Skip to main content

Full text of "Bibliothecæ archiepisc. Bononiens. catalogus per auctorum nomina ordine litterarum dispositus et adnotatiunculis illustratus"

See other formats


BIBLIOTHEOE 
ARCHIEPISC. 
BONONIENS. 
CATALOGUS PER 
AUCTORUM... 

Luigi Frati m 

Digitized by Google F. 
3d by Google BIBLIOTHECAE 

MCHIEPISC. BONONIENS. CATALOGUS ADNOTATI UNCULIS I LLUSTRAT I S Digitized by Google 


Digitized by Google BIBLIOTHECAE 

ARCHIEPISC. BONONIENS. CATALOGUS ET ADNOTATIUNCULIS ILLUSTKATUS 
BONONIAE 
Kx Officina Jos. Cenekellh tijulo Ancora 
MD.CC.CLVL . n PER AUCTOIUI N0MII\4 ORDINE LITTERARUI f 

i 

DISPOSITUS Digitized by PERMISSU 
Praefectorum censoria auctoritate. 
Gabriel Palaeotus Card. Archiepiscopus Bonon.,cla- 
rissimum huius Civitatis et Ecclesiae universae lumen , 
inter plurima beneficia , quae in Clericorum nostrorum 
utilitatem contulit , hanc primus Bibliothecam instituit , 
quae una , ctiamsi , quibus maiorem sibi famam pe- 
perit, edita ipsius opera defuissent, testis amoris stu- 
diique esset , quo ipse V. E. literas , literatosque pro- 
sequebatur , qui eius aetate , si quando alias, tum Bo- 
noniae , tum foris plurimi inclaruerunt. Bibliotheca Pa- 
laeotiana quinque millibus, si credimus Ledesmae(l), 
ex omni parte conquisitis voluminibus erat instructa , 
quae singulari liberalitate et providentia Successoribus 
testamento legavit , praesertim ut Sacricolarum , Cleri- 
corumque commodo inservirent. Sed hanc librorum (1) De Vita Palaeoti, pag. 91. Digitized by Google IV 

omnis generis copiam , praeclaris Codicibus serius au- 
ctam a Hieronymo Columna itidem Archiepiscopo N. , 
quantopere vi temporum adversa labefactam et immi- 
nutam invcnerit aliud nostrum ornamentum Prosper 
Lambertinus , quum pontificatum apud Nos inierit , is 
ipse testatur in Praefatione veteris Catalogi , quem , 
in meliorem formam Bibliotheca restituta , in vulgus 
edidit , ut reliquiae saltem ex naufragio collectae in por- 
tum deducerentur. Sed incremento splendorique Biblio- 
thecae consuluit quam qui maxime Karolus Oppizzonius 
Card., qui Sedes a novo condendas omnique cultu exor- 
nandas curavit ; reliquos libros , iniuria temporum ac 
hominum male habitos , consuendos luendosque novis 
operculis jussit; sedulamque navavit operam volumini- 
bus jamdiu ablatis reciperandis ; ac demum aliis atque 
aliis exquisitisque libris in dies locupletatam ad exem- 
plar Palaeoti eadem voluntatc Siiccessoribus legavit. 

His paucis de Bibliotheca praemissis, caetera dc 
hoc Indice quam paucissimis absolvemus. Confectus 
ipse primum eo tantum consilio , ut, Hepertorio rerum 
demortui V. E. insertus, Ms. in archiepiscopali tabulario 
asservaretur , modo in vulgus prodit ex voluntate cu- 
ratoris ex testamento Inlustrissimi ac Reverendissimi 
Viri Josephi Passapontii Episcopi Epiphan., Archidiaconi 
Ecclesiae Bon. , vicaria potcstate Antistitis N., qui mc- 
rito ratus est nullo meliori modo eximiam illius muni- 
ficcntiam , singulareque in omnes literas ac disciplinas 
studium ostendi publico testimonio posse. Quod vcro 
ad methodum adhibitam in hoc Indice eonficiundo , m Digitized by V 

eam praetulimus, qua libri per Auctorum nomina or- 
dine litterarum describuntur , quippe quae omnium 
expedilissima , atque ad usum praesertim Bibliothecae 
magis accommodata ; a qua non recessimus nisi ut adno- 
taremus in uno eodemque loco collectas nonnullas ope- 
rum serics, uti Synodos, Concilia, Statuta , Acta Vitasquc 
Sanctorum, ac caetera huiusmodi, quae prac aliis in hac 
Bibliotheca numerosiora habentur. Ubi nomen Auctoris 
desideratur, quod non raro conlingit, notatur opus sub 
prima tituli voce , ut moris est apud bibliographos. Scri- 
ptores nullo vel falso nomine latentes , ubi liceat , de- 
tegimus , et , quo facilius reperiantur , sub vcra et ficta 
appellatione exhibemus. Hoc etiam lectoribus monere 
oportet , quae inter parenthesis signa ( ) obclusa passim 
occurrunt, abesse a librorum titulis, et ad aliquid ex- 
plicandum adiecta fuisse. 

Ad nonnihil vero concinnitatis huic Indici addendum 
adnotatiunculae huc illuc subiectae sunt, cum ad cxqui- 
sitiorum operum praestantiam , tum ad alia ipsorum 
adiuncta breviter notanda. Lubuit etiam indicare edi- 
tiones , quae desiderantur apud Le Long , vel apud 
caeteros Inlustratores Scriptorum singulorum Ordinum 
ac Civitatum , eo tantum studio , ut perfectiora pro vi- 
ribus reddantur huiusmodi repertoria , quae utpote prae- 
stantiora magis curanda censemus. Qua eadem de caussa 
eas ex nostris editionibus Saeculi XV , quas sollertissi- 
mus Hain ex fide aliorum refert , ideoque minus accu- 
rate quam soleat , descripsimus de more illius , eaqur 
omni adiunctorum cnumerationc , quae , ex sententia Digitized by Google VI pcritiorum , in hoc librorum genere, nunquam nimia re- 
dundant. Reliquum cst ut lector moneatur de nonnulla- 
rum significationc notarum , queis brevitatis caussa usi 
sumus , scilicet: * Libros designat curis impensisque K. Oppizzonii Card. 

collectos , quibus Bibliothccam locupletavit. 
** Volnmina denotant temporum conversione ablata , et a 

suprascripto V. E. omni studio recuperata. 
Opcra nullo asterisco distincta ea sunt , quae adserva- 

bantur ante demortui V. E. pontificatum. 
Libri hac lineold signati pertinent ad eundem 

illum Auctorem 9 cuius nomina superius maiori- 

bus literis notata apparent. 
Hac longiore lineold denotatur Opus idcm 

esse ac suprascriptum , sed diversd tantum edi- 

tione. 
Digitized by Googl A. 

* ABATE ( Nicol6 dell' ). Fregio delle Sale del gia palazzo Leoni , 

ora Marchesini, posto in litografia da Achille Frulli. Tav. 39 
in fol. con frontespizio. 

* ABBATE (Ant. ). Coltivazione dei Bigatti. Milano, Silvestri, 

1808. in 8.' 

* ABBREVIATORE (L'). Giornale. Bologna , Marsigli , 1820. T. II. 

vol. I. in 8.° 

#* ABDIAS, Babyloniae Episc. De Historia certaminis Apostolici, Julio 
Africano interpr. 

2. B. Mathiae Apost. Vita ex hebraica lingua incerto in- 
terprete versa. 

3. BB. Marci, Clementis, Cypriani, et Apollinaris Histo- 
riae. 

4. Sdlpitius (Sevenu). Vita B. Martini Sabariensis Episc. 
Turonensis. — Omnia per Volfgangum Lazium a tineis vin- 
dicata. Parwiw, ap. Guillard et Warancore, 1560. in 8.° 

« ABR£g£ de la vie de la mere Therese-Fran^oise-Camille de 1* en- 
fant Jesus Carmelite. Paris , Bouchard, 1849. in 8.* 

* ACCADEMIA avutasi dai Gelati in Bologna in morte di Bene- 

detto XIV. Bologna, (Colle Ameno) aiflride, 1758. in 8.° — 
Ft sono uniti altri sette oputcoli risguardanti il medesimo 
Pontefice. Digitized by Google ACHILLINI (Claudio). Poesie. Bologna, Ferroni, 1632. tn 4.° 
ACHILLINO (Gio. Philotheo). Annotationi della volgar lingua. 
Bologna, 1536. Iti 8.° 

Unos ex libris, qtii humenti loco, ubi jampridem adservabantur, magis 
contabuere, ex quo folia haud pauca lacera reperiuntur. 

ACOSTA (Jos. ). De Christo revelato. Romae , ap. Tornerium, 
1690. in 4.° — Acced. 

2. De Temporibus novissimis. Ibid. 1590. in 4.* 

ACTA Capituli Generalis Provincialium et Defmitorum Ord. Prae- 
dicatorum Komae celebrati an. 1756. Romae , Salvioni, 
1756. tn 4.° 

quaedam insignia Anglica ad calholicam Religionem 

pertinenlia, Jo. Ant. Guarnerio interprete. Bergomi , Typis 

Venturae, 1580. in 8.° 
Anconitana Confirmationis electionis B. M. V. Reginae 

Sanctorum omnium nuncupatae in principem Patronam Civ. 

et Dioec. Anconit. ; et Concession. Oflicii propni et Missae 

in ejusdem feslo etc. Romae , ex Typ. R. C. A. 1845. in 4.° 

Conciliorum, vel Synodorum. v. Concilia, aut Synodi. 

ACTA beatificationis et canonizationis Fr. Aegidii a S. Josepho 

Ord. Minor. Excalceator. S. Petri de Alcantara. Romae , 

ex Typ. R. C. A. 1844. in 4.° 
— - Aloysii La Nuza e Soc. Jcs. Ibid. 1756. 1840. T. III. 

in 4.° 

Alphonsi Mariae de Ligorio Fuud. Congreg. SS. Redem- 

ptoris. Ibid. 1806-1829. T. XL in 4.° 

Fr. Andreae a Burgio Ord. Min. Capucc. Ibid. 1835. in 4.° 

Andreae Bobolae Soc. Jes. Ibid. 1830. T. II. in 4.° 

Sor. Angelae Mariae Aslorch Mon. Capucc. Fundatri- 

cis Monasterior. Caesaravgustani et Murcieasis. Ibid. 1826-45. 

T. III. in 4.° 

1 — Angeh ' AntoniiSandreani Ord. Min. Conv. Ibid. 1840. tn 4.* 

Approbalionis cultus et Concessionis OIBch «t Missae 

in honorem B. Angelmae de ComiHbut Marsciano Institutricis 
Monialium tertii Ord. S. Francisci de Poenitentia. Ibid. 
1825. in V 

Anlonii a Conceptione Can. saec Congreg. S. Joan. 

Evang. in Lusitania. Ibid. 1833. in 4.° 
Anlonii Margil a Jesu Missionarii Ord. Min. S. Franci- 

sci de Observantia. Ibid. 1834-36. T. V. in 4.° 
Antonii Mariae Zaccariae Fondatoris Congreg. Clericor. 

Reg. S. Pauli Barnabitar. Ibid. 1828-33. T. III. in 4.° 
P. Bartholomaei De Martyribm Ord. Praed. Ibid. 1819- 

1840. T. III. in 4.° Digitized by Google * ACTA BBATiFiCATtONis ct canomzationis Rtnedictt Jixephi Labre. 

Romae, ex Typ. R. C. A. 1828-36. T. III. in A.° 

* P. Renigni a Cuneo Sac. prof. Ord. MiB. S. Franci- 

sci de Observ. Reformator. Ibid. 1828. tn 4.° 

* Confirmationis tituli Doctoris in honorem 5. Rernardi 

Abbatis. Ibid. 1829-30. T. II. in 4.° 

* Approbationis oultns el Concessionis Oflicii et Missae in 

honorem B. Bernardi Scamacca Ord. Praed. lbid. 1824. tn 4.° 

* Confirmationis cultus ab immemorabili tempore prae- 

stiti R. Rernardino a Fos$a Sac. prof. Ord. Mi». S. Fran- 
cisci. Ibid. 1828. in 4." 

* Remardini Realini Soc. Jesu. Ibid. 1828. T. II. in 4.° 

* Caroli Caraffa Congreg. Piorum Operariorum Fundato- 

ris. Ibid. 1829. T. II. in 4.° 

* b. Catharinae a Rononia Mon. prof. Ord. S. Clarae. 

Ibid. 1679. in 4.° 

* Sor. Clarae IsabeUae Furnariae Mon. prof. in Monast. 

S. Francisci Tuderti. Ibid. 1837. tn 4.° 

* p, Dominici a Jesu Maria Ord. Carmel. excalc. Ibid. 

1843. T. III. in 4.° 

* Fr. Felicis a Mcosia Ord. Min. Capucc. Ibid. 1837. in 4.° 

# Sor. Floridae Cevoli Mon. in Monast. Capuccinarura Ti- 

ferni. Ibid. 1837. in 4.° 

* De invento Corpore D. Francisci Ordinis Minorum Pa- 

rentis. Positio et Sententiae. Ibid. 1819-20. tn 4.° 

* Fr. Francisci a Sanclo Antonio Ord. Min. S. Petri de 

Alcantara prov. Neapol. Ibid. 1827-33. T. III. in 4.° 

* Franctset Camacho R. P. O. S. Joan. de Deo. Ibid. 1836. 

T. II. in 4.° 

* R. Francisci de Hieronymo Sac. prof. e Soc. Jes. Ibid. 

1833-35. T. III. tn4.° 

* Francisci Xaverii Mariae Rianchi Cler. Reg. S. Pauli. 

Ibid. 1822-27. T. II. in 4.° 

* Fr t Gerardi Maiella ex Congreg. SS. Redemptoris. Ibid. 

1847. tn 4.° 

* Germanae Cousin Virg. saec. Oppidi Pibrae Tolosanae 

dioecesis. Ibid. 1845. tn 8.° 

* Confirmationis cultus ab immemorabili tempore prae- 

stiU Gherardo a VUla Magna. Ibid. 1833. tn 4.° 

# super Confirmatione cultus praestiti R. Eeienae Ab Oleo. 

Ibid. 1828. tn 4. s 

# Hippolyti Galantini Congreg. Doctr. Christ. Fundatoris. 

Ibid. 1821-24. T. III. in 4° 

* — — Approbationis cultus et Concessionis Officii et Missae in 

honorem R. Jacobi de llma Ord. Pjaed. Ibid. 1825. tn 4.° Digitized by Google ACTA BKATiFiCATioMs et canonizationis Ignatii Capizzi Sac. saec. 
Civ. Brontis. Romae , ex Typ. R. C. A. 1831. in 4.* 

Approbationis cultus et Concessionis Oflicii et Missae 

in honorem R. Imeldae Lamberiini. Ibid. 1826. in 4.° 

Confirmalionis cultus praestiti R. Joannae De Aza Ma- 

tri S. Dominici. Ibid. 1828. in 4.° — Accedunt Literae non- 
nullae mss. ad Concessionem Missae et Ofjicii R. Mannis Pa~ 
triarchae Dominici fratris pertinentes , et Officium ipsum typis 
editum. 

Joannae De Lestonac Fundatricis Ordinis Sanctimonia- 

lium Filiarum B. M. V. Ibid. 1834. ih 4.° 
Joannis Massias laici prof. Ord. Praed. Ibid. 1829-34. 

T. III. in A. 0 

Approbationis cultus R. Joannae Soderini Priorissae So- 

rorum tertii Ord. Servorum B. M. V. vulgo dictarum — Le 
Ammantellale. Ibid. 1828. in 4.° 

Joannis Raptistae De la Salle Instit. Congreg. Scholar. 

Christianiar. Ibid. mdccclx pro mdcccil. in 4.° 

Joannis Raptistae de Rubeis Can. Basil. S. M. in Cosmedin. 

Ibid. 1822-34. r. ///. tn 4.° 

Joannis Rerchmans e Soc. Jes. Ibid. 1839-41. T. II. in 4. 6 

Jo. Cantii , Jos. Catasanctii , Jos. a Cupertino , Hier. Ae- 

miliani, Seraph. ab Asculo , et Jo. Franc. Fremiot de Chan- 
tal ; quibus accedunt Acta beatificationis Greg. Rarbadici y 
Sim. de Roxas, et Rern. a Corleone. Ibid. ex Typ. Zunchi , 
1769. in fol. 

Confirmationis cuitus R. Joanni Dominici olim Archiep. 

Bagusino. Ibid. 1828. in 4.° 
Joannis Grande cognoinento Peccador, religiosi prof. Ord. 

S. Joan. de Deo. Ibid. 1833. in 4. a 
Joannis Leonardi Fundat. Congreg. CC. RR. Matris Dei. 

Ibid. 1827-29. T. II. in 4.° 
Approbationis cultus et Concessionis Officii et Missae in 

honorem R. Jolentae Viduae Ord. S. Clarae. Ibid. 1826-27. 

tn 4. 

Approbationis cultus et Concessionis Officii et Missae in 

honorem R. Jordani Secundi Generalis Ord. Praed. Ibid. 1826. 
in 4 0 

Josephi Mariae PignateMS. I. Ibid. 1842-43. T. III. in 4.° 

R. Leonardi a Portu Mauritio. Ibid. 1838-39. T. III. in4.° 

Leopotdi a Gaichis Sac. prof. Ord. Min. S. Franc. Re- 

formatorum. Ibid. 1826-28. T. II. in 4.° 
Ludovici Mariae Grignon de Montfort Institut. Congreg. 

Mission. Spiritus Sancti. etc. Ibid. 1838. in 4.° 
Approbationis cultus et Concessionis Officii et Missae in Digitized by Goc honorera B. Magdaienae de Panaterii$ terlii Ord. Praedic. 

professae. Romae , ex Typ. R. C. A. 1826-27. tn 4.° 
ACTA beatificationis et cANONizATiONis Margaritae Mariae Ala~ 

coque Mon. prof. Ord. Visit. B. M. V. Instit. S. Franc. 

Salesii. Ibid. 1824-44. T. VI. in 4.° 

Mariae Annae a Jesu de Paredes. Ibid. 1828-33. T. III. 

Mariae Clotildis Adelaidis Xaveriae Reg. Sardiniae. Itnd. 

1843. T. III. tn4.° 
Mariae Crucifixae Satellico Mon. prof. Ord. Glarae in 

Monast. S. Luciae Opp. Montis Novi. Ibid. 1826. tn 4.° 
Mariae Franciscae a Vulneribus D. N. J. C. tertiariae 

prof. Ord. Min. S. Pelri de Alcantara prov. Neapol. Ibid. 

1824-38. T. VI. in 4.° 

Martini de Porres Ord. Praed. Ibid. 1833-35. T. II. tn 4.° 

Approbationis cultus et Concessionis Oflicii et Missae B. 

Nicoiai de Juvenatio. Ibid. 1826-28. tn 4.° 

Nicolai Moiinari O. M. S. Franc. Capucc. 76. 1831. tn 4.° 

B. Pacijici a S. Severino Sac. prof. Ord. Min. de Ob- 

serv. Reform. Ibid. 1824. tn 4.° 
Pauli a Cruce Fund. Congreg. Clericor. excalceatorum 

SS. Crucis et Pass. D. N. J. C. lbid. 1827-29. T. III. tn 4.° 

Peiri Canisii e Soc. Jes. Ibid. 1833-43. T. II. tn 4.° 

Petri Ciaver Soc. Jes. Ibid. 1828-40. T. III. in 4.° 

Concessionis Oflicii et Missae in honorem 5. Petri Da- 

miani Congreg. Camald. Card. Hostiensis, Ibid. 1828. tn 

4.° — Acced. 

2. Descriptionis in Martyrologio rom. ejusd. S. Petri 

Damiani, nec non Approbationis Elogii. Ibid. an. eodem.in 4.° 
Phitippi a Velitris Ord. Min. de Observantia S. Fran- 

cisci. Ibid. 1829. tn 4.° 
SS. Pii V , Andreae Aveilini , Feticis a Cantalicio et Ca- 

tharinae de Bonon. v. Chiappomcs. 
P. Pompitii Mariae Pirrolli a S. Nicolao Sac. prof. Con- 

greg. Pauperum Matris Dei Scholar. Piar. Ibid. 1839. tn 4.° 

RoberliCard. Beilarmini S. I. Ibid. 1712-1828. T. V. in 4.° 

Sebastiani Vaifre Praesb. Congreg. Oratorii. Ibid. 1827-30. 

T. III. in 4.° 

Confirmationis cultus praestiti B. Simoni Tudertino Sac. 

prof. ex Ord. Eremit. S. Aug. Ibid. 1833. tn 4.° 
Theresiae Margaritae Redi a Corde Jesu Monialis prof. 

Ord. Carmel. excalceat. Ibid 1826-36. T. II tn 4.° 
B. Veronicae de Julianis Abb. Monast. Capuccinarum 

Tiferni. Ibid. 1830. tn 4.° 
Vincentii Mariae Moretii Congreg. CC. RR. et Arcbiep. 

Hydruntini. Ibid. 1835. tn 4.° Digitized 6 

* ADIMARl (Lodovico). Poesie al Re Lodovico XIV. Senza no- 

ta di luogo e di tipogr. 1691. tn fol. 

* ADMONITIO atqae hortatio Legatorum Sedis Apost. ad Patres 

in Concilio Tridentino lecta in prima Sessione. Vene tiis , ap. 
Valgrisium. 1546. tn 4.° 
#* -^— — Aliud Exemplar. 

ADO r Archiep. Vienn. Breviarium Chronicorum. Basileae, Perna , 
1568. in 8.° 

ADRIANUS (Adriani F. ). De Confessione brevi et perfecta. v. 

Anonyma etc. 
AEGIDIANAE Constitutiones. v. Constitutiones. 
AEGIDIUS Romanus (Columna), Archiep. Bitur. Opera. Romae, 

ap. Bladum, 1555. T. II. vol. I. in fol. 

• De regimine Principnm. Romae , ap. Bladum, 1556. tn 8.° 

AEGIDIUS (B.), Assisinai. Sententiae aureae. Bononiae, ap. Ros- 

sium , 1585. tn 8.° 
AEGINETA ( Paulus ). Opera a Jo. Guinterio conversa et illu- 

slrata commentariis. Adtectae sunt annotationes Jac. Gou- 

pyli. Lugd. ap. Rovillium , 1651. tn 8.° 
AELIUS (Donatus). Commentarii grammatici. ParisHs, ap. Reb. 

Stephanum, 1539. tn 8.° 
AERODIUS (Petrus). Decretorum et Rerum judicatarum Libri 

duo. Francof. per Fabricium , 1580. tn. 8.° 
AESOPUS. Fabulae, cum aliis Opusculis. Gr. et Lat. Basileae, in 

off. Hervagiana , 1541. tn 8.° 

* AFFAITATI (Antonio M. ). II caritalivo Assistente in pralica. 

Milano , Malalesta , 1719. tn 8.° 

* AFFILODOSSO (Partenio) (G. B. Tarazxi). I miracoli operati 

da Dio per mezzo di Maria e de' suoi Santi sono segni in- 
delebili della veracita e sanlita della Chiesa cattolica. Mi- 
lano, Salvi, 1850. tn 8.° 

* AFORISMI antichi. Venezia, AlvisopoH, 1830. tn 8.° 
AGELLIUS (Ant. ). Commentarium in Lamentationes Jeremiae 

Romae , ap. Zanettum, 1589. tn 4.° 
AGOSTINO (S.) v. Augustinus (S.). 

AGRICOLA (Franc). Diatriba Evangelica de Conjugio et Coeli- 

batu Sacerdotum. Coloniae, ap. Cholinum, 1581. tn 8.° 
AGRICOLA (Georg.). De mensuris et ponderibus. VeneHis, per 

Jo. Ant. de Nicolinis de Sabio, 1535. tn 8.° — Deest Frons. 
AGRICOLA (Rodolph. ). De inventione dialectica Libri omnes, 

per Alardum Aemstelredamum emendati et illustrati. Colo- 

niae , ap. Gymnicum, 1539. tn 4.° 
Lucubrationes aliquot. Ibid. , sine anno, in 4.° 

* AGUILAR (Luigi M. ). II Compagno fedele. Bologna,alla Volpe, 

1847. tn 16.° Digitized by Google 7 AIALA. v. Peresius. 

AITSINGERUS ( Mich. ). Peotaplus Regnorum Mundi. Antuerpiae , 

ex off. Plantini , 1579. t» 4.° 
ALARDUS, Aemstelredamus. Parasceve ad sacrosanctam Synaxim. 

Coloniae , ap. Quentell. 1532. tn 8.° 
Descriptio Ecclesiastae , sive Goncionatoris Evangelia 

juxta omnis Rodolpbi Agricolac Phrysii de Invenlione Dia- 

lect. locos. Pamiis, ap. Wechel., 1539. tn 8.° 
Paraenesis de Elemosyna. Colon., ap. Gennepaeum, 1545. 

tn 8.° 

Selectae similittidines tum ex Biblis Sacris tum ex ve- 

terum Orthodoxorum Gommentariis. Veneliis, ap. Zenarum, 
1574. m 8.° 

ALBAXUS (Jo. Hier. ). Liber de Cardinalalu. Romae , ap. Bla- 

dum , 1541. in 4.° 
De Potestate Papae et Concilii. Lugduni, ap. Tornaesium 

et Gazeium , 1558. m 4.° 

* ALBATEMUS ( Maiiohetus ). De Scienlia stellarum Libcr cum 

aliquot additionibus Jo. Regiomontani. Bononiae , Typ. B. 
Benatii; 1645. tn 4.° 

Liber inter valgares minime recensendns. 

* ALBERGATI (Fabio). II Cardinale. Roma, Dragondelli, 1664. tfl 4.° 
Altra Copia. 

Le Morali. — La Republica Regia. — Discorsi politici. 

Jw\ 1664. J. VI. in 4.° 

* ALBERGATI Capacelli (Franc). Opere drammatiche complete , 

e scelte Prose. Bologna, Dall'Olmo, 1827-29. Vol. VI. in 8.° 

* ALBERGIIINI (Giusbppe). Dissertazione intorno aila Legge Ea 

quae sulle Alluvioni, Paludi e Pascoli ridotti ad altra col- 
tivazione , tradolla dal marchese Antooio Amorini. Bologna, 
De Franceschi, 1819. in 8.° 

* ALBERI (Franc). Discorso detto in occasione della distribuzio- 

ne de' premii della P. Accademia di Belle ArtiTan. 1821. 
(Bologna) Tipi del Gov. (1821.) tn 8.° 

* Teorie dell' Arte pittorica. Bologna, Sassi, 1833. tn 8.° 

* ALBERTI ( LeJTndro degli ). Deca 1 deUe Storie di Bologna. 

Bologna, Grossi, 1543. tn 4.° 

Deficit Pars altera, et Frons. 

* ALBERTI ( Francois d' ) de Villeneuve. Grand Dictionnaire fran- 

cais-italien. Milan, Nervetti, 1826-28. T. II. in 4.° 
ALBERTLNUS (Arnaldus). De agnoscendis Assertionibus catho- 
Ucis et haereticis. Ventliis, Ad Salamandrae Insigne , 1571. 
m 4.° p. Digitized by Google 8 

ALBERTO (Leo* Battista). Deiphira. Venetia, senza nome di 
tipogr. 1546. in 8.° — Vi sono uniti : 

2. Hecatomphila. Fvi. in 8.° 

3. Boccaccio (Gio.). Pistola a M. Pino de Rossi. Vinegia , 
per Gir. pentio da lecco , 1528. t'n 8.° 

ALBICINI (Lcigi M.) Lettera circolare ai Padri, Chierici e fra- 
telli conversi della Congreg. di S. Paolo Ap. Roma , Sal- 
viucci, 1853. in 8.° 

ALBINUS. In Ecclesiasten Commentaria. v. Olympiodorcs. 

ALBINUS v. Alccincs. 

ALBO artistico felsineo pubblicato in litografia da Gio. Zannoli 

e C.° Anno primo (unico pubblicato). Bologna in fol. fig. 
ALBO oflerto agli sposi Francesco Ferdinando d' Austria d' Este 

e Adelgonda Augusla di Baviera dalla R. Accademia di 

scienze, lettere ed arti in Modena. Modena, Tip. della R. 

D. C, 1842. in 4.° 
ALBO funereo in morte di Giulia Guastavillani nata marchesa 

Tanari. Bologna , Sassi , 1842. in 4.° 
ALBO funereo alla memoria della marchesa Maria Pizzardi nata 

Mariscotti. Bologna , Tip. Soc. bol. , 1852. in 4.° gr. fig. 
ALBOHALI. Liber de Judiciis Nativitatum. Norimb. in off. Mon- 

tani et Neuber, 1546. in 4.° 

Excmplar nilidissimum. 

ALBOHAZEN (Haly Fil. Abecragel.). De Judiciis astrorum 
cum Auctario Petri Liechtenstcin. Basileae , ex off. Hen- 
ricpetrina , 1571. Irt fol. 

ALBONESIUS (Thesecs Ambr. ). Introductio in Chaldaicam lin- 
guam, Syriacam atque Armenicam et decem alias linguas : 
characterum diflerentium alphabeta circiter XL et eorun- 
dem Conformatio. Papiae , Simoneta, 1539. in 4.° 

Opus raruto . 

ALCIMUS (Avitcs). De Origine mundi. — De peccato originali. 

— De Sententia Dei. — De Diluvio. — De transitu maris 

rubri. Omnia heroico carmine descripLa , cum comment. 

Menradi Moltheri. Basileae , sine Typ. nota , 1545. trt 8.° 
ALCINOUS , Phil. Platonicus. Liber de doctrina Platonis. v. Jam- 

blichcs. n. 8. 

Isagogicus liber Platonicae philosophiae , Gr. v. Apu- 

leics. Metamorphoseos etc. 
ALCUINUS, sive ALBINUS. In septem Psalmos poenitenliales 

et cxvm Ps. et in Cantica graduum Expositio. 

2. Drogo, Hqttiens. Episc. De Sacramento Dominicae Passio- 

nis Commentatiuncula. Lutet. Paris.,per Divitem. 1547. m 12.° Digitized by Google 9 ALDANA (Cosimo). Discorso conlro il Volgo. Fiorenza , app. Ma- 
rescolti , 1578. tn 8.° 

* ALDINI (Gio. ) Osservazioni fisiclie sulla costruzione di varie 

lampane antichc e nioderne. Modena , Tip. Cam. 1822. in 

a: fi 9 : 

* Essai theorique et experimental sur le Galvanisme. Pa- 

ris , Fournier Fils , 1804 ^ in 4.° fig. — On y a joint : 

2. Cenno biografico del Cav. Gio. Aldini. Bologna, Sassi , 
(1834). in 8.° 

ALDORISIUS (Prosper). Typus meleorologicus. v. Frigiolo n. 2. 
ALENLS (Andreas). Sacrarum Heroidum Libri tres. Lovanii , 

ap. Velpium , 1574. in 8." 
ALES (Alexander de). Universae Theologiae Summa. Venetiis , 

ap. Franciscium , 1575-76. T. IV. in fol. 

* ALESSI ( Gian-Carlo ). Compendio istorico del pio Instituto, Con- 

gregazione e Arciconfraternita sotto 1' invocazione delP Im- 
macolata Concezione e di S. Ivo. Roma. R. C. A. 1829. tn 4.° 

* ALEXANDER (Natalis). Historia Ecclesiastica veteris novique 

Testamenti opera et studio Constantini Roncaglia , animad- 
versionibus aucta et illustrata a Jo. Dom. Mansi. Lucae, Ven~ 
turini, 1748-52. T. IX. in fol. 
ALEXANDRO (Alexander ab). Genialium dierum Libri sex. 
Parisiis, ap. (tuillard , 15*39. in fol. 

* ALFIERI (Vitt.). Opere. Milano , Pirotta e Maspero , 1801. 

T. XI. in 12.° 

* II Misogallo. Prose e rime. Londra , 1799. m 12." 

* Tragedie. Parigi , Didot , 1788-89. Vol. VI. in 8.° 

* II Principe e la Tirannidc. Italia, 1806. T. II. Vol. I. 

in V 

* Della Tirannide. Torino,Stamp. filantr. 1800. T. II. in 16.° 

* Prose originali. s. a. n. T. II. in 12.° 

* ALFONSO ( B. ) de LiGtoni. Meditazioni per ciascun giorno della 

settimana. Bologna , Nobili , 1838. in 24.° 

* — ■ Selva di materie predicabili , ed istruttive per dare gli 

esercizi a Preti. Venezia , Rcmondini, 1760. P. II. Vol. I. in 8.° 

* La Messa e Y Ollicio , ovvero Avvertimenti a' Sacer- 

doti. Bassano, Remondini , 1822. m 12.° 

* Del gran mezzo della preghiera per conseguire ia sa- 

lute elerna; coll' aggiunta dei dooumenti pratichi e morali 
del Padre Quadrupani. Milano , Pogliani , 1830. tn 12.° * Pralica di amar G. C. hi , 1831. in 12.° 

* Nove discorsi sui flagelli. Venezia, Battaggia, 1831. m 12." 

* Apparecchio alla Morte. Roma , Poggioli , 1814. in 8." 

* Mitano, Pogliani, 1831. tn 12.° Riflessioni sulla passione di G. C. Bassano, Remondini, 

1833. in 8.° 2 Digitized by Google 10 ALFONSO (B.) de LiGtom. Lc Glorie di Maria. Roma , Aureli , 
1830. in 8.° 

ALGAROTTl (Fraxc). Opere. Cremona , Manini , 1778. T. X. 
in 8.° 

Leltere filologiche. Venezia , Alvisopnli , 1826. m 8.° 

ALGERUS, 3/on. Bened. De veritale Corporis el San^Miinis Domini 
in Eucharistia. Accessit l). Guerneri de Ven. Sacramento^ 
Missarum valore Parado&a undecim. Coloniae, Gennepaeus, 
1535. in 8.° 

Friburgi, Emmeus , 1530. in 8.° — Acced. 

2. Guimi ndi s , Archiep. Aversamts. De Veritate Corporis et 

Sanguinis Chrisli in Eucharistia. Ibid. an. eodem. in 8 ° 
ALIDOSl Pasqiali (Gio. Nicolo ). 1 Sommi Pontetici , Cardinali, 

Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi bolognesi. Bologna , Te- 

baldini , 1621. in 8.° — Vi $ono uniti: 

2. Li Canonici della Chiesa di Bologna dall' an. 1014 

fino al 1616. Ivi , Cochi , 1616. tn 8.° 

3. Li Dottori bolognesi di legge canonica e civile 

dal principio di essi per tutto T an. 1619. /w, 1620. in 8.° 

4. Dichiaratione e Correttione al libro delli Dottori 

bolognesi di legjie Canonica e Civile pec tutto li 6 agosto 
1623. Ivi , Tebaldini, 1623. m 8.° 

Alti a Copia del primo opuscolo : / Sommi Pontefici 

etc. v. Galeotti ( Bart. ). 
ALIPRANDI (Axt. ). Elogio di Girolamo Mascherana. Milano , 

Silvestri, 1817. in 8.° 
ALLEGRANZA (Giiseppe). Spiegazione e riflessioni sopra alcuni 

sacri Monumenti antichi di Milano. Mil. , Sirtori , 1757. tn 8.° 
ALLETZ (Edoi ard). Essai sur 1' Homme. Paris, Le Clerc , 1835. 

Vol. II. in 8.° 

ALLETZ (M.). I principj fondamentali della Religione, trad. dal 

francese. Milano , Motta, 1798. in 8.° 
ALLOTTUS (Gli.ielmis). Thesaurus Bibliorum. Antuerpiae, in aed. 

Belleri, 1576. in 8.° 
ALMAIN (Jac). Exposilio circa decisiones quaeslionum M. Guil- 

lermi Ockam super potcstate Sammi Pontilicis. Parisiis , ex 

off. Chevallonii , 15i7. in 8.° 
ALMANACCO stalislico bolo^aese 1830-41. Bologna, Salvardi , 

Vol. XII. in 12. 

per lo Stato Pontihcio. Bologna , Tip. Gov. , Ann. I-IV. 

( 1845-48 ) Vol. IV. in 8.° 
del Teatro di Reggio per F an. 1835. Bologna, Nobili , 

1834. in 16.° 

di Corte per gli an. 1826. 28-38. 4€. 47. Modena , 

Eredi Soliani , Vol. XV. in 16.° Digitized by Google 11 

* ALMANACCO reale per Y an. 1808. Milano, R. Stamp. in 8.° 

* ALMANACH de Golha pour lesannees 1836. 1841. 42. 45. 47. 48. 

50. 51-55. Gotha, Perthes , in 16.° fig. 
ALPHABETUM theologicum, sive tropi veteris perindeque novi 

Testanieuti e Dionysio Areopagita , Gregorio M. aliisque col- 

lecli. Haganoe , in off. Seterii , 1531. in 8.° 
ALPINUS ( Prosper. ). De Planlis Aegypli. Accessit etiam liber de 

Balsamo. Yenetiis, ap. Franc. de Franciscis , 1592. in 4.° fig. 

Exemplar nitidissimum, figuris ligno affabre incisis exornatum. 

* ALPBUNl (Mariano). Vita del Ven. Ant. M. Zaccaria fondatore 

della Congreg. de' CC. RR. e delle Angeliche di S. Paolo. 

Roma , Poggioli , 1815. in 8.° 
ALTENSTAIG (Joannes). Lexicon theologicum. Anluerpiae , in 

aed. Belteri , 1576. tn fol. 
AMANTIUS (Barthol.). Polyanthea. v. Nanus. 
** AMASAEUS (Rom.ules). Oralio habita in funere Pauli III. P. M. 

Bononiae, in o/f. Rubei , 1563. in 8.° 

* AMBROSIUS (S. ), Mediol. Epitc. Opera. Rowae , ex Typ. Basae, 

1580-87. T. VI. in fol. 
Opera ab Erasmo Roterodamo, aliisqne recognita. Ba- 

sileae , ap. Frobenium et Episeopium, 1538. T. V. ro/. //. in fol. 
Volumen HomiHarum contextum opera et studio Steph. 

Leinatii. Antuerpiae , ex off. Ptantini , 1575. in fol. 

* ■ — Sermones tres in anliquissimo Codice Sessoriano S. Am- 

brosii nomine inscripti , edenle Leandro De Corrieris-Schel- 
mio. Romae, Off. Bon. Artium , 1834. i» 4.° 

* Duo Libelli ad Valentinianum irnp., et Epistola ad Eu- 

genium imp. v. Symmachi s Q. Aurelius. 

et S. HIERONYMUS et S. AUGUSTINUS. De Virgini- 

tate opuscula. Romae , ap. P. Manulium , 1562. in 4." 

* AME ( L' ) elevee a Dieu , par les reflexions et Ics sentimens , 

pour chaque jour du mois {par V abbe Baudrand). Lyon , 
chez Rusand, 1774. T. II. in 12.° 
AMERBACHIUS (Vitcs). Commentaria in Ciceronis tres libros 
de Ofikiis. Lugd. , ap. Gryph. , 1541. in 8.° 

* AMIC ( Algdste ) et MOUTTET ( £tiennb ). Orateurs politiques. 

Paris , Mairet et Fournier , 1841. T. II. in 8.° gr. 

* AMICE (I. F. ). Manuale di FilosoOa sperimentale. MUano , Fer- 

rario , 1832. tn 8.° 

* AMICO (1LVERO). Foglio settimanale. Tipogr. Sassi, 1849-54. 

T. IV. Vol. II. in foi. 

* AMINTA (Filippo). V Ebraismo senza replica e sconfitto colle 

stesse sue armi. Roma, Bourlie , 1823. in 8.° Digitized by Google 12 AMMONIUS, Alexandrinus. Quatuor Evangeliorum Consonantia 

a Victore Capuano Episc. translata. Coloniae , ex aed. Cer- 

vicorni, 1532. in 8.° 
Aliud Exemplar, atjus prae fronte insuper est Effigies 

D. Hieronymi impressa e lignea tabula. 
AMOHETTI (Caiu.o). Mcmorie storiche su la vita , gli studi e 

le opere di Lionardo da Vinci. Milano , Giusli , Ferrario e 

C. 1804. in 4.° fig. 
Si aggiungono le Memorie intorno alla Vita di Bal- 

dassare Oltrocchi scrilte da Pietro Cighera. Ivi , Motta , 1804. 

in 4.° fig. 

Est eadcm Editio Operis suprascripti , fronte dumtaxat mutata, et 
adiectis de Oltrocchio Couimentariis. 

AMORINI (Ant.). Vita dei Pittori ed Artefici bolognesi. Parti 
cinque. Bologna , alla Volpe , 1841. in 8." fig. 

Vita di G. Reni, di I). Zampieri , di Fr. Albani , e di 

Fr. Barbieri. Ivi , al Sassi , 1837-39. in 8.° 

Elogio di Sebasliano Serlio. Ivi , Nobili , 1823. in fol. 

con rilratto. 

AMOURS (Les) de Zeokinizul roi des Kofirans (Louis XV, roi 

des Francais) ouvrage traduit de V arabe du voyageur Krinel- 

bol (compose par Crebillon fils). Amsterdam , auxdep. de Mi- 

chel , 1741. in 24.° avec la Clef imprimte. 
AMULIO (Natalino). Vita, Passione, et Resurrettione di J. C. 

N. S. Venetia, al segno della Speranza , 1544. Ifl 
AN (I/) deux mille quatre cent quarante; suivi de 1' Homme 

de Fer, Songe ( par M. Mercier). 1786. T. III. in 8.° fig. 
ANACREONTE. Odi volgarizzate da Paolo Costa, e da Gio. Mar- 

chelti. Bologna, Nobili , 1823. in 16.° 
ANALISI ragionata di Bruni P. Fr. e Critica dei Libri tre su le 

Usure dell* Ab. Mastrotini. Napoli , Raimondi , 1835. in 8.° 
del Contratlo di deuaro dato a frutlo e Conciliazio- 

ne delle opinioni sulla giustizia del medesimo del Can. P. 

C. ( Pietro Cavalieri). Venezia, Tip. di S. iMZzaro, 1841. in 8.° 
del libro delle Prescrizioni di Tertulliano con osserva- 

zioni (del P. G. B. Noghera). Milano, Galeazzi , 1786. in 8.° 
del Giuspubblico ecclesiastico. Lugano , Vanelli , 1824. 

T. II. in 8.° 

ANANIA (Joan. de). Consilia cum additionibus Lud. Bolognini. 

Venetiis , ap. Rubinum , 1575. in 4.° 
ANCINA (Giovenale). Tempio armonico della B. Vergine N. S. 

(con note musicali). Roma , app. Mutij , 1599. in 4.° fig. 
ANDEGAVUS (Renatis), Benedictinus. Panoplia Catholicorum. 

Venetiis, ad Salamandrae insigne , 1567. in 12. u Digitized by Googl 13 ANDEGAVUS (Renatcs). Stromata in universum Organum Bi- 
blicum. Coloniae , ap. Cholinum, 1568. tn 8.° 

* ANDERLINI (Paolo). Esposizione ragionata delle malattie acute 

e croniche trattate 1' an. 1823 nello Spedale di Faenza. 
Faenza, Montanari e Marabini , ( 1824). in 8.° 

* ANDRA (Giacinto). Apologia delle Omelie di Monsignor Turcbi. 

Torino , T. II. Vol. I. in 8.° 
ANDRANIUS ( Diegihs Payva ). v. Payva. 
ANDREASIO ( Marsilio). Trattato della divina Misericordia. Bre- 

scia, lirilannico, 1512. in 8.° 
ANDRIANUS ( Zaciiarias). De rerum principiis Institutio. Bono- 

niae , Bonardus el Faba , 1567. in 4." 

* ANECDOTI interessanti di storia e di critica sulla Memoria cat- 

tolica. Senza nota di luogo e di tipogr. , 1787. in 8." 

* ANFOSSI (Filippo). La Ragione e la Fede in collera con F. 

C. ( Francesco Carega i per la sua dissertazione sulla lcgge 
del divorzio. Roma , Mordacchini , 1814. in 8.° 

* L'uomo politico-religioso. hi , presso it sudd. , 1818. 

in 12.° 

«- Opere varie. Vol. III. Roma, Tipogra/i ed anni diver- 

si, in 8.° 

* Difesa della Bolla Auctorem Fidei. Roma, Mordacchini, 

1816. Vol. III. in 8.° 

* Panegirici e Sermoni. Ivi , Rourlie' , 1817. in 4.° 

* Letterale e mistica Esposizione del S. Sacrificio della 

Messa. Ivi, de Romanis. 1821. in 12.° 

* Quaresimale , accresciuto de' Panegirici, che sogliono 

accadere nella Quaresima. 7t?i, Mordacchini, 1821. tn 4.° 

* Confutazione delPopera, che ha per titolo : Sur la De- 

claration de V Assemblte du Clergi de France en 1682 par S. 
E. le Card. de la Luzerne. Roma , Contedini , 1822. tn 8.° 

ANGELA (B. ) de Fulgineo. Libellus spiritualis Doctrinae ac mul- 
tiplicium Visionum et Consolalionum divinarum. Venetiis , 
per lo. Ant. et Fratres de Sabio , 1521. tn 12.° 

* ANGELI (Lcigi). Memoria sui danni, che cagionano le Risaje 

introdotle nelle Comuni di Mordano e Cantalupo Selice si- 
tuate nel Circondario d' Imola. Imola, Slamp. Com. , 1815. 
in 8.° 

* Ravenna difesa dalla imputazionc di aria malsana. Bo- 

logna , Marsigli , 1827. tn 8.° 

* Memorie storiche sull' antichita ed eccellenza dell' Or- 

dine Aureato, ossia Speron d' Oro. Bologna, Marsigli , 1826. 
tn 8.° 

* ANGELICI (Feroinanoo). Orazione panegirica a S. Filomena 

Pesaro, Nobili , 1834. tft 16.° 

Digitized by Google 14 ANGELITA (Hter.). Lauretana Virginis Hisloria. Absque ulla 
nota, in 4.° 

ANGELO ( Fr. Dartol. d' ). Ricordo del ben morire e della con- 
solazione dei Penilenli. Venezia , Polo, 1576. tn 12.° 

ANGELOMUS, Mon. Bened. Enarraliones in Cantica Canticorum. 
v. Jrsn s. n. 3. 

Enarraliones in quatuor Libros Regum. v. Isrcnics. n. 2. 

ANGELONI ( Fkdemco). Memoria istorica dell' accaduto al Par- 

roco di S. Sebastiano di Bologna (Luigi Morandi). ux bru- 

male, Anno IX. in 8.° 
ANGENNES ( D' ), Arcivesc. di Vercelli. Oraxione per la beatifica- 

zione del P. Sebastiano Valfre. s. a. n. in 8.° 
ANGLERIA (Petrus Martvr ab). De Rebos Oceanicis et novo 

Orbe ; item ejusd. de Babylonica Legatione ; item de Rebus 

Aetiopicis, Indicis, Lusitanicis, et Hispanicis opnscula quae- 

dam Damiani A Goes. Colon. , ap. Calenium et HH. Quenlel. 

1674. in 8.° 

ANGUISOLA (Ant.). Compendium simplicium, et compositorom 
Medicamentorum ; annectitur Unicoinis historia. Placentiae, 
ex typ. Bazachij , 1587. tn 8.° 

ANIMA (L') cattolica invitata ad accompagnare Cristo Gesu nel 
di della sua Passione. Venezia , Battaggia , 1826. tn 8.° fig. 

AMMADVERSIONE sull' inclito Ordine militare di Cristo. Bolo- 
gna , Manigli , 1820. in 8.° 

ANIMADVERSIONES in nolas, quas nonnullis Pistoriensis Syno- 
di proposilionibus damnatis in dogmalica Constitutione Pii 
VI, quae incipit : Auctorem Fidei Cl. Feller clarioris in- 
telligenliae nomine adjiciendas ccnsuit. Bomae , Lazarini , 
1795. tn 8.° 

ANNALES de Pbilosophiae rhrctienne. Recueil periodique par une 
Sociele. Paris , Warin-Thierry , 1830-54. T. XXXXVIIl. Vol. 
XXIV. in 8.° 

Maconniques, dediees a S. A. S. le prince Cambace- 

res par Caillot (redigtes par Caignard de Mailly adv.).Paris, 
Caillot, 6807-5809. T. VII. in 12.° — Deest. T. VIII. editus 
a. 5810. 

ANNALI della Propagazione della Fede. Parigi e Lione, Cormon 
e Blanc; 1839-55. T. XXVI. Vol XIII. in 8.° 

Accedunt opuscula nonnulla ad candcm Sodalitatem pertinentia in 
Capsulam congcsta. 

di Storia Naturale. Bologna , Marsigli , 1829-30. T. IV. 

Vol. II. in 8.° fig. 
(NUOVI) delle Scienze Naturali. Botogna, 1838-54. 

T. XXXIII. Vol. XXXI. in 8.° Digitized by Google 15 * ANNALl del Teatro della Citta di Keggio. Anno 1830. Bologm, 

Nobili, 1831. m 8.° 

* ANNATUS (Petrus). Apparatus ad positivam Theologiam me- 

thodicus. Venetiis,e Typ. Balleonii , 1717. T. II. Voi. I. in 4.° 

* ANNONl (Carlo). Documenti spettanli alla Storia della S. Chie- 

sa Milanese. Como , Ditta (htinelli , in 8.° gr. 

* ANNOTAZIONI pacifiche di ud Parroco cattolico a Mons. Ve- 

scovo di Pistoia sopra la sua letlera pastorale de' 5 Otto- 
bre 1 787. Senza nota di luogo , ne di tipogr. , 1778. in 8.° 

* paciflche confermate dalla nuova jwsloralc di Mons. 

Vescovo di Pistoia e di Prato dei 18 Macrpio da due Lezio- 
ni accademiche del Sig. 0. Pietro Tamburini e dalle lettere 
di Finale del Sig. Ab. Marcello del Mare. — 1788. in 8.° 

* Altra Copia. 

* Altra, nella quale, in tine, e unito 1'opuscolo: Supplica 

del Piovano di Campagna aggiunta alla sua lettera scritta a 
Mons. Vescovo di Pistoia. 

* alle lettere del Dott. G. B. Spallanzani compilate da al- 

cuni Alunni della Sctiola Clinica di Bologna. Bologna, No- 
bili, 1818. in 8.° 

ANONYMA Virco qcaedam. Institutio, seu Praxis vitae spiritua- 
lis. — Ilem , de Confcssione brevi et perfecta Libellus Adria- 
ni Adriani ¥. , interprete Gerardo Brunio. Coloniae , sumpt. 
Mylii, 1587, in 16.° 

ANONYMUS Monachis. Vita S. Joannis a Mathera. Mercuriani, 
ap. CavaJlum , 1642. in 4." 

* ANQUETIL. L' Espril de la Ligue. Paris , Nicolle , 1808. T. III. 

in 12.° 

ANSBEHTUS (Ambrosids). ln S. Joannis Apocalypsim Lib. X. 

Coioniae , per Cervicornum , 1536. tn fol. 
ANSELMUS ( D. ) , Archiep. Cantuariens. Omnia opuscula , cum 

ejusd. in aliquot Evangelia enarrationibns. Venetiis, ad si- 

gnum Spei , 1547. in 4.° 
In omnes S. Pauli Ap. epistolas enarrationes. Ibid. an. 

eodem, in 4.° 

* In easdem, et aliquot Evangelia enarrationes. Parisiis, 

ap. Fratres de Marnef , 1549. in fol. 

* ANTHOLOGIA lalina in duas partes tributa. Parmae , Typ. Re- 

gia, sine anno. in 12.° 

* ANTICI (Carlo). Saggio sul Governo temporale del Papa, tra- 

dotto dal francese e corredato di note. Roma , Mordacchini, 
1815. in 8.° 

* ANTIDOTARIUM Collegii Medicorum Bononiensis editum a. 1770. 

Bononiae , ap. Laelium a Vuipe , (1771). tn 4.° Digitized by Google 16 ANTIOCHUS (S.). Pandectes Scripturae , Godefrido Tilmanno in- 

terpr. Parisiis , op. Keruer , 1543. in 4.° 
ANTIST (Vincenzo Giistimano). Vila e morte del P. F. Luigi 

Bertrando. Genova , s. n. del tipogr. , 1583. in 8.° 
ANTOINE ( Paulus Gabr. ). Theologia moralis universa. Vene- 

tiis, ex Typ. Balleoniana , 1746. in 4.° 
ANTONI (Vinc. Berni degu). Voto politico-lesale per la citta 

di Bologna. Parigi (Bologna), 1831. in 12.° 

Commedie. Bologna , Turchi , Yeroli , 1815. in 8.° 

Elogio del Cav. Gio. Donati. Forlx , Casali , 1816. in 8.° 

ANTONIANO (Silvio). Tre libri dell' Educaiione christiana dei 

figliuoli. Verona, Dalle Donne , e Stringari , 1584. in 4.° 

Exemplar nitidissimum. 

Milano, Pogliani, 1821. T. II. in 12.° 

ANTOMNUS (S. ), Archiep. Florent. Summa S. Theologiae. Vene- 
tiis, ap. Juntam, 1571. T. IV. in 4.° 

Summa confessionalis. Lugd., ap. Paganum, 1555. tn 12.° 

ANTONIUS ( Bettini ) de Senis.De divina praeordinatione vitae et 
roortis humanae. — Iucipit liber de diuina preordinatione 
uite et mortis humane Compositus per A de Senis dci gratia 
episcopum fulginatensem et de pauperibus yhesualis. Anno 
domini mcccclxxx. etc. — In fine : Finis pulcherimi Tra- 
ctatus de diuina preordinatione uile et mortis humane. — 
Absque loci ac Typogr. nota. in 4.° ff. 56. /. 28. 

Auctor pcrrari liujus libri iriem cst alterius maximac raritatis, cui 
tilulus — // Monte Sanclo di Dio — Florentiae editi anno 1477. 
Hunc ipsum ibidem prodiisse opinat Hain. Nostro cxemplari pre- 
tium singularc augent haec vcrba, in terlia pagina alba, manu 
exarata : Ego Magister Marianus sacri ordini» fratrum Minor. sacre 
theologie professor licet insufficiens. Et in tota provincia Tuscie he~ 
retice pravitatis Jnquisitor per sedem Apostolicam spetialiter con~ 
stitutus, hoc opusculum legi et relegi , et quantum quantilla mea 
potuit facultas , et e.r debito quodam ofjitij Jnquisiloris , diligenier 
discussi et examiwtri, et JYt/ in eo Judicio meo valui siniftrum 
aut dissonum a catholica fide inrenire. Ex koc mihi persuasum est, 
et quanium in me est ipsum laudare et ea que conlinentur in eo , 
catholice et bene posita esse adserere. Anno domini M.cccclxix. 
die xx. Agusti. 

ANNUARIO geografico italiano pubblicato dall' ufficio di Corri- 
spondenza geografica in Bologna. 1845. Bologna , alla Vol- 
pe, 1845. in 8.° 

APE (L ), Scelta d'opuscoli letlerari e morali. Anno primo. 
Firenze, Ciardetti , 1804. in 8.° Digitized by Google 17 * APPARATO funebre dell' Anniversario a Grcgorio XV celebrato 

in Bologna a 24 luglio 1624 dal Card. Ludovisi. Bologna , 
Benacci , 1624. in 4.° /ty. 

* APPLAUSI poetici pel glorioso ritorno di Pio VII a Roma , ed 

al possesso della eitta e provincia di Ferrara , Ferrara , 
Bresriani , 1815. tn 4.° 

* APPLAUSO poetico per le nozze Diotallevi Buonadrata e Batta- 

glini. Rimini , Marsoner e (jrandi , (1818), in 4.° 

* APOLOGIA della formola p = elc. (del Prof. Luigi Vateriani). 

Bologna , Marsigli , 1816. in 8.° — Vi e Unilo : 

2. Discorso apologetico intorno la suddetta Apologia 
{deUo ste$so). Ivi , 1817. in 8.* 
APONIUS (D. ). Commentaria in Cantica Canticorum, cum Epi- 
tome ipsorum Comment. per Lucam Abb. ; item , Cassiodori 
Abbatis in eadem Cantica Commentaria. Friburgi Brisgoiae, 
Emmeus exc. 1538. in fol. — Acced. 

2. Ritpertus , Abbas Benedict. lu Cantica Canticorum, de 
Incarnatione Domini Comment. Coloniae , Birckman. 1532. 
tn fol. 

* APONTE (Emanuele). Elementi della lingua greca. Bologna , 

Slamp. di S. Tomm. 1802. ifi 8.° 

* APULEIUS (Luc). Opera. Florentiac , opera Phil. de Giunta, 

1512. in 8.° 

Metamorphoseos , sive Iusus Asini libri XI. Floridorum 

1111. De Deo Socrati I. De Philosophia I. Asclepius Trisme- 
gisti dialogus eodem Apuleio interprele. De Dogmatis Plato- 
nicis: de Mundo etc. — Isagogicus liber Platonicae phi- 
losophiae , per Alcinoum philosophum , Gr. Venetiis , in aed. 
Aldi et Andr. Soceri. 1521. in 8." 

Editionis praestantis nitidissimom Exemplar. 

AQUENSIS (Mathias). Catholicae Doctrinae Assertio. Coloniae , 
ap. Soterem, 1560. tn 8.° 

* AQUILA (Prospero dell'). Dizionario portatile della Bibbia. 

Bassano, Remondini, 1768. T. IV. vol. II. in 8.° 
AQUILINO (Raffaelle). Tratlato pio, nel quale si contengono 
cinque arlicoli contro 1' ebraica ostinazione. Pesaro, Con~ 
cordia, 1571. in 4.° 

* ARALDl (Michele). Discorso dctto nella prima pubblica adunan- 

za dell' Istituto Nazionale. Bologna , Masi , 1805. tn 8.° 
ARATA ( Gio. Battista ). La Bocca della Verita all* orecchic ed 
a' cuori de* Principi studiosi della Clemenza. Roma, per 
Ign. Dt> Lazari, 1669. in 4.° 

3 Digitized by Google 18 ARBOREUS (Joan.). Scholia in Porphyrium de quinque Voci- 
bus etc. Parisiis , ap. Colinaeum , 1537. in 8.° — Acced. 

2. Scbolia ad Praedicameuta Aristolelis. Ibid. 1538. 

in 8.° 

3. Introductio in dialectica elemeuta. Ibid. 1539. in 8.° 

Scholia ad Piaedicamenta Aristotelis. Jbid. 1538. in 8.° 

Commentarii in Proverbia Salomonis. Ibid. , ap. Roigny, 

1549. in fol. 

Commentarii in quatuor Evangelistas. Ibid. ap. eund. , 

1551. in fol. 

Theosophia. Tomus primus et sec. complectentes diflicil- 

limorum loeorum veteris ac novi Testamenti Explanationem. 
Parisiis, ap. Colinaeum, 1540. T. II. in fol.> tomus tertius, 
Explanationem in omnes D. Pauli Epislolas. Ibid. ap. Roigny, 
1553. in fol. 

** ARCHINTUS ( Piiil. ), Vicarius Pauli III. De nova christiani orbis 

pace Oratio. Romae , ap. Rladum , 1544. in 8.° 
ARCIUROTA (Alex.). Tractatus de Voto Paupertatis. Florentiae, 

ap. Sermartellium , 1580. in 8.° 
ARDENS (Radulpihs). Homiliae in Epistolas et Evangelia San- 

ctorum. Antucrpiae, in aed. Viduae et IIU. Stefsij , 1.573. in 8.° 
In Epistolas et Evanjrelia dominicalia Homiliae. Antuer- 

piae , in acd. ReUeri , 1576. tn 8.° 

* ARDUINI (Carlo). Memorie istoriclie di Ofiida nella Marca d'An- 

cona. Fermo , Ciferri, 18 44. in 8.° 
ARGELUS ( Caes. ). De legilimo Contradictore. Venetiis , ap. Deu- 
chinum, 1616. in fol. 

* ARIAS (Franc). Prolitto spirituale, trad. da Giulio Zancbini. 

Firenze , Sermartelli , 1596. in 8.° 

* ARICI (Cesare). La Pastorizia. Rolog., Veroli e Nobili, 1824. in 12.° 

* ARIENTI ( Gio. Sabadlno degli ). Vita del Conte Sen. Andrea 

Bentivoglio, con note di Gaetano Giordani. Rologna, alla 
Volpe, 1840. tn 8.° 

* ARIOSTI (Alex. ). De Usuris. — Infine: Venerabilis ac ulriusq. 

iuris peritissimi viri fratris Alexandri ariosti de ferraria ordi. 
minorum Opus perutilimum el copiosum de usuris deo fa- 
vente feliciter explicit. Impressum {Rononiae) vero opera et 
impensis prudenlis iuvenis baltasaris de hyrberia. Anuo Do- 
mini m.cccc.lxxxvj. die octava aprilis , in 4.° char. fere germ. 
2 col. I. 36-37. ff. 72. v. Hain. n. 1653. 

Raritas hujus Opcris vel co arguitur, quod in praecipuis et locuple- 
tioribus Catalogis dcsideratur. 

ARIOSTIS (Alex. de). Compendium sive Summa Confessorum. 
Rrixiae, ap. Rozzolam , 1579. in 8.° Digitized by Google 19 * ARIOSTO (Lod. ). Orlando furioso adornato di figure di rame 

da Gir. Porro. Venetia, app. Franc. de' Franceschi, 1584. tn 4.° 

Praestanlis Editionis splendidum Exemplar, quod integritate, plenis 
marginibus, externis tabcllis auro exornalis, musto et hollandico 
more compactis, charti* dcauratis prctii est majoris. Attamen caret 
tabula XXXIV, pro qua, ut plerisque in cxcmplaribus, trigesima 
tertia gcmina prostat. 

* Venezia, Valle , 1799-1800. T. V. in 12.° 

* Ivi, Remondini, 1760. T. IL in 12.° 

* recato ad uso della gioventii dall* ab. Gioach. Ave- 

sani. Lucca , Bertini , 1824. T. III. in 12.° 

ARISTEAS. De legis divinae ex hebraica linpua in graecam trans- 
latione, per LXX Interprctes facta , Historia Graece cum 
versione latina Matlhjae Garbitii. Basileae , per Oporinum, 
sine anno , in 8.° 

* ARISTOPHANES. Plutus (ed. Maximiliano Angelellio). Bononiac , 

ex o/f. de Nobilibus , 1833. in 8.° 

* Aliud Exemplar. 

* ARISTOTELES. Opera omnia (Lat. tantum). Venet. t ad signum 

Seminantis, 1572. T. VI. in 12.° 
Ibid. ex off. Bindoni, 1576. T. VII. in 12.° 

* cum comment. Averroys. v. Averroys n. 3. 

* 1 De Natura , Partibus, Generatione Animalium. — Theo- 

phrastls. De historia et de causis plantarum , Theod. Gaza 
interpr. Venetiis , in domo Aldi , 1504. tn fol. 

* Poetica per Alex. Paccium in latinum conversa ; eadem 

Gr. Venetiis, in aed. IIII. Aldi etc. 1536. tn 8.° 

Libri perrari Exemplar nitidissimum et eleganter compactum , cujus 
ad calcem, alba in charta, charactere sacc. XVI manu exarato 
legitur : Guliclmus paccius D. 

De Moribus Lib. X. ex edit. Pelri Victorii, Gr. Flo- 

rentiae, ap. Junctas , 1547. tn 4.° 

Exemplar nitidissimum. 

Politicorum lib. VIII. ab Ant. Montecatino in latinam 

linguam convers. et scholiis illustrat. Ferrariae , ap. Mam- 

marellum, 1594. tn fol. 
vel THEOPHRASTUS. De Coloribus libellus a Simone 

Portio latinitate donatus, et comment. illustratus. Parisiis, 

ap. Vascosanum, 1549. tn 8.° 
La Meleora, tradotta di greco da Ant. Bruccioli. Vene- 

tia, per Barlol. Imperatore , 1555. tn 8.° 
L Etica ridutta in modo di Parafrasi da Ant. Scaino, 

con annot. Roma, app. Degli Angeli, 1574. tn 4.° — Acced, Digitized by Google •20 2. Scaino (Ant. ). Annotationi et Resolutioni di varii dubbi 
sopra i dieci libii dell' Ethica sudd. /vt, 1574. in 4.° 
ARITMETICA speculaliva ridotta a modo d' inlerrogazioni e ri- 

sposte. Bologna, Sassi, 1835. in 16.° 
ARLINCOURT ( D'). L* Italie rouge. Paris. AUouard tt Kaeppelin. 
1 850. in 8.° — On y a joinl : 

2. trad. da Ang. Orvielo con note. Livorno, Antonel- 

/t , 1850. m 8.° 

ARMANDI , lc Ghieral. Ma part aux evenements importans de 

1'llalie cenlralc en 1831. Paris , Tilliard , 1831. in 8.° 
ARMAROLI (Leopoldo). Ricerche storiche sulla esposizione de- 

gli Infanli presso gli antichi , e specialmente presso i Ro- 

maui. Venezia, Antonelli, 1838. in 8.° 
Dissertazione sull' assoluzione a crimine piuttosto che ab 

instantia. Pesaro , Nobili , 1826. in 8.° 
Orazione con Sommario pel Sig. Pacifico Fralicelli di 

Treja. Macerata , Corlesi , 1830. in 8.° fig. 
ARNALDUS ( Ant. ) La perpetuite de la Foy de 1' Eglise catho- 

lique touchant I' Eucharistie defendue contre le livre du 

Sieur Claude. a Paris , chez Savreux, 1669. in 4.° 
ARNAULD (Antoine). La tradilion de 1' Eglise sur le sujet de 

la Penitence e de la Communion. Lyon , Rey , 1704. in 8.° 
De la frequenlc Communion. Lyon, Plaignard, 1739. 

m 8. 

ARPA, Giornale. Bologna , Soc. tip. bol. 1853. tn fol. (in corso). 
ART ( L' ) de desopiler la Rate , sive de modo C prudenter 

(par Panckoucke). Nouvelle edition augmeutee (par Ma- 

noury). Venise , Pasquinetti , 178873. vol. II. in 12.° 
ARTARIA ( Ferdinando ). II Duomo di Milano, descrizione cor- 

redata di 65 tavole. Milano, Artaria , 1823. w 4.° fig. 
ARTAUD , De Montor. Histoire du Pape Pie VII. Paris , D'Adrien, 

1837. vol. II. in 8.° 
trad. da Cesare Rovida. Milano , Rtsnati, 1837. 

T. II. in 8.° 

Histoire de Leon XII. Paris, Le Clerc , 1843. T. II. 

vol. I. in 8.° 

trad. da Cesare Rovida. Milano , Resnati , 1843. 

T. II. vol. I. in 8.° 

Histoire de Pie VIII. Paris , Le Clerc, 1844. tn 8.° 

trad. da Cesare Rovida. Milano , Resnati , 1844. 

T. II. vol. I. in 8.° 
ARTE (V) di veriticare le date. Ventzia, Gattti , 1832-1846. 

T. XXX VI. in 8.° 
ARVTSENET (Claud. ). Mcmoriale vitae sacerdotalis. Lingonia. 

Laurcnt-Bournot , 1801. in 8.° Digitized by Google 21 

* ASILI infantili di Milano. Statnto organico , Regolamento discipli- 

nare, Relazione dello stato morale, e Rendiconti amministra- 
tivi degli a. 1842-45. (Miscell. in un vol.). 
+* ASSERTIO Sacrificii Missae et coeremoniar. eius ex ss. Patribus 
Jo. Garetio collectore. Autuerp. , ap. Viduam Nutii, 1561. 
in 16.° 

* ASSISCHIO (Ippofilo), (Anagramma di Schiasti Filippo). Rime. 

Bologna, Lucchesini , 1814. in 8.° 
ATHANASIUS (S.) , Archiep. Alexandrinus. Opera a Petro Nan- 

nio et aliis conversa. Basil., ex off. Froben. 1656. in fol. 
ATHENAEUS. Dignosophistae, cx versione Natalis de Comilibus. 

Lugd. , ap. Uonoratum, 1556. tw 8.° 

* ATTI legali per la Fondnzione deir Instituto delle Scienze della 

Cilta di Bologna. Bolog. , Tip. di S. Tom. d' Aq. 3 1728. in 4.° 

* . Altra Copia. 

* deir Assemblea degli Arcivescovi e Vescovi della To- 

scana tenuta in Firenze nelFa. 1787. Firenze , Cambiagi , 
1787. T. VII. in 4.° — / tre ullimi volumi contengono : I 
Punli Ecclesiastici compilati e trasmessi da S. A. R. a tutti 
gli Arcivescovi della Toscana , 1' Apologia contro la Censura 
fatta da XIV Vescovi della Toscana ad alcuni libri pubbli- 
cati in Pistoia , e la Storia delT Assemblea suddetta. 

* ofliciali e diversi scritti intorno alle presenti vertenze 

fra r Austria e il Piemonte. Lomnna , Bonamici, 1846. tn 16.° 

* della prima riunione degli Scienziati italiani tenuta in 

Pisa nel 1839. Pisa , Nistri, 1840. tn 4.° — Vi i unito : 

L'Elenco dei Componenti la Riunione. 

* della seconda riunione tenuta in Torino nel 1840. To~ 

rino , Cassone e Marzorati , 1841. tn 4.° 

* dei| a terza riunione tenuta in Firenze nel 1841. Ftren- 

ze, Tip. Galileiana, 1841. tn 4.° 

* della quarla riunione tenuta in Padova nel 1842. Pn- 

dova, Tip. del Sem. , 1843. tw 4.° 

* della quinta riunione tenula in Lucca nel 1843. Lucca, 

Giusti, 1843. in 4.° 

* della sesta riunione tenuta in Milano nel 1844. Milano, 

Pirola, 1845. tw 4.° 

* della settima riunione tenuta in Napoli nel 1845. Na- 

poli , Stamp. del Fibreno , vol. 11. 1846. in 4.° 

* della ottava riunione lenuta in Genova nel 1846. Ge- 

nova, Ferrando , 1847. tw 4.° 

* della P. Accademia di Belle Arti in Bologna dal 1836- 

1854 inclusiv. Bologna, alla Volpe , 1836-54. vol. XII. in 8.° 

* della P. Accademia delle Belle Arti in Ravenna dal 

1832 al 1847. Ravenna, Roveri, 1833-48. vol. VI. in 8.° Digitized by Google 22 

ATTI della Societa letteraria Volsca Veliterna. Roma , 1834. 
T. UL in 8.° 

Primus tonms charta albi, alter subflari, tertius rubri coloris im- 

pressus. 

della Commissione speciale destinata da Pio VII per le 

Risaie della Provincia bolognese ed altre P a. 1816. Roma, 

Poggioli, 1818. in 8.° 
ATTI (Gaet.). Nolizie edite ed inedite della Vita e delle opere 

di MarcelLo Malpighi, e di Lorenzo Bellini. Bologna , alla 

Volpe , 1847. in 4.° con ritratto e fac-simile del carattere di 

Malpighi. — (In carla distinta). 
Sunto storico della Citta di Cento. Cenlo , Lanzoni e 

Soffrili, 1853. tn 8.° 
Grammatica e Ortografia italiana per la puerizia. Bo- 

logna, De Franceschi, 1843. tn 12.° 
Grammatica inferiore e superiore italiana , con un trat- 

tato di ortografia. Bologna , 1850. tn 16.° 
Grammatica latina e italiana per uso delle scuole. Bo- 

logna , Chierici , 1852. tn 16.° 
AUBAMIS (Joan. ). Omnium gentium mores, leges et ritus. An- 

tuerpiae , Withagius, 1571. tn 12.° 
AUBIGNft (I. II. Merlk d'). Storia della Riforma del secolo 

XVI. Losanna , Bonamici , 1847. Vol. III. in 8.* 
AUCTORES latinae linguae cum notis Dionysii Gothofredi. Absque 

loci nota, ap. Leimarium , 1585. tn 4.° 
AUDIN. Histoire de Leon X. Pari* , Maison, 1844. T. II. in 8.° 
AUDISIO (Gcglielmo). Quistioni politiche. Napoli, I>ura , 1854. 

tn 8.° 

AUGURELLUS (Jo. Arn.). Poemata. Venetiit , in aed. Aldi,men$e 
Aprilis m.d.v. in 8.° — (Rarae Editionis nitidum Exemplar). 

Carmina nondum vulgata. Arimini, ex typ. Marsoner, 

et Grandi, 1818. tn 8.° 

AUGUSTINUS ( Ant. ), Archiep. Tarraconens. Emendationum et 
Opinionum libri quatuor, et ad Modestinum , sive de Ex- 
cusationibus lib. singularis. Lugd. ap. Gryph. , 1544. tn 8.° 

Constitutionum Graecarum Codicis Justiniani Imp. col- 

lectio et interpretatio. Ilerdae , Roburius , 1567. tn 8.° 

AUGUSTINUS, de Ancona. Summa de ecclesiastica Potestate. 
— tn fine : Explicit summa de Ecclesiastica potestate edita 
a fralre Augustino de Ancona Ordinis fratrum heremitarum 
sancti Augustini : Impressa Venetiis arte et ingenio Joannis 
Leoviler de Hallis Impensis Octaviani scoti Modoetiens. An- 
no dni u . cccc . lxxxvi. xiii Kal. Octobris. tn 4.° ch. germ. 
2 col. I. 46. v. Hain. n. 953. Digitized by Google 23 

AUGUSTIXUS (S. Ai RELirs). Opera omnia , studio Monachorum 
S. Mauri. Venetiis, Albrizzi , 1729-35, T. X. vol. XII. in fol. 

— i Operum omnium Epitome per Joan. Pessellium. Ibid. 

ap. Cominum de Tridino , 1542. in fine 1511. in 8.° 

Incipiunt epistole pulcherime Diui Aurclii Augustini etc. 

valde utiles. — In fine : Impressum Vcneliis pcr Bernardi- 
num Benalium. Absque anno, in 4.° ch. rom. 29 ff. I. 29. 
v. Hain. n. 1968. 

Exemplar integrum ac nitidum rari Libelli. 

Aurelii Augustini opuscula pluiima : quedam non plus 

impressa. — In fine : impensis et opera Dionysij Bertochi 

de Bolonia Venetie accuralissime impressor. tinis Anno a 

nalivitate salvatoris noslris (sic). m.cccc.xci. die xxvi. 

Martij. eic. in 4.° char. germ. 2 col. I. 55. ff. 349 quorum 

338 num. v. Hain. n. 1949. 
Commentarii tam in vetus quam in novum Testamen- 

tum per Jo. Gastum Brisacensem collecti. Venetiis } ap. Fran- 

cesium , 1543. T. II. in A.° 
Milleloquium Verilatis, a F. Barlboloraaeo de Urbino 

digestum. Lugduni , ap. Senetonios , 1555. tn fol. 
De Doctrina Christiana libri quatuor. Bergomi , Lancel- 

lottus, 1747. in 12.° 

Confessiones, ex editione Theologorum Lovaniensium. 

2. Confessio theologica tripartita. Lovanii, ap. Wel- 

laeum, 1573. in 12.° 
cum notis Henr. Wangnereck. Venetiis, ap. Re- 

curti, 1753. in 12.° 
cum variis lectionibus ad calcera additis. Parisiis, 

Pierres, 1776. tn 16.° 
tradotte da Paolo Gagliardi. Venezia , Occhi , 1762. 

trt 12.° 

tradotte da Bernardo Indrizzali. Ivi, Pezzana, 

1777. tn 12.° 

trad. avec. des noles par M. du Bois. Ports, Le 

Mercier, 1760. tfi 12.° 
Meditationes , Solloquia et Manuale; accedunt Scala 

Paradisi, et de Contritione cordis. Bassani, Remondini , 

1774. tn 12.° 

et S. BERNARDUS etc. Meditationes et Opuscula spi- 

ritualia. Lugd , ap. II II. Juntae , 1556. in 16.° 

AGOSTINO ( S. ) ed altri antichi Dottori. Varii Sermoni fatti vol- 
gari da Mons. Vescovo di Sessa. Venetia, app. Bertano , 
1573. m 4.° 24 

AGOSTINO (S.). La Citta di Dio. Senza alcuna nota , Sec. XV. 
in fol. pkcolo. 

Editio admodum rara , quam hisce verbis describit Barth. Gamba •' 
» La impressionc c a duc colonne in carattere tondo, di linee 47 
» per ogni colonna intera. II registro e in angolo alla colonna 
» scconda da a sioo a z in letterc basse, indi da A sino ad H 
» in maiuscole tutti quintcrni, cioe di carte 10, eccettualo I' ulti- 
» mo foglio H ch' e dt carte 12, coinpresavi Tultima ch'e bianca. 
» La tavola delle materie, che occupa 12 carte con nuova nume- 
» razione a I-V , ha la penultima facciata impressa recto soltanlo, e 
» 1'ultima e bianca.... Giudicasi falta quesl'edizione vcrso il 1475.» 
Edilionis praestantiae maxinium accedit prelium nitore hujus 
Eiemplaris ila exiwio , ut recens e prelo prodiisse videatur. 

Della Cilta di Dio. Volgarizzamento del buon secolo 

ridotto alla vera lezione da Olt. Gigli. Roma, Salviucci , 
1844. T. II. in V 

Editio, quam inabsolutam Editor reliquit. 

AUGUSTINUS, Eugubinus. Interpretalio in psalmum XVIII et 
CXXXVIII. — Epistola Erasmi ad Augtistintim Eugub. — 
Auctoris, ad Erasmum responsio. Lugduni } ap. Gryph, 1533. 
in 8.° — (Epi&tola Erasmi desideratur). 

AULISIUS (Jo. Dom. ). lnstitulio adiuvandi morientes. Neapoli, 
Savius , 1632. in 4.° 

AURATUS (Petrus). Paradoxa ad profligandas haereses ex D. 
Pauli Apost. epislolis selecta. Parisiis, de Broully, 1543. tti 8.° 

Dcsunt aut mutila reperiuntur folia nonnulla in Epistola ad Lectorcs, 
et in Elcncho Paradoxorum. 

AURELIUS (M. ), Imp. Epislulae, ex codice rescripto, curanle 

Angelo Maio. v. Fronto. 
AURILLON (P.). Condolta per passare santamente la quaresima. 

Casalmaggiore , Bizzarri , 1821. tn 12.° 
AUTHOHES praecipui veteres de illuslribus Ecclesiae scriptoribus, 

opera Suffridi Petri. Cohniae , ap. Cholinum, 1580. tn 8.° 

Hieronymus Stridonen. Presb. 

Gennadius Massimiliensis Presb. 

lsidorius ffispalensis Episc. 

Honorius Augustodunen. Presb. 

Sigebertus Gembtacensis Monachus. 

Henricus de Gandavo , Archid. Tornacens. 
AUTOLYCUS. De Sphera , quae movetur , el TnEonosius TVtpo- 

lita. De habitatiouibus. Romae , ap. HH. Bladii, 1587. in 

V fig. Digitized by Google I 25 

* AUVRAY. Dictionnaire latin-francais a Tusage.des «asses infe- 

rieures. Paris , Pillet , 1811. tn 12.° 

* AVERROYS Destructiones deslruclionum cum Auguslini Niphi de 

Suessa exposiliooe. 

Nipui Auguttini Questio de sensu agente. Venetiis , per 
/ionetum Locatellum , 1497. 

Aristotelis Opera omnia cum Averroys comment. Ibid., 
slwlio el imp. Octdviani Scoti, 1496. in fol. 

* AVETRANI (Felice). Memorie per servire alla vita di Micbele 

Medici. Loreto , Rossi , 1847. tn 8.° 

* AVEUGLE (L' ) de la Montagne. Entretiens philosophiques (par 

Mons. de. Selis Arch. d'Anvers. ). (Parme,Bodoni), 1795. tn 16." 
AVILA ( P. M. ). Trattato spirituale sopra ii verso Audi Filia, 
trad. dallo spagnuolo per Camillo Camilli. Venelia, Ziletti , 
1581. in 4.° 

AVILA (Stepiianls de). De Censuris ecclesiasticis. Lugd. , ap. 
Cardon, 1609. tn 4.° 

* AVVENTUKE ( LE ) di Saffb, poetessa di Mitilene (di Verri Aless. ). 

MHano , Mussi , 1808. tn 12.° 

* AVVEKTIMENTl per ben amministrare il Sacramento della Pe- 

nitenza, ed assistere a' moribondi. Roma, Bourlii, 1828. 
tn 4." 

* Ivi , anno istesso. tn 12.° 

* per confortar coloro , che sono condannati a morle per 

(liustizia. Macerata , Marteltini, 1576. tn 12.° 

AVVISI del Giapone degli anni 1582, 83 ed 84 con alcuni altri 

della Cina del 83 e 84 cavati dalle letterc della Compagnia 

di Cicsu. Roma , Zanetli , 1586. in 8.° 
(NUOVI) delle Indie di Portugallo ricevuli daili PP. 

della Compagnia di Gesii. Quinta parte. Brescia, Turlini , 

1579. in 8." 

alle Giovani (di Mons. Tomm. Ronna). Milano , Ma- latesta, 1815. T. U. tn 8.° 

Botogna, Masi, T. IV. in 12.° AYMUS ( Baptista ). De Alluvionum Jure. Bononiae, ap. Rossium , 
1580. in fol. 

* AZEGLIO ( Massiho d' ). Ettore Fieramosca , o la disfida di Bar- 

letta. Torino, Pomba , 1833. T. III. vol. I. in 8.° fg. 

♦ Degli ullimi casi di Komagna: e 

2. Capponi (Cino). Sulle attuali condizioni della Romagna. 

3. Canuti (M. ). La questione italiana. 

4. Blsilnell (Orazio). Leltera al Komano Ponlefice. 

5. Indirizzo ai RR. Prelati Monsigg. Janni Uditore SS.mo 
e Ruffini Fiscale gcnerale. Lugano , Tip. della Svizz. itaJ. , 
1846. tn 8.° p. 

4 Digitized by Google AZPILCUETA (Martincs ar), vulgo doctor Natarrcs. De Re- 

dilibus beneficiorum Ecclesiaslicorum. Romae , apud Accol- 

tum , 1568. in 8.° 
Enchiridion Confessarioruni et Poenitenlium. lbid. , ap. 

Romanum , 1573. in 4.° 
Commentarius de Jobeleo et Indulgentiis omnibus. Ibid. , 

apud De Angelis , 1 575- in 4.° 
Enchiridion, sive Manuale de Oratione et horis cano- 

nicis. Ibid. 1578. w 4.° 
Commentarius de silentio in divinis Officiis praesertim 

in choro servando. Ibi d. , in aed. Vop. Rom., 1580. in 12.° 
Relectiones duae, in Cap. Si quando , el in Cap. Cum 

contingat de Rescriptis. Ibid. , apud Ferrarium , 1582. in 4.° 
Ue Regularibus commentarii quatuor. Ibid. , apud Tor- 

nerium et Bericchiam , 1584. in 4.° 
Commentarius de alienatione rerum Ecclesiarum et de 

Spoliis Clericorum. Ibid. an. eodem , in 4.° 
Commentaiius utilis in Rubricam de Judiciis. Et Rele- 

ctio sublimis in cap. novit. eod. tit. Ibid. 1585. in 4.° 
Commentaria in septcm distinctiones de poenitentia. 

Ibid. 1586. in 4." 
AZZOCCHI ( Tommaso ). Avvertimenti a chi scrivc in italiano , 

con un sagjjio delle ele^anze, ed un picciol Vocabolario 

domestico. Roma , Ercole , 1828. in 12." 
Vocabolario domeslico di lingua italiana. hi , Aureli , 

1839. m 8.° 
Roma, Monaldi , 1846. in 8.° B. BACCI (Pietro Jacomo). Vita di S. Filippo Neri. Roma, Ma- 

scardi, 1646. tit 4.° 
La medesima , con I' apgiunta di notizie di alcuni suoi 

compagni. Bologna , Eredi di Pimrri , 1686. in 4.° 
BACIALI (Jos. ). Institutiones Theologiae Moralis, Bononiat Lon- 

ghi, 1798-99. T. III. in 8." 
BACIALLI (Gics. ). Orazione funcbre in commendazione del Can. 

G. B. DairOcca. Bologna , Ramponi (1803). in 4.° 
BADESIUS (Hier.). I)e Sacello Sixti V. ad Praescpe Domini ex- 

tructo Carmen. Romae , ex Typ. Yatic. , 1588. in 4.° 
BAIETTI (Rinaldo). Aringo al Consislio comunitativo per prov- 

vedere aila conservazione del Palazzo Aldini e convertirlo 

in Tempio. Bologna, alla Volpe, 1838. in 8." Digitized by Google 27 * BALBI (Adriano). Scritti geourafici, statistici e varii etc. Tori- 

no , Fontana , 1845. T. V. vol. II. in 8.° 

* BALBO (Cesare). Delle Speranze d' Italia. Parigi , Didot . 1844. 

in 8." — Vi e unito: 

2. Le slesse. Capolago , Tip. Elv. 1844. ifl 8." 

* Le stcsse. /n', 1845. in 12.° 

BALBUS ( Hier. ), Epifc. Gurcentis. Ad Carolum V. Imp. de Coro- 
natione. liononiae , Phaellm , in 4.° — Accedit: 

2. l)e futuris Caroli Aug. successibus Vaticinium. 

Absfftte ulla nota. in 8.° 
+ BALDESCHI (Aless.) e CRESCIMBENI (Mario). Stato della 
SS. Cliiesa Papale Laleranense nel 1723. Roma, 1723. in 
4.° pg. 

* BALDI (Bernardino). Vila e fatti di Federigo di Montefeltro 

duca di Uiluno. Bologna , Turchi e Vcroli , 1826. T. III. 
vol. I. itt 12.° 

* Della Vita e de' fatti di Guidobaldo I. duca d' Urbino. 

Milano, Silvettri , 1821. T. II. in 8.° 

* Fatto d' armi a Forli tra Guido da Montefeltro e Gio. 

d' Appia Francese. Opuscolo inedito e Versi det Conte Te- 
renzio Mamiani. Pemro , Nobili , 1829. in 8.° 

* BALDIM (Ubaldo). Letlcra sopra uua legge cosmologica. Bo- 

logna, 1840. in 8.° 

* BALDLNUCCI (Fimppo). Vita di Salvator Hosa. Venezia , Alvi- 

aopoli, 1830. in 8.° 
BALDLNUS ( Bernardincs). Carmina. Mediolani , ap. Pontium , 

1574. in 4.° 

Lusus (Carmina). Ibid. 1586. in 4.° 

BALDUIXUS (Franc. ). Responsio altera ad Joannem Calvinum. 

Coloniae , ap. Bathenium , 1562. in 8.° — Acced. 

2. Latomls ( Barlh. ). Allera Responsio ad furiosas Petri 

Daltheni Criminationes. Ibid. , ap. Cholinum, 1560. tn 8.° 
Ad Leges de famosis Libellis el de Calumniatoribus 

Commentarius. Parisiia, ap. Wechel., 1562. in 4.° 

* BALDUS ( Franc. Ant.). Incognitorum hactenus vaticiniorum de 

Cruce interpretatio ex hebraeo, et declaralio. Romae , ap. 
Puccinelli , $. a. in 4.° 

* BALESTRERl (Menegiiin). Rimm milanes. Milan , Donae Ghi- 

solt, 1774. tn 4.° 

* BALLA (Gflielm.cs). Epistola ad Tyroncs Sacerdotes de septem 

Sacramentis, et Summo PonliOce. Neapoli, Layno, 1722. in 4." 

* BALLERINIUS (Petrls). De Vi ac Ratione Primatus Rom. Pon- 

tiucum , et de ipsorum Infallibilitate in defiuiendis Fidei 
Controversiis. Veronde , ex Typ. Moroni, 1766. in 4.° Digitized by Google 28 * BALLERINIUS (Petrcs). De Potestate Ecclesiastica Summorum 

Pontificuny et Conciliorum generalium una cum Vindiciis 
Auctoritaiis Pontificiae. Veronae , ap. Moroni, 1768. tw 4.° 

* BALMES (Giacomo). II Protestantismo paragonato col Cattoli- 

cismo, opera tradolta dal C. A. 0. (Card. Antonio Orioli). 
Roma, Zampi, 1845. T. IV. vol. 2. tw 8.° 

* trad. da D. Greg. Alvarez-Perez. Parma , Tip. Duc. 

1847. T. ///. in 8.° 

* Lettere ad uno Scettico in materia di Religione, trad. 

da D. Vinc. Celotti. Imola, Galeati , 1860. in 8.° 

* BAMBACARI (Cesare Nicolao). Meditazioni divise per le tre 

vie purgativa , illuminativa e uniliva. Urbino , Guerrieri, 
1831. Tom. II. vol. I. in 8.° 

* Meditazioni scelte proposte alle dame, che si ritirano 

pe' santi Esercizi. Roma , Relle Arti , 1834. trt 8.° 

* BANDINI (Lirorio). Orazioni panegiriche in lode di S. Petronio 

e di S. Caterina Vigri. Rologna, Tip. di S. Tomm. d'Aquino, 
1776. in 4.° 

* BANDINI (Pietro). Saggio di Esegesi Biblica. Imola, Galeali, 

1836. in 8.° 

* Letlere apologetiche su varii argomenti sacri. Firenze, 

Ciardeiti, 1836. tw 8." 

* BARALDl (Paolo). Versione degrinni e sequenze negli Uffici 

divini. Modena , 1815 , T. II. vol. I. in 8." 

* BARATTA (A. ). Constantinopoli efligiata e descritta. Torino , 

Fontana, 1840. T. II. ( uno di testo ed uno di tavole in- 
cise in acciaio ) , in 4.° 

* Le Bellezze del Bosforo. Ivi, 1841. T. II. (compreso 

uno di tav. incise in acciaio), tn 4.° 

* BARBARUS (Franc). Epislolae ipsius, et aliorum ad ipsum ab 

a. 1425 ad a. 1453. Rrixiae , Rizzardi , 1743. in 4.° 
BARBERIIS (Bartuol. de). Glossa seu Summa ex omnibus S. 
Bonaventurae expositionibus in S. Scripturam collecta. Lugd. 
ap. Anyssonios etc. , 1681-85. T. IV. in fol. 

* BARBIER (I. B. G. ). Trattato elementare di Materia Medica. 

Rologna, Tip. di S. Tomm. d' Aquino , J840. T. III. in 8.° 

* BARBIERl (G. ). Grainmatica italiana-latina. Roma, Rourlii , 

1823. tn 12.° 

* BARBIERI (Giammaria). Alcune lettere d' illuslri ilaliani ed il 

Treperuno in risposta a tre sonetti del Caro contro il Ca- 
stelvetro. Modena , Vincenzi, 1827. tw 8.° 

* BARBIERI (Gics. ). Orazioni quaresimali. Milano , Vallardi, 1837. 

T. IV. vol. II. in 12. 

* ■ Saggi di Sacra Eloquenza. Ivi , Rranca e Dupuy , 

1833. in 8.° Digitized by Google 2!) * BARBIERl (Gius.). Le Stagioni. Milano , Silve$tri , 1827. in 8.° 
BARBOSA (Petrus). Tractatus de Malriinonio. Francof. , e Coll. 

Musarum Paltheniano , 1606. T. IL in fol. 
BAR-CEPHA (Moses). De Paradiso Commentarius, et alia opu- 
scnla ex syriaca lingua omnia translata per Andream Ma- 
sium. Adiecta est Divi Basilii Anaphora et praelerea Mosis 
Mardeni Professiones fidei. Antuerp. , ap. Plantinum, 1569. 
in 8.° 

BARCLAIUS (Guil.). De Regno et regali Potestale adv. Bu- 
chananum , Brutum , Boucherium et reliquos monarchoma- 
chos libri sex. Parisiis, ap. Chaudiers, 1600. in 4.° 

* BARCLAIUS (Joan. ). Euphormio lusininus, sive Satyricon. Ac- 

cessit Conspiratio anglicana. Lugd. , Hack , 1674. in 16.° 

* BARDANI (Alex. ). Psalterium davidicum syntaxica paraphrasi 

elucidatum , cum notis. Romae , De Komanis , 1817. m 12.* 

* BARELLI ( Franc. Luigi ). Memoric dell' origine , fondazione , 

avanzamenti ed Uomini illustri della Congregazione de' CC. 
RR. di S. Paolo. Bologna , Pisarri , 1703. T. II. in fol. 

* BARETTI (Gius.). Lettere instruttive, descritlive e familiari. Ve- 

nezia, Alvisopoli , 1824. in 8.° 
BARGILESI (Nicola). Discorso sopra la vera Istoria della S. 
Chiesa e Casa della B. V. di Loreto. Bologna , Bonardo , 
1563. in. 8.° 

* BARISANUS (Franc. Dom.). Magnus Hippocrates Medico-Mora- 

lis. Augustae Taur. , ex Typ. Zappatae, 1682. in 4.° 

* BARLUZZI (Giulio). Elogio del Card. Emanuele De Gregorio. 

Roma, Salviucci, 1840. in 4.° 

* De la Procession solennelle qu' on fait au Vatican dans 

la F£te-Dieu. A Rome , lmp. des Beaux-Arts, 1837. in 8." — 
On y a jointe la Traduct. ital. faite par le meme y et l' Origi- 
nal latin. 

BAROCIUS ( Franc. ). In locum Platonis obscurissimum commen- 
tarius. Bononiae , typ. Benacii, 1566. in 4.° 

Geometricum problema , quomodo duae Lineae sibi pro- 

pius invicem semper accedentes , in inlinilum ductae , nun- 
quam coincidant, tredecim modis demonstratum. Veneliis, 
ap. Perchacinum, 1686. in 4.° fig. 

* BARONI (Paolo). Cenni sullo stato altuale della Lilotripsia. 

Bologna, Nobili , 1835. in 4 0 

* Historiae de gena , labio et palpebra varie mulilis atque 

deformibus Bononiae annis 1831 et seq. per cutis iusitio- 
nem plane instauratis. Bononiae , Ab Vlmo et Tiocchi , 1838. 
in i.° fig. 

* BARONIUS (Caes. ). Annales ecclesiastici cum critice Pagi su- 

biecta, Continualione Raynaldi, et Indice generali, cura Dom. Digitized by Google 30 

Georgii et Dom. Jo. Mansi. Lueae , Typ. Venturini , 1738-59. 
T. XXXVril. in fol. 

Exemplar charta majori impressum, tribus exceptis voluminibus In- 
dicein complectcntibus, qui modulum exhibent communem. 

BARRIUS (Gabr. ). Pro lingua latina libri tres. — De aeterni- 
tato urbis , liber untis. — D<; laudibus Italiae t liber unus. 
Bomac , in aed. Pop. liom. , 1571. f« 8." 

BARROCIl S (Petrus). De modo bene moriendi. — Consolatorii 
libri III. — OflTicium ad deprecandam pestilentiam. — Of- 
ficitim ad impetrandam pluviam. — Oflirium ad aeris se- 
renilatem poscendam. Venet.,ap. Fratre* de Sabio, 1531. in 8.° 

* BARRl'EL Abbe. Memoires pour servir a I' Histoire du Jaco- 

binisme. Hambourg , Fauche , 1798. T. V. in 8.° 

* — Abicge des Mcmoires pour servir a 1' bistoire du Ja- 

cobinisme. Ibid. 1800. T. II. in 12.° 

* Du Pape et de ses droits religieux a 1' occasion du 

Concordat. Pam , Crapart , 1803. T. II. in 8.° 

BARRY (Pail de). La Solitude de Philagie. Lyon , 1649. in 12.° 

* BARTIIELEMY Abijk. Memoire sur les anciens monuments de 

Rome. — Lellie sur Rome par M. de Chateubriand avec 
des notes. Pcsaro , Xobili , 1827. in 16." 
BARTHOLOMAEL S de Pisis. Liber Conformitatum (tiite b. Fran- 
cisci ad tiitam dni iesu xpi ) , (auctore Fr. Bartholomaeo degli 

Albizzi). — Jmpressum Mediolani , pcr Golardum Ponticum 

si.cccccx. I)ie xrm Mentifi Septembris. in fol. 2 col. char. rom. 
(non germ. ut ait Ginguene, Bibliot. univ. Venezia. § Albizzi). 

Eflifio Prineeps, tesle Brunctio (V. Liber) et DeBurio (4540- 
4.V12), qui cam fuse describit ct cominendat. Nara eam, quam 
Wariingtis (Script. Ord. Min.) ait editam Vencliis nullus prae- 
stantiorum Bibliugraphorum adhuc vidit. Exemplar inlegrum. 

* BARTOLI (Daniello). Dell' Historia della Compagnia di Gesii. — 1'Asia. Roma , Lazzeri , 1653. in fol. 

* ll Giappone. Ivi , 1660. m fol. 

* La Cina. Ivi , Varcse , 1663. in fol. 

* L' Ingbilterra. Ivi, 1667. in fol. 

* L' Ilalia. Ivi , 1673. in fol. 

* Della Yila e dell' Istitulo di S. Ignazio. Ivi , Manelfi , 

1650. in fol. 

* L' lomo in pnnto di morte. Milano , Monza , 1G68. in 8.° 

* Missione al Gran Mogor del P. Rid. Acqtiaviva. Sua 

Yila e moi te. Bologna , E. del Benacci , (1672). in 12.° 

* Delle due eternita dell' uomo. Venetia , 1675. in 12.° 

* Milano, Monza . 1675. in 12.° Digitized by Google 31 * BARTOLI (Damello). Delle grandezze di Cristo in se stesso e 

delle nostre iu lui. Venezia, Zini , 1676. tn 1*2.° 

* Prose scelte. Venezia , Alvisopoli , 1824. in 8.° 

* La Poverta contenta. Brescia , Venturini , 1826. in 8.° 

* La Ricreazione del Savio in discorso con la natura e 

con Dio. Brescia , Vberti , 1826. T. II. vol. I. in 8.° 

* BARTOLOMMEO da S. Concordio. Scelta degli ammaestramcnti 

degli antichi. Bologna , Sassi , 1819. in 12.° 

* BAUUFFALDl (Gir. ) Diretlorio de' Conforlatoi i , per uso della 

scuola di Conforteria dell' Arciconfraternila della morte di 
Ferrara. Bntogna , Letio detla Volpe , 1729. in 12.° 

* Vila della B. Bealrice Seconda d' Eslc fondatrice del 

Monastero di S. Antonio di Ferrara. Ferrara , E. di Rinal- 
di, 1790. in 8.° 

BAKUSIUS (Petrcs). Torculum juris,ubi tractatur de Immuni- 
tate , Jurisdiclionc , Exemptione ac Privilegiis Ecclesiae, et 
Ecclesiasticorum. Bononiae , Monti , 1703. in fol. 

* BARZELOTTI (Giac. ). Medicina legale, con note di Gabr. Rossi. 

Botogna , Nobili, 1823. T. II. in 8.° 

* BASILICAPETRI (Carolus a), Episc. Novariemis. De Vita et 

Rebus gestis Caroli Card. Arcbiepiscopi Mediolani. Ingol- 
stadii, ap. Sarlorium, 1592. m V 

Aliud Exemplar , nitore , plenis marginibus suprascripto 

praestantius. 

* BASILIUS (Magncs), Caesareae Cappadociae Episc. Opera omnia in 

lat. conversa per Raph. Volterranum. Romae , ap. Mazo- 

chium, 1516. in fol. 
per Wolfgangum Musculum. Basil. , ex off. Herva- 

giana, 1540. in foi. 
pcr Janum Cornarium. Ibid., ap. Frobenium , 1552. 

in fol. 

Opera quaedam, Gr. Venet. , de Sabio, 1535. in fot. 

Moralia. Ascetica magna. Ascetica parva , Adamo Fu- 

mano interpr. Lugd., ap. Gryph., 1540. in fol. 
Enarratio in Isaiam Proph., interpr. Godefr. Tilmanno. 

Paris. , ap. Guiltard , 1556. t» fot. 
Anaphora. V. Bar-Cepha. 

* BASNAGIUS (Sam. ). Annales politico-ecclesiastici ann. 645 a Cae- 

sare Augusto ad Phocam usque. Roterod. , Leers, 1706. 
T. III. in fol. 

* BASSAM (Ant. ). Viaggio a Roma di Maria Casimira Vedova 

di Gio. III. Re di Polonia. Roma , Ercote , 1700. in 4.° 

* BASSANI ( Jac. Axt.). Prediche. Botogna , alla Volpe , 1752. in 4.° 
BASSUS (Carolcs Anor.). Vita Sacerdolis et Curaloris animarum; 

cui accedit Epislola D. Ilieronymi ad Nepotianum de Vita 
Clericorum. Taurini , Soffietti , 1773. t« 12." — Acced. Digitized by Google 32 2. Carolus ( Borrom. ). Monitiones ad nniversum Clerum, 
etc. Ibid. 1773 , in 12.° 

* BATTAGLINI (Marco). Storia universale di tutti i Concili. Bo- 

logna. Turchi. 1834. fasc. l.° (unico pubblicalo) in 8.° 

* BATTELLUS (Jo. Chbistoph. ). Ritus annuae ablutionis altaris 

inaioris s. Basilicae Valicanae in die Coenae Domini expli- 
catus ac illustratus. Romae , ap. Zenobium , 1702. in 8.° 

* BATTINIUS (Constantinls). De principiis Theologiae naturalis 

et revelatae summalim collectis. Pisis, Nistri, 1823-1824. 
T. II. vol. I. in 8.° 

* I)e Rebus divinis tractatio summatim digesta. Pisis , 

Protper , 1826. in 8." 

* De Misteriis gratiae divinae. Und. 1827. Vol. II. in 8.° 

* Cosmogonia Mosaica commentario illustrata. Florentiae, 

CiardeUi, 1817. in 8.° 

* Apologia dei Secoli Barbari. Colle , Pacini, 1823. in 8.° 

* Bologna, Nobili , 1823. T. II. vol. I. in 12.°; vi e 

unita la Conferma dell' Apologia. Pesaro , Nobiti 1824. in 12.° 

BATTISTA (Fa.) da Crema. Specchio interiore. Milano , Cateo , 
1540. in 8.° 

Aperta Verita. Venezia , Bascarini , 1547. in 8." 

Della Cognizione e Vittoria di se stesso. Venezia , pres- 

so Bartol. detto V Imperatore , 1548. in 8.° 

* BAUCO ( Tomm. ). Compendio della Storia Veliterna. Roma, Hu- 

gnoz, 1841. in 8.° 

* BAULDRY ( Mich. ). Manuale sacrarum Caeremoniarum. Venetiis, 

ap. Balleonium , 1689. in 4.° 

* BAUSSET ( M. L. F. de). Histoire de Fenelon composee sur les 

manuscrits originaux. Paris , Giguet et Michaud , 1809. 
T. III. in 8.° 

BAYFIUS (Laz.). De Re navali. Basileae , ap. Lasium, et Plat- 
tcrum, 1537 in 8.° — Acced. 

2. Index librorum proliibitorum. Mutinae, Cadaldini, 1564. 
in 8.° 

* BAZOT (E. F. ). Vocabulaire des Francs-Macons. Paris. 1810. 

in 12.° 

* BAZZANI (Bened. ). Elogio di Guido Villa Ferrarese. Ferrara , 

Bianchi e Negri , 1809. in 8.° 
+ BEAUCHAMP (Alph.de). Histoire de la Revolution du Piemont 
et de ses rapports avec les autres parties de 1' Italie et avec 
la France. Paris, Michaud , 1821. in 8.° 
BEAUX-AMIS (Thomas). Homiliae in Evangelia quadragesiraa- 
lia. Venetiis, 1572. T. II. in 8.° 

* BECATTINI (Franc. ). Storia ragionata dei Turchi e degli Inn- 

peratori di Costantinopoli , di Germania e di Russia e d* altre Digitized by Google Potenze cristiane. Venezia, Pitteri e Sansoni,T. II. vol. I. 
in 8.° 

* BECCADELLl (Lod. ). Monumenti di varia letteratura tratti da 

mss. Bologna, Inst. delle Saenze , 1797. T. II. vol. III. in 4.° 
BECCATELLl (Ant.), cognomento Panhormita. Epistolarum libri 
V; ejusdem Orationes II, et carmina. Veneliis, ap. Caesa- 
num , 1553. in 4.° p. 

* BECCAIUA. Dei delitli e delle pene, coll' aggiunta del commen- 

tario di M. de Vollaire. Londra,Soc. dei filosofi , 1774. in 8.° 
BEDA, Venerabilis. Opera omnia. Basileae , ap. Hervagium , 1563. 

T. VIII. vol. VI. in fol. fig. 
ln seplem epistolas canonicas commentaria. Coloniae , 

Novesianus , 1543. in 8.° 
BEDA (Xatalis). Scholastica Declaratio sententiae et ritus Ec- 

clesiae de unica Magdalena. V. Chlictovaeus. 

♦ BEDETTl (Julius). De Plano tangente. Bononiae , ab Ulmo , 

1842. in 4.° fig. 

* De revolulionibus duorum corporum se mutuo trahen- 

tium. Bononiae , ab Vlmo , 1845. in 4." 

# BEECHEK-STOWE (E.). Lo Zio Tom narrato ai fanciulli. Mi- 

lano , Bedaelli , 1850. in 8.° 

* BEJA ( Lod. de ). Hesponsionum casuum conscientiae , qui om- 

nibus Curatis ac Poenilentiariis singulis mensibus coram 
Card. Palaeoto proponuntur. Part. IV. Venet. Bonon., 1597. 
1613. vol. II. in 8.° 
BELl (Lair.). Inlerpretatio in L. II. C. De Sacrosanc. Ecc. et 
in C. nullus mortuus. XIII. Q. II. Ejusdem opusculum de 
Mortuis coemeterio restituendis. Brixiae , ap. Turlinum, 1562. 
tn 4. 

BELETHUS (Joan.). Bationale Divinorum Officiorum. Venet. , 
ap. Bindonum , 1561. in 16.° 

# BELLAM (Axgklo). La Corona Ferrea del Begno d' Italia. Mi- 

tano, Sirtoh , 1819. in 4.° fig. 

# Della indclinibile Durabilita della vita nelle bestie , con 

un' appendice sulla longevila delle piante. Ivi , Manini , 
1836. in 8.° 

BELLANTIUS (Linus). De astrolctfca Veritate; et Defensio a- 
strologiae contra Jo. Picum Mirand. Accedit Gabrielis Pi- 
rovani de Astronomiae veritate dialogus. Basil. , ap. Her- 
vagium, 1554. in fol. 

♦ BELLAKMINUS (Kobeutus). De Controversiis Christ. Fidei adv. 

hujus temporis haerelicos. Mediol., ap. HH. Bellagottae , 
1721. T. IV. in fol. 

Admonilio ad Episcopum Theanensem nepotem suum. 

Bomae , ap. Corvum , 1677. in 16.° 

5 Digitized by Google -< - 34 

BELLARMINO ( Rou. ). Dictaiarazione piii copiosa della Dottrina 

Cristiana. Roma , 1826. in 12.° 
BELLETTI (Nic). II mese consaciato al divin Cuore di Gesii. 

Bologna, Guidi , 1853. tn 16.° 
BELLEZZE di Santi Padri pubbticate per cura del Dott. Anicio 

Bonucci. Bologna, Tip. delle Muse , 1851. Vol. XII. in 16.° 

Exemplar in charta praeslanliori. 

BELLI (Mich.). De Feudis commentarius. Romae , Zempel , 1792. 
in 4.° 

BELLINTANI (Mattia). Utili ricordi e rimedii per quelli, che 
dalla Giustizia sono a morte condannati. Bologna , Ferro- 
m, 1661. tn 16.° 

Altra edizione. S. a. n. in 16.° 

BEMBO (Pietro). Prose. Vinegia, Marcolini , 1538. tn 4.° 

Scelta di Lettere famigliari. Venezia, Almopoli , 1830. 

tn 8. 

Carmina. V. Carmi\a. 

Epistolae Leonis X nominc seriptae. Lugd. , ap. Pa- 

ganum , 1540. tn 8.° 
Liber de Guido Ubaldo Feretrio , deque Elhnbelha Gon- 

zagia Urbini ducibus. Romae , ap. Doricox, 1548. tn 4.° 
BENCIUS (Franc. ). Carminum libri IV et Ergastus. Romae , ap. 

Tornerium , 1590. tn 8.° — Acced. 
2. Oraliones XXII , et de Slylo et Scriplione di- 

sputatio. Ibid. , an. eodem. 

Philolbimus. Drama. Ibid. , 1591. tn 8.° 

Quinque Martyres. Poema. Ibid. , ex typ. Vatic, 1592. 

tn 8.° 

BENEDICTUS XIV. De Servorum Dei beatificatione et Beatorum 
canonizationc. Bononiae , Longki, 1734-38. Lib. IV. vol. IV. 
tn fol. 

Id. Opus in synopsim redact. ab Emm. De Azevedo. 

Romae , ap. Salomoni , 1757. tn fol. 
Raccolta di alcune Notificazioni , Editti ed Istruzioni. 

Bologna, Stamp. arciv. , 1733. T. V. in 8.° 

Venezia, Zatta, 1771. T. II. in 4.° 

Lettere, Brevi, Chirograti , Bolle etc. per la citta di 

Bologna sua patria. Bologna , Longhi, 1749-56. T. III. in 4.° 
Della Santa Messa, trattato istruttivo. Venezia, Zaita , 

1770. in 4.° 

Constitutiones selectae. Venetiis, Novelli, 1773-75. tn 4.° 

De Synodo Dioecesana. Romae , Salomoni, 1755. tn fol. 

Relazione de' funerali a Benedetto XIV , con varie Ora- 

zioni funcbii, cd altri Componimenti pubblicali in morte del 

suddetlo. V. Accademia. Digitized by Google 35 * BENELLl (Guidakt.). Discorso apologetico delle Febbri biliose 

nell' anno 1772. Bologna, Tip. di S. Tomm. d'Aq., 1778. in 8.° 

* BENI del Clero (Della Proprieta dei). Opuscoli quattro sopra 

queslo argomento. Anni e luoghi diversi, in 8.° 
BENIAMINUS Tudelemis. Itinerarium, ex hebraico lalinum fa- 
ctum , Bened.Aria Montano interprete. Anluerp., ap. Plant., 
1575. in 8.° 

BENIUS ( Paulis). Disputationum Oratori liceat in judiciis et con- 
cionibus aflectus concitare? Romae , ex Typ. Gabiana, 1594. 
in 4. 

* BENNEFONS ( Am vbile). 11 Crisliano caritativo. Venezia, Herz , 

1671. in 12.° 

* BENTIVOGLIO (Gnno) Card. Leltere con note grammalicali e 

lilologiche di G. Biagioli. Parigi, Didot , 1807. T. II. vol. I. 

in s: 

* Concioni, elogii , lettere famigliari. Venezia, Alvisopo- 

li, 1826. in 8.° 

BEBALDUS (Nic. ). De vetere ac novitia Jurisprudentia. V. Ci- 
ceho. Oralio pro Archia. n. 3. 

* BEBGANTINI (G. P.). Voci italiane d' Autori di Crusca , ed al- 

tri. Venezia, Bassaglia , 1745. in 4.° 
+ BEBGIER. L' origine des Dieux du paganisme. — Le Deisme r£- 
fute par lui me^me. — La cerlitude des preuves du Chri- 
stianisme. — Apologie de la religion chretienne. — Exa- 
men du materialisme. Paris, Humblot, 1771. T. VIII. in 12.° 
BERNAKD ( Guillelmcs). De sacrarum literarum comunicatione 
Axiomata et de sepulturis et exequiis. Parisiis , Gualtherol , 
1547. tn 8.° 

BERNARDUS ( S. ) , Abbas Claraevallis. De Consideralione ad Eu- 
genium Papam III Libri V, cura Gerardi Vossii. Romae , 
ap. Guliehnum Faccioltum , 1594. in 4.° 

Nitidum Excmplar, cui pretium acccdit ab liis vcrhis Auctoris ad 
oram fronlis inferiorem manu ejus exaratis: Gabrieli Cardinali 
Palaeoto , Episcopo Sabinen. et perpetuo Administratori Archiepi- 
scopatus Bononien. gratae memoriae et debitae observantiae ergo , 
amanter donabat auctor G. Vossius 1594. * Mediol., ap. Vigoni , 1667. in 12. 

* Liber florum dictorum. Venelii$,ap. Giontam, 1503. in 8.° 

* Meditationes , Epislola et Sermo. V. Acgustincs (S.) 

et S. Bernardus. Meditaliones elc. 

* Sermoni devotissimi. — Del modo del ben vivere. Vene- 

zia, 1567. in 8.° 

* Trattato della Coscienza. Volgarizzaniento delPaureo secolo. Verona, Rossi, 1828. in 12/ Digitized by Google 36 * BERNARDO (S.). Trattato della Considerazione , trad. da Ri- 

naldo Retini. Venetia, Ciotti , 1606. in 4.° 

* BERNARDUS (Ant.) Mirandulanu*. Eversionis sinpularis certa- 

rninis libri XL. Basil. , in off. Henr. Petri , abrque anno. in fol. 

* BERNELLE (G.). Storia dell'antica Legione straniera , trad. da 

Camillo Zanetti. Bologna , Soc. tip. bol., 185*2. in 8." 

* BERM (Franc. ). Opere burlesche. V. Collezione di Poeti bur- 

lesrhi. T. 21-26; 

* BERMER Abbe. Theologie porlative, ou Diclionnaire abreg6 de la 

religion chretienne. Londres, (s. tip.) 176.H. tn 16.° 
** BERNO, Abbas. De Ofticio Missae. Parisiis, ap. Henr. Stepha- 

num, 1510. in 8.° 
BEROALDUS ( Matharus ). Chronologia etc. V. Mercator. 
BEROIUS (M. Tullius). Rusticorum libri X. Bononiae , ap. Ros- 

shun , 1578. in 4.° 

* BERRUYER (Isacco Gicseffo). Storia del Popolo di Dio dalla 

sua origine sino alla nascita del Messia. Yenezia, Recurti , 
1741. T. VII. to/. IV. in 4.° 

* Storia del popolo di Dio dalla nascita del Messia sino 

alla fine della Sinagoga. Ivi , Remondini, 1756. T. IV. vol. 
II. in 4.° 

+ BERT (Amedeo). I Valdesi, ossia i cristiani cattolici secondo 
la chiesa primitiva abitanti le cosi dette valli di Piemonte. 
Torino , Gianini e Fiore , 1849. in 8.° 

* BERTACHINI ( Jos. ). Vota decisiva Canonica et Civilia. Bono- 

niae , de Montibus , 1698. in fol. 

* BERTALOTTI ( Ang. Mich. ). Regole pel Canto Fermo con un 

dialogo, che puo servire tanto*per esaminare li sco!ari,che 
per essere esaminato. Bologna, Gamberini e Parmeggiani, 
1820. tn 4.° 

BERTAZZOLIUS (Barth.). Consilia seu responsa juris in crimi- 
nalibus et poenalibus controversiis emissa. Venetiis, ap. So- 
maschum, 1583. T. II. in fol. 

BERTELIUS (Joan. ). Respublica Lulzenburgensis. V. Respu- 

BLICAK VARIAE. 

+ BERTELLI ( Franc. ). Elementi di Meccanica celeste. Vol. primo 
(unico pubblicato). Bologna , alla Volpe , 1841. tn 8.° fig. 

Exemplar in charta praestanliori. 

* BERTELLIUS (Vlnc. Anbr.). Odae. Ferrariae , ap. Brixiamm, 

1819. in 8.° 

* BERTI (Joan. Laur. ). Ecclesiasticae historiae Breviarium. Bas- 

sani , Remondini , 1774. vol. II. tn 8.° 

* BERTOLA (Aurelio). Alcune operette in prosa. Venezia, Alvi- 

sopoli, 1829. tn 8.° Digitized by Google 37 * BERTOLDO con Bertoldino e Gacasenno in ottava rima. Bologna, 

Lelio dalla Volpe , 1736. in 4.° fig. 

* Altra Edizione. V. Collezione di Poeti burleschi. 

T. VI-VIU. 

* BERTOLONIUS (Am\). Praelectiones Rei herbariae, quae et 

prolegomena* ad Floram italicam. Bononiae , Masi , 1827. 
in 8.° 

* Flora italica. Bononiae , Maai , 1833-54. Vol. X. in 8.° 

* Amoenitates ilalicae. Bononiae , de Nobilibus, 1819. 

m o 

tn 4. 

Exemplar in charta majori impressum. 

* Mantissa Plantarum Florae alpium Apnanorum. Bono- 

niae, ab Vfmo el Tiocchi , 1 832. in 4.° 

* Miscellaneae botanicae XV. Ibid. , ex Typ. ab Ulmo, et 

S. Th. Aq., 1842-54. in 4.° Cum fig. col. 

Desunt Miscell. II. III. et VIII. 

- 

* BERTOLONIUS (Jos. ). Historia Lepidopterorum agri bononien. 

Jbid., ex Typ. ab Ulmo , 1844. fin 4.° 

* Illustralio rerum naturalium Mozambici, Dissert. tres 

de Coleopleris. fbid. , 1849. in 4.° fig. 

* Illustrazione di piante mozambicesi. Dissertazione I. 

(unica pubblicata). in 4.° fig. 

BESOZZO (Gio. Pietro). Discorsi intorno alla vita di S. Paolo 
Apostolo. MHano , Pontio , 1573. in 4.° 
** BESSARION , Card. Nicaenm. Ad Italiae Prinripes contra Tur- 
cas Exhortalio. Bomae , ap. Bladum , 1537. in 8.° 

* Orationes de Rravissimis periculis, quae Reip. Christ. a 

Turca jam tunc impendere providebat; et ejusd. ad Prin- 
cipes bello adv. Turcas suscipiendo Exhortatio. V. He.nri- 
crs VIII. 

BESSEUS (Petrus). Rejrnle Sacerdotium , sive de Sacerdolis exi- 
inia dignitate , dotibus ipsi necessariis , ac rebus eidem pro- 
hibitis. Venetm, apud Fratre* Dei , 1615. in 8.° 

BETHEM. Centiloquium. — De horis Planetarum. V. Firmiccs. 

BETTl (Claudio). DeirHonore, considerazione. Bologna , Benac- 
ci , 1567. in 4.° 

* BETTINELLl (Saverio). Opere edite ed inedite in prosa ed in 

versi. Venezia , Cetare , 1799. T. XXIV. in 8.° 
BETULEIUS (Xystus). In M. T. Ciceronis libros de Officiis , de 
Amicitia , de Senectute commentaria. Accedunt Diversorum 
in aliquot ejusdem Ciceronis philosophicos libros annotatio- 
nes. Batil., ap. Opotinum, 1544. tn 4.° Digitized by Google 38 

BEVILACQUA (Girs. ). Censura alla Lettera anonima, che ha 
per litolo — Parere di un Democratico spregiudicato sul ce- 
tibato ecclesiastico. — Bologna, Marsigli , 1798. in 8.° 

BIAGl ( Lod. ). Breve Stalislica dei risultamenti ottenuti in due 
trimestri di Clinica chirurgica nel R. Arcispedale di S. M. 
Nuova. Firenze, Piatti , 1839. in 4." 

BIANCHI (Gio. Axt. ). Della Potesta e della Politia della Chie- 
sa. Trattati due contro le nuove opinioni di Fietro Gianno- 
ne. Roma , Pagliarini , 1745-51. T. VI. in 4.° 

Opus, quod iam rarescere coepit. 

BIANCHI (Isid.). Della Felicita, Meditazioni. Venezia, Alvisopo- 

li, 1825. tn 8.° 

Bologna , Masi , 1831. in 8.° 

BIANCHI-GIOVIM ( A. ). Biografia di Fra Paolo Sarpi. Zurigo , 

Orell, Fiissli, 1836. T. IL in 16.° Con ritratto in rame. 
Basilea, 1847. in 8.° 

La Storia biblica dalla Creazione del Mondo alla tras- 

lazione degli Ebrei a Babilonia. Torino, Pomba , 1851. 
in 8.° 

BIANCHINI (Ant.). Volgarizzamento delle migliori Omelie dei 

SS. Padri greci. V. Collezione. 
BIANCOM (Gio. Lod. ). Operetle scelte. Venezia , Alvisopoli , 

1824. in 8.° 

BIANCOM ( Gir. ). Guida di Bologna. Bologna, Tip. di S. Tomm. 
d' Aq., 1835. tfl 8.° fig. 

Exemplar splendide compaclum. 

Desciizione di alcuni minutissimi intagli di mano di 

Properzia de* Rossi. Jvi , DaW Olmo , 1829. in fol. fig. 

BIANCOM (Gics. ). Storia naturale dei terreni ardenti, dei vul- 
cani fangosi, delle sorgenti inliammabili etc. Ivi , Marsigli, 
1840. tn 8.° 

Memoria- di alcuni movimenti , che si osservano nelle 

piante per la ditTusione dei Semi. Jvi , 1841. in 8.° 

De Mari olim occupante planities et colles Italiae , 

Graeciae, Asiae Minoris etc. et de aetate terreni, quod geo- 
logi appellant Mames bleues. Dissertaliones V. Ibid. , ex typ. 
ab Vlmo, 1846-52. tn 4.° 

Specimina zoologica mosambica. Ibid. , ex typ. Acad. 

Scient., Opusc. IX. in 4.° Cum fig. col. 

Opus nondum ad finem perductum. 

BIBLIA HEBRAICA , secundum ultimam editionem Jos. Athiae 
recensila, variisque notis illustrata ab Everardo Van Der 
Hooght. Londini, Duncan, 1833. tn 8." Digitized by Google 39 BIBLIA SACRA (vulgo Poltglotta). Hebr. , Chald., Gr. , et 
Lat. Philippi II Ilisp. Regis jussu edita , cura Bened. Ariae 
Montani. Antuerp. , ap. Planlinum , 1569-72. T. VIII. in fol. 

Exemplar Card. Palaeoto dono missum ab ipsomet Rege, ut constat 
e praefatione veteris Catalogi hujus Bibliothecae. 

Divinae Scripturae veteris novaeque Omnia ; Gbaece , 

juxta editionem Venetam , addito Josippi Libro de Machabaeis, 
sludio et cum praefatione Jo. Loniceri. Argentorati , ap. Cepha- 
laeum } Vetus Testainenlum anno 1526, Novum 1524 editum. 
Vol. 4. (non 5 , ut nonnulli notant. V. etiam Le Long. ) in 8.° 

* Magna , Commentariorum literalium Jo. Gagnei , Guil. 

Estii, Eman. Sa , Jo. Menochii, Jac. Tirini, et prolegomenis 
illustrata a Jo. de la Haye. Parisiis, per Soly et socios , 
1645. T. V. in fol. fig. 

cum Glossa ordinaria , Postilla Nic. de Lyra , Pauli Bur- 

gensis additationibus , et Matthiae Tboringi replicis. Lugd. , 
ap. Mareschalum , 1520. T. VII. Char. germ., in fot. 

ex traslatione Sanctis Pagnini. Lugd. , ap. Ant. du Ry , 

1527, (in fronle) 1528. in 4.° 

* cum concordanliis veteris ac novi Testamenti. Lugduni, 

in off. Jacobi Myt , 1531. m fol. 

* Parinis, ex Typ. Regia , 1642. T. VIII. in fol. 

* ad vetustissima exemplaria castigata. Venetiis, ap. Po- 

lum, 1587. in 4.° 

Vulgatae Editionis. Venetiis , ap. Simoncm Revilaquam , 

1494. in 4.° 

* Ibid., ap. eundem , 1498. in 4.° 

Lugd., 1540. ifl 8:° 

* Colon. Agripp., ap. Gualterum , 1630. in 12.° 

* Lugd. , ap. Laurens , 1732. in 8.° 

* Venet. , Remondini , 1757. in 8.° 

* Ibid., Pezzana, 1758. T. VI. in 24.° 

* juxta Editionem Parisiensem Ant. Vitre. Venet. , 

Pezzana, 1723. in 4.° 

* Eadem. Ibid. , ap. eundem , 1733. ifl 4.° 

* Eadem cum indicibus Plantinianis, notis chrono- 

logicis, historicis et geographicis. Antuerpiae , Verdussen, 
1740. in 4.° 

Jo. Benedicti. Parisiis, ap. Colinaeum, 1541. in fol. 

* S. Scrittura in lat. e ital. con ispiegazioni di Luigi Isacco 

le Maistre de Sacy. Trad. dal franc. Genova , Olzati , 1 787- 
90. J. XVII. in 4.° fig. 

* Nuovo Testamento etc. del medesimo. fw', 1791. T. VIII. 

in 4.* fig. Digitized by Google 40 BIBBIA ( LA SACRA ) secondo la volgata , traduzione ed anno- 

tazioni di Mousig. Ant. Martini. Milano, Silvestri , 1827-29. 

T. XII. in 12.° fig. 
tradotta e commentata da Gio. Diodati. Pietro Chovel , 

1641. in fol. 

Londra , ($. a.) Bagttcr , in 8.° 

con un Commentario lettcrale inserito nella traduzione 

del P. de Carrieres. Venezia, Graziosi , 1794. T. X. vol. V. 1 

tn 8.° 

Dcsunt duodccim e posterioribus Toluminibus. 

Nouvelle version francaise par Charle Le Cene. Am- 

stcrdam, Mich. Charle Le Ccne, 1741. T. II. in fol. 
Modo facile per imparare tutta la Sloria della Sacra 

Bibbia volgare , cou la dichiarazione del Vecchio e Nuovo 

Teslamento. liologna, alla Colomba, 1842. in 16.° 
BIBLIOUUM Pars graeca , quae hebraice non invenilur. Antuerp., 

ap. Plantinum , 1584. tn 4.° 
BIBLIOHUM Sacrorum latinae versiones anliquae; accednnt prae- 

fationes, observationes , ac notae elc. opera et sludio D. 

Pelri Sabatier. Parisiis, ex Typ. Florentain, 1 751. T. III. 

in fol. 

Quoad partes Bibliorum Sacrorum seorsum editas V. Cantica, Evan- 

GELIA , Ev ANGELARIUM , DaVIDIS PSALMORUM , PSALMI, PSALTERIUM , 

Salmi, Testamentum elc. 

BIBLIOTECA classica sacra, o Raccolta di opere sacre ed asce- 

tiche, che fanno testo di Lingua. Bologna, Ma$i , 1817-21. 

T. XXX/. in 12.° 
■ ecclesiaslica per uso dei Varrochi. Napoli, 1853. vol. 1.° 

(unico pubblicato). in 8.° gr. 
teatrale. Botogna, DalVOlmo, 1830. vol. l.° (unico 

pubblicato) in 8.° 

Spenceriana (Catalogo della). V. Dibdin. 

BIEL (Gabu.). Commentarii in quatuor Sententiarum libros. Hri- 

xiae, ap. Bozolam , 1574. T. IV. in 4.° 

Sacri Canonis Mtssae Expositio. Ibid. , 1576. in 4.°. 

Canonis Missae Expositio contracta. Antuerpiae , ap. Bel- 

lerum , 1565. in 12.° 
BIGNAMI (Gius. ) Ricerche apologetiche sul cristianesimo del 

Popolo. Lugano , Veladini , 1839. T. III. in 8.° 
Elogio del Card. Giulio Alberoui. Piacenza , Majno y 

1833. in 8.° 

BIGNE (Margarincs de la). Bibliotheca SS. Patrum, cum ap- 
pendice. Parisiit, ap. Sonnium, 1675. T. VIII. vol. V. in fol. Digitized by Googl 41 * BIGNON. Les Cabinets et les Peuples depuis 1815 jusqu' a ce 

jour. Paris , Huzard-Courcier , 18*23. in 8.° 

* BIGONI (Angelo). Vero rapporto del fisico e del morale del- 

ruomo; in risposta all* opera del sig. Cahanis. Mem. 1. 
Padova, Penada , 1813. w 8.° Mem. II. hi y nel Semin. , 
1814., Mem. III. IV. e V. Firenze , Magheri , 1818. in 8.° 

Ex tribas ▼olumtnibus , quibus hoc Opus constat, extremum tantum 
praefert nomen Auctoris; priora in ipsius loco iniliales Ab. N. N.M. C. 

* BILANCI A ( LA ). Giornale. Milano , Boniardi-Pogliani , ( 1 850-54 ). 

T. IV. in fol. 

* BILANCIO gencrale della pubblica Amministrazione dello Stato 

Ponlificio dal 1845-47. Roma, Tip. R. C. A. % 1852. in fol. 

* - — pel dicioUimestre da genn. 1848 a tutto giugno 1849. 

Ivi , 1853. m fol. 

* BINET (Stef. ). Delf Arte di governare. Trad. dal francese del 

P. Anionio Bresciani. Modena, Tip. Cam. , 1839. in 12.° 

* BINGHAMUS (Jos. ). Origines sive Antiquitates ecclesiasticae ; ex. 

lingua anglicana in latinum vertit Jo. Henricus Grischovius , 
cum praef. et notis Jo. Fr. Buddei. Halae , sumpt. Orpha- 
notrophei, 1724-29. T. X. vol. V. in 4.° 

Desideratur tomus editus ibidem anno 1738 quatuor Dissertatio- 
nes ejusdem Auctoris complcctens , quae Operi praedicto accederc 
deberent. 

* BIOGRAFIA universale antica e moderna , compresa la parte mi- 

tologica e il supplemento , tonii 77 , V ultimo dei quali in- 
completo. Venezia , Mmiaglia, 1822-41. in 8.° 

* di Monsig. Giovanni Marchetti. Modena, Soliani , 1836. 

tn 8.° 

* delf Ab. Fr. De La Mennais estratta dalf autorita d' un 

suo apologisfa. (S. I. e tip.) 1835. tn 8.° 

BION. Idyllia aliquot. V. Moscuus. 

