Skip to main content

Full text of "The Sydney Morning Herald 27-12-1856"

See other formats


.4 I Hi d ilkiT - -tlEUW ttr hdek, llm IM am- 

fttb Oaarn- 10* FLAT, 
rtk* Ante 

llo It nidi n Bb^ witb 
"tbHw ltd 

Id tbti n 1^ iHth I to Mk- I* Ant 

- it 

Cm Au«- 

, it 11 Iwitli 

■■ M il ^•Dt Df ft 

\Aln, lit 
Bj ml,. n., Wil ||1»1L> I Utiikr 
Ob flirtionx^ 
PI. M. J. 
_ amp ADVBRTISBIIalTTa. 

F5rjir)i;MfDS"ijlri*--TI,."tw iitiMirr-Kl.odMr 
win fftil Id A dty^ 
A*g UUL, 109, UtiM-jcvHitfiat FtKltV.— Fw Lbti lU:- 
J stiiiPl id»ti4t^; W«rtei«i, tlio SUB. iiU»in<>r. '•Ill 
Thflot HiClul eqDUD^ldu btuu iily ml Uia IqIIu^ 
I urfaoRnjv 

wnm PwTtmwMa tl r, 1 1 t.m., mri it 4 am, 

riwm Bfdftrf lO Lm.p nilU At. I.l^i, 4, niiil « n.m. 

Tk« a rfsliHt U|imi hmit mn Hittiiiiuu rJh nt ItrJ* 

t*Vp llvttlieMlhM ib!K(RPn tbT-^jitifhn^i tbe lliy tOROll at 

tM wlHl ubirii witti u« tu<l ixiullilcil^bf. 

. iwiaumiAT. ^ 

' FiftRi. 

. liyii'- u. fill. f aiMftm !*.*). 

Phonli lITkiif, Suvpinutr. ISM^ 
;Q*fA«"tu W LI I : LI 1 T lit H(6.~ iid Ki AW A.-thi 
Q lUAHA itiinaTIll!! U()Il9tVB, itfrftML 
^Irtwii IVIurf, 271 h riwtmlmr. tWa.^ ^ ^ 

MOLitD.W '\ltlP tii MILIM.^NB KUHii-nis 
tMI'K BWAK cin RllkC ID rtlMUl W^fib^ 
riinr, iA'iaLitaiid.i,t,iwlii«(Un«iSw£pr.l 

• ».■., mmiliiB from Oi»*inliptS pji,>i«(riM Iir nu- 
•y(»«r»tn Byiiniyii) 6 |!.m,_ Hrtmi UArtiJImi. 

S"' tSTjT 111 liiii j» n Ti! n — r&^i lu a u b, r.ir 
MStiJ'eiir, IlflU CVKSIKG, gttl aiolMir 

<jDt.l.AHW lo tlio IIL.NTER, THIS lIOltNjNU, 

tIATlllltAr, HI h 
TUISTLK, hi tin llLiJtTKII, ItySDAf ilOBKJNO, 

*°f^^&^A*S*"^«"* ^^^^^^ 
TlLeOH.U'H, (A HEIiBOL'P.SB, BACCSDAT 

APTEHKIHllii, .Vd J.uiLurr, ISS;";!!! ' 
TAHKA VAHHjS. tn MIlKKTrtii* DAT md IPrfttlCn 

■OSrAV EVKNIN(j,il B. 
WAKATAIT, to Wins ttiV, WKDNEaiiAV IIVKX- 

If *i WoTOMi BAT, TtriMttJiAy AMIJU 

^WAjt (a A¥HKi,Airb.-ipi»wn;tiAif iibnjty 

ffiL "*•*") SirAMJitiwrt an WBDJtliaBAy, Sltt lii- 

Otr|it nEKlfst OB Hand!} nomiiiji, 
Kg «rn r-rn-lvvl u iliT dT Hllliiu. 

rr*tt nf puMjri oMily ta.lO^RCH KBHDAI.T,, 
n i p fi n U'i WK irt^ l>iw«iiti«' arth, i fi«. 

«>TALrHA«TBH, (TIS Uibh, r.Ml.ii, novcjJ 
1 1HMtclitil rtr.m Mdliiranit ftjr tiTfrnuot ilireot, uii 
U JtntKj. TMt «plMjl4 ihs,, buhl Jntt mull 
■« mi Hi w Aija, Dinm^ mKicthiiitMul tvit t3 IiAND. Ii na* l»itln|; at tha Com mtltlal Wtmrt. 
S^9i?*.*".I"I'?l'** W Itutmi their iminKmiiili, u 

*Ht Mlt Jnmnllotali iftor tiit HrflrtMii, 
■ ftL**'S'*W**W ■If'' t" KUSniiW, b.^HflAK. 
Oa, OtoHf^^ilitai ^ orLAinLEV, lltELASn, anj 

F"?.,;'*! JV""'"'^'^| HAVIOATOK'S, aiHi rK.TKS 
iai*ANll& oiIllaK mi TAHITI if ipHlnlFiit Imlim- 
nak imtn. — T!io niia Al brlit FALBIIMO will b, 
d^ wM i l —l an Utt lit Janiury. IB.17. 

J'brlMtbl.arTBiaaiaiaelrta ('*|itain r>. H. HBNKY, 
MlKunl; Of ti LAIULJCV, lRISjANI>, and CO, 159 

TTiiliST \'K3MlTlhT'fALi;An Dlrtrl.-TlnriM-rWi 
r ihr.i «f 1(5 NOMA, (ISO KBa iBirtkm. Caiitntn 

Srrl JANOARir. raK^SS AlJV-BWmRH fOB. nijiifSrtiiwtiiTnL - ITrlt DDilar t>ie iDif iif t1r« Itqnnnblp (ff Mtmbc al lllamM, guh Wal!»lR1l^^ nIMnnittly gba^vM 
Ihajua^tanft^fFaCDoiMf, it r*nn=*^td u wfanlMk* 

■ Stii HmuT: HOLIUaliil DA WaUti, 81, Pltt- lt litti tfi- 

Tier, I'j liln mr)k*t ivTTiTfliilaiic*. 

. ..bi w>f» ni aim .f 

riubleiMlni!, in Awtiit, ISM, anH liii ilmpwlj mam I* miti Tf TUH tiinajri matt tha TDSEPtt AliBWTftHTiiffBWli^SStrS^ 
rj itnat * MaM II ftara fhi» ItwiilKntiin. #111 ulE r[>r tlifl. atian port mi tb£ 
BBOr^tft^ anil cCValtafi Wliirf. «1SA 
«))H ud BU »n»(-p„,,r, GBOROrfTirDB, wmiii.n.lHr, 
flflB Sfjnty on tbiiut aotb ui Mai* *f paMce raonci lian- lirni (iiH ivi foTIo' 

hdnq ta UaHuiinr a Is, V, ;■. 

baif ti Kiiit Oeuripi'i ihjuiiil vi 

MHTtsl'U'l'' IS liolif 

Ijfdnaj (4 i^un H-^ 

in AlMauiLar 

^fd**!? ^ ^'"I'^'^i^i^r^" 

^bajkaUalU, )1S 

h iilM*" ^nit Ui U.^AiT^iLUEtMi nnlrW booked to 
MaUi, liBl tha litoinuiny aim IjiTi ■ utmnnr at Haltji (u 
aamitlml \a UanuUlH. yarn— Fn.t rainn, £7 lil>.^ 
■MniaaMm cs. 

Vba iboTn rata* ira Fv^riuli-a irin«, iiiirJla, niilt 
1I4M^ w BTilail irtter, irlilcit, tiowtvir, ciii Ik uuialiied IT 

a 

'i 

IDS 

9S t.t IllM 

M 
SI 
70 X . 1* ITOII. 4(» lau bOFllm. will teAnMSA tlnnt 

Fit Ireljrnt iir yfxtt^ Imilrit aunartor loatmniiiitViira, 
atBhniJ,ti.|]AiHI»OS i « JflaKiTuJiami LiKAViTT 

Maaqoauc-lilaQB, 

rilliK 1 1 1 ' H A H"/. if I >i« i)ON"- TJl In (I hi j; TiT^^iTiFI 
III Kill miiee fniBi the wWr an t'HIll \V (1lhJI\. 
. P*i|Wieeri «r» rrntlftdl tn ImT hnMil I1"l l.ilpr 
Lhaii 3 nil SATU Rl I A V, I In- vmkI will br toiriil tn 

" it tliMt llOMr. 

_ MUITH, rAMPBEI,!,, fO. 

OH t.(>VT>0> 
Al I- ,; riMn 
I " 

ISO, a^Tntl. 

Tiii-^iirfi.ii.iij II- 1 1 ^it^i linn 11:1 1 y 

riiT Of tiiM Any., I.. „,. . 

r,:i;i....|..II|||N iV 1 1 .1, [ .i 1| ii. M HI m » 1 1 ■ LiT, ii i;..*" i«,lf ("n 
rn»ini w.,A nL M,,rii,J.Mi mill l;,;, ^liuil, an. I Kill (nil 

lllll*™ Tbf valllQ ■ «ii»nwr i rt «, t > gl> ;»f Wa aliip i, unvir. 
paw^ Thi iMi'riaimWmitm apaefeB', and ,.*a 
la lUfH and liirfjviirpi] In etar;r Wi^r rar vil'vinvtniloiira aiij 
HwnBirt Dl'patlil!nL>i>rH, a(m alii i{u la liu|itrt lu.r lit. 
IVlTi- dLVlilitijj. r.u iien jui i'i|inrifliii.|!,] jorpa-m. Plaii^ of 
nililni C"lh 1* ^i-iiii, ami al] Lini lii'ulifit Itiriii'J nn uiQitia- 
1105 to CIFAMlEiljtT.WAT'f, miiJ cO, So. 1, HiVwr-t. 

ulrw^t. ij^ fffft^ig*, 

Lonlon, MnaLnd. wITl SnJ tils ilitiu- UAXirAII bi 
afdrwilntf Hiti<i:i, I'Mt OffliC, I'rBliinn, 

SUtjDI.tl T1IL1 »i7^t t>>i'.'ynTMf. rlMAlf , iiuTTf 
€aaT.I(i]L-affh-il m I tiv iVi'inlrtili at Lha C!lT¥nlar 
qtiay niitpl, ^li(f fii-ar tit acpnialfilil^ lA lieT airMitai,^. 

rpKlPR AND >ll!^TAIjilF;.-tr till- >l"i^ili4 m«t tht 

i ffei.C »lr. Si.MLKl ■ ... 
Kll?1n*ltl nil tJn" n>Kn I nil tin- 
- liy aii|i t.nal, lii^ a ill I'.rjr i 
Ihr MtHALEl OiUc'F. WM dk-liilnpil in 
T Ilia gU frieiKl T^IiMAH KBFiLEHf, ab» Unllnl 1(1 !!t4)i*i, Anril, 
>r I Ml, mil modi aWIia^ bn>lli»r Ji% KBlldn 
by ayiUng ta Ma, t>to«riliywt tWrca, MaHniiqiC OL'B LTCKlTJf.— SawndSlirfil otlfa amtnafl Traia- 
-lliUK Mf. (f. V. HBOOXEi m UOUT^WlU, 
TV Im falloiraa JJFa» h ywUtHlla fom 

VBTiiioA iiiiSiftBi:::^' 
^ _ iDOLsn KAuai» thb 

» U Y A I, V I > i 1 TAT HE T KK.' 
■Tamlup a Tartar:" 

U..niitfM LraolirivleriBkl 

W.iBiitirlia " FUiaiiig thr W 1^ 

- TfrilBVB sTao, 

. .Mlaa AfcMJa. 
IKlu .Iwy, 

-THI4 K'V«;tiS(J, 
Jfrtinj Did I Iff, Mr. Joaaph }jlUlt lillMlllN.-Tj i<ail 1,1 Krtiuarv, imTirrS 
■ Ulriidiii A I AliMriliifli nlijijinr ihlii' H'AV'K (If 
I.CFH, MS tana miiirr, iinv in, her llrit viiviii^ ind 

mmraanrtBl lij Ciptjiii !JT U A ItT, 1 atn (iT Iha " Wpinlliin. 
mailiH.-' 1. roai!) tu nwLvc oareii (ttliu ai(inr>lilr at thp 
uiiTii)iirQii^,sratlU»i(nw«C«;aiteoW^ .ill 
«iil laaliitviv ••il dttKl uhiltr OmUn Wiiaigttt^.npaelntrndanaa, iaiei, :ii[ 
tin litait InprnTnsniUMtwMlrlWa ItoIkIbh iiu«n. 
KWihip. H:i«a{ii1l7«w«aMn*in!)rt»i*rt«™iL 

WATT, anH (!»., jlnrtafBl-attTti — « ' ■ 

riio'pAMKvufiis fur !/)Mnns.-T» wn m ii^ 
lAi L,;^?i'',i:"'i.- "i''''"'''^ ^1 riiditt-iiuiti 

IIATI-.S, rimiirin.ipr, l.jn|!Hr(l,a (.TMlUr fUirtiiBl Of h-t 
■Oul 1111 iKiiir.l, .111 n,-kliVv 1),. ,l,uii:,li-1n..i nlini.^ 
^hlfi^n cil ifixii arc t^ ^■irfiirn ru|iU'Rli-.I tn ^ ., .] 
tlia i-Fimiin-W ar tl.fir L.;, itiilim' ililnv 'I'lij, 
faiTOiiritii ulilp carrlfa an piiktIc-ik^lI mri'i.-uni aiij fn.,n 
bw aiiporVir ajccnmnorlatltiB oUitn nnanaaUldjldtatttAawii 
La ja,„n„nrj «.„r. tU r.*^^!^'^ 

tftrroi iif Nlffht or bBavufg iihrtly to tlte oiijil-lt] — • OwAt ,q[_ayiiii oitoiiwitLl, "j* ™<»»«iiiiit, HII.UA11 u. IftTOHKUa maiHw, 3^h aoW(tr<.i 
her rti-iiler iml fail paauni, iriil bahi^ a ^laiU »w«.|, 
'■ 111 lie i|!iii klj kmliHl tiHl ik>)>tcbed. A lariii. hvUsti of 
lipr fiirt-.j II aitT.idv rnavMi aiil alia la imi rraitvm 
ri™..,lt. IjBraiMninnlathiBi inj iii,ii>La)lr riK.njv ani! 
Iiirty. ami lintungrra ajvjfi Ulll hor a Imark.itili Vni-i. 
rorlMblaelilii, 

MBlKH i4ll1f, UEaN, anil nil , <j,-r>rin-.!ijF,.t. 

EOa'tflAHTEiir-Tli.- (liif Af Siiinrcp .ISTijTJipE 
la opm r.ir rli.rtrr f™r Km In.llnoi Clil-iu nrd I, 
wJlh^: T ^^^,H ami tUl., li, Vflll-«r«t, iIJIil!lHlt, 
W. JUJWiW-^.irS* Li. 

(IT 10 1 t p CO N fll fl N B KBliV V I liIjIAM HKN \ Y 
1 lu JjuVT ; """w "I" dlifliarec TH lii ( iiitiir,liii ) 

URM.SO. All K-n-li HI* UliaO aira} aula iiini1ri[ 
*r'*i!?S™? P^alimaca" riak anit Biiienv. JO^tlMl 
ItKIfDAtit.. liniiiiBll-^Wbirf, I)eM.-iEhi.r 3;tl.. 

alwivn tr^vi in" rfftm -tffil tn jW'^i t l-i !i r;ilrit'.ijn rrii'ii 
f'lr Uiu ^.'Sr^'uhir liunj, Ani jjckiiIi iinijt.lli.i: tin* il. rlijii:^' 

Till tvi landi-il and al.>ri.^l at lliiilr riyk anit «>riiatiit\ 
JIOSTtf'IllKI.;, IJKAU.tll iiiiJ L-|>. 23,111 D.-f ni'..t. 

jj^CmuB'to UffiUCHAHTM and RI[irUWMEI;!4-~ 
ill Tlie PmiiTMon »r tbs Patent Sii^ Snm-v-tri pi. > 61111 

_ _.. ._ In at vil^-liUll Cf III? 

Wpll'lt i] [mf wit ti I lpa]vi trii . Uka vaunfa on tbeir tHi 
ratM. 

all litnilJi uf miitr' ri.it. r.iTnu^r 

Tlirl.ll, li'lr, '111! I 
i^u mi imnil. AnAkwti^na ^ paMife, ^r., hi \k inada it iha Com- 

lian;ra OOlca^, Hargarvt-'triH'C. 

HI'GH [jAHMOUK, Mannicr, 

IJHIK PUBT aVePUIii'i!).— Tbo jinhmner POliLY 

F llOPllUIt ariu ba itaqxtelwd tmn UK AaWallaii 
X^rLiltonl i3amtmft WlmfgD ^ATtTMIU-irt tU l(Tlh 
lAitaintf and wfil ranaln oarjio until Ifoen tlma ^nL 
Applj li ttm A, A. Coitijjan)'! OMhv W Owjc- 

Aailrvllan Af ritultnral ^inmiiataT^ Godli aiMiU] G*igo 
rpr mbt i. Awlj' a» atwvu. 

'C^OH Pi)llT~t:i;itTia dirrct.— Thi- Bns tirli!, KIA 
r MLLB, HAKilV, mauler, InmiHni at tiraftoii. 
WhBf, Kill t\H1 TBIB DAY, anri mil flmt fair IrlniL 

IV I>*ltlit nr |iuu^ apiJyto MOUsltW anil BLACK, 
19, Haaiaarliviilafli 

ihla ^itirt tliB iiiVhiuriif re^nliir trwli^r 

'ta frpislil, *i', i|)pli 10 t'n|il iin Sl'OTT, im 
It tta (Jnftuii Wtiarr^ tn .T, aTBH AKT. lifiki 
or to J09LAU t«LKK. 
;i5il TWOFOLD BAV.-Thi. krtoli NrMllA;^. 
_J^A a^KH,_ TiaJt^. villiiHit fiT ttio above jiliMi 1^11 rilO UAI'TAI.N.I ail 1 Oii.itrH nt tilii;,-.— Ti.e liriner- 
1 Alj(ni"il lA nlntiit rrll'iij n:-lil:i;; tlin jlii^i elianiUtrj' 
trnaluw aa iws ai ha m& di^H*'*'* 'i^ oxtuniiirc a^ok 
in-tnulp, ivTi4 bajta tit ItiiAinii HIT one In TaM^ ^ aiilp 
ctiandlarr that tip will ipll rtHiftppT llian anT Dthar houa^ in 
the tradii, with n rii^ir tn I'lf'JiT <iiit liy tlw *n'l of tlw fi'ar. 
aa h« tntanda Ipiiviiii t-hp eylcnv fur Kiitfbiiid. ,T01(M 
H AItU, aliiii i haiiil li-r. W. ^ll^rk^■l-^t^.'l't Vi sit, 

ntUHBitT-a aSii' iuiCiUMj nn'i a'liiriiiiuJriJ: 

Sitabllldtaiint. <Mlitiirt'a VVIiarl, Durlliii; Hai h.or. 
— Tlis iHidprrl^pd 1>:^ umnt rp^iAH-tlnll.v tti iiirH.rm im[ - 
lalnn, ftlil[N 1*111 -rn, and aganV, tlimt hn (.i rniiitaiitl^ nitii- 

flllftl ailh jLli i.^^^natr* aaiUainiiliit "f ai'af, tlmlwr, tilatiL- 
njt. anit iill wrts of nwtnlali ffqol itJ (ur liiii'dlii" n^ pc. 
jiiLra rf nliipi^, tai^bar laHh UraUhta worknin, wlikli 
rnnhin hltn tn iniTutM ilMEateli uttk naaaaitMi teni». 
jail N CUTHRBrF, •M^llritllM', IRAFTON :VAVrf).tTI(lN rOMI' \KV 

\J The draft ili-il ai' i.i-U Viin'ni. InLviTii; t^vii i^nm. itttK 

(V to 

E 
L bbiil-hl, 
l^ralLliia-etrtcl [TEHDaY, the antb Initait. 
F* ^fht or fia.itiHF' aiiniT on tmanl. 

ial TWr nrt.,1 (li;(lKrill — ,r.»,,i, at the DcnampT^ 
HT^- Y1iitif»1|qiajt 

ANNiNu itlt-Ktr~Ti» uMmr ItJ^XIIa' iuii 

pmlliin-l) [in TI'KSHAV. 
frtkbt or | fci..,iijii *[ililj' t > Lhn Cmltfln U linrf. ■aptjiin, oti iKiflT-l, I^UTIl'lS to HAamlNUEIill lor UBLBUL'HNB.- 
t'hnp Fam .— Thn tuniiie JUONAKCiH, CMaiii 
ELLY, haling lirei [niwniutT arnrnimdlrtlmi, ial ba 
il<-q«teli«l 4i» himn after aninJ. 

balH» „, „ » a. a 

atfjrajtit^ rf:r^™.i- .>^.. . - (:» 0 
PMket onUi iif, " y 

Whi rf. Otta^^tiiaat ') at at Cuaflbetl'a IJIOB MBtiBOtTRtTB WHARF dlrtrt, - A rartlir 
JT tnulFr.--Tha rarmirtte I'llniwr Imriim' MONAfiCB, 
GEOJIOH KHMiYji nmiii iiirler; ia .hinllv r.parlaJ, a^ 
tvlUbi! pent avTAT forlT-cl^lit tiouri altiT^ aTTlral, barli^ 
tha JfTAatef pOrtlnti nrtinrriLrLro In ntori^ read^ tO tto aai 

board. ' 

Tba ilON.tnni i,F. Ivdlad 

malign and ataan};^ pn^nrngeii-- 

AaJom, pfln^aff(< 

Sirmp, illliu 

Ter flialght rir tHanA^ apiil^ i^, Al 
rtilllln Pac-kpt tKB I:r, Oaorini-aU^ 
ball'i Wliarf. £■! I) tl SATRRfl. PtHl 
it ^ ur at t'aipLp- £CIH HELHIH ItXB W'H AIIF.-Tlii. rav.iiritfi Iraripr 
VANUiMtKK. Calitain 1I0>;BA. La lion louliiu 
Lli» BUaart tiipedltlon at clir Vn-tirla H liurf (fuot 
•r Si4kln»-il[wi), ilia wUI liino brr osual iimith de- Kor fr-l.3lit nr 
Vlrtoria Wliirl ; 
\Vi, 0«r|*4traet. tad CO., tvr dif*. 

^.''S.i*'^'' J™*"**" ""''^ "i* I" WOI.rSdS mil 
BTJkOK| 1^ 1ian^Llarir -pl*i.a. 

EOH tUtBlCWU.'-, Till tn* Pchuoiier '.t AMlfs 
V I n^l ifii. 

Pot fr»l>^lil M'u'aaEa mi.ylT tn t lQI.ia OS and HIiAt K. 

jltilt aUBJiUWO VlTsi t,_Tk* ninli'.flinperi-rl ll iitf. 

if n^tt, titf urn ta lUllrtt vMHi) Uiv 
EiV^S?ftJf'ftS* »<■ aAVKHs.' Pin; 
J*l flKMi lW,..O*0lj(»ilrtrei.'t, or at Cainji- WjJTiy&rd-tiirft^t, ftyilriPT, m »fONI>AY, tirt- IStli.Tai 
lUfiT. lit lioim, 111 1^1 TP anil iianii lit^ arPinilit- uf T.liP 
pflOTlntmAl rAmiiiltt««i, ami tn eVi-t ll.c* Rri-t .llpsiilfiri .n il 

iirilitnrpi Of tlir (^nniiHiiT. fsi^n,i.ii li Kf^rjrpi' itg^H 
ami-ntjiTy. 1, tY,l'iivar-i-ilm<t, I IpiTFLhir IHtli, lijii;. ' 

FliEKMAailMlV.-F.ntlviil Hi st^ ,kl n.— iaTbKilil 
to m^' 
aaiif Ptiiry. 

li"i;«l..l"s(iNUY^^T\i"STI: M.I iN~ 
1,(.111(.E, ,\i.. IISI.— Till- lli.mti,..,, i.| tlii 
riuiii'nlnl t.i nurl TIIIMjSl. .I.iliii itic m.ini; 
al llljrh IVelTe. ISv unltr of tiin W w" 
TIEtiftV ttlSBn, icireljir;. A STIFJ^iLTJ KA(;KJ,-.(J. FKlDiV „|J »ATriU 
J\ t>AY,attliaiid !i!(li InOaiit,— A giiaelil TValn lull 
h.. 'I'-niitrhBdlitia ANbw *.H*w^ aba., 
ilaj., .i™»nB It tli«:**eSpe*»|is .IWtaSiMiM lack— 
lit(il«>», ni , !add«aiy'i|.'M,; M etiiea, li.ld. Tha 
Qnf iTiary tf alaa arlll atirtp ptt tile Raoaf^anr^on Ulnae ilai e 
to t»k« nn iia lUTt itinini iii«Bj[erv njtrdi r. i.'HATtLI!a 
,T, JCKATins, MOTatarr. 

QO Uk'TTtlV BilTiAlJ^-To nnaa i« ^1 ~~ 
ni-ar If.n, <™ NBff VEAICd OaY. 
1 lait Unit,— A PnBioBl Fiva ^ivenliriia flit iyi puntpa 

lint PInwIln J 1» linn'l.l, Ill.lt liMve rierjr mi a |a-;ts . 
i iirrjin- <l utoni- llintx, <iiiiN> rnind Iba cotTHi. JSiv- 
Imnr", lUv Funr mtriitirpi nr no ni'fl. 

S?rnsn Kjirt.-A llinrikin Rnd-llp, In CiiK Honn ; ta 
gmW.atiWt. rini-orini'.ij ai'.| 11 .(is(-ni;a; liKitTent, 
Tit* Mnliift' ItiiliM* a EniL nimid tin' tNiufai! irrnirniL, 
BTitralniij £1, PugrmtniiiiMii.Tiioraca. 

Tnien Kjrt^^iA Sil 

f.in-r mmm^ 

fiviit, Top trfntntr to draSi fcpi 
KillBUrs, £1. P.w enlnii'Mi «r no ranr, X« liorMS 

111 lif f Piwinl In thll raivi tl!«t mm in tht iireTlmu 
riin^H 

FinriTii R irt-A llnj.Kn Baitaia, tor til Ifatkp 
htTiiiu-TefurmnjirFifdl^ tilKltlMiML' 'Vlri«i 
muiK) ihv fwr- nna cinjk HMmT Vuur 

uDlfaiirpri ar IJ11 rat'O. 

.tAiiEs a. Hr.erttT, 

(IKKVIOltNH— Mtftisirr TO [i.tV, from tllmrtar Qoiv 
/ al sii. lupl, ji.iu. , 'fO MultUoHt, at iomi. Vara 

aiirl mrmlds'on, 1 UrnBiAB, • 

fT Dulal Oonper, JlnqDlrr, Iha tlfp^tr ol the liiwia 
>!■»• Aaaiajlli or itia solonj of Mi-ir Siwtli Wiilf a, t earin i 
an J da; flf TVnwifiar, l!1.1S.irairi>rplin1lhl<il., 
^fOaif ClfnlLr, URHSAir, Kail., roloriliiii; 4,Bl™r fur 
IMallalanldMirMef DiaCili [irsj^dKi'Ti (I rmLlnr tl.al 
an ••^Una ba ktlil fta tha tilnrn of a menibar ti> w ve In 

MaU U M nn a( biH7 JtriMl-M^ mt In 

»tp«, tha nJ«lBv<^«eir nH-tta i«U .t1a««inl dlrtrlrt 
■<tkaL'it}i<^i|oq, kwdv flna until* that a mihltp 
aWntKaefUioaald at«:t<iral dlurict tia 
■III IMP m tkaWtk 4*flt ^lamtppr inaliUit, at noun, in 
.Sfdal^wkila ■aooaarie tY^nl, in aalil oILr, fiir tlia n.iliil- 
fc<H» af a ft poBiOPT 6i Bcmj Id tJie aairl Lrtniatnti^'p 
Bmam, ** tbf aali) aJactcraT illftrli<t, in tho rivi::i nl lliti 

laid SlfM7 1*^14 ; and In T.lin«VFMt 4f thpra litp^f nmri' 
that oiia nati^fdnta, and i pinihrlnp ifL»*njiiiflpH, ihii jaillin,; 
lbri*eli elH-fInn Flit cninTni*nM' at a piV1..>M; in thi'f.iri' 
*«n ofthe .TOih rtav irf Tip^i;iniKT In^lonr, itc Ilii* pii.iar^] 
fiollln^ plartM, til hehffpartPi nntillfil, nnd will Itnal'y fiuNr 
at 4 t^ito^k In ttip aft*rt>rain of ihc aanio liar, 

Bt endw of the Itptnmliiir linirpr fir ftfilTifV, 
WH. <: run, i^-rniarT, 

ELKCTJOii'FuJt I'llt-'iJI i'iT-A Pr.liriHi.n.rM'i^^ 
int' Hl«'ti'rH turiniraliln tu llii. ri-Uirn of 111. 

FAlflf .lA tatirt leai panaiit 111 Ihe LL'Bi-Litira .V,n;.iii|iU 
■ ' " ' " ■ lie h-il 'I'ilH D \\ 

_ 11 ONK uM,..k,al llii- 
G^rge-alrPtt. (o r.:}nii.lci' t'n- 
. - — -lan 1o awtiro tiint i,yiJiiLijn.u,'.i 

fTTO "MB FMIIfiPHHriBST Kt.Rl'TOUtl OP TiIH 
i Clf If OF SYiWKV,— Kn.nia t'lT^Kcjs,— 1 tuvs 
E*j*'5^lJf:*rflaiI liy * lariro iiiLmlipr nr^'i' .[^>^^ to i-.-rnfl 
fwmifij Ma ainrtlditp fur tTiu ap.it nt n'pi-iiL v iciin in 
1» M|fl4i^ AuMttlj tx Iho Clt; nf ili-.tiii-_v. 

WhfPi, 0il«.lld(.M»ll1<lll. I ni 'polli'iC',1 t.t anpiiip III 
iiUon t^ .tmt.MUallri of Uw Uirown, 1 tliMlii.i'.l. i.ii 
iftidhS tkat' Unt SaUta ilio i^iiiiiPt 
iibtrlit w t>a l^udlit ant En Ilia AanPiuUly, uiiil fur llili rMon 
1 iWpreoiiteil tha nontut uliinh t-xik |ifaae wlien, ^bif- 
<|iienll.r, aihar KiiUiten had in iimu-it tiif niiflin to 
tlielt oontltmnti. Then eiiginl uiu nt ib^t ttr* 
aiotbaa Krwad alllak llij|l>«»wl my rufuwli bat lil tinii. 
Dn« arrailfiDiaat^,HjMlily>apap1iitcd, mil] ^ bo enU'ivd 
Ipta *1 tka ill jroKtwl, Cbit d'lRlliu^tj It lamrrgd. 

I aa i toa rafem, goatlenimi in .vmir lian.l-, Elliiinhl 
*t p la a i ata lo rctarii ma aa dna <if i nir 

™o«W)w^ I riadji auatir to aurt nij t«.l 

iSlanata of tin oolnnir tit WW*> Md ttia Vnial- 
nmt poaltlnn 1 hnve ij,| b' taoisaitini Mik Uin Prpia— 

aapacinllj b» tks lilt rtv ;«ih— m) (niUIN'al ninaimn 

niuat li,. a. ill linon toioa. I am in i>»riiiHi iilri,:al* tir 
luiaiil ailvanifrneiit in.l IBIitiml pnij>™iw i ll,ii wlaiil.nri ill 
■ bappnpl^, aiiii thn jnliriuiM i-.r^Tln'i uri nr ii,,. tvimp 

(jlOcll. I ll»™ »ti«t raaiirrt fnr t-1-f ii[;l-.11 nrillii.Ol- Liiii 

pnalnrilnir pftaw nf ihp nil.niy. VViti-.'nt llii. iitiriti i., 
naolaaa. Mhltvltka moni^ papitiiliit ninv i.Ul'n tfl r«i-l^p 
1 food r^wn fur bia inTailai«nt^ tha wiprlilnp ttihi, irhnirf 
I*™ I" M« ogiHrit 5" oniiUail to tM riw-t -"-ipo (br 
lie aMIItr, atdkth, aatt ^mavarannn I aball nwif lift 
the ltin«)i aifi^urtar *r CItII liilierty i^il 
rre*iV>rii. WASTEU, i. .InuniojeaM, Oakar. Applr to PAtBI^ 
PHEKIIII.li, No. »V ftam-gr-nWS, itora. WANTKn, a Ft-mftla a<™«t F ti i> nUinitaMI Mktn K 
Vf and nahliif. A^il; tu Mr., DAhMBg^tS, 
"(inl-^t'^pt Ur ASTKU, Bnglnami at «»o AutraltHi Maun So« 
miwi, ytaniajMtw**. l> « iiimB w w, igw, 

W AHTSit; ■ Ciwtir for b»»ii,'jBtii OaW dir tin 
inan itf y. J. L*. ttligji, W> P^tl-itrwl Mwlh. 

ilTA jttBO, i BaoMb, W Ibtrltah Wamu,. 'ml\i^i^7^- 
IT tent Tjiiind_iw>a^ ApdT. », I'tmrrh-lilll. 

lITA.-i'rKIMIir.'f ilii.Mani. ATmlTTriilfl uiY,~1il, 
}J _,ijiiHi..l.,lri-ot, aNTUNIO F. MAT'PO.?. 

\\rA icTKri rtiyp~Hti.V, "u rwnlti-r,' fiiTcrimnYAi™ 

W Pitt and Kill fat rBP>. 

WAHTlall, • ilarrlnl CiMpla withiiut inouailiraniir^ 
U(»ftni!»r»il^rt»r. anil .tlin Utd-r aa inM.eiai 
llmewa anM*, ,0. Ife jlj^ca t^. Ooorff-.- [r«^ OFFIuKil, larao anij ^^fiitruJ Air ^binplnr Anolnviaa, IT 
»(l(lgM(iiBPt. Aiiplj 1. PAIJ*I1B,«M, LlIIe^oo^ 
llraet. PA RTfAL Bf)AHD rviBlrrrl In 11 veriiriitfioJSClijT wl AlipK at 
tiOWeHr ^dJrgti. trrAXTKD Tir. 
M' unil niat«i tlipinaplvi-pt 
.1. I'UNroM, 1In.,t,r.>tr««, 

WantIii), i 
In \l I f, sm.irl fWa I«dt, In itilhtt mini, 
lb jt'^iitiihar'iiabiiii. 
jtl.ittti HUEhir 
O th» Vir uria I 
^n|a, (^oaeB^a-pliiea, 

>l er «|tantalT.-«. I,H1<'^^^^f^i 
Ilirrlntrtnn-iitran, nreaiijaO Is* IIMbiM, 
lid Inr.^F iH^olllnu'-FioBn aUaeneill * 
fin iM iiran. Apjilj U' BtttiBtgi 

4, Clii.rlntta-[ila r. 

rilU PE'BlililAita and uUie».~1b l^Rt. Il>( Wkaat- 
J. abpef Inn, lilrrrp^cil-Tnnd, *tth ona binftad vnaof 

Imif. partly rlp.tri"i|. TAo Knnltii J«. almb. 
htn'ki'ii, a:.i] i.iiL' liiiii^e In itotiil a^attv Tiiei 

all irk l4i Im tak.'ii ii TalnatlDa* JHl^la 
VVarprI ^i rtt^in.rt. UTrito^r. 

nrr,. 
110 lOriiK rrin'itidilia Blnnt, [;&lN«ii<1ili',~t^3S' 
n(inl.ii|ili.<r titi manii, anil iitiM, 111 af IheHkiS 

ml pKint.Ml. A1..1 nil tlip i.iit.l.la i>t Ihfl h "■ 

f^;'i " f.Ml. Ai..l nil llip i.iit.i'lo H>t Ihfl hona« llloroiTj^faT^ 
led ; E.irso iiariiHi^T-ri.>,iTi!, ii ifIi . tKilId a, alahllnjl fi^ H^a 
D-, r.-ii!«Jj.rirni.i. f.,r f p.i iiarrJrtirt.p, tftnf "ftiuiKl Jiint» 
Ar.ii'r tn RKIlM.ltiri S( ■ U L L V, taa watatKloiPi osna. 
.ihinirl«t <;^lm:h. ^' STi ltelt(l«ia 

MmI an.riilsTtwJlf r Pfgrat (Irnt (ha jprnttami iMuHa mit 
h .iHitu bm »lt It ta ba tie datf to rrttm rVum li. 

P^'SSl™; 1J*?™*J^ ••^ « t»a1jiktt(m bnt ae a 
□« Intk to t«* I*iMbiST» .tiimlify f „d (>, foStinj. .i. 
liriTf. ^ W" aVtkii, Vnuli- rtTvnnl. Applv to Un, 
kKTVi, IHJ, ritl-.tnwt, nmr Far*«il!r«tt . Tr-AVTBI), T»tl faaiart'.liT,," 

''.ii't v A» <t" Tlirw tiri.i 
^.\STBI>, a T^^tab'a Ft'inaliii 
riip, (Inn IM Guiipi'dl Spr- 
■li-Hlt. aqniin*, ui nr d a?ai Aoldf 1 
Iciink. V.a IT \1'i).T.iii, 
l>r. liiiBr.KtdOS, Wel- 
.iMTd- Afiplji tn dliOllIlK VtTAlftfcO, rwn Plaiti-n-r.. 
TT ItLM VV'H'K, rilt-atrt- L H.-iir-ri'i 

llrANTBll, a Lvl.iil Hoj- is,!.. h^rTilni*. m B i' In 

AiHdvto klr. HOUItUU,\KT, ut U™,fi tViiv 
Flr..tli p.-liwl. 

TtfANTUn, a'Bti-nny'llFij'tS^Srt tlllil.lri'n. Ani.li (i 

TV Mil.. liOOkiRii, 51, |i»lai«--i*rt«l, liatiwmliiiji WANT>:i),a M'-iltar aMt KtU I<l«tar. Jii&iM tiio 
i^u.draliiu> il'ali, ■ lifiTt a Hnnaa of two rncitna, iiH^cn. wfth f ^tall 
1. ndibp*, iiiin^li.liHni'y, lull l„r, and a fgifq prar tb* 
coairh-iitia^ i lanrr yan^ iratar laid on. ioiaabbe fur a 
Mlimiin. J. (!. ULirE. buo-t aamt. 48, nu^iraatMatt. 

TO Iiii'l'. Almrltiirul^ uiiliif^ir'br.r 'jfoT IIBT^S*^ 
^atnvf ynttb^nMirthp ffrwn TlragOB, ^ ■■ 

rpu l,HT, a CPPitMl l"lii"».71<n~i«(, iiitarTT-MTTrf.llanj 

I II 111, lilati ownplHl liy Ihn H,-v. i H, timttiJL 
tfliii'aL' nil mime aiv] tllrh^ii : widl (if wnt^r, aBir-.aira 
Ki-m £i iitppfk. in 1 t'lfi piild. AnpljtiiWrE 111 lA.V,. yvrU liiitnbuT, AUG. ii.iih-,: rpd liKT. a n'rif F.iur r inij'lTnu. 

I. L;^.ir'|.;pi itriniNil ntlaclitnl, ribar Hnraiud Statiipri. ]ilv (0 S\ irith hll;;>A(ira or 

.. .. lud fltatiLiri- Ai^ 
'■'lunn, I^iiilnjttomj or to Hi. CJIOWLBT, i.F.r, S,i. 

pM natnll ; Si, it-.iifk<-i.t. 

It onrilalni all rpo l.KT, II .iiii. imiaiintit *n i aaiii ta« Mttihen i k 

I ^ '■rl.-4.,ti»iii IiiiTriU!k..l. Ar ' 

rpij 

Isil nliHTl et 

Kwil- 1.. I 
Tiiri'h'iiVr. 

fTIU fitT, 

L ovirimiLi'i 
WAt*TBIl, liy a ,i-.i,i,,t .1* V,™, j<«^BJ a Mui,. 
i™ n l>r»i.iiiii![.r mill STaadlWatnon lnaprt»*ta 
f loil't ; piiiiBtrj urt ottlacM te, AiMreH Fiixit!, 

\\f.\> i-isu. a 
>V 1, llwitar. ii%''iha°B'4r!'^^ahw^SSSl£' 

uf nil, y..lr^t^U i.rilOeiia»toa ' ' V" "l 

TO TiET 'tha aiinpVnd (iWliiTii, knovli M ifi. 1, Puk" 
'^r^*^'^'i|^'?" tir _ tn* oaderiiljnifid, (lantalnliiic ^l^ , -■ ■ -.I...... u..,,,7iinjrii..ki, 9111IUI1PLIHIP ^la 

ratmn, aiiiiii, eitPijuro enllan^io, ami kdslini : Trator Ia)d 
fm, rinntlinifi, imnitPT', nnd itiflKinj. It li a. 

wiili. P., I the VSia' CUKJinitNU-.TIllSDAV. Ctirhttnu aBaa«taant>: 
i-ymiua tir fm f. In Haiit Volwito, 

riti- THii 11AV. rji^sgnsKt] 

.'^T"*""! l»^i. ikittlws upH W^fe .' 

" mm" (ill.l>» HAKA.Mt aiiil Fm 

In tha 1_1 ■" _ : , _ 

llit'i nilirr Utth niid rV) b, ln~i^'Jr'ttia fSiB*aF tb^ 
ii'p'ti BjiiiI itt 1l,i|». Til; ii.,iij 1^ till Xlsnatb Be- 

S H.U .UbIKI .111 ,vr ..f Ih,. ,l.,yi. 

Tl... r!i Mr™ . I Llm V iriinM.i ii.iri", Hill ho piaacnt Ibr 
an In.iii-iir tivnon MOMMY .MlJll.Mi'i 0, KinUeirFf 
llic Un^irii'n-UMit'ral liayEiia aigininnt lila lututtou tf 
nl;, n-in^ ihrin tfi riaib Guaprniariit lluafc, aiii pmm 
Ltir.m4lj hla priT.it« ariMlllda LnLo li^a Il.ilafiiD ^afllene. * ' 

Caij.ii iwli. dMln^nlakad pMevinaMi ' tk* 'UUBlUaa 
iri.nlii apjiaai aiitti Mnia<l<mia tg tlH luEibltaatalt trktj 
1m] tlia E.i¥gur firiiialp piaaan(ia. . * 

Tl.r BaL^arirll] ullar a faTDiLrati! 

i:;i.Mt:'.^!!n!iff5^«i' 1:91, PittiCiHt, ItaMmteTilMi, w 
The ilinrtnru of tiius laitwenn thii iml 
■lay of iiiitiilnatlon, keiI prsisnt tris iiniiini ty ,,f „ 
oaiivKi. Bat r Miurf tho citiiiiri nf ini- ra.iiit nr.l.'til 
daaEpcfur the pni„TM?t ilsvahjiiliiOLti niii i-fliiriiv,;inout nl" 
iiijr a.lnptad dDUTitrr. 

IT, on tha ilai of noalnitkm, a gtiitlani.ii tMl 1» fuoid 
■In, law Jadimu, «U lHj«i«a«Ua,brt)i*anat ItM ltid to t tm, M|air^tl»m^,|ntnt'faiaifb%, HOTO!K.-riiijid«itor.ur iho Oiijoraidnii! r.»jii-«bio 
'V» ™"™ "I -Ur. nVArf BlifeSf.S'V H their 

ffitS*?*' "IPM^PaT ii«i.. tlni JTth iMtirit. lit 1^. 
•*""'■,>;'" 1(0 makp imni^mei.la Lti put ttiu Kt llllpman 
toiSSd ' ''" ■■"'""> ''"^liMtwaMt 

nnblj anu dl. nt4,ra*U-illy 1„. „„ n, „pr»a«, latin" nf 
*U ^t™iJit«ti.untT In i^r ..(■ M,.ni..n.l,!_n, It 
™a law** ig I IM iLjli JJIeUifj. ti> naioa thf 

ntariL— l>nrisbrr ittk, lei (TLl 
J 

TO-MOHUOW Mill' I All 
I ImJ^^r iiu, 
■li>l'"l llAV, 
WlililAM |A«t;ill1A40MtY.— Ainli.illati S.mial l.^ii !([,•, N^.. -irm 
r ^Tllft flrcLliion tii IliP ilI.(ivp l..iltL' mill in|.*t 
at thair InrtMp riMin^a ill 'I'lllS ll.W " 
at lllib Taol^i 

uie \e. a. riMin^a 
', L'ur Ibo initiiElAE I ur <..[||. llnvBlUr 171 1 1 
i?". K>' 0 flier i.f FBSTIVAI. Ill HT. jVlliy.-S!.;t;..ml E. iiljp i.f Au-tTT. 
Ill, 5li. lit!.— Th5 IfR'tliToil .il tlir nlinvu Ii'i.P^-t am 
nnMMd 10 H>™t at llm AiHirnl.iilai, Fftttiiinnn' Hall. 
IM(«bniti TIIUI DAY, Halmilitv. itprem'ei '^rih, 11 Elm 
Mar«Mirt Twiilvrjr.viM-lv.Mrnr.lnictii i.tWino ninj-e, 
frwdgj Jtha W.M. JiEl^Irt JilPMAS. Hmetar^. 

tjWMlYAL OV HT.' .KtilN^-Tlie n-.-ilirivn nf tl7> 
J; I«lir«litr Marine )»jdt'ftil Auitnilta, Ai\ sec, grv 

wk..trnrt,^'riii4^A2ft!«t»(W^ fly.«d»ro( 

LI}i>UEnrAL%7rii;Ll^,lf_ 
.T.ihti.— Tba'fe^'iUp «r1t»-lSBa' 
Ibriuad that 1 maatt.i . ■Wil\ lalin ilaftt i| i) _ 
FranuaaiBia' Hatl, on tSITniriAY, tn^ Kro^a^, at 
h!i!)i l»iritt^«!tuil],ii«ri:. i... I iiriatinc saanb to ichleb 
lti«»BiHiwli»H!»™iii™iri. 

Bli.nki 11 LI r U 11 , 

IE. IIIH:|[T(>S, pivrpL.in-. 
AfSTEiiMiH, S,i. 31ii._.\ 
ilii'tinj mil lakfi jAmv T11I3 UAV, nt 
roUhi' ve. M., II. IIUQUlOXSUra* ,'"iii*!.nTAM SAfJiEEJ L'StUCil'tl - 
niMliriliBr^' Polilli- MlwbW irni'tlial|. 
l';eiiLt<iiM-> l'liii|Hd, Yiirk-atia-iiUiin BftMnAf 
neat, Iti^-.Miilnpr 'JEt: h, aL llalf.plet i 
Tli'krt^ Si. J .liiviiTiili-* Ip. e.iPH ■ with hwke _ 
wniililii iK. iuii^,aiii k'ft at (he dl^pi^mlof Ifr, Jf tialdn^, 
yiLL-Fl.rdel ; it Mr. .1- IJ- t.'r..ii..li'a Tiif Ratiti' 1 leil at 
Uf. lUiiit^F, Ma<io iSellsT, fliiirija-itiPet, 

lilUT 11! PlllM IV II. PlIIJTfi, 
T^iii'It., fnmfnrr vii — I Eaniji'i'ii Mo-alali. 
fliiiTU-, Ami li.i'i Ciliiry ii'llie liniil— nillo 
A'-.E liinn, 'fjiM iithr liny— Aiitin. 
(.burii-i 'file l>>iJ UiiU'tbv Wont-IIlPilol, 
Antliciq^ J^bobl u yir^lEL— Jarti^jLn, 
AntlH^^iiwjti-iti^nli f aim— Statu, 
Anllft«l,-foT-to^.trotli 

ij.!pnini.i.ip Mr, J. Miawj'. 

tli.n'Jii i: 1 ( a 1 1 1 >s .1 1, 'ITii iiiigii, piTT-8'CUiiEi'. 

Mprinnii It Vnlln^ ^iireoliiVlU kg bfanrNd 

EVr:.\I U. In tlila.«kg|wiil), Mi'.m ittir, 

H'. iifufiufdojt, AS. mamam»^mm*fif»'i 

I li.m. ' ■' ^ • ^ 

.ARJJ M Li H li H TSSfClilAS^' TOfBOtL^ 

awinRi 111 tlii- iitK!n-iiHMl«1wd..;to|^WrOigU|i 

i^illwigtfiiiiii the liL af .raa&iur:r ' tian at CIsaelrTatf 
artaatfltiaerabLa 111 iiiTiaeii. Applloailnna to ba made On 
or NfcN'UWMUtgf (kWHlti^r la l.hi> iiii<lnp..l«n(i(j. 

JOHN K.\i'.. 

ijiciiAHii Joiiy^ins, 

rno OATirwiQ .TftACUBm-^JaWtJa" tn.i otnii.- 

L iMg (ig(a^tti 'lJ>acm<^'tiaiiM>ifiiI^^ In 
uttguit a la^ritnir Itir prLifiiii>ljiT>, tn Iki liptil in (hp ItiioniP 
(3f tll^ (latliOlSc InelKurt'. at ^1,'i'li.pk i^n tha aftL'niinin uf 
MDMDAV luit. .1. IE. ,1. WYl.W. tT" Tlia \>tn-r- 
Lblr tlie .^ich.lilannLi wEl' t-il.'^ Ibr pli^r. P|icoriil«r 36. 

\l *TUAI.IAJ( CBI.Tir ASiilll 1AT10K.— A Hpd- 
lii:; ul 11 1- M - iili.Ta nf lh.i nlp.ve Bnci.-I^' Hill tm 

hnlil 111 Mr. IV it-lii-n t':i. Ilrflujhii^i Tayprn, I'lU -sit rtiet, 

nil lln' aU'li lii.l.ii.l. t,.i thr nLirpnv of elaAtlnir 1 RloF- 
liL'ur,n'a l..r ;l;.. rii-inTii:; viii.?. P\ i>n!rr el tha Cntmilill+S, 
V. (I It'iYvli R MAE.O>(KY,lionorar.v««ir«ar», aaTTlia 
I'hn'i Hill lip l^ki^i i( lialf-liaiL apvim n'plriok |Lf)l. 

S\ IINF,Y L'l.ril. i:.'i.i.riil .iliTilii^r uf iluni^rnli^ 
>'ill l.i. Ii. 1.1 .11 1 >... l"niii II .11W, N.i, II, Caiilorp.iifii- 
-lrtvl,.ill JlilMI.W. 11,.. aSHi lIpcSnjlBT Instant, «L fiair 
iri '....-k [^rl I I-,.'., En .1 1 131I nih-i aiiil iivuhltkitia fur tb,! 
«,.yrl iiiiii at ,ji 111,' L' Nil, lUiil fc] iit.itri iliTiwigeinoriti Lir 
itniwiii.t;, jr:y in .l.n.i.irj iitst, W. Li. FK.NNIM1- 
TtJS^ bnii, Aprri'ltiri, JV&KEr BDHCTIuH. — Tlio rjtiaraE ,t,iri ,pf 
J Sjdni^ara aanieatjii rts)U0ita<l tn rail} i.niiid Lhu 
wanttllbd bihuigr SAUUGV uJ Ilea) lUi nritt, It OUOnOSt ran tm rlfV.-The Kin-ton of 

0 eMnntaMminilttltn attend a lliYtlni;, t i >y- hold 
H Ma WUMCa Hiptal, at in iivlnciii p.ir TD-ll.tV, lo 
^mg n^tiwthatrlamphaht ralnmof W. ft. IIALliK^', 
Miq,tgnpreaect tlieUljrof Aydnet tn the La-^itlatiio 
AaitnHr. ' 

S¥I>HBV EliEL:TION.-Tho CiKmniltro appoiiiVi-il ti> 
»«ora tlw Klaotlon gf Vi, a UALIaEY, iiari^ 11 
HgpnMntiUTa of the Titriat vtll meet ti tbi; 

■irbania Uotai, Oaori.-r ATact, itn aAttTRDAir, jfilh. 
Pawmbar, at lO tfc imrk la m. 

KIMO-STKEKT KAST— A terV^S'ttSrStlf 

01 ll W Mil. <H . Kiiijcatteeu R"i K.\- lilVLit lllllGISiiA. — Tl 
ironi iniiTi; 

tre Ial ihij of ,JuiiU4i.l. Knval Math (mm and 
— I r^lLminaiy Koiipp- 
rHi.pl I'Li'iilly tii BJitouQoo that 

liii;, tiieif itlll tatsniiind 111 
1 , iieir rill baaresinii I, 
Uaik iia«cii:;nca tttm aad to tbu 1111 Jarmwiltfji Jkim al 
fOlu'lncrwhioail rxtWi liii— i( tltli^iiii to ^nzWwn 
Dlltn t.i >!n.w^lItaB0k ... 
Tallin ( j .i<niTia ... ■ .... 
lUtm l.p HnrntPHndl .i. 
jyttotaTammttlt 
llttt^tal^T Rhn- .., 

ft?K«v itowiiAirr), I 10 

I a 

a <i 

* 11 

t « 37 KITO.»«attn HAST.-Bi-tlit-hi-. ( ttnt.mtt 
hutitte ifHirini mn in had it So.Wl FtTBAK, L'ariar tiiil 
plu-tara frania.niiiktr, L^iiifflTi I«.bi»*|ri4*i ii'l 
1, ««iT«aiti*A,J(M(tttU- ^)i«attllMB I5*,B l•OII^rRAlT^^ — Mr. HALTON, late -n- 
Sif^Ili plEhltiC lu I'll* liuonn, hPifi 10 Alirn>uiir* 
. ooatlBii^i tn lake jptrLralLt ill crayonH, nnd (0 

S-Kti» tba Hveral po^niUr braULiliea nl jiti 
t\ Georgo-atrert. WASTKBwtlMiJilimmiiTBIrtr, a stii'Kmm, who 
thoeootMy nndanliuula Ua liaiiiiHeh ti>«ika Airet 

iiriienull hL-rd ufrmttla ntlH A aamhar a'' ' - - " ^ 
In RjiiliipT, ui Hmari HOW, WALKJIK': 
(Jiiiiv ; or impi*. 111 Lltn nTjilflralfjjiiiil, JO" 
L-uiiiiatniiii, MaiiBleijt hlTaft IWi Baiigm>»;ilt8ft ly-^xTEii Ul r i a y ^<l« . utot^ ^ 

TT l.iiiii, I'lat*, IntLrnrlaEinia, and miaitBllaneQtia Bt-o- 
loiK i lndviltiirpfptlon. 11 II lilSflHSAF, 17.ei1i.tjib- I 

t(. BtNurth M.n,'— A.iiii 
ib tih^lroT.! riieidniiriie. 

)^ A N TKI I, nn U^i^r ' I Iryma titrci-iifl, iiaruea atta.v Apply ti Till- ltniiafkef]i#r, (inTfl-iiniolil il 

I Wel.Vnrsf, Apiil; to"Pr.lir)DHlTf.l63r 
I— ,|U irp, at 5 e ri. or IS p.TP, 

YV' ANTKI1, H nnfiirta^Lfi Vntinif Miin, or pinri ad.Eraiii 
Tl an4 ntiliifliiK ^n^^nn^r^ ai ealmnian, Iti a Ixnt anil 

ahn.fsLiMi flit,. Aii^ily 4t T U RIiE Y'i M, Kln((..elr»tt. 

•ir *lr. tiALIIlVlllJ-, ip-^i^-fir, Pijl-etrtet, 

I V" ANTKIt. a iTuten niioil I "ir piwiti riT Sii iJnTrS," THIS 
1 T DAY'. a\ hacli al tiVupiiii Tliaalpp. ■ lini-liliH. iitiil n (Phenw ttot h 
flirt iipf fmi tlmliir^, avntv tft 
AMiKV nn;1 ro., =r i nra. Nn. 1. PiiS^_ 
fno i.Kr .sn,i.;i, n;s..Ppr(,.r,igt„edKS^^rSE 
1 ( j ilTi [iin-p.f wide nw. A niilf ga Hia ftr m W 

pniHwai'aTaui a*. ..a vi..drw^.i.iu iwrnpiition sf )fca*i?taklfliL ■ ftMsadSw «n bad 
on Uie Irt Jarojaia. 1^ fti tiar t»rt1mTara anpir to 
Mraeiw. J«fta«fliValllJ JGHMSOS, JTo, », F*lttKgiE 
oji^wUn Hl tuirp, Fj m': in-, rit**™^ 

Wrt, (jf fbr 'SAItC;, thiHo Iann~ 
Hoilarn g|iii^t*o 11 lori, «6 a *) 
(Iwail blllHl, ad*^ Sir atoram EnrpoaK 
(-iti-ii-iTi> wnrliahiipa i will be lot to a nai 
mr; niiaianta inw, Anitap to ^ ~ 

'"irr-o'er (illay. 

r|^10 i,liT,_a"lt.o«,-i,™)(ii), n mo Bf ferSALR, thcMO .11) oommoiluS 

..I Hoilarn glw^ t*o 11 mri, Ml a 31 aub, aibgiMnn 

I leall aa ftae l .1-riKinih1, tii. a and a a 
'Va L8T, T-adnSSirL , 

f oltM^ of BiMiliinaHdMat, arid MfltiSf ami aft Daion- 
JiHil ^jmJ etabfaa If re- AKAIilj CllA!lClS,-ToJir,T, the l.ree m'A" 
eunrtluni wlnu >.ioit«, S-j. 7, il^lauii-ilrfeL 
li-ria, apply to 3. UILTjEll and CO, with a^la^^ Bnaril. 

Itonn*!. CHiiisTMAia i-axamii'Ta.- 

affwsrtt*,. 
t nj adnilraii)." 

LABULTK aiid Hailil^ .■^ElirMrKiiia Diri UMtloreAib 
'tnoti, hy DLIVKK tiT.MNBa, ^QOtn^rapLiy. 
DALTOlifSl E^limltn.- 
fnfi- ABPTTE « annerlor Apart mailt' 
J'r. UANHOV, No. ^ CoIleiH-tmildlndi, Jal 

A '■"KJiTI.eMAS ajd Lldi" tin kavr p>cpd apmnima, 
i V ilatlon at TXa. 1, ai]*r-itrter,Eiii,b«.h-p1ace-. Woul- 
Hmtantlon. 

Slaf'tif (iir nmn'"1i^ ftf(|i];'iiiff in Bir.~fiT7Ti* .rn 1 , i. lr 
l1nbtrr-jtrL(*t Ho ttbe neBda;tlilj bat cif 1 (11 let hahiti. 

ojrTto~M,i iffDoor^ iW w- wwt, is . k.jtt. 

etneett Iwa doore (line t^aCli^.Titb. 

l*'Tji twalve p™ir| raiTTii, n*Tin-ly— Twci turpo roptrn* bilriw 
Lli(?h-aa?| im (lie fr- m^i.] n>j3' uro ^Tl'tlI^'llAt Ulil rJiUMUj; 

njofttn, [*r]H^Bra atii llhrw?] tite iK'eoiid tt<jor ^rhjiiinji 
■tr-iw^r^-rnofn *™l tltrte i^ooA bedrwmt ; ther« Jirr aNo twn 
!Arf|# tniTroofDi jn thfliittfi^ ; A rf^ttched 1i Itahen, Hrvni^u' 
iwiD, «Mcli'hn|J«i ; Md tvQ-ibidJ«i]i aUblAt itnkh] rnrtd Tiiwl 
hfftnn^ TJit hMM i« HpctlKii witrli iw weHn c^r bntttit^l 
"tfitter, ■ JifUlvr 'bUinfp vtrnvq nrntitir^Kb t!:^ jjutfn. 
^I'ki gifiM lind on^cJ ooBtuln hcire^ 9it it bffi^ 

Sf »W«I tWf* tlTTWiv *tttfm 1% * tii JLIiLiL'hl roAil 

artWRBHtii', 

SALHAlN.— "fa tia lafoFsmiti," aoiaml handaimii- 
and mtiatantlil ei^ti«gn tlnnaaa at Balrailn for 
iR, lha eilatltin loaan of vlik-li tHIl ill I en-Ira hi tha 
Hrttnia nf tEia^n^uliiir rear ^ dna v^y Aritn;iiict rteiilonop, 
iihiiriifilbid, I?, Ill Grat.i'jln oriliir. ri^ilL' tor Enim-iliulie 
iHN<l]tiatli>tl, f^iti lOnolunihiliiLa fl kr;r0 family, ami ivill Vl 
liVT fit SULD. Apply (I) llr. BL.tKE, ut M.illllt 
Mii'nir.i-lt 

^ Y(I.HFUI(TAULli ki^AMli anil Uis^lili^iicii, ti. ili-.ij 
XJ DEN'jl, Forth aiiil ClviLi, ^oriitr nf Uoorfle and 
iamlm etreati. iiuirnl, mid witar IMmiUity namtatid ■ Una i^iw2t ikL 
ltirb«r,™> wililBU- nilnotarf ,r..H of thi SToIlei ril U IGT, a ttonal', 
I. li Ill Lirnrn-ftra.it^'pjo. ndoptad , — m:; all (L.J rnuiiii; iLit^'lim, apiTanla' nenLataiukM 
ydfil. Ki.iiuira on LliB rirpuilHpa, ur of Hr WTpX'pSrW 

A-i-trallim "iTliTeJVuft,. Sia, nil-alraoi, Sfi^^. ' fpO I.KT, Tan" within tm t_ niiiiiilt-i- walk or IhB ttalhnr KtatLon, al Hcwtiwn. 
AfifplT to Mr. IVBA Pjlt^^raal^^i^ 

T'ft'^^n''i'i 'f.raiil""!," Beiillwoi£rLod» 

if Ssuih lltn-J HmiI. A,-p1jtnG0(SLD«.i1 HILUift, 

I-lnvii'a Chamlpftre. Uroriro-aLrprt ' fptl _IiWT, 

qQlrevI, to 

1" ilpftrs* Uror^-aLrrrt. 
Uj« well-kasn ohUaatatitUbantaUiitM 
wmk. laiiBlu of SOaM WUll,'aa tlx A I'tt' J »t jgafc. : Cfe ' H ii t» » t-»BSi 

f|10 UE?it*i«i . f H ii aifcu i iil - 

tip Iw Vitfpati-a }jf Mr. D tow Miiti Bdiut 
AppI/ tn HO! IIEII 
and M'OAHTHY, \% Uiitlaiesgh-etrtat. Htli DonmVar, fJIU LKT, EA.iTnOCIlM _ 

f o^i-rlouKinx D^.biili- Diy. Fur tftmi IppV to JO] 
l. liOFT, llirtlnst Piiint, or lienrta-^trHt. VILliA, D.irlinir Fiilnt. liET. an llfllH! llosB, at m OaOrsa^ellHot. An^f 

1 Hi ,1. t AIT evil UP. 

TO BE T,KT,n ItTellloj^.hoiilo iltnitHl ati Ota 1 
ahla nf nrHt|rp-iLpp.pt, iTl tba ortfOTmiSwi | 

P.i, t— . Aim, 11 Dn-plllnr-liniiiio lit Ilfdc Plifki 
■111 .l..Inni1. :i ikior^e^at ol KlilabMli-*tr*pt, AmiVI 

William bahkeh,<, Biii*h(«ih-iirert. MABFtllAIiIi 
Planglbrut. 
Kimi (MBisa. _ . - , _apni , , , 

Wv«hDtl<p, OBbrsa^vU^t:, unpaid fri'tl.v L-ur-Ml Oillflire-htilldiii^ jV"^'-^ '^^"^ MIt. DRAtili, Fliil.liine WiiUiiE Mii(it1£i 
e tr aetgaa t, W ohnnli altinnlaiL 

SKSUHUR, OnAnbalan Aggiit, H, tjogtn'atroet . 

