Skip to main content

Full text of "The Sydney Morning Herald 26-11-1918"

See other formats


LATX. ElUTlOK 


PRICE, Id. 


SYDNEY, TUESDAY, NOVEiCBER 26 , 1918 . 


25 , 239 . ( 


fTOCU, MAMa , AHD MOHZT. I 

A’dfi’AL rArw. ti«»o«TAjfr tS" nomwinaa. 

A armpiRirM , «fe«i ftw wMk !• 5 URHUW MONBY' 
PlUVATKty ftHI CIUlAI’UV, c«U m kiA tJkiM. 

^ tUM td tul««al- 1 LmA im kU 

cla«w of MfOMltjr, lariudloff Yu/nttvrab Puan. | 
VocMia LmA, a»i Hmm Prvvartjr. otr.. vilAoM »» 

•vMtua or roftMfalion. . . 

All! LINT »uu 90 / rNTtmnrr, au for m. { 

CM uarT roR «/. am im m;. am tor < 

CIOG tor All*. Md on* oniMCit lo AlOBD. 
AZ)VAAc;n MAIiK ON WAH LOAN tNlNM (pMd «r 
OR MAMK |•t:lt(;llAMKlA , > 

U 0 >ttU) RATt'A >UK VA< AM LAND 
OR IJOTMI PltOPKRTY. 

M— MO Arnnf* l*orai«nto l» !Aiit TNMMoltMi | 

M. OAVliM^y. riNANnPW. I 

OfbcMi, • umJ • Wo«w«rtA-<mrt. I 

M BLflUflk'lll-ffrKIU.T, rUj»» M turto Ar«At. | 

A DVaNl'XS MADS RAim DAT Of Al'rUf’ATIM.— | 


nORUfJI.NfT 


PARMKa‘ 8 . 

^ ITPVKT. - 
UMo-im. 

i***al/-«tSM 7 «MC 


OREAT XMA 8 gflOW. 


AND a 

RO?RL a UL mAMM 

ITDNinr tU (NiUlMMi AND DOI 
SlMOAi'OlU. 


ONrtoiiioo, Rm mods of ffriiR otnl r» 
oMrtMf, It witkln moMurohio riMoitro. 
Mofolnro a tiric tc tA« UrM| i'linolfriM 
itoov o| lAt N*v PoUwo K«i|ianuBt • • 
tlMMfr lUACooAtoa. 

Tlio ranout dofTtiwrato offov • vraltA 
•f totocumo lAokn of tho nr*' 

•bM pit loin. umI rwr tiknoonA* prict lu>to 
UtootiAiA iwM« awful oucawtluaB. 

OwOoBWA •■0 Mkr A prattle* of mnn 
lac Mnp|>taA tn«r«*iAto Ih* rtwaton oii 4 
caarrolorwA of roImt, vhkdi otitblo* 
tAatti 1 « <i**Dto BMC* Rnm to tiw CArrlul 
•Airrikia of ItoRr r«qiiimn*BU bofor* Lk* 


I SBAAOKABLB SPBClAlA 

I To-do^ itfi irt l —iM i to of 

rvwTwUwa tolMMA li^MV UkiM torte 

or who woAio |0 M*« OR tooMhaAto 

Rforjr UoftArunoDl ha* M’ftol otoMUM «■* 

CaU to App^ 

RKhrE MBlgR. gPBCIALfI FOR OJfB 
WKKR ONLY. 


fW mOS. MCMRDRRlM > 

Prlno* AtiwPt. vl 

■to aOratr p*r«>Bi 

^ rroa^k satlrML throufk 

lb* ricforr *«*■ 

rh* goy»> p»^ * 1 ” ■' 

^ BrtWaA armtoi •• FrAAfl 

Tal«crA»A frtiM rarlout *j 
ferwoot U»w«UlAo«t < 

H to faport^ ft»M ItorU* 
to h*lhl •*>»**• *• «**Ythrow 


(i> ooKnnenoH wmi mumm. ruv. 

AhP CO.), LTD. 

MACDONAU), nAMU.rOK, md O ft, . 

Aenta. • FlRctoaoC MiM 

Tal. CRp an. 

gHAW. iiriLU ^AifD *TiW ‘ii®* 

•.A^FARAftATTAjat Tnba 

alii ftoia Now Rakaail otoMi* DAAOMkM . . 
OutTiw lot ani Itod Itotoga mi M-otoa Paanfi* 

roRnuon farib nioM^AomuiiA «ooim 

fa tora a 4 all arthnitoia Mfjto to . 


riAN ADI AN-A r mU U AN 
MAO. LINB 

TO U)M>ON> 


flOTAL 


rtf TTIK NVART NrNIXWW OnO. 
or rm: HRtMT Mi'Ni.sfMt iuhl 
OP THK KMART Ml M.NIM CIRL 

AT fARMRR'H THM Wunc 
AT PARMCRM THAI RRRIL 

RprelAl LairA-hMir tWaMOMUAttoa* hr NTto. 
if‘Atoi* ta th* tHiH'to* Thaw*, rint Ptoa, 
Mch da* thta wmA, I «l in I to * ml. daiUof 
with lb* hiahip iaipurunt aatjaci of 

THE m'HIVrJiR GtRL’S ATTIM, 
THE GlRT/ft ATTIIUB. 

Admiaton hr ibhr* nntv. nidaintbl* Ra Al 
Ihitia nmata. Ortmttd Ptoor. 

HiwiiMa OIrl. Irnta tht a>|Kirtn«ltr. W>ia*»*Mr 
pna ■Aa« of Atllf lilHia. Ibt* a>*rMl^U* tp> 
pafriol* aail mummM* maptHni tt Ptrmrr'o 
nt>l^ *iUj lnt*mt la mo- Juot h** WiIol 
FAI rnf Aali «uh iha *ar*na rWiihlaa prvhloato 
and what ManratMa oho rrfim for rarira 
•tfla nf Aitja. it au** fullr ilrtalUA la '-m 
t>r*a and Pathtrin l*tr* Ad»w 1 lfinwt to dap* 
which w* otvtMl pnu road anw. 


HITEt'IAt, OOXT liina 


dK 1 / n.u ar« In tomporarp otil a^ a* 

a*, and I will adrano* jmt Mw«mv ia aar aaoiag at 
RATCT or iXTi:Rii»T a«i liiRrwrr ro*i. 
iKIHIK IXWTALMNNTR. MOIOR fARS. lO.RDR OP 
I.AMI. RAH li»AN HoNh*<. PU.\<*«. ri RNITTHL, 
(wmioiT inihr pboi'Entikr. l, 

advanrw Mnna »* t tlONSIX, ar. la onp anvant 

IwItMa RUTT MllfA of RYliNRY If VOl' AIIB IV 

hOMR nniLN firncE- ash thkt ark i*Rr>wiNO 
vmr rou PaTMI.ST, t-all aM om hm. and I will mho 
oui*jU.Io AfTaiir^tiN'iiio for rtat. I I.KNP MY OMS 
MtiNKY. THMllh>ORC YOU toRV R ANT AURKTM’ 
ItuMtolMIUN. ttail, vnto. m 'idwia#. 


ATTftACmo.VS IN TH* 
HANCH EATER DEFT. 


ROId'AND OOAT, bao laiRA «* 1 L 
<aliia fitpia, toll Airt bollal 
fretoto aiha sde foarl bnitl 

ratal Prira ■ • ■ ■ 

Nl'kAlAL I'RICl rOR TIIIR WE 


Tin ALUKD ROCTB, 

hj wap of 

•nrrnr bea irlamih, 

NOMOU XL RAN PRAKrttoOD, 

VOKNMITK VAlJAhr, hUOARA fAUA> 

OJU.AT I.AKKH. liKIUT riTlKa, 

NEXT RAliJVfl. JAm<AMY X, Ml. 
A.HA VKNTL'RA. 

OGKAmO irTKAJOHlf aOUfAMT, 

at fik 

TA, nto ■» 


FROCK SrEClAT 


toCWk V aehlwito 4 aop toUor aUar. harl*r*d 
pUia iMUrial to coloa. Rmrl P«'hoto 
L fatoaod t<> bt«h wtoot >»«»• 
hutum (tobm drop, Ihuo. bud Pink Btoipm 
WaaoL. tola to RNa. ^ 

t^oual Pna .. .■••••" • •••• •c** ~r, 

iTBaAL PRIOR roR TiriR WOE oirLT.. m 


OOXrANT'A ROYAL HAIL 
UNR. 

RMI fRANCBER*. 
rto 

Ml n E). mAROTOMOA, ato TA«RL 


I will LEND wlwt 
n'RNirmft motor 

,pf>lr tnp Um till 0 , 
w uollakrv. 

If Rlcdao, Arohtt*^ 


A RX poa atMTt <M MONPYT 
^a- pm» woat on PtANoU f 
CAM, i*AKn. ot daikii:n A| 
aemne. IXK. IRl Jmr> road. 

Ill IJ.WVO LnaM arraacwl. I 
A> Tt^iiiniirrri. PU'ia po*p 
|.to)H RAIA. wvml Portwti of Cl NIARCR, m 
A' uftwtf'U, fllumablialtail Manularl>JrUt< • «-, Itotorf 
on Rtai'h lUrduunr*. 10 P«- dl*.. p«M W*. Applp 
rtJMfANY, r 1 ilonhl Ofci*. _ 

I VTUlMTh rSDBlI RIUJI. 

OU b»:m.»aiEMN AVNITTIfS, fto. 

An pnu raiiUnl to Kuitop ut Pr»prrgr to Ivtoa). 
tb* •ei<ail*t. I« rto'whrr*. Hlbrr A| uae* w a* Iko 
dralk of a r*Litlt* or trirtnlT 
U m, ftm puur iMrtwol Into sM hr ealllnf on tot. 
1 a*i ptwiwtwl to bur rlRbf nut. or land iht anoonl 
rw rmu*. Alt onmmumcatlont itrlelJp fnfhltoliol 
BERTRAM MURRAY, 
r Klitobrtk-tAiwot. 
hrtwo tii Rtof oM liuatoi tCn*^ 

Bri»stYj_ ^ 

' TAiini AAMfFL. * " ^Apl'tBR. 

*I Hijpal rhtihttwn, fNatlmwrb and Ranior tUrHc 


FiNLArg aHSBTINO. 


MTUJNERT. j 

A laror AflfrtwnfrfT or curm nniRp aati^ 

riinlKW Ta«ab. Atoam Mnwa. Doto^ aod **■ 

f?fcIlAL^PRl<™ FOR THIli'wlijiR O.VlY .. VU. 

amoM vwrrR 

RPIKRAL RAMfLR TAMA Of CHlUIRJni^ WHItE 

Itirrrw VEifW, *«t gi 

wiii^OKLT. il .a 

lounA 


X» A P H. LUR. 

fAirr MAO. AND PAMMCNOKR VrEAMm TD MTA 

*to BRINRANR and MACAiRAR. 

LfTimnyra p AM<fo»< 2 RR AOOOMiKmATNMI, m* m 
Idtol liaUdap Yaih aaktof op akoM f ma^ 


AN TMroriTANT ITIFM 
or T 1 IH RnAlVERft OIRLI 

oi:tkit 

ig firai sr.t'Kw^Kn. 

Tho lift of tk* aNlaarp Moow o* fm% r«a 
t*toUp sarW'l-tM drito raratr ta th* h 
of a taalnm drl'a nl*r*MW- -hr Um mm 
• m AM rdtam Imt hr a tml Oaflar or ftu 
TWto knaalp pPktol •raittolto at Partnn^r 


mrtA lAi. TWU. 1 . {»x mtoii, wmm wto« 

i/i pAi rtto vMa, «/li pAt Ma 
wida, »/• pif. I m* vM*. 0 /t pA 
PLAIN (LIiiob lalMl. Mia wMo, f/d pA{ 
Mlo wMto. M pA; «Hn vWa. «/R pAj 
Ttln wtda. Hi id.; Mha «M*. t/U 
p<l ; IDto wlda. i/4 |d. 

PILLOW’CAUOO. 


ffa flDHRY a» aCRITH REA DRAVTIR, LA 1770 * A, 
iUYA, ldm:iA (innaklBcnnc at itovi to Taa«i 

awl tonna).-ATt;A aBuUT TirtEDAY, 17 U 


G|rl‘o IhiMiiu I ciffi. 

WHITE VOflR CROMYirRR PHniFr. wtlk nfl 
anllar, Imw fnaa ohouldor, trlinmad Vttoiw 
rtomra iMortlon and tar*. PRA*K .. A. il 
ITORY NRT DllWT PROMT, with MTt rail 
<Mllar, bdmwtol rCoetlvo daricn, knjtoltoa 
nir d Utortm awl lac* PRH R ,-.. 7 'll 
WHITE OR PARM BmrfDKNB NET PROST. 
with raft aaliar and mall ravnra. trtonird 

Yal. lam PR|CK «11 

WBITR OH PARm flRFrOMWE MPT FROVT, 
wMk haadktorklM too. Irlauaad *M* toib 

Ulhin PiM lara. PKK K . f-'ll 

nr rTKlRROVER PRrtVT. Irtoitond lMH*l»»a 
Pitot and VaL tetonirra and lara. «dtb 
amall r^l onllar aUMh*d. IriMsod la 

matoh front Pttjm id/A 

A Lxnr.E AKD YARIKn ARtOlTMKMT <tP 
NFT OR MIIALV CoUURA 

PRM.% PROM I/U 

RacRvaar Un/L> Oroond ITaor. PtCLotraoL 

LACE ri*AT 8 A BIG PART 


LAi>rBir oonnura 
nnar imio»a witit* oonarr. h 
h»t “!?• JT" 

atU'XrA itom ■ ^ , 

M^IAL WUCT i^lTiW WTBM O^T 


FOR PnXrtW.CAJQB AMD E 0 LRT 1 
CAJ^ HorrocktoT CRIit mill U* 
Rnwkad FilVm Oalto* li foomtotoiw 
a* duiw’Mlltp df whUh la mRMtofi 
able. W* owto dOUi wMo lr*to 1/4 
I/S pto pOfA 

WIHTB COTTON DAMABK. 


IPbtoB RTDtnrr in itoiinmuR. ar warattpo. 
MONDAY. 0 tA DKflxiaAR, • ».«. 

Pioto HRLDOnuni I* LATTHrtllTDN.-<T.RA LOOR- 
9 ANA MONDAY. RKAUflEDAV. PIUDAT. 

:Pr«to MVLRfRnDVE to Itnim mi DRPOVPORT.-. 
R.I. ROfOMAllANA. EYKRT IVlfiDAV aod PEI- 
DAT, at Noaok 


It. P OMIDIA. Haaacw far Atotnlla. 

Ttoto*. tot ^it*^; to Pltt-oto 

2 Pxn.tL Wff OP dooD 

7 RiOAL KKTIIERI.AMD HAft ffTEAim, 

unora'A 


MONEY ADVANCED ON ri KSmiMA PRO. KOTkft 
and ail kioda cd ttorwIOoa. 

KA-HY lU:PAT 1 (CIfm 


tolNw FM i i g iii for J.tVA and RINOAPORE E 
riot Pkrat and NM^md Clm Paaaaopr Arowunodat 
LIMITRO NITinRR IQVm.R RRHTn CABDfR 
MTirKKNM APPMINTlIlv’nH, 

W M oim THar*idip. Rr^rfitor, Ytoripto 

— - • — iTMbto with Euma. fbtlp 1 

Maiini fra Aurtralla. 

_ * * Fltldtoai 


LOWEXr LVTWlfXr. 


LADIFJr nORIRRT. 

DTKN* BLACK WOOL aol COTTON H 0 «. 8 BAM- 

tJiM ^ l/ll^ 

WI^JAL PRIfTt'»^'‘'i^ WlfEE OMLt .. I.'t 


OrHton Damato. to a Ian* vartoti 
dMirna, *wrp nltakla fnr Btw 
Taldratotka. Tku Un» la romranMil 
for TaatooBic 
Min «id*, t'E per ponL 
onto widai. till pm pard. 

TALUB n VNBLXArHKD 
TURKI 8 H TOTCELB. 


oadrr Wtli*. lto*<K P*rnltura, Laf* 

Falk ioa. War Ima Bund*. Nun BowhtU 
Eharaa. or anp rrawmabto aacaiitp. Appriwrd 
aptrilotJito totp obiam oamp wlthmit aMontp. 
CutUtou-ra Otar rrip on nwtnaap, ««to- 

•ktoratian, and raaaMiaUa iaruto 

CALmrrjirB^ watt. 

^ l l rantlrm ahatra ri, paat U untor *tt ooR ___ 
OANA ananiM on bml omwT~Ia 7 MraMo " toraic 
i R. r. UARDSKM and CO . 


M. P. oniiiUA. 

•hflW*. •« ntf; 

MTibXAtD. I 


rTDSfXr TO OOUiMliO avo MIMIIAT. 

VIA MSUAPOICB. 

IN fxiiuuNmoN wrm royal mail Nrr.tin 

OP P AND O AN. CX> , PRuM klNG.tPOKA 
PartleulafB m tu haUitim rlc . on a»til.>«ii-<n. 
RI'RVA PUILP. AND COMPANT. UMJTED. 
II Hnd^otnri. n»>i»r* 


77 m oiirEiw otaana brtoff la Ritt nrtop, on* 
ni rimrr Hm wiU bo Rond, atranc 
Towola that will atand rnuRh uaa*« m 
Um baarkto, W* art oWtoinR two ifirclal 
Ilara to wnb l toclMd atrtpad Tinhidi 
T>iw«la a( Britiak mabuftotar*. whwdi 
will h* round to ba both aar^lutoUld 
and OPnootokwL 
Rita. | 7 ln a S 9 m l.'« a*rh. 


HACD^ALD. ilAMILI 


I __ E» Ifunur-Hirat. NYDNET. 

iTbAMT/PrVaUl fram Um OI.DIBirr Oftra. on forot 
, X-d tuT*. Fiaana, ImmI, Ptn ftotaa, » 1 A. Irran Ck. 

I LONDON PIVAMn AND MORTO^OK itl., 
f S P la*toth'Otra*L aaa r fl untor-wt T c L, Lltp C tR 
IwrONFV TO l.kfn> aim Mratcac* fi Nnhurtwn fW 


El. BCLLA. PEOU LIVERPOOL AlTD OAPETDVE. 

CONNKTNREN ora raqtuntod to p*to i tit to at mm 
for Uatortp-a Whiarf. 

Tha ahip vlU not ho frapnoalhla Pw anp toa or 
da rti af* to rarm afirr U toa«ai the ^ip*a almca. 

All fWdo ItBpadinc diarkarrn will b* aii>r«d ad 
Onttoenw* H*h arai npriM* w.thnat fortkrr notlrc 

Rllla of Ia<tiaE *n»M bm prarautol. dulp r i utoraid. 
ftolffhL prUnc. and ntwhinc oltArpM pakd, and 
<MDrrp ordan obtauiod frm tka uiHlwtofiiad koforo 
lAp cuodi will b* ttoliverwd. 

PAlAOrr aai (ViMPAXT. LTD., 

AfOOto 

0 ‘OonnoQ'aDwk, 


PI/R'WnwOR. . ^ 

rwnONPm TOILB PLOOfOlMO. amrtid^ 


Ear porn. Tkaaa VaL Uania at ParaMF'a ai« 
dakitp in daaiirM and Mprraailr haro ta pnraa. 
'PRE^I WIRR CR/K'VO VAL. UtfERTION, 
i lank wida. PRICS S/U dm 

low to matodk I torh «id* l<‘ll doa^ 
PERW’n WIHK ORitrso VAl» INBBR 710 N. 

I loekwhto PRP'R A.S dm 

um to niatoh. i inrR orld* .... A 9 dm 
PBENm WIRR DN?H ND VAl* rVNKRTKIVR, 
LlMk widr. PIKTIR, d/T, T/l, t« diwtol 
Unaa to mudi. Ltodi «fd% d.^ T/d. 0 /t. 
PUNCH WTRR tiNOTND VAU IMnC^fNL 

1 -M wtda PRJOI d/d dm 

Um to aaam l-toek. PIUCiiL tm 4 mm 
Um DapL. tMmU Flam. PW iliam 

THBRB WIUTft VTCTT/B AT •/!! 

FOR BCBlNERfl GIRTHS' WEAR. 

WHITE WAMIIKO TAMBOUR TEflA 

PRItTE 1,11 awft 

Alto at ... I'd, rn. l 4 to IVi m/R. 
PDfl PUrr WHTTE HIUAOOV ME«I{ VEUft 
wKh apot and to»«p Mark Eontor 

PEKEI a/lt otoft. 

PLAIN WHITE aiBTLAND VBlU, wilk HlarE 
knrdrr. 

rRH*! irtl OWH. 

TaaUhg D*|k., Oroiiad Fnm, P itt i n««eL 

WE PAY rABRlAOl. 


A LONOeXOTH SPKriAL. 


l|i<rnnw> now TO wn.A«. w ot 

nl .. 1 . ■< 

Ot Bnp f i radairt to l worth. N*» 

I fPHTIAL PRinSPHRlJWR W 


Wa Aff*r tfta ^mom DWF» CEP 1 TTR 
RmRTTXfl. Wamatod fa*t relmm 
Tkara ar* * |u **r* of F daWcH If 
aatoet tiom, toadudtof irnap mm mt 
anwrt nattara* and Wrtpm 
Dto wida. S/I p*r parL 

WE PAT rAEEIAOR ON HI ERR OOOM 1 W 
A.TY PART or MAW. 

OTE PEITE LIWTE 
POE CffEWniAR _ ^ 
rnfdm of tkm uaoOd PrLw LMtl wOl U 
noatad tom *»n rammi:— 
piWlae PEKRENTR. 

BrMpia POE faiRWTMAR. 

OUIDR TO PWXIAXIHNIHW PAEADm 


arnmmNRm am rwpntod to PAffl ENTRm at' 
'oi«r* dir Old PHwk WWf. Millrr’a Pnint. lOiip I 
BuT k* raairawlbla lor anp lam or damac* to CBrvi> afim ; 
III laavto 111 * aklp ‘0 dlllRfH All londa impatlinf dto 
I dtot** wfll ka atom at tka Uona.Cnm*' riok and i 
aanrwM aitkmt fortUr nHirw. I 


aro. tkanfcaT Ei aa aKawttoaal padtfos m ra**nl* 
the ctotw M l^arttol idwimHaa a^d lU rnwrUr 
of parntfoA troB wha* dhmt mBtoai m* mt aralL 
■kl^^jjarntm am mill k* arraofad ttoonck m kf wap 

VOtlRlEl INtlTSO NO CRARaB POB ADTICft ^ 

TwoR root Ayp~iioir chalu n norm 

mn>OAjiT, PAJuocn linb. 

All Pam^m SMtoMw ttuoa wtu wmm 


OTATR ADTANCEB IN t PFW HAtTR 
ON YOl'R OWN NAHR. WTPnoiT W K Tt'R iT T. 
PlAVm. riTRNPniRE. dairy rviTLB, 
DRFOAITS or D&Xtti WAR Bn.VDI. 
n m writ*. X. HmilKIJi. 

*w Xlncalrrai. IN 4 PblUiiMtrraR 


I WE abb rmmn 

Kbrwnptota. aim m »• 

M AntomUto ^ 

F. LABirWTTFR 


olto-kina. and aorilBC cbaidm ar* to b* paid, 
dal'.rarp ra«l*n nhtaiord Iront (k* »ndarnci>*d I 
Uip f\M(k will b* dBlIrarwl 


FARKISB' 8 . flTTFVRT. 

MARKin', aad nHOMR.NTIlKVI^ 

:t rorr* dahlia* 

AND CHBTSANTTIEMtrVS. 


pnnic p oTicM. 

TfStTltfiTlCE U>M tka 

Osort of Amualm 

Md WataUnra , af ttw Aorard 

he* Emth Walafc U ^a Oteup Ma« • 

of tk* Profmaraim a^ tutinnolltau and Jiiawoaill*) 

1 * 00 . uaaaa *r*X‘ tonlh dar ®f Oaran^. 

“t.tfSm'E .!-,«« b-r~ « ■saua 

0 ppu!^ f« amoiptu* torn mp 

inp: 

tt. a- ib.w~. 

TM'mTJxA BT W lOTUin^^ iBKTBiTIOT. 


fWilho'D ah 


llnm arOl aeo« ba k**a. Tto m**C to* lOamalaam • 
Lor pawmw i« ^irh al cUla, a ap*^ ma^ ^ 
kam awtoblMiad aa Um lawn Raor *f tk* Pfa* AH 
(tollmp. H«r* at* er 4 l*ri»d frma lajInwadMMiHB^E 
a efcnifw mlicRton of grmk oaltahU far gtM lofmIdH 
a ^-T^r full of ■■nmtrniA. 

ANTHONY HOBdIkBN End 80 NR, LTXA* 
owLT tmrmsAL pRonDiiA 
mw PALACE nfPOBnni. 

bbtckfibld hill. RTDNHT. a 


gTOCP , BEABES, AND NONET. 

A TSVOLUtlOll ■ « MUkKY -UUIDUiS 

JOKI. PIULUPE, 

TKR ACTl'AL UUtDER AND OTIiamATOE OP 

1 UUN 4 I.D tvncRmr n> ni-pi'Hass urubt. 

I.RNiJd CVi Cur Cl. IJ^’bim aru to* cl 
LRNIM CBO for CR LENMI CM Im CA 
Cpm DPOH. PIANOH. rCRklTURR. and othar Ar. 
WkniH] RK-untlra inn flnm or nlli.r i-har*'.*) APPLl- 
CaTIOHE for LDASR (OMPIXTED hAMR DAY. 
KTUrriNCJ 1 . 0 AN» Ptm orr iI.DNTM ramir* 
.tYKlRTKiMW THR.tTMr>T ami CIVIUTV 
I urPKKH: I arnl t TKETIACYM IIT itlM dnm). n 
,RURABimi-imik,»n'. ogrmr Kinr-almL i 

' Tm., l it/ 1110 . I 

A ‘. mn.r»n. I 

to IXUUHfTtl NTnrrr, V-twraa Rlnp and 


HUDDART, PARKRA LUtlTED, 
m qaamatiaal (opp. 

a NORTH ~COi 

MIBAM WAFKUrNiN .’OlfPANT. LOCTKO 
PROM • it'waui ETRKET. 

Ian and dmtorr I'arnilUiim. 

OB RAT.-WOLLONOHAR, TTOI DAT. H 


HttotMa ▼owMla Altopwlbar kwr* Daaw fEcr - 1 
AEtlmd at Epdnrp bIbo* tha otitbradR. asd b*- 
twma 9 M 0 and MOO paraana da«AlB* 4 . I 

At prmiBt thrro era cU ▼*•**!* la RwrAw - 1 
tta*. Th* Rlrrrina eontlaana d alaaw iklp, i 
■ItooBCh iKU undrr datawtlon. | 

TIm rnlArntf ta dplitt dowa tkrwwikout Saw 
CaaUDL. a&d thr outlook la frowlnc murk 
katur. 

I» lAi LrRiiUllrn APdatnblp 7 *«t«rdBP. tba 
■alDr of th* rrmoval of th* auarmnUo* dte* 
tloB Iron North Hrad waa dlarwaad. I 

I>r. Artknr. who ?*roi]ftit «p tba nutter, pac- 
piatrd aaarhnDaloc at Jar^d Hap or Brokaa 
Bar iailrad. 

Hr PuH«r nmaldrrad that Is ltd prwdotit 
paaitioa tha autioa wwa a dldilhci OMOkM 
ta Sidarp. 

iwTli Bdp. hr atidad, appaarad to tba Oto 
Voroamt to bn a aultobi* plaeo 
A pat'lle inn«tlnc at Novm mad* aa *ta- 

C alie protr/t BAunat tba Naval Colldi* avar 
lag ptod for dcorantlaa purpoaa*. 

Dr Vlrtorlan Oormoifot la takiBf tba 
ftaool pfrcauilnn acalnat tha latrodoctlOB of 
Wamm loio that HtcU. j 

Iforp mohtoipa] bodp ta tbo Btota la bo* 
lid MppUrd w|lh rarrlBo, add tba Inorul* 
Itimi, oenpt hp privato doetonk wlU bo free 
Hr. Qrabamn rapt tber* will b* a big falliira 
df tor rrop nvnr nnn-tbird of tbo wbaot* 
irvaiat area of th* Btai*. I 

Ortr bait of Ihn balanrw of tbo arwa tbora 
till ba oalp halt cropa, ba aopa. i 

■matar Rmmrll atatad paotordap that ocam- 
Mratod Idnaa of tha Talon of oar wbOOt bod I 
mop eraatad bp raeont atatBsoBla. ' 

Tba IBpnrla] OnTamnaBt bod aboww EO 
WOlatT to hup at 4 E, and AoMrlco bod pro*' 
■Miad fiirthar Importattoha. i 

dmtrmllA, h* adiind. bad era boDd I.MO.tOO 
Wu af whrat and SOO.MW toad «€ Soup. 

Tta aArtal wniroma ta tbo partp of IM 
dMilda] Antarw who ratnraod «■ BoEdop koob 
Bftm poatardap. 

Tta airwato wm mlp daoorotod with Rasd 
EkI taattuc. aflii iba mna marebad tbrondb 
dM daatlDoaaa eberrtne erowA i 

Tta nma vnro aatartolnad aft tba TWwn 
■aU, ipwich na bniBR ntad* bp tbo Lard Mapor, I 
Hr. A A Orchard, aod Hr. J. OvlaaA | 
R li aKpaotod lb* wbel* af tba orlltnaJ Ao> 
tarn wlU raacb Auatralio la lima to portlet' j 
iiU la to* t hrlatmaa feaUvIUao. 

Thor* ara nnw on tba wator atx tPEEEportal 
Mataiaiac aboat €i)nu mna who boa* baoo i 
•a 0 or* 1 «a aloe* lilt. 

Ttaradap win k« obaervad bp tha Fiblle 
(dcteli aa "^'nlrntn* llnm* Dap.*' Maop Of 


WTBBJJCATTIar. 

I No*, n 

HAICJNA.... Irt , 

I targa anlp.D*r. t, 


FOR ADELAIDB ONLY. 


MACLbAT RfTHA-CDOICHAR fCkn* oolr). TUN 
DAT, I pm, *la KrwMMti*. 

HANNING R 1 \UL- 4 IUNRAR ((br|w oofp). THIS DAT, 

RAHbTc^ RITRA-TAMBAA Tim DAY. a p.m 

Pram ALBION WRARf. fOol nf Hatont-otraK 
COPIE HAEB qfiA^N OORRRAR. PElLtAY HOASOrO* 

7 . 90 , Tta Nawraoali. i 

TWBU} RTVEA— rA’RANBAn. BARI.T. 

_ No O w Ra mo a l»w d after ip a-oi Baiurdap. 


PTJXIJO N<mcxs. 

/EOMHONWRALni DAIRY PRUDtXlR POOL OtUto 
U HITTEA 

WAR PtRCAmnWR REOllJtTTOWAinLTflA 

ntatvtory RrucA x*. Iti. 
uid. 

ArnjrATinw poe lktxba 
R mEBaOB OP TIHA 

It b Mmkp notipKl that to* thna lor rcralrlnc op* 
phmtMa ior Umuorn Irum ponnm nmapatont uadm 


ronT riRiiL 


tlrnn airra f>« Dn iMptnatit <C Loan*. 

htrnc MV Tt-llM^ AIIK. rC'II A I'UdOD or onr 
T kAH UP U HKKKI.I PiVMKVTH. u fvJlowo:- 
A>* tor Mt, |M>kliln 1 »' w*rkl>. 
a 2 » lof 4 l. > d wn'klp. 

I I'ki L>r C', iMtal'U III 

On PI RMTI !<>:. MAV'n. mhINu MAnflSER. 
f»»JKt or 1 .AVD, ADVAVirC n>a.lo no W Alt LOAN 
imVlH (pakt m unianlt. oil HtMk l‘l li. llAdlLD. ur 
imp oCbrr hpi«tf^liw» t.tInll.NU LUAha in uUim 


AVDBIlKON AND OO. LTD. 


Iho Purailiir* w* nwnirfertnr* appmlo to tkot laio* 
and mrraMii.a vUra of who drtnniRl rl*«nnra and 

ri'dnaniebt tn Um ftuniiiuio Lhep put into tkotr kuoia. 

Tl*w qualitwa. PwrC'Mf with pfrao wkh-h are tho 
lowrat Id Npilbcp, nai* our Unm an* *{ unimiai 
aumutaoM. 

^ kupui* dirarl pnu mt* at laaat tft par mnL 
Ttirar tpo.-i*l Uuob itiiM appeal to tha porkiX 
9 -|itara “Daiw'* Nute. rwroiHlty of hrtlna and t 
Divna Chain, la Um btoo agrla, eo*m «4 In Modow 
tiaMw; •Itowhafr o-lil at CU/lO/i om iwim. 
^ 19 . IftiE. A raia Iwrialn. 

Tk* "Real mop" Divan Cbialr. aullahb for hadrawm 
n.vrnal In rmy pm<p «:frti«na. wiU* hm«p hlacfc 
ilrt{ic, wrath A 3 lu/( oar pfk<*, Cft/lo/. 

Uak Rntniom huitm at Ca,l*/'d. 

Oak HKMiMMnIa, at C&/to/. 

Une* <*val Urdruuia Kuitn, S Oral MJrraf* on Ward* 
ri 4 <*. winy crirrura on dmakty taki*. raug* mariilo 
t.-p WaatoUnl; »raih Cldjto , nuf prfra. CU/ 19 ,'d 
d'Otom (ink Dlnlnc-RMw Huha, m«p-hi mita. la 
bilirJu.Mi, ai.p r.i|uur at Cd.Ju a 
iwli aiiil UiM(»n wrUiny Ihuaauo dt/ 19 ,*t. 

A Ury* omtatUiMit of "OiU’* Unua fqunrm at prfom 
raiartng fraon 4 , 0 . 


OCEAN CXCUBfION TD OROKI.XLA. 

I Pbm I limaa otrmL 

I RA 4 MURA. AATTRDAr WErr. 

it 9 j^Bk RaEn Pmo, l*. 

A HKLL.nw aacn m Ol iwtnr. 

riTHB lUJlWARBA BEd gorru rOAHA 
STEAM HavIOATKIV OOMPANT. LTD. 
fflTAMPR BAJLIVGR-WEATITRR Pkilin^a 
WOLLOMOoNO-^tmiE DAT. « P.H. **““"•*• 
EUMA.-TUUREDAY. 

NUWRA-EkD.MMaAT. 4 B.m 

GlRViE EAT (NAVAL OOQJH»>.— WEDNEEDAT. 4 

Ru£aiKH.-RARLT. 

DLLADtriXA. — TUL R 0 AT. 

EATEMAN’I RAT -MELLfOEN. TimUDAT. 

MOHI VA WH'.SI-VDaV. I ai 

BERMAOn, TAtBRA. HRRUdlCLA. EDEH <RR 
MBRIKiULA. TKirRSDAV, d p ST 
Ouw* to aald ka daww tw* UuB bMin raOhm *«— 
andln WMBMmltaa 4 >.m. " »«mf «w. 

ft J. HAOEATRK 


^ramhipplue lor VarTkerangk. 


X*. aw IK ***w . . I .■■uw, iwim. 

T* EmoloTaro af ihno 'AaolatooBL ate., to Drapwr , n,pRnad to Bn 
Bbma to Um HawwouLua and bcwmatla farwardod 
uSwirtA . . . 4 .* 37 » Oooa n otF 

T*iuiS5rir* tttt tt, 

Uhl Oarahowm Kniplmora’ J " . ***^ ”^3 _(Xnaaas!Bj 

is mn. ODCl 

OihoT A^ilnto rtn., iUtn.MllUa and kawmotla) X 
EM no*M U Omo^anl OamiM «d Uth da*^. 
laSTw’ill Im kmrd to iha Coart el RXacLABP 

li.'*. u*ran'0'*«*i»ar». »ido*>. at «— *f tU clom to 

the lonm-oo on M 'tKlar, Um huith « br c< De^wwte. 

laid Of oo w»n toomher m tba Owwt tonp hoar WUmo It 

tk* aopU* otJ'Ki, wntof mpplr, 

TAKE NUTI* B aba that that ^ cm* I gdga an p Irp Towno Wi 
ohMeikw h< Um onplimiioo with Iba IhiliwBtol uolam nMnlOci 
KfgWtrwr, rntvmutv^hamlMra, 7 d Uiaahatk oWaar. water ahall m 


Mt MOTTO pt PATR DPXLpfQ. 
rnhlln whtf Kam hnii (Inalutya with ma to tha 
mat. 1 atn rO* of tkeir lunAitonra. thuan wbn do HH 
kniiw to* I eto t>i faiuur ma vtUi a mil brfur* ar- 
miigiag a innn *l*rwhrft. 

nlhce Itinifa: U' ''•lap* 0 a.m. to • 99 n m .1 TWarlapa, 
WadnradaT. end Thtmlav, 0 abv. to ft.b/ p.in-; Plidap, 
0 am til AW pin. ; MatunUv. rh rad T.. P EP ('ty 
A QIICE LOaM'aPVaN'TJ* 

A 11 . J<W)J*U. Mnanrira. RatoMUmd Mt. 
t.nHta UotMp M all kio'la of Seraricp. 

AT UIHUT atTnt OP INTKRE^. 

Cd Imia for Cl. pa,T*b 1 * t,' «*ah)r. tor d mooUm. 

CIO Im*iI (■* 42 , pavalila 5 ^ wnakiv. (or IS mnnUin 

CEO loot lor C 4 , pAvaKla T/d wr*klr, Ira U moniho 

And nowanb to aar animml. 
tM FirramcKKT. l dum Drau King-olraat, 
_Tbaon. CItp Atca Norond Plmr. 

A DVaMCES 'OV FI-’RMTLRA' FUSttd. DEKDA 
cV I'.N. HTRK'TT.T PHH ATK MtA.VS graaiad Um 
laitM dap. iUop rrpnptaanto. Lmjm In vLIm* aHrao 
paid off aod plat'rd oo a Utter IvuUng. 

at Ira 19 / 

CIO fra bV 

t^• fra 40 / 

4 A» Ira **./ 

4 .» fra C/i 

CblL wntn, or *hhnwe Mora ffntoff obawhmo, 
k. CRRILS. Eldrai dumbara, 

Ttaiii. rap 0 M 7 * 2 R I'lU alnat^ M D m. 

A ovascis auARAvrxKn ramr day a* von 

APPl.y, oo ITMSm KK, PU.SQK. ElBIStakKA, 
Di:Rn*. ptto Nurrt.H. kw. 

1 tii:ARtS'TF.B NUT 71 ) RECINITR. thm amurtaff 
ARMn.UTE FMIVAnr. MY CIlAHOKlI aiul RKPAY, 
atom or* baoora m th* lACWKNT w XYDSFY. 

It jniu her* a Loan to onr nUtar offKw I win pap 
It off, and advow* poa mraa monat no naMnr tram*. 
IT RILL MINT VdU NOTIIIS'U TO CWSU.T ME, 
ClAIJ.. WRITR. ra TUUNC, awl MY hFCCHAL 
REPRKKPSTATIIB WTIX CtlX ON tOU, 

1 MAkE LARCr. and KMAf.L AOVAVCBL 
ETANLKV YLLft 

Flrkorr’a'Hwmkm. ff Fltt a ftf oot, 

Krtwnafi Mnra* and Fltmtaa rtr mtfc 

TAia UFT. Narond Ylrair. ^Tal . ( 7 tp_im 

A Xl tot hat* to PAY 


H BUC NOTiFr 18 HUIEBT QIYEN t)mt Um 0 ^’tl 
;mM ha* kp rmntorWm Sand tka boori daring which waMr 
TYm* map ka uwd for gardaw or htlfatlaa purpoam m loL 
fril^ k »*:— Ftom d a.m. to 7 a.m, aod fnmi 7 pm to I 
f joto p.m. daily. 

Pt^ An* {■•n.iQ who uom wvtrr from Iko Cowogii'i woOm 
Ddlod npplp fw garrWm or IMgattna purwtwm at anp (twm 
ntcapt diirtn* the haoi* idMwi ^oetoaC wlB ke nitota 
cy»^^ ta prnamitkm aa bp tka lew hnmdavl. 
fiS 8 ; Bp rader iC Um Oawaofl 

C. P. brndrt, 

Ttarw CRwft 

Aapi Town Hon. Ralnranha, 

I to* Havnmher SI. Itilo. _ 

, ffWn COLONIAL BANB OP AOBnULiaA. 
^ l-IMTKP. 

inii *•. .t tt. ClaM Wtf 

Uabad S^?***^ •* Um to iM w af ib* 

b^'a Ipdnrr Urarah wlU. «o ami allm Tuift 
Men DAY. fdih liMUtoi, Im mnatoedid at toa Mafttoad Ranh 


t) tto. Cbto jm xi^Tiuia)^ _ 

1 * NBWGABllaB A.VD llUXTEa 
RIVn CTRAHBHIP OOMPaNY, UMnEli. 
btmm to md Irom h*wra«tM c,arp Nioto 

PtOH 


FOn RnCKHAMI*TON WHARF. 


BrMNYDMl Mon.. 
Cargo oolp Uac L 
U) AP". 

OAIVI Moo.. 


L. C. BUEriHSHD AND 80 N. LTD. 
NDED BPEClAXiNIft 
HH P^TNHiPPr, 

WIDNEY. 


FOR PORT AURA. MACXAT. BOWKN. 


RAWEEBRfBT ElVE* tUCTMKnr 

■YBY BAlVmiiAT APriMOQN. AT? a 
lUL UI.MTE 1 I. tot* iMia. 

!/• RJCrURN PARE, u 

W. JL OLTHMUITEON. 


M*fSSu 1 TSiSi Vi: 

lamfaad owUl 9 n s. daily, 
lUCUAY UVtt OOAimi 


ahb ldfa-buUdiag),’ttB<im Um maaaaamowt to jSj 
A a UADLEY. ~ 

_ _ R. R GRRGDDN. 

M a mffar . Tba KaUooal Dmk of Amtiaji^ IM. 

hpiliMp. 

J. A. (1 H ADMIT, 

Haanffm. Tb* Coluoial Rank of ^r'TaUto. LMa 


FOR TOWNBVIUi* AND CAIRNR 

<TraMhlPPlng at Ttonwrtlla Im an Hoatb OaiMh 

5 Porta ) 

CYVoMA <a>..T'ir«., Einy-oL AwftnUiaa fim 


-4 — JATITl 11 . OO^ ltd. 

•pbaoa, atp ldto._ W. H.J*AYU>II, Agaat 
T AXQIA BIDTHUB. UHTTED 

~ _,J** 4 ** Wkaff, Morkot'Olroat. 

OOiinj^ HMtoJUR and WOOLOOOLUA— fTTElOT. 
Tun DAY, Ki P.OI.. via .SrwisMle. 

_ M>frtra P aoa wi gw AnwmitoKlaUna. 

Ti yp RIVER— cmtAEl. TUl'MCUAY, • o.m. 
ltfr~CAiX'i do ANTAL tXMtPKttAnVB CYEAM. 

5 L. ^BnP iYVMPANY. UMTTlUi. 

MVt HACWARIR. HAEriNGft acto WUtoOM RIVEBR 
TATlA(X)VARn, THUnU^ “ 

QBO. H’AimiUl. Itoaagm. 
tallto Wbarf, foot to Markm ecmot. T«L ti cW 
pOPri HARBOITR -1 1 BBIROWRIB wfU kaU 
BartmMtram. na 

WBDHWOAY, Wlk looL Omgo ramlmd dnlJp lUI 


'iT** hnlm Mag. will take plaie at Et Jwiim* tlalL^m 
A fun^v 01 Ike amdl.^ Ph, 1 ,jp^^ TiaRNDAV. toftk NUm. 

ff** i.*.“ * ««t wrTMoo of Oowatto 

, fra C"' •»* Ibptola (l 1 .mMp. B N.. C B. 

I fm tka AitoUmat. Itotad lateraotad am InvflH to bo pramnt 

inSii 'irwItMtMai WraiMra* ^4 lo m'|"**tad (hat all tiaaoM DrAel* and bntSi 
1 . ho lakuriMd UnHMdtattop to VU Fltl wart. 

NY mOtn.X’E POOL COM- ra ,.J . - . ■ 

TTP.R. T HEREBY WttMrow th* Bala of my ntOPERTOg 

BKiIl'LATKm ItU/ltll ’'"»*»■***•• tauth Uraarina. aiul Onll^ 

■ULXS. X*. m. taach. from all Afooliu M. E. MAIN. 

. _ P Hf* Ancho. UolWop *~iiib 

T *<" b. n.tto.rfbl.'lor iv B«»T« .«>m. 

M iTitwnaraw ■ jwi-, .— . .j £5 "'T J“*"* **Ul Nwr., lElft 


rrai an mliaiM*. alw* pay »ff aov li^n, at tha above 
ram NO HMTt, fd>-.. CHAUUKD 

0 . W. OilPWIS'. m Cailtefaagk atrmd. 

(Km* them fnitta htny atr«~'i, npl' raite 1 'baatfa 
A T‘ EM ■ FkR ’CIWT ' iVYKNirlT 
A JaMU I AEEOLL tMi rOMFAHT. i 

to liUKTKRNTNBET 

(oa aacnunt to autnorum eflanbiV. I 

flAVE THl NT PI M» TO LEND, 

In Iniff* or amall amounia. 
on the lellnwlny •opuntMr:'- 
CTTT OR M'ULUNVK 1 nCKDOLO OB LEASEHOLD 
fROl'KRTIftX 

PASTORAL AND tUNIClXTURAL LANTH, 
lotamta Liidar hlUn 

IrrrrBlt— n ra Ufa latomrta ta Ikdilaa. 
Ibmtaaii under Wllla, t>n*<!a to NettlamaviL rto. 
A ND ON AMARKK IN FTUUC 0 )MPAS 1 IUL B 1 V. 

TT"ITtiX»oo?f. ■' riXANCi^ 

Al S PainK'oth.rtiaailMM. 

117 PHThTULIT. K 1 DSRY. 

HORRY TO LESU in UvN* or Email Enom. 

L On Fnmkwnry hot**. wHh or witknwt wiiluwiinniiL 
1 Oa (•uvraitmaal Lmn C'ertidoalaa or toiar**. 

1 Un bund Harrant* or (fernhaiwlu* by •tapotol at 
BUI (if ftala (aitk or alUwar. emlaimtonj. 

4 . On lutarrata umtar h|to. ..w (pr«DM.in*rv ■drootom 
mmU' on prieluidwa U letten Ikku HulMUom 
TnMiara. Hr.), ra wiU wavKtra omrlgM. 

1 Oa M'Mig>«* «r oa doEaait to DaaUe aithimt fonmU i 
m nr tc w* 

rtoaoiioiilm PofOMd and tudarwrUtaa aad nbaratw 
ftaaiK*>l. 

Parwjn*! iMmrlomM hmm 19 a.m to i p.m dallp. 
TIhom. City salt. 

A^VaM’ES' MmI* wi pMrwJMe.~Haa>«. ~Eiwtiw' 


■db>-l>. 


^v-rslim*. nana. aim. LdO., flua lE. G.PO. 

T ADY firaKkrag rr^oirao. fra meh. rt’ANITrEX uto 
Sw_»iealef» d Rrtvikto. Rimlwtok. 

»«P nWMItIcy; 'aa 

1 *-. • **‘*S** 4 t. Qrakerat R'wkk. T tftW. 

^NIVEItoM fu^ah^' .dClon to rrrding Huoa^ 14 /: 
■arrlAi^ 1 »t KraWigk H. Nrdf^ 

lyrni'Ktt rtWt v'i«»i VSflni, 

rr *™“™. »«u»u.i, tt« 3 I 

M to Pmittir*. aim Pkonntonph, at B*. 
~ ooftU. A^p W DewMwhtf* <, fhirr/ HUta. 
WAMT^ to •rliri rm. ^lam (7' Pbr^tom ' mi 
PratiniUrK d 4 Jjbrphardraiaat, dip. 

YY^A.NTXD, at nwa, ^■uratNld INniinara, In * anp 


-••r now in ansa ror war UDOfft 

■M aui Pndap. 

tatoral wita*Mea brfor* tba lataratcfta 
WMimion auted Iba boulas problaai bed 
mar* mut» ilaea the laeracaad traA 


handling and tiauHxaL 
Tk* HmNc* to Arratltorto aad RnffAen tor 
ovra 99 ymra. Thta preferanre aud tlw 
trade marh ar* ■ anre auaran'e* to lli* atan. 
dardoatUi to the Wumlefllrh pmAurta. 

R yna Aa not knnw tha WuMfrallrh Ceniftct amA 
w "*r fianklrt* ami h — •— “ 


ami hivwllral* for youmetf ibe 


Tb# war propayandn work of tba rarantip- "-;'wv - • 

idPalkird Pedvral ronuolUea bad baan wound ‘***“ A***"**" Induattim. 

• ^ WtJM>BRI.ICn. MMTTEDi 

**® 4 hrr large partp of larmlld aoldlara will THE CKiLwa PROFLE. 

■vnvi ta.fn.ir'AW morBlef by twa apaclcl Shrarmamr ftiato) Addreaa* 

Uklu from Melbourne. M FittM Bng 474 . aP.a, 

Tallin or A I.K ranicItiM waft taaaad — i-i— 

ta^rdap Tt- y cobuiii ca waaudllp lactE 
ttoobar of weuBiJrd. 

Mr .... ... .w . ffTHB OOIJ* dJIlItT tor buofiMOo and nUanta, I 

I.M r. 2 i. tt*« • 1 tt, MU,.. Ittttitt tt. tt 

Mrai LomaiHlon would ahortip b* appolntad erae.u» mnn-wft la Ma Itaa. 


»X)R NORMAN BAR, ALBERT BAR, 
AND THURSDAY ISLAND. 


rnAVbORt 
, X CAMDI 


>raMojrf. 


, raCAMDEH KAYEN, UinuSTON. 1 EW“ 
bOYlOt. and EILYDALL-OOMDOTKI. TfTU 

Oaig a 4 gi.m.; Pa mm ff a ra . f mnL 

TYUADOLLA. tat n aa’i Bap, Wmonw, Wmo 
X/ SA Wr* Ulpda, from Rnamll'a Whan, 
tatamtoto, Wadmadap. Ckiga to dooo. dtp 
.^OBPORD. WOY WOT.>A.E. RrUw. Wadnm 
| 7 Jr *.04 loamlFa Wbtif. Caaga laeolvad Tkk 
pSetRAL AND WIRE LIXE OP fItA: 
RR Marr, pboh London. 

Tba toa n m m wtU WOT b* magomiblt dm m 


that andgr rh* ahevo ItoguUtJ’iM thap muw tan- — ~ 
nMdteiaIr fannrd Rafuma of ill Chama to atoeb. T 
In tiM. bulk, or otkarwiM on kAod. ar la j — «iH t to ^ watai 
mlrtaiffkt on Eundar. Nhh day to Noeambar. IlUL 

IEU“D.S-Cr..il* 

OAtlN WnAON, WXTIIAM. 

I Oanaral Borratair. T REES 8 

I OofrmwRwwHIi Dairy Pi^or* Pne) rowntottaa. ^ bairn- 

I^HHUXWBALTU D.ftfRT PHODCCE'POOL OOi*. '*ap,_ HU. 

I WAR PRBTAtTHFn EEOn.ATIONIL IffltAtM, nM 

PTATl’TOET RllJa, No. m. dOM ot.hM 


1 Ke *a grrap. EW Kl imtomat. Nawtawg. 

IT*^ANT grato 0 ..h. FwaNwm. f'tanoa. He.T'wi will 
; X ptf htoheto prum. an* giianUly. 

C M.tXl'CI,, 

t *1 0 **r«mat Wot. 

C. lU-STEL, 

I *Fhy . MVMd and LSOd. __ al Q»<*rta-**m Want 
iT^ONT Sirprair Pwoltara tn' anyotM Wfoaa Eatttot 
|aC my prww. Tllyliwt prlma tor anytkloff. 

_U Mtxri^ dd E IIUW acm t . *Uy. 
T%R Kl'a, f 7 ~bitiing kpK*. Kilen. IkhlaTfWIiT YaL 
X* PD* iTctk, rh aa* _ Prl val*. P.Q , M airlt^rm*. 

and Yumltoi Potlnhed la rmrt 1 a{ moibiala 
X Eatl'uatea Ira* Inna Drag. 17 Wa*arlty-m. War. 
T; 7 rENh 7 'RE KaW* Oak UialoE^^' EullaarrW. 
- - - toilar* Willy. M 7 Akw>TDa»ktoMt_l 6 C 


FOR BliRNIE AND DBVONPORT. 


Tk. utttitt. L . “to twwinittun faeirnrr to miUh. 

.^ Mining market waa ratbar depragaad. raiCE. ivd. a tor H/d. 

TO itoeba abgwed • otarkad dacllna. asd . _ . 

00 ftof rtatarea wer* weak. dim to plain Wkito «ad RoE. PRICE, Tft, 

JUI Ilaea of dairy prndura met with d atrwhf **'*" 

y**Bil la Lbe buftei-aireet a*rhata peatar- Ewthh Ounbrte OoH Htlrt. orlth kfoo, ktoek « 
4 * 7 - on whitr graund- 

r*mn..i.i - . w PRICE, 7 /d. 9 tor n/d. 

TO p*Ull«iB for oheep Wat pood at Homa- 

^ pialarday. aod the dyeraffa niMns prtev* Ak**a prleao tochnl# bow rirtkal otnp* 

•» Ida pr**loua »ale war* aataUlaad. 0 »d tw®-toiltow t U mm . 

••WU r!tt''lor"c, 2 i*'lortI* *'* * OAUUIOI ■ MIO m XU . rOOTTlT OKOI 

OOWTNO BnoB.. LTD. 

Sir 

SaJV" "• U" '•••>'•> •»« ^ 

■mm '* a^dcUp tuiarlp m«ld 0 *ori»Hrrat fw*m Himtaf-otraag, 

— SyONRE. 


Vtaitora ar* mat ollowod na Wkarvaa m EtaBmalR md a*y gam 

odMwd at On 

Apntlcatlaaa in wrlttag to fta Agawto coowotwod Ew EJIX OF L 
Cargo *par« wnto oKow weight, maaouramaat, ami Dtoffhl. orati 
eontenia to wrti parktg*. A aoEarato aMOltwitoa M Nvory ordrfi 
iwedmi fra oaiA anrL II ia not am omaip to kotora aoy g 

ifitiltDatkow, oa carfo will bi lerw a idod hp Im opn*r> Bl' 

toBilp. 

Xe OuiB wfll, ta NMlrad awtom pruiamlj bototoR 


AI^BT CHAR 


T^'kstfl'fl^ oiiil'llomBEoSd ^mto,* to" Ifeea, Kid- 

J man ol. fV»ngae; no dm lira. 


nAFTAnr ry»m wm, not h e rb sp o nrihl e 

POE ANY DENTN COffTH ACTED BY tns GREW 

wiTHOCT fm wiftmtx AUinoRrrr. 

A “*< MH«d. U^HtoHia. 

A fto.i ahtoC Goar to wary dmwrfpUon tor Btl*. 

iJgkIafBat. SrUtom. E nk wmtoa m*tw dan* 

Tha W aWMd ajfap CUSkap aad Sii«^ » 
W ^m m ai l ,m U m k» l^ •Pknaa*. Wn«B WiffW, 


1 

I National Library of Australia 


http://nla.gov.au/nla.news-page1 2581 03 THE 8YDKEY ilOnXIKG REHALD. TDE8UAT, NOTIsMBER 38. 1918. 


FABMEBX 

■ro.m. 


MABA FOY^ LIMITED, 


FOB 

TWO DATS ONLY— 
TO-DAY AND WEDNESDAY. 


WAY’S, 


SPECIAL VALUES 


BCMMEB COMFOBT, 

mmm m$ pmttei mm 1$ 


McDOWELUS 


“THE SMAB'i' BUSINESS 
OIBI/’ 

FE-^TUBED AT 
SPE»'1AL U NTH-HOI B 
SESSIONS. 

My Mli*. WAtfoy 
•t KaraMT'*. 

•Ad all lA* aMk. 

FBOM 1.20 TO 1.150 P.M. 


FUBTHEB EXAMPLES 


■OU8EHOLD DBAPEBY 


FOY’S SUPBEME VALUES 
IN UNDEBCLOTHING. 


■PBClAt SALS or 

BOOTS AND SHOES 


CBEPE DE CHINE SILKS, 


f'OSTUME SHOWBOOM 


AT WATEB8’. 


Voh|M MMX MaMhi «CA, atMl «■ acrwinC ad 
•MpfrJaf dMKaltiaa «rl« JkM •m>»4, Md 
.le VR, miixk I MDEB I'Vt'AL 


FOB THE 

l^ 8 T P'OrR DAYS 


A OLANCH *t i>M Ha« •• tev* mU 
tnm MT mpitor MaiMMMar iJv^aniMat 
laita.r will iw-Mi • fl|ifMnuaitr U> 

tiu-ifix •lK>p(wn to ••cwia tAl^ UiMlMMiil 
W4Ato at Mmm Ma'OMOoij PrtOMk. 

r*> Mill •utmr mm ai Imi one *«• 

lltiM fur y-ur Clottitne'’— whra 

maktMI MtUAMltOM l«T tM« MmIM ItiiM 
My • vwi to WATKIII’ 
OUV-K GONNK^ •hm* you «(1| ta 

•iMaad VUh tW kw*. e««<^Un( lalMl 

•waUiac 7W IN AU. MBOTIOMM. 


McCATHIES, LTD, 


imr rt feunvo. ^ri. 

lATINtt, TO-VOBfeOlr. r UI MWOA? 

IATI.NU; laMuwoM-; »konBSay; 

TER ROVaL 0m& m 
(w'WdMi ' 

fTA>tB.\tmV 0 CM 


TIIEIU UREAT 

PKACE CARNIVAL 


AwfOjot to Mile. H'Altox -wh, 
••Minatjia m garwmt't mi till* 
a MHiiim flrr row a ,kv« <kmp 

Mitirr M O’a wwnl “ 
mnit a\r>r«aM>* wort 
>i«ir rf rtlMar* «r <irri| 

Aou MM arliMll* arttlaia 
• 1 . 1 - . twin* • iiaillv UiM 

J?"..,'* OM of iJw Aniat* ct 
t Moaltio* rna Winnlv u 
MmT 0» tiM oUmv immd, t.< t 
ftw MmUmm imx lo l«Ml — 
y*ur ii ■ ■ 

only by «b|(A 
>u» oapirclV) iof »i 
avwr yraai Viiqr b«iji 
>oor obatKw. •uupij 


TmE POIAOVINQ OPnCRM «YU. ItfltO fM 
•laiNitai TO A »t’»r uKTAiTiuirT^- 

hm V 

LmAIot* OLACK kid CfHBT UKMCB. artMiad hm. 

taalAw CtfMa haoMn 

UmmUt t»/9. 

■PETtAL l^iC. HvC 

Ut 3. 

Udlfa* qLACT KID COUhT MiniB. wlOl lORf<a* aM 
Muvbla, pmmio aoWa. (.Mhan haali. 

I'aiMliy la.A 

ITBCIAL PMli K, latf 1. 


Tirt GKLAT Pf.ALE I ARM 
VAI. al Mrlwwytlk foila In ( -ur 
daxa, aM wa are <Mit u> luaio 
tt>a mil Oax» nvcD -aabla la M<ao 
a>u.i>t«a 

10 -DAV* LI^T or *PF* UIA 
la trpical M ilaa, a«i|a.iiL<J l«* 
l/ina ^miailins lamitfouKi U.ia 
Kcav MBf*; aail. witb iha ad,li 
lloiitl attrai'ikai • IM'MILK 
ViBRk aa an iiuljcrtni^t U> pa,* 
ua a riail, a brlclil. Kiali 
"H/iir <Ja)« " a«||ii* la a«„l■^J. 


PRICK ONLA a «. •«. YARD. 
WMlh t«-4ar f-d xifA. 
tSlM'R ALI.4UA MS0\. 

MiHh tti driBMiH) tor Biowaa. a*c. 
t.,orclr rM> oualtix, raao aMkr. 

RUrk. Wkita, •M all MtmiM 

YSRV KTEUAl, PRICK, I'll YAR|) 


taw fciMiw 
.. _ oirr^diMaad 
— Ttia way YOU draa 
in IKa" iiTiM MW'lMa lAa 
^ y Kt einpMi»t wmt l»dfa 

lira <aa|iwi»i%ii 1 ity. Mow* 
iww taWnl. /oH ina .1 mao 
■ mmum m (Ar Wray ytm 

^ ^ r,* u a aoLR^t dwrtnlnc 

<M >wjr r..awn| fltotiltoii. 

MOW lo MME.'m Jl'dT RIGHT 
luR BlMAtsi Hot Ms 
W tiw ^|•I..FO 0/ 

Mtl#. UarewLna d'Almr, 
ttoai 1 vil u> I M !• iM. 

TM «umm liia^bxa at kuaiora •ip^ly d-oowa 
M aun|A^ Uut i»ro»r mii ahilllt to aui'iny 
n,» Ct«a4««a |>rt> Iiiwia Miian.i ami a| •niaii 
**l**^*a- ,^*ao lMifiuriari( cAaa U wwiiau bM 

a * oupH ..uf liiu||^i,l Mr 4iM« *a*| thrl 

«au adcif^ 10 pay atrd wr want lar.ii to Uy 
tWrtr i,MMicy 0*1 to OMt a<t.a. it*. 

^ IPKCIAL NOTICE 

Owleif la lAr pt,Mu. i.<oi.al aok-aww and ‘On Ur«a 
at ytatrnlaj a Lmw-Ii hour noaMuo. 
liw UiiMiofa of lannar and Cuiit|«u\, I twittad. 
*f* f”“'i*^itod |f> ant»>uAi« tlwi aaiUMMMNj to 
tba Lr..-turatla will tw l*v Tuaoi uoU. wlilrfc 
^7 "• 6*tolnad Itoai 9 o'ciocC ihta uhoiiIi^ 
t*ro at taa BgtUiii l<MiAiar, in iki# HaborvWMiMk 
ar. taoi, OftfuMd I loot. J*|n-«uaal. Thr ad- 
mwaleti la aLTWiD lurtlod to r*t-Tu Olrla 


CREAM TiaiKUrD MAMAS MVSLIN. aMoltaatll 
^oaiUi, In a bit raufc od iimUm M«U| 

iMir viraptiomllv Lm nricaa:— I 

♦A WrMKS »in* ... 1 At. I.8M. mi 1 1»J »d 
INCtiU WtOK Will. t.S. and t/t «4.j 

WHnP. l.iCK CI RTAINS, • Am ,«UacllM fli «aUM« j 
|va MtUTM la aUlt all tartM. 

ti VDA. & M INCHER, «‘U. A ll. i/9, md 7*1 


A WORD TO RAT 
IN THE 

■KLicTtow or VOCl aWSET. 

Tlwt la w|Mi« iRr CMC ad thr mitrr 
Haw- mrv lAa lRii« tWat Mllor* - 
tWat'a Um> faiii-ir oo *hi<A Ccmloirt 
NaaHS, PHoaiwa. AM*araorw-aU 
coed thiaca diparnt K\n'UAU,V. 

WAB.NEB’S 

RUSTPROOF CORSETS! 


MMKSY Mt»CAL SLOCBS » 

MX pLaKS •« PaJia^ till I ya.. 
Mar Mata«r‘a iMorkat-atroat). Day Mi 


1r»* PAIlLNr BHtAitE OXrOBO 
walud iudra, CAlboa liMl^ 

I'awalli tl $. . 
■PBClAb PRICK, tl/. 


GLOVES FOB PRESENTS 


Lodlai' OHAMPAOVK BIRDK LACE RHOMB. nUbSod 
lad. writed adNa, arid CulMa WrW. , l 

I aiiollr VJ*. 

t»E(lAl. PliC'iC. SB/. I 


t YOR • U INCffBR. S'lJ. T'U. tod B.11 pr- 

S VTW 1 M niCUKl. S.'IU U/B. lt/9, 
I t:.d patr- 

a VH • «» INCHRi. U A. lt/11. M/ll. u«. 

I IS II. w> MiS pair. 

OARtMEST CbOm. oaotHMH «MMx. 99 la«Ma «Ala 
la ahaSaa ad Oaaat. Rrawa, Vtwi Bo«> Rad. Uaa, 
IK^, Cnan aad On^. 

WATERS' fPEClAt. PtSOB I'lH T* 

AMbw Cartel Uai la BOC PVtSHCD CiBRMBNT 

ULOTn, thr ifiWlIU ad wAleii ramad ba Seatoa; 
In tha naaait MJm il Oaaia. Orara. awd Rrd- 
lo karlMa wIS^ 

WATW irKiAL rmios *n\ x4. 

dS-OtOR HEAtT POrr^N. vaartac. mi Ml 


IVSTANtF, THE rofl.aWI.SU 

KEKN 


To-jrioir 

TO-KiOKI 


NEW LISLE GLOVES. 


McDOWKI.L VALUES 


lodW PATRNT OXFORD 
»r1i«d nW, CulM btoM. 

BPEOALyRR 


B>KTT. BNOUBH LIALE THREAD OLOVCR 
Wbtta «»lr. PRICK. • 11). 

EE POWXbiT- LNOUSH UBLK TMRKAO 
«L0T|R. 

WRlM. RMek. PaaMIK Orcia, and Nawn. 
Baaattfwl oMlItr. PRiCi:. 1,11. 

B-1 rOWKlC nXDR LIRLE 00)1*11. 

MaoBina potfilA OfWTa. Mnlm. Stairr. aad 
IRnam. PRICK. I'll. 

PnRIN'B PDOMt CnAMOnVTTE 0Un|> 
White and Nauml PRICE. »A 

FEBrNM' Id RI'TT U9LM THREAD 0t6vcs 
WRIM. Rlack, PawM. aad PaaCalto Eioap 
9tomi aalw PBiri. 1 11 . 

TM. EVOUn UBLK THREAD OLOVCB 
PMana. RIm^ White. PRICE, t. llf 
CnLORIM'B BR.1ITTE OLOt'B 

iMvte. Qiv, White. PtICB. I 'l 


1*^ para c»>th. Pnate ia Ma(T«r, cnihoMad In r«) 
«yd or white, acalltet rveted nerk and alrrorti 
oO>m a*Mara na^ tnmawi **11 fr'.lk, dnuhla yuka 
at LaiA. Ion* airrvaa. 

MIBn mva SPKCI.IL VaLI'K. Aril). 

‘ AEfF ftlOHTS. Njjrr mil RK. n |l 

la R^ite. oky, at Pink, p^tUr rwhn«a*d While 
la dainty rolnariaca, Ptna anl Sk^ rm iw mod li< 
RlaHi Me*yar atyla. ^(tookwle Ihraadrd rlb^a 
round nark 

MARK roi’a BPIX’IAL t ALl'R. S II. 

»rEciAi.K inTndkrhkikth. I 

WHITE UMiKRhKIRTS. t ll) 

)a Med Modipolam. with deer Sreaaa 
Bitifaroddarx, AnWkoi keadin* end rib)> 
ltaa<; alhar, with tr>an<a el haa«Y 
aad lateittnn. 

Marx rors tPicrti. vau 


FROM THE 

C 08 TVUE RHOWIlOOMN. 


lATINEE TOMORROW. WtDBIIOAl 
UriRBE, TO-MORROW, WXDNBIOaI 

i. C WI UjAMa OX. LTO., 
HVRI^!*FrARt. 


CREAM QABAIDPIB CCKTuMr 
I Omi he* voki bop. atxl la emarb plraU 
•BUM. trinnird eollar. an.l ••i8« f Aoar end 
Oabardlna. aad SnWieu w.tii a U WtiiUMia. 
plaatei Uaikil Pni'-, Sa 
I t.AR.>r>AL AiLk. .. ass 

T0WU.LJNX2 RAlH OOWNw. 

Alao a aalradid l|n« ter Rurlrtib White 
with offectlfo •canealW or«icn. eawrtJ., tao 
(oMMpiriiilla* Miadr. aad SiiiaLrd with 
l'«Ltl Pni«. Id II. 

I CARNIVAL &ALE Ik 11. 

BMRROfDPRKD C RFJ'E KIMONOk 

Rarcllfut (>Mlti>- riat>r, wim lirauUtuI mihi 
' 4aaicr.e. SnUWeO with whito bi4rrA A hi* 
ed eokwrinav t «ual Ptl<«. In II 

carnival rale B.l 


WARMER OC'AUTY. 


af Catehrtr. i 
n oa leanda.. 
Clun7 Laua 

t. st>4- I 

jo 'Lonictaili'' tiiinated with deep Onwndt 

Myii(a dauner. inlet three rwv* af Val. lum,oa.' 
Salahad Ucw, baadbi*, atwl ribUn 1 

MARK H.rva aPKClAL VtUE. dll. I 

FFTTA hlLk' I NDEIteXIRIv --I | 

la *00 ■•ufahl* Ruk. («aUr w>i)i iw« nairow aae-. 
tlaa Baumwe Aadiliail with 5 id f .Rrted ti.U. la 
Ms*ar. Ptnh. Mar 7 , aad Heir. ( 


VOl’ WflL Rh AP1|»0 
TO iXVtBT IN 

BLOUSES A.\D SKIBTS 
FOB BUSINESS WEAR. 

Vm will Sod Mllr. Mrtlenterlr fowl of 
tha RtMiaa and Sain ftw bwiiMa Dui R 
ta »«rn rJrvrrI* iu»l h>-w u w*r 
taaaa rlrrant a p,,.nt<>d not tv ModetcMnailo, 
Bkl raiteira laa rloft bWute tnu a laiiir 
,aitMx al hlaM>M and aa.rU wjth whloh tn 
ar<h>e,a tha r.(ht atfe. L Thr R|.<uaak eir aa 
aa they aie laa«pana|«e. aiut tka 
SMrte ara aswlb well cut at»J dteKaad 

JAP. SILK BU)i:*E ami 
UABAHDISC flKIRT. 

*imi. J*r. ilLli BUn Sl>. AT t'll 
•te Marly rao wnao f^rr mrtr kelw and 
M»e Un* beta brloitd Lr ’aiiirw# *ina 
* 'artrty el mw ttYlea haa iiem ptwpared 
ter tala Saaaon'* SrUln*. •imple. «i.an 
•t.ilaa ae auitaMt (or bunnree wear. In 
tha aMWtaiani. «,> be nbaaned an njll nd. 
Mr*, ber'k Avibta, a^uaie eoliarw. n>un.l 
Pbi-ki and MlLr eniJa?*. TV Weu» 
""tel* efe awiUeilUted with l.en««tiichint 
lleetaa AutMi«d vtih tum-b*< k ra9a Pnead 
fi*i» « kll 

Wttjaa halon, Sai-rTad Ikiur. P.tl rtyret 

VERY WEFIX BKIR-Tw >vmTR COTTON 
0ARAJU>1>'C, martl.v dM*Lod In from 
*tUl Mcka aad alet aeankt; ttnithrd w 1 ih 
•ptaia haad of aUk. tn,i.Miwl wiiti ami»lh 
paaxl baitotia; aaaad ta vaMt at berk, 
■■ l a h aii tww piacw ba.t PRfCE dly 

Rkirt Salon, Setasd Floor, Ptti etiwei. 

s wuliib kuil.k* umm mk. 
WITH whitk voii.f; hkikt. 

■URT WSfTE VOILE RUH.SXS. with mw 
ahaa^ rvllar and eionaa IW froaia ara 
btelly IHnnad with Valrnneouea lacr ed 
waahln* kuallly. 

RLom lalo^ Smod Flour, PitlotreM. 

CHARMINO W|im?*VOn.E RKIRT, whirt, b 
tadiad hark aad fmd el t'h4. Thie ai 7 la 
haa bat pleat iruan aaiai line nrrr hipa 
•nj le flnur.r-j al raiat »tih (M/r >w »tP(-a«* 

VIL PKHI lt,lL 

Rhlit Ralao, Sarooi) n^wr. Pitt atraat. 

PALM BEAd'H C'LOlU HKlRT, 
WHITE RHEEK UVE.V RLOl'ME. 
CBPTL RLOC'BE IX WHITE LINEN, with roU 
eollar, laateatn* with pearl Luttena. tW 
elaa,ea a«« Ia«rt arltli newt hooMtli^lite 
and have tha hrw twn hark rvSa A dia- 
Maocl/ aatart aad praclieal hluwa. 

PklCR W/R. 

Bluaaa laloa, Strc«d FToor, fittetiwM. 

WART TAILORED SKIRT, M aitanl Mutdea 
ed Baich Clotli, <hMjl'lr bes plael la Iheit, 
vtih vide tuck down raoira: aoiel aide 
Rlroa. Sniahad with paarl butiona; aanow 
W4u« kali, aaaad k weut •• ha<^. .Alae 

la White. PRICE IS A. 

Kkitt Salon. Racund floor, Pitl-otiaai 

THE BU8l!^;s.S GIBL'S 
COKSET 

IR t'SOm'RTEOLY 

‘•GOSS.tRD" L.UCE IN FRONT. 

Tw« tel**d>d "Goteard" I.oo»lii Fmat Ci^atu 
are daacflbod below a* Vln* pan<pvlartr enlted 
to the neaA ed thr hteiaas girl Hlaadbif 
or atrtin* aba lequirre rapport, and what aa 
atrontiy auppA.rtlhi ae a < nnat that laoae ia 
(r.«tr TIm '’O-iMant " rotaet b arwtitlSeeliY 
nnttnKted, with tell kne«lrd*r of Ut« httilJ- 
Irv «<f fhr Kumaa fratiw The Lan*i wnrkail Lr 
pre|oa*ad heura cd aUndilt* aad itttia* •• 
olxtote*! by a ’OneaetiJ. ' Aaa*e. what •» fr«r 
url a> c»A (tr dant.er Laa:nr«e wear •• tliw 
( op»»tf 

A rt»ri.XAR ••OOSBAHIi ' l.\( B >< ir.'jNT 
MODEL, extranta lew liuet. lire hip. ■'.* alim 
atMl niednitn S*urr«. in palr>r Pine h*iwyl 
Rroeke, elMtlr waion at t<a>k. .» It 'A 

Irudien. PRICE JA' 

A WAR.VCR MODEL FOR AlKR.tUE AND 
FULL nOLREtt. duouir akm,4 --<^#1 m 
White Raiiatr, ntiwna k>w l.u>t >IM. JraJ- 
aatod tii^r tewtrdi •bouhbr,. aitetuate 
bmlyii*, loaf oier hlpa en.1 k» k Si to Al 
Innh-i Hhlte ,«J.v. PttK'L M« 

A BANDIUV BRAHHlKhK 
IN'OIBrCXH.VPl.K Trt 
TBR Bt'ftlNESS GIfiL. 

RteaelaUy tfaeold the Satan Baelaew Okrl. 
wlw fiateara tha Bluuaa aad Skin, eaer a 
Bandeaa Rrawlrre Ry ae doln* aba will do 
hMlcw te her aRpaiet; do fvU lortire to her 
Rpirn The Ranieag Rraaterr b dawrtteH to 
prwane a ■moeth biwi line aad Rat mouMar 
hladok. Wa hate M-ietead the folhralnf braa- 
•m at a.’l) aa an ootateadtec auntple ef 
ralWL RMteMa to the U^tMaai LlrJ 
THU NEW RAXUK.kU RBAiiSIKHE. drhghl- 


W.iBNEB SUMMER MODELS 


NEW SILK GLOVES. 


iOWHBP S-DOMl AMniCAX BILK OUlVTS. 
Dnafrla Siwer tlpa. PRICK, l II 

Mteok, Whlt^ PaaaalK Om, Rrew^ Maay 
f-DOMl AMZKICaM RtUt OL&l'RK 

Rlack or White, Double Placar Tto 
Raertni Valuaa, S A »>11. S.'S. ?.«. AS. 
R-R. UXOTB WtfTI 0LK CLOTtR 

Double Plwar Tipn PRlCI. S/IL 


RBM.NANTH. 

REMXANTft. 


_WE PAY CAHRUOR 
j PARCK U or DRAPERT, CLOmH 

pootwIar aix ovck al-rtraus. 


ALL RFMNARTR tw TMS RKAMOkTR 
DKOb MATEIJAIA ARP BILKS 

TO OO to DAY 

AT HALF THX MARKED PStCES. 


HORDERN BROTHERS, 

SYDNEY’S LEA.DBHS OF FASHIONS. 
MM Ul PITT BTIECT AMD m QtOttOtdnMKt, 
tYDXit. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


RELIABLE KID GLO\m 


B.\THiXG (H)STniE 
SPECIALS. 


prmxtfmNQ DEPARiinarT«»wi Ti- 
PtOT T«T TO-PAT-AW tSjjff 
«*m TERAXOA* TIOKTXO RlJXOf. 

cDMtim WITH aUj rnrixoR. 

READY FOR CW. 


DCirri S4>0)fl WHIR OIACI UD ObOYXS 
RiaeR abd Wd PnbMw pSjCI. S.IL 
f-R FREXCH BL'KDS SIO ObOVW 

to tew e^. FSsec. S.'E 

If R. REAL fAtCR CIO OLOTIK 

riaa potote White e^J. PfUCC. 711. 
1-B KNCUIM WARKIMO DOOCIX aLOVRR 
Marhiae polnta. Matwal tAaAr PRICI 7 IL 
In White tek^. raU'C, S II. 10 A 

FOWVKV I DOME REAL K|D GLOVDI 

Black vttb White. White wMh BMek autrb- 

U«a UfVUfheat. _ 

PRICC. tut PAIR- 

WARKCXO DOERCIX OArXTLET CtiDVIR 


”sonosis.” 

TWI wntum RtfT rOOTVEAB* 
RDLR AOS.VTR. 

McCATHIES, LTD., 

"THE BUBlirr SHOP Of RYDIIBY.* 
m, MS. M PTrYKTREXT. 


W. T. WATERS A CO., LTD. 

•^n UAPoa or rAfsiov.” 

CdO AMP OBOBOB tnUBIl, BVDXCY. 


HATS AND PARIS VANITIES. 

ITMK PARMDBMXE 


LADinr Two.mrr ciSadi.i-s conTi mve la wom 
and Coueei Mixtwe. te RUik nilh enluwrad bordm 
id Mte. White, or Canltna) I 

MARK tors SPh> LlL VALVE.- < 

RW !)%« .» II. () K toll. I 
LADfET TWO-PIUl CAWtHlN R.lTHIXCi bi m. 
In Am W'M'l, Na*x nr Blaca, tritunmj »iaaa aall 
I Mnda, mni.-l ce V nniu. i 

M.Vkh FoVh K1-KI.UL VALIK.- 

A» li d, W. Id s. I 
LAmer rwivnicc rcWhiax rathiso hUTR. > 

ell Wn>J, )r (ftrY. ana oetoured hlnda ef bat^i 


■CLEVER MABY 


McDowells, ltd, 


REMNANT DAT, 


BANISHES HOME DRL'DOEBY 


•TKR RTORE THAT RTUniES YOl R POCKET. 
’’PXNTROX MOCBE. OEOROXmEKT 
(•Mr C.P O.). iYDXKT. 


WINN’S 

EXPANSION 8.VLE 
FOR FIVE MORE DATS. 


"CVYtr Muy" rnahlea yeu u 
An ih# bi uar rtraaln* te half 
the iia«el ume wjiheui lUrd 
hdicte, and mwe aReellvely 
than with nap ar other elaa*- 


E. WAY AND COMPANY, 


RILEY'S IN LIVEBPOOL-ST. 


SUMMER WEIGHT 
KNITTED UNDERWEAR. 

DILW LARGE.t>]zr RIDBI.I) i OttON VRSTt. wMB 
•hated waiaC. an<l extra 

hhwu aieeiN or Meatete. 


LOUISB 


IN CONJUNCTION WITH 
OUH BIO PBICa BBYlBALa IN 
ALL DBPABTMENTS. WE HAVE 
PUCASUBD IN A.V.NOUNC1NO A 

GIGANTIC BLOUSE 
PURCHASE 

AT LEM THAN WBOLEtALE 
PIUCM. 


BALL AND WELCH, LTD., 
YOUR SUMMER COSTUME. 


MOSgUITO NETS, 


'•Ue- W. OS.. CO.S, 

I h V « a a a ^ a III 

INDIA OAl'XE Cfrrrn.v gfKNi-eiK, wiubk for ter- 
tu* uadrr white LUjum, with hwig alfv>ea. 

W.. o.ft. to 1C. 

! U) a'b t)9 

MXRCCRInCU COTTO.V VBIlTR. with ahaped wetak. 

full ANietVnn iiaaa. ‘itioit >!•«»«•, &;i, 

RIRRED HOOL and MLR V|3T». SneM iwxn tanh« 
W. 01. K0 8., K.E.O.W 
Claaad Pmai. S.S 7 11 a» a ll all 

tkiiun Fruat, h n. » S ill «.d M) d 

FZXh RIRRKD 'AOOL and CkVTlO.N VLbla. BMoe with 
ahaped went. 

her W., OR,. 1.0.1. 
Oawd Front, S R. ..... 1 1> IS ^ 

Raitsrfi Front. 8 tc .... *.S Id I.JI) 

LATk iOJ' COMUi.\AllUN*. la Snaat Hh. g«*a Cog. 
to«. atettcIwJB witv 

^ u ..V vrA* 


rwi PaOKT MAXtT-ACTl^RrXO OO., LTD. 
MR RifU-atrerL Rftef. 


BARGAIN PRICES, 


Cl miATRS 

LK DlBBCnON i. end R. TAtT. 

TO-XIOHT, AT a 
MATINXKR H kDR. A.XP RATI. 

REVEXTVI WUx'^ ROUD BL'CmiR. 
bKVKh'TH tt CLh OP ROLIO Rt'CVIM. 

i. and X TAfT prwnt 
KMLUK POUXI 
M 

“EYtS Ol VOtTW •• 

“KVIfl or VOI TH ** 

'•EVElJ or VOt'TM " 

Tha Ptey teatlfiil. 

0 ITIMt'LATKb THE PllA(jO(*TTCR. 

Play Prridwrd by A. L- PMhe. 


, MaaRoite Rate ere a i ifiiwlry tn mwm dWrlete 
lad eba p rite nt tlma. but milortHnataly fer the H atea, 
Vila, tbe price attui lit men arnrwi t»-<ter fur theae 
gweda te pcahibltlve. TIm RMwquit^uru «r *uote 
iik te^ajr't fwtre IM are all meda from • Mpnter 
I Ret, and run trorn madtuni to Sne aaaah. Ibn VALL'K 
n I'NQCnTlONARLK, alnott e^tml te |<re war priioa. 
and Ii oeir about hall tbr prky aakte rlaewbarr for 
[Mia ed alnilar Quality. 


ft/R BLOUSES FOR 2/11 


AKIfOrrR MILK AKROWBOOT MSClTm 

ya»»a*en <hlldm* eft will li>r. 

AXXm’B MILK AKKDWROOT BaCLTIV. 


■ORQUrm XETI. 

«t dlB Itellu Ta 

<|uaUUaa. PRid 


▲SSAYf BILK 

CXISTUMKS. 


A am TRIUMPHAL MkRCM Al 

concert, 

AT THK SVDNKV TOWN lAl 
WtD.NKdUkV. >0V. tttk. M 
AT I P.M., 
la AH «l 

MAR CMfcLVr DAY- 

GflA.ND SPF-CTVC1 l.»S MttC 
or THF At.UKl* TSOOPR. 
Renraeanied hv Ibi inun* todira, hateli 
ml. LTD., iralnai and dnilad hr 
t'US..rd, Elaborate C«Miu»«a MteOH 
t,«lM>r Ceomeiv'. Kiia«l>rth-aifeal| I 
t-haalra. a. V’eat faa.ma. emuiad W 
I.ewaii« VotaUale af STdaay. 

flRtXfrlMtCXf. 
ill-ADVANCK OLAHO. 
fl)-BlGLC CALU 
ii)-ITVLV: OSb-m aad Traafa 

Fvabnteaa. 

i«i -BKLDU'M; OWran aad Tri0a 
Ktelutteua. _ _ . 

(Sl-rtANCi;: OS r ara aad Tteam 
^atoiMte- 

{S)-«tRVUi OSoata and Tnafi 
Bvalaikaan ^ _ 

(7>-AMt»ICt} OSrwre aud TiteRi 

Ktebiiteun 

(RV-TARLKAUX aboa-DW •“‘‘Sf- 
Obuarla. Rnath afrwa. ludl^ 
end kiattella. davleUhr the _ _ 

END nr tidT was, rjCTff 

AXn V IILORIOUt PtM^ 
(fV-TV*L»;M’k .%l ST^Ai (VN TR0 
THE WAtca ON THR RK0 
... A T<ir So‘» ^ 


LADIir »*irTrE OtOVXDt MIWJX RLOURRR. 
Pole eelW. amaU pnekrt at aMa. treat, 
c«llar tad nifi bemniteWad la Hiy. Uaual 

V*hw. LlL 

BPEOAI.. S.’IL 

DAnrrr winn oroandi murux aLotuti, 

bewuaitehad wUb Bhr. a pekrtnl cwlter. 
inuKad MW luut aad (m. label Veloa. I'll. 

kPRriAL. B/IL 

WllfTE OROAKDl MC’BJX RLCN’SCS. ate- 
b teldaced ran a&wci at fram. Saiahad ham. 
•Utehlfit. UaUktlea Mrkadi at aide, tank. 
dewa mUm. Vmmt vahn. S. lt. 

■PECtAL. I'll. 

WHITE ORCAXM MVRUX RtOI RkR, haea. 
atltabud turka at Ouat, rail aallar. aud 
tura-hack e^ Uunl Valut. R'11. 

KP^U R^ 

LADOS* PnrRj RSY. ar BAXK 0MAKD1 


MARK FOrS. LIMITED, 

THE HOdL OF’UOOll V ALl'BL 


ante arte t» iaapret Utme vabMa at tbafr trrv earUeai 
MmmWnre. Lv the EXC'KPTIONAL VALCLM wUl com- 
Mad a ready aala. aad D0.AY *111 oaly maaa 
iDlRArPOiXTUklNT, 


A KNOTT'S 

MILK ARROWROOT BISCUITS 


U NION PlfTI'm? THFAI 

OlieCTIOX or l MON TtlEATtEH LTD. 
l>tiei'ori: 

W. B«rrtayinn Millar, ll#«ry t>r, 
Kdwia Ueach, W. A- l.ifaaon. 

NOtU K TU PATXONS. 

Par hytlrale mwomw all tTabni Theairai ara lk| 
at l«at three tfmaa daily 

tn OAY’R BL'PBFAfK RTAK rKATiriBL 


MADE IN FRANCE. 


L. t. rrvCR'S EAL DE COLOU.NX. 

L. T. Pit El’S PSRrUMEi. 

I.. T. PlVERb F.VCC POWDERK 
L T PIVLX'hPACK ( REAMS. 

L. T. PIVKR'S bOAPs. 

L T Pit'ER’d DEVnriirS AND RROXlAXTl.Xt, 
ETC. 


Frtoa j. mft 

A PARTICIXARLT DAOrTT PR^OR !R 
ABRAM BILK, (aatartrw the aauut caikMi 
•Sac-ie Tha coat la tMraa-uuartar laaflh, 
with anart reilad tajtarad wliar. aad baa 
perketa of Mval dmln aad Rntek. The 
ahln ia vau rut la fMbkoa. to 


HME OLOA PETROVA, 
la tee Third Patrma F(«turi, 

‘TCMPBREO STEEL.'’ 

Runliw U.S. I h S.S . S h. 7.K »h 

RTBAXD (Pltt-nnvl, app Parmer'a) 

ALICE JOY('X ia a hart V|ujp«ph Drann, 
"TO THK niGHKSr WODEt." 

PACUXB FTARKC in “ALIAS MARY ■MOWN.*' 
Sifewntiig Nnnp>: 

“kliei Man Rtewi>." II. I M. I fb. S.SO. b.lS. 
•T« IV HU'tei Itfd'rr, ' If I’j, LU. Alt. R.U 
Ereniny PrrfirmatHw at t. Da i;iwrti'» OrrSaaln at 
Klflit Plau rt I’aUog'k aad at Thteirr. 

ULORK (Geowae'rret, app O. V. Markrtr). 

BKIIT LVnaL te ‘’SO MAN’S LAND” 
CHARUK I'KAPLIX In “THR RAXK." 

Puatwa aUfta to-SS. ISSn. U^ i. hh.. T.IR. BBS. 

LTRIC (Oauili rtoaai- naar Ceafral Rutten). 

CLARA KlMDAa YOl XU te 
THE RVVkOr WOMAN/’ 
rHAflJN in • t JITNEY n.OPKMKXT ^ 

PMtura aterla 11 . to, | Rl. S'>>. d. s Ih 

KMrnrwi <r.e u rga ertfwi, arer LlYarpnol-atraril. 
Biae ruAett d “a iies or mope" 
f'fURLlS CH.tPl.lX la •NMIIMEN.” 

“OanMa" aterte 11 . l-». 1.U, S.IK T.RI. 9Ai. 

ORAKD (PHLatraat, app Patoe* Tbaatn). 


T. AND U. RILEY, LTD, 

UVKRPOOL-RniRET (ORLT). 
MtAPEBB AXD PURX0HK1K 


CHARLES I. HARRIS 


9/11 BLOUSES FOB 4/11. 


hM bate at tbe one iddrHi Rn • nara, and wlfh- 
eut doubt baa <WM at tha terflaat pmteteaa hare, 
wLlrb kne barn built up miely thfimcti hia 
ARD.ITY ta 

KXTR.Vi'T TKETH I’ALNLF^SSLT. 

CAR VOC DO BKTTKR THAR 
00 to HPtt 


LADTtr WWITK OROARM RLOCRIK Rnhiked 
InatetltekiaR. tan-dawu aud atellapad r*|- 
Ur. rmhrwldarml te RUck. Ptak. ar Blur, 
VaMi VilM, S/ll 

RTBCIAU rtf. 

DAINTY 0HITP ‘'•'OAXDl Ml'HI IX Rl/W’RER. 
run ardtor. with aew h«a« anda. RaUhad 
Val. ad*to«- I/tel Prfaa. t li. 