* BIORD ( Jkan Pierre). Abrege du Catechisme. Milan , Orena, 

1799. in 16.° 

BIRGITTA (S. ). Revelationes celestcs. Nurembergae, Kobergers, 
1517. tn fol. 

* BLAIR (Ugone). Lezioni di Rettorica e Belle Lettere, trad. e 

comment. da Francesco Soave. Parma, R. Tip. , 1801-02 
T. III. in 8.° 

* BLANfAY par I' auteur du voyage sentimental (Gorjy). Paris, 

Guillot , 1789. T. II. vol. I. in 4.° 

* BLANCHARD (M. ). L'ficole des Moeurs. Paris , BoiHe , 1824. 

T. III. in 12.° fig. 

6 Digitized by Google 42 * BLASONE bolognesc con annotazioni e prefazione dell' Ab. Fran- 

cesco Alessio Dal Fiore. — Arti e Compagnie Spirituali di 
Bologna. Bologna , Canetoli , 1791-93. T. V. voL III. in fol. 
BLOSIUS ( Lcd. ). Opera. Colon. Agripp. , ap. HH. Cholini , 1589. 
in fol. 

Paradisus Animae fidclis. Antuerp., ap. Montanum, 1540. 

m 8.° 

Institutio spiritualis non parum ulilis iis, qui ad vitae 

perfectionem contendunt. Venetiis, ap. II H. Sessae , 1571. 
tn 12.° 

* BOCALOSI (Gim. ). Dell' educazione democralica da darsi al po- 

polo italiano. Milano , Pogliani , Anno I. Rep. , tn 8.° 

* BOCCACCIO (Gio. ) Decamerone o ver cento novelle. Venetia, 

per Giovanni et Gregorio de gregorii, 1492. in fol. 

Editio rara, figuris ligno incisis exornata. * Firenze, Ciardetti , 1722. T. IV. vot. II. in 8.° 

„ Londra, 1815-16. T. V. voL II. in 12.° 

* II Decamerone purgato per uso de' Giovani. Bologna , 

atla Volpe, 1751. in 8.° 

* Novelle oncste scelte dal Decametone. Venezia, Alvi- 

sopoli , 1830. tn 8." 

* Due illustri prose. Ivi , 1825. tn 8.° 

* L' Amorosa Fiammetta. Ivi , Bonfadio , 1586. tn 12.° 

Pistola a Mess. Pino de Hossi. Vineqia, per Gir. pentio da /ccco, 1528. tn 8.° V. Albeiito n. 3. 

Edilio haud notata a Bartholomaco Gamba , qui istius epistolae me- 
minit octo Editioncs, vel reccntiores vel hac nostra vetustiorcs. 

* BOCCALINI (Traiano). Scelta de' ragguagli di Parnaso. Ivi, 

Alvisopoli, 1830. tw 8.° 
BOCCATIIS (Vergimus de). Tractatus tres de Censibus, de So- 
cietatibus Officiorum , et de Pactis et Promissionibus super 
constilutionibus Pontiticum Hom. Bomae , apud lerrarium , 
1690. tn 4.° 

et SEVEROLI (Hercules). Tractatus de Litteris Remis- 

sorialibus, sive de Dilationibus. Romae , Murettus et Brian- 
zius , 1587. tn 8.° 

* BOCCIIINI (Bart.). Le Pazzie de* Savi. Bologna, Bortolotti , 

1838. in 12.° 

BOCHTURNIUS (Anselmus). Chrisliana de lndulgentiis Asserlio. 
Veneliis , De Vitalis, 1521. tn 4.° 
** BODINLS (J.). Oratio de instituenda in Republ. Juventute ad 
Senatum Populumq. Tolosatem. Tolosae, ex off. Putei, 1559. 
tn 8." Digitized by Google 43 BODINUS (Jo. ). Melhodns ad facilem Historiarum cognitionem. 

Genevae , Sloer , 1595. in 8.° 
Demonomania degli Stregoni, trad. da Hercole Cato. 

Venezia , presso Aldo , 1589. in 4.° 

* BOERO ( P. (». ). Vita del B. Giovanni de Brjlto della C. di G. 

Roma, Tip. della Civ. Calt. , 1853. in 4.° Con lav. in rame. 

* BO£TIE ( Estienne ue la ). De la Servitude volontaire , avec une 

preface de F. De Lamennais. Brxix., llauman , 1836. in 24.° 
BOETIUS (Sev. ). De Pliilosophiae Consolatione et de scholastica 
disciplina. Venet. , Greg. de Gregoriis, 1516. in 8.° 

* cum Comment. S. Thomae. Ibid. , impensis Octavia- 

ni Scoti, M.rccc.LXXxrmi. in 4.° 

+ De Consolalione Philosophiae , curante Jo. Ant. Vulpio. 

Patavii, Cominus , 1721. in 8.° 

* trad. da Bened. Varchi. Bologna , Sassi, 1820. tn 8.° 

* Arilmetira boetij. — In fine: Finit aiilhmetica Bnetij be- 

ne reuisa ac fideli studio emendata Impressa per Eihardu 
rauiolt viii solertissimi e\imia industria et mira imprimendi 
arte: qua nuper venetiis nunc augustae excellet nominatis- 
simus. Anno dni. m.cccc.lxxxviij. Mensis maij die vifjesi- 
ma. in 4.° Cum signat. tanlum , char. germ. , cum litt. inilial. 
florent., et fig. mathemat. 2 col. lin. 40. ff. 48. — Acced. 

Edilio Princeps, a nonnullis pcr errorem Venetiis tributa, 
nam, ut ab allata subscriptione liquet, Augustae prodita cst. Edi- 
tionis raritali pretium acccdit integrilatc et nitorc Exemplaris. 

2. Bcktus (Xicolaus). — Nicolai Burtij parmensis: musices 
professoiis : ac iuris ponlificij studiosissimi : musices opu- 
sculum incipit : cum defensione Guidonis arelini : adversus 
quendam hyspanum veritalis prevaricatorem. — Fn fine post 
Auctoris Cairmen ad lect. : Impensis Benedicti librarii bonon. 
ac suma (sic) industria U^onis de rujjeriis: qui propatissi- 
mus (sic) hnius artis exactor impressus i!ononie. Anno «lni. 
.v.cccc.i.xxxvu. die ultima aprilis. in 4." Cum signaturis 
tantum , char. gcrm. grandiori , cum nolis music. I. 29. ff. 67. 

Editio I*rinceps , perrara ct admodum a Bibliophilis optata. 
Describitur a Morellio, Bibl. Pinell. n. 2026, et laudatur liis ver- 
bis ; liber admodum rarus, a De Bure in Bibliogr. Instruct. n. 
2010, qui ait: Ce rolume est assez rare et rechercM des Cu- 
rieux y ab codom in Cat. de Gaignat n. 127.'$. , ab Hain n. 4145. 
Scd prac aliis fusc el accuratissimc dcscribitur et cclcbratur a 
Dihdin in liibl Spencer. vol. III. p. 233. Dc cadcm haud pauca 
verba faciunt praccipui Scriptores de rc Musica: Marlini t. 1. 
p. 451. Fetis, Biogr. des Music. p. 347. Jo. Hawkins ct Doct. 
Bnrney in Histories of Music. Digitized by Google 44 BOFONDI (Pio). L' Agro romano e la presente sua coltivazione 

etc. Roma, Tip. dei Classici , 1844. in 8.° 
BOGDANUS (Petrus). Cuneus Prophetaruin de Christo et ejus 

evangelica veritale italice et epirolice contexta. Patavii, 

Tt/p. Semin. , 1686. in fol. fig. 
BOILEAU-DESPREAUX (Nic. ). OeUvres avec des eclaircissemens 

historiques donnes par lui meme. Dresde , Wallher , 1767. 

T. IV. in 8.° fig. 
BOILEAU et SANLECQUE. Les Oeuvres. Geneve , Fabry et Ba- 

rilott , 1732. in 12.° 
BOLINGBKOKE (M. de Yoltaire). V Examen important. Londres, 

1776. in 8. 

BOLLA confirmatoria di Benedetto XIV del Privilegio dell'Arci- 
confraternita di S. Maria della Morte di Bologna di nomi- 
nare e liberare ogni anno un Reo condannalo a morte. 
(S. a. n. ) in 4.° 

BOLLETTINO delle Leggi. — Foglio officiale della Repubblica 

Italiana dai 31 dic. 1802 ai 9 maggio 1804. Milano, Veladi- 

ni, vol. III. in 8.° 
della Repubblica e del Regno Italiano dai 31 dic. 

1802 ai 6 aprile 1804. Ivi , vol. XXV. in 8.° 
e Regolamenti per il Governo della Provincia di 

Bologna. Bologna, Stamp. Cam . , T. V. in 8.° 
di tutte le Notiucazioni , Leggi e Decreti pubblicati dal 

Governo di Bologna, non che dal Comando Militare dal 4 

febbrajo 1831 agli 8 luglio 1832. Bologna, Tip. delle 3/u- 

Mj 1831-32. T. IV. vol. I. in 8.° 
BOLOGNETTI (Franc). La christiana Vittoria maritima. Bolo- 

gna , Benaccio , 1572. in 4 ° 
BOMBINl (Bern.). Consilia. Bomae , ap. Bladum , 1550. in 4.° 
BONACCORSIUS (Jac Salviis). De Immaculata B. V. Mariae 

Conceptione tractatus, cui aecedunt de hujusce dogmatis 

deflnitione Monumenta. Florenliae , ap. Manuelli , 1855. in 8.° 
BONACINA (Martinus). Tractatus Moratis. Mediolani, UB. Pon- 

tii, et Piccalea, 1623. T. II. in fol. 
Tractatus de Clausura et poenis eam violantibus impo- 

sitis. Venet. , Fontana , 1626. in fol. 
BONAFEDE (Carolina ). Cenni biogralici e ritratti d' insigni don- 

ne bolognesi raccolti dagli storici piii accreditati. Bologna, 

Tip. Sassi , 1845. in 8.° fig. 
BONALD ( DE ). La Legislazione primitiva considerata in questi 

ultimi tempi coi soli lumi della ragione. Modena, Vincenzi, 

1818. Tom. III. vol. 1. in 8.° 
BONANNI (Filippo). La Gerarchia Ecclesiastica considerata nelle 

vesti sacri e civili usate da quelli, che la corapougono. 

Roma, Placo, 1720. in 4.° fig. Digitized by Google 45 * BONANNI (Philippus). Ordinum Religiosorum in Ecclesia Mili- 

tanti Catalogus, eorumque indumenta in iconibus expressa. 
Romae, de Rubeis , 1738-42. T. ///. in 4.° fig. 

* Ordinum Equestrium et Militarium Catalogus in imagini- 

bus expositus. lbid. , ap. eund. 1741. in 4.° fig. 

* BONAPARTE (Lucien). Charlemagne , ou 1* Eglise delivree. 

Poeme epique en XXIV chantes. Rome, Bourlit , 1814. 

T. II. vol. /. in 4.° 
BONARDO ( Fr. Viisc ). Discorso intorno agli Agnus Dei di cera 

benedetti. Roma, Accolli , 1586. in 4.° 
BONATUS (Guido). Decem continens tractatus Astronomiae. 

Venetiis, per Jac. pentium , 1506. in fol. fig. 

# BONAVENTURA (S.). Tractatus et libri quam plurimi. . . . per 

Martinum flach Argentine civem m .cccc .lxxxyiiii. in 4.° 

Pomum Crucis. Venetiis, de Luca , 1508. in 8.° 

Aurea legenda maior B. Francisci. Florentiae, Junlae , 

1509. in 8.° 

Editio rara. 

Dilucidatio in libros Sententiarum. Venetiis, ad signwn 

Seminantis, 1573. T. IV. in 8.° 

* In librum Sapientiae et Lamentationes Jeremiae prophe- 

tae Expositio. Ibid. , de Francisciis , 1574. in 8.° 

In Evangelium secundumLucamEnarratio. Ibid. , typ. et 

an. eodem. t in 4.° 
Expositio in Psalmos. Romae, Typ. Vaticana, 1588. in 8.* 

# Sallerio della B. V. M. recato in italiano da un sacer- 

dote bolognese. Bologna, Tip. delle Belle Arti , 1837. in 12.° 

* BONETTI (Caet.). Sei veglie ed Epicedio. Bologna, Turchi, 

1834. in 16.° 

# BONFADIO (Jacopo). Lettere. Piacenza, Tedeschi, 1773. m 8.° 

# Prose. Venezia , Alvisopoli , 1829. in 8." 

BONIIOMIUS (Jo Franc. ). Decreta generalia in apostolica Vi- 

sitatione Comensi edita. Vercellis, ap. Molinum , 1579. in 16.° 

Anliquorum Patrum Sermones , et Epistolae de S. Eu- 

sebio, Episc. Vercellensi etc. Mediol. y ap. Pontium, 1581. 
in 4.° — Acced. 

2. B. Mart. Eusebii Vita, resq. divinitus gestae. Ibid. 

3. Sermoni di S. Ambrosio e S. Massimo della vila del 
predelto Santo, con la giunta d' una lettera sci itta dal me- 
desimo S. Eusebio. Torino , Hll. Bevilacqua, 1581. in 4.° 

# BONIFAZl (Fimppo). Catalogo della libreria del Card. Giuseppe 

Mezzofanti. Roma, Paliotta, 1851. in 8.° 
BONTOANNES (Berardus) Episc. Camer. Epitome in universam S. 
Theologiae D. Thomae Aquin. Summam. Lugd. , ap. Beraud., 
1579. m 8.° 

- 

Digitized by Google 46 BONIS ( Homobonus de ). Commentarii Resolutorii de Exaniine 
ecclesiastico. Bononiae , ap. Tebaldinum , 1623-27. T. III. 
in fol. 

BONNEYTLLE (N. ). Dc V Esprit des Religions. Paris , Cercle So- 

cial , 1791. in 8.° 
BONONIA (Joan. a). De Praedestinatione et Reprobatione. Lo- 

vanii i Bergagne , 1554. in fol. 
BONTA (Giambatt. ). Elemenli di Algebra e Geometria. Bolo- 

gna , alla Volpe , 1841. in 8.° 
Elementi di Algebra , Geometria e Trigonometria piana. 

2.* ediz. Bologna, alla Volpe , 1851. in 8.° fig. 
Altra Copia. 

Elementi di Fisica e Chimica. /n\ 1852. T. II. in 8.° fig. 

BORCKENSIS (Timannts). Enchiridion Praecationum virorum 

illustrinm et orthodoxorum Patrum. Antuerpiae, ap. Slehium , 

15G2. m 12.° 

BORDINUS (Fbanc. ). Quaesita et Responsa mathemalica. Bono- 

niae , ap. Benalium , 1573. in 4.° 
BORDONE (Benedetto). lsolario. Vinegia, presso Nic. di Aristo- 

tile detto Zoppino , 1534. in fol. fig. 
BORDONIUS (Fbanc). Privilegia Clericorum. Parmae , ap. Vio- 

thi, 1668. tn 4.° 

BORGHI Arciprefe. Descrizione geografica^ fisica e naturale del 

Lago Trasimeno. Spolclo , Bassoni, 1821. in 4.° fig. 
BOUGOGNONI (Cesabe). Poli/.ia dcl Foro. Bologna, Tip. deWhtit. 

delle Scienze , 1817. in 8." 
BORIONI (Fbanc. ). Parole di un patriotla cristiano. Pesaro , No- 

bili, 1831. in 16.° 
Collana di medaglie antiche e moderne. Loreto , Rossi, 

18 )5. in 12.° 

L' Autunno dcl 18 J6 in Ancona (ossia descrizione del 

Cholera d' Ancona ). Jtxi , Chcrubini , 1837. in 12.° 

BORROVIAEUS (Cabolcs). V. Cabous (S.). 

BORROMEO (Fedebico) Card. , Arcivesc. di Milano. I sacri Ra- 
gionamenti sinodali. Milano , Gariboldi , 1632-46. T. X. vol. 
IV. in 4.° 

De concionantc Episcopo. Mediol. (ap. eund.), 1632. in 4." 

De sacris nostrorum temporum Oraloribus. Ibid. , an. 

eodem., in 4.° 

Conciones synodales, et sacrae Conciones. Ibid. , 1633. 

T. II. in A. u 

De vera ed occulta Sanctitate. Ibid., 3/on/ta,1650, in 4.° 

BOSELLl (Gin.). La Corte Accadeinica divisa in principi , ca- 

valieri, e dame ecclesiaslici e ministri. Bologna , Monti , 

1665. in 4.° fig. Digitized by Googl 47 * BOSI (Gius. ). Archivio patrio di anlicbe e moderne rimembranze 

felsinee. Bologna , Tip. delle Scienze 9 1855. in 8.° (Opera 
in corso). 

* BOSSI (Gius. ). Poesie. V. Collezionb delle migliori opere in 

dial. inilan. vol. IX. pag. 91. 

* BOSSO (Alvigi). Orazione delle lodi di S. Carlo. V. Orazioni 

in lode <ii S. Cario. 

* BOSSUET (Jacq. Bemgne). Oeuvres. Argenlina , Albrizzi , 1736- 58. vol. X. in 4.° 

* Liege, 1 766-68. T. XX//. i» 8.° 

* Meditazioui sopra il Vangelo, trad. di Selvaggio Can- 

turani. Vcnczia , Occhi , 1772. T. II. in 8.° 

* Defensio declaralionis conventus Cleri Gallicani an. 1682. de ecclesiastica potestale. Lugani, apud Agnellum , 1766. 
T. II. in 4.° 

BOTERO ( Gio. ). De) dispregio del Mondo, e due Praticbe appar- 
tenenti all' istessa materia. MUano , Tini , 1584. i» 8.° 

De Praedicatore Verbi Dei. Parisiis, Otaudiere , 1585. 

in 8.° 

Della Ragion di Stato, con tre libri delle Cause della 

grandezza e magniticenza delle citta. Ycnezia , Ginliti , 1589. 
in V 

* Le Relazioni universali. Yenezia , Angelieri , 1605. in 4." 

* — hi, 1608. m 8.° 

Epistolae S. Caroli Borromaei nomine scriptae. Medio- 

lani, Bemti, 1586. i» 1*2.° 

* Eaedem, adiecto ejusdem epistolamm tbeologicarum 

libro. Parisiis, Perier , 1586. in 12.° 

BOTTA (Bartii.). Davidias. Papiae , ap. Bartholum , 1573. in 8.° 

* BOTTA (Cari.o). Sloria d' Italia continuata da quella del Gtiic- 

ciardini sino al 1 789. Capolago , Tip. ch. , 1832-33. T. XII. 
in 12.° 

* Storia d* Italia dal 1789 al 1814. hi, 1833. T. VI. in 12.° 

* Storia d' Italia continuata da quella del Guicciardini sino 

al 1789. Lugano, Ruggia , 1832. T. X. i» 8.° 

* Storia d ltalia dal 1789-1814. Italia , 1824. T. VIII. 

vol. IV. in 8.° 

BOTTIS (Henr. de). Traclatus de Synodo Episcopi et de Slatutis 
Episcopi synodalibus. Lugd. , per la Mouche , 1529. i» 8.° 

* BOUCIIER ( I. B. A. ). Vie de la Soeur Marie de I' Incarnation 

Fondatricc des Carmelites rcformees de France. Paris, H. 
Barbou, 1800. tn 8.° 

* BOUDON (Enrico Maria). La vita interiore. Ferrara, Pomatel- 

li, 1837. i» 12.° 

* BOUDRAND, Abate. V anima penitcnte, ossia il nuovo Pensa- 

leci Beue. Reggio , Fiaccadori , 1827. i» 16.° Digitized by Google 48 * BOULOGNE (Stef. Ant. di). Istruzione pastorale sulla stampa 

de' cattivi libri. — Altra sulla educazionc crisliana. — AI- 
tra sull* eccellenza e utilita delle missioni. — Discorso per lo 
Stabilimento dei Fratelli delle Scuole cristiane. — Panegirico 
di S. Vincenzo de' Paoli. Fmola , Tip. del Semin. , 1822. 
in 8.° 

BOURCHIER (Thom.). De Martyrio Fratrum Ordinis Francisci 
in Anplia sub Henrico VIII. Parisiia, ap. Poupy , 1582. in 8.° 

* BOURDALOUE ( P. ). Sermons, Exhortations et Instructions. — 

Retraite Spirituelle. Touloute , Nismes. 1787. T. XV. in 12.° 

* Prediche quaresimali. Yenezia , Pezzana , 1782. in 4.° 

BOVILLUS ( Caroi.cs). Divinae Caliginis Liber. Lugd. , Blanchard, 

1526. tn 8.° 

De raptu D. Pauli, et de prophetica visione. Parisiis, 

ap. Colinaeum , 1531. in 8.° 
BOZIUS ( Thom. ). De signis Ecclesiae Dei. Romae , ap. Tomerium, 

1591. in fol. 

De antiquo et novo Italiae Statu adv. Macchiavellum. 

Romae , ap. Facciollum , 1596. in 4.° 

* BRACCIOLINI (Franc). Lo Scherno degli Dei. Sta nel T. IX 

e X della Collezione di Poeti burleschi. 

* BRAMIERI (Lcigi) e POZZETTI (Pompilio). Lettere intorno la 

Vita e gli Scritti di Giuseppe Parini. MUano , Majnardi , 
1802. in 8.° 

* BRANCA (Gio. ). Le Macchine. Roma % Mascardi , 1629. tn 8.° fig. 

* BRANCA ( Gics. ). Spiegazioni del Vangelo per tutte le domeniche 

e varie feste dell' anno. Bologna , Guidi , 1842. tn 8.° 

* BRANCA (Jo. Bapt.). De Sacrornm Librorum lalinae Vulg. Edit. 

auctoritate ex perpetuo in Ecclesia usu. Mediolani, ex off. 
Galealior, 1781. tn 4.° 

* BRANCADORO (Caes.) Card. Alloquutio habila Ultrajecti die 

20 Sept. 1794, cum versione italica. Ftrmi, Typ. Archiep., 
1833. tn 4.° 

BRASICHELLE.NSIS (Jo. Maria). Index librorum expurgando- 
rum. Tomus primus (unicus editus). Romae , ex Typ. R. C. 
A. 1607. vol. II. tn 8.° 

Liber, teste Volpio, inventu per quam difflcilis. 

* BRAUNIUS (Joannes). Vestitus Sacerdotum Hebraeorum. Am- 

itelodami, 1680. T. 11. in 4.° fig. 
BREDENBACCHIUS (Matthias). De dissidiis Ecclesiae compo- 
nendis; et Apologia de eo, quod quibusdatn visus est acer- 
bius scripsisse in Lutherum. Antuerpiae , ap. Tilenium , 1676. 
tn 8.° Digitized by Google 49 * BRERA ( Valeriano Luigi ). Idee analitiche sopra i rapporti della 

materia colla vita. Crema , Ronna , 1803. in 8.° 

* [V Contagi e della ciira de' loro effetti. Padova , Tip. 

della Minerva, 1819. Yol. II. in 8.° 

* Prospetti de' risnltamenti ottenuti nella Clinica medica 

di Padova ne^li an. 1809-15 e dal 1822-24. Padova, Tip. 
del Semin., 1816-25. T. lll.in 8.° 

* BRESCIAM (Ant. ). Vita del giovane egiziano Abulcher Biscia- 

rau. Roma, Tip. del Cotl. Urbano , 1838. in 8.° 
*- L' Ebreo di Verona. V. Ebreo. 

* BRESCIAM (Cesare). II Cuore addolorato di Maria. Canti VII. 

Verona, Libanli , 1837. tfl 8.° 

* BRESSAWIOO (Idelfonso). Istruzioni morali sopra la dottrina 

cristiana , Bassano , Remondini, 1783. T. III. vol. I.in 4.° 
BRETTAMJS Rutlandus (Jo. Caspar). Loci Communes thcolo- 
gici, qui hodie potissimum in controvcrsiam agilanlur. An- 
tuerpiae , Simon , 1560. in 8.° 

* BREVENTAM (Ulisse). Memoria sui rumori del cuore. Bolo- 

gna, Nobili , 1837. in 4.° 

* Manuale d'Ascoltazione. Bologna, Nobili , 1838. in 12.° 

* Ivi, Sassi, 1845. in 8.° 

* BREVIARIUM Romanum, ex Decreto Concilii Tridentini restitu- 

tum. Parisiis, Keruer , 1573. in 4° fig. 

* Venetiu, ap. Cieras, in fol. fig. 

Exemplar maxima crassilie , recens sed decore ad antiquum morcra 
compactum. 

* Anluerp. ex off. Plantin. , 1628. in fol. 

Exemplar opcrculis veteri more splendide ac clegantissime dcau. 
ralis. 

* Ex duc. Campidonensi Typ. , 1790. tn 8.° 

Exemplar pluribus consians scapis, ad commodiorcm usum solutis, in 
theca congestis. 

* Jinnoniae , Nobili , 1827. T. IV. in 12.° 

* R o m a no-F r a n r. i sc a n u m , oflicus trium Ordinum S. Fran- 

cisci propriae stationi assignatis. Ibid. 1830. in 8.° 

* Amrrosianum. Mediol., ap. de Sirturis, 1760. T.III.in 8.° 

* Ibid. , ap. eund. T. III. in 8.° 

* Ibid. , ap. eund. 1764. vol. IV. in 12/ 

Exemplar frequenti usu detritum. 

* Ibid.t ap. Galeatium , 1782. T. IV. in 12.° 

* Ibid., typ. Sambrecnic.o-Vismarianis , 1841. in 12.° 

7 Digitized by Google 50 BUEVIS , et dilucida in Missae Canonem Exegesis. Parisii$, Guil- 
lard, 1548. tn 8.° 

* BRIANO (Giorgio). La Siria e 1'Asia Minore illustrate da 120 

linissimi intagli. Torino , Pomba, 1841. T. II. tn 4.° fig. 

* BRIGHENTI (Pietro). Elogio di Matteo Babini. Bologna, No- 

bili, 1821. til 4.° 
BRISSONIUS (Barnaba). De Formulis et solemnibus Populi Ro- 
mani Verbis. Pari$ii$, ap. Nivellium , 1583. tn fol. 

* BRUNACCI. Elementi di Algebra e Geometria. Bologna, Nobili , 

1826. tn 8.° 

BRUNELLI ( Joann. ). Repetitio in primam decretalem de homici- 
dio. V. Covarruvias. Releclio elc. 
*# BRUNEO (Gio. ). Tre leltere, dove si rende la cagione della ca- 
duta di detto Autore dal grembo della S. Chiesa Romana 
e la ragione del suo rilevamento. Siena , Bonetti , 1582. tn 8.° 

* BRUNET (I. Ch. ). Manuel du Libraire. Bruxelles, Soc. Belge , 

1838. T. IV. in 8.° 
BRUNFELSIUS (Otho). De diffinitionibus et lerminis Astrologiae 
libHlus isagogicus. V. Firmiccs. 

* BRUNI ( Franc. ). L' Abate ed il Priore. Dialogo in risposta alle 

dissertazioni sul Mutuo e sulle Usure di un Canonico Poli- 
ziano. Napoli , Baimondi , 1836. in 8.° 

* Analisi ragionata e crilica delFopera del Mastrofini su 

le Usure. V. Analisi. 

* BRUNI ( Giambatt. ). Dissertazioni lilologico-critiche. Bologna , 

1818-24. tn 4.° 

* Deir Autenticita delle Storie Lidiache di Xanto. Bolo- 

gna, Turchi-Batlarra , 1823. in 4.° 

* BRUNO (Gius. Ant.). Introduzione alla Civile Giurisprudenza. — 

Introduzione alla Canonica Giurisprudenza. Bologna, Bor- 
tolotti, 1836-37. T. II. in 8.° 
BRUNUS (Cosradus). De Legationibus Libri V; de Caeremoniis 
Libri VI ; de Imaginibus Liber I. Maguntiae , ex off. Behem, 
1548. in fol. 

» Opos admodum rarum, quia multa illius Exemplaria una cum 
» Francisci Behem Typographco inccndio absumpta fuisse perhi- 
» bentur. » De Romanis. Bibl. Garamp. T. I. p. 380. 

De Haereticis in genere , cum Optato Milevitano contra 

Donatistas. — De seditiosis. — De calumniis. — De uni- 
versali Concilio. Cum appendice de seditiosis Jo. Cochlaei. 
Ibid. 1549. tn fol. 

De Haereticis Introductorium. V. Sedelius. n. 5. 

* BRUSCHELLl (Dom.). Asisi e Santuarii, che la decorano. Orvie- 

to, Tosini, 1824. tn 8.° fig. Digitized by Google 61 

* BRUSCHI ( Gaet. ). Amore e Religione. Canli tre con note ed 

osservazioni. Bologna, alla Volpe , in 8.* 

* BRUYERE (De la). Les Caracteres. Paris, Prauit , 1768. T. II. 

in 12.° 

* Paris, Stereotype d'Herhan, 1802. T. III. in 12.° 

* BUAT (Contb de). Histoire ancienne des peuples de 1' Europe. Pa- 

ris, Desainl, 1772. T. XII. in 16.° 

* BUFALIM (Mairizio). Saggio su la dottrina della Vita. Forli , 

Casali, 1813. tn 4.° 

* Ciealate intorno alla Medicina analilica. Milano , Soc. 

tip. de> Clau. itaJ., 1825. in 8.° 

* Fondamenli di Palologia analilica. Pesaro , Nobili , 1828. 

Vol. II. in 8.° 

* Discorso degli ulTiei piii essenziali del Clinico. Firenze, 

Tip. Galileana , 1835. w 8.° 

* 1 Lettere polemiche. V. Meli. 

* BUGANZA (Gaet. ). Della Divozione, Serraoni nove per le Feste 

di Maggio. Firenze , Stamp. del Giglio, 1802. in 8.° 

* Prediche quaresimali, e panegirici. etc. Verona, Giulia- 

ro\ 1805. T. II. in 4." 

BUISONIUS Hannon (Jo.). Ilistoria ac Harmonia evangelica. 
Romae , ap. Eliatmm , 1575. in 8.° 

* BULENGERUS (Jil. Caes.). Descriptio Theatri Rom. et Graeci. 

Ejclat in Tom. V. Pi.atti edit. Taur. Pombae. 
RULLA Coenae Domini Papae Pauli III cum elucidationibus P. Re- 
bufii. Lugduni , Fratres Trechsel , 1535. in 8.° 

* BULLARIUM Magnum Romanum usque ad Leonem XII — A 

Leone M. ad Clementem XII. Lugd. , Luxemburgi et Romae, 
1655-1744. T. XIV. in fot. 

* Benedict. XIV ab an. 1746 ad a. 1757. Romae , 1746- 

57. T. IV. in fol. 

* Clement. XIII ad Leonem XII. Romae, 1835-55. T. X VII. 

in fol. (Opus adhuc sub prelo). 

* Pontilicium S. Congregationis de Propaganda tide. Ro- 

mae , Typ. Coll. Urbani , 1839-41. T. V. in 4.° 

* BULLETTINO delle Scienze Mediehe della Societa Medico-chirur- 

gica di Bologna. Bologna , Nobili , 182D-65. Tom. LI. , vol. 
XXVI. in 8.° 

* BULWER ( E. L. ). Rienzi P ultimo dei Tribuni ; trad. di Gaeta- 

no Baibieri, colle Poesie trad. da Giulio Carcano. MUano , 
Stella, 1836. T. II. in 8.° 

* BUMALDUS (Jo. Ant. ). Minervalia Bonon. Civium Anademata , 

seu Bibliotbeca Bononiensis , cui acccssit antiquiorum Picto- 
rum et ScttLptorum Boaoniensium brevis Catalogus. Bono- 
niae, ap. HH. Benatii, 1641. in 12.° Digitized by Google f 52 

* BLOMMATTEI (Benedetto). Avvertimenti grammalicali per la 

linptia ilaliana. Milano , Marelli , 1754. in 12.° 

* BLONAFEDE (Appiano). Delle Conquiste celebri. Venezia , Al- 

visopoli, 1824. in 8.° 
V. Cromaziano. 

* BLONAIL TI ( (ihkg. ). Lettera ad un' Ahhadessa , che gli diman- 

da il modo di re?gersi nel tenipo dell' interdetto contro i 
Veneziani. Modena , Gadaldini , 1006. in 4.° 

* BLONAV.ICl (Gianfranc. ) Archilettura della Metropolitana di Ba- 

venna. Co' disegni dell' anlica Basilica , del Museo arci- 
vescoxile e della Botonda. Bologna, alla Volpe , 1748 e 1754. 
P. II. vol. I. in fot. fig. 

* BLONAPAHTE (Jac. ). Bapjiuaglio storico di tutto 1' occorso nel 

sacco di Boma del 1527. Colonia, (s. lip.) 175t>. in 8.° 
BLONBICCIO (Angelico). Parafrasi sopra tutte I' epistole di S. 
Paolo e le Canoniche. Venczia , Ziletli , 1570. in 4.° 

* BLBATTLS ( Mattiiaecs ). Decisiones, cum annotationibus D. Jo. 

Franc. Ferentillii. Lugduni , Uuguetan, et liavand , 1660-61. 
T. III. vol. I. in fol. 

* BUBKE (Edmondo). Hiflessioni sulla Bivoluzione di Francia. 

V. Marciietti ( I). Gio. ). Del Breviario Bomano. n. 2. 

* BLHLAMACCHl (Pacifico). La vila con alcuni scritli di Fra 

Girolamo Savonarola. Venezia , Alvisopoli , 1829. in S.° 
BLBSATLS ( Franc. ). Consilia sive Besponsa. T. I. et II. Venet. 
ap. Zener. 1572-77 ; T. III. et lV r . Ibid. ap. Fr. de Fran- 
ciscis, 15.S2-86. in fol. 

* BLBTILS (NicoLAis ). Musices opusculum. V. Boetiis ( Sev. ). 

Arilhmetica. 

* BLSIINELL (Orazio). Lettera al Bomano Pontefice. V. Aze- 

glio. n. 4. 

BLSTLS (Georg.). Quaeslionos philosophicae et theologicae. Ve- 

netiis , HH. Sessae , 1574. in $." 
BLTEO (Joan. ). Opera geometrica. Lugd. , Bertcllus , 1554. in 

4.° fig. 

BLTHIO ( Ant. de). Tractalus Confossionis. Absq. Tit. etulla nota. 
in fine : Compilatum et ordinatum fuit hoc opusculum de 
inodo conlilendi per eximium ac famosissimum vtriusq. iur. 
doc. dnm Antonium de Butrio civem Bononiensem. Casfiga- 
tum et correctum per fralrem Joannem de Mapello ordinis 
minorum sacre theolo^ie professorem. Finis. tn 8.° Ch. fere 
germ. , cum sign. tantum , lillera init. flor. I. 29 et 30. ff. 22. 

Ltbellulus haud notus vcl nostro accuratissimo Fantuzzio , qui (T. //• 
p. 365) ejusdem opusciili notat tantum Codicem ms. in R. Biblio- 
theca Parisiensi; nec non Wadingo (Script. Ord. Min.) , qui de 
liac Mapelli recensione silet. Digitized by Google 53 * BUZONI (Luigi). Proposta di alcune osservazioni medico-ehirur- 

giche sopra le Considerazioni del prof. P. P. Malago intorno 
le ferite di prima e seconda intenzione e snlla formazione 
del callo osseo. Bologna, Nobili , 1834. in 8.° 

C. 

* CABALLERO Diosdado (Raimundus). Gloria postuma Societatis 

Jesu. Pars prima (unica ediia). Romae , ap. Bourlie , 1814. 
tn 8.° 

CABALLINUS (Gasp. ). Tractatus de Evictionibus , et Libellus de 
Aedilitiis actionibus. Yenet., ap. Ziletlum, 1671. tn 8.° 

Tractatus de eo, quod iuteiest; accessit discussio de 

inofficiosis Testamentis , Donationibus et Dotibus. lbid. , 
1574. in 8.° 

Milleloquia juris. lbid. , ap. Longhum, 1575. P. II. 

vol. I. in fol. 

* CABANIS (P. G. G. ). Rapporti del Fisico e del Morale dell'uo- 

mo. [S. I. e tip.) 1820. T. II. vol. I. in 8.° 
CABEDUS (Georg de). Decisiones Supremi Senatus Regni Lusi- 
taniae. Offenbachii Ysenfmrg , ap. Nebenium , 1610. P. II. 
vol. I. in fol. 

* CACCIA (Claudio). La felicita dei Popoli derivante dalla vera 

religione. Cremona, Marini , 1802. in 8.° 

* CACCIA (Ferd. ). Vita di S. Girolamo Miani. Venezia, Curti , 

1822. in 16.° 

CACCIAGUERRA , Mom. Trattato della Communione. Ivi, de 
Alaris, 1575. in 12.° — IV e unito: 

2. Traltato della Tribulazione. Ivi , 1575. in 12.° 

* CADOLINI (Ignazio Gio.). Ordinamenti della diocesi di Cervia. 

Pemro, Nobili , 1830. in 8.° 
CAELIUS Ruodigims (Lud. ). Lectionum anliquarum libri XXX. 
Banl. , ap. Frobenios , 15GG. in fol. 

* CAEREMONIALE continens ritus electionis Rom. Pontificis, Greg. 

XV jussu editum. Romae , Ex typ. R. C. A. , 1622. tn 4.° 

Ibid. , 1667. in A.° 

* lbid., 1724. tn 4.° 

* cui praefipuntur Constituliones Pontificiae, et Con- 

ciliorum decreta ad eam rem perlinentia. Ibid. , 1724. tn 8.° 

* Episcoporum , Bened. XIV jussu editum et auclum. Ro- 

mae , Satomoni , 1752. tn 8.° 

* pro Basilica Assisiensi S. Francisci in Patriarchalem et 

Cappellam Papalcm erecta. Ibid. , ap. eundem, 1754. in 4.° Digitized by Google 54 CAESALPINUS (A*dr.). De Metallicis. Romae , ap. Zannettum , 

1596. m 4.° 

* CAESAU (C. Ji lics). Commentarii de Bello gallico et civili. Ac- 

cedunl libii de Bello alexandrino, africano, et hispanien- 
si, e nupenima recensione Jer. Jac. Oberlini. Aug. Taur., 
Vid. Vomba, 1818. T. II. in 8.° 

* Comrnentario della guerra in Gallia volgarizzato per 

Franc. Cecilia appresso al testo latino. Romae , Boulzaler , 
1835. in 8.° 

+ CAFFI (HlCH. ). Dell' Abbazia di Chiaravalle inLombardia; ag- 
giuntavi la Storia dell' eretica Guglielmina Boema. Milano , 
Gnocchi , 1843. in 8.° fig. 

* CAGNOLA (Luigi). Le solenni Esequie di Mons. Filippo Visconti 

Arcivescovo di Milano. Milano , al Genio tipogr. , 1802. in 
fol. fig. 

* CAILLE (Nic. Lud. de la). Manuductio ad elemeota malhema- 

tica etc. Venetiis, Bettinelli, 1773. tn 8." fig. 
CAIMUS (Marcis Ant. ). In aliquot Justinianei Codicis Titulos. 
V. Gillottis. n. 3. 

* CALANDHELLl (Ig.nazio). Memoria sulla gran Cometa apparsa 

nel marzo del 1843. Roma, Olitieri , 1844. in 4.° 

* Sul pianeta Urano. Bologna , alla Volpe, 1847. m 8.° 

* CALCAGNINO (Agostino). Historia dei Precursore di N. S. S. 

Gio. Baltista proteltore di Gcnova. Gemw, Farroni , 1648. 
tn 4. 

CALCAGNINUS (Caelics). Opera aliquot. Basil., ap. Frobenium 
et Episcopium , 1544. tn fol. 

* CALCOLO rajiionato su le ricchezze del Clero di un Minorita 

Conventuale. Pesaro , ISobili , 1833. tn 8.° 

* CALDAMUS (Floiuams). Oratio habitd Patavii pro funere in- 

staurato L. M. A. Caldanii bonon. Patavii , ap. Cresci- 
nium, 1816. in 4.° 

* Nuovi elementi di Anatomia. Bologna, Masi , 1827. 

r. //. in 8.° 

CALDERINUS (Joan.). Tractatus de Haereticis. Venetiis, ad Sa- 
lamandrae Insigne , 1571. tn 4.° Exstat cum Albertim tract. 
de eadem re. 

* CALEPINUS (Ambr. ). Dictionarium septem linguarum. Venetiis, 

e Typ. Baretiana, 1644. m fot. 

Exemplar fronlem, nonnullasque chartas sequcntes sartas exhibens. 

* CALGARINI (Giacinto). L'Irnerio. — Giornale di Legislazione 

e di Giurisprudenza. Bologna, Tip. al Sote , 1855. Fa$c. V. 
m 8.° (Opera in corso). Digitized by Google 55 * CALORI (Luigi). Tavole anatomiehe rappresentanti la struttura 

del Corpo umano. Bologna , Tip. Sassi , 1850. in 8.° fig. 

* CALOSI (Lligi). Cenni sulla Vaccinazione etc. Firenze , Pezza- 

ti, 1841. in 8.° 

* Intorno al tema proposto nel 1843 dall' Accad. Medico- 

Chirurgica di Bologna — Esporre i faili e le ragioni pin 
convincenti per stabilire se sia temporaria o perpetua V azione 
antivaiolosa della vera Vaccina. etc. Ivi, Piatti , 1843. in 8." 

CALPHURMUS ( T. ) , Siculns. V. Nembsiams. 

* CALPURMUS (Flaccus). Declamationes , ex recens. Petri Bur- 

manni. E.rstat cum Qcintilliano. edit. Pombae , T. VI. p. 513. 

* CALUSCIII (Taddeo). Esame della Religioue proteslanle. Vene- 

zia , Corona , 1 7*20. in 4.° 

* CALVI (Jac. Aless. ). Notizie della Vita e delle Opere del Cav. 

Gio. Franc. Barbieri, detto ii Guercino da Cento. Bologna, 
Marsigli, 1808. in A.° Con ritratto. 

* CALVI (Tomm.). Trionli della Relig. Napoli, Fernandes, 1830. in 8.° 

* CALVINUS (Joan.). Inslitutio Christianae religionis. Oliva Rob. 

Steph., 1553. in fol. v 

* — Genevae , ap. Perrinum, 1568. in fol. 

* In omnes Pauli Ap. epislolas Commen. Parisiis, Rob. 

Steph. , 1556. in fol. 

* Epislolae et responsa. Genevae , ap. Lantandreanum , 

1576. in fol. 

* In librum Jobi conciones , cum praefat. Theod. Bezae. 

Genevae, 1111 . Vignon , 15^3. in fol. 

* Lettres a Jacques de Bourgogne. Amsterdam , Wetstein , 

1744. in 8.° 

CALVIS ( Lcd. de). Resolutio Labyrinthi monetarum , ponderum, 
et aliorum antiquorum. Bonon. , ap. Monlium. 1683. in 12.° 

* CALZA ( Vinc. ). 11 Corano , con commenti ed una Notizia biogr. 

di Maometto. Bastia , Fabiani , 1847. in 8.° 

* CALZOLARl (Carlo). Libro di lettura per le Scuole Pie. Bolo- 

gna , Sassi , 1847. in 16.° 

* Ivi, 1849. in 8.° 

* CALZOM ( Franc. ). Esposizione in forma di catechismo dei do- 

gmi , precetti e sacramenli della Cristiana Cattolica Religione. 
Bologna, Longhi , 1784-95. T. V. vol. VII. in 8.° 

* Storia della Chiesa di S. M. in via Mascarclla. Ivi , 

Stamp. di S. Tomm. d* Aq. , 1785. in 4.° 

* CAMARDA ( Antonincs). Synopsis Constitutionum Apostolicarum, 

una cum Caeremoniali Gregoriano de pertinenlibus ad ele- 
ctionem Papae. Reate , apud Mamini , 1 735. in fol. 

* CAMBI (Fr. Bartolomeo). Copia d' una Lettera scrilla alli Si- 

gnori Veuetiani. Bologna, pel Benacci , 1606. in 4.° Digitized by Google 56 

CAMERARIUS (Barth.). De Praedestinatione dialogi tres. Pa- 

rtsm, David., 1556. in 4.° — ,4cc*rf. 

2. De Gratia et libero Arbitrio cum Jo. Calvino di- 

sputalio. Ibid. , 1556. i'n \.° 
CAMEKAKIUS ( Joichim). Commentarii utriusque linsuae. BasiL, 

ap. Ilervayium , 1551. in fol. 
Commentatio Explicationum omnium Tragoediarum So- 

phoclis, cum exemplo duplicis conversionis , seilicet Ajacis, 

ct Electrae. Ibid. , ap. Oporinwn , 1556. in 8.° 
I)e Fabulis Plautinis, deque Carmiuibus comicis. V. Plao- 

tis, edit. Taur. T. V. p. 1. 
CAMEKARIUS (Jo. Rudolpii.). Horarum natalium Centuria I et 

II. Francof. , ap. Emmelium , 1610. in i.° fig. 
CAMERARIUS ( Piiil. ). Operae llorarum subcisivarum , sive Me- 

ditationes historicae, auctiores quam antea editae. Centuria 

prima et secunda. Ibid. , lyp. Saurii , 1602. T. II. in 4.° 
CAMPANUS (Cincs). Commentaria ad celeberrimam 1. ejus IT. de 

Rebus credilis. Lutet. Paris. , ap. Sonnium , 1574. in 8.° 
CAMPANUS(Jo. Ant. ). Opera, scilicet: tractalus V, orationes 

XV epistolarum libri IX, vila Pii, historia Brachii, epigram- 

matum libri VIII. Romae per Eucharium Silber alias Franck. 

m . cccc . xcv. in fol. 

Ftlifio Princeps, ex scntentia Brunetii, qui contra judicium 
Hain (n. 4286) aliam, sine anno , Venctiis inipressam per Ber- 
nardinum Vercellensem judicat posteriorem. 

CAMPEGGI (Ridolfo). Racconto de^li Eretici Iconomiasli giu- 
stiziali in Bologna. Bologna , Mascheroni e Ferroni , 1622. 
in 16.° 

CAMPEGGIUS (Laur.) Card. Reformatio Cleri Germaniae ad 

correctionem vitae et morum. Coloniae , ex aed. Quentelia- 

wis, 1539. in 4.° maj. 
CAMPEGGIUS (Thomas). De Coelibatu Sacerdotum non abrogan- 

do. Yenetiis , ad signum Spei , 1554. in 8.° — Acced. 

2. De Auctoritate et Potestate Rom. Pontificis, et 

alia Opuscula. Ibid. , ap. P. Manutium , 1555. in 8.° 

Alterius suprascripti Operis aliud Exemplar. 

Liber de auctoritate sacrorum Conciliorum. Venetiis , 

ap. Tramezzinum , 1561. in 8.° 

Exemplar fronte, nonnullisquc aliis sequcntibus foliis laceris ac 
mutilis. 

CAMPELLO (Pompeo). Trapedie. Pemro , Nobili , 1827. in 8.° 
CAMPIANLS (Edmundus). Raliones decem , quibus fretus Cer- 

tamen adversariis obtulit in causa lidei. S. I. et typ., 1581. 

1» 8.° Digitized by Googl 57 CAMPIS (Thomas a). Opera. Parisii$, Roigny , 1549. in fol. 

* CANCELLIERI (Franc.) Lettera sopra il Tarantismo, Paria di 

Roma e sua Campaj?na , con le notizie di Castel Gandolfo. 
Roma, Rourlit, 1817. in 12.° 

* Nolizie istoriche de' Conclavi tenuti in Roma. Ivi, 

182 i. in 8.° 

* Noli/ie istoriclie delle Chiese di S. M. in Julia_, di S. 

Gio. Calihila, e di S. Tommaso degli Spagnuoli detta poi 
de' SS. (iio. e Petronio de' Bolognesi, col rame del Quadro 
del Domenichino e con un' appeudice di documenti e delle 
iscrizioui holognesi. Rologna, Nobili , 1823. in 4.° fig. 

* — Nolizie della Vita e delle Miscellanee di Monsig. Pie- 

tro-Ant. Tioli. Pesaro , Nobili , 1826. in 8.° 

* Lettera sopra ima copia all* encausto della Scuola di 

Atene , ed un Codice membr. di Ferdinando Cordubense de 
consultandi ratione etc. Ivi , 1826. in 8.° 

CANDIDUS ( Fn. Vinc. ). Disquisitiones morales. Venetiis, ap. 

Rallionum, Ibid. , ap. Raba, 1639. T. III. vol. I. infot. 
CANDIOTTI (Giulio). Nuovo e breve discorso dell' armi e lacci 

de' demoni. Macerata , MarteUini, 1581. in 12.° 

* CANEPARIUS ( Petrus M. ). De Atramentis cuiuscumque generis. 

Londini, F. 3/., 1660. in 8.° 

* CANEVAZZI ( Enrico ). Trattato di Agrotimesia. Rologna, Soc. tip. 

bol. % 1855. fasc. 3. in 8.° — (Opera in corso). 
*■■* CANGETIUS ( Constantinus). Orationes duae, altera de Juris 
civilis laudibus , altera de Philosophiae , Mediciuacque prae- 
stantia, ac dignitate habitae in Acad. Bonon. a. 1571. Bo- 
noniae , Rossij , 1571. in 8." 

* CANISIUS (IIenr.). Thesaurus Monumentorum ecclesiasticorum 

et historkoium cuni Praef. et notis Jac. Basnage. Antucrp., 
ap. Weslenios , 1725. T. IV. in fol. 
CANISIUS ( Petr. ). Catechismus catholicus etc. Accessere Preces 
horariac cuiii piis exercitalionibus. Venetiis , ap. Tramezinum , 
1563. in 12.° 

Commenlariorum de Verbis Dei corruptelis liber primus. 

Dilingae , ap. Mayer , 1571. in 4.° 
De Maria Ueipara Virgine. Hic secundus Liber est 

Commentariorum de Verbis Dei corruptelis non prius editus. 

Ingolst. , ap. Sartorium , 1577. in fol. 

Exemplar fronlc infcrne rautila , plurimisque sequenlibus foliis plu- 
viali aqua corruplis. 

Auctoritates S. Script. et SS. Patrum , quae in suo Ca- 

techismo citantur. Partes tres priores: Venetiis , ex Ribl. Al- 
dina, 1571. in 4." Pai s quai ta Coloniae , ap. Calenium , 1570. 
in 4.° 8 Digitized by Google 58 

CANISIUS (Petrus). Summa Doctrinae christianae, et preces 
horariae. Parmae , ap. Viotlum , 1565. tn 12. 

* CANNETTl (Gioacch.). Gli ammogliati operai dimentichi de' loro 

vecchi infermi Genitori. Macerata, Cortesi , 1838. in 8.° 

* CANON Missae ad tisum Episcopornm ac Praelatorum sub au- 

spiciis. Greg. XVI. Romae , Typ. R. C. A. , 1845. tn fol. fig. 

Exemplar splendidissime compactum, chartis deauratis. 

CAXONES Apostolorum. V. Justinianus. 
Conciliorum. V. Concu.ia. 

CANONICl Metropol. Ecd. Coloniemis. Antididagma , seu Pro- 
pusnatio adv. librum quemdam titulo bonae Reformationis 
cxhihitum; item ejusd. Capituli Senlentia conlra Bucerum. 
Parisiia , ap. Keruer, 1545. tn 8.° 

* CANOSA (Ant. ) Sulla proporzione delle pene secondo la diver- 

sita de' tempi. Modena, Tip. Cam. , 1831. tn 8.° 

* Riflessioni critiche sulla moderna storia del Heame di 

Napoli di Pietro Colletta. Capotago , ($. tip.), 1834. tn 12.* 

CANTICA , quae in Bibliis sparsim leguntur. V. Davihis. 
Caolkorum cum Commenl. Fr. Thomae Cisterc. Mon. 

et Card. M. Joannis Halgrini. Parisii», ap. Dadium Ascen- 

sum , 1521. tn fol. 

* CANTICO (1L) de' Canlici, e il Salmo 44 trad. da G. M. Emi- 

liani. Faenza , Conti , 18*25. tn 8.° 

* CANTINUS (Jos. ). Interpretalio ad Canonem Quod proposuimi. 

Pisis, Pieraccini , 1820. tn 8.° 
CANUS ( Melch. ). Loci theologici. Colon. Agripp. , Birckmann , 
1585. tn 8.° 

* Opera illustrata a Hyac. Serry. Bassani , Remondini , 

1776. tn 4.° 

Relectio de Poenilenliae Sacramento. Ingoht. , ap. Ede- 

mm, 1580. tn 8.° 

* CANUTI ( M. ). La Questione italiana. V. Azeglio. n 3. 

* CANUTI (Gaet. ). Pilture antiche della soppressa Cbiesa di S. 

Cecilia. (Bologna), 1829. in fot. fig. — Pitlure dell' Oratorio 
di S. Rocco. Ivi , DalfOlmo 1831. in fot. fig. — Pilliire 
della Cappella detta de' Bnlgari. Ivi , 1832. tn fol. pg. 

* Pilture di Girolamo Pennaechi esistenti nella Cappella 

di S. Pelronio di Bologna. Ivi , Marsigli , 1838. tn fot. fig. 

CAPALLA (Fa. Gio. M. ). Scinlille della Fiamma innoxia t cioe 
Avvertimenti e deduzioni fatte sopra il Miracolo della Ma- 
donna del Fuoco occorso in Faenza V a. 1567. Bologna , 
H< , 1569. tn 4.° 

* CAPAHOZZI (Dom. ). Compendio per conforto de' Rei condan- 

nati alla Morle. Viterbo , Discepoto , 1613. tn 4.° 59 * CAPEFIGUE. L Europe pendant le Consulat et I'Empirede Na- 

poleon. Bruxeltes, Soc. Belge , 1840. T. XX. vol. X. in 16.° 

* L e cen t jours. Paris, Langlois et Leclercq, 1841. T. II. 

in 8.° 

* CAPELLIUS (Car.). Sermones duo. Pragae , ap. Colubrum , 

1637. in 4.° 
CAPISTRANO (Gio. da). V. Giovanki. 

CAPITK-FONTIUM (Christoph. de). De libero Arbitrio , et me- 

rilis bonorum operum Asserlio catbolica. Anluerp., ap. Plan- 

tinum, 1575. in 8.° 
Fidei Maiorum nostrorum Defensio. Liber pr. Antuerp., 

ap. Piantin. 1575. Lib. Sec. Romae , ap. IIH. Bladii, 1576. 

rn 8.° 

+ CAPITOLI sopra il buon governo delf Universita partecipanle 
della Tcrra di S. Agata riformati T an. 1793. Bologna , 
Stamp. Cam. , 1 793. in 8.° 
CAPITULA PATRUM. V. Pirke a\6th. 
CAPITULUM Metrop. Eccl. Coloniens. V. Canonic.i. 

* CAPPELLARI (Mauro) poscia Gregorio XVI. II Trionfo della S. 

Scde e della Chiesa. Venezia, Battaggia, 1832. in fol. — 
Esemplare n. 144. 

* CAPPELLETTI (Gius.). Le Chiese d' Italia dalla loro origine sino 

ai nostii giorni. Venezia, Antonelli, 1844-53. T. IX. in 8.° 
— {Opera in corso). 

* CAPPELLO (Agostino) e LUPI (Achille). Storia medica del 

Cholera indiano osservato a Parigi. Roma, Stamp. Cam. , 
1833. m 4.° 
CAPPOIST (Cino). V. Azeglio n. 2. 

* CAPPOM ( Lor. ). Pianta , facciata e spaccati della Metropolita- 

na di S. Pietro di Bologna. Bologna, presso U sudd. , 1760. 
tn fol. mass. 

CAPYCIUS (Ant. ). Decisiones. Venetiis , ap.Lilium, 1557. in 8.° 

Exemplar pluviali aqua corruptum , cujus plura e prioribus ac po- 
stremis foliis lacera cxtant. 

* CARACCI (Lod. , Ann. ed Agost.). II fregio della Sala Magnani, 

disegnato in litografia dal prof. Gio. Battista Frulli e da 
Gaetano Cenestrelli. Bologna,lit. Zannoli , 1835. tn fol. 

* CARACCIOLL Vita di Benedelto XIV con note istrutlive , trad. 

dal francese. Venezia, Occhi , 1783. tn 8.° 
CARANZA ( Barth. ). Coutroversia de necessaria residentia per- 
sonali Episcoporum et aliorum inferiorum Pastorum Tri- 
denti explicata. 

Coucio habita ad Synodum Tridentinum a. 1546. 

pag. 67. Venetiis, ad signum Spci , 1547. tn 8.° Digitized by Google 60 CARATTERl della vera Religione proposti ai giovanetli da nn 
Sacerdote della C. di G. Ferrara , PomaleUi , 1835. tfi 12/ 

CARBOM (LnGi). Grammatica lalina ad uso del Seminario Arciv. 
di Bologna. Bologna , Soc. lip. bol., 1854. in 8.° 

CARCASSON ( Petr. Godofr.). Annolamenta in tractatus primi 
libri Justiuiani Codicis, — De Haereticis, — Ne S. Baplisma 
iterelur, — De Aposlatis, — Nemini lirere signum elc. Pa- 
ritiis , ap. Davidem , 1555. in 8.° — Arred. 

2. Contics ( Ant. ). Leclionum subsecivarum Juris ci- 
vilis Liber primus. Lugd. , ap. Viiwentium , 1555. tn 8.° 

Excniplar pluviali aqua corruptum et charta signata litcra miij mu- 
tiluin. 

CARDANUS ( Hier. ). De rerum Varielate. Avinione , per Vin- 

cenlium , 1558. in 8.° 
Opuscula quaedam artem medicam exercentibus titi- 

lissima. Basil. , ex off. Curionh , 1559. tn fol. 
De proporlionibus numerorum , sive de regulis algebrai- 

cis, et de aliza regula. Batileae , ap. Pelrum , 1570. in fol. 

fig- 

In Cl. Ptolomaei de Astrorum judiciis Commentaria, 

cum aliis ejusdem et aliorum ad Astrologiam pertinentibus 

opusculis. Ba$il. , ap. Pelrum , 1578. in fol. 
CARDENAS (Joan. de). Crisis theologica, sive disputationes se- 

leclae ex morali theologia. Venetiis, Pezzana , 1710. in fol. 
CARDLNALI (Clem. ). Diplomi Imperiali di privilegi accordali ai 

Mililari. Velleln , Ercole , 1835. tn 4.° 

Iserizioni antiche incdite. Bologna , fsohili , 1819. m 4.° 

Iscrizioni antiche Veliterne. Roma , De Romanis y 1823. 

tn 4.° 

Intorno la Serie dei Prefetli di Roma redatta da Eduar- 

do Corsini. Vellelri , Ercole , 1830. tn 4." — 17 e unito : 
2. Sopra un Sarcofago Ostiense sculto a basso ri- 

lievo. Roma, Tip. della R. C. A. , 1837. in V fig. 
Intorno ah" Era Ispanica ed ai inarmi scrilti , che la 

ricordano. Ivi , 1838. tn 4.°— Vi mno uniti i seguenti opu- 

scoli : 

2. Osservazioni intorno nn antico frammento mar- 

moreo di Fasti Consolari. (S. a. n. ) in 4.° 

3. Di un marmoreo Frammento de' Fasti discoper- 

to in Ostia. (S. a. n. ) in 4.° 

4. Di un nuovo Diploma militare delf Imp. Adriano. 

Roma , R. C. A., 1835. tn 4. 

5. Intorno un antico marmo cristiano. Bologna , Ao- 

' bili, 1819. tn 4.° p. Digitized by Google 6! 

6. Intorno nna lapida cristiana. Roma, De Roma- 

nis, 1825. in V 

7. lntorno un' antica Iscrizione cristiana. 5. a. n. 

8. I)e Baith. Card. Pacca Inscripfiones temporariae 

Veliternac. Homae , Salviucci , 1831. in 4.° 

* CARDINALI (Ciem.). Memorie de' Censori e de' Lustri di Ro- 

ma antica. Rotna, Stamp. della R. C. A. , 1838. in 4.° 

* Della seconda edizione romana de' monumenti antichi 

inediti illustrati da G. Winkelmann. Rotna , De Romanis , 
1823. in 8.°, con note mss. dcl Carditutli stesso. 

* Del Museo Chiaramonti descritto e illustrato da Visconti 

e Guattani. Ivi , 1821. in 8.° 

* Miscellanea di 62 opuscoli, la massima parte di argo- 

mento arcueologico. (Luoghi ed anni diversi). T. 11. in 8." 

* CARDINALI (Franc. ). Opuscoli matematici. Treviso , Andreola , 

1818. in 4." fig. 

* CARDINALI (Lcir.i). Elogio del Card. Ercole Consalvi. Pesaro , 

Nobili , 1821. in fol. 

Exeraplar in charta majori impressum. 

* Sarcofago antico rappresentante la favola di Marsia. 

Rotna , De Romauis , 1824. tn 4.° fig. — Vi e unito ; 

2. Zannom ( G. B. ). Articolo intorno la sopraccennata 
lllustrazione. Cojna ms. 

* In morte di Ant. Canova Discorso. Ivi , 1823. in 4.° 

fig. — Vi sono uniti i seguenti opuscoli : 

2. Osservazioni intorno 1' architettura del Tcmpio 

di Roma. Ivi , Salviucci , in 4." fig. 

2. Arlicolo bihliografico sulla dissertazione di Stef. 

Piale: Del Tempio di Marte Vltore e de> tre Fori antichx di 
Cesare , di Augusto e di Ncrva. in 4.° fig. 

* Elogii diversi. {Luoghi e anni diversi) in 4.° fig. 

* Altri Elogii. (Luoghi e anni diversi) in 8.° 

* Prodromus ad illustrationem lapidis Stratonicensis. Ro- 

mae , De Romants , 1826. in 4.° fig. 

* Di un antico Sigillo Capilolare. Ivi , 1825. in 4.° 

* Tiaduzione riveduta dal medesimo delle notizie intorno 

alcuni vasi etruschi del Dott. Dorow. Pesaro , Nobili, 1828. 
tti 4.° fig. — Vi sono uniti gli opuscoli seguenti : 

2. Di alcuni edilizi Veliterni del secolo XI. Roma , 

Conledini , 1826. in 4.° fig. 

3. Risposta alla lettera del ch. Angiolo Ugjjeri so- 

pra alcuni editizi Veliterni del sec. XI. (S. a. n. ) in 8.° 

4. Lcttera al Sig. Dott. G. De Maltheis. Botogna, 

Nobili, 1816. in 8.° Digitized by Google 62 5. Osservazioni intorno I' architeltura del Terapio di 

Roraa. Roma, St. del Giorn. Arc. , in 4.°, con due tav. mss. 

6. Relazione del solenne ingresso in Velletri del 

Sig. Card. Errico Renedelto Duca di Yoick nel 1803. Vel- 

letri , Sartori , in 4.° 
CARDINALI (Luigi). Le testimonianze scritte e figurate dell' an- 

tichita intorno a una violenza fatta da Ercole tebano al 

santuario di Delfo. Roma , Stamp. della R. C. A., 1838. tn 4.° 
Estratto degli Atti dell' Accaderaia Roraana di Archeo- 

logia. T. I. Parte I/ Roma , De Romanis , 1821. in 8.° — 

Vi e unita : 

2. La relazione di quanto ha operato la detta Ac- 

cademia, durante il primo semestre del 1824. tn 8.° 

Articoli tre intorno alcuni libri , che trattano la que- 

stione sulla lingua italiana. ( Estratti da Giorn. ) in 8.° 

Opuscoli 29 riguardanti Belle Arti. (Estratti da Gior- 

nali) , tn 8.° 

Opuscoli 14 risguardanti Scienze e lettere (Estratti co- 

me sopra), in 8.° 

Opuscoli 19 di vario argomento. (Estr. c. s.) in 8.° 

CARENA (Caes. ). De OlBcio SS. loquisitionis et ntodo proce- 

dendi in causis Fidei. Bononiae , Monti, 1668. tn fol. 
CARERiUS (Lud. ). Practica Causarurn criininaliuin. Lugd. , ap. 

Rovillium , 1550. tn 8.° 
CARION (Joan. ). Cbronicorum libri tres, cum appendice. Ve- 

netiis, ap. Valgrisium , 1553. tn 12.° 
CARLETTI (Pellegrino). Sulla istituzione dei Vescovi. Bologna , 

Luechesini , 1815. tn 8.° 
CARLI ( P. F. ). La Svinatura. V. Collezione de* Poeti bur- 

leschi T. V. 
CARLO. V. Carolus. 

CARLO ( Fr. ) da Crevalcore. Risoluzioni o scioglimento d' al- 
cuni dubbi intorno alla S. Pasqua. Bologna, Borzagki , 
1695, tn 4.° 

CARMINA quinque illustrium Poetarum (Petr. Bembi, Andr. Nav- 

gerii, Balth. Caslilioni , Jo. Collae , et M. Anl. Flaminii). 

Ventliis , Lilius , 1558. tn 8.° 
CARNEVALE (Ast.). Gli arcani delle stelle intorno ai piii nr> 

tabili eventi nelle cose del mondo per Ta. 1653. Bologna, 

Zenero , 1652. tn 4.° 
CARO (A.\n. ). Delle leltere famiiiari. Bassano , Remondini , vol. 

III. 1782. tn 8.° 

Bologna, Masi , 1819-21. T. VII. in 8.° 

Letlere scelte. Venezia, Alvisopoli, 1824. tn 8.° 

Boiogna, Romano-Turchi , 1829. tn 12.° Digitized by Google 63 

* CAROLI (Gian. Maria). M. C. La Vila di S. Antonio da Pado- 

va. Bologna, Tip. di S. Tomm. d' Aq. , 1845. in 8.° 

* A un discorso nuovo di Vincenzo Gioberli prirae note. 

Ferrara, Taddei , 1851. tn 8.° 

* CAROLUS (S. ) Borromakis. Homiliae, Jos. Ant. Saxii praefa- 

tione et annotntionibus illustralae. Mediolani , ap. Marel- 
tum, 1747-48. T. V. in fol. 

. Exemplar in charta majori impressum. * Monitiones ad universum Clerum. V. Bassus n. 2. 

* Memoriale al suo diletto popolo. Mil. , TYm , 1579. tfi 8.° m 

* Sermoni familiari pubblicati da Codici mss., per opera" 

di D. Gaet. Volpi. Padova, Comino , 1720. tn 4.° 

* Sentiraenti sopra i Gesuiti. Venezia, Ba&saglia, 1767. tn8.° 

* Orazioni in lode di S. Carlo. V. Oraziom. ** CAROLUS V. , Rom. Imp. Declaratoria Sententia contra Jo. Fri- 
dericum Ducern Saxooiae et Philippum Lantgraviura Hes- 
siae, omnesque eorura fautores etc. lata. Romae , ap. Bla- 
dum, 1546. tn 8.° 

* Declaratio, vulgo dicta lnterim. V. Declaratio. 

* (Jtal.). V. DlCHIARAZlONK. 

* De publica Caroli V Imp. Ordinalione , quae vulgo ln- 

terim dicitur. V. Cochlaeus. Hist. Hussit. 

CAROLUS (Steph. ). Oratorium artificium tribus Demosthenis 

Olynlhiacis orationibus convertendis , demonstratum. Bonon. 

ap. Rosfium , 1573. ifi 4.° 
CARPANUS ( Hor.). In Capitulura Omnium nov. Const. Tit. de Jure 

et privilegio Fisci Comraentarii. Mediol. , ap. Metium , 1583. 

tn 4.° 

Lucubrationes in Jus raunicipale Mediolani. Mediol. , 

ap. Pontium, 1583. tn fol. 
Ad Capitulum Homicida et sequens novar. Constit. in 

Tit. de Poenis Commentaria. Jbid., ap.Colonium, 1684. in fol. 

* CARRARA Beroa (Paolo Ant.). Sommario di Leggi, Decreti, 

Precetti, Istruzioni etc. contenute nelle lettere pastorali di 
tre Vescovi di Bergamo dal 1708 al 1752. Con 1' aggiun- 
ta di due Concilii provinciali (di Bergamo del 1311 , t di 
Milano del 1287). Bergamo , Lancellolli , 1754. m 4.° 

* CARRARA (Franc). La Caduta del Velino nclla Nera. Roma, 

Casaletti, 1779. tn 4.° gr. fig. 

* CARRETTI (Ant. ). Nuova gramraatica della lingua lalina. Mo- 

dena, Soliani, 1815. tn 12.° 

* CARRON (Gcido). I Confessori della Fede, trad. dell'Ab. P. 

Cavedoni. Milano , Pogliani , 1831. T. JV. in 12.° 

* Vite di alcune giovinette. Jvi, 1831. tn 12.° Digitized by Google 64 CARRON (Gcido). Vite dei Giusli nello studio delle Leggi e nella 

Magistratura. Milano , Pogliani , 1832. in 12.° 

Vite dei Giusti nella profession militare. Ivi, 1832. in 12.° 

Compendio della Vita di Luigi XVI, trad. dall' Ab. P. 

Cavedoni. Ivi , 1832. tn 12.° 
CARRON , le Jecxe. Pensees cbretiennes , pour tous les jours de 

I' annee. Paris, Giguet et Michaud , 1802. T. IV. in 12.° 
CARTA topografica de* lavori idraulici eseguiti dal 1767 sino al 

1816 pubblicata dalfing. Barbantini. 
CAIITARIUS. V. Chartarics. 

CARTIIUSIENSIS Ordims nova Collectio Statutorum. V. Colle- 

CTIO. 

CASA (Gio. Della). Opere. Venezia , Patfnelio , 1728. T. V. in 4.° 
Vita del Card. Pietro Bembo recata in ilaliano con an- 

notazioni. Pesaro , Nobili , 1832. in 16.° 

Galateo e Orazioni. Lucca , 1755. in 8.° 

Ilologna, Masi , 1817. in 12.° 

II Galateo, ed allre sue prose. Venezia , Alvisopoli , 

1825. in 8.° 

Latina monimenta. Florentiae , ex off. Juntarum, 1564. 

tn 4.° 

CASALE (Ant. ). Nuova Gerusalemme detta la S. Basilica di Bo- 

logna. Jlologna, Tebaldini , 1637. tn 8.° 
CASALII S ( Visc. ). Explicatio eorum , quae pertinent, tum ad 

qualilates simplicium raedicamenl., lum ad eorundem com- 

posilionem. Absq. anni et typ. nota. 1553. tn 8.° — Acced. 
2. Explicatio eorum, quae pertinent ad terliam par- 

tem de componendis medicamentis , a Jo. Bapt. Montano 

diclata et a Vinc. Casali adnolata. Anno eodem , in 8." 
CASATl (Mich.). Raccolta di lellere pastorali colla traduzione 

di quelle che sono latinamente scritte. Torino , Briolo , 1778. 

in 4.° 

CASINELLI (Lcigi). Elementi d' Algebra. Bologna , Masi , 1818. 
tn 8.° fig. 

CASSADORUS (Gclielmcs) Decisiones , seu Conclusiones aureae. 

Venetiis, per Tramezinum , 1544. in 8.° 
Decisiones, seu Conclus. Paris. , Le Preux , 1645. in 8.° 

Exemplar pessime habitum. 

CASSANEUS (Barth.). Catalogus Gloriae Mundi. Venet. , ap. Val- 

grisium , 1671. in fot. 
CASSELINA , sive Compendiolum de brevibus et longis syllabts 

sacrae Scripturae. Venet. , ap. Jlll. Sessae , 1566. in 12." 
CASSINI (Gio. Dom.). V. Meridiana. 

CASSIODORUS, Abbas. V. In Cantica Comment. V. Apo.nics. Digitized by Google 65 CASSIODORUS (Magncs Aurel.) Senator. Expositio in Psalte- 
rium. Venetiis, ap. II II. Scoti , 1517. in fol. 

Variamm libri XII. Item de Anima liber unus , in lu- 

cem dali a Mariangelo Accorsio. Augustae Vindel., ap. Siii- 
ccum, 1533. in fol. 

I)e regimiiie eecl. primiue («V). Paris., Regnmttt, ($. a.) in %.° 

* CASTEL S. PIETKO (Sulle acque minerali di). Imola, GaleaH , 

1835. in 8.° 

CASTELLANIUS (Jul. ). Disputatio adv. M. T. Ciceronis acca- 

demicas Quaestiones. Bononiae , ap. Giaccarellum et Bonar- 

dum, 1558. in 8.° 
I)e Imaginibus et niiraculis Sanctorum etc. Bononiae , 

ap. Benacinm, 1569. in 8.° 
Epislolarum libri IV. Orationes tres. Bononiae , ap. Ros- 

siuni , 1575. in 4.° 

* CASTELLAHI (Ang. Mic.n.). Paragone della Conscienza. Bolo- 

gna , Ferroni , 1638. in 4.* 

* CASTELLI (Carlo). La Causa de' possessi ecclesiastici rivendi- 

cata dalle massime e dagli attentati della sedioente Uepub- 
blica Cisalpina. Milano , Galeazzi, 1800. tn 8.° 
» CASTELLl (tiiirs. Ant. ). I Paragrafl del Codice civile generale 
della Monarcbia Austriaca. Milano , Carrara , 1830. in 16.° 

* CASTELLO (Gio. Pirtro). Guida spirituale degli AfHitti condan- 

nati a morle. Memna , Brea , 1628. in 8.° 

* CASTI ( (iiam.rattista ). Cili animali parlanti. Milano , Pirotta c 

Maspero, 1802. T. II. in 12.° 

* con gli apologhi ed altre sue poesie. Luga»o , (s. lip ) 

1825. T. IV. mt. II. in 12.° 

* aggiuntivi quattro Apologbi. Milano , Sonzogno, 

T. III. vol. I. in 12.' 

* Novelle. Parigi , Stamp. ital. 3 1804. T. III. in 8.° Col 

ritratto dell* Autore inc. da F. Hosaspina. 

Excmplar in charta majori impressum. 

» Novelle galanli. Brussclles , Tarlier , 1827. tn 8.° 

* Novelle inedite. FUadelfia , 1803. T. II. vol. I. in 12.° 

^ CASTIGLIONE ( Baldassare ). Opere volgari e latine ricorretle 

ed illustrate da Gio. Ant. e Gaet. Volpi. Padova, Comino , 
1733. in 8.* 

Decora et accurata Editio a Barthol. Gamba notata. 

* Leltere per la prima volta date in luce, con annota- 

zioni storiche, dall' Ab. Pier Aot. Serassi. Padova, Comi- 
no, 1769-71. vol. II. in V 

Pracstans ac Incnlenta Editio a Barth. Gatnha commendala. 

9 Digitized by Google 66 CASTIGLIONE (Baldassare). II libro del Corlegiano. Venezia, 

Giolilo, 1544. tn 8.° 
Carmina. V. Carmina. 

CASTIGLIONE ( Giamrattista ). Istoria delle Scuole della doltri- 

na cristiana. Milano , Orena, 1800. P. I. in 4.° 
Altra Copia. 

CASTILLO (Gio. del). Vita della B. Marianna di Gesu de Pa- 
redes e Flores delta il Giglio di Quito. Roma , Morini , 
1853. in 4.° 

CASTRO (Alph. a). Opera Omnia. Accessit appendix ad libros 

contra haereses, authore F. Fianc. Fevardenlio. Parisiis , 

ap. Sonnium , 1578. T. 11. in fol. 
I)e jtista haerelicorum punitione. Venetiis, ad signum 

Spei, 1549. in 8.' 
Adversus omnes haereses. Lugduni , ap. Frellonium , 

1555. in 8.° 

CASTRUS (Leo. ). Commentaria in Esaiam Prophetam ex sacris 
Sciiploribus graecis et lalinis confecta. Salamanticae , ap. 
Gasiium , 1570. Voi. 11. in fol. 

CASUS Consciextiae Bonon. Dioecesis Preshyleris ad discutien- 
dum propositi ac ab eisdem resoluti al» a. 1732 usque ad 
a. 1797. Bonon. , Longhi , 1767-98. T. V. in 8.° 

ac sacrorum Uitiium Bonon. Dioec. Parocbis propositi 

ac resoluti ab a. 1804 ad an. 1807. Bononiae , Masetti , 
1804-07. vol. 1. in 8.° 

CASUS e tractatibus de Ordine sacro , de censuris et irregu- 
laiitalibus de Matrimonio soluti in Collalionibus Dioec. Mu- 
tin. et Nonantul. a. 1842-43. Muti nae , Soliani , 1845. tft 8.° 

reservali D. Hier. Boncompagno Bonon. Archiep. etc. 

Bonon. , Typ. 11. Benatij , 1663. tn 4.° — Acced. 

2. Constitutio.nes et Decrela in secunda synodo Muti- 
nensi a. 1637. a D. Com. Alex. Rangono promulgata. J/u- 
linae , ex Typ. Cassiani , 1637. in 4.° 

3. Tasse del Tribunale episoopale di Modona. Modona, 
Cassiani, 1637. tn 4.° 

4. Constitutiones tertiae Synodi Favent. a D. Car. Ros- 
setto celebr. a. 1651. Bonon. , Typ. Montij , ( 1651 ). tn 4.° 

5. Constitutiones Synod. Papiensis a D. Hippolyto De 
Rubris celebr. 1566. Papiae , ap. Barthofum et Soncinum , 
( 1566). ifl 4.° 

6. Constitutiones et Monita Synod. Imolensis hab. a. 
1584. Bonon., ap. Benatium , 1585. in 4.° 

CATALOGI duo, primus Auctorum omnium, alter rerum anti- 
quarum, ex quibus LXXVIII volumina Antiquitalum graec, 
roman., et italic. congesta sunt. Bononiae,Guidi, 1839. in 16.° Digitized by Google 67 * CATALOGO di un'insigne Collozione di stampe delle rinomatissime 

e rare incisioni di Marc' Antonio Raimondi fatta da Gianant. 

Armauo. Firenze , Cardinali , 1830. tn 12.° 
CATALOGLE (LE) des livres examinez et censurez par la fa- 

culte de Theologie de I' UniversitS de Paris depuis V an. 

1514 jusque a 1' an. 1551. Paris , Andre , in 8.° 
CATALOGLS librorum Bibliolhecae Archiep. Bononiae. Absque 

ulla nota. in i' m 

* Provinciae romanae Societ. Jesu ann. 1851-55. Romae, 

Marini et Morini , opusc. 5» tn 8. 

* Suspensionum omnium latae sententiae a jure commu- 

ni. Rononiae , ap. Renatium , 1616. tw 12.° 

* CATfcCHISME du Dioccse de Lyon donne par Mons. Ant. de 

Malvin de Montazet. Lyon , Aime de la Roche , 1785. tn 16." 

* Autre Exemplaire. 

* a 1' usa^e de toules les Eglises de 1' Empire Francais. 

Paris, Ayon, 1806. in 12." 

* (Ital. ) Milano, Sonzogno, 1807. in 8.° 

* Allra Copia. 

* CATECHISMO secondo il decreto del Concilio di Trento trad. dal 

P. Fr. Alessio Figliucci. Rologna , Gamberini e Parmeggiani , 
1828. in 8.° 

* e Simholo estratti dalla dotlrina de' PP. Arduino e 

Berruyer. Lugano , RcttincHi , 1764. tn 8.° 

* * Komano decrelato dal sacro Concilio di Trento, tra- 

duzione in forma di dialogo di Francesco Andreoletti. Mi- 
lano, Pogliani, 1830. T. IV. in 12.° 

* pel Regno d' Italia. (S. /. e tip. ) , 1806. t» 8.° 

* lilosotico per uso delle scuole inferiori proposto dai 

Redatt. della Voce della Ragione. Pesaro , Nobili } 1832. tn 
8.° — Vi e unito : 

2. L.v Citta delta Filosolia. (S. /. e /?/).), 1833. in 8.° 

* Massonico degli Apprendenti , dei Compagni e dei Mae- 

stri. (S. a. n. ). Fatc. III. tn 16.° 

CATECHISMUS ex decr. Conc. Trident. ad Parochos. Romae , 
ap. P. Manutium , tn aed. Pop. Rom., 1566. tn fol. — Acccd. 

2. Canones et Decreta Concil. Trident. Ibid. , ap. 

eund., 1564. ifl fol. 

Utraque Editio luculenta. 

romanus elucidalus ab Andrea Fabricio. Antuerp. 3 ap. 

Plantinum } 1572. tn 8.° 

* CATECHISTA (IL), ad uso de' Maestri del Catechismo catto- 

lico (delV Ab. Luigi Giudici). Lugano , Veladini , 1815. tn 8." Digitized by Google 68 

CATENA aurea Doclorum graecor. iu L. Davidicos Psalrnos, in- 
leiprete Dan. Baibaro. Venrliis, dr Caballis , 1569. infol. p. 

CATERIXA (S.) da Bologna. Delle Aruii necessarie alla batta- 
glia Spiriluale. V. Grassetii. 

CATEKIW (S. ) da Siena. Lrtlere devotissime. Vrnrtia , (d srgtio 
della Speranza, 15l>2. in 4.° 

Editio a Barth. Gamba notata , scd errore forsan tipograptai anno 
1542 pro 1562. Excmplar nilidissimtim. 

Dialogus Seraphk-e ac Diue Calliarine de Senis, cuin 

nonnullis oralionibus. In fine Impressus ac, emendatus 

In alma Ciuitale Brixie per Bernardinuiii de misinlis de Pa- 
pia die quinto decimo mensis Aprilis m.cccc.lxxxxvi. in 
char. germ. parvo , 2 cot. 

Edilio Princop» hujus latinae interpretationis B. Raymundi 
Capuani S. Virginis Confcssarii. Nilidum intcgrumque Exemplar, 
ut dcscribitur ab Hain. n. 4673, et ab Audiflr. Spec. Edit. Saec. 
XV. p. 175. 

Dialogus de Perfeclione. V. Vincentius (S.). Tractatus etc. 

CATHARIXLS Politis (Ambr.). Oraiio de oflicio et dignitate 

Sacerdotum, chiistianique grejiis paslorum. Lugd.,ap. ////. 

Vincentii, 1537. tii 8.° — Acced. 
2. Textor (}faturinus). De dignitate ac ollicio Sacerdotum. 

Parisiis , ap. Galterotium , 1539. in 8.° 
Enairaliones in quinque priora Capita libri Geneseos, 

cum plerisq. aliis Tractat. , Bomae , ap. Bladum y 1552. in fol. 
Claves duae ad aperiendas Sciipluras Sacras. Lugd. , 

ap. Prtrum a Sancta Lucia, 1543. in 8.° 
Opusculum de Coelibatu, adv. Erasmum. Senis, ap. 

Bonettum , 1581. tn 4.° 

De persona et doctrina Mai tini Lutheii. V. Srdelivs. n. 3. 

In Libros de Consideratione et Judicio praesentium tem- 

porum. V. Seiielius. n. 4. 
CATO. Dislicha moralia cum seholiis Erasmi Roterodami; cum 
aliis opusculis diversorum. Mediol.,ap. Calvum, 1510. m 8.° 

* CATO ( M. Porcics). De Re Rus.lica. V. Scriptores Kei Kust. T. I. 

* CATTAXEO (Cari/ Amrr. ). Opere. Venezia, Pezzana, 1751. 

T. ///. t?o/. //. tn 4.° 
CATTANI da Diacceto (Franc. ). Homelie sopra la seguenza 
del corpo di Chrislo. Fiorenza , app. Torrentino , 1559. in 4.° 

Elcgans Editio a Caj. Poggialio commendata. 

* CATTOLICO (IL), Appendice alla Cazz. Ticin. Lugano , Vetadi- 

ni, 1833-50. T. XXX ///. vol. XV 11. tn 8.° Digitized by Google 69 * CATULLO (Tomm. Ant. ). Saggio di Zoologia fossile. Padova , 

Tip. del Seminario , 1827. in 4.° fig. 

* Prodiomo di Geognosia paleozoica delle Alpi Venete. 

Modena, 1847. tn 4.° fig. 

* Traltato sopra la geognostica-fisica dei terreni allnviali 

o posldiluviani delle provincie Venetc. Padova , Curtallier e 
Sicca, 1838. in 8.° 

* Elementi di Mineralogia applicati alla medicina e alla 

faimacia. Ivi , Tip. della Minerva, 1833. T. II. vol. I. in 8.° 

CATULLUS (C. Val. ). Carmina cum commentario M. Ant. Mu- 
reti. Venelm, ap. P. Manutium , 1554. in 8.° 

* ex recens. F. Guill. Desening. Aug. Taur. , ap. Vid. 

Pomba, 1820. in 8.° 

, TIBULLUS, PROPERTIUS. Poemata,his accesserunt 

Cor.n. (jalli fragmenta. Lugd. , ap. Gryph., 1 537. in 8.° 

* ex recensione Jo. Ant. Vulpii. Palavii , Cominus , 

1737-55. T. IV. in 4.° 

Excellens Editio, praesertimque rara quatuor voluminibns completa, 
quae omnia sunt praeterea eodem ac originali more compacta. 

* CATUKEGLI (Pietro). Sugli ecclissi di sole e specialmente su 

quello dell'8 luglio del 1842, con illustrazioni del Dott. 
Gaet. Ceschi. Bologna , Amoretti, 1842. in 8.° 

* CAUSA (LA) de' Poveri supeiiore agli ornamenti meno utili 

delTaitaie e alle solennita del Beneplacito apostolico etc. 
Lucca , ($. tip.) , 1707. in 8.° 

* di pieteso libello famoso , ovvero dichiarazione d' in- 

nocenza per il Dolt. Gius. Bontigli , contro la Curia e Fisco 
di Perugia etc. Roma , Tip. detla R. C. A. , 1831. in 4.° 

* Taitagni e Becci. Raccolta di 16 scritture, allegazioni 

elc. stampate nella sudd. Causa. Rologna , Forti e. Firenze, 
1817. in 4.° 

* CAUSE ( DELLE ) italiane nell' evasione dell' imp. Napoleone 

dalfElba. Bruxelle», Tarlier , 1829. in 8.° 
CAVAGLIERI (Marcello). II Rettore ecclesiaslico instruito nelle 
regole della Fabbrica e della suppellettile delle Chiese. Na~ 
poli ei in Macerata , Sani , 1693. in 4.° 

* CAVALCA (Do.m.). Esposizione sopra il Credo. Venetia , al $e- 

gno della Speranza , 1550. in 12.° 

* Volgarizzamento degli Atti Apostolici. V. Biblioteca 

classica elc. T. XX. 

* Lo Specchio di Croce. V. Biblioteca mdd. T. XVII-XIX, 

* CAVALIERI (GlAMHlCH. ). La sacra Cintura di M. V. del P. 

S. Agostino e della M. S. Monica. MUano , Malatesta , 
1737. in 8.° Digitized by Google 70 * CAVALIERI (Nicola). Istituzioni di architettnra statica e idrau- 

lica. Bologna, Cardinali e Frulli, 1820-27. vol. //. in 4' fig. 

* CAVALIEIU (Pietro). Coneordia della ragione cou alcune impor- 

lantissime verita caltoliche. Jiologna , Guidi , 1 8^9. in 8.° 

Exemplar praestanliori charta impressum. Hujus Operis dumtaxat 
priora quinque Capitula prodiere ; caetera Sumrai Iudices revo- 
carunt ; quaproptcr exemplaria absoluta rarissima sunt. 

* CAVALIERI (Prospero). Biblioleca compendiosa degli Uomini 

illuslri de' Canonici RR. di S. Salvatore, arricchita da Mons. 
L). Vinc. GarofalL Vcllelri , Ercole , 1836. T. 1.° (unico pub- 
blicnto ) tn 8.° 

CAVALIERO (Bern.). Vila del ven. P. Fr. Bernardino Alberti 
da Calenzana dell' Ord. de' Min. Rif. Bologna , Pisarri , 
1706. m V 

Exemplar dono datum Jacobo Card. Boncompagnio Arcbiep. Bonon. , 
cujus insigne genlililium externas tabellas exornat. 

* CAVANIS (Ant. Ang. e Marcant. ds). Notizie intorno alla 

fondazione della Congreg. dei CC. Secolari delle scuole di 
Carila. Milano , Pirola , 1838. tn 8.° 

* CAVARA (Ces. ). Favole Esopiane esposte in vario metro, ag- 

giunfovi il volgarizzamento delle nuove favole di Fedro e 
deU'Appendiee, del prof. Dom. Vaccolini. Bologna , Tioe- 
chi, 18 50. in 12.° 

* CAVAZZO (Gio. Lic.a). Monaco di Baviera. Lettere. Milano , 

Pirotta , 1838. in 8.°, con carta topogr. 

* CAVEDOM ( Celkstiso ). Dichiarazione deyli antichi Marmi mo- 

donesi. Modena, Yincenzi , 1828. tfl 8.° 

* Niunismalica biblica. Modena , Soliani, 1850. iw S.° fig. 

* Le Lilanie laurelane della B. V. M. dichiarate coi li- 

seonlri delle S. Scritlure e de' Santi Padri. Jvi , 1850. tn 16." 

* CELLE ( Giovanm dalle). Lettere ad Isaac. V. Testi. 
CELSUS (At R. Corn.). De Re Medica; ilem Q. Serenis ( Samo- 

nicus). Liber de Medicina. 0- Rhem.mis Fannhs Palaemon. 
De Ponderibus et Mensuris. Lugd. , ap. Gryph. , 1542. in 8.° 
CELSUS (Maphaeus) Veronensis. Relationes trium Cardinalium in 
Causa Praecedenliae inter Canonicos Regulares Lateran. et 
Monachos Benedict. , una cum aliis exeellentiss. Virorum 
Responsis el Opusculis. 

Apologia eliam contra falso asserentes D. Augustinum 
Hippon. Episc. Eremilarum Ord. iuslituisse elc. Venei., ap. 
Vitalem, 1574. in 8.° 

* CENM storici intorno alle lettere , invenzioni , arti etc. dalF an. 

1824 al 1855. Bologna , Tip. Gov.,T.LXJJ. vol.XXXJ. in 8.° by Google 71 * CENNl biografici sul Card. Ercole Consalvi. Venezia, Alvisopo- 

li, 1824. in 12.° 

* sopra j| Sac. Conte Can. Pietrantonio Podocattaro. Lo- 

reto, Rossi, 1833. in 8.° 

CENSUUA generalis contra errores, quibus recentes baeretici S. 
Scripluram asperserunt. Bononiae, ap. Benatium, 1567. in 8.° 

* CENTO SETTIMANE (LE) dilettevoli , ossia Uaecolla di Novelle 

inorali , sloricbe etc. Bologna, Tip. di S. Tomm. d' Aq. , 
1835-37. T. X. in 12.° 

* di Via-jti. Ivi, 1837-39. T. XX. vol. X. in 16.° 

* CEUCHIARI (Giacinto). Tralfato grahco, analitico di Gnomo- 

nica. Imola , Gnleati , 1835. in 4.° 

* CERCHIARI (Gioach.). Snlle acque minerali imolesi. Ravenna , 

Roveri e Cotlina , ( 1830). in 4.° 

* CERCHIARI (Giuuo Ces.). Rislrelto storico della Citla d' Imola. 

Rologna , Sassi , 1818. in 8.° 

* CEREMONTALE del Conclave, colla serie de' Cardinali viventi 

e cronologia de* Pontehei. Venezia, Curti , 1799. in 8.° fig. 

* CEREMONIE della Messa privata secondo il rito romano, con 

appendice dell' amministrazione della SS. Comunione ( Del 
Sac. D. L. Cesnri). Rologna , Marsigli , 1842. in 8.° 

* Ivi, 1810. in 8.° 

^ j v j ^ alV Ancora , 1854. in 8.° 

CEUUATUS (Paul. ). De Virginitate (Carmina). Parisiis , ap. Co- 

linaeum , 1528. in 8.° 
CERRUTUS (Ant.). Carmina. Venetiis, (s. typ.), 1550. in 8.° 

* CERTANT (Giac). La verita vendicata , cioe Bolojma difesa 

dalle calunnie di Franc. Guicciardini. Bologna , HH. del Doz- 
sa, 1659. in 8.° 
CESARE (C. Guuo). V. Caesar. 

* CESARI (Ant. ). La Vita di G. C. e la sua Religione, Verona, 

Erede Merlo , 1817. T. V. in 8.° 

* CESARI (Teobaldo). Istoria dell" Immagine di N. S. delle Gra- 

zie, che si venera nella Cbiesa de' Monaci Cisterciensi presso 
il Castello di Focc. Roma, Salviucci , 1841. in 4.° 

* CESAUOTTI (Melcu.). L'Iliade, in verso italiano. Piacenza, 

Orcesi, 1799. T. IV. in 8.° 

* Pronea. Componimento epico a Napoleone. Rrescia, 

Bettoni, 1807. in fol. 

* Epistolario scelto. Venezia, Alvisopoli , 1826. in 8.° 

* CETTA (Alberto). DelP Unita e liberta d' insegnamento in Ita- 

lia. Torino % Chirio e Mina , 1849. in 8.° 

* CHAMPION DE PONTALIER , Abate. Pensicri crisliani scelti dal- 

T opera — // Tesoro delCristiano del sudd. trad. da Franc. 
Pertusati. Milano , Pirotta e Maspero , 1808. T. V. in 12." Digitized by Google 7* 

CHANTERESME. Istruzioni teologiche e morali sopra il primo 
Comandamento del Decalogo. Venezia, Pezzana , 1774. 
T. II. in V2.° 

Istruzioni teologiche e morali sopra il Simbolo. Ivi , 

Baseggio, 1782. T. II. in 12.° 
lstruzioni teologiehe e morali intorno a Sacramenti. 

Ivi, 1782. T. II. in 12.° 
Istruzioni teologiche e morali sopra V Orazione domi- 

nicale, la salutaz. Angelica, la S. Messa etc. Ivi, 1792. in 12.° 
CHARTARIUS ( Flami.nii s ). Traclatus de Execulione Sententiae 

conlumacialis caplo Bannilo. Venetii* , ap. Zenarios , 1587. 

in 4.° — Acced. 

2. Theorica et Praxis intenogandorum reorum. Ibid., 

1590. in 4.° 

CHARTARIUS (Jo. Lud. ). De primis principiis universatn logi- 

cam constituentihus quaestiones. Bon., ap. Rost., 1687. in 
Lectiones super Arist. proemio Libror. de physico Au- 

ditu. Perusiae , ap. Pannitium , 1572. in 4.° 
De immortalitate , atque pluralitate Animae, secundum 

Arislotelem. Bononiae , ap. Bonardum , 1587. in 8.° 
CHARTARIUS (Jui.. ). Decisiones criminales Fori Archiepisc. Me- 

diol. Romae , ex Typ. Vatic. et Cam. , 1676. in fol. 
CHATEAUBRIAND (F. A. ). I Martiri. Poema recato in versi 

italiani da Mantica Brocchi Gabardi. Bologna, al Sassi , 

1836. T. II. vol. I. in 12.° 
Congres de Verone. — Guerre d'Espagne — Nego- 

ciations. — Colonies espagnoles. Paris , Delloye, T. II. in 8.° 
De la nouvelle proposition relative au bannissetnent de 

Charles X et de sa faraille elc. Paris, Le Normant, 1831. iri 8.° 

Lettre sur Rome. V. Rahthki.rmt. 

CHEF D OEUVRE (LE) d' un Inconu. Poeme mis au jour avec 

des remarques par M. le D. Chrisostorne Matanasius (St. 

Uyacinthe) , avec une dissertation sur Homere et sur Cha- 

pelin (par Van-Effen). Haye , ($. typ.), 1714. in 8.° 
CHERUBINI (Franc). Vocabolario Milanese-itaiiano. Milano , 

/. R. Stamp., 1839. T. IV. in 8.° gr. 
CHERUBINO (Fortini) da Firenze. Confessionario di Frate Che- 

rubino da Firenze dell' ordine de' Predicatori. In Fiorenza , 

apprvwo alla Badia, mdlxiii. in 8." 

Editio ignota vel ipsi Scriptorutn Ordinis Praedicatorum liilustratori 
Jacobo Echard (Cf. T. II. pag. 281 et 826), cui latuit etiam 
cjusdem Auctoris nomcn gcntilitium nobis suppeditatum a Cura- 
toribus Operis Casanatensis. Constat eadem quatuor scapis qua- 
ternis. Frons, praeter titulum allatum, tabulam e ligno, quae 
cunctam fere occupat plagulan, praefert. Digitized by Googl 73 * CHIABRERA (Gabr.). Dialoghi dell' arte poelica con altre sue 

prose e lellere. Venezia , Alvisopoli, 1830. in 8.° 

* CHIAPPA (Bartol.). Memorie storiche del Santuario della B. V. 

della Misericordia di Castelleone. Piacenza , del Majno , 
1822. in 8.° 

* CHIAPPONIUS ( Jtstinianus). Acta canonizationis SS. Pii V, Andr. 

Avellini, Felicis a Catalicio et Catharinae de Bononia. Ro- 
mae , e.v typ. Vatic . , 1720. in 4.° max. 

* CIHAQLIUA ( LA ) dla Banzola. Balogna , Leii dalla Volp, 1787. 

in 8. u 

* CIHAIUM (Marcant.). Piante co' loro alzati, protili e notizie 

dell' origine delle Acque, che servono al pubblico fonte 
della Piazza Maggiore di Bologna. Bologna, Longhi , 1763. 
in foL fig. 

* CIHAULl (Aciiille). Carme all' Italia. Bergamo, Mazzoleni , 1847. 

in 8." 

* CHIESA (LA) Scismatica Russa descritta secondo le piii recenti 

relazioni del cosi detto Santo Sinodo da un Sac. dell' Ora- 
torio ( P. Theiner Agoslino). Lugano , Veladini , 1816. in 8.° 

* CHIESE principali d' Europa dedicate a Leone Xll. Milano , De- 

stefanis, 1824-31. Fasc. XI (soli pubbl.), in fol. mass. Con fig. 
ad acqua tinta. 

* parrocchiali di Bologna. Bologna , Tip. di S. Tomm. 

d'Aq. , 1844-65. T. IV. in 8.° fig. (Opera in corso ). 

» CHINA (Gius. ). De' Cauonici dissertazioni XII, con un breve 
tratlato sopra 1' onesta del vivere de' Chierici. Sono aggiun- 
te in line quattro istruzioni di D. Gius. Cuppini sopra la 
Messa e Vespri solenni. Bologna , Longhi , 1797. in 8.° 

CHOPPINIS (Uenatus). De Domiuio Franciae. Parisiis , ap. Ju- 
venem, 1574. in 4.° 

CHIZZOLA (Gio. Piktro). Compendio della Vila del B. Ludo- 
vico Morbioli. Bologna , Monli , 1055. in 12.° 

CHOUL (Glt.l. ). Discorso sopra la Caslramentatione e Bagni 
antichi dei Gieei e Uomani. Ed una informazione della Mi- 
lizia tuiehesca etc. seiilta da Franc. Sansovino. Venezia , 
Salicato , 1582. in 8.° fig. 

* CHUISTIANISME ( LE ) devoile, ou Examen des principes , et 

des eflets de la Ueligion chretienne (par Boulanger). Ix>ndres, 
(s. typ.), 1774. in 12." 
CHROMA TIUS , Episc. Romanus. In V et VI Caput Matthaei dis- 
sertatio, atque declamatio. Sequitur: 

Symmachus, Episc. Romanus. Apologeticus adv. Anasta- 
sium irnp. etc. Basileae , per Petrum , 1528. in 12.° 
CHRONOLOGIA Ilebraeorum major, Hebraict », cui accessit ver- 
sio lat. Gilb. Genebrardi. Basil., ap. Froben. , 15S0. in 8." 

10 Digitized by Google 74 CIACCONIUS (Petr.). De Triclinio Romano, ct Fulvii Ursini Ap- 

pendix. Romae , ap. Ferrarium , 1588. in 8.° 
CIACOMUS ( Alph. ). Vilae Pontificum Rom. et Cardinalium 

ab initio nascentis Ecclesiae usque ad Vrbanum VIII ^ ico- 

nibus Pontilicum et Cardinalium insignibus. Romae , Typ. 

Vatic, 1630. T. II. vol. I. in fnl. 
usque ad Clem. VIII. Ibid. , PauJinm , ( in fron- 

te) 1601; (in fine) 1598. tn fol. (Deest Jomm aller). 
Histoiia a calumniis vindicata, quae refert animam 

Trajani Imp. I). Gregorii precibus a tartareis crucialibus 

ereptam. Venet. ap. Nicolinum , 1583. in 4.° — Accrd. 
2. Tractatus, quod D. Hieronymus Stridonensis fuerit 

Cardinalis. Ibid. , anno eodem , in 4.° 
De Signis SS. Crucis, quae diversis Orbis regionibus 

divinitus ostensa sunt. Romae , ap. Donangelos , 1591. in 8.° 
CIANTKS (Gios. ). Della perfezione dovula allo stato del Vescovo. 

Rown, Tinatsi, 1669. in 8.° 
CIAPPl (Marcant. ). Compendio della vita di Gregorio XIII. Ro- 

ma , Martinelli , 1591. in 4.° 
CIARLATANISMO (IL) smascberalo , ossia la Medicina apprez- 

zata al giuslo suo valore , con appendice. Bologna, Mari , 

1824. Vol. II. in 8.° 
CIATTI (Femce). Paradosso hislorico dell' Origine della Chiesa 

Perugina e del priino Vescovo di quella. Venezia , Sarzina, 

1634. in 4.° 

CICCOLLM (Loo.). Formole analitiche pel calcolo della Pasqua 

e correzione di quelle di Gauss,con osservazioni su quan- 

to ha scrilto del Calendario il Delambre. Roma , I)e Roma- 

nu , 1817. in 8.° 
CICCOLINI (Valkrio). Considerazioni cristiane sopra i Novissi- 

mi. Roma , Mordacchini , 1816. in 4.° fig. 
CICERO ( M. T. ). Opera omnia in usum Delphini , ex castigat. 

Jos. Oliveli. Patavii, Bettinelli , 1787. T. XVf., vol.XV. in 8.° 
ex recens. Christ. Godofr. Schiitzii, addilis Com- 

ment. Aug. Taurin. , Vid. Pomba , 1823-35. T. XVl.in 8.° 
Fragmenta collecta a Car. Sigonio. Venet., ap. Zileltum , 

1560. in 8.° 

collecta ab. Andr. Palricio, cum ejusd. in eadem 

scboliis. Ibid., 1578. T. IV. vol. I. in 4.° 
De Oratore. Lugd. , ap. Gryph. , 1540. ifl 8.° 

Exemplar paginibus 3-15 muiilinn. 

Lugd. , ap. Paganum , 1546. in 8.° 

cum delectu Commentarior. et notis Jac. Prustei. 

Palavii, Manfri, 1783. in 8.° 75 CICERO (M. T. ). De Officiis. — De Amicitia. — De Senectute. 
— De Paradoxis. — De Somnio Scipionis. Florentiae , Giun- 
ta, 1513. in 8.° 

De Senectute, cum comment. Franc. Silvii et annotat. 

Erasmi. Parisiis, ap. Yascosanum , 1535. in 4.° 

Exemplar integerrimum, atque intonsum. 

** et Paradoxa , cum annotat. Erasmi. Colon. , ap. 

Gymnicum, 1537. in 8.° — Acced. 

2. De Amicilia, cum annot. ejusd. Ib. , 1538. in 8.° 

De Amicilia. Lutet. , ap. Vascosanum , 1532. tfi 4.° 

Orator ad Brutiun cum comment. Jac. Lod. Strebaei , 

et Viet. Pisani , scholiisq. Phil. Melanctonis et castigat. Pe- 
tri Vietorii. Parisiis % ap. Roigny , 1543. in 4.° 

Tusculanae Quaestiones cum Georg. Vallae , Phil. Be- 

roaldi et Joach. Camerarii commcnt. ; Erastni, P. IVIanutii 
et Jani Pagnini scholiis. Parisiis, ap. Vascosanum, 1549. in 4.° 

* De re pubblica quae supersunl , edeute Ang. Maio. Ro~ 

mae , ap. Burliaeum , 1822. in 8." r. 

Oraliones, corrigente P. Manutio Aldi F. Venetiis , ap. 

Aldi Filios, 154G. T fll. in 8." (Nitidiss. Exemplar). 

♦ recate in ilal., a riscontro del lesto latino, dal P. 

Gius. Ant. Canlova. Milano , Galeazzi , 1796. in 8.° 

♦ trad. dalTAvv. Spiridione Sicuro, con analisi ra- 

gionate e note. Bologna , Turchx , 1828. T. IH. in 8.° 

In omnes M. T. Cieeronis Oiationes doclissimorum viro- 

rum Lucnhrationes etc. V. Lucubrationes. 
Or.itio pro Archia cum F. Sylvii comment. (Parisiis), 

Vaenundatnr Jodoco Badio , 1531. in 4.° — Acced. 

2. Oratio pro codem Archia, adnotat. Barth. Latomi. 

Parisiis , ap. Gryph. , 1534. in 4." 

3. Berai.dus (Mc). I)e vetere ac novitia Jurisprudcntia 
Oratio. Ibid. , 1533. in 4.° 

4. Obsopoeis ( Vinc. ). Caslijjaliones ac diversae Lectiones 
in Orationes Demosthenis. Norimb. , ap. Petreium , 1534. 

5. Pkrrotus (AemUius). Ad Galli formulam et ci anne- 
xam Scaevolae inlerprelationem Glossae. Ibid. , an. eodem. 

6. Girardus (Car.). De iuris voiuminibus repurgandis. 
lbid. , 1535. tn 4." 

+ Epislolae familiares cum comment. Jodoci Badii et a- 

liorum. Venetiis , ap. Caesanum , 1552. in fol. 

* Ibid. y Pezzana, 1771. in 12.° 

Epistolae ad Atticum, ad M. Brutum, ad Q. Fratrem 

illustralae, auclore P. Manutio. Venet. , ap. Aldi Filios , 
1544. in 8.* ( Nitidissimum Exemplar). Digitized by Google 76 CICERO (M. T. ). Libro del Fato trad. dah" Ab. Dora. Cimalti. 

Faenza, Montanari e Marabini , 1827. in 8.° 
Del Supremo dei Beni e dei Mali , trad. di Teresa Car- 

niani Malvezzi. Boloyna, Satsi alla Yatpe , 1835. in 8.° 
Consolalio cum ejus fragmentis a Car. Sigonio et Andr. 

Padilio exposilis, proque ea Car. Sigonii Oiationes duae. 

lion. , ap. Bossium , 1583. in 8.° 
relegatus et Cicero revocatus, Dialo^i feslivissimi. V. 

(inii ou s n. 2. 

Quoad Rhetoricam ad Hercnnium, incerti Aiictoris, a nonnullis Ci- 
ceroni trihutam V. Rhetorica. 

CICONTA ( Vinc. ). Sei mones. Yenet., ap. Arrivabenum , 1562. in 8.° 

Enarrationes in Psalmos. Patavii , Pasquati , 1507. in 4." 

CIGHEKA (Pietro). V. Avioretti. 

CIMBEK (L.) et DAXJOU ( F. ). Arcbives curieuses de 1* histoire 
de Fiance depuis Louis XI jusqu' a Louis XVIII. Pari* , 
Beauvai*, 1831-39. T. XXII. in 8.° 

CIPKIANO. Y. Cypriams. 

CITTA ( LA ) dclla Filosotia. V. Cateciiismo filosofico. 
CIVTLTA CATTOLICA ( LA ). Pubblicazionp periodica ppr tutta 
I' Italia. ISapoli, Roma , 1850-5 ). T. XXI Y. vol. XII. i« 8 " 
( Memorie della ). Y. Memorie. 

CLAPMAHIUS ( Arnold. ). I)e arcanis Rerumpublicarum. Bremae, 

ap. Wemlium , 1605. ffli 4.° 
CLAHIS ( Lvigi ). Vita del Servo di Dio Ludovico Stpfanelli. /to- 

ma % Zampi , 1847. in 16.° 
CLAKIUS ( Isin. ) , Episc. Fulgin. In Evangelium secundum Lu- 

cam orationps LIV. Yenet. , ap. Francimum , 1565. in 4.° 
In spimonpm Domini in montp habituin spcundum Mal- 

thapum Oi alionps LXIX. Ibid. , ap. eund., 1566. in 4.° 
Oraliones pxtraordinariae. Ibid. , ap. Nicolinum , 1567. 

T. II. in 4.° 

CLAHUS (Jil. ). Practica Civilis, atque Criminalis cum additio- 
nibus diversorum Juiisconsultorum. Yenetm , ap. Baretium , 
1614. in fol. 

CLAUDIANUS (Claud. ). Opera. Lugd. , ap. Gryph. , 1589. in 12." 
CLAVIUS ( Ciihistoph. ). Novi Calendarii Homani apolojjia adv. 

Micb. Maestlinum. Bomae , ap. Sanctium etc. , 1588. in 4.° 
Jospphi Scaligeii EIpiicIius Pt Castitfatio Calpudai ii Creg. 

castigala. Bomae , ap. Zannettum , 1595. in 8.° 
Komani Calendarii a (ireg. XIII. restituti Explicatio. 

Bomae , ap. Zannettum , 1 603. tn fot. 
CLAVIUS ( Servatius). Encbiridion divinarum consolationum. Co- 

ton. Agripp. , ap. HH. Berckmanni , 1576. tw 12.° Digitized by Googl 77 

CLEMENS (I). ) Papa et Martyr. Opera, Rufino, aliisque inter- 
pr., cum seleelis vetustissimorum Praesulum epistolis ex edit. 
Lamberti Venradii. Colon. Agripp., ap. Birckmann. , 1563. 
in fol. 

De Constilulionibus Apostolicis, Jo. Car. Bovio Bonun. 

Epise. Oslunensi inlerpr. Yvnetiis, Zileti , 1563. in 4.° 
** CLEMENS Vll. P. M. Ai ticuli octo Principibus Germaniae per Nun- 
cium Apost. propositi. Besponsio Lutheranorum Principum 
super eisdem. Epistola Jon. Cociilki ad Archiepise. S. An- 
dieae in Scotia. Dresdae , Stbckel , 1534. in 8.° 

* CLEMENS XI. P. M. Orationes Consistoriales. Romae , ap. Sal- 

vioni, 1722. in fol. 
* Homiliae in Evangelia. Ib., ap. eund., 1722. in fol. fig. 

* Aliud Exemplar. 

* CLEMENTE XIV. II lilosofo crisliano, cbe medita sul sepolcro , 

e Considerazioni di Mon-ig. Secondi. Asisi , Sgariglia , 1847 . 
in 8.° 

CLENABDVS (Nic). Institutiones Graccae Linguae cum scboliis 
P. Anlesignani. Lugd. , ap. Mareschalum, 1566. in i.° 

* CLEBICIS (Joan. ). Harmonia Evangelica , cui subiecta est Hi- 

storia Cbristi. Accesscrunt tres dissertationes de Annis Chri- 
sti. Amstel., Iluguet, 1699. in fol. 

* Ars ci itica. Ibid. , Gallet , 1699. T. III. in 8.° 

CLICHTOVEIS (Junocis). De Puritate Conceptionis B. M. Vir- 

ginis. — De dolore ejusdcm in Passione Filii sui. — De 
ejusdem juxla crucem Filii Statione. — De Assumptione 
ipsius. Paris. , ap. II. Stcph. , 1517. in 4.° 

Disceptationis de Magdalena Dcfenno, contra Marcum 

Grandivallem. Ibid. , cx off. Ucnr. Steph. , 1519. in 4.° — 
Acced. 

2. Beoa ( Natalis). Schnlastica declaratio sententiae et 
ritus Erelesiae de unica Magdalena. Ibid. , in off. Jod. Ba- 
dii, 1519. in 4.° 

De vera Nobilitate. Ibid. , ap. Colinaeum , 1520. in 4.° 

Propugnaculum Ecclesiae adv. Lulberanos. Colon. , ap. Quentel, 1526. in 8;° 

Colon. Agripp. , ap. Uiltorpium , 1526. in 8.° Sermones et Homilia. Parisiis , ap. de Marnef , 1550. 

T. II. in 8.° 

De mvstica numerorum Signiticalione.\ r r 

De viia et moribus Sacerdotum. u ^ UEL j ils 

De Begis Officio. ) n * - 6 ' 4 * CLINGIUS (Co>r.). Loci communes Tbeologici pro Eccl. Catho- 
lica. Cohniae, ap. IIII. Birckm. , 1560. in fol. Digitized by Google 78 CLIVOLO (Barth. a). De Balneorum naturalium Viribus. Lugd. , 
Bonhomme , 1652. tn 4.° 

CLOT-BEY. Compte r*»ndu des travaux de 1' ecole de Mcdecine 
d' Abou-Zabel ( £?yp1e ) et de I' examen seneral des £le- 
ves etc. Paris , Deville Cavellin , 1833. in 8.° 

CLUSIUS (Caroi.its). V. Monardes n. 2. 

COBAKUBIAS ( Piktro ). Rimedio de' Giuocatori, trad. da Alfon- 

so Ulloa. Venezia, Valgrisi , 1561. tflt 8.° 
COBBETT (Guglielmo). Storia della riforma protestante in In- 

ghilterra ed in Iilanda, trad. da Dom. Gregori. Boma, Bour- 

tii, 1825. in 8.° 

COCAIUS Merlini s ( Folengus Theophil. ). Opus macaronicorum. 

Venetiis, ap. Hor. De Gobbi , 1585. in 12.° 

— Amslel. , a Someren , 1692. in 12." 

La Moscbea trad. in sestine ilal. Bologna, Parmeggia- 

ni e Gamberini, 1826. tn 8." 
COCBURNUS (Patriciis). De vulgari S. Scripturae Phrasi. Pa- 

risiis, Masseltin , 1552. tn 8.° 
COCCHI ( Pietro Luigi ). Osservazioni sull' Enimma di Aelia Lae- 

lia Crispis etc. Bologna , al Sassi , 1838. tn 8.° 
— Nuove osservazioni e nole sulle dipinture e sculture e 

sullo Enimma Aelia Laclia Crispis di Casaralta. Ivi , 1838. 

in 8.° 

COCCINCINA. Alla Sacra Congregazione de Propaganda Fide 

per le Missioni ed i Missionari francesi di Coccincina. Bo- 

ma , Tip. B. C. A. , 1736. in 4.° 
COCHLAEUS (Jow. ). De Canonicae scripturae et Catholicne 

Ecclesiae Aucloiitate, ad Henricum Bullingerum. Ingolst., in 

off. , Vueissenhorn , 1543. tn 8.° — Acced. 

2. De Animarum purgatorio i^ne Epitome contra no- 

vas Sectas, quae Purgatorium negant. Ibid. , 1516. tn 8.° 

3. Anuotationes et anlitheses in quaedam scripta 

et propositiones Collocutorum Vuitlenbergensium. Jbid. , 
1546. tn 8.° 

4. In XVIII Articulos Mar. Buceri, Responsio, et Epi- 

stola ad Principes et Status Imperii. Ibid. , 1546. tn 4.° 

5. Epitome aposlolicarum constitutionum in Creta 

insula , per Carolum Capellium reperlarum , et e graeco in 
lalinum translatarum etc. Ibid. , 1546. tn 4." 

In causa Religionis Miscellanea. Ibid. , 1545. tn 4.° 

De sacris reliquiis Christi et Sanctorum ejus, brevis 

contra Jo. Calvini calumnias et blasphemias Responsio. Mo- 

gunt. , Behem , 1549. in 8.° 
Historia Hussitarum ; cui adiuncti sunt : Duo de septem 

Sacramenlis et de caeremoniis Eccl. traclatus Jo. Rokizanae, 79 et Jo. Przibram : cum Philippica sept. Jo. Cochlaei , de pu- 
blica Caroli V. Imp. Ordinatione, quae vulgo Intebim dicitur. 
Blogunt., Behem , 1549. in fol. — Acced. 

2. Speculum antiquae devotionis circa Missam e\ 

ant. Auctoiihus per eundem colleclmn. Ibid. , 1549. in fol. 
COCHLAEUS ( Joa.n. ). De sediliosis clamorihus et scriptis nova- 
rum sectarum. V. Bbu.nus (Conr.). De Haereticis etc. 

Confutatio contra Censuram Conr. Biuni in Concilium 

Trident. V. Sedelifs n. 2. 
** Epistola ad Archiepisc. S. Andreac in Scotia. V. Cle- 

MENS VII. 

* CODES (LES HUIT) en miniature. Paris , Rorel , 1833. in 16.° 
CODEX Legum Wisigolhorum , cum Isidori Episc. Uispal. de 

Gothis , Wandalis et Svevis Historia , el Procopii Caesariens. 
Lib. de Gothorum oi isine ex Biblioth. P. Pithoei. Paris. , 
ap. Nivell. , 1579. t« fol. 

* CODICE di Napoleone pel Bepno d* Italia (Ital. franc. e lat. ). 

Milano , R. Slamp. , 1800. in A.°, col ritratto di Napoleone 
inci$o da Longhi. 

* di Procedura civile pel Rej;no d'Italia. Milano , R. 

Stamp., 1806. in 12.° 

* per gli Stati Estensi. Modena , Eredi Soliani , 1852. in 8.° 

civile per gli Slati di S. M. il Re di Sardegna. Tori- 

no , Soc. Tip. lib. , 1838. in 8.° 

* penale per gli Stali suddetti. Ivi y Stamp. R. , 1839. in 8.° 

CODRONCHII S (Bapt. ). l)e christiana ac tuta medendi ratio- 

ne. Ferrar. , ap. Mammarellum , 1591. in A.° 

De morbis ac veneliciis. Venct. , ap. Fr. de Franciscis, 

1595. in 8.° 

COENALIS ( Robrrtis ) Episc. Arboricensis. Pro tuendo sacro Coe- 
libatu Axioma. Parisiis, ap. Roigny , 1515. in 8.° 

Exemplar prioribus chartis ad interiorem oram blattis ac tineis exesis. 

De utriusque gladii facultate, usuque legilimo. Ibid. , 

ex off. Guillard, 1546. tti 8. e 

Antidotum ad Postulata de (Inlerim). I . Declaratio n.2. 

COGNATUS ( Gilb. ). Collectanea ex M. T. Cieerone de Oratore, 

cum aliis opusculis. Basileae , absq. anni et Typ. nota , in 8.° 
COHELLIUS (Jac. ). De Bono Regimine rerum ad Universitates 

spectantium in Bullam X Clemenlis VIII Commentaria. Ro- 

mae , Ang. Bernabb del Verme , 1656. in fol. 

* COLI ( Fbanc. M. ). Notizie elementari di Farmacia , di Chimica , 

di Storia Naturale e di Botanica. Bologna, Ramponi, 1800-04. 
T. V. vol. II. in 8.° 

* Altra Copia in vol. 5. Digitized by GooqIc 80 COLl ( Franc. M. ). Norme per ben conoscere le droghe esoti- 
che ed i composti medicinali. Bologna , Sassi , 1810. in 8." 

COLINAEUS (Simon). Grammatograpbia ad prompte citoque di- 
sccndam grammaticen. Purisiis , ap. Colinacum , 1533.?/» 4.° 

COLLATIO Mosaycarum et Ltomanarum Legum cx integris Pa- 
piniani , Pauli , Vlpiani, aliorumq. veterum Juris auctoruiu 
Libiis anle tempora Justiniani lmp. desumpta. — Ejusdem 
Justiniani Novellae Conslitutiones III. — Juliani Antecess. 
CP. Dictalum de Consiliariis. — Ejusd. Juliani Collectio 
de contutoribus, cum nolis P. Pilhoei. Basileae, pcr Gua~ 
rinum , 1574. in 4.° 

COLLATIO.NES habitae in Dioecesi Lucionensi olim gallico , no- 
vissime latino idiomate exhibitae. Vcnct. , Pilteri , 1737. 

t. ii. voi. i. in a: 

COLLECHO Lcgum et Ordinationum de recta Sludiorum ratione 

edilarum a Leone XII, et a S. Congreg. Studiis moderandis. 

Romac , Boulzalcr , 1828. in 4." 
jussu Card. Alois. Lambruschini ejusd. Congreg. Praef. 

Ibid., Typ. R. C. A. % 1841. T. II. in 4 ° 
ab a. 1842 usque ad a. 1852 , jussu Card. Kaph. For- 

nari ipsius Congreg. Praef. Ibid. , Tom.tert., 1852. in 4.° 
Pisaurensis omnimn poematuin, carminum , fragmenlo- 

rum latinorum, {cura Pascalis Amati). Pisauri , ap. Amatum , 

1766. T. VI. in 4.° 
latinorum Scriptorurn cum nolis. Taur. , Pomba ct Fi- 

tii. 1820- 35 T.CMII. in 8.° V. Singuhs Auciorcs , cx quibus 

constat hacc Colleclio. 
COLLECTIO (NOVA) Statutorum Ord. Cartusiensis. Paris. , ap. 

Theodoricum , 1582. in 4." 
COLLECTION des Classiques francais. Paris, Dufour , 1828. 

T. //. in 8.° 

des lettres sur les Miraclcs ecrites a Geneve el a Neuf- 

chatel par M. le Proposant Thcro, M. Corelle, M. Needham, 
M. Beaudinel, el M. de Montmolin (composie par Voltaire). 
fieufch. , (s. typ.) , 1765. tn 16.° 

Maconnique. Hclyopolis , Philadelphie , d rOrient, (s. 

tifp.) % 1787. T. VI. in 12.° 

COLLET Vie de St. Vincent de Paul. lyon , Rusand, 1811. tn 12.° 

COLLEZIONE delle miglion Omelie de' SS. Padri Greei volga- 
rizzate da Ant. Bianchini. Roma, Soc. Tip. , 1827. T. VI. 
vol. II. in S. u 

di pubbliche disposizioni emanate in seguilo del Moto 

Proprio di Pio VII del 6 luglio 1816 sulla organizzazione 
deir Amministrazione pubblica. Roma , Poggiali , 1816-22. 
T. V. in 4.° Digitized by Google 81 

* COLLEZIONE scelta dei Monumenli sepoicrali del Cimitero di 

Bologna. Bologna, Sahardi , 1825. in fol. fig. 

Exemplar in charta majori. 

* dei monumenti sepolcrali del Cimitero di Bologna pub- 

blicata da (iio. Zeeclii , colla trad. in francese, e la de- 
sciizione della Certosa (di Gaet. Giordani). Balogna , Tur- 
chi e Veroli, 1825-28. Part. IV. vol. II. e fasc. 3. della 
Part. V. in 8.° fig. 

* completa dei moderni codici civili degli Stati d' Italia. 

Torino , Ttp. Min. , 1845. in 8.° 

* di Poeti burleschi anticbi e moderni. Livorno , Masi, 

1821-28. T. XXVI. in 12.° 

* delle migliori opere scritte in dialelto milanese. MUa- 

no, Pirotta, 1816-17. vol. XII. in 8.° 

* di buoni libri a pro della Religione Cattolica. Torino, 

liolta, 1850. vol. IV. in 16.° 

* (NUOVA) d' Opuscoli Scientifici, compilata nell* anno 

1824. V. Opcscoli Scient. e lett. etc. 

* di componimenti scelti in idioma bolognese. Bologna, 

3Iasi, 1827-40. T. VII. vol. III. e fasc. 2. in. 16.° 

Tomum septimum inabsolutum Editor reliquit. 

* scelta di Tragedie , Drammi e Commedie italiane. lio- 

logna, Cardinali , 1825-29. T. VIII. in 8.° 

* di Leggende inedite scritte nel buon secolo. Bologna , 

Soc. tip. boi., 1855. vol. II. in 8.° 

* completa degli opuscoli liberali pubbl. nelle Legazioni 

nel marzo 1831. Ginevra, Mayer e C. , 1831. (finta data 
invece di Bologna , Penna) T. II. vol. I. m 12. (//2.° to- 
mo rimase incompleto). — Vi e unito : 

2. lstruzioni segiete pei Corpi dei Volontarii. (S.a. n.),in 12.° 

* Altra Copia, senza I* aggiunta delle Istruz. segrete. 

* COLO.VIBIKR ( P. ). II Pensier della Morle rettor della Vita. Ro- 

ma, Soc. tip. , 1828. in 16.° 

* /ri^ 1834. i n t 2 .° 

* COLOMBO (Micii.). Lezioni sulle doti di una colta favella , con 

una non piii stampata sullo stile da usarsi oggidi, ed altre 
operette. Parma , Paganino , 1820. tn 8.° 

* Lezioni e discorsi filologici. Venezia, Ahisopoli , 1832. 

in 8.° 

* Prose scelte. Bologna , Masi , 1830. in 8.° 

COLONIENSIS Metropolitanae Eccl. Canonici. Antididagma, etc. 

V. Canomci. 

11 Digitized by Google 82 

COLONNA (Vitt.). Uime. Vinegia , per Bartolomio detto V Impe- 
rador, e Fr. Vinetiano , 1544. in 8.° — Vi e unito : 

2. Rime spiriltiali non piii stampate. Ivi , per Comin 

da Trino , 1548. in 8." 

Le Rime pubblicate con la vita della medesima dal 

Cav. P. E. Visconti. Si aggiungono le poesie ommesse nelle 
precedenti edizioni e le inedite. Roma , Salviucci , 1840. m 8.° 

Editio luculenta, non venalis proriita nnpttarum caussa Theresiae 
Columnae F. C. cum Urbano Principe Alexandro Torlonia, quorum 
insignia deaurata externas tabellas , sive opercula splendidissimc 
compacta exornant. 

COLPO d'occhio sul Congresso di Ems, arricchito di note e di 
un'Appendice di monumenti {scrilto in franccae da F. X. 
Feller; trad. daW Ab. Mondelli). Aletopoli, 1788. in A.° 

Altra Copia. 

COLTELLIM (Gius.). Indice e Compendio delli Statuti del Foro 

de' Mercanti di Bologna. V. Statcti. 
COLUMELLA (L. Jcn. ). De Re Rustica, et liber de Arboribus. 

V. Sr.niPTORES Rei Rusticae etc. T. 11. et III. 
COLUMNA (Aegidics). V. Aegidils Romanu*. 
COLUMNA Marsilius ( M. Ant.). V. Mahsii.us. 
COMES ( IIikr. ). Comiiientarii de bello a Turcis in insulam Me- 

litem gesto a. 16G.^. Venet. , ap. ZHettum, 15G6. in 8.° 
COMES ( Nat. ). Mylhologia, sive explicalioues Tabularum. Venet., 

ab$q. Typ. nola, 15G8. in 4.° 
COMESTOR (Petrcs). Historia scholastica. Lugd. , ap. Petit et 

Penet, 1534. in 8.° 
COMETIUS Hispanus. De cuiuscumque scientiae subieclo. Exst. 

inter Opusc. varior. a de Nuciarellis collecta. V. Gaetancs. 
COMINAEUS (Phil.). De rebus gestis Lud. XI Galliar. Regis et 

Caroli Burgund. Ducis Commentarii ex gallico facti latirii a 

Jo. Sleidano. Paris. , ex off. Wecheli , 1561. in 12.° 

Exemplar sex chartis Praefationem complectentibus mutilum. 

COMINZONI ( Ang. ). Esperienze dirette a conoscere V efficacia 
dei due metodi profilatico e curativo, a prevenire e curare 
. la malallia del calcino ne' bachi da seta. Verona , Libanii, 
1838. in 8.° 

COMMENTAIUA doctissimorum Virorum in omnes de Arte Rhe- 
lorica M. T. Cic. lib. Basil. , ap. Winter etc. 1541. in fol. 

COMMENTARII de Bonon. Scientiar. et Art. Inslituto, atq. Acade- 
mia. Bonon. , ap. Laelium a Vulpe. 1731-91. T. X. in 4.° fig. 

2. Memorie deir Istituto Nazionale italiano. /vt , Masi , 
1806-13. r. VI. in 4.° fig. Digitized by Google 83 

3. Novi Commentarii Acad. Scientiarum lnstit. Bonon. 
Ibid., DaWOlmo, 1834-49. T. X. tn 4.° fig. 

4. Memorie dell' Accad. delle Scienze dell' Istituto di Bo- 
logna. Bologna, Tip. deW Jslit. delle Scienze , 1850-53. 
T. IV. in 4.° fig. 

* COMMENTARII Academiae Scientiarum imperialis Petropolitanae 

ab. a. 1725 ad a. 1736. Bononiae , ex typ. Laelii a Vulpe , 

1740. T. VIII. in 4.° fig. 

Collegii Conimbricensis. V. Conimrricensis. 

in Pauli ad Romanos et ad Galatas epistolas {authore 

Mar. Card. Grimano). Lugd. , ap. Gryph. , 1544. in 8.° 

* di Slcfano Bonsignore, Versi ed Iscrizioni in onore di 

lui. Faenza , Montanari e Marabini , 1827. in 8.° 

♦# de Tumultu gedanensi. Mariaeburgi, ($. typ.) , 1577. tn 8." 

* COMMENTARIUS De vita Josephi Zamae Mellini Sac. bon. Bo- 

non. , ex off. Vulpis , 1839. in 8.° 

* ( Ital.). Ivi, al Sassi, in 8.° 

* COMMENTO (LOTTIMO) della Divina Commedia , testo inedi- 

to di un Contemporaneo di Dante. Pisa, Capurro, 1828. 
T. UL in 8.° 

* COMMERZIO (1L) pericoloso tra li due sessi fuori del matrimo- 

nio. Trad. dal francese. Venezia, Rosa, 1756. tn 8.° 

* COMMUNISTES (LES) en Suisse d'apres les papiers saisis chez 

Weitling, trad. de 1'Allemand. Lausanne , Ducloux, 1843. 
tn 8.° 

* COMPAGNl (Dino). Isloria Fiorentina. V. Porzio. n. 2. 