IlJ»L-|im>a. linricliMii, 
A roncj baa» IIiMi-L. cEeliv- Lfl DOhOOll.^ At tl.e 
irom W to 4 i/r.lwk. ANCHIU.- Spnnleh (Marthoolet, »c, , ij i tjiij' 

pupil of IdaiUdiB Ulakiwdjtii^ ba hms-^ 

andaortlaof a drawliit M«tt^ii^ nftttHim If TItflMa- 
tfce djtpatmliji prBaafla«i»,*l»fctbil Atni oa»irfl»<- 
Jjj^W'^ wSoiwafctt*^ *f- Addreaa Ok, Biaato OMPOHTABIJB (JOT^AQRft ti I,F.T i (bim pidii .«!iiiiitirt!»rJ»H-.ni(. WhirtilCa WWi »atbirnit-et. 
eiljiattgf 4^tt t ti^, W«ranir,^ ttr^lnnvn 

S irctihittniimn, mnd *" 
9 b*frira ire A\^vn9M.ee-A, 
For ptftknlbTtipplrtii BERO@, BCllLO^TEIIf in^t 00., Ill B'Jdgajl!***^ 

ooiSiiEwVi coon niiWA t \ aoon HKlfidl 1 1 

"Every man hiiiiirn lenttlorri" 
A l1rbi.|ii(o opnuitinill^r now r.lf.-ra Liiielt Ibr mail ofetnidl 
p-ipKal tn pILVi- tliO hiuh ri-lita , ulll. Ill EDUtlATKJS-LaiiKK BoHntjErgod Uu aatwl, 
th. Nia.f> liBB, AhomtolHr-tln-rl, irlTPajfitraitta- atrnaf, Oj 
mefione •lomiBBlHif-alrfrti nffFajntnutta- 
DpiKialta »t Bandlcbii Cbi^ial, Vlia aiurUr aoB- 
fmia Tmiill'toi^iwi. T^e upon appUaatfan, ToliLit; t^v 
J KtDPreeiii-y llyi 
ID a^nt 

OliLlLtW iiriiitcifHiii'i ), ul 1 iH'i'ljifi;,. ^i.nii, i.ir ih^ Sik 
NUillition uf iHd t>rl1,>*ir«. *Hj. .Mlt lLMiiL UllM'il.vNa 

rtnC'il-iTV.-WANTt;i>, 'tiro fur Uitkr* 

iLir Kii' ^LtiuVi% H-vTilrrLllir ftiiUiiled. AiaJ-y ^ kUUnif 
Ifriiit, Mfi IV, II. U KHR Uia, PitVlrt^rtta mg to joiiJ thi' biKiva KpM'it tr tumiL bit;iiitv Kdiiit} lit 
UonuDitUe |lHM.q{rh Mr- W. wkUlt, wcvMO pre QPtTB HHW KSTEaTAlSMFiST.-Tbalrat Shoo;. 
IneOagpryln ttiliiuliiliy wtUtiantiaiiai TD'DAY, 
n ataBntif, tka il-lth InaUiil, and tlr fiibntiu VvnilnF 

caTTitii oil uTi-.ty Jiiy froni III iiielorfc k.ln^i tlji 1* ^dK^. 
Pi u. I'lU- amppt, 83, iiiipoiilljii tha Theatre SiiAtiMHio%-L wutJAma nmi\. orPnini.), 
fitV1»)Mll WiM^lat* Ckniaq^iif tba Whiltni; Brill 
* do liftP(*|f (balffjiiia WMiitii H. Hmfti, of I'm- 
"Idrtiw, Anioi-iea, intn ll.ai^ ii( ilia lbn(lta JKm to^rrii 
liira nt iTjund, iiyal, or ilra emip, taaita, W gj| t,fa ,A^., nf 
iiriy aieeor ^I'ftpp hrt limr Ihlnk lit to lrF-iitlobr.^tba Nam 
oMilbl) t>run1y |M.n id., nr iilia ir.li, wltnln two wtaka Irmn 
ttlli ilatp. Alan Mip.l iiLMiiiy will I... r.-ilily It \\t. II. 
WkrO' V, Aii\triili.ii. link l'i|l'.'.i...li, .11111, L'liiiilierllBd-alri-,'t 

luid t!>u<i-iiR,>. ll^:^.^,^sn^ l uHij. i il— M'ort to ini 

iipTTFOyJfil uf l.y iHiiinp|i(*iit lupn, 

I'HANd.OU'rANd or w'li.i Vitmr Wanda, i 
MNIgildall? , *^ U^nter-tttwl . j 

lai-tra- 
A L^ENTLEHAHi wka h*a r»ldtd aiglit yean In 
Hfdtuy, iriahea for an PTi^A>ieil]oi.L ahber aa htKk' W aacratary In any ,.Hl..n or inhnlution »hi>rp nniill 
^ilfllt baniqnin-il. Ai).ip(wi Mini, t.> tha tiarf nf 
Frn|irlet4r Of Llio Hi^AALer, ipT Mi-i^re. UiibWtfrtb anil 
L^Or, (juorgp-ilm-l. 

COMPnsiTOUs wiint^i.' Aiiiiiy •! .Tl^oSiiBr:^ 
i'tli tltig OUIiir, m, York-itmal. ipid 00,1 f 

_X ROOM a lI l^aovhirtan nniiliid^ AiViilT t(i Of 
.T HDBBKOTOS, ;1, Wj„y.ir,i...imar,i, n( iir S.iMlmli. 

HOTUIj.- Hinn7r^i7 » PLWT OFFLt'B 110T£lj.-Be,[Lir6il, ■ 
■'•* r"i"'j In Uke i haMfaol tha ^lllUrJ room. 
,t Tiuly la lt_Hl.lrla^^^ptj M ^lli^ ^^ .^|^^T mm bar iiin^lr leiii'la. TVrni-, t(Mtirtibtai'i|(( 

MKV ^ ■ ^iiH— P ^ tlEMEHAL l'l>ST OFl'ICK 
IT Will tl p a mill RLKelltliinalil, 

r1 liNtKAl 
T tvajiei-tii 

M 

iTl. O' inn, 
Aildi in, .tl. A. 1- 

RIX - il()Yi~i^;^,d7"f„r UajlMt Hgta U i^SlH. 
Vr.TiLK OtSsf , YM-k-elratt, at 11 iJ-elOfk, TDI* IlAT 
pS««.-«rveiite lit ,11 iif.. 
./,(J,|l(VB,*S,mt ,lr«(. .1 tliO rlly 

1'u IjET, II ]ilirolH»r (if .Mlotinenli lit V 
hrp mlnlltiD'^ walk ortli^ iiiEinitnL^^. 

Tbojiii ilk>ttnpnti ira eiliiiLuil within an euy walic rir 
irliltkliSKB ardne;, aiul an ailmiMMKt^HinL^I HIiMiiaiiLE- 
MWMt' ttHi MTltwa of IMMiWl'Wfc'WB'^i 
a|i4Wier oWmhig aaaaaraf ^ipjiiHM 
rnnate bava frvnt^i id tiro atpa<«4if'i^ l^-W-M^ rr- 
apeotktlyi 'I 111 > d»iitk of INI f)»t,aut iiWIaafcai^Mlrnl 
^lewa, null nay, at a fnliir« ibdrc^ lat ad«aatjtj$*4tl^ly 
ttlyldod 1 n to t iro al lotinan 111* 

Thft9a allnitniillptji irill he 111 f.ir a trim ii1' (tJ rnara 1I 11 
niera^y nrnnlnal rant, thnj praaeiitinf. iu tliu'o n lin .m' ill-, 
el rune iifa ifriici Uttig epdit of thnir own. pinwBinjf almuat 
all tba a4«tmiwi*ar« fraaboU. 

FwlillaitM lilaiiilir hat rlUnK hitit Imturtunra, md frani 
Ma daiH irrvtxtttiijr ta Bydttay ami liaalthy eltuaLiait, no 
diiQlit (he laud In Eli ylt^liilty iiiil miiiiliy luiinpaiio .In 
yalw. 

Till* trrma r.f eiKreoraont will tm PVMiIEniitj oa^y, en 
(hat 111. y una .ifrir. 1111 nf hiiililln;: *i'l liiiTO pnii|pla aaoiirlty 
that n^a L.Litliiy nilL iiipL In, lliriiir.i a^iiy. 

All ullftnuii.tn t ilipri iifi la-iurn Ikrt I it day of Jtkoaary . 
Will liuve tbuljr.t l^inuntha' ruiil i;i>,.|i in 

For iiline iiiil juirtiiinlin anplf bi JOMF'i!< and VM,- 
MEK, M. Pitt-htiMt. rpO HE Ii)<:T, the llDnaa,1fll, Llnrpoo'-itrrat, iiuai Pitt- 
1 atrpeL, «iDialn1ii£ I] epartmaiila.aDd to tps tarmtit ud 
hlh ,f iiiUery ntmt. Tcnilori to bg nddnaaai) l» Dr. FUL- 
LE KT ON, PIlt-rtTMt Boilt tl . 

riK) pirau':AH9 idj tiio pubi.i(^.— tu mT, with 

I Imtn'-llatii miIMbb, IS^t WBll-knnwn Itnatnbia 
TRK UOI.DKN ^Ajg^|WW|( ai''>i« BfJQklHM.bia, aail 
f^imK'rly Mm pr^t rgfldn*^ of travel Im frfini tha 
, rim-iiry, nndor llie .Inn and llOPuf THE ClPliBBUrT 
LA -^14. 'Pl-,1 1inn*ft tna enteir-ivr ar-".miiLiHteliiin. Tho 
j ,-,.|li,l'.iL'^ r^i:. pie Hint nf nay i il„-r llijllrf l-i flyitnpy. Tbo 
viir.l 111. r1 . Ill II.. 111*^1. wlrii -ir.itillnp, rtl (in ntfTnlTB ipiil* 

ii.v 11- till- III tin II iiflhi uittlfTwhsbrlntioitbltr hie 

' linidil' r fii 1- into -■iVilnay. Tha wtiolato lie W, witll 

enio iinii tiiiiirri, aiigiFrtiilpiinif to tKr and eaDarngViiritlt 
M^tifjtiom mi wtt* — — ^ — c:^^lLlt1llfTI|I nviMPiKiinF, KiUi klti'tit'Ti, r^^llitr, Bhii 
MyiWW rnfim. IL 111! H luTfr*^ iV»Tlf, ytWYi rni>f|--lininpj 
f|»W*j»tii1 WR-li-hflu^f, ,i\pi|b|yrit Njh, li, nktrlQt1^^il;ii-r, 

d LtKT^ 11 Ni( r^jriiiin^ JImIiI^l^^ kLti'l:«<ii ntnt kiiamiiIh 
_ n»FU T HAli r jjihil mil Ehilnlru ufiL *\\<fi\r, Air. 

0 IjiET^ fFOm tlltr L^t cil -liLhciiLTT Tifl^T i^lVt L^^ tlifi^u fi^A 
H^JPUln^ltre iwnLra Ih'iUH.^— Jt tiaft «i>Tlvei"uj IjLY^iiBtKtl 
P^Atfr Ata-MtA, Waiih()iiniw]4h^, unniihiilii;: uE^ht 

"-rtkrw ■iFpl? In MBfmrn. I'AilfJtV <irni FUVKU, 3^a, 
<ii'LHr-i'-.n(ivrl, iitfi^T Miiket-n'-" " 

■jf' 

.1. It. B nd PriMnli^ IniilbiHn* tlia larna 
„», 1. ,1 H ANl>iiOKm rirnubed Bi.-il and atUinE tlfum ta T«t, 10, KlIi^il.rtli-aLrNt 1 Hud ami atUlBE IWWI V I 

Wurlli. ata «tifr-jBdt*rt. Ill AL.l<tlIAIlin-TBtl)lACB.~Ti LBT, ttiiw U.iii<i-i 
iVJ. Enirittainlni; aia roocna pm.li.iv -1 llni,Le-l In a|ipi,.ii..l 
my 1*1 now Tpid J, Tha alt\iiitioii iaanrii nn,-.l,i'.iiiiiii.ir ii.j^ 
tl:a wi-.iat axtrmalTW ylaiv to bo bail anywiioru [imu r>y. i:.'-y . 
Iibllt on tb* Molt altyatod part ol tJie EbariA' Unrduia, al 

■tmta. PAIllHM.\TTA - TO LKT, 
V,'r.i'iilali L^ii'Ll]^ ol t] niulup . Ui.,ii-liiil, a ->■;. 
irarili-ii ,ti., krj 1 
every varli.Ly of fryitii,">i./KiaTili:r, ai.il Howtira 1 aliuiiil ini.fr 
Of tli^ tiOiit uatnr, rpapei-tii lit,' UOi 1! h ^pTII 1^ afid I^J^ka a fi--* 

iniiiiiU't' mik ,if liielralii. 1 'i'-'<if IfeK, V^WA)''''', 

licit btinaa. liwMidigi SlOtii, ISOii, 

* - X' • : /. I- .■ ■! 1 1 < I'ri"-" r ■ I.KT, Ihr ll.m.i _ 
S(.i:-i.. iiii'.f 111 tho ii.'''n[iu!ioii'af Mr. C.'S, llalitii, 
-111. Wil-hiiT-|iliipp, ili-.-rji^fireef, nrleklli.U UiEI- 
lon nin I™ uniin im lit .liiiinirv, ItTiT. Afeply b. 
and ,1. ¥. WJLalliKli.it tElrir ,"'11<IS in tliO teof of 
nn.:.eil iliaca, 

TU'LII.1, l'AlnnitL»Tr>N, Aonth llrail ll'u.l ~Tci 
TJi'l'. Tlir Oiiltiira Rinlnlna Byw roorip, wlili i!,,- 
I ..'lii'il kili'bpil, pta iv.il.t'n hiitQ. roa.'h-hnB,* and atiaU,'*, 

ii'--l alintiiliht eii|itiTy oE wiiier 1 thcnt la il<o a larffa flovri'i- 
j^aodiiii 111 frrii.L, n jrnoi] 1 nrd, end larj>ii h Itnhan rardini la 
tho n'Ar, Immfiliiitp iiniftpa.loii rrirrri. Aoiity to A. 
FAIBFAX. limr^p-'.tr.-i.l. 

rpilli OltAF rUN KSTATE, "lilcli lornia 1 i«>rtlonTf 
X. the Pi.iiil J^ijL.r K-tiili', lia* at laiij^th be-en mrvi-vinl 
Ami eutnJn iili-il Jlllii alliitllyulii Huitalilr i'nr I'Tpiry ki:i,'] I 

bulldltiifi, wlili'li mil nt i.isea In IjKTon b n^p, liir n ii-rni 
of lb i^ar^ m unati imrUtaie end iiaanliliii, aa imk^ be 
daatttnL It itiinipriani a fTisntitic^ gf i'nlly tlirei>-i|iEiii(^ tn of 
a mllatattit (Mil IjiiUli Head Ktiad, raaabliig Irnm I'ml* 
dliiRtoiti t« tariKt W|im^,ii)4 tha aanip ritual i ' 
lb,- oowrnAiiMMvllW^ 
tiny. Ugra tna - ai aii liuM i ii^ thg inaa of aniali uieanal 
otPUiiL^nlHivelHt iinmiiita for a hnuai iitiil jifarileTi fbr a aiy- 
mant qf ttym lire to tm ^aiande a-,iipar, wbluJi di piuchaiia 
WbUl'l ooflt lilni otui or two bnn>lTwl iKHiiiHla„ ami 
titoa brabl" tnri'taln hin nninpy l,ir Ihi, piai'inin Sl' l.ia 
liljll'.ii lit I ill (1 i. I II, ' r.-nt tir- II. iibl iilliFr wIp-p hayp tn tiay, 
iriiikl tVn IPT.ni h (if IVp term iiT h'ft«n hfrurna toLiiii n,'iir]y 
all (t., .i,Liin^fi|iLii(if a freehold, t^iiabla lUaa kBm tia-ti 
r^Hnad m tmn, what* tbai srg now rrutli wantoil, lu 
m^(^i%^^Mt'VWta» gt Wnnrft^i i^lck k ttH. rftlni 
(niii twjioeiiiiria, Anettg^M han tie»B taaritai) aAfw 
filH re-l liiLi.va, barMf lorelf Yfrti of I ha 1l«rt> 

l^inlrJpi llaj |^Br,lnn„, arlili pQldnaf and thp Planaf 
riLi.iuiiUy 111 vi'.w. W bJa itriretamntilii[{ tlirunpii 4III 
pnrtlone uritip ratiita lieTa Ipana tniil unl, ami arc now 
1m.-Iii^ rlaariil ariil llTnUi'.J. Fur lull j^Li ! n-ill.i I'h anil iriiina 
tlHilj- In sir, K. SfU'V, 2, 1Vm.Moi.k-li.i-lil.'l>, Pa bliiijr- 

tri;i t Of e-liltos-. by Irttei to Prli'iH B'-.-t, Pull 0«l*, 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1497061 THE ft I A DBTRAMAT^ mTTCAL movmBHT SOOUttT 
i\ —SMMbilthtil JI.T1UI] lal, 1^, for OrniUng Aun- 
ruw on LtTRK, Prmrbt, l>«t'rrirtal, ud Hanr4h»Br7 
Aupltiss Kti Birig JMntJ tat Cmit f*° ud Ol^m, 

Cli*lrm*n— SI. B. hTiltnTn, RviJ 

A. T, Holmiit, h«l„M.L.A. ; W.H. i'bhiUf, Kvi.,M,L,C' 
9t. Junw llltrTioll, M.Tj.i'. | Jatin fijiiiti, 

B«ii)i«— Tin romwrotol Ikiihinj; Gompui<r. 
— -- ^f^, ((. *>a«lMii, Bi<|, 

Bitnoli tmm Life AAitmiioa TjtblH, nYOtnT BSA>oa.-AIi1JAlCW nKB AISWIU 

tm hUghi It (tn nOMKi MUiirf 

TH AVKSn ••d CO. HI. ««n*->trHk A«4 [ ttt^ I- A 1 -iBioTioF' ir MU 3 »> cAi. Hit 'AiS^ or 
bid fti' GziMmm Ati4;u»^^'-liU''j||i''~fWiii'|it' AOICNW aiul MBDICAIi HSPItftBlia Id ttai 
CO I'N TK V [>lS tKIOW of tbf nlgaf - lUthurM ^r. J.r. riprcfl 

Ml. J. I. nw 

SYDNEY MQimiKg HERAM]^ SATURDAY, DEC BMBBB 17* 

c "Staffs 4 5- '^SS^.H^^^ t f CtBVCATIOS,. 
H CI K-A., IM 
ir, puimtM Is hlfli - KorlannMirmMnwM. CHAIUS iTwom 

oo iba l»t( or Juw;, ^ —v— 
... Mf^oai 

wvktnc ) tbttv Wit wlaniH, wftnm 
ROBi:UT TltOMBON, Artnirr m.iii SecTtUrj. jl BSTRAL[AS MUTUAL PRllVIDENT SOCIKTY 
A. —In orilrr to oilrn>l bcmuJIta of Sut lctr to . . I Horria, Biw, 

lUiWiniit,'Hlriitni his^tibtte?, b^. 

CluiiiltHlHoinv WItlUn IMj, 

liir^bonngti, BilWil FMdinf Ptlnw, te), 

rumntlU, niclmril arwnii]-, liioi., H.[>. 

QiHubtjui, Willltm FsitoB lUjIt}, 
Sron^, JiW»pti Dw^lter. Bw. 
ajioalhuTin, WHiijua ,r Wiuil, Baq. 
Mngleton, Il«r> GUonl*, Etui. 

tTpper Patvwcm 
W'»rwjc>i, F, Olto 

?mii nil f whiim, «« wHl (rHin «n» or Itio AcMit> «f 
MiSontaty, IBwpw^ami. ftmlij urpropui*!, iin<l ewrj In 
Intilm uKr tv^ oHiP^oi^. 

JMMtmtT THOWHOH, Actiurj tni BocTshirf, fnOWH Alio COGITFBV -RAtS* SGEATLT 
I RIDnoBa—THI UtrKRPOOL ASD LOSDOX 

nu AMD uni mniANog compaitt. 

Eiii|i(>a«r*4 br Agli iC Fariluial. 
■•MfiUdwl fii ISM. 
BiTlii««OolnbilT'niprtetu7, ndUvMlwtaf 
'w AT sniani* ri trbWiTi 

JiMill HlK'.(nl«lit,e«| , M.D. 

ArtbuT H. A'Bw^atk, 
BiiKlai^Th^ Rank at AuntrtlMlb 
•oi.icitat>.-HiiHcii. (lutton, Bon, Mid Bu-ktr. 
SmTiTom^Pnni'li II. Gnindj, Bk|„ (l.B, 

TOO.cKW 

Or>hkifa fVKMIODfi InwiUd li U» CAbnr, In GoTirn- 

ii iUlrtliJr il rin"1° -ritli tntlmlM lutillt; 

JiBH nEPARTMBST, 

« I.^Brtot or •lou liiillilinn, ililod, ihUI, «r 
tlili.eled rootk, unuirie^t w 4»tlHnf or imiitlni 
gslj, from »fc Sil. to ». U. pir aui. per 
Ij HAD 0 can. 

Aim » ■ Y I H a U R A r 01 .MIU'ABT 

■ ■■■ ^ DllVBCWBa. 

Snmjsr-^iiii Htrtii,E«i. 
Ihhuit— Jiiiii SDTntiLiini HimiLL. 
"* ~ Krlitoe-ntrwtt n««r Otorpi-itrMt, BTAitT. 

_ — , " lUMn for tW In- 

merolLaiidlaf^ uul ipuT irtn ittXFlT? afifttsaUDiii for tW In- 
iwftatj^ ttMW i™nJli>i>dl«t ini tt^iltf wn^ltd Rx^ »l«rluf nervVitbiMie. fir 

■tor inrpoKS iiT ludst ft™ 3«. H. fo Sfc por otnt. p« 

Billdlnri ist tnclnilal In tSt^tr of Uia pmtlnjt tuuia 
tr If msplHl for iiurouHi of hit hiumlwu or iiiHlall} 
hiuntm tnde or Mllinc, miy W iiuond lif iptol*! 
fMjreBiiot. 

Owla mil SbKlu-ln-Tndosr moa-b m ir i l m itK!i\y- 
linn, dqnltad In mj batWint »Bl Wlpmiri tj» "W 

' " «U iMt •Hnltllr twi«MV anwar 

' fawital anillraUH sT th< tHa^ dariattsil la 
'ill tr»ted M bon-huvdm, la- rWIATlSO POLICIEa. 
Ognrtnr mmh .ndlu In atl Dr St •la™ la 
Siiliwf , ■> aWt dMcrlbid, ntilKal to Hit ansfa gluai. 
TtM fin tmniM »tgh» a* atattpaia Hi; 
aOTnr^ BfWMW*4dtt * Mflt.l'ao* ta l>l|t,a*l 
wk^vaUaifiwatln AsM>t hmtM <• •»* aa pv 
■IM*. Tba Olim|<aB)f •Ifl '™^JKr ^ f{* p *i i eff*^''' 
tliauef^ io (iTa avir la**?<'*l8St?<li!|;^fiW* ^"ora 
tat«itt mraaiad tlalr i^K^liaM* ItT *>uK 
Irai kudi Mod- „ 
LtFa nitPARTKBST. 
Ttrt Dtrariin contloM to mwIti prapoHli tor tt* hJ« 
ami p4»>iAH of AnijaitlM^ fibdoTimulai ud itimrwss 
aod (w * ' ' ' 1— 1— 

»» f»aa*iat ai^ »k» afl^ilaiaa W* Mt VhAH or AnuaittiMt fibilQTnmiai bh iwrarwHii^ 

r tuBiwiwon IiiiH. aHia rti wm « . y^n l plffl 
I nqainHl, w l> aby add lW i Wil j l ii lHI WW(, l < lt* 
la £ba amiT «r nrrif, uW UU a^ ""T- ^MitUlrfaa eamnorii f EjUnoo, wltl- fnirw to IB- 
4rail^.lMBBnat bo ni«t tbe biutiiev of Ol» compan/- 

Wbari vcaney li Mmawrj* a ddpoiU *iU t» ramlTwl at 
DBSifbrlniHrlnfrtraiiinf until nut aw<UD< at U* IIIBiP^IJ DUUjii U HWi la tbe !Tk<r[>m& oftlia oM Cozupahir rrota aaaalDf lato 
tea Ijnit tba JtnuJlib tioaipHltu,«d.ttlintf hMsnlat 
a kHB tA Li« wuntr? i^anaeiltr^ 

^1*1 •rruisEnnitt nut i^^Sm-iiimtit'ViadLii- 
■llBj ttocti, if roiiiint ' M'laalM at i»t«lrf»% aeakmr (iaa tboaa st wat 
aikarempantaa; ilia otbar aamln* Onatantliad Art.11- 
Itgaa, ar antltllng <<> ananntasH UaraetlAU In tbt Fntan 
Pnnlomi, on a pla* antlral; na* anil ncallir to thia li> 
tItaUK. TtwMVo af nliHiUai vblrb an (aanuitHid, 
raaraa 34 t>i U par oaitt. ou tbi Amooni of Fra- 
■Iga, and tbt Boniu .witlnnnt onljos tita sontloiianH 
gCtkaUtadeableatbiiaBiniiicf ttiapoUoT. , . , 

Ha UaMUt^ af E^wmMpi Uaat nd(aia*i aad ad< 
MUeaaMtMtrtnatlataat am tn***. 

Ptallolaa an ItiaHl npra tba h»ir-iai«iaB aiaM. 

Burwdn-iof Po!;«liia an amiiiM on wr IliiKiI tml) 
ud Claliat iMld TltblD tiirea nooiha aftar wm or daalb^ 

M* utra cbaraa to mrnWii oftlia Tellintear 0»lia 
fiiaiiwit iiirailiao. riTiii-B it piiti. 
<m>ittnitM iMislat 

A|>ata, yiio wiu 181151% Jtejj^.ijjE <M fW9tvi wMMUi from pnwu 1rU^^dtlM^! 
itiRll>«-br. A. IXidJii, ^ 
WiTCifTLl—brr. ONr^ Mlifhull* 
B^TnraiT— Ifr. n. Saijeimt- 
0&m.igaa— llr. H. Cra]^. 
WoLLoavi^iia — Ur. ti«orge QawlolL 
Wlbdiaa^JVi'. Jubn ])ikir«H. 
Uoirr^a Bii— Mr, Hwrr BaoVlajv 
Dciiiiig-Mr. relar H'lA'llliaii. 
lj]riaroot.^Ur. B. Ooerti 
TMIUIIiTTi— Mr. ti. Maun. 
MiiMU-lltun. Walker anil Bsiitt 
CMA ]|iMM)!4iiii— If r. Bintj« Tmm; 

~ ^li.&.0. Lethbrldg* 

■ — IIf- J. Miinnh 
.. . — Kr. ^hoiata Danfar* 
■AEBVOOB— Wr. A. Vlilvr. 
a«iML<^Tia— Mnaia. John U'ArUirti^-^lk' 
eiTKiMii— Itaun. Mui.l^D. lIcattaMt Htsw^ 
ToaiTT— Ditto ditto. 

AtEi'iT'-Mr. IL K. CainijlMll. 

N.D.^Tlisre la no eiampcion nada in Ui* ahm Opo* 
iunf from pi/inokit or kutaa oooarrinf tbcaub tdaab Brat] 
anjotrr prniiiiftlia b^ na iimo rad matart paipiltlai- 

"iiTB FjiorBBSSiFAL tirs 44n^Hca 

COKPAHT. ■ 4w lj6vp«^ DTHfCTflltl. 
'^aTriaan 1 Jametf AnJrpw DarliAni. Uv]. 
IVpoty CliairmiLci: WllllAm l^elltnqlon i^^yi^r, Baq. 
.\ndrqw horhuq, CApLaiii Naali ^iH-rvlt^lt.N. 

Har- J- W.U)»adha]l, 11. A. Tlic.tn>i(Ii«irze \Vllliaiii<,Ei'i. 
Mar- KlMir^ Habiltub UmhhLIoI Wiiitliarn tSiui. 

J, Maai^iem, liau. 

ttaaldMII MuDa;^ : Bditamln Mau»;, Eiq. 
lUiaoDaair BfliJVt 
rdiaCToaSi 

K^iw Rmaaa CMipbell, J.r, r. A. RiuAtr. Aq, 
Wflltim Orwn, B«j, Owrjta Srajtii, B*]. 

llliam Lock?» ^ri- Will lam Tkurnua W wlif , Ert]- 

J4Emrj(L aeFiacEt. 
Jamaa B. IIiitS.r.<et1, M. N W. U. (.'ampliell, Bti|. 

M.UlA,:H>r : ^rlMlri^fl 3m> th, 

drfc. I t'FiTcjnia. 
FalielH iaBwi) inuiiMliUli^, an J all dalnu paid l» Ide ►J! 


: 


i!l 


"t 

h 


I 


1 J«al. 


^ ^lan 
I >. 4. 


Ti 
< 4. a- 
d. 


1 a. d. 


( a.!. 


R 


1 11 1 
a 


■ 10 t 


t 1 


1 


1 a t 


1 1 a 


H 


I 1 ( 


1 1 
« 0 u 


1 It 


« 


1 t 11 


1 1 • 


« 


) 1< » 


t a 


» 


10 • i 


■ 1 


■ 


1 11 1 


1 \i I 


M 


1 i« a 


4 ij 
11 » a 


• » 


1 


■ * f. 


3 10 1 


M 


9 1 s 


I I 
11 » a 


( < 


1 


1 II a 


too Af«iekkrlutb<!>7*rtininlai Honhii BaTfat Hi- 
naa. R 4mu and Op-] l|paTloli, A- M a mi iifaf. 
UiitlW — W<drr and oairkilc, NawowUi — JMaffh aadBM. aaulbnni-WIUIui OWilat J. WLsdaer-.1 
Ian Walker. Jbalharvb— Jamaa BUrUu BjaiM Oani^ 
ariltoini — Jamea Tnmar. AllHtrv. J. 07 Ptma, KJAiar 
millaa Mark!. Vatt~1lte* J«H. FamaaDa^G. 
Soait. Flrinn-T. I^arkin. WnlnsAtHt-Vr. Urlnnell. 

SDaanbtTii— J. J. W^rlfht. Clansnn Taitii—Willlatil 
obniton. Madna — J- DictBDn. Qaadtfai, D- Win- 
en. I>autia1a— Madiia] SaAna, Rlidard Bll(h, Ei«i.- 
SlroaJ^aaoiu^l lEarrli. E«i;. 

A, ATAHOEB LKATUUa, BeaidiDt SHreUrj. 
ltar(if*t-ittHti Vrj»iafd-aiiii»ia^ OBtKMTAL BANS O O N P U K A T I O H 
(la«rr«niat*il bj Bojal Charier.) 
Paid up Cipttal, £1^000. I BMrrad Pond, fUI^S. 
Halea of Hbaltiaai.— BjfdQc; ElnnAlt. 
Inlfntt oa Dapniu.— Ttia OnrpontloB allova Ipttnal 
nijMHHT detnalLedriir«udfarliidao(thn^ili,irtw«ln Durpgratlsn enata <aak lad dimnta a^ 

|ma4b(iia. 

tfca CtRpormtlm cranta drtita m tflBdta mabla on 
^anaud, or attklrtr daji^ aljcht 1 and drafta an Aoottaail or 
Inlaad oa domanil. Alto. ^Iroolar nnlaft, pe|rt)ilab]« In 
Rarpl, -^vria, tlio Coatlaauldf Haro^ India, tha Capa 
af uxtod llope. 

Dnlta ara al« (raiitsd <in tbt bnMbaa tg OA Corpora- 
UoD at Bsmtwr.OdeiiU^ Kadnraa, Ca«ln, Bnikonf, 
nif^xn^ iMjUStmam, at AhisIuh^ d( tka 

*{bB OorpanUini iBmbHia or osllw'.tt bnti parablt la 
■oropn, nr la Botabar, Oalciilta, lhulra% Deflon, Uonf 
boBf ^dlnAUQra, and Ueltaatmia. iiriS A^iUJRANllE.— AliUjUttua UKB nd FUn 
i ABaitKANCB COMPASIf, 1 .TfinanBOW 
Diinn, Kriabiitbtd bT Asi«f ParUamenM' U ; CVjiit4 

Faaaioa^iri ; 

Jfamaul TrL'Tn^j-p Ku^. Blr l^osea Moniefiore, Bart. 

t>iaB<ltiiaB Qtatte 11. n;.rn«tt. Biwl. 
Bb-jf N. Jluit.^n.Bari ,Mr. 
Blr K. Camph'^l. llari. 
Blr OfloriTf* U^^mll 
Tba Bi|;k Haa.U. K. Da«- Una t1l«btlr dMwail awtre-l at njnitablii nlM. 

Va otim oklKt* T<VW UuraiK and badt, or Ibr 

AWjnM^ianiltabS* awpt In oaaa of antui IVaud. 
Ag*.t'.. 
tu.. 
en., 
to.. . 4 lU 1 
. e IS i 

, ■ or prtfiaut fnr aanram!^ ard aisrj 

|BlMIUtt«n ttiy M aMalncd Kntiiitiibalf ,00 applliattaa a\ 
;ttl AI«r i)llmi.artiiabT or tkeCimiwir'a agnta. 
J. 0. WAUjBB und ca, Wjrjjyjjqairt, aiailaAs rtaiDual 0nrnB7,Jiin., Eari. 
Juhn trvlni^j £»ij- 
Liiulj LiwiM, Bsq. 
TbomaA Uaritarmani Enn. 
Bana U U. JMbHliild, 1[. P 
atr A- S- DvOMiiKliil.l, 
/aiDia Fiotj'ha-, Sua, Wmt, 
Obarln OibbH, Kn, Ot«ra1d tmttti, Kaq. 

WI!I)«!B aMl^^Csj. XalTil Wliuni, K«]- 

^a. liliflailifilMall^/ I a power tpraLtihnLi<>' fmiullia TV^ 
lldadta att4 D^mti' inli uimiuiT.^, atkj irill ^Iftvt 
aawwaa on apprtiirut nea to tha vitJ^tjl ur £:^>0U fiUrlinp. 
Claima are ^etLL(^l itL Ih'i oolfln^. Aj^eiiU ara iriMtriii'lftii^i 
notify Uijit In ftitura ' le Gor^mtswal. atann Dutj paj- 
alila on lifi! policies ibi> I In all n»at U tMrha tins liiliu- 

WEKE nnil PBITOHAIU). 
H.B.^Tho ivrHonilaltfiidanno nr ap^icaatilldiwaaaar)- 
Offlom, L'inular Wliu-r,8idneT, VjWMtt aM m*|tatf . 

TUB BABKOr An«WAi,itAA {^isJimt/aTto 
Ksral Ohaftar. VaMaa taktrtbr w 

bair-;aai4r dKldand at WMt) Jbai aklUitii par iWf*. 
m tha Hpttal atasktf am Oatfmtim, nd bniu of Bftr 

all ibl"" — ' — ' " ----- 

bIi>i«,_ Tir ATEWiOy l.t ri!, EDUCATION, (■ ASi; A IjTV and 
VV BKLF-UKLIBF ASBtlJUJiOfi CUIiU'AH¥ af 

niatisiDiwiT. tiaaUaa m«te«i»m:^MWttUiMiiiMb 
ll» wTiTKiiilph wilt tiar«II4Ul WW»IM 
Vim gat adVuUxH it j fi mt ) ^ * 
■hroU act, daatti, botlll; MBltUiiiV dr 
if dhlMivii aaaaad It to atlal«ltii ' 
aaaa Uamihont Uia UnlL«J Kinjfdoni. 
' Pdlidaialitiad b) tha dlncUiri In London, art at onn 
anmiilatail and laaaad hart. 

- ■ • ■ and Marr Inftiruiation at tiitB«4a, 8, Mwilllirta- 

BXtTaad BOHi, a««ita. 
liutlofii fran penoni itHlfoaa oractiUfaaagnli^ta 

' to the oBm in Sjiin^. toad^wtd GOLDUBIjTIMU, AauTing, a^.i Analjilaef lilMrali. 
C. i. BQDGWJKi "9, Otorfla-itnA, Sf^hT' AUiiANca nam 

OOkFAXY. I oinraB 

HOar ladaaUsB af IIpK oaaL M tba iMtT Wtolnnla. 

TbaandKairnadar* inparad tt bm> jMniWaa at 
Aa ndMd idaa «t wantoBt uniat)' <~ 
Ot Jlwi MHnfl raa »■ )d. t» ia. ML Itnt. yu 

*^^lLtwid'd1iw Atta, fru tkiiM.UM.ftrdiiit.iw 

^'^njM-elaaa ditto (in>t)eel iJi arriBniafpit)* 
Xma^aaantow jMvk Inanrad at tua aaM 
or p«- 
1^-L-ial rliht 
VBACKKB aidCV.,a(iBta, t Mjbt badWifa in uhlob tb>r ara dajualUd *4nM«a (ff WW of Llao o.. W«4, ««afcJa«K 
'1^ 9tt ^ tuaal tisrniL SAMUBL D. (kOKOOH, B»t>tia-Ktrts^ 

1 — BWtJiriBir* 
i^dna] , an (><i)igMm all ihUUBn pit bIk^ waWic'tmthw tba ann of <4 
BbaniBAfbaliii Bttka nU^tnat; pgrsBBh 
ilaalani tolb* Ooart af MMiign, pmbla In 

'**,.L*!L?*!iW!4^>.r»^ * 

HMd, Miiatiuria-|4u Htarai Ua OumlaM |ia1»Da Iba _ . . 

OCffitianlt* io iBfona Ua A riiada. patmai^'aad'lteiRabEb 
in fwaf^l, Uai km baa lakaa thaaa oaBlnil jv^iaMia la 
OHria-atncb, OffiOiUB io JabUM-ttnal, tnam aa Ua 
y aallalla aHutivbaiM* "CDj WlH VUts" and wmfKiim} BlIiiMa an 
«f Ua palmu, tmi thajn>litra laoint In hli 1 
vtavhtkMhr a^fcWf, ttu mlw i, ataUlti, 
vOt (MqM^I* Htt BUMM aM n rim to HUtiVbalM* 
nav koaia, 
avd Boda. 

hii"J(aii 

6. F. liA&SAfim aMai It I* »• tarn, Ibai b* 
liaa AtKhr^tad-Hidftlr ad bEl «wn ^jvamV— alit uTtha Dnb- 
nliaa botej* In l^nidoa aad UrarnHtf aad ha mpaolAflr 
beti talntloaKtMHtalrtataEwtlaiaad deflantrttiatliin 
to nonJont hU R» « IM tnt "OM la#U l^la," 

Sl-rr£iL--Tti« Gmn Bu« irlll b« thrvm ap«a till Ls 
D^cbclt tvtrf DljtbU Khlamri and pjiUti la ftU thtAr 
KnclhhculiwjXiMm lUa ud lUi, will Uat— m4 tci 

To Ua Inftn of thk feMiOe Mt if Wibd^ 
P. B. Ttnlif vfak ta Int^ati ttut Ua l^Wd Ibm 
b QTi'I'^rfoliif rnftt ilteniltmi, Binlndipjf mtl ibi Utc 
hU pniT^iQinu, with PTVTT ftCKMunDd&iJoTt , tamatam^ABT 
It «qail, If not laiportor, Ui uj oUiu iwra Ln tl!4 «!t^ or 

v. D. taffi to Inftra nDttnon fnmi thi intti^ 
tih«t ttej ou be ■iimw^iililiil vil^ bHlmahu. eon- 

|P14U MM M ■ CM MaAat laMto MM irhaa 
i>hMlni)a>llt]risaaatla aaniBi^ ta^afimr Tmnliiat 
ilia beat l^aodi «vy alwra tia aa band. 

S- P. BABtkAOtHV, pncHtter. 
P3.— O. F- B. raapaetftitlybaTttDiaeaiaUUbt ba 'ill 
tiM h4i pnip^inrilto luncMHi ar lipliin AM iftll tba 
lltb haiant. In oananQDifiiwarailBntliifc 
ayitw]!. Pieaattr ttb. WW. JTAHf^D, a Uraook AaMail, wpattal t» (la* 
Ubiiai aa tk* pltnatarii and la, dnwiaf. A»|f br 
MUr «i ttif Blf. OEARLIW BFIUHCfiFt, at HigrwMid 
TarnHi ar^afttrtba Jtttfitniui)}. mi, ti UwilBKtav, n aiic' 
dSoMtru 
oruiaiiwr KtjnnAjfAn'A. the Old RhI 
Wakii'a, KlMa ha 
tha w - 

aad tt« aiAllD taaermllT, that ba kaa 
Oav BoHi aaniBMinlf aaoim aa Mn, 
bopaa b^ undarata i^itMgm, and atrt«l attvnLIM 
Bdwvti of tia AOalaiaert to barlt th« inpnort, and If pn- 
■lUa k> raatm Id tiba faonH iu faiwr ■npnlarib'- Tbirn 
pifiODB not bnorlDg tb4 11ot«] unnot ba ai^n or bbaam- 
tMimjet It alTiinli, wUob an aannd to na bout* is tbi 
tdkmi, asd parl'mlarl^ adaptod foi print* hMlitti% 
dlB|r pa'tiBa, and lad^ and natlaBaa rrnm |a« Miwi 
Tba b«)aa ii aarroabdad hj Ha ovn pl«i4qr« gMadp aad 
orahanl, itblob an tald not vltb praat taat«. ratadtfUif li 
&kor«1i1ia a urlTata realdanoa tJiai apabllaboUl. Dbioata, 
brr«iraiiti, AmrhaMa, rahvahmontt of Mad atrrad ap 
!" (int-rale ityK anS tt. rt«rtl||jBSl94«»**^«r^A^ 

wot, If not haa, «t jrreat aiprnie. flUad 
Tiiiinton^Ji beat lalili*, aTid 
•DWTlor. to anj in tlio odlonjr. 

Tba itabiM ara mint aitcaaVn an! MmoMth tka looaa 
boai far noabaran, an trail vatthy tha aOtirtlan «r («• 
llenatiirthBUuf. TbtiMof cbarfaa fbr tb« It^ila- 
{•rtMotirill ' -■ - - - ---- - 

iW ... * 

.'ii, ... a 
'"m Bin. 

< L t. 

1 Id a 
* 19 0 
I II » Oarrtift iiid nb, pat da; 
DetaartL UMBJa, diHa 
Bsna anil j i t, dltl a-. 

^^^P^S ^ ^^^^ ^^^^v 

^^^^^JRfiM SHBid .. - . 
bamtM- li Wj aairlA^^ ffigt, 
aovoaalaatan at 14 IHT caal. 

iroiambH- IS. int. ri'IBKINUS HOTILalata KlaiOmrialDn, UtbtpboI. 
I — JOUH W. AaDBBW^lal* Btt^ardof P«'i1«f'a 

owblBoilwltk naaaaaUa lAana, t» narit UMlr pataa. 
a«a, ThobouniiliaaMvUUratnalnMMIMUit 
nJtwaT tminu, and iianinu«4i • (oaiMtt «t|i|t 
baaatiM Taller tbniogh irbfcb tba (Mgniji ^^rS, 
t'ba hoDH baa b«a aOBapletafj nooTatCfTud l^likad, 
rHrard1a«« fttponia^ niallnK It aaf^ad bo aoaa In tba 
ooionj, fonnlnf a daatrahle fwaCLtr^ ntldabw to t4rtlaa 
• labinjtloapand a ihtrt timala (ha laait aalnbrlou uirt 
or Ntv g«th Wdat. Uarini laid la a itock of tlia Mat 
vlnaa, inirlti, in., to ba pnHoiad, J. W, A. iMf« blH> 
teirto hlBout-^tixr aad opynii^ CHtnmin tu ■!! oalf 
tlie i«7 beat aninlei, oa Uia ■MtiMMMIlijjMw. Vt- 
nllfDt 4Mb[iE and;i«ck-Dp MiwlilKn^^tm bcn 
wunoiktlas for Hmnth - ^ -x" . . 

... M^^^^^i ... J .A—. ■ 
QBioHTOji mfatk wQUUQttaova. - viaiion i* 

r> WaUiiDn«<*UlMtt«11iikUomiitta«i]riiH 
El^lna a fhiafua la tka aah f^wa [a Aallgat* Mtb 
aan ai t^li attaCflUbimt ban UMjadvaniw* of Frfrat* 
ApartmHta, opaaliut ta • lawg, tMftraldiKc tin taKfiu 
af aaoandlriffa li|f£taf ataira. A canara] Ublfi. on tha 
ooatlnaabal araiw, liaa ban hi^ndafiad vltli a ilav lo 
aaqomflMdata Iboia Bat nqolrlrig f Itata ai^rin^ntat ajid 
to aboiii ewMoi; U afimilijemilon- A psraon la al*aja In 
attandabsa «• k< arriial of tlia itauoin: aiuI paiatncert 
arrlTinji di Iha tilibt bgaU »UI Bud ooHee iwdr prapcrad. 
the Brirbtan Hotal li the lint Maraat &e VTharf' 
B.JOnSBOB, lataef Bamct-atraal. Sydmj, pmprlato. 
Oood itabllof > laddla liofa^ and cardite Hoc itirft ROYAL blAttlBE nOTBL ABP BOAUDIHO 
UOUm, K'OLLOMGQNQ.-B. Itt'SSELLbafi to 
ral1u.f1 h[i alncaru U4h1u ror tha dlatUculahed palronafo 
hfl oantlbaai tn reealra trtm bla 9yinay and Ulawarn 
rrifibiU^ and trnttL by anitlout anilMTaiint ifi BiBlt a oor- 
tl nuann of thtir amnn . 11* llattan bbuaVIW (aial II* 
and irantlBioas wlH tfad la bla aitaMlahvMot ail timy can 
fMBiltil) (Mrt, it hailBf been lUail sp la a aiferlor ilylt, 
irith tmrjililpf Mtawry to prumoU Iba (rtateat «D- 
r.inlanoa and muifutt. Attached to the Hoial. tbart la a 
Waadah CotUfa, ailmlratily adaptad for f^lllaa cr 
liitalldfri. Tb^ MUbliihmaiit baa tba grmt adrantace of 
having tEbanaiva varanda^^ Awn wLiob ibcrt la a marnl- 
aHnt ritv otUst wlUm Five lalaada, and Ua aarnubdlb; 
Aountrf; and it oafya tbnaa Dlnitn' iridic ft<itti Iha 
ataamw*! ■btrr, Tban U 1 plentirol inppl; of Urn (wreat 
vat« « tb* nrwiiaaa, with Uw contM at a Bttw fbr 

tf- i TT -»Tl f lirt^i SfariHnlnc Ibanirltb all tfcs 
nUrar a PrI'ata BMnllbf Uaiae^ 
1 to iha eaitflbrt Ot ililton- Car- 
rlairr. fit, and aaddla baru% alwa^l on bka on the 
aitalillaoineDt. 

a. K., to InduM vlilton to ramaln at u dali^btfnl a ipot, 
iiaa ilctarmiiHd npon malElif bli ubtrjiaa imodaiata. A 
firriaiealwayiattha •harf on Uu arrinl (< tto tttBipitn 
^ I «TiT*y pHiangan to tha boit^ 

^'.H.-BoUIad ale and porter, vlma, tU dtaMit 
brands. 

Thl. path aeaoai tba Ian WaJi Io tbr wa baapb. mi . . 

and «Uitli%'tB aiaMua fHnnila IVDMlir HOTBU 1!, WiUkb^altcat, Ualbtame. 
JAHt^ FAHPIBIiP beca to ialmn bit nmariHi 
and tile mlonkita jt«neral]y. that h« hat nrotn- 
btaLttd feualbH la Ua aboft^-nainad UsA*t, Thert^ ha 

I iiMiiM y Bi Mi.ltr aad I7 tmjjbit Ua M artUaa 
at^finvllNBiBMilBla ralaa, ^ala id abWB a Jatr aba» of 
that patreuit wllltll ni lOrnuirlr at llatnl|r iM^vwtd w 

ainoa recomnienrlnf bntlntaa tJ abova, J. F. baa bad iba 
Sydney Uotal rtHbuilt^ on a niui-h von ntanaln aeale. and 
ntlod up ia tlie tnoat eiegaot «nd oonimDdloni mannar, 
Privita ramHjra anil olban Tiaitil^ HalbHinHv ftTOorlng 
thia PttiUSihment iritt l*air mffiHI*, alU naA Tit* atwj 

* Akrft and nil iale iM fld ft «ri^iWlt-< WH -'»iy*W 

Af.,&c.. tliraj'Xin band. 

l>«Kiiibar 13. 

"I Vt»NEV aGENCT.— The andertifiwd ntoma tiianki 
tor thr aspport ba hat lud ler tbtlut Mittea >aHi 
ai a nomniiMiip t^atit It Bf*aT» law ibIwMi a 
wntiiiiiMuit or that ooaManot- Hit ilona an wft (br ttia 
nwptisn of «ao), tallo>, bkwa, and tbaiialiliiBi vlitct, 
mtJw, Bmit, asil all klnda of (am and daiij ^ndote, 
AatuKiiit aalai and rtnilllaiioaa lant odTaa agon at mlw m 
aSbeted. (Mil h1<1 In |ar>a ar inuU ^nutKlta. 

AdilTfiiB HISMBY FUftsld, PIttvlint, ttrdser, m 
tba Tfaeatn- 
BOAIUHNa BOtlOOL FOB TOIIIHl 
TIJIMBII, Hflwltoc-itntt, UlokniDiid, ooa- 
Uw Bet^ m. BlEtihiiSl, VI Ui Cnlraall* 
tfrt, 

Oojraaof »daoaUan,-<ntrtllt, MtlMmtlbl^ ArttttH- 
i'-^^t^ s™*^ aa* Op u m W t tt , dHutWt and 
Modan 

Tha II 1.1 of baokiL 

aad Via«lar, nat IndttM In tba 

Pajmntt-— (Jaaitarlr, In adwaet. 
b(to*UHiaH>t<l«ilpU. 

laeh bttrto 1» to IcniM «tt kMnUI MMiC. 
thnabiaiilHU, hmmSi mA tmimtk^ui^mtSs 
tadipgo. ' 

!KaT- Akaaadif Bal4ii 
TUB, H-A. fmtlUk 
hntul b. Santaa, la«a If. 

M.P. abd Jasaa Saia«HAa, ■a4.1la«i;par «ir<£iat^ll *§ notha 
•( Aaittaltiia, Ivdnar 

B.S.-llr, BIWCLAIR »|]1 U prrparcd to welH all 
boafdtn In Jtlnarj ntit. plSTABliUUilHlHT FOB YOima LaLUBB, 23C, 
XI Onwb-ttnal, (KsdanliBm'i Fiaee.) Suitt IMIla. 
aoadactol br tbt HUaaa HONKY, abnaa iiopila art ctt*- 
riilly InitciBUiI In aiiarr brtach ot a toond Engllili adsoa. 
tlan, *ttb llntis, Pmcb, Dnwlnir, Ai-, *o The Cbrktmta 
VaoaUB Till tannlnatt on TUndDAY, Jalnatr litb 
tU7t vban (In KlBNB O, will bi pnpwad to nialf* an 
■<'4IUi»|lninMKff |*n( Mitt aa Boardan, irba *IU 

■MM* MtMoaiM ba aUalnadat 

- jtl MMtORAnm and'ewitMAL AOHNCV 
—Mr. miSMr OAPna oonttiniat to tnawt 
ararj daKrltAln of ajnwr baaJiaaa oobntcitod wllh t^ 
odioolaa. Ootonlal ]ud boofbt aad aaid. Bralfraata 
aelaetad lot land pwaktatrL Ooloalal prodooa Tteaivad 
and told, and the pmntdi tranamlttni imnctoally, or In- 
mted aa adrlHd. Borspean ntwfptpara lOEipliad, and 
adntlanaiita Itaartad tbenin- Addrtu Mr. URitBT 
OAFFS^ AaMlag aad Far Eealaad Booiu Mttc* 
mMta^UT, Itaebtrob-iUwt, laia*B^___^___ 
TTUntOWrtt XBOLAHb tan rlia tbair addrav and 
V ban Ibili Itttm iaJU« tUntbt ilCAPPEB'B 

Aatlnllan aad Sea IMand r . Ulln Ohtuban, IIT, 

Faneliaroh«atmL London- Doknlal aanpapen tiled. 
■•■Itafe ileand, ApaitBaita tad other naldmeaa 
•anr>4. lobaerlpUHi £l per annum. 

mm ~ HAjLirAr ttbekbbpeSS ^TAktilL 

UiAVJVTaijr auparini doahia-oattd bottliir tllrtr 
lannr palaet lanrt, nopad aail tiralto hnttt jtwrlltd, 
rtntiad Durmnlti cbrawiatttr nnepauattd baltntt 

f»MMLlg^^*rS3: 

■w' ''■'MIm IW' W' an; 
amnuilof ronfh laarA tad lte:;^m«u^o4i to Tar^ 
mora Uian qna luiiiui^ per mowip' jSaMHOf^M to ba 
Uh boat dOHirlptlaa of aateb '^^3 atiVw lo- 
partad into tbia ooldnj. 

Firtoa no ica. 

A In jtHKf (unntee jlroii m\\li atcli watch. 
I have dlapeatd of apvardi oT tan bgodiad of tba 
aUmvatobiailMalbBnL a au g lu tad aM*ti aad 1 
b»o (bi KnttMbaHea at kiiew«>lhrSirMW tim 
f«fien] aalliCwUgn. 1 M {a^i»)a Ittt la a nr; aboH 

Kriod toother alaat of aaloftTlD ba umV In tba baah. I 
YO leOAM trm aunr laloaattal aqaatten, who axprtaa 

■ ■ to M - ■ tbamtalrM alao 

BAUD EL t>AVttk wtilwala and ntaSl Watebmaket 
and J*¥«4lar, m. Daoria-tlnet, nearlj opfjotlta tha Bank 
ol Rt* Siintb Wtht, BirdaiT- 

N-B.— Tbt BQtt eatwira ffmaraLattaTtnent tt viichea 
and Hue foiil jtwtUary. diamunda. Ac , In lilt orionj. OTICB'— Iba piabllo ait ntpootluily islinned that 
liaJt*<UKT«tblkb9H*tat 191, G«irg«<itntL 
^Klaf a*d Hantar ttmtt, adigtalii Oiibm and HWflilMa^t Aldilni Bnoma, and 
Baaad Darla ta tabAaiatar Bud , 
brtliaaaMlcnad an tba Srd w 
iHtk a ailn«t p«r ateok or nbibla 
dwIpUanaadsrikiilatatt daalfn. 
la vmt TtfftetT. Clooki, tmtnv" 
trtlaa imaaoled >ith tba Hiob 
vfli ba add at Ijondon ptiote. S- 
aaJ}t*allar. tM,Fia-itnal. 
Sao aSTftlSSniin aa* aa ylmr 
attfnl and ele^t artlela^ woll alltad (itt 
forjjlaff 

1.* I 

^TttttatpaanLbiaaliiaOa, In ntngoo wat 
sirw qnona aa.} torkt, aaaottad, la lang CHia 
MferaaadtaiUrita, o«l baiW tl!r^ 
Mirer taltan and oltnlliK Ip aaata 
illi'inrtM inil I iprtba awtfua la nmm 
^^vA^t*9tm, b iHMil^jiHnMM'inia 

■^I'rJ^X'^^r*'^^* 
Faililta fap^ npartriT BMidMl 

" vi^tBtH' ABtlaUaa In Btfrtt tblu, i 
baagUfsll^ pBtnM tltntt-IWitK, aad Fkiwar raaea, i^ ]^iJ)Fi 

OHnu lalmxpta, T*; laparltr 

Bilrar tpor^ noaf yluata 

ilM and lllm iSH^Hltl, wllk SiaaiUag ptbblaa 

BITrar bonnntt bakian 

<Mi tad ilrar tlnilfreUet, giU tbinu 
...SHjyiliBbtaa, la taiaa 
'|UMii^4WnBtaa ttona braoaiBta 

SHrtt- Inif^ Ibrt, tad ipuoa, Jg eaiaa 

BiiYw papK Mrd 

Si iter card ataai ' 

J<t amaniaiia pfMA.'ldaBi 

Uttir iolHn^tMt kbifaa, At. 

4lhwaankiBad belli, 
aad u BtaftilnatiertMhtaf tkd^t1^Kla^dmtltkatloII• 
tUa JnelleiT, Jut nHlrsd atr Ware of LI It. 
BBirei; and MAO DOttSBLL- 

CAB"lSB*a of BLltlNOT0!fS BI.BCTKO'ri^ATfc. 
■taiia. BRCdH and KAt! DOHNBI<l. Iw; to d»tn-l 
tha tprrilal attatiitaa of baada at ibmlllaa and ^mnont for- 
slthinf to klklbiHon. Maton, and Qi.'ielefafLl abd aatfol 
ataortmcntt ot everj article In j.latoil -fart and rntlerr 
nqglnd ftr table terri^c^. The ^rraritreid^iif. of ihem 
cabinttt iaqolte novel, an.] It to pi^rftfcl ^ud roiiipact, iliat 
Ucajb mbtalslDr nearly aoo arlioiea in «td1i, any iliifio 
pitfs ran b* loan inattntlriritlioiit Jiffli-i'ltr, Tlie nablntta 
noTmprlae klaj^a, llirr, thnadeili ao-l other pattarni, the 
torV* bartqff tdlul allror polbtfl- 

Btaldta the fore^olaf, bRVm and HAC DOHKXLL 
hare t mnilderabla Tartctf of iM^.JlMlMNi^i^iteUiry 
oftlaahnra ealthrated f ua, -"i-*^:^^^^ 
anil ijuKm tenlota 
Ttahetbltt and itaadi 
^It diahta aad aovtin 
Flab kniiaaaodBirbv la 
Dtaitrt Whb -- ' 

&adliatiatav)i 

ntr^ bDUIa alaatli 
Ijjiiuiir framaa 
Cmet and toy rramoa ,. „ 
Spooni, torbi, ladlet. Aitr <^ U' aa 
flilillo palterna. 

URUSn *n.i MAP DOSSELL. SbKl^U and Cm'BNSIKli l^STABMdllHKNT 
F Willlani'itrtet. WnolloomoDloo, ii^iiHlntteil by 
BDBRICIC S. DLOPBlt, fiir nany yean one of the 
piltelpal aHlitanti In Ihe bunie erHtrory, Hwi«, and On. 
tloten't ckoBlltik Lnndmi. Prtmriptloiit dl^anl matt 
etnt^Itr and tegt In air ivta oftoirn Tltb plaiiutltlijl 
■rarr Medicine otthnpantt aid frailitn dauHptM, and 
tt iniannmd tbete fear jreart put) eaek an apn ta tlH 
arattnj of toy riTialllled Dtember of tkio miMliiml profeaaioh. 

£. BlTrTlI, PnatlcMl Dant'lat, 19, (rCjjiriieii; 
ilnenlj tecUaT ererif 

Iprvrtd h«(r«*anS. TIacarad 
tanb Hopped ulUl gold Hal^anij^ii a iiett mniant, CUl- dm't laetk raffiLlaifld. TT.ll.- 
tba pMir, from t to 10 a.ta. 'I^lii cltraiTL^l i^raila Ibr 

rjutvBs¥iv£rit, pw 

AMjSnW Blgeaa, Brmb- rrsAi 

•Maal SaICtx n umt» vmam wealth,- 

LlVHKIB'a lapcorad AHmm Hatara, Ikauolt 

il nnadr Wtbarta dltosnnd hr Ua nnmal at 
I. Thii itedUH It Ttvm paomtly wd bota In twa 
and coantryi and tba pnnaltiar oat Tit^ eonfiilanotnvDni- 
MOfed 11 In- 1M rtHaf anj oan or tba fWloirlajr eomplalnta, 
namely. Bpaamfl, OwllTaneia, Slckntaa« Wind In lUe 
EHomaeli, Indlfeatioo, Jaandiv^ tlaartharn, llwdaeli^ Ae-, 
Ar.., at irrli a« In all dlataaea orlelnff tr-nm [>l»rdcrad 
Stomash and Uonli. Ia btttlei, at 9a. aad St. U. 
LAUMEB'S PulBoali MUtire, Ibr goagha, oobli, aborl- 
neaii of hrealb, inlutatt, atbma, hwitteaaa, Ac, 
LAKMEBra AatlUUeii Pillt. Oat of tba aioat nlualilo 
mdUlMB tnr olikad to (be iinbliii pntkg an tEaotu! 
immlttt aQ tlllBiit oonipbuBU, dieorden nT tba llrrr 
ittmiili aad banda^WoodncVa oeVebntMl Wind Plllt, GutataSS&^M* to ButUta-n 
■d iha pMUi, ttnB«fe tht Minn W tM jallr laM 
aad thatto laad ar tfc e ickanledmenll as Jxitly dno^ 

^||H^flOntll.V ' — ■ a ...__L^_ J -a.. Bd anKaKtaaardad to tbair turUoni In eater- 
pBbUa la Uk branob of Itada tba ttbatal aa. «hlnh tapporl barini rendond tbaIr be. 
■aaaa saa df Iha aioat ugeuionM Inttaneet 

S!PT5r " _if5? 5**- 

to ktMj pal fcrvW atait yain etoTIn 'S^SflZ- ei«pMo TwMiaUoB tr tba aned^ 
to pit fcrvW aoait yoin ato, hi Ibelt eoinl 

reriMmtit— when, aa almoit taUn tbaaMMlh thbl.^. 
Uiti akklallBllaflr estared t*te the taUht aMpatltliki 
iriti old eataUlttied and >i«-bMirii bodaH, attTiSaMiaa 

^'"T.*' l™* ff^*^ la t*a«l^ ifTaodMi 
qualllsd Uam for oondoetlne aaajaaaa ■nriw an tithm lhaa 
the Int ayitaiB (n tb* atridg aad tHteaxI moh lyidam 
*aa tb«a H»tl to bhli eolBap, lW*lkattaTlnMd that Bni^ 
lithnn etald aa mil niaolato the nilatlt* nparOma af 
oaaaUiy, qnaJllj, aiad bth^ on (hit tlil* of tba nrtd at pn 
tbtoUK) aadlhabtUllaBlnBaltor tbtai narlMni ll»> 
" Ji&.teL Weir'.*? " aaafalie aMMpatknt. 
■<iPP*-'*»P U«rD, la ttadtrlin tf fbiUfelaa 
I ni aa' liU lNttld raipectf .lUj ittta, tbat h^na tke aSaTle^ I^Y-DNSr HOHCBOPATniC PUABHACT, 

J-O rtiaet, onoalte Bridn-alnet, eoadarltd bj : 

tmUiand BtrSTUfT, Umaginathia PhanitiatlMa "" 
^nit IntUlotlea hia bean ttta fll a b rt im IM tta> M 
maMlejr Um dally and tawaaaad ^nmM^mSm!- 
pathle labile In Ha* Biiatb Walta oad Hw AMMite 
•nionlaa mntrally. Tbt .nala *l|>iit tf tba laiinlattii 

•ill be Uta t^reparatloe and rapplr of etti* ■ 

iMliclBe aa nooniatd br Iba •aallab mm! «> 
pbanaeepoaftt. and will bi MiiMrad ajeiidlai 
a dna iad aaBtatlaialaad det^BaJ aaalta, 

Tba adrtnlaret to ke M-red fTM Ha ainantlH el 
thanadlgiMa !b tha tolaiAkilMMlt ' ^ - 
tea obrloaa la need any floauBaak r ' . ; 
.hiaibtl ataaltv Mbdi 
MB jtiiaalaia^lMlllfatf tta jub^ by adrarUaaioBnta-^ 

mS^gSiJHi 1 ^5Eaa?tlT/SSTiat*dMi£S 
la litlMfHttbtat ijiipr arlft Uialr name ttlaebid, tie. 
roMtta^MllWMa'BalMa «t the trrlral and latsnof 
any of l * itf lit lll W la ^ lt t a, Tbair MtlnpaltVu, awl to 
rar oolontal. cittom tiorla^ bnvercr almm baeil to Wtit 
apiK tbelT frltoda at tbe QhriilaM aoama, tbar an iinall- 
linr loabaadoa II and natd BeralT, tbtradbn, aibratlat 
thalr fHendt, and the pnhllr, to T*«ire Unlr noUfleatlab Io 
Ita IntaiTl^— Mi aa k mlf- 

The irS0U98AL& BnaUtBSB fat*ln[ bt« tt. 
laorad dnrUii tba pKitot year to tbalr naw atd 
oantral prtiarHi la wynjaiA^liiBth near Ut Bank oF 
He* BotUi irttei, bit enabled tbam U> ntaid It h alaoil 
a dMJ net undaTtaklBi In l|atir, bill* aU} aondaotad indir 
tba eonalaait ttrntrinWadanna one eTuft ilwIpHi Tba 
ilai^tbh tatabllahwnt.art iefr m f%Mr- 
tht Pi«iatort> ori|ilbaiMn£ia- 

thvn tbt town tndi ^atld |B aaj Nac to Ikt t 

in tn tb* dVapBHlai of 
qalriait aloa an jam aMl 

^2555r«tufbS& 

- rtmSw' msmr^ ftmimnmt u»*ml\ *tft 
arrviffaBW 

(bated aa bo etoooibaja t 
Ilea af fhminjt a dapOt 

tlneaorinpliielr tboflt. atkd *>itn eonalt^ tldroltjtataat 
' -" ' "itbOp lb and rtd bajen )br eipott, oaold at any mtnaant ab^ 
nalw tkvlT ppRliatee at iha vittahant^ jaldat of 

trtlolei In llic Italian Wtnhonte 

lion, ■ln^ rplilt, and beer trad, 
ataut} «f a banir tnnllln my 

-xrereri'. eeninl imrf- 
tliaa obTlatlii " obylBtlBjr the ne. 

