Skip to main content

Full text of "mit :: cadr :: LM-2 :: 05 TV"

See other formats


AI: CADHTV: LMTV4B UML 
LISP Machine TV Board 12/07/80 ?3:62:47 CA[)RTV:LMrV4B UML 
DIP MAP •••••». 07-DEC-80 2362 Page 3 Z6S10 
XBDATA F30 I 26S10 
XliOATA F29 26S10 
XBDATA F28 26S10 
XROAIA F27 26S10 
XBDATA FZe 26S10 
XODATA F25 26S10 
XRDAIA I ?(.HS10 
Xi:[}AIA F23 I 25LS2521 
XBADR F22 . 

25LS2521 
XBADR 

> 

■~F2l 25LS2521 
XBAUR F20 

74LS299 
t< AMSHF 


( 
E30 
74LS374 
RAHRFG 

> 


E29 


74LS299 
RAMSHF 

X 


E28 
74LS374 
RAMREG 

X 


E27 
74I.S209 
RAMSHF 

X 


E26 
74LS374 
RAMREG 

X 
E2& 
74LS299 
RAMSHF 

X 
E24 


74LS374 1 
RAMIitG 

x| 
~ E23 


74LS299 
RAMSHF 

X 
E22 


74LS374 
RAMREG 

X 
E21 
f 


74IS299 
AMSHF 

X 


E2b 2118 
RAMD 


c 
030 
2118 
RAMD 

* 


029 


2118 
RAMD 

X 


028 
2118 
RAMD 

X 


027 
2118 
RAMD 

X 
D26 


2118 
RAMD 

X 
025 
2118 
RAMD 

X 
D24 


2118 
RAMD 

X 
023 


2118 
RAMD 

X 
D22 


2118 
(AMD 

X 
021 
2118 
RAMD 

X 


020 2118 
RAMC 


( 
(^30 
2118 
RAMC 


C29 
2118 
RAMC 

X 


C28 


2118 
RAMC 

X 


027 
2118 
RAMC 

X 


C26 
2118 
RAMC 

X 
C25 
2118 
RAMC 

X 
C24 


2118 
RAMC 

X 
C23 


2118 
RAMC 

X 
C22 


2118 
RAMC 

X 
C21 
f 


2118 
lAMC 

X 

C20 

2118 
RAMB 


» 
B30 
2118 
RAMO 

1 


629 
2118 
RAMB 

X 


B28 . 
2118 
RAMB 

X 


827 
2118 
RAMB 

X 
B26 
2118 
RAMB 

X 
025 
2118 
RAMB 

X 
B24 


2118 
RAMU 

X 
B23 


2118 
HAMB 

X 
822 


2118 
RAMB 

X 
B21 
1 


2118 
(AMD 

X 2118 
RAMA 


( 
A30 
2118 
RAMA 

> 


A29 
2118 
RAMA 

X 


A2e 
^118 
RAMA 

X 


A27 
2118 
RAMA 

X 


A26 
2118 
RAMA 

X 


A25 


2118 
RAMA 

X 
" A24 


Z118 
RAMA 

X 
A23 


2118 
RAMA 

X 
A22 


2118 
KAMA 

X 
A21 
f 


2118 
tAMA 

X 


A20 

AI: CADRTV; LMTV4B UML 
LISP Machine TV Board 12/07/80 23:52:47 CADRTV: LMTV4B UML 
»*• DIP MAP •••»••• 07-DEC-80 2363 Page 4 

25LS2521 
XBAOR 

> 
F19 
74LS240 
XUADR 

> 


F18 
74LS240 
XnADR 

X 


F17 
74LS240 
XDADR 

X 


K16 
26S10 
XUDATA 

X 


F15 
26S10 
XBDATA 

X 
" Fl4 


745138 
XBCTL 

X 


F13 
25LS2519 
XUCIL 

X 
" F12 


74LS244 
COLOR 

X 
Fll 


74S04 
XBOAIA 

XXXXXX 
FIO 


74S257 
:OLOR 

X 74LS374 
RAMREG 

) 


E19 
74LS299 
RAMSHF 


Eie 
74LS374 
RAMREG 

X 


E17 
74LS299 
RAMSHF 

X 


E16 
?4LSi74 
RAMREG 

X 
■ E15 
74L$74 
XBCTL 

XX 
1 


E14 
74S00 
XBCTL 

XXXX 
■ E13 
74S374 
XBCIL 

X 
E12 


74S32 
COLOR 

xxxo 
"Ell 


74S130 
<UCTL 

XX 
ElO 
( 


74S241 
OLOR 

X 

2118 
RAMD D19 2118 
RAMD 018 2118 
RAMD 2118 
RAMD Die 2118 
RAMD OlS 898-3-R2 
RAMBUF 74LS244 
COLOR D13 74S00 
SYNCLK D12 TDIOO 
RAMCAS 74S08 
SYNCLK DIO E09 74S37 
SYNCLK D09 

2118 
RAMC 

> 


C19 
2118 
RAMC 

X 


C18 
2118 
RAMC 

X 


C17 
2118 
RAMC 

X 


C16 
2118 
RAMC 

X 
CIS 
898-3-R2 
RAMBUF 

X 
C14 
74S37 
RAMCAS 

XXXX 
C13 


25LS2539 
RAMCAS 

XX 


C12 
74S37 
SYNCLK 

XXXX 
Cll 


74LS163 
TVMA 

X 
CIO 


74LSlfi3 
rVMA 

X 

C09 

2118 
RAMB 

X 
B19 
2116 
RAMB 

* 


B18 
2118 
RAMB 

X 


B17 
2118 
RAMB 

X 


B16 
2118 
RAMB 

X 
B15 
898-3-R2 
RAMUUF 

X 
814 
808-3-R2 
RAMCAS 

X 
B13 


74S253 
RAMADR 

X 
" B12 


74S263 
RAMADR 

X 
Bll 


74LS569 
RAMADR 

X 
810 


74LS163 
rVMA 

X 

2118 
RAMA A19 2118 
RAMA A18 2118 
RAMA A17 2118 
RAMA A16 2118 
RAMA A15 a08-3-R2 
RAMBUF 74S241 
RAMBUF A13 74S2Sr 
RAMADR 74LS560 
RAMADR AlO BOS 74LS163 
TVMA A09 AI: CADRTV; LMTV4B UML 
LISP Machine TV Board 12/07/80 23:52:47 CADRTV; LMTV4B UML 07-DEC-80 2363 
DIP MAP ••••••• Page 5 

10106 
ECLCLK 

oox 


FOB 
10124 
ECLCLK 

X 


F07 
10124 
ECLVID 

X 


'FOB 
DUAL-SIP 
ECLSIP 

X 
■ F05 
10102 
ECLVID 

XXXX 
F04 


10212 
ECLVID 

xo 
F03 


10136 
ECLCLK 

X 
F02 


10121 
tCLVlD 

X 


FOl 74128 
ECLVIO 

xxoa 


E08 
10124 
ECLVID 

X 


E07 
10124 
ECLVID 

X 


E06 
DUAL-SIP 
ECLSIP 

X 
£05 
10141 
ECLVID 

X 
E04 


10141 
ECLVID 

X 
E03 


10125 
ECLCLK 

X 
E02 


DUAL-SIP 
ECLSIP 

X 

EOl 

74S04 
RAMADR 

XXXXXX 


DOS 
74S374 
SYNCLK 

X 


D07 
74S288 
SYNCLK 

X 


D06 
74LS244 
SYNRAM 

X 
DOS 
74S51 
TVMA 

XX 
D04 


74S04 
TVMA 

xxxxxx 
" DOS 


74LS175 
SYNREG 

X 
D02 


74S10 
SYNRLG 

XXX 

001 

EXAR-CL 
ECLCLK 

X 


COS 
74LS377 
SYNADR 

X 


C07 
74LS569 
SYNADR 

X 


COB 
74S472 
SYNRAM 

X 
C05 
25LS2539 
SYNREG 

XX 
C04 


74S374 
SYNREG 

X 
" C03 


74LS669 
SYNKEG 

X 
C02 


74LS669 
SYNREG 

X cor 

74S283 
TVINC 

X 


DOB 
74LS377 
SYNADR 

X 


B07 
74LS669 
SYNADR 

X 
BOB 


74LS374 
SYNADR 

X 
BOS 
2147 
SYNRAM 

X 
004 


2147 
SYNRAM 

X 
B03 


2147 
SYNRAM 

X 
B02 


2147 
SYNRAM 

X 

74S283 
TVINC 

X 


A08 
74LS273 
TVINC 

X 


A07 
74L^569 
SYNADR 

X 


A06 
74LS374 
SYNADR 

X 
" A05 
2147 
SYNRAM 

X 
A04 


2147 
SYNRAM 

X 
" A03 


2147 
SYNRAM 

X 
A02 
2147 
SYNRAM 

X 

AOl AI: CADRTV; LMTV4B UML 12/07/80 23:52:47 Page 6 LISP Machine TV Board CADRTV:LMTV46 UML 07-nFr-nn >•»«•> 

^°" CONNECTIONS Flags: (* O.tpul.T Ter^tnallr"!''-'-" ol'd^^cated ground. .^. Dedicated po.er, -A- -B- -C- Al -XBUS35 ' — " 

A2 +5.0V++++++-M-+-M-++++++4 -D- lAl -XBUS5 FjAl ^ — 

|A2 +5 . 0V++++++++++++++++++ (a2 +5 . 0V+++++++++++++++++4 A2 -t-S . OV-M-f '«"*-4-«"M"f +4"f-M"4-»'-«' 
AI: CADRTV; LMTV4B UML 12/07/80 23:52:47 Page 7 LISP Machine TV Board 2353 r„„, „ CADRTV ;LMTV4B UML 07-DEC-80 / ^-^^ 

EDGE CONNECTIONS Flags: (. Output. 6 Ter.1„a°tor°"-'-° Dedrcatcd ground, .... Dedicated po.er) 

^' '^' -'"'- -J02- -JOl- lAl^ 

|A2 +5.0V++++++++++++++++++ ICl 
02 DEVADR 17- IDl 
02 1^1 IFl DEVABTTT 

F2 HI COLOR VALUE 
H2 IJl COLOR VALUE 1 [Kl COLOR VaLuE 2 
U2 ILl COLOR VALUE 3 
L2 Ml COLOR VALUE 4 
M2 INI DEVADR 17 
N2 IP! COLOR VALUE 5 
P2 IRl COLOR VALUE 6 
R? ISl COLOR VALUE 7 
S2 ITl DEVADR l)- 

T2 VI VSVNC OUT 
V2 Ai ; — 

A2 +5 . 0V++++++++-f +++++++++ ICl 

|C2 DEVADR 17- IDl COMP VIDEO OUT 
02 107 
08 |E1 -BLANKING (FUDGED) JT 
|E2 TTL VIDEO DRIVE IFl DEVADR 17 
F2 HI MECL VIDEO OUT 
H2 Jl -MECL VIDEO 6ut H 
J2 Kl COLOR 
KZ LI COLOR 1 
L2 * Ml COLOR 2 
|M2 INI DEVADR 17 
N2 *|P1 COLOR 3 
|P2 iflRl COLOR 4 
R2 tflSl COLOR 5 
S2 Tl DEVADR 17- 
T2 *TiJrcoLOirT 

U2 #|V1 COLOR i 

V2 123 
24 #125 
126 *'|27 
128 #120 
1 30 139 
1 40 

W 
142 

nr 

IS" 

