Skip to main content

Full text of "The Sydney Morning Herald 23-12-1856"

See other formatsTUESDjLT, DECEMBER 23. ISbS. fBJm BIXPENCPi iter, lue.iibrniMMH^tivt*'*^ ■AUIEIAUH. 

If teUi HDmnlwr, it Andi^'i At llw 

wnli ' B" AliMAlN (WrtTBIlVrk*) t«miir,-i^ tb> HR- 
<l)mmi>f?iit4ii« (rgrbmni, th# SL'S, itHniFr, will 
lim th» Piirniiiiitu eummcri' Wiigrf it S 4a >,ra„ otnl 
dmilnH to ptaH iltheliDiim ilw Hrv pneiV^ nnrl t li e 

Whirr. Fhhv Thntipfnc*. MAflLV iiKAtH-'raa oar, •* WitiiBi iart s 
li.m., ri'l urniiiK tt IWtnt iM «<«l {liM>| tt WO^^W^fHW«. - IMnlWAjritA, TUlii 
MOKNIMti (rnpialni ), nt » n'lilnrli, inil TO-MOIt- 
llOWjTl^ht-il.jJ^lllJVt, ,m ,/d<K:k._ 

flT'aUiONOblia, RIAMA, Hhn'SHOALlIA VKS - 
IT TtoSWRA CHKIJfA, THIS NHHI T (ramrt.i L 
>tn<M«ji, iHirInf lUici>>l»van Tn-HOKKO'n' or^rl- 
B Wiliy), »t 1 [11,111., j.Lhi ii •( Hlmi only. 

CICHliiTHASD.W.— !■ jmHiiiFlii tlLBiinifn.—TIirRi". 
BAY nut brinir niHatmii n«v, tin nlmr* suwil 

^^iBlTill ply " (ni SuHilflYi. ViE. .— 
■*-'Fr»in ParrBnattK. a{ r m.tn. •tijI 4.{^d(^ 

C^JIIUdl'M/Mt IJAV — Binuniiiii SiJiinrrt.-^TIlfl \ Ir^ 
y TUWA, BLArS SWAN, .n4 BML' >T«m(n mil 
iH^v till Ptienii Whirf Iter MANLY 6lllA«Ft nt In mil 
11 ■.m, M\ S uil ^ p».in.i aUlnj^ al WwllMmODloo 

BOXftro nAY.-'Blmr Binnniiinrtn MTIiiT BtiKli -■ 
Th* SOIIA CMHIKA, VICtnitlA, PETJCAN 
MH n(JlCK BWaS (tHiHn, frrm dm Thini l muK 
>1 Ui> TiilliiwInT Smr;. \lj.i— »■» 10, LI, ■iidUi.ni,, 
•n.lil J S.W, S, (11,1 1 njfe, Mmt at fl?™a)n«il(i*K, 
lilt. Tlicri. Kill w itruwa Mbusgtg ^gn miy 
-JW a( Chrlitaiu nuiu uiM'i 
r^T- taw KUniH H IfKIDAV, 4 )6: 

VWlrli WW, TOt Dtmnlnf, IMt. 

llM MH iHtut, li i pLB. 

miR<JHffW«iii! C>0.,«^ti^Bj(tn.>-, Dtxniinr Is, 

'BUNTag wil OLABSHCE-foWK, 
» > - 

rill k Ut BUK 
DtOMbKar ainl. I SH. nruii<Ar, kt I, ' 

•(QttHISO, WKT1HE81>Ay, .1 s. ""n""" 

■sirTOrjrttpmrroir. 
r,\1 . r„!l''?"'^l^~^ Llmin.hir 

I ftjT Mv^rpool [" 

■ f " ™ ihlij hiTiniP I 

«t ll U Mfi, kTvi the tBKAlttS. ud bwt • il! be dcatiiLiliBd'ih^ Miti, .„ , 

it* IStk JHU17. Vkii wpUtMi ihli Ijiv^rpool [liFwt, en 

_i !• UQn (IB •Heillcil ud bw 

-ITT — — "J '"■ pi""llli« «ilJ nilla b> ExkUiuI. Anill. 

gu ud UO imw-nunc, OEOllO afiYOH, jtm ■nigdn'. 
JHfc *™t*b«i taa Sfdwy ra m tlwot lotk of bjnej- (0 UAocnir f * 'T iiii u Mm Ibili 
8^* tin. £TT«, 
17 u 

61) 
70 BjiirnjfUi AteJBidw ,. ti 

Hjdittr ta aiii^lMK|ltaii ..t«B 

■jdrHjf io JWu 110 x> 7.1 

.■VT^l'^; 'i"' li'fKjLLti (in oii)v U tmilnil U> 
MdLLi, l^ct tli6 Cmtqiiwiy iflh bATt H fltmoH at HaTIa Io 
tooiw Clwm to lliir»jri«. F.m-Plnrt ™dIii, i; lOi. ; 

■tCQMI Hllin, £A. 

Th» ilmi ruin in itrliiiET, o( kIhb, nylrttt, null 
WnwtjOr KriHHl nur, sbwh, doiwrTr. iul fit abUlBal _ W«SttaiDAT,Hai, T?"? BIVBli.-TI» •clkOODH HOPE, T. 

J. ,_l'AW£f 5*;* mMinr, Ii nov londinf, ud wiU Kbi - mJESSL *'*'^'"*'''--''''"> "HooMr ['0!,1,V 
BUFKHWrnll bo dttpjiti'linl ffiviii tliB Aiiatnlluii 

lipfSAIft, Apiply Ki AlHiTs, 

ThiJt^HSpTHia DAY. induiUni fnir.hd. 

™ imtfM fflfn«nieoippirioMOM.-tu>iiimBliACK, 

j^^Hf|qtrl».^dK<ti. 

T*'^'^".? WoST^KOtt^EM bt- TOE DlflTHCRT 
A^^yl S*»»WO.-Thl Lltdtr-lljnid, to n>»l thg 
■ WtjMtftillv ti> InH- 
•choiiOH' L'AMII:LA, 
„ ^ , aYDKEY ud Titt 

•nil tiBOr 

1«T, IfM. 

..r daul wcii^hl en ,J — ■ J. ^ . ■ 

ll'* dty*, qpd iii«t irtUi 
Fill ftiiglit or ■•Ess?!?! P!MW*«i lup IwTi BSit 
m<*eiali»Bmusi Itfini on tlw w 
1»»BilW»rftrVi> frtm fcDBN to III] I h«r vi-igM m boud, will (Ovnugn li«/|ni In Hutiiurlt-iiliuT <f-i!!iJliu itiAr to^^ ^DUL Vfclnrii smp At)YMKmuitmm "poil AnKt,AlBE dlTwt^TlHntnt cllwiw-^lmntr 
^' DBarATCH. IMMF lOKdlnf rt the drift!,! Whiif, 

will mil in A fe« tTq>'« 

IWlMrbtaipuH(<iuBlTti>LAlDL.Bir, IftSLASD, 
■Bd CO, r»», Ottr m rt i Jt ;' OB AlTCKIiAlCD.— T» 1JI ™ WBllNEiiDAY ncM 
— ™ *™rtt»«™dBiBPOBTIN* IjABC, l^iildn 

BMit^ w HA «rutl will )»d .Hh tlH itonat ^jii,t<>h. 

FOR rir'*mi^nht, «Avi0AT0iM Wwtila 

mm! i.frm. - Til* Sh bri* PAIiBi)li0 Iw 

G<>'>T'^-iitrnt. r lir>l-rbi> Frlpile hnllt i1il|i SUt/rAHjt, feftinii* 
ri^iiifr, u^;,y.1A«l^f UullwH.ivnimudrr, wtll h«>». 

■Juitiihrl In a rpw d4rK. Td pmippnjfun, for lor^ii 10,1 
Kurrtpfl tha i»vpr1«in route fIm f (Tt^ri in EiAnllvnt r^ifnit' 
hlnitr, bolntf wall Tiiaod ud hiring «ish]ftab> MvofMiw- 
<UII|H(, »« MHI «IM,M<Jt<ih>lcmhlB cgnTFfuiso ftr 

AlWr *n C!l«»«ioT10l90|t.as bo*nl, Olr-'nlir Qn.t; 
w lullttrBttLeT, IHSAK.iml DO,, 1W,a*ir|ic-«ir™t. 

NOTICE to PAa^'EKOaM fw i,n!flM)N.-T!ii! 
new rrlEnie hullt .bin AliSWIrK <!ABTL,a A 1 
ror M y,>,i™, linn umi. Elivi.Ulli imUT,Bn^ m- tt^r, Iti'lHinuinz in *l«»fB. tiwMI, 

«liiti lu) iii,ri»,illuil ri™mmoi1«llon Ibt (llllwillliliWia oM 
In Incimtnhed In ll] Himb, PItn sTIftaoUIIU own Its ma 
on >l>|iliullon Ui 3. B. UGTOALr^ 

Foil WHDOM. — KOlf AL MAIL" PAPKMT — 
To iili piiinebullf 17th IlumlKhr.— Dit ■limdld 
riL'w frl;:,rti-.liiiilL alii 11 THE 11 L' K It A ((, A» 
fiir 1,1 ytan, i;i31 toiu, JAKES 6HEBN, Mm- 
mnn^ll.^, iit,i<)tigii,,(»Mii«n.p«M»i. B«iititr, Hd Hou. 

I ...™iimt •an-mmiitm ■.^fjemhm tmrnm 

■urfHiMI. ■ 

^tir t^mi er A«l^hit or T*«a^. ifqily t«ib*40i1inBn- 
d«r, on boiinl. at th» Clruiilir <iinvj air to KtWH. 
CAMrOBLlt anil i;(1., HiffinariMll"*. 

Will iin ^l^l^»c<d i>T nio Vimj iha, m ttth Jmnmy. 

FUi; l,O.Snfl!(:-Tn unlM^tMiUT.— TboltAntdtil 
AldWr.liipl.tOIIVOPtHB ASB, mr (iMi 
n> J I itfir. J<l I [ N »' [ LU A Hilk Axonaixlrr, li inii H*4r to 
rwlis irool 111 Man li,ji itnd Co.'n IViiol i<lird,a«it »I1I lalL 
•1 itlwu. tt\K r>hln ari-smrnnliitliin dftlili itilti Ti oinnf- 
pawifil. Tlie ilitiF-iMomi are lun.v nnil KiHii iiiui, luid aim 
I* rttu-d mill pruTiilL^I in tvffy it^t r.ir tlii* I'liiivi'iLlFni^n an'l 
comfiirl rtf |i»,M^njarfl, wliimill ,h wniv tn iiiM|rtirt hiir I;m'„ 
Itii'e declilin^. Cardial aa ai|BrlRiB*d mrmiu^ Pl^aaqf ji^g^H 

^TO!' iM3S^&i^Si^LMa.ii^o.M^fi oi"*i*t«t EaU U>M£IOII.~nD Hall "lit Feliraiu-v, IHS7,"— Tim 
MMOdild Al A%«rjHn cllfipar ahiii WAV'K 01^ 
M, (Itt Ini ivjlat^, HEW on her flr^t vftvn tie, ami 
o^#aiiiMlit OapUli BTU.tttT, latooT Llie "'<»'-. lullivi- 
^mm6." U ^*adj lo rrcmTT ttaTiideitheralotiifhj^ln^ttho 
Cirriiliir qiur, or at Mariden mS Oo,'« wooIsIh,,!. .,ii 
ull mi ihoT*, 

Thtiahlp llMIl tmllt Flimillly fur llm Slvilnej trulr 
Hid tltrd mulfr ClfiUin ShHTt'a aoprrinti-ndfiicr, nils nil 
Iba latHt impnitnotntito raidtir bw n I9rfl.r)iiii ;iui«i. 

Iprihl^L llai a full [Hori and monii' itatsimnta. 

For (II iiirttmlaia tfvS\ aa hoard ; or, ii eiljCHKlBT. 
WA TT, mill CO., Kg, 1, kjireamt-ilnyt. 

Tn hB on tM ibif 
frl|t«te-linllb ihl] 10 P.VUSIISOBM tor IjOMimM. 
JadOar 
UEIiBQRl _ 

BAflM, amiganilv, hirintiha (rreibar p^iiiTir bar 
WHI 00 ieari, win poaltinlf h* dnpatoM ■> abon. 
MIPtHH «r a» Ummlmi ni|«t«l M mid 

dotfii tlio romaiiidef tit tbair Wji wkhoot dolar. THa 
tivoorlte thip arfkn in ugwrtFnml aoritvn ; md from 
Jer nataHir •erariinioililkin olhn *iir|iii)i«| vJiiotani 
lo piaienpTi. Til nrura tto nnulahui atlni, liiiiun- 
dlatii appllothHl h moniKir, 

~ «if frt^glit t/r Ud 

mpliatll'l Yfhiift l. , 
ftErfSBTT, Ml. Ooorea.atnrt. iai7. — Th* ai^nilld A] TrlK^be-T^ollb ihlTI 
iROUOH, |a>) topi roeliitaTi UftOBOE For laron of IMolit W |Ma<(t •pnly I9 Ihe npt-'ln, on £*'lt,'i2,iG*"''-''t*"""-'"«"n"^ niriirit* t~l«. 
i_ % r"™'^*'!* BMtw, Bhtli Mtall^ 

wfll bi iBlckIr ItwM Hid AmMHl Xlirita iMtlo^ of 
fcw oarito Ij alieaily miHod, fti At li now [MdT te 
Tropin It. Hor dfauhiodatloaa on uMiaili rwn uil 
k>nj, anil piu«Rgeri miKif I Ind bw • tiaarkably oom- 

nvtalilfi jfilii, 

-.^.y)?.'" '-"St*!" Kilidietlonboinl.ClnnilM Qiiw ; or to 
Btilrilit,EYri)5AN^C0.i 17^ WwM&aE 
(Jliir NtHWHJOifcH 
Q f«w timil TttM f 

crtik*. Apply tn UONTF.riORE, 
:ifl Dsn-- ■— "'■*"' Gn,>.n\M sitti CO, ??titl CMrPHilh-r, leM. 

.'IllJ' Nrnnoui), far landnii.-Sliirivni ikt aUT^ 
voutlaninqilllM u Hud In Uioir l,ill> or It.ilnr at 
onoe, and all anngaub ^Init tlin aboTO vw^l miut tx 

wi,%f^.S&^.'?r.Thlni£;;<& R BllGA1iKTt,.BT, tnm LWIXta^ til I. *r™.l are '^•«*bS^I*i ?S«£^2SfS*3I 

di.cliarj^iiir Tllta IrOMaulQ. at f iMra 

Wtiarf, unl ,li,t, ,r g™d. ImprdlarlwStoMreJJSgSt. 

"Oil-.- (JKiJiiCK A. LW)VI)SrO(tr<Sabr«S 
Bw>rj:f.i.trn- t, 1>rfflllb>TSafd,1 Mt. -«~"i 
HKIK! Ar."{TI,KT, (hini IioTlioS; OwHera of the obore 1 Tlia Oaiituln aail 
will oat liold thMKlTH EIrJ I ff^ 

(Jllll- OtIIiSlllluil, (H. I.,rtan._Oiin.lj„«, par 

InJ T ^ I"'}- ^"I ImpKlIn, the dlxihano 
!;™i. ~-i."?^ri ■*"™ " rt* will eJWUH 

FTIfIB HI All." for L0KU5»,-An KWant. nfafnit 
JI^ L.i.'l'lil-'' :".'!"'"""*""'' mauplHat* nut latfr tli.ii 
TI B»I)AY , !Bf,i iniunt, at noon. raiien»>r! (Ill iiIimw 
™ I .nd p.T llielr r»pHiUn MuHM. MLlHien will y Jlir KUWAkij (II JYB8.-*H iwllB birinr I'l.iin. 
ftrn .li Unm lii Junlioita, TiUS DAT, at oSTfi „" 
tlrrH. awborMn*, l aat. < ' 1 > ""ri* 

Pand"S-"Sa?^!L?^.^^- Apply to FOn «A1;b IT iinARTBH, iTjSPSSToSSrVri*) 
1- iT> iurttten. hu hail a irjfolur OTiAuJ, and ran t* 
JraoKdiateli. Apniv to Tttfl)tA« CROFT, 
""""MTiial Wharf I eaTaOLflkW m d BLACK. 

rillfB VAOH* BPftAY 8iAIiB::r'FhSrrtti o;i"lii 
h^^ot™ ti Mr. YA™», WmaiDeBiooloo Bay, lor |iarU- 

A^BAHOAIB -BoattoWU, li ftet W SlTSil., 
JTL ri^f^ iMldloa, At. Prim ,1. WIUm», KJi WOOI.UJOUOUI.IJII llAY REGATTA, Biul.ig-il.y, 
JSm llEl.'B.«llElt, IBM, BNTKANf-ESS.- 
CntTirire, jrill f„ n,,..Tnl THia BVEKINO, fttini S tu 
ll)p.m.,imr F, (lALLAGiLAJCa, lloy.l y.rht U.itel, 
ti>rb«i.>tnM. No entnurea witl lie rKeired aft*r lO 
IMnjMilivi-^DyAHU LAf BESCB, li o n iiM. 
W UUUjOOUOOI'UO hAV KBQATTA ~ Mr 
VfBTIlPHES LONO, Oulleje Hotal, )»r.n%.W™r: 
w-«raiiai»«mKi,f¥«FA!tlulljt invltea hia iTitnda and i>alilio 
te Tint him III) ituden bland, whm It ia hia (otaDtU to 

S^iJn'Ifti'." ir^" "WmnwItttMi 00 

BO.MNO UAl, Thn rtimimnl (Jeridin bud*il) tu |g 
iitteiid.ni!« DO the omaalon, ^imiri Bjjino rVnni ttie 
atj vnA Ud^ManioirlA Chdr (0 the laKd. Lanchmni 
t m iht »pat_pBwoiiaiiihi iwwa. 

/TKAFTOlTsTBAli »AVIOAfl6in3(JMPA.'iV - 
\J[ Tlie draft tiBHl or leltlemant kiTlU( limii aiinnTnl 
u] at [lie Tni*tlflir of a^areholdara (vtnveo^ fOrlfiatmir- 
IHiapnn 1(11 ti, ami tontinoad liy ar^unimerit on Llthanil 
14tb NiiTi oib r,— a Gi,ucfal jUoetlagi of iha aliareboMrm 
ill l>f lirl.i Hi thtM'fBH-i! of Ueaara. Kirrlmer and ITo 1 
;^>;Sar,l-sirEt.l, SidlifJ-, on SIOSDaV, tbu 1» Ih ,1 aqnaf J 1 1W>7, at nmin, to iVctiip and pan Ibe acRiunta of tl'ta 
lf!S!il!M!Iff^'"**> '"l dliettora anil 

I SSSi?* (f*,*™!*"^ (anneS) R. BCOTT lUtm, JF TBb) ah'Kld nMiit Ibo «■ of Mn. raKKiji, lit* of 
FItt or QeorgMtmt, (Jnamaltr nt allimrj, *j 
rwiimlrlni; at the Hero of Wator+un^ «rn<?r of Lowir 
F'lft-hitieet. aha will liRar aTBDnicthliia to In 1 ailiaiiTiif* 

1r 'H ttTsiKa'iTjj mwi uie Era or nanKKT w^i* 
lilAir KtlllVJ^KnOE, It n«tlr« of BydMy. he will 
b^r 111' h^mi'tliiti^ to lih adraotajpe hv calllnF on Un. 
KtlVTLEflOF, at Rniitle'l; «' > Finn, Botany, CABPRtCFBH^ jr)[M)ft^ HAfOtm, and all UE- 
ClfASriOS. _ In MinM(|ii<ihr« oi the ilKt thno R Itll'll \Kri »l']S,U-i, ot Hirmw, EielUKli •< 
mt in till! Ulaoktriar, ill \3ii. Your rlllB li 
imp, anil li iDui[ anilvqi t« liaap fnjm joa 

BI4iiiD*i^*ttrr, Melliournfl, 

M!~'Tlli,i" nippi~tS ~r)i~Ti"t" iihr(iKlJE~(ir 
ILM,\M W(iri|,F(1FtTi, III W,.<,tiniii't,T, Imndon, 
(Gilt hiianl oFini Ihp Jifirt Pltillup r>i p If 1 1 1 jjft }, hia lirathar 
TnoUAl^ Villi lia iilBd to Iti'ir <( or to aae tbam. 
Dtieet 10 Mr. WII.M.AM AblLVIIAlI, rlti;mkat, WlmiaiM', 
W># ^intli M'jilra. t^Htir 
p wi 
rinit htiiu -Tm» KvmS' I*. RoVAt VKiTO«iA »aKA»««:-'rUHi«va)(ise, 
MATHtMOHY. CSIira, W.*^ ADBUIOB. , BEHWKBl Mit tiftwi* tmtM vumf^itj H ih* 0«lltil«t. Ot'« IiVCKI'M - Bin Ofll™ 
IIDW 111 r,-(ipi.n TO-MOR- 

>W frtirti 11 til 4. 

CltElliHiflE.— fliilrtijw Simitu 1111 "no M Nil PAY, 
-'In aihtltloii To llfi ii.iiiil iimll-i'tnpuljh the 

Swi olii KiijiIIhIi ffaintin a-lll ti'vlvii] Fi,tiL iriiril]i> 
KARts Haanhi^ iluEdii, titiin'llii}: .luiuii, Kniinliif aad 
iTomfilnit In Haaka, Poltjui tlta SHan, ftimlrin* the 
HlfflniT, Vait Baoa, audinatv OUihi of • itntlair d«»l|i- 
tto«. filM and foitur jmttfeilUin will U ^dwfMil. 
IHEMORSTE.-AiMflHrr THi« UAV f^i^ni i^ireiukr 
J tiiijj, ftuis a i/oMt "' 
w iiflm!. 0 H'i'h ItuU) 1 i/oMt pji. Ull 10. UiHtii aait itHttdiii; 

w ii>l mt. 

« Biirteb BACBS.— On milAY jui,| SAVlflt- 
J\ DAV, mti aud mh InieUnt.— A Bptidal Trmh will 
» aH|illti'h,,il ^rom Hydtiev nt 11 a.n, 013 earh of Ibe nbore 
doyi. >tiiprMiiir at ihi, l(aii|!(roorve fiu^a there m^I haak^ 
lit rli", 1. ; ami i lrun, Si. 3.1. ; Sr(l e!ui, 1., 0.1, Tte 
ordliiurv tiniiii vr.ll Ali>|i at tliD ItaODlsinrll m thoie diva 
lo tiiki- ail (ipuvt iliiirn ptiiaien;;oni, Hyrnl^r. t'lIARUK 
<I, Mlitlil)^ MrRlary, NEW yUA«-S HAhl 
niinrtril tlnit hit AtilLIUI Bull vill lahe place In hit nrw Mill ipaeuina Hall, nn ill: 
Mi-rih, )iilb PiHUfiilHir, ]fi!>(i. Hr, ,1, CLAUK iBfa to u. 

vill lahe place In hli 
llutanV ElliatMlh-atrtOt JTIWK AHT KtHIIIIilLl.V - 
; MCHf SlUlllnl, i)F AHT^ 
iiliiilitiiji'iit ttf Ihii iiii5 1( tiL-im iii'i SYU.NEV MBUHA- 
HTS— The OooniltH of 
imae 11, hare an £iblbi- 

t<,<n id llie E'ltip Aria In tlicir Hall, iliirln? 11» tmihl 
^cfMmaa »iir»tii,n Tlir.f f iriie tlv iin<l rnfierffidlT 
^^tett the OMiBlant^antl c.-.njrf'raliiiTi <,f Artlit"^ t'i>i:ei-torB 
whI Amnten.M lu tlili t;ie>'. r^imllair IjihtliltLoni, in 

a*iiiRtt»r«wiiVy, ni h«t* Imb bald ii igi W^Sm- 
hiji i^iibiiiiieiit. TT^-i: 

ttl> iiirty mntiyj-wn^KMinill an illnn^ wia tBod) 
in ii.M I'.ti, allliiiDitli titer* li naaoo lo Mtm Mil 

^i'»i> vv.jik) 111 Art art tit bn band Inr* In winatderoM 

i.iinilirn. Tlip ii lviiiitici-^ ronferrod by EibMiltmof Uli 
flbarnitcr an' ir jw >i, iiitiecrlally arlrttniUidiieil, tlUt (fao 

(Jaoiioittmj fi,. 1 it wTOiii Iw ii|»rtainah If not limntiniat, 
U) oiiluriri, tijHiii thi'iD, TLo h ti,|ll|[eiit, woaltl^, and fH^ 
litlii 11. tliilleetifif nf EngliiTid arepruiid bn ttarow ocwn ilioir 
UalFi I'll,* or icl^iliiio ij^rliuma io tlw loapeetkiii of the 
poblit^^ Hpd, oa thm nh«r hand, tlie |iohlto Jiato ntmt 
Veil ri,Dnd beobflHtba tiTiFilcitQ arawded 10 tben, 

111 l,r.!lT to fflvfl OOndilrnc* fcu tjiiue irlio, Irhllo tbpy, n 
aillilii: to EilOifrD Uiilr fellow ^itlEnn^ wUbl to arrbni thl% 
Art Troaium rnnn lijnrr, t)ie L'tnimlttH n«Ht 
fol1owiii)f nt ritijriirai-nti : ' 

Thrv •ill I,' m)*niiiiid>tiirthe alt teeiitiiv'triiat'WWki 

of Art IF Ik lie vh(-jr are In thair ruitoily. 

The tmltdJnf la pcrf^tly watvfprvof, bavltif bH« init t»- 
ihlojtledL 

Au eitra Fire loaoruee^ ftar £ifie Ibiititli. on Iht Brdney 
Ptra (Mce, ahall ba 1 r oM to tta anhi et£SIIU. 

Tlier do 111,1 p.e|«Ma Is eihlbU Uum h» Gaa liiiiL 

An pi]ii)i iiiiioMl ailil paieml Pli^tore IWIer aball pli- 
■ouUy nmiivo all tilitnm entriuted to the», and mnvtj 
Um.dlreoL&noi tba wajle or the Ipotler anil liaos tbrm Ja 
Lb« UtAt iTtontltiii thtm In the Name tnanTwr. 

Al] inntKli^ afaclls, and imbnllaa, will bo ivqnlrdl to be 
*jjwjt«l t* Mm HoertatnlbaiablltUadsiiitLcdto Iko 

A Dhai^ or Sij. win be mailt to the Uaiaheiaortbo 
Unbtrii] uf ArlH ; and of la, to tha Fenerkl ^Uia, ! 

flbiiu'ij -iiillrk^itt pri|iiiurjt.'t,ni|,|it ba «lfirill4 ^twRt W 
CommitliKt liit|H> In liiTO lltii lull nailr ijt the tueortS' 
of iiiiitiim oil TnndaT. tl e 311'^ Jiiitaiit, and to onn tir 
■ihi bl till ion Tl I ITlti) t j A r , ,1 1 ituirv I , lgS7 tlio EmM . 
tte to tvmalii open atKiut tbrev WAla. 

OeBilenwn wllllDjr ta uUnlt m Nti.W *» luiiHi tte jamw CHUHOH. BBBlwEont-To MASUKSI- 
JM Tonden lor rarfjAif i^W* wtlli ot th* aborr cttsM 
fmm the sniuiid llu will mwlyed Mr. IIAB, it lilt 
fifflrftof lliij tllly ConiiTilaAloiieTIi, on or lld!br« WEnNU- 
Hay, (lie S4ili inrt.lltl, at noon. 

llraiT'iiir,, aoil a|<-c]lirat1ona miy t)6 aeon at the 
•f UOULII aiiillllLlJJiQ,ii«b[jMla7liWr 
PiaeoftilwT 0th , IS^ 

1\ A a IJ isuliv ii3t teup6«la^ c^o'lf^l 
/ Bitting! N tbr aboT^i-inestkmed PIkM of Va 
II br ]p1 Iriiiii III,. 1.1I. .-.i JAnnarjr neit it ^1 
mam. jmyuiili- III i.ltiLk;.!. Ap,,licitlona to bo iiiadi • 
or tmtoi'e I no asiih uf DMemiier iii tlip ubiWiljrted. 

JOHN HABL 
JllCriAHl) JOIiNimit. rnMArHKIiW A^ftOLiATlON -The .Xnnnal Oinoral 
1 Merlin;! will lie litlil ™ th|i Wth of DEfrElll HBH, In 
Ibo rreiiiitin nil ,-fi'houlrnom, Filt-itrHt Suuth, Tli« 
imdneii willconnifince pmilHly oi ball-put 1ui,b, A 
Lettn™ wli Mm (tuilwfoJ.bj tta Kor. l>r. WooUey, Pitii- 
eljial ol tlio UnlYiniltJ, at 3 |i,ni, A Solife will b« holi it 
bllf.|>a9tll 11.111, Tlfkeu nay tig bid ufJlr, Honrti bsok- 
vtler. tj|,|]ri:p-.^tr9cl; Smllli aud 1 1 4nl]iier, ils^oneTai Flftt- 
'ii'**',.- ''"-'1"^ SIswtiiw.i : Mr Ht»lo,TriB(t*Wl*di 
Mr, liiill-. I'llL-tErePt tiuntll ; or Ail, Bntfo, Wr4bj»«0 
Srtodi, Sntrv Iltlli: .ml lir, T. Crlpptf, eiinlirtlo«t, 
Owju-mwl Ailiiii,i,l»o Kc*rtj — feutleman'., ki.; 
1*1 T\';. 'J^. fill. I' TK |-|11l,1jl(KPI-9 ABYLUM.-A Srheol- 
I'l'ijiiiir'il hir thia pirinldlitiTBont. ser- 
awis i1i-MrL,in .,1 liiiit.i; Mm, winip nrt' reune^ted to mibe 
llflOiniiHiifl 111 leni-i-, «.|.Jnu«iel ti, till dKorrfiivT nt [lie 
Aeyhi(n,I'«141oeiiiii, iij WKiidtaUAV iisit, 'tbc, »itli 

loalMit, at tmiHI, Uld nii liwiiii; Uatiinnnliitu Vir rorther 
K'.'JT.IK; 'rj'y I" 1^'' ■tWn Aaylnm, .1. 1' UAt!KB.>l .•Iv.l.iey, IBtli UnrmlxiT. IMC. |10 THE Sll.ll(f;ii,ii,|,|,.[i"^ or ibu AlljjTltAI.uS 
-IttJ^SMWSWa^jmjDAY nrit brloa a rmiilk! lioJhiM, ybl _ _ _ „ 

format day, T» iin|%|j i >il ,tB |Si*^fiEtXvrili«"a7u'^ 

By onlw'«rtli^ SbMt nfDIreMnnh 
_ J. K. T MEVA SmitiiT. 

■ MaetingofthB tndo wm to held In Ua oai VaSra' 

ipi. ii.,n™i»t, vmo E*wn»o,"(C*57S?K 

Sitnt, llinir tu betaken at 7 ii»«lot11i BytlRlMirtta 

iJ ailJ l» liiil.l al tira rloh Home, Nn, 1 1. (liuttereuh. 
itTPtt on .«ll>-nAy,tlif mih l>..e„itor Inntant, auSir 
O'l'tnfk iirfi'i^'ly, tu *i|,,|it rul« anil roflolaliuna for tlip 
lomriinnul i,| tbo Clot,, .nd lo makd urtragttner.l. for 
«ii o«,iili,.jjtaiiy In JinnHjnwt. w. (1, PuNNimi. 
TtiN, hori, iciarAtar^,^ F"Ttf *ill^"^"5'''2r'4^2s * fiHh tftflwltfi 

-!tih-$NK.-. '""^ ~ —— 

city OranBlnhmnv OBIiic 

rpa;;us.i.,.-.oi.te;'t!* 

.Jnre:;t.^io.v;s:'rUtr,„5^n'r^;S^t 

boon, lot [-11 Hi HE ileim kent.>tn,pt. brtwron yarniol- 
■trret and t,iiarl ilte-t>la«, Pi«>atlnj( dijrtitB of abu io 
rock irliare rajniml, mid ilslirmdB^ ,t«„, |J„rtoln hTiti- 

'.^"'JSPil^^o?.!*^'!^'""'*™ 't b* Ben at the 
tifllM of Iff Oitjf enTT^ir, 

TI«<taiBmla«l«mdltMtbLulUii!iiiirt,,,t(iirMBttht 
lowoitor tondor. * ^ i^v'm^^Lii. 

Sfoniarortlu OimMan 

_<!aAa.Jt. woeEcci*?\*rt(B,. 

V ()TICK.-t*« »rtMn| far the Prisfin In eANnOIC-g 
fi-Jney unaiid Art TJnloi la nnainlilalilTiiDolwiipd 

IL.^ ""f"" ^"'^ appllqatlm 1. t* 

^Tf°J ther«nui.iiii...|iiitp.nntak«r, Tbmreiriii. 
•dl tiik. attlieKiiiTinae IIiupI, lieorgeHnwCmoi- 

"trppl, neit Etriii tWn. "ewr: i?1 roll OKBTOIlNDi;!^ be ll,««), "a 

1** X I \J tplendld Ciecb, buIo ot oni laui bbrk 

miirLtolili.i.i,, ol. KrinijjInliqptrtil BiniH, h< PndKi. 

Itnokt ,11 1,.^. i:r,\ Ft?tj llutetit, at only (Im Koadaub , , - „ . the hIjhaatpa ft e o rH i Ww 

liH datitoaa ofnilnrblnfftotkrtr nattn laii«, Hottk Walt? 
1 hey WMId tA liappy to Atlead on my larfy or famllT. eo 
rooto ts GrMl Britain, Pw bottltnbrt Mdj tu Tiri. 
J0Hll_ltl)8itO», WalMii^aJiyriml^^ 

PMlKAt^ATTA,- Wanted, a" 
>k>t not hi. aiyald ot.wwir, Na i1iiiHim« 
apply, »#T».,ir*-,- moment, Hr. ARTHUR URUJt baa oitaUbM _,. 
Anbitei^toral Rrawln^ Clue, whm free kaad drawl a i;, 
lljlkt and ahadow, veil ib* elenaantt af dotLrJ, 
tMlM frem (ha twtnelalea nt J. JHwfln. 
£•4. iLA„ ISMiV Oinreh, Oitmii inwii^lji aid 
pmpiMtT* ram tha prlKaptci of l > i t iiia il i i i»B , <f the 
QonniHiiiaiitna If Dniim, Loote ftr«iiMMtaii 
■lifitT CaetterwRt -ttnct autW im* l^ruinii 

SHil^TMAB POLTLTftV, QIIHItl'PMAIIPUVIiTUV. 
« Vhi Old Shop In Kini-ilfMt ■rM." a, 
MMIhH wl^ei to aptrtte Mi fiamcm pa tf ui and 
the piblio ennenllT, tbat ilailn* tt» lapan^loa lha«1il 
■Imp, be tim h^l annla tlino Ik istinjllu « bMIiI 
BtiK-Ii aft'* I. >rg«at, Pateat, and llM faiBj HjllKlll I 
ror SAliB Id the mlimy at tiny r-— '^hltiWl ■iBliir II 
CLTlIMlNa, ifl, Kinjt-iliwl Bait, £4000';:. 

fietli-diwt. BB rE!4Ton Morlira:^,, In vi,e or 
mom aiuna, E, DAlSTliEY, 13, Ellij. £2000 £650.- - M'rilF'h-iif t>t ISorrnw jCSStK fsir two fNr ni-jp* 
v«ani, CO iTitrr *ii nilifht Iht a£rrp#] 
... --- 41w]^4iVK)»af 'Jk^injr bD^inP»tUnaI«.] in 
mt)ftW|ltlld^^h|t*Um^ TiT^a HeliI irliirh iLiii 

MHii|ik-tiint tu rf^.lip wwx riulRkrd wSil 
_ pWufi forrMj^imfl wllh NATHAN eHiaXiPir, 
iirmflrr-tilflc-', flJ, Lrtli* Clo!lii3ii-4r>p[, Wp|ti fmo. 

L^Hlmniao'loo. Fiirm 

^JIjAKK"" 

f TAVKHN, So, 1-17, I'l OH E.NUIjASIi.- AiU^rtiser lailmlrt.m Lu make blm- 
li'ir osuful to a ruiihiy Bolni lo Eiijlaiid ur on tlie 
mtlneiit. In ralnrn fur a Iri II |ttl'»*Jfe, Ai«h]ft Eri|tli"h, 
Finii'li. 11*11,111 onil tlrrnijii, .^ddrrai VvTio^ UEail.D 
Omiip, GENFJtAIi POST Ui nUH IKITEIh— Wa 
HjK'L- table party lo lufce o^rei} artta I i^EKKHAli tnS.t l»FFii;jl! IIOTEU ^ #taiid, a 
\X W a i ln<« Slid Kllcho il MlliL "•; 

TKONBt),NnEFI,-Wa"nM. • lialnnian, to a Mnlry 
1 Aloen ; WW ttbii uiidorttnbiji ttie tnalntat. And* to 

Cn RT^TOFOEK ME W TOH. BmmilUtSt ««< CoL tlB 

Pttt-etnot. , K lieii, tonrSnioni, deli razed on aiiMell 'j Wherf, 
Ifl IM.Uti W ANTtTf, ri>r the i imnlre, Apple Imoir- 

ItX tn«ii*trtiy to tlio aii,|priiffiip..i, n,'VAu:>i!A?f, ii 

itlFl^-f*— — + t"-'l jl-lirei.t liT.t, 

SiJlijAli — The ailinoTiiam, Ii«1d« bid nonaMemb; 

Mpirlen™ In fmllt, t'tiim, anil other noiuilrtea, la 
j, l^glt ltf /hBeatlBfr hlmpelT In Anitralia, aod woulil In 
a^AmBMllnatl wrfli any pentli.nian In tbe omqtry 
*a*#(**a^k(;»rrloiefnr|thl hs requlie^ Attdi 
W Ajtt tt-ttTUf. J. A. Hiithrw^ Qnn-n'i-iiLase,; 

^ " ^ 
01 Vrftma^PT, aa Haaident ■ Pellowi' Medleal InUtate. . Boer to tha Odd 
Candlilatei air Urn olBm w|l| t'S'.'S .'fefl* ■'iP'™ awl totUiwiai^ with Mr, P, 

BeVLINII, 191, a«r4to,atnal. appoalta Eaeiii 
CUBm, i* bt belMii TCMDAg.. ttaMlti iMtiot, "KrtlW(f8.-^T»o bitan, <eiio haeg hainr in t^ookny 
il t*n jMTi, tBCh or Vbota kin tlie hlghaltttftaMiat^ JOn N PO«CmM,itie «^.„(raet. 

PIABq^lWaitts* b> tUrt) tiy'th. month, Adikii^ at Ctarsiica ltl«»v.abAt twoiit i- mjlw ffoii "OiafUiB , 
and wltHnttrrty liontValaainefSliliiey.a alniclii womai! 
BBthvua^ly ffiHvl plain «oV. ijha mn.t bo uti'o t,r maliie 
" -hirlwiio - ■ , - - . _ atiit lt,irlwi,o a aattflfwtory ohararlef^ 
IJitait pprxin gwKi ir»(;i™ will ta tiron, To 0, Hui3laritniilt,8yilnij. 

UAtlDUlH MtTllABSeSS MAKCK, A at^a^du 
O <lfnlll Is Iba abOl* llsi. Ar ■ ' ' '■ - STOHEa a«*6WlOi«^Waill«4 l„-/VnaTis^ 
Waiahowca ud oAoge ■il^akla «■ a larf* aolahlhh- 

nent 1 miitbefllti^t^ In loeotralt^of thVattr A3- 
tlnna by jatlor (a Boi Sa. 8 1^ Paat (gS, 

STOnB/BHBKPioil "•"'■"■■- - I- - ^ 

I °i<^_5??«;5:^»t»;_ ~_ " 

fJlO ,OA>l»jKliip ,m( otbaai^ la» enaalitrBliI* 

manafeta«it of iVa^ aiM 
I1; inie ar two vii]uM*niMiMa,||,4^ to A 
10 ■\tT. C A BllEN en^— Wiuud, SJ" the JtotJ^M _ Oiinttint. It Boliny, m Aialatut to tbo Hear! uar- 
u il-'erm tJaatlerrajh-jixoaL ^ 
qiO nKAFKlta.- Wanted, ,„ e,„H.ne«l ^l.ii 
Jt ..1. ^ S"!' "SP^lment of tba Oewn^ti 

aaUhlMtment. fAKM Eg WILLI AMa, and OllSS! 't*" itllll^i^r^^t"^ ■ H^^nnter-an, ft,ra 
l!«"il Apply, by lBt(«f. ta Alfoj, niii — Bytlni^ 
t«f. ta, 

^i^" iti*'' pi««d"ti tb. HanteT 

toe miilillo or .tannare neat ; lanit Itnow k 
tetcli htimri, and mint IwthoriHiirhJj iMapatent in 
a aiiniMl E,(.ll,ft e,lo..i[,„„. %,i„rK«S Itidl^ ttirhaiil Hill, lloiit-ktreel. kow to 
Impart 
lipeetabltL 
31, oar. of lir A "Ell. bj the oinl.p.lg.p.d, M<»tator*W|„, 

H t.hlMren, whiiiiK ajrei are laVi S, 
Atlilmi T.H. lloai, lliiii.„ oiSi* STEP, a Noniwv c. iivemeH, 

AdilPMa 16, lltajlLDOfflH; •bout It laanDt . Fonihhoit ApartDienti and BuartI, la the 
nd[ibbo,„h,»d of P-!ilin«lra, toM^Sld 
r ,iali« nttenLloii In the day.Uu ooli A^i^r lwlli;_. 
iii[i[ro,,.,d IL. ear, of tuZi^S fi Mfffijr^.i^* 
m-it Bank of Be. feuth IV.im. > . ^>»r|ts alreei. n^ft .yj"'? "''RBfi ™ board tfi brla hJ ESu 

Otal^oWhjtrf^frum ID till tj a,™. * "~*> WASTh,l>, a i liipf DiBwrrortln brii SBA hI'''.?.L'''r'v''j.wooftS«.S^atoi^^^y^- ■ *■ 

WA.^TKLt, alKim Sto week 
Ftirnkiied AjiartmonlFi; fonror or 
and (ilie or twoalttlou-mnma. wia laia. 
aiwi'. AuiiljJ^JWar, taBo. Ta, Poat qS^. »T ^niHMrtyfMAoillitry. AiVftta K. T, HeIalo Qllleo. Wynjiril-«lfaet_ 
Cboroh-lilII, II, York-itraeit, oiiintitt 

atila Yonn"^oSl, u make hi'n^ll 
Apply at WcmiwurtL hooae, ,1. W'*Jfl'?K' * t*™"™*", a foriliikpl Kfdrwni. 

W''i]5i''.4«n^^r.l^t.gb^:[^^ 

WTB'Kk'E;!t:^«","j?:;ti.x't:-;;'.^'i:-.^t:!:!s^ 

ho nraofnlneah d (« 'a.™;, 1 ml i!i th^^ p^™" 
^ANTElJ, — — — ■ liiiKtlon win 
drai^t North. . a FeipecUhlo Marr#lOg|tt«--aa taaa 

l'^»'<«itii be»e»e,allyo«3w7tCw«SatIr-i 

■"' ba tmted witi. J " ^ ahalL 

ciiUB, ail, Pitt. W,^,<4TRIt, alt tlw Kiab^lHTdr Non-Boolety Carpenter, 
ariit .liiinem of 8hdn#e to attend a Kertln|f, TKId 
EVRMtNn. at thn FeDowC 11^1. tlayiurkat. to IHni 
an Ei^lit.hnifr ^lely, Tb* ohilr to be taken at 7 i/tdock^ 

WANTS nrimne<llat«ryriF«^on|diili^ Ii^Jr 
aa prlTot. doTHTiieqa , and a Rnraary Omeerneai^ 
r,r tlireo or IVmr Hilliiren only, Ali,^ a nnmliarof Hoo^e aTirl 
I'arlniir tftld^ Ooriki, NiirROi, and Ijann^Teeae^, male and 
nimiln Walters towf ra'M (Antral Aerranta, hr town aad 
eodbtrV] iii<d 'woailtiifMrti (vinotry Blaokimlth, for 
diatrlnftOir tlie Ifeatfrfit nilne^ ; Frtnnln^ tfPei and iiei'n-al 
BHfitl hm'ti, mirrMoralntla. A|i[i)y to V. B. IIAIBH, 
RraMfy Dfflei^ I, PlttnilrHt Xortli, aptinalle Iho Vilnn 
Bank, WANTKUt, a Bllifa Lslmonn', 111 nl a Painter. 
A rtlily (T, R»D H AJT Votle .nL^pim i !<■ Pollci., ( 1 (Ti e, 
VirA,VTh;i^ iinmiHilateli, 11 {»rrl Prv^in IS to 14, at 71, 
1? Pl>illi|,.«irii-i. 
\irA?(f"k1li, 
>V Hir Miiiii " ^^■^■■■•Ll■l^ 

llH ^.ntft'illl App'j' Ht th^ 
WimlloomMlOfHi ft Pp n ■■> 1 ■■■iipn 
urint^ 0' T ^iieirLJ^ IL 

7"A^'Tl'jl*»tt JVlLlfh'' Zft'l'THril 1 lilMliil Wipl^ft Tvill 4lft^1Vt]]]i WAS"n4=K .KUnlert rnifjilwi, Htlboti cFir'iinihranrp, 
it."rr!-«tir S'Tvif^, ttf nmr tiiWT^ 4^1! rniUTltrT. Apply to 

llini'iiijL^h'v i'iM]]|i4il0tit Gninni unA t'li'U'llEHUn. niltlt^tl,— T.I bo lilSTi (kHio ti^ jht ,/aiiaar'y hl-ji, an 
pRtenalTd Btore, ooiitelnlip a Ana., altvata vn tba 
Enit -iI.Eo or Pitl-4tretr, betwoeo Marlcet'it'aet abd KioR* 
.i;-.'t-1, iisil ,rw in the on-upatloo of M**ea, f 'hrlatopher 
Ne» l.n. nrolbem. .r..| Aiifily u Mr. WILLfAK 

BAliKKH, aolirHiir. 4. F.liribrth-llft**. ItTANTKII, a fln<ii) PirfdlU* Oouk. Hra. A, 

riiHSiS'tt, Uta wi tt^ Maiirti. 7 J 

WANtllll, ci Jlob 'atimMti' .c«nVeti»t to nuke 
fiiiijttr n*rrM^mm. " tut. cif,ftt- 

r6*jtb-Hna)., iiPtwaii h n.mt^mtmtir^lai ' 

VY ilrwIKnnlk n' ASri:i). i, 11, r, tr,i,o,,oa |i iby, Appli tu Ills 
Hi:i:l:EV, S-.ti, (tr..r(rp,<tr.n,tt, 

l ( r A N TK !1. II (1 ,1 , iPi or In r "lh"e".i"inn tri r "Ariiily nt "So. 

>V :il, llonle -ilrfft, WM. 8IIAHP.__ 
TI7"ASTEn. Tar ^> leml Bervinfj. Apply " it " fJl, 

Vt n iirbmairei'l, A'ooUKinuiiikiii twa duon 
Willl.ini-ilrrrt, fllQlD WA ^;TE1), a Ornlkmin wall quatltad to onndaol tho 
Litarai'v DiiairlilWil id a liein linnioiiriiDt lp«l 
piwr, oijiimty Miilspeiitlrnt of ii,y lire j.iiMlr^tlon of tke 
kind, ^Vritli r. anltaftlEi provm n llheml arnuigpiiiaiit would 
ho innd^-, AiliJreip 11. C W-* M mtp OBlti*. WAN >'Kli.iO«!)i, 1111,0 oaii wait »*n AtmbUMn. 
a.ii N lians. a, Mairliinniiart-t«w»e^ KuWnki'.t. \\' ■* HTBD, a Sitwithm, In' a rmot niM nan) 
lioijirtmaitlai, it Ofta^, Ajtfea n. D irmtn OBw, TIT'A'yTEri. a rwpealahle 

ll™, fl8f)L*6uTOS, FVula aa Oufc, 
Qlei^tuere-Twl. Apply to -To AU\FK I'lIAXi i;; 
ita Nnnvher Our, 
tiirei. flUir.u^, ^r., Ai 
n'B,ly moni'i' tl^i^^'Pn iithi 
eation 1,1 H'l I..J.1 \i\ 11 

FI HVItillEl) --ioiti- (If Biia,!,,;;.™ 
_ to LEI*, tlorbuiy-leiTii^, fj*,,ln 
iite. IjflT, tlie iirFnilaee known 

'.irlt-vErrrt, wi[h I'nnntlrt, flit' 
fLTid rnoilaill nf an rieel^r.t 
^'i. Full iwirfii- ulara on amll' 
V.H a„il t^O, '^'^ 

I Apartmanii 
tbt Doinilii AUKAWISIi.Kt>i>M ind twn ll«lroonn, with itteii' 
Innre, 1, flnHpHn-temw. Hyilf Park, ABb I^i; uf luiicilor Atiirrnienti,wiUi wieetfioanf, Mr, 
LA?i?;ov. Mo, .1, Colleet-hulklimiii. Jamlkwiiit. 

Ar^iltliBKI^ wlUi B.iud.llwtwi>ortkrc* iiiBUr- 
_ iil(ai_rinBiiI>lii!a. », Elllttl»lli4t, tTiMli. 

BOfRBASIl MBiriHSCB, al kUw W MITE'S, «, 
Mlipq Ti wle>at™trOp i»illethfl finoialn data, 
"tISlSliSS PHEMlBEf)' — "tT [rBT7~liSir"aiJ5la 
lloelnMi FeenlaKi, altioldil In VniiiintL flina 
fraai Fkrk-rtraet, and a<U,ilnla( tt»atol%M«r 

irontAnK t^tvS'TAcrKa to T»BT i L>w paU 
KJ and .iii er 1^ on. WliittolVjWharfi Bilhortt-iVT 

BLEttUCIH KO't'aE, nA«[)WtllK^1\n*T Ibr 
■ny pertaid lAlDb Mmr ba ncneil ■pinii thit Itrrt 
»e aMl (irentBO, iltiale at UandKlnlc, Titir Ohcw 
ftnr ml 111 ftiim tkt Uaneral Poaiuifbii^ Th« bvam wn- 
tolnii twain ewrt rorrnia, iianiely-~T.n larEa faarni hallW 
tha bati!! on thi; iri nml floor aro bnalint ISi (UoMt 
ivm-, partonr, oihJ llbmry; the tHimil Hoar oonUiei 
driainn-mien and tlire. anod bedronoii; tbaraart disa two 
Itrnt bednmni In lheiittli> 1 1 delAt^bail dltHnin, weantV 
roam, nHch-hnoa* ; an ' twn-stallnl iUhla, »s*1 anj lti>1 
bonaei. The hou*E li luppticd with twn walU «( hnatlfol 
witer, anil n nrrcrlkniiigttnoin nrutbroitfli tta nrden, 
Tk« garden and nnhafd fontlin dra lani, li In a h1»b 
Btato of onlllrtitlnn, wltb i firdaner-i Mttan, ami arnia 
MddiKkof iiijoi lireeioroi. Tbara tk a Tie«a«fil rgas 
ftiom Hyiati u Iht preniieaa. and il <k. Is nrr* Mmaal, a 
oamhiiUlile tKl.lene* tar a. (ra^llaWd fttallr. ISr ftr- 

P^R*"'" a«.bllelnBAi iiiHr pfmi tg 
)eta« Wldtnj;i upanWy (a |avtlei irinht td r£t IUk 
mute oiftala nwD&UBiIi, ttam Uia lit Anan hrL Ih* 
™'T«^ tairlne miMKaM tkair KiB|iMtai inrkiat to 

Jha adnflbaitai wtM IkwammiH, piMi in anant> 
falUni atmplT orfrart witsr, itllmpkll In timm fOwar Into 
tb. hllldln.., ami tk, Qellln^wid hnUl^jStBto^ 
RaIIwpt Mtig kmanKtiUoiijr Uioir rVda^aa|||j^-.^rj^|kt| 
may ba taicfin iirt^A from the SiaoaMn^tfoMia BH»tie 
meat-tan, e«iol>)iied wHth btutlhl an* aaUeska and 
■pwiwia tIkiHMnt* ii'^ktirt^ Mat ivnaar^ak au ttiat 
riii Ih dirirti fM> ia atMttn ilUflawtit CMakUili' 
inent, 

Tlie bnlldlnri cninDriia iKt'i inilltwk an tl abaepaliie titer 
honiM, ttM with eeery conieiMenoiL 
PUni ^e balldln wi miy ba Hen, and tarn and iJI 

w«rv-i^£3Za%^5» Msm.m.i»^. "Brerj nan li|t own linilhxd.'* 
9nt,1*te ofiM tin illy now u<Fen Ittelf tur mu ef aaall 
In aa^e the bi^th renu of Ibaoltj, 

-Ho LET, a nomber of Allotineule It PnWlBlttOll. wittln 
aiamlnnleii' enik nrt.liM i,ni,;/bBjiea, 

Wnaa allutnifiilii nre siltnitsil witl.li aneuywalknr 
rUa^O Stillli't', .10,1 illl> iiill-iirul.U jiliiued for iwnraanH- 
lBwnnwDr tlw Uitiipiii nl Biliniiin, the NoTlk SliOrai, 
indnthPT Pijanninijt v:rMm or llip liarbi-ar. Tlw (..> iilsr 
numliBr bara iniita^' tn l^tt i-trRpt.* ■,( ;)ii arttl 50 feel tr- 
ifMUvoly, with a depth of ISii r™t,»n I e-|ll mike eicellent 
■iWeni. and Bay, it a fuiiin Umr, be adluLiireouIl 
illililail tntetwnailiittiHala. 

Theaa aBntmontt will hd lot for a torn of 9) yearn at 1 
merely uomlnaS rent, tlin» ptvienttnir to thoie who an de. 
alitni nfi tueet littio ajiot uf their own, potieaalni alinoat 
•II tha adiinlaeu uf a freehold. 

WltJlljtOB ri »SW (M rMSg into (niporiiiio*, and frm 

■ .*^f *q^i?.i!ar ^l^^^Ji^kltMBw. - To BK^ idKT. K \ u. J'iu-finvt, wyf the pcmfiMlM 
W. S<t4Utf>» £^|n The hetnt ■mrUtfi* jitv r M if**)uti/ wi*, Btttt vtrf tttMitdto^ 

-tricL _ 

I'KT,. tin' vtriiiiiUli rr'Jii4« wA arimmt Wrtu^iMl ^ 

t,]p. r,-^riT'jirriiiL' 'In njinn-. ifit>i ilvJ h^,1 nn^l vrVAIlb'* 

1,iil''^_\ 'rLir'-ii^lip-l, y.UL ti[ A (tr.it-i^k f H 
ik|ilniili.1 vifwtit Lhj l.-LrVmx, ^olUtTlll- 
, At»<1 fiinror (Ive 1<P(]rCDma : co«Dh- 
k-iiuiiinl, Ji, M>L^-liullc|liij|^, Onmlw 
I'.ir [■■.iH iti wl. T 

*inlr lillcl,,- rpO l:KT, 1111 

L TI,,,,.,., nil 
inuol ,lr.,*'liip ,r 
hull,.,, jtii'j hi .Ijlu 
l«i:,|.fli~>l S'.irl 

!-t;i'. iii„ Vi'r.iiiijiri tiiHtiiBO, ti,K 17, B daayvatnat, 

t 'h i 1 1 1 r,,, I ll ,1 1,., I'Dlitfi'liitii; Eiv,, room', with oetaidWI 
. , aiiiL witor lilid 1,11. Al Illy cin ihn pmnliio". 

filtj T,|.,T. II inirtll lf',irm "a"t' BTlrfMOiTTlgTirap, ^ U. S. 
I VVEMH. r -- - 

Til" 1.1,1 
a ,'),,'i> 
H.iv-VIH,--, (II 

rpo PlTliMt;ANd lad ahan.^itl LB*!), tha'WIiSEl 

J_ s^'ieiil Inn, I.iyicjjdiil.nwit, ulth ImniiKtlitB ^ 

eioii, T ..,iira iuj.t!»a«r»a<f,ta|ri, r'^"--'' ' . 6. flotarti^arraoti, WlUuf'a FWo I. 
','iKin,',l, III, ftoMniMi, «1 
rpt; ttY. 'i.V.-f. I'.v'i 

J .ile,'i% fnut ,1 atali , 

r""|i"i> litt, rutteirr. No. 111. t.UiarlotM' 
nu tlv0 rthiiii', n ittl kibckiii, eallar, Mtf 
-'r.«!tM Itbaan Ulift yard, with masli-hnaaia 
.11.1 m-lfliuu..,. ApEify at Xry UlfCHnn»tH|i an», 
.I'.T, a i:,.tlo«r. In Eitan-tttaM, imiiiMI 
taliilni; fiiur mDnn, wtik hnte jptil ipil i MIt J el. «■!■, ri,,.T thg frtxmtttv to « MlWlJIl 
l^n^ 'Ljnilrlinfi, rpi) 1,1 Tt) IjKT, .\lniii 11,111,1.; l-ptrr Willi .ini.«L««LlR^51 
moniiai, Hioiitiliiliiff uiijf rounia, Mti'Sii.! , on j seointl' 
room; aluiafti.id iiirl antl ffarilni, PwKOiikin will bk 
K Iten on til t- -J.l 11 IJ 1, 1 1 inry iif It. [ipty loUr. teAEY, 
itFt tJiUl, rem rarmmiltA. 

