATLD TAIB ai £W, «5J. Cfl^ f B^iF^^T^nJ^ ph.F ar.; -M^' 

-. -TSt £m ifMflL fCJa i^iJn. iS*V jlMl iJBDrt.--*- pill, pffl*r. |ij4«4uuni|, llPl1h^|rc.^ nut, Ti^-wl II 

|i^ll llH-m Iji ■ lirJkh, 
1'i->ritTn, _Tj||»>i Iff, ,jH 

j^^ii: iJ'~iAiiLit|Kf^, .1 Aflttt. IfFAm R|H i*ijMTltirnY iyM. ■£K l!l TiW nUITi; 1^ f LtL PAA TiKS-jfls,' MK«'':Buni?ilij.tf lOUB 
;ml(N^ *1 i tH-MI -*p**fl l.iJjili: I'l'^Eiks |..i 

■^n li|£*nnHATr, I 

WANTFr. In " li 1=1 n uinimm LiifT 
ntdikcl in(iT*, 'li-i;M?r.^l (wUl- i li-i 
IfJJAi" Irr iirjJtiiriKin*!, i- lmtnLlfui uJJp, "< 

■ ^y[,fL:H *t', -. 

" butiPL inl I'f^.t, ^. R. I. . 
- Eetl KdlLippH fhSTk In B^dn^ iDT ^Ick 
0«^Ln I^I>^ Bmrii^kll, 

PklcU A VP W«KJIA}<flmP bHlHT. Mflb Int. »4 Mil cilm. »bil hrt tabM, Ihpl bv tin: 
^iwfr luppn-, on tba pmnlM, ijf Ihi L-ftimaf. Trio^ alHi, .'ARM, K-uchriliJ. 4 aflM^ lit "a^ "iii'>iT~T^™ii_ *tfti*ij^|*- 

ilunl^ 

piru-l mtd lutrly 

T l}Al*VK, -- 

hfcj- h«w. H 'luH liwurti rtrtj l v(»""|Eh7BLf , n-iiii|* — I^H 'a^H R 

I tnfw Im lakiaw*! X? >|nr#riii. irara., mr. dM»r[|i M MhuihdAfi-rd. Ntan. — - - .;- , , 1 aa.u . .1^.' Ttliirkl f+^-TB -™~ V" ".1 ""J I £1' 

U,mIh WirrflMAJt* lUnly ;' ^ Ihvp ^Wii^Hl tivHr W«t)i t* all minooi of U. 

' TT|(l|M |7o« l.p^^ 
irirn. Pnnlrtan l, £i«1L, 1 

g1fllATIU^|fJ-ir "r^^«d"S7lr. I* pi^i 'il- 
totMP", '*vpv *.Jls LSi- H»l * jw«a »i4 t« 
J T BHAW. RiijIrnirA 

I... ^ 

— — . — Trttia T-.ni... ^™.tt- 

lIlll'IU!. 3 nn.1.11 
tHihrOHa. IllirC iHl'l BfssBis-iSssiy' 
L and kll.:lu«. Iin^. ^><.i 
rtdita. .Ilelmnt *f laiHI it ■T-j^j--'^'*?'. ' 

CI I4III. |.*1T* 1i™ 1.. r..~., n t™,,^, , r™,™. Ml. Ulctim. (.1 mil* "j* iaW. < ^I T 

n.BilTj.ii, I „,^„l,,l, „Hil nilllnn. ' ilitt mf. -lai' iMWfiifm. Tf '- , ,i TSSi Tu Ill.i«- 
ii»--il 1 ilHt, K IIITIlK HIA-niA. ltnrtmnil»ri.ai|.|M.ni>, ■ " ?m irL.juj ^u,[^L Un^"Mrr^ 
■ nail... . r .na. ^..In.. , Ar m..a.V. tr.»i _ _ , , T*"™"*5S^.S clTsSI rrilh. I*HT* tilWM "Vint*. TTIIil^THi TdJPTTh, fl... ^r,i5 I .P niilirIrN HilS>_;i ininul . 

~ 'ill liiH^ Hourf*'! 

'llVlFtvin. AVllh. 

:> pinrnnn p.v rfpr ~if4i, »t Kxvdidi!. 
_ . r,— COWAOEH, art to iJi;t TKh AST^ » 
HM partli— +1 nulwlrn nillt f\ pn.riuiii'.) imiai ii-p 

J A Mwnr. aH. w. T.rr. till' 

IT^i Hat CXFTTAOE", ■ Umii. T«»., Cmrii M_lyr_ IJ a, h«r ■«•'.,■ dlL . 
Ill* nit* AiHH OliC(lA*[S; -iS.iTJ»«B«irM!™ 
1. ft-r. nut., '."^ . Jrif-..T, iWKg, 
^HPU'-^. w». I*. t^Ua^i ifl._pn*, A rrrti A C9 inJ a 

8^l!frb.ti!T » . ■">. caSTk Oawf..*. biJ, II 

fj^iSiiLt"=S ta™i-P.t,.Pk. r<*t. - - - - 'A'7;::i..^..-kTm «S..nT^^ *.;»i. Lla., ivl. 

. tl e*eria.T4 |. rf Macj^t. ... m,.w™ ™m. 
. I i I1WL. <U.i Ml ««m » "111 umri. 

rr — — 
- . IiaI.'. 4m, >*rt. 'i U-^i—Tj"f OP T, ffpinpi* ^^pp'H^H A r tTiaHtl>>f jLijwi.^^ . irttt-v H.-fli1.. I&ltl v^l4.<r na AiD rirililKvli In. fti^t-4'tu" !it>li. vtaliUiiir.. 

fd.. <'|i<<:^ [PVini. rartrbH, Rvplai 
CASADA rvn* awl MIJTOR AfflWC-V, 

fl tw tonA f^ hu< rt* y til] l*^L liTi-T, K Pu 

■fl-r IflJ I 'Ar)i*i(i'|nir-i i'*rlHM 4atF. 

tlOll M H)«l 

rftiijrtl^Wx ^ 

l asfHAitP .fet-. 4b(i*a-Wfcril+ 4b4 reppei'ttiiii''^ Hh' nfliTiWK 

Ap|il*^ tf™, ra Mwtta, Ifti*! iniT, Nr'ni^t*, _ AU^. r|BJ^i™._ 

l^tClSiJl ART iad Ttii^fi: l>iii; Sa lolJ, aav pWTWvr WaTP. -AHpnr*™ AHTTM h lih<BLII(>KE W| 
X rUK -PHU' 
■rBOK0 aad 

II ITAILE _ _ 
til «d iSlfl; » : P^Wp ,»l„^*Ti lajt nd 71 44 «e;I „_ -ir'KTJS^ 

■ual^F^.-^iww- -f*fH --^"^ — ■•■i4fcfr*i*. 11 rnia-i 
Tllil ^TtTlA vVM* Iv iTaltt M Ht-lir>r(, 
r HfM laiJ ff wmilnH. rnpflWMtHl *«f« 

rilll.-Tiittief. I nni., k1l.. H^irir,, 
■ HHtt TfflTffl. Xi>rwwjd- iL 
— ^-fl a. 
a MM. i IK. kk. all kii.: km <iM, 
_._ ..... _ : . . *ri''' ift pa IBai-. I " ~-" 

RwwOil. ewpef lUfF A. C. Tfttt, |H-ml. 
jJimT fully JlU^I. Ill' 

^ riin.Jiiit ,. fAMnnAiT. 
vifTT IIP r^-«lh'4itfia I.AH ieKS^ K h A f^iliiiti _ili liirijH, •■^'^ ' 

■pi "-iii.prn. _rini*y,£J.'i_ 
*^rjrjr.i -I, F"-*** ^ 
lFT<tTil i^*n vjJTl m *ilftlwj_ T 1^1 M.Ll IL, ^"rtll fJ, AT 1^1 MiLl 
■iiiJjij j'l! nTlPASS 
4'ill^ ^P)(n|.;u ^ifc II'l^' rnroB, liPiff. IT »'<|h. Ill' ^ I. I 

' ir wii*iTis w n^riM'-ia >-: ti.i: 
I Him.. AJ nil P t im. HiPHii . W 

JllMdrPB. """ — ■ i'.Sluir^ L'pirl. 
llk^f Hin9.,]MllJ«^|v~efall^^ 
Tiiitr»>, Hulkhn. x:4. rilfmf and Bi^ Bta, Hwrtawp . 

W. b%VHk. lu Kilif M. KrW«^ k^'itp;^ 

PHilkkn. fti'. 

T s>& HaLv, i >f^iifht MAHW, ; l;[rw;^^^" .LUiT.m^. 

J Wiilkv, "Hir. amflb. Imti-hw. HpcU iT-ril ^tli.-ttJ.-. BAY l^iLki^. 14 JhllLr, »tU) iUrtm. Lu^rtiiiT VaiiiWd IriW. Vi-K'l-n; iLii 

X qi-iii^uti' li Hl thfnailni^'M, 
' *:1L, U Int. II PfatWitarvHt . t'^nitfi»rtgwn. _ . - ~ ijluri^ifTtS «!• HI 'ia «i»: il*W (fct K. » JK.I" PUllABMt 

id alMte, la ^ Mt^n^ .m tip. «b4M 
\ B H- B6Si5r.iH,^n(i.. 

Ar.l :ili llniMilw aaj feohartl yUKIRA ^ l^Li. «r. tllonrif.«.'. ll^.*^*J^!aiLi 

■i^en,iiW~ivlVii,'ias^ 

Illt.-Ptiilir,. r.11 l-lf. 1'" j;"""* 

Jrni i:,''l ttJ J" "i 

a" 
ftnn't wtie* tJrar irid trcWJ IF Knfr^W- 1 UMi 1i;i<Htl.fcL I 1* L'iniW*B A tnp'p Hitlk.r, Tfff tout, fluM, IH yii nr., «|A HIA Teantfu-Ht. P'jAam, brf, i, «fU (um Aire MTOtroi oM ■H^p ^ unroaw 

I^^^IPVTS'^-lii;^';"-^ TiAiai«r-*sir:3^--i-"''-^^" IIANDIiO«K Low WQOJ^DTh lunfM, 

m ia,;p ■jr nriHT riE blif lli^ril, ^H?iiOUU^.£ffi*^ 

I'.^iiJtaiik-i-iiiLliiiin. an rLiuibi-iifM. 

^ItHl Snretr^lnT. Iw* 
llip Trwtrj IWniki 
mil I ii tiL. na 11in™U>, II yiPV«A-r, . i™. lof ibrwt 5« V.ffii:-^:™^^'.r&SSJ FftnS-SnjWFl'TAll. tNM-Ai. -Ilif in 

J'H'CfKirm V 

H oft flnni,..!. Ill PradiiGlIm 
njU llddHa all., :.- hit lil Tfl-l.AV 

vmt>p' Hrt. Mi.i» '■■'S;,.r.l(i>«!?M 'A.hAKlJ. ""liii. All http://nla.gov.au/nla.news-page1320275 fKB 8f1Q)IM jKaamig TTETtAtP, SATtrM)AT, wovJBiiiR M ' TO 

J — amuo *T 11.11 *.it miiii-- too BMAD. m k fell"- l-fi-'i I'liri""- '■»• ^DDLT. ci Ut tK '1* 
[r*TH Hr. IfHAhi; PKAlll.. ftrtfthri 
wll hr ^M'if™, If their BiMfir. TriIt*[IAV >Err, 
II ..VJ.^Il, 

111 Uih, iKMHiiir pl*iiU rt «l»t»!VT' 

■ " ■■ tt|f*lHl*Wj 

4n UlflH-rijAEV ITaHBEri, -111 ,-l.iM- Cor jLiiU^"^' o!*.«nii-n':i<- [■■-■iiHiLlf 
ti«i T. tM\TH itii 

"Ml** 1^^^ Yt nT.LI IM ]?4GLW wml HON tiVt^ IwHwl iMHK' 
' ' T. iwr K ttOXMiJt, 
' f'.™ ',HiK ^ttiemOSlKST BFWO THIL BW IKITt IN rK iiirBHLJon^ bhrrrxf t*F (.-pi.hHJ R AJEIt 

'mr- *ilflntfT- .i.iii(fNB« 
l\f\tl Hum, AiEllifbCr hr tHitcDin, blk^ 

OftM^Hw^'fe HCCOHIfr-VD 
WBDNBflDAT NEXT. NOV. Htb. 
nrN.ci.ur i.vnija to't t*it\ [.hvk rvH^iTj^ [v-mir^ 

llltqic |ij 1*11 bi uiM'tLim, u i.ham> — llr[\Tirffi|{ Hffll. 
MAS, HT J I O'CWICR. 

FOR i^an'ivic uNRBBEnvicn ulb 

DV AlTtmON. 
pa ACCOr ^T OF B>|IHf JT BAT -UUtlJMilV 

WITH ALL KATJIi^TSw 

til IfALL^ f;)r HALLJklUL*. 

:t [ \ni^ nRt'j>3ATiL:i> Gioaa Vullt 
Lfwt>,lnfni M JiMnv ' 

1 OSJSL. tiLaVK AND HA^dJOEIiOtllEP WIVTty 

cTtnv jxmtLicnoiii reoK nit j^nvmsi. 

If J.mtT PLAr\ TrimLEttK. 

i <Vt AWi> li^ii i>in>t. 

J C'UATIJ** JT;I^TK[^ I'i'ICh^T WTH. 

flfAiai IIHRAKlfAJa' HThI niriWliB dtt'ETS. 

1 tjtBK filLT LLUCK LASEil 

^1 Bt>?tl9 CHArN CiOAT RAIMSKI. 
Uh IIARRtfl AND TBDHAY. tW,^l««*, it'4*:i'i*rt( #Mifr mil wifinLe of tmk 
■imI AppoiyTurim. 

WAliPrtTT pianopohtk. 

Lfl ^b4hI [-niltLIOfe, 

IhRatii};]] tji?fiyfi kf)'i« *tI"tth, a rkr^. 

IAT>'\?i)^w JPfSl^n TAFHiK.. H CI, I'tBA CLAJB. 

H■^r M T fiUL^KT ■JI SM' HThN.>L, rAi»p*4IM. 

fr^^M'V i.vTrv,t.]t ;ir.Tmv:3. itnVfA, m* ™*nii 

|IAJ.<,STVVI>. \fTMH I'^MtPET 
I'^UI'FT My< IK^H AVI Rl'Oil, LITKiUhWi 

i^Tut-Uii^lJiiir l^ht H,,^r,Tf|^ WtrtlTVF. PATKST HOI-r.EB lUVut*. , ooiiE^ft'.W., 

M 

t DAI* AltD or. **u— , , , rk*diiitn bnitfChl^ 

iJI ^i^WfU pcufHlk*, i to 4 a^ 
— ~- i uidirelirD. 
-gjl _H ll kT ;:<*liy 1*4 Pftb m liufWV i^pmiirMlDiT BUBLif flL-tln 

HprHiiir Tart HLirw'h, i 1 ]m 
t fHxl ninLl]4K>n. Lintxp l>ii- CAajti£SH, AND imimia. BfiK uut, IKO, rwiinttKuir l. ^Tlara^ fiVTM, '^plni and dbwt 4 to Id} Iw kfaw. the Plb ami., wf IIht^ tM Rrtd bMk^i 

^ <^ tmlj ttriLt kLI irq jiUI t<w TtfiM^ Nivk(*|rtr, Trt^,, — 

hofwA will ^ kwid 1 rtmRr hkgh-ciiH inL AlfP. IK M^lw H»:W1N0 1- . h: HAnniB AND COUrAJJT so cym riAiiA It T Iff * ttiS^'ift. Khh* ni4 fwnhfl. I 
flflii ■uin IwiJrt I HHdhP 
1^. ind Siibh TQBJI H. IiTirrRR tr|]] arJI Iv 
W fill fm-Htrvft, tvi IfauJj 

I HAMI TL JlAEPlI, 

Flml il|H|ri:,ill(l Ui'fVtv. iiri huill u tUM 4uni tffJ iitiict — 

Tl h«¥y aiHl ^nwrrfnT Imilllftrt "Bj™^. Iffi'. -^■^rT ; J'HJb, r LfiBct | 113Tv|, J m Hse 

w>\i41|r kital ti^imhj Mwtfl ptn^t HWIifll' W t. -,<iiit\ r'-liic. 11*^. r Tdny uiil t rjrciLvh. 

linA, r Lalltk: _ _ 

r.ilLi' ilnA llAr44>: Mb, d4i'*M I'liiip* u»<| k KiiiEl] .IXUHB nt'LL^t ^ tr> j> jfaii. uli 
%r imforita Itfctt.; frMni.^linid; Wnr ■■ ^^^^ Bud IIlhki' UHn, ^±v»»f d*%>Hi«^ rtitr^ 

li^ fur hniA-Uilr MH, ulHl titipa f^nn> 
IHiFbvii farrrdrn Mi,' 1^1 .^1 ytntv. 
" lid fflmmrflil rlifii iH"! ■.■>! in Lim nn T'lP 

iSnUF.W LAVi'i'^l'L." Purl? Tin r^nliiDL'thi^Jt 

piui inr. S"^. -n'l iiir>r;h:rn). 

II BCK}:t''^l(1> LU'l.i.-^. U 1 I- inoBthi, I ivf In, i]»iijf r*ki uTiA siiif*, la r f tf i^ aft i r. : T«w.: ] .1 ft*, jiiitcrt, anj « r tiui. w ii WUDNUSDAY and TffCBiKlV, 
^ II A.ii. VARI ABLE fciKrar™ liMiLu*^ u^rfh fli SK>Q*I 
liL"\[mKI> T.-OTH, uaam "rtdcH. nv I*!. ^h^Il'! 

THE (iUITK OF CHrSTAL C'UT OLASB, 

rirRClLAHItU KIH?W I*'—* " tBP "frf 

mV^UFlHWIlnJi: ULAMWisRJifl. L?<UT,^M:>- 
A rtiU TibBr UuitK at Viammil CUl SNm 4iI Itit Fiartt 
(JihLLLitl 1:^ iJufVn iNnni. 

uirtroTT CHINA mti^Aii/AJn" TEK ne^viCK. 

Bi(4l fitifJtl niur- iilk:| rFlir.nf^n I .(ilJHjrlJiK. *ltk OoU 

KniLiHIiHliniil'tj, 

Fiqi/mm:- rhii^^'H 3f>FTiiJi.^TN, 

RpbkCilt Jtril Tni b<-nii-. iji-lnylrl: inirtrf. 
WAIjMPlfONT IHNNKH FiEEtVICtt* 

* BftAKP Ct*t*3Tfc>S <r( PiT.pmii'rLMTt, i^ utlf 
tadf 14 Hr. WH^'H IrROER I'l.VCJE.ASn Iw 
' ' - ^ HhrrwMUb. Ini'l'K^irij j H'IJ* 
lU, TAbUS AprOENTJIlJJ USBRllAK-M dAUr fnTT vl>n, iif ^am* ^1 
*-r TV int.fpW ■■t.pr <a^.<>> to*' ,i» M* h** ^ ^ own HAIiP TO-DAY^ 

THE OTHER KAU* ON MOHDAY, lu fnbHT, IJhr ttov ^irm Ubr* ^F "^SSlfffc iSESS^J^^! nMvti4!« WHIT Treaum f« '^•t* *^ 
.THE OltBAT S DAYS' AFCnnX, 

TO-DAY ANB MONDAY AT 3 P.M. HEIfRY F. HALLORAN 

ArrtTinM-;i;ii,s, sa pitt-8THBET. WELTRAL BAT. 
iUQWiV iTTSJlOTIVB lALC IJt Amrlff^ 

■M 

ITiHlAp iBitTUrtln^ fn« 

UIBi^ A. Jl. HCAEB, 
In (ttr^i^AMir of ^nr prqfi<A«d 44i>^i'^ 
THE EliaHLV ARTlSmO^ AKKAHFAFTT-RCHTM. 
ICSTHAXr'E tiALL, 
HriDiifw-dainJ Jn IohiIhi, ju 
onh-r KARA. 

-■4TniPR'iq.bnAt>, MR'TRAl, **Y. 

rT^TM. |^^H1■I>7'T aru #lii *rpn»i i***? 

•tfJptiv* Book CATAlXKJNEH dnW |Frrp*fr4. 

TAHIGS LAfrflOW AND LITTLB, 
" Fi:BMTT.HE i«l AkT Al'fTlOSirjKr^ 
-,T (MCAR Kr!1DflfllT3in>. HATINirOOD ANp'MAKqrHTEBTl 
HI rKnn 4 ^m^it, vfimmbiv ituntcj Ut \\^\ 

Ji^l^r of l[MH LbHi rAUTAW-Kft. witk i-lulh-l VALUABt^ rUNOFOHTR - 

T1*,Y13* i.|d frm oi<tfT.\ 

CAE RAH A HARbLe STATfARV. 
PrRLiHAJSE]l> "HTHEKT L'liCliL.'i NlOKHfA." "dTnOl 

nRF^piuh-o mil TirR tobcp -quif^;"! 

"JttV AYb UDOBCIV." 