46 

IT 
48 

[49" 
50 105 
06 107 
08 100 

10 23 
24 125 
26 131 
32 37 
38 130 
40 I 43 
44 45 
46 149 
50 AI: CADRrV; LMTV4B UML LISP Machine TV Board 

.*..... tDGE CONNECTIONS 

-J03- 12/07/80 23:62:47 CADRTV:IMTV4B UML 07-DEC-80 2354 
Flags: (* Output. 6 Terminator. .Dedicated ground. Page 8 -J06- +++•♦■ Dedicated power) 
-J06- 103 
04 103 
04 105 
06 105 
06 107 
06 100 
10 109 
10 119 
20 119 
20 121 
|22 

TaT 

|24 

nr 

26 123 
24 125 

26 127 
28 27 

28 129 
30 28 20 " 
30 - 120 
30 133 
34 131 -- 
32 -- 133 
34 33 
34 35 

36 137 
38 37 

38 


1 3g -- — - — -_.___ ■_._. 39 
40 

TTT 
1 42 

Mir 

|44- 

TW 
46 

47" 
48 

TW 

1 50 46 47 
48 149 
50 AI: CADRTV; LMTV4B UML 12/07/80 23:52:47 Page 9 LISP Machine TV Board cn^r ^ CADRTV; LMTV4B UML 07-DEC-80 2354 

EDGE CONNECTIONS Flags: (* Output. 8 Terminator. — - Dedicated ground. *+*+ Dedicated power) 

J07- .J08- -J09- -JIO- 105 
06 05 
06 107 
08 109 
10 119 
20 123 
24 123 

24 123 
24 |?5 
26 125 
26 126 
26 28 - 127 — 
28 — 28 " 27 

28 129 

30 29 

30 129 

30 20 

30 31 -" 

3r --- 


|31 

32 33 

34 33 

34 — 35 

36 35 

36 


39 

40 38 "-- 130 
40 33 

34 133 

34 49 
50 35 

36 


145 
46 


137 

38 


143 
44 145 
46 48 49 
SO AI: CADRTV; LMTV4B UML 12/07/80 23:52:47 Page 10 LISP Machine TV Board CADRTV;LMTV4B UML 07-DEC-80 2354 

....... EpQE CONNECTIONS Flags: (# Output, 8 Terminator. — - Dedicated ground. ++++ Dedicated power) 

-Jll- -J12- 101 
|02 

ToF 

1 04 

T06~ 
1 06 

ToT" 

1 08 
709~ 

|io 
TT" 

12 

w 
III 

TTT 

|l8 
|20 

"TT" 

22 

T23~ 
|24 

TIF" 
126 

TT" 

28 

T29~^ 
|30 ■ 

TTT- 

|32 • 

33"^ 
34 • 

35"^ 
36 - 

37^ 
38 - 

n¥~- 

40 ■ (01 
02 03 
04 105 
06 1 10 

1 12 

TIF 
|l« 

"TF 

16 

"TT 

18 

TIF 

120 

Tir 

122 

T2F" 
|24 

1 26 

|28 

IF" 

30 ' 

FT 

32 

W' 

34 ' 

IT'- 

36 • 

TTT- 

|38 ■ 

W~- 
40 ■ 1 vcc VCC VCC VCC VCC vcc 

X F3M1 X "»» I "«1 I ClWl X "09** X «W»l F07e2 E0G82 

EOie? E049? EC3@2 

GUO .-iCIZ?^^-^ «iD-i±[T3up^.^v «o-i±[T^rfas^.^v G«,J±|-7tfU9j^.^v GND-i±fT^J>a9j^.^ G«o-it[T^Jfe.2v «o-i±Q; ]^^., uF P^^.2V -s..v-l]i^^p2iU:c -5.^v-l|^^p%:c -s..v-l^^p%c -5.2v-l|^^p%c -5.2v-L§^piU:c -5.ZV-1&^>12%C -5 2V-LE=toU:c F07K F058Z «o-ii(T3a.^.^ «„u.[T3u9^.„ ««-it[TJfu.^.„ «„-i.[T^7p^Jfe.2v c^-itQ^a^j^.^ «„^±[T^FJu3j,,, «,Vr| fi^Jb.j -s.2v-l^^i^<Wx -s.^-^l^^pRfcc -5.2v-l]^p-%c -s.zv-l5^pUx -s.2v-l^^piU:c -s.zv-l^Mtc -s.^-^^^^^i^mcc 
Fosez 

GN0-li|TnFjU5Jfe.2V 

SHOULD BE USING 
GROUND CLIPS ON PIN 2 

I— -J- <EE2>VEE 5.2V 

USE .liiF DIP CAPS leXI ro EVERy OTHER MEKiRY CHIP LiSPMTV Bypass Caps 7-FEB-1981 12:34 AI:CADRTV;CAPS 

74IS244 
rS BUS DVF 


SHF 

SHF 1 

SHF 2 

SHF 3 


It 9 
13 7 
15 5 
17 3 


I.OAD COLOR L 


19 -BINB -COLOR 
-COLOR t 
-COLC* 2 
-COLOR 3 FU SHF 0-^ 
SHF 4-i^ SHF 5 _lfil aiF ?- 

SHF 6- SHF 3- 
SHF 7- CLKO 64« SR-^ 
-lOAD COLOR L-lSi TRISIAIE 

|2-1 SELECT* 

74SZ57 -ENB -COLOR 4 -COLOR 6 -COLOR 7 


LOAD. COLOR L-"M^i^^^v«= 
ACK WHITE l-^^Ainy' J5i 4 WAY 
DECODE 
74S139 SELl 
SELO ^^IIC 

^^^LQAD COLOR Z L 

^^LOAD COI.OR 1 L 

l^LOAD COLOR L X0( 0- 
XDl 1- 
XDl 2- 
XDl 3- 

LOAO COLOR L- 

XDI 4- 
XDI 5- 
XDI 6- 
XDI 7- LOAD COLOR L 19 -BEW 7415244 
rS BUS OVR COLOR 
COLOR 1 

COLOR 2 

COLOR 3 -COLOR 4 
-COLOR 5 
-COLOR 6 
-COLOR 7 D13 

74S241 

IS BUS OVR 


XDI 8 


> 
18 


COIOR VAIUE 


XDI 9 


I 
15 


COLOR VALUE 1 


XDI 10 


5 
14 


CaOR VAIUE 2 


XDI 11 i 
1? 


COLOR VAIUE 3 


GND 


1 


-AEN8 


XDI 12 


11 
9 


COLOR VALUE 4 


XDI 13 


13 
7 


COLOR VALUE 5 


XDI 14 


15 
5 


COLOR VALUE 6 


XDI 15 


17 
3 


COLOR VALUE 7 


HI3 19 BEIB 

LISPM TV Color Map Interface 7-DEC-1980 22:51 AhCADRTV; COLOR I ^ I '^ t r I " I 16 mz aKo 

an CTR TC L 1^ I L 8B LD L n_j i_r 

' ' I ^ ' ° I * I 3 I 2 I 1 I , 12 WZ CLKO 
ax CTR TC I i_r 1 r 10125 
FCl to III Mc-^iiaj nc-2im^ Nc-fiUfil -CLK CIR 1 I- 1_ U~ Wa VIDEO— H^i^ um MAX 15(9) 10 00 
-10 

n 01 
-ii 

12 02 
-12 

13 03 
-13 

VR8 iiliX. ■^ t6) 16 ifllZ aKO 
L 3(7) n(_ vjijfQ ,_ E02»n -CLK CTR 2 L — ^^ 
-CLK CIR 1 L ^Pt^> < 
-CLK CTR L l ltS) < 
10105 
F08eil^7a7L_cuc CTR TC L ^10124 
TTL to ECl CLOCK MODE 5(15) 
CLOCK MODE 1 ?tl7) DIP OSC 

MOTOROLA 
Kll^M 

M mz 

TIL COS 8B SR LOAD-^LQCil 11(5) 6(16) TO il 12 13 ENB EO 
-EO 
El 
-El 
E2 
-E2 
F3 
-E3 1 1 1 2) ..H^CL CLKK MOOE 
KUJ- HECL CLOCK MOOE 1 32il2i_nECL CLOCK MODE 1 L 

15(9) HC 

3^2^^^— MECL «B ID L NC SflS) HECL aoa MODE 1 6(H?) -HECL CLOCK MODE 1- }m) 3 13(71 64 mz CLK L F07811 NC -Mil CU CTR TC L — 2ta) 
KC-ZUil 64 WIZ aK L 13(7) 1013G 
4B UP /ON 
CQUNIER CRY OUT 
03 Q3 
02 02 
01 Ql 
DO QO 
CRY IN D^a£l_Nc !(13) NC 
!( 1 2) ..a^({ CPU 2 

^^^^ CLK CTR 1 c, Id 

^^ 1 up 

SO 2 dn 

^" 3 hid 
CLK ^^tfii— aK CTR Fozeii LISPMTV MECL Clock 7-DEC-1980 22:49 AI:CADRTV;ECLCLK HOTI: : Install with pin 1 down NOir: l.istall with pin I down 

OUW.-SIP 


DUAL -SIP 


1?1/195 
Dual 75 
(Xm sip 


^HfCL SHF 6 


HCJ^ 


121/195 
(Xial 75 
(ttn SIP 
Hta SHF 0-15^ 


I T 


F I 


^^— HFCL BLANK 


HtCL SHF 1^^ 


T T 


^MECL SHF 7 


ncl^ 


T T 


^^— «ECL 88 ID L 


Mta SHF z-13l: 


T T 


*^88 SR 


MECL ClOCK MOOf 0^^ 


I I 


*^-MFCL VIDFO 


Hta. SHF 3-12i 


T T 


*^8B SB I 


HfcCL CLOCK HOOF i^^ 


I I 


'^HECL VIDFO L 


MECL SHF 4-11^ 


I r 


2^64 Miz aiC L 


MECL BOW-li^ 


T I 


i^— 88 S« ailFI L 


MEtt SHF S-ltti 


T r 


t^ic 


MECL BOW i^^ 


I T 


^^88 SR LOAD L EOS F05 NOTE: Install vith pin 1 down DUU.-SIP HECl aOCK MODE 1 l-^ 

88 SR 4-^ 

CLK CIR TC L-i^ 

CLK CTR Z-12i 

CU CTR 1- 

aiC CTR o^tt^ 121/lM 
Dual 75 
OhM SIP ■NC 
^^— NC 

■NC 

-HC 
ii-NC 

NC ItlSTAIL 121 OHM SIDE OF SIP CONNECTED TO PIN 10 
THE -NC- SIP PINS SHOULD MEASURE -2 VOLTS EOl LISPM TV MECL SIP Terminators 8-DEC-1980 00:12 AI:CADRTV;ECLSIP CLOCK MODI 

10 MHZ, HOOE 

00 6« CPT 

01 32 M4408 

(OR IG MHZ COIOR) 

10 12 525 LINE 

11 12 COLOR 10!24 
TTL to ECl SHF SflSj 
SHF i-ZUU cue CTR IC I - ■ *(?<) c 
MC-SUW 
IIC-6n£l<: 
-MFCl CLOCK MODE L— ^^tlllc 
-HfCL ClOCK MODE 1 I — 2tll NC -Mil c -»ffCL ClOCK MODE 1 l-lU5ic 
-CLK CTR L J ^(61 c 

Nc-i^m 

CLK CTR rc l-i£12ic WCL 8B LO I— ISlfiic 
CLK CTR TC I— 13t21o 
SHF 2 1P(4) I 11(5) Mm EC 