Tl' LETT l" IIiiuji^~I(i~itt 
milUhllnji Itilic 
w. Anrify to itr» , 
ttrcet }inot(i. 

ciAHHIi.K^, ;[i,P,,',,,er_^,tieel/^ -an ooer. «r. 

Tl) LK r, a n.ioan, pf lefen nuimf, itnd mier. In Orotnc- 
"foet, I tolfeni , naarRadfhTi^atnet. Kant Mk, 
'■ru" "LET, Ten tl,.>Ir^ble h,H,;^N"„.II« and «t t^tS^ 
1 «trrpt,(iirEpKkliif..( tl.,*, wlthyanl^nij it*hfa(tr& 
iiiilriy', end iialer laid on; lli.y oonunand i tini TiS^irfiEi 
Urrtoinr, nail vrltbln t*- m\mtf wilt of tha I'M OMbT 
■^PP'r 10 Mn, MATTHKffMAll.antey-Wil iS^ 

-^i— ^jd^* y ""' * | HleknmnMemM T, pSniln. 
rffOXat, M tJamjiilnJowii, a VerancUh t^tan. RS- 
•tLi vlS"^ -™°" kHe*«^^tk a 

vBnrnsr watrr, Ki,r kHeW^lHlk 
partleolw. rnriofn ai tiw 
or lha Bttip Iad, .RT, a Tlirei,->torlul Ili.oai,. Hraa iti 
Iflieii, ball an, I baldnny, fowl yai. * TU r.E 
lllr 

"pp'y nf _. 

ME It, ll>y -.tiwt. Wn all amnooi no Be/. 
rpCi LbT, » li(HHr,'"ln ti^iin^i*!, s'lTisL"! 

A.;i,f',j;(^?^?!'..f:5i'?-_?!iSt?^ — - — (t) POOBia- kitchen, aarvAl^ 

Ao.trallan Mirtile Wnrtn. IIS -'^ " ■ npO^T, Twa rtff daalnbla Wtaraii, wiibli 
1. . Irttiptoi.' walk rjf tlie-Rollwa. S*.^, at Ni 
m>T 1" Mr. WB AVEK, ,<itmjgc:Brd.^ TO 11 
A, Wcwlmrn. 

1 1 fttt, e i^ ncb-atraet; B^ay 
KT, ,1 rtoiiM, litnateti at iba rear al PitfMMtnaL T^-H'i^Ji '".^ '•™ If iiiol*!, Kiallnotk Loii* 
I Booth lltitd Eoad, Apply 10 OoaLD and HIUiiaE. 
EfcjTa ['hambtre, GMirjn-itreat, "-~ia™i 

I'O M(T, 1 i-omftnilaWaniuoa., in Ywk.pli,,,, VorH- 
. i.real, oojiiliitjnj! of dor ndni, with witer l.id on, 
*e. Apply Ui EltWAKII SALAMOW. Wytiyitd-.tr^t, 

TO I:BT, llio w(1l.kn„,ni old-eelahllihixt B^^taaa 
I . - JT''^': ' ^'"o" PlW-atrwit, oaf 

ii«.r J or rtoolilcfroritatl ahop, dwellln,.lK*i«. lar™ atowi 
wltbur willititii ™iiop,t,t Iba bafk.* rSOaaiii^ Ifr?. 
qalrtd. In i wwV. Ijnulrt of JOBS SHtTH, « tk* X tmnnrtabli-iiimliiied H™».. plnie to lke9leam«f 

Nn-ai.^P^' F"nKI" Pirrimntta ilMiner , OP mlT 
HO .^ IB, Oenrm- lrert, Pamililattn. 

T' ''AIRYNEN and i-tbttr.-To LET, »i,r any pertaA 
1 1 TirjTO Cotlaue, ojnulnlBji foor roam. , wltt itJSi 
tan n™, iifarlyTi 
MdwetHtlyaHon. Tho mil 1. elrsllont, .ml iltnito it 
ni..lY.ic^ only f( mllel rnim the olty, Fi.r lant'Sin 
•PlJy loMr, B.II.PEAHt K;nr m llr.'lIIH nrXlfllf?^ 
1 otic . ateret.t&yi3i>p y . ^ 

flMJ l*f , from till: 1. 1 nr Jnlliii«rj~0fil77™ oTFtiae flya 

1 »«kaa— tba .imiirt houw-n the cornaroi Lleti mot 

™-, 'Siis:,. ?™*^'^^*""«™°'™' e^bt 

r^msi nnadab, at»d ball,ony ; WNtiT litid oil, - , -r^- 1 -v -riTi I'lnj Ull, For MTll 

mlar. aiiply to Mmar-, P.A1SKY ir.l PUVBR, " - 
Ueopi;e.atrrel, near Markrl-Htn^t, 3a, T'\'i'ii" L^ii'iiHt^Ttiti, aouiii it«u" 

i-j ^t- V The Ooltaie cuntalni tm EAid, TO 
idtb da- bi^ad kitchen, lertaol'a roain, riiiiih tutiiiinil 
lp*d»n In trui,t, a «Md f nnl, and lorne blloHen nnM t« 

tAtgrA.x.aT&ags,'''' *■ 

i ti e P,.,ul Piper Katatu baa at lensth liean agme^ 
•nil mlulliWe,! Inln olliitinmil, aullaiiie ror rem kinS t 
IJliilillnia, wlikdl H ill at onoe l» LET on Irate, rti a IM 
^. I™ "J liuantitia. aa may bf 

: , 1 . ' ":!;i;''V:'"?','*»l"'p> of fully tbree.^oaiterarf 
diD.Btffllle bejroBii FiTorlpr.mitli. aime e«i.nt tiMt 
S3L."«*?9l''™",'^^ frnmllorrom Wiiwleino DmtA 
a^^,*** ««»bitiloor the man irf imall ^^<in• isS 
2^jTr5"^'™T'* • l""l™ *f a pal' 

m-nt ot fr..in llretotpnpou,dan.feir,wlilfhto paniEia 
»n,1d wjt him Olio or twa hm^nil ponnVi llU 
Iht. be able to retain hi. money Tor the etSlofi of r ' 
b™- m h.ilf the Inttrpatbo would tlhrrwlaa tim S» Tha tena, tt ttmSA V&'U mr-^ ! flLi!?-:"-'."!??'.' "f,» jf^iioH. Kultiible .|,„ ^,^1 

Wial any nn# liBlIrail^Sjffi #iE~"_„, ,„ 
that bli oollay will n«t ftT^SS k*^ ~w~.^ 
an .1, bal»» t»Htt day tf January, 
iiba'tiBitjilwaBt. All alifitmnnlq tjllien 
will linve ihe (Ir^t 6 nionL.^ 

aii'o I'lTtS'tilara aiS^^to iSstS aiut tAI.- 

MKK, 9.\ Pi It-bt I'l-et a M 

Can AHIMIIMH l'iirnMh,M|"Vted Ull attttw Mim"~lD 
LET. Ill, Ei'ailM.tli-.tTc.t Miwth. Ho aUKr la^nn , 

"■li 0" AwoomaHal* • fkw nlHt 

^ hoaaa eoRi|nat4 aaplMiU tI«w, .jtlfllty 
Into Impnrtanoi, lite* haeo titea 
ally .anil 
— Pll fa fMt r 
AJhitintnli hiTo tntv marked oot ivje or till tljli^o of *iy.„l,y, wiii„|, f, rl.ini Boanlen,^ bi 
nuberTKod-itreoU Xffi fasulnlnc HI raopi iHh. ant tuliM 111 uanVeii 
•tyl^ now reaay, Tbe altaatkni la qnriyallait,iaiuudlnr 

tbe moat eateiii Ive tie* In bq liul any a here nu SyJoev ■ 
liiHIt on tt.u rao*t Plevateil part of ttw BlierlfT Oaedane. at 
IIh- keul iif Ooupirinn-arti^t, li*rlr of Lvuna'tertaaa. Ant,.'* 
. Mr. JOH.>; IiONOVaN, «aflniiirl» nd Oanptail li. OUVLIUHT PHKSll.SKfi V! AV^tKB.'Sirl 
tl 1 hii ,A ill it til lie Hir a Ptmtoiinfliar , « went eobld 1 
Elllti. tlie pint 

■™is(Tlii< Inn lub. AildreaaPmToai irnEi OTttUKi", 

ll |.- 1.1. tiio be1»|,j". M.....-H 
Ml 
■» 
Mr, 
mr* 

lat IJpeenilier, iPw. I, It cianinii ivt o( Sydneir,— TO 
lo-rrj-eliiry ntorn tn Wrnjmi-hl*, 
■ Spyer and Co, ind ■'I Buyer and Co, ind Mia>f, 

X;il.a , poaneapilim to balttn 

,%i^£ri,-V' P'rti'ulir. anSVto 

X^rl^l^'-^J^J'^''' '^■>N>-I-I»ir., Sydnay, Si^dury, 

D»2M*j»y,-T., LET, Iho-o e,leo.i™'»?!S™ 
•WWWnWJWJI. w«tl ,i«l liv Haul.. £h.worth ..Hi Oa, 
™ 2f!t2r™T'"" I Imiredlat. »_.»Mn 
rcwtenio*!;'"'' "* "^'""fl ""1 I*AIlfio»Tn, i"rj!ln"'",n""'*"" HBSll)BJi(;«,loipri„te ^™id. Bay ^onjiintb B^aiHtjf and thw FlafritHTk!^ 
^ a^ "r n"- ^i*^ "t^iritnlni tbt,ogrdlii.^ti 
cwtiona or the eataln have Irni i.m oat, uti air now 
beSti^iileinitl.nrtleYellBl, ForfnllBM-tlrtJlar. aa* nlT^ 
«|.ly in Mr. It. MOTT, s, V.^iati-lTi™^ "l^^r 
ton : or adilrea . by )rtt*p lo Prt.i^;;^ PmLtlm^ * 

3^11 LET, lof S or 7 yean, o>i"i,«,iMrai nay be ir, ~1 

jrorthlmbarlind, noo.iath,, ,f t» 

nil,™ m leii, hiiniidiid on tka north t« UnJ iMJtS 

Jfi ™ laild!^ W 
'1,..^ property ri™iB.rt of me aiUti lunwa ai "S.iU- 
t 1, anditoiiMafiif rid, (jplt^UiBalaBd fiiaiinii &ad 
T 1 1 1 miMMnment* jir« tga^hnbla, ud iiWiriu, ahoi? tdi 

!■ itlilje, kilch™, dairy, turn, .liblln,, hnGrjafdfci* J 

i:oi^vi.„lt,ii-„10r i-arrjiLE tro an '.^atel^i'^d'Si^ 

K (™.Wer.l,)s,„,.| .rr«igem,nta ina, tS 

!W««lIe>H)r»tid Ww, i,hpf(ii,j tSo ,bsi, i.'j,,,™ abir b'.uLnnaii. 
(wi.1 eiten auidR Mtwaei 

BmH* *^ """^''y •"'i"«i"wrtbl' 

alf. 

1 by Ibo nn.liifi 
rmini (Mitmi oC 
alpTlied, 
ri'litlnir thlf , 
Pnaurilon may be lia,l on the lit F^braai 

E«lt MaltUbil, Htvamhrr n, i bw, 117 miV 

ml CO, ^0' 

nil cull 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1497029 C^i'U''*!' IfBtlTCTIOll.- 
SYDNVY imUKAMOB OOMPAMV. 
_ Clitlnaui— Jaai Tkiwkt, Bu. 

BalMinn, ■H^HaMTw^ ehittal pni|«^ bamt it 
Id* ntm dT (mnlun, and ipenkul •mnniDnita nt«^ 

into »itfi pt4pl1fieiiii ol flnetnitMg rtonkiirnciirtnd. till Ho. ax, BrHiIn.VtrMt, ^Hlal. b* tka 

OOUNTUY 
ltliniiv->MK A. Db4 k 
NltwsiUn*-llr. auwgmmMI 

Oteatat—mr. m. cnic 

WiiLLiiiiigniia— Ur, 0«i^ ArtM 
WiNiiinii—Mr. Join Dinsi * 

m-^iin-llr. PHOT H'Wlllidin 
LiVKirODL— Hr. E. «<iwti 
pAmilmTrA— Mr. K HuoD 
MrKiit— Uhh-i. Wdkv 44 Spltk 
PiiiT HiMtriMii—Hr. t m ^ B i 
CiHBBir— Hr, J. Borrttt 
KuLHi-Hr. R aMa 
Pniim— Mr. K. a UttiMf* 
tillcgi,mo]i— JIf. J, UoDTD 
Btomi- Mf. WaiMi Hmthm- 

Otmuu l i t l MJ iiiAto.»ri i tti t i i. ml Ch. 

CcuDLi Tovjw^taM, lsi>U ud Osmlih. 
N.B — Then t> w na|i*k» luda 1q Uh ttiiin Omn- 
J fmn (Hjront •( law eneorriBf ttauft Iwt Hia t DliBWINT AMI) f AMAlt HaUHII ABHUKAMCi 
OOHFAJTY. 

•wn nder Bt« gpoaBdl pH omt, anlM nnnL 
(51«6)U bwH or imp trt puibl* hi ibt Odm- ^ . OTRIIFIWISE aALLBD 
. .JIB ANNPJHE8. 
nUmOHS in wtmti 0» 
P** 11111 iiul, Mai ipnlillr inUsM ^ u Ast 
■8i£wtt .t» till nt&t ^1 w Si 
MtnM wiin mn iln ^»iUlIl]p Hinnii m If &tj wwt 
f— '™»- ■« ti»4ltii™, « t»» iimni t( my smirt nut 
iHk ■ nmlnjrniftad Iw Uib Hciatirln tmiDf tb« Aut 
■( Ownaft, 14 VMorin, Ho, II. 
■QBHKT TKOHSOlr, Ktuiij ud ucrtUry. ta U* 

■hrt^i-tialMlnin. Pbtt-ilwt- TDXBT MAKINI ABSCOANCK t}rHC*, Ijm- 
• — Itl, 0«iir(i>>itir«t ~ 
Anr to thp u^i|;r li Ijk^^^ Br Kr. aunnrl H. ainfth. 
^^.JggJ*«^Cipt.U,i.,- terr^jor fbr the ^vi Of Vtt*9^tXt, 
Mr. W. T. Boyr». " ' 

AoeUiDdt Sriliud, r^ipUtu Alttlwter O-rmn^ 
ituiidiiiris fiw> 10 till 4, 
AUtita al tin emit tt inii^ ta be lUiliMd u ipoli- 
tIm it Oil OSiif. 

%VL aMYTH, IgtBl-lMtlfflllj^ Bw n-itwrt. 

r OSJIT.-UinffilAL rtHB ISSDRASCl COM- 
rkm, a ljnto>,- O^AUA £1,900(100- DnUna lad 
Onuliiiji H«Hi noitmcM In useantun wttk OaBiilU- 
img Alt, of hftik ud ilan^ *IUi iIMmI, n»til, gr lUn j]«d 
' ' I' trnTT hundnd pooniU tuiind, tana 11 34 U) 
tnlldlnfi tbr ativlnf marcluuirllH and fur Imlea, vnUHTlnin I and IxHIdlnp not tncludad Inlhajprv 
Hdlu, and hiaviliiui rlibi, tur inMl«| afnammU Shin 
I* barbifr ar 4ssk, )• tl>* IVn or Srdaay, >)t>i wtnb 
■iit»tw>alr,im'f(tr.i wLU l^ac^ b niiir, ihlpi 
MkUnr,Ua.Mw!kMt.iS^ uSmtttminS 
UgMBlag nada k>^ aM all i^hiwi aittaitad awl paM la R ST Alt IHaUBAHCn 0 0 Itl^'jLII T, 

Oapitil Two HilLknu. 
SahHIgg afTmatj-llva imr not. «o 
namtBataa ~ it 1 . _ • ^ ™'Bnn- 

flkital. KMk or ttlma tnltiUnii, ilaM. «tal, Br (UacM 
— -* -^omtW aa iwillhig af «Biithit;:Aiwin Mjtr, 
-Id. taSa M. nn wii. peraan^M^ noTi, oKinplB) (tr iigrltii oanluiKllae, 
ar tnlB, fimii k. M. ta la. 
Bnaalialii fam fMm Ja. td la. par oant. per aananu 
irnttaMi aud Kn-haivdoui ^qoiU th* 
rate ai U>e bolMlnj ' " ' ' 
HaaanluM ctuda oA in In vhlch ttar an dcoMlM. 
^adaa, fc. in lir]pr;g^W •racHi riikii uKarUng ta anvanaaaji' 
(f«a a<;iiiit«i] mil [kU In Sy&ty. 

BUITH, CitOFI Ud CO., anata. 
■gfdltajr, aiit DMsiabar. 

HB BASK ur^UST^AlTAiaA (Iim«^^ 
Rojal CiiarlDT, )ni6).— Holloi li hnrhj |lnm that 
tht k»lf-j«rlj dlTlilfnil (nuty-fsarahillingi per itiar^ on %Ik «piui lUmlL v( tba CormiitlaB, ud biii>ia of tlij- 
11* aUUIaiB par ajHiXh itaklK U(Mktt tk*i«ii.4^C4y>ir 
9? '^'^J"'* " *™'Jr aaaifepFiiMaaii, 

Oit mi) Onmm lail, «U ba t>r>l<le is Itie iliinkDliiiin 
OatgnJt) ' R^br, at tie Tn'fKtitt brinchn la tU ina Stac tbt xaa JtmuiTy, isir. J. J. 

anvMlatnlnL Sydney. ISib DtDncilHr. 
arc ailapiM hv liraAaaiiil or RnHrnhad MBlonM^ lad an 
Ln^nmtad h^ tli« PdncLpali la all tfeat oi>a»tttitea a Hand 
pfajUul MatJIih tdanllim— mw vtll iiaallf; jnni 
ptngna (s divharn U» dntkci and rultl tba iriinaajblUUat 
oTtliFlr Murt KalUsn In Wtr. 

ruwU nuiTfeiil aiinrad tkat t*aj rni wltk ptrfect Mt- 
IdsAMnntim tMr daaglitn to [be eiiUir eareaf lha 
jt Uiji )rtltlli>IIH3lL Anonf Uwai la atwn i^mSmirimitt ibaA' an 
Tk* Bin. JL, Oowlv Pawlaa, M.A. (lite Fe!\v and 
TvWr vf Bufccr CdU«jt«| Oaan), BluHibHtb. 
*t ttiT, TliTid H'AniLllT, or King'! Oonttt, luindgn, 
^aivT Oanle of 0t. Var^labopa.. 

BBiLditi^Va 

m Pa Halt, km)., cuBtt^riMMi; 

J»™ Pirk. I K«iit>jfj Mr. MAlifS, ' 

iiHin.aiKiar 

briber vaatlnlan mav be obtalTvail bj ilililtatlrta. peat 

.... , , ^ courtiil^u uaw, MM, la tba Ptln'^pii, . 
Oaaaabi M T ^u an, lalfpgtwi, a«af Lonntwi, Mfltaaim A, COUf* 
All ESMArtSK',-mm MatI 
atUH CkMien aUaadbftWlIi lb Aid ail £u- 

iailDLalfleboala, 

Ha tUiiity^,*IU oin»«Hia(ai TETJU^UY, 
- ■ itb TDBSDAV, tU ll»Pl|Whic 

PBOeHAMUB. 
OInaland TtAiati &ohool-Ti:B31>AT, IWIj Deoemtur, 
Trlaai dbitrilntinl to Ilia nhllArfn un \Siv Hnie dai. 

r>dillut«ii aiihaal~WEDVK4DAY, irtb Utoambti, 
I dlAibahad 
bar— Sign' temrtB*^. 

I'ort.titrHi asboal— UoUDAV^sd 
aBillalhliia>d«artiaanta. TUBSltAT, I3fil IM llMrtaiaui, FiIih dMrlbaUd tbli da;. 

Tha acfallitei win «ma>n on SKb da^ •bun 
Mittaawial 10 ^iikiak*.M, aad wditdeatSD'ckvkpJii., t^<i|NSrMtli* >anj tC^iMHal - - 
»aH iia'pj<jaiaMWlMt%dJi?V>W» 

■ iiiiTiiiniiiiii !■ uiijml. hi l$V|[iijiti'li 

« nr OUiM vtan fiWMili M aWHd, ta^ ta- 
ilHlll>MWP *l l^laan af Uomt lat^ m aU tta 
MMt 1>l«lTwif*aaiai«« aad aaahl adacatlo^ 

Kill 1 11 Ml I I Till 111 ill ptwIUsd Ur. moa, 
tb*Becra«aiTtotta aaantaf Vdlwl Zdaiatian, SjdMjr, 
to fafet to blu Itv Ikrlbfr pvticolan and for cardi ol Hi. S, L*aido«Ba-aUo^ Kwiakk^qnanii LoiulUh 
Jmt. ISSfc ST. J A saw ORAHUAH Si;M(K)Jj,— VmliT He t»- 
trohaf a aad fLiredlDn af thi^ T^iml Biihpp nt Byrlnej, 
HeadMHtrr, r. W. KOWE, B. A.,«riKfiul« (W hgnart) 
ol Lln«klB ^JvUeiie, Otfottl. 

aKffiid Halter, Mr. CRBSHY, si Uia IstUtiitkii, 
Sttlart. 

Tnxf, 

far Quirtar. 

CT in hau g* «jMijiin ii r »w rli^ .... 4 ' * 

Uatapll^i aa aa ' i i^i l tf ii " - ~ \Z' y\ f 

MwStndaiK* fIrbDi 7 Ui «, s'tg ijL g ta 4. 
n««Mi will n aaaiaiMa an THUnoDAY, Juouy 

' ar ' Famti Bid Bmrtkm 
la indKlu i^agtaatlty if 
mnir>t team turn 7 ta ti ST. PmiPS DRAMIUl 
nil! Mh 

AatrtTia* klji-fv ; 
Umee fiwinTI. Ami. 
(late AaiiiUnt lluUr, Elitrae RcIikI, Knihiid ) 
Pannli Intandlar ta plaaa tbair shiKlnn, iltar Ik* 
Dhrlitnua balldwniilii Ito abare «Aik\, aill klndlr HitH> 
""' ' I iiltmirwiai a iii Ui i . ' ind tbapaUlo taoanllT, Ikai kTkaa tain tla OU Bad 
iioIbI, awoanli iaan ai Ifra. VdkK^, whm te 
iiopMby nadii^iKarm and itrfot ■tlHtln* to tk* 
nmirart* at hii anataiMn la RMTtt the ■■mart, and If poa. 
albU to nrian to tin ka*i» |U raruMr ^S^^. tS 
M« kaairlai tba Hatel guaat, baunn ar tba an. 
nolaBOia II affivr^ vbkb ara aceaud ta na Ua*m la Itia 
fflStJSL^^^ >^™^ riailllM, .H> 

SBJ**'*' ™ '■■■^ aaatlaiun Jnia tk> iMantii, 

™ft*"*"'^«»«*Ultnat*i*e, nwMaa II 
■ar* Mta a>N<» i iiWi ni a ttaii apablhStaL IHa^ra, 

is mat-n)* ttjli^ and tba riMMnkMiHuaUa*. Ik A 

The rtablai v« But aitniln and HWpleta, tba laoaa 
J™ Ito- raeabwaas ai* >«ll wartby Ua attaallan nf na. 

tef^.STi.Mr.a'SSK;?!'*' 

Bii>at4>i>ia. 

Cairlagt and pair, ^ar daj , _, I 1% ^ 

Doftotrti, toaSim, ditto ," i i j o 

Rarn and dr, ditto too 

HadHla hana, ditto o IS n 

N.B.~llana> brotag unfDl]^ lo lutdla, llTltlBW dfnitila 
iaraeM. Horni, airrliim., gitv tc, tnoibt « ield da 
wiatniMttcm at at perMut. 

NorrnilKtr 15, ISM, BmCHTtlH HOTBU WObliONUUNa.— VUltan to 
Wollnniine ^Jl lud tbat thii Hiitil la tba anlT aoa 
hirlnjra ftniira to tin ata. IVwtii In d«ll«ta health 
aanattbti astabjlibwat hantlia adnntoca or PrInU 
ApHtmnl^ sfianlBf to a laim, tail UMldlna tbl IkUfna 
» anadlag a llgH af alulra. A Rnera) labia, an tba 
MttMnU l ^ il^ibw, baa^mtot mH aad >ltli a iliw to 

ta»laiii i> #rtwte^i^S^if^S»i^l!r^.^t^ 
alt«ldun« ta mtn] rftMltwfcWI; and paaa^aan 
arrlTlnit Cir th< al(bt bnati vlll and atatontdjilre^i^, 
Tm Brlr^lon Hatal It tba diit tinitoliil iflTiil 
B. JOlliraUN, latooT ltarract4tnrt,Ma«,l»prWtor, 
......i .. . mdaanlaialtrblra. H .B.-O aiiL utihllair, lartith) SUNDAOAl.— R UASdB ban to ratm lUuka u 
tbalsbahltoataoraonda^d, lad lha ailillc rn>e- 
t, lor lha llbeni aaiipart lie bii nealml dgrini tba 
lut gve jean : and bring about to nil niulit bailnHi and 
iHri Uia nlcmv, be hu di^rmhiKl to utfrr tba alula or 
b:i r^uibli ilogk it.agat pnw, la anlcr to atfacl a ipHdr 
aleir^ncl. 

[Aa iahibltoato ar tba atitHnt Till ta vill not to tDt 
thii opfvrtunltf ar nbldTlBt tbanHlvai,— u tbla en. 
naaiHWntal It baw Ma, agd NO tOKk 

"Nn PBBHI&B8, iMofa (oaaM >fi" Hit lib Mil 
Hsn md DmlllBr-Hoaaai «Hb drr aal gaaaalaH idtin, 
■enn) rathnlldlnKi, and nil itoitad (irti'n, vltl eltW 
ba HOLE) DT liKt : and tba ttoak au bind mJfl^t be t-lran 
at a yiTnillon, on liberal tami*. 

Capitallito lieainai ot Inieitlnf la nntwij. In Int-nU 
orilv, In a Ouaniblaf tnmihln,— c Btnrahnpan vlihina 
to dbUia in opealiLgi In ■ isadln^ tliomoahfara, on tlx 
mill road tolbc prioisl|al dl^flcca and U, Ul)lbODrl>^ will 
Hwt tba ataiMiHa ba a ^h i an a aaltoa to ba mat witlv, aa 
lb* Maw la wti Mlib id aad fa jnai naWnw order. 
^Ifcrpirrtsilani lagt to OBBfiiTOPflEll SKWTOn, 
BHOTIIHH. udoO., tm, Pitt-itFeel; or Is the pn>- 
tfMor, it Ibr Franrb Baakin Bliaa^ Boatli Oiadaf al 

Alia, to be S0L1>, the PtihHe-liaDM In Saatli Omdint, 
tnarni an Ibe ItUBltUMUDOU VBitRY ISS. It Si 
lira* reatlioptwided hDlldiivc, maUnliE a bar, tbpsi 
farhnin, itiblei, iDd othef (nt-hoaato, wnh a lun d<- 
(acbad lantea, irall-itiKltail with risaa aad othv Aait 
Uttt. For iT litmUia niply tt ito n. 

T IVEBPOOL AKHa, roniar af Pitt and Sinaalrwto. 
Li -LUKUIIBOH mOUS.- Tb* ptnrMif ban to 
Inflm UlB mitdio ttial an NOHUAY bait, tba Uad Inatiat, 
lia tatiu di to open bli Lnnabaon Booai. Thabaiin>il! 
ba ftnL II 1.01. to 4 p.m. Tba bin or tm oonprlaia aratr 
detlwr, and tlia ijbargn Vlll !■ uttaoialj moJanbL 
lI'Tliiir lortnnalaly nand ikt wnkm af Qwii Wa^ 
lato htad Tfttoi ct fcafoad*!, tba anUn unneiiHnti ■lU 
ta c ndar Mmmt tomt ud Jlnellan. 

nTADB aad ODWAN. SO, OOLUns-atElBeT, 
YT BAST UKLBUUHMH, OwntaatDn Aianii aad 
DraaEiT SalanaH. aofl Doodi otb^aned to tba abora Qra 
tUIm dlamaad of « ita moat adTintafaoDi larou, and 
blflnt pitM jncond. Awnt iaisa iiiid iriiilltannii 

Irm, AaaMoMar. Druvr Mjaa baU mn Taiadaj 
fMdtr- Anatiaii HarSlO, OilIlaHtnit ^aiL^^ 

TMStSaOOKTfltot and IbVTmporter, b ai" trSt 
. a^Misn [a innon»lB| to the lidla^ mora Mpactallt, 
tbit Uio Wit* sT Uh and OIlTR Onnml) hue Jait 
irrtved, brta^ac b)ni aa a(tra|at« Of tw hnndrBd ind 
alf hty-aiTaa (397) paekajaa at tba aMat aaparldr Vffiii 
iaiBUF nadi, eamprlilnn mry pDMlbla Taltoto,.. fft^ 
1»D) mtb ai an now nerj leam, and la BtiliiiNHMl 

Aaaa ladua aipaelall) *bo bar* brndlr irdtat tU 
Urltil in napei thUirlnrltoii taoll la tCaiaaiaa ^ a 
ttw din, *im tJia liatil wOi h kaadad and apa hr 

IflMfWill'ilflBi 

The (Hiri*, Mb Rntlnnan't, lidlai, ud oUldfan'i, ear. 
tainly lurpaai b;fiirtlu>u of as/ ntbar hoaai In ^dne; , 
both la retirJi iirlttj, lauerlgritjr, lud nilUhHItT. 

Oaorfa-itnat. 

DBANd IROH BI[>aTjgAD VABBHOUaE.— Tba 
belt aawtmaab at Iron bedataadj et aviri^ descrip- 
tion, wta, orlba, ka^ on ^ia« it tba iljave airaroaoii. Alia 
beddiir to flttlM la horabalr. eoooi fibre, Jin, and 
lira*. Mart the addnai-DKAlIV ins baditiHj mn- 
kaiMiOltTfbaik^ f»«d^ 
fannr A BBBBir rAlHFAX, la retonin. lib 

A iSAata hb [yknda ami tbepabttar 
the nblval pillnlia^ bart^wed apon bin i 

naia^ bM* to Interm tbam t__ 

unaehlni, ia hu laid hi a itoct of my Hparltr 
walch be Will ha able to tniipl^ to thcae wha vmy 
tnnr blh with an ofder at prinaa that dafy eonpetltlah. 
Aa lUlawlnf Ibnni a part or tbe atoak rllHte^l u 
H^^ni, enrTaata, mnaatol% Ufa 
tnijaiteb 

Smdi— beat York, and aUier #f t^-lea of tk)» dtatrip. 

ObJarra tba addnaa r— SI, Wllliam^treet, Wooltoo. 
nKWIfU, 

FunlTj orden delirenil dill^ to il^ |arto of Woollaa' 
awilaa and TleluitT. 

rpun RAILWAY TIHF.KRKPURB. - HAMUBIj 
raTl^ij pataat l^rari, eiipjwt aad Iweln holea Jewelled, 
amooat of nnj^ 

BU>n tbiTi onamlntitaMr ipaafb.. 
lha beat devTlpHon If Watrt IbT 
ported into tbli ealoo j. 

A fire jrarC guwv^tn ^reh with rach w^Ai' 
I but dltpoied ol upwiriti of tao bindrad at tba 
above witehe* K[nn 1 bate Daea appointed Bfvflt, and ) 
baae tb* ffntiOoatLGn or knoaliiff tliat tbej bin f iren 
faural utkifiellini. 1 fcgl paHdra tbat In ■ tww tknt 
■MitdnaMbvelaiaBrwataksUttaaaadlJi tbe "-^ " 
bn liltMl iwoi aa*} tnnwrttd 
thnmelfia alw fa that a^ab, 

BAHUKIi UAVIB, whaMatad retail ITati 
and Jeweller, m, Q awp J ^iat, paarlj qpfwlto t^ 
or New SuitA Walei, BjioM^. 

— Tba moat citonitre fcnen] liaiiiliiui ill of aaAw b aa 
aad Ana f<dd Jerellefj, dtimoDdi^ 4e., Ip tlrt eolonj. nAOOAINR. BARDAIIIA, BiBaAIBt la 1> pkted WiTt, fMa tb4| 
uba bad at tbe JtwellnT ' 
■tr«at, nut Iba TbaiUa. Diltot 

Diituadruadltto,' 
IVItto 1 ditto 
niUo [diiUa fcaaar. 
Ditto IkMrBimar, 
Ditto wKOntttti, (tba hM 
Ditto udNm tad tnf. ~^ 

Bi'k;»*-^ 

DHto 

IHtto paU ■ad Biutoid-pat, <^ 

** w * 
,. » ii • 

,. 0 11 
.. 1 7 
.. I i 
.. 1 U 
.. q I* 
..Oi 
.. 0 » 
.. II 19 
0 I , 0 T 
. « HI IHtMi sbHdraa'i imf^tmrf pattr 
AlmaM afa)aalni.^alal tpniH aad ftita of awnw 
deasillldl*, ampl'law table, dmwt, lad taaqmei ; tibto 
and diai r t larka, iirt, Mtutard, and aa| apaeni ; fnvjr 
MDoai, nfartocj^ and rraifatra, unoa ladl^ dabillaai, 
battvkalTBi, g nttndiira, kitte mtan, ±e,±c,t toralW 
ail^ tltaaiiadi 4f other- «ni^lia ooapaitod with V^aMotra- piated wan, al aucfa radoMt prleH aa to iifjf tba oanped- 
[km af uj dtbir Jewalienr eatobUihiMDt in Haw igaU 
Wilaa, TOiiMu iiplMtneli nf tb*slMilu-«^ i«h 
«n iaaiitnt.llKWMm. O. MITCHMiIii iii#riiailit WMEir MORNING HERAliP^ TTJy gPAT. IXKSXSm S8. 

' M Iknardai Sd. 

' BF** ^ ™ "^U"' ^-ctj-k 

W»i|Bidhil£3iaiba 

*i *»0a» aB.*j4a II Maafe at aMt. 

rVtiimiii irraipw^y* ' *^ 
NOTICE !-Tba 
tteJawtJI 

SaiairtllM 
br the gndaral 

wllbl 

dHcrt[ 

In nwit Taile^ H)aiHii.ti)atad wtm iruoM nnpaoted with tbe witeb aid lewilli ■ ■" 
wUlb.«ld.t Lowlon ^JSaT ft BMBB^mSS 
BuAar indJawaU ar, lOUtTiu-ilr^ ' 

BARK HOW TO 
DtmBR,. ■n ttM aam ti-liMt:' 
.wn. wniT ita^a g ililtf. ■ 
Tbia ouajr lull tbr tWo MWlnt 
Balaaafa' H baha^f."^^^ 
Tba toll ttaaP 1, sMfa^ 
TbawyflBktf firiit^ 

AM law *•« miikkdki 

taaadbrMtflMi Obt food Ghrlataua 
Prlnw ball aad oaia t> 
U whlabMHlkairtte, 

Wttb iblirti ud Uib, Itoi 
AinbtMpiilBObapd M4ban 

_ twniii ai IB uaaapona. 

YaOl am Mlb iiM ^ #k I 

Tbwn kiti ftw wtTioh to piek and 
0* aad «a«i |w CMMm dinar. 

^ au tyaMiit iljbili —to ... ftanil'l s to M 

3^'"i&g#ffi:'ii"*"i ■ ' ••■■W 

T^owtUMiuSa •...;« 

TO w taXaw Baal^ ■gata „, „, I o li 

Try anHtM Pi T iitiib ti i i a Wltalt (MaHa*aad(,4illiHi« 11 I TiToprHai 

T(» onraiim 

Tl7 ev tdask al|a«a ooata 
Try nr blao^ Intra mato ... 
Ti; oar U(||| cotaanar eHto 
TiyDnrllg^lm«rfaonto .., 
Try mr llf lit Albert goat, aalto aa 
Trr oar w^gdbi^ ui Magait 

Trr^b^SSii 

Try onr btork dankln dJL 
Ti7 ant Hperlar, aw own _ 
Try nar ilnxla mllM ditto 
Trj oor llrSt dnb ditto 

Try opr iiTTtr Jtrty ditto 
Trj our epmmer InuM 
Try our mia'a dHbla ... ,. M 
, l« 

la 

In dseaklBi ftir 19 
•Kla _ lilt 
• toll 

D ... 99 
D 
1 
C Trr w mU'ar'a drab ditto 
Ttt w toa wklto card 

Trii oar Wtndw ami. 
Try CUT Badftird mi 
Jo our Wanted an* dHla... 

Try our rrnnbarl egrd ditto 

Try«arO>Ibrdnrddltu ... 
Trf «r bayi^ PMlB tmrmali ... 
Try our b^ md ditto 
Trjeor bt^i' wor^mrdtraaiaiiutnini 
Try oor naahaaM cam, (na> 

Try aw waiitSaSa .T^** * ' 
TryiHrMaakaaSaaiiia 'Z 

Trr ear timk cWh ditto _i 
Try nar mpar embroldrndMb' i » 
Trj oor lljibl illk nato ^f" !» 
Try nar bnllaod ditto ~i i-A 
Try oor iiipar India eMb 4Af «, 
Try oor iraai oloth ditto .T' 
Try ««' Djbl tmd ditto ... 9 

4 

3 

« 
IS 
I 1 1 

I • IS 

0 ... IJ 

n ... d 

3 ... « 
0 ... 4 

e to 8 

t ... u T(7 oor lirtt dof ditto 

Try Mr loper disH ditto - 

Try oar acnbrstdnit ditto ... 
Try w nlHdldjM ««a. 

Try«tohiti*Atia „ ,„ 
TrTtarauatk ditta... S 'm 

Try «ar i^«nS?«S£?^ 
Try oar whito drill dllto ... Z 
TVy aarbliek liato ... ... 

Tryaar wtito bata ... tu ,» 

teffif*!' is 

Oora ditto ... ^, 
Ryalto ditto ... (ii ii V5( ., 
SpNUa ditto ... ... .., 

ArfTia ditto 

Buyt' ihlito ... ... 

^irtiof all mikaatnd hbapaa ,.. fn 
8ltk pocM kandkanhMt, all ready . vt 

. 13 

:U 

.n 

. u 
, « 
. 11 

. 14 

. le 
. tt 

. * 
, * 
. ■ 

. 11 

. 10 

. » 
. 11 
. Id a 

4 '0 > e 

lined ^ i^nrleli^ 

dn«if% ^aiftliiBN laanaayi, bracci, lu andlaM CL-Aar aiVala porabwd at 
affravad e^ will ba no' 

pad UK 
tornad. 

NPto tba Ad dt m »^ FltHtM^ aart 
MoWtttitatlooaf. ter to llr. WAX PbOWHB* 
Wort, Uiliad W< tbe abon elefint leeom aad FWiw.OwaiiatoH. 
rasLaad Mwl Wirk,-Laa 

TDpnikHnia la a nperlar il Ip 

itylaal art are now f Iren at BerUn llaaaev 994, uanm-iCrart, 
lln. RBAUlSd birlBf mind tba aaelatonoa at an 
irtlUa lately ftH Ba«laad. Ilka atU alM ladtaa at Ibah 
awn naUeno^ if raw U rad. " ^* ' ' 

n It Berlin Houa,lU, 01 
BBItLIV UOVBB, 
klaem^ DoUin, ob nu liatta^ aad 
fnat Tijlaty. T} ABT LDIBS.— Jut <m4, aa a i m i f da t ff 
r> baaALTotWiUdotlir rauliltn kr ttai 
T: RB APtSa, liiBa Baaww tHja in ad fc i A : IMtip tttrUL An Oa. 
fdaorfe and kmeb itfaata). 
CftirUs* BntriKoo to tba Htoa ftooflu la B^UTJiok^ 
i^ieei. CUHtaTMAS FKK 
— JOUK wEicm 

taoat -mtad and abaap la 
eaaH, aadladla^ irnnpmbMa aawHl 6 Mi«' 

JPB» wHoariiid oo.MaamniMwC 

A lin^ aiaerioiaet of caadi^y il^ta af aupaii^ baarlbiati, 
pitant rarartlbla ( Br aMlli aa area al4^ abd mMala 
nlnt pOa aa tba otbir]^ rieh oolmm aad ifkadU 
'lealfni 

Table ema {ntnDi, M isd M, alafaat pitlin% Diart 
rrog pa t mtiai \ a ' ' ^ 

Eaay chain ; lU la tba _ 
Batl-nifiH, lUk and wniatad, 
Ftiafe^ In a larfw nrlfty. 

ROW*" tii'vAUM W^U^ HATa.-aii aaata 
oonad VBia DAT, In itrlr, aaHV. aail wnHan'i 
u ^ASMBK, WtWAlA and GILB^ Yhiloili 
Honw, Ita ud IH, Fitt-ilnat,iaitaiaBdtn,(H(irca- 
itreat. 

B" toW,'TlKAlL~imrWHITB CIUCKITIHS~ud 
YACnTUHlRATa— Jut avnA. tbne oeaa to 
bOTV, TOtth'i. and menra ilaia, rAJUIBB, WILMAKS, 
and Olt,B^ m ind IM, Pttt-itraati nd tOI lad tHI New SHOW B001Ci.-Tl. 0. AHDBHS begito InU- 
■ate to hU koiaanai patnaa tbat ba baa ^md 
■aw Anaatabow Baotoa, wblab aUl aaw. balmwl iBWa 
■Kb ereiT daaerlpUon sf tbt lataii bAlaM, & C 
ABDBSH, Ult »•■** Uoad ItoadL . ATH. tIA«ktomaadML« 
ABOBK». )*\ fcKb Bead I i mUhw. B.C. o 

■iwwm bate EStftUaVMiwii'i. 
Ii all Ibc (iMI,4i|Mf«Mlatti>I at Uia Florwnoa 
Thaha 
Dibara* Eacaaia 
Halna J HOT OnKBU, 
wtieb will M ' 

Bentli Head Bdad. SBLLUr^ off, at Balr-PilM, al th* Boi4 lad Hbto 
Wnrabou*, Brfdre-itnal, In tr^ir U> Isit* naa tir 
^Bodi dtuly a^f^lad. lidlii^, jmtlaoian'i, ud olillfi*U*a and fbaaa af aniy damiptloa. TO WIloEEflAlB BtftBKS O* BOOTS A»0 
iirOE* 'ail Ik IW ftw Cbridaaa I— lulad, 
and to lent, aa BUaatolMlfk, Ollw Onua^ tall Wan 
af LMi ■iMii^a bosUt laiga alMa, aad ehUdtaa'i aad 

aiea't beotoud alloea erwreiT kind. COCKJI and BDICT. it OW^a *H» DAV.aad ROW« TBil BOl'B-- 
. . - to •ad iboea ai*. 

Ladled waald d. 

iMOftntal Btlia oboln IT a Ibw ai Ka pi ln . 

aioe— ■ - 
A t'ivf RaLuIT WlBU b BAIA 3. K UUAI^ 
W, Maa^avl^plaoe. mobiAi 
Cbaraiacii^ iiacli^MiM yauwaafi iiaatto Nulla elfifi^ h, timmwti' 
Wadtaioal. ^ 
Vluib« paaiiar 

pi|ln«, haU-lacb 
Thra^baabai 
Harr aaarai Hai i to « 

tin d» la a taoB lanlM af toprtwr-*- ■ - " ■ ^ 

tbe Bonii(h Mean Whail 
die lo tba ivkmr. QBO. ' 
«. Haarta^tHlt 

F wiwSdittiJWitrtr'iiliri'ai^i^ 

not>tf>^iiiatoila,la baiabarii 

W. I ram, rtninie, la bafaitdi 

Part wlg^ Hnpt'e, (io|l^ danblik aad Inblt wtand 

aaerf^ la wood and aaaa 

i^'^apiHCHiiyiev lg I doaMMaai 

Corka 

Fla* aaw Kent bopi. If irtk Wilto ebw, Vvtt burn 

teie"'*™ ^ *^"' '"'*™' "™« ■«el»Tle^ 
HnatH^ aalad oil, aaatar oil, Uarlw, nanbrrv rieerar 
bWftnli^Jan.; in/jSaCXSI, 4?Sr- 

AiB^M^aad mtrki atM, bype. udph. audi, am- 

■Ire fabumato 
Oiadlet, tboaib tdavtlaaUaf . «nin Mad 
Baa da eoloni^ laiaite waba-, dall^ tarm, te, 

^ ('"^ *^ ' ■ill.mjL l.iliJIm 

BUak paint, nlnenl palaL «hiBala iUml h-— 
iJ«i»w, woolpMki, paper, tjm, tHk 
Flra angina, iteain tif In^ Mr. taihi^ lal mm bam. 

MOIB. aWHT. and CO. CI AY RAUA r 
a, hiAntodud 
•ilnalaaiMaal ■• ibaainu Dttto boat nalli aad attii 
WtHfht Hd pakot naUaHitii, liinallii. 
™* aad |t( mtaai "' -'-'''^ - 

Oaatntajw^ael 1-5 q U A B T" 
)-phitadl ditto -■ = 

Ditto baUard 
WIM iluiaa 

i:;bioi[B|H <iiit» , 
Hoot tUaaoa 
Claret ditto 

Craat Itantai 
Onetoand aalti, 

iw^T'vJ??'"'*^ !S. ^ HOW, 

ijtnaLlall TISWAW-Joit 1aadad,a lai^^^^ 
1^ mint or painted and Jaaunad tbtaaK luntod n- 
praatljIbrlbaaMorprlntogHBiait— ^ 

Jipuned o. o. cbenbir aaadliillaba 

BUnlabed ditto ditto 

JipmtMd nmnd aad ■aaaaa'toCMhbdato 

Jafuaad il<i) ^Ua 
JapuDtd waiar canMBI 
Uadlajtol^tln Japaand kalfc 
Tin taaud 01 
Jlfuned lad 
ahsver hitbi 
Hip bitbi 
Band Itower batbl 
^BJltng hatbe 
Cblldrtn'a tMllu 
TalM wiret in itti 
"na BHat naitlnit mai 
Flab aad aUaaa 

Tin trmnilllu baaa 
Japuinn] BnEltla dutpaai 
Tin loar dredren lad pewier hotee. 
O. r. BDWARI^ (lito >CaU aad BiaatdiL t», 
OawK-itnel gaalb, bptwM Utmn* iM Baltant 
* Bmbtb Wallb- 
™a,d«a(tiqaiii^^ 

udoapa BurhyiH 
Weed black letawi 
Wood ailMi 
Smw aad itoll aapiri 
Bmw aafor Mta 
Broad aaea and adafa 
Miluiltoa bamarn nd batebito 
<mSi b^dtok ton- and mihat 
Oaik Kb* nail 
Marklar, oatttiiK aad 
Fbitad Biaam aad 1 bfrih 
gflrltlareU 

Tliwobliamtolitikli 
■oekat rblai^ 
UorUea ditto 
Tamlnf cblatli 
- laadbUa Bei and kay.batoiawa 3li pUnBa.Ae. 

C. F. BDVTAKDe flato IMt lad Mwardi^^ 497, OawgTtnet Souths batnia Ui«iToal aad thiUiint BBeT OIlABOa. 1 0 M-hMpiP* Ibr SALIL It 
-'Soatir 
<Vaat nwnea, wilb li pl dMwe ent-(laai tnaU 
Cake Ittd fralt balkatii waltan 
Tride ud tmi ilHda MtJh dat-rlito Aht 
Raten-Hibt noMOitv 

CudMlDlti tad MliM: 

Hpaai, Ibffea,^ 

Snpf and llDww n« 
For aALB try irlnto oeabaet tgr XDWAKD 

aALAHON, Wjaj utetw * 

/IBOtCB ~»UII1IBR WINB», Ao.-^ 
\J a^itmt Mb aid toiiMla, la iftaodid timdlttH ^ 
BLACKS vf tU kinds « ■"■3 0«nan Aa^DtHtAn, In iDiJl , — ^ qaantJilia to ttklt eai' ST am , A. (Y^diinrYatkihlc^ Bg^laa).— ForltbU^ *, 
and t-bora^poirtolae tbnmnf waab lp ^ Aav and 
i^w-raWaf lueMpaa ror band and pawir, pitvit Errna 
bainwiv ft tan to t Ibet wide, Imdimd lawi ii;o#laa 
PjSMBMl'iMEott,^*'*' ■•ablDC .mXroOIilOAP, afdl»mtdaemiaa.Or' ULS. 
Apply to IBIBIIUY, DBAF, aad LVh, IT^ ■ ADKlTltTR HDOAB-^^dALkat iba HnTlt 

I tot aadin^sfd, m Tmimitamvm^. ■Itb ait4 toib^ As., tanpMi. itton DC 

. tba 

tba an) M«-l»^F. bold to botltoi, 

SAIITBRH FABinvil STOVBS^-Tbe tree Anerkiaa 
baktnt itor^ Ibr any (cat trftbsl. ALn ebtln. It 
—i**";.!!^ and otVir AnarlM 

If*! itoiakaiper. .n^ ittam w^ inj jj,^ 

ufYT^"*"^ BABtfai, HBBBLBWamS 
p. 8D« 1 it SW*. Oautrr «an- 
~>*i|k«^-0«BAtabi'^ 5, k' St "'T'!f",.^-rT^ -wot BiT^s; tiUon, dot; paid ; <r ito. 
band throaihoBl tot 3d. by __ . 

, , -rrmteu, at MBITkY 

WerehiHHea and Pbf^ O^a^ l#aar ~ 

O W I, A 3 1) I 
P4rl^ bo^bnadfl ud 

«(rtf ry, ditto ditto 
Old t*ra, i,i ciuta 
bMinllDei io-nUan kia, an 

FBv nuflurs aaiirriWaitia taafcata. 

KUariLB, DaWCAB, mlCO. WoiraOPATIlV -C.ee. AIM witi ettsniai and 
XJL IntBmi! Ttawillew for rwlly nee ilwiyi on hind. 
tag* tabai oan be bad. ULLIOtT, lato Penny, lOT, A mtlCUB □rUMOlB FftntTlHO KACHIHH 
A. (naiKH'l) la Ibr aAtM at the ^auLP QIIeB, It b 
n^aada^tr.aul dt Iter work Ibrtbwltb, altbv ay et^a B AB«>H ALB.— I^K 
^UPed- BtH- .>(a 1 Barton a)a, h baa 
Baaa'pato^t India aba In I 
THACKBS aad 
,— .. aad repaltad . ""iwln* 
' ?.^j'% *»'a>to.. I, ti. jirtrietrf laW^IBTTT 
JWBNMUnw Mi Sbato lillipibli to 1^ "''^^ tBS VlIiLAg, • 
rot Iba fMTii b aa di M, , Hbtutu] 

of toe Hatbav, tofoSl iE3SrK5trtl!r!tt 

BOWDIHaajiin 
Ol^llirt,Ta«la,,MrDa 
l^aaa or tha abtna prini^ r~ . »u Ji a. 
the litofPabrairyri^IjtelidlaritodJSirfi-/; 
b»;li;e- o»nneow3'thernr"h, S Kfito^J**' 
tbaAutnlU. Aitrlaoltoi,) Otmaai™ 

-5*ap:^rbirats.- •m wn wi» isa above. 

airoia ftra ^b i l ii il i La n i Mtott ba^ia— , ^""T: 
■;!Jtaa*ft«1»yfllb.^j^' ■leno* bra i 

In tkaiw^. 
ohae-lliKaadfa 

Alio,ar 

lalaqmpp, - ^ -■ i - 

The pban premtaaa an ti aaad atodWaa. baaWtoK 

mmtly .hiotied Hd npuni™ ™»™r aaraf.'iata 
Tbay an encluied wIlC » «), liat brtci-MIl OAUg^ rantolnlaa Aa 
lab, ilM kltohui, putry, ittre. Ti laibi Bi 
vdnnn,. *-^a< Itormlii ,^f^«=«*n math 

-11^ 

iKdnnmi (. , — 

•OK table faBliy. * " 
tttoptoatutly ritoitad la t imt aaMB, — — tr 1 1 Aa£HTfI>$ Climit, In 

aoaad, aad III prina •nflUga. 
OAK, laJ 00. 
e* Afin-*''^" TUOtrSAHD bap dnaat 
0>\J\j\J Mill cailftimla Flaar, la » lb. 