RTRCi^ S'tt. 

WMITI OROAXDI MURUR RtOCfl^apiM 
nark H mm, beteftotoad tot Rtoa. an- 
bretdaraf aHUr aad mA, Snkdwd kOlUc ad 
SlM OiVairdL I'utel ™ 

■MArr wwm ORfiAxm murur ni3r«I 

mmm aark at frout. utealx h f aUlahi d . luU 
aalUr wttk QalpMra adfr. Uaue) Valne, S'll. 

IWDC-tAL. 4/11. 

WUrTE OROAROf Ml SUR RUMiRMB. fatoeate 
at fteuL paekal ai toda. luU aaltor and 


NATIONAL ECONOMY 
BY ROGERS BROS.’ SERVICE. 

•nMwnk thr eronau arcaaaur at 

prM mlftl l» "M? 

raapm-te, iha aconpaw of ReRtra tofM 
•a|>ert clranlhf awd d»ela* aerYtM to 
very pleeMnt to eapnlenoe. 


jekMM’a Jateutto TtobRa M Sw 

S 

PMMRAMMB. 

wm RURiM) youroma;^^ 

Mr PRIUP '■TW91 .lISSLl 

um o*ACR MT'fty-tPTtfrSS 

Mr. MONTOOMERt RTS* *■!<■ 
t.-Vh»tln <rtm Appeermnee In PtoM. 

“•“’"’ilrifflii wuui. 

v,v„« 

*rr!!(Tr5 Sjw::: " 
4-^.wh. "^rssXMwmStr 

I.— TteHa, "U F**d1l'«’' -• ili'-iiw"" 

ITLYIA OOXR04MT. 

A-^Miubte, lato'acte from "lonnte 

K-vwa , 


L. T. FIVER, 


A I'OlirOKTAHLK riTTIHU TAUEl. n 

tve lento In cewani. adfed and tnmmrd 
with tt*#l and MouRlm ■tyaw. In Vhtim 

Navy, Vieaa Rnaa. haM PRfTE U 

MEAT FfrriNO RRKTOV BMAPF OR TaOEL 
miiltem (vewn. tbr edge brtnf rldfml and 
Mdrrtad wtah rthhoa. bwn<l enomanted In 
IMnt with famy Mtiw, good nuiar of 

cwloura. PRIC'K — VSS- 

A UfccOmLNu t'h»*AL liAl. In « J-bne-Atiiim 
tlianr. wiili Iwiwf end firry «nh af wlcle 
Metrt rlhhaa. The brtm at 1^ 

and to dropp^ ka front . PRICE - • Ihid 
I MllllMTi bijen. Third Hpnr. Piit-etrwrt. 

1 A DUFT COAf*INUISpEN8ABLE 

TO SMART BUSINESS GIRLS. 

Ite toy* Mllr d*A|m 

I at tbr LtiB'k-lSw te-Juna 

Ta limhar ft'rau for pitnt. Ka<lrma(«ella d^aa 
I n antert emt InavpamlYrK-prlced dunl mm- 
I nnd tlrlltrta • tlay ter ura Jfior ih* rOM- 
' omr of pcaMwtea a Dim (Xul Tbr partlru- 

, ter Dwt Coat In <|t»r-4loa te prkraif at tif 

I o»J nwdr of a’rouf CrMb 
I fPRIPRP CRARH hae ham rte««rhr tttlUaad 
te tMa oacopctonally teeanenafve Dute 
Coal The Mllar k» nu whir ovar tba 
•houbler. and teMtied vrirh (.-nnlnaUn* 
pMte Popllii. Pw eta ud nifk 

BiM ebow a Rabdt o' Rio* Pop'm to ■ntrb. 

Hm alLniurid Wh M Ralahad witb pearl 

I kmtw P»vrn at *v/ 

BOMK BI’SIVERS GIRLS PRKFES 
A SPOR’TS COAT. WHICH 18 
I RIGHT AND SMART. 

Par thtpo Bbeliuui OlrW «hn (wrf*r a dnwto 
C<«t ha'O to aarkr ao rxtremelr wnan that w# 
tori np beatoattoto te ■ W Rotetev It H 
A dPORTa COaT. rewtM ooi in irbUe CMtea 
flabartUna Tha roltor and n<Ra era made 
of dateir atr|i^< Crvna On thr ei lee 
there •«« pakeb poukato af arlf matrrUl, 
Intel id r.ff with taba Tba -viH o a 
mmte) of erteteter. and « “»ur •Mft Ham 
iwwi to be of R>Pe rotter ItehatdUir. It 
will tenk all the better PRITB .... Rte. 
ItontU Rater. Bacand Pteer. rut-rntmL 


economy of 


autl to. »• wtU ftenn and tailor p^ tt 
te a manner ibnt will pUate nml rur- 
arkan you. Our ebarfM f.f thte work era 
■nail, and m«r pm auK to auda prae- 
Uratly aa f od vbrn naw tn riNm. 
NetMary npnlra ala ■!«> mmte wha 
deatoad. 

ROO*.RM BROS.. 

"Claeak-i and Pran.'’ 

lai OMORD-STREET. 

Tie tikURUKRTREKT. 

A.ND eto PiTT-RTHUT. 

feVDXKY. 


“OSMAN 


n R, WARMER In 

"TfIR MARKRT Of VAtN DWIRK." , 
LOCIRE GLAUM te “OOLPRN Rt'U EATR.** 
Chaj-He Uhabite to 'SbwtslialPd " 

"Mafkat M Tate D^ro*’ rtarto ll.SI. Lib. 4.AI, MB. 

MAJESTir rl.lverpovlrtreai, orm. Rrde Park) 

M -k MARSn te "TKi; BKl.ot Kp TRAfTOW ** , 
UONIX RARRYMQBR U "THE rUMIXQ SWORD.” 

RTOTR Of.TMPfA ffMnrdat). RYERIXa. kt A 
rSANK KEKNAN te “MOflE HIOni|A ” 
MU-K KESNRTT In “aRHRR OT NOPE ” 
Kl.AO'k t Rl»w> cTo|> of Wllham-aO. RVRNtXO M R. 
MAC MARRH te 'THE SELOYRD TRAITOR. " 
MVRV JL Vi.IRTkR te 


5/11 BLOUSES 
WORTH DOUBLE. 


' (tevvnl 
Ua»arty 


Bdurand i^avelL 


SHEETS A PILLOW CASES 


OAITTY WMTTT OROkRDt Ml’W.TN RLOniR. 
trirti lito* ml' mftor. and dntebrf MiRana 
odRtoW aM karMtlUtotew- Ua nal Ta tea. tl/». 

to'RriAI.. VII, 

WPnTR ORfURTC RIdte'RRR. mmn nark aA 
•nwit. tem-dwwn r«Uari and imfte af Ot«andl 
pdrte*. amlunlitarrd In Pliik. rmaaf Valna, 
0 /IL _ 

R«*ErlkU B/II. 

M M0 E fWOki^l W.OflWR. tftmuiel wftb 
Otonmti rdrtet -mi'ra noHi at Mont, mllar 
ooitor. L'«al Vahm. tf lL 

■PBCIAL, R/11. 


It te tba "Wuh” that trtto and 
laJlt tbr atialRy of a Aaai- 
BPt mare I'aacr. 

tut ta why •ORMA.N’’ Rheato 
ipackatly datorabto for homaa 
where there am dhlMriu, 
and Uk hratoUta bed 

Itaea i»'wi w hkondrted 

RrSHi AX" label te a tilid— 
nualiu. a auraty ef l a a f t wear 


Ad VUFU Vl’. Pm-RTIKET. 

LYCEUM. , ^ 

•diraelion of L'nlun Theotraa. Ltd 

rnr li.rrlentr porr aia tba Lyeaom to Rptoyad at 
IbmI Ihmr iteioa Aeil*. 

TWO Npw wrnirEAn’BRk. 
tn-DAY AN'U Vl.l. Il» WFRK 
Tim Grant Pot aundard rature, 
•fTIEVnvtl THE Pt-RLK." 

•tTtElTINrt THR PI Wjr." 

••THEaTIN') Tin; Pl'BLtC.” 

Tha mlgtd*- anOen'wV "f ’hr food pr'ibarr 
TRX TMKIUJt-TEN TRIHirNliont Mt.VkATlOXR 
It la thr drama thoi made Amartai tata hathN. 


>^235“ 

A VORT JAX«ET, 
Thto., OHy “ 

0 WeaAmI 

Zn-nm !« tbrmmra^ bat « 

at Palte**# aM the ll*dh Lto. m. 


FUBTRRIt rRICK RRVTSALS IN 
VNDCnWKAR. 


iiUOD SHOT 

BAKING POWDER 


THR flTWY or t’AFK (ONncnORR. 
TME RILL RAfR.N«PATF1ER TRXXCH. 
Tin RRDROOM BCNtfLK. 

THl ■EAVmi L GAMU^ 

■KWITt'Mrxti BAUA 0 OF ^R BOl it. 
Tlik WuRKERd At ktOHIte 
THK RJfOTir KflTPriAR RAll ET 
"it to aama Aoo '’-Rvdnwe ki*« 

IT toil KXtiW » ftoixr" a»*Oto-GO TO I 


TBANKFITL, 


rAim.ERE.\0*» rtrert. 


■ ■ Rrr.rTAL, d/11. 

LADIRr IdlXOCIdlTH BXKKERA trimmed 
''^^liSteFterv. InaarCten. and ortslnr b rndteR 
and rtbbau. o«m ar rbaml .. 


LADftei’ Loxoruym pj 

ato*m aml to i p ud, 4 

tm. 


TWENTY TABLES AR USUAL 


AUr f>HKe*Rl> TO MEBT 
THK WI*HB» or ALL. 

thto warn than are Mar ar*telM dhn d arad 
npMi the Twenty ^ ^ 

^te» pr ^7 to thr 
*-,-iiii- wUr aPMter'tte. Tha tellowiae wUl 

¥ »r eoa aa Imii of wM to 
ABLE XO b -^rrrv Pure Ctetha. (uwy 
ditona. to rtn^ 


Thar* to ei^mmny te Ito me. boDam 
Httte puoa a lenf way." and. I 
parkni m atr-Usal. tevor lop Um 
awaa.nam aad aUrmfib aia ptmwnt 
Iha lam saetlrto. 

0 RKVXR PAILK TO RIIIK. 


Wt FMORMAUfLY HOCSswat ^|BS 
n or tRITh,’ ujg or wc 

lES OF ^13S ” 2* Sr 

IRB Of TRITI! "in* OF tSU 

TpSTmLly Pm*mt Farter an 

(Wm-h R/. V. 1/1 nARR PaUnT* abd White 


CAMP PIE, 


17/11 WLK DCBT COAT rOn 11/11. 

LAOHTR* TYtfWnRR A X OURTCNIaTR. Bafrtan 
^^la, aallar cuBar. aad haR af aaM. 

umI Vita. n/11. 


Fntl Reaatei Par'-wmama i^arto « • 

Moakol Vr< ir-|irH “ntt hr A»etrul Oman al Y 
URARlt LYUtfUM ORTHKirT* . .. XHII 
|)ltoaatl<w L ^arda. 
PIUClBk: Bitteam— Rtalto M. C^la and 1 

JWiJar *• w— ‘ Tt 'itwi M cm i« 


ssJ'ir: ‘ 

t^VE^ 


Bunniioiaaste far the Rmt Udr wha brtefi the materlaL 
Ym will Iw ahirwa te-w (•> Bwlir (hG. •!» how te 
— ^ a mmrt dmianar CamaaM te momurr lor tn«| 
BSteA al the Fiur Onoa uma* Lnmun TO MOKKUW 
S 5 SVS» At* OY-LOfK. at 
^ mSkAtfALO'R RFWIMI ^M’DIRR rXlVIC'R 
** OiePARTICKRT. 


WINN'S. LTD. 


FABMEB’S, SYDNEY. 

IT, MAIS 0 . 4 MS momM SflSI 


National Library of Australia 


http://nla.gov.au/nla.news-page1 2581 06 

Apcno» mat. 


M wtmt 

c4r- 


H t‘N V 

IP pa. rAl^Tl^<•^ 


BAl£ l3kA#, “ « , » , 

DBrnOH Hid 00.. IfT mT.»T. 

MT»L' •reowBiotmK t«»li’. w*; 

lOUftf. •C._IST UPM-ctaK, Mfc I^l 

A l”Tt> WHKICL. ocPHlItifl*. 


• ■»>• ^‘sDim, tnm Mli 
mtrtk’f triit ptfw wttb 
Kwl »«p cif Cfc i ift P. 

W* lM*f U<« iMgPlt « 

A«Ad Vftikii4 ^ * 

tWir-k Wgr* MtftfiATitMr 

N<riT Twr AiiOKES 


i«VW^cDm»m M 
runiHw* ii «n !• Am> 


IMli •! Ahovt aiMNa ■ 
lUOCUBIIOLD rVBNlTU 
I DALMrift, £DOtAurr. 


WTtid nr. rntrmfrw) 

rvm MTt*10AT KBIT, 
4XT!I0>T MMinow 
ART flALUatT. 


■umvuAfiini mmv wi.inaM 

»OM IWOO |> Diuiruiu-BOOH ULTn, bMstilUUr ^ 

MittSiNO iiBUiii. xw. rtmer. 

mmUL OMO M.T. WAOnTAKDA 

ucn%oxTu<T ron DOims utM. aIm all 

(mm fMi«- ^ 

GL*a DOOft MBKItL TAf. 

(1UIM. KUOKilA cOtm tod li)V1Ka. 

MAX<Uil, 

I MOVCAMi MPl COCimm lOAUBi 

BBALI PUMO, AkB rUKAPm MAW ^ 

U}(0LCU1I or VKAY »'IKS QUAUTY. to totoadU 

cMdHiPAa ^ 

aoLLAfOBts ^AM or MOTT gemxm kakx 

ami BQ>UL TO VTW. 

LOT or GOOD CtoOCKKBT. OLAVWAlC. mi OtoJTA* , 
MENT& 

ncrcMBL rtiAQim 

AITHUS <L joins. I 


PtoACTKALLV XKW AHD IN VUT IftACTIfTTL 
OSOOL 

Asminm BUJ, rAtPirr, iwi i,m «» ^ 
axminstS DSAwmo-sook cAsrtr, im •» « 

AxJf>V% DfiriKO-IIOOlt CASPST, Wtl top « m*- 


4< A |i m , r>nraM'*-toiUdl«fi. 

u\ . i itr ito. ^ 

|iLiv> *1 pptnolle Bntofttto* 
lua. lONKiHT, (^rlMtoiPA 


itaw- 


CALL AND INHWCATT. 
MILLLUOS BUI'S. , L 


VtAMCV'l LIVKBY VTABUIJI (0U> BAM> -Aap 
ctoM at S«bidr tat Hirp pr (OmpImpJ SpIa 
B klipf liMAflip kiwajra <m IwmI, amd a akotop to fnmim 
le citmm tarn. Pnc«a f1«M and to»B|jr riffM. 

Trial Mk'iUd aad MiltoarUMi aianatoPiL lito ■ 
jpafp- lA aad 17 LB. Ynwato, Samara. T , Bato. 4IS. 
TTcAu toioi. LTD , WACntSt^lLOMC ~ HPlg 
1 UP rrSKBT. SRonm. tar ■STAIM aaS BX« 
moSK •( U>«T*T PRK.’m. 

aIiFTan. rau^' Bom. raaS Baiapi^ ftol 


AtrcnOH RALI8. 

lv«.tJ«'S B«X«AS, 

I \Mrr«tp»WN. 

* UT. 

ni« inT. 

AT IV to KHASP. 


TssT^SAmm. AND Borr CYWrLT 
ORAtolNU ROOM n'RNm.‘SlL 

tarkxknc i 

BAKDBOini S0BT1P0OII fW'i-4)*|OBAL PUSIOT 
ni LYONS KIIJ( 0AM ARE. 


'P«n. Ato. 

IXIAAUU& SBOA.. LTD. 


aa-tte aaSptoPiaiiai. paw tpraa. la Slril rim aaA 

OS. PA iOI L Ya w« aad ParA atoaito. 

IBOaL TiX-'EtNO CAR. to' R.p.. I rfi.. SptoS m 
I aato. laatoar itf U a totor t at, loaaa oorm am i 
beUlrrm. laa Baud, toda eurtaina. Hw whala 
« rlaia ordar, ASS. PA|(«E, Yuro«>a _and_P§A i 
nimNtKTAL I la A laa MUTOB LURRY. «M 
ika Aaaai kai»nad. aaal AHuS. «U1 iiaU tor 44 
» a mrtn LOSSY, u ASA 

PAIU. Yaroaa aad Ptfk acraato 

INOfJM OAjMLdUl TOORINO CAS. 7-am%m. tarn 
I loiaila bodr. A alaa akarla. aivr-aiaa ipnA S 
mt, u»Ao-4tota aar. la toMflaM ofilar. A4 
• a toatotor UalaMar. atlA to>Pt>to *a|ra ««i 
AHA. r AlOI. jr«wr_ aad toraalp. _ 

IAOILLA?~TOCSINa CaS. ?-aHtar.'ia Mod rvm 
arSa toitoa aad aat. Ult-U aiodaL sm. 

FAIUR, Yaraat, a»d_Park jrtraato 

nOLZIS STAS TOOSINO CAB. lortwdo Indy. 


HOST IMPOSTINT SALR BT Al'OTIoii, 
TIMIDSMOW. WEDSnOAY, ALSO POLLOWIXO DAT. 
Caaiaiiart^ S aril PA lt»>to A«. 

AT oosjntB sjcnfmv ppd ordsos m ssnnuuf. 


motrs ABWAMKNm AND VAnS 
PAIS I'RRT riNR RROnRR Pini'BES, 
••OOMiait” pM ‘TRAaEDY.” 

■ANCLrASrCD JAPANWW rTNTtS TAILS. 
MAONinn^T (OMUrNATlON 
Pl.ATrR PIANO. 

••mu ANOU-I 8 PLATRS," 

b« 

HAlOmAU. atto RflRK. lAJNDO’T _ 
LATEST to AND to NUTT PI.ATrt. W l!AND« 
RmEwiTOh CAitoL ONE or th* lattnt pl. 
RRA RnTVTLV (tliTT AsM AIM STOOL A 
A IBUCTfON or MI SS AL BOLLS. 


fI«W m DAT, TCMDAT. PSOM to A.IL 

. P.K., AND PSK>S TU THR MALE TOMOS- 
iWKDI^SSOAr) MOSNINQ. FSOM t TILL U 


IN TTIX ASUONPJl RNTATR or .1. RANDeSfL 

TD 1PM0LX or nil EXTBsnTs rmcK or cRnL 
SAL otocBsna nr xvssr DitocsipnoR 

AU WalLkMVB pad PoRator Haadi, la Op«i aad I 


msT 

Oa a^nvxl 

CHBNTM r >.* 
n*». I >«.i 
a^ i‘lo>i 


.f Ur M W nOPPMAN. 

|>IM1. ■•Kaxnrbir brnkaa la hpp- 
OIK 1 AN pn.l tot of HARNRM; 
«.( T <.H.J)LS«L DRlUtR'S VAN, 
Riuimtla Arat'claH tURMMla 

o. MI N AND onims 

,rf M ~ L RMIDMORJt 
irriMl INIVY, hr jna Dlrta. I 
ii4IiHk, and tvliabU- 

■t Mr R. I’RATl-KT. Batboito. 

tlRUtlNO. by Bia«» 

! ' vi I Lrmt • ymp, Avwd 


TAI.rABLS LIPP PlAWOrOMTIL 

rcix rrsioHT cYisrERT grand, in nANDAoin 
BI RR walnut CAAIL A MOST SEAUTWrL IS- 
vnit'HETr. ^ _ 

TYTS (TRPAt MArAil 
R tmARD LTPP AND iAOlIN. 

XU PAACmCALLT NEW oSDICB. 

LIRBSRT rrRNTJYme. 

I iMliMilur 

TWO YKRT riNP nn0nTRpm.tML 
■pbnlflmxl la Krivl'to ll.avKair pa d 
OOTRRRD IN ORNIDNE MOSOrNNI LRITWBS. 

I Sotot C^aatarlWlik barr louia UPa aeaark 


Oanrw Uft>i IwtpUatiMi. Otora j^pm. S*apa 
Oayiep CWb fpm Rra^ laa la MK 
toiypnar (WaaiMt riam, Rto Baram. Altoaa 


t (Pa UtaJ. gmodtna awnrr; any tvtoi: to w A. 

T7 PaalaoB aUati, NavlawB. 

ILE, ihlrk^t Sbwh Puny. U «rtaL~& 

to IbaSiird-it. Ai atinutoa 

OriVfcniORNK. trada—aa'p aato. asr~lifat 

- A? V» < '<i<W- at. ^ HaaliiPl to. Sam— . 

KU^ piny Vap TunuML a» trtaC*^W 
. 1..I. <-a««A to Staiklaadtok. tolv. dB Olt^ 

.arm' DKAV~>ato~baa*r~BAM'. • pPPfV 
ti.AliMjvi, top (rut, AM tot; cAaar. to BaaS* 

i cliy^ at t 

ONY. U haada, lapi i aa iluiky, aak 

auj tml. fs BiwAlind-a t. HIr, a# 0KM"*._ 

Vo railaMa MaRPjA, U. U A,' i imm 

■ar uiaL At. SIS; alau Hiftiaai, M DBiibliaii-al^ 
WO Tltofarr Taraouia. pay irlaL Sid, 4IL toMD> 


tSa aliiflaal Wpalda. aad gii mUrtaianiaBl to a 
hlad Hut M aarp ta RndllN. la fnuad jm tba Ai:OUAH 
VUL'ALIUN. It bnoBP tuto farourlla ra u ir d i 

Hc* aitodaiDil rlrbaaai to Waa UwA yva bava aavtoi 
hithaito baard-Hopp laqaalW w dmtli. arUaUai 
baaniy. pbatouto fldailty Is amy rin tu l quality. I 

**Tbt hutyuMM to Tb'day Ihat toprnrdto tha Dilfc'i 
ins Mai-blaa to YMtarday." Ato (to Cataliic. 

PIANOLA OOMPANT PTT., LTD., 

PIANOLA COMPANY PTT., LTD.. 

j •*CUao« to (St Warirr OrutoaS A<Ail*rpNtoD!i la 


I aWaa i a. amakto. wUb upltodala >1*1 
Ako aaolApp for 4178. I 

PAIOK. YuroPB pad Park ptopalA 
SkACV ToC'RINU CAR. IWb.p.. «*cyT. 


BIILDDIO KATESIAL. BUILDINQ MATBUAL 
TO BtiLDns, comiAoms*. ooi nt s y mttbu. 

AND TIKMK IN SEARCH OT 
mST rUAM BCtLMNO lUnUlAlA 
AardLu Bala to all lh« Malarial ruataiaad hi Mry 
lartP Btom pad W ar abaia Praaiim klnplad 

ososoRdmirrr. cttt. 

appatola toa Toana Hall, 
miB DAY. TtiaDAT. AT *U AH. 

IMJBi mX-NIESD HANDRTOCS BSKaS. 

B.fiSi HACdUNR SRICMS. 

INS LOAM UOUl> SWTASS STDNH 
SOBS to I IV Pt'RPLK BWNUOH SLATM. 

UP K1«KTR OAL ISON, ya maw^a. 

I l«l • I 4 RTERL niRDESlI. 

■ uri » 1 4 rmx uiRuun. 

I tort IS a It irwoDo uirdrsi. 

A «n to a to IPWOOO UIRDKSS. 

QCANTITY to a IP B’WOOD STOSY POflS. 

W,nMt UaS,U>a4.Pi»dSBl irwoOO iOWIS, 
tofPlfbl aad aouad, la Mnctha aato toft. 


I nANTWIHB WAOH T 

ttkd wlU br*plUd pUto Sk<* <*"*■• aa<‘l<ton« uera* 
pbk totom. baaiaatfc U a tparLm nifri-wrd ra* 
ridapd by paatoM dunfa pad Iwa'dnvm; aka 

*** *^BS«AicrtorTiiDOM rusNnrss. 

bwludiiwr * 

A WAijrTT rmnn.AR nfNTNO tamie. with 

CASSfOLt lEOR. WITH rtSYPD HHmi.DRRR 
aad said, and UON CLAW TRSMlNAl.d Aai 
giiipUaaalty wall mad# taM«, In baautlfvl todrr. , 
wllh a innat blabl^ poUakad tr>|i 

WALNUT SREARPANT ROOM S|i|IR. j 


tOMOnR'>N .Wi r-NI nDAT) AnTRHOOB, 

AT ? o U.OCIL 

iM nr.in its inuiL 

— iiv u-.i ui!>n'M niuiKmDL idHiHi 
van KMJIKKV R.AUIjON. SUHSH 
CAkt, 41. IJ<-Hr IIAitMM WIRIW. 

ly mu iMiM’. am ■‘ON ha#« r««atv»d MliW 
I tUM urn I '* •••'l••'a ■■ alwa. _ 

(MPiin*iri4 I'-nj 4 ihI Mi^liuni DnunL 

jiprv.i-afi. t >4'iL lUnirm, aifl nadcllr Sana 
tto '*»> ^•lun^^^•'a ta wa. 

- t JTV «OAl». 

crrr^ovi ilrmti'Rr balh 

rUI> <n I'liAli HuftMNO, AT II. 

At and Rehligbiad 

,0.ll*'N MtBIIIH, 

to, A cm < <tHM.K MVRTT.IErSJCHri 
apn t Ml t.tiMI k. 3 MINN. »AL4 
Svui Nli«ADMAk. UI'.OMOK NT WEST. 

Ai: Ttaui* Nrwtowa I'PM Daor. 

A Rto' c.v.l (B to'rmlld ortkr. 
r»RtlAlV! ILAI.U HINniE 

AM) tart lli.l ll|(•K•HlU at'INMNTMLNTN. 
RTTOi LN TUI.’*. Ill ..(.I PriAK. UUTIIEB. 
KI.M M . Ill • K. i:ir. 

ITPD'-'ioiii' lilMNC] TANLia. 

01.NNr.R IS )•. nSK. IIALLArAJMIC 
isif* .o.irn and nuWr in 
AI I. l(M;t« rousiitD 
VAlNt'r I'AK. I ICIIT and DARK. 

AMM, k*.' 'vl IJ.NOLF.rM. 

OUXUt‘‘DlA .txl ni.R r^l.AKtlH 
Kl< II tll.^ an'l OKVAtll.NTM 
(D.AM. i|UM. •! I K<N'ii».RYWARH 
Kl'A 1 TIM:i. ■HAIR.a ax..! LOirNani 
flV.ir. TIIUI t tito IMKIILB 

mTi|H»*U AfjDtNTMKNTH. 

WARDRt'Hl'- ‘ l'l>T«. A (o V DtURTSa, 

wv'.i t *rM imrni.F 

KEPTr; f''', ..ri.T.Ua w;tb boat 
Kill) aa<1 RMtDIV'l 
yfun. \ <i t' .'•Tnvi . MrlKmi Ska. 

•'»! 1 M M*«v N TOI L' ITU. 
tkiirrv MNP imsTmir- 
Ttlllf'. liRIN'Ml!*, HUftS. 

T*. nt I*# 

OTTnoAii l AHIMT WORIOl 
TRF wn.L«l ASOM4) r(MRKR.N aad 
lTPEiM''*ii u»K' »)r Tim PAcrroRT 
nils.. A HJ. KNOWN. 
pnCHt- »T Al’iTloN DTRICfT 
FRUR TTtr NANlTAmDIRR. 

ioiBrovt> iiAVM.ixr., .so hid. rRorrrs. 


X 78 SurkUadal, eUy, at Cltr-l ^ ~* 
rniPCAKT. nUabk bsaay Mart, 8 y«ui 
X mma. Um trki, Alt tot. t>aap, 7i 

atiN^ toty, n| cily-ruad. j 

f\SALUr8 VAN. nUabto UomT • JW 

X.P aam, pm uIpI. 4Url0,' tot{ abto|>. 


mPOBTAMT AND FinUUSIU SAUL 

Inriadlag 

f mOI SILUARD TASIJB. 
to parfttn nrdfr with pacauerlto 
dOHStNAl^b SILUARD AND DININa TASLB. 

•wsoADWDorr* oottaor PiANoroRn» 

MAMTK tot 8ia OAK «U>KSOASD. 


lUrnm. npy UtPl. 4U;lW/ tot| ebaap. <8 

iirAlaad-atrrot. city. »t CHy*raaa._ , , 

[YkkO Uawlrk UIRRISB, Ip good a*^i Pka HAS- 
L NIM8 pad HURSU to auU- oboap. N BaaS* 

ad.aut«l,_clty, 00 (Aty-nuA _ 

JAURLV ara SubUr-iyrtd 8IXi?. rattobk Pm. 
N «tt Hair aar trUl, toiaap. 78 H atolaa n * 


rarm iMlhar. rufopOainv 
ARM <MAIR amt Hit OTNINO OIAIIB. 

A TRRT IINP. irDEBA.ARD 

to I 

A MOflT nDOITt DRNTON ami YTir RLABORATRLT 


I X c^tn dmrt, tecW kiap, ataara f r. KUaaa. ttc. 
Ordar luaiaaM. 447/18L WILSON MUOSA, tot 
UtoOTd atmt, WauPaAfa, aaar Bopdi Janrttoa . 

A SAOtiriCS.xSWoaB Btcyda.. pjmaat jwu, Oarank 
tyrta. art tmvbeaL ka*'> podal walw. A|yly 
BiamM.Blana. 

^^'EJHIWRIX arkar. 48/ 1*/. Apfdy 

A tout • p-Bk. Mra. Ouaa. Maaka aad Kaanady ota. 

Kmla*tcai,_baar BtoaL ^ 

TNM HAUL Tyrw aJ tubtoi. ” akiHto S . 


aanort a s t irwooD rmuNO JOcrn. 
nnort 4 1 1 irwouii nti im aad Raptrsh 
« ORKOOM PSINCIPAta. AAII maa. 
toonft U a 8 aad PI 8 OREOON, m toag. 

I « I^TKULASR BUUP PROim. 

lAAdk^ 81^ ASK*J01.NTI.D II'WINID PLOOJUNa 
fdetol 4 a I T. aad 0. TAUiOW-WOOD PLOOSOHI 
Aril arrhilly labta ap, msktnf a •n^tom toe 
toiMt 8 a 1 pmv FISK SOASDB, a good toL 
Maori 8 a A UNINu. 

8M8ft CRDAR BRIRTINO. 

to CRDaS panel DOORS aaotoMa. vtSk JAMBS 
and AtCHlTtAm 

4 PAias rAUMRvnL vtts rtiM sad rbsiMto. 

M BOX PSAVn and BASlini. ALubl, Pally dlm4 
to PIVOT HI’NO muto NIM’TITtoL 
• LaROK NKYl.tmm. MHI RalWd GlMa. 

UTY. kl NDEBULTI OBUNOR. U gmto mim. 
tamn RLtoTTRIC ODHOITT ami rrmNUH 
1 LARGE WINCIL 
toft C.l BALCONT RAHJirO. 

ONE M NTNRRT AWNING, eoatokto. «Sto 4 Itota 

ONR ntrp.pt AWHTNO- 

LAROE QIANTTnr CL DOWN PfPfNO. OU PUB ISO 
■ad ITDaBOArPINIO, (AA4 aad WATBB PIPING 


CASVtD IN INDIAN TRAIL 
A GRAND COLUterm.N 


lyAY MARE. lA ba^ (y.irl). kill aaUy « 
13 EA Alur A a-m. to- fctono. NatkiB at, S- 
y-NitSSfNt'T Mara, rarr <|uM, Rulky, ami U 
dto. WU a. Ortl f daa - H. Haratrllu. 
t^ALE, U.S 

P BanwM. aar trk i to Prt mk^ KoSM »j 
tINOS SAui, UgSt Bwtrbar'a Oritor Cart, f« 
J? dor. ebaap, I art Hamm, luit vaa ar fatour' 

Itoillaa, ('.ptodoalaa-to, BaM Kucamk. 

T^S' SALE. PONY. A yaara aid. trUL 1 K 
J? ^*ll.t.rt. KraktottlUa. _iyfs_Pk^_|kaH 

T\ArPLK (k«y Sulky Pony. 18 k a a di. * ywa. 
J.rdNPp; ar »iU Eadwapi *to M 

Tbpam . Vt ctarta-araaaa, WtuHaRi u. 

U PUTAKbLNO StylM H^lto mU SMfL’a iM 
ar rab. No laulto Ouofrt Lawadry, A tac sto, 
UNOS 8AJ^ Siak^laai SobWf lyrad (■«»**•) 
X* «ml lUram, ault U baad ptmy. Pkom 
AmupP laaptrttaa. 


00ltonOnKD.tt.R HALL ■CITIL 

to 

HANDtOMR HkTJwrtvn and TWO mUBS 
MAONmCRtCT KHFRATON DBiaN 

HLDKrKrM al'm: 

A TCST ■uxmrt'1. niusodcction rsoM tup 

ANTKNRi 

Sr PTWB OLD Hanoh Marooant. wmi 
Exouisnit HARgt'rrERii inlay. 

«><MT<pri*inr 

THR nAHDSnini PIT WASDROKR. 

'iCtod «ltb iwn larpa brrrUrd ihlrror doora. awlndai 
aratoaiw bamrlac <*amrarttatatii, aatatroDa dratrm. 

I oupbnarda, a^ ftfim mrm 

tjIk PAifc or oRNA-m r wiaprd toiityn. 
PKDRNTAL CCPBOASD. mWlL RAIU aad THRU 
/TIl'KA 

I Tbla baavHNil anlto Nov'iM ipoirlallr appaal to tboaa 
la with to artklto knna aurrouBdiata, 

niNIMOMB ALL RnTiTirAlJAN NRDNTRAD. 
taKtUwr «tl> but ICarliki «vrtod barwAaSr baddiap; 
Ua* Aft dia. 

Ato« 

THR HICHT T SrPKRJOS niNTYrRl 

tat 

axmst. MINOR HPDROoia, 

MAIDM' grARTTRH 

■MAIX 2a 8 rrOTR 

and 

A PARTirVLtRLT PTNl 

at'ICR Vr.AI. HTOVR. 

V ITNtMF} LED THR<H.IOH01»T. 

^ FOR OAN. r.N OiHM) OBOES. 


TN TH* MATTWI OP 
tn KAMPtolN OiNCSjm OOMPAHT. 

TO-MOSSOW. WRDKRmAT, AT U K.M, 
■a tbe p mB i k aa. 

wrcRs ArK.sTK. t.9 tuisawmxT. 
MAnr-irT. 

Hr arilrr >J lb« R#naim, 
WIUJAM HAHRlNtmiN PAUf^ KBO. 


QOOD PUNOt OM POOD TRKIIS ' 

P|OH >/ WKRKLT. 

rna TUaliiff, Pm OaliTary. So tibar oharito 
Kuy SapavBiriito, axtoaStat a«*r 4 a^ A yaarK 
Wa lavito laap m Uoa to aur aiocb aJ raUitow Maam 
fartoa, betk Nr» aad imad-baud. 

Ra Gaaramra. Op« Prlday NSebto tlO • a’dIaaH 

OTTO JOHN. LTD., 

8 Barraaliatowt, Ryda^ (aasi UorL Sarmi B^). 


uas ur n*iiir\ __ 

•I RLiZABmi-rtRUT, rmr 

(fan doom troai Ckialand-fimt). 

niDES INffTRI'UnONI PROM MRM. C. R. M ITOB. 
oatag to BaUagukhug Uownkaaplag. 

’ BOrSDIOLD PURirnTRB AND APPOCimCBBtSL 
OAK DDriKO bllTR, «w^J.«8..^„ 


OBROON AND HARDWOOD TTICMEBfl, 
to aanrtod aitm aad haatka 
Ttoan-pD. Wall Tim. Nalk. Mam. 

ONtloatac. Vallr*. hfaia ripM. ituiwtrlaa 
ul'tSTITV t)P NKW Ri»OK Tll.rX 
Plbrallta Co^watoil NKr*ta. Hundry Tania, 

Hnr Pianti, PkaUmr'* Plant. Itom has, r&Ui 
wrtNTiTY nr itnitRi gat»9) iron. 

QuUdtn’ Matmal aad bumlrica. ■ — — — ...« 

VT toiai Mr- J. CWdr (a rlaar Uiia 8aa to( of 
00. aabatoj D^t aut, attbawt marva. 

DAY. NOY. Mtb. AT 11 AH 
Imt iwthmatt'a Addraai: AT Uumaautnt. Nortb SydM. 
*PlM>at. NorUi lAT* 

J" _ aro RAix~4^r'liViL5ls-a HatrAHZ 

Ot Mr. Joaapb'a Raddmca aad BbtraikmaA Baa^w 

Old Roe rVralafidat rntianer. 

Tm.'BRI)AY, NOVEMBCR RL AT 11 A M. 

Maori RlwnCATIO WRATHKltBOABOg. Baa toR 
saw NHINOLR TTUW, Ilk# aa«. 

HO llUOm O IRON, A to A ft. agwl am. 

MuOn A a 1 lAl R1 nOOBINa 

nnori V-KOCnCTl lining, d a |. yalnlad. 

SMort til XJurrN. ilw., lang 
Bo. 7 PTYTHniErT, CXBCRIUAR (|CAT. luidtt A a S H.W JOIBTIL 

Hoort A B t and 4 I 8 OHBOON BArrOH 
radar iBatfurliana iTm »MNt I a I OBBGON BATTENR 

_ „ ORIOON PtjkT»:s. 10 a A. loaf Uagtto. 

THR MANAOKB OP »» 9 a 0 H.W. NFAMN 

to « a 0 DRESOED NTORT P Om. 

TBB LONDON BANK (IT AUmUUA. LYIL ROOM, all llnad. DOOR aad WINIMW. 

, _ Ml (1L.VHR OAHUEA. for rloaad-la rarandalL 

LALU HP. WHITB PRirnNO PAPRB. lOto 8 SMk BOX PRAHU aad iASURR, M PAbRL BOOHS, gtod 
AOO Shi rt a ui Baaok Watgbi, toO> to laau. Va. 

to INiiN DOOM, anil atrangroaat. 

•* JITItet. niRDRRN. Mr U*t to HRAPT TIMU. 

1 Pl MHItR liOl>JL I vni'TOES tmiTL 

BAUa OLAERD PRINTTNO FAPSB, B> H t HAa. tam Uuantitr ni’TTKRING aad DOWNPIPm 
WaoroL 881b to Raata awl AM Uanto. ftseDto WROCaHT IRON HABA aad UNO. 

NIG U/T OP LtTTHT. WORK. 

IM BtlP.m* VEW IRON. 7 and 8 n. 


£ buad. puiaMd i2la^. am tym. alekal Atuaga. 
amSCtaT aar UtaL CUim il, 104 Ctomtua-a t. i 
<^I.NGLAd(KAT MTtOi'BAkKR, 4 ntL. atowic L aad 
6y otaftof. atylidi Aval, bogy, m o t H urt umlitiwa. 
any Irtal. BaadwttB U7. 

I NORD OAl. I taalar. «all dio^ «lwdid niaalBK 
* ortkr. Mata. **1k koala IH&. 

^WaM.pamda, By^, . naar 
T>BOAL.n£iitt*faibW. goad ard^ Boajk. fmUS, 
Xw AIM: Btmr toaviaa BUM. Pnntituk aaly. 

A^IIJION, Crttor toa Ttoatra., 
/' liti. and — ■ Prim “to (UBS aT Ikyaga. 

X'AllY*‘TERilR--ikatliiaataL knjtW^lw, N-A-O.. 
Xk 4.c»l.. auU toiatfuaa maa. 41«). half drjmt. hal* 
aana a miigad to atot aurtbaaef. Uulab, 4<A PitLaa. 
t,S.LA"t." LOBBY. U tnaa. tolanduj «r<lar. day ar 
J? wrk'a krwL EiraMloaal eppurtitsltv to aacwa 
l•l^abl£_»aaAl)0-_ KULPH, JTI PiU-airaaf. 
g^KAl^rjrr house. Ra-batU BIRIM, waadutul valaa. 
At, Ad. 47, AA Haadnaan’a, Ud., 40 P* fb-at 

G reat Barsauu, ICO) Natiamal Yyiaa, umul fima 
7;8. yrln am d/lL Htodaraoa'a, to Paikto.; 

G W. YtiiriSTaa. T.i. AS. Vo, W/d; Tal^ ML 
«I8L I/. ItofMtafwm’a, LuL, to Park -a t, 

B ^KUAlN Raya' and BK'YnLEB. faT Oirfaknua. 

Pto m yo ur nrdar na«. ITa ii di i wm a, 40 ParkaiK 
'^iHAGP. 8'jL. BMdtng'atigtat touck up, ch toB, l>v 
U quxR aa k. Ml GtWJ-aG .T.s.BMR 

rfiOlYi 'Eng*. A ahaila, pratty Dtlk Rimaboal. a*ar 
1 4ft mil#* to aal- Ml Quay to. T , «»8i. , 

B K YUJ:. R.RA. stu.. itaota ‘iuk u^. 

wevtofia Inmary. Juaga to, BaniJaliJi. 

amDKCAB CtlABSI*. rnmlrt*. , 

O Hncbtoa. Coatoltutl'm-wL Dtalaich HkiL i 


RANIMOME UDKBOARD. aft Pm. IJITKNNION TABLE. 
DINING M ITR. A Piam. i DIVAN t'lfAlRK ^ 


1"8 EtXINOMY 


,Lt XLRlOt 8 DtTTUB LI'IIOUrURUi TRILST OOOC1I 

i GLAWWABX. CHINA. AND EUBCTipPLATH 
AI LOIfXJEl'MS, Blioii. AMU BUNKBS. 


X A BUUHTLT IUUI PIANO. 

If kt'a oaa to Maftia'a vutdarfuJ ralua laatru* 
mrau. i>ur aaa>rtaiani |fw<i«Ma aaly (ha »nry 
Imi makto, aad w*my toaou u to porlact grtkr. 
Harp ara a law to Uw mhaa.-* 

P.UARU. E( RE, VKTDK. blKINWAT. MIUNOB. 
LU‘P, ^lUUiMAYKS. LKBIL. ami otlww 
Pneaa Irooi Aid. Catot ur Tatwm 
G. U. MARTIN and CO.. 

*Tiw Raliabla Plaao iMpoc,** 

_ 10 Q.»._N«kaM. Sytbuv. 

riOB»^S*i^PUNOS am ranurnkad 
VI uaofik aa balng aaoolJaai la Tana. Tsuoh. and 
WtuHiy. whkw mkaa tbm wtlooma la arary hnma. 
Our Plaaca carry M yaair gaaraataa. Ms agaou ar 
ansMuM amplayad. Ui wfi ir aSaagt Our aaly 

ooBoon, 

to PUndmatonat. Rnfawr. TaL, Pad. 141. 
TT^'BSPJ? Uptogbt OfMd'' Piaaa. , 

blKWEBT rSarfla), atimtai brand am BABOAIN ' 
POB CASH. Alaa o4kan (raai 41A to 4M0. Pra-war ' 
I prtm ta ckar. Saafag maaM bkuriag; aa BRING DE- , 
IHltUT and aaviva ana. J. R MIABP. MO 1 itoilmaart 
tatrarl, dty. aaar Lkmpool totaal. I 

I'TJiAU.Na PIANO. IwaitoMtil taaa and aakdttloa; 4SA: I 
X tlao Qamto Puna, KAO. gupraalaadi atbm froto ' 


B**"**:.- 


foknK. VAN. MaSn 
L Ha-ih-aL Anwantlak. 


BBDSAQM rVRNm*RB 

WAL. PIN. BEDROOM SmTDI. TCMLirT PAfBX 
TOILITWABE. PHTlRIto, ORNAMENTR. 
DOTBLR AND SINGLB MDSTKAnR OOMPLCTI. 
- OMAN. CIILAIN. YOUTU'K BEINTT 


WAL. riN, 

ALSTBIAN AND EOUMSa CIIAIBS. BUMH 

BANNAM'B PO PPER BATW HRATBI. 
ilNCKRX LATEST DROPHEAO SEWING MACHTNR. 
I METTERS** NEW RNaMOXED OAJ STOTB. 


LATH AND (RON GARDEN NRATR. 
TWO GRPEN'd f tSNMOWKNS. 

wrm ROixr.RN. 

MHn and 131a. 


TDTK, r*NrTr..«.(.' tUvN I'RrSCNTB. 

Diint) I 'ltAiiiNG 
TllllM'tV NUT. AT IL 

M TfROnSOlB 

ton wd, NTTi/ii T M-arnrE 
rat OaV TI I 'MV. AT lO RNABP. 

ATP 0 Ar.<.l't\ OTREKT. GIJIRE 
SmVWK-lt. ri kMTIIIK and KPrriTR. 
"mL'is, Tfti"*, Atot. nialM, ate., aOr. 

TTCmi AVD CBANVrON. 

t**^ 


PAIRT LAWN MOWTH 
OAIDCN TOOIB. 04RBEN H08P. 


A LOT or WIRR NETT IN fL 
CASPENTFR'd TOOLS. 
PMrWPPRS TOOIA 
gTOCKP AND DIU. 

XAr . Lto S 


M^rtoSi^lW 


OB YTFW TiriH (n UDC 
RAIX rSOM 9 mL 11 ON lv 

idhTN.-oWrvn 


•no Pt BPli 9ANCOE S.AT19, liko 


Akn a lart* eumiitr to 
I/TOBR aad PAlhklD'lN REAMS to 
gCAD DEMY, GLArEli, and ( A'GLAEED 
Hr. PRIVn.NU PAPER. 


SPETIkL - 

NOTKT CATALOQIKS ARE DI.HPW9ED WITH. 


mmSca . M ytoa.. T. , Wm ._j04l. X otodaL full aka, Walnut law, antta auiml m«. flNW 
IKVlIULICT. 1917, alae. ligtita aiul toaiV, A mta. L'rgatil atla. Ant rwaonabla o4tr; no ilatom. |7 Rato* X 
aato light, dSD. I'lion. *170 Kltowl, AabSald. >u«rat, OuuUi Raatoagtoa (Tram (a SAlabov-atraal). Ato 
DBO OWNERS, m DARVKLL fw RWAIM. hast ;TjKDB laiamdlau Salt, pramloally nm PIANO, mmi 414; 

mn . Ne w add raai. 41 Oya^ud. Pataigia w. 'X ha «)l<]; ownar karlat *ar Wwtara AwitraJia 
6B~i(Al3r~ltwlt ClL.9.lLlmf. tight Sat, Iwaia. Ratmtliy. Am^ Suaahvy. noraaoa-toraat. Hatwhy. 

Dvmm^ Wlm. Warawa. nawdml>.to. D>to««- Tak(»b«>n*. wahraaga 48R 
pip~~i|iiuil|i mator. doma gnndi. alatorir Hghta. ITTIRC a Pkaao froai O’BaUly, laraly tana. Dam 8/ X' M 
rwfiakia, rhaap. IM CtonMM. City WC. XX uk. IPRallly a Saw A m arlca a Plaaiia, kwaly oan*, 
Inonom* TVRit m«r/UB dciyii u, ulX i~. OK#. -a 

. J. Baraolda. Maw^ _ _uaort*-to*asl 

an.awn H^to da Lana la amtato aadar. Aar T31AN0 hi Salt. awrir naa; Ywu Patiag’w * 

^?Lt "rnT^rim riD? ir almttma tbmf aaa. Bum 4t rb*4 rUor. (JatM Ptwh 

tri al rina gy>. i l^'»^ ^ — Ylotorta Markata. wtvi 

All .HETKB fag SAl* •• nERMAN PUNo, almato aaw. aa"fii!anaalTla aSfa fSo 


KOTOl CAU, BlCTCm ZTC. 

U EHOYAL SAL* to SBOOHD HAND MOTOR <?YCUb 
pad BlCYOdM. ala. Mwt W aaM htowa 
Satamlay, laa Narmbar. 
m flTTHRFR. H b.K. XoP^ 


tXPBMT TALTATOR, 

PINE ABT, nmKrn'BR, and onmAL 

Ai'rnovKRR. 

M CAimXRIAGH.STSrET. NTONTT 
(dirbnJy opgaolt# HnCal AwOitiaA 
TRLEPnoNE, iDIB 


luwiov gprrr **• an Ttm*TTAD, w. and rapor 

grW)fV., A* ra.l Iv n UNKN. 

»nmt rm. n iri . tark fbain, sipwoard. 

IKN. Ttfttr 

inkUAwm, n- -i •rr=. 

ClTflkT. niNNKR 4'Mt TTI orpt. EP. WABI, 
0l.4to«Mtl' 

B«aj i»i«T>to iTimiU'*! ^hb. miwr. 

IlMCaAl US‘>*. tibr.mt anal 

SmSBlL »»• nttS'^TON bar* neatrad tatorka* 
HLtlH (amU. 44 ai. sr, 

AaW'UTF.t.T NO NESniYB. 


I ij) m/mara, a| a.y., a iiwau, am mrr* 
ni V1LLLKB8, Storuka, lalato awdaL 

(SI D lilAN. r.» h.aTXaad an^. 

441 Till MPH, Si Vo . ^*8 raanaatoX 
rS) BPEKDWPlE, r.N., I mtaW. rlutrb. amfato • 
CD DriHAN MOTOR cVlU awl COAOB-HUILT i 
CAB Itoaad. 

TfaM vtU' all ba wM at yaar awa priaa, m 
worn aad mra witatoi Tmiaa aaa ba tTfangid. 

VBCIAL NOTH-TP tba Cyrla aad Mabg Tto 
Oa ami ahw SATl'RDAY Hast, aoth NarmbM. 
B—lawa win ba rarrM aa at SI WENTiHOI 
AVRNCX ow amaat toep batas faa toaall la 


AN IMPORTANT ArCTIDH lAlH 
«n.L BE KCf.O 

TO MOBBOW. WEDNESDAY. NOVlMBKB 0 
at n O'CTiClOK A.H 
BY ORDER or 

rnPRTUAL TBlVmt (XIMPAVT,' ul, 
AH ATTORNEY 

rOR OniLET H. BVANS. ta. 

V OOMBOI'ENIE or HlH DEPARmi 
I ROM TUB EfTATL 


TH* ALXTIONJ 


yalantinr and 

OCKSBAl« AtCHONRKRX 

■M CANnJiRRAan Nnmr. 

TRLEPHONK. 7102. 


riMtiiDi Kv NMkD. prmtsnAM 
ibmr l |il...n »trrto>. 

frr*r «li# Trntom to tba PAtata to 

y KnlVwitN, lir.«NMad. 


MW. 8 Dallto-to. dty. war to llrtaa- 
irni MOTOR YnfKU.. marly naw. 4U| 
CRU Pkwa Drpai. Stl BilHbaU-at. _ 
Ml balk. PDBD RADIATOB, aUgbOy 

OatoWmgh-at. _CUy MB*. , 

OTOB CTCLK. abmd S*Ep.. ma^ 


KXCrpTIONAL CaMNET 
GBAMOraONI. 47 Daubla. 


RONDAfTKINE 
gVi BftrOBOB, 

rUVED AND WAXED OAR AND MAPLI 
iHNTNo rmvmiRP- 
HUBOX OAK Mines. 


. fill Wrtniit dahbod SMa* 
4ik '■■■#. Mt YstnwiM Bto* 
.•r. t'urtalM. 

|. DM. TaUn. 

I ar>il Oial'i to atfUB. 

. I'. lNr'’iftM'Uf- 

I Vl4b^t ftalabad D r dHX Wi 

■4rr. Hicit#r Haad lawltif 

M. (irtlarv 

...«krr. ('rXlngy. F.urrka 


lOHN Brlnuc^ Ptaaa, afawal mam, maw aalL 21 

O wufa^-r mvnt. Uac^lUt. * 

H igh GEAf)£ waiMi ruofl. im, my uttia uMd. 

Ij Ha rgrate lit, Patldiiigiaa. 

1 .W11I aaU. kabllag urgaa. asv, Bfat/. Appb' Mito 
l4dka._(^aui{j.>cU'n««aB8c. hanaaBBiaiE 

F A.N0 tfatoal, la gaad ardar. Atay Mra. Wy^ 
_Caef*ciltoMg,_LaM JJa«a^ TWnawunw 
VitaT aELL, InwOaaia Ladar-jawgar PLABST^ 
.JX ram c4«r rto, toft Ovfmd-to. Paid. 'Ph., Pad. BIS 


rorwttlt 


karhitoag 

rVTL ASrHlRBERG ITNUlirr GRAND PIANO- 
PONTE. 


CLABRB, Amda. i 

TSKAUOt^ YUI. 


.... K^OvfaidV, l>id. 

V KILIN iur Sliia, aa rmaaaabla atm 
_toaa. SIB Oamd-to, 1‘aUdugtaa. 

I BOR.PILAMK'PIAKO. Garwaa. mfart 
odM, rh gag . to P fiarabain-ru. Harr 
lilANU." walBBl ema (Ruf.into'^ia, ~ Me 
X^ «»id« y aa d t.me. 8 E'm^iOiruntAV., I 

R UM^Uguu PaW PIANO, ■fkimtoid 
_ bat g akW B Ptf* *T>l-nl. itUhnyifa. i 
LiUR SAUL B'riai'sAA LNbikc^jii' 

.r_ to, Paddingum._ 

lJiAKO,'aica urn aad aitMoruMa, go 
X tof.-r, la Caryto, «to li»*tckwt. Ia 


J. 8B1NHHK1D ami Srw WALNUT PfANOPOBTH 
Aa Rxcagtional laatrtimabL 

OfPICH PT’lNITVNr 7.ND TaNN^ IRON SAPIS. 

Xa Da amid Bdata. I 

GENERAL PU R NTT URB . I 

KxrrpnnKAL nlce arminktkb carpet. 14 g ia.' 

TABNH'S ruu. snnrBtR 

AND OTHER rARPTTR. YARIOI?* SOB. 

NO RpaENYE. 

ROW ON iVIGW.) 


VILIATOR. 

PManbaat, 

<rGnt Aototen Hate. 


X3 naao nabla toaL 

piwmicnL 4tt> 

X Klamia. Ba. Pl« 

\4;Ain*B, 


M AOKHTOB. ORSnATOBR. BXCTBIC BTAm 
and UaHTIN ulYNTICHd M Matar Oua BIPA 
KB gVKXLY. CURaHT. aad WILL, figCAL to hi 

la OB TODAY. ABB O CT AS nmuTB. 

MOODY iM 00.. Blaetrttol Bp arte Mala, 
♦Pboaa. City CTto tod I74L __B4S Kmt^SydM 
TXnOH IStCswaiar. palatodnilinili. wHfei k 


HOTOB CASH TBOCKS. CVOLRB. AND BICYCU 
who ditom to dtapaw to thaw 
QOIOKLY A.VD TO THE BRST AOVAVTAOB 

at 

KMTKB NOW 


ATTkirr*!' *11 r *o rt niift ArmoB 

AiiT oftop ^•..t^,ll.,tt) n bmttrx mNO. 

' • It i.ir>r 

fattoa. I.IbMmi' ,.it Gi>n#nl Art>ntetfiwnti. 
am* Am a K I h .r r ii \i*w <<n«rb Hrad-maX 
I'mUr i. .1 tfiHi. a MnrtgAgri, 

YAtCiHE (rprlfbl Madto). by 

V tanV 

A itenm i/n.rl i xuki.m, and almato aa*. 

M.. > . . i bi|'.r.'i Mium. 

hf .T RROA0WOOD. 

7RT HXJlM.Mi U > . I 1IAPPEL and CO., LOB- 


wiauuMbAm, wmiTib 
and PARULAl tbLOCBsT 


^BTHTR r BTVTCHb6 

XND COHPABT. 

OCNXRAL AU(3nONBRIUI AND YALCATCM. 
DM OAsnxRBAon Brserr. 


prlraa so b 
iV^ OI&T. 


PULL YALITI TD SIXLIQIS. 
LBRMCYW ACTO BAt* BOOMH 
BJKABKtHXrmiat^Ttoll idtoag Sr* 


•LEOTBOPLATiNO la aU Ha 
f a MwlaltT. Proaipl daHw 


ORnm-.^vi Kl.liMC-DAY. nth INST., 

At I. >> , . . a. ft, |*ngnat. 

at tl.r .ii*. liflik Ruoba, 

ht riMiynrvGiiHTiiKET. (ttt 

I '..M- t.- I ..ri«.il ktr##!). 

DlAMlN.; I, ..I iG-DiMMiM n’RNITCBI 
-,‘,"‘•*1 4M (liber Wodfa, 

Dili Uii'i* i<iii I i)u (n Pibrloard Lmthar 
_ ^ Tli-un 


nHmr vhurkrmi. 

PINS AHT, rt'BNffl RF. and Gfim. 
AdmONERR. 
dl OAimXRIAGHdflHRKT 
(dlraetly u ipa to ti H atto Aatonlfa). 

TBJVHONB. Omr toSK 


ORCHIGI 


NORTH. 

uornnicTYONi, 

TOOPN. aad RnCDBinL 
aba«a THIS MOBMlNa. 

Ttori'^AfTiirovEkau sOir iTiMT; ” 

AS ta CBBTHAL AU QTIOM ioOIB. SB Pttt-«S. 

HHCHANIOAL aad atar TOTS, PLAOS, TTNTH 
^jlBPRKTWUr aad KNGINCUMr TYVhm 
ANT TOO inr. rBOTKEBY. aad (M.A1BWARR. 
BOOTS, DBAPU^ WOOt i, STALKS. WUGaiW 


>MB L'pRfO'HT 


1 rvltimltolag boamAmtoag. 

lilltiTPADR aad REDOINO TO-MORROW, WEDKElkDAY, BOY. fftb. t 

si,. IiMm. aad Chilra. • ^ at II nVJark. 

t> BMik llMTtb Magi. Coitery. ptANO. br IfnAlnmaa: CKDAB BOORQABL 
• Itiilrr uatmto iMADOOtNY HIDRHOARD. 8 ■ 4 CEDAR EYTENllON 

L'. DmNfl TABLE. DINING CHAIRS. Rtowriof LINOS 

A T.M OA« iniwoov B-rry - • (. -«t ..wte 

.t\ TILL SIP P.H Btoto. aad rqwl fa am), 

' BUSY UHtoTRAD aai BRDDfNO. TDILKT WABB. 

;. AND CO., m.AStaito r fflNA W ARP., PHNUBEN aad CnTTATNI. 

N. AtaGwim. rta., DRmNRfl. RID HRk PTENW I7JI. G ARDEN TOOCH. i 

„ .LOT or POT PLANT* and OUTSIDB LOTS 

MS 117 TtSnJCBRAOn ST.' immrthm aa MamMw to BUa haw • a.*, to afart 

. I ity HSS7. (g mw. It 4.10. 

CrnONCMAN aad WATllN, BaraaBj. «to 

. O W. n-NNTNOMAH Ktaag. i 

V N I OUKN trfU wit at ^i taa m w ta m al noito ii a, i 

Nnntnwn, undrr tuatrua- THIS DAY. * I 

fl. .4 Muanraban. B ia w mr TOWN P URTTB vfU mO by Mtolaa. at hk Baagto, 
<> oarlinkil Eurnitarr and Bl. 4j m pfW rttwl 

tirllrnt WB.rtaiwi to Olaw- THl RYPtBED tnrSRDRKMXO CLOTHING *AND 
1 I Waikuiadi Otot yCVIOXRtT Ptedaad wMh Hr. D. TOU4NS. to 

to. Trim Lmibir Dtiring tbn 7ONH0N MONT DS PIKR. to mto 8S OtPORD- 

'^•iwr, )»«fr»w QwlT. TnlW NTBErT, CfTT. ^ 

,ftr<{.rn4W. Win Mnttrmm. AT 11 O'CLOCX-CLOTHINO. BOOTS, HiAlflirrS. 


WSS 


ipUCNDtD Raaiath PUNO, Katamad far |iuo Cam- 
I i«rt« n.ATSB nANO. 4£E H p. WIUBi Aod 
*, SSI HtT-to m t. 


mAjnSD, Piimbm. AtotokM C 
TV agtoto. OpcB s dayw Ltotar at 
Mto farad jmb _|itoea. IS CwifL< 
Uf^>MvHA.NU PIANO msaaad. to 
» Stala emka, Rtoem mahwiaW. . 


IT TARO, 
rpNEY. 


HACHUNBBT ACCTTONIiaiS. 

I JAMSI COWAH wllj SaUh 
■a da*^ a terga OONSfONHRN^ 


w*sn. 
• nt I ih|,r tnnd«r«. m 

(Milft. I.lnuUim, (arpatn, 
tod buMlrim Bv4r* <aa Im 
r II am. la-da^. ^ ^ 


II. fi-nAE o-^r,wni4.o«T, wnan— 

NDtNR and HAL F WOO P DtAl^ND BlNGil, OOI.O 
aad SILYRB POfNCKT and WlIRT WUCHRS, 

^MONomoom. RASimm phib. banqub. 


wy^-/s 


National Library of Australia 


http://nla.gov.au/nla.news-page1 2581 05 
THE SYDNEY MORNING HERALD, TUESDAY, NOVEMBER 26, 1918. 


THE CASE FOR THE CROWN. 


WOMEN’S COLIW. 


KfUkMl (XM.RT Or'NKV'SllW Vil& 


C«t«r>u LOWAKO MrCITXX VIUJAII JOHH ' 
(MWgC AAil LA.SCA8 TU mA OATUIA-i 
l\L A.NS PAKM). 


CHAITF:? six.— C»b(1ou#4. I •■•OFT* DUNKi. 

'Wou. Arcbssflel4 mM- *1 TtotloH M tuticitMl UmUm u bMA 

biB quit* *ur« Uut Kar* »ad Kr**lf mIF (• r*(*r t* upon tb# rabj*ci— tb* r*brlf *t> 
b* too pl*M*«i t« k**p F«u ta*r* M leas M p*»bllmr* la N*w toutb Wolo* •• “aaft" 
7ou car* t* *ur. 1 mm Koiaa i* moier Sau arUko. tb* knon. b*«*«>r tka — 

0»lry prfmtAlT. *od If yom will writ. <mt 

ih* teUgmiii*. I will *r* th*r *r* drcpatebM a««»b*r *f paoad*. 

'to your »-nonu I *m oelna to rail at tb* Aa A^rteoa bmuIb* roecDtly itat*4 Uat, 
'bank oaq Mr- Ro«»a, 1( you fea** aay'tbtr* la sp*oc la tb* Vatt*d SUt«a ale** 
m^aabc* Cor hka. 1 abaU b* pl*a**d to 4*ll**r.ov*r Uo.too dollar* a day (or >** croaa, aad , 

.. t. , . .. M .1 ■or* tb*B M).UM dollars a day for *'*aft“' 

, 'Yll** him my kind rrgaril*.” Of«H aaid. i- . ^ tk*». ' 

l■■Anrt HIT loY, lo I'ImIy. Ura Bo«an la a 

Ipri-ar friend of m<Dc ** you know, indord, aarfae* o| our *lob* that asl- 

, *hr la • *t*trr of tbo maa 1 o**d to b* f*r Cron kotui ■ummfTa tkaa tha UalUd 
, mrii«r4 to” Stat*i baa to rndur*, and «b*ra t| la raaaoo' 

I ’ th, that wii Mr Oodfrry Corratry waa abl* to auppe** th« paopl* arr la conaoquoar* 

'It not"” ArrhoDlli’M aahrd "You *^<‘. *« #v«>b tbtraltrr. w* muat coaclud*. ns otbor 

h*rr ilvf-d borr quli^ Iona rnnudb to havo couatry maauJaetur** M many aoft driaba aa 
tit Ill'll up ■ pond dojil of lrti*al KOffBlp And ibr laud of tbr Stara and itripaa 

of imirao It woii'd hr atupld on tuy part ts Tbr liou«f>«|v*a of Auatrslla would do «*ll 

pti't'M that < didn't know that yon at^d Mr to devoto a llttl* mori- «< i i i»n la tbo qua*- 
ro>rn«ry worn tmrr anoacrd {to you bappan tied) of |r»d and of oeft drinka. Aa lo taa 
to hnnw whara hr fa at praoaat*” wladem of driakloa lead drlaka, It la oa* that 

A Ititia rolnur rrrpi In t’**!]'! rha*k* |*nHfi ba left t* *orb pwraon tu 

*'t am nlmnat tlad In aar I don't.” aka aald bimaolf, It to eartatuly moat aowlo* wban 
”T anw him nni-nni Inna bafnra my but- oor la nbyalcally tlr«>d out fiom riarclaa of 


apin« tac *to>ia of ta« ahovaiMaMd 

iiKinNTt .Yd m*r»AV ijunro hut *»* 

KHU.'Y II.HRY ud rgAM^a UO*- 

Daiao^ato. f*rw.-tur fur tka Kaaotuu. m Ftil toimi. 

tear HoniE ti«t upas tb* bmrti« of ibu wti */25Si: i 

!' Ulor* iba Haoonlito fn THK at PREHK tOTRT OF MS. toM TII i 

J* UN MJ -itKAVL HAKIEV ■ Jwdaa uf tba kuprwn* X S ALAU — Pn<u*u Jnrtothto* -I d Ih* S|l| .-t 
' If i» Ai|.Jt., •! Um tounaptu* Eltoabria- ilTJA SlLUAltt tola «# LMNftMrilto S*Oj*rr In Umi 

.41 tb* w»tii day af iM^iar aul* <d >*« Uaia. Sil„. Ain-lki*- 

• *t .1 Ir « to. Ii**^ BtSUrntM* wui turn siH fr mad* »rtrf k.,in*rii tiw., tli* 

I uw'r Iia lirUall of th* N^Mal MfOMa »h(M UMM MuoD brmd that l‘r>4»ir of ii»» ]aM W|U ui th# 
aipi.1 <n 0.« iMtrtu sbu^ tb* toftd« aU/«nund4 d*>.-ja.-iJ mat U u> MtM>r 

s. tl,. *Wta Ctioqsnr "* JAMlJi WILLIlltv lu* l.»a^nrtnf aft-unfm* 

'•*T^»»ly “ fully paid W to tb* tan.* of tb* «i t Sill, au.t all n-HiP#* mat t>* 

i’l'l jtolu r iitrt la ibf MatctMMt << rtoiiti Ui tbU h*Tin* an* rlalnia aOBliiat ll»t <«taiy •■I tli* aui I n*' 
a.ii o*'. *J •‘‘'a* 'Wto^ jua< aaJ *<juit*Uto that at* rtquMwJ to furrSati aatllmUia uf •>»•* 

r ttouiu tu til* liniiatHcfMnt ».thla (b«. tlirt •!■«* 

I , Ti;, 1. ^ V^. PHi*OY auU BTIVwMf. ProrUir* f..r tbr 

ll^^t l«,r nl.>* a i .*u H*fit rijfiti ai1 !■ sntjn4 to Aja^ uU.r r - , ■ — . «« 

t. M.lt aa If ,1 ha.l l„rn Olfl hHi'f* Uf l»oc .4 th* - - 


NEXT FRIDAY! 


Don’t Let it Appeal in Vain! 

Read General Birdwood’s Opinion. 

To -War Cheat,*' Sydaey, mh xovnaaB, leu. 


“It n«4<to no words of mine to expreu the gratitude of 
Anstiulian Imperial Forces for all Oomforta Fund baa done; 
tmt may 1 remind those to whom we owe so much, that the 
oeaaatlon of boetilltiee will not put end to our needs. Proceu 
demobilisation must be neceesarily slow, waiting wlU be slow, 
and requirements wiU not hs*e diminished. Now, more than 
erar, will we want tha honm tie, and we would like to feel 
that until last man has left ba will receive from Australia 
tame loving care which has eanried him cheerfully through 
vicissltudM. 

* “BIBDWOOD.'* 


PtTKJC COMTAKirS, 


Winter comforts have been pur- 
chased on credit, relying on the 
“War Chest" to find the money. 


Don’t 'iet us down! 


AiiitniliA’s 5 Pivuioni wUl mirch u* 
oeuiBfly bfttr the Oerasni nhtil they 
retch the Kbine, where they will tske np 
the Auftralitn portion of the new front. 

i—Vide Preu. Rov. 14, 1D18. 


I ntAfi i»fTUT.- «a nriiuiiE 

MAMAGIR W H. F*v*r». 
Rriat ASffRTANT UA*<A(iia; 
rOt'VrANT: F. i I- DsQJop. 
TANT; »■- R l>r>h*r«. 

HttAMTIRK; 
nrarncTOM: j v Nu*i*i m 


Commitments include Smokes, 
Cocoa, Coffee, Milk, Cookers, 
Primus Stoves, Wool, Sporting 
Material. 


Contrast the above picture 
with yours at Xmas time I 


LOKDOK OrVKT UI ailM’HIbljAHF^ F.r I 

[Hrvwtan. F- It. Itonrar. Keg . tlm U & Llitl'ton.l 
b, D, Olwfi. Fa*. I 

Manasw > A toT>v«n*r- j 

Hi*twW» tamu«to«rt 'waitb S'eire and (yuan'* 
tond A«vnl» aad C!..*i**iioode«iU tbr»4ah«ut ih* 


i\ Till. KirKCMK coiRT OF srffw”if»rtW| 
A w.Al.lji - I’riitatK Jim^itiaa.-la the Kslat* of 
ynllN HAROMAIX BI.A^ll toU of Ayntolc Wulumla Ui 
U>* htet* >ew toniib Ssh« Famwr ttouroasii. Soltr* 


lAktf* ” 

I I 

Pa)4-«P Capital 

neaeiiv Faae 

Smvv* Uaiblllty 


Hv maav vmrs' prseUral emnwow «< ilmtlsiry guas- 
sntn* aeir. rwmlM. ^c t e * t UatUM*4A 

Su*M««r bstoa’a 4*aU*n>y to well katow* a*4 v«y 
bigair m» Mrad*e all *«•* AuaCsaJia. 

la rwenint la v* «• abovA v«*f U*Ah *<m mm* 
tn • iH-t.twl n< *hvl. sad rtfxiw^ * Dmuei wtiw pal*- 
l*« mrtluxto, biMival aerr»«*. aad f»ve bavs 

elfcadv appaatol Ui UwMMto* *1 MttsSnl Wtlmto 

'‘HoWtoei” SurtM* Fists* **A «Ub Ktwr* Tt*ib. 
I'ppar *r U*m «*ts 

■Mnriful O-wui aad nrt4sm. fr«a ll'l/ pw t«Ab. 
tFEI-IAl ATTI.'mON fllVW TO V»T«jS* TO 
STDItKY. 


ySI'ENCKH xolan, 
DENTIST. 

KyrAlll.lKIIFfi IN KVnNKT 
Du VKAIIM. 


^^OST bahioK enn lie wholly or fiartly 

milk have defleieiiries, it enn frequently TE^wf^lJjll 

he overi-oine nr <'ouiiteriii'to<l hy the 

mother hernelf takiii;; Ola.vo. Bithy 

then ('eta the pliyaii’iil and phyHieal 

elements so vital to his happineas and 

ressful'ly take its place, heeause 

with extra cream and milk- 
HUf'ar added. (Jlaxo comes in 

milk, free fnim eoutamination 

The GLAXO process breaks up the curd o f Ito 
cow’s milk, so that a baby can easily and quickly oblW 
nourishment from every drop, whilst in ordinaiv sort 
milk this curd forms a dense, leathery mass — a freqsim 
cause of indigestion and flatulence. 

Because GLAXO can be given in conjunction 
tematcly with breast-milk, because it is a comple te 
and nothing but milk, made easily digestible and !*• 
fn*e hy the Glaxo process, and because ihe Glixtrlll 
^by has the same good spirits as the naturally-fed to^ 
for more than seven years Glaxo -has heen peraistom*' 


SCKCIAI. NOTICE, 

n. ... ,««- „l ■Y.ll lY t— Inn, •• I..1Y.I, “ ‘.I—",- 

,» ,||>I . t« ...1. .-Jr I,™ 'krir n»Y •■««> TAkkJ iurkrasn'"- — e— • • « 

i 'hjl’.r'o^rn I'hi, C-Ul «.,(,«■ , llw.i,* ‘rtO. ,nd IM 'li* IsTtlb POI , YKkIta. 

WUnE Ffia PAUTTCI I.ARB *l'l« WORR ClARANTERD FOR * T»ba>. 


SPENCER NOLAN. THE DENTIST, 

to OAIunii-hTlll.ET (aril __ ITT Oimaii-bTEErF f<to*- Mtliatb •), 


1^ A IWTUAUAN mm-AL r»OVI 
^ A UrABUaiMUl IMI 

pot Tm UrrW and inimA •ucaaiMul 
and Uk tb* Bmub hai(4r*. 

READ ornci! or wu-auw 

halt DiEKrrOlUl; 

.*H Rna. A. W Uvrka. II LC. 

lau H*o. J T. H.U*v, itofiotf 

W, R<« R. /. mrnek. MLC. lUm. 
^ R.C.M.a , M-L.C.. Adrian b**^ R» 


, Ihaewu' l Uerwuw 4 U*r **1-1^ 

(nl t<> the **'«»* I"’ 

r «*<f ■/•I'rloi* to 1*»- And nfiibw h 
r '*n ihat c* tb* all«w*nr* od tb* mid 
t , « i*iri r.in-tnl***. tl Will 1* •wH** f 
*» |h* ytr**itrt« *4 tb* Will nf tb* ■ 

I «t*<l thi* «w*niy fttih d*y nf 
F r UOVI'AT. Rtwirtv*f, R W w, 
r »'ir K* »H»tl*rra*b.Wvv*t . 

iT — TTii — «.! i iiniK ohTTI o» ~S 
I u tl I 4 f'iN'Nai* JiTtedirllo* --W* •— 1 

V .11 »t»d frsHHI tSterto ei JOHN RRR*TH WAn. 

t"T7<:Hltl tl toti- of » lb* ^tst* N*w Offtui 

r Vlnm w "tw**-..* - Hi-w to 

tin t»w Amnii U In Ihn •1*^ ^ 

t ,«4> f In tTv rtOI'* frififevn* Court toiildla**, Rt« Ut*l*«ba 
*rdn*v ai.i .11 2: , 

,,(d r*i«is or l» in« .-Ui*rwte- l«1e»*w*d «»r^" *JT Tto* I 
rwiirir— I In ctifTs In IvdoT* m* At t*y ■*!« "I CnatlMI 

A-^T^^ twfnn! th* fisTlmnlb d-v rd Jam-vy !*!• 

I, i<?to n'cheV In tb. frfWB^ *nd ' 

■ .1 if IIh -1 *I«H ‘hirk bl ol»|**< ttowton .Ahwwtor f 

;.r -H w ..l.-r,^ "'r.T.ir I,'' 1 

in™- - 

isi’ 

r mvin* Tnrt^id IW toJ Will Datod tbto fl.lTH 

■Is-Ti.r-Tuai-cfiniCT;^^ JSS; 

towsaMd ih*rvln at* bff*by raqubad tn TFFTft 

,'iL. 

la tb. b**iwc*» an* Ittef**'. ^ ■. ^ ■■ ■ m 

t. •hall »liin^ 61 . hr- • tbrnsjiv "t***'^ ™ 

IM* iw«)U*th d-r "I LAM ffvTM 

MONDAY fl.av Rr»lt**T TEFTn 

K2. WK .*3. 

1h THR Oi rHEMR ??L !»*'*^ W?^ TTrTH 

1 WA1JM-F*«>to»to Jarto dlrtioa ,tb*_ « tEKTH 

*mni NAU^ »•** «i TRrTH 

- — DA—k WalM Ftm*** -APtdtealto* . w^ TFPTTH 

alts* iMwrwm* <>ayi.frqre »** TVim 

■r tb*l Fmli*l* of tost tolU •?! TIfRTM 

*i.iiteMm*d d***i*»d i«»4r l^araiU^ TWtTM 

u ????5 

T— r»*i .1— M Ji o®™ 

a--3 r Ts,i *eSj“ « o»™ 

I.to «f bwrtM 4HS 


1» I.IVrRFOOt. RrRgFT tn»«t N»*w’.»- 


THE WIZARD LIGHT 


Mr. RlnlnaJdto «f Adrtonn*. '1* OrmMl. ■ 

••In vn*ly t" Fw*f li->r a invlimnnul. 

mv ovlto<« of Ah* fi-Y I foui*l H •" *** 

nil. ,0 ll*»U to and «1»«* * •••ft. kl*.l !■ 

Ml.lv rvaumniriid it .n>«.* tfN»i.*rtr.* a nm 

Wiaard FlaaU **• told at nonMl pebwa >Oi 
bav* M'W Utn laBsiwl. 

Ra vtiru ImuivurMW raiM ar* ,harf*d. *• 1 
iBauram. iurM|wiit<‘* 

AfvtiU u< rMd tUMiikg •antnf la dtetrl'U 

9notatloM and p.rt<*t)l*r« fn>m 


ONT.Y ONR RTAXDABD OF 

DENTAL SERVICE THE 


0 «B. t« »» *"d tot m* Advto. you, fm« *d 
rtetcto *n ynor tanth bwliH. I will ft*. 
HMMwt aad oaadld advlcw. tfitirtly Ui fmtr cfm 
I nimw. sad fam atay a«wPt it w aO*. m 7"** 
Hnviw Van tacwv m oblU.tl'm hy cwmlna If 
1 do any work tn* ,»«u 1 puariut** that it will 
W Nil.rtlf Mliifirtovy »■ ***ry raapr*;*- My 
■MtoM Whiw •« S'div* tor»lo* ta*«bc »• "any 
n^ nwdhort. that will mat bt gaMvally kmamm 
fur Bwittoi or mmi vMn J.L 

UT ME 6AV1- VOI K J*jj 

■ATLMaL TttTH 


I WII.L NOT PULL A TOOTH 
TU.%T CAN BK BAVKU. 

I iffiiwrl to mv plat# wn*k • awalliv. a *aljb. *1^ 
an ftfwt that emmmot h* latpw v sd ap**- That to 
only mmIM* \wmmt W toy rweaMlv a«*«l>*d 
u^rlaltattotof*! kaowlada*. atoto 

hr *»• la BOi ahifuuily alUkctsI- It 
RateiM'a b«*l SMts. aad wUl aaMB. aad Omatva 


used at riiildren ’s' Hospitals and by Health AuthonHa 
throughout the Eminrc. 


HART. DENTIST. 


ffTST'-.u^’o R— 

Y TH« -anilSt, OS ' S * »f *£*Jg 

"‘rriir iTiJ 2^— * — “ 

-) Will minw.1 ki 

l„M ol tb. uiwWrto-n*^ A^ ^ * 

o- v—'i.i.s: siJrTrirv 

irt s^nd iwnl**!*" WiWW 


■tftot. opp- RaUwy 


tljr Hoyal Appoiiiimant to tb* f'oort of Italy. 

* By Royal A|ipolaimFni to rha Oxirt of BfMiD. 

Avardod Ootd M«Ul iRifnmtiooal M*dlnl Cofigpooi Kihlbhto*. 

** Builds Bonnie Babies.” . 

Atk YOiyR DOCTOR 

POST THIS COUPON TO-DAY. — 

T. OLAZO, DirL 1, 7*/tl Irtoty. ^ 

rlMM M.4 M • atn «1 U, K,w KtYlwl K4IIM rf U, GLAXO Wt »— 


00»rn)«« «. IHX ™“ 

FACrrORY PRICES. 

FIRST-CLASS GUARANTEED FURNITURE, 

mm OAK IFHOUnrini nmillfl »O0« S-TTI. «0*'«I ”-**-*A.i!LnillP-Sfn‘TI? — 
SBAOKASS TABI.BS. CHAIBa toUIWCa 
awd mu m WLX ^ ^ rtmAT. 


r »ar«. apa »* • oipaii way la *pu* w#« ww. mi 

FUBCI MW-lY, Wllttom M.OMI UMf M«- ba»m yd kMplUlA^ TU 
— 1 —to. Atoto M'tod -as AWUlw Yrr«.- . to.«ltor*.,l.d« w,Il.^w, wwUr^l UU- 

fc J?hII2. SZT t ««>'. I« A wipm tto« 1M to.- mtortm au rtUr d,^. .M. m 

K k — uL ^1 ARttoaUld told. "PIT. tohiMto will dtototo tn. Wtotn aU IU Mltoto MAmnt Atkto- 

Ato to AtoKto fUAA «r hi— had I dAA’t AADMAA WA toAll WAA. iOA. ■HraAll. KaAI, AAd MOAto. 
s' jL.“.S!k!?r2S to IrOUhlA Mto AAAIA. At Air TAtA. A* Will bW ' ” 

m to"w!lto^toto’to AblA to lAll AA WAaM IAA. M AAtoA tW 
Itotol nil wStoto Of COUYM. I ».'! to AAd AlA Alto. AM torAw 
iwnrlK. to tA. toll- ;m wtu Aa lAAd a a aa U to AAAto AlAAd wito 
IAiImM — r ito. Abd ba. I dAA’t WAAI 1A frlUtoA IAa toAA. AWd 
w .Ak to AAtot pn- |„. IbiAi lA IAa watM I dAAUA U W *ya 

■“1 GgSAr. totoV- bl- bAMAlAl lA toAAl. AAAAL I ASAW WAAI . 

^SiLd**%toAr?TM ttoA. iTAdAAAtoA lA A aIAAW IAWA ATA. TtIyIaI ||Xa tokto l AAl A A. A. ■ BAd (»Ato ^1 
Y mU^itoAlSA nAlIp lA IAA AAAl A« IK- » (AaB. TaA AM aPYAM U nW-M ito IWAmto ^ J 
l-MM toto Itovd b AAAAA'. Mr. BOWAA. Add PAA WlU AkAW mAAAtlU lA AAAPft SIAm. AAd 
to tmU A^V toAotiT wAai ia tor »Alr aaa’i MdAiAA iaa kr lA# AtoiraiiAa jaaAwp CAiA. 

AtokI ll H l. m .Ml ud tr»AI IAa toAtlAT AA A. A# WpATt- |wltA .Aa AIAM H tU toirTAAt PAAT. A 
irfLy,£*-fS; AAto" M d* AAAA »M IPAktod to «A AkIktA 

*** ^.^1 ’TU to»A Wtto PAA AWW.- S— told. Itototly. Al WA AAUWItod to_lU.A* 


J WAI.C4 IS.d-l* 

H«IIR) bKlI.r lata nf 
i,MAH W.l** sixl nf tbr. 
i*Hv* vmr* MRW 

D.,1 »• -.ltd* » 

**,,,,.1 iWMard mav >!— 

Ih* atoteKM rd tb* wM 
^ «nC anv *iatma.i«*l y ty • W| J 

tto mmI »n nnrttmili*. .Ib Minf 

£2« k'SJVTto'rirKii 

m«Ib •nm fmnmm 

Umi a itni'iiAi rati'in nf ih* vmmmi 


BONCS FOR AOSTRALUN 
NURSES. National Library of Australia 


http://nla.gov.au/nla.news-page1 2581 08 

TTTK SYDNEY MORNlNfl nEDAT.D, TT'K.SDAY. NOVr^MPKn 2V 


Mtw SMMr* nniip*. 
k ¥lUJa Ara>*«ld: Jum* Parrta 


LAW lUil’ORT. 


,BD8mU£S tOJL BAU OR WAJtXU). i UUUHUSSS FOR BAU OR WAXTRO. 


ON THE LAND 


firraiAu. 


^ '»..r IK *rr«n »rt Uw 

iRUuiM LouiMir* Rii».luiti> K\U.tRlV» inl.trtMtiuii 
cfMRRnilnc RUF iffTi t in la* iHAti*. tta •IPPV 

tibnral RMi*bui<« . . 

Ai-l WIN II 

M II.IT RI N (•oM). «C4ilA. RJI prtFAia ru.t'»t^. 

%rrv fiM, r1) *•* aoa Up Wp UifROUt 

lilUv HL^ (iwiai. UlRRam wlHifb. W Kilfc RmI W- 
•r»<R..»iiC lUlt), no •h«i» 

HlLk Kl.K IwRfW). n IRIU-. tMLntrb mi»- 

•Rrrai, BUI UlRi. AlIRi "•bD. 

i.fO. TliOMMl BOil aOK. - — 

D AIHT. I* pHin* «nw*. 

p*it « AU t-u 

i(AIK\. <4 |.nui« row*. 

uiid'Y «uiiir»tt Rl I/A I 


%USIKAI-JA. kcalfivt K»*a U>oIm A4aum TuUokk Tlor j 

I8lr lUwiirl OrM- m»r\j B»wr) tor Uui rtaUUiUoa «( 

Mr. Juatli;# Q*vl« ticku. bli Hoaor bi« 4« a 4«ort* dtraoUa* 
■nd Mr. Juatlca ibn rripoudRAl to rotura to tM poUUoaor 
wUhIa n dojra Mrrieo o< Iho ordor 
.IT. HP* KJor«B<» OlArtjr* Bootrleo Amodlo (Conn«rlr 

AUAJIM. p.Utloi»rd lor • dlvorco trom Adrloa 

okveoltb. Frasrl* Amadt^ eo tbo froaod of allntod 

pva.* ol anrerUlO- OloBolK. 4°uth 

a un«i»r iho War AuRiralla. and at SyAmrj. PoUtlooor waa 
tba aaio of eDBmr lUal. rrturaatjla la ala 

was ob*» lo ani* a ,,,0^111, 

I Ua Ofnuao «on- Kiorriirn Jfaorhina Oandon (fnrmrrljr 
an)' lohiocl. waa aouahi r<-aiUution of rfujJuaal riPhia 

ili-fvodauto war* buaf-and. Ilpnrjr Nrvman O»nilon. *>ho 

ro«ptfoll<T*U*o«- dlrnrt.o to return wlUila :i daya of *«-r- 

moflwaatlb rublio 

ry Uarkivy Idrlo- jtrnund of Ona/rlloii. Kl-anor Ara^nl 

, HubUe ‘Iraatooi. ifomirrly rroaa) prililonrd for a rtivorr. fr'-m 
, to Obuin *■ H.*rbi!>rt Art"Ut A dnrn-* nlil waa graiitfd. 
tlo of a ®* muraabia in *1* moatha 


► . I* tmrw ri.n*rRi o« lavir Mtv.ao va rriTz Ji-' 

I. Into AmHMNIk. M r*.ld»r«. |; WUu.tmt. RxilMu. TiilA AyTLtt.sOON. Ol'IUHiTR U P.O., »>U.>KT. 

jB( l.rt. |i« C. (4 C. laaiabry, Mooliwooa. _ _ ,.r 

H RMi LTD. rpati^.K TH* ¥r^U Ml Mr, rimI Ml*- /AM** "“^haT’or 

•r *«i. J T. AtEAt loo 1 ItAMiUMkY ar* kiwDy nuliRil la BlIrfM Ux V ^ 

illAlAW, aVOSKt. KD .0 IbBU BUIIUJC. t« Im»b Rrf Ut* i yfilR ¥•». l r 

U M.miB<l I.. Bitrwl IM mtOriHr, I. M,i.BB(r.«^. M«ir»r». «t LU. ka i »V'2. j»- 

AB.I HMOTIIMI. (a*«irry. RoMkM<aRl. _ ii.«ti ^ W 1 

, tu p.m. iqtAYlot TS."frn*»U .4‘T8V.'^ 'ii?» HnnKRT riatt IV 

Mr JOHjf^A^ElCT rjrI A TAVUrtt arr fc>M>U> ii.viIihJ tu vIU-imi Ikb .aumriutiil* lu r«i-ar* • I 

• l/l M .It«n4 UiB ym0 ruMTAi U Uwu b#kn.d MOtUkH; to laa.. btr Uto i;Tito 

«nH ttoir SI.rHKW. Tmn Ani.u hoTm“ Xk.UI h Nil MB. on 

M. PaVlt'A • LburiA, at bUUk. at l.to. fur C. «>l C L«iiiriw>. b.<Uj. iMrltooi iIibwr 0 

► 'Biy . _ Ifl^AtUua • lb- I rtriuia Hr anO Hra JOHN to-Kta* autrBnl«"l 

It I HAKIAa AVr.KT ar« a RWHbNHAM mn- iumImiI Im •Il*i-<1 toa H (utiiBMij-Uium luf I'unl 

.1 ti.r luMial •'> Am I« *i.i>arBi til Uir>r i.hiM'-t U'rlHf.M. Ui laa^* «rT Ulr Mr <ai) ai»r r”U lb* 

Atf«^. (u lr*»i’ !*• fBI r« i»n.*, K HriM«4ri«i. K -iftru. IHM Af ILUMB'a, cimI mi» rm mm-h »ali 

f..r WBtrrlri I ri»rtrr>. { R* Mb. far I . af ft. iaenatft^, N<'<okMi*i»t aApnu., HvUK to inaaa« 

1/ ■,i;4 Mia^K l.AMIIutm'|UVU»H.-lbf Inririk M Mr rhiI Mr* TllOMAa — 

'i atMl Mr and Mra. K ' i MUHMtiNT arr kln<U> ttnltoA to altoiHl tba OOt .MUY Iw 

lUiRL %t* btadlr in»iir<l. f vaaral M ibrtr b«k>«Ml M«<THLH. to laara li«r lai« Tba M«»t faUnal^T «o<l I n 1 
ia#,r totvrM NXPIIBW, rwrOaoc*. i: MrlUatrrrl Barllmi. THIN A^lkMSWS, axBllK HOIU.O tor bab 

M ratrkA'a tliun’b, at!Rt t.ka, fur u. <4 ft irwriary. aouaMuoii. at prir*i taiicUMr Cla 

wi.n iqTAlU>k-Tba Krlmtla <4 Mr. rmI Mra. UUUIH>!« IbNwrtod m<J kiMtora by a 

yrian-M *4 Mr and' 1 KAUMnitU *r« ktoo-r ui.iw4 to aH«»» tba ”***.'•• *** 

/.¥H «-r Jh.i'nl In B'Waid funarai «4 Ibair ^>tto^aJ MaHIILM. W uav* brt laia 

,t 1 INfAHl mb, WRilt r MtWru a. Jf WaKatuat. Maif-ri., Illls \HiLU\lMh, MM Aim 

M BfiUi t at 1 lA. fur ( i4 ft I'aiuitai). it>n4k*ww>l A l*a»lin* M>nMirrl«l rM 

u 0 ...ball, l-r t.ilMtlir rrUYtoik -Tbr f'tiaaito i4 Mra. JUllA TA> UJk mI *.« iH *a,ii 

^ ..r,. *- ►*blLY RT* larttol to *lton4 tb« ruu«al ••! .•*! 7.7-1 l.AnTL^ndauato 

.. #«} MiMfAbY, ITn_ tolutaa IH.MM.bU aaU toair rAriiLO. to Uaa« hu 

Mr A. b MI-tVKH. «4 Uu r**nfnM«. Dapbi.a. I'aik rua.i. kliuatrUla. lH‘b btH a^ rS?wiH7^ato*^ 
liitaKtUr, rrr o.Miatl to UAY. 11 KMI>Al. at A.U. la* lliuainUa RUUua. ib«»i>* Pim itoi aad 

.a.l MiKft Man. Mutton, to Pitto.rUa4 t^nMiarr- lra» Ma»aa nytlwy at to- ^7^ 


rarJy nrit month Mr II. H nruinwooo, aulborlsl 

inanBA»>r of lb«- Stalp \Vh«al flfllrr-. aUtrd yra* Invalid or »' 

tor-lay that Ihrt i-rUjai-al r- aarm l«*r Ubini Louia llurkoal at pr. aan 
Ibl. rtctlon waa Ih.l ba would h.r. tba ^utr.tl.m .« 

d-pou rr-ady ao Ihal ha rOuW r- toot- Ihr Bnw n K^oan 0*kl*J 

— wbi-al aa ooJrbly aa poaalhJa to avoitl aoy Cuatinna. alro C 

tl L'raaouat, f»* **"*,*^ I dauRff of lafeaUliub from wravll. Hr waa Tpgmaaj aud William !• 
tmiTKU, 1 y yj J7 >*rda. 4iod did «ata of Iba Commoowai 

' want tba aarna inuka U bo «rrylB« Hoih^d if- 

U Th. ortcT .ppll.j 1» .11 <«•■ iL'f““l.r|.| M tlli lO < 

a. but armno-manu miaiit b< m*d« to matior eaoi# 

I rarllar In aoQin nf tba oarly diatriita. cam- atatad by tba 
r>rumiu<»nd alao aipl*ln-d H*ai ti>" lail- lall.lity of ih* War Fn 
,a w.rr aol gulu r.-ady at tba -I. P-to. at -I (.irriuy 
DIO TW^ If Uto Whrat waa brou«bl down ton aiH.n it . 'J*" .olmr a 

-4 TWaU eauao coofualoo Tba n»alB iroublr. abarni b> Id by fO'"®/ * 

roifl;.“^Sa tJri?.ovU , I'.y «»‘recUoD of tba Com 


PAIIIt. lli jau" rwni* •• ; 

run. I iart, t bonaa. i-umpDl* pUm 

nam*. Pro|»ny r*« aOo b* 

t.ioi)- Tiioiua aad aoNx 

RblXAMliltft LIMlTtotFf 

lia m riTiMniKifr. rAUMit th-<*uambwu. 

jr.i ."tfi'T.-r'is.f 

air EllU attnwb. • rra>«a M>«t rill. dUa 


HAM aan ar.ivr aaa 

airi wtabHabol. la amapamio r«iJ*RT ■*2T'- 

atO pUaU Mlt rnarHad coiipl*. rnr gul-A ml* 

a»ncr5v.”l*.I..''li'B' .""’.',''.5' 'Tl 

aw^ aimrf radlu*. **oad«ftablr darlMno. "• 
rant. ■! b-r* raluBinai. Al'»‘. THIAI, l.ltf.b 
mUT mM Oia M a r iinrrr. lalilrta AW •«YV. *7* 
larva df- Mm*, with 4w*Utag M » noa. “d blto, 
iMaa M t yaara to ton. afvl irlafiboor rMnaartad. 
aRnaltaal pfcal, aloolutoly f *** . 

miTT. rlaat^ 4« wadi. !"• *••*. »Mabliah*d • 
raui: i« Mil aidabl}. ETb. 