* COMPAGNUS (Joan. Bapt.). V. Decisiones S. R. Rotae re- 

centiores. 

* COMPANS , Sac. della Missione. Storia della Vila di G. C. dedotta 

dai quattro Evangelisti^ dal franc. trad. da Franc. Pertusati. 
Milano, Pirotta, 1812. T. II. tn 8.° 

* COMPENDIO delle isliluzioni civili. Bologna , Masi , 1826. tn 12.° 

* storico de* diversi Governi di Bologna dalla fondazio- 

ne di essa fino al presente di C. M. {Cam. Marescalchi). 
Bologna, («. tip.) , 1796. tn 8.° 

* dei ragguagli delle diverse misure agrarie dello Stato 

Pontiticio e di altri principali luoghi colla misura metrica, 
pubblicato dal Dicaslero del Censo di Homa nel 1850. Ro- 
ma , Tip. della R. C. A. , 1850. in 4.° 

* delle Memorie istoriche delle Arli e degli Artisti 

della Marca d' Ancona del sig. March. Amico Ricci di A. 
B. A. {Ant. Bolognini Amorini). Bologna , alla Volpe , 1835. 
tn 8.° 

* istorico delle iovenzioni etc. trad. dalla signora Luisa 

Gandolfi Bonora. Pesaro , Nobili, 1853. tn 16." Digitized by GooqIc 84 COMPENDIO di Dottrina Cristiana ad uso del Seminario Arciv. di 
Bologna (di D. Zama Mellini). Bologna, Nobili , 1829. in 8. w 

ad uso delle scuole Pie (del sudd. Autore). Ivi . 

1838. tn 8.° 

per la classe inferiore delle scuole suddette. Ivi, 

Sassi, 1845. in 8. w 

la stessa. Ivi , Tip. Arciv. , 1846. in 16.° 

della Passione di N. S. G. C. con riflessioni appropriate 

ai diversi stati di un Cristiano malato. Trad. dal francese 

del C. F. P. (Conte Franc. Pertusati). Milano , Pirotla , 

1816. in 12.° 

storico istrutlivo e pratico della divozione al SS. Cuore 

di Gesii. Roma, Bourlii , 1822. tn 12.° 
della Vita del B. Martino de Porres delP Ord. de' Pred. 

Roma, Saiviucci, 1837. in 8.* 
della Vita di S. Veronica Giuliani, ed in fine un tri- 

duo in preparazione della di lei festa. Faenza, Montanari 

e Marabini, ( 1839). in 8.° 

storico su Pio VII. Milano, Pirotta, 1821. in 8.' 

(NUOVO) di Ortografla da Saccoccia compilato da D. 

T. V. Ortografia. 

Altro come sopra , coropilato da D. E. V. Ortografia. 

COMPfillE Mathieu (Le), ou les bigarrures de 1'esprit bumain 

(par Vabbt Laurens). Londres. 1766. T. III. vol. II. in 12.° 

Paris, Andri, an. IX. T. IV. in 12.* 

COMPTES faits de Barreme en francs et centimes. Paris , Mame, 

1810. in 12.* 

COMUNE Sanclorum, Praefatii et Canon. (Bologna), Gamberini 

e Parmeggiani, 1836. in fol. 
CONCEZIONE Immacolata di M. V. 

Riflessioni in proposito dell'attesa deflnizione dogmati- 

ca sulP Immacolato Concepimento della SS. Vergine , scrit- 
te dal Prof. Franc. Costa. Roma, Tip. delte Betle Arti , 1854. 
tn 8.* — Vi sono uniti i segg. opuscoli : 

2. Della Concezione dell' Immacolala Beatissima Ver- 
gine, Pareri teologici inediti del Card. Pallavicino e Gotti 
proemiali e dati in luce per un domenicano. Roma, (s. n. 
del tip.) , 1849. t*n 8.° (Opuscolo assai raro , perchi ne fu $o- 
spesa la pubblicazione). 

3. Esame critico di un opuscolo del P. F. G. D. B. B. 
C. Domenicano editore di due pareri teologici sulla Conce- 
zione Immacolata di Maria attribuiti al Pallavicino ed al 
Gotti. Velletri, CappeUacci , 1851. tn 8.° 

De immaculato B. V. M. Conceptu an dogmatico decre- 

to definiri possit disqnisitio theologica. V. Perrone ( Joan. ). Digitized by Google 86 CONCEZIONE Immacolata di M. V. 

* Sull' Immacolato Concepimento di Maria. Dissertazione 

polemica del Card. Luigi Lambruschini. V. Lambrcschini. 

* Pareri dell* Episcopalo cattolico , di Capitoli , di Con- 

gregazioni, di Universita, di Personaggi ragguardevoli ecc. 
sulla definizione dogmatica dell' immacolato Concepimento 
della B. V. Maria. V. Pareri. 

* L' Immacolata Concezione di Maria , ed i Francescani 

Minori Conventuali dal 1210 al 1854. — Cenni varii per 
un sacerdote Umbro. Roma, Salviucci , 1854. tn 4.° fig. 

* Miscellanea di 14 Opuscoli: 

1. Gasparini (Bernardo). Inno a Maria SS. immacolata- 
mente concelta. Bologna , alla Volpe , 1854. in 8.° 

2. Albo Sacro a M. Immacolata. /w, Chierici, 1853. tn 8.* 

3. Pianori (Angelo). Fondamenti ortodossi per la defini- 
bilita dell' Immacolato Concepimento di M. Santissima. Ce- 
tena % Biasini , 1854. tn 8.° 

4. Speroni ( Luigi). Istruzione sull' Immacolata Concezione 
della SS. V. M. MUano , Redaelli , 1854. in 8.° 

5. Descrizione della Festa solennizzata nella chiesa di 
S. Prospero a Badi il 9 genn. 1855. Pistoia, Bracali, 1855. 
tn 8.° 

6. Pio IX. P. M. Lettere Apostoliche sulla dommatica defi- 
nizione dell' Immacolata Concezione di M. V. Bologna , Soc. 
tip. bot., 1855. tn 8.° 

7. Bonaccorsics (Jac. Salvius). De Immaculata B. V. M. 
Conceptione tractatus, cui accedunt de hujusce dogmatis 
definitione Monumenta. Florentiae , ap. Manuelli, 1855. tn 8.° 

8. Gacoe ( Franc. ). De Immaculato Deiparae Conceptu , 
ejusq. dogmatica definitione. Romae , Bertinelli, 1854. tn 8.° 

9. Gamberini ( Archang. ). Inscriptiones variae adpetenti- 
bus Virg. Matris cultoribus exaratae. Bonon. , ex off. ad 
tignum Anchorae , ( s. a. ) , tn 8.° 

10. Pics IX. P. M. Allocutio habita in Consistorio segre- 
to die 1 dec. 1854. Romae , (s. typ.), 1854. tn 8.' 

11. Allocutio habita in Consistorio segrcto die IX. 

dec. 1854. Ibid. , tn 8.° 

12. Homilia habita die X dec. 1854 in Consecra- 

tione Ostiensis Basilicae S. Pauli Ap. Ibid. , tn 8.° 

13. Litlerae Apostolicae de dogmatica definitione 

Immaculatae Conceplionis Virginis Deiparae. Jbid. , tn 8.° 

14. Gocsset, Archev. de Reims. Mandement a 1'occasion 
de la publicalion des Lettres Apostoliques de notre St. Pere 
le Pape , touchant la definition dogmatique de !' Immaculee 
Conception de la Sainte Vierge. Reimt , Regnier, 1855. tn 8.° Digitized by Google CONCEZIONE Immacolata di M. V. 

Miscellanea di stampe pubblicate nell' occasione della 

doinmatica detinizione dell* Immacolato Concepimento di M. 
V. (Fogli vol. 33. Opnsc. 2.). 

COXCILIA. 

Sacrosancta Concilia ad regiam editionem exacta stu- 

dio Phil. Labbci et Gabr. Cossartii, cum Apparatu et Sup- 
plemento Joan. Dom. Mansi. V. Labbbus. 

Conciliorum omnium Collectio per Petrura Crabbe. 

V. Chabbe. 

Canones Conciliorum omnium etc. V. Sagittarics. 

Concilium Basileense descriptum ab Aenea Sylvio, po- 

stea Pio II. V. Gratius. 
Decreta et Acla Concilii Basiliensis bab. a. 1431. V. 

Febberics. 

Synodicon Benevenlanensis Eccl. continens Concilia XIX 

collecta cura Fr. Vinc. M. Card. Ursini, poslea Bened. XIII. 
V. Sy.nod. Benevent. 

Alia Edilio, continens Concilia XXI. V. Synod. Benevent. 

Concilium provinciale secundum Beneve ntanurn , quod 

habuit a. 1698. Fr. Vinc. M. Card. Ursinus. Beneventi, e 
Typ. Archiep. , 1701. in 8.° 

Concilium provinciale tertium Beneventanum, quod Be- 

nedictus XIII babuit 1729. V. Concilicm Bomanum a. 1725. 

Concilia M. Britanniae et Hiberniae , ab. an. 446 , ad 

an. 1717. a Davide Wilckins collecta. Londini, Bowyer , 
1737. T. IV. in fol. 

Canones Concilii provincialis Coloniensis a. 1536 cele- 

brati. V. Gropperius. 

Iidem , quibus addita sunt : — Reformatio Cleri ad 

correctionem vitae et morum , ac ad removendos abusus. — 
Statuta synodalia D. Valcntini episc. Hildesemensis. — For- 
mula vivendi Canonicorum etc. — Enchiridion Christ. In- 
stitutionis in Conc. Colonicns. editum. — Decreta Concil. pro- 
vinc. Colonicnsis sub D. Adolpho Colon. Eccl. Archiep. ce- 
lebrati a. 1549. Parisiis, ap. de Marnef \ 1560. in 8.° 

Acta Concilii Constanliensis. Hagenow , per Henr.Gran, 

1500. in 4.° 

Super Acla sacri Conslantiensis Concilii. V. Ferrerius 

(Zacharias). 

Concilium provinciale Ebreduni habitum a Dom. D. Pe- 

tro de Guerin de Tencin, a. 1727. Gralianopoli , ap. Faure , 
1728. in 4.° 

Coocilii Ephesini primi Acta omnia a Theodoro Peltano 

latinilate donata. Ingolstadii, ex Typ. Sartorii, 1676. in 4.° Digitized by Google 87 CONCILIA. 

Sanctum, magnum Ephesinum Concilium ex quatuor 

primis generalibus Conciliis ordine Tertium , ex Bibliotheca 
Ant. Contii. Parims, ap. Nveltium, 1574. in 8.° 

Concilium oecuinenicum Ftorentiae celebratum. Gr. Ro- 

mae , apud Zanettum , 1560. in fol. 

* Staluta Concilii Florentini. Florentiae , ap. Sermatellium, 

1564. in 8.°, char. nigro-rubro. 

* Canoni e decreli del Concilio Nazionale di Francia , 

celebratosi in Farigi 1' a. 1797. MUano , Stamp. ital. e fraitc. 
1799. in 8.° 

* In Lugdunense Conciliura sub Greg. X. Commentarius. 

V. DCRANUIS. 

* Concilium Xeapolitanum a. 1699 celebratum a Jacobo 

Card. Cantelmo. Romae , ex Typ. R. C. A. , 1700. in 4.° 

* Atli e decieli del Concilio diocesano di Pistoia dell'a. 

1786. Firenze, Pagani , 1788. tn A.° 

* Concilium Laleranense Stephani III. an. 769 edilum a 

Cajetano Cennio. Romae, ex Typ. Vatic. , 1735. in 4.° 

* Concilium Romanum celebr. an. 17*25 a Bened. XIII. 

Ibid., Bernabb , 1725. in 4.° fig. 

* AHa Editio , sed a Typographo et anno eodem im- 

pressa , in 4.° — Accrd. 

2. Concilium provinciale tertium Beneve ntanum , quod Be- 
nedict. XIII habuit a. 1729. Jbid. , rx Typ. R. C. A. , 1729. 
in 4.° 

Constitutiones Concilii provincialis Tarraconensis editae 

a. 1584. Tarrac. , ap. Mey , 1585. in 4.° 
Canones et doguiata Tridentini Concilii, cum Indice Do- 

gmalum et Reformationis. Rom., ap. P. Manut. , 1564. tn fol. 

(pagg. numeris arab. signalis). Exst. cum Catecuismo n. 2. 

Exemplar huius Operis terlia editione. V. Brunet. Canones etc. 

Iidem. Gr. Romae , ap. Zaneltum , 1593. tn 4.° 

* Parisiis, Leonard, 1697. tn 12.° 

* cum aurea Vargarita materiarum , Indice libror. 

prohibit, et Hyacintho Fr. Mauritii de Gregorio. Taurini , 
ap. HU. Tarini, 1622. tn 8.° 

* Concilium Tridentinum absolutissimum cum Margarita , 

Hyacintho et XXVI Constit. innovatis. Venet. , sumpt. Astol- 
phi, 1781. tn 8.° 

* Animadversiones in Canones Concil. Trident. V. Galli 

(Jac.) inler mss. 

* Kelationes decretorum et canonum Concil. Trident. V. 

Memces. Digitized by Google 88 CONCILIA. 

Recusalio Tridentinae Synodi a. 1546 a Statibus Augu- 

stanae Confessionis edita. V. DeCLARATlO. 
Orazioni recitale nel Concil. Tridenlino V. Oratio , Fa- 

ber {Guido) , Ferrusius, Fkhrus, Fontioonius, etc. 
Concilium Valentinum III. V. Patres. Opera etc. Tom. 

VII. p. 33*. 

CONCILII (Sau.ra Congregatio). Thesaurus Resolutionum ipsius. 
V. Thesaurus. 

CONCLAVI de' Ponlefici Romani, (di Gregorio Leti). Colonia } 

Martini, 1691. Vol. III. in 12.° 
CONCORDANTIAE Bibliorum. Paris. , Guillart , 1562. tn fol. — 

( Deest Frons ). 

emeudatae a Franc. Luca. Anluerp. , ap. Verdussen., 

1733. l« a: 

CONCORDATA inter Papam Leonem X et Francorum regem 

FraDciscum I. V. Pragmatica. 
V. etiam Rebuffus. 

CONCORDATO fra il Governo Francese e la S. Sede , e Leggi 

organiche sui culli colle Bolle e Brevi Pontificj e i discorsi 

di Porlalis e dei Tribuni Simeon e Luciano Bonaparte. 

MUano, Stamp. Ital. e Franc. , 1802. tn 8." — Vi & unito 

V Originale francese : 

2. Convention entre le Gouvernement francais et le Pa- 

pe Pie VII. etc. Paris, Baudouin , An. X. in 8." 
CONDOTTA d' una dama ci isliana per vivere santamente nel 

mondo. Trad. dal francese. Milano , Sirtori, 1790. in 8.° 
CONESTABILE (Giancaruo). Vita di Niccolo Paganini. Pervgia, 

Hartelli , 1851. in 8.°, con ritralto. 
CONFRATKRMTA universale del perfezionamenlo cristiano per 

morire nell' amor di Dio. Romd , I)e Bomanis , 1825. in 8.° 
CONFUTAZIONE di Antimo patriarca scismalico costaulinopoli- 

tano. Roma, Tip. della Civ. Catt., 1854. in 8.° 
CONGREGATIO (SACRA) Concilu. Region. Exemplionis inter 

D. Eq. Opitium Raimondi Zanclelli, Praeposilum Collegiatae 

S. Nicolai, et Dom. Philippum Caltani Episc. Regien. Ro- 

mae, ex Typ. R. C. A. % 1835. in 4.° 
Melcvitana N ullit.it is Matrimonii pro Paulo Antonio 

Ciantar contra Carolinam Tlicy. Ibid. . 1839. T. IV. in 4.° 
Ariminen. Nominationis et Inslihitionis pro Capitulo 

Calhedr. Ariminen. contra Episcopum Ariminen. etc. Ibid. , 

1839. tn 4.° 

Thesaurus Resolulionum ipsius Congregationis. V. The- 

saurus. 

CONGRESSI (ATTI DEI) degli Scienziali italiani. V. Atti. Digitized by Google 89 

CONGRESSO degli Scienziati italiani tenuto in Pisa. Poesie , Ora- 

zione di Gio. Kosini, ed altre stampe pubblicatc in talc con- 

giunlura. Pisa , (Tip. div.), 1839. tn 8.° 
CONLMBKICENSIS Collegii Corninentarii in vaiios libros Aristo- 

lelis. Venet. 3 ap. Vincentium et Amadinum , 1006. in 4.° 
CONSIDER AZIOM sulla Storia d' Italia di Carlo Bolta in conti- 

nuazione di quella del Guicciardini (di M. A. Parenti). 

S. I. e tip.„ 1834. tf| 8.° 
popolaii sulle cagioni del malcontento contro i lcgitli- 

mi Goveini ripristinati uq Italia dopo la doininazionc fran- 

cese. Modena , Tip. Cam. , 1832. in 16.° 
(NLOVE) hlosotiche e criticbe sulla Compagnia di 

Gesuvsulle cagioni e consegueoze della sua distruzione pub- 

blicate in Francia nel 1817 , trad. dal francese da l). Gioach. 

Pedrelli. Bologna, Tip. deW Aquila % 1831. in 8.° 
CONSIGU (I) della Sapienza. Trad. dal francese. Venezia , Oc- 

chi, 1764. in 12.° 
CONSTANT (Brnjamin). Da Polytheisme Romain considere dans 

ses rapports avec la Philosophie Grecque et la Keligion 

Chrelienne. Pans , Poussis, 1833. T. 11. vol. I. tn 8.° 
Dc la Religion consideree dans sa source. Paris , Didot , 

1826. T. V. in 8.° 
CONSTITUTIONES Conciliorum vel Synodorum. V. Concuia 

aut Synodi. 

et Taxae Fori Ecclesiastici et Curiae Episc. Bonon. 

edilae et refonnalae auctoritate Card. Paleoti. Bononiae , 
typ. Benalii, 1580. tn 4.° — Acced. 

2. Rrformationrs et Novae Constitutiones Causarum Ci- 
vilium Palalii D. Legati iu civ. Bononiae. lbid. , ap. eutulnn, 
1581. in 4.° 

edilae per Ludovicum Ludovisium Archiep. Bonon. 

lbid., typ. HH. Benatii , 1629. in 4.° (Absque Reformalio- 
nibus elc. ). 

Capituli Calhedralis Eccl. Bonon. Bononiae , ap. Ros- 

«um, 1582. tn 4.° — Ad calcem exlant Acta nonnulla eiusdem 
Capituli mss. 

et Decreta Collegii S. Theologiae Doctorura Bononiae 

ab a. 1362 erecti. Bonon., ap. HH. Vicl. Benalii , 1650. in 4.° 

— — et Capitula Cenluriae Piae Suffragii , seu Congregatio- 
nis in Terra Lojani. Bononiae , ap. Pisarrium , 1706. tn 12.° 

Exemplar dono datum Jacobo Card. Boncompagno, cujus insigne 
gentilitium deauratum utraque opercuia exornat. 

Aegidianae cum additionibus Carpeusibus , cum glossis 

Gasp. Caballini. Veneliis, (ad signum Fontis) , 1571. in fol. 

12 no CONSTITUTIONES Domus Lauretanae. Anconae , ap. de Grandis , 
1576. in 4.° 

Urbanae Ord. Minorum Conventualium S. P. Franci- 

sci aucloritate Pii VII explanatae. liomae , Poggioli , 1823. 
i» 8. 

Religionis CC. RR. Ministrantium infirmis, quas ab a. 

1710 sancivit ultimum Capitulum generale. Pars altera (tan- 

tum). Romae , Komarek, 1714. in 8.° 
CONSTITUTIONI date da Mons. Gir. Boncompagno Arcivesc. di 

Bologna alle RR. Monache di S. Chiara , dette le Capucci- 

ne. Bologna, Erede del Benacci , 1653. in 8.° 
della Confraternita del SS. Corpo di Cristo, posta nella 

Chiesa di S. Lorenzo in Lucina di Roma. Roma, Bonfadi- 

no, 1587. in 4.° 

della Congregazione , o Scuola de' Confortatori della 

citta di Bologna. Bologna , Erede di Vitt. Benacci , 1640. in 4.° 
Altra Copia. 

/w, (1667). w 4.° — Vi sono unite le 

2. Costituzioni da osservarsi dai discepoli della scuola de' 
Confortatori della Citta di Bologna. /w, 1671. w 4.° 

V. anche Costituzioni. 

COXSUNTIVO (CONTO). V. Conto. 

CONTAGION (LA) sacree, ou histoire naturelle de la supersti- 
tion trad. de Panglois (par le Baron d' Holbach). Londre$ , 
(s. tip.), 1770. T. II. in 8.° 

CONTARENUS ( Gasp. ). De Sacramentis. — Instructio christiana. 
— De Potestate Pontiflcis. — Conciliorum magis illustrium 
Summa. Florent. , ap. Torrentinum y 1553. in 8.° 

Primae Philosopbiae Compendium. Parisiis , ap. Nigrum , 

1556. in 8.° 

CONTESSINUS (Petrus). Corona vitae. Bononiae , typ. Pisarij , 
1702. in 12.° 

Exemplar dono datum Jacobo Card. Boncompagno, cujus insigne 
deauratum utroque in operculo prostat. 

CONTI (Ant. ). Opuscoli filologici. Venezia, Alvisopoli , 1832. w 8.° 
CONTIUS (Ant. ). Lectionum subsecivarum Juris Civilis liber 

primus. V. Carcasson n. 2. 
CONTO CONSUNTIVO generale della pubblica amministrazione 
dello Stato Pontificio per T esercizio 1849 secondo semestre 
e Bilancio generale al 31 dicem. di detto anno. Roma , Tip. 
R. C. A. 1853. in 4.° 

per 1'esercizio 1850. Ivi , 1853. in 4.° 
per T esercizio 1851. Ivi , 1854. in 4.° 
per 1'esercizio 1862. Ivi, 1854. in 4.° Digitized by do 91 * CONTOLI (Cablo). Istruzioni teorico-pratiche di Giurisprudenza 

criminale. Jiologna , Sassi, 1823. T. II. vol. I. in 4.° 

* Dei delitli e delle pene. Bologna , Turchi , Veroli e C. , 

1827. T. III. vol. I. in 8.° 

* Considerazioni sul Processo e Giudizio criminale nei 

due sistemi del processo scritto ed orale. Ivi, Tip. del Ge- 
nio , 1835. tn 8.° 

* CONTRl ( Gio. Franc. ). Operette agronomiclie. Bologna , alla 

Volpe, 1852. T. II. in 8.° 

* Opuscoli Agrarii. Ivi , 1854. vol. I. ( unico pubblicato ) 

tn 8.° 

Exemplar, ut et sequens, splendide compactum. 

* Istruzione agli Agricoltori della Prov. di Bologna sul col- 

tivamento e gli usi de* Pomi di terra. 2.* ediz. (S. a. n.). in 8.° 

* COWENTION entre le Gouvernement fraucais et le Pape Pie VII. 

V. CoNCOROATO. 

* CONVERSIONE alla fede cattolica di Alfonso Maria Ralisbonne 

elc. Roma, Tip. delle B. A. , 1842. tn 8.° 
COPUS (Alanus). Dialogi sex contra Summi Pontificatus , Mo- 
nasticae Vitae, Sanctorum, sacrarum Imaginum oppugna- 
tores, et pseudomartyres. Antuerp., ap. Plantinum, 1573. tn 8.° 

AUCTOR HUJUS LIBRI NlCOLAUS HaRPESFELDIUS , EDIDIT VBRO EUM AlA- 

«us Copus , ut intelligitur cx siglis ad calcem postremi Dialogi : 
A. H. L. N. H. E. V. E. A. C. V. Catal. Biblioth. Casanat. 

COPUS (Joan.). De Fructibus. Parisiis, ap. Wechelum, 1535. in 4.° 

* CORACCIM (Feuerico). Storia delP Amministrazione del Regno 

d' Ilalia, durante il dominio francese. Lugano, Veladini, 
1823. tn 8.° 

* CORANO (IL). Versione italiana , con Commenti , ed una no- 

tizia biografica di Maomello. V. Calza. 

* CORDARA ( Giclio ). L' Odoardo Stuart volgarizzato da Ant. 

Gussalli. Piacenza e Lugano , (s. tip. ) , 1845. tn 12.° 

* — con lettera dedicatoria alla march. Letizia Pepoli 

di Pietro Giordaui. Milano , Pirolta, 1845. tn 12.° 
CORDERIUS (Maturincs). De corrupti sermonis emendatione, 
et latinac loquendi ratione. Veneliis, ap. Bindonum el Pa- 
sini , 1547. tn 8.° 

* CORDIVIOLA (Carmine), Vesc. d' Albenga. Conferenze ecclesia- 

stiche proposte al suo Clero. Genova, Stamp. Arciv. , 1822. 

# o 

tn 4. 

* CORELLI (Pietro). Fra Girolamo Savonarola. Storia del Sec. 

XV. Torino, Fontana, 1850. J. //. vol. I. tn 8.° Digitized by Google 92 * CORIO (Rernardino). L' Historia di Miiano volgarmente scritta. 

Vinegia, Bonelli , 1554. in 4.° 

* CORIO ( Gir. ). Poesie. Sta nella Collezione delle Poesie in dia- 

lelto Milanese vol. IX. 

* CORMEMN. L' Indipendenza ilaliana , diseorso tradotto ed anno- 

tato da Gius. Massari. Firenze , Le Monnier , 1848. in 8.° 

* CORNARO (Lnr.i). Discorsi intorno alla Vita sobria. Venezia . 

Alvisopoli , 1826. in 8.° 
* Bohgna , Masi , 1830. in 8.° 

* CORNELIUS (Nepos). Quae extant omnia , cnm variorum com- 

menlariis et indicibus. Atig. Taur., Jo$. Pomba , 18 55. in 8.° 

* Le Vile vol-arizzale dal Co. Ant. Safli. Faenza , Con- 

ti, ( 1822). in 8.° 

* Irad. da Tomm. Azzoecbi unile al leslo, e pubbli- 

cate in diversi tenipi. Iioma , (tip. varii) , 1821-29. in 8.° 

* trad. dallo stesso. , Ivi , Brancadoro , 1831. in 12. 

CORNUTUS, sive Phuiinutus. De natura Deorum gentilium. — 

Item, Palakphati poeticarum fabularum explicationes Phi- 
lippo Pliasianino interprete Gr. Lat. — Ilem, Jilia.m Aurelii 
Lessigniensis de Cognomiuibus Deorum genlilium. Basileae, 
(s. typ. et an. nota) , in 8.° 
CORPUS Juris civilis. V. Justimants. 

* CORPUS Juris Canonici emendatum el annotationibus illustratum 

una cum Glossis, Gregoiii Xlll jussu editum. Romae , in aed. 
Pop. Bom., 1582. T. IV. in fol. 

* CORRADI (Dom. de). Efletti dannosi, che produrra il Reno se 

sia messo in Po di Lombardia e progetto etc. Risposta ad 
Eustachio Manfredi etc. Modena , Soliani , 1717. in fol. fig. 
CORRADUS ( Serast.). In M. T. Cicerone Quaeslura. Vcnetiis , 

in off. Sabiensis , autore Se$$a , 1537. in 8.° 
CORRAEA (Tiiomas). De Elegia. Bononiae , ap. Benalium , 1590. 
in 4.° — Acced. 

2. De Epigrammate. Ibid. , an. eodem. in 4.° 

+ CORRIERIS (Leander de). De Sessorianis praecipuis Passionis 
I). N. J. C. reliquiis. Romae , BourM , 1830. in 8.° 

* CORRISPONDENZA di Monteverde , o Lettere morali. 1832. in 8.° 
+ Luyano , Libr. ital. e stran., 1822. in 12.° 

CORROV ( Simon a ). Pandecla legis evangelicae. Aceessit Mono- 
panton , idest unum ex omnibus D. Pauli epistolis digestis 
Dionvsio Carthusiano auctore. Parisiis, Bonhomme , 1551. 
in 12.° 

CORSERIUS (Joan. ). Decisiones Capellae Tolosanae auctae a 
Slepb. Auffrerio. Francof. , ap. Bassaeum , 1575. in fol. 
+ CORSINT (Rartolommeo). II Torracchione desolato. V. Colle- 
zione dei Poeti burleschi. T. XI-XIIL 93 * CORSO di Sermoni Hgti Evangeli di tutte le domenichc e feste 

principali dell' anno tolti da varii Autori. Milano, Pogliani, 
1832. Vol. V. in 12.° 

* CORTICELLl (Aless.). Inlorno all' azione dei Contagi, e parti- 

colarmente intorno alla natura e metodo curativo dell' Idro- 
fobia. Siena , Rom , 1834. tn 8.° 

* CORTICELLI (Salvatore). Regole ed osservazioni della lingua 

toscana. Bologna, alla Volpe , 1754. in 8.° 

* COSPIRAZIONE romana 1847-48. (Causa) contro Rertola, Micuc- 

ci, Minardi, elc. Roma , R. C. A. , 1848. ttt 4.° 
COSSARTUS (Gabr.). V. Labbeis. 
COSTA (Ciiristopii. a). V. IIorto n. 2. 

* COSTA (Franc. ). Riflessioni in proposito dell* attesa definizione 

dogmalica sulT Immacolato Concepimento della SS. Vergine. 
V. Concezio.ne. 

* COSTA (Paolo). Opere. Bologna, Turchi e Veroli , 18*25. T. II. 

vol. I. in 8.° 

* La Donna ingegnosa Commedia con un* epistola. Ivi , 

1825. tn 8.° 

* Della Elocuzione. Forlx , Casali, 1818. tn 8.° 

* Venezia , Ahhopoli , 1825. in 8.° 

* Colloqni tra 1' Autore ed Aristarco Scannabue. Bolo- 

gna , alla Volpe , 1835. tw 8.° 

* Inno a Giove ed epistola a Cesare Mattei. Versione in 

numeri lalini di Dom. Eug. Fanti col testo a fronte. /tt, 
al Sam, 1836. tfl 8.° 

* COSTA (V. G.), Arciv. di Torino. Compendio della doltrina cri- 

stiana prescritto per la diocesi di Vercelli dall' Arciv. d'An- 
gennes. Vercelli , Ceretti , 1832. tw 12.° 
COSTAEIS (Jo.). Disquisitiones physiologicae in primam prim! Ca- 
nonis Avicenuae Sectionem. Bonon.,ap. Ro$sium % 1589. tw 4.* 

Exemplar in charta majori. 

* COSTANTIM ( Gics. Ant.). La Verita del Diluvio universale 

vindicata dai dnbbj e dimostrata nelle sue testimonianze. 
Venezia, Bassaglia , 1747. tw 4." 

* COSTITUZIONALE (IL) romano. Giorn. polilico; poscia V Os- 

srrvatore rom. {Roma), Monuldi , (1848-52). T. V. in fol. 

* COSTITUZIONE ( LA ) secondo la giustizia sociale con un' ap- 

pendice sull' Unita d' ltalia (rft Ant. Rosmini). Milano , Re- 
daelli, 1848. tw 8.° — Vi $ono uniti i seguenti opuscoli : 

2. Rosmini (Ant.). Delle cinque Piaglie della S. Chiesa. 
Perugia, Bartelli , 1849. tw 8." 

3. Tiieiner (P. Agost.). Letteie storiche, critiche intorno alla 
sudd. Opera del Rosmini. Napoli , Cannavacciuoli, 1849. tn 8.° Digitized by Google 94 

COSTITUZIONE belgica , francese, napolitana, toscana etc. V. 

Raccolta di Costituzioni. 
COSTITUZIOM di S. M. il Re di Sardegna per^ 1' Universita di 

Torino. Torino , Stamp. Reale , 17 72. in A.° 
del Seminario V T escovile di Cervia. Rimino , Marsoner 

e Grandi, 1828. in 8.° 
per le monache del monastero di Gesii Maria. Bologna, 

Longhi, 1763. m 8.° 
per le Monaclie del Corpus Domini dell' Ordine di S. 

Chiara della Cilta di Forli. Ivi , Sassi , 1779. in 8.° 
per le Monache del Monistero di S. Cristina V. e M. 

lvi , Gamb. e Parmeggiani , 1826. in 4.° 
pel Monastero delle RR. MM. di S. Elena di Bologna 

deir Ordine di S. Agostino. Bologna , Longhi , 1 746. in 4." 
delle Figlie del Sacro Cuore di Gesii. Roma, Tip. Prop. 

Fide, 1847. in 12.° 
COSTUMIER et direcloire pour les Soeurs Reli^ieuses de la Vi- 

sitation Sainte Marie. Paris , Dupuis, 1740. in 4.° 

(Ital.). Modena, Vincenzi , 1816. tn 4.° 

V. anche Constitcziom. 

COTTA (Joan. ). Carmina. V. Carbiina. 

COTTA ( (jIOVambatt. ). Dio, Sonetti ed Inni con note dello 
stesso e d' altri. Venezia, Battaglia , 1820. T. VI. vol. III. 
in 12.° 

Elegans Editio, ac, teste Gamba, praccedentibns nitore atque emen- 
daiionc pracstantior. 

COVARRUVIAS (Dioaccs). Variae ex Jure Pontificio, Regio , 

et Caesareo Resolutiones. Lugd., ap. Hnnoratum , 1557. in 8.° 
In quartum Decretalium librum Epilome. Item in titul. 

de Testament. et Conslit. Rouifat ii VIII ultiraam , Interpre- 

tatio. Lugd. , ap. IIH. Junlae , 1558. in 8.° 
Relectio cap. 0««wtf> Pactum. De Pactis, Regul. Pos- 

sessor. malaefidei; et Clementinae si Furiosus. De Homici- 

dio; cui adiecta cst: 

Brcnelli (Joan.) Repetitio in primam decretalem de ho- 

micidio. Lugd. , ap. IIH. Juntae, 1558. in 8.° 
Practicarum quaestionum liber unus, cui adiecimus 

veterum collationem Numisraatum cum his , quae modo ex- 

penduntur publica et regia aucloritate percusa. Lugd. , ap. 

II II. Juntae , 1558. in 8.° 
COVARUVIAS (Ivan de Hoitozco v). Emblemas morales. En Se- 

govia , por Juan de la Cuesta, 1591. in 4.° fig. 
CRARRE (Petrcs). Concilia omnia, tam pcneralia , quam par- 

licularia. Colon. Agripp. , ex off. Quentel , 1551. T. III. in fol. 95 Nc quis, deceptus a verbis minus accuratis, quae de huius Ancto- 
ris editionibus leguntur apud nonnullos biographos, ac praeserlim 
in Biogr. univ. Paris. et Venet. voc. Crabbb : Etsiste una Raccolta 
di Concilii in tre volumi in fol. , di cui i primi due comparvero 
a Cofonia nel 1538 ed il terzo nel 1552. Surio re ne aggiunse un 
quarto nel 1667 , postulet ad hujus editionis coinpleuientum quar- 
tum Surii volumen, haec adnotamus. Auclor suprascripli Operis 
duas fecit cditioncs, primam Coloniac a. 1538 in duobus vol. , 
alteram cum multis additionibus ibidem a. 1551 in tribus vol. 
Surius a. 1567 , non quartum addidit volumen , sed novam edi- 
tionem locupletiorem cdidit ibidein iu quatuor vol. distribulam. 
(Cf. Praefationes iptarum Edit.). 

CRACAS. V. Notizie e Diario. 

CRANTZIUS (Alrertcs). Saxonia et Mctropolis. Coloniae, ap. 

Calenium, et HII. Quentelios , 1674. in 8.° 
Metropolis, sive Historia Ecclesiastica Saxoniae. Ibid. , 

an. eodem , tn 8.* 

* CRAON (Princesse de). Thomas Morus, lord Chancelier du R. 

d' Anglelerre au XVI siecle. Paris , Guiraudet, 1833. T. II. 
tn 8.° 

* CRASSET (Gio.). Considerazioni cristiane per tutti i giorni del- 

1' anno, cojfli evangelii di tutle le doineniche. Venezia, Ba- 

gliom, 1792. T. IV. in 8.° 
CRASSINIUS (Joan. ). Oratio de electione Ilenrici Valesii Polo- 

norum regis ad Senatum et equites Polonos. Bononiae , ap. 

Bonardum , 1573. tn 4.° 
CRASSUS (Paris), Epi&c. Pisaur. De Caeremoniis Cardinalium et 

Episcoporum in eorum Dioecesibus. Romae , tn aed. Pop. 

Rom., 1580. in 4.° 

* CRESCIMBENI ( Giclio ). Analisi d' alcuni fatti di Medicina 

chirurgica non abbastanza apprezzati. Bologna, Nobili , 
1827. tn 8.° 

* Saggio intorno ai caratteri ed agli esiti dell' Infiamma- 

zione de' sistemi sanguifero, linfatico e nervoso. Ivi , 1828. 
tn 8.° 

CRESCIMBENI ( Marc' Ant. ). V. Erri. 

* CRETlNEAU-JOLV. Storia del Sonderbund. Panna, Fiaccadori , 

1850. vol. II. in 8.° 

* Clement XIV et les Jesuites. Paris, De Mellier, 1847. tn 8.° 

CRINITUS (Petrcs). De honesta disciplina. — De Poelis latinis. 

— Poematon lib. II. Lugd. , ap. Gryph., 1554. tn 8.° 
CRISPOLDO (Tcllio). Alcune cose sopra la Passione del S. N. 

J. C. Venezia, da Sabio , 1539. tn 8.° 
La quinta parte dei Discorsi spirituali , ne' quali si tratta 

di tutti i misterii della passione di G. C. Vinegia, Dc' Fer- 

rari, 1567. tn 12.° Digitized by GooqIc 96 CIUSPOLDO (Tullio). Avvertimenti spirituati sopra la Passio- 
ne del N. S. G. C. Venezia , Giolilo , 1570. tn 12.° 

Practica aurea , Communes Locos nonnullos comple- 

ctens, Concionatoribus necessaria. Venetiis , ad signum Spei, 
1566. in 8.° 

In l). N. J. C. Passionem ct Mortem commentarii, Pe- 

tro Franc. Zino ititerpr. Venetm , ap. Nicolinum , 1571. in 12.° 

CRISPUS (Jo. Bapt.). De ethnicis Philosophis caute legendis di- 
sputationes. Romae , ap. Zannetlum , 1594. tn fol. 

* CRISTIANI (Pacifico). Trallalo teorico-pralico di scrittura dop- 

pia ridotto a forma di dialogo. Boiogna, Soc. lip. bol. , 
1852. in 4.° 

* CRISTIANO (IL) in riliro, opera d' autor francese volgarizzata 

dal Co. Franc. Pertusati. Milano , (S. n. dellip.) , 1796. tn 8.° 
CROCUS (Corn.). Ecclesia ad conlirraandam tidem calbolicorum 
dogmatum et slabiliendos animos adv. falsae doctrinae ven- 
tos. Coloniae , ap. Gymnicum , 1539. tn 12.° 

* CROISET (Jean. ). Exercices de Pielc pour lous les dimanches 

el les feles mobiles de 1' annee. Lyon, Veuve de Boudet , 
1721. T. V. xn 12.° 

* Retraite spiiituelle pour un jour de chaque mois, avec 

les reflexions chreliennes sur divers sujets de Morale. Lyon , 
chez la mtme , 1725. T. II. in 12.° 

* Parallele des Moeurs de ce Siecle et de ta Morale de 

Jesus-Christ. Lyon , chez la meme , 1727. T. II. in 12.° 

* CROMAZIANO ( Appio An>eo de Faba) {Appiano Buonafede). 

Ritratti poetici, storici e critici di varii moderni uomini di 

lellere. Venezia , Pasquali, 1796. T. II. in 8.° 
CROMERUS (Martincs). De origine et rebus gestis Polonorum. 

Basil. , ap. Oporinum , 1568. tn fol. 
Monachus, sive Colloquia de religione. Coloniae , ap. 

Cholinum, 1568. tn 8.° 
CRUSIUS ( Martincs). Turcograecia. Basileae, ap.Oslenium, 1584. 

tn fol. 

CUPAERUS (Lacr.). Conciones de quatuor hominum Novissimis. 

— Ejusdem, Ad studia spirilualis militiae Paraclesis. Co/o- 

niae , ap. Cholinum , 1573. tn 8." 
CUPERS ( Rodclpu. ). Tractatus de sacrosancta universali Ec- 

clesia. Venetiis, ap. de Farris , 1588. tn 4.° 

* CUPEZOLI (Ang.). Difesa del P. Cabr. Cualdo. Padova , Sardi , 

(s. a. ). in 8.° Sta coll' opusc. Gcaldi. 

* CUPPINI (Gics.). Quattro Istruzioni sopra la Messa e Vespri 

solenni. V. Ciuna. 

* CUPPIM (Pietro). Traltato di Aritmetica teorico-pratica. Bolo- 

gna, Tiocchi , 1845. ifl 8.° Digitized by Google 97 

* CUPPINUS (Joseph.). Instructiones Lilurgicae. Bononiae , Lon- 
ghi, 1781. ifi 8.° 
CURIO (Coeliis Ait.ustinus). Sarracenica Histoiia. Descriptio 
Marochensis Regni. Accesserc Wolfgangi Dreciisleri Chroni- 
con de Sarracenoruin Turcorum rebus et Cotlii Secundi Cu- 
rioms Bellum melilense. Basileae , ex off. Oporiniana , K>68. 
in 12.° 

CURIO (Coelius Secundcs). Bellum melilense. V. Cirio (Coelius 
Angustiuus ). 

CUSA (0 (Nicolaus de) , qui etiam CUSANUS ( Nicolaus) , Epise. 
Brixiens. Opera. BasUeae , ap. Henr. Petrum , 1505. T. ///. 
voi. //. in fol. 

(1) Ita appcllatus a loco, ubi natus est, ad Mosellam nmncm in 
dioec. Trcvirensi j patrcm habuit Joannem Crebsium piscatoris vel 
nautae artcm exerccntcm. V. Gasp. Hartzein in eius vila , Mo- 
renum, Biogr. univ. Paris., et Venet. 

** Opuscula varia: (seilicet, De docta ignorantia lihri tres. — 

Apologia docta? ignorantix. — De conieeluris lihri duo. — De 
Jilialione dei. — D) alohus ( sic ) de Genesi. — Vdiote lihri 
quattuor). Absq. tilulo, et ulla nota. ttt 4.° Cum noiuiullis fig. 
mathem. ; char. t*om. , cum signaturis lantum ub a usque ad s; 
omnes scapi quaterni , ullimo excepto , qui est quinternus ; ex 
quo liquet conslare volumen fotiis 1 46 , quorum unuquaeque 
integra pagina tineas 33 habet. 

Primum folium rectum vacat ; eodem verso legitur : 

PROHEMIVM. 

( i ) N hoc uolumine cotinetur certi tractatus et libri altissima* co 
teplatiois el doctrina; a pclara? memoria? pstatissimo doctissi- 
moq ; uiro Nicolao de Cusa Sacrosan. ro. eccle. titu. sancti Pe 
tri ad uicula pbro Cardinali etc. 

Jn fine : 

Altissimarum theoriarum libri hui. uoluminis Sancta? Memo Reuere 
dissimi in christo patris ac domini domini Nicolai de Cusza Sacrosan- 
cta» Romana? ecclesia* titu. sancti Petri ad uincula prapsbiteri Cardinalis 
etc. . . . hoc faceto terminantur termino. 

Kdilio fortasse I*rineops, et, quod sciam, adhuc ignota. 
Vcteres praestantiores Bibliographi , Ptnzerius, Macttairius, uter- 
que De Burius, AudiflVedius , Orlandius, aliiquc non pauci nul- 
lum praeclari huius Auctoris opus noUvere editione Saec. XV; 

13 98 

quorum aliqui primam habuere proditam Parisiis a. 1514, aliqnt 
vcro aliam posteriorem. Solertissimo Hainio debemus accuratam 
de more dcscriptionem edilionis saeculi pracdicti. Sed nostram 
ab Hainiana evidenter secernit diflerentia form.ic, characteris , 
lincarum et foliorum non eiusdcm in utrisqtie nnmeii, nec non 
vcrborum orthographia , lincaruiiiquc distributio, cujus speciuien 
proferimus ad maiorem nobis fidcm constituendam apud eos,qui 
ad manum opus Hainii habere nequcunt. 

Editio Hainiaoa. 

Prohemium. 

( ) N hoc volumine otiuentur certi tractatus et libri altissime otemplati 
onis et doctrine: a preclare memorie prestatissimo doclissimoq; viro 
Nicolao de Cusa Sacrosancte Uo. ecclesie. tit. sancti Petri ad vid 
cula pbro Cardinali: etc. 

In fine : 

Altissimarum theoriarum libri huius voluminis Sancte Memo. Reueren 
dissimi in christo patris ac domini dominiNicolai de CuszaSacrosancte Ro 
mane ecclesie etc faceto terminantur termino. 

*. /. a. et typ. n. f. g. ch. c. s. 45 /. 102 et 169. ff. ( idest, 
sine loci , anni et typ. twta ; in foi. ; germ. char. ; cum 
signaturis; 45 Im. ; lOtJ fol. prima pars , altera fol. 169 ). 

Editio Hainiana duabus constat partibus, quarum prior eosdem com- 
plcctittir traclatus, quos nostrum Exemplar. Alteram vero parlem 
habcre debeat, nec ne, inccrtum erit, doncc aliud excmplar eius- 
dem editionis innotuerit. Capilulorum lilerae initiales , in nostra , 
sunt minusculae ; Librorum vero roaiusculae florenles ligno in- 
sculptae. Praeterca animadvertendum est cx scapo pi-piiii signato 
quatuor paginas typographi ncgligentia inversas fuisse , ita ut 
secunda locum tencat dccimae quartac , tertia dccimae quintae, 
et vicissim ; ex quo tanta facta cst confusio , ut vix quidquam 
in iis intelligas. Quae perturbalio cum admodum vitiaret hanc 
editionem, puto paulo post alteram ab Hainio allatain cxcusam 
fuissc, quippe quae est mera altcrius repctitio, ut liquet prae- 
sertim cx singularibus allatis vcrbis Ediioris ad litcram cxscriptis : 
Altinsimarum theoriarum etc. , quac in fine voluminum utriusque 
editionis sunt pro subscriptione. Tandem dolendum est, quod hu- 
ius rarissimi , pulcherrimi , satis nitidi Exemplaris ultimum foliuui 
superne extremam ad oram aliquantispcr lacerum exbibeatur. 

CUSA (\icolads de). In donationem Constantini. Exst. in Gratii 

Fasciculo fol. 79. 
De staticis experimentis. V. Vitruvhts. Digitized by Googl * CUSTINE (M. de). Beatrix Cenci, tragedie en cinq actes et en 

vers. Paris, Fournier Jeune , 1833. tn 8.° On y a joinl: 

2. Scribe et Terrier. Dix ans de la vie d' une femme , 
dramme en cinq actes. Paris, Barba, 1832. tn 8.° 

* CUSTODI (Pietro). Notizie sulla vita del Conte Pietro Verri. 

Milano , Soc. tip. de' Classici Ital. , 1843. in 8.° Con ritratto. 
CUSTOZA. Edizione in francese. (S. a. n.) , in 8.° 
CYNTIIIUS (Jo. Bapt.). V. Gyraldus. 

CYPRIANUS (S. Caecilius). Opera, ex editione ct cum adno- 
tationibus Jac. Pamelii. Antuerp. , ap. Vid. et IIH. Stelsii , 
1568. in fot. 

* Epistolae. — In fine : Divi Caecilii Cypriani uiri san- 

ctissimi et eloquentissimi epistolas exactissime recognitas 
Lucas Venetus Dominici filius solita dili^entia impressit Ve- 
neliis anno salutis m . cccc . lxxxhi. pridie nonns decembris. 
Finis. Sequit. Tabula ; in fol. Ch. rom. etc. V. Hain. n. 5898. 

Hujus tntegri ac salis nitidi Exemplaris prima pagina literft initiali 
C, divi Cypriani eftigiem exhibentc, cxornatur, ac ambitu colo- 
ribus auroque depicto , cujus in mcdio lateris inferioris exstat 
clypeus aureus capreolo cocruleo distinctus. 

* Orazioni tre , trad. da Ann. Caro , Galeazzo Florimon- 

te e RafT. Castrucci. Stanno nel T. VIII delle Bellezze de* 
SS. Padri. 

Sermone al suo popolo nel tempo della peste. V. Ago- 

stino (S. ) ed altri antichi Dottori. Sermoni. 
CYPRIANUS , Monachus Chterciemis. Commentaria in Prophetam 

Nahum. Lugd. , ap. Itovillium , 1563. jfi 8.° 
CYRILLUS (S. ), Archiep. Hierosolym. Catechcses Illuminatorum et 

Mystagogicae , interprete Jo. Grodecio. Anlucrp. , Plantinus, 

1564. in 8.° 

D. 

DADRAEUS ( Joan. ). Loci communes similium et dissimilium. 

Parisiis , ap. Julianum, 1578. tn 8.° 
DAINESI ( Giustimano ). Delle Orazioni ecclesiastiche sopra d' al- 

cuni Sanli e Sante, Sermoni elc. Bologna, Eredi del Sarti, 

1696. tn 4.° 

* DALL' OCCA (Jo. Bapt.). Institutiones Theologicae. Bononiae , 

De Franciscis, 1828. T. IX. in 8.° 

* DALL' OLIO (Gius. ). Elementi delle leggi civili romane. Bologna y 

Masi, 1815. T. II. vol. 1. tn 8. 

* M v Marsigli, 1832. T. IV. vol. II. in 12.° Digitized by Google 100 

DAL MONTE (Bartol. ). Gesii al cuore del Sacerdote secolare 
e regolare. Bologna , Tip. Arcivesc. , 1841. tn 12.° 

Exemplar splcndide compactum. 

Istruziooe pralica pcr ben confessarsi e comunicarsi. 

Ivi, De Franceschi, (1828). in 12.° 
DAL POZZO ( Franc. ). Istoria della vita e del pontificato di S. 

Gre^orio M. Itoma , Grossi , 1758. iji 4.° 
DALTRI (Bonavent. ). Discorso recitato nella Cbicsa della Cer- 

tosa. Bofogna , Masi , (s. a. ). in 8.° 
DAMIIOUDERIUS (Jodocus). Praxis Criminalium rerum. Vene- 

tiis , ap. Valgrisium , 1555. in 4.° 
Paraeneses chrislianae. Venetiis, ap. Bertanum , 1572. 

tfl 8.° 

DANDOLO. La Coltivazione de' Pomi di lerra. Milano , Sonzogno , 
1817. in 8.° 

DANES (Petris Lnn. ). Institutiones doctrinae christianae. Vene- 

tiis , lialleoni , 1756. T. II. in 12.° 
DAMELLO, da Prato. Trattato della Perseveranza. Venetia , To- 

win da Trino , 1544. tn 8.° 
DANJOU ( F. ). V. Cimrer. 

DANTE ALIGHIERL Opere con le annotazioni di Anton M. Bi- 
scioni. Venezia, Pasquali , 1772. T. II. vol. I. in 8.° 

La Divina Commedia con la vita dell' Autore e tavole 

in rame. Firenze, aW Insegna deWAncora, 1819. T. IV. in fol. 

Typorum praestantia, praeclaro arlificio scalptorum linearium aere 
caelando Aloisii Adamollii , praesertimque Francisci Nencii nobilis- 
sima Editio. 

coi commenti di Paolo Costa e con lavole in ra- 

me di Gio. Giac. Macchiavelli. Bologna, Gamberini e Par- 
meggiani, 1819-21. Vol. III. in 4." fig. 

Exemplar in charta excellentiori. Editio a Barthol. Gamba notata. 

II Convito con note critiche e dichiarative di Fortunato 

Cavazzoni Pederzini e d' altri. Modena, Tip. Cam., 1831. in 8.° 

I sette salmi penilenziali. Stanno nella Biblioteca class. 

Sacra T. XXXI. 

DANTZIUS (Joannes). Tabulae simplicium medicamentorum , et 
de eorum facultatibus dialogi. Basileae , ap. Petrum , 1543. 
Ifl fol. 

DATI (Carlo Ruderto). Scelta di prose. Venezia , Alvisopoli , 
1826. tn 8.° Digitized by Googl 101 * DAVANZATI (Bern.). Lo Scisma d' ir^hilterra. Si aggiugne lo 

Scisma sotto il Regno di Lisabetta ristretto da G. B. Ga- 
spari, ed il trattato della Coltivazione toscana scritto dal 
Davanzati. Yenezia, Alvitopoli, 1831. in 8.° 

* Scisma d' Inghilterra con altre sue operette. Padova , 

Comino , 1754. tn 4." 

* Scisma d' Inghilterra. V. Poazio. 

DAVIA ( Virg. ). V. SimTURE. 

DAVIDIS Psalmorum Liber, cum annotalionibus in eosdem ex 
Hebraeorum commentariis (Franc. Vatabli). Lutetiae , ex 
o/f. Rob. Steph., 1546. in 8.° — Accedit : 

2. Cantica, quae in Bibliis sparsim leguntur, cum an- 
notationibus ut supra. Ibid. , an. eodem. in 8.° 

Decst charta a. ij signata. 

* DAVILA (Enrico Catterino). La sera del S. Bartolommeo e !a 

morte del duca di Guisa. Vene zia , Alvitopoli, 18-28. in 8.° 
DE AFFLICTIS ( Matthaeis ). Decisiones sacri regii Consilii Nea- 
politani. Venetiit , Societat mi"ima, 1604. in fol. 

* DEAM (Pacifico). Opere. Bretcia, Patini, 1825. T. VIII. vol. 

IV. in 8.° 

* Elogio funebre del P. Manuel Aponte escritto in ita- 

liano, y traducido al Espauol por Don Catnilo Salina. En 
Bolonia , Parmeggiani y Gamberini > 1817. in 8.° 

DECEMBRIUS (Ang.). Poliliae literariae. Awjmlae Vindel., Sley- 
netm, 1510. tfl fol. 

* DECISIONE del Supremo Tribunale di Segnatura di Roma nella 

celebre Causa fra i fratelli Fantuzzi ed il sig. Conte Ant. 
Ceretoli di Parma. Versione ilal. col leslo a fronte. Bolo- 
gna % Sa*ti % 1833. in 8.° 

* DECISIONES S. R. Rotae recentiores a variis Auctoribus selectae 

usque ad a. 1672. Venetiit et Romae , Junta et R. C. A. , 
1622-1678. T. XXI. in fol. 

Dcsiderantur Totni 4. Decisiones ann. 1673-1683 complcctentes, et 
Index quinque vol. Mediol. editus. 

Sacrae Rotae Romanae coram Alex. Ludovisio. Vene- 

tiit , Sarzina, 1638. tn fol. 

* : — Canonicae Sacrae Romanae Rotae a diversis Auditori- 

bus collectae. Lugduni , HH. Junctae , 1567. tn fol. 

* S. R. Rotae coram Costantino ex march. Palrizi ejus- 

dem S. Rotae Audilore. Romae , Typ. Bonar. Artium , 
1832. tn fol. 

DECU S (Phil. ). Commentaria in Tit. Dig. de Regulis Juris, cum 
addition. Hier. Cuchalon. Lugd. , ap. Vincent., 1557. in 8.° Digitized by GooqIc 102 

DECIUS (Phil.). Super tilulo de privilegiis Commentaria. Papiae, 
ap. Bartotum, 1565. in fol. 

DECLARATIO pro Jure Regio. (S. u. ».). m 4.° 

Sacrae Caesareae Maiestalis, Quomodo in nejrotio religio- 

nis per Imperium , usque ad dilinitionem Concilii generalis, 
vivendum sil^ in Comit. Augustanis XV maii 1548. proposita 
et publicata etc. Awjust. Vitulel., Clhardus , (s. a.). in 4.° 

Mediolani , Ponticus , 1548. in 8.° — Acced. 

2. Formi la Reformalionis per Caesaream Maieslatem Sta- 
tibus eccles. in Comitiis Augustanis preposita etc. Mediol. per 
Ciconiariam , 1648. in 8.° 

3. Recusatio Tridentinae Synodi a. 1546 a Slatibus Au- 
gustanae Confessionis germanice evulgata et nunc primum 
latine edita. Basileae , pcr Pernam % (s. a.). in 8.° 

Alia Editio suprascriptae Declarationis. Absq. ulla 

nota. in 8.° — Acced. 

2. Cenalis (Robertus), Episc. Abrincalensis. Antidotum ad 
Poslulata de (Interim). Lugd. , ap. Bonhomme , 1518. in 8.° 

3. Fr. Francisci (Romei) (1) de Castelione , Gen. Praed. , 
in Consultatione germanica Exbibita Caes. Maiestali super 
negotio religionis. Ms. in 8.° 

* (Ital.). V. DlCHlARAZIONE. 

De hac celeberrima Caroli V Declaratione vulgo Interim appellata , 
dc qua magna fuit controversia inter scriptorcs orthodoxos et ctc- 
rodoxos , vide Annales Ecclesiast. Bzovii (a. 1548. n. 5 et seqq.), 
Spondani (a. 1548. n. 5), Raynaldi (a. 1 548. n. 51 et seqq.) , 
Pallavicinum (St. del Conc. di Tr. I. X. § XVII). etc. 

(1) Hic fuit, teste Echardio, unus c theologis S. Conc. Trid., qui- 
bus accuratio decisionum de Eucharistia commissa est. Ejus supra- 
scriptum Opusculum probabiliter est inedilum , cum de eo prorsus 
sileat idem Echard. (Script. Ord. Praed. T. 2. p. 125). 

* DECLARATIONES omnium Casuum reservatorum in dioecesi Ver- 

cellensi editae a Jos. M. Crimaldi Archiep. Vercellis, Ce- 
retti, 1826. in 8.° 
DECRETA Concilior. , vel Synodor. V. Concilia , aut Synodi. 

* autlientica Congregationis Sacror. Riluum ab a. 1602. ad 

a. 1848. Romae , ap. Solomoni etc, 1808-49. vol. VIII. in 4.° 

* condita in Congregationibus Vicariorum Foraneoruni. 

Mediolani, ap. de Sirturis , 1772. in 8.° 

DECRETALES. Antiquae collectiones Decretalium cum Antonii 
Aug. Episc. llerdensis notis. Ilerdae , Pelrus Rob. el Jo. a 
Villanova , 1576. in fol. 

* DECRETl autentici emanati dalla S. Sede intorno all' usura dal 

1822 al 1833. Modena, Vincenzi , 1833. in 8.° Digitized by Google 103 * DECRETI, Regolamenti, Istruzioni generali sopra gli oggetti ap- 

partenenti alle attripuzioni del Ministro pel culto del Regno 
d*Italia. Milano , Stamp. reale , 1808. T. II. in 8.° 
DECRETO del Sacro Concilio Tridentino sopra la Riforma delle 
Monache , insieme con le Constituzioni di esse Monache per 
la Cilta e diocesi di Verona , con 1' aggiunta di alcuni uti- 
lissimi trattati pertinenti a persone religiose. (S. I. e tip.), 
1565. tn 8.° 

DEFENSIO pro Rege Francorum Chrislianissimo {Francisco I) 
adv. Jac. Omphalii maledicta. V. Oratio ad sp. Viros n. 2. 

* DEGfiRANDO. 11 Visitatore del Povero. Mitano, Truffi, 1834. in 8.° 

* I)u perfeclionnement moral , ou de I' education de soi- 

meme. Paris , Renouard , T. II. vol. I. in 8.° 

* DE GRANDIS (Vito Maria). Dizionario etimologico-scientifico 

delle voci italiane di greca origine. Napoli, Stamp. Franc. , 
1824. in 8.° 

DE GRASSIS (Caes.). Decisiones Sacrae Rotae. Romae, ap. Bla- 
dum, 1690. in fol. 

* DELECTUS Carminum sacrorum in usum Gymnasii Pisaur. , cu- 

ranle Jos. Egnatio Montanario. Pisauri, Nobili , 1833. T. ITL 
vol. I. in 12.° 

* DELFINO (Gio. ). Le Tragedie elc. Padova, Comino , 1733. tn 4.° 

Con figure. 

Editio luculenta a Barthol. Gamba notata. Deest Auctoris eftlgies. 

* DEL GIUDICE (Franc). Universalita dei mezzi di previdenza , 

difesa e salvezza per le calamita degli Incendi, Rologna, 
Tip. deir Istil. delle Scienze , 1848. in 4.° Con tav. 17. 

* Della Instituzione de' Pompieri per grandi citta e terre 

minori di quaiunque Stato libri tre. Ivi , DalVOlmo, 1852. 
in 4. 

* DtiLICES (LES) du pieux Adorateur , pendant 1' heure de 1' A- 

doration du tres st. Sacrement. Avignon, Aubanel , 1810. 
in 12.° 

* DELIVOY (P.), Barnabita. V. Geroil. Exsposition. 

* DELIZIE (LE) della vita campestre da celebri autori antichi e 

moderni descritte. Venezia , Alvisopoli , 1829. in 8.° 
DELPIUNUS (Caes. ). De summo Romani Pontiticis principatu et 

de ipsius temporali ditione Demonstratio. Venetiis, ap. Jo- 

litum, 1547. in 4.° — Accedit : 

2. Poggics (Jo. Franc). De potestate Papae et Concilii 

liber. (S. u. n. ). in 4.° 
DELPIIINUS (Joan. Ant. ). Opus*eximium universum fere nego- 

cium de Ecclesia inter patres Orthodoxos et Protestantes con- 

troversum. Venetiis, ap. Arrivabenum , 1652. in 8.° Digitized by Google 104 

DELPHINUS (Joan. Ant.) De Nobilitate. Bononiae , ap. Giacca- 

rellum et Bonardum, ( sine anno ). in 8.° 
De coelestibus Globis et Motibus contra philosophorum 

et astrologorum sententiam pro Veritate christiana. Bonon. , 

ex o/f. Benacciorum etc. , 1559. in 8.° 
De tractandis in Concilio oecumenico, et qualiter et 

in quem finem Patres ea disserere conveniat. Bomae , ap. 

Laurentianum , 1561. in 8.° 
DE LUCA ( Ant. ). Annali delle Scienze Religiose. Boma, Tip. 

del Coll. Urbano, 1835-54. T. XXXI. in 8.° 
DE LUCA (Antonino). Dissertazione intorno alla liquefaziooe 

del sangue di S. Gennaro Vesc. e Martire. Napoli , Trama- 

ter, 1836. in 4." 
DE MATTHAEIS (Ant.). Tractatus Prorogationis Fori. Bomae , 

ap. Bladum , 1547. in 4." 
DEMETRIO Falereo. Della Locuzione , trattato trad. dal greco 

in toscano da Marcello Adriani il Giovane. Bologna, No- 

bili, 18-21. in 12.° — Vi e unilo: 

2. Longino ( Dionisio). Trattato del sublime trad. dal gre- 

co da Antonfrancesco Gori , con note antiche e nuove. Ivi , 

1821. in 12.° 

DEMETRIUS Cydonius, sive NEMESIUS, Emesenus Episc. De Con- 
temptu mortis, Gr. el Lat. , ex conversione Raph. Seileri , 
cum scholiis Anonymi. Exst. in opere : Doctrina recte vi- 
vendi etc. p. 455. 

DEMOCRATICO (1L) imparziale. Giornale. (Bologna) Stamp. 
dei Gcnio, ( 1797-98). T. II. in 4." 

DEMONFERRAND ( F. G. ). Trattato d' Elettricita dinamica trad. 
dal Dott. Silvestro Gherardi , con note ed aggiunte. Bolo- 
gna , Bortolotti e Felcini , 1824. in 8.° fig. 

DEMOSTHENES. Orationes cum comment. Ulpiani et argumentis 
Libanii. Graece. Accedunt Annotationes collectae ex Erasmo, 
Budaeo, aliisq. Basileae , ap. Hervagium , 1532. P. II. vol. 
I. in fol. 

Optima Editio, atque rara , dc qna ait Brnnet: tHle merite quelque 
eriime , parce qu' elle a une preface <f Erasme , que les notes sont 
de ce savant et de Bvdie , et que le commentaire y est place" d cdti 
du texte. 

Orationes Olynthiacae tres et Philippica una per Phil. 

Melanchthonem latinitate donatae. Basileae , {$. a. et typ. n. ), 
in 8.° 

DENHOFF (Gio. Casimiro) Card. Lettera pastorale circa le usure 
e gl 1 interessi. Cesena , Biceputi , 1694. in 4." Digitized by Googl 105 

* DENHOFF ( Gio. Casimiro ). Instruzione pastorale sopra il Sagra- 

mento della Penitenza. Cesena, Riceputi , 1696. tn 8.° 

* Lettere ed edilti diversi. ( Fogli voland legati in un vo- 

lume ). tn fol. 

* DEPLANQUE (Luigi). Traltato di Contabilita e Legislazione com- 

merciale. Bologna, Soc. tip. 6o/., 1853. in 8.° 

* DE POTTER. L' esprit de l'Eglise, ou Considerations philosophi- 

ques el politiques sur V Histoire des Conciles et des Papes. 
Paris, Jeune-homme-Cremiere , 1821. T. VIII. in 8.° 

* DERNIERS moments de Marie Louise, Duchesse de Parme, etc. 

Parme, Typ. Duc. , 1847. in 8.° 

* DE ROSSET ( Fran^ois). Les Histoires tragiques de notre temps. 

Lyon , Vignieu , 1701. tn 8.° 

* DESARTORY. Specchio della vera divozione. Roma, De Roma- 

nis, 1825. tn 8.° 

* DESCRIZIONE del magnifico Pallio d' argento massiccio eseguito 

da Artisti milanesi per commissione del Co. Monsig. Sta- 
nislao Taverna. Milano , Manini, 1835. tn 4.° Con due gran- 
di tavole. 

* Studii e piante della Strada ferrata da Chambery a 

Torino. Torino , Stamp. R. 1850. m 4.° Con piante. 

* degli onori funebri renduti in Roma il 10 gennaio 1819 

a S. M. Maria Luisa di Borbone regina deile Spagne. Ro- 
ma, De Romanis , in fol. mass. fig. 

* (NUOVA) di tutte le citta d'Europa. Venezia , Pezza- 

na, 1783. in 16.° 

DE SERAPHINIS (Seraph.). Tractalus de privilegiis iuramenti 
amplissimus. Venetiis , ap. Zenarium , 1603. tn 4.° 

DESFOUR de la Genettiere. Istruzione sopra la verita e i van- 
taggi della Religione cristiana. Milano^ Malastesta, (s. a.). 
in 12.° 

* DESTINfeES ( DES ) fntures de V Europe par V Auteur de Ia Re- 

vue politique de I' Europe en 1826. BruxeUes , Tarlier , 
1828. m 8.° 

* DETERMINAZIONI stabilite per il buon ordine e regolamento 

della pia Unione de* Congregati a sollievo de' poveri Giu- 
stiziali di tutto il mondo cattolico. Bologna, Longhi, 1745. 
tn 4.° 

DEVARIUS (Matthaeus). Liber de graecae linguae particulis. 
Romae, ap. Zannettum, 1588. tn 4.° 

* DEVOTI (Joan. ). Juris canonici universi publici et privati lib. V. 

Romae , Fratres Juncti et Pucinelli , 1803-15. T. UL in 4.° 

# ■ — Istitutionum Juris Canonici tabulae synopticae. Roma , 

Olmeri, 1835. tn fol. 

i, . '< . .' 

14 Digitized by Google 106 DEVOTI (Gio. ). Istituzioni canoniche ridotte a compendio. Bo- 
logna , pre$$o Magri e C. , 1860. m 8.° 

Exemplar splendide compactum. 

DIACCETO. V. Cattani. 

DIALOGHETTI sulle materie correnti nel 1831 (delCo. Monaldo 

Leopardi). (S. n. di luogo, ne di tip.) , 1832. m 8.*. — Ar- 

ticoli del 1160 (dello $te$$o). — Una lettera di Pulcinella. 

— Sec. ediz. dei Dialoghetti. — Catecbismo sulle rivolu- 

zioni. (S. I. e tip.) , 1832. in 8.° 

Gli stessi. — Vi i unito : 

Un' Oretta di Conversazione tra sei illustri Matrone della 

buona antichita. (5. a. n. ). in 8.* 
DIALOGHI sul mesmerismo, o come altri vogliono magnetismo 

animale e sonnarabulismo arlificiale. Ferrara, Pomatelli , 

1841. m 12.° 
DIALOGO fra Filalete e Cleante. V. Velo. 

tra Archelao e Filandro. F. Viaggio (II mio). 

DIARIO di Roma dal 1816 al 1836 inclusiv. (Roma), Cracas , 

T. XXI. in 4.° — dal 1837 al 1847. /w, T. XI. in fol. — Poi: 
Gazzetta di Roma dal 1848 al 1864 inclusiv. /w, Salviuc- 

ci, T. XV. in fol. piu gr. 
ecclesiastico per uso della Citta e Diocesi di Bologna 

dal 1818 al 1853. (Bologna), Gamb. e Parmegg. vol. XIX. 

in 8/ 

Diaria ann. 1821 et 1849 dcsidcrantur. 

della terza riunione degli scienziati italiani convocati 

in Firenze nel Sett. 1841. (5. a. n.), in 4.° 

della sesta riunioue tenuta in Milano nel 1844. Milano, 

Pirola, 1844. m 4.° 

DIAZ DE LUCO (Jo Bern. ). Practica criminalis Canonica. Lugd., 
ap. Guil. de Millis, 1645. m 8.° 

Regularum Juris Liber unus. Lugd. , ap. Jac. de Mil- 

li$ % 1560. in 12.° 

DIBATTIMEXTO nella Causa crim. contro il Sac. Franc. Ant. Gri- 
gnasci. Ca$ale , Corrado , 1850. in 8.° Con rilratto. 

DIBDIN (Thohas Frognall). Bibliotheca Spenceriana ; or , a De- 
scriptive Catalogue of the Books printed in the 15th Cenlury, 
and of many valuable first editions, in the Library of Geor- 
ge Jou> , Earl Spencer; wilh fac-similes, and other em- 
bellishmenU, and a portrait of Eai I Speivcer ; with indexes. 
London, Bulmer 3 1814-15. vol. IV. in V 

Aede$ Althorpianae ; or , an account of the Mansion , 

Books, and Pictures, at Allhorp; the residence of Grorge 

i Digitized by Google 107 

John , Earl Spenceb , K. G. ; lo which is added, a sopple- 
ment to the Bibliotheca Spenceriana ; with two portraits of 
his Lordship, and olher Engravings. London , W. Nicol. 
1822. vol. II. in 4.° 

Praestantissimi, ac rari Operis apud nos, magnificenlissima Editio, 
multiformium characterum, insignium typographorum, iconam rario- 
rum specimina referens vel nigro , vel rubro, vel alio colore ad 
exemplar impressa. Quae haud poterat dignius respondere diviiiis 
celeberrimae huius britannicae bibliothecae. Exemplar miro arti- 
ficio anglice compactum. 

* DICHIARAZIONE della Sacra Maesta Cesarea , in che modo 

s'habhia da vivere per I' Imperio nel negolio di religione 
sino alla definitione del Concilio generale , proposta et pu- 
blicata nella dieta d' Augusta alli XV di Maggio I' a. 1548, 
et ricevula da tutti gli ordini dell* Iniperio, tradolta di lingua 
tedesca in lathiOj ct per comandamento della Cesarea Mae- 
sta data alle stampe , acciocche non si possa per la varieta 
degli scriltori aggiugnere , ne levar cosa alcuna al suggetto, 
et tenor di quella , et poi tradotta in parlar toscano , quan- 
to piii presto s' e potuto fare. Con gralia et pi ivilegio del- 
1' Imperalore. (S. a. n. ). tn 8.° 

Hanc italicam interpretationem celeberrimae Declarationis Caroli V 
vulgo Interim appellatae prodiisse Mediolani a. 1548 opinant Dom. 
Giorgius (Cat. della Libr. Capponi p. 120) ct Haiin (Bibl. Ital. ) ; ubi 
etiam prodiit una ex cdit. lat. descriptis sub voce Declaratio. LU 
bellulus iste quam qtii maxime rarus, et apud fere omnes prac- 
stantiorcs Bibliographos ac Bibliothecas dcsidcrnius, coustat quin- 
que scapis quatemis, unoque, qui postremns est, tcrno; ex quo 
liquet folia in integro exemplari esse debere 46 ; quorum ultimum 
vacat. Editio est charactere italico , caret paginarum numeris. Ma- 
ximopere dolendum est Exemplar hocce nostrum fronte ac chartA 
Fi signata, posLrcmae vacuae respoodenli, esse mulilam. 

* DICHIAHAZIOM e ritratlazioni dcgli indirizzi stampati in Mila- 

no l'a. 1811 umiliale alla S. di N. S. Papa Pio VII. dagli 
Arcivescovi , Vescovi, e dai Capitoli d' Italia. Roma , Laz- 
zarini, 1816. T. II. m 8.° 

Opus rarissimum. 

* DICTIONARIUM propriorum nominum virorum, mulierum, po- 

pulorum, idolorum, urbium etc. quae in libris prophanis 
leguntur. 

Dictionaritm nominum propriorum, quac in Bibliis scri- 
pta sunt. Parisii$, ex off. Rob. Steph. , 1511. in 4.° 
V. anche Dizionario, Vocabolario. Digitized by Google 108 * DICTIONNAIRE de I* Academie francaise , avec le Complement. 

Paris, Didot, 1836-43. vol. III. m 4.° 

* portalif et de prononciation francais-italien et italien- 

francais compose sur les Dictionnaires de 1'Academie de 
France et de la Crusca. Bologne , Typ. des Sciences, 1834. 
T. II. in 4.° 

* grammatical de la Langue francaise (par V AbbS Fi- 

raud). Paris, Delalain , 1786. T. II. vol. I. in 8.° 

* DIDACUS ( P. ) , ab Aragonia. Dilucidalio privilegiorum Ordinum 

Regularium praeserlim Mendicantium. Bononiae , (Venetiis, 
Occhi), 1753. tn L° 

* DIDIER (Ciiarles). Rome souterraine. Bruxelles, Vanderborght 

fils, 1834. T. II. in 12.° 

* DIEGO ( P. ) , de Cordova. Aiuto de' Moribondi e Condannati a 

morte dalla Giustizia. Napoli , Cavallo , 1648, in 12.° 

* DIETA (LA) italiana. Giornale politico etc. poscia Le Notizie 

del Giorno. (Bologna), Soc. tip. bol., T. II. in fol. 

* DIFESA (SULLA) dell' Ab. Rosmini inserita nel Propagatore re- 

ligioso. Osservazioni di G. B. P. Art. I et II ( vol. I ). Fi- 
renze, aW Ins. di Clio , 1841. tn 8.° 

Esame critico teologico di alcune dottrine del ch. Ant. 
Rosmini Art. III. 0 Modena, Tip. della R. D. Cam., 1842. tn 8.° 

* DIFESA del Catechismo per i fanciulli contro la censura dei si- 

gnori Giornalisti romani. Milano , Margaillan, 1791. in 8.° 

* DIODATO ( P. ) , deW Assunta. Vita di S. Giangiuseppe della Cro- 

ce. Roma, Ajani , 1839. in 4.° 

* DIODORUS SictUus. Historiarum priscarum lib. VI e graeco in 

latinum traducti per Fr. Poggium. — In fine : Finis. Ex- 
plicit fceliciter opus Diodori siculi diligenter ac accuratissime 
eroendatum per Bartholomxum Merulam : Acq ; ( sic ) Vene- 
tiis impra?ssum per Magislrum Joannem de Cerclo de Tri- 
dino alias Tacuinum. Anno salutis dominice m.cccc.lxxxxvi. 
xii. Kalen. Octobris etc. In fol. Ch. rom. etc. V. Hain. n. 
6191. — Accedit Index materiarum ms. ex novem comtans 
chartis a. 1504 exaratus a quodam I). Gerardo bartholino. 

* DIOGENES Laertius. De uita et moribus philosophorum (Ambro- 

sio Traversario Camatdulensi interf>r. ) , ex recognit. Bened. 
Brognoli. — In fine : Impressum fuit Venetiis impensis no- 
bilis uiri Octaviani Scoti ciuis Modoetiensis. m.cccc.lxxxx. 
Decimoquinto kalendas Januarias. tn 4.° char. rom. V. 
Hain. n. 6202. 

Exemplar chartis 6, et bii signatis mulilum. 

De vitis, dogmatis, ct apophtegmatis eorum, qui in 

philosophia claruerant libri X. Gr. et Lat. , Thoma Aldo- Digitized by Google 109 brandino interprete , cum adnotationibus eiusdem , Romae, 
ap. Zanettum , 1594. in fol. 

Editio rara, sed non admodum qoaesita. 

DION Cassius. Romanae Historiae Gul. Xylandro interprete cum 
anuotationibus et Epitome Xiphilini , interprete Gul. Blanco. 
Lugd. , ap. Roviilium , 1559. T. II. in 8." 

DIONYSIUS, Alexandrinus. Epistola de Dominicae resurrectionis 
tempore etc. V. Y 7 ictor. 

DIONYSIUS ( S. ) Areopagita. Opera quae extant, et in eadem 
S. Maximi scolia , Georgii Pachymerae parapbrasis et Mi- 
chaelis Syngeli encomium. Gr. , ex recognit. Guil. Morellii. 
Parisiis , ap.^ Morellium, 1561-62. T. III. in 8.° (Exemplar 

Opus tribus constans voluminibus (quorum unum a. 1561 editum 
Pachymerae paraphrasim complectitur , alterum a. 1562 Dionysii 
Opera, terlium, eod. anno, Maximi scholia), minime vero duo- 
bus , ut Pinellius notat in Bibl. portat. dell' Arvood , et Morellius 
in Bibl. PinelL, cujus exemplar uno volumine fortasse mutilum, 
utrumque errorem verosimiliter genuit. 

Opera omnia , a Joachimo Perionio conversa. Lutet. 

Paris. , ap. Vascosanum, 1556. in fol. 
ex vers. Ambrosii Florentini. Veneliis, ad signum 

Spei , 1546. in 8.° 
DIONYSIUS (D. ), Carthusianus. Opera minora. Coloniae , Jo. So- 

ter, 1532. T. II. in fol. 
# In Sectam Machomet libri quatuor. Quibus accedunt 

De Lege Christi , et contra perfldiam Machometi Dialogus : 

Epistola Paraenetica ad Principes Cathol. ad bellum adv. 

Turcam suscipiendum ; et liber contra vitia superslitionum. 

Colon. Agripp., (s. typ. n.) , 1532. in 8.° 
Epistolarum ac Evangeliorum dominicalium totius anni 

Enarratio , adiunctis Ilomiliis et Sermonibus variis. Coloniae, 

Quentet, 1533. T. II. in fol. 
Enarrationes in quinque libros sapientiales. Coloniae , 

ap. Soterem et Novesianum , 1533. in fol. 
Enarrationes in Penlhateucum. Coloniae, ap. Quentel , 

1534. in fol. 

In libros Sententiarum Commentaria. Coloniae , ap. 

Quentel, 1535. T. IV. vol. III. in fol. 
Super omnes libros S. Dionysii Areopagitae Commen- 

taria. Coloniae , ap. Quentel , 1536. in fol. 
— De perfecto mundi contemptu opusculum. Antuerpiae , 

in aed. Latii, 1551. tn 12.* 110 * DION YSIUS ( D. ) Carthusianus. Commentaria in omnes B. Pauli 

epislolas. Parisiis , ap. Parvum , 1655. t» 8.° 

Commentaria in omnes Epistolas D. Pauli et Enarra- 

tiones in septem Epistolas Canonicas, Acta Apostolorura , 
Apocalypsim et Hymnos ecclesiasticos. Parisiis, ap. Parvum, 
1543. in fol. 

Commentaria in Psalmos omnes Davidicos. Parisiis , ap. 

Petit, 1547. in fol. 
Monopanton , idest unum ex omnibus D. Pauli epistolis 

per locos communes digestis. Parisii», (s. typ. n.), 1551. in 12.° 
Opuscula insigniora. Colon. Agripp. , ap. Birckmann Jun., 

1559. in fol. 

Tratlato, clie insegna il modo, che debbono tenere i 

secolari per facilmente imparare a ben governarsi con Dio, 
e Trattato della lodevole vita delle Vergini , tradotli da Gio. 
Ant. Cazztioli. Milano , da Meda , 1563. in 8.° 

* DIONYSIUS Halicarn. Antiquitatum Romanar. libri X, Sigism. 

Gelenio interprete. Lugd., ap. Frellonium , 1561. in 12.° 
DIOSCOKIDIS (IN) Anazarbei de Medica materia libros V, A- 
mati Lttsilani enarrationes. V. A.matus inler Addenda. 

* DIOTALLEVI (Aless.). L* Idea d' un vero Penilente ravvisata 

nel penilente Re Davide da lui espressa nel salmo L. Ve- 
nezia, Poletti , 1748. in 12.° 

* DIRCKINCK (Joan. ). Exhortationes domesticae etiam aliis reli- 

giosis perutiles : accedit auctarium de solemnioribus festis. 
Romae , Salviucci , 1826. in 4.° 

* DIRETTOIUO spirituale per le religiose del Corpus Domini di 

Forli. Bologna, alla Colomba, 1764. tn 8.° 

* DISCORSI di argomento religioso (di Angelo Mai). Roma , CoU 

legio Romano , 1836. in 4.° 

* DISCORSO aristocratico sopra il Governo de' Venetiani come si 

portano con Dio, coi sudditi e coi principi. Venetia, app. 
li Gionta , 1625. in 16.° 

♦ storico sulla vita di Ciio Menotti. (5. n.dil., neditip.), 

1831. in 12.° — Vi e unito la 

Risposta dei Redattori della Voce della Verita al suddetto 
libello. Modena, Tip. Cam. , 1831. in 8.° 

* DISCOURS prononce par V Archeveque de Paris le 29 dec. 1834 

a I' Assemblee g6nerale de V Oeuvre des Orphelins de S. Vin- 
cent de Paul. Paris , (s. typ.) , 1835. tn 8." 

* DISCUSSIONE accademica su 1' antico Vescovado di Voghenza 

(det Can. Franc. Ferranti Manini). Ferrara , Eredi di Ri- 
naldi, 1795. in 8.° 

* DISSERTATIO de Eugubina Cathedra , Metropolitanae sedis Ur- 

binatis suffraganea. Urbini , Fantauzzi, 1727. in 8.° Digitized by Google 111 

* DISSERTATIO de origine christianae Religionis in Russia {auctore 

Steph. Vizzardelli). Romae , Salviucci , 1826. in 8.° 

* DISSERTAZIONl sul Mutuo e sulle Usure di un Canonico Poli- 

ziano. Monleputciano , Fumi , 1835. in 8.° 
DISTELL (Conkadus). Orationes sacrae XX. Coloniae , ap. Cho- 
linum , 1575. in 8.° 

* DIVOZIONE (LA) verso G. C. Milano , Carrara , 1826. in 12.* 

* DIZIONARIO della lingua italiana. Bologna , Masi , 1819-26. 

T. VII. in 4.° 

* geografico portatile. Trad. dall" inglese. Venezia, Re- 

mondini, 1761. T. II. vot. I. in 8.° 

* storico degli autori ecclesiastici contenente la vita de' 

Padri etc. Venezia, Storti , 1768. T. IV. in 8.° 

* ecclesiastico , ossia Raccolta de' Vocaboli, che servono 

alla scienza della caltolica Chiesa etc. Bologna, Tip. Sassi , 
1844. fasc. 13. in 4/ 

Opus ab Auctore inabsolutum relictum. 

DOCTRINA rectc vivendi ac moriendi. Tractatus varii diversorura 
Auctoruin. Gr. Lat. Ba&ileae , imp. Pernae , 1577. in 8.° 

* DOCUMKNTl relativi alle contestazioni insorle fra la S. Sede ed 

il Governo francese. (S. /. e tip.), 1833. T. VI. vol. III. 
in 16.° 

DODONAEIS ( Rrmdertus). Florum et Coronariarum odorata- 

rumque nonnullarum herbarum Historia. Anluerpiae , ap. 

Ptanlinum, 1568. in 8.° fig. 
Historia Vitis, Vinique et Stirpium nonnullarum alia- 

rum , item niedicinalium observationum exempla. Coloniae, 

ap. Cholinum , 1580. in 8.° 
DOLETUS (Stkpii. ). Commentariorum linguae latinae tomi duo. 

Lugd. , ap. Gryph. T 1536-38. T. II. in fol. 

Hujus perrari Operis exemplaria intcgra ac nitida sunt inrentu dif- 
ficilia. Hocce nostrum est pulcherrimum. 

* DOLFI (Alex. ). Allegationes in utroque Jure praesertim crimi- 

nales ad reorum defensam. Bononiae , Laetius a Vutpe , 
1722-25. vol. II. in fol. 

* DOLFI (Pompeo Scipione). Cronologia delle famiglie nobili di 

Bologna , con le loro insegne. Bologna , Ferroni , 1670. tfl 4.° 

* DOMINIO (IL) spirituale e temporale del Papa , o siano Ricerche 

sul Vicario di G. C. e il Principe di Roma. Londra, 1783. 
in 12.° 

DONATUS (Hier.) Patricius Ven. Oratio corara Julio II Pont. 
Max. habita. Romae , (s. a. et typ. n. ), in i* Digitized by Google 112 DONATUS (Jo. Paulus). Gonzagiorum, seu Solutionum appa- 

rentium Contradictionum in dictis Arist. et D. Thomae Aquin. 

libri IV. Mantuae , Osana , 1578. tn 4.° 
Brevis tractatus de Jure eligendi Ministros Ecclesiae, et 

praesertim Summum Pontiticem. Ferrariae , ap. Baldinum , 

1682. in 12.° 

* DONINI (Donino). La Metrologia europea. lYrnt, Possenti, 1833. 

in fol. 

* DONINl (Pibtro Luigi). Sistema metrico teorico-pratico. Bolo- 

gna, Soc. tip. bol. , 1853. tn 8.° 

* DORGAN ( Giacinto M. ). Nuovo Metodo d' apprendere colla raag- 

giore esattezza e sollecitudine la lingua francese. Bologna, 
alla Volpe , 1834. tn 8.° 

* DORGAN (M. C. ). Encyclopedie catholique, ou demonstrations 

dogmatiques, philosophiques et historiques de la doclrine 
chrelienne. Paris , Dentu , 1845. tn 8.° 

* DORNN (Franc. Xaverius). Litaniae Lauretanae ad B. V. M. 

honorem et gloriam prima vice in domo Lauretana a sau- 
ctis Angelis decantatae. Piae medilationes. Aug. Yindelicor. , 
Rieger , 1771. in 8.° fig. 

* DOROTEA (S. ). Pia Opera di S. Dorotea da introdursi nelle 

Doltrine cristiane per riformare i costumi. Monza , Corbetta, 
1835. in 8.° 

* Roma, Collegio Romano, 183G. tn 8.° 

DOROTHEUS (S.). Sermones XXI a Chrysostomo Calabro e 

graeca in linguam latinam translati. Venetiis , ap. Zalterium, 
1564. trt 8.° 
DOROTHEUS, Episc. Tyrius. V. Salviams. 

* D' OSSAT , Card. Letti es avec des notes de M. Ainelot de la 

Houssaie. Amsterdam , Humbert, 1708. T. V. in 8.° 

* DOTTRINA Cristiana per la Citla e Diocesi di Bologna, ristam- 

pata d' ordine dell' Eino Card. Gioanetli. Bologna, Stamp. 
Arciv. , (s. a.). in 12.° 

+ tratta dal Bonesio con in fine un' istruzione sulla Cre- 

sima. Bologna, Tip. delf Aquila, 1835. tn 12.° 

* DOTTRINE di S. Alfonso de Liguori difese contro le impugna- 

zioni delTAb. Rosmini. Bologna, al Sassi , 18.>0. tn 8.° 

* f a | se e d erronee sopra le due podesla I' ecclesiastica e 

la secolare tratte da due libri del P. Ant. Pereira e confu- 
tate con opportune annotazioni. Fuligno, Tomassini, 1783. 
tn 8. 

* DRACH ( P. L. B. ). L' lnscription hebraique du titre de la Sle 

Croix restituee , et 1' heure du cruciliement de N. S. J. C. 
determinee. Rome , Bourlii^ 1831. tn 8.° 

* Lettre sur une question d'usure. Roma, Coll. Vrbano , 

1834. tn 8.° Digitized by Google 113 

* DRACH ( P. L. B. ). Lcttres d' tra Rabbin convcrli , au\ Israclilcs 

ses frercs sur lcs motifs dc sa convcrsion. Paris ct llomc , 
Beauce-Busand , Bvurtii , 1825-1833. in 8.° 
DRACONIS Legcs. V. Prateius. 

* DRAGHETTUS (Andr.). Elhica. Begii , ap. Davolium , 1818. 

T. II. ro/. /. in 8.° 

* Elementa Metaphysices. V. Elementa. 

DRAUDIUS (Geor.). Bibliolhcca classica. Francofurti, ap. Uof- 

fmannum , 1611. in 4." 
DRECHSLERUS (Wolpgangus). Chronicon Sarracenicum V. Cv- 

rio (Coctius Avgustinus). 
DRIEDO (Jon.) Opera. Lovanii, ex off. Gravii , 155G. in fol. 
DHOGO , UosHensis Episc. V. Alcuinus n. 2. 

* DROIT public francais, ou Codc Politique contenant les ronsli- 

tutions de l'Empire. Paris, Clameni, 1829. in 8.°, avec car- 
te geogr. 

* DROSTE (Clemente), Arciv. di Colonia. Della Pacc tra la Chic- 

sa e gli Stati. Trad. dal tedesco. Sta nella Collezio.ne di 
buoni libri etc. T. II. 

* Esposizione di fatto documentata su quanto ha pieceduto 

e seguito la deportazionc del sudd. Prelato. (S. a. n. ), in 8.° 

DUCHERIUS (Vulton Gildertus). Epigrammalon libri duo. 
Lugd. , ap. Gryph. , 1538. in 8.° 

* DU CLOT. La Sacra Bibbia vendicata dagli assalli della incrc- 

dulita. Brescia, Yenturini , 1821. T. VI. vol. III. in 8.° 

* DUCRAY-DUMIML. Paul, ou la Ferme abandonnee. Paris, Le 

Prieur, An. X. — 1801. T. IV. in 24.° 
DUDITIUS (Andr.). De Comelarum significatione commentario- 
lus. Addidimus Thomae Erasti eadem dc re scnlentiara. 
Basifeae , ex off. Pcrnae , 1579. tflt 4.° 

* DUFRICHE-DESGENETTES (Carlo Eleonoro). Manuel d' in- 

structions et de priercs a 1'usagc des menibres de 1'Archi- 
confrcrie du Cocur dc Marie , suivie d' une hisloire dc 
1' Archiconfrerie. Paris , Sagnier et Bray , 1845. in 8.° 

* Notizie storiche e istruzioni inlorno alP Arciconfrater- 

nila del SS. Cuorc di Maria pcr la convcrsione dc' pecca- 
tori. Nuova edizione , con un' appendice conccrnente la me- 
daglia miracolosa. Firenze , Campolmi, 1850. m 8.° 

* DUGUET (Jac. Gils. ). Dei caratlcri dclla Carila spiegati sccon- 

do la mente di S. Paolo. Vcnczia , Bassaylia, 1783. in 8.° 

♦ Istruzione diretta ad una Signora pcr viverc santamentc 

ncl secolo. MUano , Baretle , 1790. in 12.° 

* Letterc sopra varii soggetli di moralc c di pieta. Venc- 
zia, OdandeUi, 1792. T. X. in 12.° 

Dccst Tomi X Pars sccunda. 

15 Digitized by Google 114 ** DULCINUS (Barth. ). Dc vario Bononiae Statu osquc ad a. 1625. 

Bonouiac, ap. IIH. Rottij , 1626. m 8.° 
DULPHIUS (Florianus). Controversiarum Juris libri II. Bono- 
niae, Tebaldini, 1632-53. T. II. vol. I. in fot. 

* DUPANLOUP (F.), Abate. Sovranita del Papa. Modena, Vineen- 

zi, 1849. m 8.° 

* DUPUIS. Abrege de TOrigine de tous les Culles. Parit, De Ptf- 

lct, 1821. T. //. m 12.° 

* Bruxeltes, Wahlen , 1823. T. II. m 16.* 

* DUQUESNE , Abbe. fcvangile medite , et dtstribue pour tous les 

jours de I' annee, suivant la Concorde dcs qualre fcvangeli- 
stes. Parit, Movtard, 1784. T. VIII. in 12/ 

* DURANDO (Giac. ). Della Nazionalila italiana. Saggio polilico- 

militare. Losanna , Bonamici , 1846. in 12.* 

* DURANDLS, sivc DURANTLS ( Gllielmus ) Senior. Rationale di- 

vinorum officiorum. (Absq. loci ae typ. nota). m.cccc.lxxvuii. 
in. fol. Ch. rom. 2 col. etc, ut ajml Hain. n. 6481. 

* In Lugd. Conciiium sub Gre^. X. Commentarius , a Si- 

mone Maiolo editus. Fani, ap. Moscardum , 1569. in 4." 

DURANDUS (Ghllermis) Junior. Tractatus de modo celebrandi 
Gcneralis Concilii. Parisiis, ap. Pratensem, 1545. in 8.* 

DURANDUS de Sancto Pohtiano, Episc. Meld. De origine iuris- 
diclionum. 

2. Traclatus de le^ibus. 

3. Palude (Petrut de). Tractatus de causa immcdiata ec- 
clesiastice potestatis. 

4. Arliculusde audentia confcssionum. In fine: Im- 

pressus parisius (tic) per Joannem barbier, et Joan. Petil, 
n.ccccc.vi. in 4.° • 

5. Parisius (sic) (Joh. de), qui etiam Joannes Paritientit. 
De potcstate regia et papali. 

6. Herveus (Natatit). De eodem traclatu. 

7. Anonym.cs. Tractatus de eodem. — Aceed. 

8. Solutiones apparentium Ralionum Martini Lutberi, 
ex sacro Evangelii textu excerptae. Komae , per Mazochiut», 
1523. in 4.° 

* DURANTI (Durante). Rime. Brcscia, Hizzardi , 1755. m A.° Con 

ritratto deW Autore. 

Pulchra Editio a Barth. Gamba commendata. 

DZIERGONUSKI ( Nic. ). Confessio catholicae Fidei cbristiana : vel 
potius Explicatio quaedam Confessionis factae in Synodo 
prov. babila Petrikoviae a. 1551. Antuerpiae , in aed. Steei- 
«ii, 1559. T. II. vol. I. in 8." Digitized by Google 115 

E. ** EBORENSIS (Andr.). Sententiae, et Exempla ex probalissimis 
quibusqne Scriptoribus collecta , et per locos communes di- 
gesta. Veneliis, ap. Nicolinum , 1572. tn 12.° 

* EBREO (L') di Vcrona (del P. Ant. Bresciani). Bologna , Tip. 

deWAncora, 1850-52. T. IV. in 8.° 
ECKIUS ( Johan. ). Secunda pars Operum contra Ludderum. In- 

golst., Krapff et Focker, 1531. in fot. 
Enchiridion Locorum communium adv. Lutheranos, 

accesserunt additiones Fr. Tilmani. Venetiis, ap. Patavi- 

num, et de RufftneUis , 1535. tn 12.° 
■ De Poenitentia ct Confessione , et Satisfactione. Ibid. , 

1535. m 12.° 

De Poenitentia et Confcssione secreta sempcr in Eccle- 

sia Dei obscrvata. V. Ferrerus. Oratio clc. n. 2. 

* ECO (L'). Giornale. (Bolopia), Tip. Sassi , ( 1847-48). — Po- 

scia: Unita c Vera Liberta. (Ivi) t T. II. in fol. 

* ECONOMIA (L') della Vita umana tratta da un manoscritto in- 

diano di un Brammnno antico. Milano , Sirtori , 1752. in 12." 
EDERUS (Georg. ). Oeconomia Bibliorum , sive Partitiones tbeo- 

logicae. Vcnetiis, ap. Nicolinum, 1572. tn fol. 
Malleus Haerelicorum. Ingolst., ap. Sartorhim, 1580. 

in s: 

————— Mataeologia Haerelicorum , sive Summa haercticarum 
Fabularum. Ibid. , ap. eund. , 1581. in 8." 

* EDGEWORTH. Educazione familiare. Trad. di Luisa Sw-Bellor. 

Bologna, Tip. di S. Tomm. dMg., 1833-40. T. XII. vol. VI. 
in 12.° fig. 

* EDUCATORE (L' ). Giornale romano direlto dai Sac. Zanelli c 

Ceccolini (a. 1847.). Roma, Tip. deile Belle Arti. in 4.° 
EFFEMEIUDI. V. Ephemerides. 

* EGLISE (DE L') Gallicane dans son rapport avec le souverain 

Pontife, pour servir de suite a Touvragc intitute Du Pape; 
par P auteur des Considerations sur la France {le Comte Jos. 
de Maistre). Lyon, Rusand, 1821. in 8.° 
EGNATIUS (Jo. Bapt. ). De Caesaribus, cum Historiae Augu- 
stae Scriploribus ab eodcm castigalis et annot. Addita in 
calce Heliogabali ad meretrices Oratio; et Oratio Aristidis 
de mrbe Roma. Florent. , per HH. Juntae , 1519. tn 8.° 

* EINECCIO (Gian Tbofilo). Dei Vizi ncl negozio bancario, ope- 

retta trad. dalfAvv. Emidio Cesarini. Macerata, Cortesi, 
1839. in 8. # Digitized by Google 116 

EISENGREINIUS (Martinus). Tractalus apologeticus de certi- 
tudinc Graliae pro vero intelleclu CanonisXIIIScss. VI Conc. 
Trid. Colon. Agripp., ap. Graminaeum , 1569. in 8.° 

Aurea Postilla Evangeliorum, quae festivis diebus per 

tolius anui cursum in Ecclesia Dci leguntur. Coloniae , ap. 
Calemum et II II. Quentetci, 1573. in 8.° 

Postilla Catholica , h. e. Evangeliorum dominicalium a , , „ , — — * *->-^^awwa %m+mm uvinilll\ Ulllllll U 

Dominica prima Adventus usquc ad Fcstum Paschatis Ex- 
pliratio. Ingohtadii , cx off. Sarlorii , 1576. in fol. 

* ELEMENTA Melaphysices auclore A. D. Soc. Jc. ( Andr. Dra- 

(jheltio). Mutinae , ap. II II. Soliani ', 1821. in 8.° 

* ELEMENTI (I PRIMI) del sistcma di D. Vinc. C.ioberli dialo- 

gizzali fra lui e un leltore dcll' Opcra sua (del P. SorbiGe- 
suita). Bcrgamo, Nafali , 1849. in 8.° 

* ELEMENTI della Hngua latina di un alunno della Scuola greca 

iu Bologna ( Luiyi Fellclti ). Bologna, Turchi e Yeroli, ( 1 824 ). 
in 8.° 

* ELETTA de' Monumenli piii illuslri sepolcrali cd onorarii di Bo- 

logna e suoi dinlorni. Bologna, Marsigli, 1838-44. T. IV. 
vol. I. in fol. fig. 

* ELLI (Ang.). Specchio spiritualc del principio e fine della vita 

umana. Venczia, Miloco , 1629. in 8.° 
* Bassano, Rcmondini , 1715. in 8.° 

* ELLIS (William). Principii elementari di Economia Sociale. 

Trad. con prefazione e note (dcl Dolt. Blauimitiano Mar- 
tinelti). Bologna, Tiocchi , 1851. in 16.° 

* ELOGI di Italiani illuslri, scrilti da varii nel secolo XVIII. Vene- 

zia, Alvisopoli, 1829. tn 8.° 

* EMILIANI (Ang. ). Teorica della formazione de' Censimenti. Bo- 

logna, Tiocchi, 1844. in 4.° 

* EMILIANI (Gus. M. ). Opuscoli cinque di vario argomenlo. Lu- 

go, Metandri, 1833-35. in 8.° 

* EMILIANI (Luigi). Risultamenli della Vaccinazione praticata in 

Bologna dal 1802 a tulto il 1822. Botogna, Nobili, 1822. 
in 8.° fig. 

* Bisposla a questo quesito : £ cgli il Colera d' oggi gior- 

no vcramenle conlagioso? Botogna , Tip. dctta Votpe. 1 1836. 
ttl 8.° 

* ENCIIIRIDION, seu Manuale christianum. Lugd. , Rusand , 

1807. tn 12.° 

* Aliud Exemplar. 

* ENCICLOPEDIA (NUOVA) popolare. Torino , Pomba, 1842-48. 

T. XIII. (comprcso un vol. di tavole). in 8.° 

Dcest Touius Supnlenicnluni complectcns facilc invcntu. Digitized by Google 117 * ENCYCLOPtDIE , ou Dictionnaire raisonne des sciences, des 

arts et des melier^s par une Societe dc gens de lettres. Li- 
vourne, Imp. de la Soc. , 1770-79. vol. XXXI II : {XXI de 
tcxle , X// de planches). in fol. 

* EMRETIENS abrcges avec N. S. J. C. avant et apres la S. 

Messe (par Claude Fyot de Vaugimoit). Lyon, Delaroche , 

1741. P. Il.vol. I. in 12/ 
EOBANUS IIESSIS (Helius). Operum farragincs duae (Car- 

mina ) . Ualae Srewrum , ( s. n. typ. ) , 1539. in 8.° 
De tuenda bona Valeludine cuin commcnt. Jo. Placo- 

tomi; accedunt cjusdcm Placotomi dc Nalura ct Viribus 

Cerevisiarum et Mulsarum, itein de Ebrielate; et Coena 

Baptistae Fibkae, et Hoitulus araoenissimus Strabi Galli. 

Francof. , ap. Eghenorphium , 1554. tn 12.° fig. 

* EPHEMERIDES Moluum coeleslium ad mcridianum Bononiae 

suppulalac , cx anno 1715 in ann. 1725; ct ex anno 1741 
in ann. 1843. Bononiae , e.r typ. Variorum , 1715-1843. vol. 
XXI. in V 

EPHRAE.YI (S.) Syrus. Opcra omnia , interprclc ct scboliasle Gc- 
rardo Vossio. Romae , ex typ. Tornerij , 1589-98. vol. III. 
in fol. 

Exemplar ab Interprete dono missum Card. Arigonio, ut constat cx 
hiscc vcrbis ad oram frontis inferiorcm Tumi tcrtii manti cjus 
exaralis : lllnw et Rmo Dno D. Pompcio Arigonio S. R. E. preifry- 
tero Cardinali dignistimo G. Vossius Interpres ac Scholiastes ad 
perpetuam memoriam peramanter Romae dono dabat. Anno 1001. 
memc Martio. 

(Sermones XIX, fr. Ambrosio Camald. interpr. ). Ahsq. 

titulo. Fol. 1. recto {cum sign. a ). Epislola fratris Ambrosii 
in traduclione Ephrem: quae pnmam, secundam paginam et 
dimidium tertiae occupat. F. 2. rccto (cum sign. aii): Sermo 
sancli Efrcm dc pcpnitenlia. Fol. 70 vcrso, in fine : Impres- 
sum Brixie pcr prcsbylcr. Dnptistam Fargcngo (stc) Anno dni 
m.cccc.lxxxx. Die xv Mensis Noueuiber (sic). Fol. 71 rectum 
vacat , versum Tabulam supcr Sermones praefcrt. In 4.°, char. 
Rom. valde nilido , cum signat. tantum , Un. 40. fol. 71. 

Editio ab Orlandio (p. 162) ct a Maettairio (p. 618) per errorem 
probabiliter Jacobo Britannico adtributa , ct ab Hainio , qui eara 
ex flde aliorum notatit, rainus accurate descripta. Qna de caussa 
cjusdem locupleliorem pracbuimus descriplionem. Exempl. nitidiss. 

NILUS , MARCUS et tiSAIA. Opera c graeco in lali- 

num conversa, Pelro Franc. Zino interprete. VenetiU, ap. 
Zalterium, 1574. in 8.° Digitized by GooqIc 118 

EPIGRAMMATA graeca ▼etcrom a diversis conversa a Jo. Sotero 
collecta. Frilntrgi Brisgoiae , ap. 9 Melechum , 1644. in 8.° 

EPIPIIANIUS (S.), Constantiae Episc. Opus Pannarium , Ancora- 
tus * Anacephaleosis , Libcllus de mensnris ac ponderibas , 
omnia per Jaoum Cornarium versa. Accessit Historia Pro- 
phetarnm, Albano Torano intcrpr. et Epistola ad Joannem 
Constantinop. D. Hieronymo interpr. Parisiis, ap. Foucke- 
rium, 1544. in fol. 

Exemplar plunali aqua foedaium, atque chartis Praefactionem com- 
plectenlibus mutilum. 

EPISCOPATO (L*), ossia della Potesta di governar la Chiesa 
(di Gio. Vinc. Bolgeni). (S. I. e tip.), 1789. tn 4.° 

EPISCOPORUM Forocorneliensiom Series etc. V. Sekies. 

EPISTOLA de persecutione anglicana. Bononiae , ap. Algaxarium , 
1581. in 12.° Cum tabula. 

Libeilulus haud obvius. 

EPISTOLA polemica. L' Enciclica del 15 agoslo 1832 ed it Gian- 
senismo del secolo XIX. Ilalia, ($. tip. ), 1833. tn 16.° 

EPISTOLAE Indicae de stupendis et praeclaris rebus , quas divina 
bonitas in India et variis insulis per Societatem nominis 
Jesu operari dignala est. Lovanii , ap. Velpium , 1 566. tn 8.° 
— Acced. 

2. Payua (Jac.). De Societatis Jesu origine, Itrid. , ap. 
eund., 1566. tn 8.° 

3. Societatis Jesu defensio adv. obtrectatorcs ex testi- 
monio et Iiteris Pii IV. P. M. Sine ulla nota , sed ejusdem 
typographi , ut constat ex icone ad calcem. 

FPISTOLAE Pastodales diversorum Episcoponim ct Arcbiep. ma- 
jore ex parte Lat. uno volumine compactae. Locis el annis 
diversis, tn 4.° 

AUae 247 solutae in Capsulas congestae. Exst. in- 

tcr Opuscula. 

EPITOME Institutionum ad Oblatos S. Ambrosii pertinenlium. 

Mediol. , ap. Bellagattam , 1716. tn 8.° 
— — Apostolicarum Constitutionum in Creta insula per Ca- 

rolum Capcllium Vcnelum repertarum , el c graeco in lati- 

num translatarum. Ingolst., ap. Wei&senhorn, 1»46. tn 8.° 
Historianim et Chronicorum totius Mundi. Venet. , ap. 

Sessam, 1540. tn 8.° 
EPITRES, Satircs, Contes, Odes, et Pieces fugitives du poete 

philosopne, dont plusieurs n' ont point encore panr; enri- 

chis de notes curieuseset i n te ressa ntes ( par Votk&e). Londr. 

(Geneve), 1771. in 8.° Digitized by Google 119 * EPOGHE principali del Cristianesimo, con brevi riflessioni (5. I. 

e tip.), 1837. tn 8.° 
ERASMUS Roterodamus. Opusculum, cui litulus est Moria, idest 
stvltitia y qvae pro concione loqvitur. — Venetiis in aedibus 
Aldi, et Andreae Socerimente Avgvsto. m.d.jv. tn 8.° 

Una e rarioribus edilionibus Aldorum. Yerosimile est, inquit Re- 
nouard, ut plurima exemplaria in odium nominis Auctoris dele- 
U fuerint. 

* — i (Jtat.) con annotazioni di Listrio ed altre del tra- 

duttore C. C. Amsterdam , («. n. del tip.), 1805. in 8.° 

Pacis Qverela. De regno administrando. Institutio Prin- 

* cipis Christiani. Panegyricus ad Philippum et carmen. item 
ex Plutarcho. De discrimine adulatoris et amici. De utilita- 
te capicnda ex inimicis. De doctrina Principum. Principi cum 
philosopho semper esse disputandum. Item, Declamatio super 
morluo puero. — Venetiis, in aedibus Aldi, et Andreae So- 
mense Septembri. m.d.xviii. in 8.* 

Liber admodum rarus. 

Consultatio de bello Turcis inferendo. Basit. , ap. Fro- 

benium, 1530. tn 8.* 

Exemplar fronte perforata atque atramento foedata. 

* Epistolarum opus complectens universas quotquot ipse 

Auctor evulgavit , aut evulgatas voluit. Basileae , ex off. Frth 
beniana, 1538. tn fol. 

Exomologesis , sive modus confitendi. Acccdunt alia 

opuscula ejusd. Absq. loci ac typ. nota, 1524 (in fine) 
1525. tn 8/ 

— — - — De duplici copia Verborum ac Rerum Commentarii 
duo. VenetHs , ap. Cominum de Tridino, 1546. tn 8.° 

De recta latini graecique sermonis prononcialione , et 

dialogus, cui titulus Ciceronianus. Colomae , ap. Soterem, 
1529. in 8.° 

Colloquia farailiaria. Lugduni, apud Beringos, 1545. 

tn 12.' 

* Eadem, cum notis selectis Variorum, addito indice 

novo, accurante Corn. Schrevelio. Lugd. Batav. , ex off. Ha- 
ckiana, 1664. tn 8.° 

■ ■■ Adagia. (Venetiis, ex Sirenis ofif., sine anno). tn fot. 

Exemplar postremas chartas laceras ac sarus exbibens. 

Adagiorum Epitome. Lugd. , ap. Gryph. , 1 563. tn 8.° 

Exemplar pluviali aqua foedttum. Digitized by Google 120 

ERASTUS (Thomas). V. Duditics. 

ERGOLANl ( G. B. ). Ricerche storico-analitiche sugli scriltori di 
Veterinaria. Torino , Ferrero e Franco , 1851. vol. II. in 8." 

ERRl (Gio. Franc). DellOrigrae di Cenlo e di sua Pievc etc. 
Bologna, alla Volpe , 1769. in 4.° fig. Con le annotazioni 
prime e seconde del Dott. Marc' Ant. Crescimbeni. Vene- 
zia, Zatta, 1771. in i.° 

Desont Errii Rcsponsa Crescimbcnli Animadversionibus. 

ERUDIMENTI (GLl) della Lingua italiana. Milano, Marclli, 
(s. a. ). in 8.° 

ESAIA. V. Epiiraem. # 
ESCMUS (Nic). V. Tiiacleris. 

ESCHUID (Joankes). Summa astrologiac judicialis, quae angli- 

cana uulgo nuncupatur. — Jn fine Opera quoq. et 

cura diligcnti qua ficri potuil. Johannis lucilii. Sancliter 
(skj pro Santriter) hclbronncnsis gcrmani. Impcnsis quoq. 
non minimis Gcnerosi uiri. Francisci bolani eloquentissirai 
olim uiri Candiani patritii ucneti. Anno salutis. 1489. no- 
n is lulii imprcssionc completum est Veneliis. In fol. Ch. rom. 
2 col. cum-lilt. init. flor. V. Hain. n. GG85. 

Editio Princeps, magisque rara quam a Bibliophilis quac- 
sita. 

■ 

ESEQUIE del F.: Carticr celebrate nclla R. : L.: Reale Gioseffina 

all'0.: di Milano. (S. a. n.). in 8.° 
ESERCITAZIONI scientifiche e lettcrarie dell' Ateneo di Vene- 

zia. V. Sessiom. 

ESERCIZIO spirilualc ctc. per ogni giorno dell'anno, il quale 
contiene la Vita dei S.inli , di cinscun giorno e la spiega- 
zionc deir Evangelio. Jlologna, DairOimo, vol. II. (unici 
pubbl.), 1810. in 8.° fig. * 

ESITO (L') della morte corrispondente alla vila di tre supposti 
Eroi del Sec. XVIII, Voltairc, Alembert e Diderot. Vene- 
zia, Fracasso, 1791. tn 12.° 

ESOPO. V. Aesopus. 

ESPENCAEUS (Clacdius). Tractatus scx de variis rebus sacris. 

Parisiis , ap. Morellum , 1565. in 8." 
ESPION (L') des Boudoirs. Paris , (s. typ.) , 1802. in 16.° 
ESPOSIZIONE (PRIMA) dei prodolli agrarii della Prov. di Bo- 

logna, nel 1851. Ilologna, Tip. Sassi , 1851. tn 8.° 
ESPOSIZIONE dclla Doltrina Cristiana cavata dal Catechismo 

Romano ad uso delle scuole di Milano. Milano , Stamp. di 

S. Ambr. Maggiore, 1789. in 8.° Uigitizeo uy 121 ESPRIT du dogme de la Franche-Maconnerie. Bruxelles, Tarlier, 
1825. m 8.° 

ESSAI sur la formation du dogme catholique. Paris , Renouard , 

1842. vol. II. in 8.° 
ESTE (Isaia da). V. Isaia. 

ESTRATTO delle Memorie scientifiche lette nelle aduoanze del- 

I' Accademia medico-chirurgica di Ferrara negli a, 1827-29. 

(Ferrara), Bresciani , 1831. in 8.° fig. 
delle Indulgenze concedute dai Sommi Pontefici alle 

Ven. Confraternite del SS. Rosario e del sacrosanto Scapo- 

lare. Rmna , De Bomanis, 1825 e 1826. in 8.° 
delle istruzioni e degli staluti della setta dei sublirai 

Maeslri perfetti, pubblicali per ordine di S. A. R. U Duca 

di .Modena. Modena % Soliani, 1824. in 8.° 
EUCLIDES. Elemcnla geomelrica , cum expositione Theonis a 

Bartbol. Zamberto latinilate donata. Adiecla sunt Phaeno- 

mena catoptrica, et oplica et alia opuscula. Basileae , ap. 

Ervagium , et Brand , 1558. in fol. fig. 
EUGESIP^US. De distanliis locorum Terrae sanctae. Exst. in vol. 

Genesii, de reb. Constant. etc. 
EURIPIDES. Tragoediae octodecim; Gr. Basil., ap. Hervagium , 

1537. in 8.° moj. 

Editio castigatissima. 

Le supplici , tragedia volgarizzata da Luigi M. Buchet- 

ti^ con alcune osservazioni sulla democrazia e sulle legi- 
slazioni delle moderne repubbliche. Venezia , Andreola , 
1799. in 8. 

EUSEBIUS (Pamphilus), Caesariens. Epite. Chronicon bipartitum 
nunc primum ex armeniaco lextu in latinum conversum, 
adnotationibus auctum, graecis fragmentis exornatum, opera 
P. Jo. Bapt. Aucher. Venet. , Typ. Coen. PP. Armenor. in 
Ins. S. Lazari , 1818. vol. II. in 4.° 

De Chronico inedito , curante Ang. Maio. V. Porphyrics. 

Apologia adv. Hieroclem etc. V. Philostratus. 

EUSEBIUS, Emisenus Episc. Homeliae ad Populum editae a Jo. 
Gaigneio. Lutetiae Parhior. , Divites, 1547. tn 8.° 

EUSEBIUS, Vercell. Episc. Epislola dum essct in exilio. Lat. et Ital. 
Exst. cum Sermonibus SS. Ambrosii et Maximi. V. Bomiomhjs. 

EUSTACHIO (Gio. Paolo). Salutari discorsi. Napoli , Cappelli y 
1582. in S.° — Vi e unito : 

2. Sacro Setteuario raccolto dalle S. Scrilture. Ivi , 

Carlino, 1579. in 8.° 

EUSTACHIUS (FERni>A>nrs). De Vitae humanae a facultate 
medica prorogatione Disputatio. Romae , Accosiui, 1689. m 4." 

16 122 

EUTIIYMIUS Zigabends Monachus. Commentarii in omncs Psa!- 

mos e graeco in latinum conversi per Phil. Saulum. Pari- 

siis, ap. Guillard, 15«. m 8." 
Commentaria in quatuor Evangclia cx Chrysostomi, alio- 

rumq. vetcrum scriptis collecta, Jo. Hentenio iuterpr. Pa- 

ris., Roigny, 1544. in 8.° 

■ Orthodoxac Fidei dogmalica Panoplia per Pelrum Franc. 

Zinum c graeco translata. Lugd. , IIH. Juntae , 1556. in 8.* 
EUTROPIUS. Historia Romana cum additionc Pauli Diaconi et 

divcrsorum annotalionibus. Genevae , Chovel , 1594. m 8.° 
EVANGELIA et Epistolae dominicorum , fcslorumque dierum. Gr. 

Lal. Oeniponti, Paur, 1591. in 8.° Cum fig. 
EVANGELIARIUM quadruplcx latinae vcrsionis antiquac e codd. 

mss. editum a Josepho Blanchino. Romae , de Rubeis , 1749. 

vol. II. in fol. max. fig. 
EVANGELISTA (Aless.). Memorie su la vita e gli scritti del 

Can. Michele de' Conli Catalani di Fermo. Fermo, Pacca- 

sassi, 1834. in 8.° 
EVANGELIUM (S.) D. N. 1. C. conscriptum a quatuor Evan- 

gelistis; Arabice (tantum). Romae , in Typ. Medicca, 1590 

(in fine) 1591. in fol. 

Nitidissimum Exemplar in charta coerulea imprcssum, figuris ligno 
incisis pcr Lucam Pcnnis ox ingcgno Antonii Tcmpestae cxorna- 
tum, gallico ejusquc actatis uiorc clcgantcr compactum , ch. deaur. 

EVERARTUS (Aeg. ). De herha panacea, sivc tahaco, cum aliis 
Opusc. ejusd. et aliorum. Antuerp.,ap. Rellerum, 1587. in 12.° 

EXAMEN Ordinandorum D. Stephani Ronsisnore Favcntinor. An- 
tist. auctoritate editum. Faventiae , Conti, (*. a.). in 1G.° 

EXAMEX du quatrieme article de la dcclaralion du Clerge de 
France assemble en 1682; au quel on a ajoute des Rescrits 
et des Notes. Paris , chez lcs Marchands de Nouveautes, 
1809. in 8.° 

EXERCITIA spiritualia (S. Ignalii de Loyola, Andrea Frusio m- 
terpr. ). Romae , apud Anlonium Bladum , xi septembris. 
M.D.XLYIII. in 8.° 

Editio Prineeps, rarissima. » Primus (S. Ignatius) Socio- 
» rum in tucem edidit , anno sal. 1548. Romae, typis Antonij 
» Bladi compositum ab se Hispanice, ab Andrea Frusio latinum 
> factum, libellum , cui titulus allatus » Alegambe (Bibt. Script. 
Soc. Jes. p. 1 ). Nilidissimo huic nostro Excmplari pretium auctat 
rccognilio ms. apposita literae apostolicac hisce vcrbis: Auscultata 
(h. e. visa) et concordat quod atlestor ego Gabriel Vignodus et ad 
fidem ss.; sub quibus aetas dclcvit signum cercum. 

Alia Editio. V. Ignatiis (S.). Digitized by Googl 123 EXERCITIUM spiritualc Canonicorum Regularium Congreg. S. 
Salvatoris. Florenliae, ap. Marescolum , 1576. in 12.° 

* EXPLICATION des fipltres de St. Pierre par M. P. D. C. A. I. 

(Picot du Ctoriviere atuien Jesuite). Paris , Soc. Typ., 1809. 
T. III. vol. II. in 1*2.° 

* EXPOSITION de la Doctrine chreticnne, ou instruclions sur les 

principales veritcs dc la fteligion (par Mesenguy Francois- 
Phit.). Cologne, aux depens de la Comp. , 1758. in 4.° 
EYB (Albertus de). Fol. 1. vacat , F. 2. rect. (cum sign. a)i 
Oralorum oinnium Poetarum : Historicorum : ac Pbilosophor. 
elcganles (sic) dicta etc. Fol. 1G8. verso: Summa Oratorum 
oronium : Poetarum : llistoricorum : Philosopliorum Auctori- 
tates in unum collecta» per clarissimum uirum Albertum dc 
Eyb Vtriusq. iuris doclorem eximium: qua; Margarita 
poelica dicitur: Krliciter fmem adepta est. m.cccc.lxxxxiii. 
Kale. Januarii. Sequunt. fol. octo , quorum septem Tabutam 
tolius operis et Registr. comptcctuntur. In fol. 

Excmplar nostrum integerrimum constat foliis 176, quo arguitur 
illud ab Hainio perspcctum et descriptum (6821 ) baud dubio mu- 
tilum fuisse duobus vacuis, primo in utraquc facic, ultimo tantum 
in adversa , cum aversa pracbcat titulum : Makgarita Pobtarym. 

* EYMERICUS (Nicolais). Directorium Inquisitorum, cum com- 

mcntariis Franc. Pegiiae. Homae , in aed. Pop. Rom. , 1585, 
tn fol. — Acccd. 

2. Littehae Aposlolicac pro oflicio SS. Inquisilionis. Ibid., 
an. eodem. in fol. 

Ibid. , 1587. in fol. , adieetis, ut in suprascripta edit., 

Litteris Aposlolicis. 

F. * FABBRI ( Giahbatt. ). Memorie di Chirurgia sperimentale sulle 
lussazioni traumaticbe del Femorc. Bologna, Tip. Gov. , 
1841. tn 4.° fig. • 
** FABER (Guido). Oratio babita in generali Congregat. S. Conci- 
lii Trident. et Responsum Synodi. Brixiae , ap. Turlinum, 
(1562). in 8.° 

FABER (Jac). Pro sacrosancto Missae sacrifitio adv. impiam 
Missae et missalis anatomen Calvinistarum. Parisiis, ap. 
Keruer , 1503. in 4. 

FABER (Joax. ) Episc. Yiennensis. Malleus in Haeresim Lutbcra- 
nam. Coloniae, ap. Soterem, 1524. tn fol. Digitized by Google 124 FABER (JoA!f.) Episc. Viennensis. Orthodoxae Fidei catholica 
Defcnsio, adversos Pacinlonlanum. Lipsiae , ap. Lotlherum , 
1528. in 4.° 

Homiliae XXXIIII. I)e miserki vitae hamanae. Lilh 

(Zachariae) Vincentini de Fugacitale, miseria et inconstan- 
tia vitae , et rerum humnnarum, Declamatio. S. Joannis 
Chrysost. libellus : Quod nemo laeditur nisi a semetipso. An- 
tuerpiae , ap. Bellerum , 15o4. in 12." 

* FABRI (I)om.). Poesie scelte. Bologna , 3fasi , 1805. in &.* 

* FABIU ( Giambatt. ). Instituzioui di Osologia. Bologna , NobUi , 

1830. in 12.° 

* FABRIAM (Sevemxo). La Reli^ione cristiana dimostrala per la 

natura de' suoi misleri. Modena, Eredi Soliani , T. //. 1832- 
1837. in 8.° 

* Vita di Monsijj. Gius. Baraldi. /n", 1S34. in 8." 

* Vita del Seminarista Gius. Rinaldi. hi , Tip. Cam. , 

1835. mi 12.° 

* Rajjionamento sopra il novello Istituto delle Fiijlie del- 

la Providenza per 1'educazione delle fanciulle sordc-mute. 
/ri, Soliani , 1815. in 8.° 

FABRIC»US (Georg.). De re poetica. Parisiis , de Marnef , 1584. 
tn 12.° 

FABROM ( Axg. ). V. Florio. 

FABULAE diversorum aulhorum. Venetiis , ap. Pasinum , et Bin- 
donum , 1534. tn 8.° 

* FACCIOLATUS (Jac. ). Calepinus seplem lin^uarum, h. e. Lexicon 

latinum. Patavii , Manfre , 1731. T. fl. vol. I. in fol. 
FACIIINAEUS (Andr.). Controversiarum opus. Coloniae Allobr., 

ap. Chouet , 1621. itl 4.° 
FACIUTA (Sebast. ). De natura Angelorum Oratio, et de vita 

et honestate Clericorum. Flor. , Marescotti , 1576. in 8.° 

* FAGIUOLI ((iiAN Battista). Rime piacevoli. V. Collezione de* 

Poeti burleschi. T. XIX e XX. 

* FALCOM (Gio. Batt. ). Riflessioni critico-morali sopra i fatti 

piii rimarchevoli delle vite degli uomiui di Plntarco. Roma, 
Salviucci , 1831. in 12.° 

* Rillessioni polilico-economiche sopra i rapidi Cenni del- 

I 1 Avv. Aless. Farricelli, Fasc. primo (unico pubOlicato). 
(S. /. e tip.), 1834. in 8.° 

Alterum fasciculum vix editum Consilium libris notandis reTOcavit. 

* FALEONI (Celso). Memorie istoriche della Chiesa bolognese e 

suoi pastori. Bologna, Monti , 1649. tn 4.° 
FAMIGLIA (RR. MM. dell'Ordine della S.). F. Notizie. Digitized by Google 125 

FANIANUS (Jo. Chrtsippus). De Arte metallicae metamorphoseos. 
Parisiis, ap. Guillard , 1600. tn 4.° 

Exemplar pluviali aqua corruptum. 

FANNIUS Rhemmcs Palaemon. V. Celscs. (Aur. Corn.). 

* FANTUZZl ((iio. ). Nolizie degli Scriltori Rolognesi. Bologna, 

Stamp. di S. Tomm. d'Aquino, 1781-94. T. IX. in 4.° 

* FANZAGO ( Franc. ), Abale. Elogi di tre uomini illuslri Tartini, 

Vallolli e Gozzi, con una Orazione gratulatoria. Padova , 
Conzatti , 1792. tn 8.° 

* FANZAGO (Fiianc. Lcir.i). Istituzioni patologiche , coll' aggiunta 

di due appendici una dell' A. sull' initazione , e 1'allra del 
Michclotti. Hohgna, Masi , 1828. vol. III. in 8.° 

* FARFALLA ( LA ). Foglio di amena leltura elc. Bologna , Tip. 

Gov. % ( 1839-47). vol. V, in fol. p. 

* FARINA (Gics. La). Storia delle Contestuzioni per la podcsta 

ecclesiaslica e la podesla civile dai leinpi di Gregoiio VII 
sino a' noslri giorni. Torino , Soc. editr. ital. , 1853. T. I.° 
in 8.° 

* FARINA (Modesto). II Filosofo cristiano. Pavia, E. di Galeaz- 

zi, 1799. T. II. in 8.° 
FARINACIUS (Prosper). Praxis et thcorica criminalis. Lugd. , 
Cardon, 1629-35. vol. V. tn fol. 

* Repertorium judiciale cum fragmentis, opera Zach. 

Pasqualigi. Ibid. , Bois$at et Anisson , 1639. in fol. 

* Reperlorium de Conlractibus cum fragmenlis, opera 

Pasqualigi. Ibid., ap. eosdem , 1642. tn fol. 

— l)e immunitatc Ecelesiarum et confugientibus ad eas, 

ad interpretatiom m Rullae Gregorii XIV. — Appendix ad 
quaeslionem X VIII in lilulo de Carceribus et Carceratis. 
Jbid. , ap. eosdem , 1642. in fol. 

Repertorium de ullinris voluntalibus cum fragmentis, 

opera Zach. Pasqualigi. Ibid. , ap.eosd., 1644. tn fol. 

Consilia , sive Responsa atque Decisiones causarum cri- 

minalium. Coloniae , ap. Gamonetum , 1649. T. III vol. II. 
in fol. 

* FARINI (Dom. Ant.). Prose varie. Forlx, Casali , 1824. tn 8.° 

* FARlNl ( Lcigi Carlo). Lo Stato romano dall' a. 1815 al 1850. 

Torino , Ferrero e Franco , T. IV. vol. II. in 8." 

* FARINI ( Pellegrino). Opere. Bologna, Tip. Sassi , 1844. vol. 

XIV. in 8.° Con ritratto. 

Excmplar in cbarla cxcellentiori, postremo excepto volumine , quod 
comuniori est impressum. 

* Deiristoria del vecchio e nuovo Testamento. Ravenna, 

Roveri, 1827-29. vol % IV. tn 8.° gr. Digitized by Google 126 

* FARINI ( Pellegrino ). Gompendio della Sloria Romana. Lugo , 

Metandri, 1838. T. IV. in 8.° 

* Discorsi. Bologna, Nobili, 1822. T. II. vot. I. in 8.° 

* Discorsi morali. Lugo , Melandri , 1812. in 16.° 

* FASSONIUS ( Lirehatus ). Disscrtaliones Theologicae. Romae, ap. 

Zempei, 1760. T. II. in 4.° 

* FATTI (I) di Enea estratti dall' Eneide di Virgilio e ridotti in 

volgare da Fr. Guido da Pisa. Venezia, Alvisopoli, 1834. 
in S.° 

* FATTI atroci dello spirilo dcmagogico negli Stali romani, rac- 

conto estratto dai processi originali. Firenze , Campolmi, 
1853. in 8.° 

* FATTORE (IL) di Campagna. Giornale d' Agricollura , ctc. Bo- 

logna, Marsigh ', 1826-27. T. II. vol. I. in 8." fig. 

* FEA (Carlo). Descrizione della Basilica e Cappella di S. Fran- 

cesco d' Assisi , nella quale si e rilrovato ii sepolcro del 
Santo^ e delle pilture e sculture, di cui va ornalo il me- 
desimo tempio. Roma, Stamp. Cam. , 1820. in fot. fig. 

