Skip to main content

Full text of "Batman: Hush (1-4) Arkabahçe"

See other formats

ÇOCUKIUfU fILAH 


’gELMEME- 
^LtyOİN. . 


vAztre 

.oe'etL., \wv 

!T 


1 t J y | 


ARKADAŞI 


8İP 0 pAlctl^^DL eL^OCN, 4 . ; ] 

i®# 

- 


Uflv 


m Mvii 

mtJ'Jivb vX yv 
41 


MBBBRHM 


JSSSBtt 

MM 
oi£i eie eve I 


GOTHRM 

Gotham, ülkenin en kalabalık şehirlerinden biri. 

'Şehir, 1635 yılında. Avrupa’yı kasıp kavuran din savaşlaıındaıı kaçan 
bir avuç koloniciyle birlikte doğu kıyılarına ayak basan İsveçli bir paralı asker, 
Yüzbaşı |on l.ogerouist tarafından kuruldu, f^ğeroiıist, yerleşim yerinin 
İsveçli general Gustavus Adolplıus’lan esinlenerek Tort Adolphus koydu. 

Tort Adolplıus, 1674 3 'ilında Îngilîrlere verildi. General Adam Howe. 
bölgenin ilk valisi olarak atandığında, yörenin adını ticrtham C i t y olarak 
dbğiştirdb Bağımsızlık Savaşı sırasında Gotham, İngilizyandaşlan khdar 
bağımsızlıkyanlılarına''âa ev sahipliği yaptı. Bu, şehrin sürekli İngiliz, 
birlikleriyle asiler arasındaki çatışmalara sahne olması demekti. 

1779’dabir Amerikan subayının önderliğinde asi kuvvetlerin 

oldu Casuslar, İngüizleri baskından haberdar etmişlerdi. Bağımsızlık yanlıları, 
Darlüs Wnyne adında bir tüccarın yardımı sayesinde mutlak bir katliamdan ğj 
kurtuldular. Wayne tutuklandı ve İngilizler tarafındanyargılanarak idama 
mahkûm edildi; ancak Bağımsızlık Kuvvetleri’nin Gotlıam'ı ele geçirmesiyle 
ipten döndü. Savaştan sonra, VVayne'in kahramanlığı, şehrin güneyinde 
bir miktar toprakla ödüllendirildi Bu arazi, Gotfiam üzerindeki nufuZ.u 
bugün de süren VVaync servetlriin başlangıcı oldu. Bruce VVaynejB 
yani Batman, VVayne'mİrasıııın tek varisidir. Gotham,,bndüstrî Devrimi 
sırasında, faal limanları sesinde hızla gelişti ve önemli bir üretim, 
taşımacılık ve finarıs merkezi oldu. 1900yılında, Kuzey Amerika'nın 
başı çeken linmıs merkezi haline gelmişti. 
Kömür ve demiryolu sayesinde zenginleşen Gotham, 1920 yılına 
A : ,Â''gdindiğinde petrol ve otomobil çağının gerisinde kalmaya başladı. 

1929’daki Bü\âik Bunalım, bir zamanların dev şehrini daha da sarstı, 
ıfltham, önem batanımdan NeıvYork’un gerisine düştü. Gotham f97D’Ji jnllarda, 
yeni w dahainsaflı vergi yasaları sayesinde şehre geri dönen endüstri ye 
ışgu^^^^^^^^^fc|stIt^rbtr.'tbpâHânmâ'Şöfertfe : girdiii:=î 


İlerleme günümüzeralar sürdü ^Gotham yeni endi 

ülkenin lider şehirlerinden biri oİmflRIfaScjînlfesrt fâdar suçun d; 
Gotham, yasadışı çetelen! 