VBIIV BKAC71117U.* fMmW) 
ITA^t'U ttuHl <m TTwHil? pen 

.To*^ ■of UmiU cflniKtiDd 1_h* 
IfrCBI) OH- ifrAlUARY. 

rWft \'KRr>E MAJlBLfi FtTATt'liH, 
"THE F.iRXl:Hf: IIFACH'US," Hid "KEILCL'LEfl 
mHI Tkff! ^AO." pUAdinr nn «*r*i«t(w( V«t4l 
Vtrbb <>iiuiiiiiL I 

l^AI^^EI>fE^^E nnnNKoi, 

Vl^V VALI A»L£ -CUXHL 
JHTAL WUTOS nUS 4n4 IUIC1RUMI CAmimL i 

vAi;ijAaLB oHTpAi^mHiM, I imrliiFtl'ql 

BVaiAL nUV H.l?lttS<>lllt BM 
ta iH4r Fn llnnlMJMl, unl Wt/ TVBBDAT MEXT, IJlt HOV, 

AT ELEVEN ytTAlTT? jl.ll.. 

tVKBr.4lL. IUI.41>LllB.3rEriri HMflBJlI. f4V, 
the Wlioifl flf 

aiu inl Oihu TIU' *HS!"<»«!ft_ _,„,^ 

umuHiB niiL ni MifntHHOHfiinBltrn. 
inniij.v *iTBi(Tivii sjiii VI Aurrmy. 

WEDNESUAY. DFrBMBKR ^ 
AT BLliVKN Vkl^oCT A B.. 

TIB rax i^"' vxsm DBAWINBB ^ ItfAtWi^AL *nT CALLTIftT fl* 
untOK '«Al^ I 
piiE rtioor. it » w ma — ™- 
C. DnV'LB. H.dIiJbc mw. 
X niil^lu, Ihiiiiilil mil Hon 
wrilbmj iDid tvoi <iualll!r lot. imul I. 

ImL A. iU .Rl rill Mll^. iLritElt Let DHiwr- j 

H DTftbUlf flULLP*. '1 ^.'nlii, Injti' LH |il(lAj. | 

W. P. iHfiiry.^N njlrni.ral. . , , ^ 

H W^lni*" LLi*. - nr«l 3 li'iiFpi, UuLuH j |^Md.Cl«J^'llfi(?l ][;i4Erfr; 

_ Arri . A. *rM1^i=^. T1.;,Mh 
I MnBAM Hlir,I.M. '< V. .r'. |...';r^ 1^^ V^/fv^l. 

ift-f. (J. *:lW^Sii^, l.riiii ^.lIi-. 
I britnAll |tt|,i>ii ' \,- \-. ■■ i,4'jr4 

kmtt, itIHM IIT4-.I \,V luLv J. PI. AniTk-. 

k.*^^- ^ LETTIttHlIfcgil;, jlfirdlnijfM^ 

t nriHAV Hl'lJj^ 1 IVw ftn-il 6 j-tttn, ? i<vis 

U^rttK', CTiDil [fiBirtT' fmH qqilF [ip tq 

Ifaniliii^ nr iijiiTNim Ifiii. 
IM. l^iJiWAlin Iirn^'NAS' RbrllMlar. 
Ii flr^l]A^ III IrL*. £ [a ;t »r4rv TVrf 

bdH, UaFtHi timl, 

fcvt A. P. OTf>rj^ft, Cl^riB(FlL 

fiHii Ui inrf Wikjllm Cc-fc! . 
J^*, VKmilT SONS. Wcir<l4>A, 

♦ pranAH* iirii/i.'W^^'hP'^iit/i^tt^^iSfc. 

, .i^V..^,''"' ^'^^^'^ >:HTAt>i. 1^. 
SI»;AM BTWA .1 nil* cFd, EH*. I 
ihklifKj NtivEr', I 

t L WiiflhBBi VKfl-lK", R fa Wihhiij I 
V r k ir^EiTb ^n. tlUi MtHi I iimlfl 
n' .n.J ' i--HI : ■JTHH. t iif*l iiwl ill* 
111;; ^i, I'li;^ I; :4fa. c '.n^'lr <>4[VkE I 

Atf^ttatil liUwf wrTl-li nrnwii FirwpUir ind eivTWn. I^h fkirl' ^Jih ml i;ie ! Eiiif>r ADi) f tIb^: ]lll1i , t\ 

]ni Hrid ^nh llikimlrY tlnr^'i, m imTflilnf 4-Ttfi I UOFhi r^uri IVt)*- l^'i^'l ti'.L^nil; 'Jtit, [ cl&toi j 

h'lDilKr- pLxM <^<]ik iik-l IIJIlA^ Ahl ■rVfMl n la'bir hdrifl^ ami ri^lif "^1 <<'*< 'i: ^Lli. r riiLfr:, 
briifid miTn In«ta Jt Fn^ Lqs«jndlliv ETlh^ lUd tuf^ i^lk ftfiwj iifth. ijU r li^iF rial, 

rlMWi, .'Bap*.; jjawTflf Mijrt' *^ rHMi f '1 b|wAtv#P^' f'J*«(9 f 

Ul}i, mr <VnL: Ittfl, MR, mit ; l^llh, roflt iftrl 

ftn]F«n nly nn 1^.11 BU II *jt';jWtWg'> M a ai l l ^ uriiF^Wfi, laiil. l^lt f^iIhI^tm- lu; ^tlil, nit; j^ni], 
will Ipd Utla oDH vI tbr ^m ^siOrtmaSI iMIIL'.JIm tiwl tl^jrt: !;illi, r>in<IAn4: Ffli Fi, I >hwiHa. Jlbivr: 111. 
■nirfi-iwl t^n* for BiTW Vtoa. Ttui Irfiuwn, ^Ittm', 4th, iVltl and faluW i fUb, 

~7. |»lln, ;0i. ^li. F irlni-^. n lfliFt»r dl*: *le]i. 

at^^"'^'"' **^-''' I'l''^'- Iri'™? "Lh. kniTrt *ni9 ipiXiPrPl 

T. E, 'A'J^ IrJ^ l^ml" iMNT'nUn! *i'i!i!"'rliniii#hi*jlnj fur; 

K»i„ ill ihr Wlmlinr IJrairtULr Bt*iHl, Wll ml « .i,^ , t,:,,,,.,, ■,• _ . „, -mmr^- iS*-h I tii^^k 

^H^li^ ^ 7 X I- mTJ^i5^ ^K,?** !!!! ™^ ^»^i ^1^1 f^l'' ^*»^ "ijt: Bta, 

■ i^nrrfs iMffvtlirr ^lili rt rililliW iK H^Ful f li^n, *fr*7 tAl«' f^ 'Utk^ «Pt 

'. """^ . urtrt Tf^. mAi, mt hnU Unitrii' 

irrii. r iin "' 

nh, ihlrF, aesm^ mmm. tt^mm^ AT UTTl^lKuTriN, on 
im: lltFi, «ri4 15111 VOVRintKR. 
. illr". . Jnlh, r^t T«t 
ftcli, KlFrl: SSth, HtrrMbv ^Mr: 
iiHf TPUt Ancml: I mr* twH (lfl 

■mri; cnr|, il^iirw^ hmib*« arr] nl^iiij; *tb, feiR fia 
holt: Alh. WH\i tnUhTK A1«in |h]i^Ur?B vUllk IM' 
tnfii i»f flr* HlirFlinHV ind eiiIi^^ Fhi fi ' '' ' 
^'la 'Ahlhli wcf*' IhTrTtrVLiaiv uiyKtl 
hurk hi- nP fiivFiPm. T< 

HnrvmlHf tSth. Inttt' ■ fin nu rp* 

tiS^ DKMOLITinS OF CITT TRimiStES tATLOS " KIBI. <[t. nil, ILlh MIitJIlIB, 1H. 

inu,iAii TXmxii ud (dim. 

- iE,d ttk-k Fintn. S !" t UK ^tdWltroil lliimm, . .11 I •pl*-l »_«. m-'UlAT, A> 
4 ]].« K.n. 

' " AtiMrifrTOnr ■,<Mh Wit 
I Diiki SE 
t H. tin 
ff wrnH.'iT n&i^BirP, -wx i[L"lf:]ES. ni'iFi'i III4V Ihiia ofiKirtuiiilji', ■■ 
v^iT th* HA-.MM Win h» tl »n.«(uih|'> HrtfBrt. r^ttr HriKft, i*r pill* 
wiR^ . ... 

i^^ml^ t 

Tf. Mtti mm 
n in tb* dli 
f nv irfTifTji, ■ - 
iiFi nnnAT ifEiT. NorfiiiBTii ifi. at !i tvrr.ftTK, 

tHIt liATKftlAMS rOTTATM^O \S TI^R ABf>V|;, 

m.wift ■Porrni fwU sTOtic iBtcu 

Fi.inirT i''RD]kmi|9tuir^^ 
nm intAVn 

riJ>AR AR 

irArrnisiioD joutv iiui «jirimK^ 
Li?n?i$, piJKtHiKa ■■«ttfft*Bift;:'jui^'=i 
rwEfj MiN * wr9V^% 

AT PRTXAFSL D RtfiBHTflTIBtT ADTQIT. 

, — ^ .DtmnL 
RFTRVlVm' tJIV^ILtnUi AT TWO iVCUy^. fiF^TOVn DAVK 
SALC 

noi'DLK-ar^tui Lfnr [kmm'.^tit. 
TKirm.K BE^TRFi nnoiHsn pRAlrTOy. 

H^MTIAl WiT* Ul' llAHSY^e. 

UtLL HHELF BAV IIQRA, 
K t^'iLip Hob in ilMnwM, MkliMl, qilldt, ud mr 

PI RFBRFP JERHPY RriJ, i}. rmrt dldl TAMlSil U EiAWOIf: A»T> AUCnONBKBB" B f m riiPM ff. ,1 I-*wp. K'tnt^t r Iff Pvtuiic AiKtlmi. -1 rt- f^dmw <»f I K oeoMicjT jaBfri 

MM UIM ■wPI S^S at. m Ite Itt 

T"Trr". Hf. ■ "WISRHAl.A" ltd] tpr earn b TiM bk IVR- 
IP.I^, iHilk V1»ii IJUHh-^. Fri.10 11^ 4t'Hock A.ki. bi ft 
L^^^l'F* NVDITET TO llEAt»WPAY« 

Jfl H WJI.E. UKET TRAIT oVl ■HtiJ ^ UKATkOW 
BA?ni vr.4TFriS 1)9 Vbrv P^j. And Iwih of 

JAWIW Trk LAvr filAEftiq; 

qiaAiAric £ — 

■ULUMa MATMUM A R LTLDgtl MATUUU. 

I* nciiiBi H ._ 1 , 

nnaoi^ miit. at ii a.vl 

iD^.iivi H.^yEriFVw^K aKksuL ^M 
ai.iMkh u^riiiji^wits^: jif-'-^ 

H\\ EEy»0jtfe^v Jlcfli- ^, „^ . 

iM,Li>fi^ « £ ti jptfrvb wK^ 'Viiivi' 

ULnH'kbUIL 
iltfHKE i ^1 II.W, 

l^F 9-.^ MLI, -mil LEFHIZ 
.^uil if.i-fFILfl. 

iri.Nfin V ] 1'At,LG\r WfKJO I'LODflJirUy h. MiM 

t.nini hAF Kl (hSEi^O'y irLnoitrKn, T. Rid O, 
^iNi>fr IJ\|\'4; RCJAFlUB, HI) fAATttTlQt'l ILH. 
MhPWT ^HtKtMiS im-n mini StATfTLnW- 

and H ]i4«| of SluidMrt, Mlfirfdlt:— 
htttBi, RJikv OwtWi Vom fiatHM, Dawn ripP^ 

lArf Wt.\vt riplbff. nd Tin fh^Jrcw^ 
ttutlwlDV- marri. r^lulal Orci, Me. 

ALF, BDGAH 

^ will MlT U ilKF**, 

t^f ifE* mint Cirmrtid. UUpwlhra iBliird kl 
AijfHIflMiT'i Offlw: FUnArfl-riffrF. iHK uouns. wTux Hujai: -:|t^l^)puftik1^ not, 

•t ll.r WUi d hr 
[l01.»!tJ^[D IVBSniiKE LND ervxLTi. 

K'E cH£Hr, ijLiRtXA ajifl novK. ttr, 

SL AND A. LiAWaOM. Al tJk' UKSTMAL AUCllfUi HMIfi, tT4 t)TT-ST. AG. J II N K I N 

*ill hU u -^^t Tim Hf^lLHtVtl. 
ABf^.trrCY WITIimT RBHRVlt, TtlTKI It «4 t-O. aril iv "ctic 

Jn fftr Iiiurtfcf^vi fcte- _^ , 

ifcimibn^ Wfl ^l^nr^ tiy- Pbt^- W . J. Law, Aiifl^ 
lUPMVATtO ciAWuw OF or m OH Tmi>AT, Ihh NOTEhUB. 

■ [ J q'rllH*, 

"n* VtMbn Bl* vntnF *1L QtndMlU rt< 

hlflett feT t- (KhillWu ud Co.. of wd In ilw htM- 
M fld I* ■ 

Pr^*rii 
AtaDoU — ml tt* dtp. 

« m McHndrbin of cvitiT In lb tni^aSItT fl iHurlsi hm^ > Tt^bi* rft? 
rainMlM Aould Ht h* fvMlDckHl fcr tuplbUata wrd 
ifiH^UtHi.^ M the P(qrt«lJLT7 feM a^b iMrlBf lUi 

Wtoliw* fm la^ [ttarM im * -' — 

□nil of fitrw HauXh WfTn, ■.tH. 

b» i^T* It p«mu3 nptrv-lakin. 
Pflf tartlw p^LiiDi«r^ ■pr\r inh tJw '—'-TT^ 

■R ud SEbUUIV hivB mdwd IpMtriKtiiw 
— T UViitllTifi mtt^f^U hLI nc ISrOT WOT. WOT 

ABSOLUTE .WATBE FSONTAOE^ 

ST. fflTBBBT'8 ESTATE, 

cMwa TO yrtyt wot iTA-VtoM **» "Wl Wi* . 4L iigmap wmw fhom woy wot iTA-noM to to ■»rAm 
BIRTHDAY. NOV. li. 

AOfiK TO < KING'S 
FARM BLOCKS, 

HUGH DTTFF AND CO.. 

flKBOUL TEAJN FARES ON PA^.q^. f^U*'™*' 
Si 6d «wAt ftoilnding Launch and Iij|^t wn^pw»W. 

t»n MM W TUMI .... . ^ OATIET TOWNSHIP BSTAOT* filATUBDAT. 17TH NOV- AT 3 P,M. IiIHI^BI'H. LINDFIEI^H. 
HUGH DUES' OF ' 

AND CO. 
WOT WOT. 
BMALONG TOWN9HIF* 

rEOlffTING WOY WOT BAY. 

t-JOLR OP 

ABSOLUTE WATEB FROKTAGB. 

POm UU HT PUUKl ACmOA. on tka VDCVnT 

SATURDAY, 22iid DECS: 

HUGH DUFF AND CO*. 

JiDOnONim At aVlBQt: ITtltEPT- 
tU,-MlUT to ITOT WOT fab:, Mfp CUQBFt TQ WQT WOTgrATjOg^ rot POfiTlVE MX. 
■PLVfDlD BVIUIINO VTEL JKUITAnD P 
ODOD H^RUOt NIKRdir^bflk* a. 

CA UBlK^^N^TRirr. 

™ ITJC^Sf^ iMr lALKllOOIB, II Up* 

LUtt vASBDCdialB^w'ArrtvBni, 
lUr : riliOn p(Trr ami o?. r^a^W 

. Vvchm I Veil bj ^vbtit Jkucilm, m thrJr h1* R^nrm, 
:ruL'[1trtd 

.. ._. _- . RiKim, : 

TilUbBDAT. !>mVEUBEn S!^ lL iL» AT yoojf. 

UKbr tutfitnJ4H hem C IT. t^.. ^4 

T(XX ami IfOUSVfcLL-* VKNAlmaJS. tbA n^v^ 
■i * j aia^ '"""^i AuopLiig ia U«tb«ymi 

pEt^ n<ll> ib* rif^t. r,i ugi^ tir tlt4a 

tm-AichHit tka ALimALuunAM sTATia, iiMiihjii 

kriUl al] th# TrHWWr iPPirtl^™^ rtiiUm 

It] iiniDrqar ItmM, with pffl-lahie leit^nr TP 

■Wrr aai pmiB, att^., «CHlqt »lt*iff«h«I M. niol r>. 

«ptla^ opivftuiklL/- PwunDit M jt n an i riaf ball 

*»(d a> fl vbok wlR b« ujfewl la-'b^o. < 
WiiPW iriiiiif aaW4fv. t"' ruHPiibL'f, uAr.nTri'iiiJi. Miuirfts, (^^nthac 

Tl>l:k ai-ECI IaATiJA!!, uDij UniEKA 
»AL& P.i PriEML- Al f7h»S, 
WliDMnUAV ?lklT, AT Jl H't'LXCK, 

mi tbf i-iTDiiaii. m aRdtfrT^TBtin-, KGUFRBN', ._ 

t'teltr ktiln^rtiLjTii from lit. IILt]i^>, tin ihil-wimii »»|jli»r i "tni njithpr rEBlJri>o^. Dajn. wtih r 
ihjn_iiJ.les*r., IV pi*ml«a alj_hdi« <lw^DlifJwJ- i™f w* Miaafor'a Rc^cLsoor awl TO BE tOL^D 
ta Am lb MDo ftrlroTd llBi}v.ir lltaUni, 

Udp. twlArM HaJtlaail w] UncL^lm 

^^''.J.^ .S^^.'!^'^.^'"^^ flinty, WJMer> Co* 

""" "* — " IL 

ir ntftliltii'l iftn nlth 
WAITRK Wl.i^TV|.irr and EWF.. 
arp fjTimTf:! wJth liwtrtifillaM fTOm the HOMBLIT, 
HRNItY M.Tn.f- ., to 4!VPHhKi thU IKIVT TU- 

IWTiMT Airmny $MJt, M t^ iiy«*wiiPd f APAKBAi: WOKKB pf ^IHT. 
i^l^ «i>OltUM^A34 ST MICTION 

AT tUSSVtS OVUin A^M., 
«t 

TITF r^rVE- AHT Al'L'Tiri'4 ftAI.F Ri^UMa 
ci 

JAMB3 LAWSO?; AND LITTLI^ 
Hmipn nTT^nmn (npar KJnotmim. or FTLL PAimr^AHrTEIi irmr la 1a|*r adm- 

llannenti, ba^I ^'AT<lT,eKliri:9, riiJy prqhirwi. 

LhTES R. T^AWfibN AND UTTLH 

BAllLJN114TflKFT. ni-FRP Wm. " FiVK .4IIT .ikVl> (ill^FIlAT. arfTK^VfcRIUIL 

tb« Vlltria rif Ihr APPOiVnCF^TS tft a Wia.LrFI^RV^ I JtM-tlHh riTT'KTRF?:? iVKAIi lENMTBKrrT) 

HUtlED t'firtAtiE. i"-<iwiLi^ ftT PlA^^^. 0RAW1MU hvff hfn Itivfm* iBifrurtiiM Inhb IC1H>A, nt nd i.Nfhl ^^loTM, brdfcwi ad 

vehjtii-, I'-- ^ 

ti'mlEUTf. I H'lTn, ovmMas^ma i>, 

WH1 .bn-H «■ jih.'Vf. I 

„ . nhblMn^r 

■i lb* ll#«L HjUklDK lltiina, IDil mrW liT I'l^ui, Vvnhtiwr. and wi^tqL ^ ' ^ 

Ait thi' lirtt dalrlsi in tb* dlMrirt. T^^frTi 

nnnite durlflf thf nv j«n -Lf^. Utri! 

r Mi hnH la Dkhrtii BIIK HiTI :^T KDd PmitTr -llil wll br . _. . 

Hull ™, TIU? t>^r. It T ^;V1^^.■1^, ftC. 
.bd FtRhV «LLL n- 

nilfl DAV, ir -■ ■ - ii-LU:ci. „ 

Ih7 at Khfj dilijimm Fipi: DmIv and f'lHL ['irttinjiiii LfllT . 
' ^Mhili L*AV'B Ol. 

',1 rttiri.lM^ l*UM> ™.IK¥. 
riMi |M It iDil (fTHAUhiB TJlHij™. AuilHini *. J. l-iwi, Aiitftiir, 

_ Pi-Fbwitt nniS 11 n*. 

riw '[imi-* ff ir N]iXT WVL |[ wd H'.^ ^ ' 
rtSKlJ-^l^_ Th" Aft Hurt htunl'J. J l"li1JN.. 

Ms B 

9tnw, diuH^ i!..!...' IViniihlni. felqlM. 
nr.f*t ur.ik PI'.tHiT Anakmw^ trU hJcx.Mwt. 
jnfir'L.^l*T' l'iUS^:ji h.r lt.J.lw. IIitt'. fjBnii. 

1- II.L.iAhti. ^vll htunl.^. fi^A, W. j. I^iri, Aur. 
ITTHXT raifr H^i. iiiri wnw miM KiJ:s;[K\j: ft. 

Y T vrb [r. Jl 1^ bm ..A clm]M4 ^LrNm^.t »KHii 

ItTi .i^Tl. ^..hi.» — ^iLllf-itjy rmr. All Ifr^ rn. 
tJEAKOEtTn.- T^kh.W ml2 UAMbAV, ,1 a y„ — I 

W5-|iFilI«r^if«IiWiliSrTraE,-ii5i 

gtfiYTeir TaMii- - — OtAkA, iAPAK. u> nailiiL^ Uh I 

wE-BJtfryjhK* 

JAHn LEAN >ni BlI «T 

nltiFn. itnu.-tTin.'iit.T^ ^htnkd*. 

rkM Hf jTiFT.. c^pTiwu. oupjotih _ 

wp^. ynUffir. rfTili..T. BiiiittTlp.. 

A" iiiH* iiArl" MWNu 

Ti. wiiTi.Arii) mnnn Tn-nir. 

Hrm iAL 'BIH aail iHTlHiriH TKKttX 

Brc .^rf . Aiirtl^Hl E^UItf.. 