* FEBROMLS (Jlstlncs) (1). Principia Juris puMici ecclesiastici 

Catholicorum. Vtmae , Typ. Bartholomaei et Filii , 1767. in 8.° 

(1) Pscudonomcn minime vcro Christophori Nellbr, ut nonnulli pu- 
tant, scd Joannis Nicolai Ab Hontheim, qui latuil eliam alio in 
opere sub nominc Bcrlonii Daniclis. V. Lancetti,p. 106 et 383. 

* De Statu Eeelesiac et legilima polestate romani Pon- 

tificis. T. I et 11. Bullioni, Evrardi , 1765; T. III. ct IV. 
Lipsiae. 1772-73; vol. 111. in 4.° ( V. Italus ad Febronium). 

* Commentarius in suain retraclationcm Pio VI P. II. 

submissam. Francof. ad Moenum, cx off. Esslingcr., 1781. 
in 4.° 

* FEDERICO il Graxre, Re di Prtmia. II Mattino, ossia lezioni 

al Princ. Guglielmo suo Nipole. Trad. dal francese. Berti- 
no, (s. t.). 1829. in 12.° 

* Altra Copia. 

FEDERICUS (Hier.), Episc. Laudensis. Generalia decreta edila 
in visitatione totius Sabaudiae Ducis Dominii. Taurinii,ap. 
II. Bevilaquae , 1577. m 4.° 

* FEDERIGI1I( Franc. ). lstruzioni e preghiere per le opere di Re- 

ligione da praticarsi dai bambini di sette anni tino ad aver 
essi ricevula la prima volta Ia SS. Eucarestia etc. Bologna, 
Tip. di S. Tomm. d>Aq., 1837. tn 12.° 

* Vieni meco. Ivi , 1844. in 16.° 

* FEDRO. Le Fqvole recate in italiano per Tomm. Azzocchi. Ro- 

ma, Boulzalcr, 1823. in 8.° 

* Ivi, 1837. in 4.° ized by Google 127 

* FELICI (Costanzo). II Calendario, ovvero EfTemeride istorico. 

Urbino, De' Bartoli , 1577. tn 8.° 

Exemplar prioribus foliis pluviali aqua foedatuim 

FELICIANUS (F.) Ep. Scal., postea Comens. Enchiridion de Censuris, 
Irregularitate ct Privilegiatis. Ingoht., exoff. Sart., 1583. in 4.° 

Manuale Visitatorum duobus Hbris complectens visita- 

tioni subiacentia, ac diversos visitandi modos. Romae, ex 
off. Accoltiana, 1589. in 8.° 

* FELSINEO (IL). Giornalc. (Bologna), Tip. Gov. (1840-48). 

T. VIII. vot. VI. (IV in 4.°, e II in fol.). 

* FELTRIUS (Ang. Maiua). De Miracuiis adv. Bened. Spinosam. 

Exst. in calce T. II. Fassonii Dissert. theol. 

* FfcNELON. Oeuvrcs. Paris , chez Lefivre , 1835. T. III. in 8.° 

* Opere filosofiche trad. da Andr. Barberi. Roma, Sal- 

viucci, 1822. in 8.° 

* Les Aventures de Telemaque. Rion, Salles, 1801. T. 

II. in 16.° 

* Les mSmes avec la trad. angl. et ital. Bologne , 

chez Malaguti, 1843. vol. 11. in 12.° 

* FENZI (Franc. M.). Istruzione catlolica di Religione. Venezia, 

Occhi, 1801. in 12.° 

* FERDINANDO de S. Luigi. Vila del B. Giambatt. dalla Concezione 

Fondatore de' PP. Scalzi dell' Ord. della SS. Trinita. Ro- 
ma, Bourli6, 1820. in 8.° 

* FERGOLA (Nicola). Teorica de* Miracoli, seguita da un Di- 

scorso apologetico sul miracolo di S. Gennaro e da una 
Raccolta di pensieri su la filosofia e la Religione. Napoli, 
1839. in 4.° 

* FERMINELU (G. B.). II cauto Flebotomista. Bologna, Nobili, 

1817. in 8.° fig. 

* FERMOSINI ( Rodriguez Nicolaus). Allegationes fiscales de con- 

liscatione bonorum in S. Officio lnquisitionis. Lugd., ap. 
Boissat et Bemeum, 1663. tn fol. 
FERRANDUS (S.), Karth. Eccl. Diac. Opuscula, Achille Statio 
interpr. Romae , Zannettus, 1578. in 8.° — Acced. 

2. Okationes nonnullorum Graeciae Patrum e bibliotheca 
Achillis Statii depromptae, eodem interprete. Ibid. , an. 
eodem. in 8.° 

* FERRARI (Bartolommeo). Introduzione allo studio dclla Reli- 

gione rivelata. Milano , Bernardoni , 1819. in 8.° 

* FERRARI (Claudio). Vocabolario bolognese co' sinonimi italiani 

e franzcsi. Bologna, Nobili, 1820. tn 8.° 

* Sec. ediz. corrctta ed accresciuta. Ivi, atla Volpe , 

1835. in 4.° Digitized by Google 128 

FERRARIIS (Albkrtcs de). Tractatus de Horis canonicis debite 

Deo persolvendis. Venetiis , ap. Pentium , 1506. tn 8.° 
FERRARINI (Ant.). Farmacopea. Bologna , Sassi , 1825. tn 4.° 
FERRARIO (Ant.). Riflessioni , ed Avvertimenti sopra lo Stato 
ed i doveri d' un Paslore di anime. MUano , Mvtta, 1795. 
T. II. in 1-2.° 

FERRARIO (Gicuo). Monumenli sacri e profani di S. Ambrogio 
in Milano. MUano , Tip. deW Autore , 1824. in fol. fig. col. 

FERRARIS ( Lccirs ). Ribliotheca canonica, iuridica, moralis, 
theologica etc. Homae , liarbiellini elc. , 1784-90. T. IX. in 4.° 

FERRARIUS ((inno). De oplimo Palrefamilias Oratio. Mediol., 
ap. Marellum , 1753. in i.° — Acced. 

2. l)e llistoria Oratio. Ibid. , (1757). tn 4.° 

3. S. Ermene^ildi Causa. Ibid. , (s. o. ). m 4.° 

4. Causa Eu^eniana. Ibid. , (1 751 ). t» 4.°. 

FERRAROM (Paolo). Paoe-irico di S. Dionigi Areopagita. Mo- 

dona , Cassiani , 1640. in 4.° 
FERRERILS ( Zacharias). Acla sacri Constanliensis Concilii. J/e- 

diol. , ap. Ponlicum , 1511. in fol. — ^Acced. 

2. Acta Concilii Basiliensis. Ibid. , 1511. tn fol. 

Oratio habita Thorunij in Prussia conlra errores Fr. 

Martini Luteri, cum Edicto regio, aliisque aclis pro Reli- 

gione in causa Lulerina. Graccovia, ap. Haller , 1521. tn 

4.° — Acced. 

2. Todisciics Riiadincs (Thomas). In Martinum Luthemm 
Nationis gloriam violantem Oratio ad Principes et Populos 
Germaniae. Romae , Mazochius , 1520. in 4.° 

3. Eckics (Joan.). De l'oenilenlia et Confessione secreta 
semper in Erclesia Dei observala contra Ludderum. Ibid. , 
per eund. % 1523. in 4.° 

Exemplar, cuius in fronte inferne legitur tnanu Auctoris: Rdo pa- 
trj d. Episcopo Roffen. — Eckius. 

FERRETTI MASTAI (Andr.). V. Mastai. 

FERRl ( Gabt. ). La Santa Casa di Nazareth e la Cilla di Loreto. 

Macerata, Cortesi , 1853. tn fol. Con fig. inc. 
FERRl (Giido Postcmio). Catonea di M. Seb. Filolauro Antel- 

minelli. Bologna , lienaci , ( 1568). tn 8.'' 

Auctor est Guido Ferri, minime vero Antclminclli (Cf. Fantuzzi. 
T. IX. p. 107). 

FERRUCCIUS (Alois. Chrysost.). Lyristes christianus, seu Odarum 
1. III. — Carmen seculare. — Panopea, seu epist. Hb. II. 
— Ars. Vitae. — Epidipnides , seu epigr. liber. Florentiae, 
ex typ. M. Ducii, 1851. tn 12.° Digitized by Google 129 * FERRUCCIUS (Alois. Corysost. ). Editio iterata epigrammatum 

numero aucto. Florentiae , ex typ. H. Ducis, 1852. tn 12.° 

* Inscriptiones. Pisaurii, Nobili, 1831. tn 8.° — Acced. 

2. Carmina. Ibid. , an. eod. 

3. Apodixis epistolaris etc. Luci , ex off. Melandr., 

1838. in 8.° 

* Scala di vita. — Memoriale in terza rima. Firenze , 

Tip. (irand. , 1852. in 4.° Con ritratto delV Aulore. 

* FERRUCCIUS (Micii.). Speciinen dictionum e Lexico epigrapbi- 

co Morcelliano excerptarum. Absq. ulla nota (1829). in 4.° 
— Acced. 

Exemptar raruui , qoum caetera prodierint cum nonnullts additamen- 
tis et litulo mulalo, nempe: 

2. Excerpta e Lexico Morcelliano vocibus italicis 

in usum tironum digcsta. Bononiae, ex off. Nobilii, 1830. in 4.° 

* FERRUS (Ang.). Oralio coram Patiibus Conc. Trident. habita 

1562. Ripae , ad instantiam Bozolae , 1562. tn 4.° 
** FERRUSIUS ( Jac. ). Oralio in festo Assumptionis S. Dei Geni- 
tricis Mariae ad Patres habtta in Concilio Tridentino. Ve- 
net., off. Erasmiana, 1551. tn 8.° 
FERUS (Joan.). Annotationes in Ecclesiasten. Lugd., ap. Rovil- 
lium , 1553. tn 12.° (Editio, ut et sequens, apud Le Long 
desiderata). 

Commentaria in Evangelium sccundum Matthaeum. 

Lugd., II H. Juniae, 1562. tn 8.° 
Enarrationes in Acta Aposlolorum. Parisiis, ap. Son- 

nium, 1568. tn 8.° 
De Filii prodigi parabola , conciones tempore quadra- 

gesimali atque Pascha ab eodem recilatae. Lugd. , ap. Ro- 

villium. 1557. in 8.° 
Libellus precationum latinitate donatus per Joannem a 

Via Agrippina. Lugd. , ap. Frellonium , 1556. m 12." 

Antuerp. , ap. Bellemm , 1558. tn 12.° — Acced. 

2. Cartenils (Joan.). De quatuor hominis Novissimis. Ilrid, 9 

ap. eund. , 1558. tn 12.° 
FEV-ARDENTIUS (Franc). Liber Ruth commentarHS explica- 

tns. Parisiis, ap. JSivellium , 1582. tn 8.° 

Appendix ad libros conlra Haereses. V. Castro. 

FIAMMA (Gabr.). Sei prediche in lode deila B. V. Venexia, de> 

Franeeschi, 1576. tn 4.° 
FICINUS (Marsilius). Opusculum de chrisltana Religione, de tri- 

plici Vita, et alia opuscula. VenetHs, ap. Arrivabennm, 1518. 

tn 8.° 

De Vita. Venetiis, ad signum Spei , 1548. in 12.° 

* Liber de Voluptate. V. Iamblicuus. 

17 Digitized by GooqIc 130 FICINUS et PRISCIANUS. Expositio in Theophrastum de sensu, 

phantasia et intellectu. V. Iamblichus. 
FIERA (Baptista). V. Eobanus. 

FIERLIUS (Greg. ). Celebriores Doctorum Theoricae collectae. 

Bononiae , Masi , 1825. in 4." 
FIGUEIRO (Petrus a). Commentarii in Lamentationes Hiere- 

miae et in Maiachiam. Lugd., ap. Juntas , 1 696. tn 8. * (Edi- 

tio a Le Long haud notata). 
FILANGIERI (Gaet.). La scienza della Legislazione. Filadelfia, 

Stamp. delle Provincie , 1 799. T. V. in 8.° 
FILIARCO (Cosimo). Esposizione de' Salmi de' tre notturni del- 

1'Officio della B. V. Firenze , Marescotti , 1582. tn 8.' 
FILIBERTO ( IL CONTE ) , ossia la Villeggiatura di tre studenti 

di ritorno dall' Universita di nel 1835. Modena, 

Tip. Cam., 1836. in 12.° 

Ferrara, Negri, 1837. tn 12.° 

FILICAJA (Vinc). Opere. Pralo , Vestri e Guaslo , 1793. tn 8.° 
FILOPANTI (Quirico) (Darilli Giuseppe). Nolizie di lisica. Bo- 

logna, Tip. delle Muse , 1845. tn 8.° 
FINAZZl (Ottaviano). Esercizii sacri per ricevere e rinovare 

lo spirito della S. Ordinaziooe. Bologna, alla Volpe , 1847. 

tn 16." 

FIORE di Mitologia con note. BoJogna, Marsigli, 1845. tn 8.* 
FIORETTI di S. Francesco. Stanno nella Biblioteca class. sa- 
cra T. I-III. 

FIORI sparsi sulla tomba del giovinetto Gregorio Moroni. Ro- 
ma , Salviucci, 1843. tn 4.° Con due tav. tnc. 

FIRENZUOLA (Agnolo). Alcune prose scelte. Venezia, Alviso- 
poli, 1828. tn 8.° 

FIRMANO ed anche FIRMANI (Annibale). Convito del primo di 
d* Agosto , ove si ragiona in che modo si possano conosce- 
re, ed emendare gli afletti et vizii dell* animo. Roma, Do- 
rtco, 1558 tn 8.° — Fl i unito : 

2. Galeno. Trattato sul medesimo argomento. M, an. 
e tip. med. 

Della Giocondita delPanimo. Venetia, Pegolo, 1574. tn 8.° 

De vera animi Magnitudine. Pisauri, ap. Concordiam, 

1581. tn 4.° 

FIRMICUS (Jul. ). Astronomicun Libri VIII. His accesserunt, 
Ptolemaeus ( Claud. ) , Alexandrinus. Quadripartitum. — In 
errantium stellarum signiflcationes. — Centiloquium. 
Hermes. Centum Aphorismorum liber. 
Bethem. Centiloquium. — De Horis Planetarum. 
Almanzor. Propositiones ad Saracenorum regem. 
Zahel. De Electionibus. Digitized by CjOO 131 Messahalah. De ratione circuli et stellarum etc. 
Omar. De Nativilatibus. 
Manilius (Marcus). Astronomican Libri V. 
Brunfelsius (Otho). De Diffinitionibus ct terminis Astro- 
logiae. Basileae , per Hervagium , 1551 . in fol. 
FISCIIERIUS (Joan.), Episc. Roffensis. Convulsio calumniarum 
Ulrichi Veleni, quibus Pctrum nunquam Romae fuisse ca- 
villatur. Antuerp., ap. Vorstrmanni, 1522. in 4.° 

* FISIOFILO (Gio.) (Barone di Born.). La Monacolopia. Lat. e 

Ital. Eridania , tip. Filantropici , (s. a.). in 8.° fig. 
FIVIZAMUS (Augustinus). Vita S. Augustini Episcopi. Romae, 

MartineUi, 1686. in 4.° 
De ritu SS. Crucis romano Pontifici praeferendae Com- 

mentarius. Romae , Typ. Vatic. , 1592. in 4.° 

* FLACHAT. Meccanica industriale. Bologna, Marsigli, 1838. in 

8.° vol. II. (compreso 1'Atlanle). 

* FLAMINIO (P.),di Panna. Memorie delle Cbiese e dei Convcn- 

ti dei Frati Minori deir Osservante e Hiformata Provincia 
di Bologna. Parma, Eredi J/bn/i, 1760. T. III. in 4.° 
FLAMINIUS (Jo. Ant.). Vitae Patrum inclyti Ord. Praedicato- 
rum. /n fine : Bononiae , per Haeredes Uier. de Benedictis , 
1529. in 4.° 

Editio Princeps , et intcr obvias minimc rcccnscnda, Com- 
plectitur vitas S. Dominici , S. Petri Mart. , S. Thomac Aq. , S. 
Vincentii Valentini , et S. Antonint Florenlini. Titulus allatus con- 
tinetur ornamento ligno impresso. Foliis primo ct CLX versis gc- 
mina prostat icon item ligno caelata. Exemplar intcgerrimum , 
nitidissimum. 

Joanncs Antonius natus est cx illustri ac pcrvetusta Zarabbino- 
rum familia, cognomcnlo Flaminius, hac forte dc causa, ait Cap- 
ponius, quod in Flaminia t»rovincia luccm adspexerit. Hoc vero 
pseudonomen (a Barbier et Lancetti haud notatum), quod ille suique 
omnes imposterum retinuere, habuit a Vcncta 1'omponii Lacti 
Academia, quae ipsum in sodalium numcrum adsciverat. Confer 
ejus vitam a Dom. Jos. Capponio conscriptam epistulis familiari- 
bus Flaminii praemissam. 

FLAMINIUS ( M. Ant. ). Paraphrasis in duodecimum Aristotelis li- 
brura de prima philosopbia. Lutel. Parisior. , pcr Divitem , 
1547. in 12.° 
* Carmina. V. Carmina. 

* FLECHIER (M. ,Esprit), Eveque de Nismes. Mandemens et Let- 

tres pastorales, avec son oraison funebre. Lyon, Dc Gau- 
stre, 1712. in 8.° 

* FLEUKY. Storia del Cristiancsimo con lc annot. del Marchetti 

aumentata di quattro libri contenenli la sloria del sec. XV. Digitized by Google 132 

e continuafa dall' Ab. 0. Vidal di Capestang. Novi, Moret- 
ti, T. \.° e fasc. 12 del 2.° ed uno del T. VI. (1.° della 
Continuazione ). in 4.° 

Edilio inabsoluta ab Editorc relicia. 

* FLEURY. Nouveaux Opuscules. Paris, chez la V. Nyon, 1807. 

in 12.° 

FLOREKELLUS (Ant.). V. Sadoletus. 

* FLORENTIMUS (FR. Maria ). Hetruscae pietalis Origines. Zu- 

cae, Cwffvtti, 1701. in 4.° 
FLORENTINUS ( Augcstinis), Mon. Camald. V. FoRTCNrus. 
FLORENTINUS (Micn.). Chronicon sacri Ordinis Servorum B. 

M. V. Florentiae , (s. typ. n. ) , 1567. in 4.° 
FLORILEGIUM divcrsorum cpigrammatum in septem lihros so- 

lerfi nuper repurgatum cura. Graece. (Parisiis), sub prelo 

Ascensiano, mense maio. 1531. tn 8.° 

Editio rara, sed mendosa habita. 

* FLORIO (Franc. ), Dissertazioni accademiche ed altri opuscoli 

inediti : con la vita del medcsimo scritta da Angelo Fabro- 
ni. Roma , Bourlie , 1816. in 4.° 

* FLORUS (L. Annarcs). Rerum Romanarum Hbri IV. Bassani , 

Remondini, 1722. in 12.° 

* FLORUS, Diaconm Eccl. Lugd. De Gratia et Praedestinatione. 

V. Patres (SS.). T. VII. 
FOLCO (Giilio). EfTetti mirabili della Limosina. Roma, Zanet- 

/t, 1581. in 12.° 
FOLENGIUS (Jo. Bapt. ). Commenlaria in omnes davidicos Psal- 

mos. Romae , ap. Bonfadinum et Dianum , 1685. in fol. 
FOLENGUS (Tiieopiulcs). V. Cocaids. 

FOLLERIUS (Petris). Praxis censualis. Venetiis, per Marcum 

de Maria, 1559. in 4.° 
FONTAINE (Jean de la). V. Lafontaine. 

* FONTANA (Franc. Llhgi), Card. Operette divote , con la vila di 

lui scritta da Ant. M. Grandi. Roma, Bourlii , 1823. in 12.* 
FONTANA (Gio. ), Vesc. di Cesena. Ritralto del perfetto Eccle- 
siastico. Parma , Monti , 1711. in 12.° 

* FONTAN A ( Gio. ). U Costume della primitiva Chiesa nell' ammi- 

nistrazione de' Sacramenti. Casalmaggiore , Bizzarri, 1817. 
T. II. vol. I. in S.° 

* Altra Copia. 

* FONTANA de' Conti (Gio. Batt.). Vita deirAngelica Paola 

Antonia de' Negri. — Vi segue ; 

2. Negri (Angelica Paola Ant.). Lettere spirituali. Ro- 
mae, in aed. P. R., 1576. in 8.° Digitized by Googl 133 * FONTANINI (Gidsto). Storia arcana della vita di Fra Paolo Sar- 

pi. Venezia, lerletii, 1803. tfi 8.° 

* FONTANON ( Aht. ). Les Edicts et Ordonnances des Roys de 

France depuis S. Loys jusque a present. Paris, du Puys, 
1585. T. IV. vot. II. in foi. 

* FONTENELLE ( M. de). Oeuvres diverses. La ffaye , Gosse et 

Neaulme, 1728. T. III. in 4.° Avee fig. de B. Picart. 
** FONTIDONIUS (Petrus). Concio habila ad Synoduui Trident. 

dominka SS. Trinilatis 24 inaji 1562. Brixiae, ap. Turli- 
ntiro, in 8.° 

* FORCELLINIUS (Abgidius). Lcxicon totfus latinitatis, cum Ap- 

pendice Josephi Furlanetti. Paiavii, Typ. Semin. , 1827-41. 
oo/. V. in 4.° 
FOREST ( DE LA ). V. La Forest. 

FORESTI (Ant. ). La strada al Santuario mostrata a' Chierici, 
che aspirano at Sacerdozio. Bologna, Manolessi , (s. a.). 
in 12.° 

FORMULA , ad quam visitalio intra dioecesim Cotoniensem exi- 

getur. V. Gropperius. 
FORMULARIUM terminorum, secundum stylum romanae Cu- 

riae cum addilionihus Anloaii Sacramori. Venetiis, per Tra- 

mezinum , 15o5. in 4.° 
variarum Commissionum. lbid. , ap. eund. , 1552. tn 4.° 

* FORNACIARI (Giamratt. ). Piincipii delle verita piii importanti 

della Fede e della Giustizia cristiana. Pesaro , Gavclli , 1792. 
T. II. in 8.° 

* FORNICI (Joan. ). Institutiones liturgicae. Romae , Poggioli, 

1825-26. in 8.° 

* Orazioni. /tri, 1826. tn 12." 

* FORTUNATUS ( FR. ) , a Bri.ria , Cornelii Jansenii systcma de 

medicinali gratia Christi melhodice exposilom et theologi- 
ce confutatum. Brixiae , Bizzardi , 1751. in 8.° 
FORTUNATUS (Venantius Honorius Clementianus). Expositio- 
nes Orationis Domini et Symbuli. Bomae , ap. HU. Bladii, 
1579. tn 8.° 

FORTIUS (Joach. ). Lncubrationes, vel potius absolutissima cy- 

clopedia. Basileae , ap. Westhemertim , 1538. w 8." 
FORTUNIUS Florentinus ( Augustinus), Mon. Camald. Historiae 

Camaldulenses. VoL IL Primus, Florent. , ap. Sermartellos , 

1575. Alter , Venet. , Guerra, 1579. tn 4.° 
Translatio Corporis S. Romualdi Ord. Camald. Institu- 

toris. Florentiae , ap. Juntas , 1562. tn 8.° 
FOSCARARIUS (Tiresias). Donatio Constantini M. Imp. erga 

Ro. sedem, Juris civilis auctoritate comprobata. Bononiae, 

ap. Parmensem, 1549. tn 4.° Digitized by Ooogle 134 

FOSCOLO (Ugo). Saggi sopra il Petrarca. Lugano, Vanelli, 1824. 
tfl 8.° 

Discorso storico sul testo del Decamerone del Boccac- 

cio premesso airedizione di esso fatta in Londra. Luga- 

no, Ruggia, 1828. in 8.° 
Tragedie precedute da un Cenno biografico sull'Au- 

tore. Mj 1829. in 16.° 

Alcuni scritti e dettati inediti. Ivi, 1829. tn 8.° 

Poesie inedite tratte da un manoscritto originale. Ixi 9 

1831. in 12.° 

FRACCUS (Ambr. Novhmts). Sacri Fasti. Romae, ap. Bladum, 
1547. in 4.° Cum figg. ligno caelatis. Exemplar nitidissimum. 

FKAGMENS relatifs a V Histoire ecclesiastique des premieres an- 
nees du dix-neuvieme siecle (par De Barral, Archev. de Tour$). 
Paris, £gron, 1814. in 8.° 

* Ccs Fragmens ne sont pas complets ; on en a retranche* des parties 
» essentieilcs: V. 1'Ami <h la Religion et du Roi, T. 3. p. 369. 

FRANCISCUS (FR.) Antomcs a Goritia. Epitome Theologiae 
canonico-moralis , ex rccens. Fr. Hier. a Goritia. Venet. , 
ex Typ. Andreol. , 1832. in 4.° 

FRIGIOLO (Giov.). Lellera, nella quale si ragiona intorno airiden- 
grafia nuova scienza ritrovata da Prospero Aldorisio. Jft- 
lano , app. Bordoni , 1610. in 4.° — Vi e unilo: 

2. Alborisujs (Prosprr). Typus meteorologicus. Neapoli , 
ap. Longum , 1611. tn 4.° 

FRIGNANI (Ang.). La mia Pazzia nelle carceri. Parigi, Jru- 
chy, 1839. tn 12.° 

FRIPONNEIUE (LA) laique des pretendus Esprits-forts d' An- 
gleterre , ou Remarques de Phileleutere de Leipsik ( Ben- 
tley), sur le Discours de la HberU de pcmer , trad. de l'an- 
glois {par Armand de la Chapelle). Amsterdam, Westein, 
1738. tft 12.° 

FRANCISCUS (FR.) (Romeus) be Castelione, Gen. Praed. V. 

Declaratio n. 3. 
FRANCESCO IV (Alla memoria bi) Tributo della R. Accade- 

mia di Scienze lettere ed arti di Modena. Modena , Tip. 

Reale, 1846. in 4.° 
FRANfOIS (S. ) be Sales. Oeuvres completes. Paris, Blaise , 

1833. T. IV. in 8.° 
Letlres inediles. Ibid.,par le meme , 1835. vol. II. in 8.° 

Exemplar splendide compactum. 

Introduzione alla Vita divota. Venezia, Palese , 1789. 

ttt 8.° Digitized by Google 135 

* FRANCESCO (S.) di Sales. La Filotea. Venezia, AlvisopoH, 

18*22. T. //. vol. I. in 8.° 

* Piccola Filotea. Bologna, Tip. di S. Tomm. d'Aquino, 

1837. in 16.° 

* FRANCHETTI (Gaet.). Storia e descrizione del Duomo di Mi- 

lano. MUano , Destefanis, 1821, in fol. fig. 

* FRANCHI ( Pietro ). Vita di Barlol. M. Dal Monte. Bologna, 

Guidi, 1845. in 8.° 

Exemplar in charta praestantiori, ac splendidc compactum. 

* FRANCHIM (Leonardo). Ricerche fisiologiche intorno all* as- 

sorbimento. Bologna, Romano Turchi Battarra, 1823. in 4. g 
FRANCHUS ( Cyrillcs ). De Anno Jubilei. Bononiae , Soc. typ. 

bonon. , 1575. in 4.° 
FRANCO (Seccndcs) , Abbas Affligeniensis. De Gratia Dei. Antuerp. , 

ap. Bellerum , 1565. tn 12." 
FRAISCOLINUS (Marcellcs). De tempore Horarum canonica- 

rum. Romae , ap. Osmarinum , 1581. tn 4.°. 
FRANCUS (Gasp.). De externo visibili et byerarchico Ecclesiae 

catliolicae Sacerdotio asserlio. Coloniae , ap. Cholinum , 1575. 

in 12.° 

* FRANGEPANIBUS (Wolffgangcs de). Oratio ad Carolum V, 

ac Principes R. I. facta ex parte Regnicolarum Croatiae 
Augustae 24 Aug. 1530 habita. Aug. Vindelic. , Weyssen- 
horn, 1530. tn A.° 

* FRANK ( Franc. ). Tavola sinottica , per far imparare ai fanciul- 

li il leggere in brevissimo tempo. Bologna, Tip. Govern. , 
1847. in fol. 

* FRAPPORTI (Gics.). Lczioni fllosofiche popolari. Padova, Sic- 

ca, 1853. tn 8.° 

* FRASSINETTI (Gius. ). Riflessioni proposte agli Ecclesiastici. 

Genova, Petlas , 1838. tn 8.° 

* Osservazioni sopra gli studii ecclesiaslici proposte ai 

Cherici. Ivi , 1839. tn 12.° 

* FRATI (Lcigi). Di un Calendario Runico. Bologna, alla Volpe, 

1841. tn 4.° fig. 

# Della Raccolta di Maioliche antiche dipinte , di Gere- 

mia Deisette , premessovi un succinto storico deir arte Ce- 
ramica. Ivi, 1844. tn 8.° fig. — Vi $ unita: 

2. V illustrazione dell' altra consimile Raccolta del 

Museo Pasolini in Faenza. Ivi, Soc. tip. bol., 1852. tn 8.° 

* FRAYSSINOUS, Abbe". Les vrais principes de T Eglise gallicane. 

Paris, Le Clerc, 1818. tn 8.° 
FREIGIUS (Joan. Tuom. ). Ciceronianus. Adiecimus Dcs. Jacotii 
de philosophor. doctrina libellus ex Cicerone. Basileae , per 
Henricpetr. , 1579. tn 8.° Digitized by Google 136 

* FRERET. Examen critique des Apologistes de la Religion cbie- 

ticnne. (S. I. et typ.) , 1766. t» 8.° 

* Examen critique du Nouveau Testament. Londres, (s. 

typ. ) 1777. in 16.° 

FRONTINIS (Sex. Julius). De Aquaeductibus Urbis. V. Pan- 
vinius, et VlTRUVIUS. 

* FRONTO (M. Corn. ). Opera inedita cum epistulis item ineditis; 

invenit et commentario praevio notisque illustravit Angelus 
Maius. Mediolani, Iiegii Typi , 1815. P. II. in 8.° r. 

* et M. AIRELIUS, Imp. Epistulae, ex codice rescri- 

pto, curante Angelo Maio, 

L. Veri, et Antonini Pii, et Appiani epistularum reliquiae. 
Frontonis Fragmenta et scripta grainraatica. Romae , ap. 
Rurliaeum , 1823. in 8.° r. 

* FRUGONl (Carlo). Canzonette anacreontiche. Milano, Marelli , 

1757. in V>: 

FRULLl ( Achillb ). Fregio di Nicold dell' Abate, del palazzo Mar- 

chesini, posto in litografia. V. Abate. 
FRUTERIUS (Lucas). Librorum, qui recuperari potuerunt, reli- 

quiae. Antuerp. , ap. Plantinum, 1584. tn 8.° Addilus : 
Severianus (Jul.). Syntomata Rhetorices, edente Luca 

Fruterio. IMd. , ap. eund. , 1584. w 8.° 

* FRUTTIERI (Vinc. Ant. ). Orazione panegirica di S. Bernardo 

degli Uberti. Parma, Stamp. Ducale , 1788. in 4.° 

* FUCHS (Luigi). L'Umanita in Chiesa e Stato, cob alcuni cenni 

storici sulla guerra, che per quesfopera si suscild contro 
V autore etc. Rapersvilla , Wegelin, 1834. tn 8.° 
FULCUS ( Julius). Insignes de Eleemosyna Sententiae. Romae, ap. 
Eliamim, 1574. tn 4.° 

* FULGENTIUS (S.), Episc. Ruspensis. De Gratia Dei et libero Ar- 

bitrio hominis, et Praedestinatione Sanctorum. — De re- 

missione peccatorum. V. Patrks (SS. ). T. IV et V. 
FULGOSUS (Bapt.). Dicta et Facta memorabilia a Camillo Gi- 

lino latina facta. Parisiis, Galliot du Pre , 1518. tn 4. w 
FUMUS (Barth.). Snmma, aurea Armilla nuncvpata. Venetiis , 

ap. Aldi Filios , 1554. in 8.° 

* FUNZIONl sagre , che hanno luogo dopo la morte del semnio 

Pontetice sino alla creazione e pubblicazione e Bossesso del 
successore. Rorna , Olivieri , 1823. in 8." fig. 
FURLANETTIS (Jos.). V. Forcbllimus. 

* FUSCIIINI (Luigi). Storie di operazioni autoplastiche. Raven- 

na, Tip. del Sem. , (1844). t» 8.° fig. Digitized by Goo G. 137 * GABRIELLI ( Carlo Maria). Vila di suor Maria Gaetana Sco- 

lastica Muralori. Bologna, Tip. di S. Tomm. d' Aq. , 1729. 
in \.° picc. 

GABUCINIUS ( Hier. ). Commcntaria de Podagra. Venetiis, ap. 
Somascos , 1569. in A.° 

* GAETANUS Tiiienensis. Expositio swpcr libros de aniina Aristo- 

telis. Fol. 1. reclum vacat , vermm Titulos quaestionum prac- 
fert. Fol. 2. recto (cum sign. a2) (ch. ntbro) : Incipit expo- 
silio clarissimi et ccleberrimi | pbilosophi Gaetani Thiene- 
sis supcr libros de | anima Aristotelis philosophoru prin- 
cipis gre | corum sapicntissimi. F. 102 verso , in fine : Pre- 
clarissimi philosophi Gaetani Ticnnen | sis viccnlini : co- 
mento in tria voltimina Aristo | tclis dc anima dco faucnte 
maximo finis impo | situs est: Antonij de strata dc Cre- 
mona impen | sa ingenioq. diligenter imprcsso : et pcr cla- 
rissi | mos artium doctores magistrum Gasparcm ct | Johan- 
nem Antonium t!c Sicilia cotcrrancos | sollcrti cura cmen- 
dato: Ucnetijs Anno ab icar | natoe domini. 1481. 2." Cal. 
octobris. In fol. Ch. germ. , cum signat. tanlum , 2 col., 58 Hn. 
103 fol. , quorum ultimum vacat. Cum plurimis, in margini- 
bus, annolationibus mss. saec. XVI. 

Editio ab Hainio (n. 15503) descripia non accuratc , ncc ea adiun- 
ctorum enumeratione qua solcl, quippe qui eam non vidcrit; 
qua dc caussa eiusdem locuplccliorem aitulimus, ul illius est 
nioris, dcscriptionem. 

Expositio rcgularum solvendi sophismata etc. V. IIen- 

TISBERUS. 

GAGNEIUS (Joan. ). In quatuor Evangclia, nec non in Actus 

apostolicos Scholia a Jo. Benedicto emcndata. Venetiis, ad 

signum Spei , 1656. in 8.° 
In omnes D. Pauli epistolas Scholia. Itidem in scptem 

canonicas epistolas et D. Joannis Apocalypsitn , brevissima 

Scholia. Parisiis, Desboys, 1563. in 8.° 
Epitome paraphrastica Enarrationum in Epistolam D. 

Pauli ad Uomanos. V. Titelmannus. 

* GAILL ( Andr. ). Practicarum observationnm , tam ad proccssum 

iudiciarium t praescrlim impcrialis Camcrne, quam causa- 
rum decisioncs perlinentium libri duo. Coloniac Agripp. , ap. 
Gymnicum, 1595. tn 4.° 

* GALATEO de' Letterati all* occasione d' una risposta innrbana 

deIl'Autore del nuovo Galateo. Hod., E. Soliani , 1828. t» 8.' 

18 Digitized by Google 138 

GALATINUS (Petmjs). Opus de Arcanis catholicae Veritatis 

et Jo. Reuchlini de Arle cabalislica , et de Verbo mirifico. 

Basileae , per Uervagium , 1561. in fol. 
GALENUS (Claldics). De alimentorum facullatibus, Mart Gre- 

gorio inlerpr. Lugd., ap. Rovillium 1555. in 12.* — Acced. 
2. In Hippocratis librum de Natura hominis Com- 

ment. , Jo. Quintenio Andernaco interpr. Ibid. , ap. eund. y 

1553. in 12.' 
V. anche Firmano. 

GALEOTTI (Baht.). Uomini ilhistri di Bologna, viventi solto 

Greg. XIII. Ferrara, Baldini , 1590. m 8.* — Ft e unito: 
2. Alidosi (Gio. Nic). I Somroi Pontefici , Cardinali, Pa- 

triarcbi, Arcivescovi, Vescovi bolognesi dal 270 al 1621. 

Bologna, Tebaldini, 1621. in 8/ 
GALEOTTI (Lbopoldo). Della Sovranita e del Governo tempo- 

rale dei Papi. Capoiago , Tip. Eiv. > 1847. in 8." 
GALERATUS Mainoldus (Jac). De titulis Philippi Austrii Re- 

gis catholici, atque in ipsas titulorum successiones Tabulae. 

Bononiae , ap. Bonardum % 1573. in 4.° 
GALESIMUS (Petbus). Martyrologium. Mediolani > ap. Ponlium, 

1578. in 4.° 

De Bibliis graecis Interpretum LXXII Commentarius. 

Romae , ap. Grassium , 1587. in 4.' 
GALILAEUS ( Galilaeus). Dialogus de systemate Mundi. Lugd., 

ap. Huguet, 1641. fo 4.* fig. 
La Vita ed alcuoe Iettere famigliari. Vtnezia, Alviso- 

poli, 1826. in 8.° 
GALLAIS. Histoire du dix-huit brumaire et de Buonaparte. Pa- 

ris, Michaud , 1814. in 8.° Avec 21 autres opuscuies. 
Appel a la Posterile sur le jugement du lloi ( Louis 

XVI). Paris, Dentu , 1814. in 8.° (Exst. cum opusc. su- 

prascript. ). 

GALLANDIUS (Andreas). Bibliolheca Veterum Patrum , anti- 
quorumque Scriptorum Ecclesiaslicoruna. Gr. et Lat. Vene- 
tiis, ex typ. Aibrilii, 1766-81. T. XIV. in fol. 

Praestantissima ac valdc qnacsita ColTcctio, in qua CCC (non 380, 
ut notat Brunet) Auctores Sracci ct Latini comprehcnduntur, quo- 
rum CLXXX in Pacisina et Lugdonensi desiderantor. 

GALLERIA di Sacra Eloqueaxa» ovvero Colleiione di scelti Pa- 
negirici preceduti dalla vila di G. C. scrilta da Ant. Cesari. 
Bologna, Tip. del Genio , 1833-35. T. II. voi. IV. in 4.° 

Omerica. V. Ingiiirami. 

GALLERIO (Nicolu). Modo di spiegare gli Evangelit dominicali „ e 
de' Santi di tullo 1' auao, Ferrara, MammareUo, 1592. in 8.* Digitized by Google 139 

GALLESIUS V. Massa. 

* GALLETTHIUS (Petr. Arois.). InscrintioiM* bononienses infimi 

aevi Romae extantes. Romne , Satomoni, 1759. in 4.° 

* Memorie di tre antiche Chiese di Rieti : S. Michele Ar- 

cangelo al Ponte, S. Agata alla Rocca , e S. Giacomo. Ivi , 
Salomoni , 1765. tn 8.° 

♦ GALLIZIA (Giacinto). Vita di S. Francesco di Sales. Roma 

Tip. Belle Arti , 1838. tn 4.° ' 

# GALLOIS (Leonard). Histoire abregee de 1' inquisilion d*Espa- 

gne , precedee d' une Nolice sur la vie et les ecrits de LIo- 
rente , et augmentec d' une leltre de M. Gregoire. Paris , 
Tastu, 1824. tn 12.° 
GALLONIUS ( Ant. ). De SS. Martyrnm cruciatibus. Romae , Typ. 
Congr. Oratorii, 1594. tn 4.°, cum fig. ligno caelalis. 

♦ GALLUPPI (Pasqcale). Elementi di Filosofia, Botogna, Marti- 

gti, 1837. T. IV. vot. III. tn 8.° 

* Lettere filosofiche. Ivi , tip. ed ann. stesso. in 8.° 

GALLUS (Corn.). Fragmenta Elegiarum. Exst. cum Catdllo, 

Tibullo et Propertio. 
GALLUS (Vinc). Artificium in M. Tullii Oratiouibus pro Ar- 

chia , pro lege Manilia , pro M. Marcello , ad Quiriles post 

reditum. Mediolani, ap. Comum , 1624. tn 12." 
Opusculum de conficiendis Epigraramatibus, Echo, Ana- 

grammate etc. Ibid. , Impress. Archiep., 1632. tn 12.° 
( STRABUS ). V. Strabi s. 

# GALVANI (Ces.). Mcmorie storiche snlla vita di Francesco IV. 

Duca di Modena. Modena, Cappelli , 1847-53. vot. III. m 8.° 

* GALVANI (Gio.). Osservazioni sulla Poesia de' Trovatori e sulle 

principali maniere e forme di essa confrontate brevemente 
colle antiche italiane. Modena, Eredi Soliani , 1829. in 8.° 

* Dubbi sulla verita delle dottrine Perlicariaue nel falto 

storico della lingua. Modena , Tip. Cam. , 1834, tn 8.° 

# GALVANI (Ldigi). Opere edite ed inedite. Bologna, DaWOl- 

mo, 1841 tn 4.° — Vi i unito: 

2. Guerardi (Silvestro). Ossenwzioni intorno ad un ar- 
ticolo del prof. G. Grimelli sulla Collezione Galvaniana etc. 
Illustrazioni e difese delle sue Opere. Ivi, 1842. tn 4.° 

Exemplar io charta praetUntiori. 

* GAMBARA (Laur.). Poematum libri III. Viennae Austriae , Zim- 

mermannius, 1553. tn 8.° 

Excmplar aqua pluviali corruptam. 

GAMBERINI ( Ant. Dom. ) , Card. Segr. di Slato. Edillo c (c. V. 
Gregorio XVI. Digitized by Google HO * GAMBEBINI (Archang.). Specimen inscriptionum. Bonon., tx 

typ. Saxiano, 1841. in 8.° — Acced. 

2. Inscriptiones. Ibid. , 1845. ilt 8.° 

* Fasli rerum gestarum a Caj. Bedinio etc. Bonon. , Typ. 

Saxianis, 1852. t« 4.° 

* GAMBEBLNl (Pietro). Manuale delle malaltie veneree. Bologna, 

Sassi, 1848. in 16.° 

* Tratlalo teorico-pratico delle malattie veneree. Bologna, 

Soc. tip. bol., 1854. in 8.°, con fig. col. (Opera in corso). 

* Idrologia minerale medica dello Stato romano. Bolo- 

gna , Soc. tip. bol. , 1850. tft 12.° 

* Manuale ecleltico di varie malatlie poco conosciute, o 

modernamenle illustrate. Bologna, Soc. tip. bol., 1852. in 16.° 

GANl), vel GANDAVO (Henricis de) V. Henricls. 
GANDOLFI (Marco). Medicina spirituale. Bologna , (Absq. typ. 
nota , qui fuil , teste Fantuzzio , Alex. Benatius). 1574. in 8.° 

* GANDOLFI (Stefano). Aggiunta alla Dissertazione, che ba per 

titolo VlnfailibUUa del Papa etc. Imola, Benacci, 1829. in 8.* 
GABETIUS (Joann. ). V. Villagagno. 

GABGIABEUS (Ferrantes). Allegationes. Bononiae, ap. Bena- 

ciurn, 1564. in 4.° 
Patrocinia Causarum ( Bononiensium ). Venetiis, (ad si- 

gnum Fontis) , 1575. in 4.° 

* GABGIABIA (Gio. Batt.). Conforto degli Afflitti condannati a 

morte. Piacenza , per Gio. Bazacchi, 1650. in 4.° — Ad 
calcem: 11 fine del primo libro. 

2. Conforlo di un Afflitlo patiente, il quale, fin- 

gendosi Arabo, procura diflerhe ii supplicio. Ivi, per lo 
slesso , 1650. in 4.° 

3. Conforto di un Afllitto palienle, il quale paz- 

zamente asserisce essere arrivato a questa morte violenta 
da celesti influssi sforzato. lvi , per /o stesso , 1650. in 8.° 

4. Parte quarla del Couforto degli Afllitli condan- 

nali a morte. Piacenza , per Gio. Ant. Ardizzoni, 1652. in 8.° 

Hunc librum quum Fantuzzius noster non vidcrit, enm notavit ex 
Odc Ortandii ct Fontanae, quorum neuter ipsum accuratc dcscri- 
psit. Titulum idco a nobis hac ratione integrum allatum illis snb- 
stituc, quos iidem Auctores exhibuere. 

* GABIOXl (Aless. ). Tobia. — Parafrasi in sesta rima roilanese 

divisa in cinque canti. Milano , Pirotta e Matpero , 1808. 

in s: 

* Parafrasi della Batracomiomachia e del Tobia. V. Col- 

lezio.ne dellc migltori Opere in dial. iuil. Vol. X. p. 5. Digitized by Google 141 

* GAROFALO (Vmc). De Vita Jo. Chrysostomi Trombelli. Bono- 

niae , Typ. Inst. Scient., 1788. tn 8.° 
GARZONI (Marco). Lettera sopra la dedicazione della cappella 
di S. Ignazio fatta nella Cbiesa Metropolitana di Bologna 
dal Card. Ludovisi. Bologna , HH. Benacci , 1629. in 4.° fig. 

* GASPARI ( Giambatt. ). Lo Scisma sotto il regno di Lisabetta. 

V. Davanzati. 

* GASPARINI (Bern.). Inni Sacri. Bologna, Sassi, 1833. tn 12.° 
* Due notti alla Certosa di Bologna nel 1815. Cantica. 

Bologna, alla Volpe , 1845. in 16.° 

* GASPARONI (Franc. ). Ragionamento storico-critico sugli obeli- 

schi Torlonia nella villa Nomentana. Boma , Salviucci , 1842. 
in 4.°, con tav. 16 tn rame. 

Exemplar splendide compactum Carolo Card. Oppizzonio dono mis- 
sum a Principe Urbano Alcxandro Torlonia, cujus insigne dcau- 
ratum utrumque opcrculum cxornat. 

* GASTALDUS (Hier.) , Card. Tractatus de avertenda, et profliganda 

peste politico-legalis. Bononiae , Manolessi, 1684. T. II. in 
fol. fig. 

GASTiUS (Joan. ) Brisacensis. Commentarii tam in vetus, quam 
in novum Teslamentum, ex Augustini operibus collecti. V. 
Aigcstinds (S. ). 

* GATTI (Evasio Anurea). Del sangue e del salasso. Bologna, 

Nobili, 1824. m 8.° 

* Altra Copia. 

* Principj d* Ideologia. Libro primo {unico pubbl.). Fir 

renze , Bonchi e Cclli , 1827. tn 8.° 

* Prospectus Medicinae analyticus. Bononiae , De Nobi- 

libus, 1830. tn 8.° 

* GATTl (Gics.). Ristrelto della Sloria dei principali trattati di 

pace dalla divisionc dell' impero di Carlo M. sino a quello 
di Westfalia. Boma , Bburlii , 1825. T. II. vot. I. in 8.° 
* Altra Copia. 

* GATTI (Serafino). Lezioni di Eloquenza sacra per uso special- 

mente dei Seminarii ; con un' appendice su la Eloquenza del 
Foro. tn Orvieto , Pompei, 1835. 8.° 

* GATTICO ( Gir. ). Sicuro viaggio de' Giusliziandi e di qualunquo 

altro moriente. Mitano, Bidclli , 1630. in 16. 9 

* GAUDE (Franc. ). De Immaculato Deiparae Conceptu, ejusque 

dogmatica detinilione. V. Concezione etc. Miscellanea n. 8. 

* GAUDINUS (Jac). Assumptio Mariae Virg. vindicata contra dis- 

scrlationem Claudii Jolii. Parisiis, ap. Muguet , 1670. tn 12.° 

* GAUFRIDUS (Jac. ). Prodigiosus Adria, seu Veneliarum Idca. 

Bononiae, ap. Ferronium, 1633. tn 4.° Digitized by Google 142 

GAURICUS (Lucas). Opera omnia. Basileae , ex off. Henricpetr., 
1575, T. //. in fol. 

Exemplar aqua plimali foedatam et nonnibil eorruptom. 

De vera Nobilitate libellus. Absq. vlla nota, saec. XVI. 

tn 4. 

GAURICUS (PoMPomns). Super arte poetica Horalii. Romae , ap. 

Doricos, 1541. tn 4.* 
GAVANTUS (Barthol. ). Praxis exactissima diocesaoae synodi. 

Romae , ap. Caballum , 1628. tn 4.° — Acced. 
2. Praxis compendiaria Visitationis episcopalis. Ibid., 

ap. eund. , 1628. tn 4.° 
Enchiridion , seu Manuale Episcoporum pro decretis in 

Visitatione, et Synodo de quacumque re condendis. Venet., 

ap. EH. Juntae , 1634. tn 4.° — Acced. 

2. Praxis compendiaria Visitationis episcopalis. Ibid., 

typ. et an. eodem. in 4.° 
GAZA (TiiEonoRUs). Institutiones Grammaticae. Gr. et. Lat. Ba- 

sileae , ap. Bryling , 1545. tn 8.° 
GAZZETTA di Roma. V. Diario di Roma etc. 
di Lugano dalPa. 1816-25. T. X. tn 4.°; poscia Gaz- 

zetta Ticinese dal 1826-36. T. XI. tn fol. 
< di Milano. V. Giornale italiano. 
di Venezia dai 1.° aprile 1846 al 30 dic. 1854. (Ve- 

nczia ), Tip. della Gazz. % T. XIV. tn fol. 

di Bologna. V. Osservatore politico etc. 

dell' llalia Centrale. V. Voce della Verita. 

GEBER. Summa perfectionis magisterii in sua natura; liber in- 

vestigationis et testamentum ejusdem, et Avicennae Mine- 

ralia etc. Venetiis, ap. Schoeffer, 1542. tn 8." fig. 

Liber inter obvios minime reoensendus. 

GELLl (G. B.). La Circe. Venezia, AlmopoU , 1825. tn 8.' 
GELLIUS ( Aclds). Noctes Atticae. Lugd. , ap. Gryph., 1565. tn 8.° 
GEMELLI (Franc ). Dell* unica e costantemcnte unica Chiesa 

cattedrale di Novara riconosciuta nel suo Duomo. (5. /. e 

rtp.), 1798. tn 4.° 
GEMITI (I) della Chiesa di Spagna; versionc dal Castigliano. 

Modena, Vincenzi e Roxi, 1844. tn 8.° 
GENEBRARDUS (Gilh.). De S. Trinitate contra huius aevi Tri- 

nitarios. — Summa colloquii orthodoxorum cum novis Aria- 

nis Pelricoviae in Comitiis, in regno Poloniae habiti 15G5. 

— Symbolum Athanasii exponitur , et a conlumeliis Trinita- 

riorum vindicatur. Parisiis, ex off. Lollij , 1569. tn 8.° Digitized by Google 143 

GENEBRARDUS (Gild.). Responsio ad Jacobi Schegkii Obtre- 
ctationes contra suos libros de Trinitate. Parisiis, ap. Son* 
nmm, 1576. tn 8.° 

* Chronographia. Parisiis, ap. Gorbinum, 1$80. in fol. 

Notae chronicae. Jbid. , ap. eund. , 1584. tn 8.° 

* GENESILS (Jos.). De rebus Constantinopolitanis , Gr. Lat. F<?- 

netiis, Pasquali, 1733. tn fol. 

Volumcn ad collectionem Byzantinam pertinens. 

GENNADIUS, Massiliens. Praesb. V. Authoees. 
GENNARELLI (Achillb). II Saggiatore. V. Saggiatork. 

* GENNARI (Gics.). LeUere famigliari. Venezia, Alvisopoli, 1829. 

tn 8.° 

* GENOUDE (DE). La Raison du Christianisme. Paris, Sapin, 

1836. vol. III. in 4.° 

* GENOVESI ( Ast. ). Meditazioni filosofiche sulla Religione e sulla 

Morale. Bassano , Remondim, 1774. tn 8.° 

* — — Opuscoti e lettere famigliari. Venezia, Alvisopoli, 1827. 

in 8.* 

GEORGIUS ( M. Akt. ). Ex drvi Joannis Apost. et Evang. et alio- 
rum Apostolor. , ac Martyrum et Virginum vita, Romae 
Congesta. Romas, ap. Iltt. Bladii, 1570-73. t» 4,° 

• In questa opera, ait Fantuzzius (T. IV. p. 162), oltrelaviia di 
S. Gio. ti i queila di S. Tenrn. d' Aq. y di S. Sebastiano M. , di S. 
Cecitia, di S. Agata, e di S. Martina V. * M. » In nostro Exem- 
plari praeter titaa a Fantuzzio notatas , a. 1670 impressas, adie- 
cta est illa S. Andreac Apoat. a. 1571 , item S. Savint Ep. et 
M. a. 1572, et opusculura eiusd. Auctoris , cui titulos : Statua di- 
vi Pauli a dextris divi Prinerpis Ecettsiae Petri non remotenda> 
nee eorum capita convertenda. Ibid., 1573. Quorum omnium opu- 
scoierura paginao eadem searper niunerorttm eontinnatione per- 
gunt. 

* G&RAMB (Gicft. Makia). L' unica cosa necessaria, trad. del Ca- 

nonico Giac. Brioscbi. Milano, Pirota, 1838. tn 12.° 

* GERARDI (Filippo). Vita del Can. D. Giacon» Ricchebach. ito- 

Hm SaJviutd 1842. tn 8.° 

* GERBAIS (Joan.)/ Ordinationes miiversi Cleii Gallicani circa 

ReguJares conditae primuin in Comitiis generalibus a. 1625, 
reaovatae et promulgatae in Comitiis a. 1&4$. Parisiis, 7t- 
tri, 1665. tn 4.° 

GERBELIUS (Nic. ). Pro deciaratione pklurae , sive descriptionis 
Graeciae Sophiani, lihri VIL Basileae , per Oporinum, ( 1550 ). 
in fol. 

* GERBET (Fiw*po). Considerazioni sut dogma generatore della 

Pieta cattolica. Trad. del Sac, Lrigi Fetroni. Napoli, Ma- 
rolta e Vanspandoch, 1831. tn 8.° Digitized by Google 144 

GERDIL (Sigismondo) , Card. Opere edite ed inedite. Roma, 

Poggioli, 1806-21. T. XX. in 4.° 
Breve esposizione de' Caratteri della vera Religione. 

Roma , Bourlie , 1819. m 8.° 

Milano, Pogliani, 1829. m 12.° 

La m6me, trad. par le P. Delivoy. Paris , Heris- 

sant, 1770. m 16.° On y a joint : 

2. Delivoy, Barnabite. Lettre a M. de S. R. sur les Re- 

fle\ions morales , mises en ordre par M. Amelot de ia Ilous- 

saye. (Paris), Pierres , (s. a. ). in 16.° 
Ragionamenti filosolici sull' Uomo considerato relativa- 

mente allo stato di natura e a quello di societa, trad. da 

Luigi Bavari. Roma, Poggioli, 1828. in 8.° 
Altra ediz. , coll' Aggiunta dell' Uomo sotto 1' im- 

pero della Legge , dello stesso Autore. Perugia, Baduel , 

1830. in 8.° 

Pensieri intorno ai doveri dei diversi stati della Vita ; 

con un trattatello sopra le virtii piccole di Giambattista Ro- 

bcrli. MUano , Pogliani , 1830. in 12.° 
GERSON (Gio. ) 1 quattro libri, nei quali vi si comprende tutto 

Tordine della Vita umana, con un traltato d' esso Autore 

dclla Meditazione del Cuore. Venezia, De Ferrari , 1557. 

m 8.° 

GERTRUDES (S. ). Insinuationum divinae Pietalis exercitia non- 
nulla. Quibus accessere D. Henrici Sdsoms, ac Jo. Lan- 
spergu Opuscula aliquot pia. Parisiis, Chaudiere , 1578. in 8.* 

GESNER. Oeuvres. Paris, Dufart, T. II. (s. a.). in 8.° avec fig. 

GESNERUS (Conrad.). Bibliotheca universalis. Tiguri, ap. Fro- 
schoverum, 1545. in fol. 

Deest Tomus alter Pandectas, sive Partitioncs uni?ersales comple- 
ctens ibidem cditus a. 1548. 

Partiliones thcologicac , Pandectarum universalium liber 

ultimus (seu T. III. Bibl. univ.). Jbid., ap. eund. , 1549. tn 
foL — Acced: 

Simlerus (Josias). Appendix bibliothecae Conr. Gesneri. 

Hrid., ap. ettnd. , 1555. in fol. 
Bibliotlieca inslituta et collecta primum a Conrad. Ge- 

snero in Epitomen redacta et locupletata per Josiam Sim- 

lerum. V. Simleiics. 
GHERARDACCI (CnERueiNo). Ordine di celebrare lc Messe cosi 

solenni come private insieme con le Rubriche dei Missale 

etc. Bologna, Benacci , 1571. in 12.° 
Nuovo e spiriluale nascimento dell'uomo cristiano. Ve- 

nezia, Giolito de' Ferrari, 1572. in 8.° — Vi e unito: Digitized by Google 145 

2. Institutiono christiana et catholica del modo di 

ascoltar la Messa. Vinegia, Giolito , 1572. tn 8.° 

* GHERAHDI Dragomanm (Franc). Elogio storico di Mons. Ro- 

berto Costaguli Vescovo di Borgo S. Sepolcro. Firenze , Ba- 

telliy 1836. tn 8.° Con rilratto. 
GHERARDI (Silvbstro). V. Galvam (Luigi). n. 2. 
GHIRAKDACCI. V. Gheraroacci. 
GHIKLANDLS (Paulus). V. Vignate. 

GIACHAKUS (Vinc. ). Opuscnla adv. lutheranam Impietatem. 
Venetiis, ap. Juntas, 1537. tn 4.° 

* GIACOLETTI (Gius.). L' Ottica esposta in terza rima, con no- 

te. Roma, Tip. delte Belte Arti , 1843. tn 8.° 

* Ivi, 1846. tn 8.° 

* GIACOMAZZI (Stef. ). Dialoghi sopra gli amori', la prigionia, 

le malattie ed il genio di Torquato Tasso , con un discorso 
intorno alle ultime sue Opere. Brescia, Cavalieri, 1827. 
tn 8.° fig. 

GIANDEMARIA (Giacomo). Riflessioni sopra la constituzione 
LXXXVIII d' Alessandro VII per V erezionc del Collegio de' 
Referendari. Parma , Pazzoni e Monti , 1693. in 8.° 

* GIANETTI (Franc). Vita del B. Reginaldo de' Montemarti. V. 

Vite di tre Beati etc. 

* GIANNI (Franc). Raccolta delle poesie.\Jfi7ano^ Silvestri , 1809. 

vol. V. in 12.° 

* GIANNONE (Pietro). Istoria Civile del Regno di Napoli arric- 

chita di note criliche, riflessioni, medaglie etc. , colle Ope- 
re postume in difesa della suddetla Storia. Venezia, Pa- 
tquali, 1766-68. T. VI. in 4.° fig. 

# L a inedesima, senza 1' apologia. Milano , Bettoni, 

1821-22. vol. IX. in 8.° 

* GIANSENISMO (IL) di un secolo. Opera del Sac. G. P. (Gioa- 

chino Pedrelli). Modena % Tip. Cam. , 1835. m 8.° 

* GIARDINO ( IL REALE ) di Boboli nella sua pianta e nelle sue 

statue. (S. a. n. ), tn 4.° fig. 

* GIARD.NO di Pieta. Bologna, Manigli , 1835. tn 18.° 

* GIBELLI (Gabt. ). Antologia lilosotica con discorso e atinotazio- 

ni del medesimo. Bologna, Marsigli , 1844. tn 8.° 

* Altra Copia. 

* La Storia del vecchio e nuovo testamento di Monsignor 

Farini Pellegrino ridolta a compendio. Bologna, Tip. Sa$- 
si, 1845. in 16.° 

* Elementi di Logica. Bologna, presso Marsigli t Rocchi, 

1846. tn 8.° 

* Considerazioni intorao ai principali obbietti deiia Psi- 

cologia. Ivi, 1860. tn 12.° 

19 Digitized by Google 146 

* GIBELLI (Gaet.). Vita di S. Toiwnaso d^Aquino. Bologna, Tip. 

all* Ancora, 1855. in 8.° , ' , ; ,,; 

GIGAS (Ant. ). Carmina. Bononiac , ap. Bossium, 159$. M, 4." 
GIGAS ( Hier. ). Tractatus de Pensionibus ecclesiaslicis. Venetiix, 

ap. Bascarinum , 1542. in 4.° > *.;< .« \ 
Tractatus de, Crimine laesae maiestatis. Lugduni , ap. 

HH. Juntae , 1557. in, 8.° > • 

* GIGLI (Ottavio). L' Artigianello. Jioma , Tip. dei Class. sacri , 

1845. T. IV. (il 4.° incompleto), m,8.° 

* GILIANUS (Barth.). Coropendium . Juris municipalis civit. Po- 
, , , rusiae, adnotationibus , additionjbus etc. Diomedis Giliani 

ejusdem Auctoris filii. Perusiae , Bertolani , 1C35. in fol. 
GILLOTUS (Joan. ). De Jurisdictione et Imperio. — Ejukdegi , 
Isagoge in iuris civilis sanotionem. Parisiis, vaenit Mullur- 
do, 1538. tn 4.° — Acced. 

2. Goveanus (Ant. ). De Jurisdictione. Tolosae , ap. Jo. 
de Fleurs, 1552. in 4.° 

3. Caimus (Marcus Ant.). In aliquot Juslinianci Codicis 
Titulos etc. summariae Annotationes. Francof. , ap. Egenolph. y 
1544. in 4.° 

* GINGUENfi (P. L.). Histoire litteraire d' Ilalie. Paris , Michawl , 

1811. vol. IX. in 8.° 
** GINIUS (Leonardus). Oratio ad christianos Principes de susce- 
plo pro christiana Rep. contra Turcas bello communiter 
. i conficiendo. Senis, ap. Bonettum, 1572. in 4.° 

* GIOANETTI (Andr. ) f Arcivesc. di Bologna. Lczioui pastorali. 

. Boiogna (Leiio dalla Volpe, 1784), tn 4.° 

, Est eadem Editio ac alia anonyma notata sub roce Lezmml, fronte 

dumtaxat mutata. 

-1 \ • . • 

* GIOBERTI (Vinc). Del Buono. Brusselle , Meline e Cans, 1843. 

tn 8.° 

* Prolegomeni del Primato morale e civile degli Ilaliani. 

JW, 1845. in 8.° i 
* Del Primato morale e civite degli Italiani. iti, 18S3. 

T. II. in 8.° h 

* Teorica del sovranaturale. Capolago, Tip. Mv., 1850. 

" • • T. II. vol. I. in 8.° 

* — Del Rinnovamento civile d' Italia. (Parigi), Crapclet, 

1851. T. II. in 16.° 
GIOIA (Meixii. ). Nuovo prospetto delle Scienze economiche. 
Milano, Pirotla, 1815. T. VI. vol. III. in 4.° 
ldeologia. Ivi, 1822-23. J. //. vol. I. in 8.° 

* Filosolia della Statistica. Ivi, 1826. T. II.vol. I. tn 4.° 

fi Digitized by Google * GI01A (MEtcif.). Opere mfrioti. LugaHo , Ruggia, 1832. J. XVII. 

vol. VIII. in 8.° 

* DeirTngroria, dei danni, del soddisfacimento ,~ e retati- 

ve basi di stima avanli i tribnnali civili, con V aggiunta 
di un Elogio dell* Aniore scritto dal Romagnosi. /tr, i833. 
i« 8.° 

— — Elerhenti di Filosofia , ad uso de' Giovanetli. Ivi , 

1834. tn 8.° 

* — i Idee s^ille opiniOni religiose c sul Clero cattofico. 3/t- 

lano , ( s. tip. ed ann.). in %.° — Vi e uuito: 

2. -La Causa di Dio e degli uomini difesa dagli in- 

sulti degli empj. Im , in 8.° 

* GIORDANI (Gaet.). Della veriuta e dimora in Bologna di TJe- 

mente VII per la coronazione di Carlo V Imp. Bologna, 
atla Volpe , tn 8." Con 12 tav. ih rame. 

* Guida per la P. Accademia di Belle Arti di Bologna. 

Bologna , Sassi , 1846. in 8.° ' * 

* Intorno al Gran Teatro del Comune ed altri minoti in 

Bologna , Memorie storico-artistiche con annotazloni. Bolo- 

1 gna, Soc. tip. bal., 1855. tn 8/ ' • 

Catalogo dei Quadri, clie si conscrvano nelta" Pinaco- 

teca della P. Accademia delle Belle Arti in Bologna. Bo- 
logna, Nobili , in 12.° 

* GIORDAM (Pietro). Pancgirico di Napoleone. Bologna, Masi , 

1808. tn 4.° 

* Alcune prose. Milano , Silvestri , 1817. m 8;° 

* , Nuove prose non comprese nel vol. XXIX ' della Bi- 

blioteca scella, che si slampa in Milano. M; 1839. in 12.° 

* Raccolla di opuscoli sopra le Befle Arli. Itatia, (s.lip.), 

1831. tn 8.° 

CXXIX Iscrizioni dal 1806 al 1834. Parma, Carmi- gnani , 1834. in 12.° • — Vi e* unito 

2. Del Quadro di RalTacllo detlo lo spasimo, e tlel- 

r intaglio in ramc fattone dal Cav. Toschi. Milano , Val- 
lardi , in 12.° Con un Discorso a Vincenzo Mistrali. Ms. 
in 1 2." i 

* GIORDANO (FR.) da Rivalto. Prcdiche. V. Biblioteca class. sa- 

cra. T. XXI-XXVII. 

* GIORGl (Gics. ). Dell' Empiema e dei casi principali, in cuf Se 

ne puo eseguire I' operazione. Imola , Galeali, 1829. in 4.° 

* GIORNALE della nuova Dottrrna medica italiana. Bologna, No- 

bili, 1819. T. VIII. vol. IL in 8.* 

* di medicina omiopatica. Pesaro e Bologna , Nobili, lSi%- 

47. r. X//. vol. IV. in 8.° 

* degli Apologisti tfella Religionc caUolica. i^rfnze , Con- 

ti, 1825-27. T. VII. vol. III. in 8." Digitized by Google 148 

* GIORNALE ecclesiastico di Bologna. Bologna, Nobili, 1840-46. 

T. VII. vol. IV. in 8.° 

* ecclesiastico di Roma per 1'anno 1825. Roma, Pog- 

gioli, T. IV. vol. II. in 8.° 

* italiano dal 1804-1815. Milano , Agnelli, 1804-15. vol. 

XXIII. in fol.; poscia 

Gazzetta di Milano dal 1816-1854. Ivi , Stamp. del Gov. % 
1816-54. vol. CVI. in fol. 

* privilegiato di Lucca politico-Ietterario dal 1832-35 in- 

clus. Lucca, Balalresi, T. IV. in fol. 

* de' Patrioti del Dipart. del Reno del 1798. Bologna , 

Gen. Democrat. , T. I. in 4.° 
* del Dipartimento del Reno. V. Reoattorr (II). 

* GIOVANE (IL) provveduto di armi in difesa dei principali er- 

rori de' nostri giorni in materia di Religione. Macerala, 
Cortesi, 1826. tn 12.° 
# ^ltra c 0 pi a . 

* GIOVANNA (B.) Franc. Fremiot di Chantal. Risposte sopra 

le Regole , Costituzioni e Gosturoiere del nostro Ordine del- 
la Visitazione Santa Maria. MUano , Vigone , 1716. tn 4.° 

* Piccoli Costumi di questo Monastero della Visitazione 

di S. M. d'Anneci. Venezia, (s. ftp. ), 1743. w 8.° 

* GIOVANNARDI (Matteo). Istruzioni pratiche sopra Ie indul- 

genze. Bohgna, Nobili , 1826. tn 12.° 

* GIOVANNI ( FR. ) , da Capistrano. Nuovi prodigii di grazia del 

Dio Redentore nella ven. Serva di Dio suor Chiara Isa- 
bella Gherzi gia Abbadessa nel mon. delle Clarisse in Gub- 
bio. Parma, Carmignani, 1840. tn 4.° 

* — — II Velo rimosso, ed altri Opuscoli relativi. V. Velo. 

* GIOVANNI (S.) Climaco. Sermoni. Venezia , De Lucchino , 1570. 

tfl 8.° 

GIOVANNI (S. ) Damasceno, Griso&toma, etc. V. Joannes. 
GIOVANNI ( B. ) Dom. Fiorentino , deW Ord. de> Pred. Trattato 
delia Charita. Vinegia, app. Comin da Trino, 1554. (1), in 8.° 

(1) Minime ?ero 1555, ut notat Echard. (Script. Ord. Praed. T. I. 
p. 770) ubi de hoc opere, ac de nonnullis ipsius codicibns mss. 
verba facit. 

* GIOVANNI (S.) Evangelista. Apocalisse recata in versi italiani 

da Agostino Peruzzi. Ferrara, Bresciani, 1837. tn 8.° 

* GIOVANNI (FR. ) di Gesu Maria, Carmel. Arte di ben morire. 

Roma, Moscardi, 1609. in 16.° 

* GIOVANNI ( FR. ) m Niccolo , da Camerino. Memoriale scriUo 

nel 1300 e pubblicato dal Conte Monaldo Leopardi (vero 
Autore). Petaro , Nobili, 1833. tn 8.° Digitized by Google 149 * GIOVANNINl (Giac). « Claustro di S. Michele io bosco di Bo~ 

logna. Bologna, Eredi Pisarri , 1694. in fol. gr. fig. 
GIRALDI Cintoio ( G. B. ). V. Gyraldus. 

* GIRALDI (Lbald. ). Expositio Juris pootiOcii. Roma, ex typ. 

BarbieUini, 1769. T. II. in fol. 
GIRARDUS (Car.). V. Cicero. Oratio pro Archia o. 6. 

* GIRI di Luna (Nardi Luigi). Porcus Trojanus , o sia la Porchet» 

ta. Cicalata. (Pesaro), Nobili , 1821, in 8.° 
GIROLAMO. V. HlERONYMUS. 

GISLANDIS (Ant. de). Opus aureum super Evaogeliis, cum octo 
mille dubiis. Venetiis, ap. Perchacinum , 1578. in 4.° 

* GIUGLARIS (Luici). Quaresimale. Milano, Monza, 1665. tn 4.° 
GIULIANO, Imp. V. Julianus, Imp. 

* GIULINI (Giorgio). Memorie spettaoti alla Storia , ai Goveroo 

ed alla Descrizione della Cilta e della Campagoa di Milaoo 
oe' secoli bassi. Milano, Bianchi , 1760. T. XII. (compresi 
vol. 3 di Conlinuazione ) , in 4.° fig. 

* Poesie. V. Collezione delle migliori opere io dial. mi- 

laoese. V. IX. p. 59. 

* GIUNTA (Dom. ). Aritmetica in pratica ftd uso de* faociulli etc. 

Bologna, alla Colomba , 1833. in 8.° 

* GIUSEPPE MARIA , da Masserano. Vita del B. Leooardo da Por- 

to Maurizio cstratta dal processo per la di lui beatiiicazio- 
oe etc. Roma, Salomoni , 1796. in 4.° 

* GIUSSANO (Gio. Pietro). Vita di S. Carlo Borromeo. Milano , 

Motta, 1821. J. II. in 8.° 
GIUSTI (Luigi). Poesie italiaoe. V. Poesie. 
GIUSTINIAM (S. Lorenzo). V. Laurentius (S. ). 
GIUSTINIANO, Imp. V. Jlstimams, lmp. 

GIUSTINIANO (Paolo). Trattato di Ubedieoza, coo uoa pistola 
a Marc'Ant. Flaminio. Venezia , da Sabio , 1538. in 8.° 

* GLAREANUS (Henr.). In omoes, quae quidem extant T. Livii 

decadas, aoootationes. Basil. , ap. Itingrinium, 1540. tn fol. 

* GLUSSIANUS (Jo. Petrus). De vita et rebus gestis S. Caroli 

Borromei. Barth. Rubeus latioe reddidit, Balth. Oltrocchi 
ootis illustravit. Mediol. , ap. Marellum^ 1751. tn 4.° 

* GNOLI (Ces. ). Istruzione pratica sulla Vaccioazione. Bologna, 

alla Volpe, 1841. tn 8.° 
GOBELLINUS (Joan.). Pii Secundi P. M. Commeotarii. Romae, 
Basa, 1584. tn 4.° 

* GODEFROY ( M. Ant. ). La Cooduite caoooique de l' Eglise pour 

la receptioo des Filles daos les mooasteres. Paris , Savreux, 
1668. tn 12.° 
GOES ( Damianus a ). V. Angleria etc. p. 449. Digitized by Google m 

* GOGUET. DeirOrigine tfelle Leggi, delle Arti e delle SciChzc e 

dei loro progressi presso gli anlichi popoli. Venczia, An- 
dreola, 1818. T. VI. vol. III. in 8.° 

* GOLINELLI ( Dom. ). Memorie istoriche di Budrio. Bologm , Z>- 

lio dafla Vvlpe , in 4.° fig. 

* GOLDSiMlTH (Lkwis). Istoria secreta del Gabinetto di Napoleo- 

ne Bonaparte , e della Corle di St. Cloud. , con appendice. 

Italia, (•*. iip.), 1814. m 8.° 
GOMESIUS ( Bernardincs ). Conimentaria de Sale. Valentiae , 

Iluete, 1579. tn 4.° 
GOMESIUS (Lid.), Ephc. Commentaria in nbnnullos libri sexti 

Decretalium titulos. Lugd. , ap. Rovilium , 1546. in 8.° 
— Commentaria in regnlas Canccllariae iudiciales. Paris. , 

ap. Parvum , 1547. in 8.° > 
GONZALES ( Hier. ). Commentatio ad Regulam octavam Cancel- 

lariae de reservatione mensium et alternativa Episcoporum. 

Romae , ap. Pliaeum , 16*24. tn fol. 

* GORDON (Alex.). La Vie du Pape Alex. VI et de son fite C6- 

sar Borgia. Amtlerdam , Mortier , 1732. T. II. in 12.° 
GORI ( Gio. Batt.). Vita di S. Ansano. Siena , (s. tip.) , 1576. in 4 ° 
GORITIA (Fr. Francisccs Ant. a). V. Francisccs. 

* GORJV. Nouveau voyage sentimental. Paris, Guillot , 1701. T. 

II. in 24.° 

GOTHA ( Almanach de). V. Almanach. 

* GOTTI (Vinc. ), Card. Parere teologico inedito sulla Concezione 

Immacolata di M. V. V. Concbzione. Riflessioni etc. n. 2. 

* GOUDAB (Lod. ). Nuova grammatica italiana e francese. Mila- 

no , Bianchi , 1796. in 8.° 

* GOUSSET ( Tuom. ). Justiflcation de la Theologie morale du 

B. Alphonse-Marie de Ligorio. Besancon, Clmlandrt, 1832. 
tn 8." 

GOVEAMS (Ant.). V. Gillotds, n. 2. 

* GOVERNO dell' ammiranda Fabbrica del duomo di Milano. Mi- 

/ano, Montani, 1764. tn 4.° 

* GOZZADINl (Gio.). Memorie storiche intorno alla vita di Arma- 

ciotto de' RamazzotU. Firenze , all> insegna di Danle , 1835. 
tn fol. fig. 

* Una Scorsa a Barbiano. Bologna, Nobili, 1837. tn 8.° 

* Memorie per la vita di Giovanni II Bentivoglio. Bolo- 

gna, Tip. Belle Arti , 1839. tn 8.° fig. 

* — Cronaca di Ronzano. Bologna, Soc. Tip.bol.,\SB\. in 8.° 

* — Di un Sepolcreto etrusco scoperto prcsso Bologna. Bo- 

logna, Soc. Tip. bol. , 1854. tn. 4.° gr. fig. 

* GOZZI (Fulvio). Delle azioni generali de' rimedi ed m parli- 

colarc dell' irritativa. Bologna, JSobili , 1822. tn 8.° Digitized by Google 151 

i * GOZZI (Pclvio). Fondamenti di Terapeulica generale e di :Ma- 
"., ■ : teria rnedica. Bologna, Nobili , 1831. in 8. ,J 

* GOZZI (Gasp.). Opere. Bologna, Tiocchi e DaWOlmo-, 1832-36. 

T. XXVIII. vol. XIV. in 12.' 
:* -i r- Alcune operette. Fenfsia, Alvisopoli, 1821. in 8.° 

* Bologna , Masi, 1830. in 8.° 

»* GRADEMGO ( Gian-Gir. ). Cure paslorali. Udin* , fiallici , 1716. 
vol. II. in 4.° gr. 

* GRAEGIA Odhodoxa , seu Scriplores varii de Processione Spiri- 
. > tus Sancti , et aliis. Leo-Allatius e tenebris eruit et latine 

vertit. Gr. Lat. Itomae , typ. S.. C. prop. Eiilei, 1652. T. 
II. in 4.° (Opiu rarum). 
GRAMAYE (J. B.). Rcspublica Namurcensis. Exst. inter Res- 

PUBI VAIl. 

* GRAMMATICA di lingua lalina. Roma, St. R. C. A. , 1829. in 8.° 

* italiana, ed orfograOa in Compendio. Bologna , alla Co- 

lomba, 1832. in 8.° 

GRANATA (P. Luigi), e GRANATENSIS (Ludovicus). V. Lu- 

DOVICUS. 

GRANDl (Ant. M.). F. Fontana. 

GRANDIS (Nic). In epistolam D. Pauli ad Romanos aedilio. Pa- 
ris. , np. Poncet. le Preux, 1546. in 8.° 

* GRANELLl (Gio. ). V Jstoria santa dell' antico Testamento spie- 

gata in lezioni. Venezia, Bettinclli, 1768. T. VI. vol. II. 
in 4.° 

* Orazioni e Ragionamenti scelti. Modena , Soc. tip. , 

1774. in 4.° . 1 

* Poesie scelle. Ivi\ 1 772. tn 4.° 

GRANUCCIUS (Paulcs). Responsum pro Amilinae filia. Venel. , 
ap. Perchacinum , 1589. in 4.° 

* GRASSETTI ( Giac. ). Vita di S. Caterina da Bologna , aggiun- 

tavi T opera delle Armi necessarie alla battaglia spirituale 
composte da detta Santa. BoIogna % Sassi , 1724. in 4.° 

* GRASSINL II Nuovo Goudar, arricchito dal prof. Detoma. Bo- 

logna , Soc. tip. boi. , 1850. tn 8.° 

GRATIADEI Escutanus (sic). V. Hrntisbercs n. 4. 
GRATIANUS, Monachus. Decrctum, cum glossis. V. Codex Ju- 

ris canon. 

GRATIUS (Orthuinus). Fasciculus rerum expetcndarum ac fu- 
giendarum, continens Concilium Rasiliense, quod Aeneas 
Sylvius {poslei Pius II) conscripsit. Coloniae , ex aed. Orth. 
Gratii , 1535. in fol. 

* GRAVINA (Ottavio). II Conforto degli Afllilli dhisi in selle 

Missioni, che ricordano a ben morire i Coudannali dalla 
Giustjzia. Palermo* Aicardo e Cichi , 1706. in 4.° Digitized by Google 152 GRAVINA (Gio. Vinc. ). Della ragion poetica, col Regolameoto 

degli studii di nobile Donna. Venezia, Alvisopoli, 1829. tn 8.° 

Bologna, Masi , 1830. tn 8.° 

GRAVINA (Pietro), Card. Manifesto istorico sulla sua condotta 

di Nunzio apostolico e Legato a Latere nelle Spagne. Trad. 

dallo spagnuolo. Roma % Bourlii , 1824. tn 4.° 
GRECHI (FRANC.). Regole del Canto Fermo. Bologna, Cipriani, 

( s. a. ). in A.° 

GREGORIORUM (SS. ) Neocae$arien$is\ Nysseni et Nazianzeni. Au- 

rea quaedam opera, Petro Franc. Zino interpr. Venetiis, 

ap. Zalterium, 1574. tn 8.° 
GREGORIUS (S. ), Nazianzenus. Opera. Graece. BasU. , ex off. 

Hervag. , 1532. tn fol. 
— — Carmina. Gr. Lat., cum versione (Aldi Manutii). Ve- 

netiis, ex Aldi Academia mense Junio. m.diiu. In 4.° 

Absolutam hoius libri descriptionem praebet Renouard hisce verbis : 
230 feuillets non chiffris ; au bas du 229 est la souscription , et au 
verso du 230 I' ancre Aldine. Viennent entuite quatre feuiUett , qui 
manquent assez souvent , deux contiennent non pas un crrata , ainsi 
que le dit Crevenna , mais des corrections du texte. La tabie des 
pieces de poisie est sur les deux autres, qui se troutent tantdt d 
la fin y tantdt au commencement ( ut nostro in exemplari )...»! a , 
eomme les . . . . diverses iditions d* Alde , de ce temps-la , dont U 
grec est en regard du tatin, un opuscule grec imprimi au milieu 
de chaque cahier (qui complectitur erangelium s. Joannis). . . . . 
Cet ivangile n' itant pas fini avec le dernier cahier , Alde, dans 
V index annonce qu y il en donnera la suite avec la version latine 
de Nonnus Panopolita in Joannem .... mais cette version tatine 
n'ajamais paru (scilicet curante Aldo), et la fn de V ivangile de 

S. Jean est pareiUement restie l& » Pete a 

praedicto Bibliographo huius inusitatissimae interpolatinnis ex- 
plicationem. Nostrum Exemplar nitidissimum , integerrimumque 
allatae descriptioni omnino respondet, nisi quod subscriptionem 
habet p. 231 et Aldorum insigne p. 232, cum tabulam rerum 
initio praeferat. 

Orationes lectissimae XVI. (cdente M. Musuro). Graece. 

Venet., in aedibus Aldi et Andreae Soceri , m.d.xyi. in 8.° 

Pulcherrimum Exemplar cum nonnullis emendationibus mss., char. 
saec. XVI, in marginibus. 

Orationes tres a Julio Gabrielio Eugnbino latine red- 

ditae. Ejusdetn in easdem Scholia/ Antuerpiae , Plantinus, 
1573. tn 8.° 

De Pauperibus amandis, Oratio. V. Gregoriorum (SS.). 

etc. p. 183. 

Orazioni trad. da Ann. Caro. V. Bbllezzb di SS. Pa- 

dri. vol. VII. Digitized by Google 153 

GREGORIUS ( S. ) , Neocaesariensis. Aurea quaedam Opera. V. 

Gregoriorcm (SS.) etc. 
Melaphrasis in Ecclesiasten , Joanne Oecolampadio in- 

terpr. V. Olympiodorcs. 
GREGORIUS (S. ), Nyssenus. Opera a diversis et poiissimum a 

Laur. Sifano conversa. Basil. , ap. Episcopium , 1 502. in fol. 
Concioues qvinqve de Oralione Domini. Ejusdem Con- 

ciones octo de beata vita comparanda. Omnes a Petro Ga- 

lesioio coouersae. Ilis adiuncta est ab eodem Nyseni uita 

e ueleribus auctoribus collecta. Romae, Oj>. Paulum Manu- 

tium, Aldi F. f 1663. in 4.° — Acced. 

2. Uber de Uirginitate, a Petro Galesinio conver- 

sus. Ilrid. , ap. eund. , 1562. in 4.° 

Aurea quaedam Opera. V. Gregohiori m ( SS. ) etc. 

GREGORIUS (S.), Turonensis. Historia Francorum, cum appen- 

dice. Basil., ap. Pemam, 1568. ro 8.° 
I)e gloria Martyrum, de gtoria Coafessorum, de vir- 

tutibus et miracuiis S. Martioi. Colon.,ap. Cholinum , 1683. 

in 8.° 

* GREGORIUS (S.) Magnus, Papa. Homiliae in Evangelia. — In 

fine : Hic (ioiuot Homelie nvimero XL sci gregorij pape im- 
presse Ueoetiis per Peregrinum de pasqualibus die xiiij Mar- 
cij. m . cccc . lxxxxiu. Finis. t» 4.° V. Hain. n. 7951. 

* — ■ Homeliae super Ezecbielem. — In septem Psalmos poe- 

nitentiales Explanalio. — Exposilio super Cantica Cantico- 
rum. — Dialogus. — Pastoralis cura. — Homiliac XL do 
diversis lectionibus Evangelii. Lugd. , Bevilaqua, 1616. in 12." 

Onusquisqne ex suprascriptis tractalibus proprium titulum , proprios 
paginarum numcros atque impressionis notas secum affert , ita ut 
singuli singulos libeltos integres efficiant. 

* Moralia super Job. — In fint : ExpUciuni Moralia bea- 

ti Gregorij pape super Kbrum Job : Uenetijs impressa per 
Andream de torresaois de Asula : Anoo dni 1496. xj men- 
sis apriiis. In fol. V. Hain. n. 7933. 

* I inorali volgarizzati nel secolo XIY da Zanobi da Stra- 

ta ridotti alla vera lezione da Bart. Sorio. Verona, Eredi 
Moroni, 1852. in 8.° 

* In primo Regum libro multiplex Expositio. Venetiis, tn 

off. Siagnim, 1538, in fine 1637. m 8.° — Acced. 

2. Expositio soper Caotica Canticorum. Ibid. , per 
Sessam etc. , 1519. in 8.° 

ExposKio super eadera. V. Justts. n. 2. 

Pastoralia. Venetiis, ap. Turiinum, 1665. tn 12.° 

Omelie 7 e 1 5. Stanno coi Sermoni di S. Agostino ed altri. 

20 Digitized by Google 154 GREGORIUS, Papa IX. Decretales, una cum glossis. V. Codex 

Juris Canon. 

* GREGORIO XVI. Regolamento legislalivo c gindiziario per gli 

afTari civili, emanato il 10 nov. 1834. Roma, Tip. Cam. , 
1834. in 4.° — Vi e unito: 

2. Gamberini ( Anl. Dom. ) , Card. Edilto conlenente le 
parlicolari disposizioni del moto Proprio suddelto. Jvi , 1834. 
tn 4.° 

♦ Lettera enciclica (del 16 Agosto 1832) volgarizzala e 

col testo latino a fronte. Parma , Paganino , 1832. in 8.° 

Allocuzione del 22 luglio 1842, ed Esposizione corre- data di documenti sulle cure di S. Santita a riparo dei mali, 
da cui e afllitta la Religione Cattolica in Russia e Polonia. 
Roma, Tip. della Segr. di Stato , 1842. in 4.° — Vi sono 
unili i segg. opuscoli : 

2. Martyre de soeur Irena-Macrina-Mieczyslaska et de 
ses Compagnes. Paris , Gaume , 1845. tn 16.°, avec portrait. 

3. Ostrowski (A.). Sur le Panslavisme moscovite. Fer- 
sailles, Klefer , 1842. tn 8.° 

4. Pmgionia , tormenti e martirio delle Religiose delP Ord. 
di S. Basilio M. in Liluania. Jlalia, (s. a. e tip.). tn 8.° 

6. Gregorics XVI. Allocutio hab. die 3 Jul. 1848. (lat. 

ital.). Romae, Typ. R. C. A., 1848. in 8.° 
GREGORIUS, Capucc. Ncapolit. Enchiridion ccclesiastirum. Vcne- 

tiis , ap. Polum , 1588. in 8.° 
GRETSERUS (Jac). Historia Ord. Jesuitici Eliae Hassenmilleri 

correcta et refutata. Jngohtadii , ap. Sartorium , 1594. tn4.° 

* GRIDARIO generale , ossia Collezione di tulte le gride , edilti etc. 

pubblicati in Milano dal 28 aprile 1799 ai 2 giugno 1800. 
Mitano , Veladini , T. IL vol. L in fol. 

* GRIFFET (Enrico). Meditazioni sui principali doveri del Cri- 

stianesimo. Milano , Pogliani , 1831. T. JJ. voi. /. tn 12.° 

* GRIFFINUS (Micu. Ang. ). Animadversiones in Renedicti XIV 

binas Conslituliones de non absolvendo complice peccati 
conlra sexlum Decalogi praeceptum commissi. Bonon. , Lon- 
ghi, 1773. in 4.° 

♦ Opuscula varia. Venetiis , Rettinclli , 1790. tn 8.° 

# Plurium a S. Sede Apost. damnalarum propositionum 

moralium ex pracjactis Theologiae principiis deprompta 
Censura. Ronon. , ex typ. Saxii, 1791. P. II. vol. JJ. m4." 

# Lezioni morali sopra le quatlro virtii Cardinali. Rolo- 

gna, Sassi , 1793. P. JI. vol. 7/. in 4.° 

# Saggio di alcune grcche composizioni all' uso dei Gio- 

vani. Rologna, Ramponi , 1803. tn 8.° 

GIUFOLUS (Jac. ). Orationes variae. Venetiis, (absg. lyp. nota), 
1557. tn 4.° 155 GRIFOLUS (Jac. ). M. T. Ciceronis Defensiones contra Cclii Cal- 
cagnini disquisitiones in ejus officia. Venetiis, apud Aldi ft~ 
lios, 1546. tn 8.° — Accedit: 

2. Cicbro relegatus et Cicero revocatus, dialogi fesliuis- 
simi. Ibid. , per Stssam , 1534. tn 8.° 

Exemplar nitidissiuium. 

* GRILLl ROSSl (G. B.). Delle lodi di Ferdinando Ant. Ghedini. 

Bologna, Sassi , 1820. tn 8.° 

* Della trauquillita negli studi. Bologna , Lucchcsini, 1817. 

tra 8 0 

* GRISELINI (Franc). II Setificio. Vcrona, Moroni, 1783. T.IL 

in 4.° ftg. 

* GRISOLLE (A.). Traltalo elementare pralico di Patologia medica 

speciale. Trad. del Dotl. Argelati , con note del prof. Bru- 

gnoli. Bologna, Soc. tip. bol. , 1862-54. tra 8." 
GROPPERUS (Joais. ). Canones Concilii prov. Colonicnsis liab. 

a. 1536. Ilem Encltiridion christianae inslitutionis. Veronae, 

ap. Putellctum, 1541. in 4.° — Sequilur: 

Formcla y ad quam visilatio inlra Dioccesim Coloniensem 

exigelur. Ibid. , ap. eund., 1541. tra 4.° 

Institulio calholica. Veneliis , ex off. Zilleti , 1557. tn 8.° 

De Eucharistia adv. Haereses hujus temporis. Opus a 

Laur. Surio in latinum conversum. Coloniae , Quentel , 1560. 

tra 4.° 

Exemplar fronte mutilum, et in prioribus charlis pluviali aqua cor- 
ruptum. 

* GROSSI (Cari.o). Elogio storico del march. Carlo Raflaele Ru- 

sconi. Lrbino , Guerrini , 1819. t» 8. 

* GROSSI (Tomm. ). Poesie. V. Collezioke delle migliori operc in 

dial. milanese. vol. XI. 

* Sestine in morte di Carlo Porla. V. Porta ( Carlo ) , 

ediz. di Milano. 

* GROTIUS (Hcgo). De vcritate Rcligionis christianae cum anno- 

tat. etc. Lugd. Batav. , Maire , 1640. t» 8." 
GRSEPSIUS (Stamsl. ). De mulliplici Siclo et Talento bcbraico, 

item de Mensuris hebraicis, tam aridorum, quam liquido- 

rum. Antuerp., ap. Plantinum, 1568. tra 4.° 
GRUCIIIUS (Nic ). De Comiliis Romanorum. Venetiis, ap. Bin- 

dmum, 1558. t» 8.° 
Epitome de Comitiis, et de diversis Rerumpubl. for- 

mis, ex Polybio. Exst. cum Hotomano. 
et SIGONIUS (Car. ). De biuis Comiliis et legc curia- 

ta contrariae inter se disputationes. Bonon. , ap. Benatium, 
1566. tra 4.° Digitized by Google 156 GUADAGNI (Franc. ). Dtie dissertazioni apologetichc ; la prima 

a difesa de' Sommi Ponteflci come tutori del Gius Naturale, 

la seconda ribatte clo che in disfavore della S. Religione 

cattolica ha scritto V autorc della Storia de' Popoli italiani. 

Roma, Soc. tip. , 1828. in 8. w 
GUALANDl ( Dom. ). Osservazioni sopra il celebre Stabilimento 

d' Aversa. Bologna, Masi , 1823. in 8.° fig. 
GUALANDI ( Michelang. ). Memorie originali italiane risguar- 

danti le Belle Arli. Botogna, Manigli , 1840. vol. III. tn 8.° 
GUALDUS (Gabr.). Baplisma Puerorum in uteris extstentium. 

Patatii , Corona, 1710. in 8.° — Accedunt septem aliaOpus- 

cula uno voiumine compacta. 
GUALTEHIO (F. A. ). V. Morichini. 
GUALTEKIZZI (Carlo). V. Novelle (Cirnto) antike. 
GUALTIERI (Luigi). Bologna sotterranea. Bologna, Tip. deite 

Muse, 1851. T. XII. vol. III. in 16.° 
Bologna rediviva. Bologna, Tip. delle Muse, 1853. vot. 

III. in 16.° (Opera tn corso). 
I Misteri d'Italia. V. Misteri. 

GUARINI (Batt.). II Pastor fldo. Amsterd. , Ravettein, 1662. 
tn 24.° 

GUARNERIUS (Jo. Ant. ). Oratio ad Clemm Bergomatem io 
dioecesana Synodo babita. Bergomi , Ventura , 1595. tn 4.° 

GUAZZINUS (Sebast. ). Tractatus ad defensam Inquisitorum , 
Carceratorum , Reorum et Condemnatorum. Genevae , sumpt. 
Chouet, 1664. T. II. vol. L in fol. 

GUERNERUS, Carthusianus. V. Algerus. 

GUERRAZZI (F. D. ). La Battaglia di Benevento. Uvorno, Anto- 

nelli, 1827. T. IV. vol. II. in 12.° 
GUERRE in Italia nel 1849. Milano , Valentini, (s. a.). in 8.° 

■ — Vi sono uniti : 

2. Fatti di Roma degli a. 1848-49. Venesia, Cecchini, 
1850. in S; fig. 

3. Fatti di Venezia degli a. 1848-49. Jt», fig. 

4. Fatti di Piemonte degli a. 1848-49. Ivi. 
GUERRICUS, Abbas Igniacens. Sermones. Paris. , ap. Buon, 1661. 

in 8.° 

GUETE (Lupercius de). Metaphrastica Expositio in I. cap. Ge- 

neseos. Valentiae , ap. Mey , 1589. tn 4.* 
GUEVARRA (Ant.). Oratorio de* Religiosi, et esserciUo de' 

virtuosi trad. da Pietro Lauro. Vinegia , app. Regazzola etc., 

1571. tn 8.° 
GUGLIELMINI ( Dom. ). V. Meridiana. 
GUGLIFLMINI (G. B. ). V. Salvigni. 157 * GUICCIARDINI (Franc). La Historia (Tltaiia, con I' aggiunta 

de' Sommarii e le annotazioni de! P. Remigio Fiorentino, 
lib. XVI. Venetia, Bevilacqua , in 4.° 

Exemplar mutilum et pessime habitum. 

* Storia d' Italia alla miglior lezione ridotta dal prof. 

Gio. Rosini, con una prefazione di Carlo Bolta. Capolago , 
Tip. Eli\, 1832-34. T. VIII. in 12.° 

* Le Guerre d' Italia dal 1500 al 1530. Narrazioni tolte 

dalla Storia del suddetto. Venezia , Ahhopoli , 1830. in 8.° 

GUICCIARDINUS (Lud.). Rcspublica Hannoniae. — Descriptio 
Episcopalus Lcodiensis. Extat intcr Respcbl. var. 
** GUICIIARDUS (F. Tuomas). Oratio habita coram Clemente 
VII. P. M. , in qua Rbodiorum oppugnationis ct deditionis 
surama continetur. Romae , per Marcellum, 1523. in 4.° 

* GUIDA de' viaggiatori in Italia, con carte geografiche generali e postali, e piante topograficbe delle cilta principali. Mi- 
lano, Artaria, 1834. T. II. in 8.° 

* di Bologna e suoi sobborgbi. Bologna , Cardinali , 1825. 

in 12.° 

* di Firenze. Firenze , Stamp. reale, 1804. in 16.° 

* fvi, Piatti, 1805. in 8.° fig. 

* di Modena. V. Sossai. 

* del Milite di E. G. Capolago , Tip. etv. , 1835. m 8.° fig. 

* deir Educatore. V. Lamrrusciiini ( Raff. ). GUIDACERIUS (Agathius). Canticura Canlicorura ex hebraeo in 
latinum versum et explanalum. Parisiis, ex off. Morrhii , 
1531. in A. v 

GUIDETTI (Joan.). Directorium Chori ad usum Basilicae Vati- 
canae. Romae , Granion , 1582. in 8.° 
** GUIDI (Ant. ). Oratio in funere Mariae Britanniae Reginae ad 
Card. Regumque ct Rerumpublicarum Legatos, Romae ha- 
bita VIII id. Mart. 1559. Romae , ex off. Salviana, {absq. 
anni nota, sed probabiliter 1559 edita). in 4.° 

» Cette oraison funebre doit etre (irt rare, puisqu'elle a e*te* por- 
> te*e a 8 liv. 18sh. chez Hibbert. » Brunbt T. II. p. 487. 

* GUIDONE ( FRA ), Zoccolante. Lettere a Frate Zaccaria Gesuita. 

Cosmopoli , (s. tip.) , 1751. vol. III. in 8.° 

* GUIDOTTO (FRA), da Bologna. II Fiore di Rettorica posto nuo- 

▼amente in luce da Bart. Gamba. Bologna, Masi, 1824. 
in 12.° 

GUILHELMUS, Parisicnsis, et HUGO de Sancto Victore. Libri de 
Claustro animac. Paris. , Henr. Steph. , 1507. in 4.° — Acced. Digitized by Google ir>8 *2. Clichtoveus {Judocus). De mystica numerorum signi- 
ficalione etc. Paris. , tn 0//*. //enr. Sleph. , 1516. tn 4.° 

3. De Vita et moribus Sacerdotum. /6ta\, ex off. 

Colinaei, 1520. in A.° 

4. De regis oflicio. Ibid. % ex off. Henr. Steph. , 

1519. tn 4.° 

GUILLIAUDUS (Claudius). In cauonicas Apostolorum septem 
epistolas Collatio. Parisiis, ap. Roigny , 1518. tfi 8.° 

In omnes D. Pauli Apost. epistolas Collatio. Parisiis, 

Roigny, 1548. tn 8.° 

Enarrationes in Evangelium secundum Joannem. Zu- 

tcliac, Roigny , 1548. in fol. 

Suprascriptorum trium Opcrum editiones adde caeteris huius Au- 
ctoris a Le Long notatis. 

GUILLON (M. N. S.). Histoire de la nouvelle heresie du XIX 
siecle, ou refulation completc des Ouvrages de T Ab. De 
La Mennais. Paris, Meguignon , 1835. T. HL vol. /. m 8.° 

GUIMUNDUS, Archiep. Avers. V. Algeius n. 2. 

GUIZOT (Franc). Della Dcmocrazia iu Fraucia. Torino 9 Gia- 
nini, 1849. in 16.° 

GUIZZARDl (Gius.). Le Sculture delle Porte di S. Petronio di 
Bolopna. V. Scclture. 

GULIELMUS, Parisiensis. V. Gcilhelmus. 

GUSTA (Franc. ). Dell' influenza de' Giansenisti nella rivoluzio- 
ne di Francia. Perugia, (s. tip.) , 1796. tn 8.° 

GUTTIEREZ (Gaet. ). Le slagioni, con allre pocsie. Brescia, 
Rizzardi, 1760. in 8.° 

GYRALDUS CYNTIIIUS (Jo. Bapt.). De obilu divi Alfonsi E- 
stensis Epicedion : Hercules Estensis dux salutatus, sylva- 
rum lib. I , elegiarum lib. I , epigrammat. lib. II , cpistola 
super imitalione etc. Ferrariae , ex off. Roscii , 1537. in 4.° 

» Ces poe*sies lalines se trou?ent diflicilcmcnt ; ellcs ont 616 reimpr. 
a Basle en 1540. in 8.°, et dans les Deliciae poetar. italor. » 
Brunbt. V. Giraldi. H. HABBIUS (Gerhardus). Theologiae communis ct usitatae Com- 
pendium. Colon. Agripp. , Horst, 1573. iti 8.° — Acced. 

2. Orationes tres habitac Colouiac in Scholis artium. 

Ibid. , an. et iyp. eod. , in 8.° Digitized by Gooole 169 HABIUS (Gerhardus). Evangelia cum epistolis, quae diebus do- 
minicis ct aliis feriis sacris in Ecclesia sunt ordinata etc. 
Colon. Agripp. , Horst , 1575. in 8.° 

* HACHETTE DES PORTES (Hknri), Evtquc de Glandhe. La 

devotion a ia divine Providence. Monaco, Soc. lyp. , 1792. 
in 12.° 

HADRIANUS VI. P. M. Quaestiones de Sacramentis super quarto 
Senlentiarum libro. Veneliis, jussu et sumptibus Jordani De 
Dinstakcn, 1522. in fol. — Acced. 

2. Quacsliones quolibeticae. Venetiis , mandato et ex~ 

pemis Luccantonij de Giunta florentini : 1522. in fol. 

* HALLER (Cuarle Louis de). De la Constitution des Cortes 

d'Espagne. Modene , UH. Soliani , 1820. in 8.° 

* (Ilal.). Bologna, Gamberini e Parmeggiani , 1821. 

tn 8. 

* HAMILTON (Jac. ). Osservazioni suU'utilitae ministrazione del- 

le medicine purgative in diverse malattie. Boiogna, J/ast, 
1826. in 12.° 

HAMILTONIUS ( Arcuidaldus). De Confusione Calvinianae Se- 

ctae apud Scotos. Parisiis , ap. Brumenium , 1577. in 8.° 
HANAPUS ( Nic. ) , Palriarcha Hierosol. Exemplorum omnium S. 

Scriplurae liber absolutissimus. Tubingae , ap. Morhartum, 

1533. in 8.° — Acced. 
2. Marinarius (Anl. ), Carmel. Consonantia Jesu et Pro- 

phctarum. Venetiis , ap. Brindonem , 1540. tn 8.° 
HARLEMIUS (Florentius). Vera ac synccra Vilae christianae 

Norma , intcrprete F. Laur. Surio. Coloniae, ap. UH. Quen- 

tet etc, 1659. tft 8.° 
IIARMENOPULUS ( Constantinus). V. Maniel (Comn.) 
HARPE (Gian. Franc. la). V. La Harpe. 
HARPESFELDIUS (Nicolaus). V. Copus (Alanus). 
HARPHIUS (Henr.). Theologia mystica. Colon. , Novesianus, 

1556. tn fot. 

HAYMO (S. ), Episc. Halberstattens. In Isaiam Prophetam Com- 

mentaria. Parisiis, ex off. Girault , 1531. in 8.° 
— Commentaria in Apocalypsim. Coloniae , ex off. Eucha- 

rii, 1531. tn 8.° 
In omncs Psalmos Explanatio. Antuerp. , ex off. Gra- 

phei, 1533. in 8.° 
Homiliae. Part. acstiv. et hyemal. Colon. Agripp. , ex 

off. Hittorpii, 1537. vot. II. in 8.° 

Sacrae Historiae Epitome. V. Salvianus. 

HEGENDORPHINUS ( Christopu. ). Dialcctica lcgalis. Basil. , ap. 

Petrum, 1535. in 8.° 
Commentarii in sex tit. Pandectaruin. Basil. , ap. We- 

stemerum , et Brylingerum , 1537. in 8.° 160 HEGESIPPUS (1). Dc Bello Judaico, et urbis hierosolymiUnae 
excidio libri V , cum annotationibus et castigationibus Corn. 
Gualtberi. Coloniae , ap. Cholinum, 1559. in 8.° 

Editio , teste Wciss ( Biogr. univ. parisiens. ) , rara et quaesita. 
(1) > Hegesippi nomen ex Josepi sive Josippi (Ftavii) nomine corru- 

ptum notavit Is. Vossius in appendice de LXX. Interpr. p. 127. • 

Fabricius, Bibl. graee. I. IV. c. 6. $ 2. 

HEINECCIO (Gio. Gottl.). Prclczioni degli elemcnti di Diritto 
civile trad. dall' Avv. Gius. Callisli , colle tavole sinotticbe 
e 1* Indice. Pcsaro , Nobili , 1830. vol. IV. in 8.° 

Bologna, Marsigli , 1835. T. IV. vol. I. in 12.° 

IIELIOG ARALUS , Imp. Oralio ad meretrices. V. Egnatics 
HELVETiORUM Resi>cblica. V. Respciilicae variae. 
HELVIENNES (LES), ou Lettres provinciales philosophiques 
(par VAbbk Barrucl). Amsterdam, Briand, 1788-89. T. V. 
in 12.° 

IIEMERTIUS ( Ant. ). Paracleseon , sive Consolationes affiictarum 

mentium. yln(uerp. ap. Bellerum, 1560. in 12.° 
HEMMINGA (Sixtcs ab). Astrologia, ratione et cxperienlia re- 

futata. Anluerp. , ex off. Planiini , 1583. in 4.° 
HENRICUS VIII, Angliae Rex. Assertio septcm Sacramentorum 

adv. Martinum Lutherum. Romae , Fr. Priscianensis , 1543. 

in 4.° — Acced. 

Hoic Operi Henrici VIII aliud opus opposnit Lutherus , cui titnlus : 
Contra Henricum regem Angliae Martinut Lutherus. Wittemb. , 
1522. tn 4.°, cui Rex contradixit sequentibus scriptU: 

2. Litterarc», quibus idem Hcnricus VIII respondit ad 
quandam epistolam Martini Lutheri ad sc missam, ct ipsius 
lutheranae quoque epistolae exemplum. Ibid.,ap. eund., 1543. 
tn 4." 

Aliud Exemplar utriusque Operis, scd inter ea accedit: 

2. Bessarion , Nicemts Card. Orationes de gravissimis pe- 
riculis , quae Rcip. Cbrist. a Turca iam tum impendere pro- 
videbat; et eiusdem ad Principes bello adv. Turcas susci- 
piendo exhortatio. Romae , Fr. Priscianemis , 1543. iu 8.° 

Opusculum cui titulus : Literarum , quibus Henricus VIII. etc. etsi 
in hoc exemplari prodeat absque ulla nofo, cst profecto elusdem 
editionis ac aliud, ut primo intuitu patet. 

HENRICUS de Gandavo , Archidiac. Tornacais. De iliustribus Ec- 
cles. Scriptoribus. V. Actiiorbs. 

De huius Auctoris patria ac nomine gentilitio disccptaTere ertiditi; 
videtur tamen hoc fuisse Goethals, illam Mudam prope Gandavum 
vicum , unde Henricus de Gandavo , vcl etiam Henricus Mudanus , 
nt a plerisque vocatur. Digitized by Googl 161 

IIENTENIUS (Joan.). Confutatio iudaicae cujusdam imposturae 
de legali Jesu Christi Sacerdotio. Exst. cum Eutiiymio. 
Commentaria in quatuor Evangelia etc. 
* HENTISBERUS ( Guilelmus). Expositio Resularum solvendi so- 
phismata. Fol. 1. vacal; fol. 2 recto (cum sign.a2): llegu- 
las soluendi sophismata i hoc p.° | tractatu etc. Fol. 68 uer- 
so : Finis egregij hentisberi regular. et sophismatum | ex- 
ponis p cximium sophista et philosophu sumum | magistru 
gayetanum de tienis cmendata p. acutis | simu artiu ac 
medicine doctore m. Franciscum agubiense mane medi- 
cine theorica papie legetem | suma cu diligentia p me an- 
drea de bonelis de pa | pia venctijs ipresse regnante icli- 
to principe ioane | moceico duce veneto. m . cccclxxxhi. 
die. ix. dce | bris. Laus deo et beale virgini. — Rcgistrum. 
In fot. % ch. germ. , cum sign. tantum, 2 co/., 55 lin. , 58 fol. 
— Accedunt : 

Editio descripta r sed non perspecta ab Hainio ( n. 844 1 ). 

2. Nuciarellis (Hicr. de). Opuscula variorum in Aristo- 
telem per eund. correcta et cmendata. Venetiis, impensa 
UH. Octav. Scoti, 1517. in fol. 

3. Trombeta (Ant.). In traclatum formalilatum Scoti 
sentenlia. — Formalitates Ant. Syreti de menle eiusd. Scoti, 
nec non Steph. Borlifer cum novis addilionibus et concor- 
dantiis m. Maurich hibernici. Veneliis, Bonetus Locatellus , 
1502. tn fol. 

4. Gratiadei, Esculanus, Ord. Praed. Commentaria in 
predicabilia Porphyrii, in totam artem veterem Arislotelis, 
ac sex principia Gilberti. In fine : Impressum vero in inclila 
Uenetiarum vrbe mandato atq. impensa : In famosa OflQcina 
Magistri Manfredi de Monteferato. Anno .... supra Mil- 
lesimum et quadringentesimum Nonagcsiinolcrtio. Die vero 
prirao Mensis Martij. Finis etc. In fol. V. Hain. n. 7875. 

IIERBESTUS (Bkned. ). Horarum Canonicarum Rationarium, et 

Augustini Sententiae de Eucharistia Explicatio. Colon. , ap. 

Cholinum, 1567. tn 8.° 
HERCULANUS (Hier.), Bononiensis. Rcsponsum. Florentiae, in 

off. Marescoti, 1577 (minime vero 1567, ut notat Fantuz- 

zius), in 8.° 

Ab haius libri titalo ac epistola nuocapatoria plura percipimus , quae 
ignota vel dubia fuere Fantuzzio , qui fatctur nulium huius Au- 
cloris opus unquam vidisse. 1.° Vcruui esse eundem in cius ope- 
ribus se bononiensem appcllarc. 2.° Etim nostratem cssc non ci- 
vitatis iure illi impertito , sed quod unus crat e familia nostra 
Herculanorum , ut ipse afliimat. 3." Suprascriptum Responsum 

21 Digitized by Google 162 

non ad Causam intcr Co. Hcrculem Herculanum et Carolum Ant. 
Dcsiderium spcctarc, ut autumat Historicus noster, sed ad illam 
diu agitatain Alexandriorum , Machiavellorumque Florcntinorum ci- 
viuiu. Denique, cum apud fcrc omncs Ilaliac Principcs a Cogni- 
tionibus fuissct, et postrcmo in agri Piceni proviucia sub Ponti- 
ficiis auspiciis Practorio muncrc functus essct , a Francisco Medi- 
ceo Etruriae Ducc, cui hunc lihrum inscripsit, acccrsilum fuis- 
se, ut unus esset cx Judicibus Rotae Florcntinae. 

IIERMANNUS (Hessos). Vita honesta, sive Virtulis: Cui adiun- 
cta est Institutio christiani hominis per Adrianum Barlan- 
dum Aphorismis digesta. Lugd.^ap. Paganuin , 1555. in 12.° 

* HERMANT (Goffhedo). Vita di S. Ainhrogio Arciv. di Milano 

trad. ed accresciuta di note dal P. Gius. Frauc. Foutana. 
Milano , Stamp. della Dibl. Ambr., 1750. T. II. in 4.° 
HERMES. V. Firmicus, et Proclus. 

HERMOGENES Tarsemis. De Arte rhetorica praeccpta, et Apn- 
tiionii Praecxcrcilamenta , Ant. Rontine interpr. Lugd. , ap. 
Gryph., 1538. in 8.° 

HERO III, cognomento malhcmalicus (1). Liber dc Machinis bel- 
licis, nec non libcr de Geodaesia a Franc. Barocio latiui- 
tate donati et iiguris et sclioliis illustrati. Yenctiis, ap. Franci- 
scium, 1572. in 4.° 

(1) In hoc secuti sumus Fabricium (BiU. Graec. T. III. 24. 7.) 
potiusquam Barocium, qtii eum Mechanicum appcllat, ne ipsum 
cum Herone I Ctesibii discipulo, insigni mechanico, permisceas. 
Excmplar nitidissimum, ct in charta praeslanliori. 

* HERODIANUS. — Herodiani Hisloriae de imperio post Marcum: 
vel de suis temporibus: e graeco summa fide etc. transla- 
tae a Politiano. — Jn fine : Quod qdem opus nouu et 

aureu Bazalerius de Bazaleriis accuratissime Anno Dni. 
m . cccc . lxxxxiii. pridie Kale. Octob. Bononix q. pulcher- 

rimis his Caracteribus Impressit. etc. in 4.° 

.oW', ..<;<; i . . i .,v<v j i . 4.1 < .i: ,<-■.. u'. >"; « • ; , 

Elegantis huius Interpretationis Edtlio tertia a principc proditd hoc 
ipso anno Romae XX Jun., et ad literam exscripta ex altera 
Bononiac cditA pridie Kal. Scptembris ejusdcm anni per Plato- 
nem dc Bcncdictis, qu& tamen, ut ait Audiflredius (p. 89), fon- 
ge cst inferior cum ralione characterif , tum ratione formae , alio- 
rumque adjunctorum , quae in elegantiores pulchriore$que cditiones 
concurrere solent. Excmplar nitidum , integcrrimumque descriplioni 
omnino rcspondens Hainii (n. 8468), linearum numeris tantum 
exccptis, quac sunt 3G et 37. 

HEROLD (Basil. Joiian.). Paucfiyricus Ferdinando Aug. Roni. 
linp. dicalus. Addila cst Ode gratulatoria ad eund. Guil. 
•i Avlandri. Bu&tt. . per OpprinUm . ( i, n. ). in $i 

IS " 163 HERVETUS (Gentiants). De reparanda Ecclesiasticonim disci- 
plina. llrixxou t, ap. Turlinum , 1563. tn 1*2.° 

HERVEUS (Natalis). V. Durandls, de Sanclo Portiano. n. 6. 
* HERVEY ( St. Denys Leone n' ). Un Re. Versione con nole di 
Fr. Giuntini. Prato , Passigli, 1851. tn 16.° 

HESIODUS. Opera et dies, Theogonia , Scutuin Herculis, omnia 
vero cum multis optimisque expositionibus , Graece (cum 
scholiis graecis, edenle Victore Trincavello). Venctiis, in 
aed. Barlh. Zanetti Casterzagensis , aere vero et diligentia Jo. 
Fr. Trinoaveli, 1537. tn 4.° 

Optima Editio , et a Bibliophilis quaesita praescrtim scholiorum 
praestantiae caussa. 

HESSELS (Joan. ). De Oflicio pii et christianae pacis vere aman- 
tis viri, exurgente, aut vigente kaeresi. Antuerp., ex off. 
Plantini , 1566. tn 8.° 

HESSUS. V. Eobancs. 

HESYCHUJS, sive ISYCHIUS, Praesb. Ifierosol. In Leviticum 
Lib. VII i Lat. Basil.,ap. Cratandrum, 1527. tn fol. — Accedit: 
2. Angelomis, Mon. Bened. Slromata, seu Enarrationes 
in quatuor libros Regum. Colon. , ex off. Cervicorni , 1530. 
tn fol. 

Centuriae duae. V. Marcus (S. ). Opuscula quaedam 

etc. p. 418. 

## IIEYMIUS (Joan. ). Oralio de Conflucntia ecclcsiastica, atque 
Concordia chrisliana. Colon. , in off. Qucntell , (1524). m 4.° 
* HIERARCHIA (DE) ecclesiastica observationum liber. Lugani, 
Agnelli, 1787. tn 4.° 
HIEREMIAS , Patriarcha Constanlinop. Ccnsura orientalis Ecclc- 
siae. Dc praecipuis nostri saeculi Haerelicorum dogmati- 
bus, ad Germanos graece conscripta, a Stanislao Socolovio 
in lat. conversa, ac annotat. iliustrata. Cracoviae , in off. 
Lazari , 1582. tn fol. 
HIEROCLES. Commentarius in aurea Pythagoreorum Carmina , 
Joan. Curterio interpr. Gr. et Lat. Parisiis , Prevosteau , 
1583. m 8.° 

Eilitio Priticeps. Excmplar intcgrum, nitidumque, cuius 
ad calcem char. ms. sacc. XVI legitur : Pro illustriss. atque Re- 
uerendiss. Cardin. Palaeoto. 

HIERONYMO da Ferraiia ( Savonarola). Prediche sopra Ezecbiel. 
Bologna, per Bencdello di Hector , m.d.xx. tn 4.° 

Excmplar nitidum integrumquc , quod minimc cst obvium. 

V. anche Savonarola. Digitized by Google 164 HIERONYMUS Lucensis, ex Ord. Serv. B. M. V. Solutiones ap- 

parentium rationura Martini Lutheri, ex sacro Evangelii 

textu excerptae. V. Duranuus, de Sancto Portiano. n. 8. 
HlEROiN YMUS ( S. ) , Stridonensis. Epislolae cura arguraentis et 

scholiis Erasmi Roterod. Lugd. , in off. Moylin, alias de 

Cambray. 1536. T. III. voi. I. in 4.° 

Epistola ad Nepotianum de Vila Clericorum. V. Basscs. 

I)e illustribus Eccles. Scriptoribus. V. Authorks. 

Vitac SS. Patrum. V. Loiier. 

De Virginitate. V. Ambrosius, Hirronymls etc. 

La Regola dclle Monache, trad. da G. B. Prediera. Bo- 

logna , Longhi , 171G. tn 12.° ( Due Copie). 
HIERP (Henr. ). Speculum Perfeclionis. Veneliis, ap. fratres de 

Stabio, 1524. in 8.° 
HILARION, Mon. Casin. De latissimo Avaritiae dorainatu. Bri- 

xiae , Turlini, 15G7. tn 4.° 
HILARIUS ( S. ) , Pictav. Episc. Lucubrationes quotquot extant , 

olim per Erasmura Roterodamura emendatae, nunc per D. 

Martinum Lypsium collatae et recognitae. Basil. , ap. Fro- 

ben. etc. , 1550. in fol. 

Fidei Confessio. F.Manuel (Conm. ), p. 600. 

HILARIUS, laicus. Epistola ad S. Augustinum de Reliquiis Pe- 

lagianae haereseos in Gallia subolescentibus. V. Patres 

(SS. ). Opera selecta etc. T. II. p. 19. 
HILLESSEMIUS (Lun. ). De Consolatione Justorum. Colon. , ap. 

Cholinum, 1572. tn 12.° 
HILTPRANDRUS (Mich.). Ecclesia Militans , Tragicomoedia. JK- 

lingae, Mayer , 1573. tn 8.° 
HISTOIRE des Religions et des Moeurs de tous les Peuples du 

Monde avec 600 gravures dessinees et gravees par B. Pi- 

cart; publiees en Holland par J. Fr. Bernard. Paris, Belin , 

1816-1819. Tom. VI. vol. V. fig. 
du Congres de Vienne par 1' Auteur de 1' histoire de la 

diplomaUe francaise. Paris , Didot , 1829. J. IIL.inS. 9 
generale de la naissance et des progres de la Com- 

pagnie de Jesus , et analyse de ses constitutions, privileges 

etc. (par V abbS Coudrette). Amsterd., aux dipens de la Comp. 

etc. 1761. T. IV. vol. II. in S.° 
veritable et secrete des Vies et des Regnes de tons Ies 

Rois et Reines d' Angleterre depuis Guillaume I jusqu' a la 

fin du regne de la Reine Anne. Amsterd. t Wetstein et Smith y 

1729. T. III. in 12.° 
HISTORIA reaediOcatione Monasterii S. Martini de Scalis Pan- 

hormi. Romae , ap. Zannettum, 1696. tn 4." 
aliquot nostri saeculi Martyrnm. Burgis, ap. Juntam , 

1583. in 8.° Digitized by Google 165 * HODDE (Lucien db la). Histoire des Societes secretes et du parti 

republicain de 1830 a 1848. Brux. , Meline Cans, 1850. tn 8." 

* HODIUS ( Humfredus ). De Bibliorum texlibus originalibus ver- 

sionibus graecis et latina Vulgata. Oxonii, e Theatro shel- 

doniano , 1705. tn fol. 
HOFMEISTERUS ( Joan. ). Loci communes Rerum theologicarum, 

quae hodie in controversia agitantur. Antuerp. , in aed. 

Steelsij, 1557. tn 12.° 
Homiliae in Evangelia, quae in Dominicis et aliis Fe- 

stis diebus leguntur. Ibid. ,in aed. HH. Stehii, 1570. tn 8.° 
Gommentaria in Marcum et Lucam Evang. Co/on., ap. 

HH. Brickmanni, 1572. in 8.° 

* HOHENLOHE ( Aless. di ). Medilazioni ed Istruzioni divotissime. 

Pesaro, Nobili , 1834. tn 12.° 

* HOLBACH (Paolo Thyry, Baron £'). filemens de la Morale 

universelle, ou Calechisme de la Nature. Paris, Desoer, 
1791. m 12.° 

* Theologie portative. V. Bernier. 

* Le bon Sens du Cure J. Meslier. V. Sens. 

HOMERUS. Iliados Hber primus et secundus, Gr. Lat., ex versio- 

ne et cum commentario Joach. Camerarii. Argentorati t ap. 
Mylium, 1540. m 4.° 

Ilias latino carmine reddita ab. Helio Eobano Hesso. 

Basil. , ap. Oporinum, 1549. tn 8.° 

* ( ital. ) trad. da Vinc. Monti. Bologna , Masi, 1825-26. 

T. III. in 16.° 

Odyssea , Andrea Diuo interpr. , et Batrachomyomachia, 

Aldo Manutio interpr. ; atque Hymni Georgio Dartona in- 
terpr. Venetiis, ap. a Burgofranco, 1537. tn 8.° 

* (Itai. ) trad. da Ippolilo Pindemonte. Verona,Soe. 

tip. editr.,nM. T. II. in 8.° 

* La Batracomiomachia trad. dal greco in prosa Ital. 

ietteralmente e parafrasata in ottave milane^i dal P. Aless. 
Garioni. Milano , Motta, 1793. tn 8.° 

HOMILIAE in Evangelia totius anni praestantissimorum eccl. ca- 
thol. Doctorum ab Albino Flacco Alcuino collectae et a 
Laur. Surio auctae. Colon. , ap. Choiinum, 1569. T. II. 
tn fol. 

* HOMODEIS (Signorolus de). Consilia ac quaesliones noviter 

enucleata ac emendata per R. Hier. Chuchalon. Lugd. , 
ap. HH. Giuntae, 1549. tn fol. 
HONORIUS Augustod. Mundi Synopsis. Spirae, ap. Albinum, 
1583. tn 8.° 

ln libros Salomonis Quaestiones. V. Sachsius. 

De illustr. Eccl. Scriptorib. V. Authores. Digitized by Google 166 

HONTERUS ( Joan. ). Rudimenta cosraographica cum tabellis geo- 

graphicis. Tiguri , ap. Froschoverum , 1552. in 8.° 
IIORAE DIURNAE Rreviarii Romani, ex Decreto Sacr. Conc. 

Trident. restituti. Lugd. , Degoin , 1721. in 24.° 

Ibid., De la Roche } 1770. in 12.° ^ 

Bonon. , de, Nobilibus , 1829. in 16.° 

HORATIUS (Q. Flaccus). Opera cum XL grammaticorum com- 

mentariis. Basil., ap. Petrum , 1580. in fol. 
Opera. Londini y aeneis tabuiis incidit Joannes Pine } 1733- 

37. T. II. in 8.° 

Editio a summo ad imum caclo claborata, insignis ctiam ornamentorum 
elegantia. Exeuiplaria primae impressionis, e quibus est nostrum, 
sunt prac caeteris rara ; dignoscuntur ab crrore Post. Est pro Po- 
ttst. , in nummo Caesaris Augusti pag. 108. T. II., qui emenda- 
tus fuit in sequentibus exemplaribus. 

Carmina, ex recens. Frid. Guil. Doering. Aug. Taur. y 

Pomba, 1830. T. II. in 8.° 
Oeuvres traduites par M. Dacier ct le P. Sanadon. Am- 

sterdam, WeMein , Smith , 1735. T. fUL in 8.° 
La Poelica trad. in terzine da Pietro Ant. Petriri. Ro- 

ma, Zempel , 1777. tn 8." 
HOROZCOY (Jcan de). V. Covarcvias. 

HORTO (Garcia ad). Aromatum et simplicium aliquot medica- 
mentorum apud Indos nascentium Historia. Antuerp. , ex off. 
Plantiniana , 1593. in 8.° fig. — Acced. 

2. Costa (Christoph. A). Aromatum et medicamentorura 
in Orientali India nascentium Liher. Ibid. , an. eod. in 8.° fig. 

3. Monardes ( Nic. ). Simplicium medicamentorum ex no- 
vo Orbe delatorum , quorum in Medicina usus est, Historia. 
Ibid. , in 8.° fig. Omnia Latio donnta , in Epitomen con- 
tracta et annotat. illustrata a Carolo Clusio. 

IIOSIUS (Stanislaus), Epise. Varm. Opera omnia. Adiunctae sunt 
Recantationes Fabiani Qcadrantini. Veneliis , ap. Nicolinum, 
1573. m fol. 

IIOSPINIANUS Steinancs (Joan.). Quaestiones dialeclicae. Ba- 
sil., ap. Episcopium elc. 1557. tn 8." Exst. cum Ardoreo. 
Scholia ad praedicamenta Aristotelis. 

HOTOMANUS (Franc. ). Novus Commcntarius de verbis iuris, 
antiquitatum Ro. elementis amplificatus. Accedit Epitome 
( Nic. ) Gruchii De Comitiis et dc diversis Rerumpub. for- 
mis^ ex Polybio. Venctiis, ap. Beuilacquam, 1564. in fol. 

De Usuris. T r . Tiraqlellus. 

IIOUTTEVILLE , Ab. La Religione cristiana dimostrata col mez- 
zo dei fatti, trad. in ilaliano. Roma y Boulzaier , 1822. T. 
IV. in s: Digitized by Googl 167 * HUFELAND ( C. G.). Enchiridion medicum , ossia indirizzamento 

alla pratica dclla medicina , trad. dal Dott. Enrico Ventu- 

rini. Bologna, Soc. tip. bol. „ 1851. in 8.° 
HUGO a S. Victore. Opera. Parisiis, ap. Badium Ascensium etc. , 

1526. T. UL in fol. 

Libri de Claustro animae. F. Guiliielmcs. 

HULSTIUS (Fr. Avr.). V. Michael, Episc. Mersburg. 

* HUMBERT Pere. Canliques spirituels, sur les principales verites 

de la Religion. Milan, ( s. typ.) , 1801. in 12.° 
HUMBERTUS (de Romanis), Ord. Pracd. Gen. De Eruditione 
Religiosorum. Lovanii, ap. Velpium , 1575. in 12.° 

Opus a plcrisque recentioribus et in ipsa lugdunensi bibliotheca Pa- 
trnm (T. XXV. p. 424) Humberto tributum, sed , ex senten- 
tia Echardii (Script. Ord. Praed. T. 1. p. 134, et 148.), perpe- 
ram et contra omnium vetcrum codicum saec. XIII fidem, qui 
illud Guilelmo Pbraldo eiusd. Ordinis vindicant. 

* HUME (David). Storia d* Inghillerra ; trad. di A. Clerichetti. 

Mil. % Bettoni, e Capolago, Tip. Elv., 182.5-37. vol. VIII. in 8.° 
HUMFREDUS (Lalr. ). Interpretatio linguarum, seu de ratione 
convertendi et explicandi auctores tam sacros quam pro- 
phanos. Basil. , ap. Frobenium, 1559. tn 8.° 

* HURTER (Fed. ). Storia di Innoccnzo III e de' suoi contempo- 

ranei. Trad. dcll' Ab. Ces. Rovida. Milano , Iiesnati, 1839. 
T. III. in 8.° gr. 

* HYMNI Breviarii romani. Romae , Typ. Vatic. , 1629. in 4.° 
et Prosae , quae per totum annum in Ecclesia leguntur 

cum explanatione Judoci Clichthouei. Veneliis, ad signum 
Spei, 1555. in 8.° 

et CoIIectae, item Evangelia, Epistolae, Introitus, Gra- 

dualia et Sequentiae etc. quae diehus dominicis et festis in 
Eccl. Dei leguntur et canuntur. Colon. , ap. IIU. Quentel , 
et Caienum, 1566. in 12.° I. JACOBATIUS ( Doh. ) , Card. De Concilio Traclatus. Romae, ap. 
Bladum, 1538. tn fol. 

Editio Princeps^ atque perrara. V. Db Burb (Bibl. Instr. 
Theol. n. 227 ). 

IACOBUS De Valentia, Episc. Christo\tol. Explanalio in Psalmos 
davidicos, in Cantica Canticorum, ct in Cantica ferialia Digitized by Google 168 et evangelica ; adiecta in symbolum D. Atanasii episcopi 
exposilione. Venet. } Rubinus, 1674. vol. 11. in 4.° 

Istud Opus ac Scriptorcm ab accuratissimo Le Long prorsus omissum 
addc locis singulis eius Sacrae Bibliolhecae pro argumcnti ralione. 

IACOBILLI ( Lod. ). V. Vitk di Ire Beati ete. 