KINABM any rtf TH* ft 
RIHD aori OO , 7* PITTMT, Juii baluw O.f O 
rd’Al’HlL’H II’ UUlST, 

M noTix KronALiFf. 

•OMIWWT HMDBft MDfJtlK omrMT 
(aut to tlofiiiaonnralih rUiA>. 

TODAY** HAWJAI’W 

HtynTU. OTT. Oraal nwwM. vary buM pan. tad a 
lMiu«a iRii^tlial. lUahlr 

MIbU LEAM* BA.bT OS1V 4.4, m.hR 1HAI»E 
II I «r» WtUl. Mid ONLY A»rti « bdll aaiitnl. 
BOTEI., nTY. Mtoaiad rgiht in U»r liaart H to* 
rtty. Ybia It ahaalutrly tba baryain <4 Ibt yaar. 
feTanrlto ba*w aad aia«nlllr*a«W turalOtcd. LAAM 
ABOIT 7 TEAM* MODEttAT* KftSTAU TAK- 
Uir.« AIM WU'A f bU'. lioLKft NO LOAN. 

nXL ntKH AMdO 

nOl^nRTBTKBAK A iBb™Hd bwlr*M. awl I.I.* PMJ 
aoa i4 th* lawniaa heula «ff«rin*. KCVT 
ONLY AA. RCRB TNaI» I a Ma «Ek£. tA-dl 
RHQUIHED ABOCT ditto 

IHJTIL. KMUMDAN A rary aw*d Tb# futt^ 

af Cbia botol baa ffn-at poMlbUiUi*. a* lh*y* will 
ba nvactkoll* M npnoMtkau OVER A 

YftAUA UNT A4 TAKlNUi Alg W»:K. afti 
RnurovadparBcm wilh AfM CA*H CAN BI'V 
, nOTtL. Cirf UM of tb* biM nraiilana In aydnay. 

Habt la tb* win Mraot Holmdidlf au*d ■« 
I bar* IXIU • YRAHS. TAKINOA AIM MTCIL 

I aito «• <n tnaac* «a AMD i Adll ((ikEAT 

I R.*(AP> 

rof*TnrT ntmuM ntoM t» itwarm 

P KTt 'MR THRATIlft Mwp. la riwUent AuU , |>-«l 
Irarr. rrajKjMhW rant. *iuiwtt« C« r'fuOt *«>»« 
ly mBjrT.llk-ant ptaat. 0 «bm totnng fur boirrua. 

ratw AdM. 

MAtTWt^ HtXIlXRT, RooianM Hoaar, Ma*r*ot r *»L 

C l, J, AftUt», U. J. bUJMi.S, 

t iiwitot. AND BL»INIi(i!i tiOtJAtU, 

-w rin-ai AT.S.I av i-tt j-biuixr. 


WHEAT XEXJOTIATIONS. 


lha pr-tIttofiliiR crt'ditur. A **goa*ir*Uon or- 
d*r aao mod*, ao-l Mr C. K. W. Lloyd *p- 
polotod oBoIaI aoaiCBaa 

I lla Loula WtllUm Adamm. ax porta Parra- 
molU Klootrie Supply Co.. Ltd. AdJounrad 
to tb« Yod prox. 

R* Jaaaa F. Honnoo. ri part* P. Mltoball 
and Co. Mr. A. M(uh«U appaorcd for tb* 
patlUoatiMt credJtora. A ■ogaoatraUoD erd«r 
wM mod*, ood Mr. W. R Palmar appeloud 

oiactal aaolRDO*. 

Bo CbarloA WUIlam DuU*r, irodloR a« tko 
BroaidwiLy VulcaiilalBR W’orko, ax part# Boik 
natt OBd Wood. Ud. Mraara. M‘1 >obo 1I and 
Molliu app*ar*d for tba prUtloklag eredltora. 
A aaguaatratlon ordar waa mad* and Mr. C R. 
W. Uoyd appolatad offlclat aaalcooa. 

I Ba AtuUa Hedo CbapmaB. ex parta J poaph 
' VloJcanr aad Co. Mraara Sly and Buaa«U ap- 
poxrad ter lb* pctttloaloR eradltora. Adjovre- 
ad ta uia lod proft 

BXAMINATION. 

Ra J. W. Lwaroeft Adiovread ta tba Ml 
prox- _ 


i.-Mil.i.. bjIh toMI'AM. LTD. I 'Pb«**. LlUB. b*«to<*to 

n.ii.U id Mr ami Mr*. WII.UAM rp^iUfR -Tht rrtoa<M t4 Mr. ami Mi* f. HI • EEH. 
. iMtini In annul tb* f'-iii*r*l <4 i Mr. aad Mra Uliti TAlidiit, tlAUOLU and l.h» 
1. 1 III) Man* Hii'ton Mr***; to UE TAtLOM it« aaU-» a*nV*i. ai* bivitod to aUvaii 
H I'.p a Miwiuan' 'TiaFK'l. *M Ui» I nii«rat uf Ui*ir li*lu««il EAlUIU. A> l*a*« ba Uw 
Into AlTMIN'a’N. at f a'lbxl. Lbiiiui*. Park ruad, lJuru«iil*. Tula UAt, 

■n>l lau.itori. MaturoT. It tlMiAY. at XIX. lur llura(*nU btatooi. f* 

I III t <IJ., aiki <4'M1'ANV. I.TI< RuttwriajKl l.4nirli*ry. Iran. Im.m la*) at 
i.uivn fttonW ol Mr _ T J A.SiiMlwJt. I lu-ruktt. 

,, s .1 «.! Wiiliaii atr**!. rmn/)L -Tbt PrlttaU i4 J.\MI>. MU.UAM, 

< I>ir lu-nal .4 hi* d*arly tor*| 1 niUMAA. ALPMUl. HAMHI. UMiKOE. lUIrVAY 
rail- Mi.d, loflill. *Mi l4>'a Muftw- aad M«a JbNNlto TAtU>K «i« lUMlnl to altaud tb. 
...... aiT.i. i.tT. IHitl iTnmUy) fuMAl M tbw b*lo«*4 BKOTIIbft d-ka, to laan 

i.at, fid Wa>«rl*v t'«m*<«ry- titt >ato Xfr^m, i'ara tuad. UiirM*UI*, TU*'! 

I of I U.U at*l 4 oMl'ANI , LTTi DAY. YT'kApAt. tor liucatodt* IHaUnu. tawaa M 
:,Uion and Yrlnub of tba lai* >aUm-U4»d CMoaim. Tfaia W.ta «>au«y at XJi P-ia 
rvldUb Kin.»Har# kln.ll* In T^. J. ANtUU.UA. 

t,ii.*>a1 to toav* l.|a *-i '• -n.1 *uoM*l Uir* tor. 

r.Ti Naatuan. U iiwttar. THM Hwtow*. HuratvtJIa. and MBmcbtill* 

iHiN. al 4 «rimk. tor tblbuu* riUYLOR- Tba yntoik <4 Mr and Mr* UlKNiuKt 


— * MKLDOL'RNS. Saturday 

aaitr, iiT yrrrBTlERT. _ Artin* Frlma Mioiater yi-at- rday n ad 

*:RtABt.UUEU mo. jo tk« Houm of R"prra*ntatl»«a il»* .«rr«a- 
• PiU at. aaat u.l'.O. puedoore ID mard tu .\ualralUn wbr-ut ttial 
“ .« th ■ ...rtrara *4 bad P**aad brlworB liUua«)f aiol lb- ITin.o 

.7* la kly Miolatcr I Mr HuaUtai Ui Lundou aln« v Mai^U 

AlW%#itly. aad attr«**l* laat, ahoalbR tbal oo aale had I- on iwaito. 
Kiiv agprtiiM; aiioa-a n*t lb* loura rB-tiOt i.'00in<uti)-’atiuua *>re ao 
luni t^c* AOaii fullnaa.^ 

tba b«i «-U» -4 *Mrw ROd t jUito rooaaaRa rae**lvad l»y the Arllnf I'rloio 
Mlnlat. r from Mr. Hualo a. dat*d Luadua. 

***^L_^ .IV -.a NoremUr II. IbU; 

„■ Snaal Mitoat, r* Doard'i (NI*‘b. -A*lin* ui-oa ai- 

l*at* ahA 4 rtal*, tab- tdn* *|.,.rt.ka| «| Ulrf-at U-aiil to ll-••r t*ka-iBni. I 

)«w«i aod Ibr* anrpttd lu* 

ALL TOWNft *by Iba «l« baa not Ur** d**mw;, na*la «b 
&* fi toiiP.O 'd -el tain i - tfi* Hri.*li u-u t'- 

u.^1- |_ ,w^m biwrt to Un> to win li 1 uk* •d-jailDO, B'-d 

*1.** !• mtau. KRia. tofl.nli-i* |-r-»»aiOM I * Ualf- 

a^lt nrmr.i*. timl I .i**ir«t to In; liM*n-to.l, t.> *»iUU Uw 

P*j4l0ifl*«._ Bnuah Ouvrniid*iii aa* U>*/ .-tto-l BXrp* I an- 
, IU(« hoaar i«m auup, tf,* 4 KaMci-ll/.r l* OMr-x* t.- try 4irfl art tli# 

Vi* win*. Abo mattiv iMaUcly aettlad. 1/ tb* N.anl la not will- 

rtfnrd itrnet. l'Bi'.dliiftca._ ing ^ laa* M, I uiil, «4 noatw. inrato |.>nn •.fn.i X 
an^it tmaal hi y«ank ib* contract. But tb* Uard ftuil take lull r^-.oa.- 
B rank. Inaav HtlrbdcMla bUltv f.ir Itda. and alioobl b* luililbxl tl-at H » •i >'a 
t>«tord-ai. I'ail0li4it<*a UaViobi to Btlni<|il iw •**<ir* « h«<»*r (*rii-* ii.im 
rat, a rtMMua, «*»! »b* HntUn In uniniroi. atol t. *r* t» u- - itor •■i**"- 

n rbon. Ii|an«**d i*l4. In H'.v «»|dftn»n. tir baat il.u-r »«■ '*n d. u to 
|.«ra*t> FadiiiiiRtoft lb* wb»at aa arranxol Inrr* ta !■> (.r«»iu* 1 ui I* M-c 

ibl* t.» iKin lb* niwpti’v at’.ilabi* fr n- ii— 
tr»d yionr, 14 Moor* atr*rk imiE during tke n**l II m- ntba. I.. toy 

li . I .< < I It,. I •! » .i| . ,riiiu. |i «»i 

IDSEKY *t« . ai*r i.ia of rid <4 tba lulT-IA aitd tb* UUri>« of U* If 10 17 
Muat allrailivi .bup .jnjl»“fpl«w *1 *a . au*l U-* uu*4t n.a-.rl « U»n 
r NH piiou a.ifw *4X •» «»». *a far *a MiitiptMt Urilui** p^.U, to I U>« 
Huc. Ti.a tirUa . ia uvw «K«t( at tb* Uim rnaruH r-tra if tbr Ito.liaa 


UB4M EHV •iTiiKft old wMb boataw. In biwlaat 

ban niiin tbornughfar*. Lorga D ¥. ntraar alM 
*».• u«rlUnA. AVfdlAUE WUIKLV TRADE 
UVER *Wf. «4 wUeb EkRRY PRUUR <*s W flvr*. 
In Kaarui hafkla av** lu yaai* flood naa>M 
Mr duptoRl. Utd wU atoc* at vaiwatiaa. Allf 
lur piaau flmngB. Ra>l nomtaal laRotnO. About 
AfMW *u«ad fcO* Uila BOCND A.HD HOUD Dtdl- 
NLM 


f”nfoiiton»-"*hh rruwn Sollrltorl *ppt*ar*o »•* 

flic d> frii'laMR. 

Llguor Triul** Eraployepa* Colon » BarinBt'i, 
Ltd., and Ulfarra 

I Sir Edward F MUrhell. K.C fef Vloiorla). 
m-rrit on Leliair of Kar«*ot’«. Ltd., and a 
iiuiitiM>r nf otbi r {HTROua and flrma for a rtiia 
ulai to r*-atralp lbs Frealdent of tha T!4Mn- 
m-owaoUb I’ouri of roofllUtlon and Arkitra- i 
tl‘*o. Mr Juattoe IllKgitia, fr-Jtn prooeodln* uo- | 
il*r no ufd- r tu th* K«d» ral Arbllratloo Court 
luo-tii on ItorcmUr 1«. I»K, to r*f«r a rmrtaln 
lame arInlOR In th* plaint of tb* Kederalcd 
Lt-iU'ir Trad'-g Kioploy***' I'nluu lale ruuri. 

Tbv Court «r*bt<d th* rul* Bill on tbo 
goncral ground that tb* Krderatod Liquor 
Iradra Employee*' I'nlon waa not now com- 
lM-i*Dt to bn rrglatprvil nod not a eompelent 
jiarty to prooopillnAi In lb* Commonwealth 
.Arlitiratlon Court Loa»« waa *»»« n to th* i 
npi-lH-anta te aUU In full tha yrounda upon| 
*hlrb they mtlpd. 

RElllBTRATlON OP A irDaMEMT. | 

A queaiir>0 of conaUtatliwal law aroao in aa' 
applIretloD to Mt aaldo a Judymant obulnad 
In tba Supramt Court of Sooth Auatralla 
acaliiat th* New South Waleg Haltlec Com- 
pany for all*C*d breach of coatraot. Th* 
JudKOirnt *4* r*iHaUred la N*v South Wal*a 
nnd Iba company appllwd In Chamhara te aat 
It aaid*. Tha mailer waa referrod by Mr. 


ROXAlN'i. *1 * 


l|UM WIA nsrr and Mlticrt. aitraitlt* Mtnf and 
1 i(Wr d•*Ulna, In flm eUM r*U*ay ■uburb, at tow 
I rtuA lA WEXXI.Y TKADE £», klluWb PhU- 
HT rA, bnoha <4 |wt* 4. and trial. I'inrt-rlam tl- 
llngg aad ftrod ftorft L'BOSNT RiJkSONS tar 
IMMLDurL RALft at tow prwft AUa 

iTlKPItnrfnyERY. PASTRT. and P0U1TTAIII DBlMIJi. 
I I'm* l> t\ abnp and 4w*il|»f, la aortll^ yadUaa. 

Rjtarr nrp. UNoy, fictCm mow T>«4to am. 

1 abowfng mil PROt'lTft Up todata fttlaiia la- 
cliul* rMli r*daier, onl* fmuitato, at -A labta* 
■ rvt. «iU> gruxi BOak, to Wfll oForih prto* aakad. 


•crux 

► SAN, 


. aad UZKIf. wry oiiM 
-Hluaa, with A roaoto, rwc 
kf.KI.Y TKADR AM, mvw- 
H>Km. Caab rqflaiar. valm, 
oary plant toiOP VALLE 


DISnUCT COURT. 

(Ilafurg JudRo Lfoekar.l 
MOTOR CAB SALS. 

Allrod damaa Cokar, of tb* Motor Traaeport 
Serrieo, Auatrallao imperial liiXaBiry, now oa 
aeilf* iorvic* abroad, clalaod ftUd. talaaco 
ailegad to be duo by tha dofandauL W. A. 
florrall, of I'lU-otroat. Sydn«y, la coonaeUni 
jwiih tb* aato of a motor car. Tb* d*f*Bdaat 
pl«ad*d B*var indahted, a* alleRvd. Mr. U. 

.M... — - gi Kdwarda, in*irui^od by Meaar*. Dawaon. 

to Ihp validity of tb* ExocutlOD and H'aldrtou, aod LJuVur. appearod for lb* peU- 
Att. IkOl. The »»lloo Honor: aod Mr. Halo* Bogera. Iuatrurt*d by 

rally under tha Judiciary Act to w* Wrovor and Allworih, for tbu defeDd- 

irt for arRuffleat 

.ox, K.C., aad Mr. Ravto (Inatructod yj, HoDor cava th* plaloUff a verdict for 
-a PerliiB*. StnvpoaoD. and Co) ap* ruKt 
or ibe Kpw Boutb W’alea MaltisR 

Dginjeti'd by Mr**ra 8 )y a^ Rn**ei)) CENTRAL CBIMINAL COL irT, 

'.. <h. “-A IB-lor. Mr Ju.ll<. |r.r.u~n.l 

1 -TaoDery Itnatrurtod by tb* rem- 

ih CrowB Sollrlion obtained Inava Walt*r Richard Wlnaor, about Zk year* of 
afTe. a printer, waa praa«Bted on a ettarge of 
luunttauabtar. Ua waa dt-lvndud by Mr. J. 
M' AbicaU. 

Ttao can* for tb* Crown, outlined by Hr. 
Harrla, waa that al about I.SO p.iu on S*pum- 
ber ::*i ai*(*uiied. whilst dririnv a mr>ior car la 
l*ltt-atrc*et. kaorkad down Cbarh-g VaUntlDe. 
a ahlp* cook, who ditrd la tb* boapUal (tom 
hi* injiirlna. The *vid*nn* of Coaaiabl* 
Hulfe waa that whilst accuaed was eoaveyiuR 
Val*atia* to tbo hospital tb* notor ear 
struck a tram ai tb* |Dtars*etloB of Ktag aod 
Tbia Is an action b«twa*o Prana Brarotott CaatJarvasb itrseta. Tb* eoutabl* took 
R<litor Palkloor, M.P. for th* Hum*, tor- Winsor into natiBdy for b*lns drunk whtJ* la 
K-rly maaARlnR director of F. B. Palkla«r eharge of a motor car. Tbo chars* of msa- 
tid Sons, wril'known *h*«pbre*der*. *ni ■laufbter waa sutNBcqunolly laid. 

Rmca itichmoD i. now a resident of Scut- Several w|toe*«oa save *v)d*nc* that accused 
tod. aod the owner of Haddoa Rift soar , waa not under tb* loAuenc* of drink on tbo 
I’arTeo, a nui 4 !d stad-abeap *1*1100. la llid’nlsbt of ibe aocidsBL Accused atotod that 
addun Kir was adv*rU**d for *al*. aad. after b* w«* porfootly aobor. bavins bad only two 
kSpiH'tloD aod ncROtiatlona. tb* pl^ntiff eon- small tiaaaas of stout after laoclL 


ef Ur te.1 Mt* 0 1RKD 
i-«i1i..| I* BlMtol Ui* Yivurai o» 
imw. Aina Hatol in le«>« tAwr 
Kj.*a*»**'e •«*''. lliif*4»l!le. Till'* 
ii .. >,tNk, fuc IkueJi *4 M.gUl)il 

OirniU a«l OOMrANT. LTD 
.to of Miwa JrillN and A'UR 
V HrlAll r.HRY. Bra. ALCRRD ..a, 
HiK OLA/ILD. Br» W'' 

i\|;Y, Botl Ml*. II. OALNT af* . .. 
»>.t rjnenl *4 th«tf h*lerr*d ' 
rar, to laa** FmCB rifT»-rwl. 7 '^' 

-I*aY. •• Itm pia.. loc iftuftb 
• UHll, aad rnUTA-VT, IM, . _”• 
inmm c4 ftnr*aat 

IW <4 A Onnpany. I^ 4r»a- 

.1 ittotid hla ruBtfai. Wbirb wui ^«ft 
AfTt hNOON. ap« arrival ^ 
WviD* Mnetowy Mstt* m W 
iwtofy. Reifcwobd twavi 


THU. UH.A7RV, lUltWAY 1 EH MINI ft A NEW 
S.AIUMI Utl|i a bi U-UASU. 4 U.N1A1.MN<. L 
UvOtiA, AAaoa : lk..tal». al.M aA. T-UUNtaa 
AAh AhOLH.1 tELk riu.to UA.H »1.SA.ML U.t 


*in«uij;t an,! iv., X Fllt-to, npii 0 P O. 

|>«isT4»N ami ttEAHL. THJ6 MOaT KEUaRIJE 
AV eMAIJ, BCWSI-W apKt-IAl.WTN l.*t 11 Ym 
I Yam. Bm4. 'Ui>« 4 Bitomw. mia ai.. AL Am, A 
na «.«M. rwit to., lakinn All wft, tall vaM* la 
DUni. rm'.f tJA. KAI>TnN. 8EARL. r Ihml«^.*L 
4V|44,('|;K), rilkeil. l r-viim, pmU M;. wall BtorAed, 
' ■ Ukingv AM wk . apito*, Sttona*. tCr., rarv b*r- 
4-1*. AX.' RAIilTON. KRARL. XT Klmh*lh-*t. 

I UrXKIU'tiOMIlV. R.4I Drinlia. <U rfwp, X fuuw, 
' - r*«t IS.‘, **il ntnriMi, tokinc* CIX ak., owmt tot 
lMaH>tUJ. mutt **11. A' .'J Kalal'in. k wl. f> ElU aft 
OklBLK-NllAl., Mar liallway, X rouma, li. M,', wall 
■ A tor* ■ al«a*a full. f*n lUtoMft W kUmb.-*|. 


Anik'- 

l«*rWvn, 


TIU., WTY. NJuHI IN CENTJU OP LaMLL 
total.vSto> SaiAtol.|aailft>ia, LEAn* U\EU . 
YEAlto, MKNl KlLiiT. lAkl.NUM J’NiMtlj aW-, 
> aIRAI. 


lAAito. «tr.*« m 

lAaU bbutmu> 

SlULNEMi liU'AllTMiCNr 

SlULARD SALtar.N, ui eufOM- B Lramiic MaUurb, X 
am U**i talilaa, la ikuUiaut viuar, wiu> k ar* 
cuaUnually bauui MAyW wft DIE BftMl/bV,E 
CUMAIN* U bul^ft YtlLLY yt MNDtUIUi, 
UHXtDINU UbS Of FALAJKI'a REMT I'lA.NUd. 
Vttwk* ■»b-lai4 A4 a wasft toaviag ha rauUI at 
valy AX, Xi'. 1— to* X vaatu. ui/U<M mew-a^ iRblaa 

I and ynrakim aaU «ufUi u-gn«/ tok el. I’l* tUL 

Iv-tottiDua ualy amAl 

RAlDPRKNbl.NO m 4 T^lDAl IXMOIT and STATIDNEHT, 
in l«adlRR Hwwto ItoutaT, »iUi xatoiry KUl. 1*1 
ai A1.I7/*. R«nl a.a.‘IO/. Plaol m< liatai I 
MrdnaJic tbai*A otootv of mimwA Nhuv h*aotf 
fully Xltod tip. Itaaruitaad ■«ekl|i proAl AS, lut 
d*r advttva eoaditlnoB; could b* matly In.tifowe-L 
Etoctrto lickt. Yw pnuld w>t fti Iwilar Uua to 


Aim. iuiatoftJT IliaaL 

aaaUtai koar, 

la tlua, sxa* 

lid Pm _ttr*tt, seat ElaRwt. T*l , ItSD. 
loNKktTioVi.Rl 'ttol R»'ilKiaiME»>T~ PALACE. 
> oiig’nin.-rai imilMR. lo««ly flUlitga. rifkl ai biR 
niu **>'110*. bwuk Muip m 4 fmid.. * ntMt, IflU inlly 
n, Mur lug piaturs lalana. rlaar fWoftt AA wft. 
ivrjrUiiag th* 1-rtt, rar* vaJim tar anttitnaa, SITE 
_ niNQHAM'ft IM PKt-aCmt, sast El^cE 
)ru rARItS. B tA)>l*a. tatty M N*«bJ*«. A^ Diar 
a tM PtUat. ant Etng«t. 


Aw tt(U lurit. gtM»l 
TsfSIOftNriAL PLATO. lo«*ly 
Aw kartimir vlrm, i-mgr Umm-. fa 
I.IM.HAU’4. - - 


1. MlOP, Raa tottett, M ‘WI*"'"'*"', * 7«-* — ' 

lb. T.iaL AlXu. to my tngiiiry; “I hav* nm Ih* wt.pat, th-ai^ 
lut. ITitod Hoi i kop* tu Jo *0. Til* auggrale-l tofri.i ih<l e«4>'U- i 
TE RARdAlN. Ifttw of (h* Dritlsk sutbonUM ar* qi.it* ti(i|*ia«i'>>*. 
ling — M I an BUndutR l<ir ■ fair ihwl. and t»-p* to gel it 
(nmiM! rfto-. , Tbn I* alao eonflmttd la yuur t*i«gr«<ii to in* <4 
*. IX PUt-sL October X a* to wketbet It la now • iiru-leBt tH.lfa-e 
T “ui-uiKrtmi to Beil th* wbMl Id vl*w iit U-« (hang# lo to* war 
r Etnukuai „tu»tii*n- 1 am net EnalWns la lev ailr*!. l-it will 
^ aWilut* confer with ih* board atwut it la th* sitwnilm* 

^ do BolhuiR till (urthar a4vtB«l. 

tLTR. Cabl* meaaass received by lb» ArtItiR I'rlma 

nmixcM AT Mislgtsr from Hr. lluRbes. London, dtle-i 
November 14. tPlS:-' 

Secret.— Mlttst. Elthar fwai nuiOleiton w o«h»r raw** 
..I.gTam d»d not aiak* the i-wlitoti ilmir 1 
[did IBM IntMid to mavvy that Ito wlieat oa* •< W H 
jia nut aold. aiUiuugli U>* N'-val i <>ain.l«*nMi di> Wheal 
Hapfillea eoali-nda that it i*. Th* lUiMl I wiab*d v> 
*MiUitiatttt waa tkia That I bad agr>«tt ti **11 at 
|ia< twr gwirter, «u1>)ret b* olh«f maidHUVi*. lb* 
bHtig ttUifacl-iry. and that, ttaM-re. if Itw Hiiliah 
iDiTrrmMiit agTtt d n Ibeto oHwr ixiralUuma, Urra 
I would li* a poelra-l Tb* i »e.lm<4ta i^luvh I i*f-ia*il 

to am* to llulltacM toiabiB f4 Milp* at ftwaent 

•ngagtil on tl.a Aiutr*li«ii luaK ur In Auvtral.an Uadr. 

^.‘—^iwtitl/ rwlui-*'l «•> — a'njA 1 aaia 
1 auuVd act *gr«w to ibi* rvn-itkin Tbrf* war* <>thrr 
<y>r>d.ll<«* In wbkk I Cm.* *Vi*|ill i». an.| 1 **K*d t-w 
IH* uwerll«n i4 a new el* i*e tn.vmifi* t-H »*. minl- 
muni f>ric«, aivl f-w a half tEsr* nf 1'n- i.r>Aia on 0>" 

' traami tiuti, ito aL<c<-uut I-- Iw a-t mtol >Mrt* 1.< 
IkM last lon-l. lb’ll *h* h'7»l Hln^t wa* 

^ jn — ..... I #gr*aabl* wHm I la»t euiilrm-'l -..Ih I'lem, |.oi Ib-y 
atrtat. T>ad# ka** l>-»i day tofurmod »’• in a”*n ■.♦ M-»t «*jiiKit 
aa. ftoat and agr*t to it. and aat iH»i lh» - 'ii-' ^il a«t pr.>- 
«*. wkirM ma vl-U f-W It. Th* praBwel t . '•'■rHuf*. I* *!.« 

a «a«* ter in* Ih* wheat la n<*t add. A* w «»• «rtM.4«T W f'»rU.rr 
•hips, 1 am iDelln*.! tn Die uC'tol'41 1 •** H’W '•‘H 

now b* ln«»lr.| on. Th* |- IM. lU#*ef'ir*. I f tb* 

P.O, hotony. Uhrat taurd and «h# »,.*veni..» i.l to .•ttuiwr u 
^lltjFtKY and tlKSiJl.R MflUl «' WE?rP. .'.etner ''‘i 7.;,-’7w*Tv7d"‘ikD d*» a 

PHOPIT ^ AJflV wawklr. Prim. AMO T’” i;.ye» nf 

- 0»V IK ll^Pr^-y. MiyiKKJfTPFFT and ll.af tai>ir n.ll ri'l gir* imim 1'mri 

t r am and HHTK Hf MSl-'f. |i«vtow wal**. la»R* lea | r^fam fr-.m any *'U' » ui-ul 1 hr*/ 

II .hmf. ah.iw rww*. eto-. Xitmtoi Inrluded, aplea- 

ir7irfa^l7le**^Va*7tr^ at^iTllr-tt7Sl*A*mc-|^^ Cabla mesaagw drattolrhcd by Ih* AcMnR 

Crih Ke^wo a .___ Prime Mlntater to Mf IlMhea. rf*led .Novom- 

T MIAt COMirr and nAinPRBttlVl. MOdBAS. proa ber III— 

w*n .ttab a^Iy ItoynW tolwmia. , Koremlwr to. The 

lo^lonn. very oirnf. r*a«l*ne*. tak^to »»«'• *** WkMl Board m«t y-ttmlay, and un»r*in-*ialr rawilved 

MNuiuai i*nl, 1*4«* Purllwf paHlri>Uia frtts ii.lto»» In '«w or lli* < n I 'n •« t * ■‘**^'1 

r-HAm anl ArTEyS AM Om,r*e ■*»*»«- tt dwr' wM-li uUI -r.l’i *» • W- Ato.W* 

/•'inXPriTV-NyRT AND MW miUlOP'S PASTBT. p*jrn,*i.la lo g« aera, Ue A'' * ■I'*'; I' a-l H «»d 
" A?Ti, BfM clatt auhtifl.. tkga *ai week, w*ll «laalr»b> tb*! ♦<*» • ' ' **»’'' V ' . !* ' 

fllted a»t al-H-ted, anla f.MiMam. aam# toada wttnl nilllfa « t-i.. «d to • • ’'"‘V'iaViL 

tmrw A y-iBg cmird* omW dwht* Wada. ^ »h* Imlam e *4 toe lOl'i.l. . ii !• rtl '* ’ •' \ • 

WAIMIK aad OO.. BuU'.<battihei». 1* Honra-*t , t„|nimom pri-e ef 1 * J*'' *;* 

TTSHNT-CLADB OturfarU-mer*. Pattrv ronniata D riaka iw a* rbe rimdlt »e. ihaf A’ • a*Tt, . ,,„i, to 

r towfnwirt and taUk Uwawt. bnis*— romWa ■ wbmt oi i.h. rJ k ‘ 

UMr. *..U1i«. .tain, l.rtt. £-■», Vl,,'; i , V .T'K 

u4'ittHn* raa rtiue 4Ti*»c* addom wiel. POl. IS Ifawf.* furihee in»i «/ >e ^ ine a #, 

1 hArtsiti-^kfhUUi. S dfA ai r... rlJLhi:to8d_t_l?i •►! \'tk J 

!>4>l LIMY aad Hud itoaiiism. aliuul twHInad puultti, T !• *7,e*' ?« U *tn' I • * 

I iwn*. «TBlrA lurnmit. dnqi. 8 r^w. M#ry ««• ,h. ul I '» • >ir ' e-t I i rrae »e 

irniriire * i* f» gv-oind. 'akinga AS> to A-'i wsealy. tH* mtnton la * T , ta f - . I 

Trtal R1VTB TbrouRh Utoww *dl aa^llto* U »J4 tbia J."**^ |‘ere ta ttrr s fe*l-i« annor the 

urrk. Ml MRAI'J. Ilorfay Pomt.road. Rortulato IrLtti 1^ Lme % m of wbe ' .bn .ld ab w 

/SoNnkJnaNRHY, soda FeWAlw to ari w . *k««w^ 7T t n..#- eni »-.• f C'to . to ttw 

^ Rear plcbwvB, im t® **? XMBclal dlSlcuKliw, It would h* wla* to 4Ct «• tha 

Am daeltliw, rani •/. Uk^iya^^^ Bargal*. BoUnaR. ,ha UorL 

to Oe ur gAiO art WraE 

H am ami wfFr. the'Tatt yet. iM mmediata^ IT.XUVEST PRnSPKC’TS. 

fi ■!■ en.»Hnt auboria. la a groat putttion. PJU4.E 

MVl'niiV^’lM'l.niRT. Rrwttewt Rcum. M-wfe-aCrmt JKRiLnSRtR.— The e*rly-*o»n rropa. whtoh 

U MnfiRrN'-Yli aad TnbortnalaL old Mah. ttty «or« put In In May anil early June, will 
iM. nr-v -tmitt Itoinl toTwimrr. eonahl* <4 o yao fairly around th- *n parU. Thu*e sown 

U4U aai ir hi»'U man* vMt*. leaa*. roaU iator In the leason have lurm-d nul failures, 

aiiwk vuaf. A70 MUk Pin.mom. Ud.. lU>u,kt ;f*^“prev|uu- falldwln* ha. 

K'‘ JJlilJ!! “"a shown Itself in tho early-anwn rrops. and Ihe 

i.ifi at Air.' iil;rsTM.U Bill BtNNhHMAN. Ltd., fields from tb*m *r« looked upon aa Ro*eL 

?A PiUttreet _ , 'n other rraperis the i-iutitry loi.ka well 

flLTl'tikHt Por itaij.' I in- dale Cad. *ep." Loy There Is ahutidsBos of hnlh hrass and »8|*'7 
Is Northmi tail’. tumo»*f *7u jtor watk. trairlaa* overywber* around, and tno Block ar* looking 
I iant. g4-8d dwelling, laaa*. luw roBtal. I'rkaelittla well (Inxlerw have men busily anRageJ |n 
.«.!> Aerl y IM OVf Harvld "wlRRlng'^ lb# ihcep, rai*eclAMf the m->rtno*. 

t5A>l>bHTr^^l»gl flasUranai Plaia. aewly and <n,„ too, 1* tn'RlniHng lo be trnuhle*nme 
ftV tawui fUTR througto.iM AU lat to good |ittm. too- „nnn**t Stack*. Owing lo th" price nf rhaS 
aaiA al^ng pr<4>tt A4 many farmera have rut a Ine of their crops 

to.,lr iM.™ I-., .Mn Om»T. »^-irk r^n t hrMlllUl a.l«lll). 

U EHmENTlAl.. narltoghufot, • rma , h etim. n«wD ® '• 

rr/Hivale-t, AtW, real Al. woU Nira , •to're a. 

meat pricm ArrKB the war. 

4‘lWl INK MKKD; ntoKT'Wy, part. i»« . £10. , — . 

yi BaatorflUal. Im* f«ri ( Wlawd at. batnttfolly toe- — i.a,. _ 

ewKnl Aim ruml*H*'l CWtare, Htaamur*. -**lk to Mr. R. M. Pitt WTlieS-*— 

walk ool, ATC K t MiJl.OSfV, X 01e1>e n -ad. 1 .iwl«r*uud th*t a c-nleri-nce of meal nun railed 

n 'l’JXinrSTfXL golhg eonrern. a rnu,.1imi nak and logetoer m Melboum* ay ■'■r '•».« n« aitt owe 
inai-le t »*ll e*iuil’ltt.| k.tobenrttttk t *i* alovaa, tt’l** the .|*e»i.uB i4 m.al pri.^ I a ler r « l-r-iia 
M.iUf,, al^rie ll«hl. 'all* beater. fi-w1 binonc o»*r <4 cwnlrari with the liui«r.4l i. *ert. imii 1.- lew. n 

?Ir*^ m-kliltb rvaa. aalling to VIrtoctaoE mast l-rir- aia ik'd Ul Ihrr* ui”.,..,. -Her ’far oar. 

W .tNTU* to Rn»t for 1 nusith aa trial. Il«idsw<lal d {(« lefttmmeodfng a n,ln inuta trri.w 4 any pru* 
I Uta, with iwM to psr';liatt, prua la Al^ la gaad, |i will U> a mai.-nniu 1 bwl la i>i m;, |I« 
haite-l. Hull or I’ouutry Haielnattr’a niMiaett. Pam. wndiKcn of Ihia raunuj will teM vet aUne a leru:* 

uigeiii MAlUUl, to Itawann-rlianifwvft o*(>. Uc* Nto. ^giira. atwl that l>gur« will nut he equal Pi <».ivVi‘a 

l»rANTF.I>, a ■itoll H«t,lenii*l. nonr Cmlraaial Park talue- Ihirmy ik- war O.e o—l |4 hv 
W ir ItMidi J. failing which, aele-t (wrt Ea*t- acepted a* a wwi tha war rnraa-irv Hit whv ali.i M 

am ftjburiw Prln* ata.ut A14S. My Ivtitt only m it he anrti4«d aa a pc*.-* m.’u » e It anil n«t ta*.p 
II riil'.KMtN S4 Mi-W’ur alrrct, Hnollabrw ua to makn Iho ni«wl •<* tootv. It will tmt Deli In 
TTrnTDKKii . 

fb M Awomnrjm Wuaiiim^ylia^ iOi|to»ttlhlHnea II will n«t h-lp. »«ii tl wtll hm’iee 

AumrallM * AuatmlUn lowfue*** bare aieeptod ratirb leoa than 

-a rii wwWa valUe d«rii« the — r, l-uw-iae the, w.m, 

T^tTbA <iT fUMHl MILK HI 4 wantod ^•1' nstrtotle Pot la that auftalent rea«nei wh» |he* *!■ .oH 

Ir meal wthurh, luil too rlrw* rlty ^il |«rttrulara nttwllaed Inr Uieit ittirUiUam afler Ihe waf Trie 
in r»'i'ddri-ee In M _M M . t'arlto«_r.f> prire la a penally ln»r*''e.| on ih- AiwlrulUn 

W’ANTSD,’* wna'I RCnbPNTIAL. ParliaghunX, as peoduce* e«»v, Our eumfwltlnrw »« Aoo’k AtMrii m 
TV win bur LIwk afut Hll»w Afonta do ami luoly. >oualft«i lhat did laW aerel nae maa to -he oar oilJ 
Hy letter only. ISA M’llliatn alrae U Ua fl iagtiqrM. he t«M wnrl.i'a raii-e* p.r their meat ifle* the war 
ITVANTin. HatrdiomlnR lail' Toh . r^d dwoij and toky . *i^d Amtmlla. wklil. has daae so ino<h. he 
TV dMi>. In RIG* auk-, aot ticosd /ito Mo anna. •? ... _ , 

ti«rit TfrNsiirtR, O ff It la argoed rb*t we ahmiid arvwri lem. an aa m 

. J . . I-. .MA' eoM » -«■ aaattt our *l»uw, the aittwer la itwi iiur AHwo mav h* 

A mT.RTIkKb -vielie* hetfer off ef-iein-'- ally after l»r war rhan ta t-ia 

atoly la !’»»'»«'-'!• P*®” tmlU Tl-rv <■ no rttran«ee Ikai tliey w-ort II.m. 

a/e l ao ui' d *ei u/»* i i’'.?.." ' • '-atwhl, — itaodt r4 mitllona of m-n** tiave b,en aproit In »4H<w 

llTTXtJ.P, w^tn ewntry Doti-herr Hmlnett Tmt- ain*.| aatfema and •■.««.**, while t’ni''-wHv t«. 

Tt tl'« and grif , T. K., I'twringer-^ , waveriey (Ain* Ha* twee apmt In A-»tm1l* Ibwi.lm a, fa» 
«w vVVTI^iV. **mail i-iry. Dairy, •maw tii* fcmnn* hrw. aa we knn-» no nlHH rvui.iry In pen .Hi g i« «-ll 
Tv t'* -'ardi V W Oiarleg er-tti PD, h'avivU'-. .auatralla a ftianiita.-titre.| article lielnw "oen niarkef 

V r- *"-; Tk*" n.’L.iV AUSuTLir 

\1*AKVD. food Aft) to A?m l.»wett In Ihe w-wM. Meat wa* m>U fte- e,- 

TT -rr we»k t.r-eet, PO., r)tfnrd-tt In AttttraUa at n*ee to ner ren* Um ttan w1t»l 

V'C^ANTTP, NRAlOeNTTAl., kandy tat asetta*. k to It It -**• hetag a«^ fnr «dinle*al* in tK* I nD-~i «4ui«w 

vv r-ote*. I aek._l’.0., »»tf’*nl-tt. _ <w Rntahi Aa a mait-r of faH 8*ed nri'lah .r-.e 

YY’iTNTtrt' fJrwr* Stialhi* no! 'lorn Ato wk taka. »a*l W fl2» per fh aa agstn-it ahoul M. ffth, 

TT niitti U aePHlne: to 4Sn Omcer. Oaf.wt p.A. »»»* ‘Vi. •• »-etn* Mra-d ami 

n.,STHI.. 0™«,. VlttH. - r-..rf.... S •>.» U.», IS* LmT'.,!? tCtltwT. 

f'tPK. *" CMV Of good -r^ieh: rffirai watt- att) fee IuH **1ue now a* a dtitr te ...raelrea 

Miwa nv*»owll._ 1* rilaeliMH^ _ 7W am^ la faevd wflh Itan-iw* pmduM'iwi, amt an 

Mi«fd Bualaatti Mat* portleulaia.*' fShg. lwTe**ed demand 4-wtralK H eotU'wd tn www ta-ie 
M MW ftom fkh nenaralMoi poa-'ta* /Vhor I 
riAiDP wanlad. kw maw. *V." ^7, fre .ean.; XiPtmila haa 

e m Tl MKK. 1 Wa*l-aL Paittdtti*. J2f iLl* .1''"^!^ 

••|—»rr» tl.'TtTlnw'ni1twa. .4.^ ''•* Anatr-IU will »tt f»eed wttk i renrlv 

E^le Wiving ^fwty aubutb iqiamit Mil nf CIA iva»,f*v» *• gTPnqft rari «* ir* wwr 

'_Ap,.|v ^ IVwQa PO. ^ avrwnn^ dne to tb. war Tn wS!? 

RMCDCTCTIAL, anxll PVpnriL a* an iMa high pftce* fnr mrr tarimaTv pmd n eta ar* atam- 
Na mm. Herald 1-ilefy v|»n1 T%* hl^ev ibaa# pplrea IV- hot toe . 

able wn wfH ft* in meet mw nhHfnrfewn High ev. ' 
port prhwe fiw on* nrln arv pend-irr* we I- |h« Seat 
^MMmww awWAVVa lntree»ta of ew'-*'icnp» and eoneirreea. toafa I* |ha 

MlaCZiLliBJIJBOuS. wknie ewnunwoltv 4wd-ai|a dep«n.u no i<a tw-maer 

. nmdiwto to are P t»ifw-r*i The m-wo nf i»i**n. anl 
KNOWN. It will he riven evevy load rbe higher ftw fwlee* for them *»w Iwrter »,f t.i. 
Mn_vej_ t_o;}g_iw IlatT*. »» W Laechtr tmllt Prod-i-^. eorvai.wwf* *nd t*v nnret* ahmild 
■ all ^ at otv* In aaklng tor hill r»iv>Ti nei-ea »o» otw 

If (hr atimmr D wade to Am. rble to 
. amt ,maf*lo.~w» wr.de>* *heoM he pt.4 


G tanm Tb* r.tneml iN Uie late MARY IJtD 
M. Harb'a tfcurdi. UarUngPoInl. 

•I III ...wa, f«w tiupb «f Emlss4 Cwmal^. 

.wmu. -3™ w 

s.to Vb amam, DarUaghuim. ' 

( itnniTT D* AttBuuilm and Prtmda M Ih* 

f MK.v tK:KNW-> Ha-1^ fflav^rS^Rul-^' 

gi«' k'lHMNi.. afirr •ervMw. «iona«a*l^ i**M?,i* 

u I..,u- I 

ITS.'.' ..nriTf' ~ *&. 

“ AITtK-SOON. .1 ,u o'otor,. 

•» “""■ ■;,'.-j^\’,i‘,’!srzi Ti'iSSr. LTD. I 

•au Tb* M i>ih*ra .4 the *ta>*e L>^ am W^Jv 


SUPItEMK COURT. 


■k* fHatota af Mr " f 

dlv mviUd to «ttend tto 

•rm-IN 1 AW. ntti*. »" 1m»r 1*« IturkUnd- 

irairi*. TOO DAT. nWAT. *1 I pm . 


I'OKPBITIONBNY and PAJOTtY. height Miap. In taj*r 
eenim. do.ng a OkM INK TKtDK AJtfi A WEEK, 
trial, aad buoHe l« WPW*. RaJOruce. A Rxwtt, 
rent SS/L'. Ivnitor baa been in tbia Irutttam Nff X 
yaaift aad will aaU tiw AMft 

me PDIAWIT R oa Ihr EANtrvT OP TPJtHE 

E . W. NORMAN. 

OCBAb liUttI, H MiXIHl-miCKT 

n.Ath, hacutiluUf Mtualad at Darling Pulnt. II taev* 
ro-nia. klia . h'etle^ w1>i« >le*(arjrou4 Ulc-mlm, 
lawm eartsna. *4< . low rri l an* !#■•*. well 
ftimtdied RAKY MO PKR «Kfft (’I.EAlt OP ».X. 
PRNH^ liOtLI.Y HOME. 4ll»9UOrq ViKAA 
Pull Prw*. A«0. HILL TAKR AJOO CAbM, 
haUsca aaay Urua. 

OONPEt'l MNERT, ttil*ndid pottllm, gd. cImw awhurh, 
larv* P-P ahw aa-l dwrlllng. R raonw and klE 
TAKINOH Aft to Ato per «KEN a-ula touMaai. 
atavwiaae*. Dnyvn arafatt, cadi r*4i«4ef. *4. .. lam* 
W-icb PRKE. Clio. 

PHTVRS TllEATKE, pnpul.uia mtiurb. large •eRtlng 
ua|W'll«. V'd nlani, low tvM. I.iiw |e*ee. KAMI 
4!X PER MU.K TU aiOlIT MAb I’flr*. a4«- 


4inr*>. anoUttr. lM*ly. kig. are lukutll, 
At07&; alao us* at htg Imsi aa*., mutt b« 
lU, A«i> DLNOlUlrM. US PlUet«**i 


aiQSON 


tolDftNTIAlAk ato W* ‘kava ^arvarmT •suallant 
INnpuaiti.>«B at O’burtt. Haaly. aaJ mt N. Skorft 7.^ 
twtae* fPitn AM to At*tt>. (toe our Ikft 
K ar.il ULlfYAritANT. rity. MUi CO, rtoaring AS 
•*rk:i. gi1 -Iwtg.. ftlSX. walk la w*lx out. 

MiTlUNERt. etc . tmd* AXU. gd. akop, ale., 
rent II A finiSla tiO. PTirv, fttRft 
ATB AGENLY, with rant rail. gd. mharb, frith 
|i| ffttMtem Noniuial priot for quick ttUa 
HrNPKltSON and ro , n Pitt tttoei Sydnay 
IK HCNTiREti AND EJUI^TY POttNHft Aim. AISS „ 

Pruil, (irvetornawry. and ('xvJactkswry. Taa, aad nliwiqii 


t OASTLBREAQH-muaa' 

TTL. MtnfNE wariDT^hHYRP THE SHlWNO, 
I- KT.thn'Uj TO LOO* I P, LP.AHE 4 VKAIto ' 
KENT A4 10,, hkXn THAUK 8 B ta\ MILL W>IV 
m. IHNNU to, TARINGU A7X WEIJL PKM K 
AM. I 

TI3.. KP.tR nrmuB. wmi bplevdid rhoppino 
('ENTRK. tAKPSe hritnri» hymn ail day, 
spi.ENiitn i.KtsiE or s ystiiR. iipp.b toaue 

I I m’t. RftNT 44 WEO I. »’Rl4ft AiMO 

TLL, rn-T. WmiOIT a DOL-BT 0\E op THE 

anrrPAnNfi twH-w ni •!«* market 

flOTRIA nr TTHIl Rim DO RUT l^ffT l/)NG 


Mrounnrr.— A w«»i u t^ Ma* win ft* y^**"***^^ 
JVl HL MkeVa 0.tk*dml. Srda**. at >» 

MOROOW. WRDRniPAt, for lb* kerywe nf t ^ 

tba laU PRANm Ninini.AS M014>V*T. 
Hm OM Bays af *L Patrick'a O^leg*. OmUbura. am 


the atm-k. tm July M of that year tor a sum a verdict of aot guilty. End Wloaor waa dlo- 
lif EUb.nuO. On* of the tomig *>f ebarged. 

th" contract of gala was that de- - ■ 

llviryof Ih# atatloD and itork should be . /NTTAiKrvo oi.fucT/AVS 

deferred until afisr ihoarisR. algo that tbo ti^U AJiir.lt oLoSlL;.^a, 

dafeadant Mas to bau» lb* cjlp of tbal year, (bofor* Jodga Baokbouae.) 

aad axercise eoatrol th* property lo the c^h Riohctu and Arthur Harrlioo at th# 
Interval The eegnUatloaa war* carried on iggt aiuiogc Of tb* Quarter Bosaloas ploadsd 
b*tw**n the plaintiff aod Hr. J. J. Palcnoar, guilty to chargoa of breaking, cofaarlnft wgd 
manaRlng director af ihs Auatraliaa Mort- i gtcallns. They worn rsmanded lor aaatanoa. 
gagn. Land, and Plnanng Agsociatten, who , Y*gt*rday hla Honor aeotenood ib*m to IS 
.brill p power of attorney from thw defend* . moatba' ImpriaoiuQant aacb, but auapendod tbo 
I ant owner uf llad'lua Hlg. Tb* declaratloo ! acotaocea under tb* provtaloo* for Itrat of- 
lof claim set up tbe contract, and algo a feodert In the Crimea AcL Mr. P. J. ClLsoa 
Icoilaiaral agreemoot ibaL during tb* intor- appeared for botb luca. 

Iral between th* payakeat of tb* depocltj Vh-lor ffigdooborg. at th* Ceeiral PoDaa 
|mnnny and th* passing of tb* pro-, Court on SapUmber 17 lasL waa ebargnd with 
(lerty, tbe atatlon would bo properly havleg aoapectod alolen goods lo hlg pos- 
matiaged. Tbe dlspuu afost In re- 1 secsloa. H* waa Bned £10. Against this 

■pr< l of tb« IstUr agreemsst. plaintllf senience be now appesled. His Honor up- 
coii.ptalnlng thst by reason of negUgsot aa!i-|held tbe appeal, asd gusahed tbe conviction, 
sgi-nient between (be specified times tba Hr. II. Bvaringb/uu appeared for tba appcl- 
w. anlng of ram Iambs had been delayed, with last; and Mr. A. F. Dawaea for tba Crown. 


Unnr — T%* Eaerfitt** riaratf aad Mewhefi <4 

» 1.N, PriRRiVITiai *to klMI* Inviied t" •(• 

T. R AVERY, n.ft I 


Trrnw |f raquirtd 

F ax hekry. 

► tUUIsTN. tww rit* OMltl-' 
PKTI'fiy SlltriV, wil.uifian. goi 
OtURlUl.'l. Kuniltuto. V*m. ric. 


rw 4H5,_0 L. WIUJ*iift_8S EbmkvXb-ttmtt. 

KUXHl' and MUfd.' aMd* ■l•l•<lr^'«tolag wa. 
i**h. and Ml (l*U*er«, faaiwlU A3n, ^ vtluatMft 
tat A*» n. L. mu t tmt, sx oisibathotmei 
RJli^T ii'id lliieL kaaliky rallvtty wtoufk. daing 
ASA wk . sire, new ttuip an-1 natd.. Hack aod 
Bt AIM, t<rioa AlXb. U. L. WiHlajaa, H Uftat. 

.l-TiTfKRl, dolRg Ato wk.. all emb.'ao daUvacy. 

' tjuuly i»w1Um». fifiea Alto. b*H oierlag. 

1 t«N, i^EltattalhettweE (nrVTfiT -avicra lit.e, leer *1, *1111 '. '*1 , a.vo 
I I'uuiie adttoir w*U Itted (Vi| NTliY — aI.',; <<>imii*r<uj li i»* , A3411) 

X wt , ixira Ato he* Uiia (*orNTKY — liirludiog fr*«hol-i, Iwrt |i Rtate AIR EQ. 
ODN. fe Rllutoth ttmrt. It Ah HESHY, «7 (Ottlenwgh «t. Ciitwwlla.- Ii*a 

' DARLINUHI'RffT 'tOnEPH asd i U . iXi Pitt at. 1 il-ae from King ft. 
fuft riaaw, auUaa all ru-xiia. *J ihr nkleai mbt' liMtai and n>4t r iiaHe tim. 
ciraf nmOt. AM. |»irH»KNfttL. Vl«l poaHiua. i-»r1ei owil/vik. IX 

ELL M, 1X4 Klagetrmt J.E nunia, wall fora, priOti 1.1 oerklv in*f nnl 
IPmnR Id NKi. Wowd»rful ly ibe ac. AT7H, Jf>a:PU jjvi |-.M «ue*t. 
in RoaeW'Wil. full pma.. 'ftNUTCritH. PiTwwr taiin.irr, eievlimi >1 Inirli. ^ear 
J ELLIft Ito Ktoget. £4 X.e>8t* Alt weakly Trial Alm-wl lulu* In plant. 


rON'VKlTtuxritV awl E4t Dtir.kt, 

{MOTOR OARAGE, R«twin. Rnglamn 
; rVAN HESR T. *7 raetleieagk rt, 
iTI«n?Eft ~ HOTiui 

1X1 (’irv —Mala errttn, AiS- wkly. 
jOrry. -Nm/ fk.'varanwBt oDhufl .... 

STBCRBR-Olvw away 

mmijtun. -Uvaly view 

f« BT.’RM— AS.10 rnttklv 


ERNIRT ARlHUCmi asd OH _ 
^nrmrjrNtnN -The rricwia «# i*» 9. 

UriCNCH UP kirrilf l«*>ted *Vi 

M ttatr Aiar'v tekuri SIKTER. Mr- E- H- >ri 7' 
OSntoX; 1.1 i»a»* 1»a May«*/*et, At ^Har^ TIIW 
nxT. « l p -n . r-ff N»*tewB aiailea, lA*Oo* to MrlbJ- 

SSt OHBMarv. JU"<.*u<*l' . 

' KRNiatrjlN'DRlWS aad 00 

UtTOTroir'N The Yriaoda of Mr aito ff 

11 )i>1< i, »r» H>.' T invilel to atteod tba PunttWl 

t Otb batottvl NIZiE. Mm. Ktoto IfotrhUtaon; to l*a»* 
Dtttxer • r>«i.i.n-c. 117 May vt. ffL Pvtam, at 1 e c. 
TCTTON ‘■Mmi. Th» Yuncral nf toe lal* MEN'RT 
1 At.JHI 4 f i*r-N I'MITll will toava hla Jato JM- 
re>n uiwm-iii. '<.>nnv tal*-e>^. hilllam. Tu MOR- 
tn« nr*Ci>*J*>i at 10 e'clittk. l-w St. 

AB4 » t uI I ' v-’-tari' . Um yM. 

tt-i-lli. romtL. and CNl, LTO. 
t7EU.T.-Tli* ftifilvm attt Prtomta nf RMTT.T R. 
iV TANVY A.. ' ilUT M ar* kindly Mvltcd to 

aitmd 'k* Pin'ml >.f lN*ir lat* rtearlv twlevwl 
RirniM ' i—M Wr r-widmi-1^ Wocalrif. Ital- 
wntinel M-vi-ii THIS DAY iTucwLy). at EdO 
I r 1. f, Hil < M -r-i,. 

«M. t' I.IKIIV and AON, P-iB#ti1 Dlmefan** 

K m? Th* Hrlaii’tt arvi Irimli ..I LYSnoxIT. 

ililUiHir 11 lUlMlM II., aiut a ALTER B. 
vr t >11. Ml 1 > aiuh-t th* y-inrral t4 littlt l*i« 
dfartv ta'vvisi W-^niMI. i< learv k f rnadctirv, W-wal- 
r* ft M- ...I Um-Min. THIS DAY. TL'ISDAY, 
M :». ( r O. e lUn < rvnrfrrv i 

u- I I iHi<> ai..| ttiN. Pimefal plnotora 

M tRTiN 11- II’ -I'l-a BA-t yytmda of lit. 

-xr H-HH ftsMN»}Ti>N am Inviud to at- 
' ^ * M I. . I«u Mdevttl MUTHKR. Mar- 

Vtarmn# rcaMl, Wllloaigtihy. THIN 
.t II IX o'-'l-wk, far Ohuiek «f 
, Ki- awwvl pMoaml tram laaeaa 
Hm*nl •irvet, ritv, at I.XI *.<■• 

) arul <V'MPA!Or. Ltd. 

I 'l-n’ii ef mV and Mm inrxnT 
If . • iiwibn! to alteivl th* Puiwrml 
ivol M'-niER. MargaFri Marlin; to 
W.;l’ugt-hv. THR» -Tittttlar) 
iPIfftrNi.. >1 il la o'ciiKk, fur Churdi of RnglaiHl 
learui . I... i.» ,.l 

MimiU and flOMPART. Ltd. 
\l04iKin. N n* K.lamei */i.l PriiNnU .4 Mm f.O- 
«'l <■ Ih ' It” I 1 4rv< I- AVIILY ar« kindiv la-H* I 
btttcnl u* l'4i.r'-4l <r lu-r late tleariy l>>v*'l III A- 
bttban' their I AMUR. Mwarft wkick w-tl Imve 
fai* ke» e U4< keiwie atreaf. Hnaatl*. THfR 

OarwItM UTMtN’-">N. at I.IX *'iliM:h. fuc C. <4 ft 


C TOSFE/TIONEIY and 80fT DRLNRA. Writ Auh. 

/ t’lrauvrr. A3u ti«M Raaidenra, FcrualaiB. to-eft 
aid PitUnga Vinrtb Aton. Prtve. 4 AW. vuii* nata 
I nsrEt^ONKRY . Paatr?. and Si4t Itomka. turn >. r 
Aft M-mcy aaniri>d aaaru. Pm* Ataft >* naar offer. 
THE tuMHEKriAL lUJEN' K AtWN.. 

Of PiU «tr«wc 

'nrrCHERT, Watt, (tob . Unn.ver Aid. lu-a raoi. 
Xb vMita donhtod. Prirr, a.lli<, Ircma arraagnl. 
btTi’HkHY, niu Rub.. lunV’ier Alt, all UitM 4l 
tlnga. lustre, ttoalra, Aprav wladow PUnt -aortli 
Abie. Aftt> Twnw armngrnl. 

SlTi HERV. l atti. nwia ewl- tinwiver A*Y>. Pri<* 
ATM Uttom. fram AtW to AJnm 

THE (XtMMKRiTAL lU:Fk.Nt.E ARNN-, 
Rid<Mi"’lMUtibem, n I'lilatrveA 
XCAklTACrttRlRO BIKINWW torai vt» AtolV >er 
ivE month, twtab. >eara. i>ne i4 tac Unrmt -4 kind H 
Atata. big iTP-ff' aatemling, awapy fully a^urel, 
to kanda en<|ihii*4, Nig |>fnAU, wick on kantl 4l><«i 
Pruw ASnn. tnrliHlaa g’Mvtwili aral plant. I.apanme 
n<-t raqtilrel, rwBilr managrtt Ntair* iioora 
Ihe I .fnn-pr' wt l^aui-r Aiau-. . F.l I .n< Im , l^Pitl « 
V'EWEAf.t.NA’y] fCTATlUXKttY. 'lAMY IDhHjS. 
i> Paper- HkM-kevI Hun. 

URAULY KIYM'KED 1’RI‘T:. AIMKl. 


LAW NOTICEa, 


this brearb plaintiff elalmed nnn-fulfitaicat off 
the contract and sued for CIOOO damage*. Tbe> 
■lefendant In general pleas denied that b* bad 
cDiitracled as alleged or bad commltied the 
Urnaeh complained of. 

Mr. Campbell, K.C.. and Mr. Pike (Instnirt* 
cd Vy Meagra. Norton, Smith, and Co.) ap- 
peared for the plalatltr, and Mr ffhnnd. K.C., 
Mr Wall, and Ur. Fitt (InatruMed by Masara , 
Mtnter, KimpRon. and To ) for the dofeodanc 

TL- cane |g part heard. 


J'jiTiriTipfi 


TL-IHDAT. ROVRMBRR 3ft 

HIGH roi.-RT Of AL-yraAUA. 

At fttrUaglHtmt c;oiirtbMtt* — At loftu aai— MriZlvv 

; * hm kMtJi Wataa kUUlng Oft, Ud. tput bawd); 


SUriUDlS COt'RT. 

CeiiM LMto-tn Mhhw Osavt. Ik. Jamoi’a-niad. -Al U 
a.m. Palkiaar v Ri tWft o o d (mix bMPl). Notiiv to 
Jiir.-ra The junwa •Bgaged Ut ihr nbot* part heard 
cawr am ragilmd to atlaad at 10 am. to--l*T. Vli* 
atlier jurufa auuunoufid t* atuwd Buroi fhiwea i n 
Mi’uJa.v, Xbtb huvM&lMr, will aut L* ragolrni to •(• 
toftl till Wa fhn w tU y, |7lb Ncmvialifr, *i *n hour to 
to nttlDcd ta Utt tuaralag paperu o* (ii«i date 
la No. 1 Jury Unttt. Eing ttvt.— Al in a m. Erick- 
aoa V AitttnUan Staiataabip. Ud.; Ittad v Aoa- 
tnilaa laitad btvam Na-rigaMn* Co., Ltd. Notta* 
to pirart: Tha juram anMurumed to aUaivd Ni*, | 

itoiaag oa Huwday. RovaiDbar U. ara rwgutrail to 
atteod at M> a au ts-iUy. 

ta No. X Jury Uawt. Kiagwtefwt. - At lo a.m.-1tagp- 
torJ V U'Urla*. Nwclea to Jorara: Tb* juran wtm- 
BMBttl to attend Nu. I Cauam uo Mumlv. Novoa- 
tor SI *m reqolrvd to ottend at 10 am. to-day 
la Cbamliofa. -IWurv tbo rratkownteiy. la Prv>Ui«w 


XO. 1 JCIiY coruT. 

illi'fure Mr. JuaUoo Fring and Jury) 
H\LV:i». LTI>,, V RYAN AND A.SOTHOl. 

In this action Halea, Ltd, Sydnoy, aueS 
HaMbrw O'lkinoel) Ryan and Chaplaa flanry 
Irlaon, trading as Hyan and Irlson, store- 
ke- pi rs. nf riintamnnilra, claloiiDg C4I/10/— -an 
nniuunt alleged to he due Is reapect Of aamoi 
3S buD'lleg nf l/npnrt<-d twins, coaslgood loj 


roxrriTiriNitRY. pantkv. (hht i 

Rttoateil hrerl af city Largr IteelUng. 
Prirw AlSD- t an arrsnsv Half Caa*. 


AIITIS 


PrutoaiMUfy I Oiac«.-Befo*« tba Dcuoty PnRbooe- 
tary --SraU v Cualai. *t |1 ia; tmU v «*(H, 
at IX iMMio: WlUiana v BUvav Paah* Uioao. Ltd. 
and aaotlwr, at t lA p.ta. Befar* tha (Rdrf 
Jludwrll V UoUwell ft.rera cw-ra.), at 10 IMwUay 

V Dudley lUty and UUmor uw-na.). at 10 a w ; 
Park* r Parka: tautth v Oniitk; Blackawa v Bfaaci- 
Skao, at 10 U *.st.; Mukohy v Braytoook, *t MJO 
ftte.; tbgoad v ihcood (7«g*ry* aa-ro.). at EU 

ftm. 

In iHvorra.— IMom th* Jodg* to INvnm.— fa Mo. 4 
Jury Ccttfft-At M> *A - lla»lcwa. vto--OktH* UH, 
out totar* u o’etoak boo*: Itavtt v Itavi*; Jrbm v 
J ain«a, ftbod-lm v RrkiwMtar; Pnrlval v PwdvaJ: 
(f-ilawa V Vuutoa: Milliasi* v WiilUam 
la Ifoult/.-Mav* kl* ilaoor Mr. JuatMw Harvey.- 
E-w^ Onut ho. ft EH aa b a th Hi MC -At M a.m.— 
■« Mt Bwa Guld Mining Oa.. |4<L. and riHt* 
fm. pctlitaa to wind up iwaMny: Haw v M«toy, 
brartog. Bafora tb* MaateMn Equity— At H an.: 
Public Tniate* v KclUrvMiui, to peo ra ed *• taouliy. 
IS noon: K* M. A. Hprarw, drraaard, to ttqti* 
mlButi* nf uTtlar. Iftlt pm.; R* H. Itbrnattk, 
deod.. Bid Cuorg. An, to appeev* ef aal*. ' lU 
pm.: MtL’Ui v iTirkm. N>r dlrvctJnna. ftif ojftl 
lliMto.n V I 'luk, to aeiU* ti.uiu(«t of order. X p.nkl 
lie II llrll, Jr^iL. 4/ul t'onvg. Act, tu Ka pmsram 
lirfnrv lb* Depi-ir lb«ittmr la Rgiilty.— a* 11 
IftP V Ikitir. to Uk two bflla af nqta ILJO- K 
T. HlXrtoll. deoMawvl. to taa two hilta of oitta 
E U p m. : Ke II U«m^, dw oimd, Nft Hi^ to tea 
imte. re maw. N... .u4l. to ux ouata. KMor* th* 
iSiiW ftaiB in l4|‘Hty.— At U aml-Ha R. A. 
•ruwft Oecwimd. to tea <«ate 
jPrvUte Jiiriauetiuo.- Bvfuro tb* pirtt Clwt.— Th tmm 
I a-vanintar A. E. Cattink, lO-to; Iwtitei g. Murobf. 

hit». I tierlea H. tlit.lley. 11.U: A. McPhwaoo. 

I UJ»; J<%a IJttiri Th.miaa.lftU. — »«. 


IX EytJirr. 

iHvfurc Mr. Justice llarv*y.t 
A 0RAZI.>fa PARTNERSHIP. 

Teller v Telfer. 

Mr. II. B. Kdwarda, liialru-U'd by Messrs. 
Thnroas and Jannlngs. appeared for (b* plala- 
tiffa, William Ocorge Telfer, Henry Brneul 
Teller, and Alliert Kilward Telfar; Mr. Mynd- 
ham Ihivlea. InainnD'd by Mcaam, Tkumas 
and JeuniuKa. for the defaudanta. Martba 
Jana IHfct. Ellen M'Kerlban. Rllaab^ 
UVreadie. Kuhy Erbel Telfer. and l-la Jvsa<* 
Itowden Tdfwr. Mr. p. R. Jordan. Instruct- 
cti by Mi-sars. AbhoU and Alice iHydney 
sKcbla for Mr. J. 1>. Kennedy, of ManiRai for 
Ibe dwit-uilatil Andrew John Telfer; anj Hr. 
JaijUes, instructed ty Messrs- Abbott and Al- 
im iSydn-’y ag> nts for Mr W Fnrayin) (<.r 
ibe guardian of seven Infnut defeBdontn. 

Th- 4'oui't wa# uaked H» detenn mi certain 


HU*, ifid r'nYiPANr. j.Tn_ 

1 ri,-.4 4 Mm. M- SAMIRA 4 IhI 

• '1 urinv. are klivlly la 

• •'«! .7 lt.ee Ul« I>.vkI OOS'. 

*, P4irc‘k t* le*>* XI 

I s KTl'.ltNfKJN at Lift fae 


MePTHEK, Brel 
UU*Mii' I ei riv 


M-«lemte ft-miat. 
UandaMn* PraAla 


IXDUSTItlAL COtTirr, 

(Oof ore Us 


iLnm 


Honor Judge Curtewis.) 
CAblNIirrUARERS' AWARD. 

By coosent. and upon tba application of the 
Federated Furniture Trades Society, *tc.. bis 

Trades Uroup, No. ] 

State! Hoard, grantlni 


Tl,e R<latri< 


Honor n^e an award undar tbe 'purnHuro 
* «-ab(ne(makerB‘, ate., 

aa Incrcane of 12.^ per 

week alt riiunl to adult realw employeos, ta 
accordance with the Full Court's Judgment ia 
roapi’i't of tite living wag*. Minimum ratvs I 
for (emalea were fliod as follows— Those as- 
gaged In upbniBiering. after two and a halt' 
y**Ps- £1/14 per wcab; femalea ongagss la 
mauregi-nuiklng nr almllar work. fe- 

male Juniors fioa 12 4 for first sta months 
tn SR'; fh--renttcr, (he tnlnlmum wage. Male 
apprenllces’ rates were mada to range from 2f)/ 
up to to fnr third year; tb«reaf Ur mletmtim 
wage provlddl for Journeymen. | 

Mr O Rchrelber appeared for tb* appHraat! 


IYM> Gntiery Biwtnrai for Sal*, la grnwiiig aub- 
. uth. All -''Wiiiat lia-le Abant 417^ 

LAWRENf’F, kutharlaeil ttmrl, MBtent. 
LiNTRCTfONKRY. Pattr*. Hods Fwatem. Nu*v wih . 

hwtwiv cin-knl. m.t UMa*. r*ah reg . gil, dwell , 
itaUnl Hargaln ho igmiia Mto, ll•nll^ _ 
loan, Rcfretti. Ramna. ItalmunJ Hmeli Eat,, vuluad 
• tUt*K lake Afttt. Anv r v w n aMv offer. Araidmt 
mo XeaMUi ai4n Letier, Lierilt, Vewln-ea P O, 
ROeSNV. aolld ttw*Mv tamnea*. tohlnga 


tt ttadte Urwp, .No. 9 ffaiard, 

Bt>|>ll^toa Ity Pwlemtod I(Tttw<'rk«n. ev.. for 
•ward, r* ^ jmd Atabtoldlnff Ttodm Ovonp. Sn X 
Bflard. appllrattaw liy Itna Tradaa Rntovers^ A-an- 
ciatkw fag awaH; re Oeverntnent fUliwav* Omui-. 
Nn. • Bfaril, aapUiaKlaB by Awlattoa al rauktayma 
efc., far awardi r* aww, by Aouislteuiu No.t*n VJ 
Cnginsatft far awsitt; m sain*, by PadmtH Irua- 
wurkata' AttoHsttan, ate. far awaH; rv mim. l-r 
Amalgunatod TlaanuSi*. ale., tar award. 

Wnra ih* btdnttrlal Haglatrar — lurfuttrtol RegUt-ar’a 
Dfita*.— Ai 11.20 a.Bi. : Be Brirkmaken’ awaiT. v*rv« 
tk*. At 1145 a.m ; R* Pi-gt*ry swarf. Al 15 15 
a.Bk. : Ra IbvflaneakMW* awtri Al t.lX p n- : he 
OkldittCnaliasir *w«rd, lor afUlaneal i4 Tnluafm •«! 
Oeort'* or1*r. 


IflXED Bwalnatt. C«inf , Drti'ii, •> --L* rn-Hl lUa*. 
*l ^»'i. Uryuiii _ ll'i ilenveett a4terl«n. 
[TAIltDRKSilNQ *«• 1-*-. wloc" *0 week, ttior' 
JL t/4 -le <1M P rifw Al VI. I.vt l-laU-td. l.tatWL 
{>I>R RALE. EaSknr*. nke M -ute. ewt ft'r*, vvaet 
let, rent n.vere4 (Mwr fiBtii. clean. P* MetNv.tt 
(i n eagrwarv IIi.b.mm- l«ir taUe. wwlea. t,w; 

rbwil, e|, , liBB* fttti k* ObIwiI at, r*<l';in*to« 

I AM and Beef and Mhr.l Raa-utitt. g,a,| (twrlUi«, 
M'"b J'V- te ^ ^ ^ 

y to'iB, to « M. c’jr. ukM rvi h piia^ 
.fTIJ-TNERT.* glto. bmi ft' ta-L , tt'ie- -Uelluia. 

JTTtM Lauadry. pe,wfM-r.v • auNi-rii. All narttaiiUra, 


. - — winter 
' omiia*. avaraae A'4I. upvnnU, antai»<ti<l -Iwelliqg. 
Ijr ^a Injjytt need ap|>ly- , !«•, Ilt/markai P O. 
|BaPERT, Habdy.. B’nwIURg Biia., K'wU. (fth* , n F 
" MUiO, tow met. 


i« t* I %Mrrii 


ft-T ■*(>«. 044111 at , waih awl RtiiiHM / 
r>u,i im hi4iw (UXT, Ilenlil <*r e 
VbHUARi:i:N TV NEWPORT All ku 
A.N Bui Rbw for IW.a* PruCt* 

A. (. GKIEXW4KUI, ABvat, t’«| 

T'aAOK Tftt A.ND GRIU-'lfOOIIA. 

Aa a Hit Urge ileaklantUl Heal B4ryiln for «wc«etic 
pam wn, l .ow rant _Sil (taor^ttrmt, Myda*y 
^0)ipl£c^ Bu* Iw Uiur. Mai* hnwuala, ' Dutm 
Ve wwlsk. Btari-I* raNlet, ate. Onpghwtlty te aarure 
goad bawte aa _w«ll m b-ai Rapfy Rul*, Padd’ton 

OBUDBYTIAL, D'kiim', ID romw, X hill •ufiot Ui 
EV uaa. Alto. chMg Imum G-nnl rraaona for arlling 
MACH. N- TNoitmjett, Iteriliiirbtmi n'l* agent 
f'idKI'TmoNERT. BMAUCtWItt ,yr . ralci>dal 
ft- llita baMie,4. rial g-'>n. - u-ner leaving l«w 
England. A-WIrew P*Nn. Pii. na'UMin. 

B QA'fhHRD aad GF.NIUMl. KlIOp, oU wg*bT~m«( 
l-rttlulile Im MBeia. £«4L TNorih sail fbai. 
'pMDHVrUITIlWir 4 r.. fullv tar If. 

A Hfft Hum mU, Sffft Taift llX Wm-gl. DYi^, 


1 '-ItriA. J (.{rrakrt, 

-I BM.I ('rowii 


‘U •; Un vr -kMiTii bmI rtoftt.v 

• I—’ lo the Km-cml -4 Nee 

v.r -leir BlfiVTHKK. Wiliiaiu. to 
•I '.let.. TllLH Tl KUfAV. «( X 

-'.irrfn.Tjr, IVai-rrlvy. 

!• -I Mm. A LllXttl XD ami RK- 
-l.k in, ivil to atlai-l th* 
”> lilti>Z>irP IN 1.5W. Wtllotii; 

.1 i;.!-, -nna -n ffifnAV. al 

V - . 1 , 1 . irr< H' mrUy 

‘■vm kf MPia VTft t.TO . BKNK 
ko." iiutiNl I.. «Ucnil ibe 
iMUKYIi}*. WinUm Rav«a- 

• i.K u|» rmideiM'V. M Wigmja- 

Tl IMIAY. ai X i.'cWfa. tar C. 
uUj. J. MtiiUUH. Itas. 
rrxTBAI, CB»fXAL OOCRT. 


ii Rtxpjm fimcK. 

► Hnme. »i. |3’ 


The Ml/rwlag ai 
iwfivirtkgtti w1l 


ifgTtiftANT. inaala fren *1. gawd ttand.'cMC'i 
■ -Lh'L"'-. ‘ Marbat-tt. 
ihOrCBlRA aiid Mhad, -l-Ukt tr ~2t.t tn^Ato w 
I .nil, MM A;n1y KnigLi. Newwurawt, OteVdi 
kAIRY fiff Nala, 4 eswa Apply ftaily, Balao 
f ri. Hsfvt-m*. 

rAlRnjlEBBHia, Tab., sad fitato.. rBraTfii 


V V •■Wilt rvw»«rsiaw 

hsard). VKtrr Bermfaad Wmkrott. faraai 
An; Attirvw M-N ana. ateahim. taaNeDa R| 
Uiptar Art; Hnuy BalUn. ttwttMS te 


S ACRTBAUAX TROOPS «• glvm 

*• tba __ 

■MTMirr maIm* 


I 

p 
I f 


National Library of Australia 


http://nla.gov.au/nla.news-page1 2581 07 

Tgg gyjjwgy MOKKirfO HBRAEU. TiwMiiAv, wT riniir H iBg ar. »«, 


FAIlfUKE OF WHEAf 
('KOJ*. 

AID FOR THK FARMERS. ' 


MVV — WfifVKiMr a, «• Mr. ttn L«dl* l>. 
FHirMiy. »WU«fto it.< mw. W«pUilW ■ Wfc 

. ItAUlAOn. 

AIQirrAOM^AOt>W7X. -MmvWr •. mk, «l 9L 

Omicii. 4<liA*Vl. tiM Wi^ O. Ru* 

UwA. |.«Um liardF ll•U A-LI*.). ««ontf M of (Aa, 
Ml* Jam Har>^ »»d Mra Armita**. Havtk««M. 
Hooch Milci. t> Toanrida, mty donckur ot 

Mt«. JiroltMti, of AiMoM. 

ODWAMIV 4lrnCKA&~Ort«).«r & Ml. *i 9L 
iMnrcv’r t honh ot rft«rlaii«l. Molmm, Ar~ 

tJrar ‘H. CnoAnt, Turtvourr^ Mior BnMM WaliK, I 
In M»r}nn>>. <M Mr- Mn. P. 

V<>Tl.Ur. Mahorti. VkHoH*. 

UfTr«i-irnjii:«. -v.wM.cf «. ifM. Prtwto jnim 
|ji^«c to Ali.o Vjrvsf.< Hlldcf. oldwt daachtw 
•f Kr W J II VW, n I.Mf^wnlifc 


INFLUENZA. 


t>r. ftioa mM (feat M Uttar %mi Rmm dr«vn 
* •• Mulf of tha Dapartaaot *C Puklte 
la*ltk and aaat ta all «ualcipa)ltUa aafctng 
ar ed aparaUoa aad aappert 


600 CASES AND 18 
DEATHS. 


quarAnti^ ground. 

TOO NEAR cmr. 


READY TO-MORROW. RI-IADT TO-MORROW. 


THE DATI BmBENDEB OF THE OEItMAN NAVT. 


HOME AGAl.S; STONErs WEIvCOME TO THE AN'ZaC WARElOBi 


DEAT£B. I 

M-.r#c.hcf "i. ot Ur n oiiW*. 

CtwiMna. n fiil«iTTT‘., HviraCvin*. MaH* l i ota i % W* 
«MtF ^iirwl * IPO'FI. ai^ dauchicr ol Mr. 
atnl Mm diillaoi Char"i>u. wroJ If r*aiK 

N vctt Icr 'i, at V'«tk K«mirtoa Wat 
F.aUB'. .f fnaamM. KathWm 
MtWir ilaociilcr cJ W P aad M. M- Br^ 


AM AI.r. MRMn«A!.: THE NOBLCifr SPOT PI AIJ. APfritAlJA 

fouHKiui' armxMrvTS: whai %-kw pihth walci u uoiva. 


NO M.\nKICT IN 


THE SYDNEY MAIL. PRICE, POUBPENCE. 


MEIXornNE. M 
In thn fourac nf a atatrm>'i>t in.i] 
roralna Auiiralla'a aurj.lga oh.al. (b 
man of the Wheat Kuant. S-naior 
aaid ibcf were haiteful Chat lti«- atitn 
Aacrira mifhi rnottnue, tut 
folvod that further imponacona tb 
been prablMtrd, Mr itru4i]<>it. lb 
trallan Comrolaalnor r at Waabinnoi 
tried to hate the .uharKu liMeit, 
r^led. Tha Oovernmeai'a Han f 
n«enta aiatet) that Ihr iirnaiMcit «f a 
I'aaaita warn alao unfavnuraM. oaln^ 


l•»r»•T'^^, i'e»*n*i*. i^Wn* tba lata 

Moth frar. atfe.1 M yoni*. 

rpOPDl - Voremlet ». fatl a^wy at Rabnot*, 
flattr* Pr^hla i.'Fociaf'i. dearfr hwed kaabaiwt 
Et* 'Proaita. |fiiee»f.l prl*at»lt. field of Mara, 
Ve»*nrher 54 

OtKRrrr - A.wKt •«. tn«, at h#r rtaMaor*. 
n’.wHrrB« Kew H«od roM. (MuSla Mar. Marr 

Garreti, aTM T* .»c*ra 

ntT — A>re-F(ee V-, I 'lfl, at WJiw. ¥inSeeiit-»*»tioa. 
Twwak, nrWJiaa M«rr. wile '4 Ut Ute flarTT 
Tiav. ot r.iIWHoe HtatVw, OW”**. tiaaUI . 


EMPTY “NUGGET” TINa 


IIAEVrit Vn*« 
•Jatnea fWret, 


THB “NU<K3ET" rOUffH CO. OF AC8TBAMA, LTD„ 

TO mrnrr mo>» m pokjo ANDTmi TiArB that thet do rot mow xv» 

MMPTT “JtUUUMT TINB BATED AST> anTESED TO TTTEM. 


'wfll TWEp ■ooid beMflt frwBi her nprtttrwd , nhcton. bara raeatrad lattmailan fr«» ibair 

lift Hoc AWM M woTI aa t* the **>• LUEtaMat L. W. Blake, M.C . that h* 

la bar owa •erartty EE wan *• » ' *aa proaoUd Ca tba cmak ef captain earl/ In 

aafety of the Emptra. Thero win nm ro- Bepuwber. f^p«*te blaka aeeampaated (he 
I mala the detUemaat of tboM fonaorlj BtU-lNa* OalBaa aapadlilaa vadsr Oaaeral Holmet 


10 ^ tba diaeaat vaa iBcobaUair. beiiu coBvayodj 
lo people oatalde. The coBaeoaesfea would' 
*f »• •••- then be aerloua. aa the diaeaae ■tlrtt travel | 
ill be relaaaed thro oak the Rtate. A ouaranilae around 
aoBld be eatahlUbed either at Jarrla Bay ar‘ 
B peatardap, aO at Brokea Bay. wkere there waa no large i 
PopalatJoa to be aienared. In Manly thej 
L Prfvata Q. W. people were autferlag fma ioee of trade be- - 
B. p e t baviek^ H. eanae of the orare. If Ike Parllamrnt or] 
A OoTeraaieni did not art now, and roief ■ pro- | 
Pta. i V bj^« fTwt, Dotbina wnnid be done; if it eo bappered 
Pt*. if. i Krllv! loferllon did not aet beyond Ihe ; 

Pte. C. B. Pwm- .QdkraoUaa around during ike prreent outbreak I 
L Dehellia Pla K. jfhe wkole naU^'f would be rorgnilen, arid tbe I 

b. iioUale, Pir. Quarantine atatioa would remain where It la, to i 
*». MartkaJI. tw a menare to the poople of the elly I 
wL » A ColduhouB aald that the State Govern. 

oient waa taklna very draatir atepa to cotnb«( ' 
H. V. INif^ **** epidemle. He waa, however. iOrry Ihai- 
fie j. K fould not pralae tha Federal Oavernmeai | 
P,^. In the aacie way 

tgi. K. P. The Chief Serreury fkfr Fullerl. la reply. I 
- . _ *nl4 be looked upon the matter aa being ofi 
M anno, (he grealeat importamee. To hava a qua ran* 
.. . .ni <io« sutlon right at Che front door of a great- 
Ed arvlo»''' Sydney waa no doubt, a meoare' 

MnUBrA ^ health of the eomniuoUy. In vUw 
‘ of tbe reaaeurlBg auteneola which had been, 

lMi B^i did nut Ihinh there aaa 

• hoy reaaOB to become "panleky” or to create 
■L unneoenaary ciclirment. He thought there | 

,• 1 ® •'■ need for having the Quaraatloe aUllonI 
.eleie ID * roiBOTed from thin city. iHear. hear ) Thie 
phaee of the matter had been urged on Ih" 
et federal anthorltlea within the pant few daya 
aoip. aj- Jcrvtj appeared to the Govcrtnncol to be 
kna nearly ^ moet aolUbU place. , with n magniArcnt 
harbour, nod all the bacceaary bulldlnga were 
' 3“ '•' there for booatag the fwtlMita However, the 
m" I Federal Oovemment did not lake the name 

******' view aa the Oovernment of Ijilc Slate, and 

ifk nah matter rented for the prenent. 

itleal con* QUaRASTINK flGCL'RB. 

to be la a Mr. Fnller added that There waa no llke- 

very critical rondUloo. Othcrwtne, It In added. Ilbood of anyone breaking ont of Qnamiilnc. 
lker« (a a dletlnet Improveinent la all ether becauee there were picked menbera of the 
pallenta from the above boata. police on duty on both lavd and water, and a 

- pellre lanach. with a acarrhilght. w»n In at* 

teedanro at night. He waa hopeful that tbo 
■nw-h-mv-% A •a w agitation for tbe removal of the Onaraatlne 

tvl Ntr X* \jK A.N ainUoa to another alte wonld be maintained, 

utd that public oplnloti would haoert llaelf 

' .ev-».e— A direction of an alteration beigg made' 

IB coBBectlon with any future epidemic. He| 
hoped that the Federal Oaverament would | 
roalloe the aerleuaaeM of tbe whole thing, 
and relieve the community of tbe eonatant 
aourco of dread at the gatea of the city. 

Mr. 3. Btorey aald It wan maalfeft that the 
Federal Oovernmeat would net do anything for 
Sydney without tbo etrongeat action on the 
part of the ilouae. It waa tbe duty of the 
Goverameot to Impreaa upon tbe Federal 
kuthorUlea the oeeeaalty of at once taking 
atepa to remova any poBalbillty of dtaeaae 
getting Into tbo cUy from a quarantine eta- 
tion altaated at tha eauance to tba bar- 

^^Coioael Onatew Mid the Federal authorltlre' 
were Incltaed to treat Ihla queition In a 

* Icrtty- A ablpload 

.4 iw'opli. i.lK-M wllb • ..Mir .«d 
diaeaae were dumped down In the nldat of a 
popuUlloa of 700.000 people, and they were 
loM that tbe populaimn bere^ ahnqld^ ' 

A. U. Walker lprealdent,i^*‘il*|bourie. . 

rhamber of Manufartureai, Mr. W. Morby h^. Robeoa hoped an attempt would m 
fprealQrot New South Walee Labour CoqdcHi, 'uMie to prevoat aay more patlente or conlacta' 
Mr. D. Benjamin iprealdent Maeter Retatlera' i brought to the North Head aiatlon. 