FtTK f^K-ynn rw.". tal wmiiulr. Ktfiu 
Ii 1 1 IKK lu. Tw-iL .ininaif ?i.iip. y. j. Im*. Aue. .Afffii .11.1 nnn iw. 
TEOd fML Ntu. Bu^t4(l 

fl X A. ^ I 5. 4 1 t. t X « a . I. . 

.MiBfri^i^ t^4.1l. Btik[lf^ BttMf^ 

ID4H lf<i F1cx.riBf. Fcfi Hwldlnffi^ ~ 3.1. BmTtu.T tm Aha tu :|» T' I iwl Mri. ■»?Sdr. . w~ 
THE fTHia W THE IHY OtrBS 8ALE 
rf tti MUM 'W<s»v.''' .< ^ •mtiiA ■>« 

WOODTOBD PARK ^ATX. WQQPK^BD lU 4au I »MiMPii » <■ tb flrso^ tm Lh* iniril _ 

TUfUUm T1TUL £1 SXfWH. ud Li^ ll[]dillla>T 

ARTHim EtCKABD AND €0^ LTD, AUCTiONJOffiU, Ml FITT^ ItaeUPAPI QIGPA* BOUttAT OIW ADfmOH. BIB.THDAY. lltli NOV£HB£K. A . B A B N B T 

*^ lu# ¥w.viv.4 iDlAWTkU I0 IHI W kboTT. 

.^BUNWRAV NKMT. AT t1 A.H. JW nrwfl^T _ l5L.?iS't'*^..*^.''* Ait'-'^'lJ'Itai ' 
^r^M-j, iwi tA.A 

wsx- . n. Mm i lUI'ijttl'A.ST tkRLIUiSAJtv ANMM;a'<-WNT. 
HAI.I: liV PLmnli' Al'^TIi^N. 
UTIIUDAY :<KIT. AT iM l/OUKIIA. MAT JtmiK-i VIEfHlAH WOmiA . 
RIAL CUCIIAWK UUI (|« PLANT 
«n4 KM Aid mOtfi, 

tr ms morn or » Itpt ii« iMMa OsftiiM 
fott ^ I -uiitiwwwid Vmmr^ 

flHR^ Ff^t ll'wnrj atiit fVapm, Fal, 4x1. 

UiTw f^n^iii PUtci. II ] Ok a K I; IB to tlti iwtLi, 
aiM^t >l'uL>Qd and Ofmdd PIhvIw ^pd 44nfw S«r^ 

Uc^AtH MM FlaMB uJ MUtm. nUti Hd 

1 PUtfciaai vtpf tf^^ m iifelgMffitiur 

?f«''ST^!L.1 *^ Wil&.lMi«*--*T(iii. 
ion n«k PwdfT KrA 

! -lOIKiriilk Iron Hl.i^Ti T ^ab up 
WtMaten Wubiiubft, aad Hma Huitdflcf, 

A- BABNBTT 

ABlll)f.Tn.V ffrmftriT R F*flTri^vr ^ 

— iJtWtttTAi ff ■ AMVm i S^kiiti.vf : 

UUiOUIlUN IJP>HE BlSfillYr MOPE, I. 
lUJiautSTKIiST NDIITll, Ul U» (llnWirlilll. 
.»! II UiiUEItS ItJcaJSH. AdIiHiiliiirio ta!?S 
Tie WU. et tbnc. uiilJdJw .,r Tiln« immilSS 1^ 
Dfdir a, HwAl llAuiBjitl .u Ik^.iJ, 

aM,™! •HTKE M AT"^^il"aT!^ 
VbV I'vrii lilinniihin UM- Kri-r^iimr 
sen JIIEKID UAliVAKItlKII lliuv 
0«w lANuOli HLAIPL Ai I I'lL Mu^l b. nnw 
KSmtrSBJ UAUDiKdIi JdlBli 11 ^ a. I, , t , , I. 

ttn M Wlf Jo idr. 
A' ^ ^1 A !t K B T 

TI:i9|l>Av thKEK, N.r 
AI.M>AV liALi: 

IA|- *Bt* BiHt fftfh¥FM tUHLlTTB. 
_ fca A*.. A ih^titwt l^nlitiiji. 
SIM, 

J. Fifi PAJUCBll TOoDh la Mlwlln wh|« n 

la t^n^ « thitaW nnt, «iil ctC 

KV iMlm tty puUit Jortfira itkr fallen^ Tpi»h.^ Ill 
prsfirrlira 

AlLvt 111,61 BM-lLb«i 4, KlEniVr^^rw, » vlttrk 
k anri«d tha ijiiiH^nJ iM^lbtT iL 

/aipirflWPheiiTi, Iith*. Thrfcfc telHbSq)! 
R*<:li «Jh4«9i bi a rriiviL4v« Df ■ t^t\K t. itSSk 

ti:riii4, iiuia. 
1. PAftltra awl WOQp will Alan 

|(|*T«.«TW*|. «i:i ¥r1lU4v b MVcUi l«np' AnJ 

wannMKHistja HHi'lf PwtaUw. i^iatidt fm.- 

- tllilnl tir Ifo^. Wilicli ^ {i„ 
AJkl. t|, Arotjnn JH, alna ] 
rn-Tin T. 

HAfhntf TLi liAlp Inr 1.1. Anrl ^ ^1. Tvi1i«« 

J[iQ%U8M)W AMT WKBNCH. LTD., •OOTTS GREEN fOlNl B8TAT1, NBTPOET. 

ABTBm RicKABD Mxnmtsm-:^ ;M^|9ijKiijF.'; HILLCEtEST ESTATE. HURSTVILLE. 
nKmnii iKmoiu-wui). I lota t« AiuiaHl. n Ik. ihMil, «t i ^mn m 

SATURDAY. DECKUBESi ^ ntBHtdiu u. ^tiw, ma mm b^otifid Tltn. ip mhaIav wmh. oair u u..^ ^ 

U HEuLr l.lcrVAJl. - -f. n- i 

milKlr U. flAk a< tu. ai.t IMtk iii WM^ mmn, m» iHliin ■( r.tol !>■ 

Atmncm saia o\ the ohouito, at t. tw 
BOXING DAY, DECEHBBB 20. 

wo ilOUT THE -TlOOWt P(«AU» nWH OmP M n W . " 
Mt ii r i i ai ir M'.iiin 

JkHM^B BICKABD & Ca i^ll. 

AucTwinmL *D0* DAT'I 
Tit anon./ NT* IILA^ni Trt-D*l, I 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1320276 
TEE BTPWIT MOBIOKQ HEEA3LP. aATPILDAT, WOTEMBER IC^ WW. SnClAL 8TEAHIB STDyET, 834 VySi, 
' trnim rm or uumn«»m jit ujg vmut. 3USI» FROM WHiitF AT lUJ^ 

JIT 1MUT4LI rnnii 10.11 lm. XENNEDt'S ESTATE, memim ■nn.isiTigi' man vnn toui. luwnii 

'■ — si "' ■ASra ADD (KtlUIAN, AVCT10NK>Bn us FltMRBRF. Mm (It MTjm. nor n.im i ABSOLUTE CLEABANCB. 

wwmm. c^BBAMATTA. ^ ^ 

^^^^^^ fl^!^-_^^^^P^^BJj■.^l^^^^^!^ ■ 

NOTE THE TEEMS- 

*(niBDn uu n — NEXT 9ATUBDAT, 17™ KOV., 1006. 

IIARDIE AND GORHAK, ^L-<^^^iit. to, OOS gSatliHT^fiM IMTWtJBMrTS^VIlWl. rUIit IK41tll». Hlflfl UMI, lIPLi:^ 

DID (umHCK 9titu nwram iy wuwiimoui^ tum cwaud ^ puNns irrtii ntuiT 
nua [H niu. atiBJMO. -iiiDaiita.iitii£iluiiria fyT vnTShicM, ■»• H' r«M, at 

NEXT 8ATUBDAY, 3 P.M- 

MMM a. KOSAIIIM Ult OIL, ^ ^ 

H MOUBX-milKT, CIW. HM (MKmMMK 

nji i,rn«* OK umLitT»ji7 

TUBBAMUBBA GBOTE 
ESTATE. SATUBDAT. 24XH IffOTEMBEB. *«]] alUutfd, lun^/ f __ 
In A rOnl IrltlBf Mrt 

to floBWooiHrrMET. 
•r Eltr IkkHHiii. HTLE, 1 HF-EnotJI. 

mm Hid W«tw*> Imv* iwHTe4 InliwtiM to 
Mi ttf M4b Avtta, M lb Irtw i n ^ Ui TW' iin\n i3iuii4rTR£rr v?iAftr, 

f^AUIC^O VILM kRJMDRKrt ■( . — 

tAlrov ir"i ppriinlili, 7 rMna^ MMK 
liD^. buduruLoii, Actnl villi faMM, ibWaHt 
_ pluiwr UUt b«l4. pti:. . ^ 

HA«IIIH tui QO*K AW «»J«tton wl^ 

HAICTAUi «Hl HFVTVTGS} nn^Jwd In- 

i faiFOf hi Pril Iff puhllo KiK^ia^, lilfmiVJ, TN avR am two 

BftAHiT-'TIT A?f|> PKMUi *. 

Tfoi^ SB nod ST r£]ALi^ES=4yMir^ nr &KE mr uesirairfnAi. Fwr or 

ik. ICWTAlvnAL, ATiruc^TVIt, ^ OOUmTABI.R 

It f* bvin nf tnH^lL wiih ililf nnf, Hid rmUItK 

HotoiK Uufiitrr (flttwl litii lid etuDpttJ. OiMMi* in 

luttilrr mmi. AriiHT^ Ac ll wfl 

^nd iLUd Tilti nvT Hbteta Dtenrifhoi iM ^ ImQ 

«H U 11 IW Ll^li I* ui uwd HI lawn tl dMirten 
■■fithr nttjni rirfilir K^nimtm touM h wf-lrfl. 

HARDIE irrf GORMAS h»Tf rprdwd lomv-tUMa 
rnsk T IJcKlLiud, £«|.K pII Ir public 'w 
|[Frn. 11 ilieJr falenem US ntt-^BHt, mi ll» LOT 1.— CJBGULAR OUAT. 

Atvuf^ hff Uean. Ja^n Brii^ una] I'ta., I^d., 
marniirUf litmt^ fn- rOfinmnB lain ■ 

*nfc HwA i' tIm ibt Klinn^ «Mjiui ■Hi ««jiut«d n- 
.W hM>, 1 
_ tr I Ibti4*«n. 
t«riH. WJLb TUUI 

■ma HAflMrrrEJfT WAmwK *hu UHt^T 

miknr THRKK HTUIIB 4L ■bMI L«ad UHi to 

LUrtmntiiwL ^ isit Id rkrtwV-ctiMl, la I 

"ViuoT RHm. lad CO., 1 xoou^nonR, LOT 1— CUBIIIfCEr«T£Bffr, OtTl. 
WkHbm, AfeUfa radd * CUAl 1 HUM, 1»IW Mli^n*, inUilH lI M H 
ta«kk1ijt-nMU * Itlu^^fe. Bath. laiiBfcj, 

nil IsUdl, Kllh ™t rnrntam, iKUmtil Itm 

QjUUXEN- LOT BLACEBUTB, ■F UJIDCR or THClMt 

lit.-TrbfTnemji.naK » tumm LOT T^r,U>n«>U rAMOm UMD. Hi MUt'lt W ) Entr Ji IM IMU Hr til 11. UW'IL, M, 

f>H«e ^VHt ipW^il DAIftV I'JLAIU tam M 

jud in ilEJ abial wt fTHIUgiH^IWUJ>4lip 
|:|(1IITT TIIHEK "■'"Sli.^,.!*"!'!"'^ , 

AUt u, uteoftflB-s trvi(« wt Ktla *>i.ii. 
laid, IV Ku' nd, la l^U 
urn FfU'HE fflpUJi* * toimoiHv ^InM 
nirtiV ^th, ]»t-«itfr Hi^rin, f imd 
^ ru«t. pantry. btti^Ma. Umirt^ '~ 

Kiid hiJmilci- IMF*. DIFIt« pid PJAKTHh MallcHfln, it Ptn-t^n*!. TN tnR HTJITF or THR UtlX OfenvHt HTttR. 

ncnruwi pitik n-imipin. mxHiooHPUMw. 

y™. Til lH>*LiyOffIV:KT.-Hoiit^. built Wfk 
with Iron mt, nntiJiilu 1 TttooM lad wi^Mlik 

Ji:^ ll ]^ p« wwlt. BqIMIAC It int. ™- 
Ulptat i naBM, bA At *t ™*i rtfl ^ 

Kp. « dihiHmiaiT. h*iu oT sficfc. wtft fc" 

tram Jl* DiTid HnlwrU, Vt'i-^lnr uAdtr IbA 
WID at tim Onrtp Ul«a», fn WlJ |HlJ>l[r 

Oaa, Etamir Htlcr^tni. ua nit-Mjw, Lt 1L*> 

°"*'««T"inn>WHn.tv. ynnimn "Sh 
in ouB (tr^ iMt wiknuauii. 

wiBi HSiTwBTa iTDNirr, 

ront Kiini bu*, "J t ipiiinia' 

11. rw, fml "^^^-Si ErlSS^tJjJ um oqibafldlBIB. t^ltl-Htlw^, »t 11.* l.'Tl-. «l* 
FrfiHlT-ffTBKlft. by tin ft iShp- nwBn 

..j, __™i 
III pibll« ■««(«•. ■! 1 

mmiwi I n *■ Bill, 
brill, iliu fori, ■i*Uird« ■ 

Ifll of !• ««' •• 
AWUDI DBITn or Ift ™G. 
ElJlJt ud UAltDIH. m»- " Alkuww^ „^ 

ontiu w mi HD^m^aD. iDMABITOB OOTTArjK, "W**^ 
Wbh iIaLa T™f< iiiillWWt *J 

_iB«. HQWlUll I 
fclWnn Forlht T' 
liiul t . 

TfaG KotfliHtaad L 

flU fa™ 
HHL M WVMt IfllljIjlD f«r 

"^■™«*H10S IKm liyAU. HOUHNM. U)T 8,— DBUUltOTMB LUTD. 

waii. fpnm iimiNiinvHi: wiiur ani i^ip. 

A BEAVWl'L L'OkNEn BlW>n>qi 
luTjH hrt rmvUne to M. GODfwVmravt Hi 
HI (W b RHhrdnoL KliD IM FUk. ijffi HAXKLBBOOE-liOUKTADn. Btcmc.-A xiiihini iMnKil 
wiifa ntuuii. iuii, I now*, kir 

ttmu Tlile, Apflr HQ r ~ l/yi 10.— KATOOltBA. 

'laSwWTM' •?5Wei" ^"li^jniia: LOT 31.— MOUNT VICTOaiA. 

■r (HIDEB or nil 1.A1CK. . NOa AND T9a OK0HU<-BTnilBT, 
HATHA BKBT. 
oocuniD ■> mcii luaiDn. 

PUUMnABT inruiAROiK. 

ABMLCTB RAL.E. E Tnnlt OUUMATTA, Huon Ofmiw i«*™Mo« 
''" ' * AK IAM.T n*!*.,.^ 

■nit ■■■■ jWtt ^^^w^v ^r^w , 

wn-iJni AT MHR V',: T-y-.'-iiViyiVr.-- wocn&ANn ■rntn, Attnufiu*, 

^trXt ItOKDhJ, 
Ttnrlni Rr4fm iL TrW jq4 I.M tnW. 

^iRDtE ifid QdlDUV, Itt ntlttml, 

Al^nTNUF^H nS KT^O'H mWTH&AT, 

\fti' jiiinii.n Hn(?i:}rR K hux-'K 
AT Tim nrALTin flEjaiTm xisour, Ijj^vr Aspinnt Am mm antruiT, 

*n built Hi brtdF Dfi mom fmittiotu, wiib 
ma nnlt bhI ?iiiitata 4 StHn, libv t aiJ. imh 
MiijKWJiL PiiiMliigik -lim., HtMu wsri 

■Wtammm: bdaM h« lU |b hAIht. PbHt. 

tb l fiB tMIILIB. 
lALAND hM * rnmlM of UHt la MJlUG^ 

trr A wrm 4l PS ythn (eoh 1^ ChAdtaK, IMk, n A 

Lot TMk iW> Iblillnir ihf 

■hfiwj, tnrfliLttr HOI RCK fTfl]ElT- IW' 

KtTBtmiii iH bultl Oi]. Jrm. tllK LA>if> 
a fHAifl^ n| KUh hH ■ itoptfa nt 301*1, tvLJ 

n k tffnmd rru ut yflrtj. 
LOT Jt-^K SPItiT buUL 01 miA, 

linFC p«rtJ4tL ul i^t 1< a^Ulik lar ^Jd< . ba mM mrmnitlji. Iwfvuiarf of Ik* LATiTIi a fniBLuF of Wtt trr Ml I KKri-tmiU^, 

bj I drriL4 t0 am ikH« i^iiiacKNT-iTiurr r>r 

HAItHE mMI dDUIAII t*ww ifcvtf#4 ImifiirUn 
iM Tn U4UtIMLlM lo If II h> liTitLic Afr 

1 r. I' r lA ritL-ltncI, ^t U ttt t>'vlark\ ItoritAN. 

bni-liw A MA(;?4ll'k\tL^T HAFtOIUIUU WWOiT 
01 1h» IIARHlM'H. 

ArPUtMliUi WlXL-tH [<,T lUfK'H aid FfPfNl 

dih#, 'VAtflibhiac t wtt-tftiiiirt-rinn^ i br 
btlmu*. bitHu, ud Bll -ikinvrnlir ^wr* 

LUD # jf^cnrTAtib to iKiTLs-nnrr. by 

i^HaiD ita* ODWHal^JHiilH^ 
HAHlU pad QOftHAIT fin rOtillBniH wiHk 
tlAit VtfTT. 1^-. vll lit t»A'iif! MoHhm, at tkr 
wcniinBWiiv. Jilt Ntn'RHHKR. im, ip&BAnA^ ttJSSnSSmm, a vrvuvtst 

■fma^TrtD, «Ula StH(. HiitBliliv r«M4>h tfM« 
iikl hoDtk Hall, A Ui'i' naotna, KitrkA, mb4 
P j WM ^ lf r-nnwnlnrH. tLiK (ITABIhG tt r«u-. 

lAVn Iwa a ItumUC* fd » TTTItT to UilERimAVI 

«nLENmD mw AAiinKJi, Mwriiniiii; i» ['boirf 
KowL pi*i:. nuKiiTtHm, JiM Ton Fi.Arffl'AH'. 
1^ C^^PlTiL OBTWH. TnftHKMi TTTW: 

HARTfE nORMAS Mwww wmin^ imdJurlif** Cllm oiu «tnw I 1 
f*. i^UJrlnff i-hilfc, 4i Tr-HM*ii, Htftira. - 
UnUd W* 'MR W-' KPltt ' 

^tiVr FouiCrtrtiwi jLW*™" w » w 
FitBRn i\ Mg: tfffc— ^«,™ 

A So. iKftMBmim.^Wof ih t**™^^ 
fhutit of tirUfk, wftii 1™ "J ' 

Ml^k9Wi r(c, fU. mHnt, *M W"** r«0«W3, 

iKsniplHl tM iWlnJT Bt CI 7. *rh. 
LA^D Mft Pin 1 ™ dw|L ann Ur- u , 
ftnfLE IXABOtiiUt', HkL IVyn, *p run. HmiJ 

iwt, U fa Ad tan 
«. Kk. HI iiAiHii»«mi,rr.-*nciP iwi DwTLUvn 

mhh'.'ilv, iplr. ITU, wit»f. ill W*tt E*ilD#e|P*t 

^^ir.1 hv N;«A^}(KALr niiLun tt Hm 

f. an 1«M- rt|iilrinT ■Alt I'lU' 4W 
TTTtK LKABKHMl-l>, Jhi. n,rr». — 
rut i£ttt jrulr- fmnl^ n( ISft lip In HiRT AL, .. 
H itJtfli a™ MM*™ »i*V"^,SSSl,V^ 

blM* md Wi***«pa at 1^- p. _™ 
TfTURUJ^KItl&D. ^ Wia. la rsk. MK Fncw 
wavbrLbt niMr MAX. rail wAmLirt mAii 

Wiir, OB«Jt» Mil i«Mni'il 

unD Bin nil* "M 1" »»■ 

QIBDHd bir, JUT II" jrdrLj. 
tin, ■( Ik- Rmni, m piimrcl, •! Il» i'hi'liViiill'i I'll T~^r ■ ■ M, MWWiMn. 

HOim piian!iiT¥, mtkh Kinim ■■ loi 'iriH 

PIIIK HOTOU bulk n| I,!!!. t™l, "J. 

taJDlnff in rarjrn^ hJlrfctrtJ. «CUtlH?'. WhlMOl, ^r H-FHN - IxwffboM, I. u«i. ijfi"i~i n»it x» fc W j»M>f. 
ji"^ riiiiiir A*iUi» fiSSTB 

mi4<THt, it ll-fln f/(Aodr n 

ih„ ■ft ftWMfcwriliwI tuvfU t 

H'lwtvrsiKT, 01 AiTut-'Mnmcr, onuiu u TAWn. DLnMO, 
muuo* u ui i fn ii n i n noma. im. 