"tniiaa."^—' '" •■ ■ ' - 

IUjO' . aad aapaotoUf laiM to IbBlltia, ti 

'tV Faeiloo pBNiriHB BAVAHHAU CieAll&-njBilludeil.lbe 
IT Snaat tatorraal Hantnoab el|in r* tba iBirkat at 
A. rriLL-g, tobaanmtet, «(poBl)a tbe Ban a I Offlm. 
9W Oonnoimn an Inrtted to Impaet tbe uiqa, Ai i 
guinn tar, they iro flvni tiri flnt hoaaa I n HiTaniab. 'PU1LDGR» HPAttS, ria* FMei, BmM Malta, or 
jr> kinH pii,!, vary abaap, it Canaloghaai'a Wbarr, 
Cirmlar <jnif. 4 aH OAUd.— Prlni Apb Oan, mnartibly obain, 
Vioteria Blaam gaw lll!l^ u, Ereklar^bwl. i firtrt iDOOSa and GI.lM wi"HM)W9," uurtrd 
±UUV/ llail,TTehiap. flOODLET tnd CO. 2^^QQQ PEBT H.ltio HSD l>EAIja,_»,tlJ »<1 net. Vi^orh &iw-inlll^ ita, ErikLn«-it. 
AQRI SPARS, Plaakl, Saatllaw, and Boaida, 
aaatrted. OOODUIT and OO., Ibot at Bilkbll II. SQiOOO "i^nrrjBSSM^ 

J A fif\i\ ^'^'^ VTBATIIRHiROAIlDa, Itobia, 
't\Jy\J\.f\J HulUna, nnliw battoaa, ihlaflf, 
Jolit^ phduts piTinii biMii. AintHoM lawa latba, t<L, 
"o., nry rbeip. eOObLR aad (XX, VUarli Siw- 
11^ aw I^la WWt YiirottDAH* M atni^Em,«m>Bifiw^ur^ 

■a.DCQ fbrt ikliUag bonds, E, T, iiul 9 i ] i and 
1 1 1 Inob, te. 

ia,Dn)ftot iliilenddaatM/aaed anMtnra^aarjaUn 

bunt labw ^ 
ft«iab n iiwiti^ nnattoa ibattea 
Daara, >, 4, or < aiH^ artaalbiland to an Men 
WWdowB, i^iaChaMa, Aaor jMaba, JaMi, dbT 

IpUoo vf wood and bait work- Tbaaboreof averr doairl^ I^TIffAX hlirinn eompletad bli niv maiililiieff , 
and erected aiieailn nrkibapa, la ni4y to notnet with 
baOden and otiien, for alt ^ jajgnf :ig^tji -^^-.^ ^ a krre urlif af tliw I 
WoQlboiaoolan B17, IUPORTANT to funtphn. Biliilanv. 'I^''<#iii^ 
POR ^AIj^ 
ei^UIUO reet kanri plaa, li nure 1^(1 
iifion ditto lawn kauri plaik, 1, 3, uiS t Inch, ]«■( 

llOftfal 

A lar^ Hnrtawnt of ailarad nariu 4tl to 00 IbeL 
Wamotrd ^b and iwind, Sanplwof titara, nrioa , 
Aa., M, A, 0. WERSTUR, 1, EtH?hinjtt.lialMin;ii. lIMBKn YAUD, CIRCULAR (^UAV.^ 
tn/m hat laarlan leaiii, 1 ti, ud 1 1 In. 
4(^100 ditto etBTwMl pine, I In. ud k hi. 
mfloa ditto kaari ria^ > la, 1 la,, I in, ud tj In. 
>o,oco M aadar, aa IWot aiiin . 
BiUo Tid daai, bK IwiHa aa4 irlMa 
Hirdwacri^|igito^ ^ l |B ii l | ^ jylija^ an (W\ AHBhtDAi i'AT^b — WM. V. H. 
DUjUUV^ HOLFa,tllobarTa rd, Olrcalir H a iy. 

DOORBL aow ]|. U, andli loeh 

tblek. W, a. BOUrk, tltsbar yml, Ctnialar IbATBI Aw aiflte aAliE.— Tadlei, Canntaai, ud 
\J DnobeH Slain tor jirlTato BALB, In loti to inll pii^ 
etaaen. Apply to HOV^DEtr and TIIEKLIUCLn, auc- tloiieam City ^11, QeDrit-"trwrt PORTABLB Aaarlcwn l^irnlU|rii, [noted natty lor 
oonntry, 8^ UBBBLBWHITB, lOtt, York. AWEBICA K Cnoli loii atorei far wood ar oiari. & ■. 
BBBBLBWHITB, 10^ York.jtralb, 

EKOUHfl CDAIA A f^rrel on BAI,B, ApHy to 
BRIBHLiBY, D&AS an! CO., 1^9, llaer(a-«nie>t. 

T OOK HBlui!~iHk~Hant' look liar* l-Thelwt 
Ij ^naJlty af beef aad rnottos at the lowHt j^rlore r— 
fin qairtir or nation, at 9d, per lb. ; lilnil r]»rter of 
matton, 4d. per Hl ; by tlia balr^ ^beap, 31d. per lb ; by tbe 
vkola iteap, 9d. per Ilk ^ rvaatlna b«r. 3d. lb. ; b,^l1iif 
beef, lU. liar lb. : beef ataaki, Std. per lb. ; nnb ataata, 
4d. p* l^^ oon>d beef. ld._ptt lb. i baaf ■Hmm >M- 
. nUiU^ MHUBBOUa bitobtr, ■otany-nad. nil, - UiH WitiWnit n puaMiTUKi.- 

_ Oaaatrr aad town biyan will and uiaa of tto beet 
nedtponi of rvlonla],ivde fumiturf ml the Bbow ItooBa 
^ WILLIAir t)£AN end CO., (My TiKiatrs, Uarket- 
itreit. nrperiMr^ wttteri. V Mark tba addiaai 
WtLIilAil DnAH ami CO., Dau'i Fbmlton aad 
dlng W wahnmi, Cit y T heabr^ Mark it ^traat, i!rd"9V 
O LAHDI/IKIM.^M' ■allia!--»~ItoBto ooT- 
lected. or liaa% rMWA br W10KSAM iM 
ILIt Lud, Eoiw, and Sitata AdaotLVkoW n|Mfr 
d (loaRtiM, fttBAUla ufMtJiatallttaiiaMa to 
ttapeMki Mit -r- - -r=^ 

larlladto * " " T AMD, Boriiti, ind TseeMt Anttttj^QlM 

■ ■ - ■ jtneL - 
yea wut atvw o wartuaiiT 
1 Mk 4 J 
Db fim Mfet r«1i ur iMiU 4cn«todt> 

Ho fm i«nlf« nor tJUhi Mrrtnr^ f 

lb ■ttbw M apptr to VICKHAH llliU i, f3 Si SaQl atORB BHEBP awl CATTLE. 
toMOBTudCO. Apply SBKKf.-fV QAUL abaal Md; let an linfl, 1*0 
yaanqpeiplnd, li Wf Ineiaaaa and ooa-UiIrd WMd. 
^b«a llaiap aaait{t af jteot UOO mi, aild tUra- 

and 

* ,.. 

eatleat aitnituiiltri inte ■Il^Enud Wgeti^ 

Tbli jaafj Inoeai* All amtupt la abiat rs pw i^, 
ini tba bSt ain: 
Taaay paraap ia«ar. LWTHBKTB at MODPa DOOK, BAUIABK^ 
J"">^ ""tta Banpaa aad AaalnltoriM 

yaai< leaae, witb a-itlon of parebiaL atanruSdaif 
y«a^ a portloa or tba aTmS^ abi&iaiH^ 

Fall partlenlin m 
ud Ca., ritt^atnat 
tbe Dxi. 

T'" <'<*i>i« lien tbalVKk atttebin 
and the riiguji Wbarf at tbt half baan^ dartaf tb! 
B HI8RANE WATER. - 1100 SUtlon.-Bnlldla, tf BKi'e.,aH>ull3na Aomof Laodat MtbaaaCySf " 
admiTiblt iilajted for inbdlriilai lato anallhltal. ' 
liwl, wtll-witrmd, lud in mNndina of i— -tiEn TlLCg 
Apply to MQPTmd CO., tb«Bi^jFt»Sli£ ^ - „ . — Idlac I , — 

iiirtLruiiy iitotted « lb* aban tyito •jum^ 
atoticni : lln Allotneito bnaUic tin PiiniaaaE«M, 
betwaia tba Pb^' 
MnetvWlAlia I -iwwu .iuiu«_i«iaB wnlliv t^s 

Anttrilii.ilreet [tbe uiin tbanaablkn 
nmattoand Hawtown — -' ' ' " •a «i°eadlii|r1y Liberal Tarn Tula niinSnr 
Afflyto lloilTaadccpiUHitRat. araawa ibt 
■y"^"* mrS. "r.^mobwdawn, -iUBartlatoadlwTr- 

aaaaaiM i fli t li il iaalbanttl^ at Nobha' R«ilwai 
wwfown,a™T aATtrnr 
aiyillaak.to point oat tba. 
aad fin etbir Inlbfatlo a. Ijioaa 

£3^M3?'.;sa?>air^.. 

arm of whicb i> ttodad wlih tlia tAatM at u, 
•T.',.'^ of the «iy beat tIim. i1m tbrai Uw*' 
•ttb tba Tinei la foil toarinfc; ragiibla 
ibaid tit rintep, ^ 

baaehid in a proper nunoar tn fbat daap. ^ ST 
VBk of twalre aiaea ; atid tbt nulaite af tba thMajl 
[aaTily(Jn(bend.ortbebBt(,Ballty, a,!antod far iMa^ 
d^pallnn ■bloslei, aewn timber, WllelwBii d3_ih 

Tin vbola of tbe ntoto la nveloetd wfth a latotoltlil 
Ibaee not lo be aiiaalled la tbacolony. JtoorOMd ^rtlnjt 
amtalai Hrni nonL InolndJti kiloLn and paabn-Sto 
UiallaBt ordar— WH In tba nvit ooHraalenl BtyliL btib 
fir allflioi ud datablllty ; wietbeflnnM ^ ^ 

The detaebed Mldlnfi mill of and anTuir, itabto 
ooaijL-htmfc torn, hajf.rtecl, iblnclA wia |i53 
>™J"*»UBgloi, aid U in aiwy napaet nopbaa'aad 

n* rtoik la ln|l»anU k 
aitaM aaa-twa a,f^- 
biM ta<t^D|^ 

eainalet^ aad alitj 1 , _ 

Tie prapilatn' of the irtau'barin >, et - 

1.^ rlnl^J-,l.L . f iftblifflliiliT' 

Intendtai porotoan art lalM to l1IMlltaiMMI<' 
Mify tbenwilne, l^ir tIrBa aad farHlf iatlUMtk < 
upty to Idr. JOHW OBAU>,aa Iba pavBWt tPHwf. la foil 
Th* mort of tbt anh. 

SP'r to Mr. JOHW OBAU>,aa Iba nBWt «r1 
W. IL CI^AJIK, Waatwortb-plHM, ■ftotb.itiait. liif Pah* lb4 «n noam idaMtall ' W 
■»a» MoMl^albaaM li ttia ahhra lagaM^ >^ ^ 

^1 pan pat il l i aad dlllr* toalrpapan it tbilr era BCnrdBfOOHil'-Hr. W. IRWiiliubata uboM^ 
A^t fin- the Stpiit ACohxiso HiiALP'Jf tip. above district. nSECQWOllTII, OVBML 
t> ABOHIBALD OUBI* 
gunaa Mut« MM •n«ilWi 
IkaHoa la tba Maaaia, 

WINOMOa, RIOHMONn, WILDE RPOBCB, > 
TOWK._tll. fUOMAa IIAUMEB. bate 

Ovga^atnat, Wladur, bai laajwiM Mr. UiaiaWbtB 
li Aa nawi ttacj of the Sipirir HDiiina HiaiiLa-lb* 
th ebon dlatrliti. BahHntm alU to reaM b* Mr, 
Barnwr, ud adrartlieDHPta for liiieiliaa la tba w-**^ f 
*(il hare attonllip lYDKBY MOJtNUro HERALD,' 
•1»T« na be oMalnad mrj I— Ooalto «( IM aB«Ui»adlji1 ajt% yli^ ^ 

Mr. H. BanRvft, MMoner, 4a Panoutla^itraal ' 

Mr. Jolm l^ill.ii, Firranatt^^irert 

Mr. R. Ijee, Utwer tSew u e-etwat, lata Ealib^ (IBl*- 1, 

Mr. Robert M^rluy, lllii.ii i nn urBHiltllb HlW> 

Bitl,urit>tnat 
Mr. Luty, Brlokbilil-^Ul 

*^ja^.i«.r 

Itr. . 

Mr. oH^Oa, Hrwtoiwa 
Ht. yt. rr.il, OhemUt, Pi 
Ifr. fiUDiel Lw, bvkaalla, 

Urerpoal ilallwnr BliBaai.' 
Mr. P. Ll Harpi.na, taba 
Mr. J9bi hrd, Gauial 4 

WniM Tr*a 
Mr. Meal, 1 
Mr. Jn - 
MilBi. 
Mr. OTO 
Nr. 1, - Mr. B. UocrU, Btonkeenar, Unnial 
Ieu« VawWI, Wfbooziaf 
Charbi SlakeBeU. 'r ^ Sr. Itotawl^r, Rool 
t. A. W. JIaylait ito«k^ 
Mr. " ■ " ■' Wailllalltai 
alrai 

National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1497030 THE 8VDNEY AIORNIIVU- HIi;BjUiD, TUEBBAT, DECEUBER S3. ISH. BUPXKIOI 0OT7RT.— HoK»4T. 'In: it. f mdoB Dkkiuinif i^Mi fcn tli# ihaaBM of thg Auani«y'0«ienlp 
' AlAai ■ buviifr^ of WilUuL UeorfB 
of Am Kaiter In Equitf), vho had 
a4iBlnsti«i, Hul ud tven ip^ ^ 33^ C«t dinrtod that Mr. CtTj ihonLd be wd- 
^fi^tif mA thM iiiiiiliMiii hATlnr ipkkni (be tuiial 
tuwEoT' aSCfal^abw^ ^ Jutlce on his 

fKlUtWfllf -ni ITTW HHrm WLLH lUMIHB ^t^tfr- mi » ^totftion rultr Htfi\ to let QBBhv^ pvnltdi^ ;^dgmnit io be niifTicd h for ^IK. or ntiDiHir of roU, u EMoiisd [ n* ■ufidul Dole of tbe dil« of BiK^mff iiulc 

" ■ ■ ■ Tile of 6 

mnt 

_„ _ I ifeppOTt of tb« Judge's ofdcT. 

Tha hatIdH on npcm » policj «f iiunrAniNi an 
.1fli'Wf|a* fietiBa, aUi!fHl to IatC btcn Loit tf titu 
ftrSiM of the Hu. The j^Oej belnp of iKd kind 
hMn Ml" tiu pDliOTf" A qBHCim hmi beea ralnd 
« dMulT«^ «i td iA«tn« Chen Ln tush oub* u 

fhct of itnmwarthhm bAring b«tn pleidfd 
^ dvfewlKiitH The Covrl held ibiit unutwctrthinou 

«Hun without tijicg tbe qiiMlijOa of/iw^ m (0 m- 
mthmqe. A new KctlaAivBi connneucad, in whlcb tiu declumtuHi^ beud« cb« eount k* to the Te»el bATin| 
bawi ]»t br ptHla of tbe cp^tAieed t count 
»|«r¥ua bur loei bj bnlwlry of Uu mnier. To tbiv 
ippniltgi tike dcttndMne had jAnded, b^ lehve of a tbtt tht T»t«t bed not Ven 1o»^ by thti 
' th* ««H ; HC!(md]7, jjuipnent tKaTGrcd ; end, 

TSS^' TblOCl WM TUyt UBWOFtby. Dot by En- 

innrinc* f^it vu net^ u nciuired by unt of Lht- 
niH afConit at WoAtmiiuicr, brnTioff opentioo bcre> 
a ^iMfitiii) Ehote of (be date ef ■Iniaijf judgment inii 
ftvumbR dtthtroU. Vpon iKU gr yjsnd the Chief 
JiHftio* bAdpud^ihe order udv appealed ^^aiDsip 
Aid Am phbintiff, biTin^ rntimd t. tMRr. pmMstjtii on tbe 
gb&t ftirbuT«trT,bj4 lEfned Jud^intntH Thewordinic 
m thM nim wm mj vtiiflt t^tt In auch oiuf oT deft^c 
tin AMdumld be jud^mit m fov want of 

fl^iiii i ktt^CH* alHTanl otker iroodplau being 
.AwMitedBiwu ILfl nnvd did not ippeu to 
CM ^tm lOiiif l a Ha , BLd the ifvaliam now puied, 
-Mp«M|Hal OMtdb* ilfned, u fcr wmnt ef 

iwvd, ^-rtuto^ whde Akiuc of ution, 
M b*H|Mi4 Ian* « Jud^a- It wen 
^ ^ wbicb 

L ui tlu wrieDw of 
waiM^ Am<i upon 

jMr* IwTfr to *«whJ Ife ifet ^af fufan*Mb In cmtmki oT Bavkini ud GmrvQ, 

» thtid iie«tiD^. DrtKB ■KOfutufj ta £flih> IBk, Id. 
w«n prottd. loKlTnt Bavhina wu aUairad hil 
bouiehold Auntliii«, vU«d in tbe Kbadw JlMi, oq 
hk handbif to the official —IjiUii ui endon«d bill 1^ 
£40; OnuMl ww lUevttd to xvtain bii hoaMhsld 
hmuinn bb4 •ew hoorte*, nDatd at £44. The ia* 
«(nn ma dlwted ta rafetiH th« rtttaiiUa^ liKti, ud 
t0 ooUert a* iMtitaBdlng -dn^bti. 

Is At «alkt» of AlAvd liUchelL, ». icoond oiefti4C> 
t>ebli ubsanLl-nx to £0094 3i. :^d. wennnrad. Two 
cndlton iHf^ in theli iHldaTltB of dtbts tbat tbay 
baj Tfalbed certun quanti^n at dokir end is^ir 
b«to«flxif to tbe InitolTent #ttat«, npdn. wbJcb thay 
reapHtlTtly hitd liBna, Itr, Want, on bekilf of tbe 
oflalU ualnM, objeot«d tb«t ud light of [l«n exlvted^ 
■nd Math] tLtt the qimtkn vwuLd b« tried- Tb? Jien 
VM iUd' Mr. A. Aibdown wu el«ted cieditara' 
utif^nce^ 

Tn tbe catatr of Q«ot^ Pattenon, h moud meeluigi 
a debt of £iO wia pnted. 

Willip-m Hn^^p nf Briabtee, ICoreton Rmj, boat 
buUdPT. ]jlH>iLlbT.iiia, £119. Anota — Tslue of pitw?rul 

pr^pcrLj, £>i . AcitituidlBi d-ebta, £1 Deficit, 

TmBTr^nB caiDiroaA. 

T^eaday as. -Harold 3. Smith, adjciuraad apacul, for 
miniiiJitLi>n, h&lf'paat 10 ; W'iUiain Wall, Oetrrgc 
JAiuepi. Owen HoyU. Joaepb Lery, ceitifloate*. L^. 

WciiiiMd*^' 34.— Dairfd 1^. AitfibiKQip tbird^ h^ir-piii 
10; Loult ^acU^T^ third, bilf-«att 11 F WVUUm 7. 
PijL'k«Tin|, thirds 12. William F,. FiekninB* ipf^vinln 
for sxaminatlm, balt-paat 13. Oeoree l^ewii, Sitt, I. 
WLUiim Clarke, Aral, bair-pait I . Jan^ea Bl. C-Mh- 
tnin, spwinT, for pToof of debt*, t. Andrew Tom- 
ing, ipecLBT.Eor prflofnf »lelitii, li»lf-jii.»i 2. Y^iitken, 
Burb^r, and Co^, apcdjil, Ibr p^uof of debti, 3. • iMk'fl**,- mA "m- 
ne-i^eati whbfa wan; It ^ (hA el "Jttiljpuat namnd," 

nOtMdlt MOM tfMt(«a. fU taigofBi in 
tignwstlibteii wntdd b> t ppjod lUhite Ln ui ^ which mnld nOaHrfat k*M bm gaol Jim 
^ .- BLAanoHv, 

T>k wH « HMiiifi igt ncv uli] or in utlAB (br Ue*- the ■MlMl«iHi 1 Ibiu ptilUij whcrrin thaaludh«9 ma 
Mh uu»iwwtf hit-wbethir or a^t^ vmnI mm i nn w u i U ij ) tboa hi4 |iMk nii Jn^lgimt "Om 
bOuc two plwi, howeter, tntsnd naab U» 

TSt iiiiBt& k.d liil toh[iaeel«mtil™.i«ri™a» 

In WH now mide for pcmiUilDn ta lanicvs 
•f wife prmfMd'. mi go to trW upon 
*bo. iftur icraiD •^pl(n4ll^ Ihcir Hanoi* 
^ 10 allow ail, pmvided ihm wu u ^dtrit 
MwubcUincI tat)«l>aHj(<fadhiM ot uoiaa 
I af wUgh tki. intHt wu mmie ' Wg*"' *^ >n luppoTt Of the TinUft. 

-usif 'nnBt in thii aw bid wl MrmiBitad whn 
QaittiiH> nd wQl ba iwiiBai to-dty. 

Tbiftllowliig ata wen Dmimd fttun oar iHwrt or 
Mnd^'a pnnHdbi«i 

oooma T. BAltji. 
lUa WH •^plication nilii niii; nlllni upon 
tM t^iiailiiit to tho* CMHc wh; ba ihsuM not be 
to ilaiil tnitH [ur Uis coaiplalnuit in tha 
t <f» h ai8 of ontaln land, aad whf )i« ihoiild 
^ ba ccdBwl to corny the Bjmie to 
■MplaiHU, It appeartd that the rHpanddit 
\in aiktaant of (and bj priYato oonttact, and 
- obtained a conT^ranH of it dam the 
_l«twHn th& Itcne oc nifthinf contTact 
I Vwirirattmint fht coDTcyanw, tJia aiun* land 
F_P|M bf ShwiS'i aalg for a tHmd dcU la the 
, «nd wu purchued hy ttia tompliunan;, Th* 
tiMneTanoe <■( Utn data than 
l4i<K<. It ^ipcmii alw, thnttha 
kni a tht tiiH iha 
'Wf it^n^eg. though it did 
Ihc >«M94«nt had nottn or the 
^ it t hd inti Ut ^n:hia#. 
MM fc*WPM«( I* n™ in otilEiitiao to 
l^qf fttf^MiadllM, ll^oVnd (D the Ttmdor 
l><«lW|ft^ UWBtsontendrionthe on* 
L *'M'.^>pa^JP9IH#?Jp andj on the otb«ri 
1 4(4Titt| iHm raoonrarad 

^^^^^^^JgniMnt, 
hinl a*finria4 tha 

ne Mpiult had.tdu* stw a«B 
ff wKch w» uTMirhli 

in tin rbUawisf (anB " I iM^dK 
Tnm S. Town, and Co., for alMl 

Dktaii md c:o., 1000 ba^ rf I^U|l * 

bat. dellmr to be takwi ti lhaif ItMIW, tet 
ftjT tha Buna witliin out w*sk," Iftlt JottI _ „ 
t»lnl nlad that tha couitroatlan nf th{a doauAHiltl 
that dFnT«T ihouM lH> riVan within a -weahi IMt^iS 
no tbinf waa to he mtilc un nocooDt of tha atttHH Ibr 
* ,we*a Aa tbe plainLif Had not laittn ^^6an«f 
within a week he wea naiuuitfd. Tht anuna&t 
t*Ow wai u to tha rifht oa^iTrurtfoii {jfthii di>cunuirt* 

TtebHimot. ike Chltf Justice and Mr. JmtJoc 
Iteltlnion ruled thit the t™truction nf the roulraot 
wa* tiffht, but thnt the Ju^gt^ vratig a. to tJie 
umiuit, rha ilcfendint. iu>( hii-ing Jilndtd thil 
^/.wnc antitlod to rescind tlie contract, ber^una of 
W» 1 WlWa W»n M of deiiyeij wiihin a week, ihara 
*»»]»BB«»*1 the plead injjj n jUw that the nIaJitiSf 
*»» out Hititlad to a Twdlit. Thaaa ahouU, therefoin-, 
pa a Bew mal, 

Bia Ropar Ur. Juatln^lRifiifi M^wM u tA tlie 
4u»ituin of a nehtuit. 

A quealion tlltn eroii^ ai ti) whflhi-i nil pninti iud 
iwt o^rtti w lived by r"a»cnt nf ocii^in^i, ^vn-ept aii to 
t!w Duutiuclion of the Cnntruct. \ new trii[ n.a 
Uim oidettd. anhjiol to tbe Hi»ent of tbe Solidtor- 
litueill imiia wai ibaEDt)** m hi< a^rMon nt to unite 
Oil fauu Mva Ilie one of coii»(riii;ii..n. 

Oi-'IJIM roRTli.niV.— Xewlriiil motion.: iLWrni 
. Jjtaoktinno (p«i beard), Lon^ v, Joobert, llonU v. iftWWRw t. ccmnt. 

Si■I^^^,l.v^ 

BWSilJ^Wglof Coininii.rioiiiT ef InimlTint Fatite.. 

I* W* MM* of tiauriH ( )' iiuurkc, a th Lid maetlni 
DfOU iwmilitllig to £1Si Oa, nd. van pro,^ 

all .*i?d in.Dliiait to Tt't.irihift iMnuchiMfiihtlttin! and 
w«aMn( app.rei, and rlilMMd tlie aaali^iee to n«aive 
^a™"'- Allen the. iiBi of £■::, Sir the wiiolc uf the 
TMiiiinln^ taael., indiidiiig iiimlvent't interim in a 
tha Botm; Ilt„iJ « pnmi matt. CENTRAL rOllCE COXJBT, 

Uevuht. Ml, IMl. Ht- Rj5»n( imd Mr. Dflwling, 

TwDRty^tWD pETvoni oonvl^t^d pf hkniifi b«» f(»4itMl 
drunk in ttio ■trfnta werEraeattn»d ta par '^i- eath, 
to be LmpriAonad fur twAniy-faar hoiirti. Ioaopb>t(a»y 
waj uLen [atfi etiitody by Conit^blt Andrewfl for 
drcinkennen ; he oaauilted bj itrikin^ ai^d kioking the 
pciiiH^bilB ; and, hiring no aniwcr to ofli:r, vaa found 
IfuiUjr, aad acnteniiod to pay a peniltj of 40i, off to be 
Liiiptitonod ffx ieT«tt dwjn. A tike Uhtuos, tar ft 
aimiluF ofl^uce, wh paated upon Jl»Siii Firm. 

Jobn f OflUjt "wnu. br[>u.;j;bt b<^fen iba U*nch on aua- 
pision of beici* a pereon of uaaouad mind. Ttie ap- 
prcbendinc ducct dcpoaed that on Nundaj forenoon 
he found bun Ln Fnjninatta'itreeti ringing a ball ; he 
tboagM be waa droAk and i^kt ti> bim, wK«n frutu 
hia ri^pLlw he juppoaod bim to mad ; be aaid thAL 
his lAoLhcr bftd tuen fftjm tiio d^ad, aad that be wai 
locikinff foe her* Dr. Butter, pel'ca aur^son, drpoied 
that Ftfiiter wu tuffhrin^ fnin dolutkLm tremeuji, and 
rcK]uIxed boili natraint and treatment, Ta f^vt 
BUT«tiea to 1>o or HQcd bchaTiour for aeffn dtya^ Of tn 
defkult to be ioutriAooed for that time. 

Jobn Dnyle, found ileepiog in the oipen air between 
three and foor o^dcnk in th*^ moiniag, wai taken into 
Custody for protectian. llATin^ wTcral tim^a been 
btiforo the llench under umiW circumiitBiiDeat ojm^ 
bj.vjn|f nel-tkor ab4d« nor octapatLan, wh nqtt^ ivtM 
wilb. aa a Tipaat, and aeiit to giMil [nt ans inuhlh. 

TbaAAM QantweUp of Ultimo, appaai^ on 4itinii3i?]i& 
to uiBw*r an inlitfDiAtioa Wrd by Jt>hn r.cmj^ik'n, 
wbioh alleged tbDit, on the i^th tniUnt^ dL^r^'miant 
impiiunded ?i^ht f^g^t the property i^f cnm- 
plaLiianEp fur a. IreupKHJ uprin iin4>nc:li:iMd lami, 
and laid iht? daiitKiL^iiri at ii. for each, thb 
utBkOit allowed by law i^tn.^ 2d. ji«r Koad, which 
aum, with ha. Tor poundage fH4, tomplaioant pjLid, 
but under pntest with rtgaid to the dtmai^eii. The 
imtHnjTiding and tbr anunint ofdamige wa» admitted ^ 
and defendoitt called Kitneupa to proye that damage 
to th^ Rt«nt allofAd wki tocandtted by complalnuit a 
pigaj brntiia w ^ wB l wi kM ff ■fl t M a iii iwlw^Mr irf tb« of JvM lbr$i>^ fliMkidM IttiL iflA^ int. 
— ■-"^ * -- - — '^:'itiiiipibeijBfl||y' w<tt^ nnd 1^ Mii' 'tf^payiii knocked Aowa 
^tte»/«^ wo « cbaipt ufai^t Biley 
Wbdilarlar fcftv^ been m taa pao^ilDn 
dHOt wiihHt W«» Awa kk bkad KTrux. 
found tuLLtT. WootleT wat Miit«n»d tn oindicaetti 
and kickaj 
bySHHul 
nfaniiad t»dHat 

Both were found K^^L^' 

pay* penalty of -lOii.^ with la. Sd- uati, or ta bt im- 
pTUon«d for thraa dayi ; iwd Biley waa •antamied to 
be iupiiaaBed Ibr tfat«e day«, 

BaTcra] oAtf fiilt Dwa w9te diapawd of* in 
i rtUidfcja^iydMl* wttt fbnnd^Uty, and neaeaoed ba Burawt the Wal# cSMVutbtnte ml Cantain 

Tlmsa pexamMt 
dnmkauaH, 

of Ma,, orM'JiMH 

Swnoel Avfiaai M^i:mmkmtvi^^ 
North Shora. who had dSaMad M>-«ih WW titMi^ 
up on ■ wairaat tnm Otia)plB^I>mi^ mA •tiimiitt 
pif towgi^. baa BHintoiunea llJMf WMW. 

Edwvd Paean, third oH^Bt^^ iljM[|"1fil,llMiniT.<i. 
wai ehar^ with aaaaolting Wt^NMi'-^Qm^ '^ t w H l 
of the La tfonia. It appoaeat Im WW4tnpibr 
lait, at mUniiht, tho Mtndanl wairt n tha iitafa 
laadlii| to tha La AagiH, Madat to tiM atcwaid lie 
Wantad to tee a fViand, who wia <m hoard : lha latter 
r^baed to adnut him into the ahlp at that anKpaon' 
ailua honr, wheriT^Kin 1h ,truek tka eomplain.nt 
HWftl TLolant blawt ahpnt the Uix, Ke wu oirdered 
fur tfa divEt. 
ataanuT Illaiong, tony a flue of -tOa., « k Impalaoi 
Hannr Prtntlaa^ wutt aTfto: 
pleaded fniHr ta itaF diBlh 1 Staca^aVr 

•«Wii*tHt^^: 

to hnB, Bft ' W a a i au iting John 
■■"■jj—da^J. in 
wJjt^MliitliiLTil THE WORTH At^dTBAUAN KXPEDLTIOK. 
In jraatadxj'i ff.md^ wa pnblialiBd a inter ftiim Hr. 
A. C, On^rj, dotailini In htiEf tarma tha nuirenientM 
al th* KiMkHn KipediUon, aftn lurina Ihs Victoria 
WawaBtlie llil of June. Fmm tlic nrth Inquirer 
md VaiuiitTeml Aet™ uf jatb lioTainbar, w* copy the 
Wlowinc (Vuthei partluulai* conoeinlitg ttio pri^rets 
arriit npadtuoD, at antatUet psrlod, rin., in the- 
Kut. Th< fiv/ainji' nmaiki. that thajr will ha^aruafid w^th i^tfat intereatbr tbe [tniarroLj. frindi 
W Mr. A. ^Jregorj. in W«,tem Auitralin;.^ 

Perth, Nnwmbur i^'^D. 
Dew Sir,— Aj nfwi ftrnn the Northern t^iiilmiiigt 
Kll^itiiin will duuhtlcai prove Intarialing tu mint tif 
futir mtdna, I forward yon aleltei I iinvti this doy re. 
(pdnnl from Hr. A. 1+1*^017, the leaiier of the eipsdl. 
Ibu, fXiof an bumatiiw aooaont of hi. pioLoedkng) 
■t Vid«A Birn 19 ta tbe end of Mij [lai. 
• J^ - t^tara ' Smaiil^ ta the Mth oTJimr, tli!r pnrty 
Wii^mt(tl.1#:ibM.9twlandAonilltft Vieloria to tha 
Alhart nywt 
Hear fi3t^MM t.m.am^. 
to (7urp«ng ftif aafpllfli, ;| 
tMTuty ai wHdng a jfai^ 
mtcTtat to bdpsrt i& tbftim^!af:j 
thoi.ig[b eur bploiraUEUti Imt' 
Kuita of Weatom AuitniStL 

liiiving landed tbe bj^M i|. fl^liit 
reed4:d oTcrUnd with tboiu tft W||.^^m^'^«^ 
VictoiioH «™Miij( the Kitama^^ib ^ .«th^ 

aboTG thLOLighf-jft po^nt atta^iedl>r t^ l^btfdr tfT. 
licF|]e^ iDit crrtiAiag Kince n^ AUifntcr Paint. 
Tha horsDfl were ao waak* fmm. fha prtitractAd uea 
voyage, that loal b|h ia nerfatRung Lhj.i JuurneT, 
altWuKh by huqIl e44y ^^^X** iHat It oc^uupi^cl ;2',^ da^'i. 

ttiw Jttwrkiniily dpji^paichod ihe HQb»L>iicr wjih the 
4$KMpw ICM Aueh of thv party ai wero nnt r<L)iiiri.'il 
Aatt^ wltb. bulruutiuti:! to prrto^cd tip the V!irrori;< 
and ftjniD a cuip n.LAr JvangiriKi Poirtt; bui, ihnngh 
oaily itaw3ag ft Jcti, tht -n^biianer got a^rouiid abtmt 
milei bafow Mosfniita l- Uta* and w-aj ucit (tnt nff 
tUl th# aping tldn of tb« fntuJng ftilL moon, wbi?n nhn 
waa dtiTcn retTier tlian navi^uu-a up the river dtpt the 
bojikq-H Anct QnnlCy TUottrcd mx. tba 'camp, fa Miiudc I'j 
di'grcwB 131 inir^ittt^i aeoonda, where a atiM|^ iMitUt 
and Efmull npi ini; nf iiimh water affindfld an tif^tlCEnt 

diion toi Hiinji ai^t hcad-F]Tintera. Tha Kihcwner 
_bwjQii' Vi^ry Ltdky, and «t tiApi uuuLa neat twn 
fc-et water per hijut, thuugh ni>t nuiiailv man than one 
ioet, Oitatai>)t*»i»th«t«^ifa»ka«|H»wft^ beftmt, and the bnitti of nany of tha a l uiki 
and mach of At eoppgf tocn off. Wa naw bow built 
a baavr tVaiu iwuaa and batted it to tke tfmbttiK 
■teolH tiw bqttli ud ra*a«ulkad tiha bmaIi ud liwe 

/im cnu arrinl at the Vtstaria HiTer waa towardi 
th* l^tiH part of the dtj anaon^ tbL> graaa waa mucb 
diiad upf and tbe honee Tscorvred iloirly from thv 
^fecta of the s«a Toyafs. But, about Ao end of 
NoTenbar, a few ahowan fell, and I prooeadad with 
a imall pwty up tbe river to latatnde 10 doigteeaSfl 
minatea. Th^ comntry waa altematelj AafLda4;onv', 
table- land, Uid wide gmviy plaini, far aimMLiafiig any 
part of Wettam Aoatnlia. llft^med to UM t:Jinp on 
the ISthltMHnbet. Tbo w«t i««un had HV Ht lA, 
and on tfat M Januar^i VIUU?, I itatted with a party 
of 9 paraona in ail» S ridlnj; Waee^ and 34) pack- 
honet, Th« flooded atata of tb* cwixtrf^ biar the 
linr CDippiilled ua to trarena the atony raiuaa whkb 
bound tbe ralley, and on tbe .lOtb we bad oi^ rvtobed 
latitude ) 7 degraaa 3 aeconda ; manT uf tb# kEytf ea had 
bteoma lame, and, ai tbii ipot affLwded fiaoiUtlAi lor 
fonaiu a depot, I left H of tbe party and 2^ horaea, 
and Uua^ thw petvoiu ud I \ hOfaea with mi*f otm- 
tlmwd « aoutbeny cauna to the liead wntm of tbe 
VictctUt in iatitode IS dcgreet II ndjuitia. The 
umatTy graduattr dHcaaded from thU paint to the 
luuthward, and tnangvd to a daaart country of red 
aand. Btriking a imall creek, wo fallowed 20 ttilea to 
Iht S.R, when it waa loal in the Icrel emihtry. We 
tb« followed tbe Borthen bomrbdary of Ab deaert 
countTT to tbe wat, and foanii a leoond 
creckf ' teruilrts S.Wr Thi« orec-k we foti^weA 
into the wnt, nearly :>0H) mih; when 
it terminated in latitude 311 df!gren 10 Ealnutei 
lonfltude ]?7 deneei ttiLnutfiq, in dry aalt Lakea« 
atnailai ta thoae in tbe Interior of tbo more touthem 
puia nf Western Anatralia, ftirrounded on ^rrry aide 
by a coutitry dcttitute of water hnd graaa, and farther 
pragrf idi w$jt LcnpTactJcHble ; aAd tbriB WU lu alter- 
native but to ri:CrEK!e our ntepa — a taak earier ooAHiTed 
than «xn;utod, av the ravr^y aeaaon of the ca<Mt had not 
«Ktend«d mach beynnd latitode 19 degr^n, and the 
waLcT which had eokblod ua to advuee thui far wai 
tbe rc£u!t of aome thunder ibowen tn tbe aarlty part of 
FebraarT, which, fotming ahow«r pooU in tbe bed af 
^e cT^fc, had f^eaHy all araporattd^ Foriunatdy, tb« 
op4n character of liic- countrj enabled ua ta tnv[?l at 
night, and we were Ibrtunata in AndioA Wkter in one 
DT twti placM white Euttinf off tbe benda of the oat^ 
ward track, and thoi rediioea oar lon^eatatage without 
water to forty-ftlns mllea, tinil reacoing the depot in 
thi Tallejof llie Vjutoiia on the 33th March. 

On, the l^nd April I Ir-I^ tbo dtpat wLtti a amall pufty 
to explain the country to th4 eaat, and, after traTelllng 
DTer fully a million of acree of beaqtifiil eanntrj, 
of trap formation, well wnttrtdi nd utmtttL wUk 
pm, on the 17t]i relumed In ^ 
breaking up the catitp, re bin»d dom tbe ViotDrtft la 
the tAala trdip, whiflh m imdww ^ 1W Kay. 
Doriaif oar abaence tb^a^ iHihpHw li*d btfoa takan 
dnwn the rirtn- belAw till Aoal*, iMtr^ t«<|»d lib* 
itJvngth of tbe fjTtma buUt in bar by iWb^ Ait Ik 
month on the bank ef ahlng1e«tf tba liomti not- 
witbelaadin^ which ahfl DOW only jnakM IfP fnsbn 
water per day. 

An the ■toTpi of bread b4lon|rm[^ 
hsTe hcen nearl y dettrtKyed by mt water and cook 
rciiiii^hM, and ber orew an luSer^og Itom aeorrj^ I am 
fireparLng to daapatoh her to Timor for aappliea. From 
Timor ahe ii to pTocved to the Albert fiiTtt, to which 
plnee I purfKne ptwtmding by tand. Beyond tbit 
pr>Liiton7 moTeidenta mujt neoenatify ba gave f ad by 
th« itate of the party, and other etreonutaticn vMcb 

With refnience tn the cirnbilitiefl of this pfit of 
Aiiitralia for (he ptrrpnaea of uttimEnt, it far anr- 
pavtefl Weatvn Auatralfa in wtrf aasmtial QuHty, 
eEcspt elhaal^w irbjoh ta aomeirtiat wnrm, tlwugh, 
aa fVV v« ar«f«t afal* to jiidg*! by no neaoa un- ng to th* loboonar Mon thu 0fb*tt ab»B tlbvaTiMA^ ta i^NaM la ifeOe- 
oeaalan. of ihifting baaka eiteaJa yjug ^ tn 
Kangarofi Faints from whicihi^ In^-'^Kv V.'i^BM of 
Steep Head, thank deep wabiV, 

iM^lf^tt ViStnm ftwlS>l#^ *o ■il tMUaagf A* 
^mlMthil^agf per c 

Itmara 1 hare nitt nt mtAm^ attl ( 

t think tbe^ w!B So of naoeh a«e, -aa _ 

dseri ^Uy, and aaainl HMailiMiM(ii| awttiittK^ 

The highsl land jsl aaan doaiHI Maosid LfM Jbat 
ahoTe tba lerel, and wai on ".I iiWi h«i| Yntllllin Ou 
Vietotla and Stort'a Onak, mmi Om *M 
taimhiation ef StBt'i Otwk la MM fcal, tlakailthe hUla eartiuaa al (natar alnation than tha dmage 
htlfht of l£i bAb-Und which liBmi the freat Ihatnie 
of (h* «ent»7, and the raiiayi an srUvDlr aawn. 
tlona tn ica attrfaoa, beingt yaiWfcmiilil tmir 
MonadlAaad HHphUli, harl^ nwMt Aa c^gi^Dtsr 
•kd nffaaameii of ttonabr'a IW Iii lfiii irii«e. 

I am inehud ta halln* Ab( «»intw nnw anOdaiit 
data tor mminc thai 1lm ntoatladei ef thannax. 
ftamt. l*M*t il A MMi Dt al leul unat l<r ika 

m^mm. lonr. »«t t.al.r, 
. » — ■*■ «»™o»T- TBE LATE RBV". B. CARTWRIGtHT, 8KNIDB 
CHAPLAIN'. 
{(ktumtuicated Id iir Gimlhim l^pfrt iff Mivnloy.) 
Tua mi iDhiiiterof Uhrint cxpiiad M bia taajdne* 
in. QoiilEinn on Bundaj lait. Wa eaimot pandi Ua 
tn d a^ ai t Asm ansng ui wilhont a refomKia to Ml 
looa nihiiite»l aarTima in tiii. colony, in which laa 
had faithfuilT pvinued bia Totnticn ftir apwardi nf 
Tvtj-Ax jtaja. lie waa botn in 9hfvpahuo, in tiia 
nil 1771. of a bixtily innrtUhk faaiiir, liia nolbn 
heiofl a l^own, of Towja Caida, and eonnocted with 
the loadinf bmiliet of Ihnt ariatociMIe eouaty, ^t., 
thoH of Uiii Hill, Ihe lad nf Danhiih. te, Alhir 
dediiuting aonne thw ta wnMille nunnita, and 
tiiiting Giniitantinoj)k>, In MOiHinj with hia hroiliH 
rwho ira, Briti.b eonanl at Algi^r.^, he returned to 
En((1iiiiil tttToogh Wallnchia, t1ta^cr7 aonte when the 
late wat broke out. After thia ha iimiia to htTi 
tuiuad hi. sttcntign to tbe miaiatry, havinit bis- 
mmc ds<!pi} iupruMed with tlie naoaiaity of a eliinga 
of lifOi and a thorouflh dedioatittn of hia haart to t^c^. 
Vin tki. poTooftf Became a .tndent of fi^t. Edinwd'a 
Hall, Otfora, bn; did nut continue long enough to 
griduaiE, After leaTinK tlie Ifnirenity hi waa or. 
dained Uurateot Bradford, * in Voik.hirp, whna he 
waa eminintly pnpiiiar ud bclored, aa cao be teatiflixi 
by one penon rniding at tbia nument near (ioultnitn, 
wtio lioaril him preaub hii Un •enniin in tlial towo'- 
&n 4^rnt nmeh to be reiuenilKrod when we look bvk 
nearly iihy yeata, nad eonteinpiatc ttie mianionary 
t.king imn at * btJond CDn|^i;atiun, to undergo Ut( 
perfla o{ aA AlltMttan tojage. A kymn waa a*, 
p'eaaly oaanxiaadi for the occaiLon, a copy of whtdi 
nnw Ud. baaiwna. 
ttvnn Mirw.t Bnanitii citi 

Rrv. Kahrn tMAjrAAt 

tlie {nianr — ' ^^■'^ 
•^'^|anyta^^a•^afl^■^^s*^ 
WlltaiM't aani a, 

wnnaU.ltoiitnfli imiit ,f ortt , 
tnitti aaa hJtkrMltim fatal ] 
KnlDm taltmti nd ail liti kwt t 
In hiw ihj nJeUr pawifr e?«rti 

Tlip wurt^i of ria^i Julnit gnat, 

tlldnceil, llicii. hy K-ml (a- tbo ipread of the IliiHpfi, 
at the llulijjjtijo ipf the iatt Hut. a Mamden. he lafl 
lliu tiiwn of lir.viford m tiie ycji 1 W... At that period 
It rL»*[nir^d no ordlnjrf ftinoont maral ™nr.ge and 
miibiBli'rial li lulitj 1(1 iiits ji Imd irlisro proipecl. 
wirrc cknerinK, and Ut scrTlori folly ipprcriated, for i 
lomiLry only iiiiuly rKliined from till' pcja^eiwian of 
(lie HiVifr, iiriil whuri! be niuil ofueecuity fuliuw th; 
«iwk of ih(! mlTviiitry Tioong tite oll«our^Uh^ of the Im- 
inm race Tli;™ duc.inrarin| rtfleitionji did not 
prevent bun ful lowing tKe bent of bin inind, beinf, 
onJlir riiiridL-riis, checnd na hit way by tlio prayen 
of auch men ai Wilbetforee. ThofatOn, >nJ other 
groat anil nooJ men, wlui eew t»k a lifoly iaieieu in 
the inurii jnd tp: \^iaui welFin; of thi. land. 

duliii Lirriv.ll, or mrin ifi«, ki was appointed la 
minituit oil tlic llawkHbuiy— at that period llie 
bono Inry of tiie rolooy ; he atlerwarda iifciclantJy 
cooitmiod, IX iht aaHoitailon cf Oamm Uaaouwle, dlaobar^ with Jiilf*** ud adetity. After letrtna i 
the llawknbury he waa appointed to tbe dtatHct of 
LW«rpool, where he bad auo lb* anfKTTiittAAence of 
the Oipban 9cAddl, tmM k aatabliih(ae«t far the 
iutniotiiM at tfa* alilAmfif 
wa baliara ^. __ 

VpDD tbe deafb ef A» lUr. R. IDII he waa nrnored 
to St. famii'. fydJWy. wbaaa he re- 
uwed varly twa jearfc In the year liSJ be 
reaigned hia incumDMoy^ with the intantioa of 
proceeding to Bftfland upon fam3j afliin^ btrt 
in making bia amnrenvnta for chit pviniae, haTuig 
had oaoaakn Id tWI the cenntt* of MBrtay, King* 
and Oeorgiaaa^ he wai *o iiavmaa*d wiA tbe laueat- 
ahla want of relLflOH ofaverraneea in tb«a txten^re 
diatr(ota Otat ba determined to beoome aa itifrtrtnt 
mlniateir. Tbla cooraB he punued with adailnble p^r- 
aeTfranoe An- ecnna ffeata, VariTig crarelled Dpwvde d| 
U,o40 mflaBa ta tmt a gnatar vpaoe than w<aujd rueh 
round ibe globe i theft when old age and U^rmltlaa 
began to creep wm him. he ooetnMad bJa l^benra, 

<>3i1actor. 

For aoraa yean ha had deaixad to tranifer hia 
labotioTU dutiea to aqma fcithful aiiiatantp but for a 
iung period he wa* qavU* to dnl ofra froai the diffl- 
tnTtr, eren now m«aiL Mt, tn pfw-wTing clerical aid. 
Ihin-ng the whole Mnrte of a lEle, frequently chc^iiered 
by palntut biali, abd afitaoded fair beyond the urdinary 
duraLiiHi of human eiUtaiu^e, be fitUhfully pmcbed 
the truth aa it ia in Jeatj*, an*! tbe aamaauaaa of hii 
manner, hia Ysnerable appenrance, and tbe 
bnatiftil intonatbn ol ilia votce. gere a oharm 
to hil puhlio and jJtlvalfl tainiitrationi rarely ta be 
fbond. He waa iiol a«ly -talerant bat liberal, b^itii in 
hia opiniana and hia pune, towarda ditftsveDt bndiee of 
Cbriatiana, highly eateaittitig thoie of whate^n- m&cl 
they mlrht be. who agreed with him in the neat fun- 
damontaVa of oar holy Uth, Th».i he had faiiLngH .v^A 
impeifeetima im only vhat n4y h« predicated the 
beat of laerr moctaU, but anidat tha m^mitlDs of old 
age. kia nliance upon the Rock of \g« waa Jtrm aiid 
im movable. 

The cToae of hf< life gave an ntfinuraglng lea&on to 
tbe waiune fJtiriitian : *'Tell tbeta/' mid he fjuit bo- 
lo*? hia diaaolutiw.). "that take la tatereet In my 
^t«ih, that my only Teliance U npon. Mid mj only 
deairc ia to be witV rn|f Seviaiir." Thoae worda,. if not 
literally the saFue^ coaToj hia meaning aa nearly aa hia 
Imperfsot utterance Would allow hie hearer to catch 
tiiam. Ua waa ocmactaoa ta the luL Uu mortal re- 
maine left tbia town att en ded by bia two- aoiit, Vv. 
Waddall, and Kt. Craig, oia Tundajr *ft^"KKffi, for 
LirerpMl, where it li expected they will be intoned ^ 
the Mily «mlt, thb day (0aturdaT|. 
■ailpaUaK', ■aRWiraafttyt juaaa it MAtr^vr. Te* mnAih? fiit. „ 

. al'J tumtwi, 

, ■rt(*a-j;itii^,, g\\ M., 

All, jgld^jCa 19", 9i., £: ;>i., <7 tr. M., ^Atwrniiit MatK il4«Ta— Vr, Te* npoAih? rnitawinirHt^ at 

UlM^XuitiaW^dfeiwIaT bud:. — [[am-, fiiFt, {bit peJae {bit H4aH-;tLi 
Vooght ft?«D £1 lek t7i. CkL, iCU JUk U,, , and ' £liv £N liu. 41,1 An.. 
jmaw coltK ind d3]|rii, 
Lp|r bailoeki ta ii^w too\M* 

AHXi t*a4i>0ca GiurTLii,— Vwr^ "trCM oiiil 
Cfoakfr mart H iAlnf^ saiar^at tOOi EottiBt : -Thp utml 
^-amutiArm fMtw^nd m Ilatliihr*lli; t«iirL wr arenniiblrbt 
■MTtada \b iiaaam\iaHUif rtf no mum hnvjiif tniih to U» r.*- 
oriTlac efl air lam, TJm Koeky >triil||T Trrot nu; nnv pfldvd 
hiQarrtlurpaylBr lold IfKiddc*. f^>Ld hi^i Etmr b*pe koqwa to 
rxirt hrrt, bat ttafiriV lu; twW watkn, it taad uri been dtcnvprA) 
iB par^ijijMBtillaa. trpwari^ af lU w. p«cnr«A tMfi fM4 
■wiibrtJiu^Hnb^lQnlulTnk, ef wkM WMMHAipwI 

M Ifir, Cmthrt frnaparty varktav on kkma UaL Th« 
lltinrald Urnnp 41|[|riQffii vtotlaqp ta IwnfK, bdA MB«iie its 
tmniH prrBAimf ana lt|KTBEi*r, Blvec w 1^ M-Jt urfl^Rr ha^ 
1nin!l(aK«| |Da«aL 7 dwti. i Hr^OafltiV rVaata tbadaHHdal 
6x iwrv ntlle u nry UaltMK, H*" ttp.ta Ml pw 
Had, mr ijem^^ ^Hl ^aU^adarf MMBwapHtbw Wt< ar»>WlapvglUap AwA ! 
dnaud rm A- ISL ta u 
hi le. I 

tlfllM. Hautio. WaUta^Stalai ~ 
MBeali m wna wttk t^uiii hmt 
auadliniHEj. Snkan korai^ ta 

tkia wwk wtrtaal ari^ aaA laa 
. Wi>«i,V.iii| 

... — . k wurt , aw^lttHt » 4tein,iid. 

naarJI^'MJ, IMHTH I aandl, Illsdittv. ]V>1Uid, h. Brio, 

ai, Mataa,!*, OaKlk twaai^ arw, «• to iia jm oin, Bij, 

- — — mn., ^^■■P^.^B^'V 

w-ihivtiif iiwa. Tac iiiBidd4 (Miaat, oMaHl br <" fa.- 

tHd.T al ta, tlgril Hotel. w» hmabt in at Mil. Wt ban a 
nawtifT ot Iowa HdDoantTTPnaartlHeakiadftaalikrf^rata 
oenlTMi, wtt,a^aja^|.piiM,f^ iiaaM>ia aptaa, 

-S!ixai0r» 

of tMi fcoilr aai - 

dd^^iit kd'ltf£ „ 

Mr. l(at«U|Mr,A«''lMiJi^ 

•t Ika Jnatiaia jt (t t Uim t A wnAAnSnEmdnata^k 
ealnHiimhatlpakaaWliiatltulactaiuid InBUaqi 
alcaet, and the 
aUrtle •• 
tha graunj Ln Slaaatib' 
MMaawrnfato.totwdbidga^. ilSl 
-,— JM^:Wt JlMnaiit loataat tlMtiAit bali 
MMlilltMvtUM adlomedfti^ffir^" tbaa dr* oi aii t^uncea^ if ao much, Thia, ihe largest 
lUBf that baa been founA at Tueni, wia dug out fmm 
^Ihin feoT Jbct of the aurfaca^ on HituTdav laat, by 
Umik Williem Catr and Jdarph RnmarA, at Ibr back 
of PaAnywedgbt Hill* The Late dry wrnthtr hin been 
CaTeeabU tn Aberttloaa at thnar dlgv^n^, A^id the 
majw part of ihoK who are working there are doing 
weQ. On Hondiy Lait, M^Gtatb'i pany waihed out 
14 aanc^r U!Ln' party bjire buen d^ing well, bur- 
den and hil two aona prortin'd IHiduncn lait wfHrk. 
IC'Nell end party. 44 ouncea hi a fortnight. The water 
badae deoreaaedlit tWfln^ divtiHVM: IM ffl N had 
■Mk inte the bed wjOt^^-.U^-' Wi mi ^ out 
■OHetbinf handid^me, 

Qi^vaHaET^^f.^A co are a pondgnt of the If^nlii aftyn: 
— On Friday evening, the I3lh initant, one MiohHl 
Connolly, a carrter, and a itep-mn oThia named Jdhn 
ToK, wete paaatt^g through Quaanbeynn with inol. 
On reaching the Haip Inn» llacnuoid-aErec-t, th*y 
wfrnt in to iLar* Boma ddnk» when the two abore re- 
ferred to eomnmcad an argument rraptcting the right 
topropcrtT, On going out to ihe atrtvt, tha atep- 
^her laid hold of Uu atrp-wn, and they had a Kufile, 
the father getting tba better of tha ion, whn rea^rted 
to a clasp aolfb h* bad, and infllctei] three Revere 
vonnda on the Ikther, onr on the h(X mide of the bark 
part of the head, and two on the inaide th? ri^ht 
la^, a little above the knpe. Tir Slorcun wia imm^- 
diately in attendance and dren^pfl the waiindii, Infor- 
nation havv^g been given tn the Chief (rinuitabllp, he 
hastened t^ th^-^ apot aad armted the aon, vha held in 
hia band the bloody krilfe. <)ji Mr, t>" Pi vlJ laying 
hnl^ of him ihawtd Rghtt but tL wu af nu ime,. Ht, 
O'NeU ^avc blm the hand and fncit and very anon frnm- 
■uU4.-ti hiiiuclf of ihe knifpi aiirl afurwafda naw ihc 
perpetratrir of the wit:ked dei-d lodged in tlu-rHnrn 
Vila. Dr. Morton ia of Dpinlen that tha wuiindi are 
aTe not likely to be atLen lied wich d;mger, Fai wm 
brought up bofora Mr. W. V, Kaylcy, J P., at ihi! 
Police 'f^fflt^e, on Monday, anil tcjnfiorlp l until Thkira- 
day. On the iHth the priiH^iiLT wm Again brou,^hl tK«- 
fore Mtsarir "W. F, Ttnylc-y and Wm, l^Avia, J,l*,, 
charged with stabbing one Michael Ounnolly, hi« Btn-p 
father. Aati< factrirT eviilE'ncc wu adduced, which 
went to ahow thai Connolly being tbe itep- father ui4.-d 
the prliK>ner in a moit crurl waVn by knocking him 
down and kiekiiiR him, anJthaliL wM the only mcani 
prieDnrr bad of getting eltar of hia &tlw; Sfajbetoch 
imprwed <m ^ pnionL-f the bdttMlVW tha 
ebargfp asd linrd him £-i and coata. 