* IACOBUS Philippcs Bergomensis, Ord. Herem. Novissimae Histo- 

riarum omnium repercussiones noviler editae , quae Sup- 
plementum supplementi Cronicarum nuncupatur ad a. Chr. 
1502. Ve net. , Ue Lmona , 1503. in fol. fig. 
** IACOMELLUS (Thomas). Apologia in Gratianum Laudensem. 
Aug. Taurin., Silva, 1542. tn 4.° 

* IACOPO , o IACOPONE ( de Benedetti ) , da Todi. Alcuni trattati 

del medesimo, con altre pie scritture del buon secolo (pub- 
blieate per cura di Giacomo Marchi). Modena, Tip. Cam. , 
1832. in 8.° 
IACOTIUS (Dbsiderids). V. Frkigics. 

* 1 AMBLICHUS de Mysteriis Aegy ptiorum , Chaldeorum et Assyrio- 

rum etc. (Latine). Venetm , in aedibus Aldi. m.iiid. In fol. 

Cdilio Princeps , rara , atque inter Aldinas elegantissima, a 
praestanlioribus fere omnibus Bibliograpbis commendata. Confer 
Renouard , De Bure , Crevenna , Dibdin et alios. Integra ac ni- 
tidissima exemplaria sunt inventu per quam diflicilia. Hoc no- 
strum dolendum est quod priores ac postremas cbartas praeferat 
nonnihil a tineis perforatas et margines non paucis notis mss. 
conspersos. Praeter opus suprascriptum complectitnr hoc volumen 
plures alios philosophorum platonicorum tractatus, quoram enu- 
merationem habes his verbis, in fronte: 

Index eorum, quae hoc in libro habentur. 

Iamblichus de mysteriis Aegyptiorum. Cbaldaeorum. 
Assyriorum. 

Proclus in Platonicum alcibiadem de anima, atq; 

daemone. 
Proclus de sacrifieio et magia. 
Porphyrius de diuinis atq; dremonibus. 
Synesius Platonicus de somniis. 
Psellus de dxmonibus. 

Exposilio Prisciani et Marsilii ( Ftctni ) in Theophrastu de sen 

su. phantasia. et intellectu. 
Alcinoi Platonici philosophi liber de doctria Platonis. 
Speusippi Platonis discipuli libcr de platouis difinili- 

onibus 

Pythagorx philosophi aurea uerba. 
Symbola Pithagorx philosophi. Digitized by Google 169 Xenocratis philosophi platonici liber dc morte. 
Marsilii ucini liber de uolnptatc. 

In fine : Vcnetiis mense Septembri h . mn. In sedibus Aldi. 
Nequis hunc lihrum qucat imprhnere, concessum est , ab 
III. S. V. Semtitur fviium Regtonm signatutarum et sca- 
porum compieclem. 

* IAMIN (Nicolo). Pensiori teologici relatiti figfi errori dei no- 

stri lempi, trad. dal P. Luigi da Alissaglia. Milano, Marel- 
/i, 1780. tn 8.° 

* Roma, Poggioli, 1820. 7V //, vol. /. in 12.° 

IAMMETILS (Franc.) Quartarum libri duo. Parisiis, Ange- 

liers , 1540. in 12« ~~* Acced. 

2. Paragraphi, omnium , de Aclionib. Insti. civil. 

enarratio. Ibid. , eod. anno ei typ. , in 12/ 

* IANIN (GirLio). Parigi , ossia la Rivoluaione del 1830. Milano, 

Truffi, 1834. m 16,° 
IANSENILIS (Corn. ), Episc. Gatutavem. Commentaria iil suam 
Concordiam, ac totam historiam evangelicam. Jjugd., Petnoi , 

1577. w (oi. 

— Ibid., ap. eund.y 158». tn fol. 

* Venet., De Fatris, 1587. T. II. In 4.° 

Homiliae in Evangelia dominicalia. Ukgd< f Pnnot, 

1578. in 8.° 

Paraphrasis in omnes Psalmos et in Cantica ferialia, 

ejusdemque commentaria in Proverbia Salomonis et Eccle- 
siasticum. Jbid. , ap. eund. , 1578. m foi. 

* IARRY (Abbe m;). Oraison funebre de M. Flechier. V. Flecuier. 
1AVELLUS ( Ciirysost. ) , Ord. Praed. Tractatns de animae hu- 

manae imieficientia , m QuatmirHci via. s. (sciticet) Peri- 
patelica., Academiea* NaturaKy et Christiana, reuisus per 
authorem, el nunc primo edittt». VenelHs , in of[< Aur. Pin- 
cii Ventti, M.d.xxxyi. in %.° 

Illustrator Scriptorum Ord. Praed. Jacobus- Echard accirratam huius 
cditionis descriptionem praefercns (T. II. p. 104), notat, prae- 
ter morem, Bibliothccam «bi uuum cx ciustkm cxemp iari bus as- 
servabatur, et quo eam haud obriaui jfam lum faisso argamen- 
tari licct. 

* ID&E de la convetsion du Pecbeur, ou expiication des qualitez 

d'une vraie pcrtitence (trad. du latin d' Opstraet par Fr. 
Dennates). (S. I. ei typ. ) , 1732. T. II. in 12." 
1D10TA (Raymuiutus Jordamt*). l)c Statu lieligiosorum (libri III 
ed. Fr. Hear. Moyfiaict ttenedict. ). Parisiis, Colinaeus, 
1521. m 8.° 

22 Digitized by Google 170 

Adde hoc Opus alteri a Barbicr notato sub flcto nominc Idiotae et 
Raymundo Jordano adscripto, cuius hoc ipsum esse fidem facit 
Gulielmus Carc (Script. Eccl. Apj>end. p. 52), qui de isto au- 
ctore haec nobis patcfacit: Raymundus Jordanus, qui diu, sup- 
presso suoy sub Idiotae nomine latuit, et saeculi octavi aut noni 
antiquitatem prae se tulit, Canonicus erat Regularis Ordinis Au- 
gustiniani , primo Uticensis , sive Uzeciensis in GaUia Narbonensi 
Praepositus , dein Cellensis in dioecesi Bituricensi Abbas. Claruit 
sub anno 1381. Ipsc Cave, cum probabiliter hoc opus non ?ide- 
rit, notat: De Statu religioso libri III, silens, contra morem, 
de loco, nbi illud prodiit. 

IEIIAN (Gius.). Trattato su gT importanti bencGzj, che a tutte 
le classi di persone procurano 1' esercizio e 1' osservanza 
del cattolico Culto. Venezia , Tip. di S. Lazzaro , 1830. m 12.° 

IELMI ( Cam. ). Del modo , come si debba preparare ogni fedel 
cristiano all' udir la S. Messa. Bologna, Bonardo, 1562. in 4.° 

IGNATIUS ( D. ) * Mart. et Episc. Antioch. Epistolae D. Ignatii , 
Polycarpi , Martiams , Antonii Magni etc. Exst. cum Dio- 
nys. Arcopag. Opera translata ab Ambrosio Florentino. 

IGNATIUS (S.) de Loyola. Exercilia spiritualia. Bonon.,typ. Pi- 
sarij, 1691. tn 12.° 

Editio Princeps hujus operis. V. Exercitia. 

Epislolae , quibus accedit liber senlentiarum. Bononiae , 

de Franciscis, 1804. tn 4.° 

ILLUSIONI (LE) della pubblica Carita (del Co. Monaldo Leo- 
pardi). Lugano, Veladini , 1837. in 16.° 

ILLYKICUS (Fr. Thomas). V. Tiiomas. 

IMPOSTEURS (LES) fameux, ou histoires extraordinaires et sin- 
gulieres des hommes de neant de toutes les Nations, qui 
ont usurpe la qualite d' Empereur, de Roi et de Prince 
(par I. B. de Rocoles). Paris, Eymery , 1818. tn 12.° 

1NDEX librorum prohibitorum , cum regulis confeclis per Patres 
Trident. Synodo delectos, auctoritate Pii IIII comprobatus. 
Mutinae , ap. HH. Cadaldini, 1564. tn 12.° 

INDEX Hbrorum probibitorum. Romae , Typ. R. C. A. , 1835. tn 8.° 

■ Ibid., 1841. tn 8.° 

INDICATORE (L' ) , ossia Raccolta d'indirizzi risguardanti gli 

oggetti di maggior interesse deila citta di Roma. Roma, 

Ajani , 1834. tn 16.° 
INDICAZLONE antiquaria per la Villa suburbana di Casa Alba- 

ni. Roma, Giunchi, 1785. tn 8.° 
storico-artistica della Villa legatizia di S. Michele in 

Rosco di Bologna. Bologna, alla Volpe , 1850. m 8.° 
INDICE alfabetico di tutti i Corauni, Appodiali, frazioni ed au- 

nessi dello Stato Pontilicio. Roma , Poggioli, 1828. tn 8.° Digitized by Google 171 * INDIRIZZO per vlvere cristianamente solito a proporsi negli Eser- 

cizii spirituali de' CC. RR. di S. Paoto (del P. De Vecchi 
barnabita). Milano , Motla, 1794. in 8.° 

* INFLUENZA degli Imperatori di Casa d*Austria nelle vicende 

d' Itaiia , con descrizione dcl Duomo di Milano addobbato 
per V incoronazione di Ferdinando I. Milano , Giusti, 1838. 
tn 4.° Con tav. 

* INGHIRAMI (Fraxc. ). Gaileria Omcrica. Poligr. Fiesolana, 1829. 

T. II. in 8." Con fig. col. 

* INIZIATORE ( L' ). Giornale promotore delle strade ferrate nel- 

rilalia ccntrale. Bologna, Tiocchi , ( 1850-51). in 4.° 

* INNl sacri di varii Autori. Pesaro , Nobili, 1834. tn 8.° 
INNOCENTIUS III. P. M. Decretalium atque aliarum Epislolarum 

Tomus primus (unicus edilus). (Additis in (ine collatione 
cum excmplari Vatic. Bibl. et correctionibus , cura Gul. Sir- 
leti). Jtomae , ap. F. Priscian. Florentinum, 1643. tn fol. 
— Acced. 

Editio Prinecps , luculenta atquc perrara. Excmplar pluvia- 
li aqua focdatum. 

2. Nicolaus I. P. M. Epistolae. Ibid. , ap. eund. , 1542. 
tn fol. 

Editio praesuns ac rara. 

* Epistolae a Rainerio Pomposiano, cum notis Steph. 

Baluzii. Parisiis, Muguet , 1682. T. II. in fol. 

Hoc Exemplar fnissc olim bibliothecae Joannis Raptistae Colbert, 
quem principalium onerum adiutorem Ludovicus XIV habuit, con- 
stat cx eius insignibus, notisquc nominum deauratis opcrcula 
exornantibus. 

Dc sacro altaris Mysterio. — Dc Contemptu mundi. 

Antuerp. , ap. Stcelsium, 1540. in 8.° 

* INQUISIZIONE ( L' ) proccssata , opera storica e curiosa. Co/o- 

nia, Paolo detla Tenaglia, 1681. T. II. in 12.° 

Tomus primus fronte, postremisque foliis mutilus. 

INSTITUTIONES Juris civilis in graecam linguam pcr Tbeophi- 
lum antecessorem traductac. Parisiis, ap. Wcchelum, 1534. 
tn 8.° 

* Juris publici ecclesiaslici (auctore Soglia Card.). bau~ 

reti, Ilossi, 1843. in 8.° 

* Ibid., 1814. in 8.° 

* Tbeologicac auctorilate Archicpiscopi Lugdun. Lugd. , 

ap. Olzali, 1785. T. VI. in 8.° Digitized by Google 172 INSTITUTIONES loglcae , metaphysicao , ethicae ad usum Scho- 

larum dioec. Lugdunensis in compendium redactae. Bonon., 

Nobili, 1828-29. P. III. vol. I. in 12.° 
Le medesime compendiatc. Bologna , NobUi, 1831. P. 

III. vol. I. in 12.° 
ad uim ersiim Seminarii regimen pertinentes a S. Ca- 

rolo Inchoatae ct jam a Fed. Card. Borromaeo Archiep. Me- 

diol. absolutae. Mediolani , cx typ. Frigerii elc. , 1733. in 4.* 
INSTITLTS (l)ES) o' Horwvi., par le Cle. L. de V. (De La 

Vieuvillc). fiencve , Paschoud , 1821. tn 8." 
INSTRUCTIONES , ritus et decrcta ad funera ducenda, aliaque 

Oflieia morluis praeslanda. Mediol. , ap. Galeatium , 1735. 

m 4. 

faluieae, ct supellectilis ecclesiaslicae. MedioL, ap. 

Ponlium, 1677. in 12.° 

Ibid. , ap. De Sirturis, 1747. in \'2. { ' 

INSTRUCTIONS chresticnncs sur les Mysteres de N. S. L C, et sur 

les principales festes dc I' annee (publiees par Bourdoiiiu 

docteur en Iheologie). Paris , Pralard, 1G73. T. V. in S.° 

des H. : G. : (S. /. et iyp.) , 1807. in 12. Q 

1NSTRUZIONE per li Parochi dclla Diocesi di Himini del mo- 

do da lenersi nelle funzioni ei-clesiastichc per la visila del 

Vescovo. (S. a. n. ), in 4.° 
per un' Anima fedele sopra le Indulgenze contro i falsi 

ed erronei priiu ipii sparsi nel traltalo delle medesime usi i- 

to da Pistoia V a. 1786. Finale , Dc' Rossi , 1787. in 8.° 
generale sulle Verila cristiane in forma di Catechismo. 

Milano, Agnelli , 1789. T. III. M 8.* 
1NSTRUZIONI e Regote degli Ospizi generali per li poveri da 

fondarsi nello Stato Ecclesiastico d' ordine di N. S. Innoc. 

XII. Boma, Tip. della B. C. A. , 1693. m 4." 
INTRODUZIONE allo Sludio della Sacra Scritlura, Bologna , iVo- 

bili, 1822. T. II. vol. I. in 8.° 
INVESTIGATIO in originem ac naluram Reneficiorum ecclesia- 

sticorum , nec non in jura imperantium civilium circa ea- 

dem, auct. I. B. S. Icti T. Cosmopoli , 1792. in 8.° 
IOACIIIM, Abbas. lnterpretatio in llieremiam Prophetam. Ven*t. 9 

ap. Benalium, 1.V25. in 4.° — Acced. 
2. Scriptum supcr Esaiam prophetam : et super non- 

nulla capitula Naum, Abachuch, Zacharie et Malachie. 

Venetiis , per Lacarum de Soardis , 1517. in 4.° 
IOANNES (a Deo) Carthusiensis. Opusculum Nosce te. Fol. 1. va- 

cat. Praeeunt decrcta quinquc magistratuum censoria potestate , 

quae folii secundi rectum et versum occupant. Sequitur folio 

tertio Epistola auctoris ad cius mentem declarandam. Fol. 4. 173 

reeto ( cum sign. a \ ) : Oralio ad infrascriptos. | Opus No- 
sce te interpretatum ad suos diucrsis | degentes religionibus 
diieclos filios. Fol. 115 reclo , in fine: Actum hoc opus ex 
inclyta : atq ; famosa ofiicina | Nicolai lenson Gallici : olym- 
piadibus dnicis. | Anno uidelicet. m . cccc lxxx. qrlas kledas 
Iulias. /n 4.° lin. 26. fol. 116, quorum ult. vacat. — Seq.i 

Libellus in prseparatione iulirmorum et in dispositione 

morienlium. Fol. 1. vacat. Fol. 2. recto (cum $ign. a 2): Libel- 
lus in pneparatione infirmorum : et in di | spositione morien- 
tium : qui flos uitae interpreta | tur. — Exordium. Fol. 55. 
verso, in fine: Aclum quoq; hoc opus Vcnetiis ex inclyta: 
fa | mosaq ; ofiicina summi uiri Nicolai lenson Gal | lici. 
Anno dominice natiuitatis. m.cccclxxx. dcci | masquartas 
klendas Sextiles. Fol. 56 rect. Rfgislrum. In 4.° lin. 26, 
fol. 56. Char. Romano valde nilido , cum signaturis tantum ; 
absque literis initiatibus ; charta praestanti ac solidimma. Exem- 
ptar nitidissimum , ut recens e prelo. 

Editio Prineepg , perelcgans aiqoe admodom rara , si prae- 

sertim tribus aliis opusculis eiusdcm Auctoris boc ipso anno a 
Jensone editis fuerit compieta ; quorum ne unum quidem possidet 
locuplctissima Bibliothcca Spenccriana , quac usquc triginta prin- 
cipibus editionibus ab ofiicina libraria Jensonis prodilis cxorna- 
tur. Singuli isti quinque tractatus huius Joannis Vcnctae Car- 
thusiac Prioris secnm afferunt impressionis notas , ac proprias si- 
gnaturas , ita ut seorsim libellum efflcere possint , cx quo qnam 
qui maxime raro simul reperiuntur. Haec quinquc opuscula in 
unum collccta et integerrima adservabantur in ditissimis biblio- 
thccis Pinelliana et Casanatensi. Eorum tamen omnium absoluta 
et accurala descriptio adhuc desiderabatur; nam quac a Morellio 
allala , utpote nimis subtilis cl concisa , cst insufliciens ; et ipsc 
Hain duo eorum lantum dcscribit, ct haecce ex Gdc aliorum, idest 
minus accuratc quam soleat. Quapropler nonnulla adnotabimus, 
quae colligimus, in nostro exemplari, a Regislro, quod omnia 
complcctitur opuscula. 

1. Quoad primum, cui titulus est: Noscete, vide descriptionem su- 
prascriptam. 

2. Liber, qui intitulatur Coronam senum. Incipit fol. 2. recto (nam 
primnm , ut in aliis singulis opusculis, vacat): Uber qui etc. Sub- 
scriptionem vidc ap. Hain. n. 9390. Constat tribus scapis qua- 
ternis , idest foliis 2-1. 

3. De immensa Charitate Dei. Huius inscriptionem ct subscriplionem 
vide apud AudiflVcdium (Spec. edit. saec. XV. p. 410). Constat 
uno tantum scapo scxlcrno, idcst fol. 12. 

4. De humilitate interiori et patientia vera. Habes huius opusculi 
inscriptionem et subscriptionem apud eundem Audiffrcdium (l. c). 
Constat uno scapo quaterno, scilicct fol. 8. 

5. LibeUus in praeparatione infirtnorum, et in dispositione morientium, 
qui Flos vitae interpretatur , cuius dcscriptiouem supra atlulimus. Digitized by Google 174 IOANNES (S.) Chrysostomus. Opera omnia a Bern. de Montfaucon ; 
Gr. Lat. Parisiis, Desprez , 1718-38. T. XIII. in foL 

Optima Editio. 

Eadem, Latine (lanlum). Parisiis, ap. Nivellium, 

1581. T. V. in fol. 
Orationes qualtuor, editae a Frontone Ducaeo. Gr. 

Lat. Ingolst., ap. Sartorium, 1595. in 8.° 
Sermones duo de Oratione. Gr. V. Palladius, Episc. 

Helen. 

Gommentarii in quatuor Evangelia. Antuerp. , ap. Steel- 

sium, 1542. T. II. in 8.° 
Gommentarii in Acta Apostolorum, Erasmo Roterod. 

interpr. Ibid. , ap. eund. , 1542. in 8.° 
Commentarii in Epistolas S. Pauli. Ibid. , ap. eund. , 

1543-44. T. III. in 8.° 
In Geneseos librum Enarrationes. Accedunt Homiliae 

aliquot in pleraque loca Geneseos. Ibid. , ap. eund. , 1547. 

tn 4. 

Homiliae in Psalterium. Parisiis, ap. Nivellium, 1550. 

tn 8.° 

Epistolae duae ad Viduam Juniorem, una de minuen- 

do luctu , altcra de non iterando conjugio , Flaminio Nobi- 

lio interpr. Romae , ap. HH. Bladii, 1576. in 8.° 
De Episcopalis ac Sacerdotalis muneris praestantia Dis- 

sertatio. Basil. , ap. Oporinum, 1544. in 8.° 
I sei libri del Sacerdotio, trad. da Scipione dAfflitto. 

Piacenza, Conti, 1574. in 8.° 
Gli stessi volgarizzati da Fortunato Gavazzoni Pe- 

derzini. Imola, Galeali % 1837. in 8.° 
Gli slessi trad. dal greco da Mons. Ang. Giaco- 

melli. V. Bellezze di SS. Padri. T. III e IV. 
Opuscoli volgarizzali nel buon secolo. V. Bellezze di 

SS. Padri. vol. IX, e Testi di lingua. 
Omeiie e Sermoni. Stanno coi Sermoni di S. Agostino 

ed altri Doltori. 

Libellus: Quod nemo laeditur nisi a semetipso. F. Fa- 

der ( Joan. ). Homeliae XXXHII. 
IOANNES (S. ) Damascenus. Opera Gr. Lat. a diversis conversa 

cum enarratione Jodoci Clichtovei in libros Orthodoxae Fi- 

dei. Basileae, per Henricum Pelri , 1548. in fot. 
Opera, multo quam antehac aucliora, magnaque cx 

parte nunc de integro conversa per Jac. Billium Prunacum. 

Parisiis, ap. Chaudiere , 1577. in fol. Digitized by LiOOQle 175 JOANNES (S. ) Damascenus. Editio Orthodoxac fldei; ct de iis, 
qui in fide dormierunt. Graece. Veronae , ap. Fratre$ Sa- 
Wos, 1531. in 4.° 

** Eadem , interpr. Jac. Fabro , interiecta Judoci Cli- 

chtovei explanatione. Paris. , per Ilenr. Steph. , 1519. in fol. 

Dialogus contra Manichaeos. Gr. Lat. K.Mancel (Com 

Libri tres apologetici pro sanctarum imaginum venera- 

tione , Godefrido Tilmanno interpr. Accessit S. Theodori 
Studiensis Dogmatice de honore et adoratione sanctis ima- 
ginibus , exhibendis per eund. interpr. Parisiis , ap. Guiltard, 
1555. in 4.° 

IOANNES Evangelista. V. Giovanni Evangelista. 

IOANNES, Parisiensis, vel de Parisiis. V. Dcrandcs, de Sancto 

Portiano n. 5. 
IOANNES, Roffensis Episc. V. Fiscuerics. 
IOANNES , Scholasticus. Glimax ab Ambrosio monacho Camaldul. 

e graeco in latinum conversus. Venetiis, Fratres de Sabio, 

1531. tn 8.° 

IOANNES, Segobiensis. De Praedicationc evangelica. Compluti, 

Gratianus, 1573. in fol. 
IOANNETUS (Franc). Pontificum Romanorum liber ex veteri- 

bus Germanis desumptus authoribus. Bonon. y ap. Benatium, 

1570. in 4.° 

IORBA (Dionvsics). Lucubrationes quaedam. Lugd. , ap. Pesnot, 
1684. tn 12.° 

IORDANUS ( B. ) de Saxonia. Liber qui dicilur Yitasfratrum. /?o- 

mae , ap. Martinellum % 1587. in 4.° 
IORDANUS (Raymcndcs). V. Idiota. 

IOSEPH (Flavics). De Bello Judaico, et urbis Hierosolymitanae 
excidio. V. IIegesippis. 
* IOURNfiE (LA) du Chretien etc. Asti, Zucconi, et Massa, 1802. 
tn 12.° * Twrtn, Zucconi et Massa, 1802. tn 16.° 

* Lyon, Kindelem, 1820. tti 24.° 

* Milan, Bernardoni, 1821. in 16.° 

* Paris, Potey , (s. a.). in 24.° 10VERIUS (Franc. ). Sanctiones ecclesiaslicae tam synodicae 

quam pontificiae. Parisiis, ap. Parvum, 1555. tn fol. 
IRENAEUS ( D. ) , Episc. Lugd. Liber V. adv. Haereses editi a 
Franc. Feu-ardentio , cum ejusd. et Jac. Billii annotat. Pa- 
ris. , ap. Nivetlium, 1576. tn fot. 
* IRENE, a poem, in six Cantos. — Miscellaneous Poems. £on- 
don, Printed by Mills, Jowett , and Mills , 1833. in 8.° 
ISAAC, Abate. Collazione. V. Testi di Ungua. Digitized by Google 176 ISAIA da este , Can. Reg. Lateran. Expositione sopra la cantica 
di Saloinone. Divota. graue. et scientiflca. Alo nalgare re- 
ducta : Acio che lc spirilualo anime di ogni conditione : Ne 
riporti intelligcntia : gusto: e fructo. Compramt, o anima 
diuota : che ti consolero. ( in fine ) : Qui finisse la Cantica 
caticorum de Salomone. copilata per. D. Esaya da Este 
patauino minimo de li canonici regulari: de ia congrega- 
tione et monasterio de la Charita. Impressa in Yenetia per 
Bartholameo de Zanni da Portese. Nel. m.ccccc.hii. etc. in 4.° 

Edilio haud obvia, et ab Haim notata. 

* 1SCRIZIONI di Autori diversi, con un discorso sulla Epigrafia 

italiana del Dott. Franc. Orioli. Bologna, Sassi, 1827. in 8.° 

* ISELLA (Franc ). Istruzione per consolar i poveri aftlilU con- 

dannati a morte. Bergamo, Ventura, 1586. in 12.* 
♦* ISIDORUS (S.), Episc. Hispalens. — Isidorus ethimologiarum. 

Idem de summo bono. — In fine Impressus Uenetiis 

per Bonatum locatellum mandato et expensis Nobilis viri 
Octaviani Scoli Ciuis Modoetiensis mccccxciu. Tertio ldus 
Decembris etc. In fol. 

Exemplar nitidum, integrnmque ut describitur ab Hain. n. 9280, 
eieganterque compactum. 

*# Sententiae de summo Bono, per Hnbertnm Scuttepu- 

teum. elc. Antuerp. , ap. Belterum, 1666. in 12.° 

De Officiis ecclesiasticis. Parisiis , Duhanul , ($. a. ). 

in 12.° 

Chronologia. V. Mercator. 

I)e illuslr. Eccles. Scriptoribus. V. AuTftoass. 

De Golhis elc. Historia. V. Coiwx. 

* ISIDORUS (S.), Pelmiota. Epistolae ( Lat. ) Andr. Schotto interpr. 

Homae , Corbclletti , 1629. in 8.° 

* ISTITLTO , ossia Regolc generali della Congregazione deHe Ggtie 

di Carila, sotto Ia protezione di S. Vinc. dt Paott. Roma, 
Poggioli, 1820. in 8.° 

* ISHTUTORE ( L' ) , o Prose e noesle inedite o rare d* ftaliani 

viventi. Bologna, Bortolotti , 1838-59. tot. III. m 8.° 

* ISTRUMKNTI , che delerminano il tratto della Hmea di confine 

tra la Prov. di Bologna ed il Compartimento liorenlino per- 
corrente dal punto di conlTuenza del Rio-Cerretta in Setta. 
fino al poggio Degli Alberti. Bologna, alla Volpe , 1862. in 4. - 

* ISTRUZIONE 1'udblica. Miscellanea di Regolamenti, Circolari, 

Nolificazioni ed altre statnpc risguardanli la pubblica Istru- 
zionc dello Stato Pontilicio. Fogli vot. legati in vol. IV. Digitized by Google 177 * ISTRUZIONE pralica per la retta amminislrazione del Battesimo 

elc. Vercelli, De-Gaudenzi , 1853. in 8.° 

* ad uso delle levatrici per 1' amministrazione del sud- 

detlo Sacramento. Bohgna , Tip. Arciv., 1824. in 8.° Con al- 
tri due opuscoli. 

* ISTRUZIOM concernenti la maniera di assistere a' Condannati 

alla morte per mano della Giustizia. Torino , Zappata , 
1692. in 12.° 

# catecliistiche per la Diocesi di Pisa. Pisa, Pronperi, 

1817. in 8.° E Conlinuazione di esse. Ivi , 1820. tn 8.° 

ISYCHKS. V. IIesychius. 

* 1TALIA ( DELL' ) Libri cinque (Di Nicold Tomaseo). (S. a. n.). 

T. II. vol. I. in 8.° 

* ITALIA (L') in miniatura. Bologna, Marsigli , 1839. in fol. fig. 

# Altra Copia colle tavole colorate. 

♦ ITALIANO (L'). Giornale. (Bologna), Tip. Gov. ,( 1847-48 ). 

tn fol. 

V. anche Miscellanea di Gazzette. 

* ITALUS ( P. Viator a Cocaleo Cappuc. ) ad Febronium de Statu 

Ecclesiae pro supplemento ad tentamina theologica Bergomi 
edita 1768. Tom. pr. Lucae , 1768; Tom. alter, Tridenti , 
Battitli, 1774. tn 4.° ( V. etiam Febromus). 

* lTINtiRAIRE d'llalie. Milan , Vallardi, 1810. tn 8.° Avec car- 

te* ge"ogr. 

IULIANUS Antecessor CP. Dictatum de ConsiHariis. — Eiusdem , 

Colleclio de Contutoribus. V. Collatio. 
JULIANUS, Archiep. Toletan. ncor»u<m*u>v , sive de futuro Seculo 

libri Tres, a Boetio Epdneediti. Duaci, de Winde , 1564. tn 8.° 
IULIAMS ( Acr. ). V. Cor.nutcs. 

IULIANUS Imp. Misopogon, et Epislolae Gr. et Lat. , a Petro 
Marlinio. Paris. , ap. Wechelum % 1566. tn 8.° 

♦ Discours contre les chretiens, trad. par le marquis 

d' Argens. Berlin , Voss , 1768. tn 8.° 

♦ IURISPRUDENTIA. Juris civilis anteiustinianei rcliquiae ineditae 

ex cod. rescripto Bibl. Vat. , curanle Ang. Maio. Bomae , 
Burtiaeus, 1823. tn 8.° 
vetus. Draconis et Solonis leges. V. Prateius. 

# Corpus Juris Civilis. V. Jcsti.manus. 

♦ Corpus Juris Canonici. V. Corpus. 

Juris orientalis Pontificii et Imperatorii libri III. Gr. 

Lat. ab Enimundo Bonefidio digesti ac notis illustrati. (Pa- 
risiis), Henr. Sleph. , 1573. tn 8.° 

# IUSSI ( Franc. ). Strenna italiana di cose grcche antiche. Bolo- 

gna, alla Volpe , 1855. tn 8.° 

* IUSTA funebria Elisabelhae Christinae Aug. MedioU , Marelti, 

1751. tn fol. 23 Digitized by Google 178 

IUSTINIANUS, Imp. Corpus juris civilis, cum glossis. Parisiis , 

ap. Nivellium, 1576. T. V. in fol. 
Novellae Constilutiones , Gr. Lal. , Greg. Haloandro 

interpr. Noremb. , ap. Petreium , 1531. in fol. 

Exemplar, in interpretalione latina, charlis 127-134 mulilum. 

Eaedem latinae ex Greg. Haloandri et Henr. Agy- 

laei interpretatione ; ejusd. Jusliniani Edicta , Justini , Ti- 
berii , Leonis pliilosophi Constilutiones et una Zenonis etc. 
Henr. Agylaeo interpr. ; et Canones SS. Apostolorum, in- 
terpr. Haloandro. Basil. , ap. Hervagium , 1561. tn 4." 

Novellae Constitutiones III. V. Collatio. 

Institutiones per tabulas synopticas digestae. V. Wol- 

phics. 

IUSTIMANUS (S. Lacrentics). V. Lacrentus (S.). 
1USTINUS, Historicus. Trogi Pompeii bisloriarum Pliilippicarum 

epitoma. In eandem notae , excerptiones chronolo^icae ; va- 

riarum leclionum libellus ( edente Jacobo Bongarsio). Lugd., 

Carterius, 1593. tn 8.° 
1UST1NUS, Imp. Constitutiones. V. Jcstiniancs. Eaedem etc. 
IUSTINUS (S.j, Phil. et Martyr. Opera, Graece, ex Bibliotheca 

Regia. Lutetiae , Robert. Steph., 1551. in fol. 

Editio Princeps. 

(Lat. ) per Jo. Langura, et sententiis SS. Patrum 

illustrata. Basil. , ap. Froben. , 1565. in fol. 

1USTUS, Episc. Orgelitanus. In Cantica Canlicorum explanatio a 
Menrado Molthero reslituta. Haganoe , per Secerium , 1 529. 
in 8.° — Acced. 

2. Gregorics (S. ), Papa. Expositio super Cantica Can- 
ticorum. Venet. , ap. Sessam, 1519. in 8.° (Editio, ut et 
sequens, a Le Long haud notata). 

3. Angelomcs, Mon. Benedict. Enarrationes in Cantica 
Canticorum. Colon. , Pracl , 1531. tn 8.° 

4. Philo, Episc. Carpathii. ln Canticum Canticorum In- 
terprctatio , inlerpr. Steph. Salutato. Paris. , tn off. Wecheli , 
1537. in 8.° 

IUVENALIS (Jcn.), et PERSIUS (Acl.). Satyrae. Venet. , ap. 

Sessam, 1523. in 8.° 

Paris. , de Marnef, 1558. tn 12.° 

Lugd. , ap. HH. Gryph. , 1560. tn 16.° 

ex recens. L. Roenig. Aug. Taur. , Pomba, 1830. 

T. II. in 8.° 

IVO ( D. ) , Episc. Carnut. Decretum editum cura et studio Jo. 
Molinaei. Lovanii, Gravius, 1661. in fol. Digitized by Google 179 K. 

KALENDARIUM gregorianum perpetuum. Roma, Basa, 1582. tn 4.° 

* KANT ( Mam ele). Critica della ragione pura. Pavia, Bizzoni , 

1820. T. VIIL in 16.° 
KEMPIS (Tiio.m. ). De imitando Christo lib. IV ex latinis latinio- 
res facti a Franc. Tolensi. Antuerp. , ap. Bellcrum , 1575. 
tn 12.° 

* De Imitatione Christi. Mediol. , ex typ. Bibl. Ambr. , 1749. 

in 12." 

* Lugd., Busand., 1807. in 12.° V. Encuiridion ad 

calcem. 

(Ital.). Parma, Viot , 1578. in 12.° 

* (Ital.) trad. da Ant. Cesari. Bologna, Turchi e 

Veroli, 1827. tn 12.° 

* — (Jtal.), trad. dal medesimo. Ivi, Tip. delV Anco- 

ra, 1836. in 12.° 

* (Ital.), trad. dal Card. Enriquez. Milano , Po~ 

gliani, 1831. tn 12.° 

* ( Frang. ) , trad. par le P. de Gonelieu. Paris , De- 

saint, 1770. tn 12.° 

* KERCKRINGIUS (Tueodorus). Commentarius in currum trium- 

phalem Antimonii Basilii Valentini a se latinitate donatuin. 
Amstel. , ap. Frisium, 1671. tn 12.° 
KIRCHERUS (Athan. ). Historia Eustachio-Mariana. Romae , 
ap. Varesium, 1665. tn 4.° fig. 

* KLOPSTOCK. Le Messie. Parw, Vincent , 1769. tn 12.° 
KOLLIN (Conr.). Eversio Lulherani Epithalamii. (Coloniae), 

s. typ. n. , 1527. tn 4.° 
KONIGSTEIN (Ant. a). Postillae, sive Enarrationes in epistolas 
et evangelia totius anni. Colon. , ex off. Novesiani, 1540. 
J. //. tn 8.° 

Desunt ntroquc in volumine duae priores chartae eandem Epistolam 
ad Lectorem complectentes. 

* KOTZEBUE. Teatro scelto. Bologna , Marsigli, 1829-35. T. XXX. 

t>ol. XV. in 12.° 
KRETZ ( Johan. ). V. LlUBlTZS. 

* KREUTZ (Gio. e Luigia). La Basilica di S. Marco in Venezia. 

Sezione prima. Kienna, Hofel , in fol. mass. fig. 
KYSPENNINGIUS (Henr.). Precationes christianae et gravissi- 

mae ad juste pieque vivendum admoniliones. Colon. , ap. UH. 

Birckmanni, 1581. tn 12.° 
Aquae Vitae de Fontibus Salvatoris. Aniuerp. , ap. 

Plantin., 1583. tn 8.° Digitized by Google 180 L. * LABBEUS (Phil.), et COSSARTIUS ( Gabr. ). Sacrosancta Con- 

cilia, insertis Baluzii, et Jo. Harduini additamentis , cu- 
rante Nicolao Coleli, cum Apparalu. Pintftfts, ap. CdieH. 
1728-33. T. XXII. in fol. — Accedit Supplementum Jo. Dom. 
Mansi. Lucae , ex typ. Salani , 1748-52. T. VI in fol. 
L V BOETIE. V. Boktie. 

* LABUS ((iio.). Le vite di S. Pio V, e del B. Nicolo Alber-ali. 

3Wano , lionfanli , 18:27. in 8.° — (Esemplare in carta di 
color tane). 

* Altra Copia , in carta di color di rosa. 

* Altia, in carta verde. 

* Vita de' SS. Filippo e Giacomo Aposloli. V. Rcdom 

e Larcs. 

* Di un'epi£rafe latina scoperta in Egilto, e, in occasione 

di essa, dei Prefetti di quclla Provincia da Ottaviano Augu- 
sto a Caracalla. Milano , Sonzogno , 1826. in 8.° 

* LABIA (Carlo), Yesc. d' Adria. Imprese pastoiali estratte dalla 

divina Scrittura. Venezia , Pezzana, 1685. in fol. fig. 
LACAILLE. V. Caille. 

* LACOKDAIRE (Enrico). Influenza , trionli e atlributi dclla Chie- 

sa caltolica. Ua^ionamcnti. MUano , Hedaelli , 1854. in 8.° 

* Memoriale pcl ristabilimento in Francia dell' Ordine de' 

Prcdicalori. Lucca , Guidolti , 1842. in 8.° 

* LACROIX ( A. de). Storia privata e politica d' Abd-El-Kader. Bo- 

logna, Tiocchi , 1846. tn 8.° 

* Allra Copia. 

* LACTANTIUS (L. Caec. Firmiams). Opera omnia , notis illu- 

strata a Jo. Bapt. Le Brun , et Nic. Lenglet Dufresnov. Lu- 
tet. Paris., de Bure , 1748. T. U. in 4.° 

— Divinarvm institutionvm libri septem proxime ca ^tigati 

et avcti. Eivsdem De ira Dei. Liber I. De opificio Dei liber I. 
Epitome in libros suos, liber accplialos. Pliocnix. Carmen 
de dominica resurrectione , Item Index in eundem rerum 
omnium. Tertvlliam liber apologeticus cum indice. Ye- 
netiis , in Aedibus haeredvm Aldi et Andreae Soceri. mense 
Martio , m . d . xxxr.tn 8.° 

Optima editio ab Honorato Fasitello cum pluribns Cassinensis Bi- 
bliolhecae mss. codicibus collala. Excmplar nitidissimum. Eadem, demplo Tertulliani libro. Lugd. , ap. Tor- naesium etc. , 1548. tn 12. * LADERCHI (Cam.). Memoria sulle relazioni della Chiesa con 

lo Stato, e sulle cosi dette liberta gallicane. Modena, Ere- 
di Soliani, 1845. in 8.° 
LAET (Joan. de). Belgii Confoederati Respublica. — Gallia t 
sive de Francorum Regis dominii et opibus Commentarius. 
— De Imperio Magni Mogolis, sive India vera. V. Res- 

PUBLICAE VARIAE. 

LAETMATIUS (Hkrmas). De instauranda Religione. Basilea* , 

(s. typ. n. 1548.). trt foL 
LA FARINA. V. Farina. 

* LAFITAU (Pier. Franc. ). Le frodi del Giansenismo usate gia 

in Francia da Quesncllisti e a' di nostri rinovate in Italia 
da' lor seguaci segnatamenle in Pavia e Pistoia. Assisi , 
Sgariglia, 1788. in 8.° 

* LA FONTAINE (Jean de). Fables. Pam , Renouard , 1811. T. II. 

in 8.° Avec fig. 

* Fables choisies mises en vers, avec un nouveau com- 

mentaire par M. Cosle. Amsterd. , Chastelain , 1773. P. II. 
vol. I. in 12.° 

* Les Amours de Psyche et de Cupidon , suivies des 

poemes d' Adonis, de la Captivile de St-Malc, et du Quin- 
quina. Pari*, Mame , 1810. in 16.° 

* LA FOREST ( DE ). Melodo d' istruzione per ricondurre i pre- 

tesi Riformati alla Cbiesa Romana , e confermare i Catto- 
lici nella loro credenza. Roma, Poggioli , 1825. T. II. 
vol. I. in V>.° 

* LAHARPE (Gio. Franc). Confutazione del libro — Dello Spirito 

di Elvezio. — trad. dal francese. Venezia, Gatli , 1798. in 8.° 

* Del Fanatismo nella lingua rivoluzionaria (trad. di Giu- 

seppe Angelelli). Bologna , Sussi , (s. a. ). in 8.° 

* LALLEBASQUE. Opere nlosofiche. Lugano , Ruggia, 1830. vol. 

IV. in 8.° 

* LAMARCK. Storia nalurale degli Animali invertebrati compen- 

diata ed arriccbita di note da Franc. Baldassini. Pesaro, 
NobUi, 1834. in 8.° 
LAMBERTIM (Prospero). V. Benedetto XIV. 

* LAMBRUSCHINI (Luigi), Arciv. di Genova. Orazione nelle so- 

lenni esequie per I' anima di S. M. il Re Vittorio Eina- 
nuele. Torino , Stamp. R. ( 1824). in 4.° 

* Sull' lmmacolato Conccpimento di Maria. Roma, Tip. 

„ .' de Prop. Fide , 1843. in 8.° 

* LAMBRUSCHINl (Raff.). Guida deir Educatore. Firenze , Tip. 

Galil., 1836-45. T. IX. in 8.° 

* LA MENNAIS (F. De). Oeuvres diverses. Paris, 1821-37. T. 

XII. in 8.° Digitized by Google 182 

LA MENNAIS (F. De). Dei progressi della rivoluzione e detla 
guerra contro la Chiesa. Macerata, Mancini , 1832. T. III. 
vol. I. in 8.° 

Essai sur 1' Indiflerence en matiere de Religion. Paris , 

Molin et Seguin, 1819. T. II. in 8.° 
Della Indiflerenza in materia di Religione. Milano , Pi- 

rola, 1819. T. II. vol. I. in 8.° 
De 1' Absolutisme et de la Liberte. Gineve, Cherbuliez , 

1834. in 8.° 

Bruxelles, Hauman , 1836. in 24.° 

Le livre du Peuple. Brux. , Ilauman , 1838. tn 8." 

Paroles d' un Croyant 1833. Paris, Renduel , 1834. tn 

8.° — On y a joint: 

2. Gregorii Papae XVI Epistola encyclica in supradi- 

ctum libellum, Lat. ital. Romae , Typ. R. C. A. , 1834. in 8.° 
Parole di un Credente, aggiuntevi le considerazioni 

di un cattoliro italiano in risposta all' Enciclica. Italia, 

(s. tip. ), 1834. in 8.° p. — Vi e unito: 
2. Le Parole di un Credente , come le scrisse 1* Ab. F. 

De La Mennais quando era un Credente. Modena, Vincen- 

zi, 1836. in 8.° 

LAMETIUS Hennencirius (Aoruncs). Viginti septem (priores) 

Psalmi interpretati. Parisiis , ap. Vascosanum, 1548. (minime 

vero 1547, ut notat Le Long), in 8.° 
LAMPADIUS (Jac. ). De Constitutione Imperii Romano-Germani- 

ci. Exst. inter Respcbl. var. 
LAMY (Bern. ). Apparatus chronologicus et geographicus ad 

Commentarium in Harmoniam , sive Concordiam quatuor 

Evancelistarum. Venetiis , ex typ. Balleon. , 1735. in 4.° 
LANCFILOTTUS (Jo. Paulcs). Institutiones Juris canonici cum 

glossis. Accessit eiusdem opusculum, De Comparatione utrius- 

que Juris. Lugd. , ap. Rovillium , 1584. in 4. Q 
LxVNCl ( F. ). Dell' Amminislrazione cointeressata de' Sali e Ta- 

bacchi. Consideiamenti. Roma, Monaldi , 1848. in 4.° 
LANCl ( Michelang. ). La Sacra Scrittura illustrata con monu- 

menti fenico-assirii ed egiziani. Roma, Soc. tip., 1827. in 

A. 0 fig. 

Paralipomeni all' illustrazione della S. Scrittura. Pari- 

gi , Dondey-Duprt , 1845. T. II. in 4.° /ig. 
LANDI ( Gius. Ant. ). Raccolta di alcune facciate di Palazzi e 

Corlili de' piu riguardevoli di Bologna. Bologna, Lelio dal- 

la Volpe , (s. a. ) , tfl fol. fig. 
LANDOLFO di Sassoma, Certosino. V. Ludolphus. 
LANFRANCUS, Episc. Canthuar. V. Philastrics. Digitized by Google 183 LANGHECRUCIUS (Joan.). De Vita et honestate Canonicorum 
et aliorum Ecclesiastic. Duaci , ex off. Bogardi, 1588. tn 8.° 

* LANGUET (Gio. Gius.). Trattato della Conhdenza nella miseri- 

cordia di Dio. Venezia, Recurli , 1750. tn 8.° 
** LANGUS (Joan. ). Ad Jesum Christum Dei /ilium, pro Christianis 
contra Turcas. Elegia (edente Carolo Adamo (1)). Vienn. 
Pannon. , in aed. Singrenij , 1539. tn 4." 

(1) Cuius baec verba eius manu signata in fronte leguntur : Rmo 
in Chrislo Patri, dno Joanni Morono Episcopo Mutinen. etc. Dno 
suo colendissimo Adamus Carolus. D. D. 

Hos Elegos Langi Praesul tibi magne legendos 
Offert, quo debet Carolus obsequio. 

LANSPERGIUS (Jou. ), Carlhus. , cognomento Justus. Pharetra 
divini Amoris. Coloniae , Gennepius, 1533. tn 8.° 

De Agone, seu Passione Christi. lbid. , ap. eund. , 

1536. tn 8.° 

Epistolarum et Evangeliorum dominicalium cnarratio- 

nes et conciones. Pars aest. et hyem. — Scrmones de San- 
ctis tolius anni. Colon. , ex off. Novesiani, 1545. T. III. tn 8.* 

Opuscula aliquot pia. V. Gbrtrudes (S. ). 

Enchiridion militiae christianae. Parisiis , per Gallerum , 

1546. ttt 8.° 

* LANZERIM (Dom. ). De Matrimonii Sacramento praecipua divi- 

ni alque eccl. Juris servanda exponuntur. Rononiae t Lon- 
ghi, 1773. tn 4.° 

* Disputationes Theologicae. Bonon. , de Franciscis , 1800. 

T. IV. vol. V. in 4.° 

* LANZERINI (G. B. ). Terapeja speciale delle acqoe termali Por- 

rettane. Bologna, Nobili , 1824. tn 8.° 
LASCARIS ( Constantinus) , Byzantinus. Grammaticae Compen- 
divm. Adiectis in fine quibusdam opusculis, ad graecae 
linguae scientiam aptissimis. Cum latina interpretatione e 
regione apposita, ul conferri a quouis lyrone possint. — 
Veneliis, apud Paulum Manutium, Aldi F. m.d.lvii. In 8.° 

Etegans editio, de qua cf. Renouard, Eiemplar nitidissimum. 

* LASCARIS, Marchese. DelVuso piii proGcuo degli Alberi torti, 

diObrmi e di grandioso diametro. Torino, Chirio e Mina, 
1823. tn 4.° fig. 
LATOMUS (Barth.). F. Baluuinus n. 2. 

* LATUADA ( Serviliano). Descrizione di Milano. Milano , nella 

R. D. Corte, 1737. T. V. in 8.* fig. 

* LAURENS (I. L. ). Essais historiques et critiques sur la Fran- 

che-Maconerie. Paris, Chomel , 1805. tn 8.° Digitized by Google 184 * LAURENTIE. Theorie catholique des Sciences. Introduction a 

r Encyclopedie du XIX Siecle. Paris , Cosson, 1842. in 8.° 
* LAUKENTIUS ( D. ) Justimanus, Venetiarum Protopalriarcha. 
Opera, edita per Hieron. Caballum. Brixiae , per Angelum 
Britamiicum , quinlo calendas Apriles m .d. ri. vol. primum 
( lantum ). In fol. 

Edilio Prineeps, luculenta atque perrara. Vide apud Cre- 
vennam (edit. 1775. T. I. p. 74) locupletem eiusdem descri- 
ptionem, et multa, quae de illa profert encomia. Quapropter 
magis cst dolendum quod istius praestantissimae editionis exem- 
plar nostrum careat altero volumine, el in hoc primo desiderentur 
priores octo chartae, Frontem, Epistolam editoris, capitumque 
tabulam complcctentes. 

Eadem. Basileae , ap. Frobenium , etc. 1560. in fol. 

* Della Vita monastica. Fol. 1. recto: Icon e ligno ca> 

lata, in qua sparsim leguntur: IHS — hec est summa ve- 
rilas — etnus Pater — Filius — Sps sctus. Fol. 1. verso: 
Tabula capitulorum. Fol. 2. rectum vacat , versum icone lignea 
ornalum. Fol. 3. reclo ( cum sign. aiij) : Doctrina et no 
puocho vtile a quelloro che nouamenle intrati so | no nella 
religione del viuere religiosamente. Composita per | lo Cle- 
mentissimo Monsignior 1'atriarcha Beato Lauren | zo Jusli- 
niano della cogregatione di San zorgi de Aliga Gen- | til- 
huomo fo de Uenexia. F. 113. verso, in fine: Anno. 
M . cccc . Lxxxxim. venuta ala luce qsta agelica opa | la 
quale a qualuq ; docto e scto polra esser chara e de grade 
vlili | ta che tede andar p via de pfeclioe ad acqstar lamor 
de esso sum | mo bn : et potra se ben chiamar la via chiara 
e lucida de oteplatoe et vera pfectoe Edita del Falriarcha 
Oeato Lauretio Uene | tiano de ka Juslinian : laquale 
impssione fo opiuta a. XX. de Octo | brio del anno supra 
notato. Laus onnipotenti deo. Fol. 114. rectum vacat, ver~ 
sum iconem e ligno caelatam praefert iili frontis similem , sed 
cum diversis scriplionibus , quae sunt : Makia — Virgo Maler 
— anplu — iplu — p ptu ( ante partum , in partu , posl par- 
tum). Superne: Beato Laurentio Patriarcha dela vila Keli- 
giosa. In 4.° Ch. germ. , cum signaturis tantum, lin. 35. 
fol. 114. 

Edilio Prineeps juxta Hainium, qui unam tantum editio- 
nem Saec. XV describit. Animadvertendum vero cst Morellium in 
Biblioth. Pinell. T. IV. n. 116 et 165. duas huiiis Oj»eris notare 
ediliones diversas, ut videtur, eodem anno 1494 proditas , qua- 
rum unam Venetiis, alteram absque loci nota. Sed cum ipse 
Bibliographus nimia etus breviloquentia haud ootaverit men- Digitized by Google 185 sem, incertum est qnaenam utriusque sit Princeps. Attolimus au- 
tem huius Exemplaris accuratiorem et locupletem ex more Hainii 
descriptionem , praescrtim ut e collalione percipi possent non- 
nulla discrimina primi ac poslremi folii, quibus ab Hainiano dif- 
fert hocce nostrum integerrimum ac nitidissimum. Hanc cdiiionem 
prodiisse Vtnetiis habetur a nonnuliis bibliographis. P. Crbven- 
nam, edit. 1789. T. I. n. 882. 

Devoli Sermoni delle solennita de' Sani, trad. dal P. 

Andr. Picolini. Venetia , Franceschi , 1565. in 8.° 
Del Dispregio del Mondo , et sne vanita , trattato tra- 

dotto dalla Lalina nella uolgar lingua, per il R. 1). Domi- 

nico (iabrieli Caoooico Secolare della Coogregatiooe di S. 

Giorgio d* Alga. Con Tavole copiosissime. In Venetia, 

m . /> . lxxii. Jn 4.° 

Editio inter Aldinas recensita. 

LAURETUS ( Hier. ) , Benedict. Sylva Allegoriarum totius sacrae 
Scriplurae. Venetm } ap. Bindonum^ etc. 1575. T. 11. in 4.° 

* LAUTH ( Ern. Aless. ). Manuale per Tanatomico, trad. dal 

Dott. Cesare Gnoli. Bologna, Tiocchi , 1841. in 8.° 

* LAUZUN (M. L£ Ducde). Memoires de sa vie. Paris, Rignoux, 

1822. in 8.° 
LAVEZOLIUS Lebetius (Jac. ). V. Lebetius. 
LAVEZUOLA ( Alberto ). Osservationi sopra il Furioso di M. 

Lod. Ariosto. V. Ariosto del Porro. 

* LAVIZARI (Fietro Ang. ). Storia della Valtellina. Capolago, 

Tip. elv., 1838. T. II. in 12.° 

* LAV. : MASSOX. : {Lavori Massonici) dedicali alla nascita del Re 

di Roma dal G.: O.: (Grande Oriente) d' Italia g.: 13. m.: 4. 
Ao.: 5811. (giomo 13, mese quarto , anno 5811.). Milano , 
da' lipi del G.: O.: d'Ilalia, in 16.° 

* LAYARD (Acsteno Enrico). Delle scoperte di Ninive; volga- 

rizzamenlo del Conte Ercole Malvasia. Bologna, Soc. tip. 
bol., 1855. tn 8.° fig. 
LAZIUS ( Wolfgangcs). Fragoieota quaedam Caroli Magoi Imp., 
alioruoiq. de veteris Ecclesiae rilibus ac ceremoniis. Adie- 
ctum est Rabani Mauri Opus de virtutibus , viliis ac cere- 
moniis eiusd. antiquae Ecclesiae. Antuerp. , ap. Bellerum, 
1560. in 8.° 

De hoc libro haec adnotat Illustrator Bibliothecae Garampii : Iptum 
hoc opus inter rarissima reponunt Vogt et Baver j multisque inco- 
gnitum esse usserit Struvius (Bibliotk. antiq. t. I. p. 477). 

* LAZZARLM (Sebast. ). Dettaglio storico di quanto precede, ac- 

compagno, segui la prigiooia io Brescia del Card. Aless. 
Mattei Arcivesc. di Ferrara. Venczia, Andreola, 1799. tn 8. # 

24 Digitized by Google 186 LEARDl ( Paolo ) , Mons. Orazione funebre pel re di Francia Lui- 
gi XVI. Roma, Zempel , 1794. in 4.° — Vi e unito : 

2. Malvezzi (Floriano), Mom. Orazione in morte di Pier 
Franc. Peggi. Bologna , neW Imt. delle Se. , 1782. in 4/ 

3. Confutazioke delle anuolazioui criliclie apposte ad 
una Logica ms. aUribuita al sudd. Picr-Franc. Peggi. Bo- 
logna, Longhi , 1764. in 4.° Con altro opuscolo. 

LEBETIUS Lavezolius (Jac), C. B. D. Aug. Poeseos lib. IV. 

Ferrariae , ap. Baldinium, 1583. in 4.° 
De habitu canonico. Ibid. , ap. etmd. , 1585. in A.° 

Liber haud obvius. 

LEDESIMA (Jac. ). De divinis Scripluris, quavis lingua non le- 

gendis. Colon. , ap. Calenium , 1574. in 8.° 
LEDESMA (Alexius), Cl. R. De vita et rebus geslis Gabrielis 

Palaeoli S. II. E. Card. , primique Bononiensis Archiep. 

Bononiae, Typis Zeneri , 1617. in 4.° — Accedit : 

2. La Vila di S. Ghernrdo da Monza scritta da 

Alessio Lesmi (1). Botogna, Monli , 1647. in 4.° 

(1) Lbsmus, Ledesma et Ledesmus proroiscue usurpntur: italice ta- 
raen Lbsmi fere semper. Ungarelli (Bibl. Seript. Congr. CC. RR. 
S. PauUi. p. 442). 

LEDESMA (Petrcs). Traclalus de Sacramenlo Matiimonii. Ye- 

netiis, ap. Zallerium , 1595. in 4.° 
LEGES Longobardorum cum Glosis D. Caroli de Toeco , una cum 

Capitulari Caroli Magni. Venetm , per Lilium , 1537. in 12.° 
LEGGENDA di Lazzaro, Marla e Maddalena scrilla nel buon 

tempo della lingua italiana. Bologna, Soc. tip. bot. , 1853. 

tfi 8.° 

LEGGENDARIO (IL PREFETTO ) , ovvcro Vite de' Santi per 
ciascun giorno deir anno ornate ed arriccbite di altrettante 
tavole all' acquarella. Roma, Tip. della Minerva, 1841. T. 
XII. in 8.° gr. 

LEGGI (SULLE) e V amministrazione dei dominj estensi etc. 

Ilalia, (s. tip.), 1833. tn 8.° gr. 
LEGIONENSIS (Luysius). V. Luoovicus. 

LEISENTRITIIjS (Joan.). Cursus piarum quarundam , vereque 

evangelicarum precum. Budissinae , Wolrab. , 1571. in 8.* 
LELLO (Gio. Luigi). Historia della Chiesa di Monreale, col Som- 

mario dei Privilegi dell' Arcivescovo di Monrcale. Roma , 

Zannetti, 1596. in 4.° fig. 
LE LONG (Jac. ). Bibliotheca Sacra in binos syllabos distincta, 

cum indice (curante P. Nic. Desmolets). Parisiis, Montalant, 

1723. T. JL in fol. Digitized by Google 187 * LEMENE (Franc. de). Poesie diverse. Milano, Quinlo , 1698. 

in 4.° fig. 

LEMMUS (Levinus). Occulta naturae miracula. Antuerp. , ap. 

Simonem, 1507. m 8.° 
De habilu et eonstitulione corporis. Erphordiae , Me- 

chlmm, 1582. in 8.° 
LENSAEUS (Joan. ). Confutalio Libelli cujusdam conlra Jo. AI> 

Austria (iubern. lnf. Germaniae , in ea parte qua Conscien- 

tiae libcrta* requiritur. Romae , ap. UH. Bladii , 1578. in 8." 
De ecelesiastica Salisfactione Poenitentis adv. Benedi- 

cluin Aretium. Lovanii , Masius , 1585. in 8.° 

* LENZI (Gaet. ). Descrizionc dell' InstitutO delle Scienze di Bo- 

lo^na. Bologna , Borlolollx , 1841. in 8.° 

* Raccolta di prose italiane antiche e moderne. Bologna, 

Bortnlotd, 1838-43. T. VII e due fa$c. del VIII. vol. IV. in 8.° 

* Compendio di Storia Romana. Bologna, DaWOlmo, 

1830. in 12.° 

* _ Bologna, Tip. di S> Tomm. d' Aq. , 1842. in 16.° 

* Opuscula didascalica ad usum tironum linguae latinae. 

Botwniae, Tiocchi , 1844. in 12.° 

LEO (S. ) M., Papa. Sermones, Homiliae et Epistolae. Coloniae , 
ex off. Novesiani, 1547-48. T. II. in 8.° 

Epislola adv. Eulychem. V. Manuel (Comnenus). 

LEO VI. Imp. (cognomento Philosophus). Constitutiones Novel- 
lae, sive Conectoriae Legum repurgationes , Henr. Agylaeo 
interpr. V. Jgstlmanus, Imp. Novellae Conslit. (Lat.) p. 489. 

* LEO XII. P. M. Collectio Legum et Ordinalionum de recla Stu- 

diorum ratione. V. Collbctio. 
LEO (Joan.), Afric. De totius Africae descriptione Iibri IX in 
latinam linguam conversi Jo. Floriano interpr. Antuerp., ap. 
Lalium , 1556. in 8.° 

* LEO (Henri). Histoire d' Italie pendant le moyen-age, et jusqu' a 

nos jours. Paris, Parent-De$barre$ , 1837-39. J. J7/. in 8.° 

* LEONARDO (B.) oa Porto Maurizio. Discorso mistico e mo- 

rale per unire in Sagra Lega tutli i Confessori. V. Avvmi- 
timenti per ben amministrare il Sacramenlo della Peniten- 
za pag. 43 nella prima ediz., pag. 65 nella seconda. 

* LEONARDUCCl (Gasp.). La Provvidenza. — Cautica. Venezia . 

Occhi, 1789. in 4.° 

* LEONE (Evasio). Due Elogi di S. Vincenzo de' PaoM. J>arma, 

Tip. Bodoniani, 1801. in 12.° 

* LEONl (Carlo). Speronella , o 1' origtne della Lega Lombarda. * 

Milano, Pirotla , 1837. tn 12.° 
LEONTIUS, Byzantinui. Historia Sectarum. V. Manlel (Com- 
nenus ). Digitized by Google 188 LEONUS (Dom.). Ars medendi humanos particularesque mor- 
bos a capile, usque ad pedes. Bononiae , ap. Rossium , 1576. 
tn 4.° 

LEOPARDI (Monaldo). La Giustizia nei conlratti e V usura. Mo- 

dena, Eredi Soliani , 1834. in 8." 
lsloria evangelica scrilta in latino con le sole parole 

dei sacri Evangelisti spiegata in italiano e dilucidala con 

annotazioni. Pesaro , Nobili , 1832. vol. II. in 8.° 

Memoriale di Fra Gio. da Camerino. V. Giovanm ete. 

Le Illusioni della pubblica Carila. V. Ii i isiom. 

LERMIMEK ( E. ). Philosophie du droit. Bruxeltes , Hauman , 

1832. in 8.° 

LE ROY. La Medicina curaliva etc. Bologna , Masi, 1824. T. II. 
in 8.° 

LESLAELS (Joan. ) , Episc. Rossen. Piae alHicti animi consola- 
tiones, divinaque remedia. Et animi tranquilli munimentum 
et conservalio. Pamiis, ex off. /' Huitlier , 1574. in 8.° 

De origine, moribus , et rebus gestis Scotorum libri X. 

Accessit nova et accurata regionum et insularum Scotiae 
cum ejusdem tabula topographica descriptio. Romae , in aed* 
P. R., 1578. in 4.° 

De litulo et jure Mariae Scotorum Reginae, quo Regni 

Angliae successionem sibi juste vendicat. Rhemis, Fognaeus, 
1580. in 4.° — Acced. 

2. De illustrium Foeminarum in Repub. administran- 

da, ac ferendis legibus authorilate. Ibid. , 1580. in 4.° 

Duorum Operum suprascriptorum primum rarum estj eadem vero 
collecta sunt ioventu difQciliora. 

LESMI (Ai.essio). V. Ledesma (Alexius). 

LESTRANGU ( Franc. et Claitd. ) Fratres. Orationes duae de 

regia Consecratione , habitae Lutetiae V. Cal. Aug. 1547. 

Romae , ap. de Cartutarij , 1547. in 4.° 
LE TELLIER (Charles-Constant.). Grammaire francoise d' apres 

Lhomond. Paris, Le Prieur , 1811. in 12.° 
LETI (Greg.). Vita di Sisto V. Amsterdamo, Janssonio , 1698. 

T. III. in 8.° 

Historia , ovvero Vita di Elisabelta regina d* Inghilterra, 

detta per soprannome la Comediante polilica. Amslerdamo , 
Wotfgang, 1693. T. II. in 8.° fig. 

LETTERA di un Sacerdote regolare ad una religiosa sna sorella, 
nella quale si dichiarano le maniere piii sicure di ben co- 
noscere i veri dai falsi miracoli. MUano , Marelli, 1772. 
tn 12.° Digitized by Google 189 

# LETTERA a Moos. Scipiooe de' Ricci sopra una sua Memoria in 

risposta a quesili fattigli relativamente alle presenti circo- 
stanze della Cliiesa di Francia. Fuligno , Tomassini , 1792. 
in 8.° 

* sul vantaggio della monarcbia assoluta sopra qualunque 

allro Governo a proeurare la felicita de' Popoli. Modena, 
Tip. Cam., 183-2. in 8.° 

# LETTEUE di Principi, le quali o si scrivono da Principi, o a 

Principi , o ragiouano di Principi. Venezia , Ziletti , 1581. 
T. II f. in 4.° 

* ilaliane scelle da' piii dislinti scrittori, da Luigi Pio. 

Parigi, Fayolle , 1807. in 12.° 

* famigliari d' alcuni Bolognesi del Sec. XVIII. Bologna, 

Ramponi, 1820. T. II. vol. I. in 8.° 

# di donne italiane del Sec. XVI pubblicate da Bart. 

Gamba. Venezia , Aivisopoii } 183*2. in 8." 

# descrittive di celebri italiani alla sludiosa gioventii pro- 

poste da Bart. Gamba. Ivi , 1832. in 8.° 

# di nn curato campestre, in risposta al libretto di D. 

Pietro Tamburini contro il Molinismo. {S. n. di l. e tip.) , 
1787. in 4.° 

# scritte dalla Pianura in risposta a quelle scritte dalla 

Montagna, trad. ed illustrate dall' Ab. Viuc. Mocchelti. ifi- 
lano, Truffi, 1832. m 8.° 

♦ ad un Amico, e Uialoghi. (5. n. di l. ne di tip.) , 

1832-33. in 12.° 

* e dispacci mandati al Sac. Dom. M. Gasali paroco 

alla Beverara in tempo della Liberta ilal. del 1796, col suo 
indice e varie memorie. Farte nm., parte $tamp. In fot. 

* LETTUE sur les liberles de P Eglise Gallicane. Liege , (s. typ. ), 

1814. in 8.° — On y a joint : 

2. Lettre sur la nullile et invaliditc des delcgations ca- 
pitulaires en faveur des nommes aux Sieges vacans. Liege, 
1814. in 8.° 

* LETTRES Moscovites. Paris, aux dtpens de la Comp. , 1736. in 8.° 

De Auctore huius operis anonymi in incerto est Barbier, qui haec 
de eo scribit: Je lis cet mots en tile de V exemplaire , qui poni- 
dnit V abbe" Sepher : Par le comte Locatblli ; ou le comte d Asti. 
Un autre exemplaire y que je me suis procuri en 1816, renferme 
une note ainsi concue: L' auteur de ces Lettres, qui s' appelle 

BONDANELLI etC. 

LE VAYER. V. Vayer. 

LEXICON graecolalinum. Parisiis, Morrhius, 1530. in fol. 
graecolatioum. Basil. , in off. Walden , 1637. tn fol. Digitized by Google 190 

* LEXICON epiffraphicum Morcellianum (auctore Philippo Schiassio), 

cui adiectum est Lexicon episraphicum Morcellianum vo- 
cibus italicis digestum ( ab Archang. Gamberinio). Bononiae , 
Nobili, 1835-43. T. IV. in 4.° 

Brunet snb roce Morcelli , qmim nolet et hoc ipsum Lexicon, ad- 
dit: Cet ourrage, fruit d' un tong travail de plusieurs savants 
archiologues el tatinistes italicns , est annoncie comme un supple- 
ment necetsaire aux ouvrages du cclebre Morcelli. V idition a ite 
donnie par M. Vhilippe Schiassi. Libenler , cuui tani apta argu- 
menli ralio milii praebcaiur, iuipleo vutuui nonnulloruui ci- 
viiiut meorum , vtrba mlarguens paiisicnsis Biblingrapbi , euius 
auctori tas posset apud exlcros cL nostruiu Scbiassiuiu defraudare 
meriio praesiantis huius opcris, cuius ipse non tanlum Edilor, 
sed unicus Auctor fuit. 

* Peripateticum (auctore Jos. Zama Mellinio). Bononiae, 

ex typ. Lucchesinii, 181U. in 8.° 

Altcra cdilio notata est sub voce Mellinics , quippe quae Auctoris 
nouien praefcrt. 

* LEZIONI pastorali secondo la mente di Pio VI , e Appendice di 

riflessioni dopmaliche (delCard. Andr. Gioanetli). Bologna , 
alla Vo/pe , 1784. in 4." V. anche (jioanetti. 

* — — — de' santi Vangeli per le domeniche e le altre feste 

delTanno, secondo il rito Ambrosiano etc. Milano , Motta , 
171*0. tn 8.° 

* LHOMOND ( Ciiarl. Franc.). Histoire abregee de V Eglise , con- 

linuce jusqu* au Concordat de l'ie VII, par Proyart. Lyon, 
Rutand, 1809. tn 12.° 

* De Viris illustribus urbis Homae. etc. Parmae , Ftac- 

cadori, 1829. t« 8.° 

* lionon. , Gamberini , 1850. in 16.° 

* Doltrina cristiana in forma di lezioni di pieta. Milano , 

Pogliani, 1831. P. III. vol. I. in 12.° 

LHUVD ( Hlmfrkdls). Commenlarioli Britannicae descriptionis 
fragmentum. Colon. Agripp. , ap. Birckmannum , 1572. in S.° 

* LIBELLLS a pio Auctore conscriptus, De Keediticalione mona- 

sterii S. Marlini de Scalis Panhormi Ord. S. Bened. , opera 

Lud. Arcae editus. Romae , ap. Zannettum, 1596. in 4.° 
LIBER Conformilatum etc. V. Bartiiolomakls. 
Minislri Missae juxta ritum Eccl. Nalionis Maronitarum. 

Chaldaicc, literis syriacis. Bomae , ap. Jac. Lunam , 1596. 

tn 4.° Ch. nigro-rubro, cum nonnullis figg. ligno caetatis. 

Opus Gabrieli Palaeoto Card. Nationis et Collegii Maronilarum Patro- 
no inscriptum ab Alumnis tiusdem Collegii, dc qiio quantopere bcne 
sit merilus idem V. E. confer Ledesmam ( De vita eiusd. p. 83 ) 
et Fantuzzium. ( T. VI. p. 251). Digitized by Google 191 

LIBER Psalmorum. V. Davidis. 

Ritualis pro recta Sacramentorum t et sacramentalium 

administratione ad Parochos dioec. Perusinae. Perusiae, ap. 
Brixianutn , 1 o82. in 4.* 

trium Viroruin et trium spiritualium Virginum, conli- 

nens Herniae lihrum Pasloiis, Uguetini monachi Visionem, 
Fr. lioberti Piaed. Sertnones et Visioues, S. Hildegardis 
Virginis Scivias, Elizaheth Virpinis Sconavfjionsis Visiones, 
et Met htildis Bevelationes , edente Jacobo Fabro. Parisiis , 
ex nff. Uenr. Stephani , 1513. in fnl. 

* LIBEIVI A ( I.A ) e la lesije considerate nella liberta delle opi- 

nioni e nella Tolleranza de' Culti reli?iosi ( DeW Ab. Vinc. 
Palmieri). Genova , Olzati , 1798. in 8.° — M e unito : 

2. Niceta Fenigio (Ab. Vinc. Palmieri). Sopra l* Esame 
della Confessione auricolare di Gio Ant. Ranza. Ivi, 1799. 
in 8.° 

LIBERTA (LA VERA). Giornale. V. Eco. 

* LIBKO Auiieo, ossia 1' uroilta in pratica. Modena, Vincenzi, 1837. 

tn 12.° 

* LIBURNIO (Nicol6). Le tre Fontane in tre Iibbri divise, sopra 

la grammatica, et eloquenza di Danle, Petrarcha et Boc- 
caccio. Con un Dialogo sopra certe lellei e , ouer charatteri 
trouali per Messer Giouan Giorgio Trissino. Vinegia, per 
Gregorio de Grcgorii, 1526. in 4.° 

Editio ab Haym notata. 

LIEBENTHAL (Chmstianus). Collegium politicum. Giessae Hes- 

sorum , Typ. Hatnpelii , 1619. ttt 4.° 
LIGUORl (B. Alfonso de). V. Alfonso. 

LILIUS (Zacharias) Viceniinus. V. Faber (Joan.). Homiliae etc. 
LINACRLS (Tiiomas). Rudimenta Giammatices ex anglo sermo- 

ne in latinum versa a Georgio Buchanano. Basileae , per 

Brylingerum , 1642. tn 8.° — Acced. 

2. De emendata structura latini sermonis. Ibid. , 

ap. eund. , 1542. tn 8.° 
LINARIO (Adr. de). Ratiocinationes in primum Psalmum. Flo- 

rent., ap. Sermartellium, 1676. tn 8." 
LINDANUS ( Wilhelmcs) , Episc. Ruraemund., postea Gandavens. 

Panoplia evangelica, sive de Verbo Dei evangelico, libri 

V. Parisiis, ap. Julian, 1564. in 8.° 

Editio a Le Long haud uotata. 

Dubitantius de vera certaque per Christi Jesu Evange- 

lium , Salutis aeternae via, libris III iB6tructus. Coloniac , ap. 
Cholinum, 1565. tn 8.° Digitized by Google 192 LINDANUS ( Wilhblmus ) , Episc. Ruraemund. Ruevvardus, sive 
de animi (ranquillitate. Colon. , typ. Graphaei , 1567. in 8.* 

De vera Christi Jesu Ecclesia dialriba analytica. Colon., 

ap. Cholinum , 1572. in 8.° 

Meditaliones in Psalmum CXVIH. Accessit ejtisdem Re- 

sponsiu pro vero Praesentia Corporis Chrisli in Eucharistia 
contra Jo. Campanum. Colon. , ap. Chotinum, 1575. in 8.° 

— — Psallerium vetus e sexcentis roendis casligatura cum 
Scholiis et Paraphrasi. Coloniae , ap. Atectorium, 1576. in 8.° 

Adde hanc editionem castigatiorem atque locupletiorem caeteris huius 
Operis a Le Long notalis. 

De apostolico Virginilatis voto, atque evangelieo Sa- 

cerdotum Coelibalu , pro defensione S. Concilii Tridentini , 
libri V. adversus Chemnitium. Coton. , ap. Chotinum, 1577. 
in 4.° 

Concordia discors (sive Confessionis Augustanae adul- 

teratae Confutatio). Coloniae ,in off. Birckmanni, 1583. in 8.° 

Exemplar , ut et suprascriptum , Gabrieli Palaeoto Card. dono datum 
a cek-berrimo Auctore, cuius manu signala haec rerba in fronte 
leguntur. lUmo D. tt Rmo in Chro P. Pataeoto Withel. Lindanut 
D. D. 

* LINGARD (Gio. ). Storia d' Inghilterra , trad. da Domenico Gre- 

gorj. Roma, Satviucci , 1828-36. T. XIV. in 8.° 

* LIPPI ( Lor. ). II Malmantile racquislato di Perlone Zipoli , colle 

note di Puccio Lamoni e d'altri. Prato , Vannini, 1815. 
T. IV. vol. II. in A.° 
LIPPOMANUS (Aloisics). De probatis Sanctorum historiis (ex 
recensione et cum additamentis Laur. Soan et Jacobi Mo- 
samuri). Cotoniae Agrippinae , ap. Calenium etc. 1570-81. 
T. VII. in fol. 

Ilistoria de Vitis Sanctorum in epitomen redacta a Gu- 

lielmo Simonis. Lovanii , ap. Verhasselt , 1565. P. II. vot. I. 
in fol. 

Esposizione sopra il Simbolo apostoiico , sopra il Pater 

nostro e sopra i due precetli della carita. Vinegia , app. Sco- 
to, 1545. in 8.° 

Confirmatione et stabilimento di tutti i dogmi catholici. 

Venelia % per Dom. Zio , (s. a.). in 8.° 
Catena in Exoduro ex auctoribus ecclesiasticis partim 

gr.iecis, parlim lalinis connexa. Parisiis, ap. Guiltard, 1550. 

jfl fot. 

UPSIUS (Justos). De recta pronunciatione laUnae linguae dialo- 
gus. ( S. u. n. ), in 8.° Digitized by Google 193 LIPSIUS (Jostcs). De Amphitheatro. Antuerp. , ap. Plantinum, 

1686. in 4.° — Acced. 
2. De Amphitheatris , quae extra Romam. Ibid. , ap. 

eund., 1686. in 4.° fig. 
Saturnalium Sermonum libri duo , qui de Gladiatoribus. 

Eiusdem Satyra Mcnippaea. Lulet. Paris. , ap. Linocerium, 

1686. in 8.° 

De Constanlia. Francof. , ap. Wechelum^ 1690. in 8.° 

De una Religione adv. Dialogistam. Lugd. Balav., ex 

off. Plantin. , 1691. tn 8.° 

* LISI (Franc). Discorso giuridico sopra la continuazione nell'Avo- 

lo deir usufrutto legale sui beni materni. Bologna, Sassi , 
1846. in 8.° 

LITANIAE maiorcs et triduanae solerones , ritu ambrosiano. Me- 
diol., ap. H. Pontii, 1633. in 12.° — Accedunt eaedem inss. 
modulatae. 

* LITROW. Nozioni di Astronomia popolare» trad. da Ant. Ber- 

nardi. Partel. Jhlogna, Nobili, 1839. in 12.° {Manca la P. II.). 
LITTA (Alpu.), Mcdiol. Archiep. Decrcta in Congrcgalione Vica- 

riorum Foraneornm Mediol. Eccles. condita a. 1672. Mc- 

diol., ap. Impress. Archiep. , 1672. in fol. 
LITTERAE Aposlol. pro Ollicio SS. lnquisitionis. V. Eymericus. 
Societatis Jcsu duorum annorum 1586 et 1687 ad Pa- 

tres ct Fralres ejusd. Societatis. Romae, in Coll. ejusd. Soc. , 

1589. in 8.° 

** LIUBITZS alias KRETZ (Johan. ). Oralio de authoritate, deque 
officio sacerdotali. Nissae , Cruciger , 1571. in 4.° 

* LIVIUS (T. ). Ex XIIIl decadibus Hisl. Rom. Decades prima, 

4erlia , quarta et quintae dimidium cum annotation. et emen- 
dation. diversorum ; cum L. Flori Epilome , Glareani Chrono- 
logia etc. Parisiis, ap. Parvum , 1543. in fot. 

* Historiarum libri superslites. Amsterd. , ap. Blaev., 

1633. in 16.° 

* Opera , quae exstant omnia , ex recens. G. Alcx. Ru- 

perti cum supplementis Freinshcmii. Aug. Taur. , Pomba, 
1825-26. T. XIV. in 8.° 

Conciones, cum annolationibus Joach. Pcrionii. Basil., 

Winter, 1545. in 8." 

* LLORENTE (Jean-Ant.). Histoirc critique de 1' inquisilion d' E- 

spagnc. trad. par Alexis Pellier. Paris, Plassan, 1817-18. 
T. IV. in 8.° 

* La mcdesima compcndiata in italiano da Stefano Ti- 

cozzi. Milano , Tip. del Commercio, 1820. T. V. in 8.° fig. 

* — — Porlrait politiquc des Papes considcres comme princes 

temporels et corame chefs de T Eglisc. Paris , Bechel , 1822. 
T. II. in 8.° 25 Digitized by Google 194 * LLORENTE (Mariano). Storia d' un filosofo disingannato. Fe- 

nezia, Santini , 1815. tn 8.° 
LLOT ( BflGH. ), Ord. Praed. Ad SS. D. N. Clementem VIII P. M. 
de laudabili vita et de actis hactenus in Curia romana pro 
canonizatione B. P. F. Raymundi de Pcnia forti enarratio. 

Romae , ex typ. GUiotti, 1595. tn 4.° 

Echard (op. eit. T. II. p. 378),accuratam huius editionis dcscriptionem 
praebens, notat, extra morem, nnum ex eiusdem exemplaribns 
asscrvari Parisiis in Regia et alterum in Mazarin. , ex qno non 
vulgatam iam tum fuisse argumentari posse videtur. 

LOARTE (Gasp.) , d. C. di G. Trattato delle sante Peregrina- 

zioni. Venczia, Guerra, 1575. in 12.° 
Antidoto spirituale contro la peste. Genova, Bellone , 

1577. in 16.° 

Avisi di Sacerdoti et Confessori. Parma, Viotto, 1579. 

in 12.° 

Conforto degli Afllitli. Venezia, Carampello, 1579. tn 12.° 

* LOCASPI (Vilio) (Pascoli Livio). Dcl modo di mantenere abo- 

lita la mendicita. Verona, Mainardi, 1817. tn 8.° — Vi e 
unito : 

2. L. P. (Livio Pascoli). Appello all' umanila. Modena , 

Soc. tip. , 1819. tn 8.° 
LOCATELLI (Paolo M. ). V. Osservaziom sul libro etc. 
LOCATUS (Umdkrtcs). Judiciale inquisiloruin. Romae , ap. UH. 

Bladii, 1568. tn 4.° 
LOGENIIAGEN (Jac. a). Commcntaria in Evangeiium secundum 

Lucam ex operibus D. Auguslini collecta. Anluerp. , ap. 

Tilenium, 1574. tn 8.° 
LOHER (Theodericus). Protolypon veteris Ecclesiae, seu Vitae 

Sanctorum Patrum , auctore S. Hicronymo , aliisque colle- 

ctae a Theod. Loher. Colon., Gennepaeu*, 154 7. m fol. 

* LOIANO (Filippo da). Prediche e Pancgirici scelti. Bologna, 

Ramponi, 18tC-20. T. VII. in 8.° 
LOIOLA. V. Ignatics. 

LOLLI ( Franc. ). Vita del B. Guido de Montemarli. F. Vitb di 
tre Bcati etc. 

* LOMAZZO (Gian Paolo). Poesie. V. Collezione delle migliori 

operc in dial. mil. vol. 1. p. 1. 
LOMBAllDELLI (Greg. ), Domenicano. Dclla Pcrseveranza chri- 
stiana, corona di tutte I' altre virtii. Siena, Bonelti , 1578. 

Echard ( op. cit. T. II. p. 384.) , recensens cx fide Ugurgerii Isidori 
sex tractatus aaxrjrnttrc huius Aucloris, quoruui unus htcce noster 
est, addtt: Quae quidem (opuscula)<m typi$ prodierint. an solum 195 

mgg. in Conventu Senenri gerventur , non aperit ( Ognrgerius ) , 
quamvig lectu digna asterat. Ex qno patet libellulum suprascri- 
ptum iam tum vulgarem minime fuisse. 

* LOMBARDI (Ant.). Conlinuazione della Storia della Letleratura 

del Tiraboschi. V. Tiraboschi. 
LOMRARDUS. V. Petrus, Lombardus. 

* LOMONACO (Franc). Vile de' famosi Capitani d* Italia t col- 

T aggiunta deir elogio di Raimondo Montecuccoli scritto da 
Agostino Paradisi. Lugano , Ruggia, 1831. T. III. in 8.° 
LONG (Jac. Lb). V. Le Long. 

* LONGHI (Franc. M. ). Pocsic in dial. bologn. F. Collezione. 
LONGINO (Dionisio). V. Demetrio n. 2. 

* LONGINUS (Caes.). Trinum Magicum, sive secretonim natura- 

lium , coelcstium , infernalium opus. Francof. , ap. Spiessium , 

1609. tn 12.° 
LONGOBARDORUM (LEGES) etc. V. Leges. 
LONGOBARDUS (Prtrus). V. Petrus, Lombardus. 
LONGOLIUS ( Curistoph. ). Oraliones et Epistolae, adiecto P. 

Bembi et Sadoleti epislolarum libro. Florenliae } per IIU. 

Juntae, 1524. in 4.° 

LOPEZ (JOAN.). V. VlGNATE. 

LORENZO (S. ) Gicstiniani. F. Laurentius. 

* LOTTI ( Lotto ). La liberazion d' Vienna , e Rimedi per la Sonn. 

F. CoLLBZiONB di componimenti in dial. bol. T. II. 

* LOUVET de Couvray (Jban. Bapt.). Vie du Chevalier de Fau- 

blas. Portf, 1820. T. VIII. in 12.° 

* (Ital.), trad. da R. M. (Ricardo Masi). Bologna, 

Masi, 1807-09. T. XIV. vol VII. in 12.° fig. 

* LUCA (Gio. Batt. de), Card. 11 Cavaliere e la Dama. Roma, 

Dragondelli, 1675. tn 4.° 

* i| Vescovo pratico. /t», Eredi Corbelletti^ 1675. in 4.* 

* II Cardinale della S. R. C. pratico. Roma, St. della 

R. C. A. 1680. tn 4.° — Ft e unito: 

2. Difesa della Lingua Italiana. Roma, Dragondel- 

li, 1675. tn 4.° 

* II Religioso pratico. JWj St. della R. C. A. 1679. tn 4.° 

* II Principe cristiano pratico. 7w, 1680. tn 4.° 

Summa , sive Compcndium theatri Veritalis et Justitiae. 

Romae, Lupardi , 1679. T. XIII. in 12.° 

* LUCANO (M. Anneo). La Farsaglia volgarizzata dal Co. Franc. 

Cassi. Pesaro, Nobili, 1826. T. II. vol. I. in f.° 

Exemplar in charta praestantiori ac majori. 

* LUCARELLI ( Gius. ). GP Italiani dall' antichita piii rcmota sino 

al 1844. Bologna, Sassi, 1844. tn 4.° fig. Digitized by Google 196 

LUCAS (Franc). Notationes in Sacra Biblia. Aninerp. , ex off. 
Plantini , 1680. tn 4.° 

Adde hoc Opus cactcris huius Auctoris a Le Long notatis (Bibl. 
Sacr. T. II. p. 835.). 

LUCCHESINI ( Gio. ). Orazione in lode di S. Francesco di Sales. 

Bologna, alla Volpe , (s. a.). in 8.° 
LUCCIA (Petrus Marcellinus de). Dc jure PP. Minorum S. 

Francisci Capuccinorum deciso etc. Romae , De Rubeis, 1737. 

in 4.° gr. 

LUCIA ( Franc. di). Relazione istorica della traslazione del 
corpo di S. Filomena V. e M. Pcsaro , NobUi, 1833. T. 
III. in 12.° 

LUCIANUS. Opera. Graece. Haganoae , 1535. T. II. in 8.° 
Exemplar pagg. 725-749, in secunda parte, mutilum. 

I dilettevoli dialogi: le vere narrationi; Ie facete epi- 

stole di greco in volgare tradotte et historiate (da Nicolo 
Leoniceno). Yinegia, per Nicolo di Arislotile detto Zoppino , 
mdxxv. in 8.° 

Editio praestantibus figuris ligno caelatis exornata , ac, teste Haym, 
perrara. Exemplar pluribus cbartis oteo foedatum. 

LUCIDUS (Joan. ). Opusculum de emendationibus temporum ab 
orbe condito ad hanc usque nostram aetatem. Venetiis , Jun- 
ia, 1545. m 4.° 

LUCIFEK, Episc. Calaritan. Ad Constantium Constantini M. fi- 
lium Imp. Opuscula. Parisiis^ ap. Bene-natum, 1568. in 8.° 

LUCINUS (Alots. M.). Romani Pontilicis privilegia adv. novis- 
simos Osores vindicata. Venet., ap. Javarina, 1735. in 8.° 

LUCRETIUS (T. Carus). (De rerum natura). Venetiis, in acdi- 
bus AUli, et Andreae Soceri , mense ianuario m . v . xv. in 8.* 

Cette idition, ait Renouard, est bien superieure a la tris rare idiiion 
de 1500, in 4.° rivue par Jer. Avaneio assex mince iditeur. Pul- 
chrum , integerrimumque Eiemplar , cui prettum auctat nomen Ga~ 
brielis Palaeotj manu eius, in prima pagina alba, signatum. 

Aliud Exemplar, scd malc habitum. 

De rerum natura libri VI a Dionysio Lambino com> 

ment. illustrati. Parisiis, ap. Roviltium , 15G3. in 4.° 
Iidem reccns. et notis illustrati a Thom. Chreech. Aug. 

Taur., Pomba, 1831. in 8.° 
(Ital.), trad. da Aless. Marchetli. Venezia, Zat- 

ta, 1797. in 8.° 

La stessa trad. , con le osservazioni delF Ab. Dom. 

Lazzariui. Londra , (s. a. e tip.), in 8.° Digitized by Googl 197 * — — — La stessa trad., con le medesime osservazioni. 

Londra, Pickard, 1617. in 8.° 

Editio a Barth. Gamba notata. 

LUCUBRATIONES doclissimorum virorum in omnes M. Tullii Ci- 
ceronis Orationcs accurate in unum uolumen collectae , lo- 
cisque non paucis ad ueritatem emendatae , Adiectis Q. Asco- 
nij Pediani commentariis, cum correclionibus Pauli Manu- 
tij prope innumerabilibus. Venetii$, apvd Aldi fttios, m.d.xlyii. 
in fol. 

* LUDOLPHUS de Saxonia , Carthtt$ianu$. In Psalmos David Enar- 

ratio. (Lugd., Symler), 1542. in 8.° 

■ Vita Chrisli ex evangcliis et scriptoribus orthodoxis 

excerpta. Veneliis, ap. de Caballis , 1566. in 4.° 

▲dde hanc editionem et interpretationcm sequentem cactcris a Le 
Long notatis ( Bibt. Sacr. T. II. p. 835 ). 

* Vita di Giesu Christo scritta da Landolfo di Sa$$onia, 

Certosino et fatla volgare da Franc. Sausoviuo. Vinegia, Sa- 
licato, 1589. P. II. vot. I. in fol. fig. 

LUDOVICLS, vel ALOISIUS Granatf.nsis , O. P. Collectanea 
moralis philosophiae. Olisippone , Correa, 1571. in 8.° 

Conciones de Tempore. Olysippone , in off. Barrerij , 

1575-76. T. III. in V 

Decst tomus quartus Salamanticae , ap. HH. Matthiae Gattii, 1580. 
editus. 

Ecclesiastica Rhetorica. Accedunt ejusd. argumenti libri 

tres Augustini Vaij:rii Episc. Veronae. Venetiis, ap. Zilet- 

tum, 1578. in 4.° 
Calechismus in Symbolum a Jo. Paulo Galluccio Sa- 

loensi lalinitate donatus. Venetii$, ex off. Zenerii , 1586. in 4." 
Traltalo dell' Oratione et della Meditatione , trad. da 

Vinc. Buondi. Vinegia, Giolito , 1570. in 12.° 

* Le Opere. Venezia , Angetieri, 1601. in i.° 

LUDOVICUS Legionensis, Augustinianus. In Cantica Canticorum 

Salomonis Explanalio. Salmanticae , Lucas a Junta, 1580. 
in 4.° — Acced. 

2. In Psalmum XXVI Explanatio. Ibid. , ap. eund., 

1580. in 4.° 

* LUDOVICUS , Bavariae Bex. Carmina , quibus Italia et Sicilia ce- 

lebrantur. Laline reddidil Franc. Fiedler. Ve$aliae, Vieweg , 
1831. in 8." 

* LUGLI (Gius.). Discorso in lode di G. B. Veratti. Modena, Ere- 

di Soliani, 1829. in 8.° Digitized by Google 198 

LUIGI ( FR. ) Ant. , M. O. La Via della S. Croce al Paradiso , 
con pii soliloqui di S. Agostino e le rirae sacre di Gir. Ba- 
ruffaldi. Ferrara, Pomatelli , 1804. tn 8.° 

LUIGI da Gbanata. V. Ludovicus Granatensis. 

LULLUS ( Raymundus). Proverbia Rsmundi. Philosoptiia anioris 
eiusdem. /n fine: In chalcographia Ascensiana: (ParisHs) 
impensis eius et Joannis Parui. Ad Idus decembris. mdxvi. 
Jn 4.° — Accedit: 

2. Dialeclica seu logica noua. Venundatur in ae- 

dibus Jodoci Badij. In fine: Impressit aulem Ascensius 
( Portftts ) tertio nonas Aprilis mdxvi. In 4.° 

LUMNIUS (Jo. Frbdbricus). De extremo Dei Judicio et Indorum 
vocatione. Antuerp., ap. TUenium Brechtanum, 1667. tn 8.* 

LUPI (Acuille) V. Gappello. 

LUPI (1) smascherati nella confutazione e traduzione del libro 

intitolato: Monita secreta Societatis Jesu etc. (del P. Tinelli). 

Ortignano , Dc' Strozzagriffi , 1 760. tn 8.° 
LUPUS (Christianus). Summum romanac apostolicae Sedis pri- 

vilegium quoad evocationes ac appellationes Germanicas, 

Belgicas, Anglicas etc. Bononiae } Longhi , 1752. tn fol. 
LUQUET (G. F. O.). Notizia sulla vita e stille virtii deir umile 

Serva di Dio Anna Maria Antonietta Gesualda Taigi nata 

Giannetti. Boma, Paternb , 1851. m 8.° 
LUSIGNANUS (Stbph.). Affinilates omnium Principum Christia- 

nitatis cnm Franc. Medices M. D. Hetruriae. Pari$ii$ , ap. 

le Clerc, 1587. tn fol. 
LUTZENBURGUS (Bern.). V. Bernardus inter Addenda. 
LUYSIUS Legionbnsis. F. Ludovicus. 

LUYTENIUS (Henr.). De Nativitate D. N. I. C. Explicatio. Item 
de septem donis S. S. — De quatuor Virtulibus Card. — De 
octo beatitudinibus. — Dc Spirilus SancU missione. Antucrp., 
Plantinus, 1565. tn 8.° 

LYCOSTHENES (Conr.). Apophthegmata ex optimis utriusque 
linguae scriploribus. Lugd. , ap. Frellonium, 1566. in 8.° M. MABIL (Luigi). Alcune operette. Venezia, Ahisopoli, 1833. tn 8.° 
MACARIUS ( S. ), Aegyptius. Homiliae quinquaginta , interprete Jo. 

Pico. Parisiis, ap. Morellium, 1559. tn 8.° 
MACCHIAVELLl (Carl' Ant. ). Bilisia Gozzadina , seu de Mulie- 

rum doctoratu. Bononiae, Blanchus, 1722. in 4.° Digitized by Googl 199 * MACCIUA VELLI ( Carl' Antonio ). Quesiti proposti o decisi nella 

sacra Scuola de' Coufortatori di Bologna. Bologna, per 

Pisarri, 1745. in 4.° Con due rami dopo il Frontespizio al- 

lusivi alla predetta Scuola. 

« Altre due Copie, senza i suddetti rami. 

« _____ Altra Copia , senza i detti rami , e con 1' aggiunta 

di un Indice ms. delle materie, di carattere dell' Autore. 

* Risposta trasmessa al Sig. Co. Silv. Tempesta sopra un 

quesito proposto in Conforteria da un paziente condannato 
a morte. Venezia, Geremia , 1728. in 4.° 

* Catalogo delli Autori, e delle materie spettanti alla 

Conforteria. Bologna, Lelio dalla Volpe, 1729. in 4.° 
* Altra Copia. 

Adde hoc Opusculum caeteris huius Auctoris a Fantuzzio notatis. 
T. V. p. 102. 

— — V. anche Miscellanei. 

* MACCHIAVELLI (Nic). Opere. Filadelfia (Livorno, Masi), 

1796. T. VI. in 8.° 
* Italia, (s. Hp.), 1813. T. VIII. in 8.° 

* Italia (Prato, Vanini), 1819. J. X/. in 8.° 

* Narrazioni tolte dalle sue istorie. Venezia, Alvisopoli, 

1830. in 8.° 

* MACCHIUS ( Vinc. ) Card. , Epise. Praenest. Epistola Pastoralis ad 

Clerum Populumq. Praenest. Bononiae, ad signum Vuipis t 
1841. in fol. 

* MACCOLINI (Gius.). Saggio d* Istituzioni rettoriche, e di osser- 

yazioni critiche intorno i greci, latini ed italiani scrittori. 
Bologna, Tip. delle Muse, 1842. in 8.° 

* MAfONNERlE symbolique suivant le regime du G.: 0.: de 

France. 6808. in 24.° — On y a joint: 

2. Maconnerib des H. : Grades, suivant le regime du 
G. : O. : de France. — 6808. in 24.° 

* Autre Exemplaire. 

MADRIDIUS ( Christoph. ). V. Polancus (Joan.). Breve Dire- 

ctorium. 
MAFFEI (Celso). V. Celsus. 

MAFFEIUS (Jo. Petrus). Historiarum Indicarum libri XVI. Se- 
lectarum item ex India epistolarum eodem interprete libri 
IV. Accessit Ignatii Loiolae Vita. Florentiae , ap. Junctam, 
1688. in fol. 

Editionis lucnlentae Exemplar nitidissimum , cui pretinm angent 
haec vcrba manu celebcrrimi Auctoris ad infcriorem frontis mar- 
ginem signata : Gabrieli Palaoto, Cardinali AmplUt. 0 Maffeij Digitized by Google MAFFEl (Gio. Pietro). Vitc di diciassette Confessori di Cristo. 

premessavi la Vita del suddetto Maffei scritta da Serassi 

Pietro Ant. Milano, Manini e Rivolta, 1821. T. IV. in 8.° 
MAFFEIUS ( Scipio ). Graecorum siglae lapidariae coitectae atque 

explicatae. Verona, (s. typ. ), 1746. in 12.° 
Opuscoli letterarii con alcune sue lettere edite ed ine- 

dite. Venezia, Ahisopoli , 1829. tn 8.° 
Ristretto dell' Opera di Vinc. Gravina — De Origine Ju- 

rts civilis. — Boiogna, Masi, 1830. in 16.° 
MAFFEUS ( Raph. ). Dc statu animae cum charitate decedentis. 

Super Offerlorium Missae pro Defunctis Judicium. Bono- 

niae , ap. Benacium , 1570. tn 8.° 
MAGALOTTl (Lor.). Letfere famigliari. Ven. , Colett], 1719. in 4.° 
Leltere famigliari contro I' ateismo, con nole di Dom. 

Manni e di Luigi Muzzi. Bologna, Nobili, 1821-23. T. VI. 

vol. II. in 12.° 

Allra Copia, mancante dei tre ultimi volumi. 

Lettere dilettevoli e curiosc. Venezia, Alvisopoli, 1826. 

tn 8.° 

MAGENDIE (F. ). Formulario per la preparazione e T uso di 
molti medicamenli nuovi; trad. di Ant. Catlaneo. Bologna, 
Masi, 1825. tn 12.' 

MAGGI (Carlo Maria ). Opere. V. Collezione delle migliori 
Opere in dial. mil. T. II e III. 

MAGGIORINO (Benedetto). II Discorso delle uarie osseruationi , 
et differenze deu"anno, usate in diuerse cta, et parti del 
Mondo etc. Venelia,per Franc. Marcolini da Forli, mdxxxvii. 
B tnese di Giugno. in 4.° ff. 20. 

Libcllulus rarus, atque Caiet. Zaccariae editionum huius officinato- 
ris librarii inlustratori haud uotus. 

MAGISTRINI ( Dom. ). Elementi di Calcolo differcnziale ed inte- 
grale. Bologna y Tip. di S. Tomm. d* Aq., 1854. vol. II. in 8.° 

Opus Auctoris interitu inabsolutum. 

MAGISTRINI ( Gio. Batt. ). Descrizione di un Tcodolite sceno- 
graflco. Verona, Mainardi , 1812. in 4.° fig. 

Delineatio geometrica Umbrarum , quas corpora rotun- 

da praesertim in architeclonica vcl in semetipsis patiuntur, 
vel sibi invicem infcrunt. Bononiae , Jfasi, 1816. in 4.° fig. 

Nuova forma e nuovi usi dcll' Ariete idraulico. Bolo- 

gna, Nobili, 1819. tn 4.° fig. 

Discorso in lode di Luigi La-Grange. Bologna, JSobili , 

1819. in 4.° gr. 

Bologna, Nobili , 1819. in 8.° Digitized by Google 201 

* MAGISTRINI (Gio. Batt. ). Considerazioni geonietriche e prati- 

che sopra le macchine aereostatiche a gas idrogeno. Mode- 
na, Tip. Cam. , 1825. in 4." fig. 

* Nuove ricerche sulla teorica e snlle pratiche applica- 

zioni della Pcrcossa idraulica. Bologna , Nobiii, 1824. in 4.°/fy. 

* MAGNANI ( Ant. ). Orazione recitata nell' Istituto delle Scienze 

per la distribuzione de' premii agli studiosi dcllc Arti del 
disegno (in lode di Lod. Carracci). Parma, Tip. Bodon. , 
<' 1794. in 4.° 

* Orationes habitae in Archigymn. Bonon. Parmae , Typ. 

Bodon., 1794. in 4.° 

* MAGNANI (InNAZio). Collezione delle piii celebri difesc crimi- 

nali. Bologna, Nobili, 1825. P. II. vol. I. in 4.° 

* MAGNANI (Jo. Franc). Logicae clemcnta ad usum Scmin. Bo- 

non. Bonon., ad signum Vulpis , 1847. in 16.° 

Excmplar splendide compactum. 

MAGONIUS ( Hier. ). Decisiones causarum lam Rotae Florentinae, 
quara Rotae Lucensis. Venetiis } Sessa , 1 G05. w fol. 

* MAGRI (Dom. ). Notizia dei vocaboli ecclesiaslici. Venezia, Ba- 

glioni , 1703. in 4.° 

* MAGRI (Petronio). Raccolta delle Lcggi , Dccreti» c Rcgolamenti 

relativi al sistema ipolccario. Bologna 3 Soc. Tip. bol. , 1854. 
fase. 11. in 8.° (Opera in corso). 

* MAGllftS (Isid. ). Dou Catlos e i suoi difcnsori. Collezione di ri- 

tratti originali con nolizia biogralica sopra ciascuno dei per- 
sonaggi rapprcsenlali. Firenze , Balelli, 1837. in 4*° fig. 

* MAI (Ang.). Scriptorum velerum Colleclio nova e vaticanis co- 

dicibus edila. Romae , ap. Burliaeum, 1825-31. T. V. in 4.° 

- Dcsunt tomi quinquc posteriores. 

* Catalogo dei Papiri egiziani della Bibliotcca Vaticana, 

e nolizia piii estcsa di uno di essi. Roma, Tipi Vatie. , 
1825. in 4.° fig. 

* Discorsi di argomento religioso. V. Discorsi. 

* V. etiam Cicero. De re publ. Fronto. Epist. ; et Opera 

ined.; Jlrisprudentia. Jur. civ. anteiust.; Porphyrios. 

MAIOLUS ( Simon ) , Episc. Vulturariens. Historiarum totius orbis, 
oinuiumquc tcmporum pro defensione sacrarnm Imaginnm 
adv. Iconomachos Centuriae XVI. Romae , t» aed. Pop. 
Rom. } 1586. in 4.° 

* MAIORAGIUS (M. Ant.). Primns Comes, seu de eloqueiitia 

Dialogus. V. Paltrinieri. Notizie etc. p. 112. 
MAIORANUS Gravinbnsis (Lud. ). Clypeus militantis Ecclesiae, 
seu de vero Dei Cultu. Eiusdem de Opt. Rcip. Statu Oratio 
ad Patres in Conc. Trid. Romae , ap. Accoitum, ete. 1575. in 4.° 

26 Digitized by Google 202 

* MAISON rustique du XIX Sieclc. Encyclopedie d' agricullure pra- 

tique etc. Paris, Decourchant, 1835-36. T. IV. in 4.°, avcc fig. 

* MAISTRE (Jos. de). Leltres a un Genlilhomme Russe, surlin- 

quisition espagnole. Paris, Bclin f 1822. in 8.° 

* ■ Du Pape. Sec. edit. V. Pape. 

* Lyon, Rusand, 1830. T. II. vol. I. in 8." 

* Le« Soirees de St. Pelersbourg. Lyon , Ilusand , 1831. 

T. IL in 8.° 

* Saggio sul principio generatore delle Costituzioni poli- 

Uche, e delle altre istituzioni umane. Trad. del Bali Gosimo- 
Andr. Sanminiatelli. Firenze, Le Monnier, 1845. in 8.° 

# De 1'Eglise Gallicane dans ses rapports avec le sou- 

verain Pontife. V. Eglise. 

* MALAGO (Pietro Paolo). Opuscoli varii medici. Laoghi ed annt 

diversi, in 8.° 

* MALAGOLI (Gaet. ). Metodo breve, facile e sicuro per appren- 

der bene il Ganto. Bologna , Tip. di S. Tomm. d' Aq. t 1834. 
in 8.° Con tav. 

* MALAGUTI (F.). Lerons de Chimie agricole. Paris t AUouard, etc. 

18^8. in 8.° 

* MALASPINA, March. di Sannazaro. Guida di Pavia. Pavia, Fu- 

si, lftl9. in 8." 

» MALDONATUS (Joan.). Commentarii in quattuor Evangelistas. 
Brixiae, ap. Soc. brix. , 1597-98. T. II. in 4.° 
MALFI ( Tiberio ). Riflesso delTUomo interiore. Venezia, Curti, 
1697. tn 12.° 

* MALVASIA (Car. Caes.). Marmora felsinea. Bonon. , ex typ. 

Pisarriana, 1690. in 4.° jtg. 

* Felsina piltrice. Con aggiunte, correzioni c note ine- 

dite del medesimo Autore , di Giampietro Zanolli. Bologna , 
Guidi, 1841. T. IL IH 8.° fig. 

* MALYASIA (Giac. ). Elogio del marcb. Giacomo Bevilacqua. Bo- 

logna, alla Volpe , 1842. in 8.° 

* MALVEZZl (Floiua.no). Orazione in morte di Pier Francesco 

Peggi. V. Leardi. 

* MALVEZZI Carniam ( Tbresa ). La Cacciata del tiranno Gual- 

tieri. Bologna, Nobili, 1832. tn 8.° 

* MALVEZZI ( Vinc. ) , Arciv. di Bol. Alcuni decreti sopra il Re- 

golamenlo del Sagro Monte di Piela. V. Sacco ( Fil. Carlo). 
Dei Monti di Pieta. 

* MAMIANI ( Terenzio). Versi. V. Baldi. Falto d* arrai. 

* Nuove Poesie. Parigi, Pihan de la Forest , 1836. in 8.° 

* MANARA (Giacinto). Notti malinconiche , nelle quali con occa- 

sione di assistere a Condannati a roorte si propongono va- 
rie difficolta spettanti a simile inateiia. Boiogna, Ferroni , 
16C8. tn 12." Digitized by Google 203 * MANCINl (Pompeo). Illustrazione dcll' aroo di Augusto in Fano, 

con una lottera archcologica del Co. Bart. Borghesi. Pesaro f 
Nobili, 1827. in fol. fig. 

* Ponte girante sul Porto-Canale di Senigallia in conti- 

nuazione della strada consolare Flaminia. Pesaro , Nobiti , 
1831. tit 4.° fig. 

* — — Rapporto sulla nuova strada dell* Apennino per llrba- 

nia alla Toscana. Pesaro , Nobili , 1840. in 8. a 

* Pozzi forati e fontane salienti. Pesaro, Nobili, 1860. tn 8.° 

MANCINIS ( TnojfAs de). Laureola dominorum Praelatorum. In 

Urbcvcteri, ap. Tintinnasium , 1^)82. tn 4. Q 

* MANDINI (Dom. Ant.). La Vecchiezza. Bologna , Marsigii , 

1800. tn 8.° 

* L' Infanzia. Rimino, Marsoner , 1806. tn 8.° r. 

MANDOSILS ( Quntiliancs). Commentaria in regulas Cancella- 

riac Aposlolicac. Venetiis, ap. Tramezinum, 1564. tn 4.° 

Vctus Catalogus hnius Bibliothecae typis editus notat duos tomos, 
quorumalter prodiit Romae, ap. Ant. Bladum, a. 1588. tn fol. 9 
qui nunc desideratnr. 

Signaturae Gratiae Praxis. Romae , ap. Bladum, 1561. 

in 8.° 

* MANFHEDI (Gabb.). Sul progetto di arginare a destra il Po di 

Primaro. V. Riflessioni sopra una mappa ete. 

* MANFREDIUS (EusTAcnus). Ephcmeridcs etc. V. Epiif.mrrides. 
MANFREDUS (IIier.). De Cardinalibus S. R. E. Liber. Bonon., 

ap. Rubrium, 1564. (non 1694, ut notat vetus Catal. huius 
Bibl. ), in fol. 

De perfecto Cardinali. Bonontae, Bonardus, 1584. in 4.° 

Epistolarum liber, in quo plura, quae ad liberum bomi- 

nis arbitrium pertinent, explicantur. Caesenae, ap. Raverium, 

1587. tn 4.° 

* MANGIUUS (Jo. Ant.). De Subbastationibus et Licitationibus. 

Braccianiy ap. Phaeum, 1636. tn fol. 

* MANIFESTI, Patenti, Regolamenli etc. per le Regie Scuole di 

Torino. Torino, Stamp. Beale. 1822, e segg. in 4.° 
MANILIUS (Marcus). V. Firmicus. 

* MANINI Ferranti (Gius.). Lo studio deirUomo ne' rapporti 

suoi con Dio e con li suoi simili. Ferrara, Bredi Rinatdi, 
1788. T. II. in 8.° 

* , u Capo di famiglia instruito nclla verila della Fede, 

della Morale e dei Culto religioso, operella in setle dialo- 
ghi. Roma, Stamp. deW Acad. di Relig. Catt. , 1804. in 8." 

* ■ Compendio della Storia sacra e polilica di Ferrara. 

Ferrara, Bianchi e Negri , 1808-10. T. VI. in 8.° Digitized by Google 204 

MANINI Ferranti (Gius.). Lo Spirito della Democrazia filosoO- 

ca in materia di Heligionc e di Costumi. Ferrara, Poma- 

telli, 1816. tn 8.° 
II secondo ed ultimo Tempio della Rcligione cattolica. 

Dialogo tra Cecilio e Demetrio. Ferrara, Bretdani , 1819. 

in 12.° 

MANNI (Pietro). Del Trattamento degli annegati. Pesaro, A r o- 

bili, 1826. in 8.° 
MANNUCCIUS. V. Manutius. 

MANSI (Jo. Dom. ). SS. Conciliorum et Decretorum Colleclio no- 
va. V. Labbeus. 

Epitome doctrinae moralis, et canonicae ex constilnlio- 

nibus , aliisque operibus Bencdicli XIV. Romae , ( Veneliis ) , 

Hemondini, 1765. in 8.° 
MANSI (Marcello). Documenli per confortare i Condannati a 

Morte. Torino, Eredi di Colonna, 1690. in 12.° 
MANSO (G. B.). Vita di Torquato Tasso. Venezia, Alvisopoli, 

1825. in 8.* 

Bologna, 3Tasti, 1832. tn 8.° 

MANTEGAZZA (Carlo Giis.). Vila di Teresa Trotti Bentivogli 

Arconati. Milano , Maspero , 1809. tn 4.° 
MANTUANUS (Jo. Bapt. IllSPANIOLUS , vulgo). Opera omnia, 

tum slricta , tum soluta oratione scripta. Anluerp. , ap. Bel- 

/erum, 1576. J, IV. in 8.° 

Editio postrema ao locuplctior, curantc P. Laurentio Cuper carmelit., 
peu commune , ait Brunet, parce qu*elle a iti en partie detruite 
dans un incendie. Le Tolenlinum y est comprit. 

MANUALE della Societa dt S. Vincenzo di Paoli. Monza , Istit. 

dei Paolini, 1852. tn 12.° 
Christianum. V. Enchibidion. 

MANUEL de Piete , a V usage des Calechismes de St.-Sulpice , 
et autres Eglises de Paris. Nouvelle edition , augroentee 
des exercices de la premiere communion et de la conflr- 
mation (par M. Sambuci). Paris, Mame freres, 1810. m 12.° 
MANUEL (Comnerus), Imp. Legalio ad Armenios; adiunximus 

Leonis Magni Epislola adv. Eutychem, 

Joan. Damasceni contra Manichaeos Dialogura, 

Leontii Byzantini Sectarum Historia, 

Harhenopuli Constantini de Iisdem, 

Ejusdem, Augustini et Hilaru Fidei Confessiones. Om- 
nia , interp. Jo. Leunclavio. Gr. Lat. Basil. , ex o/f. Pernae , 
1578. tn 8.° 

MANUEL (Palaeologus) , Imp. Praecepta educationis regiae, 
Joan. Leunclavio interpr. Gr. Lat. Basil. , ex off. Pernae , 
1578. tn 8.° Digitized by Google 205 

MANUTIUS (Aldus Pics), Senior. Institutionum grammaticarum 
Libri Quatuor. Addito in finc de octo partium oralionis 
constructione libello Erasmo Rolerod. authore. Veneliis, Vi- 
ctor a Mabanis, el Socii, m .d. xxxvi. in 8.° 

Hanc adde editioncm cacteris sex a Weiss notatis (Bibliogr. univ. 
parit. ). 

MANUTIUS (Paulus). In epistolas Ciccronis ad Atticvm Pavli 
Manvtii Commentarius. Venetiis, m . d. xlvii. Apvd Aldi Fi- 
lios. In 8.° 

Pulcherrimum Exemplar. 

- Pavli Manvtii in Orationem Ciceronis pro P. Sexlio commentarius. Venetiis, m.d.lvi. Apud Pavlvm Manvtivm, 
Aldi F. In 8.° 

Nitidum Exemplar. 

Anliqvitatvm Romanarvm Pauli Manutii Liber de Le- 

gibvs Veneliis , m . d. lvii ( Aldus ). In fol. — Accedit : 

U y a de ce livre, inquit Renouard ( T. 1. /?. 416), deux cditions du 
mime format, sous la mtme date , et du mime nombre de "pages; 
Vinoncie du titre est aussi le mime , quoiqu a V examen oti recon- 
noisse deux impressions differentes. Celle qui paroU 6tre la seconde 
est plus correcle, et augmentee en quelques endroits. Un moyenfa- 
cite de la reconnoUre, est que le verso du feuillet 80, qui termine 
Vouvrage, a 33 lignes , tandis que dans la premiire idition, cette 
vage n' en a que cinq. Uoc Excmplar est alterius 2. Sigomcs ( Carolns ). Regvm , Consvlvm , Dictatorvm , 
ac Censorvm Romanorvm Fasti, vna cvm Trivmphis actis, 
a Romvlo Rege, vsqvc ad Ti. Caesarom, Carolo Sigonio 
Auctore. Eiusdem de Nominibus Romanorum liber. Kalen- 
darium uetus Romanum, e marmorc descriptum: et Pauli 
Manutij de uetcrum dicrum ordine opinio, eiusdemque in- 
terpretatio literarum, quse in Kalendario non ita faciles ad 
intelligcndum uidebantur. Venetiis , m.d.lv. Apud Paulum 
Manutium, Aldi F. In fol. 

Editio Princep S, ut quae maxime rara. Cf. Renooard. 
T. I. p. 401. 

Anliqvitatvm Romanarvm Pavlli. Mannvccii Liber de. Comiliis.... Bononiae , cuuxxcv. Ab Aldo. In fol. 

Frontis fere medio proslat effigics P. Manutii acrc caclala et in verso 
eiusdem folii, quae cunctam paginam occupat, Stcphani (Battori) 
Poloniae regis, cui inscriptum est opus. Digitized by Google 206 

MANUTIUS (Paulus). Adagia quaecvmqve ad hanc dicm exie- 
rvnt , Pavlli ?,Ianvtii stvdio , ntqve industria , doctissimorum 
Thooiogorum consilio, atque ope, ab omnibus mendis vin- 
dicata .... Cum plurimis , ac locupletissimis Indicibus Gra> 
ciii et Lalinis, quorum nonnulli nusquam antehac impres- 
si fueruul Florentiae, Apud Jvnlas^ mdlxxv. In fol. 

Editio intcr Aidinas numerata , dc qua cf. Rhnouard T. II. p. 106. 

* Epistolarvm Pavli. Manvlii libri. IIX Tribus nuper ad- 

dilis. Einsdem quae Praefationes appellantur. Venetiis, Aldu$. 
3Ianvtivs. Pavlli. F. A. N. mdlxix. /n 8.° 

Exemplar male habitum. 

MANUTIUS ( Aldus), Jun. Ad Sixtvm. V. Pont. Opt. Max. Oratio 
Ahli Mannuccij , Habita in Academia Bononicnsi cpk>xxcv 
Prid. Id. Maij. Bononiae, Apud Joannem Rossium. cijijxxcy. 
In fol. 

Editionis inter Aldinas recensitac Exemplar nitidissimum ac plenis 
marginibus. 

— Vita di Cosimo de' Medici, primo Gran Duca di To- 

scana, descritla da Aldo Mannuccj. In Dologna , mdlxxxyi. 
/» fol. 

Editio in Aldinarum numero habita, de qua cf. Renouard T. II. p. 
150. Excmplar inicgcrrimum , nitidissimum ac plenis marginibus. 

MANUTII (Jo. Petrus, et Paulus). Transsilvaniae olim. Daciae. 
dictae Descriptio a Jo. Pelro, et Paullo Manuciis, ex ua- 
riis ueterum, et rccenlioium Scriplorum monumentis, et 
praecipue ex Gcor^io a Keychersdorff , accurate in unum 
congesta. Romae , Ex Typographia Accoltiana, cididxcyi. In 
4.° Cum charta geogr. Transilv. 

Edilio perrara inter Aldinas recensila, de qua ait Renouard: Ce 
mince volume tres rare fait connaitre deux descendants de la fa- 
mille des Manuce y desquets je ne crois pas qu' il soit question 
ailleurs .... Pctits-fils de Paule Manuce , ces J. Pierre et Pau- 
lus , qui prenaient son nom , itaient indubitablement des fils de sa 
fille, qu en 1573 il avait mariee a Rome. Exemplar ralde niri- 
dum, operculis gentilitio insigni Gabrielis Palaeoti Card., inter 
varia ornamenta, impressione tantum signatis. 

* MANZONIUS ( Ant. M. ). Episcoporum Corneliensium , sive Imo- 

lensium Historia. Faventiae , Archi , 1719. in 4.° 

* MANZl (Gio. Batt. ). Prediche e pauegirici. Venezia, Zanardi , 

1803. T. II. vol. I. in 4.° 
MAPIIAEUS (Celsus). V. Celsus. - — ■ Digitized by Google 207 

MARBODELS (Gallus). Dactylotheca, scholiis Georgli Piclorii, 
item de lapide Molari , et de Cote , carmen , eodem auctore 
Georgio Pictorio. Basil. , per Uenricum Petri, 1555. in 8.° 

* MARCA ( Pethus de ) , Arehiep. Paris. De Concordia Sacerdotii 

et Imperii libri octo, quibus accesserunt ejusdem auctoris 
Dissertationes ecclesiastioae varii argumenti. Roboreti, ap. 
Balleonios , 1763. in fol. 
MARCELLINO ( Evangelibta ). Della Conversione del Peccatore, 
con annotationi. Fiorenza , app. Marescotti , 1578. in 12.° 

Wadingus (Script. Ord. Min. p. 72) de hoc opere notat tantum: 
Prodiit Florentiae, et Mantuae, deinde VenetUs 1589. Qaapropter 
post Florent. adde saltem anni notam ss. 

* MAHCELLINO ( P. ) da Vemzia. Orazione panegirica di S. Fran- 

cesco di Sales. Venezia, Merlo, 1842. tn 8.° 

* MARCELLUS (Ciiristoph. ) , Archiep. Corcyrens. Rituum ecclesia- 

sticoruro , sive tacrarutn Cerimoniarum SS. Romanae Ec- 
clesiae libri tres non anle impressi (edenle Augustiao Pa- 
tricio Picolominaeo episc. Pientino). Gregorii de Gregoriis 
Excusere .... Vetietiis, m .D.xvt. die xxi. mensis Nouem- 
bris. Jn fol. 

* — Aliud Exemplar. 

Editio Princcps, rara, sed parum quaesita. Christophorus 
Marcellus non nisi editor huius Operis est. Romae, typ. Val. Dorici, 1560. tn fol. De Auctoritate Summi Pontificis adv. Lutherl dogmata. 

Ftorentiae, per UU. Juntae , 1521. in 4.° 
MARCELLUS (Petrls), et alii. De vita, raoribus et rebus gestis 

omnium Ducura Venetorum. Francof. ad Moenum, ap. Ref- 

feler, 1574. in 8.° 

* MARCHESI (Giorgio). Antichita ed eccellenza del Protonotaria- 

to apostolico. Faenza , Benedetti, 1751. tn 4.° 

* MARCHETTI ( Gio. ) Abale. V autorita suprema del Romano Pon- 

tetice dimostrata da un solo fatto, ossia dissertazione po- 
leraico-canonica sopra il Concilio di Sardica e suoi Canoni 
su la forma du* giudizi ecclesiaslici. Roma, Zempel , 1789. 
tn 8.° 

* Memorie della Vita del P. Alberto Cherofini. Roma, 

Pagliarini, 1791. in 12.° 

* Delle Dispense da legge universale di Chiesa non sog- 

gette alla Podesta de' Vescovi particolari. Roma, Zempel , 
1792. in 8.° 

Esercitazioni Ciprianicue circa il Battcsimo degli Ere- tici e degli Scismatici. Roma , Zempcl , 1795. in 8.° Digitized by Google MARCIIETTI (Gio. ) Abate. La Providenza» coosiderazioni contro 

la tentazione delle tribolazioni e la seduzione delle prospe- 

rita. Roma, Zempel , 1797. tn 12.° 
Memorie de' prodigi avvenuti in molte sacre immagini 

specialmente di M. SS. Roma, Zempel , 1797. tn 8.° 
Del Breviario Romano. Roma, Poggioli, 1798. tn 8.° 

— Ft k unito : 

2. Burke (Edmondo). Riflessioni sulla Rivoluzione di 

Francia. Roma, Zempel , 1791. tn 8.° 
. , 3. L' Lnteresse della Religione Cristiana negli avvenimen- 

ti di questi tempi. Riflessioni di G. M. D. E. Cristianopoti , 

s. n. di tijp., 1798. tn 8.° 
Gli Oflicii del Sacerdozio cristiano. Roma, Poggioti , 

1800. T. III. tn 8.° 
Del danaro straniero, che viene a Roma e cbe ne va 

per cause ecclesiastiche. (S. I. e tip.) , 1800. tn 8.* 
Trattenimenti di Famiglia su la Storia della Religione 

con le sue prove. Roma, Lazzarini , 1800. T. II. vol. /. tn 8.* 
II Si e il No, o sia Parallelo dclle dottrine e regole ec- 

clesiastiche c del!'Ab. Rol^eni con il fatto etc. Gerapoli , 

(s. tip.), 1801. in 8.° — Vi e unilo: 

2. Delle Melamorfosi vedutc da Basilidc 1'Eremita 

sul terminare del secolo XVIII. Roma, Puccinelli, 1799. 
tn 8.° 

3. Elogio sincerissimo delle Emende sincere di un 

Chierico lombardo alle annotazioni pacifiche etc. Roma, 
Zempely 1790. tn 8.° 

Lezioni Sacre. Roma, Zempel , 1803-08. T. XI. tn 4.* fig. 

Del Tifo costituzionale. V. Tifo. 

e VIVIANI ( Seraf. ) Abale. TesUmonianze delle Chie- 

se di Francia sopra la cosi detta Costituzione civile del 

Clero decretata dall' assemblea nazionale. Roma, Zempel , 

1791-94. T. XVI. in 8.° 
MARCHETTI (Gio. ). Rime e prose. Rologna, Stamp. delle Mu- 

$e, 1827. tn 8.° 

Napoli, De Stefani , 1838. T. II. in 12.° 

Alcune poesie edite ed inedite. Rologna, Marsigti e 

Rocchi, 1840. tn 12.° 
MARCHETTLS (Annibal). De rebus gestis B. Aloysii Gonzagae. 

Florentiae , Typ. Serenm. M. D. , 1687. tn 8.° 
MARCHI (Marc'Aur. ). Dizionario tecnico-etimoiogico-filologico, 

con Supplemento. Milano , Pirola, 1828-41. T. III. tn 4.° 
MARCHITELLI (G. B. ). Conlinuazione dell' Orlando Furioso di 

Mess. Lod. Ariosto. Venezia , Rassaglia , 1786. tn 12.° Digitized by Google 209 

MARCUS (S. )t Heremita ( qui et 'Aoajrijs sive Exercitator). Opus- 
cula quaedam theologica , interpr. Jo. Pico. Cum aliis qui- 
busdam opusculis Nicolai cuiusdam, Marci Exerciloris (1), 
et Hestchii presbyt. Lutetiae, ap. Parvum, 1563. in 8.° 

(1) Quae sunt: Disputatio cum Scholastico: Consuttatio intellectus cum 
sua ipsius anima. Temporibus huius editionis adhuc dubitabatur 
ne scripta, quae veniunt sub nomine Marci heremitae adscriben- 
da essent Teteri Marco , qui sub Theodosio Sen. eximia sanctitate 
claruit, an Marco cuidam juniori, queni sub Leone VI Imp. vi- 
xisse scribit Zonaras in vita Leonis. Modo ab Eruditis sacris li- 
teris ex communi sententia Marco Seniori ea scripta attribuuntur, 
inter quae pariter recensentur duo tractatus supra allati ; ex quo 
colligitur unum eundemque esse utrumqne Marcum in hoc libro 
utpote distinctos notatos. Cf. Guil. Cave (Script. Eccl. T. I. p. 
372), Bibl. Palr. Lugd. T. V. p. 1084, et GaUandium (Bibl. Patr. 
T. fUh p. 1-104). 

** De Lege spirituali Capitula versa per Vinc. Obsopoeum. 

Gr. Lat. Haganoae , per Secer., 1531. in 8.° — Acced. 

2. S. Maximus. Centuriae IV capitulorum de Charitate 
versae per Vinc. Obsopoeum. Gr. Lat. Ibid. , per eund. , 
1531. in 8.° 

De sancto Baptismate dialogus, Pelro Franc. Zino in- 

terpr. V. Ephraem. 
MARDENUS (Moses). V. Bar-Cepha. 

MARESCOTTl (Jo. Aloysius et Annibal Fratres). Artis Rheto- 
ricae Comraenlarius. Bononiae, ap. Rossium, 1570. in 4.° 

MARGARITA evangelica , incomparabilis thesaurus divinae sa- 
pientiae, in 1111 libros divisus, nunc vero primum aeditus 
Latine. Colon. , ex off. Novesiani, 1545. in 8.° 

MARGHEIUTA (SOLARO DELLA). V. SoLAno. 

* MARGINl (Gio.). Reggia Oratoria. Milano , Ghisolfi , 1740. in 8.° 

* MARIA Immacolata ricorda agli Ecclesiaslici gli avvisi che loro 

da la Cbiesa etc. (ossia Pratica del Mese Mariano pei roe- 
desimi). Roma , 1833. in 16.° 

* Sec. ediz. Roma, 1834. in 16.° 

* ricorda ai figli della Chiesa cattolica le loro religiose 

obbligazioni ( ossia Pratica del Mese Mariano pei medesimi ). 
Roma, 1834. in 16.° 

V. anche Mese. 

* MARIA STELLA , ou ecbange criminel d' une demoiselle du plus 

haut rang contre un gar^on de la condition la plus vile. 
Paris, De La Forest , 1830. in 8.° — On y a joint le meme 
Ouvrage trad. en itat. Italia, 1833. ifl 8.° * 
MARLNARiUS ( Ant. ). V, Hanapcs. 

27 Digitized by Google 210 * MARINELLI (Marco Ant. ). Due ragionamenti contro i moderni 

filosofanti. Bologna , Gamberini e Parmeggiani , 1823. tn 8.° 

* AHra Copia. 

* Sul tempo fu , e tempo e , Ragionamento contro i mo- 

derni Filosofanti. Verona , Ramanzini, 1824. tn 8.° — Ft 
e unito: 

2. Liber Fabulamm Phaedrinna melhodo conscri- 

ptus. Ibid. , ex typ. HH. Moroni , 1823. in 8.° 

* L' uomo evangelico, che ragiona con se stesso su va- 

rii argomenti. Verona , Soc. tip. , 1823. in 12.° 

* MARINI ( Gaet. ). Iscrizioni antiche delle Ville e de' Palazzi AI- 

bani con note. Roma , Giunchi, 1785. in 4.° 

* MARINONI (Simon). Lettere sulla Pia Opera di S. Dorotea. Ber- 

gamo , Mazzoleni , 1832. tn 12.° 
MARINUS (Marccs). Horlus Eden, Grammatica Linguae Sanctae. 

Venetiis, ex off. Degarae , 1585. in 8.° 
Arca Noe , Thesaurus Linguae Sanctae novus. Yenetiit , 

ap. Drgaraniy 1593. T. II. in fol. 

* MARISCOTTUS (Rarth.). Oratio de ulilitate Concilii Tridentini 

Faventiae in dioec. Synodo habita a. 1565. Florentiae , ap. 
Junlas, 1565. in 4.° 

* MARLIANI (Luigi). Poesie. V. Collezionb delle migliori opere 

in dial. mil. T. IX. p. 83. 
MARLIANIS (Jo. Rarth.). Antiquae Romae Topographia libri 
VII. Roma, per Ant. Bladum , 1534. in 8.° 

* MARSELLA (Dom. Ant. ). De R. Hippolyto Gallantinio auctore 

Sodalitatis Doctrinae Cbrist. in urbe FMorentiae Commenta- 
rius. Romae , ex typ. Perego-Salvion. , 1826. in 8.° 
MARSIGLI (Ant. Felice). Delle prerogalive del Cancellierato 
maggiore dello Studio Generale di Rologna. Bologna , Eredi 
di Antonio Pisarri , 1692. in 12.° 

Hic est vere tilulus huius Operis , minime vcro alius a Fantuzzio 
(T. V. p. 278) allalus: Della dignith dell' Archidiacono e Con- 
celliero dtllo Studio di Bofogna, quem , libro non perspecto, pro- 
babiliter ex Ortandio scripsit (Scritt. bol. p. 60). 