Jjarittof i^^yertnrallln£ t**"_™h W Bai la a^ ^*^JW 

of _,15la!* fct tba F<frt»<n *oo 
Hxa ta J^ IM tlun aanftat tbalr an Im- 
portoilena ondor rary adrantaaaota lamt. En whloh 
they lira thalr oBltaateta a ettntpondlat Mmd. The 
(eadt panhtaed li tba Euaaaaa maikat are aaltoltd by a 
tentleaaaa of freat ool.^nlal etpaFiaaoa. and, a>tneln« 
reralar tblpaiaila by trtry tlippw Twal, anlandid bare 
la aa fknb tad Ant a oondillDn aa pMlble. itrj aabb tba 

pafM bt tiA ^tiB .diiaiiii (aadai Um ma Miit bat 
tbt bait attkelta tttto taanat hsIUiBaba ^^lU aaioo. 

Tha RETAIL BtlUKBaa la tUll niedaolad apon the 
ArlrlnaJ pra ia laa^ otqMtita tha Qaerfft-ttreal Uarket 
BolldlBM, and tba tcteagrdliu'T Mllilat na« lt«a«hl to 
btar In It Hit eondnctlac ViHt tiwnler InilnM, 

avtldwen nw a» TuiBaltna k Uio Mrlmula taoh 
oatttn. iMOon laMt«i^l«|>ca4*, rltli tba asiitlaiin 

wvbkl inU «iinlBf to liv uPti M tbair penoTLhl liow- 
^iSfr OfTft, QtrintiTi inte-jriilj vUt U roanJ 

tft w Uf kinilnf ehniwivlitLai. 

DaemEQit tt ta b« noUiliif iW fvW% to iki.UB])4i to 
afftf A lilt or tbfl TuHgu Attmtlov, mUtiM l4 tb* »«wna 
wblah thrj etm »ir fiflhr iht ptiblK th» |npiH«tmt *U} 
sontmt UhidhIth witb ttAtfof t^mitha; htw itXiAf im- 
porbBd « m«t tMoUrul iHortBLUit of TarLtUHUil 
Hamtkm Mnbli lo jim Ihei toblw 0/ (ho iwlth^ « v»]l 
At ik* man iuwa^Xy t>*M^ of tiM pnar. A pmwfibl lupw- 

lor «u wu tM.j whmx hi vnM Ui*^ wiiU lui u 

^mouM CbrUttOKi Cum 
VIobUt ^tri«rlr Pui fiootA 

vlihlJif tbolr ftfeodi a mvery CbrEOnin nd * MMT Z^i* 
YW|0:iiil btyi U hhto tt«m tbit iholr ktfM lOtt vUl 
«fn- be V> vltinn the Inbomt* «f AniWnlla* 

VAUKB fcM hhOYDt Aortnij^a T*^ Marl, Uad inn. 

1- H 

E AHa tor GIIBIWtllAa,. 
aatortiatnt, at 

HOIJSII BACO) 
and LLDVb-a- .knlatlr oboloa 
iXS>& XTOS™ WILTS CllSBaB.-Hol to ba 

-tf«Hriffi'?a4te.i"*i:l.f;t£*i£SSl (JULTANA KAIl 
O and LLOrD-a, 

BUMS 'RAIJiINS.-Reiwlcobki; 
It HAIfKa and LLOVfflli I atiit inafroit, . .Wa JSW ■*■) i" aptendhl oHdlUos, at HANKS 
■A )«daVttr eoaaponnd, wblobaaaBot 
Sold at HAHKa end LLOYH'S. CBUSTIiIAa rBBaBHfilL-In rreat rtrlely, aella 
beBbtalied b utatllAJIKaaar LD tlltiyg. 

JflLOIJR, FLOlllt, PLOETK fsr UhKrinaa nrk only 
at loa. pin. bag oI tOlb., nnalltj aibra inpofna, 
AWK a aad I.LOTf), Atjtiall an Ve. llart. 

FUHTB, TUtVM, FLOUIL— ifinilllM ninirVdrS 
laoklna to tbal ^itmmij irtlolr, Plsnr, Ibr Cbrtalaiaa 
paitdhtc. Pgrtbaia (Wd t^lt, ind (ood dutir, aiid tainaa 
b jnaia In aeforloi a rood OU BairUah Flon PwkJri. 
Flaaat ttmaj Bimi, ef aitn aiaUtr, to be had tar tbla vA 
anly, at IDt. per ba(. at SABSiiand LLOYtTB Anitra. 
Ilea Taa Mart. AOIIUIUIE HBIiUCTlUN of the rood thinn fat 
l»iTlitBat ISHt on Ilea aad (tar BilAat HANKS 
•ndLLOVD'ak-A.larce jmm juijlllMrt t tba 
mtatbeaalinilnedi iMIMAr «^wB^iS^«>ddlnr 
liratvnta- Ala^ 

Pmioh pina In ^laaa Jara^ a»; OMna jp f taa i rat. 
Mawatva and Jordan alBoada 
Nomtapdy jripplna and dried apfiaa 
Carranta and raialna, raixtd ^jw*, and mliarl poal 
Bnllaiia rmlaina. HiltaiveJI alnton.la, and ^ijanlilb note 
Blirnlta, Ilnntlty acil I\ilDitf'i, In tndleu raHtty 
York and Cumberlanil hamt, rery anparter 
Wllttblrt andCinberl**d b««i, nkiilot 
Korth Wlltt and <}hatbln<£eeliiElMHMMt«^j 
WoDmKonc ind Dobsh Inilter, IWt W%llllll»ilit 
Taa^ oomitt, and in«;art^ matobhit^ptaa^ 
Flonr^ Tcry tuperur, for DhrlatiDto wmk at Wt, par 

ban. 

Aaitralian TWa Hart, 315^ flalaat allttt oanalto tba 

Marktt. 

WA FfB and OOWAR, tO, QOWBMtAUlT, 
B \ST UBLBOUEIHE, OommlBIan Afnll and 
Drapery aalanen. ttoft iroeda oontij^ned to iba aban Ana 

vlU ba dltrvted of on ibe mott adrantafaoH ianru, aHid 
bifbtat prloaa proonrad- Arcennt aalet and ninltlani^ 
IbrraTdod promptly- All m<|niTl4a rtapecithi^ thla mtrket 
poMtnallj attended to. JAWE* WADB, ot tbt abort 
trni, AncCloneer- Draper} takei beld erery Tneaday and 
Friifay. Airtion Hart. W. Odli imilttJt l& it. 

HAM'!) IOOMTbI^^AJ WAIIBHtlUiyt.~Tka 
beat attcrteseet of Inn badrtaadB «I irwr deaHp. 
tlnn,eou,<rlta,fc,aaTlaiiratlbBaliiitannnio9i. Alsa 
beddlnala Htli* aaia^ la Maahtlr, eooia abr% to, aed 
ilraa. Hark Iba addiatt— IIBAIP8 im MMaad wtn- 
boDsa, City Tbaalre, Markat-rtnit; T WBiSTBKOUB, Bool end Bboa laiparter, bat bae cnat 
aiveaatly. *| . edeaan la wtBaaolaa l» the Mloi^ 
M Eh* Vttn af liMaiiA tIftHf (MIBwall. kkta Joet 

tm w muw tery uvc^ knd in fnM d«Dud. 
noM Mim awifiiKllr vba htn kJo^Jx wtAttA t1» 
arriTBl m Tvprnftiillj 1hvit*d to ull b th« ocun* oT « 
f^w d*y*, ytlM. tbt J^wli will ba lAnJfrd kad 4peq Ttr 

flUpKlWtU 
114 Cnab pEwmrt ta 
lb nnht ""W. . 

and ahiwa an already lAT>dad, and an tt^lhw rory ftML 
lahlltii^ wonlil do aell Lo r^l early, and inn antb alvft 
aiaortmvbt Brats r>kOlca of a few eatra patra. Beet pnd 
Sbat IVaioliaue, tSd, tl eorje-elrett . Deotm bar KKb. ^ 
~" MASuFACrUttBO FO«NIT0Aa- CULOKIALi 
Oountrr and loan boyrra riU Bod ■naturthe beat 
an«lmt» of eOkmlal-niade farnitnn at llie Hl.tw Hoemi 
of WliXlAM DEAN and 00., City TliaaL*, Market- 
atmt. KipnlancHl iwliefa. tf Hirlt the addiati— iffoEWfrtTfifVAEEBSPi^ Ymm 

1 Wd 
tikhntuaad i^lnyi* mlitlii I 
aad Qdfllao bna annlnd MM) 
OHlatda. InLloaaaaoO^n Jlkl- 
ofiidrlta.lndliaailn, HTsradetdlltf, alii 
and acna. It la aartrolladi oa a parllvg/ Iba I 
pnTarltal yet aafe tnkL II bat aradawd tbe in<«l 1 
Inf rttalt^ natoring ibe lanlld to baaia aa4 itaiiMb la 
aa iMtadlblj abart apace of lime. In bowat w^klat^ 
trltlnr ftm atinottitaiKlfl chanran, vc other hpim H la 
ttnm^ ranmniBaded i tlK^ aTbr urn tttbla* Pnntrei 
iielnAvaiy I>y DAYUJU.L and CO., Apolbnarltf BaD, pwitmt, ippotHa tbt CUktlM, *jl«aei, 
liotUiait&- M. ami b- kdIi i and mTiHi Hall liailiital w iadl(eailB,laMaBo^b^artt■•rr!,aBd awtSM Frepartd by BlOBeS BBA¥B , iMl 
penalbl obtmlil, Iff, OtorH-Hnet, tydbtr. ' ' ^ 

Vht iboierir^iaratlcni le lest on tale by V, B. CcltMnU 
ebeialat, *;., J*,Soalh Ilaad Eoad . , -, „ ," 

IBaBHOH OF OiSrSkft aaJI ijh^^mnritXCb 
.andsarnaa dbK ITtaaB 

Ji 'n 
tBni-' IndtftatlH. tataltnce, htartbtrn, 1 
.the lAentlar amqadla nvpartlat of ' 
a hiitwaiidt glofar, in oombioattoa altb tba t 

plea of the cbaBaiBtK nnqatetloiHMy a«thl 
eHeaclou reuady tbat taa be tmploTea tor tba tuiiefom 
aboT* dlitnulni^ oomplalnto, lelaf eo a Waed yna » 
alkali, tlili eatmee baa tba ^aer tr afalrliltu Ilia 
a^l^ In tha atonal, aad tfaaa of mntrlnf Iba aaCaa of 
Bata lr.ir*, apum, and baartbjrn. Fyvaaied ba QBOJUW 
BBATH, fknilly „i dli^div nkwht fift^MM. 
^rett, a^es BarofT awllitw^ Miiliyiail XtTAVaOIPB HBWIiT niMOV^BA' TplU* 
If Fo«d« an Mit, i^ln, and iggM nbatWlaarr 
lb thelf einrta, rauuirina tba aoriqa irHb tiiiat[ai niMttj 
both fnra tba old and tbt yuan ■. PHea oaa tWnni^ub , 
Fartitt at 1 dlilanre .nui have (btai (ortWdM 1^ poet bf 
eoolealnf ataraia Ibr iba anoant 1 al^cn threa peWtri to 
nwr* an rtriaind, (Vat to aay ntil lavn It tba e**^ 

N. H .—Buurtlealtr to dJurti, in PraaredXy tb 
WATBOlTSDniB Btore* UO, Br'SOatd-W'^-' - PrWedXly WUBH PUWUBMit mifMely fltipBUBBDI 
DAVRBLL and rax baa partleilarly ' ' iDdirf the 
r avw Woiv eameat attention or notben and abraea to tbrir 

hsmmtMt vblcbf afbtr ■a«ta pailntrttatreta tad diBtedito 
Doadiiatod tiptrlmaalt, ih^ baffa bean '-"tnillJTliMli 
ta dlasrer, aad nw* oonddntly tabiM ta ike ■Mtqa era 
dlwtmln^ paUlo,aaarani*dT<ir Updoabttd eMai^li Iba 
eipaUloA of mrau. The adrabtactt of tbt TiiaaaBa ara 
tba perhit alllln|;ataa altb •bleb lit akihirta take \ aad 
alta lit obeapneti, Ut pnprieicn beinc delai^Hdt* 
plane It •llbln the reaoli ef all- Prnind tutHMi bl 
t)AY'itELL aid CO. AiBUieearlf Ball, rilfliiiai 
atreet, aydnejr, In boaae at la, «ch. FarUa la iba 
oooatry dealroua of oMaltitni atOEfly. qaat ba ^ryoalar 
in direotlui; tbtfr ordara aa aboaa. A&TUNIdUING CDRB OF QIMB 
tary 

moaientala tdalad iu nnu aoiMr, oa 

TbIa wat tha oatobvaa a^lda a 

alarmHT Bd hi Ma I 

. _i ... P «llafa Mb of hit aibr. WHUHb*. tFlatt, he aai datttmlned ta 'Oinfl 
mU, whloh be dill ; nine atekir 

ealabrated mtdlelhe aair him Kvsk a man at k«' Mfdkw 
taen before it bla lif^ tbe bloom or htallh npdn b? Mtak 

tw! ertrt lymptf » ol hia hoal of dltordaia aiMilj 

endlealad. Bohl t( tlit oiUbUihtnHtt ofKufeu^ 
Holloway, Ml, atrandfnear TenpJe Bar,) LoBdoe,«5lO. 
Maiden Iaan^ He* York ; tltiv by bH napestalb ttH- 
Ki<|a anij doalon fn udhdnat thriWtaeatllit eMIitd 
S r?*'*"^'^ JfclMiaahft^ 
-la- *L,!i^»d,«dS,.«rtpolL ntreUl^ael- 
denble aoTllrt by Utii.g thu Iir^ liEta. It B.—me*. 
tMt tbo of j«tiei.t« In erer-r tinnier on 

aBied to aaah pat 

_ itBWABd OF COlLNTKRIfaiTa 
rTMJtOl^AT'll PUM and OIKTHEBT.-^^ 
I I lavlnfara the Hfalarly appointed dlalt^Blia 
anent tli« panalrtb vadMntt mar be obtained. 

""tSaS"""'' 

eiDixT-Mr. ClaaiT, Klnir-ilreet Kaati 
Harkat-Btnat if att : Mr. S. MSM* 1 

Hr. leirtir, Soath riaid Smt-lm. 3il 

nllat, Oeoria-fltiaat Baqt% 

ALIcar-Maiara. T. U. Vale and Cia. i, , 

Aairiit^r,a_Hoatn Uath« and IMbbrlat,| 
UlLaaiH— llr. J. J- OlaaMip, achbolmiatar 
Bil«KHrlLl— Mr. Jobn tPLetinon, BtaHkaeag. u ' 
BjTinraw Mr. Jawpb Parker, Ohamlit . .", 

BiaiiiiA~Mi. Janea Fewell, At«Tkiua Ir 
IH.i»ir«o»— Mr. WIBlint, Poidmiattr VI 
RSTnoeet, «<«'._. 

rt; sadirrr and 0*. 
DB70LO1ND— llaaan. Clodiny and diu 
UikirKatoWB— Ur. IMa,Cli«iiltt 

CiJiTttBI7IlI_tir. B. liar tboriHh BaVU TTlllB' t 

riaxLtiftjioii— Mi'fl. Gonnad, StaialDBHbr 
Ciiroai-Mr I;, s^iupaou. aii.1 Nr. SaaM^ <Mib: 

Htor«iLenp...m * * 

Oout'l Kirii-blf. WflUam UlUi, IMbM 

t*ia»mH«ir-ite ' ' 
I bil 

Dirrraoa— Vr. Richard do^k, £ 

I>|rBio-J. K. Sariiier, li kaj|i|l ' 

OLLTTOi—Iir- Un-d, tUonkelpto^ 
Oirroaa— He. Bow, I^Htmaaier 
OL'aniaO -Mr. U. Heii^, EMorvkaApar 
Ciilliaitl*— Ur. tirnikiiuvl, ami Ur. Jaotl(| 
Ouxoioii— Mr. Ildyle, Btortketper 
Oatrror— Hr. EaaMsae, BbotaMU; 
e.>TriaB..^Mf. IL hwnr 

" °"TiiriTn~ Mr B 11 rinil 

flAarxET^Ur. and H^. /itttft MSMiiilni^ r 
■ lAiu— Hr. J. Pike, aumVM^r . 
KttraaT— Mr TlLomaa EradMfV,lbnl9lii|tt. 
LlvairouL^tfr. E. Ooatx, Bloreiaapar 
Moi..>l[>— Mr. W. J. BfoonilelJ, and Mr. VanK- 
Btoralrreo^n , 

borako^en ' MpUDantPl— Mr. Jamie Joolair.atoiakMfqr 
UitaiHO ElTtk— Mr. J, llawby,atonbpt^ , 

Fivriiwir— Mr. J. D. MtninHirr, Clrtinlrt IHkJ 
.-, ai 
tiaicuiLi— Mr. WllllH Urarea, Btenlc 
QaAtae— Mr. Jolin Wwidmr4 
Ornra.— Mr. Georjire Ilaaike, 111 111 iikmaii 
OUET Utiir, Tv till— Mr. B. Tayk^r* 
PiBBiaaiij— Ur. tnilllK WtttMLwIl 
rcniiTii— Mr. J, HolwttDa, WM Ifel 

Btorekiapon 
Funat— Mr. MtllM , FtaLfaatter 
Panti<i(— Mr, Willlan Connor, I 
nil ILiaapiiii— Mr, M, sce^SmUitpir 

Bie]nnirD~^4fr. J. TJ^ber, Alorekeeper 
MrLtTl^v— ^Hr- Wllliani Wa][ini,il4AjrFkeaper 
lU tvorn Ttmaara— blr. Doherty, Stonkeeptr 
KiCHKonn II[ran— Hr. C. ii]£Et, iBBo r ab B ^ ar 
gHUALa^rirt— Mr. C. Baiter, SLcnittpm 
Hiyiii.KTii?!— Mf. W. C l^ii^y, Oiitnut . t 
Htjattt^itr. Attar, l\)ttniaa,«r j . 

Wiriittit— Mr. BMiud Mrmnv, badilkr 
Wu.i,i>i<iTo(— Meiari, J, T>nr, awl Co., atonbalfara 
noLLU!fncirD— Mwiara. IlalrTeM. and (3o., EKorabaavtn 
Vaoca Waool— Meaan. F, A. Ttomjiaoa and Ol., Slatl- 

keapen 
Wloe Bit— Mr. Falawr 

Viat-Jtan. Oadftdf aad Oa, ^_ National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1497062 I* 
m 

Ml. tHE SYDNEY MORNItTG HERAED, IAT0BDAY. DEOEMBEIt S7. 18B6. onmr mnmo hbealq.— Mia mr- 
til 11 ■ iiimiwJ a»m Aaim%wi>inuu«M 
... M flilUuS ... UnttSkim 

... YuoBHfawL mmm ff 
^^^^^^ BtuujHtt Waollo«Md»^ 

''■tiiitmooiis, wittm sAr.-M_c>.'DdWi| 

ni FDBUI^ ilinhBiiiirv wi 
Mr Hh I»mt MaiHiUft Bn4u U tw « ff KTir^ir. THOMAS HAMlii£ itwkMMr, 

fc^M^ MDaj of ^ STOifkT liouuT4 HmiALB for 
ft •*(f«4l*jiitK BabntlbAi IriU ba mlTid In' Mr. 
iHUir, Ul ■dtprttanmbi tbr loHitln in (toOxiiLii 
nlin iHlwai M* ittwitinn . _ 

o f h M ■ T u.o It ir'i » o if < ii A lE^ 

Q _ ^ Cut fVM W A»VB»tmra : 

, !N<iltM „ „ ... oiw itindiii. 

; WwllMi Tiro illlllnii. 

&*tt» ..' nii« ihininuii. 

WktMIt FVnr ihjlllEifn, 

AadJd. (tkiK-pmwJiKT liu Itverar; ulilltiMiil ll.iafiir 

I^'lj B^ Hj U M w U nadw ill IIm itIII b* ulur^id win wfH 1M aWi^ pwOH iimiiMliii bi: 

JlllMgLlS«^_0«i!tiuni, DwMbwHi tl^ 

f Mi>,rgiioHiiie.~Tha Ihe Uolm 
■ (at bli -^'-^llln ■ J pal 

PBOFESSOU EtUITUln hUOOa iBUn aD thii lul.- 
>jt— btfcrt Uu PIlUoHflllllld aieUtf «f Kaw Soalb 
Wilap— n tbt )3tit Angiut lut, ilwind Burt cImtIt Io 
Thit ntnt tM ■•tar n lua 1i aHtuntutad mi iti 
tftelii bt»H,*'F™ *U tiM RjmlDnLti^ and tttm 
SV™^""" »•* ttt^ioal IBM, I Binir ttititlm 

IkulBvAUlbaMH MnM Is Hrtiwrf ft™ Ibt uor 
rlaMP>44t vicinal, wtq (bltnHital b lutm- 
•f^tm la vUM. uantttia it apantn In. 
jatllH^iaadlWH uAiriDnira 
ir iMiLiI U Ibalr Int ariila. Ika 
anmUatntbahgdr Datlltka cm. 

mi rrmi Iblally inirlad." 

bftilac HHlnd h«D lltHn. Baiuiiii» 
I'Ua TUMnietDiw uid FwUbIa 
Mrt BC tbtir niton, nloltfad Uxm 

"nolifannjgrerdnKDaombH 1Mb, lUl. 
J* I ba<n aianilMd tito at BAjrWKS* jFATBHT P0KTRAITIIKa.-On;n, CMIodkitnieil 
■■farhir I* tbelta aajr ]»iagaiii •iitatlwli ■HHTH PILTCHC, lapgrtait bT Mr. 
ndtbattliv aneqialda BfpHlftbjF 
ontatnlaatad iritb laad. U t^tri to . It It j l B tj lll'l aeiMnk tr hBClml flAenCW,— It&m at PROBPKPT.-Jllt 
\J Mrabr (xatluwl aol to puTvllua a rjMa AT liftll 
riluM at Pmapitt, bnoin m tlart'i IVIiVKb, h*BiBj ■anoii ^mUniling to haro • dalm thmlo, Iba _ _ 
ittp H p M trilf TWaiM llylind, DrB4m,anll<i bm In 
>>■ ^ ■■ ltG » nf Hi hmllj (br uprardicf IblrtT-lianan. 
n* UUt itMi mktiic to tS> luu ara In Uia piiMaiiiiii PJHt ••'2 Tmi«at BjiMj. jBArritBSOK Jo»; 
vraBToa, •alidtor^ r^maitLa,_ldUi UMmbar, IKW^ 
" jtiWABD.— Stoian or i(>m)4il, Una a; [lad'lorkM, 
IT HiiHfgH, iliirlugi [h<< lunth CMdMt IuI, 
■Mbw, 14( band! hlib, hnixM UN 
n MK nUKrr, dinkeil Ull. UU i 
brnMntlwnBvtirTiir tlKkaM M anwiabla sfpHH^bimt* ibat hai ban 
- -i"''!.™- ■* tajari to otiarmlataeOT 
«IlrtU(lH)»alc,i,.ll; In woar, i ban Dnnd tb« uorl- 
r<rlD|c inrar al tbtm Filtantt le awitdinUa. 1 !b.>t 
WKlallir bam plaaaii irllb Ik* uU« «r , IjNi JRHv la< 
ttnded forlniiHnlni t> ■ H»UrMfcj«fiWiMS'^K Ual 
■aarfmilTitortiht,— - 
olaar aw) drilUNA 

wt]4» hujut at tlw tdut nf tba imdanljnod, 
H. a »LANr)F01t[>. QuMo'i-plKa. 
adiwtunaaati. Tallmiypaa aivil Cl«|la4lii^p«a « P*p*r, «i|l>b)t 4^ balD( 

aaclaaaij In a lattar, at mnltliillcd to aaj «l^t«nt. 
Dajtwraotna iwtrtita, blfbl^ flActlTil^ plalD a&d 

Btaianaggria ^y rtraiU takaa aimultauaMlT- on tb« baat 

Affbt^SnUwiMlrittfailbiliinQiil)^ stPti*- flTAx FLowam tad nrnrr, rmiiiiiBiitii Tipn 

Vf TTlli li, fcilwl Winl. aad fcrt Wni. ifjwwa la 
tba atera alasant iwoinpllabiints !■ «iHH^Mr«mpiir 
art an now viTan at BarlU Usa««, Ut, fl —f i iLwL 
Mn. RBADlfiO Urlbt HalWd tba aKtilaoai aa 
artJita lata)/ fnu ■uhlid.wbn wlU Mtnd ladlM ■( IMf 
" Uuq^nd. nnu aodViiNMalti** 0 ■SDIfKBRi^ KJi^nRW!^ aid otiKiFi.— Far 
BALH, ika ■(uttnteMil, tn rntvata Varticil 
lnjc Uaihlnai. *ith MU, mm, Ac, sompMc, 
WILUAH MAC&OIIALD, larortarTltw^iurla-ptM. 
ATMT itEAJI Ptll»iM«liitllMblnia.^rar~BAlJ 
(ha andanllintd, Tan njr npiriar Mu Ftta- 
Inaa, vfib TiMar Mw, Mtarlif Baw, bj tba andanllintd. Tan nn top 

ITlB» Maoblnaa, irltb TaWar Mar, ^ 

*i,*ii.,«uilHa. WOAAAM MACDOB ALD, iBinrtv, i; Dita ton bolti, bnti, in<t waib«^ awirtail 
OaatlltUibsllarFiTati, dittA 
WIMJAM MAflDOlTAlJ), Ma^aarW^aM, 
dama, doUan^ 
graat wlatjr. la ■■nrtowit gf dtaU, r OuiTD Jnaa .tag <k, 
(Oaorgvavd Banw* aknatit 

■tiwt. • 

ONaTRK BALH^— Tba HAUl, H and *t, Att- 
atnat. — Tba pnprfatora balaj^ datif niaad to bava 
wbDin ilKb at diaiMT alHni. Ib^ lUI c* FUOAY 
and WUk .•lal.eV< Mwi> MNlIMt 

tint to n.B«t(lBf < 
IbapaUioUia ' 
ward for lala. AW MILU ■rMOtni, mf.-rOM. IAI^ bj tba 
(iii4iiil<Hd, t T«7 npurfv Haw MjAha, vllb 
• EoiUa, Btdlan, h1 en? nanwrf ^pmUa Ibr 

■ : j i l i l l jl ■ I mgm- <r| 1 1 1 1 nlilBi Itt IWt and 
, ,( »J i > l M|i, i«;i(||j)Wfc Mraa trim abofv, v-ltb 3k 
aaii^Mr K*h iwli IMftlaj^ eranea, aid [tvlai 
baking laoaa, flbaini, ^ te. 
A bifbinaan alaMn M ia t iia . iS>bn powia, witb tw 
Boa bolknf bvt wal«r «l*t«n. Ak. iiidiilala bolknf bvt wal«r clatan, Ak, 
Tba Uim >u nuiifuitnl br H'" 
*n] b« inanataad a llnV«at« aa _ 
(nran napHt. for plana and Ibrtbar 
W. kACDOBAMt. MincrlB-plaoa. HlbdL A. Itl AtTRITlUa liUOAB.~On SA! 

lb* uilininad. 
(MHSan7a5»G9.; B M^tdiMlBdla*! 
al tba Stom or (a fadtihaada 

In barrtlL 
tHACKBBurtCO., t>tior«*4tTnU £IOaT OOOfltU OHBIJW.— Hinr Uiidlni, ai kourT 
lain liahL a aaravl of iba abariL lo taa taviiVm. 
„y. 1- — — 
A MBRtCAK Oooblat *>r wwd or «]. 10 WHOLMSAU! HOtiailtt Osaiitn Wnait, An., 
—Mas luding, <I l>Mbar, WaoHgamooLi^ 
■IM— Tw*a^.ert ' ' OOWWt ALUATAO and 
pibHabad, prioa li. M., 
.TWO and Uaod Boat tbt 
noitir; of tba hana^ 
If irldaaj«£i wj' " " Vfe^aad Woad-i, aia Otaanit Bam, brwiM IH on 
ibaallw^^bMtl(banlaMlb,aa>bH^>w)i w: bad on 
I ritl ll lott. Tba abonrawaid will baul,l bj tba 
■IfH^al tba Wladailll, AnAn, npan dallnrv pf iU 
. *kI ooorloUoii of tba thie(, if itoLan, at Uf. 
Mr- YOGIS'*, Innkpcpen, OoiilbDrD.roid. 
tUWAHIi.— II haling tuaat to tb taowladfa 
of tba udmigHd, iM* aapabM aaant and 
■ ■• Tar A. &-^--^^-^* - - 
f(T Aaitfalim A. UllBliMB, of Bt. Jtu, ^ai; *ODniiw; that rarioai parioni ar« affAln ulMt tba 
rfJkvOWfaan, brlahelllu a innrhiiii urtlolo ailed — , Hr lahelllu a ipnrhwi Article ailed 
for Iba Vksliirla, late Part PWillp, 

, VMbaltJmr of A. Cloiaoam acd tba lal* gf hli 

tnalaa Ktlclo. tE ,. i. lo ([I., aatlaa, tM Wtr 
fiTEikf ,Qf^iI Inrbrmatiun that vLII toad ta Iba 

WWOrotlianHK, aball ranln a ramcd nr ton fatSt, 
W ?f™ P"™" HlfinB "Lub Inrormatloo la ulil 
I to tba aap rfetUin of tbt ^nflty partial, >h>ll raoriie tba 
' ' to laj attonuiji, Uaan, 
, . Pitt-iTtwt, or h AIiTBED 
'tiltfl ImBs atraot^ 
^ . 'I fnudiilrnt labili tut bem 
J"?? , ""I™ HoWB, boltor* tl)a Urd Hamrof 
ar Idadm « tb* tBtlL da of fTuTFiiibpr 1943 

---8., Gauwiil Uhonr AfHt. Roilitri 
% Fm --trTBt, oiTnaiM Unlm Baili. 

iBfWIL;BAe.iAEt, for iaJe aad jmrh^aTlj 
^rt of ■tr't on twnslHroB. Iloclaa 

__Utw7, U B^BBRBSPOJip, bltninid. 
■"*£iUi RBiOVEl) 'l>r3pr>»Va»ilotoin.or J. JO Slia Iia^^anagi;jtr^ 

•tIMt, to lIlUll' CMtlfe. Sdooriwutbliritba A pttaaarW ttatl, wmac Fa»|ar aad " 

jWtci I* pOBUOASe^-PAl ■fffWtc .„ 

1.1 b«a Biadi pliainr* in onimn^a t^'^ 

b* laa tbnatttiwt brevlj,^ at tfa« Ihlii I Aiut^- 

llda fimrnr « hi* airn an^^..^ fTav,nt HanTn ur. 
'Ii:»t Wrtfbt'i Hinlor. u [rTicLl^al bnwer jind nattilcr, 
1 1«n,jJHL (Miiolpal nanicar dnilnf tbavhoh 

HatB, IT, (M **l<*«< " " 

flkdrpalNibn a a i nil B g tlAa ■at 'iiMf ii &StH mi varur <f I 
>, (it anAn nSI h« IBMtoiaiii attaMiL 
• >ia#a»lp awaaty, Htb Ulaawihari 1BW> [QBAIL OUILrCnrUB, H'onrrrn**, rhdrt,>M 
antenaa, OtAuiABt&l and T daa ih iw p a Owdawr 
t jBNnafT, DaoMa 9a.y, baai to t«iql4d parUei dfr* 
^tsaarffnwlDitaifoariaallcioaatttlia af PLAHTO, 
ibaibdlfliatba niHlrKtaaiivaMilbHtkmDfallaoriiof Orat. 
keilMnvtaa^ ll]inibi,aod idwof ^naitof Plants f 
WMT daaeriplIaiL, rhU'h wai oKr nlfwed to (ho cabUi to 

ITaUra S««li, fn fmat faaMr Ivija 
raadj'la odIlaaVoaL 

STAWJBHiBbliw.-W. O, and A. MCHltUE, Aoc- 
ttmat<\ Ouniqtiilon A|[«it4, iwil^k^^^^ " - ^ — " 

w 

a^naad «i ^r^dk, plat*, Jawallaf^r 
nrta and partAhle mwart^ ol alt daaorlptb)^ inm la. to 
XlCOO. ^uet aWrajl at Ij^ a nmtb par tar t«v vcan. 
- ■■ knbaQ HAiTD BOnit.— .Igtl 
bjf pnt, It., Htiinri 

jn- IW/, 

.^Sj^ P"iiii»bni, pr[o«41.,l,j poat»l, JIO«*aOmnur- 
Uat Sbiwt Almanvi for 

.■'j *!09"E' P'i'll'ti'ir, GaorgMlnirt, oppoaita St. 
Andrrw^i f^alhnlra]. 

A ' OHkiaTUAS i-aaiuiNt. - jMt puuub^, 

■"■<■ AMtiallui Mnfloal AJbwa^' MSr 

!lrlIb3§BlS" 

' tJosrsiiiK— Mmip. 
I. !teiHtv-»fli*rIwit ammMm 

f - yga ?' tf£L "*"*r*'^ »*i" - 

a. B«n«*-J'«iiroi»rtba»a*''— il,H. Kar.6 
*. P»rta*»— "Bird on tba IVaa"— Hla^a 
I. Mlia— " 'ho ric Wlo"— B. Hantb 
*. Fantaaia — " IjnnrfnU Boreia*'— 1\ Eilard 
J. (Jn»ilrllla-"Tb* Ibiw B».v "— W. Maolpi 
S. BoBdo— " Thj glhelrj; Polta"— AWt. ' 

ll.Ll'lTtlf lova. 
I, A Viliw kn tha Botaiglsa] Vaideni, !|ydiiir— Ibr tba 

lanUila, "TbaliHtBoai of BonnHl'' ' 
a. Tba BaoharTln tba Botanfcial tjatdwa :ij>t>,ttevim. 

prfivintu, " AutnTlan PJ^van" 
a Sjdney llaaili Kit tha Citt at %dn«jrlta thl Bar- 

bnnr-for tbi, «ni[, " Par W tbr a!a# 

n. A VlHf 
PdIU 

«. Portnlt «r HMuna Anna Btabop— fbr tba ttgtaata n 

ain in " lAi,mla Barfla-' 
A VlHr alBiiaa Ba; 6m Ibt aooth Had Saad— to' 

tlw " Hoaa BaT Uudriilw" 
K. Purti»it dT lUia l^waa.^ ft* 

/. B. IHiARSB, nnla 
BTdn^, nnl riaialka. rnuti, MiMli, BMf K, «L 

»r chip ditto, T*. (I «* Ha. M, buniL 17 s pi«» bmtiat ribboo, Hi), par yard, oait U. «d. 
3?A floral irrMtbi, SI. aaoh, coatSi. Sd. 
VX) doieo oambrlo handharcbiant. aa. llA., at, lid, 

«i. 1 Id- por dam, vorih Ti. BJ., ta. EJ., 1^ U. 
IW rtoh banici dreaHa, b. lid, ooat 111. U. 
197 rich ouhnan itni ibairU, (i. lid., «it 13t. M. 
IM ditto tlmfiUttaUa. id, ooitni. td. 

— «... .™ .... sort dSt 6d. 

owl h.l'T. 

CBO. MO OM an J CO, 

tBouas M A'PTRBSSBS and OAKPBTI 

BAIWh n, BliDiay.iKwt, WBollmiHtao. LtOHT SlTMtrBR WmBS^aitlaadad,la pHmaiBa. 
ditloa, a pajml of bavb Bad oUnt, oenallUai of Bnt 
flaaa and raadiui vhnia, Tla.^ 

IBO cwii UtWl'inninlbsb IfllbWL tltl) 
im ditto Ealtlngir (.latm.jiB' , . 
too ditto Chittan II Boat '"^ 
10 ditto ChalHii lAHtta. 

JAUEB ALEXAHDCK and 00., I, Cilorfh-bllL Pala, and fMa fnan leldUF, tu. Sd. 
UlRDaad HUBIHSOK, , lEa , Hill 
Hoir ntt- QIIliRKV. 
ip 301. par 

SrARKLICtO CUXhF AUNB, »l. andlin. 'pwd^t^, 
niant, Va. and 30m. pair d«ae 1 bcvli, S^LandACh, 
par duawi. BIKD aad KIOIIHIBOII. Nair F(tt.ilr.et. PALt: BKASI^V, mt. i.M tn,. par doa«> 
Irlih iTid Bmteb, ioa. ati d tSi. ur doam : mm. ioa. Ail ^ to Ifit, (knoD. irhiaky, 

BiKU and^BINSOH, Saw Pitt- 
A U^ALUH Boob Almaiaai:. PtloaSd. ^ dlairla, 

f\. MpTa wd cAitritirBB. pnbiiibB., fn^-^r N^y.-SS?** I 1 Mamilos 

SMITH and OAR DmElt. Pllt-ltroat. f -IBRISTMAa P[tB3SNTs;^Atl«ntioB H naoMtlblTt 

r3-*5^ga%!*fS*'*^ "OAWa. ^Brtlaodad, & 

jLTP" ^ iiWMlh tb» Emiia omot. 

»»■ OnaantaBanaaahKiUdtainipaot tba an*. Ai a 
t.V;*'™^WT *ra»BaittadnitliOBia In IlMtamab. 
and a pilatad rawlpt f lT«n fw- t^a «aiB«b 

Mar7 dar for tba ditpcwal of all daaDripyoB Af socUbla 
tnit>*rll> ud caab *dTu«d « tk^.wii^ tTmiiilFad. 
rijrat* aw Joiin Htloiii ii.rirtH' atl j aipirttL , 

nWATK 'o< tiia tlllUP BSmtt, •'F B»Ttala 
Jp Wlila Jln^-^tlonletidFawa iwi w bv tlw lata 
Mr P. BstbDE, 1^ Mr. VaUa tltnus, «r br Mr. AlfrnI 
Bnttin Biit b* p n aa n wd hr p*f nnt, ud all olainu 
*f*lBllDila*it*t*B*it b*nndanddaBrottii*aa ar b*- ^A^r^^Ua^Tl tic AM) COOKING.- ALLAN 
iBSHAtlj hu lliat [■Anjtrurteit a almpll jnd 

M«f(«i>tBi <» Um DaiAfaelm* ot (u m oil, 
tf wj ilmllar inijitaooe. Tb« mM IflJtitttc- 
Mj. Mibtf niltable (ir 
*r fvintr^ IqoaaQi. ^a a^piifatBB , 

MAKillATL'dl'L^A^^IS^tuii;^^ 
Warbi, Pjfinunt, Brdnw 

SMUl A, O LASS, a Bd K A ttT Hit ii W* AHE,-ii^T."B. 
rOATfiS, Imporltr ot rbina, plajuv a]]d aartbanwaT*, 
&foTiiB'*trw-t, Dp]^iii1,' tho Markota, In raltirhiDjr 
thftftbl (jk hftr IHaruli, uri^l tlip |nibTlei £t,iienil1y, tor hi*t 
IBtrooaH with ^hlrb th^y hhf* faf^uttd trr, b<,|pi to 
utlfr tbit tba 111! Jmt renlTFd, oilata irritali, a linn. 

tm, watar wd (M«t tieto Bad mKwb oanla: 
tinbliTL iibtiiti^ *I> and fIiw livim In (nhw Tarl*l> , 
aTjosutllbl aaortiuMit of el«;;int luitm of all noaljtl^ 
Tba at«k of aarUiotiwaro hat ju-t bean reptnilaW anl 
will ba wood ^■p1(^to irltk averj rirl;,',la in bbu tnd«. i 
VlHUUla liliy^rl will flnil it to tliflir aLlranttuca to vlnit 
tbilHtlUMllB^nl, M they rati In, lunlH „n iBuonahla 
t«rmi,«mt have thoir giBfli «ii'ftillr to Iranlto 

!7'J?!^ "l"",'- (iniTBP.itrttl.oppml^tb* rigaira(HIU.-^nM|itBirtW'' - - ' ' 
ia Iba paaasst l»-*i1*WmSt 
Baiaar aad SaUan «lBtMid>tM>t,„ 
ainrtinent of bincr Audi 00 abov V 
iapatlor dnHlof 

GerLi' aoTiartor dnvdlf OiiH 

WrHInK deaka, a HtpArb lot 

WorblHxn, a apViodid aaaiiiaant 

lUlhltlOK AlriSi 

IT as doUi, with fflorlnf ^oB 

Wai iMh, wilb wu armi anf tiK 

OilBvt work IbMbu 

DnagMliHidl Bid ■•■ 

Iilidba««tiptM« 

SiqiMif.dibqti^^SMMtt 

OfjimMiBa 

l^rnton 

Ctwli Wb doila 

H*iidA(04 ittuHliBf bditill 

Pqulaa in abondaui 

BatinmBai 

Ulilf nm^abloBi, BhefrMMKtMBt 

OMHae obiinnn 

China Urn and dipnariBtB 

Trm Eotta artlL'lea 

Acmrdoon^ and ditlTUIB 

Tn>a, in (ndltaa rariflt^. 

l^uVkw ftroi,^Tij;.euH 

Fait, » l«t< aaanrtotaiA' 

CbllMlon tabUl 

OblntaaBacntarlia 

I>onfi)rafuwti, 
GBOOOB JOHH GBOUCH, ViHwii Bauar, 

Oaori« atfw^ o^poiitt tbo Old Buria l GBWaJ. 

UltEKLV, ttHAM, atil CO. im 'sniUBtly on 

BALA at tkalr Haw itani, ITS, aagrfHitnt 
•Fipiatt* HoBlar-^nMi, 

■Rb 4r 
VaalUii dlttn 
VoFitad dtU*. 
jiabMdwibatr 
IflHlnar; 
Bnallffarei] 
BoalHf and e\vf# 
" " BlotblBf 
riLASS B[I.MJE3._Tli.i a I'ltiiiiwvo cali'Mttoo cm 

VJ BililWtc.l in llij folmj-, tM A.MX, adapted (hr ! 
■MMdBthInK *ai flowpri, TMta. *p To bi Htii at J, B. 
yAIiMB B'*, litloraUit. iH, llnntr r itnifti 

Jl^_ B,i|ti,L,t, ,„i SA!,B. I,v pi^^^f 
flirilAIlU rt:FK.JIt,^i«.rJfr5l™t. "wiraoi. 

INV^rtTbiBNTa in OiiTaroiornt tKMriitoraa,' aari 
Hbansoftlbd arvrral RaibiiitLjf k,jd {i^r <'4[ii|unbea, 
tiiTu^a b^ 4btiiiDf,l or ,llt|jo»tJ of; u], appUcaftob to 
TT J, I.EK.ION. stock tsd ilu,™ lin.t(:i, Nt.. iL", lato qiUE L'SI)ai;sltlNI!]r.f5 ,.^.,1 |„rrri,.u^ of"w^, 
A. "Sfi""' "'1™, ""1 Sliw^BLini, Jvnd Mill main, lltM'al 
Snw "i'T.".?'' '■'"'"'"•If ""1 1.' Vi'<wv .IilIlN AltXil. 4llHRtCAn ADRICSH^Q^Ii^ 
WlnTioirinir maotiuifll^ 
im-ihallan, rarbnaJtaliB. , 

Orain mllla 

Ons ditto Jfltto "*™™»'?™™ 
Ona lain tlMd (ri»t MBl 
One ditto lUtto nBBl " 
One eerr, and o^; 

nialaf 
fjvrlnjrtochth h: 

ftu4^, iwni^ and 
0 ardor, ent'isu 
Ohallbatt^*, In foor flii«^ 
BdDitiA vokdi, iiiperlor nrnl IF^jM 

I ploD|l]v In four ilfe^, with Trhei^li i 
aif:ig»slLb POST, Kh., and ah. per dOoni i bm oU dl 
^ mm. BIRO BBd iU)9IHM>B, N*w ■ Qun'i-^dut. LX, la ijiltiidtd oiMHtlni, «i.M. tiiMi.<ld.iw4ana A 1*. fri^CiiiALiJur Vims tor aALa. j. m. blaki ll aB ii Bari*«pliw. 4H^^(M11S.— PHwa Aili Oan, nisarUbij 
Trlidar la 3ta am Baw Mill i, 11, SritiDtHtrBlt, I i*<W8 and OlaiH] WlWDOWa, 

X vf U 1/ liKs, T«rj gbaap. OOOtHJirMidOO. ^0^\J\j\f oBt. VMoriahw.iiiUi^ it^ig,,biB»«t. 

KAURI «PAUB, Plaiiba, Soa^tlUi^ a«l Ibauil. 
_ iuorti>d. OOOOI^TudOa.,lh3o( "* '^^^ 30.000 ^nr amSa:= 

%t, WT ebaap. fiOODIiif aod OQ, V'lebvU sJiT- 
aiDK Bear Pbosli Wharf. TIM B H B y- A KD, 
Ibal flsorfii; ' BIlttlULAB tiirAy.-.^ 
_ adjul lA. aad It In 1 
«i;ain ditto oW wMaatuL 1 la. Hd f In 

BVIDO (bet ledar, all thlcl Baltic roJ deal, all Senafctix atid aldtbt 
Hardwood ioliU arantllBf, battel l ahlttElaa 

^ an^ a i,a1Ikm a...- « «t7 ■ A.^aUIJT 

60>QOO''a^^'^Sry^?^^iB^Bi^ '^' , ^wTlllKb 
fttAf Olrealar DOOBa, til* bait in ported t» tba mlM^ 

now landinjr, and f« bALB, ohca^ 
' Albloa Wharf. 

It miATiSI-Tte'iALIIthBBatlra 
n, fhmi tiotbonbnr^lu nmihitHur of 

iri fron M t* Ulbsl liHtbi 

ji ffitodftto, ■ It ai M tB i» wiB 

lit.Wtiidltbc^ ■ B ■.IVbb td tr a 

:pK..<iitB onti^ r X 4, ina M t* vt m* ~- ' l)iBl>«U#4MB 
RIiAtM (br priTBte BAU 
bncihtv Siitra fir pri«i#t 
nbiitn. Apphta BOWDU 
tlonasn, CStf Marl, til, " WIN!fUWI5» MACHIMBa, ix. i 
Oa SAUB <b OHAPMAM, . LAjtSSSSBa;^ lootal or iBfiUj iB u orwrti 
llil^ Laod, HquB, and " ' 

la (81, nl- Botlea.— J| iUnii „ 
ni, b7 WIDKEAM aad 
0 j'oo want a hoflao or apartAttbifl^ 

Do ym want to l,KT«ithor hmuai;.j ' ift«BtiM;Wi)i ^ ; Do you wiijit to bnv pniiwriyl 
Do ^ want to a^tl prapertyt 

jam rwjnin advano* of aionny t 
D« foa EW^olft IbTHlVb^hti V 
&B}DaiB*kB|^ DOblle.baaiil 
P» xoBjnttraDbDbel t 
m Jod want a ralBalioq Biada ! 
ng jroB not rovr iwU or debU «g|l«iil«)T 

Ul BlUw WO anlr ta WIO^Ail u4 UUL t, ^MMiintiiit'BBd tM' 
ttMtrji^nji and ' 
ntaann and 1 I and tope 
otblTfc- 
Ib IbBnknf j4^^tfiMt«i«t North. 11- , ,\ "iV* fluintUug ;v.ir„li.„M. Fur l.'„n,ili(ni till 
her™i,.l lb„ti|..ttkndtaii.ui*,tlii lU^iluay. Ur,. l. El. 
K.IY. H, llunttMIrceC S.llu— Ejtiaalti preparail. b* ploD|l]v In four ilfe^, with wlieiili and ftollen 
The iboi'o lIcolralilF nrtlolt'ii, woll luUllUll ttl^ BmnlSS 
B(rli:nlt„ni aruun, now laidiiif, and for V^Sm tab bo 
aait ^Hijirliiarn,. 

WILKISaOS, BItOTHBS& aqd <30.. Wtlhcr-l 
llfbiif, 

Byiiney, ^vtembsr Mb. l>l)«':nl(sr I'Jtli, KB lIlINlHtBD HXI) MAtlllLF, CUIMSViV". 
PlKl Sd to MiMI. InWB.—W. I'ATT|S> iiiiiim 

WFu i-iTO-i-iTTr ■ _ I*'™ altantioti of 11™ BulldlUK Polill,-, luti, i„ tfiwn .hlI 

Jll*!- lUKIlAlji,.-.!liilli iSii,. woolird wttbaia, 9 aii.l c uoliy, to Ibe llWTJ collcrtinn of wjl-a-jwli^l nrw 
m lil l^-pCfRLlhurur Biirlj- 1,1 OctoVr, in iT"™!"! hli,itii', in ad "ition, to Lin u^aul ^ti'^k, n,it najsneij 
.J ^*»lllll^.l lar liaruilina lu tlslta^umr, ailly-rilnp ((i9| rase., ri Aimlu, ol ll.,> liitgnl. d,..ij,ni, 

M W;R»i4;i, l>,Mliiij DiMfu, or aofwhan ■iiii»<l wther Ut tht uttage or manalon. AoilraTlia Bnt 
Three-tbii-ilii!] 

niiiJ. c'linir wpt»tllnjF 
At r.,i»«l J, K|*l|HC,«i^ l?««toB^ 

44, 1 llt-itreot Sdrlb. ■ ^. - ■ i r^- .-^ i Pal! ni,u.t»«d iratH ^ * 
Aaoroulu ilUto 
Fi^nJtrM uliH Srs.lror.a. 

.^S .f. KBAltEV'S, 44, I'ltl^lrett Niirlli. 

IJlOt *AliK, • vH-y aap«.|c[ 8t»nF.ruttlE:f~ Ha^bluK, 

L will, tolilss, wiLh iir wltboBl a II CurH-iiowtr 
rt^Bin It ittjiimraiit*LKl to put titlieaae blie haAtevl 

p-iirilj,, al Uie unietlllie iloparlln^ a (Ins pollib to the anr. 
Itn. Tin maohtnt li ugp JUed up an,l mnr be icen In 
mrtlug ordwat Mr. Sttrtoiiii Fi.iiri.lr,. O.M-er .tr«[, 
ErI ^nW.^Sr'Sir '"f"™*""" t(i bs Uuil ol WILLIAU 
MAODOfflAliTl, Ha^Lutrbr.pljrr 

Jj (iKOpB □IjALKWl<LL-a[l,.ltlIiir,E.i,dJoi-taj) 9nnn ,. ^■' " '-n" i^^* ' 

^UUU" ATJiH, and SAIIBJ 
r. U. ilBNFltElr biiB tolofknin lilj t AlltS, B(H1.\ 
BAl'A ItlliLA. - 
11 "'»l™«r' and lio 

iniii 10 SKUttirv, that tia hai tboibovs iiofli o„ hand, »id MuufbotOTF of Biaan. D. Bad J. ""ItTO 
ftliamr, DomprlilnB 

Obunbrln aad iininat laaiMlnft 
""^ dtbo tnmiiilnfi and laiartMB 
«M> babllaoirta vid ctanMttfil 

ibienf^ oelttft^ ' 
Ml'iUUhap^nili 
llnih ajd tbnbiB «rt«t',^f" and 
I aroiTI'.— Tba'nidMi^ia Agnla for 
J. aod R. TE«NBNT, of aiaiKOW, bH to nil the 
atteottia oC the trade to tba idiautacea vhjob tbia beer 
(WdHaia tmr other Importatlani, 

U la anbnilWladgad bji all wbo faaf* iriVn H an aoiwelo- 
dload Irlat, I* b* attaaataqiial In alalia tiaaT ImuvUd. 

It li namly poaribte to Ininrt It bwlind or wittr nar- 
rl^Brt^MurtbtaailibirBfs. (aeaUvintt'i ClieDlitry 
tr Jill .mA- WB i Ba ti tai ii). H fm qdeth, and u 
MMfMife MsiMvlila an aaed In Ita laanBlkobini 
(( t ail Tl ila aB tba wbBlaaoma qaalHIth (Of wbhb BlBdlnt 
raao bare reeatmmandHI tti nie. (CfAtiawtee from tba moi4 
am I Bent ebemhta lo this effoetaro In ow poaaeaitan.) 
Tbaee qn^tlaa bavo gained Cor Itlbe Qnt poaitiBD,«od tba blftieat prtoia Im ^o UarhomrsB and BaA FmnViKW 
BAaaian ivo gall 

In Eho . _ „ 

Marufa^ HAaai anwi^uiavnli bore been auda to baTa _ 
ouattat niipl7 an band In Sydiwr, It li hcmod tliat tluee 
bene who bane not hltbwto rirea It a Wr trial will now do 
■ft 110W, WAI iRliR. and 00. 

rfiniiEB-HuiifBTrBAna.-Fqro™ Roji; t, lo.Vtd 

1 1 Iba. Woolparta, btrt aullt; CaoTaa, Dtbi OmBTi, 1 II Ibe. Woolparl 
Smni\<ill T«ln«, and 
SALE if now, WA . otber Dundee uanoCMitarai. 
WAUlBB, aod CO. for SOLON I A J,. Tun.VtiOa the buat 
aiorai, PitlHtrsst. ' " 
Ow Ino^ Hie ai|DU 
AiBMiaia iofi. . - , ' S*>T Wfah Ho*. I to t 
mat dKik, S7.1oab 
Oaraa tenia 

UCITOICKB otbooUand ihoea, maleakio tnTuir^daaaMo 
and alKB Bhtbtni, plW Jacleta aod Tmrnn, 
MarlD and Co.'a gotton hoaiarr eatcrled, Wr Bmaa-t 
b^indaaKblagtPBrii hata, door mitv pihsalai Butrt, 
wbM Hwi^^trndrt mM watoh*^ *t, Z.'^ * 

OlOUQB A. LLOrU aad COU 
OWMtlat-bnaac, lia, Ooormttwat. 

C^SJ- •»* OMJMBUB WHBBLjj,- 
,Ti^_l!;*5[|?^ .n*" « SAL^ Bt tbalr Stont, all larolH «f saaartorBad* VkaaK iBU^itetH«d S 
■ WbatI WawkB niMiaa, . «iin^a 

!? iit'S'"'^ lA- IMYO aiTtia, Ceon^Bf- Be**Bii ateaal 

la the eohnf . 0^, , , 

how, na; Deo^e-rtwe*. Landbd,' tuf* anartmnit ' ef Baliaimi aad Oleatartjr 
iMnoeta, In rarliHU tartani; roril tor hata, mllitiry aod 
iiaTj eifa, a lai lajipty of miUlir^ and naty law, (fold 
Aaabdn-OBnl, mwi'v BBOknaaainaa^dte, BTBrritBaci^. 

Mar fc^ratraat^ - J ~» * 

TIHBB8 I tlMnte j I HQtBn 1 i 1 - Al atikat 
prhiea, at JOMir Fte iM Uardmod TlBibr Yard, 
beek at the Uoioo las, Hawtown Road. WiNBd.— CIliBlCiafiv:, Hock^ Cianita, Psrti, Btaarrite. 
&c,A(!.,sr(hB Bnat ni>alitiia,acLa. (tLAHBAM 
and (^O.'ai, lt*<byCultiic«,dD>iitba i^alaway, 3 doinadatb 
of the Poll once. FO ~R ' B Ta" E K 

Wortblngtoo aid Koblinnl MM^MtUt-.ilib h 
bonbaadi <^ 
OttbVi Mai«Bla Bla, In 

BbwirTWi 
UbampafH B^dar la 1 doam dbh 
Corbi 

Plot new Kant bo(as Korth Wllti Tbeeia, Vorb bimi 
Bardlniri| lahnAi In llaa, Bargetf ia e i]u« mfhorlea, 

Kutard, eaUd tttttt oil ianJrlatH, rupbarry rlruaar 
Curmnti, botlM tratu, Jaai* aBd>aiaiit eUacidatt, »ivper- 
Bao 

Linaatiaa^ 
«ed 

BlacV paint, mlaaral palaf, obaaHda Bkln% OHOaatta 
CuTia, wobljHflki, paper, type. Ink ^TD eoglge» eteaip ai^ilafl^ latl^ — »»d a*w tnaw. 

TROEOwtBaa oa AamtlCWmAti mPlMSatSm. BBbohBhired tiy 
A. CW»blll, Torhiblr^ Xngland,— For BALB, i, 
^ a]id 4'hDrae! portaUa tbraahlaji loaehlitaa, cbaff an*] 
itraw-cmtlnf ntichlMa for band aod power, patent Iron 
hairowi, a fHl to 4 feet wUa, impivfad bian mowlntr 
it'-'i^^^ Bldridin'i patent waafatxtm^ta*. CAiaD, N O W L A H U 1 N II, ri BHVlolt NTalli,— 
OoTiB bnt bar aod rod Iron, round and aoiare 
nittoB beat ditto, dilto 
Ditto ditto bar Imn, Cortu Bikd Qopa 
Monk land beat lnjoravr^ 'TtTn %tMnd Mrt mubh 
Rbent iron, N[j, 6, W. C. ^^^^^^^ 
Brmrllay'i b«ll hoop Iran 
For BAlA by WIlXlAM UACDOVASDktiiMkfc 
lEioinaria-lilBat. -—r-Trt- 

PATBMT ~0(H(SOLIDATBf> SODA VA'Tik, 
Bdyt'd Cm in nrytfru, the eawiry. and tor WHtHl 
qHjn hatcl[inibiB, wher^ coolliij; draughti are mtten nl' tto;d ii 

Hynjti tt iMRn tl, 

isf.dBiisi ■ 

. - — ^SftStABtSSi' 

ttr .tis BMt MM Aiae, ebaln to 

SMajtedlMii, bhI atMar Anrlran 
itanbaepan iwii} <rtheni will tnd tbrir 
auentad. SAHUBL imBBdSWiSTli yCK.— 'WwloaHoiiw wOlbBapan dnrtan tba SumniBr 1 BtHi mantio* batmm 6 tml e ifiilooh. 
Tlw wIlS beai|nj|fl*(| at (ha laa Horn at it l. pir lb. (or 
qaaaUtlra of Utl \u. weight and wpwanll , U, Mr qaan- 
tlUat Doder 100 IbM and will be dtUrBnd Ann tllBBBn at 
hoiaeilntoimforStd. and 4ii. par |li„ ai«)t4lg« t« l|inn- 
tlly, and in tba apljorba al 4d. and Vi. aeooTLlinir todl.- 
Imico, 

At the Cafi all day till IJ o'clock at uliiht. 
All (inlen Ibr Lb* fart lo lie lent toHr. POEIILMANS, 
Cuff. 0 wrgeiitraat, mn be jwiBtoaHy atlendtd (e, 
_ RelUBe mtiiiB jf^itiaBiia jamT^ 

X.i PerfljralodiBi4abattllB» 
OelTaafttd cleat e«ltl 
Dllio hnet otila and ipnea 
WrooBbt and patent nalh jt^w JuMHattrf 
Cart and jrEi iiirln^a 
Cait and iBi 

end H ]nrb 

■olfihle for rwanlrr 
BEP, BMmi<J^.itraal. g,3igfV!^^i!=*;r 

wwy FiHonptH 0C IroncqonjreTT, 
40IM. jrnis K: - LlVBBPOtll, aOAIV of dlftranl nu1ltta,01l BAIJI. ANKKICAH ABTloaltanl tmplHtHrita. BAMUBL 
BBBBIdllir HIT^ im r arttraot. 

EITQLMH 0OAL«. A Puoel en BALB. Applj to 

COAW-A. A. th.^im^'mi^%lM\ aaaH ^ 
BALB by J. BB001^m£<rA^^^^f O U A ASH, (Tetinanl'i, Hi per wit.) 
JAMBa P BAH, ltaei)iurfe.piar«. gaoatn miSA FOWIA—A aasUantn ab«t to 0 ABIIfCIiA OVLlHDflk MiMi HACHIHM 
(Baplei'aJlifbraiALlatttaBIBaaaaes. It li 
odon]Br,aBd Mfbrwark HarttwOk, ifUiir nr iliain 

^lywAaal. 

FOB BAIil/Hjdwollo Preiii one~nr V. and 8. OraH*! 
manufictiiia, IIIKI Vjai jirMiinra, and aalUbia fivr 
pnnlnr elUtrr imol ar bay. Apply ta|]IBAHBB and 
KBg LB, Banter-itmt 

S A L B, ai aU Hiuri'. and lull IntlAdi^ 
Llgbt amaiir bail, (mm CbrliMt 
Anoitod Iblt dillo 
Ditto dlthv lUibltT atUfaned 
ItoUBwa)'^ pUlaaad atstauafa 
ahtfiy, jHlB.Knd 
In^aiD'a manata 
Old torn. Blint, a^ e' 
B^aaa' ale and ) 
DabliB ibnt, m _ 
Baddlsry, Mlddlenon^B 
Sm\iy and Wlltlnion'i il 
Rauom Mid Slnr EtnicllB 
DiUo ohaltniltaTi 
Cmaiklll-i jiwritoeUi bona nkia 
Ooloman'i Int hlHA, iSlb. boua 
Day and Martln'ablaeklu 
Ltrerpeol M 

Otliaei^ iWn* ■ 
Uaa^ aod TOf) etmtf tunny MMf 
lOlb. wortppll ^ 
FaperbaitBlnii, newnt dni^l 
Balrti and nan'a olothlrg 
OeloiiBd aud wblta blanbrti, Ar , fh>. 
BUMpiiB, DAMOAB. and (.IUm VIBWB IS ANH ABOUT avi IVKV,— Ju«t mib- 
llibad. Part tbe 3n»Bd, «islali,in; ali ikeicha, 
in tlntod litbivri^y, drawn by Mr. S. T. Uill. Prio* 
7*. tid. ALLAN and WIQLET, enirartn and Utbo- 
gnphCTi. 83, BrUf e-ittret 

CHINA rRAPii SEIAWLaVarlAi 
tlun to iiilt iiarohaani. CBA||L< 
M, Plbt^nel. In qoan- 
lad Wr, X. LIGHT OF TUB AaB.— Juit . 
. Hpply of Kowlond end Boo'a oolobn 
.. Uuiinitr Oil, Ktli.lor, Odonlo, Ehj 
P0*4, BON, and eft, fa, PHt-atrart. I,* )VHb 
arf 

It and Oalji'a, 

Bar and bundle hnn, beat Ctowl . . . « 

Blaatimilbar btdlowa. from 30 IB 40 taoll 
Anrlli and f )wi, all iliu 
HMg* and taod fcunnen 
Balti and nibL attortad iliei 
■wbank patant ntk, tun Uia ( iivibH 

BawatadbBlMbBi 

Parkef"* Bww loTvnlBd batffbt O.&. iiiBfa 

Ditto e. B, toa, rtaawS* 

n^diwiBf,(ala|.,aBd barfcrki 

?1*!!f 1«« *»4.»l»rt baadla ibOTwIi 

Brliiht ant agatn wliiU 

Dltia a*« .HtilaMSAr^ 

AwriWiSaU,flMBBLbF~ik. a .i >. . . 