TvM\'r. — We qre waiting patiodilj ^ CKfttbBaa, 
for a rBTlval of tmdi- in our llRle 4^wirtilpu la truth 
iflt were not aeemlngly tfppliH f >ifvaiH aliuat aay 
that 'Tumut bad piaa ''^out of tawn;" Vtti lurwrver 
much wa ban to ri net oqr pecoant qidat^iBti^ I am 
amrj to aaf that w* kavaaUiw l^r* vox roae 

■■mJm^Wmm^ at flrat. 

ttlt'twaidl^iiHA.yM^W muoh 
Dr. D&db na emd salt and arrived into Igfnly %wn, and I am haf^j to lay hn, 
|tB^t^MN^ Anil* I helicve, v^ry great 
iD^cneded hi bringfo^ the uian gtitoli% waa aappoaed ta\avc coiU' ■flHMI^'^pfc'^tdk^ ir« alter a re- 

MMnilpViMd froiB vcmHueme]] t^ ai there vaa no tvi- 
dcQHol hia jpiJlt^ The parilci w^r^a GormaDa, etid 
by aU ao&nlint« the affair ACfmt to hai'a be^^n a family 

aiLaml, The knife that canned tho wound wait at tbe 
Eoe helng naed tot cutting tubaceo, and the great 
prabaUbty ia that tba — nTttf^Mttl-ijr^' .IW it: I 
have little do^Lbt thai the ftiwd - '^-'^'''■■-'■^^ -'-■^ du 'htJiOtaiit^' ■lined W^AUi^B^ _ 
lanaw r^taaCbii « t) fiomaUtaa hj lOiil^m^m 
a(»fiHB-.ii^ T]M^,tiAmwS*m^ 

^anftoToedrt, aU toonM l«ipdlDiA*tiL|, YiMaB^ f 
H«wy Jeratd, ufaaeeaa bamlf^ l^na la^ifba' te- 
iniiDBKeitt, eante Bench ( .vnpV itwaDAt tttrfeww, 
iter "w^t'^'^iHw"***^, 0tt«d|«al Iftidtt 
Wiilum Brian, brcBch of om^natT^m^im^ Im- 
prttonment, tmma Hench ; Mary A., Rlngn^. i 

imwUonment, tarn t 

. J tmt diKiadaelwr* — ^ ^ - ' 
WW laoofch** tt yyiiii |b^iM.fiir three 
K*rU|«, idW 
ten daya, a Httt«aB)V|iili'^^%r«te i 
fot ihA pinpaae of rai^^^bs :Utii |d^b^il» 

of a aiOtable "-"^f Ifk ftif HtMhgiW? " 
H aa to onaUa |^ ooDimlHtg Id lha ffiqrwiol 
waa voted by the I^lalaUra Aaivgj^ 
that abonit £iifi waa eoatrlbnted bj thii ' 
twoauAl] mtiona «f tba tOi 

pmioui iiiTwnilpldhe fa 

t^^^tlr4it«BH yet rtrtfthatod Sei»>iw iatfSl^ 

Tiip [ iTF F*(^>tt,_ThetieijbbourhoodDf iljijlbttm 
HUB viiitcd Lut Monday cnamlag by a ftoat of mi 
■trtttty. In moit porta the ft«afe will not aOjot tha 
lAwt, M It » well ia the W| ^tntra^t&o^ 
WoUa, where it oommfmeed wff duiiykaii ft tf ^r ^i y 
munikcig, and waa Hjually aurtrfi mi Mhtati^ af 
the two coni^utirc dayi,. It !« Ibfl^ l^kt.aQlaettia- 
ehief Wijuld be done, an the wheat lied K*naly 
iniahtd UoavMdu, Th* wtato mim vtft aalT^ 

Tiir i5,t«n™it Mkith at Ar mcar,— Th* match bc- 
twnMr. M'Aji,t.T*i Walgrira and Mr- Kaighran'a 
JAetfwiWO »»ida.wMBt,^«,,B|,,d lo&e de- 
ddtad un the 41bw7 *(«w»^ Jiii^^ 
Muxlmn wUl not row^ 1M W&^or tf Jokai 
hivl ng eorrfetted 

*j;o*^™k-— On^Hth (saya h omwpan'li.'nt af 
™ Chmmffft}, wm had a aemv frmi, which dcatroyel 
IM votatii Ohrp. We are in Mqiernplatioii of a day'i 
*trtrlou H^iiing-day; there will b*? r^cea, and the 
HitloH round abouL ore making [m'pitBtjonr Mr, 
John ^WillLiirt^ of thi- town, ta tralnirtg a Itttle black 
hDrae r^U^d IVab, frum IConDiuOH far ihp aonlburn 
Aimuat Meeting. 1 am giren to ntidcratand hi ia not 
to be denpLMfd Mr W. in m gooJ trilaci, ai^d U vcrv 
UJiL£iiiqi^i»rtlUhorjLr' bhuwiifg iKioie iTftml tlp1^TL, AiipffurT 
■ ni ^^hortly be msu{^ tn '^i-t u^i o'lr niwrk ?c:irly itctmr 

FlTil, A' I ITT-KN + , — Uji rri.liii,', * ununp maa^ Hg^ 

^1 ycira. naniH Uronf. wai utvii^rDLally killed at 
^Vlnd^lUIQl. W* ate TitA in piufirjuii^in oi fuJJ jHir^ 
tirLiliri, bnt it^|v#it-i from iln imtirrftc;! inftvinaUnn 
which ha» T«at;hi]d »■ thnt the lU-Ltiacd wai riding pn 
thi! top Qf a Idhd of biy \rit>i n pikhforL in hia hind, 
Ttic j4>irk. cAiiied b; the whi?i4 paMing ^nm a ataw 
hioi to the gmmd, the fm-k pMlfar. :|gia^r«^mt thrca 

Death wu alinoii^tiiJitaniaikiH.uB. 1 n liiSl b« 

held on the b^nly thi* "itorniki^. 

Tia?i\.— Mr, Drlght rrrired In town on W4>4nc«day 
iMt with )22 oiiDcei fforn tht-ne di^^ing^, Amoneat 
thc^aantity *ui alartentiggi-t of gold mised with 
qiiartt of the wiflht of onnc^ti ; it ia fl^t and mticU 
*«tar^WD||a- Tlu Hid tiu plainly be aeen at each 
endofthajoiati of Aa Ktoiv, and &em ^ 
CHINA Tlir: nilNK^E. 

For i4Viy cttiturica China waa mtirfly unknown to 
tha £[iropeait nation*, then follawed fi^T a bnp time 
tbaHnt ettviragijit nubrcpr^peatatiaiii, unill thn 
hcglaitiiiffof Ual century, when aom? learMd a^d 
■ciaattlh? Dni* who actcoTipanied the minloni, fur- 
nlabed valaabla infontiitimi, wbioh, hftwipTcr, wda not 
geanll^ prointtlgaifiBd in coiueqnetice nf the cxp Dlifrni 
of tite miBikuiiH, wbioh occuind aonn aftPT. Thg 
fjllowing IK actraula nri^i!] the rt«[»r-J« elill m cicLaEw 
emce it the C^iurt of * ' ' ■ ■ wbi-ch hitve 
hem iccrtilblfi to oaly a frw highly TArfrured indivi. 
duiU ; thty date aa before mrntia^Dd ahovt ba- 
giBntng of la«t4HtnT, aad w authehtioated by tlia 
rvkpeolabi* iitthan, WaiHG very warda t ^ovta, 

r hn% il thd nmt populauitf tbo lUH AncuiihiBg, 
an4 Lh? noftt ancient cmpin of tht wrinMl Ibe kat 
ce^iiui made ^nder the fiiflpcnr 1tnnf-U» h»mf Bftoin 
provincea of * l?hlna proper' only, gire limf odlUona 
of mHt, eapahla of beafiag innai without uonnting 
nteran aoldion, nor men ahqi? lUtv 4t njider tinrity 
ywi ot tgit neither uandftnn* k«r learned men- 
rmra fhii r^om the entiTt populithia, including 
apquaaa and chlbbm cannot be eitimalad at lew than 
two hiMidTBd milJiiHii {rf aoul^ u.i^HkaV've'^rtbit; 
la Cblnt prapv^ 

The oMinary reTeniHf gf (he eDtpefor are tw^ 
hundred millioiu nf onncca fi.ne eilr-er etindnllj. 

The foree* of tha etat* tyintfft of a mtiltii about 
aCght hundted thonuand aoldiet*, a*Ml th? Bmperor 
maittmna JI7ll»0Oi> boraoa for tha army fjid other State 
puaam, lacLudliigtbepoBtaJ c^munLoatlan*, 

Ifa' BM aeaand that thi| vait eqiplre la ncit 
(tfTVaad daipo^leiJly, butby vli high trUniEkela, whi<:b 
l i fU ti and eaatrel an tbs iaferinr trLbvnale ; 
0^it^B^faa y aimpli^ vbiicb ia an iaaoniaatnile prwf 

' aore than 4000 yaan.^ that the 

m*. th* tttrt and highcat PaatiiFi of 
Ap^ «« 9idf Odd, aad ther o^er 
_««ftiHi Whfehthe Kmptimra tut- 

«^ 4M4&*irahHidl. The Bmp»ror Knn^-hi 

^tm* .parti tPU f f Mfi «n f^ntiapLrce of hii 
tovpa : " iJ^mmM (^OodJ H withwt boginiiing 
and without eai4 1 M JM^ MHtied tretythlog ; he 
govemaalt^ h« iiMli||^^^i£S^4aijdyJSlt." 
yon^gwt4hLl|f , «H ud^ndnnnMr of Ka«g-hi» pub- 
llahH an edict fbr tha #ho|f emi^ baa^Qlng with 
thapp wda : " Tlkere ka hvtwfwn Qfl^ Wfll nwi « w.s- 
tiLn DDfteapoDdencCi infalUbla fiff raomapfiai^ And for 
dhaatlBtavMhi/' 

Thia niammtili^'Bmtimott sf^ th* 4tMe deny 
fCokao^, aSd^i^lttnudiiatlbi bnttUftd ai 

ualMfB^HaBMrf (prieki af tha bh% 4! 

TOiJl n< ^pIl^linillNtfenwhiek eluM-tatrriiH theGhla. 
" ^Jliwmi^il th«e prietta to inalaiHti 

hut they w™i nre* 
L.^t ■ I *li''y dpaplay their 
Igta j gfft i ^ t itw a ,4hgir chim^ciraa, but if ^hc-y inciLe 
" SsiejMitteo they are hanz::d. Thea^i H^ai^ik 
M^'iaHrefM tdlHrptad and raaB^ainocl- 
gpjiror JCawwId had tee ai rad wifh pariiciilar 
i |i rtt >l into ni fia% (»r SmMa m they callud 

lilWlrt'.*0|!WtUa men, wK(», 

. ...^^ Md'-ti^plM ht^Cini^enta^ 

^ _ _ lit fltvaor, ai^ fjUb^d Inui 

ltmnU|i«Uto t^MlpaDf the OM^^i^^^ 

u» pfatn&raad W Jpr«M«$ t^A tint 

11t« U«i iirf moT« pi3we#i3til^K^:lg^ 

th*H w«t eoverat *lptWlj<W#*<^ : .'ftf:-. mf? ll i> *i| lrt N 
«b«ata China: and tb« qa«H«|i i^r^Uidi hm 
a ta o atf tt diamHlvM mtdnvd thato od^4na» The 
CbiaeK^ «ha «»ca a reaaoaaUt powla, aten ^taifahod 
and ttidijthaut tbat theac Cunipna BonMa darad t« 
prrnnulitati^ ill tliPir emp're dootrbtn apan.«hidh ibay 
ihfnuielviTfl vftro not agreed t tb« tvfbttitali pnaeated 
meiuorlnti tn thF Kmperor a^atiut ttV tha Suvflpaaq 
Bon in, and n^^iiinat the Jcamt* eopw^jfa 

ThLi proccifl wu not vat adJttdlcatad ia (^tlaa vthei^ 
the Biiap«Tor JLing-bL dlad, 00 thv 3tQ% 
IT!2, itia H», Voong-tahlng, aiteit^Htiled t^ta, TjUp 
wai oneoT Aa WirtpHaeea whLEk Ood erev vmitdHiafitd 
te laaokLitd. Ha poaiwed all the kbid^bevtednesa of 
hk Caliber, with greater OrmiiMe and merE juJtneaa of 
gprbll, Shorti^ after lie had ascended thL^ throne, hu 
mtlvad petTtiona from alt the tnwni of tlie mppire 
agahutthe irii«3iirtnui«p tn which it wai tij|,t^ thpj, 
andm pretance nf religion, chcao II mxea uftfe^fli^lv 
iMmtnie trade, md preaehail un j.^tift^RLxr mfMAP i 
^at they had bpRo t^^e only can« of .a«ivll vpiiF^^ 
Japan, in whiLh m'jre than four hfliirdiwd Ih9<4«md 
annla pariihed : that Ihpy w^if r> addlaift atjd whia of a 
H^hrrtcallathetJ*«Uenl^ who ia repi^kdr 
of all the klndoila <n earth : that tip "Prl^t 
had divided iba ewplre <d Chin^ into Ij^atjimriM ( that 
he proaewit^td a aentcjice at FtoTiv agiduii Uie ancianL 
rlt>a of the u alloa ; and, Hually^ that flitheird^ 
or fcttempta wrre not ip«<idily roptetkefl^ ibatarevu. 
Euutiti waa tn bv apprchvmded. 

UvfE^! coming Lo a dftc-i+lon^ ths E npi^ifnr Yjii»- 
cluag wiihad to litfurnL hinLKlf upnn tliH airari^gt 
roiigibin of tliwR Uutrjptnn lltmn^'K. Hi- had obwrptl 
i\\\t thn achntift'j men, likih Mi^nra. Prtronnm 
Verhin^ eTpre ned IhcnHlvi*! a^wa^c wilh much tv^ 
aerv-j upn all theolof^iaal Tnattcni, ar'uJ rather ai'4L^nied 
to awtd tbe auhjoot t he eauiedf thertforwi mmo nf the* 
more atuvv miiahmahBa, who bad laade aome lun. 
Tcrta amquRkt the {n-ferior ittendanlH of thn palao£>, to 
be brought Tt^ore hba, and unsbied tlian^vTOally 
and afrparately npm AnAt dMh^Ht <feffi«p»» riSm, aAd 
...... ' f Mf t ^t t ^ ^^utwf^.P P^- naaawa] dialuguei betwera the Eiapcr4>r and \ti>' 
mluioiiArisi of the acvera] orders, wen taken down 
Verbatim, and trannlaled, and are given in full in thg 
record fnjm which 1 cxcraot. Although they ijontwri 
many ahrawd remarka and aearahin^ <|ueiti.in!i on tb^' 
paft of the Kmperor^ thry brought out no new or in- 
tercatin^ eKplanationa fnm the miaaiooariea,, butei- 
Libited in the uiud atvlkioff manner the ertrenitf ani' 
moaity and rancoitr which than eiiitcd between the 
aevcrai. Ohriitian hwLb and tvdera of mtitaiiHiarlea. 

Dctwcen twn of th*ie dialogtiei hetd the eAme day, 
the Emperor on i-cmainin^ alone with the Secretary of 
8t»tp I )u.ariii-Ti^^ laid, ihie^Q other Tljnr'}^* I'anniiio. 
Verbieat^ Pereirfin B mvot, an^l nthprm, hare jievci' 
avowed t) Tnf* ^n-fj nbn-tninablr t.\Lra¥af;:incea. I m^' 
clearly that thf iniisionartds vtrf knnviu. whu have « 
nnmberof ii]iheH-]lfi {n Lhcir nuit^-, Thp knavpi h^v,=- 
Bucceeded with mj Tirhcr, making before him aomtf 
phyaical eiperimcntq, wliLfh ArnusiMl him, and thp 
itnbocilea fliiecced mirk ihir nbhl« ; thn Utter appewr 
thcmn-lvrn "eraimded. and they pt^-iauwle other*; ihCf 
may become ver^ pcmideaa, I ■» that thf tribnnal* 
were^ perfectly right to p^eaent petiuoful agaj.ni-t thea^ 
diaturbTa of tba public p#aoe. 

Tha SeFt^A^ replied -3Lr>?, the lect of the god Ytj 
hae been Introduced into your empiru by charlatan:* 
who bare leduccd the rabhb ; the wiidnm lH" ther 
rhincH riov^mment hai hithenn b(wi enahl^d t<^ 
ohcL'k thcao Hou^?^ urlia Jiahononr yoiir j>rovtiic<c^, 
but it will never be able ta p-QvenL ihs cviia *vhirh thu 
Evrmt^uH UtiH-tfit will oonalon. 1'hiHie people hm.vf n 
faniiaredfiitd more ardent aplrit, a mofe violent enthu - 
■iaam. And Ln their freoicy a mare rraipniij^ fnrv than 
all the ranatie llonm uf Japan nf Slam, and all l\utti^ 
tctUratihd in China together, the fonUanvuigut th^im 
preachy and tbe knarea intrigiie : they koon becour 
inaatcra in a t4[iEf, avcn bL^^bre rhay appear an. aud 
[Chhtain their enda no mtuh raoFeeerlairtly, aa they ap>p«e 
to hate none. Tbey M -fSIW fcf Iwtw&afi ■« 

ricbea by pTofeaning pomAl^'-Wmwt-«M'^^ 
fiMiiirig meekncaa. 

Vou recoll4?ct, lir?, the rahli- nf the driigoni wli l 
tnctamorphoacd tlbutEiai.<tvi2f 'ihi.<-^ Iambi, ia order uiur ' 
readily Xtt devour mankind : 'ticAT ia their ebarai^t^r. 
There ncTCT were uii uarth lanra dangcA^aa niuAati^Ta, 
and r;o£l never had muru Tatal dncmicH. 

Tbi:> Euiperor, aficr carecblaifig minaionnri^a of thg 
aereea] oedflEf, whfi oat h nf thtin en^lravourcd taim- 
preai hint with the ncccavity of bmi^hin;; the utEiPr 
denominfLtion!!, pruniirtcd to eai^h ilint he wotilJ df> 
dinm-ifl^d ih'i^m ^t^v^'ntUy raurtcaiialyj andceuicd fiteh 
aXi be prc^eF^r.jd "^^Uh ^ j^nrae ofinitney R>r the informa- 
tion ; and eaoh prrjrlaLmL-d th* virlrary and prcfcrem-j' 
he had obtained over tbo»& of other aeota or order?. 

After ■ few daya the Km[i.'rDr cairaed atit miaaiu^n- 
arii-A to be aiiomhl«d^ tho acculara n wefl aa tli"- 
rt^olarsor prienta of the prapB|anitB, Vleati apofttolL.-^ 
Bl»hopa in partihui, pHeata of foivign miniana, Capu- 
chma, FrancLKiani, UDmlnieani, ani.rrBDita^ and vl- 
drmHd them in prtacaCL' of threo hnadKd of ht-i 
tDlaatpaa follow* : — " 'lV»i.irjLAriLi?tliiaalwaye appeared 
to me aa the heit bond ijf hmnnin aociely and the (Lrat 
duty of ^veretgnA, If there ia a rellLnnn in the worlJ 
which conld claiia an e^clBiivi? rigli', it wuiil.t otT- 
l:ilnLy hp oura. You nill ackno iirle-?ge th^t we rcn^lv^'il 
to the Supieme ftcLnn a pm* worihlii without adeultf- 
tiire ofany tupcT^tition, lung hrfore any of ibe i miatrin 
from wbeuce yow fCiiuP were even knoivii 10 tlii^it 
nuighbouT^ — long bcfijre jfliir occldi^ntal cauntricii 
know Dvcn tbe ua* Of writing. Your nut iom bad do 
e^Kiitorice wb«n ^re t^mrni already a. powciftil erapirfL 
Oiit ancient religion, which ie ever tinalterable in oQr 
trib^nnla^ haTiHR become -tia-rrupted anir>ng-iL the l-nw^r 
ordera, we have iQlcritrd ihr Jloncoa ot the Talf- 
poiii* or^iam, the Limna of TiirEary, and the Hrrtarit^i^ 
of I^Klum; and Jookiiiji upon all men u aut brotherfi, 
«rp hav^^ never puniKht^d thrm Tur being: huSEUTd<<d, 
Brrr-r i' no rrlniiO^ ljnr| is TiT>t offnided bpcaiuif^ 
oiu^ adorci la-m iq a ridicniloiis minnur : a 
Ui.hct daca not b&n i«h tho«e vT h la rhildreu 
wbfi Wi|L« tbi^ijr revntirice in an awkward 
niallBH'. l^vided tWy lorc^ and reflpeut him. The 
tribQaab af raj etaphre do not reproach you tot ytiur 
ahavrditictH they pity roii for brinr inrBliLati>d with 
thr moat detntahltr cgllmion of fibtri which htunaii 
folly hia ever aecLinitikli^d ; they pily alill lont* thn 
unfort^mat? tine which yon mak? of thf littio retaon 
which renulnfl to yon. to Jrutify ihwe fubltia. lint 
what my tribunAla do aur fctglve yuti ia, 
that jrun oome from tbe atbs ei^d of the world 
ta (WBti anpciain. Van the blind iaitrumtnra of 
thf wUtiOhrH'a little Italian Iriima, who, afler having 
dethroAftd Bftn petty king^^ h\\ ncigb^joiun, wouu 
diapQdd afthc TDlt empLrFt (itu oriental ipgiom, 

" We know bm too well the hon-lbla calami tun 
wliiah you hare cautod in JapMia Twetrc reUflona 
Aaunih^ therr nlona^ vhh an nteniire comnuirtip, 
under x\» aii«pir«A nf 1 wiitiji<t itioderate Guri>rn- 
ment^ hrothi-tiy eomwd awiatod betwo^n tk-m* 
tweltr aeeti; you mda joar appaetancc, and db- 
aenaioa did orn-titrn JTaptn— blooid did Adw on every 
Bi^e. You canned thn pjiidc in ^tua atid the MantUia. 
Il ii my duty tii prtitrrvo my empire from m dargHr- 
ov a aeourgo, 1 am tokrant, and 1 baniah yoii 
bHauuyou are intolnrant. t banifh jom. beraaac 
you nre dtrldt.>d imon^ttynntaiplvn, and while you de' 
t»l each othtr, yon aru Jiki?|j ta iattct mj p«wpla 
with the poiaon vrhicb devnun yon, I ihiti not thnat 
vou into dunjfenno* hkc thme Ln whh;h you niakf* 
Ttiigipi^b in l^urnp« thonc who dff^ with ynn in 
opininni. I ehall itill Ina condamn you to tha icalfold, 
where you send in Harope thoaa vhoin ymi tinll b^re' 
tic*. Wd? do not mppart our rcllgioa by eucutionerii : 
Wfi dn not dlipute with enoh efvunenti. Dopant 
cafry t)a?where your itrDciQiii fcSUm : and may you 
learn windom * Tho veliiclta which an t» rondui^t 
yoti to &lqc:iii^ ars ready, I give you iome clothea and 
Tuunty— mr^lilticrs ^lll watoh for your locnrity— I will 
Eiot thmt the penplf aball inanlt jou, tJy, and b*» wit- 
n*ai in Kuropc of my t»vo of juittifa and of ray 
clemency." 

The^ depju-tf dp and Ghriatiinity wai eittiraty abat- 
tfllicd m China, in Japan, in Tartary. iu HLb;u, aiul 
the adjacent kingdoou. 

Thf Iwon ought not b) ba loit. ^Incv that tim^ 
China hai again bfroaie tn unkniiwa oountr^. Tlitr 
■ iti^ war hni taught tlie ChLnene tn rctpent our enngy 
and otiT phyaltal poww; it bIao incrHu^ our 
n)e.Lnip of commimitiHtlan and nf dir^rt intetrnniv. 
Hy urc^ful ai)d JuHleionii ninnagotfimt wa mij^ht ir- 
B|gn the oonAdeBCQ which a«ip«#tlliaui igooranoa bav llOrKV RIVBK DIOOINOS, 
Ih (ii fiifiior 11/ Ihe .%(fiiFy J/uratiijr HernM. 

our pioroedioin on Ihii thickly populauJ 
{^l($.llold moj- ptore Loterealinif to many of aonr 
readcii, I brf to contrilnitti a few remaikt, wluch t 
trutt from thi'ir rcmoiir, wiJl pro™ a<iee;itahie. 

Publle.hoiiwa ap]wat to be doing Ihe iioal itmka, 
•ereral new niie. tiavinit npenn) wiibig the laat 
mrntk— two on Sydney Fiat, now the bu.lnil iwatity; 
fend flrom Ihoir tKci^lli^nt ni^roEnrnoiUilorj. joined to 
thell anpcrior (tind, they will donbtlaaa diire a t,jkr- 
iog li*de. HOTcral metia haYti iKFn held lati-lT wltli 
a new of nllinit up taLci, in Ilieseparia: thrtiilluf 
fai* for which n pitbllihcd in the .irmiinle Erjirft.. 
and ia a lllwai out. Mr. Jonep, of ouuqlrlati o^lt- 
briljf, *«inf n bonellt at Ua tiicna in aid of the fun* 
ably .iifipiirtrd by ProfeBWp ParUar. who em hi» mut- 
ton to tho [limiratlnn of u nuntorL>'ij and hia hiv re- 
apetrtiiblv aiitlicncf, rrimuti^iriB nil the fiiif (1,00,1 
word) anj beauiy of Mount lone.. (.'Tca'LOt* siy 
tbattLtac diguing orp on Ibo wanc-iuy nniw™ ii. 
"Ifloknt the one on retorim," wiiioh will ■kaui- wltti 
anj in Ihu colony. I.ut week naartj 100'J no ore. 
wont down. In ore llian erw went befora hy eae^t 

The lijatv(rmi*i;. Kr/j.f., ban ilmn^Jaremiad oo the 
™t of a polloa ruaiatnta for tliiliTlmitiililnjt town 
iBia " Krrj.i piece of neHlwtim part of flavin,. 
appEran 10 iai>« tiia editor' ■ " danilet pn.tl>- 
rahle, 1 n'M'l qoarrri wiLti Ihein for ■tiikiiiir 
J*™f Ihe rijM. of itieir little town ; but, eMiaidorinc 
MM (he n.'i'irx h cliiefiT supnoitoil by adiertiifmmi. 
fmolRHi'it liJat honoi, 1 tliiiili il inijjfii devote a liuin 
mom of ita ipii-F til liutkT liivcr i('tiulrcair>nli. 

1 asfl liy l,ti- pijji r. That iliat miilenl iegitiatur. Mr. 
Arnold -II aerond l-ycuri^rm, irt lOii own etiimalt^in 
auDcLedt'd in radndn;! the >igni |ii..iii.(d hj-tlnvm. 
numt (iir huililin^ fur ilicn. ili^i-iiin, fi„[ii xmii 1,, 
i2*H). f.'uiiaidorinK thnl tbii ti[ii:l<>Tniin but iiiiil irrnl 
»Mpetiince un n^iiddiilil* \)jnnx, if I diint mi^sokr. „,v 
man, Jatelj a ntorckrL'im ni tbo Ilii roiij, hn-in r ilmiu-i 
Wight have been exp.ctFiI of him; hut n, ! In- 
d-ililb in over.y Jeijalf. I t;ikn it lie U of thf IBj^iiii^ 
Older of le^iiotiini -tli" ■ ( Mruu'th » loqiioiiHi " mi oh^ 
upon bini. "Weiici it nnr t-n- the [.T"*ni,^ii! (br- 

hiinonible niPoibi^T fir M>irnoiihi,ij;ce'H hin T'l't'iiitty 
woiibi be unbr^nrnidc. 

(},dd (clian) Trlrbrii fl lil<. Thi> lnj'i iin.'i' lui, 
bennohl^Itad by th.. Inii.liibl- ?P:,I t>ii' rrpir^.-inj- 
tlna ttf tiM IWii b.iut!.. i-Vir >t.iri'l.l i-p-Ti [I'.ri li.ijf 
nntl^ na ^'i> a luiithi^ ^^inp loiIci^ i' bi* fui mti' 1,3 ikii^-f 

' inaitltiiiluni. 

MMdi lit •crriiti', 

A UiiL'h^ HiVICit IUti(il',S. 
Di;r™ber l.iili, IB.lu. 111. in nnrHttaidtttit, ■l5R.;km«artl,.ai*kwi4 tidktfiEiB National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1497031 Bu. ri^mil.-Dr. FUhi Cutnl, MTwi, uCtttv 

^^^^ T^!r"w. ^' — " ' '-'■■_t^". ".T"^ ' T jJiBllap rt ^ilinC Hn, Hi Wfin«CH. ftM— i ^i Urn Un. CoGon, Mr. uid 
r >t.~ltiw»l, Mil 4nn. I>H ■rtikiM wuer, wlib 

lMHMIlnl>r: Tiills. fn>iii ITnmtk. irtth Wtdu n| n 
* n^ii h»r i WllkUuBM Ana. fmb n«u lUi-bou, wl« LOD 
Ivfll millet lA bH<iti, ^ t>1iri, 2cMfu ■dbdrlM- 
Muwtla Itn gtndkitni, Titb In tn^rli lubu, hilF-M 
i* i a i F^ batMaq oalan , BaTflnv*, ihd Ovhat, n^qn |1|» 
■Int.TttktWDtHUiv, kitll-lnii InMsr, toga kMTU 

frSoi^TtniMinliui.Hiu^ain, »iiUH.ii«£ninir 

Willi 19 blai nol, ti 1 MM) 

cnuw bill u blip fnlib *Lja -"iiiip itt ■nmjiri i FklrCS:...., 
Btttw«>4 
FX PORTS 

n,— P^TftHt'', fwr Xflltaunnar lit cat>k« teUMd 
hM binkaPr 11. II. IhuKlkjrapi U linfKb^adii 
BUI; lU c-anLi b-rtiLed b<<i>r. V 0l*v* Dttanea'a 

ikHH, LjllL SVttt, Uki O: IS tbrM-^HTtFT kfV» 

Ca. I 4>T tkVA iHl4*| im tetter^ W. HpHf ; 41 boEB 
VrifV^cJ', l^oA, utdCo.^ 10 torn Lna, T bvh ArApcrrH fUk* 
IvDUi, 1 cu« bD3t^ TO pt,ln Mivks 340 IMIow^ Bartrt wHi 
iMinuHiVb; $4 MM» nimlebK, a. Tuputd Uii ; II Ji 
(Vtfi; lAU undtw, 1 wtki dl. IS ^LtffM rm, 

m?!?'n!i!!r**TrtT IStiiiSw-yftiSSL^ ^ *™* 

A, ■ IttM ni fiTifii Lit Tftirf (iftii^iiiTiti ijiiriii imi Cu . KnMr[ Ltd 
hkriisj, II. T( C* _ _ _ _ . , _ 

. W it.— BiMh far BfAaii 

MMiW Wl Ob. : U Lon Hdtr kituulitilHti: 
■Ml L 4D llenH Vst^ IL MjiihLI. * 

■it nthirwln ■■iilml will tn lotmaA'A tiy lUin b ^ " ''^ 

rvvTOH ljWT<«i.— KMni OKlWdi : AwenWr 9l-L«T with IHtwI. 

'Wamm. fif- vwq Ulur at Am- VtLtvr— Iikftinutl« 
tiiliM Mn wiart^r of ^ i*ttuiliaff« oa. TiH^vf i««t| « Kttl* 
iffen an Ife* Ahrn wl, iMiid with wool wmI ««. Su 
WH Mkr tafeH IT Captlll Khtta^ (ha RMt^itr Uuln- anil 

iQBt, fm Hit riTw to (kt OBtormHrtnps wkfii Uio irlnd, wUtk 
b*i tnn vn-^ liftit, ■■fliitilf mill, ud A* drlfl^ n TKjllkt ^ 

UkClW WM l4MdUt*lf fH gDt> bol it wwaiA MM 

npidly, ito bHr wrM b ao f w thvt thdn b Uuti 
M^^friiM Daitiwp w Mjoii ta htrl EIIM n biUlf ^ tiw 

tBMfc Mf, «amhpm 111— til |0 Uu Kiw lfvn» Hi 

The uub4r ]?[ fi^ iitLLn tHlUTclj^ 
ift^ *he «nr«Mi4. (444 ni>ir 
IB* QiHpan;r'4| hLrn HmtBla^ mt 
'rDuil«iLni thrre k Utile pmDa* 
... -...EUvOUlclT^hfr hIu wnt ubora I 

f*VW«MBfttlM to^lH til* T9« iillllfm fet 

■ illliiii Hi BUMUin m H^B gam*, iui«-«Qi'nMqn«d 
- Bf mm, wMAt i«l cblldrni or Mtr Annl ArUlliiirp. 4ttrltw 

■ •Via lIutrtiiTlnMU. «>&tr-iinnLJJi.lrd ^.fikfHlf, WnUDf 
I to tbki Uuf, 1 tK'ft la inTMgiiba 
lA«rklrliV TiniT b^U^ 4f rp4tTtinT. with tbe b«iula«iu Ind, 
.JiaW rronjmnrir iiid bnUkct olitBK^ viu nr« iwiiiiiiiiii 
iMfawi ttB liiBHwidi upoq ll*r }ut V0t«tf*fh» London. ifj|J!ii,t|aj^. t »r aaiiog tim lint ciTpf BliU ^utiTuI 
, It b tn* but cQnual eT«r Uaucd in cho 
...^ ... _ Bit «■ nuit rwrre gut ri^vievr of it ftir k 

<fciiM(*ui iimv Co. hay* rtvjTmtpd u* tu fliirrt ftfl 
1^ trihm to the rmim ol bfw diapcry ^£^4*, ii|i}fN^ t:hlas iTi, ud ncheri trr p-«p«4ft|]iir iii»iiUl*iaiM:HiirW «rf 

j wim li. wm » fMnMf of mat i 

v-iid giirltii^iLi.'. luHlji'm'l Lbc-^f«ek1 Htlfntioii dT tn.-^t>ri^ PMblt- 
«u, laaJtvUiri, dUlLUtr% rmrincviVr o^'snliA^ri^ Hlilppcrii, ^c, 
fc., Vc, to tl»«ir impDiUnt ■nd fDtjrftr n^rwrrMj mIi^ thm 

■winrfi ^ttn«tlHor(lH'<i4n43 AJvivwi tiw nip mu ««■ 

AM? W »«' lAlVHv ^ o'HhHik. aivd Ml U uftUtik brvalaVtw ud wwtt irtiiurui* lob Smi ftiarN^;^^ij^:)VMr:». A, ftwjfn Vvk.— 1Ch% W. Dcbd Mid t'^i kff W 

- Lkb ^r. *i tbe Au*- 
' fli.. at ia 
_ . it U atonkvinrv. 

AlUmwWp ftikd C. H. bwida IdUAUH Ilavaitah aihI JftaUB olc^lt 
*a.^ &e. Fat furttltT 1p*¥tkkUt:j ■*« ulT«riun^«ntt. -A»ir. 
1k*4aTUFT t^LB DP Pasct r 1 1 III fi i ii TTi j f j Tlllllf iri 

fa rtfaMW * Htkm, MmMm; Batk]llc «Cn. diik MfW%wte* a!. I t^M. ' f.a. 
11- ( I- 1 'l-lj i'tl 
li'til 1-n > 1-11 
I I'll i-u t- I 
ii-«l tit i-ij 
ii-*a. I j7 ' 4-11 
ii-$A ru I 
II' I Hi ; i-« f q 

•■ul l-II 

1 11 t-n 

■'•1 >>! 

rtt 

tI rir 

l-lli I'U I'll 
I'll 

I'lr 

6-« , --i^- Sf*^ KirTalB#H|| Md Ull*^ 

P?" ""! M t4i u, w. ^ p..., Hiir^j,;,, 
" Dnp," • Itb IgrOa taOua «r Unci* Tom'i 
Cibia,'' hH Jait kam miUiihtd. Tiia imntut 
P0|l«]«i9 or OmI* Tm'i Cubin vill «uan 
u utoDliT* ub for tiM |nii«nt mrk. At. 
tm4ip. ^ Im^w*, *>"E« nutnlmt of eopiet 
ban Mai MM ia thii aiy u » pric« caiuidet- 
i Mj la llvaM of tk* baidoB pakubtt'g ; atill 
I thi WDfk, w ii l ii fl ag th* intomdng nttun of 
tbi Md tlia fil|lo|uJo^ «r tl«« aBtilDr, ti 

It ii ta mur mpMU tn baCtToiirmbls elf 
cumiUniM bi ■ edebratml wrtUi Ihil 

to itM i» tka Hght af fit pntamJln, 
At m t«i ttMOfh tha ptfat «r tku puVtleitioii 
•» knaiiully coapar* ita chuuMts and 
reraat wiUi tboaa of IJiwJi rom'i Ctbin, 
(0 fiBQiat BOW ia all pi^ti of ihi 

won Vvtf «m m imi tkit wuk «ubout 

p»aai*iBg ttit IIm aalboi tm b a diffennt 
mood, aad pnbabt^ nuranitdad tif avnavhat 
dlfcnt IdmaBSH in tha prodatlioa sf h*f H- 
oond lUn btla— Dmt tJoda Tom'i Cabin bf*. 
•anM mHllMt m AuAf dtfined, ud AIM up 
with nah Ana aod Ti((>ar, lb>t tha 
aateci ataad btfcn «a M Ufta«, mor- 
iat, aaAriac, airi n|iMaK ^^S*' 
D««oriptt«B ii a» h(Hl«rik«, bamont ul ■ uire ao 
kc«n aod fo>l[ckio?D«^ convened In languu^ m 
•law, rivpla, and wptaliadiac, ibu ana th« 

a lUfa bubW ht Ita |d«tnn«. Wbaa TTatita 
Ton waa pnblubad, our kooatadgt pt ntgrs Ufa 
wMasttmahiiBfarfMt. TbplaMtaluM omtmi 
of (ha Waal fiig| jiimM«ll>aawwa kasda of 
aiuttt eahlTatlM. tte iiWWbkal lUmpaea 
wUeh «a abtalaad of thdi li& ware 
thnw(\ tha pam of tha sUuiaaar; laldli- 
pMWMv, ar llw P i a l U aw it i n awitoatioa of Win daTCtr btaM«)»«Mi«lilhfMhV- Tlia 
gndatios bttoaaB tha aaatv la hla Uahaat 
t3rp«, and tha awnnt ia hli knat aandittrafa 
tnoaabt* on aaarj ha«d, and ||iir«a a nairda- 
Telopuaat to Angta.ilWM habita full of ia- 
taiwt to Bsf UiU«. fit iot pubtkatioa of 
Ufa. had thi adraalai* aafad^ all 

tha noat auricad aad jpanfaat iaeidaali of AiBa- 
rieas ]ih, aad daaerihug tin putloni which ara 
adlad bto aetloB ludw that phw of aociet; 
with a AUlnaM aod a vigout ib*t left bat 
littia hataaftti ta ba tald. It ia bapoaiiblB to 
work up afraA adth an tnntl itapnaaioit of 
MTollr Ihoat mtBireitatiaila of Uack bmaaa 
ut«ra which, havanr iflWeting, hiTa notwith- 
aMdinc a ggnpaiatiTalr aanow aphua. 

Mn.ll«i>«ihu, ]MAMa>tafctattabaat oowaa 
wMA tiia traalaaMi of lha talijact adaitlad In 
»Uiii|i npon tha proirimant facta which exhibit 
(hs kofliicDce of flaTarj on the Ufa of tha 
watar. Haic, howawt than ia Iat 
laaa aoopa tm tha novaUil. All WM 
h« dipiaUdbaoaUartaaUTa Wh, AlndiaM ta 
aftct tha object of the talt, haa a jindmiliiaat 
teadaaaf to aitoits fralingt of diafott. Than 
la BOthiog naw in lha UoBBdauaaaaa u4 aiatitT 
of buB Bi»B,sTaB ta Oiiitm ^0!bi^ h>i0'^m»^a 
tha antl.ala««ij pipara. 

To a mj Doatidanbia aalanl, Iba fuu of 
tfaia tala an takaa ftoia aaathar weA, attribnlad 
to Ida. Srowa-^ha " K» ta Uada Taa'a 
Oabta." Qm, «t tfo- «Wt- ^m-^ 
parla la iha idii CiStMahr maiaa tha 
Mwar and patboa of tbi hlatory of UiSjr 
EdiDonaaii la tha S.f, Tha axhibition of 
Atnafieaa ila*a law ii alao ailnctad frou tha 
Kty, and wa hwa pa doaU fta author haa, ad- 
Tiaadlf, iataiwoian ta«oidad aad pioraabta faolt 
ia crdar that oo quaation may be laiwd thit aha 
hia tontetly diapUjad lha (yaiam wfaloh it li 
bar elflaet to dsnoUab. Tha tala ia iatsndad to 
daaoriha fba aflWcla of lUnr; oa the whitaa in 
tha Tatkaa ralatloaa and cinaaiatancaa of mu — 
bow tt opaiataa ia tha linponriabtiitat atid dii- 
parrioB of whita tantiiaa ; how it danadaa tb«in 
of ths f tMaa of ciTiliaatioD aad laarea tbam a 
pwf ta ignotuie* and idea tha mament they 
hava ocaaad to ba waalthy. It daacribaa tha 
hopabaanaai at Out ttiunia wbi«h a r««r mora 
anaat and bisaralant miada eatn- upon to miti- 
gate tha axceaMa of alaver^. The object ap- 
pBtii tt ba obiaflf to ihow ihut the foke <rl 
bimdags falla with eqvul waight upoD tha 
n«ck «if the wbita nun, howsrer dif- 
farent may ba ita fotm. It dftitroja bia motitfvB 
to iadaat>7 aad thrift, it depiini hit childten of 
tha Daau of adoeatioo, it nndata tha ettahiiih- 
ment of Chriitian ordiaanon unearttlD and iS' 
cAactual, it drRiadea tha «bur«!bu to tha abat- 
tora and aupporten of pnncipl^t oppoaad to 
tha doctriaai of tha ChrUtiKn religion, it makea 
ana Ubntr aootbei nana Sta dsipotiiin, aoil It 
teada to auhiiiit tha whola pai^ of lha Uaitad 
Btataa^fe mtifflHqf a*d fovatDnaBt et dam' 
liotdaMe 

AaMi«a> ilaTatr ia faatfullj aggrantad bj 
tha pAuiftm and paLiiica of AiBcrieaa lift. 
If Aat aawOBaat wan lika Aaia — iahahitad b; a 
pacuila who fboBi ranota P!!%at^ iMd baa* 
aatja^ In a tlii^ aod nifiillHi ilB; ff )t wan 
doBinatad hr a paopla who bald that the racca 
of Duiklad haTa ao siiginal affiait; — M eternal 
daatia}; It it paaaiUa that ib*ai7 wsiatd ba 
mitlyaitil tM-:\*t fttMa^ aad tlwt tMb^ ••nU 
upMfijiaaa fliuf tali diatwhaBtabr fba asiiUpM 
of a elau, howanr Bnnaroiu, lubjact to an ua- 
qoMtlanad and hoBogaaoua daapoliaa. We 
aaa how ifiikMthl; tha fowtt af maatank^ la 
ta aow < wi ial« i ii | fumM 'im.jn- 
Rlflta,mhaw ttBt li' 
afttpalhy, aaa laada tha aeirant tha haiz 
UaioH. TWa «an Ban rfana ta ItaTy at ^»>» »«t tairitotiaa af lha VkMatataa. 

r rg^^-^y ^hthat 1. wa. thaTl^rf a aUva 
"»"^Bg« thiwMfh hM aatfav aad phthi- 

" tl** At^iaaaa^nSgh.- 
]?^"al''»"y"Path|.i^«,^t 

lowtr ta aiataoa 

»^Uig a lowar to a Ughta fntl^'thiu a hiwUf 
daDglitei 

BMIlitl "Ml iddiiiflijtl dUiTDtL la •duaaUd aad 
af aad li^ini atalaUo, 
nm, who ditalan Load OB 
tto, tha 
dJaplaja tha 
paweia af an Bngllih- 
- uia nakai up In tha enoa of 

■^^ijr^ -^aat of t,aoaitT and hitanat, aad. 

4. aame phMaat^ySwtrtUAiMlt 

daSSj?**^ aad la aol , Maadlnc 
MkatTli ? '"P™'^~^««"'«*ba aitoaiabad 
w« "WittflaiiM Ml hat a Mtd* war, aad 

ooaamta, ifc, tr^^WSm ItlB. 

Bnt whan 

Ittf.VHh r*«|5f «^ op«ad a «Mart of i«i«,a aatan 
wZ^S'* 'toagart aaflpaft, adat,. 
aaiwaaa the childiaa of du . whoaa earil Baafittoa 
br that of dwlr Bwlhtt*; aad 
to dfmgaalWr tha daiaocntlt rimplldt* af eh9d- 
a< tUh art ady tetdly 

B^ eq Uitin b i'lMitril h ta 
ultioa to tha laititotisn iriil^ tha 
Ajnaricant charioh. It ia -rrtlati Is aBpaal 
tj tka aaan) BariitlBna l> dohaoa of iSwrj. 
tfo »w WinaatMHhF jiuMad briaalatJd 
and BtoMtM laxb. 1^ ki^d h«t adiaitlad 
ta tht haaia of |ha Ckilatiaa raHjlor,— that lU 
aian air* of ooa blood— that thaT ban taaal 
^iHaitl ritUa, aad ana bop*. -pat* 
to mflMbii aft Ao lobUotlaa and paaial 
vUadiBii IB hnv af hotdia* aan b boadan. 
It I* utlarly nuaad br O* wml kw, wUoh 
tht fitHBdctian af all Chitttlaa atbiei. All m*- 
tibia adftatasaa ttthltiDjt grma ilatarr— alf ti- 
cuitl dnwB fWim Cba iTila whidi mljfhl ttliod 
ita.abatilioo, aiok baton (h* oat gnat tiath that 
tb* holder of a darlvti Ua litb ttam vio- 
laom aod <7lin*>— tbtt ha iSmt at aollUBa bat 
hit otra hoDtflt, and that ha li ohbfad 
thn)D«(bat)t to iipion all f^tnaal baodt— 
that ba la auidng from a haiMa ba^ who 
haa w iamnM ioal aad aa aHMgd Mtai 
mrf'm teomUtit with thtb Ntpadlat 
nlidoaa, tad fabl In it* gtaattl aoa- 
aeqiuBMt to all. Nor it tha pmttkia of 
thlflg* (lapnvtd by tb* natur* of lb AMarima 
Comtltalioi. Tha flnt aad bait leftitt&ia 
naohid A*H ikarta at Pitffrian tt liiUt lha 
fnadom to wonhip Qod and i^jaj lha ufaty of 
parton. proper^, and lha b«B«litt of ciTil fOTCtn- 
maat. Tfa*yaapanl*dth^wlT*tbaalhaaad«a 
iVam which lh«r tmg to temt ImM 
of thair richla. whiai aow aad aatll bU I^Aa^tad fiaiHwoik ^ 
an utaUy u i it ' lM ii a , iha t^ula la AomMm 
wiQ ntooawl. Whit mif ha ittMai tt lart, ao 

.•"„*V'^ |i«*d-* dnad liw*. 
badlaala aUthittaai^ Tb* paanat alaM 
of Alav. to. iba tatfMd oaaaa- 

tanwt al dt«tij< H Oa Vriaa la to 
latt. It Matt yftld iti MMBt to alMvy, 
and to aTtiy unatamtat i«quiiita ta >nit»nid 
^ l^^atlBa. To allow tian* to aaaapaVid 
MptMMlb Matfii* SMMpoaa of atiiatiaa 

Jlrfl taMv«, m«AA ba fataj to thi 
a)a*a-holdtag lalaniu. It it ulurt] that the 
dan italet thould ban rwoBFt* ta any laaa* 
tan, howrrai vlidMii, to prmat tht latmjJanrv 
of tha Waaoatott af tlantr- Tha men 
iufiaa af adf-naiaitatlM waald atimu- 
bla thalr a«lt*ity aad tlfttaaot. The 
d«Wi at WaahlagtB, tfet aokaM at 
Kaandfc tha bn«4 tialaaee of tha tV^cHai. 
StiflWiaMH^ of that falrfttl wndict 
WMNaiw WMaa tha ftaat Amaricaa naiion. 
xho aiafeh of antafDalitia prlaaiplta, liiimabla 
at hta, mij bt h*wd Ih all Oaaa man. 
laentt— tlay will flad ttinicabn* a 6dd of 
bjtila. 
rmnx PAKoonuL 

OHUJtOH 3nS| TBk 

attoidaiL ar ihr A ataim, wUisb «ti nrr thlaly . tha &nt npDtt ud 
the eniulu fmi. 
ahtiri tod luTtiit A* a^an af ita nwtt 1. i ™ "Vt"' aataiai n uw acgan ar ilu maettnx, 
^^^^J^"*^ t» wad 0» report, wbS: 

— ■■Ww m It. tl* liirTlan md b. t iiiiig«» 2|J3;/jjHjJJ< ^ na aaiMaa ti n»bMta«.<Ctw 

aMnlurai.laftld«< tbt rbvrvh I3«lula*ru 

-5K!S»?aJsSf!i,TS,."^£'iri£: fiir 

. thi mmi UiUnat «ill I 
Wk, Ua TriiitT l-irL.h UiUnMt «ill b? mulQ4«aiB~jai 
I. ITiB Trinltr I'ArLib " .'^ . 

wMtbf pmni *KlolT. bo 
|altainMaiMiT>«t>ru. th«irri«hla. 

nagaitad by Ihc oratanof lha'lth of July, light 
eomparad wiifa that waight of dmpoliam whteb 
f^a SB all tha fUiaat porUoat of tha nith. 

KllMMt W BMriteatfl ibaataMaaat they wan 
oompallad to fo baA to Britlah j«rltprad«tM^ 
wMeh, at tU tnwa nd gltvy, daoliiaa that Aa 
Boaieot a ilaiB toacihaa A* mB af fcfland. hit 
fttltia fkU off fbt anr. Ihn to Ab h^ 
lhatr jitdgta, whm gtrlag tUlt d*tr*ia, tMiy 
tbair argapanta by amah to tht aaiM tf 
Wtatininattr Kit tootttbaatathtorieto^ mr 
bttuut>u <h* matharaod nln hf A«aRiii, 
that Mm AaarlatB aatioa ht* anir yiar aaaoti- 
blad. Tha Ttuhla of Man aad A* wkkad- 
ntat af^prtatloa Awn at aaltarial la|da of da- 
clanailoa. Tha dargy naat in tht ehutcfaaa, 
and pnwih aanaaot lo thaw how btanlifal 
tha hanoay batwaaa lha mild tad dldar-lsv lag 
tpirit of tha Chrittita faitti, aad that «r*<!t and 
dataiBiatd BUitadt wUb whSoh tmt BMbat ll» 
thair rWht^ and hurl thttr ahtlli tpm Aa 
hatdi of Ibali tDamiaa. ThataTiawtof what (a 
jnti and trat ttaad in tnilaatiBg oratiaflotion 
to Iba hcti of Amaricaa Hf^. Hia orator who 
oritt out " libatty « deaA" galhna totalhar hii 
»gn-haattn. aod purauaa hia own brothar, 
■ol aalf am tlw ilaie plaaittioBa, 
bat atap tola tha Ttry htart of haa V7.«b» iltitt J I* fwnat fsto tha TB7 btnaai of bar 
hoar, ftam bar hutbaal. *•< atOt Ma 
ba ih aaffitlittraadhlaalilMi'aahadma. If* 
ntaaDslait, tkaak Sod, OM «*** naoadla «b* 
bumu miad to oMtndiottoBi Ska Aiat. Bo 
king u tha dimhrlittt «( CMitiaailF an pob- 
liihad laiMiAMit w ltiHw Aafriatlalttor 
hnaun llbti^ bM tt^Shal tboa, a* laag 
will the alava • hddei ba lalambtc, 
Tha Anaticaat ai* iinetty, boctsia Ifcay 
bat (hat thaif pecUieM it i U*. 
Thw iMlMfMK^^Iwt Atl, haawnt kmd mi 
padOaa, wliaii la Aa haar ak«htt of thtfr 
aonlt • *dee ctmtrtdlct* Atlr nait flatst aad 
datarnuoad uUaranea. They an wnag, bopa- 
UmIt wnnc— aaadiBBad by iktir OmitaliaB, 
coBdtBBtd km Aab. IWMi, iiwada»aid ~ 
■odal MaHiAMi an aoatfaatH 
tha laaTiltbla taiult of ilamj. ' ThU 
ooDBileabte eontiadietiaB ioTolTta in it pimaltBl 
eoafliet. and will aanr i«Biiaal* until tlavrty 
> ahall caaaa oi Ciitittiaaiiy b« abjurad. 

Wa hue looked wiUi daap iotenat to lU 
tboa* aehamat of aaulioratttB gad iad«iaptioi> 
whieh ban baea aflwwd to lb* a a tl l. Thay aU 
howtTvr, hwn thii dittoolty— -that (b* only par- 
tut who can Kt tbtm in motion htre reaolnd 
tk«t thay will dtbad tbwi pMttiaa ol ataTt- 
daalaiB and iUv«.JmUmii (0 Aa4wA- 

Tht mntt of Ati weii; at iNlt it A* Kay 
to Uncle Tom't Cabin ii, thpt it ihowa dtaily 
bow impditible it the iatacfcnnca of A* law. 
The otajaot of alaiaiy ta lo gin At nutlar 
tha aalin eaatrd a*ti tha body md taind 
of Ae alava aad dl hU faimltUa, whalaf ar thay 
■nay be, The ob^aot it not to btaaBt Aa aUie, 
aad any pnieiuioa to tha oontrai/ ii mat at 
onoa by tbt decuioa of A* Aouilodi law, wbioh 
preBfloonj that Aa ebn la tha ahatttl of bit 
mantar — a Alng and not a Man ; that ht hat ao 
wUb, BO cbildrtn, — but inaeaaa. That ha hat 
ao toeitl right, no legal eapaeity — that b* may 
ha ihatdsWB if b* niaaa hia bead. Thara cam b« 
no doabi tha^ baTiiu coma to tUt dtaiiisB, Aa 
m0M (Uty aad logically It it oantod onttb* 
b*iilat m til pattiet. To attaiapt any 
•aolnt war the laatttr would b* 
a man uookary, whan tha tlan aamnot fin 
«TidaB«* — whna, In abort, b« bat no right* 
man than tha hortt or dog upoa bta nuuilw'a 
MMdatt. Tbt o^t awtunrttlon that bh etm. 
IMta adttha ariaaa IM tha Ijiaaaea af btat- 
Tolaat prindplat la tha mind ot hla owaar, 
whose tigbu baing atada ta«nrt btyond qa*t' 
two. may parsdtenliu* ooBcadt iadnlctwalaa 
wUth Ibrtha tiaia may taaliofata thatttef ths 
rian, bowtrrar A^ m»f a ftai w ai ia auaa* hlia 
to faafM 'fWttiMdi*. TWi W pii hW i* 
daad at boptUaaMa^MMi'dAtiatatMiaa- 
twlad to titm. 
.fbtal Oiaaal tmgtDilaa, wUeh wm m WlaWa That 
•adtdim with tliankflilHv tlu 

J I. T-ct* i"^?™ '■»™*» thtl 

autlHon of tau AnKriu-^, ud P^a^ 
aaf ihalUfiBa direcdon tnd iiuipub 
- - Ciwtied iinmiBiciuilr, 

tnti^«a|al«lM et the Swict^ ware Am 
Ij^tM ik» iiXiiiiwiatinmiiiiitiatii wart 
Hmt tht Iistd Biahop of SriiitT 
■I ilMAHUtary ty bagwiiit In 
r. AtbwU, to atenitliig the «B«s 
4J*;t£- B. Vflat Fiq.. tot at trtumri 

laa taailliilTaar) and that (bt luWrlbiri 
•ooaad to alest • cammittc* 
i wUh Anatiaaa toaitL-^cJ in 

•aaMly, f Thtt|fciaiii k g datin t« «pnw ia 
Amka la the aoapiWiSt buuk In wMeh they 
lwraaa*|jptad 

IWt 
lama kariag^aaaehaatn, tbt 
■ - - ■ L . - "f ihanki httLng hten 

giaaa te tna tiiiainain^ nqt) be lufm^ rolumei thtukt 
■ad ptoaauuead ibc b«D THI wjomronra tbstikonial. 

nae waa haU yialaiUay BftanKuii at tke V.on] 
andia iaaMm»a» sT rboattt Birket, titn„ 
ar at A* tknUaunlU Fnad, la tikt Lota pou. 
•MMmapmlff. Waatwortb HSnlBiTaaf 
h n waaat w ika ananiatlaa af t]u traU. 
t«r tha had. IbTlftBlwmb'a «itb» 
twlirt anranti Aa tadawml aC ttfcilwWpi 

efiba talgiati ttlaaA^CA* i li bWft wa , ta< 
IngamaaBt batta Atii ¥ t l Ll » ;.jMia- Wi^d ba labl^nd uHBa fat 
watA't MirB oar till In rinc 
A^^a^yiai «nt 
"■^ " 'eiwt- :<MMAtri'hHt'1iVii>i 
"" '^■■aa iMfieittHta 
aiAaiabii^i At 
ly, tha iih of ABflTIBACT w BALKS t* ADOnOK THU DAT. 