Aaaoclatlon. and chalnnaa of the Ambulaare | fiia moUon waa formally ni-gatlvcd. I 

lAmoctaUeol. Mr. T. H. Neely leecrvtary ofj 
tbe Department of Public Hcalihl k>a. M'Cal-j 
lum, and lAdy Aodeqpon. I 

Ql'ARAKTIN'B PRSCAVTIONS. 

r»r. PatoB aald that ao Car Ihe quarantine I \<p ,o iu« - - 

I prerautloDe had held agaiciil the epidemic, from poeumonie Influenaa in Au^rwlla. 

and no casea had occurred onuide the quaran- yj fheae, 14 have oeeorred at tha Sydney 
tine atatloo. In the event of a raae oc- Qu«nntlaa SuHon. and one each ■! tSo Krr- 
Irurrlng outelde, one of their uScera would pmuje. Darwin, and Thuraday Uland atatluna 
I go and aee that the patient waa removed and {ijiufteen veaeela have been quarautlned at 
llaolated. All conta^'U would be immediately g«dbey, and between Bkni and ddikl premia 
treated- The protection by vaerlnatton agalnit iia^a been aeiil Into quarnntlwe. \eaacia 
like dlaeaae would ant be anything like that been quarantined In every SUlo in 

h« cec.'Inetlan ■nloat emallnoi. 1 < .......itA 


mmla tbe MtUemrat of tbosa fonnorly Ron- Na^ — 

gfsD provtaccs whlcb ss iMif ms tbmj T9- lUB-uergaaat Mawl 
mstD Bptacbpd wID b* e beonttstloB to In- 
trlgiiq fran tU qriErtafE. Ttmlr fhto will K igf 
pnrTtde one of the Bovt dUBeolt prohlOTa and deveUa a f doty. 
for tb« Praro Oon f pr w io for. wBDe ed- 
noxitlon by uij ons of tbo AJ<i«s 1 e ofct 
of tbo qacttlEB. tbrtr hettlemoct on tome 
l•o^BanMlt bsEtE 1 e an tndbippfiEBblo tie- 

ment 1 e t.bo fotnro pMr« of tbo workL ... . 

— *i X prtraU cahlp manaaga haa been received r*gW. Pie. r AMiag. l*te. 

iB Sydney annoBEclng Ue death J*'7*M*DlSil4 mi 

Wedneoday Uat of Mlaa Amy Sarah hllaabeth J* ><2^ 

Fairfax, daughter ot the late Tiatnimr. Pi«. L. K. wwilhua. pio.^ 

Fairfax, formerly a proprietor of Ue Sydoey ^ P. moed mmilw. p 

I V. K. *. winci. i “o«*l»S Herald.*’ and granddaughter «»» »" W«g. Pte. J. ll«ai. r%». J. M. C*kl 

It woaU! hs fooUsb to attnrh too hob. John Fairfax. M-Ur The laie Mlaa I’mii. Pie. p. j. nogan, Pm. g. w. 

Importanco to tbo rwfliilt of tl»o Menaro bj- Fairfax, with har mother, the late M^ C. J. j- ***•• *• *• Lowiev. Mai 

It would b, rdn.iir to i- *— 

POgard It aa bgrlag no glgnlflcEnoo In re- ^^r# waU known Uare for aaaiataaca in H g 

lEdon to the polltWl ponlUon In New philanUropte work, eaprcialty In ceuectloB w.o. luipk Soot* iE.A if.1 cwipm 

B,oth F«m U.. M»l of ’.tT" Z'li.ro'atli j?)'”,,:*'' 

Of Urn party poliaclmn all that baa hap- ualataoca to Auatrallao aoldlera a, ndiuon waa reported aa w are 

•iIoM the laetinrtii* M pened biE bttu. that an elertonitE which and atneo tha Earw^an **,^.^*®^,.7*** All other caaea marked danger 

s k -™« « «<»•».. .. u.. w .t-- 

bipet tk»t the tvwroM| LoglBlBHra AMwmbtj for many ypora past m treqweatly apokea ot by returned m«m *n 

‘•|hM .„|D ,l«4«l u .rtr.n.l.t u lu n. ^ u >< 

Tba majority wax a aob- “>uJiaI*^gCTl3ical vlaiu to Sydney the UU 
..... ------ 2 lrrz~ r^rlax and her aiator latercaied ihem- 

fho ele aelvao particularly in the Royal AiexMdra 
la fbe cir ChUdrao'at CampardowB. They 

(-nmstaDcoa the fact that a few hnnarwd vl•ll 4 ^d thla loatltution regularly every week. 

r one way or tho carryug toya and other preeenta for tha lltUe 
•PV... patiania. On Kmpire Hay each year the 

The point aimnt the •( iko boapital received from them 

^ party lor ibv children. 

B ruatom for her Majeaty 

Queen Mary to forward Cbiougb the Miaaea 
Fairfax a crocheted garment for preaeotaOoo 
to tbo youngeat child In the boapital on 
Chrlatmaa Hay. The Mlaeea Fairfax alao 
Inlareated themaelvea In tbe Hoy Scout move- 
ment here, giving Umely aaalatanre at a June- 
turn when It waa urgently required, and 
•aeouraglng a npirlt of emulation amongal tba 
boya by the preaeaiatlon to th# New Soeth 
Waleo Boy Scoutn' Aaaoriatlen of a banner, 
which berame known aa ihe "Fairfax Banner.** 
iand la competed for each year by ih* v*rJou«| 
troopa. Tliia banner, which waa brongbt to 


CLEVER MARY 


Sm-NOLEUM” AIG) 


irrrov-SMmL- .v-ww-nt ax, ika nnr r 

liFlooSwiitS. bFl»^l h*u»h«fw1 ef ROrma ToveBO- , 
l>milk. ot vnwrwitu. RfirtnedalevTWd. EiOma. acvd 
4'. <*am. fteldreily i 

grtJ T - V o wv ub ev « mA «t kw iTvIdewre. W«nd 
rff. |U:m>i-e<w4. Mnmm. Foiella M«wiKm. ml»H 
Of Go Ute Itjclwrt Red.oy lleDy, agod Tl jean. 
R I- 1*. 

M MXNgT.-MwWtnSw *1. 

• nrufwwia. Petw A«ir’i«tov MaFviey. Uto Jeer» i 
H^etaTVrdMrh. hnelwnd «f *d* M*1"0^. of Prtw- I 


«a piinlimi aiMW *^i Mitwiii** aod "nwm Mwy* 
dmire m plXM 00 nfiw4 am ham arTWdtUna et il 
{riendi have mSemd • ll thM patter. 

thb pagkt manttfacttbino oo„ ltd.. VO 1 


DEATH OP MIS.S .tMY 
FAIRF.tX. 


prjICT! DO.NA-nONS TO 

RynSKT HOSriTAI. 


ni UDIOSIAX. 

rn.t JAlin — la lovleg n>e*ti'*y ot ‘W tellm. Bedle, 
wlM pawed aw»T SoTwfOT 9R, tftt Hot fnegntteo 
be l>H V'ving gmodnii. tO‘U Aani Ihn, awi 

I'.XMln Dot ^ V 

inXIAED.-ln erer l-Mog mwnofv of mr dartirig 
little iiepbew end eiwo-Ji. Ikrd , eho paowd away 
Nomnber », Pia. ajr-d 4 yeora ^ Inmrted hr hi* 
lovkm tmela. Bf>i . atvl rioMe. Mairl. and stUe 


MtlriTE.— ifexwher fA •* bw »-vi* 

-i»e-vo^. Winceirkby. Monsmet, widow c 
• Hpmla IVter Martin, ageil « Jvorx 
riKM-Bovet-bef M. i» h»v r*^***^-—*^ 
txmtea f3l»« Mke. wil* of 

1 , 1 # of Mpriidra, oifvd 71 ymra At rvat 
HAYEi’V —V iwwober S\ it Hi'awvwJU W< 
Hontioer mil, rrweRla GwvC mock 
ll••(^r lUyww, la bar 59th ymr. 8*»e g 


Mixisrars MhSSAGt 


UOSARO LESSORS. 


rnKI‘.\I?AT10NS Hiu KIUDAI, 


From the other elde ot ll»* «i»tl4 alHM 
hourly cuuie caMagraroe t<» ih>- War Chnt 
beadquartera at Doli au Huu»< . i itt-at, arRM 
Itbe utmoat eSairt in ur<l<r t<> k<-p ib* etTWE 
I Ilf romforta going lor iho m*i» in lha lrh| 
Hoe. YeaUrday Mr, rharti e I- M. Waibef rmC 
that following imaaoxi Hum th»* I’rlma MlMi' 
ter;— **AHhouali onr Ine.p* haw ichlmM 
'glorluua p«rca»». peaie nnl i*"! eK0»4 TVim 
remain during ir»inx »lnl*r imialha ea W 
iReMa they h*ve ioniju<r>'l '’l>-*t. vkM 

{ haa meant ao mu> It l<> tb* in lit th* (wA, Mi 
need <>1 muney to ra>n(litu> Ike work k 
>haa tiern duiug I tru>t Au>ti*ti«oa «M m 
llrt their gctieiopity vain, Imi »lll fiveum 


*|XT In tiwinr n»ef»*ee* of iwf ateer imukar. 
Ewlly KUm Bmley, vke departed ibM life S wbor 
iTlin, agod «a year*. 

W# aiMi Uwa traw eur konw. dmr meOm. 

We niia they hem tbv plaee. I 

A mad u w *‘*r awr Ule M earn. 

W'a mw the wawklne ef thv tww 


yr.ATnw^N>wwnner **- iim«. vr^ 

RieyrHew. rvnwmi <^»wr>._rarramgt^ 

Vwrml.a. dwly Jebwed wita of AMied ln*awn. 

iced » yv»ri RJ P 

AYl4>E.-b<»eemtev 

4 o»m. ilearlv bel/ived hu^>and tt Rw wtetta^Yky ^ 
*r»l *7 vein 't*U inmertof lUllwav 
-••.die N«rrw.hef C- *t her ^dw^ Aab^ 
|..‘wU* W vwlv. behwed wFe ef 
Me aJ fv.,lih. etr. (ef pi»eotr.wlal. aged m. Iim 
eml waa twece. 

ROIL OP HOM OUIL 

lM«llirp,— pied «if wwnida Fiwemhar fl. IWA 
nT..wUo M Italwlli., elder aaw of Mr a« 
SatUllIki. Nr«Uad. Woolwich. Deeply 

i.’.Vlr D.e-1 of g*« ar-1 

•-.ni-atvl.fT 4. I**!*, Heprev IMvId 


hroiker Wtlllau, vL» dererved thio UJeat EnthuraC. 
Newvmbet m, ime. «gw) it yean ac.d U dara 
■.WKWtM that will with aa llngm. Inarfteal by ktt 
I.ertflf aMtUier, alater, and brotb«r-h»4aw. Mom aod 
Frank 

PIHUPSOV.— la BwmecT ot John A. ^Ulmoo. died 
Navrembn ». U*»A S I P- 1"ae»'w1 bv kla lovlwg 
wife aod ctuMren. MeJJie. Jack (oe artJva omvWe). 
MiClrie- 

SOPP.-Ia hwleg loe«» 7 rT «1 -»*r*A^f w ife a ^ «y 
moikm Jennlr, *Ih» drfwflael ihk l*fe N«v«l-ef St. 
jsnr. A good wife aM^motbw. wi- ^ 

no «■* know* loaefted by her buahud aod ckil- 
dfvn. K U. SefH. 

Pont.— la loe*ag l o e o wiy fd our dear eUter, JoBPie. 
mho deported ckte life K«*ewbev m Wlf, 
by her loviog aiata**. Ilaonak aod Selbe. w# wily 

I BBi bar. 

'jV»PE.-l« lonof uMTOorr f aw 
; l»n(w (Mori, who dei.aiM«l Uil* Ijja Soroiiibm S', 
UH7, at (Yo^ib. . 

Bowerer 1-vur my M'o loay bei 
Whaterar ahoeaa 1 *1»*i 
Vkoroeer FT «r grief ba niloo. 

TtU rtwitk m iWok o| you - , _ 
tfWad by AIH» and Banwrd VaoU O.A.E 
Rlt*H4RnS0S -A irlbat* of k re to the monvew of 
BOT d«r and bcotlur*. who feH lolem at Mal- 
„ rn m._ VIeW'ftJvwt. SeTlcT, WUUan Henry. 

n.'-- 

oJ*n. Sorman R<beft, Jww S!. tpiS. mm n joarm. 

KoiM tune. «Ouw 

Tbe «lw»r feTo «a o«*ld In me'i«w>. 

loMVtod w father. iMOtker. aUiefv. and wotlwa 
gWITn -la wd HiS krvIriB memorv «d 
”Mlll«d Sdwant. who .Irpartni Uiia ll/e Noiwhef 
9a WIT* At root liwe rt el by kJ# Icwlng wi^ Mr^ 
M* Smith, aim dombur. Mm 1, Aiutlea. aod grand- 
1 chlVdnin. 

, BMint -|» Joviim memorr 

I aaith. who rteportH tbi* IH* .*.!i 

I inaertag b* hlo l«»»g daockter*. Eu • and two.. 

and puB Stan. — — 

gMITII — ta kmng irenwirr of n»r ^*r w* the*. 
garwt EulUi, «Lt> deiiartoi Uil# hi* Mk/e»mber XU» 


prWEEOUtiTE. 

laUntlBl tme. End it has Dparly EJwri 7 E]ltiM' 
M III U>I* elrrlorntP. 


Acting Secretary, 
eydney Uu^toL 


;,f*. Aide -1 l-lnred w* of Mr aod M 
IliiMlle. el ITO rranewHreel leiebhamt. 
iiftater 1'*ve V*th o.i nwn Uiap tklo- 
Dut a »»« Uy down U» IHe f*v lue friwW. 

of gw and poeammla Jlo^Fnm 


I nr KEMO&IAJI. “tornwl* 

STAETOV. la lovtag taewofy of ftJith LfUlaa. the ttthPT IB«EAS IllUe, ,,w:rvwry wt *«• ««• 

j dearly iove.1 •to.ybtee ef Mr , McmEro poll thEt |p Bt IcESt dlMvmrrrting a Chequa to provide 

, v»t*c«KitV iw:T*?h f •mre and 7 lamitim So-llE thg appxrent 4ct*TmlngtJon of rvpfroD* js* 

' I. Umor* n.w «.ndmo„. ."dlSinL .*7ro.S,ii 

rltsl Uftin Bnd rtrrj on thr polltitml 
gnine (n Che okt dlsrrrrfftcvl vnif. Rlvml 


Ti'U-grama and kttera i 
hour ('itntalnltig rhcuui a 
triliutluaa 


Wrcvnin, 


Nrper Daikl R<Vvl Bmdl^ aged 

tinlr a ai'f<ev, b» Pvk klo ^i*d 

fiv hia Iwne. AuetreH-i, and m-OiwUiM. 

Uie tiept. he dill kit ML 
0/ilv a wirpev with plenty et grit. 

?fw#rt4a) br bU l•••lr.g brother. Herliert Brodlc. J79 
i-’rarc*BOtr»wl. feickhaedt. 

RSi>niE.-l>l*>l of gaa and pneumonia, la Frasee, 


STATE rAKLI.VMEST. 


MT.ARVIE SMrm iNSTrrnE 


Membera of the L»'gleUillve Aaaenbly aaii 
epgogei) for a<*me llti-e y. • tmrtay afteriM 
dlaiuaalpg k PHillan f'<r adjuutameat ky Of- 
Artbur aupporllng agliatiim for the 
moval et the guorauiloa sutioh from Mini 
Head to Jerria Hay nr llrokro Bay. 7M 
dtaruailon la reporle.J lu auntker m1« 
Several ahofi orw bllla were Introdaced M 
mattera of uigi-ncy nqulriu* aiteeUm IM» 
aeaalen. __ 

Anawcrlng Hr, Arthur. Ih« Trraaarv f^ W. 
Fltxpairtrk. paid Ihe Uie Mr. M'GarvM MSB 
fraoeferre.1 |-> the ffnwn. t>r the perpam 
of the Inatltutn. OororBDcat tlock M QM 
BUto to tbo fat'o value ut ElO.UOO, (S* mS 
RtcKk liavlng h»-en unglaolly purrhmad If 
Ur. M Uarvie Smith at par from tha Tww 
pory direct. In order that the mouag mI|M 
be placed at the dUpoeal nf tha iMttlMfc 
which rvqnlrrd the fnn-1a to rtmuBoaaa ■ 
npcratloup, the SUt. CfnaB Uieiw mi 

agreed t* iion hoPe the iti’iU from fnaM M 
Ihrir dlrlKwal. but at marlwt vaM* 

Tbp market value bdng abort of the W 
value by U»e aun. of Al'^'t the GovermmM 
agreed In provide the halanc*. ip order QM 
the InatituiM might ham ifa< full beaelt S 


COMliinTEE AT WORK. 


VACCINATION AND MASKS, 


WT4J.ING.-ta Invlng memeer of eur deer nlree end liiodlBcd lU IttlttMlg Of lla ontlooR tO SP- 
f i.ua, ri^ie •»!.. d.panad tbta Stfa ropij vrith the treineiMlouu rhapirmi WTonslJt 

1»U. ItMwrted by her ayiit aad um.tr. Mr. ar-1 Mia _ 

teith, tad tauiiT i'l*7 wgr, dorUnsd Rn glfcr Hs nuUooli or 

WF.LUNU In l-ring tneii-rv «f rifTeOf* Jj« xttJtTl4«. W« tUfTI ffOia IIm* MoDETO by- 

I Wrlluig. vb.. dcnerled ikn life NoveoiWr y*. IP14 . .. # ,wi«— u> 4 _* 

I IttM-cifl !■» i»ei »"«mg m>tli.T ii»-law, Ada Mikhail. pIpCUoO eOflTlllCPtl of tbPPC thlnjfW— KllWl, 

WlshdJRRO Wi^i^ P'^AHWEf dlftrtjltlmi grr to br ftcod by 

b'^^v^er^m' iirq.'*b*aly *muo3^^ bt* hwiag a nnitM Diitlon tbo rhiogpK In nur nstiooBl Another roniJogrnt or Invalid acldlere will! 
,4. U. dui*,.. Wlvu, IM.. Ud t— «. i„nr«nl«it)on n>nd»ir<I nr«-Mr 7 nmirt b* .rft*. to-nx,nuw iDornli]| , >;r i 

. m . .. .,..,..1 tralna from Melhoarnc, aod frlenda and rvia* , 

On ActiTe Serrioe. pUcfsl Iwnostly l»pfore tbo pooplo by thoir Ilckeu marked 'r* from the { 

gl», In lovmg inevnory of our dear toleved aoa. ; |(>iutfrg: SPOoni, the machinery Of thb pwU- ptafl effleer for Invallda. will he admitted to. ^ 
Pte, J'Uia tk-uif k«m. kiilfl la aivk* No-vndwr do4<« nof nivirMi* E meviDE for, Ike Aniae Buffet at 10 a.m, to meet Lha New 

». 1 M 7 . at HwioM. t rarne. agfl fc* jrtfv. deri>iaiJ pnrtlpg Gom not pmvHio a o.cvino i»»r naim a of cot caaea j 

pnn of Mr an .1 Mi*, itreo. o.r.e-rro.i. Arumem. tj,p gdCHiUBtr prrwnfutJon of »HI h« poiUMl at the buffet aa aoon aa the 

iST’a ■"«*• third. It would be nothing Ehort' truln arrlvea. and relatloua may aea thorn at 

BiniAKim-ln iPcvuirF M UneeewpU ^ luHiar^ , nattoQgJ dlxEater to allow the, thehoaplUJ. ft- Ih* aim 

of hKk Battailoo atel IKe 6lh -4»t MacMoe -ft-t-fl /,f fbo natVmat ad. gueonalaodcra Will remain on the kU 

cw. yriurt|Mt wm *d Mr aa.1 Mr*, w h. RiHufta, pxtreiTilPta rontTol Of tnp nsuonai «nera thuir relkilona may aee them on 

minlntretion. Nine out of pvppy ton the pUtform. They win leave by n apeclal 
.r. 

problomn of tbe eotnlng yenrn wUl P*^'^®[lng trnina; Konplngion V.A.H, Aniao Duffeti 
a drnallr test of alafeamanohlp. and that, public Service V.a.D. Tea on afaiioo for 

tbs ftiTTiry progporltT of this country. A i Sydney to Brtobanc: Marrlchvmo Mea'a 
grout majority of tbo olortorn nrr oob»-jv.A.D. 
piptrty oppos’d domln- Motor care oum 

. .n .. I I 

md horavo known ee Ik»lihprtgm ireltlng rontro) of ^aiatlon at » 40 a « 

- the Oorerement Not one of the tboo- 1 The bonora^ or 
windn who rerwnUy crlrhrnfi»d victory «n'Vj„.aa,"a beaded'^*! 
icbed with r-bewr«d tbo retnrnlnc Anaars would fall Military Band. wi| 
offer* of a peace which could guarantue p,H personal renalderolkni aside ‘ “ * •"'^iSrtin^l 

them everything Iwl IndependeiMi*. and at , definite attitude an a voter If once Bill 

die name time relouee them from the ter- ronrlnred that In doing no he waa aecorlng aatarlng the Pom 
roru of famine and o|ipreagton. In the on- government and an ensJer post- 

Uonal rrelatance King Albert hna ^wed gltuation for bla country. In other in full 

I much to tbe Queen, who ban ibared tbe ^orda. If tbe leeue were one t>etween Dol- hearty rvceptlon. 
prlTEtiona of her people In exile, to tbe ghevlEm— which Ectnally amounts to iw “2^*nSd*2rti 
MlnUtera Who came to him from tbe So- ncenBed brUtaiMUire. the loea of Individual 
^claJlEt as well as from the Clerical party, jipeny and Indencribable neclal and Indus- 
aad to otbi^ who remained In DelfflniB trial chaos— and eAclent forernment under 
unsimorUtcd with the GovemmenL In prenent cnodltioQB, only one result could 
thla uuer class was tbe Bargomagter of possible. 

Bnisscla, the most dlstlafuUbed amooi Why. tbsn. bavs all tha loyal and sane 
tbe many mayors snd bur«omaster* who riemeou of tbe populstloo not been rsItSed 
have sHsxl between their foUow-dtlsens toffetber to oppose the extremlstsT It fa 
and an arrogant military gorernor, But rIdlOQkms to assume that tba 3000 Monaro 

the figure of "U others best entUJed to elector* who voted for the P.UU nominee k .. i » 

,und bmWo Kl„« AllH-rt w«. C«,llii,U .ppre.. at tb« rrw<l« of tH. 'i/SSSfdTBiafm. 

Merrier. Almoni from the first dsy of gimpler and more acceptable explanation, — ' ■ — 

the war he Imu stood beside hta people m Uwt the Indoencea to which they . mxYT* 4 CW 17 

to encourage them and to assure them of subjected failed to lift them where they ,(j|-JJE^Tl!iXV .Mo\> V. A.O 1 Dr. 

Iholr ulllnmte trhimiih. Every outrage could see tbe broader and more definite | — ♦ 

on the Ijw of nnttnns bns been met by borlxon created by Ibe war. and ^®*;D^VAr rnwMIQQIOV PnOMTSKTl 
Tha nmeress nf the armistice bits seen bU am>eul to the public opinion of tbe they formed their Judgment In serordanc# RO\AL. C-UMMl. » - 

,«-nl ™n.nniea each of whleh, even In world; ev4Ty MIk-I b« been answered by with tbe clrcnmscrJbed ooUook of pre-war . 

with grentevrou as these, his rcfiitMlon. Cardinal Mer- polltlca. What la the remedy T How clear t 

h«. t.M.n more moving or of greater sym- enenur.igrnu-iit or a wnrnluff. for they have of tbe maaa of Australian voter* who— JJ JJ^Snont ciuxtaa of NewcaaUa ecu! dto- 
» r. . 1 ^ ♦h.n lha return of King ketd the atlenllon of Allied and nentnil xs the bebavloar of Ibclr sons In the war irlct t4>-day on tow^P**"*®* 

Xnrm:::;bt s::,,,.- .<,v. u. ... .r .h. o.™.n ^ n*j*.s*'*i.'o^s'T.*>*i 

In thft irnr hao l.evu more iQSDlrlng to the rule. The leremnny from which be was doty to themselve* nnd their country when of local govornmvoi la Nowoaitlc thai 

^..I^ nr ♦« lha Gnrmana more In- aliKcnt could not Im* a romplete gnlberlng that duly U plain to them? We must have eiuw im gempllsbed hr a s«^«r N«wrou^ 

it.mprehMslWe than the reubdanre of the of the heroes of the reslststice. But It Is girong iMderohlp. which will roromand bUrTta*pr«rec* would b# coMidcr- 

n tiH.n rnvernmenL Hy all the more a romplete vlmllivilion of hl» belUd tn the the confidence of Uie mass of the people, (^^pared uolv*a ttere 
. f OoT^m^L I I «u „„„1 ,mr,T rf .hr world. Jn.t u th. pn- u.d .brm to»r.hrr for . drtlnltt ‘ 

to brllov*. Ul«t Xwl'' |MW«» “•”* lin“""lnr ut Urrmony ta a foWlniont panKwr— nanirly. M to loipro.r (hr no- TJSolntfoo wm adopud r.,ar.tlD| ttat tta 

woold Or onlnlrr- of Wo ..roioloo ot Divio. rotrlbuUon. Uonnl or*outaotloo tbot wo ohoU h... oAmvowoi l-m»lio«ilr 

IwZ W ?ldon .nd 1. J Uw„ .o«r..rd .hot In .h. IV.« orw.- roo.ent « hon.., nod «. ir.}". 1^57. Xi 

hnd **.ll>re«rd lh.vno.Wro oo ■ ronf.r»nr« IWIbIuoi will wfuo. tn wnim b.or Uio prwonjr. of ^t-wor ^Trolop- tn^u^l , of -aroour Now- 

^ to tin. nnd.ntondlnR IO--IIO bw poolUon of ttuomntwd Dootmlitjf. rnrau. AnwoR oor Itodm now ore in*n , 0 ,,^,.. 

gavaglT nrttolo ond Friur. Tin- Th* war ho* ttlvrn hnr olU«i nnd nh. mny who h*T. dlapUyed ototiwmonllk. qnnllUm »r. I 

.w«.n Or«t V,won^^ l» i Ut. rttth. to wuln th™. wllhon. nnd n d.roUon W O, ot U» no- 

hod rn,!^ 1. ^'o“w oZ.:^ >l oii «iUn» -«.nd ottnolt. ir.qn» u<«h but who. .. . r-n.t of Ion, 

^^1 oJ^ nnd ti tiJ odSllonnl ui«. Oontbly both by h»r *uff.rtnra nnd hnr Uon wlUi 

.wnol n^ uw nna . to nlU..r to ,W. th. peopI. th.MW polaW 

within the nithm between tbs prlvUeffea aa well as In tbe burdens nf of rlctr tb*t tbe ImmadUts future ealla 

iS,5«tl^. in th. rwur. .h. mny Hnd for or to Mint with pretot tuamltton: 

***!. ■ ■ th. aofdnll— . Mid ClMlenl*. her protwilon tn th. I.mmio of Nntloot, nod tn wbotn, tir th* nnm* rannon. UtM 

V r S^wt^d MW whhi will pn,.«T .nt.ll nf»t« by It. wrOon. of pobll«p.n.«l H«to™ h... 

..m If It rrllnl on Ih. Nation, caonol Iw formed IrnmnUately ta new b.for», for iMjrr* who i«k th. w*l- 


IN\'.\LID S0L1)IER.S, 


nn "firaslah lofluontx” was bald at tbe oO«-« 
of ihf Hlslstor far Fshlle Health yeaUrday 
kfterneoa, when Dr. ratiMi, iBrector-Oeacral 

of Pablle Health, cxplalaed lha iteps that - 

wer* belog takea to combat aar oatbreak of oplrtt of alieoat impudeat 
Ih* epldoiBlc heyood tbe quaraatlaa grotiBda. '* *“ muk - A-«it • 

I The** present wer* Mr. Jeha Oarllrl 

I rrnder-Serretary of Local OorernmeBll, tf( popuiohiija «oi« 

l(* B I). Mrarea (prealdeot of Ihe Chamber nf louigki; alao that a eoofereoe* wa* to be bald 
AldrrBon / “ • 


AKRIVINQ TO-MOIUIOW. 


rithl. Bnem, Ffenfe, Noren.he* 11 . ifix. PH*«v 
aoitvrl M'lIl^•m, Mn. U.5WI. n*i l(#tnfaree- 

tioei* A.AJLO., A.I.T., egetl ko ywre I unwUio 
Crreke Ktv* hetk m men than thio, 

'Piat be Uy dfwn bla lUv fnr kM rrlfwlv 

bv hM Isrlog erife, AJnia. aad b« little 
datrgktn’. •nicha” , 

MOTTIAM — fXed fg iwutnnnia, at Mb Oroeral ITtw 
Hul, heu-ft. Froatw. Kf**etelvr 11, TfUk. Prtver 

MVyi*rd PaIxtI Mnvko^ Na lljm, 9>W ReihrurFe. 
menu A A.S.C., A.I.F.. aged M> .vnue k wirths. I 
I( 'nhia ahitold rae to r*»lga what inflet I |v^aa 

U n«'iv tn* min*; I 

I CMilv vivltl Tht'e what la TTitav. I 

Ttiy will lie dnM. 

fnacrtiol 1>v Ma krring poirjtU, lUtlwfd ftabed end ' 
laeilaa Miibaie. 

MOXHAM THfM of Tincoivvtia. at PIk Cvuml Roe- 
i.ieel. Ikvi-n, Fwn<e. Nwemltn U. leja, PiiviV 

MiihoH HtAwvt Mittham. N.t 1A.S1*. ttoi R«tn(,>e«- 
nienti a.AJLCs, a I.F., arM th rexn S nxmtkw 
A ycFttor Ufa thrAtir ernlad 
IriaartFtI h« kla luring whta-. Rt«, tn«| bmtka-tq- 
U«. TkiMnae J llneU-tt (m aniw amriov) 
F'Vm.U- N-vemkev 4, 191", Private Bony CUy 


I hr. 


NINETF-EN DKATHS. 


' Jlrnt«k/ae. llofnabw^ orbe dleil at Sen 
pt(al, Drwli'l. Knalan l. A<»rFit>lier 5S. I» 

•hcA wouBtl* varai T atl 1* ertitin na *ne 
Aiuwr of Vali.n'a I^wl and Feaia taa. 

eetum thanks. 

Mr and Mf» U WRK5HT darra *a 
tbair Ut* bC'Uier, Uevid fPliUD 
kiMlnM tfi.Twtt kim gunn* bla 
•nral irltvula*. ranVs rt«. ParOti 

Nuff GPG.. elaA tk* ""tiring at- — - . 

tw dnatur and aU* ol * aterfaU fcuuuslum. 

Mm TYBiia. lal# nf It OarmAor-atjeat. (>eg<J-je lUrk, 
wiabre to aiotarelv TtUNg bar friende k* all 
prawdntM of ii>w.patky I* krr reoenl lod barcave- 


SMITH —la loving mwnecr 
gmltk. oiho i waw n avar 
bv Oa/aot-a 4>ied, 


USE OF NAVAI. COLLEOE 
OPPOSITION' AT KOWnA. 


ROTAL A0STRALIA.V NAVAL 
MEN. 


OOMI’I.ETK lIKTriLNS, 


Cbt »phnty inornfm Bmik. 


TPESDAT. NOVE.MPEB 5«. 1»1A 


INTERNATIONAL PEACE 
PROBLEMS. 


heeeateo (.anhh'ATB. 


TAX OX HILLIARM. 


The a*« Enlertolomenla Ttf Art ' 
Tederal Ooreromeot rmbrar** * 
amuaemenia which were a®* 
ciudod. AmooB the** !■ bllUarda** 
a tax of Id OB every ■hllllas la 
omtiaaBMot* eovernd hy the Act » r*.- _ 
ao-roUBda allppery dip or illde. 
lawlBJBlag batha. iM P'fWW 
ahooilas gallerlri. donkey ride* F* 
balla. and other aloiUor drriers. 

Tbe proprlrlot* of 
muat UaaedUtely mtUlcr with im r 
Taxation Departmrat. 'Urvicm-im 
Haailiofi-atrreL dydory. Tk# w* 
took *ffert from the IHh laal,. 

Id OB all p*ymeBta not e«'»sd»re^ 
rat*a of tax os poyswois over d "■ 
bteo altered. _ 


railway FARFvS. 


PIONEERS OF SECONDAIT 
tinUCATIO.N. 


Mr. * H. Smtlt. who *1 

tin .IMy of tk. klo">W •' 
grmm Im .nUrmU. /“AJJ?*!! 
mnlw'i mntlM * 

HIMrto.1 ,0.1.17 on 

and other plooeeri of o^us^T^ 

T?i Iwdnr. will ta 

.tnn Mr. W. T. Cap. «“ Ita » 

.1 th. iyttn 

BtMmmt Qr»i»-*r tahooll. ohm » 
MUMMt hnlUIn, «n mmmuI I. 


National Library of Australia 


http://nla.gov.au/nla.news-page1 2581 1 0 


THE ■ SYDNEY MORNINO TIER ALP, TUESDAY. NOVEMBER 26, 7918. 


I “to obow lo MAe 0 BAU MMar* mir 
pr» 0 lotioo of oftd iboakfelDOM to tbf bor»*b 
wtao hovo Budo tb* McrlSeo for «t. 
woot owBj proporcd to awb* o**ry wrrUco 
tbot TieUHT d*Bwo4*d. ojMl Ibop b«<r« eomo 
to uo b»r« to-dOf> ichc«r*.> No **• !■ 
tb« couiaoBlty roB ihew o btgbor form of 
potriouom tbon oil you bmo ioddroMiec too 
mro In th* cmlkry) hovo dooe. you vbo ho^ 
puna t«»y to Oiht for uo. Ai a rrault of 
ubat ttary havo doob. ladki ood groClomoii, 
ttao Auotralldo oaatp la rocoBslood from quo 
nad of tbo world to tbo otbor — irhorml— 
recogalaril Mk-oum i»f tbo ^uMplcuoualy 
broTo UM’O. tbo brrooR wo bavo wltb uo 
day. To-day wo. tbo people they bavo fougbt 
for, and yiu. tbo non wtao bavo fought, 
nn a rnmcBoa ground undivided by party lorl> 
Itig. you are of uo nod wr are of you. and 
nutblM ran everataadow tUe aorvk'a you bavo 
rcadeied ua. Wtafo you have paaat^d away 
your work will Hvr. for you bavu a**t Ibe world 
free. a:br>era.) WbiU w« llvo w« aball 
enjoy tM liberty you bavo aacured for ua. 
aud geaeiatiana to come wifi btoaa tbo bamo 
of the A.I.r. Wblle we givo eapreaaloo to 
our feellusa for the oteo who bavo coma 
through the ordeal we muat not forvot tbo 
. Diiabiy minpany who have "aiarehrd waaf* 

word Anrac. It lonna, by the way. eomi - them, and give to tbo dear 

italng more than the inltlala of the Auatrallin amji^ who are left to moura aoiaco for tbolr 
lod New Zealand Army Cktrpa. In the Arabt> arhlog hearta You. who Ood taao aparad U 
Iteiiwaary |e the word Naaaka. auotber foim return to ua to-day carry a dlffereot meaaago 
-hi..). 1 - *<]«•»■ ••te.jrauao trora that eafrlad by your fomradau Who camo 

A which la ADiak. which meaaa ^ etciory 

lo Jump. Juat how tbo Absaea cauaed the roiw. they knew the nmn who bod 

rurba and the Oermano to Jump la o atory fought bealde them would have It no other 
ibAi will be told amoag toe groeratlona of way,’ but you .•ome to ua with victory la your 
tuetrallana i« come. Titeae men taavi> mantleo banda aa a aift to the world. You bring tin 
their natioo. their people, with auih a a|ilea- a prlei-lraa paaaport of freedom, liberty, and 
lour tuat ittisi'OB Irom near and far, un* juaU'-i . Nnw the paople of Australia would 
luhidfui uf the warnlug about trowdinl plai-v«. ini bankrupt In bonoer and In buBunliy If 
limply could not miae tba uppuitunity to du iiiey In the iicace you bavo woa frAs them 
Itoiiour to tboM who Bni turned their forget the debt they owe. iChoarb.) But 
ibougbu towarda tbo Umplra la her hour i.f wo aball never forget iChotra.) Wo oro 
trial. ' grateful and we ahall repay.'* (Renewed 

They bad all done thetr "blt''-'evea to the cheera I Three more rheera waro gtvao for 


ORIGINAL ANZACS. 


LAT E CABLE NEWS. 


WAR NOTES, 


PEACE TERMS, 


THE ARmSTICE. 


SEA POWER. 


GERMANY. 


WHAT JAPAN WANTS, 


GERMAN NAVY. 


PEOPLE’S WELCOME. 

MARCH THROUGH (TTV. 


EX'TENSION OF TIME 
SOUGHT. 


BERLI.V .SOVIET CLAIMS 
rONTUOL. 


AMERICA AND BRITAIN, 


NEW YORK. Nov. *4. I 
Tba “New Tork gtin’i** Waehlngtoo rorrea-j 
pendent alatea that bo learna from diplomatic, 
aervtre that Japan'a principal propoaltlona at 
tba )*eaca Coaferenre will lnclude:» 

(1) t-'niiueaMoned roarnrrence wltb Britain 
nn the eubject of the freedom of the aeaa, 
and other nattera aftecilog the Anglo-Japa- 
sea# AJltaore. 

(t) Sympathy wltb the r«Uod Btatra and 
(be Batente Pewrra In prutecilng new oa« 

lly Id advance uf the furcea on < 

(]| Th. rnmichlll.li lh.t It H n«-.*uirr *'>'■“ *hi lln, B.rJ b. tb, 

J.P.. M .nJrr in Slb,rto. .rn.1.11.. 1. f~ch«l 

HI Th. r.r<w>lllo. ot . J.p.nr." hf-.hln. U» a.rm.» tro.U.r I..I™ 

>nMU,|.>. .omm.rcl.l. ..<■ In4u.lrl.l .Ph.r. ‘“'S 1. — 

the St'lftADa. farther nothward. are bmv 
lag at«adlly raatwa/d tUrougb the aortb- 
taetern corm-r of their territory. Here they , 
.are a|>prmirblng the frontlor of Holland, aad , 
; >1 will l»e lotrreatlog to aee whether they will 
i-roea the narrow atrip of Uulcb territory , 
aeporallng lielglua from Qarmaay. or whether , 
Ibey mill awing anuthward below Maaalrlebi. , 
aihd fhroreed lowarda the ithlae by way of Alz- ,, 
U-Cbaprllc. Aa the Uenuane were rei 
to have rellred arftma Hutch territory at thla | 
{point, llolJaail may not raUe acrloua objec* 
tl«na to tbo lielglana moving forward by the 
laame roada. In aotna of bla earlier com- 
jipunlqoi'O Sir Douglaa Half atatea that tba 
I Prltleta have taken poaaoaalea of a number 
I of guaa ami aernplanea, and a (fuantlty of 
roiliBg atoeb. which Indlcwteo that tho enemy 
ta obaereing tba t«rnia of tho armletlce con- 
dlUoaa aa far at the haadlng over of mili- 
tary material la concerned, 

BEJA1IUM>H INDEri-^nifNCS. 

At tba prcaont Umo, when King Albert la 
being coegmtulated opoB hlo ro ontry into 
Bruaoalt am the rroteratlon of bla ceoBtry. 
It la loterrailng to recall bta altitude dartag 
the analouB daya In Aiiguat. Ut4. Aa ac* 
count of the laat aitting of the ll••lglaB Par- 
llanunt. written by aa eye-wltocaa, waa r«- 
cs nily publUhed in the “Revue dea Deut • 
Mondee." and contained aevcral ettracta from 
King Albrrt'a apeecb from the Tbrmia. “On; 
tba ttb of Auguit," aaye the writer, “when 
the Kiua and Queen came In open rarllatocat ' 

^ lli»re waa a acena of Int'-iiao rscitenent, and , 

In the late Earl nraaary’e eouie there la both the Queen, who camo Brat with her chti* ' 
uoaeiili'd properly valued at gut.kot. 'dren, and the King who followed were greeted 
Th. HUh ‘ ''"''''''‘i;";,' f" r «llh Ih. UUOO.I .rlhu.lMm. B.lb r..hrt 

”7''* 

a Comtnandcr’a Croea uf the Frracb the people, and of obedience to tho oath wbteb 
l.eg<on of Honour la oo error for which be (^e King had lakea to obaerve tba rooatltu* ' 
waa not re«|*onalble. , « Hon of tha country, aa well aa to maintain 

ri^^ll^acla in proilmity to a nuonUly of jol hit tcreJtory. ’CendcmcD. be aald, never' 
powder ami munitlona alocK IkOO baa a mora aeiemo hour oounded 

Jt la reportod from Home that tho Popa Bclglwm. Tba Integrity of our territory 

:«“4“..‘:'» S.T.7u :< <l-r....nr4 W. .till hop. ,h.. th. ...hU 

M^lr tblt h. .Ill .Uluinoo .It Ih. o.r- «hl.h .. 4r..4 w not l« p..i. I»r 

dinala to a groat ceremonial at St. I'eicr’a wo rely on the atreogtb and Juillco of our 
the day peace la algr' d Ipoaltlon, on tba aympatby which wo have 

galnoil tbriiugbnat Europe by our freedom and 
I Oil V I '*ur progrcaa. and by tho benaflt which out 

ALLEtiEI) MHEAT autubomy eontera oo tba rcat of Bump*. If 

our bupoa are docelved: If we aro compoUed; 


BATTLE CRUISERS GO TO 

sCapa flow. 


* LONDON. Nov. *4. | 

A Copanhagon maaaaga aaya Ibo Oarmaa 
armlatice rommittoa It aakkng Marabol Foch 
for IB daya prulaagatloa of the evacuation 
period, fearing that tbo heavy ta> oa Iraaa- 
port facimigo will daatroy tbo Iron Induairy 
I of Lutomburg, eaaalag nnamployrnool which 
I will reauli Is diatsrbancaa oa both aldaa of 
I the Rhino. 


THE KING'S SUGGE.SDON 


A STRIKING SPECTACLE. 


DIVIDING, 


..urnoy urougn i^oaomDura *■■■ icivrvftw No* M 

•lated. Tbcaa tronpa aro prnluibly aa laf < * w* * j *w 

,»t..r4 .. ..T P.r. .1 th. AI11.4 11... hot. TJ« 0 ,™m h.lU, .nil^^^ “LT;”' 

..Ini to th, .utirlr .or., o. th. Rh..« I. D.r«M.r. ..4 BIpWhu,* 

hr r.«loii «l M.T. 1 .CC. to.«M« .hloh (‘'I' "» •» »™l» "" Brltl.h ...1- 

ir. no. .4y».nmn. thop .III hn lhn..t illlht- IBtloo parllo. .ho.r4. nooR.4 hr th, Br«t 
tbelr right and battle emtaar aqsadroa. Tbe Oermaa de* 
in torsia ot iba atroyora followed In tba forenoon, and tbe 
The Brtttab ara ap- diwadoaugbta la the aftomoOB. By to-day all 
will bava gone to Beapa Flow. 

while 

V BOATS AT HARWICH. 

Thera are t? tT boata at Harwich. Inrlodint 
tbe aubmarlaa entlaer Iietitacbland. DIM. re. 
c-enlly off tbo American r-oaat. Aboard tbe 
tnM Waa captured ABierlcan oAcera. who 
oUtod the aubroarlBo met a Kerwegtaa ablp 
aaiilog from from New Torb to Auatralta. The 
Oormaaa capturad bar, Iranaforrcd tbe pri* 
■aoBora to the U boat, aod ncit morning tank 
'1^^‘^jlbe Norwegian boat aod loft tbe crew to tbetr 
“'fate 1000 rnliri from land. All the U boata 
I ware recalled oa October 2i. 


LONDON. Not. ti. 
to r<>).chbva> u repiirta a triUnal 

,•14 ill G»-rmiUt) 

I M.iiKiin' ••ad Suldlcra* t'ouBCII 
, |.ri- UniMitun iintilytng that they 
tut, tbh • liolu tuuiiLiy aud ollt 
h ikuuit r-ri«ulutluoary movt* 


INTO OEBMANY 


THE AIXIED .MARCH. 


uilt auuiuim a congrcea of workara 

• 4 < ••••>11 «B poiieiblw. 

... »ii liJa .tiuixd riiurmuuB c»rlte> 
<>-n.t4i>r ih.^ Ural rcauit 
u "f ail iu<l4 ut Ri'publli 

ui-ii t..rin4t.>, MUb JUiuburg na tbe 
I Ma lui II 1 OldcoLurg. K*«t Frlw- 
r>'i>j> I. at.tl Svlilinwtg llulatciu. 

, ,ti, I h.>a tjc^nlud to fona 

tui jriuj .••Iiau-ling i>f |•rlvat^•a, ll»e 

• • -iiMUAt untloiiioe wiib M badgo 

,, , ti. ,1 III i. r luH rcii iiAaaite 

.. r. ti»- llitlHTiMl ri» kadc. 

tl.»nu U»ua ur< tu l>e laautd rrgaraitLg 


I Sir Douglaa Haig reported oa Buoday; Tbo 
tronpa rontlnui'd tbelr march to the Rbloa 
ian<l r«>acbed the Oermaa fronllar tmroedlalajy 
|hortb«ard of tbe Durby of Luzembufg- Dur 
general Hoe la tba evening waa tbo froatlofi 
’aoulbward of iktao. Urand MeaalL l*omal, aad 
tluy. toatirard of Avenoea. 

AMEIUCANS ENTER PM’SSIA. 

! Tlie “New York Tlmcg* ** eorreapondeat on 
the Wi-aicrn front aaya tba .Vmertran army of ^ 
lorcupaitoB entered Rhentab Pruaala. Tba 
loennan fronUer baa beeo croaaod at oovoral 
jplacea. 

I Tbo *bala of tba Frwoao-ABiefieao foeoea 
' are now encamped on the German froatlar ^ 
'alnag tho Moeeile and tba Saar, Tho Gar. 
mane are methodically 'vltbdrawtng »ortb-i 
joard along U»o oppoaito bank, tLough trana-l 
port la clogged for want of borgea. I 


FBKNCH ADVA NCE. 


TRF-NCn FOR EVER. 


Lo-jil Anariger' auerta Hmt gaUorgl 
I d. mood. 4 vhc Mayor a dla- 1 
ani llj" i>aiiMcnl. of S'W marka to| 
i>;.ll> r III llii- loan- Tbi re »aa a great 
a Ifi limuLurg uL tb- a.iV-> ud. The 
1 .^, r.il H>- alrci U leading to Ibi- Tuan 
•! Ike etn-ci Uinpa. au*l aur-. 
1 1*1 building motwr lara armed 

t> !iiu>' 4{'inr. DlOercorfe l»-iwc4 b tbe| 
I «(. I 1 «ir» niiau at Hamburg are 
Cl, ar.- aleo im'r< utiugly biller io 


INTERNAL GERMANY, 


WAR LOSSia. 


tVAR PKISONEltS. 


»tb< 

U |> !• poll- 
|k l-cinit '.uil'i 
iir all'll 4 Im- 
pou l>il»*a- 
pitrrru, !■'! >'t 
^Q4(,t tri 

tl;*h». I-"'" “ 


rrofii Hcrllo that an attempt 
tu u»i'itl»row the GuvcromhUl 
All irlcgrapbH rummuoira* 
Aiiairlaud and Germany «aa 
Katurdiy nigbl. U la aup- 
,ld* baa l.rtiaca out lo many 
,il; in llirliii. ’fm-rn la aui 
iHiii lu Soutb ilurmaay aod liu-, 
( 11 . t-liiio trum the tlcrliuj 


by the Gallipoli caBipalgn. froiu tiicw. Tb« n < an aolvo that problem 'oa 

Tba acroBT recalled tbo triumphant procea- tho banka of the Kuyder Zee. (Cboera.l lo 
aloa through the rliy of Carmlcbael'a gecond tbe dark buura of | 91 «. when lb# war cloud 
Tbnuaand. Every atraet ibrougb which tn» waa haiiglog over tba world, you wore anwog 
Atuara pnaa»«it-from the buffet to Quem’e- thi. Qrat of tbe Auatrallan manhood to anawer 
iMjuare. Ma'-'iuarle-atrectj Hunter-atreei. ritt- the gnat rail Ho bumaalty. you bad deter- 
aircet. MsrUn-ptarc. Ileorgc-airert— waa mined that tba great bcHtage you enjoyed 
crowded with waving an-I eUecrlng people, gbuuld be made aafe for the peupte of Auatfa- 
Tbmiaanda. too. looked down upon the icenc Ha. and for tbelr children and tbelr cklldrea’g 
from roo:a. balcnnlea. windowa, and other cbiiitrea irboeral. With ledoiDltaVle 
polnti nf vantage. David ionea had their own will you aoswered tbo eail aad you bavo 
novel way of paying tribute to tbe men. Tbe foogbt through. You bavo beeo one of tbo 
men turned Into Qeorgo*»tPeet froin tmwd«*d Biala fartora lo Raining tbe victory that to- 
MarUo-plaK^e to find a contlnuoui apray of day ii uura. (Loud rbeerlag.i You bavo 
I'tinfetti abowered upnn them a« they paaacd It fnught aide by iido wltb the clilien aoldicra 
waa from a lUUe nutek-nrer from tbu roof nf ,of the oMcr aatlona of tbe worM your courage 
David ionca’a In fact. Bowera aod cntifclU ; itaa not been orerabadowrd by tbelra; we bar* 
greeted tliem all al- ng the route- Ahiiig .Mar- , followed your cogagemenla. we have loobed at 
itn-plara, richly garbed with thouaanda of your recorii. aod what we bav* read baa mado 
flaga.<the men paaa>-d under a pretty arch* ua fed belter for your work and prouder uf 
way, at tbe eatrance te which a atmog poat you. Now we aro proud to oolcome you back, 
from oac of the clly offleo cKprraaed ita wcl- in all the pride of race, to welcome you back 
come In aong. Hut KartiQ.place waa nv» to Sydney— dear old Sydney. Tbe clllaena bavo 
alone, other itri-^-ta were drcMcd Juat aa turiuif out In Ihcir lena of thouaanda to w»|. 
Igvl^ly f.ir the orcngion. They were all In ••ume you. You have given of your beat, and 
holiday garb All the atmnt poau weft* there, jibe propira of Auatralla daaire to give tbelr 
too— aemc with the aame old forma of wei-.bcat to you. (Loud eherra.l Wo greet you, 
come that have «p. 1 many mea no their way; v«trran Aniaca: we congratulate you upon 
other* with anmtibing new. in I'lU-airert. your aaf* reiurn; we cungralulatc you upoo 
for Inviaiire. waa a atreamer rtybt arroaa tbefrour apiendld women folk who with eouraga 
•tfeet, with thcao wnrda:--“Dlakuiiia. we take land devotion have waited through the long 
*”**,."*'■ ” yeafa of ecparatlon. Tbelr courage la only 

The crowda left only a narrow track for the ' equalleil by your own unBlncblng gallantry, 
troop*, wbo were boaded by the mountet if’beera-l 

police and tb« Lord Mjyor'a rarrlage. wli.i Mr J. Q*rlAn.l. M LC., reprearoUng the 
pmtillona. Tti- Lord Mayor, In hi* robca of Ytatc OoVernmi'ni. a1*o welcomed tba men. 
«mce WM la a carrlag.*. drawn by alv "Dur Anuca." be tald. “have fliir«l tbemKclvr* 
^aiitirul black boraca, nppoahe the aalulln*; In the bcarta of tbe people of Auatralla. and 
I ba»fl lh« Mlolatar for Recruiting iMr ; kavc wnn for tlH'maelvea the aam^> honour aad 
jOrrnariD Joined him. Then came ih»- Llg >c uffcciloa Ibat tlii^ men of ilic t'naicmpllbles 
Norac. with fancea— a pprure of Btronc, »• 11- bav** won in the bcarta of the people of Great 
eet'Up men and magninccot homer. The No Drtuln, The Anaa>* Were the firai galtaiti 
I DUtrlct Guard Band neu awept paat with «u n to iravw Auairalla, they were the Sr^t 
lively aira ‘ Digger." who*' atory la r*-!atc1 lo mak^i ibe aarrilli'c for ua: they t*i a mag- 
abov^i. headed the Infantry, along with a lUlie ninoeui arandard, which Auatrallan ar.ldleja 
•quad of racD in khaki aad “tara." with the have lived up to ever since That aUudaot 
Aduc Bag flying above them The rhorwinit ' ka« ma.lc ua and the proplo of the Alllea 
broke Iblo ihundcruua attplaiiae *■ the bl*t>P^”ud uf the name of Auatralla. iChcers.l Wn 
column of kbski next awuag past wltb alopc-l Meet h« rr to-day to tell the ratunied men 
armn and Saed bayooeto Bhlmmcrlng in the bow deeply wo apprrrlalr tbelr work for ua. 
lauDllght Their maanlflcent tieartng. nn*l. lA’r )i«vc le-on In a ataG* of rejoicing during 

ab«iva all, the aplendonr of their rleede the last few daya over th« SobI, ultimata 

won for them echoing and re-echo- irtumph of the Aiilcd chubc. and U h» in the 
Ing ckeera Thee* waa no mlatakirg m.-n of Aniac and their fcHnw* that we owo 
the admlrailna that was felt fnr them If that niaa»inr>'nt triumph of freedom over mlM- 
the apei-ucl.' gladdened the heart* of Liry dcapollam. iDbeers.l The people of 
adults, it flguratlvely awept the school chll- A-jairalla are proud of tbelr m«n. but they are 

dren off tbelr feet. They had been given, not nrnre proud of them than the men them- 

Ihe day off from acbool for tbe orraainp, • aclvea are nf the nuraca. (Deafeolog cheera 
and Ihl* hfac. Isaitlrlng picture of gallant men ! ihe Afsaca.) 

gripped tbelr toiaglnatlon. ^en there wav' “Three c^era fnr tbe nurses. “ called Hr. 
(he merry skirl of the tllghlaod Bociwy'a Plp-i: Garland, nad the galleries as well aa tbe floor 
Band ^(*f the ball reaounded. “Thoso ladlea nf tb>* 

Nest, in tbe long line of .Auafrnlia'a vvte* 1 1****!'." be continued, "have done devoted 
cans, came a •• •iJon of Q Id artlllFry, with jVcrvP’e. they have aaved the lives ot many of 
gun* and limber*, a aecllen of eoglneera. u-*r gstlani lada, ard tbeae lad* and the peo- 
wiib waggnns and pack animals: army scr- Pl** uf Aiialralla can never forget It.'* (Ra- 
vice corps wa«l*Mta. an A M.t: field ambu uewed chrefliu,M 

lance- a Ultle Ml of aearlv every arm cf Th» bulldog, the Aosaca' maarot. waa led 
tho arrvlre. io fact, even te the honp tr “a the plulform, and the audience greeted him 
travelHns kitchen. It all made a telling '^Itb three cbeers. The dog barked bla sc- 
picture. Heading Ihe pmceasien were Ucui - >no»l«'dgineata, and Mr. Garland concluded 
Polonei A p Stevens, C.M G . D.8.O.. and'^X saying that tbe people of Australia would 
('apt W. J. ICarle, M.r„ adjutant One nf ; not forgot (hrir obligation to tbo men wbo 
the Ansae eftleers —Lieut It B. Brown wore | had /might for them. 

three honour ribbons— tb« Military Crora, thcl T*b« laird Mayor reuilnded tbe gatbcrlBg that 
DUtingutahrd ('nnduct Medal, and the Military the '^ousular repreaenutlvcs of tbs Allies 
Medal Many nf the other nAcera also ha.| j *«’r4 un iba pUtfonii, and Uirao rhaora were 
their badgea of Aisllngulabed acrvlee. I given for Krance, (taly, tbe L’nltod Stales, 

At the Ritliulng boiir. nutatde I'arllarecnt ' '^"Isluni, and Japan in turn. Tbe Conaular 
House, hla Eicelletipy the (lovernor and [^•l>'^»'’f*taUvea bowed tbelr acknowledgmenta. 
lAdy Davldaon were greeted hy the National T*his runcludcd >bc pracerilinga, and one of tho 
Anthem, played hy the No. 3 Srtond rhatrict Anxucs called far three ebeera for tha nuraca. 
Guard Rand. Dtbera at the aaluttng ba*- *hlrh ibn whole of the men roae 
Included the rhief Juatire and Lady Cullen. TTtey were aftorwarda glvta luncheon In tba 
all the Allied conaular rcpreaentotlves, the baa^-ment of tbn ball. 

Collcitor-Ceneral (Mr. John Oarland), re- Cxceltrury tb# Governor aod Lady 

presenting iho State Ooverntaani. Captain navidson wcr« prevented from being praaeat 
Gluaaop. C R.. Malnr-Gcncral Lee. General by having a prP>r engagement. wbl|o tbs ImH 
V. C. M. Bellbelm. aod other oAcera Mem- Mnvor also rwielved a telegram from tha 
bers of bolb Houaca viewed tbe oecne frum Acting Prime Mlolatar. expreaeing bla regrsl 


I’OPULAR MONARCH 


U( bi'i<'ht< a“ • iirrv*|K)nd>'at I 

tlisL II the Ik-ilin Guvstn- I 
fed In ••tsLIlshing a Gu- 1 
laffy out KfU-rsI ar.di 
t • ilif r<s*. uf ills t'Oipirel 


SOLDIERS CHEER KING 
GEORGE. 


Tba K*ng. accompanied by tbs Prlaco of 
M'alea. tba Duke of Connaught, tba Karl uf 
Cromer, General Mir M'llllam Koliortaon. aad 
other staff oAcora, reviewed XU.OOO diacharged 
soldiers In Hyde Park. The rwn wers drawn 
up oo Ihrea aides of a square, aod broke 
tbn King rode paat. They 


KING’S VISIT TO PARIS. 


guutk 
U'/M'.' 
iki I I 


' Lady Msi'kcnxle cnUTtalued Ihn first batch 
rft U a at .New K* aland Hohs 4*. Tbeae are 
I Utefly from prison camps In the vlciplty of 
Lille They genrfslly sgTce that, aparf from 
the srsrcliy ol rallous. they wir* well ircaU'd. 
Nttbough th.- em-Biy bad not lulflilcd the ar- 
.rang^'iiu ut not to employ prtaom rs withia the 
inre aoue. Home wcni et<n engaged digging, 
ji.ermsn first line inhcbcs. One relates that 
'bo wa* In a Herman bnapUsl containing IMu 
I enemy wnuod> d He received equal treatment 
Islth the others, sn^l also a special diet Gi 
jault hla esae. 

I Private Wrll* KMago lUflcs) gnt through the 
!G.Tman Mr.fS Just prior lo the armlatice. 
11 . • (-.cspc-l from a prlaoo csnip some Gmr 
ugii and s«-4 ured rDlllsn clnlbes. B--lng a 
gmnl .inguUt, he lived ss a French clvIUai, 
unm^ib'sHd until h*- found a rkanev of getung 


r 4 akfiiH t^nldPt-' l^umll naa ic^iul- 
,ill »l•>'k■) a! prevlaiona 

I'l I I* r \ oikbumiiii' ’ stairs that 
!■ ,!■•••• itl provlePCia. iLcDirliug meal. 
• ■ ‘I III iM , Al«e sugar and buuts, 
Kairt l'S lat-llf. valu> i at 


; ranks after 

erowd«<d round bim cbrerlng and codeavourlngl ii,e llouae «»f Kcpreacniatlvea on Friday 
'to abaka hands. the Acting I'rlme MlnUier read com-apon- 

! Thera waa a acme of ibe wildcat denr» belwceu himself and 
. n,hu.U.B. Tb- Kl«. U>. lYlno, ot '*•1' ■ H—n.m-1. 

IW...., .,4 .lb- tab. «l .:o„..wb, - 

h.»4. .lib bb.4rrf^ .hil. olbor..«rru..4«l| ,b„“?Y.»lrr J( *»»tb »-l' ■ 

the carrlags cnnUlnIng tba Queen, „„ .sovemb. r M — 

Mair. Queen Alexandra, and I'rlncrM Vic-. ’<f AcfleuHure. Mr. €i»sh»r«e. la cr 

lorU. iTinersa Mary sbnok banda with many. | ivwir.| hi tli# “Ar«iw*‘ (••■(i« ha)« i<«a^ fal 
-r,™! bl.M ,bu. 4r»r bo..- ',C 

King rt»de to the *slullng point. The uen'i',,„.„ ■•lUmnib <kn« ana>G«* ■g'l u> mH it | 

.i..n r.-(onb..4, .»4 .b.rrb-4 1 oil. jr'..:;:,; ';:'L’“b,o:b^r. 

The King’* a>Iitri-r.a distributed among the ,l„ ..n,., ^iiu> waa la ol'iuou ui it"' vkiwi 

men said; "I am glail to have looked tote the wUe-h th* llru«di *i-i»co.n*rt»t ahwly **•':, ',*^1 
|(«Y. .( lbn» who, lb a.t.bc. i,t homo •"4 I'”’;:,'' «,)“'> ibt'"”'...’' u»{ 

Kmplre, Burrifleed Itml.g sight, hearing, and [.rnv; it w>a (nil •••oil." Su1<m 'J ieiiltv tlx' *ti»e| 
h-oiih, Yoor .00,4. m,. ii.o mo.1 1 

able ilistlnrtlon a man ran bear They In- lt«rrT'i.>r* ««i..mdM»l at lk« wsutacni, d «.wrr,ily, 
spire rvvefsnce. We all honour you. and aj- i ••'le-ru-l pi.ow.- aa rrum iw hu u. ai»l 

, -V . , ... Minmillv hy aif-' to 44). •• I iniciel V* ‘leal '•»>H tsa 

mire the nagrudglng way you bsvo dene rour|^„\„ u r-e* st t o'. tck 

[ Mr. Watt lafer announced the receipt of IhC 
The ITIncs of Wales and Prince Albert will fallowing tfllfgratn from Mr. Fullor. wtao I* 
scrnmpsny Ihc King to Paris. Ills Majesty acting fur th>' I’rciulfr uf New fc»-ulh VVa’.vs — 
aill pccaonslly cnngratolats the French natluij go y.Mr tdegratn i.. -Ui The Ui-iUt«r f> r AgrI 

ilnrani nn the Allied VIr- '«••"»* aiaile a -latemeit U •••h«»f>«ili>n. iwl (»ir 
iin sm nn uic Aiiira vir Ha -Three ari dw l>.aiel 

,i*rly will subsequently prH.* M.iiu,ief i.i "41. *.i.J 1>r i>l.iivl 

njes In France and Bet- the wlwnt ualer ..g4-r Ihw Hfitwh tdm-neae*. 

,,, . .. wh«<h t» saw i.reiuiMl lo a-e.'tit It, an4 tl>* learl 

will not accompany tbS|,i en Runilav a.ihcf.wd ike Fn»»>e MmiI*- 

ter lo rao. Indr lUr aal* i»f a uiillfai p.jw.'* Hr a'l-h*! 

- I "Tlie liiniTnieent ha« alrfa*!* «l«*e fw» two 

l•1•ll:l•ln (••••• ••( ali«-«t in AiiMnlia, aiirl II waa a 
TV A T 1 4 V’LJ I thinr l<> •ell th* «he«l al ♦ fathrv Own tert* it 

Ih^- t)! (•• calm hv ofevIL'* ' 

_ I Mr Walt said: "I will aecept that cxplann- 

Ulon, and say thla, that U afforrlH evidence o( 
ange slatos that thv Ifa- a looae syvt> n> of |«urnall*m, wbh'h bid* fair 
to do gri-nt .lamage to Ibla country Tf that Is 
wbnt Mr Grstiain.’ asid, ipcmhers will a<inilt 
Itasl Ibe I’reas reporls of It illffcr frum l( an 
ihc night differ* from Ihe .toy. 1 hope that this 
kind of staD'Bient will ainp.” 


poiwiiri. •• 1 • 

«<r. loU’. 1 in iu> 
al.uuc a:*."''. 

A U liu ». • 

£UD- 1 . II • “ u 1 

yrtr •> •!!' t. 1 • iu I 

Q)M<' r'e,.* l> •il'lc 

alii n.‘) 

Ibe LiiL, I'.e >’ u^li 

UEUK.NECiri A 1«)I„SIIEVIK. 

A I'l.p- i.udg- II i<cv*.i4.< says Lb*l Heir 
LiritkB" liC »'Mr aeing a .'<p4trturua nicoUtig 
Is Iierlin, piu'UituMi m« eilhurcoii’ (u llul* 
lbr«<*tu A* pr-4i tla. ij Ml UuFbia. Ji«> aelu Uc 
OtSi'il lUr l.eriu-u. 1*111 kiiuu to fuJlua Ilua 
IM'a i-*aiut>L'. a* tU’ lOULi *"•- wlul gn-al iO- 
■Jla kaJ Im • a .ilrrady i>lilulu>'Cl Lu Huaala. 

U ia refutPHl iuhI Hu M>ai tui aauuis at- 
bBpt-4 1 4 Bt< ruj tua jH>lh ■■ b> ad^juartcra in 
berllu h.v-iei tarsuii* wirv kill'd 
Tkr Ill >-«i'u|Nr til Di rim *!*(•■* 

UUI tl»' (.'lU I 111 .1 Ilk b.ta •lUdlleli-il Ifuupa Ml 
ysUi> 1 .4ii>.<i.r'B lui' thi aupi'i< aaluu ul rvvu- 
luiiDuar)' I uu *un, ait.t • aha uu It vuluiMutury 
SurlSi. 0 ..'I'i roJiuia lu Itvult aa^tinat NUp 
yuMi'U. li>«eM>ri*' w.ttiM Ih "Mj-nru- 
(U aul to ir.Aiw luith.r dialurl.4iii^ », sa 
|.<%rllB «ili I • lull rai- lui iLiiaiur 

»kii> >1 A -u.p. llfJUbUuJ (i>«|uv..ia Ml 


SPREAD OF 


BOTHA’S WARNING. 


Tbf Ijimweblic-irbcahlre oilncra navo rs- mrouj 
quested Mr. M Walali il’aiHamviitary Mcerw-jtoty 
Isry to il»« L<nal ilov, rumrui Bourd) Ui wlih-|vUlt 
'iisw tiuin the Gnvi-rnm«'nt fwim. 

Mr. 0. N. Harr..* iMInlali-r for IVnalonsi V^fty. 
fxptulna tbrtl. uhil.- pr.«*Uc*llr In ago'emonlj 
with Ihe ijtbour party, the overinaatcring, 

. uusld* lallua si the pn-s-nt iunclure was tbu| 
biaint uanii of Da.umal unity Tho choice 1 
h.fur.' ilic nation *»■ ohclUcr a now order g r 


Durlug tu« war l>erlu^l, Urttaln lost far more move, 
hiavity lu mfr«Uaut ahti>ping. hoth actually Cor 
and tu prupurilwB. lliAi< uny uturr iiatiou. Tbe jamho 
t^jlaLlouiuiKC dcair^>y< d canual bo far short of ..Hie. 
X i.in>Niu luua, and t^ituc c stitnatas exc«eil tbat ^ * 

Lgure. It was ofltclally autmueced in tba Houss 
of rommoua lust lirHali.'s Bel abIppiUg lum as 
un August 4. lul»- that Is. aft.T new cmistruc- a 1 
tiun, jiurbliaM* sad captures were deducted 
—waa X.Wu,MM) tons We knuw that BrlUla's 
new •-unatrui'tlou during tbe two years coded 
if We esG- j 


the liuaalBii 
)i,a*li Jgiucnt 
rmitfui, aifi 
MgiUttng fur 


noL-SIlEVIKS IN SPAIN' 


A Madrid message ststes that a number uf 
Hulshsvik agents have but-n arrested In Ma- 
drid. flarccluns, Cordova, Alicaotr, and Ca* 


■IIKK.VLD" BRP'iKT CORREf’T 
The alatcmcnt ronUltu'd la KV. FuMcr'a 
telegram to Mr. Watt. g‘y|nr Mr <5r?»*Mimr*a 
cvplauallon ta Incurrert in twn particulars 
.Mr. Orabatne’a remarks were glv«n fnr puh 
Ileattun Inlervitwcd by a rcprcaftitklive if 
ire “ffydney Morning M••rat•l." In entopany 
wllh a repreaenistive of th- "Dally Tdc- 
gr.v|ib" on Thursday last. Ur. (IrahamH waa 
aakcil It he hnd anything to say regarding the 
sttrged aale nf wheat. lie rcpll) >1, aa re- 
* * 'Bid'' uf Frlduy. laat:— 

•e •■111, rlwl I*. •>i(C rri'lll'^n |e«w 
Th# I.wei th# Prlnv# Vim*- 

nemllie ar<wia aril il, an>1 ih# 

M Iwd M< •u.tiuB Init (n ««nSrm Ike wlr K# mi# 
Ota Hrltlak Ecioi ^■•l^ml4al•'ln, whUh l>s^1 ••-captad 
•rdav Thw »*■ m *.lditi^>r< (n Vic wh««k ik# 
tl.h llflvcmmmt aJraeHy krM, which H *h>aa ui^en 
I uiUthiO bii^tek. Mr (.raheni# •,VI#^i Itwt ii wm 
giHMl Ikiiur (u *rt rM uf the «Ua.il at iW prke 
raa full uf weavd " 1 

Ir. Grahame did not say "It waa a goodj 

„ - — ... „ ... - — ^n« lo sell th* wheui at 4 9. rather than 

Iwbcthc-r the slroag argknlsatlons formed In'kerp It here tu be raten by weevil'* 

'four of the Miaies cannot bave their Intsrest' Following upon the report of tba abovsl 
land energy dtreeted Into fresh chsonris fur'cunvcraatlon. Mr Grshame was again seen ; 
Itbe turlhirance uf tbi* blgbegi aatlona] eada.|hr the same press rt'preacntaUvca on l^lday. | 
I without th* us« of publk fund* Tbe Bduca-'Hc madr no comment upon the report which 
Itlonal Director. Mr. D. K. I'lrkeri. master of 'had appeared that moratug la any way, either 
'Ormoud I'oUege.* who woa oa'y freed frota'inst U was lo'orrect or not Intended for 


May ai. nilh. was a.fiuu.vuu tous 

mate the total couatrui tlon. purLhascs, aod I Nr. A. James, telegr 
. aptun-s during the four years of war at burg on 8a tuniay, stated: 
i,iHH.,isH) ton*, a simpin ralcul.it>on abows toat tbu Americao army of 
to»M,b 4urt«« lb. r^r „ 

years was ".Ww.Ow. WW knuw tual a con- ^ .. 

sldarabiv propuriiou of Urltaio's new voanags fiordsr, along tbo 

dues not aduquately rt.plavs tha tonnage loat, burg. wb*r* th* Qormai 
whiib lai'loded many of our llqgst liners. jlnates. Our front now ' 

Tne ataudsrine«d snips, for lostanee. are said gorf to etsrck. Our 
to bsvtt a llmiiid ueufuinesa. Th* BHtlsb # 

mercautlle marine, therefore, baa loat at l*ast ^ ^ ^ 

14 per cent, net In tonnage, and un»rs iban.*”*®^ rtach tbs sam* II 

that In vAclvacy. Britiab sblpownars will itbousanda and ibuuaand- _ 

make every effort to get bark to tba prs-war j across tbe asrrow atrip of wator. Noao ssooMd coraled. 
ht.i thov ailtt bit la artiva i-aBko*- .... 


1I1KECT0U.\TK WOU.NU UP. 


The rotnmiuee of War Propaganda, having pnri<-t| to ll.'c **ll 
decided that, however urgent the Bred fur Th# wlmti h* br. 
eduratioosl prupagaoda on naGnnal questions. St 4 u ~#p lai»lw>l 
It rannni be farrl**d on with public funds sp-uT 
pi upriaied under war conditions fur war prnpa- * 
gands. roccntly recommended to tbs Fsderal 
tiavernmeiit tbst the wurk of tbs dlrc«'lorato 
of war propaganda »hoiild be wound up. 


IN ITr\LIAN CIIAMBEH. 


lb* Fir* Brigade Band to LlIlLDUhN'S '*>VEI*C0ME liOm 
and tbs returned soliHcrr* I1AV ♦» 

'Red ^msn acted aa guards of] UA I . 

Is to b* obasrvsd by tbs 
l*ubllc schools as “Wsicom* Hsmis Dst ** 
City and suburban schools will aacb sa^'a 
ear to tbo Domala Annac Buffot at LM *, * ■ 
to return with a detaeWnt of about four^ 
xaca. Car owners aboulT rV^rt to tbo oAesr ia 
charge of traniperc Major J. Btrogg. Tbs 
men win b« sulUbly weleom*d by tbo Gbl|4rs« 
?f. ■fhoola. Tbo ebUdreo'g 1 ^ 

vitstion was siUndsd to tbo Auaaes rsatar- 
f* 1 Noarly two hours befors th* lime appointed I *rrs on parndo, and It waa 

should tor the Auiaci to r« ac h the Town Hall the I unanliuoasly and vary eboarfuBy as. 

Jswlab people began to galbcr tber* Two ruwa of|5*f‘ ”*??*■ A»“ca also ars larltsd ta 
vbaDi la the body of (b* hstt war* reserved 1 ****'"'^'* ^ kam* ttm*. and tor tba aagio' 

for nwp wbo by reason of bodily infirmity '•ompicts tbs nunbsr aoesaaary 

wero unable to march, aud smong these w*r« evening n grant cblMrsn'a 

two legless men. wbo wsrv carried In— oo* concert will b* bold in tbo 

an tb« back of a uomrads, and th* other •<d 7>.***° Hall, when tbs guests ot booour will b* 
the hath of a conaUbte. Others came In oa ®n f“vlough, with other Ansges. aod 

tbelr crul.’he*. To wbll* away the time the blind aoidlera. under tba eburna ad 

city organist played iiatrlotic melodlca on J," *1111 V.A.Da. BpsoUl invtuUoaa 

the organ, and lb-* peopl* in the hall vaiie.l extended te m contingsat mi 

thv monotony hy applauding rarb maimed *ol- ’’ST*'* tbo New Bontb WalM 

dicr ao ho entered tbe bolldlng About a Anuro wJJJ bs Weleonod bff ton 

• quarter of nn hour before lb* arrival of lb* for Bducatloa. Mr. Juiso. and lUtap- 

•ost l.iird Mayor a uontlngvot of 4k nurwee. la th'*lf ^°apJain M XenaJs. M.C., will rsspond 
' rgd tapea, ■imllar G» the one which Qin-cn — 

Victoria gavh aa a preaent lo Florence Nlgbtln- 4vntry:*Tho 

gale, came In aad took ihc|r seats sn Ibe O I HKliS COMING IIOWR 
platfenn. Tbs people rose to greet them, led _ -•-•vusaa.i* 

by to* few ABtacs already In tb* building Micr wrvrmi. - 

Wllh Girni wers oibera In blue drosses— mas- xhee* ar# new «« M on d ay, 

sours— who ahared la tba applause. These imnaporta 

ladles bavs bsen wltbln aound of tbe gun* on ?* trsrs 

■I.. IKUI. (roa., 4,4 Ik. r.4 cp. ir. ,(», •»<•« •»• 

>tok*B 0 f tbis. Afisrthemcamo V.A.Di. It waa wi^G* TlT H ** «*PS«tsd tbat 

■Mirlr D 0 a> I.I.Y. ih. m>i, badr arr(.a4. ba *.yy’ .S“ 

By tola tUn* tb* body of ib* hgll was Australia a* ckeiMwi*# t. «. .. .. 

tleallr fiflsd. " ■ * 


r>> < «i<l>>itlnK tho differ-' 
ItuliHLS 4Ld UiV Jugu- 
lai.liig WbJiu Uusida to 


JEWS' congratitlations. 


MlgDor Orlando (I'remlrr) supported ihs de-| 

maud. I 

It api'csrs that Signor Oturlone, after tbe 
Caparetto •Dsasier, dlagulsed himself as a 
workman and ma<l* To'csonal luvcstlgstlon 


.\T THE town hall. 


UZi-.t ll« .MUlJll.ISlMJ 


A GKHAT 1)K.M0.NSTI(.\TI0N 


DISLOYAL TKXDE.M'DX 


MBLDOi:it.VK. HolKUy. 

In a letter received by the Acting Frims 
bnnUler (Mr. Waiti. Mr. J. Oarvan. 
ntanaglng director of tbe Mutual Life aod 
r^ltlsi’as* AsBiM'latlon Tompany. Ltd , Sydney, 


SOUTH AFRICAN MINF.S. 


k premlumn charged CAPETOWN, Nov. Sfl. 

tb* war bogan. War ^ Johannesburg Pi-domSton of Trades, rs- 
h* ruiupsoy amount prssantlag tha Mlulng Boginesrlng unioas 

* bavs not ^eu bavs flisd gsnaral demands for an lacrea«> la 

* Mutual Fmvldsnt . ..i,,. . 

. tabWl- “f , •»•> ••'f-M.4 

claims for war riah roughly g/ per w#ok. 

•ndad troa tbs date ‘Hts Miolatrr for Mtosa has appelated a ds- 
itlcc, via . November partmental Inquiry re tbs low-grade mlnei 
re not commenced eloalng down. Tb* Hlaaro' Vnton hag ap- 
Mgiuaf^Liy^Vtso- A apsclal commlttss to Inspect tba 

111*1 Lir* A*«i.r*nae 


(••■Il *#;* the Grand Duibiss M 
Uu* li lt Iba 'aptiai snd goo* lo 
•I.. ‘'•jui fi> .1 uf popular dfiuunstTA- 
.< ■!<. ui-l uLilMalf. 

puPU' upiuiiiri la in favour of 
»l lurali- «4 France ur Ik-lgJum 
UK'Uibiiras pi'.-s>'ut lud^-pcodaucs. 


INFLUENZA EPIDEMIC, 


till from (’oDcnhagon ihal Pro- (IKNERjVL BOTHA. j 

a litim r- (•svoriau MiPlator fur I 

i-ifuiMig ibv wid'Sprcaa siau* CAPB'n'lWN. Nov. It. ' 

ul uie rill mP'S evt-r uL'vrrd fteforo leaving ter England. General Botha 
M. Mr Uv.'iari-s that b* r*- *ddres*ed a message to tbe people of isutb 
IK *uiuiuu ul iSK, an American AfrltA In which be empbaalaM tbnt daring 
>••' lUtuUKh iTrsidcni WUsuu> bis absenr*. tbo Governmsni wilt stand firm 
• uvv*. uiiUh bH trausmUted to md maintain public order at all coats. 0 «n- 
i.ov.,|i.uii'itL 'iftv Gvrmsn Gov- pral Botha polou te tbe sarrlficrs tbat have 
r.»t ti'ply to tbs offer, it in made by both tb* I>utcli aad Brltlab raesa 
vuvi'iy «ipi*ined that the Gvr-|ourlag tbe liar, and tbe support they have 
•■• I ( WSJ not aaiisUvd aa to tbs ' «.iten(lrd M tbs Oovcnimeat. and conteada 
'tbat th* untly of latoreata eoGtles bln to 
Irpetfk on behalf ot Ibo two races. Ms la 
'golsg U* Europe. b« adds, to furiber tb* la< 
tereata of Beuth Afriea. 

k ''•^jicrhag.'n messagr * 47 * tbe “FollLl-l 
kta* birlMi .orrr*p..n.|cni reports that s mrT.fSrTT\f 

f»»at nutrtlHi ut Turkl:*! sistesnirD and! ^XbJjtlXt 4 X 1 , 

pwer*lf Hid 10 Orujiujf. Th* Turkish Go- — 

ytmmrnt 4«nun<i th<-ir i-xtradUtoo in order' • • ■ ■ • — 

Uim.,.i, ,h. Armrui.. . nirii,.. NORWAY'S CONGRATULATIONS. 

M wkoi 4 M> robberj. *. Those si Berlin 

^Ikde Bnrrr I’jiha, Talsnl I'ssbs. Djemal 

nsha. larasil Pselia. and llnkkl Fastta. A Cepsabagefi moaaags nays that King 


_ neae. -r ■uwriew**. « M Ufeo|w 

- but tbs raatsrn and aoutoern A n s ne n *m to 

gallertos war* kept clear, and the snir* nf to ona doff, 

tbo flmt Aunac in the western gallery was 

tbo signal lor an outburst of ch*cring. ottexe..... 

Aftor about two mors of the men had SHORTAGE OF HOUSES 
•Dlered tb* gallery the ergantst playsd the ^ 

NaUsaal Aotb«m. and lasuoily tb# ingress 

of tbs a»en stopped. Thoso alrondy la stood «ss oapmansd yutarlay by 

to altoaUoo, tb* audlcnco Jolnwd In singing witnossos tofsrs tto IntsrgtoU Corn- 

the words of to* Anthem, and tbo geaeral fft'***®®, which la laqulrlnc Into toOAUrt rs- 
publlc iroopod is tbe floor of th* htol. filled boos# real^ tbat tto tonsing prw> 

all Um vnonnt seats, tbreogwd tbs aisles, and Is 8ydaoy. hag bssa —ft tonra aeoto 

overflowed into toe galleriea wberever roam 4® Ibcrunns d tram tars# tovtog 

was to be feuod. Defer* all wars ssatsd tto ®*4iss4 many psepis to sstib bntosa oloosr to 
orfsolst gav* the aotso of “law tto Conquer- Mislr work la tto city, 

log Hero Comes,'' and Ui« public stood to Nlcbard Isytooar. mm eflesr ef tbs Otty 

•ttontloa. All vacant chairs on tto pUifortu CoubcaI, ennstoersd that tbs oamptruotlnn of 
wers spssdlly filled. bouses la tb« elty 414 not bonp pace vHb 

la tbe troBi raw te tto left of th* rbairmaa flsvhlltloo of old ooss. 
wore th* Coosuls-Otnsral sod OoMUla n< tbs K. Bala, ebist runtal MtosP sf 

, Allied Howsrs. on tbs rigbl war* msmbsrs ^ DsrvflunJ Tniatau OoiBpaay. LU.. wblcK. 

'of tto Lsgislatoro ato Senator Oraat. Tto atatod, controUnd ilM rsatala, g^ tbit 

I Lord Mayor, wbo pr*sM*d. was in bis robes. fi <** tostaaoos bad tbo oitoipaay 

and to wag sopporisd on bit right by Hr. X. fbls*d rents since ilii. IWrs wnn nn doubt 

B. Orobarfl, M.P.. Minister BssrulUng b aborings of dwslUnffS. tod 

when reemlttaf was nnssm i n i T. bad on his ^ euFfflY nnd dstosnfi gotsinsd rents. 

loft by Mr. 7. Onrlnnd. M.L.Cm toUettor- o< building aatorlalm tto nc- 

trnlag Ansnes, Osnsrut In tbs 8tat« OovsnunenL Tb* Btals 4*^Dss of tto Xnlr Monts Court Mbing 
to-iny. Oas Oomnaniani and ottor nillltary oftesrw ant MtGdsrn npprsbsnsivs tbat Iboy «o«ld not gwt 
rtsd last Moto near tbs Lord Hsywr. One# mars tto sttofne b fair rptuim for outlay, nnd tto tnareoM of 
aonrs cbe An* of tbs Nations] Antbem com* from tto' organ, l^ba tnrsa making mam mogie noeb hfa rts 
I •tnttoa. pro- tbsn tto Lord Mayor called for “three ebe*ra b^br tto city wars tbe main ennsen 
(br ftor eaeen for eur floriens beroen." and these were ^ 4hs ebortago. 


CAPE'TOWN. Nov. U. 
The Oovernmsnt la appoiauag n speolal com- 
mission ol inquiry into tba circumstancei 
anrrouadlag tto influenan epMemie. 


MASQUERADING AS WOUNDED 
SOLDIER. 


00 tbs Pope.'* H* (Mr. Ceshi was prepared 
t* let bygouf* to bygoors when Archblabop' 

Puhlg disclaimed all oeanectlena with Dr. 1 
Maonix. and disapproved of Mr. Fitolly’a Too- | 
woomba speech. (Loud epplsnsal. The Rev. 

O. Ro ‘c eald ba rsgardsd tbs r**otuUofis 
tarried rsrently ta Sydney nt the “oas big 
ualea’* masting se very menacing. Tto meet- 

Ing bad sent “fellow workers" In Rn«*la. . 

Germany, Aostrta. and ether countries ‘'warm There is no abatement In the “bscr atrtka." 
sad whola baartsd eoagrntalatlani oa which baa been operating at QuUl and Woo- 
tbe magilAcent arblsvemaot of political lib- nona for tto past montb. Tbs men appear 
erty.“ Ttora was no reforenes ts Srltaln determined In tbelr d'^mond to bav* tbs prke 


«BEER STRIKE. 


WAOQA, Monday. 

ChArIra Clifford McMuUeu. St, arrsoted for 
vagrancy oo flatnrdny, was drsaacd In Iba uni- 
form of a nerfsaat of artillery. Ha bed bsea 
round tbs town wltb ona arm strapped to 
bla lids and an empty aleovc, and* was 
’lams" In tto right leg. Ha told n story 
tbav bla arm was psrmansutly dlsableA and 
that bs bad to undergo ao ObamUon ftr bis 
leg When searebod at tto Voile* Station 


GERMANS IN AFRICt. 


TIHKISII ABSCONDERS. 


TRAVELLERS TO BRITAIN, 


ANZACS IN. QUARANTINE. 


THE WYNNE ART PRIZE. 


CAPITAL OP BFJXmJM, 


AX INWANTia) GUEST. 


UETi’u.s'F.n TO ni;uR.SEr..s. 


National Library of Australia 


http://nla.gov.au/nla.news-page1 2581 09 

THE SYDNEY MOBNTNO HERALD, TUESDAY. NOVE^mER 2 fi. 1 MR 


MOJJETAIiY AND COM- 
MERCIAL 


AUSTRALIAN WEATHER 


MI NINO 


M», 1w«M St%#r. t; M It* • c*«, O n»i-ini*»wl» 

l« • mm. 

HCLIOimVK, 1U»1*T 

ilhtwMf art Om vlMriawM tirh<M mhnc ■! tm 
1^ fr.H nvkri io«la>. Mill* •/ Ii* I" . Tb* »bL*li rlMr«o<>rlMd ep*r«- 

Jrnm ^ ■ *7T**tn ^ k! *'*’"■ •** •‘’■‘I’ duUM 'Wl «»^ll 

{ToTSTT’ii! • on ihf 8i«. h VarlWDC* ym- 

Mten •' M IS/. MtUwa to II/, Nrw itottb t* rd*r. And lb<> m*rk»| »M </-ODtroll*4 prAclI- 
>M Id/ to 111. f*r^rr'~ . H' til I* i«* cAll)r |hrnucb<n' b> tb# Mrtloa. Rar- 

»to cMt: •tra«*bMTlM. /• In /f (•rr v-i rt«>r» dUplayfit Inribnr drrllui-d. but « allcht 

VEOCTABI^ MXKKirr. rnrotrry t-ffi-il. t in lb<* Aft«*raooo Juar- 

llii». |»aid. dowo l« ditd c*«, le 


fw. SOJINtM KCNIIT rMRKE. PT^ma. 

L (» Virma aI.RUT U SLAbD. Mwum, 

P*r. JUHV a TiutUad. 

Pto. STDHEr t'OLnWiRNC. itaUay. 
u c^i 40UR iicnBKttT rrta^i 

t»t« vriTfiv vt'ir^v m>MTIT Xmitmllki* 
niPJkEllinc SEXav OOKartiLR. Tummam. 

Pir 1 Mna OCNk. IttrUnchiiral. 

Car. W H jOf FN VAPri'a roOMON. Patwito. 

AlPrPT COflET. MU and Bar. CocM. 
rpl- Wtt^ f»TLan>, |.wrlitor«ft 
J; •'AUK EKVT«T |im End 

ly- rruiMin rntfr. n>ind«ni 

Pt. VITBNOV HT. CrtHT'l, ll«•»^Uw*l^ab 
Pta WM IMimi.n UniirKK. K- T*iaa^..rHi 

l. «• M trrai n at p*n t CCMMEVA. Kaniar Val#. 

L rr[ PiTrrt r:ro (wroi-*: wv. cin.*. 

T np» »uTnn ntantvra iT>RN(y'K. tTmi^ 

rtf. oro raoi-TH Amtland. 

ranwTiFX. 

E*' *'L_^ Pf*kla»vtn» 

prim* mnmfp. timwMa. 

DtVlD uilt.a. E. rT'vs’iacHAlL II.1I-. Waltamd. 

Unr HT rra^a. Enabiaf 

»*f'« n-Ptra. siaamM* 

«V. ttnr MfTOa nuit, Htanrla^. 
fht .104 r»m»P Pnr«ifid 
P.# n<-TrtR ntvtra rtoiaitiAw 
p--. »irn cro rt.ivia m rr*«i*. 

Pt- totiv .HXrPtI r>ar1|a«*Aa. 

vt Ntrairr fdw ntwuoa. fu-rtMto 
«•* rrm. tam-Rnt-r mum, Clan iv>m. 

E'" rnWK t*FtN PfMinnnn 

P-- RORT tntanr w denuoim mnaa <r.>. 
rri iinairr oonn Dtra. nuiidrnH 
Hrt. tirrr»«l f*N R«>T. Aninr* 
r* DarxtN. W lUittand. 

Ci-f m-anrr tirnrn nn.m*mr. <>>*«nKma. 

RAM r.wx nrRnrirr nrvvF. nrw. iiiiri«waiw. 

tB.tTTiiun nrur rtwc, ttormim 
Pi- ntanffttf* ua«vr <-rv«toro. RMarab. 

pi.» mn\ JtMv« mttrmRn. R.-clta-l. 
p»a «TIM«w r-ri-iRcr nttwman, ntrllntina 
I*-- UH.FRFn rR|-»as R,«rWPT. 

Pri FTtFMWh K rv*-n rtf MTuman Rv,4a 
A— »vir- fjoRcr M^nirr o rtt, 

JH. < f .tnarPH PtX. Rnirm#- fllR 
P.1 rati' a-HTIlM rtVIFR. IMrliliardt 
p»/ -ni-ivta rirma nff>«*»«b. 

Ptn mv E nr o.tra 

1 4T*t rtrartvAon munnfr peftpij^ UndtoM. 

^-r aroTVAlD Vtrnrnjk«i nn.tNKT. BlacAbMib. 
rs, a-nmii pwn. Anidtola. «•««'■• 
pip ?r.«>TH ninirxa. futnwtn. 

