Skip to main content

Full text of "Acorn woodpecker species accounts, v4447"

See other formatsDigitized by the Internet Archive 
in 2017 with funding from 

CLIR 
https://archive.org/details/acornwoodpeckers00koen_5 


W.D. Koenig 
1982 - 1983 

Hastings Reservation 
Melanerpes formicivorous 

^>r^<uvi>ru^ 

^W W^W, n*a^<V &ft£.._. 


1W CW"CtANyuVZi oJt W2-9 uidfi. filled urrHv <*jj> A^S'cIwKjl 

'Vrv s /v/v l /\ i ^. 

(J Q j \ 

“tWrc l<? ^11 ^ ( VytjkX) Wfc. 


HcAAaJuSWV. 7- &ivin 'flu*,U\ '(v&R “fW WU\0^1 <*3t SCfeO- "KmU^ 


. , , J /. J ,' ll ' ^ ' 

\aow«_ yoH q (KOrw, A-fr-vtd yw. w) . 

*13 Me yvojhtM' 

Opex\A vu> ^du^iXY^ £jwJp^ <3l 5 TUM^ ^ ^ tnHNUM 


T T A * y~ >v\a i Jr 

feOUJ^ef '\W (^a//vcW*. $ ad acKda Wvt., 


i * 

WjuhaM", ttw^ iW 6W<t^t cmliv\A^ cc slbwi ^Vi^egrockcrvv. 

U DecXN\,lsA^r 

. A rivA5 <^m^? 'TW>c5 clw uv^touAxkcl 


\V\ <\. dflA^O) Zbl\*X 0(xi^_ iv\ ”rt<L C£X*AXf#vv <V5DV f) T^l} *. 


A 

<M- cvv tacL . H^U|6x J fUi&£. o/ct inri^, Wi~~ 

A^rC cU.j'tAA'l^Xu 1 \^x/\aaAj? crvjr~ KxaK„ (KmZ WaJA 


-. 

<H4i al£ cJL'Vkyu^ 7T <^ at vet ^iaaa saw rf* 5-We3 


1 — n \(jJ 

&r VjdW. 

^l^XaKW^ 

^*3t5Z>. HortcC^T^CKUl^V OJCL. lob cjr CUv^S ^CAJtX^ 


t 

(r\r^ , SDV^a o|~ lSKoM aAX. cW<U VKa^Wil. W adf ‘'\U lw/ 


* v \ (j ~~ 

twV of MtXQ- ^JUA Ourv t £*XA^ [M+k W^) • 


a W>-V£ ,wL»! ^ ' d)®'' 61 ^- 
m} 


IC50S- Z bS\Zwn i cphat vw~ttu_ UtSlfific* (itiu ^vuxjlm 4t> ?>!okcvw<_ 


l v 

ju>sV «>A cWav^ ^ "tV Uuiis' (xjmii^c\<iL^ ovJ: "Huurc- 


?AS ^wx)s ■'(Uc NUK) qrv&u/ft 0\f V\su£o^miU . •ftalM.tVA 


& w^fWo. k bov-V ow Ul«y\- (T ? X j . He. w«a ^Wi, 


fwOu^X., «avA t- ^w.\ <i^JL -\t> fidt Of) MoCKL . ' 


SSS. WajU| 0K*tl^L otw Vf<W Dp fkjL TfttW cf 'iMt^ 


^ CMa^ ‘ j/3 % 


f , lkiUrt,(V^ (LppareKth Zc&^dfk t&ud^ 1 Olaa() (X ^ 

< 
m 

i 

jJ&Hmt D. Kpe^Ot^ 2^ 

MjtlLuwj^ -pouju^tvt)AM 

3Q Kfluv 

KO, fioslM^ a W m^oC 5v^ <Jr iV' OQ&M^ l^lu <*3v ftloy<3, 
ftfeo uewu, iVv iW Ut$Jt ^ CV^X._ 


1 A /VNA/\/v 

?V>. OoeM^A iW Uftjli oJ~ C#1 '. 3> c.cu/l te. 


\ <Vvv > ) 

tat/vul^ ouv^ky^. 


<146. M* CA/^2 . Qw -f leA^M \S 6ui/\jL U \^ IflvjL CX^TMUA' 4 t£L* 


~ w J 0 $ (} J 

CVu^JX, CW+ co^viAoix^. vV (^n r u^3 / 

X ^\aJW>. X 6*^1) ^tn/Xr loWrc'l^r nj/A ia*ju,... TW^ Wtruf W> Wl«_ 4w, jfoR\ (n ^ VOOLU- • 

Y^t^vAaAJ^ 

(J \ ’- * ' \ 

VfaO. SVA\ !> bak\.t\ ol£ OJ^\ * l -laJ/iM* Jpr (oK.'tV striae 


Z (xw-ckV- 


CD Cwc Ga&fllcur** VtCS'r^) 


' f- cu\mjk*% / CmtCUa. - M UjV*U« /, £w) 


® I'i.D 0*4 (°\X) To^w -£r ?(X0LP 'Dk-dP . . > 

^jaJk 

UTO.Vw yoobuuOaV-aA HokSoaq'• [ m/cp-ps. 


U LiUaX o#OA£J(m. J ^ 


l " ' '' & 


- 

' 
( 


■ 


L t 
c W5 

► 

OOoiM^yrT)- I 

HsSWiM'^ ^OVU(UV>ilM 

Ar^wieu GWoai^ HNiHR. 


-■"*—'''> * '— -'\^S\ — r^~S 

m- Wo $\^K D^ KaMkjl aj\ ^ ^ 


$-U YD^AK Ws GJAt Vrill (fioL^irf "%4 acOrvU Hl\oA SuiOUV 


( J Q ' . 'J J 

(v^> (Sn^MA (>^A "^Wk 4> be&nvv oo\\T 


~ ~ y \ ■ (I t 0 - . ~ ~ 

Nfe>S*<5fv\eC \t a^ Cm-^^CjAa c^A/wvvaa Wo cv\ 

0 

O' J ^ y \ 

\\ c W?\vj](< \Av\\. ^o\W Wxak, Wm. 5^P(^A at i^ur wa>ov6, 


W^UKaT. 


. 

jm 

■\ 

\ 

r 

<MieT]). j 

\ 

J ^uciv?xiM 

SxvJsfe.^- ^^aiisy 

'IP 3umjL 

lOffiv iF^W 00<fcWUlM| CWlA^O SncLs. of" H[{m_ tf/k. 


Wu*T \oCAiLtte-0. VO»>V W*£ Ik - Kax 


<vt«sm\A^ u) < 0colav^. Tkji^O^rt, i ^ up \v\."W QrwMl\u 


£ cl 42a) jJuvuJc^S OYJL </ iSVjOK U)<V$ % 

2z 

ScaaxIajlV &C 2 Vvx^ors -(t 

x , "\W. Kcrc, knA" yjo 


^ \j * 

l/vivd; fiff SraOAVS aj; aiA. 

G 

. O^gJ^U^t ourervM^ rx^o <xaas^ cXjuJce^ aiL!*^ 'ACjl, , 

<3 

UA 50UO \M&tryJL VVJCTf OAA> 

7 

Y M Cc VOiT • 

30 Seo'leyvW 

lOlS.TVjurca/w ill'll WWi ■ 

forth Wahl (U (jmS$ a>s fevy^T oiWWaaX. kjk" 


/ 

X- (AaA^ IajoSIm OuA vUdVA vU) ffaM of - G- -fei\ lAM"^ . 


0 * J 

vw oro^m^s. 

IICxotW 

3oo!^e>wiu X W*e~ 

rl 

JWUajIvMI . Vi^A* a. UacL^- 


V1 0 
-jrj 
- -, 


-fl 


II 
4\ 

1 - • 

_ _ _ _ . . _ A ■ 1181 

mi 

~\ 

UMJt^>. Wicj i 

(^HVuIavtfAvb 


?50. TUaUA 1 b\r\ \W co^vv^, U^) -Vo OCUA/d: v\oftS‘. 

1>WhW 

U)gu, ol3t VW^fiA* SojuO vvjbtt^v^2 . 

f bJvitn/eJA.t^A' 

VU.O. U)(^oWwVl p^)K 1 aa4jH- T V\a • j^US fevv^ OJ^WA _ ■ 

ttlyvV wv W r 1*A«& tU5L. f\V \Vs qfX£i^\/vdIU Aa/rV. ‘40 0 V . 

lAZS.Tta-S* f 0UO OCATO^ "ita COVUv^TA 4o <X loAP^ MW2- 0 oJlL. 


itnWMvO. O \UsM£ . fe^LCUre. \N©V> 'tWvc CfljtivM). OLCi^mt, 


<VV\A o^f^LA' \o ^ Uw(xmaAsO^ (j\\ ft a lov^ OAX^, 0 oa)4J^, 

WuKAK/r) • \5lS. Lga/JyAJi. Vlo ^OM ; fui~ omJ^Uvt is 

C&r\a\yJl^ \w ochw' a^> <&*r£ lAJCff ImMa^vO^. aAtaAM^ KucX. > 

i<ve>?> | 

. 

l%0. Cpiu^jV^ 4^veA:_GG6 ^ cswnAoMm v^> cW>nmu. 'fvQAA _ ill 

Oc^4c/r. ftlso -WV. a saK&£c of 2.5 acorns 


V j '^ v J A r-A 

TkiL < 5°0-a>f-c UXM "f>02t/L '\AMM^\aaeSa.. ^ 

\0 Kru^ 

\ | i 

!• tndr of iT**. i/u>sV ( 6 wx^om^A. , l ruA\Ar j 


(i A J ^ * / 

oaa.^ \vo^ ctvvjl^__ _ |< 

o^iv jwi *X \v^\zm4ma^^ fevok-e oSWW ^Vfivu J 

vV hxtfv^ truA" of'tV, UxpU. . UMom 

J 

\5\5. IW-Uuvh^ AAJ^^VVA. v^sffKe W-6 iwil^a, Wx^“t 

,N/ VwI 

0 0 

tAYVOL ui/jW^Ai^ Cx Wxhf_ a. CCJXij-fa^ I 0 ! 6 *' wA\MJ. H c UK_ 


. T v A j, , < 7 o 

iW^ abfXvvOTTY^O l/\X/S V ' 

IVVW, 

■ & 

CWJu}i "^Wrt(jxW' ; 'NO^VaAjL Wh lvvoa£buKv\iL 

Q J A 

4x SCr/Vx- T\Kx!- 

f 

\ J 

lOLS.lg^V, iour^ iU^ YtwiiYv^ <iu^KfiA^ 3 5ACYi|idvv^ { e^. 

1W proU ^ 4t? t^L taic cftW^tovse u>tfl tyiyi^lT^ esu<\ 

—■ ■ - .- -- ■ . -- 

\ 6o 

1iL ^trvO"V 1 -V\ajvO oSV^ c\ oo^s tef ^ i^ <fid 1^ V^\ fao <ia^, ^ 


; . 

• M -iW- 

sc / 

AxvuiciVtP^ 

•---1 U-- 

CWt> MH£_ 


l(/K. Ctfiwjlt^ \X AccKYbb W^ne/, kw-te ifluu 4rc^<) ^ 


OlxA di ^We^V Gsvvj^Ayrwi" UJ^tk. : TtL 


r .J \ ,\ 1 , . . \ u. ^ , „ o x 

■jwjlq') \w.y>de. w<M 1 l0\*A.-dta.o W/MIavu^ f>Yt>b<wU| $w*«x ®^r5 


ol& fcadr olhM V^L5Uol''n(iW.. 


0 i i 


L 


r -- 
i 


"\ 


m 


lS> Oc-WWv' i 

i 


UWhWrX K t>UM 


*\ 
HvJRE, 


GxuaJ^A $4r>cty. Ti^u^'WeiL'* *8RR 

Z° 4t<ji- • 22. 


W. p*Qjl : ~4<3D ka> 21 ^ 


* 

£4«&: 


‘iW curt c>A (U^T. S\jex~ ^YDk. U^4 UQM^ 
C aatJttcm- 1 jix4 cJUkW gjD \^ b W ckaA JUk!p ivt itu> 


_ _ _ _ " \ ~ -t_- _ - 1 j 

l»e*r<_ vujuCi \ Wrc Xul cUAoiiU Ow uSWjt 


yfV, Sec. 6acL of olow lAK^rt bWllei 

&uA vvv -+W lM.ua 


CTV^V> 

<XO>CA/£ (\5> T ftjuJA (jfGijL. W i)^i Wve ; 

4 Wfr jjWa(pUUi c^ iW kivV? Ao y^~ omA s Wc- 

( 5 , yu&4 cu- Uvu4\a^ 3C c^ewA ol^ VOwt" kcAl \vl 

"\!A CJaXWA-c^^ cijr ou, 


YCOi 


■+t>H^Ac^ VO^L'lkaK’ X UXU, WJbV OL^O/L^b *Lok (TOR, yV cm MMyU gu s " X CgujA. T!aj 

UA twi vo<u iXakv vH? in 
XW \4u & C-i&Ur "t^U^ W9x Cnxji" dX vnjWvoJU , (XVtUM^ iW ^ir^5 OTAjAvu^, 4<> ^4tN<_ Watc- 

\tgQ&» K)c4ctM j *\Wi IUl Iiw4 W)|jL \VV 4W4AA\£)M^ ^oll i$ 

<U\A (^ t X c^vd, uU^ aaxA. ckflurA A suJ 4o a^truJ^X^ 


Sajokd. cWyd QU? X 44 OK H^kjl 2-\3 '31m. ^ vA^Jt 

OtV*. 1W 36 


Oik) 2£1 


35D. 
u)ou, 

_ fj UfiA Ol 

u^WliJA ^ £ 


■?? K)ot Wei 3 Xxy 4cray^l 


U<jW 4 
z o Od- IVtZ 


j\cDOU y® 

/vJeuo 


M <?• Q. loGaot*- c^.<WjWu o|C 


]0€XO 


O\o lofe : '^' L 

7o c)rcv^ • 1 O 


OJ^r 8 

kb tf oUD 

1-5 

IS 

o 


go wz. 


I f\ OcJtU/' 


i i K&eXv 


— 


1 


2 

HlOHR 


Urn dvjoV Qu'iV vtjlWd 4*1 mno knJe iw> _ 

^lti «-^Tkz. oav ^k : _y^L Onfaj- _ Pti K. _ \ *UiL^ OlCOov. Wh) 

[ \V>4- QaJ^- '• 


\orWX 


"Tnl UXa^V 4 6^ "tWi \tAk VS 141 Ie^. 

l ' > j^p ."Tkc UV V.S oLvtiaAt^ ^lltA 0£^3UvO- Ita CJPU*dt 

(s '■ vW^vu/CkX.'. A\o 

Umc OJ/u M. _ ^TdU' 24? . 
6W Cxdej- 3 
4W iwuqWt of- ii'js \oa<^ 6 \. 9>0 lea. 
. Ob^-, X A V AP ). A. . ,1 • \ - 9 


IW’yijV^ ' &3&. 4W b^W,W vs j-illeA Ola^uX. 

Tim. opujuJ^ oJre _'- U oAWi XJfc.'- l?T_J)_ 

UlOcXli 4S V 310. 

^WO«lV: 4o J 


-■' 


WubVXi \?t fe.Q. 

“7>i \ M (\ I \ V . (\ 

bcVus^v\ 


douus J CDvu&s V _ \[S(o\ ac&cvjy'i 4c^Jl uKasW^ ^ 6.6S leq- 

r-n* i_‘4- - .1. J.4?.- ^ ^ 


10\S .'TW W>5x is ^Tea^xi a,<7CLAVvl JL Wx>tV^V tajW/Y 

[ I . M ... J 'i I ^ ^ . A LI 


t4AJ3vuj/W, 

‘ 143 v 4 

Uk (>4i_15H_ 

6W exit; 9~\ 


ToW$'. 3(8' 


v. 


L 
lots. TW Vx>%. is jmtV 1/alU^OaV- ?3 

_____ Lvr (Xb (?^ ^ 3J0 

1-^4 \&J \.^)W O^ijL iP 
3 


mi 


\ 


\0 KloVCMbcA^ 
'^U^xc_ 

nSS^lfcSO.^ ClcW* 


\Uk£hM mV ") 

lv\s 

t b<M V 

&V 

x cxM 3\ ] 


14 K>}o^^r 


I 


Z\ KJc^ckWt 
W<*Ker3i K&eM 


A <yvt>AM 
Ucvw i5WcU. U of cxnjjrtc. -j3 \\t6- w^ MSK^x^OU. (I~\J^ ^lOw i 
is *j ®-0 Ad Ad l At* iw «_ ruvi ows. cl 1 u*a 3 fe, oc so 

iv>\ -Vo s<*. kcio 


A 
OOU*Jb 


335 S atoold- 

in w* 


-WkSL 


t 


m. 

esSeMcv 

, * \c> 

AW WiU, CwWcU wovV v 

\ Aixm s'iwcg. IOKW-^M'- 


4 


.VkSklMu 10 
U\)e_ oJft_'. 4-3 
lioju C«Ail-. 3 

W- N(M WO ft vtMxA<l 

VJodW, Ok L 6 s?\ 

Cwe. Q°Jt- -. 2lO V 32,2,'i 


<ol (jO^M'" 0.31 lea. 

vw - V o 


■ s 


uO<m> c QaAf ' 


OO^Vd'- l SI tea 


'-$ 


”--'i 


U>OaIX 


l 


-\tAcu^ 


\Y Wits v\a5T 


--| C&uMU.^ ^Wv- H o^y s-Wt.'- I3cc 

Z°W 15 ?- 1 105 ? 


r 


Teil 


^0 


TUam 4vmU|W odifiA sejj^-^ KaM^W^ 

otAr^c, tA>e!2i ous kwiA^ Cv^.mj^ 4 4^ 4<l^Usvu^ 
L CaAKl Hu5tL50^fi^ of C XCOOaa ( 5Wv 255^ 4i> . 


IW3.,. ,£k$KcA 4W Ucfijz jW)V kcj&ft durSkr • "IWs ‘Vll^w ? -v ■!> % ■«« 

v 


H%2 

W03 


» 


\ 


I 


> 


(ll 12 NtafcMM/v 


r 

H 
am 


g^/uAPu'YTy 


3 Ko/in^lv 


|^©e(AJL 
a 
UX. 


kmkR. 


A UOOU, A ~V e A>^v I MOUtb. m 

:■!?. ^ 
Ux OJjl- 55 
fW odu\ 15 


82 


/w 


lOitqVJr: 3Z ]e^ 


"-i- 
bui l *Vv 


atcsYW^ 
w\A 


^UJLTAOL ^ V a ^ V v^v(aAa^ SOM^ij L. ^ r 

iUc Vtvxij^ [is aiie^ Z.'SjO^Q 

\MS. CWclu)> “ft*. U^iU iw i^4<Ai^lu5vu. ^ ; [^Wc A\ is ^11 

l\ 9 UvK g^s^)s \ trr Z g<j&-m.s j 4 - 

VtMS» \5 INaXST^ ihxt\ xw Ws M iw 
tCT cclUtAfA umW^clo, . 

IW5. ?x-^ktd lW "Ws^U^u. ^jOfl. WHs. ( c^Wc-Ia. cr*i2j 

2 - ~ Uvh. oX 15 [ \(o. 


/W 


_t_ 


?,cUA 5? N\ftf g gcor w5 ujl^TU. 


*tlvo KOAv\ AyUa/i\i. Sc 4, bacV ^s< ^H.5 m3 


I 


\4®. (WaaAw^ ^rb^dA*- F[g^ix W. \4 c l> 

-— 10 ^ IW 'tM0 « ttlfl ^ 

TdfojL: (, 


I % 
V 


V 


1 


■*3 


;0UA 


101 ) 


>W g ‘Xccrc^S ^ruM W^W aw _jw K\£M~V 


"bflA/A^Vv • %<*- fcigcV 0 ^ V.S -^br P_£ HfloL-^ 

of “tl/uU. bajrc/tv 


'To^W 

^ 1 5l 


ojXxyUj "W Wy. tagclu TX' l'b KW. 


IVsuma!^ (iM-’ttW- <*>«- -jfe 


ft£0<VV* 


f OK | 

<■ y z IP ! 

TiUl 

CJ. c^rvjb^X 

5Co 

3 

5^ 

q. ukK 

lo 

®5 

15 

Q. <JrCr vs^sM.^ 

! 

0 

1 

t 0 \4> 

iP< 

6 

*s % a^r • ‘H’Jo 

°?f Uk • 2.0*jc 


*k 


-®*S 


°?oi 
f\££K\M> (HvMjlA 'j^DK 


l*J< 


cy- 5 

IdV- OT* 


m TV- 1^ 

. 


<a^r: 4*G <5 7 <? 
?o[o6: 23 *lo 

<5?ocW^'. ||^ 

2kn> 

o^rr; 1*4 *)o 
^ 21^0 


(KHJLMlU^ 


\Z (Z'fiK^, <LA.VU. ^YDVq "Vkvs 6 a 3x2/^ > 2 U>ovrC. (4c»"t\ 

3 UK-QAj\U U>^€ »v kwt OjJ^<> ( v 4 KA £t^i c dU-OClA 7- IV\ 0 ^/uS3 a -^V' l l A 

- / / ' 

Z tf\lrwr ^TUv.^ UJ^TC- flkilcM. lv-\ ^ ^Yv joU^ &CO<TM. ^ t 

'iwv<.c 4 (w 'flu iotoJ^. otebur-, crw.(j^ l (jr^Ga^(zj^W^-l/i( 

Utf^s inW.c«A vv»~tC«n. 

«xjxv^ W «VA Im>Ala — 5CnrAo4i^> Sack ^afroa W&J\ SUy-i jrukt; 
kik^ bTW-H^ucs ojc> . ■ 

l%S 

■\ 

> 

< 

UljJUe/D. K&e^u^ 5 

'pHuctvM^ 

VbiMyj 

\1XjO , 5 ePyj^A VvJUrc vusbOT-iTCuLZ u>e^HL 


OQ l 

MoVle^ 5. ^ 


Ti>0. Ccru^Ac^ *We/>; <*1* 25?^ 4t>*b*Jk ^ 


i>f 2>5 fiOK^luL <kaV iiK.!) in "ft* P(a*fK_-iv^ J- we+ct -fctV 


i J -f 

Koio vw'tUx. 4^jLf)iA>CvU. QtM (u^Mck. u)A-f ^W>k i cu\(j f> |/<g 


\ 1 i ( y 

i*f* ^tk 5?- <^£x>om ynkdd^ 30D. 

S^^rvV- 

_r * J I ( 

195b. itro 1 ^ tCsjL <o eiy^-s kfijre. 5Ci aus Ao 


C«JIVmV. iU'HwL W^i^'O'O. 

2£tejil 

Uxkw^ ACv<_ (p^t5UM0^ ] i^/US r^CKTuMs '(yOw «d^8W>. 


\ Q 1 / 

iNuttu* ^ cavjul -W'tta. W>U cdt cJtfi. kuj}: OS2-I Maie 5 

k 

Av\P^> 'VpACml W$x (seAu^-owv T^D'330 ^ ovC^~ 

1 

\ 

UTDO^s Ho5k u)02A tycp^ uoVma. Al cWWtrt csi^~ 


\ \ \ 

$X>. 

30 jtann \ 

Ad). CWkc^ AkiL WUa^ v^vk- IMTU) 5 (Z IAI2AA) OVVa^ 


tfO^ifcA ^4 CUV^ 5 V\aq W Vc ). "I 0^50 aslcL^ «. (o^ 


taa xAs^cA Xk vv^cxj^bc^ovv KXtvuA>^i\& 


1 \ \ \ 0 ^ A 

ouuis <»dt ~W cWrV ^tr\Na oJr &*acVL A30 ?ST! 


CE aw. vwiexliU ea* wk 'tWr v\t*0 


J 0 o J 

UMi, 'flu*, pv&^c UvLi o^adR^ l Ur 6 hm* bdort "tfkx- 


• ^ \ j 

^vrb $ ptififidr Vt crv3r of "ft^ eM &o^eWu)\ 

5 3iVAjU 

^ » ' 0 i 

195b. Otim^^jQ ^-W^* ??. dtixu^ ^Ww AIaJI/VX ’ 

?wvv~. 

' \1£>D- Cj^jlaaAc^ 5-W^?- m It (5 a (yihaeasf. 
-fi 

■r 


H 


j _.- 


... - - ....-.-.-.- ..-.• Ji l & (5 


0\C 


< \ it> y'tw t^wQ 


^ ^CTUO^flk-X, 

To-VtJI 


3G 

14- 

G 


4 

1 

l 


o 

2 

o 


H5 

23 

3 


SG 


t> 


l 


3S 


Cxl.^ 4 ‘^Vlljo't CVlVt) IVjOf* W^4A Au_V\^ ^WllkVvl 

2 ^Koilov-HA (vuof UWVaO) lOtvt V'-'. Cl W^Jm. 
favdU. wejuJvU w*v-e w ea<-W of 1 


QXOTVV 


fYCXW 

^jUUOLjQ 

TTUM. ' 

J03S45a2if- 
*>\ IT) 

:> t3u_Y 

Q a^vi^oI 0^ 

31 

5 

3 

30 

G{ Ic^cJcA. 

10 

> 

H 

31 

O irev^a-vTA 

5 

O 

l 

(a 

9G 

13 

2 

29 


1183 


'■>T 


0 


8 l\v«- ^Vida^ U>e*t -^-vuaA , \y\^. T - HtftkO') U/rv#*x- ; ^ «* Icixt^ 

fluvA ^> fw a^n^liA. , q! 


iliM t u>ou/il «* a ^- <^rj-^l(A 


IA A^nl ^%~3 
0 ^ > v 4vx> 

IT 3 H 

/-liA. 

I l ^ 

4- ( w 4'> o o 


Q a-jp-v^A 
Q. Ub«Jrtl 
Cf h^vjipUfv\ 

T;-fi 


4 $> "**/) 


'ctCC^ 

4 


h 


l t«*o 

Ick/rvM 


29 


3 


S' 


39 


■ mi 

\ 

V IrUifnA^ l^se^yoAicrvv 

? SidUm-W - 

s^vtrvv 1 % cw\ l . nTlAJMre ^ak- 7- £nvA-t, vw “V^ IocmM 4^1m.wA 


"tw benj>{/\f ^O/m urfVU ^vcsW Uo-cOok- o.coryu, ^ ilNGAv-lmlU* 

fojeebxW 

U^ tr*. IWl iKtWn^j^vA^ 

. 5S3(isijW^ 

Hi). Wl &A CL kftSft *A CL «>KJo W^U *5?* I uu^ 


vwtw Wv- S<i!AMJ3CC «A‘-t(N*. V ) WL^VA -tW Wf^OMAiL^, 


I » A w 

^ («jMAJW>J&. -H*. cT 1tjx>t\ub Jst^WfC) • Sta- is ACVS^ 

. 

*«»? v 
-; fc. _ _ . 


1 Jp 


1 


J. 

| 

S 

W 

I. 


, 


- 1 . mi 

■\ 

► 

UkJUle^.K&eWfl, 1 

HdUupr^iA ^miUveKiu, 

J5go 


\120, CetvwA^A. sWt6 • VWw W-- $4$ ? cf / ; 


7 l&l 

2° W 116 J ' 
W©3 

4:3am(VM, 

/ v^\/ 

\44S. Ctru$W<tV‘ HoA^'VnX’' 7£>V\ ) oai n 


T X-”J • 

2 0 W '502) \ 


?^lso \rn>V a <AMJD^ 2>S 0C0C*yv> l^VeA. 31 


4cci<\ld ou>)oua,- 


1^50. Sacv\^(jA C*Kmlv<l oui^ Z vW 4G. uu/)4 v\&u). awix. 


’ 0 (\ X " 1 \ 
m/)WW .^d 4tais 4 Ujl cwx H ul$^ ] 4d<- \wcAA.(yxjncrY\ 

k 

ft A / ) /] 

Zutyi^^M.vv^ WV* IT "tW [v\ml \1a,V5wV a. Iajo/jl iw 

V 

"]W^4Wv of'HuL ((VC^V fl/w^ UDU KaJI^ coua!+ 4t!u V^WWt* 


Sc> W>Z> IajdV'vik Z sWrP^ ZW tajicrf<W oJr 14*3 G Pst. 

*8 Max 

0 —'/i 

TS. (a>Ajl ixruNv Immh. 4o *&£$-. Tta prvhfljLh \\ ~ ^U^CaMai uSVa, 

/N/v^VsA 

\ \ J J » 

’^Zl H-CO-ri^ \umjk cl/) "4d 45° (XmA il\£M/\ ‘tOddtA 0AcruM . 


1 J \ T 

It -Wvv> trva pk&p iiWve>H>~ mj$\ka p(u. tc.c&r-W 

t/e#-V<^ vamPvvj^usvv v^sovv, So 1C ^kP a Aat t^brl 

CYv4V uu P) tx W>IA TZ. m kcu/rcJL . frtWnoVK. 
6 7 q 

4W ^OIM. PvML O/Z aorl/vaiH feuvvAM VS 'tkaj? UH_ 


\ J 1 ' \ 

CjW\ ULLwK^ ■ViKiL'tWv, -\u. W.TV eJV£l! 


^ V <30 

Pdso, tP\^ ^ IS A.o4 <W<Xo(HvnJL- , 0i C^UAV- yuut^ V$ ^ 2 . 


< \ l \ Q 

TW/^OaL "iiW .y QX< U5\ll W^oU t t _ 

^Sb- k\jqV Wi:ci/44 (>ot 1^ om^ S <5n4 ^MV^iopc- 

'. 1430 1 . -{ouii^ '• Kok tKpk • TW 5cnv\e- 2T a>m<k-- vwnr^iW 

y^Kixu 

► 

VcL . U^&vn fee^iwAa^ 4o U^> iUt v&^laiW,^ ^•scnt^jir 

l eH^rao ^till vvv. <\ ftdkjr 5 HSuU.\ crA-*t(»JL ffitMMsL ^<Wr 

■\^ \M^V, a. A’* 1 ejL^O CPL»fCSt^i / 50KxU)Va7 ZgjkzM, ( J 


* 
mb 


a 5 JtUV\jJL, 


r 


WoIWT) . \(^e4U' 
i ' (uytx'J-A 


HMHI^ 
ctn^4aMAjr ft.+ (We^,) 


X 1W ’il is \kXX ■ "fta iW^K0CfttU)(t [i> 
CD^c-la^. ® CUJfUi 


4rA, feiun^ tw.X(£ "WcnxSolup. ® U/vici^M^ 

"tU ncod, X &6CWQC iW. recix^ ^(eu^ wjwHsQ IctdIiui 


Hat 


' w ' GregJ^- -fcllcuxis Ic^l, 50Hjl ^IajDtV 
.13^ "fL W^eWWe. (joewi <^!SUjv\_'\o 
MTC ouA ~\U&tL- Sp ■• Iw1a£)A<ukx 

<^iiAxv^A kfc&sJr. 

(?l\l4h £> (&vk(Ux$CU/X^ !+- VfJL o{ 'tlm- 

iSS WJctW$, ^ co, l/voitiouM \i 4\HJo."tUai‘ 

^A^a/ro^ca- 1 ) tAsiax_ occamx5 ~ttu_ 
XX <mm Cjv»t- • X*q_ \wwV \wm 'jajJlA , UXciW o& 

CUUu,Wa^U,. ^lta_ VWCu£)QA\P'A YtOJK^ ($, AOMtM<^V> 
v^4u£t_W-t, (L^rM-A^A?- • 

\tOD. GmxuAeir fWv- ]A0 911 'A. NW-W. 

aaa/ i 


iggr^ji «E |a U. fdH&Sf W ti Ju^BuL- 


mi 

m 


> 
4-5 


> i 
HtlW^ ^tKYVuG4V^^ 


\«oo 


izhs.Gou^^A $W^ : yt3 

fi03 


C cW aA^A 


veat^At^ W~ jWJt 


CWvvAt^ 


VM^guT UAJL ^rouv^M^ ( IO^lx, vtuu t * \u« ^ry 

SoLM^X^ C^ HO OlOXW, ^xMsm i><X. 


vMT^-WV* -$ 


1 (3 Q \ 


yiAjcaJLii 
iVoct a/rt- 9 ^xr^ST ^vdk l ( ?0T) UjUt<_ fUix^'tk^ Mjcvdl^ 

fcf iW CJWUtfW OVX/r ^ 6(oK5?lM,iV (“Hkl: ?>30). icWXj'tfX 
U5W.- 


TU^tt. Wt£_ W^VoN^ SritiiM ajm«K^ 


tore flg&/y» ad "{W. ils rD (z>4k_ 

ImU£. 

m>i 

\ 

• 

^4ifuW^j^«/> jc>0^6iVt>AM 

Ucu^Wf •V Rofdm oR 


. '*■ I,-*-, xV ^i — -^- »—« 

imO. ^-IvtoniM^ ftlcu/v. 'joc ik \Ayl (?G0M Um loui} - 


^5^3. A" fl^rv»\ c>f axid'TvRh “^ta. ImoJxi., fe^riotW^j 


$40H tv^rt^ *^W kx>!U h'UtfL *& Rk tt>cM of (*H\ 


eaJko^ (iW\ s<d: ai RIajl. (ijy u1)aaJ&> om/S 


"fu lu>$x Z'3> 4iMM &<- skfrA &t*id<h. %<o&\ l^-fj- Li 


j y \ o 

4^(71^ 4m "{t> 40>^ l\A - 


\it leff ^ixl(h4m^L f 5o ]f cW^azj toa^ 


Ao*A (wViA\ ZC (Wti') W. i\'(J i4. fjo *i?m «irJlj 0 f ?■?!'< - 


WlMVL . \\txt. v\5c W ta&c fiv^f <^56^ co4/> (Ai^K i* i^~ - 


IjlH^Af W V2J^*$1 Mv'jdrS'V ■\W <RW lu \<ff • rtXiowuk 


\ i / \) j 

<vw^ V*R W <JiWAxl \MM ^s c*act4>, <$54l 

w 

J * v £ 1 1 

U*aJi vA / A. RmkV RSm* Wfev* Uft" q^<3UA \KKcjt^JeAc| 

fAltfuxA k Wk. 050. A CAAreluJc Vis if 4 m , uvvA^oKpa^idA . Skc Ca^c^T 


0 [ ' \ 

wv cu& ^Uhc^ (4r uX^kM^j e^wckuJliL, cwmvm ov^“ 


U?rW Au) ^cfaV Wr 4\i\ ^a^pa>(NXA^i cI^Oamvu 


\ \ 1 V 

kjojljt. RUJUv -sV^ U>€mR: cI4CUW f>TS€A>C>nJ) 


’ (j (j j v 

u^oajuRc^, oaA le-fl uf'VR vajddac dl$e 


■k) ww. U- V»v lUt 'AojwA*> 4v Ua" ( ZI cwL 


C&M Mt ROjlJr ti'V^r "ik U aJivxACv. AOW. 


ofl \ (] 

^-4t?S6l^ & iAJb\~ twita. , 

IH^O.CUuJu^ “tUju Wx>jU : iW \ Cs \<A.<W<i fkK . 

k LmIu-. Kip acfiaw. ^ Ju Mju 

H-t5. Soud^M^ iv<u* ^cn»Ai eyv <u? ZT *rri \^o t ujWv. Z 4rinT3 


vv\ ima-HnoIc cuv^ etlar Z -fUtiM, ^cV c(m,o 


K) ^xybC’tK RCu, Vwj^ <x*a\ jkMiwj^ \vv ^ ia)<h 

j •"- v Ji ? ^ •• ,A .v ,» '• ^ £>•• : ; ;c 

£ 

(OaJli^TD. Kf*C <* 1 

* • 

(4$AVU*|M jwiuCAVW^ 

(lA 

Vs cLa/rV 4c Scl vcma Mcota ("X cSruA^vv'V Sec ^3 lwA^ or 


C 

C/^Ol/IVvJi aA^ qJJS) ta*^T X CA/vv 'fh&t' 'iW ^ $ Mj“Mt. jvA 


(wjl VefV o.j'Wr a b\k ( "tU* "ZT sWjci /£*- ^oHa-hX ^UcvuCl 


<ua^ ?, u> jU<s< “t^c r^os taof frx (?6(y4*) 4&c^. 


-tV W vta iw tu UcJU. jkfi'j im) ^Yi* 1 wKyv ~ < - ^ 


e>jcc44 u)ta(j4 "X u#*, ^c^Jx/(m.|M, ^ 


4ZS, Xta a/vrt. $Vil\ ^l^A'U c^U'k^ K^ve . SohUjDruL. 


Jfl«o0 4o "tV kiDM- g^>^KA -tiW/. ojkxjUL \V vfil(4flt> _ 


1<xa\l 4t> 4cil wko (4jVc <^Vvv\ vO vuyvo-fcK 


^(M,V ^xK^raA. Kta^wta taiA ^olc^t ci/^riv^ 

> — 

^cnV^ tm \V\ "\W \r ±c V'M-^T V> 4 W Xta:* 

IkCajW Of (AsJiC-^flA W<v (JY toV^liC. 


H3SA99 .ChtcW 1Wofk, kaatW^ e4^<zr<- ^1\ iVvVr^. 


Ofl 

*55>^*?6C4 KojX -ir 


S3?. ?UW 'feKoiwe^ cioseiL L VtV ?”}(! jmjI* &e&c ct iW Im$£ 


duVlvv-c , <^^V>criAj?ytv Uhv s& ijjvct clou 4o if c<msW^X 


0 d) r 

£5XXv4*ccwre oA* l^s”\ 7_ \v£*t <5jtttv'C (AwJgck . 


u « 

^5- Tlka 4> <^> Kalfe 5u/rt ^kt W 4 3^4^ . 

tTO.^II “tta #Kjl 1 £aW. 5kc I^xq wk 1 - A ^ iw- an 0 \) 

Km 4ftt \\m\ ft* 7L vmacWoA^M- kojL^X sW Ubsx'f (^ech 


\XW»3U0Cf»®^ ^Ci^rt^l off TWK Irt^tvu, W^r<4t)C.. 


' 0 0 Q 

(airin jml jltM) 


WO. £4^i^A i/voA Sc4Mr*l \dyubri curt Ml ik 1^ vic^AA-4\. 

► 

W?.?W)H &adLfld*W (mj^h ^YvtX tar e^lK \ 

ff - 

J [ 

fi ¥ 6^ lA'fitc kojji. W 3 Ava.* X I^UK IM? VC^KTvi “fe> <W^ 


/ 

sta (A>a^ ¥60^ f £ippd r 7 ci>t ua . (^ct a v'lM'li/w 


11 0 0 

- - _ - _ __ J . 


> 

■^ 

WoJUt&fl). Kee^v- 3 

• 

HcWtrpM jwvudvi)t\^ 

... (\> 

{W^ 1^ 4kh Iw 2- UvO kui UAA/^Ui^ei^ X CA'vd'V 6 c 'p£>$rf)\H- . 

s* 

TVavt K 

v54ill wa> drfwU $ntfK p/f ?lll W^t. aXil^cuiX 'tkcv* oh *bl( Ifcb 

U \ HfUi l»/> 
tJf *tW Vd9a uYiVt 

0 Q J ’ () 

4 fc\>ob oy?\maA. 

-ftu i ° \t^«LC . 

vj 0 

^0 cWk. "Ku \m$ ovca a#uW 


0 0 

430. !\ 3^ eM Vm Ui^< UaX i 4 w<V> KAtfVA a*\A |4 £il6uA€A 


fl J 

teAATliM.. Lc^lvd. 6 tavc 0*^ MAa Pick u/) osflu tuhicxv^Jh fownrc. 


ft \ ' \ \ t 

&j wWW itavc utfffuJis icen 4o 6c Jcur. pnb<ibU-‘ 

1$ SwaJL 

H50. Amvei. A ? is M iW, Wjd$& ^4‘uM^ ta-Y rc^ujWC^ . 


?lef4. y(o W \/isi-^ <* r ixvc<fC \v\ CahcUam-c u>W& $W uJ0-s 


VAS'tdc so vcou-6c $kc wot/> $4(1 ? 


t 

<452..(it>\y^i-W cWa-\c-Hm. VjoQa.. TW SQ*^-X dLAfC $4ll 4 (mY£ . 

1 

0 00 

IociWmH 


... .. ... A .. .... ' ’“ 

SM.$G£M W>SU^* SS3. Left. U>oyvq- oA. dAk. cama ^o cWJc 


J J 

Uat <* 3tut VoD^C odW jbl sW- U#1 WatC" U>C HaAA> 4 CJC^lA-^ OC/A^ 

C&D5c4t» iU> 1®^ eM . 0 u 

]pgyx f > ktlA'v (X^OU>vA <?X oJliL- Tll^flL 4r> cJn^cL"^ 1/o 0^ 1 _ j| 

4([,)Jd cWfcfy. \Nt^\ OOVvAz^Jk B^dc Uj<tWAA(Aoi . u \ 

830. Vio \fXc^k crc vAs’iVs *U 3w IajoQjl ai <*90.- X ^^CKrvcXo. 


w 

cxmX.^ 6c i‘V / 6uJt r| sc> sVjciaJA ‘irvcvcWk/v^. Iw a/u^ 

c«a<,T'm. leftAjSwt. . 