-to 

Ft 
-El 
E2 
-E2 
E3 1(11) ■'^<^> HECL SHF HFCL SHF 1 

bSuai-Dc 

t 5 t 93 ^ ci SHF 2 

alZtfii-MC 

M(8) |^£Q SHF 3 -E3 jiadL-i^; E07811 88 SR SHIFT L He 13(71 MECL SW 4 12(6} 
SEa'SHF 5-lii£i 
HEa SHF 6 — 215. MEa SHF 7 ^i^^y 10(4) 7(17) 8B SR LOW L 64 MHZ CLK L ^tl4) 10141 
4B SHIFT SHF IN 
00 QO 
OS Ql 
D2 Q2 
03 03 
SHF IN 15?9) inzL SI Id 

1 up 
so 2 «ln 
^ 3 bid 
CLK SB SR 4 msx. NC 
HT3) MC E04811 1C124 
riL to ECl SHF 4' 5(15) SHF 5-ZtLU SHF 6 10(4) SHF 7-iim 

Hi-um EC LUZi. F0 3 ^ ' 14 . t MC -HECl SHF 4 ^ ^^^^ MFCl SHF 5 
,3(13 ) MC 

^ ^^^^ HECL SHF 6 

1 4(8) J»p| cue 7 E3:>1312i_Nc 13(7) HECL SHF 0— 12iH HECL SHF l-lli5i 
HfCL SHE 2 — 2111 
HEa SHF 3 ^n6> -ilia 10(4) 7(17) 4(14) 10141 
4B SHIFT SHF IN 
DO QO 

01 01 

02 02 

03 03 
SHF IN L4(8) 85(9.' HV.) B SI Id 

1 up 

SO ^ * 
^ 3 bid 

CLK SB SR 4(14? 10102 
„C _5U5JJf04811 SB SR L 8B SK 
NC 
NC 
3(131 ^c E03811 10124 
ITL to ECl MODE BOW 5(15) BLANKING (FUnGED) 1—2112) NC- Jim HI wig) E3 
-E3 ■ ^^^^ HECL BOW 
3 4(1<) t^cL BOW L 
1(11) MC 

3 ^^'^^ M L CL BLANK 
15(91 MC 

E?|ol2t£i_MC liiajL »iai2L -NC 
— NC F06811 MFCL BOW L -HEa Bl^ttK L 5H5) c " 
Mc_£aSi< -88 SR L 10 ( ^> C 

Wa BOW L-lii5ic 
MECL VIDEO 
MECL VIDEO OUT 
MEa VIDEO OUT I HL VIDEO l- I 74S37 

cn TIL VIDEO DRIVE 7- I >- ZZ Ohms 

DIY l-^ \, HSYHC OUT 
VSYNC 001-''^ 74128 
EOS -COW VIDEO OUT 
22 Ohms NO CONNECIION 10 PIN 20 LISPMTV MECL Video 7-DEC-1980 22:44 AI:CADRTV;ECLVID aO SHF IN 

OS) SHF IN 1 

GND SHF IN 2 

GHD SHF IN 3 

GM) SHF IN 4 

GND SHF IN 5 

cm SHF IN 6 

GND SHF IN 7 
MAPAPR BANK 
AOR BANK SFL 
RAM AOn IN 13 
RAM ADR IN 12 
RAH AOR IN 11 
RAM ADR IN 10 
RAM ADR IN 9 
RAH AUR IN 8 
RAM AOR IN 7 
RAM ADR IN 6 
RAH AOR IN 5 
RAM AOR IN 4 
RAM AOR IN 3 
RAM ADR IN 2 
RAM ADR IN 1 
RAM ADR IN *.1- LISPMTV Customize for 4-blt Version 7-DEC-1980 22:44 AI:CADRTV;GEN4B 2118 
IGKXl 
RAH RAW AO ^tl51 
RAMA At — iUJJ 
RAHA A? ^tJP> 
RAMA A3— 12L5J 
RAHA A4— lAt^ 

RAHA A6— 12111 XOl 
-RAHA RAS— *^J^ -RAMA CAS 15(9) 

-RAHA Kf-auai AO 
Al 
A? 
A3 
A4 
A5 
A6 -HAS 
-CAS 
-Vt -aujii 7(17) Mm. niQ) IH?) _Mli jam „„ DcWtaJ^2U2j,i„ p„M?a) I A3M11 XOl 1 

MUX Mm 2118 
lOKXl 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
M 
A5 
Ao -RAS 
-CAS 
-W -5Uil MIL Mm AZLSX Jim JSiil 13(7) RAM 1 A?«8n 4(M) 15(9), 2118 
16ICX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 2(13) -RAS 
-CAS -5(151 7(17) -QUflj lg(6) JliSJ JfiLll 13(71 RAH 2 

in Dc^aifiJ A?68n 2(12> 
XOI 3 
ItHJj 15(9) Mm 2118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS -RAS 
-CAS 
-VE Mm. 7(17) MM. Ul&l JUL jam 13(7) RAM 3 A248I1 XDI 4 
iUll 2113 
16KX1 
RAH AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 15(9) 3(13) -RAS 
-CAS iim 71 in JJUfU jzm Jim JSiAl t3 (7 ) in oo^Aiai-l A22@n RAM 4 
XDI 5 

aim 15(9) 2118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 3(13) -RAS 
-CAS 
-WE 5(15) 7(17) C'dC) JZCfiJ JliSl jaai J3II1 RAM 5 ^3 
XOI 6 

— urn. Juai 3(13) -Hf 2118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
A5 

m -RAS 
-CAS MISl 7(17) Mm. jzm m^) m * \ JUL. RAM 6 ,2(1?) Aiseii 4(H) 15(9) 2118 
16KX1 
RAH AO 
Al 
A? 
A3 
A4 
A5 
Al) 3(13) -RAS 
-CAS 
-ME fX,iHMJ Aieeii 5(15) 7(17) RAMA AD- 
RAMA A1- 
RAMA A2 ^ngJ 
RAMA A3- 
RAMA A4-litSl 
RAMA A5— Ultil 
RAMA A6 1 3(7) .2(12) 
XDI 8 
-RAHA RA5-*^-l^ -RW4A CAS 1 5t9J 
-RAMA WE-'*^^ 2118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
Ae 5(15) 7(17) Mm JZi&l Jim. JflLU JJOl RM4 8 „„ DcLAtflJ 2(12) -RAS 
-CAS 
-HE A290n XDI 9 
4(H} 15(9) 3(13) 2118 
IGKXl 
RAM AO 
Al 

A2 
A3 
A4 
AS 
A6 -RAS 
-CAS 
-HE 5(15) 7(17) Mm jzm Jim 10(4) 13(7) __l RAH 9 

Do|mfljJ.2(12) 
XOI 10 

am A27B11 15(9) 2118 
16KX1 
RAH AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 Mm -RAS 
-CAS 
-HE Mm 7(17) -MJfil jmi Jim 1Q(4; 13(7) 4(14) 15(9) 3(13) 2118 
iOKXl 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 -RAS 
-CAS 
-HE Mm. 7(17) 6f1S 17(6 Jim m*: 13(7) RAM 11 RAM 12 RAM 13 1 '"•' 10 I 1 n»in J I I I nun li I I RflK 

ojwtflj^jin a^limi^,,^ DcUttfiJ^I12J,^„ p^liuj 
XDI 11 '"■ -" -— ' -- ' XDI 12 
4(H) A2531] A23911 2118 
IbKXl 
RAM A3 
Al 
A2 
A3 

A4 
AS 
A6 -RAS 
CAS 5(15) 7(17) 6(16) J2L& Jliil 1P(<) 13(7: -I5tajj-CAS 

MM .^ A21811 XDI 13 
4(14) 2113 
16KX1 
RAM 15(9) 3(13) -RAS 
-CAS 
-HE 5(15). 7(17) Mm J2151 17(5) JP(4 13(7) XOI 14 15(9) 3(13) 2118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS -RAS 
-CAS 
-WE 5(15) 7(17) Mm. JZX6. 11(5) 10(4) 13(7) I RAM 14 

)i„ OolitfiJ ,2(12) A19011 A17eil 4(14) 15(9) 2118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
No 3(13) -RAS 
-CAS 
-HE RAM 15 DoiiiaiJ LISPMTV Video Memory: Row A 7-DEC-1980 19:49 AI:CADRTV;RAMA NC— ^ 
DC 
HC 
HC-2J 

Rt FRESH CYC I 

HIS 

HI3— 2 
REFRESH CYC L-^I 
HI3 74L.''.56n 
3-S CIR CIX CRY 

-rc -CtT 
-CFP 

cut 

UP/-DII 
-l-OAD 
-S CLR 


U-i -RAMAOR 2 ^^RflMADR 1 
^RAHrtOR am Ein 

-A CLR RAMADR 3 KC— 5 
KC 
NC 
KC HI3 

HI3-li 
KI3— ^ 
IZ HI3- ;41.SGo9 
3-S CIH CI K Cr:v 
-IC -ctr 

-CEP 

CLK1 

UPZ-DN 

-ICA!) 

-S CIH IS-NC 

^1 NC 

RAMAOR 6 
^^RAMADR 5 
'^RAWCR 4 -OUI r.Nb 
A CLR AlO -REFRESH CYC-^ MS04 TVMA 13 
TVMA 6 

RAM ADR IN 13 \t 

RAM AOR IN 6 tilJAL 4-i 
3S SELECll 
74S253 TVHA 12- 

rUMA S- 

RAM ADR tM 12- 

RAM AOR IN 5- CAS HPX TIME- 
PROC CTC- 

1 

2 

3 
-ENB 
OUI 7: 10: 
II: 1 
12: 2 
13: 3 
15: -ENB 
OUI 9: TWHA 11- 

TVHA 4- 

RAM ADR IN 11- 

RAM ADR IN 4- -RAMADR 6 14:SEL0 
StLI TVHA 10- 
I^IA 3- RAM AOR IN 10 12: 2 RAM ADR IN 3- nu»L 4-1 
3S SELECT 
74S253 
1 
2 
3: 3 

1: -Ere 
OUI 7: 0: 
II: 1 -RAKAOR 5 -13: 3 
-15:-ENB 

OUT 9: IVMA 9 

ivm 2 

RAM AOR IN 
RAM AOR IN 2 DUfil 4-1 
3S SELECI 
74S253 -RAMAOR 4 TVMA 8- 

TVMA 1- 

RAM ADR IN 8- 

RAM AOR IN 1- -RAMADR 3 fH:SELO 
SELl 

1 

2- 

3 
-ENB 
OUT 7: 10: 
II: 1 
12: ? 
13: 3 
15:-FNB 
our 9: 14:£EL0 
SELl TVMA 7- 

1VKA 0- 

RAM AOR IN 7- 

RAH AOR IN 0- IXIAL 4-1 
33 SELECI 
74S253 -RAMAOR 2 JZ r 

L 1 — 

1 

2 

3 
-EW 
our 7: 10: 
1: 1 
12: 2 
13: 3 
I5:-EHB 
OUT 9: 14:SEL0 
>.: SELl -RAMADR LISPM TV Ram Address Logic 7-DEC-1980 22:50 AI:CADRTV; RAMADR RAW5 AO-S^^^ 
RAMI At ^tl7) 
RAMI A?-Sniii 
RAHB A3— 1^ 
RAHB A4 "t&) RAMB A6— 12i^ XDI 16 -RAMB RAS ■ ^tl4) -RAHB CAS— l^i2J 
-RAMB ME 3( 1 3) 2118 
i6KXl 
R>\t.: AO 
Al 
A? 
A3 
A« 
AS 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE Mm 