And arary iMnptlea Bf Hnaatvi^ law. 
Ai t. UARKre, SbaMId WittfcoaML H, PUt-itratb 

JJortb. JQ. WALLkB ami tXX are piepHBd b niiiala wbola- 
(ooda of e-t ^o.llUjfc, If hii»lf ■w¥<biilf WpM al 

lh« loweiB market ' 
Martelf a brandy 
lfentieaae)''a diua 
Wrat Tbdla mhu 
Kvj brand fin 
W hliky, in ouart r oaiki 
Old I4JDI, In I aid 2 doaan oaiea 
Pale trandy, li 1 tfnaea caaea 

Ptn and aSwi Maam ..W>: iW^torniMkB 

CLtlodlta^tlMBI. 
Jlnnllih al^kt -*-■ ■-—■ 
Ditto dlttsi'li J o. w/lLUK tnd ca «Xl itUflltAi^l* 

Uwk In ons doen duh 
-OhHDiHurnc dUtv illtlo^ qmrU vai plnti 

Pi^rt in twQ Hnd thrt* r\mm rMH, Lsodan bjtfM 
et^rrj Id Uin« dttta i\tU dHto 
Dittov in qiiutw^yuki, T(Kiiiirk(«Mf fLn«, 
Ja O. WATJk^K aad OQ.t WlhC w4 Mrt^ HfrduDti^ 
WTnytnl Sr|atre„ 0 A' 

(Iran 1 liIAWfS ALB, Iwtlled by *. rr4«d and Oa.; Iai. 
dan. — 9hli eBletmliHt Mid whalaiena b«fr, twinf 
-4 rpnUftr lirtta BBdarBlBiHd. tb^ an auabted to 
ai#i ! witell iM Bat»-BMjii3a pW J.Q.WALI.&B 
., whia an4 a^At Menkast^ WyuiraPd-anqar^. 
,S SALbI' by tiie animrjfn'cii^ 

Sfirlti 

Bobtlail ale and pArlir, varlaui braada 
UhBiAe 

Mdllia, idiiiarhefr, and li jBj Mii m. : 
Stperlur ibeR^ wine. Is tsta^iaiSK 
Slope, In frary TnrM^ 
VaMbeitflr eoode ""^ 
W'oolhagfflnr and 
Rodi and loilii aab 
Buprrtor eaad le ootlon . 

J. T, A11MITA41K and OO. » I BKl (! A S f ■ 0<l K I N It STO \''1W,— '■ I '.ind' « PiiMot 
. _ R,L,1BB," jnrt rrjTivBrl.— P. It. ROBlNliON bCKH to 
rai« tli{.il.lLin1 ,(,[! of [ iirti^ riH^nlrlnf; lo draimljle art 
artt<!lo to the pnipcttlea nf tliii tinge ; (t !• beatv and liu. 
i*U/|,.il;i|ilJBiB mnaBBmeat, eanundoBl hi Aiel, llabakbiit 
imdlinmUti-laicirB aad DOBTtnlBiili opaniDr ia rranr, 
tBd It n a MTlain rftre tUr iBwty ehlmirt^ una ran b^ 
Bwo at work on tbo imoltt. Caornatmti nnoilte 
IhHMarlipt. The " Uviathii," Omliint Stofrt, tb* Cvt^afa 
It^riie, ni,.l a larna tatiety alwayn no baodf aad mt^tuty 
ttiolupd Ig al l porta. Ajifraaa aea^HliT*. ' ' 

J. braoAB an^av, 

-WJLLIAM MISITtlOKm Kotaty Pnbllr. 
011b'«, I 111, Hai?qBai^4lreet, Bydnee, opposite tbe .HlBt. 

1~ 1o"Tlii)NMii")filSK^" stmii^o™!, Fanni'tiT and 
, Dlbrr^— Jnil anlri'il, per lic'wlok VfnHm, 
i'2 (fmy'i ImtTored pil«KbR,Xoi. 1 at^d atbaat^upke 
la Wilkltfi fit ta4)|^ ]iM t^i;.ditta ., 

For BAu'^llSSS^'^j^i^Siij^ ^ispaitf, 
MaajUL-de.plqOdv IJOltr WINK.— iln BALH, ei lluilnoy and i'nmala 
l'i,Sfl*i porl. wl,„h tmLtlod In Opiirlo, In one dy«n 
vfiM. ¥.. WEKKEa anil OIJ,, (JiiorijF-itmtl. 

CoTifi ?I t ,tTi 
PHUKl rjN IIA MUFAUTULtBB, VBIML'S OUliO.NIAL KDim ,'SNII BIIflP,», ot all doiorlptl|n>, 

uiiKorpeifid riir Eioixlitv and rliripLitna 
(;0LOSHI.!J.lDlll,i;n,'a'l liin^riptlon*, of tpry lieit 
mat^lnl nnd warkmanililpi aBperloe ta any eyer 

COL<l}(lAL R.^KNE<>a, far all Wf jMjlB. 

fij» «t)1a Mid dnnbil I IJ " 

•okB«Mi«tm«ttiB baat a«4 BM dgr^ Tbr *ba(B««o>M alWMBsB baad ta ad* iigast%, >o,l 
all iirrlM, .lornted with IhBtnBftfBii4B«t% Bitf <lt((»- 

tmn, 1,1 toOTl mfiiitrate pHnB^bT 

iHLLand A Li)Eiitpirast«itiia««Vi-*tei^tMMy 

a 3,'W dimrw TroiE Pflfk.etoBA ' ■ KASHAH 
tlientd A HMAITDALB BSTATB NORfS, I^M^^ 
A. DOWM— g* YiARS LKASn. 

Upwudi af m a«r*i at tbt bait »rilaa «r Uk 
SiCalabaTa tiaen tabHMdat luliFtinTenWt illiilimiilB, 
wblob are now olbftd to tb» pabllc on jmn/ Tri n 
Tbli pcgperty, atwiyi eonildmit ont of tlie moit riliiaMB 
nbirbe aftha OUr, niljtbt lonf lima hjiTO btan adran^ 
ZHHly dlapoved or, had not Ue ^i^flpbor rcf^Hd IB I 
It ontlt tbe IncTweae of BMdallW.Jfr' — - 

lerlt a itep leaill lla'M[ifti|"i^Vll 

intoBdintf oooanent wBI iaa' laait i 
alnrolarjy adapts to hia TrvfOlrattenU. 

The allDtnuatil firing the Pirruatla lloail (lbrnita(k 
enUBBilhRi a) CanilHnliiwii) taya Moh to ttwi fiwal^a, 
ar* on tka lerel of tM road, and, tierefora, pnfeotly mif 
or aooaia, oonnand from Uialr ilMatioa th* wllalt jmmlaf 
trwAo of tba (ntorlor, and for bajineai parpotev mbmA b» 
•vpane-l. Tba tllolnenta Ibrlnf Johiilan't Ciatk ara 
admimbhr ai ^ a pt ijlftt tiadoa reiuirfnga ronitait snpshar 
•■tor,wSB8;i|i5fir«f^the laUt.. ^iin Itl pIctljStBB 
eituUon, Immpuaed (or the areotloii of aeavhaa i«al'> 
drniw, and fmni Lite attention )Kii) lo Itl i^aUrUleai (W 
whiok erory all<,tntei,t baa ■ fmntaca ef 40 BM b* « nM 
W tH>t wide) li et|ual1y ellirlhle for iliilial liarfiiwt Mk 
poaoL A iinirr; o( eiA'lleiit atone la rewmd Ibr hlW- 
liigiao tbe eebita, Tlit PuMtilut Station balna 
rwidan arcaM to tbe interb» l,y nUway eaiy . ua^Sl 
coram nnleation with Byilnry ii toaitant ; ind, no doaML 
ern lonr a itaaiii tnt will f\) between Jobnaton'i Bar Bt4 
^ydnry. 

whnalaepidaatBMlAM -.V ■ ' ^ ■ - 
A Elan of tba tiitlnea&k tMfaitt Annamiri^ t(«M 
Itie aboTB BO antt art ■ ta^im, abewlnii tba armoaenaat 
of allotraebta and T oada tliroinfellt. Il alio o n liew. 

NOKTR BnCIRS.— TO T,BT, tm L^'ftTatoHai 
m yeara or leal. In ijuantitiaa to lull jraiaaL |Ib 
aplmdid f ital,^ Itrmwn aa Thmpi^H Gmnt, adjaneiit ttt'Si 
I^rmmrd*!. It bu, dmp water Oontat* to tbt liartevrl^ 
Nrutral Bay, Shell 0^,yr, nnd Middle Harbour 1 Ihe aSm 
CVd to wblfb lail paiva tliroajtb tba eitditH wKhiii Dm 
■ilu of llie rarry, Tbe land eomtnaudi throiijcbont itail. 
not ylawi of tba birbnnr, alt], and Bnelnini. Por partKii. 
Ian apply to Mr. F, a. OHUMDT. 35, llbntor-itr aaL 
ItCIELLilNT PAHSIB at tnrni Sii 1 FOR SAIjV, »lj<,ut ti]ili dlitant from Coin pbaUhmi, 
iTirprMl, anil t;inii|t|i. an. I wlthih a abort Walk a 
raUway iLAtion. They have a Ilue joll, Boed iBsdlref 
a^^^.ahd PiteiiiiTa froritaf* lo 1 ha t'^^wjmM^fjtt" ^^^ 

C~ LBVBIjA'HD BSTATiS.— Mr. f, II. CRU.ifljria h- 
•tnuted by Jahn Oooper, Bai). tn oWit on n rmn 
lea«, that portion of tba l^livtkiid hUI« iltoatnl betwwn 
■llmbotb and DateniMreatntti, aabdirlilcd Into cinira. 
■loot auouuui, franUpc tbv abore nimsd and otber 
roadi, tfin Irapnrtanni of tbli nnliili ri>lng 
(dty le ao wuH Known that It la peedlM ih 
rate tba aHfanta^ of llie iPcnlltyTAj 
■nd aM pari i roUri outlined, at th*q~ 
iSOTMOTS tlF 1 
itrrrt 
SOLD 
For {■rttnilan 
tmt 
■r 4 My. D triiWMaAiaOtiaN TS, in Parramilt, 
X! Jn BagH4(«Bt,aH| Omatr-.trMt, Cleba, to bo 
□r mr<m ttnnnbla bollJlniit l»aMii. For lart 

ajiply to aF.OHfiB BItoVV'N \,irr, l!ownn 

OlBbc- |_tir tuJjOIV. WALKKH. „,H (.'imll.i 

yilKKI' with BTATIOS, =11 lha Buli^SBTT DI»." 
n TKltTT.-Fur «AI,K. tan hbh-tl of Iniinnd an<( 
well.nitnrvd cniintty in II11 almvo dutrlrt, tepiuwr Mtl 
was to ffKO yosna unnd and baattby ibaiK Wm MM* 
pirlirot.,, nn piy 5, mR CItlfBKageor^ '^•^^ FOU ^\LiE by Prlrale Cinitrwot; MoorOdd CwltaB 
and PaMli, aituited in tba parlib efjU. CNsrnTlSS 
tn>)» rron ajilnjy, awthllDe biy tbt Caitarknry iM 
Cook'i fCI«>r Kui1a,<ioritaliili;( M iMa, naresr Iwi taa 
errei of whlrb ii ito^knl wt(b tlie cbolMat of f»B5l tnea. 
two irro of the very belt Tlnei,ilio three Iwi^ IralllM 
the Tinpi Ib full ktuingj yaptable and lowar 

ttab-, pill nir^ 111] n»l«a. lan iaiS;, ftlat woot j5, an. 

TV wbole of tbo fHitaU fi eo^ttj WHb I liilin^lifM 
fanoe not to t>e bibillod In thtootony. UoordaUjSSS 
ooalalM HTiiB roonii, inoladliijr kitohan and iiintlj iMla 
tiMllent orders built la tlie matt iMMTenlentaMtTES 
(br a^fiam aid doraWllty : weithor-boanted. 

TbBdsIached bBllilingi oondit of lood onntry, statkL 
Maaji^PHe, ben, biv-ited, ihinikil witli l iwb Ul£ 
tartar* abin^ tail U In aynry reapeet ooal^iatt Bud 
eabetaatM. 

■Tbt itosk IB hnptflornti to bt dlippHd af wllh tfet 
ertalotre— t«hiarydraotlitBlouj[b Wnei, ono Mdt* 
iKnw, two nillri, i yaan ohl, oobnkwi 1 m* ^ub. 
hvrow, tner,^, mller, mrt, iiwliir oirt, dnj, banitBI 
ooDplste, ami ality br* elanda, henaa^ ud Urmf 

Tba pnipclator of tba kitsU harlni, al an eaemoiKaat- 
^.BperinlmdHlJ^tareolljjj BOtSjffl*"*' HMtoi 
pewdnoa. 

Intandlitf putroheiofi are layited to Inipentlbt lailHaarf 
■atliiy thimielnii. For trmi and fortbef parti<vla|A 
miy to Mr. JOIIH CUABU, on Ibe pr^mLHt^ or to 0% 
W^k. CLAItt. ITiBtworlb-plice, Ellfabt th alrtit. 

A i.iiO«irtm *b Moitfs" DOCK, iAkiuS^ 

f\ Tka DeMit of tbe Kurofsaa and Autrallaa Rival 
Mail Stees Baylfntion Company. Fvr dtipeiltt, 00 
yean/ Itwei, with o >tlan of pnn'haaa^ at aojF thaa dartiv 
aarefl yiarf, a portloni at tihe .^llolwnta, wbltib aa iltat for 
bBilaiai praBi4?i or in Irate rHidciiMi art not to ba mr- 
paieed 1 will be diapoiwd of on hlj^bly fimurahlt t«rmi, 

F«1l pirtlcBlan may be ohtalned al tbt nmi of HORT 
and VO. PitMraet ; or, bum CaptaiB MOUNTHUB, at 
tba DMk. 

V.a.-Jttn f un l l a a iBtM 1 
and the Ftogh marf t* 
dey. IIHB KIMUSTUM e:trATIi:, Mawtowa Ballwy 
* Btitfon.— Buildins aud VI Ja AtbilHaata nnt 4b- raoiilta and Hnwlown nudl^ and otber ati«al^ I on exfiedlnjrlr Uberal Tenaa. Title nnqaaitteil^i^ 
Ainly Is MORT aid 00., Fitt-ttTeet. W HHi. 
end Oo.^iafont, Mr. Rlebardmrn, will lae'it lateadbao par* 
ebMnn al Ih^blf Batlway RoteL at the Hallway BrMae, 
Mewtown, amn> BAf CKtlAT AFTIltHOOJt. tna fta 
t O'elook, to pdnt out lb* BBUkl allatBanti ai 1^ attabt, 
a>d|lva nthe r ImfnmiritaB. • 

"RIOtfajCtB, a ^lon. In the dlitrtct ^ So* Enahnd, 
r lozUher win, UHW Utep ikHrerabl* IB Hank, UW. 
far hirthar eattleulaH, t,^ la tb« LllillilMt, ITk, 
PI.llMMBH.£« |.i Brta MS«TanJ«M^if>t^5M'- 
IJtUlt HALB, by' u^vate ooainrt. a nioat vi^aatJa Htik 
X of imnmyed Ijanil, at North liland, Itaw &AiBI t 
title, Btwnt fVom the Croivn {In Snt bandel ; oaBlait4a|a^ 
400 acr^; illnatnil in e ^HMnbSful and ihrftered TaTl#y cloaB 
to the Ant harlioorof tliirif[o„aI, the ncaiiit New ^^land 
port to gydnoy. and a |»rt of entnr. Thii lind frobti upon 
a froth water TiTir, and ii lowmibit at all laanni by *— 

.i^EiK^Mt.Krltwob ws -ffSS^ ....... FOR niHPOJAIj, a f4njc«> HmlnMH In n,iuH[r~itrwat, 
WuulloomBolw. Thf Hboj) I, >|HiHan<, slid w»ll ltt*l 
B& Uid tMt be Uken wlt>L the >t>oli at a valuation ; aay 
llMIH(briati.tBBaa,.wtUi a iniiill ivpiui, ind 1 biiowledn 
Bf W*.MlW Mi(r,-Mn tbe improrliiR nal<:li1ionrbaiid, an,! 
tbt ei|HMntt>ia of llw proroKeii, moa |jri>enrt a t iiirliblno 
builneiv F'lr adilrgm ajijily to A. FAIUFAi, mi. 

Ircargii-Blrpt't. 

GOOD IKVasTllBNT Foil CAPITA I,, -Two 
bindmne rabitaitlal new SWISH VILLAfl, with 
deUBbtfbl alMiillon, on tbe bel|ihl> ot tbe Point Plpai- 
MmAU. wmmandinn moht charmlnir and maifnlboentyiaira 
af (he Ifurboar, Uie Great PmHc, Vlif City, uul inrr™o.d. 

(Wintry, within bra ralniitea' driit of tli* Poit OBoe 
Ity omnibineg, wlitob rvm and rgpBH arerj In mlniUh 
from the Piddloglon Hoiel. 

•a' Partial io ainnb of pat* atr. didtjbtiW HHSswy, »r , 
•n oondai'ive lo j(ood liaaliJh and iUfflluaH, wUlda irtU bi 
tuVe ednnU^ of tlili favunra^^ QSb«tdults.aAdMm 
1 de^lriHc homr. «W««i»Wl.W.#PWF 

'■ily Uarl/rnraday, Stli DMamber. 

INnA(lA].-F. CAH3K ben lo retarn IhaBki hi 
tbelnbtbitmitiof Uuniiiipii, and the jraMIr irtm- 
for tba lilsnl lUpjiort he baa rmUad dnrlni Iba 
_ lie yean ; iinl ln-lnK tl»ut to ielln,|Uii>li Ixulnrei and 
taaw tbo (otaiij, bt Iwi deb-rsilnad la iiifar the whole al 
h!i valnHa Mt.titmi-t^ t9 Witt to uffo-t * iimi, 
(Jaariqi^^ . ^ - 

TlieinllBlittatiti«riie(li«M<«ttrtn do wdl not to bwi 
tliia opnortuitty nf snpplynw thumwlii-i.^u HiU aa, 
Tioriiirenipiit I1 iKini, dile, and NO rCJFF ^ 

Tin. PKP,Ml«>'A .Hob eonHit Of • lirit-rate rtc ' 
Store ami llni-ilinii.ll.ni,!,, with drj' tad mtuaalonii^ 
•pvei-nl urtliiiibilnss anil well itoWfetSii^^ ' anil well ito^ffiH 'liCirM^^n 
beSllLrior LMti and tlie it'NgkSliBtj^iii«t 
at a vjilnitluii, ,m tlWul tnrinF. 

VOl^iliiiti ilnnisilLll onnvf.tnid in rwo|*rlv, in Br.l.ralo 
•0«1BB (imritlima towillbijl,— or Slon.liiiiiTa niihiini! 

ta Htalo in (ipjiiliiir in » luidInK thnriiui;i,jiim, on lb* 
niiio rovt 1<> llir rrliii ipal illf iihim oiut ui MulbwIitL agl 
bnil MiF prMii-ut tn iM a chan™ nddon ta ba nHi wltL m, 
lbs biuliii-iH i> I'^tjlilihlifii nwl in purl worklni nrder, 
IVf piiiiiiuiar, .iin,ij la cirHtaTorilKlt tiBWTOS 1^(1. I'ltt-Htrtvt; or In tVi*i j™, 
hei'lilvi' Srjjre, (4fni| h rioniln^nt nctLiiii£.iE, mv] 
prlntur, hi thii Pii' 

Alw, I.) i«[inr,|p. III,. i'iii.ii...iii™„ 11, n.,ii(iriiivr,*iT.-»i 

tnnaaaitli* «l HiajMllDJEB Plium' IM. n a iBgrt, WMllifrlioinW inilliliiir, i.^jiuiui,,.. 1 n,,^ 
BiHami rtalilai, and otiur uiu- house., triUi a Lues do. tt 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1497063 t THE SYDNEY MORTJING Iffi! AUIVAU. 

Dkvioiu ik^lU«ni, W^qwIV UkMi C4^ii« TlriturtM. HI Dw^taET ■.— IFilllu IMiv, unm, •& wn, ChIiIi 

m iHkitHl IM (Ml- Pawnn -nr. MAttn. 

ud i^wli IfiA^Hdlnr'i Hn. IfiiWnw, ^^^^^ U hnUl, >r>. He. «xl Vn. 1 
nmmVr K.~lllimi, from ggS^Brmi mVAtfltm, t» 

UnmterM,-lt. )t. TdbuTEmi MiBninti MMMRthln 

t Wuhln^HB, BTMl lit f lip f; 1iiiriv«< ^ rim Ht OM Onml tv«i onei H MTWI :— 

h M. CnkUmX TniUirttt-IHt— ni fHllBt, bul did -Kl iiMk hrr i ud on. Hii Utb. putt? JUMRi^lwr* khe «B-H tbt Ibffp ^ h ^ VE^t wi'^ 7 d burr-la, Hiv WcubJlirUHi wv 1.1 Willis I«L4i bO- i 

- - ■ jflli rput D< lib'.: pauAgv. ^JIlc irrLrBdl hn* jtMtflrdv P^^n^ 
WjAlMklVUUdA^KAV^lwt vAcfi^tll III* 

^ HlniftfT/nnK Hthn u Rtu«7i to tHw wi " Afmi 
u T i u 

« I 4\ t t 
U I 7 • 14 aipw av tr4Tia|f .y^t^H t %^in^ 

Iw tkktyw, 311,579 wiW. AtnHua([, 

ht the -Mh* sf ecniipulMiH tlU 4i Hk« im 

iiuci, ■nd'it ihB ceDidi at Aa'pMtmt yttr, M 
ikTrivt«tth«eiLti|uin»i n*w of tks progmiirc 
debiStj ol OUT pop«Utiott dieifta u« tmily 
jt^n. A*, hiiw«i*r, |}ie tMpntum t* • Kfmn 
mile it In) tlun oni pn>iiii, unl wnld ooii*- 
qutntlf ba *xpnM*dln 4|bUiu1 bwiiiMi, «• 
UihikUtirill bamoranMKIr iMdmtoti-hr tb» 
geire»l nadn tf ^Kw. Hit |M|R4tM to & 

IMl. 1M«. INI, IMI. 
» . . M . . IR , . M . . St 
Til* lii(|li»t of thwa wrenftt ittnylit 
btlow wUMt tba ot tiM PtM* <||lMf< 

Gtuad*. IM ditundortioa Ait « OnM 
iiaia n oT etrane UBptMC. Tha iwagM af BOXINQ DAY 

thin ihaDe toiih yHlerJay marnbiif, md pHV 

|wd eiiif«iu of 8j4rwj. iR^cedp h itid 
TduI il ilftj " hftvb Doi H<b. Oar 

pAvt ChruTiiui wv h^rpti vru quo tir hup- 
plncM. ta til i but jct. u ik ujtt«r th« tape, W4 Uimot 
ktlp bm foil ihmx the iftTOB biumaey vki{;h htP 
nirLfld ibt qBtwafd VHliiiap of nifoTMnt afCTkriil- 
■u» fmat^ wm ib vom iiUm iftuHit in fha gnorkL 
MfwrUiDa of yi«noiit Ikhp Aotlhg waak. ttiA m ilm ^ thmt ti, th« iTflllniM Mil «tt-U hdUl.p I'V ^rTn^ *MjA i-'Vt rua. 

U-rtrpovt 41 I'lA 1-41 pum^ ^ I'M p.H. 4 ^nut*ti**i)4 livav 
«u ^A. >Ut«-U h.iii.p Map.™., TVAMlt THft BWCS liAHHY, AT POllT HUJOT- 
till Wlowlikf lUtWBt of C4Vtftl'V t'ltEfijnr -^tl^ HfnnM la 
Jju kkiVOdlu of hu W«n kinai V buwl*d l4 U* Tur pqli- 

(It K^jikd* biwilM, ti«rW Uubr;-"r(>rl tlUfitt. 
iMPl^Mr LL UVIL-E. Ttb4Mt flernlw nutfr of Ibr lnrlR ,»| »Wt 3a p.m., 1 rHiiHWd iht: fH\t< icttu 
qii'hmfri td tdCv tlir wLd k»rlc II^JnT <™f a< li«-lwur tht vimA 

■^■r iJptaUHiU (Ivut I n'oloDt p.n. WiUUa W tnlimio* 
•Ih|(TWu4tn»Mmdi1i«iLfrd I9 and Lhrf* hiPr bIL ibaek Ink 
fiint^hWl cot DUL ot iXt utaaan). lirknl Lb4 ^llot MiV ^"-Ict 

— — , u^tiii iltDr> bat tx^ilir but B phgri fnnn Ihd brif, 
1 >U ikM Uwk )i1ic« un iw-i^. 1 laiiBrtl*mr 
'Wi(MbDtr4«Ml fcqpd tbflHlli (IbwhI np uid t ba^iff niBOttt 
Ui# I ti U M ' wiAa far Ih* puJpflM «[ ■B'Xint «D(^irciiif M 
_ . ■ ^ Dirilpd wwmjf nt ^_ .^BtWUlMlwlnle, ^ -'■^ - 

wflpiSt^ir y Mrtm Jpj^ Mtoi . r ^Arf^Uf tUlki l±] 
f la ttn T^iivL Ml t w p fl-afthbli HBlwrt. , 

■«d4ea ^dfllnv {rf Um wllad. _ _ _ 

fill wind wu nAdantlt iMv/irr^l to tuvn ttkn In «1 
it »ioliinint lVnfiirkbk>. T, JL. flAliiif, aitettr WlK 

ElUni, irrtttni 00 Trldj^y iqAiriilRlt. hti-.- 
irf Birbnlr Jf^ntpt, airi MT. fKU-r ^rrr^'eA Uf. 

VH BddMlj Ujb ^Hktid. In 111 lhiiMii.|I j Tmr, >Ia]U fUFM EnLtifv rot. Tm 
HUTH.'— Tt ■■ AlBth i4 li 

■m* Imi thti^ (ft DC aita in Uiawmmniv^iipa itf.iim' ^ _^#B<iiiW) 

.^2SLS f" J"*" WlfLnutt— W* UBrtwiU:!;^! Lk-itarTmHrt- 
JWgi*"W ** «•** Witti tiw rAiJvHj- njapinr trt AHlrt* ttu' 
viBwn M rU HbmLi hi (fiT on l>n:Lr.l, (m Ttif-il-iy ntit, fiwii 
UWn (■ bur a'tifKk. Tl>a Julm MMtiiiLU pTirf Lw4 wiEh 

■•aib«t*r*:iT the K^i I^bn-K Th^^ tc**rl iri l 

>ltfQ Mfltt ■loHFidB tltfl pL^r *pr,'iiill» fur ifiL:- |riirTifli-.% Mrt 1 

U idcntBr^iv ui Ai'iir*.4i.i4 Pout f - V<*ttfrdiv iihh^b ji 
^ ■ii n ti Unii ol TnCbLiunefl rroir pJw I^l^n. wilLrii ^jfl (fan 
H««iQ«f{|llBtrp Tith Ifr Xair^ OH^t intprpiYit^ tii iNi;n[»lulD ciTa 
oHiHfl trf (HblnB^nn kjjc p;trl nt tbo inartpi-[>f tQ*' lurque T^jlk- 
vhOf ucardlnf to n friolcd ■frr«)h«tit iirL>dii0Hi, p]|Fti^ 
T. J. llurTtrw, ewatrkivd^ ft^nt Df ibrt J*ui^ijtnii, vu btmnl 
«<VV«rUl«H WFtfftPiiUlih dr ir Bic Waup rtiulnnl KL uty 
•ttn p™*, i4h7 iHTf tt )h eQKT*7Hl |q TvH J'h^iUn 1it m, vHmm 
*' \ atimUt 4Mtv mu Vh nAkJtf BkUbVf : 

Uul tbliTU 4. ipAi lit JLmTivfbl ; 
mitiff Ln IhD ■.|THm«Dt to CnA rfiiiM Ymt ''^^TcM^lSa ' 
, ■mtm^ wt tnul V lAttT St HI fcOnilES of tho tltrlhurit Ffte Prui contrlbutAi the fulbiwblf to 
thutjrumal af Wadotidif lut :— At Dne ol'thi mctit 
meHLljl o( Ihl Brilith Purncn BiMs 9<i«letT, 
lield Ip ilui diurict, nrjtiut tJrucitui iba oUinuof 
tlu «<HMLy. tim BaT. K. W. Vbulikiiti nhi«l tlia 
AUowiai; dieplT inunuilag intMati, enuwstiid vitti 
hia Itlmiui in At •• U^iu of Landan" it t (Sty Htc 
unattj :— He wu ttnt tt)t U iidialrilieef tbm Uai'm 
BuppH ta 1 mm who WW ippnwititiis JnitkVgtf 
Ttpidly. On patiiij ilu tiilt iMnWtd, b bittd 
liiiisMit It iha of ttat diV W>*im «ftti> 

CatD-ilnst oasipiner> l)» aljut dT il wSS be 

niiDniLlinei), ww u nimlitf IM whoU of thi (UUati 
Uiaiila, hf bwu of b*i>l (wadM, whinh 
««r« lo ba thrvTH ftuoattt th« wkifit ■■■■iiiiili il «t 
d]4 PreTuicr'c Oabinn dinner it OM*TaDar>.«qiitn, 
AAtt Iba flxplotiiiiu kad lubftldcii, uy kLill 
IttiAf were to ba HUbbrd or ihoC bw- 
HlkUfevood ud hij eanredentd. Lonjon, ft 
*a* tlun erpadad, would riaff oa a concerted 
^Rntl, ind^ citU wu to eoHiaeiHff. Tlia fw- 
frf llxU (K&apincy th* nvivd character at 
lamer diyi. " I^rcitoD, tlx Bbunultar/' Yaiu ahar 
JiiMe O^iupintutl had boen bang and aftarvanti be- 
t«d«!4tKcwgui, bid iba bmJd bad liAnl tbrir 
kMda by i3n bait totb. auaiBUed thouaanda witk a 
"tbu U tlu hud or rkt.tioiKKid, a uaitnr," and an 
wub Uif tOI, I'rMliiK llill lilcd, and naolTsd that ha 
would read th* Bible tbrou^h. a buck lu had furiiHrly 
dcapiaad. Ha did no, matliing paHacm and d«p!r 
(ludving tlw nlaiii* with ibe iBiidiiitT and caerrr 
vhiiih Kai atiauMteriied him in aihar aiiif kia tiijipy 
pnnDiH. Tba nttlltWaa that Ui. PnatonaTDimdlT rs- 
liflquiah«d Ih* lDfld*Utj hi had Amarljr bchl, mdaij. 
TMattd, MBi, HHtillt to tba Indignatbn sf a gwiain 
drdc, pcatautdhiinaalf aBscioian. Yaan clapaad, and 
Iia Piaill bmuadubioua ot hia aanllmanli, riaibl^ht 
iniMled htl Hind, aud he naali^ laptruM amd ttfila 
iAd Sihtt f ArvBwifal a MCMi tltnt. Ha did ao, and 
wai thea hrOtaaht ta Iha ognTictiotfl tbat uaa «aa a 
r>lUa arid liaAl bflBg b* natara, andtbeBanofOtid 
btaiaariJIcial Bartsw. Ha wiahad It tu publiclr 
kQDim, that aj a Ajhim Dua about to naet bla Qodt 
Hia oalr dcj^mdaau Kir toercj waa baaed ilpon the 
t^^Ia hij J^eenwV aaerlflcep which oomlbrtad bla 
h«i t gniitlT, aiul in wbgaa Mth ha dlad. Han; a 
tiiar trlckUd down bla ba* vUhl hanaaaad tha hand 
of hu rUitci and nada lUi »ahal. Ae ipeaks aaid 
\tt hjul a Tary faod b oya.rf na ' aa ii iM ' yKir " E^tqa tba 
ahoaEalj^' ' ^ i h a w a tt 4 faa kad «IK a frtataituaat 
Mr, hut OMuiM* ajnalar Maar, ^ithialliii li 'MViui JWinrini with our owa in lha Enclaad and 'n'llai < 

■aail«n4. 

Vattod BMh.. HATUBDAY, DBCratBU IT, IB5S. 


lTapp«aT(, fromtht tepott ^ tlw prooMlldgi i* 
Iha LegiilatiTa Atamblj it lutbinn*, tliat 
Tree trade on ths Munif {■ to b« put a atop to, 
mi a border euatoiB-bouM u«e mot* attnlt- 
Uahed. We bad hoped that whaatka Alkut; 
Cuatom hoiur, which creatad to much' ■bdoj'- 
ance and provoked aa laiiGh well-biudtd cam- 
plaint, wa< abollahad, w« had M«i tU lul of 
tuch eelabliihmenta, and that io rgrtftgrads a 
atap aa thair reconatTuctioiL woaJd navar 
again ha trktn, Mt- OsinMa, tha 
Comraiiiioner of Ttada vui dutota of Vic- 
tciiUt howcTST, baa ftainad ih* aiaaat of the 
Lr^aLatira AuambU that coloti^ ia ttvo r»»o- 
lutmna which proflj* for tha ooUaetbti of Ik- 
port duti«a od tbt Mataj at Iha berdar lUa, 
and aaks the co-ap«ratioD of Iba Oait«aiBUt a 
Naw South WalM in maintaining tk« aa mn i j 
aatabliahBunt at that plaea. Thia oanraa hta 
ittm lattdarad nat w paiwr br tha Intrilitj of tba 
Iwii Qunnimnfi « viclDrLa Ooutli 
AuflnKa to itatB* ta a oOMtiiiiB laanH&t aa to 
ibv i^vlatiBa af the lif at tta4a. Tha arratip!- 
locat now in foica pro-ridaa that South 
Anatialla ibeuld ptdbsl Iha duKaa m all iDeiti 
■BDt up tin Am MlA:ib0l!ftAM M^aMpftn 
beyond bar oaftt fenuW,' feisi liid amr Iha 
proceedi fn aqoal partUnta to tha (foTarnrarfvta 
of Victoria and tffw South Walaa, dadactiag 
tnb Sia per eant to paf far Ibi asfitrwllietbii 

AiiitraWtw liui£ Thla « ir ia)plWi> f «w mora 
cDanatumt than aqiiltahl*, a« « ama artieitt 
of n«at «Miiinipl]aii tbf fcuth Autialian 
tariff i> lowar than that of Vktotta. Bat, jibila 
tho TtvQT ttada waa iailfalllllt. 1' ' 
paocjr waa uitimpinlaat. Bat It h 
dimenaiani nov, in ttmaqomoi of tha 
ireal axtaot lo wbitsh aapptki tum \mm tor 
wardad ta the dis[gtng) if <m(j ti lh« rlTsr, 
which makeiaomanew aiiat^aaaat ataotatriy n« 
cetaai J. Tba loaa to tha tanwM al Viata^ ii 
too great to b« qniatlf baiWi la Viatoria 
sigui aiB tasad Uina lldlliBfi « ponod, ia 

.:h;iUn«.\ in lhVla«JFel(f (ftlf"^Ul?i^ iS" 
rareDtn oit ii^tthMwtwi, af £W a taa <■ atgart, 
cod £113 a loa oa tobaaeo. Ur. Uuviloc^ 
diiiDtiilS* 1^ aa uali toWco baa been 
■Ud: np tha rirar aa baa gaaatd a Itn 
Dt mOMO to tha raraana af Ttalaiia. It ia not 
Id ba lupposcd that atifili a kaa ooaM 4m qaiatlT 
■Stiqiagud ia. Thera ar* two *aja }q wbiei 
tha difiicnlt^ can be (^ot over* either Vf tttrath 
Auatralia ailopting tba Vlctoiia tariff, or bj Ita 
collecting diiliea on tivei-born* gt>ada in uoud- 
ance with that taiiff. But Bir RicM.kU» Hio 
Doxkell, nn b«hilf of that colonj, daoliaa* to 
dt cither. In the paru<^ular matter of tobat^^ 
wtiich ia the greatcet griaTanaa, ba i* wUUai to 
■nnimilate ibe duttaa, bat lataat ta aiapt (ba 
ViclpTiah tariff in other raapacta, ^ I tf t ag that It 
la unauitad to ibr cirtniniitaDcaj ef iba eotony, 
Ths onlf reaauna lall to Victoiia, tltertfort, 
it to collect tha dntie* UmU; for 
which parpMa a niiMM|f!iii. mrt ba lU- 
tnaad on tba Ctaiate t ra' ii uiawna aaloaiaa 
all join at that point. New South Wal** ia toU- 
cited ta join in the propaaal to oocm Iba nn> 
lietdiog South Aaatraliani. Il a«uld ba br 
bettrr, h^wevaii fbl NeVttofll^v'itCalijt^ Ml hatow 
ihua appealed to, ia ua* bai' laJbMM to ■Mt- 
ate betwean the contending Oommmnit* to 
being about u amiMbIa ariangamaat, lathar 
than to land hanalf lo lailaiB a war «f tiriA. 
It t| )}i4ta clrar that atM^ ^PMBHI^ of aama 
Bori nuat ^ eona in, aaaaiat aa iuair; and 
the aooDtr it ia bioaght about tha bettar, Tba 
need of rcderul action ia daily fait. TJIiinatal]', 
no doubt, tha Cuatoma rcnniM for all Ibaaa 
col9i»t«a iriU ^ iRTiad aadar a Doraaum autho- 
rity, and ihe pibeeeda diatributad piopartioBaUf 
or expended on gome objaet in wbirt tU are 
coaivtiied. But things are hurdlf ripe 
for that yet ; and, pending tb« arriia] of the 
day when iu<;h a common action ahall ha pca- 
aible, the bept ibiac to ba dona ia to atoitra a 
nnvniiti tatilT, or aa aaat as aiifnui— liot la 
U ai p9>db)*j But to aUito ima tbm ■tut bi 

iDiae mataal unaaaaiona. THE CENSra OP NEW SOUTH WALKS. 

JTo, U. 

Sanm ar laa ForvLirio*. 
" In iUtiittoil Itytdilea," uya the Report aa 
the laatOalUMI sf &alaad, it ta uiial to coat- 
para lb* bttorbara of the popatation with the 
area ot tba agfl, in older la detfrmiot what ia 
called tha imiify it/" (At popKialioit. Thus tba 
populaiiuB of e«aM&*ia lill waa Sa»,t04, 
while the popalatloa of Barltiblra waa tM,ft34 1 
r^ODi which it il at once learnt that Suatex con- 
tained 110,330 more lohabitaDI* than fierliaMre. 
Upon Iha ottiei hind tha area of Saieai 
ia sttr^ I'M* v«**H latlaa, and tha area of 
Beittlilirt fa «M ^HM laUaa. Puttiag theae 
nurabin in tha fotm of a proportloD, wa And 
that iho itihabitinta of a squaia aiUa in Bueiea 
aawatttad oa tha aTaraga— lalting ana aquar* 
iBiUlt wUll jHwOsr — ta 919. lo like maaan, 
■dth rai^t to BerkiUn. lb« proporttoB ahowa 
a popnlation of 136 to a equare mile. Altbough . 
tberefort, ibe popniiHiio and tha ana of tha 
two eouiUiee diStr aa owaUarably, Ibey ara 

bmuf ht by tht* aiaipla pmoaaa i>ta iiiiM|ai[a 

and tha d-ttiif of lAtmubHm la tra»d to dWeir 
only in the proportlao ol its to 32S oa a 
■uui* wit. Tha leanlt iapUaa, if the uatbod 
of obtainiq^ ii, oaly that tba wrogt proportka 
of NMi|itfJ|ta fqnai* ailla ia tba tn oonniitt 
ia a» isa IM siniaM ! o« ttait tha pcai 

It »B« ttai ft mfm^fmmm:mkm 

wpaatM^ tO'''«lill'*^|iU^ri«a^ ' H tot- 

•faari* 

M,T0O Anolliar modt of artltaad^ Iba daaaity of 
papulation ia to take tba avarafe ntiaifaar at 
aerta tDaaeb bati «/ Oa . paopla. Cadtr tkia 
:i*a at Mla«i i~ 
AMMa^paiatoa, ili 

TO Ouiada 

Kaw Sevtb Walt* . . 

That the aTari|ga qoa^tity of to tich iMr 
btbitwttt In tbb MmbT an tiaaa mimm Ikaa 
inCaqi(h,«^ii^tliMgMnliM du 
0ailad Siattt. 

Asia or tiia Picru. 

The dAcM tatriat of tha pnaaat jmr'i oaaaaa 
dtatribatt tbe agei of tha pmalaliiiB into right 
perioda ; the tablea of Ilia thraa piaTlaaa eaa- 
auaca into aaran. We ahill ^taat onMeWrt 
with £Te~lnfaiiayi or ehildraa BBdat H \ 
yoalb, H ynuR pamnia at li aad aider 31 : 
mm art WMaa la tha ^riM^flh, tl and 
tudar 4a ; mlddtt-aintd, n b« 'wtB ta tM 
^aae aa the tablea will admit, of ^ and MliSit 
60 ; and aldetly, of flO and upwaiWi Tbtoai^ 
beraatlbeaaptrtadaoftHhatawk U» Uk 
tbiea i>nnm)t,:;S>g^0)l§:'mk mm, at 
fotlowa.j— 

All j war ef ubi|tLUy, h* eould ba at ewy paint ^ 
txna tha alty at the aame tjma, ba woujd ha.ra 

a ^ht that Sjdn^y nem brfbre on eve nniia4i*i 

aiUUtaJ, aad ta hU mind at teaat all tUlUB wcWA appear proa pe rooa. Prdtn an aarif boar In the aterfi^ 
la| l^alli Inawi vt v»^tv «« to ba ••« gmim 

^ ^ tlH atieeta wt^iiaf th*tr way to'wald* wharfi aa£ JettiM of tha barboqr, Euund OD pid-nlo 
fartieaj Ouri I* hat ««a ft w, bat plliially aa ttie 
rBomiag aamaeA *a a ti u r a 'bafaa to man jBa tM^aoM Mb* eeeaalea. 
m 

by nfHiAi b-H 
ilba AbtwrtWiia 
bat bla Maiida arora ' 
altar r«aailn( Ftaehgat 
not a ahadow of aaMMa. 
lariaijiied by Xr, notatudi. 
(wethaf, and wbiu tUa wla 
aa at a traaianilom pace, St^ 
bdniaaWleandpadAr WMi 
Chair, B, waa « ttw liai^ 

ten leae Mn Piarhgwl MaaMT" " 
■Id paatad hba ; aad, lAet K 

laauHl hia dialaaot tMad to nafe,' 

Dot maa nnfbnaaan aMdaat etrnWaGiaflily dwin 
Un of tba piiae, " " — ^ ^ ■- - - 
Vt\B,x at Iha tiaa. 
Tlattna tm aba aa^M 'taaa ^ trriniThitb laaTaa l |fc a j ■kU^paa»«WteriM 
"S OaaaaadpaMBBB fmmi a enaUlwitMi aatfaa ^ »«ra<r«» Alr'taa. 

tba airtjM (f tba Ikmw, "al 
Ttarabia fa tha eptatat it 9m . ^ ^ olaadft .aaJ tmS 

affauaaaea afaai aaBrgaehhii 

alneat lo laata MaiBMdSlharaitic. 

..- tbM iwaaHght 
bol the seMnq MataMtBk.aB to 
T»,»H 
t.M Vnderlt 

1( and undnSl .. 

Si and unileTie . H.S}! 

Alt and nndt'T (Kl . . llt.WUI 

00 and upwarda . ?,A3a 

The incrcaae of tN 
lart ten TCBia.-.^tMr' 
aa followi : 

Ijitfeam i* tl^4 tea Faen. All loaa TTndn II 

U and under It 
21 aad uodartA 
45 and under to Ul.Ut 

3»,MD 
11, Ml !•«.««■ 

ika ■a 

no 
u 

H 

lao liva^ afipanMat and tha nolaa and buckle Inervaaed, 
agrfaaoc^waa liii aad aaluaiisn. fboi, in^d, 
waa ifaaeea imatiaaimt iaaaeaaKglini etf 8yJnay'a 
gqnM aad falnat deafama aalhay inai, aad er«aaad, 
eaa hanM Mt each etbcr in ffaod hunToarvd rttdry 
to be An flTai an tha w^ to pleuera. Knrj ptaoa 
of oep^ar remt &r wtd near, wu Ubmllj patinnvUed , 
aad taa lanillaaa aad ^adirait ncKika~rar hon thtt 
bf^laal hnm of Aen ' a^ which oar harbaui can lic»nf t, 
wutba acma o#fcallvt^ and 3nerrj'in:iLin4. Eftrj- 
dcaerlgitiaB nt vahjete waa callgd into r^ulaitUm la 
ccikTay partiea ui their ahoavn deitinnliiei mland — ta 
BflUny; Btfiran Fach, AahiMd, kt:. About moon the 
itrveta wwn literally dfatrtai. lha ahope vwe oil 
aloacd, wid ib« prrrtoue baatfie WM aueoeedad by ooai- 
pleaa aotHaelneai. But if the atraeta ware deigned, 
tha watcri of tha hattKror w«f« aerwd with boat*, 
aadWafta of all alata, md «f almeat erery ahatte 
had lifc whUa tba aiaainm werv iiiiuTly conTtylnf, 
from tha dJiflennt wharvea, crowdi ot plva^urc- 
aaehlll. tiiA landinf thfln ml^ilBrdea lalaiHl, tValaaA'a 
Bay, and Hanty ^ach. Thx gnai aTant of the day, 
bevarer, wma the Windl'HwaiaiiiMi Rrgatta, and thither 
ward, ia tha Doniiiia and ay to the uat momant. wia 
tha lat^lt number ot the aaof la to be aeen hiur^ijnf , 
aa^r to behold the exciunf ooabieta adwtlaed to 
eomo off. On etery apot of gtvand. §n4n alo^, 
ihtdy Aii)\, or rocky produntdry niat oftarod a new of 
the tentie, wu to be aeaa aae laaaa of watl-draaaed, 
holiday people, all beat oa eqjoylng thetnietTat, aod 
aeemlngfy deeply tateMted ta the iptatM ba- 
fore tb«n. There wenaitltadhev of lentil ^ reA^tdh- 
nuota erected on both amt led ' "WoolloomooToo Bay, 
tha white etom af wbMt, wttb the any Saga aad 
iiiaauiii thai daearatad thaaa, and iha n^ua eglauwia 
taalSat tha aMda ta«la| m dun, awd d> 
earyan Jeiw*ain» a«aa the hti|b* 
la: twd*4ia^da, aaaa^ a* tl*^ 

nset iolSNt' Haat-aaA-.a'taiai* «*a iniaattoely 
dhaatnLtai aa U wat. Abeit ^Ha o'Wai^fttatw 
dtaadeaTadatef ratr otalaait Hgait Mjaaaitoba aiM 
- teU^| op and tiiaadlai ta aaairydlaMUM 
_..abB«, Uwaa hnad thaia hnaaa, irUch 
tka Haao artaiC ep, wwd amy off tha ibiaataa- 
' igar, but aa, dta itamdanluiB Itant, aad a 
at MaltinH atl ta aeeh Ititlt homea u beat 
tha^'atbn, tad la a hit talautte tbt thott* on bath 
aidatat tba li»baar ware daactttd lave by the lul of 
ihn it n atl tii. ttr -tarr limjna b ita i rr ii-rli tT mt 
dfldiKr JlaairiM'«wbMfdMHHdii«4ba . ^Ull nalM laaiil-. 

'nuindtDiabstlwtaieiglplaEa, iriOch 
K-Oraih. 
by Iha 

aaa taaaaa aa nith tidaa _ 

bay, eaaiaia aataay wtaaai, tltbeogh 1 
had oaBtimd M taiprsaa hia atattan i 
waa oaly a hw taoea d a attara Hrlawt tb 
Mv^reth aanr awawa* la heatar aoai ■Idtgu^ laitipte lhk 
1 iBunuly, ana aaltd> wtio wu W4t 

•nr. OienUiblittB la tMeaad ia t 

^■ad u tan, wMi al%|it lBlarBWdM,lin 
(he ranaUdat of the ontatn.-. ASS%Aa 
Battt, f leiltia itMat tha limt ihath^ aaa aaa aaat 
waa geaaplatdly etonaed byMdiaM aa' liaa btid^ 
who otanberea np the aldei of ^ hmS aM tSd 
dau odi^bee.'^e a awarm of beta ^ikted Cte^Wta! 

U it yWd tilKthit Iht jviad of lib 

ha* atial iKo hp*H btMw lo tba fV^K^ 
ta iba t« yean, la that at aWildf anM) jIm*i- 
toaia, trboaa taaaaaiat^ Mif AaM da iM a IM 

ot tiie teeond pniod, itiailr dtmfala tbtl of tbi 

^ssiitSa-jarsnsUfefSLs'. 

award tba palm to young ]wople In iMr adataa- 
eenea, fourteen and uader Iwen^-oae, whof* 
aanbata ha*a ban mUipiitd tb laa y«Ma 
■t tba nti of a ItmM t^ MMMtf par oant 
ortiaotlrAH^ttaitbief Ol* lAiJdito. 
1 hi IMportlonal aonban of 
WDOLLOOllOOLOO BEOATTA. 
TaanauT t^Annlaaraiiry Rafatta, head (lie aonaya a ia 
peat InWo^taoawhwBv.aaBt off dun 
ih* Hial ta^a'. Wahaea no baaltatUin la uylDt that 
ueilAtu ot 04I hadiaar. 
^ utdy AaainUaa (hit Mattt ia the renUa par iMeilAtUDto^i'l 
ladaad, Oa day atlwied for S MkUiUdabandeDl of tha «taw/ 
■HwaM Wtte faiwtaaaf tla fe 
f\tt aMM, wMtkaUoaa^a iraiA loto MO 
• I 

Mt 
M 

as WJ 

m 

H 
3t ittiate«, ..->■.-.„.,..., 

^uadtadarjl .' 

UMnatett 

ti and nater t( , . 
&> and qpwanta , , , 

Tha reUtlTo aonbaia 6t wtli ipi IM thw 
foand to hae* uadet^ma a abtafit aoM of iha« 
a ooneiderable change. Tea jraaia ago paaaoot 
in Ibe pttma ot Uh, SI and uodat ii, oompoaad 
luacly half of tb popolttfoa, ahOa gUdfao 
nndar li owapaa a d abeat naa Ihjad i Iha tira 
<IatmdraBd« axietfy oa*! 4ai', AAJo^ 
unmheta cno'tttBttng fhree-foqriba of iha Wpn- 
laiioQ. Th« piapartien gf youag paofia af 14 
and onder 1| b«i iaireitad froaa II iK'a koi- 
■aad to 196, oti frojn ba* IU«« la^ttt^ Ik* 

Tdatiaa to mora thaa aa a^Alh, 
iTidlag the popnlt^ tato Aa tvd Itnl 
dataat orlnfltntt and tdattt. •tfamfh* tbb^ 
juoadnmlMn tad prapaftiww. 

ittt, ttw, iSK, wSti 

Sti^.;^-^^ 

Tenyetftihiea pmaobi 
•idcrabty teitthtn half oflfta 
BOW mora than btO. Tht laiMBeBl npon 'tfaeir 
MHalMn bta^hMit <T,flBl ; that on the adalta, 
44,M4 > tbt tMner baiag ti ibt rale of a hun- 
dtadpatomt, tht \matMif laOtglaDd, at 
tba centna ot ISJl, ttt namtM) tMltt 90 yaan 
af egt cohtr^buled fofty-tve p«r(^ lb* M> 
pulatisn. • DTKLTIIMCY. third, half- vMt % imiM-mm, tUrd, hair-pi^t n. 
B^ Kanh, itnalttlhrfiMatDtdeha, Ik John 

S>mmj Mltbalaa.O, SeMtWUtlid/lI i Mm. 
. . i -"Jli W-' Wlh liaaJ-'gttiaa Mt, 

UQdiitHlt. lit 

Wa4iwtd4r,ii.-'«»ri)ld e.iMi^ad}otnad mttal 
for uaddaatiaa, 10. 1* t htf td ft fifCLiat paWt ta y^ trnm* 

Via he uota taiaitr aM^ttltd, tin 

- — . — if 4ara*arrapaia 
k araa oamm*- 
ia raaidcr tbam 

bat all* to *oe* who 

prtaaa pM ildad fcr tbt oeet. 
mm tuMi emtattad:, and 
Iff (aaa, wims i^^UhAUEaii 
„- Blngto 
itciflKr Vaahinitoo 
mmnkittao fiu Iba 
.waaatytH 
ditlradto nn-partlbri oaancs of notii imidng to nnipata ^ih Uu diagy. 
Tht itctsKr 'Waahinitoo waa titan mt ta du ait of 
dw mmnkittao tat ua day, u a JUg-ibip, and enty. 
thJni had been dotit by Captain UinibrldgF to rendii dlafttilil'la^ 

There wat aat •allciaBi'^IClitjf' 
Mtaaf £aitaa(a ta<KM.....^_ 
iH Ltwaa laah Jb* laaA'lA 
Obatia* LatA'taf a «ae Ma 
katta/e >^flM*t*iiil aTiiljfiaal la 
hiittbeXetiatt aaan Aaak Mat adC and aaaa 
wtaner by 11 afaeia*, Ab waa|.aBa«aafcttl^ 
ea«e(hMakUr»>UrMtMbrlb.«aa 
i*aalai^ehetd<auaia1aaahaA ptlj, 

'-'M^^i^ ^ aaiMaatwbaaoff oomtbrtabta aa cii^i3caitar»»i wnu'rt 
A number o( Udin and |cnt1e 
n adndttad on board by ticket, and the 
aaod IttTtnf bom eB(ind (ji tha oocatin. 
Iha amuamneDIi on board wna din nlUnl bv pcAaa, 
wallMi, aad qudriUca. Tha uioplir, Wi. OaHga 
ThoratoB, wat loitirlag in hia aelMmpoaad d(ti*^ and 
of all who caBkt In aa uaoal, 

eoBtaai with Uia. Tba Wal« faUcaboaii wncall 
akal, eerftr tbo toBBtad ad Idtaaclaf Dooilau.' Wo 
alao obaerrcd tha Water PdIIh Hifliuate tai ooa of 
tha boata, dnrhur a part of (ha day, anil thtwiah tht 
tKirtt of ihua cffican and Iba foroa vMtit Ilienii tbt 
aoniu wta kept psiaally <)aii,vul afarjtbing ia that 
itafaot want off aaat Tfrtit-T'tr The laiult of tlm 
tanooa neat wiD. bt Imd htliar. 

KT Bict — Waav huts pilM V fnthi 1 N yfira old 
and tidar, OiiaiM, IVoai lait-ililp rvofid Floohfnt, nHti<l 
bMtathulofWwiUoimaiihn bay, am) tact toaliln 
>!y4w J. Hailn Wblta 

iMt Butt B. KilgM R-qa and vhlle 

dtar af Kate J. Om BLaa, alth (tar. 

1bia««t»erhtpa tht eatiaat wo* race of the day. 
Oteen look Ihe atart, aad laA Ihe othen lo tht behind 
la a abort tiino that Ihay lud not a ahadow of fl^aaqe. 
laa &UX— Wager laata, palled br aniitaa i (eti 
Wfatta J. Paaeh 

abw"a(Aaaln)la %tSt3 

mWllw^i^aya^l^aiuaa "ht^jfldSt'ltelra'aj^t 
fa ill ttit. ta a ^attkdily ptatly buDb, and 
IMa|^:4Hij[atF«t.^;]a^;aptaiiaM la tba beet amoas 

■ ' ' - ■ ■ ' - -^MW'iiaidu^ B.; 

. . . __ , ... ^ _. .. .Mat 

aatriai the fluihfat lha Ittiaaaaaal ■tan tp j Qtaen 
maMag daaattd'.MA^Wd aa, hat wt&aai tba »- 
■titiatateiiita'nK aBiiW ei .' tad whta fueh eana in a 
Litatbtr Ji^ttt ABSTKAOTor SALB3 ai AUUTIOM THIS OAf, 
lugtBa. aitnwoETii aiin oo,~at imt vmm, m ii 
^Jto, Wjitbjj, KtajB, Kite, 11 Jneiir™! " 
Mta. taut 

h|l|ae * l " H PbHCCdl, MB _ _ 

HEatia. cnarro AHD HttaHte.-ii 
o'llait, aa^ IHMillear, E 

rincLb, Prwa^Piair 

. BOBUia ahS bqwji 
aiiillirii liti^lia 

iaE.'*tlb< lbH,Lil»ai Baaar, KM 
baaptr;, Ouu, 4a. '■, tUofi, Kite, n^nttto, 

. luaTT!) ANU «CHiin>ra.-^<M tb* iMh* or 
^upteU, iutk-<bHt,^ I) ««aafe, tanfaiaSm 

at II 

etii- 
wlitiar #tt poate dtttixea'li aB aa. 

Aan DiuB. tbl|i^ giv., aiid iIei ohiajwd h moh, pdlled 
Ij auiatHirw. ^Itli a oaivL. Ooufae, tame u Ifo. I. 
Mae BeHa J. Nlcliolla Llibi blue 

BaUnBaaa IL U'Ckwd H oi anil nae 

OHabta HaHlTaa Oma aad tad 

Wan at U* -j:lna mtu 
a. Haiit Ktd 
iT. MannJni BIgt tail wlilta 

bniea WWttanilpliiIi 
A nroDttT mutter nf boata aiatmblfd co thii ooca- 
BHD thaa wo have wltaeHod for amo ytua, and ti 
wu a vrry ixkb ilB^it to ica tht apptjinnea of them ai 
ij^ey aftDUltaneoUBly ntarie play at tha tlgnal Jbr off. 
Blua fialli got the atan af ttr tl» flnt ICO yvda, ekiaely 
bllowad liy the Aucjta. Ltattier Jacket thud, anil 
Kiiaaibed fourth ; tha rsat were iKia ibaken cS, and 
tta rana liy bctwoen tlia boalt dnady tDaDtfamad. 
Aaanra patbtd tha Btua Balle iwry aide iD tba way 
fOHd, Iwt what aho |alnad In tht etraiabt poUinp wu 
Ibtt la tIawiDiF. owLna to h^ ftmt hnWth, ttill her 
:eDcnt pllicli. and did Bot 
Il until the Blot Bell went in a 
wlnai* four benttha, IjaaUknr Jtikat • bad third, and 
Boaabid fourth. A BRdtal hat bea* handed in leaimt 
tb* finttud taeond ooita, on tht gnwiid of ibeu not 

M_M tamjor baitij|a^ii^ 

^^n Rl<:s^.^| 
Ooaraa ^iMt d( 
Uiaiiil.aad'^ 
Uner kerf ttM Unties 'Bn4l|.aju(Mjfc. 
■ff, maiid red baa;, ntgd QuHi I>jnu*l 

Hippie 

Bn.IiEpeiTIIf 

Blue Mia 

Bunab 

KofthMar 

Pride ol lUfl 

Tbiilla 

Hotloii 

if InlAtnn 
tta;4|i7 J^o^ 
Tliia lot sf W. Ittin 
H.. ^%iUvn 

OaekieH 

* . 
I O. UnHaa 
P. HVaalU 

H. Alt 

Boottf 
1. Wklta, aad hlu haw r<mp1et«4 tM 

fat ewefpaaee Jtba ft i jfcwan y of ttw iiriathtr. 

'Hit pnoaeShtai weit auaked by the beat ttdK^ 
Oat ee twp " ntlOa " wt|> anampgiW ai tW ^S-^ 
aaea adnsaad, bol Ihaia win iptEdilv leminaitdb 
tht p«hA n anie& body gf whom ima ufatat, mk 
lent eAstfet aid {a keepliig the emm fltai, aitd la 
nelntalnhia foodofder: We JQttjiHK'a atatMVtaaf tha 
raatifta^ the aetcial racaa In llie lit^lor la iH^^ lhay 

Fraar Ilica, - The Harwood and Aihddd Cup, 
aeTi., for all koiaat that hoYot woaea ■iluilllaid |a^a 
atieedinf M ana,; Iwlea nmi and a " -^-i 
^Entrance, £1 . - 
Ml.vovaVaaa'mnaKnut.ija., art. nh^Tti^M' ^ 

msm^eu'na.tt.'ift.. - . irA 

^fjteqt^ pa taaaa , Iha baataa taiaf affwtBM 
keria, aaat nand IM and ablta 
Uahk blat 

Biuf, red border 
Jted 

Blaaawl aUla 
Jhrattaa 
Mubaaitad 
lad aad waa 

Ktaat.atditblla 

ball 
IM and watte 
BiDi and tvl. 
away cttaiel UUIe mailt gtttfait 

much amiumnant, aad atOt man ao •rhtfi ihiy stint 
in. It waa aa exaaalMni^j iiiata at ad race t la. 

deed, lha aaaotid boat aaa tbaojuulj tgochit* ha* 
foctuiuKt rlral, alwii llit gun And, and 
I fUB 

aaattpttlu ia dot la tha ateawntn of tha Thlatla ta 
Ibaiaiatrrty mantturia whJah ho maiKnatanid to |n, 
Taat the yorili Stir piatinf hiai ; il wat. a "ajrHal i*c* 
tHim llttt to Ivl, and all tha boata dfct nfi, 

Srii KArr — W'at.^rniHi'a aal^j and a4(^:alMM at 
«BD^, iie^lad tij man who have navw wta d^-^jjliHt'aBtlel^ 
Injr £ii. C^rw uuie u No. 1, 
atar or Aoitrallt O bamF« Dark Uaa 

I'riNoe J.NiaK Ufhthlaa. 

Bw of \u»tralle led otr, Prince aeeoaidp aad Ikua 
oonlinued Ihe whoto way round ; a thiid boaa 
alarted, hut voo^d do nothinR. The Star of AuttraUa 
ypaa a a Mia^^ pall u^a l^htriuft^indai^, no htal a dMana, 

■r. Kultw*! Dsoiot, a.b.. t tr-.. M. Ilia. nMaWal.. 
H'Dmnu'a Ormti iw ii. t.h. I an. Una. 

a. rtudant'i Ooaai Traaijui, t.in., M, aba f Jll 
Doglot ran in thia laae aadef a ptotut aatiu4 Mt 
tha sinwr of Oraaahopper. Tht pasnd ot dbt faal^ 
wu ibu whiia tha forsn wu entertd a. a frer.yau.i 
•Id bane he wu In taaliiy ttre yeare old. TW aaaVt 
of theraea wat, as Joiuuiitri^ ebore. au^lcct lo- dba 
jfiruiett. The race waa a gunA lynt. In the laet 1 
the rour honet ran lojelhcr along tht eutieo 1..^ 
dia Btrtighi ran and toniidanbly beyond. Id ■ 
lB*aa* MB* aaa ail a b«man ihe wiawt ef fta 
1 iilUlfiaij JaaE laTii laiiir^ghd^^ 
-adrt^SL-aed^ir ^ 
y^mj .nttaaaJa a.itat wa aw. a ha tt taptad,. 