>3 3wv\& 

6>4-l, firrlvt^ w<dloU -4>c oj^Ujile, fVf{tr X ^nrti of a. A ^ 


J » y J 

^Krwvx. 4v cW clc 3W Ua^JU . 


0 0 4 . . 

y)S.9Hl\ ,ix Kjo5jl. WaJxXuvm , _| 

tu>. Tds tvoU is abv^cni^ ( 0-6 -pr (M X ca^.4|j(. Kouy^C, 

| 

* 

1 ^4" JhJLCU^S i>\4cv^?\ IW Vsfil vv\ -Wac, 


- .^y..-LA - 

u-^ ^(nr^~Uiiu ^ra>ra^ trrv HMH[2. u)WcX\ X CaJyII IcroW _ 

lajW ^ 

--— 
k 


A 


£8 W) 
<*. yu^V 


u^> &W.& ckjLcK^ ^vVV^A^ H 

"Km. (jW fi\U/n; saMji oir^ sc it c*m 


2#C>dcoW 
5 3 


U/Y\£, 


> 
H 


Wn*/w^a ^hv^cXvow^ \2£>D. Jb Da^A^iAt Vjo SU u^ (vn *t f\i V^JS^OqJ^ oa H^Hg^ 


60 Wc \vWW)V *tt\u yaOfYUA^, a fell £: [tcWh 


a*A l 5 kaMa^V sawA Acrt>Vu. 


n 


^30.TV VU^l \vVC6 • ft ^ 0 )M Ja 
u)W T <myiv<A . X__ 

ooa/rHe^ l _L ka/tWI, 


l<wW. “\W| WW1 ^t\teK u^ a^W ctil 

MrO \WOU.V)Ol\\' 1 


(WvQ \v\.0UV)a^\^'. 

l*too. GoiuaJ:^ ‘sW^V-V530 # 


H 


-1 


0&3 

Cou-AtC. vWm ; W20 . ^v/evi^Mv^ 
T>V a. SaK^fit of- 32 0 tccKvvi jx)K Ac 
Cowm^ tifoxcs- 12£>0. 54i(( <foiM, 


fvi'itcu -free- —I 


-i 


-i 


-r1 


1 

& 
■ 

* 


‘ 
' 


6 
mi 

mi 

1 

tOaSdev^). Koeyuq / 

MtWevj^ jwvuckvJwvu, 

LowlWi^ack WK1HR, 

Z^OcAtW 

$30. Ccxu^t^ Ui) IaJUtC .VoVsl/TC ^(wU4 OMfC <^Yi$)sh QUik 


\ » ^ [ V 

\oajkk Moavl Wcc ■- 3350 7 o / ci i Vi° <Jouk a. 


S 3(o5 L t. 

Z° \r<JL • 2 Ak ) ^ ' CDYVk^JuiK CCOvcfrl 
fl«5 

A/W 

UW^igMy 

\95b. 6 \xrft 6 - Hox*. ) m-jc^ 


V ifJT 

2 ?W.: 346 ) ' 


Mso'X'W&V OU of 9) CXjU^CY-A fvr>K W> l*» "tW 

- ^ 

1 J w A 

iWkkk "\W$ f^KVU.VM^ DO Susavv Cfc\A 6 V£K£>K- \W- 

^YtJ^W o -A^V- STfOVM) VUMAA(kJ^-1(7vV . SW._ 

fc____ . 

C&AdkS"" S of tW (3 tvT(h ( aJLfL ~ c? -RA:) J (KM^ \ 

1 

(.<&-} reHM>€^ cu 'pla^v^A ouA ^axT va. 'tW cwvcxam . 


\2£5Q. t^cri^ 6 v\Ai^ W/rt wv AW Week, v\a cl kuy- toaa^K 


Wkyi^ ^akr yxavUhA Ww ov^ AW v/W l UJcufi ^ fk 


'SWa^X . Kkwtf* Aft Scxm, \Nirfvuvvtt 1 ft fttAV\Q 


ft * «<r ^ Q 0 

cw 0>> M»Jt. 


IZXL A: (rdcf ffwrwi of Wafa/ cxaaA KovyW fy&K irDKikkrC 


KUA/^ki • ^IZO \f\ft\d <XkK aejOOv Wv A(aJL <WOMj . 


WUuaU. <*W 0 Q 


\fiO. ik 'V&exMvAjC TOJLVL (/X^T W/, aftrujt' CUv kwv • 


ik VK ^jU. *\\V^ KXA.ki COCuJvA V 5Wkk 


* \ mXA 

^y\ oi <k^-s UW A>ku . Iw oam ca^O-v 'K^rx ^5 ^scAX'A'kf l 


CecW\fv\ WJtKfDv of WaW. -f Me \^X\n^ . 

]l ) Houck, 

\*AD- WaA JmX eu? km. ivsiV r<uw f>r ol uiUk, *^4: 

9 —-—~ 

1 \ J 1 

^(UVt i^b. K)«t M>«-vv Wnae^AiM. 1 ^ m*v WtvC- 

uu 

r \ T \ \ r 

533. uMolu^. ^ ii\ wjl\ 2 &v\jltv^ bo fo“K- [a (cyq 6vf 

'^'v-'Vrr 

\T ^ v 

4 -W 3 5 k Iwt- Ixph cXrnuyu, ?5ZA i^^ick i ; J 


► 


\ 


i 
Utw) t-WJeAr mw^ 


V^RflA^lM) ^cWMJ, ' t X MflP oXLe^ VmjsoO Wax, \v<Mh^ 

bxk X WA *M</CaJL tivh -?r10 iU. untUauA ^KV/^ Kil 'tUny* UY&2 _ 


^OU/vk 


60 $1 


kvk . *"r» / 

iw ) -i- » 


^ c^uxU 6UA* X 60U> 

\X>e^K -b fee. Wav X 

OaaJT y\A> 


CctAm. 


ern$ ; 


G(goo it 

530 ; imW^ I<ui 4o<ku^. (^SS^ 
;n 

^3?.U)aiotuAx as<uk- 


0 ^ 

1W*S tn() ^aAo'Uc imaV b<|a 


(^ (tWwivc a /ft. . Dm. u.cnv tfvtdr cWLouX XX arn^, U>K&. 

f 

0 Do 

^ll VUs\1aIA 4 . LtAA/\v\fl . 

^ Mm 

1 

(?0D. Klobokj qv\^ VU>ttaj\^ vv^vv^V Mk. ^Uo cA^Otki oh^ lajSJju 


WX oySLy 6WIam/ 6 . Ivl^ru) u)ej;cAXv* aA ^08. 


. "tctaa^ Vv^CVt^V - fe^tv 9-X U>W_ <*A~ HXc. \ktiW. < *-uA 


c\as- CsW!b cSWcXDt u5<*-s tvtvik, jt** ° l {X.v^. 


“H 1 ? • ?S2-Ar W*?X_ U^to. ^TeeiX C l . 


*il.?S«- “ “ “ (<.(k*Iw^ X SuMJL 

lk4-s. GjtuJlci ^.-Wsv t03?r+ (00 ~ U5^. 'Mffi -W WL , 
- 
_ii& (?i» ' ...h^W V *»»*T- • -ri^L '•••' St. la.. - 6 


■ 
' . ■< > v ( }. :: ~ iV ~ mi 

L 

► 

\^c>eMa^ ^ 

HJkwr^ ^k>v^(un^hw 

lloKJCK^ 


\k*30. Gim& 4o (?Om^ Uc£^ 3 loomed , wIm> o/tc 


1*u> ^S5D-m. 


-,. 


©830(>l-i£) ©83! Cdp) Q>832.foftf>) 


wt* no” m ?5 eu" 


^1l*^(Vok 1 2 J 


(dll 3 mxsrt. do $c t tAxs\yUjX^r J . 


. ' r ' - 

■ 


■ill 


-J- 


_I r 

> 

-r! 


1 


-t-: 


--■ 
si 
“*Stl 
~jj j 

> 
-f 


-*j 

> 

-J ' 


. 

m 

\ 

> 

< 

"5bv*Wd VWnw^S YcXAVodatnA, 

~ -“--- 

l^M^.Kwai; ^OkIx*TO <*M S^A^wjl ^'T^ / \^jlIolI\M \a!o % 

'&Ohwk 


<u^ & ^tWmj £e^> . 'TW*. uKArt. vajoyV Wiu, l ex' 2_ 


ot^k-vr^ va AW, ctrea <U . *j7\y^ At) ^ 

(jff fVvAo ^rC'S'l - 4tTWctiri (SitfZcAj. 4* A i_CJ^ ) jwlfu -,A-fe wfo 

«- *VVWa (U^v\ (tciu^c4c Wl+t*. ^ WKttl iabuj^i) . "\VjLvt_oure. ajr Icoa,V *?> Wat* < 


\X3^. TKuk. o/k_ aa3>o asi Ic^V Z- ia -I^u4o0 ^m4 ^ '^ JL * 


Voa-^c, oxoaa^jvs W^ht^ ^YecX^y irvJvv_4o Ulejo t[wl^ 


Uollma ). Mr cm. Ocn^A <*~ *? ux^, IpoljUAA fcn*A: o£ ^ luYc | 


VfoWv^A^ \)J$JL Vva. ol \Jol\ 1^ yj^VA i^g. gui^i * _ | 

S?^- Oaxc_ q^x^vv HftaWs <\» ^rvA Va YW Guaa^v TDU>^ 4t> "twV VWu5W . Also ~t^Wv U)CU, cx l^UvleV $ <$ 5(o>ckm) 0A Kx- 


U^gua cm^’ 


' 110V .Ttui *Kt*jL Vj^n iw ct 9- \k *Hx ML^ fw “Kau. ^uiLj Uj02uj 


OaA^ oao4a l . Sly /flasl/v^A hS&ct "3T o$V A^vt "X- i\Vwi Wa>r 


(T \1 \) (A . 

OsAAsMajl YVJI lAXlvO^ Ua^e_ a \NA/>V avi: "\&t baferiM 


ti^VafcLA Xi. 


?€D, Uaowa. w\ "V^l. vwfc iw ~\ta iUfl^ U5e^ 


vVv -V^c V’vU.ruA-t^ 6 oTL iccuA: <uA q>«W^ ‘A(a^W)5j2, aAfj^oou^ 

\u/A -U ^ 5uA^. *Tlxurc tOa<, VUtAOavU^ va \\ kntX "V^ i^o^s \V o \ 0 

^K^V- W)5s iW^C CJ&>& ^ UU^CA SOTJW \cSkV. 


r I95D. TWs ^\k^l "iWArc ia)<i^ ^ iva -i^ cuxV a. 2^ 4ivA 

| 

►VWuy^i , SO ”X- oQfiXvtis A(Vt- Vvoftc.^ 4uX ( QMAltvtfMi &K0%<4it ^_jl 

•As iKu 

w 

QkshtMf 

‘fCT- A- c«vU)!Ll of hm wn 4 "ttx (asuU omtw Wjh 


R?w tt^Cr Mkl CWm&w. cmma c^ctyv^Uvvjs 2- ui fei\As , olIaxctsV , 

mz 

t 

NVSWvMjM t ^WMM.CUV^A |1 >\ 

^WV.p 

s 

£ 

a/Aui\$>\ ujmUMv if ol w\o> ^o^Wb. St> tidk I/wl 


V 111 1 r (L . J J 

CW %et UUVMerA Vim WW t>c itas oiArSl' 

\b 

—~ J 

U0O. ^ IotdVJona *v3t of ttx. ol& yu^f (/voJU ktArL . 


.‘ 0 . 

1 
1 


• 
mt 

a 

i 

/ 

(x)o5J“CrlD. V\9^f\A^ / 

KtWvflXj1U J>OVU(UV^OA^ 

fell oil 0^ 


' \K^.$0uuO ?M\j/K^£A 5 aviA JDA/K ^23 lfa$ 


anWyu3trr\ uy\~K^. KmPic Cjmasim. Tiumf, cruJt 1W^ cmre. 

* 

\&{r}n b^~ iW^ ia>^i eev4^vvJU 


Wa/T v 


1*183 

3o Moax 

^IamW^ * £*otv a vua'V urvH- wm/va* Wft^s i*v <nu oj iZ\z spe^-eo 


------ j J O 1 \ 

hxu. 

1 
1 
——_ 

-- - - - —. — . _ . . — . . _ 


mt 

mb 


5 


■\ 


14 TjUVLC 


-- 


15 Swaajl 


> 


14 JuA/X- 


Wkx 


i 


KiWx< 


aM 
-'ZWUC'CVthTM 


Cfrmj, VltAO 5ivaw^2- Mi 


<7^ 


lA30» Wai^Juy^, fyt UmV 3 cmA V 9- Wa* 4 ail! 1 nxm?Wi 
CuA bfrAovuL, £ikyvft ^K£*oVxK f t &. 


[ajdK (%vch 00 JA be 
(4W WA Awrvv/^ crvcfc<T'H? ^ ^ouAtA omA 

air ^>iouX ^ ia-OvJ a^pa/v^J^ \(^Au>\tv\j^ kokt. 
(T>\ iajcA *u>Vc.__-- 
JeumA AW/ir_-J 


NUbA, u^> iv\ q VaJjJx^ OxV aJLtfv^ 4Va 4tJV3€i/r<i 

Gv<rttkro. auvt. mcju^a^W taaWi. 


\S30. 0^/uA 4W^V- b ta/uA jjrvA' jAliaV^A 4 aA 4Waa.» 

Vxrr vjz^V Vcftc 6a.ck. 


r vMd\ d^juArt 


TWe otArt, wcu^ plaJ^o^ ^W^Ojcoom \t"i Urn. \& ~\(ajU 

-x 


a/rt i^cno 


"4 


^QCR) Ad 5^2. 
1483 
IX Ha/rcL 


IfeCo. sec^ Wor^. ftUo ^Vvjv^ (idffiib. 


- 
I Q.IoUAa. } C^Uv^C [vJA^ ia^l 
GArtis&\^' iJt? 


Hb5x ViUfVjr* ^ K 
< ^V'U. V&X*\'J^ : fcvf U^M 
Hctl^ tj.M.1 T5'v^K<J^r : 


T*u/tfcU- U CM 

fV^-- '^3 b 

/W*: $>H°£ 

Dt^ .-fo 4^**^' H3^ ; 
. 

W8t 


» 

Id > 
0-j* diA- vd) ^ajtsr t OWL l*v 


(jGLM^v UJJ W Att//!? 

D<V 1 VUXJL rtftrjV j \m\ \/Mx k-X (muj* ktt ^vcww^ \Wfc 
UH ^ • To^Oa| (xi $3 £l_a_ feari uXM iw ifa uriiW 

“tW WAi. W ^ni>r \*^cmoAoa avvir^u |fKJ (u)kicyU 
U>> ^02m oaw^v^ <xA Iim 4 w l<Ue ^lOWT) 'Ttt 51 okWt> 


W)Us. 


W5. fe^cuu a. ^puCr fervr^> W iah^'VUo 

* \ "Ha* |vfcV (& ^ X‘i^u^V> N ) uoo6 \vulegA fecuxj^A : l\^ i>_ 

vun^ cwcorfAA^ ^ypk'Ha*. Vjo5x ( W^e^K>r. 

& W;iK a WV X ^ r^- OK U.G *? lMMrt ( so Ca'K'JU' 'ttA^to 
«** l *o -Kl ^ \s -\W. ctyu- i5W)s Wi^AeA. (ftlfe^aJkvejkjH^ 


£ik) iwcm^w 


*\ vv4y\aA&Y* -j>0H \5)(j)K^X>0 f U)Wv<- ^ V'C VetKS 4* ktfA/4. jiA^" 


^IciOvv c|^ 4*. 


lc^ (U. 'V^L 4Y^je_ l 


\ws 


« ^ ^QAv\ } v\ad iv\ vtrtr4 ocfcH^A^- "X 1/UjX/C 

u^ trrv “VOa a^jaxMA^: kwj&tl ._ 


* 

. 


> 


m 


\ 


\4 


Vui 


T^W Vtdll^vo 
kffD. IO^cXOwvjl. Wowt i*. Uj^t . 


n- 


>10 


* Mp adm4^ od jmiu^ V^ut IwU, 

I A I ft 


UH^5 \*At> 0l WtfAfi.... 


> 


► 

' • 


. ne>s 

\ 

i 

i 

(OftMovT). Kee-vOw / 

HA&AWW^' 1 , -yKVVHCAVtlYtU, 

HMU^ 


Ak-W»Wj^ W^t "H^-s K^fyu.vvA oxAclv/w b o-P HtCmz_ 


y>\V^T5 1&W> fCTOS-UA \V\~^iL Vfclfl.. TIajIs "WW^ \\AcWUA 


3 cu^ 3 < 3- < $ ) \wsvi £!)53. MW 1 \W\m , 


l c^ 'V(ml (5^ oua^ V C^~~tW b&kt OlAuSJct, ^ U^WijL 


-&a oKm^t 3 \jO€L^re_ (^TobakL jVv^V -Uea/r \oiv^n . 


Klc^^Ua^ £W Uq<A 'HM5Ua/(3^ WiL^ °$^W CrvjL V cT* 


0 \ 

CWaA S , 50 "VWv<- >-<£x< CjtWvS £aKA 


k^ovvA "W SlvMljlsL W<i ”X U.VSSWV . 


1 

4D0. Vio ‘JtWa Wrr {K 1fWV^4~ feirln • llta Itfl 


\sA wuf- 


6 \ 

r -H 


•H 
•A - ( I 

/ 

P 

L Mi 

mb 


► 


■\ to 1 oj/\ iPftWu.a 
VWrciv 
i 


O0a!Ul££I>. K &&vU' 


\ 


• l pWUCAVN\M 


U»M2. 


\D0D, OiSiy OjxmJU^ acO'CM l^Mt, oiJivxtn'V a<jl5 wK^ dvol. 
broWi^WJo liVjurc -&t. olV vua\Im> 5U- is.- (JaV^ <teow <k«A 
j Ux.^ uriH^'W - A:*- Vfo^JlA, (w "A kftjl aim urit W *2 c>& ' ^^ 


ID2d. 

cd9 w/ £c 'Vw lCHS\<© c? * >rl91 ***' +TF 10 C*M ^ 4^1 .^?c%-fe)r/L*.%S. 


IW5\ LtitoS 
VVSt CcM^aaJtcA sW(CA •* .yvso . TWv 

r 6 

ail! ( u&kth 4* U. Ls-e. 
31*$ iv^ WxjrSMy K3. §eg^ €S . 


__ ^ _ _ 
StPbAAv cjo^ X avj^M '\kC$ 

pf^tVA^'ttuL- *2?L AJIlaV WJLl (0 : ^ 
OXM (X«3^ VW •\w a\K< aJU % feir^s ‘—-- ^ - 

i52Si? ea^w^ cu^ attwvv ouXeiC^ Wcvt’ r }k$4 ^(vkxk 

jtu c G aMU . vv^V < lefrr $ir (A^ale. _ ^ U0&4 VUAaV vvv \W UXfeAe. 

QAf^ Sk^A-K} 50y^J^-_ 

m (jeu/i\At& vVc^S : < 20 . UXtk.'tUi Iwf, Cr^ ~VluL (AgcxA^CvV^ 

(Lk I? 'Um* V^» gVtoHjL^ ^Z OD CrC So VjD^>_ 

ftWUAA.Ait- (w'tW" "W', WrvVl&tt- Mkuwlx. WoS^i CMf! VU?W 

mkU i.hLW. ^ulr (oa cL ux >._ 
I ■ i 

■ 

mi 

m 


> 

\0 3olvn XlH&vcJaj 

i VDiUa 


1625. bOofclKjivNA' IWO. 


l(A^. K)ovo (? 

\(6$. 


W±&/ 


^(Rz Iajuv^l. (A£r>wg.4o Wl<^v^ua^ 1 ey^'^L 


lv\ (Wyv.V^ _ _ 

claccoa.’, ^*l2 ovA. & l ^5% <jiu£$C| iw . 

\Z\\±W idXKih m4 owui cxmA reAuAfvvki. k ? {$ Imatc oJUo t bvJ^~ 
at \Vb 4 m. m 

fflk, <5(RZ ftA^ §-KjL^ea^_?W ujv^ Uvnc 

Oa)(L oat*. imv/q '^Wm v . Wi at&o . 


\iuo a. 

W20. Ic&aA 
lOVf>.cT<o'S o^VsM^Tl ooats Ujlatc coua^Avaa vitjr^V 2?Z * 


B&i Huz^e avt v\a U A^vfe A M , U^L JUk^ 
m 3 

rvv» 


\& 5. c ^wyJttA v^sy_ vScV 

OmA aufevuta^ tta* MCKVU M v SCAJL CC^fiJJ^ y\*it*i^jy 

flUAjd f^NWi^ ?W. Tnl MtrtYVAA* W*/, At V L< 


n 


\M V&t<MrO<$ 

^tTtY^ AW ( 


feut 5W^JL ^ <^et n_Y 

CX 50 U^Art 10* b-\r<H - \_Vs rcAyuv^A 

<W^ (fr^ 

wnr err Gvs-tc- W&^e/r^. Cu/rre>t^ C\^b) '^i/vtearc 

t &*A lij^L fry iM> &H Wwri IO^cXua^ , feuA ifa 
Cs fiGsevv^^A a Yocfea^ o>(n(ul€,» _ ?W1 

AW WUW 


is 6 

1115 , k!ou) ujoJtxA/Ob *v 


(fjuirt • [fv'tt<*_ c. a*J*Of~ 


oA^K. $ Sg (<^<wft*otL urityvvt*a f) OUrc %&{ auvv.^ %m 

ft^ISL A bnv^ uJo) tWe aJlsrO._ 


1\3D. $e£j*~4t> ^ ^rei^ iv\ o^'RCkjl 

CcaJUat Wol. — 


. 
m 

UM^ejrT). 'l 

Ht^Wsu^eA ^vuicJyivv^i 

\CSO-A*(wWU iLcnwj! a. Wf of fkkAw. 

(n rw*\ 

T 

/ 

"VA Mt*V 'nWw (Wt- +£ ( OfrCe^V ""V QaJc Wljiiw't . 

PfV \waA 2> uio ^-lwwrt_. WSf- iv\ cjuvAc^r urxiV •\(m 3 - }\*V l(P^ V G- 


'nrvvj-olv^ir >M5vO f A, 4 ut> 95- . ^nf^T 


^lVW^rt v \#vjL- 9^^ *>Injl Cu^k ^Ji ufo 5-9 


d^<AjAjl>i <x5^"ttjj_ P-w plsa/v^ ok 4l<x. *W«< 

4V y*$ 4, V ffetf) wk) i * y 

IblS.QtpUdvu %xsaj^. TU (\^PpK) W<^r W»e-4*La^ 


\ ft 1 

CJU^cWfi ^ ou CXM&W^ S n UwbaAA^t^ 9 *9 i VOBW 

L 

U>cl)vcVjiv^ . L6 CtfuV & UJ\vOr^ f\*3r rouvd^ im5V/> . 

lk2£>/*\Va_ ^ cJO^\f\V‘^ , ^ A. So (c*/r 59 

► 


v Y J J 7 - ^ 1 

Wx>C-AU^ St^cAj*Jbf£ ><J^th Wp, 'UvSMrc OUT*- Cl -fwO ^Wi 


V \ j 

^IbovC^Ut, fte'n&ta^v 0t\oww7isc JliA^ cWvw 


v \ 1 A 

\w *^W_ S^CiUAjCS^-, (?x5t *Wd\C Ous W<n 


— V + v \ 

SrUi (Xv^b z&sl\^ oVWp" 


'y ‘ Is (T 1 h 

CwUIVjO^aU-. . 


Tm/k. a/rc\*1 GyrJrc V\,tH* ^ $(?• 


ft 

It®* Aw \*^ruAcv St^M-CK 1 ^ COft-S CANM«e)s oj^ 


a u^W>U^ ^Aock- oShfeavVs 1 - AllT- °jrt. ^-Vs Vi . 


VWX TtavtS aK. la]o ^ a-A/dr 5“ OiVs G> 


I l 

W-JiSav^*, < Jnrtv<u^ou^ x Gv^~ w>o NvvVv^ie^ \^ i'Uc (LQ^irn^ 


<Mr<Sk | At a^rt ^V\\,l cJt vV . 1*^6 oyvL Alu-V^ 


ivvAU^. ^vi|U4/v^Y u^Voo cure \0V\5^< 

f 

(Jpivv\c1m _ CA^sONJkfltQV'S ^Sk c<_ Mj^CuJUv^ <?t Ujaica^ 


. ; a v \ 1 —— - 

vs WtoUstx TrtJY'Ol'v*-- £ VrA*vOAvi . 


n ^ (\ X 

y^l o(va^r)<M ]Cnvd CT^ C\j&^ *k ($*£c> 


, m 

I 

OOaJUeGX 3 

Ujo^\^Ae 

C~2-~L Hourcl^ 

W20, ftvw^UjLV \vAruitY btwAc^ Ipuo Wu-^ cJj^ct) 


erf 3 Ujvtlvxw X sec. 


]T2% ^a^vu^cy cf\ ^ f b\rh 'Daek * 


“ ” ' ~~ r IA \ 

^3$. Ki o V/OCA&'fec^erv^ Xyc crvtAf \ mw. v\a5vO" a [** f^r 


'" J . J 

« avY 5UYC T!a~\jNM, d>Vc cAcXA'C*. S J5bJ\A£ (JrZruJYv. "uV 


, V * " 5 1 

VJULz U>4M^AA< 


\TS0. T^Wl 4 ) Vvad itru-tV twA -\Ujl *3 ^oax. Soli<^. 

/ 

3l*A" '3WcA voOV>^ 7 . S~u-vc2s «-W_ S a-YtAct- V7 \iNa 


v ^ 0 Q V 

\njl*V Wxt_ V - SWuTA coxA\vuacAo feea^. TvAcwn*v vvtt^D 


h. -w, w . lrT 

L (o Tu/vlc 

lfe>30- C©v^JtcA sW'T* 

V '— 
\ 


¥ - 


\%b 
I 


A 


iSb Od&bif 


i 

> 4? Ju/m 

A^s/W^ 


. jpOuAc^v^g^ 


\ANl 

to). (Me 


^ WT iM^C^ *3 Giri 


i\AjC. ovul- [roWy^ Ivd^p u W>!U" (ji^ ua, iW^o^) oj^ "Km S^caKot<- 

"X <^<WV cWk^o vul Vf oam-| acorvus a>^_ 

5 WA (^ is ^ill ea^") ?pj$r f "K\A5 

Cm Ds ic v Ar 
. (OoAJmv^ jfwh vt><t^ . Wtrcn/M. Vw ejw Wis- Wu^- 


lt2Z>. -I {g ^- MfUlfis. & tyriwt ch. Wt. &dk 


t? 


r ^TV^tcva)<v> cc ^ Wt ^mAAAv^ ^rl k-W^ du^k. 

t34£, TWcav^ CA>tw a. -|eu) 6"WrdA oulocm W>v^}- Wfldcl/M' 
lAOs.WeE^n; S A*t 6 icvo GmJ\ ifW- tt£- 
CU^TKVS 


-WjUTI OAK. . Tw. OM^UK/C \V* "ID- (ea^f- 


,5 ot(rervJ^ cV- 


\\ZO .toViLx^ V\0u>-C_ sA froL O jC CKVI ^ (fUAf. VWW). Sx*° ^ 

5cxccfi-y5 Wytl 02&>v l/ws 


VV\ 


Wi 

-h eh "Um. 

m 3 


\130. GcujVsAc^ sW*a•• &50 . Ja/A' cu^rnjLjk 
is v OJ*h ~\1m_ bw&* V&Jfrc &KX ^Ajl CL ^) W) OUTK vw. 


"tV ^CAKfori._ WdV (kA*. _ -A* fi>& -\d>V- cl 

cJj- 2-? azctcw , ^von Qc. susii^ ILrIo u^ ia “tt^ Vtfi- • 
l&Oi>. i'wWJIsl.. ._ _ 


im WL, KbtUA^ ^jt\ 

?20. . Wgwvjl i U Vlc /ru-k 

T. J ‘ - — 1 


fotoPCcAjA* ( ait t**4f 'Ifjut' 


$50. /U>ttu. 

ICAO. (JU^kth l^P omA (LMx*\JtcA S5P ^/ixvu>l • ] I 


ia^ qam^ ’(Lfcru^AAt^ Q£&c* 4>\} ) 1 Ksi<U^ 
, 1 

' 


. 
■ ' 

- 
mz 

m 

> 

i 

VUWjUT^M 'pwdcUVtHM 

I^oocLL X^r^^trvv 

3 SepWloe^r 

(Olult ooolWvVA ^iljDv^ ~iW ydoA "Kjus a^wcfavv X 


0CWV6 1 (^ ^VDa^ValU ^jvt)K "i^S mO‘ C?5?7 


;60G f twA HjdI^v^s, 4o a V "TW 'Wp^r oo<*4 f^lv oa/vi 


0 0 A ' ^ 

VVtfV \tev^ IMiMr "\Cu- laiW J toV^ coa<i, a &cu, <>r 3 cU . 

s 

^uKV^r < 5 $clu^ fv^HXs SwM)l 

1 Mov/'LIvaW' 

A ' i /\ \ 

\V45.^ZG>\ W/rt tCMAxle. c*tumXv\j^ 


H<uv\A>k£ : \4Z^l C+W 4vtc lb*f 1 (X> Xf usO/v' 


x J\ X 

u^)tV alA (^&-X (0755 |/V£>Aft*f) 


iOSl> Ws QxaAjXUleA <*J: (eaX (05b 


(luX*) ivv. "KmL byiWCJL 0J- k^3uVAj 


ToWl- ^2. 0 

¥ m> 

10 SolVAJJM\J 

'350. (WmA<A t>W^-. 3£AO / rnir 


V O510>. 

Sm cpl^a-oyc- • Z-Z^ S \ 


\ 

XXl a. SoHA^jl of SO o^CWj fW\AW M&AVl 

‘’l A?rU 

lAS'OidtcluA^ Ht «vt/>AXooAjL Cv^> Wl)3w aciiwUi <U> q^A) 


■■ q '. l <r _ 

8^0.CfoWlseis «-» ctK^ olw-ki^ - m tsw>'i il>«. Wo5»-lifec.i^-5 $(111 


l «V’ 

Wxvss^ vjOcxWA cm. 

LlAppI 

GlS. . % Uj&S&i^ c^X cjf kojU.. ?? ^WaX CW toX 


kusWW, 1-e&oes " kza OlW<r ftj/o kjmWX'i Xu\* a^lSav S k<k 


s 1 — * ) .— ) - 

WaAy\<? p^rct" ^ of 6omj^u^>{ <ef cpu ptnvdh Af-W Wk ^ 


5 » i \ / 

<UT*X, X oWtL IajQXjC ~ . Ms of 5<tu4*M>f rn 6 d40u 50Ki? of 

| 

A ' '1 v • l 

il hUcx ctX, ^cL umJXavxV' °X 63?' 6t4i^ c[o$e_‘. 

P 

\ , I' 

SO. Ui^joi^y UcKjV^JL tOVf VnJuAVVtV ( A fitftMrC U)ftu \jjO^ U\Vt<U "X 


Soca jtHA) MatuX*, Kx^kxni^. . J, \ 

- ^SAedl 

610. UtaAcWu, iMU,! - - ? -fLitaA j>DM-.ivcfcL. ? - "0 
■ , 

Wb 

> 

0 

n®lflAAMp(A ' f<n\a\low\ 

--T~ J- - 

Bwl1 HKJHlR. 

Oaten Pi 

ud^eM . Wl.c?4?^ **c 4 s*c . 

\ 

feHM * > 5^ ^ • ?*S2^ *i^ttwv6 l /okm.. 


S' v <aa>^s * oJL W>%> . 


1 

oJt \m>2q icr(\<4i^. |0ft.<5<V?6 ai WoQ^ 


^^ cmW- *YT.*Vtt Uflufc^. 


TSS . We. tWcJt W»$U/- 0 NL <V\ ’• 1H-H Y ^.0.^ QcU^ (px < ^®’i^ 


o ) v ' 

• ^^AAm.Vv^ ( GOlOuCW • 


$ cU In&J^ • 


^H-^lS. " .. . 


A . »v *» K l » 

*1%- 1SI. 


^©a. cfliv. Ctbl?vsjt \&UD. lw,”VW tvc^f 'VU^ U)a^s 4ov&ci^ 

> 

(tfetJVA^r W^D. 

? 

<^9. UXfeArslvsA W!Ll‘ K)ctd><\£„ V^t^- 


64$. c^ievtV Wo9j^ • 


O^TU oJk l^^ y l<AAWi^ w(o cMc^vi^ 

rCoS°l- tf<W, ^ 


-&5i <?*,«-$ cUws • ah s 'i*Vir 

L><n>. tf'tfk ltA*>e^> 


*M. IcraV-s ovdt. V^ 1 * b«<k Wjv* I. 

W. cr<Wt <U Uk, U&aPH “ r fW. ? Co leoiM, ; L sH 


?o1. LO, g<x* BP (6atk ,- $$<?. <^$£? ‘ 

WflO. $5frS Mj IzAaK* LfW. Lw>e^ 


rllt- e*J&n r ?ST. ?26i etJkvr 1 

IW.ZZtf LO LlOH. Usu^ 


*is\ &D fo«,dta«jM.. Tie^U 

^-?20. mi 10, Lw^ --PT 


?20. iea<K-» “ 105 ( 2 . (JV^v“. 

r •)21.?^«'5t*J«r! 


712. $261 rt+ MjL • 60 ^ IwrtC U>) 

l VA. $ 1 ?!> Ima>^ 


rW. $ 2 fe 1 <uO<M 

?26l U) lea^vM 

| 

1^9.13^ LO, leAAU^ 

r 

LKv wjow^ , ,, . -w 0 -,^ 


StTD.CU«cb.A Ia«5U.'- \ ruvvA V^> ^rubi lw ¥ c 6 l. 

%t 0 , ^aclc. 


r ^i.^761 ejfJkvs 

aJikx&Hj n*Mv\ 


. 


- 


. ■ 
\ 

WtdJkrD. 3 

HaiWi/rjiM jixvOUC<vtN\M 

WWKjt 


TW vjj^UxA a/, of A&> : ^Z£A cajfWAQjL. \cuAiC<L 

t 

\ \ ^ 

. OLX, 'A cOCU C^ \flUrA; }ta tao HJtfvl cW^dl. tAc . 


o A' » ' 

S&w. W*A <^s Ac Acs 4 ) \\ f b*X ^Mksut- 


Va^ QLS of* A$0 (^3^1) W\ A QjCTO^ ^26^ 'i\). 


\ l j 

§o mojmW. un\l W^Ue>r, ai; left/jV" <*3; "tW r-ooKa^t. 


'"I ^ 

HsL^u/rtMX'M^ “ttAc to# w^rt 20^^M6 /^j^a 


(Ux Kow ojfc. AGO ) # A\Xt^s aJjW *\ Wr (a&atc 


4 \ ^ <i 

Ltx. 


1 TWu ircp^A*; "^ci: 9-26A Aos^tA A&jl aj^ 102,0! [ 


klS. UJclMmka. \ evs (.l^A^ ^ ^ W^y) *A\H iW WJiL. 


w>. $M elwk ' 

U> 


^o S- £#tU Vew?v\ 

H>. UO *6V , 


r^tt.^90 e^oi- $StS -W Ml*. £Z6^ LO 

jVt^. Gift'S ^o^aka Wb <*altVl*gi 


?16*\ UoaK4- ® 

u- ^ W> [ cCbO^S- 


p •)-*>». $5« •- 
rT^T- %U1i^ 


L. 

_K&- ?Zfc'l o*a- 


^•CU.UW»k'- Q f , n \ \ \ \ft \\ 

A5W> . 11 fa* AWrwr»M) • l* * 41 tftfeAT. 


lsui* wwW* 2> <**ii 3> . UaWn*. ?3S2> WA Wv- cwu^, 


c0 A / 

btJL^ 2fi&vV VtbW\V« 

(o JoAOO 

l?T5&• GbtUaaAc^ -sWts 5 MUy^Af*^ ' 'HO ) ,_ 


. ^ <t l^P- 

OTitoMOrt.' 5b0 ) 


l IW 

IW 

~\ 

) 

(aX^JW S’. K&€4/U^ 1 

Ht^owwufjiM jWiaYtrrv-i 

5^tU HMK^ 


\AAS.G^uaaJ^A 5-Wt6^> : MscWW-o (Jh 2 7 i*? < / 


y i4Pi. 

$<|WMJy«-- 5k1 j ~ ^ 


i] 


m 

\^>ZxaVK.(XVX^ 

\\6D.GdujaA^ sWv- ^W'- VV\2- ) ^/.*^ HtH \\J« 0,10.1 


c . .w i Is^ 24t> £ix£ 


^Va 6aK^Ze 3fc accxx^ ^iaKoct_ • 

H%tn| 

l c 55D. C^vuii ~\W vowo Wk Vvv 'fkt "tlfvVK ^7d6d£Cy 


^lkV iw ; *1 cxsuAi* V c^k dUL '&«- UDu^.'b 6o4t*\. (Vis 


AtU) a^ifeA^M V aw,^ Wdr 4o p£$/> tw 4o 4e (frYtU 1 ^ 60UKL "t^Ws 


<? J \\ \ d 

VU5lUx\Nflk tjpT . 

6 3\m/\J6 

WS. CtnjuvJQ^ j A^ka ■■ Hsw.^'Wfi/- 15 ? ,-, ^ Qt4kvu, Wi 


x x \ 0 

<^cAj-oa*/‘ 160 ) /v '~ 'i T^zatc - 


1 


• ! 

| 


r 
im 

\<m> 
» 


?o«<l3 


2 Wove-wW - 


1 % 50 Imjo itvgjr T 'h -U VtVawX ux^ipU 

-jcx a. -|e\£ MavlllA^ . 

gcnjA^ &Y\. ^ ^^hr*i ixiL jU/>^ k&u*- 4vLy^ 

°^V\1 l\A 5^M/r 'Km.yv^ ov\ "tW\r VVUA^. 


l(o To.\a,vao/v^ 


ft H TIamiz, 


| 'U^?- 


WoJUc^J). 
M,dW)M^S joovucXvtmw 


HMHPs 


Cou^) 1 ^ 


^tft^irN.' 70\ 

v'odUaJ^ At, 


2W. 

r /VA «0& 


■jWo, • ■ *7u Cftl JUfrct. • V520 
IkM^Oxi-- W2 


/vyvAx 
aruM^n 


Wvc W a decern 

% 


, lP 7l$ 


CK . T 


( (A>eW • 


a u m acu ^ *mL & 
TW^a^tc^r^ ^tvil k.W*vh 

YCTK >U\a4^ 

‘‘H O. T kts<,7_ a>vt_ ‘S^oniLA jLc Igc cm UK - A; \^WW* C? ^ 


IMS. U> ticyvL o4“ Sb^or C?fl2^ - cjvvJL^ iW 

^ ?X\4: CNviZcj 6r\e^Lcj, IlDO 


MvJttJctVjGftfelM ( (tdIW OhKl 4taJ" 1 (K^JCU^ 1 dt/ry/ r 


tfHv&yc /Xw^ X u-V'Jksixi/'^ 


_ llCTP, TTwi^ cu^jxp^r \o (r ai: l&tsV 

Wc* $ _ ' r 
\%z 

m 

> 

(jO(dJ&*^. K^tvu^ 1 

KAwM'v^i pVVlAicivtYlM 

ScIm^V Ha^W^ 


H40. ^?53 o^npeoA^ cUrusw.ke/rt uoglWv* 


Aysu^Av Lc5\k>w ^vm cl (r\+ IotV. Ht -f(eM) 


0 1 Q ; 

Qcrcv» 4W vdou^ 4o 4xW vt^xa^c fm AW ^WrPlexs, 


j (j \l O' J 

^WXkA/rtV 


\\ 

\3Zfi.CewuAtA ^-Wkv Msuv\ Wi* OU ? //?q 


7 WO . 

^ 0 W- vt\ 


l^oV <Wm, io W<$l 06 ttM. 


\ T 


fifes 


1950. CoUAjJk^ vlcr^A '• H^vvWo_‘. Y34t ( ULLL9 


> v3>o » 

IS W- '53, \ ' 

1 

ftVso -WV- a saU-pi-t of 2>0 M^ua 4^. 

\0 ^Tumx-' 

\ i 

^2£. Cou>uotcA ^V&rtv. KaA^Vv^ ’* 4f£> 7 - 

. 


i^3 

A 

) 

H^iiwi^\ jcK>UACiyDyiM 

^Wt CoiL 

?0 5uaax 

IH30- &nw*k 4Aa- ?cn6o^-0aAt -\o dkc_A- j ^Kl 2^ voA W** { (i>kiok. 