Maaaf^''^"^^!af^j^«>^. llti'iMi*, tattVcrr, WUri, 

ItBrnatToraisR juid ttASaoTTLn.-Ai iba AgunUm 

a i taii l , Oiwet trilti ll ll s'slgel. at Sllek, Uun^Jli, 
nail if tki Xgilnlln anwrrT', ttllifilMI, tba Uixnm, a am Ht.>ifflwo»M *»i> oo.->i Bf O r w r to B, riitoiwh IfiTMiHitfill ■aflBB. Hi l«llu HdlHi 

O'tfMtt RttektfB^Tnclii 

.. -. . .—itoiwh IfiTMiHitfiii Fmiiuir*. 

kCUKL AMD IULLES_^-4I tb^ B^MTni, q( tl 
•'«|B^ Iwwb CUldffnU UMi, H*« Md S^49nh>il>1r 

p^poTT^^^Tiin^ llBi^piw^ ani.fflDniii ^^"^ L«dliB' 

■IVtmAF HA¥rT?r A?fP 4CinOPEn--At il^rir lUrrMr, mi 11 
o'^Ml, nanr*. OiTtf, DowmrU^ Hi'^ik, 'J'rucl^i, Uianuiuk 
SiddWr: H lia'fl1«L a Pat Bullock. 

MKUftL »Wil)C3r A?(L> TXl JU: LX^LD.— At tbt yntrtm of 
H^mtuyiA D'Arfq, MjDIrn, bad Cit., Wninn|-iU«t, kt 
l« ValD^, Mmttlc Cl:tQiw CMe (taiaa and flEdi Co^m, Tkn- 
nMS GDltarAl ItQ4ibhif«rr, CbtDaV^il^ til«juirArD, ULsjtd 
Wii^M aad Staad^ Wmaa-f ParUiin ftira,*} al Ltur <^r- 

liVfli 

UkSaOii. C1l.\n. HfVmtf AStt tja.—W tliflr Unfru^ nt II 
aUnak, CLLba, Om* Mfaawldw AprmWv alhl Uqcdkenklcfii, 
liMiti, ¥llnm^ Ustft, WbliikMr lllinAi, ks., *e. 
■Mftir W. S}X^\ti Aiflt CO.-At thntr WucbMiH, nt ID 
(ktMltraCvwuvftliaAwrdrBfo^ Ni« ToriL, 

W DiM AnWt Oal bMH^ Kl^ JiHL LriiHtBrA, 
. _ BiWfi4!^i»«!^M£t^ 

A»Tl*i CHml nd CadniHr (Si»mmt BIItit FlaLa ud FUhI 
vmt^ CtujiJriljFr> »nA iUrKnA'A^K Ji'urn.iturt, ClikbLt OUait 
Oimimx Md Olktf U\kbM, CirpaU, it. 
. rTaSlTXtr-At hk mamM, at ll g'almk. ViA*, Apfarltl^ ' OjktmtaJn Ipiiu bib,— A iphLaT nevting ilut 
■Mmbn of ttu O^tlulid Iiutltute wu luld yutordiy 
arening, at thetr mamtH GeArgv-ftml 3i:>uth. TKe 
kalndii prfBeipi]lj lir&ug'liL beft^re the ine«tiDf wti 
lo DOnalder wm prDpridty of TieitiDf tl» preavat 
pHMldHf tad rtfiAng Hme othn more oentnt 4ad 
eonvnlMt. Tha ftlr. J. I. M'Olvaiua, vbopw- 
aldvd, ^tatA ih* p towwl lat* iffth a f»w pttlialsHf 
murkL It urai ttnaniwHuAy iwdirM tint the ioqui 
tn Qior|«>4lrwttt »( prtHot nnttd by (tus Inill^uU^ b« 
firai u ; and ib^nuptm. a Hb-ffwmiHH waa lbfBi«d, 
trim im^aitook to aelact «thef pf^niM, and to report 
to thn t™*^ body on If onday emung DBit the rc- 
■olt <H thati tftnti ta tliat and. ScTnali luma oT 
naafj wm paid In to tli« fbadi, the nluntitj aiib- 
atfrlpLfpni of lamd mcmbtra pmMt ; and h bopa WM 
H|Wf.tii1 A*tp cm Uonddy encing; next vikfld 
aaatbor «p#dt) mtetfoff will b« bald, that limllar^ Wt 
■um ^eoiTnip bberJilUjr would bo rrineed In anpipCTt 
th^ JtftitBta. n««tl4| Inka u At In 7*- *li ■lilnii'ill"^ 

wUL )m the bftit 
Iwti t_ .1. 
Yww the tu'i latma a^ ba wiet." •""^'"W"' 

DKMOwni rj'jt 

Snn OB latt aDilm Lf ' 
tttUH* tteui iwnty „ 
ObTM Kald hm ^t rUMUi. 
du tame anmboi of im wpti ' 
*tt were doinf wall i tay, 
>lr. ft«d poRhind tb^ iwi> 
IL ia my ina, nmarktbly like {Ivm ISSi 
'Pv^atnoe. la nliu at the Mi-f TTi 
ouon. b la a li^ thata dlvlaat haia 
wtiatBiaybettUelahlf aii^ fit Ah 

laMtd. b reqaint awthlng lik* a BengladaB ta 

S*t,lMiS':.iis^'i^2W.« 
la aaMaatMy nbiat a In, oWdatOar' 
■» Mphdntd that Hr. Hitwitgi bal&^i 

nl«d tha nine of tli«aa djAm; Ibtvtn 
hut "notntiihae*;" a^aSm <a gtt t uvtaL" 
Snmtton biouelf hnnigfit lute OoaAiim It enatit ht 
Hk : lit bat bmi OD tbt OtdtB pM-Md far i»o« 
■Ix nnitki, tpelBg nu at t party a Oam, Bd hm iMt 
to Sjdnry dnrln. that dtwiso mtatttmOL 

AnairtviPi §Tntittmt.~Wm win yattetdty ft- 
ToureJ wi* tka tptpHtun of two iplmdid tinjiatai 
In qvajti, wMoh ww* dag em of bomU 
^tbt awih tbMt 1» jtrdi fraai Uh ipot whim Dr. 
Ktn'i hndiad wMbt nitnet wh pnmired. Hit 
Ukict nf tbttwo, which wti^ I ttt i oat,, amlm 
of mllk-wUlt hamtfttary soarti, tiuddad with mAi 
of tlie gnaratt b>II1«uitr, wIiM lama • oomldenWa 
pwtloa oflha wholt wtfghi Tbt otlm wcMit 4 lb 
1 ai .UdaiklwiBioptateiiot, and tha mid ii alto 
dnkmaalaiwdaBdltatbrilHant tliia in tlw aSSt 
apcdmi. lT»ptd|wla»st, an,. Robert 0'B™n,w<i 
ff^"hrf*™3*™wt,lmtadt AtwiBg thim tt 

/IWItant JVn lopaa at TWHt** Cwa tii inomn^^^omiwr i 

aaamat of A^ BttAt^ wm gina iitt 

(hellt^agb^tnet! 

— aeat. na *a^, 

Hlti Flon Hxnii. wtui 
aDdaalaa. TIk flpfmioa 
. B Howut'a jr*. 1^ Ktm, 

atOlitM, A laBUitata, 

. WV ^K.MHW Hate - of mambmt waaaMiAlVinl 
In »«llait wtm an tte a 
olwnit. ■• EytltBhItaa,' ■kefnliiaK 
•tt in u Min ' {Imi Id tbe 

. , --— - — AwMriaiiBii 

"«'"r la OmaifclthB^ 

^,.1^ r«IMI«»Taiid 1 ll I 1 «man miipwt M la. n ii n i il» riu,'yj; 'tr3E2s."orSS 

—I .-...^ III I iiii 

II thill oFoa, ly rtaluln illDtlt h la _ I 
:i "^7_--T^ „ — hiAf tha ftfBhrfp af 
Hiw »e»H» al tawIM aaJ puft.. l~-ia™v>w»™r 

..laJ^ ''*'^i-r 5."" 

■l-thiit. ol thaw. Mml ol tba Imajpuiiaat aittjl 

i.r^"'iL"^isSKLjs J .t "•PS' ■t"l"Wl|a«» •! 

■I aity wwilHhtil Eh<!lrM : 
cMUn* tbt •cnim wu 

a*n Ua ^i^l attllimpv nrilrh- ttlHta. TMr «■ araalH 

I11> ltairi.1 rw tba aatl«< wbkib tl»f^ w tiSTaSltS^^ 
wlu IW (bnli.n HlH-knl nllr ta flnHHaftaba' ua 

»wttnsladlrbtt.nr. Tb bnt<nriea<ivf^M«£ 

•Ixw aU pi«ntlll ol a aamailh, la laMvt WtSl^^E frim ttt aad tat* (mrtl tatiirictliHt WniDiOB. 

1 ari^ " If 
hyMlu F. — Takbg td- ilwb «w>.»ami aW« t lg , ,«alfc Ml <ii | V»«dai.- 
darlaa^M.tkai iy a ; t!b<i ai,g W< a^»i |t ^ 'Me« eariw 
th»aJad ^ ii f j| h i ally ;bNa-^aiAa.. / T j a a w O t i i iam ol btTing vUL^ Wbdaaratt 
mr. *t ai* lup«v to 
or thatlemflntB did 

gFaetof the wan Wi lm iliw a aa alBi I how. 
mam dhal ttaa Aa laeltaHmey 
•t fiamBt ■ wawbK etltdlm ban 

. , . wtt Hieh^ pnawn. Ttia chair, 

acBuduif to pn-Hnngtmaat, w«> ttkea ^} ttu 
Biahap. Tlio pneaa^aat of the enatAAwen kw- 
menaed bj pnrcr efcad a* br Iki Bn. J. Sdlaa, 
present of Iba btaaiih. AlWwUdi," '" ' 
tddttttad lha naallBg at eoiM ' 

pretaed hla iT(nt al lb* _ 

wtatktf, aod tkam^et^paaeltj ol „ „ 

the DMaiiea, ha aeuataltlad thoaa ptaeant van (ka 
IWot of thah taaaeMM b«^ tha ftnt eediry a«- 
Uiarr fcvmtd In eombavleu vub tka Ckamk Baedaty, 
■ad lyiB the p t n g ra ea it had ■ad* alttd* ita'' 
tiOH. Ho ihiakad Un eeedUlr tx th 
iiiWrmttd luBK ia ahiok Obj ked 
apoaded U the eati af tk* BtmUg 
at they W datottd the lAolt amatnl ef thib etn* 
bribuiioa la tba gtnani cood of ika «hateb. H* iho 
eolend iulo an intaitawil aaooanl of tite Htigiset 
alaia or thus parte of tba oloeaae which b* had letdy 
tTavettd. uid alludad ta aoma ot t!u hineAit whfaib 
Ike CtiiiFiih Itoiieiy bad ikttdy omltrttd. Ia tht 
couite of bit addraie ba rabired ta tht tuipee wbleh 
hs ba^ oritiatUr npmtad, that tk* SiKMy weald 
riiM ib» tun o( MOOO In tht ditt jhi of ii* ex- 
iitaose. He had now aTarr ctatop, and the hippiuu, 
tt balitvt that hia Jbno aaticip^tioDi woud liia 
naiiZ'id. Tba Sooiaty, wbkh baa oEdy beet ia eK- 
{etanoe ta ret Hrm m oa th ik bad abaadj raietd tba 
turn u{ UUW. Hia Lotdibip tkan iiIaBd mooh «a- 
ovtpiiie thn ituti at Church BUtteti In tke rnauta 
dii(T(ute ol the Hilony, mt ataabidad hit ^tata. 
vhioh wu llateaad tm wtOi a«M Mpthm.tt Ike 
audience, by eiUinf apaa ■■■■yiaaM 
Import nf the eomnuCtta. 
Mr, John Tebbmt, J no., tlitn laad tke hAtwm| :— 

UmiiLT ar tha nmnlttM ol at. MulbVa hialU Aetata 
in BOHUKloD ihlktba Qbujvh Ak^et; Iba Uaato ^ 
tr^UTi pariHl LataiTnad bla»t th4 Ittt Jail, Ittt 

aM the titb (JaembfT. ItM. 

a«*n (h4 conmiH^ rtbjiLb tba tejaaliil ^m 
tin Amaeiiiliia ta Ibtr tfeaH^tala, ia» ami 

tha atrmMBMaaaH TbMb Iat ta ItearialUaHt, 
anil daatltuUoi whtcfa jatatll la tlia tbw^ 
lany, uiil lHd«#d ta 

of hj4niv, trhh TtaiFti ai 

painful (sAlaia^kataa 14 aU . 

cunlarr airi ijhnlid ^ Urt daTwufeaat la MIH 
lb.' nHUDTolordLlaalBfae^thlllt*; thtuafka 
Kiwland baT«s a ^ 
abta.TThat tb«lji I f iwaUeii 

rf'tulSl 

n teiBlr ftiataetfuie It ua tliate 
rcDclaa, aaw tatc f fa f et e aaUt ef 
UaaMaatief OeChana. TWi __ir 

nHBDTi^ordLkBlal* af thlniii; Mtit ai* alfca af ifa T*BT^ at 
land 4ATfs ttArttc^ tadM In i_|H|f |»««^if *ita 

iinii.*! u ih* ciliucth iiifi ijj irfft^ wa« totwl aim iHtWia Mgu 

liiu ini II I iiffia niniiiit ^liifl^ifl 181^1*^^^ 

Ih*^ HUi Hir. ISM. 

Ttaf 4 >e«ai af 11h Bddaift ta ^Hftla tnm Hi T^c«litkHp 
ATQ 1 — PiTtt^ tha RVippvt |Hft« Tballf, -dT iitiiijMia, mktf- 
dunjilfj III ibe aturMBiB^ alitt nf vabdDUitft vba mtrmtlm/t 
arl3iK»lTiH:a[f HMiHidlr, <iAwwit tit tib-w*lri«. TMlrAf. 

ritvtim vr ckntuhoft wmi MTinaimn, iiinirthlj.Oi ilnala 
tinn of ibr hrjpturrii^i.lti?Jli»k dT DnUldn I'1w^i*b4 
albar ivILuJiflia nad u^rol iHtDEtntlna. Qa tk - ink Jri^HWI' 
lara vera 4fMt*Md bj tbn EM«bop tr clarrjbni and. Aik^Iw 
mrdflUQf Ibp dltf^mLpu-bibfn In LM dhaCMtr THiHBt^ Um 

(Q hina aB^UlHTV t^vMtiim* nt^M* t)M •advtr to 

Bairr DoL tbt p^fBiMa iw miunfrntod. til ««4^irtAl^ *lUi tke 
JUifaiip'i rMUHt, aullkr)' waMtathitukmTii UvaftnmSri In unr 
pfiti of llu> dlfHB«», ud fbi nainf tta fcd mflk rrmtilBadm la 
milig. lliBi iliii iMitkfciiiMkiif rn kiAttfan^i vtfi ikt Bnl if Eha 
mialt^ iii uu iig M m tu r Ba piMf id tk* P iaha p 'i apHal. IbAaH- 
dutlaAt «rkBw iiHited*) p w i Ht lw ud pr jawwi an ahnt tci 
fan pnattMp m -wfutiud tt a paw MttlVt k«ld 
«■ Om CtaA* fMffahad iCbMlrHai WtadHTj m 
I** Hft If firil g 4b lUakiv b«VlM kd>dlr 
BTiiMii H Ikt BiHiCrii It hta ■«* bM l» tmiAmm Mtv 

' -lacaasa, I eewaiMar laitaw tea kat ttaaaa *i«h»i, wl 
ditlta iba wlaa mil nan ill iillli n iFii It roauttb 

iralkn e( ^iHl^uMhak^ ' ' ~ 

■lib m tentufr «Maa ha c^cralln 

wrilb 

tail or Wtater IwtHd tm i u( ■ eaia <f 

laj pollvaloca. Aaabir* <^ Vm W M lUm ^ 
flouiltm hare aiacb tralltarilcn la 
faatLia vUob tha Bujlertofa bit bi lha 
iBT'tnin^tl MjlafMtlW IWill h^^ r UMaf lteaiieli«r. 1 

law *t tmiajCeTftim ^ amlite 

HI III 111, n* 

t tit iTval Mil*, 
al IbilrtiJjHl- 
laatl Iw 

fuvt la notoiaak, 

Tba emieUlei Bw* ta^ Ok Iat tiW* t anabkt 

hi> (a til* eaUeown In tbaIr frair* ^taon, ita« tb^ Ml per 
■ ■-■|"e -i-.i-. .lai - 

bin^at, 4<^t la t niirBitann tiaw ia> ■drli 
iKtn. II wy w wa b anltkw a Ibal » t M»aliu ae aa* tau 

Im. •bfab la a clav tui aaacbul anlatallia Iht lAjaata a< I Mdiitratihatet- nalati 

UU Cbwib •ii*al:r, the eoUnun dblrll 

A iiuiataiMllli amUmt w mu at tb* 
jaiOMtai^ tet a aMi Mat 1 «: with tht abttnat ideriled tay tWt tAMtinf." i. Motrd hf lb* Rar. 
T. O. tw'.Tig. \s a tnold ipemh, tad i(>«*dsl bf Hi, R.QiitUie— " Thit th^ fiinairin| bt apinblM ihe's.^- 
mlttec Tof thf nn^iiinr T*tr:— Vatim, "r TMim 
L. WUle. R. White. R. Denaue, 1. jlMoiwb, H. 
CofeT. J. Cope, II. Halt, J, Tebhuit, Jan , J. Ililjir, 
IK lil^lm. J. Aoboriti tanatw; Mi. tkmrn 
Tlbbtitt; tenttacT, Mt. John TMbeti, jmi«a S. Ifcmd- 
by Mr. R. Dnntttn, Mcnaded by tbt S«t. H. J. 
mllei^"That, In anxrdaiKa wtih Qw Mb luJa hi 
bttnch AtaKia'lofia, thb AmKjatlgn iiiiwinaai lb. 
Jom^ AAnm^h and tb. Joatph Otme to biiMi 
nptaaantatitti oflntHn at tht imwel-tftauoiUBe." 
1, Horad hy Mr. Jn^ph Ooun, uij iimindwl bw 
J.ttbbatt, jaii.-"Tbtl i^ AazOlwy view wtth 
ftiafcfliliiiiii tilt mwm e( laiii n i k kiii t haa 
allaadtd ita kbgym br the paat alt ovuba, ead liuita 
ta ba hnotd, on (aaawad tiaitiemi, wiA Im ntmil TUa cimeladlBC tba bwdeatt of the mtttiaf, lha 
iikafr am Ttcated by lha Btibop, bd \hM tamt vu 
itkta by th*R4T. Mr. Bliltt. A ntt cf thaafci wh 
then pteied to bit Indabip, ftr Mi hladaeie la pe- 
ttdttg, to whteh fa* daty itfpondH i md htflaa an. 
n fa npid iftt.t ' " -*^ — ' ^ — t.. iT ji llainill|llun,.l!l.|j| SOUTH AIT9TRALIAt 
WahiTi Adelaide Jewatb to tha KthtiHBbiti 
Thi Cuau Bbhiqu.— Tbt Ohlrf BeeiSfty tad tht Attnrtity-Oanaiil, in theb- cqiecItT aa Sptcitt Coa- 
' " "" itenay j 

pnrlaco. ' . . 

fntnn ' — Intinated that by a tpeula] dame Ia gutuoatii of bit Eicdiency, yetb 
Legiilidn CooncU ot tbit pnrlace. r prgtogvad tha 
We baft en i OoTHtn, IhaC 
kia TE t tat iaBw L 
aWj imdat Ihe ' 
the new C«aiitiiti«i Aat tht OoTeinor it pnrludid 
tutui dititdfing Ihe txlatlng OoiuKiil until alter iht dnl 
write ue latoH for the new Pkrliaq3«iti. The Pur. 
lUracnt Ai|bt be h^ollr eltclEd at the begiDiiinf 
of Uiicb ; ud aa tM OnTtniDr pounaw powtr to 
iatoo the wilti forty, tifro dayi bwre the aomlnttioit 
of tha caadidatek it ia evident that the nrmest Cmn- 
til B^ht bt diaaolTid abuut tba middit it famiary. 
ABnlakatw laatt at life Is batnm, (oneaded, and 
B e*wfc ptmtgatd tt atil Ith of Felitaary. The 
CHeC Htomtiicyi la OToOWbiltg tba pnrdkatlon, en- 

that ^lar tiML yfj mdpi 49m of iu 
aoTHtPt, lha gaajea'i#i|ajM*lWa i iWtl M e i by 

init:b»#. 

l li iaa at iataa, p ii la wiaay Aa no 
■ hWiii ill Ibit I iimillj m niipnilnj"iii|a, aalin. 
gm4taanitUng tMt tuad oa A* Wthnd'^ef 
ih* %wfca»'i^, ta.mdm^la«)Ath» BMla«ton. 

' ■>tbt » mw. Im- .qta .atH .'tiitt tt a^t. 

ibrndhg At PBk tadL ?mi?Wtimi it, »ad 
^ Am *la(b af tht l^ot^ aal eMend lo be 
uBataa. Tha AMocaey.O«i«*t tbta bnught 
hnrkid a bill M aiaiBd tht Ehetail Law Aet, wUeh 
wu nad a Attt tttaa^ after wbl^ tba itaodlag vden 
trartavapewbd to atiowof Ita btln| read aaeoewd and a 
thbd dm*, ud IhefLeonaldand lia Blmmltlee, flteikdrt 
tpetchia balnt daUntvd bt oonnaadaa-wtttt It, Hit 
rapol of tha Oha^rmtq ot CeonltcaiffWHtbea. apon 
moticn of the lluoto. hnqght up t '>td, eobaHDULtlj, 
upon nodon ol tb* Ifow. ad^i^tedH Tht Apulicr 
rapDeted pregraaa, and tba blU waa ttad a third lune^ 
claoiaa, pttuible, and dllc — pnl to the rote ud 
eaultd. Alter thK a vaiea^ bii ExotUeacr, 
eentaldag bla attent tn a yatlalr of bilK tad hn 
acbnowUdimael of nunatit>a* addnta^t, frtt* ttid md 
ordBvil to n piintsd. BuhatqiinillT u Ihlt, tb* Chief 
BemtalT tuplalnad Ou etujaa or hli BxHUasciy'a 
tbteoot, intlmurd that himtrlf ted tkta AttmnaT. 
(Jtnn^ bad beeQ a^ooin leil Oi>iyimlttiOiiaft, rctd tr.^ 
oomiolaaian, tod anerDiifdi Htd Ibe item ot 
pigtDgiiiab. The whole af ibia hailatta waa 
tnuadted In btU-an-lunr, or in a lew 
inisiritt nuv* ' cw Imi. "nie aai«nt to th* 
EkctwJ Law Am Anandmetit Bill wat Inaetlhed 
babrt th« bill waa bnmgbi forward, and waa in tha 
htadt of the Piirate Stetetny, who Wood in the lebby 
whilat the bill waa putbig tknoEb Iti final atafti. 
Tbii ta what tha boo. membar 'or Bamaea wtrald oaU 
httty hgiilatlon i aMhau|b pFThipv at Ibe legialiiive 
Ooaati) atty anwtilr~ empy mach tine erer until 
IMaaM, we ought aot to eenplalg if ibe enoa niKh 
haltaAl h Bet ttnagh bi Uitle thaa. Ik* Ittt of 
meAaakafiihimatiktttbodyiDlliiig dawn u iit- 
cUaad plant nihii* tddlilaial apnd it It neari the 
idDem BwUt haa ■owwlwre aa^ioaalj 
that etHwgt™ anit koiiica, wbmi nearly 
amply, dbAarga ttaafr lemaleiag contante inon 
miUly tfcaa whin ML In ohadlaace lo lb* ane 
m^alH, waenppma the LaaMalin Qnudl buriad 
thwagb thabuaiaam of tta Ittt tap ^;atea Jj^^ , the ■wairwwaa^mmi ami up l 

wstaOialwef IJJ^^' tun* 
.|lAt' I at thai National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1497032 gjlfiillf (iT tin HMIan, tlu omm mA 1h* 
prtnuo tnmrfU fbttin »'j:'«4b vat of niliirtMti 

nhf, te ehJot ttiMa ecMlDMIiit puUnHk . Ip^.. W 
runiiniidiiw buiaew it txttm tjmiiA tltitji^t^' tM 
Uoiue. iTi thb oaJsBjf, UiDii|b nHwImWt ncaw 

luit b«B fiwiided, As Wsm of iimhMiI lilb w 
found AuAciHitlt vurfHiB^ U^ttt« ■ftio ia . Km 
tfM > fcrtDifhC^ •Utnduiis* bi Uui uSt it iMUctLxi 
hoR. memlwt hw HMff of McimiA, Cnf ter 
bttduA, tod uticipiu tlu owMiknind i(|nl ta ^« 
Mi*r»*Mbc itimt.— Ar^'itET, 
MkitO) KuifnTiDn — Tlu itttswiitli b newt 
iii'i(lj'pirTtt«i ippauwd ik* Oiauiua S^ad lo 

l<liWHM^ lUf* to npai Atl, 

tn tkli UAt fk»«*]KWMM«S B^i™^ The ic*f* w"f "iimilr iSsr to llu 
■ 'ftiMOHWH II ■ imtTmlil ttOTtt P"; -^^ ;^£il.'- bill Li ntfW h>p<^t» th.; cVi< »^ ku 

taftlii ill (hrm[i(Mibyfcci3l3KM^to of-Bwtrpm- ' mit. W'tire-ft hu .wi Iwi. m dupurt to <hs 

mHttonfiHi M t * ' 
wnvMMMkdi^ ... 
«, tUrtMD lienilii 

<a#iiM«i»g» df iMialni tett itt WMSi» tiTlilWl*- 

W *™ ; ™1j DM tt flu** Sw, hfiirew, 

kVr*^™ Kot to th* rnmaiitte*. tttX ttn qiulirr of 
jNlttiietion ifl iiiuad^ctDry in ■ rt'lif^Lnm 

Vilot^f ^iirw ; And Iwci cnn^nrr rpinionn. !I. Fite 
Bi tftftiy twTe been rcpcrEctt to thp raiumittee m 
■LiUiLU t£i tke Choieh of E^ffUnd Tot ^UiuutitirLiiLl 
f afpm ; It n MUnrt iilniilr for the jiitniiiia 
•el elonticn. S, Twa Amtonlil* ind Itvr uiifivrnfr- 
lkil« opiiiionthm Imcq TVDfiTtd a* tr> t>ifl hi^IHthL]*, 
Dul^oildLjigJ^ vi3 piay^ftmuda i^iniitiai nf k mffitlont 
OUFTi] isnnunl DTirctiit c'hiljrm, 1(1 The i:iiintntliM 
lnw ti™ infarmeil of tena •rliwiLi uiitttl by 
-nlmiivy i:iRttiibiniaiK. 11. And of ngtit out the 
SI over wliicli t)kc Ohurch of Bnxlind tiercim loine 
wSurniM wbirh dii nut rm^ie Qqwiimmt i^ 
Tun CsDstil tiKi leTuonl to TciWMMMwIlKtlk 414 

a« u c4t QftPnit &aiiludil. 

DuMATiuN or Tlx Bbbiii.i,— YFilcrdiiy ntiTrd 
tb«t tlie IfetD lEH^n qf th* Lr^ujfttiri- Oiuiicil con- 
tinued o-nr AfMi d>7i. Itn^onlai, boWmTi tiM 

DM on HTRitHn duT*. Tfi* HMdtPiS^^Wiral Wj liiTt piprn lo ih* Bfith orNcrcnilicr. 

to the ]lrnrdEict]ve capabiEitiai [jf Wffl-t*^il Au*'Fb1lh 
" Th« lattlbd pcirtinMarthifcnloiiv, int-hitlpd bptwecn 
tba ISUinnd iljth pinllelt ur iBlittty, ('iiihTii.'ii lO 
■t fl vb-idf of oUmhtH uu) ioil^, flLtefl Tir the pro- 
rtUjn Cl"*ftlnany ftiid TBvL^iUFi App<imrnH af (he TFge- 
b lixi^irtm^ Ihftt there Are fpw. rst-dpt inter. Lniplul 
jgwpol"* Itlmu. vhich may not be iTTLj;esi£ii)ly t-nlil- 
^ipH^ Anixntt cthen, thfp pfjtiim ihTiih. As an nrni- 
tMHtxGlf P^Uit, U thriTi-fl we^k in oiii- |;DTder«. 
-.iMbfinufeliiuidMtatorDiiDf'eattan. which, hnwercr, 
M'kt i^oill tili» nin of u cirtv winter ; 

MlatktMntnnBl, -wh** tlw t«u ue'l.tPT, the 
'I eiM»pt«««sU art taw* to mtend rith ihii 

ud nKCM>(\i11y gKVK M MoHui Buy, fjftiMit ihr 
•me Uuoide u .|ti« OvnlUs* MHse.i wheni 
kWr 11 more antSj that -Itilb ut. uA it n 
htn tin OKdiutiigai ■■ n f m ti VUaut md nil to 
•'"'»*'• •■•™t, tbe e«i if k^wewSt natwinnt^iu. 

BimcAhui It hu pnTtiiM 1t« liOjihtiaiiti of 
Jfi ™JftWiy ft A4vtr«Ha froat tO^nutelj attempting 
-<W>ffW PWt ifl h rf^ plimt whii:h vJeMn » eommQility of 
trtCfbi u ootton. ^Tii*fl ate nlher 
T4cetKb]a pnidQFtktiu it%i^h in thi« 

tsolonj )k cultiTiftd wlih n^lpj^m 
thintiiemdiKopUnr, and the iBMMMFr ^^in^ 
MJLkwnniM, but U will bo HufftciEnt wiL jitm^M tii£je\j 

tanafpbsitK nnd irw*. wH^eb m»y h«nftftFT "b* of 
Hrrinta coimnunit^r, *nTl R«ii«miUv mi firai dt- 

VOl'^ f^LL the hrjrtinuUMrLlt, anAiX \M tn t\iv ^Udpnrni 

Cf tw dtikcj thi.r w«: mi]at ()?pmd f^r iiiforinit'diL — 

plaa^ i.t pmtQt lire, bat w^idh may htnnatiFi orvn- 
trlbote to OUT «viUh, Pram thfl gwrien^ of tff* hfjrti- 
cmltviit ttwj ^11 CF^tullT flild thoLr Trnvtf^tH* 
Aeld* cf (he aBrTcuitarEnt, njti tirtp to twell c!ir.' F^rt « * 
of tb* cdLqih'. Tlw kQuwlodne ihr^l i^ur h iniv tVt^ 
»ir*?fp to •tiiaiiltle the inintrnc. f-ir he! l-j^ im- 
por^Kf afatr iK^i or plnnli, Rtm fulLiviiiinti ilirn 
^th aDCGau, oujr *t the umo tLcne 1.0 the iiinLnimeni 
tnioi^fh ifikH* tgmaj our thilfllTen innv bft in^WLited 
" f ii^»l((#W,:<flHB#ntorfl>i!ii^ptfrST^ ritv.'- 

IhfTB it luw ETiiii'^e the 

~ .. -.— aWttodttt WLtK-«R)viU. 

wiriwH i Mii ^W j m . Ikii tMt a& ji^^-m 

lonrMdea tc^ iiwii X)^b«M- iitiimt (M?Vr 

eoopsteit j i4c««, ttw ntoibniM <tamWfKi-iW; «hk. 
dueloff a ^t-<£«Bi wlnfr wu IWm '-^M* to t4« 
ttdonlata t h a n m l l^w^ m ta aocli of tktttr4ht|fm frtenda 
H laight bare >bwi fortttnate aao^iKttfftpVa tticetvfd 
immoiln tbMbrae(*i]Mkart«» «rA;iR>1rviiiiiU 

MnUrbUlMlN ■ lM wcl )j f ; tim»-:«h>L''4iilit^ ot thD 
Jndi!m, aome e nrw ytiritiUia^ aMMailM )a the 
TIM, Oh the nliS^. b «^ of 
■which IMC of Oa' atttwa -^My lj*atlj- ta. 
marked that the ^ood vffiea W1^^a ^e urefyhoa and 
not thq rul«^he urD{l\]ce of a parnimlar vin^fud 
npoB whieh aicirE ti.an uiuiJ pains had liciui hr»tn«ed 
by tbE proprietor . ^tt^ncii^n i^u, howoTcr. J^rccti^il 
in New f^outh ll'alasa tc wine-nukirkg upon szi.proYed 
piincipkl, and it ii telLved that ero itmg th*l colraiy 
will export a elau ai' wiiitje nf u-hiek iL txwT lio wid 
tk*t infFrinritir ii Ihr oi^e{>lu>Fi unt c^acBtaxv th* 
rulo. Uiir wine miuiifaetTirert Imvc the a^Tftv tainid, 

ta hani, f t wilt IKIIiiilllf pMSHble wim' r. raiilv. 
while of Ills intariur attielc tlidn; L, kn jibiHitlance 
The romier may teliiiuHial Ihu li..iiRrn>f int ii,,ri. 
-jndieioiii (inenid prtipeiiton, anil bear tli.' psilii at 
KuriiouTiiirjil Kihibitioiit, hut as (i itenH.i] iiiit the 
■latlll prcTsil. Wsjjiin lainelhinfl, howKer, liv the 
JKdieiiconflhi-ie uieptiiul Bimpieii, iuiaviiiid. if 
tJiaj drill on iLjur[> that |((;o(1 winu realli- inrs In [ij-.i- 
dooeij in the cciiuny, aod taahh' JH til itLtVr t]i-it, il it 
■eaa Iw pri?fjt[fe[i by gnr va^i-itril iiniprii.'Ci.r, it cpu 
aim Im; pniJiiL-eJ liy niHhHi, iinl tliit it L(. 
cicqitidiial only beeiiune ime man e^.■t^■iI.■l 
W( tkili, iniluntir, or jfiHT"'"! ihir. Iiii 
■JlplHian. It Ln lime thai iIeo hranth nf iTil,,iiid 
SfWJr einajted nrnre raniasl attcnti m, uml i;,;,, 
'WC^tanan itniTC to impravr Hie tjiiriljti' i.f thi4i- 

.^w^^wg^Ji^MPta tn# old uii^e. " Mhflt 1^ u-\rih 

|:f^_aff at <nittil doinjt wlU,'' nnJ fintLiuvnnr hi 

T )lw mWifar twrhet Hith an iinide whiuh 
hr«Maa ft*, taptttaiion of, 

wmfUM I coma fotwwd m totopcdtiVs wirh 

Ablet wOfifpum^ b Htpmiit yt mjrnlv Miin 
Viii^*rmu«din dwmM^ti ^ llw old ^i^rUU,.' til. HI lit h ludgment boing farmr J of whai ft? viiWi^Anl 
woiiUl ba empAbls of produclnij under e^pcfi^nt-iKl 
maniiff^ni-fnt." 

Th-B nnriiiit ine«f.mgi of the Vi^rt wid Tnififlyi? 1 

i,nip ftf ih^ Yrprk A-Kricultunl 'l^^^cl■et3^ TibM nft thi I 
2Snd Wuveroheif. The iVow of atnek fuT prixw t*** ' 

hatthm i|U*Utr of liorH* aim} iln^trD wi.it frno^^ uid 
ppthapH Bii|i«!riar to UTtTimft we ViAte bo<Frir<^^eea. 
VJ\\\t ifvpfcuin iho (k\ wcihpTm^ it if u -well to 

nn Aftfn pmvetl th-ftt HQ qrie in thil dilttLct iHFnt in- I 
rlljicd lo meet Mn AtfKHiH Ai tWrf wu m coniipcti- ! 
titm ffft this prifp it rtrtf^etl with fhp jnHgpn lf» 
AHvarf) Jt 4F not. Thf Ja^fM Jif>pr»int^d fnr eimiirElnv 
Hevirp. Hardry, Tydt, and Stew I ^ 
niLiln ><i'j eheer. ttsna. J. and H. Rirdey, Sftliia, 
nn^ rhidW, and u • noailtj, I May ba iJl ull it *» 
K^T that 1 >iaTe tiiH heard tma ward eauplalBt i> ta 
thi'ir der-liinni, Tba exantLnatlna al atoah havlna 
been completed, the naamhex* mrtftiT Inriaeaa, whlrh 
wiu of a inalliu rh iraaXa.— 'ftt «tt»tnl Oaatlnii Af 
Ihp Toodyay kifitakmiA a* the Kith 

" ~T«itnS^Jki#iaa>drnt' la 

" " Frf. 

tdthe 

beriAtt, Lit HMnn i O^toTicr. VM veil #ttMdiAj 
Iha aMriBt .M t«i ««ftiH««a1 Urn iliw al airt wan* wt pWM i i i «^tml't«' eif «n 
cthtlKted cnl Af r^md. nia tMitnad eaitle wer<> 
alan lerT aaperlf, thw af Itr. M'FatOih ia pat- 
tidlamealM tar wa Wi Mutaanaid tka C'lanv. 
I^e Jadm, Motft, -BwWML. ft Fa)^, Harlter, 

r. Hmith. J. Ifl«t< nA S^^l^S^ '**^ 

peafomt liitt MIkiA' ajlinft tni^ pa^^RlttGd 
iMa-^ntt vhieh fm aaifan^ latWaetion. ^heapW^^aafw^ii^B*^J. ^ 

uga t lt i' 
led^ itfl mar. 

Those of T.iiir nadon who •«• lie CBtirr* nSmaiore, 
will be arilmird at Iho Itllsnd toiu: gl the lut numbei. 
They will btiiliiltahaaroomeh iiiBiHpicioni taati. 
mnoy, that the IMkoiBW Bn^nid !»» Jti»ii»o4 all tha 
hopta of Ihd OlHttdi, tiBd lamerf Ow mlnRiirtmi of the 
fTlmnitif. Thart beta w ^enopalliiei, ■» 
acowt of IBlBWaltrj^ JSjS hSwtt'be 

pitaie ^ijWa^ ll «di«lgr4ctMti^lir 
attnm, ... ^ , 

The ittftatllMf af ftke ptiIcIq b trmirpKrtiLt, uid 
nwdi no tolllWJiMit^lnit the conriutilaK pw^'P^i 
10 rifth Ui it* wiT, I twinot help pouitlaf It 
out. lent il ahpalfJ 1 art for ^wr in 

the miltwwn pif^v of tha Ckn?nKh^ T^* writer, 
nftEir havinji; fcckfto*l»d«od ff)s<!ri*ent ^fiu^mentt 
ind iThrintiMl cgradiLfit of tl** litHMume ^yw>A, 
0iid«vi>Un tn Uf DQteiiMH* i» pwrrwki th* wtulWi^ 
mcnl tit « liniil^y h-^dy ho™. tU appeiU tv tho elerfj, 
ukd remindi 0 em thit, wti*ifeM iAif eipett tlia Sjpod 
to flurb the s^cMHTc |Jr*t*i»»loiM u« EpboopMy. 

ahoiild ftl» bF4K in, mini that It b a " twok 
fflftd" TQtpoa, trlUi:h tfie Bjthaa nlf ht contriTC to 
nu; agftinat tcionwlv^Vh Th.« coocliinon 11 obTitnu — 
Iflt thi; clffTfty jo^i witli -Lhc HiitlH>|i In vnt^rC doim 
tKo liilv snd the ^TfLOii toij^i^tliw^ ifc* €*rOPi»«^^ 

other lipht ihfti of "pattj." 

tfrptL It cn^y be that lomc- would like » iHiLre of the 
■■ Irfwdihi*" mi ptWMit fticrrintd or^rr " Ood a 
\iDiitt^& r ani wtmld uixiAoe thek Aoncrtgatiozu to 
Kcomplbh wnuh aXi and ; hut I trv4t t^ tltie Kieiter 
f trl b«Te lHFa«4 tlut there k toneihins bfttcr in 
iho *rOrl-d ihm Bdor* powtr— iona*tlimg or mnre con- 
leqUeace to thcOL Ln thmt offio* ttkU thv iibiUty to 
dldar^f^d t)ifl drpiaiaai of tluir At r«tr> 

let the liitj tike hwdt Wifl b«ww. The ponitirm 
tfltin preUf tlen — t^KH net the tirtce to lalri rfl 
nml'tTB^i.Ti mf^enLov dynut.j ihst tnke* ytua of 
Piipf^4 frvr finmg notJhrinf. im not tik^Ir to rliinnr 
iTiNirb nnodertLtioa in nich k iiiHitlan Mthb,art0ba 
OT*r nice mhoai 1)1* lAqna ouiMUjr t(» eitftblnh iti bat I Aid fU^r nllYe ^ tbfduger of le>fing vu^^h « 
e^tj ■> BifdTwy irLthoBt af enj futfrt, AnJ mnin- 

fain thmt ahnlld hava *u elAoienl tix^t utE^ler^ 
adlArlft^ eotp t«vti mimI Amx ttie bat time tn 
r»liii md ttornghlT trKinnah a Cjm la Atimi- nr 
neH«. It « not fl*WM»ry that the nirmb^rt ihouli) 
bt IfttEDi but It Li of ihB flrft Importiinc? Thnt ih^^y 
■hotilffhflTS m •«rtft»»t nUiff erf ratllr pTaeti .ahl» 
men, may of wlilnil tike a, mtiuibcr frji.i thp 

waffcahpp, tlu da^i the [ilonjfH^ And wi'^iin m 
leaHniAblc pariod rart* a wall-tratn ?<t artillory nr liflp 
nun hiAi TIk i»i«iaa of such a lopcther 
with th« eontlik{CQnt tspflmtes nttandlnu th« ptrindii «1 
uiemblT <^ ■■^BbrTv of the corpa, wr>iiTd imaunt to 
hal TVTj lllllti while h wci^ld raise tie ch;irariLrfr t>r 
tba mI-QATi uwd OuV ^olonlnl TO'Uthi an opportunLtf 
of Hq4lrui| « k nv^iuh;« of the uic of mrm*. crtnnt^ 
tale « UHlnH ftw furajAlicn uf M laTRe ■ force m 
mlgla bt V in Ubi« of da&gei-, mjou, a}a«d br 

tha fortiflntLoTu now in Nnrae of enalioni fuminh h 
ufbfiHnn^ nptatnit th* avdddn dcatruetion anA nLI- 
hgt oTlh* city hy mmj rorinj vcaaal or K|u*irDii thnt 
ipight v'tsiaM to ARHBif {t. 

^Thit th# fn-TiAtjofl of a I*>c*l force, en tho pTini?L|)le 
■UKKVfl tetli u ihi: mait v^tml importi^nw t« the col on f 
feirWilL h*^ hArdihoodto deny; btr' w atfVTr 
nifef bq t,h4- D^nuHf eui of doom, will tha/e, in iha 
prBHnl ^iV^ta CkT partiea, ho fuund within 
tha wd.lt t^t ihe IIoura of Aaicmbly a 
B«&tlGTaiA pHHHuiK iiaf&ciHit public ipint 
pjid patTij7ti4u to introduce and p'rt>ai the i.doption of 
m tvuliitiOi) ta that elFert r 1 f^ar not! hni hhTc 
newtiel^aa dwiued it. n ft\Uy I owe to mfarnlf^mjiA thv 
ColfHiy to wnli'.-'ii TfiviT Vinrl pcrrntmiofl tl^, " 
exptdicncf cf ducli % nn^jmute befljre tlie 
euncatly acilkit their iatteiitii>ti thcrotq. 

Pydn^ri 20th December, ISM. 
U reiHjrtLnl lb" th* CMnpW IrtuntPhM tVUnp*-*!'* "hmrw it" 
brn n Mhld at a t*n ipm oent. prifTBJua^ In «*tar itsell wt know 
n-y 1*1 larilJi tn . . , .1. , , i ± 

Tu urPF ItABEET.— MiLttm 1aUi»w, itci3:LD|r tkia wcvkwlil -ii luc^ 
thiTi r[ir£l'iV : niiil bMf Utbw. Mt £M f>n- hd, 

ilgi^ii M'lMiLT.-Tliti'fl ii pitili Kooil inquiyy^ Trtrf* lata 

wiLiild iaHl4 trndr al qnnlHtton^ wliich an tnr gotA 

Our vItIch Own AdcUi^ ar* ta tba i&th 

Tho wr.tlier durioa the werk kaHnt *a rw^i kirwiiliknr 
ML itie alutii liM tafr rctflrt'4i« iuat Mm^tv^l e^pMt m 
■niiAli new whrat tfl nr^t wpe4 *.* Ihta, Ttcefop* pn*iiw 
,nft whi-.il i» iJlffrini ftnlr « H.II1I. to *■. hr perwt^^ -IrUnrT. 
The"- iirii;r. nol lietni IIMf 10 *nlUlBlat»ll *»na|I tha nmtb, 

iiurB[« n( nwt unon toiiw u at m. ta m. y wamJa- th" 
prir.iii inriaHt *r^k i kiij tb« dperatiwfl flv iMiacttata d^inr^ mn 
Unitrd. Vkirl^Taoil*i.t.Ar«mrfita..kaK MtiUqnratrd- 

Th" RninTllni'i iHTlT.I rmuth. tUirtHailail tot •OiHttifruno 
nt nOHT en (h4^ Tii.hlirt. fbn mi^or peftion ft ittkieh wti* pojd «t 
Huolioti lij Hen^n. WjelftctJ «ii Co.. at t*» fcllowln^ ratee. 
Ti.. ;-ror Eiromi. CJI l^n. BJ. hi £a; jrfUQWA, £31 ilj.ad. to 
iiaa J*. 1 aa^ ctym^a. 4 11 *V ; an* thoea* ■ 
not .uWtrA.niSaa »» knmn Mi J«lls«> ™ 

AAntlur TaMrt k» airired wlib a oarcA of 
i»tmMeBaaai«ft!»ii»' Mhm '"joniji- 

Cotoi«Atl*a*ae*.— Flour. Itar. tfloo Itw, Mw. nr HI fits: 
wnulk iUbt, U*-t wh»i. »•. inr lN.hr) nl Ki S lU lo 

Knill.h. ditlo, 1« )h*, M 1 trtwlrt, itB* r ■ 

tK-f Til., 4d Eo l,hr ; itcT. per ton. laaMby-4iW«*Jlil.:' 

ii iiKto fit ll^*a^ I iFooi. a0 tw^ — 

riicnlitr, &<] Ij ; thLra M t WW*^ 

in. 

and Co., in Ihelr 'SilU,8b,70uialrtil; EiraoN. 

ilMmMtw at afWJt I aat . .... 
flM-^It Biiat ha «di»ie«ii Alt «i» 
Mwwaildt Iba Oia e|iini«ii* nf imr (nr- 
Ite dauM yaa )w fUtthit the attaoh 
lialtaiiKiaH^titMiIMbai Mi I AlD hnpe te ihnw 
Ihat (t ia iHthaitt any iiiaiiiiW« IWtdatioo either of 
gananl reaaoiir ai (ntSa ii iiltii M y. . 

IV™ a wWl, ta taun ll . aa Wpltl ptaailila either 
npon (he attlHttlB «ri^ «Mi«r«^ 
I eomptMHid air anVMr fetta Mia it i£>in|a keiutit 
bv \ntlteaniia within a nr7 ihort wiipdEL 1 laaT, 
hnwarer, now, that, in nplT t4 a edlaotn lAd a half af 
falH raeti and incnnwt [aCemnoca, I smit oium a 
kittle -merre indolHvnw If 1 wrila vefter mnm at Ifntfth. 

The ehlKttea htcnRht againit Monre C'ollf^ 4od ita 
pf«ent FNtncipal appear to be ahleflr these two : — 

l(L That teaaaa tha wiKwt of the laaamhint ct 
IdTeipool and Che Principal af the Oiltrfe^.f^nf ^e W&itiic hunw of elfghland tan it i^fht, and coa- 
feimt Kbnola, it hai hrcn thnaiiht adTiiaHcit^ tt*n i tfigon wiEhinlt intemliaiiin till ooOB Ibt next da.r, 
wpaxu lerricK Tut tha 1 hrae •tll>i^nt>. _ mit where dinnara an baked it Ii antdlf three {I'clnck 

And. 2nd. That the itndenta hare a nerfiee at their j bafbre t)te mm va it llborij io go hocae to taka a 
awn plif^e nn ftunilay mnminp, aA a nuhatitut^ for . t-jaty loeil and a ih^rt alaep, i*lien it -ia lime toffo tti 
piiMie worehipi and that each of Ihetn prtscheit by I work anin ; and ai foi racrouiaa of any kind, it ia 
tum CO hla taniiw atudenta, nd two or three olhcr : out ofthctiiieMiiin. On a Friday nig^bt and Baturday 
paraoni connected with the Cellivc.. ' their lebeurs elten eitend la nioetetB and twenty- 

I'Tc^tret Tery much that in nuainf^ my repl; lo the ! one hoan ; imd than the ti&bbath ii 'HO ilaf of reit 
-chAei of niy annnymQiii a^Ailaot, I aia nm- '^to (hetn : etuliiaife of liaking diimaia. thaf bare lo 
tidti^a la nier to elrcBDUlaneea coacsrntnE whicb 1 attend twic-e darlnR the dai to prepm for Uonday'e '9M B>,XS1iS 
)wh4ff al PFliieM^I^ H 

litibnuifk ^ihnm. ihi »Mf on ^mtt MlMki^ 
twra tii» tummt m^X f«^} wimA tSUtt «t* 

iriltfit(i(i»jpnnwQulvnmwttv by hiding 40 iudb^ 
ptfiHaliJfe « oMt af Untt m taelr emuhmnf 

Ii^ivUru ta h^At uiiitowtabW wai 
iKvAlb eho'iaTUMBoeAt of tiftllMtl<B* 

MrMVmltiitA eomlbfmfwite Af^do In Amu 
Mjr, in mtm 1»ike4i4iiii!t tit* ««riK<««iAdMU3e» ih- w-TTuld Rlully **y aathiRg;. The fmois, howpTtrr. tjr 
thi^e, I hNTfb iflrn fn the Hmdwritinff »t the 
lni:iimh^nt nf I uTrnKKil in tJnbilmt that hi' t&.^rpted 
th'r incumbe^cj with IhH criiiiditirtn attaijh'^^ tH> th^ 
i/ffh- tIk,, t>ut tlwn ironld b« Ln the pari"h i:^hui-^^h & trend, ftnd the work ii ouiied 01^ ■■ luual attl^ht 
n'donk c^n the ISundij nij^t ! At ■ Ifina nrhpii the 
IjflttPT nba^mnoQ qf the E^ftbbitb *■ oeoupylnR ftO 
niiith of public tttuntion, ii in def1«hH to think 
ihit (iblv onf clui tif luer, and ttut e<«mp^iDE iotds 
hirndnfu, ihould b« d«biuiid irom to ■ pikcc of 
I wurpihip. nr, in fUln trtmu, yiowHTto drHcnlc the 
! H«,bbath ! BHAiuei the pubLie -0*4 weret hmre fivrn 
I Lt a thought that tlu hot DTHd tk^ Hi taf breakfftit 
rtbrioutly, thmfere^ tha MHtion of ATi|licafiBA '^n Ucudoiy ■orninfl waa taadyg Mui bakn) ortt 
flftinm m. wpartita ■•t™, far <k» ihJM ■tudenta, ia »ii%ht; hMt now their erfl* irt npn to the fact^ il ii 
-aimpl^ untm** It mm linovn btfon hand that an . tf> ht hapM th^ will gin » fnift*i*T«ipon4v Vo fnu 
aiffrluiona] urriM wdbIiI h« ooitdiioted at the wrM^ ! pfftltion, andfLn thoir orden tA h^r^ their bi^a^ de- 
rhiircb by the iMntd^pAj^fta OdLa^ nnt am | fiTortd in an aftornoon, inite«d of Kming, at the 
thi^ rt(tAe«fa, wlwCW M^tj^.A^'St^^ tbr all shA pminienceni^nt °f thp new jg-ar. Mf ioflertin^ the Im. I mmr ttm |l«l« thul in poim « ^ttLs tliD offh-r 
of the Prinaipiptili^ to waa f.rLifr to that of the in^ 
i^umhcn^ to thivfreient minuter. inlLabitaati of 
ftttnid it. 

^VilhTPgai^||:p 
foci that, ancf 
ripifl of " 

unA alati 

tioi In mf owBt jfim^ ttm^f^ «» m%kt be 4tiapai«d «g 
_.tAtivn I 

^>Bip<i[l titff p5at of fria- 
id-roltAt tilKlTB, Mift ^t«| JOli will Tvnr obodiaat BATHlXr^ ri.A(?li AT TUK FlO TllllE. 

Tijiftf J^dik'T "f tfu Stj'.iivrt Afonti-iUT fUnUd. 
fl,l;p,, — V-K 4-"rEif- y.-^rf ^iitat ilipro hji" hflen a de*i of 
talk abcjut enclosiuir a poTti'in wjibr in the imnv- 
diate irl<sinity of the Fip Trop. Unt, ^ftpr the al^le of 
oid John Boll lei^inlation, there is hy far t™ imich 
mature coni^lQaralLorL *' hhuut ih^ matlEr ; And m I 
ban not notiofld an ituni i^own in ihi- KutlmatGa tnt 
lBS7 fbr the a«id purp«e, I cf>iu<iLlur Li a di^^raue tu 
the Calot}i•^ Oavamment, eipef Lally aa iL would tuA ho 
all outla'ir, but mteht, in tinn\ liMTitrlbutfl to ihe 
ffAnenl i**eiiua. Vow, anppiwe « t:bar^a of onii peirny 
bftth were nijulc it stand* to reasona from the ii^iAenafi nuniber wb^ Ac> and woald fTH^nent thit 
tlial in the conrH of a fntrTrar^it 
the original outlay two-fnld. _ tti faraiirito jpot, 
Would repay 

my opiniQEi there anght . lo bfl * doia«n 
■ueh place a (inQlaiibg (»o ml Pan-amatta^ 
Ln diOtrtnt plart* abot&i onr dattgbt^ lu»b<nDa IT 
fOiAe^tnir ia not A<m« ahoillf ^ t ■iMllMlhBt ft 

ism o' o^r flitHpiiiLniT cLtiMna idtvdd jbiil^i'i^ii^^ 
fvv thdr own and the piiULffbait^^m to^ 
Of IboHiBpowartrorif 'm'^llSl^M'&m'^^^ «^ 
MA ^ M nathm twta ii«e ^ Avfld 

nannar. 
ralu Ala papOt, 

A NAmTa. T^j. tilt Editor <ifikr. SiitifWif .Hurninif /fi rrt^? 
SiT.,^Thv foUgwinp; iiiJtiC(> of tliu pulilL^ Lifu uf nnc uf 
a«tur«'a gmteit cingtnHni inky initctcHt miot of yrmi 
rtkdvrt ; and 1 cftn add to this i':cqu[it that hu intro. 
dAccd Rraat ttninraiTemGnti in the mode at huildin]( 
H*' valla for ri wn, and hart»uni of ref jf;etli>iigthe a^a- 
coarti, by ane of whieh th« farca of the wtt)Mtf tiKovId 
act w the malleat mrfiue of eaah atorti^ ll^iilvvib 
graTiiMin^ pfiwev «M not iliraLniB-htdH 

a mmi^^r of ilw laU- Mr. Jai^« DTTmnrr, I'.R-., frm wLLofai vf 
Titncttbr fi3Jlin.irEna aartlvularB : — Jaaicf Brnrnier nH tuPtTjtt 
Eel*!. <^ailliBHi, In IJM. Al tlv» undfUxtHn hfi Mtmd lb* 
B4^pbBj(cUnf-nr4Dll|nHi, fhcdr^ Qrfmodtt *]^tr«)» nroalncd 
riK-ard^bajrvHfa, atib^endof wtteh Iw UMd* tvi> toju^ :)i to 
Jt^vLBficH, «Dd twl all iHt HBipbitd aa amaaqinatdC he viCUqf 
Hi PiatdB u ■rnvtmildw. Puilb |tbrta3«*L^ a9* 'b4lff dbHbl 

tL^imssigu A WORD OF WAsm^ca. 