- D lii ii' M y :^ tt'liHan Ftiik 
Hia IHncr wait '« i y ji iw>a d Jn tbomi die 
tllhim|(h Q Juiat^d aaait arnrtby JnuBtni gi 
aad eudUg ibaa w ia Md taeat^ hiu bf tht ainutav. tpd haahl aaat (a iha hatheor 
a.adtia.ai Xa.4. tdfttUaa 
Dafkbtaa. Aaqnall- 
'At itert. 

ftuad la gale. lUn:tt*ITO-^«' , 

yean old and aiidtr. 

i!',ri,«lalk 
flirt 

.^lai or .tu •In I la J. U™ 
J. ^baUk 
3. Paal 
fUeaiay ,-*r*«a*n n 
tnttt 

Blea 

wkJte BK iSb red J. Pui]i;h, tlie winner In tha aady fart ^ ^ day, 
pala|i Mkl i l j^l li« AaoMiaaa again cjieied tiS iho tlrai | 
haying abaolultif no chanot i btbH handed in tiy the nthB lU^iS, 
boat wu nncrlanglh. Ftnay 
third. ' 
Km Rin,— W>t4niMii>i ikib, end 

.upb. ttatl»l ty " ..... 
11 Mj 3. 
Myrtarj 1 nirt Monte CMitt 
Tarwr 

AUr of Aiutrilii 
tfartbi Idlitlto 

Blae, wlUi atar 
Had. J. tod C. 3i«bella 
Vojttn and OobtH 
19. and U. WTballn 
H. anit J Grrao 
J. and J. Oayd 
Stir of Autiralia and iCmta Cbrl^ had thia race 
all lo iheisielrLO The Star led, but lha Monto kept 
in tuch cliw) ptiiiinuty that It. and J. tj^tK had to 
di} their but to maintain Iho plaot tf boapvr, whieb, 
howeirer, they rffv'cEcd 
Uth Hua— All vuli 
flow awl nntainjat 
raand Ebwk laaad aM . „, 
ralot d4 lad dUtt *>> 
Ob^hvfa ■.Dun WUti^ 

. . Oteri^iOitu 
Krualianli^ti J. Catlilitii Whiiraad Kaa 

F^'ki J.BranwelV U^Ha*,; 

.|ta only yaiit '^«»>^.^§m^S^^.^mjmli^: 
;prtdp .of plane .iriih. tba malt riidWilSritl tba Xa- 
.:;baii.traai», ailhiiBxh the tp p ai t B id ty-^'aa^riiit wu 
len tM lladl te.a.m, the ooaaaaCMt^ bili^ under 
the im^riajd^ thaf, out of ifa '■my fine 

kviw rit^M^ tfv^rii thn ^titL tn^K 
PdtMv* HiTim mm jHind Dxiitn Hit nnmcTtftu other Btini^tuni vlvdrUtrtli Ib- 

bukwurdft Ida Ihrwvai, UpntiH^ ua e__ 

out nitlk b'Ain JatarmLoiiCtoA v&W 
It wtm ftiaiid MMMFv to itbr 'mt*M 1' 
raw Aw im fMMitA YM^xamti utdi 

ss. ^t>aVggg^raBj£gL.<j.. lb* Am halt, Vuioaa dukIe hia owa raaajaaiB 
lie ^Bay Dolly't aiu!iaiit to otf rhiut hlal. Kt' Thought It not trytUK. but 
fcr Iha ant attaaipi,— Vulm wiaaka aatfln. 
In the aeeonill heat. Wlia'd Ht' ThougW N M, 
Vslaan feilowint cIokIj, when an ranllnit and 
wall aiailaaat race took fltte, ihi rmilt 
' whitb a«B lhai Vnna'^ Ht' Thouehi It satitd Ibt 
poatinK ItAtritird hMi Tiilctui duhed tny at 
a %Msdaw aeoe, end warn Nliiwcd ilaaely t? 
MdaiM't Who'd Ri' Thought tt, who wH ilnlilitiiJ 
^jilp Hlf^pt to catch Vulcan, who wiq^ darrtly A 

TbaaasaaA raotaattt pmynioe ot £t Sa., wuh t 
iwaapataks af I tk aaeb eddod, lis noaiat aot a 
-Out plla^md a 
« aatrtaeatii,. ' ' nr. iMmif. tint. 

ar BWHrOu'i JiHtota .. 
Hr. Ikolu'i imjar Llnd ... 
piece of idittr, 
to tha tvrnt. Fj 
mie .wind, which at itaiiiai/WBa.i^lHJt^ Uut t ntee whole laii biKie, bnl ttjOahaaltlltd got half-war 
ttJUr ' down the bar.hoiorit began giiaaaiHr ■ mvir . iliowad dcellenl 
rWi lhair einlioai until 

AaalalL 

Baiifala 
baBalla 
frill ITatab 

by nay neat pecnltariry. 
, Miowtd by Annie B., and 
la ttl* aaiw My i||iaa ta. 
In Raoo-Wagtr la*H yaOtd »Ht a pair or aeolk. 

-^Italia,* 

mt^iaih What 

»-wB*i*B' 
. "7T^ -.-r ^ rjr *Tl "1*1 

ddftki flu^ :TfcA OhalUayt* ftom ik* ttet^ bad ii 
■It ha aiim nilit^ m van tha nn ; BaeKuitnvp i lon^ 
Wfij Pttira ^ iHti fbv «u WnlioH] far balf ■» 
boor olf Bifttihf*t Beail -on retaxnuit tip Qvit 
tiw ; and mt an* tlm« tt BppoBred doubtful H kha 
TDuld nich lu'T nDuio^ «t lUL Tb* wind 
diArJrt^ Iba laiter put of thi ran k«fC 
neriuK about lo all polnta, ttccDndpiTued 
■^ith liK^^ninii^ vn*\ tKnndeT; and taihna wa tnrf 
■ppcuBncf at B. hlowt M'I>analdr (he iBlUiif nuater 
at ih* CSaUentfaH prndMUly w i h it IuIimbU (oddiifted 
jibi^ under wlilch canru bi h)p*^dM'1tfif jjimt itttt* 
eciAln a winaor* alth«i|li m' ^Wm ttSS^ tta 
bt??Te w«Te noi V4,''ti1L«da 

I4TU lUcti^AII 
Mo [lMk ot ar-T 
!fr>. 4, 

W*vn J. I'lDjT^ 

Babo> Dfitfe He Baflki 
VTna 

ViBi tad white 
Wblti^*Mi(f*aa 

gtdaj^SS At Ihe woed "of 
and managed to withom taking, wtille all Iten^had to nafca a heard. 
No toner wu the round than op eqanrotaU wu tbt 
Older of Dw day, and aha obtained an eiceltoit lead 
in eeateqweei the wind at thla Hue waa K.K. Ac 
At naitlai they all wont awiy Marly tea«tb*r, bat 
ata* of tbaothera bad aoythlu to do with the rear 

^ «ia ai*dlHa<aa^jtU^iat ie Utig^anAct 
Waaa la ilt Ma i fa BMdt oaoiWaait, fj t aatn*^ 
*>i.*i[J«5Baat»«»a»i»««'t aaWt-wali^' ^tT 

E^^^**"-- ^' 
Tbf 1*0 .tail Biemlaart NaMtt dMuil 
mibilihid Ibt lead ftH a ttdit, b«V t ~ ' 
thiida ret^lia ennti ballad I'aatlt 
wen iriifiiaiilil dfitifdi, MdOaiti 
Dart, 

ntliwth rMtofdi f^thf allBirllHnat, 
iiWeEpttaktot tl)a.aM^addlldl aaoer 
dlilaiwet ioBatrytwaltittai^ 
lo rtaalte Oa awajiUba"' 
lac*. 

ai. aiiiii j'.*uiafa* ... 

■r. tHfilHinos 

lir.O'lCaa^vnSljlt ... „ ,.dta. 

BItrk Jack, who wu tlJdn, by hit owns; arao ewy. 

A Taiinty of other amnHiatnn loot plico — su^h at 
running in aieki, bat tmstt hoiibtni tn rolk, rtriu 
with wfaeanMrTi»n, awin)j^>\g, Sa. ; aud ad 

aaaoud to atf rd amt oviJ.i;riniint to the hodidty 
aeahoit, and doubttMa the np^irta wouhl bavt tot- 
liaaadiaaBiaahktatkour, had atltb* htairrtlii 
Mtaabortfaaio'ftaab. 
Ifaw Onui BltiiaF.-Tht But ([old 
ThiBiit (aada tht etninind o( Corporti O. Patddl:, 
tt aaBnuhtinltHatBd I'tttnl), raached OoidbBa. 
•a Taaaday aftamua, with fSloi. Ildwlt. of UU 
~ eisw aMtL Of ihit tawunl otor 300 ounoat watt 
Kr, B, Kntannet. of^lha Bttbita »uiit. That 
la M tmm 

thai Ibe IMd it Ml 

la had and at tta wm af «ba nid taiW*. , 
-flMMiillPiviiA Iwt bwPL 'fldt iTHit liH ipMM 
d»%ai*aBn«t1uier,tall Iti 
AgeaitaBd.bMB bad notl.^ 
^ilt Itiliad, bananr, thatil lha trtaava i 
tfbangn wa fta dlay'a gtatlkwa land lyaiiatif two Btllai, with 
Vadina aaebU i bat* Ibi bw to U, 

ead ahiniue round Co veat, am ahi^lf 
^ua up with 
and toon paaaad 
her baealined. and aha ' 
pcal^on froaa tha T.., 
boata cam* b aa taSkSi^-f 
Sauer Jack ltd. 

i9Ta Watarsaa'a akif< aad 

fteh. palM hr WatHmtn *llb two fi 
twtiB alleaii. Canm^ tame at Ko, a, 

•diirvndli it di* Tanr, rdJtd fj 'fli iij, Tl 

aat tm, tba faaaattlltd at ' ' • — 
waa .ret^ftd ^ the ftimaMl^toia maitilvi 

SfSI"^^S iSSSi^!**!^ 

BcBlTaly ourltd m, W* tM 'I 

gidhjgfcr aaal^g -tta 'aapiat p aii i t ta the We bate nnch pNaaara ta 
tht atty 
Hghul^. 

wa hate uaAa tfery inquiry'' wHh \ 
od thai that* ia no raliaUr buitdtlioB ta iklhiaaMir 
it a p fa ai , boieaier, dial a peienn alttialjl 
tbtamaattf *|lg Inthe DoKeda, M «We*e«A 
Mga^MAabatd, wUah pwbatty pt* rite t*«p 

• »S'*i»iw,-^<ri«i>p'.-f aairaia liliHiiki i 
,iHia tajanit^f batatna' lairuaL laatdBMi^w 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1497064 ifSK * 1^. Foft THB cm*. 

Cttt WM he'd %t tbc ExchftTiga 
fof tho pufpoie cf (uiiAid^rinfr 
I tar pUflnp la nonkiruitirtn m Hi 
Mzal ptoprt jP"*'** U l<t<tw«>tt Ilia ' 
I oitj of Sydnoj nt Ifr. PuuHxaftw, ILL. A., kniubtuAtIM to t)>a 
chair, Hdjw Itl a« BWtMl tt MMtMfcl* tudglh. 

in All »« 4B ^ t *ti atjitif ttFWIti» ^ i S(» ii ^ cir- 
euntrritiHl; ml it tn* fhenliin UMB^ntt M tiu 
iilA!Un tonuttHf eCut bmtun ilun frtnl«t«iil 
Ihg itf nf btmlmtitHi tn iKWt ilu ntttn of ■nt*4i4 

TkcH OH, oT emn*^ minr Uffie^n la iJ^tiT-l-g i 
RfnHKirtir*. F«tel)iwi.M tMilUiitB wuU asi 
tf txpnned. 0;tai«iii:,«it inM tiepaAaat mn'iMiiii 
».f« divided ; but . -Of ^ WUlSm u>A Bon atftnt 
yato nf puifaiT— BB Wbii tiwMiiiia *Mcih mnUt «4 
— and tbt hiatieit tn'riMW <if Ite-MaWt iiiftt 

duinun HEiTthM^a AsuMftttlte^ Is }mt)6t} 
mtscatim fi«ii (In gmUenaa MtiMt u b fli« 

Willi* * tt iMteS. mhadMOMllwt^ldiniirtr 
deuna to prepsM ; but he tUd pMimr jN^ t^" 

4iM*(lfr oppoud to. riutt itai^tsain, «lHii}u<ti> 
thoiKdntt nf %lia^ 4(*nu'ilf ftroW, or in Iht 
AluMii iu of tMudUBf Mid adiBWnlthf «inipuii«i, 
orff ■niod (It thBUpi^iiEfu«etttf>r pvihf, of mon- 
opoH, uirl ilir lUqiiMilmi of n%«t Ua (Mr. lU^uol'if- 
prrplp cilhd "do BHKIIih." lU, (Mr. H^hi^l) hifi 
MtBt In liu life done BiyiKng which he ao nurti 
n^icerl If hiiuit glvtii rniTrnmm inppanL ii 
« fcnnfr tvlettiuri fin Uis dty to Wr, i.:hic-lw 
Xtnip in .ipimiitinn to Mr Hrarjr rukii, and he 
•mnilfl now cuili-nveitc to atotip ft«r tnii ^im «rrilr hy 
-opjjniijtt Mr. Fuirilii, Hn%iMprci»«led«hiriker 
loniftli Ic Hcnaiiii. iiii; Ur. TuitAsitniitnliit VfWviiK 
inrMitTT, Mr. lUp^md npiiiijia*!*-- addrna^' ln^ niptfliiijf. 

Mr. Ki rn iiiiil -Jiil lie tngr.l j uSIti Cam 1H|;f;nAii>ni. 
TTip^rr: nam* iFhich ptrtptitifl itaflf 10 him ^■Tir that 
of_ » c:>HIHrT fiftnil.'imin ; anil ua rnrioiia i^rrntirrj cr>Hj- 
vtitB-rcin hsd look^ t-v'^riljiev i^hen chrraatHg thpir 
rvprt!arntativira, he i^owjht H^rfpej migSt Tcntm tlie 
^vmpllAiFtiL. luid look It Ihe L-oimiry wl]^^r^ it vmm 
founit rhat r.o ci im^n oT la^rlt i.r l^kt'lirn^ni vi-s Lib the 
ir; BTlpJtorL y]' til:. Ithr.rjl j...tGivbla. tUt-ar, 
lioai.) He. {Mv. the ni(TK! uii;EiTie£l 

tO FTOpoM t^ tinllJiWBII h» llii 1 in ^-i-w, iti r^M wu a 
trizd nm i he ud Sfitin IffTprai TDaaiBma *f Thp lit« 

Ix|P>lMinOimna;julplttiuuph hi hul beiui <Ie. 
^fwM ia tw» MUt -.ijt ^it'aHl'l eoniitJT eiactiuc*, tii^E 
•m «• n^MiMi||« (lltnld ■« bi •utessftil In 

'tilt tluiehfrMt •if that he w Muling k 

_ . . ||t«»»,ot,]Sp,Mil. 

, .MttT'OWWit 1^ Mr. 
4|M#f««l^'^i[Ml ta N 
Puhcr titd Wi. W. W 
,%<nfd. but lb: r^Htx. 
im tM i»tliik«dJ» 
*iiA ] hut ha [Itie. 

ill|t Ihat wilhin lliaJlitIi 

Wr, IWler, "dd^i, „ 

>B itu«j iw mm ' 'tMft 
' vuliaid iBiH thM, 

h* vould -uw 

tekehia mc. {Hw.tMW.] 11 mIB, <0hii««i>4' 
■wrfMlJf OHhwHi HIM bat Au gwiHrninn. (H. ai. 

««r.) A third RDK ™th»t <(f Mi Hntjev. I^^^J, 

Ho Mr. Knd, «nnild imiiid tht tue^tmg tvit 
thu gentliiua h«d whib cHwira fat -ih*ir «ip|nri. 
(ffamolhtto ) On Lhc omitiioii »f Om Itiat fl«tit,n 
Bx H^dnej, he hmJ wteil fur lh» rouraxcce«rul c^ti- 
didittii and he hid rgrmcrly aiippertcd ]).,t'ii;, 
Thtii ho mu iIhiaI for tJip idij. Alih*U[|li not 
.buiTnaa * oiihlic nwi. the inihur in -shirh he li&il 
thtu rotifd ihowMi ihut ho irui i mu iif ihs r:i;lii 
Munp. A TouTth naatc waa cliat qf Mr. h nni»,i:.in), 
« (vntlrman nho, tinre hii arrnal in iln 
*oiotiy, hflid takrn an ac[iv( iiitcrH^L in 

E nil] 14? affain ; luij, »D 4 lu Mlin?T or M'iciL[ [['..■ ;ipil 
tmry •ukiccla, a>il aa an ™«™t ■jpi irtir 
If filucatiitnal llni^niw, ha »l » fatoiiir.tlv kil-.m^j In 
*" eiUxena, Hiviiijt i.™t|„faLd tht ni rm nl Lhi^c 
matpallrmtn, prrhapa acme lutmbur nf Ihu jirc^iem 
WW«i> wDuliL bring mnf lirii ^>tr taijlrni fomr.n; 
^B y* ^fJtWOFi Wftp of (ipiiLirt.a lhat Mr, IJiiil^T wai 
iw|flfrt yPM Bn llsat «iild V ftfiettri. If -j' " werp 
JEt*'^!!^!* *" 'irSafnliii mrrtiBK liiti: 

tT* prearnt had acrevd la pvc hiw nnicatl^ tiwi? 
Ma-UHMy Ik dtwM i^BIg iMaui*-iUv«* •bnjr 
" vAtsKMo aelil ttiet it nidlVjManiltr tiwi WWtU ha ltt>' m vt' 

to uk' . it 

whoa Mr. gyMit ktj. 
SATtmCAY. DECEMBERS), Mr. W, <». raimiiotlMj 
aifehie that a dopitl 

Uailey in naptct ta _ _ 

taring tkM wlin Uf. Ibheit Inn IM ttnf 
6ai aJneed ftit Sj^dntf k* kid fN^natjp 
MLomHitkiiiidetemdBUiaBiutMki Mi latit Ik VUi 
•TUBl oT hU etHlini, t« k«jt;)i«MlMI ^KM*^ 
famathliiwrif etcttied t HtRi^ lNMMtM|i-'KlP<4^ 
that wt nieht Kvll hi MmwaMMwm mi tnf 

(kit ^ili^i^v^iS^SpS^npK^^ 

not n^iAr Mr. DiAnb j^Miiiiw fek kttn (o 

.]%,F«»M. («laaa*.y . 

"nM Ouiua«]i .pvt Qw^Mitlsiit " That « lainl*- 
^BfcMI tba* IIM^^ ink Man tir. Dalltf and 
««q[tMt itU^W im U WLU lake hie ttit if 

Tli- CaMUBMK- 

DpinLun of 

and proper jinniiA. ta ^ 
^acaiLc; haTiiij^occnFTDd by the reaigiul 
Parlt^i*, >^q." 

Tlt9f Tv9/>liitinn hrtirin^ bren carried, it waa ordiinl 
tB bt fabliahal in the dtilj iiid wtcbly jonraala, 
^Hii Meting then hrdke iip- 
itloo, " That in the 
■* ia » lit 

r d Bfiiney. a 
sf Henry MlTtlBAV TlIVISllTRADK. 
T > .1 r^pra uf jCivh iniitant Tea the fiiljuwin^ T^Jiort 
df prueeedlti^it eai thia Hipiiject. in Vtae Ij^iilati^L- At* 
i^cmbly of Vieloariai citi Priitay laat . 

Mr. Ofailrim raoTtd the IIdihcf iaio conmittee Id 
c^nnaid^r the notieo wbtek be hod f^m notlcu!, 
rciatiTD tei the CT<Hie on tile Stwr Uurraic, taA th« 
erraii|(.-iii9>it in fgtce rdKin to the intiodnttioti 
of duty-paying S^vit Into the wlwj, 

Mr. ChU^'ra thfq mnTed — 

L aicKid higher Jn iLh'? '»1j.tk<itii 
br|. llUtJU Tfff^rdHl fiulitklll ^iitwiii^ni li-e 

ifjMmMtar of ^ tibertil i utxnA in t.^ii. 

Mr $titaatm/lM Wf^O^t^e fiaHLimAiamr iiu, 

>b-a J, G. RAt^HiAi. #i^d ttnt. Tin {liimlFt. Kt. Iklliy 
A "w^ll-ni-iJiLiiiif yaulij^ m^'^ri ; but Ili; bi/l a 

in h itr] yaima l \o ri' pT-menj. no i rum - 

br Mfldy tnd abntrtAlintH -lit mi^tt be lUiicncrl 

from, tiii ediKf-Uonftl courx^ -iti^ doctor* VMild tir- 
tauOf ic injnriiiQ: thelruvn L^iLLLfj iftliL'y ^ledbiilhin. 

Ifr. EioiijUiLk ItnTVEji, jiUL^ A^id that, in niiiliiiiit- 
tinn 11] t^L:' UL«f^tiivE I hip nuiLe nf c. j;o[itltni^n who vtAt 
pn^pvcd t*> anlet ih* fluid, he JTiUBt iipjLo){k-(* fur 
that hr, ici yaiin^ a lawi, •hnulii pvhlirlj 
addren eo ritmtn>r[i k bicvtinK cif ihr 
fllpqtfiTf, f*'Ko, 5*," and c-Uwt*.) It huil tuc-ii 

borih [hut lie city of Sj^dnc^y^ on thii' nc^^a iinn, fl'tuiuM 
ftfliin retUTB a Jon of Auntridim, (I'lit'L^rij.^ ilr. 
I>ii]]r-y had a43««Tdinfi:[y iippti^d re ] hut hi- Tju J 

,p[»iciTp]y dcrlsruid C ]nn2 r4.rrwtrLL iri'l hinL furllliT 
dE'i;]4itu(l t]L[il \it wcuhl DGt kiL, (t74?n ;1' >']rrrcj1. 
<llL'ar, hcr^rO Viidef tW.'se tircninitAoM.* a <ji-pui^U.:-rr 
haLl wniU"! nn Kfa Gi-i»r;;C: 1 Ai^rnrim. iiri \ 
iit^i. f^un tlmnifcn hmd al onr.^ pTUiiliDHl ui'.JtLii.l. 1 1 Tifur ) 
All<fLfluL-ntiftl meeUng ^if clt'clfiri^ ^-cci li'lJ Lliiir 
eftwi^DdZit at whicb. Mr ThonLtnii hud b>^-Fi iuim'^i', 
Mvd it wsp n^olvf^l to plm-'- him in nomiHatiiin. .\fTi ] 
i t ^guld be i itlc n^'mi n Mr^ 1 > ul 1^, ] i o im- 1 

TtHS'aV^JMlAV wKj:Ll j^lnJ the mcc^ii r thiLt iL 
Wt fpan tfew; p^ba^k Mra DaLl^y wuithi ii-iT'ih^ ^'rnihFira 

f(>T A Aw KnAr utvm the hlvri Momra 
Tlia f niifirable ^tAlkmA haiA he wMld tht tt' 
tt-bUiT^rv rif ihc ifonrtci lUt hum<n-y 4f thii quintim 
Tht mtttiir wu (jiij? Bf rjitTfmr fatxirixnre to the' 
iri.cl.1 ihf lIiLi i-nWif, ^TiQ f']r rtfrjing mil whit dl iti 
ihit c-[»]»ny wcK dittrciu of »«eng— ^edom in ixt,ifi 
•md \UiifiiTmhy of Xh\Cm, He bciitight EbrWud thtu 
tf^n »f^|t:Iy 4n it* vtpii ^iiddit wwhini; iht llouic 

FilrJy Knd di^pM4ii^nlcly t«>diKllf^4 n»allCT mTtklTiHg 

nrrii^fiL nioe ^fldtiiiaiL Vntil wltliiti itao lut «7 

l^irtt- yc^m th? tTp4c flfl the Hwitty Wl(» vffj Tli- 
t viuli — Ci3Ltfinvd tu t^fl rariTe^BbCC of itOck uid f^na^i 
^3 ni] [1 fmiD Vk'fjriK to N^v Walrp. It« dt' 

T»!fj]immt d^lLc tn the «n|ttpt{lD i/t fnrlk^^ 

*Dbii convKctnl -wlih. the coIudt of Settn 
Aii^t-nlir^ vtiu i^^tcrlaintd >cnQiLal]y that ttn 
riviT -niif^ht bii nivigKlrd imm Lu-e Aleua- 
ilrina lu fho fronticn of 7^4:^^ South Wrfu» 
if rti-»L fatter, Afuyt oon^i^mMs lomOf. prriK ud 
Aknc}4lt »t the rlik of Life, ihftt ^nllcmKil, vba wu 
kiLdwn to thA :ALiHi]ahLy u U^iitun CjuIcIU «(HrE>tfQtd 
its, ta3u(i|f m^tekiKT up tL« ILvny^ and thu mkIi ot 

tin ihax rtiWFt %i j&lit uoiMiiitgd thieHj o€ 
'«»qt»KUf^ bttdi^^l tl^ _ ^ 

IIliuk ia Oetflhv, il» iljf !jip4li>< 

.... - EtlhtMBil^^lri 111, U V*** A«E- 

toipSiK^Hiii of ••ja. 

I'hn £r-^t MOdWit^liti^ Id ^wUeh h« MknI 
jiK.'LLium 1^ ^mtomice to th- wmtmi ttl 

cif LiTiT^dinimlB La WiigmiKn of ths 111* tn|f*M-«± p<^ri^ tN^t™* 'fii^- h 

aiftULic ot the pf aa> » tiitgi irhiiih Kkd iikrtdj ta^fffi 
u'f. A. pTLTi£f f^kfittkr a nqtMtittB hi* Attendim*?^ 

ffljii, MnfrW cfiBfflifid I^^Mi* wiMLiaptoeiwii^^- 

rrifiid tlkL' ill Mt, HAwWvf. (\ toLcc : "llis 

^^^^^^ri' hu jthAiigitd ft* cdIouh."} Uf {Hr^Ur^} DovM 
onlf liut, vhatiev^iTir mif hi (]■ tluji pi 
mcetUig'A pn>t4edin|,i, Aftd irhfthujr Mr^ ^jw^. .#41- 
^ntad i>r nut* ha would \» put fn iiimiliuiilildi^ ^ ^'Qi^^ 

_-Siffiji B8^MW | 8 B*fr'l^^^ ««t ho](? and 

Vir. SritwtttT lUi^^QbM tJul th«tvst m to 
iw thu reiLJ fMlini; af Mj^, PilJ** w« to uod ft 4i™tJ. 
^» t(i hiffi IV<.na Ihrt RtMiiiMb Ami to mmlM^fim 
Um if hi> weuld ukc his HKt ^dltciti^^ 

Hr. J. 1i. UaphuIk contendad tlut nch A oinmLt 
ir^uld ho ui abfliird di]«< BQ|ip«o Mr. Doltey ru- 
ftiua,hwi|d he p*j-irB my ons oJ ths other four 
ftWLUtbm WnA ud DL'tn nuq^d ft ^try p<riNr 
Kmpliment lo My, " Mr. ENJIPf will n*>t 
not itMod, wiU jfi^Tj f A^;*lr>» li had wrt jet htcii 
dfrcldhl by tliit mcttijirj; thu invtn it Itr, Dmllrt 
■hduJtl cDnii<:nt} he wan to be placed {a DOgnitw^fg^ 
Hr, iit. HftfihAel, cfiiiLiilj prefc-md ft trhii| Mid 
«xpvzi«ic«43 man hJic Mr. })ymn la m. il^^n^fifi'tAd □r Snulh AudtnUiito thlftOoTAiimtAL (h«t B»^rifM£ia 
niiTln^ jtrer hft ii itttjs}]^. TbwHMi^inift HitMiitii 

lu liL-i iujufli ed jmnn j^Godtt U4^«d ^ Hv^ tm Vic- 
tunj imrl Xc-W SuiEtJti WiIh, fttfd KtfbielKilHi 

-'^^lMJlLl 111! imp^iftnl upnn ihe intudttction ur ^x-parL rtrf 

lir. ifMi-riJ by iJ^je aSauih AuitnUu ['t'ov^miBeni^ tlis 
priDh L}»1[.' nT wkich wmm pnuy muly thaaawAt llUt 

eellnteK )^i|C> QannanatSsiM . JMmK 
ahnald' lie cmrdM to tka Ob I la Mi y l ^ ^ ' »pf .-.gs^^ >■ 
Waiea and Ti{<^iriai api:ordintfti> vn ' jUfl^jmj^ atf 
tiir f!oada. "ttat waa tW awMpRbMirMvK^ 

llif.1, mill ke mut ■ ' 'T tSilil » itftek 
him at the that tkeie wB.aemat gnm 

iiliJri-ti.Kai toiit Ha pointed ost that^^a arrvnife- 
lllt^it thi.% QUHtefli^ated vavld laad'lo grv4L lirai of 
iTironTcnL«rDe..ana praetiiaUy aibed litUe i;li«:k 
Ihift (foiua^. He aog^ata>d Ih^ there akopld k4t in 
iirmngemtnt with ^oiftth WalEafindarLvbleh ^tit 
l.iuvrrnmcnt nhonid collect wtaiH atalcd ^duliea on 
ihf.n fraibtinrt.BndfiAt!irw«fdtd»Mt Ak«'.>«renue be- 
tween Ihe Vlr;tnriari and S.vw $0W^ i^atta f^nTrni- 
i>ientE;, and ihttc HRlld lut* bwB W ftiid|u:ai diCi' 
i nlty mlhc cnllectiiSi tat. -tt MU vjuvoaailile lo 
leilly imtfitiiiii in-Coiiik AnatrUla w/bi& poniou nf 
ihf jimila fartieil rni the ituntf vttt io tkia 
[■iilnriT, und wlkitll ij Mew Slonlh Wales. ttvj 
m-DLild iLaualiT be sbitilL in t^iar^a of tlie ovtain oi 
111.. VL'H^irlH who would iLtajioef nf ihettv ia iu* Wat 
liiiirkcla hi ctmld fproour*. If libera ^wai any 
aiivaiiLiflp 10 l)e obt'iiricd in Vict<itLit over 
ti"yw Simth Wnliia, i^it.re would hf eell tht 
trjodii, and i-iVv .■.rw. and the rsault would 
li? tlicit ni]Lli{<r .-'iilLhru' ^'oatld have any prot*(i- 
Ijitn. At the aaiVL' ticnc i[ lyua aecfiaaarf to anire at a 
ci;i iaiflTi np-Mi th.' ♦JuLjcrt, «ind the Uovemoiant iniiD- 
ilu i il II I'luiiw iiilii Ihe anendnient of the Cniiinaia 
(ii L'i[jil>:f' ihim lij inaKe >rTaTi;eicfnts with Ike 
™il..rriiii'n 111' >Lmih Autlrnliaon the aiil^eet, aai 
ir th" srii^iri-sfi, ij:b [if thut CoTvravnent ware adopted 
nitt. >l;i;M ;iUir.iiiiiri. Il fit Kiisjc^iicd that tho in- 
.7>L 1.. .ii'iTiinilH nli^jLilii be tAkBR aa giving the deatiiU' 
liin: . I siii h jjiMirt., Iiiit iifipT nU that would pie tbia 
ii.>v'_.ti.iii.Lt nil jiTKiiijI [■hi'i'k. The iiraibj(eniort 

111! t!iL ;iirHT |i:ir[ uF H'.-i il [hat pi'rioJ itie Oo. 
V riiiiii-i-.i .,f NaitTi WjVii nlioatihL !il In rstibliah 
a t ''Hill .ill* W'tv.sci >iL All.urj'. 10 .eiiUebt adiityihey 
I tmil impnsf) ijjnm gor4* puainK fnmi Vit- 
, tiiria t(j \','w iSiraili Wales. Jiut tiiat wna 
n [!iijiL.it;.:it(!il iirinfodiiig. for at tliat tima 
till' iraili' n\ia (r'jtn Jiydnpy «• Beech n-tirlh. 
T.iiiiir rni rr tiijpi r>yni Mi lhuurne to Albury. The 
(jijvrriimf ill nf t]][;. Noli'iiy fraa llii<n aliUiref] u* plaee 4 
iJiiij- .,11 sii'jilt L-iiiriiii(j rr.>i;i N'rw »jiiih Sfalpi ti ihia 
colony, and lhL> I'lpi^cied T¥4itilt (If the^a pr^n^pedinga 
wii rculiiwd. Thi Now .Smith WilfB lulhoriiifB a« i 
futthiT iHatiKtJnn, planed > fustoma' Hirnte ii >rii- 
dtnaPoat, mdHnt an uHiifr iheie to aanartiin hnw 
Ittroilld be ptiaaibk to irripiip^e diitii'i fid fooda uaaaine. 
'naCiBtamiigfflMiraaSrcJ uluTije ijimiStv id aooda 
vwtkaabciflm taltra aflinai! liiu fiontii'T at tiijit ^int^ 
anil alH nail a a claim fuj- ^noda lie did not aeiai!. 
Zbd uepHiitd mult lBjn«jiatci)r hipperwl- Tilto 
arsae a great ricilament mcmg the Mtlhoiirac niit- 
4hai*tii and Alburv ;uid lii-i^cliworih (rfcaiTie e^tfipc- 
tatai m tuiinK iU-i;iivi.J of thtir i]>ii;il jihitom 
of iwly. The hlep ilia Uovoraiiiciic iif thia 
amnKrjr thm luoli n lo write lo 
the f^uTmuient uf Stw i^ntJi Wal™ and puim nut 
t^ d«fetda4n the caihtlng arranfetn^nt. with liie vitiv 
<4it4ifl4llj| hii Ifgialatiua upfai the »uiiject. In 
.4^^ ^ktt It beqaiika hccnsaary to mnaidtr nhat wiu 
.to M ApBi irtlfa fooda which were rjuiod on the 
MftaJttlUTOr. flunL SiMmbn, lUt,. „ theiMolt 
<^J*»W^n, llimmi» had eaiateil ; and ho 
IB^Rl Bi twwn 9^4i^fr#^i k&pe that no reatrictiona 
troBld bt mated, a ttuviadT proTrd iTniinuj intei- 
cnpluHU to tndt, Bl Brand lliat whaltcer (rranjtc- 
mmia might be cow to In tfcia tnaclci, ther stimild 
not haie a hamn or maUfn honata on Uie KItit 
Uumy, la Ikav wguld b*ariBstaieua eipwae and no 
mi htnalit. Ut bdtvnit tke balanoe of trade be- 
tfimt. Vtv a«Wb Wild and Vieloria waa tolerably 
tma, ani ttunftin thu aitaiigi<iiirat would be 
m e*) tMSa. Thi efejMtlon to Lhe original 
aiTJll|inWBl kll4 ?4Wifn^ in full fnrc? on hii mind. 
I towcTW, am aaunr- Uri nwivcil what waa Lior.ai. 
dir»l li imtM ■Htaiitriuiilu' lhe pueitiTc and ilrclattd 
»iaitMiiM*(nUi«iisitiif ths Onmiimcnt nf Bwiih 
Auetralja Ibat the aitangem«it rntcied upun thuulil 
Eiiat to liBif WTir it thf aonemnienti of iliii colony 
andJiin Bmith Walea approTDd iif it. The hor. gen. 
Samm hitt read an eitrju^t froio a cMmniuiiioAtion 
BjpilkrOanmiMBt of 8nafh Aufiralia to the Qtt. %t4 M a iMte ft^ Hi ttm nxmf Mmt m tt | tatIA ef lOi the cDlDuhn. Thia miiht ba aetilud by 'tipKiIMM- ver^- ttff^ 

.Waiiaia imi itMM^ 

finiea kai'' twir iMMMnUA In AM* Aimt 
tziUtt «M biU'ttMtVfNIt cnOUBt or Mfltl} bun. 
Ulitt tqadt^M^Sonth Auatrtllan (hiitnilimlial 
att!)!i|f^ felk ^i jlrtftii-il« extetiaisn, gotog ao tut «Tea 
Wt«>l^Tt ifc4<wl fin 9u OKHt aDcoratril rtsffp. tU 
"ioit Jmloiur with iispcet *o tU* 
ib fifirtaihly had opanid i^ (a tktl 
All*WB« tha haat ctaaimai Ih Qiia> 
rn^^in. to mmm' \ ffi , l»S^ 
'AMitott jtarib JoMaW W mdtaul IMJU-Uunv 
m*ftiM,iitiwh«kti»toMcaHMtolba it«dit ot 
Wovftnlb Wtleaaodthiiniliin, TbaidiAitDt oo). 
levtnl m gmda tent bnto Tlotdrl* mi ISBU, from 
•hkh dcductlnni icfirjild cimi^W STvjlection, 
ke.. had to be maJf. wliidi iWRffiift.aii)Miiimt(i« 
illd^ Inlbcmonih uCMtnJlliiKM inlrv trad* 
aasumed a fin dlSniM. aapMI— lha aiabea 
nf TeiKta ntMll fh H iaenwiii| bmm twa 
or three to tiia <R tnln ; ind ke bad 
braid thnt irruiKeiDinU bad boen mada with 
Adelaide ttotdttMpera fi9r * ctnaidnMhl* iionltiB ol the 
aupplica for ibc V ii'turia dlggingt. Tin 0*pemnient 
nf thia ooluqy vaitcd to aat kmr MMMa wtM wuk, 
and hi the nmritlia nf Inne and Jdrhiib m at m iilneJ 
iliat not obly >RD» intiildeTalilaM)p|paa Mnlbd up tht 
river, hut ^im that lhe daliea nn tohaoeo ind other 
tkiuga orpmttd ill auch a way aa to he dc^dedij to 
lhe advaata^ of South AuatTalia, and <a interfere witli 
the iuppfiiii tiBuall> aeot to Ike |t>]S'4alda frcHn MtU 
boiwTW. Tkfi differen?a in d4tka amtftinlad la ^41 pot 
ton Tib -fiiflaTa, and on tc^kufiDO AiU. aad difienncea 
exiaEed ftlio in refrrenci: tn other irAclBa. A ooitm». 
Bn«dljnT«a ronaenitentlTadilretaed to th* Otirank 
m(fit«r Maw Bdsili W Jea no (haftti tatj, IBM, in. 
riting nntuRtnco vil)i ihit fMrcmgeent 1m aaUng 
the t^memQaent nf fionth AurtnJia to fltlhrn^ 
thpir TAtes of dutiet on thaaa tkima fbr IJii tatia 
calked in MnPietiaso anf New Beofk V^alii. 
On'the mil .\iifpiab, titii, an anaver net rw laa d 
ataha)! that that CiarB-noient had ant to AiOlvtra- 
n^M nf South Auatralia ineiiing thatn to cwenr in 
o«r aTmnghment en the contition that thay had nn 
st^liiit] to fi— itid-aaw that their lemaa wauld ndt 
hnii^urrd by aacha euunie. Ftoni that dM*, iuni~ 
n^ri thit ODvemaent hiA Tectivetl no fttthlT nnu- 
iminiratiDa npoR tkta atil^nt i tlaouch in ^hie meaa. 
^me the MoTTHj tnile VT*a'{^nf on h gre iat Hg. 
f^QY^^mihent lewrund firw the new^aric!?! tkil 
atihjnrt WM liodci thf iivnaideratltm sf i '..a Oover^nsat 
of Boutl, Aiittralia. and tltat lhav inl«iat0 
C^Jjy out Uic arjaiig^n^nt tkaC S ' 'rtffi • "1 ' riT 
In the month of >'t,vurnber thia (^qi4^ aac tiSi - ued 
a letter t^ thv ti^Ternnent ^f titftnh ^. ..alia, 
and a month aatiaikiuentjy esq to i^he 'f.'cnni. 
ment of I^ew Simt^i Walea. a-ki^ v^^liei li^had 
oome to any decivicm on the natmc, ^at no fkrtktr 
paatponeoKsfalKnitl] be UBdei and that oftr ^itaq*ad 
arrangement -flbontd'fae aceepted flc j e juaitaaj . T^nre- 
nly waa n^i^eiTed t^, thia eornuiaBHicalaqii till 1^ iting 
letter, dated 9tA IrBreoibrr inatast. wm »oriT4, lie 
inTited the attention of the Hma.t*itliat?le«iv. It 
atat«^I that no delay had ooswreH 4n aBttmEB^ the 
cf^nimnnirmtinn *f Ihlia GonrvnHwt, h .tSuvunh 
lhe abnenre of the O aa atnO T ftwa the 
eulony— [hart the popoeitaoAa IT thta GoTam. 
maat kad ntii come ba fM e Ihflcn In :« ft^ular 
and pieapa' form, that tko propiHla did 
not T«at ■ii^ljf with A alight aJtvatanii af dwtiaa— but 
inrolTed otber 'liaMcTtvilt Mttna — and tbe.lettet ts- 
minaljKl wltklOujiMwaiatiaai thattheV hid^netponail 
theqaeatioii. Anil Wa Meuned ki the face of Ibe 

krWtWhMW* <<jr.«tiid faicna>D nI 
t ^ tom t« aouth 

n: -.^.. .T.-^.^.^ n - -J- itT^^ hwtakea 

:J»%!Wte*< ^iM ><| t. k> icwOd^Uy-nT tbat la 

'-ktek kail iaMWmSm'Jmtliim»^tSm^ 

''^ t'*^ awii^ogriiftk* kb«>i 

of Bi. It. WO^mM «i. <(M«n' vaM ht 
avhAad alM if ^Iwt-.i-llaftiii ■■■aMuilmatu 
« tk. .tf^eet 4f iig i l il lii ii af tSST^S. 
U «o»— o. i <itii«i-<ii»..ia». to#i i iT i t totik«e»^ 
gwrt *aa no alhullB. i MIwt ar I fc a m WUftfa I t to Om 
aiTK IllHiuT ; it am * - - 
tHnring to tlie dHIbi Ike „ Rjitmaa wtitfc etft ftar taa ^ ^b ika 

up^ieaejiAf their aialmfMiixi. Tka (tiUitt (actilaly Intt^lvfd. iiidiFe^ilj, cerlak 4m1 wa^npi ib ni^- 
ene* to (he niMc on (he BiTea ibrrlf, 'M thi vhb- 
munleatuma aiadu wero in dha fom df a «l»™tf 
addnssiJ tn.^ni Uis coloain, axd fhmttm* liol nte^ 
riDE paitictilMly totha iradain^HaiaaM. Inpaaiea /I and 6 oi thit r r i i rtiritii rt Miila Ma 
[II the wtf in shiah tk* OM^nlMlw liad paaaed 
t{rraui;h amgtinr DattmnHlkiiilkddrTlctoria. 
Timt saaawtotHdWik H f Wr wf -mmt .HKt indiicet. 

nnt vitllllWIiit iMjkbtaptakgedU BntwlriitD make 
way fkriht* aftamrrtjlfadli beyoad ftelket that the oointa 
o^ial te tkn .ChmiiuAant ot S«*th Aualtdtia did not 
ahOw that va^ deep aonaidetatiw Ivd baak xivea t« 
Ihs two dei^a4£bea hw warded frvm Vlatoria. It waa 
'Tety neceuar^ iiriw that tha Aitaeanblj .akoald taka 
•ame definita ailbn in Ihia miUit. Sa dU not wUa 
-la [utivei that the (JoTsmmeat of •audi Jlljlllil «M 
t«tiiaced by ai4 Tmwdthr moliee, aa dgaiiMD laha ah 
adTBnltg.! of Va^tnria. Ttisir t i itiiao kad.iMtter been 
WIUBblned by a prtBimt troA laMkaul'ky Ikoie who 
e^aioced a diainri..-ialion t4 cotM to any aitugament 
4u iyn[f aa iLe prrarnt one wrth r^aid to the 
tftkr:av wBA ifUowcil to atwd. On ihtH* 
^tou^IiIk, th.^re£i3». the fruvAnbaot of VIE-. 
toriA hiioklid ^iee noticf of Uu tfia'anli^'"'"* 
• f th. ii|!r«.inent, ar.d nf ikifefalttiliiklv akko aa nf 
Tan Muent with tlie ('oienlHait df lta«£ii*lk Walea. 
Tin-} liad it IB thtir ynwer ta uaaka a»h anaxifernenta 
aa wtie jtrairable . aiid ooutd, of eoune, colli:ut what 
dulli* Ihey lilttd It ilie apot when tht Murray entueej 
Nrvtioi.tJi Wolee. AFh<!;M!d,lhefefiii«,ttialthe Hew 
wi^uliieAMtinr Ihr. nMi^liiti,]]!^ of which he had given 
nrticf. 'J Ley wfMild L.^t inti..TfcK wjth Mtcmeice, vti 
would aeruti! a mure evident coUeiitiaA «f the du^. 
Tba (ioTHamtnt of Sew South Walea Waa not un- 
willinft tn<o[no to a Jetiieil arrangeaiebt U refereiva ■ 
to till} i-o]]e[jtioo [jf theaa dutiea, atkd tkw Mtbpamr \ 
lily ai-tik tbia tjueation. It oouLt tel 
prrEiiniieiitJy aetile<l. JuiweTer, by tht adavtSia' 
of An lukiform tathf in all tka eoTonlla. . 
1 1fc/ar.) Tile UoTcriimoat iiad done all in ita 
power En brin^ tnatEer to a aatiafactary aatdL»iAt| 
bit Ml liiag aa ^yae,rtc>iti itgUmiUK aaJUMitAc 
dutiea {"Tirff-^ mi Tiigt IWlIf iilli Ihlli jlUlil i^iiaiitil i" 

road. 

Mr. TluTiiinjll uid that a 4uflei«]tt.|llte^^>lihaaa 

nut I'.sr [hi- ,Il,: niliiplii.B af th««f^|J|btfa 3Bb lajidc . ...-,»ol 
P'ttrlUf'tlat LlrJUfrlil lU,i link aheuld be fixed Ibr 
Ehe ciiNiinfl slate |C..j^ 
JliU'iluliuEi of thl''Jwt'^ 
dav of M.irih. 

Jit. UoE>rQ w[9ii]i support the ameatdniABt of hia hon. 
friend. inaBEniich froin tiie atalumwt they had heard, 
It wKB i ltm [ha> > aeriotia lea* to Iks nrentw had 
*f[;rned. and htiH aceruio^ nndor the nreaent 
nfranginiipiit. It Mna d^'airikble to aluvten the titne 
duriny Khiill thM n'i'e of Ihingl ihouM be enS^rtd to 
eiiat. 

Mr. U '^hanasn f fsid that the apoeeh they had heard 
frrnn the tiolltjcti.T of f'uatont* was an iinpoetant enc, 
and reRccU'il ta ccrtaLi eitejit on the anTemment of 
ifie neii^hbmrin L' iiflony, aa it ineolved a oneation 
aliniisi of a h[e.i(!h of fniih on their jimt. 
lit? iliit not believe that the arranj^enient 
pr-iijEihi'ii MDlr! bs othetwiK than of a 
Tery tnoijHiTBry charaetrr. Ke mnat draw 
aTrcnlLoii. in e[pn]:n(.p f.iirneaa. lo the ftral par^raph 
iifEhc dcsjuEchil.iii J Im Koii'mhrr. IKio, In whSih it 
iraiput fiirlh t! 'MeauinforthoUoTemoi cf Sonth Aua- 
tralia not ad iierii.i; l.. thecoDlraet tbat the airange- 
mnit pii.tinjjhi l bten aliered by the local Ijegiala. 
Hire of that cnlir.y. If that wcic iii, their fiew of the 
iruniiiici nf iho B' utii Amtralian Oovernment niual he 
tltcTcJ. Tin- jjuiiin,Lt.ii,b put befotc the eommlltee 
Ihm lai- went t„ ihs cttciii of coneloJlng all negolia- 
liima Willi lhe (i. v i.imcnt iif Suiiih Auairaha, and by 
enroll ma Loo will N'rw SmuJi Wali* lo toercc .'iouLh 
Anmiaha. lie ilii not asrce in ib 
or in tliu ,1.1 thnt no further 
dmrp ahoiild ill. taiiiti! nn oa thii tnpic 
lie did not (i™k [hat this i-olony and New South 
>Va]pa B(r«inf! iiii'ild lirin; tiju (iiif,i(i.,n newer lo a 
lell i mi iit. jVii iiuiftniaiity of miff would or ornVd be 
et tileU in thia t.hj . Ii waula he oat of the poinia 
whiuh the colonin muatUMm coniiderin liirennie to a 
federal ite cmttn noe. 

Mr. t'hildt ra atid lie lud not made any charge aziiiial 
Itip fJiirernnifnl . f Houlh Auatralia. Tb*y had been 
led into lhi« aiep by prcaaure from without. He did 
not dpnite til CP ne any ouneapondenee with the Go- 
rcrnineiii of Boii'li ^iiatialiu in reference to tliii topic. 

Mr. ^I'f 'illUt^h luid Ehat thifl i^iieation wtm of great 
in;; mv, im il had been aaid thai It afecladthe 
r#i Ml 111 lhe c. iinlry to the eirtent of ffld.DOO yearly. 
It In a. II ' liiiK ttial aonie au-p ihould be taken, but 
hti di.l iiot ;hibX lhav tha TltW, 

correapoB- tbe inxrinlBlttjEt of a commtttce to ronAider the whole 
itimhTsii, 

Mr, OtlUiM tbgoght that tka awBdacnt pip. 
ItWIl HuKttriiiinna time. It wm!4 1w MMIailEy 
taMli III ^X^tiieT •>>■) to eariy silt tli« «tb«r AvMEBWy 
MMBanMai, atHiOai uiadng agcHMcait isMawt be 
«triti!nat«t.WHao. 

Xi. Hiiiniriiek4J,fr|l3k|r«iK lib WUntliaMt OsBlmMlHtnlM «(t^^ Sk WiftivbiW. 

n^mmmmmm* mijt n »»Pid 
ud uHM, i M <»Wpiiwi^.«ithaiiti«i'teiiii «Sat 

wc aiif exfCSCto ^ aU mr fcarrBat ia Hl^ 

theiT ia I'gsed Mliif diuaHibniiMt « tht audi kelng 
planed on tin KatimatHfta a pflsit, fnataad of (tir re- 
paln for ehiiiMjit iMtii eateiiM kutailag at ths 
wrong end, «!, U i3mv»i lim W^iSa^ni thi 
haok osBBIt^ tnri tfmii uf, a«r« iian d|nt|it tlut a 
[arte qaantity of produog wO»0 tumiKfMt «*y. Aa 
eiMlliat line ni awMj^ tr-wi lata Ht. 
I», ani two jm' bEw ma^ wonid 
CUM m i«*e*UKe mi X)t it ) bendei 
" Iwnwni the ntui tif the Oorem- 

BWft^Mi IMM BtiMO Mm. When we 

hd ai^iMr tbil m4a of <ta .Mk wtntni, v<i ni^ht 
honinr atanf u oeigwt in* lAnc )ndjhii,i[>thu 
Mussa sptOil nmw dlla » t)» ihM; ire night 
fhan ttfttM wnu tail telsok ittull; iHt«t jttaent 
the apyoiatiHai of tfOmkn thia ri*W tti ntefbinieii 
to th<.knpfiH«iHB| «r mtwi Hifaa llM i , It iwttliily c 
great vrnxr t jmft . it ■ jtjj.tfj SIt it tka tha the 

ftKdleiKii 

e« ha. 

fjA aSeirt/ to" "ft7"'^i7^^S5*3S ^"^^ 

mm m I » Jfew* kiB(« A .m^maimm ihiHwhe 

Dm BMTMt tUiV 'IwMifa^Mii^ lUrle, and 
^.^l^9^'*f^*P^<-£^Vt>ot hare, 
•rKer* daly aiMtrtitai wfa ww» the pay. 

aheuhma aaMttiau hs aiwrt oftifliEii, and tradeia all 
know (ka ^laee wbS, md I am aatiaCed if Iheuppolnt- 
uiant taken f iMa that, U enquiiy be made after twelve 
nuHUjll, it wKtliafhaftd thM Wt 1n M.t.adk*n teuula 
kaea htd Idi BiiMiiii 

Th» peaHM mkBilninit tt UfAiif:^iii!imi U Syd- 
ney .or Uoeerntnent land datde 4a not MLiHilMtsnd 
of hen ; it caaaaa a ireat deal df eeria^iM^MM that 
would ke ■\'Oijted if the deoda w>Av J epjia tt idffl the 
htnda af the 'Biach or the CIA nf Fecty Saaainca in 
the diKrlct in whieh the land ii «old. The fteite- 
tary far Linaa and Public Worha will petbapa 
take (ke natter into Hsaidmtion, aiad dniae a plan 
to faalitate tlie deHrety of deeda, onny at whIeh II* 
on their handa from tho owaera of (hem bainfc unable 
to ntd ot wiife., and Ipinrant of their nntires, which 
enuM ka-Tnaedicd by hnving Ihe buninef,>i tiEITlaArled 

on thiipet. CL)MMUH<:IAL, 

aOLD ClllCTri..\R. 
Tai^ h^ng a biUday week, Earro ia net Hych datatf la Iba I 
purtat ; prlHi rntala aa awleir. 

avuvKV ravaa saakailV. 

...... 1 11 0 

... .. a 15 0 

...... 3 10 « 

1 11 0 

II it I t^ct< a * nqS?aB(t Turga 

Bratdirwd 

Eanftae RdA ... 

Roeav KtTei- 

tllttvaittv {«l«a) 

Oifiaa ... 

Fori ni inip 

ArcierteaTi poaiw al a 
Chiliu ditto at a dii 
Ireiuh (toiil and wllTer 
:f. WlLHOTi. Bulilaa 
h, 11! PKICBB OF sl!{;un ITlBrt. 
Taaaf t* aathlaf af Imporun^c ui ni,E1-'" i^l,, waeV , 
have UHerterad irita tha (waT^e if Iwpiii.'.. In awry Aaihirtl 
KSli Urn II aliaaifflriaa Inn takan ptnae. Jadnl Black^ B a a J i - 

bxa kn i n' e t, baaa laU al tta prioaa queaad : ta^ 
ppf .1*,^ iHHWa aGcmad, tbaaitliairttBa ^rrwl M^Hlaiut per : Halil Ofi . 
DueatFTiBH. ' AAniiiB laal ' cae^ 

j ilKEnreJ. Still F«. 
Mog iki nal«Hiii»% MtA^'^MmaM Ma n 

tM etiect to It, "A TASMANIA 
Wi Vitvt.pi^ii from IfoTiKt Town to tht Kith, and 
I^imeeKlnTi to the 17th inalant. 

Tlie DiOij Xcii'i ot ihe '.Mih aeys, referrtn(( to the 
lofcpEndeocc Thia meauiii', for bettn 

awii ring the independcaee of the Nd^l-a of lhe 
n^renr^ Court of Taftr.aeLa, waa read a et^oudlimc in 
Hit Ajawnrhly oa Monday night, ami enmnitit^'d. Tt 
wMl fnj^/dhiy be read a mird linn; und pa^npd l(j-diiv. 
I^mi idtg, aa it doea, Cer^kc aiwiuliit* indcperiili'ilfc uf 
t^ JndgBc of tho Bn|icene Court of the L«fal Ejtccti- 
t^e Owemnient, it ia a mea^uri^ w^ich at onirr ap- 
fnerea-itartf to the uridimtanding and tpucni of ell 
wbo dcain to aeethe idmiBiatration of ynstico lermcd 
ky P ad. il poeaible qaenian frnm anything Lite im- 
faopae laluence or lliniflenal E^ontnnl, Taken in Kin- 
^Utf*a»itk Iha pemaaeat pioTiaimi f»r thei r liDnora' 
V^"^ <^"ns!itulionnl 
^*tt Jma* bal complBtely and ctfi-eti- tfiv n. i.jrea 
™* . d a gt abto object- ICenceftjTth th« Jutl^en cunuol 

Ti^^^'^ffir *■ ^ ""^ oajllle by the OaVL-vnuT. eilht 
wa^^^jBkH^ the conaeni of the RxFwtivo Ceuneil 
JWaaSBitt* fiNsm thuir crfieea by the tao^ truer il 
a«adJ,:iBla»a itpan the addreaa ofbotk Kousm of ihe 
ra riiaiaatit of Taamans." Ho far aa the loril l>ieiii- 
*m ^amfeiaaa, » iladgea will heucefmh enjoy ■ 
(^WfSTj^BItt '<ff WMpeildence than bat been imp 
^*m4r.ta^^^ijm'jjfm^ laud at honui. 

^ Oiaaiea Mf»-#i» «• kaH t t ii i ia «1 H„nrtty 

Bwtw'a Btwr. ^S* MiM a*Mt mf targt, and 
™n» Am with iDiAi fiK» •• te site tSa toplta hear 
lho»|w™ie» erf haiing kaea (BAnjtadh^-tliiit. l^r. 
Tuknr, it Ja l>«lio«^il, ad&ri isriniu uaa ta^snae' 
qaita«..^Tke aamn pa^erandetilaiidattiat.tbaiitW- 
Ina Iban 4109 'a jam, ifc.rtigillaTjitw^ 
anmamaa* Ibr toUntMa A " 
hmt bvm vaea^obad by ... 
wka kare intiiiBiiiwirfiid lii'ljiil 

thUriiMiiiila aid, wM^^-.---^J^ 
ag aiii* jaa^ to ton It.— A i^i 
BdvlMlaaA aa WiiEiif prwttni^ _^ _ 
Tlvn,d<*e-1bt Mia M'^.'-^Ar-^^i-i^ 
cOntradiote Ihe (Wrfir ta ttUlilC tllkt ikr 
buabrancei; -Qulgfer, im tieea nmorei fhnn 
Lannceeton, peg aj^i«M|j. to Inmmattia Bay 
The order for hkjma^ tiw bnoMt n 
UoDday, and ha ^ W kna^ In AAwt ZVnni 
ennwtttDthe luralU Sti4« at theliia.— A fret 
vn, BMiVrUtasWHynamntMi l^thaflin'. Vt. 
a«iu^fea aieadlac u addled igf, Tatw M., 1^ 
hb asadite, B^ teirtwsedttoiw moatk-a iMiiItt^ 
Tba iwremd gentjeman Aat ti{ll|«4steW'0ta«aan 
t« oonfeaa tha thef\ but 1 1 1 1 p'i'mI jijliiT ..Ijl it u L1U.1- . 
KPltiHi, iinr doet 11 elcarly eppearlUt«^ il» eag 
^tlOnioualy. A Twy had fealure ia tl» oie la that 
Ml Bcaman, by kia own admijaion. put iJie eni |rtt4 
the atable aa a temptatlau to tho priaoao; la^ had 
oKdonaly auapeoted hln. Tim Itaaak lb 
Heanan that he had kella auka n failMi' ImSw. 
and atmtenced thcptthnavu aUtod.— Thff 0™S 
haa nBB*rf aCateag* tew^ paued opon Jam« 

itAlnilttrta oa tki tonduet of the rev. sntlnt ' 
«i(ail|rii— " Wellkt 10 aee work doni>^rSw 
iWiMM t. Uu tetdasaatal prloaipie it 

Sa£S£2S sa*"*?" /««sft»M§. ■ ii 

ikMB MM bM. a MnAw aT^Sfdr 

mwtonURTwtnJd be >i a atwf ip,^ beaoW 
of ai ima^ei^t inteUett weuU aeM to nd 
djaa«t(*d fay hli. cnoiant with On Oaitetli fidweare 
of thou who would wbb to aBB :^ ik«««aa]tt(lea> 

•onar. « hri^M ty^?Xy witk tha^Sl^I^^" 
man when ke broiuht up hie aematM OitMltee. 
offlfle Ike other day for atetUng an tnr gfOto^^Heo 
two pthto! Woild think that a coune (rfnMBtula- 
tion aiiii vthiKtatlan nfoold hire been Ike beil whirl 
oimld have imen adrptod by n Chrlatiaa iBtiiiitar. 
have aince heard thai the man in a Teu«tbkta temi. 
giant, and that if the eooh'a ev identeMt taSt^Ml 
the maigiatiatea woiilj hivi had no alHtimUtt Wt, 
have awarded him an honnorable dialiiiaiw It I. 
wiEli the higlieat atdaractlDn, theiilbae, wi rieprtkii 
in Olii luue of vettMday tha» kit Kiedncw th, 
l.overnor had leniilled the .enlnpf^ ffhSTtSd Vi 
are aure that the pruroj^alLveof ^iaiii^^I^nHjHml^ 
was never more eonaidMatulji i\i'§Sii&A. ' 'tTtTl-l. ..' 
not whit indneneo, had kia HalMME kfeea mebuta 
IB full, the (dmnamBDa oii^it |tn« ks4 «»» th. 
futuH: career nftha pom Hiw. Hla eharatMT^i 

rtimcull for him to obtain aayindiiatjialocDiinalkrl, 
auited to hu poaliion in life. We alt know tka dnpe- 
rete eonaeiiueueea which leailsHi ttom. I* tttt 

(fw yean ago-auatoi (he^ ffiidwSna |« 
abandon thernlioaiJeBf oonvittkin, now a batcit diaa 
ot lab:>iir«ra are employed.'' FEODUOB CIRCULAn 
f:mimtii Hay (aWni «n Thamln^, Itc waeWj (nndect aalewtr 
trIdonWedaeriaT, rtm .llamlwio. „[ buf^nni aaaaerw, 
lha whotcottaa qujalK^ o^reii ^na Ul>p4«Mal at pri fclt 
hitEr laaiillallilAf laal *^1i'n C{titjilatl(ni^. HmEir waa mx. 

K) Baabin dnaJEad. but tlitrt wu ni.talliriK in value, wtiare 
th* pweela were Ufhi tad frm rmm Hcd aibd burr. We aall «t- 
traUnn til tile t^lr lit Mr. i.'<j)-ira.:9ip luHual bnmO I 111 aalaa 
la «rr Btalotaa at Hd. — nlcb prkti uu^t a« enauaraaiaa ti, the The mtea nt)w mllDa her* lee wwd are hlati. hut net eadul.r ao, 
Eat It raa-t iKi rcmrnibmiil Ibai the wirhairn aaw Hi#Jt art 
ttiA.llyla eiKuta ordtrM. u'l list apronjaii i^c i >Ki klao. thai Ibr 

vi(k,1. cniy iifrLvv fur tilt ^lnj^ naln, the ]Ht rcixirta from Knr- 
Innfl Enlkftrnittia ili»[ llic biMtuia rfcl** (it liihl Jftly wrn. ealah- 
llBheit. and wiinii mnain ao itrobulilj t^ll Slay nfrl. Wkm the 
v,7«ektfaiit nlll arrlvi' fiir llKnA lalaa HTiai] haTa hnm acApabihad. 
nine *ILI. Uii,iUt3trji, be a rvueticuew tUaaida^ anleaa tavoura^ 

H«i>t tiuutatiiHU. 

Tfer r u a iarca quantiVT riT troel the rtnta in the tniaefLate 
ttdoillyer^yd>M<j. ajtilvbttliwlllaittvetelkv the llrA WKk <ir 
tile paaaiajt iKurttib. 

taUaW wanet rirrwacd ia nUU IfataiMaa banily auMeil for 
llu wanfa af liia Wada with whaia Ika aneaaatiflaa btfa been il^ia|i4laa are la dafoaAd. bad rfttuta nattered la vatat.* 
OUbllKUtarattadM^f t* alVaaaa, M the ^baUUty tt feaal haa -WmI. M. u Id. par It. 
HUm, Ma. lartni. 
Talleir, 9bi. la Tfh. par IA. 
OEI. s^- per luri. 

Oolil, 4 ■frt ecnl. hj HilLot Vrtatli, 
1 per neat, per atamai. 
^Uaali ■ ' kadiann w 

' ^tofi-.f™' l*n*ni- 

iiajiim. 
la (altfa K ftraftj, 1 eenl. tDB| par ■aaailaidlia .....„„„ 
Fafrtefeea .i, ..„ El draVn aplnal'Suli'irSSVirW*' 
«. d. ip 4. 