Imxx 1. babies'''M <Jm<> <M (shw vu?V ope^v. M^(r . im> 4a^w^ oWs 


\ A \ A t J / \ 

tCnfW 1. vwu.UJAA Cl (Milc.-tW oiw a^tmetctL vusl ) . 

3 >iov)tMWf 

_ 'CU J 1 V' \ 

ISIS. ©?^e(L/5lte.-2ei 713 Wv<- . 


A* Mlet UA b“ir<b CM rt. loClAzi fconttv ^OXYIS, b<k TA 4^ 4irtA 


c£uaA~ 4W>V VjsvO. 


'vV^or&u wV -Ip coxmaJ: w Wmtc* 


V V 

f 0lV?>WV0tdt VWtV^ul'- \0S" ] 


c, 

«M) 

W«K J 

\/0 l?R5 

4SU. IGJL1U 7>WV OciA.'. -vW 

bVAflLA^. . S\<Ll4>4A^ *\IH ; 


1 

4\us*W<Jl vs 'OxKm^t o\\c/i c Ws HjOtc kjuwwn t(AaAA anrWiov^L 


: ~ t i \ t ~ ‘ 

a/A V^3 j) olAodvV \WK^vbA 4o cotwA* wntV a^u ? r >nexjL5\OA , ^ 


" [ ' 

vUmm ovrWvCJ^ oun. \\4kAA c^HkA voS^U. ac&cwj. i- CouaAA 


..V _ “ \ 

45$ c^irlAJCrvCt' cJ&kkW UJl \{ cuA SUSO^d HlWS’ tAs (<> 


., , , T ' ' 1 

o- v^cn^aW- cwiKsAe.. 


m3 

1\ CeWovvH 

TW WirVs WUte. VcrsV t^CrA o£ "ttuL Val&x- ^bladc QcuIl W/re. 


*<*- _ ^ - - —t 

ojj&vu A\W Ckj/WiK ^ i35D Ux$4y> i<iaA a.axyvs 1 . V 


15 ~ T \ 

\mo. g&oaaJia Atw^<> • vo^/os^^ ■• n“6? ) 


fJMVi)aJb-500*4 2^08 


Sack-OJTCP^ * 2A0 ) 


^'VvtMu MjulcA\ A (L<vvul^ AX A lv\~tlo2_ vSsiA VKUfljtb] * 

| 

\ r A .•" \ -j | 

+ TiA*>\^ aiUo Ic^V i kTKe llvAl VA "W trici^^l^aA ■ 

m 

°\ 

AdXj^s clrXW CLCbW, ^CC.^ U Oyiil(^ *W[)UA/it 


(xmX iXu- ^rrv^ ^n?ba,bU l^s acuv; 4d cw aiK^ovaX 6$b'(QlFD 


n \ > \ 

cYavrw,. X WW(5 l o{ « (A>v'tW ^MjG- 
. 

"\ 

/ 


3 

c 

1 V 

^UcVCr.V hi^hcl 

YL Yuaasu 

^(JO . CflOMA^ 6"WtV- M^uv. b^XcrA. 4 kO Wlu.'W^-* ^ J 


/vw a^-» I /naa. * 

15^ WcxioluM , X S3JLM v\a> aLCrrws mUz-t Wa^>^ 


cxmX oil, vw ail ~I weruJi^'V ffW\h]p^ccS \\ '~\Iajl$ vy??M) K &4 (rX 


HfC^ <W^V <Ju5v\v u3\ttv y/irWll 

L !AK^kOvu_ 6fl^ 


ft ( T.‘.“. 

<U-0ya 


^os. 5\iU vuj of a>v\M^oWvt frw 'tW^ 4wrWv\ • 

r— 

.. .r; \ Q ' ' _ T " Q 

jae^vvV M5biP- *tenx\- 

1$ OcfeW 

.. A. . .. " ■ "■•■' ■ ■ ... 

SS2D. 'IWre o(Mt c\ icuo a.cOm/> sWe^ Ik&k. ~fyY?J2M- cew^ -fre^k • 


j 0 J 
i-Wca ^^T^U^CTTa Cb 'umW^T V&At_ . m 

M 


^[0 4 lJctA t 'X\4^rt (j\r^T ow^ ^Oxvi^ felOVv WlArt aA IcP-Vt• (D^^'GSV(<a\/ (2^ 


(V\ ^Ll • li/vjacd, fed lead" Tta P^A'i T COM 


%£&-.) Wa led?? 6 >t iw A. ^ Wjlat^ ( bvd Vsl^c 


acorns X cam £e.o\^e*v OxIm . 


W@4«^3l • rA/l ^ {k ^655. © ? ft B/ ' ,?U *?3?. 


1^(0. A 3 r * 9 u?<v> pua/r^. 4i jL^WL^Xl uuou olia. ui^&i't\cle<\ 


lA^vui^r. 


l&'S*' (j&uf [, ^1*5 af (c^f dll Ia&Y£> 


1 L 


1 - 

> 

r- mi 

M83 

\ 

) 

WaJbkfl). K&tvu^ 1 

JpWYYU<Uv^TM, 

JdliiiEL 

£ 

~~Z~ 

CcnxAAj^iA <>WtV- HAxvv W'- 407 -^ 7 . q- 


{ tcX * 

)Jt*V W : 25^ ] 


TU^vt kw^n O/rt irnv^ u^Ul- Tk^taArt %owc<*S<. seta o| kai^ 


Ia4a, ^toa^w^ u>Uota a/ce wiur. 

\ \ Deanfe^/T 

HZS, ^ %\ crotAr \vvAvuiivv5 oc\ (jzubof^r. 

« 

IUS^Ma) bjOL^xlAxYvA Wat^c , O?^ 1 ^C?80. fcoxi- l/VMrt, 


wA«, <w ,^ w *' m *«*, 


TOO. V .©Sg^O?.®* 1 


^ ]\Wj wW^rL OJ^Hki- 


m. Hevt's • 


VUb.XvA 'prtik *>Ul*t [vuct OlAsC Tk ^ 

p 

Wr^ °yeAfcwii ^ 5ux-e_ W<e kov* WoM .-ttu$ is Win. He 


l pdV*> rata^x^ ® ^*idl'fceb/ v uiL' fecVs HluL^e icujk^* 


1130, . 
V7.HX GbiMKAt)s sW^a ( tr^iU iVf5 kl tr^ "TIma \a 

^cjuu^VWao 04. \tr\{ Chm. or ’"Yktcf <^tAio \\Vvfe^s RaJWM r- 


V 1 » A ( \ 

W&V\JWA. IS QjisD \MiV 


A wks ci^OA "VW^\R RftXi^ 0|CnM- XWvvTe|U e U'V ^ sVr^ 


Viau. ^crsKr^kur. 


"X -\mL a io^ohy &[ 75 cvcckvva ^fruKHV -^vu. ■ 

12 ^ Uaaju 

r » j 

ITOD. M° W^re: D . 

i?> 0cfekx 

!5l5D.©9 L p /L p%)S W»Ls «.<?• 

1 

\ 

r 
■ 
) 


> 


\%l WoJlJrofP- Kj^VU 


•\ 


HgJWiweA j osTMAdy^HM cm \1 AS. Go\m^A<A $Wm % Law. 9T • \oQcL' s \ 

VOkUW- 401 y 4 ]Gl 
VOttWHfe’- OIL 


VM-FT: 20 <W 


V 


(0 


rvf>M 


ao pncwAt^. GtniML.'U 

X 'WbW ct saH-o^- of So a.a>ms 

{ydk“Hvo LauAA 


1 1 

Vt\ ke~ GaA. for 

r 


f>r)K Kiel*' ?t\kW\L “W^vti oaX ^ 

t 

i! \ n. v y 

Ti c 4 wy^,. 


^ 2 (p. -TtfsVijX <Uv ~ Wa^ 

^ gW/M ^ 


I. 


^ 3 Z..Tujo 
ka/ flOMCil ^ 


Dt /MH 4 
m ^ _*£ 3 £*S»fc. + ,^ 0 , 


10^0. Sm*^ WO+V5 QtfW -fe -(o c^lvexirc X Gan^ 


o i r% 

Q£ 6 ov 6 . ~ttvO -hKt “SQa- G».c-It- ^S< "tW. . 


K 83 


0 ©iu«_^tO tnxrft* 


\f 0 VJwJW'Mft | 4002 

_ji - V — A ^ wv 


VOHWHt 535 ” 
tr\<>s V FT» fc*c r&vtdJ% 


fW Um-Uv 4 - "tvee.; 


Sfill a ioV OCDrvUo WmA 

Q. VoboAcc 

HZ 

Co 

o 


ne 

Q« <Jl^^>Vv4l 

l 

0 

o 


» 

Q. cVt^&lc^U 

1 

o 

o 


i 

ApOC\M> ^vWA 

§!£> 

ov- 

c \ IT) Mjk-UA 
Q\oi«X^ 


\\ \ 


HH 


Q * 

\ 

0 O 


\ 
!> 
H. i\v(L \y~K> u 5 « xa / i 

Sw»2j£ ^ fefctUc ^oumA 


mi 

~\ 

> 

WxHoTb. KstvCw Z 

HlxAMiurpA ^KVVudvtWM 

IakWf \msz 

\)JKaj«A\ 

Tot>W~ OL ^oNMlAq, or 50 C*£&f W/, 4 >ok Um.G FT. 


V ‘ 3 

See (xXcV- fa “Vw Orv>C^cfwVAiL. 

\~L 3 \a/V\& 

^"Wvos • \/att^ 

j^- ; il- ? .^2 


H«4 FT- l?D 


e. 


tJUtA pi 


>&H> T*v& 


AcorrtA -WWm 1 .; L ; S 


OK. 


<• 4li> 5 

4- 

O 

4 

lobojta 


5 

3 

40 

cL^uj^ilYU 

_ _0 _ _ 


o 

_ 1 _ 


35 

V2. 

3 

So 


H otWur {a*r\J<Kt ( cJlV v^otUf. 
I AMj'tV Icuvvc. 
1 U>«JtvA 

\%z 

m'b 

) 

UMkfD- l(fecwA«| l 

■ l 

-(wvul(HYt»YLus 

\ J"--- 

Yamv\ AfwolA 

(o 

Aw o.k4u>>W ^t(ajC$ \MJ>* s vUm. ajt 2 tao$£/> 3 W<^ *. 


iT-^t•{• (HfcUd 4t> *0 omA X uvvfcavAeA feWrr W5v> ^*23 H 


sJ 1 f 

ouvaA ^83 G, Tuto e>KviUr (y\rk$ co^re wv otG^r w\s^vacta&A 


WdJlm., 66 -iW/rt. a/few -W 5-KU fee 5 feWta VVMt, tSYe of 


' \ f, ’ ' 

i^VsbtK & 6^11 UU^fccUAcUA . 

"Ij^w^r 

\j 

Wfit). Goum;^ t>W^M iiWcl\ cunp/aA' 4t) aid. 4®- vw "tW cIoaU^ 


/ w 

<X 3> Wes W, ~iV feM.ui.iw. ’• 7$fh ■ if "^i WaU. <XvW 


i 1 r\y^y\/ ) i t 

\oscaxx \x<w&v\ Scyv^W^ TU votfv ouuOa/^ of H* 


0 0 0 1 


w> 

V U^W&MA 

. WCO. (j&o^vJ^ ^VcrreA CgvClAa uJ> u^vVk 350 VU^xt <\, 5 auA^4. 

) ~ t 

T A \ r***>s>* * \ 

o\* \0 y>V "U W*k. sciWx. i<W ck Wc. 

Xl^UMJU 

. Wot \KOCt^tWvv CL W> OlLOWL VtKWv4fe Itff ^A(t * Q • 

) 


V 


* 


ML 

m 

> 

WoJUt^P- K>&va^ 1 

Hf^Wxq^ jcwuMvtm^ 

Uw^m^g HklRS. 

^ Kfav/wWiv" 

\AA9. Cou^JiA s-Wtv- "K<uv\.W<.'• tft? 7 


( 1*3-0 u 

U 0 ) now^\ W'-vori j ^ 


TKas <Vrou/) W-s loy\ 1^3 qocd<ifce<V WU iw *Hu_ 


0 \ 0 

yxuV wr, buA \* c_ka/fL ma^aw* loV of \m» WLa 


i q \ ^ i . 

“Vo V^V^L *VW Wv66 t (^4iCAA&l^b| 2° M<<L, U)Wc/l/v 


\s nolVvvvfl Vo pvtCM bujt; sVaU Ws UVs erf cWV 50Q.U. \vW\4. 


\ 1 T 


l$3 


\\!>0. GdvkmA^ sVwcv Kmm. \t<jL- I2$2 / 


"Z°W •• 133H ^ ™ 

|..._ _ . 

\*to\q_ a sau-M^-e. 40 dcOtTt^ ”W. 2° dx-<L. 

12 -iuM.0 

— -^j - - ^ - j . 

^^.G&aMjLfA MamVw-- '?%> 2T2 / , nQO 


7TW= WV^' 

V2> OoAob&r 

15^5. “jvTJK l/ude.. TWk (XTC <XCCn -AS VjUrC, 


^ IS- - 2 £rvfV{ $\Krc ow TIasl otlu^r pj^ ScroJ^- iuv in^. 


i^.©^Vg/^^3 <?ka l* ckoA V*_ Vmjjcv/d b$ . i^Wiy\ 4 Wmd. 


I55D okH^S^l . ®?aTH-D^/ m^?£ 0 e&iw. cua actfrvi- 


\40D. A, ? jimV feuyv^AW UilV ^/^Uyu ow^ux ooxk : 


<? L? ' aK/LP 7 " ft'TWi-VwM *W,j V %3Z. 


1410.1 


IMS. Oi^r nvai^A. U cl ^ e/tWtY of ?H4, 


\^\55X^AAfA. lob o'f GfolVeAvOaAx acOtyu'. 


~ 0 X ' 

% 


f 

;•••- y, J>- ' . •- f ! 7 U r •>; (WS>< • \ 

fl&z. 

«83 

\ 

> 

KeAtXM^r^ Jcntvuc^ww^ 

Lou>ev AwoU 2. HfOH^ 


1950. CcumAAs Acrw '► frlouXalz^- 25U ") 


U^O^- Kl > H32 


: T le t' ’ 

E-¥<x# ivs RO- -SCO J 


X \vv^^ojkA ”Ku_ oaAviX BW OcAl -fairly 


vuA-e^ < ^MOfSi cacW S- a c^tks 54u.(CA \wsU vaMmM 

— 

- —»* T Jj 

cjcvJ\ ( lia \vv "tW. fo\yV or v\a deai rcdW axi)^lu)^j. 


lw u> 4 *MJSL. t “tW Wm Icat Vt -fc> it> q cUci^Jr 


oouaC^ VvMre., |/U> <W.G^ "tWi i^iMre OAr<- $OJ£\&\ 


) 


n w 
Vl> Tumju 


(M^UAjUA 


WTrvwd 


b. djeAC.t>ViKs»A^ cmstrvojkvt. Vflfl- Cpuuujccjt ^Wev 123 

__ \W^Q*V- HI 


(>15 


QtUiMr <&iWy K 


*TW/n Ww-V SeiiM- b OtA 
Oi-OCMA 


^Wu~V V 


w\_ 


Uj^> Vju^t- ^^5~- IS) is ^Yt> 3& 5sT>V,<\ 6 aM^-Q- Z§ OjCjCt(W) 

US?-V19S. JV vioc^&i^^v^ uxAoV Watc jt>c Sa$<**v . 


*V>0. C^umA^ s'W^s.’* ClS. Vma^ $ -j^uo otW^ 

^ ^Wclc- cwtAH^S t wft/rt. COvclA fecsoyv^. fl#2. 

I'm 

i 

t 

WtUeO. \{&m.a, 1 

}\thy*M‘&? jijoxldvi^nA^ 

^6\<XMiA jJvG^vklAv^: 024£4^ ( Xj^ 


' l^CD. CaVJJ. 4o uOO^dv YTJtrsUyvA 4ui~ iM^Wat "soua) vVOT- 


o • U A^j2/tL S^lH Q/W^) 


^350* ScrmAMJL4\MV CLM?uMji. X tO c^jl U0 XX ll | 

/V*/ \^/v/s^ 

1 V , ' 6 ' » 

S'WctB Owtocwi Wan.. Not too \iM^rt^>Nt) tWat curt i«AMA-*x. 


uv\um.^ o/ksu a/rtfu/vX • 
l\?3 

l\SlsQ3iS^ 

\3C0. IX^ w*t 4t? #jua^ *\&{<a . Ok-IU WX u <5^ L< * l 


^3>Z, " om o^ (jakw oJr 5 ^(vn UX 


IVc <W> fefoic. WxAX W W*t , W*3eAK/r. 

%_ 

TW*/^l a/rC (X_ ftuO S W<^ WtT AtAX.: (XmX i2 . fe^A 

) 

VM- j X ^ 1 

()4S\caJXa CU)^T WrU aWwWvA Uxp (mlv^' IWav 


\ Q v\ 3 \ \ (V 

P^ViX ^(U\A*A Xm. laAAc VvwJo iv\ “\ta. uUjX 6«tX_ usvtw YUuv' \Xt 


Wvap^vv VTOS'V WX Wt4 jfixJwAv. X vXV X 4tro 


J 

HucemV*A X ~tWs \wvvW(s cxuvvtXrX wvvo<xvnO^X 


r -i \ \ \ > 

tAfcxot pvYWvih Xr SCDxirs 0^1) toK W cXX 

ll Ho/tcA, 

\ i \ 0 J 

^0VV (XktUK^S *\(KEArccsure. L 4irir Watc , Oj\h ptr\XX tuA <*- KxX^X 

V 

1 1 

<teuJYV ^ Lv^VXX-j (5^v “tW ££b^X X W/VX5VO (jjjjOuX . 


WV Xu* fKrX \ : sA\V\ l^S XSt) asifr<vj~, i r w X, to “fG^i (MreX eX. 


\ ' l ' 

<vA VeaA,\- 

IX To/vul 

c TO*"TW»r(. 0UK- Cn n/ovu XuO S-Wtii OLCOfWA w\ ~ * 10 StaI' 


Q J ’ * 

v^oliX tMKrwAx X to^, XaA CWCP^Q Ttt)K fetM {XXcvXlL 


\ o o \ J lJ 

ouX- 

1 


J 


V 4 ' W.D. Koenig 
1984 - 1985 

Hastings Reservation 
Melanerpes formicivorous 

► 

> 
1 


if&lA/YAjd 


\Q3o. 
fyVS . OvK^r 
16 6Wb Gre WoJr 6 ti ^c 

^ <urt a_ uSVojU ^ffWk ( 30 ^ j o~p 
'WJd kml -Jor -Vo i/usW Wvo <^cW -^W 

\5 crV aCCKWS' WA>~\- OySul* oiU ^ Wfe slftA 

P*^"tW ^ e\\jqJqOv\ War sWW WU T^HOavav^ S^U (gl/> 
cm, X W3; R <WWycv\ "IWr- om a -jtiOr v\mkW oj" 

U\k WW -\Wi ^V\W War. a cm -fWK ; aW aj: 1^5 

0^ -jW> uW loj-g, 0 ^ OLOTOM 6-KIIoa HWr, ^Tre_SUCKVO.^~K aX 

ve> WJt -+WA Wa? \eA Ao Wjl |©oaWim 0± 

3 YMUO ^YtTU-^5 "Wi />^Y\<\^ (?' ' ^ V 

vvs. am/) WaJt War \marv 

ROR CAo\i(WA^ ( v'A 0JrtS6 "tWi. Wr Iaoar O" - 

iWf cn>jy\ CUcWttul W. [ i nir* WJr i^vtj; Wi/y^l. 

-W/c fevr<h ( all oT Wlcylv Wuk W" Wr 

jJIWapW^ 'W IAXAjV ? ft>UMLy 4<£A/\ £UU*L^jtJ( "tluA^ 

5 WWI -flW^i 7^ t OAK U6\ ^ ^ \w paW 


— J —- qlcqnOA-a> frVill _ tvt ~^ AJ - OfrigLfr. 


-R 


(UjyvW-aA 3TV4 WaJ*W> 6AAJ2-VS WW 5«MX. 


' I iht MMi&.Jo sbi jffp i .mL^I 


. ■\ 

D 

WaJUU^D ^o^aa^i i 

0 

Pcns^Oq.V HU \ HaJh£ 

03/^n i 

St^WkV lAM'i" OwT)y in it. C?j' P0(~(t 1 ! {AJOU^ u^p -fv^AA 


tVcPioJ; <£1 \mX\ t's ci.c&//Ct, P^Hi i l *Hs w v\HU . 1 t Hm 


A- tJUZ^ uTWvcAv k&/n. b-ccw »noth aJ^A. 


“d^A 6<xk lefV uiv vu/ii ai UW'IH| (v, 

<n^A/\^Vv. 

*K>4?. /" (M : ?5%qu ; W£=6?mh] 

Jjd* 

_W_ 1 ^ sf-’r- - 

ucvwAeA 3 veAV ^ btipicA \w trw* o( 1]^ o\A 


fAflwyv (WMSL aA 90\{A^l . HiMtwrtKjyJb totvtjoitouj^: 


tt\\^ WlA u3o 


wt(wi\ ^0.3(izv) ?4.fc( 113 ft H3(u8) 


"TW. ko Utm, sW«A O.CCKU5 u-rt KflJIrL s-kll. 


V ' 

> 
- 
| 


r m 

vrr 
\ Ocirb^y^ 


KmUv Mr^ , j mmlGxvD-aM 0O.v(>5) 

1w?.6»mU: 8l ? i Qki ) GS.H ; 

PKillp cculaMaj$“ fet\ c*AJll~5 Wt. ok, 3 Oc^oixY~ 
OA^r «lo $ *l$b ((n>t\ un^t. ojk^m |ajl<i a-t "tL^, 

flK 


C*3Njo0sJ^A 1 


jW Wji VflAfi, VJo W^~5 \w. pctS$\ j 


\W) . Olmjl evA 


Ol 
^rd 


&4*mwWvC- 

90 5 . WcWy _°__ 

OM. yU 


lik aJU- QfjMiJt: 

im. 


ffiiS T u 

cJU^esi eaxir 

&g fiy KjKr€ OLPjAa*^ 4o u6^4 

%S5. 2 ^nr^5 a^Aw. L&dW m CM) i!^JCsvu^^ fxiUjLv <r 

iWr 4<tk<A iWie/.V (or Cx ^ (ro tk cWwA - oiW- oc3Q ( X 


»> Afr'-) 


^CU'C UiUH ja^ dir|liiMc^ ~ "t^e Wcm 


I 


ctbrr>e -Kv? ® kts ujw^ 

33S- t-eu/tCvt-. Oww. 


A^l lX^ 
-£56 


<k> /: TtMoCtyui 


fcr*=*- 
T 


La/A 11. Ja w. qC^i- (^ X A^n l ’ ; ^A. Z8fe-G- 

2%!. <\a ^221. lOu\W>r uwjdcc • 
> a <5 ^vjA [ajo&l f ouaA 4j rvv^ 


Z 


{ 

410.lari iw ImdJI v.\a im^ole kjlvI;. ^ 


L Lfi 


V * 

*.1 * ] 1 ^ IX 

— /S/w<rr 


► 

3 JM 

(JaJUwl>- WvvA-c 


Z V • 


-tVnU.(M\/MM 
J--—-- 


UUHtL 


lA)<V> t\A 4ke. Wtcw V<X | \f\xk WP&VJL lk CUU| !a/?(^5 
TWtl 


0^^'V^W)5 ji 

vV j tW knd lAT&pt m^-U._[t S 

\&&?\\it 4 W^ i\a _lk^ i«a 

CMe ( (aH^k vWw fcct4o ^ytru/vd -^evz), 

\v\. W)(U l^ SIujlOoJg- Si 

WvV ^ ^ ^ 

VW - ^ 6pevu^> ~1W VjoQjL Om 3 l/Uo-U^ 4 \/e^l| G<*4t&V^ i'Zu^- 

WU^Vj^ V^A/M CMA_ C^Z ~Vs^sVt.-(crp 

1530. 4 t feul 4V UvV (AJ£M> k? 5H5JU. 4^ 4V^. 

•o4Ua^f5 “tVdjb 4L 4troV Wka. VlxtWv' 4W^v taa4/vi\ 1 \aK . 4 \<l_ 
D"tW>c 3 u>£fe ^ om ) tc \ ^luZ-UU.____ 

ZW^K OAf 0 -jZuj OXtHvyS Xv^'tUi 

to a 6jlivvj!y Wrt. TKu, v\s 

i wtsrfarM* wcuc 6W^ao^ 'Tt^CKtS 
V&flX Cp 056 i\>Ia^ ~tw * 
3 


\°l& 


\ Ok^rvvi^ HNK^ 


M" f^£T l&TO 5 cphl lcA)^-S 


^*»U otWs kcubM 


3£> t^W VOM:Ksipl^ltc^ <Lve/s 


\ 0 0 

(D*^ * 18 .? 


(r>35f\*ft.S 


3Jd .0 ^ fl-3 


<3> 2?.4 * l*U 
4 Ax/Vua-> 4 (od^\eA ** ? 


ZC 1 Zlaa/Vil- |53>0 6clv\Ac)$ 3W b^(A 


m lU° liM 


io w is% s/.f/kO *r.(M zo,o (6.s') 


/ - -t-- — / W X / 


(?r^y€M^ t tvJr * 43.0 ( 31 ^ 


(Wc \oovaaAjl^ ^ 

< 

im 


\ 


► 


► 
lA)dieA^ 


KjjXMMeM ]tfrv^(UYOVW 
>uc\(W 


HMHt 


A- (^f<il VlJCrsVV iw OgWo^Lvw "VUjl <^YCV\MX>iy\^ 4tTAA^lK^ (^1V c < m , CLkA^|/^ 
^.VltnA^eA^- cwviL^ C iv\ r 'Thz. Z . TXt ofTuMr 2 ^ 


4 t^ zasrijLy |\j[W^Aljo c^^z/r4t> ^ 

H (Wj -5 Wre , 


fYlso, by<hs Wuk, ^jurlcA 4,-f^ri/^. 

^^^0ll)j3J^ aoA AW_ A- vZqAjSt Ytro^j'hvv iw 'XW. \k 

ah tnX- AW • 5Ux.\s Kjsu) - 
1^ 
‘fyD- IxMciuAiL. ©<xfc$ - cW>eA ovi; 

<SS^*as. 
^30.5ah^ 2- caj^ 4t> -Wpc Z^h^Kd 

WS^HES iVW ojWu^ *isijL 

' TOi - v •• v -°- M n - '' " It'slv? 


3 T4 i 


15 IV 


^ 1W wit^ ( wkjo (jynstJn P^-ta "W, w (VyuM.5 ift 
^WCTAi it -k ) 'rK f\if>O t j^iV<M OtJrCwVVK) KXaIv^A- 


/ 


OM V\j>uj^vr 0*M? }^MJV\ -k>AW <XXt£_ ; 

^ TV/_ W^-* r^ptfvV/A _. «J^ a Gbo^</<-\ VW^V_ 

-fVJt ^ioA-U uKMj \* (vooou, Wir ch-4 ifvxA'CflJX 

lAAAo€/fV\Ae. .Op "T&# 1 .h() ____ 

[jLAAUfj . 'Tktfet. 5 WjV- PW VV- Tta/p>_ a/rl 

’a Wl *>hil. 

_ 12 . 
<^252 . Ufid ‘rCo\ 20 lUvA^lh Z^fdiUoA,,- . • I 

■T-i i.'iifi 6 *• i> /; ' J tub* m ^ / 
... • \ 

rwr 


) 
AS 


%£hfk£ 


(Oi^lXXK&eM^ 


2 
r 


6C*i 


J*wct WyVs) 
\\k IWL ?Ua lv() SOMO 


IftL W(X>3 \J\kA 

gxnAt^ca- erf km _ 21 Soft MH f feojt- feu. 4 ok. X som5 

4 kvrfr mrS'V'VV^ Wre , .i orf oSW a 

Wk 4 lus brfrf. rleMCji 

l Ociro^- 
owl S 0&£WJlA 


Hm- wm! 


LC$ 
ftA-t V\$\ViclX aA^$<> IVk Ur>Tk 

~ ‘ 13> oF^/WJ ^ 


,TWs js H : ^ (ogfahb, f (a 4^^ iOOO " 
CPiddo <©i&p| <S>\00 2. 

ml05) fiD.lM 


■ex ^HTVJVV . V 

1a\J .^\)^mi- ue^ 


W 
1©0 , KW>v/ Ua CUW 

Vj) 2 jU, u# L\ 

iO ^r 

M ill AX 

L v V VAy V\- 


\Tr\S. ' 

?n^ vw’^Wvvua 

W>>b 

L. cA 


CJ/uxlc^ 


vv^ 


5^AX) 


^r\f\ Ivv iiV^ IaJD^jL 


3U/&) 

Tiei ^ c. W- 2> 

ki4^.*_ 

owd 1 
Let 4 

a - 


rd 


m tn 

Lf> 


A'5 


WArt- ' 

I 


• .* 


■ 


[W 


> &IU 


I 


w 
C»xM< 


\ 


Kaii 


OMM 


JWjCA O/frfUA 

lOSO.KWvt wm AcfWUk ^ X 1 ^ fijli caM^v^ (KvmK 

TYst-lfa^ MfrrvuAft fetnA^. &5£l, u)Vjc> uxms cfl$U\M, 

\\ta Cva."fcMr CM> ooe^i jvDKlW Z. 6 -W- U*|wWaA<$m 'T- Wowi 

iyv oy\ <^S 2 \ ow*.^ a^pa/revJ^c^ Kr<i al'^i^KlA . SoKttlMv\A 4 c Wvc i kjSWtOOT- 
430. LOeSl ( U34. V)iejuo . UU CtK^skcA oJt 2 Wjd)m IflUst . 

V ZW {jydW oJ~ ZW I^^Ctvml 4^ Hu. 

\wHl Z° W ( W. cpu^Jh <^2A v avA 4 e^vs_l_ 

So- &- (Hz 'AV)\. ze reJrwjriAi^ Hm <^ } u^>"lV 

olaa^s WZ W* ZWt uuaAI ZD ^o'Vc^iovl, so umlJA $ejc 

k\>3~ oWlSU^tjUt UK. ^ 9rO"\-4> 4^- KtTL 
OXYtr 


ouvvA cJaacIl Ha^v. 

|55o. Kbcnu-^ '^Ua^W Z cWU 4ofoy, \o~dWs 1' HHuE km4~ 


^4^41^ Ws 4ejxv. aba//\ic^ Kn\^yWAr oMre_ atiZo 


cu,Z ikouJ^ uni l "\V aAta vs (XLOryv? . 

___ a \ ? . \ ~ ^ I A I KI / l w I t'. I 


ft OlO. ZE c/ikH4 


l^CD, /V (r\f4 ivvHml ImlJjl' 

Aaa4 Hkl 4 eM-s <*/rt $4 ll lW' f l icR)Ws \vcje/v4i{L. (ruJ^ HjL 


U>p 


gHvjz/t 3 itTD 

\(SO.,y&[ ZU^tA QaaZ 1 *aa ta*f, M&VW ^Urt 
doM^> Sk^rHo Go/wd 3 li OcA o4</\r . 

o>A^u>k a4: Hv*. IajdQx 4k Zk^ U-p^Y Wo6A)eAr. 
A , 

Yv^EtA^ WA YCrOsEZ 'XIaqstc . 

W)Jd WxHvi< OVCiAA^VI v 

P(u li P IAJl()M Vajl_ % <*$_ Ht ]KU)\ 

^?3 : 


Vojye. 
itbTl/v 


\G50- K^uacLi^ He 2 (>/lift^ ok, ^"3^3 

10 Se^rleRWr (?30 4 . S^Z\ ajr 


4aj9§^ E**^ nk, cVsj^A &xr 

iraSte- c>M \kcju.ooJoctvv . J 


l5 IZCD 5+1 ll 4 es^ 1 mj+ deoctfcPiAS 


"■—^p—^ 00 1 1 i 

Z2 Se^M.b--Or (4)30 Z^^aw, 


CD %?3 <§> £py 


21*pK 1(50. l%& li-C, 


A?c/ 'M&SStr (6 7l /?^ ^TV?? 


■\ 


l°l*S 


► 
m5 U30. CowaA<Js ‘sWcCv- 
l 


A _ 


✓v 


► 


WfltiU^TP- l^eiM 


3 


% C\\f\X\AA 


j*TS3 i> o.k.^\m k vw. Ttu i/^k Kjoik. { 

tiy. <UM«/r? 4 p YPt^V^ iwv 5 &*ksl Waa .1 


hhto-.QtP*' 1 *"* 


■+ LG ' fcl/LG- ftJ 

NMsu/vJ!^ 
*!? bHi WxaHju^ TU^l Z * 


S^AW^S- vvJtyiaW?, j^tXt 
80. 2. /H 3>\^*Wv»it/o \ys KPmw. <WA* t dxJ^ lJ? m? j^r- 


Uhat 6. ®<^$2-U . «• H§3 ke^ ol9-^ 


VvAJ "P^kD CTA. 


?KaU 


... f . Ws <L <?. 

f^M-1 \j&*> *><jlm. 2- ui l/viure-^ ^ i ^uavs Z"3 6arir 

A \ r> l ^ ICPIAA^ (KMS$ Hu y^j> I1SS 


\ •n 


tf[ 

1 


HAvaa m^ - 


r 


-twuavWM 


\HlS. (truWj "tK> m/>V Kuh,*- 1 


\\s m\ crrJU 


A A/Ot CTiOCh t*-|? Il\£ CA/VU^tJVV WoljL^D ^TOtiV : [Mo { Plflt^vie IW i^ Q 


HMIL 

) M^rL^ 1. Uvvj^f' 
ivva v\^u) / (KjpcuiJr 4o 
ImIt* 4 ^ P r ^Lsl/x^ ^o 

k. \w-oa^^y\A . -$u$ ^4 

. CAjlcVA 'iV- : iAt 6 ^m ol^UuWm 3 cure evit" 

VS (>^iv\0 C v ^ t^Qu^ aqA Ma W. ^V TUxs _ 

“VUa^ ojk iv^uiiairi^A v -\\vjl aj“ lOia^sA (axW^JLQ 
_m v ^vak^ J fWmWvwvx e_^ uxt^ -^Lc W WAI « 

IWJO- v»b\tA OMt ^uj^cWm ^ IHh - 
11 W^W^: wa)U»( , Tn iUP a. yu^ tAniiA 5 bxkn&6 

lr\ "fW kr\ iW U^e/r ^An/v" airouir Crf 50 • ^ 


Hm VlaMeMA -“tWs KiliMAA) UX, WxaK VW? li«A (/5Vo<* Ha\ 13 

l ^W,OM>U^( l\ 


iwjexlc^ bcJ&itA gA'^Iajl Kw^-Uvm ) MSj{ jc>/3)CU). y)u'5 

a^ t " i^WcV eJ&u^-h, d}23 jW?lc^iM_ 

\ju w\tl\ cwa u.w|p/\M/\JY\ buA b&ujjth uri n !><• 
LlMnA3iA-CM "TW^Plaaux fVwty. 

^Gcdv^s fii)^?iL> 
36 2^ °l2 3- /H ?Ic^\jls_ sill l a3riV ^ivvvuv^ o^ 


■-—Ir /\^n \ (A /V^ .0 , AX ®-^\ O^tOaJX feuAWy 0^ 

Aiji^aAW -fo VWuji • rUvH.^ \0 A^n \ -1 uie^. L 

toW.XtM.^eA'Xc 'O bahltJ, aA UJL m2 ( IV\ 4 y«- iMiCV 

%jf^\ CU, .^lOCV- 'ifife®.- IDTL: . ._.. 

I b&* 

min) fl%n\ MLn). H2M) 

/ Tl(u.V\? egfp ia ^ 2-^vu^V Wahl (Jk 2 0 V«) mo 

HUn j'XlAJU 


■ • * 

\ 


Ksi 

ux- Htik_(2± 

K^ocVv 2 * 2 kfl>H 4 *>k 

_Qk4 6 aii 2.2-5^ t "^W tftV*>ir V5 q . _ 

Mxs^ (\;ajrtjju)i G^kv kluk'A _L a}sck-\ a, „. 

iii^Jl iyiL^ jyoK S^Vt-W* 

AKfeiM^i^ e^RWAVV^ \/v Kml cM K)q^ Jlls Cp^^cUr Ujo!k„k 

"W ^c^oOfc ri^X "tW , W^<n^ -Vo <u^ I^l. ict _,_, 

-^ct 16 WxM^i^ tyui~ Wk. (j>iy^<oWt \yve^l\c^C^ } -h> 

HXv&y TvwlAS^ k U)<i 6 <^3Z\ ^ VaKS<ic[ iw iX\SL^ f 

(\tk OL sfAdiX W)x) . X kiVV 0^^€^AA5yiKt Q ^ki vklP 1 -^!^ 

V\>K cW^- . 

ms 


► 

ill mwcy- _ 

■—— l 

OQt Wa)-l (Xaa. oj(S d<^ %nruf W>rt j jmAM^> ^IO/Vyi 
(cl^ocs-s), ocrvv.Sv^'Vv^a. oy c?t2.3 om 3 ^S3 fro hV 
"TlokS|\>e. pUm, ^SVS , jorKaAy of 15CT) . 

.^<t4o.toadbiuA ?5£> ''. 1 CT oftey tolucA 1 ivm£rj&TYti~\ 

1 of 6«©165 -to ]£02 

v-wjl. 


► 2\ 


► 


W<*jUk^ 


H^g wuA^ j^ryvOic 


C^oJlt/taA (aTKacA. -C 

i kfcaM pR l^tn). 

A)^cu-^| Urt\V k, GqImA Wirt r ~tA u^jxATI^j^c lOOt-^ cool f C3>0 

aiAU ^<Vl <W\^Qjl. 4?d3§y A ^^(50. 

La/)A<Wy u)aJrtAlJU, We^sTUx^r W0-3 A ll CXTtA ^vcfc cX< 

cA A^sV-_MA^aOaAn AC oaaA b^Aok Aka fedfel 

> 108 ?- mu 


? 


k) cdc AVflUn. lAWi^cX vxXtsna^ri^ 

C iu_ 3Kv- U5K /M ^5V j 

( !(A*J“Ci fenv^n <W <W<yr ? U^ju 

jVtjJuy Se^WjL-r \AJt>W.6 A/^ , 


, ^ca/c / Wu>£- k^cu^axA 

Aro^V\ qavjl. &^rAO/vuv\^rCM t 5XvJ-^e.'36jL mW/TX Wlo-<_ 
Ai>cu^^ajcA 1&W ^iSa^sv^f 


<?j^>yjlcg>5 ; >\0jO aWsW\ auA (tyf Kwei^So 


;W^j <*|W ucuma f IlW)s lw Aumjl ._ 

^Solru S^t2Jh "U ^Ao 3 p!r<d ?U^cxXL5 a^vV 

—->*$& kho^mA (S&) Zolouvci VoiU. ^ 


N&w-hoiwk {&Q, ^aa. <*i W OACA err 
t.cf|2, lOu^U-v- ->££ol afSv Uxm.K m 


\ 


i\m&~ 

Ttam 


tot Dlx^°[ 


(AjxU-t4P> IsWk* 


J 


A* 


K/lcWUtfi £-3 Aj ^i l 1^0 X Mix^ 

\x 


I43t> 
1400 


VvA isal< 


Q2L?i4 

2\ Kcu| IS^O 5 h.(to 
-P U UJ W iW -•? /tfW 


yflo KWW)yU o^) a*Aytrn jouvo. 

1 ^ J 

4ejsy^ y "H + 3(S^W 2,3,4^) 

3 (yxkr\(S) I yi^T WttVA piiM 

'- - 

J Im. 5 o^pavtApa^ \$ im>t 

1 ^ 3 NuA 1 < 3^_ 

Pla^uo^ v^dU^, 

’(Saxs^ 4%.1o 


Ufll® 

5165 


«4 k 4-fT. 50 
lltfb uot. 


D<juj 

--fg- 


5 ^ i*fcr«A4V.~? 

#f.qf 

?>3 A 

3aW fldt> 

XX 4 1355 


AZOjjJl 

(kfioh 


WjJ- 

GcjxA 


/2J?^£ 

<£Crt>^S 
fi-CD 

3<fA 

1103 

52-05” 


33 6 

IHr?- 


51-16 
35A 
\1 0> 

5635” 


45.^0 

3t"A 

m o 


45.2^ 

3S6~ 


floo 


J103 1-150 43.25” 1615 

/SeMijxK-^ -fa l?OZ> 

^ _ /» 

33 (**X«J 

f^K ;{&>' (t. 5d3S 


M[ \V0mtc 


:/i 


fl 
AdM-fn^ J 907 
'LblUjU UlWVc 


50 (rz.$m&H)^X , MMtt] 
3l HaT *?.* (V) 71,0 (fs) 813 ( 71 ) 7i.°t(f4) 75.8(61) io.o(t?) 