Bunt 0( BM. BOB nol. I nw uil klt- 

fD tai na ftt^ raamtxai v H'tBLVimT 

far 10 AaA 4H* likiVldl b« Watlla-ln*. 
^■"^ SSffiT^TiSi: 

AT mi nnaiUTiBk wnao, larjiimrr or 
bSm, nrwnr, i> tdmwt, im nmbin tiU t KSra* pan*-. Y^_S^ am mat 
jma p*f lot umiiTlrrfr Pafiun ITT Mi trofitacF 

* — " ""■ — J raftlfw Iflfifl (A^ 
c»t ^1 jijgippiy twii^Hjgf! wtiaHiMte 

•ail mcAntu nnvnt ■ — *T""'^-"j-t^'i 

BRIflTML BHH^ 
ol hrlfk, 4YinMilH| «t)il valiLnd, m Mato Idba^I' 

tiriQ, and iTf.^-lbln( IhU. | tiMOi, UtCktB, atlk* 
and *uaUUiUH'. 

kANU, alft lb < g^iiy tiWM|r:|ll||l| 

of hiM, mati HfBcvtH uhI TOaiAir. SATITBDAT* t?0^ iroT. OS TBB BUOsnS DP 

ABTABMON, 
ttllitiS OF OPHIB ESTATE, 

w ltd MMfeuT^cuiii, »ino>i ■ * TABw «r m nuMiRmt 

T« wswrw ««g^^^ .iw**,,***!* 

UBBBAL^IZBD AUGMENTS, 
ritai wfflCK KtoniAHir viitws t^i* w Qfrrtmiii. 

WB vEsnniwi' isifrsi'CTioN* J«» to uulbe, akd me Atcnoinieu auvs FUPAiitn tn 

AtVKIT Hl'l^lt UIWEU ffill.^ IKAK HAH ■EDI lUQICHTLV OnAIHIU rt>S LA^ THt IHKK- 
IMAIV LOtlLITV. uTTHHiwr AT I Fiw -om ffiF " 

wmiN Tum »^ 

In rraimtim tf 

Inv o( ■ ci*n Tiiii flAtj. nv KTiuc AVcmas on im niiottini kht 

SATURDAY, 17TH NOVEMBEB, 

AT 2 P.M. 

BAINE AND HOBNE, Avmmm& wiargpr.#te'-W. 

QUEECHT ESTATE* VTVM DOCK. 

m m HMHrAH nr DEL'liWlT^ri:, <y% THE AiPOIWUb-tftAtld /CTT BEVOm LTOHHOAS. 
\ BiravVOoSr W ™» ATrRAtm" A^TO ™i«njATEB BTAIE lai frt^ let •* KiB iiAU:. BT puiur AUima!!, on Tin fiioi^iii. SATUBDAYi NOVEMBEB 

AT 1 PH 24. |fAT> hUhn 
Till: PARAIJlEb 

BAINE AND HOBNE. 

Ill " "Ift mUH CAWKIKI 'III 'll, UH TlIE UnmiHTl, m 

SATtTBDAY. NOVEMBEB 24, 

nrnn iPitriAL ATnutimi to iii* iwi Uwt wo jKTWEflr wnj. ih chahkii w 

tini ImiaB mil M« ''— - ICWW m .ItJUtJ MWfft .WKj:ligtt»; Tp. 

WOX WOT. 

THB"^i?r^«»ft^EB vomt KStCA*rB. 

XSARTSSBIE. 

run HtiwbT BRACH sr ■WPtlW-3l«mi.i<#*.SH*<» IMW «{(;««t!nDL r WILL BATV Ji II -- ■ ai^iiti ^itTm ludl Hit' ■» Mi iO W 

roB ijhu A rcBUU Aucriaii, ii<n Tids oiooiiii, AT t 

SATUBDAT. 22^ DEC. 1906. BAINE AND HOBNE. B4 t « « A II & BOB K >, AEiU VALl ATt^RI^ 

(W 11T» AMI i iU'VTBY PIUlI'miKa 

■r It'UJi' AH. THIS ASn BV PfllVATI 
TKBAW. wAxiTAtifiqa Kin ^'icnhATB Ann iM^f HllXfl, 

■ '-'-^^.AMlHtWCET, 

*>..». 
Illlllki'VlLLi. 

M umiqtBOin, lUWi TO Till: »jm,»»»"i' 
tim, oOtlfTINO All SLSy*'**'™!!™, 
WHH PUSUniO AKB lilTElCTnfll ODTUXS. 

A DSTACUBD «if:KtT.rii4V'n lumAftx, 
WIIBTUALDia, 

vtAHrtlrv Ir •fcnji ii BLt^ ..f Uivd. 

nui ilnrsK. niiiiji li iiin>r:a?i a;«i> inrrflrE M 

lUm. illMIlfIr ruof. iK'i ropt^iiii „ii thr itnMUHl B^nir; 
Tilri WllWtall. likd i-nlriait ftrlvlt. itnwinc. 
dlalJV, l>«>Fl|H«r, >oJ KIl.I.EAUti BOCIV, ■rm#Pt 
hill, t mwm, l i. ^i i m ri*t:; >H lll , . l l H'* *, 

l«l|i»<Ht], tsd Uwinlr7. r|ii|jll, in^ ..M,.fe4d. 

■ ■■ — ■ >lw 1 attk 

flhUnft, N«t T1l|iR9nArb 
U a->Br €1H> J VIW. h TUP «i KUAAJltnt^nHH', 

WjnkrtAntdatE^ huill nt bfNA. irrnpr 
IHli ! 

Ton " lA^Ti, iwiri ll Li iMa g ''iyi'"^^i^^ <i i» B^^ ^tf 
rv □LHiu onnKH. anp Ai.wA¥0 L H«. 71 W » M™\-"j"*S^*k5*i5"*"5L^ *■ WTAlVBOAn, 

■ I MiK »«1 Ta P" 
r^'^rormjDAD I? * jwu t^ 

Iti WHART'imtfrp » W naa • 
\HtM ■*T, AJfO 

(*l Tlfll TtJCHJTS «■ 

MHCTRAl. BAT. 

iDuldlU,*, til" iraalftliJB, nn ttlpt^ qrrlw 1™ 

Ifom IHl. ai ■ aMOtd V*tiL m ^ r- : 

febwi w t,) HAHam-ivAi 1 amt. 

H PIIC,^1*1, HfQl TtHllHIAT, IM TtSANTHD. 
■DAIm Ud 1KWKK 1.III rl L A ^[f of •ibffcM w^tMi ... . , . .. . 

Pbcn, Irw wj«vfA. f-^i+i omtalviNia I ' 
rbn, ''«n>H'n «Bd BliiL KcBBt Mtd. hack w 

Riarn, mh » h «a 

" AB 
nftflv*: %Fii 1-11 hT rvnur kCs- 
.HTi HHt^y, ?.in i'MBvu. at n.*i tm. TITI 
— " — lAV. iMt i \f>^i:iinn. it uJoihw, tmo wv nariRH of itw li H-^ntit 

TAT^-S^lv '•f ALt.tA\ri«R JCOTT. iti^ 

A oooii DtriLUi^r] ihjtkk* Bi^TST ind Rrtliwit win 
TmN. ■ - " ' _ _ ___ _ __ Ir rtfvtio AifO- 

tlir llfwnn", *t fttt-*MM, Ifat .._ 

ESTATI, 

ASHPTBLD, 
CtidfC TO TTIT^ PASK, wlHilo m ftw TVilimiBf ft ll* 
n™i iTHJlOrsWD »T QtHM TIK*1»- 

JlKTAIirm r^^f|T,V RFSirfflifCF. 

WAIAVURA, CBClL-STftKET^ 
Mu^nv luTinr a TM^itaTt (tJ lltBtl to 

ItlE HOt'^K !< WrK[J..p"'rr.T L,f IsrJfh, mi Hemp muEKii- 
tint, atatf rihifL mnndali OjhI iMliMinr tKBl 104 
n-at. -nd rtiRtaJm Mf^ dnwiic *ii'l iHrlw twit" 
^fidtmnrd bildilW ^i>l*). Nra^rAiE. mom, «tL 
liuK'Ttdir.^ « bMLr<x>iiii, b^tcbn. LiniMlrv^ itannacn. 
nit'l ]wrir'. At' Elw Mr art WEATtlEJllkOAMI^ 
FT.^Tt^Vh. ' r^.EiUlblJiC "iHL'lilm*. ? Matbt ind 

Tiir NHOniMrw 111^ ATTHAfTivrLy [jIID OCT. 
iiM7* I- H <«*ri|i Titv!il4 f^ninrt, 

At fli« mtr I'f tht ftlirf^, hud luvlu a tRwlin of 

A CHOlLS VUlUHMg IU^CFh 
pliable hr tfcf wfrHoi *t CbtUfiA 
tOU«in TRI& u*ni, ait jif AutiXRtAnH- 

nn BELH^viuwi^^ sWtr CITY, 

POWLnra-rriiCKT, wivte,loouiv>i/so. 

klQd#H 3* iHAHUmE TKHAt^ lUAdllV q luid 
havlnit k Ircmtipi* tif w^^a^ ffitt tl|B aaA ahh 

ibh Bt MTT.IHiV AVKHUP, of aUiMlW 
tn IH'KK-l^THrjn- HI Tytv 
nrlt llUlVtat HT.- liiJill i.[ linr^ trft^ 

u.mi UtiJoLcl, r. [■nJrt^L^l^^md^, iJlbf roo^^ bal- 

C^HlIn In (r.h|i|. i|i:..| ■Arh i nhljilH J. tar^ end kllr- 
rhfit Al lhi' rfjr i^f Vh^ •n' BT\blii£N, rv\- 
HibJmtl t iLliIIi, tnUL-ih^riirv, «rvl litlt; uCik^ Imjji" 

11 Ilia Ml (If NrH, im rTi.hiiiiE ni DLrin'RLi:».T, 

I* » TACA!4T Pt^^ K 1jANi:i, fylUble lur llw 
5^ A •TSfpUMl IMTJilfrriJKVr TKhDAlt <YK KITTEFIf 
IIH'Hnf, 
"Sf*. B ti* fTl rrmRtJINA^TRElT, 
Pilvtuitiiltj HWklni^ If'.^ iif hfiiV,. f^niuM uhl 
ULinU^, rtn pjlLrrii- r<jnrdi1 ii*»i^ t-iniTh.lr Mimwi 

minll AhJ InliOEiM In rr>.jnL. Iklnl Uiili, iiid rn-li 

ccnlBlqlrir 111 TDflnil fli-l hy.iiiifl*iii. 

tUtsiE ]im7Hci A]it^: Al.t. i'i^iTii^'i i.i.i iiMi.r, 
ifriTU i.-khAR ^'^Tl^^^'^ .n^u ii^jim^: ah^ 

TUA TlllUHiQIIIH-Ti litiO ALL U'^DIJUi tiHV 

MBt^ titi;^: ■■■"'"^ ■ " 

.■. W A* P*^' 
Ok, T^I^Mpi.^ btclknd ta tetapt.' IN nr.ieqfvnB'irTi OVltkuX^tvITIO VW] 

OVAL. 

DETJLCdtEll FAULT niSilKHCT. 

t^TMim nn UnA htrlDf ■ IriaalaRr .M atuml ^'if* 
flia BMOHmHHT l^ ■ drpl h of aboiiL uni. 
Tuft nrHlH of h-irt. fwfm.i mivntod, itimc 
Ir«i,ditt1i'<ii, Tcnmbh inA bAlLom^j »iil mntajni i» 
hH'iii^ h'Ubvn. ^4tiir<»iii4 atail wuIiMhiibf. 
THK IlfHTEK Otl.T flf |-!M MWl l r>t\ OP TUT; 
LAUD, AND TILERK IH .^HIMJC W>0¥ lYIR 

TihAm urt msn bm htm Mntwd u aci «« 

AV iifM li^visPTifotT ntkrEKTUB 1? nwiJt: 
Ai tTitPri. it, IM n<rtiiw» It rutpiv^, M Tfti'iua- 

ihiiiEbn tp ih istitii*: itmm, UJ^xtnr. ia>i 

hr ;>MoKh nii MAifbAdftiE. 

PETaRETaAU, 

(« WTffTAL-SimBl^T, wMAim w minute lb 10*^ 
tM^ri, .ipi| Ikg Tmrm ||^l, 

A *Vr<,£,PUrT l];V£HTHE?(T TEllBArE, 

Uilli 1.4 iNTHl, LMi auM icWkhmi. iMlMiiH ud 
tiltO c-enDiihlu In froK, olaW ^mitt oh- 
' HlrawhUb ^.dil34, Mt*i <rpUlllt 

Ihr *HMiih :«ftHit«Mt, m iKimHAT, 

ti^ iiOvaitK% at 11,^ A.IB. 

..■SliUfil 
dAB, 1|!H^ at 1 i\ OMK OP mr r-ffKEin ?(iHiTtatti4. wmLiv kibt 
Dur.tM'K nnc TJus". 

4 DKTAtiHtrtP KAbtlLT It^l lJ|J Si i:. 
4»f iP« MWa. iiuJli oi litU-k, LTiDTtiii^il arrl jt-ititr-i, 
on nuaplvf MuBit bmnlil imh, iH-^t K^t,. t\\fAt trr 
IJutlh in fnifll, wIiIb. tM.lcwijr, mmi vcrunctih Jiiij 
tmiw^Ef ml Mr^ UbI (OblBlfijdc ^'JiIf iMtcrKflk'^ lijLI 
iLtleiil}, thuUr dnrkrtt ivorna witb fo^cHnr 
Ihtb dlnbc ud ^iraphtet < hirp iifln. 

(fq^lliWiiN^^ MKX RTAVLJMI. 

eWlpfar .jTm^ bciWiL «^ l4fl anPt buy 'l 
^.MmL^ ^ filHurrJiJ: t«w»-1iaae<. _ 

II ■until iw ttirii IM ftinu. 

BATHE Md mmt T«l 4*11 br I^UfT Avewt, 
In ^ IboH, 10 ntf.ftJH«. OA tlEUUDAT, Wk 

N(]>VKIIHEa, Il.H ■.». 
\>naor- i iMIcHum: V>w^ TETtfUCm. WAinATI. iT I p^ ■ 

Tlfclll.-u „ ^ B At MS H'llt' A n D ■ Otik ■]i t*, 
ra^lni 

lU' mt «4r, I^oLiI, T1 ■ fHTMUniy. (MlJUta_i fc*j* B^'^ 

>«. lU UJ Wri ■!»•, W^RJSS 

«l •enr. rtoTiii "JJJJ 

II, 41 (JottVHlM, htJHH *. - 

flt Ml, ftlrttilJl. 
_ Wtll i^fir ilii^lar w'^iw" 

ra.MUinL1T. f*ni*t rrf RivfabT Ul ■ ^ 

ipjfl Ola, vlMtH irith ud hl^if^iJJ 
IBOAnAII. 1w liuit bCk, MUM. — t. 
trmr window, B ItfOq^ KIl. ^fc tat ...1...... .uiKm I.E., 

T-™i(,, l>loi»t 1^ ™,« 
triih vu.. *,t1ilii ni iMUi, inniS? 

dwrlllnt, n teoilia, tliHirri. iir nfci> 
^pliAnft, fw ind K^rr. tud HH |^^^ NflRTfl kilUmCUVAl, Ut«i hit H ^ rion R. Lw,Hv ^Hvatb Hnw B ■^■ik M fnis ntALAhi^ loav jun 

J- AQlU4C11f KV', ' Ibr TiHtoe of Emf^ ot ibe bto J. i. | 
' I lAr for HLte by P«bEl« AipHap. 

AT THE ltO\ii tUTdAHB, 
aTDKEYp SAW, 
■A»L¥ ( 

irtkH .iffrv KforiKU. 
IS* Am* r,Pi ^ ^■^ ' " . . 
ml' .iiriWiqt, 

T fiiiiinti.iiT ^ 

Thr pfOtKrt? h ihQPHvby HnJ Md wd^iH^ - 
uid Ji new flotftH 4 luxurlHt pvA | 

K ll ml ptfMhi Tvrr iiikCdt tiakt 
Ukr lU"^ «Ul h« tlt*^ in law ^ 

^-^«'[^^■.^, itioJI liHTF lirfn WFrf^lwH 
hi- d^'bi*^. ar.ll AirUr^ -lulu ll 
Jrti< a <i ^ im' u-vi 

It ll WMltn^ kif tBTitl 9*6 duiA ffhU «|| ■ 
ilH(ndi^ m^t^\f ^ nliT li>r l> a ^ 

uf rir^YnUoA^ I^JTIff a^Hwt TfAJH 'UlAil , 

ri(4*, ihrurnir bal rnvalnn^f kBt, i 
bnlI'MiiKB. cdnrirLiUX | cdtAim ' lu ^ TH hi (iMAMWMgijL^M^ 

«4 tfftHtXifE-inWFKT tiKlMiAf, 

DKPTll dr rm on oflp M\Ar anit ataw^ 

ricintwiH CB ^oWr fiu>dBLk)aa, ^at« rwh, imbDB> 
in fn.aln >ail fafh 4^U^blkM Akf^ PR. tba I^HkjuH 
■i.-* itJ l*-^ (k^.-* twtT. At tht rtW •! Kft. W!V, 
ilMMi'rtdl Bf iinilkr r«Mtnrtbtn 14 tbf "^n'" 
U«MU\K. !■ u WiHtKiMli>r iBd LASnK Ortllil 
rw«r, and Iv^ Iran n}>r-f]pL 
At liu nar ot U4h Inii I ilmf ■. mtrt irnmarhwl hr 4 
nBht-al-ABfi nm^^iT-inr il^tl ME uf Eha' nnrthpra 
fKMhu, ^ Ui« bnd^ K a MHOt! WTASI* VABJ3. 
witk M«. Jnivi^n md fWl Vmb, MMJ-SmiKKT, lvfwr ..i ITTT SUTUitr AWl 
on or IHE BtXT IILW^tt].l PI^TTOn m THIS 

IPt (ii rlM- MJH' sltlTII H'Al.FA FTtran fnit lAKtt I r^.AtAtf' ..r iiwu 9J t idJ-iw* 

K. KI!W«nUSET. 

IKK AH mmxnaajT ww. wtilt. 

Dl bfdr, flo fhnt.lHtmnJ EniAiwBtdl» ifmiM- 

IVJUmt, «Ml'li» ^K^'tii^'iii' brf 
MMc.NirSi UlfTAn.. B 

rttlDAT. TOi dk6e»ib«. I** 
It i.ao 

Tjii! mLttsmni "o™*™' ' 

Trow ro,**e«l IWhrff IW* rpiEi JtBffF 0 f P, 1^™', afcfflit i. 

4t a 1iiLpn»^'rcnrf1l LtfV*^ 
Vrj (I n OMi^lfuD rit«^«t. 
4Y>l'STRr.^Htlir hlif* »ai* Hib^F PTJ" nl 

WATEU Birm.v.-'nw periwtif it«* '^ASS 

fmtiBT to lltr Itht^D ^I^Wh " ■ 
ippt 1^ -wtwiltf nrippcrtj lui ™ t 
irpt l)*ii Wtwilt pdipfcrtj lui t _ ^ , 

Umbrr tMi'hrth iwrnt oS- *4itirtlu »•»- 
tii^d luilt flI hrir*, 4<fwb]ri« ■ M 

tiafiln. rir. i i. 

reXflM, -TlLti rffluhl* clifl* af < 
*rfy ^rad irJfF, ^nH (hr l " ' " 

' br llaiDcfllrad hlnck, L^l^} wlH."Brittdi - 
IKmxtliJiV It Ft. nr-Kf ,^p^. wr ^4 * * I 

p<inil<ttT»1hlr ([m-, MO 'iin-lvr piFtlruUUI Ifi » 

qalrFdt, Ihrw m^.'^ ■i-idMiiH Fr^ 
TTIEnrfH, F*nN, *ii^ 1^^, ■'^•■i'lrt. , |!0Qia;tM hTK OmCTANT titi a »W 
•wqrWl Mill b» ria, at . r»iiinl ^ 
M Honin; wiir pm^si bjr ^n(" ^ivtw?*, 
j^^HHi, m i-anEiFm-i. 4H] TTir^v^^i, ^\th 
H TLFD? a,m, 
_)jNlnra: lir»: [JJHHnUVC IJt|. 

■ Ilftrft'_ iJi5> 

I^HtDCR (H^ TitC HDATIMQIX: ' 

tUIR TO Tm TVAV. 

A JUaiilPrCEtvf'HJTLIHHJ HUOCC. 

WAI^'fl HAT, WITK DCLUflim^L VUtWR Of 
THX 1IAU0UL 
mXLLEVUV HILL fiCTATA, 
cnKFsntNi] AoitE cf tiD jnnR nm i^n 

omVKIt W TIED POPITUA tUUfhl. imiA- 
TD 

ON THS C]tOW>T OF TffB StUt, ^ blT> i«*iifll liifth.lrt.lirt- Fnai VirtW" W» 

nit I srn:nWh^TF.-iVEr nnrs 
[ m ^;l.^.l^l;^. ni\r.pTFioT. 

And- l^HMr , In mumi 

Ibpii] IWi n^ [ztjnii dffPlb 

S. VrlJ.[.]Si.d-a ^^>■n■^^:F, ij^vmni "2*^ 

Jarwr r.KiMB dri4 fl.rflirrtii' |ait ^ 
J. ^AUnU-BTIirFT, 3 -r. --"-L^ 

L^,^n,p, ttttH K f^m U.K. 1 iF"¥" ™^ 

*r7T4tl.- TT-ilh, lin'u^F.. in. »S<t ^Jl «■ 

ninllr Oil.a". in IIHTHiiBJi ' 
4ir4< «1 r.i.r. "1 

I. iii?ijn}^}ij»r:». wiL."A-«"fi*^, 

rlv, Und U I IrtL rfirtd WW ■ 

T, IVIIKKK. Punrood-mvlK ItP. ."fl ,*S 
nulR [nd, liriDi (Pfa nU^R tWft, IICIDl r-"' iWlCt Da^imS 

1* llliJttClKW iiBlutim to fnTtli#r_p«rttfT4li 

""" KATtHJltltJI. llmmtl *I1*Eld>rif I ilrt"-' lea jurii. «.t. I 

l*TCt! •Ml ilium (t « ant. I" ■An™. 