Rt* »t**rdn WTtar>\ nrTni*. W^TIhutoa 
Pla TUrtMta MTCa. Naalti 
I «• lAMv r-nuv. Kmdnrtna 

m. Taiinry-iRf fWiRia, ar,-kHaf»«dr« ro A. 

Pfn n iaR>'fT PtarEl. nnwat itotaa?. 

Pt- artOf-RT narantTR Varrltk^illt 
I**, ru'rnR rt«-n«a. rvwnb nm, 

Pt mv M-MKirr Pimmalia. 

Ptt HrvRT JtMER nwTWl. MIL. Ptwttad. 
rttr o tr^E PDWtan rtimnt. B*r%nm. 

Pto TftnMta piamp pi.itott- Smb 
p*t. aiiiUM nroaor fiiir 

On! IA/-K rNtTf-TI. RnrAtoln 
I-- miiv fmjirwT rxcn, vv. Pt«»mn 

Krvv‘Tii tarrtrau.n ftaa»u. un-bitai 

Ptt tLi »*f jRRvia rrrjv Pn*« Piiin •« t >. 

I. n»i itrarf rutaiva rraarra, t«-kb«rt. 

Pt' yn t i ty rrq trviT. Vntlui'l 
' • PPTFa YtatlFa K-^ntah 

TUOMta PnTPATRKM. aurrr H(1to 
ptr Rpy rrrr nmtT 

rnFfiFR’i a ctraTTra rbiMtonta 
P‘t ATDDI tiavay OtfXET. Ota»»i-M 
Pit fFat.tP aOYtl. prtirr Parwwam 

Ptt 4nt»\ frviiR n*TTP ritawcon Rtv«t*b 
Pi. M V JOHN PT»*»'MnT»1 rmiRFR. iv.v Rffl. 

n*MPT.ri amucMo ra/>«T 
Pft. aiku ri. cruauR raiWTitM Mtdaf* 
pf« FRiNjiR rranivAVP rtuaFA. Pirniurbofto. 

I Ptt, JORM nivaON Pt IMCia llttr*d«It 
p»t ynM»v T»*DM»a k! ivxprt, wikamta. 
r-t .KWI PM rtTBITK PROT Aanntola. 

Pit Hi'VRY « M .irtarpH paT. rtahtF*! HfTl, 

Pt- jrvirv «iMrn civr r-ritnd 

P-t lITTIvnPR MrtfYA'iV ClRDfVra. .AniHdaW. 

I »tI iUMN r-iMiip.x oinanr. randcm vi^ 

itt PTiM' wianMunifr' 

, THt RF*rr M»*arxrr v roia. eam. 

Pit Jta rvaVR N *id»ty i 

P*t. rv eti\r. Prrbnd. I 

«fft RF.**T lir'-RT mi. *itfa»kUV 
iH- *"Y MToman pt»nra. RnriaBd. 

I l it M M ,Tf>«TRfl raiMF Vnta* Paf%. 

ft»l. iti^viT n j »R nuRra ytrtabh. 

Pi- J«a r.ITTOm.T ^^.nlrratld. 

1 pt. THOt rra«F»v, a,.|ii I 

M.I. Iirir pr-rraiM oirm. Mantldt*. ' 

r.. mm pn*T C’l.UfMM*’. IV»«in*Ta. 

T ..p. i«t>irv f.ni.VTT M'TlItlit* 

»xt PART arwpr»TPT cm axe, n tIi i B«*d. 

r«*vN M V nnar p-iraon j 

•xi. aonr t’Fvt-T maaT, M*tiPt 

■ •xt j»a ATfT. t aiTiiW. P. ftanamt. T. 
ptt jrtMx HT tlRiTX fMM> rnxbnd 

Ptt rfnrrvT irp«*»x oarpvrarE ra*toi. 

It*., io« TMi>R raro^pv tM M N. fiwiaad. 

[Pit II Ip/'t p tnrrv '-RiKprfn Rn,# H«,. I 

'» rp1 imiv raxTM-HfrtX CPIMP. MnaMn I 

• •V- rw>T*P*tal« *l-»atdt'» I 

Pt-. RFrix.Ain urrmta cnAPHT. YtonMi. 

Ptt. I'TPtl Ipatrx nMi.auT, CVidna. 
p., pf^ rr fn *a* i 

fVr, 'T’CVia mrrtTTTT., X E. I 

Ptt *trY»XT»Ea CrtRtyix, Rp.tiaad. I 

»*f- mrrx xTT a^n.TPx CTcaaop. Paddti«da«. I 

p*t ir»A|Txnx iP-PtifR nnnapx Mam. 

Pft trilRTp rrw.fimr r<tflt rntytt 

I Pit ravFXT mvrxyra rtoariAx at-Htm, 

Pft rtriPTxa iirvur onaxAX j-mlflai, Q 

pt. itt-aprPT FPvrx-n caatTUX Ratt^fb. 

»rr PTTTtlM rTHTTJUrK CBAVIJtXD. fbTknt. 

Rt-H. V 

Pft iwmiTT pcntp Yirm* carPE*. CtoakL 

Pit EPMTx pnprpT carrx, Fnxtapd. 

p-t crnarr MCti'av naiaFiTM. OImIS«. 

Pi. MFTAvnra ctxaroft. 

P.-, HxvRY P*ira. AtMtiite. 

Pf. r*''»’«T Hi’l. Crrta. 

Pi. ,T-»»T< ti|*tvnxn Frx»xf»d- 
pit iriiiuM irRi.*r iriappirt. APtmato. 

Pit nraarar Tr«i.tf mane AN. DttKmnwxa. 

Ptt r" l« HARTMITV M..T*ifa 
pt- iTuniPR jnRXpTi rmTET. XftoPu. 

Pit, ARrmailD UaRTTF Rwxt*iid. 

Pp1 WY TVCMP«F*X HAWMOXn Pi«1ai«l 
pt- M’lmrp VAxvTxn ravwnxD, itow»M»inR. 

Pit -iPHX RT-nTarr tumptux, MarH-iivniM 
P-- »| M ftrvticPv Tfixirr, W<v'lUbf». 
fH. M'M MP'IMPT H ATX tv <rit»*t. 

|»»r PPVT HiPi'T M-ptfliixx) V, 
fXr-r RFt^r H»RTi-nra. AltaxM-la 
Pi- ,TI« niVIVIV fnH'fXwn-d, Y 
Pt. Oft^-rp PPHTiRTa UTVTOX, Tlibbto. 

Pi- fv*/i noii'TT at«*-.i 
f--. lAX tta* unr;*y >M V V r^W 
CtT I»E’'’*PPRTI rwn-un Mpy*R, «»dwty 

» -R? tfHT ‘H-VT rv M > atonipnn. 

TTira ?PW nrttiry pnpUnd 

.|T*4. VII fivnot W.t*M,-, Bay. 

f- cm r"VP*iTTnTf fWiPttww 
- TTt,it r-|TT X nf>T*ti»\« Pt.t« 

I*.- rx.»tti r«i* TTortnvTvwiv. wmfbnfrip 

P-t rawxT iMf-naan hapicwat, rntiawi 

lx- P«F|IR RAVI'EI. VirrCB HCRVER. Vt«t«>v6i. I 

rtlt I 

I -,.1 fr»p/vin ITXDRAT nUTWIX. mrxOHML ' 

Ptt C«o m-vp rnr’ard 

t.|- UR lfi*TT«X Urxvx Otoin^. 

M» ram ich ‘M fr.»iaA>i 

•*t« ttvIN OFT tavtxo IlirrTPvRtw 

Pfr 1 Ft» t-lYMCNfl nTM-TX Pad-Pl»xln». 

I*.. RlfHaWP A JA* a»nx. DarliitfAimL 
Pit torra jimpuny aitrwid 
Pit r* p*tt mm irvci.p Javea. toxfl Rubw. 

Pit. r»ua «AMl-n. JkMTR KtfmitW. 

'P|- *I.FX iTvrrvriv umtr amtiind 
‘i .Yt ** Frrn Ai''''d P JPHvacx Yt. *»l 
...... i-t.i, IV M'PRATT lAHvanx Fnrbtto, 

.VlUtni.I) I.N |p|. r*>Mr PI*>« J'H.fV 'MHiitH, 

Pt- \opv\\ I trrpx niv»a Hri- Pait. 

. , . ft 'un iK*rn a ipvfx p-rriib i 

'UhfM R,, IV u rFR TI'rtVk>» m\TX, T>-Iwirb Htll 

\ upViw. (f 4M imrna «pn jran rrma xtai. ' 

‘►•"‘I*'- P*. »vaw>«p RAVARArH. w. MsitUllA I 

' ^ . Pi. WM RkTAVACn CnrlS«m ! 

HEX, CwlMl»«»bO«x WM fTU« RXet. HirTT* Hflto 

iiA B«r»»oa. rDw«nn K»aRT rniMito. 

P|,| MV icrtx XIRK'T /M M L Rpvlud. I 

Pit. raM-«r cro. i^AAr. rnxiand. 

4*-T«’r» .in’TT nn-FTMl TaUna*. i 

Pit P'»P* MMIPMF.X J|M»a bw*ir«ni. j 

rtnonw pt- «Trprrrx' r-HAX jaRVTR. AlPtir*. 

. I nl«F r*rb. heut MaTMTU. JrtHTWnx tac M.). ItarO |r 

[K . D«nl<>p. |t*f 
[Eba. L And P. 
Rpiii CrtTxl 
E. EIrb. (V .. 
EatrfNiiMd KrT. 
Pmmmx, 0» 
Ditto, IM Rfvl. 

I Ditto, twi artL 


NKW .'OUTH WALKS. 


STOTKH ^VND SHARES, 


FINANCIAL. 


rxMlrad to • 
pitrUM «*«v 
. and a* far 

■■ rivtlaito, 
I Airttor raiR 


anl apn •»«"* *'» bPBOURXrd IR dV. 

[I lit 1. and ApprAr to llRtxd ordar. roontnt ' enurax. It Mould alao hp lelarratlnt to a« 
U-a flrti, ibta noon aalrt pix-rndad by tba .-.ruts lha nm< udI of «nr rlaltna paid i.. aol* 
'<xr in*. ‘ond oltarDous aoixi dasolnd by dixra «ho pokd inxrxAar-d proniuau. 

(ioTommani atm'lia War lA>aa. I| p«r cont., *rne tooR aTi'iMit-u 

Ki. Inarnbxd SukA. lul £H ih l ditto *”*’ »■ 

«>ridi in> £b* 14 3. War Loan. 4| p«r caaL. **W Tba rpRulatlont do not fix any 

i.‘7, Honda. £Wi Uy. ia> C^ U . ditto £10 dtoa to iba xlvlllaaa' noratoriuiB. but ib«i 
nnda. <ni £P 10 4. War lx>an. I par font., ComaoovanUb Parllajaaoi la oov lagalaiHiR 
nr. Hoada. in» £1^1.1')', dit'o £10 Honda, os tba toatter IS) Tbara la a« provialjn 
:in I : War I-oao. 3 par rant. Hoada iltlS). *t(b ragard to tba mattar. hut no Aoun U tb-t 
■ 1 £»7. B.H. Pfopririary Iwbaaturaa. la) Aatoadlng art la paaaad oav ragulatl >r.a mMI 
I Id |(i rover tba otnlaolnn "Droata." — I’ndar tPa 

AA*baat rartiftialaa NSW. 1M3-1I aaaaon, praoaut r*<Rulationa of tit# "aoldlara' niiri- 
n 1*,M| buahrla. IJ dllln IPlT-lA aaaaon, K'rlum** a noldtrr. ahrlhar dtarbargt-d or ool. 
ni lft,Uto> buaba)*. 1 Jt, lai OAM bnabala.l* rrnlactad unll! al« m.-ntba aft< r lb' tra- 
'S: |k«t<cD of hnatlllMra An amending hHi la 

Hanka Bank of Na« Boutb Walra £3T 7 i, ' dmw bofora rarllainant. and abnuld Ib-ra Ik* 
Bi £27 7 «. * ragulatluii on lha aubiart It will aot 

ilaa Aufiraltan “A." £* 5 £ h* la tbr dirattion of abortanlng iba lima of 

Bri'Wary Toohay. lai IF C. |prolartlon. "Nerib Coaal“: A fraah aRratmxni 

Mlat allanaeua- Aualrai'A lintrl. lb) SO . ' !• IPI naraaaary. iSl 54 par rant, unlaa# iba 
Lrttiah Tehaico. ord . 25 I'oiontal Huaar | Uoiirl otbarwtoa dlrarfa 
Full, in* £SP; Colonial Sugar < Anatmlia), ' 
ol £n. lal £22: P^rmar and Co. ord.. in) 

Ffllrymtad Sugar, lai 31': Ooldabreugh, 

Inrt. 4<> 2. II- nry Jonra (al 14.4: Howard 
omh. tel Si 44. (at 31 4|; J. P. Wiiiiama. 

Bi 0 , rrrmaB'nt Trua'aa. 7'1: H U'Konila, 

It 36/: Sydney Hydraulic, abetg.. </. 

Coal: Eaa* Oratn, SI 1 
Cloalng quetattona war*!— 


rr*u1i 


gTlK'K KXniANaE BALES 
Tba fn||it«|:ig i.itnina aalaa wxra Hated- — 
I'opprr Ml Lytii. «t< a, 25/1. lianpdan. 
5 . •• witka It , itiab )& a, a warka 16/t|, raab 


liitM M( |ti|dlr.y. 5'«. a waaka 6. 1, raah 5 1. 

i wr.-kt A . I aali 5 2 4 viarka 6y. i sab 5/3. 
5 <ar- ki i 1. a «r- ka 5 3. Edna May Cantml, 
17 \ i; ). 17 li. I «<tka IT 3. raah 17 L IT 3. 
IT - I •• i: |.|. a iMt'ka 17 Pi. raah I' . 
IMi.a Ma) IV. p l-r«<lt. 14 . 14 . I4/*B. k-tna 
M/i> I tiuMili ia- • d • Mtaka 12 3 raah 13 4 

Tin Katr.il Ba-i.i. 1. l> I.arut. liu . r»u< 
kuli l(Hrlii.i>r. (I * •■•■'ka. 44 . Tnngkab I'onj- 
{••ui-d. II 4. Kanip KamuMtOf. 1*3 . Trung. 

. I'arpathiM t-oKl. 15 A, 15 7|. 4 «a«ka. 14 ; 
dillti, -OU. H “t, I •■?. Wblif- i'ryatal, I 4|. 1 5. 

I 5 , Vi ai-tAt-t# I'ttr-k, tk'4. a waaka 4 4, raab 

• 7. A 7j, A ». *• uatka ► l«; Hood'a Creak. 4 
M<a< ailaiii-fiia. MatumiHb Mulybdaalta. paid. 

*• Mt aka 5 >, • «■!, t , A I. t waaka A-. raah 

• 7. 6 3. A Ht . ka A 2, fi-.ib 4 4. 4 7. 4 vrakx 
I i' s w.i-L, t . »«h a a, », waaka *7 

Sllvar hM -‘uriillun. paid. 4 7, f 4 ditto. 

• on, U li'I •< .: II M I'rnprlrury, 54.3, 64 IL ; 

ii 4, I iji.'iiitt ti'llt ra' option. 54 A raah f. I 4, 

1 iKuhth. a> ll-ra 'ptioB. 54 3, 1 month. arUara' 
ipttoh U,* .Sorb H II , 54 4. C w.tka &l «. 
55 I ritlBn It M inldi. 34 C. 4 warka I* 4. 

• a«b ;<» 3 A araka 34 4 I) l( Sttulb m w, 
5 ' . Jumtion .N.tiib. Il.il 


jr;':r ;r,£“ srj 

Ykr I PI pal nf Dtr-f>t<iu«Al I . B. - — — K i !■ - __ 

atiiTiri ha- a> fai la- ' — ' " 

a,.lrO In hebt. wait#* 

ad rauM, •.tk thun-’rr, oarr tto xoatant totf if Mow flaa4b «aba. nd a< Biiiaibi tad PanawHa 
t«i.-l*t«ta aT> urt« halt alan ham r-atir-d at ■ aiiata«l rUcm in nanaotoria dwnrta. an 'to ma 
latoud Riaim rlarwhart- U iba Tarrllafy. Powair • Ctoab bod fit potota, tblr M'aUn TL 

*>ix.na* I |•••>|lt 

fh'wa I' f.twM RoiioIIt wi. tb vaal wtnda m tba aval euMt at Taanwnto, paabiq to 4to Ti 


COMMERCIAL 


I’t-t.'l.w. i-U3 piM. -Altoiy. «l5 

T. lal fn.t., Januarr I. talk, tn daW. 4lto podoto .Attgladool. Ij ^ ba n ^ 4K n». Bintuu, It 
1 .fa' f t '•m-c' itlutff |»fo'l of lt*7. 4IV4 pMato. tolka* A J; Bwdtpl, Ml 4to. I. ►'i.tA-, I RtvaSito 
n-.tftt.tltr « ■ m,. to 141 4 B tr . W.ito; • p.to<» *'*• *• Co!|ara»*-«if{. |; ivaMlnV-lm, rv im. •; Ctoto 

■‘I ti tK, r. iRihba, tn. Kuatoloito. <fi «a. I, 

l'a'.r»nit.ir* 9am, Ana. 4 ptn.. Till • .***_i*"i *• liojdfkva, I. fl.mditod R 

■ I* ..t, T4 T. to.i. 5to. tlwonatlto. tfl Uai. jli flin I'vtiaCkk 

ItumMi'.v • am . Ai p*» rtaL; 3 p.K., 41 ROT l>wlh. *1". f: HaWHa. I: M«mi 1 Motii. 1 Kaiton^ 
It 1 '. I ... i| ,.•• .mt Mvnguodt. I Xarrindtri. art. NaiNWb. k 

M««t f.itaitti iiTnio. I» mOto from iba oertb- TUpa, fco, f; TMworU. a, I. Tonm.xal^ |Rl 
•Ml. at t.i3» ] >r. N-aa Maggn. tot Re; Waniwnnh, lUt In wRnRto 

KOvFAi.L gKCnnHATlCXII. Pi bin fatoiaa. L Rarwm »i»«r. at »alplk| 

k-« <-ulh »aUa l.x tUt 94 hmirt andad al 4 a.ai.i. XbrwI Rtoar. at WaMHt. in. a 

IVrriaim ; p...t i*. Kiit.-imt 4. R a.k^inr 4. XtayifTr Kota — B. rlatag: f. taltliic. a. a*alitrary. V laa. 

n II. Uti- I. U.«Tal .. b.irVlIa |A, Byro'b U. FitRETAXI FOR SK» hOI Til « A»»A»T»f.g 

rat...nl«r I. i ai.tiar i;. < auiU n. I .4»ar 1ft, r»*n- ChiaRv to* and m»d |r lie a«*at'i •aitam dtorato 

‘hhl r. I f-'wia I. • m.-,.ha*an M. t udnl IS. I.An* «igi aowibartr winda, ntbaixMa ilnuAr mIir. j 

K ” la I .|br» 1. lltnUn-hPM a. no.lb.fm I. Oreo- una-iDnd, wMli fiarlhar ra.n and ihim.IrrMMnM a| 
It 4. H > k 'ii« %1. II tiii.-dah A Hill fc.iaJ I. naatavlv wtada- wm* gml bll* na ikt maanf ^ 

^ -1. Kvnw V n..nn roM. ■ tb frtah and ainialU Mtiarli 

Mrtrfwa t. M-an,, II, M"M taia Li, Morrurundl 3, IVTCRgTATy RAlVrAU 

V-.-'p * t-‘ 1 ! .r ^ WMlam AttomlU -Wi«tham ito mtoito MS 

• •V"''*' ' 1»* wriTU itaal J, r,^. a* r.avaldiaa A Perth ». \-xk 4 Ualaia L 


A for l.’*gmugt> were hooked nt £41. and far 14- 
X gauge at £63 10 a loD There wan a nteady 
M Inquiry (or bar Iren al from £2ft to £40 Tba 
J-. b4toli prira for aboeint •<**) wa« £31 Angle 
Iron «aa quoted at A.36. tee* at £35 Id . ani 
holler platoa at £75 For iior aheet bntdera 
H wanted l/'d par lb. M'lre nail* wrro well bald 
n at 54 t par ewt- fnr aixra 0 to 7 Caae Into 
^■ef gaixanlaod reoftng arrewa rbangt^ bandn 
u|nt l.'S. abd S3| par rant on Hat prlra pan 
U.aecurad (or l.W arrawa. Braao acrrwn 
Hibrougbt 45 par rant on lint prlr>-v Krlty'n 
* Jaian again coiumandyd 11! . and T.l’.S ebaep 
labaarn ware in atrong htndn at l"d Hay 
I forkn moved out fraaiy at prevtoun levria 
&^iTbtre vao oo rbange in aipioalrea 
5 I Tba oil raarkat wan Quivt Lloaaed ol) wan 
4 avaliRbla at tba prtirinimed ratea Salen of 
■I turpaatina wart boobed at up to d 5 a gal- 


TM piir« of ffua *4x1x4 copra la hagw an 
PVtday laat waa £36 lO. a ion, aot £33 10/ 
a toa. 


TI4VK1 I 

AoetnUaJa ...) 
A ■( II. CVim . 
Rnttk td gid 
Com. ef todnari 

X. 4 W 

X rund, aM 
IXttA. oew . 
g’lnad Kari««M> 


W'-'tw tM 


5| LONI>ON SinTAI. grOTATlO.NB 
^ Tbr Aaotrallaa MaU ExebaJtga raporta that 
a tbo I.oBdoa cleaieg atoae metal quoutiona on 
45 Noxambar 31 wara a4 follow;— 

Ct'ppac. otaa.. ipot • £1(3 5/ Toa .. UacB. 

Copper. S toaatba 

H Crppar. alactrolytle • 

L l-aad. RAft. for., npoi . 

|! trad, forward 

k| fpRltar. apot 

cpnitar. forward 

biiTia, ataa.. apot •••• I 
H 'Tln. Uraa moDiba 

n BtWar, 4taa4ard 

«• fllvar. daa 

Tba fenewlag were th- 
America aa Sovambar S3 

•I Sew York 

H gan Fraaelaco 


8TEAM. 
AtVtolda 
Rudd.. parlMT 
Dmo. pen. . 
llUw.nM. f C 
hrwrwaile 
Xrrb r«*ti .. 
1‘nn Ja-kw.B 
Sydney FatT%m 
DHto, MW ... 
I'nlAw. oed. . 
L'nluo, prvf. . 


' left— t 


air.|(k|uea iet'ee*. m'M-h, ai-J utoHOpaeaL-d 5A 

• liuvXv-evAt 

f-wkli'W|,, TU.itWaT U, in-' (hilf |>Arto— Rem (Bto 


tt-le*|i 


hi<hi<--t-l Riier *?j 0 pm fiti.i*lab> 

• ..R'l H.rl-'it 5rUs 4 pm i».t0i>tl. 
f-flt IliriK.ix -6 I. m iFirtAi-. 
('latwu* R.rer --S am il'nlvtntort. 
Mi.i-ae il.Mr -5 n m 1< >C i>*irh 
R'ti« Bar* 3 p.to. (trnllfwffharl 
; l.v.-iiu i |. m 
Meaitiit A.i*tialw ~-5 pm. 

! M|l,DM.hDAr. 

.niilt -Neon »H**et|i), 

Jaiwn ll‘•r<«l• cjaI<i. - k pm iTinfo Ml 
lYMMinnin-g p.m. 

* YilUltaUAV. 

riu.-n nw iiwuxai 

Jatwe llxiie**. i-e.kHt. aod newtp»p 
tYaBtp* M*ru) 

Hi'hi - '>• Vlami. •«) pai lEdan). 
YMtimiila 5 P m. 

I Mwterii AuttTaUa I nia. 


IKMUakCE. 

Aim. M'iI 

C^l ttitunl . 


£3T5 ton. 
£305 Ton. 


INTER-STATE MARKETS, 


MEI not Rvr, Mnoday 

BarVy amwlnal CbmlVe mllina. to a 4, Dwk. 
h-H y a In 4 ; Cape, * In 4 • 'Vt* 4rm: Alrc'UH^ 
4 j’tn 4 «1 .lull at 5 «. « «.*d R«"*-f. g*) ' 

to £7, pAtttnM IwtoTuUe. good Canaeoa. glO. pnnw 
b-xhee; ttoowtokea. «* to d® W . 

Op AM weakar al dll «« dit Jato awalpatof 

* '■ ADELAtOE. Moedae 

Offnl enptinwad 1ft •tmwg d-maod; iinnka light 
titrler markto IrrM'iUr otveift'tia mH w ‘-am. IM 
gmeral h*aia al l-w«in*ai b-n.x 5 A to «■ hx prt«H 
T tigli-b itoat at r.wt AdeUeV Cape, > \ 

Ht-Han ««t«. I 5, f a gmwef*' l«la A »'*;d -jal ri 
tofertor oaU 1ft tb- -nuftirv fbU oma-m rbsW . 
on trwto at MlW Fj ’ t».-lw«I.e of ba»a (..riMiM 
and bmal-agn dtolrtl-uiirto alowlv at r-gulaiad ew«*n. 


A<5*>aa V, 


DXATH OP BTDiriT T.i.& 


Smt'i, 


Mr W F Orennan. of Florndel. BdfNM* 
road, ban been adviaad hy cable of the dnniS 
of bln younfor dnugbtrr. .Adele, an lb* Ml 
Inatant. from influenM. at tba Sortb KvMi* 
too War HoapItnI. I^elrenter. 

Ml*n Branoan w pa one of the V A.llg> •> 
|e.‘trd by the .AunlrallAA Rad Ccam la ISU M 
pronend lo England fr.r war w.irk. Ibn M 
Pydney by iba Osteriry on Reptaaber M ft 
that year, and unee her arrival in gigliai 
bail heat) working at the hn-i>iu| aeotieiai 


I BRrwr.Rnat. 

C . M* Bran. . 

P-rhlM' 

iTonhey'i 

iTAOfb’a 

^ Ditto, end. ... 

[MWLlvyOCB 

I Aar-n-' ft lU 
j Axrkied firead 
I A and £ Dll 
IaIItw Ta.elar . 

I Aitial Wltrlna 


gooj quallly rallla Frnm Dooraia be, 
had hallorka. wbtrb nalierd lo £37 1 
nnd ftveradrd £2? l< * Flflf ah'*- ato-r* 
•old I" £30 4'. and airrag’d £14 3 2 nn-1 4 

■ Pwa made to £22 11 . nnd nvrmard £(• 7 1 
From Currnw Iftnla h«- hid 15 l.utloika "hJrh 
•old t" £2^ hi«d ayrroged £M in «. ard to 
fffe< ra whl'h made to £2f' 3' and nvi'rnged 
£1< !•) The whnte line waa handle.! h>* 
ri*t. i*>‘n, *nd Badgery On h-hnlf of W 
R.ina Munro. of Munglndl. Badgrry Br..a ncihl 
147 hullor-ka wblrh mad- to £22 14 and aver 
ag. '! £17 14 4 A very ic-od av-rag* line .? 
hiil|.M-ka waa I* whleh the V E I. and M A 
f*OTij|>af>v aold on t-rhnlf i-f H J. W, llarrt'ir 
ton Thf-y rralUrd to £24 an-1 av> rag. 1 
£34'4/S A line of 3A cowa rant* from Mil*, 
Igndra Xlalloa ai Hay Theae lUrnaon. 
Jnnaa. and Davllii acid to £15 14 an.l avor* | 
aged £17 li/. la lha aama ronalgnreent 
thrrx Were lid pteera wbirb made to £:f and 
averaged £17. 

Am.«g the prliwipal mica wem the (nllr.* lug — 
yiwn A M-ixImi, iL rnfkdob. Hit. 1* Mh« t-- «.T I . 

■ tg a!4 '< . *e^ I rowt, to £77 ■ . a*v -J* " . 

tfi-iB A W- Thnwroon. a# Baodv ll"lh*». Sft ).lk», 
in £»■)•.'. aig dials'?: fiwm J M KeixV. -f 
Rifwen. n ileerv. at XtP'h'; *mm il J. 'A lur 
rlA“Too. ol IWm itni»w l> -Wka to •'W, «>g 

Cl4‘4'3. ham B » Holoeia, «-f Nireomii*. fl i IK* 
OAd M-en 1A drC'. avv. dl? 15 , from It-rtiw. 
date, tfblta Bro»., at Itemnu. II hll« to dT* l . 
ttf fiau.4 fftiti* J ic..hrri«. «r Xan. min*. • l-Ui 
to dM)1i’. ■eg dtnCd: froB W Rom Mititfx.. nf 
Mvnglndi I4T bDn to d*5 16 . t»g aU.D 7. fe-iii 
D R.-r Mi.nra. » hiki Id dIA i . fr-an W Iteo-T* 
KUtton. at lUe. Ill Meom I-* «X». ait gir. an.l 
Ign cftwa la did 14 . arg dl7 1« fitwi rnta'raa of 
i Iho la*a 4 g Vtrkar*. of Remvagee. 54 hika lA 

dS5/4'. aeg d73; (rmn W J ITofr, ol Naraiiderw. 
i| rowo to dfl •/. aw dip 17’: atid T aleara to 
I dtJ 1'. aeg gl714 ; aM f*mn P. TvrU and Ch . 

I ig TrafWl*. 4 rnwa t«. il* to , a-g £]T’15t. from 
iM Dnwuittg, of Tumi.i. » ) Ika in dhi .1/. tig. 

I gli 'ia ; Irma C. K R«a». «f •■(/-vm. It ateeet to 
g1»Y.. aeg. dlt t': fnwn A S Comp of M'lltow 
Yrea. ff 1.lk» a. dH i , a»g df? !'• , from K-oV* 
Firtale. )• btka fn dTJ S . aig dD 1.4; frmr X 
Kidman, of rwrrtwinrda. 15 blka to dSB, aeg. dto'llm. 
and 40 a*am to dsr * a»g a IP -to; f*.wa H 

KlHman. of fteortra. 1^ Mka to €T^'\ arg dCS l« *. 
M .texm to gw> 4 . avg dia l 3. pM a ctiwa to 
d« II'. a*l dtA'17'1: fmm W Arndd. of g>Ufln<«l. 
-• - . . v» hike to d"» 14 , axg dV'UI'; frnm W T 

cbeW haaer pn,Bhm. of RotS.ipgb, II Mfca fft dr*-'4', a«x 
I*, and • at' g|7 is|- fjonj R*M Rrm.. «♦ Willow Tree. ».'•* 
IS a, nlgeoiw I, g2*'iS' arg dTS lAX, fr**" J « N 'VMrwa. 

,td CwenliW. » eteaea to dtl IT., avg aiai) i 
rwr g-Joutioii*: mm* baaw buHorka to d24 odd ani- 

1 ^ • ' mate to dS4. pelTM nMHam-wetgbt to d 15, pHfoa 

.w.e«eM. 'hgbl to about dl7, tiaA* bollork. from dlft to «it. 
*27? vSTvififtg to wrftbi. r»m. rmij* luwr, m atoui 
a, da odd htma bigbfv. good U about dto. 


PRODUCE, 


M -r 1 Ir«| Nouff-a ep htlui 
■ y-ii.—lle d>re<4 The »t. L *»Ma 
II* n..rt>M-n. i«.n tor h.n.n.*a 
l-Un-l ,i.-air>.x Hff>4ltj| ah)wi.| arrlia 


B£D CEOaa SOCIETY. 


Ditto, psad. ... 
AiMl Dnat. 
Aia-tnlia Rntel | 
AIM Wd firwa 
A Tel-fh»*fta* • 
, Aual TefTx * 
Hmrd, W-iwm 
, iHtto let pmf 
Pitto. Sfti pee# 
Hr Y-'A . ord. 

Hr Tebi. pwd . 
Runn. Phiip 
|l'«l If* , Ana. 


ll-i.tiil n« Nei-*ithar SO, and The annual Rieellni of the Mlatralloi BH 
•• '-e » Cruaa will ha behl In ih. T..wn 11*11 ao Ov 

... ‘rembar 5. at h p.ni IVr Et.rllrp*|r ladf 

' • H.lfii Miinrn IVrguaon will pf*ald* Tkl 

apealtari will Inriu.le h..*iie.io-L noal Hr 
Il Will r*a*'b d)dner aboul ! Howne, K-C.R, V-f'. and foMdi 
iMurdsffb, C.kMl 

I The avanlad iiromlaaa lo I'e a moat •*!«• 
iRBorBR italnlng oaa. and inrludad in ibe prograM 

•L.I.O n* Kjem. H*ad£ W «in ti,, prreanlag of a nim. abowixi 111 
M> gi Mo. *«‘h »aai ^ka, work In RogUad and In FraiK*. 7M 

““T.';, » *, 1^;; "i™ ■» • 

t :h ftiif, .yomlig «i. Colonel Murdoeb. 
llMite. hor 7ft. rte* • ' 


C.\Sr.U.TIKS. 


ni'Ll-I • A fireman named Thi'itiaa fell «ifl an BAB TIiR 

eftnif* nt Thlrrnul nn.1 re. tlvfd n broken leg |,.ww.t*r •.Ma-llrg-: M- 
A .nrtet H«mr*l Erie tirgan. reaiding at Far- to am «i m<'. *»«• 

r.ll. r...d, Holll. 'ln«ln« • *»'•'. *“• C; | 

khkeil. ai"l re*«D*d » I tokrl. leg .. 

liEl ESollfHllH —Through bla teal eatrning fit am inmUen lljven 
ftro Utx *>o Friday nU'.ii. Ioh« Melotyrr. *m. retmiin in. »»w *ft ru., 
aped 4#-. fOgaged on 'ho rall»*y "V i>i f, iianiiir >u 

•l.ld Hill. «**r lH.n*»ll r*r*. *iirii«l 1» > 

death I fmni nMtli. Miin.ia. ■. ar-l k 

An aretdenl orrurrad at In* i N/w. si. H't*rie>r. •. ir.im o«.n 
irnnworkn on Moaday oifiralng. and a Uhourer ui-imV Timr, ■ -e.m •..■••h 
namra oiluiber la In the Uthfow Hoaplur J'ArE iffTiM -Ai 

nnmiu itnimwu . ii«,.nih* retek tomt »«x1b. Arl'efx. a, from i 

danc<rnuBly )njur#a. He waa MiMlni. a. ffw^lh 

n<ar aomn m'-n wbn w*r< working n pulPy, HUilm «..7 Hb) -Ho* 

whjrh WAB lifting a weight Tbe rope broka. in 

and tbn weight (ell. atrlklng nallaghar. BVRox BAY r«45mi .Inwar 

SJNOL*TON.— Jamen Mkhael BurlM, A^ lirAIMI 

!4. wbo WAA tTAmping through ginglaloa. di**il B-.r*i..xtor, miA n.m r 
from the river bAOk oeAr imaolly Bridge on , B nmto». •, to|.A am. 
HAtui'dAf rvenlng Into IS lai'hea of water. oi/taar-l: A..i>nuk 1.45 

diBlorallng hla nerk. aad died adar Admla-j ii.»g*xr». mmi-* - wa.m., 
mon lO 'hr huapiul. W.. * H « e. 

•eaiBAn. and A nnllve o( Hobart. tomr,. 5 a m . frott. ‘•♦ilna* 

DKOKRS HILL. Monday- H>].ltNniii lYrH.ii li«p * 
A miner aamed J. A. MaU. wbn waa work- pw, vr gv.to*y _ 
lag In a 700 feat level at the aoufh mine, waa XiMHi rri Hg«nx i-’Vh» 


I -t.l I-net-IE COT AM dnifXWCX. Anwa^li 
nor. BiX.AVI* jnifXVTOX. Burvood. 
f»T* Jig .tnVYX WlftgwOo 
ilXe I’FCn Jig EAT. o-etorfh 
'to, gvpxrr BAXDOTl»n EEIA.IWAT. Y1gW*a WB. 
Itx* FPCiR BPY KirXXr*iT. Bm-hwaod. 

'to, i-mu ITTFIt gVXXT, n.ifmtiig 

11*1. rrnrv rivii. kfxsty, w#ind»<vd. 

Ill, 4*« rUMFR KfRR. Bawvoft 
to- T»»*'4 KIPP, fftehft'l 
to, irvT»X PiYTP KTYO, Baerlngtoa. 

X:*f J'»HX fAlXn. Atihwrw. ^ 

to, WM 4*4 t *TTPX. Xewtwette 

Ito, ig»r f»gw»ID I TFX. Wxatee# 

■ to, AWntni TFITE XfV R*d*. ^ ^ 

\%m .fonx r*TTtix iFxntix, Bwf*h. w.a. 

Ito, MV nr'RV .•IH 4 1 .YTI 1 Ern* 0 a. 

P-, 4*4. llgVRY irvwB. *iw»andate. 

CtI rut KFVM. A»-W«drl« 

'to, fu*« vrfRiPur, E-rl»M. 

w„ THf.4 MiTJ KlPfi. IraliM. 

f rr AimrD RCMHRirE KIU.fCR. Oal u ^ 
p.- r ff.xirp CTig KTXfl rtirlaod 
P„ *;VtivrY Kixn Ahe m omhi* 

I'l, UFWWT- wv l.rwta. f>*igaa, 

P„ ryr\v* iMDRAvr LFilfT. giafia 
to, WM pvxRT irimrrnx Hwgteiid 
to, nxrrvT JA4 tyvncirr. fitM-kua. 

»*i, WM I «Yxo ptok wn. 

Pt, POPT AXtU.ET LAKE. Mftwwoa. 

jtoe FTHT I.AVWgRT. Arm Mate 

'r.x .MfltX Tuvrxtw liw'EB. Tvanb.^v, 

«vi TtiBRT B^ME BT TIOIIT. Eagtend. 

PM f/iVrTT Iteddinxt/W 
Pf,' nrvtft fTxrw w-piteiM 

toe giVVOVD ITOXg, p/.met I-e»*r* 
tv- vtorpvT 4*4 ViBTlX PnmtvRte. 

. ..I WM J*« MMtTtv w-d r**p. 

Pi, fXii4 AWrtirB MAXETFU., MafftekrlHa 

to, KRrnx WM may. fwgloM. 

pf, AlBrWT lirXBY M rAtlX TYB- (teetem ^ 

Ipf* ERIC l.nnV4AT MACTTBE. Moftwama. 
toe FBAXrp JAR MAOTTIIK. Aobww. 

'to* WM MACrnWR. Ba1»*MH»rt4i 
I toe J^rfM WM MiTdixy XtnwhH 
Pt, TPOMAR PAUT. MMW. Cn y vafte^ 

UTM rrm Maxw*iiixc. rnetamsadm 
P|, JAKX y*MW MABEg P’wW . . 

P», OWFX TBYMiYMY M*HBIDTT. Pw**. 

PI, fWAXrfg McDOXALD. Redfaea 

toe IPXffY MMMWritO MvaTla. ___ 

toa APrWTBAU* MennCTOktJ.^teWi^tw wtn _ 


INDEX 


Ooedlat. Bmltb 
fHr. Wnitama 
*H5rrtn>ti. Jema 
ritto. oenW. 

H. Jowaa Ctoon 
Hotel MeiP-^d 
Howard Rmtib 
IffttA, ewntg. . 
Pitt). pe«(. . 
K, tf’Eerwte . 
Jo* ftepllnar . 
Lnelowiri 
Ifamw Claek ■ 

I rmtft. praf 
iMenrHt. ord . 

lM*tief4 

>Mlek 4tmfn»ftg 
MiUOfpiln ffgr 
M^l «te Ptete 
Bllt>>. new 
Ifoei'a Pork . 
Fiwah Food . . 
|riekolnnn*a 


yKvvj*. 

r*gv 


M«m«m I.lef4i<a »*m 

Origiual .iiuM 

On Che Ua5— MM 
NatoiMilreu - M 
tokwi Ifler Mar ,o. 
Paflatoeii'afy taMie 

g*nfx ..........MM 

MM. 

lUUaa* r«*aa 

HiKiMful wwima '• 
Mitpi'iut. Me***.. aM** 
Npoeimg Intallamm.' 


A Pepwlar Mniwerh 
Anaot* in giwianiin* 
Altegad Wbptl note. 

AmuMwaroi* 

Bond Cnntegl 

Have Btrtfca 

IliKtok Pomira ... 
Btln.1 Iwtltuilon ... 
Conwltv LM 


Itenlh at Mto A 

Falrlat . 

OMoyaJ t'tterwa 
Oraoiee Newoaeite ■ 


j MiftlJig laieilMm^ 


novnnwK TirrniixoB 

TW followM trwrki her* haaa onterad for coming 

“xiixiBkwf lg. M ahaew and W enPte wa ggOBn ; 
tiwMmber I. 4« akeW* tod llj '•1'*' 
kgg i. M Mvap wad nt eatlle waggeta; pMwnhmr 5. 
1^ ^gg|i nnd M caHte wnggvma 


ADVERTISEMENTS, 


BUND LNSTTrimON. 


Agartmewia. Baird and 

BiaidMea 

AwUow Malta 

Mriha Mamsge*. 

(lantbn 

Butbiiog Maltelala 


ill adnd wood. IsTm llT; IrowUrCu/ to M/d. bakaaa' 

« WBod lo 1#/; iiWV 75/ Aw H/ 4 ton. 

J 0nti.~-T5— lUa wklio, 51 to 5/4: Algvflaii faed. 

n t/f te 4/Mr nriHtag. 5/ a bMel 
al ywAawwa — d^tvaea Bteae, o:17 a low 

r Ml tea - Xartbarw Daam. ge|M yellow aad whita, 

yi 6/5 a huabal . ^ , 

ir, Pam.— Blwa. M/ la 11/6: fM. •/ Aa •' • bsoMk . proviaiuu* -* "’.V. 

M loMwa Hay.^HanA* Btear. amalt holm weH mode 1 Aot WiH nPPlP 

r! MW boy. to £7/1/; Imga baM £5 to dd; to* - " 

tJ tmUr. (Kea dd per 5 ot. 

4 0w«nM.-ITuiitor Biato. £M; Olobt. £11 to dtt 

• * **^ ALnAUMDA IfABEKT 

TI Yba MtewM prieaa wwa eureant at Ike Atemndria 
r lllMbtt -fStew «■«. A5 H*'T6/J whaaten dsad, ‘ 


The annual ylcnle aad gtblatl® ***®*^-.t* Em*n«ei. a. t-f M-rteHiTo* 
ronnaetlon with the Blind InaUtuHob. Wll* wm i/iNfioxf: /urn Piy s, 

o.M..., m 4 ..r. .tuo<i.« br •bMt 

p«*«. *-l....'» 

The rompatUora la tba ruwiilgg raexa, by, iii.inniA Dflami — Pey 1 
mennn of a gutdiaig cord Attaebod (o a ring iasr«m. tx4. 'iw>r 
tbraaded oo a ropa raiMhlot (ro« ooa aod o( - tvp K«* », Ow 

that they were reaUy algbtlaa^ ^?o«l rac^ OAim -"ftwri* Pime-! Kn- i 

to akiffa nUo were tbe auhjeet o( entbualaam 

loinrb waa aerved In the pavlUo!i. In tbe nb- 1 «ii/arix'4 pboxovtobV Im 
eeore of the praaldeot fWr TboBum Anderaoo •«, • ft to a m •tetoiid h 
■i.iari «ho waa taking part lo the waicnmi' itoaw; tpiaiw ■ . Xi ■ m 
?* .V Ifc* ocruDled by Mr V‘TOnrn\K /•-Vmi, Aer: Wo- 

antf mwfii. APMca), tbr -Mlf ” . r,1fW»tB: Part, » from a rruln. 

kRwdla. BhirleT-aiwd, W natfma- VLcod Boltan. ^tbxra Pfy^^_,, gidfiey; T '-uunsn*. *. foe Lmie 

??lua?. Piim.. rurwltofv. ere m,. a E. riilJUpa nod Mr. t. (nr TAl-k,m* 

tk^ Bootwa. at a tfifuaebald a||w |fr lledgara, manatAr of tba loiUtuiion inn.uPr Mraemi.-Am Xm 

5r"lT «7*r— ~l. •■<««•. u'diVn ™«u!Sm Hi* **rt U K. Hm.Uk. «l«.l,- »- mm « 

.t II. r— 1. r.™itw. — -nlUnd. -It* I*, -or* *"•■ *- '** -*nl>"- I'.p- ?*. -Hn.-. 

, d. M0 -. « . 1, ^ Of '*■ '»«*' "v,>;„7?hn,3r:i 'sv 

M PiH-atraoL at IX. ClotiiJaa. ' ' , mafa. », fnim Newraetle; Kaavl 

(lep Cafpaftteg'a. a, tor londew. 


prkferential voting 


1 Pul'.k \iitym ... 
a tocilK- t'm.fwib^ 
BmI K*tu« AOfi 

4 Iwlie 

a RMidmitel nata ... 

5 fiet'-nf Eae*«4 ^ 

ihliftlfi* £«•*• 

gHuatlr-to MaMel 
|i* ls"to ' 

4 toork - 

a gTM'«. OMfnB, t 

a M-ee* 

g Taa-Vra •• -■"••, 
Y.j |,t iimawa.ata.1 
4 Wauled to rjaeto*. 


IHtto. .. 

WaadmlU 

Dtoto, lal pvaf. 
IHAtod lad pml. 

LAHP and ID. 
A t<e£ard. pet. 


aection sales to-dat. 


T llarwat — aWTew ewm. wa wnmm rw>, v ; 

il £t/tt/j hseerne ehai. to £M: laraene bay to £a*)0 ‘; 
«hhip>w to dit: oatoo bay to de'lfi'’ a ton; motea 
b Ml AlgtolBa Mia |a 4/6 a bubal 

a FRUIT MARKET. | 

** Hwmmar frvlt woo to egoalloot dagMOd feo- 
Urday. oftd price* were BroUy ■mloUloed. . 
el QuotttUooa were:— 

<4 mate* —Baton tbetoa to «/, chelae T/ to It/, av- 
H dtiin* 4' to 5/. MMli f*6, team a: i* I'd • b iahet. | 
M VamtortM: ^aatol to 15/. akataa 15/ u M/. to a d l mn , 
6 to 1%. u«U I,' a ttaibei cue Omagaa: LnreL 
4 obaiea 6/ to ur. toadleto 5-' <■ 6/. wnen and wtedtalt 
7| 1/ to 4': XgvflB. 4/ to 16/ a butoal raa*. I 

rif pM- nu‘na cbftvw It' to 14/ a cau. 
Agptea.— deMOli (hwaay ImKh. a/ to 15/ Ybm 


TO-DAY 


tbavtx leb's ^ c< 

ca-« « 0 -™*— 

IdAJvnn..— di * ««i.t for r.tr.dbD*<iu *c i 

hwiiUw.. — r.; u .l«id*wt. trdld .ram irdlwr. b* 

1 IT* Ihm— . ■— UJ... — 1-m. pod I*, m 

"glirxlBB. AKP HABMM. »<> I. 


TIMBER FOR AEROPLANES. 


'rrraul. 

Iimpta. Oteba. I 


n*. JOHN 0. MTIXFB. Ibiewed. 

nlSr> CROffH INFOBMATION PmEAU. 

OnMae Baui. 115 PtUetawak 
AB tbam wbe aoft am leu to a^i M 


INTERSTATE EXCHANGES. 


National Library of Australia 


http://nla.gov.au/nla.news-page12581 1 1 
U. 


a 

r-iH 

I/-,-. 

ar/ ’ 

£J 


Tro: SYDNEY MOflNIXD HERAI.D. TFESDAY. XOVEMBEK 26, 1918, 


eousat xesosti. 


SPORTINO 


v.tpiwi ••• •i-cwriMi w p 

rtMl tk*odirap» o( lallMMAiJ'* Llub mv h 

IRC vllXJi W««li Ih* Mid MSiMUM IM i 

»2t CM i«miift<N» M*k«» ■tuaruiu :« *»>i 
bMii'l (l«k MM> «d ■uWtMtR'W. u>« 

incu 

tolWA’' Atf». '"'T'li 

««iduM **•>! Nn«‘T». Aul#*'-. K«i*rMi4. t-’dl 

“."Tr' .'A .->-1 

i-';.i.'-’'v."; «.r.i.i' 


-t . «, flCWIMII* liiUi -I «.»p* II.IU 

, ' • wr.iwrtH.c Uf»' <ia>» l.a‘Mi inln>«(. l>riMk. %|EIU. ''^•7''’ • <’**“ * 

, .-.I .am,*, f.. 4- NfMlUMJ •*. H*'** 

l„., . tir lam. n| ^ (•*• 1 * 1 ' kt U««t, <m n<M l« Dr»i^ •r<« , 1 ) W Uih ^U. )<)>n I 

I W. • d-if» T.»f rtfcliuB T»l , Miaw VJ M>« JO Kun*l. 

rM. IIM'I'lC. ,4 S.t«. f>( 2JH. ^^'n4l «t ■».« I.arininli •> •*» IM'U* •» 

, I I|1»I *M l|i|>, oJmt I'tbih*. hmiM Wj-.al 

4.. ri««, >•» 4n..^sii Tank*, u 9« r*ll Tank*, T »<•• | 

., buwkess anbouw 


K;; p,„, L.ii» ■' - ' -o 

I.ATFST KfTAn IIINI'.S. 

IV |.|W..in, .nl'M",- ■*"• 

RoMriiii.p NovKaniR 
V.M.. ll..l.r.|. I-M ri.nwr. 

Ib-kin* . i.i.Man 

A J r HI MUrK MVPII^D 


Tmms»«f5 ri.t R Ax>« 

«iit,> .nrrf ar» •'•'"■'’‘t'*;? 


\iniJ. Ur% J..AN DA4il4.Ak ..U lla,i.kak.i lAU M*. H».T l*Mi. UI.UAU ‘Hy- App»y !»*«• 

i <i>«on .lA* luli-y » I'*! .»Ti » I.f »<v *«"J-TiaKk I'tffJ •* - - — 

. t: liar A«.r»*..ik.fR| aiih ' |l>H »»►. auWI^ • 

I . inn 3 . •»«■»•’» >> al.|« «ark>tir t««f,. o >rw MAini>,<>nf. Wkl.int-r A nu*l>»r^W*-»% AbfU. _ _ 

r»t,«n. nr »>t«aak rvttfniMi Mao |crHi>«r*,j. Uu*i !•«• i>T kliv'lp haMU arxi |tORfM>N »<0( >t». It«ij tUUI, no Imnd *(«.. nlriul 
In A 1 >rfli«*»nrn’« > (|''“d •Wo'^wr* I* *J. ».H w» ari Bt>l nftAwnaJ f N iitoMli*, Aim<ii-(i kalt. IhumUr 


>> .kl« *ork...r o.rw MAir.nnm,. Wkl.^rr --r ^ 7 -I- I*/ . » ,;»;,Yg«Uil - AK*iy •««.: IMl-Aiu -r, I ., 


• iM-n, at'.. ImU> hMMot, prtialt (AiiA><> 


tiM (rvoi aUUun A. niiMINMt, lUlMCrr 


ykiEMMUM iuni' Unl-nlit U- 


Bnwiress anbouhcemznts 

: o«tri» HIM lUKsTA H« nl.Nk.onjn -f. AivJ JA1 , 


atX .law-rJtitnf and pnjf. r*f»nA''«. *M». M«r#M 1 

i^'^aMcd Ibu* n<> pailddcA. HUi-k rnoy «»«W»ot. ' 
ab<i.ii M iMUnU. I I'nuiil Mr •Ji'Hl'Inr. 


• Half (iIm* md ri«l4r I' r<sM. Ooii Inin. HfW ••iih> Jn'to < ntla*l Man*. Amrfir*, anit *»»• m Sm yS ah«,,,| u InunU. *1 

JwR (. all imrA.. N'lJirr ul. H*ria>rr UralM. aird \\*E oOf l> M>K i UKsT« HI Kl.NK'*otn .f > aivI «ai |,^la »,„.t nr Urtlx.urnr aN'iil (ha p-mt Hn.U/ l>atln« MianM 

< iaM#* rd md li' ltd H'liMitt* kl«iMial» I •* *»ti i>l tlrrat. la'Jd.hitt'«ii . KlJilDJih 1 1 U .n at* » , 1 . U'lfflAk'S. I Hnan a f*i^, I'arnmaiu Nortli 

HI II.JU'Ko JX'tiBMik, an ihalinaraaf. tM«r I Marfra> *a •iiral. I‘iddiiiirt«'n . 3M |4>*n<o'>l atraat. ().>r-t<w aM McUa'iltrtiO, XlotnrlA. j 

nji'air hiihaar ’l*h«nia, RMIant ««» llail'ub'iT*! . -Jl l..i't|lt in. *yaat, r cy •A'ri Nil iV>»iJ<a»'» H .fa • •Ui4 Ilka anolhar, aaina. aa 

AI.V IRiiN. |iio (hrara. Ir Al fl Tin.lor I H« UI|o A 1 n.,|,|.aii» »'ir*t lll■(<■r)<'4', /.k X.. P '» , »J»irw>t*. ' TVITTIPWB 


bilihanrtla, _al»UM.- ItAhl, *U\. 

lUJ. R-'aW k'aiU~ aa HmI alttinc rm.. 
t Miuk. I-.D. Mni . Hincia It *< EnaHtra 


I »ADDIN(;Ti>v. i» Ijurnar 

• tii« lHMlM,*«'intMiiau 


lCu.1 I, V/.i.,Vl, W.WU .n.1 (JORI«.S KHkll. K.1 ILUl, l~.d «U.. I . , i„rl. .1. .'"IJ 1 I 

a.JdA'w* Bt.i aft*wan«l I'r N^iiMiMlia, AimJii-h kalt. Iharwiar Ralr^ Duub.a. anaila II niUiUA mi., k rUa. >».'>* i a\j»i,|sI7jT*v 'yii i.teimairr iiL— |i«i'' ••« MrialUina' 111 jkLtllEI l>. ia«fan>'ati P«». 

okKtH. r (> Ua.iiMidiit. V Maikaki Ownaa ran Karr aa-T« Wax *J M».Jaayou »*rU lurnO-l lfcw.«i.y lUAiM. | ^ ,, ««|| no* Pam. I-. , , ^ WAt,r«..l- k.iml.l.od i oUa*ia a.. 

Jh. «h»«H.^ta .rd 31 .„.,.rtWa» a *1 par. raf^o-atot, M4». HernM t A a,l. hanrtla. al* U* Uhl. c«., . . aAi.i.iv^iis :i..a./r - »Ur«r Itaho'i^f Had aU W iL iJ.V, blit iV7k?.Vj-£^ 


a, ...... IKinnaiitC aw HW Tmw, un lainw. aiM 

F.^ K'loiu, riarji Uia p<ii<-iuaira t«c t niiAUnaa lii»it<M}» 


! a'‘ a l••tA Miill'liiif kaurtala 
I DIVIVF m M»«laalrm. .d., 
pMl’am ♦> . a t 1 ^n-r-i-i * » 


:i> >uinl»ii"J. Pad imau n. 

I .N«n»RHtt«rik-N !■».> MHo ir a. ir.a Vih >•« a»* 
4 uM>a aiA'ilt i-laAf 'mif If n«.|. ar.la aNi tri: 
la V>-ur I'lra* nf a fuRl Nal .|.l«a fit ial"iii N ' 

l.aia.«' |!*l( M.M'nh H"! '<1 U , M'M'rt 


r.ii ()Mr-t<w aM <kil'K, McUa'iltrtir, Vlotnrla. I 
I \*r>l NO !V>tiJ<a«'a H.fa • •ui4 Ilka anolhar. aaina. aa 
I 1 r"i.|.aii» I'lrtt initarx'i'. /.k X.. P'*, iJ.irwtt*. ' 

I \rfi1 Ml Man, gimd affiraranra, BM-Atn. n.alMv airat I 
1 yoiiic la.}!, «irn ntaj. .k.U., Aaiiflal’l P.o, 


II HII.I.kU'H nUVATK 


I^.|,laa ni laiuFii ^ \ .1 ^ ^ .j.^a, tkioi nEoklNiJ. ITm# raiti . Ul«air i nly. •**!« a. u . •. n.i tamn. 

* • / , . I n<i..la. A 1 I , .Oiifldru, 1.1, *i» ai Haiari at. 1* «»Ha aiJil AliafiuuO hi'.uR ar«l •*-. Ha.ly lala- AT WkA I LATh. M Munirr^. 'd/ Undo. 

V' iwt '....■‘I; p I »kMr*l a Al -IkW-IAN D►renlkI: m ftl tr urn**' _;i*lua.r. lit, ».« _ 1 I'* VlilVui. ...r auard. 

t.i...i. I -Ft' I 1 * * •*Tk i.rr.li. I. n.n pi»W St l'«di‘C lomifara aial ||| tl.l'PIUi Ka*»l Stdilifr, |oril» Inmpa' iUtr*l. X ^ *'• * *1^**"**^^ kAnu»i»i Iwf 

. , - * ’ ! -ii.. i.-.i* |ii«> I * ai»J ai y aiidrti. a fw# riKirf c<»lla«ir I , l> «anw Pf mt I' t Hliia Itik, ai.d 'filail lOnd, | m, * *• rn, liai<>iMiy K» AI* »aM»iiA _ 


, p. k X.. pf. ij.iT-d.. TEKDEKS. 

ifira, BM-Atn. n.alMv wrat I . _■- 

.k.U., Aai.«rl4 P.o, A hTTULTlStTk AHI*. inanA« 

K l•I.TP.l TlVr. A'JI.VT ..an. nl. laitrl.tian U. 


_ ! \ T i.'l i-u 

I.HiV i iiV. Malta •WfY. 


' VkllblUwak Mah*'liJ« i niaai 


AT MII.NION'PI IV. >a|'.r>a I'laai.in'l 1 ll>•.|| ».•• | Ikf AKSIKAMJ J tl koi 

At. RVrk MKKIlN'l I*' a-*Wir>if >(ii.B. aT S II. .jtiiia im>a , fw-lkl •••d'l la t Ml s.,... |ti»oir •, 


'I'luair, I It, av# k.f*. M>Aly li>i>v, kit (rl. il>U 9iMf 

'MJ„, ,.r,l, U..,.;..UM.| » r P.llul Al, 1 lA».»~ lor A-m. 

u I.MA, ai.d •filAil lOnd, I ffc. *»*rr., UaJ.-ittiy K«A»*I *a*-n». _ 


■ »«*# to Uaa>. Afiply Aral, U KmII'iIi 

U in.Ns tu l.«l, tA.niit* ami If-Nildr, 

«.A^lt Wr»r»ll4^_«. luilll fll'H 

IkiM'll and hraata>i ..^arvi rrf 


Milk ca.'. f.LI..Ni.l I.. kiiiAda «t,_kkianAn. 


u lU T\ .J^ La-r> I'larToi* W I' M-.afl rot.' — 
B,,an. Ml In* fjT.a A , 

K.V.V' «.'•_*•, j;-.;;;;::' »."i 

rri'rt' I***’ Kill tlr «..n»'a!|atl -i. 
wr;, B.‘> furt.A«. I"r‘ »‘.r...l,A. iB tf-r • .o|..k . 

r* 'inK rliT'*^ Jin P'*- •'•''Hi’. I 

t.nhi Fvar VviraO * I. larl. ItalU’ii. I••■l- '*,,>• 

fi^^MT^rnnar. Atrl, VlATalla. Manan'....'.. 

piii o, ;nr. nart*' I M.'uJir R.'uar I uaI. 

Ml InMn'ila- i.Ah»*l-'- ’‘"‘i « n 

A.,,— iia, Ardt.«nar MatJUrt Da». tT>J*'ia. I a" P 
X^r. r |vanti>n'i Erd i arlllvAl, h.rilr'a. 

{J:!' ,*^V,P. . i^Kior, n.ar... Tnllinatt. 


J AMJ.A II AiM.k.K. V|..*ia II «a. Okl'- I'.ilf atnJ 

l'ra|<araM"i* tia.ini*> H, npr Pa.|>Aa ar.l 

B I(i«1ltM-. riM- oiikUl.V .iKi ■ lAt > -Ml 
lin^ariinB ('arnrr ••*•< Art ii< l k> Mama.a 


aim' It'U ^ l/ENklNri l»MiJd.r.r Airoti.t-nl at M.-naAn. I.Uair IKaard. Uut t» . 1 - 0 . IL. A.ata«A .4 kkn. a* 

aim.. Kfliif t I. 11 . 0 *. lid mat irw A ^ Af'l p p t.ivAr ii-l * - . T I A * *>» Pi I Ko-d.if. A Ur*a ani.l, a«.i 

V V • A kHM-TIlOMl ( A«. r.a and rnr-aMI ’« Acriil, ,ti, t).,. „t V|.-"A.utw Prrth | ' , * J ' ’ , , _ ‘ A .nw . r l«*w Iririala. UK'ta u-.4rrA»A' aU ■•ton 

|\\ i-arikr. -I .ktiAfil Ar-.H Fo.IaM Hrt-..-.. ' ^ Drtrotlf A*.na, ^ 1 ' , rt ' r-inTB )oK. „*ra . oUa. « «. 

r p "'IT , ' liy H « ,a,Va. Itimi.f. a ^rJna, | — A „r ir«..k^ uai-Jy Wa.na >—«A. «-aaii. .4. .N'l** 

V ?il’i iaV • JKkk o Oi.iA-.^ '.t I', 4- a |1' u'\ iiTATIHN>t !•» Ill# IKrpnIv rf XI Raana MA- *'Art-Pd. Pn«W. M*»*> » «»»• »**•«*• ^;' 

Act -•la. UaraaiM^' ' Trir.n.|,». I Mr* . Kv I fn,. .VK. |M„ p, mOMA. |0U|>. rvPiR. »l!» b. f»- A */«. m alaif *laaa«l»li haus. K. iw rBiL 

art a* I •aarra.aaav |»|i|\»Tl. ti'-t I'l Tl\ I iiMl.T »l1 «-.a#4 ai.. i. ir...^.. ir . .*• a i.ikawn> .m i..^.x^ M.Uuai'a Paint. a*«0 
' — A i 

1 XI Rasma MA- A"^ 
t’lR. Will b« f»- 4| 


n ’ASIED. BU'kIiaatli. rlnn Mon*# C”t Hot. ^ Xbi 
huti<kB>». MPaJrratr. Vg Herald Obiv. 


r Bii Park-ro, J'nou. M.»t> »ur», ia*.w»* Hiu,. 
4/V> A— aAwor, alaif glT — * *“ hni!. K . iw rftiL 


;■ VJT« .'rliHli I. 1 h.™. ..I. «. uir \V*.'V'‘’. JT Jitt,,'.*' 


m iiitMvvs 1,,^ , 

l.t'onaa-l P-«n‘pt..haf a») i.iinpia (•"alrt. 

kp..*n hi . .m-rtAi A.i.iralia SN la'w ttill !-• r 

trif ..pa and tml; ••Hr— M .i -- .iih »r . i 

^ M.Uinf atrart. Ntd'irv. .NSW VL 7 i".«-d 

•r..na tt.iMan. M. Mr l«ra nn UtanrJ„* Vrth rnnt.rU,’ 

4 *"M0. ati'l ««>a .'U (tr« pkCt on *— 1» P .ril»hTB T III ' ail I an I laf» 

' rlaara. k»i Kh»|^. arlf ioloi»r«. i.T'-r'i* f’inl.».| 


a«...»pii'i J tW • fif. iihii, oauuitoy na-niiiar. II irM.-tir Park I I >lil* E. i oiMir.1 l»n UrIiU, iflndoBf 

1f^ 1 *.s| ..r ai.t *'1J li 'l iircraBtilJ I** *4 • t,.., k l.'a I ti.'talu TrI rnri-.l.ao. Hu'. Mm ^ urinr _P-r* . I Marwi. krI, >Unnior«._ 


nail mi l ? [• " tin i 
r . f. I ift . I' Aifl' t I 
"lal I ■ lltt li'.' .r., I' 
In.A ahera .pailatii.i 


,, ,„ I t.PT In PnliHa Tala|<»w.iia Hiirrau at Darllnrhiirv< i I>kit R IaImiw. bi'i-II y-k Prni IA« M Ro 
^ .Id aaili4>n, i.auia*a; rttkaiil ta. nunlry ai, h'liurvl J M.iari koillr 1 n iar«'Jilla_dram tf»_<*tfy.at. 


lor Painiinr, rt. , Atiban'i. l^nndo*aa^ 
I' fl . I 'ni.' ><rd lais 


,na s.d'irr ••o'lft 
laA. r...'.a.r-. .Iff .* H r 


i|^». arlf loloBTA. I.T'-r'l* f’lill.».| 
-afA and Vrin I'haii., .l.fl.-na'aA, ! 
.•ail. |tpi,|«.M<l I l,al'* .«ia ail' 
l■•tura lur L'"IUga "t Ma'iolWi || 


hakla J * Ifairf, II I. Hi-ndr* iraddmfmi J ^ , 

p ;'ol*. t M.llrr, H « na-l mi-'llr M.r 7‘{ 

y^. f. r-fOAl.aw *. KlHa«^Wi,arU.. k»U>r^ 

f i I ftrtrr«« Pr»ap«»iinti. k I Madir. J 
e—«e I aatn! nmhrrht..* . .» V 1 1 rd. rfl't ' 

p r *n a* -.i'.#»|. Il •! I'ri 1 '*ai .Maatm "i* 

iiftai t Ha'.lid*. I Uronn ilkim.lii A r."K 

rvfltb 4..1P.H , R Narman %oJ M Hanlalat tilltiwi.j n»ilil ml 


.XMTfkKMKVlN. 


VKLLlt DM YrR-R OfVJTRT lAl Ai.lNH la 

IK Jaiaa* Hall «aa na. ka-l Ual r.irfl in hTW* 'I 1 ... 

Mr rtafil I *WVir •. **TIT *'■>» >P.KnT1I.H IN IPTOTR 

ham Mr .1 lluck M'klafv*ir|ii a rUawnoow. <aii'n* ^ 

rat.at'la roninriar llitaa roM o.aitaJa frnni I .• I wtrip t.* nniirB 

tr. laia! B-^r-l th* a' h tfpUl *>■*' *W HrcidtaU i VLZ 

abip rSawr.f. and ih* 'l.t ir i n.ai • I Irin* nii.i.rr i»| l!fnRr;p JM n«ON af| 40N ITU. 

tm thnW-rllrr arhclaraKir at tha RAM. t»» Mr. I♦rl..-r MatthaMa. 

"5» r’-.’ai i*“ -'«« ™ If »"'-i- i-"l n.ok...u. »•'. 

pMprrr^n a.'nnrro... op in arhi.K tk# a »«• utj.nn. 

-.1 '>l■l•■l<• 

the VilrB -4 Mt w Anti»d#| Ot.htrd Mr N<of'>an ' • ttfi In t HtcaiJ %in.. imi t i«iith, 1 ' rarh. * *1 

amarad tMa ar.'oti'pnnlipanf . wMi h pi.»‘!a *• !•— r*l oim..|,*, purr Min* *• dn»#n; 

•hoo^ kli« f'ntar an n.*ra BltBLlara ihkn a IjU I^'o* ran r-«:ai, 4n h"o Ail parta. . ..fdat 

aaaHMrt aa ana tl to<'< m BrlHl nf mwftNmdaM PM-tA'iN nri'{lfr>. i«r.a hatvran Al*i In* irr 


Pf.;*t t'lUga .r I lUriNl K 

W.."p.Vl A..«iM.l,, I IIIHI..-P.KAT1: „■ .IMTinVA 

"■ I ' "" *•" 

MVVHK rknMIllHKKR., A. Urirar a.j|.|li.* ..I ia>M'i. n. a and VaU AaK 

f.RMKtlEKrnPIT. lUklftUhkT af. ani.iM af>il a-., I I- .-.«r i„ |V i ,.«nri n 

- InaulWi, Il u rrr|«H«’ad llial M,' .'a-f.irrro 'lavirmc <-• 

I ri|>aidii'r Mairfi fbni'a. E9 9,‘. janrlCail | im r.aM ili.ir .'vfii .f On w iliai.i.nU -f'.d.r viLiiin 
'itirM. niaaaiilarl (-N 3U .aara; vi >4 A (ruArlM-n ta.i* r.>r ■'•* •« a« arv i' .naaa t.‘ '••irihaar 
• ar I'laU I fmr) hati.Jlad <*ala forks M . I aoria t» Ihr tiia<n fora • r kl ii.ili.ma, lanaa' Iniil 
at. A" anld Kutd • 'Imp Kuhr NaaAIrl, p.>.ia' ^'ai WrUa'-u>ir 

r»i. IT B.irtJi d"',Mr; ISal roll *H'cla I t.iril. f'dl t»K v |f MtloNij 

i lid npavii, putinuin aal . fa . ri-^ cip . \ »aa— 

Mia k atkl Midi* la"*“' |tinr, lA n I" I 


•ai .1 i.nar-ii Haig nar |.|ua. C '--r I'” iftl-Aioi »mn _ * y IJAU AR timiHl:. 41 PhlUJ|r-*» l*«ntr 

If r*si Pn lar, CtriijUr V'MT. UftlCE Iff PatnUn*, PaprrlnR t noha 10 B.B.. ww j, V M"! tliUnff »!•» Hrolmtl, Il'NikI »ikl> 

k »» •:* 1 ih„.r. ai Jam»aa.«. ft, Illy k'riu, ainl Muflr HniniBy M-ow* . 'P hioag. idd*. 

I o-T, lai.t a I m -talla. ik.iaU. Harf«.,. at. ..r Hal m^R R O lk » X \ 1 Skl-fRAt HAT. KLEVRMA. 

Ja pii.rAl laiat liMi.ni 4 I i.rUx m 1 Ha.o.aiii 1 , | tuu. fair). TKNNIR 

L i'-f »rHa*. u> lU/srnoaii. Pa.lrtr , ai>d'V«T. AN TUP k-*T.ATR OF ROBKHT MirHAB. FUnTTIIf*. TaUpkoW, H» .Sortii. 

ailir.n.nm4 SHf* . ft* i-' Harrmor.t |••,lrtl•. I.ATE Of kXkAI . fURKOLV UU^NtKi. MUt * T RAVTAJU. MajrrwwBA, MUMwfi'i PolBl. -IWl- 
||^n-<T l.ai tmni an .1 irain, -So ti plaifimn. iHt CHANT. {.B RAHltD.^^ *V Pitui«.twiB. •»*« t«uki — * W 

jl *r rT**.AiRi>f.Ditr-ir>briuiw^^ 

I 1, . lUT.,,.,. ,.. ... .Ilium .. .11. "** .T.AL ANU. |fc,u.Ui,.A IAkui, wIIA hVojw. Aib ,«wU,. 

I j^i.A -1 A u ...I TO.Dr.iiA .H.^r-iii V A. «- lai. 

AA I , vr raprn.m ,i. i,l Jin Ful.iie trial A.-rkUnd. UB In h B.m. on Tl RM- A » UAaLBMRKK. *« t«o^ r.—t »» 


0Bn««Birii'a. Hu nUter Imirrn, hoar P.O X timanil -vnuiia, PUnuiAira, Id ard dnJina'Bi irt. 

A T Muuum. Laxaar iMy kwwAt, M kUiiDn't Pt~ mi> Kurn K-miu, •uM BiAT mtipla. m.l 11/ ; 

aV. Laryr ll«k- KAnnn. w«*r)«nikut4 harU Ik.. 3W*1 X iw> i.i.fura IV lWll•a<ta-•^ Ruoy UaIU. 

A UlJkLAL, Dw tfuaaai fL, WuoluRrH. - PurRtaked /|Vj''xjir. 1 1 nfurBUlimi lUMMa. lint^ C«*r- ' 

MouhW Ffuot ROOM, amb VacHn.— br Ibwiwis X rU. Cp'H’i .Nnat 
Tr^ aUip* at AHnd, Spi aatkl"*. rilMM m.iiu laalnpt K>r iiH lo iM, 1 nuuHka IrtM Bta. 

AT I>aU-AJI tim.’H^ 41 PhiUJir-**.— lAf»a I via.|\ p. Prt tn^Bi-r.i, .tka n'i-rr 


rain, .So ti plaifimn. iNit 
f.w Mm ItnuP. ArnHipa 
iii-t*> I •Ildar fraanla.1 «■ 


LM. a"ii#itn ti ifunuat-ti WdiM wii uaa g| aa. 
1 .iMFu, Il N.HU.'«.t*-*U lUUrlkald. 

KLEVUiA. f|n*RHAMrRRA.-I,ody »Ul Ut t H»nr R^.na. al;li 
X kibiian. i|ti<« aAMt-M. enrMlmU. Taj . MaA. 
-.■r*o,.i-. Had 1 T»l MNIhHUI liAKkM U> UfT. M* XnniufmnJ, M-».| 
*.*— "°”5 :'a"*?' U mkviba. HHar l,»tuon larHUriuH. 


HOTELS. 

I-iEDERAl. PJAJaACR IIOTBU^^ MnVMX*mNR, 
I l.AfttJt--lT IMTEl. IN At KTRAUA. 

Tao HM 1 M ABd Uafk 

Wnta f<*r Tariff > apI 

building IUTEKUL8. 

A BTI-tnc HHMOllI PLVlfTi;* CaOLUCGR -WHt» 
aV I,r .New lliifinitml tAuInRMa. 

MK'ikkN aul PINNKl. l.lMriTR. ^ 
‘I'bnBri. Rr^trrn »4. Hju1Kaib-M. Ili ii irifc 


I AiirkUnd, UR In h R.ii 


i:r/jRr:p jm n«oN ami rdn. ith. 
firiM-r Marihahia, 

HlarkwalCr Rar, 


Rmaar^ IM PrU»r««Bt. klillar'a PotnL 


•a«ar Bar fU*a w hapTlt.v rrratlpl in the »mi 
■Ikfrn, «J.*ra V't tr*hr»l:u* <-*rrM b*T praiwf'illr 
•ktoufli t^a p<*T«d» and atilmaiion of lha fpiatr i" % 
wM at wH'*i tha thama tail tn fW arTlnra Hara 
tk« Wind r-*w of Jha mlo r'«« ••• Witll d'a 
rrallml M-r Data? ma '• luU um i 4 Kar . pp.r- 
Baj^ for i^tf-ti-na* a«ptawlon In iKa 1 <V>i*hiar 
BndtBla tnd kai Suanra »»• avonpllfinl In 

the tael norar-an* •hl-h ••• HftDiaMH lamniA'ai 
IU 4 M nf Rrwan an '1 pp-lorr-il anfh-'»ia*ni rraHad •*io 
fMaW and ir thia Mr M'ManAtnin Oiaral nn lua 

irrainTira on iS* T'M»''rtr . ^ . 

Kr W J ■‘laH il»ta4 Jraaa»i OIMh * J kd'n 

Xnata w D nunn* '* a--* i N l*ai ir* I r Vr W H 

tV»rbaf i-if pP’'M fal-!iMBla W ♦"■’'■K 'J-* 

JHk raefrr- PaJa of H ai rapaWa Fnirilnb mmprwa. 
Rf Alhap O.v^an* aanf H-ith MrDikifar an-i * -f 
•ha tra R»arSn« a*ta fmiTt •’HiidlH” HmW i-a 

TSmia*' addlra a* an'-wa tha ahamint H«**»or** a 
•f w,lra**-a 'O M« Taivifa M-H*|la" MiM tfr* 

a flmpnnr'i rtw hafil.'*'a 


»f*t •ira.l, ..pp IJ..VI'* p i*lMfa4 

f'lllr IlSVlMA |l4l^. l•anUl||a Huak it- I |ii»|''ri. i-aHa. t , 

■ I ..a>k', lal.A .1 OupHa, I" nai II, i.iii| .| I* |hi.., 
Hara ih>w.’i*mh ni.daa ?V- I ■< nftin I •I**. 1 . ar. kiaia .i/a. 
I'i|*a n ll t M.r. •rrolIJ*. sp Una l»a1»*an .''to f Irr.^ilr 
d^'f' alraal. .ipp II i|t’t pii-tuta^ 

i’ll! i XPHCr fl MMT Hr, ha» anj R.IJ ROIX TOP. 

I'M vriiil-, I.Elii.fR DL-hs, Oah. U«t I*. A Wal- 
' " niK NMHtVIVJ 'Ifriik illtlM'*. HOOKi AMA, 

' , • MHjriNrj hlUrAl*. IMOV HA»>A. PIUhON H' »1 1/*. 

I .n.f.trm Id^a tahiWU. f Bab U'rialata, 

u.i,. EKof r-mlaa. Marbia lop Tallaa. Nioi. f'Milnci. 

* \P 1. ft HINU and « i».. 

Oa ’ *'• ' "T ti! I a«l1-ranrh •'ra.k 

. « ,r Wl JJ’fNil MVi'MfSt's Tha Hahartil I Riiraa'. va mr 
f J Va. Ill'ia an I H 1 1 . .i.a 1 ivak < nniPiMti in, ft M"drla, 
na. a A. pi (r> r H . L> fw a II daD- !»tral' d Bl llal*a*f 4 Mf 

trr« Iraa D'—' .> 1 ( 111 # I aw. M 'iU-R"KHUM API kM M- I'a, 
at 4. I#'l»aa Ui< 1^1 


laud'-l in. NutbiBB bni Urfa nr Pm a.i#il BAiii’l»d 
Prirmy. 

REflKVI A> !4. 

I li-rmrd ra«*ihr>rVrri. n’>»an T'irniiilirrii AuatrmlU 
"it Ola and DfiiV A idram i* 
irr> in.- M lU Mkl yiMM t. hJD.M-k. 

Thona. M ii.aiii VN _ 


[I 0*r Saliirlajr. IVtarOiBin •Ut.'ii or atmtil, ta'ifi riairhiN nf Varmi dr.aMfl. Tha hltbaal or U/l 
■ A I ..(...JU. ,n,* bA...II.. ... 1.. liar... rt. ,„j„ .la «, h, a».,.u4 


rvirh. hrtwarn F.rakina>l1> and Pii. 
i4tiinU» a,iamo-.». I6j fl«* rr* *1. I r»k 
I Wimy and M'iwtirBr ad, m'.iin'ad Ml 
Raw (It Itafn. II idanr. a», tt I rkhr 


R K WARRICr. 

r«l Tkfinila fhiKllr Ttuaiaa At AMrALand, 

F-uMir Tom Offirw AHchhMHl. 

Ortobar ix, IRlX 


■U Mb.. MU4 tiidlintfi Bf hwt ff^injaN. DuukU U<s« a»J fiirn Rirutu R-Joau td| A APliALTR -M.l « HAITI A.NPUAUIt CO., XTO. 
_ — — — f~ .. vJ l«t. fib lMrlit>ruib-rri, DarUnr^ix* i^X. ttif j.iiNHONi, 

U’'ES*A-u?.rri.S',.7irix 

a. a*aty «««HBMnA, iw>*4» for | TR>LI1N.. 3 Um* lO-.nia. ua* ly nHi"»AN I. emund •»>“•* im *. * i „,ga,m'y,,L 

— n~ • -a - DM V.wnirfaf.-*v,^^.u.libur»t. MlUni. nMi|. iMEMORSE 

-T^^rilkrWA Mtidlot-. TTNftUN.. 4 Kawhij. mm Han.«my, bu.ii«aa in*upl*. ivn fivFN HI lUkERJC-ErirliJik Oran 

TT.NPrit.N., » tl*« auuma. wfj. j- Wl» r.4 mlulU «. r, , (uNE 

•‘•>7 .rJt xi I.n.. (ill aiw A ai tl I'aiWinr.w <4, Pa‘M« . iMit airaai N.iftb 

ITNflHN, J Urra Rnonifc kiUdirWln.^rr odiwu. jatlU.IIW. R-h. n ‘ T-ivl-ni pi '»a mrrWxil fcinf 
liawly ab4 UMa. ^ IhiuOuniJialef. lUyoew ai, , M lUbo« i_PU 1 > li.mma M nA«d^_^ rail, rr4a mt aa. Mnac ni LA. 

1 MaaoSSS^tkCu ITNKl RM5HP.D Inml HINiM. aAlm U«a. Ifl rllta. ^ - 

M lAlMA OBtMir oiMiru |J U— «.«. Hi t .-r."Mf4_. ptdimi. u *„X «,:TAt. • m.IM.d. 

KPAir OmOMAL T'a\n ILNIRHEII 'Ui4« Haliutvr H-'W. all t—.mii- , V • AlJUi I t VXnib Pl,» IKK. PANKI. UNIM.A. 

roiirWiir^tilTniuRU,' V,. ^ Kj am m. I H'U i O-ao, The d^,-i.a wr .d yUatif Ma.ii, and 

Idiiarton iy<m SWMmu \*Ai AM IfJ* U -ud ••-. imroa i uBrl., I"W tarifl i.tbra full l«i plraar. l't*i nija.iii U l>ar. 

K«"a ranMA. »i«. btadl ofiUMiHL , y t w » •••tl.J.r'i. -I „miiad. oHara ahmiPI ha 

I'M M llila . iiuat«ihJ bunni, Vila 1 f Hr.."«»m. Mg'lfani ttw r k( *aa "***• , _ j 1 * 1 *. »«j wnbinil 'l«Ut 

i«m. 4An CwvaUiia-ak. KmUin*. ' f V ujriiTi^ UDl»r» MS. wrlumr men prafa-r i KA.VK ar..' «'»%>. MM11ED. 

— Uidum-t • lar«a haU. ■»■*»•.! 1 rwl^' »i j.^_ 5 afa^. hi Mi-i* i* I llaad 'Mh.* an<i ntinwfnBu. 

air/. 14/ HraX alco<apar*u ’ ff'*llnjW, mi Jamil*, lai *Li>i«'>*. **‘.*’*',*' ^. i ^ AV Pm .trrai. 1 miuUr kj'-o. hydiwy. 

(.•ud laUa, aira koeatigr, bandy 11 !•• . thiw UaH- WJ Saia*ii#l <» H- Mamik**!!* , ^ ahrria lha ii«| IfliiV. a. ?. R fk, 

BMU JHaiWj^ Kormt UnJca. XTT'I.AHRAu «t ErlracliH rd ttr *K'"J , ’ I- ■'•“d I i li fci <,rnB»m.>r-rfa« , ja*Tnm*r 


B ONUI Jt.MrtOh. -Uiduoi-. • lar«a haU. ■»■*»•. i \ rwl,_&' »i t*w larai.. >i .Mat- i» 

-Ml , aaa aiaj *alr/. 14/ aeaX al CO<aj»ar*U • ff'niAfM* ►> la«dl*. W % L i'l«'». Kjh.» 

Tyi*H|i aiY-r w- i.iuil taUa, aira koeatigr, bandy ** !•■ . 'hiw Uaa* w Sew*iu(l‘<» H- klamik* lU 
I* . Iiy i; I vapnMU JHalWj^ Konat Unlra. \1^l,AIIRAu «t MracliH rd ttr ’ 

B lR* 00500 l*ii»IUJ-ki 4 «. ri«hl Radrm. f-a •(.. X if Imtk* mL Had aill Ikom. kit 
bbu.. al. U 1 KiUk U., W> kUmArtla. UiP|*-at. Cub. , 4 1 HiMf HAY -t u< I ( nfiirti M'o 


r n nif I 1 l.iilillMn»rkKli^Mrr“an l v'iol T O'T. fan nf Pidml Tank. TaD»o4 ear. (looil reward ' qiO 800TMXN. inokEkXhFKHN. XND OTtllJlSC 
i l,-« . .m Jl. All"** uLM'tt •-!!• I-. Ai I 4i.lrrl.i ly ..r H«.taf.* MA.I Pad.l . Ml» .■•vinriwai 


M H rn’ «ll- I's i 

1.4, ,.i - ;> («f ./'.i^ »• 'l^ier 

lui.^K'l Jmlij. A'tWlAj frrih. P ft* . Ifiilt 


I Hr (Iia AMiBRrd fUUI# O' R J. HSOl'NKVtTTI 
'TL.VDMM a.il (w rertivfd up till I pm oa TH1.N 
.MfV :#nh. for tlur hllH K aa fwHowa - 


1 J. 1 W K.lwnla an t Iwjrt ltrra aired FVLT i^.’|„.,i ij«,ui.‘i. and OiiUlrrB a B-Wa and Rbr 
li Hat Rorirn k •^l, Mail nor, Kat>*tmtw. Itew. ^^i if 


— \ . Niialylun wlird •tunrU HUoM. u.twla u(d.l*V I'ajtimUn (<> A. f.« K<Jrr'D'' J jlf fnri, I 4 ami ‘in iti<'h K-ur*. almuai hew; aUw 

I I> ilareidetta, In PhJll'*' al7 I l>OAMn. Bea . wanted by Imly and «*nl . Kf>"J'*r. I f."l*"rpi« lionr*. eli ., Ir* drii'-lialiwl bmldirgj. Irrm. 

n |>A1.MAIN.-1 Wat fW'iM and kiL r>« ••w*a. al ' J» ,.urm. n-.l lM.wlin*wl, Rai-loa Ua.*«a.l I O. .mall .m Ura- ..urnfUi.^. 

H.a X* Uthi, W 4 'ar If., talfan. kMJHif ku NUhiii-at. < lady r-ntulfw a.-e riiB . Ii*l l-rrf . Wfnt . U* w l..i i ..n#, llrKwri*!. Nanmar HiH. nr Pom|m«n nl. 

|»IM*OOD tianf. aeUct pro h aM Mac (.’Urw I Jl nw- . m.ii . huf Wb. H I'- 7UU. Heiwld '/lAUD IRON. New M..VIifla. AM niw toa^baap. 
li .mimt, 3 I, III- l-lk. Tf. i-nd _...U ut ...lioru | ^oARn and Ria "7^^' ** 


and Ai.-rb-dieeta «« aJ— at 


•r W»k»»J-e ■•/> M* Teivlfo Miwelle" Mi»a Irr* free I'f^ -dtlll# I «w. M IU-B''H»IU» AMKHVO'I'.. IVOOt h . .f iir IM. aid H* lUUl.iral 

ibawk' f. flmpanrd itw haril.'te *■ ‘A'Ihw Uit lei atrael, rwna.-FfiilJi »iil"r ii l*J<aa ar.d i.*i*lUiii#t. HmI 

fkeharfaW i "Uimr M«.*iif» and fi'aawniM in# 0»pl , i!^«i K* .t • p»e'**rel ll'iiDow 'hr 
VR Rni.AVT> I-rv^TTRI fTTHR T-n U-ll. or- n... afreet _ ^ 7 J 7. 

Vf R*ian.| rivw aijnenn-wa a 1^1 m lal at Ike t iLi* TIM • lyiapt* Tm anl ('••R'-e .^» nf 4 ptriwa. CtOTIIIN*.. P wi - .Maaio Tru k., n.d (iol i. Arl 

eWerrarw; im IU!2 n*i W'’r J^enihrt .. h» V'** J* h,lt.f i>i|»y, makef. »>ni* 44 k , • real ImrfaiD, ftrtal Twtn. Miverj-Utr. I Mien. *t' A I !•"— aB' 

filBM l»r.na ferwntD rO'irriwl fr.im ■ trirr li- w.wi.e Oal Sa’a I H- -I a arnait.le f rreei.l •. njlh ••.i.itiilii.ai i> |..i i ii.alif allefihd to. Piaaa# ulwr>a 

Hf. nwrn. ra'rhalt '^n• •Tmr»'*i. arl p s a iii,-j|.i« and •>-■■*»«, .•*. . )'*Bi1-painiml (.hjna ,»ir univ A.|,i>ew 

Ha' • Rm>* .-onfiwlli^ Miw HiniOert fNr^r* Xm VI. ?l p" ■ '*. • nU It • U*m* pr. Wrdrw-I Blnei teUpIvw.e HAS 'liy. 

Iharri M» 4 « •rd Rilfnal Aft-m "Jurral. ar4 „ | p nk l Mfu I oaea. Uin. A. W BPNKkllN. 

t W M I '#♦. ►.♦will awKi The |.mriimii.* a .1 Taa.kPn.kpr. *?4I biar *4, NrwiiMn. op P O. ‘P , tl-i '. a j‘ 4 ^ oyp i l.< >TIIIM> III’ k PR* 

Inrta »i»»'o»l ir*!*;' «* ; |.i|smM. IJNE4. ren t—t 4*iMfMwe ril. M*« Utidwl. J r Mr *"1110 « AiiHliH4.. II.- H7 lUihoi.l at. 

I perir I ■ filrr, P> r-1» , '»! aii I I aaili Tiwl fr*w In « iiy. nr* o.* n.'iear aud n ii-l r».«a|.M |.i.i iMoeta in tha 

Tlir UADRrCAl. SfWTTTT ' i a hirvao, nAl.VA'il hTliHI*, i.p Una brlow-n mji . aid ara a U.r raic—M ta.'.a f•■t 

•adea, Vi'*'irk1 N/"‘'«r a-ni #•»- 0>* r 4**1 •' -I- *•e•|fTr *'frrt. opn. II rt'» Thealfe 'r«er* ne»|i{i|i i t»l lo '■ i * '.etMlei.wn a irli-iS 

►wiwi *n Tf.itvUi r.adiiB i.a«1 •• Ihe fan rpkPlsT'- TAfll.lA. 1 drawara. with fhink R'Me. • "rdi'f i' 4 * •*» ''I'" ' '*" I •- *'.t‘ t '*!lj 

BWIfnri' m aKrij M* W Arm-'t** nr.fiaf'l nill J ».* |ii . | (iru'.era. K».k ’•IhU. J-iIrnanil KoiR I .rndnie. Ir i , a’- Aril*' i4> imiti X*' *• 


I OfJT, K'inrti bkkh Iwtweep Ikwv*! and R.«*e flay 
la I'leaar Xi ■*rnre *1, Haiiwlay 

* » 0 *^'^ *f,d mi-rv.. r,or,:«Tr , 

.«# rraard N 1*1 It Hi Rhl. hk Pitt etrrwt . ArRTWAf. PIMIV/P. CO I.TIk , I »*-«• i ft, i4'|*. lain. lidt kk .. — 

* "'-T'.''''"!'ll> ..iS^ kr ta.1n,‘lliL. viTiTB..r.l.ur» ( “ 
i„* "" («i»- i-~i,i. «•«'*. u,u.u<. o..i..'.'.^.i,r-«i. 

ti''!'*:''* --■ sx -r." 


irina, rwt ii.iaum rara.i ^ . 

nor. Uutiitf.rfU Reward, ' J" fwr '•m* depowH ij'imi •renmrwny tmdwf. 