I (S\ .rflo^s 41(38** r^> : 


1110 


IP? 2 


ttf°( $M*cmej) ^ c (a 

fa l$CR> 


U> Ik® £>-W ?3->(?4) ?Uf?s) T3.J-&5 


M 
De>W'U5U / (jJVt -~b?>louL. 


(ttfo) (jSf) 'tdl^-Ofew^Ajo/ ^01- Mil&tl 
0^0^^ / ^AaMAH- 

( /JW*j2av• r 1)Bfj^L- t-AjW Vt / X ell w-i ** U51 aa \e 


X I ^’\|\M'l' ! S«a. i\jcA£3> 

V CP ©r 
© 

4z-o 


©GSWx 52.5" (j^Rw^h-) m 


\ 


i 


ay> - ^waacj 


(UMjW> 
► ^plAAA ^T "t^a 

w^V Wn~ • Uvcf^^ru 4 o«, X (Xm.UV u4> 


Iyv 


^rujt AWr^ U^re f>t*U £ o'fc'03 

nr 

Kju\ £ 5" A-nfrh kow_- (AXixt- ^aovXA 


60 

•# 

/04g 


K-t 


+W>^ ^n>6aX taiA ^ i«k«4 W*e. ( H's passing 
i*2a4_jMA, cuWJbt, “tW. uok is fkajr if 

- fou/Ae^ <t* ^lOA? - 12)S3. 

1*3 L 

Ji&h 


7 V. Z X/3J 


/0$£> 


fcW 


73. Z 
66 . 1 . 


1057 


1033 


7/. 5 


77. S’ 


N? J 

i ) 


Cip-O- 

f u X- ) 


& /?/«£.• wfflz GO / ietf&u/ 

Bl« cfc - / f<? Z-rSfr 7 7 


l luclfc \>av^ 

yet hlL Zyze'h 

■ 
* 
. 


■ • ■ 


A 


tUf 


I 'M 


17. 
\Q>CxMwc 


*33 OcJt)(}c/" 


5o OqA^W' 

LNt 

Wotlic^. K&&VU< 

avtmM 


liQtk Ye/?, Y tvu cl Myt aj$<9 v \vk "tV -s^rv^ YbIx iw'TW 


<sawv\ "|vok"W Y. ’TWi W 

iAiLw'iAt o^Wv? 5o jtw •. 

CdH<uwh (£> "D? © 

4«.3(2H) 64.0 5 4.^ (31) TIms is jcvtV j^WtuLi ja/c 1 . 


^ xxaaA 

*1^2A(?4, *Qp^U(U) 
*wn.5 

&Xw_ . jf 6a»M Im^VL- =lHiiC> 

rw fekfe*,. W: 1 iS^^M/' - *• .®% L<i ^ His- 


t - 


< hZ JZM^ <l 5.SC. |\v^ 


W-Db 


\IO0. j°R-l 

I^SD. aMO 


lA 


Wri. 

wif/v w ciVH ^ 

l« 


r. 


A^lS. 'jW^i tf ^(xxsr\\ . 

"~W. toQU^T 

. \{ will 


IMrf MMcYa 11a 
of tV L 5ari\ /s J^(£m 

UMsJoh- Vui ^?sw buJr 
'■ 


figs’ 


\ a£j) ^> ffLcute/f^ C/^tfyjL bVisi> 5 \t$y MaS>^*i ^ 

<rTOt,«*v& S&TC- 0 ' y Wl WvJj^t of ^ >-W £»«««* 

\0£o. <3Y<A j-lcw -foIV stAoflC. /i/e.Otic- \<H 


j^t^c ctM CLCfrm *• "TWn sifrrt.(\ if in tV lot cm 4 m 6 a.il.c- 


e[ "IW. Geym (witi, tV iu^V>A ow '(-f) 


‘ ■ 

Wo 


A 


► n i 


k C) Mcx^ 

--■V'-'V \ \ W» 
£ 


Mi 1 Wj^vP&^ ( jpjVUkAtWA 


\ hmmjl 


*tt. 
l&X).QA cJc ^WjJ Met* 

1 T'k nxrw 
M (Aid' S 

1819 .. Lwla/i 
I bW), CWfa alllAi Vw/ 51 aJyc MU 

CUttvlX) lljOU^ Ir^ 


a Zio? * Ldh\ 20 •^OlA/v 4^1 ^ 1 \ 0 {uw? 

30 KgwXv; T>A 2? (ZL 1 i nS . 

crxUA' cv AMa} ]\*iU. im^ u-| l^ilu - 

4tW) (.6 ) tW &U Ho^PnC Wt^fa 5 —2^° * \ ._- >•■ 

b\A (mW(^ ___ _,_, 
\4lO,3^ 3LUO ctycW 6a (xm *.. 

?Wfa OmWajWqX V^AJ>(Y\AV\jl aA ZTajl 5cM&U\ll VUJXL .^a 

TW wi^ ctuI;, fair Vjl (LpL^kJ^^ ? 6 Z 5 * awd 0*25 ^. 

Ufa WV AejL^U fcro fU oj'IWK Un^U^LCOj ^llfa fa*XAAj&Rl 4< / n 

ZoUIajlR. (.4^ ? far a ZgK .GVJL : l^0/4.*? * j TKjl ^a. 4~ q^v <3vkL'. 

3j 2 -! 2 S N ) ouM^W ItA/fa 41 mik. ^Jr Zoo. 

^a\vvs^ 4^ <U 4\MJl-ofawrK fauj<far<> Ow ~t l uL^_ 

0 1.0 . \ . JM j .] ..ffj. ^ 


' i 

Uk (Mre. mho 


jor jAJtrj'i' of iLi cWi, (ah !! "W.4ti 


4 c!vw.oat 7 ia) wmuA^, antlvtlA^ ). 

IT|uS-0^. acnxJK-^. S^aa^tZIajl l/U.^fa' i_2 


Vv ^ §G 0 . fa?K.a kjUM i^vTK <t SeA 

^O.( 2 o 4 2 W ? • * ’ A: fcxfatfa 
840 - ^Sgok fa" 0 AA )MLg.j ju/U iakcam 6 a 

^ 45 ", ( 9 i\/i^ ^ fa a^jv^t Qfa ^463 fa faM: 

ZW\,$ ocfa^5tn\ r Ufa C&Mt (fauTvv AaaCI 5 ^ua) ^ ~Fi w i j 


\cu^ 


y 


■tf •' : • V ' ' 


' - 
1 i 

) 


HN)H^_ 


ZHAM \S30 

5" Z?6v>} ,v 2ck>* \ tas, 


l 

cQ' 

!^)()(Uo (ruT ouAOafrowJrU i \\ It V 

QrtnYVfl ax)(a)Wy^- 


6 Kgu^ 

A b^Uc6 f '\»uctkV jyillO W H$-h Hot) H (s^(h£4 btk».k‘ e 4 

h >i£»iu <®io^ ^(0iH €>m^ 


Mx (n) ffiS(to) to.H(w) tt.o (a) 


(W*-l.) (Gl<uW ftiju*} (IMW'I 
\ 

WiM^O fe^vu? /). 

lZAu»i/rp^ ^><mi(uW<iM 

X KfiKjf 


R5DiW> Gcsi \uK • Z/2 -fr«~ 


X)lOO ^ /\ c_CruZp\ [ 

TVs ia)<Ls & to]\jb X QA^'fidr 


{Tju^vv* . TW ^ (AjOt^s 5 

Zll £uihM oroum.?! 


1 A J K u ^ 

HOP, fiowj^ IVlT kaiftM ct6^ 1017--lOl^. 

7*0 3owM, 

TtfD. lCv XV o£ UrujeVxVYvv', ^V yWl X^SlVW tV 


\ 

Plulap re/?orV^ 4- bobifA / ''?'£do. 

\50eMcy 

\ 'A 

Ks>Jk ^cpo<Vs a. etaoer sVivWLa. W/rc. wvHv vua^cmtou^ 


vjo TT omA ourtV“OK3r ai) V^a.C<_ X ?CTS* 


vC J 


ill- 
—■i 


_|r 
i 

ill 


*» f '•? ?.<# U _ ^ ^ 


n<?> 

(^<YvU(M>^lTvViA 

- -1—o 

StcawA Gxaua^vx HWH(£ 


r* \CTO. (\ fervY^ uX^s ivA. ' Wrt o<J> IaH- ukat( u)oXAa£ 


UA^^K ?)(oM aVAA^V . ^ 


J V 


"‘ ’ 1 1 " " WjUN 
1 .■ . " " -- 1 ..-'■ - 1 ' i,wip?T 
. . - . .. .. • J4 


.. . 


• . e -.' 


. • __ -. .- _ - • v-v 
......._. m 
i 
Lfi] 


w 


' 1 Uj 

m 


■\ 
> 


few 


I (UVtr/V^ ip *? /\ _^01 §&cvy Ka^tt. y&OVM.lw 

X WjOVO of- 


io It 


awu 


*3 


.1 Apnn. l 'T)/V 1> KoacAa X \ K^wMa 

b T«AV\jL 


i? J 


> 


ig5D 1450. (\ fevrA liitvt, 1/U4|W \a a 4 kj 8. Oct iV. \<3UAA^ 

rtOCCI tu~ 


h LZIW 


:uo r 


Ama^ o iiss 


■ CcumAc^ sWtv MiM*. "Wjt • no? 


2°W'- SSb 


ZAOS 

lA^) i \^£L 


. La^Y Volk 23 1cua. ( Q gv^L U 11 /Wv\ 1 
1. 1 0 ^ ' 


\n^Wo^V\Mrc ( a cjluAtU 4 m TV KMv\ 

^ncr^4t> WAeYxvU . <Y Toi 


ou- 


\\A iw. lpw 


L OiMAft sW- 


5C 


-The %- 
Km 


4 

U\ 


3J oUAja- { ^ Wxth Ab mX \rv o'jp 4lu_ 1 m>W lXX\Tk yvo l.uAc 4Ac$ 

H£KVK yuy 

Gjd*V 4l/us vw '^cVii_ v>jc^>^>< r 1^ - 

G*$ V lunA Ptf T^ vumA . 


?K/I ;.D 6ouA.<y IV bake* h) ^ *“ |033 -j 10 i 

TT 


Uh^jd .Mv4 5Wv6auJt v^oA -5 "tVo3r ^sctv\a^ ( vu4 <*. WV &■ 

(tanvi.6 " VXK0U,W Wvt , 


_r 
- - - fl 

. ' 


\ 

WllAe/TD <3. 

KsWvW(X^) '(ormxc.lv'trYUS 

15^D tOe^V(ktK.c\ HWHje. 


H eo^> (?k'il;^ 


\ oo v ) ; 
Yl Hiu, VZ-5D KfeboWoSUl.'- i i^cuitoieA 


' 0aH.t>W-5 


(fcasfwfl.s' 


<3>2S.fe* 118 


-_-.--V 

© 35 .( 0 * fll 


. ' , . .1 -■ ■ r - . i ' " '“ ‘ j, <U 

V3- Jvu^ ^30 PhlUo bavvAeA +k 6 


(U, ^\Cfl1' HO ( ■\ 


) 


2d Sc 3A^nl 


) 


'WYtu CavW^ 


1000 Hfj ufc 

ODUA^J^A sWft^S '•> Haava "WlX. * ZC^TQ . f\c&{)A^ £ARa/u (j^W/rt. 

Z° 'tvXx _IZO . TV* dtPolVk aV<i ^vcIVt ^ 

t«ui z® ^ar^ 


^0. U3ftAci/\AYVA &|X/\f OJA ^mJjvM>I/V cu^ TVjl S4 KtvV l\X?$JL 


~H\ > a ca£b 4r®MS 


[aJ&T 


r\ 


ov\ omA I^jl 2^ K*v rtKJtwaJ, f 

is. ib i^AJL . i^buh- X kcmXL ^ ? kHK. 

(A/^tX lUvkl T2 W 3 

1 m*iV 

2<^S. jlo ja/c aM OUA^T • 0o^$~ UKU> Wrt 

^CAO r>PT u/> VW/ltuX Will * | * * \ s \ 
#■ 


y/m 


ShU 

MXXKx, 3 (o]lM <*M X|yU.W^) H^Kcb ’* 

§t> kilS V\j^ jtfC 5H/K . 

2W b : . HoW W/ ^I I [cU^ *" CW\jh { 


_-—‘ 


Cofl^vr 9>. 


?> - 4 A?j 


8®n 


l'&*tU, 
■ U-flAh 


6 110. KoU 'jcv £t<fe^$. &u?£^<. 5A|nril. 
^om)s “it/ui. ^j-Wvv&Ovv. 


1) 


-« - 1 ] ? : u -f0?' t<aQJ2i^ 

C KcVAAa^ 3 , 4 } (fCSI \AJbROx S. . S^£< av 


5< aM2CTV£- foMto 

»- ‘:Ka 1<W C'lvc.tl. 


■ 
. ' . • WT 

\ 

lOoJJ^tT^. k^m/'A^ 2, 

VUwwM'^a (zwv\dd*lttu/v 

iw unskr 

Ir A'pOil 

f>AaXA yuAXtt ~Udo3r "ttv^ ^6 [Mi/r^ a/r* yvof 


\ J \ q *— 

fAX*/TS of 4 /\a 4 4W/> S>l\jL IS Ifajf 0- '‘rtJMJ&Y'' taAP</'C 

J j tt . i 

(oi: beA) oa/A is <x ^Wi\<4 (rrwsvr (VA itftro'T). uk_ 


cWaL c&vi\ ur kjMr c xa> ajw V^o*jWa of kjcarkjuaJt^ 


of UW>« ( . 


Miss^ $<Ua> t(rh of acriVi-Ui <xA T!m^Im)5U_ YlKL Vl(X, irQ X (yW-L^A 

'NA/pv /v 

A oj; R0- \ ru>d is*.’. 


0 o 

G^S. Ia)clAc\uvvsl. 


?3d . $«3 J A W- dicUA eJloT. 


4l0. %3 O^xavv. f UA ^ i\ uJU^r, 


cV\ ^oS$eA L ^R5l fl)\A \ivxt\ JWp cV AlaO £ri9f cf 

1 

"jVi?,WX un'VX 4f). 

.Jkjwd 

^Kvl\& (MoJAmA Wvt.XkjLS MXKY\AAA . 9143 (a)(X^ iw eOA A 4t*~ 


\ A —— \ d 

"49 MAvv CUa.^ bOO^S (yv [oMa~ ~p< XSnrCv- ifc 


} \J [ 

4iMX 99 CUNU fu ~ 930 csU i i^jife uKArC ZwM - 19am ^°4X 


^ (cuA Owjl 6W i <taWdfA $!49a^1X ofW 


/j \ 1 / 

WA vutV o(jvi$v^U a ruuvi;; T M^yUi (7btV. ’T’KxI'iD GCwiin.- 


u_A 4t> wajkJ^x dvoi lefd aJt ‘Isd <£W- WTV^fB «-<A ^3833 


j \ 4 

VsA 4n f^L4 omaG 94S? avu^. cjitl^vJr 


Wnv\5. • XjpfrcA^ u)«lei*_V i-M/Ja 1 Bull!) feW>v^ a-A dS30 _.. 


A \ 1 

(XKma. uvJL^ \ la/y^r &v\£_~ V^KixXaA. 


§o vVs ■sViU SDv^Aua? <dr<* V-QJrt aJ: W^V _- 


Lof"tW. ^ oyS- 

|- 

ik? 6U . KOc, VWi uxfi 4tJVS 99c ^CCJDV^ A, 9A mKj^ 


(we vWW A 4trZcDYvt5iA) j (w![( 

I 7 /Wlf 

1^39. WoLiAuvAx . ^f^4^c^444L. I(%s L^I^S 


0 J i 0 J , do 

^j^Y^Uy (A $A tilJl l*1\ Uo)U (.2.) ^03 Ua<4 tfWU ^ 
■ - VvvUCAVHa^ 

--- \ y J'- 

WTO kWAWA HlvJn^ 


ArpM (sbO ^ \ yOu> coqp 


°a°\ \&*}> ^ ?\°i5. 


l(? /VpY3 l 2 <l£j 6A l(M^ ^ Avf^V ?ft3 


* olr v r 

oj^ ’, <W"{ 


ofU [odh lSw5. 1 


^ GET) r>^V\sL SHst5J2. crwi. 


1 *1 
f^HSu*ui\A SU.6*19S 


i?^l ?m M-. a3.6*i<M 


[ouih’- Sm&JA 


?l^3 4pS^> Z9& * 

k 

0 ) 

^1 &*> 2 re^AAK. 


\? ftf^n l GDO KKf ^M-p-U! 


T T 1 ■ 

?l"\3 l*u« (Ad*4 Ipm5u> 


l 

uJVjov: ca* is i/SWjscV" CD J-4--0 x ti*3 


<r 

&2H^[V1 ij 


T30 4.ej^>; 2»\ju^ frt) K ?#3 4 °kY& 


( uO * * 


i© 3-M > \if\ 


1£> fi^yy l ^5 Nev(r tK|4v^. 


U tov\\ ‘loo r V haa '• 9-5-I *■ fl.°l .. Ettw I!?/ 


\ \ 0 J + To t 5. 

MbvT ^ %-Vsi- 


\ . 

a.3 V W Z' l«^ (ru*!t 1 -. H-6^13-1 (. kw u- 


?Ho ^3 


lH/U>r\l >10 f ^ ' 2-3. > * l?.S(ta4^k^?82] 


^ v W>^3-fl3 v - 


25/W\ (Pk'.l'.o') (levy. 2 So fir po 1 3^A|?r> ) 


n^\ 


tso-ss? 


lohy-r{\ 


a tMre? n Hou ^ 


a 
KVhO 


♦ 


, Vi-5 At.2 

(/^|^3 l<xc,s 1*8.1 *■15-5' Crv-vd' 


[ 
y 
®f 


{ru,b\W/ 


.0~ r {%.Q). KJc{ \bi 

^zs,\m k '■ 

(^0-H->\ v< ?.G i'7s-f 
& 3lS.{>*20.( { / ? H ; 

£ytW *?}?? ck ^11 ”i ( frvt>6. ^i^iAr j-. 

fA) 2^-H"2 j0.o 
e*^ 1 W, <ieid" ; frvo£>. jvt>K Kfi. 

“^'fl Nk J 


«.<WM (Sl'teV) ^u.rc 

e^*h an.vivs (Ws 

£u*$ : <^.0*18.1 
Htf e^? 

(oe^V. 

Wj 

too ®?i 

H&-y) 


fo'T 

So-rt. 
Wr, tnY^n \yvOJL f ^«jh 

\ 

Wtu 


'felW 


5) t> id !A^ \tX^Xiy^L. 
C&OvdL & KOy) 

00III Kscbin 


WklW^j2 


H 6tffeu4 


♦ 


GtfVv \ 


) 

t 

1 

CAvtr<U5 „o 0 t\<»*L CfmK 

, ±-^Lc' 51^ &K 

TVOH * t« 5 -v^| 


8Qo 


~4^4_— : ^*lr7 rr< :n f f***-. 

it>^ ©£2§& 

il5 4-SO 

n.to 

16.55" 

35.35 
2.15 

ms 

urn 


3l-o5 


15.% D 
25-00 

bOVi 

,0l(9u br'ajfrefo' 

' iV'ittVuM 

Www) 

VCY^ Vi(fcy 

•ofc 

* o^o iS- <w 

c 0) 

■ r i 

J 

3c>a 

en^y 

51A 1 

1240 

32-/V 

ms 

sa.so 

35lo 

olX-5S~ 

"bOl?) 

(fe iw 

11 & 
ms 

32.5 

1251) 


tt*a o; tj&Mi 

fa® } I <Of*X -Joy 
■ 

”T 

32-00 3 ( 2.2o 3!-30 


1 . 306- 31,6 32.C 

■ 

- 

ww 1350 1355' l?Crt> ^ 

CjbvJtyo>- 

**■ \ It 

2<3^u, IV5D ?13o 22.5D ?2.s<9 (llfr) ((,9.25) 

l 

$JVu. HOD $0. c 1(60) 32.0(59) M(52) 25.3(63) U2(sS\ 

\ 1 

CD# 3 w 

io Mo*' ui? 8i.e its) 8i.8(t5) »o(si) 


l Wit H«ut 4 

Pfy\y^W- 

£D*H(-2} w 

1>1 Kru, UH-r ?4.l (?l) (k.?)[m] Mfe2] 

\ / 

' _ . PUu>vvu.\ "fwK^^w Akumo 

Co^D Cgg) 0O2S> 

CD *5 « 

I.Hu* ^.0(26) •BV.T-C'M) 1S.\(S)) 
St*- 54avv-Wtic-6 vuoVt W 2^ 


• 


' • 


■ - • 

• 


Jj 


. 

5 m 


> 


(ftA|rrd 


> 


i 


k 
mi 


8 


* • 
M*)W^ - Z>QVU(^V^AM 


2 ^ ?k>lllv>. §) ??£f Icu^ct 5 ^JlSA - 

- UAv 0TYV t ^3 . W?ll3 -joS&LtS 0^*3 ' 

uTWv X CAM^ oC^ lOZO feofk 

ttdo*. u>e^L 6till oak 

m^a^uaxA TIa^ k. md 4& ~lw k^A. -ItxW^ 

OUA_( \^cmccla 

^1^3 louyS U<tV^y^AAL| [y(o$0 a.k') 

J?d§S \ Qua* WAt/r ' } WK*U 

VieMG 2 * iSA^nl*' nod eiw Caa(^ ) ]otetA 

Ik fcprAl ?^3 \au^i YjcKKsd ^ l<*^j 

iL c?_\xadr odt fest} 


,K^ <3t>VU|i3uiM , 


-■ r*^'. 


__— fupJ, 


-'rf J ! 
Msor. $ ?ft3 -Ws 9?K' 
--- 


L^Wfi. ^ o6sonR^ it(VLC\C^ __., 

^tW1l^^'tl^scf' ?fi3 & ??S*S" 

\3 A^n \ * S<xmq ou, U? A^r) l, 5>d^ iV uxh <*Jll ic^iA/tTus 

~Bw. ^113 kd tOTTA^i ^ cpvr^ 

^ , ?H3 -fosse ^ ???&$ e< J ^- — 


.-p 


All -ft* ^ J^rxe OrvJ^ 


U2§ 3t */&> |/v$$£. . -?M,3 \ cclMa 4^> Ux>2jl. ? wodttuv\^ 


UYtTW \y\^A^a\ . 

" t'fO twM>rtk Vajo^Cl , jolloUK, 

T1a2a\ <$ d*VO, v^o dc?s6iv^ 


o ' r ■ Cl 

UtdV-^ l-llc<2- Ato MOrt -toSS'llM ^°R3&r3'f£S; \^ aM. 

hryvtFnTJW 'A 1 ? 
% - ■\ 


) 


Cl? Ayr^ 
) 


) 
5 


1 ^{.CKMjMT 


Z' 


j^) ^p<KUci>^MAt 

1J---■ 


mv J AifK 4\a^ T Tlu^LTU le#AR< jtk o[(pw Hu, z oa/C- k^(0C 

C&]Aklh t&M t 60 IT tWi rt?5^U)P<PX T k_ 
C^ficWir of kvU3TA5\w^ uSWA 

Kjoic 1^^aJt ct»rt. i\j>c om^ s IajSWvi^ 

CVv TK^ kjO^J2- • 

5® *^r(Si IK ^WcJ^ajc . Dm{ g.K[>L >_ 

W?,Wc f '' 

iv\ WoV* W iahA" So? 4 oaJt 5 [^cAji m>3'<uc$ka 

VM}jli . < ^1 Wvt - lc5oktM iyv , 

4S& I? lei^M, ^3? I ^All Wxe_. 

'}0H> ?(43 (ZJfWla —*> W^ca ( {$ i*x W^qAcl , £aaoUai> 

ferUL^ | % l^iXAKA, <t -+OJ0 H^AiaIc ^ • 5 


. 12S . 

3bO. OtM-tVkr^ UjAA 

*?4 Q. (jCtaLdb^A^VN^ 

SS2 * ?(43 \w |/\jq)^. 

tA^ _ ~f 


/ t>45 

^rrxiy 


(AX? 4oS€m / \SU . ^ ^ a*04_4o l\jJ(g i3u k 6uoJ: ciu tAJ^ jor ojx)lult •Wtaxy VU^{ OJA^ \MCtMA}ft\ 'W 

WKb \fr KjJA ^ZD^aaV . aA l/v^A - ) sK^lTl^n fftW 

klo 4oT5)^ . 

v Sma\a,- ^^3 oAMjL fi’WLe. <*AaA /cn?! 
ivv' ^ JuaI 
\3V>. 

VU5. Ha^ Ia. . 


^1 


crtft'c 


5^5- Wn^oivi'H • "D'Mrt "tW ^ -j>cm4Z)>vc 4 £>_ ^ r? ^ ui mixvhm 


_ wMri' > _.___ _._ 

?02.^^S' (k j^Ktmi if <^??1. /)[(4/a/K^- ( 

. 
JVH^cx\$YU<J 

W^L HW^A 

(n/w4 

W- 3of4 ItaAXL- l£re.*W^- cTR| (V 

i 

- . 

. 

cft^l fot\$iAL l(£AHL- 


i 

Ctai_leA Wak * 4 ea*^ (l fn?K v/c^Wiao^, v\ju*) . 


0 0 I \ 

( ^-WoJccAa/^j3. 


“ 

olo*lta*nv^. Se£u^> imJ 2W$^ ow^fW*. ^wtW lAIA kis^pe'A 


ImTlv^ %¥ti\ c xC^t b^Srh aJlH D-f ^ t>vTl*Av . 

.20W 

6> 1, i 

^5*. WojbAu»\^, A- sktAA jyv^M^Jr u/ujWy\ jurflv "fru_vuyl: oJmjCnV 


fyOMfk KtT tu?. Til 1 a)< 3UT uT^l SrtmML^jVVJL Tr5. 


1 i • ’: {' . Q 

"^30. iw KjoJIa •W oaJU 1 maVo 4>op^, Mw{ yt-MriM. °??0 i^ktrvJ' 


{ l V 0 J 

%fC*> rs V\\\ fee \\MrlJx* 2a/Wnl 


rooltQ fjpSy^ tv^^/ <\ hAA\AjUJ^l,' ) l yi^\ W^’thtrd T 3ma\Ai 


%%$ : l ( i\ We/rt^fendr ajtTI m. vv^UxiLt. 


^S),(3o\i^ 4o cJ/va.ci/t?H Vj$ul (ss^p<t 

3 * l Ti t \ f 1^1% \ 


410. Ukickv/ji p r gK < otA felW ^ . 

US € QlG*? - \ (I t. \ f\ ’ 


HST^ vCy Voojj L - \ /Wk t kdr A)*s> ifraWiM 
$30 ^ QwL .*a>mKc <ipn/i4i^ g j* tT k A • 4n cJtxjllL\4 , 

^ Hok "Axil e> ,r ^ 


1 f -1 
t m- sT 

\ i t <« » 


) D34JkLXc-^~ ' MoAL 4 U}W- S<2>K 

fi ?4. <x3J4 


PVY {■ i 
) Q&ftl ll'| ^ 


$00. »»!W iMiiU.'. 


. 


?02. %&■ i4(i5MrK CftU'. rR^ ®^j4c 4^ joKfriw^ ^ 0. 

903 .nm j>((W ^ <mi. aV s tASicU, 1 . 


4 
♦. 

m 

\ 

) 

(ftp 


u 

r» 

fr<>VUCAYWlM 

kmfc 

(ll 

frll-^l! [ejMM. cS ‘??0 jcroUvv p|Vv3. $? $-Kll iWTlJckL 

1 ~r 

. PH\ . ^^3 Iqt 


J J 1 v v i v 7 / fK-vfwv f M ... 

foudVlcSsq) IAmAi l ^ ftZ.% . 


v ^ ■-'vg -- 

^A*T- 2. qtAAcV W\(H ^ WuttM* ^&30'£A0* M "biftiAft . 


i r t .' j 

(wri/^-^t) tMjuJcilu lu?Xt- 


o 

^TO- l eM 1 ' 0^ ^ ^3 fend: couJ^ \ajxak~ <-dkur cf 


Gq u \ i ~ r 

”fW. c^Tta^c 'Vwo'A VJcrw \vVlAA^l()|x -\it^~ 


°(l& Ma^tu -k>-/?5§ed atk 


"Iks ct^umf e^iauivL I oa^5 • 


/W '\i^3^Afe^T\v\jL or^xo/. AW_ i\v 

MUM) k) W (V. ^wfc£^ 

\ 

x m ?w To-tJc^ w .. 

) 

,cr /\ ' \ 0 $** 

w Apm l ) pssed. /?3 /o' .... 


lb Afm \ 3 / 


5 rr^s^ 

l-pYftrkc. ^/53 , 

... ..... _ .... _ - _. ....... .LH- 


11 ^fn) qd 5” HO ,. 


£(13 J r#M] 


1 

atm T wnoj 

£*, tJkoM i 

/ 1 rj-Tru'l 4— _ - - ' - 6«1 ?7«T 

(/xf^rreO J 


l^Ptpol Lcv\d UkA d A 2 


11 /Wyil Asm A ? 0 


fill H MiA L k(io 

/,nfirxi 


UL firO^n ! ‘ 

— ^7 065C^ (0 0 

) 

--- -....- 

-sW * 1 

/ - 

To-ki etfX 5ftK wM) 5” 0 


^ */X^ / ^ 


fyp -kW Lft] 0 ffl 
. ties' 


\ 

* 


KJImm^ ^yiaXq^^ 


mv 


Umiz 


blO. (jOcdckAi/^. Viomt v’w Kxi2 jl 


Tok*‘ i^InaSU. 4o< 

iw^k. 
rtA/wA~ ^9y% *• 6l^c it l 


.(jOodti^ 


T) 


*k 


vjzvck ivv fmt ' } jvPST a J 


uve^/ct 


( OUAJ^ tAjOU) cxl"T1 a 2_5 K^c 0^ 

Tta VU^A QA * ^ T&T ua\z VtA 


'tW- 


StfT lo^a^S Tv coaa/ y^u/v riVir^t7>ol/0i^ 

w, 0^.1 ^TfD 

^ ?? \ 


Kioatv^ 


-.Vf' 1 


TWJl sIa-O^aJvV m\ la^vu I 

\r. * \-^ cA^J^TKjl \\jO$JL luAJlV^ -ft CM“Ua\A.J .635 , [/J^cTuVVA ,. VJ^T^NiLoa WlSU 
(aJtk>v~ 


l 


• lefl KJmIcW-Ic- ]jjsi^Ls^ 

UJ(xJ^Aav^ 

T>ST c^AovA, ^IWe^ ^ ^TS; *? kfi -a^oWr om Ua as- 
Spa ^v<x 

v\ joc e5^"AZ\. r?£-f- tou^ ; ^ITl) • 

^U,Vv ? OO^OcJai^ . ^tlv ??&? OAvi ??£? U>€T6 ij/L 

tvJrcrvvjl^ \ iA]<^> [aii'j ?H.\l^ 4^ \i Idas, Z, 

^IT3>; fotk Ifea4 rfiTUkit <VJk ^ MJ U ( 

^ 4tfjjW i\e^c 4*5$^ ^ 

\laA4 *. riudT 

^dN 
V 


i 


. 


Wo 


\ 


) 
huk WjD 4 oSS\V\/ \ _So iaIVaA. 5 l^p Juvt? 

<? 
i HtlflyVvay^ s 


l»TC> 


450. ? iU Wola^jf^O «>Rj^ U Up -(tfe-wx, ? Wnk 

\tcuL. 

laSD. UgJb ohlJLlC--- le^. j&.?- x V§.<a.(U^ 

ttjJM-dUk vi^KA atwou, Ijvi \l^\ Wo cmJ&Av 

}[L.$R$in : W faff w[t> -faetiM . _ 

I L\ u ,v ^ H AJHJg 


?». ini 


Vwv 


“8 


OLA-Va- 


, !* 


%%. %ytiS Iv\ ^jC \ ^aa/\, jLtff »v^d -b^ivv. k>tvd( 

ijWr, j^pt , oj vn\xvt-. ._ 

fyS"• vk«Ac/taA_‘- sHl\"tW 1 «-«x. 


i* iMM£ r -. 

\ptJL IflULS J -ty.o u* 

\ 0 H^. HoSU cWiAc/ *sVi\\ "Ajl \ ei 

■AM> \A CLj-TOOtMIi Q<x i MAVt / WO Tq»iv*y 

s/\ v r 


HD.*?'?S5 jWttsu^ k ?W3 A^O, <?•??(. All'tfa* leffsko//-, 


' 1 7 
VU> 4®^!^ W//W &£ift 

j^ tV iw cu 5^ ^luv^ lo|*iSe^ % 


1^33. < ~?7^ ia cy^ctyyy t < 

-W> GtXsp 


Oul^*-** 


A3 A ^>oj 


A A <^0*-VVV' 


§ 


tau^e 


‘I 
£e4K*-ftX M^f-e Hum- X'r ^iM^yu • 
(tf\A cjO Cjl A^j OM^ ci^cL'tlx WMT. ..... 

l^S. VV D^LsAtaA^ & skli "^Wc. WftyJT ; ttftnAA <x^ 

(fiO. iWj. iw Mi/- Jsjl M ‘Ail' 

(Aft .UjoAtAu 1 
W4, ^ i_k._ fafc KelWnb) k*^, ^??l _ 

^K[| JuXl(,1amau iMiWAtl - 


. 
m 

\ 

) 

AV2flAAMLVp4 icAvU<U VITA'S 

HK/Kg 

(zn flcrd) 

u° r m ;«. iu ^ k.tt! /w^ * 


v- 

^3. ^C^V fell&UK V fek ^ left. ftfW ^ (crdU\N/ (l-f 


o — 

t Vt ooa>s rjrvbtxloU % H3 A 


Cl \ 1 

\7S. Utyt %■ cru3 ', ?133 tiA 6 r^e^tcj v leff ^oWW 

?3D-10^\ gImiJc.' 3ex<v- (frt)k plkS © 3 * 2 * 1 * 8 -^ 


®ol5.fc * ZO* \ • 3W cu^rt 3W? 5 & ??&? 5 


*«.H^ VW>i?rw()^,. l-f^C Ook^MryW \ m*,. GOoiM^vH. 


J ' CM Q 

3b £AcA/v < 7 <o *.w awvj 2 ^. 


o 

3^) Gsljior^v^a '^XstA 1 *, iwTXjl oj(r^{y^9A\ C/y^i^A^Tti 


\ (J | | 

’yMT VkoexvwJJx i \tuck Uii^C^(~ <^orv\ fycj^iV. mgum. 

\ _ 

J j ) J | j 

Wwo45Mji/ma 

7 

foM^r d'kto) \v\ \ wo 4 pS51Asi. 


V ' Cl 

C ? t SD.CJf\3 OAO^UV -Qac ^D7Wc-\AsM, 


o * 

3So. KkaV cMmM-'' ^KlViUc.3 t °^f' jsv *k) 1 mJLi. 


C^SAjOoJ^Aum , Vj^VViLCw W>jx'« V^tck/xt’ 5^1 U 3 z%&<> 


a ^50 

uK.^mxAam . 


(a^ ■ 33&S, TW 3(33 ck^/c. feoTK W\) 5 jt *{yuma* 4o (trok* - 


w, A3iL$sAx7iSS' ^"fTo U<*aka ; &U! sfrlloJ; MI 4 . _ 


l^O.EWw^ervas ks-^vyM_W cu<SW)u. XMJ/M V>u* ■. 


H is^ TNiSuy 3iMr.H *- 20.0 . frn k^UM, if wotluwa ._--^ 


eJUe 333 <v\\m 'Ylu.'i 4t) ^3?^* Wi L 33?'!. 


0 t ~~ ' 

'B'lO- T A3 iw ^€+7 1 “" ! M.liA^ _ ^|4. < ?' < l^ \«. OJiaAVy §x 6 ^AA.v\ ' i7!a4-A^ __ 


j l 1 0 J 

<^33o bU. W.jk 

) 

IVN.'. 9(Hi flours fer»4tA- d?7oAs«. Bll 1<AAR qcM 

/ 

^ J j l \ 

^■si- 


( < r 5^ k ’ ?H3 /W , \ felfi firwh fi<iU aaa;c3u,. 1 W kAoesukWivA. 


V J 1 j " " ~ 

!®,^o m . < ¥ + ^ervA- UwVtWU 5<^5 - 5^ ■ 

i 


■ 


wr 
a: 
/\a 


\ 


H 
IflTO OVMLO^KCrsV C&/A^V^X^ \aui ^ (_^R3 Wm> 5)V2j? c^Wxmj^ 

ojftaujiyv^ Vuir iV), Uwji^rW ^ W*3\^ 01 

<WA l^IaacXv X 'tUXvvic 3C v\^v(LvicvJr^ (>ujr \yv vV* ^^ty<roiA) ^ ■ 


C^A^ 6UL^T^V>o^ Vi^ayi/U^ C£M*L cwl 5 o ~jiW) i\ jossli\)L| uj^ Vuc-Vo 


J ^r 

_fe fo (AK ^ pivAA^, MaiTKt ivv l/vok. 

G 4 G . ^HV ^aA TV 1a/$JL c? ZYO g*jXL j 5 kiL \eft_, ^33 ] 
£- &M jl. cmaA 5 <Vy b^AJnvv^tVt ^Wt'V (T\>Jr d |' ^ ^ ?"0 [ Ujc-V^ 

\ n.r . » i H * . . .A -II V'T.'IrN * l I 1 . <<r> A 


, cWaJJoSAri ^ 

'Kn'JL . 'TlKV (A & cr^3r of TV UjojU jar ZO 5 

lvv4i ] \U tv koiU a^uw | <*?*}( lef i* tf^O'Tkju, 

GA2\ 

t06».M^cVcW v ^UtV Jfegg^ 
jHjT- Ujfld<^AA 


t5%\ Lzjkm&s*, . 
4t 
32 Z. xli3 ivv. ^ouGv . ?26._ . 

?3Kz?o m ^ ?R3tu. v W.OcaV. 

- r - ; - 


SCSD. _£???-| Iia iM5UJ joe »10 NA^A, *’ i^ouiWle 7 Zo3.(kuJ^. (Crvv^V^ 


0*o3 (i^5id^.. ?*$?>* fcot x ^ ccry^_4r? A^K 


§3>4. IcJU5^ 7j ^ZZ/ caa^Ws } ??23 e^A^Ws 

^?? 1 IPllVl , lv\ 1 /VvQvJ dti 23 Z) -_ _ 

^MrZ. ^ZZl^xt Will CUCuAj^ 
via ^'HlUws'iiiL ? |tLAAV$ • & t»\ , ImjvJ • 


.dd 

mSL 
. 

!"* * 
\ 

) 

WdiIAkJ*. i 2. 

HAxjvte/f^A jwAAdv’onM 

.J3&? JSg 

(30 Atr'A 

k^-pf] ai , dff 1 (wW'S 

1 < 

'udcvr*>. °[ 5H. <$ 1 tooM*, . Kl^cWcV- - (o SAfk<, < 0 ^ 


is ipn)feci^ is -stall <i . 


keM. w 


' ■ J “ - J ’--“ — ' ' ---" ■ ' t - LJU “"\^v ^ 

i^. Kojin. £/\f? %luu$f. 


^3l-?R3 Cfriwcs6rief(^. jWjA<. w/e e^wvivM 
y 7. 

< W4fl3> fti WR; leaxu? oy 0 eiAjUViyy (m^w <c5t" < \3&). 


^40,M^oWcU *? esiftV. So. TWG^eM is U)1 m5^ 


<Xj 0] ~'-~ v 1 

wwwL Tw^'s. 

\ _ 

‘tS&.low/wvt. 


«?• Pim^ Q $ k yA . Cb«.Sk Ww sW {< <?tT3. R oh 


oLulp *5 is ciejvXk ^43 * ilkUm, oSV^r 


o 0 i j 

*^50 ua^UvVx/v 


T 1 

G>SS. COojM/u aq^ • 


?\2-Wjo^ 4 l^uyt^> uu/o c^ajW\/^ 


>iS.?l^3eAA^T5 . ?2Bcw^ 4 (e 


330. 332.^330 o3t Iaj^U. 13 3.&\A-or5. 


IH'V <5T?I (eA^s 1 ewiiw?. 


1 / 

343.^33-1 l<pov>e^. 


3^1. VtaJui cWtV. 53t M 8 . 


C7 u 

§02 . oOak^TUiA, L 


grVS.<5‘?>0> o^~ UjdJU. twWi. 

3 

?ZO. L^U9-^ . ?2S'.^^70od' Loihu / ttoAK^ \^lozvd^r \^ 

/ 

§3(9. mJUjts. 831 UaBj . iListoe^ w/t, 


(1 

§32. M oj^ iMik ,w/p -exJnxn im . *? l-e_9u>i/) 


§33*^'? : K) caJ^T . c^c* Ji 
- ■ ^ 
m 

4Xliwj) 


13 


I v Vawwjwpj 2> ) ^ovt^ry^M 


18(50 


HWHfc 
ixtaJh mxh^ U/vJd 1 1 
IS s'w. -ySj SW 1 A 5 \ -iV 

&Wl 4W„ ^nvk <y>rt \w Tka. . 