7b dU MdiUfr^/ tht iji^Hjf HWriMH HerrM. 
■Bitn— Tha wv la a^e^^^^ ^p«i koillle »no>dnH)a 
ti« langtt dhturbi^be npoaa ot a^<i| Hti^M— 
iirm ^arlcB frmn BlHmt iSta^tjif iHl Uu^ vafe»4 h^e ' tin Xav; and VikhuatMr aUeWAaMa Me p m a aLd fVom the 
ht-wT^TCud and the a^wuM liWittLl. not by any nf the ; EitiTnatei^ whiltft -du Amolda »d Rwld4na, with 
fttirdi^ti, bnit lavarLahl; %j mj < tf f And I un nf opi. ^eia aCth««lMlii% baTe wBTPitd ««K«l«nt uura^ nion fhftc it it deaiTabUflut -tta atudunbi, wh^ 
tfao<>lotiea( inxtfiiotiDa t im T«ipnibl^, ihoold attimd 
"public warahip whan I an m^aof >tb* preacher. 

I hars much plaa<i'm ia ujiIbc that fttmi benefit 
baa^baeb thoiifbt to a«na man^hc serrrieici at the 
Ar^km, and fhua the nwta Af the joiinf mt^a ea 
^^cripluH raadan « cateeMiti nn^ar tKu anpiPtiot^nd- 
enoe die PrineipaL Tht Mmmf «f th« Aej'liWi and 
tht laatCul oVcer ef ihe InBtltniion, haw both av- 
peoaaad.lkaiir nptnfoA that a vuAed ImprDtemeat in 
orderliEieia and ^eiural caadiK^t bai hoen oteemihlE<i 
litice tibovomraaiuHniicnt of "^aaa aLbnnpti td advance eUaii^ baTe 1 

te lavaDtbolata tlw^lii^u and q«ia^ eCtke eity with 
aa miu^h appearanK of Mttrm ^froiA mn lun with Hielifh 
baarti and feeliafft of Rnfluh pa^ritftiam in their 
beRnns. 

AIL that now aeuiu of tbe ttnad ealani- 
tiii of war to kaaAit tbe im^natioh or 
wvund _ tlH Half ■< lairo erf thoie chiThlnnu 
«<dane ii tho daxtltnr prpmire ef eeroudu unLforEU 
at vjx fntire auembUfH. Surely it akoifhi ccnutimte 
butr fttn^] matter of Mnplaint afainft the oiratFra of 
chBu unifbtmi that chey pietent don uBimanilliii^ 
end attractive ipp«njir«ft than aotita af our 
ChcafitiilDa] wdfate of thoH nmken of the Ciiuri^h . ^'u^ mtmhtin. t^ tbennirorma aai^^d I fear 
ef England who ara iiim»tea ef tkAjAeyliim. I thht the dlipinty woattrbefDUndte main^ butahoiilil 

"Wilt TCfird to tbrcharxB oTextiliuiTeftefi whicih u fTtT ^ ^ fatter, 01 thav frh!bda fi^y Mr. .LnoLd, for 
brdufhi ^HiDitt Hdotb Ool1«fle, 1 eaa have vtry U^tLa initancfi], heantioni to paaonate ttjmtbotjg vren for a 
to aay, tr Ad^lfoiana u penaaded thai oiu- thaolt^i- B^n|{la nlj^htf lean TeotaieDn bcrhalr of thoae with the 
ciQ iohul IB pTO];i«]y «4ll(4 "^nwin*." he ii ofcioufae eaTT-«kffendering extcrien to laaunhiu tbet. for that 
n/tiijod to lua opinion. Fot myialf I em i|nit« content | 4ite oi^Lu they wodld, at Ut uulanoe, not onfy con* 
to foUur tbe foflUitepa of tu e^tauple^ vaA iwat toiitnwn at hama, but oren cimftno thedncwLTct 

wnld nuHih tather walk with tkeftar La " tha aarrtftn . to twcaAd w«tw (a hereiAiife la whirh thrr 'hairt an 
way tbit Jeviel^ UBtu lifp/' thaa in tbal tntsd way of I ndtnowUd^eaTcrriini), in «»di:r ta ain>rd hioip 1.0^14- 
apuHau* 44itH^ whiuh ducenie no difliwnce between **i'W bv theiv prwnw, an oppunwirtj of 
IJf^ and tLpi^Fpa, and betweeH tjuth tnd fiUffihood, . t»l'*i^v wntempUtin^ kia own nufniicence^ 
and «C wbioh Ibe end ia deitrastuq. It ht.m htien, and and th nt too now tltpl the war it over, 
it <rill over be,f£ny cgdearour ta niniater tht Lldqpd ■ ^j'hin haJf-^qnnijn ehot of -the Imrbour. Dirt ui be 
M llkltC^m?h4nd nahaof Gnalaod haili t^iurod tha ! *e(ioi»fl, ^^if, th* caTAlirr way in which tome of aqr 
M^fa ioAmt any oandidatee fei tLe miniilr/ | leflilatan it? dinpaaed lo deiti arith qcirdcions <t( «^tal 
I can ef^rciaa any Lnflikenw to do tbe j ^t^^^Ttance aff^frdi i^irotinda loi th^ moat aiiTioui ul 
I am utMiM lb|£ " t).r f ifudtprl F PorrowfiU reAection to ^h^nt whi hare tha mtereet of 
tn Ua iw aa tH IB k'yBa'* ftHATn^ tJlMliilPM, -T^ dtatTKbuikllElt 
1g^««i|Hf ,wu oMilhnd eti a 

dfYwkla Ml iMdh Wa flR^^x" 
ill wu IWfQ, m ttei hlM 

awrtf fil ^e,tien, Mm b« nnt 

1>UFb)f k(a innv itfr i» planned 
Imrtnunr whbth the fula^Jhtf 
dtlict Im rrHTiar liftiirnv- 

, ._.__„^ ^_ ; Cimllebtll, £li»i Uam. 

aeyliBHT; CWM; nnHb^ jfiULiwo- Pait#Df7iD*fk, £33,rHV : 

Mt^bH'MA, fini: BhIiA, iVnd; IdMlmaotha £C''l.,tK)n ; r-kjr- 
felah, ClfWi llhllfeotCp «H«. bintaf tb* iVhgL4- of hti^ ibiQ »nJ 
lannr baHbf uuva, v« ia4 Um Uw niw ImnnJ' 

.1* ^ *<I7* tiutiliD T^tMfllmjpi: v Ikl nnra 

« * (*t PaMlFkff nrf tho nrfarai mil ^ At aa 

tiad^paF ni Iwinit^rvTil tmtnnfd tbrth aod dIavUni tnflt^a 
thH tba tte wLwhtor'' ^ at[ m\irr, Tkla pi;fa4^ Mplnt bnmAl 
UaLofhg late ratfatt airknrd eojlMam urilh itli afipem^ititii, 
t^rt^liiH/ la 1AM, dnrhf-llH j^rricnl « OrjntofltHi cUvLliUi, 
wUrh llncaiu proHHllii^ nunlreVtrd tta«ini4]vHi h^rr. Kr. 
BrrsDWPr, bHnif jHfulIarlf «lMt]xI<7n^ lo tha jiBirtj tflian bi fli^ 
poiwa^-vu albcfadMitiMi ■■^IfuMhA for pfOBOqullfiit, ralbR 

KEWOLLllfiii, althOQlh Itwasan^al puujlti iHbWletT that Mr, 
mMTtwlMt HHtwiner nuft «r hi« lavrt tnproLcct ftgn 
^■I^B iiri-adlirvltrtlKle«4rraaaftbta|i^lJon puty. M^eti trn.- 
pKtlLrwHftlt n» Idiu af thn tinr, ami ms fpruftv IncTWfd 
wTira br vaa Sndlctrd Iji Mlund Ua trial brftm' tbt Cinull Cuur t iFholc Urlcl^li l*^ Ite 4lMi!4iiuii IQ 
aaue iulijif r, 

w^.'«^i*^i^L^i»i|*t(J^l^^!fved 
■amit ao ihatwtM4a«ieTtataed, t.y.Mr. llaiiiU«, 
in a iMlFr to Klitj^ .af .tartinjt a • wine eooinany,' 
aiadftr itarivAaktitga'lilT. Manglia 
•* " gnHTKii. ^-Jiethtr. ii/iw- 

at^i vtn aojaftaiiy la ^ auitply Iir imponinn \^'oiif 
WjUatnUan witie, et iflKr t» tnehida Ita powth atui 

IgjllUtfKtBW. wo at* IK* al^ilA,, .«»; »ll^.|HWg!(M 

B»^ou, tt leaai of atM'' 4lWS^.,'Mt^"(t 
piM&t rnaaa&atmad, wwjls- hi .rf «■«! 

maj^ttde to, tnr Ohgie l&igUrt nil* iBipiMiov tod 
««t6i«jf w«iM BM Tciiiiira the feriBiUoB lif a oom- 
pabf , UawfivL'T thia mfly ha. wv. look upillt Die marc- 
"fii^r "'^ itiijwtoiica tu tl]L# <'ijl.jiiv. LinJ 

if 1*?°?''^^ t''" ™»"i of ruDie KiJily lurcailinK 
akejwIadM a( the a^iWlitlo. ,i( („ fnij, 

taut tha Uirta naaaan mmm'SUi^ Uai 
ffli^jHradBallampta at BtaiiidSietwff. (fthe 
^ *** " 'T^a JlaTiTtg i ta own TlncyartL". 
- "lltnip^ by f intitii llljil 

*j!ff "^.T'?'* "uou'aetiiHj by eiptrieucvd 
.^Ueh ttiU bdodiua anwiif iw a araaUeal 
of tlio halt maai^wa ttpt^" " in the fJbcHih''^ la tk^ want 
(hf thta putLcuUr colony, hat of tka 
l&atpLio :fiad ot ihe.^crlil'at lar^e. 

TTftl"Wi If " Aik^^Uennua" ia a iffmiJan^ " well 
knowula (ha laiKe jity of Hydnej,'' ha trm>bj aoiTT 
fur hiili^ hrw^t antCiepiated a Wee f^H, (■Icif 
lured to u^aae a jrawaii; and clBiii| «i6a|«^ and will 

apdl "jn» (or 

man onhaavdi' 

retain Jtla,"" ^ ^ ^ 

:i eorrwp caijKa ia iitttt'^a -Mt' 
tnrjjja. iio lonf aa' )fea j^ka lslttii4aAi^l^:a«aa>t 
<'iNnieot tf> be remlad aa anaof tjy^'^'l^tttb^i" aii^ 
TTuriM tig well Ida hloL to ratfHlttliiiE.li^^^^.'ai^irttT P*^ 
tsix JmsUi eril hatadt the Itakt; atWwr^iMiaft to the 
iifflil, k«t hla dcedl ihoald ba WJa tji nljt.' Vitt be tlijtt 
diii^ih tiTith roaulli Is ttia U|tlt, 4^..S^y)|^ ataj be 
mnio loBcLfeat." 

DoctmLer ^r>. ' ' r + laate eon^nue rllK I liUltCll rU[Wl\KT,j! xsyi THE 

7^. .'J.1 i:-lillir l:f tl,f ^y.fiijy ,l/.,ri[i':»y HtrAl. 
Silt,— 'I'lii! Ittt iliueiia.iiin. lignmrnloK Btala-ald la 
nlii;ii>fL tijvi. 1,1(111 If ht lip ihe coiuideistiaii of larvtal the eolway at heart, or who ka^o anylhlna at etaka 
thn^n, i thi^ «n calm and anber Qiinsidcratifv^ K 
muittie qnanattaevnjimpiurtiaiitnd well- regulated 
mind that (ha atpopagai •riihoot notice, of the 1110*. 
'oee iranted w A« ui'Tvn tlua Nation, wu. if net 
abuilLittil}' ujtial, at taiat niDit uiif|<iieioiia, but 
whatenir euois amj b« nrgfld bj IboM who lest 
thdr ln&iuon isttsaiispag^ltiluwatdflhat end. Pin 
altc>{;iit1ur at a.iiila to taMal^^fia tprluit 
cither juatioa aa at ' 
of tiia voluntaar ia 
Aa vu !■ at 
iTTiiiOTir" -Ijr ftM^ 
liiifeiilM isnS-i 
that war. with all Ita 
heor uwiil u* — wiiat 
thai thia fair city of . iinnndi of 

^.;ia^> m lliit tet a treatment 
4^WNI- It tatroethat 
aa4 that Ii(UB!>diala 
Id tha pieamt 
«iAft *flm«*s» hare we 

iJimmi iwriiBi.aiMy 

'^ t'#imm.h»!a-m 
Htt ;.MwIratiini gf our (atlierlaDd,aBdtii«i>aii^ Hmf .tfffilt, my n«, 
(m ■notkoryaarliiaaaaa.ila aotMi 'IMetv npaimi^d 
the fiile o[ Siaoya. .i«id': y «*| B<i :iiMg.»ataM uf dnoia- tiv and wDfl al nAf- 
atera realitr oan ' 
UkeW to hnii^ a,__ 
koaila attaek, aa tho _ 
una af OBI kfiiilatoTi. and 

tWeanoj wiiticiBiiu of och««-. ^™ 

oatteiud la Ur, daawl MlMln, nd llhwa id kia claaL 
W(^Mlt«Ri«ft|i^^lj^^t^ i|iiil>ttt» tempt 
,«* a«ae WW la ita 
t AaclwMaD 
<»i ta Itcrit* 

'kAiaiai.^ ia-iVLii iia ilealt blow, . aome larft tad well , . 

IpJati tttiistbe adoptud fur airpplymg tho falore wanla ] tbelr baasiicstil th«^ 
ef tlw i'hilrr'', anj far n(>vi4i«j acalnat ihu tcwo- ; alike lo lower thau- t 
liiiiarfil niLji-ils, md haie JureoJ on the nilnji bf ' Wl wte W awiyf rtmota,!^^ 
«r!i.niir,. Jliii.vrei,'^ .he fii'^liat, a, htiie,.H haa ! Y>^\i\'^A1'S^:K«^f^S:^^^^^^^^^- 
' ~" ~ ' "ir^ ■"-nla|i!iriT^i^^7Wlt|ji^i[iaipl|iM,^|^ 

'ante > tbeir inAaeoco u tll«'^iai^g^'''''C^ l^^a^^^ijij^ 

„ „ --- tcUH>- i alike to lower thair fiirii utririi'nl'ial 't**r ^ 

nrj mcoiiveiliiiriiie thai will he felt when il anally colony ut liiEe. wa have ^mS^MSgmli the 
emeu. riie ohrioTu ueanl of aecomplLiliins thia !■ i'miiir. ^ rt m tfa 

I ejipeil lo the Church al Lrge to inourporau hej la it tn br aiaunu'd that besUaa fha Buaoiu THiot. 
di.j,ir„.l;i inenbra -and to unite "oil «,«. and in theae .lm on the drdtMtloB war Kiaked «Jf m 
eondilmn. of HIFU l^,™ t,^™ J f ^r carryint on part* of rrfoge, and that wit nTedSeae of that mulo" 

n any oclier had: suScivni pLrick to twi the nuntloC for a ^^^^ 4t 
Kyan*y. iha^ we a>e to louk rr>T the ILluttEfhlV^ AHBtlHi, aftiT tlw «ap lud * trUln Vtapk, vai i» Ith 
4lf Hva, Hill Mr. nrwnaer una homra Oenqiinm-p arfl whbtt" 
cfjvrfl Itfl THuplc Hrith «*rHST dHomnJaflari h»| tivamiih. 
Bt tbia<«e Kr. nfrmnrr hM. ift)4alqe^ d Mlclrit)' h » ratwrt^r 
Piuakn and irrMki4 wLp, Tlifl w^tc aum nT thi* tlHb^)^- 
Oon vblafc he Itut T»1"rd in deep ntvT OT iMken of ttte afnUift 
amaaats Vi OSI. Of tht^ <hnBrr» t*^ twWt nnarka^ mi |» laroE 
vtueL itaabrn at HrnAdbay^ In tbaljnrfH. Tier naut vaa Ua 
rawbria.ofhluiiilcirLhiHl, i ii ijlm TOfl baa pf Mttla. tbrve^ 
4^*^ th MflTcn filb^i wHleri aad thi- ajMliiair*! wdtM 
of Ywrt and carny upward^ wf llM^bitr^ Afl^r Ihr 
r-ml faa^ Ldin lral>n]dHl]cLthc>dMl, far abvUt tvA mm. 
aft«r ttartw otbn indtvldb>l> ^^afl B««^i^)r ^Aatulm 
but ^\\tA tfmEaa Imr, Mr. SttKotr antxwUKl, ^ Mablrlta 
inMJin tftuth the nne W thnw br wtil^ tw n^talDV AMiinR 
barbimr bBD4tof , TH^ l«aa triutpkaAE, aad HtnbSw 
4>ri4L ^AfS^ VReb*S«t^Sk^. wap hb Htai . ta 

HHiDiL Im ni^o*, |& 
1^ Qt Uq^^ a^faA, 
Intft » knur* lift, 

llarlMRu, , — , _ 

)M»u, vnebtd «t 

-|<,a»it la tret ilwt. In 

: aa ia nii i latvuf. araDtcd 

threuitht tbe T'pfit- 
to PulLenercaHrn 
tha frifwolnr tntiiniill 
JrtnOn otf 111. .tnui,^ aL 
, wUch tar djd aftfr mm «f aatence 
a^tapelea ttair urralei in mdAaTOiih- 
■■ — ' — Mf, infiatir. 
.... .,, .. .-i.--.,--,. tawwi A*t two of Mr. 
BimaM!»««l M rfa If^ licbWr, and iahnlt theii 
fathai'a iAMla«kK«ge«xt«ttriVa (M«et ■«, who, 
U a wall Iowa, iMd a laticiltanNi^iu tho Qr«t 
Biit«Ui~-<ha «u«uS«« ^Jr tbia gnat gigantic plan 
fcein^ laft awiaifll * liita <ia ■iai«M.«f hla fathei-a in- 
tnaiuoa, hia ^!iiAfmtAtf,9s(tiie^!tt^.mxm^t the 
little hatbout a^CGusa, aaa tta^^aMA aqt • nlu by 
wlneh it najF, lia «gaut» Wft ai4ir»«iaiiBod[<>ui for 

J^^Si^lS^' J^'"^''" """^ 
fSSS^t^^if ^ ""^ ''■-^ "« 

l.iyiii a i)|l< ia .;g.- yw « a i^ and tm pnrridia* 

a haihoar oT r«thfateiM» nallldi iso^td Bern, muiw 
anyeiileaairtane«,l«iM,|f^^^|;rt»iirtsr. 

g_ 

Dal3naia,t>etemlior IV. Ib^. (lint ir.irk thnt acvpr wat well eArtii-il 
Muiiy of yeuF readati I, 

Itifh u I t il I itllLrml the aitinn of r. vlvJi^n 
lift! tllOWIl in tliLi diocotea el Viilona 
illid .Vilelaiie. mid hale Itjoiced tblit their btclhieo 
lime lieon able, with tliit rorditi aasiitancc of their 
l)i"hopa, to laubliah SniDdieal action in (heir reaoer. 
tivo tprritoTlM. At tie itnie time, there has Wn loiii uoatjiiirpriaiit^ oomiflet h,ii the part of ibiftva aMh 
mil . • I tiTe only lo Juur that, had 11 been iA/ lot to 
™.i.Miind lui enemy'* Uillia df ew» Uie aaliHaat clu> 
111 tl:e South PadBc in *e ttidr ICM of 1M4, Syduoy 
woalJ hiie had bitter eaiua la gaauni orET the ti ant 
offoreiijihL OBd patriotiam in thoao to whoae rar? ahe 

-, ,1 . -, • _.. , COratniiled her daatioiea ; and soma who now talk ai^ 

ii,o*iili.rili]e iliigiiat in Ihii colony to tIow ml only I lus^ly, unJ a«.^t <och MMntuirie 

[hi- iinwilliujnrsa in luad-nnarteri, togo ariJdo like. ' ilritF - ii i j-... '. - ,^.™.;Tr~t™' 

v i*F, iiiii iIsQ the letira □ppoaliJon lo the riihla ami 
lib-nioi of ihe tJiiurch >'hioli ippoui in iho pi^ea <./ 
Iho ' '(i ll"!, il', Iho reputed oif an of tha Church in llil. r«ank of 
quietly Jioi [w. hoi-o bean (4tiiioa«d tgain.tit— the mh. 
jnit hua beeu " liurked"' la Ion* aa poaaiblc. "Wa haie 
(>een lotd thai Sytioda wem Heata nf perionaliliei - 
plajel fur eihibitlon of ptllT-atrlf^ ami diaplav- 

biutuiiif Ktber tban liel; ik| iLt Hme tfi inlH ia,t w(mli), ln»toad of app^jtrin^ ^tttSl^ 
lii'r ilurKiiderrt, ha¥e breii 'fetlttd 

■ J '* to lafc ittratla 
to" _ ' 1.^ likaiory rifTitdi aaJ hot .hundant eic- 
i"i; '■:!' ealamllioR hit^ught on eitic. and ni- 

tioiif I v ■ politioal dlahonaaty of tiijie-aartlng lojia- 

I am ooL of the nnmlKr of tkoao who df^em i\ n^- HERCAWTItB AKB HOKET ABTICI.E, 

Uondaj firenin^. 
T»« T«t« af aCetiiaKt ij^ London (Aarged by 
tho btoki conilnuaa at from i ^roant to ai pef 
cent prftmiuiti. Tiie OrieBtal Bask hate, faow- 
t«T,^rai iwi their bujleg rata to 1) pt» cent. 

_ ilaem, W. Daaa and Co, held • vary eiten- 
aite nr Wit» and ihaaa, at Ikeir HMehoiiBt, 
ritt and O'ConnslI ttrri-tj. ycitattlay. Tba 
Botida, baiof prtncipiDir Boatoclc'i maoufarfara, 
draw u unuiiaDy large atleedanpe of tujtf*, 
kDliiiijrit wkora wcro mnny from Iha i^atior vtA 
the DutpoiU. The uala comniaiu^ J.1 
o'doifk, and ^aa not oloeed till ft|t<i|, "rae 
ule in also tepotted aa the larj^eai yet held in 
the colony, and on the whole realiied aaiiafai;. 
tory pHwii. The lame firro haya auaauDwdt for 
ill* for thU day and Wadoaadar, A* MtiK 
mtBO <A the SoapiIrajroD, from Naw'VisA, w 
i«^^nt of tht EiBporterr, .Meiara Flower, Ball- 
in|[, aid Co, 

Beat'B CirBolar, daftd Milboumf, 18Ui M- 
ilant. teporti an follow* ; — 

—^"J^" ^***"'-~*^'*'F'''* '"JJl li^lt* oat [iK IFattwiTLiH 

» E:^-J.^*t;'a2XV'"i^Sffit'& Me(»n. Elder, aiirling, 
circular.. 

gtra Iba followini^ report of the merketn ; — 

fltwo va la^ had thla pifviire. a alealf and leaMaaUe trad* 

Ma titen ioilt lo l"pwn«( a^l"- «1M*" I"™™- 
anil. uLlb tela limited den^aHl. price* aawt In airfnjror tbe 

'^iTom'rRIa orwoel re hiTwanl DD aa ealtldaAitmr. Tbanqn- 
lirr Df tl^ae for l^inenl Ihia ReMH moaet r*! He 'Herafrlr 
I i r ikii M Hilt ITi ar*! TI"| --]--'•' — 1 opnn Ihact- 

i^Tffia jaari'"- ti* no-iit 

'■uinrier, VU Ihiltrrti tu1.le lihoirhittfeeiniiiial of \aA -attt mv^ 'mu'lmir tti vt 
Liim. vrvio thlitAblF wrnad tfaaiaeiaiMraaia.tavWliaiaaeaa^ 
r.f »liica Ml ttoppnt wKh wtunl, JWrtoJi ffato 
|D( n-iV. •! all quatirint ti ani rwcM viiSibfKm* « • pnt- 
bUe deomie In the qnuUiT of ttearadlml, ta nHiertuvu* ii< 
aiii»ini<iiiontiiihe.uieer(tamiMi«*. .. , 

SmWtltrtiiiapilhelroJmT tuiMJ a dnilln . to Ui. Kni-t mnl 
aonr market, iri itn act i nii rih i a I amr HrioflBilniillni la Ilie 
■mwlk gf wbsk wUlb aill Uthl itiule (nJuEtqf IheoaiiHy 
for ai>» ttme 10 eaaia, Bui not* ai|ii*inj lojriaMi, imdu an 
Inrronil QilnB ef Mil, toioB«M« MUlJidthlll anil w<»»ole ^I.iNERAli. -The Prienda of Mr DWAIlCt PilYtJlS 
are irivitad to attenil Ik* fkaaral ef ht* itrnaaiil 
Wire. BUKARBTH, to msittSim mMMhiv H^i, 

«e>i-vrrel, Wootlwmooinn, a-——--' 
•t III oieloek. fAMKa CDii 
ttreot, TWetnher 9Ard. TariBa* iMm, ■nn peeae i d e iB ta man IMts kea ktl* 

feeldenoei. No. 1^ Sea^t't^treet, Voolldoiaoolot^, at halt- 

ToeiiJuy. Ry onliT of tbe 
•rof*toiry. I, tsea 

part i iimrlwlv, T Hilt UAV, Tbud.?. 
%a IT,1S'. llliAWf>n(l,« Tlie UUBAT PUKIPIKU of the Stood aa<l liiiljio. 
raior of the Syttaai.— aHA** (Jomiviinl Flnid 
Ditraot orBaraalwlIbi fia ap a rad hen tha ^oait 8an^^ 
rflla raoti ia eea^aaatlaa intk A " ' ' — _ lowaiaaf MaliMiMM MMMlJi','*, 

dated Adelaide. Ut December, IBSe. ipiad^ haafe raiii™ la Jfct **lM'«h. 

to." » aeti a* m ff i ia if m ^ t. —' 
ritieaiyoQ thaiMMia ^tllbadvMft ™*t 
tnb«W)ea.Bi.«titt4'aa. ft.MidT. 
■traot. Hnitk. t, ne JsttOt t^ nr«t Hhio at ite neaiw, nmkaa an aa 
BileitarttaiaMM bsdapartanatlr toaioi to.aimili iTtalttJ' aufl Doadltbia of iQf wnla art 
timt Hhlo af ibff naMW, mikm an aa^ 

uirtiallf 
wIltitH) 

Aniiihn- T^- -L -m— - 

«f^todan vmr-^rnVr 'te^^«3iaf Oal 

riirjtrifil^L "li*^ hem vntef ed wa IW «tliir ttaaimrn, with rslHa 
pnff Ui lli-r tthla DFkt anHi wfalql^ it II ft«pHted will furuLilii 
nufflf-irnl nippnrt lo ihM l«arw«d mttM.baf of VhU. 

Ot^r IfttMF iu)T^«r» fFon l^iBd iMie data Aui^M Htb., aiut 
arr, V hiiliIh oaaTlf nn^ btindffil Ai^ olA 

BerHt-I^V filr dnwrnt fav IndlmT DWlda «f i]0 utL 

»t«ut In 1»u1ta, ¥^1^lt!<^ are lulHtaa- at nr (itwtalinna. BirUWd ala 
and ^riar «-re fh T'Lr nHtimt. Thrra la Dii»b tUflkflallr la 
^po^ait of Smodfi w|ue>3 arc tttbar unknown tsr tkrvartHy 
kADim In ihli iiiarirt. 

Witru irr ni:)l L^ujle iu"ileiUf. Port ^Htw b1|rh kwS Katw> 
bal la ml w fwerlj atiUKKt trter. Uflbt wIdh nne tq caod dr- 
Ihafidl, naret !■ vvrr >iw»«. Otianipajcaa la invT>tuck«d7 

!lFiai>i.— Vk> qatvu H «n^fm*l tetUw lb« vtls* trf Wandr. 
wUfitali Wnrth hnr«talT{Nir qiinfaktliiviab HdA miniri* mlnttfu 
LtaTaliia. WUal^f la uaaiij awaal—HH. Looiaa fUi la aoaw 
T^nttA UdAll Bf Hlf'. V« Ktfc nmtnA iHtat^djraUit uiq- 
ihipwlfitx fm WtlbqajriH-, vUc^ han nan Ikan mptfUnO 14I» 
■uOui far imv Urtf tti <Kkne. Darlmf tba luwAtt llflHa Hirt 

Tail,^ln«t»<ldernfin(T,'<rii:|iHtt:*rr'k>ar4. ^J^I^iMd 
□AffH ti> H ULruIr mitnULuil. at Qor quottf ' 
CoBmr^"^"' " ■ 

B9 liattadl 

ft?p to;a^gm w^j^^ ^« as XafarMpt a<mtNnw 

^^^fe^^ ^ g^w i^ Mjig" ^^ Mta ha** 

to nuid* fbr SaMMkt <K Iteflia. 
aD|i|ilT. Knuia^h cniLi BMiy KkliillHi; 
KAT.ikLi «]hiWp, hbA baa advanevit^ 

TTh.i^, -Ttv^r-Liililllv+ntultT, tDE^ th» vHh hai AmKit^. A 
i];Lr(-i-l-r?f [Tktkl F.n^lih tinp". «vffeThl «t auetiiaai. wu thl4 vWk 
EHiairTit In, TiinnlnbLLT at La^ 4d. par Ih. 

l^kfiiKP, la trntenf bLTfv vrtra^ Ik^tdHllwtt *ui ii npf ^ 

miindi tlif traiic 
f|uJrfmfrttflr A, 
(Nf ihf riinUmj. ~ 
tin MrlVeirqf. 

Soft Qortn*.— ^ )iBBd IW* laainialla IWHlwa flwuhi^ wmAj 

■^aattnadTaDHaFB»4U4a4tm|M»WoM^ 

The jt|^jw i*wgtad age iaila^ jiffinii nVr 

Gamut tMtt ton aAMkltr 1 

Oat Ml* ob^itoHl fcrtkH'taH 

WwiWUhM ai i. -^fta dHftifld fa a*» aiN^. IM ttera (a* 
tec iMtif l4 tl« tuakdt a^ of « bmi. 

iMOalHL ^BWNRiaBtwiwlbai 
a.— htTToH 1i V _ _ _JtTTqK BV (HRBIBHWH, a^tkoufa tlw Tf^- 

aMtaMtfd, F^ni Ih tbt carUflr d|-Cr1^ fbr 1*0 
Je,. ISbi^Plrf flmr hiA fillfntn Alt Ifla, with whaal at 
I t»4Rt W-WM Forward aalH tu** bcvn ii>iuli of lUiqr, 
j i .tay ^ tt la lt f j — a r y aM KaWMTf. aiXIft^wftiBu aad irf 
.MH^WmeBlail, ^ ad pal- bwbal ; feat In Ebea* Inrn- 
!ii'*?P ^ff^P"?"*"' ''"^Mse mrtier wnniiiJtiKtlrta 
*f *P **H, tbfi karraat will nnp* a1iuii4iat, and tlftt 
nperf aS thmt iHwWat thla T**' laTVklT evctvd tk^t irf adt 
prvvla-uk — * ' 3&me D;>]«[:tiatia haTiaf b««ii atarM to a 
propqaal for intmatttitiff tiba Ulud of Mfcovitlvi 
with niilv4u U amj £ff«itia(ta Tba JbwAW 
Oferiwwrfli»( fVmribf, (rf 8lri OetDbar^ pat< tht 
BiAtiaT ia th« follawing lip;lLt; — ^ 

In Itie raQiniir pmrtlen] in ai; ^ tto eqIihit ! [f aa, wha 
vil]l9e-ttiP 4:uM per mLlel ta tlun Sx^Ma: a^/ p«Htiiunn tq 
raiuiiT a rjil I *» r UMauai^ ? li C^p mvatir froin th« ir^ki and 
p.bii<H.-n|p-Fi Htifllp^rtt td li^afft aa talemHi tw: iba cupiul cdpldTcd 
aitrr otduEtlniT wenT ud bidrT I'bera ia qd ohitiiejft i^tt Hanat 
U DvrreiKne Ln ttfl -waj of a r^lre^d l^t IjhiU hnnd tha 

nftrth fif tlH^ LalMkila ttam, th»rt» foUvwIaa tb iq Oraad 

Itdv»f Khut>i-r^*t, ■t'li« pmiriAiivauf PqiaplHHiitH*. Urlm 
iCrmpvi ihd Fliuq wquIiI flow Inb^ th^i ; aai If tJw asMF af 
<irafttl Potl aid r>tr[ af daTaa44tm]d ba anwt Sr^t ta iCaht- 
bruTR -nil und then Vn Urai«4 AlTar antbHMi U 
th« nuJji ra!]j-auU umillitil^ tbo frtatp urt nf the Rmr 

of iht ^diUmt WubU W L^ > uj » d to fWt LhiIii hf tUa — 

mmannn.. tn CnlWi, wW ahllwarii dci^fTTZS 
Kandr, a dl^4* of « 1BUk Ibe i1la>air»a ^^fa iB. . 

. H« MiniAlAer 

vnhi Ah- thla HlmiT 
fiar bairtbedlAanpr, 
1^ mehw tht ni^ of Caploo; 
*s*t I. ^-iaai-ri;riJ— . T ^^••^ E IhKrrliiriv aft 
that h AHUMUHd in ^HMUitrr II Vf^Offet fr«fl| Port t^nabTaiH 
tt^tarla«rtNattlwntbfiatl*artS^«»toni hi lii ujlf LamlHi III ^ 

Trr tfrnnfipurteU Ih fkr betov tbi» 
ilauUa. TS»r " " 
at hH p«r tod, ^ 
pM^tPTP aoi 
oUwf^mda, 
l*t W Hair tbe -ertlm.llra S I^^flaiT aTJir ffid 
od tw (oputo,, iJlsJ.-nnklri a pud uul ,r (lir SW 
JTst^lttrntaodlBf itilfl iTpil rtilt^reniie la f.Tour of a T^la^ ita 
™r "l™V r I'- i'- li 'Wlo., the latHr biiHaHd lo 

Lniidun (iir tlK (unttruolUiD ut tha raUnai B^«dT i£ 
(toiKrikl UoieraiiiBol airigf .Lieatj tfmndtl tU piwaltf 
th. Diiiiic.ar natataed ia u axreneal ntand iftoTr th. 
lure. Jt ^ tor ikon* amooftal ui wtn wU ^ ^^wr 

eilrtnrdlnurr r.cpLiT ..f comniiiiilcilllca Wlil' 
whmce rrcrr arclcte af uv nn^ i iilinaabiaL 
tdmmi efr^'y aninut. nbE-Uirr rui rood 'm^i 

hrauaut, la iiHr pKaaaairM, an* al laap- 
uk the OetiniBHKt ta.ilaha 

rniioKe to on^ lha HI^^M' 
vurr««t eOulaHUia^ ' 

The J/ofiimj ChrnnirCe, gf 30th SaBtamtMr, 
publinhef, in a eonciie and readabla fcrm, tb* 
Hiiard a( Trade lUturii*, fin thasMklti. aaded 
Slit AM:;«W«h.««klb:a* Thr tout 
^1(I,7.5.^..-J:j 
Ibey vi'rr ri'-'i'-'-f n ^i'!-, 

piJJ-Lili r f.ii^f f„, 

H^.iinil fi,.^l,ii-b:l' Llki, Ln ibi 
15^(Uf^ ttP. in iKii; -lui.V ,^ ^ 
reihircil Jiir ln-iu*- wir^jiiipaijn tr^vwAiv 

-, I- -- Jlw. L' nrefta^d MAar1ilH£w*'^'i 
jhirtiui^n Lir r<;ft,il,^7 for rtic. muolt ti' tCTlSSEtw 

*hil*t fnr lPi.^lan.5 IHAS the Jiffant imwd tWwtS^C 

H9".*4ll1ir^l*'^ -int. t*il"tl Iwliitf.tor HtMlwfllSl JS^TtX Iin; .1-1 Pipdrtfl fw it;* mniuli lul julvI Li 
n' rufiviiijirmilinrt bjjntti uf ^i).}! hulI miJ 
1 "M.:i I flTiil ift,H,>],iTj. Tlir l>rt*L tin- 
1l3H! l^l^^Jlth Jn lfl.W irai* J,iWT,ata ttin 
I''" corn^isdifijf iBm<lLarjj^W 

i-iii ITI lUr iiwivr rtflrtftkaiw a|J L 

wisjc I'SffidSHKilfe 

■ for rbi* munia ttf |fie aeHaa^^^r i 
thr ilHDtn niooa rwaoAXllKHi 

., rs'"*^ mf^S^^ 

Inc. -niti^L,.""" wii'to iieiiia, for utsa, aas.iai twu 
l'iii.,ni,lhf,«,K, ,„,n<j.i, ji],sjii.:in* i. 

.ni unli J U.H.: 0J8 ajltopi. ,„ il„a^^ m.^ H^Tms 

""ii2r^;iy^«^^«^ iSt"" 

ri^iiLr fiifiifniii W(4ni'*: 

Mill ltr«i5^ ^'i^^^lt' .nil-- w y iw^ inaiH 

noil (mm Urn* «w Inportad iMni Uie ni 
I«r «TI 44 pattdui s„ the a^^SSoliJ 

?™HKiif'*f. k""" emiumjttoa lortni IbaaamroartS 

^aK^aJttaS, ySaS? "Til r'l^ "> t^- SSj; ,. lalloBi, .„ 

.i«na* aoamiTapiiua In 111. 

qfafhitf. ii»l»dhirraBi.\riSi, 

ta liH awl 
.l^tiaiidlBai, Tba •cectlnly, UtT I Uh aiiat perMl re- 
. "lilHi In ^ eoiria- 

.1., I.<iu,gt. ip„„„ iJSiblp; ■Mn iou«A 
of IBj there wnevf! IniaeS: 01 HSitlB! niiiLb(rnne-..hjji, n (li. - 
iilLlpalJ,«Il,u,BB.pi 1,J«,77J ^ 

Weitetn Auilralk Tho higU 
flour are thtit notlctd hj th« 
ci-Hun eileol, ,™f[„ ,^ llni.lrfprrlud, th«V»l. Il3l iffilm larre ^ 

roMii'e ] 
nient 
(lemtlEJed r<e qiuatlt* at reelalned land. aM tkat 
reulr addltlaiu. tboiuli kT >_Vn^ 
u fanoalr. Thii uid %iU 

. ^ to ae Wi* 1 if nop 

e(rer« tbe \yM pnHped er^Utoa a pr«U.Ua _ Hai<mr to b* LfilT an leMt af OltT tM 
ishurhan (Uaholil t>roperty. ROIIRKT TROUAOff, 
aHoarv and aeorelary. Ofllcra, Htirt'i-lAlldluj^ PiU< 

itnaat. ^ 

T AV«^4li*tail«ril«a< kan«(arad MapartMnh^ 

VflMJAM MINIThArpE, ]7et*I} nUki. 
OBUw, 1 tl, Mafqaarle^treet, HyHney , mumila Ike Hint. 

rffnl KAH' AttOrf.B HIQRa, adjolelDff t)M iTalwi 
I Bank af Anntr^ Oontbem. by MOW MASKS, 
wEawmtHl nhtl«*il partial addriiHlat littn jai M* 
lew atotail aa 'MdnaH ar Miarwlaa, ai tsi alMr Ut 

JiiitigiJWg&wl^^ 

WAMiBV BOBOOam^-Onnsimi,-! k«ta 
iwo«lTed K-H .rtere™ a ri |rt iii l aal>aia.«a*>lia'e g ai*fc 
rapretanltnic IbemaelTf. la W ii lfau *t til« : l (<i Hy .' 
Boronabi, rwismttnjr ma ta netcti itf iial ail «*• if iui 
mamhera fbr that mstiititaaaar, an tha ifimntla, (a thrr 
attnire, of tay hailnjt bnikm • pJeilfe, wltli 
rvpeci to Sriarallon, anil Ib fult linant, ai tht.T 
ctMi^ Df a pnmilae that 1 treuhl real^ whenever 1 irtw 
re^aaitat by niem to do ao, llarinir reoalv. tl >o aturk 
nnliiaM fhnoi the elfli-tora of the H aolev Borou^ha (for 
wUA teas never be ■pnolantl; aralarali ') Biiwt conflaa 

tM taoMdlnirl; artaml UHl.Huih.af«tip!*a,billi 
«IMr"*alb<in'leil, oharia «||MU MMM* iStrnt 
■Itim.i Me, ilurlni my aMMi tui tad ay jmaaal 
«a«HMiuiBe with the eMin of the BUaW Bot^aittw 
tan af a iGbnr daraUtm. I ihosM pw>bablj ba» tnateil 
t» whole matter wli^ ladlS^rmea— balkrhm^ai I do, Ihit 
It hai orlftnatad In a parlj Thoae rlrulaiit opi«ttioii I 
ha^ bltherlo dafaatad, and vhnae alandeta, aa von aiT 
awarn bare tnan kerij™ illapiertil, Hfhen 1 thantril Ihn 
ataaieil on tiie jtard data laat, for the honour ihry bad 
daaaaiala elantlnir tne aa their repeMnbllve rur th* 
fteimjimm, 1 baniitd ofthaia tlibi not laroor,- f.at ba- 
fawhaBnini aniUlox tbey mlalit lav to aiy nrejodic*, 
Ibjl WaaM at faait ait* aia as laugrlaiafar ef da|lr>iUu 
WfMf. It la tkw lab^ted Ui tk* Mmaimr^AT CsttktS 
afthaMth Janai-oThen la an* rW|*bii that I wvHa 
■aaka, and that li, vhmtrar yaa hear any iHarki rrleol- 
Int on my ODndnct, ito not betiere then mill roa bar* 
••nrtaload thit thev are trna" I look praraation 
rroia (IrtMpwlBijooI had had af lb* nsoowanii antiBiaity 
aaftBaared bj party-Tanlinj; Im a fnr anaenpiitDiii pensna, 
wbdi ft ttalt tkenaaiTea at tlw eipuH af tbalr ojiKinanti, 

rlrolenra of th5°aaUI ^&in»M'm S&Uw^ft^ 
batter nan, who woaH nat wtBlni^ ban heal o»Uit«t. 

1 am ehartw) with having heoken a phdia, the tarma af 
■bleh ai* aot even italnd. I «mAtm\y . liallontemy tra- 
dBen whoavrr they maj bp, U pnlnt to any ptalua I eiar 
tnatialn IH vhola coune of ny 1SH aliieh 1 dlil not laaal 
MtbCbny gnrtann, 

Ipili mr apenhen and adirawM, I hare tift iiwd tbe 
■i^oat plaltjitu, end etidetnareii to arold najiiia ant- 
'WWft*' TtUM aal worda, whiok mliht ooimj aiinnbUU 
A W I M* "jmf to Tola In favoor of ^□arttion 
t M l*lt !^ atejaijg Wia^ thalyoawtfenparor1t,udk)ia 
MM tBdadrmd unfairly tr»t«l kr 
>^<rt, Va^MeMlnii (kc aepntUaa anethar, 1 nevrr — ri fltn fti Mm iluil Bat Be- 
'^^^"'lli'.i.'"""'! •» lahabiUnlii of other 

portlom of lha oolotij to HflA WUh tham oontt.rv le 

itr]''J;!!"~^2i; .J MT"i""/?"^»* iepiir.lion to m'aan 
l!'''?Sl!° "5^ tb»t tl» Moratoa Bay^ptawiaheHohaTa 
™'™^.^*f rtremlini tliamii»rea. and eoDei-tinir and 

wai ayaa.ia gy. wiipiq w.tifnHawe awr the.r iinciihnan 

ffiiSsS?!!? Tt5'''* J'i***'' ""'^"'•'t*- When 
•«ja*all« *a> aiM IM at IrSatiana dinU Jf 1 aoilhi 

ofaaraod itlltltiel Carna aa li nai pnaalbfa lor natsaa* 

Ti, I k Ki." "''th* natural t-innd.rlea. li 

the inhaWtantiof the Olareni* niier and Nrw Bntkad 

And farther, ILat "1 foiI.I nelthei idffil^, i, fuaal 
pool* proreot It, (he Middle DIMtleb la trnuili* Lti tbe 

Hiir^ K.y pwpla to do m,^^WIi£mUmMlM haii aa nn- 

rfi^laaW^™?^'^*'' ' r*** f?."!"" 
n Thf!r„?!l.?'i'^ n-anlni, at that hmUoi. ] appMl 
to the bnndrajl, of pineni prtaent a*^^ (, if 'S.t 

i EL ^ " j'^t ■"h'taotlilly aad litariJIv .wraot. 
1,J^mJ^%°' '•ail, wht, tera' joat™, 

f"""™ »nrl e nftrni what I uy. 1 am 
IH"'^"^ 'i'"™''' !^ "™^"* f I"™'.'" 

raarleaaTj and bol.flr.Toaa,) them inanrr aneiUoD. AJl 
ailulviwaHon and mPiiUI rwL.r.tloa I hold to atBuA 
ahliorrenet uid eoiiiempt. ^ 
I have joa read over, for prohahly the bwentMli ^Ma. 

taatonndtratand heir any man -h. wlaffi 'taSfahto 

SSiS'S"!!? 7"'*l'l'"t' "i«J«I™lddo niSTtilra," wld 
S!^Sr,23ffn '"l*^'^L •l'n«>"or*lo be framed 

£.^jiBK ^^'^ ""^^ t*"t ■' 't the July of 

"oi^JI?^^--!!^-!5°5f!^'"''f.'^ ft*"" 

■ay dlitrb . 
Lnba^iltanli e 

Mela. Wmldthiy ..!^ rniiilre. and Tery l.i.ll), their 

nJ.^ i!i 1^1^ " be Inela led Ib tkr 

M|«;;J™M U.IU overcome riBliI, inil.'^„„„, "i, 

ft™ the aoaOiwn port lea of IteJr tntll Ifalei ,l iT- 
line to the iwtkwan) of tba 8«h aanaUel 1 mi.i ii^^ 1 
•eriou, Hilary to th* TrrfklfiinLilIri ii ? 

«d_i..w Bn,,.ni ,ir-i^'=t: f We i';!'::^;!;-^!-'^ 

tt«. iolwi t trer* iirtlTltlre,! (hat 1 ;„ 

Wt bare rnlad »i ( did. Imlei^i J i,i„ 

ooald bar, otherwlj* then I dl.l tie! I ^itJk*ih? St™**' »"«rw 101 1,1, a I 
r, j: A. I di. ahfl tnat ahtle a renmwntAtrFa 1. wnti., i . ..i , ho«Hir It may bare ohiliatad ta •ESii^S^JIr*'' Wtbfbny andiaiwad to .em yeu, and i,iv 

S'S^^'-m;,'':--'---.' d 

ai1a^t4>il hlibartopreii.rtBlpKSdXI-i^'r'-;^^ i I'-e 

att^it, of pniiti„] IwipS^^SiIJ' Ll^r r"!™""'^" 

th* (tirj^Tbrooglit >i^|^2I1^»wH. 
tham; and hai« eoo.K,,^ K^iS *55<!« '« rtB(.,f/"^''i"' ""'™rod If mora eaiMabnit 

jjw-jt. p,rfi J^n'o „[;;:;j; ;::7:,e-aru.,T ' 

«»rtaffe,|iorwevor da^Eri,!!* I mill !ip,^f ,(.[, iwnui 

Mniiot, bj my oan ant. puL 
■MmipW wrong. Lioniiilaiitly ami , „ i i , .,. 

eihlhil beraaflei, in t Kit'cb my eaatlaaeil 

^.teel'yoor liilfru^u. aheo WJit-lrt 
toe cduntiy (rerifraliv. «bal1 ,tl.I nnd 

Ai I do .lot Willi to rat»ln in mj ™™ 

tbe IlindnHHat b.ve morlrnl I tntimH ET^ i 
«inl.lUn«. lli.r,lh,ho=.,„:l,'h:;^t,^t""'^ 
Voor mull ohodl.nt alrvaor^ 

Sr"?L'*'*i^i** DKsnih*-, less.''" ■ 
P.»^Oa •'•"f »hljjw« aUertadto th. r„„..- 

.MKMNiit iit(» jirKatv 
Mihrtit to UI 

I'j -hall I iiL'h 
I iajniwiy 
11 National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1497033 
-^flcr-s wss nsa ... 

' w^nitiBt li 4)w (tub *l Cllr- WIUi 

■nartatnrt wn n M mttr, •Hk tamrj HlliCu. 
UM tIMm I r H otbtr Ifau _ ^ n pfi)#«rUs«in* 

rfiw*tt*SCMM««l 4^ mUm ten 

t their iHEi# 
niwi) U u tlntbt 

HT B ftlUyMF- 

nlH- 

It ' ««Ulto h <b> lUitu iTniMt,SiH[inl»^ 
••1Mb WiM.lflirtt, thd W tr«l^-4)MtSiwwM w. 
' •■■krt' • baw twtllmK (Mn «Mh4H«a unUnr.is 
iHk* fall HnA*-M H mn^li Tm Aflf anUawu Uvjui tun 
tM^dbuKM brHAMKS Hd LIiOYD. El nir nut li* 

*«• if <Uta Uit Ui«f anirliHt IkMr «n l>. 

•«*«■ «tj •droitt^Hiu Ins In shM .•MiMkWaMM aHdi Mna n^Ur fmwIiHtbi 
■toMitwUai.'* HAilK« nrf LUIiriJ«i nat biy or 
pl^ Ulrit rtn^ <i>lltaii*l sMdii wll noncbtiL 
fkr kM( trtiflM it iKe Idvmi If gttliiate ixrtist tiI», 
Tin EitrAILHUilMKM laitlll nailaeud inon (k+ 
' «laa*l tNHtbH^ tWKin* tba SMff^-itnit Uir>«t 
1 ItitutMlrUiiiT ruAIKIiBMnFliniuHta ' li^lMMMtlMMk* UHlr iDowniaHUIierlulMH, 
,:l« M i |f l ll .><IWiT Mt f nf i t^ii tkl Mrlwln inch 

ibltL An/ 
•lUbiAnud DHmlnK It Mi Mnnthln; In* thui rotila in ilUniBl (g 
•kr • Hrtif Hiii*irtuoi lunrtlmw, uIimkI Is Uit icutn. 

■ " town Mk «.» Wr«r to U. ptWiA A. pnpr Icbin Till 
«MM>rttmtnk vUi lOttaf U*t Uht tivf^ Utali la- 
; '■TM * aiM biHII/kil uwitaieit of niltllH «i4 d«- 
v ID (wU* uhlM D« U* nUj, H nil 

rMdtrtkttw, A iwMuiltoMg- 
AMsrtad CbrUtmia <]H«i . ... A of Jtnit, I 

-lid^^B, tub*. nLdOK'--»wlHir vlli i* nlthi 
■J . llrt fc>t»»fcM|rlwiii 7 WtkKIHwr. Kr CKTlatjdU 

nnkM* ••<* c'*' * ■a> ud laAaM 

" I* i tfHt OM KtftU FMillaa. 

Itti, bi Ud tor tUi inA 

•Id UiarD's ;|A IpiM Jhvi 
^Timd ItHIFkinlih ^IUIK» Im'm Mm hi U 
T«t dal OMMrtuid kus^ lanrtir 

■•ill* ifc^fcll ^W(p~ 

HTHtl ^ 

. nW«l 
kilwn 

I VikHlt ilmMdt 
FMik pltBi 

■nil, Hd dUH pMb ' 
t^JnMiidJilUM 

.MM^aWilM'dHtB 
■Iwdk lM i l tt. 

JOHir BnOiiBS. 
11* ItWIlM, •! U •Ad 

EAhSR ROLL aunwL nnlnd Ikk Msnlnt. 
^MlTtt PBATO, mhI PO, linimt Hi, Bwy4. 
H^HAIia^^wttaaMiiftiMtitMll^. UITH, fi|,i 

]> PBATM. 1.14 00^, MiiUM ttA m AnHrtwU. PR u a 

MoT km 
lt*nd nalnn 
tVirliljn 
QiTTMVirl 
llMiBii^p •v4 OO., wkM* IF 0 A X 1^ 
•nd MW MitH Oil HntdaMt, kvpreTf^ HnHnaa,. 

OirsAUi br aJftiTii. vwatE. (?o,, ua, iii, A ntuin,— Tt K^Sn^ munliK In luV-lmW, tl.-4]^ IK lb 
DItw— •ulUni, l> dTM wnil> In I _. 
C^amntiilHll Pitn* 
Viiwh plnu. Is Uaej ^ 
HiiK^i pit* lia, ia md 

iaiih,kildawwM 

Ldid* (laL kbIM tHd la « Ik. kai* 

ftTSfOH Usn and ilkHi^ ntliaflaMk dr. 

ty't parli, Ml, a^d enrliHkatahdnk Mid Mark 

PaMiatf .Jkai4*lkm)* Hte dlip« n(i 
■ J*aMIMaMK dlM« d)tu 
"■■'^ -niedlUa 
'HAkiSHlknr TtiiMBnillih rnili lalnHn. 
^I'llL llD,dwr*kttd, at WILUXM ALUitt 

tvifh^^ailBllI I Oarr *Bil (V'a Enilldi Mi- 
jJMti,«t itn£liik Ttitaa, at WILUAU AUiHVaad 

Ht^ VInM *>t!tur-b IM. B«r IK kr Utt Amm, Oqo twstatiM^liliaiRMnaa 
hnu Oft kit .uliBil»ad«tetf 
klJiU:>l UMtatmi ft jmit, M inMlf 
„ . fLt ftilfcrtrlpii M fmT of ih* n^i 
, -J * !■)!«■ to cull (tUiinoil!^ A Mn« wiHDf tx Mja •«*HiJ I iluean hih rttS ) d(^™ lUM 

dittrs > MlB (IriDllKTrf J #ad 4 gt]\eia dUta 
V M3* iar)*aiiv*t^f a( ^HniMluff'oCcat q 
rilla, (iidhJT-illji 
rjtniwTvri) insm t 1*Bp l-<^ riutii-U 
CaL s<AI(t^ < "l. l-^ 'litta 
«i(ttuMn, 1-4, IC I-tdttlii 

Vlitaar tarluw 
#M|M Hd Hu b«eii £l u»t 

Cat mrtvjil^IIIOf toiiibirds utti, uitfr', tir., 
Cltbirlllmg»}-b» 7 tti<l ir>>nclt. nrraktatricLn 

' ' rtt l*>tJiva, fmni U ta 9k Inchn 

I tmniin Air ikop *U<l)<n - ■ ■ 
kriH Muaa CiBUdcniH'*]. fiv 
«%aa«i,uid TirlmaMUaf 

lONittldldr ^ {• llr, /fllielj 

U ua., Md !>tin 

aartVt ibj not da »(U(r thui uiml; tUm- 
M*titam tk* itoclti »> tli» Jiri« cliara»i1 wlU a* 
Ka hlfklrtMii cb*t wlJl t* mM Cor* low ih»rl|iU<B af 
AewCKfit^rVmrSU. i...d W. 
: adywi^i iMiktaUil OMWtoi Pait Vlanrard: 
ICiml win, uwii ud ban* inng|<l»l, l> irtad 

^iu^fei^Si'i?imiiiL. 
D. mtoai! 