MUX Mlid JZiSl -IKSi -mil) j3m ooiiiaJ RAN 16 . Bsneii XDI 17 

— am Km Mm 2118 
t6KXl 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 -RAS 
-CAS Mjia Jim jiLiai jzm Jifii m* n m nol^ B28«ti RAM 17 

2(12) 
XDI 18 
4Uli] jstai 3(13) 2110 
16KX1 
RAK AO 
Al 
A? 
A3 
A4 
AS 
A6 -RAS 
-CAS JjilSJ. JiU -mm. AWL Jim 1 3(7) RAH 18 ,i„ D^'Liisu^zun XOI ig 
4(14? 15(9) 3(13) 2118 
IfiKXl 
CAM AO 
At 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE I 16KX1 I 
RAM I -aaf,i 7(17) JUMl -12Iii _llil Jflll. jam RAM 19 OciiiiJ XOI 20 

urn 15(9)1 3(13) AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 -RAS 
-CAS 
-WF Mill TV -fiaei IZ'Jil Jiiii 10(<1 n {i ) DoUfijJ RAM. 20 
XDI 21 

— am. 15(9) 3(13) -1-8 
IGKXI 
KAM AO 
Al 
A? 
A3 
A4 
AS 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE -SXliil jm&i Jim Mil JMjI oJiifiJ RAM 21 
XOI 22 

— am 15(9) 3(13) 2518 
16XX1 
RAH AO 
•M 
A? 
A3 
A4 
AS 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE 5(1?) UMl Mm izm Jli5 jetii 13(7) RAM 22 DoLiiaJ XDI 23 

am 15(9) 3(13); 2118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 -RAS 
-CAS 

-WE DoUflJ RAffl AO 5(15) 
RAMB Al— ^tlZ 
RAMB A2-£^-^ 
RAW A3— 12 
RAW A4-iii^ RflMBA5-i2iiJ 
RAMB A6 ' 3(7) ^ XOI 24 

-RAHB RAS ^i '^ *y -RAMB CAS— ^^^ 
-RAMB ME 3( 1 3) 2118 
IGKXl 

HAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 -RAS 
-CAS 
-ME Mm. Jim. -fiLm jmi Jllil 1Q(<) 13(7) DtiitflJ B29«ll XDI 25 4(14) 15(9) 3(13) 2118 

i6iai 

RAM -RAS 
-CAS 
-WE ■5(15) 7(1?) Mm Jim Jim 10(4) 13(7) D«wmd KIHW BAH. ?6 

2(12) 
XDI 26 

— am 15f9) -aa3j 21V8 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE Mm. 7(17) Mm jzm J-ULl -MU 13(7) 825811 XDI 27 
4(14) JSii 3(131 2118 
IfiKXI 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
44 
AS 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE j^im. 7(17) e c^i J2IM Jim 121ii mu noi4mJj2ii2j)i„ nc^itaJj2a2j,i„ Doi^r^^uzjun ^wa) I 623811 XOI 28 

Mm\ JSISJ. 3(13) 2118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
AG -RAS 
-CAS 
-WE 5f ip Jim 6(16), J2I5. Jim JfiUi i3(?: B2ieii XOI 29 
4(14)! 15(9) 2118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 -RAS 
-CAS 
-M Jdjm jmi -&UGjj JZIfil Jim jnai 13(7) Bi%n XDI 30 

— luai 15(9) 3(13) 2118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 -RAS 
CAS 
-WE 5(:-5) JUL Mm. jzm .11(5) 19(4) 13(7) i, DoiimJjujzj.i„ D„iimJ XOI 31 

4(14) 15(9) 3(13) 2118 

16ICX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 -RAS 
-CAS 

-WE LISPMTV Video Memory: Row B 7-DEC-1980 19:50 AI:CADRTV;RAMB 

74S241 
IS BUS Dvn 


RAH BtR 


RAM BFR 


22 ohm 
SERIES DIP 
898-3-R22 
RflHADR 


? 18 


1+ 16- 


RAMA AG 


RWADR 1 


1 16 


RAM BFR 1 


HAM BFR 1 |j+ 15=; 


RAMA Al 


ftPUmtt 2 


> 14 


RAH BFR 2 


RAM BFR 2 


i* 14- 


RAMA A2 


RAHflDR 3 


1 12 


RAM BFR 3 

RAM BFR 4 


RAM BFR 3 

RAM BFR 4 


»+ 13? 

i* 12- 


RAMA A3 


cm 


1 -AENB 
RAMflOR 4 


11 g 


RAMft A4 


RAHADR 5 


13 7 


RAM BFR 5 


RAM BFR 5 H 11:: 


RAMA AS 


WWflDR 6 


15 5 


RAM BFR 6 


RAM BFR 6 


7* 10= 


RAMA A6 


RAMffl L 


17 3 


RAM BFR 7 


RMI BFR 7 


B+ 9- 


RAMA ME L 


HI3 


19 BEm AI3 A14«2 RAM BFR 0- 
RAM BFR 1- 
RAM BFR 2- 
RAM BFR 3- 
22 ohm 
SERIES DIP 
898-3-R22 16= 
15= 
14= 
13 -RAMC AO 
-RAMC Al 
-RAMC.A2 
-RAMC A3 -RAMC A4 
-RAMC A5 
-RAMC A6 
-RAMC WE I B1482 LISPMTV Address Buffers RAM BFR 0- 
RAM BFR 1- 
RAM BFR 2- 
RAM BFR 3- RAM BFR 4- 
RAH BFR 5- 
RAM BFR 6- 
RAM BFR 7- 22 ohm 
SERIES DIP 
898-3-R22 16 
15 
14; 
13= 12 
11= 
10= 
9n -RAMB AO 
-RAW Al 
-RAMB A2 
-RAMB A3 -RAMB A4 
-RAW AS 
-RAMB A6 
-RAie WE L 01482 RAM BFR 0- 
RAH BFR 1- 
RAM BFR 2- 
RAM BFR 3- 
22 ohm 
SERIES DIP 
898-3-R22 16; 
15h 
14= 
13= -RAH) AO 
-RAM) Al 
-RAJ« A2 
-RAM) A3 -RAH) A4 
-RAMD A5 
-RAW A6 
-RAH) WE L 8-DEC-1980 00:13 AI:CADRTV;RAMBUF | RAHC A0-»^ 
ftfyc Al — Zilll 
RAMC A7-fiil£i 
RAMC A3— ^ 
RAMC A4-iif^ 
RAHC A5-1^3il\ 
RAMC A6 ^^t U XOI 
-RAHC RAS-*i^ -R*«; CAS-15tai 
-RAHC Wt 3(13) 7.118 
IbKXl 
RAH AO 
Al 
A? 
A3 
A4 
A5 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE . 5(353 -ion M2&. -Uifil Jim mn 13(7 RAM 37 OoUiaiJ C3t)8n XDI 1 

urn 15(9} 3(13) 2118 
ICXXl 
RAM AO 
Al 
A? 
A3 
A4 
A5 
A6 -HAS 
-CAS 
-WE -Sim Zilli Jid£J -IZLbl 11(5) 13L± jam . RAH 33 C28S11 XDI 2 ^ilZlj 4(14) 15(91 -3031 2113 

i?irxi 

RAH AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE —TOZ -tiiiii 12(.6) 1U,\ } iOf4 -mil RAH 34 
XOI 3 

— am CZ68I1 ]5{3) 3(13) 71-8 
IfilfXl M 
A] 
A7 
A3 
A4 
A5 
A6 -RAS 
-CAS -iQhl -5iJ£i A2J3J Jim Jfid J3Lii C248n RAH 35 
J.2(]2> 
XDI 4 

aiMi 15(9} 3(13) 7118 
16KX: 
RAM AO 
Al 
A7 
A3 
A4 
A5 
AG -RAS 
-CAS 
-WF 5^5^ 


■ 1216. Jill 10(4 13(7) DoiAtaJ C226tl RAH. 36 
XOI 5 

am _^u 3(13) 7118 
i6KXl 
RAM Ab 

a: 

A7 
A3 
A4 
Ab 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE Jiim -ILUX -SilCl J2L5j Jim jsm Jl(21 D^iomJ C70911 RAM 37 

?fl?^ 
XOI 6 

am 15(9) 3(13) 7118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A7 
A3 
A4 
A5 
A8 -RAS 
-CAS 
-WE jtmi 7(17) -6{10J .12(0) 11 (5) Jflill 13( 7 _, RAH 38 
XOI 7 

— am ciseii 15(9} 3(13) 7118 
lOKXl 
RAH AO 
Al 
A? 
A3 
A4 
A5 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE RAM 39 DcliifiJ C16811 RAHC AO-5-i^ 
RAHC Al— Ziii) 
RAHC A2 ^t '? J, RAHC A3-i^i^ 

RAhc M-Jim RAMC A5-ifli^ RAMC A6 ^3(7) XOI 8 
-RAMC RAS-^^i^ -RAMC CAS— 15121 
-RAMC Wt 3( 1 3) 2118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 in Do -RAS 
-CAS 
-Wt 5(15) JUL Mm jzm. Jim jam 13(7) 14(8) I C29S11 RAM. 40 

■2(12) 
XDI 9 

— am\ 15(9? Mm 7118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A? 
A3 
A4 
AS 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE 5(15) -zmi MlSl J2tfii 11(5) 10(4} 13(7) 00 1^ C27811 RAM. 41 

p2U2JJ, 
XDI 10 

— am 15(9) -31121 2118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A7 
A3 
A4 
A5 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE JiU£l 7(17) -fiUfil Jim Jim jam 13(7) DolitfliJ C2M11 RAM 42 
XOI 11 

am. 15(9) -au3i 2118 

leKxi 

RAM 'AO 
Al 
A? 
A3 
A4 
A5 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE 5(15) jiin Mini P jl)) l'.' (* . Jim Ocl^ C23»n RAM. 43 
XDI 12 

— ami 15(9) jua 7118 
16KXi 
KAH -RAS 
-CAS 
-WE 5(25) 7(17) JHJ61 jzm. -11(5. 10(4} 13(7) DciAiflJ -4011 :50) 3(13} 7118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A7 
A3 
A4 
AS 
A6 -RAS 
-CAS 
-Wt 5(15) ja7j -fiLIfil jztei Jim 10(4) 13(7) RAM_ 45 

XOI 14 

4(14)1 15(0) .3031 7116 
16KX1 
RAH AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
AS in Di: -RAS 
-CAS 
-WE 5(15 7(17) Mm. Jzm. Jim. 10(<) 13(7) RAH 46 aiai- C19S11 C17811 ^ 4(14) 15(9) -aoan 7118 
16KX1 
RAH AO 
Al 
A? 
A3 
A4 
A5 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE noUaJ C15811 LISPM TV Video Memory: Row C 7-DEC-1980 19:57 AI:CADRTV;RAMC 

25LSZ539 
4-DECODf 


i-KC 

^-MC 

' — HAP RDO L 

^2-MW HOI I 

1 
? 
3 
RlAD-ifi SELl 
ADR 0-^ »L0 
OB— S -cm im 

HI4— 4 IO/-HI 


CIZ 
25LS2533 
4-DFCOOE 


^iic • 

li-HC 
74537^ 
C13^ 


7= 


. 