^ L e to I 10 i-moBiiiUtat & 0 12 • » 
[0 0 43 I » ¥ntto* 

n in(i>iii nxrft* 0 9 r d I » 

HOitt HAd <SO.. Inihin. 

liTTir Tttr-' fLCliLRl : lib. pi'TE*!-, jticl -no oilitT hIIqv.^ 

ioefc-'U'i'^l ii*r lb. : I., 1 biiLi,' v^ta^: wi^lAi a\i eii/iialjirf, 1 
mKpd at T'l; AW kn i\vr\r.. 2 flllt-? ftt l«[liTW"M ovir ft, 1 111 I EriHd, n i^rmrTfl gt Wld.; WMairr H, m a#<i<^ 
^[ nT.rr H, Mt dlUo rit lO^d , JK» It dlCLu ftt IVH^ JF 
-I. IJII.LIJ IL1 r^^d^ im nnlnlTwl, 3 mh vd st 1014 ; 001* t v1xm{ 
ifUlfl. lilt W.lfl pttm! isV^i WD^ilMlUd 

oTcr riri dWMiil. 7 t4ilii:M«llli AWft^tir^ lifvHvTiMdl 
{ {It iiL-tiFiQ. L -hEtn4»ruM M LftFAt UtteTufinM UU.t 

i^'lHl, 1 Bltaed at t)J^ Heag* MJl£Ttobi St tSSi X nr 
H. 1 taut fflwitn; a>;l»VI«^ jMtfcll «atte alHjili IMF, 11 

isi«ti (»x,iatSii,«»,.l^T^di j.4tisK,iiii LL 

I Erilt -tail, lot at 7>d. i ha3aa al aft, 4 buuiUH at Tid, .i; ead. 
. li,tjitT]d. lubundleaal aid, 3 Mm alTtd. to ^undStv at «d. a 
, ditu af Ml, I hiindla at l',^. l.L » i 1). I nk^eSi id^a 
: III tla fkl, 1( al ila (hi, I at Ha, lllilii : 41 at ITa, « al laa tl, c 
I iili:«U. « al Uf. al 17 ri, J3 ^E il«, 3 al lla. i Hifakldaat VA, 
- .1 bnan >liaiikb,>Dea it Ini h,sni,i ..i 'Da. .\,._tE[.i;Nr liv LloitTjiEso.-IluriMgtha heavim of 
tlie ihunderslorni Veilt-rdiiy aftcinwn, four chlli-rrt. 
were playing lof, it„.r nrii a |xind in tht Ultimo P«d 
dijct. when 11 .fvete B«li of lightning atruck them 
Theeldeat. nl^iut si yrari, „f age. had hia head oom- 
pleEely rut tpen, ami eipLrc J iminidiatoly ; the olJirr 
three we,^aet*nt!y^vit,bul ari> In a dir w^ of 
t denae foreat, ofahijh 
or any other meehanieal 
protacl the iohahiianla of 
venta, and of jf|bg1t))^^|^ 
inQueiirea 

atcj on i ;...":::rw? i-^TSiEa'iBtarpoeiEion o 
~ uf elevated hilL,, 
been kngwn tt 
Ct CKoipi, of oon> 
ilie peatitarooi 

■•S*F Tillage of Ht. 
I WM ^ mat ranttkiiae tbr itn 

»fpH.«ttnmMa<r iltkly. 
hh'l Ihr uMial AisEiviELei, acci^miiTiHa '^ChrWlnaa 

; Trrv nuurlally imerfiiid *lia gnUaai* W-rm 

:, aadpriaaa may W ■aaanUT nipi|||jlaa Tni h^vliOar^ hhi| iKc- uMitllG4[ivL(Le-<i Mb: 
lI'Lie" have 

ipF tliic wirk.. ^ __ ^ 

arl[h.init mofl; Dhukct rilulfAnpette 

iVi^ni„-Tk^ tmiHActhnu altbunrii net nHHrn HttaMM M 
tifl whL, tiB^p bc#B ftakknr pr«7fmx tats ■tntotlJ ita^E tv- 

^trfftoprocMTfl fueitt lwt*i es^tallj fur - "" ' 
3/ ur mama li*.(t-iriflr Di * 

ijujunwiH vim Onn i4ti 

mi^tL-tfe YBlk^ ^ 

intitir 

r[<«dUr'l«VJi*«in^Lf«tMi 
<nlH^^«u«^m)lhlfi|r iibtr r^wpi l^i tbc inen«4 r«tel1 for 
^riD«dta|wnMritr, uiltlk^ Londmap Id pri» Hill |>r«imtet to 

FiTi«f KWfUTfd fliXHH f T t IB 

^ ^ ^pjg^ ^ i i * *!» # 1 1 

5 U " 

I w HqtbiB, 

lofrrkhr, rlltTt> D 0 « to 

e 0 a t« 0 4 t'! 44 « 

to » Id 

ta -^3 tf Si-v diiifj 

itiLrFrv. ||i1[(i, IfnirUib 
One, Hrailcn 

[HMf»i foLuiiliil ... . , ^ 

KliLv.Pi phi-r Iriiflbfl ... ,^ -(f 4 fl 

l'liinr2ijOiijl>^C(.,LiralH.],p*r Vm' li 0 
I1i1i4i, 2ailB , ]J Q g 

iJtitri. fhltue, ditto litita 
bmn, (K-rbuta^l «Olbta 

Ilitto lUttfia lumAf. D ]a 4 to 0 IT I 

0 a iv & J3 a 

D » 4 tQ 4 y D 

th 7 U ta D I 0 

4 4 f to A 1 d 

0 a s to 4 < s 

0 A Q Ui 0 1 6 tn to 
k la 
tilt t I i t* « . » t tUlttrr, per Ih. ... 
IHttalrbh 
JttTK!ir>^ auit Ct)., *-iiiiihkWiiriilaii 

;ireiit,i- « twrf. * ■ - fl to f » 0 
_ W I to f » ( 

« « • I* • g ■ BYDNBY LABOl.^B MABXFT. 

^'"J*'*t*alor tlvf Rulr, frcMn I'lymrmlh, wliti r<nTpmaianl in nhtraOH, will miipa a tnuporary rrli. f I., lha Eala rrr, iraat 
iiianiiy i,f coiiili. lajour. llit l-anii»raiiui ain rLmLIM aa 
.illii«i: lOmarrlMfrminlej, lis .lc,l<. ,i,on, H .infir ic„inin, anil 

I. rliili|-|.n. Inlbi^earlf [ia,l ijt lEii- Mct.^. Oij. ruiea Min* wtr* 
,1 .N-lip ftUftt, Ptirhtlv bH (tivancp iif llii- nr,i¥liniH wei.a 

IJI.IVKH HT.llNlH, nrilEatiimd I'lJlKnii l.olj.jur .timit, 
III i.iiniber 211. .s, dinner .it kina anil (:iintltfti.aall atm [a. 

ririiNT-^ li*r heea LEoilteil in riinpu..|ij,.Ticiii>f jtj brinr a 

lu.ld,^ Yii',;k. Urilcr* Air .iiiiinllT HP^anl. *fin1„,M.. plcnUfuE 

I I, .11 k.i^ br,-T, nneamm .;ibe Kiilrl ailli )IHI liniinriula iif a 
■iiv.J Th»b^r._,.i n..» ,lri..in|[ iiMi H.ne wEEl ii,q.e a 
.. iflliin In lljp iiij.plj' ,if lahuur. rut Luli:ihli;.nli jf lyiiner hare 
■^■,l niui ti lrnoiivtmniati.d In nintd lo Innal* aaiTaau, ibo 

itT™Natrf.i|(|».ft!,uit..,^iDn,, Wafaanaortiten 

J. tr.mira, fiiih)» JWat, 

t", niZawt Xaiai. •laaml 1 
■ f[M ltFd r ilB*. eOllHiST BATKS uf WAOUa. 

TOW!, -rra hat. 
Jt a. d. £ 1. d. - 10 D ..0 \^ 0 irpi'iiterp, riiE] D I'l 6 
1111.,, .fiiin . II to . D ill I! 
H 13 Q N El '.iNlprera . . 

f .i-.i.iisrrTt.. - I il, Ji «. d. 
Mflwn^, fyl] . .. e IK ( ,,|J ]j 0 
tlLUii. ahoTl .. e IS S □ Q a 

• • - Laiwita..... « a a . s id e 

0 II « , tluarwawa ...... a it 0...11 w a 

1 .1^ 'I'W'*?^ ' - • » »...« le « 
1' 1, . n ID n Mhi^wHiata .... i» tte.a ta n 

e II 1,0 1" 0 h;«5« t » I1.. J t a 

il o ,1 « „ .1 J ,j J J 'J ; l.ul,,,Eirpr*.... e 11.. .0 1] D 
rfntlnirwiirli.. . s Kt . J ^lH,.iLOTion"i4alii .. . 
f aid, Mgndaa hear. 
t g» t BrtWHv Veni^ 

ianlfnera ... 
AntaEe Doa^ 

etjpi* 

.Tbr ration. Di-r 

' irni latK.iin i - 
'11 li. roiU'L . 
-■.n.1,1., 
EillkPijirrii 
'iH'plii'rili ... 4 0 1 

10 0 1 Id I 

i ID 0 

e: e)...i 10 t 
- 0 ft i 0 0 
a u 0 3 0 0 
—..J. wif.j ... D la e . ] 40 
itatiiTiFtnuJipra.. IF oe a eo 
(kwjhHlHi...,, I n...tn) « 

ear Affsiia, xy-L pnv^n. 

« (1 1 411 ri n I a.rriiidi.niiiii., W 0 ( . (j 0 I 

10 o 0 . SO 0 I. . ,.,i-„,.,al f,m,], 
HiO u «M> u I i„.rvant» . ..Wat K g g ''Uaa 1 e 0.... 0 e ti 

Si-w itpahtiif... i 0 C .. th 4 E) 
la-Eia, {^liLna. a 
VaLparaW 1 

*a«.ii.. 4 0 t , 1 « I ti !i II 11 El II ! UounaaiAi... 5 o t II 0 0 

n a i^ai-n wren aiTliBia, 
" -I ' i .Ml,- li>illba.;ni«it, l01b..toHtli.: 

-' -'iiii .lEi- ; I,'!,. 1 Ih., woptlj.J 

"i v 1^ .. II (I I Kro«a9i«h teoQ uoa 

« 0 I prJi^h^j^'"* 
nihfiic of If - a. WaiHi » irtr f 
CoannrnLtt Ihnk LJ 
AuKtruL Jointj^thi H,, ID 
Banker .^lUUkluUa I W 

CrVlBtDTlB., Dataaaaakx.AsA 
Mnl.aJdCbtOe. '«£i.Cii 
thai. AdHEeaaae Od« 
tyfify^wUtaeeOs 
gydaay ta e taaf a Cp 

Mentitla (taJ 

CiTiper Go 

DalburBtO».]Itn.<iB 
ficUr Cnt-Hln. Oa. 

OaMH 
II » ^ Faina. I- 

110 'ci« 

] lisK k j '■' 
:ta t 

r 

i>iii.«. I 

||aa,U. I 

mi 
Kr per r |»r ir.H.V, On'. BtbBilg rir^K41,pl 

DkHii dlLtu ,,. ll-|<1.|hc.^.riiii,l Ltj 1 yMa iiat 
VictorLftOMT. tlltto. . 5iAia^.(i.]i.M-< ■- lU|io))D 
Awilnl' Stnun dtttu 7 p.n- fiCT Lnn. I 4 it jjfn i| |h!t oral, fonu 

Oi«ll.AMtlb.ULih li^F «nt, Tj fir laip. ^ TUt u td MT, th* iinUurr dMAi«d of M jppt umt^ t TI.R.-tbe )ihut TJit, vlth full truUiHll»n» majht haJ 
W. BARTnN, III, OeoriHli HYDNlTf mAftKFTBr— FmitAT. 

LiM«tl OH d«*ltf JUVA ABUhrr,) 
Wbui uifl riaiivva — LUlila DO btmlivM ni* iM'tA dotki Ihi* 
[■portsUiMi of furdff^ 4iiiil nLHir nmtlMBti 1^ WB Md^*tt Im tikt ihilHUt, wjLk DOT ami <nn\lt^ cnfL pir 
ipttoD kJ Ait tbi ....... ipartL . 

B MBoltrtt Im t^t ihllHUt, Wltk DOT AMtb i ni^li 

»lnltd«FBlt; -while the cnfflii Hi ttu Strait^ JuMi^i . inliiiLiii* Tc^uiLmi here -it tajtr 
r BArkev MaJ Oii, utA Ht . 1Ui«BkUl 
I qnalktr »t All L»r tm IwlW. 
BMBf !■ 9d to h Vv^. ia tlir dfauni far bulb thi-lr QWD 
tBrian nu-ht!4a [inr ai 
t« Jin'v t«Kt nwoft. Ml 
«Hle Ane «L Al*! Blri. *. 

li».KAb, MjHi 3 Lb. lotJ. 
twcQiT.— Hhui. WlLhd* uid CV), quote m.1 n Ktiloctlina It w 
IWIiHa BHt uUoAt Iti, BKTy iu, feodi «faL}i Iti, ^ MtC 

1M« ptr ItU Ibfc / — -k — 

WmiH^ HuTp— Tba Twkrl li jfeundm^f l_, 
b«r of Ttrr iied^lrat iguAlltjr, wb|«b tirt tonuuti 
aalUxfl-Mfr^ Id tg 1^4, HBttsq MtiiaM |« \»m own* iIht ^ tbi wholiial* prlcH Muwtnf Cron 3d to Ma 

f«m Ih td I2|, tQrkpTi, 154 lo U«< ji^ittn 
Id M per «M«plr. nittrr U (a ftL aiHH TH 

V^^m ht la 7d per lb. Kr^ ll^" ~ " Wniw 11 M ]l*t dust. Mgl ii to J <t«fe** 
par ana i^aM 'jf^ we will « 

^ aaa ether plaof I when aiea 
jalar, khilr uanj pikaae are 
Tlia tame .uie of ihlms* la lau 
tea fraatera buid baafcHarrwUl 

-*m u tilt hKltbic-^. " i 
of Hr. F\Eafmld'l. baited al 
^^^Jiy^waw p«rtliH^^ Mr. 

|i n *iii n iSr8i£Sl tcwMiftMiMM llONBY ARTICUS. 

Friday FiialM 

^ ^ . — ^ #kek there fauna b^hW 

I I tUlli ntUwi nf inip«tiiio« 
Thi ilati of th* Wool »Btl TaUow Kwkita 'ii 
ilawmin tin Piadu«« (Kiealari ot Hnan. WH 
tadgk, tod of Msftri. Jtekaon uiil Cd., bbib 
MImW WOI be foaiui in anoLker cDlumB. 

TosjtCDO.— The Saapilrtgan~ih* )iit urlnl 
from tfai Statei — biiaci out an utilltioD ta t|te 
atocki of Buntt, Ea^li, nd i faw otbn litaiiiri 
the latttr of whlcii, we pereeire, hu paiaed tk* 
auclioneei'i hanmsr lA a abade aboTI Laat itlti. 
Btmtt, which now caan dlrtct ham ikn nikln- 
faotaiw, hu been itoied, t*l|^ ^fliitLtMMt 
(hipminU, luitil the narket iMpWiwi. Mii'l 
of Bamll, although heavj, in few tiuada, 
Um ludi ol th* itnpoKer. id* 
ladnotioB of the duty on foreign tobicg«ij 
fbm TtTj indilertLt irti.la pnijiui*! Wrlttu 
tunufutunr wiihia tha 1m I ttw yiatv^M 
b«eit the mtut of decreaiing thi dmBnii for 
(»1onia] tobacco, and it ii now tcaictly taqnind 
fot : thi* miut hiT* btd a hmunU* albet nn 
tka ImpiMti of Anwctatm, Midi, fMt'd(|F«ip^h 
iiulljhn^ itodti, w* i^oiti 'i&i^ i^^f 
oippe^tB repditi to hato piibliah«4 thi( ituon ol 
the jear. 

CioAMi,— TUi markal nn«ina iiaciiTe, wUfa. 
ait cm ui mut oOm ta mort dtu^ag ih* 

ptat irmk. No. 3-i ainj Iw parcbaaad 'iTotJ 
at about 4S». to 46i., which doei not retnm iM 
impOTtera' outlif. 

Wl tuTi kdvicti to di« 18ib inatantbvm 
AMUattd, w ttw WlUam Ueonj'. Our ltt*>t 
OoMW.fBiA tewrtr, ««ifb£(» only to the latti, 
Tba Nmu ZiiiAMKhr «f Oial date teporta, 

tba tnaaai^aa^ weak Mivtlienn iiuil* aenlaal : and ik« 
neMpu eiwatwlaa han heaa of undenie aeLcni. -rhTtSSb 
Wahpla Thaal, 911 bn.tida malnp. t' luna [urh, J owi. 
tatua. JIM larJ, S lira, oil ila .h^EJ, iVn re£v, tSTlS! 
lrr.,.xl, IDHvntaanil lalEa. ll.lpa net uii Umto"^' ™ ™ 

Tbc atoct lain of tlia week baia bmi blrly allendad. and Be 

Mr. Altrad Bapltlaiil uhaiiltHl U. u.u,] vurloii 1^^,^ naulilSf 
■hprn lo public Mnpotlttnn. and irltli tbr liilEoiitBa i ™'~ 
rnniIu;-,Ti.n tullgalia avnxupa till 1. pw beai 
Jeiabla, II J <!., li, lawml £T Ith. ^ Im tl-lfe aviiT 
.1- tha bi|h«al briaaint «fl lEh, tor Liweal J 

^wrrtattA a.^ ■ I. JU . ..... ^ ... 9i^^^!^ aii_Wi*i«<uijf, fcwMmd ^i^|KM*a tt lamb* 

head of oartli :-Fi„ etwaal an anmia t( Jt | 
ludttn u aa tvartie oT O h i plaUiMBl 
three calvea at il. „ UmI ; ttlnlMH^ 
brtma nareatKJi. 
TLr lijarhriy aale taelpl, 

"it^ "^Sr^ 0.B1 IB 1 1. lilt ,„ Cli 1* ppp'S^ 

■!» <2W^"^l«;'-''';li'i>-M. ..:-. l|.i^;^eiTStlp|..d, 
aHJtjf bulEiKla illllpr.ni „||.| m, .iiiii fi!r abotit -I pi. 1 hi _ . 

. rill, hallo, Eiil ij *n<H»ee UB wvBBUyww aa 
iw TsaatoBlatt, IhajhpcuE ti,;, 

MWjM H^M, kMjf buEEisVa jnllp 

^ Id i^t 1 «veta«r J 
^taa. BeikTaand .teofaftui,, iE:i I 

i5iL'',?"'''K*.'='°?f«^" <■ 

lot tbr (I per bead. A let oflnulm ji i i 
abnp rHtttbm 1th per haad. 

The Jatmanian Daily .Vcii j, of tbfl 15th M. 
porta u followg cuieamtiig the nlaie „f tiad* 
and ths iBBtketa at Hshut TiSiwo : — 

ffiSj-.-S'T"''^, ""■ ili-ma^il fm oi-.i 

j;;;;^iar'j:r;;i ^i^*™,'"' *•'"■'> •in' rive am. 

SETHIS rTiS^"™ I**'" ° ™ "f'lii' InMlrw. tie 

rb?^^-^s:i?sr - - leai. ."^i^rsi 

Tb. .lucka of un Ibnh.f En n„ ,.,„,i„., an »• 1,— 
tilt part of rpmifr abiiUHTN lu invi i.,ln funhpr aaipEa^J£ 

■ -wiv.hrtwSi^' ir part of fprmfr aEriiibrr, .„ 
-Jitlf prtna (o allll Iq^r tpilEi m, 
better priMa ruilDp In the ,trii[.iii..i 
iliMi ia Tllhoul aStrralien. f^i 
TwiaUanal tht eion nf lhe wMi an mllaj 1(W at ACtlal% wti mv --^m-|TraBr,a^ —B™*' 
leWTil Uaiber rwll aa mOt S*^tW!WSSi^^ 
>UIha aiirala gboie IWr *rStI*. 
a..^.<af.p.rh-*,. .«lS%,*St* iKlSSii^i 

UIMtoi barley-r 

'ttaaltrl; w^laavaa 
J. |wr foia far oii. 
i|« auee hhiar J Tin mim nporttd be thf w^rt. wjtlLai 
V.WitLiH ^iWUdiH'F. C><4Ld[1V. N^r 
llmt^ttht iilduiuitM ^rlw ; - |Luiif>, 

Ln (u. Mm raoq*, 1^ U pfr ciii f^i'i i.t 
per ilDE. : Halhl uEL t4-plni e■:•|jf<^l■^ <tf 
iu- rum :1a WdJ^l^.l 2i fhl [K'l "JiiL, 

sEi^issI; is?*"iir' ^^^^ j^-i^ ■ ^i^-^r -LuL i' Am] "■""'t 1,,^ 
HfilNBnwitBiTjj l*perlL., 
'fiL. JJi] I trrgvnK4v Ii; 

1*1 ■■Ls I rvitHiit'p' 

National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1497065 \ irw YBiMtr* GIFT!.— Albumi thrai 3<. to 
aia. IK* Hnp Irtm Vmii'i atm I* TrariiU - 
■tH nnri In Jhl^, An. : ftltL viltM, uudrliesk - 
' iwortita B*«U»j»ni HSi», Tll»lb«E^ ftpbullii.ir, 

i« nutTuMr, tan In b| nliHti rilnu nowii" Mi>t M< AnnHl Ml will utt pkM In bli 
B«w I*!) i^vw hil), nn lUfi hirtul. Blltitiifc ilnitt 

■tnd. Cfoa ntiy ilOfTDAY ui BATUftUAV i 

»TbTICl~C)> RlliiOVAiZ^liBUNAilD~»c)tI!7Lr, 
11 It nlwning bli alrteH* thuti to wrne UkiiubHii 

«in*f Uh Ittt Un .von •nil farthar bnn UtTi Is tpiirlH 
Wa nwnHi Mnadomltbp publhit lun Uit £ b» 
WkwthnaUriit bnim prtmiHi n^iiiiiida Chrtrt Cimnik, 

«i •111 n u» fctiajuSwjrmriiiJ^r*^ knj ud nUil : ■■ at wn ponibur TM nady null, uil irlll ■elfftgc tta 
■awnt pwiblt pnidti. IVnHtii hisDrtiiK Itn alt)) tnra 
m countrj cmlin illl b» ptnmpllt ittHilwt to. Ob:i|M 
prndiHi lvMi|b^ fur omJIp or Ukm In ciehATitp^ 

9«i--B«rnird Bonll^il^ Wtrsbouc, oiaii»IU Cirlit 
ilgkH^^niiu 74, OHttHincL Bnulli i in.l iTBrallT Tur- 
or pmnni In tb< s4viv »rt tw 
gr «jwu\l», 1A vwt PHlfflFil 

twit tllliLBBiM CO., 
I, frn Do. 7, Jwnlm- 
* ~ I Ut^ «w«riail by 

"ii'Aiet^ Hun mi- 

rij mU ftw Mr, Winiini 

- HfOTICS OP «BM0VAL.-A«i»lli"n""AriMl*n7d 
11 cofqiniii'i (tm^v, (mm s, ChtmiMiiil, tu isB^ 
-CI fkft BBWARD win tie mlu li; thb tThrlMltfnJ 
J. y W to "T ftmn or (wriwiit wtin wn jilTtlHTi 
ImiaHlW.irtv tb« of t;i( uonvniHii Iniur lii 9*> Mm Mnlnat bwt of nilloa onld dcriiHi 

^ Iff * It^ ^ifMly HloodViound*'' Ut ± aunilvT of 

TAN, mtlniar t^ii ooDiBlnko utnL Bui 
■ , Will DecHiplitf, IWt, 

SAtAaU.— Sinjii 'Aon Stwoon, ilitf. 
J Ih^Ms, 1I« kltirro mud irlll ba pMoa 

" 1:/ t'aia PdHi' hiat inil WanldnniHlaa Wrt. ma- 
WW I>nrt, Auk agfw, 
nauitad. 

JS . Kii»l«4, rn)iit»la all cilategi, iflin^, to t* tuthTi^ 
Worn the JlCth .l.nimry, IBSJ, t<it^ nA^ oit Ktwa. R. 
Aad J.B. WAI>DBLU4U,(}aBt^.tirHt AL£::kASI>£l( 
i>Al>l)191fL. 

JWmiyi^ I^IBBMi and AHTMIIK WOOIl, 
i.^ of W. Olftrk »iiri {1o. aia fnf npqnnHLt, h^ThliF 

Aa ^lim Bni rwj, asthJxwfjhiT, E]> atiw 
Tin Hi P44iia HnvmtinrL limTinf ] 
"li (Hit Jawpli J»ii 
HffAlitA far mnj At 
WILLIAM TTIiKKj. Itar hooiq dnrtnt 

illtlhPt, TW,w fn flfrlnpT, i 
lieblA 4hp may ,wnbw4 ia 
^ JiiIt «lth. la^ 

' lAj^^y? f *!^' '1*^1' Wlkl »«a ) r thl. iiuttc4 I wfi 
tWHitM« tlia utmmt riguilr Bf (ha law ; her A.Men lama 
l*a1 Aau' Iwaor. w wnDl!fKHn(if>Tf)4i, fHv^Tnc^r ■ ami 

MklrlUi.ot kt nifniiiibit fir any iliiiita lb* li litriv ta 

ailm^ti . IlMmiUiai- *fith t 
» n » -_laf aatetaa trjll t» pajiM* u onflpr, it ray clBCi, ic 

IkOBMH^A «>iitEin,I or aiL la tb* poHiT on 
M,daBii|,aB4>tlntdiridiMiI<jret.i!|,l. in tha 
I Ml nmtinirTenlrtalinn, 
JHV WIIJMJN.-A dlrM,.»d of Kt. ), tbt pBmiit on 

••J^J^Ji''l»»ON.-A tail4|T|dta«« fa. ki 

■^^i" IrniSOM, Olfeiai Aaiiiite, 
Cwtof t(«* eaaM WalH. 

B!ItT'**r.EWfmTlt,of Oii^rJ^S™! BH. 

f T«R [:NiJBasHiJ(llll,JOiIN HOKRia, tolaatha 

Jiaat Mrtinf™ SlinttlBWiinfl, do Kumhy fail „,| ™,p„, 
t.fiT" i"*^'"™ the ..Id ,,t.t* i„ ho 

'^'S* K '^^ I*»«»*fl*l»lrlne ami 

•^itel;£^irt'is«7' 

, Of**"*?*"'; ^? DoiiHohar, VtHI! at oar 
}^t«t.lil«nwt |iHA,lf')l»a.^li W.lM. 

, i Jhtiailuikil JnrtoJlUimi. 

ISr^&^lj^SWff^'' ■ U..*, afUr tbe TOpir.. 

tloB, that i,r>ih«tei,f tt# will pf th* Ulir»,niHd Bonber 
*Cii^^?,'^ J" WiflninKl Bnllocic, 

jLfc^ot (ha <1<«;m!K.J, u<) Jina. «g]hiHa^, nf 1|r)n(hor 
JMd. IB th» laiil oo!«y, mnlkKK tn ficMirrii iad ™- 
^aaqt^naitwil anriHpixrintM Ht anrf the tilil vJU J^t^cl 
t.u lw»ntl-r. Ill rill iluvsr I lifoiW, A.H, tiVie 
, ■ ■ Wlf,lJ,V>l tTAl^KEK, Pi^tJ Ite M« MM 
^ _ui!iin(rii iDd taajotiir, 1iiiif|ii jtna^TTiiili 

mui cwDEftsiuieKiJ-uiraiivaF^^rS'tiiii 

taitiiBa. an«o oom^fiep^hl 
JMMn. H. K. as,] M. Jtl.iiri. ^fS'IUW Clm*t lune of oua iarje )t\t*-k 

^"^IS^fSj.'S.,'^?* f1>^trt^ at mlyOna I'uiniil pj, li, 
^irMrHABIWajfaii^ ' ill J*i;.V''5''"'"*iin,|ro. h»»f n,r «At,H, I,iTprf«,<ii 
( Silt, puiiMi U4^, it*. flKTitt-itirat 

,_Lri2!t, nw.t 10 Llllt toil ^ ^ 

r "«ST A S. - A lifiv, m'iiij' 
ff all WuiK ur BriBii,!, 
.^.^^^IINaa^ a.-Hi»r<<hL H<ii,i ie aai 
toti(<rt. \l<lliTMAN, «ktri*ipi tn Mil ftdCOl Sr .-'fiRlOB PBBsSrtT 

IJii irtW} tiUJ uft |i*!n| (inrj 
nrapL I a f([» (UlM 6f I<"n.'; nf 1^(111, ^n* qnaft^, at U, td, {wr Ibt, 

>'.ii >n,ru'nii,larut|i,aiH4iM*«M*(l> 
it,.>r fjKlii .aJ Mian [I,. tirt% i%MI> ihnin'-nrl ™ 

\ iir;.,lv^(; 
.■Mtlnii.ir fjKl 

•I ISs. (VI till. A r,-iil hirfib hir^H^i^ 
Hi.iir, th- limit ii; 1hi> -nrJrt, nan aliun IB till it tin' 

U "t'ii ' Si^'f "■■'rlrC^'J^'^^ "i-*- VrORBIIffl POri/rRY RteTOBATlVlt-Jt 
11 aare tar all dluaitt of paoltrTp Aa.. aad hr kaapinv 
thnn il)i<ira« ud In bitk iMdlUnL— 9ot oDM ■ b4 
■0 lilan or ralrMitnu dlHiMry, Ut Mdnel of naij 
jaani' (ipariatm, Pnpinid only at tb* UbnialarT, IDOL Tmmmmt w^mma herald, sATum^i tiictsic^ *t. im 00 HUMTeR.vrUlE£t. 
00»_a[i«laolM. ^ 

QQ Hiia'TEU BTBSItT^DonUl ud Opn, 
O Q) B aw. iW «^fitt»Waaiii^ ^ 

nDiiTaa.SK|tb|lii1p<.-«>afi^ ^ai.«>t-; 38 
F _ . ■jimiallj W(o nilacliDii uf 

_ Bra>dinio#i, Oalhifa, Klrltnnn'a, OadlVa, tad olhar 
mahtin' LnrtiaM i ala. lA UUUrOBETa plaDoM^ nn. 
Ulnar, T«, flmtln aathjtraaL, aaar l ilat^trM. 

P lANfflrokSBa,-l»r. BAKK^TwiiTliptirtr.Tid 
"^^^rtalll^,»^,K^a,.a^ne^■.i». 
pffl[OFOtft«g,-Jortii|»iitd, f. witKtmortmnt U 
PiaBolDrlia, Ij f)e>r(« VarH;, AJIlaw axd AUlaoB, 
*;d ffHwr iBiaaiit aatwa. W. J.-HmSaoianJ CO., _HartalMbiwilr, cudlltv 
GKloaR, *toy** tnvid 

Vwt India nun, port Is nM and MWa 

Clatu, aaiiterna, nlianiHM 

•rwr ale and inter 

liU pnli, On-li rim battar 

Rami andbatm, ■anttnai 

Balmtnif nllTa dl), c^pen 

Thr^buibrl laoki, tarpitilUu 

Oanfaa, voolxitaka 

Buratl'i frnff ftUUard't tqbawi, |vlp^' 
Mania nta^l, ra^ 
CIrntir >avi, rtHnibairt, tt,, it. 

imaT, WATTl. and (30, Kart<ret tort. CIlir iUKiaT, _____ 

■M OTICB -a BUItHBVr. Bainkmr, Wig and ft™! 
1.1 "li't'n ParfiinHir, fc., nn;ccl.fiilly aaaDoaaeaUat 
W hal as> (m HAfjU a iana uaurtnicat of lidia^ tSiMc 
Mir Wllerp, (lands (*'lt^ tuT.ta, tlisjtlria, frnnla and Iwad- 
■uiaan ; alu, Eaattrmen'i win, hfanli, ivhlibrrH and 
MHtaobn. H. 8, alio T lihea t« iiitunlnt ilii ladiaaand 
imUnnan of VfaollHinoDlan, Burti lillli, anil tb« ior- 
r sai^lioiiiiionl, Ltiat Lb^r otn >H uon for 
-^jj. Miwim, -iUr- 
Olifiotli ita ftalrii'',irtia^l> 
KAI:H bv tba auiwvnoi 
<f hit« W, <n m, )tg« w> 

iieii liiia.illtfbdtto -.^^ 
I h-y ciilQiiri 104:$ ' 
Tiir|inilln». In f 
tium arable N JOTJCB,— Tbe AilvfliiluT hai~nir Tuaiininl aBaker; Bwf(ie*<,iiltHtail In aUirlTiiu lacalltT, wjLli ail tho 

lUaai aituhad t« Iba ncalWilH. For fortbar 
faoiu* a^ paMmiUn apply U> J, 0. OliUK, 
Btafh. I a««il, p(tl- [1DK SALli, SiiiiartHii All,>t<oant< at l-i'tiinliaiii, gfone 
a«^li. J, (1. CIMIE, 4«, Pitt-'lraet Nurth. tlB t}tmiia.v (jLllils iur )U7.~ll<iraBiptn:baiwii 
aM t*w«ii*ii mgoJM*** fa i«» tUMl iou4iiM at 

K. B. Ct. JjW WIfery. FOB aAI.n. STORB 
__t»p MOHTand^-q 
p REV Jinu.-lii uaiTHanHai, Tln^Mfi 
irntjtnjeljJ-liiir li-lilH. i-i- r • 

6 liii dtlijil, I'linn Triit, a larjfiA ^oQftii Ibr a beolh, 
OIl»ll»nl innli^llili ; liaji oiili l«eii iiift! I r» wtrki. pply taMr. IIAHm.j, Oiiiwn i»ii, Ohlrppiidila. SAI.BS BV At'CTlON. MAllTTK ud aCHRODKK'a Horio'uid 
rarTlast!- Iliiinr, ISl, Pirt-itiBrt. Sytltitr — 
Itfinlar tali- da; ^ Turxlays aod MJiyi, at i I s'Fliicb 
All partiatjtirfint Lgmt tftUviLiiik. oariiacn, tt., 
^ - . . • . .^g^ vrittOB Inatraotiotii 

Mm^^jUlMniliina, Ac anil amwat ar 

to tba tiijtliMt iiidJer. 

JJn reapdnanti' 

[ti trjinj; iix tir«akla|;-i ilt> 
n r. inUbatAiclM ImfiOTlfeBl OauidHSaJa «r Wina^ Spirlta, Ac 

^hn^Hlnd, » Oalaroon. 
^J5»»JM iffcrll Kanfauita, Pabtliwia, 
[Hadstbnti 
ti4iu luiik)^ nran ttie in. , 
tlon, at Ihe A]^a|uan Aur^Qii IfartifiL 

to lliitD E. I dktto 
Mdltee AnaSrifiA irblatr 
7 iiuattcT'Cialit lUtto dlits 
XpiMJrOKJStia 
IDOmtta k«;7«i4imtii 
» ditto awMt lufsilt dim> 
» hfitfihiadi pirtmo dMt bcuMir^ 
t s .■•ill iriitii irtlta 

133 oa>ai pal* biw.t> 
i:ijilltli)<ild loni, la »h;t<i hottbcr 

w) 4TiiaTtpr,<a*ki ibtriT 
KI Ittto Hitptrkia' Doia jiAarry 
100 ii^iaa |«Hi4m-Vttl«t ditto 
3bijiiaMer<aaIta nna old port, tinalo dUUHsd 
to ditba riltio dttta, aaqllla II t lai 
III bojcibaadi llaiii'a port ilpita dliUiMd' 
llrtoartc^^HlilUtAditlo ™'«^- 
V livgthaada ,3euMa dHanwod: 
^riiianr^liaillkUdlM , 
I) 1ii>e»twJi ditl<Un^dli«M' 

10 (iaaft<ir-j>iiiilia ilttto, illtta 

t M|!tN«llii< ,111111^ ilDndiiipM cGafnODi] 
1Ci<ltliiTtFr<if1i| illltn, liitto 
.ID raakr, fail l,iJiKi-n, trebla dlaiaiad »rt 

SSt2;J^!J8^^i:?i'"'"'"**«*' 

l»dHM, iittf ) iliHn, •^•mpfitM 
r lUttt, dftt^ C tliHo, plali, KadMMmar 
IT dittp, dftid 3 ijltta, i|Urtl, Heobsliaa- DuWkBd 
!T mi; dTtlo i lillti; JlEto, Stito ditto 
a. illlto, <liu<> I ilittii, dll^Brblaia 4>h>nnlib«riar 
).s illlii, ditlii 3 ilittu, lilntifniuulbib 

11 ditto, ditto 1 ditto, .Tahuinliibn'iipr 
Id ilitil^ dIbtD 1 litter MaitAknMr 
.4«te:«Uit t (IKta, ditto 
tmiiimiio * ditto, Jokanuherin' 

W *i*0 I """UffiBf ™* mtaton- 

W dMo TuKit'atlHIl 
tW euki btltbd ah aail ptri'-r. H,-^. Hi-.., 
tbma Rt Mil'. 
SMI BaM! 
Mi Oaaaaot 

rorAarttal 

M^l^, _ __. 

IM. tenvdwiili laWMdgw toHU 
at tba Aa^nma Aitstloa Hi " ' ■ 
•toM^atJl oiidaok.an WltDl 

Ajl * 

ilMrr |nuuj, w DO 
0« thi Onmd Plbor— 
ura«tiiM«eB, IB % opnlnj; Into pofioh, aid nrnUak 
fHt vidii 

D1niii|;.i*Dai, IS 1 11% otauit utm tniiltp msU u 
feet »ide 

Bediwai, 141 a 111 ' , . 

mlto, 10 a N 

Llltl(>.rU II) 

Dnaaini-TDoni, 1 1 M 

Stody, m I entarad b«B nna^t 

Klietap, Iti I Hi 

fantrj, * I B 

tlnllny,»| (84 

Wtb A IM uaidaB, taitamu; kM aat, aadlm TMd, 

Tlmbaa»««L«ril»BuMwalarbigsiinBu] aod 

Tbiae ite Ttfy takiMt wiapaot Uttia aBotinti 14 
land, oappritlac ; 

no. li •4li4iitng UM aMn pnyarty, atd kaThr a 

or M hit, aitk • fiMtaca of H fMt to tEa 1 

mnliiinad mi, Mini fnni tk* Maara fmj U 
NiejiolaoO'iitrH*. 

Hfc *, a^MiInc Ho, ft, tsd. haitai • ttqitb af «a M 

W^wtereofkittotirtMiva^i^ 
SbLMAUIly •4i<>ln!n(ItD. r, liiilnjr ■ dttMtf IM 

piLaiiA h faat 4 Iwnwa fnwtaae to HkitalNeai^tTvat, 
Jh. Ij inaliiinji Ho. 4, bartnir a dopth aTlOfttt, «ttl 

(ImftlCHor MFHt ta • liK at Ihg bHk, aa« 31 

IIM MtrMaoB-rtnat. 
So. IC^ oaniar aMnani, birhif tnotaiaa of H tat to 

ataoaattkobwit, MfkattoWia iitiiTii iiiaiilkMi 

Mad^ami M (bai to NI«Mie>-itrai^ uUatatof 

TitiN rwd. I'lwu a( Anotion Mart, 

po^Ut late, aaJ on ll Tiara] tvni, 

PBKKHPftjillf BAtiK under pan- of ttia MOnislciH. 
Il|>tieotoOapitaU«laiaso(!ik)ata- ' " 

In tka Iniolnnt Bi4al< of tL Ik 

By o«tar at tlH OOlcUlI ^1 BBUBiAin 
DiatRttTor 1 _ __ 

TtienullBOOLEAIIlbORO SlTAtTlMt ■ 
Tha U(.'Lf,BSB«n!!AWOyO StATIOTf. 

DISTliK^'T of BLKIH, 
Thf TtlRIllOKWli! 9f ATIOH 
Tha HIjOMONIK) STATins 
Tie BWCdLlMBAOH STATIMf. ami 
Tka TOORAWAlf [>l nATJON. Aln 
AtoMlMMPUift-WDOUiBI) »tLEBr 
iitr i - i^.J ■ ^OfWOrfOATTha. 

wat mataai traREUfo BELw>(;[ia, dbavs, and 

ail otber rtv^aiiltoa fijr oarr^ibg «u Ilia a^va r^jj 
ra^vtlilAjuid i'at|i|i»lta ■tAtioni. 

odl^lai auijrnre in t^^awteofi 'aetata of A^d^Bo^* •nil l^i., ts laH iij aaatioa, attka Aailnliaa Anf^tkm tfHt, 
fiU •ml ll'l'onnill itrwl^ iiydi^y, on irB[>NESDAr, 
Ttti Jihuuy, injT.at M tfohittt, 
Tbe alioTa Terv Taltaatila mmI^tii, atook, 4 
thr ,l[>lrti,ti of IV'elllnfftao and Bllft 
•i klr. (r^'o^re Idlkclry^t ataliotit, yti 
Wepintlgo DlitiVt CuaiEidirltiilniliorii 
flDllmharnTam 

L lion ahit h tn now •W»tiirl»t aboat ItUO nluA 

Tta ■tut Inn or CuiotwiileaiDkboas toallMaM ia att»¥ 
10,lli»l ahiwp- Tlian, ar* unii oot^wSfkWMlim. 
•oiiit lieine the iiDlaiiltiwa of nil. 

Ti;rliFiiiritation,CiiiiflHrib«UMaitt> tH oa It the Mbiw- 
lai [iiipnveiiMntii, til., IMMd'a^Eaitab w wUh iinlen 
nttaeheiTj vnoUlied, ao ftfHih* '^iriji faddmkp n)|f1 
ciiltiTAtfoiifiaiido^l^lwo vaull rilOflfcyv^aiM t^v jqni'a •KiA Ostriat 
Watwd^toil^^Hwymiii^tiai 

ruknwifo 

LVonwaaiU BtatioiHi 

tvnikn' alth .cnaitl CiNM'Ws Ul *m iHihl 
a-e niV depaltarlnf IjMr nfiOd AeiK.tl«,~. 

Ewoi abd taM^ and ^Vnx MTS 

Watbari ... WH 

IMto, It M At IntfMr ... IIOO 

Drjawa. Itft 

~ ^ (hawM*) MM 

TaUI,{HM »l»i^ M l*tlS? 

7nu ^a^t^dJm Fallot Wtt^^^ UrtVcbt of S."*!!? Jli"'' flatimattll ■( tod) ["tti.*ft*»t ol 
IJ^'ShraaOhfanilad aMD [eo^giMd) Tm, *k Arab MpimamU, «l Ik* iind etatioa, tnikwfl. 

- -J impnTtnerttall Afatiaario «4fiilft o^ 
Aa itmrKoi'i fa^ itbrt, kllcLn, obaMnrdrlMtL Wiftlac 
_ JinKlt«l(T.rti.a.ib*rfH*rt»i'^ ■ iiiifmrtaot to Tlolier U«f|,h4fLta, Bjllmnrat 'all.loi^ *e. 

L urcKrrfil AortlDH tMt tK Uia «otlPaOu:|t| ^^tfUiA, 

MK88RJS. w. uBAetr 1^ <i(j; K«, 

Hrrtbn Mil t., ''L'K.fi^f Jft Bwh 
(.H,rii..,»rwt J/ .rtl , mi MoSLFA-t, W5k ot Jjinir ; 
at |JK[j'pai,[ i il'c li t- p,r>,.jbli4, ^ 
\l 1: lihiiiL tit,, imit Ti> i 
Tlif er'tirc car,!, nl Uic Jl t'tulij, n.iniiiHn.,- i,s 
l-'ai'b »|n™« Hue UiBtiiinl ind (injvi.t biwr.K nljnti 

^^|^K»SS^^Ss5^ltoniB» bwrili, jilincil unr 

<^lBaraBd wgo h aa t al il a iriilliit^S^iii^lilllL'^i^^Attt^ 
«lil*, Mul pluHhl edbia WBW^^'^^ 

tl'lillo pHw.hAlm, imfrtod 

^'«] lii IT jtltrL [ilFit4 i 
al(h 

Pltcb lilni7 llowiSf hiartlf, b^in^orj and gtnorpil, I InifH 
tfii.'l;, ijlantyS ann li.k. { 
Diitn iliito ililto, II liiiii, 

Ki!r«»y pine tnardi, lilmifil one iM,,. loiisticl iilil 
' ■ lacbUiiii Ini?]] wentker-lniTdas |Uvad 0^ faftTllig 

order. 

iKwaca, nr aCalwi ■ ■: . ■ 1.. •. \- 
t t«ni of worMD( MWt*,«(«M>jM»ntoMil«taf 

,jMta»ta<t Ikal fla ilattg^ tit Walllaitaii dlltfM •* 
aaaSle ofdifiaatarlotat tHat 10/101) ih«Tii vhtbt flMBli 
m^wa Bllf h iiitrb^ wookl, aiUh a lilLlr au^ay to ailett* 
wiifT, rarry tony ^/nOi IndaH^ thtaa ittthmi ki* In- 
Ta>nriliK «Hm ttelr Moiltnltyu nurM, nattaiiii tktUn. 
lofonjIUniirtla kliW oMar: itH bnn, biftii. wall ■ftfadBMMaktft aMMAogtMia Itaav' -WMioaDliwk .4 

adltto4a«Bil« . 
dlUoiiaKtU 
IS ditto ISfmootki. ^ ipwreil I Il_, „ _ 
tm-mmu dlttiv It iiifti 
WlilVl Btgie oJkt Mte |«gie oiair Innti, toitauad ntl grtnieil, i 
plaeed one aidi 

tlltlodlttv] ditto ditto, II inrh 
r.(^liMnri1 iiWil tain-K pl«*l SWr^Mi^f WltmilllW 
attaf, I, U, ami li im-lsin. ^ 1 

Balten., pine, J a 1 
iMJia, plof, 1 fHt r, m l 4 f«t 
ritek fbo, 4 to li fwt 

JffSWisiM., I 'J. 11 I 1 
''■'^ Baojtpf, m I s,, tm III. ai J III »^>1^ 

iialnwrtiail Ifwo, fl 

" ' ' ' ' ' i2J, 56, aSfOsgf 

9, 1<1 1 ISiin^U ' 

fill- r*o.-iliTf, uitraion'fli] 

iitiiMI^ liir til., traitr .ii'l t«n«jl«ted and plilti, M, 

^Ti-.ii:,lril fl.hir. 
Uiii,!i,» s.„lii-!.. ;bi -.l. uj , 
IM.'h I'.il liiT 

'J'h.> iH'iitc-^il I li^ne (t^-N |„. 
•illr, it ilTi'l-iaii Miwllfi,; ,1,1, 
S|#<<lJ.lAtl;ll tu illl'mt. 

fitii Sfti tk'illiri will ipiKjr 'ftniw.,lt!i^rii(,jit,iii>,. Umwtad Bala ut VataaMa Otty IVnarly ami Dwanino. 
JlWjJ III Kijua^tiM »orlk,n«arlj oppoiKt 

MHall||i4Paretla<Iai4,ilUat*o« tka aart >ide ol 
FripivitiHt, Is thr airiydHf, outallilnw 19 foet 
iq rWint (0 tho told lUoBt, In liiaadtL la roar 26 
V itinbH, la depth fncn rrcml to roir at ana aide 
^im.«of fflct 4 Ineliw, and on tLa etbar aide U fOet. 

AlAa, ail t^at Parfel of T.aod jllm ita oti tlif. eaat aide of 
ndi]H,.ltreetal!inaalil. rOntalnine 19 Hwt In fhmt to 
tbaaaid (lieot. In kicaikli to ths rear 19 litet t TnolM, 
bi dafRb mm ttani tn iwr nt one a(A tkerrof M feat, 
iiii>«.lkosUitriid«MfiiMg lantai, wtM Mi two 

Aid, tb* Miianaga oa Dneltlnf-kw, ind ill sttiar 
boililluga tLiTapi), 
^ir Poaltiw L'liri^KrvoJ dale 
Title— ptilTirt. 

MESSRS. W. DEAN ^ Cp. t^tTTt 
fatonrtiil with ipttniaiUttii^limW" 
at the Aiutr.liao All..Ul>n Hilt. IIH 1118 OrniliBilattlill. 
on W)!l)>,EallAV, Ttli JaaaaiTrat U (fS^^^^ 
Tiie projjerty deairllwit aa abure. 

Tlif liriTiw In tmLlt af atom io tiie dnt llitor, and °tonw4 
wllb brlrli, iTiiI htba Ine .Iraln le»li»> to tlui milo lewer, 
an) oofttulBi, on tmimonti, a I. ran ro.'l rellni' inJ 
tlMaa, wlthitBn omi, ntd boiler ami mieni rut in tha 
taa^tft tHii irt dpaia bad a oonitaDt laf^y of water ; on tlie 
parlonr and ilinlni 

OS tin Irtt RiM., ilniaiiir..regn 

WIiId^ ou to tudniny, ' " 

rKiiju.. ■ ifjir. of titq Sfoi 

IUlh.,LT, A 

llai lt i.ivrii, nilli ;>Iiiiai itiitw leaijlng In tnkmr, wltk daa 
rl^wa nrS.VilliPy Clfi', tlifl .'ilj, 
(til llie t.i]i Ciiiir. thrw i.iniiU'jilliXK beilmiinii. 
Tkete are galaiaiiil a .id* door **dUii to tka d*tarti*d 

■^mtJm^ i w#i »Hb. ^ |iipiJli|li«rt towl. 

tins itrtaetwd kltrbni, ttatdea, *t>,t«t«:lMt4r M«k> 

and wfcll Iitt*Jil ^i^ ■ - 

Tile yani I. enclmeil by liL^h liona waua, Aaolliar 

ljuu4u tuny t.ii I.Miit im Ilie iiinil ail^alii^tifr ilie prvuint mo. 

Ill |H>iL:1 .'.'h;iiiilii>ii, tj-ii |iiM[H.rt.i lidihl, u.rlvalle.1 f.ir 
iN Ij'.'.il^'.iiii i.^ Ill il ;ui.-ir,iuii'' vietr^'; a.id wlieti Ibe 
t*ti].rliEikl it'ti t iLn[>ro*"L.3iji!iii|l* are iii^le, IIjc r-iinijur- 
Vm Of tllS imftlmo (U-l uF I'rilicp-ltnii-l vitii Osorffe- 
atriBt fftir wliicft 11]* grnniiil ha. nirainlv fiwn inripyi'.i). 
t)w»iWW of tilt imfKTty will tie luriTUflil fully tiny ii« 
e*W. ■ ■ . ' < 
^IMn «ls 0«i9, (Bd Hilk Bab\^ 

WOMx^SSSk hX. an m 
tavraaf^^eniifinarr, IBsr, aba 

fitanimifcwMnrtthHf raawwal „ 

MM « la* jaafl, at Iba l*4e^ iina par aagMi.. 

vltblaUa 4o»Mon fflboLai. aATUMAVB Gaanl rnnairTad Sale. 

B,™? ""t '■^^ tha btoae Df tba iiir 
. .. _aO«toni to aril by aoetion. wiilumt Mttrrt, 
JJ^Jtaaet. THU DAV, BatanUy, ' idiill aariibiMwdj >Twb«mi CMtta. a Iiiin 
-*Jrtata|^»UlJSS^tkTS« 

!*^)a« UaUigduitaMniM Maa'a UnUi Tkim 
HabM IB j Ulagbd Ootta«: ainltb'i Bb^™ 
Pffi *S:i ™ilnl»wTKoB: Ooa*S? "d 
J 9W Ooakl: 
Wik oran I Suited 
lad Ballork'a %h»A wid 
As.,' bdad Bbid <■ |44tAH mr WD nam I 

^TsXiy ** ** ^^^^ 

L<«l-«^ ballat, » taat )■ 4 fM 
i WW, ■1(1,1 by 1 feat ». lUa a ferf 

la pOk !««»™rtHiailf>»iin,»fail 7 by a feel 9 

-lIHo^ lor catUjia boardi and Iblkiea, tutl 
*t ^'"J larafebi* ^wr 

laa r^SIf tS2^ ^^^igliPi.|q, 

OMdIdnttlbat partita w^ nay to ladlMd kl HMea 
■oak aa fdtaMlllnhivt ai tbe abora, .nil lannh^* aalT 
aftat Iba ttllliM If~ji— ~~^-r^^^ 'V' 

aw iu blng 
oilt t* Int^iHiin^ 
.v.^irklnf of tbo 
t iMfaatkia. •jim aoMsoean tnrtta tii 
HMPay. tkay tn Iteo maitd ta aab- 
C auRbuimrata eooiiled tfwi Uh aitnaj 

ud iw«MI4UUaa,aFi4*liiiTnffb^r*ndaU dootit (be (kol 
t*at,,lf jgdlrt^a in f jj pmut H om be juda to ntun a The yni tinoAle^ with the ijiilllon ilo tin (f >■ 
eitrtwHIwrorn bvfae.M7iTer, of tnrolDr oat oiuM 
IW •«•*, M aiHItkB to hlloei and ililnalaHr^ 

TMtbHialKin dfltB Mil and maablnen an af Ike biat 
of iMotM HBbv.iod Ikltbtally enMtad. 

Mlbaln^muaa af (lartle. wbo nay be Mm af 
tUfaoUni Iba pMHlhliDMr In watkHiad thataatniBer 
l*i«tWnia«l« VM.M a.tftlooli m Mowt^, Daoen. 
hiriStt, lat^hiB on 1*0, IbUowinw yrhuT 

IWttl. Ub«n3. 

mfU^ItS. V. U8AK uA 00. lwT« rataiTod 

iTJl i n a ta awig im o icll hj iiKilfcni At til* Au- 
tnUaa AboUoh Itari, Pitt airil ITTTwaafl otoiafa, at 11 

l^olook, « WBaMgaOAV. 71b Jai ^'^^-S"^ «• 
TUB tl.iAST, BTOCii, BG 
" LURlAtA <te., at Iba 

ni OMema, JI^BBBSS, W. DKAH tnd CO. Iuts bMn toaatlbrautl fcTO«i»d with intlnirtioni from the jmporten 
-aictto«,atlhe Agctnilan Aueikip Haii. Piu 
j^- ^jj^l»*HnamilOllO«l)AV, ntH Dtnsrabir, at 

at Wi**ar UnkooBvdrimF 
.^ptal aiJt abaaa, rtn^ S.£ 
trntfot iw akoaa, atraM 

f^ihHl^^^hriti, to bf itoa, v» 

W«andtW^W(L to tattoo Vf 
dfltojto toe, M 

J^Qttto, ^ 
Ml^dhtO, (.9 
nahlgeoia, dltKl.! 

iMt* booti, ralat ImM, ■, B. 
>dlttabalaae 'AUfr .ditte' 

Ditte Mfe » wiMb, it r. H. 

. Sitta dkt> wilH t» lM>^ B. Bi > 
Dltt* planb aalmiMw* «id MtHii tblMloa tad la» 
nita Mb «Wl»ah(1.iiia b 
'.THPtf. 4alraiMfiridi«« 
' aHt djapwa llhuteni 

^^UaitMOi, plahi a*d bsnl titm 
UttodMlofyiHa Hvirec, dlHo ditu ^^^^ 
DHto.batHal b«Ia,o>lriDlaahad 
MM aanMUali diltm ditto dl Ito 
Wia.M BdMt oaU booH 
Cllbo ilUolU tap b«il<, pala^ iiiMtli 
J)\Ua •foalbfoth laiUol ■olmtaBl DItW e^k b%l«, Magt »k«l bttb tun* Minhc i|i|iBM 
nua hb&^ani i«l i u ii <m- i 
IkiHa bWr sirnlat dW» ' 
Maa*! b^ ■■Matfirbtb 
DKlaUpeeHHka 
mtcllfht ntf lltHte* 
U|todiHodltt«o ntto kla ntto kla (iBcbtt boob 
Dllto «alT roMiarlri. Fnnrh and Btirihb <Mfit\ 
Oahmhl Hllibloa 
mtobtp 

T.SlJi. ktiifano iblb*. opilitnK ou lo ludi^ny, inxSiiiaiidliii baanUfu; 
fjir. &F tite flurlb SJiorv, nuaa.' - " 
nnlir B^Im Jjt ■.urtlm ^vtTv KfOKDaW and THITlC-il- 
DAT, Kt It itvliv^H ^1?^, ihjmi.n^ it'>r<ie^ Af.^ »iirjYi 
«L lalre. IIh-k^h, InviijM jn.l *ji 1 on romniimmij. eSupsrior BJ tiitl DoubL* F * -J 
PAd Tjoirdtn, of Blmlnj 
UM^raiHT, or Lrimdon. 

MUillKL udMlLLEKwLl! mH public 
murtidp. It (heir RoaniT, No, fJ«>[!rKc- 

?2 Hln^Tt ^KrT4l A*t^^> ^Fi-UHi^lf^Hi 
jM dhbs nol IwUMd biinvli, iHient lifWHhPi. A^. 
|lJkf"^1!h*4baivw IHkfd In nuatvf 1 ^1i>ifln Avh. 
jUI«Mi«iBfB«f Wil«i»n'i uddlrrrt LViii^A^tlnf of 

1Nrni*rt**lt _ 

To JVovrlrtcirt af Fjiv^ rdrfotiHia^ Vbtei^ 

IS Tw^Jidn ftum Jjirim Orf«h«ociiJ nfti Cp^ 

m mm^At i*^ tbe «»kh lutuit, tt 11 

CLwk wkvbdfi, iit>i1|M, iinJik-ru^iliCT 1i:t}]ji,» thAiiJrt^ li.-irv 
1ma(!% TH'rc(^)i^|]b i^ninitiQiiti*, ht\ry i^lpipx, roltf plriM> 
^tn bDiH, wtp, ■klttlitn Mlllhjf multr LftTift 
ponndiiii, iiliiww bMiifallM^ witiiiiEUt aflfc faJf otK 
^"fj-stssrr*^*^ : .r 

b»ioai««T - 
Onfnf And! 
WatgbiOanJIaiT. «b 
Traa,oaab. Hnutbald PBlHBra, Ao., Ae. 
BhwboatT Hill ton, near BIIWiaU.atFHt flaalk. 
■OMPAr, Dnwnbai Wth. at 1 1 tfnliBb 
^^.^ *° PornHaiw Bnyaii and elMn. 
pHITH AiMl PAYTBK an iDitttlcUd b* 
■■ tk* woFrinm' ;*)» h «a nUniiBt^t bun. 

tA'S ^ boi«rt»U tknllira M olbariiSvlB* 

^^ni> iMhii ^ 

pttovtaba*'. - ; 

LmanldlDluMbt.'' ■ u 
CMoln . 

Cbifffe!^*****#' ' 
Brdriaadi ' '■ 
BaJIfflr * 

^BtobM^a^k 

*«^J|w! rS l ff ■Wll iM W» i t Wi r i i li:p»Mi>;- 

TamMiatb, roPatik. 
BchU and l^koea, 
Uw^aaad ShiK tma tha bomea itf Jukaon 
(t-f^iPb »»t Wlmvaily, anil other Oomtify w 9Xh, Hi 1 1 d^ctook. 
Tnd^ OHiitly luyaim and BhlpHn, 
tai PAYTKN m Liiitnicttd ia aell 

it ttoSySnoy AoetkmRoowi.on the iboTo dale 
lua Wtna, 

TOtmnka and paita^ of now aad anmatita n«4>, tl 
La BoiriM, ani obhir krta irrlrala aniM|illii|l af 
fjebi^ heat pateaL «1r walliaitMIt 
Jllltto ditto priopf aaorjrea 
Dltta ditto IHBcfM dUt 
Ditto dIMa U«bt oalf ditl* 
nitio dKto atoat ditto dMta 
DlUo nieaHl oalf balnural boett ttbto didtaMiibK akoaa 
Mn'i call lUiHbaoi, hlib lauibi 
nltla dkt<>,ti»ildad 

Ditls faraVT kip dltti« tippad and MjM' 

&Kni iMboiSn liHtb iSiBtb lUi* 

Iillt««tl» ditto, bahw ™^ i 

Diuo FVwA laa<lni,alaaUaaBt4i>'k«i 

Ditto allppn. SU aaad^ 

Uitto aaal dMiodluo 

t ^itto nan tad vtwt allppera 

OMa' m ubwua booti alHtlii and to Ins, i-S, 

Ultto ditto «iloni*I ditto, e-), 10.13 

ChilittHl'l dlU^I.9 

OliW aa1f Bhna aad itTa{a,e f . 1010 

Chltdm'i M|»u«il nunwn ditbL M 

^ ym ai at laiau " ' - - 

lVitl1mitiai7 VoUee orsalo bf ' 
mVfant Ffooaehtold Fornlton 
Rolendid toned arariil Piamftsrte, by Bracd 
Bleaant (^hltia aad 4^WK*art 
Cbfilr* Paiatln^a aad fliirraTlnjra 
aili«F Piileaail PiMadwam 

UahlMli ftf Dballs »d eaiilOEiral and utltK 3{iM imtna 

Vabuklt bkraiy af Macdanl Worki 

Caniam Tllbwil Uonea, Mamaai 

Cbajoaai id pan Plaiti and Urub^ and vtrimi (dlier 

At mnjM HMK lS^ !^t,B^^ o# tioma, 
Waottey, aai., li MiatilMm or tti Maadad dauar- 
tore for SoaliHt 

_ Vo bwaaU ti AtaUaikUr 

1|/rR. SDWARD BAUgjlg tW A» 7n- 

andltti JaooaiT, eommtiiidilf aiHk^atltrildWK. 
M. tloti, at tka Hut, taboot Hiziar, Pin.ttrcet, 
THIS DA\', at 11 l^elscik, 
Ctothlai and drwptcy fooda, ooaaliftlna of 
Twnd lad itpaea oaati, hhok doEk abBtIa; aoati, 
doeaklb tnmien, moleakle tf ouMi i^ aatia laati, 
dJaai coaK *t. 
CHATTO MHl HUilOES bin rmtiTbd iS' 
Ttmlliaii HiillilniBrtiiai Miiliaii Ihli II 
Pmjilnii knlraa 
Oarden tmiraa 
Sallm VdIvm 
IVkat knirab 
Of»»lr» paaorb 
Oapylac ii«nalU,Aft 
TiTWia i toeotb^r with ofttry rWsanl amimriit ault. 
ablafor tha oe* vfta-. Tcrjni, ipuli. Wit An.at^iir Plihermrn ami olli..rj,. 

Plrit-alriaa Kkliitjp. iti.ut. ivifijhH'-fflii.JTii.iT, a: f.>ii[ l^ii^. 

vitliii^art' p^iiitik a|inni't«iiatit:», aitl, liiiir .«i>ii.i.H. 
\f I UlbJ. anil ^{I1,^I<:K will Hclt hv piblii? 

[lAV nut, iliii iiitt liHietii, -t II t.\;...-i m. i; 
A flrit.cfiia liblnj l»at, a; iaf^, ivilli wli, nun, 
■ iwd.M*dl'i> 0IWt..lWwil lit wuka well irlirah (>an 
■i»- p lw Wl gl>ijjfel^ im» "H'l ffraball. 
bnitliir io Qiiita nied bf Jlir. Whbi^ and every u^ucr 
poHjIliV r^iulaiti. 

\ iNifiitiei i')j^<itrti]!iit_v fur a f^ntVsiaq to d^ra pin. 
am c i .' Irf fi'.^tnl.. i>r a f.ni^Hin foi tutto Att twoaule.lMiiloil 
laed 10 itntuneotT the Mh^itlrwd*. BAtdBDAy, frth hi.LuiL 
rmy and UnaauntiL Ooodi. 
rf^HAlTO «Bd HVQHE3 ban besn in- 
^ i*nutad tn liUbr austloo, at thdi Sale Bmkds, 
Ml, Owr^itnat, DAI, Ktb lulut, at II 

Orclock, ! ^ ... 

A tarn Kit nrloai 
ftm, luolndlnf 'i* 
TianifiaawiltfMli 
P^i7 baabata I ' ' 
V^med anwraviiu 
Ohlnaia palaMagf 
Dvaa,bt board. 
PUjlljI> aardi 
tfrUH]»aroit oajulle icraeai 
Paacy bol^i 
¥ocnchiiin piiwi 
Drawl nr unctli 
Tablaij^ 
Haiif iHiiM ■ 
r.H.tblHi 
Bafa 

Watar fntSara 
VrttlawdMka 
FtrmaiiliK «]■ 
Dnka 

Pincy Imkiiio jtlmaae 

"own 
t^!0t '«M^aii««' .MX . ^ronui, c«It«4 Itivtntetfo'Afl tq trll hj incttcni, at th« 

_ flilllW tt Ml»a 

nttK dsl 

with hutrdecioiH to toll by aoetlon, at th? City 
Karl, Dll, (jMriiMtrrat, on TUUR^EtAV. thr 91lj Jay 
ol .lanuirv. lut, it 1 1 Lj^loeli, 
That bandHne aiiil ootOBiodhiua Mi'L. built v<>t.iiiil„li 
ooUao^alinaeutaiMpjed by Nr. Jl'l ioiiioll. m. ^ 
rantalof £130 ps yttt, ftirnicrlv Uui rfahleniio ol 
Mr, & Utbtitawkitf, utaatnt In l;nilprwoi>(l.!itr»e1, 
iuv,ng a Imnlaeo il» to Caloilonla itmt, on- 
l.iulcltis ilif li.irlitiar. 
Tl:.f hi;n :e !. I.ltlifiilly bn'l( of hriok « aint fbSPdatiiiii, 
li." T.'^MiilaU^^^^^^J^^^^^^^^^^^tjuf. 