MARSILIUS Colcmna (M. Ant.), Archiep. Salern. De Ecclesia- 

slicorum Reddituum Origine et Jure. Venetiis, ap. Franci- 

scium, 1575. tn 4.* 
Constitutiones editae in Synodo dioeces. celebrata Sa- 

lerni a. 1579. Adiunctus est : 

2. De vita et gestis R Matthaei Apost. et Evang. eius- 

que gloriosi Corporis in Salernitanam urbem translalione. 

Neapoli , ex off. Salviana , 1680. tn 4.° Digitized by Google 211 

MARSILIUS Collmna (M. Ant.). Hydragiologia , sive de Aqua 
benedicta. Romae , typis Bartholomaei Bonfadini (l) , 1586. 
tn 4. 

Non ap. Bonfadium, ut scribit Fantuzzius T. V. p. 328. 

MARTA Doctor. Tractatus de Clausulis. Veneliis, ap. de Franei- 
scts, 1612. in 4." 

* MARTELLl ( Vwc ). Leltere e Rime. Bohgna, Masi , 1829. tn 12.° 

* Altra Copia. 

* MARTELLLNO (Gius.). Metodo faciie e pratico per 1* aiuto de' 

Moribondi. Napoli , Raillard , (1695). in 12.° 
MARTELLIUS (Hugolinus). De expedila discendi ratione ad 

Ausonii Poetae Carmen inscriptum de Demosthene. Florent. , 

ap. Scrmartellium , 1591. tn 8.° 
MARTIALIS (B.) Apost. Epistolae duae (ad Burdegalenses una, ad 

Tolosanos altera). V. Ignatius, Mart. 

* MARTIALIS (M. Val. ). Epigrammata, demptis obscenis , inter- 

prete Jos. Juvenico. Veneliis , Mc. Pezzana, 1736. in 12.° 

* Eadem ad codices mss. , optimasque ediliones recensita, 

notisq. veteribus et novis illustrata. Aug. Taur. , Pomba, 
1833. T. II. in 8.° 

* MARTIN (Tomm. ). Relazione degli avvenimenti accaduti al me- 

desimo. V. Relazione , e Passato. 

* MARTINELLI (Arcang. ). La Morale confermata dalla Storia. 

Milano, Redaelli , 1853. in 16.° 

* MARTINELLI (Filippo). Orazioni criminali e civili. Bologna, 

Soc. tip. bol., 1855. fasc. IX. in 8.° (Opera in corso.). 
MARTINENGIUS (T. Phospeuus), Mon. Casin. Poemata graeca 
et lalina. Romae , ap. Zanetlum , 1582. m 4.° — Acced. 

2. Theotocodia, sive Parthenodia , opus in laudem 

Deiparae Virginis. Ibid. , ap. eund. y 1583. in 4.* 

* MARTINETTI (Fraxc). II David , o sia il Secolo della santa 

Nazione. Lezioui settantaquattro , Parma, Borsi , 1773. Par- 
ti II. vol. I. in 4.° 

* MARTINEZ de la Rosa. La Congiura di Baiamonte Ticpolo in 

Venezia. Dramma storico trad. da F. Sanseverino. Milano, 
Chiusi, 1844. in 16.° 

* MARTINI ( Ant. ) , Monsig. La Sacra Bibbia etc. V. Bibbia. 

* Atli dei SS. Apostoli , secondo la versione del sudd. , 

con nole delf Ab. Luigi Polidori. V. Atti inler Addenda. 

* MARTINI (Lor.). Scienza del Cuore tratta dall' lliade. Torino , 

Marietti, 1825. T. II. vol. I. in 8.° 

* MARTINI (Matteo). Nozioni elementari di Geometria piana. 

Bologna, Bortolotti e Felcini, 1824. tn 8.° /ig. 
MARTIKOLOGIO. V. Martyrologium. Digitized by Google 212 MARTYRIBUS (FR. JUrth. de). Compendiura spiritualis doctri- 

nae ex variis SS. Patrum sententiis magna ex parte colle- 

ctum. Parisiis, Chaudiere , 1601. in 1*2.° 
MARTYROLOGIUM romanum, scriptum et emendatum per Alex. 

de Peregrinis. Venetiis, ap. Variscum , 1560. in 4.° 
ad novam Kalendarii ralionem et ecclesiasticae historiae 

veritatem reslitutum , auctore Caesare Baronio. Antuerp. , 

ap. Plantinum, 1689. in fol. 
Gregorii XIII P. M. jussu editum et Clem. X auctori- 

tate recognitum. Lugduni, Valfray , 1682. in 8.° 

(Jtal.). Roma, Contedini , 1806. tn 4.° 

auctore Maurolyco. V. Maurolycus. 

Usuardi. V. Usuardus. 

Galesinii. V. Galesimus. 

S. Ord. Praedicatorumi P. Fr. Thomae Hyacinthi Ci- 

polletti Gen. Mag. jussu editum. Romae, Salviucci, 1838. in 4/ 

MARTYRUM (SS.) Abundii presbyt., Abundanlii diac. , Mar- 
ciani et Joannis eius filii Passio. V. Passio. 

Getulii, Amantii, Cerealis, Primitivi, Symphorosae , 

ac septem tiliorum Passio. V. Passio. 

MARULLUS Tarchamota (Michael), Constantinopol. Hymni et 
Epigrammata. Fol. 94. reclo, in fine: lmpressit Florentiae 
Societas Colubris VI. Kal. Decembris. mcccclxxxxvii. Se- 
quuntur Quae emendanda etc. In 4.° Lin. 26-26. fol. 96. 

Adnotavimus numeros linearum ac foliorum, qui, in nostro exem< 
plari, non respondent notatis ab Hain (n. 10880); ex quo arguitur 
vel exemplar ab eodem pcrspectum quatuor chartis fuisse mutU 
lum, vel eum computando errasse. 

MARULUS (Marcus). De Inslitutione bene beateque vivendi. 

Salingiaci , Soter , 1540. in 8.° 
Evangelislarium ; accessit Meginharui de fide Libellus. 

Coloniae , ex off. Novesiani, 1541. in 8.° 
MASCARDO (Nicolao), Vesc. Catechismo Romano ridotto in di- 

scorsi. Genova, Bartoli , 1689. in 4.° 

Discorsi sopra iSS. Sacramenti. Ven., Zenaro, 1595. tn 4.° 

MASETTI (G. B. ). Saggio sull' equilibrio delle volte di tulto se- 

sto, ovali e piane. Bologna , Lucchesini , 1817. in 8.° 
Dissertazioni inserite nel 2.° tomo della nuova Rac- 

colta d' autori italiani , che trattano del moto delle acque. 

Bologna, Marsigli , 1824. tn 4.° fig. 
Note ed aggiunte agli elementi di Meccanica ed Idrau- 

lica del prof. Gius. Venluroli. Bologna, Cardinali e Frulli, 

1827. T. IL in 8.° 

Exemplar in charta praestantiori. Digitized by Google 213 * MASETTI ( G. B. ). Trattato delle Ruote idrauliche e de* Mulini 

da grano e da pestare. Bologna, Cardinali e Frulli, 1827. 
tn 4.° fig. 

* Notizie storiche intorno al Canale Naviglio di Bologna. 

V. Notizie. 

* MASINA ( Massimil. ). Cenni sui vantaggi della Vaccinazione. Bo- 

togna, Tiocchi , 1834. in 8.* 

* MASINI (Ant. di Paolo). Bologna perlustrata. Bologna , Benac- 

ci, 1666. T. IL in 4.° 

Istruttioni morali del Chrisliano. Bologna, Longhi , 1684. 

in 12.° 

Huitts Operis Fantuzzins (T. V. p. 358) asserit quinqae prodiisse 
editiones, quarum taotum quartam ipse describit; quapropter adde 
interea impressionis notas huius nostrae secundae. 

* MASINI (Luigi). Elogio a Jacopo Antonio Perti bolognese prof. 

di Contrappunto. Bologna, Masi , (1813). in 8.° 
MASIUS (Andr.). Josuae Imperatoris Historia illustrata, atque 

explicata. Antuerp. , ex off. Plantini , 167 $. in fol. 
MASSA Gallesids (Ant. ). Ad formulam Cameralis Obligationis 

Liber. Bomae , ap. Doricos , 1553. in 4.° 
Contra usum duelli. Bomae , ap. Vaterium Doricum , 

1554. in 4.° 

Exemplar mutilum et pessime habitum. 

* MASSA (Lcigi). La vera Maestra de' Fanciulli, ossia nuovo sil- 

labario. Bologna , Manigli , 1835. tfl 8.° fig. 

* Nuova Grammalica inferiore della lingua ital. e franc. 

* Bologna , Marsigli , 1835. tn 8.° 

* MASSEl ( Gio. ). Discorso sulla beneficenza e la istruzione pub- 

blica in Bologna. Lucca , ($. lip.) , 1836. in 8.° 

* La Scienza medica della Poverta. Firenze , Tip. Galil. 

1845. vol. I. (unico pubbl. ). tn 4.° 

* MASSI ( Pasquale )• Indicazione antiquaria del P. Museo Pio-Cle- 

mentino in Vaticano con la traduzione iu francese. Boma, 
Lazzarini, 1792. in 16.° 

* MASSILLON , Evique de Clermont. Sermons. — Conferences et 

Mandemens. — Sentimens d' une ame touchee de Uieu. — 
Pensees sur differens sujets de morale et de piele. Pam, 
Herissant, etc. 1770. T. XIII. in 12.° 
MASSIMO (S.). V. Maximus (S.). 

* MASSIMO ( Franc. ) , Monsig. Relazione storica del traforo nel 

Monte Catillo in Tivoli per 1' inalveamento del fiume Aniene. 
Boma, Stamp. Cam., 1838. J. //. tn fol. fig. Digitized by Google 214 

MASSINI (Carlo). Vita di N. S. G. C. estratla dai sanli Evan- 

gelii , cui si e aggiunta la spiegazione delle Fesle mobili 

del Siimore. Venezia , Battaggia , 1829. in 12.° fig. 
Vila della SS. Vergine Maria Madre di Dio ricavata 

dalle S. Scritture e da' S. Padri. Ivi , 1829. in 12.° fig. 
La medesima accresciuta di nole dall' ab. L. P. 

Milano, Pogliani , 1830. m 12.° 
Raccolta di Vite de' Sanli per ciascun giorno dell* an- 

no. Milano, Pogliani , 1829-31. T. XII. in 12.° 
MASSIUS (Franc). Monumenta vaticana versibus descripta' alia- 

que diversa prosa el poetica. Romae , Sahiuccx , 1854. in 8.° 
MASSOMCHE (OPERE). V. Annales, Collection, EsEQriB, 

Esprit, Lacrens, Lav.: Mass.: , Maconnerie, Regolb, 

RlATTIVAZIONE , ScELTA , StAMPB, StATCTI , VOCARCLAIRE. 

MASTAI FERRETTI (ANnn.), Vesc. di Pesaro. Gli Evangelisti 

uniti tradotli e commentati. Lat. , Ital. Roma, BourliS , 

1818. T. II. in 4.° 
MASTRILLUS (Garsia). Decisiones Consistorii Sacrae Regiae 

Conscienliae Regni Siciliae. Panhormi , Simeon , 1606. in foL 
MASTROFINI (Marco). Le Usure, libri tre. Roma , Poggioli , 

1831. in %: — Vi e unito : 

2. L' Uso frcttifero del denaro difeso da un Sacerdote 
di Monlepulciano. Firenze , Chiari , 1832. in 8.° 

3. Sanctae Apost. Sems Responsa circa lucrum ex mutuo 
ab an. 1822 ad febr. 1833. Taur., ex typ. Marietti, 1833. in 8.° 

Rilievi sull' Opera del signor de Potter intitolala — 

Spirito della Chiesa etc. — Roma , Poggioli , 1826. in 8.* 

Metaphysica sublimior de Deo Trino et Uno. Romae , 

Poggioli, 1816. T. I. (unicm editus). in fol. 

V. anclie Olivieri ( Maurizio Bened.). Saggio «/c. 

MATANASIUS ( Ciirisost. ). V. Chef d' oecvre. 

MATERIALISMO (IL), ossia Saggio di analisi e di confutazioni 
degli elemenli d' Ideologia del Co. Destutt di Tracy. Ferra- 
ra, Pomalelli, 1835. in 8.° 

MATTER ( M. I. ). Histoire universelle de 1' figlise chretienne , 
consideree principalemenl dans ses inslitulions et dans ses 
docti ines. Stratbourg , Silbermann , 1829-35. T. IV. m 8.° 

MATTESSILANI (Mario) Bologn. Gli horribili mostri, che par- 
toriscono le parti Guelfe et Gbibelline. Bologna, app. Fausto 
( non Francesco , come nota Fantuzzi T. V. p. 364 ) Bonar- 
do, 1587. in 4.° 

MATTEUCCI (Sesto). Memorie storiche intorno ai Forlivesi be- 
nemeriti della umanita etc. Faenza, Conti , 1843. m 8.° 

MATTHIAE (A.). Manuale di Filosofia, con uu Saggio della nuova 
filosoOa francese di Cousin. Lugano, Ruggia, 1829. m 8.° Digitized by Google 215 

* MATTIOLI (LriGi). Elogio funebre in morte del Card. Franc. 

Canali. Perugia , Balducci , 1835. tn 4.° 

* MATUTINA solemniora Eecl. Ambrosianae. Mediol. , ex off. Pon- 

/t)\ 1596. in 8.° 
MAURICIl S hibernicus. V. Hentisrerus n. 3. 

* MAUIUTIUS oe Gregorio. Hyacinthus omnium Concfliorum etc. 

V. Concilium Tiidenlinum. 
MAURO (Gio. Dom. ). Hisloria sacra, nella quale si racconlano 
li Martirj di molti Servi di Dio. Roma, DragondeUi , 1682. 
in 4.° 

Istoria sacra tratta dal Martirologio Romano , Annali 

del Card. Baronio ed altri Scrittori ecclesiastici. Roma , R. 
C. A. , 1683. tn 4.° 

* MAUROLYCUS (Franc). Cosmographia in tres dialogos distincta. 

Venetiis, ap. llll. Juntae , 1543. tn 4.° fig. 
Marlyrologium , secundum morem Romanae Ecclesiae. 

Venetiis, ap. Juntas , 1668. tn 4.° 
MAXIMUS (S.). Centuriae IV de Charitate. Gr. Lat. F. Mar- 

cxs (S. ). 

Scholia in Opera S. Dionysii Areopagitae. V. Diony- 

sics ( S. ) Areop. Opera. 

Sermoni. V. Bonhomids n. 3. 

MAXI.MUS Taurinensi$. V. Salvianus. 

MAYNUS (Jason). Commenlaria in Corpus Juris Civilis. Aug. 

Taurin., Bevilaqua, T. VIII. eof. 7K, 1573. tfl fol. 
MAZIO (Paolo). II Saggialore. F. Saggiatore. 

* MAZIUS (Rapii.). Oralio iu funere Mariae 1 Lusilaniae Reginae. 

Romae , Saimucci , 1817. tn fol. 

* MAZOCHIUS (Alex. Symm.). Spicilegium Biblicum. Neapoli,R. 

Typ., 1762. T. II. in 4.° 
MAZOIS. 11 Palazzo di Scauro. F. Palazzo. 
MAZONIUS (Jac). De triplici Hominum vita, AcUva , Contem- 

plativa, et Religiosa. Caesenae , Raverius , 1576. tn 4.° 

* MAZUCHELLUS (Oliverius). Traclatus de casibus reservatis in 

dioecesi Mediolanensi. Mediol., ap. Quintum , 1726. tn 4.° 
F. Mazzucchelli. 

* MAZZA (Ang.). Dei dolori di M. V. Canti tre in ottave sdruc- 

ciole colla versione latina di Benedelto Del Bene. Parma, 
Carmignani, 1793. tn 8.° 

* MAZZARA ( Beneo. ). Leggendario Francescano. Terza ediz. am- 

pliata dal P. Pietro Ant. di Venezia. Venezia , Lovisa , 1721. 
T. XII. vol. VI. in 4.° 

* MAZZETTI (Serafino). Memorie storiche sopra 1' Universita e 

F Istituto delle Scienze di Bologna elc. Bologna , Tip. di S. 
Tomm. oV Aq. , 1840. tfl 8.° Digitized by Google 216 

MAZZETTI (Serafino). Repertorio di tutti i professori antichi e 
moderni dell' Universita e dell' Istituto delle Scienze di Bo- 
losna. Bologna, Tip. di S. Tomm. d\\q. , 1847. in 8.° 

MAZZETTIUS (Ant.). Imperatori et Regi Ferdinando I ad co- 
ronam ferream suscipiendam auguslo conspectu Mediolanum, 
illuslranti Gratulalio. Mediol. ,Typ. Rivoltianis , 1838. in 4." 

MAZZOLAKl (Ilahio). Le reali grandezze deil' Escuriale di Spa- 
gna. Bologna , Ferroni , 1650. in 4.° fig. 

MAZZOLDI ( Ang. ). Delle Origini italiche e della diflusione del- 
1' incivilimenlo all' Egitto , alla Fenicia , alia Grecia etc. Mi- 
lano, Guglielmini e Redaelli, 1840. in 8.° 

MAZZUCCHELLl (Pietro). Osservazioni intorno al saggio sto- 
rico-critico sopra il Rito ambrosiano. Milano , Pirotta , 1828. 
in 4.° 

V. Mazcciielixs. 

MEDAGLIA miracolosa della SS. Vergine. V. Notizia. 
MfiDAILLE (Pierre). Meditations sur les, fivangiles de 1' annee. 

Angers , Pavie , ( s. a. ). in 16.° 
MEDICES (Sebast. ). Relationes decretorum et Canonum SS. Con- 

cilii Tridentini. Florentiae , ap. Juntas, 1574. in 12.° 
— Summa Peccatorum capilalium secundum communem 

opinionem Doctorura. Florent., Junta, 1579. P. II. vol. I. 

in 8.° 

— Summa omnium haeresura, et Catalogus Schisraatico- 

rum , Haerelicorum et ldolatrarum , Florent. , ap. Sermar- 
teilum , 1581. in 8.° 

Tractatus Juridici. Venetiis, ap. Juntam, 1686. J. //. 

in fol. 

Tractatus de promovendis Episcopis. Maceralae , Mar- 

tellinus, 1591. in V2.° 
MEDICI ( Lorenzo de' ) delto il Magsifico. Opere. Firenze , co' 

tipi bodoniani , Gius. Molini , 1825. T. IV. in 4.° 

Pulcherrima editio curis ac sumptibus Leopoldi II M. Ducis Etruriae , 
praetereaque rara , cum baud venalis prodierit. Duplici est Lau- 
rentii cfligie distincta, allera a Rapb. Morghen, altera ab An- 
derlonio aere caelata. Hocce Exemplar, unum e centum in anglica 
charta velina, super royale vulgo appcllata , Karolo Oppizzonio 
Card. donum misit ipse Leopoldus. 

MEDICI (Mich.). Manuale di Fisiologia. Bologna, Nobili, 1833. 

J. //. in 12/ 

Bologna, alV Ancora , 1840. tn 8.° 

Saggio di un'analisi di alcune dottrine fondaraentali 

risguardanti la Vita. Bologna , Nobili, 1834. tn 8.° 
Cenni iisiologici , patologici e terapeutici intorno la ma- 

lattia detta Maie di Fegalo. Bologna , Nobili , 1835. in 8/ Digitized by Google 217 

* MEDICI (Mich.). Lettere fisiologiche al sig. Dott. Francesco Fre- 

schi di Piacenza. Venezia , Andreola, 1838. iti 8.° 

* Elogio di Luigi Galvani. Botogna, Tip. Gov. , 1845. tn 

4.° Con ritratto. 

* Cenno storico stille Accademie scientifiche di Bologna. 

Botogna , Tip. Gov. , 1847. tn 4.° 

Memorie storiche intorno le Accademie scientifiche e lelterarie di Bologna. Bologna, Sasti , 1852. tin 4." 

* Della vita e degli scritti degli Anatomici e Medici fio- 

riti in Bologna dal cominciamento del secolo XVIII fino al 
presenle. Botogna, Tip. di 5. Tomm. d* Aq. , 1853. tn 4.° 
Con rilratti. 

* MEDICI (Paolo). Riti e Costumi degli Ebrei confutati; colPag- 

giunta di una lettera a\V universale del Giudaismo compi- 
lala collc riflessioni di Niccolo Stratta. Madrid , Bedmar , 
1737. in 8.° 

* MEDICI (FR. Zanobi de). Trattato utilissimo in conforto de' Con- 

dannali a morte per via di giustizia. Ancona, de % Grandi, 
1572. tn 4.° 

* MEDICINA (LA) curaliva del chirurgo Le Roy provata e giu- 

stificata dai fatti. Bologna , Ma$i, 1824. fn 8.° 

* MEDICO (IL) spirituale, o sia vera pratica per assistere agli 

Iofermi e amminislrare loro i SS. Sacramenti. Bologna, Lon- 
ghi, 1785. tn 12.° 
MEDINA ( Bartii. a), Ord. Praed. Exposilio in tertiam D. Tho- 
mae partem usque ad Quaest. LX (curis Petri Gonzales). 
Venetiis, ap. 55. Jo. et Paul. , 1582. /n fol. 

Breve Instruttione de' Confessori. Venetia, Nicolini, 

1682. tn 8.° 

Venetia, Farri , 1588. tn 8.* MEDINA (Micn. ). Christianae Paraenesis, sive de recta in Deum 
fide libri VII. Venetiis , ex off. Zileti , 1564. tn fot. p. 

* MtDlTATiO.NS sur les veriles chretiennes et ecclesiastiques , par 

M. ### {Chevassu , curi du diocese de St-Claude). Lyon, Bruy- 
set, 1781. T. VI. tn 12.° 
MEGINHARDUS. Libellus de fide, symbolo apostolico et peste 
mullarum haeresum. V. Marulus. 

* MEINERS (Cristof.). Storia della decadenza dei Costumi, delle 

Scienze e della lingua dei Romani nei primi secoli dopo la 
nascita di G. C. Firenze , (s. tip.), 1817. T. II. vol. 1. in 8.° 
MELA. V. Pompomcs. 

* MELCHIORRI (Stamslao). Vita di S. Pacifico di S. Severino 

Min. Osserv. Riform. Boma t Ajani, 1839. tn 4.° 

* MELI (Dom.) e BUFALINI (Maurizio). Lettere polemiche. Pe- 

saro, Nobili, 1827. tn 8.° 

28 Digitized by Google 218 MELILLI (Jo. Jac. ). Tractatus de Vicarii praecedentia ac de 
Synodo dioecesana. Venetii$ % ap. Ferrarium , 1682. in 8.° 

MELIORATUS (Rhemigics). De Proposilione inhaerente expli- 
catio ; de Demonstrationis medio termino ; de Putrcdine di- 
sputatio. Lucae , ap. Bu$dracum, 1554. tn 8.° 

MELLIM (Dom. di Gmoo). Traltato dell' origine , fatti, costumi 
e lodi di Matelda, la Gran Contessa d' Italia. Fiorenza, Giun- 
ti, 1689. in V 

Lettera apologetica in difesa di alcune cose da lui scrit- 

te nel suddetto Traltato, riprese da Benedetto Lucchini. 

Ivi , Marescotti, 1594. tn 4.° 
MELLLMUS (Jos. Zama). Institutiones biblicae , sive Dissertatio- 

nes isagogicae in S. Scripturam tironum usui accomodatae. 

Bononiae , Sassi , 1832. T. II. in 12.° — Appendix. Ibid. , 

NobUi, 1833. T. I. in 12.° 
Editio altera emendata et aucta , cum Appendice. 

Bonon. t Nobili, 1833. T. III. in 12.° 
Lexicon peripateticura , quo veterum theologorum locu- 

tiones explicanlur. Editio altera. Bonon., Nobili, 1834. tfl 12.° 

Anonyman primam editionem qnaerito sub voce Lexicon. 

Avvisi ad un Giovane sopra il prendere stato di Matri- 

monio. Modena> Soliani, 1833. in 8.° 
MELLOM ( Gio. Batt. ) , P. delV Orat. Atti , o Memorie degli Uo- 
mini illustri in santita nati o morti in Bologna. Bologna, 
Lelio dalla Volpe , 1786-1818. T. VI. in 4.° fig. 

Vita del Servo di Dio G. C. Luigi Canali. Bologna t 

Longhi , 1777. tn 4.° 
MfiMOIKES pour servir a V histoire de la Religion , a la fin du 
XVIII siecle (par M. V abbi Jauffret , depuit iveque de 3Ietz). 
Paris, Le Clerc, 1803. T. II. in 8.° 

pour servir a I' histoire ecclesiastique , pendant Ie dix- 

builieme siecle (par M. Pkot). Pari$ % Le Clerc, 1 806. T. II. in 8. # 

Sec. edit. Paris, Le Clerc, 1815-16. T. IV. in 8.° 

sur la Cour du prince Eugene sur le royaume d' Italie, 

pendant la doraination de Napoleon Bonaparte , par un Fran- 
^ais attache a la cour du viceroi d' Ilalie (Lafolie (1)). Pa- 
rit, Guiraudet , 1824. tn 8.° 

(1) Hic ipse Auctor est operis : Storia delV Amministrazione del Re- 
gno d' Italia, durante il dominio francese, quod venit sub ficto 
nomine Federici Coraccinii. 

tires des papiers d' un Homme d fitat (M. le Baron 

Charles-Augutte de Hardenberg ministre de Prusse), (publUes par 
Alphome de Beauchamp$). Paris, Moreau, 1831. T. XIII. 
vol. VII. in 8.° Digitized by Google 219 * MEMORIA a favore dei signori Mondolfl e Fermi, e voti cri- 

minali dei prof. Cremani , Garmignani e Romagnosi. Firenze, 
Bondecci, 1830. in 8.° 

* del Magistrato della Cilta di Cervia e de' Cervesi pro- 

prielari e cultori aventi interesse nelle Saline. Imola, Ga- 
leati, 1840. in 4.° 

* MEMORIE dell' Istituto na/ionale italiano^ e deir Accademia 

delle Scienze dell' lstiluto di Bologna. V. Commextarii. 

* della Societa Medico-Chirurgica di Bologna. Bologna, 

Nobili, 18 )8-55. vol. IV. e fasc. 4. del vol. V. in 4.° 

* lette nelle Adunanze della Soc. Agr. della Prov. di Bo- 

logna. Bologna, Tip. Sassi , 1844-51. T. V. in 8.° 

* dell' Islituto del Regno Lombardo-Veneto. Milano , R. 

Stamp., 1819-33. T. IV. in 4.° 

* deir Accademia d' Agricoltura , Commercio ed Arti di 

Verona. Verona , Gambaretti, 1807-33. T. XIV. vol. VIII. in 8.° 

* di Religione, di Morale , e di Letteratura. Modena, 

Eredi Soliani , 1822 : 31. T. XIX. (compreso l*Indice de' 
primi 12 volumi). in 8.° 

* istoricbe delle sacre teste de' SS. Pielro e Paolo, e del- 

la loro ricognizione. Roma , Stamp. di Prop. Fide , 1806. 
tn 4.° fig. 

* isloriche della fondazione del Collegio di S. Lazaro dal 

Card. Giulio Alberoni fatta in vicinanza di Piacenza sua 
patria ; con una raccolta di disegni , che ne rapprcsentano 
la vasta fabbrica. Faenza, Archi , 1739. in fol. fig. 

* ediflcanti della Vita religiosa del P. Carlo Odescalchi 

della C. di G. Roma, Salviucci , 1843. tn 8.° 

* della Chiesa di S. M. Maddalena. Bologna, Nobili, 

1835. tn 8.° 

* ed omaggi funebri per la morte dell' Arcid. Maria Bea- 

trice Vittoria Duchessa di Modena. Modena, Tip. della R. 
D. C, 1841. m 4.° 

* sulla condotta polilica e militare tenuta da Gioacchino 

Murat. Italia, 1815. tn 8.* 

* dclla guerra d' Italia negli a. 1847-49 di un Veterano 

austriaco. Milano , Guglielmini, 1862. T. II. in 8.° 

* della Civilta Cattolica. Roma, Tip. della Civiltd Catl. , 

1854. in 4.° 

* de' Spettacoli rappresentati in Reggio dal 1807 al 1824. 

Bologna, Nobili , 1826. in 8.° 

* MEMORIE ( ALCUNE) di Michelangiolo Buonarroti da mss. Ro- 

ma, De Romanis, 1823. tn 4.° fig. 

* MtNAGE ( Gilles). Menagiana, ou bons mots, rencontres agrea- 

bles, pensces jndicieuses, et observations curieuses. Sec. 

» 

Digitized by Google 220 6dit. augmentee (par V abbi Faydit). Paris, Delaulne, 1695. 
T. II. vol. I. in 12.° 

Foissct (Biogr. univ. paris.) una cum Barbier notat minus accurate 
hanc secundam edilionem a. 1694 impressam. 

* MENDELSSHON (Moses). Fedone. Trad. ital. di M. I. Rava. 

Venezia, Foglierini , 1806. in 8.° r. 
MENDEZ (Jac). V. Menoetils. 

MENDICITA (LA) proveduta nella Citla di Roma coll' ospizio 
fondato da Innocenzo XII. Roma , Komarck , 1693. in 4.° 

* MEXDO ( Anur. ), d. C. di G. 11 Principe perfetlo e Minislri a- 

dallati. Documenti politici e morali vollali dall* idioma ca- 
stigliano da Carlo Luigi di Borbone gia Duca di Lucca. 
Roma, Poggioliy 1716. in \.° fig. 

Opus munifkentia Principis editum, quapropter venale vix reperias. 

MENDOZA (Fero. m). De confirmando Conrilio Illiberitano Ii- 
bri III ad Clementem VIII. MatrM , ap. Juntam , 1594. in fol. 

MENESIUS vel MENEZES (Fbaxc), Ord. Min. Diflicilium ac- 
centuum Compendium. Parisiis, ex off. Rob. Steph. , 1527. 
in 8.° 

Hoc Opus haud perspexisse Wadingum arguitur a mintis accurata de- 
scriptione tituli huius libri ab eo allata (Script. Ord. Min.p. 85). 

MENGIHNI (Tomaso). Sacro Arsenale, overo Praltica dell' Of- 
ficio della S. Inquisitione , con note del Dott. Gio. Pasqua- 
lone. Roma, St. della R. C. .4., 1693. in 4.° 

Exemplar operculis insigni gcntilitio dcaurato Jac. Boncompagnii 
Archicp. Bonon. exornatis. 

* /«, 1705. tn 4.° 

MENGUS (Hier.), Ord. Min. Flagellum Daemonum. Bononiae , 
ap. Rossium , 1578. tn 8.° — Acced. 

Edilio Gabrieli Palaeoto Card. ab Auctore inscripta ; haud nota Wa- 
dingo, relata est a Sbaralea in Supplem. ad Script. Ord. Min. 
p. 349., una cum pluribus aliis huius operis ediuonibus hoc ac 
sequenti saeculo prodilis. 

2. Exorcismo mirabile da disfare ogni sorte de maleficii 
per un devoto religioso composlo. Venetia , per Rampazelto , 
1555. in 8. 

* MENOCHIUS (Jac. ). De Arbitrariis Judicum quaestionibns et 

causis. Venetiis, de Franciscis , 1605. in fol. 

Consilia, sive Responsa , cum Indice generali. Venetiis, 

ap. dc Franciscis, 1609. T. XJIL vol. JX. in fol. Digitized by Google 221 MENOETIUS (Mendez) Vasconcellus (Jac). Vita sui ipsius. De 
Antiquilatibus Lusitaniae liber quintus; et alia opuscuia. 
V. Resendius. 

* MENZINl (Bened.). Prose. Venezia , AhisopoH , 1828. in 8.° 

* MEKCANTI (Franc). Compendio di Dirilto Canonico con illu- 

strazioni istorico-dogmaliche. Pralo , Ranieri Guasti , 1832. 
T. IV. vol. III. in 8.° 

MERCATI (Mich.). Inslruzione sopra la Peste. Aggiuntevi tre 
altre instruzioni sopra i Veleni occultamente ministrati , Po- 
dagra e Paralisi. Roma, Accolto , 1576. in 4." 

Considerazioni sopra gli avvertimenti del sig. Latino 

Lalini, intorno ad alcune cose scritte nel libro degli Obe- 
lischi di Roma. Roma, Rasa , 1590. in 4.° 

MERCATOR (Gerardus), et BEROALDUS (Matthaecs). Chro- 
nologia, h. e. , supputatio temporum ab initio mundi ex 
eclipsibus et observationibus astrouomicis el S. Scripturae 
firmissimis teslimoniis demonstrata. Aceessit Isidori Ilispa- 
lensis Episc. Chronologia. Rasil. , per Guarinum , 1577. in 8.° 

MERCIER. V. An ( l' ) ; et Tableau. 

MERCLRIALIS (Hier. ). Artis gymnasticae apud antiquos cele- 
berrimae libri sex. Venelih , ap. Juntas, 1569. tn 4.* 

Variarum Lectionum in Medicinae scriptoribus et aliis 

libi i sex. Venetiis , Junta , 1588. in 4.° 

MERENDA (Ant. ). Dispulalionis de Consilio, minime dando ex- 
tra casus regulae ex duobus malis , juxta opinionem spe- 
cificantem probabililer actum pro licilo, in concursu opi- 
nionis specificantis ipsum probabilitcr pro illicilo. Pars pri- 
ma. Bonon. , ap. IIII. de Duciis , 1655. tn 4.° 

* MERIDIANA (LA) dcl lempio di S. Petronio rinovata Pa. 1776 

(da Eustachio Manfredi). Contiene anche la ristampa del li- 
bro pubblicato 1' a. 1695 sopra la ristaurazioue di essa ese- 
guita da Gio. Dom. Cassini e Dom. Guglielmini. Rologna , 
Tip. deir Inst. delte Scienze , 1779. in A.° fig. 
MERULA ( Gaud. ). Memorabilium Opus quatuor libris auctum, 
cum emendat. et scholiis Pomponii Castalii. Lugd. , Ronhom- 
me , 1556. in 8.° 

* MESE (IL) di Maggio consacrato a Maria. Roma, Poggioli, 

1822. tn 8.° 

V. anche Maria. 

MESLIER. V. Se>s. 

* MESSAGGIERE Modenese durante la rivoluzione del 1831. F. Mi- 

scellanea di Gazzette. n. 11. 

* Bolognese. (Bologua), Tip. delle R. A. (1843-49). 

T. VI. vol. III. in A. 0 Digitized by Google 222 

MESSAHALAE libri tres: I. de Reuolutione annorum mundi. 
II. De Significatione Planetarum in natiuitatibus. III. De 
Receptione. Norimbergae , ap. Montanum , etc. 1549. tn 4.° 

V. etiam Firmicts. 

* MESSIA (Alfonso). Divozione alle tre ore dell' Aponia di G. C. 

e maniera di pralicarla il venerdi santo. Bologna , Lelio del- 
la Volpe , 1788. in 16.° 

* MESSIANISME. Union fmale de la Pbilosophie et de la Religion 

conslituant la philosopbie absolue. Paris, Doyen, et Didot, 
1831-39. T. II. vol. I. in 4.° 
MESUA (Joan. ). De re medica libri tres, Jac. Sylvio interpr. 
Lugd., ap. Rovillium , 1550. in 8.° 

* METASTASIO (Pietro). Epistolario scelto. Venezia , Alvisopoli, 

1826. in 8.° 

* METAY (Pierre Augustin). Pieces interessantes necessaires a 

examiner. Genes, Ponthenier , 1855. in 8.° 

* METODO breve facile e piano per giungere alla perfezione. — 

Enchiridion ascetico. Roma* Marini e Morini , 1846. in 8.° 

* per le giornali Orazioni da recitarsi dalle Zitelle del 

Conservalorio di S. M. degli Angioli. Bologna , Longhi, 
1766. t* 16.° 

* METTRIE (Jclien Offray ur la). Oeuvres philosophiques. 4wi- 

sterdam , (s. typ. ) , 1752. in 12.° 

* MEZZANOTTE (Ant.). II Ciisto Redentore glorificato nella sua 

Religione per I' eroismo de' Marliri, , e pe' trionfi di Co- 
stantino. — Poema. Perugia, Vagnini , 1851. in 8.° gr. Con 
ritratto. 

* MICARA (Clem. ). Della Campagna Romana e del suo ristora- 

mento. Bologna, Cardinali e Frulii , 1827. tn 8.° 
MICHAEL , Ephc. Menbung. Canonis Missae paraphrastica Ex- 

plicatio. Antuerp. , ap. Bellerum, 1559. tn 12.° — Acced. 
2. HuLSTirs ( Ant. ) , Ord. D. Aug. Canon. Stadium Cur- 

soris christiani , aeternae vitae metam sub levi Chrisli onere 

prehendentis. Jbid. , ap. eund. , 1556. in 12.° 
MICHAEL, Ejnsc. Sidoniemis. De SS. Missae Sacrificio Conciones 

XV latine reddilae per F. Laurenlium Surium. Colon. , ap. 

Quentel, 1549. in 4.° 

* MICHELI (Andr.). Istoria deir antico testamento divisa per le 

vite dei Santi e Personaggi illustri, che in esso fiorirono. 
Milano, Pogliani 1828-30. T. XIII. vol. VII. in 12.* 

* MICHIEWICE (Adam). Livre des Pelerins polonais, trad. du 

polonais par le Comte Ch. de Montalembert ; suivi d' un 
Hymne a la Pologne par F. De La Mennais. BruxeHet, 
Tircher, 1834. tn 12.° Digitized by Google 223 MIDDENDORPIUS (Jac). Academiae Orbis christiani. Coion. , 
ap. Cholimim , 1572. in 8.° 

* MIGLIORINI (Costanzo). Prediche. Fuligno , Tomassini, 18*23-24. 

T. IV. in 8.° 

MILANENSIS (Franc. )• Decisiones regiae Curiae Regni Siciliae. 
Veneliis, ap. MejeUum , 1602. in fol. 

* MILANO e suo territorio (offerto agli scienziati ital. nella riu- 

nione di essi cola tenutasi ). MUano , Pirola, (1844). T. II. 
in 8.* fig. 

Luculenlissimae Editionis Exemplar pracstantius et splendide com- 
pactum Carolo Oppizzonio Card. dono missum a Curatore medio- 
lanensis Municipii , cuius insigne coloribus dislinctum opercula 
exornat. 

* MILANTE (FR. Pics Tuomas), O. P. Vindiriae Regularium in 

causa monasticae Paupertatis. Neapoli , Typ. Mutiana , 1740. 
tn 4. 

MILIUS (Jos. ). Ilercules Benacensis. Brixiae , ap. Sabium, 1575. 
in 8.° — Acced. 

2. De Hortorum cultura. Ibid., ap. eund., 1574. tn 8.* 

* MILIZIA (Franc. ). Opere complete. Bologna , Cardinali e Frulli, 

1826-28. T. IX. in 8.° fig. 

* Scella di Operette. Venezia, AlvisopoH , 1826. in S.° 

MILLEUS (Joan.). Practica criminalis. Veneliis, ap. Pincium , 

1549. in 4.° 

* MILTON ( Gio. ). II paradiso perduto , trad. in versi sciolti da 

Paolo Rolli, con le annotazioni di G. Addison. Parigi (Ve- 
rona , Tumermani), 1742. in fol. fig. 

* Lo stesso, come sopra, aggiuntavi la vita del Poeta. 

Parigi, Occhi , 1757. T. II. vol. I. in 8.° fig. 

* MINARELLI (Cam. ). Elementi d' aritmetica pura. Parte prima 

(unica pubbl.). Bologna , Nobili, 1825. m 8.° 

* Compendio d* Aritmetica teorica. Bologna, Nobili, 1827. 

fn 12.° 

* Nozioni di Geogrnfia. Bologna , Tip. Gov. , 1846. in 12.° 

* MINARELLI (Franc). Sillabario italiano. Bologna, al Sassi , 

1836. tn 12.° 

* MINARELLI ( Pietro ). Manuale di bassa Ostelricia per le Leva- 

trici. Bologna , Chierici , 1855. tn 16.° 

* MINOZZI (Pieb Franc). Ode al Card. Barberino. Roma, Lan- 

dini, 1640. in 4.° 
MINTURNUS (A*t. Sebast.). De Poeta, Hbri sex. Venet. , ap. 

Rampazettum, 1559. in 4.° 
MIRABELLIUS Nanm (Dom.). F. Namos. Digitized by Google 224 * MIRANDOLA ( Ant.). Ragione di Stato del Presidente della Giu- 

dca nella passione di Cristo. Bologna , Ferroni, 1630. in 4.° 

Exemplar ea fronlis parte mntilnm , quae tabulam praefert affabre 
aere caelalam a Hier. Da?id ex ingenio Jo. Franc. cognomento 
Guereino, ubi Christus coram populo adductus repraeseniatur. 

* MISCELLANEA di Gazzette stampale a Bologna e in Romagna 

durante la rivoluzione del 1831. Jn fol. 

* MISCELLANEI stampali tangenti o immediatamente o mediata- 

menle le cose atlinenli o alla sacra Scuola o alla Conforteria di 
Bologna, raccolti da Cai I- Antonio Macchiavelli Sac. — Fo- 
gli vol. stamp. legati in due vol. in 4.% premcsso a ciascuno 
un Jndice ms. delle malerie di mano del Raccoglitore. 

* MISLEY (Hkmu). L' Italie sous !a domination aulrichienne. Pa- 

ris, Guiraudet, 1832. m 8.° 

* MISSALE ( VETUS ) ro.mamm , monasticum lateranense cum 

praefationibns , notis et appendice. Tomus primus Collectio- 
nis liturgicae Emm. de Azevedo. Romae , Collini , 1752. tn 4.° 

* MISSALE romanum ex decreto SS. Conc. Trid. restitutum. Lutet. 
Parisior. , ap. Cramoisy etc. , 1660. m, 12.° * Lutet. Paris., Josse , 1684. tn 12.° 

* Lutel. Paris., Muguet , 1698. tn fol. 

* Veneliis, Pezzana, 1716. tn 4.° 

* ambrosiamjm. Mediol. , ap. Sirlurum , 1540, tn fol. p. 

* — Mediol. , per Casteltionaeum , 1518. tn 8.° 

* • Mediol. , Cicognera, 1560. tn fol. 

* Mediol., Galeal. , 1795. tn fol. 

Chaldakxm, juxla ritum Ecclesiae nationis Maronita- rum (Chaldaice, litei is syriacis). Romae , in typ. Medicea, 
1592-94 (non 1592-93, ut notat Brunet). Jn fol. Char. nt- 
gro-rubro. Cum fig. ligno caelalis. — Acced. 

2. Ohdinarium Missae iuxta ritum Ecclesiae Maronitarum 
cum Missa S. Sixti P. R. e lingua chaldaica sive syriaca 
in Latinam linguam de verbo ad verbum translatum. Ms. 
In fol. 

Excmplar nitidissimum , veteri more compaclum , Gabricli Palaeoto 
Card., cuius lastgne deauratum utroque in operculo prostat, dono 
missum haud dubio ab Alumnis Collegii Maronitarum Romac ei- 
stantibus, utpote eorum Patrono. V. Liber Ministri Missae. 

* MISTERI dMtalia. Romanzo storico (di Gualtieri Luigi ). Bologna , 

Tip. detle Muse, 1849. T. XII. vol. flf. in 16.° 

* MITELLl ( Agostino ). Incisione della Slatua del S. Filippo Neri 

deir Algardi, che e nella Sagrestia de* PP. dell' O. in Roma^ 
e diverse caricature di Stefanin della Bella , in sei pezzi. 
Stanno con le incisioni del seguente Digitized by Google 225 * MITELLI ( Gius. M. ). Alfabeto in sogno. Esemplarc per disegna- 

re. Bologna, 1683. In fol. (tav. 26). — Vi sono uniti: 

2. Proverbi figurati. Bologna, 1678. In fol. (tav.49). 

3. 1 dodici mesi deli' anno. In fol. ( tav. 12 ). 

4. L* onorata vita del Poltrone agli studiosi del- 

Tozio dedicata et al merito di . . . . (tav. 6. ). 

5. Altri Proverbi. In fol. (tav. 12). 

6. Caccia giocosa. 1684. (fogl. 17). 

* Le Arti per via disegnate et offerte dal sig. Gioseppe 

M. Mitelli al grande et alto Nettuno Gigante sig. della Piaz- 
za di Bologna, ed incise da Gurti. In fol. (tav. 41 com- 
preso il frontespizio). 

♦ Quadri di Paolo Veronese, del Tintoretto e d* altri, in- 

cisi dal Mitelli. In fol. ma$s. (tav. 8.). 

# Quadri dei Caracci, di Guido Reni, del Domenichino, 

del Guercino e d'altri della scuola bolognese, piu sei altre 
stampe diverse. In fol. gr. (tav. 19). 

# Comparse sei del Torneo fatto in Ferrara il Carnevale 

del 1676. In fol. obl. (tav. 6). 

# Collazione alla Guardia Svizzera data dal Confaloniero 

di Bologna il giorno avanti il suo ingresso (tav. 6 ). — En- 
trata solenne del Confaloniero di Giustizia, che si fa ogni 
bimestre nel palazzo publico di Bologna da uno de' 50 Se- 
natori di detta Citta. Opera consecrata a Gius. M. Fosca- 
rari dal Mitelli nel 1700 (tav. 6); con altre 11 tavole di 
vario argomento. In fol. assai obl. 

# Miscellanea di caricature , d' invenzioni satiriche e mo- 

rali ed altro , fra cui le 40 carte del Giuoco del Passa Tem- 
po (tav. 32). In fol. obl. alcune lunghissimo. 

* Miscellanea di bizzarie, di proverbi ed altro (tav. 41 ). 

In fol. obl. 

♦ Miscellanea di rappresentanze di costumanze patrie , di 

soggetti allusivi alla presa di Buda, e delle solite bizzarre 
sue invenzioni (tav. 57) di vario sesto, la maggior parte 
pero in foglio oblongo; fra qucste vi hanno le Caricature 
di Stefano della Bella incisc da Agostino Mitelli sopra de- 
scritte. 

* Miscellanea d' invenzioni satiricbe, bizzarre, di rap- 

presentanzc di usi patrii , di quadri sacri incisi ed inventati 
da lui (tav. 67). In fol. p. 

Pauci gloriari poterunt huius feracissimi Scalptoris linearis aere 
caelando tanto Operum numero, quorum magna pars desideratur 
in descriptione a Gandellinio allata (Not. xtor. degli Intagl. T. II. 
p. 298-302), et in ipsa dilissima colleclione Librorum pulcherrima- 
rum artium Leopoldi Cicognarae , qui hacc dc hoc nostro Artiflcc 

29 Digitized by Google ait : Somma fula facilita di questo intagliatorc , che malgrado una 
certa scorrezione di contomi misc un gusto infinito nelle $ue opere 
divenute rare (Catol. T. I. p. 296-97.). 

MIZALDUS (Ant.). Centuriae IX. Memorabilium , utilium ac ju- 
cundorum in Aphorismos Arcanorum. Francof. , ex off. We- 
cheli, (1592). m 12.° — Accedit : 

2. Harmonia caelestium Corporum et humanorum 

dialogis XI astronomice et medice demonstrata. Ibid., ex 
off. ejusd., 1592. in 12.° 

3. Memorabilium aliquot Naturae Arcanorum silvu- 

la etc. Ibid . , ap. eund. y 1692. m 12.° 

MODO (IL) di guadagno per la gioventii. Bologna, Tioccki, 
1845, in 16.° 

MOLANUS (Joan.). Indicuius Sanctorum Belgii. Lovanii, ap. 

Wellaeum, 1573. in 8.° 
De fide haereticis servanda; de flde rebellibus servan- 

da; et de fide et iuramento, quae a tyrannis exiguntur. 

Cotoniae , ap. Kempens, 1584. in 8.° 
De piis testamentis, et quacumque alia piae ultimae 

voluntatis dispositione. Colon. , in off. Birckmannica , 1585. 

•n 8.° 

Theologiae practicae Compendium. Colon. , Birckman, 

1685. in 8.° 

De Historia SS. Imaginum et picturarum pro vero ea- 

rum usu contra abusus. Ijovanxi , ap. Bogardum, 1694. tn 8.° 

Tractatus de Martyrologiis. V. Usoahdls. 

MOLENDINEUS (Carolus). Commentariorum in consuetudines 

parisienses Pars prima. Parisiis, Le Preux, 1539. in fol. 
MOLINA ( Gio. Ign. ). Saggio sulla Storia naturale del Chili. Bo- 

logna, Ma$i , 1810. in 4.° Con carta geogr. e ritratto. 
Memorie di Storia Naturale. Bologna, Marsigli, 1821. 

P. II. vol. I. in 8.° 
MOLINAEUS (Carolus). Tractatus Commerciorum et Usurarum, 

Reddituumque pecunia constitutorum et Monetarum. Parisiis, 

ap. Tyletanum , 1546. tn fol. 
Tractatus de donationibus faclis vel confirmatis in con- 

tractu Matrimonii, et de inofliciosis testamentis, donationi- 

bus et dotibus. Lugd. , ap. Vincentium , 1556. in 8.° 
Consilia et Responsa. (Tomus I.). Lugd. , ap. eund., 

1561. tn fot. 

Nova ct analylica explicatio in L. I et II. Dig. de ver- 

borum obligatione, et Extricatio Labyrinthi dividui et indi- 
vidui. lAigd. , ap. Sennctonium , l.>62. in fol. 

MOLINOS ( Mich. i>k ). <iuida spirituak». Vcnezia , Jfvrtz , 1677. 
tw 12. Digitized by Google 227 MOLLIUS (Prtrfs), Brevis ac moralis admonitio Judicis et Prae- 
lati ficclesiac. Bonon. , ap. Rostium , 157 4. in 8.° 

* MOMIGNY (G. G. de). La sola e vera teorica della Musica; vcr- 

sione dal franccse di E. M. E. Santerre. Bologna, Gambe- 
rini e Parmeggiani , 1823. in 4.° 

* MONACELLI ( Fimppo ). Medilazioni e Lezioni pcr ogni giorno 

del mcse proposte a que' Chierici , che bramano di avan- 
zarsi degnamente allo stato del Sacerdozio. Roma, Bourlii, 
1819. in 12.° 

* MONACELLl (Franc. ). Formularium legale praclicum Fori ec- 

clesiaslici. Vene tiis , ex lyp. Balleoniana, 1761. T. lll. in 4.° 

* MONACI (Filippo), d. C. di G. Vita e martirio del B. Andrea 

Bobula della medesima Compagnia. Roma, Tip. dclla Civ. 

Catt., 1853. in 4.° fig. 
MONARDES ( Nic. ). De Simplicibus medicamentis ex occidentali 

India delatis, interpr. C. Clusio. Antuerp. , ap. Plantinum, 

1674. in 8.° — Acced. 
2. Cixsius (Carolus). Rariorum aliquot Stirpium per Hi- 

spanias observatarum Historia. Jbid.,ap. eund. , 157G. tn 8.° 
Tert. edit. auctior et castig. Exst. cum Horto n. 3. 

* MONARl (Ces. ). Romanzi storici estralti dalle cronache di Bo- 

logna, Ferrara, Ravenna e Forli. Bologna, CMerici, 1864. 
in 16.° (Opcra in corso). 
MONCHIACENUS (Ant. ). Propugnatio catholica ct historica pro 
SacriOcio Missae adv. Calvinum aliosq. Sectarios. Parisiis , 
ap. Macaeum, 1562. in fol. 

* MONCON (Agostino). Vita del Servo di Dio P. Gius. M. Pi- 

gnatelli d. C. di G. Roma, Salviueci , 1833. in 8.° 

* Altra Copia. 

Exemplar splendide compactum. 

* MONDO ( IL ) nuovo e il Mondo vccchio. — Schizzi storico-filo- 

soflco-morali. Monza, Tip. deWhtit. dei Paolini , 1852. in 16.° 

* svelato dal Conte Baronc N. N. a suo figlio. Roma , 

Aureli, 1832. in 8.° 

* (S. I. c tip.), 1836. in 12.° 

MONETUS (Piiilibertus). Galliae Gcographia veteris, recentisque. 

Lugd., Pillehottc, 1634. tn 12. Q 
MONGEORGIUS (Nicolaus). Codex de Mosaico, et vetere Jure 

enuncleando. Bonon. , ap. Rossium, 1573. in 4.° 
Trattato 6opra li contratti con li patli di francarc, o- 

vero di rivendere. Bologna, Benacci , 1587. in 4.° 

* MONGITORE ( Antonino). L' Atto pubblico di Fede solennementc 

celcbrato nella citta di Palcrmo a 6 aprile 1724 dal tribu- 
nale del S. Uflizio di Sicilia. Palermo , Epiro , 1724. tn fol. /ir/. Digitized by Google 228 ** MONILIANUS (Clembns), Card. Araecoeli. Dc Caelibalu. (S. 

U. fl. ) | tn 4. 

* MONITA (SECRETA) Societatis Jesu jcum gallica interpretatione 

ex adverso). (S. u. n.) , in 16.° 
'* MONITORE (IL) bolognese. Bologna, Sassi (1796-98). T. IV. in 
fol. — Vi sono uniti tre opuscoli. 

* MONSACRATUS (Mich. Ang.). I)e Catenis S. Petri dissertatio 

novis curis recusa. Romae , Bourlie" , 1828. ttt 4.° 

Excmplar splendidc compactum. 

* MONTAGNANI (Gaet.). Storia detla Badia di S. Silvestro di No- 

nantola. Modena, Tip. Cam. , 1838. tn 8.° 

* MONTALBANI (Ovidio). L' honore de i Collegi dell'Arti della 

Citta di Bologna. Bologna , Benacci, 1670. tn fol. p. 
V. anche Bumaldus. 

MONTALCINO (Agostino). Sommario della Vita di S. Giacinto 
da Camien di Cracovia delf Ord. de' Pred. Roma, Zannet- 
ti f 1694. tn 8.° 

* MONTALEMBEHT. Histoire de Ste Elisabetta de Hongrie. Paris, 

Bailly, 1836. tn 8.° 

* MONTANARI (Ant.). Dei fondamenli della Civilta. Bologna, 

alla Votpe, 1842. tn 8.° 

* Quattro discorsi sulla letteratura pagana c cristiana^e 

sull' indole e carattere della Poesia nelle varie scuole mo- 
derne. Bologna, Tip. Gov. , 1845. tn 8.° 
MONTANARI (Geminianus). Cometes Bononiae observ. a. 1664 
et 1665. Astronomicophysica dissert. Bononiae, typ. Fer- 
ronii, 1665. tn 4.° Cum tab. 

* MONTANARl (Gius. Ign. ). Breve trattato intorno TArle poetica 

ad uso dei giovanetti. Bologna , Tip. di S. Tomm. d* Aq. , 
1851. m 16.° 

* MONTANARI (Pier-Luigi). Considerazioni sulla Iingua italiana 

in risposta all* opera inlitolata il Purismo nemico del Gusto. 

Roma, De Romanis, 1819. tn 8.° 
MONTANUS ARIAS (Benedictus). V. Arias inter Addenda. 
MONTANUS (Jo. Bapt. ). Explicatio eorum quae pertinent ad 

tertiam partem de Coroponendis medicamentis a Vinc. Ca- 

sali adnotata. V. Casalius n. 2. 

* MONTAZET ( Ant. de Malvin de ) , Archev. de Lyon. Instruction 

pastorale sur les sources de V incredulite , et les fondemens 
de la Religion. Lyon, De la Roche , 1776. tn 12.° 

MONTE ( Hier. de). Tractatus de Finibus regendis. Venetiis, 
ex off. Zilleti, 1556. tn 8.° 

MONTECATINUS ( Ant. ). In Polilica , hoc est in Civiles libros 
Aristotelis Progymnasmata ; et Commentarius in primum Po- 
liticorum. Ferrariae , Baldinus, 1587. tn fol. Digitized by Google 229 

MONTECATINUS ( Ant. ). In primam partem tertii libri Arist. de 
Anima, quae est de mente humana. Ferrariae , (Baldinus), 
1587. in fol. 

In octavum AristotcHs physicorum , hoc est naturalium, 

seu de Auditu nalurali librum Commentarij. Ferrariae, ap. 
Mammarellum , 1591. in fol. 

* MONTE Matrimonio. Statuti , ordini e provisioni del Monte Ma- 

trimonio di Bologna riformati e stabiliti V a. 1643. Bologna, 
Benacci , 1643. in 8.* 

* MONTESQUIEU (Cdarl. Secondat raron de la Breoe et de). 

De 1'Esprit des Loix. Amsterd. , Arkstie et Merkus, 1764. 
T. IV. in 12.° 

# Lettres persanes. Paris, Didot, 1803. T. II. vol. I. in 12.* 

* Avignon, Joly , 1815. T. II. in 12.° 

MONTHOLONIUS (Joan. ). Promptuarium Divini iuris et utriusq. 

humani , Pontificii et Caesarei. Parisiis, in aedib. Henrici 
Stephani, per Sim. Colinaeum, 1620. T. II. in fot. 

* MONTI (Ant.). Orazione recitata per la festa delta DecoIIazio- 

ne di S. Gio. Batlista. Bologna, Lelio dalla Volpe , 1752. in 4.° 

* MONTI (Carlo). Storia della Citta di S. Gioyajni in Persiceto. 

Bologna, al Sassi, 1838. tn 4.° picc. 

* Studio topografico intorno alla piii breve congiunzione 

stradale fra i due mari neir alta Italia , merce un varco 
esistente nel tronco settentrionale delf Apennino. Botogna , 
alla Volpe, 1845. tn 4.° 

MONTI (Gaet.). V. Montius. 

* MONTI (Gioach.). Notizie istoriche sull' origine delle Fiere dello 

Stato Ecclesiastico. Boma, Salviucci, 1828. ttt 8.° 

* MONTI (Vinc). Opere. Milano, Besnati , 1839-40. T. VI. tn 8.° 
# Proposta di alcune Correzioni ed Aggiunte al Vocabo- 

lario della Crusca. Milano , /. B. Stamp. , 1817. J. ///. tn 8.° 

* II Bardo della Selva nera. Brescia, Bettoni, 1806. Par- 

te I. (unica publ. ). tn 12.° 

♦ Saggio dei molti e gravi errori trascorsi in tutte le e- 

dizioni del Convito di Dante. Milano , Tip. dei Classici Ital. , 
1823. tn 8.° 

* La Basvilliana, versione in distici latini di Dom. Euge- 

nio Fanti col testo originale a fronte. Bologna, Sassi, 1835. 
tn 8.° 

MONTIGIANI (Cosimo). Trattato delKanno del SS. Giubileo e 
delle Indulgenze della nuova legge. Fiorenza, Marescotli, 
1575. tn 8.° 

* MONTIUS (Caietanus). Opuscula varia ex autographis descripta 

(curante Phil. Schiassio). Bononiae , ex off. Sassiana , 1830. 
tn 8.° Digitized by Google 230 MONTH S ( Caietants ). Sermones varii habiti in Lycco M. Bo- 
nonieiioi, (curanto Pliil. Schiassio), praemissa Orationc ejusd. 
Srhicissii : — I)v Laudibus Caietani Montii. — Bononiae , ex 
o/f. Sassiana, 1831. tft 8." 

MONTOLIVETANO (Girolamo). Librelto della Vita et transilo 
della beata Osanna (degli Andreasii) da Manlua nouamentc 
corrctto , et con una noua apffionta : Composto dal Vcne- 
rado padrc frate Ilieronymo Moule oliuetano, Et stampato 
dc lano del. H . D . \xmi. In fine : Stapato nelie Cita dc Bo- 
logna del. m . d . xxim. per li Heredi dc Bcnedetto di Hettorc 
di Phaelli. In 4.° ff. 174. 

Huius operis editio princcps prodiit Mantuae a. 1507. bicnnio post 
mortcm B. Osannae. Utraque editio haud obvia , cum frustra cam 
quaesicrim apud Panzer, Maittaire, Haym ac plurcs alios biblio- 
graphos a me inspcctos. 

MOORE ( Tomm. ). Viaggi d' un Gentiluomo Irlandese in cerca di 
una Religione. Versione di Ant. Lissoni. Milano ,da S. Mar- 
gherila, 1834. in 8.° 

MORA (DqfrEruco), Capitano da Bologna. Parere sopra 1' ordinc 
di Guerreggiarc la potenza del Turco, et qucllo, cbe in cio 
egli giudica necessario di fare per superarlo. Al illust.mo 
et eccel.mo sig. Castellano di S. Angiolo il s. Giacomo Bon 
Compagni. In BoIogna,per Ale&sandro Benacci , 1572. in 8." 

Libellulns scxdecim constans chartis, valde rarus ac prorsus igno- 
tus, ut de cactcris sileam, Orlandio ct Fantuzzio, qui copiosum 
habct sermonem de scx aliis Opcribus huius nostri militis ac 
scriptoris. Adhuc ipsc dcsiderabatur in ptiblicis nostris bibliothe- 
cis. Muuicipalis hunc nupcr aquisivit cum libris Joscphi Ycnturo- 
lii Eq. Scntentia Morac ca cst, ut non mari scd tcrra in ipsis 
suis rcgionibus Turcae exptigncntur. Animadvcrtendum tamcn cst 
titulum quinti Operis, a Fantuzzio cx fidc Orlandii notatum, cssc : 
Dominici Morae , Columnelli Praefecti Polociae , ludicium , sit nec 
ne Turcae bellum inferendum , deque eius belli gerendi ratione, 
cum nuila unquam ampliuf fid*$ Turci» haberi debeat , ad Geor- 
gium Card. Radzitilium. Vilnae, 1593. in A.° Quae argumcnti 
congrucntia me nonnullam in dubitationcm adducit num hoc lu- 
dicium sit idem ac nostrum , latinc versuin et denuo prodilum. 

I 

MORALE chreticnne rapporlce aux instructions que I. C. nous 

a donnces dans 1' Oraison Dominicale (par P. Floriot). Pa- 

ris, Desprez, 1G88. in 4." 
MORANDI ( Luigi ). Ragionamcnti ( fatti agli Scolari ncl sacro 

Oralorio delP Universita ). Bologna, alla Colomba, 1831.35.36. 

vul. III. in 8.'' Digitized by Google 23! * MORANI (Gius. Franc), deWO. Sermoni per tuttc le Dome- 

niche c feste dell' anno. Bologna , Sassi , 1768-69. T. II. 
lil 4. 

* MORCELLUS ( Steph. Ant.). Africa Christiana. Brixiae, ex ojf. 

Bettoniana, 1816-17. T. III. in 4. u 

* Operum epigraphicorum vol. V. Patavii, Typ. Semin., 

1818-23. T V. in 4." 

V. etiam Lexicon Morcellianum. 

* Agapea MIXAHAEIA et tesserae paschales. Bononiae , 

NobUi, 1822. tn 8.° ' 

* MORDANI (Fiupro). Prose. Bologna, Sassi, 1847. T. II. vol. I. 

in 8.° 

* MORERY (Louys). Le grand Dictionarie historique. Amsterdam, 

Gallet, 1698. T. IV. in fol. 
MORETTIS (Caiet de). Firmamentum novissime denudatum , in 
quo supputantur omnia sydera flxa usque adhuc observata 
etc. Bononiae, de Montxbus , 1695. tn 4.° 

f 

Videsis apud Fantuzziuin integrum verbosissimum tttulum. Auctor 
in praefationc alteram huius Operis partem pollicetur, quae tan- 
tum a. 1703 post eius mortcm ab codem typographo prodiit, 
quaeque hac in bibiiotheca desideratur. 

* MORGAN (John Minter). Colonie chretienne de 300 familles, 

trad. de V anglais. Paris , Smith , 1846. tn 16.° 

* MORICHINI (Carlo Luigi). Degl lstituti di pubhlica Carita e 

d' Istruzione primaria in Roma. Boma, Aurelj , 1835. tn 8.° 

* g ec> e( ii Zt assa j ar ricchita. Roma, Marini, 1842. 

T. II. vol. I. in 8.° 

* Rapporto sullo Stato delle Finanze pontificie e de' mo- 

di di migliorarle etc. (Roma, 1847), tn 4.° — Vi $ unito : 

2. Gualterio (F. A.). Rendiconto dell' Intendenza Ge- 
nerale delle legioni civiche Venezia, Gatteri, 1848. tn 4.° 

* MORIGIA (FR. Paolo). La Nobilta di Milano. Milano , Pontio, 

1596. tn 4.° 

* MORNAY (Filippo db). La Storia del Papato tradotta ed accre- 

sciuta con note e supplemento da Paolo Rivarola. Pavia, 
Eredi Galeazzi, 1796. T. II. vol. I. in 8.° 

* MORONI (Gaet. ). Dizionario di erudiziono slorico-ecclcsiastica. 

Venezia, Tip. Emiliana , 1840-54. T. 69. in 8.° 

Exemplar in charta pracstantiori et more Bodoniano compactum. 

* MOROSINI (Giulio). Via della Fcde mostrata agli Ebrei. Roma, 

St. di Prop. Fidc, 1683. m 4.° 

* MOROZZO ( Gius. ) , Arcivesc. di Novara. Dclle sacre Cerimonie , 

trattati proposti al veu. Clero della sua Diocesi. Novara, 
Rasario , 1827. in 8." 

Digitized by Google 832 MOSANDRUS (Jac). V. Lippomanus. 

MOSAYCARUM et Romanarum Legum Collatio. V. Collatio. 

* MOSCA (Carlo). Introduzione alla Geografia modcrna. Bologna, 

Marsigli, 1819-20. T. II. in 8.° 

* MOSCA (LA). Foglio setlimanale. Bologna, Tip. di S. Tomm. 

d'Aq.< 1846 e 47. in 8.° 

MOSCOVIAE Respublica. V. Respubl. variae. 

MOSCHUS , BION , THEOCRITUS. Idyllia aliquot ab. Henr. Ste- 
phano latina facta, Ejusdem carmina non diuersi ab illis 
argumenti. Venetiis, Aldus, m.d.lv. in 4.° 

• Petit Tolume assez rare , qu' Henry Estienne flt imprimcr pendant 

> son sljour k Venise, ou il se lia d' amitil arec Paul Manuce. 
» II est dldie* par Pauteur au fameux Della Casa, e>eque de B6~ 

> nevent. Rbnodard. 

* MOTIVI, per cui il P. F. A. D. ( P. Filippo Anfossi Domen. ) ha cre- 

duto di non potere aderire alle quattro proposizioni Gallica- 
ne. (S. I. e lip. ), 1813. T. IL vol. I. in 8.° 

* MOTUPROPRIO (R.) del 2 agosto 1838 contenente Torganizza- 

zione de' nuovi Tribunali della Toscana, con un' Analisi 
ragionata per ordine di materia del Motuproprio suddetto. 
Firenze 9 Stamp. Grand. , 1838. tn 4.° 

* MOUTTET (£tienne). V. Amc. 

MOYSI Libri quinque. Cum annotationibus et observationibus. 
Parisiis, ex off. Bob. Steph. 1541. in 4.° 

* MOZZI (Luigi). Storia delle rivoluzioni della Chiesa d' Utrecht. 

Venezia, Zatta, 1787. T. III. in 8.° 

* Compendio storico-cronologico de' piii importanti giu- 

dizi portati dalla Santa Sede sopra il Raianismo, Gianseni- 

< smo, e Quesnellismo. Fuligno, Tomas&ini, 1 792. T. II. in 8.° 

* I progetli degli increduli a danno della Religione dis- 

velati nelle opere di Federico il Grande re di Prussia. Fc- 
nezia, Andreola, 1798. in 8.° 

* MOZZONI (Ign. ). Tavolc cronologiche critiche della Storia della 

Chiesa universale (Secolo 1.°, unico pubbl.). Venezia, Tip. 
dei Mon. Arm. , 1842. in 4.° gr. Con fig. col. 
MUNSTERUS (Sebast.). Dictionarium hebraicum ex Radicibus 
David Kimhi locupletatum. Basil. , per Frobenium elc., 1539. 
m 8.° 

Opus grammaticum , seu Grammatica hcbraica. Additus 

est Liber Tobiae , hebraice cum versione , et annotationibus 
eiusdem Munsteri. Basil., per Henr. Petr. , 1549. in 8.° 

* MURAT Gioachino, o Storia del Reame di Napoli dal 1800 al 

1815. Milano, Bonfanti , 1839. T. II. vol. I. in 12.° 

* MURATORI (Lod. Ant. ). Delle Antichita estensi ed italiane. Mo- 

dena, Stamp. Duc. , 1717. T. II. in fot. Digitized by Google 233 

* MURATOUI (Lon. Ant.). Annali d'Italia, collc prefaz. critiche 

di Gius. Catalani. Roma, Eredi BarbieUini, 1752-54. T. XII. 
vol. XXIV. in 8.° 

* Della forza della fantasia umana. Venezia, Alvisopoli, 

1825. in 8.° 

* Bologna, Masi , 1830. in 8.° 

V. anche Piutamo. 

MURETUS ( M. Ant.). Variarum leclionum libri VIII. Veneliis, 

ex off'. Zilleti, 1559. in 4.° 
MURMELIUS (Joan. ). Tibulli, Properlii, ac Ovidii Flores, ah 

Augustino Hotta aucti ac recogniti; adiecto, inter alia, e- 

legantiarum Hadriani Cardin. Compendio. Lugd. , Pultonus 

de Tridino, 1517. in 8.° 

* MURRI (Vi.nc). Dissertazione sulla identita della S. Chiesa dr 

Nazarelte ora venerata in Lorelo. Loreto , Carnevali, 1791. 
tn 4.° Con tavole. 

*> MUSSI (Ant. ). Ieflc, tragedia con nole e con ricerche sulla mo- 
rale delle tragedie, sul sacriflcio di lefle, e sullo slile tra- 
gico. MUano, Motta, 1805. in 8.° 

MUSSO (Corn.) , Vesc. di Bitonto. Prediche fatte in diversi tempi, 
ed in diversi luoghi. Venezia, Giolito de' Ferrari, 1554. in 4.° 

Predica del Santo Purgatorio. Bologna, Rossi, 1578. in 4.° 

* MUTIO, o MUZIO ( Gir. ), Iustinopolitano. Difesa della Messa. De' 

Santi. Del Papato contro Ie bestemmie di Pietro Vireto. P$- 
saro, HU. del Cesano , 1568. in 8.° 

Exemplar more gailico compactum, quod iam fuissc Bibliothccac 
Mazarin. constat cx signis in fronte impressis. 

Lettere catholiche. Venetia, Valuassori , 1571. tn 4.° 

Sclva odorifera. Venetia, Valuassori, 1572. tn 4.° 

* MUZZARELLI (Alfonso). Sermoni. Fuligno , Tomasini, 1804. 

T. JL in 8.° 

♦ 11 buon uso della Logica in materia di Religione. Ro- 

ma, St. deir Acad. , 1807. T. X. in 12.° 
* Poemetto e Rime varie. Roma, Olivieri, 1808. tn 8.° 

* MUZZI (Luigi). Saggio di rime , prose ed iscrizioni. Bologna, 

Gamberini e Parmeggiani , 1825. Ifl 8." 

* MUZZl (Salv. ). Annali della Cilta di Rologna dalla sua origine 

al 1796. Bologna, Tip. di S. Tomm. d' Aq. , 1840-44. T. 
VIII. in 8.° 

Excmplar in charta pracstantiori. 

* Dizionario geografico universale. Bologna, Soc. tip. bol. , 

1855. tn 4.° fasc. X. (Opera in corso). 

* Cento Novclline. V. Novelline. 

30 Digitized by Google m 

MUXELLANUS (Dykus). V. Dynus inter Addbnda. 
MYLLER ( Gio. ). Elementi di Aritmetica teorica e pratica etc. 
Bologna, Tip. del Genio , 1833. m 8.° 

R. NABOD ( Valentinus). Enarratio elementonim Astrologiae. Co- 

loniae , ap. II II. Birekmanni , 1660. tn 4.° 
NABUCCO. Tragedia in cinque atti (dt G. B. Nicolini). Con la 

Cbiave in tine. Londra (Firenze, s. tip. > , 1830. m 8.° 
NANNETTI (Emidio). Brevi nozioni di diritto pubblico ecclesia- 

stico. Bologna, Marsigli ,.1840. T. II. in 8/ 
Vita di S. Catlerina Vigri. Bologna, Martigli , 1841. 

m 12.° 

NANNIUS Casius (Florianus), Senior. Catena argentea ex Theo- 
logorum scholasticorum argumentis etc. confecta , in I caput 
Geneseos. Bononiae , ap. Rossium, 1587. m 4.° 

Jure Fantuzziua (T. VI. p. 140) corrigit errorem vetcris Catalogi 
huius bibliothecae , in quo Casius , notnen patrium Auctoris ei 
eastro Casit , sumitur pro nomine gentilitio. 

NANUS Mirabbllius (Dom.) , et AMANTHIUS (Barth.). Polyan- 

thea. Coloniae , ap. Cholitmm, 1567. m fol. 
NAPOLEONE. Narrazione delle guerre di Cesare dettata a Mar- 

chand all' isola di S. Elena, con una nola del medesimo 

sul secondo libro dell* Eneide. Bologna, Bortolotti, 1838. in 8.° 
NARDl ( Luiei). Direzione storica per coloro , che si portano alle 

acque minerali di S. Marino. Rimini, Albertini, 1823. m 8.° 

Con tavole. 

» Dei compiti feste e giuochi compitali degli antichi e 

dell' antico Compito Savignanese in Romagna. Pesaro , No- 
W/t, 1827. ttt 4.° 
" Dei Parrochi , opera di antichita sacra e discipKna ec- 

clesiastica. Pesaro, Nobili, 1829. T. II. vol. I. in 4.° 

V. anche Giri. 

N ARRATIO ( Vera et simplex ) Colloquii inter delegatos Ducis Me- 

duani , et eorum Catholicorum qui Regi Navarrae adhaerent. 

Parisiis, ap. Morellum, 1593. m 8.° 
NARRAZIONE storica della Ven. Arciconfraternita della SS. Tri- 

nila de' Pellegrini e Convalescenti di Roma. Roma , Puc- 

einelli, 1821. tn 12.° 
NATALIBLS (Petrus m). Catalogus Sanctorum. Venetiis, de 

Franckfordia , 1516. m 4.° Digitized by Google NATALIS (Hibr.)> Soc. Jes. Adnotationes ct Meditaliones in E- 
vangelia, quae in sacrosanclo Missae Sacrificio toto anno 
leguntur. Antuerp. , Nutius, 1594 (in fine 1595), in fol. 

* Adnolationes et Meditationes in dominicalia et quadra- 

gesimalia totius anni Evangelia. Antuerp. , ap. Nutium, 
1595. in fol. 

Excmplar fronte manuscripta , in qua imitatoris errore legitor 
mdcv pro mdxcv , ut ad calcem habetur. Est idem Opus non tan- 
tom, sed eadem editio ac suprascripta , tribus demplis prioribos 
chartis denoo imprcssis, ut arguitur nonnullis tenooribos discri- 
minibos. 

* NAVA (Amrrogio). Relazione dei ristauri intrapresi alla gran 

Guglia del Duomo di Milano nel 1844 ete. MUano, Valen- 
tini y 1845. in 4.° jig. 
NAVAURUS Doctor. V. Azpilccbta. 

* NAVE (Giusto), (P. Bergantini Servita). Fra Paolo Sarpi glu- 

gtificato. Colonia, Mortier, 1752. in 8.* gr. 

* JW, 1756. tn 8.* 

NAVGERIUS (Andr.). V. Carmina. 

* NtCESSlTfi de penser a la mort , ou Instructions chretiennes pour 

le tems de la maladie. Paris, Herissaut, 1764. in 12.° 

* NECKER (Jacques). Compte rendu au Roi au mois de Janvier 

1781. Paris, Impr. Iloy., 1781. tfl 8.° fig. 
NEGRI (Angelica Paola de). Lettere spiritnali. Vita della me- 

desima raccolta da Cto. Batlista Fontana de' Conti. Ho- 

mae , in Aed. Pop. Rom. , 1576. tn 8." 
NEGRI (Bianco). Basilica Petroniana, ovvero Vita di S. Petro- 

nio, cavata dalle istorie di Gio. Franc. Negri. Venezia , 

Giuliani, 1680. tn 4.° fig. 

* NEGRI (Pietro). Manuale pratico per la stima delle case e de- 

gli opifici idraulici. Bologna , Nobili, 1833. tn 8.° fig. 

* Manuale pratico per la stima dei fondi rustici. Bologna, 

MarmjH e Rocchi , T. II. vol. I. in 8.* 

NEMESIANUS ( M. Aur. Olympiis), et T. CALPIIURNIUS Si- 

culus. Buccolica , cum commentariis Roberti Titii. Florentiae, 

Juncta, 1590. tn 4." 
NEMESIUS, Emesenus Episc. De Natura hominis libcr, Georgio 

Valla interpr. Lugd. , ap. Gryph. , 1538. in 4.° 
De voluptate , ex ejusd. libri de Natura hominis. Gr. 

Lat. Nicasio Ellebodio inlerpr. Exst. in opere: Doctrina 

bene vivendi etc. p. 317. 
V. etiam Demetiuus Cydonius. 

* NEPVEU (Franc ). Esercizi interiori pcr onorare i Misteri dcl 

N. S. G. C. Imola, Gateati , 1834. tn 12.° Digitized by Google 236 

NEUI (Ippolito). La presa di Samminiato. Poema giocoso. V. 

Collezione di Poeli burleschi T. I. e II. 
NEUVILLE (Charles Frey de). Sermons. Paris, Moutard , e 

Merigol, 1777. T. VIII. in V2.° 
NEVI avvenute tra 1* a. 1829 al 1K30 in Bologna (Dieci vedute 

incise in rame , le quali mostrano i luoghi dove furouo 

raccolle le). 

NEYR AGUET , AbbL Compendium Theologiae moralis S. Alphonsi 
M. de Ligorio. Bononiae , ex off. Guidiana, 1846. T. II. in 8.° 

NICANDEK, Colophonius. Theriaca et Alexipharmaca , cum scho- 
liis, Graece. Coloniae , opera Soleris , 1530. m 4.° 

Deest Interprctalio latina edila anno scquenti. 

NICCOLINI (G. B. ). Arualdo da Brescia. Marsiglia, Eredi Feis- 

sat, 1843. m 8.° 
V. anche Nabicco. 

NICETA Fenicio (Ab. Yinc. Palmieri). V. Liberta. 

NICETAS et PAULINUS ( SS. ), Episcopi. Scripta ex Vaticanis Co- 

dicibus edita etc. % curanle Angelo Maio. Homae , Typ. Vati- 

canis, 1827. tn 4.° 
NICOLAI (Salvatorb), C. R. Compendio della Vita ed Opeie 

di Mons. Agostino Steuco Can. Kog. Vescovo di Kisamo. 

Roma , Perego-Salvioni , 1829. in 8.° 
NICOLAUS I. P. M. V. Innocentils III. 
NICOLAUS QiiDAM. V. Marcus lleremita. 

NICOLI (Filippo). Elemenli della Giurisprudenza Canonica. Bo- 

logna, Lelio dalla Volpe , 1780. T. II. in 8.° 
NICOSELLI (Anastagio). Compendio della Vila del B. Toribio 

Arciv. di Lima. Roma, Tinassi , 1679. in 4.° 
NIDECICUS (Nidecki) (Andreas Patricils), Archid. Vilnen. De 

ecclesia vera et falsa libri V. Cracoviae , in off. Lazari, 

1585. tn fol. 

Exemplar Gabricli Palacoto Card. niuncri oblatum ab Auctore, ottt* 
quct ex hiscc vcrbis in fronte manu cius signatis : Illmo et Rmo 
Cardinali Paleotto — Auctor mis. 

MDER (Joan.), Ord. Praed. Consolatorium limoratae Conscien- 
tiae. Venetiis, per fratres de Sabio , 1532. tn 8.° 

Addc hanc cditioncm cactcris ab Echard notatis ( T. I. p. 793. n. 4 ). 

NIERSES (S. ) Claiensis, Armenior. Patriarcha. Preces viginti 
quatuor Linguis edilae. Vctieliis,in insula S. Lazari , 1823. 
in V2.° 

Excmplar splcndidc compactum. Digitized by Googl 237 * NIEUPOOUT ( G. II. ). Rituum qui olim apud Homanos oblinue- 

runt succincta explicatio etc. Venetiis,ap. Tyberninum , 1746. 
tV. 12.° 

NILUS (S. ), Abbas. Praeclara Opera, Petro Franc. Zino in- 
terpr. V. Ephraem. 
** NILUS (B.), Episc. et Mart. Sentenliae Tropologicae. V. Isinoius. 

NIPHUS ( AUGUSTIM S). V. AVEUltOYS. 

NIZOLIUS (Marius). Diclionarinm, seu Thesaurus latinae linguae. 

Venetiis, ex Sirenis «>//*., 1551 , in fine 1550. ro/. ///. in fol. 
Nizolius , sive Thesaurus Ciceronianus. Veuetiis , ap. Be- 

vilacquam, 1566. in fol. 
De veris principiis, et vera ratione philosophandi con- 

tra pseudophilosophos. Parmae , ap. Viotlum , 1553. in 4.° 

* NOEUDS ( LES ) enchantes, ou la Bisarrerie dcs destinees. Ro- 

me , Impr. Papale , 1789. P. II. vot. I. in 8.° 

* NOGAROLA (Tadeo). La Inimortalita naturale dell' anima. Ve- 

rona, Ramanzini , 1806. in 

* NOGIIEKA ( G. B. ). Riflessioni su la Natura umana e la Reli- 

gione naturale. Bassano , Remondini , 1768. T. II. in 8.° 
NOMINIBUS (DE) propriis TOT uanakktot Florentini. Cum Ant. 
Auglstim Archiep. Tarracon. notis. V. Auglstims ( AnL ), 
inter Addenda. 

NONNUS, Panopolitanus. Paraphrasis in Joannem. Graece. (Pa- 
risiis, ap Bogardum), 1541. t» 8.° Exst. cum inlerpreta- 
tione sequenti 

In Evangelium S. Joannis Paraphrasis graeca a Chri- 

stophoro Hegendorphino Iatina facta. Parisiis , ap. Bogar- 
dum, 154*2. tn 8.° 

Hanc Hegendorphini solutam interpretationem, a Fabricio ( Bibl. 
graec. T. V. cap. 16. § XIII) admodum infclicem nuncupalam, 
addc tribus aliis interpretalionibus latinis in Bibliotheca Sacra Le 
Longii notalis , quam Dcsmolets in sua edilione eiusdem Operis 
minimc oblitus essct, ni Bibliotbecam Fabricii adirc omisisset. 

* NOTARl (Raff.). Trattato dell' EpigraGa lalina ed italiana. Par- 

ma, Ferrari, 1842. tn 8.° 

* NOTICE sur la vie et la mort de M. Jean-Gabriel Perbouyre 

pr£tre de la Congreg. de la Mission dc St. Lazare martirise 
en Chine le 11 sept. 1840. Paris, Le Clerc , 1842. m 8.° 
Avec porlrait. 

* NOTIZIA delle Accademie erelte iu Roma per ordinc di Bene- 

detto XIV. Roma, Collini , 1740. tn 12." 

* storica sopra V origiue e gli efletli della Medaglia del- 

r Immacolata Concezione , conosciuta solto il nome di Me- 
daglia miracolosa ; trad. dal francesc da Gaet. Panini. Mo- 
dena, Vincenzi , 1835. in 12.° Digitized by Google 238 

NOTIZIE naturali e civili su la Lombardia. Milano, Bernardoni, 

1844. vol. 1. (unico pubbl. ). in 8.° 
storiche intorno all'origine ed alla formazione del Ca- 

nale Naviglio di Bologna raccolte I' a. 1825 da G. B. M. 

(Giamballisla Masetti). Bologna , Marsigli , 1825. in 4.° fig. 
della Morte , Scpoltura , Canonizzazione e Traslazione 

di S. Francesco d' Assisi , e del Ritrovamento del di lui 

corpo raccolte e compilate da un religioso M. C. Fuligno 9 

Tomassini, 1824. in 8.° 
intorno 1'origine e i progrcssi dell' Ospizio apostolico 

di S. Michele estratte dall' Opera di Monsig. Ant. Tosti. 

Roma, Tip. della R. C. A. , 1835 in 8." Con tav. 
sulla scuola de' fanciulli poveri istituita in Macerala 

per cura del March. Dom. Ricci. Macerata 9 Mancini 9 1842. 

in 8.° 

del novello Ordine delle Sorelle della Sacra Famiglia. 

Milano , Ferrario , 1836. in 8." Con ritr. della Fondatrice. 
e Guida di Firenze e de* suoi Conlorni. Firenze 9 Piatti, 

1841. in 12.° 

(volgarmente Cracas) per 1* a. 1798 e dal 1818 al 1855. 

Roma 9 Stamp. Cracas 9 1798-1855. in 8.° 

Desunt tomi ann. 1831 , 1848-50. 

NOTTI (LE) in Rivalta {del Co. Carlo Ritorni). Modena, Cap- 

petli, 1849. in 8.° 
romane al Sepolcro de' Scipioni {di Verri Alessandro). 

MUano , Pirotta e Maspero , (s. a.). in 8.° 
NOUVELLES galantes et critiques, par B i (Balacchx, de 

Livourne ) , traduites de V italien par un academicien des 

Arcades de Rome (31. Louet , de Chaumont). Paris 9 Ber- 

trandet, an. X//-1803. T. IV. in 16.°, avec fig. 
NOVARA (Narrazionc della battaglia di). V. Processo. 

(Storia dclla Campagna di). V. Storia. 

NOVELLATORE (1L), o le Fanfaluche. Giornale di Scienze, 

Leltere ed Arti compilato da un amico della verita e ne- 

mico delle contese ( Prof. Franc. Orioti). Bologna 9 Nobili, 

1824. in 8.° — Vi e unito : 
2. Degli Antonj (Vinc). Osservazioni sul predetto Gior- 

nale. Roma (Bologna), Boulzaler 9 1824. in 8.° 
NOVELLE ( LE CIENTO) antike raccolte da Catlo Gualteruzzi. 

Bologna, Gir. Benedelti 9 1525. in 4.° 

Editio I*rinceps , pcrrara , atquc inlcr venustas oflicinarum 
bononicnsium vcnustissima. Excmplar plcnis marginibus, intcger- 
rimum , mlidissininmque , ut rccens c nrclo. Digitized by Googl 239 * NOVELLE , per far ridere le brigate , di varii Autori. Venezia , 

Alvisopoli, 1824. tn 8.° 

* Bologna , Masi , 1830. tn 8.* 

* 1 per far piangere le brigate, di varii Autori antichi e 

moderni. Venezia, Alvisopoli , 1830. tn 8.° 

* inleressanti iu proposito degli affari del Portogallo e 

dell* atlentato commesso a 3 sett. 1 758. Berna , Stamp. della 
Reggenza, 1760. T. IV. vol. II. in 4.° 

* NOVELLINE ( CENTO ) morali pei Fanciulletti raccolte da Salv. 

Muzzi. Bologna, DaWOlmo e Tiocchi , 1837. tn 12.° 
NOVICAMPIANUS (Albertcs). Scopus Biblicus veteris et novi 
Testamenti. Cum Annotationibus Summam doclrinae chri- 
stianae complectcntibus. Cracoviae , Lasarus, 1553. tn 8.° 

Fabbricatio Hominis a Cicerone libro secundo de Na- 

tura Deorum descripta cum annotationibus Alberti Novicam- 
piani. Accessit dissertatio eiusdem utrum cor an jecur in 
formalione foetus consistat prius. — Item Oratio de laude 
Physices. Cracoviae , per Lazarum Andreae , 1551. tn 8.° — 
Acced. 

2. De Accentibus et recta pronunciatione. Ibid. , ap. 

Viduam Floriani, (1548). in 8.° 
NUCIARELLIS (Hieron. db). V. Hentisbercs. 

* NUVOLI (Annibale). Osservazioni e pareri sull' attuale linea di 

Reno lino alla sua foce; sul corso del Lamone etc. etc. 
Faenza, Montanari e Marabini , (1846). in 8. w 

o. 

OBERTI (Firetto). Aggiustamento universale di Pesi , e Misure. 

Venetia, Turini, 1643. tn 8.° 
OBSER VATIONES divini et humani Juris. Portstts , tn aed. Ro- 

villij, 1564. tn 8.° 
OBSOPOEUS ( Vinc. ). Castigationes ac diversae lectiones in Ora- 

tiones Demosthenis. V. Cicero. Oratio pro Archia n. 4. 
Psalmi aliquot tractati carmine elegiaco. V. Marccs 

(Herem.). De Lege spirituali^ etc. ad calcem. 
OCKAM (Gcil.). Fol. 1. tit. Dialogus magistri Guillermi de | ockam 

doctoris famosissimi. Absq. ulla nota ( Lugduni , Joh. Trechsel 

a. m.cccc.xciiij , ut ex epistola nuncupatoria patet). In foL 

— Aeced. 

2. Fol. 1. recto: Compendium errorum. Fol. 2. re- 

cto (cum sign. AA 2): Incipit compendiu erroru Johanis 
papc | xxij. editu et compiiatum a fratre Guillcrmo | ockam 
de ordine fratru minorum. Fol. 12. recto, col. 2: Com- 
pendij errorum Johan- | nis vicesimisecundi finis. in fol. I. 
56. ff. 12. 

Digitized by Google 240 In exemplari pcrspecto ac dcscripto ab Hain n. 11938 , cui nostrum 
ad ungueni rcspondct, desidcrabatur Compendium errorum Joan- 
ni* XXII, quod profecto, ut primo intuitu liquct , est cadem cdi- 
tione ac dialogus, cxtra paginarum numeros, quibus carct. 

ODDI (Longaro degli). Vita del B. Pictro Claver d. C. di G. 

detto 1'apostolo degli Etiopi. Roma, Marini e 3Iorini , 1850. 

in 4.° Con rilratto. 
Vita di S. Francesco di Girolamo professo d. C. di G. 

Roma , Salviucci , 1839. in 4.° 
ODEIUCUS . Canon. Eccl. Senensis. V. Onno. 
OECOLAMPADIUS (Joan. ), alias Haissbciiein. Graece literatu- 

rae drapmata. Rasileae , in off. Cratandri , 1535. in 8.° 
OECUMEMl S. Enarraliones in Acta Apostolorum et in omnes 

D. Pauli nc catholicas epistolas; in Apocalypsim vero ab 

Arelha Caesareae Cappadociae Episcopo collectae; Latine , 

Jo. Henterio interpr. Parisiis , ex off. GuUlard , 1545. in 8." 

Editio a Le Long haud notata (Bibl. Sacr. T. II. p. 883.). 

OEFEUTE (Sacre) alla Passione di N. S. G. C. con varie ora- 

zioni e pensieri crisliani. Rologna, Nobili, 1829. tn 12." pg. 
Le medesime , con alcune salutazioni a M. V. SS. Bo- 

logna , Manigli , 1836. tn 16.° 
OFFICE (Le petit) du S. Enfant Jesus, et V institution de sa 

famille par Soeur Marguerite du S. Sacrement. Paris , Jfu- 

guet, 1668. tn 16.° 
OFFICIA propria SS. S. R. E. Summorura Pontificum et aliorum 

romano Clero saeculari ac regulari per novissima decreta 

concessa. Romae , Salviucci , 1831. tn 12.° 
S. R. E. Cardinalium qui in Coelilum cauonem relati 

sunt a sacro Purpuratorum Collegio recitanda. Romae, Sal- 

viucci , 1841. tn 4.° 
SS. Ecclesiae Toletanae et Dioecesis. Antuerp. , ex off. 

Plantin. , 1614. in 8.° fig. 
Sanctorum, quae ex decrelis Summorum Pontificum 

Clero Bonon. sunt recitanda. Ronon. , Typ. archiep. , 1828. 

in 8.° 

Ibid., 1828. in 12.° 

perinsigni Basilicae S. Pelronii Bonon. Rononiae , De 

Francims, 1808. tn 12.° 
de Passione D. N. I. C. a Papa Pio VI Basilicac S. 

Petronii concessa. Ronon. , Typ. Archiep. , (s. a. ), in 12.° 
Sanctorum partim de praecepto^ partim ad libitum re- 

citauda. Ronon. y dc Monle etc. , 1634. tn 8.° 
mysteriorum Passionis D. N. I. C. in Dioec. Florentina 

recitauda. Florent. , Typ. archiep. , 1845. in 8.° Digitized by Googl 241 

* OFFICIA varia — In festo septem dolomm B. V. M. — Mater- 

nitatis B. M. V. — Puritatis B. M. V. — Sacratissimae Pas- 
sionis D. N. I. C. — Pretiosissimi Sanguinis etc. Romae , 
typ. R. C. A. , (ann. diversis). in 8.° 

* OFFICIO della B. V. per tutli i lempi dell' anno. Roma, Salvio- 

ni , 1756. m 8." fig. 

* OFFICIUM proprium B. V. M. a S. Luca nuncupatae a Clero Bonon. recitanduin dominica anle Asccnsionem. Bonon. , 
Typ. archiep. , 1847. tn 8.° 

* S. Petronii episc. et patroni Civ. Bonon. Bononiae, II. 

Benaiii, (s. a.). in 12.° fig. 

* in festo Conceptionis Immac. B. M. V. (S. u. «.), in 8.° 

* in fcsto Nativitatis Domini. Patavii, Manfre, 1757. in 12.° 

* SS. Redemptoris D. N. I. C. Nazareni. Bonon. , Typ. 

Archiep. , tn 12.° 

* Ilebdomadae Sanctae. Veneliis, Pezzana , 1720. in 8.° 

* jbM^ Poleti, 1736. in 12.° 

* ( Franp. et Lat.). Lyon , Molin , 1748. in 12.° OINOTOMUS (Joan.). In qualuor Institulionum imperialium Ju- 
sliniani Imp. Libros Commentarii. Veneliis, typ. Tramonti- 
ni, 1688. t>» fol. 

* OLDELLI (Gian-Alfonso). Dizionario storico-rajfionato degli Uo- 

mini illustri del Canton Ticino. Lugano, Veladini, 1807. in 4.° 

# Orazioni sacre. La sola Parte terza. Ivi , 1808. tn 8.° 

# Repertorio di interessanti notizie sacre e profane. /w, 

1815. tn 8.° 

OLDENDORPIUS (Joan.). Collalio Juris civilis et canonici. Po- 

risiis, ap. Wechelum , 1541. in 8.° 
OLEASTRO ( Hirr. ab). Commentaria in Mosis Pentateuchum 

juxta Sanctis Pagnini interpretalionem , quibus Hebraica 

veritas exactissimc explicatur. Anluerp. , tn aed. HU. Stelsij, 

1569. m fol. 

OLIY r AIUUS (Pethus Jo. ). Dc Propbctia , et spiritu propbetico 
Liber. Basil., ex off. Oporini , 1543. tn 4.° 

* OLIVAIUUS Razzai.ujs (Sekaimi.), Card. Aureae Decisiones, 

ingenio et labore Laurentii Vitalis Bonon. nunc primo in 
lucem editae. Romae % ex Tip. C. A. 9 1614. T. II. in foi. 

# OLIVIER (Joan. ). Civilis Doclrinae analysis philosophica. Romae, 

Saiomoni , 1777. in 4.° 

# Nouveau Code civil propose a la nation francaisc et 

soumis a I' Assemblee nationale. (S. I. et typ.), 1789. tn 8.° 

# De la Reforme ulterieure des Lois civiles. Carpentras , 

Quenin, 1806. t« 8.° 

* OLIVIERI (Macrizio Bened. ). Saggio critico intorno 1'opera di 

Marco Mastroflni intitolata : Metaphysica sublimior de Deo 

31 Digitized by Google 242 

irino et uno , con altri opuscoli io difesa e crilica della 
medesima Opera. Firenze , Roma , Monaco , anni diversi , 
vol. III. tn 8.° 

OLIVIERI (Nicolo). Relazione sui progressi della pia Opera pel 
riscatto delle Fanciulle More. Genova, Casamura , 1848. in 8." 

OLTOLINA ( Carl' Andr. ). Sestine. V. Collezio.ne delle migliori 
opere in dial. inil. T. IX. p. 67. 

OLTROCCHI (Balth.). Ecclesiae Mediolanensis historia Ligusti- 
ca in Romanam , Gothicam , Longobardicaro tribus libris di- 
stributa. Mediol. , ex Galealior. typ. , 1795. P. IL vol. I. 
in 4.° 

OLYMPIODORUS. Scbolia in Ecclesiasten , interpr. Zenobio Ac- 
ciaiolo, S. Gregorh Neocaesariensi$ in eundem metaphrasis, 
Jo. Oecolampadio interpr. , et Aristeae de LXXII legis he- 
braicae interpretatione, Matthia Palirerio interpr. Basileae, ap. 
Bebelium , 1536. ifl 8.° — Accedit: 

2. Albincs (sive Flaccus Alccincs). In Ecclesiasten Com- 
mentaria. Ibid. , ex off. Bebeliana, 1631. in 8.° 

OMAR. V. Firmicus. 

OMERO. V. Homercs. 

ONORARIO ( L' ) delle Messe. Venezia, Pavini , 1767. m 4.° 
OPINIONI ( LE ) , che agitano il nostro secolo. Monza,htiL Pao- 

/mi, 1851. in 8.° 
OPPIZZONE (Ambrosio). Informazione a Gio. Angelo Oppizzone 
suo figliuolo in materia delle Egualanze Terrere , provin- 
ciali e generali, che delli Alloggiamenti de' soldati e spese 
di essi si fanno nello Stato di Milano. Pavia,Magri, 1634. 
in foi. 

OPPIZZONI (Carlo), Card. Arciv. di Bologna. Raccolta delle 
Notiticazioni , Circolari , Editli , Regolamenli etc. da lui pub- 
blicati dal 1816-1849. T. XIII. in fol. 

OPSTRAET (Joan. ). Theologus christianus. Vincentiae , Veronese, 
1765. in 12.° 

OPTATUS Afer, Episc. MUevilan. Libri sex, de schismate Do- 
natislarum, nominatim in Parmenianum. V. Brcncs (Conr.). 
1 )e llciereticis 

OPUSCOLI Scientifici e letterarii di Bologna, colla Nuova Col- 
lezione di essi compilata nell' a. 1824-25. Bologna, Nobili, 
Marsigli, 1817-24. T. IX. vol. VIII. in 4.° fig. 

Exemplar in charta maiori , nova excepta Collectione , qnae formam 
exhibet minorem. Desunt fascicula utriusque Collectionis a. 1825 
prodita. 

deila Societa Medico-Chirurgica di Bologna. Bologna, 

Nobili, 1824-30. r. /X. vol. IV. in 8.° Digitized by Google 243 

* OPUSCULA ad hierarchicam Ecclesiae Constitutionem spectantia 
(auctore Gerdil Hiacyniho Card.). Venetiis , ap. Bettinelli , 
1 790. in 1 6.° 

ORATIO de Sententia Christianissimi Regis ( Francisci 1) , ad spe- 
ctabiles viros et S. I. Ordines Spirae conventum agcntes 
Parisiis, ex off. Bob. Steph. , 1544. iw 4.° — Acced. 

2. Dkfknsio adversus Jacobi Omphalii maledicta pro 
Rege Francorum. (Ibid.), in 4.° ' 
— habita Serenissimi Porlug;iliae Algarbiorumque Regis 
Scbastiani nomine in Conc. Tiid. die 9 feb. 1562 ; una cum 
Responsione S. Synodi. Bipae , ad instanliam Bozoiae , 1 502 
m 4. ' 

habita ab Oratore D. Alberti Ducis Bavariae in Conc. # - Trid. die 27 Jun. 1662; una cum responsione S. Svnodi 
Bipae, 1562. in 4.° J Oralio habita Romae in sacrosancto Senatu pridie nonas 
oct. a. 1547 a quodam intimi cubiculi regis Christianissimi 
Secretario. Bomae , De Carluiariis, 1547. i« 4." 
ORATIONES nonnullorum Graeciae Patrum e bibliotheca Achillis 
Stalii depromptae , eodem interprete. V. Fkrrandcs n. 2. 

** — d "* e ' Alter a nabita a Legatis Summi Pontificis coram 

Imp. Maximiliano, pro colligendis Decimis.in expeditionem 
in Turcas. Altera viri cuiusdam doctissimi adhortantis, ne 
Principes in Decimae praestalionem consentiant. Ulowia 
($. lyp.), 151-9, in 4.° iy ' 

F. etiam Ortuincs etc. p. 36. 

ORAZIO (Flacco). V. Horatids. 

* ORAZIONI ( OTTO ) funebri recitate da diversi Oralori in occa- 

sione delle esequie cclebrate in diverse chiese al Card. Ja- 
copo Monico Patriarca di Venezia. (Luoghi e tip. diversi) , 
1851. in 8. 

* di Santi Padri volgarizzate da classici Scrittori italiani 

scelte da Gius. Ignazio Montanari. Pesaro, Nobili, 1833. 
T. 11. vol. I. in 12.° 
V. anche Rianciiini. 

* — in ,odc di S. Carlo Borromeo Cardinale Arcivesc. di 

Milano, scritte da diversi. Milano , (anni e tip. div.) % vol. 
II. in 4. 

* e Iscrizioni pei funerali in Ravenna di Monsignor Arciv. 

Ant. Codronchi. Bavenna, Boveri , 1826. i/i 4.° 

* ORBE ( V ) cattolico a Pio IX. P. M. esulante da Roma 1847-1850. 

Napoli, aWVffizio della Civ. Catl. , 1850. vol. II. in 4.° 

* ORDINAMENTO sulle Farmacie nello Stato Pontificio. Boma 

(Tip. B. C. A., 1836). tn 4.° Digitized by Google ORDINAIUUM Carthusiense , continens novae collectionis Statuto- 

rum eiusdem ordinis partem primam. Parisiis , ex typ. Theo- 

derici, 1582. in 8.° 
Missae juxta ritum Eccl. Maronitarum cum Missa S. 

Sixti e chaldaica in latinam linguam translatum. M$. in fol. 

V. Missale chaldaicum. 
ORDINE e modo servatosi in Bologna nella eeremonia solcnne 

della translatione de' sacri corpi di S. Zama e Faustiniano 

primi vescovi di essa cilta , celebrata ai 4 maggio 1586. 

Bologna, per Benacci , 1586. in 4.° 
Altro esemplare. 

* e Regola da tenersi dal Curato di S. Martino nella 

chiesa diS. Gio. Baltista decollato in occasione di doversi fare 
1' Esposizione del SS. Sacramento per li poveri condannati 
a morte. Bologna , Tip. di S. Tomm. d % Aq. , 1744. in 4.° 

* ORDINI e costituzioni da osservarsi dai Signori Alunni del Col- 

legio Pocti di Bologna. Bologna , Stamp. di 5. Tomm. d' Aq., 
($. a. ). in 4.° 

* ORDO divini Ofiicii dicendi et sacrum faciendi iuxta ritum Bre- 

viarii et Missalis rom. a. 1821. Romae , Poggioli, in 8.° 

* ORDO Ofliciorum Ecclesiae Senensis ab Oderico eiusd. Ecclesiae 

canonico a. 1213 compositus; et nunc primum a Jo. Chry- 
sost. Trombellio editus ct adnotationibus illustratus. Bono- 
niae , Longhi , 1766. in 4.° 

* perpeluus recitandi divinum oflrcium de Sanclis, quorum 

corpora vel reliquiac servantur in Eccl. S. Laurenlii in Lu- 
cina. Romae , Mainardi , 1728. in 8.° 

* ORE del giorno del buon Callolico colle novene e gli uflizi. Bo- 

logna , Cardinali e Frulli , 1827. tn 16.° 

* ORETTA (UN') di Conversazione tra sei illuslri matrone della 

buona antichita. V. Dialogiietti. 

* ORFEI ( Boxaventira ). De veteris numismatis potestate eiusque 

incremento et decremento. Romae , ap. Oliverium, 1837. in 4.* 

* ORFILA (M. P. ). Soccorsi da somministrare alle persone avve- 

lenate e cadute in asfissia. Trad. ital. di V. L. Bologna, 

Ma$i, 1827. in 12.° 
ORIANUS (Lon.). De potestatc Summi PontiOcis. De Fide et Ope- 

ribus. I)e libero arbitrio ad Martinum Lulherum. Venetiis, 

per Patavinum , et Venturinum de Ruffinellis , 1534. in 8.* 
ORIGENES, Adamantius. Tropologiae a doctissimo quodam viro 

olim seleclae ex commentariis in Gcnesim, Exodum, Levi- 

ticum, Numeros, Josue ct Judicum. SaUngiaci , Soter, 1538. 

in S.° 

Commentaria in B. Joannis Evangelium , Joach. Pcrio- 

nio interpr. Parisiis, ap. (Juillard et De&boys, 1555. in fol. Digitized by Google 215 ORIGENES, Adamantius. De recta in Deum Fide dialogus, et com- 
nientarius in librum Job. Joannis Chrysost. in librura Job 
Conciones quatuor; omnia a Joach. Perionio conversa. Lu- 
tetiae , ex off. Vascosani , 1556. in fol. 

* OIUGIXE astronomico-lisica della Keligione Cristiana; trad. dal 

francese. Italia, 1802. tn 8.° 

* Altra Copia. 

* ORIGO genlis Romanae, incerto auctore. V. Panvinius. Rcipu- 

blicae Rom. etc. 

* ORIOLI ( Franc. ). Dei sepolcrali edifizi dell' Etruria media e in 

generale dell' architetlura tuscanica. Poligrafia Fiesolana, 
1826. in 4.° ftg. 

* Versi. Malta , Tonna, 1840. tn 12.° 

* Opuscoli politici. Vol. primo (unico pubbl.). Roma , 

Tip. deltc B. A. , 1850. in 8.° 

-* II Novellatore , o le Fanfaluche. V. Novkllatore. 

* ORLANDI ( Pellegr. Ant. ). Nolizie degli Scrittori bolognesi e 

delle Opcre loro stampate e manoscrilte. Bologna, Pisarri , 
1714. in 4.° 

OROSIUS (Paulus), Presb. Adversus Paganos historiarum libri 
VII, cum annotationibus Franc. Fabrici Marcodurani. Qui- 
bus nunc accessit eiusdem Orosij Apologeticus contra Pela- 
gium, de arbitrij libertate. Colon., ap. Cholinum , 1673. in 8.* 

* ORSI (Gius. Agostino), de* Pred. Deir infallibilita c dell' auto- 

rita del Romano Pontefice sopra i Concili ecumenici. — Ri- 
slretto dell' opera grande dello stesso Aut. sul medesimo 
argomcnto. Roma , Pagliarini, 1741. T. II. vol. I. in 12.° 

* Altra Copia. 

* ORTIS (Jac.) (Ugo Foscolo). Ultime leltere. Italia, (s. tip.) 9 

1802. in 12." 
* Londra , Taylor , 1830. in 8.° 

* ORTOGRAFIA da saccoccia , nuovo Compendio di D. T. Bolo- 

gna, Masi , 1825. in 16.° 

* (Nuovo Compendio di) compilato da D. G. Firenze, 

Molini, 1833. in 12.° 

OSORIUS ( Hier. ) , Episc. Algarbiens. Opera omnia. Romae, ex 

typ. Bonfadini, 1592. T. IV. in fol. 
OSORIUS ( Hier. ) , superioris ex fratre Sepos. Paraphrasis in Can- 

tica Canticorum, et in ipsam Notationes. Romae , ex Typ. 

Gabiana, 1592. in 4.° 

Editio in Bibl. Sacr. Jacobi Le Long haud notata. T. IL p. 88. 

• 

Eadem , in Tomo III. superioris Operis. 

OSSAT ( Arnald d' ) , Card. V. D' Ossat. Digitized by Google 246 

* OSSERVATORE politico, ossia Gazzetta di Bologna. Primo sem. 

del 1797. 1800. 1801. 1805, e sec. sem. del 1806. T. V. 
in 4.° 

* romano. V. Costitczionalk. 

* del Trasimeno , publ. a Perugia duraodo la rivoluzione 

del 1831. V. Miscellanka di Gazzette. n. 10. 

* OSSERVATORIO (L'). Giornale artistico teatrale. Bologna,Soc. 

tip. bol. , 1850-52. tii fol. 

* OSSERVAZIOM [di Paolo 3Iaria Localelli) sul Hbro intilolato: 

Cosa contengono li documenti della cristiana antichitd sopra la 
Confessione auricolare, di Eybel. Beryamo, Antoine, 1789. Itt 8. g 

Colligimus Auctorera huius Operis anonyrai cx seqq. verbis autogra- 
phis Caroli Oppizzoni Card. in prima charta alba signatis : Ex dono 
Auctoris P. M. L. I. M. — Paullus Mariu Locatelli ex Congrega- 
tione SS. Ambrosii el Caroli Oblatus Capituli Metropolitani Cano- 
nicus theologus. 

* sopra l* Istoria del pontificato di Clemente XIV scritta 

dal P. A. Theiner. Modena, Vincenzi , 1853. in 8.° 

* sopra P articolo intitolato — Dtiaih historique$ sur la 

condamnation du Synode de Pistoie , et la pretendue retracta- 
tion de Myr. de Ricci — che si legge nella Cronica religio- 
sa stampala in Parigi, marzo 1820. Parigi , Clo , 1821. in 8.° 

* pacifiche sopra di un' Opera intitolata le Usure stam- 

pata nelPanno 1831. Roma, Marini, 1834. tn 8.° 

* sul discorso, che ha per titolo : Delle Risaie e de' pessi- 

mi loro effetti , col sudd. discorso in fine. For/i, Casali, 
1815. tn 8.° 

* OTTAVIANI (Vinc). Sulla identila di essenza delle cosl delle 

febbri puerperale, miliare, nervosa, lentanervosa , nosoco- 
miale, putrida, biliosa e di varie allre etc. col tifo petec- 
chiale. Bologna , Nobili , 1836. tn 8.° 

* OTTO GIORNI dedicati ai Liberali illusi. (5. /. e tip.), 1833. in 8.° 

* OTTONELLI (Guido). II Dorateo, dialogo contro allo scrivere 

men cristiano. Modena, Yincenzi , 1826. tn 8.° 

* OTTONI (Edoardo). Memoria sull' Idro-terapia raccolta in un 

viaggio fatto a Grasenberg. Bologna, Tip. delle B. A. , 
1843. tn 8.° 

* OVIDIUS (P. ) Naso. Opera omnia ex recensione P. Burmanni. 

Aug. Taur., Vid. Pomba, 1822-27. T. VIII. tn 8. w 

* Les Oeuvres galantes et amoureuses. Paris, 1808. T. III. 

vol. I. in 16.° 

* L' Arle di amare, recata in versi da A. Vignozzt I»- 

vorno, Vignozzit 1812. tn 16.° Digitized by Google 247 P. 

* PACCA ( Bart. ) , Card. Nolizie e relazione dei due viaggi fatti 

in Francia dall' A. negli anni 1809 e 1813. e della sua pri- 
gionia nel Forle di S. Carlo in Fenestrelle. Civilavecchia , 
Strambi, 1829. T. III. in 8.° 

* Memorie storiche sul di lui soggiorno in Germania dal 

1786-1794 in qualila di Nunzio apostolico, con un' appen- 
dice sui Nunzi. Roma, Bourlii , 1832. tn 8.° 

* Relazione del viaggio di Pio VII a Genova nella pri- 

mavera del 1815, e del suo ritorno in Roma. Orvieto, Pom- 
pei, 1833. tn 8.° 

# Notizie sul Portogallo, con una breve relazione della 

Nunziatura di Lisbona dal 1795 al 1802. Modena , Vincen- 
zi, 1836. tn 8.° 

* Velletri, Ereole , 1836. in 8.° 

* De' grandi merili verso Ia Chiesa cattolica del Clero, 

deir Universita e de' Magistrati di Colonia nel sec. XVI. 
Modena , Vincenzi e Ro&si , 1840. tn 8.° 

* PACE (Filippo Stanislao del), fra gli Arcadi Lino Corintio. 

La Stanislaide. Roma , Salviucci, 1833. tn 8.° 
PACHIMERA (Gregorius). Paraphrasis in decem epistolas B. 
Dionysii Areopagitae , latio donata per Godefridum Tilman- 
num cum eiusdem praefatione apologetica pro libris B. Dio- 
nysii. Paiisiis, in aed. Viduae Chevalonii, 1538. tn 4.° 
PACIANUS, Barcil. Episc. V. Salvianls. 

* PACIFICI (Filippo). Dissertazioni sul martirio di S. Pietro nel 

Gianicolo, e sulla venuta e morte nello stesso monte di 
Noe simbblo del S. Principe degli Apostoli ivi crocifisso. 
Roma, Contedini, 1814. tn 8.° 

* PACINI ( Ant. ). U Notaio principalmente istruito. Bologna , Mar- 

sigli, 1816-17. T. VUL vol. III. tn 8.° 
PADILLA (Franc). Conciliorum omnium ortbodoxorum Index, 
Chronographia , seu Epitome. Madritii l, ap. Sanctium, 1587. 
tn 4. w 

* PAGANO (Franc. Mario). Opere. Lugano , Ruggia , 1831. T. IV. 

vol. II. tn 8.° 

* — — Saggi politici de' principii , progressi e decadenza della 

Societa. Milano , Dones, 1800. T. III. vol. I. in 8.° 

* Discorsi sul Gusto , sulle Belle Arti , e sull' origine della 

Poesia. Venezia, Alvisopoti , 1825. tn 8.° 

* PAGINE monumentali per Giovanni Marchetti. Bohgna, Sassi, 

1853. tn 8.° Digitized by Google 248 

PAGNINUS (Sanctes), Ord. Praed. Habcs candide lector duos 
tomos isagogae ad lingua graeca capessenda septe otmetes 
libros- qb' et lcxico anexu est ordine alphabetico secudu 
declinationes : ct coiugation.s ( ut index tib i osted ct ) quo 
lucidi' : copiosiusve nullu exlitit atehac hos edidil Reveredus 
naler apostolic' frater Sactes pagnin' Lucesis praedicatorn 
ordinis. In fine tomi secundi : Impressum est hoc opus Aue- 
nioni per Joannem de^ channey Anno md . xxv die pnma 
februarij. T. II. /» 4.° 
Editio rara. Exemplar valde nitidum. 

Isagogae ad sacras Literas , liber unicus. Eiusdem Isa- 

gogae ad myslicos sacrae Scripturae sensus, lib. XVI 1 1, 
studio Symphoriani Campegii (stc). Lugd.,ap. Justum , loJb. 

PALACIO \ Pacu ts de). Enarrationes in sacrosanctum Jesu Chri- 
sti Euangelium secundum Matthaeum. Veixe ttts , ex Btbhothe- 
ca Aldina, m.d.lxxi. T. II. m 8.° 

Editio a Le Long haud notata. Nitidum Exemplar. 

PALAEMON (0. Remmcs Fannics). V. Celscs (Aur. Corn.). 
PALAEOTUS. V. Paleotti. 

PALAEPHATUS. V. Cornctcs. ... 
PALAGl (Aless.). Primo decennio di osservazioni meteorologiche 
fatte nella Specola di Bologna. Bologna, alla Volpe , 1850. 
4 0 

PALATIUS (Joan.). Aquila inter Lilia cfc. Veneliis, llerz , 1671. 
4 0 

PALAZZI(Franc). Raccolta di molte storie riguardanti le ma- 
latlie artritiche , reumaliche , celtiche ec . curate co bagni 
a vaporc etc. nello Spedale di S. Orsola di Bologna. Bolo- 
gna, NobUi , 1825-27. T. II. in 
PALAZZl (Gio. Andr.) ; Discorsi sopra 1 lmprese. Bologna, Be- 

nacci, 1575. in 8. 
PALAZZO (1L) di Scauro , ossia descrizione d una casa romana 
(di Mazois). MUano , Sonzogno , 1825. m 8. fig. 
f PALCANKLc.cO.Opuscoli. Botogna , ( Ttp. ed anm f™™),m*. 

t Le Prose italiane. Milano , Stlvcstrt , 1817. tn 8. 

► PALEARIUS (Aomcs), Verulanus. De Animorum immortahtate. 

Ltigd., ap. Gryph., 1536. in 8.° 
f PALEOTTl (Gabr.), Vesc, poscia Arcivesc. dt Bologna. Ordina- 
tioni falte per lo buon governo delle Compagnie del santiss. 
Corpo di Christo , nella Citta e Diocesi di Bologna. Bolo- 
gna, per Gio. Rossi , 1567. in 4.° Digitized by Google 249 * PALEOTTI (Gabr.). Lettcra Pastorale di Monsig. Illustrissimo 

Cardina) Paleotti Vescovo di Bologna , al Popolo suo nel 
pericolo della Pestc. In Bologna , per Alessandro Bemccio. 
mdlxxvi. In 4.° 

HIc est vere titulus hnius cpislolae italice scriptae, minime vero 
laline, ut notat Fanluzzius (T. YI. p. 257). 

Episcopale Bononicnsis Civitatis et Diocesis. Bologna , 

per Afess. Benacci , 1580. tn 4.° 
Constilutiones et Taxae Foii ecclesiastici et Curiae epi- 

scopalis Boooniensis. Editae et reformatae authoritate Card. 

Paleoli. Ilononiae, typis Alexandri Benatij , mdlxxx. V. Con- 

STITUTIONES. 

Fantuzzius (/. c.) notat tantum cditionem a. 1567. 

* Discorso intorno alle iuiagini sacre e profane diuiso in 

cinque Libri. Bologna , per Alessandro Bcnacci, 1582 (mi- 
niiue vero 1583, ut nolat Fantuzzius), in 4.° 

• 

Opus admodum rarum, de quo ait Fantuzzius (l. c. ): V Autore fece 
stampare pochissime copie di qucst' opera , e la mandd a diversi 
valenti uomini tra' quali una copia al Card. Carlo Borromeo, ed 
un' altra al Dott. Ulisse Aldrovandi , cui aveva consultato, mentre 
la scriceva , come si riteva da mss. del detto Aldrovandi. Posterio- 
res tres libri, quos Auclor postrcma in pagina pollicetur, nun- 
quam prodiere. 

Id. Opus , latine , Ingold. , ex off. Sartorii, 1 594. tn 4.° 

Sermo (in erectione Archiepisc. Bonon. ) exceptus ex. 

concione ab eodem habita in prima Archicpiscopali Missa 

solemni die SS. Annuncialionis B. M. V. 1583. Exst. in 

opere Sigomi. De Episc. Bonon. p. 241. 
Ordini el avertimenti dali nella sua prima Sinodo 

(di Albano) telebrata a di 6 di maggio 1590. Boma,app. 

Paolo Diani, 1590. in 4.° 

Ex hoc accuratiorem redde titulum huius Operis a Fantuzzio alla- 
tum (/. c). 

Provisioncs nonnullae decrelae, et promulgatae in dua- 

bus Synodis Dioecesauis, quas celcbrauit Anno 1692 et 1593. 
.... Gabriel Palaeotus Cardinalis Episcopus Sabinensis. Bo- 
mae f apud Impressores Camerales. nnxcmi. in 4.° — Acced. 

2. Provisiones nonnullae decretae , et promulgatae 

in Synodo Dioeccsano , quam . . . . D. Gabriel Palaeotus Car- 
dinalis Episcopus Sabinensis cclebrauit Manliani die 27. Se- 
ptembris. 1594. Bomae , etc. ut supra. in 4.° 

32 Digitized by Google 3. Instruttione da osseruarsi nelle Congregazioni de 

Casi di conscienza , fatta e publicata per ordine del 

Cardinale Paleotti Vescovo di Sabina nel suo Sinodo Dioce- 
sano 1'anno mdxciiii. Jn Roma, appresso ii Slampalori Ca- 
merali. mdxciiii. in 4.° 

4 — — Ordini da serunrsi per quelli , rhe in habito di 
Eremita hauranno licenza di sfare nella Diocese di Sabina , 
fatli per commbsione del . . . Cardinale Paleotli Vescovo di 
detta Diocese , 1' anno mdxchii. Jn Roma ctc. come sopra. 

Uorum quatuor Opusculorum primum tantum Fantuzzius (l. c.) re- 
fert, et huius ipsius omittit notas librarias. 

PALAEOTUS (Gabr.). Archiepiscopale bononiensc, give de Bo- 
nouiensis Ecclesiae adininisfratione. Romae , Zanncttus , 1594. 
in fol. 

Aliud exemplar. 

De Bono Senectutis. Romae , ex typ. Zannetti y 1595. 

in 4.° 

PALEOTTI (Ripolfo), Vesc. (T Tmola. Episcopale della Citta , e 
Diocese d' Imola, nel quale si contenpono quasi tulti gli 
Ordini , che .... Monsig. Ridolfo Paleotti Vescouo di detta 
Citta ha publicatu.. ... Raccolli da Alessandro Paganino 
Segretario. Bologna % ner Yillorio Jienacci, 1616. in 4.° 

Titulus huius libri falso latinc allatus est a Bumaldo ( Montalbanio ) 
t'n Bibl. bonon. , ab Orlamlio (pag. 242) et etiam a Fantuzzio 
(T. VI. p. 260), qui ipsum cx istis minus accuralis Auctoribus 
baud dubio scrihens, nolat: Episcopale imolenu. Bononia, Typ. 
Benatii, 1616. t» 4.° 

Ordini generali di Monsi^. Rcnerendissimo Ridolfo Pa- 

leotto Vescovo d' Imola per il buon gouerno di tutti gli Ho- 
spitali della sua Cilla e Diocese. Jn Bologna , per Bartolo- 
meo Cochi, 1612. tn 4.° 

Opusculum ab Orlandio ac Fantuzzio minime notatum. - 

PALEOTTO (Alfonso), Arcivcrc. di Bologna. Esplicatione det 
sacro Lenzuolo, ove fu invollo il Signorc; El delle piaghe 
in esso impresse col suo prelioso sangue confrontate con 
la Scrittura sacra , Profeti. e Padri; con pie meditationi 
de' dolori della Beata Verg. /n Jiologna , presso gti JJeredi 
di Gio. Rossi, 1599. tn 4.° Frontitpizio ituiso , con due a/- 
tre tavole. 

Jndiligenter, de more, allatus cst hicce titulus ab Orlandio (p. 49), 
nec omnino accurate a Fantuzzio (T. VI. p. 232). Digitized by Google 251 ♦ PALEOTTO (Alfonso), Arcivesc. di Bologna. U Compendio dc- 

gli ordini dati al Clcro ed al Popolo di Bologna dal Card. 
Paleolto (Gabriele) di felice memoria, e da Mons. Alfonso 
Arcivesc. presente. /n Bologna, prcsso gli ileredi di Gio. 
Rossi, 1603. in 4.° 
* Altra Copia. 

Fantnzzius, qui minus accurate notat hunc librum editum 1601, 
addit: • Credo chc qiiesti si.ino i Monita salutaria , quae Gabriel 
Palaeotus variis temporibus ediderat , ab Alphonso in Compendium 
redacta et Clero ac Populo proposita , rtV quali parla il Padre 
Rabbi (Continuatio Ilist. Episc. Ifonon. cot. 607).» Et rem ila se 
habere, ut opinio Fantuzzii fercbat, constat ex hisce verbis huius 
libri pracfationU : Tra gli ordini et auuertimenti publicati dal si- 

gnor Cardinal Paleotto signore , e predecessor nostro et ad 

imitation di lui , da noi ancora sotto il nostro gouemo, si sono di 
ordine nostro raccolte e poste in breve compendio le cose piu neces- 
sarie et vtili da sapersi, per dare al clero, et ai popolo vna breve 
instruttion di esse. 

# PALEY (Willum). Theologie natnrelle, ou preuves de I' exi- 

stence et des attributs de la Divinite tirees des apparences 
de la nature, trad. de 1' anglais par Charles Pictet. Gene- 
ve\ Impr. de la Bibl. Britann. , an. 12-1804. in 8.° 

♦ PALLADE (LA) Italiana. V. Miscellanea di Gazzette n. 5. 

* PALLADINI (Franc. ). Della elezione deffli Arcivescovi di Mila- 

no. Milano , Bcrnardoni, 1834. T, II. vol. I. in 4.° p. 

# PALLADIO ( Andr. ). Architettura con osservazioni e colla tra- 

duzione francese. Venezia, PasineUi. 1740-47. T. VIII. vol. 
IV. in fol gr. fig. 

♦ PALLADIO (Gio. Franc). Historie della Provincia del Friuli. 

Udine, Schiratti , 1660. P. II. vol. I. in fol. 
PALLADIUS, Episc. Halenopol. Lausiaca quae dicitur historfa, 
et Theodoreti Episcopi Cyri &tc?i>./i?, idest religiosa historia, 
Gentiano llerveto interpr. Parisiis, ap. Turrisanum, in Al- 
dina Bibliothcca, 1555. in 4.° 
■ De vita D. Joannis Chrysostomi dialogus, Arobrosio 
Camaldulense interpr. Venetiis, ap. Vilalem , 1533. (in flne 
1532), m 8.° — Acccd. 

2. Joannes (Chrysost.). Sermones duo de Oratione. Graece. 
Lutet., ap. Wechelum, 1531. in 12.° 

♦ PALLADIUS Kuni.u s Taurus Aemh.iani s. De Ile Ilustica , Lib. 

XIV. ex recens. Jo. Gottlob. Schue ider , cum uotis. V. Scri- 
ptores Uci Husticae. T. IV. 

# PALLAVICINO (Sforza). Isloria del Concilio di Trcuto. /?oma, 

dal Verme, 1656. T. II. in fol. 

# La mcdesima illustrata con annotazioni da F. A. 

Zaccaiia. Facnza, Archi , 17i)2-S)7. T. VI. in V Digitized by Google 252 

PALLAVICINO (Sfobza). Opere edite ed inedite. Roma, Sal- 
viucci, 1844. T. W ( unico pubbl.). tn 4.° Con rilratto. 

Artc della Perfezione cristiana. Milano, Monza, 1666. 

in t2.° 

La mcdesima , con un discorso sulla vita e sullc 

opere dell' autore di Pietro Giordani. Milano , Silvestri, 1820. 
in 12.° 

Del Rene, libri IV. Vcnctia, liasegio, 1698. in 4.° 

Trattalo dello slile e del dialogo. Venetia, Basegio , 

1698. in 12." 

Lettere deltale. Venetia , presso Combi e La Nori, 1678. 

in 12." 

Lettere. Venezia , Alvisopoli, 1825. in 8.° 

Della vila di Alessandro VII. PraXo , Giachelli , 1839. 

tn 8.° 

■ Parere teologico sulla Concezione dell' Immacolata Ver- 

gine. V. Concezioise. Riflessioni etc. n. 2. 
PALMA (Gaet.). Vita del Ven. Benedetto Gius. Labre estratta 

da processi aulentici. Roma , Satomoni, 1807. tn 8.* 
PALMIERI (Mattia). Deiroltimo cittadino, massime tolte dal 

trattato della vita civile. Venezia, Alvisopoli , 1829. tn 16.* 
PALMIERI (Vinc. ). La perpetuita della Fede della Cbiesa calto- 

Jica intorno al dogma delle lndulgenze dimostrata e difesa. 