1 

3 


b3i_RAS 0-1 L 
LfiE 


74S37"\ 
C13 J 


B 


t*^RAS 2-3 L 


PROC SYMC— i 
ADR 0—^ 


SEll 
SLLO 


PHOC CYC t-lS 
PBOC CYC L-ia 


-OUl EN8 

-fNB 

L0/-H1 

CLKO RAS- OEUY 
20NS INC^ 
11)100 20NS 
40NS 
60MS 
SONS 
lOQNS ^^CAS HPX TIME ml 

22 oha 
SERIES DIP 
893-3-RZ2 
1+ 


16e 
L,. 


15= 


RAS 7-3 I i — 1+ 


14= 
13= 
L 


y* 


lis ■ 


CAS 2-3 L 1— 
10=- 
9= - -RflMA HAS L 
-RAHB RAS I 
-RAHC RAS L 
-RAMD RAS L -RAHA CAS I 
-RAHB CAS L 
-RAMC CAS I 
'RAMD CAS L B1392 CAS 0-1 L CAS 2-3 L Dll LISPM TV Ram RAS/CAS 8-DEC-1980 00:17 AI:CADRTV;RAMCAS RAM} AO-^^-^ 
RAM) Al-^^-^ 
RAM) A2-fii^fii 
RAM) A3-12i£i 
RAM) A4- 

RAM) A6 -LJIZI XDI 16 -RAW) RAS ^t l 4) -RAM) CAS ^S ( 9) 
-RAW) »(E-3ii3i 2118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE 5(151 Jtm M3m i?m JMStl mn »f7) DoiifJiJ XDI 17 

am 15(9) 3(13) 2118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 )1n -RAS 
-CAS 
-WE 5(15) 7(17) -fiUfil jzm -iim iQf<) 13(7) DaliifiiJ RAM 49 
XOI 18 

Ulil 0?8a!l 15(9) 3(13) 211B 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE 5il5) 7(17) jaufii 12(6) 11(5) -Mil 13(7) DciAiaJ RAM, 50 
XDI 19 

— am 526811 15(9) 3(13) 2118 
16KX1 

RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
AC 5(15) 7(17) 6(16) -iZtfil 11(5) JflLU 13(7) DoWtmJ j2U2J 4(14) 15(9) 3(13) 2118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 -HAS 
-CAS 
-WE 5(15) 7(17) 6(16) 1?(6.)| Jim JSLil jam Dol^IflJ, RAH 52 

ilflxJ 2U2J|) 
XOI 21 

um 022911 15(9) 3(13) 2118 
16iCXl 
RAM -RAS 
-CAS 

-WE 5(151 7(17) 606) 12(61 JLlXi 1P(<) 13(7) Dcl^m D20811 RAM. 53 

^2X12ib 
XDI 22 

— iim 15(9) 3(13) 2118 

lexxi 

RAM AO 
Al 
A? 
A3 
A4 
AS 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE 5(15) 7(17) 6(16) 12(61 11(5) 1P(41 13(7) DclitflJ D1S811 ■ 2(12) 4(14) 15(9) 3(13) 2118 
16KXt 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE DoWUuJ D16811 RAM) AO-^^^^ 
RAM) Al— ^ti^ 
RAM) A2 6(16) 
RAM) A3— 12i51 
RAM) A4-litSi 
RAM) A5-12t*i 
RAMO AS 1 3(7) XOI 24 
-RAMD RAS-*tJ^ 
-RAM) CAS l^t9) 
-RAMD ME 3(131 2118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 5(15) 7(17) 6(16) 12(6) 11(5) 10(4) 13(7): I I RAM 56 , . „^ 

^„„ Dol^^li- Dol^,^2U2j|, XDI 25 4(14) 15(9) -ami 2118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE 505) 7(17) 6061 J2i&. »(5) 10(4) 13(7) XDI 26 

4(141 15(9) 3(131 2118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE 505) 7071 6061 -12m JllM 10(4) 13(7) I RAM 58 

iTDjwiaJ 

XDI 27 
Ulil 1.2021, 15(91 3(13) 2118 
16KX1 
RAH AO 
Al 
. A2 
A3 
A4 
AS 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE 5(151 707) 6061 1?(61 jmi -IflXD 13(7) RAH 59 in Dcl4ifll-I XDI 28 D79811 027811 D75811 D23811 4041 15(9) 303) 2118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE 505' 7071 6(161 1?(61 HI 51 _mai 13(7) , RAH 60 JUJZl, 021811 404) 15(9) 3(13) 2118 
16KX1 
RAM -RAS 
-CAS 
-WE 505) 7(171 6(161 1?(6) JliM m*) 13(7) , RAM 61 D19811 XDI 30 404) 15(9) 3031 2118 
16KXt 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE 505) 707) 6(161 J216J 11(51 10(4) 13(7) , RAH 62 

in Dcl4imJ ,20?) 017811 404) 15(9) 3(13) 2118 
16KX1 
RAM AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 -RAS 
-CAS 
-WE RAM 63 „„ Doi4iai-l D1S811 LISPM TV Video Memory: Row D 7-DEC-1980 19:53 AhCADRTVjRAMD 

741S374 
OCr REG 


XDO 


RAH 4 


74LS374 
OCT RFG 


— xno 4 


RAM 16 


74LS374 
OCr REG 


XDO 16 


RAH 20 


74IS374 

OCr HFG 
RAM 


i 2 


J 2 


i 2 


S 2 


XIX) 20 


RAM 1 


1 1 5 


— xrx) 1 


RAM 5 — 


* 1 5 


XDO 5 


RAM 17 — 


1 1 5 


XDO 17 


RAM 21 


1 1 5 


XDO 11 


RAM ? 


7 2 6 


KOO 2 


RAM 6 


7 ?. 6 


XDO 6 


RAH 18 


7 2 6 


XOO 18 


RAH 22 


7 2 6 


XDO 22 


RAM 3 


1 3 n 


XDO 3 


SAM 7 


? 3 9 


— xno 7 


{tW 19 p 3 9 


— xno 19 


RAK 23 


i 3 9 


XDO 23 


RAM B 


13 4 12 


XDO 8 


RAM 12 


13 4 i? 


XDO 12 


RAM 24 


13 4 1? 


— xno 24 


RAM 28 


13 4 1? 


XDO 28 


RAM 9 


14 5 15 


XDO 9 


RAM 13 


14 5 IS 


— xno 13 


RAH 25 


!4 5 15 


XOO 25 


RAM 29 


14 5 15 


XDO 29 


RAM Iff 


17 6 16 


— xno 10 


RAM 14 


!7 6 16 


XDO 14 


RAM 26 


17 6 16 


XDO 26 


RAH 30 


17 6 16 


XDO 30 


RAM 11 


18 7 19 


XDO 11 


RAM 15 


18 7 19 


XDO 15 


RAM 27 


18 7 19 


XDO 27 


RAM 31 


18 7 19 


—XDO 31 


RAMRCe CU L 


11 CIKt 


11 cut 


11 CLKt 


11 CIKt 
KAP RiXI L 1 


i -otm 


1 -OENB 


1 -OfNB 


I -otim 


E29 


E21 


E27 


E19 


74LS374 
OCl REG 


XUO 


RAM 36 


74LS374 
OCT RbG 


XOO 4 


RAH 48 


74LS374 
001 REG 


XDO 16 


RAM 52 


I 

74LS374 
OCr REG 
RAH 32 


3 2 


3 2 


3 2 


3 2 


XDO 20 


RAM 33 


« 1 5 


XDO 1 


RAM 37 


» 1 5 


XDO 5 


RAM 49 


* 1 5 


XOO 17 


RAM 53 


♦ 1 5 


XDO 21 


RAM 34 


7 2 6 


— xno 2" 


RAM 38 


7 2 6 


XDO 6 


RAM 50 


7 2 6 


XDO 18 


RAH 54 7 2 6 


XDO 22 


RAM X 


i 3 9 


XOO 3 


RAM 39 


i 3 9 


XDO 7 


RAM 51 } 3 9 


XDO 19 


RAM 55 


3 3 9 


XOO 23 


RAM 40 


13 4 12 


— xno « 


RAM 44 


13 4 1? 


— xno 12 


RAM 56 !3 4 12 


■ XDO 24 


RAM 60 13 4 12 


XDO 28 


RAM 4] 


14 5 15 


XDO 9 


RAM 45 


14 5 15 


— xno 13 


RAH 57 14 5 15 


XDO 25 


RAM 61 14 5 15 


XDO 29 


RAM 42 


7 6 16 


XDO 10 


RAM 46 


7 6 16 


XDO 14 


RAM 58 jl7 6 16 


XDO 26 


RAM 62 


17 6 16 


XDO 30 


RAM 43 


8 7 19 


XDO 11 


RAM 47 


8 7 19 


XUO 15 


RAM 59 


3 7 19 


MX) 27 


RAM 63 


a 7 IS 


XDO 31 


RAHREG cut L 


1 CIKt 


1 CIKt 


1 CLKt 


1 CLKt 
■ 

MAP ROl L 


-OEW 


-OEW 


-OENB 


-OEMB 
E23 LISPM TV Ram Output Registers 7-DEC-1980 23:02 AI:CADRTV;RAMREG RAH — 
RAH 8 — 
RAM 16-^ 
RAM 24 -S^ 
RAH 37-^-3 
RAM 40—^ 
RAH 48-^ 
RAM 56 SHF IN 
HI? 741S79EI 
StR OIJl 12_sHF StR OIJl 
SFR IN 5-Hn m PARAILFt 

im & oui 

nUSTAIE SFR OUI 
SFR IM -0 (Nli 

-0 EWB 

64B SR lOflO-^SIhd.up 

m?. 

CIK P4B S« 1-12 so dn.ld cut 

CLR RAM l-i£ •"^ S-^IN & OUI SFR OUI 
SER IN 1 ti- RAM 17-i5 
RW ?5 ^ 
RAH 33-^ 
RAH 41— 6 
RAH 49^ 
RAM 57 SHF IN 1-^ 
HI7 
HIZ-2. 

la -U •KISIAIF SER out 
SER IN '0 ENB 
-0 ENB Slhd.up. 
SO dn.ld ClKt 
-CLR SHF 1 

NC-^ 
HAH 2-^ 
RAM to 
HAH 18-^ 
RAH ?R 
RAM 34-1^ 
RAH 4?-S 
RM4 60-li 
RAM 58 — /4LSZ9E 

J-Bti urn 

iHlFT »F SHF IN 2-li 
HI2— ^ 
HI2 JSt SFR our 

SER IN ^12- PAHAILEI 
IN S OUT 
IRISFAIE SER OUT 
SER IN -0 ENB 
-0 ENB SI Itd.up. 
SO dn.ld _12 HI2 CLKt 
-CLR ■SHF 2 

NC-^ 
RAH 3-^ 
RAM 11 
RAH 19-li 
RflS 27-^ 
RAM 35-^ 
BAH 43 — 
RAM 51-1^ 
ftfi* 59 — 
NC 

SHF l« 3-^ 

HI2-^ 

HI2 -2 

12 74t.r.?'tf 
s-nii uijv 
^t^lFT Rir -li SER OUI 
SER IN ^17 PARAI.LE1 
IN S OUI 
1RISIAIE SFR OUI 
StR I« -0 EHB 
-0 EHB SI hd.up, 
SO dn.ld HI2-^ -aR E30 CLKt ■SHF 3 

KC-IS 
RAH 4-^ 
RAM 12 
RAM ?0-^ 
RA.M ?6-2 
RAM 36 -^^ 
BAM 44 
RAH 52-13 
RAM 60 ^ 74IS?9<J| 
3-611 l3Ni 
;M1H J'Jbg ^NC 