..rlt Mtr^rt, 

Ai^ulnla? tliin iiioi,«iiy, On lli^ an..! .i.lr^ In its illitttiiftat 
oftbown? dinici'iiinnn, iittn uu.il ai o patliltir'i^. 
wbkb may so aitl, (be |jni|ierty at a dieil anil I'm 
pries. If thn poruhawr wMw.C . AbC^i lOpTi liri 
aif i)uamod itai»> U ob O* JBSa^ ■ ' 
Tint dwalUng-hiwu wu flttMea % Ifr^ Briter, tlis 
tiq^lor. Air hi. owe tiio >boitt fl^ yean lineo, aid !■ a. 'r 
In piwintt nnler. 

t'arda til r^i^tr mn.v bo bad fro«n tbe AtiHloieeri. 
'Title, aaiiitMory. 

' '£iiM.'i#:«{it Omity O'^facbDwk, near BatharM. 

nHAtttaOt Ltd on tba m—^ — . 

Willis*^ nviMirMi, J. pTS. 

■ ttklpmary, i»(7,it itniotajt I 

It tba City Ifaari. 
a (rtlock . troncE, 

A Talaalih attatt «i tba Uaaiwrh Rtrtr 

■ f'*«» troMof Ibe oMait itS^i't; tK Wof a ttrj 
Unlitai," 

i^bSK^l •* *otl*,.I Walta 

Wijijtaa* i«H (n thiipartof the eowtry ii bo, a, 
and latrtnan, aektinwlad|wd tbii It la qiiu 
SlaSTitliS.'ia'™" *o do iKw. tha» dbaat tka 

^ " ara biTllad !•( 

•bowl tka nana 
U;rlai PButkti 
TtoHirt aale. - "aw Teai'i Utfta, 

innntiniaiiw Dlahd 
htmt tsMha Wicblut 
OlaaiBluwta hAT* tl?. O' ._ . — „„„,^ 

mnvtiai^tll'^iatl branittlon. attbalrflbiBai 
Tbt' iTitrif porUaa or tba fkaoy _ 
..j,»la.. ibadaa,eotalaia tBBtln,A^ 
wlntl, deainlan,'ipLrtl bottlM, kaltawatenAL 

— * * " im 1— -.UliVTl' lilture, tl^ibadfla,eot 

wlnoi, deainlan,'BpLrtl 

fsntioaia* ilaaw. rtui batktti, aHtaU 
mnn, pHluaa workb«K|ld>ahBdi^iB 

,i,''^.^'"\''"" »i*oli wDlB ^Ur^Hii 
tbt ostliB iJupuHnt, piln to tka tiow year 
' at iilc >«Ml, t^T' 

•tandl^ aao- 
Uc diali 
Ao.,Af. 
tOalOH , tii iri t InumoBtaiy • , Wan_ 
fmt. tko B&9ttilCH imA THBELKELD hm 
MfttiaMnwIliHii to aaU by nietwo, at 

S14 butanl, at 11 oMM, 
Sowtil iBnoioai sf awiHI lr«i»taatHy,n,(iny,riHrtro. 

PU« wjrt, 3 tHibol ban door, oarriin, and ikMy 
_ »ata.Oa,irM». naet^lllc Iran dbi o^nS 
tbnuflb'kaaaa 
DaortH tadradn laata. «c..^. 
TmaialB, ■^^.•'ifaV..^ »5.«*_Bi ft!?FB.*««, on TniraiDAr, ibo iwb ftTtf TbiiWiiL tin/' ' 

Bahaali ttital^ halnji lob^li^ af I«t>a.?Hdl? 
BJ«J No. « «"t"fcul«l ^iI-H -IcMl t * pontHoBd by W. M. Uaaal.,, W. UawtUja, «« « 
Tbotna, B.i)L, on the bill ««iata^c ySgtSTj 
tba birtxHT, down ID tb^ Bill 
and In tit oUw nnawtlw « i 
BInr aadtktlvnuSiaHd 

The aiiotaaitlt IM hnbda* 1 

Onrnillo.4(,lb1#Uek^k»*, 

cwlan, brdqi^iiriMMlBonai'lSB. 
prlMly lotal, »d tl fip inJUhij, pBip oei a. 

In point of iHuUlm tkan alWloiiitt itiind lartnlKl. 
balof In but tba piolt .of tka Balmata lataUv eonbliika, 
witti a> aterilnl iKaMkin and a paaofaiak tMw ttiat 
might c)ii)|gDt[e tofafuion with >ay bi Iba world, ih* ad. 
vanUftof Itomodlale puiinilty to that amparlniBtf tn> 
doitry and «i(*rnriaa tlr. Ilerl'i Pit tulL wbUt Wu 
aogolred addlt^ — ^.i*:^*^, . — — - — . 

OeeaTMiy^ beaj. 
AMHTonal lal'ot la fnrpBrtad to tktm 
I af tka atlome>a for tka tlie olmnitaaoa l_ . 

Balnainailatcnot betat aotleraof lliolr laiit,7'.>'>.'<rr 

PlH la tkw at tha Aimtloit Baoana. 

rtrtbaa faitkulan will apipoar In ■ 
ItlKCH OHOVE BSTATM, 
DAYrf eALO. THUltaUAY tha Uh JASDABT. 
Prt«inliiaiy ilot^ta. 
Tha Birrb Orota Uan^a ani Oitato, WHiwlaliif ftbly 
Aoiet of Und, baaitlfally itttatvVal Balmala, hattof 
a Tiiy tueailTB water <1toobB»,titniilliir fmldif • 
tarn Point all aliaii tbt ooithtrB alda a( Balto^a a^ lepaida Ins Qnn, and an Iba aoatb aUk tl l^g- 

^^^^ 
''''(^53^*^™ WSSltr par. 

and jnwdt. air ai n caal u iHb, Mwl «H t 
^Birtiroria^lafiTttMliiay btlakaB MMtr 
■oiitB«na*»M. UHytt tba haUd^SE^Iet 

ftiiBi U to IW bal fKuiuiV. bydepthlofiMECjS 
tlWd apiakM bant tatanida tmaiweai Inioatauain 
' and in athon will, u» nffllut tf..*!. 
iff wttar H aaffitUy to Ibmaaa Via 

Hi to bt iMiiaiid by any 
i( nmbaatca arwtaneally 

^ r--, lad qaba Ibalr atbtUou. 

fitliHiaHiaMtn wit BiM Ok TtWiOr fbtae 
A«t. ac HaA aiaaybB d aaktd. fhapnlan 
hwybtHnit ' ' 

BnoMtaid^h 
lO^EH , 
I 'ill 111 '11 ilii I Biii'lti I 
to toll ht aactiott. tbt above mlBatJt 
Mirl, 111, Oooritt-itiwtt, 
Januan uit, at li itri looli. 

Ftwi and lltkoitiwphi of tka pr«|Wity am agiipWed, 
•ndoiti baaioB at ttia Marl. 

U pir aanL wh dagolV tba naddit (t (an* 

ttoeiHMi, 
AliiVnnWT Bala, PmuaHa BecHt. 
' 0* HOInAr, Jaiaaiy Btb, list. Abagjoto Bale, witbott Tnem. 
On the Qtwnd. 

BOWDEN ud THRELKBLD hin heea 
inalniFled by Ike aoanl n( W. H, Kerr, Btq. , 
to nil OB tka ipwicidLoB tm fUUT MOBUAV lo tin 
1WW ytari Jamury ttb, WD, at UtfiAoolt pncWr, 
Tba iwanlslBit iltabiiinM oflbat aaierb piwpartyeo well 
kucrn BB tba old I'lrmioatla Kooaooartt^ 
wliifl, hai brwa dlrideil into Twriilw.tao Brollolai 
aaH aoMirlM lotai VOUK 1^IJ^DI1£D and 
SlSVKNTr-£[>ia AI>M)TI(tLHTe;ofwhleb oiie- 
bulfwiU 14 atibnilttad toiinbilcnjmtwlltEcinootlieitiy 
tiamni ahore, — tlie othar half hartng breii dia[iiaad 
of at preriotii ^alv, some of tbeta h«iili apob, ohila 
olhen are partlilt.r bdlll ipon aod l^nred. 
Tha Tendor will In thli^ Iti farmer uliia,Hll OTcri Ijl 
•abniM to eomlWeiiwltbcait Ibailithttit r 
Th* l|#nH« jS* tbk^'^ — " 

feat, IBUV4 or 1i*a. 
Nnr. 31, ^a, M, 39, 
Sua. Ill, Hlo ]'. I 
H«*,iiiii] 37. lill, 
HothaR atin-ta. 

BBCTDOSf A ■ - 

9U. It, », KI, tS, 31) to 3r,%*lt41I. w^.M tk# tB- 
dttiifn, all taring ntntunto lbtnnj^«MM.r 

Noi. 4 to 10 il'.'lu.lv^ In liiteritiaitn ^llT jl ^v 
Noa. 1!ito?3 Iwin^lTO, in Mnrvdm-abllltt^ 

HBI-TIOM 1(1. 
Noa, 3 to 14, Ir 1^ 111 t:riiiiea.itrwt 
Mtir, a tail U-'i iti Filt-ivr. 

..iiii'TlliSa 11, It, IS, 1^ aiij W. 

t^uiprlnlajr 
(INK MUMIKBI) AlfO POPS MWS. 
fiiii MiiiHiiei to L-'fiiiitu-ttnirtj BotKblllttrrtti Meehm, 
llailwiiy, MHnilin, Alma, WAas, aad Hatull tlrwti, 
with a rrw Itiihtlns nil-row. 

<V Alt jmrfltMierajit ^inuEir awtea oaP aaill v rlctfrni] lie 
tin- (wiitPiin of the tlH.w Int^ tiy nifertiiii. ti t'lO lillm- 
]ria|jhi. iJI their IKn^ltotl, Ollrcri tnikv flliUlii liLbo(!Tnpln 
fitj jipfill^'rtliOTt to lll« aiir'tiiihi«.|-^, wiiii'l, willoaaM.. tiit.lji 
b, Httlaiit nil rli.; urjii'hl tile il.^ tiicy may like b^rit-. P,1.U 

nitli tiiu lull'.;-; ^.t iiiM i>trMfn ban bow ktadod, xid li^t 
01 the ],.t. ]iii!.;fJ.|l ,'LLt and nomli^t^l. 

raiwiir ii In the Hie ner ntfbnij may 1»aai» frja 
Uclii't:! oil iiiiiliciiion atllio Itut. A latwIvOO!! n H • 

Verw libaral. an on tormar "•"a. _ , 

n1t« atltgtetmt, tad mtf bt ^wn M'tbt'.«Spo.,or 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1497066 
ilU MR Wi^b j^tfkMtnwl, to t& pTiH 
91 JIm littT/lA OMtlmtuiUnt, end 
I im <rf OPWABPa O*' i OP AS ACBS, 
p— H»M >ll lWii*iI Iki WIMtnr pntolni -.— 

M i«nhaaaki'V!p«M'u(l« Md Fmnlw Is Um luff mt mnimUnn ptrinu-bBiM Miit 
1* A* iMDiiiktlcn «r llr.lbiidtRh. 
nttM.-VmmtlmMt, Jm Ml ^rtloln iMIjto 

dlHt; m to j lii - T . HwIsw, Disk, ' MOET id1 OO. hsn nMini lutractimil 
ta«ai MnAlle BlUioii, it th* Biuibi, Fin- 

Runi^HAtt nmn. oitt op svniiair, 
LOK I, — t^T eoiiUQaiQVB vbiundau 

vMIIikMiiitlfan rmar, tiltlni, ud Cb, It 
•nWHliMli* laMb MiM twKFT, kHabHiml 

P*g,.....:„,.:.:....'jf"r'i tfn^ 

lautn H I 1 u s 

QHtar IS 9 I 14 I 

ur^m^li^tMr lnc]K>wMe,w1ikih ipiiii 
a^)t>^*««;uiU, M IM talk I TtHt wM* ^ <ni Itia 

nnwlnrnw w < x is u 

tHnliK-nxiB ...^ „, it D I U ID 

_ •■iirinBi iit^.^ Ji » « a « , U a 1 19 II in emnggt «Kb 
lUi Mnn vkiit [i lb* lUlo tim, gautlxiu tvo tht 
Ml imimtkt kmnri Hcnnd wl • If MMtol 
; I imiW'tM If 
*Brj ll tutdliysd tats <■■■. aHiUliilit ttm 
imeliCMltM, ah II MllinbH i 19, u J one It 
(Hi t II tat • (MM), Mda tdm nlm-TWiu upviMij 
^BMbmllL Slil>M«iiHiulikff«UH<rMfM< 
I » wrrM M^lullDi Cram Bokst-iUHtto _ I t>Mt»w It W ftjtto Kmitw-«>mt brill 1 U)T J.— Tbt ttifw-itiuM itofM ud oOIiih -nutiM Ij 
C B. BoUdub tai-tlt^ tUkdlnc Dimi > •nBi««gUli<»<( 
ins HllUlB M, to wUnb WT b (ttMlMd imimiilnt 
•Inl w^lMsll-llIW uil lUblt. 11 hu a ftonUw ol 

l»l» Batv-rinct. tni tH • rl£M »( tatnun In «mi- 
■H TKk Ml 1 ud 1 ta tki ytit Mil nnind *Kh V h M Uil ilm .IB trn d>b}t *]I fr«nl>c«, 

LOT »^>IU > frtnUg* <( 9D M «B HUtv-ibsM t* 
m dM)> ofn M-ti • mil ei iHa Iwliiit fnni fUtart- 
rtlHt t« BwUf-Mml, wKb Ui* privUcfe of billiliiiK liOT A. — Om of ibA SHHi nJuble camtr i.l1atm«hti 
in tin wM* dto, nltb > (hiDtin of M fKt bi Cuttc- 

l.tt»*mIS%m>wmltf^ t«(i<f«M,ki OHlt»- 
iHfbitns^ bfiaiinnn depUitf M IM, 

Lot 7 ll > cocHF iDotaniLWih i^ftaaiui gT t It 
het to ftobnt-itmit. — . ■ 

LOt^flud-ei^kiiB Mn. tlan*! jmprrtr In <!u*v 
lHth.ltr»t, Hi'hliiLfShg IhuUcH {tiMtv ofSO fnt bT 
(ilnNi li(T) rM. 

Vi&»Si£i!rtrttc«iSk'" ** ' Jl™t«t« a* 

r U^j*rMt,t7t jtriboft^iOE: T— T- 
ton binwHiittiiiwnii oris r«itoAoMt> •y M3T &I h»i[>f Mho • tniatJtsfl to tbe rMortvd hat 
VilL OMin RbbarVitrMt to KoDtw-ltml, wlU btn 
oltllUdlnt qwr U, wr to wnmlM Jrillll ' 
nn^oHnj 

Cio.4Mndiil(d*toinl(illM*r Ita 
■otios. 

U Iht-firh tilM 11 tt »i(ibt It DOBpHiH,*! Kii4ii>li> 
> blset If iiMirdi dT T}tlUU-(tUAI11>HHS OP AK 
ACU In till EBINTKI OF TIIS >UITV, uil iflcr 
■lOUDUlKfkliOte 1 taa, uHin itbioh ir: «wl*il Uia 
iMlldtigtniaintnMitan, fBB RCH^yilUIKU liOTS 

rnxm/T 4 biiidiirfwira&as ot umAxiw uf m 

PS>t,vblch Bu ■- -■ ^— - 

ThwkltelottinlikoMUbif (tMBUtLani ma- 
irlia tM liAid 4iiHr DHa|Hetl Mx^ Bowtot'i bom 
t*HO^ IImt itaUg^ Md fbn1s> iiUbBiliiiiaiit. 

IN mat or peaiTickii, ll ii oii)T »Murr to hj 

" t ttti^pniar^ li Is tkt imniHlliti ilclnlu if tqr 
"JltllA BANKim, ud »U»[<IC 
\ Uunff ithkih b« matknlAd 
. SaiuldKD uit On, MiMi,'F]>inr, tfaH bu4HiHb>tlUnji«jtal tgrtto^ir lUBBiKii 
Mnir M 

•Am itlirkxt'to tbe Bwd ol ^Hb^nj wd till Milul iBtfmiuA Odcipw, Hi* 
BTDMIT ILUimn Qu^ip Offl(«, Duifi ^c-t A*eyai 
fWlBJi^l Mlir dijh>ii(<^ and Iba wfanla S*llwn Qauiiiji, ih* lipuUinili of tbt Bonivr- 
fivMM Mn OotnUl anrttirr, uid the Tywnnr. It li 
ittH wnhti M ihott dli^ncB la tha dmiur Out Uii 
Outain Hour^ WtUt fVIioc Coort, ud Uw nrl(ttii«MH. 
tirt ntRuAiio qUl>lii^iii«ntt ta tbi^ A«ler> trhp« 

So*l.^;Vl«'*Hi''«Tr'^' K)«1^?Wk> ttn PttorifAMiM IMVI 
Mt ^ur if4l 4^ 
LAUOX PCiAH KIT sn vJew >( tb( Banu. 

Tb* innrtj win ba Hid tlfbir u a nktilt, or 
WHtAwig tin HbdlTiihin uartlinbHiad I» tUiilnr. 
mSSSii* -»rl« fc<"* no/iBltiJ to — iaiSl^'*^ EO(*T ItlVBK nidGi;?09. 
H'^BOSSIK'B olili s «-r.» tr Jjind. oo tbi 

OKEATHainil B(>A£l, li^tLh l«di fron Malt 
lud to Ma *koll of the nirtbirn HUlrlcti ud 

oiow ti (hi JMOTCT HLrgH niuoiNoa, 
jrcwwenr* MOW eiATios. roi.ntiniorikMi 

MORT tnd CO. faave novtnd iantnietldiu 
10 leU tiT pnbBii jjietlon. u Iha Roohu, PUt. 
*wt,iit Ui/fitaA,« FI(IOAT,i«hJiin™fv, 
lM««lniK> iGiiWi frMtaUjmjiirtiH 

**??Sf^, ^i^'V*/ "™ °f "j™!. tl-t in"t 
SjrtbUaid, rtlib from Miitlud tn tba ikoii 
or Uls n«tli*ni dlttrli-ti tw Darliuc Uoni. 

•nit liin ii no- Jdnj, by firTHB BB» BUBUTBSS II Jb* DlinUUT. uf«int>inillunnulaBn,adi>^ 
SSS^ tM Md bT. . iH-n MKbod hJMm. U»* 

"^MgtkWrtt Itan lutiie • pvtltek ol' W tin, mi 
OF HWKT I CJuuAT, on JD^iMv ... r <. ' 

•m, noNtffu tll«*tatiilMi|HHb if 
DaT'lWluiMMris UM Mont; ^Kar^, . 

. ^ ^^-■^^ " 1 tlMWIII M«t 

iMn <» lb* irtiC/u UM Mont; WUj^^ 
Siiir. uti tMMirti m\m mtli til I tiDf wii 

. T>irBi*tid». . tkt bwd iridtg Uw) null 

B hioil mn «p 

iw»r«iO Mt i* BiMitoia .. .1 

t«u~^ «ib. i tulTnill. 

MOaTabd-CaUn bwa wlni«tea M 
ma kj pakUo wutliB, at tlw JUow^ Pitt. 

WEST. nAaVjilKgl^MVK Aw tki VtA hn 

t]ii tv«'^ — - 
li litlnaWd •• laubli or guTj'liiir itnut iOWii nii, 

THB mnCOVgMUITe oaU •< 
1 lAihiiaM twudiisoUiv If ■liuwtnalLwUk in 
r ' t'T— r n dill Hf iililii> iiiimiii lit 

AH**ad to Chi ydmariM mi in ' ' 'i ffiilAr i if 
chuiil Und, boloTiba mug Mi MlWii abEi? MWl«f 
FHi llMifUrto, ud ■ m *^Mi wilw Adit IKM Am. 
TUi ll uf gml idnalitk to thk Jtc K^kiid nn, ifo 
art ibHfi ewlil I* dkra tbm md tlii nal forwudtd la 
Ti4or muTtif* Is til or lii dvL Tbi Inpnjmnta tun 
«• Im-nniB uUiU ttmiftmAtim^Aimtmaa^ 

"V&thiVKWilW •W .l* flH Ik Mtenttf 
■ott, nrt ar Iwi— 
unAbMu 

^MOhMMof bvoH* 
OrtMniBEf> (bull nn ma UM^ khiM, 
Thioli iumaa wll) bi |lnn ii, tad Um* an aMat 1?*0 
BTOllH WUTHfllUI. Tbe qimlny of tba wwl ur bd 
aiUttitnt bjr tba laitat IiAMT VBAH-H aUF BOND 

Tblt (!a**lb una ial»4 M Mtb a Mr inpwUH 
ofbiUKki, aim Bad* ^ ■oatlu atUiiii ortili viTu 
I&. 

Tbi DKMi *n lud iiafil ibock. 

••• Stuc^ tknnbf I mi ilM ia tl, ibiik haw, .but, *o. irif Kit- 
I Y4IUE- MORT hmT. bMA itaNHlM 

ttia gn^oAccta Mil by public utnluni, at the 
TUrmt, Pllt-ittni*, It 11 tiAxk, oa HID AY, 
Kth JaiioUT, itat, 
Tliat ip^dld tiM.iltiiU In Totk.itiwt, clon to tbi 
(»rii«Qrl(lBfHit™it,ratJifri[vii(8r«n«, and u 
w«U kn«n H onvi CD'S Poaf OHfloTlIOTBL 
C^TMrtf HnMMIirs dr tbi Ibanli!) ud Hw- 

Oa tE!l!aEi? **mim-*m *r«it TiiHdah, K,H- 

*l(wti» «Ht. bnaMM TiMf^TpaiET, *.rS •ton: 

TwiBi "■ ■( HiiiBii iitiaidilitibiii 11 iiiii 

and vhtir-cUait, Mtiitliii. piTluiiii,twO'atvbW«,bi HI 
naj be thrcm IMa owiHii 
oinii, bith^ttal,— ""^ 

PROHTAiMiYt 

loot, ai>l«dlU|| aa»j 

bT »rrl«i«.«i; tnm Toi%-rti«it. 

«r Till impirtj Li k mn knon to U» iMlb lllftw 
Sontb Wals^ Uwt 11 ial|4it b* deiiaad iiumumij lii iiiji 
maat 0|»a IL Ftr tba bauiller tbaw, fajila !■ Iba 
■litumlMiHwbDaiaTtaoBtha Mostllr a nra bi- 
TntDHnt, It idHj ba maqtionld tlai 
6mf Jf a dgoUi of » 
«M -«d( aattwHa 
of 

IDd ttll unm bT «K pnmt iHwa. Sitaata In-aa Ten 
Bjd»T, nloH^Dtho How 6«<nl FM Onss, 
• hall of tlld )llclk^ ai4 j mn iihiK Mtattaortrg aaynii. 
modatlMLllUahsiHirtdek l« iln^ radllr mrlil 
aftv, uul mnuadi a htrb lantal , a HatTnuBM or kb'ok 
5^.i* ?i!gt !l "* ''PS ""Maw* antirWiliiid- 

M" fbwmd^ M an, iitnnfa ¥ttt,j, tut miidb— 
vutlSfiEfniMiIuiBidalt. 4qilf wn^iT, Ikar*, far% ai Ike prw^it pf uHiuiHofi a ii^^te bOWi/ »itfa aa 
old Ht.tMlilwd duutatJcin and i iiiiimillii la rSnlr bo be 
™i_w(H>i aadbtbnlln donblr mttij of .tiintioo. 
All tilt .dwkla d«(irk«i«>Blalain(r ihMt 11 BfW, 

DIOOUJpil aad cImi to Ibi mm 1[|>1 of road ftwo 
■_. Tf"™* " AfanWalt. 

■JWIj dlTliilnc It and ttoi an MYtral {arniiiLirbole. 
S|l=b1o^tl»™lT« „. tabuMa (ir B^^JJ^i pn" 

Ttw laid l< hand It. 
abar ditachHl ^IhllDp, ' 

llftat bid.|«, Hid ImnwdlJiti liMflini I EiTir dmaniL 
nti ■ "•If-^r ^ t nmitki- fl«llt. 
^fl vJRT uid CO. hm leeetred iaatmetiont 

Ej^S'^^i^'srstrin^^^ 

Iloolaliu'i Urmk, hj abott 10 mlf baikniaDk ihlL 

with tbM nu w\a ba Hid 
14,U9 twH 94,TU alHefi aton or ^tm 
WARIiAaTltll HUCND AND NEVBtt EHHIABBD 
ThMe ata UriB-lraniid Ine-rosllHl ibvuL and haH 
Uan brjii w\iii enateiH and attanUoiL Ihli wuoa'i dig 
biTint bHn HlJ in Sgintf al aid. |wrTl>. ' 
aton^ tag ritlon oajti tlii«a bonH luil tiineni Inrde. 

"t?*^ ^^;t'"*' f ** » "luali.,n, or ML « tin 
oftlDB ortbanrebbMr. >, - w« 

^ HOItV and OO, en imidnitlr rmmiiaind tbH* 

a Wot aono aaoli. tka^ awnartkilM nmtkr Iba: ■««■ 
Urn of .ggatltr. In Uu lo^Mak^WlSSS^a^ 

*ftrQ OAIRV or AOKKrUJlAmjUi f ASM. rflnta 
«AI> HOPKIItllr PAHM, .ig fcMTO lAa^ 
Tmii-Half CMk, HaV Cradit. 

M Tinie-iifiHUBawosAaiiB 
OUT and CO. W nan ' ' 
ft™Uioprapri«MT(irtie* 
*l<»^jtf.'ril ty paWto anctui, - - on FKIDAV, StTJaooi^,' 
■* SUJ'i J^'""'* 1I4IBT *r ASEIOCTTiWllAL 

rr??' DAFTO, uar WOLLONflOSa, 

U^tai »^ will-kimra psfwtr uf ChJtiS 
Thia lafoihi, lilll. Tarn ft amUj ill oUamj; taint. 
"dah^K Iiaddocta, lad 1, ,„ S^ft^ 

•a^artaaid VKKANDAB <»t^AOirfartihla»wS 
ao; ni|iai:Uble l^nillT. Aim wat^ili almtiinl 
At ibl auM Qw^ will alio Ja uU, la Iko loti, US 

flftba aboft 
..Ibllinrkhit 

an bi •MWlBiJtjf «/ mrekaita* invart; 
diuiriptlon, aa <NDr«l4n(|T -"nitM. In 
•nUr, la Ihi raTonrite dlatrfct grSjMS 
Aarone with a ifiodeiato «|MUMM ioriawi an 

tiaVt"""! tht OirdK,^ *,? 

5. A- Imdtata jniwira ^ ba (tan. fka Mnrcd ^ tba iriHH(/> 

m^OBT li* q?. V 

iU. to h(I br sablli! aoitinii 
.nct-ttrait, at It ifeltct, la THJDAV, 
IIM, 

I 

LOT - 

OnnA, aaiivWH «i,«ra* if' ab^-l AOWM. Ml 
kau la ^iii lill^aMllll kllW tf bMbk aad lla«|b IN 
dWlU'stk.^ M-tM.. tkiwdalaaoa tba anM 

MraSnMCf-F^ lA**!/-^ -I™-!"* T"*.'!?: 
i w UfcutM^at^rMM, rmvt au ilaa wudalk .■O* iM 
bJiVmfSSi U&>m »^ It I IS M. ^ a Itix 

''iTl^'Bkefiwit— law "iOfn, 
llrttid, and BOB imal} Mi. 
Attaahid t* t»a ti«iBi; tk« nar. 

gjjNjgw*^ yff — — 

««lilWalMt t MT bNitmil pMoMr tana -4 BOCU^ 
r 1 lUlTnMa «M viCEa bttiraii<» «H prat U * wail py d all! 1 
la^ ta tiki isad^aa' 1^ a^ lod t* tk* •l'^_«>J Ian, iWiliNay, AiL,i 
India tk* (Hd^ 
k) tt* D ii ip aiia I mmk» fg a fm m i*ittM*d« o«l^ vi 

read. 

LOT 1 wni cMlahi atAit t AOOL bali| tka TaMal 
hod bitaim (bi HWfat MamU Md ■Ml%;VBfn 

tMktfhlaiA^SMi ' 
ant Bwrilaalk,Riw 

Ika BodMa „ , „ -— 

_ _ ba a*<Fn«r Bawd, 

It u wtlnitutr wHthTUiaiHCitm DT Bu«H •■ (Ik 

srk'';^ir^ 

Md Iki IhellHM Uaa afkiaad Ikr ait i i l rt i u i i Ian Mt 41 
a rutin shM, h aar M adieljr kHtad nin ai a raxy. 
*1TABLI ISVaafMKHT. 

Plaa on TUat aklkiaQwu. BT MOU Of THI' HWKAMft-^ONCUrrp 

mSasB Ann OKO 

aitalOailMl llMillil -Iha IMU 

a»AdlkbA 

II rnaa^lliiMkli Pot fanM fBMfS—Oart Stapben, BufHimtm -Oartj (CitlndalarikpMtHtACilfpW- 
BU1H7 Bar. mala wmn-d ifc. tt* |figkit| . II 
4 off ^ aa^ IvtaVmnita ait«d'ai anf la iiMtnietimi' deptl 

Ths HOtTAB, ondwl 
i« a niHMKtfal ball . . Hdlai 
jma. te Innloda bAb ^ndpcl all ialaniL 
~ir ud CO. KaT* Kcaivad 
LT.B. fiom thi nengafH t* hU lif paklii! uulon 
al cho Kowii, Fitt-atml, it 11 o'okiak, m TVBWATi 
tUi Janoirr, ISSr, 
Tbat Tu; inttjr nvine Tttla, lata tka laridiBiii ot », 
Pwn^, knoi-n aa OUCLirPB ROUW tiwitltr 
*nh UiF uroaadi t»kih(lng ttfniii ■ A**- 

tajie cfiNxt IR IVt to tka WMIMl Baj 'kM. fT 
a depth of as flirt. ' 

paTl!y of aHu Ibd fmt^ of 
ifttirif, «nlT TMy maatly aaia- 
filetnl. it eMitalaa ^iwlan* TarandaQ, aalraitoa hail, drat. 

dlnlii(, aad hnakMiwB^ lltniTi aad 4kadiiiiai 
01 tbi iuiii aad t ipai 

tlw ant loiri 4lwn v* ahu tHuwj, 

iBirid — 

of Port JlaakaM, lit pletaniagml ' abom Vkj a' 
itrdoaji ID «ka dMNiDd. It pa Mm all Iha t 
and aauMaia^tlia w u ioait Ibr A LABOB 'AMI 
HOtTiU, act tu k«eo hllbaru wtr; aaoli tOM RHOBt 
OF INVAIUDR rnni tka City, w>g an Um aHM^ at « 
tlMlna of nTy a fiw nlin tnm "(hilr ana) nullum 
aad otMaaf tnalawala rnniinl TUfi ^UIBf aHB 
otmWiM or - ■ - ■ 

•i', t ipaolna feaOMu la 
pwtiT, laixi kltikM *p 
i. took atdia and iha^ bk 

■ Uifrfiiiit: and tknhUu lank of'tha bHiailkaa 

-1 .^ — ^ 4* ■ iiliJ-Mi-aiiaiJ : ■ ■ '■ '.aitai A m.^ - ■■ -■■ ' H arttk IbaM Boilimtial 
aadtma ivi«M,a< la^ and 
oiMlH^ pan air, i»b*ri ^ 

bHlthhillunli^ «iajHilf(koiilbaod laaiw a&nilbl 
i*vrL brUaUtHAT E<Ij(AaiCId; 8BBKBB% Mia«, 
If MnbK koniri algkt aMity ba <i*T«ladi l*to 

A HOOT pBOflTABIjB IHVBSfTMBBl!. ^^^l ' 
PLaK (m lit. at tba Bmdh «f lMBWBS» <Oh.' 
■kcra lai^ to T l«» My ba oll^aa ^ - j 

A panmoH or itvt 

•cm; tMi or Wia, dlilaat «vial It dIMHuTP**- 
aalNa, ( nlti. )hra Halfliud, ud Miy ite ^sia 
trtiH fkma IfnbiB, kLkA l< alto a iblMlU aMt 
TIUa~Cafaiitknat>la, 

Tvaa ak^iak. 

lUSKT aa<l CO. h^g been iBttr^cled \m 
iU A. W. BOOM, Bat., «.P., to lan tT hMS 

UE Atat* If LAttlHM ic h^^r ■ flMaD of 
Ua Woodtbnl Male, lb Iba dbtaM tt tMMM 
.lUTCr, iliuteil ibaad «klwgr batna BMUh M 
HalUaiid, and inaadMt on tka liiiilh ml tka 
BiwoaiLli and lUKIaBd JUlm^, aad (a tki tiiC. 
iFiM bj Iho atalh road. 

vke anttku of till ITi -■ - - ■ 

niiM la lba*Ate4 

*-i' -Lata rapory tnm 

celontal, aa aa Enrilnaa aajertSioa, Mkk llaH'Sv) 
•MAinni. and laapln bT b* -oaal, vdi be nidlT **l*iC- 
tk)B at tba KwDi, riti.itn(t, in a hir dlya. 
^^(te •IteiHoh etetri^i' bwpealallffolilldlo t*. ■>!• 

RICH ^>^£i"G'co;^£f^11!!^°(S!^i?^!lw^ 

moat indulilr entarpnia tkat litiifti' rriyate caf^tal ar 
of a ooni pan < tan V illTattad In . Tbi ikisaiia uMhli 
•aH ii ^imhrly wirtlij tt telm. Bnnnjad im na 4M 
It tta Mis row!, .Bd oa ui* otk* IK til (^Birtlft » a** 
■nan* Iha rr^UM pouiMa AMIIfl^Dir tWWKpiWlta 
O0.1 to laarWt, iKin^ dlalant oaly a (Mr iii|(t»Kil'flwa 
aiapfallT rlifair clly, and tfaa awond nanrt of tka aoloM, 
Tim titiiti oomprfn an araa af abort lIMOama ] dad, 
■lt4«tb Mly m tertt an, sow btlnr oBiin4 » ^ki. 
^^^^^^amngominttmltU ba nbaaqnaatli madalllr 

TOWN Of wOiAAinaona. ~ 
ITBAH FIAUR ANB aAW lUUj, 
At tktwav «t lUlaia and OknmBbaUa, WaUaM^K 

tin ^dviity ftir a tn of ;aank 

M TiU^llDilDMtiiiatbl*, 
(XET and CO. neiived initnictlau 
ta lell by puUJa muUet, at Uw^Ilaoiii*, Fbl- 
■tiMd at U s'gimk, on fVBttNUaU. JMk ji^Hr. 

"^o^SJSSL* ™^ 
A iwjaLva.noBaB aisAH Jftocs 

obiM. fba»in;ini if atwwdii rfteiihrtru 

Model tnlldtng, niora are llao dlneiilar «#> oik 
a Wks, wDich mn (ijrawrlr n*Bd by iki aid 
ODfliia, and mlJ M aialii aOaiM irtU Wtthtii- 
|Ba», tl Unr i i iiT. Tbi wliola tba naelilaery ll 
^lntr«l« iTorkInf ord*. m4 (ksia to a iiuiiiitr 
. If Old muJiinary wEloh oii^kt b« aada aTaUalila. 
AIwnUona,U(riaio( ihl ■111, vkkrh atatriaint 
"7 itoriaj imral lh«i- 
und bntbalM of iak«at. 

fttim 111 illaatioa, ll aijllmllj admted Kr a (UWll u«r* 
; J^S t ^"™' ,1'"' ""^ p™t«l ef tbawsntpaat dolni 
Tba ■ijloof the aban in iltiiaU at (ki (Orw af TTJI- 
li™«uia5niH(«ala,hthalftila«tWlltaa«a». , 
_K.B.-ga rtlnr mrtlaalai« *ai ba ,10111 h m Vr^iJ 

Darlbrwii, sear B^^^VM^Toikttt DterldL 
ORT aiiil CO. hava r«»hrf iutrw^ 

tu ipll l>r Duhlia ah>.^t:.^> .a Ilk. ILaMgL Tbi* 
IK^i^^BB, ■tnit,' bp^ii • AwstlM-ifrnt. 
Htnttlmimm '.tHimt-^ dlkut nnidik.aa. 
» i n aiii h i H , iMlMt iSadKdMi. Oalhc InllmA*! 
w* ^ *— iPi iM liMi ^nht. IMIka iwiirthtbaM 
aw tlh t li f kiijiial)k»a»,dad oHiir i fc iii vHhlhnn 
futA, Aiao,«aalloffo«d «at«. . 

•r nh li 1 udit ubMan(14l} InnihMi^ a<.d to nU 
■ahbid UirsnknL Ma aMIa nalli m of kaasM 
mm ni «taM, h4 Hk larttHiia Oflli araof brlifli. 
WaathHi tt- MfrMMUiV-aBd Itnn Iti sitMitat aomt 
■^itlRl^#lll tl »a^akMBM*«T »<iwH WtaiiniL ' 
T " PtSTtlW 01^ WpltgTpit. • ' : 
Thiia iMMuirni iktnHiir MtUou, FASnnlm divl 
9AR)1HL fcfit W irM l»,»0 SBBBP, aixl *9» 

•a ihoin iM nn nnfMa alattou PAIdiniin 
«d MBOliB, ilful* £1 tbi fa«asr«a DtAbiCV 
<# IdOKBfOB, vHk^ » HILS3 af IPgWICH. 
■a akalllip iriMi gthir, agAan MnrtadM 

kaddkt liarlhc TaWkolea. Tuma. anil 

tlit(U£wllOLB OFrnrKDMiA 

MllWPOCfK! nid i*«ii In tko drlM 

TaTOK If as vmvmtt Pailbp. 

THB.llfPII(tVBilini9 OF PASSFFIilRtr agriiltf 
awarfbfUUs VMaloh Otkic^ dikiok*! kfUtHtLind 
naaanl^ ■■Midi •!•> » iBpirHr eapaMnMifb 
Banding Mlbbi^iton aUwibM, maMlT HHtld, Ud 
hiitaMiidra' bardnwi, en kat>, ttivtytM, aaWra- 

SS«iSKbn!.m *"^ ^- 

no israi fknifb iriUiU' 
«itaWl4ii UTf ati^iS.i 
Jim HiS t^Mm. 

Ob TABaHB I 
«acf*i hst lAtd I 
biti ahd MiK 

•MOdtllW . 

aMadWiviiua; . _ 
liao ir^kM.iti dm» 

liandtttaiUdlUo OhkfBan, 

f)i|||^ni)iMU«ii|tih 

Ubxt ioB CO. bnB bHU taimiMil b| lit* 

iXl Aftibrie<iii b laU br vabtio tfMoB, It ill 
ttioigi, ^l£■ll^t«{, al 11 o'olAdi, oa imDAT, M 

'*nlt'^!a^1kiiiny(HMI{ii|r.knfln, XStBL COTTAOIV 
iltvat# In G«am.4tr«fftk Bddlbm^ 11 li nott fab4 
■taiuallf built 4l itou. aisll luiibad botk Imlde and 
' taMM- narti ftant Tv^tiM, mlnaDiF 

rji r^'f T I I a Hi^ 
ItMkvM Ant&lw nf tlH khu^ ixib^ Iha huI iillltM, li a 
MM* brha-haSt tad im ntbtaJ^inB, adapM Ibr a 
BOROOLRWH ti imMHlT. than an ain a 
|inlttir>Tifd aad hn h a—, aid dan td tk« kitaban toot 
It ««o6d WBUi or W^ATBB. 

tht bnaaa^ti dMBiatrwkha (Md by a naat |Hdu, 
It ahnk.kaltiM BMitari h-».>»«llilhB half 

balai ai^ltl upHh^ mm imift *p» <l Ikaiad- 
dodh, 

■SI m? k> /jiM^miteBT: 

W rift id llMbMIB' AV THB RBAK. 
%• Thi duk villi •< Ma 'heaian «r AwHl itmii 
UiaiodhallgrtbaratHatrianflaUa ai a parl^vHI tdt 
ity oMarbnlMlnt (hit •41 baataotaj aa lha luct 
iraad aa* wM aa afiiMKL. 

ThK Hi* ilTiril aa adiulntda nopirtaitit; ta ait 

ftiaS^ua rAviLri 

ISWvilkan, ditto 

tMW SBlBP, more or ba, 
.,.B£l!n|tt& a^Nb AKd KBV£B mSEAUED. 
•SO a«A& OF CA'prn. n»na|r,t««-^ qUA lallkbic WA: OonwiiaBl on tba aliDTi aniitfdr ll not meaiaai^, 
aa It b will knnn that Inlli amk aad lUtiiini AM 
BItCAL JSOT BUPKKIOKto aay In Use II««U» 
dlitrlcL BjdMt Mitit 
•m» mill and void tk*ea4|>4>ik. Th* liipap it* i»lB(!l[illf ioni;itort,harlnF 1)«a wv- 
nll; cul^d dicinc tba hat threa wri, and tin Tool Mi 
aliragii rrHIMil iha hljrhM pitrx Vn the Hjiatt Mh«t 

nanaaH*«rBwBia««Mfe.<k... 

*"^*S(<MjPlbBV-«*«,*« faliatJon, 
^>llh*Mto«*halW^ni station at 

, . . .fjl4l~4 Ni)t. 

ij,[T!ftB B*jii wtsti tmliaiuP, ' 

^HahoglHUllolfKaB Uttm.lan of MWItA, 
ttfi.>!e .^^ aalflhhaarhood of tka ran of Uaain! 
gnSWAHT. CABFBKLL^ DRO?aH!Km DBIS- 
jtOLM, RTAEI, a^d f^hvn. 
Tiias,— I cull; tban^e by aonnTad titUiit I t », 

M aad 1 1 niodth^ aacurad oJ tha iifoiiirty. 
OKT mid CO. hm received tulnictiaitt 
tttm John aiiuon. Km., te uU hr pqUlii 

¥!r»6A'^.iSEKKas„™'-'^ ^ " - 

.S'JI^'V^W * aaai^liiidSyHtaaHA, 

.ISSL*?* thBoailfaro 
jMdad adiaatati, 

akn^i w«»h ijhwb.'aS^luhKwSlS'ShS »5u rSoD 
AN1> BttELTO fK MiSSojia 0™ ^EooSffi^.^i 
ratatkalaHdipadaiaaa (iHi al»a <wi baidM kS 

;'r'"5X Tr.r'Sf.,™**' "f 
IL TO Alir *10R altHBP PASTtfiii, 
MKlUtl^ tu ipll l>r poUlio ai^ctioa at |^ ] •Mar tJiat iUb of proinrtlH alifcih an 
(0 obtain, coiBtuclDi tta« quallttra 01 a Int. 
"™— ililh aU tbe reqiliUH 1* bwa. 

nuit w the iteUn iBd 

A md Torandali aaMaga and iten, akIaaU 

B^gn ipool.had and -aaol.TnHnT ■lIlTllll I] BHH 
iinlirablicM*Hr, irW^^niUHrt mSmS 
fwdrAiii Wl^SSf" 

tfit" ><rii and |wii « tka •uhiiur alaaa ' ^, 

ELonapaddsok, wkaUntliDy lang^ 

[aS^ "IU* I BUfflbu- ofihiDa fruit ttHi 

tJ kil^ • ^ ^" »<TkVn«ofaTiw|m1»ef 

Witk Ihil laa wH) ho lold Ihl tbjlllallaa jliaii.. 

m dilta, 9 yaaia . . 

ditltn, t year , . 
h*U>tm 'ff> IM, _ , - 
«)Odltiii,Jyaaff 
9I» iDtto, • yaari iiin.tt!!i^lMM.«Nw'ii. «I7D Hon or la<a. 

ih~r?J^"v°^ «ry*ar.p«taoe*a,und.r 
«i™aj»n»aralMi»aaioalia.i« tinn allond to Ijrood, and 
■nat Wl haa b« ta^i to nciin nmi ftam tk* ha^ 
i«hi 14 till Wiilinflou dl^at. IIOBT aad CU 

PM«>dtbiwiibfl9lrhaq,JiflirjWirt ■ 
_«uedsek,oril»«heap,iiiH trtUbr the Uti** UUa 

■ THK 'llAliAVBRAfirATlUjta, 

In the Dtitrlrtsf KuDiia, Koratin vllh 

- I** 

nH!«lT«d]BKtmctitni 
' nnilia 
^IFtB. loDtilrlrtsf Kacunia, Knal 
XOO BeoiI of CATTIA H TJidH (Inih-d^luB wb1na>.i^ M__^^-^T A.,;, ^.a.^ iSit'SS".^'^!^- "fT-t'nf^Sw J^ttb 

ibantfcOa™ ludBd ttmh\* lanl and tba vhata of lha 
»lm(ar open ^nHoUiD. foi.,* uid 
*£Si?EIE!!""£"i™'"'"' * MdJook of 300 aerM, and 
ISByr*""'™ ff Si term, ll aenL and T aor«, ra- 

111*1 ronwa, with i^s oiiUldbM at «*a l»r. 

^ mndl"M araat irt«it.iB a itabi nf dl>- 

aSl!!''i!^'°''"-,"'° »""?"«*i <* «i*itt. Dochir, 
g™^*lai4. « haiaJnatimtiBaUltiiaataraur 
JTJSSl^ 00 drtdaajron. of irmwUig tha paitL 
mHahithaitoTeiaiiiiblaaitaU. 
rSdfc™S;ff?rJl ImmMHtatyoii tkl £ft, 

Thairopartyliaiirrwindad&Tlha eitata af tka Bat 

■paaUbhi jovpriator. L, Uio xffpm 5^ DUWrtJwd 

2=^^^^Si'*'"'!Hl*'°"'"*i"-S aaaaWiio 
liA V, 14th Janoary, 
Tlnae llrrt...lm Talnatiie paatonl jm 

rms TALAVKRA BTATlOjfiimiBMW 
Hindi, tluada Sonla Hath, TalaHM^ niaiara 

ajteTOSWiSb^lfe^' 

laniai rardj, fiansletr. '™' 
Dapaitaflnjr aanSnrttai. aboot 

ttfieo HBAD OB" CAfTIiBi av . »• ta»d hi 

■oeTT day hooornUg laoci i^a^ tnd anr^ Ttlatbla In thb 
rmnldb rUInf luburb nf tba olty. 

PL AM on T^ait at the Booaa, l^tt-fflnM, vbara e^trj 
loAinuaHH nuj he chhiliMd. Ala, oarda to Tlar tba pro- 
jiatty. Wlate. 

fTK) BK SOLD br *uethi«, by Hr, OB&MX 
^^^alChWHd-,,. lha ^ IViltnitnvT BMW. 

MB. tSKBIfLiH CSD9AU 
butnuttlmt tram 
adt tiy wblta toolinl. It 
Tha Naant Autiin 
nuriitlu of 
la til ■ Vf 
^ Wi B | pvttndaa aSI ti (hn hi - «Mmi Hitit BHwGnrtin' 
IT,W AiiwD#Iaa4. 

MK. /BBWIAH tiKDSjMf; 
Iiai mittd iBIttnctloni #aM 
BKin -Chalndidt of Ito ABriHdM Tnnt 
t« fftna mis, id tta ■ila>1iill,>«(ii| 
DAT, thi «th day of J*na% IB^r, at 
-V raakdaa of Ikt ifMiMBiiat* PCFtK VAI^CAB£B eUBtnSA^ VIUiA AMiOT. 
Mmi'M, nootthtni aanhhtwlt M AOKBA, iHllata 
OB tba COOttB UtVBB *V0 DttwllTB HBIDCB 
BOAflft adJoltnit UAHlONBrrB HOUiB ASD 
OlMIRMs thoat tkntiiaactiH of a alia bafakd 
Ofr. PBTWS UBVBPM. 

■LIUB'IBBSAlrB, miWTOWIt. 
CttOtCJh BUlLDlUa BIT^ 

MOST >h4 CIO. bw« ntei'td Hitructwnr 
taHUbrpMlaanolkn, •tthiKsODi, FiU. 
lig*, a^ 11 ff^ t^^— gpM A T, W> Jaa aT. IW, 

1«CB VIlltK ttii^vwiiUGirwh abnot H t-jtt, 
wlUi aitaail** talMM it Out OOOg'S HIVKH 
AttO UtWtirB BISmB WAtW, a Uttl« beyoad 
BL Fetor'a fArapch. 
B^ The altuattlaa of the ahooe land renden It inll wcjir. 
■tw the ittMitlon or birun m lha kthk^ (tr BMOIULB 
BrRnHBAX KTLUma BITBB nf niBfllant liae to 
B^intt 0f fimtoeatal irnBTida, whtfd, paddoek, de., altliln 
tikj aoHaa «l IJn nlty, and at tki mae time in a rery 
himrlto localf^, aid lomaindad k; the naidiaea of 
vnytfovacatnapRlafalnfaaiEUa. Ka wl) la goti, 
aad eod^ blooh qf land la raiH.-u} on (af «ld4«, 
f)iiiDjt>Ti*ca.]iaa at all boariof tka to il M|4 IMB (hi ulty. 

&BVEH A:IiU)TKEHT|L 
twt IQ Bllaatrtlft, li' 
BUVil-TF.KJtACB, 
NevtovB.mad. the dr Thau aildtoMita otnam 1 Toy pntty mlUm In 
the mat dnimlde (ntkin ot thU aotati^ at tha laar nfthe 
Cntaa Ibi, HdinointHitii^ aad rvpoiMa tkl aeiBaiit]; gf 
Tkina MidlfA^ Btadwiik l>haahaii4B(Mt JWjjiHijjli nam M Tlav at lha ttocoii. Pmihilntrsr Hiitl«i. 
Mv Oaadi, ddw lAndlajr, ex Ia Uoffv^. 
To WanhoHma, Dnim, Itankaaian^ Uaatlin, and On WBSHBdDAT, 11* M^WMlill' luMt, *t 

Ciu£''j|tell^ .Hi Co, tiATd 
Aaaitad IbapMUmi lldiB the Irapintan of 
ka ."U M mmm, at tka Bmhdi, pittr 

Aaoallihlpaantattk. 

ParUoalKl la m 'iSl^ifiaSffjE^ 

in i w inn jr< iwgfti 
R KInn 

IHWOSTH ud 00. bate leceiTcd lit- is} itnictiDoa tn aall hf fraUle luctlon. at tluit 
9a. U«i 6infa4trHl^ VHU OAV^ iSik 
Vowl rtwtida, 

D ISHWOHTH lad CO: Hill nU bj nahli« 
hoatini. at (htlr Romu, Na. iia Oaawatmn, 
•Kb [>Hanher, at 11 t'oMlt ^ 
k^ inn fowl fba*™. ™ • 
Tbhh, <aih. Waln^. 

ISHWOHTH and CO. will aill b» puWie 

Tomv«ib HOHI>AV,ntk«e»<nh«r^ 

1V> Ciaawaia Dtalaia and olhWl. 
SO Paokafai draimn^ 

ntrntTni, s lu ue (HtMi 
ftitten, Snsara 1 
Alia, enblili 

httdOiqit 

T tkentatt aai) Oaliriei. 

Md LAMBSRT hATB noeired in< 
« — . »i > ften tha iBuwttit tn ndl b* aintiaii, 

TonibVia, A ta tha qaiit 

ffliLlten, IBwa . . ^ 
A lei, gobl^ I 
Ometa f . • 

Walar bottkt ud 
W|p»i, deouiten Ckemitfi' nbitU 

Winn ■ " 
CkaMHfiiia' 
«ME9aih|hwa. 
1- . ' ■■ Saaiiti ■oH «Kt Wl |b«|«t(^ a«niMi ^naiOSafSKJ, 

OS — 

doAa lilAD (W oittTEiB am s IHL 

iKn MIlJiT, n.,.^, .' (lfald«fc»bjntWi„bmk«,.i. m^jie ^ 

Ui 1 !!!!i'>i ™*a pinlanhin tad lonai a( alat«£ldi I Bauot m^lTHC TOWN. CAMPHkOOWIL Iwd, daa« (u tba lt)U> LIW tSB 
•AKKAMATTA-KOAR ' OET ud C ). biTi TMsival inatrqctloiu 
•tnal. .1^1 '"^li^ JSS"?' ""n* '^£Ji£^ " ™«MiAif; *ib jLZ^wI, 

S^^Jg«»MWS. haTine Ml feel f 

nudttiBiM 3ag S?^ 

K4«t^i aad Ja • t^jGI^ •ja 

i'^^'SfiSiiii 'H! tS'Sit'iai 

tt (Jin- 
IT* hM« racal»ed Uiatnirtlotik fbian Sba 

Iparabolkiil ff I'llT 111 l?l l" J .rTVCr 

tolt tsd )ap,w«n^ri«».i7™ lSd73* 
Jlaattara^oior Uilad»a.rl(*lii ™^ m- 

lha abora an he r«» w ill««d rt hi tlw-<>gt( dyga Ud 
Kwleaf Iiikr.whMl oa^ ahlflpi. hatKlbl 

l^a'aftsrJiSb!^ l^^tSniSlW, 

WjUta lalavDI wniinenoe H pfMHelyiha Unje tdTer. M <^amp]Mll|i,an. ^ 
H. n. OiBRlKU h„ fafcurri mth 
toitruelleaj fma Mr. M'Cwi. la aall^ .i, 
lhln,a kiiraalde.*, D«,b«n ^jT^^Z^^^t 

^":*rt dna tw.^ bid bu" oiit 

iu» aboat M or to lon^ ■« or laia. Aho, tile 
prpdl^or « aoia of what, fteaftm, ani^ , 
•plaadld ersp^t doubta ■'"'T f-rrt tijtgjLijipi* adfMtaBWiMSaait., .nbdiiidh* 

■if^ 

l;,?«Claim. ' 

So.. 1, i. s, t. M, I, A 1, M, is, IS, 11 % la 
and 33 art all lata aa wiobaaed ftva tfal OorerBp 
the ErA pnMH-leUin cf t^| Qlandaa BttdHi they idbl 
hat wattnd imriioii of a nioiid fntinn mA 'Jit, adi 

TDiild aaka a a|iital iinoHHIeari ftar Ma of isi 

RHWU— tba laadi on tka oralk banki tOhrdMit.ta 'Mah 
r aqslilni iwd hiaia^Bil (a TttUHir lliia.MaiJ jDur* 

ailiatlDD. are naitteu 

jjartlei r aqalitni ngd hil«ah|ail la UM TMitt> If 1 
land. Tnearlanilikaniha citan tit lha QMaB r 
thronj^h theiD, and aif oaa rtdlaf Mn lha Inlli 
IVranah, nr Tairiu«IHl>i Sap, itnrt ha hCrafl 
(ni[ni[«gntry Uie nnCe paiKatbniath. 

Tttcn la ahsndanw of tbwl Ihnolnx tliplin' tn oaMla* 
of th«H landt H luir lokHtTtded. i 

The Itod br wla ii alimiat cual-dMaal IMa thv 

Vba nmy af thk " Manlliad BriaW buta^^^ 

by a. B. Wbll<4 Bn|. L^bi^idS*^^ 

talnedon affjlieatfoB at tba if a ifiiTB iTIS hit rnaflaij *> 

Offlw, Ijydney: and of the aailkMer.naaar'^SCaaL 

■WMt Haltland. ' - ' 

Title, tIMtinptkmahIa 

Tenni— 3.1 per nra t. Mah depwlti ralrio* by blQi at i, 
13. 19, ui^M BnrlbL knrlni: i p« aast. intemit. 

Imniidlate poiMiwfiin will bt niTrn to Uia p<iro)iaan. to rifB 

kutraoliiina to leU k^pi^ ii*illa|ij Wi :? "! *iJB*BAf,'i»t» da^ » A^hir, 

lie, at Uifeian^ neon. 

Ail thou "' 1 -tliitiiil iinmlj iTViMliii^. 

paijih Lakt Innn : bosndad on north wheal loatk 
by Lake Iijiie!i,aiJ on irat by tdEt vf tha i altera 
bounJaiia at a rilllb* nmm and t iMwindw- 
tiDo «f IU$ Kiw hattoE iwrtk 101 chalui tO lluki, 

■ Oaa ri fa te H iH mmn, '«<iWaiaj 
Ih^l, laetlai It, tMuh^of hhn^an.tai 

flUe. lUKHiAlnnaUa. 
{hrrei at Ilia. 

Tto "bm" ^ya diHrihed, nnUliJiiK Ml ava^ ii 
faMUy adimui] Ihr tfrlonlianl aud «nkliiii tutiwa, 

the toirn aAutnient,(in irhloh It irertiHl ■■IcrTHi. 
HMtiatYiuicaEilathaaliitrf. ^ otljari. 

-Jdid Hd l^idltahlt InTiitnent 

i>:-Vm'mmMr. l>»Hn^ BiU»,ma 
•f *h4ak vtU ha InonM wTrt lh*>l|itat A iUah 

*rT._ . . . 

S'»rc*aair « „.„ .^^ 
oil] in r undftr rrv.emptlreLaaFie 

iiV aDkl aaa In tha Dppoalt* ihla af ika«l« : ttm 
ladlr AaoUOp l4aw ill laoUnn^ ^ iTn iiiia IttBl aa^ 
an lani. ilte o( Uinrai tha IfiaohoilA 

MR. JEHRUIAH LBDSAtTliai 

AllthataMO laraofland, iltBtleil at ITi, 
otrmoiinDinf at the luatherti KXtfatne - 
boBodiry line of a tenniil Enribm of TID ™_ 
|(id ; and 1»«tiM on lha Mat % that haMdu^ 
"ne nnrlh ST rbilnt, and a eontinntirWlh 
n iTialn* ; (ti the norUi by t «Ht )lhk<if W 
en thavest hy moiHiini lud 
fihiini . „ 

line or ' Mouman-i Ftrmt. heartu 
VllHua hiTtr, dmBTanla Is tbaSi inQ'tn (ha wrtt!^**' '™"<'^U" ■l^"* kliTMldaatTiJad 
Thi Imimrnaati an tataniiTa, aaniiithitnB a Mail slab 
dailllllK aanlallgiBf IhtM roomj ; a aiiirT.tlo" cH^k of 
13 lFrii»<[IIIIrt or 1a.t, eucloiAl titli a f.ur.rirSiiprwf 
lance ; aa ei^tliut itock yani, with mllhliT^ • •■ 
»0|jlBt«i • btn lor whaat anil nlber ^kmial 
" * ■' " J* •*» Blrii, a. 

■ah SasMaa, nntaUhw WOOawit jb. ^l-' "'*' 

JSwJI'h'.'..^ J'.*l-t4S aattaT5a'r 
(ftka rtierathihnn, ibl ^ h " 

isr^ 

I* andM aMbi^'baaHiK 7 ha- 
ft™ d.j or aata, alth aaarily aTlh kr hirii at 
•nt. iBteriHt regiiii: ' "'^ 

Ml. Ltdimn inrlta tha altantlBn ofiululitbL a 
torllla. uhloli oahetJ, aid tl.o piutdlo oiiSrailyTZi I awah aiHi^lj .... — „ , 

"S^hjmn'S thi HiT« )Ii"h'<.rT IJ* fnitnn:tn,n, u, «![ by pnbMc autllon at 1^ ^j&AflJ. 

■ItlutflAD'j Ivf-ii; on Ihtbaijka 

•wrt^a tolh* rlMr,lato tnaii oeJ^JKlM?^ 
™|aa,a«1kiw.aaBlKlifaOnsrt. . 
Bi»it*(*liKiaBla, , i 

In Iba :h>piaiiit Unnrl or OnnWate. ~— • 
Bhoriir, ow.^ H).d(.«jt, Itth 0«MMM« 

ON M0SDAy/'iV,'"2S^^«f Prnwibw 
atai^ at th. Ixaribn T,y5,C ^^SSS* « 
WW, lha tuier^r *niaoia (aba ^uSj^HSSii; 

paiTll of land, COM tain ma I,) aiiMea-nrrm*,,!! ml a 

■■•■tP' ii?Mnn^s<p irtiji *f i-sti-w[ w 1 I 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1497067 , .^fwajtr. tiawUag, lit. Sgu, Sfr, BifflijlitoB. at 
wUltnMi nnbet of pnmi *«• brou^t 

I rt. t)r«tt, Ifc. ««« p,rt Df whnt «^ 

_iid fit1i5T inth dinjikaBiiHa, or with ttOnKti 

•inn.Bfihrt and dUctir nd, whtlc Ou rat mr» 
jUeSjf MrUnc,.il to Vij pukIOh nngim ft«ai Km. U> 

« 111 ilrfauli t>i 0, imprUonaa fa pmodi Ttrvini 
!^ l«ra WMUO, tawmr, inn^ 

Tl(M ofhiTing nudt uw of langiun man nnli- 

wh (0 bu iiaprlKtim] ist funmsen diri .'^ 

fimci nr«aL ibur.nar<wi of found b*th<ti| 
« the M.rkRt Whuf pistiritiif •flBraoon, wu .e^ 

. WW»4 «> paj 1 puultj Dt qui ijaiJion, or to'b^tai- 
r«ooed for <wcii|j.1biii ham. 
Ann Cnnnlmnii* <wu fltoo Into tuitudjbT ItuuBH 
of Brtk[iu4tnrt, publina, fut bumf •UfiUlis 
■U* oriuk, da hii prDnuHt, brokn ■ ptntuH, tm 

' wfm pot ODI of the baoH, bit 

Mdon ; ilu ilHM|jp btiiui HtimMe j nt W. Udm 
C*Q*iwmy fliFO Hl tbit on Wednwlir evmist hs 
4t Btmi'i |iHblic-hoiu«, wkn drfenlant uni la 
iruik, Slid »niiinitn™l to miks lue of i;«»stom« 
taniBlm ; lin ondsaToured ta chuck hof. nhtn ■h^ 
Ufw.llkp, fIcK It him, ijujhl him br tbt 
uiir, gnd tlolrajtly brtt hint ; toA 

Xtn boiilra Dontiliiint gin vbich ibi dmtr mt UiA; 
«utii1iL'n i>fr him uiU upelliid tlu hoaH, vtisl 
*k« bj ilimoing.itiinci cimuitisd tbj mt of tha 
■unvm ; »he ir«i iben giwo Into tuitaij. Theb 
TOrtiipi fsiiiid htr guiliii of in uiiult, untinni 
~f to p»T > t>*n*)tT of «J, or to bo laprinHd fat eat Will™ Cbmmpiia tru brought betira {be Dmcb 
DT cnmUble Upaam, trtu depcued tbx h* lui knmn 
** deftiilini fit iggu ttme utK« «aMt*al BrnTHniin 
of irpiitsil thlpTSt ana |itulili4U« { ticllt 
eolock list niglu he aair hint wnlking la Onorn- 
HiHt icith t finuib, the ktiQ fttind tn 
Stan 1 tppit«l I ba put hi! hind npw the wsniin, 
•nd tpflkc 10 fur about her aobnoDniinf 
AMapw. to whidh ■)>» nfilix) thm it wu nwl^ i Urk ; 
•Mldd il wiM a Urk fut irhMi ht woul J haTt lo uku 
Mr IgtD ninorty ; defHlimt Him inttifoird, nud tbmt 
•MntiulA (l')t ga to thr tratch-bmw; Ihi two thru 
MMnlted >i\\n, and the ftmil* mada hatKspE; l>u 
tun appr.<;iiind;d tlu dtsFsndut tar Ihc aniult, Sta. 
tanctdil L] pay a p(;QiiUj' of 40*. ur liu inpriaoiul far 
i4T4^n day>i. 

Oaorgi! E uton chiigod ti]r OonttiU* SlaUirr 
wilh hatinpt ainulliMl hint SUHa/ d«p(»d tbal 
T*autil!iv foiHMh li4 H^dslntBiii In Bobmy^atiut. 
ttiaid with n ati^^ fcdlowirtg a wqbbBp — ^'tiy fev of 
MM« Tkilnit lanjpmg*, Mid IhrHtoAtat tkjtt tw ^nMd 
■poA ths fife out of hfr ; Sluttttf wdhtd tp 
^^Ht ud r^roiflmandad A b^Cttt Una of 
rt whmapAti ho tuincd upoh himt 
. hi^n, tad ithlrk bim Ictwal bUiwi bll 

aanlb. 