No ten.Ur nre*— dir BfrepWi . 

. Bmdi and Rwe Ray Ppjr-M,-R «4 „ij . I,-, %( |g n rl.wi ~liri''SKbA\ 
waiiwiay i MoMMMJ, for 


l..-.»DD 'Za Wli...- ir.,... .Ul,.«. r.a O -.I".- V. D.., 7 ...-...•.C H.UU., '"'"''•H 

H |TTu.v t< «». i.u„-.,Kr.D. - 

Ijovillt al*U lU'M'MkiJkNLb «W MlnIMa at 34 Imuw • »a*aa. • inae “"•» *'| • • J , vTVfl I *f I kklS*N)lirVlfC.NT 

.'o'h 

Tyii sRlTTSiPRlillDfcNl E. r'oH utile, pUOB »nl]l* t..Tri |#n f»mUy |Wif . dl. MeraW^ — ^ |‘nir. 

I R 1 utatU, JakBdy U> r»ty. tiiuilitale Varuta. ' |>t olMMt IwJy rtij'iirra t<>i>C‘a Koom, t>rw>kfaat aial TWO i 41MPAHT1ILVT. ti/. 

K.:2 AnnAmUte-aUvet. AuiaJiiUle. iJ lew, BtaamuTW or l'alar»l.aih »i*li'»f»n lJ.VKk.WkXJ. BlUh* . f^akUtertllK 

B i'NlM.-iawalT Ha— m* itouM. klirUnaU-. «u , .i ^ Vj ♦ ^-"iLr-im I ‘'‘Kl Mk n'K. il..ie lof Wrt..dl. rbrwper tha* 'paw’C 

atuna, ajr> ton Uhl. Bi|w«-r biniia. ilwaUt. ,a a.nt. UOMK W KVUrly Udy l.«"a.irr m a|i'i. and Ur m«rr mdufiBC. Dow nnA 

tMeidiM. npi*. I'ain. UC Wa-. _ _ '/ n>of". b***', K»>lnp ^ W ilhoi#bt*y, , , »,wi,tihil #ninln# of the tiiwber. Wnia 

/ NLA- AN fursMbml M»niii. ■uiUbla married ooahjU mi *' I •rwkiy. KI-*|.I4VE, w kUkan* *t • ^ aami'lo and j-rtn'.Mra lu l*a Merv, Ltd . ij6 


'• Ad»a. frorJo'i mail, t tiauwiwn. X‘>*K __ 

1 f>*T in Irnin, twiaae-n lt>'iiiariy, Ml *011 *a~ i 
4 iU#. c*ail^. baU.lii# aAiti« liKaria Jlewani 

llfJlON. Peciiwnt li.ll 

^ (IMT, « Ilidi-Ujw Wheel « afa lUwaH A 


. marwJde. . ppwlte^'_^tre >NT4_ 

triakov* TTKNIH'BA wae.f»*r*or’ •r’«n k'KHi 

.NJAMIN. I ^ Viwidale. I aril' P < al* 


1 .Nl.DfaiLY «wnt. rrq. Mr*'in, pn* Tam or wld«»i 
V near tnai, Bini teniia IlnmaUUh. lleraUi. 


Id« k«—«. UiuiBK. kit<l.i-ii. il/Jb Wilt I' near inna, Bicni tenna 
U W israni ol. f - not 10 mm. city fiMJi. fPUr. wint 1. I'ntBni 

> iKKihU H.*.iiii. auil ml.. k>l*d*aatU«-.i ^ home. M'arilia. U. KliL M 


V. -;:w'rTtriit- ^rTNIirit. Pti'O M THeU.UHC- niaia' 


Tlir UADRt'IVl. RfWTTTT 
1>» •w4*'*i Vr'*'irkl No<‘'«r wf'l #•** ih* r 4 
Wwiwi *0 Tf..itvU« *»* diiM ii**1 a' ih* t' 

•»*|f«ri' m aKrij M* W Arm-'t** nr-tiai'l ' 
emd'i'i f*a 1 ‘ill ehi r»i hiimJ—* M •• k*ra T«< 

•111 s» '■> U'l-i I'saliw ami I'lrre <• II (•*- • ii^*! 

w»r ty M*v-a »»a*H T II hr’R-, ant fir 

Carle* iNa plan ir at TaHnr’* 


4m W MiHliHJ.. II.- H7 ItailMOt at. . ^ (iMT, r HnU'lAjai Wheel lap* Heward A ea"h. • ^ r.'7 • * 1 

..tear aul . 1 'O r*..a|.*e |.i.i iMoeta in tba iA H.-e awl Mmini. IliloaairreC oC McEwy atraet, Fpi.MiTKJl * '•'» 

a ii.r ,»ic««.a »a.'.» f"* Vleunlna. Tel. lUd I N.w fai terbify rd. Pe eranai 


IPNfiFKR t'W l*alnttf.f 3 r^la#aa Vuif 
Now CenloThi'fr nf Petefabam 
I.NliPKJl If ria«terlfi» » i-'l»a#«w. RintC 


Xa home, M'arilia. U. IlliL IV lua, PO. UuiwnXi Hill iminrinm arm intmeni. A frw left at XIO- IR 'a, 

1 ,'*U*RIll.V kkorkmaa #anu Riiwm > itni- M'A'in. with Mn k and MKHk , l.vl , Gn»me#t, wear Ctfry M t|i iay. 
! a afiiall iwle and table, rviial If aoit. Ttbo, Herakl. a iii'I'm;, trin(a<ii if inn, rtl,'*«<fi nf Ho. Pi.OOOft uf 

G RN'T mia ■nard and Rea., fv-ndi, mm. from beach, 1 u.,, gmi lliu, Wal«r ami htenrn Plinn#, moat eqaal 

cla«B. raapwt buine IV n.i., O.PO.. nydb«y. a- r- a : Id ••'ffiH Tanka. U 3>«nll- Tanka, t MIV 
/ V BNT , wilk O'rl 7. waata ruom aial b'laat, with I mX dal* IP'h letika. ratwi Vi new; Wire Rope, ^ 


' I M>r. le irtm. led. Il.yal, HoUay. and tl*i 4 r, O-.liJ rpi.vnmM warned fop tkrwol.al.kn# a Brut W all. , 4 VOMfOH 
' 1 a lur llKf-d H ar.4f.|, 1 M'l'l.i' ixt aiUmra* at . . V., 


„ ' r' ’ / V'kjp turn iKKihU M.r'iii, au.l mi, kil*d*aarUr. wwna. ■ ariua. V. iilii. iw «». c u . arn mimeni. A few left at Cto. i« a. 

* X ' J, i.jiucTBi. Ii*a W4*a. lUXXUufcjifc ■•Ajjiitni.V kkorkmaii #anu RnNim I uni- It'A'in, With Mm K and MKHk . l.vl . G««*n(w at, near ClrrwM l^wy. 

• 4 «'j Id iT li M -a ri.~HBr~ lUhTltuuiii*, FlaU. or -i^a^wn^l^imle and Uble, tviial If mot. Ttbo. Her«kl. nji'iNii, trnnin if bm, in.'^Vi cl Ho. Ti.OOOft uf 

.. . i\A l oti* W ti I UM'A, aal *g , OMwae kraiu cer. /‘iRN't. mia. ■rard and Rea., fv-ndi. mm. from beach, 1 i^.,, *^1 Ipu. Waltr atnl htewrn l‘liiit«, moat eqiial 
>^;fM.Pri.i:A\bi<r. ai;. opo. I'ark.-kaix larya Rmr. ^ cUaa. rupwt bum* R.‘'.1., UPO, nydu«y. a. i« wi'yatl Tanka. lA »»nll. Tanl^ t li«v 

— wellfak.^ /-JENT, will. «rl 7. waau ruom aial b1aat Mth y.l V.*'', ’f'* 7** *1 ’’Tr 

l'» •<k%.i*.*.*.i>i muk- w. I Ml — k-tien ' Ikle nX rmdnr Miet II. and M. I.'l aUU*r itfirnl, (l.P.O. •!**• Half f..a*e and I.eiUr fMoiw; Uale ifM. new and 

„ _ iJi™ K' ^ ^.,i;.m._..i^i«= — 

I Wall. A VOMfOHrAHl>. I- .miabed hwJn-*tn aal hUtir# u.u family ualy, t*fw m tl liKlDf M«HaM.K »' 1 1»alftiaw at, jwer 


I-. Il <*TlTlimi Rk ar'l ■ y ; ' f 
1 Tl nt Hi 'I L |* IWr.*, -'tm, V» P« ' 


I’VIII'I.R, fliBt ha»n *tre*t. TViUrtr 


■•(m, v»P>' man, «r}ii"' 
-. I . f.r, . n 1 . Re *":. 11 

at Mil T( Hill 10 and iD, 


rb.UrrT I ri'T.Mil'.RS f-ir KleitrH- I .14 

"vt. ieiTl I *'-'T. «hM’ l«r—b. Hlur ref*e*aB, la Mar'V pu'*;. 1 o n -i* B*fa y-.b. New C 

te uf oUTt-*^ i«'e|iiai« Ir tioMiel. she dowl Krwaol at riU.SDI.HS «aiili*i ftW te*m* 

I imwioN arei in is*; M'nhanla, na>tr.apkeC 1 Sid'AiWiiWL W' ReAMP-«. Lrki 


hi*; M'r'hanla, na*tr.apkrC. 


Kd'Amewk, W' ReAMP-«. LrkiblierdV 


leniemvN «'«>•* -iKioili Juaitluiu 4 AMt f»»*rd Krnaia#Um Wtlrt. Herald. ..... i R-ilwar S.iKea* ‘-rt'oiie. Rrdfeni MR.*^ 

atroet, kkiurre.v TAJ’A.MiA'I: iwiilUmum w*i.l# rwaa Himmii, w.Ui hrwak- | «1-.— — ‘X 

V,K-. l".ll-r. k*.. b .1 . 1 .^5 , >1 ..H, .11 I.M.I, rm-l. ,,,T HI U^jriUtOOH 

i». unfun . iw «»r » |fa*. c— a . No ot bef K- irO-ra. .hN, Ho* UU.. _ .K Rf^ Fl K1 Ul I awntiw* 

. L. 1 . I. Meieww* Redfeni T7irkvi>-..K loik^iv » ituxUaian reoulrra HOARD and, NOW f.AWTMMl M*W I.AWDniO. 


B Miuer* 'HalmalB MC. 314 K.m-li atroet, kkairrre.v I TAJ’ANIiA'KiwiilUmMnw-i.UiritaBHiMMii.w.Ui WWM- 

raiilerb .r* H, P aha*. / *ol I'LL i.ainuli •a.' w'l * a.I— -ll-iy. ha»a Inl . I iw S 1 f-‘, and all fjVo* 


IIMITMt HITPUEA ONIT AVaiU 


fir* » er a. 1 d 
•Wit Hr ' *Ti' kj. 

Mat H* «i: 
►•W* M»- an 

•I r«;-f • 


BTa'Ir re'-lti' jI “I J*'' 
• aed Via kfirrao) (1 ■' 
■« lie at*rar»,** p *'*• V 
•! I, arwl a !.''** r,^i* u 


H«i .re*kM| Ut‘.fsTKf»% Nan.. 

I - M IN ^l, 


-.■.lwirir.Uie.1 ITH,W, 6 JKW!>«'Mai HlNfat H'UBt.l. ‘■.«*«( bn- « f»;an 
Alli. aim m.i- loel ^ all rna^ea T.-iifiva o. .«<—■#•• .1 J* , T.MIOC 


A J RithS. 3 Riwul-atrert | - 
T OST. Tiark flua. run.* Mure, 11 laiMp, Utaaila t*ll , 

,.r'l Aik M . WMli enual IWW lU.etr.eM, 7|il»r..fd' /NASH Rujef PirMinre. I’Oeo., st'*-fc. “LMa'-l ■•1 ■ ^ ^‘'’NJXrl , V-S 

,.iiert 1ei„ WiHui.i MO. .Ny.UaUr. prieaa. erafyikm*. B»hrf.ki.iar.. W amm. II irwoui? ^ * K. AuiiUBUiie *V l»' i-Ui » Hill. I Ji,. U.M. A j e| *tv(U, Al 

♦rMHf.li hlillIrrBa and nitranoa. I'oaul Nolo, or 1 NAT ■ Iwn, IP u#I.K h-ap. biabi *l Mifw*. Merli-w I * 7Vtt‘tT Prlt'i^an7^ m "J, .?..!:^ P 

I -Mmi... k*ll..w .Vmlw* Reu.l NerkJet. (iihii |..r«. J Wi .ki, lh.| at l/*kin*vllU T. I.HW* , l?T\^ lu f lUl 7ii. ^ 

• "eili h*!! inttriai. real itamiy aul anurV M'>nrt rw a * RVT fitiiiT** I THNITI *U r ! I'l k '** t r iw.li, ' jn- ■ t. , u •' ’ 4 *.•. i.* ' ”"fa ^ 1 IkO«FVl 

tun.c.1 it aa aVHAe.1. X| „., 'eaV.k J k . :• Hfu..k •'. Iui"i* .k 1 K-l-b < asiera. Aahti.VI aiatiia or ti pu ! 

j Br^nd‘7V.“'l *’,?• iV": .’’Th.rl'V caT * *'"* T { ' I/'* V'-'> ''"x,'' w“'t’Ir.."h or Woollabr. ,wH.*Aamh-« 

Apilv T 11. Micks. I.TI*. KKiimers ' Ja n,*o,’. In |*d..le .are: le.aed . ttjll 

_ _ __ lllip. .irrei, .kUo**t ' |,N|H »t ,.|.A-t*. shiv •**«. 'I. SI, |.. (ir.„,V'iel*r.! r-AROfSTd. Mu Onrvwair»>t. i-seg-w Mmir 

I I AR>;i, Twnm*. .If lEif'k 11|"l a. el... . I.K .1 IMp J 1 n®* l -1 ■ p *'* •« _< *r V a OKT. • r-n el 94 Je'orlterj,' kl>ake rf dewr ^ AVirw ivTinN 

■ a l"a ...II .niMrrie J Hf.VlM, III UjrtU.U*>t QAl KN and •' * »-••» ' if O h ' 1 s . Ld leaip.e. Iwlwren hi-# -I ai ’ Pa Vliiirbu; lew.rV win i,o h-M In 

"d Airore.lM' O. 'Hy. g.iwi i.i ri,. Mi.li?.. I.i'i - •» s,„.»,|. *i ,|f., ^ HvM.st.VND. 4.‘ Cor* , Merd.v. •MiillT, W.-*n*wl»r 

K RI> Rn. HHli K*/ I ■ '»•*. t- ll >|."iifd Me'l . % 1 * ANI hi* Ofve |i,'ii„r r<ua m I' I (V«x Irl. Mair»a«ii,r a*id lUi.ket'iwn, Ala (alilM-, 

•' • I'wl iiu'hm'. Jerlol, uR ViibruH. *' ' "• '* * . •. r o ^ ||i | . ry id. l•re•|, Tai.l- leni'e, ->ib H>v»k s.in., Ruaniea' f?i Am 

I'liliteli c*-A ^AfiDII' \ '-11* P-r» *•■»' »iia»r ti.'l «i inliliw'k bHL llee«t,L _T. llVWKIMv H'ift»er-al, Ikaaaat' wn. 1 nertl "0 *»f ARNi *** 

I ,ViH s.Alt. S'l-all Sire B.Jlia-l TehU. «-"|-. *11 H'"*. •'« Hi i I «.?,T inane'ivi Patid.ai, Iwl. ro<i#ee an1 Au*tra.-i 1" ‘Ke Firm 4 ..i.'i 

e ,r«. |»*-cr *1'. > **h. • « ‘Tuklji wei.'nl. |..l*•.•■. ll.tl- i#?'a pi-f be-l Ij |i'tel Ri ward '", leluniiii# Mra <JK.NTLL- ‘*H Ke rr' rfil Iti'i 


HAND r.ovrKsr, 


ll-rn* ano niarwarv I'laiul Nnfoi n* inat ■Mi'hrni IP u#lit. h-ap. hial'i*! teife*. Merlixe 1 ‘iia |ila,lt krluitf HAT iwjt of 0 Ui p m. 

k*ir* .Vndwr CI'I NerUJet. (iihii *' •'’‘■‘'‘H* T. I.HBi lu r'lUlntll. 

Irii. real uami, *ul aaurv M'.iwr » e ■. RvT r.iti'ir** I rRMTIHI m j-i a no t r -w.I..' t ‘ * L.. 7 * . - 

. aVHAe. 1 . X| „., 'oaV.k J k . It lAru..k •'. Iui"l* 'k 1 * aniera. Aahti.VI aiatii a or ti 


•arjw I *. ' 
tb* a lanrr 


BVnri'fTAT kloel*- 

Kao4 enelevt waa bei >1 •i*Fr fA 
la I , It . •i.i'ir- I K-r wii'i fjcKlh-" 

iirlier «if in*(/'ll'irnUll>le •‘t•■.tll^| 


I l^XAT 'Kiiibrs) 

1 1 *«<1 A T'.iiill' 


Tar a laf* ' .irl.er «if in.t/il-irnUlVie •‘t>i.ti)-A, 
Bnalh frY* *t i-.r, Ree,|l« Fta-* K Ttf p.lcv H 
Taitkrt ilith#,.*.,, oh p-iiita. W H llir< l>ar ‘Itfb 
fee,. M I H .'era 1 1 ri'-hhAiMr v . M J 0‘Hr,*n 
Jka'h’Uti O' I, N,rie>Jla iiPti-a«i •« IJ-n* rw 
Mawr.i-'Viit- fl f mI iN«i*' 4 *Iw . >e, At fdwar.i*. 
fAr,,«V i.,e, >*, AA Nell ilenlher’i', *... A 

Riil/ki*ia ' \l 4 **fWvii‘*,'. *r, P ll'iria *T,e-rt'*iarll 
7*1 turil. ,>•■ a I-. II *|ri-|',i.t* . t tihfO’i* ', U'. 

V, O [w« lui' I rei <>1 I. |li,#(i ilUi'iur*! '. ir'. 
X Tle^niae h»'‘ i.r,ii. 61 Y. S|„ m,,,., ,| 'S||,n,i, 

tl, H Du'.it lUO .•»" •• I. n.*el -, i| rl I.I »r,|0. 


keetibc:. 


• k ... — i'e't* Vtipell P* hAilli-j, !Ml.ir.l4>, reward 
1 ' 1**1 ' I I'l uiT - ■fBAkk.KN 7 lv»dfc-r atrael. hy may. | 

. .. I OP..X Surf"y R«| Mtrr. 13,J. ..If bmil f-H whiw. . 

41* 1 M.r ii4.el Vl-I I t Jj ^ near VH«ul-Ier. lU' r. war*! NAtUlinJN, 

" .V U ..4 -i_ .K'-iBrai. N*wa Acatny. K«ff. ITT 

1 ’ Il *'^'‘•.1 o«T, Mai -fl , war Watm. K'ngat. or Woollobra 

,, '1a u»jr., w|***t. In l*de«le -aae: lewanj 

rt»il, si. |. . ( r nMiiH-r. I hARflkSTd. Mu (ientwe-airaet. . 


nO«FVl1.1.T llAl t, lt«v;VMk,tF 
Tl ia-day. -nth NOkTum-.M. hh*. 
at • pm. 

tatrintP* Rp**' bwa and I’liwenUtlon to R*awriHe M 
HU,. u- 


B *'111 kdT iMwb^^lcwa"* R‘diM. k'alte. hot hath, ' I^ITKHI*'H l—AKl* aii'l MtuOiAoe wamol, l»i». « 
l> • «mw 111 <w.“n *S ffU*- f'-r ».lt*-'«Ui.lr«?v_ Uwii.'i. .wir WAl 

IM^TilK^^iallAJMirJw".. ill •'** iP'omnmdehon cuwidrr.d, IV.r l^. L.I O 

D^aduU UinlJy^ MJ t-lhmt»e^lAirhhar.lt_ .rpWi* HAd* K*'’- 2 a-Uni. 

n iH IH.E, I'r.ail F«n lUwmi, am dmligr m . all < i s-jl..j_inul JU.i,_H*f-ld '^•■e , 

M'niw ll.u A|»i*l;'Sp ternanna rd, Maonerre. ^ ytlWO U-y |>ala iwquira H, aiul K. w-'lt weah-, alnril ] 
I I XAHUNOIiriUlT,- WrU'ltmi l*alooii.«- are* lia*li| A V*'. Hrk^ Muior, L iHw^^.T 0_ __ j 


T WO yniiB# yeatn. rmjmiw farn. Ii^*ailiii*tf ll.arm, 
k'rltr. >ub*s. Utj. Bwderair 7lfc7. .Ilaf»t'! 


I k-lirKhT! va V*rt.wlA-aV- JAaU f-m. Krobt Rai 1 . *’*llr.. .uh*n, alXi^*J«Nalr 
I I . 11 ,, !»*•; «ili'ri« K.JUIIS kitrbenaUa. caa atorc iTIWO Yum# H»m— UdJM »a 

« \ Ht’R.'/T. -linuble Rwl-Mtun« B«*wi*, mara. f»a!A uae ul ail lonis. khu.iJj Juairt. 


m want bum, B K-wim. rhow*. M 
Xuatft«nri Ttniia luaV'rat* \R*ANTt.D, 
t> I'll'K 


Apply WU. IliwiW 

\\rANThl*. Had Midy buar-l falbrr ami i Alkfa R» 


R T I.H'*?.* . Nliii'M 
b OTAea lU'l ,'.t 

liV iT-tii-M It 'I V. 
Ibnftfii -'T i*'..-. ■• I, US 
•7, J J I i,tl4 .ft,' 


■»•*. t.ll ..... .ee.l .\\‘AN1hl* 4. 

n. lerlol, I.i Viib-ru»t. *• .r.* b- * 

sX ADDI I' V ' Il • 

-all Si/e B.Uia*-l TehU. all ^ H'"*. •'> Hi 'I 

aeK. 4 A A.S *T*V *H wei 

M'.auot, Iwkewilos npv P.**. I I in** W*'d 


A IlRl 1 luit liARI.K I NLINhJi ROOM 

fid 

E. 11 , 1 i»'. 

liEoHilK HrrtnoS aa>l MON. US.. 

11MHEH MIRA HANTw, 

MLi.K.NToTHflTr. 

REDFKRM. 

•Pbnw*. k(^ Mt Rntfem. 

WANTt.n, 'iniNKl of 'w*<wn> hand lin' UAL. IKUW 
tt I'll'K Muet Hr 111 ii»a ..«aiu»n 

vrtxuT imuB.. 

LuiaaetTM't, llairipaiikawAi 

\VlJtE WiHUDC-BiiW P'.Juin Bilk. *uf wflir’ S 
« T |iih|4We.44. Lulwirh lliil l<>r erery itearnnti.ia 

I f _W Ire 4 eK*N J I.aN*J[>OX, Pniprfainr. 

W*ldi- IfttODn . Ijfl (iwM*. Window 'i'tanla, 

TV I lt,ne (.aanla. ctieapaM an I >>-at fur all Wrirewnrt. 
h.kHTWAV_IUURv, LTD 


, a* A Ip-n 1 <1 illis'ie I «* . 
T*v-rl .rfn u.i.. N Hen 
T.iielee lUikrtwI. 1*4 A 
I. S V.N.U IS. I (h M-ie»v<, 

.rA' •• T h tin. Ml tfnn 
Pat enp. J ll.W.f, il.ltS 


1*1 A K, Uap.au-«t, Iwkewilos npp p,<» I f 
n 1r<>|. Ier«* >i'rk« (. **|e«'i If n , K* I ,< 
L 41 * h.i#is». rr»- rieli.rr* J, li|V|Sh fW 
P A ler r’lWiJ-ie *»■ -Hy T . 47» R'“|liWi' ..y 


■ lilisaea Ap; ly ^ 


\\’kri.*r l■1l•|^^ Pri-e lUt. i PI. I V lin at. I, 
»> I I, I t 'in V J l.A-kINr., 114 M*Tlie.t. nrf 
A- „ „ , ■ I. •' .,*1 r I f- Redf**t. 

J AwHINC. 'ua and («» ply. IS balhi. ill. earh, 

, I. R HIND and rP , 

tSl < oeilrioafb-atreet, r-t*. 

N 'aTION'aI < ASft RKi.*'ATlR Ki Sab. M I" C* •*»- 
..*ii.|. *e-i r*i, lerei'le. r- p*rfe", fitd*t I . 
-.priniv-. -• - insinytiam »ir**A. -•# 4'7 Pdl 4‘reH 


I l.ublAn lieu lli>N-k *r. • ■ y«u- lUd iUniL 
n*. H'a'li AD'I Tei <'a'*le ISi|, arerwar* tr. tiamr 
Uip; rrwarii iiri r*4iirnlud i" 

H" Ilidh4t/*er, Nonii S«-l*>eT 1 


muniMa' m Aneit.1 Rep"rt tM Ralarye fbr*i Hi | TNAKUMillVHNT RP. HR -Unm fcWifiF i il uf*limali bARii IlMaVI _ „ T E.kMTWAV M(Rv. LTD 

o the Firm 4 ..i.'et.— •• *d lb* Inarbef*' hederaUfft Room. Plitjlie, Win. ItW I W lel.re KN Fela" >*• PO. | W M 'lualil*. I'Wl. IM hinj4<. Neai,owv 

»U U/ \lTANTkr,. H.n.iehed -BO^VaUmt flirba^Arply | — . - - 


W’VNTID. IUU. I eai*r. ' bl|> nm-^t ira*. 4 

Tv • VIlM 'I Jl. '•* AA**tb"i-n-4 at. IV'-fL. 

I fl.Vll.i.l VMo -A »»l.l Rttrr '•ai ' 4 •• U.a* I 

( ii.*i '.!• li..'ir*i- %i J . •**■♦ ■ 1 

< « A.s ^D’A K wet l*>l Ir'-inll-, b»e-l' • *• .. A ti.v 
V S,el "1*1 1",*. *• N 'IP 

W At h* ami lU#.. Oil |p-jfi.»._i' l le"». Vn.| «*'e 
liUfP'" rat** *f‘iui*-ai, • ' V4iU»..*. ip' *'• 
ikKiN RvniN'l I.'l" 7 '•'**' ‘ 


p’l. bkl iie4«t>L r. 11 VIAIA tiiinter-ai, ikanaot' wo. rirrti,-i *»r **ipi*** r* m* ~. . . --- - .n,..,.... mm. 

I I OsT li.ane.nd Patid.ai. N1. rntne-e .M AiMra-t I" ‘he Firm * beHe*-kK'B , 

s ,‘l ,t"" D 2 !?^i iuv..n* Rowm, all «mra 11/ 

N-. ' ••*'KUh lieu lti>--k *f. • fee liVl JUniL K*ery rtHrMRIWT. Preuiitrnt iVf,. S lar#* rt-Mne. rae awl tlrln# lb 

bo 1 lf?T. M’a'li ai»-l Tei CaMla |S.|. arerwar* tr. tiamr V J IIKM'HV. Ibn her fUdaiUlaf R.. m. tb.drw. only ft 

If Uip. tTwari iiri r*(iimlu« •" t-wiv ' n-.u. lA... I ,nn Ke*i-i«i.'r. la- ummeikled llo 

'*• *f" Hidbof/****. Nurtli Si-lser 1 ' VKis ni.ft .ji.rir (It* Null. k iie kaa.ria*t, oi'p. Mt J'Kn'a Cb'inb. 

J f*,sT. lel-*en >-r* «. and Rmlway .-U» . K|.iHt*f. MraTi’iTfj^Hl'Te'^lil.ld -ot T* KWDAY^ SOlh IV*ta>T, I VARKlNHHnoiT. HARI-INfim It^. 

,. 1 . AJ • .. ,i .*>,.* heiif.f Kr-ar.1 I' eliitip. "'.'J, ^ |F MnOllirlTKT Iwwnetatfl Tt'dil Kuan.. Is 

.« k'rk*'i".». li'iiitiB _ _ I • ^ RTFWART Pr-ePfanV ' V HTTORI V sf. *rar bwm -Bal'swiT H«“m • «/< 

|.v r (1ST. in.ie Bcarf. ll'niferM. kf'mdar rrarui>« It J IH'NrAN. Marrrlary. a |.HI H * > * 1 KKH Al f. hr-nl I'liFt* Honni t* 

■ 'd. «, ,v, I. n,.,..ri.,t *-wT, 17 ,^^ 

w’i ' ' <*' .i.n*ll.« ^ . Ve'eM-r. T»iU IreT'is#. k |i* the I’AKUIN'-'H K**T «>' im.nie iwnro . 


St h. \N*'vVT»4t. B an'* H , »*nt . hand* ta i*Uy. I'drVl* | 

I iiUM I.. Kr> Wdtt, Herald OflU-*. f 

■ 11 .I 4 . ■•♦IINIW. a »»->s'>nii*l 3. Jlmwe. ' 


MaACHIVEBT. 


IDCCESSFUL students of the IIAV. I..,. I, , 

_ I J . I* ,• 4 '.. *• erel idaL-e kw ••irh.'aHa, .t»a ' > . .. 

SCHOOL OF ABTS » t'l’ '“ihn*. ut («i.irf. *i. r,r voe. ^I.'*-’p L 

rn\vi> Tui l*.s (luirs. A.d..i 1 -- .|,.,k., .e. -.-I r.s.1 ^ 


I ONT. Nei'.r 81 , Hr .wn pu* I*#, leotlier .-..liar <wi. A»-wnhlT H •»«• l‘ei.*fk*i.|.m .if Pet'i'WlW. W H IfRCi***. j M M'l P Aj, ^ 
id nai >r H"' i», ra-erl on retiirtun# to yi Kwi , w<i r*a.1 a I'aper ■ i*J..»4r»te.| wttli Unlen* newel WAd.r.AV sr 

I.rrf.. *trerl. I*#.|d fii-r. Deuii.er iimw* uied. 1 on » 'Ilian* t nr*"t/ir fWpe an-* • i 'er ri-nem . I Neiv-.l. . 

1 *b>T. «>n U'-iilay. :nh b**! . Kit lU#, left o*i train a**" MumtiMi K R. CRkMl*. Hnn Neere'. ari-.^ 

If amtlre Mi’—n • II e la a to Will Sielar kiodly 1 HKITIM! ’ AND FORnON RTRI.K ,-E«inw»' V, 

M..omj.mial. WIMIH. IDyhfleld. (.r*. 1 wV W l> •'Hi flea -it Cinivd.' and "n-e RiJd- at Ihe V*'^ '‘V.^ 


vTljms .VM. 'to fli-itT'.". f; 


l\r|lMiW 9 »»->s >nd*l 3. *«»il-* llorna. o*-f*et reel 

>V .ir.i-r* r» ihlldr-f. ,.r*f.Tml Z , PO. Knmewa 4 . *, P. aJkd In hr 

m a WA kwwii ii4 (...wtalik a rti'dn. 4. i. rirmt, ^iai*l, liw war PRerw. 

VN'c'eee. Rdwk |*rrf-. ■md. WatAab*. Hav- w***k‘^» *'“la ^ 

IVvnIT^.. iv-rd I bf,.. 4 ami t. MK« to 1 — iMporteM. 

\\ »u.aW.nl Kua.n. -um* p O. 

.-.-•v-k-tr-.e* — U mV Ikw-iw an.er«u hlV, Ot^AVrmf WlXbTIMJ. S Ru. hemtth'a Ftwgm, I 
\\-ANTMK J***'-,, ”'7* HUibarrltb-a Bellmn, iMrlr(ll«. MiQQMl Ftp. 

" rdh,.— r?^^ W^ ”A7 "'<• liHi, Ul**. Un. ami Sin. nwi e.inai to amr; 1 

'"^Ts roiN^R 11_AJ__; — — r% ,CVi-i~i V¥7W3 — • vuw laiv. Iron, ituwt rqiial' new. pi& ton; Bt-fMI 
f\*ANTrjJ k*i DoilneM Oral. All OVMul'.ATlON *| ^ Xai.ka, wjiwl m new. H>.jai #all. Tank*; i 10i« 

» twe**l**l oal», tt»M be «-ll TbiiU HUIJH B.f EX« HAMifc. M) 


Terri'* 'o Hrrald. i Rwilway bubwajr.__^ 'Phone, Urdlem Sti. 

W\NT».1», hTTaIID. tiUflDEMX * 1 ^ mi*^., '""•' l^mxAL UNEii— « to W* In. fianced WroX BlaJ 
TT em i,..-*f'iei..r«. r*-l lahto. Ji— ed. Mra.,rw pti'inr; Jwawwt, 1 to • In.; UminaiT. ».««», h 
l|\N\Vf. h'tlvdr. KatiyinSa •»!»«< Kab'jui'w 5 in. . fMimic* ot all Umta to matob; Cc trl ffl 


M'Hairr for Edyatloni. Mi V 
^ril t V r; ifiirerior uf K-lU'-nimn*. M* 
•iMianj Reid • preel't* at nf ih.> inaiiiii«io*u. 
w Mr R n llarr'ih Th* .biiiman alaD I 


f |H(tMrt*l MN» 
I, I _ .* 1 ., I* Ii * 

II VPIN*- l'«W» *•■ 

: A eieo r*'*H..,: 


*HMi. *1 *i*' al I .J'lralvle 1 i’.)iA 4 V' 
'l K^'i' fj. * rd limkt 
■oen, ahl Urge at<a k fiber fSlaAem 

.!K ii Phi * 1 , 4 Vi-ar 


Pkl'hWHIItK <*a/'ir*l. *’•«*** ’• •'•oi' 'I '"“Ar 
L tif.l J 4 B •••'•er Hill i.4f ait IK..* ' 

" Ikl’tWRlN.I. II rjl'. "Ml 

pfrfVKS of all kin la. Meat . we.it».|, j-. #->1 f 
» ii"n. Uf* bi«i«4 Iko'fcJo'p. at* F.II*a.wUi*i 


towral ynara Blni'e the rnof 'rtirllnn of th.- -"NvfVkN 
TMtvli'al fnjlegi Bt ntlinn the Rrhonl nf \ 1 i 
»k * i7* fn ai I aa an aiiAlMarv t«» !*»«»• It'* 

w ralle#e, usd j,,(j »hup#d ■ fluan' i»1 ileRHt ittClNil. 
w an dnlti^ Ffiidenta lan nnw jgla the * Rl“‘l< 


liiiea m aqr time anil the quart* r •lalea 
non the p*,nienl of |be frea fUy f>iaMH*a 
wr Morthaad and (rpewrltlng will hr com- 
wnrad od January «. Ihlf* .Vfi»r the pp* 
MBtatlni, nf l#n«;hlng aUff »a» 

^^•sJalnad ai ■uppef 


FOE SALE. 


» Ii m !.*• #'"• »iir-i4. 15. I eVHKeagn »L 4 1 i«x »U KY - ^ Hilur Y-*h F' l**. sale. r"«w 

f t.Vf.VkNlHFD IR(*N »J ton -e- lel l*e" r«.a|ia.* I^\ »,** . ’tUiei •' If ll..l•»rrll *t N»aii.W|». 

I i.«l 1om'ff*t.'l Iron Weoeni Maihiiiepi Aiiw> ikHiHiliV 1I»N« I'* MAIL, dr-l •II0»K 4 earh 

IM. Mirra.* »t.e.-t. rmh. ^ is , „.V, I k 1 .U 1 V I .-."to nk-wn LIT7S 

I lU'lNIl. g-s-* rwndili wi aeoM..! ban'l (ni 1 i| k 1 cm kTH .sI-AMEJ. DOa« IM fPV f"r NAl.E, 

RUik Si-rrWe'l I'lji”* W rkiar* kUiiiir>rr|t (ta., J> jiM.ee 1 . I l•gor'l, *' nue . * Iw pii/**- aU-' 
I.I 1 I . ll-na.' •lift. P*lX. W-X_^ . ...K.U 1..1 i-HiiA a*.''. c'Uoh'y Pi4'l'**a *>m '“Va ti-l 

K m-kl WVKU»fl. rn>hi» NrA ami MarI.er. and hMitaouw >i**i««r iwla. V»is< e**.'r.~ V*Jaar4h«M 
H..eiN|l*4 Hil'k* . Fo*'*. J* Darb'y at. MUlllr «,». wrra V. * ‘ ^ 

\\*lMON and •:iBH> Sewn* Meltirie. ite' er l***r HI' e-'* i,j 7 u-. k la 

VT ,.,4.1 all utmi I r'm**nwufe Pr.. all I i:ua » *i « M.|m.h. .tr ng M'i-"s.*a iar ea ii v» a ■n-i ig 


< Ufa 4' i| «,a, t.ol . (wTiiral i-iitwra ^ 

1 |J"T. “im.lar et'^ir.#. tielwoea nheann Hsocrl ' J 
J .(reru, Karniwiia. Pa e iJl'ie Milk RiKiru <V^T,i 
l.e'k and whilr m'Ur aod ''ijf*. reward . 

nkfbDM'iRR, (thernii atreet Rawfwirk 
T n'CT. rndey bIkM anall n..«w.A PI BNE. maraltiintl 
If i'l tiute aivI aiiTer, in J-rve Dnw.. Ray-ai, or' 
It'CM'iway Reward rm rrtunung mim to lli Aunaa ! 
li i' Auwndate . 

I Obr, FrViai nUrbl. Hr"«ii Laatbrr PITtST. f*tg I 
f -Miner. lonoerU rigar rw*e; keefwohe. WquM 
liiider keen cnoleti'e and return pimw to | 

s. LVN( AsTI.K, AiS*noarle-«**itu«, R>«r Eby. ar FTaRI * 


Itk u HAti rtf intwonn at a oVlorX. Trt KTuNIITKR F7 l*»derwo(>d *i, raoningwm - ram. i«iAiri*. jjn;iiAL u.scA.— ■ to ta ll. riancao wrat Bwai 

kLiiid* •* Uli Vr*. nil RK-m. g«- rwg, »»« tram*, ^ i. ..-ei.ie... a*. r*-l Pti'.nr; Jwawm, 1 toi Imi OWlnaiT. TD.Wl, I 

Admh-l'*n. Free ^ rnfum. FIukT _ 1 1 VN \Vf. IHI- dr. K.tm.t.Sa -reel. Kal..jn.'- , in. . P.limict of aU Umta to irwu-b; n«trttofJ 

.N i c'bmwl “T;'*'-* WSMUA imvrweter mad DARI.pff31irB«T PI"'*»«- i* 'AVTr.n, by m:ddle-agnl Laily. S rnhtm Rmnnaltud BiMin Pwmjw; l5-b.». Vert Boiler; Ms DC. D. 

,.?»>(* m. . ham. Tcr. Pin *1 Veu.ner. w* rs|.(a \\^ lloirl. wHb i^r. fan* , home #.ifTo.mdln« •- u„,« kk indmc Englwa. Xlwr* Ditto 

Ueea Doi' lkia. ai d siMtl K_R«>HllN_rarae. „«,i el. nr. Ikmdl J.iiv. Camrai’y. P’.O.. B.«.1l Ji»r. PLUMB. MawaatM to. 

OdrrvmrBAT T*Wf’'nnWR asi nNnfllD •Uncle amt'lJ >b'* R<a«Mi*, at ft"*'* avrANTViD by a genllenua, M*tkliD •*•• R—dfiuw ia ibAjttoAiNS IN OKLTTNL. add alli^Oy 

MuInCIPAL ELECT10E9. 1* ; r. W i Itan^^^ T\ . .'w. hciwu faii.ll*. arar B'.ocll or | li j f.aTUEH Rt-LTlNtl. odd iMte of 

— ^ A'ii _ A 44 ' V - . mwei. -.11 I ‘ Haalr H.I* *47. V li.*e, iiAUklA. RI BUEM. HilU atol OOTTOII TkllWa 


e..n. ii" I k|..|.. r-,...-l J C. U.OO*lUI .I nil. 144. 

ITKrHK-l ,nd 11'BU.O**, F'^'l JlT'oIiliMtH: /-U KKUIDa •a) ftru„ OM~F&a4 174.174 

r Rel-rtn ( emli'latm. *, v'** ""K*.™ - vT j ' ■■■ 7 _ „u.. O lo iwbh.p.. makee., Urnmiey, rilMdil 

'If— the Eleefra at ’ |^‘RNlt*IIIT.in>m.ble h^K Acbrt^Cokto H,-n«aI.y. Kyaa.4i. ato. K'w »«1 iwroM-hutd! Oor> 

I'lUXAV STRII'rr. iTTT. r * n. a Joiwpb * 1 ^ AJitkeM j'T **7K. 1 S^m*. hawly beach. T*»cbtf, (olto Inrttol. Waatorg Mactiiaary Cat, Lid.. 

I IXIAT. NoTBtober atoh. INURN Ron»i«. aserr rooT., tlM loluwtow dl, Kwaam WtIRi. Ctwogwell _ Murray -*trae4, Perth. 

04 ■ o'rliw?k. X . 1 , 1 ,. l.iliM'l tram. j W'N>Ttt». I* gP™* pa/* DoHIngtinmt. DiwiMe Ral- , 4,,, ^ ENniN'ER. Ik to I hp.;' 

— n I 17 R'R.MIIITEI> BOO* to T.ET, «ill bwdpraa Wy. It >V rw«y Boon, hjiehetwtl. . lunudied. iwimancuL \ | Tren.bleaa. TrUvhonrttrw. OgeMta 

R HAniEV. K«a. bar. |( jeirbRardt . _ I modaraVa. Tboodj_FTI*I . . |FiUiiqt T«iU. elr , eu-. HATTtlN, » RMWil atimh 

MJ_ JL sr-c — kT 4 -ss- I TrvrRRlKMin Pwubl* Ralmmy Ranm. alan Rlatle. wWi ^TANTTliD. WRIlt, hwataem Uily. t rblblrro (X «). «4iy- 'Phnoe. Wf Bwlfarn. 

.A *!f "A® ^ f ^ '*^ kitftmr «S Ped-llnrtoe-t^. PaiHii»ri "0 j VV Vil'-wi'- P'dai prrlarraU. Bwrl l••r chJtifww «uly. \fACTICVERt, Mtalnf gad Inrfwtrtal. and 

o7ii»i wvni T:T’RW Bmw**. atot lii^iM Jady. prty. family. a»aiy Vu'a hdl p-rUrulaiw. R. B.A , Hrrald. Jxi awsMtd luiid. all b-nda. r u wwag w idawcw Ijgnted. 

_J*'rjlL ^ ‘ * • J mare Wf * taarwdaM. PwM liigt O K I WrgjiTkJI plomtyfuratoird to'uhla Itolnaiio. wKbiWmtrra Mo.hii.ery Cii . Ud . Murroy-ai. IVrth. 

Aid Burba. MUA. aa O'Onol I TI^fRN. Itoul-la R -om, aiery or (nurd, 1 dwoiRh >v ,im i*f duung-K«»m. kttob-B. PidM. juid OMneUl- WrMem AiwArOlio. 


ear B-odl or | 1) | R.vTIIKM Mi.LTINC. odd ktoBliH of 

Heply H.I* M7, •^In**- liAUklA. RI BULM. HilU awl OOTTOB WtlfDia 
r*Biabe'l ROOM, una of hi'- at rwliiivl prv*9 J C. LLOOVICT god BDIIe UM,, 


ai.DFWMFN RTKPHKN end M'RLHOSOL 
T<e ttiif- Kel'-rm ( emti'latni. 
will AcVIfena the Eleetfta at 
Mkit., 71 wluxAV sTRii'rr. «Trr. 
liIMiaiT, II lAXIAT. NuTatober mb. 
04 ■ 0*«IlW!h. 


lljlrtN Rad-rttting mnm Vctow^iTaL 
F irr‘* ‘tdi'.r.^l mb*._ir»m 17 J»niay-fi!. tVoL _P. | 
J ■f^‘RNlt!HIT.I*~^iJ>l* R5 "t, rnmt.. 4 minK Btow*. ' 
* 11. a Joaapb »t^ AehtkeM j 


B H.iMhP' WkltD 
NirjIlT "f tba 


R HATIIEV. K«a. toe. 


K iN-kl WVKU*H. frnnie Nat an-l Mari.er. and be- 
H..e*i«ll44 * hl'k* M lurli'yai. Millie (t,|, 

ttnilON •••d laRHs Sew ftf Me ltirie. tte eT’l.*** * 

VT ,.,*.1 all Uto-i I fm-rnwiMe Pr.. all lirug •* 


Burtiaa Qu PliBiK 174sh.W, 
makers. Onadry, BoilMol, 


L aervod Kaiid, all h-nda, runBapundaau?* Utrited. 


I W^AMThJI plomtyfurotoird l*"uhla Belnaiia, wilbiWaatrro Mo. hioery Co, Ud . Murroy-at. IVrih, 
TV ,tam uf duiing-KMia. kttoben. piano, ami oonaeul- Wraieni AiwArolio. 


, to olrictly Iteolthy otd f**P^»^** K-f"* AppV 1 1 xtWICR Tmownlaaimi la «l4ol -omura modimnn ftiww 
I ot unrw, nutiglt trrint,_Ui Muth . P-0.,_lNilwirt llUi [X; MANCROYITK LEAmBR nr RaWMIcF 


. |*|DTHW»M . ... -i, . . • , ,• 'a’ M....'er. iLkMUir. on'-rj-r ... 

gOW TVJJJK tUo f»t-iJe' , r'lT^ MM'l'e-i new^ Nn^lla ! Sal- '*» bigbgTwIe Itiwcili-f Pim-**, W 

" Fran. H.-n.. . i..*ewrncT-,.l., alw, 1 1.,!,, H.cVtora T)"»^ *^'7‘ a nrT^ J «'■* A***d»»“n‘l V l-cl.TCSn 4 

Pho»4 . I (l*>lfeis. I ' '•* ■*••' ref'iwl Rlrw l■rt W, ei B p m ' hnanuti Mrliiii*«. elu-tti J'er 14 

Ke-for. ^ “ 1..»* wir- iH-n "1 "iHei* Rn-fc help «* F.lratwHi eg, 31 he-nl I'ul «*U.Vlr». au'l * e.ra* wi’ 11 .rri* *1. I 

pA . eTei sou.*. ,0 tee Rhrid.. I '1'^^ ‘ | t >4 RF- H«KH IrlMi T. rrwr Bji. b ..'I-- 'M .—r. 

* ra'OavKei* e-.l V-He.,M4„ ■i(i.i..rf.. t*.k... . I ' t"»' Vrr»*iofn __ . _ . _ I S.,u. <hmk l*t<w1W»4. R“k»f -1. |.t Bed 


•tl 'S*«J. _(. SA-rer 

V. ■ MB •beet*, gfl.” I 

•( Sewt/mii 

d1 ITE (Mlwton., 


M'u SrMlAo- . Ham*., Il.iiml -1. 4 fi.lM' Pk. 

w.'iilr " Bla. » L. •• iK WXtMJi 

**eiti**,gni ^ An»i l.ta. K,.g. OBJ. 

. a *nu 0*1 k llei. ai.'l DU k cbrixlt' ■ lien*. H n 

1 ' 


vi.« f-a 4TTt TTo ilmm* ^.--4 nnried by J X M"rr|4’i, ni M !• A. . and vJhfrw, 
ii- L .Ti . . - ’ BPKVK Tn.Niriirr. 

Moikrt etrerl _a-ld Haygri'K. at yuar.' FV RUnST-tTI UFlT <r,*«r View vr*il ,'_1 


L IWT, l*r*w*er« woikrteirrrl a'ld Ha|gri‘i'<, at Uttar.' 

kkat Pt RKR. rlibtf MlddUlirntM ami IMnne or 
Arthur Miieti-u. »s,ol • rhr*|*ie and P 4»(4I. e fnler. i — 


PYRMONTfOMFIT ‘r*e«T Fir* KUilnw). 

_ _ _I. Jir.RKIN«, ll.« torrMory 


r''ftvpw*rd «M trMtouTnr-l 71 DeBlaoii id. L'aham VOHNO Mao rwjuinw'BwarJ, prirato fm- w*f . i*~s HKLTl>ia Krgwy belt gwarantoed MaNQIIOUTK 
' ,, - . . . _ ... X (e^itnii nuilun^ R ruanv m, B ewtown F.O. Rt.l.TINO. LTIK, to Wywyard wpiarr. Nydney. 

7-j^l ri-r”- 'iLTi’i- •' ■“ 

" A. • 'V* ![•_!■“****'• I •aeTa'Kja lUntB, Frto^ ownt IVwfd. Rao.. reineil lirtr T *TIIR Unable eawtael m-rewruttlNC. IWo cwotJw. 


uNTaMP*. fUrnsm. Olnnlol. me* ••■rrmeri, >betn, 
^ If** .elr- iH-n "I "Ibei* Rf»-fc-»*«H' "t ~" 
f VIV'I‘H’1* P"! ‘TIH-H** rilAlR, B-s 


^•»me|. ,„-A, «,ec-. rbtlled 

*•»# _ tor drev .lermH 1334 
/Y*K Ra*tr'> m *ii|e, Rn1 *nairk, 
'' *mMQa <•*-. -M* Kb««. 


Kbm «. Ne-rriwwti 


I W ii*e »a*rr mi T<-l . * «r F7NT . I X ^ un'icrfe. raw i r'««*'**TPlae Flab., di'lutrai 

htog*». Newinwa , \fl"IP *'>LIR f'l* Flarer iHanna | ahnp iiricea YTRDir.RBP'WlI ' Hlf 'll. hr l-nrrl H.f.«rt*-t."di‘if'. 

I. mr i'j',~jiioLi “** Rw™ •' I" R'‘ldge*W 1 Rretir*. I llorlill* IV'rwa. an»1 H&rate. leHh r'- 

Ne-iriwwti A NF.NC tdhref •!••*»»:. toll fhitrh-h FaNikwia, oiirviHrd. ' new v.iik* ifter B V tu. t"'' Yunn a 

n, e ki *' .* ■ e»i*«e,» I e- D Hl"e*iw F a n* (HltcjT, Harald. . .»■> k-urwiBV gW lewioJe, II mmitha. weM I'tad lur s.lr 


. ni',4 n.r,>, H«, itor. BouDAT XEB 0 HT 8 . '‘'r'' 

.to lAM n-ui, I, ««*«, .4 r ,wrto«^ COT.”?". I" ■' oYo.; Irli. ’ 

~~ "" gymcpAL coimcn. t<mm 

,,r»-,«D. .. uvo.. ..'..V. , MVf.^!D',ji!'K.;!“.!s* 3 s:ir':, ■:g» 7 !:: I „r,*-.«i»ar w„d, 4 . vatot 

11 T IV-UI. .4 U..M. UH, t^», S 1/^ „al, .m,44»l aUTiiiJ. « ~k. f™, IM ni ■ETUUn!) ooiiaT 


innrtcpAt coimcn. donez*. 

Sr.::r: . ..rM*-RRA.».r w.to^ VAr«m 

U T ' ; vc.em ami Omnd WH mi PelM? f«l Ilnldl. .swner .d Boi>n; BO.I Fmrai., t8«g»flll. X r«,ril P«^l a*TTA«K. i^k. fmrn tto, f*,. BEVlIBOJt QMiMT 

II i.tmi, le.lia Oa.ajwsl R liar ttnathl WATCH. * o'lVwb TO NinifT. T AlHiJt ROOM. PkimUhad. ytiJt geot. m twmbar PartlrBl*ra, 7 UayiVMi atotwt. Moenaoiv. ^ ^ 

wtlK nirb r4w»in Plraea cniniitaXwia. f^URDERS JAARD.-AVi. VTIfLlAM X''VAt«KH J“ ^ P.Ue* *toj|i ^ T^AtDOMRX-Thg iBoitoK. OlMrlew-at, I mis MB- .a”**! *^ ** ^**" *7 ,*♦ *— OOCIT fdP 

I'ALf«Ti»Vj_Ttli araniie, (Mnn«i« 1* ep^b. TONMOlfT, Turwdai- •' «, lewner Anbiw I*** ■iKMlh toatac. mery IV mm Ai>v»Mn . 7 da.r, mi wk. Mrs. Riwa m R. ^ *'*•* EWtort (or thM 

T*KW'kHi> di'rr,i iwf'ura'ar mfrcwiaitori'af DiamnisJ. ard Alewuler •»■ M KfTrlga", K*«1 . P>wlmMii. ^ '-’IT • .»wmltoate. IM Polmer-w, fMrUoahunC tTATBA-Rt. NnnMnhiM.-Cawfrtl to drhta. *a(aeMr •JUiAV’^ille •* 

ii (AfWd WR|stL(T WTATCH. XC . » f.'-U enfmvad — - — ' V f AlaMTwftrTH half Ph**. TTiroitoi CkM- IV ligbC tartf */ * . T, X Mm. HrmnaB. Tal.. PV. S 11 ^* S? P^B»DAY. it* 

m hodX l-tol 'WiP^ Ntgl^ _____ Mtoto < fmpla Fknrm. -taMtoMtoj >.0. TTAT. ttoto BwrtIg'BtoM. anaowimndito I. ~w dto . PWMdd. 


ItpKW kHi> giu^ir cwium or mfrcwiaUiin af niammsj. and Alerander ala M Ki 
ii (AfWd WRlsTtrr wrATCH, XC . n t.-'U enmvad — ^ 

L*o bodX l-nat *ai P^aoa NtghC a traaaurwd haaiwtor. __ _ 


.todirw la hendt* gVrwa (hat a* OPOf OOCIT (nr 
the piirpnae nf Keeloirg rha LM of fCWtnra tor IhM 
M-tiV iMlm will he haJ't at tha ‘ T lllill rtiawhaa 


MJ ri4re. wWnw k pmpla Fk«*4M. dfaoMmio g p,e . ^AT forga IhmMg'lliwoi. I. ~om dlo. 

U O*«i-RWFFtiW 1 t 0 god RFOminnCIf win gl — T gwa *al Redglti Rni wifh hMat.. ^•I.^K fVR OOd kIL. 1A/. ■!« haoia Wgl-IU. Ratoombn^ 
•Ii find mw'b Ld IgdiM m m ' aU* F-fif FM-IMtV Ba . mBl RPrfvrf*^ 

“■TORKT mile* MMX MbMoX tetoia o|«. • L Avowg, Mammi^ JhX Dms Ms jlfrlT Vw *81 Hdnld Sitok 


National Library of Australia 


http://nla.gov.au/nla.news-page1 2581 1 2 
THE SYDNEY MORNINQ HEXiALD, TUESDAY, NOVEifBER 26 , 1918 . 
01 I Houm ASiT UKO- FOK 8 A 1 X. | HOUBEB AKO Um NK lALB. | BOmXS All 


I EOUBZS, LABS, FAXES, 

*T «||l, 

•“* ‘ fH* ’•t. . L 

f" t-tni( 4 w>i, <Wia 

, lUkiiivK. -,i o,rflf 

W*xTri» u> m<if. 

*» MaU' > 1 . H\l>kL i> 

AJ4rtta |«ru.. lirsT. ;i*» 

W AXTF4I |« lUiit. tV(itc». vttk I 
•lUr. r* I Mli.« "tl 


tu£ wiAtrnn'L nAioiTFai. sirtTi, 
ARNrurr*. 


riut'£ hw \TR> n>£ ijkRGC U BOOM liKNT.-f bM(« ut6 ttM. K Umm 

tiHwiTp— wl rir« «f }» 4 ii«T And lUrtwir, 0 V - |»y. ttUH A W NUAIXXW. tU* mf. A roi^nu, bitHirk. r;:.- : 

MrnoM. draw, billumt, dlaUK. ml IfwbrAt, uiv* bllrfcm, U(At« f« motw. awM, umta. AAolrmuM a<i«Dbai*d 

Milx Mil hIK'IWTt. AlitotiiSl'l slrrlitMiMt liwItMF. 1 »« ■ •*n»*a. IT A Wiwkl;. i-. -- 

RV Uttd. CIrrtne ItcAl ai>«i L»r Ittlnca, tarxwt f»tma 
M U»a dutn.t. atiMt li« #iM tAU «««b. Ownar 
h 4 I i^dadv. A «wry tn« Itefsa.n. n»s k> ir«m. Tnt 
fMA Tltlv. Pruw RadtK'ad l»r aata frtm 

^ <«SM. maA 4 X^'r<. Ui « 4 l« >an rMWalo T yimn 
at • prr rant. LANi 2 A<r aiMl llwt |tAROAI> 

IB lira tiHw( roMtlna in MUMin. INnriiCrtOX r<- 
lUV. 0 |«* «.>r ii^ ONK \bUJb OK 1 .Y. 

.. ontniux. lu,. 

Tyn Byy aHatmln^'roadt — UIKjI'T? i’ORVER 

I .*'i*T^****i. •'ll («w>Un, A Aa-i. Urawlac. SiB.. 
br«akl«*t, bit , an <1 taiUMin , la jirrla.n OfVr 
. , A HAAP, S uuit td tnMA. TWatw 
W. lA'irw.. I at « rwr c^it. PM w Xll'*- 
A. r^>I.MlAV, tVMlil# Aar TrL. An i:a<ar]if | 
jyoTKJi BAT.-NI;aT OfTTAUK. 4 Pawna. siL. 

•r**% ami all offloaa, A ttiiaulca U iPaxb. 


Vi-la {fuRt vraiuMtaA mM>. <lf Bad tltiuw 
(WllisBV t■•r«t•laln hath, r*a 

‘•’I'l'aVi alaitflr Itchi ami ndiatar. tH*r- 

l^i«( «‘«'llaBa CFiMmla, in a MlntiU<t h^allty PrKw, 
ausi. iip{t. alOD. and B 7 .B p.m , io«anng twtmivwl 
■■I amt U'lMmC 

>teti r. a. MACTiAMARA and « 0 . 

M. nt. WMA m Piit .mwt. Rialiwy 

AfAHRK'KVILLI: I^JiARAM^TriM. rwiair ^ 
. ^*A- Hn- b nntuca, n*ht at tram au>|>, ami hamlT m 
‘ im'B. TUad n>of, > romna, hiUbaa. Iwthmaw. pnr>' 
,UU and la* Itaaui. iiai.U^. laumlo, Al' , ihrmw 
ttWd fp.'n» rammlah, ala*Bl«*t pnaitM*. Uiah 
^||t>Uaa liwatiV. a »*i. 1 *|hmi( aA«i. iMtlaMw 


Onix 19 Uinutaa tiwUi traai CaBtrxl. 

rrairr kle\-atph uisn WT op art. 
niunirr ami rrkezvI iiir.H am* ukai.tht. 

TIRM WBUl^ KlOVAl. SALE, 
a1 • ’HOliT HIaUDK'HAL AM> SHOP WTE«. 

Ai mON ON Til* OROl Ml. 

S.AT 1 KDAI. EHIU.K 14 . AT A P M. 

Pull (lamnjlafs from ^ 

I 14 HS Bl U. AKD CT 

I I'MitTcHijy Arrt.u. 

afiftwlta alatt-'B. Arzulill>. Knf 9 TA 


. mouE* -<»» tlj:va«c-| iiomi: 

roooH. Alb ban. Hi., alar imlit. 
gHkfr. alUd. CaviQa atraturnf. 


X liral-ilaaa ordaf. alw^ Irl, £ 7 iei tha pair. T fT 
I GAQ. UABJllx. lor. UiiBtar awl UuahMh airarta. 
'VOHTH STDhKY U P. DaC Br.rk Oolia«B. A nnB. 
<«ai*a. •!■ cnllnr*. pad. -irAir, alrv p>a . E«a> 
URt) HARUja, cur. Hunlar ami Ciuabwlh aUawU. 

V BMtLI TX M(*R|KM'K-»Aa» Mudi-m |NmA«iR 
Mhwir dBciW*ta<l. mrUI aHUnars <if t Ona. akwp- 
ihd'wui >«rat>iah. hath, tula, laumli-F. ittr *aur la >4 
. i<n, naarlF t mn f-Jkn Ki.iw. fowltoouM. amiupP 
'Ui»d lu na lUM hand aiiJ f*tu<« aA wvrb. pmw all 
, **vatablm awl ;at raac-h is |B silaa. hy Ual 

'Uaiiw, »kl.v Cara I . only I aum. walk ala. Valur an 
alJuft. Ownar p>tc«d w acU puiokl/; wtU m-rapi AJU., 
^If (wah. T<<mua Tula A rara cham-a Ibmi’I 
Biua It iiBO. UAMRUi, Kuiiiar aral bliasbath ata 

S r. PhTlACv HI TKlprKkh ur IMIjiTOKp, (MhHI 
tu P|;k cant. J PaM al Prml-drt Brnk 1 >K 
i 1 * 4 *% Jiart mnuiaWd. amb »( i ma . balk, hlr^ . 

I araar. Krid II. pH wsab. tl(M alrrct, blfh 

I pna A«£b aaili iMlr. 

RT PKTlIlb. raal piv«J (hssiW for a liamiT *as. awi 
I pita tha lamUoril a ka« auul «|kial lanrTi l*»ir 
uf ik .H Cutupiw. ra<b o< A rwima. owl* mi«iM a 
I Ulliv rrim«n<w. Piiw- Mi>ck <>( Uad .A a I n M a 
I piaal rlaan airari liipb puMtioh- Owsar stU s»<n 
I bra lk«i t tiiim thrm. AJilll h>i 
iBANknlA, harw'a iMt (lia lULir U'>cn* fut «ant. and 
I at a Rnaw'Sat'W I'rhw hrw HP Bt’.a l«RUk'< 
lilr r«a 4 , c<ur>t«. 4 taiw n>->ma, Iwlh, la uxlx/, paa 
at-wr. (at *f>(ipar. nlir lilrirk lawl. laarrwl. lual 
V.iiM pi>u skd 1 will arranpB wnr« lluitF 

up IP >vu will miai it 

BtNhJllA. ttna .hama l.p p«»ttJarr of pwdmi. Nrwt 
I H H. (oiupr. t nl<r rtHima, lailh, lautwirT. and t 
hiuaa UihI. » ■ inn, Ma> lamia anwnpM. 
HANkntA.- AA-ucf IhiiMinp Mi«. fSilwar IrviwUpa. 0 
a Tu, rurhi at tlw vUltan aJ<ai 
M fus waul a »-»l •Hmuina llr«ip <w lii'raatn.rnt. 


mntad Pa^’iun T. lUOik-n'rhib* faf 

tuall t . OrtAafs 

I 9* i.aiwm. batni^ l» Iran: tl-uH ti’.Ui SIH | 

w H ."AuM II 

**"* -SBiail 4 AITT*'ll' ant ‘ail 

• ki '' IHmlr ta Parmaiauj ,,^ 1 ?!^ 

lahim ami p.HU‘ry <J k-UII, Pau^ 

r. PF.bJMlni-.. PrwDrAn^fi'arrwd, Mandwvi T** tm 

\V* 5 i! »• *!f ilL“‘ 

•* TAI.K, 4 mama. aiC, tarapr, .u« cw ppal^ 
M P , Otr.wi«],a.^ 
0 «dl^ «, t %MUn ||£ 

*11 rb'klrm. 

.P. o 1*0 “ 

. a III VuU'WCMTrtuCTlK^ 
Malo lm>i« I t rMh Aa £2 

’ir. I VII » A ■ 1 nrt ans 

I — ...py Partbaaa ta 

R II U Al km aol fi . >. f.-i iraa«^ ^ 
V\* 1 c IUI> lUMI'hltTIP m lUln HIM 
" nlA.NMOKi lorTM.r.. *...«*«. *tt pm 

iitnmm.ui. lont’d *■„ Rnitf. .ip piV 

I'l.MlIl.M aul t u . w; r u ai. 1 rt . m aiB if 
\\*AATUi lu lawaa ur pjr*baar 
a* l«t. FI'rnirtp'iMi afal I.Krn'nril, 

Itrwidar.ia and kuy l«m.tutw it iiari.K 

Ai»ph Ta|«tihi>ia M lui.'*wi*b 

tVsYtrf)' Mm i;t«-mrNT Tv?.btT vJlS. 

TT uJw .1 l,UMUl..tn*l.'u III Hint 1 ■&. T.T^ 


lid D P. B. LOITACF.. ab'*al 
kiCrliM. p , b , L, *r«abdaiw ha 
fuel •t.>»«, uhiLT AM. buhl) 


nraLBTosi pin* aorm AiiHnci.o. 

PRITn' M» HRICK »l NHIALOW. 

4 Urp> nioaw ami aiuawa, atn^Nrlo lifhl, 
at<i*r. aanMapr. air. I luuifb' a>id lalMitpra arr 
ill tha Iwai. illnu>« llnwli. lomillpht wital^aa. 

A Smp at £JHL, r.ARY TKXlit 

in ULKTOVK PARK. ' 

lUAily la Tra« aad Tfiiu. 

OTTH'.tl}*, aUi« m«f, I wmudabs, hull 
I bimupn I, 4 iwana aa)* kltrhan, all «Acm. 
iJlMi *1 a lAi 

A rOKPAlT nnjiK AT A«U. TKRim 
Bra Tbrwr Tb-«U; M'Hor far laapackio*. 

A J HLMMA.N, 
l--lata .\panl. 

TRAM TIRHIM n. m lilwroNB PAR*. 

lyiN r B*»KRi m lU'iM. 

Thia (•««>r«Mr turiAGE liOMC— RTOK. Ca- 

«»trd i'lM Uuu. ^ 

Iwuil \ Wrll biplt Br*.rk t'oCtapt, Pindcl ds- 

aipu. taotri'jiit B(ti 4 iwi, 4 pvuil rmom. WIJ. w.h., 
(•.nirr, £ nuai- Only adl.i l.aap Trrv*. Um 
S alur iNTkUl vIXtNiAh IMISTIIFNT lO,. LH'.. 
I an t « ( aBilriraali «<rm 'Ptiim*. i ,tt rsaw 

|jo*‘0 vtui.. ijuiv TpjiiBf 

' liamH b, Pnorklwwl and LakmJw Maltur^- 
WrhlBull Nrw M I' lorrtOI., iilrd rmrf. tell. S 
larp* rwxii.^ kilihati. Uunar*. irmudate CftMl amJ 
fwr r> irma a >t0. 

rvTlJO'of.OMtL IM EjrniEAT 00 , LTT».. 

4 BAd <i Ca 4 l<trapt> aUmt, urar Nsntsr otnwt, 
Oj.m Fnila) |:*niinp* Uii Li pbA 

VALTER" B 11.1 IStKI.k^f AT ~ 

9 BA-NkaTUW.N. HUhl.AS HILL CRTATK 
Uaad* U> aUtion. 

l^ilawlid Lola, LimaUd, (ii'wicKa V|a«t fPonCtni 
hUrlMi ail.: oiArf wrd-fhada rt/aate 
krv«n 114 lii.ll 1 -w.* Irma. 

TORRFAn T 1 TU A.V«l'rrtNCX TO BtUXI 

iyn»niii/)Nui. i.MpMiirvr co., ltd. 

_ 4 And 4 i'aatirfwapb^rraat. wrur BuulW W fi it. 


R A\n*mi,-iN\Xi*TindrT 

I’alr n.p. Brnn^ataihnl B&K'K OOTT 4 
Ml h 4 rajtt.^ k.tcbm. au , ala.> I , pm 
Umu aia. |>.a. I’KJ* k Aikw 
K. IL tbAi.kl.U «ru CO . 7 b phi 

K lAjil.MjTllk luRrM. A R.tlCUAlh. 

H I IIHU k l^triAl.l. 
t larva rwxna. kic, 

‘ Ct'U Oa aUnre 
4 v I T T 


HOmS Aini LAND FOX SALE. 


ri’ANTTh. Ww' 

' r * l iT »i*rwl. 

'•am l.aaar 
W^AVTUI luTki 
TV kil . Maalj. 

i\\ I'UrMi'KM lUI-T 
' * * ( a»k llu*rr w *<• 


lilr roef. 

.... , ... baUirta.. Uuudrr, rlw.l 

a«« Uaw, knalr korac. laul 

. . iTikl I 

H. II- R AULm Ml ID , Tfl pm-etrart. 
.rORMAS. BAfUlAtN Ml ITT B* b*rLD. 

■X , t.rot uia wharf. ‘ 

I rmni*. blUbm, ami eAraa. 

Pl'ktO, auba It udrr | 

R- ft WAlAtJI and to., .a TtUatimt, ritp. 
JOIcTli 8 Yt*M:\ A icuMi wharf 
* H.P Mn<k i’oitapr, t r.-'itia, klL, rte. 

0 M.\ , A M'lDtRN Vtld.t. 

IL R R'AldiLJC abd to , T« PUt »tr«rL HtP 
V*ol.t»|»*H MUNT 

< I’ V. Bruk I wtiapa, I muma. kit, rtr , 

I mitm ca.i h>-ata t- '" 

II H RtIJilB 4 MS lo. 74 IMtitrrrL rJt,*. 

I OMl.tS.— OUNTUJMAkTI H'-MF, | 

I'l.b ponitisa. 

Und no s pu. I 

la# l i mlwi aw nB. 4 . and d rwnna. annka-roim, hmk I 
faat-WMicB, rlr , aln-. il^t, fxa, IM rira-| 

tmm, bi^binBw. fowl ruM, aairrtaK.a parUin,. 

Skaii'a^niA. t'HH'L d«<un I 


psrdM. v 7 ■ bn 
part hunir. X 4 k». t. 

D ot HI.* BO _dU 
mad Can boik! 

IMn Oiaap AIC“ 

A ti 01 .!>M AN. 

|Aol m.h BA\ 

A-r iPb,-aa. 4 niA 
•nkaf»»l Tomuu. 

A. (diU>MAK, 

Tkorm.R RAT, 

A ” twd , itnw.. 

tmw r«« hr arrang'd 
A. aouiMw - * 

TVHTU* RAT tMannlnpati 
X-S 4 ROOM ROThKNCL. Lu 


teklM Oimar <A» 1 Ttr.p, me 
4 Mk-p» A Pna iMinnnw ail 
la atiihla THr kuap ul Jitatr- 
IknthW lUy Idgwl.B 

Ntca (NiTT.tnF, t rmm* and i 
?d tratn. £fTi Trmw can 
- Plrrtnr Ilfbl. 41 b li*> 

|Aoi.-tiWi Ray Tci., U Idtaeliff 
-View Ci»TT*Cr NK.AR TRAM, 
and dui . n< Ir i.UPa, 1 i 4 T . pfi 
: lk« 4 l-l 4 pair f.<r rmr 

Ik.jbl* Aar. 7t\ , » J.drwMf 

—Varr iV iir. t,r 

4 Kootl kKPlhKNCL, largr Iwl'uiuw* and *aj , 

ml«. Jd tram, marli ' - 

alt o«>ammraa. n.--, _ .. - — 

A. tdlldJMAY. Doublr Rar Tal.. kr I ilca- til 
TVII Ili.R Bat (Maanlnp nni'D. — a tor* FAna Iaiww 
X-S lp-iudata lif 4 *li»L.\ 0 :, X mim tram, k led., 
dmw . duL. i<HMpa hall, i hak-niuM, a'<wt’i'«<>>'t Juki 
tanep ootnpWtad. Lalaai iteapt., aJi apt>wuilin«(iim 
AOkih, irmm ffimano lipkL um Duji.k 
A. liOldiMAN. iMibAr Ua« Trl.. .« Mpn-llff 

n ot Rl R BAT onaia naulV - fpiondtd Aruum OFT 
TAIIK amt OBcta. a'.. 0 O. 

X dOUlHAN. IteihU Ray. tVl . «l P.ipm l.ff 

D tN'HI.R RAT XMinnioa.nHidi -ARIlT nto]i R M 
UrrMKNT fX>R HI ILCH.NO. luuCt ItanUpr^ Ixai 


^ diprri. pwt Biar dlali’m. 

Hidrfn iKi .ldt ti.a trd Ho. a lOITo.V. »UU r■^ 4 . 

in 1 .d'irr It ."lUaUta k pir*! ri'iTW. bit 

l‘rb, Udl.i lui. Uundn, and all • WoiiiOMea .Amide 
111 I'r, * a>u Iff-ra arru.gml 

7 . 111 ) 1.11 a»t IP.AI.).. rrlOahain. npii. trt*UoB- 
|t LwiMI itlU. 

■ w ‘•VI war Tn.m an! Tnhi 

>rw 1 > -Id l« Ip i.tr : Hro III MUM >R lomO*. 
,<t.r n. r.W.»u iTillRgib r.Ti m. Hpni. lua md 

rl U.n iHi m>ird ll nifita.i >4 a laiy r>.urue. alulirn, 
tUrd, w.iti |•r• 4 UUl Iwth. aln 
fuibfi It Anii'U land 
•' luiay trniua 
tKkhai i.^airp. aUtk ,>b. 

• and Tram. 


TKTrnRU PARK RAi IA<J araf RFt ttr.UIOV 
GRiH-NTH. to L 1 H 1 r< pal 1 up MURUd 
fnr AI IAJON RAUC *1 imr Hnonw. i>& I'RIHAV, 
tPlh Sinmmiirr. at It 4 a.m. altarm 

E iCUAlU«k'R AND RRL.MIL LTD 

<4ten 


lAlkWAlr* 4 Ui nrr* n»mlrn> 

MUi car •‘iilfaiM* rri>r ai'" 

/.UTU.R aii'J Ho\U.. IV 
KIMU. llM.ly >T<v 

Frii'i ‘blAi hot R'l’k Hoi >r. A rm«n 4 , ktt'kaw. halh- 
iretri. l.iia. pi « |iv, 'I'lrirn* Tilie, bb<-ull Ud 

at in Br.b. AJ*‘ II fnr or ItitasnwnL 

ll> lUlli.lIM* I IKK thi> NORAPATP 
fr Fr««A.>ihl Dtle. l-ANH al rrax, fb<inp a 

rllrrl 2 . \ Im>, wilh i.-ugh Pm), {r«md. water la.d 
OB. a/'V ial.r* ir>r lag luU. Sdt (-.imar or M-wr 
t.ufaai 

M.i'OT anljni^on' PO. Mim'Wlle 

%i lktU< kVIU.I«- A |«ir at U«L Mill with kall.'b 
a.*l. ri*Au>. Aitiiim, retry eiMt.. iiuatrm ilnripsi and veil 
muH- l<htA ami 4 (tia |«tr prr aiiBU'n. SKi, Ual- 
i< 4 k. U* f-tUi r*iviiiiu««nl tbia iBiratemL 


liamlng U-ni 
A 14 KI. cMt 


H > bdal» P'Wanih. 


MONRO, 

TUr Ll*a AurlWirr 
ah't A alorr of t 'll. i 
IIA* .MHV Ol’l.M 


Rant faUtr AmA 

• I.M ar.l RllMtJiE 
'• A LIU '.yiHX 

M hnng a) rp 
.IfH. 


R^ H. WAIJCPR bTvlj^Mj tu Pitt KiyK. rHw. 
’^H^’'U.>FDm.v.RUT, 

I HD.'LTTdl »T idV>SAAD 8 .dTATlOT. 

M.«nu. KyW RTHGALUM H » Inrwly monw airl klt> 
I olwei, in ftaw Uial antliitn aiKl Im'k-I.a# au/Tuuml 
lupa. twadf tw giviR'y. miwuuirtKlaJ al ariJC> 

Ttaus m law m £19> drpeolk T..rmm 


Tba 

RTBPIVIMIuN ha lb 


a lwinr.| Italy by 


Mrt.DT and OO . opp. pO. * CLCifS 

Mankiktaia. I Rptenlid RuKt«« an 

TkRI Mroisk Kw* tnail/k fr aaad PTNiJAIaOV. lafut, g.aaj n*vr orw:^ 
A' Hf..a « tfttago, 4 lame P»ma aad ktt<l«B. r»m • amj Ham. lemeMtant t 
ino iigrkt fa* aht.r. and arwrr. a.I i-ont . i-.ar a. hia l. ' «aJu*. I'ltoM Jn Pl.B J 
i miuutre ixam -r boat *ki 4 an. telam# rrnl. 

*^‘ ***' ^ "* Ikilhr rany. | HAST TTUMS TCRRf 

BUI.NNaN ant fkOTT, Hu.ldtfK Thmniwnn-asnwt. I UTUJi IVX PUl 
r»r«aniB.t«iM.. ul* U eia-Pwd 

I II N'lLKY POLNT —4 large rwuia and kic.'ten, law! D* ThRCXR jlN lAL 1 

■' All** do*i'rt baU» 4 W rwit .Apf>l* • “id B CuaLtemRh 

Si HtT. Kntrl'.a. L> uU 4 -t.md. Hruut .... 

i iirunirm rrr. HI OH HI iV and 

I N\ 13 mUU.T.-a New m.-lw," laBU A.H: 4 ‘"psr IVR.o luio Hrudtad I 
wrra. |*Ti a rtO'. ram trnna. * “I* "*d uth-ca, al 

HHKNMN ar..i K'TrT. R-M-.U. 1 rwm-mad. Hnne- • Aluu oarfi 

TpI , 4 M Hr umMoinr _ __ HRLkTSSX. aw) Oi 

L UtinURI>T FRKMira > 7 iRiTR&. i V/TTai.R lMk>TMl» 

M.AR TOW*r Hkix *NU po Aj rieetwt. la Rmia 

nine RRIiR Ul>.!lti:N<n.. Sator*. K'BteMdnc 4 niw. rmila.a ABW pm Own 
biR and dii.ittr o* fiM. t tarvr twdmipas h.b kKi. nal'*?’'*' <unl ariWpi 

and foal amvaa, lauudre, Rau.muni, pupt-rlgia tetb. IhL I *«Ua).l crpiawtuuuy fur 
f-rtny and *wanrUlM. rlodru Lent, and all tuBewoiaa.'wa. I UJll NTNkJJ. and Hi 
l-iULKO.NLT * 775 . llX*'MH. Iwnr Ra..rk 


BTAyrON and hV 4 , LTD . 

I tiU l'•U-•ur«L 

V R 1 .A 1 J.T HoRU X>*iOl 

111 UlAiDiM. I'AUk. A PsatKm. 

I A 0 . 1.1 UdraHl.Nl'»r Id b n.aia and bliflan, IWngrtr 
laUia fiad, riietTp itgM at >4 i*- war. gw •«*** 

lUriir yiuwml In at leti t. l•>UMnal■r*, bl«l 

iwttub land 45 » La>. rr.LfrH «• k*»l* u*;w •nJ 
IgarAin. bujll A *(mre, axd • i>l • >Umt ^ a"* i-»d 
, Uralli- a wap at aTA, H tqna Utoui A 2 iA rmA. 

I irrAM«»N ANH ->>. LTD . 

I _ _ ISJ Pill aifwt 

,Wlw RAVm A t.lVT 
▼ T kl.Nnl.M.TON, 1 Mii.iitP fn-TpTtais 

Pao H Niwr •a«n|.<!<^acb>P} •rh •»« 

P-'fws In wrt 4 .*s Al X n-f-w Utr prrtrrt urdrr 

an<> a (-nd «iwc in HHj ws). Ouigr B.u«t wunma al 

1 A i| 4 . Tomrw 

I IflAVrOf AND RON. l.TD. 

I _ m P.ltatraru 

H P.AIUTVL PMtKAMA-m MVVK 

Vilw-kd RaaolriKw, AHN'l.nk H ATT 31 moNT 
'AoK, <s>et« f rm* , a*rr* nH.i . KWio-n irawn-lAla, 
a.1 apbwrttlilly Rnwted tUnnigmtoL i-eautiiul gruuieU. 


Cftnn-E iOTRi. 
«Mir iha A^acans. 


Im *«1 uPtaWtJiilty AM miaLi U<*aaUir. 
ua To da/. 

ROCARAtl RlT. 

Altni‘U*<' Waierahta tTmAUR. wRl 
tmiauf'ra. magBincaiil Tla»a Inwl b* 
iik^ PtjMtnwL, * tuimitaa irafn- 
IMUi K aJ 4 . 

PKAOII BBOR. knmirab ■if-e o'fr *1 
aiol T» PiUwlraK. hj-lnry. 
AjK#ITni In iHrtlry-aArcai. a Vm* 
.aV i.»rr t a<rw 4 m arra. •■nl* a Tra 


Idihm ol-Mlnabla. 


It P. RTTRL. EaR , Rdirttar Rv Crfmar. 
r>KaURD 6 ( 7 B AND MTUeHClI. 


HUniMf. 


Cl IHK. 

Ui»Wa W B tkKtagr 4 rruwwa and all telrtg. •wiaw 
•Ulte (nwt and rear Iwui 4 U x UO. ckat i« alaUoB. 
am-. aU> HUirslT. 

Trl. Imia _ K. YORXR, fRumlte 

A N.N AMULL. "T'tirL K P' tu « ottagr, ala.a m**. 
«V - riA. X n.ia., ait. and Atl Pone., ^rva 
A 47 A; Ate «afi, jg' wrok. 

U 07 .n>J(. - 4 J'. Rk. ('wuarr. • nm. kiL, all enwe . 
ut U|‘ Up ante. i«ei-a A« 2 i>, a-tl> dap., IWuwk. 

IIVHB. ckwa ta thr aUl>rm. 1 >pL D.P. Rk. DaCL. MVd 
rv<J, 4 riw. bil'Brieitr. i raaaiuUha, UrRr alUd 
I row, * 7 te, MaU da|-.. Ji'i par w«na. , 


Auetlatirrr, Ural I t. AdmL bnd Ti 

14 IRKMIK .v|Hi rr. MH.NAT. 

end CMUbI Id.) and UlRANtiA. 

•Pluina nir imRi 

i.ta 1 < UnP r ra tngw 

AH Inf. >ri« alum •• b* ■•ita, ruai U i 
td'rrLeOig goat) tnr. 


IIMI.NNAS 


... .■nl* a Tra min'. 
M aUlMNi. li*r Awl JOB hair, o*t tl»a erwund. 

il> SLAT, 4 >lk V » . al • P ^ 

R StkiA away rre.'h of Uit * rlrirtal*^ » owss 

t.fUMMla 

ARTHl R RH k'W* 

Itoaliy ri—iAluM. riH PiH 
r 11 > 0 »M 1 ‘P., RKURNTi PAHS, XJC HW'P 
[j HaakJy Parwanta -t.dws. 4 
Inud *X ■ AD, with dam. anil P« 

.rU?. *»•; »■ • ■ 

f llKbOinr. nuppr.-ir fldL, * 

A try walU amt «••!», O*! •V’'- • * ' 

*af Vftia arraJ 4 »D R'.^ih lnt-«''« 

' j| J. fMimUCM. Lld««ina». .fp 
bl RRCPMi --H » 'HJ-A. •'! 

* I iXr* liaiUT"-’ alariund"^*' • •* 
I.r«» U““og. • *« 

t'ltliar A‘ "a** •» "•/' ? ,!!?* o 

H J MaM T. K«inr.l.e a*rr.«i . R 

fiOK-NiiRY - * SNAP, ^ *T** 1 

11 i^lUKtA-n Id >V W RdU«ght.a-r 
i»i. ms 

r^>R RAldL iJrwnDlte liitur*. •> t< 

r abiir. all f'UMriiUntoa, 4 

in I^P Ak*' IV Y VALh, h*ntiM »y r.-a^ 


8 TATX 0 R 8 , FA^MS. AND STOCK 

U IA. IIAIIUIA AMi 01 

IK rinirf. Rar I. 4 A «K 1 >a 
IMA pm M'Ul I I t .p(. «. t •. / 

A M UUIM Otti lUKh l I) a-r«^ I roteld. Ifl 
I»*e«. " yr*r. ..n, liM. »|| • f . and 1 HR 
gr«|wiu.r*, J H.M 4 -r», IV II -nnlm.otte 


.batlw, binUiutwr. at. An I'lrai ll ' 

t'U Vua>y O'atiPr lfW*it-r k>'.rai 

'UTk UtMt.AlN Al 'W- 

H 1.1 l‘|oS al.il • 

F TI>TMtNT KANDRHk. Pali 
Hill* K loTTAOl *, 4 ni.a. n 
I l■raw allJ* kpo-rniiig ;•!» i- 
I a I.l llA'S AMI I 

r VlxmCllNT. kl_NMM.*n>N I 
TAbiX kna piwlUun, always 
^ Ivi P e. p a Prop ai: • 

II Ll PToN A.M* t 
' Tsvi>Tin:Nr-ijmd. mmh.u; 
X cxrrTA'ilih, •* mw I »b . •••«*• 

I I did <ralja. a I 


^UniHAJUiT, MUK TUAkl MTOP 

hmt D P W R CHTTAOK. PoMghitot 6 rnm-a kli 
bPB. lautidPt, Iniii, fia and fuel 4 tn*c. Urge ynte. 
UAftUALS, AMi. 


Ia> HU WJAH. IK 'TpATt'-'N rPOR POINT 

nrrkrnr.il DonudMHoNTkh hui« h ■'I'TTagp- 

*I 4 W> tikmrwn *ww* <f lUrVtir l.a f'l"* Ir 
auu«s. *mrHtah, kail. 7 BHurta, blb-hm. gaa m.tk. 
land braa. rti flardim awl berw-ry 
,Pmi.irpn RYiKbXf.R. ar,l t*r, IT! 

M ObMAN. 

i Riiii* fMw fi*nw rrimww Vi 
iAb AtfwHva RrlPb RrSiULPR' 
gmaniila at"Ppite-**’Jt “ 

mnuia. kll'b«m, gaa Hn*e, *K. 

PRHT.. ASJSft 

Pim.nPv_ Rlirf^.R. anl fD . 

I V^t’TkAL BaS— MAJ lHorR vu:w^ 


U# Natp COTTm.IJ * lb all aa d wh a. aa*! at at] prtrr* i 

H iiNll Ri\. 1/>0H hVlTli^ I 

I i.brrn bri-yi Rrsr.Ai/»w. x !«*«. kn.. at. , 

I AND D t 1441 . T»UK>:m« PRH’bi, aiu«. 1 'kMM^ 
IdMIloil an-l ••), HW PiU TpL, AMO and BJii 

H *AllUaU-LA», l.Nbk> 1 MIC.ST 

npfjr'Dio fNvtmoN. 

I'Alft MODRlLN UUH k ( •rPTAi^RN. PRirR Aim 
IH.MUHH awl U » 7 Pl tt-aL T»l . r.<U* and «S 4 I. 

K ASHUli’k,' |NA 1 >TMLNT 

I 1 :NT? fl.aa PRMT Alia. 

PAIR MOtil.lO Rtl R (rrnA*H-«. 4 r^vnaa hlL. 

rfi i>>d p>wi i 4 i. 1 4 «»Hi pf>i lit Tram 
M NHRTH and OO j_M*^Piti at JC , frif’ an>l IV*! 

\ l HI UN W 0 VtIj'.kV 4 

ITT* 111. kdn haihrm , wnla ha-N err. Urye 
td-k. LARHKV. M>WL RINA ...| pma M.irenoMi 
ei.t ••TMll.K a'id p'l.nioML IIIHIII.Y ntif ATU'. U 
nun a'l. a 4 A 6 All nwwi.r rainir-t. Hwi’W loalafully 
f.i.iab—l. 6 h iloKpf irilit.ea. t'AIJ. and INnPpiT 

r. K. KONK, mm, atation, At'B'Tl* 

A I'D! RN JU*> dn- , lA.A t-K lat Nrw l|.-ile»n 
a V MnNi and Tdad vrLiiA. X large "w . kit. Mry . 

tulw *ail hewn. |wwr —.aln helh wn^NeaiO. 
r*rfY roor f-ANH 41 • IIL IH'H» POjdTl"N. iWn 

r L. M'h-i; 

_ i'liB. ■•♦'InB At'RmXj_ 

r^.^iN.nvsr TGhmax A~vtM r 


irrrfnHtAY park entatt, 

MOVniUAT PARK E-TATK, 
al tfir primer nf 
PARkAMATTA-RoAD. 
PARIUMATTA ROAD, 

•■td 


gerirr*! uu'h iiura a>ii< go>rr,| . ,i 
W 4 lrr lat I im 1 -Nlt'l, l I -ii. >i.e 

airip al a r>»r peut . o.ir 7 ywr* ' 

a-aai imr aiuium 1 /ran lAia pfu|«/ry. 


If Rirt-n f 1 
M' ivMvN. 

I nf Harti>oir 

II !▼ iTArl II. 
tweptw:. 4 
Mrlm b; I Umiw 


A ( 1 , BOARD, Ito Sitfi in-HfarL liKphterlL baUna 

’AVbMlAV «P"*f» AALIK. X Ml.N T!tA« H 
* aILLa llfJill'L.M'fL (‘O. A. ataia fid. halL flfl ' A 
Wle. i'll liXig, Mt)a verg.idaba, i ni>* , drawiiMlii^V i 

dlTii'iC. V iWl one, kJt , i Itaw-, gw Kmip. teth. I uiag 
heeiir, all perfcii ur iaa. fntu tree*, earagr. f iari. Rami, 
band |i> X tint- al/wet ■! *«iaT, AMh. ipnti> ( 7 >tep K«r , 
SHI. rw 1 .V.N >II:R, ri.0Hl IB.aAI Mdm. bn ki|»inr, 
taiTTMlF. duul-lwTriml, I<al 1 . I lar^ roo- ■*, vw> an-] « 
•r'daiiO. fr*'ti(, M 4 p. mar. 'AXi bone, Imt'i. LiuBd y, I latfip, 
fM M ar. rfi , Bira hbaA land, te x 19 b, albiii, la lun 
temu Wan cRrr jit* k 

NHI - TO HI ILI’UJI -<haav COP\>nt. teal Ute, ' aj.d < 
handf rrMW W x ltd, wH 4,5 I ■ n. Ti/t iiilt a 

ioWLLU Mil lowll.H, a* R..ivli rtHd, tired 

_ ai IViaMlatieai tracn 4 tep. Ifvutun 
nniHAMAT, in a *Kla atnn. N^ty Rf Rrtr* 

I on.Ai,!.. till* rrwt. friti'aiN.ng 4 tiown*. lulPhan. 
h a ri<i' ewniit blh'iine,«t adt<Hiiing. r iemi to bwOil 
ciiiturr l.nr.d in t lin TO RACK LAMl 
VERS Kkh mi« AT oN' K INtH'R XiUA. 