Wo loud 4t)<W<. 3L <Rd oA wvc m. 1 
K ROD-U)lb. £>^yv,etK \\vcM.baied ct^O^ 1 
(SR 1 , udWv! CA-N^JL dC&ftU. (.Wr 1(WWIV7 

b^' “tW 4 ^m5MaIWv \5 sl'ill cv\ ) vu5t 

ejvlw - ovv l occa^io^ Vfc f^JHL <*^> dl/u3\A^{\ 

"Vw i^"v Wy dvJ^ ( 5 W. CS\K)L“W IaJoJV, feotk sVcwtd 

OlO UO'i'tk C?}? ! Pe-WctyVA &i^'V£5^iVc2<, Oci” Wur 

jSWX? 6W C.W^Jrt.< j . 

ftx"tta. waJkX'- "iWI-V, s^e_ Rm_iA.sc 
WV>‘, 


\ 


-T 


Hxsv^ && <\vv Wcubodian uoaJxA Km^c 4txfcu^_ "I ^ 

cf T}H qoL. W^Vdi ^3 £qm^Tt;k#_ C 25~. \ 


Hxsvm (aj^Jco^ajlA iKMoe^v 


Ofpc^u) 1 


MOasA. 


"tJu. H*. C^iJ-i) ia)(u owmiV, ^mJ: ^ 

TW_oj- tW. £>j~ 


j,—L 

I 

o5Vft^ l CMAM^t\AVV^ f . 

\KbO< C WJoel TR \ML^sVv G e^tA e^>^2- k ^At, 1 

v^> ytf>A" (ijeAK^Vv A ‘ 

^ AO tmlrA> A- cWck^A 

UaAlWV, 2- -Vo cW^J* 

aiaO 46a6l£U . MjUQ fsA (ic > 
Ur 
IT 20 . XJ^sV 

(tW ^tfS^s J CkAt 
Egg-tossing history (1985) 


Date Laid Tossed 


15 April 

$193(7)— 

-►$ 193 

16 April 

?193 x $785~\ 

-►$[193] 

17 April 

$193\ $785- 

*-<^$193 
$ [787] 

18 April 

?193y $785-$\ 

V 

19 April 

? * 93 '—^ $785- 

—===^$ [787] 

20-21 April Runt egg 

Eggs quite different 
in size 

Eggs quite different 
in size 

Nest empty 18 April 


Nest empty 20 April 
No eggs laid 


22 April £785 

23 April £ 787 

24 April £ 787 

25 April 9 787 

26 April £ 787 

$193- 

27 April £ 193* 

28 April £785 

£ 787 

29 April 9*785 

£ 787 

30 April 9 193- 

£785 
I May 9 193' 


9 787 

-►9 193- Runt 
“►$ 193 ‘ 

"► 9 193* 


£785 Runt (193's) 
Not tossed 


TOTALS: 

Laid 

Tossed 

Incubated 

$193- 

9 

6 

3 

$785 

8 

2 

3 

$ 787 

6 

7 

2 

Grand total 

23 

15 

8 

A 

# 

lO(iJlU4P j Lf 

HiUaa^P^ 

l§0o___._ hm-:(?._ 

15 rW 

1? Koa, 

104:5", U)ex«tafr tk kkcx 

\(o z )0 . \vuexAe44W iXD Ikj' iajOl^W^ IrkA^ <vi -530 

l 

J" J T 1 

\\MexVv$vM> 4^ 143&- 

l?fv 

J ' \ 

1^50. Cue^Wir cvuJh (UleA tV b&b&i. 

^ Mv9^ 

V 

llA:t).iV^ 0L5 V=^avv.*. 


i J - - - ■■ ------ -■■•—•' 

Kiss^ w)<JkWA l/vurt a-jVr oSlueM X otfbUA 

4\^0 (x^i{i\.criAai^ (odbiCA jvvi\ Avu/i-cy, "ja^ »h/W. 

Hash, u)cx 4 tW^ ^ vu,u>r <Wn (cicjx*r biX *KW cool j fcf'W* L v y i * 

U)4uei^ X 4 k 2 ~ babiU 4s 

1 JtMVX 

Um>4 ix)oX^a <W, Xoc,^5) . pAeyvJO^n "X 

-A. . 

6 olW<u Ola ^ 

S/hTwva 

440- (a)oAcAm.vvx. .XkaA^aArt 4) ejuv5 44k W>$U> . ~L to, 4X3 duX 


,0 <>(9 \ 

1 jv mp) 


^C5D. gtt vwla) 44r<h" &VtQ \ , K&a>^l ^qJ/V 


J ’ 

XRWkoJit..- jRfl wea, iVta Icrw^f (mxij-K wXV cT\ 3 ^- 
oVs’V'tta k/Vf - , W>(job, V'V , IuswaKat. X? k$: U)VjU\ 


a~—-- N 

J ’ \ 1 „ U 

^58^ ^)ys$JL left. ^ 1 cXkW chaX of IV. tvoit oV tO&V~[l 

j 

- 0“ i ) J 

tjiyzjc \o <^~r?4- uuW) U4 \uyf Iom^ yusm4^ a/uA PecUA 

SV\ (>7dVR 

'Wk.,'IVyv juJ^cV &w V 6aV <vw4 fVV Iaaia a^aV •. .._- 

OVrulV tf-RM IS cleaV d^lO r ?IR3 . _- 'T ZJ .:.. aX 3 ^ 


VW- CJaKiud i/M? ^-0 o(/v.cU^ tlM_ koJx'- 3 , l-f 

(VWVTY^ 'Ws^OS \4 ui)^ Wxk_4d ^ ^T3?4 ; .) 


i 2JJk 

■ Q f 

yWtUu UJoVWvAa Lurt e/K/TM M>OUA\ . 'TkiAA- - 


oiM. mtia) S untV«Al "5 ^ oe^^4uXiyQk (oav^ ._- 


UTiXk Vszavx 4n) ) UaX WCURlTi ua^^-\c> ^\v\. Mrujw 


HmcAa. ov'tVi: 56cr<^V S«jl. Ka/rM m\c^> W^eUuj. 
. 

A 

<3$ Mow 
I 


\ 
Vta«cWl 


r\CA.o\M - \trOHy\ A WK 1 Min ov^/ctta. 
K^orlA 

s 


A 


/UM • He, W 
(*rimA Y^*A (vv. a 

• lltM. 

i. 


ooJt- ri <JVU 

olWcHW 

W»€ A:.eiu^ . i^\ac/k 


o 


)\s*MjjSW$JL \ 

'-i 

\\ AIjlA ctfWvvCTryx 


'J 


oJrt \\Kpdo<z)ci^ 

OmX ye^o/v, ^ s-W^o ouaxvbV X v<m oa^Wivv^ off cuJ^vu, oJluci/\ a/rc oVill a^AW luK ^U , 
Hot^ajls v^~AW WA ' ^ 


1r£) 


gWcImA rl 4 o<W^ oJt 12-jSl* ^ <r^5 ) 

. ^rWc C .VA> 


oiawWvX, Aw 4rf 

a! _M£= tro X dPYl-f bu5U) kSW^5 

HW e^jK. -<d^ £*ft.3 
&A5A * /?.? 


®n,2*i8-& 

©<2S.8 X jl.3. 


lWf£ 


CaJH 


Cnrwywjkfi 


I ia£> In 
t“Wr 


n o 


3^tc^vu- ^rc.*. HoAH^iW^ glIo^Ao^ 

I & 1 »V A I a At I * a . < a i _Ai 1/ 1_ i I A i a Jl. > y% i « 


UOO-Wwi Wl SUKA^i 

(ta W 3(/Mjl fcr\jC$T "UuMrt ^«aK. e<jiA^ *.lcru> fnwUL. It 


> 


^ nWh!^ 


ViMMa. 


.(]PIM^0VU_^ <MTU>. 


HHn rmls 


% 


INA 


2.0 U0\&mW ?3qABma JAha, X 1 3 * 

\ o ) qqm - ImV vOuV§A WlA & boA^V^ 


§es_ VaS \M>Ut 'Chr ^Wtl. 

•;x\i: Im$a ta*t. ('•) 


v-irw-, 


41 "tXviuvc GnY^TT ^so^pj^xa^rtV err a^XM^jAih. 
■S-cjtTw ajWc'iikit i/vmV -AuYe^ Waj^. • 

~^ fvb^XiA^rowj Y (hdSfv) cajJ^s o-^ OuMi- 

‘Se*- S4MA.ba.t_V s wjoWa ; -^x <k_WS s • 

Gveu^ (s CAM\6K$Y<, abou*}j©v\A, v*-qj^\ -jb<- bnvta 
YWVovva W^c jV?H m^Uvajl. • \\n 

w% 

i 

- - ----« 

U)<djUT3>. Kwvu^ * 

HliWlWCWA J>O^CW^<V^\ 

lftwV ( ^~3iom\AA^V f/fJn 

i$ OcAo^a" 

T’S?* UjfliAtiAAiAA ufttW 1 (\k Ith vVmIci^X. ®3?(l Wrt_N ?&04 kor^L 


A i A ■ - -- J .. ■■ 

<xlw). lr€OAA\ <sJX 1) Wax- ^Wrv\^ assx<y^' , *VW ^O/vvOym 


i 

\’s ft U\A5k U/0 Quackle 

0 0 e 


830. Ltf'. o>eAp<- ^Wi,Ao (ols £nJl” Mrf~ ftf i^Ore 'TWa, 


r . . _*.~ 0 ^ 0* ' 

a ^eu) Sej£0wJrs uml 9(yt3UAAyvM.- -j 


0 0 


ms 


HTTZ). 3-^H; 1 ^W4\N< IS OacixA \ 

7\ IWn V ^}U. U^ ISJom (^L\\ A'^ qmM ^ Z/Wn\ 

▲ 

~^T), . 'Z- Hft/vtA 5 l HJStvI 1a ' 

f » A**] 

ITjOO . $rw^ vw ^AqVv \aa)JLl vU wmV cakaT ©>v Sio^oCcslV. {\- 


. <J V 

MAT -pTSUYt... . . 


1*101). CAidiA V>!U- 4-e^A^. 

3. Ka/U 

0 c 

1^0. (q haa'l . HiLa^vturt\. 5 WaA^ 

^ M&/U 

r- / 00 

ilO t ^bab\i* KiVM 

i^Dwa, * iaa> c^rVS. Hc^a.,°JX itkoWA WA*6k ^ 

SlHai 

\ftto. Qc^vWI^^TXjm^^ . Tivaj^a 5^ ii 


\3 vv <5h-jp 

I r A 

?cuW: W^A 4.3 -HpW- - - 


0 J 

j 

_~._j 


* —/_ | 


¥ 

f* 
* * 

Hibnwyf^ fOyyvxXdivPSiA^ 

I4v 

1 \i --——-- 

UflW£ 


m- 

4 e^p,/ 


3- NWa. ISH.D (o (zslm 


\ „ 60 

d> 75-5* ?o. 1 *• 


& 5-5.? A 20. V" 


d 2~ L t> c \*- 11?.*? Uni&wiopzA 


J 

® &.0>ID.O 


© MX* tf.? 


<§) 25.6 * 2.0.2, 


? UO Sbal&ju ^ l(k>. yu> ej^^s 


0 , , ' , . 00 

3 t Km, \VZ0 4r o«Km QcuKK . 


\ f 

does) CK?) Ock) 


5lhV 

y^dD SI. 2 (SO «5.o^ 93.5 fa} 86.0 (950 

te'HK^0Z-HW>6 U^pP/6JU y e l / 

D9\rvV- /*D?>VuJL h<Mvi/Dfr'(M*l -toTr) 0/ D<^/ 'Wt 


M $uJt (jA^i tW-6av^ f)c6(tL^6awl 
j| 

JU. 
ML IW 

1 

6s3o^Lir<-v^. \C!&e^Aib^ 1 

bvXAf \WisWL hWH^. 


G30. (^uA^i^r 1 op ilu, [A^hajj^ok 3d Ao^i tw cu^ 


<*ju>uaW viv a. vouuo IajgSjl -Wr paw4~ of ~Tkji 4wn4t^M .* 


Hms is vjsixs tfK-t-2.. ■ 

$-0 ttaic/ir 

%5^‘ IjJoJtcXuM . |A> of t^Wvt oaaaa oflusr fu&> f halt* 


UA^ kl ^ Q _ ! _. 

ms fKS. GqumA^A ^Wft/y. VW-n^Vm^-. JV*}^ \v)c>V ^(^ctW-K fxj^ 

1 V v) 

1, D •* XXo 


'TXWSl W2 

AjfirgTfVv 

/WAi^k &A t feiAjt "IV Ar?^ fyble,._____ . 

fWbAbW *cA <^*avv. 3Av\A rwf VWyA 

^ b Af"n \ 

¥ 

T>»4t>. A^PX^UaAA mrry(\yu lia '%j L uS)0^r fr^UL cLUthK^tV Smx^AAtW . 


f\ catujoA VHOrt -feujl&q Vvt^ (/va/tf ferwV 4 ttyu^ 1/A "X <*bf Iw^T 


U ^ / r 1 

'G'U/lA <\ ^Uxa) UjUAJL (X ol 4irt>U^\~C>fF I«k() "H/ju, U4>^ IK ”T^£_, 


J J) 

.?3 Acx*\ ( ^ < SS1' . 'f^4 r Sr02A^^'" ^V-A^b Opitu^ 


3i?>£AAfS -Vo (A uvv^AoaK. ^W\ X oxa^-WAG . W, t^AuoucV 


Wk. I<x3e vs sa-'nv'A l°l23 ( Tuiul') ^lltnxKvva, a6ou<3ftYiMjWAji~" _ 


wv p*JX IA&3 fluvA w&h ^um. WIcrk Qpf^r AWA - Plu.lv o _- 


W iV Scujo Vak_ 31 Jcwy#?, W wa^s q-otu. 2- A^Vi^ ' 

Ojrrt WjL^ ‘iro T)A feJo X l MJ5>\JrCv. ^B3 . jOoV ct^^w (xXAA^w^va ov\ l£> JiaX^ 23 ._ _. 

\%2. {j}L*i\ see^A 3l 3cua_ (yM/^j<(h \) 3A«tyaI 

| 

▼ 

< 

^s/' 1 \ V ) 

P/V 2^ 5^-0 i. 1 KC-rdrl^. 1 

34Af>£> 1 

1115, vwnkV i<vcu^^'7vv'-lvW cloAv\4k \vviTkc vu>rMaf A 


IaoJo A ^^^>1 1 » X A\julWq d * ^ fw ktsK - 


A VV'tomt- ■ -af J VJf j^/ 
1 s 

> 

(aJAT) tfewta ^ 

HxAAAWO^ -^OVUCAVtKlM 

W H^WW hnhA 


----- v _y'jJ-~"'- / '~'V. 

193D. 4 fafriiA gins l wAueW^s ^ wIVwV-. a^pajrudA 0 


\ \ Q ) Af\ \ 

WctVis <W> l u>eui' UitrUt «iWA . 


^ Vi 

2t>l(/G ovviX tnbviA. f\l$c> imixlt 

i iAc we rw -fe Su &m~\ y\o L i*. 


. 6 Q. 

oaa. acKcMt Ao AW-HjMT AAu9jl 2W oo^ic-r Jtyw&\. 


to. %*4A A 4: 6«kw as ^ \642> - \0<H> . 

Hsku 

SeA 2. ujD km &< 

2- y&osf ko^M 

'~'A 

, , w .' T ' 

A 

fl 

1 “ 0 / 

3°j^i 

430. Kt5$eA "IW fwri In 1W i/uA (ui/vcWtU&i tlu w.6 ^ -V- 


U)OA of-Wl GuA" QaMs(k§ ZcM Ao^ctWr iw AW 0 !oaO<lL 


tu>5^ *• oaaA & 8S3 . (iW k&ki 

0> uyvrt 4~[{[ (A WmA G 

k 

Hevie,'- 

I 

^ G^TmJ U^AoJrj^ 


\ \ 

i29A. F^()v3Mn^JX^ ctfM 4 _ 2 AfrVU ' U^i 2>l ]attv‘* 


Jr%>^ \ \ \ A \ 7 

A/V . 1 HwM 1 l AA 


AT- Ofrvi£W-sL 6tUI kt**-- feMAAlaieci-. 3 

^3wv^ 

SeA <^a/v a u^M V. \aJa. &► AW. iamA h 

uom. ; ic>40 iajou, ittoicL? 


As AlG 4fAAu>U . 

252v5dAAjL 

j J - - - -- • ‘ - - ■ - ■ - 

%60. VctIuaA ^2I\jL 1Z Y \1A>V ^S\yVC toAki "l^I^lOtJa GaMo. IajQ$X _-- 


<is \ . TkiUf-t (Uk 3 ^ 2A0 (\ iOt?l<-s vmiaU AaJtVA 


1 

cwZ ftybbabL IaXTkA MSlW vV\ OLIjtTWa 1 2 avvWAcWA £9ls"5 


\ 3 ' G v QO 

( l kxA UkiAcP^ 21ml btWv AfU V) 


AUk^ \\ \coW> Uk ouv',6tWv‘ c (LuAcAa or S . m 

w 

\ 

Vy?evLA,^ / 

%fc4P5 f/AJH|2. 

to 

\ 6 l€. (VcW^ iw Ata oVi i^mV 'VyMjl. us^H^rfAoi {vs, U ll [tr^ip^A 


M 

liW 1 ml U)<tS 4 t> 4^jzA OL^ OL lA&frf. ^Ujt XL 


\ r— j 1 

oouMy^A 6 <tW/) . _- 


“*v 


JQ85* 

5jfer>j 

'WVv 

3 4rr>viq3X wa, cl Vtihi iw'Vajl c£yv\7(yM 


1 u 

OA-tPv . 

(2 ^Y\ l 

/\\J v- * 

Sc^aH auWL W^bcYutfVdr 


C j\r$M V cAXtVZ (jw<K vroXreA m "VUt 1/\&^~A0 v<l 


r J 

uyz^d. cjtk^Y kXX v^^VtajWjL* 3r<xV U_ UXL 5 l? 


Oaa^T AL Ulk CUaA <^aX KaNM IW "Vu? OJ^PjYM M °^T^) 

1 

^Z- VV\ {^u V^Kj^HOtYm ^ \tlMJSX>qJ[ Qyi&Z'rx Ksu/AA. 


\95C) ^WaUp cIajuXA OmA S*AA)ikj2. P<nZ Uz/rc, 50 AhL XL a 5j!_ StA • 

?jWl 

\ \ 1 
ooa^ <VwA VA”tWaM\aAH AdAu/i i to is <? 

T • 

2 -\A®n) 

^Qvun uuoiiLdL ^ ^ ^5? Aj% &A5f. AIV 3 vvoV A*aa^\m 


'«A92. /Vpn lOSAfe Ca^VIajlat , AW A u>wl vw po-frc ^WfC-- - 


H n T . ' \ 

U)V&m boumi?o. 

IKflu, 

a UiA trui: oyAAe. WjAWJU . As 

" W ^\ 

llijuj ou, 2 - o\Wa ~5 \enwA$ W. HsmjUl, 'tW^cu^ 


3 (tint iZTUas 9rnerwpl ._- 


1 \V). IkWyu. in (*M~ Wxa>M .. . 

A Moa| 

ITHV vwAVjl WU. (HaxK . IS "AIvjl IamA • 

I ! 1 Moa 

1 WO- Opew.c\ iW. IwiAo • ^ 2^: bis. .-- 

r /v ' w n 

i5Mm , 

ntSD-WdlAc/AAAL {tdk Uv^. (5^ C ^GS3.-t-2 cT(^. 


Ritit/abre. . [h C ^(Mmh- brb •. '.1 _, 


1 ^ ^ 

^ci&A^ ^ (am ^ on Aykir (43 i*rvvd}$ q 
. 

'Sv "\ 

t). \C(>-6'tyUQ 

6 

-WvOCWflM 

• - J-- 

t 


\\ i^Oc Us^O S> i 


5okJ 1^30 ' 


\ * 1103 *im 

' ©D^ cs»'M &/J> ©UK £> J. 


% Ha. tfto 3*.4iU\ 31-£(llA 42.1 to 3Mt5) M(iwi) jjl 


\t T(M^ l 1 ^ fcvMl RO.O (fy) <io>U. fey U. 


<\02.-Hl$2H/V<UtA ^ V\\ fe.-L&l iaju ^6* 2^- H ^ 2^ s 

Vtl-ftlk V>3ViV /L^lwL'^PiwJ^ 


_>“'-V 
Jit-i 


JH-I 


—|~!r4' 
JhI 


1 

JJi 


' 

K— %©/L 


_ — 


_[4J 
-w-/ 

* 1 " 
\ OJCC OOvc&M^ ;j i +rKi,4o ck<pC- 0 ta4" 

tiL*.Ul?W i oC6?^1/, S - i -t/c* Cl/(Wwlc. kcowi i 
Ik Tu/vl£ 1 


3 
ttSb.MeU Tit be. 


tTM. O^KjO^ 

^ Is /4^wki^ ? IS' 1T*< 


<Unv^ ?: kj^K. So iSWcx^t t£ oIT^-mt ^ 

C CAJC^S 


t^v {( $~2 I b v$ fhiM Wiuyntl 1 'io Cl/^m4t 

~h> 

cjw \3 /WA L ( 1ml A a£W od - 0<xuhx) ; - ^3 A^n^i 

Ax-Wti^v, , 1 3) (net! W\rc crv\ 2 Wam~l ( MjjulO 23-A^nj i 1 Wk«V. • 

R3&. 5 bakieA , ( vn/vT/n^. X'd -f 


195^. ^lIm. ^ It^c ^U03> - \[0\ 
4 <fo 


ft 
' ^f^MJ^ock ^'W'uod v< 6 owl cujcnyvS* ^Houv^W^. 


-*wV‘ \fKH 

\ 

• 

WnW^FIX I 

|4(W^ 'fOwavr^ 

HoH&k^ HM(L 

* 

p, v - Iaaj 

1930- M\| 'jnMA n. wu4 W XUi wie-minA. <go X cay^L 


OsmX 0&£-WiA \4: 


Ww o?Lp-t& C?> If QQDP <5 i 


0.g(^ 11.1 (ty) ?33(stf) n£(5V) 2U(l(,\ '. 


Rb-< bd&M • 4- j)lcM $vv \V^~ LoV^Sc <2X^ u>£x\_ 

oO^v ^vd uxu "W feurta Urill cloArfU (k_ \ J*— t 

(xXsA.^of't 5<?tfV\ l . 


I£££- &3umL^ iW Ga^iex> ( 5^ {ajou6 i^v Tlu vu/,4 <W'4 


(Q*te5 0^64. W ® cW^ -j 


cUA v\>crt) live, Kud/u (.\ w XX UA\ 4 


w.ito no(^ 0 ^3^\ x.6(h) 

1 

\cvt^ IO^X^/VoWa^ ,TJwl!^ (l^6l^UHULo4)6 ( 7 ) . 


\ 1 vx 


ms 

Zfr \Ao*A 

?^K vt^orrs s*£x\fU Sf^-f cnxt » Iwc4t>Wa . , 

/^✓Syw/ 

£]H&Afciv 

I5l5. ^ UXTMBi/l<L ^65? (5Vv BWKawII “WiLfci VttdH^ . 

XteJ 

1 1 

U30- A flusIfacl jwK4 IajO^ £ruir X WGt^K't 

^(Wu/lwUk** 

/-v/V^Ax-/ ^ 

.Xav-Z. iA£\>eXAe> 5lot-c\xoo a^QjctvC^ 


Kv^unvdtt/Y. ?lu\v^ 5 oluO Wua^v^ suit °3: _ 


(f ^r^^uKal)!^ 4W^| o\v 3C> Jolaa.^ so Uchl U Juit dWi^v <^> 


15 TawuPuvM juvl kme iWtt uhatL so jtgo ^<xwws oX~ ._. 
SIok\tjoo X cpwa."\ kVwXuu, umrti'Wt majuX tswVsjc. _ 


| 

CbP^. CjAa*Jjj5U4. ^kaU X(>? <^ 61ofx^c &A 31 Tom.. 5 

P '■ 

So XXotXXji^ uwvt^iwV OkfY&uM.V'ai $[okW^ u^JA 


^c&aaXm / So #j$ 5 HJ5\A_iW.K aw ^5 Hp^sW, gl 'KA / 6Pm(3 


^WlrC {m"VWM 4o ^e. 'SCvnoaM*' c^trtrA^ M^V'ij/^. ■ 

. 
. 


■ 
. ; ■ ■ *5 fat ■ v-lii $ 
t 1 
C/S^Xh Vt cJjO^C W- TV. CeruJA 

£ 1*1 WU- ol^e^s ; ^sW'* 5 5wuu 


G Xam-c. 


bjoJJyoiTI) ^biMM 


2 

CAVWM 


UOKjOYU. 


HMIL- 


iVW>kji WcwvAeA •Vk^XOVi ^ vmjryfliJl) 0/v\& . 0-) , "tV gyu_ -~ ■ 

T WitY- 9 " Kilo 


'Hu. W 0 JL 2 
, : AA M tAV U/V .k 


\Ja$£x^ Cklf- 


-L oAcvjiA jii e-K^-rt^ eoJ. \\a 


^ (9t£. GkjtcVA IV Wk* $ eMeii TWma dOvubsA IV VV , WrL. 

“Vb 


IV ?> aXt_.6^U V^QAt 

V ~W rr\ IV r\^V Ve 0LM& 


4olV 

V§20. XW1A XH W>c 4o cWcV 4o w. l/v^w Hx^. s i/j^tVlv 

t buJr W 4o tauR.. Aowji iV l "TV 

6aKJ^’V^A 
--“-•U 


1- is e.) 


d\^ 


\j*> t5NL,1[W| HjXW^T'Vd 

(7VU_ \vy CTYV Uyb WJUO VoV , IaWvH- TW^ VU5W WaK- 4 


"Ttao^ V/OAV^ wtSll t^Qj^ kjCvXAKAT . 

XT ujch TV cjai 1a 9j±c- 3 VV 
w w 


1 


3V* 


5 yuxmu 


iV WV _. 


► 


LlMi ^COiMy< C?M^ 3W 
^^^oVthijTs (LpT&Xp 

7 
1/V5oOW3 ? -, A - 1 


Acid ggg • TV enfd f)0/f^CAj>4V\ iw TV (yJr J 
A 
sL 'wr# 3 a.*' <*#,■> */ ** *P. !*--4M& 

WaiLWrP 3 

K$xWAjW( 2M 'IWVUWVtWA 


1 Kcu, 3-&M, fi**l>. , . 


\ o 0 r » 1 * 

[\dk cmo-L Z. rVs| 


IV iSH'T 8e^^> 1 . Ma/vW.^ j. 


13 KfluA' (obO <3 a^ U (^vtWseA) 


\4 Moun l%2D VJc^-V tuA-L, '. 


\ ( | 

b Ju/u \Uy\j UetO> IajoLz'- G 


00 w 

C9 23-0 * fl3 


(9 as.3 y 2 o.l 


<S> 2H-6> k 113 


(S) 25.2 * 2d. 2 


© ,253 * 224 


®ZU> IDS 


\ 

1 

,—i/ 


—i'_ 
WlMeTfb XoUaa^ 


* 


A 


3 e x'Mm 


6 A/ 


xwf 


Kc>e-Q W*m, &on^^1awt1 

\b A©-o\ ^ Ho/toTa — \ K/yoAV }Jo'W'V(/vAi~ 

;Kaaj bvC^S \1> QBgb gl 6\b^x^A c£ ?$)<£ cu*A UrA 

^HDMA Wak . T&US {s <USrt> TU UpWc 

- *tW %%z. UaA v i^cJaulA qjtta o"tWr uj^ w/ VLc, 

5V/\A4A$£ G<i.c5c [ia. A^ol "53 1/vjCnP a. 3^. S'k 

ErvM^ tWK '-ajcs>-CnV 2 

'iMs t 'flu- 5 Java. Wojle va) 0^ w fti)AAu^A4.r\ ctj'-ftr uj-C ,, J 

aAVr^ sAv\u. tryjtf? i&lvt Ik if 

^ 6SV\af 1st- 4_ UW lAi^l jy>jU. IM tV_ 

|V OG-tAU^ lA, W) ii (s 6( 

cs iax>Ws -*pc <feWf-s 1 am*. "TV 
1/vjoSU- e»W^ \ml^ l <k^ UT.6 Cm “Uu 

spjjo kw ^ -tW vi 5 v a 2 ** 0 ^ 

lpa>> via "rtw- vvo5x C"W U#/> <t V&tJi) • V 

I’v'We. \wW<^T V>N Uv. Lo&i OvA 
^oaaAovuA V a5\<V\a . I0e_ Ite®*. I^ouk. 

amA woJtcAv tossTm kswft, unlV 

^ yu^t '.|' ITVcj Cuor 6tAMbcu-c- v^doAs IcV o^~ ovco-rW- 5 \re-KP uw- WwL 


- 

m 

t 

(MJ^jD- K^g-vu® 

Ms5aww/2£A 

?)[om4oo /"BIok^Uy^ 

—-™ 

i 

n 

'THYVWCaYNTM 

J----- 

mmhi£ .... 


lA4cS* lOo^^vaf hfcoj^ ^)Iok4vo<>. 


A » i 

19^C>. kkrV fAAAtXv vt<Oi\ tvf cuivi 4 v aJt SfoMitw^ 6 -CVWat, (nA^ - _ .-' 

4 

o\ka 4^. tnu- erf TV v/cvmJL i&cniU dovt’-vs TDy_ !< 


v$*d paiv X lAJoA-k^A otka^- olvJ^^w.sIoA 4 ~]tm/v\A 


\ V J J 

X. AX fd^) 4 N^AC>Ua^tl ivy <x. iwojL IcrbUwji £v 0 \\ 


Hts hvkibL*^ a. wz>,'V i will WWrd'-to ^c^4t>- IIa. aMi 


"X'k umsuA'L V u)kv^~ ^rpiup \\ (s&lfrAzs 4t> ■, rr \ _. 


f \ M V 1 — 

(Af\\ &- &Uk41\VM<; Q/(SatcmwW , or ceiAce^va^L C^vy 


i i 

fade?) s. 1U ^(w^keA 4t> a 

•j" 


v * 

GU G/fOwAx.. WjUKAK/r, 60 (Vi a -hY>-(~ frWLfr*. 

X eyUcr&Vc 

*.. 

-Hum. . 

f 

1^15. KfcCrNL Tv tu)5k. "K/U$ *K^*, <*!*> M? SfrU/v^h CjOMAA^ 


AtJNxTV ^ 


I18X 


l%>3>0. Cakjl At> ^LdVTW >0 <xA ^sV)SajL^ WO <cr\pvtA Olama. 


WL \W crC oiA o( WoL>. 'X aLo cWi\ 


0 UL©^W,, « ^4^-le, X’WltO WhuMk tWj\A£i -Vo Wx~ 


btrP^- Wxr£ . \vy tWjcV, X LL AWvL'VWve .5 , 


/ 

at cwwjO Wet. <*A VtsLc v\M/X tx&M\ \^ AWtc u)<L/> 


(\ y . \ * J 

cm jc <^*/e Vv^at- V\a AW. wSv\Atr. 

30 Mi^cIa. 

/H (h-ak- 'j^wc/l^L T 

ukt^ L X3 ) ^ 1/(^5 


W\ LL \w rtjtrjf/ 

(Vfwivru Xtji , So HVflJrc. 


1 f 

(mMAVUlbV vs CL Qgv&u^ 

0 i 0 

5> vMLVT_ ._. 

1 

v ^ - o \ 

9 

L j 


. 

I i -r-i 1 


r I 
Ha? 


-\ 


> 


KiiWuri HfJH fc Afa^X OodJt 1 . X oe)Ht Wv£ 'Kam uTitU Uk»> 

*tWv AmA \^L ${ YXM^ -Hpe UT) 

AWa^ 0&Of1L 'VWa-I IKJA^AxAXm , <2xt t? _J. 

"fUm - -|vd CTM^ QJsjS 2 uJo cu/A 

^°lbO (^\.^^C^^(Yt^^ Jvi^'Wh OA 0 = _.^ > ). jvOK Cl/^2 . }J&JA So . ._ v . 

lA UX truiA OL^OAf (AhC IaOJU^ Z <WtkiU/^ (V^lM5\xJ>V^ (Xj\A§ 2) 
(jNf^Viv^ Q% U^yt. ,"tW W^6r frOM CV^Z. 

TW W-£ itfr^WA le^A 4t> {ta^+Wk ']&*-_ 

KOX^ [uj^yC^tt AtMiA^ MMZ, 

OAjl oj- "tW oSVjo Z> tX^K) A A^y\ 


^1 


► 

ffiQ, 60 W 

(jJ^aJltf) <AaO ^TSZ 6QAO 4^ AdejA^ ^vOm 6loKi>\L4o 

^WcL 

AZ roWyvTvt^ o^7 ^aaV>- All ouk_ s\lll'iW>vt Wt>e 

&&AA 4x SOXOnU? t\/^AAA.VM^^ X- WaA AOa\/vV- 


~V.v. a 


vW, 

>4U 


AWt, ^ ^IOm^ 
A NMTIA^A^^ 4c^UmA 
A 6 pjj* A$xo^<^ Awoa^ SioKtWu. 
oa v^ e^>M^trALs 4rHl vwi, \53D. bids 


U^ * t 5^Upi/r CXAajO t^^SlAMAr IwAr^C. 

\SW> \pwL' } oJlVo *? %>O ^ JjaAvnaW o 

0/> USiAgiL lUJt). A of ols nw,cV CAK^faavx 


aA A-lvo mh (m (jAAt. H\<,^ ^ouuO &°l&. trujr \Mxt(AiA XA10 aaTT ~tW tAi? *?- l\PVA^ 


„ V^vv ;$£*_ML 


. [wArv^ W * ? 6Jh/K 94! V &Avc? ?ui? 


C\[(^4^C 

f • l "A« ' VN ' " b 0 J - A " X -V *■» >!•' 
\°\tf 


~\ 


) (j A^nl) 


> 

w 


AA\JUV 

Cavku^ 


HMhR, 


. ^n.O j uJb ? (ootk Vjm. i/v/s^y; 
fiolSiSkli^ mA*» <W>\* Cculix^ ^ ihiN\ r-aiil^ IttJ 
DA ^5 M flAtXi, uSVsyw <^%G 
^okjoyjl uA\k£s Ww ui\U\ ?U 0 c*m.<!s 2 uJq$% iiMM otmecwAo W.M... 

nav^amwifi aVA _sotvV jcx- CV*H ow 10/Wl 

otM. U>e^ir. (sta^ ¥??0 iW v-d ' 

(od IhmV Vk^wwIm') ouA (i vusu) 
^t>)JuWVHoll(yw. CTYV 


M , cwA Ob t*JU> 
# 


'AfccjJ 
I 

(JaiW V x 


A 
^^O^CAVtVlM (V^A 


VV^SlXt C£^-^l Wv*t 44 VU^(4~ (jtW (fty<4> 

JL- CAM& W^rc MOlS omJ 5 c 4 

kR S*U |^i m 44_ ^V(>UA 

-Wa Ac <* ^ra^at \. Xvc-WA, ^W 

rfat feif^r oo^/re \NaMj^ 

<Wa Lr- ^ 44^4^3 (U U AfJoi 1 . U^re. 4 : 

ui^j cm* ^4> <^01 4Ws 
X (VllcMJAA. 1W v4) ^ UXM ^UX-Ia vw 'TW 'tUxcL Crj- "ftAXi 

<w\t caj^^Avs^U H/kxty ouA^cb iU TW. tMit <w*t 

(U) ?_*(?&• He wa^i ^> &55ibU a. jmj(jW.iU.- 1 m. Wi 

L ^MixO AtU^-yct? ftvvs CJ'M. ovaJj^" ftxTWY, ( Vjl UA*> >M>\tiyXtf <\ 

....._^ yaiv&vt^ tas ^omo^tiVs iA>e^c 

$fr*\ GHxmA «t 6est, 1/us wnw< iwM, ^Ww-^isU, <ux.^ Uis 

b j \*sH UXArt (in. ^vtiU. q&tt i\x>\ -Wt) WKn v 

.f-+7.« ]^L 5tSlAMA\£r<, ^ "Yw Kfc^t pVt>6<?4C‘C- OjtnjJ.^5 £<£>1^ 

w>«- KXS-^I cl. -p*JU2_ IAmV' Wvt ounis 'TVaJr |/V4__ 

15 4, InJlA^A' ^VCM-H. W'l^, 4 kJ~ it ^«j2-K^ 

wmAA 

' '*• ' l ' <£ _ 

fe ^gw <.-jlu^s 

JcstnAS ru> itrw^r CiWn 

^ rtM^nKl- TW4®^. to^to^jWA ’O 0 ^ 
ctewx ixm.0 AcmjL *h*- uoous ctrMAM tacWtAo "fta yut 

U30-cT \ia tuiik. 143<2. Bat- Ha <vWk Lodp. MffHuAt 

^.v. ,. ii ixA,, L >o- “ 

__ _—^ ---- RMft/rG\ 
°pi\ju 1 ' ' f *~ J 
uAtu. 


-> ■ 

* UK 
"\ 


\ fa A^ xlj 


S-SAAA. 6(vfalk\S . 

Kb ur. ailso oAA W^£> (jvfa uJ\m> Ports uualo^ 

V IW K!lfa \uk Lm NUS^t, <A/\fa 
\ 20 fWi 


2P Samjl 

10/Uxi- 

/s/^'sIP'V 


1 
z (LA/flYVW 


HWKfa 


cjw; Ctaike^ vufa 
WwXah 
[L(JD. CImx-W! rw^ ; 1 t 3 ■ 

3 tWI CAjenrvji- WjttyU 


A 

\ 
stwilJL 


( jail ktfaAuvu . Af lemf 

IodU (ckt if <h«C. zi'K eK^WO 


t" 


K^ukXuvvfl. IV otW 2 Ma^i, VnAWH^: 


S^wiA “tV 4 " i^Hvvvj^ ^ ^ lOSH ~ [OS?, 


{b&rktb 


1V^ 
alii 


CL 


wtyV 'Wee.- (V|k aVvc"V v\$V VfLz^) 


ClVt X^^K'W S' 


7 " V 


n. 
. (K^L #i^0 V^OtrrH \ 
TvjLVLL ) . V tWW vU>U^ bJpft ^>C ScUoO olW^ UjLVt ( clVVA 

1 \ 3W: A-lso WV* cr^OLLOvX5 KKPUivW^Vt. 


.9 S<^ Wk/y* 

j'—OTk-—- /] ^ 

L ja/v'fL. 1 «_AcaA- SiaKKuat M^\- fa €SMrVve3>V vufa 

W4W ww UsuL_ 

Afav ojBl£Hj|fa 3Lf 


UU/vfaM<kA *3- pllw Z oftLxA vw'TIm. (fa Wo^L if- <W. 4K.Utfa 


Km^ WWVU XW-tlML NtOOUM- ^ VS WjCT^ fA^-VVoV, 6t^2jr 
u>«Art ^ 'HA a^vi M . 


_l, A-' 

. 
I 
\ WnJWecD. 


3 (UVUiWA 

’Seswrt ■ yl^/E ® <5-5.0 ^ fi-2 

<^-3* fli 

®<m * n-2. 


3L IfcZO 


t 

3 

&) pL 

' \ 


v 


3.3 aJJ- tw/tWJxWr. M 

l <Ue^> wiuic piMivH, 


4 b<*W^> • 6^4-^ 105M: -\()ST 
l OSV) (Josf) 

53Q f ?7.(}(ioo) #7.o(ff) 


\c>SM. *',&U 

Z-0 A WV cx 2^ \JVMT' m 


4 

4 


immA ^ KS) 

e^k (HS) 


iiSl 


^ (3 bak\u>'\ 


^.2(96) 56.H(Z» 
• /: •*. ■ ■ ‘ l«p ___■ 
i ybS 
\ ) 
10 

"Ot/VuCAVWM 

J ' 


gugw __- 

3#X SWuui (hY(j~5 W Ai 3V O/fcVf K&Vty^ M^uteXwA 

4c >e£-_. „ V ~ O^'Uf \l*x'-W- & n 

340Qi 


1. 


. M./ (k& ., 

ia.©^ # 5^\ «u^ 


)ol3- <s> ? 


[h{&MAft 


*8LS. 
!^5 I0C*a4 \\tJzQ CP)\JL 0^ Vc o(A V^Aj. 15 Yt&ltLt. PeJliy 

\CAS t ft- 3 ^*? Vyt- (pvo 6 d.G(d). MV 3 

OVViLC^^Ws - 


VW/A^, (prU^yvt^ jH?5£ii6(< -fZ»ib£ O^UTt^r ^ /v*/Ve, Vj"" 

“ttve/rx. u^tr^4A V '^ ovcy 4- 6\rd7 Lave • Akotfa 

V*- ^ UK^fr S/\4& t5 o4yiZ*4$4| Cw)t> ^xufdiv* 


3^5' UJaAoWvM^- XJflTINU. ivv (K/yv/^ 1 m)1m U)VxAa- CAbJdL. 