Genova, Stamp. dellc Piane, 1817. tn 8.° 
~~~~ ~~~~ - ~ — • V LibertA e Nicfta 

PALTRIMERI ( Ott. Maiua ). Notizie intorno alla vila di Primo 
del Conte milanese della Congrcg. Somasca, a cui si ag- 
giungono quelle di alcuni letterati suoi allievi, le sue lel- 
tere e poesie latine etc. Roma , Fulgoni , 1805. tn 4.° 

Altra Copia. 

Elogio del Collegio Clemenlino di Roma. ( Roma ) Ful- 

goniy 1795. tn 8.° 

PALUDE (Petbus de), Ord. Praed. Sermones in Evangelia de 
Tempore ac Sanctorum festis, qui Tesaurus Novus vulgo 
vocantur. Lugd. , ap. Rovillium , 1571. T. III. in 8.° 

Hi Sermones in veiustioribus editionibus proditi auctorc anonymo, 
hic, prius etiam quam in cdilione ab Echard (T. I. p. 607) nota- 
ta, Paludano attributi sunt, dc qua attributione pluribus conten- 
dit F. Petrus Alva in suo Pleytos de los Hbros, Pleyto primero 9 
et Sol. Verit. Rad. 90 col. 1036, ubi concludit non dominicianam, 
sed Franciscaiem fuisse ipsorum Auctorem. Cui et Echard libcns 
asscnlilur. Vidcsis hos Auctores. 

PANANTI ( Fii.ippo). Avventure e osservazioni sopra le coste di 
Barberia. Milano , Steila , 1817. T. ///. tn 8.° Digitized by Google 253 

* PANCALDI (Carlo). Itinerario storico-archeologico da Bologna 

a Caslel Guelfo. Bologna , Nobili , 1832. in 8.° fig. 

* PANCALDI (Paolo). Compendio della Vila di S. Umbelina so- 

rella del Doll. S. Bernardo Ab. di Cbiaravalle. Roma, Bour- 
/iV, 1822. in 8.° 

* PANCALDO (P. da). Delle discordanze del liberalismo. Modena, 

Tip. Cam., 1832. in 8.° 

* PANDECTAE florentinae. V. Augustinus (Ant.) inter Addenda. 

* PANDOLFIM (AfiKOLo). Traltato del Governo della Famiglia. 

Bologna, Bomano Turchi , 1829. tn 12.° 
PANIGAROLA (Franc), 3/. O. Letlioni sopra Dogmi , fatte V a. 

1582 in Turino, da lui dette Calviniche. Milano, app. Pao- 

lo Gottardo Pontio , 1582. in 4.° 
Eaedem a Joan. Tonso in Latinum conversae. Ibid. , 

ex Typ. Pacifici Ponlij , 1594. in 4.* maj. 
Dichiaratione dei Salmi di David. Venetia, Zoppini , 

1586. in 8.° 

PANNONIUS (Coelius), vero nomine Franchata Gregorius (I). 
Collectanea in sacram Apocaljpsin I). Joannis ex omnibus 
omnium veterum et Neotericorum commentariis. Venetiis, 
Liechtenstein, 1547. in 8.° 

(1) Cf. Le Long T. II. p. 892. 

PANORMITA (Ant.), {Beccateltius). De dictis et factis Alphonsi 
Regis Aragonum lib. IV. Commentarium in eosdem Aeneae 
Sylvii. Adiecta sunt Scholia per Jac. Spiegelium. Basil. , ex 
off. Hcrvagiana, 1538. in 4.° 

Adde hunc titulum altcri a Barbier, sub hoc ficto nomine, notato 
n. 21474, e 6978. 

V. anche Beccatelli. 

PANVINIUS (Onuph.). Chronieon ecclesiasticum , a C. Jul. Caes. 

Dict. imperio ad Imp. Caesarem Maximilianum II. Coloniae, 

ap. Cholinum , 1568. in fol. 
De praecipuis Romae Basilicis , quas septem Ecclesias 

vulgo vocant. Romae, ap. HH. Ant. Bladii , 1570. in 8.° 
Reipublicae Rom. Commentaria. Accesserunt Sex. Jul. 

Frontini Commentarii de Aquaeductibus et Coloniis, et alia. 

Parisiis , ap. Gillios , 1588. in 8.° — Accedit : 
2. Origo Gentis Romanae incerto auctore ; et Sex. Jul. 

Frontini de Aquaed. Urbis Romae lib. II. Ibid. , ap. eosd. , 

1588. in 8.° 

* PAOLINI (Marco). Sulle acque termali della Porrelta. Osserva- 

zioni patologiche-cliniche. Bologna t aila Volpe, 1842. in 8.° Digitized by Google 254 PAOLINI (Marco). Considerazioni pratiche sull' efBcacia delle 
acque termali della Porretta contro le malattie croniche del- 
la pelle. Bologna, Tip. Govern. , 1846. ifi 8.° 

Exemplar splendide compactum. 

PAOLO V. P. M. Breve di Censure, ed Interdetlo contra li Si- 
gnori Venetiani. V. Ugolinus (Barth.). L)e Justilia elc, 

PAPE (DU) par I' Auteur des Consideralions sur la France ( Le 
Comte de Maittre). Lyon , Rusand , T. II. vol. I. 1821. in 8.° 

PAPE s. PAPA (GtiDo). Guido Pape super ff. nouo et infortiato 
tn summa fronte; intra ornamentum ligno caelatum: Lectu- 
ra singularis et aure;i Domini Guidonis Pape iuris cesarei 
et ponlificii doctoris super. ff. nouo cl inlbrtiato. cu addilio- 
nihus summariis. numeris ac alphahetico reperloiio affahre 
cfligialo domini Joanis Thierry Lingonesis iuriu clarissimi 
iterprelis. in qua dicta singularia colligi possunt. 

Ite additi fuerut casus singulares Domini Guidonis Pape 
in fine repertorii. In fine : Impressa quidc Lugduni p Joha. 
marion. Anno dni. M. cccccxvij. Die vero xxvij. mensis No- 
uembris. In 4.° maj.; 2 cot.; foll. 50, quorum priores qua- 
tuor absq. paginarum numeris. Cum nonnullis figuris ligno 
caelatis. — Acced. 

Hanc ediUonem haud obviam esse vcl eo argaitnr , qnod desideratur 
non tanlum in catalogis bibliograpbicis generalibus, sed in spe- 
cialibus juridicis Fontanae , Lipenii, Camus. Panzer unus (T. VII. 
p. 318), ex pluribus Bibliograpbis a me perspectis, eam notat 
desumptam ex Biblioth. Schrvarz. iun. , apud quem corrigc lamen, 
in subscriptione , dlem mensis, et libri formam. 

2. Ricuerius (Hector). Commentaiius in Uubricam Pan- 
dectarum , de Vei borum obligationibus. Lugd. , ap. Bonhom- 
me, 1553. in 4.° 
PAPI (Lazzaro). Commentarii della Rivoluzione Fr.incese dalla 
morte di Luigi XVI tino al ristabilimento dei Horboni sul 
trono di Fraucia. Lucca, Giusti , 1830-31. T. VL vol. III. 
in 8.° 

Exordiuntur hi Commenlarii a Ludovici XVi funerc. Praccedentium 
commenlariorum cditionem temporum dificultas irapedivit; qui 
tamen prodicre a. 1836 Bastiae , typis fralium Fabianorum tribus 
voluminibus in 8.°, quae hac in bibliotlieca dosidcrantur. 

» PAPIA (Esnodio), (P. Zoppi Domenkano Pnvetc). V Epoca se- 
conda della Chiesa coi richiamo de' Giudei, e gli avveni- 
menti singolari. Ijugano , Agnelli , 1781. T. II. in 8.° Digitized by Google 255 

* PAPOTTI (Giulio). Memorie istoricbe per servlre alla vita di 

S, Pietro Grisologo. Imola, Slamp. del Seminario, 1792. tn 
8.° fig. 

♦ Altra Copia, 

* PAPOTTI ( Tiberio ). Elogi d'illustri Iraolesi. Imola, Benacci , 

1841. tn 8.° 

* PARADLSI ( Agostino). Elogio di Rairaondo Montecuccoli. V. Lo- 

MONACO. 

* PAREKI dell' Episcopato cattolico , di Capitoli , di Congregazioni, 

di Universita, di Personaggi ragguardevoli ecc. sulla deffi- 
nizione dogmatica deir immacolato Coucepimento dclla B. V. 
Maria. Roma, Tip. della Civ. Calt. , 1851. T. X. vol. VIII. 
in 8.° 

Opus sacris Antistitibus, Proceribusque christiani nominis tantum 
distributum. 

PARGA (Greg. de). Fenix de Bolonia, en occasion de celebrar 
la venida de Felipe V a ilalia , con la traduzione italiana. 
Bologna, Monti , 1702. tn 4.° 

* PARINI (Gius.). Odi. Parma, (Tipi Bodoniani) , 1791. tn 16.* * II Mattino , il Mezzo giorno , il Vespro e la Notte. Ge- 

nova, Frugoni, 1808. tn 8.° 

* Firenze, Ciardetii , 1818. m 8.° 

* V. anche Collezione delle migliori opere in dial. mil. 

T. IX. p. 89. * PARISl (Franc). Epislolografia. Roma, Fulgoni, 1787. T. II. 

in 12.° 

PARISIUS (Flaminius), Episc. Bitont. De ConGdentia Beneficia- 
li prohibita Tractatus, in quo explicantur Conslitutiones Pii 
IV. et Pii V. ad hoc editae. Bomae, tx typ. Facciotti, 1595. 
tn fol. 

PARISIUS (stc) (Johan. db) qui etiam Johannes Parisibnsis. F. 

Durandus, De Sancto Portiano. n, 5. 
PARMA (Flamimo di). V. Flaminio. 

* PARNY (Evaristk). La guerre de Dieux. Poeme en dix chants. 

Paris, Rkhel, 1804. tn 16.° 

* PARRAVICINI ( L. A. ). Giannetto. Boiogna, Manigli, 1839. tn 8.° 

* PARRAVICINUS (Joan.). Dissertationes ex Physica Aethiologica, 

Psycologia Metaphysica, atque Animastica. Mediol. , ap. 
Galeatium, ( 1759). tn 8.° 

* PARRINI (Gennaro). II Convivio de' Mozzorecchi recato dalla 

latina neir italiana favella da Fidalbo Eleuteropemene ( D. 
Cimatti). Boiogna, Bortololti, 1827. tn 8.° 

* PARUTA ( Paolo). Alcuni discorsi. Venezia, Alvisopoli, 1829. in 8. # 
« Bologna, JM , 1831. tn 8.° Digitized by Google 256 

PASCAL (Blaise). Pcnsees sur la Religion , et sur quelques au- 
Ires sujets. Amsterdam , par la Compagnie , 1 768. T. II. 
m 12.° 

I medesimi trad. da Carlo Franc. Badini. Txcenza, 

Veronese, 1784. T. II. vol. I. in 12.° 
Pensees rStablies suivant Ie plan de V auteur. Dijon, 

Frantin, 1835. in 8.° 
Les Provinciales , ou lettres de Louis de Montalte. Pa- 

ris, Renouard, 1815. T. lh in 16.° 
PASCALE (Salvatore). Compendio della Vita di S. Stanislao 

Kostka. Napoli, Giordano , 1830. m 12.° 
PASCOLl (Livio). Quadro storico-politico-morale del regno d' Al- 

geri. Bologna, Marsigli, 1820. m 8.° 

Altra Copia. 

V. anclie Locaspi. 

PASCl-CCI (Luigi). Prolusione letta nell' Universita di Bologna. 

Roma , Tip. dei Class. , 1 844. in 8.° 
Storia di una malattia singolarissima osservata nella 

Clinica Medica dell' Universita di Bologna con brevi rifles- 

sioni sulla forza medicatrice della natura. ( Eslr. dai N. Ann. 

delle Sc. Nat. T. V. ). 
Sloria di una tisi pulmonale. (Estr. dal T. VIII. dei 

Nuoni Ann. delle Sc. Nat. di Bologna). in 8.° 

Exemplar spcndide compactum. 

PASI (Mich. ). Nuovo processo operatorio per la Trichiasi e per 

la flstola lagrimale. Bologna , Nobili , 1835. in 8.° /ig. 
PASINI (Gics. ). Vocabolario latino-italiano t e italiano-Iatino. Ve- 

nezia, Rosa , 1810. T. II. in 4.° 
PASOLINI Dall'Oi*da (Febd.). Sonetli (CCCI). Faenza, Mon- 

tanari e Marabini , 1832. in 8.° 
PASQUALI (Luigi), M. C. Istituzioni di Estelica. Padova, Tip. 

del Semin., 1827. T. II. in 8.° 
Le Gesta e le Glorie del Taumaturgo di Padova col 

panegirico di S. Antonio e cinque orazioni. Bologna , alla 

Volpe, 1834. T. II. in 8.° 
PASQULM (Gio. Clacdio). Opere. Arezzo , Bellotti , 1751. in 4." 
PASSAHELLUS (Gasp.). V. Privilegia etc. 
PASSATO (IL) e I' avvenire spiegati da avvenimenli straordina- 

ri accaduti a Toinaso Martin Getwva , (». tip. ) , 1833. in 16.° 
PASSAVANTI (Jac. ). Lo Specchio della vera peuilenza. Verona, 

Romanzini , 1798. in 4.° 

V. anche Bibmoteca class. sacra T. XXVIII-XXX. 

Esempi morali scelli dallo specchio dclla vera Penilenza 

dal march. Aless. Baldassini. Pesaro, Nobili, 1829. in 12.° Digitized by Google 257 PASSERINI (Pktrus Franc). Traclatus legalis et moralls de 
pollutione Ecclesiarum. Placentiae , ap. Bazachium , 1654. 
in fol. 

* PASSEKINI (Pktrus Maria). Tractalus de electione Summi Pon- 

tificis. Romae , ap. Tinassium, 1670. iti fol. 

* PASSERONI (Giancarlo). 11 Cicerone. Poema. Milano , Agnelli, 

1764. T. VI. in 8.° 
PASSI (Gius. ). I donneschi difetti. Venezia , Somaschi, 1601. tn 4.° 
PASSIO Sanctorum Martyrum Abundii presbyteri, Abundantii dia- 

coni, Marciani et Joannis ejus filii. Romae , ap. Zanettum, 

1584. in 8.° 

Excmplar, cuius in fronte ad inferiorcm marginem legitur char. 
ms. saec. XVI : Illmo et Rmo Paleotto Rector CoU. Anglor. 

SS. Martyrum, Getulij, Amantij, Cerealis, Primitiui, 

Symphorosae , ac ' septem filiorum , Notis et digressionibus 
illustrata Fuluij Carduli. Romae , ap. Zannettum, 1588. in 8.° 

* PASSIONEI ( Dom. ) , Arciv. di Efeso. Orazione in morte di Eu- 

genio Francesco Principe di Savoia. Padova, Comino, 1737. 
in 8.° 

* PASTA (Gius. ). La Tolleranza filosofica delle malattie, con let- 

tere e consulti medici inediti del Dott. Ant. Cocchi. Vene- 
zia, Fenzo, 1795. in 8.° 
PATACHICH (Gkorg.). Gloria Collegii Ungaro-Illyrici Bononiae 
fundati etc. Bononiae , Typis Fratrum de Pents, 1699. in V2.° 

* Heroes Hungariae et lllyrici tam Bellica Fortitudine, 

quam singulari aliquo facinore illustres. Bonon. , Typ. Lon- 
gi, 1699. tn 12.° p. 

* PATERCULUS (C. Vkllkius). Quae exstant opera ex recensione 

Dav. Rubnkenii. Aug. Taur. , Vid. Pomba, 1821. T. II. in 8.° 

* PATRES (SS. ). Opera selecta de Gratia Dei, et Praedestinatione 

Sanctorum , juxta rom. edit. Petri Franc. Foggini. Venetiis, 
ap. Basilium, 1784-87. T. VII. in 12.° 
PATRICIUS (Franc). La Militia romana di Polibio , di Tito 
Livio, e di Dionigi Alicarnaseo dichiarata e illustrata con 
figure. Ferrara, Mamarelli, 1583. tn 4.* 

Hoc Opus Latine translatum a Kustero (sub ficto nomine Ludotphi 
Neocori) exstat in rA«at*ro Antiq. Rom. Grabvii. T. X.p. 821. 

Nova de Universis Philosophia. Ferrariae , apud Benedi- 

ctum Mammarellum , Anno mdxci. In. fol. — Acced. 

2. Francisci Patricii Zoroaster. Et eius CCCXX. Ora- 
cula chaldaica. Eius opera e tencbris eruta et latine red- 
dita. Gr. Lat. Ferrariae, ex typ. eiusd., m.d.xci. lnfoL 

33 Digitized by Google 3. Hbrmetis Trismegisti Libelli integri XX. Et Fragmen- 
ta. Asclepii eius discipuli Libelli III a Francisco Patricio 

locis plusquam mille emendati Gr. Lat. Ibid. , ex typ. 

eiusd. | an. eod. 

4. Patricius (Franc). Mystica Aegyptiorum et Chaldaeo- 
rum , a Platone voce tradita. Ab Aristotele excepta , et con- 
scripta Pbilosophia. Ingens divinae sapientiae Thesaurus. 
Ibid. , ex typ. eiusd. , a. eod. In fol. 

Jntegerrimum Exemplar. Pillet (Bioffr. univ. parisiens. T. XX XIII. p. 
145), post dcscriplionem huius libri, hacc adtiit quoad postrcma tria 
opuscula ss. Cetle deuxieme partie fut publiie de nouveau, mais tans 
le texte grec , et d'une tnaniere trh-incorrecte , sous le titre de Ma- 
gia phUosophica, Hamuourg, 1593, in 16.° Quant a V idition 
originate de 1591, ellc est si rare , que Brucker , n' ayant pu se 
la procurer , s' esl borni a en copier le titre dans Soret , le quel 
ajoute que ce livre est si cher qu.il coute autant qu' une petite W- 
bliotheque. Atquc in nota : On trouve une notice ditaiUic de ce cu- 
rieux volume dans sig. Jac. Baumgarten Nachrichten ?on einer 
Hallischcn Bibliothck , 1748, in 8.°, tom. 1. p. 199-215; et dan$ 
le Nouveau sy»t£me bibliographique de M. Fortia-d'Urban y 1821, 
in 12.° p. 273-70. Au reste cette edition de 1591 existe a la bi- 
Uiothique du rot, fonds de Falconet t n. 2433. 

PATIUCIUS (Franc), Scnams, Episc. Caietan. De regno et 
regis insUlutione libri IX. Parisiis, ap. Julianum, 1678. 
tn 12.° 

PATUIGNAM ( Gius. Ant. ). Yite di alcuni nobili Convitlori sUti 

e morti nel Seminario romano segnalati in bonta. Milano , 

Pogliani, 1832. m 12.° 
PATUZZl (Jo. Vinc), 0. P. Ethica Cbristiana, sive Theologia 

Moralis. Mediolani, Agnellus , 1781. T. I7.ro/. VII. in 4.° 
PAULINUS (S.), Episc. Nolanus. Opera reslituta ac argumentis 

illustrata ab Henrico Gravio. Cohn. , ap. Cholinum, 1560. 

in &: 

Carmina duo ex Codice vaticano edita, curante Ang. 

Maio. V. Nicetas. 

PAULINUS a Sancto Bartiiolomabo. Vitae Synopsis Stephani 
Borgiae S. R. E. Card. Romae , ap. Fulgonium , 1805. in 4.° 

PAULUS (S.), Apost. Epistolae cnra triplici editione ad uerila- 
tem graecam ( per Damianum Lorum Ord. Praed. ). — Pas- 
sio Beali Pauli. Epistola ad Laodicenses. Scedule ad Sene- 
cam sex. Gr. Lat. Venetiis, apud Jo. Antonium et Fratres 
de Sabio sumptu Garupae Civis Veneti. mdxxxiii. Mense Ja- 
miario. In 8.° 

Editio perrara. Digitized by Google 259 ** PAULUS III. P. M. Indulgentia Pro Pace publica, et extirpatio- 
ne Haeresum. Romae , ap. Bladum , 1546. in 4.° 

## Sententia diflinitiva ad instantiam Cleri ac univcrsitatis 

Colonien. etc. lata conlra Hermannum, olim Archiep. Co- 
lonien. etc. propter multa enormia in religione innovata etc. 
Romae, ap. Bladwn , 1546. in 4." 
PAULUS V. P. M. V. Paolo V. 

PAUSANIA. Decem Regionum veteris Graeciae descriptio, Ro- 
mulo Amasaeo interpr. Lugd., ap. De Uonoratis, 1559. T. 
II. in 12.° 

PAYUA (Jac. ). De Societatis Jesu origine. V. Epistolae Indicae. 

# PEARSONIUS (Joan. ). Opera posthuma chronologica etc. Londi- 

ni, Royerost, 1688. in 4.° 

# PECCHIO ( Gics. ). Relazione degli avvenimenti della Grecia nella 

primavera del 1825. Lugano , Vanelli , 1826. in 8.° 

# Un' elezione di membri dcl Parlamento in Inghilterra. 

Lugano, Vanelli, 1826. in 8.° 

# L' anno 1826 dell' Inghilterra colle osservazioni. Luga- 

no, Vanelli, 1827. tn 8.° 

» Osservazioni semi-serie di .un Esule sull' Inghilterra. 

Lugano, Rugljia, 1833. tn 8.° 
PECHANUS (Joan.). Collectaneum Bibliorum. Colon. , ap. Nove- 
tianum, 1541. tn 8.° 

# PEDERZINI ( Fort. ). Considerazioni intorno al governo de' po- 

veri in Italia. Parma, Fiaccadori, 1847. tn 16.° 

# L' opinione e Ia stampa disaminate nelle attinenze loro 

colla morale e colla polilica; con appendice. Modena, Tip. 
Cam., 1850. tn 8.° 

# — — Elettuario conlro le sette segrete appreslato massima- 

mente per la Gioventii. Modena, Vincenzi, 1853. in 16.° 

# Discorsi politici e morali. Reggio, Vincenzi , 1854. tn 8.° 

# PEDERZINI ( Luigi ). Memoria storica sul governo , che della Ba- 

dia di Nonantola ebbe S. Carlo Borromeo. Modena, Solia- 
ni, 1836. in 8.° 

PEDIMONTIUS (Franc. Piiil.). Ecphrasis in Horatii Flacci Arlem 

poeticam. Venetiis, apud Aldi filios, m.d.xlvi. in 4." 
PEDRELLI (Gioach.). V. Giansemsmo. 

PEGNA ( Franc. ). De Vita , miraculis et actis canonizaiionis S. 
Didaci. Romae , ap. Ferrarium, 1589. tn 4.° 

# PELLEGRINI (Gios. Lwici). Tobia, Ragionamenli. Venezia , Stor- 

ff, 1772. T. II. in 8.° 

# PELLEGRINUS (Carolus). Praxis Vicariorum, et omnium in 

ulroque Foro lusdiccutium. Veneliis, ap. Polidortw , 1706. 
in foi. Digitized by Google 260 

* PELLICCIA (Alex. Aur.). De christianae Ecclesiae primae, me- 

diae et novissimae aetatis Polilia. Vercellis, tx patrio typ. , 
1780. T. ///. tn 12.° 

* PELLICO (Silvio). Dei Doveri degli uomini. Bologna, Stamp. 

del Genio, 1824. in 12.° 

* Le mie Prigioni. Torino , Boca , 1832. in 8.° 

* Le stesse , colle addizioni di Pietro Maroncelli. Iu- 

gano, Ruggia, 1833. in 16.° 

PELLIZZAUIUS (Franc), « Soc. Jes. Tractalio de Monialibus. 
Venetiis, ap. Balleonium, 1660. in 4.° 

* PELLIZZONE (Carl'Alfonso). Poesie. V. Collezione delle mi- 

gliori opere in dial. mil. T. XI. p. 47. 
PELTANUS (Theooorus). Doctrina calholica de purgatorio, ani- 

marum sedibus etc. DUingae , Weissenhorn, 1668. in 4.° 
De nostra Satisfactione , et Purgatorio. Colon. , ap. Ca- 

lenium , etc. 1576. in 4.° 
De tribus bonorum operum generibus Elemosyma, Je- 

iunio, et Oratione. Ingolst. , ap. Sartorium, 1680. in 4. Q 
PELLSIUS (Janus). In funere Fabii Farnesii Oratio. Parmae , 

ap. Viothum, 1679. tn 8.° — Acced. 
2. Oratio habita in NupUis Com. Renati Borromaei, 

et Hersiliae Farnesiae. Ibid. , ap. eund. , 1579. in 8.° 

* PENDOLA ( Tomm. ). II buon Angelo dei Sordo-muti. Siena, Por- 

ri, 1843. in 16.° 

* PENSIERI sulla credulita e sulla preminenza tra la Pillura e la 

musica. Seconda edizione con annotazioni c un' appendice 
sul senso morale (di Michele Araldi (1)). Bologna^ Masi , 
1807. in 8.° 

(1) Ut constat ex his verbis manu Caroli Oppizzonii Card. signatis 
in operculo : V Autore e il ehiarissimo sig. Arcddi Segreiario del- 
V Istit. Naz. — Dono delV Autore. 

* ascetici diversi di P. de P. ( Pietro de' Pielri , ma ve- 

ramente Pt>/ro Reonio) (1). Lodi, Wilmant, 1846. in 4.° 

(1) Ut Iiquet ex Auctoris epistola ms. ad Carolum Oppizzonium Card. 

* suiritalia di un Anonimo lombardo. Parigi, Delay , 

1846. tn 8.° 

* PEPE ( Gabr. ). Due lettere al march. Gino Capponi. Firenze , 

Batelli, 1836. in 8.° 
PEPIN ( Guil. ) t Ord. Praed. Opusculum super Conflteor. Pan- 
siis , ap. Chevallonium , 1534. in 8.° 

Hoc in opusculo disseritur 1.° dc confessionc, 2.° dc quatuor pcc- 
catis, scilicet cordis, oris, operis et omissionis, 3.° de contri- 
tione , 4.° de satisfaclione. Haec animadrerto ne credas hoc opus 
aliud esse ab illo ab Echardio diverso titulo notato T. II. p. 287. 
n. VI. Digitized by Google 261 * PEPOLI Sampieri (Ajina). Raccolta di sentenze e di massime 

tolte da piii tilosofl , poeti ed autori antichi e moderni. Bo- 
logna, Nobili, 1824. in 8.° 

* La Donna saggia ed amabile. Capolago , Tip. Elv. , 

1839. tn 8.° 

* PEPOLI (Carlo). L' Amicizia. — Alla Luna. Versi. Bologna , 

Nobili, 1824. in 16.° 

* PEPOLI (Gioach. Napoleone). Opere teatrali. Bologna,Soc. tip. 

bologn. , 1855. vol. II. in 8.° (Opera in corso). 

* PERALDI (Mario Felice). Conferenze sul temporal Governo de- 

gli Ecclesiastici. Bastia, Fabiani, 1840. in 8.° 

* Sugli Istituti ecclesiastici e loro possedimenti. Boma, 

Salviucci, 1850. in 4.° 

* Una Causa del Popolo , ossia giuslificazione del giuoco 

del Lotto. Boma , Salviucci , 1850. in 4.° 

* Memoria sulla inviolabilita delle istituzioni politiche dei 

Governo pontificio. Bastia, Fabiani, 1851. in 8.° 

PERALDUS (Guil. ), Ord. Praed. (1). Surama virtutum ac vitio- 
rum. Veneliis, ap. Zilettum, 1571. T. II. in 8.° 

(1) Qui insuper in huius operis fronte dicitur Episcoput Lugdunm- 
sis , quem reterem errorem notavit et arguit, inter caeteros, 
Echard (Script. Ord. Praed. T. I. p. 131). Adde ss. editionem 
pluribus aliis ab eodem allalis. 

V. etiam Humbertus. 

* PERCHE? Perche ossia spiegazione de' piii comuni fenome- 

ni della Natura. Milano, Fanfani, 1833. in 12.° fig. 
PERERIUS ( Bened. ) , Soc. Jes. Commentaria in Danielem Pro- 
phetam. Bomae , ap. Ferrarium, 1587. in fol. 

Editio a Le Long haud notata. 

Cominentariorum in Genesim Tomus Prior. Bomae , in 

aed. P. B. 1589. Tomus terlius. Bomae , ex Typ. Vatic. , 
1595. Tomus tertius et quartus (uno volumine). Venetii$,ap. 
Deuchinum, 1607; T. III. in fol. 

Deest tomus alter, et tertius geminus prostat. 

PERESIUS Aiala (Martinus). De divinis apostolicis alque ec- 
clesiasticis Tradilionibus. Venetiis, ad signum Spei, 1551. in 8.° 

PERIANDER (Aeg. ). Germania, in qua doctissimorum virorum 
elogia et judicia continentur. Francof. ad Moenum,per Fa- 
bricium, 1567. tn 8.° 

Liber rarns. 

* PERICOLO del presente stato della Francia. 1831. Ilalia, (s. tip.), 

1831. tn 16.° Digitized by Google 262 PERIONIUS (Joach.). De rebus gestis, vitisque Apostolorum. 

Paris., de Guingant , 1551. tn 12.° 
Dialogi de Linguae gallicae origine , ejusq. cum graeca 

cognatione. Parisiis, ap. Nivellium, 1556. tn 8.° 
De Romanorum et Graecorum Magistratibus. Paris., Pe- 

rier, 1560. tn 8.° 
In omnes T. Livii Conciones , breviusculae , ita cum 

primis eruditae Annotaliones. V. Livius. 

Exemplar nomine Gabrielit Pulaoti manu eius, in prima pagina 
alba, signato distinctum. 

PEROTTUS (Nic. ). Cornucopia sive Commentaria linguae latinae. 

Tusculani ad Benacum , Paganinus , 1622. tn 4.* 
PERPINIANUS (Petrcs Joan.), e Soc. Jes. Orationes duodevi- 

ginti. Lugd.y in off. Hug. a Porta, 1594. tn 12.* 
PERRONE (Joan. ). De immaculato B. V. M. Conceptu an do- 

gmalico decreto denniri possit disquisitio theologica. Romae , 

Marini , 1847. tn 8.° 
Sul titolo di Chiesa cattolica, che si attribuiscono le 

Comunioni separate dalla Chiesa Romana. Terza ediz. con 

aggiunte. Bologna, Soc. tip. bol., 1851. tn 8.° 
Catechismo intorno al Protestantismo ad uso del Popo- 

lo. Rorna, Tip. della Civ. Cait. , 1854. tn 12.° 
PERRONE (Pietro). V. Fanzago ( F. L.). Istituzioni patologiche. 
PERROTUS (Aemidics). Ad Galli formulam et ei annexam Scae- 

volae interpretationem Glossae. V. Cicero. Oratio pro Ar- 

chia n. 5. 

PERSfcCUTION et souffrances de I' figlise catholique en Ilussie 

(du P. Theiner). Paris y Gaume , 1842. tn 8.° 
PERSIUS (A. Flaccus). Castigalissimum poema ( h. e. Satyrae ), 

cum Jo. Bapt. Plautii interpret. ; nec non cum Cornuti, 

Jo. Britannici Brixiani^ ac Itartholomaei Fontii commenta- 

riis. Fenems, per Rubeum , 1616. in fol. 
Eaedem^ absq. comment., editae Venetiis 1523. tn 

12.° Exst. cum Jcvenali. 
Eaedem recens. et commentario illustr. ab Isaaco 

Casaubono. Parisiis , ap. Drovart , 1605. tn 8.° 
Eaedem , cum comment. G. L. Koenig. editae Tau- 

rini , per Pombam. V. Jcvenalis. 
PERTICARl (Gillio). Opere. Bologna , Guidi , 1838. T. II. in 

8.° Con ritratto. 

Excmplar in charta praestantiori , et splendide compactum. 

PERTUSATI (Franc). Memorie delle virtii di Maria Olgiati Per- 
tusati. Milano , Piroita, 1812. t» 8." Digitized by Google 263 

* PERTUSATI ( Franc). Rime milanesi. Milano, Pirotta, 1817. tn 8.° 

* V. anche Collezionb delle raigliori opere in dial. 

mil. T. X. p. 133. 

PERUTIUS (Ang.), Episc. Caetar. Decreta generalia edila a. 1576. 
expedita visitatione apostolica Civ. et Dioec. Papiensis. Bo- 
non. , Typis Benatii , 1577. in 4.° 

* PERUZZI (Agostino). Opere in prosa e in versi. Bologna , Sas- 

st\ 1844. T. XI. vol. VI. in 8.° 

* Dissertazioni Anconitane ; con appendice alia 4.* dis- 

sertaz. Botogna, Nobili , 1818-20. vol. II. in 4.° fig. 

Storia d' Ancona dalla sua fondazione aH'a. 1632. Pe- taro, Nobili, 1835. T. II. in 8.° 

»i sulle Orazioni quaresimali di Gius. Barbieri, con appendice. Ferrara, Negri, 1837. in 8. € 

Chronotaxis Antislitum Anconitanae Eccl. emendata et aucta. Sequ. Chronotaxis Episcoporuro Humanatum emen- 
data et aucta. Anconae , per Sartorium Cherubinium , 1841. 
in 4.° 

* PESTALOZZA (Aless.). Le Postille di un Anonimo. Saggio di 

osservazioni. MHano , Bedaelli , 1850. in 8.° 

# Le Dottrine di Ant. Rosmini difese dalle imputazioni 

dei noto Prete bolognese. Milano, Bedaelli, 1851. T. II. in 8.° 

* PETR A MELL A RIUS (Jo. Ant.), Bonon. Ad librum Onuphrii 

Panvinii de Summis PontiGcibus et S. R. E. Cardinalibus , 
a Paulo IV ad Clemenlis VIII Annum Pontilicatus octavum 
Continuatio. Bonon. , ap. HH. Bossii , 1599. in 4.° 

In fronte inferiorem ad marginem haec mss. vcrba lcguntur: Ex 
Munificentia D. Auctoris me possidet Dominicus Castellanus a Se- 
cretis IUmi Senatus Bon. Cane. 1612. 

PETRARCHA (Franc). Opera quae extant omnia: adiecimus 
eiusdero authoriS; que Hetrusco sermone scripsit carmina 
sive Rhythmos. Haec quidem omnia nunc iterum a mendis 
repurgata atque genuinae integritati et in tomus quatuor 
distincta. Basileae , Henrichus Petri, 1554. T. IV. vol. II. 
in fol. 

* Psalmi poenitentiales. V. Ludolphus. In Psal. p. 372. 

* PETRI ( Girol. ). Prospetto della Gerarchia episcopale etc. al 1.° 

gennaro 1850. Boma, Tip. della B. C. A. , 1850. in 8.° 

* PETRONIANO (IL).— La Costituentb italiana, — II Povero 

Diavolo. — Giornali di breve durata stampati a Bologna nel 
1848. m 4.° 

* PETRONIO (CHIESA DI S.) di Bologna. Le Sculture delle Por- 

te. V. Sculture. 

* La Meridiana del tempio di S. Petronio. V. Meridiana. Digitized by Google 264 * PETRUCGI (Girs. )• II Gastello di Ferrara. Reminiscenze istoriche. 

Brus>selle , Metine e Cans , 1838. tn 8.° 
PETRUCCI (Pikr Matteo), Card. Poesie sacre e spirituali. Fe- 

n«m, /ftrte, 1680. tn 12.° 
PETRUS (S.), Chrysotogus. Sermones. Bononiae , Phaellus, 1534. 

tn 4.° 

PETRUS (S.), Damianus. V. Pietro. 

Dictum mirabile de Hora mortis. V. Augustinus et Ber- 

nardus. Meditationes etc. p. 375. 

* PETRUS , Diaconus. Epistola , de incarnatione et Gratia D. N. I. 

Gh. ad Fulgentium et alios Episcop. Africae. V. Patres (SS.). 
T. IV. p. 219. 

PETRUS Lomrardus , vel Longobardus t Episc. Paris. , dictus vul- 
go Magistcr Sententiarum. In omnes D. Pauli Ap. Epistolas 
Collectanea. Parisiis , ap. Foucherium, 1643. tn 8.° 

Sententiarum libri IV. Ibid. , ap. eutid., 1543. tn 8.° 

* Parisiis, Du-puys , 1573. tn 8.° 

* PEUTINGER ( CnoNR. ). Oratio pro sacrosancti R. I. Civitate 

Augusta Vindelicorum , Imp. Caes. , Charolo V a. 1527. 
Brugis in Comitatu Flandrensi pronunciata. — Eiusdem, 
Epislola olim scripta ad D. Bernardinum Carvasalum Episc. 
Tusculanum S. R. E. Cardinalem S. Crucis. Anluerpiae, 5t- 
mon Cocus et Gerhardus Nicolaus , 1521. tn 4.° 

* PHAEDRUS. Fabulae, ex recens. Jo. Gottl. Samschwabii, cum 

nolis et indicibus. Aug. Taur. , Pomba, 1834. tn 8.° 

* (Ital.) trad. da Tomm. Azzocchi. V. Fedro. 

PIIILASTRIUS , Episc. Brixiens. Haerese^n catalogus ; cui adie- 

ctus est 

Lanfrancus , ^ptsc. Canthuar. De Sacramento Eucharistiae 
adv. Berengarium libellus. Absque ulla nota (sed Basileae , 
Jo. Sichardus. 1528,, ut ex epist. nuncupatoria ) , tn 8.° 
Aliud exemplar. 

PHILATROS ( Euonymus). Thesaurus de Remediis secretis. Lugd., 
ap. Arnouiletum^ 1554. tn 12. fig. 

* PHILELPHUS ( Franc. ). Orationes ( sc. funebres : nuptiales : di- 

versae: et Apophtegmata ). Fol. 166 recto , tn fine: Impres- 

sum Venetiis Per Bartolomeum de Zanis de Portesio die. 

xxvm. Martii. m . cccclxxxxi. Registr. In 4.° Char. Rom. etc. 

ut apud Hain. 12923. 
PHILIARCUS (Cosmus). Quaestio de causa Praedestinationis et 

Reprobationis , an ea sit operum Praescientia, vel sola Dei 

voluntas. Florent. , ap. Juntas , 1575. tn 8.° 
De miraculosis speciebus Carnis et Sanguinis ex spe- 

cicbus Pani et Vini SS. Eucharistiae Sacraraenti. Venctiis, 

ap. Nicotinum, 1587. tn 8.° Digitized by Google 265 

PHILIPPUS, Presbyter. Commentaria in bistoriam Job. Batil. , 
p*r Adamum Petrum , 1627. in fol. 

Hi Commentarii inter opera Hieronymi et Bedae haberi golent. Lb 
Lono ( Bibl. Saer. T. JJ. p. 904). 

PIULO, Judaeus. Lucubrationes omnes latioae ex graecis factae 
per Sigism. Gclenium. Lugd. , ap. Frelonium, 1655. tn 8.° 

* Paralipomena armena. Opera ex armena versione ab 

ipso originali textu graeco ad verbum stricte exequula sae- 
culo V nunc primum in Latium translata per Jo. Bapt. 
Aucher. Venetiis. Typ. Coen. PP. Armenior. in Ins. S. La- 
zari, 1826. tn 4.° 
PHILO, Episc. Carpathii. In Ganticum Canticorum Interpretatio , 
Steph. Salutato Pisciense interprete. V. Justcs n. 4. 

Guil. Cave, qui boc Opus aut non esse huius Auctoris, vcl admo- 
dum intcrpolatum autumat, notat huius interpretationis editionem 
tantum Bibliothecae Patrum Lngdunensi insertam. 

PHILODIUS (Caes.). V. Arias Montanus inter Addenda. 

PIHLOSTRATUS , Lemnius. De Vila Apollonii Tyanei Alem. Rhi- 
nuccino interprete , et Eusbbu Caesariens. Apologia adv. Hie- 
roclero, Zenobio Acciolo interpr. Coloniae , Gymnicus, 1532. 
tn 8.° 

' Lutetiae , ap. Gourbinum , 1656. in 12.° 
PHOLIUS (Jac). De Beneficentia. Romae , ap. Doricum, 1557. 
in V 

PHRANZA (Geor.). Chronicon. Gr. Lat. V. Genesius. 
PHURNUTUS. V. Cornutus. 
PHYLIARCUS (Cosmus). V. Philiarcus. 

# PIANACCI ( Giac. ). II Matrimonio santiticato, con brevi avverti- 

menli in fine per chi braroa restar celibe. Venezia, Santi- 
ni, 1803. in 12.° 

# PIANl (Dom. ). Priucipii di Poligonometria analitica. Bologna, 

DaWOlmo e Tiocchi , ( 1833). in 4.° fig. 

# PIANO organico dell' Armala Pontificia. Luglio 1850. Roma, Tip. 

della R. C. A. , 1850. in 4.* 

# PIANORI (Ang.), M. 0. Fondamenti ortodossi per la definibi- 

lita dell' lmmacolato Concepimento di M. SS. V. Concezione. 
Miscellanea di 14 Opuscoli. n. 3. 

# PIAZZA (Carlo Bartol. ). La Gerarchia Cardinalizia. Roma, 

Bernabb, 1703. in 4." gr. 

# PICCOLI ( Luigi ). Le servitu teorico-praliche , con Appendice. 

Bologna, TurcM, Veroli , 1826-27. T. II. in 12.° fig. 
PICCOLOMINAEUS (Aenkas). V. Pius 11. 

# PICCOL RENO (1L). Foglio seltiro. Boloyna , Tip. di S. Tomm. 

d'Aq., 1846. m 8.° 

34 Digitized by Google 266 PICCONI (Giac). Storia delT apparizione e de' miracoli di N. 
Signora di Misericordia di Savona. Genova, Tarigo, 1760. 
tn 4.° 

PICOLOMINUS (Ammanati) (Jacobus), Card. Papiens. Episto- 
lae et Commentarii. Mediol. , ap. Alex. Minulianum , m .d.vi. 
die xxvm. Martii. In fol. 

De hac prima huius Operis editione cf. Zenum in Distertt. Vo$$. 
T. II. p. 93. 

PICTORIUS (Georgius (1)). Theologia mylhologica ex docliss. ui- 
rorum promptuario , labore Pictorii Vill. in compendium con- 
gesta. Videlicet: De nominum deorum gentilium ralione. De 
imaginibus, aut formis, insignibusq., eorundem. Et omnium 

imaginum explanationes allegoricae Apud Friburgum 

Brisgoicum , Anno mdxxxii. Joannes Emmeus. In 8.° 

(1) Minime vero Wilheimus , ut notat Morellius (Cai. Pinell. T. VI. 
p. 160), dcceptus haud dubio a nota ViU. subsequente nomen 
gcutililium Pictorii , quae compendium est nominis patrii VUlin- 
gani (ab urbe Villingen). Cf. Panzbr ( T. VII. p. 60), et Maitt. 
(T. III. p. 660), qui censel aliud huius Auctoris opus omnia tria no- 
mina exhibens: Georgii Pictorii Villingani etc. Titulus huius 
Operis haud obvii dcsideratur etiam apud Eloy ( Diz. storico del- 
la Medic), licet iile haud praetereat Pictorii opera varia. 

De lapide Molari , et de Cote carmen. V. Maruodeus. 

PICUS ( Joannes ) } Mirand. Omnia quae extant Opera. Veneliis, 
ap. Hieronymum Scotum, mdlvii. In fol. 

Tiraboschi, qui (tn Bibl. Modon. T. IV. p. 103), nnmerat usque 
decem editiones omnium Operum hnius Anctoris , hanc omittit. 

PICUS (Joan. Franc), Mirand. Joannis Francisci Pici Miran- 
dulae de morte Christi et propria cogitanda libri tres. Eius- 
dem de Studio diuinae et huraanae philosophia? libri duo. 

In fine , fol. 71 rect Impressu; Bononiae p Bndictu He- 

ctoreu bibliopola Bononiense; Anno Domini. m.cccc.lxxxxvh. 
Die xx. mesis Julii. Registr. Deo Gratias. Fol. 71. vers. et 
72. rect. Corrigenda. In 4.° Char. Rom. etc. ut ap. Hain 
n. 13002. 

Editio Princeps ; altera, testc Tiraboschio (Bibl. Mod. T. IV. 
p. 113), prodiit Halae Saxoniae a. 1702, curante Jo. Franc. 
Buddaeo. 

De Auro Libri Tres. Opus sane aureum , in quo de 

Auro tum aestimando, tum conficiendo, tum utendo inge- 
niose et docte disseritur. Ferrariae, Victorius Daldinus, 1587. 
tn 8.° Digitized by Google 267 Tractatus, nt fidem facit Tiraboschi (op. cit. T. IV. p. 119), in 
editionibus Operum huius Auctoris desideratus. 

PIENTINl ( Ang. ) , Ord. de> Pred. Grandezze del sacro Giubilco 

per 1'anno sanlo. Brescia, Bozzola, 1575. in 8.° 
PIEIUUS. V. Valeriancs. 

PIETRO (B.) Damiano. Vila del Padre S. Romualdo Ab. trad. 
dal P. I). Agostino Fortunio, con annotationi e Compendio 
della Traslatione di esso Santo. Firenze , Giunti , 1586. in 8.° 

* PIETRO (CIIIESA 1)1 S.) di Bologna. Pianta , facciata e spac- 

cati della medesima. V. Capponi. 
PIETRUCCI (Pier Matteo), Vesc. di Jesi. Della Confutazione 
mistica. Bologna, Btivinetti, 1682. in 12.° 

* PIFFARI (I) di montagna (del Principe di Canosa). Dublino,(s. 

' tip.), 1820. in 8.° — Vi i unito: 

2. Aualisi sopra un articolo della Minerva Napo- 

Htana. 

* Altra edizione, senza 1'Analisi sopra indicata. Faen- 

za, Montanari e Marabini, 1822. tn 8.° 

* Sesta edizione accresciuta, colla suddetta Analisi, 

e varie lettere dello stesso Autore. Parigi, (s. tip.), 1832. m 8.° 

* PIFFARI (I PICCOLI), (dello stesso Principe di Canosa). Parigi, 

(s. /ip.), 1832. in 16.° 

* PIGAFETTA (Ant. ). Prirao viaggio intorno al globo terraqueo, 

ossia Ragguaglio della Navigazione alle Indie orientali per 
la via d' occidente fatta negli a. 1519-1522 ora pubblicato 
da Carlo Amoretti. Milano , Galeazzi, 1800. in 4.° fig. 

* PIGANTIUS (IIerc. ). Statutorum Ferrariae relectionum Tomi II. 

Ferrariae, Succius, 1650. T. II. vol. I. in fol. 

* PIG AULT-LE B RUN . Le Citateur. Paris, Barba, 1810. T. II. in 8.° 
# Bruxelles, Hayez , 1827. T. II. in 16.° 

PIGIIIUS (Albertus). Controversiarum praecipuarum in Comiliis 
Ratisponensibus tractatarum explicatio. Parisiis, Gualterot, 
1549. in 8.° 

PIGHIUS (Steph. ). Tbemis Dea, seu de Lege divina ; Item My- 
tbologia eiusdem in quatuor anni parles ab auctore reco- 
gnita ( ex symbolis antiqui cujusdam Toreumatis argentei ). 
Antuerp., ex off. Plantini, 1568. in 8.° fig. 

* PIGNATARO ( Dom. ). De' Morbi delle Donne. Napoli, Chianese , 

1807. T. U. in 8.° 
PIGNATELU (Stefano). Quanto piu alletti la bellezza dell'ani- 
mo, cbe la bellezza del corpo. Roma , Bernabb , 1680. in 8.° 

* PIGNOTTI ( Lor. ). Favole e Novelle. Nizza,Soc. tip. , 1787. T. 

II. vol. I. in 8.° 

* Milano, Piroita e Maspero, 1807. in 12.° Digitized by Google 268 PIMODAN ( Giorgio de ). Della Guerra d' Ungheria sotto il princ. 

di Windischgraetz ed il Bano Jellachich. Bologna , Soc. tip. 

bol., 1851. tfi 8.° 
PINACOTECA della Ponliflcia Accademia di Belle Arli di Bolo- 

gna. V. Uosaspina. 

Catalogo dei Quadri di essa. V. Giordani (Gaet.). 

PINAMONTI (Gio. Pietro). II Direttore, ossia Metodo per bene 

regolare le anime nella via della perfezione cristiana. Ve- 

nezia, Albrizzi , 1708. in 12.° 
PINDEMONTE (Ippolito). Alcune brevi Prose. Venezia, Alviso- 

poli, 1832. in 8. - 
PINEDA (Joan. de). Salomon praevius, sive de rebus Salomo- 

nis Regis libri VIII. ( in quibus plurima utriusque Testamen- 

ti loca explicantur). Venet. , ap. Juntam etc, 1611. in fol. 
PINELLI (Bart. ). Storia Romana rappresentata in 110 dei prin- 

cipali suoi avvenimenti in altrettante tavole incise. Bologna, 

Tip. delle Muse , 1839. T. III. in fol. obl. 
PINGONIUS (Philirertcs). Pro arbore Sabaudiae Principum re- 

sponsio. Aug. Taur., ap. HH. Bevilaqua, 1681. in 4.° 
Inclytorum Saxoniae Sabaudiaeque Principum Arbor 

gentilitia. Ibid. , ap. eosd. , 1681. in fol. fig. 

Sindon evangelica. Ibid. , ap. eosd. , 1581. w 4. # /lg. 

PINI (Valenlino) da Bologna, Can. Reg. di S. Salv. Ricordi con- 

fessionali necessarij a quelli , che debitamente , e con ordi- 

ne desiderano confessarsi , et il modo di degnamente Co- 

municarsi. Aggionta una breue , et utile instruttione 

intorno alla confessione fatta in Dialogo. In Vrbino s app. 

Olivo Cesano, 1579. tn 12.° 

Editio Fantuzzio baud nota. 

PINTUS (Hector). In Esaiam PropbeUm Commentaria. Lugd., 
ap. Paganum, 1567. tn fot. 

Hanc adde editionem alteri a Le Long notatae T. II. p. 907. 

In Ezechielem Prophetam Commentaria. Aniuerp. , tn 

aed. Viduae et HH. Stelsij , 1570. tn 4.° 
In Danielem , Lamentationes Hieremiae et Nahum Com- 

mentarii. Colon. , in off. Birckmann. , 1682. T. II. tn 8.* 

Adde apud Le Long numerum Voluminum ibidem desideratum. 

PINU (Laur. de). Consilia, seu Responsa D. Baldi Correalis 

illustrata. Venetiis, ap. Zitettum, 1579. tn fol. 
PIO. V. Pics. 

PIOLA (Gabrio). Elogio di Bonaventura Cavalieri, con notc, 
postille matematiche etc. Mitano , Bernardoni, 1844. in 4.* 

Con tav. Digitized by Google 269 * PIRANI (Gio. ). La Corte di Roma convinta dalla verila. Opera 

critico-storico-morale. Bologna, Marsigli y 1797. in 8.° 
PIRKfc AVOTH , Capitula Patrum ( i. e. Sententiae velerum 
sapientum Hebraeorum). Hebraice et in Latinum versae, 
scholiisque illustratae. Absque ulla nota. In 4.° 

* PIRON ( Alexis). Oeuvres badines. Paris, {s. /yp.), 1805. in 16. s 
PIROVANUS (Gabr.). V. Bbllantius. 

* PISELLI ( Clem. ). Notizia istorica delia Religione de' PP. CC. 

RR. minori. Roma , Buagni, 1710. in fol. 
PISIS ( Bartholomaeus de). V. Bartholomaeus. 

* PISTOLESI (Erasmo). Vita del Sommo PonteGce Pio VII. Ro- 

ma, Bourlit, 1828. T. IV. vot. II. in 8.° 

* II Vaticano descritto ed illustrato con disegni e con- 

torni diretti dal pittore Camillo Guerra. Roma, Soc. editr., 
1829. T. XVI. (otto di testo, ed altrettanti di tavole), in 
fol. flg. 

PITTORIO (Lodovioo BIGO, piu noto col nome di). I Salmi di 
David rooralraente in forma d' Omeliario col latino all' in- 
contro declarati , et di sententia in sententia uolagarizati. 
Venetia, al segno della Speranza , 1547. in 8.° 

Edilio a Le Long haud notata, nisi ea est,quam ipse notat Ferra- 
riae eodem anno edita. 

* PITTURE , scolture ed architetture delie Chiese, Luoghi pubbli- 

ci, Palazzi e Case di Bologna e suoi subborghi. Bologna , 
Longhi, 1792. in 8.° 

* PIUS II. Pont. Max. Historia rerum ubique gestarum. In fine: 

Venetiis : per Jobannem de colonia sociumq ; eius Joannein 
manthen de Gherretzen anno millesimo : cccclxxvii. In fol. 

Editio Prineeps , Operis inabsoluti ab Auctore relicti. Exem- 
plar nitidissimum integerrimumque ut describitur ab Hain. n. 257. 

* Epistolae in pontificatu editae. Incipit literis quadra- 

lis ; Pii Secundi Pont. Max. De Conventu Mantuano Epi- 
stola Prima. Fol. 160 recto, in fine : Has Pii Secundi, pont. 
Max. epistolas q diligentissime casligalas per Pclrum augu- 
stinum philelfum impressit Mediolani Antonius Zarothus ope- 
ra et impendio Iohannis legnani. Anno domini m.cccclxxxi. 
die. xxxi. Maii. Sequuntur Fol. 161. rect. Tituli Epistolarum 
Pii Secundi Pontificis Maximi : quae in boc divino volvmi- 
ne continentvr. Fol. 163 rect. Index etc. In fol. Char. Rom. 
valde nitido. Fol. 164, quorum primum ac ult. vacant. 

Editio secunda harum epistolarum, quas primum edidit ipse Zaro- 
thus a. 1473 et tertium a. 1487. Pulcherrimum Exemplar. Digitized by Google 270 * PIUS II. P. M. a columnis vindicatus ternis retractationibns eius, 

quibus dicta et scripta pro Concilio Basileensi contra Eu- 

genium IV eiuravil. Recensuit ad mss. codices Carolus Fea. 

Romae , ap. Bourlii , 1823. tn 8.° 
Responsio ad Martinum Mayer pro defensione S. R. 

Ecclesiae. V. Gobellinus. 
PIUS IV. P. M. V. Privilegia. 

* PIUS VI. P. M. Collectio (per epitomen facta, ) Bullarum , Bre- 

vium, Allocutionum , Epistolaruraque contra Consiilutionem 
civilem Cleri Gallicani , ejusque autbores et fautores. Item, 
Concordatorum inter Pium VII, et Gubernium Reipubl. in 
Galliis etc. Tum Expostulationum reverentissimarum , seu 
intercessionum , oppositionumve apud Pium VII, contra va- 
ria Acta, ad Ecclesiam Gallicanam, spectantia etc. Londini, 
ex off. Cox et Baylis, 1821. in 8. p 

* Responsio ad Metropolitanos Moguntinum , Trevirensem, 

Coloniensem et Salisburgensera super Nunciaturis Apostoli- 
cis. Romae, (s. typ.) , 1789. in 4.° 

# Rescripta ad Galliarum Ecclesias collecta ab H. L. Hu- 

lot presbytero Rhemensi. (Absq. loci et typ. nota) , 1799. tn 8.° 

* Allocutiones , homiliae, pleraeque epistolae in unum 

corpus collectae atque editae opera et sludio Caesaris Bran- 
cadoro. Amstel. , Jetroode , 1792. vol. I. (tantum). tfl fol. maj. 

* — — Collection generale des brefs et instructions du Pape 

Pie VI, relatifs a la revolution francaise. Traduction nou- 
velle par M. N. S. Guillon, prdtre. Paris, Le Clerc , 1798. 
T. U. in 8.° 

* Nove opuscoli pertinenti a Pio VI. (5. a. n.) , in 8.° 

* PIUS VII. P. M. Allocutio babita in Consistorio secreto die unf 

maii 1802. — Item Conventio et Litterae apostolicae tam 
sub plumbo , quam in forma Brevis super praesentibus Gal- 
liarum negotiis ecclesiasticis. — Alia denique monumenta 
eadem ecclesiastica negotia respicentia. Romae, ap. Laza- 
rinum, 1802. tn 8.° 

* Concordato fra il Governo francese e Pio VII. V. Con- 

cordato. 

* CoIIectio Concordatorum inter Pium VII et Gubernium 

Reipubl. in Galliis etc. V. Pius vi. Collectio. 

* Moto proprio del 6 luglio 1816 sulla organizzazione 

pubblica. Milano , Baret , 1816. tn 8.° 

* Lettere Apostoliche con le quali si condanna la Societa 

detta de' Carbonari (col testo latino a fronte). Roma, St. 
delta R. C. A. , 1821. tn 8.° 

* Documenli autentici relativi air arresto , deportazione c 

trattamento di Pio VII ; col Corapimento dei medesimi. Jf^- 
dcna, Soc. tip. , 1814. in S.° Digitized by Google 271 

* PIO VII. P. M. V. anche Raccolta di documenti autentici etc. 

* PIVA (Gio. ). Sull' ecclesiastica proibizione dei libri. Venezia, 

Gaspari, 1860. in 4.° 
PLA£A a Moraca (Petrds a). Epitomes delictorum , causarum- 
que criminalium ex iure pontificio , regio et caesareo. Lugd., 
ap. Honoratum , 1560. tn 8.° 

* PLACCI (Gids. ). Giornale di Medicina omiopatica. V. Giornale. 
* Saggio sulla Reazione vitale. Bologna, Tip. delle Belie 

Arti, 1838. tn 8.° 
PLACENTINUS ( Calixtds ). Enarrationes in Evangelia a septua- 

gesima usque ad octavam Paschae. Venetiis, ap. Jolitum, 

1574. in 4.° 
PLACOTOMUS (Joan.). V. Eohands. 

PLACUS (Andr.). Lexicon Biblicum. Colon., ap. Novesianum, 
1536. tn foi. 

* PLAISIUS ( LES ) de tous les siecles et de tous les ages. Londret, 

1795. tn 12.° 

* PLATUS ( Hier. ). De Cardinalis dignitate et officio Tractatus Ad- 

ditionibus Notis et Dissertationibus auctus a Jo. Andrea 
Tria Archiep. Tyri. Romae , Zempel, 1746. tn 4.° 
PLATO. Opera (Latine), Marsilio Ficino interprete. Fiorentiae, 
Laurentius Venetus, absq. anni nota (Saec. XV). In fol. 

Vinccnlius Follinius in Catal. Bibl. Magliabecch. III. p. xxm decla- 
rat banc editionem inchoatam fuisse Florentiac a. 1483 in Coe- 
nobio Jacobiano Ripolensi , et postea absolutam in eadem urbe 
typis priorum similibus a Laurcntio Veneto, qui eius nomen si- 
gnavit in fine Coromentarii Ficini de Convivio. Editio, licet valde 
mendosa, est tamen rara ac quaesita. Nitidum atque integerri- 
mum nostrum Exemplar descriptioni respondet Haini, nisi quod 
Timeus et Commentarius Ficini in eundem non Gorgiae , ut apud 
Hain, sed Reipubl. tractatum sequitur ; quod non ofhcinatoris libro 
compingendo incuria factum vel ipse ordo demonstrat Emenda- 
tionum, quae ad calcem occupant, non nt visum estHaino, char- 
tas quindecim, sed quatuordecim tantum. 

Gnomologia Graecolatina. Lugd.,ap. Tornaesium, 1582 

tn 12.° 

De moribus Philosophorum , Adolpho Occone interpr. 

Gr. Lat. V. Doctrina bene vivendi etc. p. 9. 
Axiochus, sive de Morte dialogus (incerti auctoris, sed 

a nonnultis Platoni tributus). V. Docthina bene vivendi etc. 

p. 343. 

* PLAUSI poetici. L' Eco dei sette Colli pubblicato in occasione 

delle Nozze di Vittorio Emanuele Duca di Savoia con Ade- 
laide Francesca Arcid. d' Austria. Roma, Salviucci, 1842. 
in 4.° Digitized by Google 272 

PLAUSO letterario per la restaurazione della Sala Urbana ed 

inaugurazione dell' Aula Piana nel Palazzo apostolico di Bo- 

logna. Bologna, Sassi, 1862. tn 4.° fig. 
PLAUTIUS Paezonius (Camillus). Gommentaria ad L. 1. ff. 

Si quis Jusdic. non obtempe. in principio. Papiae,ap. Afo- 

schenium, 1653. tn 8.* 
Commentaria ad I. Vnic. C. de senten. quae pro eo 

quod interest profer. Mediol. , ap. Moschenios, 1654. tn 8.° 
De notis Cravettae ; et de Bonorum Possessionibus. Pa- 

piae, ap. Bartolum, 1562. tn 8.° (Exempl. aqua corruptum). 
Commentaria ad Rub. C. de edendo; et ad L. 1. C. 

de edendo. Lucae , ap. Busdracum, 1563. in 8.° 
Commentaria de Offitio ejus, cui mandata est Juris- 

dictio. Bononiae, ap. Benacium, 1568. tn fol. 
PLAUTUS (M. Actius). Comoediae viginti. Lugd. , ap. Gryph. , 

1564. tn 12.° 

Comoediae, quae extant, ex recens. F. H. Bothe etc. 

Aug. Taur., Vid. Pomba, 1822-23. T. V. in 8.° 
PLAZA A MORAZA (Pethus a). V. Placa. 
PLINIUS (C. ) Sbcunmjs. Historia Naturalis, ex recens. I. Har- 

duini et recentionum adnotationibus. Aug. Taur. , Pomba, 

1829. T. XI. in 8.° 
PLINIUS (C. ) Caec. Secunuus. Epistolarum libri X, et Panegy- 

ricus cum notis variorum. Aug. Taur. , Pomba , 1828. T. II. 

in 8.° 

PLOVE (Nic. de). Tractatus sacerdotalis. Huic accessit confes- 
sionale diui Thomae de Aquino. Lugd. , ap. Bertellum , 1653. 
tn 12.° 

PLUTARCHUS. Opuscula moralia t ( a diversis conversa ). Lugd., 

ap. Gryph., 1541. T. II. tn 8.° 
— — Moralia, de graeca in latinam linguam transcript. , Guil. 

Xylandro Augustano interpr. Venetiis, ap. Scolum, 1572. 

in fol. 

Le Vite degli Uomini illustri trad. dal Co. Pompei , con 

aggiunta di altre vite e con note del commento di Dacier. 

Padova, Crescini, 1816-18. T. XIII. in. 8.' 
Deir Educazione de' figli. Trad. ital. con alcuni discorsi 

(del marchese Massimiliano AngeleUi). Boiogna, Ramponi, 

1822. tn 8.° 

Seconda ediz. , nella quale sono aggiunli altri tre 

discorsi e la trad. di una lettera di Ang. Poliziano. Bolo- 

gna, Masi , 1826. tn 16.° 
POESIE di eccellenti autori toscani per far ridere le brigate. V. 

Collezione di Poeti burleschi T. XVl-XVlIl. 
italiane tratle da una stampa a penna (di Giusti Luigi). 

Italia, (s. tip.), 1846. tn 12.° Digitized by Google 273 

* POESIE e prose ineditc o rare di Italiani vivcnti. Bologna , 

Tiocchi, Nobili, 1835-37. vol. XX//. tn 12.° 

* POGGIUS (Jo. Franc). De potestate Papae et Concilii. V. Del- 

phincs (Caes.). n. 2. 
POLANCUS ( Joan. ), S. I. Rreve directorium ad Confessarii., Con- 
fitentis munus recte obeundum. — Item de frequenti usu 
SS. Eucharistiae sacramenti libellus per Christoph. Madiu- 
dium. Venetiis, ex off. Ziletti , 1565. tn 12.° 

Edttio apud Augustin et Alois De Backbr ( Biblioth. des £criv. de la 
Comp. de Jes. Prem. Sirie. p. 579) desidcrala. 

Mcthodus ad eos adiuvandos qui moriuntur. Venetiis, 

Zenari, 1577. tn 12/ 

* Brixiae , Soc. Brix. , 1603. tn 12.° 

Hanc adde editionem caeteris pluribns a Db Bicub (l. e.) notatis. 

* POLIDORI (Luigi). Dissertazione sulle immagini de' SS. Pielro 

e Paolo. MUano % Pogliani, 1834. tn 8.° p. flg. 
POLITUS. V. Catharimjs. 

POLLUX (Jitlics). Onomasticon , Rodolpho Gualthero Tigurino 
Interpr. Basil. , ap. Winter , 1541. tn 4.° — Acced. 

2. GuAi.THEnus (Bodolphus). In Julii Pollucis Dictionarium 
Annotationes. Ibid. , ap. eund. , 1642. tn 4.° 

* POLO (Marco). I viaggi in Asia, in Africa , nel mar delle In- 

die descritti nel sec. XIII. Ven. , Alvisop., 1829. T. Jl.in 8.° 
POLUS (Ant. ). Lucidarium Potestatis Papalis. Venetiis, ap. Ga- 
lignanum de Karera, 1577. tn 4.° — Acced. 

2. Lettera esortatoria mandata con il Lucidario Papale a 
tutti li Principi, e Signori Christiani, che sono fuori del- 
la Santa Chiesa Catolica Romana. Padova, per Pasquati, 
1576. tn 4.° 

Nouum Veritatis Lumen in tres Libros Aristotelis de 

Anima. Ibid. , ap. Galignanum , 1678. tn 4.° — Acced. 

2. Digressio de Circulo Lacleo , in defensionem Ari- 

stotelis. Adv. omnes Peripaleticos. fbid., ap. eund., 1578. tn 4.* 

3. Abbreuiatio Veritatis Animae Rationalis. Ibid. , 

ap. eund. , 1578. tn 4.° 

4. Dilucidatio Vcritatis , Procemium Phisicorum Ari- 

stotelis. Ibid., ap. euml. , 1578. tn 4.° 

POLYBIUS. Historiarum libri priores quinque, Nicolao Perotto 

interpr. , et Epitome scqucnlium librorum usque ad XVII. 

Wolfgango Musculo inlerpr. Lugd. , ap. Gryph. , 1664. tn 8.° 
Fragraenta e duosexto Historiarum libro, de diversis 

Rerumpubl. formis, deque Romanae praestantia. V. IIoto- 

hanus. Comment. de verbis Juris. p. 384. 
POLYCARPUS Martyr, Episc. Smyrn. Epistolac. V. Ignatius Mart. 

35 Digitized by Google 274 

POLYGRANUS (Fra*c.>. Postillae, sive Enarrationes in Evange- 

lia dominicalia et de Sanctis. Coloniae,ap. HH. Birkmanni, 

1658. T. III. in 8.° 
POMPA funebre per le solenni esequie di Maria Isabella di Bra- 

ganza regina delle Spagne, celebrate in Roma 1* an. 1819. 

Roma, De Romanis, 1829. in fol. fig. 
POMPEIA. Trattato pittorico, storico e georoetrico. Opera dise- 

gnata negli anni 1824 al 1827, incisa e pubblicata da P. 

F. ( Paolo Fumagalli ) colla traduzione francese a fronte di 

L. Ben Du Coster. Firenze 9 T. II. in fol. fig. 
POMPILIUS (Paclus). Senecae vita.— Fol. 1. vacat. Fol. 2 rect. 

{cummgn. a. ii. ) : pavli pompilii libbr. l. annaki | senecae 

VITA. An. IOANNEM LO | PIM OECANUM VALENTINVM PRae | FA- 

tio Caput Primum. Fol. 24 verso , in fine : Patili Pompilii 
de uita Senecae ad | Lopim Decanum Valentiuum Ili | storia 
finit. Ex Sodalitate literator ; ( Sancti Victoris et Sotioni in 
Qui- | rinali. Fol. 25 recto : Testimooium uitaj Callisti Tertii 
Ponti- | ficis maximi pie integerriineq ; actae qoo- | cunq ; 
sua? «Utis gradn. | Paulus Pompilius ad Musam suam. Fol. 
26. recto, in fine huiu$ carminu: Sylua Alphonsina finit. | Im- 
pressum Roma* per Eucharium | Silber alias Franck: Anno 
Salutis | noslrai. m.cccc.lxxxx. Die uero | Martis. xvi. mensis 
Februarii. In 4.° Char. Rom. nitido , eurn sign. tantum; lin. 
27 3 foU. 26. 

Ex hac vel accuratiorem redde dcscriptionem huiu» lihri ab Hain , 
ex fide aUorum, alUtam n. 13252. 

POMPONIUS MELA. De sitn orbis, adiectis Joaohimi Vadiani 

Helvetii Scboliis : Addita quoque in Geograpbiam Catechesi , 

et Epistola Vadiani ad Agricolam. Viennae Pannoniae % per 

Joannem Singrenium, m.d.xviii. In fol. 
Idem Opus cum eisdem scholiis et additamentis. 

Jiasiieae , apud Andream Cratandrum , m . d . xxii. In fol. 
PONCE de Leon (Gonsalus). Responsio ad librum Leonharti 

Waramundi Calviniani, in causa Coloniensi. Romae ,ap. Za- 

neUum, 1586. tn 4.° 
Scholastica Assertio pro disciplina ecclesiastica. Romae % 

ex Typ. Gabiana, 1593. in 8.° 
PONETUS (Petrcs). Propugnaculum Christiani Uogmatis de vera 

et corporali praesentia Corporis Christi in Encharistia. 

Antuerp. , ap. Beilerum , 1565. m 12.° 
PONLSSONUS (Fhanc). De Officio Paslorum et Ovium ad exem- 

plar Jesu Christi t Boni Pastoris. Toiotiae , ap. Colomies et 

Chasot, 1550. iu 12.° Digitized by Google 275 # PONTAS (Jsan). Exhortations aux malades en leur administrant 

le St. Viatique et rextrerne onction. Paris, Muguet, 1703. 
tn 12.° 

# Ibid., 1715. T. II. i» 12.' 

* Exhortations pour le Bapteme, les Fiancailles^ le iMa- 

riage, et la Ben&Jiction du lit nuptial. Paris ,'Muguet , 1703. 
tn 12.° 

# Entretiens spirituels pour inslruire, consoler et exhor- 

ter les malades dans les diffi&rens etats de leors maladies. 
Paris, fferinant, 1745. T. II. in 12.* 

# PONTE ( Lud. da ). Meditazioni sopra i prmcipali Misleri di no- 

stra Fede , colla pratica delr' Orazion mentale sopra essi. 
Bologna, alla Volpe , 1725-28. T. VI. in 8.° 
PONTE (Oldradus de). Consilia, seu Responsa et quaestiones 
aureae. Veneliis, Zenari, 1585. tn fol. 

# PONTEDEHA (Julius). De veteri scribendi ratione Epistolae 

duae. V. Scriptores Rei Rusticae etc. T. I. p. XXVIII. 

# PONTIFICALE romanum. Venetiit , ap.Juntas, 1543. fn fol. 

# Clementis VIII ac Urbani VIII auctoritate recognitum. 

Venetiis, Balleoni, 1740. tn 12.° 
frONTIROLUS (Fabritius). Responsom. Caesenae, em typ. Nerii, 
1645. in 4.° 

# PONTS et CHAUSStES. Essai snr la construction des routes , 

des ponts suspendus etc. traduit par M. I. Cordier. Lille , 
Reboux-Leroy , 1823. J. //. vol. I. in 8.° Avec Atlas. 

# PORPIIYRIUS , Philosophus. Opus ineditum ad Marcellam , interpr. 

notisq. declaratum ab Ang. Maio. Accedit ejusd. Porphyrii 
poeticum fragmentum. Item , Notilia et Specimen ineditorum 
operum Philonis Judaei et Eusebii Pampbili. Mediol. , R. 
Typis, 1816. in 8.° 
V. etiam Iambliciics , et Proclus. 

# PORRETTI (Ferd.). Grammatica della lingua latina. Roma,Con- 

tedini, 1811. in 8.° 

# PORTA (Carlo). Poesie in dialetto milanese. Milano, Ferrario, 

1821. T. 1L vol. I. in 16.° 

# Raccolla di poesie inedile in dialelto milancse , coll' ag- 

giunta della Prineide e di alcune altre anonime. Ilalia, 
(s. tip.), 1826. tn 16.° 

# V. anche Collezione delle migliori Opere in dial. mil. 

T. XII. 

# PORTA (Jo. Bapt.). Magiae Naluralis libri viginli. Rothomagi , 

Berthelin, 1650. tn 8." 

# PORTALIS. Discours sur !' organisations des Cultes. V. Con- 

CORDATO. 

POTTER. V. De Potter. Digitized by Google 276 * PORTEFEUILLE <T un Talon rouge. Paris, («. typ.), 1800. in 12.° 
PORTIUS (Jac. Phil.). Conclusiones utriusque Juris et regula- 

rum. Veneliis, ad candentis Salamandrae insignia, 1566. in 8.° 
** PORTIIS (Simon). De Celibatu. Neapoli, Sultzbachius , 1637. in 4.° 

* PORTO ( Luitii da). Lettere istoriche scritte dall* a. 1509-1511. 

Venezia, Alvisopoli , 1823. in 8.° 

* PORZIO (Camillo). Congiura de* Baroni del Regno di Napoli 

contro il Re Ferdinando I. 

Compagni {Dino). Istoria fiorentina. 

Davanzati ( Bern. ). Scisma d' Inghilterra. MUano , Fon- 
tana, 1830. in 8.° 
POSSEMBUUCH (Arnoldus). Panoplia cbristiani militis, ex sa- 
cris Scripturis studiose deprompta. Coloniae , Uorst , 1673. 
in 12.° 

De Oratione. Coloniae , Horst, 1673. tn 12.° 

POSSEVINO ( Ant. ) , d. C. di G. Trattato del Santissimo Sacri- 
ficio delPaltare detto Messa. In IAone , app. Gioue, 1563. 
m 8.° — f% e unito : 

2. Lettera, in risposta ad vno heretico habitante 

in Gineua (nella quale si danno alcuni auertimenti per leg- 
gere, et intendere rettamente la parola di Dio, et viuere 
secondo lei). In Avignone , per Pietro Rosso , 1666. in 8.* 

La stessa Lettera ristampata in Bologna , app. Aless. 

Benacci, 1567. in 8.° 

Titulnm hoius epistolae ab Alegambe (Bibl. Script. Soc. Jes. 9 edit. 
1676. pag. 81. ) omissum adde in eiusdem indice opernm istius 
Auctoris. 

Epistola (ad Ivonem Tarterium maioris Eccl. Trecensis 

Decanum ) de necessitate , vtililate , ac ratione docendi Ca- 
tholici Catechismi. Rationes itcm , quibus inter summas 
quasq; difficultates diuinum negotium dcbeat et possit pro- 
moueri. Addilus est Petri Camsii Paruus Catechisinus. /n- 
golst., Ederus, 1683. tn 12.° 

Opus ab Alegambe (I. c.) nonnihil diversimode notatum. 

* Alheismi Lutheri, Melanchthonis , Caluini, Bezs 

et aliorum nostri temporis haereticorum. VUnae , in Litua- 
nia, ap. Jo. Velicemem, 1586. tn 8.° 

Adde suprascriptas notas typographicas ab Alegambe (i. c.) omissas 
in censendo huius libri titulum. 

Judicium de scriptis Nuae, Joan. Bodini , Phil. Mor- 

nci et Nic. Machiavelli (mandato Innoc. IX editum). Romae, 
ex Typ. Va/tc, 1592. in 8.° Digitized by Google 277 

POSSEVINUS ( Ant. ). Iudicium de augustana Confessione ; Tra- 
ctatio, num expediat pacandae reipub. admittere haerelicos 
ad colloquium publicum de religione ; alterum Judicium de 
Des. Erasmo; Examen Picardicae Sectae. Absque uila no- 
ta (1). ttt 8.° 

(1) Sed, teste Alegambe (I. c), cditum, una cum suprascripto Jo- 
dicio, Lugduni, ap. Joan. Bapt. Buytson, 1593. 

Vita e Morte di Eleonora d' Austria Duchessa di Man- 

tova. Roma, Zannetti, 1594. in 4.° 

* Bibliotheca selecta de ratione studiorum ad disciplinas 

et ad salutem omnium gentium procurandam. Venetiis, ap. 
Salicatium , 1603. in fol. 

Hanc adde editionem duabus caeteris ab Alegambe notatis (Op. 
eit. pag. 82). 

* POSSEVINO (Gio. Batt.). Discorsi della vita ed azioni di Car- 

lo Borromeo Arciv. di Milano. Roma , Tornieri, 1691. in 8.° 
Dichiarazioni delle Lezioni di tutti li Mattulini dell* an- 

no, del Breviario Romano ed Ambrosiano. Ferrara, Mam- 

marelli , 1592. P. II. in 4.° 
Inni sacri del Breviario Bomano trad. , dichiarati ed 

arricchiti di meditazioni devote. Perugia, Eredi di Brescia- 

no, 1594. in 4.° 
POSTELLUS ( Guliel. ). De Magistratibus Atheniensium. Parisiis, 

ap. Vascosanum, etc. 1541. in 4.° 

* POTESTAS (Fklix). Examen ecclesiasticum cum novis additio- 

nibus. Mediol. , Agnelli, 1735. in 4.° 

* POTTIER ( F. G. ). Osservazioni intorno agli effetti del sislema 

atluale di pubblica istruzione , trad. da Andrea Pizzoli. Bo- 
logna, Masi , 182*2. in 12.° 

* POUGET (Franc. Amatos). Inslituliones catholicae in modum 

catecheseos. Florent. , Cambiagi, 1793-95. T. IV. in 4.* 

* POVfcDA (Gics. dk). Memoria inlorno al martirio e culto di S. 

Filomena ed alla invenzione del suo Corpo nel cimitero di 
Priscilla. Fuligno , Tommassini, 1833. ifl 8.° fig. 

* /vi, 1834. in 8.° 

* POVERO (IL). Foglio popolare. Bologna,Tip. Bortolotli , ( 1846- 

50). T. II. in fol. 

* DIAVOLO. V. Petroniano. 

* POZZETTI (Pompilio). Lettere intorno la vita e gli scritti di 

Gius. Parini. V. Bramikri. 

* PRAGMALOGIA cattolica. Lucca, Balatresi, 1828-41. T. XL. 

vol. XXI. in S.° Digitized by Google 278 

PRAGMATICA Sanctio beatissimi Ludovici Francorum Regis. V. 
Stilcs. 

( Caroli VII. F. R. ) cum Concordatis, accessit Commen- 

tarius Cosmae Guymier etc. Accedunt, in calce , Concordata in- 
ter Leonem X et Franciscum I. GulHar. Regem. Lugd. , <zp. 
Bonhome , 1638., in 8.° 

PRATEIUS (Pardulprts). Jurisprudentia vetus. Draconis et So- 
lonis Leges collect. et interpr. Lugd. , ap. Rovillium , 1559. 
ifl 8.° 

Lexicon Juris civilis et canonici. Lugd. , ap. Rovillium, 

1574. in fol. 

PRATEOLUS (vulgo nu Preac) (Gabr.). Nostrorum temporum 

calamitas et deploratio. Parisiis, Buon , 1560. in 8.° 
Omnes D. Fauli , atque canonicae epistolae quatuor li- 

bris digestae. Lovanii , ap. Foulerum , 1568. in 12.° 
De vitis sectis , et dogmaubus omnium Haereticorum , 

Elencbus alphabcticus. Colon. , ap. Calenium, etc. 1581. in 4.* 
PRATI (Gio.). Passeggiate solitarie. Padova, De Marchi, 1854. 

tn 8.° 

PRATICA divota per la novena e le dieci domeniche di S. Igna- 
zio. Bologna, Lelio dalla Volpe , 1727. tn 12.° 

PRATO ( IL ) spirituale de' Santi Padri recato in volgare da Feo 
Belcari. Bologna, Tip. Manigli, 1844. in 8.° 

PRECES depromptae a Sacris Bibliis. Arabice. S. u. n. , in 4.° 

Exemplar nitidissimum , ut modo e typographeo videator proditum. 

perpetuo Sacrorum Librornrn stylo concinnatae , quibus 

quotidie poterunt Sacerdotes gravius et sanctius alloqui Deum. 
Bergomi, ap. Natali , 1814. in 16.° 

Aliud E\emplar. 

PRECI da recitarsi nella Chiesa de' RR. Monaci Celestini di Bo- 

logna in occasione di qualunque Giustizia. Bologna , St. di 

S. Tomm. d' Aq. , 1745. in 12.° 
PRfiCIS historique des ficoles chreticnnes ; leurs rapports avec 

T Universite par Hya-D . . . Bourdeaux, Coudert, 1844. in 8.° 
1 d' un cours d' instructions sur 1' origine , les droits et 

les devoirs de I' Autorile souveraine dans 1' exercice des 

principales branches de I' administration (par le Card. Ger- 

dil). Turin, 1799. in 8.° 
PRECETTI elementari di Grammatica ilaliana ad uso della pue- 

rizia raccolti da G. A. {Gaelano Atti). Bologna, Nobili , 

1837. in 8.° 

PRECURSORE (IL). V. Miscellanea di Gazzelle. n. 2. 
PREDONZANI (Pietro). Concetti devoti in onorc dell' Eucari- 
slia. Venezia, Gattei , 1833. in 12.° Digitized by Google 279 

* PRELA (Tomm.). Confronto della Religione e Pieta della antiche no- 

trici con le nutrici cristiane. Roma, Tip. R. C. A., 1834. tn 8.° 

* PREMIAZIONE ( LA ) del grande Concorso Gregoriano solenniz- 

zata nell' Aula Massima del Romano Archiginnasio il 4 mag- 
gio dall' insigne artistica Congregazione de' Virtuosi al Pan- 
theon. Roma, RetHnelli, 1851. tn 4.° gr. — Vi e unito: 

La Dbposizionb della Croce alto rilievo in marmo ese- 
guito dal Comm. Gius. De-Fabris. Parole del Sac. Dom. 
Zannelli. Roma, Checchi, (1851). tn 4.° 

* PRESAGIO (IL). Ricordo di lelteratura giovanile. 1836. MUano % 

Canadelli, (1836). tn 8.° 

# per l'a. 1837. M, (1837), tn 8.° 

PRIERIAS ( Silvbstbr , qui et DE PRIERIO), Ord. Praed. De 

Strigimagarum , Daeraonumque Mirandis, Libri Tres, una 

cnm Praxi et ratione formandi Processns contra ipsas. Ro- 

mae , in aed. P. R. , 1575. in 4.° — Acced. 
2. Spinbus ( Rarthol. ) , Ord. Praed. Quaestio de Strigibus. 

Ibid., 1576. tn 4.° 
— — Aurea Rosa , videlicet Expositio super Evangelia totius 

Anni. Venet. , ap. Samovinum, 1569. tn 4.° 
PRIMASIUS, Afrus, Episc. Utkem. Super Apocalypsim B. Jo- 

hannis Apost. Coloniae , ex aed. Eucharii , 1545. in 8.° 

* PRINCIPJ della scuola Rosminiana esposti in lettere famigliari 

da un prete bolognese (P. Rallarini Gesuita). Milano, Ar- 
zione, 1850. T. II. vol. I. in 8.° 
PRISCIANUS V. Iamblichus. 

* PRITANIO LAMINDO ( Muratori Lodovico Ant. ). Riflessioni so- 

pra il buon gusto intorno le Scienze e le Arti. Venezia , Pa- 
rino, 1708. T. II. in 12.° 
PRIVILEGIA Ordinis Sancti Lazari Hierosolymitani. Romae , ap. 
Rladum, 1566. tn fol. — Accedit: 

2. Bulla Pii Papae IIII. Conflrmationis , et Ampliationis 
privilegiorum Religionis Sanoti Joannis Hierosolimitani. lbid., 
ap. eund. , 1560. tn fot. 
— — - per complures Summos Pontifices Ordini Fratrum Mini- 
morum concessa et communicata^ edente P. F. Gaspare 
Passarello. Accedit Vita B. Francisci de Paula. Neapoli, in 
off. Salviani, 1573. tn 8.° 

* PROCESSO del gen. Ramorino. rortno, Favale , 1849. tn 8.° — 

Vi e unito: 

2. Narrazionb dettagliata e vera della battaglia data il 
23 marzo 1849 sotto le mura di Novara coll' aggiunta di 
due carte. (Bologna), Soc. tip. bol. , in 8.° 

3. La Battaglia di Novara del 23 marzo descritta da un 
distinto uffiziale francese. Torino^ Ferrero , 1849. tn 8.° Digitized by Google •280 PROCLUS. In Claudii Ptolemaei Quadripartitum Enarrator Ignoti 
nominis, quem tamen Procldm fuisse quidam existimant. 
Gr. Lat. Item 

Porphyru philosophi Introductio in Ptolemaei opus de 
effectibus astrorum. Gr. Lat. ; praeterea 

Hermetis philosophi de Revolutionibus nativitatum, incer- 
to interprete. Basileae , ex off. Petriana, 1659. in fol. 
V. etiam Iamrlichus. 

PROCOPIUS, Caesariens. De Gothorum origine. V. Codex. 
PROCOPIUS Gazaeus, Sophista Christiamts. Variarum in Esaiam 
Prophetam commenlationum epitome: cum praeposito Euserii 
Pamphili fragmenlo, de vitis prophetarum. Gr. Lat., Joan. 
Curterio interprete. Additae sunt ad Graeca Esaiae verba 
veterum septem interpretalionum duTerentiae , cum suis no- 
tis ab Origenis hexaplis desumptae: quarum explicatio po- 
nitur in praefatione. Parisiis, ap. Chesneau, 1580. tn fol. 
** PROFESSIO Orthodoxae fidei , quae ex praescripto S. Sedis Apo- 
stolicae ab Orientalibus ad S. R. E. unitatem venientibus 
facienda proponitur. Arabice, Latine. V. Brevis inter Ad- 
denda. 

* PROGETTO di Codice di Polizia preventiva e correzionale , con 

Osservazioni sopra alcuni punti di esso. Macerata, Mancini, 
1847. tn 4.° — Vi t unito: 

Progetto di un Editto sulla procedura criminale e Co- 
dice penale. 

Regolamento organico dell' Ordine giudiziario. Ms. Con 
fogli stampati e mss. sopra avveniraenti di que' tempi. 

♦ PROPERTIUS (Sext. Adr.). Carmina, quae exstant, ex recens. 

C. T. Kvinoel. Aug. Taur., Vid. Pomba, 1822. T. U.inS. 9 

♦ — ex recens. Vulpii. V. Catullcs. 

♦ I quattro libri delle Elegie recati in versi italiani , con 

testo, varianti e note, dal Cav. Mich. Visraara. Milano, 
Ferrario, 1818. T. IL in 8.° 

# PROPRIETA ( DELLA ) rispetto al diritto politico , trad. da Car- 

lo Marieni. MUano , St. del Genio tipogr. , An. I. della Lib. 
Ital. , in 8.° 
# Altra Copia. 

# rurale e dei patti fra il padrone e il lavoratore. Di- 

scorso di M. M. (Marco Minghetti). {Estr. dal vol. II. fasc. 
3.° delle Mem. della Soc. Agr. ). in 8.° 

* PROSE e Rime per il trasporto del monumento e delle ccneri di 

Lodovico Ariosto. Fenara, Bianchi e Ncgri > Anno X. in 4.° 

* ed iscrizioni in moiie di Giambattisla Rodoni. Parma, 

Ved. Bodoni, 1814. m 8.° Digitized by Google 381 

* PROSE e Versi a perpetua onoranza del Dott. Luca Stulli. Bo- 

logna, Nobili, 1829. in fol. Con ritr. 

Exemplar in charta praestantiori } ac splendidc compactum. 

* in morte della Principessa Guendalina Talbot Borghese. 

Roma , Puccinelli, 1841. in 8.° 

* in morte del march. Antonio Bolognini Amorini. Bolo- 

gna, alla Volpe , (1845), in 8.* Con rilratto. 

# in morte del Co. Cav. Avv. Luigi Salina. Bologna, 

alla Volpe, 1846. (n 8." Conritratto. 

PROSPER (S.), Epiic. Aquitan. Opera. Colonia, HH. Birckman- 
ni, 1665. in 4.° 

♦ Epistola ad S. Augustinum de Reliquiis Pelagianae hae- 

reseos in Gallia subolescentibus. F. Patres (SS.). Opera 
selecta etc. T. II. p. 1. 

# Aliae Epistolae in eundem argumentum. De Gratia 

Dei et Libero arbitrio hominis contra Collatorem. — Car- 
men de Ingralis, et Epigrammata. F. Patres (SS.). Ope- 
ra selecta etc. T. III. pag. 17. 

* PROTESTA contro i progetti di uno scolo generale delle Campa- 

gne a destra di Reno, e Voto del Cav. Assalini a difesa 
della Roniagna. lmola, Galeati, 1826. in 4.° Con carta topogr. 

* PROTOCOLLO della Repubbl. Rom. Collezione degli Atti , Indi- 

rizzi e Protestc trasmesse all' Assemblea ed al Governo do- 
po T invasione francese. Roma, Tip. Naz., 1849. in 4.° 
PROTOTYPON vetcris Ecclesiae, seu Vitac sanctorum Patrum 
etc. collectae a Theoderico Loher etc. V. Lohbr. 

# PROVERBES (LES) de Salomon. Explication latin-francois , tiree 

des Saints Peres et des Auteurs ecclesiastiques. Bruxellet, 
Frick, 1698. in 12.° 

# PROVINCIA ( LA ) di Ravenna ringrazia al Sovrano decreto che 

ha prorogato il reggimento del Card. L. Amat. Faenza, 
Conti , 1841. tn 4.° Con tre altri opuscoli relativi. 

PRUDENTILS ( AUR. ) Clemens. Opera ex editione Theod. Pul- 
manni, et Vict. Gisellini, cum commentario ejusdem Gisel- 
lini. Antuerp., ap. Planlinum, 1564. in 8.° 

PRZIBRAM (Joan.). V. Cochlaeus. Hist. Hussit. 

PSALMI. Proverbia Salomonis. Ecclesiastes. Canticum Canticorum. 
Cum breuibus ex Hebraco annotationibus {Francisci Vatar 
blj (1)). Parisiis, ex off. Rob. Stephani, 1628. in 4.° (Cum 
variantibus m$s. ). 

(1) Legitur hoc nomen in fronte post vocem annotationibus scriptum 
rnann Gabrielis Palaeoti Card., ut censeo. Quapropter ex flde 
tantac auctoritatis addere potes et hoc opus caeteris huius Inter- 
pretis a Le Long noutis. (T. 1L p. 999). 

36 Digitized by Google 282 

PSALTERIUM (QUfNCUPLEX), Gallfcum. Rhomamira. Hebrai- 
cum. Velus. Concttiatum. Com commcntariis , a Jacobo Fa- 
bro. (LaUne). Parisiis, typis Uenr. Steph., 1513. in fot. p. 

Exemplar secundae emissionis , ut in summa fronte legitur. 

PSALTEUIUM, Hebraium, Gra?cum, Arabicum, et Chaldaeum^ 
cum trifeus lalinis inierprctationibus ct giossis, (sive Octa- 
plus Psalicrii Augustirt Justuuam Gcnucnsis). /n/fne. Im- 
pressit miro ingcnio , Petrus , Paulus Porrus , gcnwe (1) in 
scdibus Nicolai Justiuiani Pauli, prssidcntc rcipub. gcnuen- 
si pro Sereaussimo Fiancorum Rcge, prcstanti viro Octa- 
viano Fulgoso, anno chrisliane salutis, millcsimo quingen- 
leskno aextoderimo mease. YlUIbri. ln 4.° maj. (2). 

Editio Prinecps singulis singularum Hngnarum characteri- 
bus impressa, et, quamvis antiqua, salis obvia, cum dno millia 
einsdem exeerplaria cxcusa fuerint, nt ftdem facit ipse Justinia- 
wis in eius Ann. d*U« Jtepubb. di Genova p. 224. De ea prac aliis 
capwse disscrit Maittaire T. II. p. 117. Praeter latinum titnlum 
suprnscriplum, quadruplicem adbuc, hebraicuui sciiicet, graecum, 
araiHcum et chaldaicum frons pracbet laliori ornatu drcuroscptum. 

(1) Alinimc vcro Taurioi, ut nolat Auctor vcteris Calalogi huius 
nostrac Biblioibcruc, dcccpius baud dubio ab his vcrbis : Petrus 
Paulus Porrus Aledtolanensi* , Taurini degens , quac ad calccm ha- 
bentur , sub Insignc oflicinatoi is librarii , porrum cxhibente ( eius 
nominis symbolum) cuin duplici PP. Qua autcm ratione Por- 
rus, Hcct Tuurini dcgeos , nt ipse fatetur,boc opus ediderit Ge- 
nuae, facflc intelligitur advcrtens patriae Jusliniani, qui curam 
gcssit buius Psalterii (quod Octaplum ipse nuncupat ab octo, 
queis variarum linguarum interprelationumque scriptura columel- 
Its distinguitur ) , dc quo ct de eius opere cf. LsLonc, Discours 
sur tes Bibles Polygl. p. 32. 

(2) V inspeetion d J un exemplaire de ce livre non coupe* nous a con- 
vaincu qu'il est de format in 4.°, etnonpasm fol., comme on le 
croit giiUralement. Brunet. 

«k hebraco ad verbnrn fcre translatum Fr. Felice Pra- 

tense OwL berem. S. Augustini inlerprete. Veneliis, in aed. 

Liechtcnstrit* , 1515. in 4.° 
PSELLUS. Dc Dncittonibus. V. Iamblicuus. 
PIDLEMAELS (Clauo.), Alcxandrinus. V. Firmicus. 
PUCUUS ( Amt. ) , Card. De Corporis et Saoguinis D. N. J. C. 

aacrificio Homiliae Xllll. Bononiae , ap. Giaccarellum, 1551. 

tn 4.° 

* PULCI (JLuigi). U Morgante maggiore. Venezia, Palcse . 1794. 

T. IV. vol. II. tn 12.° 
» PUNTI EcolesiasUci compilati o trasmessi da S. A. R. a tutti gli 

Arcivcscovi e Vescovi defla Toscana c loro rispettive rispo- 

sle. V. Am. etc. Digitized by Google 283 

PUTEUS (Jac). Decisiones. Lugd., Pesnot , 1583. t* fot, 

* PYRCKER ( Gio. Ladislao ). Perle dell' antico Testamento. — 

Poemetti sacri tradotli dal tedesco in verso itaL dal Cav. 
Carlantonio Co. Gambara. Brcscia, Bettoni^ 1824. T. II. 
iu 8.° /ig. 

PYTHAGORA. Poemata gnomica. V. Theognis. 
Aurea verba et symbola. V. Iamblicuus. 

* QUADRIO (Franc. Saverio). Disscrtazioni critieo-storiche hilor- 

no alta Rezia, opgi detta Valtellina. Milano , Stamp. della 
Soc. Palat., 1755. T. III. vol. I. in 4.* Con ritratto di 
Bened. XIV. 

* QUADRO (IL) della Morte considerata filosoficamente e religio- 

samentc. Bologna, Tiocclti , 1815. in 8.* 

# del Cristiancsimo dai primi teropi del Mondo sino ai 

giorni nostri. Con appcndice. Ferrara , Pomate\li y 1837. in 8.° 

* QUARTI (Paulus M.). Matura discussio casnum cpiscopalium. 

Neapoli , ap. Castaldum, 1668. in 4." 
QUARANTA (Strph.). De Concilio provinciali, ex auctoritate 
Arcbiepiscopi in suflragancos , eorumq. subditos ct totam 
Provinciam. Neapoli, ap. Salvianum, 15S6. tTt 8.° 

* QUARESIMA (LA) sanliflcata etc. Imola, Galeaii, 1847. tn 12.° 

* QUESNEL ( P. ). Prcghicro crislianc in forma di medilazioni. Fcr- 

celli, Stamp. Patria, 1789. T. I/. tn 16.° 

* QUESTIONS sur 1' Encyclopedie par des amateurs ( Voltaire). (Ge- 

neve) 1771. T. IX. in 8.° 

QUICIIELRERGUS (Samuel). Apophthcgmata Biblica ; item Stra- 
tagcmata Ribliua. Colon. , sumpt. Bircknuinni , 1571. in 8.° 

QUINTILIANUS (M.) Famis. Inslitulionum Oraloriarum libri 
XII diligcntius rccogniti mdxxu. — lndcx capitum totius 
operis. — Conucrsio diclionum Grrecarum, quas ipsc au- 
tbor in latinuin non translulit. In fine : Venetiis, in aedilm 
Aldi, et Amlreae Soceri mense ianuario. m.d.xxi. in 4.° 

Vcnnstum Exemplar. 

* De institutione oratoria, ex rccensione G. L. Spaldingii. 

— Declamaliones. Aug. Taur. , Pomba, 1824. T. VII. in 8.* 
QUINTINIUS (Joan. ). Ocloginta quinquo regulac, scu canoncs 
Apostolorum cum vctuslis Jo. Monachi Zonarae in oosdem 
Commentariis latiue inodo vcrsis. Parisiis, ap. Wcchelum , 
1558. tn 4." Digitized by Google 284 

QUINTINUS (Joan.). Speculum SacerdoUi. Parisiis, ap. We- 

chelum, 1559. tn 4.° 
Haereticorum Catalogus ct Historia. etc. V. Tertul- 

LIANCS. 

* QUOTIDIANO (IL). Giornale, dal 1847-48. (Bologna), Tip. dcl- 
le Mu$e. T. II. in fol. R. RABANUS (Maurcs), Mogunt. Archiep. De Clericorum institutio- 
ne, et ceremoniis Ecclesiae. Coloniae , Praet , 1532. tn 8.* 

De virtutibus , viliis , ac ceremoniis antiquae Ecclesiae. 

V. Lazics. 

* RABBIUS (Carolus), Bonon. De Mathematicarum disciplinarum 
ad Theologiam ulilitate, ipsarumque in ea usu Dissertalio. 
Faventiae, apud Josephum Antonium Archium, 1729. in 4.* Minime vero in foglio, ut notat Fantuzzius ( T. VII. p. 145). Conlinuatio Historiae Episcoporum bononicns. a postre- 

mis annis Gabr. Palaeoti usque ad Prosperum Lamhertini. 
V. Sigonius, edit. Mediol. T. 3.° p. 600; et Sigo.nius. De 
Episc. bonon. n. 2. 

RaccoKa di Sinonimi, ed Aggiunti italiani. Roma , Bour- lii, 1821. tn 4." 

* RACCOGLITORE (IL), ossia nuova Collezione di matcrie dilet- 

tevoli ed istruttive. Bologna, Marsigli, 1824. tn 8.° 

* RACCOLTA di tutti li Bandi, Ordini, e Provisioni falle per la 

Citta di Bologna in tempo di contagio negli anni 1628-31. 
Bologna, Donini, 1631. tn 8.° 

* de' Bandi , Notificazioni , Editti etc. pubblicati in Bo- 

logna dopo V ingresso delle truppe Francesi 19 Giugno 1796 
sino ai 15 luglio 1802. Botogna, Stamp. Cam. , T. XIV. 
in 8.° ptcc. 

delle Leggi e disposizioni di pubblica Amministrazione nello Slato Ponlificio dal 1831 al 1833. Roma, Tip. della 
R. C. A, 1834. T. VIII. (compreso il vol. deirindice). 
tn 8.° 

delle Leggi clc. dal 1.* Gcnn. 1834 al 31 Dec. 1842. Mj T. XIII. in 8/ 

delle Leggi , Decreli etc. del Govcrno dcllo Slato Ro- mano dal 24 nov. 1848 al 29 dic. 1849. Bologna, Tiocchi, 
1849. T. III. in 8.° Digitized by Google 
285 * RAGCOLTA di documenti autentici sulle vertenzo insorte fra la 

S. Sede ed il Governo Francese nell' usurpazione degli Sta- 
ti della Ghiesa dalFanno 1805 all' epoca del ritorno di Pio 
VII alla sua Sede. Italia, 1814. T. III. vol. I. in 8.° 

* dei rapporti delle Sessioni tenute dalla S. Congregazio- 

ne deputata sugli aflari ecclesiastici del mondo cattolico 
dall'a. 1814-1817. (5. a. n.) , T. VII. in 8.° 

* cronologico-ragionata di Documenli inediti, che forma- 

no la storia diplomatica della rivoluzione e caduta della 
Repubblica di Venezia (deW Ab. Tentori). Firenze, ($. tip.), 
1800. T. II. vol. I. in 4.° 

* degli Ordini ed Avvisi elc. stati pubblicati a Milano 

dopo il cessato Governo Austriaco (cioe dalli 7 maggio 1796 ) 
sino ai 6 aprile 1799; e dal giugno 1800 ai 12 febbr. 1802. 
Milano, Veladini, 1796-1802. T. X. vol. III. in fol. 

* per ordine cronologico di tutti gli Atti, decreti nomi- 

ne , etc. del Governo prowisorio della Republ. Veneta , non 
che Scritti, Avvisi, Desiderii etc. dei cittadini privati, che 
si riferiscono ali' epoca presente. Venezia , Andreola, 1848. 
T. VIII. vol. IX. in 8.° 

* dei Regolamenti generali , Istruzioni ed altri Ordini re- 

lativi alla Comunita del Contado e distrelto Fiorentino com- 
pilato nel 1815 per uso dei Cancellieri Comunitativi. Firen- 
ze, Stamp. G. Ducale , 1815. tn 8.° 

# di Costituzioni. Bologna, Sassi, 1848. tn 8.° 

# d' Autori Italiani , che trattano del Moto delle acque. 

Bologna, Marsigti, 1821-24. T. XV. in fol. 

Tomus decimus sire postremus primae Scriei desideratur. 

* di leggi, regolamenti e discipline intorno al Canale di 

Reno di Bologna con appendice ( compilata dall' Avv. Emi- 
dio Mezzini). Bologna, Sassi , 1834-38. T. III. in fol. 

* di memoric, dissertazioni , trattati di particolari ma- 

lattie, osservazioni cliniche, discussioni teoriche, esperimenti 
etc. di celebri medici italiani del sec. XIX. Bologna, aila 
Volpe, 1826. tn 8.° 

# di Opere mediche moderne italiane. Bologna, Marsi- 

gli, 1827. T. X. vol. IV. in 8.° 
# di diversi opuscoli sopra le Risaje. Bologna, Marsigli , 

1826. tn 8.° 

* delle Vedute della Citta di Bologna , per cura di Ca- 

millo Guglielmini. Tav. 60 incise tn fol. obl. 

* di Vite di Santi per ciascun giorno dell' anno , che si 

dispensano per avvocati e protettori sotto il titolo di Santi 
del mese, massimamente dai Padri dell' Oratorio. MUano, 
Pogliani, 1830. T. II. in 12.° Digitized by Google RAGCOLT A di oraztoni e pie opere » per le quali sono state con- 
cedule S. Indulgenze. Bama, Saivtorti, 1818. in 12.° 

di vari esercizi di Pieta ed istruzioni. Bologna, Lelio 

dalla Volpe, 1777. in 12.° 

Altra Copia. 

di lettere ad on amico. (S. o. n.), ra 8.° 

Haec altera est editio opusculi sub voce Letterb ad un amico no- 
tati, quae prodiit Mutinae, an. 1833. 

generale dei poetici Componimenli venuti in luce per 

1' avventuroso pontificato di Pio IX. Bologna, Marsigli 

RoccM e Tiocchi, 1846. tn 8.* 
di poesie divcrse e nuove del Sig. Ab. C. (Casti). Ro- 

ma (Bologna, Marsigli), 1790. in 16.° 

de' piii applauditi Componim. teatrali. V. BmtoT. teatr. 

RACINE (Jean). Oeuvres. Amsterdam , Bemard, 1736. J. //. 

tn 8.° fig. 

RACINE (Luigi). La Religione. Poema trasportato in versi to- 
scani sciolti dall' Ab. Gaspare Cassola, col testo francese a 
fronte. Milano, Pogliani, 1787. T. II. in 8.° 

RADULPIIUS (Niger) Flaviacensis , Mon. Bened. In mysticum 
illum Moysi Leviticum libri XX Commcntaria. Coloniae, 
Cervicomus, 1536. in fol. 

RAFFAELLl (Petr. ), Episc. Carpensis. Epistola pastoralis ad Cle- 
rum et Populum Civ. et Dioec. Carp. Romae , Moualdi , 
1841. tn 4.° 

RAGGUAGLIO del viaggio compendioso di un dilettante antiquario 
( P. Felice Caronni Barnabita ) sorpreso dV corsari condotto 
in Barbcria e fclicemente ripatriato. MUano , Sonzogno , 
1805-OC. T. II. vol. I. in 8.° 

dellc Nozze di Filippo V e di EUsabelta Farnese cele- 

brate m Parma l'a. 1714. Parma, Stamp. di S. A. S., 
1717. tn fol. 

circa il ch. P. Abate D. Prospero Cavalieri, con un 

catalogo degli uomini illustri della Congreg. dc' Can. RR. 

del SS. Salvatore e Laterancnsi nelle Scienze e Belle Arti. 

Boma, Tip. delle B. A. , 1836. in 8.° 
RAGIONAMENTO sulle causo e gli cffetti deUa Confcderazione 

Renana (del marcheie Lucchesini, ministro del re di Prtusia 

a Parigi). Ilalia, (s. tip.), 1819-23. T. III. in 8.° 
sopra il rispetto e venerazione dovuta aile persone sa- 

cre. (S. a. n.), in 8.° — Vi e unito: 

2. Risposta ad aicune difficolla proposte intorno al Ra- 

gionamento sopra U rispetto dovuto alle personc sacre. 

(S. a. n.), in 8." Digitized by Google 287 

* RAGIGNE ed Esperieuza. Risposta ad tin oposcolo francese, che 

ha per titolo: Code de ia Socitii phHosophique. Londra, (%. tip. ), 
1814. in 8/ 

RAGUCIUS ( Ant. ). De Voee Canonicorum in Capitnlo , officio 
in Cnoro et Miasa ia Ecctasia. Ntapoli, ap. Scorrigium, 
1621. in 8.° 

RAINERIUS (Jur. Caes. ). Censurarum et Irregularitatum Cata- 
logi. Bracciani , ap. Phaeum, 1620. tn 12.° 

* RAMAZZINI ( Berxajrdinus). DcFontium Mutincnsium admiranda 

scaturigine tractatns physico-hydrostaticus. Mutinae , Sulia- 
ni, 1691. tn 4.° — Acced. 

2. De Constitutione an. 1690-94. apud Mutinenses, 

Dissertationes. Mutinae , IfH. Cassiani etc. , 1690-96. tn 4.° 

3. Tortds ( Franc. ). Disscrtatk) epistolaris circa Mercurij 
JMotiones in Barometro. Mutinae , Soliani, (1 698 ),in 4.° * 

4. ScuTELLABi (Gius.). La Monaca innocente. Ferrara, 
? f Pomatelli, 1700. in V 

* RAMBELLI (Gja.n Franc). Notizie istoriche della B. V. del Bo- 

sco. Jmola, Galeati, 1834. in 8.° 

# Cenno storico del moto e saccheggiamento di Lngo nel 

1796; con appendice di documenti e di testimonianze sto- 
riche. Bologna, DalVOlmo e Tiocchi , 1834. tn 8.° 

* Comiucntarib della yila e delli scritti dei Can. Franc. 

Leopoldo Bcrtoldi. Lugo, Melandri, 1835. tn 8.° 

Intorno invenzioni e scoperte italiane. Lettere a D. Dom. M. Ferri. Bologna, DalVOlmo e Tiocchi, 1837. tn 8.° 
Trattato di Epigrafia itaiiana. Bologna, Soc. tip. bol., 1853. in 8.° 

RAMPELOGIS (Ant. de). Figurae Bihliae. Lugd. , ap. Rovillium, 
1570. in 12.° 

De taria soriptione nominis huins Auctorts notat Maitt. T. V. P. //. 
p. 196: Rahpigallis , sive Rampigollis, vel Rampilogi, juxta 
Orland. p. 319; quibus addam: db Rampbgolis, Rampbgola, 
Rampbgolo vel Rampblogo, et etiam db Rampblogis, quam ex- 
treinam terminationem sacpius mihi nancisci contigerit. 

RAMUS (Petrcs). Ciceronianus. Parisiis, ap. Wechelum, 1557. 
tn 8.° 

Gramraatica praeca, qnatenus a latina difiert. Parisiis, 

ap. Wechelum, 1562. tn 8.° — Acced. 

2. Liber de Syntaxi graeca, praecipue quatenus a 

Lalina differt. Ibid. , ap. eundem, 1562. tn 8.° 

3. Rudimeula Grammaiicae graecae. Ibid. , ap. eund., 

1565. in 8.° 

Scholac in liberales artce. BasiL , ap. Episcopium , 1569. tn fol. Digitized by Google RANALLI ( Fbrd. ). Vite di Uomini illustri romani. Firenze , Po> 

gni, 1838. fasc. XXII. in fol. fig. 
RANUZZI (Ann.). Annuario geografico italiano. Anno I. Bolo* 

gna, aila Volpe , 1845. tn 12.° 

Huius Operis Continuatio sequenti anno prodita, quippe quae ano- 
nyma, notata est sub voce Annuario. 

RANZA (Ant. ). Esame della Gonfessione auricolare e della vera 
Ghiesa di G. C. MUano , Anno II. della Uberta, in 8.° 

Discorso, in cui si prova la Sovranita civile e religio- 

sa del Popolo con la rivelazione. Pavia, Comino, in 8.° 

RANZANI (Cam.). Elementi di Zoologia. Bologna, A. Nobili, 
1819-26. T. III. vol. XIII. in 8.° fig. 

Exemplar in charta excellentiori. 

RANZOVIUS. (Henr.). Exempla, quibus Astrologiae scientiae cer- 
titudo comprobatur. Accedit tract. de Annis climactericis , et 
Periodis Imperiorum cum plurimis aliis artem astrologicam 
illustrantibus. Colon. , ap. Cholinum, 1585. in 4.° 

Tractatus astrologicus de genethliacorum thematum iu- 

diciis pro singulis nati accidentibus. Francof. , ap. Rickterium, 
1602. in 12. # 

Francof., ap. Hoffmannum, 1625. in 8.° 

RAPPORTO (del Pro-Ministro Ang. GaM) sul bilancio generale 
( dell' Amministrazione dello Stato Pontificio ) del decennio 
del 1835-44. tn fol. Con Memoria sul raedesimo (deirEmo 
Card. Ant. Tosti). Roma, Ospizio apost., 1851. in 4.° 

RASIER ( Gius. Ant. ). Analisi del Concilio di Pistoia tenuto nel 
1 786 da Mons. Scipione de' Ricci. Opera posturaa , divisa 
in due parti. (Manca la prima). S. a. n. , in 8." 

RASORI (Luigi). Trattato elementare di trigonoraetria piana, 
con le tavole dei logaritmi de' numeri naturali da 1 a 
101000 e dei seni, coseni, tangenti e cotangenti di minu- 
to in minulo con i primi 4 gradi di 10 in 10 secondi. Bo- 
logna, alla Volpe , 1842. tn 8.° 

RATIO atq. inslitutio Studiorum (Societatis Jesu). Romae , in 
Collegio Socielatis Jesu. m . d . xci. In 8.° 

Altera cditio ccleberriini huius libri , cnius integra Princeps tantum 
concitavit clamorem in Eruditorum omnium natione, ob eam par- 
tem, quae opinionum dclectum censuramque coniinet, et cuius e- 
xemplaria sunt adco perrara, ut digitis corum numerus compu- 
tctur. De qua si plura scire lubct consulc Dc Bure (BiH. instr.n. 
1008); qui autem de hac nostra haec ait: Adition mutilee , tnttit 
recommandable et pricieuse aux yeux des curieux , a eause de la Pri- 
face , qui se trouve a la t4te , dans la quelle les Jesuites annoncent 
eux mimes ta difference qu'il a entre celle-ci et VOriginale. Digitized by Google 289 * RATISBONNE (M. Alf.). Lettcra storica al Curato della Arci- 

confraternita del Sacro Cuore di Gesii eretta in Parigi. Bo- 

logna, Tip. di S. Tomm. d'Aq., 1842. in 8.° 
RAULIN (Joan.), Ord. Ciun. Sermones quadragesimales. Venetiis, 

Somaschi, 1575. in 4° 
Sermones de Sanctis. Venetiis, Somaschi, 1576. P. II. 

vol. I. m 4:° 

* RAVASINUS (Garr.), de Bononia, Carmelita. De Laudibus sa- 

crac Tbeol. Oratio , in die S. Hieronymi , habita in templo 
Metropol. Bonon. Bononiae , ap. HH. Romj, 1697. in 4.° 
RAVISIUS. V. Textor. 

RAZZI ( Serafino ) , Domenicano. Sermoni per le piii solenni cosi 
domeniche come feste di Santi. Fiorenza , Sermartelli , 1676. 
tn 4.° 

Vite de' SS. dell' Ordine de' Predicatori. Firenze , Ser- 

marteUi, 1577. tn 4.° 
Hymnario dominicano trasportato in versi sciolti, con 

alcune Annotazioni in prosa. Perugia, Bresciano, 1687. in 4.° 
RE (DE) Sacramentaria contra perduellcs Haereticos libri decem 

duobus Tomis comprehensi, cura et studio unius cx prae- 

dicatorum familia ( Renati-Hyac. Drouin). Venetii*, ap. Za~ 

ne, 1737 (1). T. IL in fol. 

(1) Minime vero 1736, ut noUt Barbicr, n. 23639. 

* RE (Filippo). Rapporto al Ministro dell* interno sullo stato del- 

r Orto agrario dell* Universita di Bologna. Milano , Silvestri, 
1812. tn 8.° fig. 

REALINUS (Bernardinus). Commentarius in nuptias Pelei et The- 
tidis Gatullianas. Ejusd. aliquot in varia Scriptorum loca 
annotationes. Bononiae , ap. Giaccarellum , 1551. in 4.° 

REBUFFUS (Petrus). Enchiridion Judicum ecclesiasticorum , et 
Compendium alienationum rerum Ecclesiae. Parisiis , VAnge- 
M, 1544. in 12.° 

iiponomiai , seu Privilegia universitatum , collegiorimi , 

scolasticorumque etc. Parisiis, Vidouaeus, 1549. tn 8.* 

Concordata inter Papam Leonem X ac Regem Franci- 

scum I. in duos distincta tomos; Primus continet Concor- 
datorum ipsorum textum , cum interpret. P. RebufD ; Secun- 
dus autem tractatus Nominationum et de pacificis possesso- 
ribus eiusd. Rebuffi. Parisiis, ap. Galeotum a Prato, 1551. 
T. II. in 8.° 

Praxis Beneflciorum. Venetiis, ap. de Caballis , 1568. 

tn 4. 

RECUSATIO Tridentinae Synodi a. 1546 a Statibus Augustanae 
Confessionis evulgata etc. V. Declaratio. 

37 " - 

Digitized by Coogle 290 

REDATTORE (IL) del Reno dal 1807-1813. Bologna, Sassi , 

1807-14. T. VII. in fol. {Negli ullimi due anni e intitolato : 

Giornale del Dipartimento del Reno). 
REDI (Franc. ). Alcune operetle. Ven. , Alvis., 1820. T. II. in 8.° 
REEDIFICATIONE (DE) Monasterii C. Martini de Scalis Pan- 

hormi Ord. S. Rened. V. Libellus. 
REFLEXIONS sur la misericorde de Dieu, par une Dame peni- 

tente (la Ihichesse de la Valliere). Lyon , Besson, 1718. tn 12.* 
REFORMATIONES et Conslitutiones Causarum civilium PalaUi 

Legali in civ. Bonon. V. Constitctiones el Taxae Fori etc. 
REGIA Parnassi, seu Palatium Musarum. Parmae , Fratres Bor- 

«\ 1771. tn 8.° 

REGIMEN Sanitatis Salernitanum. Fol. 1. rect. tit. Regimen Sa- | ni- 
talis cu expositione magistri Arnal- | di de villanoua Cathel- 
lano | Nouiter Impressus. infra iabula ligno caelala. Fol. 2. 
rect. ( cum sign. a ii ) : Incipit Regime sanitalis salernitatu ex- 
cellenlissimu pro coser- | uatione sanitatis totius humani ge- 
ncris perutilissimu : necno a ma- | gistro Arnaldo de Villa 
noua Cathellano oium medicor ; uiuentiu | gema utililer : ac 
secundum oium antiquior; medicor; doctrina ue- | raciter 
expositum : nouifer correctura ac cmendatum per egregis- 
si- | mos ac medicinae artis peritissimos doctores Montis- 
pessulani rege | tes. Auno. h . cccc . lxxx. praedicto Ioco 
actu moram trahentes Fol. 82. verso , in medio: Hoc opus 
optatur : quod | flos medicine vocatur. Absque ulla nota. In 
4.° Char. rom. , cum sign. tantum , lin. 29. foll. 82. 

Editio ab Hain descripta (n. 13750), sed non perspecta; ideoqne a 
nobis de more eius allata , ut ipsius descriptio vel accuratior red- 
datur. Animadvertas notam anni 1480, in quo fertur hoc PoCma- 
tion per Doctores Montispessulani recognitum fuisse, haberi plu- 
ribus in editionibus etiam posterioribus huius Operis (cf. Hain. 
n. 13747-13758), de quo ait Brunet: Jl passe pour certain que cs 
poeme a iti composi vers ta fin du XI siecle par Jean de Milan, 
et qu' Arnaud de ViUeneuve n'en est que V iditeur. 

REGIS (Alex. ). Clavis aurea, qua aperiuntur errores Michaelis 
de Molinos. Venetiis, Bernardon, 1682. in 12.° 

R£GLE de St. Augustin et Constitulions pour les Religieuses de 
la Congrcgation de Notre-Dame-de-Charite du bon-Pastcur 
d' Angers. Bome , Salviucci , 1836. tn 8.° 

Autre Exemplaire. 

RtGLES de S. Augustin, Constitutions et directoire pour les 
Soeurs religieuses de la Visitation. Paris, Beauce-Rusand , 
1818. in 16.° 

pour I' intelligence des Saintes Ecritures , (par Duguet, 

avec pref. par VAb. d>Asfeld). Paris,J. Estienne , 1716. tn 12.° Digitized by Google 291 # REGNAULT-VARIN (G. G. ). II Cimitero della Maddalena. Pe 

King, 1801. T. IV. vol. IL in 12.° 

* REGOLA del terzo Ordine di S. Francesco per le Suore terzia- 

rie dc' M. C. di Bologna. Bologna, Longhi , 1681. tn 12.° 

* e Constituzioni delle religiose primitive Scalze dell' ordi- 

ne della V. M. del Monte Carmelo. Parma , Pazzoni etc. , 
1691. in 8.° 

♦ pel Monastero delle RR. MM. Benedettine in S. Michcle 

Arcang. di S. Gio. in Persicelo. Bologna, Longhi, 1759. tn 8.° 

* del S. P. Agostino unitamente alle Coslituzioni per le 

Suore terziarie servite del convento di Budrio. Botogna , 
Tip. Arciv., 1830. tn 8.° 

♦ REGOLAMENTI sul Registro e Soccessioni di Pio VII e di Leo- 

ne XII e misure generali e transitorie per la loro esecu- 
zione. Roma, Tip. della R. C. A. , 1832. tn 4.° 

* REGOLAMENTO provvisorio di Commercio finora vigente nelle 

Provincie di seconda ricupera e moditicato secondo Ie pre- 

scrizioni dell' Edilto del primo giugno 1821. Roma, Tip. 

della R. C. A. , 1821. tn 8.° 
* di Giustizia criminale e disciplinare militare emanato 

con editto del Card. Lambruschini segretario di Stato. Ro- 

ma, Tip. della R. C. A. , 1842. tn 8.° 
# organico-amministrativo per la truppa pontificia indi- 

gena permanente. Roma , Salviucci, 1844. tn fol. 

♦ organico-amministrativo , disciplinale e penale per le 

Guardie di pubblica sicurezza dello Stato Pontiticio. (S. a. 
n.), in 16.° 

# di Polizia ne* Dominii di Santa Sede. Roma, Tip. della 

R. C. A., 1860. tn 8.° 

* e sovrana autorizzazione della Societa Pontificia di As- 

sicurazioni. Roma, Statnp. della R. C. A. , 1838. tn 4.° — 
Col Quadro del Personale delle Agenzie e Istruzioni agli 
Agenti. 

# 1 di assistenza spirituale per li condannati all' ultimo 

supplizio. (5. a. n.) (Roma, 1835). Foglio vol. 

# (NUOVO) di procedura penale pei Dominii dellMm- 

pero Austriaco promulgato il 17 genn. 1850. MUano , Tip. 
della Gazz. Uff. , 1850. tn 8.° 

# REGOLE della Congregazione di S. Orsola gia erella in Bologna 

l'a. 1606. Bologna, Manolessi, 1702. tn 12.° # / tt ^ Masetti, 1803. tn 12.° 

* Altra Copia. 

♦ Botogna , Tip. Arciv. (s. a. ) , tn 1 2.° 

* riformate per il Monastero del Corpus Domini detto della Sanla confermatc da Leone XII. Bologna, Tip. Arci- 
vetc. , 1826. tn 8.° 

Digitized by Google 292 

REGOLE di S. Agostino e Costituzioni per le sorelle religiose del- 
la Visitazione di S. Maria corrette a norraa degli antichi 
esemplari francesi da una sorella del nostro Istituto. Mo- 
dena, Eredi Soliani, 1816. w 16." 

deh" Inslituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea. 

Venezia, Tip. Emiliana, 1840. in 8.° 

elementari della lingua italiana ad uso delle Scuole 

Pie di Bologna. Bologna, Sassi , 1860. in 12.° 

Massoniche. Mst. in 4. w Con catlive figure a penna 9 co- 

lorate. 

REGOLI (Gio.). Scuola di filosofla e di Religione, e metodo 

d' insegnarla. Cesena, Biasini, 1802. tn 12.° 
REGOLI , d. C. di G. Quadro del CrisUanesimo. Venezia, Battag- 

gia, 1829. in 8.° fig. 
REGULA et Constitutiones Fratrnm Ord. SS. Trinitatis et Redem- 

ptionis Captivorum. Valentiae, Mey, 1589. in 12.° 
S. Augustini et Constitutiones Canonicorum Regularium 

SS. Salvatoris Lateranensium ete. Romae , Salviucci, 1841. 

in 8.° 

REGULAE Cancellariae apostolicae Julii secundi. P. M. V. Stilvs. 
— — — Ordinationes et Constitutiones Canceltariae SS. D. N. 

D. Adriani div. prov. Papae VI. Bomae, per Marcellum 

Silber, alias Franck, 1522. in 8.° 
et Constitutiones Clericorum Regularium ministrantium 

inflrmis. Romae , 1727. in 8.° 
REINECCIUS (Reinercs). Syntagma de Fa»uliis, quae in mo- 

narchiis tribus prioribus rerum potitae sunt, etc. Basil., ex 

off. Henricpetr., 1574. in fol. 
RELATIONS interessantes de la Conversion de M. Thayer, Ale- 

gre, MartineaU; Pitt, Wilson , Sveskebe, de une jeune 

Comedienne. Paris, Pichard, 1796. in 12.* 
REJLATORE (1L) bolognese deil' an. 1799. (Bologna, 1799). 

In fol. 

HELAZIONE degli avvenimenti accaduti a Tomaso Marti» de la 
Bauce in Francia. Bologna , Stamp. di 5. Tomm. d'Ag. ,1831. 
in 8. w 

del prodigioso movimento degli occhi nell' Unmagine di 

Maria SS. in Rimini nel maggio 1850 estratta dall' auten- 
tico processo. Rimini, Stamp. Vesc. , 1851. in 8.* 

delle risultanze processuali nella Romana di Ripristi- 

nazionc di Societa segrela e di proraossa insurrezione eon- 
tro Giuseppe Avv. Petroni — Pietro Ruiz — Calterina Ba- 
rneehini etc. etc. S. a. n. ( 1853) in fol. 

RELIGIOX Sl-Siinonienne. Bruxelles, Uauman, 1831. i» 12.° Digitized by Google 293 

REMIGIUS (Nic). Daemonolatreiac libri tres. Colon. Agripp. , 
Falckemburg , 1696. m 8.° 

* RENAZZl T S (Phil. M. ). Elementa Juris criminalis. Bononiae, 

Cardinali et Frulli, 1826. T. V. vol. II. in 12.° 

* RENDETE a Cesare cio che e di Cesare. ( S. a. n. ). T. II. vol. 

I. in 8.° p. 

* RENDICONTI delle Sessioni ordinarie dell* Accademia delle Scien- 

ze deir Istituto di Bologna dal primo anno accademico 1829 
al 1855. Bologna, Nobili, 1833-55. vol. XVII. in 8.° 

* RENDICONTO delle Sezioni della Societa Agraria della Provincia 

di Bologna. Bologna , Sassi, 1844. tn 8.° 

* REPUBBLICA (LA) de* Furbi, opera dal francese tradolta in ' 

ilaliano. Adrianopoli, ($. lip.) , 1773. m 8.° 

* italiana del 1849. Suo Processo (del prof. Audisio). Jo- 

rino , Stamp. Reale , 1850 m 16.* 

RERUM a Societate Jesu in Oriente gestarum Yolumen (conti- 
nens Coramenlarium de rebus Indicis , Emmanuelis Acostae, 
et Epistolarum de rcbus Indicis Lib. 1. De rebus Japonicis 
Lib. V. Opus Latine versum et locupletatum a Joan. Petro 
Maflaeio). Coloniae , ap. Caienium , 1574. tn 8.° 

RESCIUS (Stanislaus). D. Stanislai Hosii Card. ei Episc. Vita. 
— Eptstolae. Romae, ap, Zanntttum elc, 1587. m 8.° 

Ministromachia. Cracoviae t tn architvp. Lazari, 1591. 

tn 8.° 

Epistolarum liber unus , quibus accedunt nonnulla ejus- 

dem Auctoiis pia Exercilia. Neapoli, ap. Carlinum etc. , 
1594. T. II. 8.° 

In fronte legitur ms. : iW.rao et Rmo D. D. Card. Palleoto — Auctor. 

De Atheismis et Phalarisnris Evangelicorum. Neapoli, 

ap. Carlinum etc. , 1596. tn 4.° 

RESENDIUS (L. Anur.). De AntiquHatibns Lusitaniae Libri 
quattuor a suprascripto inchoali , a Jacobo Mendez de Va- 
sconcellos absoluti : et quintus Liher de Municipii Eborensis 
antiquitate ab eodem conscriptus. Cum aliis opusculis , ver- 
sibus et soluia oratione ab eodem Jac. Mftndrz , Mkh. Ca- 
beiho, et Ant. Cabedio elaboralis. Romae , ap. Basam, 
1597. tn 8.° 

Libri rari Exemplar nitidissimum. 

RESPUBLICAE variae a variis descriplae. T. XXVI. In 24.° 
Gall. compact. , ch. deaur. — Scilicet 

Anglorum Resp. a Thoma Smitb. Lugd. Bat. , ex off. 
Elzeviriana, 1641. 

Arabia , a Gabr. Sionita et Jo. Hesronila. Amstelod. , ap. 
Janssonium, 1633. Digitized by Google 294 

RESPUBLICAE variae. 

Belgii Confoederati Resp., a Jo. de Laet. Lugd. Bat. , ex 
off. Elzev., 1630. 

De Bosphoro thracio , a Petro Gillio. Lugd. Bat. , ex off. 
Elzev., 1632. 

Chinensis Regni descriptio , ex variis. Lugd. Bat. , ex off. 
Elzev., 1639. 

Dania , Norvegia , et Insulae adiacentes , ex variis. Lugd. 
Bat. } ex off. Elzev., 1629. 

Gallia, sive de Francorum Regis dominiis et opibus, a 
Jo. de Laet. Lugd. Bat. , ex off. Elzev. , 1629. 

Tractatus de Constitutione Imperii Romano-Germanici , 
a Jac. Lampadio. Lugd. Bat. } ex off. Maire , 1634. 

Hanseaticae Respp., a Jo. Angelio Werdenhagen. Lugd. 
Bat. , ex off. Maire , T. III. 1631. {Deest Pars secunda). 

Helvetiorum Resp. , ex variis. Lugd. Bat. , ex off. Elzev. , 
1627. 

Hollandiae Resp. et Urbes, variorum, ex secundis curis 
Petri Scriverii. Lugd. Bat. , ex off. Elzev. , 1634. 

Hungariae Resp., et Status Regni. Lugd. Bat. , ex off. 
Elzev., 1634. 

Leodiensis Resp., ex variis, a M. Zuerio Boxhornio. 
Amstelod. , ap. Janssonium, 1633. 

Lutzenburgensis , Hannoniae et Namurcensis Respp. , ex 
variis. Amsterdami, ap. Blaeu, 1635. 

De Mogolis Imperio, a Jo. de Laet. Lugd. Bat. , ex off. 
Elzev., 1631. . 

Moscoviae Resp. et Urbes, ex variis, a M. Zuerio Boxhor- 
nio. Lugd. Bat. , ex off. Maire , 1630. 

Moscovia, itemque Tarlaria, ex variis. iAigd. Bat., ex 
off. Elzev., 1630. 

Persia , seu Regni Persici Status , ex variis , a Jo. de Laet. 
Lugd. Bat. , ex off. Elzev. , 1633. 

Polonia , Lituania , Prussia , Livonia , ex variis. Lugd. 
Bat., ex off. Elzev. , 1642. 

Relhia, a Fortunato Sprechero. Lugd. Bat.,ex off. Elzev., 
1633. 

Romana Resp. , a P. Scriverio. Lugd. Bat. , ex off. Elzev., 
1629. 

Scotiae et Hiberniae Resp. sive Status, ex variis. Lugd. 
Bat. , ex off. Elzev. , 1627. 

Turcici lmperii Status , et de Regno Algeriano atque Tu- 
netano. Lugd. Bat. t ex off. Elzev. , 1634. 