Arkham Tımarhanesi kaçkınlarına kaaiffjîfi 
Gotham Şehri amansız bir salgın, ardındaırda: 


SSl 


S 


sarsıldığında, şehrin büyük bölümü yerle bir oldu. DepreırfÜMİ J^^sdff ^^, 

. Amerikan Hükümeti, şehri “sahipsiz bölge" ilan ederek karamtmrpffl® 
gotham belki de en kötü günlerini bu dönemde gördü; gündelik malzCTmîier| İ 
yiyecek kıtlığı, insan hayatının ucuzlamasına yol açtı. Üç ay sonra Gotham*? 
yeniden Amerikan Hükümeti tarafından kabul edildi ve yardım gördü. 
Şimdi Gotham, depremin yaralarını sarıyor. Gelecek yalnızca 
yeni Gotham için değil, tüm ülke için karanlık. Amerika Birleşik Devietleri'nin 
en tehlikeli adamı, Beyaz Saray’a yerleşmiş. KÖtülükyepyeni bir mertebeye 
erişmiş durumda. Lex Lüthor’un ABD Başkanı olmasıyla kazandığı 
dokunulmazlık ve sahip olduğu yetkiler, umutsuz bir savaşı sürdüren 
fifal'ij süper kahramanların bir raundu daha kaybetmesi demek. 

BATMAN 


Bruce VVayne 


"'Ağırlığı: 105 kg k 
Göz Rengi: Mavi 
Saç Rengi: Siyah ||lfe 

Sekiz yaşındaki Bruce VVayne ve anne babası, 

soğtıkbir Gotham gecesinde Sinemadan eve dönerken, biç soyguncuyla karşılaştıl 
|oe Chill adındaki soyguncu, değerli eşyalarım aldıktan sonra 
Thomas ve Martha VVayne'i vurarak geçenin karanlığında kaybofijı. 
Ebeveynlerinin cesetleri hemiz soğumadan, küçük Bruce«slıçla savaşacağına yem» 
Sonraki on beşyıh, dünyanjn çeşitli yerlerinde aldığı eğitimle kendin^ geliştirirerel 
Aldığı eğitimle dövüş sanatlarında ve suçbiliminde dünyanın sayılı isiiişleri arasına 
girecek bir düzeye ulaştc Gotham'a geri döndüğünde, malikânenin camından içeı 
biryarasadan ilham alarak, "Yarasa Adam” kimliğine büründü 
ye suçluların yüreğine,korku salmi bir "efsane" haline geleji. 

İlkyıilannda m ü cadel^çtt iği mafya, süç örgütleri ve yozlaşmış poljtikaÇılafın yanır 
tamamıyla farklı bir suçlu türü eklendi: Kostümlü deliler. Joker, 8'lmececi, fyorkulı 
saplantılı karakterler, Arkham Tımarhanesi'nin müdavimleri oldular 
ve zaten bir suç yaitaği olan,Gothai'ı daha da korkunç bir yer haline getirdiler, i 
Batman'inyardımcısı Robir kimliğini taşıyan iki kişiden ilkinin (Dick Çrayson) i 
kötü bir tartışmaca ayrılması, İkincisinin (|ason Todd) Joker kşrafındart, öldürulrr» 
zaten içine kapalı olan Kara Şovalye'niı: uzun süre 

kinısevie birlikte çalışmamasına neden oldu. Ancak üçüncü Röbin'in i 

(Tim Drakejortaya çıkışı ve özellikle Gotham'da meydana gelen deprem, M 
dostlarının değerini anlamasına yol açtı. Bugün yardımlarını kabul etsin MI 
W da etmesin. Batman'eyardımcı olan bir yarasa aiiesi'nden söz edilebilir. jM 
Batman yalnızca dövüş sanılarında etkili, kostümlü bir tip samlmamalıdır. 
Kaslarının yanında, aklı da e# büyük avantalarından biridir. 

ı . En büyük rakiplerinden Ras al Ghul'unj 

jL^j^^^Jkkendisine “Dedektir diye hitap etmesi . 

una de S lldir - ° nu ' ™li devam etm««f' 

’ borlayan şey ise. ailesinin Gotham'ın 
Jcaranlık sokaklarındaki cesetlerinin ALFRED 


•. ■■ ' : i ' 1 Gerçek Adı: Alfred Pennmorth 

■'. : y',0 1 y Mesleği: Uşak 
Boyu: i m 83 cm 
Ağırlığı. 80 kg 
Göz Rengi: Mavi 
Saç Rengi: Siyah 

İngiliz kökenli Pe.nnvuorth Ailese 
i: Alfred'in büyükbabasının zamanından beri*’ 
: : Wayne Ailesilne hizmet etmektedir, 
aralından aile mesleğini sürdürmesi içini eğitilen Alfred; 
nnesini örnek aldı ve bir aktör oldu. Ancak tiyatro aşkı, 
görev ve bağlılık duygusuna yenik düştü 
ve babasının ölümünden sonra, 
homas ve Martha VVayne'ln emrinde çalışmaya başladı. 
Vaynelerin ölümü ve oğulları Bruce'un yetirir kalmasıyla 
dönme planlarını unutan Ailred, kendini: Bruce'a adadı. 