A I K ■ A S a 'J n S 1, (, ',r;.ritvd iFllinjrilitW jJf"f 

,...n.. OY .i.JI-nil. IfJ-lfU-. ^°!2!rS 

■mo.flifn.. '.1» - "'i;'":,"; ^ B.»drl»^ 

amijli:ti:lt winiurt "'IL^^'KE.^** 

lir??!™ «'ii»"»iTi"iSjtt«I*s 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1320277 m. mmrxG msMm, MTrmpAT^ xoyembeb lo. ttot. V nlCHABllSOiN WRENCH* 

• l!llli<ti|li#''lll; 'etHIH 

flwuMm- ii' i WWW** VILLA SITES, ASHFIELD, 

, tlTLK 1.1 ™iinp-H i(T. -• 5im3ps siiK UN inE i.Hi>t>i>._» r,il.. Of' ORIELTON ESTATE, 9234 ACRES- fc^^Si Ulil [in hnuM lliifj^n fUbtiu ind CMriift- foeiiHf mlUiInf ,*i;Kn!W.»*Ml,. ud imcsr^i. Lii9. Ci-MPSIE. CAMPSIEli, DliTSSOIiD'S ESTATE 

■ api>]lnilH to th* Aiii:ii'Hni'''n. u* JJw IW,.'TMWM«.lri^tipt».i ON THE HILLS 

BETWtES - 

BELMORE AND nUBSTVILm^ 
CANARY'S HILL ESTATE. 
\ 1W| l-W. (TUnp, FRJii; TJrk ETH ^ lnu t-ln 'rfjm Bi*.AtK*[iip||ll.*r ^WffWWK 

NEXT SATURDAY. 

amiAXDSOS ANU WBE-VCH. LTD., A(i(JTJOSE]JBS, :>» PITT-8T. IllPOKTASTHBSIKli^'TEAL rtntl'HB^ 

ARTABMON ESTATE, 

01 iHi irm * IK" I mil-- ■.I'-iiv ^iiit (■!■ TiiE miLWiv: i?rvTioji. 
n^i: fih- iiEK 

FINEST I'BOPEBTJES .V(»KTU OF THIS CiTT. 

""^'■^™"^mlr^'" " at mtrnn fit hrllffc. n-nA nrf T*.it I™ lvalue T'ihh 
KRllJ»f!F' K^-l.E V.I F'^T PFin. ;!p[k«i, iR'l itic )-i liw'fl b> ipiirttrlj r*rmpn« rtffrrliBi im S VEim, pi 

ft PIP 

AJ|T,4BM0N ESTATE. ARTABMON, 
pATURDAY, 24"! NOTEMBER. NORTH BVPKHt. 

fsr l"olLii,.- Ur. t7ori« ibjIj^iM*. 
liUtp Dl lite 1- J. U>£Tf>K. 

UAONiriCIINT VCATHB TRONTAUI 
■BPT TO HnrmiL 

lUfk-Hrrtl, HUM ■ulUUa Br llilL". 

tmuusnip tar*, toBm ' 

DWXKHI. mil sllwi^ grior fl ud vwrcHt^ J 

R«iiitt4, (■ PJtt-ttmt, «i r 

H fnlln**]^ — Tfc( ILlHlHC^ .i.-uL.-i - 

Tdrn or I hp bartHHir awI *j(f'. 'R_!**L*' '■".^ ** 
H uw, wiilb m»FT VATItll WfT*2^ Pi^l^ 

Hxiid bf tiiiilt an w4<rtauavaimf- „, . ,, 

thu irfftperty Tat i3fm^\a Ubi^ ™a Jl 

iKt •(rlfT thm I* mbnlttrt w Mhn^=- . 

fliilM *,.iiH l(L-:'J.inr, jrinuiuliV rrniBfl- 
ki^LI, J r. ."LL.Li. n-riMrni, j Sirtlnmr*. Iw 

taclLhi iHDllir. rt"^' . _ ^ ^ 

WITAUMl-inAD, ind titf flyrtmnwt JMJlJi'i**** 

WSETBT L-L!xuriJ!LD''nttMi;ii^ 
iMrF*-L 

I IJKR AViT H. 

lU&^'-HTHKK^H "iBFi a 'B'r*llirH«4f.] IHH *E, Jfft. 
7 BtbJll-»T«:PrT^ Ku. Upd nil 1 bHfe 

ro BCicirPLTwT ..i.™^ 

J.-TUPF.K [*L,.«trrj |10l HILH, I 1 lUBH' 

VAC^Vr uNil AVAILAI11.K Jirf BLlLhlSU PFl- 

BI[^AIll)t»3l iBd TBI ~ 

north" aTDNlT iil V KM'MNTi. 

IB Uir EiULt. , ' ^ ViuTiJ-St wjaBin ml*), i 
__f5*>- 

mlLr iTvFii >i:i(k>«, H Ik* Mil, «W 
■Od- tfl l>"(lkt<NPlv-K"JAtP, " "Tin noetbTjanlt, 

■Ih to 

I ilKli bfJS fSEB&*?Si« tit. 

tkl DM k« ^ - n-BlTFIW 

tm HEiinnt 
^RMAimiON 
.IWW'H Inn. t at UMOALx, WBi* u HiTAav SALE 8ATUBDAY. 17™ NOT.. 1006. ~ iOif be itUilunl lludL liyi Intiinnil^i ■HUT, CAlim^ DB Balmi-T IIH.- 

L H|t>Ca.-tttiri1!LI>.— Allpfjpfflll^ *<!?t!^ '^"..t?^ 
talta ilrf1^l-tl, ronviAriirnb, 

(HIT, UIMCirll lllUi^ 
Ril'EiHfi Kill, PiDtllV0TOS.~Ot>*L'rtni*at ii^bdh XI JUTE, , dH>4«. Balk i, Pwiuvt*' r*!. 
]uT^ Ktt iilui n II ill! lb nxrALQAK-nnKin' 

■ '■•JOR^tMin (riiln. iMni ir^ Trill JVTTjTij.l 
ml nti nr. ln-U.trrr^ -Th« HriJi^nn }IJ1I Eptalf, tr«i 
im 1^ [hejB, J'jfet hrrv...J l^rcriiHrtA bMdi. 

mmatli ,cb. :i|i.i«.- Tii^ vtwt r» 

MM, offnlld L.I lUiJwj. 9taLlii]i. VUklnot ttUa 
ml KIw'hi ror ( :>.i4jrr«. 

fithi fa Ih, .»Jl.m — , CHI IMK ltUlinviLi3Wlg£'^:'.«li*'Mi' 

■ ItSfilB tmS- BtiK TEUB. 
- UTTIr* riBTAI.VAnUt. 

Allows ^1^J i>| 
nut niTiUB ub, TnmT tBHiri JIC!U% 

OOOJ) LEVEL LAKB, 
EITKHSIVH PRONTIOEB *»ar» imi ait omtur ut. 

»33^ i' I 'Si^ Ir till II Hw. M.k <» 
TJrt ud 

llta iM liwwt. ,Udta ploU. iikAf 

IJ Hm4pqT-faDii». ram m ptn* tf*«. 
ait.D¥"BEACtf. ■KHKPTT-HTIUrRT. "W- 4r,d qolAi 
lb InLf to iuli iMtt'tfTi. 

'bitlirirtrii. pmjArr, tftrt^o^ ma" 

TWO Ifni HW, N«. t 3, nrh 

TWO HOUKEHv Stu. 1^ .i^ 9T, •[ 

fa Ukr iR ibwUiw »lk<tBnt 

U ff.c IiulI iliiHn t 1 [IA fiwl ^ronfl- 
U fwl rrrintAiir J(*i.|hl]-*[wr t 1J"> f#T[ ^^^(lnl•f>- 
UL'EE?4 uihI tEHttillT imtKirrii. tMIFT^Ln. 
IbCif. ml Cdiurr, vt i apHniarHh. rtr^. ; *nfr- 
TACIEB, 4id I^Hch, ItiilwrU-BirH.f f , pmrk *m.ttiuh. 

Ami,, t Abvtianh et^.^ ■^'tti wvt aldctmcbU. 
UM m Ml E — htl IhTwctH, l«U WUENCH. LTD., ■ud qjirLl^ r^^rtiDi fuMlfV. thrlln^djunt 

■lU! air B»II.Wiy STATU i>. H II trkL. luij Uiir Ji «ir' ■" - - wVty Tt\t*tlr Tllr. nmd (it, Will vH ^Jf ■ucti^Bi . ir.,d N rmiktrr llK»ib pni^ il«BhM..J*it ■fclifuWi' n 
Laud lUii rnrtilaox. fia £. dfitk Wt 311 tnnuiij imi Iimi, wftr 
miu<, A tiltfjf rvNfeJ, TkUp It i iMii4Dld, 7t Uiitu' St-lior, "111 Ita 1^ U 
rlmtnl. „„„[.„ or TlIC 
Wf.n VilllTilS. BmlH, t"d CO., 

aZv I >MMT, l*T, ,t ll.in n'riwi. , .. 

iin'il.\llll»i'. -I.-I UllKS'-U. "d" A ■IB"'" I i tprwn nouaii. So. H wimiAiwt 

(j-S-.^CS^f^^jloU itiii im. Tor™ 
BLACKTOIW. 

TO ajtiilpreiUl, HWtOC rmt i;ATtUf UtUODB), 
„ and ,t-:|Mt UcUllrluA 

It^lV, . ..,n.-,iiF 1, »|jl.- r. "r. ^vri- ^..llllkivdHLi* nAim^ kiiHirti, I lUH'i in^: PASTOS bousn. 

fjUhlHlljr OOmrUtlnt (if luli^, iTTimlrt' mmti _ _ 
, bUtiliqCi 

TbL^ Hiif Hi fltirir^ir. nnil T<:i4tiFTHtiH< pat ndr m ViM 
if ikn Miip.iV ■n.i, hut li!^ unrt^ snoiikmiu 
■.-iirTV. niuT^inif lif- i.nn.iirall,-. 1 l»p Und wTlliif (Utl 
hii| lii'iilli' i»l'];-.K ti rnh, unij iniJJd bb UU]tha|»d to TUNKfP KH*ATF 

AT 

NORTH HTnNHY, 

Hv tha . _ 

ftlt'^EI Pf "^^ AllfltTWl HIKUII. 

ad'a»Bl«f 

PiiHrJCLIrA, U* rprii*«w* ud. tvWVJW Mil. 

El.™ n) -in 
Jrt'lu "I lift 1" 

tern inrnui^. 

Wn.t icicelt ' 

^IT^-no^' 6*1.1, 9»TI KiiAT. sorumii, 

on thr Oriniti'J. ^ f Pi- 

.ITII^IH AeTAlNABU. 

ma) 

jsom., 1^- jOTn* .WWW, uaaaraiafitpii, 
It hfW.4IMIi ^ — ■■ 
imrtli lid,. Htft IV« 
ttU ITK^ ^ ^.^pLUI Jlt< lot I iiiui f sitM». ■ 4«f ?' ^r ti.^ 

k »id- iWlHT .*MB« *a,l ptlHt«d. ia*l4 

Ji*%.™iuhli i™i •na i~itil'L' 
t^H luLn tethfAM. mdidhAl. if^iifi 
lirt,*'ivr unf liilp mtaw*. l"d. »!*• 'u—V. 

»— 131 IS 1J», »«ld. "Huttted i»dK"^. 

>«. I ?oll|.^«!S, of Wllfcllby^ I MU 
fioni ud i«f , I IWWfc 

utt am I wal. „ ^ 

Man Ibllgm ll>4 naskwH «^ 
iLitAill*B-«llliT, nL'ttlf ■BJJl' _^ 
Ulrttin M lb. BUIt. . THIS DXY. 
ABBOTBFORB. 

FIVE 
EBINA THI S PATf 

DOCK. 
ESTATE. 
Bim^ SOTIHTISION, 

•ALE (IT njonoH, em tm aiiocniSi 

.. :i^TCBBAX .jr£X.T» ►rNOBTH SYDNEY, NABBMBtTBif. 

DAaOAN'S AND ETAN*S GRAK^ gPBPITOgOliS. 

SATUHDAy* l>F>:r.MBI3B 1, AT 5 RM, 
■ lUjtjiaBHRNT 4f PJIOfEHTTra undir ■T nPIfe O TTHB HOHTaA<lEZ. 

^, ^ , . , Milt tiCiitfi! 

«rJ»iH|pd Ukf.lf rl Ijnii u..r«, bHiw Tiaft i-: 
SliS. I**r|ih nf (ffli^iTV rrKFUJIir. ^^H, 

d^-iplLi] Bririi (\^la^ t}w|wi||; «l||fT pvid ^n-hini, 
fpnnes-J^ m n. LTTTE^-fl PflOPJillTVd 

Tmj; TOMKH"* 

BATT, innD^ ind raijiiM^- 
m Fltt■4rH^ Ml 

tUM&AT, fitf a^lh SOVESTFIFTi \ETTi H 11 10 M*f 

TBjnia r\Hii / 

'ftV OlMk THE THiM-ri^t^ l^r~jll^: j'JTAW 

or TBI LAT£ £IR P. Tl. KlWEUi- 

rflvte rl|fat 

uapHdu vi'TteH M f*' 

■iW c{ I rnfidi » cnriv4 htrlni fnalue vf Ifl ' 

p>i\KLiNu-irJKiilrr- vo?. I'^r CIS TOK ttiXTB H*. P LJ T M l ^ J • t^U m *< ■* 

over llir H.trilUBLA VU*(t MiW ■ 
ilir Vnun Dun, l« u mli ll Mllf l>«""t_. , 
OiAku ud ■oi/nmn. WAFTAnA, NlCAtt HOBNiBT, i|^ ctalB r«f, lAj* w^nlAwv; . D^rukdah -™i Ljvh 

I ■irun'irff-iiHhM. ^wtj t^ner illBlirwn. J b^n^i-n, 
ULhfiHtitiH I pantTtrp, Htf^^ti rfih afer!^. nMJh.r" 
wdth n' Itm-i', lauli>lrir, hjH-«ltn], *Tunmrr-lii>iiW .IlIi-. IriLiifliei . ...... *jHt.) iu-Mbcv. uid a BrlDk Cutiajrai Killutt'i WorkiL 

*r^- Itmin^im lotltad. 

KiFLri<t iin.^i| iu(rr, 

tmnt ud «l ***th«b«irdh u>h 

*»,.J»M»:.E«C-JW'-^Jkp«r a(, Abaal SMt alai T» 

OMCittiMra «ith ttf Kitt virnn 
r. iUiOTlfilvr. ii«b.-^ii I ciiidcH WbI& 

*f. ■(+ P, eiri rftitilavr, 4jrpik IMI, nrit to 

tt4n ot tu Afi^iidrfrhTiTir I^Attf irf V. D, 

fcxl.j. 

fai wham. Hm. Kntikw IbLtlma, and I^v, nf 
IIUBlK'ilrwl, Ah- fLill^jtCifl. 

iT-nroy s.ile h-i^jijav. iHb Novmvtft, 

E m Lli* IE H, Id iN[(-HMii, tl a,A. 
tmmt tril.M?^ I ill k.i-. ni'i'tJLLUilu^ljr *irr Id pirlt ■ knjir. yAttbLftV^FFAm ft. •in fPlI tlT tat^ 

liuMni. Hi rlIIL>AT. 

ftt 11. Mr r.m., 

IV fcteva mtt-knnn KHlAnr^ it Olelw VtAbI, 
IIAHIM ta UtW ^l-OwbSr iL lh>^ M -^n^f Ji,Ll(lllL:JhVLLlJt, 

4iHH>4 OEl []k ilk, Itlif nmmu, bA^7P^ ru^tPi rtiMtf ttWi 11 nil* 
h PUtrHH^. ]■ la «fVhi( i^d 11^, 

-u, J r,KM ui MlM M natEPhal 

-a Of itawL i(» BtA* tmtti mi t^m*^ 

• ar UMr flMEim wiA hdxad Ml fr«t Mib^ 
Mijpir triiin liRhi abd write 

Iron ffiilBrt, 

RlClTAwifoT* ind riiesqn, iM,. will K11 \rjlfIilElL, 

Hi* abon 

Ihi! MrirtfhfM-. M hUrttMi Id UTi|(T III iiii''~^e<niLiJh KCat* lutB 

Hf. (jKH>iHiK iihnfnr, 

i,KM. IIII4H11T. 

i cmvii PitfH'ii-n , mDipHriip TWO rorrAOEi 
Md v*t ;*MT MiiD. Pii4ii. <i » nsKirr, 

Iwrji Dcif moriiJiti kiJI, t r<»«iH, UtMixn, twobVn 
kjfahfb. and mlih^i^, ind ^Lhr wwi^n^ 

|ii,1li I laam. taclmmn. tHtimiH kh| n^koiM, 
Labil Tiflfl ± lUt. TnnviW Tlllr 
Tallin J^H1>iON UhI WHKhtm, Liil , wl[| trlE 1i* 
-l*' ll'ih^ ht i}ir IIvWbi. Pi^t■l^^■^-^. ITilbKV, 
Htfl SOVKHIIFR, It 1I.K p chfk. 

Til* itHbVi' f>iefM-rt>, lE l,<':ilil:;f I; I'n^ ram^ 
li vni'AEit tn-i dV4iULili. jMC iMiii !i|,if 3 icrihnHK 

It A. II nuiitAabJStiE. , w^f^itr^t 

j|Hg[^ tp llm BrtiH,-, _ i^TLfH 

■ OtRtm OV T)ll EEI:4.lTi3ltH I'llE XSTAn- 
LAl-E Jia. TOCM. WPiTUl^lEEBY. 

>(>KEffT l^miR rUEHOW 

Lot 1- li'uuB AunnircML u u» n paua 

MATTA tILIi kligifl, brilMMB A1tr!VfiliL-mE|ti^1i 
and HUH'flt^C^. T>m m at If IcL wmirrd, 
i^ab nd baliTokJa In fmt, 1 

* JMpSjf'^^^rtfi'il' 
MM h P« 

liiu* ^ " 

rn n^f (Vi flfro L4TTfl. lu -iiJt frkiThHrfm TORUB 

Tm,Tt. 

Lot J, THtUK. ^. l*i<i-iwrf IfOUlIf:, ptn, ial W'IQ'I 

RAM.VTKRrr. > m> of truiiH trHM 

1.01^ LItiH Up »Alnid«^ It U id brttk, 

f4ir atODv,, lUlf Mta Irep not, Trnbdifa ind btl- 

■W ta fnuU, ud HBfclaha k«l^ T nxw, kit- 

RRaAIHIlK iM WBtllCB. LU.. alii Htl ^ K 
idM, 41 lb BAiii,, 4^11 nrVAt. m ihS^i,, LOT I -Tllll tlllhfilllfllllllt, 

Livp HIIHJLSL.M'L-:. L'.ibled C|LR> 

I. 1S& L*. 'IHJ ulkJLit 1*1 frt 

l^lit ul llitHEHLiKII-ltuAl), L -.. . . 

Uri^TltfUiin ciAi^LCllAMPKBft, VL« ilcpt^ 

m^T^^iiahlUJL KK. iJulniii Let 1, bitliug 

m««B M iifmi*— b-""«d; 'l^iN h'L'l^k.r.'l I vJclLv^ n>u 
TilLi-. 
.iLJiAROSi >S .i:, rninlinir lii:VHlL'K. 

WMFA< l]| l,ti|,, ^Jli ap)l hr 
^lii |i,i,rii,, At Ihw llhHiiikt, I'ltl uLrwt, iin 

j F[j»,iVi L^;h^l >^j'ii,mc*:i(, je ]i u'L-Hhk, 

ubuve rroprrtv, lit K lafi'tkl l^JiUlOflK Wmi- 
rrU >.iL4L>', kirr.i ivLEl^. full MTtkHlltn Ik 

_ 4 riJri.t.- MM*. jl J^I 

MiiETh *>UMr.K 
JIM l.L I'>|i|.\l LIli iV.aLlii.rl.|i.Lril I I^TTAUK, 
i IVILUI^iU LLMI[1. Lijii.1,y E-^ ntiiiip ami ili-it^^fri. 
yriJ Ji'it ^ I ^ ih .lirlii n i -ijcim (| i|% iuPH TfmtfHK.mu. KA(»r mML 

UlkAfrubit qfctalhaTib m awlfnut-lni tn wn tl u iwrii 
BAHIW^Y, HTH NOVBUBIUl, RImARDSOJI Jnd WHESIJIIh lid.. nU] 
liNllmi, 11 Lk HOHHBi, (ID flUD^V. «fd StMFfltii 
l»t, l|,.Xi| I ri.. 

itwHi hdl ^riJculin d4 wiiiA wltl attMr. 
JR ftrtjff a(lvrrtlrai'*iiti li v^uliiWH >>-;'' 

miU LIPEOAL, lie. ki- Ui* lalrtM*. ' 

^t^ju w It ^LTjiimtBiLy pilVMHTh i^f ctt, ^ jL'll.llEltiii]>i 
Hiri.U',' ^-111 i rtl rIOi-k, ;brl Sl?Vf:MliElt, 
Thi? alirn,! fiii'liuliJ «r "■ijrili ll Vll»i\ VI'di,^r, LHrw4r«n I'LLi uid tltifo' 
PLFi'L[4. l^r.ili, im t KSfl. 
TlltCI-'k: IV-lu Iwd LOTl'AElM, Hm. KB t# ilU lOV 
LE-.K iTUKtT, Krtk ■ - ■ -■- .( T» |«H 3*t is T . 

lUiv Onund BflilaJi af ClfJ u m4 effiddl* I 

ftittfuLllj tbi 4]iwtd IbvUl ip wfll iKorHl br 

* ilnHn*!: twy m d^IbL KKd Villi viri-Lnp( ilPitlFii, ab vhlrii ira 

■I'M* XV Ikrlli IE lh.iir Wr>H <XntAfl!it^im U Ladtn fillB. b£ 

iiiaM*«r(ue)fefv_l^ ■■ . ■ ^ VtLLAEIi: 
In 'k. 