.tit^'tt tka 'Ut 'ait llik' TMtkHIM II fMt kniiia, ]iHk)a pork eanaaiU, lalata^ appta, Jiaa, 
JfS^p pnwmd fralti, |lntir, vanca In |4bh imt, 
•TitM wuUrd plt)vC>?.*M wa MaMtt<v ten MB 
^A)l1klJt''6w) T««4 >I^K i»d ■tack.aitd jMtr 
J a^lTilt* Andy U gf. DMigMtBr, Battw^fcrf ri 0 rfiSi!fSt»il Jimi atkan-A cnat iWtala, at 
.1 A«QlB«lttilkatanl,M ti' btUTjlkall »• 
IM^^fciaHitaiiitlalHta bh^Cidn«»: •II1M (th«aa, ftgtlM diBlnnli oT (Mint It 
M^lLtOfcr. 
aniainhaMhr raqaMiil Jajjnrt inr1i- _-..^ 

lii ika kl^tiai* kNdii^ _ ."V , V 

I* IrjIH « VriklwH* " ai lh ^ ^ Afif, 

ntntOta Md BOWM hkva ftorind ui- 

U (I <yel(nt, 

10 intaa aaiikllinHi. W jPf d a l^ 

DnnnRri*!* 
RnaklMdllta . 
Ofcamfwr ditto 
" irtdlUc 

Ikiiitii 

L,iMH,«1(X tti I 

■It and madtrn t 
l^raHat ia>». 
adl bj wutf^k H dka.lBMwri II1it4Unt, 
TBU BAY^^M UaMk rtf . ..: 

A iHta^ btkir'a wl, and liMnm (tn ttia lOBlnat 

■mil ^O.ftitarM) 
C trk nak, ■%> dif wki> actnir '•rtt 
Pw ij^ ( ww Jii , huTi w i, *fmht!f, ^ A g^ 

ifti Bilckin ud ctktrfp 
V^hwlfat Oi, ir tka HaiaM Otetii. 

MWM. UAATYJf Hid »CHBOD£R 
tata llWlnd Ikl ll i ll li lH Ita™ Chuloa ««yni>l.l», p™„ t* pfU br •» tka fciii.r, Pltl- 
■ ■■ (TiHidi;), OKaiakar BSrJ, it J J o-tta-l rtrwi, Tliia IWT 
pr{!Cbalv, 

A n^niariaUrSna bilj 
bred tJ^' vbirlia 9fi 

Hon in n'li* at lk«- 
•IWtlUqtM. tta HrnAKd biMd, Im^DrUd abort-kam hiirbaa Owt ud aalTHk 
Pit It IteMHt 

MEseRS. HARTYH ami BCHRODKR 
iLfni lacriivd Lmtmrtlnu Cram Okptllii Vgathf. 
Ita Iniwilar, to>A t«' ■attknhflt'lka Buinr. PitWtnai, 
aa TUCdDir, dill fmrf. U>f< ai it *tlt*. 
Two TRT daa •iKtt-ban Uarbaa aaat *rd la» ball 
«lTai. ^ aWa town awt aniKil dVIn/ tlit 
^img^ tii4t**> klrt«ttn4fa «nita i-ibf tack. 
dkaM laddk ^ >*na« i »tMa. Si ilM* 
fggaafr O a* la a latr m*iWr*»wy BURT. lUBSALl 
tD tap b. wurti 
dar,at)l,<a)(*)t'(i™tfata)t 
dl**!<l 
'BrinOad ^uHd, kaDnc — - - — J-"-i~ 

naFBaatj 

A nlMaiiva har kaai; MaHuTiiAl 
nlhtaun Ur It«H, _ 
aitkaraiJdlaif bamik. afct^lack 
„1deiU*killa(^ labUUaWta 
N.L— Tkaaa oaUla ar* of tka ' . ■ • uHfrw u« Of uH aaMK WB anlataad 
tg»l.a»liUia jUtlaa nf tka lal.TSw»klG?lS 
H^anidvBtad tka baat M IIM »■«*•!)!• |it uvC«||; 
Mtta ditto 
SS^ kifi kvdltta ditto 
nWiSURt^Mi dIK. 

iMtW aaahiM koa)i,<daa(lt dUa 
MttodMadHlailalH 
WUo ^^gkjMkr, M^aad Id keti fWn^ltodHta 
■H MAsata 

TMachiiiEad aahta dIMai 
I pa* MMtMitfci aU 
^kMafaftkaaiati ' 'FcDl jg aia. 

ISniim tr lad n i i iwil (fr vl#l 
Iiulib a ■( 
Hkaekitariaa* 
M^pMt.HdM Mb Walaatiftif Ckriitiaaa. ~ iFift liiiM, n H>r Hi Hoal L 

RISBWORTH uid CO, viil kII b? pobllc 
aueUon, at ikaii Booaa, Ma. 311, Oaoaa- 

w^ft flail iwa Miintil 

i> Mtui) HaaV, iKm Valrwalm 

V.B. Tha attaaUaa Sfl^k^.l^ ta pntkialarir dfe». 
ratal talfca iMw laa wila A aabMa r ' 

aa^^M^|g|^^^W^^j|l^^4!^ Bti<?ii-K-4^ at »iaa>fn ll>t*n% 
ftmlt am tr, 
ToOrDrtn^amrat E>ia.tinp indatkarap 

RIBKWt'RTH nd OO ha*a ttcal^d in- 
mudigiif IB nU to mit/U/i auitjini, an tht 
FMaairr Mr. J. ft HMIta, JTa, Ulimir tl«riMtiji», 
l^fipiaHa tka aM dLiiLD OBmv) TUIH PAr,Taaida y , 

$Aa UnarabCTp 
Tkiita ■ 

itam, J Tkl itaeb-fa-traiMoI iTtKerM: 
(laliirai, 4« , Jet, oHuIMtajjrf 'olhar^w/a u« RHl aid tM^M^f ISk Wdtbraa'a pliMii 
Haaton^ dWa 

ItUl and ladtai^ h|MM Initt 
Auortad MDiS^ lad^kirrTiiar-" IMtiMiti- 
HattkaN'rhlmry, ■qaar.tai 
CtAmtml^ klaa, brtk ii ala* Bmin, mxr, aata, etadka 
(UtiaaX iiK, ahttlfc kwa 
tk> Ta)uUaSt<Bk,Vtaadtaa>d Fhataf **** I"-*^*^' *l 4«a»lv adia auarHr dlS''' IvttlaaMli 0«* a Mlkiit at^H diataa ^nr ahi ^ fa,, m,. 

gatt aiBLr' <M 

(dwamaka' 
'adnaUnf Mdta,; 

, SIl^^«iMj ™r, altb Knmi 

Tnuall Rifpn. fa hot Iktia* 

. tda, *)th «ki MlMitflnm a*»», —Mila kaMia K baa 

niig tot aad itacaa awa 
. jg tPj wiViilSwafclalalwl 
•r fmn^n 
■arUkCtag 

LU iteacliani Is ,aaH bi pubtic auatlim, M tkiit 
fiSifttllIrt Oaatf M^HMd Hr^Md aad nu b m. ha lot ot Qklfat 
^ «ffaM>r Ma W P<>U»* Aaatkw. 
*P>ab* Ming hna tlw OIIW OoaaaU. 
IMLaMUiT Of attaattaa of Um lf>i)». 

MUaiBL^d HUI£R vill adl by pnUin 
awltH, at Haaai^ V*. *K Oaatft- 
«H< THU VAViMJI^IMMh^jtM^. 

4 dftf t dflft lA I ladHV UadaralotUBf . 
IMtbaajabratad knata at n ia u ain, Kimmdlttt. 
URISL aiii MlLLEtt will till b) public 
wilM. at limw Baoaik, No. Ml, Oaoiit- 
TlUd DAY, Iba Mnl hHMI, at II rfcteJ yada aty. ~ SiMVMa ffijatali 1 ai — 

MM' da J atmuaa, alfMcavat ESdH^ !riilild^a?»da»iHkiaA^ 

•'<> I iiSliiiiiHlaa" •/A aqHal on Baiil XinnM Wpt 

MUBTEL laTlUuSK^lift 
fmmutlana bna tka imctn ta M« fer 
1 tUr B(nIt^ Bo, ML O a mi i ilM l i m 
, Mtb luUal, at !■ 'cMl »i*- 
Tni at Hi*. MdMlm 

ntdMaala 
mjWa piif 

.y- I ., .T—aat JaK .. Hniii bHsdcra, 
■ ftwttiaEBpairtintoaell br wwtlcra, OMit dIM* dHIo 

aaltkdMta 
at all. ■ ATjl,W»>4 ' VUUpAV.CHbrtlRr 
UFaokHa^iat laadrd. 

■laakata Deakiai 
■aUn doadi Oibtu 
' laiafT Danaiki 

Daawal Dnaar. 

r^HATTO mi HUQILU hu* mmM fat- 
W aaBittlaii bwttataMMtlHrillaMaHM. to 

90 • dlttadttta 
bonbadi ditta dit'a 
^uritt^^aM^kt du pata ditia ; 
'laada Tukw^ 44>at 
•laAvflakata 

awSal, Idlna^ OgA. 

■r vbala *ia ka « Ti—i 
Mara of Htan. VlaTv 
aaiaa^ival dlalai^AL 
BOXI& 

kafj Ariaiaa baiib 
(citiatt aad Wn BOWDBSSn^d^MjIlSSaLS^ wU. br 
-»Ji5S2?V*.'*' 9*-ia-*»aa(, 
id TaVSa&At.lka IHh ivar Jaaaair, tUT, 

Thiitj lainaMa ItlTLDtHCI ALlonuT^ m Ut 
Batniiln Mal^ bMaf «)hIItM«i ot Lata 9L Caiid d M 
. tf of wad lauu, iimiad aa* tka acilau yia MblHd% dB<l»ta«ia«la*MiiiWaCT!aa'li(raS 
J ^ ^ t f?* **** HhO* lalbaaaadiMUH, 
aal la tka a lk n laawl k it • Daa «l IM Fkcraaitta 
■BIja-aAtlia aiaaa»»dN« aaaafci. Onft Eaadii^ ba'irul It 
Klaa^ br-laptbaartBl 
falkmlr Itrrl, ud tiar 

Ik poliit of ittaaHbf^ uSai 
lilKtn tultka Blilk'#1MJ„ 

Hii la mrim iWmBk im i 

sszaHiiSais^i r.batal rjlhaMlac Bi^BInk 
Mi(SlM,aan 
.Tbafiaud 11 

rfiaaart_^|*. 

I-fiaO, mklikkai 
laalkaaMfak- , — WAaaalkaMaa Faakit 

CtaauYkaad oawtoa. 
AddUlaaal nda* la IhwM Is tkaw atletiaiah 1^ 

•a Tin at J*t iMlk* Smaaa. 
Mr palluAn RtB aAair l| • M*ia adni«a Uil^ OttQ VUMAtJd. Tban«tk( 
AMia 

a <MT_arlaal^ nwr Maannhiidbit f»ia Iaa£ 
■alhlirtillakittlkaMiSSafka iFw '- 
MaOoia, aad 
t.aUaiaawltki ._. 

lataaatav arik V tha ihwiiiridbaitfti^Wata- 

'te tfcJ^BaaS^liad tWi»a ia<l i « 'a<d% afKlatil- 

1 PBlat,aUaaaawltkakaUarteaT, daatatb 
1 Mtltl<*WU la trtthta 
(loaaattkaataaaiadaaHa a( A^waal w- 

ckMn) lata lit iDDtamK aiimmi/ Aiaaa^ 
aodnvBdaL naatraaf««ntliaaid4 tMl frov a 
oaantraf ta •« iBlvkaix* diatbalkkaa tiptkir 
latatatbiaaMMd, thi MWnciSkaa 

' *^ II I la Wklfjtltaijtaty, ^ *»»«• < WT (bat, tad aTMaanaamiMdaartarttalaf^aiadkr a« 
to all br aaottok, tbaakma Talaablaa^ U t& at* 
■art, III, Ow i aitnat. goTUDAUUT, tha 
itniw; nnt, ai 1 1 cf diet. 

Fltaa and Mbifnfd* tf tb* piia*iMr an 
a rtaa ka aaa^tb Ottf lMl .... 
^^^■■i fifr flicti Hill 4ipoii^ Vbv FAPqb «MbMMvla|aTa( ataktat, at' g<at> tMar*?^ A Ian* BalldlBJt Altstaaal adkbilnt. 

BOWDB^ mo* THRHLKKLD «a fknond 
with httroalliaia u aall br aagtJm, at tha Citr 
■•rl, 111, Q a n ai tw a t. fa THUtaDAYi tka ttk diy 
of .laaauT, Ua, at It t^ataab , 
~- ■ ■ and eaawidli>a .btti fc ibailt ntaadab I aaid Ji» yaafaFirtti 

kMMt^ OwrrmU. ihd ()>JuM Wt 
BottM FnillS aaacbad tnada 
N«tk Wllta a^ CbaWbaOWH 
WUti Il*<ai 
VdikHaiai •dtaca, at araaataamiad tr 

naAdatJClla^ jaan hmr 
Mt. B. BaWMI<tr7MHM< 
baTWt • tnatiid* aba to 
gtrkaata 

Kteh jt AcM B OWDKK and THKkULBLD hATd 
aaltad iiulrocUflna to aallL; knklu lha karbw. 
Tka btoab luiKhiry tntll af brMaa 
kit nnaAta kaak aad 
IM aati a il^ . 
adka: tarfa 

AdKXaht thlmrMarty^Uawk^ Um mmmi 
ottJiaaiaa dIaiBiliai. SLS Bit! 

»Wt4 Mi« «« whb tka pwato at aHad ■dlaa 
in&janAam Wlaka It- Al^ M fiRba 

^ilT Kr. daUar. (ka 
ua akaat tra yan ahn^ aad II S^iinilln* adar. au«ta^ aay ba had tnna Iki AarlMMh 
VtUa. B*(i(krt«y. all Ott; Mat, 111, aaarn.alntt, en 
tka Mtt iaaaal, at 1I ^ daafc. IMiaa Hartb I^IHa aul CkoAin cbata 
Witti atMdit bacaa 
Torh liaai^ 

Batty'i and ftmA'i batlM fralla 
Hll) aad lalan^ halilad tniu 
DMa Min awkbiaaa batokaa 
I ail Tianili*-^ OWadWa Tirturlc a?^^ 
CkHnutoiada 
■atuikiioia . , 

•law, aavtad, drcAx-.tt . ^ . 

laa^tamaattbaChrUaal 'Vt>it^ tba Vbalt 
a(U«ahaia^fa^wlBkata« It ddtfiar fmmUIr L innfiLinmjLi Dan vava 
tfao atcnt ut W. v. Emir, ba.. 
d, rni iL ¥lUr MWDAt Ik Ita 
, It 1 1 a'j* J b * j«^' _„ Aualwarr 6a^a. Ftfranatia daotb- 
Or MClXDAV, Jaaaan dtk, l&W. 
Abadtala Ma, aHtbait naam. 
On tka Qnaad. 

BOWDBIt acd THRBLK^D_h»a 
iuaitutiHl by t 
to aaU oa t1i9 iToofld 
aaw yaar, JannvT Mk, 

Hm dhrldad tabs Ta«atf*d» ■a ft ^ A .."'* "J- 
IMd lata IMCB tlDlDUtt aad WVIttTT. 
mm AUiOtHBHTe, of >l«ut ona-kair 

W ka tabmlttsl ta pabUe egapauthn on tka d><f 
ItM abiH,— tka olW hair katlOflMn dhiiaaal 
aC at anviiiu hIm, hoi or tktm kallt apoa. 'klla 
atkln an nartiiilly balU Ipon aod Mnd. 
^ ' T- .111 In tbii. a« la *™« uatdiaM OfaJ Ut 

eaavatitiaavtttiAat ltid|ljiW> WW- 

Ibnitlkaal. ' 
MMMdUl 

t ■■'llki-,,^ 
; J!|Blltf: | l> H i l < H* lt« w fkWil 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1497034 lOlr. . trM ■■I tl» 

0... 

r*- 
pt. It I Neil id ESSaON km jMind In- MR, BDwi^aSd&ISlf^ 
IsetuiD, It Ui 
WISMHDulT, MM ~ 

■mdiii, Ht of nOr iM, «| 
Ml' ■ ■ ■ Mil 
TBU DAT, tkt 1 

Ommeln; lub mnlnr it 10 n'glatk 
UESSBS. W. DEAN uvi 00. 

«inl luaudata biM tha ^ 

nn«'.Mtlv.udOit,t>MU»rMiU».*tt)idr 

MKJHI lid aC»>B itntU. THIS DAY M 
irllllWAY.ttolMudHttllHw^^ 

II triBil 111! Mini i|h- - ' 
>l auH lUtto ktemf 
30 

UD limli ilw bMf 
Mow 1J& ) 90 c 90 btlnkim IWU 

nit Hlmm 
To MlIUMn,Vnf 
TDIS 

At II gfuVnll. 

jUSaSRS. CHAS. UOOKE uid CO. tan nolnd ^|t^u!Cll!a■ l|> 
(m «UH <r Ma ibHf Itbt 'taut itltlti ■» IllTlulkK , BUl«, fratl Idsdiio. 

On raw OAr, Twiir, UhXM Imtuv It Ili^ollBk. 

MSgaMS. CHAS. MOOU tad Co. Ii4r« 
tMiH«u,PltMiM4,<>iiUM.liondvL' a dWotMin ««!•««■ 
. 1 «Hb Uut ilMt atki 
— 4 dMa dnb BMrlno bata TBlB DAT, th^M, It 11 (fdoek. 

MEfleRS. CHAB, UOOHE tnd CO. hue 

■I1 17 uiUg«,«t thalrlHn^ FLU-itreet, in tlit ilwrt 
A tmma •*fcHt sr thi Tlfltt wi |<k^ h* 
Wdaiii'i wEItt oMItlkWiM 

DlUa PkHi «Wi nDnlof diUs 

pttto mr TM> «»« Mo* 
' dlU* iftllf ^ idttta 

BIh UK) tnwii Uiwd ditto 
DratJniiMilr IWtse 

ukd CO. wiU hD 
j*jj»3*g*!Jil5^i«l Wm of Ufc. ud (V. u4 DtTla jbu tt 7D hUW tdUHkllbb 
130 iHlai fraotn^ IvItHf 

30 bnwinttiHiiMJiHBDa 
liUtt»)lHlkdHt«dltte 

atdiMalnwidlUt'^' 
Ail 

HO bunli Q>" 
Alt 

CBISBRAr 
I* Una 

.bvtb tar ^vllitj ud idVi^biiMm. 
ot thia ilrpHliir tobum vOI b* «|IH fir XH* iS' 
or 6lit trAdt aad IcIMitliii imihiiHi t*ii iM* 


OULTDUX, 
SABUMtAtL, Ai. 
100 «ain 9.baop*d bulab ■ 
lOO ditto t Otto 

yi dsHii lrMfa.boud« 
t UM* Mat (Irapfin 

u d'-uD imr Mill lattHta^oilll 
jT^^gWl ditto 
SO <7U.S;i!^.rni^jiM!Ml^ 

30 doiflb \ky fork* 
M ditto pllUUl ditto 
sadlUmtililo dlUo 
10 ditu mwiin d[U« 
aOdithibirMkai 
lodltto out KMdilptMB 
W dlU* t^tb bM 
It ditto IvtlardtU* 
IS ditto Hckd dltlo 
KdMtg iblilillij biisbela 
Mditlialu bUDMl 

SiUa dow bilifeoti 
iMsiiwi^aiHM 
OtM MM ditto 
»dUui loot-bviM rrami ^ 

5Q dittt) D liiBdli^ nHind itflntAl. mMt itad^^vik 

w doim Ciiiliia'i miw sMth a^^im<.« 

lOdoun aiibt lonrttit JSSF ^ 

90 ditto lifbt TutMblT^ 

lodtttaiamadllte 

UdMotdtttBdIU* 

lOdiUo aim ditto 
tOOdUtBuibiadlN 
looditiopWiiMb 

M ditto odH inUo 

lOditti^M^bi^ 
10 ditto inbtillHovlUi rtitm 
SO ditto Ooliln^i ^'ti4 UK, •itb budiat 
40 ditto EoipHton' idMik dlttu ditto 
M 414(0 aiH, ditto dltu 
JntUto idii^ tlHi fiut nil liimm 
IIMhM mm *N miptatasiit thi luMtai- 

&• tlty&BH or THE VMT, Hin. 7, f 
to ». BTAa OP TILB VIST, Itvu IL tcS 

i di Sat -SHS\ia OHi(;r ^"£id''iTi^ tinL 
ud vhU b« ■ myntptrtoc tnTdJlut^ijS 
ftrtbi BOBOtn Id fkn)pq at «uf in» 
10 doiiD iniekilTi^ inu4 Mitt 
lOdoHiBdwWWM dwWWM 
kiHO odboo ftoolt 

HMtAHalHkiat nptrio wstaim^ it U» 
Wla>tu ibrioi pattinc— 

liub nvntlHTiDKVwl pflitcn 
bw (not Met* lE4<<r iHttmi 
DWa ditto Zouotlt'i bwi ditto 
Ottta liltto (Itt 
— itomohoMCLOCM, In* nAit udnr eboln iiattcnii, sauliittH oC 

— ' l**iit«:ti 

Mdind 
ToFt-^l M|U^ nnnd top lootldioi, itaniM ntbl^ 

ootibn, wiai.(t«--*it wHri em^-fSf . 
m bunti tirlilit HDtv nSi 
•TO ditto tat 

000 lOb am. As,, Ac., Oe. 

S3 ^ °° tba nnMW of tba U^SmiI. 

Hft ud Orft"«U .l«8tv »d btOxjn K orSSSsS 
iSTmliSr *^ " ■ortlSjolC w4Srt 
rnoOWUu 'tf Ut nodi irlU !■ llDii« OB ismMtlon to 

p«iii«v b. «u «rti.nijK as^^A tfS 

OUToatanuor all nlmn ii( bonn, tba Uaw luil iT So 
"bit* ^.ulUk Aod tkV iroAtiTlSaS. 

^tiyiiilliirt libwri. 
W. DSAM ui CO., .netknoan. 
oo. MUSSfl. W. DRAW 
''Sri? 
loii>utrtjHj>g,,N>Hi. 
Mdllt«Qgw9!l^I 

^ a£ 3ll&t£(%tniiii 

llM^tatottaw) lldHtapwlajn 
1 sH (Htmt ipu^ llWlH I dUio niiEd lilofluo 
10 gioki Cuiilltii !ict 
3 OHOniltfe laofMS ind A 
n«M«il3vM|iriil 
30Q pfiM r«rt tjin. At, ifciiJil ■ L. WdlttaMTHtu 
W bilK fttai taifi Van KIUMo Sobarbu ^^ifirtj, 
son BAIIK dOietAGt, wvl 
BitaKBivtUt4i* jUjotwiUofLuULitBi: 
Ahmt 100 Mrdi ftwii UM Vtaui nrrr. 
FhrA>rtkia3«!«. WE[>SI»DAY,?»JiBiAlip. . 

mm SSSfiB, W. DBAN ud CO. feiWi, 
i-TM Anmd witJi iaftnwtiOBi n hU iwtln, 
at Ifat AiabMln AoijtlH Hut. Fltt ood (rCMMtl 
It II «ohKb,oD WBDaiiU)Ar, IUt.)*aB<n^ 
' «niBot od ■ m i— M I M W bidH iMi^ 

Dra*1iir-roaD, tBa 
tl rut at^ 

DlBlnf'TtiOm, IS X 

rotrido 
RXo, Itlilai 

Ditto, ' " 
Ditto, 

iKH«.llt| 
a* 
^^£^%i(d«,,tut«AiU; |ald_oat, H^ dwt.bH«L So., ^Itofotbor oooij 
M, >ltti ftnor '■ 
Moaoi run ' lifmotuiof IHtMitDii 
^ to niDtn)oo>-<tcMi. 
liJk»wdiittk«piHt BtaUnot iidf fcillai Aval tbo MMflmyt* 

Nkhtilwvtnn. 
Bo. t, idfiiliiliit >«. dt udlmtn* o defitb of R) ibi^ 

vl(F> 1 ftuDta^ dr COM to UirHiH IMd. 
Ho, r, aiUatDiHjit.'«, kn)k( i dodlt'tf niM^ 

So. 8, pHtUllr idlaMlu HtL T, bnoM '* 
TM, tnd IMO ivAHlloiWM 

■'■s«"*St%itS^ 

(Kt to Slcluboii^tnat. 
Ma. HLomor ilhitHtt, bafte ffwtafv ot M IMU 
1 Uaoattbo iiaok, WdHCta tbo abon-i 
M M to iUMiK-iliwt, 

Ik *. 

nii^ pod, FtHKM AHt*K Hart. 

>ocp;rtU^ P*l Hijd«llilimlt;ipa, 

air B AUI,«^K pBMr of tba lliti^apHali 

j-lVff ^ii. A, ^ Bltilliti^apHalitMaad athMa, DJHBU^tf ^ 

Til* ~TMnrrnir*iiBi»»n niif 

Tin CCLUUIBDBiAWOHe nUU) 

TboULtlUOtiOOBTAVtOIl 
n* BCCKLMHJIM STATIOV, Hd 
ito TOOBAITAIIDI 0TATIOV. Al|ii : 

1 Mm tB(g-WTOWP> ■ran' 
oadil H4fM la iU lanliraai artato at HH^Mt^Sb. 
OBd 0&., to all br Ml^tlaI^ 11 tbi AwdnHan Ah 
nit ud VOHtHli (tnota, BfhH.w Wibl 
nWinuuT, IHJ, It II (Tologk, 
I ilDTa 1WT Bloi* 
dOlMntha jiidiek, t*o uall itKbTii^I Watind rodferMoOi 
(CiSto)-Il jBaMMkrt 
1 aiMIKtVwl 

LTomwjHdl at Ia2fl4^>ier with OMUUHBb uH 

Ultta, litforlbaintdlier ... im 

Dtj t*ia ,. 

rovUirimo^dnibonCmiKti) l«t 

•™al I., I., HI '4^ 

TeM, toon «r Iw) 

With Ibi ■MdrniatUkiD'aDl ta iM itl ] 

»tmd to tbtilt^ ra ■ ■ " 
BT «T<r L M BT {MtltDll„ 
n had of Honoi, tHuM I 
•tdlioa, I yoinoU. 

Tbi 

vmMtl lapirtal 
paddock. itHljafd, 
aawl) birbid, abont |0a 
Hvioi; flOTirid laoooiiafl _ 
f<tbwir1tfa»H«hifn«ii,i^ 

;itaaiuiifil|DAj^ ■ 

Tbo abm bMti . 
tiHini H Id. aowj 

UtU**I0 1Bt«« 

iiilUJ^Hl Uut Sa itrtbn 

ntv, om nii(%,«iia 

'*«l *!«^ «f>».*lil — 
>oTal|MM£di IbHbtltartitli 

ttMi|9.lg^:|«<>Miliiod. 

U ditto « ——I 
Mditto HawBHm. 

I 

:|J1 
■ in ■i AbmiL 

IWIon TtouHfM 
T« BomjBPVlal 

CI ct»»apiii i» » 

WItllf ^IWIdiM* san«. — <OO.WiiiMl«i* 

i^^^sfea 

i»iiBatl»Oy«ttiii^ii»^i<«niM'friilti,untoM 
«-ib.«b*|j^, Wl )dCWW«l/> Whii( wbH iba ma 

^P^jl^ WT *t iMt m7 
Xii.n s'dwk 
Hwttorta 
Wotml OKvnl ud Chirantj OUmh 
Uliw£latiud TlitMwum 
fllllMll flbiiidiliBi iin llbwIiilM 
i.ltan 
'KTirbah af Ut hnMm. Mdlan obiUL alMit, 

4H^E ^yl^jp^^-^^*' ^^^^ ■dl br 
at 11 DttWdtlMl b 

Oalfotl^ , 

Fiia timad tiMart pdalgiM 
lUiiaot itmidalw 
lAtoi tliK gbuuMIti'. 

Spuiiib nibi^ttj itbrntf dlai|»lilU)k 10 fiot 

ioof 

Bsparlor NdotKunli 
ll"niiiib infai ml 111 mlaii 
Ditto dMtof^itn "' 
OKlBHf ud 

bilwt' W 
PtotKliudelabna 
..._.,-™tMtS*-.«. 

WUhawTMbariaipUtl tbaladiaMaaa kotal ikoild 
btn^tdo Buairoai to autlaBlwi^ta 
_ _ tirnii at hI*. 

■art ludteri or oo iptljluj it tb> Xf J^^^-^ ^ WMiNEapAr, Mii, -., 

JtWlIiir^ Watrboukn, Ooaitir »mim. asdotkx. 

OklUtwa ud Stw Vurii OWi 
lo-ndoa of UuiBt Oold J«ntt»r, DhMwd OnjL 

rJllt ludOAH eUw ii— — a 

O^'tnaokaa 

Lnfcata 
Ditto araabda aad Ar>1«t< 
PWidiad Viilttbtt Bfaanbw 
<' CMiMdMfMetM. 
nd iKlMBin aad riMait dli 

Sold tApa ud dnpa, wirlM 

DtttabooKdItt* 

SSiTdlsS^^f***' 

6»U HlilMin braoAM 
pUoiiTSaHESr 

nuoxi^k^ 

unto mod aUaa ditto 
DIttiOlwMiNratslAel 
Ditto 

Dm* 

EMtko atOH hnoeMa,! 

UlttB Bfiofitm teacNI 
MP 

13 „ 

wi«dg ^fi?»ti5M;isr» "toii 

n*tlaniftt-4iwiM> M«(aada,jHtl«M, 
be Faiiafc- Ud JNi^ (^SdDAT, 

Wort* ... 
BaB^AIr* _ 
Pnrno Tov^ Haoii, iwir iudlot «i Ollw 

MESSRS. W.^DEAS iSd - ■ 

■all item., THli Day, iswnSr' 

^.^^ .ffwMoo.Ptoli^ nd olMw. 

IHMl.ta Hi lB9d, , i>i»i>d?SS 
X - atnioiiiw 
>t tblb- Mart, oa 
•'•iMb, 

^mblen, i itf tLa 
. ■UMBgUE.JMJtaMikM 

Oatob* Vtoki 

Itst Obmlii. 

11DBKI8 ud LAMBSRT wiU Mil 
jL uutloe, It ibeit Mm, Ooon* 

ma DAT, tfe* SM iiMiit, It u rliiia.atoV 

St OUnr IVonmi, 

IdHOMdMlL 1 ditto wi i dtftiiiB^to^ M l I OHO oOolalatoO; 
OnUMkooh »ntor Ibid ■ .I i rt| »g m d 

--^•oiato _ TBB 
itroctlona tnm Wt. 
aatoloa, it tbt Btttlo WbK( ftM ot 
WimtBSDAV. tbe Mtk lotKt, itX 

lUcittbaforiMr inroliao - ~ 
1S,OCO M aiiitT* 1 

ajxtOdittsnniTidd 

. Tmmdtofc 

Watoliia" 
Jowiilo^ 

npHB MEB<iai!^ 

X tl<m. It Oto XtoV^UlMM 

THI» DAT, It tl tfiAKk, • duio* M 
Jowdtu;, tU., 
Rofltiti (oU u4 iDtw ntcitoo 
Oold naid and 4b(rt ohalu 
Wgmt rtin djvBHd itiin 
tmool^ ainlii^ iUtp 
JtnlWT. 
Am vwiidtu ■>( 

^to^iplSit-ilpwuii 

. . ..... . at tbt 
WKDMUSAT, lb* 
iliii^. 
VirfM onh. *t 1' I. UtJOKK wUl mU fay aho- ^[^ ^ i i i ;m . PoiHIoai^ I^rata PwUIn, 

MB. FRBtlEBiraf^lTH will aell b] 
wa^fiim. It hii Bmf-m, No. Mo, \ 

mS DAT, tM Dmabir, at 11 ^idotfc, 

•IG ciM Uulalri 
100 ditto oM lota 
13 ditto 13 ditto laina (dotjr Bald) 
30 itttto put nii^ aHTl iiam 
W dikto ditti^iiA tdoMn •W ditto ■aaMHM' 

no ditto dlUa In 
•0 ditto olHHt, liodil i 
w ditto bub 
w dllt^ oaib 1 <b»«, 
30 dlttt^—ASdnHB, 
IS) ditto i)« and Torai It HJa. [ ^todl^ Afi., Ab A& OljBiu'i Siacw. Uoa5oiioU7. do. ati MR. .. „. , 

ai>aliaa<atUbBoaaH,Hakl<H^ g O BM l Q tl l H, 

WaoH WbtimM^ 
20 iUb, wk 0 

la ditto dltttkHHilHiH 

3 ditto Hinilcijf and Pkl nai'i blKoltt 

13 ditto Ifailu^'i diltD,t lb, Uu 
,1 4)1^ Haiitah eonlhiUwiiT, ditto 

14 -■- •- - Wno MillllJliWk Sw* r 

iOOItOlrtodtttS 

fiO bt(t Pktu Tie* 
J toHi JtwIhM 
SMtolnddiAi 

OUFIBIOT OF VSUWW.' MOKT uil C». kai« tMind laotnatbot 
from thi pmpolatv, WILLtAM KBIT, In., 
■hi., lAHllkTiilitlai,. at tho Boons Mtl itnit.Il lj 
(fabiok, og TllCIISDAYj tki Janurv, 'W, 
TboHoholmiiid'nfoiiBptoto ititUu, FAKimEtR 
■od TAHOHa, tltuti In ttio tonnrito DIBTaiOT 

of Houmnr. ibnttsntiim fm mwicH, 
nm ruiac'CLABi 
th* tiantaa 

... — . ^„ X- bltfbfat jvtea 

ii tbB %dBir narlcH. Tkh Wi eUp awuad at bi-. 
*«tor IHM nuL nd Hid In ajjuy rm iifd, 

ThihiBBritidtiiFifMovilb iwj aaiinolius noal- 
^&SS3StS "'•■■'■^■^ noldaHo 

.?^-.?*wSi^|lltola'i "ill ipiHor ta A Mm ftnt> 

¥MT SldTATI i 

Mom •pd~00.~haTi 
boa IhtaU Wintaa 1 
M mlHiilniiloitatoar P 
aou^nwtarUa^ ^ttaato lo lb* aartll if — 

OOlr Nh^dra, h tbo «iiintT of MlM'.MIIi,! 
miDolnt^ata oiirfcal nioitnaM ibafSElBIB RiW, ibd bMOdMfb^iriSb'lir 
tilling on the mi tfb tte* Bortli W 
ooHk bjrillntHrt Idi ehiiii to tta 
Wnrjud at tin hM tetW rhw to a Itsi HMttot 

iMn, oti tbo 
a BtaOalliaTfln 
lad 

o^ .-.JOB AMU aAW lUUk 

and Omn Btnttiv VidlteaMB. 

^ Mij mmSTm jntnotioni 

Fitl< MORT uid CO. 
ID Mil brpuUtc TiTHTllWi ^tlka»aaai I>i 

A TViLra-noiDB stbah rMCR ihsikb, 

T?* ">•[»•«■ * lt«ia,uittiiituddraHla(ii^ 
CBIBI, nil ODgloe it tHctKl Is I itronaij Mtod 
woodiobidldlnt. n»in aliooltt^H,^ 

i.^i6ttJf!.**?El!*^ "^^'^ tb. mm* 

ottwbod iigh littdr^i. 

rgMESfMsurtaT^f 

Of rfd ■UH|,«, wlm BIM ba Biib wr^SSSS^ 

A L«-™ M«a KUofDiBg tlw Till, vbtA atatHtln* 
ht.b* noOMd^pabk ^ rt^cttf (M? 

tnd bltebeB, vbt^ «.aso5* w ..*;mw*&'^ • 

MORT Mi CO. han bwa iMtnictad W 
tbt iiaopriaiar to lotl br p 
Baa mti at 11 &Jac\ 

'^ftSSShotU ■Itaato la Y<ii 

;(torn» M bli mu x ir Uw Mtoi ln)Ba«^5toJl 
^owadtb. bidB^ 

aatnaea, baadnsa tar, WHIant rooht, Wtfe dlhkir itliapj > 

do hat i «0 M, btokkbtf — — — - * 

noBi tbni larTuti^ a|wV» 
ud » tbt Iiaopriaiar to lotl br pMio (uctial), 
^ — ' - ■ ■ &Jact, so r ■ 1 D A VV 

■ Y«bitnit, oliH totb* 
t¥M^o*Jt ud to knakbtf partoir, |Mrt, 

ilii,i(tiaat«*l!ltebiii tufi^ 

On tbi nUT PLOnn-luwifmt balw;, tow brg* 
»1M to » dagMiTji 

'WHb H^vMipc riu>»A , 

iwt, aiMWUktti 

bj nnlBCa.1%1 

Till! pnHnrW li H nil buovn to tbt pabllo lb* 
^tb Wiloi, Ibit U mtgki bi dtmtd onnioi— rr to Hun- ' < 
nant vpn it. ^or tbo taaitlt of tbMO, bopiwr Id tba 
ditor ooioDlai vbB BBT h# 01^ thi took am tor a ion lb- 
nataiiM, Itnw tonantidnad tkw K It tba hoMi a» i- 
fiMtobirlWflMaiidadliF,dvliiftb*UtoaortMlMd- • 
Mr. ifmm ptiiHii^ iHto atoaiaad dlirn nd laaW 't'f 

oTibo Baife^aad fiBiuiit wt aiMBilM ■ nalda ttiUi k tl a kiua irbtob h iln^a araidli j — a b t 
ilUr. afell HMHidi a bif h nrillal ; a aoaliiiiiuioaif mith 
uy ta nlnhiadiMi *Ttb oaafdaoa^ a^ »t«1tbriaM> 
Isi l^e " PMitan of Ueba^ iritt Hbiib am aaaaniM)) 
kia bo^ ftrgund, n ua, itno^ to mj, 
nnttoi in Inbidua IMalL Bi ' 
fan. to ttatfwM araetiMut t aW.-t^Miat mw Ml a a d W utataafcb, M « 
Mil 41|b \ «t|«Wto«toa «MMy wtta 'Ifi 
^ ^ idilimMmMf IWartMoti oa^ not 

IM bi<rv rtJcia-Miadl 

too Haid or lloma. 
Tinit balf !• I balttotdU, 

That okato* ^aitonl (a ipiito (itutali tki illibbjuf nT 
Nn Bnaltnd, tad kibn ai rAI«DVIt1Wt-- < 
W^dT, diatiat iboiit M Mltat^ tbt FViat ttin 
^»f«ljK.lad«bon»MlI^ nOM WAJfM- 
CAKBlAOtit Port Wai^uvio. 11 ooi^blDia^ raiiitillto fH a prodiablo iliatp and (mUIo tun. 
■nilb tb* aasmdwoH iBd •aodnniadi'.ion of i aaar' 
.i^Tinwltfib 
airrjrlBf akatit 
m far tb« MUtff. 

lalil of iti^b' A ihioKlad wiandab 4lUB(a atati lomtaMOtl^ vjlb tM , 
fiod moiH it lha toar, tb* nrulth of akloh <»iiD«da.tb* 
iiittoni»lutbikl(ita)k.Btin^udip*nn«a. 

Dabokad itatilt^ ASnid iw^l* of ttsUtni atitol^ 
onObHdil oatUi^ tmtptTiliu pidUnti, ■•tto-nlU 

fSpbtof-S" tk«* aot^totlont wltfi tirdHi tDmbpi. 
t i Wa t ia d t* tba VarrowHah ran ir* two pintli aTSrf 

TEuU^^if.r^'"'"'^*^'" 

dfj akaip toaU b|. 
r.1 told tt» jM^jl,;.' IMtatotnt tSDOibtom 

im bt*dVMUl*ttoid UMu iOOiiaad If brbtM- 

Or thi atUBP kboat ' 

nblck limnaH vdl h» 

BTOBK WE* ' wUnutid \ii 
rOKlApac' bi. ^ 
Tlia jatqto lgttj 

tsfiklSS^^'£ 
ballooka pT day, to 

Iti, atcick btnei. vhait, *i, 
*fat rajabla of .tailflu a, Daittnob, mrariia, Uppr a'utir Dbtriri. ■■[vM' ilMl 00. fabTo f«ceiT»4 JnitructiaBi 
*** ^5 *? P*'^ ««J«i>n. it tbt Ilnom,, pjn. 

X, Iftd JuMry, igs7. 
ffliUPPBlt IIUWTBI!, 
aboal 10 mUndtim tb* i (ton tmllalilgi,«nidr^tPiia«tla ailat* ^jj^i ■filial!', more «r 1 
IbcOnnmB, dtii 

- 

T^toUta lOolv 
Mapbiai, Ttiomuf^ 
OoTimniBt land. It 
Diitbnnii. 

UORT and CO. atoi 
cdlkr altipttoai of 
porttti to tU atnra' 

Tlia pnAfoB 
btMtHUatoKi 
KMd ban 'M 
BtoA. 

t*" FJPtotr I* wtnttodtd 
iPlianl iibli profrUtaa ' arro 

uitl^jr mljl 

luad Mhf h of t[t.(it. 
PA.CWtaftMBtalnlni rflrM nsiiu i 
i>w lit dtutioa, l< idmltibl r aitoatad 

aJ^JftS* "5" •'f^ "* •yko »<■•• <* Wf- 
ll«fW£oira FtraeU, h tSctoira arVMan,* ""^ 

_!!*r™"!!_^!'t»iiW» f ii! b* (tivM lB4,liH)b«aL 
A rtwnoif of WOOUroKD 13**™, bafu w 
p ill m i ft ikrn qotnti 

Tkwn Mn bo no doubt tTit^ th* 

tnitatnarabCnarltoVDiaintatlMI to tttraot 

.. **?a*"Ua. 

An ofipoH^tk^ vhU aOMoH oOm. 
...^..nt Dlitrict. 

&f R. JAMES POWKLL hU^MM. 

■ A Bwt lakaHa Afriniltiirtl JWi™, Mpttttlw 

««tto« *«(( t»e*,irttb t BMBT.f.m,,*! 
iS.IT?' T""" !• from do to W 

|tl>Vpil|i nop Bfw 
l» A' ofaH'SSRi*^!*' •* "P-t^lTi'llad to tk. Thli pni»rty la KlJolBit* tth dttataa ^ 

linrliilled, ud luiir* IIUwSol aM>».L 

* diml.. Tirpft « i^^,;^™' 

II U* duimia UoHt << ikati W ' ■ - 

' tIbOflB'a Olll^ 

■bllil alll satlto boaold, a QiSatFlT of In 
' iplato tbla aiBHtloo ta praV<oo>4 toiLM. tfii of ta.'flii 'iaS; 

Padtr- gk to lf . 

In Uie dHprtnn Court of Mow ^Mk Tall*. ~~ 
ShenlPi dfica, trdnajr, ItLb UnnttaTi liMk 

ON MOJiDAYTtCiSirof I>«„tai t. 
ttint, at thn London ^T^, Qaoa^Mtoba. u 

■MDo, tiM' Hknwr viKcMtto iaiJ t^^!sSSsL21 bj tbt uaAi raadi'an'd oiiTlwptito to' 

S3to2:,ti:'!"^ II 
anatianclnf ittMaaiH'faltlHEAaflioii of Unmont 

^;»saj« Saiisr/^^Ss 

of wc- 
. Ihner 
obila J 
sfS^kiMTtiri'^iiiS 

National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1497035 t On t^^ «ot^. ,^ «7, f . iii«ti?1K MSiTaaJam, 

WMrdtml Dn 1.1 l»U tn(...Wr. » a™ 

Thffp* ^'^rf ft.tljf tf^m Higher ^lilTitTLlidrs iirv^t^ 
Mr. Hi 111, m, u trea^nnr tii H.f tjnUmuijliil tmtll, t\mM 

Wkirlug Iflt.r rrum M r. Win I » rlli : _ "i™ 
„ „ . Isn lfii !i«|i*fml)8r 3, Idas 

, "J ""t • (l<il»»pj IJiu. Idii( n>|>l) l.ig to rtmr 
littn wto-lnu k of tht i*«]utbii. n.T.,-t'.t * 

Jtinml iwrllnit sf Itw nWrlbim in my tertliutmiol rmid 
t?, ,1 mtrtt jinivl™il_T riHllult Mill «tr ClHrtn^ 

4iuit(m, wiiivh 1 uii to Aad wn i i tfii liidftiEji^ jwa t 

SIl'T!!?™ 1 *^r'««"« tolfit fWiiw ipiinwlatliin 

to Ut hi«iii]ilJ<ni of a ft-lMi.bip t-o f"! I'm^orrid fvr Urn 
m fm ;f(»rJ w thr nion ruilm 
l^imH^, dmhic cub THr thjt 
™ Ukiiul imswlt nf Uili tiinJ, Iti »t.l,i-er 
luml^il, 1 mnn-ivi., be 

K/HlfHHf- llltnac^t t« rw^iOeii r.iEDiprt«iit ^tSimH] for 
^ 5^?^'^^ *•* >r»«Nilwi«l clmlr Hut m>v bo 

riDd nf tk> UnXvnit} •kwld tr rnurt&l bt •■ tka awt iii- 
liraprlit* (jr n II mil jidfiiuM j m thi (tlw but) 

il it ulnr Ihgt In tlm Ilitiir»cuiii« nf H« UnlTiiMlw nu! 
lutuKW *UliNnr In •Mft u pravuluii or tMi mt for tin 
nntlbne orfuor Tonofi rH»riP(iti<)kr'««mr,uid uklui 
liH HffTMiwiiird bf oTtbe )fmil«kt 'I'rvL^itlo blift In *rhBt^ 
m*rmfew,EQn hBtDljjlit rn^lurk, 7^ ih it ia ()mit« li.» 
ollvnt tjj M liat luinie mi'h k fau'l Lliln rdBy ilfcijr- 
li itt IvT'T u It bfiBp^^ru^iAM in cWiftiml^ WLili tut 
m tttHHitmliMi DC lh< L «<i'hu]Anf nC tbjt nWM, Uiiili fa!]iRtr ^tbTn 
mi ntiw pftiB i ffl f BJfcf. 

lath(HHii]>Ula,H I l«fWT ilttrd, tbe WHiiiiv mii. 
KTlbtl 1 II ilia It ii^wfitoj • ilfiivult wnmsl in ibt Lu- 
flon pn r>[ci<i'< Bitik, itt ■ fill", im vlnt nrwnlingi (i) thit 
ril»i,r.('ITODn( ehiriHrt In tilf IV.iik of hiljjlali.l ■ t.ht 
I nlrrm i.n 1 1 ■! (ji'iiieut Iwiiiji Kj ptf pf nt. vjer uniinin 

Tho siilTilwliH-Uvn niiKlufm iba uriiinil loni wmllttti 
bill hMi 4l7t 1*., ita ,.(,.[ r.[ , ULU-.'tfll iMrtrnit of ntr, 
t«m ly aWntii BuillliiT. niid 11 r (Iihi>i,ms. Jlentlti' 
-VinUWM WW W*M III,' ,siiitinUt« rhu-^n] t,i 

WIT' alitlttoUMb Hi tijr tlnlimistal roud fur cmr liH ■ iiir»r BWB the iMyif* aiTKiM'toSNiHiM, In onUt 
lliatit iniif Itf [)li«rtia«WiV<r BMltWi tou lwiUgni»l 

BtSffiiid Ih'it HB ■W Uk* in fwlyewnrtanltj <ir -ni- 

tlllHiBll/IKii qfcttr ftrj vmr, vrTh' IruVy. 

^hj(>>il ll;ritf«f , fen. ).>Tiiiiiiu. 
*»»*4 ((»J». niilcli «M KHiDded^ hy Mr. 

Uld on tbt Utili it tlw t^mniiif bHtfnh li]d on itt 

"That tl]li mn^lnir la er Lip*lFii,''n Ih^t fliB ftVniljSjlp 
fundi tativi'itvvl t.i tlip WontmirHi Teitlm inl il. rnitht In 
hr Khslly d-vaUtl Id Ilia juirp.n* ni- ulili li tk> ■iiliifrlti- 
tiuin irm shininisl, 1 1., tbi siMlon o; > Stiluo to Wil- 
llun Cliirin Wiiilwjrth." 

Tli« mepMnfr. In )iurrmKnCB Df tlito rewlollocf, aUldt ftd- 
iiinn^ed till nif>N DA V, i1i4 fittv J^iuMirv. 

TIIOHAH UAKKRK. Inunivr. s Etnnolt ni tiio Guuint l.t OUu. 
Pr&iirit Vh^u4t« 
Arthur Tnmdl 
Hu^h OalT^hnr 

Pottf CBrton 
WtUUmRllH Wi llkm Rl)n 

Kmtit fWniM Mil 
n. ijNirk 
CntrlH Itft Jo^^ (StTliilifcH' 
JuKh PltiiHlrleV. 

CliiirlR Hi;doa 
Pnnul) Uixnlrf 
mil II IInTto 
BduM Mawr. n'lJIiani Shpph-r.l 
B. Muiirt Oi-. I'liillp (Md&K 
MIcliKiaS^ 
Itt niut. 

llngt rtlluiior. nril CTtu-. 
Arthtr rWm)l ftitt Clui. 
Frdneft Huiuire 
Philip OtllTctint 
lijdvArti Vootv 

\U I'll Prter R fi 
Jdbi] CurUi 

a.<MlnMr 
PsUr O'Brien Jobn ETwnod 
Witlluii lleniiMH} 
JlIDH FliMilifA 

Aittinr KtTrtll 
rhnilpCtlliichpr 

nttjiii DiBniili 

Di>s.<ikiT;risQ, 

Uuitcl qnlrk. 

Hi lent u FniLiitamT. 

"(Ftpttiti. 

^dlp tUrtfl 
, . Arthur ^irrell 

.la^'.etisin'fT. Chrlctlu CVoDlrlnf. 
Firat CIhi, 
I Willlim Uunit 
1. Auitin Fitipatdilt 
1. Htan If^liitn 
X. HFi>r) Malllill 
t. -'til"! Fljliin 
S. Jjlu] HLlrwnff 

I. WnllMlCkm:! UhrtiUin Doetrlu. 

1. Uatllit* t:u4Tui 
*■ WUfrrt Wg ■ 
3. ilcurf JildW I. Enu>l Fulwrj 

Austin Fite MA 
'1. V,i;j,,ra Wolldl 

aa«tid OIhii 
1. Ainlxw ObcM 
)l, JuiM Bwirt 
:t. Hmf) llaliMa 
4. Julia Ftt^itHak, 4, AlLitin^tbvPHW 

I, nsWMVlMn 

••.SmsntlhtHuti. 

Third Oku. 
I. ,1ol.n M'Sili 
I. WlllUin Ulllunl 
Pirsl DItfi* 
1. IhmiM (TBriU 

* - - ■ 1, WltlKdlfiW 

"•Si 

4. 13iiiiBC( 

Si^rffful CllWf. 
1. IViirrtd Wlllh 

•± Juiin UucUh 
MolaM nKad to Bhlldrtu In MltstM iinltli ; or 
l^jWnw atvdlH l>a^ hMH npfc1e{<t«d. v^U hw or ona 
•^<bt kiMF tmaL by itt»-n«r, frsm fl) Jotif, hy ipptiMilm 1 1 [OB «CttHOL,PjH>(,£>QT«N— Am»lfc,rill*. 
A-"-, "i**™* '^""'"1 Ei«™in«Uii«, ht*lMii)n 

fl^ '"T"""'-^)' (ih. llHli, l«Lti, »Tiil 

lS1ML.t,nU)i u« fMl«in» papll. ^i^ni P<«nloni. 
Trf p^ai[m4gIitlItb• jmr In Ilia PnhJfMI, •ainilrr 

_ Li>'Aninn, 
Hngri.li Uajun Hil LH.nii,rB.-t, nn.lcrimid,* J 
jlunir,. OnliMJL* A. MHtlK* 0. Onl^ U. 
firnrh J-ngw(i^. (mii^ tWiijpo^, A. NUn«, j. iHg sia>ii£Y Atoimma heraid, Tuasit^Y. wajJatt^iii^ 
A. «llH , t4»wid viiH.) u. 

Hjithht. 

,• 0. Mmi, i.:S5*> ''^^^ *■ 

Kit"' '^'"*'''"'' 
n«n- (;i~>mrtTy.-j. BliES'iS^'S 

Alu'tem aud ArltbllMlIt— 1>. Vi 

ss»ih^^^F^r' 

lion. 
H. UACIKINIIILI^ TlHdMiKttr. Pullh.l Iw.llt;. For(t«P pTilflll.r. n,„ W ..1,l„l„o.!.t 
lUir rB8illll l>li»,1n UamX : U«T.,il1l-rJMl-.lrn.> Sl. lni., 

A 'l^ft'il'ff -a'>,-«MhiK In to-d.y'. En,,),, , \,t.„ 

I » k , I 1 11 1. 1 i-u-ti. ly tiK t»iro»lii It » itsH tt tltn," I 11 

I o'lf'T. to >t.t« IhF fiiltawiilx t«.ei.— ™™' 

Onlho iivaniini •ri«t tho hnllion fjiPart I m nUlnod 
fM2^\3LZ , " ltl»0«lnil 1>„llfo 

wSS.^**, "I'' • 't<w" « i!«(italn 

!J In (I'J' K»m1'," ^ »?«*»4*»»«ri* t)««i. r.(^fiTa 

1.1 ..riliT ti' Kipb, il fCSHaiar ik I mU Ikr hit dr. 

aupiiiiiir IB I" triii-, J rpqimrtHl mj ell.nl to ripkin to mn 

" . , °f "' t'™' mmtliitiliii ohiit Ti< 
' .li" inori.injj'ii [kmr, ]■« iiiiHWd l. i t inn 1: ^ur. 
prliod tliwt Rn.'h 4 lliiTlff ^lHMJl^j httTP Irfi-ri iiUif jMd 

waiji na pMitiTfli, tli,I C.[it*lti M'L...i„ |hi,i ni-i,™ 
undt him IHir ottiwiM to KlrUi- bim ultii n li..rM'..iii.L 
Jf. i™ iurtUoif dH : ■»! I UB qalti! .iirr Ih.t ir 
U 1^ Mftano n mr^lMt moM il4dli boo iTiIliiU 
lihimilrar^flph 0 def^oH, 

11>! told mn that (w^n M M* M 
Hi mjiiy elT'.h'?' li>te*pi»a*n« ' Lhiiiij l['. tjit I I T". 