Bruce Batman kimliğine büfünduğünde.« 
« Alfred onun hır numaralı sırdaş»,-' 

yardımcısı ve -acil durumlarda- doktoru haline geldi. 
jrduSu'nda görevyaptığısırada edindiği fıbfcii beceriler, 
ğarası'ndaki cihazların ve Batmobil gibi ataçların bakımı 
e çalışın ılınası için gerekli mekanik ve elektronik bilgisi, 
indisini paha biçilmez bir yardımcı haline getirmektedir. 

Alfred'in oyunculuk deneyimi, 

\ * Bruce rt'ayne'in dış dünyaya yansıttığı 

imajı yaratmakta yardımcı olduğu gibi, 
Batman'in kılık değiştirmesini gerektiren durumlarda da Mm KATİL TİMSAH 


Saç Rengi: Yok 

Profeşyon^Şİjimsafi güreşçisi olan VVaylon ion.es. 
ender gŞŞİen bir deri hastalığına kakalandı 
ve bunun sonucunda irim cildi pullarla kaplandı 
Ufalt çaplı bir suçlu oto: lonek, hastalığının 
ve görün£imün0n aWr dengesini etiotancsıyle 
Arpı*Tjfmarhancsi'ritı nıu&rintfer'nden biri haline 
Pengüenva da loVetin aksine, suç Zekâsındanjipksu 
kas gücüne başvuran, soğukkanlı fekatil, 
ana Arkhâm'tn diğer sakîtderin!n_yahında hafif kaîdığ KEDİ KADIN 


Küçük yaşta yetim kalan Selina Kyle. Gotham'ın acımasız sokaklarında iki şey öğrendi: 
"Kendinden başka kimseye güvenme" ve "hırsızlık hayatta kalmanın en kolay ve en hızlı yoluı 
Yoksulluk içinde geçen çocukluğu. Selina'nın lükse ve paraya düşkünlüğünü arttırdı. 
Hırsızlık mesleğini icra ederken silahlara bağımlı kalmanın iyi olmayacağını düşünen Selina. 
boks efsanesi -ve Adalet Cemiyeti üyesi- Ted Grant’ten ders aldı: 
hatta Gotham'da faaliyet gösteren gizli bir ninja do|osu keşfedip, çeşitli dövüş sanatları öğn 
Bir gece, damlarda dolaşırken gördüğü "Batman" adında yeni ve gizemli bir kanun koyucu, 
bir kostüm hazırlaması konusunda kendisine esin kaynağı oldu. 

Yalnızlıkları ve bağımsızlıkları, zaten sevdiği kedilerle araşıpdg s ljir J^riiterlîk oluşturuyordu. 
Böylece Kedi Kadın doğdu. 

Kedi kadın sadece bir suçlu olarak değil. -Batman e içten içe duyduğu çekini öedeniyle- 
iy ilerin tarafında da çalıştı; ama çoğunlukla -tıpkı Batman gibi- gölgeleıde ktıiııuıv 
ve dikkat ç^raejneyı te^dA , ’■ 

Birkaç yıl önce. Selina Kvle olarak Gotham Belediye BaşkaıYığ 'na adaylığını koydu; 
ama zor durumda kaldı ve kimliğini açık etmemek için "Kedi Kadın” olarak "Selina Kyle" ı c 
Bundan bir süre sonra, Emniyet Müdürü İames Gordon’u öldürmekle suçlandı 
ve hapishanede çıldırma noktasına geldi. Sonunda. Gotham'ın Doğu Yakası'na geri döndü 
ye. parçalanmış kimliğini toparlayıpyenlden Kedi Kadın olarak yaşamını sürdürmeye başladı. 
Kedi Kadın, DC Evreni'nlnen büyük hırsızı olarak kabul edilebilir. 