>'uJJ p«rUcui«n N hituM Mub TtiD AbLilP. IU|J,i7^VI..^II. h^t-l^|t t^rv ffoeiUp* 
iiD, atjil ij1lt}^KlT|3:i NT[tFl.im 
i.iiSiji-.i CiijiJ. TlTlj^Ji lluwa WSASr OR WCTOftY HTTEi, »i\ EjiTii, « r-iiifni -- 

l.h .LM, 13^ U.I lih ^ t ilrii It, tr 

l«t. ttd.i-r L. I^iIj I Ch J, 

kM, HrrildHi iM lAtiir' ew«l' I- 4a.. 

atlu Bi^tiiin a, tiwi «&ft fl^ 1 1^ til 

■tk. ftn-tlDn 9t Ibr wkmli (IiOla 1 tii ,3si\ 

I'urh AUOtHHiil Ilm Ofln rrotiLUr': ■b'nihi H&itt 

rmn Iii4fl U> VTH. T* Jnn P\i tTTLX. VALirAill WATOh rHQl- 

■- -' ■ - .i-*~i V ^[ M.wy J. m.. A wbuatlal XRA^All, ii b1.»)« tbr WaTEH K<^> 

rVllJNTAaE, lilliintE[iii b n IW ol WHptwi'a Doir ^ 

JC^I\*TG!<fl['Oi n^V, lEAUr.^tS, th^ ThA of 

H linfdu(i-4tnw>, Diippalu Lha dty tnri P^titii'^ilIl 
WATBR rlt^NTiUi: flUk T^viKi hwiw IH 
hil iFittttup to ItdiMltni'ir'^al ^Bil ihpui IBt 
h«L trt Um vilirn nf hi^lfW. 

nifTt! niJ<!it*i Aiit fsorvyvrEVT- 
Af^oTkpff fiMiK, PRTDiirH vtnL N'lvnim, 

■t nur lKnr>«. ft ntt-rinrr, »l U.Bii. 
im mO>*"<!iLja #|i4i PURHX aRd QOHVAR, 

KKiiAnr^s ANO «itT:>ifi[p Lm 
m1?(» 

laAKB PBONTAOfei~ AT NABBABf^. TiJjlP. VfMCMT FCHMT. 

Vih l«|. I'lri^i 

AMP 11 r samm t, 

y iW * ih <IB ll rt WHTttf twTlpc rrh^n huHfp* 

,aiA»ffi!f*^ — I miiKnlp Lid., wfli P«n b» 

t 11 H^^a*. lillLI.Ill IlKllllirk, BU.'llU.tLlL 

IM lAiTKKiuji.iiniEn', komn <i. B 

.. k.Nt.iijjriuS*;^.''^ 

T<Fr>Bi Tth- ppHdti i:W mm MldnH* al 
E, lni>^Hi ml Hur tik«t af ft V, (IdTHI. 

U huri ittwtlvt lAWhP tad wUdftbi. VIb 

P,ii'b->l« 1lp.l1irjiy IliiKvt^ 
lL■lT^n^ "Hilli. rniiJ^S', lar-l ^J^vpihbpr^. 

A^ i.iM? H 1, IV'i -i^'-.!. Ill It.iii. 

k LIAILll'^^N >^ HEM ll. ^^.J'TOi 

TtT: K"li, 'JT, M'At^W"' 

t<iriM>i r^llHh. A^ii aj|,.1titi»i{ ■"Ji.Vl^KHP.lLK 
IST^TL. 

LOT 1 ' r<:vi .^f RKH. Fintiimp Hi^Kh I nth. at Hll Jotin- 
llnn W«lli H' ^ijrvii niuih, rnrlmr^l Fenf- 
IbTi «diI illk-lJr^. Ablllri >l *fiv4 rlruhid. flivl 
lui iWll oitilTtiml; m*' alltrr ItnpnviTiHyiiiN mm- 
prlf* > hk. CHUiv*, nmUinlai T itkhk dal*P, ud 

A pvi^l^ niniu fiviuuT rAii vr win 

Uyr A«Ml R«b<hr^heh1i«m.n«L aMU- 

Ibi iM t« lbs ibov^ fnw nti itim ddik. m. 

PliD on Tin al lb kami. 
AVrnOM BALV hi 1^ Pfh-alnat, VUiAIlULLl. " 
Ti.^!i»M(>- 

l'Vat\ flMH .■hfRh'JI. rpripli <rf rHidultl- 
rL>lJTi ALlli>, [iiJiib vC Vuilfu, i-ry HI. Vjd- 

», vt, H, 
rmnt^ v^oouaine nonuiiir, BBd 

Km t'lripb of I'lJadulla, *Q| tw «Ai>«l o 

n Hni »ii^:frv«t* Ili Trwtm (f th* WllE tiT Ub 
UL4< NiLh*»] UiMphOti, im irbiLfa BbVBt £D(nil li 

WotSfUJHW b alw Id U ^ h^mt to lfl7B,.4t- Me f r tba huir 41 
IM HUM iBriTi HMgMjff M 

IdJ ^juriB. , . 1 , 

<]rJ^^LE1Ull, th*- s*™ Hum - - - - 

, I*, nntn] rnjxiflnr ^4 aJnwn »*t*ui»l™ •vtlaK 
Hirtit down Juf BHh). raU(4 EM I^BOtB "IT^iu, 

wtih 4rrlbiTif (mtun* m brth «Mft nl wtKl ™1 
tivikll:^ *Jkd IliBllHirtj ««felV *■ ^^<eHi« i>«>7- 

nTvd ivlrj ■«fBa>, .ttp^, }M» IjNldf ^CMW 

^'btiiic la Pwd, 1 KbLIb^ IMV bai, 
pxjiiia. kiuTB ^'HT hhI torn iti^ 

rtksv 1* DlK jfiri iDridf iSwt emuCT ib*ll 

IICP^ hL^L'l^ft, m n^dspm Dt lAA.y tUtm 

mat. TiifiEHUba rilhi bak^alrt.. hall, ikavllWi fkillB* 
uJ wnlv nw^ il ' — ' — ™. L! a*tUt l 

K«tm ULctw, bHlim«t I^KTi*^ rlc 

AkhA OP MM>H Ifn AfVA 

aT nmEvrvjuj:. wtEb lan* hmKtv^i h'uKM- 
BflAir ind ykPKiN BnUR, u< rli^ mbII^ <ij «dli 
■nd uBriulitiiig- pufan^ D*ilaBw, t mmw Pwn' 
rtlh T/LtD-my tiuEitw, t.-'du.^i M<» udv- 

tlkif pnnrty !■ iK^bDari la MMh bi vitl u 
In tb- MA <ktm *fw li» Ud «na~d iff™- 

i4Ami IL U namm^l H 4l a^iAUfl frir Dolb. 

PrvlnlaallMl f m|iuiLa< TIh vtvl* i>ul« 
Lt htJH^ '*l[h J^'TT 4«t««|h» ud cMddn. 
AliTinV ULR. miDAlr. Ttk PCCRXKIt. 
ft ii#HK H nit-aimA, pl ii.»a'iWit. rtrl It ib^h {luLitnir 
flPETlAr urtiti ,»e*»d ^EtfT^ IS*'iJtf£i*S 

imliB-H at i1rin 4uM.i 
TWl tfvpt^daallr vtloablt B[1h4t. utIiv 
HOWrtfrif l*h*. lKd«*Brl«lt n* t* I 
wttO, BlHrlillj BiJtBll' aki^ EMBuEartiir' 
- ^ttimm IMIbM r*«liriji 

n rio^iVAai: ^'AriLiTm L . . Aj iiltllErtf acllft* ■» TW BTECK In _ _ 
Pvtieql*!* tlilf I* (ba bcluuiltn n. t-. punrivfii, i-, irJl b^ PuklJu 
,rATi», ti! .Vptb Tiiyiv n« m » Mi. TO DA IKY rAMERS" SOUTH 
DIBTRRT. nt'EBUAV. ilw iJlh Mll-EMCT, 
ti li.jit i.m.j 

Tta it^wMtaLflbfd V4l,r 

,i.Lilili«,,r.d \DlllRAl.Tir HAun^ 
IuvaJ I1itb. fcnil Tli^ ri*j(l*Tvw Bt 
niipid ■n."PH.>i.. M™rt II. t, 

Lauty, km] Dclinni I tit* Pnpntjr U «( | 
I little i ymtam Lo 1 
<rf CIS p«r ft"" UOPUjLN. 

At ibA 11»J P| . 

YJtTMM.-iAT lAd LTTtUI mtMi OQWi^ 
Ari ofwtaolrtwr tb 

cEVTOn Mm™ Jl^g^B ogDMiM un 

'WiMDi^ BUD vi^iiii,.' 

i£»KIB:E niTUUUHI Btfc 
In Ha 

injit mUf-tagoM niniw of hiu 

tAMEHI tmm. IdUIAL TlfltySs 
UUhiiPAiilii oMibiUff em lAOlailka, la lA. kae 

tltBMIA 

Aif-n™ HIM nv i5i~n»0(™, i erutct 
NArL'KDAr, lit UECIkBBB. B' al It v'Etek, rOTTAUES. < AmtS^HOFlR, rlk LfVFIIEVHIl,, 
TAKJl hmE I'ti'LHAltlP, Urjntft.tLj-mid. 
tliiHuJ, PEi,. pnd utii: f>Tvr WPtn « 

iliDp, bam. «T"p PW"! ■ Ail Oiriii 
Winnv III, ,ibii iLwfe. •mawkinm InmplvirwDti. ^lipai 
|iT,,nii^: ,nr t 4>VDrl|i fliufv nt ffHiHM. Tllk,' W< 
rL'Tii,. i^Niil Imowii MP Hf. WUpv^'p, HHlUi/. (Bir 

ltN+, ifillM rtiHi) L|T.fn»l ^ 

daytf BCJtli.'- to Avtloiwcr ■'HI _ 
n-t LlwTTxxril flUtlvD irA drivei mt ibl Wk. 

TuUI Am, 4,r an'M | Jn m flr t«V Lnik 

i iir nuOM. H PJTT mftl£t!f , ai H id ^AttMIl ttTTAn, 

I tanmrn fMCKiKS, iU.AWAlkA. ALBbM PAlEK 
CAPITAL UiraT PABU, In fiiH W^, rr 

hOirlibfa «p-t«-diip. 

■■wi Uinuta tl" ISn*". #pd OAITTIaAT rljAT'|™w I»1U« n* .^cin^ 
F(>ii bIb^ HdivtiH tb* InandBLiT, TITU;, i^^^ 
TdUft^Els IWBFqi-iTE PfmtaBffH_ 
mitra, pt AWT h Inrlam 

AT SAJldE, HuUr t aut. IflfftH • 
Hr. 0^1*1, tl « i3m VIA n^iriH, cmM HfAi. -Hhi< 
out Hr i:iWTAtiS Rf HISCP;!4D 
i ', WEBlSlffdRT JRMHIMlt ^-^ 
pdEl-tuart, ||AAH(«r, w||| alord all 1 
litlaA ' BXrf. *DMl. Dd 
■tli Ibf ahM* — r-^_„ 
IMhhr AUiUlM, Bt iMr IjTiiI^ M nHt^m^ araPLMNom cultitation and 

DAIHT ^ARM, 
wlttiD I mile* ar PauKAMATTA. 

AJIIt\, l« AdUt 3 «ODM ID PC^HA 
THE r\kH bp ^iiiiwM«|l^ Hp-tBvd by BOTKV 
<YI±EIL: Bl^ ^ppltflJ tuliB aid dint, i»wn 4711. 
TlTATinq and. dSAH. I^mfl. IN>nt«i ar Lbfl pi«>p 
lu^qiRQEit i>AniTTMn ASP nan 

EXTENBm HiBOIVUlLO^Ati iiUb 

MOUVT BOBJa ISrATll 

T'Hivn,vYi. nid Kdmnn. 
At bpiJf I p.m, 
IT lrfi«JLV'l4 IJAL4i» IVMIJT, 

tiu,« En fjKJi'Km^ aid ro,, of 

WILhr.S4L]> AUd COn 44" TMl 
ul Arhl4ii4>. bnn mmt*i t 

lliJI, ~ 

MOUNT HOBfB BflTAXB! 

(itnau 
I ClT^; In Tutoui abnt 

«A3^QAI. Mi DBPiH^llii i lirU-k. MlLli nitd^'MOAV, tmA xiraadih ud b^- 

I«>d hwt frnuA J lODa 

_ __ R' &BDFEHN, 

tlw J>iriL'«ttli«, pthl ^li^ t<a tka nnl'k bind' 
Lm tf-KtlV t!l Itllf lolLlCTl tiiL lltwiti. 

Th* P^^p^ Jill,... i^M^i, .iHi (Jhi ^Tjfipr, U>ut t#rt-*rtf 
IlifiL.1.. \i_, 11^ ill Unnit^pCrfn-L, #h| * tWi»- 
itiFfy iluuiE. iu. ii U^drfra-atMt, 

HmAU Ofti h KJCM AKMt^ 

BICttAbiilQitl Hi ffHBUl,, Ltf., will Ml Vk^ 
^ 44^£!>^^ll BwN, PlLMtHvtt P4 rJIQUV, 
Wk tiKr{4litf|ilt at ti «'Mt, Ihnrta 

^ c:aulnml>lA MWOUUILU 

AnTtiLB.iirnart, •r'^-' 

rrti. Tk loj 

l^ii'UAiiiiH^ jnd trnt^tTUt istuj 
ni'iwuin.stiiii, WiWiMk, 

Nnrnh iir i,hil , l,w tB ttn« HAiavHv itlAlhn 

^" ik. t — - ^ -■ WSLJIW, BJ 

'^TUXt, u . %, iwrprr i.r 

Id Wta. KHll, lillli T.K niwlllA t'Hd 

EAuaniK. riHAi-hnr i'lETF.AOi 
ni igilliiulu RllAli (KMt Hihi, OoplbiAiwflHd B|4i Park, 
luTp TMim nrt T*v> Ekw*. U lud K ^ *™h, muHtah 

B <mt JbJ Wk. '■d Irtlnogrd *VB p«fht, ULokm, m4 nldiuuii __ . . _j II P«Pt I u tmi* 

Air^TICiS AAllE <tiATIC TU BI PUKl], 
Ml fpur KHHtaM, H VNtiHomL ■! lliH B.B. TirURfDAV. IMA HO^'EIIUR. H. 
TOBAfTO ASD MlilK iTlSm, 

WE8T iiLowQinla hKQ% .idiamtiil, UuBliHtrwt. 
At TUK KdU^ ANli KZPk^tf .'Ot' 

howm iTDi^isv^ 

wflkl* t Nw niabtar' wilk nf 
l<t Tniti HHrlea, 

i:'irnic.HtJna l,i>la 1, 4, i^, qpid 1, AtftU^ri b. fiT M 
P>lI.L'a I^ATE kL'frtm ifllHV, MiMint lO^I fnalflH 

HTRUT. Tin THAM Hota iMMidlTliTr D|va. 

tlalr. 
tfa. b«t rMAt. tiMl Au nt btWl 
hntlt HI lUdTldAiL 

■n AfD, And Uh liplni^ 
■«MAd how «fli ' 
Allirrlil OdtA.>AIHi km inm in Mkdf^ 
un, Asd ttM un uf tar, M bi 
■ »«;»iii, ,«B». flit ■>■■ in ffw ■ 1 kM 

Kn jrtBW j W iI i II IM om l prrlod ot il or S) I<m 
MwM M M* > .mbnlllJi In lb inlillr hi Ml. 1hrS^U«v liAllJdv ud tbAAn H*r lb iwvmjL 
rf«M A,* An ktaHaUa. .nd etjt h bi4 «i 'PflkA- 
Um 1a aa, t^t tb. Mt^-i— ^ — 
. MfUn id Ua M UAHiArAiWiatwak 
jam; tnjfas, M WW Wnttai Ud tW FAIIu 
TWE PtimBTT win br nfl.rri wllh PuruMi-. Tt^n. KUD, aa4 pijivn, tm. ai, laanrM 
" "■'"ll U" «bt. It pi'Mji: jtuonoN, n 

"■IT TliXtDAT. IMtli SiJVRinwq lot l.^i-tlflKle rtUl.|.A >ri1 [)«rlllhc«. nl Wm, lr«l nvrj atn bd ^M^-t^ trmy I fi I fl d wtpW* W 
I fifwa#1 □! ihirh iriirvbuer, wllhLh la IflM MP 

Pet iiariJj-aUn i^r t]i1« vfr Mtrnm Vflv *v 

■r>T t aliiifiT, IftlLlton, TutouL. _. ^ 

On KpplWtinT) la ni^Hdr «f th* iMk 

W«l4i IrtrilEi^F* t:^rti»™t, nrdwT, (vrtllntM 
will 1i« bmd i« ba^an ntEUUtf iH** Ui ifcUhl Bwb 
thi^ 1litlvA,v litT>irtnwi4 tBtun tlekvt l« Mp<i1p 
ir plp^l" 7*TF, fflT IniM iwAlnt i*^^ BiMh 
H'v.trxMlBT in i-acti *mtk TT'CT Ui up IMl*. ■■«« 
iLr™.^ pp^J■l^^l^^Ufta^JJ^I ^^^ ^ 

lr| bichl W#f**H ^ffi' ~'™'^'!a/W^^^^^^^ u^im k.'-hlA^ bp. .it HI r«i<l, oMUDiftnt LTii|Hir(i 

tAKd, m la AVlill K, 
bfelii toatL, i^ttMidlpff 
I1OT l.-VACANT *IAffny 
hijiinHi pnPltloi^ tvd fliiw^r 'nirini, KwaUwr wUb B wu 4 lilt kaA dU 
iltDKHi^iir rinM. Kxvjvif iwtt, Ud pimiHfl^ 'Kiufi.' iMTMEm uOdlotXp brlAt Itfl 
.^^IM., .» lAAtairtAd * ; 

_ .It nuMii AiTngH, At (M- liiiH wr 
WB^tFAtt, ™ Tt-osAr, ,w mil""™*-, 

UuXh ..ra.. 

THE ABOVK 

111' TUiDiaLi nT^rniDtrj^, 
lA Im nniiUn niif. ni4 1ft HJwr. lA aaIcIi It haa 1 
ai iiihi ifltiA ArFr ruftANff L 

1 1 HulBl^n fi'r fl; y*»ri. 

liuirii. ll.A.lAnpr CUOMIA. 
Uial,«ti I I: 
' IfiwtCitlnii iit-vrfrt> 

R|rilAtinin\ ml WIlKMll. IJil. 
\nHlci,. UI thp Hoimi. p.^n mT>-H 

i-niiuif. HHI, vovehbsii. ,t II . .PMi, .ui;j_j 

Tlw Ilii*(v tWV, l*«P«*X ■* fcirw-i*.!. Villi "Jl. .7 
LurlUlAf Itl ■ fWTT* ItliA^ '^'.lai 

IW; ~ I TuuYrt, In Jtfiia 

A,. APtlfllHA I* IrAtthA I THU •AUl Al _ _ 

IH WBHUfH BTBEKT, tifBI (A tllH nl, aW 
lAA«, nn AlAKi..ntad nliltll - - ' - >. frf^ UK •atwdln 

- . WW Cv* , Ttiimrtl Ami ha 

Iwtinrtli.Bi In *rl4 Iv aufllAA. At n'HBISK^A IE 
TLMIIT, on TIIL-luitATriHl llciy KlUEU, IHn At 
i a'rltp*. 

•nn: uovi luasHrMiin btatt. ameivm maa 

U_M,i In IM tniA tr> ivn* la M 

Id lb, pnvaft, ,vaf ftlTrfrd In tba Bbia 
fuf Itwt BpLIIaakau #dapal 4' LEm Epim{«n hinM 
Jati Irl At U 9, w uf, — " BOBOHIl PaIiK ■ - - 
hnari aa4 Mala nof, ultj. Atatl«v»d, 
"■Lb"'^ Di'aihII)' Itttif iBl 

iiEnIo mI WAwBr — '— '^Ki^f^r:;:" ^^AXi^wt^-^ i':m^:»;ffisa* j: . fn. v.nla *fl Parlt 

■untirb nvrrAdit, 

MiMllir., HAllAtAl. . a,Al«M U .mGL jSMT^K^ iS^lI^S 

'f , It tin lAui iviil. 
I Tm nHnM nd .ml. 
. fi.M.ili in lha ikiaiti, 
e.rTlH.|| tAr«. ^Mf i. An vn 
Tlwr N a lam OAHMMir XK. 1, iTlUiln htr ,n(M trf ihe 
™ al inil_-vla.. BfKAlOUL IBAH, 
TAHUAIIK, l» M H^mirVnliwtt^ 

, naT ■ " 

DllAn 

fadlkMUna, UJHtMHA, 

ssvr.iGBrVi 

it Be< 

BirH ^ TvlLeukatliaf pl|ita mr HH tai4lv« imuM. 