H a '4 « HA 1 N» PH'U’P.IITY KAl.tJiMr]l. 

A P'lbaita nml. I'limtiarn awl 1 /ant Unn., P. nsrlu 
ITX IwH'K. frnr ifutnuK fr er. Ttwb --Naw H P. 

Hritb tiFmir*. X r"un‘«. kibben, hatbroeai, 
tr-. iauw'ry. gu and fwi o.<vea, bo« larfa f**ml 
inualu 1 .-it»it H.-iir lUNDXlibn PMHT 

0 C-Oi Mllnir DM..ANrk K.A.NV iTJ>;taT 
b'MES'T”. H awl W BAINpJ*. PfnfM>fty AttPHta. 
m fiipmintw. V,ir fi.i k P'niaiugd. P'atuun il> 44 i, 

HiNui jt NtT Dr Hrtrh r ture. I an- kiL, 

'ill , I Ss a ‘.V., |.i a bare, erj «*1 "■ new. laWB. 
dan. la prrfert .flap, a-d*?- ten a SPAIN Bbam . 

Oihnl arrirt, Wr*,i|.nfa. Trl. fMT W . | 

•>.SH 1 III A< H S.-» iU I'ii'igr, i)rl . han. 4 ~ii* | 
lo-ai H mSH Iran', rle.. I, oioUrrata e-n«a, i/'d. 

10 rwa)-_ SPAIN HMf»a _____ 

^fnikiih' \-w li. IHMIATOW rT?Pf«ri ► elr* 

1 )hw »A.iii al III# iior<r, liairH ’• Xil trvr an? 


RC 1 TTT at»l HA RoV lepRERTS 

al 

Ammr.i.ii NORTH. 

ASliriKI n NORTH. 

and 

nDMrBTNW T|.bDrAT*Tl KTTtt. 
|J,FVkTVJ* «TW 
NOT* T!TR 
RASA TERMS, 

»*f . 

rra FT NT Dp,rosrr. 

teUrtP# 

B gTAim-ULY PATUrVIR. 

It 

FTTR Prat 07 N”T Tlf^DIWT 


To Maephanta, PHtnnlwtA. and nrltrad Mei 
wiahing to aWNira a rharntinC H'**r>r tr. tin* i 
AU:ad llartifwir noiiWrl . ■tittalml iia Utr btig'‘<' 
■bwah *|aw nf tha Uarb»ur, cite, an I r ..u- 
*0^ tnitwawRil# to cgRhuiM. >i.re>’imi^'l * 
laetna aad giodana of tbs ehoewK tSm.pe, f^ 
fTS«aJ patha ute valka, and | e«p*vu,g •■i.i 
tngat kensia rvmRa in and Bro-jthi ' Uui iiti 
«ary attibcUee. vall-teiii Bnd dwirtial A.I 
bleta with Klwrtrlp Light and all t»>Um e><t‘ 
ttmnre aanld pvrchww TaKKallr 
Bedrmm. Irrawwf-pmBL an,| Hu.ir.g />■ ' 
RaesplBw HsU, T«w,aiKl TIIH ll-<r. h-ibl 
la/ge Huiiard hmw, ConaareaUiry. ianlrrv ai 
' Room, with all tha aMal «gt.i<r« AA i le an I m 
abate, from wbHrb tha tight l>y day e'ri n gi i i 
an AanMw. alia a<ciiBuaiNiati- a : .r S B ’ 
aptetdiillydriiiU Qa/aga with lion.rar't 
1 ’be «l,.ile i<r*g>er^ ta ai twrf>et a« a tei'-a 
Bioda, and could bhR te*a hwt. pue i,aapo ai a 
i>«il fur tha owitar going atunwl I a wiia 
dondre] hiRi to aall Pr.ia w pru* t*a; a a 


»rS 0 AU)WK 


mix PROM n/W>f>* .• A n 

iRanml uiUj Crnra, lur 

rneliftt rhu tr< 4 ci Uk |.|« l 
l igtage. i pr-iua. <*i |r kw 
faPP) IniL'Iti-ga I’UB >; a'l 
Ujp Umw ora <iiei’ti>d>alh *j 


HaM'V lo nrURJN. 
A Hl.A> TH I I. llVMb. 
Al a Unae'Uol e >44 i* 
Hi iktra > o' 

writ, twihrmpi. Uiiiiil 
•ilia. iMt.u*. inoB t'lv* 


LtiUO. 


plmr*-<l. Iietahia lir. 
r'ai 'till- Mint II' 'I 
aa-'v iciclni liurieR, i 
IWlllut f h««u»* , •* 
<*iie 4 . alea diiaUili 


Ul cgvHr, auuoi .ttflie-i Ams. le/ge terra of Uad, C 7 te 
<way larnw. 4 suiw- aln loKely aaw 4 -*. Rtegabo*. 
i^ntebk, itana. Juga a-o. nrium.. on tha beigteiu ( 
fium. aUu owivrt Iravmg Futa. licft at AAM. 

to op bfT.AlL At.LVV, 

So X, lYiiri KkH-c. Hall a-ctemhfWB. 

I U U • rr-auae; (V* T, ITIA. 

U «>IJ.VT»»Nk* llAf'f -g k-rclr 4 » AmaniWrt R,illga- 
I <*• lirii. M'l i.ba, qnrinua ale^trc-fnit Brewm., 
' m tha brifl (a. b mm. aln , Blanli.taiy <ri-ll htelL *aL 
'.lai-l itM|«-ier., Urga biUPk <d land, hniahwl right 
; i|i Ui 'Ml, . r 1 ,. lawtuk, gstdaaia. Bite (wUis, lur CIHA. 
lartfr, re-lm 0 *H| l«f nteu 

tiiop lyr.AT* AGRsnr. 

V«i XH Fl mw, P iU'e a hre,, )4 MfwweiW. , a 4 te~ ^ Yf® 
/-NlijIE LNVOTIMNt 


D P RRHTt rOTTAOR. 


GEORGE IHTINftN AND NON. ITD-. 

Ti'iiher virtelianta, 

Uegrtit rlrerL 
ICb H» klLN 

■pVi.ne. MS. 444 RedHfTi 

^ii"Hi Mf 7 Rl iu*LNir and' iSrvi>TMr.sr *n) . 
A LTD . Will huild *'"i a W R, Cniuge un ynw 
Aarsiit Ihftd m> Imay Akrekl* I'aymm ta So l*e| iWl 
or --iieter* wUtaNai. twU and H 

r«ut< I»n !’• Pltltere-I 

lb*K wTU Huilil Crdtaire on'^w-ur wan lai"' , nn rtnwatt. 
>V reiw* aa mvt Pl-AISTPH and AAKHiUTAUlS. 
Hank H teliovan. Ha.v alreai. lUemarkat- _ 

haea lA.NH al ( ar 1 lr&. Tngernli. IbilmsiB 
>\ Horatvllla, Rnoprllla. and will Build to Ordn 
kaxll ilatMta. telaor* rental Iwam 


•Pm |‘f^n>/iy Men 

Thrwr 1 A-linEI.D, 

V Riiru.i.i'. Hioii l•aNl^U'.^. 

PAA JiltNT NO bliilM. 

I -la U.finira- l.ari Wa k •. i . '•ta l«n 
Pbom 1 lad li,.b. I KOMHI llKc K a on AGfs • 
* lA ajUiiP' . tMiiiry, uur 4 .r). rU , uir«| front nod 
e k err, aiale t'«y rV uic UgA'L ""4 yS"l 
lONAKMLNT T*» .'llop«<‘ \SD w lltSrl. 'IT’-O 

ar.l i.-akTb 1 -tH .Mil* Hll-'-rr gflrf. 
iMLinr* ». («t R«- * 

III HillW Ab «t .1 (IH.OV 

TLi' pfiHii It* Mt. 

Tb-ne. fLIT, ____ A.NltnPin. 

'UHiiHI r k.A| 4 Y TULALn 

J 'M.KAis, a-‘ t»E 3 N*«rr. IS wi:».iit.v 
a. V 1 I.I.A, Pi.'Tif/ U<«*. X tt»rnN Uiniry. high 
pfwtt.'.n, 7 BunuiA atotuir. I'tiiup tl'.iuc. 


14 *’ torrevn Tin P- 

• MIMTI'* ARF'Al TRAM- 
PRH LA. a-ir*. and 4 li:X 


I'DIKAP LirtLC A AHM. A 
A . Irniril ail rterr-l I •' 
yiarntda, bug imp ngrta'lr* 
iNwit/T. s r*g». |iiwigii. 1 . 11 “ 
t -gi fiiTlaUla lollaga, i riit» . 
«aur Iw li.’jaa aixl gn' Ini , 
r)>«a ta rrlMml, I n.iiae *ti. 
burvaut/e. buo'M » 4 ir. oM 


diiang pWMfk. kit, pW. Jighl. gn* •^■♦e. gM • 
irt. touo aid If'.iil **N , -ifgr jarl «■ .*1 *>* 
RASHAbH'lv Miolrni Rl ItrHe • ..t.agr. t ru<.i 
kii., Site dsungry, lui«« P*w». [vr-wLSKi i* 
riritnr light, gvw at.«i. te*d b Ih' *n»j 
&ANHUI 1.A «4.>niiiaUy-t>uiit new ll.'vs H..itfsl< w. 
RKiiiw, kiL. ates. Hgnt, g** • 1 "**, a** “ j.j: 
itNlf.r ii.l^ar. tut.. Id. »rt*. . s''»N 

MARKH kVllAL. -li.X liriik C-.iione. «uia roci, 
niiiw imm, 4 rw*cn*, b.i, e**—. g»* Kunv, s 
tr/Tiia s/eoaged; j,»h» A,~» 

; M'AVkJUAiA-lHtOfm. -Now X»k Rn-k HOhgMJ 
I 4 rrua.. kiL. tei oibfW*, rUK o»*.. a.* 
IPKTIJAMl.AMAFTAMltJRP. AAi.l-lKUil H I- b*N-k 1 
I 1..^.- 1 giHot K><u>e. slL. Un:- wererum. pan* u 

I lei -I t-‘ teiild eimthre ertUa* . |mr AlJ *‘ 

'W.T.Rjni lllLL-.Saw HP H* e • -.>ugr. .■ ini 
tmriM)it». A IW ii»*» bit , lU* lA-it, bkJ |r> 
err,, li:>nw*i oeiUJige. axei 

JOliNRTON eite URbkR, O •#" ll'eHe. Wirjreeirept 
‘’IbAMiRK-iT INAIuNIMlAI l•-ll M- Rf ' • ‘ 


ma, klL Mtte mil 
J HPRi'bJA. 'H Pltl Btrrte 
PAJHrfRGTUk 


MStlAIJAS HI ll-IIIM. CO, LTD., 

Ill Ohatbarwagb-avert. PyiSiigy. 

’ emi Kae* a Pirre nf land en-l no reab. sod yaw 

riwAUre 1 HoMi. mil !««■« the 

Al sTRAUAS HI ll BINO lN> , LTD . 

t*i Csatlrraugli ■»rvet. Sydnee 
•HA 1 ‘AY RENT ; owv v.inr i.wr, km.# f*** 

•b.*w y.iu hi.« bHiHlJ. HI VJAloRS 

|..wnA'aH -Uii't-ar*. 1 «< Pill .ireet. 


With trmUgeo (n 
UTTRlNgHiknAD. 

RMATHAHIN RTKFIPP, 
OnBHENhTUKICr 
•• ftew' ugkiaraa ta a 
PBOiD< 4 .«lVK UITAIX^. 


I.A X fTVTTfc 
>|. '•# *utw>*t 

r liir' W.it 

AKiJi 


' X'ir , r* r*rwwll, r- Wr. I t ,1 
I l«‘.' tr>. ImUi. o k »en' ial> 
«OKl itT MAUI LA_*r- I w.N- 1 

1 11 * f Ml i., s 4 : 4 > Ti-:t 7 W Amu. 

J iiolti.. a nopw. l.uiiHir)r, LaL 
...ah i^a.i.'#.. Ui'iiig i«r* 

UOIII ilT IIAIUAA ai.l w'NN. I 
; 4 ,ty <*•. r rll i aaU»»rigt^rt,_ 


teilU. 


inuK 


*h>'i»s and 
b. I’lJSU 


lifWN, a/' VA/A.kL\. 


HOUSES, LAUD, FABM 8 , WAHTED. 

V tiAEltriMR like l*u*iJMee K»TrAl 4 ., Aarihaid t<» 
liouhai'i H•|M«•t A 2 & N,,n,Uf •m.Mtni IMS 4 

.iii.'iir • an tw; gf*e| rrnuL MJH, lieniUL 
VNHblVld'«t MUkk lilU. b ur I AMI. 4 dm ACi: 
aY H‘»Alb. U- *.!'••• uW. 
liace>uiia ihia slon»-ii 

^ _ King PrL -Hi 

B l AkRn wei'U • aellitwied P....ltri farm ,A.o- 
LratbiO looid sud Agei.<y i>i . lui I’lH >U 
IpoNHI JtVATlUS. Pa.r i-t (Hlagie t*i*le l•PVw 
Ii oimI Ramie, Trf^.*, S- X I il.gr mI -1 «l. W*. ,ry 
I *ll^Ul>R.Nk. Wauled B 1 un< t'rAlsge fur lew 
■ n>»nlli*, otu-'l fomily. .Nu Mta. Herd'd, 
r NieMlKK or RAMIWHIA.- Wenl nntsJl lOrrACR, at 
O uopp, airiuA 4 ruuniB, l\J“ lu aAa Ai] i-aah. 
i i sgr-Tii* J. OUl Id'. P o.. o«f. al ajr«ei. 

I WnXikbL W'agbwi. PwTBiabrd i•'llsgr. rlwtXM- ligl*L 
I b. bi-etar, LikaUl» <nJ i>afnisnrt.i trneiit. nu • I, te* 
en I nbee tnit d* LSila grveu WiU itel La f“ 4 i* 
Liipiwd, IL, Ika te . Uj’ O 

I ^NJbi UA.Ni*!-, iBury. S « »w»L sr., uai praak. 

4 iiMioe, luirnir, well lini''’-* *•!, Itnaia**ra'l, I'aiU. 
raf ily einw. ^ hull I alt rsmie LiUl . M M turn al. 

( jV irNLMHH lorrtUR ikanta ‘1 tn hi.. aU, Hnek 
loitiaaa 10 Hny, luody aw' luh, ou tanus Rnum 
I, Uh ftimr, huBiaiuK llmaa. bfiMiir Mr«eL 

F NAHMn watUK. 4 -’-.> |•l'•|>rr.*. ealt Mi«i.i-| **ilh 
joiullri. tiiual lw*a k atjre i,f Uni. g>NVi Nmir 
lilt, IIAHNLS ai»d_ 0 > P.wi OiBie ibl-rN., HIA Pi Ai aU 
I^A‘>«'hPif-K'R»Ji JlfMi. 

L I ..riit Will Uka k-iig ‘eeaa. aiuubla Premuag. 
AUmi 1 " Lw'MO ft 

KTANLET Md HKL<,W't« R. U 7 Pill *L ^ty iOMS. 
lAAC'niRY WASTED TA> RLNT. a flaiMing "t Gromid 
F I l«k.r, ;«nn it. in |tl KWiKill, UNHF.Ui. 

iTRATfH'lRI.H. or COSi ORH f«ll |»rs. to 
.MAFSTHALJKHOR., 117 P'.tlKreat _ Tal., 0 |t^ ITAh 
D'.ANT bi Invnal A..OW m tAdfaga PrD|*rMj l.rthg- 
|0g in Uir rentaia. aitbint U> Mvngsge preieyrwt. 


•, ligrfi 
>f«d Piti 


I I ' a I • I n A*»l . - r "'I'la. Uii 
n;ln, • il'I-iW'la. I-aU alri*i-iig 
r aiei i l io-r, D' rr<ua ppilirgn. ti> 
1 , and u; K' dalr II. e,*fi t*Kr 
load itnimnliig l aw ity. l i d 4 i l 


Krt-airUU 


isTrai^ 


WaAERLP.!. I'tar rntterm Ho* 
Irstn. 4 rooia». k<t . uwdci k 
AANUjAK P*tf» wed built anl 
j fuunK, k.L, iwtvi/ti Irrtii *• 
tfigp, 4 * Irel tPiBtage. r**l 
JfMlSfOoN and liRKLR, ' 
!x-f’ I'WNMT, 


ib lnt<«it *»INi. telanea » pa* weak. 

NPW nP 1**1111 voTTAOK. h roiifn., UL, ate 
abrc-trie kebt, ati- U>**l.r *>■**•. X a,aia. Inin. 

H.ARTTIn I * ikrtlareagb-at/agL 

I ~ldtinrA"fr»T. PRJ(** 4 :Mr 

J l*rr-iut A 7 N. telanro IS 4 rar waak. 

Saw A.P RRK K l••n A«;^•. 4 mraiK. ah*, mm 
r»e. 1 ar*i rrmernnew. aU-ViP UtbL *ie-. talarN pm 
tl.Mk, 5 win* tFShi H ARTFJ.. U> Ourimsgh a 

K rNSIM'TON JiOrni. Mb ygnla Hum tFsm. 

Nen l>i H F Hnph roltetfe. narft 4 PonwB Si 
kitahra. fa^n.in. teUirrmOh tear. Ugbt; bsnd XU 1 Ih 
4*ag«, gann drtiwalL bsl aa »a«t 


, kl.ib a i 

r«r. HviiM. M • H-timau 
iNTnHr/»T - « ly '.**i*dh 
Aioou I'uiiiiug U *, a> t 1 * 

rr'as.'’»'m«K' 44 *Uita. . " .l-F b,,l-y* 

II PRUAXURH. •‘TUa Uiuhe*i«..i.ai., 
rk, I'll'l ^ A.ihur*. 

ote»u«'riri 5 irA'rk, liA.u^r. nuj... 

. teei.lte U*Srpool.-laKg" la"o. a' * 

Ul Ul Malkin. lYky waue. V'oel e..l, CPU* III 

”0 HbJN^t;”- V 

PER WEEK PXV 8 IT Ol r lUaa Iaa * r - 1 
. Band la* vU« bji.J i-.rtiPt>uua. m gi y Ma 
r>a I wlte wd gas Mr. lUn^eU. the i.rruk'r 1 

*^H“>HrrmARD, -Tha Loodoaleonan.- 
■I ITllA Acdeim. 


VI.I-VATFD iNXmoS. 
AMI MCI H 


TO RAfTHG AND PROEWdOSALIILN. 
MAMirT RoepnkllY 

^ -A MoonN IiFd mdilRoNTF.D rirTAmiED 

^TAfjE. I.IIJJF'ILJ F.. OiiRliO.NNlRFKT. of 
r*F 7 <KR*S R'lAH, RO!*KI:h-RY, teOl <4 brtik. 
rtaiwii earandslH alala n*M. and mtiUtbinf 
I rt-rte. kifrNies |g»a and lual al- vaa). hAllHI 
TILED ri<*oB Bird W ALIA HATH IIF.AT*-H. 

C am, law IP*, w ih ■ "ftirt srrt rement HR* 
rk r»i*f tail. maiFam r*l giaavK u» NT A ll 
of BRICK, and r"*opnaing CiVAiUHOt N 
RTALLs F^-KI' Ml IIARNfsa* R'VtAbR Op 
iwieP.M* Hid • Wl IB Itwiw ai'd F»Fd*WB__ 
El FCTRIl' Lf'ilfT sod 'ntii ol 4 .H 0 A~ 
LAND 1 » I UIA 1 T'RKr,.NS tTPU: 

K APNF and lloKNK «'H •'•U ihr ab-’*e l*e P! 

AriTU*N m tha Ro.m* 70 PIT! eTRUX 
NF-V. VETT THLkSDAV. XSCh NOAUlHFdA. Ml 
UJh s.m. C 


’owVlit I.PAVTNG -TaTK. and MITT KEUa 
PiU' I. a.:TS, oil OULU a harualn 
k. HLYLN, Pfui*erlr SaUwmai . 

at nuitkab, J»i*/i»uw>a l*sFh 


! W A ItHDITN, 

R 9 FlawMAai/wt. laiiAhXFilt 
lUTiwoiin rNnri.n tip. iir.ik ritaga. x rms., 
li kit . Ue hk-' k f lal-i. AIN gU* Kkl.* 

Hnm 4*wi W LFFTWH H, ‘•Ub u ILiwai. Ra»M> 
i d* a, i ll .r P e g- 1 eM/»l lUlH^v 

\ NVA\'iVMd; W R i -'logr.' .' *•'■• . « uwe , gTX 
ilefi>.,il. |(i wtly. l‘ofW gXSo W. LFiFTwItTI. 
Nutl-K ILwaa. R>wwb fdsp*. eil.v. 

( 1 LFHK A 2 i Hp 4 <iaiL li U'lslTy llrfA noumT # 
T nm. kit. «l.« gwNi ««.| W. LLFTW-RNL Ma 

ttmi ILoHa. Rawaiio plsee, ally. nmr_Rallwsy. 

"a mi NHilFH PlR NtM Ilt l*W ITA V.All g 
>H NIIIF'H imi. IR RI.'TONR PARK. 

Mod Hrl-k ('■iTTAGK, *U‘a n«l, arxurr nwdtiOB. 
<HU> Ii.inina Rs'T Mill tnun. Ian mlruts* Hwltams 
•••n •■alion piTitalna 7 gtaui rwirns taaiainlFy ■nlaliwl.l 
kjt , atl . til'd iwll.pinei, mntrv tsrsge. lute 4 & t 1 X 8 . ' 

Turrma A bsrgus lua win wore at gl «5 | 

tbbLNbJL TATL. aiel O*. 

_ _ tajmma' urn. 

tlWA'E IIOCK -Kllj«ppkNP New D K. Ilrt'k tMTITAGC 
F 141 el. me fiiiiraiati'ins. 4 I nmin*. kit'ben, oOf-as, 
aOKtip fthnim aelbn**. tlle-l iaa«i.,*li. haiUruowi. ^.1 
'm’.IU ImOi. AiarB. h gb prwilion. Uvrl* etrwa, A. ..A 
iiAiir.Rnrjd»-nvi; dock saw «f hth-v cot- 
TA*iF" 4 f-cim*. kil' hen. all off 'm. #Je tJli; LgbL !•* 
rKwriwd. teri'aln. A6.VI. Ip*i>m4 tn da* 
j ^w J hi PAD. EaUle Agpni. Ilea Dnrk. 


INii.HT AMI THHI-F iH VUIIU A 
I4 a'a’irn, |r*»-;krg >4 X 1. 
will :*l * 1 ^ in ‘I !'••■•. I'd e» 
rt A 7 T.il TT I'llH’* <■»•, a 

F W Al IHIN Al.l' 4 t> I 4 '■ 

I .TAHRlJrT, ~ 

’ 31 Atdih'd. ***11 fi-i" I «» 

W n. CurnwL. I n. mu. I«al 1 ‘ 
Uati'in', leei.HwL •• Ni.rtI ' *•' 
f.-w F'rriJkn. Ilurwp. huU*. *nJ !' 
AagaUMa t.aatei. Fri'f Trva*. A'* 

lUrter tklavil aite lUiU 

V P IlliJ.AflA 

I LLAWAKIU mm:, iUiil.' Cl 
• Farm, Hty aaipp. »l »'I*N 

•UbJa*, HM-ubalurt. liu/.#, • ' P*i 

K>jgig tno-aPu. A-aA. ll.ARKIn. >- # 
Kinam.RN UNF llall mu* P“H< 
7 > rote edl I.ew f dUgr, * 1 < W 
4 .LI 1 IIARIIIN .. iner HJtiUi af. 

J ;**.l IITIFN U'UF;-, rt'li. 'K'. I * 
’ ruJin<''g Oi-raW'**'****'' ■ 
'rs<>e»ii t» 4 i I, I 04 '•'•■H e-ii'eri. 
Iliwgbei*. l.iu'.c', g'.-l ••AUta. a 


illfCvMAnA T MINR pTAfif*'^. 

W ll ioTTAGF.. X rfh«ig sod kitpbm. WBtebosBt, 
laba. hwrA site ir^ taniteshs. 


>1 7 ua ImwI Largam lA Hu' 
*.,«Ofe# HMD Fepr* 

II, Hvnwl inw airt »*. 

II# J' ireiiUarti r a'L 


tistho'CM, Pile 
tetri, U* ■ 
Pnr» t*» 0 ; 


I, All" drpraiit, hsL si mit. BiyRSta- | 

AUJtN aikd AIXKK. I 

1 » PjtteWwL 

iTM ”Tork“fcpre. *'*«' * 

•er, f*us.|inUBg spT^ P«s'^ wteim fnrtV 
il/BSbPTT.ro, njllliiog P*wta ihrnWRli, SIPS 
r. X rconw. kJL. sU POS.. WB 14 T and gws 
ii w A bme «•!■. # 736 , dgp. #iC 0 . 

dMV****Alw"‘W *N>y now frscR Bow- 
tua. kit. UuielPy. batbfWtefc ssd sU 
* wlUi elninr OghL pUss Xd tSB., AdM. 
i:' Lw NF.W BFiOlKhlOUi 

KLldw* sod iti . . _ 

AOPtlooamik M SSCAHw. 
— ipPLsa 


K oi’hHAU.. Hatley »e>P Magnlfiient vlewn. site 
llrK surtnuii-liliga. • l"»h- 1 '"'>I“PUt la 

liTHk AilU, aisle r'*4^fTiM4 ^>1 mum u r . (fvl 5 
mo. .dm m.. at a W». UlL ii*-. «-* sR 
gu so l I •*! eiuvn*. *»'-»J l‘*b*, yef st r#»'. 
ft me* gspleiw. iswii*. I, I>'*a 4 aa Siel runs ImtiiedMU 
iu>wam]'ir lAttl 10 * #!'•« fSpeef-U 

' J I llHd IITY SO'I <*>, IU*iedA.e, 4 ‘> b'df _ 

C ' lKte4KR-Nh.- Hi>a HOvs 4*»nA*.Fu ■' P* »*‘ , 

n..«i-etf mm age. Pj- «ipw*. '-p", 

1 ,, iiWAviXil* Fi'e (I I-*. 'i rta'i.a. eT., aTTj. Barg 
VlTTliAL HAY H* Huigwlew T rris.. Urgb e^ , 

I - . w aW », r*r*leiia. id I* lr*W, £J»a' 

iPENNiii R.NT-'teA.'a 

fi Rl liUAY sfid ' " , Awle u^. Pliahsi 'Y *7 6 «* 

4 eol i!ll Al liw •••mef ol |lii l|ej «tr*w 4 *nd 
I |, |i 4 ]B<tr i*raMi Rni'lotjl lAl UiA, b siTf 

im . 4 a nsl^ *M t- ** 

\f n-Luno-L 

k.*TkATm hTu> VHini N*** HF Rrlik (teug*. 

S riVa L 1; » 12 . 1 « • 12 . ll ■ U. U • K 

56 / l-P* '•eas, ^ 'fVHXJ.N*. 40 FlimbetH-aL ^ | 

■fNlF'n 'l*OpVl>h IXten-L lU-WKW *4 •*'"I I 

J' ll* saw Htiek A • t»ga. 4 Isj-j* OTw.. kit. 

luiTnok gU*^-lo erraodoh, (date n.aJ. nenf trsBi 1 
- U »Kiir A«U) W*»P 1 k*‘lU T*tf-i - 
A 'r.ii* h*.Voct , a m* . ati <*.n*s.. A »A) 

M Ml 14 -AIM . 1 ■" Marrv'Weiila t d Takp Iml tliU tr 
\ X - *'w ill I * w a" liUR K » iilTAi.b, » net'* •••“ 
\\ I nm»N . 7 “ I* vie***. g»» , 

ikfuugl. UL 444 aod lurl rff"~- I 


ur TDX rAMOnP OWnMlD site R|-Rlf>f:NTIAL 
HTntllT or l! 41 H'N?»T. 


iTiauiWrai 


ARormi Anns r*tath 

ANAil'ITH 

.bos gar mile b#yned llnmalir). 


hMHSlt # 100 , tUUnnv 
HI NCAlOV*. AlPRjl. 6 nawia, 
irruwlslMi, sde foKSgr end *exgl*i 
imiite* ilPUiJim'. teU.. |iaM/>. «i 
mid iiiil iritwol teH*a. B uHSa I 
ilta. |•a«*rfbJ h"iuav 


rr smiunird 


awo-FORH l»l<ruliT J 

C* ll ami * aie**- •'do 4 .*i 

hatage-L |iut ('■llltai'- I. 
l,^ J y AIMH. Ikll-a 
iwrtile. Lower Mater*ei" 
AWRiTlAHH. lA intpa H 
' rVnng. **“rth l‘iiyi"« 


P < 3 Kn(K RWIDCNTIAL sM 1 * RTt.PNDm 
oeniABD m/TKA * 

ARuva I TO 1 Amw r.-ki'H, 
roR SALK RT AINXKW, 
mCTT KATlTinAT. XOTH NOV.. 

'RT X P M-. OM the GROCND 


fN>U. 04 *K and CO . 

•Memn'ent i fiotractefb, 

bUilway Kien, Krrlng I 
l.-NEW NTA-nOK EMTATK.- 
. - Lnu 44 X 190 . Holb £t pta 

t lecirtc IviHiL “ 

... .. inoBlhly payrnsnU 
Ir balam-ea. “ * * “““ 

W drvtaia 


J rKWOOn. X mliiwuw frrtn O* J> 
s ear* iikwl.e 0a*.fned nm “o'li 
r.-ww 4 rnania, a w*jl-Btt*d ^atllr'Kal 
■f ab>*e, site sil tha baiota r;‘t,*ai -n 
-7i Othar uifwD'g HufUfal"*'* •I"' 

wane .jj 

Oitl lo-dsy. _ _ , 

R. TLUilY sad 00 .. Murwixid. 


3 THATiiriU.I> VijUTH. 
R'gM at Ibe pulioti 

leit, til* '*i**f, aannfa 

.llr AA deprolL 6 ”^ ' 

|i p. IS 4 uart/rl” -*‘-- 
vrlihmiea tafo * 

rryeiiU'i** will I- 
.ut 1 'UlA l/uIB H n 
nANHRH'K •ml iXXKJIllt 


• ;-;7Tr.;=--U lateiNgt 
Wu l/an R<mda site 
-r iMtalmeBla. A is* 

, tha lirnsod no Sstnr« 1 sy s( X 
(SVUJNN. 40 KIISabrlh-aUsoL 
J Sew DL'SGAl/Hf CY»T. 

:**1 A'.Vh 5 mid d e*mw site uftiws. gwud HoteUtK*. 
he t/am 'sud baseb. s«a> U •«•«)• *s«y tsns 4 

*U*r»NlT A 7 X cK new Bryek fNMTAGB at Ceugsta 
. ki| j'-kcr A 776 Male IwagUnaBt Psiff 

joienmirn. MUltlR TO ISRPR CT. . 

PE.N Ka/nLi Freo* bnotn • rswU. kamrwKw. T., aiw. 

RirNtiALuW. 

r>»>r«a. kIL. al , X min inra arte Irsaih. A 14 > 76 . 


I -ep.tOIlA-h. 

r- 'll* emeu*# 

!*iUjale*l In Krlrr 
>.#1 lha WeKam 
I bu*«N. Al'ldy 


11 n»rr. ga*W.lA Ote- 

I MIIIRI.^M* ».<rA»LN IK'HI.l 
iso ILT. INirTAtiK. lu *•»••' 

I rrste #1 -lah. ♦••awtiy ai"* 
lire, vfg-iii'k-' P**'* 
MPllD'feH IKKU'ATiH liAlMA 
, yartu. Wiimuno-ip'- ^rTta 
rilttS smf ro . l-srti'S btew 
;H>*I 1 IMA 1 .L fAHMi* ai.d lAiO 
1 HINTDN, Par*** nal'W'a’'' •* 
Lfll! aite M *•-! FAUM^ ' 


xV. «*••» bsle, bATI KHAb .N).AT. 

• am of XX gwtmb Lota, fn n t A" 

ABTin B Rl* AARii r-l ' 
Raslty i»|aHUiU.w. 
■RT^W. GCVTLFMAN-A IlHMl 

I pcimmadhrua vi ruirtsbs. Isjid »* * 

a nsaiermgb Vi. 
gjliuiTl and HWliLLlJAaN 
W tend ta X 

I w baUhPS <U I'K J' ,J 

jlu fl XH 4 Js ablafwsg h.te^ Tta^nr. Cl 

C "^aoogfTE^ 
i Hn.an Dowail 
Kew RH'k 
snatRiocAHy 

and hlb**«*. 

lUta U«ki 

rjiTOfro:*^ 

Jl tagE, g 
luilft. Id US'S — 

(■rdw. fnr All*)" 

|M lisinaay rtrseL 
'atofi. 'Psnnr. * 

A EIM 

jgHrtPti. f* 


Moll b. 

LO , ITIi . 

. FIB PiUetrert 
I. 9 largr ru.nuv. 

Prtrleia with r»re* 

„ l.ARWd . 

RW. Ir I'Uge ti. l»*i 
p"r,i«. si'LFNHIHi 
. ;9 RINTTI- Ml"M 

^ J. FRANK ,ob 
’Ptaioe, ‘ Jty I'AiT ' 

, )*t i n Usaa. 

Aji-m. Hall 
I D\ and (XJ.. 
llr \'C 
PHH’K AUXO. 

U. DbIsibw lUae Paenamta. . 

,r. ,.MLOW, br p..Bn'lpU l n«Kt areeh, 
well bniU sbiI |»rrtte d>*iir'. h 

ermndsb. Ul#d KK*f ' ' V . 

.. .. . (tO*r arte •••l*l>ef. l***"tF I i.r»mNte *1 !’• 

sh '1 l'«•>I»»»^te al»;^«*fee | .Irj-nall. 

iintT I'.f iinuir^ 4 >iT "H 

Snri all ftek**. rUta »*‘i’l, X T|YTtI/rfT»N 
T^d .'io’x l.*a‘. T-rt-iia •“ tjd II i. l w- 

iithen* Hen Ani*i t.. I. RH 1 Irani, iraiii. I 
listerAakl, O'* dUiKW Kieet Irani |,m'| •nee. I 

fnei _ agfiU- A«!A 

MCR' W 5 'fOTT . 6 rma . «* 1 r rs\ FRTMKK 
•’“at'rew* Wl ■ *. f™u Ue«. riua*. o*f 1 riu.uia *»" 

iTSi.. w,f , 175 . 1: II 

_\^l W.B . I ami t. . 4 m.* . al •' n* . ||(irlKr«a Pa 
.tn. large U *»MY V‘'«» 

| 1 IIA>. Rrllitil* Age*". AMMT.nT'F. ^ y,, 

.* MaBi*. «l"l Hn*' “V?^ amUha. 8 lw« 

XliMk III ten. 1 . l'>il A H»Rt S*» rraa-nalU ,„inm,iam a. 
FNill |iart 1 Plllar». alA'ly |llANH**l 4 'n 

H. Uma PIWi^lMrn'U'f f"WA. '*■•■ 0 . IJt^Vei N 
liVTb'.R. ne«; 'x fi"* *]-i ‘'♦"••I k't , g!*^l • 

A- t arf* gnSIBd. 4 ""n* waU 4 akPSiitalU re*ti*r T" *ae 

g‘#d, istel. bl 4 ig Raiel«*lck l.'b;. Ill a Rl. ftepiw I 

t»» isr f P — • a. * hiitey I 

C lVATNW 04 »br-»rt*A C«Uag*. l-erf. oi*J#», h ini. , Priiw Inmi i 
t It lilrv oat try, **r*. . * «oit siti»i*i., IsihI On x ‘ s,wi, lo bk*. 
Il» Trge. -wered, b, haw'er. lltad .rmd. #*«. |1 BF.I.LIM I F. 

Wlid/lAM WAl.RFrR. h» Piriat .‘Plkme. . 4 _il.r_i^v |> iwibra"' 

TOKnrnviti.il 

Id M Iltemeril m TaniUmrlna Ray m»d. np»ny 1 | 


AlWjnTn A 47 REN 
AHOimi Ai'Rl'.N 
A.«djl'mi ACRJCA 

k mo Uri slM*ee aes la««L 
t>Har ■ free.|'>iB fr<*ni *M air, 

Ttw sCnamdiera ta bnt'mg. 

The WnI H IrTUlr, 

limiitifh) elew* fnmt aearr MnPb. 

TlM^'a gaa SBd «rala« shaig the E*tala. 
Smfw. arfK«*l, ebifpAM*. ami pu-ture atwism w 
|*a mlnuFra' Dain ms. 

tmt» gareiraa froro rontesl op MiI*no*i PolnL 


_ anundgn wave* 

aife rub 1 .,;,^ fhka, X uuB. 

’■’^iTn-r •« bJlTNaiTiitab t««i 
*^*Mlb#fPS*f'wM**^ . 
“ 10 PI Kl‘M* t^'iM'* 

^ all fJhws. rttfj 

rasvlnc *J««'«. 

:: H.: * "I** 

iriR fW> . WrniwrgU""’'_J’"^‘'’- 
ll^UXsL"ralr OtaUgsL 

fsi aim*. 

7 'M^ a i'**."*N 71 ®' 

an *1 town, abihle. 
HouTU. nnkfisl. 
• T.. 1 tH«- 


uk tel. oa wr. 1 ; b" ■ 
-fOl 

Rl NOAUTW. X forfUA ' 
,o 4 tota*»,;"^ii- 


i)nrn pntivpnvPBt 

»MWrT»g*, P 4 iy» 

4 tlll« ^ 


pt rn*aiiei>l 

IP*** A»-e*i.y 

MtfT*»\ALl 


TO IXT. 

s^jliATLV PunilahaJ H"l 
aV (>n»liiia-al "f W.Luwi 

\ ifK».NB limSFL X r.. ^ ‘ '.“’J**? 

uml. "I -I. 14 *_ lU— I > 

a Rlima.H. -lli'tae. >*all. * , 

te \ g bsk*io*e*. ft mi'i* »♦" ' — 

Lrutam't-ofmnil. «*.iniiiap HiU 

\ WEU- IJi.HYI-H n«s'U I • V" 
-^1 n.,tr. L'^»vi * 4 , -u r f 
R 7 ANLI 7 ««1 bFDOWHIi. li: •'r-l-al 

A NNASHAf'K -w » MT'; ! 

oV I,*va.. IF, H H KTOM 

^ IL<a>ato«i »' 

R'!;* - '".-I 
’,s"o.?::iX l: V 

B AI.M on 4 niom «'">»• iDPrliAing 
V(#pk. Aiipty <7 Ifuw aL _ - 

H FXH'dllC -af-rtUga. 4 tnu IcL. • ” 
Cjm'* li'Hill'vim, HnmimnmUt. J‘ri" 
T|ANKMr.>T. raw! 


Krm 


« Clia* III # 1390 . 

Fvir IIRK'K LirTT.Aiib. X m-ma. 
tntflieiliale in«riwtte** 'INi'me, 4 llv W?SI. 

R II WAlAjOl and 4 NI . 7*1 ph t Mfeei. rlhr 
FfiTANMoifK,' NFWTOWV. AVNAVDAl.r. 
^ War.iml, X L.OD.E RooMN 4 Rorki. in abn 
Null#, no I" A*W> |•ln■»r »Uie TF UMs (o 

ARnil'II W. TAVlOK Ili i W^I^P H.^f^'lna 

S ltt.ATIIFTrj H H'lMKBl nH ' Want in INifetwaa 
UF^slHPACr. sl*"rt • i**>i(*^ elP., (air arm ten 
rwate and MAflHIKMotT #d PHl at nt* . oP • 
0 H HlF.lte, *A 7 i« A««f»i>a. htmlhAeliA. 

S TRATIiniXD Ttl WMMF-ll im.L Urut 1 e*n»B'# II 
aldexfe la Collage, with Un>l |i*r teuol*. Pr 
aU-ct Allan IHnnine F'titer w'aliliig 

71 R.SLK. TATK, arte <T 1 . 
•INiSfw, 1 HXW ** 4 in*tnet Mi 

U *ANTI:H. UM K I P HHKH,’ fup pamtar, Hurry III 

jirHrrrwl AH-ly T., J£li#alieth iil_P O. 

\TfANTFtH Ul' Rrnl. Ctetnge, B rwa., blL, «M 1 «I 
y Y Mairlrkyille, hyilwliota. Tempe. 4 M 4 X, HamM. 
bVASTFdJ b> Re«i. l 4 «aii 1 enUal. rumldiP ‘1 rw HnluP 


TrvRnrAW rmJ! 


jirwn Apply AU»AN 
“i hiiKb U) 

A *riiirl.*wa. S 5 1 !• . 

Of gNtag** KdenJld '"*’**' 

WHO- Kte 

lath n».,aete llgl*L 

a*uh. ‘•ir'.Tvx** pI 

l-AMH and fANS.JIL l« 

U i:i.MOHl RTS*. wslB^ 

.-m ru'!i. Kiyiike e 
I mniYRl 

I ^TlfnjiSJT^ ottoge. 7 


fT TRUMP ^ per '-ei'A •'“* Iielanre Hi fO 

•qiisJ WinniMy IteUliimil*. Iniereal X pay rant 


of aito iRa F*agt tnfna (« S'*:— 

LRAY 1 M 1 CKRTIIAI. JfTATION. I* T p n 
p m. 

LRAATNO MIURIN 8 PtMRT, IX.tt pm 

pn 


rnit’R 


" BALMAIN 

Ppp DaynnMHm aiei Ramoeel^ 

FOR AriTKFN NAIF., «ta 
MwTiiw Cusamii aod 4 iU>pg KParta. FFaimain 
Uw«e |l•^^hgr«■*e iBalmalnl tram s« i"MiKP<|my 

thin cn FFIHAYI Jl 

Tbw OnrtiFm IS h*.in M el 2 

•md PrtnUliw 4 »"*■»• ■•**> Jir 

TF nm CAItll stVSlI.l’TKLY R 4 J RF 24 EB»rh 
\v i UAWB SS .1 I-UIWERI'I-W. 

\V I Aw-tfmrPt*. Itoltaain. 

Bfll aril aa gle-** 

• — ’ ■ a-rr t*>mnhiiip EKTA-nl 

Al-mON RALK RKVr MTl RDAY. AT l.» 
SO HiwrnvKS. 

* ^ mil at their dF-fetlita. Altawd I 

tel# OP tasha vip ywur Bniul t** tniaa a ronr 


•fit lif 7 *j'*dSG 7 US. Ikrpsn at (O’Das’t EoUUj.^l 
I Sew bk. isUfnttitan Rungslowa, X Igs. rma. gad 
iva a|«Pii>iM vat* . wtrU-LsiU. n«altm and potsfort* 
le a.iuu) sod Ai*ftn. leniia. .No ageytts. U 
KASOR UnM. Antb, and HhlrJINiaoa^ IX 4 P Bshdwk. I 
itILIH'bRiF— bus lliutef**! I'nond buys f Kiarr. 

r "al a* reni. swl^ A._IHg«L. ag.ol. tJuiLHiwd. 

Il'IUHMRH -iW*tos. late*, .fiwm. AX" te*. 

I *!♦. i.r lerme A. L R>l*l. l »utl^» g*L 
iy'ii'lRH FROS^Alix.,’ 1 mta. ^nii 'Fsrry. ft LON- 
r Lw *3 lund, dtw wslie. iw) g XrtO 

Alb wr ft; Of will taU wsterTmtasg., »Ml daep. 
in. ^ teams A K'KtvRM>S. >4 Mnore a 

FRICK r«mA<ll». *sf*wr irws. »d B#c . from 
X AWbl. Usp. Hpemwr. nt. Ron 4 »ake 

KNAKf>AlE. Fair Teems. *0 Bn h Cottagy^ Mwf 
L taio tteTllriaJteL ata 4 oAiw«teg»_J^ J Ilskef 
'NNANDAlt.'teinB. H.*.ite, all n*o*T»' 4 -Ag*.| 
k ii«i. *-r aamu-^ Nebsm-g L Anwsa dsto. 

,kiTiflBiiC^',a: •—_!? I National Library of Australia 


http://nla.gov.au/nla.news-page1 2581 1 4 TUESDAY. NOVEMBEB 26, 191& 
~nonuio]ra. nAsn, iro. i PABn raMa 


the SYDNEY MORNTNO HERALD, 


' WltlN ra<)k A.4MMT uptfit 

Jl ClMi >«« n HWi, t 'WNllm, C< i*' 

S TfXMMlT Uf4VHrl>il 1 lar jpmmmi Iba i 
K«il MHU* im AmUU Ut/ Bw MM, wlMI 
• •H, aiKl •**!• fVuUa. 'aMt U>WAI 

itTMii Ma^aCTMi 

IJLEKHNU PARTNKItMlir. 

O MM NO UlVIMTliikNT ttURROfrKM 
or (liAT. tm UU> WlAllUCIlKD M»l'XO i'll 
SkM. CAPIIAL MUj »• 

r»lNT4 Pli«< T\SX. OLAJUNTE^. 

••rfcl/. WUX *TA.\0 BTHKniUir LN\ h!lTl4,A IWN. 

•*"*‘«^**"* 0«*«, riV- 

! %\TaVTKD, or 0*1 . b*U 4»« 10 Aiipi:)r 
l» 4«u, wfti tmHUx. «» O uorU-rt. »>*• 
l\V-A-'>TI^>'nrtJM« olU 4l*a, io<o «4*hliiM b«»>' 

|T? M*. »i |i>rttuw but r*l |uod U«ltif. OwuiM 
t>u;«r «Ul A»L fvuuiM |i«nWi«n. **»1 

Mfcrr htxibo. hiciMBt rrlonota^ 

I MtXoT lUraM ()*«;•. 

^ f"* •»l’P**tlrfT moiiof. Paitorr wJib 
** 4lTi. An>v 4A m»rk and 4|iiart«r ah*ra i^oou; 

ilo«« ao>i Atii 10 iMh M )»uit MOMA Maat 
(.run iMi at ni«r tiRho tbit maniliki. bTANLKY Mil 
MJMiWiCR, KiBf a 0«*b_'‘*^*^ «** 

1T«ANTI:0. bf anmvtir. otawlr. /awiiR Moo. of food 
t? vdtMut** Mil aiTOia* (narrladj, ocwra bMar«l to 
hiinoffM, to Rlub (fotumobit if tnol |w i wa Me 
MltafaiU.rx). ■* J 

fair aalorr. 
iiBi>nUi*a Un>a> 


lTVIB*rrTT!NO, TO-MfHlItOW ^nXIIKOON, • 
Ip OOUm K. Moo HniAK*AU*'f 
ItroM ni4 Poabjon toluioo. Pmo *. Tu-KOMMO*. 
MittUod. ri«<o CijftiM awl Maktiui of • toablonobW 
IVolla l»H* to Moaaurr Yoo will ba •'"•b >■'» bi 
,moka Ihta, aiid aUu Iww to waaa a hruan butatnor 

tlwtiiino tn MomuTc M tba boUUor»t »*. 

I BUtlMlf AUi'b mut UNilOMTI TTIMi I4MH0N, 

I TO ROMKOW Al TCbSOON. S O UAX.b, 

Uako aura <d 0 aaat Hln* <bt» ot t*»l Miwo 

• o'rjiHk T»-uagrNra lo» a >i»o TU;i*t bo a botirra.l 
Pp'tl iJiair 

I IX RnoOB b, Tib d . 

L AIiTEM and Qaoio. m«b*' In Antoo •■■r | 

a«T niHlucoei_l« and _b* Ea**»n <4ia . e|4‘- *»*• j 

il AIM»JI.-lllw OHAT. rosn MIKRK. iwbw 
ilj lUlHbM. lltmilX SKIhTh. tl-, i.iair. 1 ‘m! 
!»-it. Uw*ut »ny. ttt (loo ai. lit * T.. *f;« L 

M Klli't Ai.-Li*wa. Aaa-URia auwlW. 

Traiolrmil. Ba*kb<wa*. tl<»y'1ar. U Martl.vpla«a. !■ 

M um Al. Ivor I ‘row. Ixiruiaa Am%. wip. ^ 
RM-A. t.iitdlima. iiM >. Iro*. H^f.lory. 

M 'olOb UMItIMi. Ml 4MAH Kltl'AiMO i 

ivtMtim'Ai. nmoN n> modikji cahm. 

TaMlo Drtrlfio, l.ooiaa Mana«rru>fiC llo|iaki«. 

"aILT LeWjM DMIL lOMrETKNT. 
PROkRIitNit ot AHAKTki:i> AM» l.lllNRIt 
« r (mHi rvrTT R««r ihaiiio fato. MU-b. aviwlraol. , 
rull ( ««* 0 . ili. im oairaa, oilb oaatMoiur to arvuTo 
^Itiuo RWJCKT MOTOR bt Mool. (baiah. • 
rMnl. » Rf«n»totr«ai. dtp. hot Loairal RuuiW. | 
Ylornit t>RIV|\0 AV» RKPaIHA Uaili |IU|-U la . 
0*1 uutbl lit tako iltAvn anl pul MfUior Li«in*. 
Maruoto. ('orburatinr, Wotlfli' Wlrtno. t ui'»iU*»nR ^ 


arMoMiirB, 

O Iw 


(roDiiovod (rum p*C* 
iiKt.t -tituca, fora, b ra 
,, I I. lo, < kua •Ut-. for b 

lu tiH J'i’ol (roaot bUi. 


A. Ml*. UtebMk, 
aovtr. ilop. Ili^C 
gbt iRMlit Nortb 

• punWaa, ATM, 


BAKKUM. 

BCTCHKK, ■ 


^ " • "J* 

E NRIN'ErBINb -PLAMNO, WlAf JM5. 

IIAlTflNUm wuUd (or NirM Bbltl. Omr««l« 
houra, roimI worklAR rioidlllona 

JOHN HKIVB aod RON. Ud . 

imOOBlJtYERb 'mtAd. *i> a» ploM •wtr“KlR 

P at, f>mMt. JoMa Baj-. BriiaR ImM 

l^'tORKWOMAR lor ParfaiMry Tai Wiry. Mata a^ 
* aM aaparlatir r to Bu» IT#, H-P.O ^ 
'LvrrcR vtBud. i. iAidjrMi iT'V’rwfi^ 

X AlnaAdda. _ - 

l.Vjist KiT Bantod. ' toed Mm. iminrHlAlalJ'. Oaff: 

1 I ••■Rw t? j UnrlPU-a »t, Mnaman _ _ 

ITtUmRLArVM wiNTEDr CMrllalrdi. Bnaa tbR. 
X miAutaa Dovar rd Uui aartbut. A. BtRraaa. _ 

f*iBBoni cwu)m' riTuui » anted, imr 

A’ HbirlRPova aad Oo., M'LA<dilM>av, BuMivatar 
T^*B OAKPfNTBBI Awt JOIVKRR _ _Wart 


.^t ,M.ji,tah. rlar. )<|bt, Mar 
It J ni KlTr aiHltrt . ai EIM.4 
t . l.a* Hutbib -Loroir Homr. b i 
„i.r, Ui>i aT a jws Mit 


10 LADY 

•y BL'Hi- 


day werh. Appl? tn Mr. Hailar. 

ANHf;ii.<aoN'M H.tr » ai ruRY. 

AIIA^b atwl Nwbala alrraU, birrrr UlUa- 
>Y. aaiart and tnlailiRant. raqiMrad m HaBMBRrr 
far wlw oRI.«>, aiu»t lu«« tebaol ot para uM J 
«n<* A(>ply afiar A.M, T>-dar. 

H. U. CMOTH BBd to , -BS ( l aaiRB a W M l. 

l> aai.iei br I.OBARU fAI. LTD. aa MLMaKN- 
<iKR. inr ibr:r llayiiiaiMl BrarKb, Tib UaarRr- 
■L B'atta IfiA. 

AlTl.k TO MtN.tflEH AT BRANfH- 

SfSfTKTfitiroMt.v.-Wantad. Uwiomrtl/ aowRw 
cm| arid ra)<#rtarwid ^NlOR MALKbBOMAN. 

HnNATU-40LUBn. 

J*lvkR lilt^ 


ai l.'*raaRb-«l. nrti mm ORLa 
■ >AUR*. b ma., bit , «(r , 

• rr*. ad. '-iM'ltW ILrSI, 

II AMILU lb CaatWrraRli ■!. 

iri:, •.III uiKW ut itnaMiikur. 

• tou ir -n*. lor Mia, ua* 


NOTB TUB AOORiiNM; 

w oxrolUMmiu.T. i irr. 

1 raiaTi atraat aad itarJli^<>r»t aavt««. 
Laa«a Umn at troara atraaw 
'PboM, I'aiJil alA 


b p’l'ma, all <Mv* , t'|r 
r.iaiilifi I 11 ^. Iau*l lib a lb> 
Ill, tn t:.b*'iaib«t, diy 
rltii'-> Ur.i« I iiusa. a luma 
I*, kiui-an. Uni.' ri, halbnM . 
in t«i t la.w HAND. Haar) 


I bi l ai^xi rut ai, I'ynumt, 
rfvi t>T. viiXA. |Mitly twnrfbad Apply b M Kca- 
A r at, M'drlir 

'puo cir ihrrr KiMtiM, a«arv tuar , lar«r t«id, aaa. 
i <n-ramt aitd Raa tUPK, A nuiw alntiiut. Apply 
.iirr a p.iti . 44 Tha P«ia4<. HurUtawt Park. 

T Hi IJrr. a ilanirr Mi>ar iMIlly of «r enwa «a 
f«jiAl ab«r*s niuiiMMat fmmd. Apply by 
ilr trr.^i. ■ Ji.tl'Mt.Y, KtUara, 

a *11 l.irf, b‘umlaM.| (I'liAfa. b rwa , Uli^n, piaM. 

• utiM), Raa a.iAa, ami lieea, ate . <»r I or # 


RTMONOR rUBNBOUNa. LTD. <OlfLY ,ra-t-Trr mi 

■ ym-RT. naar BatbtiraA at rtrr*«T. Kll PI 

V9 mueb ptaawra ia qiwilM yM •**■?•. S?S »r Mtlalp 

away IwiMiu ia both KKw and BECONP- HANI) aona inprura. 
H MNin R*. »• would bo TypoMillai*. 0< 

of rtm lrM*aoH"*i ALL OOOOR MABKID W arv I'nritliliwfia, but 
PLAIN nortKo. pwMIiia Our aiui 

’L'SLte WWSiW.'- 


It Parartainwl, 
tiit fl<»a a'Nl Aral. 

rf-if«r rtrv*-l .tpf 


La Kant^. •atiart CIRLb fry ParhiaR Room. 

JOHN III NTKK and AON. ITU . 

Kwlfam. 

rjLILULR'A ( IXRK ra^mxi. conrf twpalua Man. 
LA wi|iii« to itl aparr Him a* rryntn^. Good 
laRca to rtpbt man Pialr ciparlMiir and mlary 
wpiiml to *»04. lirraid (Hflir _ 

P ACKER waiiiad. maK ba ti,Ml to tba wort awl 

Milan wiiA UHi liaaiRitr. 

Apply. wftA ewpioi of rHmmrm. to 

g, T-. UMIIEU. All ilMlwiraat. 

<.RH»vonBiiifo-»tmt, Borry miA_ 

KuIH B’antwl. Muart ik Y, W' Iran Matol PuiiaB* 
L> int, alao unr to laaro Trunk inaktORi M* i* to 
I yaar> EORD HJILHlNLTtl.V. LTD. 

Kippaa >tirat 

M»r t'ratial RUtMl 

3AKERA B’aetarf. Prmman, *b , U uRfa Makar, K/l 
3 Board Himt, N>/ 

Apply at MKw. RimiR lull panicuUrk, oopMa rd taaU* 
MMiiaJa, to 

CNArMA.N Md PONP. 


(K-'ii r- . 

W#r, KlRRaUad fd aad (kidwtB-Bl._Bra]«y Bor. Rtt 
me ' IN8I'RAN< r_-B'aBUH|, tSPOR^RNT 
({j:itK. alao chtHi polkrtra. BUfa niMrlRBoa. 
ppl, riRE 

(Xn^tNUUIB W A.VtKD. HiiiMi wAfai” o** 
aunt worbi oo Aatutday work. AjWf 

R OLOR. W RawMo-rdiambm. 

Iiydfiity4_^r HallMa*^ 

|KLR~wai)Uii"for' I'anlatar Work. Apply RmVBmr 

■ Marab Milk Co.. Maj-M. 

IRIM for IlMBatKclMt and Buttoftbola KarBlMa. 

Rra Ertwafil*. ro I*, and N. Edwarda. Mf^Ratit-ot. 
UTLLOTlKt“ClTTrai wantod. 1W K. IrB 

■ PrtRliiHI Oa., 1«QA *mh M. •fdaoy._ 

1&L.-Y0IMR Oirl wanird. waara to Mart T* 

Aoatnllan Ilo»o_Jogtnal nnsr*. * Tora-at. 
LA/JKJt waiitou Aw>l* Mryhahop, SaotCiF. 


WE HELL lOR tlAAH AND DO NOT OH K LliUtOIT. awmoUMtUC bL'RMTtKA MA.U f ACTVUKRA TO 
tkarrtui* roil hata Mt to pay far athar paopioa )iv 1*1 MLIi . Od raUl-MI.r'I. Brat ami fura- 

bad dalita. mu»t riff atiw«.- lo (Jab Aauiiauu mi.taa. •ki.iUir dma, 

.. Mjuara iwlrpiia, aiu, In.. UtaJ Miin.rB, m Ata. aib/b. . 

A PEW OP Ol’R VaHW tKala. aiv; Aft <Hn U*aK aIa. Uirmx itwiir. !0 

A DtTAR PAST t'HAlR, nkwly upbolatarad. Worth (wdrboariM, frun ctilb/ hi a.i<i. ill iiah H.>lr 
At '0 . Nril RI.'lT'b. t<«ard, «ar»H rataaa. At, i *. Mmiob HiUabiMUa, Ad. 

A Bm.|D I'KIiAR KXTENKION OIKINO TABIA a*- Ifla. thiit*. Uom RJ.if^b iw aW. aU Ufi aaau. 
Irr.ila to |i<t I tft, iketrd paUet KTOW aid • Ipan latdM, fPio «■; la ra. o»k D<-1. IWrIa, isnarj. m . 

laaim. Nall Ab.lb.. ^ tMb C«ab. tbaaiA. to/j Oak Ann < haui. IS lUR 

A lail RU: lUblR UNKN PRe«. Allrd noraabla 

•Iialtri. Nall At 10 . m. . UnlilMt firrHa-alraef, lUrliiiRtun. 

A mum OAK ROoKr.tRB In prrIa-A ordat. Warfci Jr.naa*Jam »Vuwj. 5 fWmra in riA« id •§> 

. k- . Aa ilU. pRIVATK HOWL fi< a'w.iuU iwla at muw. Mapla 

* ^ * n.H.hlruiNy Bmlii.M MIU. til bln. Mnd.. ma. 

A KAbntWME WHJU M Mt HnKnOARn i Mlah.ard, niulani aanlcii, toiRa mirpy, tl4. imI na»ri> 

* **^*?A.*^ .rbrap. mUar Tuniiluia, pi' . ail partm and akiwwt 

fViat Rl lb. Mil Aj, ir a I aiJi buuM Irirfu Ilr !4ilflow iJar.ijkt. 

i KLm "'>* SS'm* wSnKta’ «!iV, 


Tiijb, Uanld. 

.^OCNG man. raliabla. with AM. lo wrwh in aparialty 


AI RToodMnrk-atnwL BMkdi. 

I aliaRa, l.iiiMnaMt, 4 uutii alalbai. I 
•tan'ix* ‘'ul trmndaha. kilrban, 
ill pr< niunUi ‘Ptarw, JllO^ 
u.. utarhiokitir krarb. alan (kitt., 
uUiaatri . M Jl'jlki n«t|^ ManIj. ^ 
iM). WU Hisirta airrVi lour 

auniJn. au. '.’9 a Kry MitKr R*ek 
II Martin pUia. iy<(» I.,P O 
’> Jama* auari, oR Q'loanairarL. - 
iM-n. I'lM. ii-pprt. U> <1 aar uuorr 
1 , 1 iMla) , 9 111 I p m. 

I •' an-i a M-nurd bra ikilutly fnr«i 
irr irtiiii, ■ aiw ; I ofum . a 2U 
At at, furu , 1 ciu. wrrb 


Jiikly and prl«tU(y 
iJN. 107 Pitlat. 


kO yem waai a Partor^ 

‘ PltrUlftlWM AMUrOll Vl 


POamONS TACAXT. 

RLM’UTARLfc )Ol TH waaiad Pr1>« and ’ 

in- if. mt I 

A ioLSt* Iwij r«s«iuad lor aaiat* a«aaa' «ft>a.i 
'X Apply H M. Tueby and tu.. Murauud. | 

A lul NU LADY TYPibT wMioit. Daa to tinWl i 
<X ouuatfy io«04 R1 ««m and aapA “Mb. Hamid. ' 
A ITMi.M It.A waaiai) lur tampaattai'mum. Apply 
• X Ell. Era and Ui.. Ltd , It CarTiaRViu-aW 

\ hMAJtT UlML. It, MariNR aebc«l, fur fancy dtpl. 
,ii . IL I'lit, at NalAar-at, N byw}. _ 

A 'l'i'ituN^U b wuniad fir Motor Lar ^latliid. 
f>«»r. tuAifiR aiuj I'aiE »u ciiy. 

V DOMi‘n>.Ni- iSEUnXUuMA.N, imoX* h> plain 
aruuiR. «Mtad tiir i waaaa. Mm P. C. ThuM- 
iti.>, Rj bcuiaatia atreat, Mum lba>. 'Pbopt, niU7. | 

V b'tW MIAMI ulMLo, amal appaamima, latTMaea 
liktr* atiluyi buuaaAuU ihm* Muail Mlary Mr 
■ miffMaaic-u lur a.«Ni niukcm 

IC HbilUp-at, Ot.», «• Jutkn BIrra 
A I tiiinnt i»1h«4 i« taani Rurid t^a. 

*X xiMiafaMit »wik, tk. halur. a>«. Ri *,0 tm taiauu, pro- 
It aiurtOR. Tm prtoid^. l tig| E cgMaE^, LlU„ 
uni oiMto MiliP . or U»amook »iiatt. 

V Xa 1)|' wairiMi ,a tiiy Mtaia'ARant'a Tfeak 
Aii'i.*li>i'>a4 to IrtttiBA auii iViualor Wurk. 
nuiii aar. a>i«nMuv, and aaLry m}uurd. 
AppiiiMi w<uui fw mqiiuwj 
to nuta u« ou, i iaB luitiaiivr. 


R£SI0£HIUL FLATS. 

Jb Mai Mw; *4 . MUi>. IWmuimii Kl.tT. A nna., 

nr. rri. iiaul. «■*. •. i.aui AI I , 

' ISi Mai'iCri.i •>, Po'u Ki-it -Mitall PLAT m 
.oni, ik.iiiR >iki U-«iu.i.'i biwbaprl:# 

Hi.tiT 1 ■•■ui'u >»i>ii:>a 'li.ir blai. Rat atmt. 

al (nmuiw. * ; i.ia.o id. M.-<MrBia. 

I HIE MaN.'IIIV . liU.Ha ItIkNT, 

«i«iii. II. tl. Al I laii.ifl) Uoiii/ia IW*l«i.t 
'••rj' _ Ri-uixta. atL, UMiU. 

Mti.u- iki^i -ijjisd m*oM. tiVv “ 

At T.»: H(|| t'lJKl'x 4 a I’bi lip.tifat, lit) 

n dor* U«.r.« llntrl Mrlruyula. I 

irMtaiMi- nrutraMi lIrniaUil r.pitnoal 

U«KUNi;ili H.-T. TTI LLT. I Ml BAlNJlEU 
llJkl. :t( »OMIliin.NlHk,b;T. » muina, na Mu.r. 
rw t.Riil. IlLNf U . 

Plidd t EllU.LL ami 141. ins PItt-alrarl 

_Ui t antaAn. IMi > iirboi'Mraat 

I’i^Sn Ilk hK* > 1,aJo, W-P hiiM «l. \ Mniw>. ad 
jidSiiuR i uf E urauioMr mm.il \#w »r. 
r.Uli>‘>« iiat, •.L.iiia •puiiut* aardfo. luaimaiirrii 
aiirr. tat,nia luiail, t.iiwal a Larkruiir A* 

, li» ri .. a Ikdrii.* , silt . irr. kit, iMl-niufa. 
|u. *4.iir. hrairi. n* mIOI, •.nliu itgi.L 


D TO PARENTS AM) OrAttPlAS'N. - Ma 
Miiart. faap*<t«i>l« |R>VN. abmit In yrafk. fr 
and rwpatrti drpi ■•'■id wacra 
Appif M< UOWKLlil. LTD . 

JTEItt 4J»r.rrr Mrarl 

(.Kr liPO.i 


St Cl )M( |l^LL»;<rE or MIIXINEHT. 

Nil r* I ll•n■'«•l■. 14 Mfliirr aiirr. . si, ln«y 

»N R tSTEU ni’tl III ^f»nl't 

IktKs MOTUM 4'An UUIUMr 
THE AtliNE^ UnoK m JliPit. 
tniri.ti.l • •■•Ir'ii ill Tiiiliirn lli*l. in <<r miaiUi. 
I iiial.r 1 >'i K' t)ir Miairri, M’Hnr t.iitO'ir 

III. ktlT's s|'»4K I Mil TMI.U»KLV »J». 

< i.l.uiiird 1(1 Mllrta I <r i.il jiur-'t* di.rnr thr la*4 
•tail, and baia r-f»« ’■•i»»“« M.nWta ■•rsi-tiM «• 
I A k, «r>d loa all appUtvm iif Wiiar N ■-•r fkiraar 
liitialr. Aft l'i-l»r* Ei.«iM flaaM. itnl.. b I- A 
,lna*, M'liiilar*, Nri'>m.1ay», and krMU»», . t-i b, 

HAh1>V> motor M llo»n. I)» EMil.'EEKINO. 

tl (ii.trat M>i»r(iamrt nim 
rtf.Mi (4 KT. nraf Siiiliam*! ‘H. ir^ Wm 6rt. 


i.l n..nr* aiM Vria. Ilurdla. Eri<lHb-rt. Campardowti. 
f * R4)TJtn«- • RaaiMl. amarl JI’.SIOMN, 1« lo U. But- 
lY l>. ir KiriR-at, Kawtown. 

n ROTER waatad. iMad In re!liwllTiR and dal'varlnir. 

Apply C. r. MJtr brU, Pt Aiua -pda. Ran»l«*tnn. 
/AINXS. Wrappinf Paiant Madlrtnaa. ate., tPf Risft. 
AT tftar R, nir (SoiwTr-at. HoyotarkoC. 

r t'nil.'for r*®*». atUfid U-lapbona, copy laltm. He* 
E I , umE Ajj.ty S'’ ■^.•_Hamld ORkra. 

t t lBlJi' aliitiad. to Wom goeA trad*. IN' In atait. 
rraarani Niilrt PactoTy^_ tValHioti rt, •■ity. _ 

C NROCERA-Waarad. Mnari rofletar Muif. rtda mR. 
T t f Parmar art d Rona, Bo ttny Haattefa •ta.Jolw-y. 
Xn^AL want^ RM^ pUia nrmk. «nir>W. ni 

wanhirvK- Rood vaRM. ^|4>1 OaotRa aC North. 

P* R4N ERK-^BOY wantad. Duairll Braa , tb IkinJt- 


BTIiSEY. 


)OYS WAvrrn. 


bOR MX DPTARTHEKTS. 

GOOD WAliES. 

GOOD PHOfiBLl TN POB 

SM.tai LaOX 

BILUAM ARNOrr. ltd. 

UaorRa«(nrt 


inl I s B.WI I irfllia II -UM. 
Atayr. b ri'niua, kll . ttaivs , 
II «l,aitk A|-|‘i> allil II loda), 


IfoTOK w ll"»H. lUilira ai-1 4ianll»B.r«>. I 

a 1 ■ MM'Dlil :M liOMl. au.l i,AI4t<-P. | 

I uirV'lninil-rra *i ■ k' *Or- 1 , | 

lti»>«a> Xllia'r 

<'ar Lulniiir l illia IlnP t l •‘ir> 1 1 , 
l-lt.iM-, ll••l<rrt. ‘M 

riwtir«| tiiiU’-u lip) Na uaib <-«>'h aiuilrr-t liir 
laiiUaniam U llif iM. takirR do'*« W' ■ I'UtHtM 

• Ui<i**r nary part, wlih l’»r l•«•^r^l .4 Kat'lial 

• iiarianr# In pur wnrkab-P and raraar un-ter uur 

Itsa'l Eiarii-rir T>ir c-^irM tuilis**' 

IIMISO, 

1 flClM.. 

mm INO 

Ita I'tiKMi tt*M Ilf iri>|iartii4k. Oir •iwrni ka 
that aiJ'IrnU ntay p>in at any iiiua. 
ir.iiiic luiltiHi 111 4 ntil ■'•rrlal ran an I b nl pin 
iitruii ami U««blm> RitaraJiirua i utl irntru) Aa a 
4ai|iaoii«l r«|y, MAR. Ualir 1 ■ Ui 4 >ialit 

' 1 — : tn a, M> I '-av. Wmmulat. aul TItitrwUv 
Jl l‘I Rf Ll'4)t^ ItAIKP ir«ttnia'iiatr irfrlrrik fi itu 
^ araipfiJ utiruaB pr« *a iiiai )l.a rtnah»ri1 IrulOMiit 
. an rfi»tli»r and irfiaiart lira fHi- rm, la aaaurpd. 
tiff ti.ua'U in ib<* |-r.*8<f .if yisir nai. hint* Mrita 
iir I ir ..ir al irr rmi-i'ii-C *14111]' I r pnaiaar 
|i|(r.> 1 :«'nKAI(I< KT ( lb. I3ih I I'Oin. -I. Urii'.nrna 
k\*lUr M TI(U«' 

*V |l.aa II i.iil atrlaa fiM ivim-litaii* r*ri*ii*- 

ha- •f-rr itflarliir Al«“* llr»*r>l 1i. .-.ii.'r «b. haa 
t Rrmr-ly otnrr tliau P» «wn l’»lil'-li i> i.«a fc*a 
la.itio’i (ly ibr 1-ia< lh-iru< tlin id s,.|,arBM.u. Uut>. 
n-'ir am nr> nthar irior<iia.' An-l ihal it !• imiika 
•rul ul al >*>U li-ii, t w iw^lrw aa !*• ba s„(.arfha w* 


lOlN. I BOM pcnoot.. TO I.EAWN RETAIL (I 


/*ilil'l, tmatod, foldinc. rir ?*nL Baitlh and On.* 

* 1 PT:ntrm,_ ttOllaw-M. Rrdnry. 

IRL'wanrad, It fn Id. for "nr Hair fT0rar1ni~&^* 
VT no NatuMay worX Apply CRAIC and AlTKE!*, 

_ _ RM 0 «WB»-atrwt 

G mut wantad. ara'fnm 14 to M. for parktoR 
rbrimtaU’ tundrioa, Hobt wr?rh. and M BatupdiR 
wrrfk, __Applv V^A. WawN. iBl Oarirn- rtf OR t 

f * IRT.N waniad. diIimI plrkla botuM, Rood wnRto. 

Y AOITHtN'N. LachUnwtroot. Wolrrioe. M« 
I (.law Worka 

G IRUt. Biprrknrod p rrfrmd. far topplaR oaonron 
"ihrr hntik wnrk, ■*<> 1A to lA yaora. awara 
waRra A. H 111 KMT and <T» . IaX. 

Quill MTORf . jdty-., 

O IRI.A n'AS'TEI), talwIliiiR and bottllnR, ao Sotuf^p 
wi*rk Mr,m. tea. Coma prrpoywd to itorL WaROi 
19 N p w In kUii K»ko Haricopao Co. P Kamllloe- 

iatFfrt, r,4f ll'iiiiaratmrt. _ 

/'9 00D Opoiiltar for flnrt'4')iiaa ffw—iaktr In rfa l nf 
|sT Siuibam mUway tnwn; llborat ■■Mtanro. Paw 
itirulan at Olao I'Rir, 57 AaBaalayoU lolrtihiRfl 


•no ( If oROE-RTRXrr. 
SYDNEY, 


>A4,I>A1), Rmrhri. Ua/onR 
* n.1 . tL-tl. RiouM tiiajt. 
>l.t4MkUAli iMiun.^ riiti 


'ikiRPLNTm waarad. R-wd for IxiiiR. Job, Parra- 
. V,>^_MtW-nl, Homatiuab, tioar 4.'«um.-ll-obamhtNu 

C MMAnNElUi l.arli», wa itni. ao »>rt-* snA t-nOk. 

r pood Itnr Apply |.. Kliraloth M. rif 
I /NARPtVrKItR Onod Hoa. Jr.b. DaMbiOR-crw., 

I s./ BbOdt. Aply nn job. P. R Mrpbma. Bad*). 
Y^AOPENTEH 

i S-» ir tbcr. t or 

t ' lAlPET REWER »sniM. 

/ ii« Ooy. 

YIARPLMM 
llrtii*t_: 

irfANHIERA . ..^ 

I ,..M It Aawi , ;0 Statbn ll-tSM. 

Hanl»<j. t c<Md Mm Apply Pm«1aa 
- o. Lmar Urn* , Hyam-«l,_Balin'H 
I ... u..* lund. ArpU 

. -liaB, <df L'pool-ra. 
.hrr|'" '< m. Aal.nrid. opp r>il.lli 


CM <i*- 

nmirs 

I Ural 


I ’ah' trrni, I4‘)«K P" _ 
iir Ua4a>ita, lainl) t Mum 
III' I I >r *, 0, or II m"ii h*. 

• 11. MX Id. N. Bai N K\.i 

'•< . tli.J • i«nrU |l•rlllllO 

I tuibi'r, PI 

tl*i4"tt*ii aa.l Pi'r Dwk 

• *h' 0 > fl'ar r'niml sfllnn 

, II «..•• ka*a MKisn.tM. 

• 'sj l‘'li » rrri 
•'ll. > riP* . k|i , r'rrwi. 
1 . |l 4 tl'.» , k.t.. 41 r 


Slfii**" 

Miru. 


- waniart Apply V a.m.. 

_mb<w,^rnf>cofd, al I»A M«tI«o traw Imo 
-.. 1 . prraaaonl Ca 
L>X. UaUtruTIrui Gunpao |(a. 

- -Banlr'l. a run Hanonly. 1 

.Drt4*t_rd, oaar jrtai mi, Mraliiftaid. 

VminR la'lj' C4*h Hr»iai<rr, 


C MiM.tPslHI.i PR1U- 
•' ;■) . t.rin.#, t> . <> 
'lafutnsl ll'rMl* imr,. 
iii'rttt tUli’k U< t> till w 


sTtNDiS and n«)V. LTTi . lU Wtl 

• i*)i1MHR bXAlX 

bKi.f-rr»NTAi.\w» 

M<UT tXABDRATiXV PI WMidIKD IN Otb 
mal Arrnt, J. 1X1.D>, Aldi n a., »p. Hanil Rra. 


StRPbitTKH' 

^ biiiart, Biaiiilrr, c < 

'^tRH:NTEIlN. WH4,, 

^ B walr'ii J <b. HoJhnrM* rt, Crv" 

*A*i*biVrEK 

Meiiuol. 

4AMI rJiifERM. iorprnter and Jer-nrr a.tilnj 
-- Royal lln|*l. .SiMtiii. •!, Laicbuai'll. 

*'>A< lil’MMEll'H liirHiMb.K MantMl. !• 
•' •ml s rt, II. H liar, Lwt.. i am| 

toMi'g.MTnKB M.niad, |-r4 JnhhroR Hand, 
t I- siHtuiai I'rr. . .tmi.- &•!«■.. i'aikar 

IaRI’ISTi.Rn waiiird A)i(i|y ri>rrM>r Gw. 
J i.i Htutu-r ato .SI iiart Hrua. 


MMo RCrX INS Pitt- 


|, rr, jiMt loft M-b-ol 
iK Lilt. 4M bantal, 
Uoabin. Cubar, Ltd.. 


iMU tTLli I M'l MMbilEDl 
•I Rml I|•|R I 

MiM 1 E.S I rrt. 

, «p|l ft tad kll hta. b'rwi , j 
HaJ.i ihMuyli.Mji , a!> rw j 
i*V. LTD. lau i'Hlalmrt. I 


* S'.Hhy. Vl I ou-wi'L*' 

>K|i hl.Ali.U.s oaiiirO 

( i.att M"|^ Uii.*. H 
if>\. In laBisk l>ra*> ii 
' kifiii • Uii«, ofl llilry 

• 1411 bM.tKLIIs. Tail A« 
> iiainrt fkuh liHT llro 


r of oorh. R<>nd 
Uii.. III t 
JaMOi Jlrirlri 


NilidRtri 
mtHti.M iM 
nt jivjtjjiu ' 

r MSSIMU-I 


tuuiatii 


FOR ALL DEPARTVXVTX 
OTbOD WAGER. 

OOnn PROVPP.CD4 FOR 

SMART GIRLS 

« HJ.fAM AR.V0TT. LTD.. 


lO'i sy iriiBart: ■latma. 

1 Ah l> Urfru* 4 lar* a jnh. 


r*'TTS P4I1NT, 


• >11441* 


ntlJlUl' 


Tl'** bt* . ar* It a I 

Il.tKHUI H tIENn. 
Kaidi ILtl "■ll•l•l• ••( 

I ' m. III, I hatiUu’»i', 
laid, Irirphi'IN. iia^lnr 
ili.iUiriJ, ami Mpirir sit.'i 
MtSt.b.\ iml NbiH. 


Ul.'-IMICX lit*. 


tiua* w 


tlKIViKvtEM. Mantol. Miun Kan. a*OBli«a, all 

•ijr !«4tiMat 4 iifl T»r. *1 irVlala 

tIHMHi.SNEH — lm|irn>rr nantnl. Anfin^y, 1 o'l fk. 


liRht I’Uat, M)H't iHvan latualli. H>n>'Mly n 
b:Uii«t, TInttw iTu tt4n< 'ii atrimr. Uaiiitiali ir-i 

M OI LiilNO, Pi tura. Ata Emioumt l IMK ••-1 

Kluiu. aiM> liiai.iity IM t U. '.*■ t IJ, !■ a 

Jl' a in* c<«' prnr tu trl>x« »Uak. JJI l«lri>« I't r*J 
Pri.MTl HE 1'kt.Pi. lataMty H r.II* . A- I'lr* ai'tir.f.. 
X kri rtialiri.i Ajj.ly V A BANS, Irr' 

l•n«a»a,r**■ in««t Ni»k aihi aiib)'*) 

1 >)K S.tLb„ Ma* Uiili^rruui s.iie. ,4) Sidrlaiar i, 
«k|k Eilaaiat-'p 111'.*, t Uuiiua M"tti « >Mlirk. I 
tart*r, iio*. laiMl.iXk. 

•4 MiiHla-t-'U i(rtu-i. sudtB rr 

J ARI.R MiLiiarr nhnai i^, Mirror*. Ura«*. Hlnunr- 
J U'laia, Hr«« kud«, blUiOA*. Mk'Wiaaaa. 4 "uutrr*. 
Iirapam Mrjak HbrUiigm. Ta iM-irt* al w*-! 

B xn Chair. > ruahW'M. i:/«. Chlbl'* Cot. »> .’Oik 
Hallaluv). « 0; W-lMMOrd, 4 mirforv «W' . U- •"•s 
IW- Mai hinr. perfrrt urtlrr, RT/O lilt N#* ■ a:ilrc< ic 
Pi. Potoraham. A>hJ4Mhi r'M<i Itam l<i Ll'lia*i 'i>« H <<l 
/ VlRJ'ETs, *|i wr», IJraa* Cari-l Ua ». .».*a|i Sra 

V lakiMa i'i rinarnana-riL rs'inh ti.i.amLi* 
XVlR NALb„ s **u 4. uiitar tuoUu. in c-n*! "r<lrr. 
X rh«ap, Api'l; m Ma aulry »t, Lri kl.ar.li 
XN(|R HALX, iiuil rif *m»iu 1 hainl I Juuiikr Ik-arii* and 
X J(Hato_ ftb Calilrr-rd. Mr ifatti 
UkALtin LLI Tum-I OM | MnUn. bi.v, lam. Ab-. 
Xa mttiplaia Sm CinrlaiMtat. M-nra Paia 

i VllU SALE, LuraEa Gaa btMr, mT. «riatnrllr<l in>yS*. 
nuE aliuiui arw, bMi- bti Billianiit. ■ liy 

i ;UIR bAU;. Oak. Br-lm . hr.itr. A ii-a . A* T a. Uai-I 
rob«. e 4 U a, 4 b.iita. U. lat•4 l■ L>ui 4i> Hn< *i 

L tu\ MlMtKN, Mancir. A*, , llaa M»'r imilr-l. I.*) 

t^o«an Is, a la Knarrvrl. Nraiiian 

i ;W>R Primt# S*J*. Batuiil Ni.JrboaM. (>ak lUIUUmt 
Uab fliHilMiBaa and tAruino Uraki oaiiir. ItKafairsI 
jliuitO! oUkor ank'loa. 47 Aihani rd, HtaiinKiy. 

A tlABIES. X, 4>na S 1 4. 7f( bi«b. Rat bon roof. 

wail ntOiir. 4lu l‘arrania(U-rd, tnrumU r 
/104>I) WHITE MAnilNE, In Rnr-rl nrdrt. a4. Apidy 
VT Sld Parfamaiii nl, Pvirriturn 
IDOR SALE. MnUir Tahl* toi*T*. A»tn |•»^•r4 Hun- 
X nar. IMa. AMU k-n— M Htiilam*!, nii. 
L,*l>ldUN blrotidr PEiiUtiRiapW. i ai.il i nun ami 
Xa l.tv"wd*. 44 rtJ.JiimorirE at, la>ii'liU4n]t. 14 pE. 

E I'I4T. Rwarr ami 4 hair*, luw ptW'* Inrimt, -S*w 
a'X IM^'*, t!fi J'lirainatto-rcl, H Annan'kalr 

O VEKMANTyjl. walnut and an. frura Mi. Nrw- 

bnuld’a. IR^Parmwtta-rrt. A Atinamlal*. 

PITrPEVBrrKX n^. * nol narbleo. dlS. 


POSITIONS WANTED 


iLtUlMii.l.E 


ourvitniRR wanlail. Jc4>, E«llar«<. Conrarl 

- I;a*t. J Nhaipa. It.’. 

.VTlhika -Wabirl. Malt, (• 1 Kai ..ta4k>-W> llyilntti- 


.1 •». I llijr-ial. *-r**i t,. | 1 ||JI_ 

U <1 MtN aaiilft A. II UOUi- 
ijil.i, llittaa I tuto. u4f 4>r4.|«it4'i'* 


UAITIIVUTN. hmi wivfc 
• I' « lira, a ftp**. 
m4r»l, riprrirurtil •f>d Iw- 
Itain.lioat *1. 

EM r Nrw bln* n’a(i-ii. 


I MLILl4irNT Ymilb wantrd I-? Arm marnrarrur*** 
• wonU It Hr '■•ak Brtt'r Tni| Hna H 

I i 'E rill 'TT M tKKRN wantrd Appir forotar’i Bod- 
<tcB>U. rilimu ____ _ ___ 

I NAI RtNI'K Aoevnt— LIM enunfrv Man. whb allphl 
k.irr;«lr,lRr n>rHnr r<ari. ran hoar ot norable prm 
pnaitlio, mm. borlaw no aompln. MM, Hotold. 


tln4*r> fr > 
IM. ■»• 
TTI RL-Ti 


4 •tU.uariU.) iM>.VM*bE,** i.*hi.«„<*i i au.j. 
*.•' U.tSim w*Mr>i. .VppI) J .- >|.1,I>:\'. a.. Ill, 
l,1t)., ilinaiilRliain RMr*!, Sy,||,*^ 

t t.VM ANiiAito, Ro>>a l,u*r, An par lani. rrvtnniWhiioi. 

f i4 aalary, (oriuniaaiaii t 'o 0 p.u.. I UEULBK'K 
I'M'IL,^ iln;.wi.*iirr'. Aal.fiaUl, 

4*0 AT MAiHlSEIi. alai' lo.tf TABiK llAMrt rr 
s ' uuiFM at Mi.is . X AlMO.Vn, 1 ar>''*<Uanawr», 


I irtml. 4 
il Id Kin 


Dpaidac. 


Irri'IO*'** N' 
■ nU «il lalh 
I Ifv. Uir-h I 
tarnt. AT f' 


oprmt »*nv b anted 

for liTVa 

rolontal ( Mtipony. 


C > titPL.N7b ID* )4antr-l, RiM elaw Plan*, nr<* Srill ’- 
ktia, r. 44 i t ia**ri.t »t. HMaii>n'r I'miit T 191 iJ 
trriy *g.ia. 

( llTTEIL"Wr" roqiSra gonlj all ruucd MAN. al 
^ Uiirr Irmporarv nruiiujii Mr. Gl>l, 

LOBE'X i JM ITRn. Grr.rR* *tf»- ' 

t **^*ANVAnSEai. htwaa-ct* Iwumr. tboulr na gorhi ajii 
■f tkuaal tin* TollH Roqulutm, biSuraaa J'roicuta- 
Il«r. rt'-. ral.^lw-day. im r._ I'opirial ,Arj.irlr._ 

( iLERE waiitS capaMa of doinf'ihr Rmml won M 
an oAia to a Brat claw itunorr. naU *n *nd 
avprrIOMa, reptra n| faBtunrnwla (Iprn wna «r*a. 
toUry dt Apn(* No NB*', Hrr*)>l tblQra 
/-^AUf'tNTEHa.-PlRiiT-n.A.ss MtV tVAltARir — 
V' APi'h ARTI<4AN.<i aou MKOIANIC-H' BRANCH. 
liEPANTMENT nf LABOt'R and (NOI'llTRY. Ird Floor. 
I auuo-4-Aamhaan. PUt-atnat. Sydoay. 

•Pb'<ni4 nta MM. 

( ^iiai rrri'R, pairata nr, marrMd man. tSoroucblv 
.y undrmUli'la bla hukinaia, rwHi-driuLrr prrfafTod. 
I laaiimotuAla lodtaprnaablr Captor orty, optu for 
jtnrm wrrka Hoihw h> lira m. AfpK lHt«T. 


PAKLIVG POINT 


Ir, h» bMirri', 1 trryr n*Jin». t Saha. 
Nli.>..i'ti, liiri «■■*} larriir, rir, , Lun- 
^ I <M ItT *A * iwr srr* 

EI.I.LM 4ml «o. I.U. IJ Maninr'*’^ 
M>T DAKM-VtilH IMT 

iiru. 4 \bi RMNiirn plats 
) l K l.lHT WK CtN Hl lT Y«S' 

»nd sKUliWirH, Put Rpr>toll*u. 

a V<it,.r.a (irrs-t, lurlloRb'mrf ; and 
Filiih'i.t*' 'han ’-ra* 117 Put ab^ 
i* hit -Fur»u«j!wl 11 . at"!} Uirt numa. 
rrhor-l tu7 (ilaba rd. _ 

I n<}rnr«a»l at. lUAtkritl'in I rfion 
-Pa,* atvl (iiicla R >nni. tot ■ 

|.lnil_ilan N. lf*> 

lEW biiMIEs IMAM. 

OHATCI) I Nil HNWICD b(*AT I rm* . 
(•akfoat raiuni, cumblnrd, a-o bolcnoy, 
Mcil.l-HAni llt'TAV 
Y'*'* *r>d , m PiMaiml 

b^ an I un<>ift>t*n>«l M ua Iwtora 
bb.NTON anil KT1VW»N (lato A.I.P.), 
It put .trart 'ito i ity 


AI.T. 4MNnirt tlARKPn IN Pl.AlN PinTRIN 

AT 

avvo'-ria r> pwroHotn l.m rfWIT ADprirw 
oTvovna rrRVTsmwrj i.t** rowi Y AnnpH*' 
artinvDO n RKioniKn ltd rO.M,Y tDnorm* 

o> f'lTT «T naar ni»ht«»arar. toi pi^pi 

•n prpr wp oaar «iitSt,nnw» *aa piTY-' 

to PITT <P. nrtr Ratbumtat. MB PITT I 


Apply, own hondwyttlDR, 


, larn 4 mkrtr P’ 
Brair.ttaKrI l> * 

- Harr*' 44. l•)rn»■l.t, *>.. 
BM-.K.-ON. 

|iUr», •■I'P I'mltal !4 *b, 

r.r'l*« «)li»'. B >rara’ 

Ml till tt init ( 4) . Aur- 


Appiy. own nonnwmiiw, 

BOX MS. 

UoMtol Poat (NRra. 

Rydnay 

TOUIin«.VB aB4H7^iiir-^u;^ Handn' Howi^^'lfc^ 
*J IV.urkr^t B'n>ar|nn 

TUNinil LAW CLKBR. Rood hbOwladRo OomaoiM 
|*J (ifflira Siair aRa and tokrlraa af rMoraneo^ 


No. rom. Uarnid (me%. 

TODfCB wantad 

o James pobttb and ionx 

U r«aoiBB-oMoat,_ito«y HUMl 
Tl'NIOt LTJtSIL tanola, nquirod for loroMfW. oti 
u LARRALlimKR BRQR.. Ud . Mooc VinYnir 
tutors IPS HendarBoa-rood. Atoaandrt t, 

J t'VlOR cYBBR. MiORniRhly co n p a tonL SotoE i R tir oB 

lainuibR. nurrbari'a tdBcc ARO* Mlary, nCto- 


iitoti 1l«*Inr«a Man want* P a 1 . >s. TR tYElXl.R. 
1 in til) «r #*»lM»to. a»s1 rtHuri- r in Tnti».i>' 

. ra.'f* au-1 Minh.l*. \N>' TltA4KU.bR. G P.O 
ADot R MunnijiaJ Oio.lulalr may amira Nar».r»a 
I ruamJ nprakrr, orgaiiwar. Brito XlL, P.p.^^Uadf- 
|(l|im l.AJi-tl.L Euanirar. Il.|ukrs. wauta »..fk*r. 
I I . |«*n M> ii» I •* Ca'IlrraaRh to. 