Ancak görünürdeki para hırsı ye lükse plan düşkünlüğü, zaman zaman beklenmedik biçimd 
başka şeylerin gerisinde kalabilir.; ■. -.. . l ' ‘ > > { a. j 


KAHİN 


Gerçek Adı: barbara Gordon 
Mesleği: Kütüphaneci 
Boyu: t m 80 cm 
' Ağırlığı: 63 kg 
Göz Rengi: Mavi 
Saç Rengi: Kızıl ZEHİRLİ SARMAŞIK 

Gerçek Adı: Pameia Liffian tstey 

Mesleği: Profesyonel Suçlu 

Boyu: I m 68 qn 

Ağırlığı: 5 S kg 

Goz Rengi: Yeşil 

Saç Rengi Kızıl Kestane 

Romantik ve saf botanik öğrencisi Pameia feley, 
safcşıkiı ama egzentrik öğretmeni iason 
YVöodruc va aşık oldu Sergisi karşılıksız değildi; 
ama Dr. Woödruc’nun niyeti başkaydı. 

Pamela'yı bitki toksinleriyle ilgili bir deneyde kobay olmaya ikna etti. 
Ölûmedi toksinlerin insan vücudu üzerindeki etkfcini görmek isteyen 
VVoodrue, bunlan gizlice Pamelanın kanına şınnga etti. 

Deney başarıyla sonuçlandı, vani bir bakıma, 

,, Hücrelere karışan toksinler Ramefa'mn z^Sfekarşı direnç 
kazanmasını sağladı. Ana aynı zamanda Pameia';™ kendisi de 
bir zehir haline A 

ihanete uğramanın dehşeti, çabucak öftçı® MA 

ye intikam arzusuna dönüştü. i 

Zehirli Sarmaşık adım aidi ve öfkesini V, 

Gotham'dan.&dlikledeGotham'ıncrkcl'arınjisiV f ' 

çıkartmaya başladı. Tüm intikam ^Lsvr 

tutkunları gibi. Balmanle kaışıiaştı L, 't 3, ^ 

ve ona karşı şıddet.ı hır öfke W S V 

-ve tutku-duygusu geliştirdi: i- , 1 ’ 

Kimya konusundaki dehasını Jh'mtım; *, ! *. 

ve vücudunun ürettiği maddeler sayesinde ♦','** v \ıt ' * 

erkekleri beyinsiz birer köle haline getirip "W -dÇ', 1 '’ .'^4 ‘ 

istediğimvaptıranSarmaşık, madalyonun 1 ‘ ; 

valnızca bir yüzü. Karayipler'de ıssız bir 1 fci* 

adan tropU-'bir cennete çeviren, bu cennet V ' * M 

kirletildiğinde intikam için Gotham'a donen v ^ • V? . 

ve deprem sonrası Gotham'mda bir parkı fi&M I 

ete geçirip anndıran ve çocuklara sığınak ' 
sağlayan Sarmaşık ise. sıradan bir sSçHuıun Ağ .Ar ıtf? 

çok ötesinde birinin, belki de Tabiat Ana nın JejSJB aİfi 
kendisinin izlerini taşnor. 


Küçük yaşta tüm ailesi öldürülünce Gotham'daki diğer mafya aileleri Hetenayı Sicily 
akrabalarınınyanina gönderdiler. Orada, kuzeni Salvatore Âsaro'nul gözetiminde 
arbalet kullanmayı ve pek çok dövüş tekniğini: öğrendi. Ailesinin mafya olduğunu öğr 
bu yaşam tarzından nefret etti ve sevdiklerini elinden alan suç savaşlarını durdürmayr 
On altı yaşında Gotham'a döndü. 