. LAKUl Jialp ^ 

i4ntrL|«u.lHtM (' ... ^ -tTllJ PBl 

MAWiha thOOHI. 4 bMlr^mi, J 
Bnd.'FHvf KfTaaM/* KnArKi,' 

WWl itwll-emd Iw W^i^ VCTaTl- 

H^Wafc iomm-htnm, air. 
Jl^ WUM^, LM, rte in^hBrdkail 1^1 I National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1320278 
til. »ri^*m vHl Frtr4i4i M Heb. v. 
«0Y D-nd Mjm AllhlS^tSI *M Uulb It^'i 

. 14 HtMl^ UfaffB, TD-£1AV, ■! 
or IMbv OhMh, i^Bii ifnii i. thEftv- , 
I M -i^ifl*** OfWMr- RtHtAwl. I 

I'FiHinI b» Lt« Urx yAk\ 
Ja *iU haw bin- U» nlf|('«^. i lia 

, iTwth niii» i.\riTfutAV, M 
_ _(» Ittwd Jill „ _ , lApma rotiwn n«t 

VttnJiif OrdM iwEn TttrnM jlittaMg^ 
M tHUWIK 1 IEJ and F.KKlvr H rnH iN Kir In.llTTl In BIMd 

l;r*LTi; ta In^p It K^ii -Irt^H. H«I1ihNht IlLllj TI1U 
tbLunliiyh 4|TKR\rpO>, I.Jt, (L^r (^ifv Hill t.VnwtMJ. TCpwiiriiar 
. 41 Iwrii-ilrL-rt. _ 

" ' mtui y-i, .TASrEa 
._ inyiiTiJ [[> -(MTii:| r-iiK^ml 

kll 4n|4»t^'l nwklHk^, N nci^ri-i4n>ri. l^iiminrr Mill. 

. ft. wTTlttr* ■ ■ ll>Ab' rft'tUftH llrjlHrjiil In ^^iiHi hriiribr r rAAiuttno timpt. in Kn? KDcbtn 
In Sm mnkiaitiPf' 

LADnr wai'iiM HATHisn rowttPft 

PRIt K, *i *L,L E. WAV JLVp POMPANT. -Xim Inimu i-rf i:iiW\Kil T 

... .:ICL1^^ ubCl H. .T. 'pniC;M:i.|, aw,< i■nv\^•^^l ta [ 

*4tml til* Fuuft^i t.r tih.ir K ^tiikh-in nw. T 

Jum bvin; tip l««^ ]| p.wui-iu^-t, Bumiiei.T lillt. ^ 
C^Mtefr. H. _W. rijfiHAe. 1 iKlrrnlccr, 11 Turk lU o 

ft: BETH ^I^ INIB 

n]., ^blL'h ^ fit tfttr- JtDON, kli I 
^ Tul. , faJ, < 

\I JanSr M-T.\-, uvi L'LlhrY [MJHEiHJR ^11 ISnMlf 
Jbrl^dtc attJ^d Lbi- K(JjLi.'ra] mE llirlT ^.<Lr 

tWl, HwiUl^lHmt^, hlniKiti, TinU iMEiFirbivi Al''- 

Hii'iibkin, Tun rsjiuni^h] A>nTniMH>\, yt : 

fnr IflBlriiiItt -(S iMr- 1 . U'Ji hh^nll ^ 

VT UtllKH alt lUloOiU _ . . _ 

'~ '"""F-ilAlfr-fpiiijwiisCi nolTTfml. Hn^ariif^f^ T* 

irrmt ■n\¥ Vr\fn,U Mr. WITHE btOHh. ton 

■J *TT ktDd'T (l1v1r»H If jiUmil Thfl F>i™-nil ml lirf 
t'v ]#lTfi llTT Syl'? »(V.:i|-|l< 

IWintii, TlilM mi|i>ri]i> [txiiptinv.- Thr IViriviW f>r kir. Tl^i tVACt !I»H10\. 

fllaBuln ntTsDruK TltlH D.IV'h it for lb» O^m 
RIU o^trr^. (Xifin.t, niMrANy, TH,, u*. 

■ '■' V.>,hn>,i,^»^ J:X III* J«r. J43&ITII Ki n^llXlHI^ 
, 4^1ial«>'n(|, *J» JfiBi'f ItTi 
Tliiril. Ira Irtw lif Rmrji I N-|if1h P^irm' 1Fi-t|':t.t>. P^l. 

TfT^^^W. rtc^ tnin^-.il n-riTlnr- r<.- 

JV IfiritHi ta i,ti(in£l |bt- PuthP*] bi| ti^l b^^^lAM 
wfcUh •fill InaVi" Un- rr4Llni4T tt* < 

iC^AHarV^ ■iCn"!!^ Jlfn^lV IL k ^ ■,\ ■111- ll'ln.lK '"!^ 
Btd OMKniltmittll. BHIrn Kio, ^vlii^ h IrjTr 
WUfWN, ^ LM» R.^Ut.i' ilrnn-if-ry. 
iflV Kll,, ■Fe kjn^rr IbMEi'iI r-r iM 

■Mr i*iA*Mt Mtrnff-d, Mr-. 

THM ArTm>Ttf>S, jl r.r.. r'lr l^'n:ll■^ ' ^'iM'im. 

J lfEHr^J.I\ | [> ii-i-.i! ■-. tt,..lffrr,_ 

JtraWOflMJ^— Tlw Tcifmh .if Ml- ",M'..'\f- ' M tA- 

IM. AfOKhll MrHOL'miJ. rr#T- U- -.i 

thi Vmnl al Undi- liU* dnNv ^iflnviil IiiCjAL 

thig b Hu4^ifWv 7?K.,0iliFr«ui!l.l|!O«lt^ 
' J il liiJJL If m. i Jui i J i Jiimiiuu U *"* w *w ^ Ai.i. vF.vi, nx Cirton btvtJh *n.5 ihi^^iinru rr 

T(T n.VTE. Jii4 heinf lillt>:i"T- l Un>l 

M4KICII Tfl H'ii^i^liEKllK hi<ip *iri cj't rlii' ^'iH i.'l 

^ADUp- flj^viNi: uiM umL'Pij':]i.^\'ri I'li^'nc 
fRI^Tt^lp I'AMJlULC IXIHTlHlvl*, jil rtrM-il*-* 

Jiii; nT«it», ifiHTtlv rut riiirt ahlrl Oii^i. 

villi prirrlKi!! fJilMt 9t ild 

m>HH [ n^m UfA^ jiHt llw Ibhw fnr li«ib>Lf i^r 

Hilt fc^tij 

■Dd iil«»lAj. 4UHi4iv lAnuiw 1* llrl 

■ VlftM^^rtfil^^ hiA^rthn .... lii HJ 

#«imc#h.'.ml Rw4l*W, Hhd Lil'^ln] Plow iririDird 

' fnioKT tilfltvd, hraiH^t with «i4r TCmbn^ril^, 

FFiTibT, I'-^jlljtE' I'lifTv ^iii| I |<'<vl''^>^ L''' '1^' ufi>f Km- 

limirlrrr .... J :!« 

A Vr.Wyktf^V.Ti I.aA'S t iLsn ■,<.:ih llLml hI^vJiSil 
rpn 4 ni^l pfnnd, Ihiin. i lull >hin. itiltimM 41 
wjI^i, wItJi li^m ami nii-^p fn^n. Til*" niuiii^ 
1^ ^rr^ tul]^ tHminftl wiLh Vilr^cVUH^ inRrilNII 
MhH ■^bfitr, ■dH hiri IdlMiHHh klm^ l-ii 

MirrrnrK inruiH fHiwH, in umriMd rtjoKhL 
MllWii n.fir Pin- rirnii, 
HEST THulH and iMuplf htTi bnn mrH All C*«hh. M fllfHiflE ffTTggT, WmSD TO FtmCEAfiB. 

CCMU_nuri_ from pim I3.> „Kl Un.. t'\Kf,bl!lui 

ValLr I<4 l.i|i|L>cft\ UtnAn.X "ml 

- - - — <;fiid. It: wMi VilncWM i^cIdv , 

u M wnm: onoi^tfiiM^^, nn^^ii; 

a1 Fanl willi lunti ami tik-hi and tWifi i _ . _ .. _ 
lmi[t#fy hndbnr. Thr Rinnan la i t H H/pHmA 
flrtlm rC VnJrtltf'lFIIIU'i - . - 
iH-iijil MnA tiii knl liwn za h 

A TviTiTK vt'fl.EN mv,m ^ irviittc^nKnitn au.^ 

ni'^'K. hi4 »irii mrrnrhm aEid Hrni ^mibrr c^E HK- 
NlHfjr .SnfiULv »l r^ml. tlir »mfln RlnLiat m trim- 
inrnl «'i|M 'tltr i^liir 'fadi]|i[ul>'l4< F*riii| uPc,. itMd lial 

I hH'lE rif ■v^'Mtr f^liVil Hjl^ !Gh 

A VITRV HHtltT mltihlji ^pr Gitikn r«rtlM. 

^ Otl.K. lh(» cmnnil T*ri ifot^ aHhth of ^ t.F- 

]rlF .tnij l''nUiirr iH HattaM M]«lltl. ' ri^'mi- 

tnlwij lAln ha pUrhL fclth « rhiaa utfrnlnr. 
wbiia tii<-_ nT4iw >iu TdUi rptjif^. nd oifa or 
iVMl'i'B MttHLtN HiriTK I.AliK finm^, wMli rmhM#MWl.:4pWlr if 
tmt. tlw *tjri pvivhtd wi|b lB|M^;^,i^|^iTi M \aL HeauofM Oku at- 1_ 

ittirikad In alUTifl tbr- T^mi 
W>Nh ri«rfri hpeilrfirk: In 
■bnrlthdM-rUil, llrrri,'|j,ii.Fri^ 
lull l''AnrlrrT, |'r;i':i L 
IHiitjna ai -^tri r.tu.. r:i:riiu:K 
■rV AW ml La .ri rrrl , ^I-wt■'.^<Tl - TV Knfft, 

inni^j lu ill-i. . 

tWhvd UlimAKb, nriJifl-l: 41-. n,:,.),.^..,., Id 

^De**^rPfU f:liu»r-lk-lMir, T[UH 4 A, r .^i-nl.ij- 1 ^T-TTTh- 
HOWf. ■( fria, fOf FTm knpi'l. W^l.TkiR KTplV.tKI' 
^> iQSj ritfr «Jwl naihiLml MtnT<in Tr]. . | i ai.jB***tii^':*t.s;jlJE#n. TnihH*. tW, . 
■:^l*4 JftWN ^i."" ^ViJ'^i*"'" jufiKlnl 

^EMT A.wSi ti^ Bivw^ ''J ^Tff^. "^"'^ Pj^JSi^ 
fTinm™, Ti^lntilxrH j\Ui teuU»T lliotJ<- TVlfclia inJ ""''J »f«<rtfi^>n •'i 

TeL SESi, |i«lt^T*rl._ 

\tf.»'" Kilt *rinti"inh "7 vma-, bwi fg^f* ^^J"'- 
K.iMnrtiHi. UjlWti I ![,_«• KjtiHt. ^^■--^^'-t-i— 
winEiil. "tarrr- «■ HuH. asr i-flWU^ 
1 P'«irtrin UTAH n.lrn^HI} af- liiml'v I 

I n*mi ft utrir EifinrnT r.4Tjii:n ard . . . ... . .lifHrtwL TUn ^yrOlfNOH art- d|r Inritprf tn Jttfpq ilw .vtm^TFi 

(Mr beliiffrd mflt. Umtt rPrmur: 
frnn h^i rrnrlniH^, 1U ■tM-rTrilT-rftm. Hum 1:1ntii 
THTH JtAV, &i(n<nl.u, bF ikiti., Fur ttiirrlT 

QpiTkfirrT. 1 jr^fti,^.-^ Kr\'^'-;i.^, 

rue ml TFlTMlnr, Mr.i.li filtm-. Il-i * i^fnrd f] rr^. tU» T^rt.- I.. U'.J, r H'tiivp^ rtaiTT, Hr^^l (VA. 

iji'f. at fflilrff">Br*lliir», ^rtboiiii* 

- - F, d.KflL, nrre'iHMTWLiisB rni (wr kI^^^L 

rot R<Ml4Vijll^;A¥(PK 
APnK^Tnfit; 
30* 42t EACH, taimf---^a»-mbt ^mm> muK wkn*. ow 

UouliKiB Ib^' LMWt Prin 1^ lyL VU- tyil, l/ltp iVJl. " I 

thm Ri.tm ar^ jKTfVrtIr hvA I^T uiju^ gru MWViL tuillt Hi ilm lUda. J tpa*t bud i4 i«f run pricr wr 

m 

■wtTI Uit at a frartlai rtf iU trti tkIw, W VT tLfliE I P M. ^ATDUATH. VT 

VI 
WT 
w 

*i 

w 

.w 

WW WTW WTW •WTV WTW; *r»v»tw ifSE 

■HTl WTW T*TW WTW WTW ITPW WTW TFtW . W, T. WATERfl AVD 00. , , 
\ m™ AJin OKOpqz intlSGll. WCDHftUt, KA £4 JtA UA.IU Jt* tA J* W(.*ii** U b V 

i EWARD A&mW Mi 

ES; .jf»pci!ii., 

1^ A for thfe I14LII>AT:- 

l^^ 

y\ TAsrif HH.iiN n.^ui».i P 
1^ ran Hre*.' Ldw4-ri|lM . t;ii. 4^11. 

LADlRfl' TWEKD mimr In 9r l>tVrrniL HtIh^ 
flwJiUm Rr4ia,' Ldnt'PrtrM. , ^/ft, 7.'lt, i/ll. 

C«f«M Jl^ EAtm FMii^ IMllFL ttmil' BI3.TI. 
?;«;J5*5__„^ □hM TiiWl Mil It (M, 1< ltd, a 

5i 11i. S* TtI7, 
HffMlJb B^tlK In ^ 3a 14, 

iMChf Htm, itiH )«, u NL u 111L fill nifii HiiHH mill itlmuifilfi iiiiHIim iniiiiiiiMiitn 

ii HOLIDAY ttL-k. 

A btir T(rt [ri k>Tr1,v IfeltH, «)i;sjr|^^g^ 
_ . TJBLE i, 

TABi.K t,. 

"f W "Trtt.im illh lurrlj Tori for Ini 
T*II6E (. ••1-!-. " 

t»aw- MA nismtBRDiiBF*, it iiM, * H 

* «. 1. lia. a, Al, i„ ,fc M tfc> i jntr 5' HOSIERY. 

, It H 1 11^: V b hA La«^ Uafp M[M. 
tU 1ir lU. 

P.A ITllM, rnttH tmr, 

EA nnh*. i:;w«< nor, . , , _ . ■i BAIfiALN 
ii! Ii TO-DAY. i"SBnr\Ejcn 

BF*t^i ftT- Ofh Mil*" H 
Mi>'f!HH bi:p.4im UK n wl rctli!> Tr-HHinili^l fjclln' I 
Lwiil 
FJ1FN^l' IndiV WaAHfMiirHi.' lirl lUrhrii 
, «ii^'iil 

lurh. -^-anii.M 
I'i br^L, f^i.t 
lllHH'b riiJi'iM iAFUi', irSii. 

iknirr fin u hLhI. 

ibrrrJikTA^^ 
f. tn 'Ji^\. ibPTP H^t airibJinr Fi4VI, kSv r-on^al M 
■r* Ml niT]pi|a HaLordaii art »"7 II I'.u^ASf^LN Fim THE imLitiiAy' 
Aitfiiiw r*fMni*^, iJii^-Vdik'^ 4| IW, 

SUl^SHAB^S. ^4 l]r|, *a. lid, ti lEiJ, lU .M>d. ]')B fkl, 
U«4l PiklUibuMa. ii JIfrl, fi fUi. iFi riLOVKS. ii.tTTJi:. 

j|i|^;iiAi, MniH3F1ilV IV%BUA.I?I PMAn 

TO I^AP TP TILr. ■■ (Vrt/lf'JS P.>< 

YLA»ll'Jf PHKSCH BAHJllOI- VIA l^^ni 
KA la 11i]> ipirnlTF l.n 

■tt^kli. 1« mJ,<3 h <^l 
'Sk^d. IM. 

u iiiT. :m JUL ii^i, ^ iiil. 
Ka 4. ifH. Ik ii4P. 

FA Kid flUivn, DlKiw LrflRlb. ll<T. Tn A?. lI.iNDKKRCHUSia Tn^DAV. la lliO, 

flPEnj*-.-.tSii!i-"':^j^ ...iwiArm'THj itut, 

L ei»fe.?K-W^lW»< Mt^***. 114, B K A ■ d e; EAlS>VlHf(. Tlif PurPTd nr Ihi 
nATxronm •■111 ibntv 13 
Hrf. (Hfth*. Tina (Htudi^v 

n'^h. for Hi, Jmha'* Cli'-' 

iPtn'Jr Jk*rUI*«._ 

X mw* LlkdJv IfitLeH I.> Jiti^ tIfP Plit&mJ 'if l-i- 
faM Mirrwl HFtKH r?> T...IW^ Hn Sinh lUm' Tp.vLnr; 
C9 mrft rPMt hla nt<l^''i'. « fOtN^jDtb-abn'C. Ihit- 
\ (IsbivAav) ArT««jnMK. at a.*k, (nr Wm^ AKH^Di ** Apply j;. *ttar 
■Iff >«Jntrr, li!i. F'^fTu in I mala >iiniH>R7*Fi; h, aii. Ai-priT-hKi^, Yli.fu ia U« 
TLmoW W P ITIMI. ^%%i^ j li-pv Htt-^al. II 
^ ]']lli>{ luluV, h nld p«ir. Ill 

II 

^j.iini-ic fTiT.wiT imtT'irw. if 

I hii; -nri. ^hvn'i *■!> IT 
F I'NE< I. Jl i i'^^ , lIlK lU, II 

IF ■ 

^[.,|PIK.S (li^Hll fTHT!l, wmh J.], (MifTAli 

DjiJin.tisi 
",5 fttaKirr. fl.v.y. J^'wI.<rfSl r. 

W Fl " F'ri'v-. ^ri'. to 
i-^r. .Finhii*|iih-*r. ir.[K- Tin"uiiiria. plHHn -ftf & IH. pi»4 rt*- 
1, Ft. JiB l^lA^l^^^-■^, llaHtiTinwwL nomaom Tum etc. Hl'p. ami J r^Th! iiwbkai Titblni. 
r.i».. Btnwbtnr If Ilia-. «( hJa tat, TnlEi- AimJtN<X>«. If* l.-4jpil«- femrliin-. j 

_™ , HuHtor'a rLlll. THUI DAT (hnvrdujj Ic^jroit . 
i>lllci'. »■ KLJ', all 4f[ftku-, M-'ciil wii«lilii|- I n PV M IT T(F Wi n HI^Aff'B^ F ^ 

riAr ANJI THOI flKH^ UOK'^ltlitr FLAVTeLX ObUlt. « MILLINERY I Ti^sstn t puijprv ! The iritsai 
EA II 
KA II 

KA >l 

RA II aP.KClAL 
K\ ]| BAltUAni 
5 ) a 
fA ]| 

— ^ fllimW^ JAVA ani PASTiVl if 
^Al- I IIATil. Ill jjF jTri^ fW. II 

j^\Liii ytKpnr, T> 11'. 1^- no. . ■ ■ 
mil"), M •*..1*ii^;- ,.)tiH!^i *i 

'■"'a il^'"" «i«S^ai»A' "iut* 

"r. itif fj, 

A airr mJI^-d^n IHlAr. 'ffflffHr.. ini'l ii^^^^ 
Ullrt Ibiint |> fim ,«{ I, m 

fnm 2J.I 1.^ 1^ ILL 

ll*«l'tulr' ■ '■ ■ ■ ™ 

n*ifr,n>AV MJLLfvwptV. 

Ik-'Ii''* Teimnirrl Mult. In ri^l >i^lpij-, nJw^r 
IrlHKnr.l l^n,,|,|.r-. T..,||,. nil.|w.n, nf MiiWtn, 
ii'v^c *^4|v,, itf ft| itniJ ; i*. 

L^lh' n«l]h#lt, rM »| Andt |i M. I'^i' 
iriqiiiMM Pm»rt| .JliilciDi.. fli 

■oiArt mm 1F,U., tn r^qMl^ all riiH^ . ' 

VXf .lurluhlr- rdllB.. -^A M .Hd tU Ilii 
Udin' Illlfllv J.p. mill Hlmm, nJrilr 

tniHnH. /M, llh Al. Ui tTd, iDd Tb. 

*i rnbnnr*. In ru^krifw, h^uM^ iin- 
Ibf ^tltbri. in .ri mUim ud ilBri. A. 11^ 

n M. Ik «. i;. u. 

■Uf. ViBllK r4).niim4 4itid]y IzlnMI Ea- 

haifWy 7. H. 

ktT Vlillr F1.m] I'^^PI^ (^UbniH, ^. 
9T: *t. 3b U. A«i M. ttii m. BlflHT ABOCT Wa-a.tl-Ll -•itm livt -fflE mo." 

•t HIT 11 1— *H*T UKtMr aur <il ^ 

1™*: Qt Bonnr kavt twill 

^'1119, ill iUHi In K 
nf H l4F 14 y«T*, 
LFri IH uwi Ua> wnn- Mv\ Twir.i. REHni: mifr^Tf 

rll ITft, ^IcJi i*lil1r riililiTTd ilrill 

r.'.liRr 1U IM, Mia IVIh trfl 

naik- tWii.i. ni:ki;k haiui* 

H* I'm TllfW Hull- ra*ll* 

ii»n li.-lors. '<t rirrllMH S*T^. .^iWIMtl - 

iiitiv i-<i\ ami tini-*lw-fl; »*trt a I4^:1tt.' 
. t«* a<i MH lid, Ih 110. 