SHF IN 4-^ 
HI2-i 
HI2— ^ 

IS E26 E24 StR OUI 
SER IN 1o_ PARAILEL 

:n & our 

IRISVAIF SER OUI 
SER IN _12 -U EWi 
-0 EMB SI hd.up, 
SO dn.ld CLKt 
-CLR SUf 4 ^ 7-)LS?9'; 
3-Bir Ulii 
HI FT mrf -_m NC 
RAH 5-1^ 
RAM 13 — 
RAH 21-Ji 
RAM 29-^ 
RAM 37-1^ 
RAM 45-^ 
RAH 53-1^ 
RAM 61 SER OUI 
SER IN ^NC 

SHF IN 5 HI2-^ 

HI2— 2^ 

12 PASAILEL 
IN & OUI 
IRISIAIE SER OUI 
SER IN -0 ENB 
-0 ENB SI hd.up. 
SO dn.ld aKt 
-CLR -SHF 6 

NCJS 
RAH 6-1^ 
RAH 14 
RAH 22-1^ 
RAM 30 
RAH 38-^ 
RAH 46—^ 
RAM 54-1^ 
RAM 62 
NC 

SHF IN 6-11 
K12 
KI2— 2^ 

IS 74lS?9'J 
J-BII UKV 
T RFC SER OUI 
SER IN ^12- PARALLEL 
IN & OUI 
IRTSIATF JIZ HI2< SFR OJT 
SER IN -0 EliB 
-t) ENB SI hd.up, 
SO dn.ld CLKt 

-aR SHE 6 

NC-IS 
RAH 7-^ 
RAH 15 
RAH 23-1^ 
RAM 31 
RAM 39-1^ 
RAH 47— ^ 
RAH 55-13 
BAH 63 .^ 7A[.S?'X, 

J-Bir urn, 

aUFT RFC 1— NC 

SHF IN 7-11 
HI2— 3 
HI?— 2 SER our 

SER IN PARAILFL 
IN & OUI 
RISIAIF. SFR OUI 
SFR IN -0 FNB 
-0 ENB Slhd.up. 
SO dn.ld E2Z cut 

-CLR -SHF 7 -NC E20 E18 LISPM TV 64-bit Video Shift Register 7-DEC-1980 22:52 AI:CADRTV;RAMSHF SYNC BFG 3— fi 

srwc BfG 2—^ 

SYNC BfG 1 

SVnC BEG 

GNO 

GW) 

SYNC AOH CLK L- 

HI4- 

SYHIC AOfi LOAD l-li 

SVNC A0« CIR 1—2 

-CTL USE SYMC Ir^ 

HI4- 741.S569 

3-S crR CLK CRY 
-IC 12 'I3_sviic 15_ lfi_ -CET 
-CEP 
CLK* 
UP/-I)N 
-LOW 

-s an OUT EKB 

-A CLR 

A06 SYNC AOR 2 
SYNC AOR 1 SYK ADR SYNC IIEG 7— fi 
SYNC DEG 6 
SYNC BEG 5 
SYNC BEG 4—2 
12 GND— ^ 
I Jl 74LS5C9 
3-S CIR CLK CRY 
-TC ii- lfi_ -CEI 
-CEP 
CLKt 
UP/-DII 
-LOAD 
-S CLR HUT ENBl 

-A as lfl_. SYNC AOR 6 
SYNC ADR 5 SYNC AOR 4 SYNC BEG 11— fi 
SYNC BEG 10 
SYNC BEG 9 
SYNC BEG 8- 
12 GNO— ^ 
I 741 S509 
3-S CIR CLK CRY 
-TC HS-HC 

ia_Hc 

^^SYNC ADR 11 
SYNC AOR 10 
SYNC ADR 9 15_ l^ -CET 
-CEP 
CLKt 
UP/-DN 
-LOAD 
-S CLR OUT ENB 
-A CLR SYNC AOR 8 SVNC ADR 0- 
SYNC ADR 1- 
SYNC ADR 2- 
SYNC ADR 3- 
SYNC ADR 4- 
SYNC ADR 5- 
SYNC ADR 6- 
SYMC ADR 7- 

aK L- SVNC NEW LINE L l-ttK ENB 74LS377 
OCT REG 11 CLKt -SYNC BEG 
-SYNC BEG 1 
-SYNC BEG 2 
-SYNC BEG 3 
-SVNC BEG 4 
-SYNC BFG 5 
-SYNC BEG 6 
-SYNC BEG 7 XDI 
XDI 1 
XDI 2 
XDI 3 
XOI 4 
XDI 5 
XOI 6 

n>i 7 CR USE StWC L 

74LS374 
OCT REG 


SYNC ADR 


XDI S 


74LS374 
OCT REG 


i — 


J 2 


) 2 


— 


I 1 6 


SYNC ADR 1 


XDI 9 


» 1 5 


— 


T 2 6 


SYMC ADR 2 


XOI 10 


J 2 6 


— 


1 3 9 


SYNC ADR 3 


XDI 11 


t 3 9 


— 


13 4 12 


SYNC ADR 4 


NC 


13 4 12 


— 


14 5 15 


SYNC ADR 5 


NC 


14 5 15 


— 


17 6 16 


SYNC ADR 6 


NC 


17 6 16 


— 


18 7 19 


SYNC ADR 7 


■C 


18 7 19 ■ 

1 -OENB 


11 CLKt 


.— 


1 -OENB -SYNC fm 8 

-SYNC ADR 9 

-SYNC ADR 10 

-SYNC ADR 11 

-NC 

-NC 

-NC 

-IC A05 

74LS377 
OCI REG 
SYNC ADR 8 


} 

2 


SYNC BEG 8 


SYNC ADR 9 


1 


1 


5 


SYNC BEG 9 


SYNC ADR 10 


T 


2 


6 


SYNC BEG 10 


SYNC ADR 11 


I 


3 


9 


SYNC BEG 11 


NC 


13 


4 


12 


NC 


NC 


14 


5 


15 


NC 


NC 


17 


6 


16 


UC 


NC 


[s 


7 


19 


NC 


CLK L 11 cut 


SYNC NEW LINE L I-aK ENB 

BOS C07 LISPMTV Sync Program Address 7-DEC-1980 22:53 AI:CADRTV;SYNADR BUWKING ^FUDGED) I OH CADRrV:IIXBCTI. SrSC PROM < CIKO 

5 CLKO 65B SR 

7 CLKO RAS 

7 32X8 
IRI PROM 
74SZ8S aOCK HOOC l^Ai 

CLOCK MODE 0^3^ 

aOCK OITZ-l^i 

CLOCK CMTl^i^ 

aOCK CMTO^ GNO l&X 07 
06 
05 
04 
03 
0? 
01 
00 L. -IK 

-SYHC PROH 6 
-SmC PROM 5 
-SYNC PROH 4 IBP 18S030M D06 
LMIV4S OR IMTV8R L±J_ I ^ i M M CLKO 
CLKO RPT n_ n. CLKO 64B/L0AD 8B M i 4X ! flX i?/4x! 8X [w] 8X | 

CLKO RAS ~| j I BITUIKIIiG 

BIANK T3 


RO fO- 
BLAIIK 12- 
BIAKK Tl- 
BIAT^ING- 16 MHZ CLK I 74S3/4 
OCT REG pi ClKt 

GMD k -OEW -RO 10 WYD 
BLANK 13 
-BIANK 12 
■BLANK n 
■ttKO RPT 
aOCK aiT2 

aocK asTi 

aOCK CMTO CLOCK MODE 
10 MHZ, MODE 

00 64 CPI 

01 37 M4408 

(OR 16 MHZ COLOR) 

10 12 52S LINE 

11 12 COLOR -OLAUKIIiC. DLY L aK L-5^ aKO RPT 2a. 
74S04>«^aK 7 
1)08 
q74SM>a^-CLK RPT L 
D03 clkqJ^ 
proc symc^^ 74S37\.. 
J.J, P"=^RAMREG aK L 16 Wa CLKO- aKO 646 SR- 


CLK 648 SR L -88 SR LOAD CLK 7 DELAYED FROM CIKO 
AUCK FOP HOLD IIW OF 745299 CLX 7lflS 16 mi aKO- 16 Ha CLKO^^ 7 
HI4^^ 
64B SR LOAD 16 Mil CLK L ^COLOR CLK L LISPMTV Sync Clocking 7-DEC-1980 23:27 AI:CADRTV;SYNCLK 4K X 1 
RAH 
2141 DO SYMC AOR 
SYMC ADR l-2± 
SVHC AOR ?-2± 
SYNC AOR 3 
SYNC AOR 4-5i 
SYNC AOR 5-^ 
SYNC ADR 6-lZ± 
SYNC AOR 7-lfii 
SYIC AOR 8^^ 
SYNC AOR 9-14t 
SYNC ADR ]0-12i 
SYNC ADR 11 ^i -CE -SYNC PROM ENB 1-1^^ 

SYMC WE l-Si -HE AO 
Al 
A? 
A3 
A4 
AS 
AC 
A7 
AS 
A9 
A10 
All 4K X 1 
RAM 
2141 DO JLt -3+ Ah _lfi± _15± _li± -lit .12± JJtt DI J± ,ll± A04 
XDI XDi 1 AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 
AID 
All DI A03 _2± -2± 4K X 1 
RAM 
2141 J5+ JLZ+ _16t JS+ _14±| J3± -1Z± JS± JW Mt XDI 2 AO 
Al 
A2 
A3 
M 
AS 
K 
A7 
A8 
A9 
AlO 
All -VE DI 

AOT -2i -2± _5l 4K X 1 
RAM 
2141 JSt J2± J£± J5± -lit -ia± -12± -1B± ^ XDI 3 AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 
A7 
A8 
A9 
AID 
All -2i -3± Jl± 4K X 1 
RAM 
2141 J5± _fi± -lit Jfit _15i -14+ jia± JZi _lfli fit -L| m mi 4 AG 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 
A7 
A8 
A9 
AlO 
All -CE 4K X 1 
RAM 
2141 _2i J± J3± -Ifct J5+ _14± ja± .12+ JB* ^ AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 
A7 
AS 
A9 
AlO 
All ^ SYMC PBOM ENB L l^S-i 74S37 Oil Ji± -It -fit Jit -1£± JSt DO JS± J2t -12i JLCt J± JU± XDI 6 AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 
A7 
A8 
A9 
AlO 
All 01 SYNC 7 -21 J± Jit 4K X 1 
RAM 
2141 Jfii JSt JSt -Mi Jit -lit -Iftt .at AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 
A7 
A8 
A9 
AlO 
All rH SYNC PiOl EiB SYNC ADR 8-12 
SYNC ADR 7-lfi 
SYMC ADR 6-lZ 
SYNC ADR 5-lfi 
SYNC ADR 4-^ 
SYNC AOR 3—* 
SYNC ADR 2— i 
SYNC ADR 1- 
SYNC AOR 0- SYNC PROM EiB L-^ 517X8 
TS PHOM 
74S472 07 
06 
D5 
04 
03 
02 
01 
DO A8 
A7 
A6 
AS 
A4 
A3 
A2 
Al 
AO 


SYHC 5 SYNC 4 
SYNC 3 

^ — SYNC 2 
SYNC 1 

^ — SYNC IBP 18S42N 

74LS244 
IS BUS Dvn 
SYNC 


t 


18 


XIX) 


SYNC 1 


1 


16 


XIX) 1 


SYNC 2 


) 


14 


XIX) 2 


SY8C 3 


! 