Kary Ann Harria, •usubbUt 

a ntHidliii lir 49, tha putpirtv ttf bi^WiWM^i .vaa vsn 
tH0«d tn p^j a penalty o^ 10^., of bfr {foprliflaTied 
At HTFndayi; and "Sfinli^ Biihop, tonTlftrd of 
•MfaC itdlaB a Tiiitr. viliipd nt 30i. axfUsd for »1d 
(W[|il& Uwihap of WeUinrUI *iidKaiieiHk^ gfG«orge> 
t/Vuni >ht Bathnrtl Frte fVf« o/ irfifiietifoy.) 
Sluoya A wiiinH tHh— An ar^idrnt ocjnrreJ tn WrL 
OarvFjr of the Woolpack Inn. nn Mnndiy Inat, bf 
wU^ it was at flnt appruh^<r(^e(1 llii^t hia WM ffn^ 
dansered. Itat>peiti> ihui liii rcium fm jt ride 
■p Ihi Yalfi hi! hone, whioli i^ a spirited animal, and. 
dniy iwmed ami thrrw him foTwaid with oonaidn- 
Ma Ttolinrc npon hii hMil. ConcuHion of tlw hciin 
the cohfc'qufnt^, acpiimpiinitd at flrAt by attAfika 
AfranTuTalon, anil *nh«piiii?rllT bj atupm, which roa- 
ttaued r<it nnT^tal houn. [>r. ^t'IIatliG was called in, 
aud pronipt^y rnhniniBtprcd ftiich relief ua the 
caafl rciuitpd, and wc are ii^lad to hear 
that hia patient u praf,'ro«8iag farovaSly. 
T1l« aame evcninjt anolbor aicident of 
I Tiry aerioun, an^ wUifh it ia to feared will prove 
4f ■ fatal i-bura^KT. occurred at the Rudvali C'reek. to 
a leltlct named Darid Burihrtt. Ttie follDirinK 
an the cltcumatanoea : Mr. Djichett obai^rTinjt 
a taife bUrk anake near hli pTeinif^iia, aeixed hi>ld or 
fln barrel of a loaded euq whlc^ wan close at hand 
iMd «ndo4TODToil to kill the T{'ptl]c wii-li thi^ butt end. 
latan daiinc, tha hamniifr cither frotn the force of the 
MBWi or from catohitig if ainat a^mcithing. fell upon 
tba oao and dtaabar|ed the wntenta -of the barrel into 
Mr. Dor^^hetCa atomach, a little dtitaneo ahova tha 
rlfht fri>in. Us. CrKfitha was tromediately sent for. 
amd ftiund the unfortunate aiiJferer Ln an dnncreroua a 
aiac« a4 to rcudor it aiviuhle send into Bath jr«t 
br aumcal aid. Dr. ConnoU accordinf ly leA 
Inm mtardijr uaerrLiu^. We have not aincc heard 
il^dtliVf further of iha unfortuuato ajfTer^rp but Iruat 
that the arattiul may not prate ao dangeroua aa at flrat IrKinn or ona Mi!fanai. Wbilth.-^A few dAva 
^ VI naelTtd t vlalt from Ur llohma, wbo baa hyr 
I patt bveit aojonming amldat the aalenca of 
Mm ind KuiU«a, in Uie proaeoution of acica- 
#io tmiitfirttuini cgnneeted *rl(b tha fenlogy and 
■laartl weilDi nf theae oU-iwntano diatiicta, and 
ware kindly permltlad b.f hitn to tnapact a Jiilendid 
latanmant of aarifrmua •pcclneita In eTcry TariMy of 
ikapL and aatogiattd with rockjr nnd earthy nattor of 
MHtacraUa dlraalty. ThtH epeeimena poavis great 
fiUanat, not 1oa> (laTo. their intrliuic worth than fhini 
Oia BialhDd of their aimtiiruient, (lonteylng aa thej 
in^ wkao eiplaiacd by Dr. Bohrne, a hdatorical narra^ 
or rather an exprmirc sketch of the mineralogy 
of Ihaat ref iana. Dr. Bahme hsa, by a Tery patient 
and labanooB aBrny of ool giitd-field*, Invalvlng a 
•Hxj oinaidstable amount of peeanlary outlay and 
phyaical toil, rediioed them to a apeelee of chart, the 
principal feature nf which is aeTonl gnat or laadinf 
Uaea, radiating lYom the hiKh lands nf the CTanoblaa 
in rariou* dirm'tlanK towarOA tho Mucquart^t add i4 
traoing tli«e Unpa his rt^a^archcs have been of no In- 
Oonaiderable asrrica lo ihc working gci](l-digf er. Oiio 
tUng ia erident, honevrir, that to diKDvet gold ia 
laan quantitiea is not ao inuoh the purport of tJt. 
Bftkmo, aa to make himaalf aci[uslnted with tha ion 
of oompanr It kecpa— tb* intareatinf aaao oi a l iona It 
haa fhnaad amongst the nrraaa nf natura. But -vlawed 
•Imply H a Fniion colltetloa of apacimenii and aa the 
Htorat ptodnctt of otrr anil, they posaeaa mry great 
liilareat, and are aridenee of the yaat reaeaich and in- 
dmt)^ ttfaployad in collecting and arranging them. Grrna 
aal ptHiuus stonee in immenae rariety, and some nf 
tkem of 4Snaidgnble value an) included inPr.Bobme'a 
oablaet, and when it ia atated Uut they compriai 
dUmoada at the 9iat water, tubiet, afatea, and other 
ran and valuable stnnea, all the priidqcta of these co- 
loaiae, and many of theaa diaDriEtn in particular, the 
cwivietion forcea its^^lf dptin us th»t w^ are daily and 
MuriT traTelKng ctct niinca of bidden and unknown 
wwJlh, which time, miplllgeneB.Hitertitlte and akill 
wQl fiaduallv r|[>Ti'lip, and^ which, dciplto adterac 
■imolea and unfciTL'sccn otHCruetiona, mutt one day 
■aki AnatAlia a great and pnwsfiil ouimtir?. Dr. 
Solans haa ataited 

wwding hia aplendid isaQiiQD&k:-arMtMMWpm 
Meoa lo Trance. 

a"i.i> AT Ki[.i.«!<fiBiTT\.— We were shown yeeter- 
(tty a amniple (if gold, weighing upwards nf se<ai 
ouncca, wnieh lull i^cn brought inta town a few daya 
prerionahy a di^i^cf nho hail obtained it aa &a result 
of a few ilayn' laTntur at ilpnunLiin Oiilty, Killongtauttt 
Crei7k. Killenabutti la on? of tite inriny creeka nin^ 
ninf into thp .MacqiiArii?, at a diatnnce from Batharat 
sf about tu'iuity-tour uiileii to the wi^stward. and ia 
aaid lo prc'a4?nt m'l^ry appears e of beins a highly 
ajrifcroiih cnhintry : the sinkbij( ia also aaid to bcTCtry 
lig^t. The Birtiplc alrown ua la aoarae nuggetty. rflfj 
little wat('r-woni. and of an cjt trembly beauttfiil 
ealanr. 

Onsmo or iirt Pnic'iiTTann^f CFrrKrn xr Loi rai 
l^awaa. ^Thlt n^at ami r'nTnmodlnija edillc^, eriKted 
hv tha friendt of the Rer. Aletander lI'£«En, w>a 
Uciud (n Divine Merrice, OB Sunday aftefnoon, the 
iKklnetanl. Ati eltwnent and lioproaBin lUaconrae 
«at delitered by the her. A. U'Ewen, to a large and 
iMMOIable L'cngreiritinn : the snbjHt of hia dlicmiise 
was takim final I'J'Jild Paalm, aud BnlTeiae, " 1 waa 
■lad wh™ they said unto me, lei ua go Into the house 
ef the ^joti. The ehuitjli ia a weathar-himtJed 
building, ripahle of aei'otniTHdating ctrnifortably abont 
ISO persona i It i* situa'ed on a rising eitil- 
oe-ace oamrariDtlieg from Ita entrance an citansiie 
rlaw of the Ifouiia Creek digginga aud aultounditlf 
aeetiary. 

Vnu liivBu, Deormbar IS.— An inlOHBting mcatin(( 
uiilKhslfof tho WealuJiB Churoh EitPBsioo Fund was 
held on Wednesday, the H'v. J. Pickerina. Wealejnn 
Blnista- of ih« Bowenralb and Fish Hirer < ircult , m 
the ahair. The olmirniin very olearly ejcplnined the 
nbjeeta of this fund, a leading tne being, he aaid, the 
f^miaddng means nrfli](9a->rt Qi the comnteneeuJ^M of 
■hail nriwrt, ht adilltuma] nelniatars to meet tJie «- ^ rarlalllng a. Kuij^SlKl of Xs!!^ Bagan 
knadrt 
tddgn. and w wicnua wim tka M wm. 
Ama(|«mii i«j haing Dsde tot Jaiba 
g«MMWt<ni k thoae hlthmo k. ---Tw ^ ™*. *e OMDma offieer 
' ^•'5™' •"I™ Tlotlma lo the airo- 
imliih|tlnj (he export of foM, It 
la pitwwinng to the Hew Bomb 
••ihtj ouncea of goltl |n hia poisaa. 
Bg nequslnttd with the Batiias.llka 
tAWi no Mid la aUowrf la laav* tha 
^-^orartajad, h« boldly want to iha oOoar'a 
V«^*>i.JSth»a«Kim«f tha Aimnl 
S^T?**?..r' P!P«r " oonftaiiatadt atthauah 
a., ftel of hi. tEC tha uaoarTaTjeiSr^ 
that ha had M fratididsiit tntaattoa. W 
J ^IT" "'iwpmtiea ban laM? beta taecnl 
«ai»all snxyuntBlnt^w iam* wmawr. Wa oannnt 
auov Uume ]i,g,| mbbcrlet to paaa unnoticed, for It has 
l«H b«o brfHuht ho%t to the knowledge of the 
neanUTathit tbara wu an oigeat uacMaitr that 
W«aop ahmiJd b* consfiiatcd a port vhare iIuit 
Wi";*P«'<l™ gold. I lis an ouirige im conunon 
«iFP«* that a penon liriof olosa c« the 
*aa*i^ and wishing t« taha his gold aruss 
wondary, ahould ha mad* la aead JW) 
Him n MellnarBB lo par the dntr, and rfirr- 
wardi ea pay for the tranait of the metal rauia) ts the 
pgMdRim tha Tidian of whiab tha EddwHfcat 
Ukn. Ptopis oaDont be tnaila to betren Out any 
prtrniMnt wotiTd be u atapil as to anfbina atn^ a 
v'" imwary entBi lUl Into the handa of 

tbabvrdar plunilatw. We cinaat htaoig thtoMciM 
whoax- unplenaant duty it is to ruin thsa* unaoapaoting 
travellctr, hwt wp di eensure the Ifgijilature who aani;- 
tlon such n irnMhii vi<ilitl<m of the libetttea n{ Bngliah- 
men. AlrcAdrthe regulslion ia frc^oently evndaj, 
not f(^r the sake of gain but to lanllBuble; for nt 
what use ia a ainitia oincrr lo guard tha oeaatlinc uf i kc 
kbiirraT i We ahiii>dd hare Imafiiwd thai the quantity 
of gnldaaiagglcft oTer the fronttar wcvddlongva thkt 
bare tsi^ht our senators w{sdDin« but is tha ^as ao- 
peari hi^leaa we hnye no attaraatlH bait to give tAe 
caatter aa much pnMi<:iiy as poaaible. In ordef that b)1 
parttca mowing the bonndsry with geld uir Ibdpati 
their guard, gmuagling la no oHnn undHa the Sicara^ 
atailfici, ani nriihiri? is aaater than tn escape tha vigl- 
Hflee pr tho aolitirj repr#s«itatiTa of an ab^utd 
ayaleta. The frequent infraotian oTa law damasatratea 
Ita InoparatiTrness, and thta la Ilia; tW^pWitk the 

rsiwsl of tho nhnntton inhlbttM^'^KfJiMlwnu 
ot latfr ha btouj^ht about. 

NltTT Cria Fjk. Ikran.— A gentleman of.llhary lias 
lately Invented a tomseand for the annihiliiinn of 
•oab bi ahe^ and we haya been riQUfiated to an- 
tinnn that bntdaa of the Ugnat may ha obtained pa- 
tnttouily of Mr, Bnitarill, chamut. Is tbia town, by 
any sqiattrra or settlers dwinitia of teeihig Its erOearr 
on their flKki. The new nrepsratinn, unlike the 
rtrnedies hitherto In Ttwne, la perfectly innocuoun, 
both lo human and ovine life, and It ia stated to p ia< 
■ess other rccoininendaTtona fikrly to hriii[: it inin 
gnerat fw. Wa ara not at tihcij ni pTi«.:iii tn 
dir^i^ffr the niture of the IngrcilivnLs, a& it is intcndtil 
ta atrfily for a naiant far th4 mlitnr^ 

Bv«» Fiarj, — KirigniiTa cnDla^rMiooa hare b-en 
ragiitig fer the last fow days anKuigai the ranges in the 
4ir«etin>n of Vaakaadandshi snd from the luiurinns 
growth and dry tnndltiotL of the grsan^ the damn^ 
done to thu forest timber this srasnn la likely to be ca- 
(imivr. A i»cnLleman jiiat returned Irom a down- 
riTcr visit, infi^rm^ ua that )arge firea hiln been barD- 
log alcmfr the hanks of the Hurray. 

Til * '^7nIJowaA Be'stiVh — It aecmi the siranac nnise 
nUadrd tn hi 4 piragraph which i¥fi copied frnm last 
week's Ccnts^Vart'ou waa in reality the note of the 
bnll'hird. Thla mrttiber of Ih^ ftnthetad tvilK ia dc- 
irldcdlr a aeM, and la so ahy tti Ita habits that it 
la Bcanrrly evBT aeeti by Kuroneaiia, Koaie man in tha 
employ of Mr. IVfann were a few days a«o attxactrd by 
the Btrnnge cHea of this bull. bird, and they eneeeedcd 
in getting under the tree from wbance proc^ded the 
noiir imagined by some to be the roar of the " huiii- 
ip." They foimd a bird of a red Mek eoimir, aboui H^NiilBiha Dpb^ that Ur 
wholly KfligM of iMr loL.__. 
pInalW ID «a the aoUier* baaifiif tt 

kaprt ant thf aaerdma of Ki. Lo^Khatt *hW tv 3 
•adaatearpi fltpoUee, wlU aid la iha d*».l™iBitl} 
ft^Moeedintlj rich gaUl.talda In (hia 

^□■tAt CoJOKi'STPttlOSt.— At p5| liK^ Il Ij 

adaase, had eaongh ao far .. L^nj^-JTL^ —I^' 
■anad, but to pat a fini^taa tavahaaS 
KhHtTtaaHBaeaiaaoraAaf Miadih. J^drfSa 

PoMmaaier-aeiicnl (who It atni la -uZ 
no LajtliMt>* emlnil In Ua iMuaili lui 
to epnault tna Hnvmlaut ef th* arrnalpMBBiten 
nthia portion of the aalKiT, wiaimt tuuTta the 
intmtta of tha vuhlb fatnaV b ttT^SStinvta 

■attar* maj, mi (etoMaa t» Oowuaaat d» 

aat *t a fUaaa tto abHt^ of lb> 
Iha aaava; 

BIS*. Sfai _ 

bfeadt to tlk* puUL by tha msm. SB 27, iisA. 
aat*t a fUaaa tka abHtditr of lb> anpeaad 
meat &e iha ennaTiiaa a( Ik* nili VlbbHifa 

nftba «ln». No riwlhla aaaaon m bl aOduHd ta 
ahD«thabK«t to tStpuUir^y aqflBOiqti 
«r*r Qu axiittag ana, isalaa ladiiid ^ 
caused by the fuiner o««r tlai neaat 
Tba Doatuaiur't iniaaMa alna awB nT haa kMai 
eosuulted in a aatur or an anEh WpartMuaU'tha 
public. On thtaoalnrf. Iha uiJbftuata MwiBifi 
compelled Id travel (pet mail) wilL aa wall m^ha 
down as Che up trip, hay* no duaaa of aran aa Uit- 
havft nap at Iha awtlmi !■ Ala ■rinhboui^ 
hood. Il ia ta be hored thai sonr t>sna> 
sulEeiantly (albeit to his aetvnw) aag^aaed artSl tU 
diflcultvand danger of night traKWDc ta Ikb 
turn of the eolcmy, will aup in and enligluan tte ift- nf wUa ha 

rKpranua&Tta MtlB turwd 
•• baM iimaMid tMi gGk. an maa(er-(Jpiiersl hi 
to have little or 
Would our worthy 
reetify li> It baa 
official in miaui way _ 
^aaied tlirough luefy on hh in)> itaaT _ 
Ciydney, w1uhi< aio imto ianaM aad laaort iha 

haraeu, ka.^.. It la eana^lj to ba Wad thaihS 
lab lan aa a putaUe eAaer trill he men baatdeid tkw 
that of rcwmmatidlna any alisnilon in tha Bnaaul w 
r.tn^est for eattTlnjr out tha ttmttjmt of -■•'li 
bntween Bydnpy sni! Atbuey. Indued, ho» <«ka: wi 
kiu>w uf the n.iLute and duvica of stick aaaMM, wa are 
unrinoed that the r<HUnsster-()t(i4taI <aa hwt » 
other aim th^c-. thai of ruatrietiM ua to Ma ia^Hd af 
two (doubtrvlj iaauat of her Majaau i gaJbTlM 
beyond (iwdacai warkty. Has tE7?gMa»i-0«!- 
rol idincd ihr- niinrt-tiaae laava^eiit ^ 

Thf. UtiivM _F„r aeieralyaan paat tha ciwns fa 
ihis jiniiihihi-.iirhoiid hire not pmnrsed hatlar, the 
yiru I, «c. Ilc nt, hut it u aaasttsr of reacat, la randir 
such n hleaimg, sufficient labour h aai luM tisw pro- 
cunbhr. Ii il howeret antiolnat«t that St. tn sriuat. 
'II. for com, & per ttm fgi haf, and dfl frr nnlatnta. 

Onodsgai, Iiegatab« Sajf - gsler by name u- thi^ aiie of a ciaoa, and Iha tit^a acmfsler by some tx 
tmnrdiany evrialioni of the lUeM 

swind altogfUwr ^priqwirt toa alg _ 

sembUu tha ballowinf of kit aggaM Wt. Tlw 
'ere tmahle obtain potMstiair.V W «gRil«Mtyi and 
the bird M ut five • ImgtMttHijl ^if^tp^ g( In- 
apeetJiql lt> NEW ZIiAL.iND, 
[mm ocn ooanisiriHTTiaini.] 
Ari:iir.4.vti, Itm DeeeAbsr, lUtt—Oat Bmtftaeial 
rlcetiona, thank goodnaaa, sre at lagftk anJad. Thr 
two lut eniiteilB, on the 3ed add Igthlulant. wan? for 
th^auhurhsaiid city of Auakland, Ibt tha futianr 
the riee bstwoan the eonpetiion, Dr. TMIaai and Mt 
Dirid nrsham, was a neck aad ntaknas thraafbaai, 
the i»o?Lar wiuniii;; by a bare in.^ority nl twv wicea. 
r>ir ih e c ity, it was far othrrwise i H aldr itahaa, aictirad 
cOeer of ih* Stith lagtmanl, a liimiMUT araciiaal 
aeitler. beating Mr. Aiahibald ttatk, a vary wettkv 
and Intelligent ooloitiat— Hsynr of Auekiatid ante Sir 
Cieiifga (itcy'i tphsmeril municipal eorparatlos of 
m.il^by a m^jotity of 16:1 mas. 

Th lotiurhin riertion hu ban praduariie of e«ui- 
deraHo employment lo the lawyers, and of BO Ktlle 
cjtcilomcm lu our Rstidaal Hagistratei' Cotirt, where 
Ulr. Oraham has proeccutdd and ooaviatod four indi- 
I 1 iduils of falsely pertouatlng ibiani votem. Thui fot- 
tiflnd, Mr. Graham aatuinaa to bay* turned tha vaia 
against hia competitor, aad haa patltlonad the fcpviti- 
tenitent to take anok atept aa may ba iiKattary ta ord« 
that the validity of the retun of Dr. Pstlsn may ba 
di^eruilned. Tna patltifiri waa at onaa IrmnaoaittH by 
the Superinlcndsnt ta Iha PtDvinoial Council, where it 
waa tead, on IVgead^, on tka uetian of Mr. Cirlnnn. 

who gar* BOUet that ha wnald on Thunday (Ibis day) — 

mora the appolntoMiat ol a aalael eammattee, with retminf to aomethlng like a ailKUal 

to call for paraoaLB and papaia, to invnetif ate thi^ la™, MaaMa, HoUleisan aad M^Tarltne are agaia 
nblact. 
'I'hia i honriwjW 
as !t 
the trait, 
o( "tonay, trhi«h the laroer 
a«h • Idaaiawji 
. . . *ii«Wif' diatrlet 
Ota: 't^t|l«g^^kPi ! w :<JrciiI«lini 
and liad^' iMAMitfdsW tawealaftea 
ger iif0itM:-i-'iSiUllifit hMfcrntty 
crtiofed thnajh BL ti ^j% | jg Bia vanta of tha atotaatd 

vniir eif ncfy •dttMa.^t) aitimragr- snd prornvte to the 
fulleat fznnt tki dItaTopoient i>t ineal e jtt t mla ji at • 
means of attiaelte'jt'Mpvlstiiin, iiiiprov{iij|^ t|ns nf 
land, lb).. bOi tt g^lvi tit grent pleaaiic^ V4hI* tlte 
■uiteMMn oitRliHH ''<it Mr. PMrnoira l»Minii| aqd 
curryit«i anil «Mf. -BWllM ttatlAil qariRy of 
leathdr paidaoed &ipj% iit.i9,n|Nit<it.l«fp ttttn^ 
oompeteatiiidgeh Tb»liiimilt'y»J»^--*^A if.twt 
superior bo the Englbh crttdfi. sftiW It MfW pi^ 
dnoad hnc wilh mudh MimiwxtMl) It iAt b* 
impartM 4 Md wl^Wtt TJklr'MtpAHHi wstHehatk 
itOt tiitK Itet^twfipilMqidlA niM the nk hark, an 
niich so that tt If aifoit led fa B^i^laiul, when It 
rcaUaas iEilO par (aa ia tunt quBlMtgt 

Qtroratttnn AT Ttta UuiU.-P<iin]r iQmW 'Wl*< 
Dacembar IB : Fi» Aow, d40 per ton t tHWida, tsj 
per tea t^eUard i«d btwi, la. M. per 1»ath«4. WImt 
batqilil ii «i lU. fm boabaL— AthB; HOit Fttta 
flovt, fWpai'tati taafmtdai <W pat te«> poltrldtiid 
It, ]rtr tnab^ ynim bini(U at Hp tfi, jcr 

boabal, ae^ofdin^to.aaiBpfBt aUNDAOAt. 
[rnoH a consEnroHPENT.] 
PoiiicE Omen...— Onr hlthrrto qidet townahfp waa, nm 
I Otk Instant, set all aatir hy a case In whlDh, if ajs. 
pcarances are any bidication, the wholl of the iowna^ 
people seemOEl In take an liiterFil^;:l^'4aC9i(irtfloi4iii 
wBs densely crowded on tba ouiaaaDQ, 

Coi.nys V. Gnitviif. — This was a ease imde* tli» 
Imperial Statnte against iniuriaa ta tha ptjraoa, hf 
wbinh It appeared tha d^aident went, on the da|^ 
named In the infonDatfon, to tho reti>jence of eon^. 
plainant to ohtsln payment for tone cattle Istmated: 
to complainant or hia brother, fbr aatb wbeteby. aa it 
appsarn, a btaaeh of tha paaea eras ee w l r lad^ tftie de- 
fendant having brandtshod hit whlp-hmdle, a metal- 
headed one, in eonplabiaiilV ^ee. Per tha jroaee u - 
tion, Gotcpl^nant's cook wet called, and leatuled that 
ho saw asEault coiAmi'ted, and that the whip- 
handle majle use of on the Dcoaaioa was a regular 
whip-handle, without eithei land isv.tton 1 but, not- 
withstanding the plaintira dafM^llaa* tkat be did 
notheliavB at the time the dwwakk' brandished 
his whip- handle bo rlose tn hts tioafl, U aasaitlt waa 
intended, the defccdsnt WW flivd, and bIm santeiieed 
by thr sittinff magistrate to par ooata af C^uil. 
Mr. O. C, Allman, eolieltar of Ta<s, who an^tai^ 
fnr deCgndaeit, in bis addrvn u tha Beiuh dwtft^aa^ 
sidenbly on t1» nature of the law in saeh eaefa^'i^dfat^ 
ing out t]^ the plaintiira awom toctlrnony want sa 
far aa to do away with the autipasltiod tif the iis- 
tfnt M Iha part thf tha dafandasit to caamilt an 
assault at tha dm^ mentioiied in the Infornuitinn. 
The learned pt**^tlenian fhvther animadvert{<d on the 
conduct of ihp proseeator, who, in hia caneeity as ma- 
gistrate, caused ttie defendant tabs ^firFhendefl unJer 
a claiua.af Vr. ^neliol's Act, known as the '* VsaT^mt 
Act," tsr iiarlng said aomefhitif not very compli- 
mentary of one oTTus {the prosaautor'a) ttieiids, HF, 
AllmK appliad fi« and oHaliwd e splaa cf tka {la. 
ceedlan ia t»th aaaea. 

t>va^tps-—it:>aB abort thwliack, a luiifflM wia 
h^ hsca fhr Iha pnrpflee of polnelag oat to oiimpre- , 
seetallTet la Farftamenl Iha alate of tha alraMi ta, 
and the apfmiaehas t« the lawn | a^, aamsvhir the 
iwm .apprcpHatiDn of euui voted hy the lata Legi Isilve 
Couneit nir lint»orementl in tha dlatrlet- In d« 
eourae, thawlihstoffhe lahablitanta wetarMda knswii 
to OUT repre-seniatlvai OavySi, tha ghtlnttin iait'iMF' 
occsaton, Towiiat^ir; ffutlij^Sit^ Wmlilid^ 
too lata In tha race, and eeiai iny i sitl y nt ekanee tt' 
mains tkl* yaw. How wO] it ka aant i W* can atbl;; ia the Srst stand that has as ytt bean mtile 
agsinsi falK pertonitlona at aleatloni^, ^kCeh are 
alleged to have bren carried on to a inonstroat edttsnt, 
and hiUiarto trith perfect fmpunlty. Tha rwitt of 
Otis invaatlfaliati oiuht, th^'refure, to bo imdaetivt or 
Important and hcneluial rpAiilta. Tlio mannat ta wbkdi 
the Bleokiral Roll is prupari.id^withoDt balaf fel all 
ancharitahle, one might mort' triuhfally say esaiii(^<h'. 
rsrad — ia the most Icose snd ohjtciintisbla. For a^ 
aAkpla, individual often put in elaiim fbr aamvoiaa 
other truUridnali to ba pUesd upon lbs 
roU—a naiaa, a reatdnee, and a iirl'fh-rtrn ia giren : 
the dklB If raeelvad and registatad i ne pnwf that Iha 
patty cliimlng poaieiaei the analUbaiinn requited is 
addnad, or nneattiy lo be sddueed. Wbtn tke toil 
li mada out, it is anud la a pablio plaoa iir aenetal 
InTtatlga^uo, aad a day k naincd an which ob^ntioaa 
irill be baarda Hwdi objaorioas haia aarat yat been 
pnfttrad i sad aioU lO pnrparad, aaii whloh aeooitt 
■ha ijaa'ijtil ofav onaaa apmlefqaallflcaiion, ba 
opaned tka door id a trv dltaredlMbla ayatam of 
alectioiMCttBf la Haw SaalaBd. Tlti ttmedy it 
c|iiyt via It la lo be hoped it tell eaciAiItgr amy mri , _ .... 

tent, and IM unqoulikd from ttia tat, and 
wUlba sunitkktt Ilka ■ teaa jiMl 
bare hitherto pcooetdtd, a dead, the tb 
Hid tin dirra rtdl ua; 
iMiitayaty 
rherg tka 
•mtidiftii of hu ravKln tttare jiat tnr, cw M:'Mmf fee 
ttrntk of, M haa .ftMwiiitlf . beets dg 
alastur hu tiant ItMnifaiH to or n 

be fiejiiimd it aa emeait 
itenif a* la Sasbiiid, one 
"xtfhtof TMa, 
RUtaaDtbai ita antMna and JtdMtnr' tt^it 
fliitpsriiuendcni .tpiM Iteimfk 

CetoKll, iajMtfrtP ■ ■ ■ " 
JbilB^ .W^^lbf mmiH^j aad !■ Oa Iba Mk tha 
gf tb* Cto> 
haaaaaila- 

mWaltiatHi ikaDpnaWsniMlil* 
IWaftt i ts d«ipt«a than nu IttMy b 
.(UMkuny ofwty^M^ I lyiwd 
db^ to a ckUae aad battar Mita 

^ ptot^ Wiaei M mm4yiA » lur 

.....tUK M-baf tova per- 

, Miil auid the pe(*«nal iwecmUty taattdaii be kiu, 
... i^ii* ^aklbilad iai Jtartbaraaaa «f aiyitan of p- 
^irniiliM of whitk ba kaasaw. baas alaated the h- 
ponknt md the tonrai t SwiA kfifiW ua 
aonw Dfbli hitutitiaimwmMIt llMtt^ professad la dlaastn » rtfabto iMI^taiailil fa Mlie- 
seqt Sipcot of sffilts. Without going ikb Iisi|lh, Vjm 
fool dimly piaaaadad that the goraawat of this dimlT p . 
Pmrinae Iiia Uan into nprif hi, 
(tmted, and tnarnle hada, (ad H 
will iiiliiilitmi itllliiiiil a l lijal in iii Ua year. 

, — the avB a OLD ^ronv. — Tha nwiiiBieeiWif aw qplat Utile lowtt 
waa hrokan, on Friday laat, by Ua (HMnaea of MiF.. 
CemmlaiionerLoekhart, Uida gBaerof 'prti**. Wh*: 
cosdnsted In the propir once bars a tiraa 
^'^ of Itdld f^tnn the Adelnng and aurrnuiO- 
.fla14l< This pnuautiunary measure V ill thM • tn^vemoath 
wtlkafeBiU|aBW^af paat miachii^ 
M^nadrMdatglid l^pidkltqk Wl hr earl:' future 

•mmmt--,.\ „ ._. 

i«ait#Rt l^'^pn^WMvjMMkM.ti 

" IfUij i ilitiTpi' l^i.atitiiliihidMjk'MtlUiw 

humeri iliihi^iw iHiiu irtii ttitittiVViiirtii 
to Biti ntMrBtaaaaHf^'UrlM oar* 
porstleabt mmi*fii^%::mwmiS3mit. tOacU 
boaida in tka (OiuEn, Mk: M \i» .wnimd to Ivry 
moderate T^aa. Ia ibe Ay . J ]Mm thd a Mta sf tkwe 
nanctpar Ibot fioiita|e, aad tki«a 
TOWaiB - - 
q>4nl«rt#'t '-Mkj«ll*'4giait'-t«'bewt skb MMIida,' 
liig^mi^iiig^ «ai laufelM vothala 

o(.<|3W^M^iM .1l«3^hHH I tUak, odnOaitod 
:tb^^t|£i tfiji t i i wji rt p W tb* i^aiiitoM aadiMyiof 

^!v£k;A-:;tM'lMi«n !k iwatMplaKij: i^-yiO^ 
I vMlgfV'WI «M«w«4TAtaiiti Vnwmitm^ 
eomUaitt te^a4r#irW thfbanrttaala haoH 
CorpotMiAia.' " 'l'IM.^pMMM tfei* iU):'«« bt .pHfiwaldbel _. 

l^jaif «%liia&;:wtiiif^~«Ail«^l 

.i'oiiltljm Mi »'« Ali 'Mdvrlkrt-ai^r 'twd 
«i^;)|MMM<« ■'"••M Ifeer lava had ta trndarto 

anin* tka mlgnntlaa at tbi Bap nto liiidniy 
O t k i ail Wyayitd. Our llnaitltil iliMlai luii bean 
•4 Wily Metsel i and, Uki-piUciits renryattflfg.flxiiii a 
(iiver, tt to he denied that anr pnwiai IttiM^n'J 
eonTaltKanus is nueh mere alw (gui InBtiliDC 

4lnw. ^7al^a>eaBslaH — — j^^^a "h* 
wSnSSmI! Vlf^ewn, and aveS . 
igr^^Tto o« paatord Li 
. dda aera of resaa, 
^mmm W> aarVHtlaa, for bad r«Waal ^ b^gav w r niu ein c^iaM 
.^^•■•'ly (n Aoekland that apow^^'^ 
euoh attempta. Wa eailael, hidHd, 
t_ ^ J?" «i«isly( piatna wbrre lloda aitdhenJe 
_raa agHhyUuusanda aad tens of iboimndt, but 
Jrtaja MM dt trtaall in few and dUlkuli ; navcr. 
'Sf T*** 'br ta opening up auralf aad ataadily. 

iltouf inaaaltrc ta an 
" rj acn radallBed 
and africtdtnial 
readilv conyatUMe 
■^HnwtlBf, for fasdiikt panoKs, 
tf ■JeP *» ™ «f ■mtattal paatuf^ 
Z!"-^™*^" '*'* •* targa wiaia lead ana^tditon 
Si:7S!SF ■S!™™' *■* okitrKSive 

StlliTTSS^*"' ™j 

ESiS! *™' * *^ n^t *»'r tarrUary la to 
mnrnaM* at owwdsory anpirodiHTaiMM, Ig 
X.i£y ra « tmnaint.1 prlta ftma tbi 

■™ii*jrfca MtBtrbint. A maderato rati, (n imh 
ft^^lSiff • ff*"^ heaeat, not an iudtviduat tax, 
•ta«a»;«IH b m Hiit^iij, he tbi meant of omtang 
'ASS*!?*^ *™» toiCt* of oauEliy, much mote 
•^^•t«i .awag mim am any natln blooka, for 
W ia a<M hni ef a fereriak daira. 
■ . .. Ifova gaoda Ihara eaisia a wy 

»;5*^tafb.WnrfKa«kemK»wZBalaad. A 
^J!J? T?5.,* 5^"' KWilaiHlira 
"^T T'.i" .*|Wj '1aBd from Adelaide. I'nllta many 

g'rPJWg'J*" P*"™. «h»T l«n> awek to the 
. . ™»«H»*i at Wurnrei, a iKtfemfnt about 
havj^tg the adaaatage of 
river, and a cqDsiderablo 
inly fern, and readily 
■"1 patify foteai, 
for fenc. 
tluae 
where the ia elv have, tlils anas of wbiai in plaat, all 
"RWI »ksr »» sreklag to add tiaA 
^ff^.".**^.™- ™ iWlagi of their tnoaiia to those d^ladlat^ lalp . 

fWneaneaf -I'llMiiii Jii iB| ^il 

Keen iudcavoat wiU be atde IntWnUiaivt'' 
WBd if iJlu lal ttolwdsatttm ~ ' lidiafi of theirauoaiia 
' tmltatt Ihsir ax- 
iBpstna 
wait mtlj 

'hi tree 
_ nstive lands as'lh s^jn'otfiSiff^i^t 

Paftaaia Ik tta faaank Ftateber, 
%cim^^wly yaifeg^fcr dha 

eauek which ia ^ tTzt^aaiin^y^'M nl 
an hour, Thihcaba, tti«W)4r. Wba mimptl^wiih 
■al water <im oTaMMHR: ' It ii aaU the nUI 
vrUl be at wiorfc wUHjIh tb^aH&a. 

We are rompleidy En a ttaoitlian etala. Aj 1 pni. 
dieted aome maaik* iiwia. Uuita haa baai a eonsLdcr- 
ahW seatieriag of t)ut Igatkf piyilalttM whiibtis aC 
na cslonv, hut whMi osdllaM batsreiu all. Like 
Bydncj, Kalboume, ami other aalKl^ i ^ila taiV 
land it much t«o pop Joua la eompsrlson wttk ihe 
eaunlryi but hen the great dilBraliy with 
really enraeat teitlers haa bcafl la i/^l 
isfci iKr nunlrif In tfUll. WUI dffllonlty 

h I ooitna Biaih easlia] and iabmr, and, *»« than 
all, it hu ttraa ns a bad name, irhleh ought to have 
uUaa mfm, a bw aatlUh peiaena, and not apm Ihe 
eoloay crthoeokmlMaUtftn, Aat diOealty ia the 
wt*tem of the ■■ iiia i Ptafla nl a l a» igi mMi , But 
it HI «e which I^ka^ aaea le ag* m §ii lM » ttid 
sarirfklllliiyavid. ^ 

^■(•l tw dva ysata aince, Mr, Thnmia Hsadar- 
•Hvdftkafcmnf Aandenoa snd U'rariane, sailed 
5* fSJka with a eargo of timber, in iba etpeetstion 
tU. "J*''! *" ■*P"f> «"1 opening a trade between 
A «(iW i «<l aad Aaajhat. Thiciparimentwaimode- 
tMf Mimafkil j and would, no doubt, have been 
rofaatad had limber continued at Uta price at wjiieb it 
waa thaa pteoarabta ; but tha Near South Walea and 
vMaria gell'diaeovatiaa Intervened, and evetyi thing 
mounted to ImpeealUe Bgarea, >'uw that Iha mania 
baa nbaldBd, Hid that ptorlsieiu. labour, and other dint^nf Ikatr aitaauksi to this trade. Their own 
aebaooer, tiia Oavllr. t veaael of Jli ton., lately 
aailad fi* Shaackal with a full cargo nf timber ; every 
Kiagliab ship for tha earne quarter haa carrif^d more or 
W» pf Iba saaa eomaodity, to thu iiiiiiliiiaiaii hsa 
v^ffb^glvati la a material bria^ irf nbnlal 
• aopy of a Oasstit, wUak hasjaattblt 
t*^ ¥a|i trUaia by Ik that, aaajeef 
i fc b wilM i. B fc iiit ■■ M gl fe pr wiM i iBdthBithart 
alaa a *MgMp«il»'' iMiiti^ arlela wtm opin For 
cMaa. r iili iil U i i l xii i i j a -wilt ba liiken of tba 
Aotaf MwBda>iti|M* kaigj£ii«iir«t1Hiagtmint 
of tha natt lawla M |ka' ^til(M*i»,. |Ht mtem- 
liaiad. I baia, b te^aeealM'Mij^^ m 
aptrd (ka atmag nilbla iiilrtiiilili fii ll'i luloniia- 
Uos ; to tall ta a. law gale*, a«U'.'l|-M£ad ike psy- 
mnt, by taatilBtaia, arar a yaiiied a( #a» yasn 
aaiaiaV of- a tttiqi 
■ir da O asl ua a 
ganayaszi. 

wOl'Ti 

tka y I year t ee tfcal thais ia lasUy 
good fitiiwid vt \mft ihtl the osaMry sefll at Iwiftk 
be epwtd af -that tka eload wbinh hsa ia loncimt- 
aha&wed at will ba dlsaaaad, aad Aitttland Aleve that botumraUe and 
vidiBKa baa aa ctaai 

Itlssald.iawdl-1 
eflbila will ba 
■orvay et tha Pr ort a ai,: 
ia tha tl^ diiaeligai. I w^tisn wkteh Pro- 
Tb tU Biltttr nf rie ffyrfnc," MmM^ BmU. 

Bin, — As it la wmt em piated dortuf the ntcsent session 
of tha Legislaliva Amaaibly la amendtke Act relalinf 
Id eiah aad ealarrh in ahsap, I think it would ht sd- 
Tlaakle to tak.3 Boana l as a ures to disoow the eanse, 
aad tanrtdy, if poeeiblo, fbr tkat generally known ss 
ike eoonty of Oumberland dlaeaee. 

II ia mow aoffle faur or fire yean si^ea thia dtai^ase 
Akit made lie appeatvnea in the cmutly nf Cuatberland 
end Iha aif^luing one of Camdea, and for Botaa time 
its ravagaa were aonftned In thia particular loealily \ 
ainoa then, howarart it kn extanded to tka Lsehlsn, 
S^an, Caatlenafb, Sfar^llaile, and all over the Wei- 
lington and Bl%h diatnets ; few atationa escaping 
wilnout Sevan loss. On two stations alone in the 
Bligh diatiict nesrly thirty thousaad (i(|,IKIDl sbecp 
han bean earriad off by it. Bill ta tha aaattpiata of 
Iheee tent art aonataally dIlM)(K*£4llftl^;W^^ 
in the *am«, it must be (a tkUMHitMttmMI&ni 
ar* tvat mors ^antnlly kitown. 

But it is hot solely 1^ tha pn^esi ef showlne 
tha leaa of stock thai baa ooeiuTed, and 
and ia atill goLi^ en. that I addrcaa you. but alro to 
bring baft>re yotir notice, and that of the puhlie, the 
fact dtat en the Hacquarie servrsl stockmen and 
shenhcrds hare lost their lives frotn slunnbig the an{- 
aaals that died of thudiaesse ; the same elkt^t wa^ also 
noliaad en the Oaatlenagh River tnim Ihe aame c«ae ; 
aad when thia aemplaint Brat reads its appearaneii in 
the wtlnly ef Comberland, some men, 
havlof ixpradently diaaeett;d the dead 
■AtOUUt, lost their Uvea liv doini; ao. 
On tbii happcninf a board of annuiry was held by 
aoma Bttdieal men, hut without errlvuig at snyCti'r^ur- 
■Uiraailll- But it Is poatlble that then) is nii cure fur 

SlbOMOBO aiitldotsfi>rihj polsiKi! Surely there 
W Bir> I will not tnspiss on yoiu a;iace any 
*, hul laiaiitly hope that aomo ona will Ikrow 
• light on thia subject which is at pmat ia anat 
darkneas. 

Inmlg, aOi, yowf ebadtattadi^L^ td.Matt^.aad tbMd'«Mr.«i)Ct\tWa»%^k)b 

■ - «iMd,iFa «H3 btaabad toge 
" iHeiU iM VOat ^ 

iggriiiiin tit 

liaik iMilitf. .tkan bt. lMa.''.'M' tu.'iii4i**t,' 
itMttlrhatoowiiiiwghtnai. Bawoliiaiikofpellaf 
bla[it]r : li tudalj knksia tty (siirta, lead ialUa;t 
HawdBf yannelrf iaiadif dtatm ta ■ ^abi, un- 
«aa«adu tatna. ttkiiaaiafi iBvaty taaea wmim her 
■iddiiTj ■Hiaiillia Lt tka aaeial dndh kaw {deaaani 
tt b to hear ■ wonaa talk hilhat low key whlek ilw^ 
ikiktitwtHi iIm- bM M;,. .tit-tM-aawMM *f IWiiiH, 
Mi* liSt k .tatMAManaWI WtW '«Hii^;Bad 
tMir««rlMibacd! 

ICin Toi-m Bosnrau.— A lady made a eompUtnt ta 
Fradarlck tka Onat, King of Pmaala. Ireati me badlr." 
rented Mm 

IjiTtha sfeaVs 111 of you," siid^ said she, " my haabsnd 
Is nose nf my bualness,' i>|ilic^. " u nine of jvur bosiiiMt^' 
THB COMMBBCIAL INTBBUK OM — 
LAJIB AMD wSSuu ■ 

UMMsaF~M! «w «r 

tha JVisr of tha tllb 

aniale ef InaKth mMaddiare blnjw 
deahdn oflha Caar, aul wWi «*r 
<wi bonipMi wUh Ua iei«tari«a ta *i , 
raw nntariallf eaimilBal. Bmano&ad. a 
aadar that Kosala may ant ba imdHaoU, . 
■aayoanliiius tn train gold ftraKariakd ■ 
for ftaik asiiitiailioaa, Itwh TiMrtiSMt i 
|>nUsa.illaa nktlniala (br UuaJ^Ska 
avaakia] aulji^etioii of Ua nC 

" The oominerCLSl iiriaq 
are idanttnl, ' Whatktt 
*t^tj "dotit n, whtlbK thay dis|dar ih^ i 

babm oaa Mgtaam af the IntsHigtmea afanatinu 
dependent on its commerce hi whom aaeh an tssertina 
utitts nu indignaikm, aid whfch It, therefore, dud 
not alone to tka klgker fnllngi nf the patriot, but 
eiaa ta Ihc mare sadid iaiiBaf i_tlaeli af aridda. 
aervattcu. . 
■■ What la to beeeae of the laiiion which haa li 

lation ! eakid IfapobKm ! and II wwild not ba e«rt 
10 Snd a aaurketary Mjrty. fiul when, In additLin li 
tbia, the assaa nation hne allowed Its mieirter^a ihi 
otse band, toihut from it ka sountt of at^^, ^ ih the 
w^^?^ Paimeiaton'a eomiHrelsl iiestr in 19M, 
which ttrfea In Ttttkaj an eipvt doty of per cpnt. 
on fftia roibtrked (torn Utenne, ib(, on (ba other, t« 
itmifaie Ihoii Indilbaikble kwi which tnlteted her 
ships and her irada, u Igr Lord Cbnndeii'i suvendiw 
of our maiiilme rlghU - what ean ba aaid af that na. 
lion but that it is whollv Inotaable of Jofcitig of Itt 
irs, and nsiurally and aaosaatnty boa hllen into the handa of tkoaa who «.ipeet la build upon Itt 
miiu. 

In foraaer ardolaa wa hav* shown llitt Baaland and 
Ruatia, abom flva janeratiena agn, adonied ^eiitraliaa- 
i.<vn, secrecy, and Interfbreare wHh other atates, a! 
tsartrnaw method, an* enmmetrfal eiitnaion aa their 
me ana of ruatmoe. With Riitala thli via Irei ■ 
ehann than an ctDbtrkaTian ljuo activalifc. With 
KnjUni It waa a tout abrogation of fhe eld pdndtilai 
whiok bad aiada hex |ini^i»oua and jBaiMMt«ild a 
laimahlnf bttk lota new and u utliii^iiif^koat 
rudder or ic i pMii icMaia or ikart. 

Cmyiag ntt Iha new laheme, ihe dtM bai eitteafod 
bar temUK akar* THO mil™ lowarda B*rlln, Drndea, 
VMle^ Vienna, and fkria i ^nve Ma'towards Con- 
ManlB^lei abnya ]M(^ towgrda Teheran and nnat, 
esitha wsalt aadabarrnoo aUmg the nmrte of the 
^l?'^ ^"PSS ludrpendani Tsrtacv, or 

S**?*^ «™i ata h apB mile* nearer Stooklioloi 
gjgJgi-Wi. Bha baa asctna j, by laeans of J^k\ 
IJll^atslOn ttWtty, Uwmyatllwiofltiuraark nnii Ibe 

aaaaptloB, 1^ nomf i m — ,wMk kar imaaiuliss ar raw 
aiaduee. Lastly, tha««baioatb|»yS[ of all. abe 
V tsH^kt auMtHB. aad laaSCla to m^, tni 
pnvato lien to believe, that ••fho interatia ef Kwlaad 
andllatalaanidenlhut."- "vs-B-an 
^l^ani, rm the other hand, havtnf ^ i ip i ii ded above 
One Ikoiwand mITIicna stcvlinf ia her'wvla of fnter- 
vantioo. flnda heitclf wttk an annttal eipanditure 
Invtuadhota eve to eighty tatUlona, idlh a debt nf 
eifthr hundred mdlioiiB. with aneaaaiaafhsrtApendi. 
tUM ovar k» Inaont of twenty miUlw, end s 
dsSnoHty af hat npnrtt eaanarad iMth bat Itapatts 
of thwty.a*a miniaaai wifdmot Ibar per Kni. 
of her tripu'eMdn abaolota aupM; nnaEtad 
h^ the i«i at tn npenas of aMvwmiiiM^Mi and 
with the eeitsiitty ikatihould aaySdro iil^irDpt rai 
auiipliea of grain from (tmlg^ osaBttiea, eae-teuh td 
her (Oftt must be Ulenlly dtprfvsd of thetr dsJIy 
bread, aa wc certain'j de no! Import en the yearly 
avevsga hiia ihan tlx nrillinna ef quaitera ef earn, of 
which each pataan li ettuaatsd to counnw two ta thi 
year. 

Added to Ibii. tha lawa of England have been art 
ulda ; iUlhe constitutional shaeks bare been broken 
Uimugh, and the ininiater irlio hat smxaeded in to- 
eraing tbt Crown, aud traaiiag ihe Faitisnual with 
parftict conteu^t, ia the one thnugb whiH selioa haa 
beun wasted aunh of tha crHmre spent in th. Jnces. 
sent Iniatfermca whlek kaa laatkei) his wfaula career ; 
by whole direct agency lsi|« la^Mrlea hare been ae- 
uu»d to llaaais, to thaaidnatai tboafrmn uf Bhiiab 
nanuEanntes— as in the eaan of Pohnd, Cireatela, and 
the provlnoea eautjied rirom Persia aad tram Totfcey, 
b^ the ireaty of Adiianople ; and whn haa abn, by 
diroct mams, aa by Iha treaty of IgJ^ aad by indireer, 
aa by the unstion giren lu Ituaaian enetoaclinient mi 
thi' Danube, made over to the sorcespors 
of Fawr tho Onat at least oon-lislf 
of tk? iao™olT of the cam on whieh EnglnnJ 
dap™d^ aaidi tberafora, the msanA of orinviilsing her 
at any mamant naeeaaaiy Itoc carrying out tha deaijini 
of OgfcmAir of 8l. Pilanbnrfch. 

Wt* A*kflf tkasB Ikoti can tic dtinied, and yet no 
patiyt qla aw )BhUli writer haa vminred ao much 
aa to tsagik lti«n artOi kta angen ao that while 
ool a padthplBnaH be altered wiUuut angry dia. 
nsakm aad Sat ^Miata, yet taattem on which the rcry 
ltootlha«nlai d i | iai|i l| in paMd by wiihakind 
of Inar, aitd Ufa ta Iba dbiaet)p4 cC aaa man who haa y**n(?a Alu/roSir 

tataeea a eti i mltaa -- lli 1111111^ -'^='^ Vrtr, e'aliBk. "r*!."?."*' "a« J iM I I a^ sme 1 ks ti, « 

Wn,itaem 
MH' 

Cad Us Bft la #taellng: Hiaai lir tte iiqary of 
untL 

I <«ta»ii It Mt icfiaM 

M' sBr'.timr^iMflNbls e rtow eemea il that .Wi <«ta»|| It Mt ICflaM^' 
Thenansueehrasw etaaagw oo' lkt% ngttfama ef 
BagUtbaian wilh taBetiau Kaiakiailtfte ~ 
Matt, and auManI aoama- Mh-Wt^^fiitaaaml 
•kaata of tha (oaalp and Oii alaokliif^ llj^esi 
«ay Mceunt fbr It by Iha fkel fl&ttlbfltl^ion, dl^d. 

"* ooemaree fiwa«N9Ha,tmd«laa chnaebai 
for tba eantumanes of Oai oaiasliBtiiii, kngAotant of 
geopapby ad haa fhiwrHwii law. 

Not la aeetk ef tka maaaa Boflaad poasraseB, In 
tines of peasa^ ef oaunlsrwifbi| Bnaalsn dealfita, hy 
simply derckridnB tba naottnaa of lutkH, liauth 
.Imericj, N-spfia, Sweden, and 0ihpi»li«4««^)llds, 
and oU pnidaoin( munaT isa, ia tha tfe' w i WaWWade. 
a jilsace at the ms|i would abnw nof man, paweaed 
or* imatteaing uf ^fogrwphy, tha raul character Ike 
raaant war 

Any man who looka at the mep of RtiHsta mnsl per- 
ceive ths taorntous and iTihospitable [rscts over whleb 
•ha haa la move bet tnniei, arid, th<!re(bni, how weak 
in a militsry aense ahe ii djc iitRnaaivB purpoaes, 
kealdee barli^ varioas points lo ffuSrd agdnal Lntemal 
ravolncloB, 

Bat tka aame geiign^ical position which makea her 
ilnmg for defenc* bnl roweilesa tn attack, pliera her 
trade and ber ibianiie abaotutily in the grasp of any 
maritime power. Her fuur outlets, the EUck 
Sea, the White Sea, tho gui nf Okhntst. nnd 
the lUlLic, are ail liable 10 ba hnwetirslly 
aealed by a few cruisen ; no tnui, thtrti- 
fore, at all a[!quaioted with the elemwle of gMarafihy, 
on leamiDg that durina Ihc lul two years ftuHitn 
porta were no; blockadeil, nor Butilais osrniea seized, 
(iDuld doubt Ast in apite af the enpenditura before 
Seb^Btopnl cf a certain numbs' of man, vrtuas eoai^ 
nter^al valnc to bm- wna inlbi iteaimally email, the war 
waa a ooUailan, and tbc Crimean f^cpiidition n blind. 

Itisanly btciuaclsw has bcvn furirotteii in Eni^land 
that ench thinat are poaaible. II the lew of the land 
were in force tneae^ mslteta would liav« huen [iia^^uined 
by the Council in the prssBi i ea of iIid <Jruwii 1 ihn Piirlia- 
inant would have dnaadad the name of the minister 
who advised ttiHaiint dbrinmmirable and mlaoaa, and 
hia icapaaehmant wonlit tun IMIowed, altkougb thars 
ia no doubt bnl that the prettnbuiry knoiriedge and 
advice of the Cotradl wcnldbavc aaren aoch ancceaaity. 
But it is net In thia ina'anco only, Dor bi the 
events of the last two years, that Englaud wnuld 
have bean aavod by a kn^wladfc of law. From 
the day of Lerdf Palnuraton's entrsnoe to the 
fkUotl In lUO^ up Id tba pmant tima, hia whole 
action kaa haa m» iMtiiaiit Innwikin af Ihi law 
of i>atii3aBil4H»li iUka la ant . ihtiiaMa tad ta 
OUT matMisl [iiiknisll. wWek aalild .aw bcn baon 
sufli-red had that law liaen undmMdd, and whiob 
must have been pnaUmd had tSji OOnlthikfbiall prao> 
tkiea of Siif land raiMiBed ia ftMk- 

la lk« ^mt tt tbhi alitnac nainrs >< itptcuMiiw and 
mdVi ta wnal qninir BbaU wt kMk let a temady ! 
At naidBil intaiak ara bidlenl ta tarry with ikam at 
anoa iha pttm aad Iki enni, it It to Lord Paimarstah 
biwsalf irti wt ipiply 

la ihat dafeaai at iba ten^af Adriiat^^elt t^^T, JAnrUT 1^ am 
Irslt iaaSSrii ia«?T2?". II aerei- 
lfc,dl,saddlpiSi? 'Wfrte'.'l.dl. 

Oa tUJ»llAT, JAUUHRT aOi, H I ( iMah. a rwaiaieb. frj'asiii iaa' ii ■ ji » 

t.K's^ii^^rL^'V-"'^ 

io«'. .l?^'.'.° 1 '""•1 1 aim 1 nMHemlS.- 

Oa T nwiM r, KKh jANUARTjt aievB a^M. 
_ ^VTaBfuLiciOrnca, Kvspiji. 

^k^VJJlm Ji)"';™ * : IJltl t to I\ 1 r~|l 

ai, 1 nma st MeOn ; ha aa, I TWd at ]it-r?bpi : bttl I'lQ^ta 

l'*ah. (UnlHu-tsr tflt^l.-Tuft oT ShhU* i Ltls 11 k H. 
< ll'^tn 1 indil ttu IL n .n« lellLiUl,|l 

■t k* H « •VBstfal i^ mTim 
sorer tft^ nerfh^sahrir ttrMi HowkAt 

II, tturvrtlut ia, dUtai ws la. a 1*1 I. 

eji^f^s^'^:;^'^-^ " te » , n 
on,s'*if*j:r'~'""*- "-^ --^ 

muoiuiow 

lis J^Ti^**. J!^^?^ Bill-inwt, IMwan Wll. 
l^aad WoollSiimiakaoetrtel., at lU .h.™ bea, m, 
titsnea. lie circntsii wili is Juad JOIMt BILL. 

.nil SON, underlster^ Kin, ^wdBlev , ™- '"^ £UirBRAIl. — The Vrtna^ at tka - ■ Mr 

BDWAltD KAMHTlCEi aia iMflaRaSLj |^^^^|g^''**at*»4Btakcr. Hwtcr.alrwl. 

but mind. 

All rtaa la f indal ij^iljitt. liit .tiSe" em gtwip this 
pailrB iriA It wfll MMM W St|^^ itta of phvtiosi 
itisaftk,aBdeiiii]^tit« -inMlc ill pnpoif. Tkoac 
auuinait wim bnnir kbir tn ayaU thamaiflna of tka 
paailmi, ^ia iHtMftt^ lild' thtt ftrinltma oi minkynl 

' |*vawiy 
'■'iifcler ara-aHaw gnlnia ■riil^ raJl'lto 
DF(Tliii%«ai|ii te.fl*t:.#WP 
Aw I I I i i' i j i tit^ka pOiii»n^'liiAHl 

aaasa anraanut^ 

eaaa tha lahcnr eatriii trllhlKW . , 
Ibart la now > Ball epaii ndtMb^L 

«d cawife nay nilo KQiwn n4 n< 

anl bnwan>abryben«S a<ir «m toitMr, 
%:A«a{w Ikeniaelvii fhak llutiiU.nthtiiiu^ . 

,tMJi#rkii paHTi AaiMr^ W»Hikii%iciim^ 
;iirt)IWi'hiidnnit, Onntfif-atn * 

totter 

mm K 
leadb of Ednratlen. snd Ua ftwir 

, , SI* »» «" "«b)( 

J— — 5t™"™t <^™t». TBti OAT. 
• pju. luv bs had < Mb Htumi 

Ostivi-alrasI I HlflTB hH CHUIOmS 
rm-ttn*, or H'r T. ""irH|- lalSi iiiiiaii, Osartt 
•tesM. AdOilml]inhiili.ls— ^ntleiBsii'i, N. ^ lsily>(f atSd, 

the alxva tw. f— ■-f'T~ii|taaiii^i afaiTlSaiiah 
limtin u the llaiDwIII bMHHSSnk UhSSt 

haa been eaguHd^ii' 
to raadtt tlikatM^ 
th. aaUkL 

Mtett. ITia ft, Teg t I I W ™ 

"f wb""!!**™' XI is- par aonam i qastlsrtrsab* 
orlptlons laase .1 <a. »«. 

AilveFtlHHDent^ at Iha rata af ta, nw luh ^ tfattttei 
Anati wanM i. b-a-.wl eoaatr^ iUlVsaSS? 
tirnikt lie vlilr^nad to |ka aiHkn and mJ.Uii 
WJ VIU* and VIMS*, PBsfla Mto^ ^SSSS! 

FISAKWAL emMSMMT by W. WBaTtMim 
IM«S en tVi irtMnrtant (.e,l tMaad hr tho ^Sx>^ St. tAmUK OMHItAB BOBOOti.— Under • Iti 
. p lirenage serl dlrvrtiDih nf tlie tuirii B^ihnn ef at^nev 

.JVr' fV^- S' Z""^"' *"* ■ ttradesteClaliioa;) 
of Llttf.DlTi tlolles*. Oaftrrl. 
Bee.ii.d Uutor, Ur. OltEBMr. o( tha ll.-y.l fcsUfnilee, Ifrr Qaatter. 
numbercf r«i)f bi^m^ kl »>k OAHPLSK 
ar<t i^siiloed aHlttantr^TMi aima aT Inilracl^ism^ 
lirun th. una] roattoe of an Snidlsk *lao.t^, ecjnldned 
witb Fieaoh B ard and — 
PeHIa 'ban tn, tH 

iiir. Daeof^'™^^'^^' 
tennt, 

BAUiAIV^I)liaik!n0I.'0UHlo.^ Mm^^a^ 
an.l OiMitlKriM bj ■ Cta'gyBan uf the aharab of 
iio^land, ta a Uinllad tuoibat ot littvita papU-.. Bet ntrr- 
lees, tsrw, sad futtar puUcnlirs, apply v fiev, K 
BARXRS, MuuBna Omva, Tbi KhHif term wiU eern- 
mrnre Jannry flat, itSl. 5,1.— Tutrs an nialialsi tar 

s ftw iBiriTera _ 

QT. ruiufd ciRAHiiAiMioaoa^^^i^pitr^ 

(lata As>]s(aauSS«r, 

rVnuils InlandEng to pli 
Rhriitmai boltd^ln tin atan"l„ 
tbplr l.fniiona as mon aa pmalUa. 

A llml^iuiil lelect Dnmber of bsardltiaHl he weeived 
hv the Head Hatter, at hi. prlnla itililiami Ba^shi. 
TermH. K fralness pv qavter. j 

For rnittier piiK1c^Br%.ap|i|y ta lav. J. A, ISBU 
H.1iiieKar8t, PUIIift OraKaitr^akBtt, 
PAttfilNTltaasklTiQiLBiniinaryln Ibe eonnlry, oflWing 
aMillduid rrflned ■dnesiioit, an WKleraU lenni, 
aapnUt^ sBltad td fhlldra i In delhwl. batlth : or yetut 
ladhawkeia Madias Itavi bita n^laettd. «iUl~,-^.».. 

an ^rtlrelam, > (iaikCtratsb tt^avaf 1 fr'utsd Bl 
^Ikurlsf, TJMoaiber IT, \Ki, ILL STSt i 

llaj 

ssui3 

i 

laui 
«lll [ Tiays— 

IJIaniDsl snd eanaiinlal ednmthM 
FnurM svl Oeeniaa ..j^ „i 1 l.t 

Drswinjt .„ .„ ... ,„ ^ % p 

Hnah orBtteadaeaa, frem r loa.»li>ll.9ts4, _ 
^^jFbaseboel will r*-assanb1e on TOCTHnaAV, Js.oary | Vti 

It Is sa bapatlsal ekisat la lUa iehteitkaA aUlai 

rt«id ba ■SSm^Smmmmm*^ 

Patasit and Odardttnt «a jUMMtl 

tDdoiilngp4iM<lBa'lty pfi ' ' 

Inf sahool from Mo a. IS 

elil \l FtL oatfOHiyd Bir.L or KAMfe- 
, BraakMa Vnnn g to in u'e look. ' 
liuaiiliana bam 1 la 4 it>eloek. 
Table ifbclaoF dltwr at E o'elock. 
aOtlPB-IIaiHKtlaway, MUHiaal. 
BOT-JIKim^^hMt nattnfl, roast b»M, nia-tiii; pi^', 

- h^iHed nintton. 

•*JCMSaS-TB«Mft< s VIt4n»..ee 

ebglMada arlmkn, s r thpatlKlt 
Ceeqeattas de valalua liealianiiiKlii 
El.l^<al ata.'artlnitr* ' 
T.ndmn« in va.! aai petlta pels. 
VRftBT^Flljlia — Pi^lHMt, pnss. sspaTaaas. 
OOl^ |WA!W-H>in. tmiiH, jvMtid lag^lilbMiMKN^*. 

ga^1artUn% aitajl, Afc " '^ 

>i. M. par head. 
OSMOMlrS H«tel, pittJitrert, o^jmlia WWIewftie. 

TIIOMAaaneST, asAUaasd n^iim'lbk^,ber laan 
to luitlf> that tat tiaa eommaiiesd btnlana it Kigk- 
ilreeUWai-t UalUand, opuoslta Uia •totat of Hiiin'. 
ItVliioij and Co., where, by alcirl sttantim and good ma- 
larial, ba hopet to msttt a data af aiuiiiart, Having larlal, be topet to msttt a data af sapinrv Having i wuaii 
artaMedalAkli)bt)iKi|r,ta I JJfJ MiAtT 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1497068