3\4.^®V Wjwrt/j ftcAA) "i^Ao WkJ^j Ic roUA P vCVj le ft. TVx 1 ajq9ji Vu ntK 


loLck + c*<rvML v tlint at VL« 6ii. 

W.k u enje ^r y^/r "Km_ c> WoQLjl._-.3XT 

m. 

■ 1 ■ i _ 


■'-4-.V 
^n»^j ^ to 

"HO.WaXtfo.- 
)_ 


CL ^tarvt tvwi^ t(aml uK^Aip Cl A j. 
Ijxa \: l Q_(? r 40 Wj^^m & D^nr\\^A 4 

%£slS} (h, Mjs^tVsA|nn 1') (i_% ._ ji(o2 ■ K)S/£B pvy JuiL n84 


/ 


(53(33- Mjy\R^4t> 3(okAcro ISApnJ l3S5T(jd\ 

\ o\ vuAa ^pc l^w^ai^ovT, a^V srrijujirK v aJk>s 0 \ _.___,- 

^V><W 1m. baM^th 1\ & W< a* ^[£>6! ^1046- - » 

IV v^oa/mV at \ uK>a imiW 3V y\t*4 _VV 

TW 6 af 6 Wtir ^trvuiAMy 31 x ^5 iV Mcl 6 


rata ■ ■ 
. • 
. 


m 


\ 


i f\b (aMJ&v T). \\pc^U' 


1 


l r 


'fr<r/^(U'{Tf\AA 


(s^-jcnt AAa}s frwlk kr\t\ erv^ir ZAIJSV^Aa 

ohm 4 -p fe»> Wuh, ImK erubt o{ 'tkt iiulVL_ 


Mg- 


OK Uair A ()4^^lVN $\ KlW OC3X^Tlf7V\ Wrt CaP^ 

)0Lclc ervx 10 JvM^t HmW (STta. 


4ad c 


(5 


80 P MpU^l_ S. 


UOb 1 ^ - W-4 ieo>w jmM^ kftV Wru 


m- 


\ 


» 
WdJUtA^. I\&€4A4 


1 


j o<>)UC(v^yiM 


to vWycX^ 


r 

u«. tv, 

£>c 

<?*2 ;, ■O '■ 

%13,t 

a x siiii \r Se&w ’as oU 

'M (kvv\^ 

VQM\ Uftti • 


3 


%oI 30 1Q4S, *TUur£,W ft kf^l fU<^6ta*M MOAtA. G^<AAAiVVM 

2, pnt5KjaA.ll^ ‘im^CS^AmK (T‘ TlOCCU^o^&Y^ Wve_- 

a. Q| (Wr Ua. "k> Ka/0-4.SCwj. po6lfl.K w(tVku viakt tw_ 


fVWH£ 


QL 

\tS a. o ( omjJ In 2 _ 

sutV IwJt W. cW"t T 


kis IT 50-0 p*c. 1U Km$ 
* ^ <&V‘ 


IWX) .TV^rL-O/rC 2.$&Vuft. \~ 


r BiV lUj 

O v>TK/ iW oiw 


1U <^Wr oeuA4 k: 
ll\6- <5 *\ 


TW I**" couAi k- c^<S43 *, T ^ (M^f 


iajcA 5u>n ciVo 2k c? aouii k, 

i)ak*.<\ 


*UO/T W . is I^aaA !( kr\fh esxkir^ < btnu& OCOrvvS oi>e* ai "pak 

HoIJ^ta) . (Tk vk 1>GUfe a^^rJL'i $olaa b\rh 4W< |^\rtA/lDML^__ 


tSO. HtH. sgT^tk ^yu & 


iny -TkvtL 


cu^ se\iuM“aJl fentfh l\ 2 /ct om^ S€nuj? cuioim ct 4 VV ii ( MP. 

Sl«_ §(okWto /SloK^We^ jx- kx^ k Itoo. Sot^ kvC<^ HptX QJ*1 0U/V<J} <^JLkArnl <X^ CV^Z, 4 uA‘ \A£> 
\NU>\*> > or >^cA\ sWw (U 
IClO» t^o s\&w tr? euiii'aVh ajC O^CsrrmJl <yc ai [ llleejL 

v 

r n 
"-w 


-i,- 


'H-v- 


4i 


/>.■ <160 - s4U <? ia^Ha. 'tlji P R6o t^Wf?. 


A- 


m 


\ 


♦ 

♦ 


<^43 QoXWvp.KiKiw 


5 

HMK(^ 


O/Jj ' ? ivv UfrjU,• oeuM kcStfffvu. AIs^ACuzat*- 

'jvbKd (A>^-r)l(Ac!^A IaJ^^cWt CtvV-“H\J2_ ._; 

^oJJUm ll^Jo Wow Wl* Kic? t\A)^£ ^ l<W^[lW)0Vl;J- 

&vJ: A a. Gooj VcA ^ Uou^V- b \l pe^cAv- fWue^ 

fW Wv As Wvr Lqla Atyd Wf jl^ L ‘' ' f 


c^c 


_ Af Cjg£ ,^O^uSw/^-LdL^^a 6*ii^ /jvDK IW 

S^x^\^rvir\ iM^ (W 
AffP. 9cw>r ^Wugyclx , <x_f CA/j^l l <icnv\a 4o TWt fellow Aui~ "X 
*nl\ rcWm Ine^L. 


tn 


*^^>0* bXfeJ/uv^ 
lio. 


Gtcug{\i: Wa fe W fe^xV5 f (UJTsfey %% ‘ 


•it-Ki/i.'p - <^3^f BioKOy^L, 

S St^ [jvOTM 

^0. <a TImwA fxu^kV (>roA ^\HcJAM^i@^(7tnn "oM . 

0£&l*Aro 

0 Q 

Mo. ?^&9 %*M\D cuci cefc $■ feWk&v' (fa?K BioMW^jdwK- 


fef£, . if X WxAAt) X AW^ u>eAK. ^wvuw)<._ 


♦ 


CD?? 


pvbt ^354. 


aW^ic - 1 ^ M^vt of 4ta ^nen-M +d 6e 

1^5 • fj£rV\ VaL- e^JAvv^ aj^ CLCOCW ._ KjOtV of TWaj 

Ad 6-c ^ “^AKaW- uJc? ^r?~ kjArt.. 

\t5TTP. ooV o m iAjL^ 60 A- Uaji>ofe Wsl4 Ia£M-c &aa} ^Ut^T- 

Haa«. ^ IWCTOL, l^Lr <tiUt> ^ 1 J 

1U°. • TKaW^5 Wuc C^Huje^ ^DU>v, 6 xA^ X^-5 

<v ja\t dH^ruuvt of cJacw 

. • . • . - .0 ' ' ■ ■ ■ _ ■ ■ ■ 

I4«5~ 


\ 


Go / y^G GV 


'& 
£ 

.-..ttQJltgs, 

U30. ^ 6-h[V Wavt_, TV* 3 %%■ ojn AG ta^rc %-%0, Ali & cm^ 

IaA*?- p/} Ia)M ,, 

!V5D- An O'fflSSHO intrtA^ f _Jyik^4Ws>£. 5 bu^TT (K*r BioiA^WX) A) ) 

^ny^Ao 


GeJwlc^ kflxx. 'i| aJUl ocrra^^A u^>- "X'm. 

Ww< AW. imAt ia-o <maA cWtcV (jacG la-W. 

^ClTTh, ft l l flrU Ip *>j* ‘AGtO'(+ prtsKvWoG, 2- sAsWr^, A>tV vaJo\ mxs\>§A i 

IW atrAa 


WWA 

WjSW) mJciatO VlvIfT At. "WW CTiWr OvL ID/WyA .. 

\&5D. M C\J4AreuA«-| AW; wsw hoaK A e«^< - ?x4*i 9C ! IC 
eA Wa.Ul of 2- 3-§.. It }m&aa*> AkaX RTD ktirt C~ ^ 
■WmvGj wax, v 2l A^V> l , AUa^ jlscwU GaAt/W ^ :: > Mgu-, , cG<| 

(jaWtG 


O^AjtwGx ml- As WJaG Kjuj-£. 
ASX, 

(^cukrb nob re 


(>nJi<A mcjvmmv ArAl. 
e C5 s ?42.|>ok WfAmwG 


hs> 
<*!-($-■ iSx* -) j^ m , 

EttMAAAAx 3 feoWk ojt CTAj&Trny wlvo <urc Vi- 

C&vvc+nA -\o, vu)! qvule sux.c^V5 

A/vGA CV/. 2.. $ : 3- tXM.M.M^f’A 6<?-6A>5 
Ay <heA. C^Vulv^ y*^zh 4<A Ww eoor! 
OW\c^aa^- dL v\j 2 -o 0 wo^p'V uni,l £x_J cnA/a v\£An£. -.. 

, Xb\rb> iw o^o^TKjl WuM oA C. U)60U^ 
j-d _i~ prtsAMx 

. 

IW 

\ 

> 

WaWef^.'^/vX^ -\ 

\{Aswju^K^> JwM\Ct vthflM 

(Wj V\t\0 H^KlC 


£2-Apti\ VAIS' 4 ej^s • ea*(j)<4r4 5Mjd\doi 


&«$ prtlk fttak^ipJ mbit. ' - 


j j r v j ) » 

2 \GCTD 4 • aiiJl ^CjO-cIpCKAsu i 


\ up ’ » (J 

3oKa^ l?in> __. S kfc. 6a>*frefr 


\ „ feg; (msj .... 

<sg§> <@ (M ([o?t> 


11-10 ol i) e?.i£> e i) 2 ?.?(i e 0 *“< n> (*°) 
20 Hotu^ li ohO 3 babies) ^lD34r 1036 


®5> <®?> © 


8?4(io(A HCAAo^ 

k. _ 

]? J IWML 1^30 ^ CrjVS ( 2^ AmO, 

1 

do ^ 

| 

—«* 


' " " .. ' -- ™' V -N.V- 


““V-T 

Cubicle 

UVMM. l°l© 7«*W. 

/—■*-^—'—N/V 

OQ f , 

21 Timajl, *§050 feduAeo 4 ba4.o2 


errt) (j?i5') 0 (©) c i(i5c 


58S(4-0 53-4 (SO 2.4(34'''') 

Cl !*Z 

‘ .." — 1 Lr“. 

2-Aowx- Utuou^: 

1 

UQ 

\4TiAJwt H>0 5"6a^n m *-T'<k>. 

¥ 

V Tuil^ VlCO ‘SbafevDs 6cXM.Wh (,KS\ , 


mi Uvl Kid U2-I nu_ 


*8*($ Mto WX&) fl/>(SS} ‘ t ‘ ( 
\ 


Wo&fc/r 7 !) feu 
3 b 

MHS, 


^%A XtMJ3\R^ W (o 'S\majl f\K- 16 TuAx_ 


$ SwJJL 
M. 


© JW> lU 


maw 


^ \9TO 


(£> 7&S> fl-H 


© 35.3*30.1 


[0 >1 vaml \T5C5D 


IS.SxlD.I 


IV ^ vwte. ItfffD 


<b «^s ® J5-1 ?- ^ .3 


1? Tuxa^ 


Mo 


\b ^ vMAjL, $40 
laaci ... 


Lcir ^°UyA ^ K&© 


Y6 Awj^l 


cW^Vvj91mU| ^ «ii 1 1 ^ RJuXf. 


G 
i.0 GUAVf. I3l4^ 


G 


14 SujUJL ltd) 
3 6<i&ie/s If h ', $ &6\ 

■ 
fire 


> 


(\ JbMA-3) 


X JWia* > 


4 


VJ (UVDV\M 

\W ojbtSVK 
<xJr 3w ikJ: C7W- 

Pcha 3 ^ jbllov^'ljka. ^ 
O^/VAA^ Cc Vjo|v 4 ojt CV^ 1 


WvXA jV 

OM^tk 
T 

unlV X W^iaJv\ - ^ -—--—-— - 0 \*J — ' — r ^ —— -Jr =■—•=- — x — 

jW^kA "VOCui yuxm/UM <x3r l, aoJAiyu "5 p p~W H: <Tivi~f •' 

'TW kAjMAA <r y^a^Vm t WvUj2.wWjT 1. - IMrt \v\ trOYW UicUjM/V 
mW>X M^Ll OW 6^11 oAkT^ AiaJ^TOSA \vv <*- WX 


\3 JiAyy\X 


\/SWw UK. W^jO\kA ol cWA SWJ3v\51 3 iAA ujnlt im /A iW 

.unrA ) X 4 omAjA ~\1ajl_ ui) ^ \ aotX ^ 

_ f a/A3Uiur al)<W^5 
WrA aaAtAv - Xa 


aJmd; 

(X)ftAsS\ _k hi 


h- 


'.ji 


U. AW, aAre ^trwi' -k> 'll! 

'IV $ ( t"43 CAMfi. QaU ImM. \W 31 XL CUJlCtYK W OmjXajlW 


Vi n 


^XXAc I/mjlv Wav cVXujOa CAj l • XW 5i^<M is- fe)t> 
WA e™ ^ ^ 3 Tu/VVjl ; uWvtJis ctaQjl^ l \oaq 0v\ \0 SrVV 
J iuavl y uaktvvl \X M^-Wacu^; HcN/vce t w TW^y Aouh 

Mx^v^ is dtflfc^. OM \w.Ou bftM0v\ LOdWv 4«Aw ■ . Uv^V 

W'i quA Wiblt tWA 4V uxna W^vA (aA A&i 


iZC caaa^(/\ 1" 4l/^ Wjus iv 
i 


(rtX. 


VAM*J 
S 


tAiioi(AAJL/r^ 


L Cmv^ ^ m hvs, 

\;xjOYX^jjy^ , \W £ ^AtfusV* "1 IfiJlAlX- 

dh cf laTIajlaa "I- v^MA3\k\ WKj£<£^ ( 0 >C cl \JL^J 

UaA ITTaiR U)tfA) VioXlu.^ <5 OoW “V(aajU6 

Vt\m3\a) Wl vs od - lea^V ojr ^ 6a^ Jr\5< 
ivi 4 ctha of of I3c c^y>. P\bc l cryv'tW 

6v^C, UjL (An\yy^KV1\ * cm^'Kovv IaSViAa 

3- CAAAj/Vir Wak ( (MTV ^ iW»A^ vVAl t 

I^Waa. X ItA Wa^ 9(0 "ftvu ukAumc 


Vjq^_ OA«i\ cWlcel Vt'• 
(o eA“?rs. Vdtr"tV ^ i^<rf) 4p , omA u>o 


- - , A v -^/vf^— 

OArC \/\*5V0 ^CCV^'3 KiDvuAoc "Vu<4. V^Wt VM7M^dx^> fW lc&3“' 
'^TW 2. ^qu^5, Hg^l^ fllvcAK^ VR 5*sJt C\fH "X eWcW3 C\J*2 


b WJ4k 


olWv3t 
Icn^v^ (yv# ik WqW 


--i.w 


l(?20. A fcW (f\iuW) iwlV emtiesr 


Q^Ctrcr^Sl 


--U 


"■—’"W..V.S 


3Vqa/V sW fttcsI/W T Wa/TU IrO ^nSuMJlkj^ 

War 6^5 if i IS ^ ^ iVM't- 33su^ (L^W^ Iapor <* IMr 


l 

glfKWfr . 

wi-Oiu uv Mom wi)? ~ VUJV^ Olios' - 9 \VX (\, 


wck \v\. (Wt 


o^jW Utf^odf OjJ?. 'iv\Aec\e^ i)LOJ oua^ IcA"" 


-<*>• 


Ill 
X JOUAJt CM l 


A 


Ml 


Wajr 0 WWvW 

. . V(^ UM5y 

^TTTU^) £1Q 


£C 


z l 


c dL*> ' 


- 


\ 

\ 

♦ 

] C&Uaa<^ G 

Hila4AjiAf^ ■^OVU.d^flM 
- s— <J 

Gw?GGx$ H tvj K (A 

zsJL 

A-V C\TM uo-Gim^ ^tnyu uu<*JrcW^ • t^otTuvy 


^y*-. ' C 


Ks^V- kcuukA 5 6 <r.4im <£ Cl/^2. ctw ( Jnj2t, a^ 


^Mll^ 112 l • lus C 1 31<JL^ f^c ^cVovAs . 

ifc JuJU 

j j 

55D. <C^ C\I(GvwaaVs [*^ Ai/fVUjoRsL ^Icfc^vH Z 


r 0 o 

oaA TW. *2- VjiXwx 1 ) . feraV 'VU^ ui) % . 


1 **■ — 1 

Gm^Kt ^ 5 <5tWr^ <cft "Km. l^”Nv^sf 


VjcJta- aJ: Grrrail 1^ t»>evuv^v f 

/ 

X WIq AG&K aM cr^rvC*. <jXt~ om uA ^voa^srseo "IWm. \w 


^j^TUvna • ^ yu3V) A^Al^G . CrtW^n 

fc 

l^rv ICPfl , $lOTO . cukA <^42. ( W Gctefro? 

1 

uSVais c^y^ Cm Wure*? TWt. W/> 'zxyyojL.ckh covU^^Tiir^ 


W ^ ^WOr^Si VAJCwj^AA OA VW. CM&vomV feir<h Ro^ir -Vo 


U. xwr5-V>r^. cw^f (ecRtfet> (V gcv^u)W<. wta/rU/] IV. l^uir 


■few 4\>Wi jlI 'WvtV -Vo ^ufexu>W W^c.) 


V * “■'-.••• 


NoU- 5WwJo°>^^- m^octa "tWi: 1<>H cA oxoyws vtf^u/V 


q^r CV/^vokV 2 - a>> o£ VwJr X A ( ^ U />V' ■, <xXso <x_ laV 


Jr^h^HAVU.m ^ (> yvv ^' 0 ^ 

1 

.. '“]--’ LH 

r 

1 

. J.- . 

. 
' 

itS&krtL ' 0 SSS? ** fcw.wtLfci.ji 


• 

♦ 

C^Z HMH<L 


MAS. lOctAcXaAQ . 


l^D.O^VUx/ -L(v ^ TVtlU^tAAX oj“ W ((hJciM^ PGVv'UhY 


l9tM*?«.&. 1 


<s>6^ |K ^v 


T wtiuAi c^jlIIajl^c 4: cMrC tt^JLtUsd^ cuni-W^RL. 


X Sti^^aJ^r C^Cfi- Om)s 3' \MLSc2^V a COtaACjl of “timbre fcUjeWL-^YUA, 


\ } 

of ol^uu^i crtW^ . 


o 1 l 

A_ 


1 

w 


"1 


—i 


~^v 


.— 11 1 


r 

—Jr 

1 
- -■— -----j Ate 


odcMc^J). 1 ($o\m 


\ 


£AVfrf\AA ffiJMaATC^i UffD, Slwvox (bilU FA") Kjl cm Waxy 6a<Jc cua A 

regex' \<A 2 . £nvb Wmtc , 50 TrW WLkA -k> u)a_Ack jor 4 VA - 

lit?. ^0tr*\A-5 V"c[tXY/uA 4u> &xk ^ U^) kjlA 'Cj 

i^ iaJ7MJ(\ c 9<jI\A -__ 
_ 3& 


A ■a 
(\tc iU 6o-fjfm ^77 iamc 1- o. V 7)fl^ ki 11 \\ m ^ ~~1(m 5 fAV&yuVvfl ~~ Q-V\ 


luifov- 


\Az>- oAuj/F ? n okl' ^fb.^- Hvp ShCO >•*, 


(V c -CrfX5 m 


<W^ Wu>e_ ^o>vu^ IajoSu 

ii/v Up'^v oJriM.'Y Uj6i\A^“\W 


{wiU. -Wol). oJ: UmF om. Uod Chik 

AJU^’F 4fO 5^l( WXj, GlCO<U 5 CnA^ I'F. 5)0 

ojcva\ WaA^siva frui" jM*c r } (ruJ: L D*^ 
irt^vr OyyMWS IaxVc v{<5 lcroU> 


lA^tTvas W-Vt t ax.^ b a^ftwib aj> vj- Wn3M. 
Ww-t VXOuMj^ W j&T " r in A 

fcfo l uh) oure. ~~~ > ~ I)■ A- l Sqp ^-'2 

"ttav-t. is VVJDT7A2. WtVt. 
imA cka/r oSW; 


-J, 


-M_ 


HO 


Uure, sli/vie AWt 

toe/rt. aa!HT/i (X/mMAVall Mil <&W. H©u.(v£_ 


I V V 

is 
ot- fHWAMT 6>mw 'OC<mvT 
■^rtr^ S<Oos -U Ww^t 
WVl.CM yt^OYL. 

- A oout oJo ou^ i ^ -” 15 

K{? <rf4e/r-aJLiJ • 


. i 


♦ 


& 15 
Z 
§&k --_ 

lOCO.^UG? of'h'tje.— 


H/Otfl^ 

'-i^C-xy" L Iwh 
< knwi oJJ Wh ftX^vvuVAi) (flAjle 2.0 Arn 
£ i<Usl v5VsJr ’Wv tnrK wJ a_4.saVM_1Vuj OiUrZ Uat£ oil 


|pc arik^iW-f^^ SaWXUl 2mx^ of ^ erw ^'/e Vvdl ft) U^4T sojjjsl 

C& Pv^aI^A (\ l AKX^ U-^) \y\. HfLt Ha(w "X ~t&uvvk- Wsl fwir 


\ 1 GU. 0^ c * kl \ "\(a^ l/uflt* 

\\A,u^i«Ae^ o-c yvo-K 1 V a/r* $UH r »wocjt6ajK 
<2^7uA-f vv "V ^ex. vr 
Mam— 


iif 
CWJ&dk dOt H'M'V (l Z0t>) : 3 (yS^) /v 3<\o ._ 

"X COUJL^lX 3W ^ OVC 

A. WlM.W'f 'OOtJLU. ■ Skf (s \MS-UJ ^ ICRl .. 

3euuk£s 3 6<ventj a* ^'~ U£)6~U.0 3. _ 
53 

TkjX 4 p fe c.it. 'TVffV, al£. Inutl. ‘secxv iahX(21 ri^i: Caocuy. 


41 


Ud 0<fo^V* 

*¥&■ 0^ dJaActuv^ l*Mtv fc&JU . ^vth U>W- Vjurt <ti!0 


(\ [ 0 

iUIUjl We'iWIe. W ItrNl'fWl IV. koK Gflj®- ) ; T "flMMj cut- 


. rsrZ ^ 

“Maju &ue (&\m . 


l,,w W. 


OO&aJU . TVum twn '\ yJlm}) Xajl fewfn . 


S'ctO.cI)^^ ^ *^U0T. ^ivfrs <\/Yt 


0 0 

Uc^T^U Tt^UL . .. __„..._ 

rm 

S5JD .®£ fv/v tt U0<*. ®?”bS/LP Tb*-^ fiAoGU) uSVo 


Um 


1 


. 

\w 

\ 

1 

GbJ^VlwV SowA WKif/R 


i 

=*- 

<& 

) <rz 

\i 

)9 


H<3W- \20V 'hidovt* ^ bo 

Op 

'S-^WVAt \0^O 1) Ub\<U } 


U6& [yo^ \io 3 


2jo ' """”” 

■» W iP^jb ft.ofofl tfU/tt} 


(. ^Wyyi oOVj-K t\ 

A 


♦ 

— / 

£ 

A 

OJiUc^P. focvG« 1 

Kiiawjy/'l^ jXiuvWiM 

(AWh^k * 

■2- FtbruoMf 

161m. (j&uaaI?^ ^tcA 1 460. TW^ uae^rk Z 4r<h ^ ^ 


+W/?raAyva>YM aJUc\ 


* 


5WixtfJk u)oc4Wr crtJr IrvjMpe: "Hms imJ(wuv\* <x/wA r^por-U (je>4ts 


A \ 

or IwuXf (>a>wk OM-V'tO^ai" iUnAfl Mom cvJLm ^ 4c l Wru-f kre.. 


<u JL W*4 Vt>M4G-t luk of ajt 

22?/Wnl 

1540. A sjU^ki T^J)0 Wei. - a/wis XV, X 6ar4$ vt cWim^ 

[ & a/wh [ *%» ~ aflre fertsVW U.S 11 Lock I'vka ock^leAe, ^rrw^> 4 «ayvswwa^ kk. 

A - ?C7UW &ha«jy<fe VnM Crr\ AAJXIMaA- 

V\f\$nr\\ 

A 

\l\^. W<xAt^iuyv9\* tat of ut %% Vurt, - 5*. Ikio 6 cma 4S fcn^tr 

t 

j — 1 

V^W^I HOT- 


11^. LooVs IiWUm. (ui>)^ KM. (tUuKM^ OUlUv. ~L%% 6wJ^ 1^5 


v ' l / 7 

V\*4 o&viov^s twt tW, fclaAA Vvo^twr • (vv ca^c , ZUnri- 


\ l { L 

Oatc 5 "b ^r l/vw.. aJX u{? <U \ax om T 4IS2 . 


Sam) a 4 X vvv ctajl of XU. kv\^OA/(H^ VjojUk (aXW KOcua. 

-w \ 

\tvslsl Uka iroUu^. XVp<4^ fVs ^VbfatL, lV 

15 Ha^ 

S^O.UJgaaX 41V, *^4, (iaw UA ma. 4 tU4 . (t s fwtocL^ 


IVd wa(jl (XAA^ t ous ft^aA X ceuiA 4dl ufi\u XV, ^-^P) iV ^n^Wl_ 

GjVW IwX-IVl^‘ 11 6^11^0 jXrCMA^tV^ CTAJL- 


^ [XcM< 

Rnro. ^ vwiWJt VjoZi <*ju*a\a . 

.rXn 

Q 

lUS. 6XuA vjoo VXl^VXU . ItS oi^-\t 9r0e6 <Wj\\ - 2 7 twt 


\ (J 

{<> Ac SvVXU ^ts\ V XVvtTUJvlA “tV VoX>S l . 

| 

\ \ D, 0 

"U^ Wxxk_ 3 t 2 of coKacX Wt)_U-o ooa^iAJi-. 

>^5Af&ux) Ulxi(Wk.A x - 

f5 S\AMJL 


6lo2b } Vs? erk\ (kuHiM T awA ?■$ /Wyi ! - 

(5Apn 1 £l uwk- 1 LOT) fijuo ^ Sifh jVi/vk. 


^ __ ! - S - f . .. .. , —___. 
11%' 

\ 

2, 

\ 

QdjaXt ^eccTf^ HWHI^ 


l JoAAJL ItA 1 ? 5<^j5 2 d^i|UJL_ 


IMimaju tOeA'V f(N4>k\ 


G^W> a()GUA<jfrv\^- 


' 


4 AST 

\ 

i 

Ho5j3WAJM(%1 |^>vHCAV1MAj\ 

J 

iu/AJL 

VW i t^o^s "tU ^OaAwf Wh of T^ls 9rznx£> • Mrb" 


v v> i j A ,r 

5yJ 1>^ yvji^Vfkjix^ frujr "tl/vn <4iv^ wx> fenA^xV a^p^ouC 


+0 4^ W OUVvd "U\JL ^Ux^L 15 fuw^ (X^f 4^ "t4o MPjU (jiV<H ^ 


$tc KnurW 4f cl&^vVioaa^ mAa . (^oJXki'rV* ^4Ul lu/rc 


s/ 

0W 2?l TuMj^. 

l to OcfcD^V" 

(JjxArd. 4vf^n ( XaT v V 1/VLV"C l iM^ &A \h OdjJC- OXA^ 


* TW\s <Vytr\Ajp W offt Oj°3SLh iof/UALA * 


j A iT J ' ( J 

▲_ 


1 v-s 


Sk 

... -- -- - --- --. - - --- . .-. y 
[I-W 


r 

’ w 

-..-. J - iW 

\ws 

\xycnineMt6r 

5-Klli^ ka^, 2. forth: twJr' 


Va/ri C7W Vt^ChM.(X 6^415, T^Wxll\ 0 $a00 T^lk 


T" \ y ■ .. \ .... . . . ' 

U>1k a jt/jo Jcu y* a^o (jX^ catxjL k> Xk k^) cuk 
(A>Cvx U/a_()Ga^X\( , S\(Aa ‘yiAtf < ktk U><24 ac. ia Xk_ — + .-.-. A.- .- .....- 

LxJlz. ahv^Jr & Ib&o kJr u/okcK TW^.. 

l 2 | 'CeceMikA 

‘ ^kXft (acu At ax Ik Xax 1 4iv^(k I/wk £L Ctfvojk^ 


♦ 
15 ♦ 


WdU^fl). CAvWlM 


P'.pJuVL__ 

'30. M [eMV I kt4 KXM, i' a 'fkt HWHj^ 

ujw 
HO 5' 

xva/^ x M-. 

fWt '5 a_9rmM? l\jMr£. aj; (£A/>‘ aK- frY17T/~y> 


IWS" 


AA/ ISZO-X OOulV £fks tSWulr ajuAA k a. 40ob-lool^t 

tardr cxcOfvv Wt, 5<5 iM/Jta^ "kax aAfm4 t^i v\%, X' 

4akX e^cUX iWir ”tWs W*vW^ is ajurit^f^ 

§o ja/r 'tUiMrcs ^olaa WJD 

7(9. ft ijvX U^p (i/v tkl VfW^M ia!!WXx chv^cvAe k * (KJo $W^s 


—ii. mtjk 

XXi tX *?*? ke^x ( - 

?35. L&xaaa\ . covttJ k 

£44*,.... 

30. Mo trt^x o^ llj^Km.. 

^nV^n Wm_ V^a/v Wk .<$ OmA Owy .Mcw^sc*ao<l 

Urn, <dt Wa^v oyU^ 5tA^^ViA^ i>oJt tlAOoj 0Jrt Xub 

tr\ML5 (ao/a^iv^ chaA . ^rvX. W ^Isd uio 6^4^ L&>r c 

occ^t^bw 1 . Nbp j?£rtA l^cs gs* ■ 

■ 
■ ;»> ). • ; ; m M ^ S> R:f 

' 


Kk 


♦ 
1 


z CxvtrMA 


ill U^ X 

ojola M&c occu^n'e^ 

l" 

1(> OcApWt 

\ko (n A* ^aa \jwrt J fai l^r ojux£<l S \ <t5tac? yu> axoms 

J X/V/V/v s ' 

AhA W to)r • ^ui- T Met* Wxh. WaA feavk Vuc W~ iv«^ 


oJr ^u/)V- $0 T* wxj\ c&ylV\\ajA r (V l*vO+ Dccuj^ii^ • 


<lcCt(v\a IfLUrc ox U*X, 


^ Ak^sW <A "tw itruUc W)^JL 2_ 


■ A ™ ■ \ /f*^ 

IaJ) &d (^ruJ **HVSA /ll$2-) , Tko^CMrt x^pco\roxfcu. 2 NLCrK_ 


l MCm ^ cwA CL ~ ajU uJd ($^l t-QC^b vuyU^ • 


■HalVc 2 ourc cdk RorveWilCT^ 21 W^M 


Z (K>vy^Ajr oaA n(<»^A TWka qJ; 9TD (*\ (O^e/A-ar. ~\ 


♦ 


\4jWv\l 

M3^z, _ _ _ _ HA/Hk. 

TlS. (jO&lWi <Wl KMJ^ U^ift WaK.. $4xi\Mv i >\lxt* ) Vjo)m <X«A <* . 


\ ' (j f ^ ' 

ku): vVo Vi<yK of <v v\i^V u^( * 


A j (y 

nso. UMLmi W^>> Oaa^ 1/UAAAj^ CLVl^rUAAA Uurc JtV" 

y ~n) 

AuJucJ" fvAxAJV 

'3Ka^ 

J (\ 

IDIO. \w \MJlO l/wStsZ VcrUAA^ '1T\0\M‘H- 

15MsuJ 

3(5D. o^ewi tw Mlf. 'ol&eyjU 1 . 


ftViAoMii ^fW (^'^ a il-'- a 6 a [, * 

304 ^ 

Ko/tL ^rLMA^ / ^W frVbGciGCu AmV Wvt. m Tw 5aMJtW$l f 


' 
WaXi^cP. 

I \ 
H(VJHK2- 


15 Msc^ 1<5t) 'bbafn's* 


_©fc}i ^Mv_ ® _ , 


IS Ka* ^ *U(fiO l3.S(W 


iwa *7?7 
n \d Jr 

l Wi * 


f 

f 

•~N 

V 


“7Hj 


.... ... . . ... . -... .... _. . .... . . u ]i 
.. - - .... ... . . . —. .— . .. . . . .... .Hi 
r- 


1 " " .. ■ L- 

i 


t 


/ Wolf^ck HMr£ 


WW HflOcW 0. V^MJ <V/}>u5) \W fedyXP^U £Ws\ (XaA U?cl\vvG- 


oowS^yvq. c^r -3 &\t<H \ vvC * luir^ \ wi^ ^ MO^feeo. 


ikiT^r ^cl*tg otf^rex^ *>Wiw* ix v iW lo/^, \Wo^0cu^ 


\ \\ 1 r\ A 1 w — 

Cmvi'tW VKti CuA OL Itrl 4 -hki A 1W Sve^LNOW- 


[%<X h*£U) &V^ (*»ej?-J • 

,0 

G> 

CVnjul oA -fe UOoAcA YlTt^TW^ •. iW^ MWT'H 4 


Wrc Wrt. 


- V krrtk VttvslA WtfVA^W ^GLK^rt • 2, Vom lo War. 


Ci i 1 

•g\oiA o$ uj)it«4-WH 4 cuma"A W^A/f 5- 

2 (oQchUv 

U J 1 \ \ ~ . 

U3e^Wc\ Ik jauC>A j $ms M^ryut^j CsJM/Avva (o u.v\.V)oiajIA b\vq~s 


Vvct , 6 w\ j TU(l Uyv^iz a><A 0 ^ A ? ^ 

1 

aA ^ \w ~tW 'VoW trMc^MjCrH. k*\ "tW -4 k wumt A'A "Tkt 0$O fL\ 


\ \ J J 

ViA\(a_<5j. Two K5 u-.Wh.Wm Xht Wn. fcuA: "tGur 


OiS^S LC^r^ \mA oferyvcnM. ^TWu A>Tt WtfW ^IWH ~ \W^ . 


2T ^Cuv^- 'TWa*. V>\V* h^ou. W 1 Wow 5 X’k 


V\»A t>UAt. \<UM>V \MTiaO UK. Z9*\ OvaJtI 


J 


v , j 
. 

-----L <’j 

* 


% 


2 feta 


Yma/(x 


\ 


i 


rii 


n H«jlwYv K , |tA TM 


V .__ _ 

o-a "tW^cE 1 . UjoiciuM -(yum He Im.cIl uaHv IAk 
, -ki di^stu, cVctftc ImH, ft/VvA a y-AM/rir <e 

\fl»\ lfllM.ee SWU, 

j4S\ 2 ei^rr IfliM-dA ( ■ G >% oJV-t>&/m >3§3. do 

wd - C&aA 01 oaa acfrryv. npw 

:.*sw i*ik 

®<3^/ 8,k %SD. 

ci2D ®^ Ml L ^ %<? •. ®? K/1>& %04._ EH 
M) do-owa, i^i\__ \ppW& UtwW Inev (e ft wjffl 
^W? Hll Wire 5 (m kitHeociiiA^-lo ~tW left a. lti\~. 

. _ . _ . _ . _ . _.. . _ . _ 

^SD. LloujA in^. vOgJV^ 
: n. 


UOfft/). E\) e/f^CrA {_ Oi-C-l^ T HETd_li 

(XAW3 V ’ dse* a^£u*r H 4e ^ov\l- 


w 


fi&f 
CoovOtei • \JaiW^ Ode.- 1339- 

3<Y'C!>-'.tSA?_'. l2>*}0 

t$ BYbfeaUjL a tcwspjAiQ \u>e eHf'aAee bofe t . ~^Wv e. ftj4> 

curt ioOLcUO uonlV <*eoMi>- 

Hlssti IMflAc VtA WATC-doWt ■=> c ^ ) 3 uHoaaV^ fertvE 
aj^rrv* wrHH«. dhk^ds - dkt o Ax^ efiyvjWabjje 
r ^ u.EuoE uI&uiA S«jJ>e4t) fee auwfajur ftM 
WsAHo^T u>e RiS^H. . Nit^Ia.- C®JJCiZj 

Hid: U>e We 0- 3V>V EeiO of a.<^> WaWVA feivE; I 


4o wak . 
5 

* I 


I 
U>eAA^ 4 d kjodM 
a 


HAqwjmt. ^ ^<xudvVo^ 


B&cU is ux&cMx\^XW naoaia rcnrvf <wA ~XX ^aJxi/X 


*323. 

?SD.<^ 


T$~6< [L>SW ~0 


f *4%. 


^ ^Or/Or ^1 


C&fIM> Dn 


TO SjCAMJpT<- 

—fe>lAc. 5^ c kC^V, ^ 


feuX 'X dtrXf 

— t. — ~- =srr -—--- \ _ s.-T _ : _ as _ ....:____.__ *i ■ *r nmc * _ 

k feSa a M IsnM L vvT~tX g W\ W>K_ iv/v'tV. 2oab ca^r xo <x_ 

Uft y -’fr jS W^T. - <^4%^ ! a/ais 3 ujJo(M^h 1 HLT 

dutY^ ^YDm. Cl KAS^A P&4 WiM>A ^ wlu) <*At W 1^4'*1%. 

All U^x- ^vocus-si^ Ofcs^A 9S0H, XvjoX- 

[jjv^iMA IW jkti? oj ^ \UM sj 


owns 
5c>* 0<k^ L o^O/v^J^ 

iW$ Iwii. AfW ^^lvX uka 4 "h> sc*- X <^4^ 

ooW vtn^-leA ~k> see v^ w>c.o&v(JA TV IamJIj^Iaj^m 

OaaA sIm. ^j)or£AAjH<| ivl tW S^MjCn'c cve^k 

CL IaX>Al USei <L Otru^L Qj^) , So jA t 

(Ate bo iwA {{; Xt|) dM -e*^. UiM/t. 

^?80- Laa 4 -&££U/% 0 *at^0 

-XD/V- 0_^ l^&vt z 

dZXZ, Lo/,4 S^e-vi 2? X 

X)Ar iTj^W ^ X ^ 

I2ffp. I n A (w X^W 1/V <2Z ftJo • 
SSip+^ 
DvU_ 

. WodUw3)'£w^' 3 avihiM 


V2(T0 


4 l wjt> 2. pvtSt] 

m©e uM <xf 


w —- - 

© jSf il;? 

<& 3-6■ I * 1.3-3“ W'wat' dmtlbpc. 

& 15.VIU 

<&* 0Cir , a , 

<s 2?5 X (1-k ^ kU 


© 3.V20.X 31 ms. 


\ Mi 


t 


.0^ 


<£> 2 b.J * 20,1 

© as.c > 2o.i *'"Cupfc 

0 " 1^. 


5 l 

\(cP?0 

U1 


vb^S 


V (DOc 


Ci> c p 


4 bobytA t 0'13o, + 3 

A 6 £ t©\.ci *■ 3 


4? lA- 


u 
\ 0VT 24.HS 

"Vo 


1355 

(2«.KM5\R^ 


3445 


I'M? 1T> 


1035 


10S0 (3l-Xo) hs.(J>) 

tf' &iWr»a.^ ( rvoK f'vvu^Ux , 
© 0 <- C 5 >LP ( 3 ) H\) * @ 0 TK 

38.00 


22.10 33.35" 


©61k. 


32.45 34.?0 34-10 (32.15) hl2o\ 


l* 

Wc/A * T %zsu vudW? . A&k-^ f*>M 

A agK 


5&\ 
> 


—T - *~T~ ^ kWi 

~fo. firvcX\ 


.vvtakWl 


40.10 


VMA*V 


(Sdc. ft 


34 

Moui SV"-Ws- UxnjbeAeV- X 

IojlcL 
(T)3l5.V I'M 0 


©^-hPi^i.h 


3l> 

Kxv, A; (3D 3.S.I x 3-1.0 V ( 3 ) 353* ao.o 


<3& 

K>u^ 

\24D 


Co ej^s (?)3$*0* 144 
(2> 3&\ i30/2> 


Qf\ 

Ha^a 

1£>d 


^ (L^5 © oL?.C> v 30.0 \ d> &.a v H-3 


30 hou. 

4 J^A/Kx, 

W*ff 

iAjtd 

<D 

■3^1 IV *3 e^M. 

0^ (j^ 5-2- 3 W-AoW^> 
<© 

d 


^ XiaAajl 

\0 luyvu I2crt) 
\S 5\aAM 

16 Auam, \Ch'T 


1(9.05" 


^•3iT 


kODZ 

t 

u 
^ [l Cr*^ 2 ^ 5 . £<j<j ? Ki^| 
3 S"H[l\A |N2A^' 


S^.05* 


V\ Jam*, \o4.6 
10 SImal Wl*^ 

3-1 t)AO 


\ l(A \550 
J(k'Dou J l 

f tTn 

i^Df.Ob )ok[IS*»i 


UVaW. 