12 


800 3 


RD SYNC L 


1 


-AEIffi 
SYNC 4 


il 


9 


XOO 4 


SYNC S 


13 


7 


XDO S 


SYNC 6 


15 


5 


XDO 6 


SYNC 7 


17 


3 


XOO 7 


RD SYNC L 


19 


-BENB 

LISPMTV Sync Program Memory 7-DEC-1980 23:31 AI:CADRTV;SYNRAM 

74S374 
OCI REG 


PROC SYNC 
PROC SVHC IN 


! ? 
741S175 
QUAD FF 


1 1 5 


NC 
NT 

srwc 3 — 


? 2 6 

i 3 9 


NC 

BI>«KIN6 


END OF RPT l-*^ 


03 
D3 

-03 


-^SYHC NEW LINE 
i^SYliC NEW LINE 


SYMC 4 

5YMC 5 


n 4 17 

J4 5 15 


SYNC CYC 

SYMC CYC I 


SYNC O-Si 


02 ^^HSYNC 
-02 '— HSYMC L 


srK. 6 

SYMC 7 


17 6 16 

18 7 19 


SYMC Fdi 

SYNC FCN 1 


SYNC 1^ 
SYNC 2-^ 


01 
01 

-gi 

00 
00 

-00 


^2^VSYNC 
■^VSYNC L 
P^NC 


UK I 


11 CIKt 


li^MC 


GSO 


I 'Otm 


-aR 

ClXt 


C03 

SYMC CYC 1-lfi 

SYNC CYC 0-li 

WD- 

GNn-i& 

HI5- D02 ?&IS2539 
4-DtCCBt 12_ srii 

SEIO HXJr FNB 

-EKB 

LO/-HI PROC CYC L 
REFRESH CYC L 
P.m ISIC L 
n*** STEP L SYNC FCN 1 
SYNC FCM 0—^ 

GND-iS 25LS2539 
4-DtCOUe SFLl 
SELO -out ECS 

-ENB 

LO/-HI C04 12-NC 

'^TVMA CLR I 
^— SYNC EOL L 
SYNC EOF I C04 SYNC CYC 1- -TVMA INC & STEP SYNC FCN 1- -SYNC EOL & FOE IP/DCWN CTI 
■415069 SYNC 3-**-^ 
SYNC 7-^ 
SYMC 1 
SYNC 0-^ SYNC RPT IMC l- SYMC HFW IINE L-^ 
GND- 
CU RPT L- -TC [3r -CET 
-CEP -LOW) 
UP/-DN 

cut I IP/DOUN CTI I 
4LS669 


SYNC 7-^ 
SYNC 6-^ 
SYNC 5 
SYNC 4-^ _iai coz HSYNC L 
HIS ^74537 
009 HSYHC OUl -vsYMc an -CET 
-CEP -LOAD 
UP/-DM 

cut COl [57-PPT DOME L 
[27K PROC CYC l^j/4SM>^^ — PROC CYC 
003 

TMA INC L-SicJ74S04>2s_Tv«A IHC 
DOS 

SYNC EOL S EOF^^ 
RPT DOWJ^ 
RPT DONE L-^74SM>^-| RPT DONE 
SYNC RPf IHC L 
SYNC AOR LOAD L SYNC ADR CLR L aKO-N ^ 

HIS -3^ ^ CLKO RPT 
SYNC NEW LIKE 
SYNC AOR CLK L SYNC PROGRAM 

HORIZONTAL SYNC 

1 VtRTICAl SYNC 

2 — 

3 BLANK irjG 

4.5 PROCESSOR CYCLE 

1 REFRESH 

2 DISPI AY 

3 HEM LINE 
6,7 — 

1 SIART OF FRAME 

2 END OF LINE 

3 END OF FRAME LISPM TV Sync Program Reg & Repeat 7-DEC-1980 22:57 AI:CADRTV:SYNREG 

4 BIT AOO 
74S283 


i: 


TVHA 7-^ 
TVH* 6^^ 
VMA 5-^ 
TVHA 4-^ 

GunAli 

VFRI STEF 6^^ 
VERT STEP 5-^ 
VERf STEF <-£^ 

7: 


4 BIT AIX) 
74S2C3 


CO 


CO 


^^TVHA STEP CRY 
^^TVMA SlEP 3 
'^TVNA SfEP 2 
^^T»« STEP 1 
*^TV!« STEP 


TUHA 3-1^ 
IVMA 2^^ 
TWMA l-3i 
IVHA 0-^ 


A S 
3 

2 

1 
A S 
3 

2 

1 I^IVKA STEP 7 
^^^TVMA STEP 6 
^^IVHA SlEP 5 
l^TVMA STEP 4 


VERT STEP 3-^ 
VERT STEP 2^^ 
VERT STEP 1-^ 
VERT STEP 0-fi^ 


B3 
B2 
Bl 
BO 


83 
B2 
Bl 
BO 
gaj-Zi 


CI 


CI 

741.S273 
OCT REG 
XDI 


J 

2 


VERT STEP 


XDI 1 


1 


1 


5 


VERT STEP 1 


XDI 2 


r 


2 


6 


VERT STEP 2 


XDI 3 


t 


3 


g 


VERT STEP 3 


XDI 4 


13 


4 


12 


— VERT STEP 4 


XDI 5 


'* 


5 


15 


— VERT STEP 5 


XDI 6 


17 


6 


16 


— VERT STEP 6 


XDI 7 


18 


7 


19 


SYIIC PROM ENB 


LOW VERT SPACIMS L — 


n cut 


POWER RESET L 


I -CLR B08 A07 LISPM TV TV Mem Address Adder 7-DEC-1980 22:58 AI:CADRTV;TVINC 

4BIT CTR 
74LS163 


15: 


IVMA SIEP 7-^ 
TVMA SIEP 6-^ 
rVMA SIEP 5-*i 
IVMA STEP 4-^ 

19; 


41311 CTR 
741S163 
NC-^ 

MC-^ 

. «C-4^ 

IVHA c«r 7-111^ 
IVMA IfiC & STEP-^ 

HIS -2^ 
1- 


4BIT CIR 
741S163 
NC-^ 

«:^ 

HC-^ 
MC-^ 

in- 


4BII CIR 
74LS1C3 


TC 


ir 


15: 
TC 


TC 


'^TVKA 3 
'^TVHA 2 
^3^TVMA 1 
f^TVMA 


'^ruMA 7 
t^lVMA 6 
^IVRA 5 
li^IVMA 4 
^^TUMA 11 
'^IVHA 10 
'^IVHA 9 
l^TVHft 8 


IS^NC 


TVMA STEP 3-^ 
TVMA S1EP 2-^ 
TVMA STEP 1-^ 
IVMA STEP 0-^ 


13 D3 
12 D2 
11 Dl 
10 DO 


13 D3 
12 D? 

n Dl 

10 00 


13 D3 
12 D2 
11 Dl 
10 m 


13 D3 
12 D2 
n Dl 
iO DG 


li^NC 
12^NC 
*^TVMA 13 
^rVMA 12 


HISJ^ 


EtB r 
EMB P 


ENB I 
ENB P 


ENB T 
tHS P 


ENB T 
EHB P 


7- 
IVMA INC S STEP-^ 


7: 


TVMA STEP L-2^ 


<J- 
-SYIIC CLR 


L. 


-PE 

-sriic cm 

CLKt 


-PE 

-swc aR 
aKt 


-PE 
-SYNC aR 
CUCt 
TVMA CLR L-^ 


ttK L-2i 


2i 
,.: 


__. ll 
1 


i 
^ 


A09 


Bog 


-IVMA STEP 


^ V77"\ 
coo 
1 


CIO 


SYIIC ac 0-13i 

TVHA STEP CBY-ii 


M7<s5iNa=_2a^ 


74S04>125-xvMA CRY 7 
''D03 


-^004^ LISPM TV TV Mem Address Counter 7-DEC-1980 23:02 AI:CADRTV;TVMA XAITOR l- 
XAI)DR 1 1—4 
XADDR 2 I 
XAOnn 3 I XAIXW 4 l-li 
XADDR 5 1-13 
XADIW 6 1-15 
XAnOR 7 1-12 74LSZ40 
IS INV 
BUS OVR -0 
-0 
-0 
-0 12- 
lfi_ APR 
At)R 1 12-. 1-12 -ADR 4 
-ADR 5 
-ADR 6 
-ADR 7 17 000 000 to 
17 077 777 Htl 
HIl- 
Nil- 
HIl- 

Gin- 

GND- 
GNO- -HAPADR 21 
-MAPADR 20 
-HAPADR 19 
-MAPADR 18 
-MAPADR 17 
-MAPADR 16 
-MAPADR 15 XADDR 8 L— ^ 

XADDR 9 L 
XADDR 10 l—^ 
XADDR 11 L GHO— 1 XADDR 12 L-li 
XADDR 13 L-13 
XADOil 14 L-l£t 
XADDR 15 L-12 741S240 
IS INV 
BUS DVR -0 
-0 
-0 
-0 ia_ 

li-A 
12_ GBD-Ja -0 
-0 
-0 
-0 ADR 8 
ADR 9 ADR 11 -ADR 12 
-ADR 13 
-ADR 14 
-ADR 15 CONTROL ADDRESS 
17 377 760 I— HIl- 

HIl 

Htl- 

HIl- 

GND- 

HIl- 

HIl- 

HIl- 

HIl- 

HIl- 

HIl- 

HIl- 

HIl- 

HIl- 

HU- 

HIl- 

HIl- 

HIl- 

GND- -DEVADR 21 
-DCVADR 20 
-DEVAOR 19 -DEVAOR 18 
-DEVAOR 17 
-DEVAOR 10 
-DEVAOR 15 
-DEVAOR 14 
-DEVAOR 13 
-DEVAOR 12 -DEVAOR 11 
-DEVAOR 10 
-DEVAOR 9 
-DEVAOR 8 
-DEVAOR 7 
-DEVAOR 6 
-DEVAOR 5 -DEVAOR 4 
-OEVADR 3 25LS2521 
3 -BIT CMPP XADDR 16 L— 2- 

XADOH 17 L— ^ 

XADDR 18 L— £ 

XADDR 19 L GNO- 

XADDR 20 l-^ 
XADDR 21 L-13 

MC-12 741SZ40 
TS INV 
BUS DVR OD -la F16 

ADR 16 
ADR 17 -EQUAL sa-i ADR 19 ^ADR 20 
^ — ADR 21 

NC 

NC ADR 21 -IS 

A0« 70 -IS 

ADR 19-1* 

ADR 18-1^ 

AOfl 17^-S 

ADR 16 

ADR BANK SEL— ^ 

XBUS RQ IN 

MAPADR 21-12 

MAPADR 20-1^ 

MAPADR 19-13 

MAPADR 18 

HAPADR 17—2 

MAPADR 16—^ 

MAPADR BAJBC— * 

HIl— ^ 

GND ?5LS2521 
3-Bir CHPR -EQUAL ADR 21-lfi 

ADR 20-lfi 

ADR 19-1* 

AOB 18-1^ 

ADR 17 

ADR 16— i 

ADR 15—^ 

ADR 14 

DEVADR 21-1^ 

DEVAOR 20-1^ 

DEVADR 10 

OEVADR 18-11 

DEVAOR 17— fi 

DEVADR 16—^ 

OEVADR 15—* 

DEVAOR 14—^ 

em ia_ ENB 

TIT -MAP RQ L ENB 
TJT ?5LS2521 
S-BIT CMPF -EQUAL ia_ ADR 13-lS 

ADR 12 -IS 

ADR 11-1* 

ADR 10-1^ 

ADR 9 

ADR 8 

ADR 7—^ 

AOR 6 

DEVADR 13-1^ 

DEVraj 12 -li 

OEVADR 11-13 

DEVADR 10-11 

DEVADR 9— S 

DEVADR 8—^ 

DEVADR 7—* 

DEVAOR 6—2 

1 ENB vcc 2(?p) r J H ■ _2X2mr J—. E14f)l }-• VCC -^ ^ PU-LlF^ HI3 

Bll@l 
VCC -^taU J pumup p „,4 

Doeei 
wcc -iizmj^^^^^Tw" 