Bir Noel partisi sırasında Batmanin ziyaret (I) ettiği akrabalarının Kara Şövalye'dcn n 
korktuklarını gördüğünde, maskeli-bir kanun koyucu olmaya karar verdi. Nev; Yoık'a 
Helena orada Avcı adında maskeli bir suç savaşçısı olarak devriye gezmeye 
başladı. Bu sırada ailesinin öMfflŞİBrım veren kişinin, babasının avukatı olduğunu öğı 
5onra lise öğretmedi kişiliğiyle ve Batman tarafından kabul edilme umuduyla Göthae 
Heiena'nın gizli kimliği, kısa sürede Robin (Tim Drake) ve Ntğhtvving (Dick Grayson) 
keşfedildi. İlerleyen günlerde, Batman tararından Amerika Adalet Birliği'ne (|LA) çağı 
Nightıving'le birlikte öldü, dçprem sırasında Batman'iriyokluğunun yarattığı boşluğu 
için Batgirl kimliğine büründü. Batmati, depremden Öç ay sonra geri döndüğünde; yö 
onaylamadığı Helena'darvBatgirl unvanım alıp başka lirine verdi. Helena tekrar Avcı 
Bir cinayet olayında Batman in baş şüphelisi haline gelenAvcı, gerçek babasının ma| 
Santo Cassamemto olduğunu öğrendi ve mafya hesabına çalışması için zorlandı. Erte 
Helena kimliğiyle kuzeninin düğününe katıldı ve amcası Tomasoya, Santo'nun bir so 
jyuşturucu nakliyatı hakkında bilgi vererek Tomaso'nun adamlarının Santo'ya pusu k 
öldürmesini sağraW^y( 

/ Avcı. "Yarasa Ailesi’nin diğer üyelerinin aksine, 

tf 'Sm Hn '4 sert yöntemler benimsemiş, duygularını geri plan: 

i' ; -n vhML'- I olmaslna rağmen, kaybettiği ailesinin yerini doldu 
L , -özellikle Batman tarafından- kabul görmek 

iı ^İ*^K?ıra ve Cotham'daki suç savaşçılarının arasına alınmal 
TALİ A HEAD Gerçek Adı: Talia al Ghul 

Mesleği: Maceracı 
■ Bovu: I m 73 cm 
Ağırlığı: 60 kg 
Göz Rengi: Kahverengi 
Saç Rengi: Kumral 

Tana, uluslararası terörist Ras al Ghul’un kızı 
(Ras hakkında ayrıntılı bilgi gelecek sayıda), 

' ' Babasının suç yaşamı. 

İtfan ve silahlar konusunda eğitim almasına yol açtı 
euğisi ve sadakati nedeniyle, onun verdiği görevleri 
sorgulan-,adanyettnt getirmeye çalıştı 
Eskiden Ras at Çtıut'un emrinde Start Dr. Darrkun 
Talia V kaçırmaya çalışması, 

I : buna engel olan Batınan'le tanışmasın! sağladı, 
çta savunmasız bir Up öğrencisi gibi gprünen Talia. 
ı öldürerek ne kadm tehlikeli olab .. g gösterdi 
ıbasıritn isteğiyle Batraaril baştan çıkartmaya çalıştı; ! 
ıflk oranda ba'şansı/ -ve Kara Şövalyeye aşık oldu. 


!■ • • ••• ve Batman’e olan aşkı arasında kalmaktan 

’ ve sevdiği ık, adamın da amaçlarına ulaşmak için 

, kendisini kullanmalarından bıktı. 

İkisine de %st çekerek, 
ABD başkanı Lex Luthor m şirket. I e»corp un yönetimine geçti. 

en azılı rakipleriyle bir kez daha karşılaşıyor. | 
Ancak bir gariplik var. 

Düşmanlarının hiçbiri, 
alışılmış yöntemlerine başvurmuyorlar. 

Kimliği belirsiz, yeni bir düşman ipleri elinde tutuyoı. 

Dostların rakip, 

düşmanların müttefik olduğu bir ortamda, 
Gotham'ın Karanlık Bekçisi, 
kime güveneceğini bilmiyor. 

Tek destek ise beklenmedik birinden geliyor... 

|eph Loeb'in heyecanlı anlatımı 
ve efsanevi çizer |im Lee’nin 
tablo güzelliğindeki resimleriyle "ŞŞŞŞ!”. 
Gotham'da başlayıp 

Metropolis'te devam eden ilk bölümünde, 
Zehirli Sarmaşık, Kedi Kadın gibi suçluların yanı sıra 
Superman'in de katıldığı 
heyecanlı bir kovalamacayla j 

Batman'in yaşamını 
kökünden sarsacak olayları başlatıyor.