"t viiit, J fM' t o* Mttit rpt> TiiK ai'BiH'ki 

I t-Hl'HPll.— Uili ilie* jitrA Qfnihmmy-^ Mm wo 
_iiiiDio«i^ in til* mhibroted ohvi^ri 
W^lKf** M-Tlif Mjjrflii*, ind I. kmn 

»l WMCmaM' dillnentioni sf tiltb l4inctlT 
m r«n»ivl t but T tlvnr httn man im niiid tltu witi) 

" " " " " ' ■ " " ' " fnU 

tu Iti if Ian; 
alruw 

• chnt na mmrlt tif t puiiol dT nhlldHft; 
tht fvAi\m of ■ lot nf jnllTif. t^ut*! ! ] 

I nmr w iiitli tn nhlbltlna of tiutldsneiT span • Ilk* 
Wrullin brt»r* (ukI tb«t, Ion, In pmi'llet »r in Arrli. 
1ll>bO[.X ind 1 hojH I naj umrw >ftt<B ttM Hkt N 

ISH. li«t4h|iihHl Ui nrtoinr, POKWIiOlto Aotoof Connfil 7 Vk. Ho. 10, (I Vip, 
Ko. ID. g«, nd IT ViD. No !A. 

Toinltn— Mnam. a. Wli;r>ili Allon, 3uitH4 B(M>lK 
wbft*, Al*^ Ha44rUnr. 

0<B|i Than*, Uat^m »«t*V 

Wlllluii apnr. 
SiJ iiriKT— Mh J. K. Ttnfi. tmim, tSt, «gB|t- 

TUi i^rvinty li HtoMliiiid bit purrvM of MlbtlllK 
Iti mnmriQri to ^rahiii (Vwkf^ or leavhold |npartjr, or 
te n»T .iir n.irtitt|i*>i *>« 1m" being npilil li) tu) 
manthlj tniUiaiMti i and to tmtd* far lb«* DSt la^alr- 
bi^ lofto* an ofiportwiltv fur tba tnvefttnotatj at tntmab, of 
■malt HTlngi, vblob irtll Inportapitb^jt Incniia to a ntTDl 
■ani- 

Proapoc'tQico, #tiani^ and umrf.ibim 
paTmcni <>r 1oana,niaj ba cibtalMHt'^'^ 
bctwwn th* hotn sT 10 ml { 

Byndtardf tbi BoMitit 
SHTOtary. 

JlowrabfT M, I8W. COVSVUV BATES UJlEATLV 

THB U^KUOOL ADD LOKDON riU ASD UTE 
UtDBANCTB CIOaPAfT, ^ 

ma DBPAKi'iinif. 

iirw or Miiipitf 
CUM l;^Wt«i or itiiu taibUbn nWti, , 

loUfi imOHiti dTM. to At, fSTpw onfc f|r 

USlttB. 

OUai U — Brink or atona bmllillnjr., aTatad,. ba j t a j, or 
^ihttlad mf^ oorapta.! for rUirlng oiAnrihAdUa^ or 
^ poi ^ ia or trade, frtni A*. 9lI, in tt. y» pfnL prf 

BdUtlnfi Ht Inf^loM In «lih'T ot th« pt«i?*dlh|t riaaaaa. 
or If onrDp^eil ftir parpowa of mtir haurdoai w ipi^lal]y 
ba airdooi trada grditluf, na liaaitT*d bj apMlal ar- 
rint^ent. 

Owdt anil Sto^bMs-mda nt a Bini-biiard<xii dtisftp- 

_ ^ , out ajpadill j buarSmu, ^mmMF " 

JMHUr peoapM aT^llutlDn of tlir torni^ Mp 

IM^WaiUrai, Till IK trsatnl an noTi-ii:ii PLOATISa POIJCIKSI, 
CdvorlD^ narfltandlu in »\\ or anj of tHa ftnitrt In 
%(!]iFyT aa abon daa«ribadp tntjcct to Iba avorajr^ eiaua^ 
piw b u i - , 

and fbr loanl»oa«aU<M. 

Every IntonnaUM n a pri hg tiitt a» immi niv <>• 
uSLiii.od ai tha vQc^tfibfr Onapuiy, lla«fairtt.*t»n, 
Wvuyaril-annafa, * 

A. STANOES LBATtlE^, Ra^dest arrraUry CAUTION.— Thp pabi^c ar? Iirrat]^ raiationod nulnat 
reoalvlnff or nap^tiating a Bill of £LDbanff<, oravn 
liy Miain. U>i>klnii, Wataoa, add Oa, BaiaiK n tb* 
(JrlFDlal Batik CorporajtliHi, %Simj, In IkKilll- of V. 
11'L.aaii fur £1%^ ch* tama bailni beon Igat t» Uia bDldan, 
Paymrnl hai barn aloppHt. JOilMHOIT aij^ JOilNSOH, 
mllritof i, sa. Pltt-ilTrtt, H:idmj. 

IIVBKP&OlI— it. a. fMSMfM, Watebnaker .ni 
J JaraJ lar, at tba lonitott Btow, Maa^iarti atraat . 
UMCHIUH! ronobavn, laumham.— At the Cui- 
rrn^y Laiai llotpl, dally* fr« IB to ttfalook. M 
M Lt. J. KHAM'BU Da^iUal (eaIal>U(b*4 Is 
M«. IS% anirgi-atiHI, near Bxrrnll Ete.~eAjir)r'4 MIIIIdit; Wanbouai-, 139, acoTKC 
atroRt, ntifly o^iiwal te iba KMbangi Uutri^ MRS. WILM).'<,'rrartier<if Hmlc, l3a,CwU*r«urb-at, 
tifht iloor*rtoe th of Datljuj-at-at.j uf ar Paogata tbsam , 

niHS DMDBitiuGHEU la a Pi^nkwar at WsM of thia 
V, •aaDb'iall>,grinUiiiaki)lban) eaik bdnMe* as 

S;Mfa. t{.Sria«x7vnaea, IKW^B MOM, V)K;ant- 
liMi, HoMeabir )t,iaM. a Hiiin^tliiii liijui Ml btn* ^arliit iow te^Hj^t^g^ ) J DO nEFlEBY Hottm tMUMAH PlLt^tu, L.,.i.ixr,.r, 
tA coiiw forward and nnlab tbi ramatodiT of hia work 
r Jaoaa Hgta, of (tamfihaU-atnct, RyihiiT, IT not I ml 
inplm olbrra bn OoMi It at you riak iBd coat JAItlU 

TlGIJli,CanipWl-at^t^^_ 

WlJf DSOR.— SOTl - All pa™™ Inilabtad to Iki 
onJiraitnad ».a mtoiirtml to irtllatba aaBit allb- 
«t daUj, anii .11 prtma htviiir ant rlitaa on bim ai • ij 
aiaatad to aaad Ut tkttr amHita tor pijiB«nt JOnil a M': Qufcn TiacIIER, OoraBlMba A mm, a 

ll<]lHUrTl«. 

Ufre a. — 1 barrhy naaUon tlM inMk n«( ta laV aiV 
it? 1 i"°r'5'.°" aimnnu to lay lata arbiuin 4S9ai 

N~^.V,'=, ,'1': "k"«'ivai. !-Nowi",riw;^j;;r;r 

trlanHa and Ih, , ubilr ^^.,,^.11,- In t.,wr.od ™X that 

m^&,tLn ;;L"i.T.^ra£?5 TOTKTB of HEWOVAl.!.- 
bWM•plar•^ Ml, Oasnn 
s. RAiiiii, i^ tru- 
? t»gd% Wirt ..mouBvpi . 

fro* bla Laaiant f»|. 
tka knt baai* an Iba ■■ 'j MJHOVAt'— Aiat'alliti AihooHonl 
, iVarwnt'a Oniw. flwi S, rdoroh-hllL ^ I*™«> 
illdinia, ISi, ft™;s.itiwl, optM^ irWda-iitiMC^ 
■MOTK-E OfjEUOVAirrHBRNARD BrDLLV 
ri ralaij. I,ii iLmtra ttianl, to MHat tbouianila of 
mjMt ajO liiiip iilinr- inlronTaK) hla aatriina .jurinir 

tmSii^i.f""- '';'ii.''"'t« "^P " 'PP"" """a 
*tllk*IWia fn%nfi and tbn pnl>tle atTarj^elbat hi baa tAki-ii 

SStSiH* P™'^°*f°i'« Cbrlat UbiRdi In Beorie. 

=™ 'k-'flr*, 'iJafssa** -™ 

Qiwtt on Uio \A of JauoavT, liff.lrMk i' h* aaA wall- 
arlert*! .1,^1 „f t™. JSj^S 
r,[,l| I „,„i It ,[„i| I»bla«tliily t»l((»*^ 

(b»t«. jrr~*nr, .,,,1 p™v|,t™ «Sl»aI?, STl?. 

jlwa r..r r...,iy <i.i,, r.nd Mil (b* ln<nat poBlhhi ptoSl 
Plt».«i. fiiTon- Ine Ilia Titk ton « uowtrj^ln \K 

pr™Bllviiltfnil«l [n. t'JloBlaJ pimlun* Udm.hl 

fliri.1 n .„, .IS, <lo..rc(..st™,t .■^iiutli. >VP»IW 

KKMiiv,M.-i. II. 1 1 1 7 i ri 1 1 A s7n>™~i M, *}Mrm. 
Olilis '" ■'' amith of tbo Puat 

■PI nn t»i''i'<"Vii^i"ndrs^^tM 

1" .1-.,! Jif f".™ (IF iWanna Tliii ulll nivi. Iiloi 

I'er of !.(,<, i?ti„ ,- 

wliicU waa u.dfraiaail to KotMrl ~" 
aiiriifd " A Friend and Uratiar, 
iBataaLand paatad la * - 
jit]th[* bit i4pprlvd iHiiaa « aaa mm* b«a aa 
htn'haali wbirli tlii b l aa k aak'baartaf Hhi 
tae>i I in^^ tfi- liiin r.^ mo 1 1 1 niT hu^intaa ' alak tf^a^tf aua^ 
alintitiiiii or " ths SjilnfT B>owb«Hib* fTaaLS.?!!! 
bl^hl, ^prrtiW. c™»ai ba«<;b.!S7*ll*il(». JAMM 
T. IC^.VM, miriinTirtr and nonitatBalM awk Bmii 
nam., mill £)o™nibW, lb«, 

LOST.— A fho,,ne pB Ibt tjoiMTiatik lUt At UaTtii 
f>v..,r 1,1 .Ii-rmtah nsn. PitihA IkSi^^ W 
r,lLimi,d if, lloiMN attd OAKBAnit"iff'Sli 
l«™.r.T.. i,.:.ll ,ni-,.|,-,:_an!_.liimiij;t reward. 

(UT, li.ilVLim Vdit .itiii^Mj t,»o Autndaalui BtMai 
' •— ■-' - ■ Wbaatw alll 
S aad w„ , . . . , ,1111, ,-,-1. , .^treai aiHj tea Autnw 
J i "iiiiiiiii) > VVIi.pf, a BaeaiEt BmiL * 
ilit'O t.y tirinL Ini tlie aitsa to A. MiARTHtJ 
nilL-'liret, irt nbo re wardal, 

t*i* Bi* * I* bbi 
i«ijjrWM>Mlfcii*a AH.\Y "lEOtlSfc taftaia, ], 
iindnaii-nol, brtmlMl WW 
lln...ir.l-,.,iM,-r. Tlw iiwiiic^M:<»^ 

Tlill.M.\H rM|..\SD. 
UTIiAV>li-.\ Nii^rMOnitked B.l.b Pob about tn 
n 'liflliHj' anawira u tbi buw sf Ftera 

l)t"^rl|i( ik>r-H] ii l( head nnd ma, vttb •Uta M " " 
tba forehnwl, n-liltf Ijodv, illf ht nll<4i,aMi' M' .- 
nut tot. Any |»>r»o .IfllTfrlni; flr^Hrf^tf "tta"it 
t^re~oij-it.t™i, irilll.e reirardail, — ~ i 

SrhliKN, [in Bumliiy lut, a \i'mt anil MHik lV»lev 
I! I tell, *Ftli mill pyei, Anaavt to Ibo wuam A 
H.iw, |k.r4:)i, ti.md tatiiaitit her after thh dito. 

ili»lT> T'f' igiloat tlifni. AIjBXaNDBK 

In llie Sniwmo O iirl at Na« Bniiii vftSm. 
\TOHry. IIKUHHY GIVEN thai I, TlfEOnOUE 
i> JAMBI ,i,\(irKH, of Mi licioiki-itiMt, In the rllj 
iiT r^yilntfy, at piT«ap(;, aoil fop npiranb of (iTr ynra i»a1, a 
alwk In tte.oKM ftir Uiflatnlhm «f Ptt^^ tHiinrmi 
Onit, lilHjMbb.iicI^ on tbi loat day of Ibansant tartn, 
to in i Ww l U|fl .WI .afaiiKT. aollolbir, and PiloFtor of the 
hM Wjgl^JMl^ b; Vhi« of avTlca aa okrk in Uia 

J tflSd^ 

I JAWU JAdlTRa, OTIUS t«. OftU>l9(Utt.-&Miiiadt an tba Aijiiir" 
_. lif aatatit ain b»iiinbiBM«iiteiiaiTi ' 
aoi PHdar altar tla i*l^^Bttatl^ r^- ' ' lif aatatatam* 

aoT FHdar altar tla Htl _ ^ 

piTlbnint tltimt, inda Itnt dlYhJaSilr si, twrWUt 

boanrt irA eoiinirraDt aUime. 
DENKV WilitlOir.- A diiMond of SOl In tha pcotiil An 

ptaTetmit olMw, iB* a fini and iioal Airldaad or 

< I'll I. hi thijnaiH) ea nineirrant rlalmi. 
TIUlHAa BWaGMWlr.—Mrrt and toal dlililmil on 

anoDinant Mmt «• TM III the |»un], 
JOHN ilAtHttKa.— A dHiilHvd 01 nil. ia Lb* »«a4 m 

piaAiiankdalM^ md • bntuid tail UtMw* e( W, 
n iba poaad onomcwM^.tlliMHL 

aaowK aw) JAcnoC-A GtSSunt ^-.H.m.t' 

tbi lAaad. 

ADAM WIUOSv (MMia JMtMK 
Kiobuicbiomir, BildK a a ti m. BMiia a , 

Wni) IVi-motw. ISB*. rrO l'AHI'BnTltl[flaT<dBtllLI)liKa.-Ifo aaUibiltii* 
1 Tilnlora badliit b«en re«clTed by tba A. M, Oialb> 
ffi.iy f.ir til! anirtiivn of the im* ihsdi at thoir wnrkii, 
Prrmunt. oHiw Tm.iarj alll ba rwlrod till tb* Slut 
In^taot. riunii anil ip(?nnratiotii may hr. aaea at tbi r'Moo 
or H»,ril. CHIOLU anil III bid Kfi, (rhrrotutlf 
bt ilaliv,'ird, Iiliiyfa Ohtnibrr-, Di-rmber aoA. TRMnRKa WMtAl 1-jt the n^iion oft lartp aanlaii 
iIiflI. 64 le«it 3iin|F by 4CI feat aida. Fur iMrticutarH 
tpplj 1" Mr. ,IOIIN rllAPMAIC, Wl, Qecirte-itrwt 

E$uuth, hi^jLj ri.rl.ll I'litiech. MU. ,1. E. SMVTll, PraiUoal )>falitt, Itt 
Btiaat, nniltei artllM (lalHit) t*fi . WOinnelt. 

- 1- - *a*lk of afery 

TiAtunl atapi and Ttrlaty, ' Irom on* to a aomjilati eat, en 
Iba mtt appnind RngUlb an) AtHrtean tyrtaaiL Tealh 
ntnatad rtth tbi lalaat laapnnd lutraoAiti. Denywl 
tiath ftatved iHtb goM taaf u4 tbi baat WMat. Uhil- 
ilrtnt twfh luqlatai]. S.B — Teotb aatraiM giatll fbr 
thfi poor, fnwi » trt 10 *.ni^ milH EntdlOUT. — NKWLT-IHV^M'MU aPVC- 
JL TAOJUW iOahlliii panoaa h KlniHa« >((te nad 

tit tba itnakeit traoaiianat i pin iei i' iM farUlhaaj, ootiffaly 

hopneaerlln:; oveiry othoe kind or g^aMt now In ua. In.- 
medialely ihry aro j^Uotd hcfen ImpmikBl TieloB, ararr 
olj,,fit hccinm c-loir tod dlail[u?ti and tba moat a^ed and 
dnl^lTD algbc 11 brosrbt to Ita yoalbfni, natural, and 
oriilBul itito, at tba auBi tl)M ttaflBa tb* f ;e at ila 
rwiolr.'d [,'mpI.nltnr^ althnit Ila nqiHvg ii«|Unt 

i*haitjfe» 111 ukatM., an ifangviviui tu tho pTW^la of ftartkir 
powerf n1 aattalanoa. A larf* na^ortniint of ip^ctarloa apil 
folrkire., ill ^liotifie. fVamiii, of «t«el, nilvvr, jrold, and 
N^r-<l,r|l, tr. m^t every alicbt, A. UK m£>A and (j<J„ 
o^iti.'taii,,, ^6, CtL^t!eTMi^b..stLf. 't,lketwcK^n Klay an^Marb*! 
ntn-vti. At hi.nio rnnii II>IIIE£. 

i3 1 6 ii T H Bill K V El") . - i ■nttMi l' IWa PanHnpIc and 
O Pii* BriviUian Pobble 8mUflt% In fold, alTrar, 
airaw-eoleurvd, inriilMr, HAd «aa(li natl l^anoi; ora- 
glann, trlvarapfa of ^eat poaw^ raa* flaiaa^ poobf.! niicroier.ripi to lii>pft^ Hjoarti ami minvraH. a raloabla ay^- 

i|«l«iiraii Ui Ihs sol,i.(klil«. -It m>4afS Honttr-at. OI.I.UtVAV'H l-ILbeaosrtaIn can hr Datnlaa- 

of Foven ypara, aii.l «hile lo tb* dSaobtrg* of bli dutEta, 
frvtoi^'ntly iHwaiao aloiuat a«H*t«l^ and 0aeapl4U1y atopA. 
Il..^l renin Lhu attioLa bo tnSkrod! ioaltyg ba beoaoii to 

t»il be rf^..Ei'^ r.i. .|UltilnK Au^lrali^ and rviimlat ba 
BoplHii I. VL'i.i i, I,,, d^twinioud od trylhff HolbwtT*^ Fillip 
Tlit.!^ .'4''.,ji-L'it...l 1.^1^1 1,'im.i uiW-l !lk«aaluu.a I tbayolaind 
thi atom aril ^ reitcreditren^_b3 ibi badly, iadibaroaf blr bla 
Hbl- itlBiiidcltiH bdMtlkitiDB. fb H m/H. oomrtif IT) » 
itiitiia>;klk»m iiU^telgibh tgBlglitat 
rrlawli. SoU at bb* vtUtMitmgt it rndbtaor E 
Uiwar, 944, Mrmnd fnear Tanpl* Bar,} Loodan, and Bil, 
k1«1^n Idoa, Noa York ,i idv^ by all latpaoUbV dmjjf. 
frIiU aiiij iloa'eri Id maillnJeft thrttoirhoot tbt rlTiliiod 
«arl|l, tEicf 111 all ^»rU of Aoatealla, at Vn folinrinf prir4: 
.In, M., 3a. Mr, and 5a^ taob pot, iV Thar* ia a woal- 
deruble aaiing by tatint tb* larair aiiaa. H.B.— Dlrae,- 
tlona tor tba gbldaMi tt ftHmm la dkw4ir m 
•■ucl ta aaik pot. 

niakM (tit anlnaqt boadaa ilcatlrt) rMnabli n- 
ti«ii4l» WF p i ^ »<* g Uii Urfh «ut irina, lo ba had la 
b^d^atlMdi Si. tin •«< Hi. 'hOT-KK, abaaM, 
Wiltam-eUW. ay Owbqr Mian V*(k*d atUi «» iU 
onrirdid witiiaai aite.. ■ 

Ell. 08ii"oirB^» tiui, or rAttA- 
* SfUJPS— MnoV torOo— JaII*Bc« 
• • ■ . . ..^ 

HOT .TIIINTS-ltlltltkKOf fllslllin-pleldiafMlt 
lilNTIUilfiB— Mnbtoii ratlala a la aoablaa 

tfbti da V14I9 plcoafi atix ivlita ihIi 
Bbecp trsttota k 11 nallMlf 
Blinil iatte of Mil i la barbaiudle 
Trlt* a H rnMlo di Caai 
l eal ent pta an pa^llaHM 
VEUGT.VIII.ES—I'MalOia, Prtiieb bMii 
DOL □ U E A TS- UiJ laotlH er ml a M i«Ml 

Higiunilao vf a«i!wN)i Httif fW*. iiiWk A*, 
bv. U. par hwb 
OBUO^iys HOTUli, PiU^ttait, e yjtt* WlH oa^Mi. 

f~»Ul)MsilBl) THIS tlAY. tba ADOTHALIAM 
kll'MCAI'ALBtlillariMr.anitaMMitgbl 
lltii)eiu>illini^*Min«ttnUMii, baodKMlT bmud in 
•Hnn>!gi,wdW'bM4^jltb>M an. r»tt(l«»t» 1^ • TWa laatllayon Dm b„„ „taMlabe4 Tllh tht rliw a 

puobe pablio in K*w ISoniL VTataa aud Ilia Aaatrila^M 

^"lS!™ifW*5*f<< "d "arplj of ■ttty bunoDpathS. 
Honpi ■ mmalls] hy the InnHah and rantlnaita Ml „ . rantinantal 

■ 'l"'^'*!*^ aowtdlac to tbe ■dgMentatalaul tBd d.ei«S«i«: 

thataadidnaa In thr polony, Inataad of br ImnwUllon It 
toiiobTbMtaB.»dieyoomui.ot. mpa-saiion, 
_)n"£^?5;I'^''^>™^*;' '■I'JHdiof Udi •*iblWiiMnt 

i|« *j!yjp tb)ajkimnaoy, Tb.,,.,alalor.,H, .ni8}|,,t» 

Tm^Sa" iSr-^ «««»* dtvnM, WtlSSjS on 

1» t*llttonto tht ibsrt tktr. »BI ^ 
thj™i««ri«.aalr,«^^ 

t-^l'tH'^ir'*^ bwuBopiaMe «oou, and Ibt1gii««at 
P.iL-TJif ni.nra atUblMimfat 1i lataKdM u %• niiMad 
(» or .bout U,, a„J a»y .1 JlDlwni. " " 

iWL'a " mataUillif fciWPL HMHh I|ak, Uaiat 
mint* dn., and namtmni nitdidlihM t etawMT 

AliFRGIi 'toanoOD ban '■ ' 1i it'lfiTM 

wOonm of the llnlnhoa tiTirn, tbtt f kt nSlliaSi Oil 
partnipnt !• >iill, (mi f^^ i^fcp timi laaottt ba coii- 
dorted nniler 111. a>n> anil ogntinl, alLii tha aialllannedf 
Mr. JMVKKi\.t a jrMt T«)actl«i aa formr n|iari;ra 
(alU.ouh raall) ; A. T. bOfl Dbrlbar ta tiat' that w1ii|. 
"It''."'llf*T'?!'.^*!!'* *Jl |kl»»k«W«*abliabH«.t, Will 

bla srni panmlbUndahoaiipMifta^ er tha ripiniaof 
Mrrvinii hi thi> (tUbaili mmt. A T. pidnmi hh imlt. 
inlthankaQir part Ikvcmn, arvd till dolj aeboCifUdaD 
ldi*m wlien ha ndlm Ittmi thi ntliibnw. 

Th, poprlelar btabwmlndooidboUktlbiaitrpIn™. 
«H,ii«Tn-(, »tn>inpodtiillV»^h fttl!f ailfnipl a(m th.' 
nartoftbablaieTTaiitiol tbil ariatdiabimt to winOTtr 
™™'' ^i" KUIiTrto patnml H 
.'j?*' ."J'.'^ .'-.' 1liM'lij^.,*t hia ooB.Iart of tliit lioirl (« 
laamsnt M-a^.tHMHikll houp^odr wblohtliey ilnb tham. 
td^ ttanabtrj l^Kfci aaMi^ boawwr, art Ibo iHtrooni. 
pi><«iil]nil|t«|irtbt«w(t-iH*i»t^ M>ifttnt««* da- 
aarvedby.tHlrvarjttidMHHWlrt. 

, „, AmanKmoaaa. 

LoHitiaggadviB It mja, bi d a a. 

a.e -irtlilat* walltT, GBOROB, will 1™r.S£10 of bla 
prtnlod rardj at th« bnnolgin nmma of thi- HtlBtnw, Hiry 
•iniwdollraad tovaqk wtuBHToitbiald Mtabllahnieiit, 

.9* !W.bl«'M»*9^Httif iWlTtrlno tbroi l,|,ni<ll, to lire 'l^j ^m i^ my i t ^^ji*^" ^ *'>"r leave ti.a <.iorr. 
Maa doer if Iba <M HAnat aaj KTa ' . bla lato tt[nplt,yer poftfMll^at, oppoaft* tW Itoyot Hot^l, baira to i 
kit antdWra aad tbi piblla canoraDy, Ibat bo h pre 
to tneim afl onjen hp fHrt-aV and mdilinr inrUnkf Iba aiptftu. fvf tbia 

iIC-Nltl an.l RHKISTMAa ErniTTl^r^lF 
BVOCBIOtt, f>ai^ Mk and (.'a.ir.^ctiiKirr, .till, 
" ' *" . — - . - Inform 
r _ .. pTFparr4 

fIn.aV! tnd mdilinrinrUnkon Ike 
moat PTttDOahle tansL Ka^liih ronfk(!tionarv of it* 
fhnlrwt itBirrlptlon ; ilai^ Joit rpsplvtd.ti Ija'lliiow, . 
fmli awrlmmt of Chrletmia ami «si)illni> i:ab* wraatba 
anilomamrnD. S- H -^'vu■1y f icing the Ho iftI llotnl. 

p twKHAi.ai M >i ! fi!ii (TirAOg;yor,-« f '. "Pti ede- 

IT Kl*:IC U. lAXiAN, hit Stilpfritg cierk In Ilia 
HnvrniBvit Inuiliritka I>spaibiKnt, bofa lo notll> In 
lha tiiMla tbat bi will nmaxnne bntintaa on ttm lit 
JANUAtn lipit, Apaot tir tba hiring of arrnuiU fur 
lha utatry ■ nil aa U>a oonituct of any othar i[roar>l 
•Itonoy, rii* tpffaladMnwaatii by the ■drartlaar oral] 
inittin o at w atid wllb tli* OoTemnmnt d^artiaanta raa. 
[ten kirn |4c!u!krlj Ittad liv aay a^*«ry ooonarlad with 
Ihrtii ; an^h ia tkr dapoalilog ot wKwy for i^e imrpoaaa of 
|*Knrln«| Htia«B liir anlifrMhta Id tbla ailouy, or nhlaii;. 

In^ Ihe nttra iT noory daewllaL bot oat <• aobniH aM, 
At.,»r. iMimmimeS IHTCOEUj aid dSL Cbalar 

liny-, _ 

A DfASOHSL— Tb* and*rii|roid' will" aiak* llknai 
JTL tdfantiby «T<if Uen na Wool, Bhal!^ Ctmm. of 
autiotgdtii tk* aaatl Itni. SAkll Kl, [>. (JUilDOM, 
BTVlA*-ilrT*f '^'^S^!^-' •iaUlid Chiria [ China Saaa, Kiytk 
tUtmm fb(!ii>.v *e .dr, Haitmi AJti*nati : ISIf, 
IIK INB. Aoitr>llan l>li*gtory, ThaaapHm't Tabln, CIIAitTS and KALITICAI. llOllKa,::j.tOS and CO. 
birajtit rsnelvFil onauH pliaru tnd liiilllnal woita, 
if ■hlrh tba ruUoerlnt an a i;e* :— Cbarti i Eait uout 
A^talU, » Bbreta ; Anttitllt Oaten] ; NowciMla ; Tm^ 

MMik' 

tIK ira. . 
Naw baland 1>1 

of 3tortt% Phdii 

Krland, d 8h9iit>a AMi IflOlbllX CbMBtH talaa, 
mttbafaalf. tl Initramaaia aitat hAl, ka kooki, Tnd 
nanliial ataUDn«rj. J. Ota. tM OO. [Ua Waawb and 
Ooi), 111, Qiorjia^BM, 

COdCPA^S HTl i;i.-4. OtIX aad DO, liare laat Tnainld 
fnin th* maiiaCaetary oT J. 19. n>tlar, Imdan, tba 
not oompaii and nk, to ttwb in daaiaad In iBifland. 
Tht adrintiMoC Ihi. mr iUaii m M Mlt*i i~ 
It nan ba vpllad ta Ma hwtea m •» fM| Mtmt 
metidlonal. pantltl Itnaa, «tA ISfimir ^ 

armr tbaq any noar in aim , 

tteata ltetliKiMt lb M. pdMtf ttsMiuati 
onpeadtt tka arrair pahttnt la tbt top at tba ttMi itedT 
tb. r t oi ^ a pUtt tiy f^tw im» ia|ar aa tbdnUM 
Laid . tli«y«Br nila la tba baaHag raqaii^ IM off 
thf. oooria oppoalt* t^ tba trrawa ia tb* oOApati plat*. 
J COXaod«U.,i«enti,lll, ~ i-t-i— DltHS, nUBD.— ATaleoftbti&raat DtniaJ Awanp^ 
by kit. ataw^ tntbor g| Uid* Oalda. Pr«M 
u. i bijwt, it. i. coxwi e(i.(M» VtKfb Md 

Ciil. Ill, «tnir.*timt. ABtKIK W <H>STS in the tViorU (( <iBa«'a hanrli, 
L^drohboo pip*., ahd Rtnh*f|a*r, and miH^llaopmia 

niaitan^ In Merofiofty with tba gaoieal aaale of ^.bar^'cia 
allowed on laulloo ; tiy Itk'hvd C. Dai. £k-|., of tha 
Mlddla TeBfrit, B.U J. UOX lad trO. flat* Wanek and 
Oat), ill, OHrn-itpoat. 1>IiBASARTP.^0lti«f»r tba YUUMU, B foli., <,oni. 
J7 pMvtblnl HliUoe. Tb* beat book for a Ukrislnti 
pftatnC or l(*w>y*ar'a riri for y</t*t paoplt, many tlioD- 
iaadi haTtta baao told ftjr tbott pajpnttt, Pirtot 4a. Qd. 
1 nrioiat. 3. CUX and VO. (lilt Wiigb tod Ouj, 111, 
Owrga tlntt. _ _ _ _ 

(lIBnON'A ROIIAX liiriRS i PDinplita in >Il roia. 
j Prloa ei ed. a vol. J. OiiH and UD., 11, f Itorge-at. 

GOOD FItESBKTS tor t^brWaiaa and Hrw-Vtaiit 
' Gia..^. UOX and UO. bare Jnat rwelred tsmol 
raatioftfai. I'fauier^i iBd btat b«ki of tba day, rlaganily 
twand In tirlont bti dinn. In t'l-nriuwa tu* a (irnonl 
lilt will be Blno. J. tlOX tnd TO, (lato Waugk and 
I'oLj, 111, aturfPHitnat. 

Trdl K-ULWUiail, by th. TWhwa- AaaoHatlon", 
J " Ooualooal Papan,' Ho. I ; priw (H. Sold by 
J. Mtora, Imikaaller, Daorga-itnet ; Soiltb and ttardlnar, 
FlttFitratt, Dmmbir Ifth, iiUH. 

ylBWS IN AMI ADOUt srUNBV, I'lrl lha art-widi 
ninUlnlog nil abctohti, bi tinted lilhugiapby, 
drawn 01 atone bT Mr. H. T. tiUiL. Will be rvailir for 
dallnry on WEIJNIMLIAY nfit. prloo 7i, ShI. A taw 
ouiiipa nftbe Irit l«rl iLill on han-l, AM..\N and WIO. 
liUV, pngraYfln airl 111 tioKr4t.hen, UII, ft[-Ut)EO.|Lri,at. 

LMANaI, AliMANAC.—HSik AlmaiiK'. |)riM~9T 

I>rinf*d by anlWjM ftA»tklMi»...liMt^ 
SW BOtlkfl (t»>r.i a i W ik l\ .'W>f-'iikii^^ 

undoPatf iL«d : — _ 

uptd, * tola 01 lha Dfno.1 Bwinp, Dy Hft. llim, 4a : 

Tlio AilTiiilomi of Brian U'liinii. li] JuiwtU, 3>. : 
■MtUn, by it^tt, 44. td. ; Adie«Cart* af Mr. Lad- 
bMh'^^dC. likmr Orllrk, or Biaok ifrapiafi, 
ta^UgLlk ^Mi 't"k Brag, by Hook, Si. Rd. ; 
Sm* BabaT ti, I MTa) Loren, %: ti , Oltbert 
CuBor, ai. Id. i Cimiil HarrlKl, Ir. bd. : Klnu;. 
Owor ^ bd. I rb.nton. JtotflmenE, 1.. ; King Dobba 
la. M. ; Peobi of Many Talw, bf Mirri-ilt, I>. ; 
Artlar O'Laary, by l*Ver, 3«.j dkaWif. 01 Bligliak 
Dbartitar, br Ur. Qihv, it. td. : Uarrlaci aettle- 
nnt, li.: Tbe Datknrtbsd, tty Hamonl, it. til., 
Laat of Lhi> Falrl'ii, bgi Jamm, N, ed. ; King't Jiiiriuty- 
Itif* tbroojlb KBiNlid and Mr*ll|| % i Vaw* 
BSd»injeTB 1 EwaaHn* ft^, Jb, «, s Hiafli 
fiff AKClit4nae, Ibi.' i ^loranr* IfHlaeanbTi Sa «. ; 
Ttei^llHUoaa of a DelAllf e P,dlOi OSI^i^r, le. : D»da 
of OnilDi, K U. : ^totl^bal liv tlia Old Ballnr, 
la bd. 1 hu-rled no', kiatsd, in. : Old Hlcti the 
Onbie. or AdTruturei Ul &e.ri;b of a Hold Mlno, Si. i 
Oda Fodrlda, by MarrviLL, !<. . LIchL and Dark. 
Btu, by M™. LVi.wts in. . Vlvkiii, by Maria Bdit- 
worth. It. Gd ; AlJTLcouTtln)., b^' Uurla |{ldga*4rtk. 
It; 'TtratT Y(*r» Aft.r. bj DiuiiH, la. [W ; Vicar 
of WiMhlll, iL Sd. \ Itulllii tlie Kfcfjt, »i I 
ll,iiltiiMi, ^ St. 4oki), bl. \ dUnly Tborg, by 

Ji'^nl^t|£*')mbiai«r, (iwrga-itnM, oppoalta 9t, 

^PATiyoffha werla foi wariled llnvlLgb tbt poal fur 

«d, .itra. _ , 

BaSMT JrulliNDel- rrnam PhMM^ Ai ^ srtr and* 

BiionDlPiii; of itndlng 
arcmslndoil 
<i|||>tr«t tbtpn-irol 

" ■ ■ ntisoi, ill 

edbittraHi 

St CI adUrd 1 fivoinbSt on, 
fi^rd poilfailt to BiiglMid - 
Irnpotbaita t*bB la niii itata if . 
flilary Bf li^0Hifr.i.bli; km, w(«r 
itw* ot l»lt nwil irilt 
bo pivtl** iioitlirm Vi CHiuiTi<X8PRBSllV.^Tk.*.|trtd,frfD'A^, 
pooulir Wc.rbi la,.r rw^wwi . n. t>.£- — V,^r* 
Kntt, ■ - - iaaij^™t«ll» JIANdCOHTPJi.-W. J. .lUFtllM^ 
IMi- M.tw,, )r. Piu.rtr-et. nd 00.. rtanofbrto- tinaf]. Vd aunt, Malanii rnkogalw, II Pilt.,lnat Harth — 

i'Si^.^sr^/r'i^'v^^ airU^j^.S'^iLi 

dren fa; 'y bonnet. Ibr Itdloaand ollll- 

E*'S7™' »*o<'i< r^alibiniof O'lk^, 

SJii K "r"'"^ I.OLLl! s,.lfal.oo fVa„j£r«?lte 

luHlSTM.l.-- I |TkTi.,'n1^ -A j,™t TtMU of £L 
»»nl Pir.iwl" at W.dams,riE LOt^jiS 0' . _ 

C*^'iftJ'T*'"'""' I'l"^!.! oirvarj d«>erip«Mi,a( M 

REM, LAPiis and va(isttiariar«ip ~E1 HB (H INKA HAT, f,., 12., fd„ BST^iiat^ 

HE IHIAB Monho H.l, bi, t iTud^ jfii, hi , V NllT- 
laun, ^ m KKKlHa TOya, IML . Pltt-a troet! 

Tj^^l^itw^r'""'''^'' T ii^BM^n THI aoo raaaaai* 

lila. 61., It «l!llHINOT«»* 

TP TOC w.VsTl iu\'t.^'iiiiSmFWiSS^ 
|j:ota_MElilliH(itorr*. T(i\-,-H, la*!, Piit-hiiwi. til. Id. Rfi.Mi Ifiwwh TlaniJ Shawl I, naitM 
I* l»<. *t MBWi aWUM, MKIIKINUTO 
]!«! Pitl-attart. HHnCtlNaTuVs, XT-BHV Ttitl PAiBtliX"ii.iiL'rar o.,bii b>'i»i.t-r 
V rh.tl.*od«Bi<y™,v„_(riioip. MBWHWGTOH'B; 

SI imiSTMAS PBK.SBJfifa-aink whfliteVantioe wi™, 
/ ..bawl., ri'..., *urtl. ihm etinaaa, WtK KIN fi Tou t 
tt-idrpet. IIKIHTHAH I'llKSKNTB.- Vaif iliib FimSh 

lonr ib.wlii, .11 Ktomj, K*. M, ' 

tra, r>HI-.«r,st, CIIIHIST.MAS HlHRI>.<lg.^W-h!ta nd Kibi tuxTr 

(Jmj£WK0MJI8 in I«n, Blrtt, Sbawla, K'^U 
J ^mi!lil. 3^iff?t:1»« CO., «^ fiail^intTtrt. _ 
WPBp-" m tnd ■400 Baiwn Shiwbs 4 ruda ioni. 
(tot Hb. »i J^AIImJcD, a\ Oa^gt^rtrM*. 
MT ef uefil 8tr*a Boietti, f>iini 1., atah. 
J, »AWaod 00, iia, n iiiiii iimi. 

1^ RA-t8,HAT»,— I, FHAtrKUK bat raaalni! 
_ a fcfj!* aiaartnieat at bitok lt(t , 
vatOiMiMIt, OaHOTnar ' 
n tba BhiitliHt «««*. 1. . 
I'WtMiM. VJk Oauktr l 

i». a«>w-iMt>';Mi^'.«piiM4itth>££V HaST^ wortod eambHr ntllari, i>.blt ablrti, .Wr«i and aefa to 
^lat<^fa l ^tmr^* n-Klkre, kkarn, hahit abirta, kppcbi and 
via eoinplrti. III thia Tnnal fiahlonable work : alio one raar, 
ronalating of Infant*' I'ltbly vorkid nioaliti nibr*, frwka. 
Infanta' bmnllffilly pmhmldend nuhiMi* eloakifihort am) 
tout) In (he rullowlnir polnnra, plnk.tliy, whltt,drali,raa(ig 
and atooo; ladiei' iiHi ktie^ •rirfh, tu, ^ JOHN 
WilNNKH, ^ydeeni'inn', H'S, Pittatrttt 
ifii'ClNAflON, [.rery (liy, it I'OTlIOHNKlt'flL 
V A|iiilK[T»r1iV| 11 .11, mmar P iln wr tad Vf llllam ata. 
Vri>T1i K TirTHK PUBLIO,_At tba opiii^f 
i> " Marti i llouu^' Tim IBmporltn oa Satinliy laat| 
muiy ho'iiiierli o-f .'n.taman were ob1l**d to latft the 
bbep tiiaarenl, thTin;(b tht want ofrlnclant balp. Vba 
pmp'ktor rrcttii lli.t anth wtaibc niH; ba bia wm (b* 
ideaaaFK or Inrcmiliii; bla aaitoitan md tbi pabbo 
rtteroilv fh.t h.Tiot tagjtd iji M iqi ^ .wa Wm iP t bt It now fol l> preparM^ Is tjtg ifmil^4it<mtf% fWiin atbiok aalH4> d ti^>rM|M> Ur Mil 
IIITQHS^ wbole«il«aidMnri>«Milb 
and *- ' GIWIBTM AB VfiEHSr^:rA~ mat nriti(t' ilr tl^t 
fbooy baakxia Ibr bdiei. t, nXoH, kg^lClng^Saet 

S* WliM rOTTAOKH, ta^trfoilMviriM in "md, annartl- 
lelnf In thiei'nl..ny I'.l.iat^ at aS, Kln^.ht, Welt. 

LIAflOY AllTICi.lCrt, ..ni.iiiirnl.l .id tiialnl7 aurubfe 
^^for Innurnvrahli' |.ir]tf)aei, J, llAOU^, 1^, Kln^- CHK14TttAt) l'IIEilBNTa.-Ue>.n, UltL'^11 and 
tfACtmnnKkb bar* « rlw a nnbir <it 

Loodotr-Bitda watabaa 

Biker Uanpootta, in Hta of 1^ In nurooaatpllbr' 
ailrar qnooa aod IWta, a<mted,in kr|*«MkH 
Bilrnf enedle.llel(i, f<nnl tiaakrta, Itt. 
l^lrar tale art anri idan'l Jtjft, la oMat.^ 
lillTec ten a.i't I'liiri'K •r^v^i<n, In Cil||K> 
9ilTar tnd plttsl ccitrt-pieaat 
DueWuJjrtuMctftnt tl aW> % -»i|^ljipjjjBip|fc In 

Parlalan ^an, aaparbly oraanaBlid 

AaaFet'ea in ^rva bblni, BHantad nil iialkl^iliibfibj 

lieantiially ^lnt*d 
klenlai,'. pfiici] eaiw ami jold |]*M 
Humeal iviin, with iioll. MiddnAM 

B*iti[in>l linliJera ^ 
Frai I'll toFkbuui 
Klowtr Tt4ea in ptln 
fh-imoan teleacopei, Tary 
S.irer apnra 

Ftaoint p(laa^ tt lUna < 

GuM anU ifUnc epn>ag*%_wlMi' BliKlJIOTOJl* XMOTKO-FLAn, — Mttan. 
BHU»fI and H ArDOTIHBLL bar* )uit taoelatd a 
bMa Tarloty of g^Kxli dl rett from tba oalotwwttd of 
Htlnntoft, Mtaon, aad Co., par eblii Wavtof Ulb^ ifbo 
Adlowlnii aili'iw. will he ndy tar hiiiiillan IWt D«j ; 
Tea aod m-HTpe "erv\*).a 
kelt:pH aii.l ataiidn 
^idt dithe. .hd mriffl 
ntaiart knivce ted Ibrka 
KItb kilrat tnd fcrka. in aMI 
Hwk bottle ntniia 

flmoiit, fL>rl£i, Jki^., ni kin era, llly^aod Mdlepattmia. 

D Itt' 813 am! KAt^DUHHHliI,, CilKKiHAa I'REsKNTd, tl W.n of liG). — 
bORE-IHa and D(X tMM Mi>^|i.tMjkt<!iH>i 
and Mtrooa tbit Ibey hart J M* :gti il iiF»»W.I^-.athiB 
^eleefliip id'rnodi, roniprlihtf 
Fit* galdlewallrry nf rnty daen-lptloa 
Iiadfa*' cud w■lebe^ ^ery aD|#ifar 
0(id and .llrer Iotpii, LnndoD-inade 
i'Viieo broorhea, olaailnal d^eljtna 
R«al Whilliy i. t, in UrOlt riTlity 
kdOTikn'a ^;il and iiLlvor parcll cuat 
Aalininutlci ifKniliiHa and taliaiiia. 
HiaM bosai,Xpi«ek awAlBUi 
rery tf*|i«t biMMt tiaA* tad Tmm iMirl*^^, 
A Lain taiortiBtnt BrttocM-iiMi) nni Ml 
AiciiTa fiir the aalo of HTablfl wiiiM^ Idt^ Qwxft- 

LK t ft tlTOflT iHA»«!f, and BO.'M lM5riio- 

PliATHI) GOniua.^fha tndWilnM bar* Jiat 

landad, PI EloTKlonald. aarttal noro pl tt* tuda mbHi, hi E flihilr, klniii,aiid lillT tatlfpni. In pnllabtd stk .gtbOnaU, 
HDltablt r.r pn«rni;ilim, >'1.A\'£L[;G, BK0THBK8, 
and COn *«, Ororge-itiat'l, j ptrett, ii.i tii» nnuln^t aawrtnHint ^'^^^tblt^Vb 
!Sydoe>. 

tlolil niil.latiEitJ loi-iiple^ Of all 

Ool'i .^.^ t^lrdr watchit ui' ewy deatripUon, gtcid tnd 
clititi 

OBl4 giuhdi and iltBTt chains nrwiA ptttcinw til latW rtefa, nddlig fflb^iWllltlMin't (Did taneyllngr 

awl kii j igTUgt. do. . 

IMm balle and selth, ||»*ttdltl^ tjio* 

ob<ir^.^T^M|':ife' i f gkIia fe ljii''i^^ ^j;^- IBT.-rtaiVfcliB iH BttOTlIBBSL i«d 
lb.artlra»,e!ilaBa(iio_„, i 
J'"°"lr,'?^fl»'"»'" tt bnealh^, * 

doegoW bmoirtm brtrrttti, nK^fai, ,.o PliirVii,'t 
rhft, ooloartd and hrigbt gold c^lllna, Sbwl^aSP a 
iTO lamtBtat of atadi of lha no.! oliaaot daaSit 

Sarfij^iS.'*^ »M ^Pi- «d^*»i 

KT" knlreCfcr. , *e. ' ~ 

^/dV tl»i .b.,„,^ta», bi«n uhntad IffMr. 
»i . ijlJ??ii'*'^™°'' '"ilnei't boowa in Bntbini 
FUVBLLt BltuTlIKUs, a*l OO, 
Jiwalltfii, and lipi cl.na. f rll7aiKj;a .lUiii if fSllWSTKAci hc-Nlli 
\J DallinlniLV LftTn(p(iadeL y.KV UKKSl', Mtlier I'MllrriSiS^Eff 
FKAlimiEV COiBiwr i Piei PI 

LIMK-MirKFlAUT an,| BAM, fW _„ 

FOB aA(,i; line Viirk HimaJ„rt'fiEi5rSi;r*Bfc 
ll.rr«iil*d aimnidur, ana (-iT. .(TtJ3K2 
«J_HI)BKRT_t»V^NY, M:o-t.t.,7tr„t E '* "» *™ 
rNi;a,'aPlULTa,*nd BEEII. Nr.r™^ r„7etr7Srf 

ml!:h«s^'s":i;i:j£i^"^'^*i?-"^^^^^^ 

ImnT BUMilSU WTSSI«-,1tH:Wtit,d.l»nri»™- 
A dlUon, ajainololliock indolafsLcisiiflMMfcli^ 

UniwMa LtabfrauFsmii.'b (vintijin, lun 
K|(ldti<taaliiiigor{viiiiijt.iH.titi 
Iwd^Ohai^hiL I,. itHiHo 
'.liltOTWi.f^aE^iiii f.i.fldi'. 

JAMBt AI .K^I AN'DKttand CO.. 1, Chi mh-MIL 

SilPlHUY M..1 I'liili, ill lilotlitndiititbLBa 
ll AT.iil."; un.l WUBEj^ ftljtljIaM BVAS*rt AlJj iiiid'PbKTm 
lYATjQ.S and CMlkUMi TIN IHT PAYS, tba bill or all 
/ tndbtttl. WA- ^ ao* woiM. 

W«IBTJIA8^ti|Hiittto aappiM wnb tat^ ^ Watson .mi iruuDti^ i"")>i'i[u'iTi'tEiiK., 

WnjKa,— Chmp.iTu', tltioK ekTtta,~t'Si,'8barrti 
ffC.^I' , ( flbr dneiL llulltl** it I. A aUUrOAM 

"jlie'a.o;?^^'''^'^"'*^^**^*-^ 

>tt*il,''&KE3tin 
CPAB_ 
O oltral 
fjtr dnaan. PokT,»»fc, Sbi„ a^ 
(hdi.wnt. BlRtkiiM I 

idWoo,; Id. lo lOi. 6J, Mr d^^L 

Ai .H.l In- d J . J. - rr . r^T 4i ^„ iMb-alddflla, na. 
HlldOR, 3t** Pltl-attTtt, . bt^rite^ , 

Ibirbt paflw.W. dl.^nd tOi. M. narS^ia 
tVlM BOfttKHflV, ti,.w Pllt.ilic t. bla d ot toaaffra 1*110 N \ 1 . E. ikKi. W 1 fcr, Mirt 
_ ItUa, -W. li, lUbVFMElf tvgi t* 
IBft tod tb* snblbi Jttntrally, tb^ bai 
•boniirtMkomaaiLinib.aliff ■ ■ 
Maollbary, to (ndut dtnj, 
iirdera ran lia rinoud m tkt:«ii>rjpil IMth» 
loirii or TMUTitrT E .laiveaedNbli^lll 
.treet, »yiloi.j,"E-2nd Dtofml^git GAI:V,\MSEI> IBOM. MMHraan, ainii. at. 
roJWtlOB, Ml BAIdt by la bid a iPVMtt *Bd l!0. 

U ViWIiW IkntiM iHr, In 4 dotiii eiaka, in kIbis 
miBtlei^ « &i£K bif L. tU 8, BPVai nad^. 
Sanllnra Tlin-e. boHl.el baf. 
BiliriDU, Ulh, Llni 

Port, In konhoidi and ttoarter^cukj 
Mtlillt, ditto dlKo 
Sotaii, My brand. 
KPHniiU;, DAMQAB, aid Ctk Ex UU^-KH CI{(>HlYHL.K-,ro>t iiniiad aiid oa 
BALlt, by tbe iij..lerHignod. a krre ii w.tlty of ntw 
gdoda aonalatini: of tau-k, ilreialag, aiiiT .Ida OBiabii tu 
ecataa, llo<r;^ri' cut^erv^ ri«rf[iloery, bmhwiltaiail aia^ 
ral rinfy^t!«i;l^_I>_I,>:VI. M Kinr-.h™t Bart. 

CIIH[STidA9.^oi,l rrcitred, i fat imall 
TnFMllyn pmemt, Hinrttcl : [*iuh| giLOnlt 
nranfre m.mialadafe, A),, dn, i price, I., p*r ib, 

tlKMHY SEltBlM'iit^tre^ near tbt Tlt^it._ 

Ol'ANtlLEIIAKBKg,^ Fori! ALB, ■ agpariar audla. 
wiok pkttlhK qiaoklBe ; new, Md In avhlna-of^ap. 
KliK lIlGbUTP, Co, S3, Bl<iUfhllii-:>lMs Flf.i 
etnwt MiiTtli. 

Ofi "sAI.K, KJIcan'ki H.uvitra*~U('icle7er~BraAtil ; 
ttxi tH'ii-t'iliy t»i«i coBEoii t«a, niSSitV K. 

|AtIi.'ll A M I", 1 L MniE-aimt^ 

t H I ) Kt>U iili li'H K!>' ~K*illib Unybotod ti IM 
Si I 111 1, llimialii ludfmT 

NBWTOIVN KOLKa.- 
I'ort CuOiiT I'lwvaa, 
piiwi, APPIiKTON'U, 

1';iNtil.l,mi~llov\^ignB lbrJ>l 
|j WIliiON, BniHon 
o^ipMlta Jaml iofl^tfaat, 
■ rtl{?]fl LliA pruf^^rtk^ri o/thl* rMDjt« ;U \* huT]^ And da- rn I ]«, .kiiFitile Ln nirinNfCQieaL, pmwniut In hUjltHitAklDa: 
inuj^eDU ireJvfand tiatrttiwti, optntaA 1b ttot£^ 

Ills llu1c¥L Tfa« j£tbtii«ii^ ()o(iltnit Rti7t«f tu mSikk 

[iao1i«t nil (ui-Ui, Aililri-K'f H>a nbiiVd'. 0N£ irUN]}JtKI> MA MLB CttOi-^- 

4B^tbV^, tCt'tiai il^" fi«Att^M)^' of wH^unM Prt 
fMtft; hnvfni, id 'tiM^t to tU Btiwl ibopk. Jntb opanvd 

hl¥l>-ii]Ti« (fi?) pwiiit " Artnlrit tif Hip Ui(l«t ■tHj^i., 

lipliilrii rurMAiui niir-itti AibiM'']riJ-^tfrfii Pvin, P. UK A I' till II Kit VAIIII — fluWiliil lliiidmiiid, fcoa 
Ilk for lllO ld« niw.init, JOIIM UllOtl'H, Markat 
"harf IIUOHS, th. Iiaat Itoportoil to Lbs rnlony, 
tinw kniUi.^, trnl ft* BALE, eloaap. 
(TlflN iitO&HFIKLI), AlWiin Wbarf. 

1 eroanti 11J«?,T llinuui Ellalo.,^ 1 111: ItllVIM, 
I Into rlitl.^ »4 1 It— radnoed filly SO 
Ht)OMPI[lLI>, AINon Wharf. -1 f\f\ t\f\t\ Viit,T FIAttllWOOD. aU aliai fflO CHHENT for tha TmUurho, ma ta boMlaa, 
ly Ur. i. tUlANITBIi, ikHlt'.t, l«t Diian lb It. 

UllOCSRT tod PBOVlBIOIl BCBnOUa-fiit 
prnirlnUir ot i mil niliiliHiliiil l.aalaaai la tba 
nbore line In i tbrttlot part of ^dpey rowing to Ulf 
healthl, Il dodronof DldPOiillld Qf 10a Mma. tba 
lireoilaeh art oaBrtnl*tt. Tho atunk, vhieh la wall iolecte4 
can bo lakoB at a TaJtatlon. To no iLdntriooa pa^eoa 
wllb 1 f^oiat] eaplUl tbiiiireviinttin flwwtanlrT whiab. will 
lie wld om Birt with. A.lilreM to X. Y-g., Htiiu Ofci, 

S^PBClAli N0TH;H -BuWDEN aiHl THttBl^HUib 
he^ to inffiim iiriTite boym, th* trade, nuntiy 
bnvmi, Ar.,tb.t Ibalraile of «ifniwire, gliitwart, olaH 
ihwle. anil itanili, anif mher lu'tialii Bf nirk^ wyA tak* . 
iil.ee THH HAY, iL.i' !:trd iinlint|l^t|j|l;iK>ia' 

Vl.l ;)'AnlO, WillllT^, llMll I'O.: 

bonrlng .1 Ifl u'elork [ureri-^'lv. 

Oily Men, 11 U He.irjp-atnH.U 

nrit : i A lTi i)f l(l!~Th;' ItiTot tbt BkHmt 'ii' 
£3 aploniiid Pariaian Ufudiifliianni, mttallle lafe.dltb 
«wii IMM, mnlTi, entlkH^nbCir jpittti.ainCd 

it IO (fiil«bk tOIS MOUBWfcil jr ' 

Vlil U-Anm, lilllW*_]54 
BO WSnM Dd THBWTiKWMItr _ _ ,^.<ik'lr.:i'^ A arkA-Lbi:: JviU^ m Ona ■lilllitir* 

AldtlL'(Mii¥tocr) par lln* for rrary adMii»iC| •» 
aaoh maartlOB. ' 
Wll«lMrTHi»— £4 p« annom, m adwt^.^.,,' 
*^ All dnrtMasanla nnder iil llita •ar9|l4|f[ii! 
M taadnrttiaT'tvKttnntirbvilud. grpaar : PriacMl Ana tvMkrnea by 

1-^Morobir IlflTal'l" ITtntOia Ofllee, 
^onatay, Uc^rBber 33, IIH, 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 497036