[ MTOR DRIVER, cowipl ninnjii* rn*lr*. uard I. 
biuair birr, • »jU l»a* limnD'N Durbani. Ilr 


jr.h'i. U*i h n( *■• 

.1 1 * 1 * , * liv S'*' . 4*-» 

I iriii*«t* l. Haiv4aftii.*ly bar- 
•, U’a*' aruuml*, 'lia>ti»i\a 
L .N(H'I) »»' 1,' . « "(• '“'“i 
,( I.AI HI. ‘*K ‘ •'flT'-*-" ' 
.••*1 D*l.ll*L ..t>|«4..»r II 4-l| 


fJSRjntAN X tn WILLIAM NT.-PAWNBRCREB’S 

X> BARGAIN)!. Tra ml »l Jl t'lnm. rwl haa<l- 
palotad t'btoa, *cry Bm BiaruU Cblao. prruy 
diot«n. dt.’V. 

Raai IVORY BLAf> NCCKIaKT, rary arttoSw. 

AM/ 

PRIAM ZRim MODEL PIELO Oi.AMb.X to cMa. aoaa- 
ptota, with ainpa. ran puwarful Itnaas wot Mil 

<7. 

Snlbt Om.n RRrt«rtS Omt a ElRla UtrCR WATOK 
• niton Riiaranlaa Rurti Bor It yaafl, 

to . 

If Ckrat Nnlid Gu'd Mraftlltoaot OfAL HALT-ltOOP 
BANGLE. 4.1 to. 

Pura StorlliiR Bklior C-VEP. FOMKB, Boll Down. 

DIAMOND BROOCH, tot with fw* tory Brilliant DU 
mootok. BAilO;. 

■olid OoM Ptori md Ruhr 0IB4LB BBOOQM. 

U/X 

» Plarn al IhrIM SPOONS and fORKI* old BnRtlib 

|at(«tti. I'arv mitoirs OriRtaally aioA Soubis 
all naarly oa*. 

dSlT.'X 

BRRKirAN*S. 

Liirtoad Pawator^toi. and Otomnod and 4Mi«oo 
Dtoltfo. 

WoU-knowa Thnniabout Aotortlla. 


** and had anma prrirlaui aaportt e rr A 
ilrsl InaUiKa, MOtUaf ooptai to raConiacM, to 

. Stff. H 

^'NlOS iJkZSntAJf wan tod, Mtondld oon 
|ti tar rlfht appitoo^ 

TlfB ibELAlDB TAILOBJNO CO.. 

I — corpto OoB Ho and Msrtat a 

I IVyiOR T V P a rfc aod Wtortlotid WriUr rom 


SMART Jt'NIOR winitol, 

fw»d wrltlBR and arrttracr at 


U ETf'R.Nbn B'Ulirr waota Pn*Hl'»n ■» Improrar lo 
lirnoial Lno.namiut, 4I70I, UrralX . , 

U ETl RNfcD .’•'LDltli. i'lOt naftimt. uai.u W*#kly 
U,fra i-r Van 1 iruotii. any kind to wiub 
Wfiir tn n TIIDMPsftN. tn Ilarrlnrt-m «t, « li*. _ I 
3AtU’R. rwry iWof. rw|'df»a WORK. Clran . PatoL. , 
^ .ir-ih# •■lliMT. Jaiuaa Pnlltrd, tM Ktokf-to- 

r aAVXLLER.~Northarii 4J«rHialan>l. rryulahU Biro. 
. 11*4 lb«if. Pr otniKiy, KnorgaUr. Ilrrald. 

[ TPltiil^fTliFR lUta F*rm*r. I'o ).— Soiito, nc-, Rr- 
, n,|t* tHAMI-l, 17 AIVnto. 4;ui.r pL 

ri'ANTbJ*. B«>rB »<n Motor tar. nr ►-i.Rii.rrf.ua 
YY i r .. Faiint. harily man. H- M. 1.2 

l*Hncr* *trrr4. rity 

vorsa LADY, wnart, prSoad. sdaptabls daaUto 
I l‘■•*lttuo •»aninRt._rota Tn. HfOid.^ _ j 
VOl-KO Udy PlaoW, atoht rotoUr. 

I EiMafftot from ni.Ubtol. itoto_pb«. /itM, llrto 
wroITU waold ntolat mntoriat In toiaro ttoia to, 
X rUS bnowUdoo In rmtoar <brt»lii«. _ 


Bi» SMI, 0 P.O , Sydnry. 


r.fyn lrfir'1 4'4'* 
. 1.< I . k? Thr 
. in lUHrv pJ. 

) i.in'mirnca. 


RnnEtnix tumriex 


MAKlV. 

OOnn VIEW. S hadrouioa. 
ti> . hailu-ir'io Witli haaur. 


Ruiwrlntan'Wfll to tba CotuawowaaJl 
Uaa to Suonam 
Solary, a;t»V por anniito. 

Applustnt tniM nata suBllSeotlma, 
Wru. ami aaUuntllt.v 
Apolboltnna (boull bw add 
for AttotralU. CoHiBvoiw<altl> 


H AWKKBX^ Doom «hoap Ramyla HLOrsBS. t 
0 * 0 ., to-day. 14. Third Plo'r, 7AS Gon.-at. Uaymkt. 
IjNIRERA UVA JflllVUl. Ei ki'i Mali.’*, At lu i; 
VJ ha> Furl Stixr* XI Barinn-ri. Ila)mar*rt. | 

W*’‘TSI» W» Ar'L i EUDbV gA<* ntiH F. toi, , 
yV- Vatotta. Roma-a«riiur. Krtia.nolun I 

hllNOb-R'N 7-driwrf i*r*ln# Ma.h'iiir. a:J. rtia* 419. 
Of hartal «i Bwebiwihamai. «-uy 
YTOR BALK. Doubla Badauad, bprtoR Matt . toid Bwi- 
X I ff Wniarrabtor. opp. B ' lya' BebnnI. itoflUkchutto . 
'l%C ftALsTfoito BonidTW Iran data >«a& WL 
,X Apply S OlobBat. o« 4>oaao,to, EdgwilW- 

G alt iron. nrw''hail ton. tfl dJX ^fbtoko, 

Paloftotaas 1U4 

Q uantity to Sfl Ool» Im». arroml ha»l. Rood 

<l|(inn. It,' par abmt PHaim. PrE IIAt j 

C NAMXnY, bold sns imopia, good timbrr, naally 
1 trim i^wn. all B-lird Apply SYnSKT SKAT 
INO nrni. Prlnca Alfrad PartL_ _ I 

S W. WABDRoat, torio bawl Btlner, toSM ^wW. I 
d4.'lS< Itortatoo ac Lo^s M ( W Ri a t Wato 
XXMXKM MAWaiJI, cBaoa, MSflO/; Imro Vactinn I 
XV ulaaiMr. hnrRnlo. uTwl Lory's » Oaonri to W. 1 


r y waotrd. 

CUrMH«-al 

UFlklUNDiNG. 

^ ll.Rtltot **4 
)K14 bLAVFK 


PASTSSH8HIP8. AOENCIES. ETC. 


mtarrwn w»a•o^. Oopotaiit atop. I 
J Hobdefton, M Ctoram a at. 
MODCAHUIER, kM« ito, top' 
•t and Hi>niolniib-N,_ SlratbSrM. I 
>d. MAN for o low daya. ' H. 
KoR fttsX 


P •■»■ ai'pl* > irm-t in Pitt* 
l”Tl'l\l . RT. WiNtLi ..IT ST, DAltUMim RVT. 
i Vil.lXMKN. S4 bLU. inn*, ku . Iwlbnn., 
il , i'UB.i lu"o. lullrry. awp’* Bb.Nt. am r>rr wlu 
KDBAIIIm' W K tl.T T t n , I (toran Nmiaa, Xt Mouraah 

£ *TR^HirCl 'Tumniii Ptato.'ui Cbralwlla at Lomly 
L pmi blot, t nolM 'PboM, Mb. MSI 

K IRRini-U -FroM v«nodah M.AT, t tocfa iwOtoB, 
bit’rttr, rtb. fuUr furabtoad, ftft . aUn | rna. 


l|e>'11tAl. JUXtOB BALOiroinBIT 


Gni rrnmmt Lina 


Siramrn. ti7 f Hln* tof „ . ... 

ppr-rlrrd » y to t ha I4tb Drtw mhar. 1R1E 
f^BAI^BY'.— \oii^ Xadiaa. 17 tu S». wiA ripariarMr 

i ^R al ao O. Bndy a. HO H tt-al. city. _ 

T^&fTAL' iSPEKAInim. btR aiarntne power. 
i-' PMIMn M->ara. Grrbord'a* Cnmrf 

i-ElWWAinMfli^tXT^piriki^r^ — Ite 

•XF O’LoufUto, OamdM-littlldlnRB. 41A Oioiiimat 
1%RRMlU(AKlRA.-4Wantrd, IMPRaVER.'' at oaoo. 
I F lioriiia. O'-toii Hotiap. Mnurwtt 

D REMMAKER. -Waatad, ripoHmrod Bodim Hand, 
uorw. Mito OnnnauRbtm. t.u P'matta rd, f-*iawtt. 

D RbXillAHIMl Bmlu'* Hand* and Skirt laiprnrto 
wantad. Hlaa HatnBiar. Ill WlUum-K. Na Satur. 
TV^IVBR. for tanltorr Wagnn. Mnanatn, Btot Juno- 1 
mJ tlon, Mitonaa H. Aabioai^ lO^o'cloclr _ 
TYMaPUY.— S mart Sanior young tar** for Ktoory 


k 4JKN P«nmr*l.kn -.ltrrr .1 ran t'l toia- iwr*"' wjl’ 
X 4JI*' >ir W'Har rar. Aartila i‘u*i,nal. 7fit«. HaraMi 
I IthX. MAN wantad, riaan Syd»rv Butliww. lal 
V ary £J waak and divtaloo to prtolu. At«apt ao 
w aa 4SI J Hhars^Udop^ba, IS UaaAiorooRRoi. 
i' MAJrUPACTUMCX «pp)yt«~ aU htot Snm ta 
X Syd , SndiBR bus bayond ccBCrol, will aalrrtaln 
itsbta Workan. ASkB._BiaRhain'B, Ui PiU-at. _IOSki . 

L N EyBBasnif Maa wamail to ptah up ordan and 
oolUct noinry aa W oElAR Nbarrhalilar ko a bilid 
jatotot4ol baainoM Saluy £S. 10 wb., aud hmua. 
aai iB'Okt aiMHn a.is DiiiRtiani's IM Piu-rt, 
i RARE 4>PFOBrL'MTV t«r buaiiHtollka Mao to 
X wr«i-*rtnwn toUia. to U yn.' rtaiidiriR. cap. aol 
a, Qbly app ouariy, raL mimatard. MRtR niuDcyj 
tJiia. dSuu. Pint h> Blarhsiii's IM Pltt4t, b. KS.-SI 
i M OWKBR, SHnor Uartiitoa, wnata nniotonWi— | 
L MbB lo batp btni ODpt wUb gniwias: trada, f Shoro 
MS (aoR.rwil to pfopoW), outHfoiuiM work, prtilu 


M’-]>>r>uma. 


it u to g 


JV bit'rttr. rib. (wUr furakto^ ftS . . — . 

rtr BO . Apply H oiw r k r a par. Raaiaati FUto. S Cam* 
iMto-aitwft. « »W fiwm ferry. ^ . „ — 

I ’ '•jiiniini.LI.-t nfwmUhad PtAfi htoutlfUiiy ap- 
\ t> n-lwi iirl'ti* Sr*>r. rarliiai'r batbr<«n. Malar, 
v.*ri* kllihri). Hr. -trie lifhl, water rtew. rrditrrd rwnUl. 
' “HitENTlvl aPbtlVLM. 

MA Oatlirroesh Mnwt, 

Birt (Wee uiwoira netl DantHt. npP^tola H'Aal AuMralia. 

M XNLT. at Barf and Wharf.— Pnralahcd Bal. PloL 
aMe Ctolagr. Apply .OaobeU, I Coroa, Maa|y._^ 

M anly.— boTBiahail piot. ejaae boat, I iwdmnma, 
Lr»" •lrr|^_uui t'to . rr. ratr. Rifto rtfli 
'%1’AirLTi— Bap. fura. FLAT, Mao* •orf.'ll.'; Kl^- 
31 ht.ll. tt. I W'hn*. tt Mayfair ARc y., _tkd KInyoE 


V> tuo. arc''L 

Crr.yilMi. 

Vftl.A nPt*-. oooiR dininf arrl 
hr* *'a»t, hilltard mmM, 4 hwl- 
■I. , iMdirtioin and vrrandnk tUrd, 


KINOBYBBTY. NEWTOWN, etaoa U Bwwn-^ 
Tram Ston*. LMM. 

'i*w»iti^KTMAinrRi* SPItnAL OfTWM T O R l 
C'^TI ^D WIUHERX PARTIRS flTOfimiNI 
DP.ALPJIX and tmiER* -THRM ROOMS PuraWH 
In '4'lld Oak f-w dW I'l'. foltawt:- 
BEDROOM.— DonMa Oak B a dfirn Ruilo. a 

lw*el Bilme*. nod 4fl No Bodatand. wtib Xnio M 
Mattrrto. and art to baat Baddlnt. A1S717/X ^ 
MKTNn-R0DM.-4ft Oab SHl M Mr d^tb tarrto 
wwii rtfwod. ood 

P^atootd. ud I t I Oak DIMi« IhbU m mMto 

•n.r I'd for dsna a ^ , 

irmmi.-Rft «■ 

Taltle. I »iraito Qialra. fto A*/ITf. 

QumstaMi Chtopato to BfAmf. A^ sftM Sa.toM m 
A Jar»r idark *a wierttoKm. N^ AdWwi: _ 
St Abarcmmbtotomt. rtir. comor MoiRhor<a4raot. 

Erahinrvilla tram patoto doto 

•Phnna, Rrdtrm 44«. » totob Oaurta^ ^ W ato. 

■CT'BNTfVRX tobrty MW. wlH 
X tadrhoaM. nRwIy totrrd. dfcie daMp^ aaolbto I 
Oak. NapU. and 0»k THbtaR lollto Vofy mo^i 
Oak Bcdrmm Nulu. with larcf oval ndrroni Mm) 
and Oik ttotoftoew Thhito. HaltaCond. Haptaand <Si 


■VrrTi.NG, 


rrllmi urwi I’Va* tram. S OiiliHbr fim . £A ih, 
IrKnna M Mn\ and imNNON \laie XLT-). 
0 'hi* 1’tl P.*i 4lf»to »a CItp. 

(TZWroin, u Ar.tol at -CottoRW, I raoma. kHc b an. 


I AX Mftrnp. SjiUtl BR <>i . Ud.. Ykt arU-rd. M 
' T^KJTtJNO.— Rat ■wchtokita. tH^w m^ ^ ; 
Av tilt,*; alao Home Enitlori {srlnR Mtopla 
Nntalk Rnttring, iHR q a arga-ai. tod# aM.. Sod 
T ABDtHRltB wm ' 

■X/ Jnn. Vownt-I 

I miO PEEDEIt. 

^*^ <Jn. • * 

. T A D wanb 


VOSTB sriivrY. IT Kuroka at - Brick Cbus^ 4 
A* • ■ .»• all Mirrt , irol 14' 

JlJWTOWV -r.'Uaa. a iwonm, klLbabrata lit 

VtlTf/WN, ift ChjUIrrn. Hnuar 4 twQlM. kitrjiM 
** n 1 ‘ R, , 1 *K*ht. IP) MarrlfkvIU e-rd. _ 
VPSTO'AN t tiT'>RY. 44 t St, faa, water, mw#r, 
-> *<• ^ ’ II. * ■! aM I \Vk Kiwo- a*. N'tuw n 

VOSTII *M'M Y.-f>r Bk. CnTTtOP. 9 rwa . k.*. 
A* »», toili-i *lrf.*<, aaial onlor, X8. . 

KirKIvr)r,li B> pA.rhhrt.. lUl PUt-etraoL 


MaJtwbM.- waoM ■» nwrw, guoa auntoa ua 
irt Honda, al*u l.r*nu>r. piJtotk and Jourdan. 
wwm-rhr*., Tnd Rnnr, Rawaon plarr. 

'AL MacHanlr. at onr*. galrk orCIltiR op bed 
njahlnc iiilraiUte work, immIH ib panbsaeoU 
B bl'RGFRirJt. &J liourvmkirwvt W«*a. 

•EKV ha ua*a a Na.«iM> hir a »£^|0'K 
|>A.WoMAN, hi OL.F thtnbutiod btrww lUt 
none. Apply 

il WAY ami CYMPANV. 

Draper*. PHt-atrwri. 

rtQiy.-VotuW ‘f .ADV. w’kh jpuel atprrirnre in 
lairrv, llihlion*, ami HaMtdaahwrv PanuabMit 
I. Salary 4f": alw-< Yount l-a-lv fto Slioarr<Mwn, 
. and I'lvlerdntlilnc. with k>nnw)pilc* nf mil- 
Apply n »f Of by 4 ; T Erby. P'matM 


Cnttlhoni-al, H(y. * 

. laft itoioA.~ mmnuRor uj o^M 
Apply M ToomwI. AssndsM. 

I ..... . „... ..Oder wwntod. toad «um I* 
.^be». tawfBOSs. Ltd.. DruHM S. 

T ABOI'RXR. tar ramvarion Corna* 1WU^S9 
iJ i«d_ Bunoata w-rd. PypibJ a. 

gknUaL £XV 

Aa fi.fSK Apply to No. TRYl, Baibld. 

L rfOTYFBOPKRATDB waotod. 4M-lX~l« w " t. ^ 
larr am} Bnardmu. tSlA KuiM 
J^ABOIRM wont^~ job, PuwoH^X Uhm 

T AOr rANVAlBSftS. rap . »/ M~MiTuiM. 

~ _ ■ ■ »t W«w«.*T»rhra.. ou. mOwip. 

T AB6(11ERS aia Handy N{olwfl^C«iEH;^ 

XJ Nww-at, Aiwtandata f BsliMto trba). uilBo^L 


It*, lirhi ttomi. u a IS ft. am 
t. Ill RINVSn to riE. Third Flm- 


YTM- CAN CrlTT THAT 4)000 ! 

JOB IF YOt' TRAIN FOR IT 1 

But yon nniBt p»n*niaaw»a at oih-o. You ana saC' 
tba ODOD TIME put ycMr band na tba OOOD, 
JOB and the GOOD MONEY all richt-hul |4 la 
all eondltlonal upoti ranr betiiiiilnR RIGHT 
NOW ta Obtoto tba BnirtAL TR.AININ’G Ihalj 
will It jAiu lor It. Na. To-imtmnr will NOT, 
<pv, for th# werw imam that ‘To-nmemw" j 
NEVER COMRX Oppartumtloa oa tb*v pom you 
hr mP aat F-TT-L-tl-R E. Th* R'CCbM 
DFTWON la ft OCtCX DECinON— oa writ# TO : 
DAY far our FNSX lUaMmtad Booklat B'e eni. 


JLpWAN'TRD. for oar UDOS’ rXDF-JKT/ITfllNn 
DR^ . amait. #ip#r1enr#>l AMUicrtN*T. age fthowt 
to yaom Ataa APPNKNTIl'ES for tartatia dapartmaata 
Apply MrOOWELLA. LTD.. 

3TS-A) Oaorgr rtttet 

4Nr, O.r.O). 


'tor AkMtnUa. Price d)«(. TINDALL aed 
SKrrr, M-M Bawm-toMunban. opp. Baitway Btatta n. 
iTlURINEaB MAN. ORtoa UrRtolarr, ' for torw mar 
AA tbakla. luan oMire Ihu tiio moMy, EIMb ta 
43M0 IVAN HENRY. OutwnUa-ohra 117 < *rmRh.at. 


xy Partner la o opa a r ttb too, b ua XB.P.A., Haanri' 
171ZC0TIONAL OrPOBTUNITT odmad 0 mu wltb 
X# dllto Full haU-toiarw ta louiuurratlya butobam. 
No s rafte u aaporbuoa narwmary Molary At w««k and 
■harr to pctoltr •-•wilbly MONEY Ftll.T BECDBEO 
1T:!B is CCNUINE. 

f MO DO.YA LP and 4Y >., 117 F lrt-toraM 

^kfTATV AGENCT.-Maif Nbtfw lb amto paptari 
XI* RTMlM buatnana. e a oao taor # omootlitlt SUR ha' 
al>te t>< moau# hraiH-b: Ruarwtoa AS par wwk. and 
hall proSta. Sim to 

THE (V OP. ENTATB AOCNCT. 

Na. E third Soar. BaU’meBanPera, 

Qty T. 17IS. U Moormotawow 

\fOlXDEB or CNCDflEB. tar hu Foundry, petne. 
1*1 .ur.itu, *m«t aalari eiwl andoubtad oarurtw tar 
A*4E IVAN HENRY. Chhwtlta-afcra . 17 CruohM 

M otor 'BIBE B I 'WNIIB for'%ia. routn M. 
t«»i id «- uumribaw. toend any tny*wilRnUoa. 

Price, abwui ATM. EDW.YRDft, SU PW. Ocou 
Houof. BonrweirwwL 

M ER4TIANTN awd OtboPi Dmtrimt R«tWM#nUUoa in 
to>wr*> tuarmlia am InakKal la ••.mmutouato In 
•rat Inabime, with H.. 

w <r.b. ENOX and HAB(<NAYB. 


rbitonaanno wwoioa, lor MOOS omnu. tar BbtosS 

• klib X U HFIaAe. Tmim Brtekwtokb KIu> 

wr4, Rt Patera, aaar Loob'a Riya r. LUas, 

■LACESMITII waacoX fur coum~*bnp. *i« *i^tb*' 
' aurk cusranlaad; good «n«m. Appip 

« ** RyMu. 

' SMITH. CGPM.4NO. and 00.. tTD. 

M Ryat-atenat. w ar IJ utRbwta^ Warn. 

KrlBtku, V o., 

' WHA twn rmr*' ryper.. wftjitod, hlRbM wagob 


imuntaiiMmrn, mra aaigiacarnR, 

Wirblaaa. EtotorfcaiT Rntriii##r1««c, 

•lory Writlnt, Slatlon Bookkawpttif, 

Dmwlng. flli4»tband. 

NYor r i noBRniFnxnEvcB odllecr 

Fslmontb-ebambora, 11* Fltt-atrb#t, Mt»bmy- 
T^NTUnx— Will Pwrrhoaa Prwctlca ami OurSt. naar 
lA mdiM'v PwrticuiBn to Dmto. Hmlti OArr 
fkftUUI.tKKG.-LkARif M mIWK 

U TOUR OWN ri,nniE>. 

Wc gnaianto* la Mtrh row thomuidil# bow 
tu moba nifwMa. Coalwitiaw. Bbirt*. t’Mor- 
elrtiklnR, (YilMrwn'a a*nnMta. air., and yev 
will aettmlly maba for yourarif and (tleftda 
whiUt l••^)I^R. Oh# l*Hoti mt th* Aaoo- 
rlata<l Ryaton la rqual to twa ar morr oIm- 
whtr*. .NO CM MTS 

RFKTTAL VliTORN nprCR -We cSer a *na- 
eial Victorr Caara# to IS tawmaa tar onl* 11/ 
tn ihra« wba wnoM Ilka amu# aiparlytir* rd 
tb# AeoariMad Sytoam b#ti>r# lokinr lb# Bill 
larm. Chll ami rnrotl to-day. na «rltr al aoiw 
tar oar yahwhir FBER PROSPRi Tl S. 


A^v on pm 

ryNFl'fNISMI 


UJION 


lohm. newt Bnndl Jmetton. 
atBOBB’t OrwpM HuMu. E7/S/T« 
**1 I'tnwr ^tardto._fMor Basm Jvsa 
/V> M BsHa, Doohlai wOJ'mw A1E~ 
EA > • •• wak*riry Oand, new. rtrap 
TCI aiBVr, brand «#w, aira woo ou 


I 

National Library of Australia 


http://nla.gov.au/nla.news-page1 2581 1 3 
THE SYDNEY MORNING HERALD, TT7ESDAT, NOVEMBER 28, 19ia 


ponnoirs tacaht. 


qvi , wcMdmro mkn'e cdumb.i 
•L tATOAj&fc-aTRwrr. MKutonnt. 

' •• toirfM fir th* pnalthm «# WeNKI» 

Aa*lNTA.Vr U tta DKPAKTMENT or t lUJliNTlF 

I XHmSM: L«narf In T % w?frt kmi n>Milrtrr, p— an 

I .tto LnbmUKlM, |t>vMiot« AmI)U- 


Nnaunni wwn. AUm' Unf^i Mvt«t 

L ^WICTK-VT (ArAHimml wm4 Nntnsr Hn 
^ ** *** * — <n. nu kwtiirr. T«l-, M DrtM 

- TtIUlL 'rkMK 


tAttewoioar 

tor UmK 

vunui Md OMri-ja ncrioM. 


fctULAI 


W*E5^i 


Wrumtu, Am 

“» Blirnl noUa 

\v?i»inii«: «i 

ifniiluM •«#. 

** nMi ;ng. Uu 
VVA’*TE0, NUI 

* > Apply INt I • 

\VA>Txh‘. Vti^ 

* * * < 

U t hyimt 

iVTAsmcA o 
*T K. 

W ^v 

\\»A!»TKO. M 

MMO Aj 

iv%>fKnr*i 


yyAwm. 


BYi^Ner INOV. LTD, 


•KtiM. r«fV7 tk*Hn «iU hn 
•fi|ily. J^nnn inn-*— "- 
V» 

J AL'himY.-IInnu 
^ *«(«», « »>u 
duwf M» tianm (ho 
«•■««. Ah> nUMk 
l4. nry ai/fHi nuiMm 
1 AtHlMlY.— Want* 
wtfM. Alni U 
ffTANlUJ 
fl—Ung ncwr ^ uf 

\fOniKR ~no4~m 

XfiSTlnT^l.' 


ji^noE AaorAim. 

Wa a anwt JW 

"W OOuk<i DO'I Alan 
' ior Mkw dapnnBMatiA 

j Apply MB. 


1 vuKtkd, ittm. I 

>▼ rwLST, ProtMiAi 
Apply Mm la 

YT vBM^ ntfcrwim 

HmI Md. 


•YtWItT. 


ir nan anm Mara lAu naakly 

war ALJfUlUirr LAL'NIHIY, 
Hilt • _ 

Mapalani pMlTkliC^ Mgkai 
LA, «ur PoMlaf 
mHam LAUMDMT. 


’INtHiW 'til 


Saalixan Markai^ 


Talrp^iMi. ruM. 

YyAJ'Tre. 


imvRn 

luArfi UK Ml AMT mnm uldum 

ntk i<<k>iMo oEPAftTMEirr. 

PAM.T l•E^Aln’M£^T 

SOTS TO LEARN mi TtADM. 

•ri'i’i.V’sTnREa. 

MS-44-A mT«TUCr. 

Appjr RETOTT) Ft^OOM. 

rnAnr>RRT(.~ 'U.ib«’~ilrat-r)j^ Oml *8M(J~inA. 

i l*>irvai»iwrff. JaU* Ain^nL 

riSAlU>KL>!>lJC UaninJ. ia(-rta« TMaMT^Ink*. 
4 J^i^hra£.4Bi ah i » .. . 7* Maf fcK-a t 

r Ail'iKl^dtLJ' -^labtrd. aiat^iM CMt MakaA D. 
Hniiaam aiul Co, 7» kUrkrt aA 

1 V» lAIU^RS - saiiuo. ammlaM OOAt m*«*»*^ 

J IL tnOaY, *B king 

'pnRM{ Udy Ikfnaaim. M/ waaM, aaM- Ttflat 

t Lu>iim rsinl nnly monar. TIUA. Urfaw OOra 


•^J*WA1D LArRMCM 
Till 4 vniiis 


\|A«jUjui «AAEI<M mmi Oat*, wtir JanaitA d.. 

aA a at I'airniaT ami BaUlar Aianay . 4K M n»-at 
\l AHi^AJi. (.aupin lor a— airy, man ginTwl aU^ 
AL Mnd (bmM M»a Mtanp luaoar laden), and «ift 
uwke«*)«Al> 4» L-^ L^iiin Aann E.u. 

M ak 'iiiCFLc, Ul and UnnnMnM, pnnnin la»Uy. 

t<4ir aAMAS m UOVutMAW. nnrata lanUJy. 

I k. and LUlk, awalawn in lunnliry, pn*ala laaQy. 
Mr. UA.SMV. CMlvtila • kMnhm. al v aaUaMCk-anaaC 

M . lon>LT, man Um>k. wila Uten. fenHk, AlAM 
tt «n»U‘IA; Mmkrliira. AiiftA. aIM; Uani, a1«a 
lUwki k.sMlTH. nllOMM. H.. 4A, . UH1K»MP. *^h _ 

IJl LUH k 1)IU>KK. Rml, tNl Vui TUS. *<’ and B.'. 
1(11 LAMIk. ViMk. «)•. IHIUKAS. hinitk. «fri- 
MHIK UlMh., amall temlly. UAa cklUi. M.. . 

r» O I lUkSDN can immm. nln.. S ^ 

LAtSoKLial. & (TCnnad knp»i, B.E. Sda.. »). 
nmEKJll USUK.. 

•"«», <HT I 

XliVnilil. aiik uKftil Dw.. aU du^aa. knrdia.. Ml- 
**l W, 1. , «fc ; Surli. H’ k wp*. bartm, An.. W 
.•.». (.«l.4.‘Urom. m MklM. mnnlj lam , n*<jl 
A' ; W«h 4B 4 mA. (uad V'taU Qai«*» 

).il4d. W. I.. iu : Waman LMk. mnaU k^rl, W. L., 
ilA/, and (ara M lh ajya. W*. » 
ain. K L. Uf: Vontli mafk. rida^ aum and mrnn. Sir 
and »'. rmliU Imd. W/. S^WM4CrUli>, •» Mlia.M 

M ABRIKS lOLTUL man MmaMaan. *y» 

■ rOata). Aina. W, U; K. c.. •« ««^ mMI. 
«,ra t.^k ranmL diin, A»kl ttH abjafwl. W. L^ 

Al«. N L.T!. r aoti amtW *^1 ■**»-** "* .t? 

ckild nat ikk. m. Hnfdan: lL Vi:****^"^^** "“t 
c<«KVkfapa». USl. t*** ”nt«* 

rrtfWii or IkMM, A1B. tm kt ry. naa k.^. 
t In hndla. % U; tTliatd UmBim 
nvaamnniL W. L. . Ooak. BB/jJUmrtnn: H,'. m. 
mT Mte WILTON. « rrm«k-al. Bik Iwr. 

V^^BAII Ta«. Matkm ndMi "aalttl m, 1% 

^ ufT(ra 11. Mm MalllraJi. « lian-a*. 

V*^AR MaWI^. Ctrdrarr. TA’ aarl N«fd; K.l* Mali^ 

.> -w Mm. MnlUcaa, - 

tpANTBYIIAiO nalrwa il *> 

1 1 o'. 1«»1 >. B»« 4- Q»atT fi»rfA V ki arla AfMdn.. 

I kirSAIUNKM «r aWiTly Wmnao. clMB.^ dwara ^tad . 
IM aaduKR. *nml kmna. a»»*» rnmwV 7«* aaaa 

1 1y. Op** fra d w > U Hray-M, Wnn iMWjIUi 

T>lJkn» (Wirnfkl «dk. W'. aii_a>N. *•, *1rh' 

I I rti.M. MiKlnaa, II a’a ; 

V.1 . •» . Waftalda. mU Ortanda; r«a^ « «T. 

I .w w* HM l/draM U: n**.*^-?'* ^ 
iN.la. » ; rthart: H. Md-. M Oonat: 

X- lr-i and H T Md. D. B*y. •* f®m "i‘ 

I i..iw.~ 1 1 i, Ars'j 


T»U » Mde. 

'^Ml’ClMkr u&k'iiAL a 


\\7a5^Ti. ll4)f)g‘'!liih»-ffw<.”fo» » warka. latarimi 
11 t<.>gr'a_Jfiiyal H«4eL _W iln« rorkaa ma. MU. 

ttEkkUAlCV n m A lM ar fcaBmma. MS. 

ranmMmnt 

V\*AStCB, BAIIMa 95.~ Mfaan aaad In nwbUa 

’ . E ha itdi Hata^ P'laaMaW. L'm^L 

Mtanna'nl AmUtRBkll,~ to 'aUft ' iil 

*' ■" Jl 'W*ly **1 Oam*a< lUyaMkac 

W’lSTIJ). r«NTRYMAIIi. tUflatanrA G«nI an|M 

1* 3‘B inmi^lUl 

n TAATWi. a rAd 
llahny, 

WANYKIl, MAM. 


•ABOnrTB. l.Ttl. 

ymi"* *ndr. l-mfe an.* t4n!?ll 
BY aaaWni. mat (a .bla i* «y* .IITg-!! 
at km. A Afifl^, aiu rr<mi«n 

_Mra tlofU -j 

11 0.rt»llH.ni 9>/. lantn barium aula mE 
Br-udl ami otkrr auha. . 4'nmaann. oallmSf 

M.. k. Ayd. Saa Mn-lnxhin " A» 

l*-t-r.n). s,!Sn 

Y> halt da* daily i>ma«lnci. SmAar* aumJI 
iMarfmi Ylata, t rnnnnia J‘i>im 
utn u f«pur.*. Awl* sn t ruruMi 
y Wprt, A and t p.iw _ f,1 , 1 “** ' 

ll»ANTEli. r»pm»*»rM'4VKJi)M*u 'i.Jra 

Y* (ly 1. r'mJ »a)r^ pma*f»*l mtanm? 

M-illMlOk. kra l^.ik llaMmST 
_ . . rope Ray. ^ 


lif AClUNWT.’- R ani.^U ai. Im»*....i I r 
ill aUnt. BO Naturrla* * *> App'* 
Oatwpir O , Tia RaJkrralJt^JS. fr lnry 

M LTAU'oUrHUi '- I r>( ii4«.l •» 

>mUiI MIKUIM^I'IN. 

1-ppar a'fart. tra* « « ’f».l •'!■•(•' 
‘tnpDnlliUt, nmd i- f.l> * a^l i 

ill. okl ’Hli Mil 

Klni'nlatir. . « Ri:«y «b, M>4r 
CraiiNKKY MA«'lliMMTS w.i. 
iU. MumtrriL I* kB aacm. M k-I 

nark, ipfd* J. Hn.T. Hhiim a- 
tnrar, K* >t ll tn* » Utrn-on cf 

H A« niM.*1X \4jat>->-» f » 

bartaa Ja< i« >. ffo-al aagni 
OnwUrrt «r<*n fuarui.t'**! J. 

4 'MHa«l» Im I IH'JN ■• ‘ *lrr»^ * 
iTf Ai'JIl>.-r>< i.r f r n.U.ni* 
min>«-iii4irl». t.x' nArrm U' 
nto fo» tmUi ».kvl«rr; (•■raiiuxril )• 

O inada liu-lijniw. ‘ r-.-.-r - 
CTAOUMhT* • r h1.nl ■ I - 
M Rtt^m ..Mil.* tT .n I 


^A-STkD, M» na i..:rT. I«r baad««lb 
IUlT*_»^,.1ia. >C IMUat _ 

'AXTRIi. AAlUlKMtV fl|.li.a Ku(«. 


4>rt nS-at 
I'm-aa it am- 
_,*» S.. ^atnrday 
I U..1 rur; Miu.atac- 


_ _ , Wilk and Oallvar.~ n>ll Yam. 

▼ Y S-aib Hartamr, Maaly. -pkim* ML 
\lrArrr.[). OKMUUU mtddl*n««d. iwkt. Koi^ 
Y* pU.a n ElUnalar.rd, Manly. _ 

WTA.STED. Yanuymaid. alau Haltram. Artnl Wantarn 
YT I'alara, U«pat. 

^TaKTHO. Wamnn. aa Flam ftmk. «4i1d md ob)arial 
liswiwai. InUai^ 

tTlAVPlCli, a (Mrl. ta ammt in bmmvark, nn enob- 
YY iaf ar maniaf, It/ amk. IIB (laraiM. 
\»’A.\tll>, WVTRMk •»»« ~ Krte~lK 

*1 t«M 4»itaadat. 

W.YAS'nn, mmi dMNrRAl., m>od waaaa Apply 
YT 4mTfiw| Matalt^llwy < >rat«nm, 

W A.kTEIi, aipar R'lnalal, ‘ta amut ai^: aim 1k» 
hal PaattminMl ITU uaofaaA, nanr Htmmral. _ 
VITANTEU, rapr*. |-dny Waltfami. atart lanm, m 
aurk. inmmatrlal lMla,_ll M'luanr pl^ 
lEKKEAL, liv Rat, daily Apply Mra. 


W’ASTKIi, Kmart 1.A1*, as.ui id. tn tr^»*ry( aklai 
YY dmr ^ R rlU, (*rm.rr, A’a.uU. »t. llabrrSrM. 
W^ANIET), aanait ymmff Ptuailyn.iU S>h<P AmtatanL 

YY Api'i}^ Art»u a. Hrii*«n*-rl, v«-wrr. 

Wants::), **u.l fir ..r.ir.i,..i.rm.%i|drp 

! YT W.1I » i>i4 4w.f « aa\l *Tl ti»n*T ► ^ 

W*A>Tkli, a milMiK HUY. amil pn^>«< ta Hm Ana 
, YT UnlniMUk Nrwa 4'*.._lJil , 238 1 laranra-rt . 

WANTIin. LAIkKIU.lUi Bimarott Satt.ay. Cm^ 

Y T at, halaaun 

VVAVCf-D. » PArrRMANr.ni.’tlm a rAlfENTEM. 

I YY AwiU eonm r I'hiiUp *nl llrtil rfaL T3. D . F. H aim 
\t?AMtKl>. SltiCkl.Al L:k. tn tMilki' a Uirk anU. 
YY Unttn. 1 IUnipian.ai, W4>llt^..n. afirt A I^*n 

W A.VTi3>, aaparictuwa UikL fan nj*i(acAka««ry . IQB 

_Mamr<HA. 

I Y]^AkTKI>. tTIA^PAlTn-Ui. HM*- Hv 

Y T amr JIL fVu-n» MaIh« _ 

' TMTAXITD. MIS drlrr tu Am>1r mr!*. B FSal- 

I YY a»n «. H olii-m. M’ lorr Part- 

VffANiCH. CAHj'ANTUC. «>r.~ t | iiu arid Fttti'ngn 
I YY At ana'A !.*«_» li ibtrihiMi. -. -H mty. 


AppiT MEfYiwn rt/tniL 


t RaMan* ' 

iuirt 

rma-l NhihVi.i 
J KtPK)>. 
•_ RMila*y_ 


C OOK tWmaaJ, ta.', Wal|Ht« I tahU. a*A knnwi 
txwa (maiiBiii. W.', aW> L'drm, Ci.O, aaaa* rUy. 
katal; BlatAlMatA. I krtatidA Bna.<L anmun hmua, 
Haitrma *./, al»> ll'mapi »> . ta*. •'banra t Irtanda, 
Uui tmM, UaAer, U., Rartalik. hrat-cUm rmnlitkina, 
U-uarkrapar (aurluBiri. >• . ne nkj I cfc . mm A ytv. 
back. 'a mn.. Uiinaoxo, axcap ebama. Mna Maxn»niars 
H^Mtwurth ruurt, 14 klunlaihauaaA « i(r A.7t 
» ARloas and OOMPAIT. UHTRO. 
raaair* 

#VN10R AJTD Rk^>ltJR RAISVOMXS 
B(« 

fnnr,. 

12; 

^JkarrkK 
lloMary Itapiranan^ 

MSao AmaTANlV liv MaU Otdm DapK 


a AtatlNlfTS. 

kkn. aiwi i 
anm. nn KM- 
Bmm. A b. < 


W'JJ?’ 


I w m aa. nnall family, na mAIn 
Mia. A. FAMJCinm WATmH. 


W^ANTTtl). ««par.*n.'*4 Uroml, alia |o fook. mall 
• T Uniily Ba Rui««a. kracowa _ 

\\*ANT1UI, rliWI* R«anm. for timim] knnmamfR. 
Y* Apfdy afiar » pm., M Fiantlalr^^ Mratnvn^ 
\\fA.NTY.n, trunwartk* Romnn. tnk* r«ia hnnia dim 
YY me air<aMdin.A^ alrrp «nt. _dl * H>rtua^_Ma4L 
VVANTiU).'t.|Rl„ tram Licht CR.NEKALT '*) trmk. 

YY Apply ky trtirr. Mra T> Bmnk, Ulra.o#^ 

WJttSTKD, Uc*)t OL.NTJIAI. 

YY |>Mpl«L By trtt- **" 

W******** - 

YY lirral p-ni 


mX 

r Pr.**«ra. 

I rtP MA.nilVISTt « 
aU UAi lUM'US 
*, . Nitjrda* »..rA. R 
rytm-rU 

TRAT, K**^NO nx, 
MIAtl.J'Tmj'r. 


‘AfTnVT-'^. II »T 

. InartM^ 4i¥i li 
tm an»1 rr.frt ••.» 
w*™* 


ritAU-'dl --Firaf «1aa Man anniad. armtjf, antnUalL 

j 1 4 tiaa V I rnroma. 4B Mar^mL 

ymiLKLlXL— Ui»d Hatal'far Trrtimrra and YaBlk 

I m>^LaBj. Lapdaa, , MB Oarmt* a t 

^y|\AlLi)li — t.«*Bi>i «4MUiiaaar r* 'tumd W «mMMT> 

I 1 Ia4 Fl-w, 1 narrackm, lydnay. 

T UI.OR8.-llnn. cut a^ nan. U ruAmnClSw- 
lisutkum. 

IfltAll- Ll-nn.- *4*«*a — -»,a *trlT 

A_i 1 1 r*l. RCn 1‘141-aL 

mu *TAiiA)i<*Rf*iX‘ wa^rT~^»«^ Id* “'r^ 

X Api>ly La^lii Hwuan. ad) riatimaaek at. Iiydn^. 
rnAUAiRR and TAJl/)i:i>«UI vantad.' aowuat n^ 
, X^turtiaM na(«»_ I naaar 'a, LmL , IQ t Kiag-a t. 
irnAJfOkMMEa - Wantart. irmj Tnwa^ and 

I X teat llanUk ^ttoek, atdm. U.O- blli^llS Ci^nt 
I rilAiLuilSitrLn. tAantad, e«od Unndfc mtR vkS 


fi'iTic mix 


^rtiRDCM’Kh Rm'Hr\ii.AN. 41 


FANTRYMAin W AITUNl, 


M^Ali UU< 


MlM Uk'MIOP. 


nail aliiH, humriy 
(. 1‘rtBn .at, Olndvla. 
n pnnd rjIlU., Oi m rral. nn waahinei ^lod 
Mia, Burk*, kotrl, taaparat, aWW 

ami 4 lau. mM *d^ aatily- 

Riirantad. 

*AHYKl>, a (jKMXaL. t trCmily. rm ■imr.'n^ 

* era) <«iniM4» Rai>*in. yt<'t«ria •!. M»d. 

irAk't'Ki). Lifiii i:HOIk;AAl..aa#y ptwrkna. Heaimy. 
r Haiiil m airi. n*4{^ 8ai nt, IA>t*liy. _ 

LTANTSfl. i nKFfl. and laanA III bar. rrtora AtWt 

* H.itrt W illiam H, £l4y 

l^TSfLO TaR'IiMAS, 'aiuM~Sr eand i^dSM. An*' 
Y (iittihr'a liairy, JbHland TkmM^NM. 44A 
i*AvrW). airanXmrrr WAFrini. 'ASTuila, 

S ffi klctnnaet. Imrlinekant. 

l*A.N 1RH. PANTMVMAin A^ly 11M Ratkaiatnt,~W 

k t«*em F>44 and nutlarraah ata, _ 

r*ANTl!l). «..d‘Lieki (intKlAUnilnMi nntirm 

* Urn Rullin. m HarkH-at. 

>'a1iH»-*m. alee ll4ir*»j«Atr> ifArrstM. ' Una 

I rl-J?'*. Nrnirel n»*. luar tmrj^ 

i*n>,'Y'A1tt>MA!».' ffldd' mllkar. • WnCn, 

* >rt.xV*M. Ruhaifklr*. 

L*t\Tf;D. rmnjinml < nnh 4Vn**it, nn vanklnn. 

I Ur« fUrli/n. Rarlnn't i »mnr, Uranvill*. r*A.M, 

I'ANrui, MtH>. r.r tm itar. tt ^ iViarU (••Am 

I l‘*)*r-e. :-#» |'I4I M. nt* 

l*AVn,|t. km'm.NVtntlf'N. nn Hat aft. Rutl. or 
S holiday Writ lai )'i niHini *t. I’lrriMint. 
L^ANTri', r>t»eB;n.a.J SHoMl ttniK. al*n ■MAfT- 1 

I It -* i:.* 4,#,rar »l. r.mr tUikrt «- I 

.'tMt.fl, a i.lUl.. c'CiTtal h'Muanarb, alarp )u.fB* 

I t|-i-h I H Oifonl #t, i-iiy j 

I '.AN fi ti, *tn «,{ It «>ni*n Ui w-irk b) (ki> day. Apply I 

I Marl l.urllnRhiital III { 

.*AN1KI<. K(H«| k.l> >ui.«uiri tlmw*l Cafr. tS1 


4SjLTUIJEN4'E|) MI K1 
A hhihlfnn, 

S aeaa K, 

MRS. 
M nmnn .u> 
Tknnr, MRIfi 
TCaHM HAMt, a:. V 


lira 4T0AT VP<»T. bM TtinfRIRM MACTITN- 
m.,r« • t.BlXTM.ATNl. *»■* 

t. ,1.1. r— rt 

tlam»rl r-* I.' « U» '.tf e»p*rt talUufc 

tVl. PI TTl U 1MI M*' • 

■ PAT W %4.»J» IN' mp*FY, 

* rtKiKR i.HiMANiNT^^ro^m'''** 
IhURR ll'KAL LONUmo.Nra 

IK) XATT BDAY WORK. 

X j”ja(Y>BS. 

Bdt M.a(nt4li.*trMn. 

mH o#urv»»wn*A „ 

man I'tnufv hti .a and A«mm nim 


V\*dNT» H. far 4 ttr f1»h. 
YY IlUALk 4lXANkM, 
A*eid waaat 

rkiiSH nTKtv.AKi). e« |,n 
imwKNnr.R. Toutk. ci p 
M'lat I* frtlll •niniHtm, 
taiUiT) rrfrrwi'ra. 

Apply H»'X 1«W7. Q r O . 


7A.N'1‘£E). a ll.ip a* ntrikar. m«l to tndb Rond 

traem. WcaitU, t Ciiy nL 

>.NTkU. n)4,.SHKf)AJt .No‘‘l t'nmjHnUat, In- 

4*n .rya^ LnRra>,f 

rAAPflUJ. Yuilll," umi |» tti.ataorkine Mneiiln- 
M Y HaH rtr»iir, *-*d T mni- e t« i.. PymL. 

fiLkYKi). Ahanflvur. auiRU man, ai.nt undaratAnd 

Mi tw > »a <n r Minam. k-uUi Ant»M> .nia PO; 

aapmetxW'lLl. i Akrttf. nunt'k* 4nator 
drtear. Apply 14) Ant., lArhrt. 4UB lUYitonl, Ou 
rANTKO^ r»d 4*an«n| CAKn.NTLX t ttra«»'«U 

_ OnoipardawA 

^XXT>U), Mar, haiH.* bN.u, h ~rriMfA ciin 

ito4M>a, ki»oaiaftoi. rd, RrMumb-A. 

rxNTKD, Ltr-. tall t.RIttJL at onm. Oti rbo . 
I'arrinea lunk, Manly. 

lUfiTKU. Blu<TtLA\k:n. u> bu.ld‘iMimi«e. Bn 


Wra. kt-UIlKY. Tfi Hi 
»I>1 UTAW-* WmaB aa flWES^ 

A f.n'ili, cm lariBdrT. IRh Apply •• 
•ret mf KT^. Nmtfc M rw y 

^HFINi:!) Onit„ H«k»" dtitiaA food 
V ad.,lt hmil*. hTmral , 


* Indlar L'B'bmrlotkifiR Orp nitmeu t. 

CRACS RKOR,. Ltd . 

HROAHWAT. 

KTOMiry- 

'K’MATIO T,AI)Y, to nAm. mall ml knnki and am- 
■*• rmmw.knra. Apply iR wrlUne. «ALme atpnrl' 

armA Rot I9R. O F.O, 

T’DrNO IMOY. m OerY and typSt" Apply b*Trt. 
J Ire, ntntjpr nc«, *tp*fton.«. naUr* wapdmd. 
ATOirpW TUOSLSOK and Bt'.N, Lid., M(K*«**tn«b 


bAIU>UljMljL--1Antii 


Y^ArniKmEii r^tkitt). 

. APTLY B A.M, 

TM CTYlL MPHTMT rflOTTRATiri BDOabM 
vaw Mru~ni warta im ** 


r(f ilNu.'^Stoiduimfl 


.tKlIH, Mra., aw 4 'm»<b *1. ll•■r k>r>R*A T., IPISI. 

MAdMALli, lur l•*^lt■c i ly b..4rl. i.hi.r rr4 , I't.ll 
t KAkAAU). (ity. lan rwd. VkiilILN LtaiKit. an 
Hi Ah,. 4 L'lmial, rily, ; li uia.a* and B*‘ 
■■aar«, i-ity and «><ai.Uy, .bi . ciut aAl M*>». suU, 
J,li . Mau klwA. «Wi , tialuL abu U> U ua M.IA. 


^ and WOmn *Ia Ig-*' 

,jMAlfT. atmdmiw aa ifi w wan-t’mfil. W p^al* 

*i fretiMl . 1. n tpimll 'a. dl I*'. M ~ 
jIMSP'Nns, 1«i rnmtormeYAtrapt. 


klAXiM) liAk'R OltLY. 


1V(T R-AiUXX 

Rrda ff 


,, . C'.lIHAll. •/. ! 

ih 1 «.a*t, rrM>t atnpliwnr loth. I 

, mitk. rlrli.rr. R| . hn«p. 

OOK. p< rdl: DAIRY TARDMaN, mtlli. 
mmim.’R. is,, akfm allnwrd 

N 14 AND. tronlti. *nnk, kill. . k'rp 
ARTIM. 4J A. k*rp: I'ArFri. LAD. I* . ataflon 
mirnd. I ARM HAND. *« . Ntotk . 1 

'laf.rm, nllr Cl. iharhr1nr«», «liW. krrp. 
kltlim, wtli . f- Y* * ■ »“ lonn. ivninra. I 
. ... l♦^rlrt TTu.m. un'ilv. *‘> 

BtiAait waakiluf. kUUiir r» prainiry R w,^*. 


,r-A<f tnwB. n.Mk nr 'Mat>« ‘9<«rmrM8 

L mand Mra UulllRitS' •* 

/«>«'Nil 43:rl ai nud.lla atnl W man. nTSFK 
I ral Mrv Malhaann, 2 Dr*** rd. Rnt_lv. 

'4)1 \4i 4,*rwnl MM.r.'r.r tt',.y ttuy. mndiEFt 
I r.g t|r*»1v 1) Manning, lAa 

lYoINO 4)&E«Air^bHv'lrHH:n^;rM«3n 

a- inr-alnR. SID Mar'iuarir H. 

L'or\4i Otrl, aMNl Ikum* •mk, m wnk. Iklg 


WA3PTTO. n YttrmATinNARV RM^ 

ai>d ma..* tpp i.trrr"t «tUi M it n 

■V^jS/o^ 111 REAI'.- H"*J Nuih*^ al*< di.-.M 
b-A nmf Vmltoini. rr.j-tmnrfv fcdn 

K’lf 

Om-nl K. rH fn.l.. 'C”"' 

> • ' ^',7: 


^'■AkiTMll, e*'<d < artMTtitrr. umiI to mtcnRt *utk. 
* Rl'mdall am) 4.'<ma, l«*i.mai. at. I(u»ui1Ia 
^V bTkri. A>».j,i.t\T fUlK P«f*a«waiU IT«ra 
r an,) i imti. .a •«« ps*.*! I'tmmatia 
[.n'D., ffivd R>m*Inr«Rbt,‘ alao atmne tnd. nmd 
f to atrikniR. W, H< ttiiltnui. U-.lnn,* pS, Haatul. 
^^*ASTYJJ, ati>art*Drrmi'..JiiT, 5S' nrealr, Mart ai 
r antA tt'inrtby, M.rr.ur rra 1, Kgarpiwr.. 
.TAytTKl), S.t|ier. Pb'rt Mat.**. • t drav. ndtoa aup 
r_ (ilied .Al'i .r Nf kini‘i». rl, Inf.i.ra, 
jANTHD, FTKIKI'.R, W.mdman. aM »Yie«lmak**. 
> i‘top1*‘*_Lairry Durlu, Hattie *L 1 Uiowt, 

TANTFJl. 4il4<NKK. A|.|oy J. It. Sereuaoa. UB 
^ pemval-rif. Pinnmora. 

1 4 AMI'l-VTlLnK. (V-il at. PariiiBCien. 


AttPKR, WumaA wantad. tk>ua**i«ra. 2 nMunitiRA 
^ T^nt. TSum., pnra M. i.r>n»*t, Ma 

l(U|‘(thMjUkHiAHl».N>:it •aiitni. r«lrr*iMm. 

k Ctttord. HyldnAt. I'utU PiHtiU 
HITtUUiSiAN wanlTit. at ubm, nHrrmcto. (TM 
k fr.rd. Hyiilent, I'oU* l**.ai 

(14iAN H'(t|(.AN f.» Haalntvf. or F'Od iSenaral 
L Ap|.(y Mm. nulunn-n, m Atiyrrr-iBBii «L iity. 

bkUMT Ihd .•cS.Maiu. ma»t ui Im. Wiutwwrth 
i^l'ara llutaL Harna hA. Duiao. 

I tPAiU.r. i.KM.KAL, R-«a( plam <««K, graid 
k_^«^ea. (ei-ore«-*t. tpti A Ui4.Ja.ma. 

Ll«4lti' (.k.VkjLAL attu.t U'l.iiy, in owtonR IS 
S' JNnktTli al. Ikiwli. T»l ^ HaXa.ii 
V ti’.AXfT Lor HuJmtnai t mih Rfx-i krii.nlndt* 
k datie.., M rat* »urk VMT'iKlt LDISLa r.tle 
K, 2><a ruialierl, criSim u}«t*iiA 
4,r»«tJtaL •* Util) liSOu' H*nt>^ r'd vacea 
L Mra. 4y>«*iiM.l., )W. fe4. 


L'<ir\4j Dint p» aau.«l all b ene dotlm. a 
a if prrlrrra>I, aaav plaie Far* pad B 
bt«NIOO, AriaraiauH 

TeW'kmm. J»(M. 


iHh ll*,r t*riraU path 


SITUATIONS WANTXfi. 

wirTrfSuL raimpt . rip . rad rd* , * 
. #<mi tH.i«l, <ity Trf. ATI City. 

4 «aiK ULMJLAI. aanu ^ltl.*tl.•to. N 
k 1.1.,., r.‘, ^.11 ,J.4H|(. «i_H»at J*_U_ 

hLUAliU. mC.N 41. dmm (abulki 
<a.4», g.rderi. etr , nilmrlM ur t'^nUf. 
^ IKlnt. I'uatu.1.iii, UalJid atmti, 
HAlllNii INia. -Kir»l (I. lUr. nmilr. 
t t.Mle, *a M’ . I-Iirkllfua, hrtteC R) 
r(. a.i. Mar < .•■rt.Iea. f>4>t.nR. t. #a bm 
. II H L. h'hJ Ml. 1 ul elk. H biii -n 
.IN t*eom. luiitl.l. |. i.r4 lanakit (Mural 
g <h 1 luiia. 1.1. U.t<, >4 >4k« (4 Rypl 

■iMMt iHMidiil Muk* ir.pii>;annL bo'C 
' kulnirt-S RiNkl raitrmi.ia Apply M. P., 


l^yiNTU). 

\\TAVO'.i).“nRj\ r.n t>v tJHmv 
YY aa. ii*at K><prn.ir4ut 
\mrA.Vm), Itoya. hmUnR a.*' 
YY nwrCirm Cuba Mtima . E« 


•Inm Hand arantml 
It. rity irmr rd !*’• 
g*rwl. p«i«N 4 IT” 
tat Pa, hrcuNmi 1 

a o'uLhX nS I 


Y Y Ho uUaKf 1..1. nriR i r> , Ik »di Juori...n, 

amart, u|>i. ( irV tur Irua atrf.p. rwhJ 
n aRi- a. kpldy 4«I| iHj.Alal. tUnnlt_ Jum Uwn 
1 1 ^AATIU>. SbonLa^-vnier aod 1>p.*t#. (in ndlri 
I YT tnr** 4iRi<r. pre*. atinnaiun pnlvrreX Ajidy I 

wltli idm*iiri “ ■“ • •• -• 

RrjMitan. LU1_ 


,’utnd. IMjtnuJe iTiuiaT. 


TrI . V H It). 

A ettUrnLaNT tiLSUlAi.. 
Apply Urt 

_^Ririeuoij.l, u. 

\ 'li(fc/iu Ma.N. f.rr% 
puuliry, ne.h inr liirriM 
VCILHJC A4.LM 

V RTrSUilUN 4itUL. .Jatiy. 
H.ialyn u*nlm. iMtaoci 
' H r>lnmiia>. 

A 1 Aiiau "si. rNTOBiJh, isn 


BUKE.'iHMrVT nnOM-H. 


L*ANTTI>. a t.tKMtl.lS, amd In Riad n 

I IJ^r". fir.mv l h 

•AMlii. 1. 4^ .),. aa>^l•lR Aflrr l« 

* Mad U- I ry. r . •« , ikauhai, T 

;*4)HAN. in' mi „ M.,p- .lail;. MilMti't 

• AiiTih Hie* Inai-It.. !'• Kli.Ral. 

['(.\'TTI1. MAtuI P»tc|.4dr linkUrula, krll 
Y UailiaRburtL 

•ANThI*. H tnm.NA. aUi.'SmilENHnMAR. 

I 4 r..rice-H Had. 

JtNTKIi. H Tb* Riuab, tk.matn' 


Andy 

*a^^|am aaurt lu'li Btiianlianil-tTpHre. 

flUi htwniedcr rd Uaikkrri lat Afiply k (a. 

" II P York etrru- . I ei« 10 a m u a tn. 
:1»a>j'Lli. a iinm.0Rit<» ei.)nj*trB' itoiMT JTa.nIY. 
kiaM) bklRT a«vI'' 1A>T ani Ik-lm AnriaUnt, 

Hiea MtlTMrWS. MH Km Cntreed, rl^. 
/ANIfcAJ. a etitrtic Rok. atrwut Ul to SJ yanf» 

V RuoO wacr* Al’f'ly 

(imiO^ lOXX and (T), R(tml Errhoigpr 
r7AYT>J5. fniai •rtfT’RBd Hand, f.u iWnam TordMI 

* KartMT- ^.•|UTl»M•r. rolcrrtrfvik nBU nacaa »r-' 

irml. in J. I.EF , MN «.AN i 

[TANtri). a aman Jl7RhH|d*LF KK. |p»d pro*pr*ct». 

Y AfioD. — “"t Rvpenrnrw ami wUrr r«M]atn->, 

RXI’liRTl It. Ilmid 

CIUU'UAJt id raatomnn* 

I Rvrrvlbiw to iRbL 

Mnl-AND llKI*v_A« FiitJrt»*»t, .njyiBafk*C_ 
;*2nmu> for cotRitar «n^ C.AMf'ijNTKMS. ai- 

* fieTim>r>1 In ri.nrreto nmlt. 

(.HrJisfTKmiOli CTi.. I»1 Haranf a ftrtrt. 
TATTED. Mmop DrtrW, mud »♦ returned «.Hier. 

i Utp »i.prmtr rrraRe, pm-«ar rttarirncr nr.emnry 

ply 1n-f>m BAD a m, Ornmnd Carayr. irmn'id d. Pad 
TARTT.0. rniaart y -iitiR LADV. h"1 l**t ar*mnU dBrn 
*' (lulyrBk Apply AivouAtant, Him. bavaRv, I'aitrr- 


'twri* II and P AIAID. 'np leiiinlr*, «a»»n £1 ; 
»r.e t.H.1, IIA Alum ('•in.'P-*-.. iiiy. Mt »-lU. 
VNIMC *)i‘uri iiedrr Hai-naa Naltunal 4‘»epe 
l'4Ui» M>uii: 4.r.ug«-kt, llayiiurfaet. Harr* til. 
tNIi;ii,".i|.j».R l.AU. t* U'.mir*. partlel l-«rd 
H iRcidreae Jli**piul, lampmbfWii. 
tMe.i. MAN (u *lMi and .lrli*«r. i. T.HBiugr. 

tiai. u. Mu llilL tc. KlR Trar 

iMLJr. rnu^itrx.-wl « Aina>T, alau OkVLKAl. 

t;.|.U lle-.fM)i 4 ..fee laUir _ _ 

'MU*, kinart, IB. a. Hmiiaa a> Ootural. aood pL 
ie,B. buiHl* tan ily 3.44 4 l« lelau.] al. It«-t 

\Mtlj, mart (MIhIH » AmUnnEo. alao TMA 

V. M 1 1.) •'*».)* liJ l*Mld-,._ 

t'llii. i.i.BR Meld. ‘»ally. A till Y Ko. » 
|-r.4i< r>lt. Nm* MHtUi I4»d rd. UlRm Df. 
tNIf.H. t,*.a Uii«.lr.m ’ Api.ir Mir* RuiMIr#. 
lal'.vulL I ■141' liif r.l, Hm.tuiira Irl.. pu L'lR. 
tNIU., ll.H *. tUJI> XT 'ITKI-iB- Ai-plv H.yal 


'lUC'TlCAl. MEM. 


YmTBM.— Wt£r~t i®"! RlVvwid HandiL 

■?Sriu«5: 

jjrrf-KXioi-T— «» 

|■^ U<d« * w^ J Mnrray._ 
UNTnir,.-ihmlr^ wanu-l. M*" maniili^ 
PHd. a 8beH*h*dd, ••«'% 4,ee®grd 
Aimiaw-Winird. 

um. CnMau<al Co.. w.dn.y M 

JinXMM Vrtmna. HalUnAt. Y 


•Iner bnin* 


ir H.'i . t-w iea, t il Mu I ' . . « 

A iJlWtT (.A.NaK.tL. fur r 
M.a lii-UMA.T, Uar»l>Pr.r. 
•t. t-a *<r«ei*. M tnii, ') buua, 

V D.Cii.t lAiMi au 

• .akiHO. M>«. MIlTlI. Hi 
Ilk. ..an Tel., JlaSb _ 
j A (iXAN fitoiR'KoUAN. 
!u\. Uura uadi, u* buin^i «r 
atort tu*4ajr, li EblUip-aU-vet, 

V ilirl .*>t, an.l i'arluur MAXti 
B.«u. 1*1. JltiH. H 

I aUwratuka. Sui* 

V I (P>k'-CL.NUtAL. a.)ui)l 
»a««» MtitobU W Hiua 


TAnjoRinn 

Hai.lad. CMIAT YTAKlRn. 


Vjt.'tMli Ml" 


rn. k iiae<*nrk. mam- 

k. It. , Apple ••iiy. 
ciiy. 

laupm. ginall (am. at 

l. MOl.IJlHIlillll, 


I'^gl. MafTtrhkill# J ' JA»r.m»a ar*l R-m 
•pCA«TtiUil4-B Ulkd Bl^ •anl.^ 

Xid awl HWt»^ lUiatanrK. W 
■fSnSTeJw'watruii. ^ r*-! 

a*, runmr > kwita awl Clmn lfl dmrta, 

X 0 Mr-JimiMI . 

«0<Sti»“MAC'ULNLTfH nauwd Lb^ 4 Oft a fil . 
JT^ twnil. t'oi'iaX.M*. and (AI. IJdK. 

(1 Hae"'*k*****‘» <M*nfr #iwrt W^_ 

--aAnrTnttT~ mtt>:MAN Want*< omart •oebf^ 
PfalmaB PtooMR, worA U a R»*d uinMiaBr^ 
* , 'go.d irtfL vwj •«» 

to BflllEKr I'Rl'-E. raUitot. Jl .NfJL 

'IYAJiKMYIL — A* owmnr rfme'to Itartf «« m* aU/T 
X^lTa UI* •i*.!*!.''. AO P* Apprmt»i*d 

to ^ l&mtniTtJ TraJr-. Apply early to 

JBOuDY and OX n-to-m 


It niR*mat Wg«m 

Tap rioar, 

WAUrnR <Y.AMK'^ (VMmlATWW!^ 


,'tNTUi. ei 
I (urtit.ilaie, 

.1 alirrl. ■ 111 
/AMI I*'. Ill 
1 >)iiU| tir 


*»l«w*0 ilARHKMiU. k pHf .by lull 
hit Uturgv atruei. a «luii» ir<iu Liier- 


titmtiuiel 


, I wtt- . IM, »aeU . 
AiUVirtiU.N, IWiy 


(XliiK Apply n« La BaiJ« C^lre*. 


iihLrn.| n nte YafS,. 


rmii^iiFJWKA— Y»n frqpjip at «miA Tinmm* liAAa* 
I l.NLNTfv. (>«t IWtl* |Uwla._ Iwpm.ew]^ a ^ Ap ; 
p.m. «~L W..I. ~ fW- 

Tin«trlo* CJa. 4U» K. Balia ml Houaa, _R*olP«f» a*. 
rrVUirR r»rt Fifrtotrd Ime^. 

,17; I..; r.,ftawnt wM*. Or* MARfWAlX EJORkEK 
lIRKWiXM) CXL, Uattvay Yard. **f*"J«f|*l* 

1HE1 AND, l4 Mi^a at, mp. 
fiHAni)5tewrar^tHf)t'rtEiut nxiMinftx BaR*^ 

I X alan ArPIUCNTUXR to aQ fapi^ 

I W J. l4UA‘'KllORR ami Cf), 

phdMn aid Mamnrt Miwtau RaPItma. 
.wff.-teffiTteiincK PO/lreitAtTT » Inta TT » 
1 HAW, un. . 

SE-N'IOB UROCKSS iPtfiUnX 

fniurKU.XS rmitlrwl m 

i mtot b* tocarl and « UlUi a* waffc. 

Icdrcticy bund omnouai. FrwvKnja aiiiml« 9U «w 

<Xnr. 

MlaiRISwrJC YTaidM. TAI^R HAM tm Y*^: , 


\k*AMUi. Uonia 

YY yutv A, 

'I'k-.IW. )i 

AA^tNrCIl. h'lutl (•L.Nl.UAI. Ut hopM^y Uiainrea 
YY |u«tpie-. all iixtto*. <vriiir<aa frr*. e.rry okimU) 
HiimuHiB idl, •aa*« Rl p. hb. TrI *mj Manly. 
WA.NTKI). NIW-'R (kiUBANIoN. mpl )|e ar-tl. AiT 
YY U,it. Ueftli ■>.* IrtUf, Him Lanoer, v LfmabmJi 


I'f Ul* day. Apply 

tin kAuiaC a.euiir, 4*t 


I r'i'h'''''a(*, 
IM. Ill'll I .'>0 
>|.,k t.'tUy. 
I J rjlvtkjet, 


I )i pt‘ iiU^ ; 

I T"! M.SCAM' H .Ain I 

I I 1 t|Cph T* 

r« lU-ge, rrliei.n, (.11 
H irI> •irert '< i-MiMkh 
|£4«1 fl.MAll' HAllht 
llar.hb'it . 

TrI . 1 ■T'MI. 
IflTTMAVS AObN'-Y 

II 4 |••TAlll• I'M'-*- 

MARBon niirii-. 

lirelK-Uee|.*r. tin 

Bile ' -*- ■ 

MARK 


V D)l(k|NU llacmb*niH». » 

Mtk OllWt Heel, Hahr-.i.*a I 
V’.ANTCD. r»”I oknkral. k-^ly 
Y »,,|M.gt«r. l-lMt.e**""' •'< I'ki'T 

V *tirHKMf. mratt. oapa' I*. nafileil. 

’44 J . ,m<, Manly. 

V roMAS, •ato and rlaar.. kaW >taia. i 
aW*. » flAai ,_Tur-lar, • rl*V 
OaNIkli. Ladr U'lp *t' 

* M M.'iallat rd,/ rmuon**-. • 

V *tNTtU, UM-ar* IMtoLioar of t 
» Uctownt. Cno^ 
l*A.NTfcl), Llfkt UKMA4AX Ruial g 
V tani.;* Hlaraum. M*n.rauu*-*U 
L*AViLli."r;«iitol (iXNKMAL. r-^ 

S Liwtie. *tb UuAenb'* if’*" 

i*A-iTi:HH(»BA>i. kaliday «a*h. r( 

t diiiaioiv. 

[•aSti.d. «■ 

* (irembeya. 

irA.NiF.lTr a’ 


:f. Mn>. leiaii. M I'ark pemdiri 
uatita Finiilnm wilh rihtna, mMIi 
in« hU4« uun«». wlary. ML. I 


11* >111,11^ rr|«riri*'«>t Huitian. aa (ieimrmi, aa »aab. 
YY lUR »f cuuaoiR. aixp LiMue pmlennL, naRea Al. 

Ki..i|iit,n, nhaw-air*«i, I'tiaraiiam 

'\\niKiW mjiicrm (lirl nr Hiiliea, witbr.ut em uwb., 

' YY »U duliea aatevl tdiy , urr« •albCbl rkiM. ante, 
RBa at. 4 Karl at, iUitliy. 1 h.. Kainl. UhR. 

U 'AkTi.D. a Milan yiarie t bK> I L ant anaiat bar 
Apply. Biilt ret* . J II. Pit.) LNrt. I l>n|iuid Ina. 

i-tMUiT MnWk* alcd C'lnvaUod atracia. Umtlero 

IITAVIXU. a c-umprtrtil IL.uaamaid. and to aiaiat 
YY pailuur maid al lat4a Apply iMominf, (hiI' 
iicR, talRWltR oL, HuglLllm^_ opi< H*illnRtoi.«i 
IITA-STCD. C«uk, lor rooiitryr BO.' •nab. oo ob^ttoo 

, YY to iKtId. Awiy Nuuclu, SaaBafAT*t.<ra. llabm. 

' BehL .. ... .. 

1 1\rA^Ti:l*ri)AI MiRKRR. irt» . * dare nfakl/. para. 
YY w' . kual p«*4rmii. 1>l.. BM Rah. hkallinar, 

bufinejt*t i«*w-J»rmre. TumawurTiA 

I't'.vNmc. I.(I<L, (nr >toUn«. Muali (aimir. R^ 
Y\ laiUiica. Haaea U) MlLCIUM, i lAaficy -rtod, 
iRaoiluw a Tc l . Alt. _ ^ 

H rA.VTKU, clou aad tbumoctily umi pedant OTM 
LKAL (to Muatl (armiy. m Maniy. Mmt ha aAl* 

to f.ioa will Ry leU ef, . ?*W. Umid.^ 

lirAVTKti. tiirl. 9 UJua, awal «*•'•. a* naaklne, 

I VV almpiiie u|0>"»4'’ Tlloit.NU RO*T, 

I _ H'araU)! acrtot, fUaUnowC _ 

ilirtSTtli. aXoMAN, 1»o 'lay* *e*hly. ara^. iroo. 

*Y cl'HK, r*( rai)uir*>l. < LANtll LmA. BkelksC**#* 
.niad. N*uuml Bay. _l«l . Norik ItUK _ _ _ 

IWTANTaJ, oHpmor (*4rT aa OEMKRAL. k o — w r M 
W tofit. adiUt Umlly t'oia Anly Mm F. U. MJMX. 

I IteooaUPtn'ci, .Nr-jUal Itoy, TrL. Ntoik llt- 
llltANTKU. oapaJii* Dninaalir I1KI.F. atkrr help' kafd. 
YY R«mi waant. HKJtklfiUJir. Mowbacy-roadl, 

( hatineuiid 1e eitoito, JUAfl- ^ 

IlfANTia). OKNULaL' Rm^ PB^T^^pk 

». laniil*. Mra. F^ JOilMRON, Folhitooa. Ray- 
ataaot, tiraotcwirk. TaL, UA NtniM 

W ’AVTKD. HiiMAM, ta cmk pud taaka for kacMd- 
<jra ain. .N.-M'. LU)*, V>. lot*. II SB, 

_M'tw kil -Mni.KKn.LD. 41 Kltmbeib-oirml. 

W AMTMD. (er ooimtry, Man or UX to toitk. e » * » W * 
kalp. food boma and waeto Apply Aanaaa and 

Uany, B4 Oml m d aif a ot, etty. 

WASTO). yotoW (URL, Uatine to aS 

Yr ikRft Aouaa dutim, f adiilto oplrodia kgRto i«r 
airt till Ml CtacA rond, t>aritoiuilal Park . 
TirANTKB7~yonBe (JIRU atawl'ix UrM braMcSb 
YY duiM, llUarai owlaito. HART and RON, LiX, 
eai Mlliwry riml. Miamuin. _ . 

WTANTKH. fvmp Oenerala. HoaarowMa. »'X W, 
YY Ulmral CtoUiifB. nr» lauiMlry. alao rharwotoan. 
rATNI'S, 14A M111UI7' road, M-nraan. T*l,. >9B*1. _ 
tVAsTtaT, y-BiriR »?3M\S. Uutlamwk. no wnaklae 

YY or ryaniilJie, R««l *aem „ 

VI»I1 _ « MayAoeHtototL**." 

riTAJlTKD'. youice mcVtMAU. to k»l* all «► 
* Y lira, *>m* plam; rrfermn* todtflrad. Oa*^ wagto 

ua i;t*toalHdf*»l, rrtmdtam. 'rkuno. BIT P H- 

II'aNTU*. *o^ mam to amM «■ wlttoart, | 

VV JOSER. 

Folly PotoR Martk i ^ pR w to. 

l\^l!TWV."rJ6i*H <3Wt'"to toSTeffirC«r aad ligM 
YT dutJao: "«Arf "*aJd kWC Apply_lA)rTL‘X Saiito 

nmt. Rutoentur May. Tal.. Idea- >B». | 

tirOMAM wantod In* ehm. Wk. ,RWiil .fa*m. M 


INTED. tYFERlENCKD n.ANO. 

lor RmallRoiela Ktmp. 

Olj Bl.n>aTR BHUtC, LTD . 

^ HKnrgRM. 

rD'.rB^. 1Y Of Id y«*". •d»oP a^»toau awl mm- 
•Hwrr. HitMt l« al-Ir C. dti*« bono. nM AI 
rk. Apply Murriky ai)d Co, Km A««nU. Lrweuw 


.pgunt aia) d p*ml- 
•I ir br«t r l«an 
d cwli>iik*.iuu «QA 


«■ t>. 1 tl I II. .lief* Ed. , 

I (\ Rrquini ritollim «m •utum. Carimt 
lUtcly Man. att* l>H4k 1.# rtn. Um. MBC 

1 AKKIKD lUtlM.i:. Knni lakvl*;^ 
Ftoitiuo. rllT <ic <eKmtf», uNdnl, ga(4r*m 
rpeny _i lAMIR»:, 3U Maikrtnrmt. 

I I>pi!OTARLK HriMtN *rhia i baula* If i 
Irrmura K.M., JM» . h ataiak. ^ 

{ EKPRITAill.C »‘>inan »»l* •«** ^ 

n>«l. HrraU 0(Rr*. ___ — j- 

riJil’. I'•r•ull lito hialll'4i Hrlp. rlnlt IrJ^ 
b anmil. rrl la-ttet. i»t lyueei. .1, H— UabW, 
It.F. ynunc HcAra, Rirl 9 .*»• . 
k bc«p Rrct.. It. MillA. 1***. 

>ENF Wocnatt mtutraa Haaii or IruaiRR. Bl 
b Mra. HiltMiire i'ro«®t FO. ....^ 

t KpP yoonR Olri want* POHITIDN. Baia^* 
bur. AitV.****** Il4'**'* -y, 

9tjiF,~l(afnml Wmaaii wooW ' 

M ilAla of 1*14 S.H', lU.rwaraft fO^ 

iO(.DIKM‘R Wife, arilh Utbnt $ mnni,^_y | 


KUtiAJC (ArFT ). LTD . 

KT> Ge^ince atrvrt. 


ImAlN'RWrJC WantoH. TAni.K...HXsPM tm *»; 

I l'* IMKUOVKRS and Ai’FlUt>mClSi to Os9X Ya*, 

»»•«—. 

AIRACR BROX. I^S, _ 

_ 9 Kn ui A to t tAy. 

r ' IK EArtlAM''fnR)FE1UTmi VARMR/tf. 

incito Appliratirm ^ rtotoy l&tk _ Jammi y. IBIB, 
f .r F.nltlra* of Manaew fpofone b kimw lrt^ to praduea 
at..! ee.iurrutooo aroty bmtoaaa ^ntlal, — 
ApplNmiJona. etedofard. «ai« »YX 
rH-iiito-a. mlmy «pr;t*d iwnk 
to bo addntooX Tim cYaunoM to 


ruiKod AIM > TLM XNolKl ANT; all 
k AppD rawly to toArb 
Mim MlRUkiP, 

J«i AiriR-i tra oc 


I’l arc I X raliona. lotrrrtrw IT 
vbii)R. U . alao 11 awl F. Maid, 
Otf" , rr w 'ir i .. lat-<laaa ftatinik 

lAi.r. iiM-Pir.ti., 

CAllltOM'rt '*11 w. . 1 

;Ai («r But.am. *tata obon abla to 

**^'’jAMI’S'W. rAimwiY. I 
M.,« Itoie**!**. I 

ifUrd! Appl* •*’' ''’ireo'*. Aim 

te .* aiM Mif tieir e 

Call al B o'clock. GJenknIni. 14B 

" "Rmiira** RnrHoeton Caia, IM 
ampliiRMni rflered nmn of 1«4> 
to«M lailMiR un bwi |w*t<l«. 
■a bR' 1 pr^rti.a ocab, irirmricP- 
RrOi'eic*' twiuirod bud Ailallty 
irulAi.t 'M., Ilrralti ilOirtt 


tVjCir’, \n and Ip ^uM-.a with Ui*oli 
atoJI racnruuwBdaO. Kan al a.9U kw. 
and ail paitn*., i.AILKJ.U, J'miXbRtoA F .C 
1TTR rtouii* too' acraKeo’of a CWH|»to 
YY CRAVIJt.X A»ip*y in u»a Undam. 
uitoittKO and aaUfy fT<tu>r*‘C to 

Mr ilKOHN. fin* V 

IKTIAjfTU). uncut lur lAi«<La|b 

W. RuUIUR'iCkA FTl, LTD, 


Uwerf l^tumtir-* d, Ncuttol R ay, 
-iS^d-LM-NDUKIto. 

I Nantoal Ray. TrL. IS*1 Koto 

,•*.,**. . .iUMURiaeLNc^ dijiy !«■ ■** 

k 1l« HaUtowto, MaadwMX 

^oriilltiui w Al Y H Ftto k a 


•j^m hvnii*n^ * 

T^ITTirVMAMr 
IV rbiiiip'X 

-rrircwEMiA'm 

«IV Crrcmyt, *11 


jARDUNR. 


bmoaedend, 8B', n* 
nr. TainawiCtk M 
U-n»u'‘'4”ra«b^iwk*‘! i^tb M?'r,_tobe_Vn. . 
al NIlRT WaiitoJ. I^.ln ler llR*»l4 Aowlral Uti 
< dre, U.mll»dX >""*> “T-toe*. __ _ 

IGllT cfrjlrttAL. rallaM*. 

/iRuwl be-tte. 1* Artlcurto 
AlTYTitT -Wanto!. 0»ri f« ^ 

liRbl UtoidiT, *r"‘ 

Al'MDRV^Wantol. PI*!" l*^**?2r i!! 2L!2^ 
f CIMIX Itortk M- 
*0T ina-F •**’,7’ 

t B r*lev I.lae*. I Mrebtob ItacTfl _ 

ArNDRT.— Owel Kblrt MarbliitoL 


DAUAMO rOINT. 

U EUEAJlCTll-RTlWrT._ 
jUHabtofc-at. M.tIUUKI) CTLMU 
luaditoa, UmX, l*e, Futrywaid, 
-Wtraw^ al onoa, aaburt>, 4*iBia- 


YY (iiititi.ri 

VV^ANTKD^ 

\Y Uc-rgoj 

WfjJK’ 


MMAlI)W.tn«E» 
1 TUTS- ROPd jr iadcti.na amruUal _ 

J” m 

W A-Vnen. u F-w, hr M and I 

«ip. Iacmdi7_aad elaan ' 

II^Ma'N waata Ir* b-Mira' •■‘fk ' 
Y T Clmaland at, HarlioRtt*. _ 

W Avnoi, _bf J"; 

_4. II., Oi*e*to Haat F>to oOni 
\1*ANXRD.'«T. aa liirtt ptoc.* 

YV B' . natoliiR. Mr* Y. A . M H Art 

W AfUllMti. IpoitoR. ciraninR want 
Mawtoato. (Mmp rrdc **- -_. _ 

IIT.AnVi^ ktuaium aa Orrml, M 


Y aR*, e ii' Apply N o WIT_ He»a£J Ot:Kc. ' 

sEaRT Itoy miRirrd ai vnee. LT (iiunoiA <M*y^ 

> akambM|__CMntral . toly _ 

■IiXMT ROT «*rUwl, vacua liU~to tiarl Apply 
^ 1 m tomk <Vt. bl riwabtobat. 
ff aip/ilif nAII), na&iX Cm Iwrnan okb, at>lo to 
t v*rb BwdiJM jerof Apply Duneva, Hatouiitfan., 

i ^ilDNO LaH vaoUil. f.if Uttia touvlnU.* catf- 
pavtar'a rrfvra “i* iU—rvr-tt Hevt, • oVkerk. 
tfMUNti LAD »aiite*l a J* rule lyvU (ri<'h. atari 
Y Ul Apply l>eltn*m.v aito B*»*. • Ftilllipoi 
SZitf~lAd h« FaKory MeuiR ni.tetHim At rito^ 
Y ^ DortM^f Haita»ir _ 

FCUIff''||llltM* ra^uirW. ■***•( to rllr wlm. RyM 
1 dg Miiir'ti Atovtir I'eacwr. 1411 K.cRr.a|^ Pft*. 
tWaST LAD wantml. about U rma nto App^ 
Y ('uonr*T FaeklnR (**01 A H itumrtt. iliahnafwto 
•TnyEB«Ri)i,QI YI'ANT*:i). Ai'ply CKikIvU and 
|.•Jlala ata, Runy lUila 

jrUliNIJ LADX to JO yr». Rd- •A*. T».o Ompor 
> MaiiiifR. ('«. I4ti<s« *<h 1 U.Krv eia. NortA Ht’L 
JLiTFHS and TiJrra rripjcr..!. i-rniaw-nt r-..t i. y 
Y o,rt,. w >• .1 l‘« liiiiicum. 

JWR'Y” Trtoirnera and Iril'.af llar»lt Vantmi, Ivol 
y Vo;* awl pritra i rcnea'iit Nliin Sac,. Ovlmorato 
SMART Oirl. kW'vL tyrcwiMibc, vroeral nfT*M work. 

l|*anto FuMUWi. K A, 1*^. F i* , Hilliawto- 

liii^MBAN ReptomteUtnea uaMod l>* well tomwn 
^ uupt'ruM arm to I'^par Uafra tlorcal menn.ia- 
*t AppD If leelHn”*. 7«)X HothM I 

JBSSfTmtore'llc ><*4. («* »**clllit* aromid| 

7 boiTB, rri'iai ka«e kiuivmlgo to oapet iejelcma I 
7 oHN WtUH)N aifl OD . II*' SuweiRlf*VL_, 
flRIttHAKKIUC - Ranltai. fttvrmtHwd Hnutei. imI> | 
) 4ogg, to wakA boya’ totina iliKbevt pn>o and rot* . 
n elyoo. **^ Knmura-pwl. Kimmv*. ' 

iTOMKMAM.' <Y to«blc Y**f' •ani.d aa *ttur*niah In' 
5 amoM timtaf yaH Aiwlt, aUrihR iR*. f>|n, awl 
^ rwyatrwd. to fUMaI'^ST. Itoi ilui, U/0 


'W'iSV 


ctMtomad w KlRk-riam work; (wi 
4 m RADSafKl, nolvuna-chamkofA 
rAMTWD. Y^wto Icr priraU 1oi*-ini oomtowkdwm 
Mml kav* bnuvIoilR* ot touribanX Apply. HR 
m£f rwyiilral. wilk mpiro to bkUniouuil^Uc 


Rnrlftoto 
Appi; « FrtofV, 

luSTtaeuS." »‘«' 


TiSh. H»1H. »H . 
"Wall bMilr. UMiU 
toa«*- titvyd^ _ 
raaf. Apply .4 


r*HT^!i^3r»BT Tam harb^ majirrr onr. 

KIAJODN tor '>dto' »_ 

nuH^RRM MAninicn', im w * ** 

«r« Caa* FUdMUiW. Wm 


r"ADT NL'RRF.. OTIwrietu-ed. 8 

U t 

r'ADY Malp 

raT^VTVaDtoX UmtA I" 
LxUuicdr*. n (^^»vo•4. WooMj 

r Ann>mT,-*iw 
Li ful flirfa Waaiwort* Wry. 

t ai-ndry.-^aulsdmr uand. OWk 
Ito to lllrhe rd _ 
r-Arvn«T WantoX^ 

Id U |(oJde*4Vth-M, Hmlb crA 

\j Okfirt aL *' -V***",— 
f“AI NiiltV-- Har.iv . r-.l 1^- *■ 
li lucda. inford Uurtory^Mam.ii^ 
r Tl)T intl.F, t adult* Bat .■V’Y'* mof 
L^uivto u,comiv-rx 
r K 3 HT GCK, oaw V^'v. ••*** plebl ic*. 
Li ,i i;i*ba F^l _, 

L*K!zr.’ ^ 

rTtJTfbHY.— Wanttol. • 


’ANTO. MXll. to da ap. knop In or)*, aad 
Oil KfiRi^ moat be f. net claw baciX A|i^ 
pwm QP, RaUH Daail. twar Jlay-rimd MaUoa. 


[TtU,. alX ■« 
^ Aiidy MMa M 
[TAmtBM. tu 


■ AlWMTAyT MTYWOOBAmiL 

’■ Sitotkaad pnd«r*aX 


'irS'.-’rkSSkS! 

at ooca. M 

r anted. ORNRKAU na ••* 

’ Apjy Ut MaoRiM**^ * 

»a 3^1?D. Oatwral ■ 

vaah. nr fnokiBf. 


ITTANTCI^ by Eo,, Fnalll** . 

W lam lob 

W Xstiffiri'f^blotoTady. okiW M.l* 

kiSr-hS),. VIA. or eldtfD •••»* 

LF. A.. > .A. On iwmomf._ _ ....— ^ 
li^lCTiai l» ridtoly wMa*. FRra « » 

iW^^^Muraa 

Utkflw. WwAlae(‘« to rato. H*to kodi^ 


If ODDFlix RI/7 W. AX 

ifiCN roo3 j[ »f. 

l'dryma n. Al l wAirrm. iw. 

ntOOM. tTREFVTa dri** »b,»o ~ 

mf rriOKK EL ■B'. RblJ L ORWHM, BOi. tT/t, ttl. 

M aim R ^ WAITttBNt. R). . mwa bolal. md 

SV,^='wiirirs..-;Lrji itz. 

5"it5w« nSr W, w-nHMB«. w. 

HaRHATD. BB). biwiltto *^«T 


wltk JiKMdwtrifa and rare to pwlU 
■VOCNO wotnaa dwliwa Fototw 
X «lfaB»»_obJtoL Mra Kataa 
•RfirKSTaarta Fm.. b*to^“, 
1 *wtoil«._BtoU wiftH T I 
Widow •■•••IX M aWE 


YY 477 MOfnait^m*:^ — — 


TSffirTCrTSYfi&MAM. 


TT Flat I oaf* to cbikiran. athar raaral duUaa, a* 
Uuedry work. Ami* Mih. K W. MARRX KtoJatM. 
i(r«d1o*'a Hmd mad, moawaa Tri . Tittl. 

lj^AWl&>. PAiu;.oUBMAlPr~'>m ptod'lRS’^B#. 
TV Apply Wor* S «r aflat ftJQ. 

Mrs a i. COHIM. Bmpvosi 


B armaid wavi^, *nm. k*aX Iw wtaa (Map Ap> 
■■ Tumday. w” B-ILldl O to ard to. etty. 

■nsSlil^^Str tU ' 

" '■"Ki W'j.n vee*. 

trMMC W'\ Wa IrwB, WD; raaciytndX aV, Mra 
imwi.. pfaabad bgoar QRr •IIX 

ruFARLK OIMU bum av^. 

.aCNi tf m^padw*. AppljJJwa .lRM. CLF.O., 1|*d. 

/•OMTAMON •• * >— jfr ' ®bak' 

I Cetmral. 80_ Mfaa w Btyoa. to M t w o to. 
/•■iO()lirBX.'(**a; nidy HSa. mBw. IT/d dM 

\ A ,atr»| Ar**c* . BB ElhtokatA to. 

EoOOR. (or AltooarY. Kto^ ka...«S*!H .F?-.**— 


TWAWi nin ^,ni»1'?tkT. 

F1'«H rtK*k -rmnalal 
to Fix I»ep«i4 m.iew’iaielT, AppT* m 
Hlfl.NR, Ntt I nut* F(A Drput, Bl 


W'SPwir 


OOAT 8AWW fctolA 
OOAT TAM^ WARM. . 
VRNT *4^ lto^_W*A 
w^’ 


lua^pltal. National Library of Australia 


http://nla.gov.au/nla.news-page1 2581 1 6