00491 5I.S2521 
p-BIT CHPR] ADR 5-1^ 
ADR 4-l£ 
ADR 3-1* EQUAL 12-CTL RQ L GND-l^ B4 XBUS RO IN— ^ 

GND— i 

GND 

GND— 3 

atVKM 5-1^ 

DEVAOR 4-1^ 

DEVAOR 3-13 

GND -11 

HIl— fi 

GND-£ 

GND—* 

GND— ^ 

1 -ENB 
TW LISPMTV XBus Address Selector 10-DEC-1980 10:51 AI:CADRTV:XBADR 741 S/M 

rs Rus Dvn 6 3 -RQ ro WYD-^ CTI RO- c 74S0oYg= SYNC ?ROM 
SYNC PROH 5 
SYIC PHOH 4 

we 

ACK WRITE L 
RQ Tl L 16 Wtf aic L- 
GW- 74S374 
OCT REG 1 
2 
3 

4 
5 

17 6 

18 7 1 ClKt 
-OENB SEE HSrCLK ORH 
-am MS 
-CIKO 64B SR 
-CUO 
-IC 
-ACK T3 L 

-ACK vmire L 

-RO Tl L 
-RQ 10 (jn- flZ 
RQ !0 DLY!vl2E^74S04>i*^RQ 
008 
XOl 
XOI 1 
XOI 2 
XDI 3-ifi 
RD MOOC L— 2 
tOUD HOOt L— S 

POHEH RESET L-^ jUfO RIG 
JliAL QUI PI 

OO 
01 

tNB 0? 

IfcV 03 -CUT EIS CLKt 

-CLK FNB 
-ASYM CLR VFRT FLAG 
VoYMC 
HSVMC- 
-SVNC PROM ENB- b CLOCK HOnt 

aOCK MODE 1 

HOOE BOW 
J^MOHC INTR ENB 

XDO 
^XOO 1 
^^XDO 2 
^XDO 3 RO HOnt I 1 -AFNB -XDO 4 
-XDO 5 
-MX) 6 
-XDO 7 SEHSJ ACK L- 
PROC CYC ACTIVE L* -CTL RO L-4S<|^^ 
-HAP RO 1-5^ EU m- CLK L-^ ACK 13 L- "^-SEND - -SEND ACK L CIKt 
-CLR 
-SET F12 PROC CYC13^,^30 
PHOC SYNC^ DIZ PROC CYC ACTIVE I 3-8 DECOW 
74S138 ^*-HD SYNC L 
^^HDMOOE L MAP RQ- 
READ-5i RO SYNC L' 
LOW SYMC l- XORIVE L CTL USE SYNC AOR Z-^ 
ADR l-2i 
ADR CTL RO-^ 

MITTE L-^ 

GMD- -7 
-6 
-5 
-4 
-3 
-2 
-I 
-0 
E14 -Sim ACK 
MAP RQ PROC SYNC IN MODE IHIR ENB KC 

NC 

»C 

LOAD COLOR L 

LOAD VERT SPACING L 
^^LOAD SYNC PTR I 
■^LOAD SYNC L 
^^LOAD MODE L LLLi SEL2 
SELl 
SELO CE2 
-CEl 
-CEO lJ2^ LOAD MODE L^^ 

IffSET L-13i 

TVMA CLR L^*^ 
CLKt 
-CLR 
-SET VERT FLAG -NC E14 F13 
LOAD SYNC 1-^ 74S3? i 
ACK WIFE L-^ Ell lOAD COLOR L-1^ CTL RQ SYNC « L CTL USE SYNC-S^ 
CTL USE SYNC L LOAD COLOR XDUS INIT IN-^4SoJ: 
FIQ LISPMTV Mode Reg and X bus Control 7-DEC-1980 23:05 AI:CADRTV;XBCTL 
WRITE mm I POWER RESET^l* r4S04>o'^ ^POWB RESET I 'roa ^s*" Z6S10 
OC OJS 
XCVfl 

1 
z 

3 

-BO 
-Bl 
-B2 
-B3 — XBUS HQ IN 

—WRITE 
^ — XBUS WIT IN 
^^— POWER RESET 

'■^ XBUS.RQ L 

' XBUS.WR L 

' XBUS.INIT I 

^ — XBUS POWER RESET L XOO 15 
XOO 14 
XOO 13 
XDO 12—1^ XDRIVE L _12i Z6S10 
OC BUS 
XCVR 

1 

2 

3 
-BO 
-Bl 
-B2 
-B3 — XDI 15 

— XDI 14 

^ — XDI 13 

^ — XDI 12 

— xajsis 

— XBUS14 

— XBUS13 

^ XBUS12 XOO 11 
XDO 10 

XDO e 

MX) 8— 12i Jll 26S10 
OC BUS 
XCVR 

1 

2 

3 

-BO 
-Bl 
-B2 
-B3 XDI 11 
XDI 10 
XDI 9 
XDI 8 
-XBUSll 
-SBUSIO 
-JBUS9 
^ XBUS8 XDO 7 
XDO 6 
XDO 5 
XDO 4— 13i. 26310 
OC BUS 
XCVR 

1 

2 

3 

-BO 
-Bi 
-B2 
-B3 -EiB XDI 7 
XDI 6 
I12^XDI5 
il XDI 4 
-XBUS7 
-XBUS6 
-XBUS5 
^ XBUS4 XDO 3 
XOO 2 
WO I 
XDO 0—1^ J2j F26 F25 26S10 
OC BUS 
XCVR 

1 

2 

3 
-BO 
-Bl 
-B2 
-B3 ^' XDI 3 

XDI 2 

^ — XDI 1 
XDI 

xeus3 

XBUS2 

X6US1 

^ XBUSO F24 F23 NC- 

SEND INTR-5i 
Sf.m ACK 
SEMD ACK^^ 2esio 

OC BUS 
XCVR GHD ^ 

1 

2 

3 
-BO 
-Bl 
-82 
-B3 -ENR ^IIC 
XOO 31 


^^MC 
XDO 30 


Ifl^MC 
n»29 


l^WC 
XDO 28 


^WC 


^^XBUS 


IMTR L 
'^XBUS.ACK L 
I5i-XBUS 


lOPAR L 

XDRIVE I— 12i 26S10 
OC BUS 
XCVR 

1 

2 

3 
-BO 
-Bl 
-82 
-B3 -ENB XOT 31 
XDI 30 
XDI 29 

^ — XDI 28 
-XBUS31 
-XBUS30 
-XBUS29 

^ XBUS28 XDO 27 
XDO 26 
XOO 25 
XDO 24 J2; F14 263 10 
OC BUS 
XCVR 

1 

2 

3 

-BO 
-Bl 
-B2 
-B3 -FNB XDI 27 
XDI 26 
XDI 25 
XDI 24 
-XBUS27 
-XBUS26 
-X8US25 
^ XBUS24 XDO 23 
XDO 22 
XDO 21 
XDO 20—131 JL. 26S10 
OC BUS 
XCVR 

1 

2 

3 

-BO 
-Bl 
-B2 
-B3 XDI 23 
XDI 22 
XDI 21 
XDI 20 
XBUS23 
XBUS22 
XBUS21 
^ XBUS20 Iz XDO 19 
XDO 18 
XDO 17 
XOO 16 JUL 26S10 
OC BUS 
XCVR 

1 

2 

3 
-BO 
-Bl 
-B2 
-B3 XDI 19 
XDI 18 
XDI 17 
XDI 16 
XBUS19 
XBUSia 
XBUS17 
^ XBUS16 F30 LISPM TV Xbus Data Transceiver 7-DEC-1980 23:04 AI:CADRTV;XBDATA <SEI>- <CtJ>- -GMO 
-GtD 


-45V 
-+5V <C£!>- -XeiJS.PAR 
--XBIISO •<EE' xittisi 

Oi> xeus? 

<En> .'UUS3 

<inT> XRUS4 

<Ein;' XBUS5 

^^' xnus6 

<mD xmK7 

<E2> XHUS6 

<®ir> XBUS9 

■^S^D XBU510 

<?S2> xwjsn 

4iD XBUS12 

■<2HZ> -XBUS13 

<Stti> XBUS14 

<SD xnusis 

•<?Ei> XBUS16 

<^) XBUS17 

<S2> XBUS18 

<®E> XRVS19 

■<E2> xBus?o 

<S3> XBUS21 

<SE2> XBUS2Z 

<5n> xBusza 

C2> XBUS?4 

<£II> XBUS?5 

<®2> XDUS26 <SES>- -+5V 
-+5V --XmB27 
--XBUS78 

■<SI> xnus29 

<SI> XBUS30 

^i2> XBUS31 

^3> XBUS32 

■<ED XBUS33 

<8Ei> XBUS34 

<85I> XB0S35 <i£2> -«);« .rA« 

<Ev?V- .wxino 

ASJD XAiwi? 

-€ID ,V;:)i«* 

. <S1> XA.)i)R6 

'®2> Krmij 

<lEi> x.Ai)i)F;5 

<^D >;a[)dhs 

<iEI> xNxmo 

<JBE> XA;VJ)< It 

<©£> iKina? 

-WD XAi!0RJ3 

■<ElZ> X,V!0R14 

^iX> XA»0R15 

■<!1EZ> xAfiDRiri 

■^I> XAHnn 

•d2> xfiamiB 

di> xAnnsjg 

■€S> XAUDttZO -XATDR21 ■<£Ml>- 
<£EL>- 

<Qi>- 
<tSi>- 
<EII>- -caoR 
-caofl 1 

-COLOR Z 
-COIOR 3 
-COtOR 4 -COLOR 5 
-COLOR 6 -COLOR 7 
<Ln2> XBUS . KihPAK 

■CI?; XBJS . IHM 

<CEZ> XBUS.FXIRQ 

<£1I> xnus.i-^isv 

<F?> XBUS.SYWC 

<05> XEUs . iNrp 

<0S> XBUS.EXIGRAJJI.W 

<QI> X:4JS.fXIGRAMT.ajT 

<lSI> xims.pOKiR.oic 

<£in> X.TUS POWER RESET L 

<M> COLOR CU I 


-lOflf) COLOR I 
-LOW COLOR 1 L 
-LOAD COLOR Z L <0]> -CCCOR 
-COLOR 

<SJ> coitti 

<Qj> COLOR 

<SI> COLOR 

^S> COLOR 

^BI> COLOR 

<SD COIOR Oi>- -HSYNC 
-VSYHC VAIUE 
VALUE 1 
VAI.UF J 
VALUE 3 
VALUE 4 
VALUE 5 
VALUE 6 
VAIUE 7 
GUI 
OUT <Hl>- 

<En>- 
<iin>- -HECL VIDEO OUT 
-KtCL VIDEO OUT L 
-Bl AUK TUG (FUDGED) I 
-TTL VIDEO DRIVE 
-COMP VIDEO OUT LISPM TV Backplane Connections 7-DEC-1980 23:01 AI:CADRTV;XBUS