Ikn-jli- — . 

Utt).' Fii-ji dJiiinrf^vH^' *f«HHiiinillj- 
iln-^n^, 

pmvn' PA UK AlJ-^rwX. wmfiH 

i-TTf; ^uww nvn*. *rWi tfl"*™;'* 
*^,\^r VP*., fhm; tfujN^.-.'^.J^t; 

hfii^ i( s# i?a ■■ ; /L 

In ftoJoiif* TWfiiBBiwwd:' m 1"^ lifcf- 
Ntm I m l-i, tifiilfW 14 ^ i*^'^- 

'Ji^ Ml J v:'- li. 

Imr.i. hMUji. i^^h al brt4^ IvtFh wtiltA 
ilr43] fF..M, Mid wu'h.. - . . - 

m\^' KTHLPRr [tWUi 1S.UIJIM Hj^mp^ 

TlNiT TAl,l~ni In thF *W •* 

1a4 mt nnr iWft Pilfc If* kfiirt'Fi 

Far ttif T«UV KMIIhiu mhn W ff.f-\r*i 
Utr ivbrMlTH AlH vIAA Id Mr a MfU 

iikl itfi^ri drf>nnK« ltiff(n..^.J|pf4«7^>. MARK rOTTI! ■■ 4a itip ta M =ii aL tb0 h-klowlBT 
55 

Si 

PfiT%TEO - 
ThiH VHiVittrtf a^'ii'Sji^inx 
rlAb-ED fl\ JtOYOATl. ;j HORDERN RTinTHERg, | 1, lli'i, 'f'-T, y*, 
PTTT-fiTlil^tT, tin TllltMtrP IP in. l>in| I l|IUl|tX;i'!l ll4^n'W\K H^TH UUMHU 

^1 ITil. nEAPIf TCI WF_iH 
rOHTItll KB "OIHiMl niKL" nnim frier Cixiaiii faKirT.-fl fTR?n^rrT! TAHjilt^ itiM 
lom I ul in M. II ■ 

l-mi t; Til nUT. h lit. n ! * 
BAf .*Sli TRi>i:*Kll»> I 
tSJldl. IB U, 2U. BERTH. BAT SlonON. 
KT.Tp.Di're met. 

'iTIi IM^ m4 i> I1 | i i i * . Mli. Tiitm Hiijivi. FoMmt. ;* (liS li* 'W U^li InlHd < U rJ^ufeli i;i»llwrilH I4lft: laTi tw^ilg rtpi' J.IK U^li imHd u 

*MI KUBAND. Jl™. , . 

PlwUm, Uriba, IMi AfMWOOII, 5Jf 

.Wk. IIMIV Alrel«»», rl I liff. BU^^LBPfl Wfl liiiiSrTiYii.l»ll f»ii , m|. hit" iiThiiriii/. "iJ ToMh.', St M|jM«!ri Mfujir,> >J* 
A , i:iJH>v^h.i. 'dtat/t Phiki^ lam^ ibifrt Ivln, w U4 m 04. 

;i^;^i!'d: ™ wAwo u™. run, u. ^Tlte Fi LwU Mm* hjl4ji*« r-"" — I'IifI. \u iliM4M>n^Ld « thn,, 

I. Tlii,, Hrl.lM, |Hjick n *Bha°*-^ . It XI., Klnft^ _ J'^tin 

lite fwUrpt* Fmrn'l* FtT^'li ['arlc-i 

HW. 5 e'rf™*, fHir TH^n-lrrJ. ^ , 

Aifi^irianri, fl.lG u.m, ir^ln rrwn llyilnrT.-. j n.y.Htj't u.^v'i IhLwJLL.r ifrUir* I'j*. IjJj 

P. nun ■» kliwtlf invitrd fn atPwl 'hrl - iKLLAHIiArJ ivl H4An4* Umimr^ atriiUy wtFfT. 

■r IMP lit* Wwd WlOTIIKIt'W-LAW. Jfihn oi/ ii^fn-urt* B. fl.^ raJiliajrtim . 

■■ lntr reikii'li'jfF .*'™.'«'l^-''.f7*l. I ^■^t>l■F^THlf (tLtIh "^l, ■wrxnti !Woiiiii«\,_~ir»ilii dri, V til. 

l*tii"t TttJ"t7 i. win- 
iMlJm^r *>aii^U-*i"MH . I *'tnf^ al :i iLII rJF-»liL.T._iii.l>.. HlTwltt. moon AND CX>Mt"AVT. fVnEAL tfflUiCTrOBliL RWiAldHUlv wvc. 

Mail imHvBllrHl M4t*»ntan ffr 00*: 
faUCT OP rLWEltlAL WUMK, IiUWBitimS fUUDK W'tttHb (11+., 
J ud P, H-^ — «t.'ai, tJ.LB.. fliJ TrFf*lifir «l, OKNUtAJU, EAiW yi^n^.^MH eiHltiap, fwimil idiili lABilr. r»iJ 
-■MAHni,'.'')^cMtu Mot-' |^<pardi 

, . , a eUU~uT^" itrriP**, anr r-"^.- 

XJ rrtiiF^F horw. amil trrrm- K. HRymarkri F.lj . 

ririvrr, wlllLin. i»9*»f. flf.> rrt!,_ tl. L.. HfTuM, 
VfAS, JhL BiTTt^ 'vwl lifm> rtnrH, aaJ Mitt TfUCtO . 

ffC^fipfLL AN1> COlCR&tfl 

ip Ibf ri>Jlinn LiF |tl#: ' 
f fl^MbfcA], J>luK(1tVilU Jil'- 

I* KUtr Owinl l^lillf b4- u 111 ■ v<^ 
^m. Miff «ft aU dMH Df Jftnenl* %t lIm Luwi4i 

to W DtltkAllv rtc mttJ. . -^..^^ 1111 irttimMy. £1 ipptjp Id J. ri tb p,n. Id.l.ll.L. Il'i -l.i .i- — ■■■ 

\V-^^:^ ".}"»^.i.'^T'r !ri:^i^- wiBka 

.. ranl'a .^„_ 

■rvd'tilMirtwh and lajiULd ftn- 
iBit'i, F.Q.. NitiTiiMir Hill- 

AJVl-Ht'. L^- 1*1"*™. *---tL[iia. W'Tntmi^ (nr. Hfl 
Thrjtih*'i'*L. A<ilflfTd. '4H}J{, I'lini^H-l^lt. hlmlp P'.Ov WANTED 
ilur,^- _. - - • - 

'AXTnO. ■^wt WwMB and Ont*. f«H W iHAtn. flgnH. 
KA ri R* J^A El IM TS T\ M H fi KA fA Fl '^KINAL HAYS" 
nr ^3l Jl 

FIRST GliKAT SALE. 

LLADmr WRVT AAVPflAlB, wllfa C%aia«t SM U 1MM rufr. X and errttlM. JB II Jl .„ . HTm rA M OWIF lfc ^S™i"i.iin^|»'^S 

trj tbr lammd 

MARRIt'K^nt.LB TWEBW. 
lIABR]CKV)X.L1t TWEEDB. 

l«rt An^nllu Wnl, will (wtwcvi 

'is^'^jrss^*> id-u Ml. »d 

■ ' V:ii)..)li«lli|;)WF.Wlo. IMta- QJfg" PSUSP n|iM HTKHIVt HSirnSD HlCBlaM 

<»iiwi iteiiiiiuiini. 

EBipk^in.iH .IJ ll« "" 

mtiTTisro HunU (Xi, 
LAULIA' WIUXT HANtlOAdi. lUrl 

lUtbtBAU'llATtLAlNK BAlM^~:«^'4r Vfc -hi ilM!%h 
O^il iULAHIilA Ip 4 ut. -I^H Hfh 
PLbBm iml (''AM^'At^a*^ filwf-WMBdt 

Jta nhil rv 

HTt*if r^Niimt 1[>:.^5. Pl^^ msAL STCS- 

liLl"^, hJ. 
|<|T«I< lH>l EEl.K FSk J'iriM'Si. H hrt, 

|[.|MW(KI|h > LLH|AU.MmMUl^;TABU% 

Lik^LL RAKsw^ mma :mtirvmau^ 

I1DI1.CII oOUi WATCB ttACAm, in mm, 

ibM, 

U>i>LEn OOLD BLF-TLCfilRF VlLArmiTm 

1«l,VF;ftVl,ATi:ii IITH'^I abr1 ftvmi pimi, :i nil 
HIIjVKR'I'j snii i^in-'r^ mi s"J-am'i^, i< "it. 

■LYMt^I'liATKn 1 1 1 ATELA IKK BPRCTTACLE 

— - »vS^i^Ti<i ntAim uta^ ra tt. 

I Tiavtilr Klw tn >™, ^lawiWi. Orm- 
£ fiiPtt'. NilvH-ntQuiibnd Rhxtr TaUl Artlcl*^ 

t rlMVlvi'ina. Bai*!**! B™***. 

piM. lk4rfHlHi> TJdTiibld Ln -*»rtt f'tf. 
"XfNH^^iV FliCAPtL'' nilin f>risiT.rsiiN, T^w. 
Ijr flrtmin, MrdlJUyri I'm™-*, S."rsn-nrii 
f IWra. |^p^nLH»l M^l * ^'^^'^^^t','^ 

i 'VllUdl^U KSAffl "-PbuEO. Pfjiara, Wlti* 
T i!ufk, DlirklH, Prmih, Fpck^ta m- 

T witfT*. ^'H^rT-nfcniniH Hahl^ * '' ' l i 'SlJ HjW»' 

Mij THiiVfl BflTr*. Jjfc IVv^ BaiW.lllfflMh 
1tilAi4 BOHM, ntirt iUdm, MTffT O^wt 
H»i^ Hla TiMi, Tiirquvtai Mn^Ma, Atli^Tti. 
tl Hlibn Uidn, K«rtiii^, tXmmt Bnwitc*, VnFI 

Id.om OfBEK TSOVTtLHiai *T -CTlT lAUC PHlCTi 

AM. oaow HT*! HE mui to ^iari: ^non 

f^KFAT HUTAif SITHW Oy PfSTEllIrtS I. 
TtlK LONDON ?;OTTri.TT CO. KEEP THE BUTTER COOL 

h'k Ml PL vim iw 

al« «r> b M 

]iVi' it, w^'ll uniiiwf H V 

dm'Afi ?.l%<: i.|N!-;iJ' tU TTKR CfiOLIL 

*i LulIimv 1" ^•■'^ ^ *^ 

■ 'TERtiH^T" <'>SSiA^ riL-TEb AVD niTTU 

i^DOlJu tjuunijitu^ 

U nILh., h fid, 11 Ebll*-. iP V. 

fn ■'amrTikkv c*h"H..^H riLTU aw bkc- 
^rtflfio HI n Kit tii.w>iii^ii, Ii i d. 

t nil'-, tl Ml *^ipUL. » M* 
NOCK AND KIRBY. 

TtUt fllWlf VAtTr>: HONMOBOXM, 
1-W IH, JNA dROHtHTIHCT. l> BARQAl^ f HPwrri MHpn «id 

I'' -"^i i rlvi^i. t'qillv tp ni UiH^ 

» I ni' to-LliV. b «d. 
11 

>l ^riAL , [XfHI AIIAMAt flltATE V-E 

II BAHflllS' y hlDFt^kV, rii-kr, all i^- 

P; II. f -*;ii^ I m\^) m--''. fTJ. 

IE l'ii\ri: |h^^ j|,| ;n4^ Wa*7, »nd hUrh 
padHinl t*[%i. T^i 
VliliF Lm MtrtK ■i'vly Mnwd ^AMl. 

<f«T ud TbCAi, fhn ^ tilt, 
VtIM tin mElTti, 3 (Ltrki al r*>t, wll OBt 
^ IJd wl b lid 

T'>rTlFllHKlRT PPECIAI-^J, 

rnrifHklFi. uriamitwt mili, 

ltd f 

Rwtnli w*w^AJ. 

BAHQA)^ I .1 .lipitofu.Iiivfc itaimi Vf\fih f«jfE^rTSn(tr I^T^mUrU, trtKVTMII I 
drfj TacM, 1hl, h ]1|i, fa Eld. 

riCVrr B.^SKETS. 

Vinle ^^u, U ftl^H 1> llfd. b in Ti m. 
Jiaiiaptfik l^ m i*^H^ II M^r 

IbDkWkatt, Hi*4;.ifj|Hfe'it(ti; i^^; .ti'itd. 1* w. Ml - 
V I Tl^mnuli^^ Hnda-^'H ■ 

H Tli.nAl. llBvr rnnr - ma 
h Jiv'i I'Mtina- l>j IndulfLnj III 

s| WINN S ].OTV' PRICES, 

Jjl wn VJUjii. LAumt mmi^ LowKBr rUA 

SIluhtji' ■Dsnt'HATKs*- 

"I WM-. Mlltairr tl .bom » to w m ™il liiint 

" llfMiT Trl/Mwrt I1.U mn ui! Munlw. 

2. Irttih. t** PrtLh? * Hi 

^ l^liMb* MDIKnjiA ILlLlljOII 11^™, mt MA 

l,.M-«, UAIK iilWiaJtr lralB»<4 l")^.-. 

KIM^'. "...^ -P* 

rHll.liki:i:'>! BILITH IV l^lllMl llATBfiit)4| IJ<' m 9>tM, M't Mrvli' Ininniptl 1*11^ V|]. iMTtlM 

lo IM, a lit. HtiU, itgi 

millTl: Hi *u.v i-KiKfl . .. .dud, II 

C'e«H:|^UtSI., ' IU, U 

j,.'.^ifW<¥?i.-; 

aiw. ...... "I "V yi Jl t 

l^l'*-j Ih ll.i .^H I I. lid hill 

UHiiS' mim: i Miii.niLiiiT:), mm im ukcifli* Vabric Qunit 

pinl^ro.jit 
— — '•'"'^^Tifj'riliMtl. B-IETAI' 
BAHUAIV 

[unatni 

T. ! Mileifsi;wtv,.(K 

^ li lllitp And b 4di: . ICG^ KTW'ILT. PKBiHE PiirimVL 

1 IiMiipi l1vL^ I Iff* j to 7. 

I rt'.-.nli 

' PHUT TO'PA'T. i:a iJi 

j HZK Ft «itd 

I I'hii.| PHrr. *, 

' ^FiH r: T1f-l>.^V, " I " 
J* l" n mttiAti ftAmai' mrcAL nmiN 

M PAHQAiy f 1ll.i>1'f^ tniAiiH^ Dui!. 
II V. \ V.T\7i Fh ll't. 

ti I PiNrK TI* llAV. 

S I TkMS tO-BAV. li lit*- I'i ■I" 1 |W.1f. 

^ pnicK TOnATfH * Hi 

ffinn, ^li* u4 mffiL 

L PHICT. TC^ IVVV. SB fld 

THK POPULAR HOUSE 

THK POPnjAB PRJCEia. 
Tua rAU (DDI resWT to 1. Krk h tint IM* rf 

IfJF LA-rlH-trHB' VtLl''Tl 

Im^Ml lb* naOv 
It l« ihul liUMbuhlp 
EM Ibf faalilmi «>. T** 

[aTtiij-itjth-AJiiitoitf' ■ — ONLY HAGOTf BROS.. 

HMCHAKT *AlI.tJlR 

TeiTdfiiTi! 
jjf^ t A^. TfUV ^4 ^Hi, AT 
THE nwarr vnnr iv evdkrv. 

! in AHD M pnT'flTTlKKt, 

V r It^H. 4^ pM- atauJut*ly HM 
AtM'WiA^; tHt>RWtbat,* 
HAHIS IINDHEWKAE, 
mwk i-iP»iii Tnlifuc (luaHtlw fn* iwrblv avd 

(tllWrfT prnflhratinp, ffmlLlv 4lllt isri pK^ 

arrriv a wrwil l«mc*nluTT oMdar rnm^^uffa 
phlrh wnild rifa^at iiMbtc Ei^|rtkniu| bewL 

V» AAtar Ii »d II Ui 

mifk mail ^ .. . . 

uatv lIM*, I IMMl ot ami 

snscwa. tubn~er od. ,, mrb fuirllinc* d all pmb aauwbc- «4d TTff^ CASt* ■ncta JbUA4iAMHlL ltd HflHwl-^nM illT|.nHi:S'-s MKSty V- \H M .... 

HliLn'i l>-' i-iii^'i ^1. <T, lp La Wi 

|..lEl|y>l- l-y Hrlll.l I'll 7.iHl.-HlrMp TWI^K- I 

fk.^illi NhLHT?i, all ii^-t - ^ lil 

lFAhT>:i<' W-HITL I..MI S hhlllTH, n Innp Hu'Im I 

Ml iv^. 1ibll iwTiil i* 

UniEK- VlJtHAI. VIM .IN -r IJlltk HLI'tt: 

l-ttlfT JSI/H life I**' 

rilillH' I14JHAL HI JII.IS HLU StA, tTimiHHL , 

^almi H^nm laatr^i™ , . ^ v,^- 

LMEItf Irthd.l^: -ULOVEk. H hLtf, RnfMj "Gm 

ami -I.. 44^ M.M-Vb". 

{:ndm, llnvnri, Univ. ^ifd :1IJltM(. ''VfrjF^ 

.1J;J9HH' lOiACE MATt^ .^RLTi >> . h^'»-^i- .< 

^^AUni* KAflHin!4.1HIJ£ ■aoiAt TLVlKL >U£l,1Si. 
(IW* ' PRin:. 

■as KKHTT iA|ii»-ii>jrr »aninMP »»«SS«BliaSW(Stif»W>. VL'k WuiiLt,SAU 

I TTir hidjpair I'lmnnriFill Flll.l 1' 
Afh Tl' v:iHymi AT 

|L I 

IkllAI WINN'S LOW PRICES I 

^r>s T F.vfry tVM& ' 

UZSII Wlim: nttILL iiDATN^ CtioJ cad {'ntn- I 

fMrEii.|.|f Ji ]1J I lUftluiiLK-i.. vU'i tnl, tid Liw 
n itLhi III. iif. irtniiiv ^1 r4«r y.i»!f»t\ .r'kHP'OCiwrH. 

.Fii fi iiw itv-nr*t ir,-*^ I I'l-.TiKTU*- ^- ^ V^lfcilr lli.ni. HUN -, KAM"^' HTUHVJ iM'^i i 1 rH"FS 
WilltV Ai.il E-H.^MI IHrjI'HhHh . 
KKSfi %M'I RAl. IM>nEF\Mli II ,., 
Stl.S K MTl NUt ( SlfKlttlHIFlTH 

Hi.>'s >TicJl'i.E> ^'i. i^^tiLinTi: (u-iiiiTii, VI lib 
f.^lUr 

vs.vri iUibr^fi|(i|^^ i;i4i«r It 

^^m^^ii^^'' 

(jiyjr^ TIER, Jiriitt vLiidn, m*- ^ 

QEsr V H'^ftiiojiViirK >tipLm"TialrijV™L- 

aujc, WLirlli J« Hil Hi. 

WPtTh'S l/^W f ftH-Kt* fron Tlir HOTS: 

jtoiin^ niirn IAAH1II^N ii.ith M. 

|Mi\L.' F.\f..i^ r'''^ 1HiT^ 94, 

TOiirt- cj^r^itii^ ii].jin tl ly. 

mil',- JM.MM kMrklH PWTH 

jflivs' rtii;ik\<i i:vj^F^i:Ff I'^M- ^ 
mUF' l^ttiiiD HUTS iJ, lM.' ir..ii*v-r*i ^11- VT'* .,^^Hll^il.■ . 

Hi H..1J1 ii.ifrr. snwiT, niairMi <t™iiii, iiu I-"' ""J"!' vSrSi 
111 HiUHnis m nEAiTi "tf^VEJ^ 

I, 11.1 hlKl "^'™'^; 

lt<i It HM »■ '^^rSn.-f- me mn Br ut lik^nciEii, 

TAM-miAli IMi lif^*^V "TTArtT. 

ItlTlhP'FE^, MVIr^TV 
I VIL1.H.K Bi AfUiii!! in I 
■ I mnB rioiamn ilNi ^ittts Tms FOR 

KTrnoi i»i»(i nrMinsTAL in mi^rt I^it; full} J.'i ■ " 
I'lilly niur.lili'ilil I amn.'i 

VII-KKI 

ii(iifii,[i 

WILin VILVEt DOrBdX ALfinT, ANT 
I^AnptUb 

VITT ATfTTHEftP. JVmV HM. 

ff rmi'd hk# rfi nnnn Iiu "fnCilT- 

HIT .TEWH.LJlKV ^ *l I'Kfl PEN^ATH TIIK 
ir>l T!lifM\ I HO*!." ^ |nr rtrH NKW 
i ATAlAWJL I.' N rirr.L-Lljj.ii: 

HOXJJNUIiALG ^ KBfl9Bt1>i W I. aowljUK'l.t* I"'' 
tlir 4biA. .«|A« .llll. .t., 

■nap ■ att, pitf w ifrrw m'lv-'' . ttll^ b. tk> ■ „ hud h-niatJi, nr rkilfc. Wi • ^ 

uai% fc *a ■ kjT. r''ii«' ^J.'jS *Hi ^ 

Hla. ■uhtHlCiD nujf tl ^ Valaiv prvHi^rinn^ n 

diri^'i ftkibi vni i.t 

■irw-ii ^hfivfl *«hEnii 
,| Ml -I M;kLiik . fiiH-iwhb^ in * 
II At-|H]»flip 

■m »^l Wti/.S^L.. < ^ L 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1320279