5H.IO 


S% D 

6l.t>0 

(5I-7-) 

£2.Z 

£3.3 

55.3 

(&$> 

$1-0 (M) 

<uH> 

cUu^vuu 

R-3 


> 


S«5 •feifM'* 


h 


f 

nsr 


♦ Kpe«uo 
<+ 
r> 


-CHVVU,avt>A<>) HhiHt 


U V5. CWteA "tlvc W^sA"- S/KU -five. JOMji •? 

1340 .S&L n/sA UaAcUtjS ■ 
ft 20. " 
». v 


|/\doWA. .3esw$ kdr • K/rf 


%* 


n 


Hoc. 


A « Was ol^^D 
pMJlAAJ} 

V kqfet, wxt^ 


'QAAjb\ 


0 i/SWjL^H tad W>AcW 4ui: >\xAr WWL X ujoL^iAit^ AtuCs A/jK>\Av\j^ Vs fx Gtr^v \)^ ^ ^eL t ^ \ . OO^peJ^u^ 

IOOA OooR. Wfc K*A AAAA^^OAA^; Lmi 0 -f fWr\\M^ ^ lo-h 
bf- (WVj , Pi fWwa/A\ 2 of AW UK>e SOOnfcAW -Vt> 
^ (a)<zAcWA jh 
-■Vu^NVuA fvOM. ELtf AW 


C^TA^VqJL cUc^ 2 AW 2 fctU^> fvOK 


ooaWVd fsr l VvewTj (Wld/v 4 ik^ ?26A KlW 3 

<x -Kh*. eaW -Aikjl, RvWSl^ ^WuW 
3c \V Wxsdf f 04/dcvdt j cud AWvv Au/oajA otxDUMA 
avdr IcfV W> idr 2WJf <Hjbif " -L tAo^a Aw uxxJrcAv. 

Owd cWdud Aw iMt^V: 3 ofAW Gd\d Usd Wi iWlir 

Wirs cov^VeJW^ <^lWa. } a. jtrodVs $kul\ UftA koxv. 

<*W ^oudlx^ ci^Uxv - ^os5*vVU| cud. £ 

$1>1\<, tf\\JL of AW SWa, bdbi<U f stuvvitfd CW i/*u oAf 
oV^) 50 W rCH^vd AWk aid cmaA un\A Ugu^ Crxfp 3W 

^U/YV\VO^ (AMjfi I X OMa vdruxx 

vw 

\6UV. |tw MJLg... (xaMjS. tme cuv ^gci/^jCy^ 

]44$T. (A4tc|ai did ; (jm\<XU -{iw^o u)akl^ 
/ 


r ; - 4& - . 

<r 2 X -;• -•• • 

r. tk Roll... fsftKU. 
i 


6WtWl- 0O^dcW\ AWs yUx>fY\AiM)' . 

. 
■ ■ 4. - 

. ■ 
. 


I 1 <\<& 


■\ 


.(zb 


So'.U)e, rxoxx 

w??l 


7 IS* Jvw\X> 


T^JittbSL nmHfR 


U)xW*^P WaKjl 
f .ctW/u^ Ma-s-vt^ CWVJL| O^'-Wav^j “ilkair KXx, 
t^A/% a/-\/ ^ _ 1 *. \ _ A ^«l) ^ 


HfOrtg^ 
Wx_ 


lv 


l* 


MaXbr 


V 


n/sus ■ \is^UJctj$ (64fcudE><uk (xe^a^X tXuwj. 

HW$ U)^kW\ aj^-W oS la^U. X Appb crw 

^oc "Uvc ^oju . (j)vv!ig Z. Ivaj^oUz^ suJc Tk 

_?kxlxr> (A)(tkb^ ^ocra^ apor iXaXv "X- YtXxvy^A 

A^Wb <\. 6 <aU^ ui^Ayb -Ubu^. 1 It 

loo* ouX cooiL eptArC^ Wu^ ( ^ [t 0O&S ujl^XycZ 

vs*iXk l^V_ 


VJ 


Jl^f/v H^Uai imzhvu^ "t V 2 Wii 
J/v9/ic7/ob iW3 

X vXtaAW^ "tW b3 ()#4v. AjW^y’ Wfl/r 

ZbaUiA 4a*UZ.3-1\2H 


-/ 

■ 


I'M 


t 
bJojhxP- cm w/m 


VodWlU 


HhjHfL 


llSV&AA- ""T^W 
\°[W 


♦ 


f\j (owi \aj,i a, qu-kjk Kyi- 3 (wh, 1 m ■ 4i?3 


i&d&tSir 0 


/ bHas<xJ^j 
) (kvtrAM 


OMct - T^, 


/- 

IK a. Km j* tV S^cajMTN^ 

61m W imk' 4seu)iwt-. J3$r 

CftwjAAeo $Wcv VVK^-L- 

S^CJVMj^ loio 

?3 j 
T^trw^ v>k^ . 5^cA.MJCrr^ is jt 

VWA- (OO-AcAa^ \i&rt U^WAcXa* ^ $aju3 (_^YvOlbt^) 

rf«3 duA A i 3 r * ^ 

16 [5. LOoJpIm.yva Jtpt H^^Wi (nr\ • 

1^4%'Or/cB * 5H2., vU-ttJ 6 

,.. 6>. . (jtvV. 


r\ v\e/rcv 

ffet. *?&>. 

voim • ^ [Jo Wft cJ 

; 6£> - del 

[iiM.leJl^ S_ 1 f o.' 

1 — 1 
. LtaX?\\ 

114^. [vJ^Jr (vv ki)i!jLCv> ^t|CdLM 4 >v ' 3 e^gl, **>4 

U>\5. 3 hakrdA ^ Q lk io . CgyJKL 3>u?\. SV Vk (ivOa>m WwX- 

12,13,14^ • ( 'Tv (3 (s3 WAk UAmJ 

&\*cV SWVi^ kwjsrosw 

X sM4 <3 KinK Vo k 

,(^vbroSiT)^^3 

vo<cVW> OK VT.'V W K n py\ 13 U (ail uWfk t 

0U> Vk 

a. t>w\.o j. vjk>^ V ba.K| w)oa yeWvvuV 

K^(xJn&vv OKAvt <*Jr i 

titt 

\ 

♦ 

(AJdLlrvr]) 2- 

MjtWvW/^ ^>VUCAV7;-(lM 

- — i j 


'AHS 3 ^vs, '\wcu(>3ute^ 


r 3o ) w 


(p 25- c iMl.? 


<s> M 


5 Kpu, \fcl5* 3 6*!bmx. pow^fiCk_l <5ro. 


IlHdlu \\(jO 3 6ofelM ±(jlal)rc& f^K PA ) 


1 j/^’T /oK- CtokR,! n 

Q)^6 &A5 ©<V © /-P 


Ui%ll(jO $M5 2f.0O (^5) fe-SS^I 


llfAoLw^ 3l.-?0 3(.HS 33.10 31.ID J5.fco 


T e*-W«Js U> feu 

P-l 


mi %\5 3&.6 3T.QD 

0 

0 (kMmxJb ^KXriR^ 

■W R\ -Vo P\ 


““'\.V“ 

\4 Hcu, lOi 1 ? 44-40 [KUltUWl (40AOl 


1$ Hou, 106 AUX> - 3110 J 

•* |*u>V 

3oHa<,W ^(.10 (g) 15-00 C 93 ^ 

Wjtfi.vol. 

' 210/A^T) ttDJl (<W) 

[ l** ‘Jt' 

/-rry' 3 ? o ;5/$ ^Ti HU feotzc^ /Sl^Tifrt 

<Z$TW.IO &y<f3 


3l g 1^30 ffi.To Oz) Wo (U) 


L uk ^m « xSiL 


Xgb) 


\°[ IiM/u, lost) 3 e&*f5 r Vi)• 't 


foa&.S'Y 20-5" 

09 y 20. r 


^ 6> £6.$ y 

1 


r 

^ i - . . • 
' 

. 
■ . 
ms 


-\ 

hW 

3 


^vvjuI\ _ _ 

^^Ia3oJ<XuA l/M^-Uas yvu^r^vy ''Cd^yuJLtXl z. 

1 n ur>VU oaQ^ Z (dq^ca wa i\ n/^4 wCtL^r I^Wdle. 
3Ttadr ^-Wvj^ W/CC' "T(/v(? d/uvVj XI\jl 'ira^pU^ 

VgJrC. 


UA/v 


W^<LcUA MpjL y&M ^kTXIa) CkAAi.\ 6(W^ iW OUS $~l(yt5%r\0% 

WSL&\ TWx^ Vox, 2> vwcui* iM)s • 

jlUTOj a"IO^ } ClKUr Wt_ 4o4flUy_ 

54^bvi_()acL- rCPtK-U b'H 6^ CtLGKVV^ VT M£u VVXV/V4 Wat£. 
. 
m 

* 

j^KYvud 

HieRd- 

15 (sot 

XWs (\aokvu\m it o-neeaArA ^XXjsujX XX 

-Art Ha/lX X 


5 fevT^P; KjMtC , (L, "X WX 5 Ua Viexo lXVxWXV(o^ - 


1 - v l t * --,, 

LX &vfVr U>€^ft XW. fm 1 ^ (* oa/X *JUo uu? X~V %iol<_ orA 


\ 1 1 "fV 

? 0 HjUl. Tl\£VV,~tt\M OWA/UIO^, CT- -T0VWA4 (MmjUvjMt (W^ST 


W$JL oJViMrc - l Wo UH 4 a 3 ^ (.w. . IV). "tWs 


cottuAA cbpaepwr 4 t» A- tfckvA ^ 

. 

\ \ - - • --. 

X cXXW, Ivnjb 4 oX^m oaX c oam/I^t i l^aLouacUA 


X. ^ l^-ur k\xh . v^° ^xss. (jJW X Hvt 

lvi2^Ao ^W. 


utKh o^dtW <X L^aX l cXWy ilvX. 


TU/m , cdttVjsMiV RL <W-'V' Vvusw owam . Lm ; 

Ik 

X'^ exi^hX^Air XWdrt is a_<vnju/p VWni. TVs 

▼ 

\ 0 ' " A V ' -—.• 

vvtnx^ wa/> wolffvu^^r'Vis jAA (A $<umt 


VQAM lMaIiWJX XWX ^Ws a (&W Xml Way ... ) . 


0^ - U)d oukX reVWW XU/s wnv| a/, 

o-f OA^I fW 


r.XW Olaa \ju^toowiifl)F pour (XW\ Gy^XoaX Jrt 

AA l 6aAn, 


W 5 U 3 < ? c fe^. 

r 5 


Hou>0>w • (Ay. cicuR* wrf a. < 

““.V-wv - 

vrW> Wax 


[<tA 60 -n a? ( 60 "Xi {xJ.cLojf 

o, T \ 

^ lAJMft OMQ 


■&VL- wWx 1 aSl|^aa ( fevAr oatc wot miriL 

VO^K Wt. 


qMjv^ V\j^^OaX X Q 4 ^\ (WV OAA^ovm? vnTrtTV 

\ft 1/OvW . 

T^iKMk 

ft YDfrS^l Vw XX ( ?5 KmX XlLl Uatt 

IX JVWmW 

SVill vod pt>VvW«- i 5 WjA ux> Immhl . Tlultp saw "tU s^mjl 


^ (yv<V XL A Wo ^cxju^i <X 5 vO C a^) ") 


XWy (2/K aX VtsXXYX . X > ('M ( ^>0>A 


wU w XV \/vJoffi*X U>r v V [cus\ M.XLX. UmxKWr. \X 


11 (\ * / — --■ 

ode WV UK/vvv -Rw (W.4 ct (s^ VA ^05 trm^V "fV. 


v^lsV^W, w XLHdfc^/X XWk X- c^-i 


M'S 


■\ 


WaJUtTP. '(mu 


8 -jwrvuciVPru/) MM.-F.fei: MHL 


do kW-kW 

IW.IW fiNfiF^ 

<*J/l \v\ tW IMaI SfcCj2><J(KC 

r*‘N.—^ 

W/rc - t a JX*'bi«i W1 rtr&sUA iv\ tW \JoMsiaa O^X^OttJVS 


TW foaA lox^ TI oa^^u/v^ tVnx. 


Km quivs b> 'TWtiWid <x^t £3 bibb. bJc T iaWta-'K 


(V n 1 

VjsuO tor SUAt IMaJ-iI X- 0£^ (>acL 4 & (aJoAcXl. (aJVima. 


’*■' (I "'*’' 

X cau^k^ Vr* 'tWc uK^t. £r\Ax o^ TW 1 m. 11 a^> 


aWe . -L leF tar ime.<M F 3 (uburc fW (ajm iwocta«,) 


tata sta ' 

flew) atfor ta K«.cFl«X' l kiA^/'a op 


"fta WW So sta (U 

Tui<i U fvuuiV tt-uxi\M_ MarRaX' 


^rtrx^, om^6 IV ^_5 ( 9 ir^ ervJ: dtauXvv 

4 

HV ^ 1 doe^> ax>V Oun^m/r 'TV V^V 

" 

0 '—— u 1 ~^- 

^ (a)Vm a~$ZA/a, |d kt aM^U^cX 5 o \\ ^^uAA 


\i \ 

a^t&sr a* 'tWv^ V. X 

^XtV 2 Ki M« 4 FW^. 


K0v\ , frv\ »W (ajXm , 

(X/v^R/) TWi~ jWvt. iM&rt im)^ lirK 


Urcfta/. 'iemM l 55 

"1mm mx, (/ua) '(RaV^o^I^ 


flu's &Xi- &xX X < 

ijilf ctowl i^M 5 >V tJWxl TW,V 


J 

1W, WM.'f' «- <*P 1 

In ~- 

1m UH «_ lot K> -hAiM ku^ £ 


(grcj^/ru <h im? TVy£ 


wKxaa ckrWW iwTkt 

0 ftoX , l 


0 


H?S 


12S2X TW>n WOl/) a. C? Il/v "IV ^W*/VM Ca)W*/^1^V*X iXAJX V\£U> 2AT 


acorns. LodLs litaiVnis VfW'kv I/vsmp^. 

# &£fc 61 

$ 3 ?. ?otanta <3 61^ KiX.-'tV etau^r uk^, ? GlbV ^^§ 5 . 


A f L 

cAtW ™ ^ Hu, 2^ Ub *x j 1 


com^ 1 a 4 ~ WtAt. VV X* 


■ , 


■ 

\ 

i 

UUM_> /£ Ockobw 


K&eMA? 


3 


0 
J^cRg^" 

v^A/v^X/^ 
^>e- 

dirs V&^D ~^Cui {JYjl- SiWCe. jf^yvSOj^ 

V\K Xw. W&wt, XK (a^XAK. <uX %Vct 


^>CK ~tW ^TTt4^ 0 . ( [d I ?£%, oil£ 

Tki 3 ^ prt.5U \mbU %-\ t&MjhtSb 

°\ID, jtxra^lUi^ ^J$rC 

I MA x Vl* . .. 

.. ftvvjoWc \am5ujlu^^ oditK^'f 4o ik Wjl^t WivcXui 

M>odv^ <2_Wrs UWrc iw vlw X 3 ^ 
dWlArC 

■»"\^ •■«■• 
dirt) b< 0L l/U/V 

Ux iM/) 3 li s iw q, l_i\K. <e»Jc CTy^dkXOHil ] 
5 icW jIXyV u^> jknkX ^IaO* - ^Qf* fvDK Xx rood • 

X^t UxX 13 k CMrt (^voU^ &(A 
o ._ OUAi 

.t^CAMh 3 o- 


A^uJkA ^XUd) #>d Lou^ViWk. a^^lO ld- VOX 

Sid Xl boKo*> AtxW. Ckd [e^V 

Xi j?u 3 v oy\ avdou^k u_^) 

- eA*n\^W"uoous ^ rl kki 

V Vied LVv 


lW^ 

oVIajmi^ 


\ 53 Q. «fcb> :^U 

°ltiO. TryA * k m\c\k , ._ , ^ _ 

Kz*t. ®/ K* -WK*^^3 ®&Or''i<l/ftl$d -&v\ <d$ 

feud felu. Qcf aaA(/ coiiTvirud 

\ 

♦ 

WdWl> (<^WA<j 

K 

4 

yWVUcltfHTA-i 

* 


^K^aY90T> . VV>V oOoa^ , 


n <sb> <@3> \ , l &§ 

QH It <a4?ri 


loHou.flirp l-i-i Cm) 414 (3<?4 

l* Uit 

3otfou, ' 4vr qoASftfl }fc.w>(»0 

U^C,T\(JA 

3-Ho ji/ 4. (dlu»^ idO^Jl ^OiaD (d<W) 


33 sat?' 


^iKcu, C^-.%.\o(1s) W^) 


316 4{& 


Tiam J. $?!? *551 


"TVus sawA, 

dosr T 


1 Tav^ *?O.M:S 

♦ 


Wc) 
. I 4 


f - 

i 


___ . ... ......... ..... . --- . -lift 


• . 
. 


\ 

) 

" • — - 

HtWxpe^ ^HWAeAvTKu^, 

KcfW' hnJh(2- 

(\(oOc^oW) 

•{ 'Kiexy^r iajou* SuA^o^ T W 


(ty, * 1 1 

lmr$ M/Vtim* tt’i ]>osfW,t fiui A fk Hm« km) ^ *4 *»-b tuxi- 


^ ^ IV ^lirw (xx*^. 


/off- ©‘^a-uik/wiL 


l&fc./jiM]** lb*fa art Km - 1 "Bus isita doIuoQj? o-rtrui) . 


0 0 1 
I : 1 

4 _ 


r • 1 IV 
- . . wi - 


'1 L 


|| 
„ . _ . . %v*« • 

I 

HV*.'* 

W 

.1 1 

1 

'l'. 


- r'- 1 ' 


L 

mn 


■\ 


i 

» 
IT 


WoJJ^TD. ^vu 


* 


MiiWarK^ Wwi 


%al 3 


iniTu "Vudt. KJetw iia. a% UdlM 


iw 


TKi 


1 
frtv^tV £ crp 1W hkxcL. 


Uoa) \v^. (a)i1V<xa* T I/v&tl TI 'TkivtV UK- U ^m 


a\A 


Arbu^l^ 

. j\fjpv ^ex>e^n^ c|- 

<5(SM: ° 
^6 r ueMis-(7v- °vyL 


aOTTU^- >0 / J \^c 
bu l/UM^clj^ |V\ ITml 

k (JVoati/u-vW cuJi JjX Imk_^ 'iW imyx 
WftVA YzA»D COVWTDVU 


UK 
M two A oaXoIuim^ A«_ *? ( 4A~ u?€ Wm. -^tuahA 

\MUO \/U>Qm 4m 4(IoUJ\<H. ^VacUvUI* <WjY\ 
ImV vOial/Us 1 . 


i-i^cve^A Wau cW/Y\ 


TW/^ 

ax^b cl^Mj 

VVi "jlv 6<? 


CiSY^sWA^r € -fpr^5 . (ju4 ~ vw vVS~ 
fix III o ^ X OO/y CUrfJL kv] ^tUjt, ol^ <W 
-WuC#y^ Vivml 1 \ , ‘"TUa hctou^ ipc cIajuJpl^ 

Wk a <UaA .:..... ^AjW^ <a Wxa>oV- gla 


eaj&v IAv a 


WiV rr^ Imm. wXLa ivUckJt, PWaUvQ VA Wvl We - UxT W\ 

OVv "tU. [S^ 50 Vol alwOCvV £mTU|a (jq&a -©UeA/v 
u 
A \ V 

Bt^wW 

? kiMrt a 

fill 0/\^ T tatAk HO icka U)km TkiUf 

/vyvyv/^ 

> 

row 

u 

' ' l 


.! I 
' \ 
I Qo LI 5 <UVN\M 


^ood 3 

1230, (j^tuaa^ sW Al 

Z°w. V5?_ 

dW^rc do\i/\^ 938 Dee^vxd ^k 
W o$ s-e&A/v. 

Z Wh rptrskA irAke. (^Hass^). 

ili jkdiii c(kKw k_ Umt€. • .TKa^V <*ho*k IV M a : 


OK..U 
-fk. AAjOvv^^v WSci ia^> 'kK) 


Q^(W V 3^ _ 

j LT V 3_$1 • ftlL f^g^ Wx^R 

%<j2^v dwx oj- "tW^ t (ruJr uk, dcrujof 1V t 5o li? f 


da; 


rt£u^ 


"So luul^cot js.^^i6\L (3 ^d ktv^- Kb 

^lv wbVuvv^ ifu^s Q^WvvTOrL-. 

*H£, WadtWi jrOK u^) (M IaaU jW l/HAA^ 3 I wi . Tfa. byJM 
cc ^U-A UJ^K^ %JUl o\K^r t b\A$~ <k(}>\^ &<3 IkcnK^k "buu^ bii} 
Hu^Wr, vig kd aj' tW£<AX) tlu^ ji 
v , - (j 

uTk^v, "Tb ? (drlerX ) (A>CKi do "Hk l/UluL iU TW fyCAP-Ot^ 

j^ciA^TW dt^Li .fH ^kciA)^ ^WitAid uTkm^X mjxaCc dr 

(hnJK y ^4} ^^vx.Ov\ id. Ik CA4£ £i%&r its /uyf OMaa 

^ou4c ^ $ky pvQtxtbtjj jmi . __ 

^ f(c<£ crJ^v ~bv c/r^dc 4o <x G\o 1 J<J[JIjIh OqJ^_ 

lx) KjlV^XW, pi p^A»\jL ^ITl/Ovy \YOKdl\Q_ 

/WvU)U. WjlMOlA 

Ici^d 3 o\VsiA -3C uKvvd tnHAT~ XW^a/v\d (crpkcJb. 
3ul {yo^ £ <uv o[<^ 9rrcw&AM t dvok m3- 3o 

ik cxm^^' Ki^KAMt^ XkM^ ju/rf K$Uj <£c 


UH< 

' 
'■ 
■ 


* 5 
MB 


. 
\*\& 
15 


**(.010^ 


iPiuM) 


IxjoliyTP ! {jkaam 


Z 


HtWjw^A jg^yyudvKVA 

6\H/f VjUft ©v^'VUjl 'Uu. IaVV cik W<VC£)i>' 4 


1 


pt/vYurtTv'. 

*X Wfl/V a_jtur oj^ OjAvttc. Ws/ftM 

(Mr 'lAY T- cajajl <©-<* owks fojus l ^\'ro usIajd 
3 


asenc 
Ol cWJm 


VAflJca. 


Gardcks 


d 


irt 


OK. 
rt \4 


\Ool*> \wt. OD 


1,., 
^ 4 »* 


(a3(^a<A/uv 

1>^l\ oV>A ol OflOL'T W/r^(&^uV Well, 

-0 is oJks© uoo. Tk&^e_ ^uj^. 

IaA a^)j eOKCujujL \s \/maa) . (Wir (kk 
"CWh OL 9JXJM, , 

jH? ,(x6\W^ V \aT of 

' BO, OJd^JL "/tv aKpd sKif tW^ t Va ct>lA au/d iM)1r o^a < jUjL'- 
ta^u. cJ)0ut^VwL^, tH O'ftrwk^r o5WJr W^pe^ui 4otV oV 

■ f\^0<*/rtAKkt^ vxsujuA 

ot>/v. iz Hju vn§s; 

jijfueV Wre. C5 kW, 11$S~. 

5V5. 5r<cce.<,6 (mV 1 - 3‘^Ai "Huk ^.f-k*- r»A qfZ&VjZi*. kv&ywK 


Ax MU OuV aw.r M vcaA, ca)Kual 'tV^Ve, vfro5-[eJs (aa - l&jij TV. (odz 

~ mAtj'l aJtk "TV ?- Vyjpj omA { frtt Acn _ TV qvm (aJ/ V<> i ~ £~) 

(ak [mb 2^icur5 1 ii ^yo^ftofx^ ataruJvV (<u* t (VK9^V.l^-5 

i^rl^jS <l&&lvv ^VXSl^U ' i- rik*vd tk «dr 


z 

3 : 


U>U<_ ^ WkeA C^OUH rifH. 

Amitv- 60dA ‘tiu'&sK km.. Kcf~ n 


IW^fWWMh 
r 
t 
. 

■ 
ms 

1 

1 — 

MiLWMaj Di^lA pOVUCXy^A s h. tw) (y\\\Vo) 


IS tVc TjO 3^11 ^vjt lAJ^f 


1 7 m) \ " . 

(rf<vm)- H(smu<^- 


CD 5.H-.3 » 11.1 


TkC* iU^\ u00o»> ^ fe [*),(? 


^r^fciisr? ®w.i*^s 


^ w* H.3 


Ufa Hou. i?zo x Cvmuoo)<l^s 


Uui m ©2U V ^ 


V to tf.vW 


(D ^.H ‘ ll? 

.' .. ~ .'. . .' " " '■“■■ ” ’ ~ ^ 


(s> £}S*\&[ 


\0 JuMJt \ < \£>V X tv&0< WirC>U^ 


oo v y " 

^ Jsaaajl IUS~ X. 4a.bvu f \ 4d 


l -jt>r /J [W_ Wa 


l ToJL \\(5X). _ N 2 6<kkU WW3 J 


1 cwjuiv) 

(UJL?) (tti-p 


66.>CK^ ?^g?) 


[■OT 

_L JU 
i 4 
■\ 
6{V UiM- 


^~i i^ i **^ 
_X 'jtXA'O^ (JlN^OJi^ ^tWir IVv ^tYT- V 

i.t&\A) Ijw* 

(frU^TT (/VQUR. Wv\ I^-HoD^L Ql^ou lA. 

*^vu>s so o& REO coeck^j^r\\ ' 2e<^> (fWcX, ooVtlclU 

cWecWlta Oaa^S \ms>mmo}> Jf W 4" eJ^V 
T^cro ^atio-s WwnL' f ( ^vo^pla/vJlA 4t> & ^'fta itou-i , 

tlu. 2-^ 6ci^»i_ * _ 

H mIc. (xiu^t\ ifU^ X 6 qG\^ UZS^U^G v_ 

G>%. c ^vaiulV 3^\2 oj~ ^1011 &aaA 'XVt K£A) wJb .?!_ 

tws^ lXVoc^ Iao- 4 v^eglkj^A ^UAO \^o Icrv^^r Watc • 

( . v^ - XoJ^'s 

-jw \k O^ob+r^) , _ 


' 

\m 

118T 


■\ 


I 
2A MtfAt/L 
Ke6iU9 


KKiHAL 


3, 


K rt^x^s WjoS^ Wpuv^t <\._^croi^ecl^ u^) k&vt IIaas *" rtoceu. ? 
<2rw 


Kt/rC tooA^I/M, 


153ft. fsip ^zn^Kcj-^ O^kWr (t i\'t 5ix4 cr ft cen)l ; ^A^ (}(Mg 


^0 ^iaCVS is'^Vt^s K^wjl U^r<L 
\M( 


d’ 

31 


>1 NW^ 


> 
AMt*>i/v i 

(^fe> u^ ( w^jl 1. 

\^HS . 3 (>«6l<^> , VUo4~56 S 
... /AWt is cl lAi/rir Iwcuaitk v 
&lujLi3jJiB* CLtl5\>c"tV osturt. 


Tt 


n«s 


4frfes : Houua'W'- ^0 

ID 


1050 


GO 


TW*,t> 1MD UA-lvvVj^ iSW^v'^(aX6 


A biO ' vV 


OAA_ ~H\ »1 kst 5 ■- 

&f q$SL o^ '3.;. sWo^L. VvK^ 1 ) <\§t ^AmkA H’vWT) W*K, "^A Ua/L- nw. - 


V^L VS ^VAV ■VUiWrt ( “TWat*. VVb VDW^«<- IrLCj^S 4j Gt 4 o 


cluxxa. 


r C 1/ (/Vb-j^A . 

\TiJ b. (? (p^h (q 1 *) vw ia^ ]uAj(Ki4e oU WQ-* W^^lucly 


vs 


iy\ ^ 


Tto kakx^ ou/ui 5( -) <4#t Wmt£ i 


&cuAqX‘AW 
: vce% A- 


°m.. 


A 


^PWaVA U_# 

Use. ^u3r A ^tTAA/^KA^It^ £r>\ V&JC. ^!a£ UAjltc) 


OVU- 


VNlV^x- t>i l V CAAaj^ImI yyv'iTkt UayOU-yS 
^ G\< 


\d exV1\<H ow 4 JvMA^ CrT Pvv 3 JiAlAC- '■ . 


« 

WoUUc^J 1 . Kee*u< 
10 


Seft. 104 S' 
m- 

C9 6lL-Vel 

m (b) 

(>2.0 (Q2) 


w— 

®l?-6P 

ZO.Zt'fc) 


& ^ 

fl.lO) 

{ 3.1 ( 54 -) 

I 


\ 

) 

UjaiiioTt). \^(Axa 'l 

MilWaivw ^aacPv yu/> 

--r~J--" 


KoiiL \w. "Km. oV^J i<a.V\^crAi>Jl Vtol-t (_^M '”H i? 


2k Pfr^\ k> ."(wiCtstv 


> (Tq 1 J 

CD MS - 1OS 


© X5.0*2DS 


a> ISP 20 .2 


<S> 15.1 x (1-2 


© 1*.V \<\<\ 


<D ihm- n.o 


W Xbckw * A- u^WleAo^ ej^>" 


\ ^ (76' 

<i)X (irtPZtr 

V __ 

im VP l 

tOS? ^(foS^v) \us^ 

I 

flMa*.U>lf "ttSlTA m(2V) 


MtV^Vo ^.<?f?g) ,‘H.3(??i 


\ ^ofw Vv3^ kl*<-V 6<**b 

f mwj . 


^)^y^-KCLu.\H, / 102-'*^PCS' ^<Z*<k>A. f fa)s-T><j*r-lJ^ 

L(3?Y<Jtw/^D2 i ^04' 


\ 

t 

2> 

^4Ww(K/> ^avuj^\^^ 

3tWjl Hill HfJnR 


Kvs^ o^dt u^ 1 n2AK_4o h) ^ LOOU-I^U. . 6\tMa|)QjcJ^ ~H/v&Jt ^<OCD^TVVi- 


1, 1 1 * _ 


r 

L 

: ‘ii. 1 


F.- 

f 

m 


> 

) 


WS/ aSlI. ‘vtt u_^ 4t> 'TVt 


^30. WaA-ki^ jt>T ^ ^ ^Uk 


> 


(Dd^crJ). 


?£?. K^iTcfo (X ^Wofci^\^a^'' 'tW^ Ay A W>e a. uA uni\_ 
S^Uooj? Kills... 


1010. (a)oJ,cJa^A^ "Tki_ WqjU (Antk^vv aK^Usk seA ?. 

\£3£T UaAi\\f^ . VKe cure. UA~tX*. v\cum4^ 4^" 
cW A kW \\A- -jegAl ^ AInK^ VX^-MAJk . Vio'tTAC &0&AA- 4eJ*A\ 

k£- rVk_ wtvr ""W^jl gnwu_ X ct/nni 


15P,yw aj^xx^ t Aill VA)flU-K^ j*4r^ -fe v wxSro '^TZ^ 2 _ W^sKr 

ffio- I xflU' WH . LgAa* Tu $ljni^4o Wuw_ \o bp CXTV^JL~\x)~V\ J C~ 14S.L&W\v s -^ All CJ^M«4(wic- USftl^ & tuC 

lois. Sa4 

CX^XA\N' } lA tilde. 

$50- LauJiM. r^dl<| c fe>A j^J, ki/ft. 


WOT. feoty, c?S^>0 o ^4 ^uA 


~%<Sb W&L& 2AA^ta4XCiX- 1Q ^). ^ HP/ftP-iP ^530 Wexx. .(Jjdvvx fccntU a_ 2^ hlyL 


bid Xd (nka ^v ojd 


\\10.^kc5Dl(e-^tlvx. L (yxklCj 01 A 
(xX3U-hM DAe HTWt 
. X -|nJ£c 'tWt WL- X Itp- 
60 TV «k 


M- W,|l, tro^i 

pyvjl (nra 


1\g MAT 


£W\, QK 1 


[ ^(mczd 0x4- dh Iwdx. T1 5. % -yAqJ4 &a4yq^ul frS 9 t 


-•r 
- 


' 

IW 
l ) 
W«jUt7t>. Kaevu.' 


3 


i 


H4&Awyrp\ ^prnu(Mv!HkA 


SeWiS. Hill WmJ~ KWr £W<\ 1104 
3 (cd&.&> 


<X>DP £> Hv 

31.2(1^ 31 ot\C] 

3HI 3 \oalo\Ci 


<3) 

21.3 

(iMrtW. 21$c|4. 3 

Gjc\mu 


IfflTQ. Ci\\J 
&0+L ^ud uawicW'V go i*a^l 


11*5 


IZ^O /X- frubv'l GL gCTbcV OQUAA^ ( UaA ,'X'i S<au^ ALju^ WuK- Z-SD'^CTD 
Oxornb W^cia'\W. mw 
Mo oW^/Ai*^ ^rYuy^> ; 


(X/re bin'll W/r^M. ML WL "W, Go. Mm l/VGuJO 


GaieM lv\irU Ujbh <M 4aJ? tL 


\W ^ 

m ^cAo' LMZ. 


a 


5WMcM v^cx\t MWr 5 ct^ol accrm^ rtHm^ Wjla^ 
' *> 

3 'W^dviK'M 


j 


Vw Vwlo w\ c/Y&AA jDlAu <>nkkn Ucsd /) U 1 '«H vw \MoJU. va QmXMO/VM lYU^ SOMi Vvj^m &A JXAJl * ' 

M> Af^ ll t)0 4 £0^5 \wOU.6oM 
© U-l^.V 


d) 3U>.V20.T 1 


@ 0^-0 11 


X3> \fed>0 "S 6 qG\m fiOLulA 


1 


(j^b) (Ip^O (Xo4T^ 


rs KoukI^O ?5~.x(soj Z’g.'ifal") 70.5-fa) 

v__ 

\ “ ^ - - ^ - V. 

0<l5"lA3V\ . ft ^\ \ O 

V^oT fa \ S> 

r 

\ 

■ 


- H- 
4 

i 

- ,. I* 


■\ 


—^ r 
J 


c> Ar>rvv 

^ ^.ADn 
4H 


vjPca^ 3 JTwIA^L 


l>.45^ 


(jmnJK^ oWA.'- V5\t) 
S li w - ^tu. 2D l 

_ %b oJrtQ. 5ff5 

, cov^debi^ 'tfu . .... 
m\ 


\k m 


>1 u>Wv 


aj; "tW 0^4' 4*i cut. 5 4rnJr?, uXo 


Wuk AjoO 'TicnAjx 2>l cuXOak.. 1 is 


iU S3tM_ (<u> £.. uyvi to ) K4 'X Sxuo 1/VMft U4' 


U)aJ^W^ votts^/vj^ W < _^snOi« j ^Xj ?lul\^ % I ^InO . *5 £ir<h; 0i>!de Wtf7. 
5tb*-f> (4k\Mbt>b^ ^"tki-W>^U. ; .Oite/f iw 

"tW \AJ/tf bo/b , kssuyeJOe/C", 0_Ar« ?S> ei^S - 1>U/fO ■ 

TW. uimA^-V votrsk vw'\W rU«b WoM-. 

1345. _ OaA &k ia^ jy^mi. o|'. ko(L . 'IWj 

Immn. tent 5 ofw. 4i m^_ ( b*k IT V&amm. "V okew-eb \lOQ' cTW 

k wl m 3 


ygj?, 

_ bOD. kk^ru-J) ol^^a.w . 

IWs k\r^ r aw lAO^-Vtlvv^ 
a/wif Wdrw't ^ti2x^ 61 y\uiL 

739. Sxn^M" "tke_ Jj kitt [00^ - lOO^f . 

ms . ftcWiJU ci o-f*iw u4 ^ \w ^-tki \mJc ^ u^> 

(v\ ^y^vCt c>7 mVx. \n0aQ 4 yv^yvO 2-*7 . 

^• fefA rft Mlg. ii/i ^/u- oz^JUxil aM* a 2^\AM^. 


■ 4 - r -" 


Mgw'i w<tbi4 kwt'tlus imjhWa tub &uo iob 2 iwdwkni 
$10ZSom}\ 3. otlvx' ub ??. Hwajw.cu -^tveV^Wre, \s 

w^sk.'l 24 1 w\ 

Po ct. 2 A ^ i^vh 

\\& 

\ 

2. 

black- Ckk- VMt kccxi kMR02_ 


\ /Vpml <0 €^r5 ,'{y'csU 


, ' , tlfl ' J 

' \<VbO &a!9\M 


^ Hsu, ^50 G babies 1 


1 

CDltM &{Vt)f &{&>(* ©(OOi ©loo?' © iro^ 


u,tWfr> ftw ^(V) ?i.i fr) 


i d 

C U*e clcr^j? C.lc^s^» c\_cfSj? 


2-GJumjl tWi cJak( 9C ^'• ? e^ 


fcK H^U/rtM£*jb VOC 

L - 

5Wtac]c ( <; l/u&Wv 

1 

iiTuJL^G^O ^ 


JW uH3 ^ 


5^.2 CHS) ^U(3C\ HS.<S(^3) 


J \- ■ - } .— '.- .~~ 


- 1— - - - - ll.- , 


■ 


3 
(yyfrytM l Kbve-ni^r 


t JjOA^tL^ "tW 2^ VML/i'V Wc ( ua omaA-toJI ( 
OaA |&UAaA "1 \1\cIxa^IM V flMAj^T 

SeAvjiS 2. iutn^U-S. 'TWfcj ku*. vtavEQ atovui _£ 
W/rt; 

x** 

^-t _3 O^a.^ C^UA^Vyji tL 4rf4 ( Ipy?) \ia 

omJ^xcaW - 

, Qa^VJ: 4 fcctWc^s jvc>K"W vvv cxw ^kWa 

■&JL '(XmV Vooli. As "iViL oAvJjb U>W 

WtjuJA v\*A ^ tvv J CW UojLc- Cfrc ojvu^ o'^Wv*' 

CJV\uX ScA ^M) OiM^buJb Ws •__ 

10*50. UjcvA^Uvu jvOK fe>t\ - 

ivst^s?^. ? Jk _ 

\\S T,@ • 'it\ JH/LUAu ^ loo^}._ 

\l%. . L-MuJ\*a . OArs&ewA 

W^Loi^, e>jietlajKL)^ tswr -kwwrA |n<xw<A., 

Aim 


I > 


m 

ms 
♦ 


4 


\ 

^mo 


HA/Hfc 


* ?T-3T L<x>,\ %ejLA^ VS 

^.VW^*<W, hW^l "bX 
■ 1,1 -zr' 

- 2 KA_cmJ^U7 


ms Urk &£. 6 ~farfy cu, 


cu a 5 KoUAob 


MSQdp wufa) iu^ ?36. ? (<) . 

illO> LdoU lii^iVo 6 . ?GS^ vs cigax l^ |cn^ 

;? 


; feu^~ 

SOM SKs/j UaWaC U^^JpL-- 


ui$. '^RmSs?x- Souuj a^wi)^- I/M irt oSW> 

uacaAA.o<^ cw-Xch b< Loa^^jzaa 


-v^/V 3o)Oav ^ 2= 


u 5 Vs>x Ia as 


Vv/v jJfruo'^ .oyyAl yv^ (^\asax_ 

unVX olaa 'J.v %■ ii Mju^ Iwsibu W^rt', X 1/OolWr cJH trvt^ jffUMfi 
VwniUftU IvX ^VUSav^.............____ 

. 1 
■---T— ---- 


SOBO HAiKie 


Cl -cu,'; 

£nWk k <u3 k> l'3s M) il/vc< Oft 50 lx. Dale) buA i+s 


o(nAoW^ ^tWt- Ljo 5 &ua^s [fir] to 


mia(iU. s^lktauje evvi. 3T [u^I koa*3E C£U\ 4*-o i-f- 


\ \ o u j r j 

dgouw oOWav 1 ams_4t) oWm, rH 


IcOD. Omsai} "tkc Wk'. 3 , ~ 1 d& (eupi vwU wk 


rr 1 o "i - • 

t4&A y . 


195D- ^aaA^3 hiknt/y <*h ^1033 " \03^.. 31^ <*/rt ^imV” 

^■~h 

«WA -fe ca>\ 


l 0 r ~ ,^~ ^ 

(Ton) (AT® <S$f) 


&> •& C? 3 3 5k. 5 (7 3y ! 5 7. / X W) 

v 385^ 

Wc WbWv'tf W a. 2* VVmV uf\Tk_ (Vo 


\ j J 

HouKAM>C, 23 lAiAeAt^i: 3^x0^ VUD <3XOfW$ VTWXxiM\ML 


0 <\ 

QrtCMfiM u . ^ 

. 

l“ 6W0acL f^O<xVs 4_ VoJTM rCJLk) QXCrfW^ / 7'Vo^S 1/UA-L 2H 


^ l 

d^osor-twir iaaoui- vjjvvsl „ 

IW 

ffi*r 


» 


3V (youi iw 'TUl oli fev^tct vtjc r%\ Uojli.. 


t 
UkWk^.Ke<MM ( 


\ 


L^W^l/vJUS 


l v&X^ &. Te^vu.s SCAK/OtX- y^kl ^aJk iwJ^o TU. &\<^W. WoIjl t U>WAjl 3 (A&<^ 

a- iajux) 1 m 2 ^jl oA^YVj^'tkii roasS '^\ (xocuys ^vdm-13u_ 
to$^\ _L k. P'vc^x, 5u/fC £> W4l WiVo1\ rA 
eJL^^ctW/r. J- W 4L^ ^(oykl 2 4\r4r jvDK aoO 

^ ^ U)\vAC^ XA^AA^. 4t> "TW • 3t 4 ^Aa 

4W ^Iyawa <vv\A ~W>1^ ouJ: of IVaJ^ UoAjl, 


4W foa ^s oJk: S£r^ W 3C 

^( o ¥\ {& km \ iaji 1cj*a\ <1 4^ 31vidt 3E arui^rvOV 
4^ ^r\v^ is4W ^^^j\2uc^JL mfd . 3C 
kis botor, t of u)W<to pvXn i Ua re 

i i iP-Sr^ . . [ /n' w t \ OV-Sw* —r— 

]®lc LP-Sxw . pO%vbU ^ -VoskO Of-6v-n. J-t^ 


lO(X*vjc(aA CJ3l^ 5 OavQ Will Vts A CftAt 


C_o^~ 'tl-L 6\V!Mr$ IdJtfj'f CjW., . 

Hu cws^ysaa -vut^> vs 'i’UaJtr 'tkwrt. 
>K 1W VdM> UoXu-KmI^ 
>L nas 

*^3£>. C&uaO ttA sWeV. UwjlJl 


1 ^£gii 


18 


to). .&tri v* Wj^JLiw 1*^4^ 

Z i/i 

'Iua 1 ( 


Ojl^L^iM Unj^Dp<6 v 

\%'\blA (x oWi^mU nax^g 


1^5Tj\) . 44 ^ b&W> <M ^101? 

oi Ujto [ 4 ^ --{v ^'(tot 4 'W ko)3 is k&ri' 4t> wsu/jC) , ' 

. 


* 

' ■ m 
\ 


> mwife 

Vb A^vA X yervuv^ + 


1 cftZfiUJL CWeW^A j <l%s3 4 


V i —— ; 

Ujwpono^V. 


M n 

1% 16*0 ^ 6otfe\^ C^cms J, t-us^A c05“ 


1^>V lo^O 


loig IMl \02O \021 


ffuffe) gf-.o&Z} 


(\t7VJVv . v O O 

■i^AwlD|Mi!Mj(- l ^ 3 ^ 5 


. z& k^. “’ na -fe< ?> ri 
\ 


t 


t 


liCw^AA 
3 


xkvvucavW]/1A 
Amol&J 

|09). WxJk^Aii -firtjyv W\4 • 

me® s™ ** *1020 . ®<f t + u - /K »|ofl , ®?*'** *S0 

imS^ uwt>>*£». @rf K ' ‘wot?) _ Vtl-l$/ 0 r 9 


l uhX5. CC su^)|©«.'Kaa.s is j<A02-l. 


'&%>. kesu/wv*. . Sfrll scjyvu, Vw<h 4r Wa Vim.. 


SUmWcIl ve^xVj cl j/fc^_ jtu> 6-W4 axCKVVi Vt>UM.vu.\M^ 
loWcV qujkW llkitUi HflPUL6 w&Wjl ._ 
■ 

r m 

ws 


y 
> 
§ 

fe^-S^~ 


mx uMc 1 


HMHt 


1W 


'Va&tC 

^Hl. ^ ik lies. 7 Wojr t- c l(T0 ) [ask l^je^ 4x l/wrc. 

Vti. o Wd 

*C?10(b. 

\010. ? -J> lot) 1^6 \I£A(m Ha jlcL 

?ro>A- S (J&0 . yt% '• ? r \/1 
jn^. "X u)oXn 
Wvt ( ^u3r NHa cuAfi/y^ i^Wrt cure. pvX 1fUtv£ X 

• X\A^ W|km CUt^ M5yL l\Wx>| ^<7AiL. 6^X1 


ptiU HuC a , IGIO. UAAArA. T OOtnXVXV vjoeor "tWrc* 
Mi • Ifcvi r Sc^a^ S0?O \SA^p l 4 UhU^^rV- 6-^ 

a^Aro/rt(^ ^e_ %&ak3\ Ax) "(ssu^ Oo^ zrr^ 

ous X Oxaa^XCA. vuMAh. lo^Jb^WA eLitX/r 


MjUC/U l oa,V 


. &cJw UAs aci W aj^cv X o{ 
Ha^tX f IX lSVjor- y 

^^JEm3Xs 

'll S< 
A 


Wirt: vVJobo; Mju cA% 


m 


}. W^lowW M CauWif^ 


/WV. \ V J 

loDD. & >w W's < W. ^ Lw-e. 0W~ QsuXA W"tA Wv\W 

15$cfiv\ Wfx, <Jl(rM WW 5 G\mm^uW \ -5 \ w pvtj 

WiiM QJ> WWnUvW^ 1 ] ^ 


W ly Wat’ 0* «93s) v 

> 
5 i®) >.2 5.4 
2 


jg&Xuv K^ -W^ av n^/CA 


^ct-UcA ww W> ^X" GcXM-Vs 

3 Man \OZC> Z £xtm&6 rjvXs 

^2^ T* ^>lvsft=_ 

3 Kjo, lO?D 4T.10 OH ttorj 

Hi** ^ lex. 
QD vio («a 

jtyi * 

\«f C\AAJ,^lfiWVAAti 

-\t> PA 


rr 


H Hc^ 10SD 5 Hou^ P*P 

G \0{6 


54:45 

64.o5 tWkeh ^om 
P ctMvW] AwtoA 

r 

® LBIuul ©kl 


33.40 (41.45) 


5445 


33.05 


4-0.30 31.3 3' 

fo4.A4 
04.0 


\\JLCU0^i WJ! 

-^Otk>^ 


051(35) 3C>TuMiL 2^ amV- S^HJL [m$£ \ 


(a^Ac 

.V 


~ Cu^ 1 

K)&4 uyutf 

IkA ‘, 
' 
\ 

> 

UMiwl> 'CeeMo 3 

}4ji$aM?'V'j>M 7>o\Axe^ypYM 

HMRI^ 


IUH). ^e/A cWcV v 4 ^ouv^ (j* Zc ip) * 1 u,w<j£A>t3^ eyj . 

kAau^ X AW. e^Qe^Kg^Jtr X 5 ^ 2 , \ysuo /jA aAuilfo ctAji^-A 

iVvr jtjeAxvVa m^os 4ft AW VUiM.Wr 0 ^ WW^S 'A Ata- kmA • V<M cwX ..* 

- 


1 c&MJt ui> ea/X vCiV^ , Se 4 M VWq Vm. awZaJr fZwn^ AnatlV --■■ 


(Vvv^AWvv ^vA<^ w u)dcW^ - 6 >Wt ka/^aM& MjlclA /WnoW. ►•-■■ 


Hw tWc W&A trui^ iW j)#X ojy t^cUA _ X"TWvv Aii X_ 
4yl(i7wnvM v * <D (jOuqWA ~TW Wbi-cs W/r£ Xw- iWrc 2 . 6 bUv mXWr m j 

^ijevuct - VVv svj< . 


J) w 

®X AW (r 4^ Wt <x<X *Wc AW 2 K ^ 


(tWtJVM. iktAV cryXs \ \ts\) 1 

V_ 

l a 

(®X “4qt>V- cl 4dk UA 2 .s wm>3 

I 

I J 

^X airW^ feoX AWy ^tbic/) "h> 1 W 3 1 W| ctX 


^ccm^ mvu> l ^. 


Al\ W?\M WJrL u>a^W\ (XmA U^uahu^ IpCOf \\OD J 

X>! 1 cxa^Wji ' AW . .He^v4oAc*M l3 Gt^^i>olXc^ tt l. W(KTtru) is _... 

^Yjjgyi KAs&vXgJl X)(XX| ^2 ^ ivL lqIucAa ^ZSLflOujt ^ ^YITD^_Wfc-$ \ft£LAs\ 

X 4t> l <XA\h ^QcytyUj /}y>tt>(A5 f^>K 3 4) S', 

£>cjte4AK<M/^^ V*4 10 <*AlW^ knArt ^CtLW t G4SA.000.-~ 4M*. 

—£Ms^) 

Gy^Jcvo^U Xax^ ^3. Um \ Z bcS\f^ aZcUX 

CtfT^VUJcwA^. 

6J^W| 

1 

J ~ 

Ty^KiuaA«S. ^.^A^K4AA^£c!ki^ "tXva $\wubl^ W<»A 

t>ocW\ (,i*- 'josu'tlui' 'M^rfv\A,\M< ( cct le^V wVma. . 

UM- . it w)0ui c^£^0 Colo . UONVjiiWvtVi, V<M Ccoc^ttvs ^I^HiA. ' 

.V(H ?iuu? ^ w; 4 65 oW . 

V'-Wv'iii jW cu 1101G -'0'^. Tt\j!_ fto-lt^ trvvt b jtw'kkxnA <xm.^ 

- 

ilK 
ms 

A 

) 

WaJJ^/Tt) 4 

^AJJUv\Ao^/p<^ 

_HiMkR^ . 

(,l£> Hou\ 

AfW k^mAKiM AV c 5 Wra till f\a f feA [<a les^ Wom '* 

r 

Ws of, feruX so fax &c)uaA- awi kvs [e£ (5 5 o fAa/txA^A 


1 J u (J /I 

5 V 1 II fa/jO saA\ Tk 5uyvt \ajl (A>ovAfA'tr M^-W rir cwtu 


m/rfWx iWv\ oi/Jt of l^ii/u/A IfTUaX- So’ 1 fui arc^ 


J J \) f\\ 

3. ba^\tA -4> ^olm^jl olsu, . ;KXl 'cUe.4 • 

3 Oju/VUL 

t «u ^ X »d u. * £T£XL: 


A J M Q / 

■W^cto, 5 Wm.Ih.cV. OOmVA SW. S\M^< ()C^> 0 i cu, ^ S 2 SK 


V \ A \ ^ 

toUo wcm, mA <fc>. 


5W*i><3.cV Saxo *w •sWre.^s aier/vu, lave. -k><Wu . 

/Ny 

\ 1 

■V- —_. 


1 m 

1 ^ W8fT 

> 

'^TUaC^'AX'AM 


/V\7\y~v /^SA 

'03). lOoJbe^/UM:, "tU^.ft/n fenrFr Immtc.. {vrt\ uo«^> ^ y-kritj~_. 

(&>\/L ^ ^ ^ iboUA^n WJb4%UA \J. U)iAl)^toMr. a 1/ude Iva^ne. TWe<*M ^/di ( IftdtXV dfiV^CX^.. . 


1 . sL 1 > 

U^t < ^€>C'Aj IkflK „ 


v Q ' 

^vuk. WcLz_. ©^62-M, (xaculw x 


\o»s.®<* ^XuL *5H fe 


\ 0 \ X ^ v r 

<Wr v^svo f^'W fcis T'ZO. AH 3 loreiWs distant;, 


WW erf <3m it\M5 W. 


\o4o. X v/^ ^jua ^Hkjl3 (X 3 M^ gl& Vto<\ ovug. kuit X wcruJ^vv^ 


fee VtorjhOK^ $X\\ * UjMft. ^ 


1 091) . WUc^ut^. Hort \nl is • ^ ^ TT?\ f )U klMr-LL 

3) 

\ 

lxiUh\K4. 


^ 1185 

' 2^Qjmvv\ 

/Wy- 

1045. Goumj^A sWey- Uw.(hvV FT*. 1*312, ") 


We^V'Hu*. C30 7 S£>^f 


Ha^di^VjO TC£> V 


VW)Vvfj^> XT*' JP£2 ) 


'TWc &M- fok of MJUO Vj$JA VfdC^ W<^ of 1W 2 ^wc ^KAS- 


J J 1 

X V> VwV >N1 >JLkU* "W uilyw Tta W*L V/eATM HaaxX^ WcHe.. 

13A£a\ 

(a q j 

1*550. ^0C5VUL v vv ouvu^ Wftu vW * 

•5NWi 

( (ODx Ki(/)F 6 IW Vx^UL. IVv -fdvfc. Ki^lMOUi AvXjl 4- (a)OU (FokJX 


j \ 1 c. J 

-W)0/A VjLjlO Ot\^. (3 V .) 0UVt_ Opx£4/v^ , 

% 

» \ 2v / f ‘ r — " \ 

ky.c Wf\ T!a# aalMe^x j^c J>lXO. 

/Sy\v^ 

i [6 (HgU/1 

I\m\ {yo^WU*. ^OO-UOX , PiX4^vvUc\A^r3 FT_ V )9 ^P 1 \A^Tl^ "2 0 X- 

1 

J 1 """ .1 . 

•h., 5 UW 4t> U|\2-_ ‘ _. - 

ftvw, 

tJfcif Mi'll®-. Mc> l-t ft; 6®cJ-17\tfL§ _ i- ^>W^t ^ 


v\uT V'tAjcU] TW^Pv WrITt qhtc 


-- 
2 . 


(i?r 


\ 
\ 


I 


HtiljVWJWl UyWaa 

5~ Mon, 1{C5X? 5 h&kiM Lt Obejf\j 


T J 0 i.. 

$ ^1)0 5 6aUw> W|oJ«^ 


V - ^ 7 — j - } 

©tw ©Lt ©(A (£>0r ©tfi 


0M«J\5> 6l.fc* 5>.G0 6S.?t> 6a .0.0 tt-l? 


Wv*«> ^ lt a 


It Kaill -7H'0(k) VOStii) JbdWO 7?-5 


1 A A—£±Kk)$\mJs Vv U/VT - 

Ci^M> Cl£5p (ffafo (p55) (£55) 


IflrMsu. W> TSStVi SO-GC^ ©MWl (6«s)W 


y .• v -..!'*■ */ - \ ,T v / 

\^ ^TU/\A\^ -\vom UJv2_ 

Dw 


t\(Vh W10 yi-oiVt) ^& < $'°') &l 2 ( 105 ) <oX2-0°s) 7Z6(f?) 

k '-' 

' 


* 
r 
a 


3 

-- £ML 

Tl^wodnwi/r loam 3 am t£ ( c^dQ., t>4U eWikA (jvxjb'i'i cm3cui4a 


■ri 


"tW/tA Mca^Wv 


UjoJlixA, &-UCV oSVacAjk T T^4tM/V^ "tlv. 


ICA 


ooaJkW^ 4-oi 

uxm, \aJk> 
SW4>qxV- s^wo* i v^Mlav UKi^ 

jW^ iCkc : Oyvdt^ _j 

taAA OL \MA^^V\()^Li OlK&X/IA^_ 

S-tiXr^ uL< .- 


A 1 

^Uil c 

L 

50 

ML0TW5 
603lSU^\tID* Wi/Uj 


'i 
r 


'tHTvuavtmM a\Kwu f^rvvma 

WoJWaA ^ ~ 15 Mavv W^TCOmA GOoXW^S <XytJU>»A ( fetxir 
5<ua} wo 3<^vv of w: W<h . 

1(5- T 2kji <dSL U<1' ©^' Blk/K ^ mA • *%0 

tU 'flu. 5 Kd 2 ii}L iWiltw. loxfk.'fk. l^tr^'f Ivoia^ • .HWo. 

kiffe Iw^-' 


*-. • 


OAt 


Li U~ 


°\yi- \Jq® ^oki^ (x/mMAs^'j <3$e^ 

Iftfc kW Wt* °(*>1l CWAtnJ: 2- 6l4r. _ 

m ft cio (K fx'q. S«-C£r/\_ ^ UT\1\ ('jtW) 

(vA YU7tt>\jc lofeltA lil^ijyU_. 13 ki^K. O0CUOV, 

^40. 3*34 cu^ocenw, 50 i?Mtry\ k cSjy^e.. 

ms 

AAr' 

114$. Ccu^ukj^ sWrW: W vvtfu^ ou 

%ck c>f VjdIm SCA^&W> ofebvA^. tW*45lW\ V^A/0 WM 

iwcAia-Wo, iwA oa, A l 5vJc. of ’f'Cv*, VUVvAfl, &mjS (jW^eMt 
"1W. VA^>'V \v*JL ] GoWatc "W^ WaH. ^25D iw (X_ 

COUyD^. of 
. ix)cos re>u5V^) vv\ Kljyv ^3 <*m 

, J^WTy^ (^IjOYV^ U^tu z OVv a H&Aftiv 

^ujt uoa^ i/\£a)^c aaeuvv "Pis. soua 

[Z Kix/vcAa l^S'H : 

LkH:S_- W^'lcM U* 5 

joJ^xajUX^t -i^_ fe^Xje.. ^\W W-ahl jU^V WJxUx^ 

Cw^ Z aA vUbs^ * t <wc4 of- lWu & vu^ \£6\Wl 

i^aAoV 

"W. -fCu.6 l5 'flu, 
toK^ > c waaCtv\ Sa^~ jew iv (jvtT))j f>tt^l 


I - 

ft Sb&iM* AJ& A <tj&' Z yVM ; ihUU,’ r ‘ASlV< 

■ 
ms 

) 

W«JUo»5) 2. 

4ovuavtHV-\ 

^wvwm f\fvu>\& NWr Ct.c6f\ WMH^L 


lfeH:S V^^feiAM^ kdbW 


\ 0 V ] 

A: ba.b\i^ , Vui 


J oo 


(b (£> <S> © 


^Aim\ IWT 4f 5-8 ^4 5.5 


3 Kcu 

, t035 3 , 2*U^ tefoH *" * B( . 1 ’ tew ^ fr2 - 

CDett-wt ©(.««, ®(jg, ®N»it, €) 


3 Ma^ [<?5^ 343S II^S ^-^0 fe/fs') 4-3.15 


4 W*I '030 WPS 33.35 rno 23.05 4430 


u fWr i flcb | 

fcACt- D4tl<_ 


Kou) 

\0!O %-40 HI-H4 33.15 

1 
V) l^5u 

, \^0 6U0 (40.^ (3[-TO ' (j^OAAui)) .(jZcWw^ j 


1- Moa 

lo 15 5xo 50.5 31-5 i^Low) 

Xui 

0HOu 

100D 40.35 55.60 45.(5 (fo2$) (foZ3) (J^> 


V6Mou 

ib3o v-o(nl 13 . 5 / to) %sx>(&) 


^ X 3 
■ r 


m 

• 

^i^yvj) (j^\M^ 3 

jtW^a/WA 

(3 K)u^l 

eYW>RwX. $to- KtogOc^Jr wo-^, £*- AjlWI-s . A-f'k*'~HM_ 
wtvUyoJ. uxAeX t(AS-{m)) XaiSrWA 2- boSi^> W^-t, cn\e 


^vDf* oaa3t l {>oh UAz_. - 

A Houi 

j ^ j 

MjsSrvv UXxWaA 1/uM. Vfcu, (cSS'lUW T-fexAiA -fo 


\ [ ‘ J 

J^muaJtiOtv 'TWir 3W 2- 6a<2, Wmt olati ^234 om-0 ^40 


(s <JmjsvV *_ b-mik^c /\ 3 r frir^ 

i3W uo<m W feuir <^n<Kv'ir uxj^ & c &'b5 ( \) fi+ [e>M^ J V 

2 ^Uxatt uxatc m"U u oxci feixt" Htf ajm 4^ a)W 2H •. 


csuA^ ~tW/w- 


X waJM/aA 4o<Wy CCv)rrV% (W^PjX- Af-Uvu)^, ' 1 

v _ 

tCMJ5\>Or "2 (J\ 31aj^ 3 f}CLO\Cx6 * 

J 

XV13> aVuM-? -Ccis trai -2-ntnrK io^re_ 


J | * / \ 

^3IV WrC OL^^rD » VU>4 WiOV (/VM“V- 


Hisir^ WaioUlA L^>. j . . l/giyjte^r Ui(M Cj^h a-\A _ 

^aaXs . Psf WnMax^n>, Hu {jtxMa ukv« v?X /,YLt o . 

} t“Wi 

Cc^ydJL cW^^S. Mas^m ux>Jki^; ?kTL3 hftbvu 

1 

Utk-Hu feiik- _v- 

8K^ 

°[ C ?5. U^ex^ "W (?<*-W^> y^ii31>LW 

(. 030 . 6 qJhcs) ^ ( 0 Z 2 ~~\o 2 }{ ~ 

iSMou) 

—va 1 

S4S. WoAtj/U\M Wa-Wi jvt>K VlwuL &«L b loolu* DwJbd>f 

Hf*. UQ 1 . <D? H ^ /n %V a Uk- ©<? k/0 ^^3 5 


/l 

44S.3Tmak. aA)(}&A/f9 3c> $ei)OA^Jct PCUf W^TV4vK2 5 


J \\ \ \ . 
s\)oc ko’tlM ^ wum^A iiw^Aof “W ujoJyX^a ea^VeAr~Ku5 

) 

1 of Q 

Vwcv'iW- 

jj. 

at jtx'saAx. *?cJUo cc|)^tv^ u3. C7X^ 

2^fy*v^ : 'Ud\ 

'sivresstm\ 

Ol. 'TmjC' \&M- - &um,^ tV i/viVp'- 5 caJ^ iAPs WfaP 

\ l\ryio{^ 1 '. ^ 

C^^vvWcW) J *** » . 1 | 

■\ 


) 
a. 
) 


UXUr^/T© A 


S 


HyiwyvUftcA ' ^hy^wttv^a 


W* AwudI^ 


HMhy2_ 


Evrh^c ~Kka£ iw^ct^ UK. V^'V Wx/n 
cxK (Ada ioaJKW>\j im m, fttvuxfA 


imAM itv^c &ivVt kth vujV 

ecrvvu. (Tl/^r "W> fti/wu^ . ^l&i=K. ”X iaxjjL-WA 1 
cwOs ^ittjv-ovx^ © ves T^viMr< W$ oj^kojc ~k> (k a 

Wwrx- © 1& ',V VUK/) Ao COvtSVk i>j~^Vv ui> ^CUY &-\U<j 

<x^ (MaV aiw^ o^j^r Ao ^ b^kbicA (yyfck uj 

Qzje- vv ^grvvv^ fwMJbV^ 1 ^>r AcWi $ t£|$ ^ oj 4t)^tu^ s kfck-k 

£ W/v vu) uunw ^K'H^VujQjl^ y^b-e. AW'a -sAi[l 1^6u6^Ain^. 


a v 

\1®0D- O^eAwiAAty, maA*** _A- WxAcIaIivv^s t ZA iaTZok Pw.AtZt. 

ioolm^ trvjJr: Adru^ilTu Alus vs Aa a \ 

TVjlscW k tcrvW cl 

Ha A a vyA jyv jkk &f A1 \jl 

r u - u 

ft ^ kpV-. 


Ak balftCA OjW nwAW^, [xTialUK/c. 
Iv^Ak^itAAA MTCMAiA^v OAaA 


Aob. AmAw^W^^lST AwWh Atuj lv\ UM 


A 'Aw ^ ou 042 

?10A8 k)Q^> 


ZV & a oi mlA pt ulgA 7k_ 


jVny^i.) 1 Ab<z 'IWatI CbH- cm Z 6^6l^ le^fA H-W . 


lOW ^xmaAcA AW i aA ^HlQ Z. 

w^ts ^ T^ imaV 
Vtis-v^ ArteA Ad CixJxAA^AUx. 3 &^cyuw(k. 

_ ^IW^cJeArVs aej^y^ pv\fc jcusk ern frc akfrujk "tW A\Hj l_ , 

ZZ AoaaZ^ "ZW 

Ha 5-7^ ^lou^ AV oa/ ^ r uvvk^ Wj^fWvu>l^ aw o AuW t SoAW^ lO^Art LOX- 


A[AmU>v. _(VAtAjl^ ^bu,ctovvA fMSAr^’ 

74 Tu^vjl-A \ uKiik. _ 


TWt {$ jo? ^a^k, ^-tT^ Wvt 

m 

> 

-WlfVU(M.vWU4 

1 kw HWhK 


it Hqlu ItOD 4~ KpJuI^iaj^ 


i ^ 

© HOT- (9 ($><§, 


Vo Ka^lfeCD li-O ‘S.l 3.(o 3.V 


13 Jovul W Vvtvt C3 63 (^ 4 ) 


IS Wc *(.?(W\ 


’ 

fc _ 


f • 

) 


* ... 

-—-—------ 1 


m 


) 


W<iJldfeXP' ^BCvu.( 


Ufe „ HWKe. 


Ij^ckW 

^S. IfieArciAK. o^atc- (oou4\a^ -mr $DW4 hrks. 


> A J 

W^X WftY^ir^ OJOm Olf §OY\^Vav4 4u4 v\fiflVX 6 CoYUlrML 


iw km-. Uaa)W . "TW^ouw. im> oGvimM Wc k*X . 


V o v . . ta^vj^vu 

iZcfo.X^W fex+ b^rs ) feuiiWt ojtc. |o4*> o-p <>Aw^: 

tA^vv^ A>kx* loc>c ^) ~^q |1 


*. 188S \ ^Od\)w u>di! 

- "iAp^l 

f>OK GI\aX ^ 


Q * 

105^-IU 4u^ <k^)MVX kxSturt 'iW^Cw. $*ew Wa> 6 b«/vv 


c0^A g ' Or *'23 (DcT^f^St ^ 

).~’. 

covV/w^,, ’ ; 

* Y-t^/ZA ’Hlfe. 


lD5Z). fH k-UW^ \wi^ |oix>oc im^V4yhj? a/V'C Z ia.G cuuZ 


qYA ) V>9> ? 

+ D6-«XWyD& • • 


lll5. 6KII a*\. occmioasJI. ivXt^W oaa^ ItrU erf ou^vrU lvm_ &u4~ 


.. . 1 <y 

'Ik 4^11 Pv\jL ^XAVH *^W SOMoL 4: fe\T<h v 6^CX^?\ 4 h~ \XvlVm~!> . 


TW^ cmJ[h \}vv^ MIX 1 $l\\ . 


IT3D. Afj 11 4f ax-W^v X 4uAmii iTlm s W< 


o \ 

©Y\ vvn > V/ 2- Ur, feldr 5-H U HA) SrvVVL Dj O^AM^YU “UtC 4. UX&iVU, 


, A o 1 1 J 

K>\5. HJtr^Ai. ^oma. via <Ma^ koyjUs, 

jQAgvjA 

** (awu| U^cdrL*' ^,^14^^16. WIW wv \W^ 

"V 

VU) (U.Crf'C <LQAftJ?[X/i€Jy ojjl MeOA\| Wt UK. Will aW2_S6 

-/ — 

44xi- ^ left jWi fa 

bwl [ia. ftet It cj&uM' Uxak! Ww °wiv4ik^ (kiune^ /V=^rv^ \ 14 < Z4 axaZ /V^n V l <# tSX. 


i 


n*r 


\ % 


10 V 


(xMJU~b K&^imc 


a 

UiViL 


EM- 


14\?. 'vWM^'Hu- <Vf)V- ’lV^ ^ MW iW.'tVt jJdwiw 9TTMMA\ ■ I fc~ 


. u M,d 


^ 3 kriM, 15-U^o, (I i ^v of- 1 ) li'it ^t>\Vfe IWJt" 

2. ^ lfU|A Wak. 7 USYoct i©6i f-uC'A a. YUiaA; dJTVUx -(vOkT 


1030. 
Miy. k VaJ<lWaA W(Ut i^VA4 K<^OWU * CL 

jVui^ La^uA' -~k> &uk rlW 
?> (m2 yAoyaA \_ oAAA 2/ 

cMx/nL ) D _- 

1 ^ * 

cdVbv 2 4o (amW t) U3-CU 


Z%Jumx O^vA dW 2^ a&A W\r^ (jv/ouuo * *if(M2^re uo^rt 

5 (x^XC^j do v OuA WJO 


*\ 

/ 

’ 


■ 
m 

) 

UA^sV%^ HA/H £. 


1 !%u^ \<\[ c } ^ WWtJ IWo ^4 


j ) 11 

(~ cIuMa VlfcCof *?~) 


'“' WF ■ 

tMA- (9 3-fc-M"^l^ - 2. A^tlottel' 


Mov ' 

(p iS. | * ( V8 4cVii(;(ttA 


DeA^ 

CS) pI5.i- x 1$.^ tM.bnr^o 


®VU>!5.3 


'i Ko<^ ll30 3 6a.fetM\ s^ ; ^WV mM)W4 


-k> favuu^ /WoB 


^ I^Wa I03o 3> £>&^ps 'ivvidxi^A 


1 ‘ J J 

©?^> © VKtruj ©Stack 


® Kju, 1050 ^5 %.z.r 51-ou 

) 

^ n , ‘, Ai-k-^ fn>M 

CDW (p Yellow ®6 Ml * ®c^- 


\2lS~ . \ . 

ikHsu, \S© rf.nfrx) y?.5<Ss) #lf&) :(«?.s) (T-i-o) 


\ ^ • v 

(Toz'O C(*V?) (iois>> ^W) 

^ — ■■■ V ^ ^Nf * 


ft K&Jfc IfeO SoSfti) fa.o[,p3) ??.1/14) ff.lf^) 


]2jeitAWvjL)s 4t> Lo^JsuaA- 


MNW, \13>0 8o.[(aot.) &O.Z (urt - ) ^-©(W;" ) 


\0 Mojr civ 


> 


> 
( 'jMJUri ). K&^vGu 


\ 
(a)<x3^Aa^ Wut- 
84^. A &_ tau-t frne.j'ju. IT cv>wu 


OLCOfWS 


'tWi C* Gufl>0sJ^U) ol yvbujp W. 

ct^jujA M^icOuU H^)/ 


L|4,6vJr ^ ■»* j » l ' *' WV r CA 

Iod.A ^ Cil^ Wv ' h#s 4 Lbt!l^ 6tx>^ 1 ml60cm 4<iHt5(/v cva 4 cti^'t_- 

AA. S*iboui^ (#<4- '• MjGVI** Im Al* 

_^aA^ ( . Cj^i^eA ^ ^ ^?%3. hbio o\k) ( £>9%; - 

W i* IAJOD U*t . 

I®). ^3?3 imtlo Wc 5ct^a4iiM^ i U4wc<Lr £*K-t^ -jcto MAyudfr^ Ujcv^ 4 
(L^Aaa c/tavi i^3. 


Itw5. ft / - ^ £iT+M k. ^p am imsKt 


SOp OAt 

|03O Al\ W i^..„ (WU sisl\ &cl A K &vr^ Wt oj CdvAYV-, 3 

4 iSfli b&4. 


^.5i_Up 5WbA_. We_4t> uOoAotv . 0 wl4zyx} 0)06 u^> /k 
a^wlJ Blufi-Cbiic ^o^aoav^ u)Ivmx or. owiv^ 5o 6ir<k (b <^>7f 


a 


SsaH/toJI UVZ hsih\ * 


xnzk aw 41 ml bull 

(Aa/J^ OA\Q_ Vlc/A^. U (j5UJaJ«A llWL^ 4rUL 


\ w%\^t <*/c(SM> *. 343 


TUaS ^nru-^ l/\^> all.$r<> ^QAA. WJU; 

4Wa-£_ ( ^PgJUojJbA \.w 4 W ^jiakWA VceiL. \Wa- 


WJUuO W)JjU, 1 /MMthl_ 

curt KaacXv 


40jxaa 3Wa^ 


_ ^_ _kAAA (zhKat flJrlW ol^ Ctrrr«J> ^ ft! 

<X*t ^ll ^353, Haj Ip'bV^ U>€^L ^rtn)b « 

«iS.Dfcfi^ ^ U? 2%g&&. ^ \, -tu? ? 

I 

4 


fSf t 


(AvuacavWX’ 


igwe^A^vtlA/Z._ 

ttiSO -Mfrirya- %eJM/wA (Mu- U(pU^ 

^GxtnjLD Lip'kAe^ 


HMElL 


?1?3. LooyV -ycszAA jc^ “biA/rt cm H /WA\ 8r’4 | -X 

War <ir*JlAA WaT Cm £_b 2rb ; IAJ3V0 fUQU, 5^\ 

W> Ar -f -. . ~ V\A2^Tb C-W L^aM, ', i.£-OU>c. Q*ci/usv3\ 
_LiXAT 2l Hsu-. '28V* , OOVOt- 

11 kb ms. -^DA § 0 ok w 
- 


MXO IAj3 11£.0 ft/US VQCOAA£A^, 

ieav^c, 


^\V\ * \Q?0 .TW yvux5 VVm'Va- WacyV ^[o^Oak- 1.5 \\ll ~' f We cure 
^ ^ l \AjUOu* VaJjV^ UuNid t 2 cj^WVh Wd 

Wt_ • OYvl^ l Cs \lsk^L t UK_ s VvJ3 vuWi^ UA^Viv 

WkA Ciudtk.Sl-H uJ<M O'cnfiUVA^ 8 • _♦__ 

It •Wrws C5VA^ / tt\ai Kas^ 'tUAJiA^kl S V S<£xo 2- ujf> ?? IaPO. 

^Mjl, 50 Vm^sV CLfi/T^V^ ??S3 IS ^D7U_ t WuiiAs H£)\(L(&k 

Tlusc 2(^dt mV ^krv-a r l4A^nlY ; 

(5Z2. GV<l V\ tV WMt. 2Wta/vc CrdU 3 {fT 

\- -w 

VVV ej^_- X ^ cl<W^ ia/dj^d W: dV _4 kVw^ *, l 


c^ttAMeW^ ^Q5S\ VU| ^an 3W dW 3 tad ^JVibd V> 

VtW imJKkV -jvok'tW loob of 2 ( 2 c*f 2Wse- Wb SKdlX Vij 
to.'tV sWi t ; ^ 066 iV)U| 'W Vc^uBc o £~ S£W £ UMiKftQ j^cVvX &w 
tV ScnAAX^JL- 

2l^v Sc^t ^ ta 4rv| OuV cjautaU 

(pA sW fW 0vdt OLMwfaA t*C\\ i ^WwJt °‘f dV kx>V Vi - »ax> IvlV. 2Wm 
cWW) ct> e^v^V* A tbi^A~2 U)^dW^ IddIjV oyi^v <, ■ vfi d d.vj 
3 N I 


r 

aviMM Uvw/Wol<iZ i^o«\ Kkl}il( 


— ^-v, — -n —«''%——■^ v — — 

13Aiml YttR> l UjotkliAA . 


’ J 3 

Tbu. 0 . 1 t*a u4«( 

AOj^- 


\ l c 3UD 3 6^me/) * 5 ^ J/^uW 

*aW- 


\ (9'Dev cIdo^s«, cK^^ruo 


(Oik&vtSo^&. 2 UfcisMaW 


(Jf)j ck^JK sta,Vl'|3o5>iVU 

Wi (ItcW , ' 


SH Hou, VlVo* fe-V e^O'itu ; ^xuhl > 


\ \ \ 
iTlUM. OpeM^*t]u VVfcu) AmV'. ^ esu*^ 


Vr*U^ J, j® 

fWm va6\ 


WidTW.- ^ 0 l 

V^> ^juajl- 5^) £^9skj25>> a^ir l cU#<^ 6^ 


V— 

0, 

iat {OW WAT- 


) Z? TuMX, 2 kohrxcs, ^OaaX^ 


(mO Cmo I 

-'J-ZZA 

■ 

\ 


C^Hfiu) 

cxv4 ^mA/W^ ct 

y 

i 

itAkU^\<Ue. 5n 

2lM*tu 

Ma/ti- 


j 

IacXocKvnA . 

3 -^aujb 

It®. 


H/ViK^ 


yv£> ±^f ^eWi "ttec |\JU^ lML$t W^t\ 3 \ of 

V caue^ lk cxaa4 bxeh up, 


15 


-U> vuir Wt UJ*YK i knjdr 

jifW y\iL^ is 

VbSKMMu 55b. U^a^IA16L^K . _ . , 

UoctWk 
^5> 3u/v\jl, £iiw&A 


T'^ KkSArt 'lUsu^ lASCteMjfis %<AVOf«X (Sou^ °^ • 

. ?iaI a. wd .^vIjlIIms MCKmvvk ^ui &<jY.i C^dok 
Mn -‘ X- <W+ "KmvX ^A^f7Tlt t. 4o %t Vsfh- or Xoir 
un'tV ■ Vleyufl, X 

\mju6 • 

G0c_ 6tV*\X^ ^T!m ^ (ooloijy S Wia^ 


( 


( IW 

D 

* 

WfMeTl). Vkvuq ' / 

0 

KflilaMJM^M joOUttXvZWA 


1059. 9iu5»lM^r ^ ^ TroK iW nxxJlAc. 0/^o.y circle oiwvnA "fta fitU 


ku$“~£ uxm UAr^yie 4t>j^dl <i ^crod loot ojt kivv^ W i/ky^ uueAl tauK„ 

W/zaa boMtlea ft)K uJWJr 31 &uat; Vvjsv^veAK^/r. 


4 


jqgr 

\°\ QJom*/yt< 

, Aa ^ otvA r + OHP aJr *tW_~h>D of Tta- s^U. ^ov* - 

~ v "<3 

“ ■' ^ \ \ 

UVJX. K!So tAudSvW- IWV (W - ^C*mco. Vnt^s b^ \V 


/X »' ' \ / .- . 

V-CHb 


Cda^oV^S s Wi>> 1 Ga3 . v* 1W fvW apf^OMi . TWi 


- ^-.'Xj, 1 1 \ ' 'Jt 

0?Y'W/J>^ *& <A <^n*u^ W^f <aA~ l«M+. 

e April 

3un? YmCn\c^ V\A ~tiv<L olV livixt 1 \o5jl AtTAA^f/A". 

§A ai) 4J\ qvJsAulv. btaJr ~X O^iU ^AjjO l ^y ^ <K> (w^Thc Uo^Ll , 

# V«<<'N^^AsA^ 

i£W 

Th(J[v4-VJ2- OMMDVJL <Vt> iuv'tVWV, (maJ^ (4 4W 6v4''n'vA$' 


u)CM \\a^W>c^. tut tajwiftA Wr lE'^ISbjv 


1/^ <^\WWA obW/^v om.^ i5 cir4tu\Ail^ \pujkia5 . 


UV o*ja Wur (xx.e^ Wax WaAji oja.^ $W(fx i4 4& W) I^jt 


IV^, frv3r U^tTyv (^J3jWv\^ 4"U^ lp3J{ jvo 


sl/UL ^[oa3 CaAjC OJV^A oj^ ^lA^O \Wl UVA^Im - 


Vv Uu & 16 P^UmWqJIu Ow^tw A^V ( WWVo/^r i4 i*5. 

14-/tan l 

~y~ V 

l^.KSWL-jcFVM^ \A0MwWj2M kwi- TB 6"\A , Wj\AKAK/r. 


^(S>ciru^ U^-aJs?, 


OOtli \ei" tUXs ^rtn^P k-WM,W^ iw 9e<P^- 1^4:. 

l Koxy 

A \ J 

15<0. Ki r crrv\jL^ oam, Wjiatw ImjIm. (jJotl^/U.^ . 


I A -.-- -... " - 

a to. MoiW ojj\M (ty\ ^JJl &* 1 c^va \^<j^0, 


v 0 ^ () *^ J 
hrc\W fervrfrr W^w Wit. 

w%m 

74?. Ba.biM i'a TJ\jL l/lpJ^TC (^kbu^kt^ ^1a<l ^ 

' 

. 1 ' ' : " 'i 


' 

' 
(W 


"3ta//VCJ\ 
as 


Ha^ 3&0ckkor 


BcxmA&V^Gjl 3 &hitA 

(030. ( v 4) 6itth> Wap£ . (^bitXur^ jt)Cft 4ai*_ 

3®. itwL M/>{ taJU. Iv&W, bflQ^VU aJ3 5 biv^s 

^33^^JI^jlWa^^IISO), "I W^>f w 

OaA 3nfl)G2SSeX 1 [Wk ‘VGas MWVU) 

*3mlk vt-Ww^ *^Wk a^aktjvjfc 


GJfldUk^cD t&€4U 


1 


2 


Mt ! 


OMJUfi -Covu 


(UvMLA 


CAiUlW^tUp MAT 
' 

■ 


m 

\ 

\ 

COoLk^TD feeW* 3 

^ky\>ucx 

IWca kW bcods HA/HIZ. 


__^--S^>-v__\^\_^->— 

l?) KflUu ll^D 3 


) 


/^?5d ^ . 

^ &ID&0 


is Hju. [icrv ^6.z(%) To.iChO G^ofa") 


2?tWI&*> «fc2fal) 83 5(15) Wf* C) 


- \r~* - jf- ~ - * --- * -— *• -- 

f ---■- 


'i 


g 038 3 3r