Venetorum Resp., a Caspare Contareno. Lugd. Bat. , ex 
off. Elzev., 1628. Digitized by Google 295 RESTA (Lccas Ant. ), Episc. Andriensis. Directorium Visitatorum 
ac Visitandorum cum praxi et formula generalis visitationis. 
Romae, ap. Facciottum, 1594. tn 4.° 

* RESTITUZIONE ( LA ) de' Beni Ecclesiastici necessaria alla sa- 

lute di quelli, che ne han fatto acquisto senza il consenso 
e l'autorita della S. Sede. Bologna, Nobili, 1824. in 8.° 
REUCHLINUS (Joan. ). Lexicon hebraicum et in Hebraeorum 
grammaticam Commentarii. Basil. , ap. Henr. Petrum, 1537. 
in fol. 

De Arte cabalistica et de Verbo mirifico. V. Galatincs. 

* REZZANO (Franc. ). Cantici sacri. MUano, Galeazzi , 1772. in 8." 

* REZZONICO ( Carlo Castone , Conte della Torre di ). Opere. 

Corno, Ostinelli, 1815-30. T. X. vol. V. in 8.° Con ritratto. 

* Viaggi in Inghilterra. Venezia, Alvisopoli, 1825. tn 8.° 

* RHETORICA ad Herennium, ex recens. P. Burmanni. Aug. Taur., 

Pomba, 1823. in 8.° 
RHODIGINUS. V. Caelics. 

RHOESUS (Jo. Davides). De italica Pronunciatione et Orthogra- 
phia. PatavU, ap. Pasquatum^ 1569. in 8.° 

* RIATTIVAZIONE de' travagli della R.. L.\ La Filantropia al- 

T O.-. del S.-. Reg;. di Linea italiano. Con raccolla di Tavo- 
le recitate in tal circostanza. // giorno xxiv del Mese IV. 
5810 tn 8 ° 

RIBADENEIRA (Petrcs). Vita Ignatii Lojolae. Madriti, Vid. 
Gomezii, 1681. in 8.° 

* La stessa volgarizzata da Gio. Giolito de' Ferrari. Ve- 

netia, app. i Gioliti, 1587. tn 8.° — Vi e unita: 

2. Eadem, Latine. Venetiis,ap. eosd. y 1585. tn 8.° 

(Deest Frons). 

Vida del P. Ignacio de Loyola , y de los Padres Mae- 

stro Diego Laynez , y Francisco de Borja. Madrid,por Ma- 

drigal , 1594. tn fol. 
RICARDUS a Sancto Victore. Opus de Trinitate. Parisiis ; ex 

off. Henr. Steph. , 1510. tn 4.° 
RICARDUS (Egidius). Orationes decem coram Paulo III et Car- 

dinalium consessu habitae. Venetiis, in aed. Bindonei etc, 

1540. tn 4.° 

* RICCARDI (Ant.). Dei doveri e dcllo spirilo degli Ecclesiaslici. 

Brescia, Bettoni , 1825. tn 8.° 

* Storia della S. Casa di Nazzaret^ con critica polemica 

etc. Loreto, Rossi, 1841. tn 8.° 

RICCARDOTTO (Franc). Prediche sopra il Sacramento dell'Al- 
tare, con una predica sopra le Imagini delle Chiesc,trad. 
dal francese da M. Pietro Spinelli. Fiorenza, Sermartelli, 
1576. tn 8.° Digitized by Google RICCIIINIUS (Thomas Augustinus). De vita et studiis Fr. Vin- 
cenlii Ludovici Gottii Bonon. O. P. Card. commentarius. 
liomae, Mainardi , 1742. in 8.° 

RICCl (Amico). Operette di Belle Arti. Bologna, Turchi, 1831. 
tn 12.° 

Memorie storiche delle Arti e degli Artisti della Marca 

d' Ancona. Maceraia, Mancini, 1824. T. II. vol. I. in 8.° 
RICCI (Dom. ). Ragionamento sulla storia ecclesiastica. Modena, 

Eredi Soliani, 1846. in 8.° 
RICCINI (Girol. ). Prove di fatlo contro le calunnie divulgate 

dal Princ. di Canosa. Modena , Eredi Soliam , 1835. tn 8.° 

Con Ire altri opuscoli relativi. 
RICCIOLIUS (Jo. Bapt.), S. I. Geographia et Hydrographia re- 

formata. Bononiae , H. Benatii, 1661. in fol. 
Chronologia reformata et ad certas conclusiones reda- 

cta. Bononiae , H. Barberii , 1669. T. III. vol. I. in fol. 
lmmunitas ab errore S. Sedis Apostolicae in Canoniza- 

tione Sanctorum. Bononiae, ap. Ferronium, 1668. in 4.° 
RICCIULLUS (Ant. ). Tractatus de Jure personarum extra Ec- 

clesiae gremium existenlium. Cum altero Tractato de Neo- 

phylis. Romae , ap. Phaeum, 1623. in fol. 
RICCIUS (Alois. ). Praxis aurea quotidianarum rerum ecclesia- 

stici Fori. Venetiis , ap. Juntas el Baba , 1646. T. II. in fol. 
RICCIUS (Barth. ). Apparatus latinae locutionis ex Cicerone , 

Caesare, Sallustio, Terentio etc. Argentorati , ap. Appianum, 

1535. tn 4.° 

RICERCIIE sulla Geologia (di Montdgnor Bellenghi Albertino). 

Rovereto , Marchesani , 1824. tn 16.° 
IUCEIUUS (FR.), de Marchia. V. Vincentics. 
RICHARD. Formulario tascabile. Bologna, aila Volpe, 1836. m 12.° 
RICHERIUS (Hector). V. Pape. 

RICIUS (Paulus). Oratio ad Principes, Magislratus, Populosq. 

Germaniae in Spirensi Conventu. ( Viennae Austriae ) , Absq. 

typ. et an. nota. In 4.° 
RICOGLITORE di cognizioni utili. Giornale. Bologna, Nobili, 

( 1838-46). T. V. in 4.° 
RICREAZIONE (LA). Giornale. Bologna, DatV Olmo e Tiocchi, 

( 1834). m fol. 

RIDOLFl (Angelo). Del diritto sociale, libri III. vol. 1.° (unico 

pubbl.). Bologna, Masi, 1808. in 8.° 
Allra Copia. 

RIDOLPHINI (Petrus). De Ordine procedendi in Judiciis in Ro- 
mana Curia. Augustae Perusiae , ap. HII. Bartoli et Lauren- 
tii, 1650. tn fol. Digitized by Google 297 * RIFLESSIONI sulle Omelie di Fra Turchi Vesc. di Parraa. In Biel- 

la, ed in Catale , presto Gius. Gromo , vol. II. in 8.° V. an- 
che Andra. 

* amichevoli sopra P opuscolo: Exposilio declarationis 

Cleri Gallicani an. 1682. (S. n. di /., ne di lip. ) , 1814. in 8.° 

* di un italiano sopra la Chiesa in generale, sopra il 

Clero , i Vescovi , i Pontefici romani e i diritti ecclesiastici 
dei Principi. Borgo Francone , (s. tip.) , 1768. in 8.° 

* sopra la Bolla in Coena Domini. Venezia, 1770. in 8.° 

# sopra i 73 articoli della pro-memoria presentata alla 

Dieta dell' Impero sulle Nunziature da parte dell' Arciv. 

Elettore di Colonia, trad. dal francese. MUano , 1789. in 8.° 
* sopra i chirografi di Pio VI ( 25 ott. e 7 nov. 1780) 

risguardanti la pubblica economia di Bologna. (5. n. di L, ne 

di tip.) % 1781. in 4.° 
* sopra quanto e stato esposto a Pio VI per ottenere la 

sua approvazione di un nuovo sistema di pubblica Econo- 

mia per Boiogna. (5. a. n.), in 4.° 
* Altra Copia. 

* sopra una Mappa , che si vende in Bologna, del Fer- 

rarese a mezzogiorno del Po di Priraaro; e Confutazione 
della Leggenda appie di essa. Bologna, Lelio dalla Volpe , 
1760. tn 4.° — Vi i unito: 

2. Bert agli a ( Romoaldo). Esame del voto di Gabriello 
Manfredi , e seconda Riprova del progetto di arginare a de- 
stra il Po di Priraaro , con la Risposta di Gabriello Man- 
fredi alla Scrittura del Bertaglia. ivi, 1760. in 4.° Con tav. 

* ■ politico-morali raccolte da un Solitario ad uso della 

gioventii libera dell' Italia (del Co. Nicolb Fava Ghislieri). 
Bologna, Sassi, 1797. in 8.° 

* sm - ma ij prodotti in Italia dalla democrazia e sui mez- 

zi per ristabilirvi I' ordine sociale. Bologna, Sassi, 1800. in 8.° 

* RIFORMA (Dl UNA) d' ltalia (di Pilati). Parigi, (s. tip.), an- 

no IV. in 8.* 

* degli Istituli pii della Citta di Modena. Modena, Eredi 

Soliani, 1787. in 8.° 

* RIFORME (SULLE) del Govcrno. — Una parola ai sudditi del 

Papa. (S. n. di l. , ni di tip.) , 1832. in 8.° 

* RIME scelte piacevoli di un Lombardo (P. Luigi Grossi Carme- 

litano). Brescia, Bettoni, 1812. in 12.° 

# e prose in morte di Federico Marchetti. Bologna, Mar- 

sigli, 1839. in 8.° 
RIOCIIE ( Joan.), Ord. Min. Compendium temporum el hisloriarum 
ecclesiasticarum ab ascensione Christi usque ad nustra terapo- 
ra. Parisiis, ap. Juiianum, 1576. in 8.° 

38 Digitized by Google 508 * IUPAMONTIUS (Jos.). Historiarum Ecclesiae Mediolanensis De- 

cas 1." (tantum). Mediol. , ex Coll. Ambr. Typ. , 1617. in 4.° 

Dcsunt Pars altera et tertia in tribus voluminibus ibidem proditis 
ann. 1625 et 1628. 

* Historiae Palriae libri VII. decadis IV. Mediol. , Ma- 

latesta, ( 1643). in fol. 

Desunt quatnor volumina decades I. II. III. et V complectentia. 

* UISALITI ( Bernarwno ). La Pace del Mondo. Firenze , Campol- 

mi, 1851. in 8.° 

* RISARl (G. Cesare). L'Angelo di gran potere. Orazione in lo- 

dc di S. (iio. Balt. decollalo. Ferrara, Botzoni , 1726. tn 4.° 

* RISPOSTA alle lettere di Vinc. Palmieri, nelle quali si oppone 

alla vera dottrina dclle Indulgcnze sotto pretesto di soste- 
ncrla (del P. Filippo Anfossi Domenicano). S; a. n. , in 8.° 

al discorso fatto a Sua Santita dal signor di Rebenac 

inviato al Re Cristianissimo. Colonia, Bonnefoy , 1692. tn 12.* 

* RISTRETTO della vita di S. Giovnnna Francesca Fremiot de 

Chantal. Mxlano , Martelli , 1767. tfi 8.° 

* RISULTATI di osservazioni e sperienze sull' inoculazione del va- 

juolo vaccino inslituile a Milano da una Commissione me- 
dico-cbirurgica. Milano , Veladini , An. X. in 8.° 

* RITORNI (Carlo). Annali del Teatro di Reggio. — Istoria cri- 

tica. Bologna, Nobili , 1836. tn 16.° 
RITUALE Sacramentorum ex Romanae Ecclesiae ritu ad usum 
Eccl. Bri\ianae. Brixiae, ap. Sabium , 1575. tn 4.° 

* Sacramcntorum ad usum Mediolan. Eccles. olim a S. Ca- 

rolo inslitutum. Mediol. , ap. de Sirturis, 1736. tn 4.° 

* Aliud Exemplar. 

* Argentinense. Argentinae , Le Roux^ 1742. tft 4.° 

RITUS recipiendi Virgines ad Religionis habitum, nec non ad 

professionem Novitias in Civit. et Dioec. Bononiae. Jiotw- 
niae , ap. Benalium , 1626. tn 4.° 

* servandus a Greg. XVI in canonizatione RB. Alph. M. 

de Ligorio, Franc. de Hieronymo, Jo. Josephi a Cruce , 
Pacitici a S. Severino , et Veronicae de Julianis explenda in 
Basil. Vatic. 26 maii. Romae , Typ. R. C. A. , 1839. tn 
fol. max. 

RIVALLIUS (Aymarcs). Civilis et Pontificii Juris historia. Mo- 
gunliae , Schocffer , 1530. tn 8.° 

* RIVELLI. Le sette Eti del Mondo. Bologna, Maselli , 1810. T. 

IL in 8.° 

* RIVIERA (Tarsizio). Storia di un Monocolo, con alcune rifles- 

sioni. Bologna, Sl. di S. Tomm. d'Aq., 1793. in 8.° Digitized by Google 299 

* RIVISTA felsinea. Giornale di teatri. ( Bologna ) , Tip. delle Mu- 

se, 1854. in fol. (Giornale in corso). 
RIVIUS (Joan.). Castigationes plurimorum ex Terentio locorum. 
Lugd. , ap. Gryph. , 1534. in 8.° 

* RIVOLUZIONE (LA) romana al giudizio degli imparziali. Fi- 

renze , Birindelli, 1850. tn 8.° 

* ROBERTI (Giamratt. ). Raccolta di varie sue Operette. Bolo- 

gna, alla Volpe , 1767. T. VIII. in 8.° 

* La Moda. Poemetto. Venezia, Fenzo , 1746. in 8.° fig. 

* Letlera sopra il predicare contro agii Spiriti forti. Bas- 

$ano, Remondini, 1781. M 8.° 

* Annotazioni sopra la Umanita del Sec. XVIII. Bassano, 

Remondini, 1782. in 8.° 

* Lo stesso trattato , coll' aggiunta di un discorso cristia- 

no contro al lusso. Milano, Pogliani , 1830. tn 12.° 

# Scelta di lettere inedite. Venezia, Alvisopoli , 1825. tn 8.° 

* Traltatello delle virtu piccole. V. Gerdil. Pensieri etc. 

ROBERTI ( Joan. ) , Soc. Jes. Mysticae Ezechielis Quadrigae : Id 
est Sacrosancta quatuor Evangelia Historiarum et temporum 
serie vinculata; Gr. Lat. Moguntiae , typ. Albini , 1615. 
fn fol. 

* ROBERTSON ( Gvgl. ). Storia del Regno deirirap. Carlo V. Ift- 

\ano, Ferrario, 1820. T. IV. in 8.° 
ROBERTUS , Episc. ArboHcensis. V. Coenai.is. 
ROBORTELLUS (Franc. ). De artificio dicendi,et Tabulae ora- 

toriae in quasdam Ciceronis orationes. Item disputationcs 

duae. Bonon. , ap. Benalium , 1567. tn 4." 
ROCCA vel ROCCHA (Ang.). Ribliothecac theologicae et scri- 

pturalis epitome. Romae , ex typ. Basae, 1594. tn 8.° 
Sposizione intorno alT Orazione dominicale. Roma, 

Facciolto, 1594. tn 8.° 

* ROCHA (Alex. Albertinds a). Malleus daemonum. Mediol. , 

ap. Pontium , 1624. tn 8.° 
RODOANUS (Guliel. ). Tractatus de Spoliis ecclcsiaslicis. Romae, 
Grassi , 1585. tn 8." 

* RODRIGUEZ (Alfonso). Esercizio di perfezione e di virlii cri- 

stiane. Brescia, Tebaldino % 1623. T. III. in 8.° 

* MUano, Pogliani , 1832-33. T. IX. in 12.° 

RODULPHINUS (Ang.). Allegationes. Bononiae , de Monlibus , 

1693. in fol. 

ROKIZANA (Joan.). V. Cochlaeus. Hist. Hussit. 

* ROMANA ( Causa ) di Cospirazione contro gli arrestali Montec- 

chi Mattia , Galletli Dolt. Gius. , Rizzoli Ang. , Mallioli Avv. 
Gius. Camillo elc. (Roina)^ 1844. tn 4.° 
ROMU VLDO ( B. ). Regola deila Vita eremilica tradolla da Silvano 
Razzi. Fiorenza, Sermarlelli, 1575. tn 4.° Digitized by Google 300 HONCAGLI ( Gius. ). Istituzioni di Diritto Commerciale. Bologna, 

Soc. tip. bol., 1851. T. III. in 8.° 
RONCAGLIA (Cahlo). Statistica generale degli Stati Estensi a 

tutto T a. 1847. Modena, Vincenzi , 1849. T. II. vol. 1. in 4.° 
RONCAGLIA (Constantinos). Universa Moralis Tbeologia ad 

usum Confessariorum , cum anitnadversionibus et additioni- 

bus P. Jos. Alex. Bambacari. Lucae , Justi, 1833. T. X. 

vol. V. in 8.° 

RONDELLI (Geminiano). Urania custode del tempo, varie con- 

siderazioni. Bologna, Eredi Pisarri, 1700. jfi 4.° 
ROSA (Salv.). Satire con le note di Antonmaria Salvini e di 

altri. Londra, Masi , 1781. in 8.° 
ROSASPINA ( Franc. ). La Pinacoteca della P. Accademia di 

Belle Arti in Bologna pubblicata dal suddetto con descrizio- 

ne. Bologna, 1830. in fol. fig. 
ROSCIUS (Damianus), Bonon. , Ord. Praed. Libri tres commodi , 

ac utiles, partim manifestandis partim convincendis ha?re- 

sibus, atque bsereticis. Vincentiae, apud Perinum Bibliopolam, 

m.d.lxxxii. In 4.° 

Praeter hunc titnlom refert Echard (op. cit. T. II. p. 294) et se- 
quentem : De haeretibus agnoscendis et convincendis libri tres. Pa- 
tavii, Pauli Meioti, 1589 (corrige Meieti, 1585) tn 4.°, decla- 
rans non alteram editionem, scd ipsissimam esse, primo solum- 
modo folio novis typis excuso. Ulriusque tituli cxemplar extat 
Parisiis in Regia (Cf. Catal. de la Iiibl. du Roy Thiol. P. II. 
n. 7305-7306). Fanluzzius, quamvis Echardium citet, notat tan- 
tum unum ipsorum, suprascriptum omittens. 

ROSELLINI (Ippolito). La Fionda di David. Bologna, Sassi , 
1823. m 4.° 

Elementa linguae Aegyptiacae vulgo Copticae. Bomae , 

ex typ. Coll. Urb. , 1837. tn 4.° 

ROSELLIS (Ant. de). Tractatus de potestate Imperatoris ac Pa- 
pae ; et an apud Papam sit potestas utriusque gladii. Et de 
materia consiliorum ; qui appellatur Monarcbia. In flne : 
Impensisq; et arle Hermani Lichtenstein Coloniesis e im- 
pressum anno salutis millesimo quadrigentesimo ocluagesimo 
septimo Non. calen. Julij Uenetiis. etc. In fol. V. Hain. n. 
13974. 

Exemplar chartis 68-74 mutilum. 

ROSINI (Gio. ). Risposta ad una lettera del Cav. Vinc. Monti 
sulla lingua italinna , con alcuni versi. Pisa % 1818. tn 8.° 

ROSMIM (Ant.). Delle cinque Piaghe della S. Cbiesa. V. Co- 
stitizione (La) secondo la giustizia sociale. n. 2. Digitized by Google 301 

* ROSMINI (Carlo). DelPIstoria intorno alla vita di Gian-Jacopo 

Trivulzio detlo il Magno. Milano , DeUefanis, 1815. T. II. 
vol. I. in 4." fig. 

* Storia di Milano. Milano , Manini e Hivolta, 1820. T. 

IV. in 4.° fig. 

ROSSAEUS (G. Gcil. ). De iusta Reipubl. Chrislianae in Reges 
impios et haereticos authoritate , etc. Antuerp. , ap. Keerbcr- 
gium , 1592. tn 8.° p. 

* ROSSl ( Emmanuelb M. ). Elementi di Tatlica combinati e dispo- 

sti. Napoli, Flauto , 1787. in 8.' 

* ROSSI <Gabr.). Sulla seconda lettera nella Continuazione elc. 

dcllo Spallanzani. Leltere tre. Bologna , Nobili , (s. a. ). in 8.* 

* De' Yantaggi; che arreca la Polizia medica alfuma- 

na Societa. Bologna, Nobili , 1824. tn 8." 

* Risposta al tema proposto con programma 10 luglio 

1823. dalla Societa Medico-chirurgica di Bologna. Bologna, 
Nobili, 1826. tn 8.° 

* Sulla condizione economica e sociale dello Stato Pon- 

tificio. Bologna, Soc. tip. bol. , 1848. vol. II. in 8.° 

* ROSSI ( Isabella ). Prose e poesie. Firenze , Stamp. Grand. , 1841. 

T. II. in 12.° 

* ROSSI (Pellegr.). Corso di Economia politica. Trad. delt* Atv. 

Giuseppe Roncagli, con note di Francesco Trinchera, ar- 
ricchita della Storia deir Economia di Rau e di due articoli 
del Cav. L. Blanc. Ferrara, presso Servadio , 1849. tn 4.° 

* Della distribuzione della ricchezza. Trad. del Dolt. Ulis- 

se Sartori. Ferrara, Servadio , 1862. tn 8.° gr. 

* Processo e sentenze per P omicidio del Conte Pellegri- 

no Rossi, Ministro di Stato di S. S. Pio IX. (Roma, Tip. 
della R. C. A., 1851) in 4.° 

ROTA (Gio. Andb.)j Bologn. Gli Encomii delle sagre Corone 
esplicati dal Sig. Gio. andrea Hota con diucrsi componim.ti 
per la Coronatione di Nostra Signora del Soccorso seguita 
in Bologna V Anno mdcxiii. per mano del Card. Mafleo 
BarberinOj raccolti e dedicati al/Emin. e Rmo Sig. Cardi- 
nale Colonna Arcivescovo di Bologna e Prencipe da D. Co- 
stanzo Pini. /n Bologna, per Giacomo Monti , m.dc.xxxiii. 
In 4.° gr. fig. 

Opus a Fantnzzio (T. VII. p. 222) praetermissnm , quamvis ab Or- 
landio (p. 149) strictim notatum^ quaproptcr ipsius titulum fu- 
sius attulimus. 

ROTAE Romanae Decisiones. V. Decisiones ; Olivarics ; Rusconi 
Ant. ; et Decisionbs inter Addenda. Digitized by Google 302 ROTAUIUS (Thom. Franc). Apparatus Universae Theologiae 

Moralis. Bononiae , Longhi, 1744. m 12.° 
Apparatus interrogationum et responsionum pro exami- 

ne Clerici etc. Bononiae , Longhi , 1745. m 12.° 
Examen Ordinandorum etc. Bononiae , Laelius a Vul- 

pe (1791), in 8.° 

Bononiae , Gamberini et Panneggiani , 1827. tn 8.° 

ROUSSEAU (J.J. ). Emile. — Lellres ecriles de la Montagne. — 

Lettre a M. de Beaumont. — Letlres sur le Christianisme. 

— Oeuvres diverses. — Du Contrat Social. Amsterdam , 

Neaulme. Ney. 1762-65. T. IX. in 12.° — Julie. Lousanne , 

Chapuis, 1762. T. III. in 12.° 
£raile,oude 1' fiducalion. Lyon, Grahit , 1793. T. IV. 

in 12.° 

Oeuvres politiques. Lyon, Grabil , 1793. T. II. in 8.° 

Du Contrat Social. Paris, Typ. de la Syrene , 1808. 

m 16.° 

Les pensees. Amslerd., Erialed, 1800. P. II. vol. L 

in 12.° 

Lettres de doux Amans. Genhe (s. typ.) , 1761. T. 

III. in 12.° 

Profession de Foi du Vicaire Savoyard. Paris , Poignde 

et Volland, (s. a. ) , in 16.° 

La nuova Eloisa. ltalia, (5. tip. ed anno) % T. IV. in 4.° 

ROUSSEL (Pietbo). Sistema fisico e morale della Donna, segui- 

to dal sistema tisico e morale dell' uomo e da un fram- 

mento sulla sensihilita. Napoli, Manzi , 1829. T. II. vol. 

I. in 8.° 

ROVERE (Alois.). De Cathedra roraana S. Petri, Oratio habi- 

ta in Rasilica Valic. Bomae , Salviucci , 1S44. m 4.° 
ROZIER (Joa.n. dc). Rononicnsium Rononia. Bononiae, typ. Ze- 

neri , 1650. in 4." 
RUDONI ( Pietro ). Gesii Cristo nei due Testamenti. Lodi , Orce- 

si, 1827-30. T. III. vol. I. in 8.° fig. 
Cenni sugli anni e le virtii di Mons. Tomm. Ronna 

Vescovo di Crema , coll* aggiunta di alcune sue Omelie. Mi- 

lano, Pirotla, 1828. in 8.° 
II viaggio ai Santuari di Orta , Varallo ed Oropa. Mi- 

lano , Bonfanti , 1830. m 8.° 
e LARUS ( Gio. ). I Fasti della Chicsa nelle vile de' 

Santi in ciascun giorno dell' anno. Milano , Bonfanti , 1824- 

33. T. XIII. in 8.° fig. 
Vita de* Santi Filippo e Giacomo Apostoli. Mi- 

lano y Bovfanli, 1826. tn 8.° Digitized by Google 303 * RUFFINI (Paolo). Dell' immateriaHta dell'anima. Modena, So- 

liani, 1806. in 8.° 

* Riflessioni critiche sopra il saggio filosofico intorno al- 

le probabilita del Sig. Conte Laplace. Modena, Soc. tip. y 
1821. tn 8.° 

RUFFUS (Jac). Personarum, rernmque ecclesiaslicarum invio- 
labilis libertalis breve Scutum. Parisiis , Chesneau et Poupy, 
1576. m 8.° 

RUFFUS (Remundus). In Molinaeum , pro Pontifice Maximo, 
Cardinalibus , Episcopis , totoque Ordine sacro : defensio. Pa- 
risiis, ap. Poncetum le Preux , 1553. in 8.° 

Huic libro pretinm facit copiosus rerum Index manu celebcrrimi Ka- 
roli Sigonii scriptus, qui Gabrielis Palaeoli Card. studiosissimus 
fuit. V. Ledesmam (de Vita eiutd. p. 93). 

RUGERIUS (Jul.). Opuscula theologica. Venet., ap. Zilettum , 
1581. in A. Q 

* RUGGERIUS (Constantinus). Romanorum Pontificum, Regum, 

atque illustrium Virorum testimonia de B. Nicolao Albergato. 
Romae , de Comitibus, 1744. in 4.° 

* RUGGIA ( Gir. ). Mose esposto al Nilo. Azione drammatica. Bo- 

logna, Nobili , 1819. in 8.° 

* RUIN ART ( Theooericus ) , Benedict. Historia persecutionis van- 

dalicae. Venetiis, BettineUi , 1732. ifl 4.° 
** RUISBROICUS (Joan.). Ubelli duo. Prior, De Septem scalae 

divini Amoris, seu Vilae sanctae gradibus; Posterior, De 

perfectione filiorum Dei. Bonon. , ex off. Bonardi, et M. 

Ant. Carpensis, 1538. tn 8.° 

Aliud exemplar, in charta caertilea. 

RUIZIUS (Franc. ). Regulae intelligendi Scripturas Sacras. Xm- 

teliae , Boucher, 1547. in 12.° 

* RUMFORD. Relazione di uno Stabilimento per i poveri eretto in 

Monaco. Venezia, Andreola, 1798. in 8.° 
RUPERTUS, Benedictinus , Abb. Tiliens. In Cantica Canticorum, 
de incarnatione videlicet filii Dei. Coloniae , imp. Byrckmann, 
1532, in fol. V. Aponius n. 2. 

Hanc adde editionem ceteris a Le Long notatis T. II; p. 936. 

De divinis Officiis. Colonia, Birckmann, 1543. tn fol. 

De incendio Tuiliensi, in quo Corpus Dominicum a 

flamma circumfusa intactum remansit. Colon. Agripp. , HU. 

Birckmanni, 1572. tn 12.° 
RUSBERUS ( Joan. ). De Ornatu spiritualium nuptiarum. Parisiis, 

Henr. Steph. , 1512. in 4.° Digitized by Google 304 

RUSCA (Pietro). II Maestro de' giuochi piacevoli. Milano , Cetti , 

1743. in 8.° Con tav. 
RUSCOM (Ant.). Decisiones sacrae Rotae Romaoae. Romae , 

Boxdzaler , 1826. in fol. 
RUSCONl (Carlo). Giovanni Bentivoglio. Storia bolognese del 

sec. XV. Firenze , Usigli, 1836. in 12.° fig. 
L' Incoronazione di Carlo V a Bologna. Firenze, Soc. 

Fior., 1841. T. III. vol. I. in 16.° 
La Repubblica romana del 1849. Capolago, Tip. elv. , 

1850. r. //. vol. I. in 8.° 
RUSCONIUS ( Dom. Franc). De Confessionibus adolescentujorum 

excipiendis. Bonon. , Saxius, 1819. in 8.° 
RUTLANDUS. V. Brettanijs. 

RUZEUS ( Arnclpdus). Opera » .scilicet Tractatus Juris Regalio- 
rum, de mandatis apostolicis, de Archipraesulum Statu et 
Condilione. Lulet., ap. Galliolum a Prato, 1642. tn 4.° 

Traclatus Juris Regaliae, cum Supplemento Philippi 

Probi. Parisiis, ap. eund., 1551. tn 8.* 

s. SAA (Jac. a). De Navigatione libri tres. Parisiis, ap. Calderios, 
1549. in 12.° 

SABATTIM (Giamratt. ). Tavole anatomiche per li Pittori e gli 
Scultori. Bologna, Masi , 1814. tn 4.° fig. 

SABATTINI (Pietro). Cenno storico dell' origine e progressi della 
Binoplaslica e Cheiloplastica seguita dalla descrizione di que- 
sle operazioni pralicamente eseguile sopra un 90I0 individuo 
dallWutore. Bologna , Tip. delle B. A. , 1838. tn 4.° 

SABATUCCI (Franc). Del viaggio fatlo da Gregorio XVI nel 
1841 per la visita del Santuario di Loreto. Roma , Puccinel- 
li, 1843. in 8.° 

SACCHETTI (Franc). Novelle. Londra, Bancher , 1795. T. III. 
in 8." 

La Battaglia delle Vecchie con le Giovani. — Canti 

due pubblicati per la prima volta ed illuslrali da Basilio 
Amati. Bologna , Masi , 1819. in 8.° r. 

SACCIIETTI ( Franc ) f ed allri. Novelle. Venczia, Alvisopoli, 
1830 m 8.° 

SACCHI ( Defendente). L'Arca di S. Agoslino, monumento in 
marmo del Sec. XIV csistentc nella caltedrale di Pavia , 
disegnalo ed inciso da Cesare Ferreri. Pavia, Fusi, 1832. 
tn fol. fig. Digitized by Google 305 * SACCHIUS (Jdvbnalis). Eloquenliae latinae et italicae compen- 

diaria institutio. Bononiae , Masi, 1818. in 12.° 

* SACCUS (Phil. Carolhs). Statuta civilia et criminalia Civ. Bo- 

noniae rubricis non aniea impressis. Bononiae , Pisarri, 
1735-37. T. II. vol. I. in fol. 

Obsertationes politicchlegales in eadem Statuta, editae a Vinccntio 
de Sacchis, supradicti Auctoris patre, Bononiae , ex typ. Laur. 
Martelli, 1743, in fol. desiderantur. 

* Dei Monti di Pieta in generale, del Sacro Monte di 

Pieta della Citta di Bologna. Dissertazioni due. Hologna , 
Longhi, 1775. in 4.° — Vi e unito: 

2. Bolle , Brievi, e Proviggioni per il governo del sud- 
detto Monte. Ivi, Sassi, 1726. in 4.° 

3. Bolle , Brievi, e Proviggioni pel sudd. Monte con le 
Costituzioni del Foro Criminale detto del Torrone di Bolo- 
gna. Ivi, Sassi, 1724. in 4.° 

4. Breve di Bened. XIV , e alcuni Decreti del Cardinale 
Vincenzo Malvezzi sopra il Regolamento del suddetto Mon- 
te. Tvi, in 4.° 

SACERDOTALE volumen, quod Ordinarium Ilerdense dicitur ab 
Ant. Augustino Episcopo ejusdem Ecclesiae editum. Ilerdae, 
Roburius, 1567. in 4.° 

* roraanum ad consuetudinem S. R. E. aliarumq. etc. 

Venetiis, ap. Nicolinum, 1585. tn 8.° 

* SACERDOTE provveduto per 1' assistenza de' Moribondi , per le 

occorrenze di varie benedizioni , e per T amministrazione 
di alcuni Sacramenti e vari esorcismi. Parma,Borsi, 1774. 
tn 12.° 

SACHSIUS (Henr.). Anticeimenon , idest, Contrapositorum sive 
contrariorum in speciem utriusque Tcstamenti locorum libri 
tres. Accessit Honoru Augustod. in libros Salomonis quae- 
stiones. Coloniae, ex off. Cervicorni , 1540. tn 8.° 

SACRAMENTALE Ambrosianum. MedioL, ap. Pontium, 1589. tn 4.° 

SACRATUS ( Paullus). In Genesis principium Commentarius. Fer- 
rariae , ap. Baldinum , 1589. tn 8." 

In Psalraum CXVIII brcvis Commentarius. lbid., 1590. 

tn 8.° 

Hunc adde Commentarium ceteris huius Auctoris a Le Long nota- 
tis T. II. p. 938. 

SACRILEGORUM (DE) vindictis et poenis. Libellus latinitatc 
donatus per Tilmannum Bredebacbium. ( Absq. /., et typ. n. ), 
1565. ifft 8.° 

39 Digitized by Google 300 SACRO BOSCO (Joan. de). De Anni ratione. Cum praefalione 

Phil. Melanchthonis. Parisiis , ap. Cauellat, 1551. tn 8.° 
SACY (Le Maistre de). Sacra Scrittura. V. Bibbia. 
SADOLETUS (Jac. ), Episc. Carpentoractis. Interpretatio in Psal- 

mum Miserere mei D. s. m. m. t. Romae, in aed. Franc. 

3Iinitii Calvi , 1525. in 4.° 
— — Id. Opus. Lugd. , ap. Gryphum , 1537. in 8.° — Accedit : 
2. Interpretatio in psalmum XCIII. Ibid. , ap. eund. , 

1537. in 8.° 

Utriusque opusculi editio apud Le Long desiderata. 

De pueris rccte ac liberaliter instituendis. Item Erasmi 

Roterodami de Civilitate morum puerilium libellus. Basil., 
per Plaltcrum , 1538. ffi 8.° 

Epistolae Leonis X. Clemenlis VII. Pauli III. nomine 

scriptae. Accessit Ant. Flokebelli de Vita ejusdem Sado- 
leti Commcntarius et epistolarum liber. Iiomae , Salomo- 
nius, 1759. in 12.° 

Epislolae (ad Christoph. Longolium). V. Longolius, ad 

calcem. 

SAFFI (Ant.). Acconzio e Cidippe. Favola. Bologna , Nobili, 

1829. tn 8.° 

SAGGI di naturali esperienze fatte neir Accademia dcl Cimento c 
descritte dal Segretario di essa ( Lorenzo Magalotti , con 
nome accademico // Saggiato). Firenze , Tip. Galileiana 9 
1841. in 4.° fig. 

SAGGIATORE (IL). Giornale romano compilato da A. Gennarelli 
e P. Mazio. Boma, Tip. della Minerva, 1844-46. T. VI. 
vol. III. in 8.° 

SAGGIO delle Costituzioni Sinodali dclla Chiesa Piacentina. Cre- 

mona, Ferrari , 1790. in 8.° 
• di alcune greche composizioni volgarizzate dal P. D. 

Michele Ang. Grifhni. Bologna, Bamponi , 1803. in 8.° 
di alcuni dialoghi sopra diversi punli di patologia e di 

pratica medicina relativi alla nuova dottrina medica italia- 

na. Pesaro, Nobili, 1826. tfl 8.° 
di educazione della Gioventii ; vi si annette una lettera 

interessante dell' Ab. Gauchat sovra 1' uso dei libri. Pesaro , 

Nobili, 1828. in 12.° 
di nn Discorso sull'origine, i progressi e la decadenza 

della podesta temporale del Clero. Parigi , Tastu , 1830. in 8.° 
Altra Copia. 

(NUOVO) suirorigine delle Idee. Boma % Salviucci, 

1830. T. IV. in 8.° Digitized by Google 307 

SAGITTARIUS (Joan. ). Canones Conciliorum omnium excerpli 
e collectione Petri Crabbe. Basil. , ap. Oporinum, 1553. in fol. 

SAIA (Nonics Marcellcs). In septem davidicos Psalmos poeni- 
tentiales vulgo appellatos Oratoriae Paraphrases. Parisiis, 
ap. Juvenem, 1558. in 8.° 

Istud Opus ac Scriptoretn a Jacobo Le Long prorsus omissum adde 
locis singulis eius Sacrae Biblioihecac pro argumenti ratione. 

SAINCTES (Clacdics de). Liturgiae, sive Missae Sanctorum Pa- 
trum. Anluerp. , ap. Stetsium, 1562. itt 8.° 

* SAINT-SIMON ( Religion , et Doctrine de ). V. Religion. 

* SALANDRI (Pellegrino). Elogio di Carlo Inn. Frugoni. V. Elo- 

gj di Italiani. 

* SALAZAR ( Franc. de ). II ritorno del Cuore umano a Dio , tra- 

duzione del Co. Francesco Perlusati. Milano , Pirotta, 1817. 
tn 12.° 

SALERNITANAE Scholae Regimcn Sanitalis. V. Regimen. 

* SALINA (Alois.). Epigrammatum MONOBIBAOS Michaelis Ferruc- 

cii commentariis subiectis. Bononiae , ex off. Saxiana, 1835. 
tn 8.° 

Exemplar in charta subflava. 

* SALIO (Gics. ). Orazione in morte di Dom. Lazzarini. V. Gcaldcs. 

* SALLUSTIUS (C. Crispcs). Opera, cura Barth. Nardini recensita 

et illustrata. Brixiae , Beltoni , 1819. in 4.° 

* Eadem, cum indicibus^ curante I. L. Burnouf. 

Aug. Taur., Pomba, 1827. in 8.° 

SALMI di David dichiarali dal P. Franc. Panigarola. V. Pani- 

GAROLA. 

* SALOMONE (Fiorentino). Poesie. Pisa, Tip. della Soc. Lelt. , 

1803. in 12.° 
V. etiam Psalmi. et Psaltericm. 

* I selte Salmi penitenziali trasportati alla volgar poesia 

da Dante Alighieri, col testo. Napoli , Mosino. T. II. vol. I. 
1820. in 12.° 

* SALOMON (Marino). Progelto di un Codice commercia.le e di 

Navigazione per gli Stati uniti delle Isole Jonie. Bologna, 
Nobili, 1824. in 8.° 
SALON (Joan. ). De Romani Calendarii nova emendatione, ac 
paschalis solennitatis reductione. Florentiae , t» off. Mare- 
scotti , 1576. in 4.° 

* SALVADOR (J. ). Jesus-Christ ct sa doctrine. Paris, Guyot ct 

Scribe, 1838. T. II. in 8.° Digitized by Google 308 SALVATORI (Filippo M. ). Vita della B. Veronica Giuliani Ba- 
dessa delle Cappuccine in S. Cliiara di Citta di Castello. 
Roma, Lazzarini, 1803. (n 4.° 

Roma, Salviucci, 1839, in 4.° — Vi e unito: 

2. Telonio {Franc. Ansaldo) , Monsig. Orazione in lode 
della suddetta Santa. Macerala , Cortesi , 1840. in 4.° 

V r ita della S. Madre Angela Merici fondatrice deir Isti- 

tulo delle Orsoline. Roma, Lazzarini, 1807. tn 4.° 

Istruzione pratica per i confessori novelli. Roma , Laz- 

zarini, 1802. tn 12.° 
SALVIANUS , Episc. Massiliensis. De vero judicio et providentia 
Dei libri VIII. 

Maximi Taurinensis homiliae. 
Paciani Rarcilon. de poenitcntia, et confessione. 
Sclpici Severi sacrae historiae libri duo. 
Dorothbi Tyrii de prophetis, ct discipulis Domini. 
Haymoms Halberstattensis sacrae historiae epitome. 
Adjunctis in tres posteriores Petri Galesinii notationibus. 
Romae , ap. Paulum Manutium, Aldi F. mdlxiv. tn fol. 

De vero judicio et providentia Dei, libri VIII. Antici- 

menon lib. III., in quibus quaestiones veteris ac novi Te- 
stamenti, de locis in speciem pugnantibus , incerto Auctore. 
Rasil., in off. Frobeiana, 1530. in 4.° 

Libro contra gli spettacoli et altre vanita del mondo. 

V. Carlo (S. ) Borr. Memoriale p. 421. 
SALVIGNI (Pellegrino). Ragionamenti chimici letti nell' Univer- 
sila di Bologna per conferimento di lauree. Bologna, Ram- 
poni, 1816. in 8.° fig. — Vi e unito: 

2. Guglielmini (G. B.). Elogio di Lionardo Pisano. Bo- 
logna, Lucchesini , 1813. tn 8.° 
SALVINI ( Anton-Maria). Discorsi Accademici. Boiogna, Nobili , 
1821-22. T. Xf. vol. VI. in 12.° 

Prose e lettere familiari. Venezia, Alvisopoli, 1830. fn 8.° 

SALVTHIO (Bart. da). Le selte trombe per risvegliare il Pec- 

catore. Roma, Mascardi , 1703. in 12.° 
SAMONICUS (Q. Serenus). Liber de Medicina. V. Celscs ( Aur. 
Corn. ). 

SANAZZARO. V. Sannazaro. 

SANCIIEZ (Franc). Quod nihil scitur. Lugd. , ap. Gryph. , 
1681. in 4.° 

SANCHEZ (Thomas). Disputationes de Matrimonii Sacramenlo. 

Vrneliis , ap. Guerilium , 1619, T. II. in fol. 
SANCLE.MENTILS (Henr.). Series critico-chronologica Episcopo- 

rum Cremonensium. Crcmonae , Feraboli, 1814. in 4.° Digitized by Google 309 SANCTIUS (Franc. ). In Artem poeticam Horatii Annotationes. 
Salamanlicae , ap. fratres Renaut , 1591. in 8.° — Acced. 

2. Grammatica graeca. Ibid. , ex off. Lassi, 1592. 

in 8.° 

3. Grammatices latinae instituliones. lbid. , Lassus , 

1593. jn 8.° 

SANCTO VICTORE (Ricardcs a). V. Ricardcs. 

(UCO DE). V. GciLHELMUS. 

SANDERUS ( Nic. ). De typica et honoraria sacrarum Imaginum 
adoratione libri duo. Lovanii, ap. Foulerum , 1669. tn 8.° 

De visibili Monarchia Ecclesiae libri octo. Lovanii, ap. 

Vclpium , 1571. in fol. 

De Justificatione contra Colloquium Altemburgense libri 

VI. Augustae Trev. , Hatotus, 1585. in 8.° 

* SANDINI (Ant.). Dissertationes XII ex ecclesiastica historia de- 

promptae. Patavii, Manfrt , 17*26. in 12." 

* SANDRI (Giclio). Manuale di Veterinaria. Verona, Soc. tip. editr., 

1824. in 8.° 

SANGRINUS (Ang.). Poesis christiana. Patavii , ap. Perchacinum , 
1565. in i.° 

Opusculum de nobilissima Oratione quadraginta Hora- 

rum. Tridenti, Paltazoli , 1584. in 12.° 
SANLECQUE. V. Boileac. 

* SANMINIATELLI (Cosimo Andr.). La Costituzione , la Filan- 

tropia e la Politica. Bologna , alla Volpe , 1835. t» 8.° 

* La Costituzione e la Polilica nel secolo dei lumi e del 

progresso. (5. n. di h, ne di lip. ), 1835. m 8.* 

SANNAZaRIUS (Jacobus). Opera omnia. Lugd. , ap. Gryph. , 
1536. tfl 8.° 

* Archadia del Sannazaro. In fine : Stampato in Iiologna 

per el DUigente Impressore Maestro Fracescho da liologna* 
Nelano dla ISatiuita del Signore 1516. Adi. 3. Ottobrio. In 16.° 

Editio quam maxime rara, constai» chartis 80, quarum postrema 
vacua , recto tantum paginarum nuraeris arabicis signatis. Huius 
nostri sollerlissimi Francisci, qui inventor fuit characterum ita- 
licorum , vulgo Corsivi, ut fldcm facit ipse Aldus (m eiu$ editio- 
ne Virgilii an. 1501), qui ex ipsius ingenio plurimam sibi com- 
paravit laudem ac facultatem, nulla est mentio apud historicos 
nostros. Eiusdem officinatoris aliae quatuor editiones dignoscun- 
tur, omnes eodem anno 1516 proditae: ex quibus hic prae- 
stantissimus libellulus (dono missus PerusiA K. Oppizzonio V. E. 
a Phil. Senesio Adv.) unus est reliquus apud nos, in publicis 
sallem bibliothecis. De hoc plura, si lubet, tibi suppeditabit Sbnb- 
si, Mem. su Franceseo da Bologna, nel Giorn. Scient. Utt. di Pe- 
rugia, An. 1842. pag. 177. Digitized by Google 3 1 0 * SANNAZARO ( Jacopo). Arcadia, con le annotazioni di L. Por- 

tirelli ed un' analisi di F. Salfi. Venezia, Alvisopoli, 1828. 
in 8.° 

* Bologna, Masi , 1829. in 8.° 

* giusta la lezione della slampa Cominiana. Bolo- 

gna, Masi , 1829. in 12.° 

* SANSEVERINO (Carlo). Orazione postuma in lode del P. Lo- 

renzo de' Uicci. (S. n. di l. , ne di tip.) , 1833. in 8.° 
SANSIXTUS (Carolus). Gratulatio in amplissimos Sacrae Ro- 
manae Purpurae honores Petro Gondio Parisiorum Antistili 
collatos. Parisiis, Prevosleau , 1588. in 4.° 

* SANSOVIXO (Fraihc). Concctti polilici raccolti da diversi Au- 

tori greci, latini e volgari. Venezia, Bertano , 1578. in 8.° 

* Informazione della Milizia turchesca. V. CnocL. 

* SANTAGATA ( Ant. ). Lezioni di Cnimica elementare. Tomo I. 

(unico pubbl.). Bologna , Nobili , 1819. in 8.° 

* SANTAGATA (Dom. ). Osservazioni geologiche intorno alle Roc- 

ce serpentinose del Bolognese. Discorsi tre. Botogna, Mar- 
sigli, 1838. m 8.° fig. 

* Degli studi chimici in Italia. Prolusione. Roma, Mari- 

ni e Morini, 1847. tn 8.° 

* SANTELLI (Ant.). Oltraggio fatto a Leone III ed a Carlo Ma- 

gno in un quadro , ed una stampa esprimenti V adorazione 
del Pontefice alP Imperatore. Roma, De Romanis , 1815. 
in V fig. 

Huius Dissertaiionis Karolo Oppizzonio Card. inscriptae Excmplar 
splendide compactum, ulrisquc in operculis insigni ipsius deau- 
rato distinctum. 

* SANTERINI (Biagio e Costantino). La moderna Coltura calli- 

graflca. Opera scritta dai suddetli Fratelli e incisa in 24 
tavole da Raff. Radisini. Bologna, 1839. in fol. obl. 

Exemplar Operis eidem V. E. inscripti splcndide compactum. 

* SANTINfc (Edwige). Chagrins domestiques de Napoleon Bonapar- 

tc a I' isle Ste-IIelene. Paris , Belin, 1821. in 8.° 

* SARCHI (F. Ph. ). Graramatica ledesca. Vienna , Schmidt, 1795. 

in s: 

SARDUS (Alex.). De moribus ac ritibus Gentium libri III. IV- 

netiis, ex off. Zilleti, 1557. in 8.° 
** SARDUS (Gaspar). Epistola, qua apud candwlum lectorem dc 
quodam erudito viro justc conqueritur. Ferrariae , ap. Ru- 
beum de Valentia, 1518. in 4." 
SARMENTUS (Franc. ). I)e Redditibus ecclesiasticis. Romae , o;». 
Accoltum, 1669. tn 8.° Digitized by Google 311 SARNANUS (F. Constantius),, Card. Conciliatio omnium controver- 
siarum, quae in doctrina S. Thomae et Jo. Scoti passim 
leguntur. Romae , ap. Basam, 1589. tn 4.° 

Summa Theologica. Romae , Typ. Vatic. , 1592. tn 4.° 

* SARPI (Paolo). Opere. Venezia, Meietti , 1687. T. VI. in 12.° 
* Istoria del Concilio Tridentino , con note di Le Coura- 

yer. Londra , De Tournes , 1757. T. II. in 4.° Con ritr. 

* SARTI ( Pasquale ). L' Eloquenza sacra dcl Pergamo. Firenze , 

Ducci, 1839. in 12.° 
SASBOUT (Adam). Opera omnia. Colon. Agripp. , Birckmann, 
1568. in fol. 

SAUROMANUS (G.), Proc. Caes, Ad Principes Christianos de 
Religione, ac communi Concordia. Romae , (ab$q. typ. nota), 
mdxxiy. In 4.° 

* SAVINI (Savino). Studi drammatici. Bologna, Borlolotti, 1838. 

in 8.° 

* SAVIOLI (Jo. Bapt.). Institutiones philosophicae theoreticae et 

practicae. Mediol. , ap. Masperum , 1815. T. III. in 8.° r. 

* SAVIOLl ( Lod. ). Amori. Crisopoli , 1804. in 12.° 
SAVONAROLA (Hier.). Prediche quadragesimali delP anno 1495. 

raccolte da Lorenzo Vivuoli. Fol. 1. recto , tit. : Prediche 
di Frate Hieronymo da Ferrara. In fine : Impresso Nella 
Cipta di Firenze ad instantia di Ser Lorenzo Viuuoli Lano 
mcccclxxxxvi. adi octo di Febhraio. etc. In fol. 2. col. Ch. 
Rom. 45-51 lin. , foll. 220. V. Hain. n. 14382. 

Integerrimum , nitidumque Exemplar, quod ex insigni coloribus di- 
stincto in tertia charta prostante, ubi Sermones incipiunt, ar- 
guitur iam tum fuisse muneri oblalum cuidam gentis nostrae Ca- 
stelliorum ( V. Blas. bol. , Fam. nob. n. 295), et probabiliter 
Octaviano, iis tcmporibus Antislitis Bononiensium Vice sacra 
functo ( V. Dolfi, Fam. bol. pag. 260 ). 

Prediche per tutto 1' anno. Venetia , per Cesare Arriva- 

bene, 1520. in 4.° 

Exemplar sex chartis (40-45) mutilum. 

■ 

Prediche sopra 1' Esodo , ct sopra diversi Salmi con tre 

prediche sopra la storia di Gedeone. Venetia , da Giouan- 
antonio de Volpini , detto il Rizo , 1540. ttl 8.° 

Prediche sopra Ezechiele. V. Hieronymo. 

Confessionale pro instructione Confessorum. Venetiis , de 

Bindonis, 1524. tfl 8.° 

Trionfo della Croce di Cristo volgare: Della Verila 

deiia Fede Cristiana. Venezia, de Bendoni, 1535. tn 8.° Digitized by Google 312 SAVONAROLA (Hikr). Opus adv. divinatricem astronomiam, in- 
terprete Thoma Boninsignio cum eiusdem scholiis, adno- 
tationibus et apologia. Florenliae , ap. Marescotum, 1582. 
in 8.° 

SAXIUS (Jos. Ant. ). Ilistoria literario-typographica Mediolanen- 
sis; adiecta sunt Appendix Epistolarum et Catalogus Codi- 
cum. Mediol. , Palatini, 1746. in fol. 

Archiepiscoporum Mediolanensium series ad criticae 

leges et veterum monumentorum fidem illustrata. Opus po- 
sthumum. Mediol. y Regia Curia, 1755. T. III. in 4.° 

SAYRUS (Greg.). Casuum Conscienliae , sive Theologiae Mo- 
ralis Thesaurus. De Censuris ecclesiasticis. Venetiis, Scssa, 
1614. in fol. 

Clavis Regia Sacerdotura, Casuum Conscientiae , sive 

Theologiae Moralis Thesauri locos oranes aperiens. Medxol., 

HII. Pontij , etc. 1615. in fol. 
SBROZZIUS (Jac). De Vicarii Episcopi officio et polestate. Ve- 

netiis^ ap. Meicttum , 1606. in 4.° 
SCABBIA (Lmgi). Orazione panegirica in lode di S. Michele 

Arcangelo. Rologna, Gamberini e Parmeggiani, in 8.° 
SCAINO ( Ant. ). L' Ethica di Arislotile a Nicomacho ridotta in 

modo di Parafrasi. — e Annotalioni et Resolutioni di varii 

dubbii sopra i dieci libri delT Elhica di Arislotile. F. Ari- 

stotele. 

In oclo Arist. libros qui extant. de Repub. Quaestiones. 

Romae, ap. Accoltum , 1577. in 4.° 
Paraphrasis in omnes S. Pauli epistolas, cum adnota- 

tionibus. Venetiis y ap. Nicolinum , 1589. in fol. 
SCALIGER (Jcr. Caes.). In luctu Filii (Audecti Caesaris birauli) 

Oratio. Lugd. , ap. Gryph. , 1538. in 8.° 
Exotericarum exercilationum libri XV de subtilitate. 

Francof. , ap. Wechelum , 1576. in 8.* 
De carminibus comicis. V. Plautus. Coraoediae t edit. 

Pombae. T. V. p. 59. 
SCALIGER ( Jos. ) , Jui. Caes. F. Opus de emendatione tcmporum. 

Lutel. , ap. Nivellium , 1 583. in fol. 
SCANDALIBKNI (Amaoko). Doveri del Giovanetto a scconda 

della Religione, della Ragione e della Natura. Pesaro , .Vo- 

W/t , 1826. tn 1*2.° 
SCAPUCCINUS (Bartu.). Tractatus de utili Salviano interdicto. 

Venetiis, de Franciscis , 1609. tn 4.° 
SCAPULA (Joan. ). Lexicon graeco-latinum. Basil. , per Seb. Hen- 

ricpetri, 1600. tn fol. 
SCARABELLI (Luciano). Novelle morali. Milano e Vimna, Ten- 

dler, 1846. tn 16." Digitized by Google 313 

* SCARAMELLl ( G. B. ). Vita di Suor M. Crocifissa Satellico mo- 

naca francescana nel monastero di Monte Novo. Venezia, 
Rosa, 1750. in 4.° 

* SCARDUA (Baktoi.omeo). Prediche sopra diversi argomenli di Re- 

ligione e di Morale crisliana. Ferrara, Negri e Bianchi , 
1806. T. II. vol. I. in 4.° 

* Aliud Excmplar in charta excellentiori el maiori, 

in diiohns voluminibus. 

SCARLATTLNI (1) (Ottavio). Del Solitario felice.osia Stoico 
Christiano Fasci due. In Bologna , presso Gio. Baltista Ferroni 
(•>), 1665. in 12.° 

(1) Et in sequentibns fere omnibus Operibus: Scarlatinus. 

(2) Minime vero Giaeomo Monti , ut nolat Fantuzzius T. VII. p. 357. 

Saeculum Momi , hoc est ; in corruptos saeculi mores f 

et animi passiones execraliones elogiacae. Bononiae , Typis 

Jacobi Montij , 1667. tn 4.° 
Del Davide musico armato, Idea dell' ottimo Prencioe 

ecclesiastico , e secolare. Libri IV. Bologna , per Gioseffo 

Longhi , 1677. th 4.° Con tav. inc. 
Cruciatus Martyrum per encomia digesti centuria sin- 

gularis. Bononiae, ex typ. Manolessiana , 1678. tn 12.° (Non 

in 8.°, ut notat Fantuzzius). 
Deir Epicuro contro gli Epicurei , libri quattro. Boto- 

gtia, per Giacomo Monli , 1679. tn 12.° 

Fiori apud Fantuzzium (T. VII. p. 358.) titulum referens huius 
Operis haec notat : Epicuro restituito alla fama contro gli Epi- 
curei. — II Frontispizio di quesC Operetta dovrebbe esser latino, 
perchi da Lorenzo Legati (Mus. Cosp. p. 134. 139 e 160) «ap- 
piamo che questi sono rersi latini , ma il Libro non ci & ve- 
nuto alle mani , e perb »' abbiamo dalo il Frontispizio stesso in 
Italiano. Troviamo memoria in un Ms. che questi versi furono 
stampati: Bononiae, apud Jacobum Montium, 1679. m 12.° Quae 
cuncta verba rcjicienda sunt; nam titulus accurate est supra a 
nobis allatus; ct omne Opus, vitam Epicuri complcctens in qua- 
tuor libros distinctam , italicA prorsus solutiquc oratione est con- 
scriptum, si septem excipias divcrsorum epigrammata ad Aucto- 
rem eius Opellam, ut tunc moris erat, laudandi caussa, et non- 
nulla perpaucissima carmina lalina vel italica Operi sparsim inseru. 

— L' Huomo e sue parti figurato, e simbolico analomico, 

razionale^ morale, mistico, politico e legale. Bologna , Giac. 
Monti, 1684. T. II. vol. I. in fol. fig. 

Videsis integrum verbosissimum titulum huius Opcris apud Fantuz- 
zium (i. e.), qui de eodem plura loquitur. 

40 Digitized by Google 314 

SCARLATINI (Ottavio). La Cetera della Chiesa per gH Hinni 
del Breviario romano , Parafrasi Litterali , e Mistiche. Bolo- 
gna,Giac. Monti , 1686. tn 8.° 

Publii Virgilii Maronis Opera ; ab ipso primum edita. 

Sludiosis lucubrationibus Oclavii Scarlatini , Nobilis Bono- 
niensis examinata et exposita cum Commentariis , et Obser- 
vationibus amplissimis , nec non Paraphrase Italico Metro 
concinnata. V. Virgilius. 

Huius Operis inscripti Jac. Boncompagno Card. Archicp. Bonon. 
Exemplar ab Auctore mnneri oblatum eidem V. E. , cuius insignia 
deaurata ulroque in operculo prostant. Videsis apud Fantuzzium 
( T. VII. p. 369 ) enumeralionem Operttm , quae itt boc volumine 
habentur, et si sint, saltem omnia, Virgilio tribuenda. 

* SCARPA ( Ant. ). Saggio di osservazioni e di esperienze sulle 

principali malattie degli Occhi. Venezia , Martini , 1811. 
in 8.° fig. 

SCARSABURSA (Jo. Bapt.). De felicissima adv. Turcas navali 
Vicloria ad Ecbinadas libri tres. Venetm , ap. Somaschum , 
1573. m 4.° 

* SCAVINl (Petrus). Theologia moralis universa. Novaria* , Mi- 

glio, 1852. T. III. in 8.° 
SCAYNUS. V. Scaino. 

* SCELTA di Tav.. Mass:. travagliate nella risp.-. L;. H.-. Amalia 

Augusta alP Or;. di Brescia negli anni della V.-. L;. 6808 
e 5809. Bretcia, Bettoni , Tip. della L:. in 8.° 

* — di lettere familiari degli Autori piu celebri, con note 

ed accenti, che indicano la pronunzia. Milano, Stamp. R. , 
1810. m 8.° 

* di Memorie agrarie inedite, o estratte dalle Opere de' 

piii valenti agronomi italiani ed esteri. 1836. Bologna, No- 
bili, in 8.* 

SCEPREUS (Gulielmus). Connexio literalis Psalmorum , in Ofii- 
cio B. Mariae Virg. , et Corroboratio ex variis linguis Graec. 
Hebr. Syr. Chald. Arab. Aethiop. et SS. Palribus. Romae , 
ap. Zannettum, 1696 in 4.° 

Opus Gabrieli Palaeoto Card. inscriptum. 

* SCHEDONI (Pietro). Delle influenze morali. Modena, Soc. tip. 

1815. T. II. in 8/ 

* Modena, Tip. Cam. , 1824. T. III. in 8.° 

* Della Religione catlolica riguardo agli interessi della 

Societa. Modena, Tip. Cam. , 1830. tn 8.° 

* Altra Copia. Digitized by Google 315 * SCHIASSIUS (PniL. )• Specimen Inscriptionum Coemeterii Bono- 

niensis. Bononiae , ex typ. Lucchesinii, 1809-15. T. lh in 8.° 

* Inscriptiones pro sepulchris et funeribus instauratis non- 

nuliorum Bononiens. et Exterorum. Jbid. , ex typ. eiusd. , 
(*. a. ), l» 8.° 

* Sul diletto degli Studj Antiquarj e singolarmente della 

Numismatica. Ivi , Lucchesini, 1808. in 8.°— Visonouniti: 

2. Deir utilita dei medesimi. Ivi. 

3. Suir importanza dei medesimi. iW, 1815. 

4. Del ritrovamento di Medaglie Consolari e di Fa- 

miglie fatto a Cadriano. Pr. ediz. Ivi , 1811. 

5. I)i alcuni usi dell' Alloro presso gli antichi Ro- 

mani. lvi , 1810. 

* Guida del Forestiere al Museo delle Anlichita dell' Uni- 

versita di Bologna. Ivi , Lucchesini, 1814. in 8.° Con tav. 
— Vi sono uniti: 

2. Sopra un'Armilla d' oro del museo sudd. JW, 

1815. Con lav. 

3. Sopra una Gemma etrusca del Museo stesso. Ivi , 

Ramponi, 1810. Con tav. 

4. Sopra alcuni antichi Fittili dipinti. Ivi , Lucche- 

sini, 1814. fig. 

5. Epistolae daae ad Mich. Ferruccium de Lexico epigr. 
Morcelliano. Ibid. , ex off. Turchii, 1834. t» 8.° 

* y e v i( a Josephi Voglii Commentarius. Ibid. , ex typ. 

Lucchesini, 1812. in 8.° — Vi sono unili: 

2. Orazione in lode di Luigi Palcani. M, Ram- 

poni. 

3. Sermones (quatuor) habiti in Archigymn. bonon. 

ann. 1812 et 13. Ibid. , ex typ. Lucchesinii , 1813. 

4. Sermones (qualuor) ibidem habiti an. 1814. Ibid. 

5. Sermones (quatuor) habiti an. 1815. Ibid. 

* , Sermones (tres) habiti in Archigymn. Bonon. , quum 
adolescentes nonnulli Jurisprudentiae laurea donarenlur an. 

1816. Ibid. , Lucchesini, (1816). m 8.° 

* Sermones (novem) habiti in Archigymn. Bonon., quum 

adolescenles nonnulli Jurisprudenliae laurea donarenlur an. 

1817. Itrid, , Lucchesim, in 8.° 

* Discorso recitato nella Chiesa del Cimilero di Bologna. 

Ivi 9 Lucchesini , 1817. in 8.° 

# V. anche Assiscmo, Lexicon, e Montics. 

* SCHMALZGRUEBER (Fhanc). Jus Ecclesiaslicum universum. 

Neap. , ap. Bortoli , 1738. T. V. vol. III. in fol. 
SCHOEPPERUS (Jac. ). Catechismus brevis in graliam Juventu- 
tis Tremonianae. Tremoniae , Soter , 1549. in 8. B Digitized by Google 316 SCHOLARIUS (Gennadius), Patriarcha Constantinop. Defensio quin- 
quc capitum, quae in sancta et oecumenica Florentina Sy- 
nbdo continentur, Fabio Benevolentio Senensi interprete. 
Romae, in aed. Pop. Itom., 1679. tn 4.° 

SCIIOLIA doctorum aliquot virorum in omnes M. T. Ciceronis 
epistolas, quibus nunc accesserunt P. Manulii Aldi F. an- 
notationes et casligaliones. Basil. , Winther , 1540-42. T, //. 
vol. I. in 8.° 

SCIIOTTUS (Andr.), Soc. Jes. De Vita Francisci Borgiae Soc. 

Jesu Praeposili Generalis ab lgnalio tertii. Lib. IV. Romae , 

ap. Zannettum , 1696. tn 4.° 
SCIENZA (LA) della salute ristretla nelle due parole : pochi so- 

no gli elelti. Trattato portato dal francese dall' Ab. Nicolao 

Burlamaccbi. Lucca , Lodovici e Frediani , 1707. tn 12.° 
SCIOPPIUS ( Gaspar ). Consilium regium. Accessit Stemma au- 

gustae Domus Austriae. Item Classicum Belli sacri. Ticini , 

Typ. Bartholi, 1619. tn 4.° — Acced. 

2. Berenicus {Theodosius). Proaulium Tubae Pacis, oc- 
centae Scioppiano Belli Sacri Classico. Argentorati , Vyriol , 
1620. tn 4.° 

3. Tuba Pacis occenta etc. Augustae Trebocorum 9 

sumpt. Zetzneri , 1623. tn 4.° 

4. Meieris (Justm). Juris publici Quaestio capitalis, sint- 
ne Trotestantes Jure Caesareo Haeretici , et ultimo suppli- 
cio afliciendi etc. contra sanguinarium Gasp. Schoppii ( sic ) 
Classicum. Argent. , sumpl. Zetzneri, 1623. tn 4.° 

SCOPPA (Lud. Joan. ). Grammalica. Venetiis, de Torlis, 1640. 
tn 8.° 

SCOTENIUS Hessus ( Hermannus ). Vila honesta, sive Virtutis. 
Cui adiecta est Institutio Chrisliani hominis per Adrianum 
Barlandum Aphorismis digesta. Lugd.,ap. Paganum , 1566. 
tn 12. 

SCOTTl (Ang. Ant. ). Catechismo medico. Modena , Tip. Cam. , 

1825. tn 8.° 
Roma, Marini , 1850. tn 8.° 

Teoremi di Politica cristiana. Roma , nel Coll. Vrb. , 

1831. T. II. ro/. /. tn 8.° 

SCOTTI (Cosimo Galeazzo). Elogio del Pre D. Carlo Gius. Qua- 
drupani. Milano , Pirotta e Maspero , 1808. tn 8." 

SCOTTI (David). II Davide. Lezioni sacre. Bologna, Stamp. di 
S. Tomm. d' Aq. , 1793. T. //. tn 4.° 

SCOTTUS ( Bernardim s). Oratio habita coram Clcmenle VIII 
cum Philippi III. Hisp. regis nomine in publico Consistorio 
pro Canonizatione B. Raymundi Barcinonensis instaret. Die 
16 dec. a. 1600. Romae , ex typ. Mutii , 1601. tn 4.* Digitized by Google 317 * SCOTUS (Joan.). Quaestiones super libros de anima Aristotelis. 

V. Hentisberus n. 2. 

* SCRIBE ( Eugenio ). Teatro. Bologna , Tip. del Genio , 1832. T. 

XII. Part. 24. in 12.° — Ultime Commedie. Jvi , JVo&t/i, 
1835. T. V. Part. 10. in 12.° (Manca la P. 2. del T. 8.°). 

* et TERRIER. Dix ans de la vie d* une femme. V. 

CUSTINE. 

* SCRIPTORES Rei Ruslicae, ex recensione Jo. Goltlob Schneider 

cum notis. Aug. Taur. , Pomba , 1828-30. T. V. in 8.° fig. 

Historiae Augustae cum casligationibus. V. Egnatius. 

De illustribus Ecclesiae Scriptoribus. V. Authores. 

* De Processione Spiritus Sancti. V. Graecia Orthodoxa. 

SCRITTURA SACRA, V. Bibbia. 

SCULTETUS (Alex. ). Chronographia. Romae , de Cartulariis } 
1645. in fol. 

* SCULTURE (LE) delle Porte di S. Petronio di Bologna , pub- 

blicate da Gius. Guizzardi e illustrate dal march. Virgilio 
Davia. Bologna , alla Volpe , 1834. in fol. fig. 

* SCUOLA della Felicita, trad. da Gaet. Riccardi. Bologna } Dal- 

VOImo, 1828. T. III. in 12.° 

* SCUOLE infantili di Carita. Opuscoli n. 15 diversi risguardanti 

scuole infantili di varii paesi. (Luoghi e tip. div.), in 8.° 

* SCUPOLI (Lor.). Raccolta delle sue Opere spirituali. Padova , 

Comino , 1724. in 8.° 

* Combattimento Spirituale. Quattro divotissimi trattati in 

aggiunta al Combatlimenlo spirituale. Milano , Pogliani, 
1830. P. II. vol. I. in 12.° 

SCUTELLARI (Gius. ). V. Ramazzim n. 4. 

SEBASTUS (Nicepiiorus). Vila B. Joannis Chisii Ord. Erem. S. 

Augustini. Accesserunt , D. Angelae Chisiae eitisdem B. Jo. 

Neptis Vitae Synopsis , et Epinicia ad Alex. VII. in Epide- 

miam ab Urbe profligatam. Romae , Typis Herculis , 1675. 

m 8.° 

Exemplar holland. compactum , operculis exornatis insigni deaurato 
Hier. Boncompagnii Card. 

* SECCHI (Giampietro). La Cattedra di S. Marco Evangelista e 

Martire conservata in Venezia entro il tesoro Marciano dellc 
Reliquie. Venezia, Naratovich, 1853. tn 4.° fig. 
SECONDI, Monsign. V. Clemente XIV. 

* SECRfiTAIRE (LE VfiRITABLE), ou la belle maniere d' ecrire 

avec justesse sur differens sujets. Amsterd. , Desbordes , 1703. 
tn 12.° 

SEDELIUS (Wolfgangus). De Teraplo Salomonis myslico. Mo- 
gunt., Behem, 1548. tn 8.° — Acced. Digitized by Google 318 

2. Cocblaecs {Joan.). Contra Censuram Conr. Bruni in 
Concilium Trident. Mogunt. , ex off. Behem , 1548. in 8.* 
{Fronte mulila). 

3. Catiiarincs Politus ( Ambr. ). De persona et doctrina 
Martini Lulberi , Judicium. I. Ex Apologia eius. II. Ex eius- 
dem excusatione. III. Ex eiusdem consideratione. /focf. , 
Behem, 1548. 

4. Brunus (Conr. ). Breve Introductorium de Haereticis. 
Ibid., per Behem , 1548. in 8.° 

SEEDORFF. Lettera contenente i motivi principali, che hanno 
indolto il principe Federico Conle Palalino del Reno a riu- 
nirsi alla S. Chiesa Catt. Apost. Romana. Roma, Poggioli, 
1 8*^8 T II in 8 * 

SEGNERl (Paolo). Opere. Parma, Pazzoni e Monti, 1701. T. 
II. in fol. 

Opere. Un breve ragguaglio della sua Vita , e tre let- 

tere su la materia del Probabile. Venezia, Baqlioni , 1773. 
T. IV. in V 

Quaresimale. Firenze Sabatini, 1679. in fol. 

Venelia, Baglioni , 1680. in 4.° 

L' Incredulo senza scusa. Milano , Marelli, 1689. m 8.° 

Bologna, Borzaghi, 1690. in 4.° 

liologna, Masi , 1821. T. IV. vol. II. in 8.° 

La Manna delPanima. Bassano, Remondini, 1745. T. 

IV, in 8.° 

Parma, Paganino , 1822-27. T. VII. in 12.° 

Panegirici sacri. Milano , Marelli, 1684. in 16.° 

Venezia, Zane , 1731. in 16.° 

La vera Sapienza. Bologna, alla Colomba , 1835. in 16.° 

SEfiOBIENSIS (Joannes). V. Joannes Segobientis. 
SEGRETAIUO ( IL NUOVO) italiano. Bologna, Romano Turchi , 
1829. tfi 12.° 

galante, o Collezione di lettere di slile amoroso. Li- 

vorno , Vignozzi , 1834. tn 12.° 
SfiGUR (Le Comte de). Histoire universelle ancienne et moder- 

ne avec Atlas par Tarlieu. Paris, Eymery , 1821-22. T. X. 

in 8.° 

SELMI (Pietro). Trattato filosoGco sulf Amicizia. Bologna, Dal- 

VOlmo, 1843. m 8.° 
SEMINARIO (IL) Pio. Ragionamento. Roma, Tip. della R. C. 

A. , 1854. tn 4.° 

SEMITA PARNASSI, seu poelicarnm Inslitulionum libri IV. Bo- 

noniae, Laelius a Vulpe , 1767. in 8.° 
SEMPERVIVUS (Jac). Tesaurus sacrarum Precum. Veronae, ap. 

Discipulum, 1589. in 12.° Digitized by Google 319 * SEMPLIGE verita opposta alle menzogne di Enrico Misley nel suo 

libello : L' Ilalie sous la domination autrichienne. Parigi , 
(*. ftp.), 1834. in 8.° 

* SENECA. Opera. Absque uUa nota (Saec. XVI incipienle), in fot. 
* Aliud Exemplar eiusd. editionis , in quo priora duo 

folia ad calcem posposita fuere. 

* Eadem , ex recensione F. Ern. Ruhkopf. Aug. Taur. , 

Pomba, 1828. T. VI. in 8.° 

* SENS (LE BON) du Cure J. Meslier (par le baron d*Holbach) % 

suivi de son testament ( ou plutdt du precis fait par Voltaire 
de la premiere partie de ce fameux testament). Bruxelles , 
Tenct, 1829. tn 16.° 

* SENTENCIAS (TRESCIENTAS) arabes: quinientas maximas y 

pensamientos de los mas celebres Autores antiguos y mo- 
dernos etc. Londres, Ackermann , 1826. in 12.° 

* SENTENZE e detti memorabili d'antichi e di moderni autori 

raccolte da Anna Pepoli Saropieri. Bologna, Nobili, 1826. 
in 12.° 

* SENTIMENS d* une ame convertie, pour chaque jour de Tan- 

nee. Paris , Boudot, 1698. in 12.° 

* SENTINELLA (LA) della Liberta. V. Miscellanea di Gazzet- 

te. n. 4. 

*♦ SEPULVEDA (Jo. Genesius). De fato et libero arbitrio libri III. 

Romae , typis Marcelli Franck , 1523. in 4.° 
Historia de Bello administrato in Italia per annos XV 

et confecto ab Ae^idio Albornotio. Bononiae , Ant. Giacca- 

rellus, et Peregr. Bonardus , 1559. in fol. — Acced. 

2. Statuta Collegii Hispanorum Bononiae. Ibid., ap. eosd., 

1548. tn fol. — Accedunt etiam Staluta ejusd. Collegii edila 

a. 1560, sed mss. 
SERENUS (Q.). Liber de Medicina. V. Celsus. 
SERICUS Lombardcs. De bono solitudinis dialogus. Paiavii, ap. 

Mejetum , 1581. tn 4.* 

* SERIE di biografle contemporanee per L. C. Torino, De Ago- 

stini, 1853. T. II. in 16 ° fig. 

* di Conj di medaglie pontificie da Martino V flno a 

tutto il pontificato di Pio VII. esistenti nella P. Zecca di 
Roma. Roma, Poggioli, 1824. tn 8.° 

* cronologica degli Emi e Rmi Cardinali bolognesi com- 

presi quelli assunti al Sommo Pontificato dal 1060 al 1755. 
Bologna, Sassi, 1755. tn 8.° 

* cronologica de' Vescovi ed Arcivescovi di Bologna pur- 

gata da molti errori dal Can. F. N. T. ( F. N. Tomba) , 
ed accresciuta di notizie. Botogna, Longhi, 1788. tn 8.° Digitized by Google 320 SEHIES Episcoporum Forocorneliensiura a Ferdinando Ughellio 
digesta , deinde a Nic. Coleto emendata et aucta , postrerao 
a Franc. Ant. Zaccaria restituta. Accedunt gesta Pii VII et 
Ant. Card. Rusconi a Dom. Ant. Marsella redacta. Foro- 
cornelii , ap. Benaccium , 1820. T. II. vol. I. in 4.° fig. 

SERIPANDIUS ( Hier. ) , Card. Cominentarius in Epistolam Pau- 
li ad Galatas. Eiusdem ad nonnullas quaestiones ex texlu 
epistolae catholicae responsiones. Veneliis, ap. Rubinum, 
1569. in 8.° 

SERRA ( Gir. ). La storia dell* anlica Liguria e di Genova. Ca~ 

polago, Tip. Elv. , 1835. T. IV. in 8.° 
SERRAGLI (Silvio). La S. Casa abbellita. Ancona, Serafini , 

1665. fn 8.° 

SERRANUS (M. Attilics). De septem Urbis ecclesiis una cura 

earum reliquiis, stationibus et indulgenliis. Romae , HH. 

Ant. Bladij, 1575. ifi 8.° 
SERRISTORl (L. ), Colonnello. Statistica dell' Italia. Firenze , 

Stamp. Grand., 1835-39. in 4.° 
SERTO poetico a Gesii CroceOsso (Con cenni storici di Salv. 

Muzzi siill' imagine del Crocifisso , che si venera nella Chie- 

sa de' Servi in Bologna ). Bologna, Sassi , 1851. in S.° 
SERVIEZ. Stoha della Vita delle Imperatrici romane e delle prin- 

cipesse del loro sangue. Venezia, Bassaglia, 1785-87. T. III. 

in 8.° 

Le Mogli dei dodici Cesari; ultima traduzione italiana 

di A. C. (A. Cimbaloni). Bologna, Nobili, 1820-21. T. II. 
vol. I. in 16.° 

Hoc Opus est pars snprascripti , at diversa interpretatione. 

SESSIOM pubbliche dell' Ateneo Veneto tenute negli a. 1812-17. 

Venezia, Vitarelli , 1814-17. in 4.° — A cui fanno seguitole 
2. Esercitaziom scienliliche e letlerarie dell* Ateneo di 

Venezia. Venezia, Picotti , 1827. T. I.° in 4.° 
SETTE LIBERE PAKOLE di un Italiano sull' Italia (del P. Pel- 

Hco Gesuita (1)). Bologna, Sassi, ( 1849). in 8.° 

(1) Dt adnotatum est in prima pagina ex manu K. Oppizzonii Card. 

SETTI (Girs.). Le Ingiuslizie innocenli. Modena , Rossi , 1853. 
in 16.° 

SEVERIANUS (Jul.). Svntomata Rhetorices. V. Frlterics. 
SEVEROLUS (Herc). V. Boccatiis. 

sfeVlGNft (M. De). Recuil des Lettres a Mad. la Comtesse de 
Grignon sa nlle. Paris, Belin , 1803. J. X//. in 12.° 

SFORTIA (Mutics). Hymnorum libri tres. Romae , ap. Zanet- 
tum, 1593. tn 8.° Digitized by Google 321 * SGARGl (Luca Ant. ). Memorie storiche dell* antica Chiesa del 

Monte e dclle Immagini da quella trasportate al Cimilero 
di Bologna. Bologna, Sassi , 1814. ifi 8.° 

* SGARZI ( Gaet. ). Analisi delle Acque minerali di Porretta. Bo- 

logna, Sassi , 1838. in 8.° — Vi e unito: 

2. e Santauata (Anl.). Rapporti alla Commissione 

amministrativa Prov. di Bologna sulle Terme Porreltane. /rt, 
1837. in 8.° 

* Manuale di Farmacia. Bologna, Tip. Sassi , 1851-53. 

fasc. 5. in 8.° (Opera in corso). 

* SIBILLA (LA) della Religione estratta dalla Storia del Mondo 

e degli l omini con una disserlazione sopra 1'eta deil' oro 
vollata in italiano dal tedesco (da Alfonso Scrafino). Vcnc- 
Sta, Picotli , 1821. in 8.° 

SICHARDUS (Joan. ). Antidotum contra diversas omnium fere 
saeculorum haereses. Basil., Henr. Pelrus, 1528. in fol. 

SIGEBERTUS Gcmblaccnsis coenobila. Chronicon ab anno 381 ad 
1113 cum inserlionibus ex historia Galfridi et additioni- 

bus Roberti abbatis Montis promovente egregio patre 

D. G. Paruo, doctore theologo, confessore regio: nunc pri- 
mum in lucem emissum etc. In fine : Absolutum est Pari- 
siis . . . pcr Henricum Stcphanum, . . . expensis eiusdem ct Joan- 
nis Parui bibliopolae insignis. Anno.... 1513. Calendis Junii. 
In 4.° V. Panzeu. VII/. 6. Maitt. II. 246. 

De illustribus Eccles. Scriptoribus. V. Autuores. 

SIGNIUS (Julius), Bonon. Camilli Palaeoti Senatoris bononiensis 
viri clarissimi Tumulus. Bononiae, apud Haer. Rossij. mdxcvii. 
In 4.° 

Hunc librum haud perspexissc Fantuzzium arguitur ex verbis , quac 
apud eum leguntur dc Camillo Palaeoto Jun. T. VI. pag. 241 : 
Varie composizioni furono publicate in congiuntura de' funerali di 
Camillo , fra queste una latina di Giulio Segni col titolo Tumulus, 
sta fra lc sue cose publicate per il Rossi V anno 1597. in 4.° Obi 
animadvertendum Tumulus titulum csse totius Colleclionis , mini- 
me vero poPmatii Signii inscripti : Carmen ad Aldwn Manutium , 
aliosque insignis Literaturae Viros Protrepticon ; praeter quod car- 
men, bic non habetur Signii nisi cpistula nuncupatoria. 

* SIGOMUS (Carolus). Opera oumia edita et inedila cum notis 

variorum et ejusdem vita a Lud. Ant. Muratori conscripta. 
Mcdiol. , in aed. palat. , 1732. T. VI. in fol. 

Regvm, Consvlvm, Dictalorum, ac Censorum Roma- 

norvm Fasti, vna cvm Trivmphis aclis a Romvlo Regc vsque 
ad Ti. Caesarem. V. Manutius (Pauius). Anliquitatum ro- 
manarum etc. 

41 Digitized by Google 322 

SIGONIUS (Caroh s). De Republica Alheniens. libri IV. — - De 
Alheniens. , Lacedaemonioruroq. temporlbus liber. Bononiae, 
ap. Rubrium, 1664. tn 4.° 
' Historiarum de Regno Italiae libri XV. Venetiit, ap. 

Zilettum , 1574. in fol. 
Historiarum de Regno ltaliae quinque reliqui libri. Ve- 

netiis, ap. Franciscium , 1591. in fol. min. 
De vita Laurentii Campegii Cardinalis liber. Bononiae , 

Soc. Typ. Bonon. , 1581. in 4.° 
De Republica Hebraeorum libri VII. Bononiae , ap. Ros- 

nuM, 1582. tn 4." 
De Episcopis bononiensibus libri V. Bononiae , ap. Be- 

natium , 1586. in 4. — Accedit: 

2. Rabbids (Carolus). Continuatio llistoriae Episcoporum 

bononiens. a postremis annis Gahr. Palaeoli usque ad Pro- 

sperum Lambertini. Ms. in 4.° 
fje dialogo liber , Joban. Jessenii opera luci reddilus. 

Lipsiae , Berwald , 1696. in 8.° 
et GRUCHIUS ( Nicolacs). De binis comiliis , el lege 

curiata contrariae inter se disputaliones. V. Gruciiius. 
SILICAEUS (Jo. Martim s ). De divino Nomine Jesus per nomen 

tetragrammaton siijnilicato liber unus , et in Orationem do- 

minicam , Salutationemque angelicam Expositiones. Toleti, 

ap. Ferrarium , 1660. in 8. p 
SILIUS Italicus. De Rello Pvnico secvndo XVII libri nvper di- 

ligentissime castigati. Venetiit , in aedibus Atdi , et Andreae 

Asvlani Soceri, mente Jvlio u . d . xxm. In 8.° 
SILVA (Gcglielmo). Carmc descritlivo della Rrocca e del Ra- 

cino dono sponsalizio a V Arcid. Adelaide d' Austria, ora 

duchessa di Savoia offerto dalla cilta di Milano. Milano , 

Pirola, 1847. Con Atl. di 6 lav. inc. in rame , legalo magni- 

flcamente. In fol. gr. 
SILVANI (Ant. ). Dissertazione legale nella Causa Hercolani-An- 

gelelli con Rentivoglio sui quesito : Se Y avoio materno con- 

tinui nell' usufrutto dei Reni avventizi della figlia sua , quan- 

do, per la morte di lei, siano passali ai nipoti nati dalla 

medesima. Bologna , alla Volpe , 1845. in 8.* 
SILVESTIUS (Franc. t>e) , O. P. Opusculum de cvangelica Li- 

bertate, adv. christianae Religionis modernos calumniatores. 

Parisiit , excud. Paschasius Tellicrus, \> r >,Y2. in 12.° 
SILVIN (Macrizio). Trattato di Mnemotecnia. Milano , Meiners, 

1844. in 8.° 

SIMANCA (Jac. ), Episc. Pacens. De Rcpublica libri IX. Vene- 
nts, ap. Zalterium , 1669. in 4.° Digitized by Google 323 SIMLERUS (Josias). Epitomc Bibliothecae Gtaneri. Tiguri , ap. 

FroKhoverum , 1674. in foi. 
SIMMACO. V. Symmachcs. 

SIMON Grinabus. Virtutum divisio exactior. V. Doctrina recte 
vivendi etc. p. 334. 

* SIMONETTA (Stefano). Poesie. V. Collmionb delle migliori 

opere in dial. roit. T. IV. p. 239. 

* SINESIO. Opere tradotte dal greco da Massimiliano Angelelli, 

con qualche dicbiarasione. Boiogna, Mari , 1827-28. T. IL 
in 12.° 

I)e Somniis. V. Iamblichls. 

SINODI. V. Synodus. 

* SlRfcNfc (LA) de la Vendee, ou la Comete de 1" annonciade, 

dedie a Henri , Comte Chambord par P auteur des souve- 
nirs d' Agnes de Bourbon (Charles OKclly): V. O Kblly 
inter Addbnda. 

* SISMONDI ( I. C. L. Sismondo db' ). Storia dei Francesi recata 

in italiano dal cav. Luigi Bossi. Milano, Bettoni, 1822. 
T. XXVI. in 8.° 

* ■ Storia delle repubbliche italiane dei secoli di mezzo , 

trad. dal francese. Capolago, Tip. Elv., 1831-32. T. XVI. 
in 8.° 

* Storia della Caduta dell* Impero Romano dall' a. 250 al 

1000. Versione italiana di Cesare Cantii. Capoiago, Tip. 
Elv., 1836. T. II. in 8.° 

* ' £tudes sur les sciences sociales , ou sur les constitutions 
des peuples libres. Bruxelles , Dumont, 1836. tn 8.° 

* Le Speranze e le Realta. Ginevra, Mytler, 1831. tn 8.° 

SIXTUS Senensis, Ord. Praed. Bibliotheca Sancla. Venetiis, ap. 

Franciscium, 1666. tn fot. 

I^ditio Prmeeps, quae uno volumine complcctitur tomos 
duos, continua tamen numeratione paginarum. 

SLOTANUS (Joan. ). De relinenda fide orthodoxa el calholica 
libri novem. De Verbi Dei virlule et Ecclcsiac insnperabili 
potentia libri V. Colon. , ap. Choiinum , 1660. tn 12.° 

SMELINGUS ( Tilmannus ), Ord. Praed. De septem Sacramentis, 
Liber unus. Parisiit, ap. Jacobum Du puys , 1660. tn 8.° 

Editio apud Echard (T. 11. p. 131) dcsiderata, nisi probabiliter ea 
est, quam ipse Parisiis , per Hierongm. de Marnef, 1550. m8.° edi- 
tam ait char. rom. minuto ac eleganti, signat. A ad Y. ; in qua 
omnia nostrae respondent, si excipias offlcinatoris nomen, errore 
forsan permutatum. 

SMITH (Thomas). De Republ. Anglorura. V. Respubl. var. Digitized by Google 324 SNOYGOUDANUS (Raynerius). Psalterium Paraphrasibus illu- 
stratum. Magni Athanasii Opusculum in Psalmos. Lugd, , ap. 
Veraarduum , 1545. m 8.° 

* SOAVE (Franc). Novelle morali. Bologna, De' Franceschi , 1854. 

in 16.° 

SOCIETATIS Jesu defensio adv. obtrectatores. V. Epistolar In- 

dicae. 

Hatio atq. institutio Studiorum. V. Ratio. 

SOCLNTS (Mariams), Jun. Commentaria super nonnullis Infor- 

tiati et Digesti novi titulis. Venetiis , ap. Juntas , 1603. 7'. //. 

vol. I. in fol. 

** SOCOLOVIUS (Stamslaus). Epithalamion Episcopi, cum sua 

sponsa Ecclesia. Sive, de Consecratione Episcopi Sermo. 

Cracoviae , in off. iMzari , 1580. in 4.* 
De verae et falsae Ecclesiae discrimine. Cracoviae , in 

off. Lazari , 1583. in fol. 
Ad Wirtembergensium Theologorum invectivam brevis 

responsio. Cracoviae , in off. Lazari , 1584. in 4.° mai. 
Justtis Joseph, sive in J. C. D. N. morlem et passio- 

nem Meditationes. Cracoviae , Lazari , 1586. in 4.° 
Orationes Ecclesiasticae septem. Coloniae , ap. Cholinum, 

1587. in 8.° 

Concio de vestitu et fructu haereseon. V. Synod. 

Gneznens. n. 2. 

* SOETLER ( Joan. Caspar). Monita ad Parochos, aliosque Sacer- 

dotes animarum curam habenles. Novariae , ap. Rasarium, 
1825. in S.° 
SOFOCLE. V. Sophocles. 

* SOLARO Della Margiierita (Cleme.nte). Meraorandum storico- 

politico. Torino , Speirani e Tortone , 1851. tn 8.° 

* Avvedimenti politici. Torino, Speirani e Tortone , 1853. 

i« 4. 

* SOLDATO (1L), ossia doveri morali di esso Venezia , Battag- 

gia, 1823. in 12.° 
SOLOMS Leges. V. Prateius. 
Carmina gnomica. V. Theogms. 

SOMNIUM Viridarium Carolo V Francorum regi , dum viveret, 
dedicalum. Parisiis, opera Jacobi Pouchin, expensis Galio- 
ti Dupre (1516). In 4.° — Accedit : 

2. Stilus Supremae Curiae Parlamenli , pcr quem omnes 
Curiae regunltir et gubernnnlur (edilns a magistro tiuiller- 
mo de Brolio), una cum Ordinationibus Philippi regis , ac 
Hegulis Cancellaiiae apostolicae Julii secundi , nec non Pra- 
gmalica S. Ludovici. Parisiis , sumplibus Galioti dupre , 1515. 
tn 4. Digitized by Google 325 * SONETTI di Autori bolognesi. Boiogna, Nobili, 1821. m 8/ 
SOOMJS ( Gulielmcs). Audilor, sive Pomponius Mela disputa- 

tor, de situ orbis. Coloniae , ap. Birckmannum , 1672. in 8.° 

* SOPHA (LE), conte moral (par Crebillon le fils). Gaznah , Impr. 

du Sultan des Indes , V an de V Ilegire 1120, vol. II. in 12.° 
SOPIIOCLES. Tragoediae seplem, cum commentariis interpreta- 
tionum argumenti Thebaidos Fabularum Sopboclis , auctore 
Joacliimo Camerario Ou. iam recens nalis alque aeditis. lla- 
ganoe , ex Officina Seceriana , Anno u . d . xxxiiii. in 8.° 

Commentaria Joach. Camerarii, quae , ut colligilur ab accuratd huius 
libri dcscriptione a Panzer VII. p. 112 allatd, post textum grae- 
cum sequi deberent, hoc nostro in cxemplari desiderantur. 

* Antigone , tragedia recata in versi toscani ( dal march. 

Massimiliano Angelelli) con nole. Bologna, Masi , (s.a.).in 
8.° — Vi e unito : 

2. Elettra, tragedia recata in versi toscani (dal 

sudd.). /t», (1816). in 8.° Con lav. 

* Tragedie (sette) recate in versi toscani (tei daW An- 

gelelli, ed una dal Cav. Gio. Batt. Giusli), con note. Bo- 
logna, (tip. ed anni div.) , in 8.° — Yi e unito : 

E septem Sophoclis tragoediis ab Angelellio italicae consuetudini 
traditis dccst hoc in volumine tantum Antigones , quae in prae- 
cedenti habetur. 

2. Thomson (Giac). La Primavera. Bolog., Sassi, 1820. in 8.° 

* SOL vel A SOLE ( BntAoms ). Consilium Criminale complectens 

universam fere maleriarn, quae frequenliori usu circa cri- 
mina in foro practicatur. Yeneliis , ap. Ziletum , 1574. in 4.° 

* SORGENTI (Fabio). Vila del B. Ippolito Galantini fondatore 

della Congreg. della Dottrina Crist. Roma , Salviucci, 1825. 
tn 4. 

* SORMANI (Nicol6). L' Origine apostolica della Chiesa Milanese 

e del Hito della stessa. Milano , nella B. D. Corte , 1754. in 4.° 

* SOSSAI (Franc). Modena descritta. Mod., Tip. Cam., 1841. in 8.° 
SOTO ( DoMiNicis) , O. P. Commentaria in quarlum librum Sen- 

tentiarum. Yeneliis , (ad signum Fonlis), 1569. T. II. in 4.° 

Ueleclio de ralionc tegendi et detegendi secrelum. Ro- 

mac , in aed. Pop. Rom. , 1574. m 8.° 

Editio apud Echard (T. II. p. 173) dcsidcrata. 

SOTO ( Petrus dk ) , O. P. Tractatus de institutione Sacerdotum , 
qui sub Episcopis animarum curam gerunt. Dilingae , ap. 
Mayer, 1560. tn 4.° 

Hanc addc cditionem alteri ab Echard (T. II. p. 184) notalae. Digitized by Google 326 

SOTTEALLUS ( Joan. ). Summa Pontificallum et SynodaHum Con- 
stitutionum in locos seu titolos communes redacta. Loxanii, 
ap. Zangrium, 1670. trt 8.° 

SOVRANITA ( LA ) temporale del Papa difesa contro le imputa- 
zioni de' Ribelli con tre dialoghi a disinganno de' giovani 
delle quattro Lepazioni (det Prevosto D. Camilio Tartaglia). 
(5. n. di ni di tip.) , 1832. tn 8.° 

SPALLANZANl (Lamaro). Delle Rondini , delle Anguille , de' 
Pipistrelli. Opuscoli. Venezia, Alvisopoti, 1832. tn 8.° 

SPANGENBEUGUS (Joan.). Tabulae compendiosae in Evangelia 
et Epistolas, quae dominicis, feslisque diebus proponi so- 
lent; editae piimum a Jo. Spangerbergo , et nunc ab in- 
numeris haereseon erroribus restitulae opera F. Laurentij a 
Viltavicentio. Venetiin, ap. Rubinum, 1666. tn 8.° — Accedil: 

2. Veldius ( Jac. ) , Auguttinian* Tabulae compendiosae in 
Evangelia et Epistolas , quae per totam quadragesimam pro- 
poni solent. Itrid., ap. eund. , 1666. tn 8.° 

SPECTATEUR (LE), ou le Socrate moderne, oii Pon voit un 
portrail naif des Moeurs de ce Siecle , traduit de V anglois. 
Amsterd., Mortier, 1719-26. T. VI. in 12.° 

Quot et quibus Auctoribus adjutus sit Richardus Stebl his sermonibus 
primum edendis consnle Barbikr, Dict. 4u ouvr. anonym. n. 17249. 
Ad nostri vero Exemplaris complementum nostremi duo tomi desi- 
derantur annis 1750 et 1754 ibidem proditi. 

SPECULUM exemplorum omnibus cfaristicolis salubriter inspicien- 
dum, ut exemplis discant disciplinam. Hagennato , Gtam , 
1512. frt fol. 

SPEDALIERI (Nic. ). De' diritti dell' Uomo. Venezia, Storti, 1797. 

r. //. tn 12.° 
SPENCERIANA ( BIBLIOTHECA). V. Dibdin. 
SPERELLUS (Alex. ). Decisiones Fori Ecclesiaslici. Pars I. Ro- 

mat , Typ. HH. Corbeiletti , 1639. in fol. Pars altera. Vene- 

ftts, ap. Baba, 1651. in fol. 
SPERONI (Luigi). Istruzione sulla Immacolata Concezione della 

SS. V. M. V. Cokcezione. Miscellanea etc. ti. 4. 
SPERONl ( Sperone ). Alcune prose scelte. Venezia , Alvisopoli , 

1828. tn 8.° 
SPEUSIPPUS. V. lAMBLicncs. 

SPIEGEL (Jac. ). Lexicon Juris Civ. fatgd. , Gryph. , 1549. in foi. 
SPINELLI ( Giambatt. ). Della Educazione privata. Dialoghi. Ve- 

nezia, Alvisopoli , 1829. tn 8.° 
SPINEUS (Bartuol. ). De Strigibus, elc. V. Pribrias. 
SPINOLA (Fabio Ambrosio ). Meditazioni sopra 1a vita di N. S. 

G. C. Venezia, Remondini, 1759. T. III. in 8.° Digitized by Google 3i>7 

* SPIRITO (LO), e la pratica della dlvozione al sacro Cuore di 

Gesii, traduzione dal franc. Parma , Carmignani , 1795. tn 8.° 
SPRECHERUS (Franc). Rhelia. V. Rkspchl. yah. 

* SPRETI ( Cam.). Compendio istorico dell'arte di oomporre i Mu- 

saici, con la descrizione de' Musaici anlichl di Ravenna, 
etc. Ravenna % Roveri e Casali % 1804. tn 4.* 

* STAGNI ( Aless. ). Prove filosofico-politiohe in difesa del Crislia- 

nesimo in confutazione dell' opera intitolata : Le Philosophe 
ripublicain. Venezta, Antonelli, 1831. T. II. in 8.* 

* STAMPE varie governative per la Citta di Bologna dai 1786 al 

1813. Bologna, T. VIII. In foi. vol. legati. 

* varie arcivesoovili dal 1798 al 1807. /n foi. volanti, 

in un volume. 

* varie risguardanti Societa secrete, e specialmente le 

Massoniche. Fasc. 7 entro Caps. 

* STANCOVICH ( Pietro ). Degli Altari e della loro consecrazione , 

esecrazione e violazione. Venezia, Molinari, 1837. in 8.° 
STAPHILEUS ( Joan. ) , Epise. Tractatus de Gratiis expectativis 

ac aliis litteris Gratiae et Justitiae. Venetiis, ap. Tramezi- 

num 1540. in 4.° 
STAPHYLIUS ( Frid. ). Defensio adv. Philippum Melanthonem 

aliosque Luteranos. Parisiis, ap. Guillard, etc. 1559. in 8.° 
STAPLETONUS ( Tuomas). Promptuarium morale super Evange- 

lia dominicalia totius a n ni. Antuerp. , ex off. Plantin., 1591. 

T. II. in 8.° 

Antidota Apostolica contra nostri temporis baereses. 

Antuerp., ap. Keerbergium, 1696. T. II. in 8,° 

* STATISTICA di coloro, che furono presi dal Cholera Asiatico 

in Roma nel 1837. Roma, Tip. Cam. , 1838. in 4.° 
STATIUS. Sylvarum libri V. Achilleidos libri XII. Thebaidos li- 
bri II. Orthographia et flexus dictionum graecarum omnium 
apud Statium cum accentib. et generib. ex uariis utriusq ; 
linguae authoribus. Venetiis, in aedibus Aldi, et Andreae 
Soceri , mense Ianuario. m . d . x/x. In 8.° 

* STATUTA Terrae Saneti Archangeli. Ravennae, Petij, 1669. in 4.° 

* — Civilia et Criminalia Civ. Bononiae. V. Saccus. 

* tribun. plebis PontificiA Pop. el Com. Bonon. Auctoritate 

confirmata et impressa. Bonon., hh. Benatii , 1640. in fol. 

Collegii Hispanorum Bononiae. Bononiae, Giaccarellus, 

etc. 1658. tn fol. Exst. cum Sepulveda. Hist. de bello etc. 
————— Eadem. Bononiae, ex typ. Haer. Benatii, 1648. tn fol. 

* ___ Civitatis Brixiae cum Reformationibus. Brixiae , ap. 

Turlinum, 1657. tn fol. 

* * ' Civ. Caesenae cum additionibus , ac reformationibus 

pro tempore factis. Caesenae , ap. Raverium, 1689. tn fol. Digitized by Google STATUTA Ordinis Carthusiensis. V. Collectio. 

— — Civ. Cerviae a D. N. Sisto V. P. M. confirmata. Ra- 

vennae , ap. Tebaldinum , 1588. in 4.° 
— — Communitatis Coloniae correcta el postea conGrmata 

a. 1593. Venetiis , ap. Perchacinum , 1593. in fol. 
Terrae Cutignolae. (Havennae, 1598), tn fol. (Deetl 

Frons). 

urbis Ferrariae nuper reformata a. 1567. Ferrar. , ap. 

Rubeum, 1666. tn fol. 

Statutorum Ferrariae Comment. V. Pigantius. 

Provisiones et Decreta Gahellarum Civ. Ferrariae. (Fer- 

rar. ) , Raldinus, 1602. in fol. — Acced. 

2. Pagamenti per I' Entrata , uscita e transito della Ga- 

bella (irossa, e Grassa , della Cilta di Ferrara. Ferrara , 

per Rnldini , 1602. tn fol. 

Civitatis Forolivii. Forolivii , ap. Surianum, 1616. tn fol. 

Terrae Lugi libri llll noviter impressi die xvi aprilis 

moclu. Forolivii, typ. Saporetti , in fol. 

Compendium Juris municipalis civ. Perusiae. V. Giliancs. 

seu Jus Civile Civ. Havennae, cum reformationibus 

Hier. Ruginii Raven. Ravennae , Joaneltij , 1590. tn fol. 
Jura Municipalia , seu Statuta Civ. Hecaneti ; una cum 

eorundem reformationibus. Recaneli , ex typ. Rraidae , 1608. 

tn fol. 

Communitatis Regii. Regii t ap. Rartholum, 1582. tn fol. 

Civ. Tudertinae. In Civitate Tudertina , per Petrum Mal- 

theum Thesori, 1549. tn fol. — Acced. 

2. Reformationes Civitatis Tuderti. (Absq. ulla nola) , 

In fol 

Venela. ( Absq. ulla nota) , Saec. XVII. tn 4.° 

STATUTI dell' Honoranda Universita de Mercatanti della Inclita 

Cilta di Bologna riformati I' Anno m . d . l. ( Bologna ) , per 

Ansetmo Giaccarelto. In 4.° 
Indice e Compendio dei medesimi e di tutte le di- 

cbiarazioni ed addizioni, di Gioseflb Colteilini. V. Coltellini. 
del Monte Matrimonio di Bologna. V. Monte Matri- 

monio. 

e regolamenli dell' Accademia ularmonica di Bologna. 

Rologna , Sassi , 184 3 . in 8 . 0 
ed Ordini sopra il Governo della Compagnia e dell' Ope- 

ra di S. M. del Uaracano. Rologna , Longhi, 1740. tn 4.° 
della Compagnia della Carita de' Poveri Carcerati di 

Bologna fatti I' a. 1595. Rotogna , Longhi , (s. a.),in i.° 
della Ven. Archicompagnia della Pietii de' Carcerati di 

Roma. Roma, app. Omarino Gigliolto , 1583. tn 4.° Digitized by Google 329 * STATUTI generali della Franca-Massoneria in Italia. Dalla Stamp. 

del G:. 0:. d % ltalia , 6806. tn 4.° 

* STATUTO dell' artistica Congregazione de* Virtuosi al Pantheon. 

Roma, (s. tip. ), 1839. m 4.° gr. fig. 
STEEL (Richard). V. Spectatbur. 

STELLA (Didaccs). In Evangelium secundum Lucam Enarralio- 
nes. Lugd. , ap. Beraud, 1680. T. II. vot. I. tn fol. 

* STEPHANUS vulgo Esteve (Josbph), Valentinus. Oratio in die 

Cinerum habita coram Greg. XIII. P. M. Romae , ex typ. 

Bonfadini, 1586. in 4.° 
— — De Osculatione pednm Romani Pontificis. — De Leva- 

tione seu Portatione Rom. Pontificis. — De Coronalione 

ejusdem. Romae , de Dianis, 1688. in 8.* 
♦* STEPHANUS, Poloniae Rex. Exempla Htterarura Civitati suae Ge- 

danensi datarura. Jusjurandum ejusdem civitatis Regiae Ma- 

iestati datum. Variaviae , 1578. tn 8.° 
STEPIIANUS (Uobertds). Dictionnarium latinogallicum. Parisiis, 

ex off. Rob. Steph. , 1638. tn fol. 
STEUCHUS ( Acgustincs ) , Episc. Kisami. Opera omnia, ab Am- 

brosio Morando recognita. Venet., ap. Nicolinum, 1691. 

T. 111. tn fol. 

* Enarrationes in librum Job. Venetiis, ap. Cominum de 

Tridino, 1667. tn 4.° 

STILUS Supremae Curiae Parlamenti. V. Somnium. 

* STOLBERG ( Fed. Leop. di ). Vita e dottrina di G. C. scritta in 

alcmanno, e recata in italiano dal marcb. Carlo Antici. 
Roma, de Romanis, 1822. T. 11. tn 8.° 

* Milano, Pogliani, 1828. T. 111. vol. II. in 12.° 

* STOLZ ( Gaet. ). Dtzionario generale del Bollo e Registro, Ipoteche 

e diritti di Cancelleria, etc. Roma, Contedini, 1834. in 8.° 

* STORIA Universale dal principio del Mondo sino al presente 

scritta da una Compagnia di Letterati inglesi tradotta dal- 
r inglese, con note. Firenze, Marzi , 1771-84. T. LII. in 8.° 

* della Chiesa di S. M. della Croce eretta fuori della 

cilta di Crema. Milano , Manini, 1824. tn 8.° r. 

■ del glorioso martirio di sedici Sacerdoti martirizzati in 

Inghilterra. Macerala, MarteUini , 1583. tn 8.° fig. 

* di Mose Corenese. Versione ital. illustr. dai Monaci Ar- 

meni Mechitaristi. Ven. , Tip. Arm. di S. Lazz. , 1841. tn 8.° 

* del Card. Alberoni di I. R. trad. dallo spagnuolo. Al- V Haya, Ved. Moetjens, 1720-21. //. vol. I. in 4.° Con ritr. * 
Digitized by Google 330 STORIE e Ritratti di Uomini utili benefattori dell'Umanita di 
tutti i paesi e di tutte le condizioni. Bologna, al Sam % 
T. II. in 8.° fig. 

STRABO. Geographicorum lib. XVII v interprete Conrado Heresba- 
chio. (Basil., in aed. Curionis, 1523 ). In fol. ( Deest Frons). 

STRABUS , vel STRABO (Walapurimjs) , Benediclinus , cogno- 
mento Gallus. Hortulus amoenissimus. Franc. , ap. Egen. , 
1534. in 8.° Exst. cum Eobano. 

Grace a ce petit poime de 450 t?«nr, inquit De Angblis (Biogr. univ. 
Paris. ) Strabus a meriti V attention des litterateurs et des savants.... 

la premiire idition de f Hortulus parut a Nuremberg en 1512 

Jean Atrocianus le fit reparaitre a ta suite de Macer, en. 1530, 
sous le nom de Strabus GaUus , ce qui fU regarder depuis ce temps 
cet auteur comme francais. H y a apparence que lc viritable titre 

portait Strabi decani sancti Galli Hortulus Les nombreuses 

publications sont une preuve du cas qu' on a fait de V opuscute. 

STRADE (LE) ferrate. Giornale. Bologna, Tiocchi (1846-47). 
tn fol. 

STRADELLA (Alessio). Prediche fatte alla Maesla deir Impe- 
ratrice Donna Maria d' Austria. Bologna, Benacci, 1567. 
in 4.° 

STRAGI (LE) di Madrid avvenute il 17 luglio 1834. Narrazione 
storica tratta dalla Voce della Verita. Pesaro , Nobili } 1834. 
in 16.* 

STREBAEUS (Jac. Lon. ). De Electione et oratoria Collocatione 

Verborum libri II. Parisiis, ap. Vascosanum, 1538. in 4.° 
STREINNIUS (RiCHAnnus). De Gentib. et Familiis Romanorvm. 

Vcneliis, ex Aedib. Manutianis, m.d.xxi. In 4.° 
STROCCIII (Anur.), Can. Compendio della Sloria degli Anni 

santi dal 1300 al 1825 tratta da diversi aulori. Faenza, 

Conti, 1824. in 8.° 
Sec. ediz. corretta ed aumentata. Faenza, Conti, 

1826. in 8.° 

Memorie istoriche del duomo di Faenza e de* perso- 

naggi illustri di quel Capitolo, corredate di 14 tav. incise. 
Faenza, Montanari , 1838. tn 4.° 

Exemplar in cbarta maiori. 

I primordii della Chiesa Faentina. M , 1839. in 4.° 

S. Fulco Preposto della Cattedrale di Faenza. Memoria 

storico-critica. Faenza, all'in*egna dell' Apollo , 1835. in 4.° 
Serie cronologica de' Vescovi Faentini. Faenza, 3Ion- 

tanari e Marabini , 1841. in 4." 
STROCCIII (Dionigi). Versi. Bologna , Nobili, 1820. in 4.° Digitized by Google 331 

* STROCCIII (Dionigi). Discorsi accademici. Ravenna, Roveri, 

1836. tn 8.° 

* e MARCHETTI (Cno. ). Discorso e Canzone in onore 

di Ennio Quirino Visconti. Bologna y Nobili , 1819. tn 8.° 
STRUTHIUS (Jos.). Ars sphygmica, seu de pulsibus. Basil. , ap. 
Oporinum , (s. a. ). tn 8.° 

* STUDI intorno alia Storia della Lombardia negli ultimi trent' an- 

ni, e delle cagioni del difetio d' energia dei Lombardi. Pa~ 
rigi y (s. tip. ), 1847. tn 8.° 

* STUDIO della Religione per la fanciullezza , per 1' adolescenza e 

e per la gioventii del sec. XIX. Venezia, Batlaggia , 1823. 
tn 8.° fig. 

STUNICA Lopis (Jacobcs). Libellus trium illorum voluminum 
praecursor , quibus Erasmicas impietates ac blasphemias re- 
darguit. Romae , ap. Bladum, 1522. tn 4.° 

SUAREZ (Franc. ). Disputationes Metaphysicae. Venetiis , ap. Ber- 
tanum, 1619. T. 11. in fol. 

* SUCCl ( Ant. ). Compendio della Riforma amministrativa e giudi- 

ziaria ordinata con Molo proprio di Leone XII del 5 olt. 
1824. Bologna, Nobili , 1825. tn 8.° 

* Altra Copia. 

SUFFRIDUS (Petrcs). V. Acthores. 

SULPICIUS (Severus). Opera emendata, et notis illustrata a Vi- 
ctore Giselino. Antuerp. , ap. Planlinum , 1574. tn 8.° 

Sacrae Historiae libri II , in eosdem Caroli Sigonii 

commentarius. Bononiae , Soc. typ. bon. , 1581. tn 8." 

Editio a Le Long (T. II. p. 979) haud notata. 

Cum notationibus Petri Galesinii. y. Salviancs. De 

vero judicio pag. 213 et 321. 

** VHa B. Marlini Sabariensis Episc. Turonensis. V. Ab- 

ihas. n. 4. 
SUMMACHUS. V. Svmmachcs. 

* SUPPLICATIO hebdomadalis erga SS. Dei Genitricem Virginem 

sine labe originali conceptam ex S. Bonaventura deprompta. 

Romae, Blasi et Alessi, 1833. tn 16.° 
SURDUS (Jo. Petrcs). Consiliorum sive responsorum libri. Ve~ 

netiis, apud varios, 1600-1606. T. IV. in fol. 
Tractahis de Alimentis. Venetiis, ap. Zenarium, 1602. 

tn fol. 

Decisiones sacri Mantuani Senatus. Mediolani , ap. Bor- 

donum, etc. , 1603. tn 4." 
SURIUS ( Laor. ) , Carthus. Coramcntarius rerura in Orbe gestarum 
! ab a. 1500 usque ad a. 1566. Coloniae , ap. HH. Queniel 

etc. y 1566. tn 8.° Digitized by Google SURIUS (Laur.). Vitae Sanctorum. V. Lippomanus. 
SUSON (Henr.). F. Gertrudes (S.). 

SUTOR (Petrus), Cartus. Apologeticum in novos anticomaritas 

plaeclaris beatissimae Virginis Mariae laudibus delrabentes. 

Parisiis % in off. Parvi , 1526. in 4.° 
SVETONIUS ( C. ) Tranquillcs. Opera ex recensione Guill. Baum- 

garten Crusii. Aug. Taur. , Pomba , 1823. T. III. in 8.° 
SYLLA (Bruno). Christiani Exercitus disciplina. ( Absque ullano- 

ta, ut, mutild fronte , colligitur ex vetere huius bibliothecae 

Catalogo). In 8.° 

Liber pltivialt aqufl maximopere corruptus. 

SYMMACHUS (Q. Aur.). Epistolarum lib. X. Cum auctuario. — 
Duo libelli S. Ambrosii Episc. ad Valentinianum Imp. — Ejus- 
demque Epistola ad Eugenium Iinp. cum miscellaneorum 
libris X. Parisiis, ex Typ. Orriana, 1604. in 4.° 

Oclo Orationum ineditarum partes. Invenit notisque 

declaravit Ang. Maius. Mediol. t re^tis typis , 1815. tn 8." 

Novem Orationum partes, cum adnotationibus t curan- 

te Ang. Maio. Exst. cum Jure civ. anteiustin. V. Juris- 

PRUOENTIA. 

SYMMACHUS , Papa. Apologeticus adv. Anastasium Imp. — Ec- 
clesia Orientalis ad Symmachum Episcopum Romanum; et 
Symmachi Responsio. V. Cbromatius. 

SYNESIUS. V. Sinesio. 

SYNGELUS (Mich.). Encomium S. Dionysii Areopagilae, ex ver- 

sione Godefredi Tilmanni. Parisiis, Kerver , 1646. in S." 
SYNODI. 

— - Sinodicae Constitutiooes tum generales , tum prorincia- 
les Cyrillo Alexandrino , Theodorito , aliisq. auctoribus edi- 
tae a Rob. Wintero. Basil. , Winter , 1542. in 8.° 

— Aemoniensis habita an. 1780 sub Fr. Jo. Dom. Stratico 

Episc. Patavii, Typ. Sem. , 1781. in 4.° 

— Aesina. Constituliones ab Ubaldo Baldassino Episc. in dioec. 

comiths editae an. 1772. Aesii % Bonetli , ( 1774). in 4.° 

— S. Agatae Gothorcm. Constitutiones et Statuta publ. in dua- 

bus Synodis an. 1585, 1687 sub F. Feliciano Episc. Romae , 
ap. Accoltum, 1588. in 4.° 

— Alrensis. M. Hieronymi Vidae Albae Episc. Constitutiones sy- 

nod. eidem civitati ac dioec. praescriptae. Cremonae , ap. 
Conclum, 1562. in 4.° 

— Alexanorina , a D. Josepho Tboma De Rossi Episc. hab. 

an. 1 7 71. Alexandr. , Vimarcati (1771). In 4.° 

XIV, quam Alex. ex march. D Angennes Episc. habuit 

an. 1829. Alexandr. , Capriolo , in 4.° Digitized by Google 333 SYNODI. 

* — Amerina ab Ant. Maria Gratiani Episc. hab. an. 1595. Edit. sec. 

Cum Appendice. Romae, Barbiellini, 1792. /n 4.° 

* — Anagnina, qoam Cyrillus Antonini Episc. coegit an. 1780. 

Romae, Fulgoni, 1781. ln 4.° 

* Decrela Syn. Anagninae hab. 1805 a Joach. Episc. Ro- 

mae , Lazzarini, 1805. in 8.° 

* — Anconitana hab. ab Ant. Maria Cadolinio Episc. an. 1841. 

Anconae, per Sartorium, elc. 1841. tn 4.° 

* — Anglonbnsis, a Fr. D. Hectore Quarti, an. 1728. Neapoli, 

Mutio, 1729. tn 4.° — Vi e unito /'Appcndice al Sinodo sudd. 

* — Aqdilana. Constituliones synodales Civit. et Dioec. Aquila- 

nae editae in Synodo celcbr. (an. 1649) a Clemente Del 
Pezzo Episc. Neapoli, Gaffani , 1661. tn 4.° 

* — Ariminensis. Constitutiones Synodi Arimin. primae ab Ang. 

Caesio Episc. celebr. an. 1630. Arimini , per Symbenium, 
in 4.° — Acced. 

2. Constitutiones Synodi Arimin. secundae ab eo- 

dem celebr. an. 1639. Ibid. , per eund. , in 4.° 

* Constitutiones Synodi Arimin. a Federico Sfortia Episc. 

celehr. an. 1654. Ibid., per eund., in 4.° 

* Constituliones Synodi Arimin. a Marco Gallio Episc. 

celebr. a. 1674. Ibid. , ex typ. eiusd. , in 4.° — Acced. 

2. Constitutiones Synodi Arimin. ab eodem hab. a. 

1679. Hfd., 1679. tn 4. Q 

a Dominico Maria Cursio Episc. celebr. , an. 1696. lbid. , 

ap. Impr. Episc. , in 4." — Acced. 

2. Tessera Casuum Conscicntiae , quos in Eccl. et Dioec. 
Arimin. discutiendos mandat idem Episcopus an. 1691. (5. 
u. n. ). /n 4.° 

* a Joan. Ant. Devia Episc. hab. an. 1711. Arimini,ap. 

Ferrarium, in 4.° — Acced. 

2. ab eodem habita an. 1724. Ibid. , Albertini, in 4.° 

* Constitutiones Synodi Arimin. sub Renato Massa Episc. 

celebr. an. 1742. Et Appendix. Arimini , ap. Albertinum , 
in 4.° 

* — Ascclana. Constitutiones synodales a Phil. Montio Episc. in 

sua prima dioec. Synodo an. 1677 partim recens editae, 
partim ex veteribus Synodis confirmatae. Ascuti, Impre&s. 
Episc., 1678. tn 4.° 

* — Astensis sub Paulo Manutio Caissotti Episc. celebr. an. 1785. 

Astae , Pt/a, tn 8.* 
— Auximana. Constitutiones , Ordinationes , Statuta et Dccreta 
Synod. hab. 1564 et 1666 a Bcrnardino de Cuppis Episc. 
Auximi, ap. Tebaldinum, 1567. tn 8.° Digitized by Google Auximana. Constitutiones et Decreta in sec. Auximana Synodo 

edita an. 1677, Ant. Bichio. Maceralae, Zenobj, 1678. in 4." 
ab Horatio Phiiippo Spada, an. 1721. Lucae, Venturi- 

ni, 1722. in 4.° 
et Cingulana a Jac. de Lanfredinis Episc. , a. 1734. 

Anconae , Iiellelli, 1734. tn 8.° — Accedunt Synodus secunda 

an. 1735 et quarta an. 1737 ab eodem habitae. Ibid. (Deetf 

tertia, et secunda nonnullis ckartis mutila est). 
Baltimorbnsis. Fasciculus, quo recensentur Acla et Decreta 

Synodorum prov. Ballimori habitarum ab an. 1829 usque 

ad an. 1840. (S. u. n. ). in 8.° 
Beneventana. Synodicon S. Beneventan. Eccl. continens Con- 

cilia XIX collecta cura Fr. Vinc. M. Ursini, postea Bened. 

XIH. Beneventi , ex typ. archiep. , 1695. tn fol. 
Edilio secunda , continens Concilia XXI. Romae , Ber- 

nabb, 1724. tn fol. 
Synodus undecima, decem praecedentes Synodos sum- 

matim coutinens, a Fr. Vinc. M. Ursino archiep. celehr. 

an. 1696. Bcneventi , Typ. Archiep. , 1696. tn 4.° 
Bituntina Cornelii Musii Episc. lotam fere ecclesiasticam 

disciplinam sermonibus , conslitulionibus , legibus synodali- 

bus compleclens. Venetiis, ap. Jolitos, 1579. tn 4.° maj. 
Bonomensis. Constitutiones Synodales Bononien. m . d . xixv 

( publicatae per Augustinum de Zancttis Episc. Sebasten. 

Vicarium et Suflragancum Bonon.). Bononiae , per Vinc. 

Bonardum elc. , 1535. tn 8.° — Acced. 

2. Breve ricordo di quello hanno da fare i Clerici tnas- 
simamente curati. Ivi , 1535. 

3. Cunstiluliones synodales in Compendium redactae et 
publ. an. 1557 de mandato Jo. Campegii Episc. Bonon. 
(Absq. ulla nota). In 8.° 

a Ilieronymo Columna Arcbiep. , an. 1634. Bonon. , 

Typ. Benatii , 1634. tn 4.° 

a Jac. Boncompagno Archiep. , an. 1698. Bonon. , ex 

typ. archiep., 1699. tn 4.° 

ab Andr. Joannetto Archiep. , an. 1788. Bonon. , Lon- 

ghi, 1788. tn 4.° 
Bovinen. an. 1578. V. Synodus intcr Manusoupta. 
Brittinoriensis , a Franc. Maria ex Comit. Columbanis, Episc. 

hab. an. 1764. Caesenae , per Blasinium , 1767. m 4.° 
Bur.ELLENsis, quam Bernardinus Bollali Episc. habuit au. 1825. 

Bugellae , Amosso , in 8.° 
Burgensis , ab Alph. Putco Episc. , an. 1624. Placentiae , ap. 
Ardizzonum, 1624. tu 4.° Digitized by Google 335 

SYNODI. 

— Caesenatensis , a Jo. Casimiro Denhoff Episc., an. 1693. Cae- 

senae , ap. Receputum , 1695. in 8.° 

* aD eodem, an. 1693; cum additionibus Franc. ex Co- 

mitibus Aguselli Episc. propositis in dioecesana hab. an. 
1777. Caetenae, Typ. Blasinii , 1779. in 4.° 

* Decreta Synodi Caesen. ab Ant. Maria Cadolini Episc. 

hab. a. 1825. Romae , ap. BourlU , 1825. in 4.* 

* — Calliensis. Constitutioncs synodales editae a Bened. Luperto 

Episc. in Comiiiis synod. hab. Callii, an. 1708. Urbini,Mon- 
ticelli, 1709. m 4.° 

* — Camerinensis, a Nicolao de Comit. Mattei Episc. , an. 1833. 

Camerini, Marchi , 1835. in 8.° 

* — Casinensis habita an. 1591. Romae , ap. Faciottum, 1592. 

in 8.° • 

— Castellanatensis , a Bernardo Benedicto Nicosiensi, Episc. 

hab. an. 1595. Romae , ap. Zannettum , 1596. in 4.° 

* a Sancte Lanucci Episc. , an. 1766. Romae , Francesi , 

1757. ta 4.° 

* — Cenetensis. Constitutiones synodales promirigatae an. 1753 a 

Laurentio de Ponte Episc. Cenetae , de Cagnann , in 4." 

* — Centi mcellarcm , a Vinc. Macchio Episc., an. 1846. Romae , 

Salviucci, 1847. in 4.° 

* — Ceryiensis, ab Inn. de Comit. Castracane de Antelminellis, 

Episc. , an. 1836. Arimini , Marsoner et Grandi, in 4.° 

* — Cingulana. V. (Synod.) Acximana. 

— Coloniensis. Statuta seu decreta provincialium et dioecesanar. 

Synodorum S. Eccl. Colon. Coloniae, ex off. UH. Quentel , 
1654. In fol. 

* — Comaclensis a Cristoph. Lugaresio Episc., an. 1754. Favent. , 

Ballanti, etc. 1755. in 4.° 

* — Dordrechti habitae ann. 1618 et 1619 Acte. Lugd. Bat., 

Etzevir, 1620. In fol. 

* — Ecgurina a Vincentio Massi Episc. , an. 1827. Urbini , Guerrini , 

1828. tn 4.° 

* — Farfensis et S. Salvatoris Maioris an. 1685 a Car. Barberino 

Card. Romae , Typ. Barberinis, 1686. tn 4.° 

* ab Antonio Lante Abb. Commend. Romae , Salomoni, 

1790. tn 4.° 

— Faventina. Constitutiones synodalcs editae in Synod. hab. a 

Jo. Bapt. Sighicellio Episc. , an. 1569. Bonon. , ap. Benac- 
cium, 1570. tfi 4.° 

* Constitutiones quotquot in novem Synodis hab. a Car. 

Rossetto Episc, (ann. 1647-74). Favent., ex typ. ZaraphaUii , 
1676. /n fol. Digitized by Google 336 
SYNODI. 

— Faventina. Constitutiones tertiae Synodi ab eodem Rossetto 

celebr. an. 1651. V. Casus reservati. n. 4. 

a Jo. Franc. Nigronio Episc. , an. 1694. Romae , Ko- 

marek, 1695. in 8.° 

— Ferentina, a Petro Paulo Tosio Episc. , an. 1767. Romae , Sa- 

lomoni , 1768. in 4.° 

— Ferrariensis , a Taddeo De Verme Episc. , an. 1711. Ferra- 

riae , ap. UH. Pomatelli, 1711. in 4.° 

a Marcello Crescentio, an. 1751. Jbid. y («. a. ). in 4.* 

ab Alex. Malthaejo, an. 1781. Ibid. , {s. a.). in 4.° 

— Firmana , a Philippo De Angelis Episc. , an. 1845. Firmi, 

Paccasassi, ( 1847 ). in 4;° 

— Florbntina. Decreta Synodi hab. ab Alex. Martio Medices, 

an. lfctO. Florent. , ap. Sermartellium , 1619. in 4.° 
Decreta et Acta Synodi hab. a Pelro Niccolini an. 

1645. Florent. , ex typ. archiep., {$. a.). in 4.° 
del 1787. V. Atti dell* Assemblea etc. 

— Foroliviensis. Constitulioni sinodali per la citta e Dioc. di 

Forfi date dal Vesc. Anlonio Gianotti nel 1564, con una 
breve instrutione in fine per i Curati semplici. Bologna, 
Benaccio, 1565. in 4.° 

Conslitutiones et decreta synodalia a Jac. Theodolo 

Archiep. emanata in Synodo an. 1639. Forolivii, ex typ. 
Cimaltior. , 1639. in 4.° 

— Forosempromens. , quam D. Rocchus Maria Darsanti Epiac. 

coegit an. 1777. Pisauri, ex typ. Amatina, 1778. in 4.° 

— Fulginat. , a Josaphat Baptistello an. 1722, et a Mario Maf- 

feio an. 1744. Fulginiae , ap. Fofum, 1762-63. T. II. in 4.° 

— Acta synodalia a Slanislao Lucchesi Fulginatum Episc. 

an. 1823 promulgata. Fulginiae , Tomauini, 1825. in 4.° 

— Gangrbhsis Evangelicae promulgationis anno oirciter trecen- 

tesimo congregata , cum Commentariolis Jo. Quintini Hedui. 
Parisiit, ap. Wechelum, 1560. in 4.° 

— Genuensis a Fr. Placido Maria Tadini Archiep. hab. an. 1838. 

Genuae, Typ. Archiep. , (1839). in 4.° 

— Gneznensis. Acta et Conslitutiones Synodi prov. an. 1577 hab. 

Cracoviae, 1578. tn 4.° — Acced. 

2. Socolovius {Stanislaus). Concio de vestitu et fructu he- 
seseon. Leopoli , 1578. in 4.° 

— Hiluesembnsis. Statuta synodalia D. Valentini Episc. F. Con- 

cilium Coloniens. Paris y 1560. pag. 60. 

— Lmolensis. Conslitutiones et Monita edita in Synodo dioec. 

bab. an. 1584, de mandato Alex. Musotli Episc. V. Casus 
reservati etc. n. 6. Digitized by Google m 

SYNODI. 

* — Imolensis a Cowtantio de Zanis Episc., an. 1693. Imolat , *p. 

Massam, tn 4.° 

* aD Ulysse Jos. Gozaadino Episc. , an. 1718. Imolae , ex 

typ. episc., 1720. tn 4. # 

* Constituliones editae a Jo. Carok) Bandi in dtoec. Sy- 

nodo hab. an. 1764. Imolae , ex typ. episc. , 1766. tn 4.° 

* — - Justinopolit. dioec. , a Bonifacio a Ponte Episc. , an. 1779. 

Venetiis, ap. Occhi, 1760. tn 4.° 

* — Leooiensis, hab. an. 1618, praesid. Ferdinando Archiep. Co- 

lon. elc. Leodii, OtMcerx , 1618. tn 4.° 

— JLunensis et Sarzanensis. Constitutiones et Decreta condita in 

Synodo dioec. sub Bened. Lomellino Episc. (hab. an. 1568). 
Genuae , ap. Bellonum , 1568. tn 4.° 
— — — — Synodales Constitutiones Joan. Bapt. Salvagi Episc. , 
editae in Synodo dioec. hab. an. 1591. Parmae , ex off. 
Viothi, 1593. tn 4.° 

* Constitutiones synodales a Jo. Hier. NaseHo Ep. editae 

an. 1702. Pannae, Rosselti, tn 4.° — Accedit: Appendix 
eorum omnium, quae citantur in Constitutiontbt» synodal. 
Ibid., 1704. tn 4.° 

* — Macebatae et Tolentini a Franc. Ansaldo Telont Episc. iiab. 

an. 1830. Maceratae , Cortesi, 1832. tn 8.° 

— Mantuana. Conslitutiones Marci Gonzagae Episc. promulg. an. 

1577. Mantuae , ap. Osanam , 1578. iu 4.° 

* F. Franc. Gonzagae Episc. Constitutiones synodales. 
Mantuae, ex off. Osannae, 1610. tn 4.° 

* — Massensis, a Franc. Strani Episc., an. 1839. Massat , Fre- 

diani, 1840. tn 4.° 

* — De Mauribnne. Constitutions et Instructions synodales publ. 

en 1829 par Alexis Billiet tiveque. Chambiry , Puthod , 1830. 
tn 8.° 

* — Mediolanensis prov. ab Oitone Vicecomite Arcbiep., a. 1287. 

Accedunt Constituliones Guifredi. V. Carrara. 

# Acta Ecclesiae Mediolanensis a Carolo Card. S. Praxcdis 

Archiep. condita. Mediol. ap. Ponlium, 1599. T. Il.infol. 

Prima S. Caroli Borromaei Actorum Collcclio haec habebatur a prae- 
stantioribus Bibliographis, antequam Marianus de Romanis (liibl. 
Garammi I. p. 110) ab oblivione vindicaret illam annt 1582 ab 
eodem Pontio impressam. 

* Acta Eccl. Mediol. ut supra, addita scptima Synodo. 

Bergomi, ap. Sa/i/mwro, 1738. T. II. in fol. 

# Acta Eccl. Mediol., ut supra, a Carolo Cajetano dc Gais- 

ruck rursus edita. Medioi., ap. Pagnonum, 1843-46. T. II. 
in 4.° 43 Digitized by Google — Mediolanensis. Constitutiones et Decreta condita in prov. Sy- 

nodo Milanensi (prima) sub Caroio Borromaeo ( an. 1565.). 

Mediol., ap. Pontios, 1566. in 4.° 

Eaedem. Patavii , Alciati , 1666. in 8.° 

Constitutiones et Decreta condila in prov. Synodo Me- 

diol. quarta, ab eodem bab. an. 1576. Mediol., in typ. Se- 

min. , 1581. tn 8.° — Acced. 
2. Constitutiones eic. in prov. Synodo Mediol. quinta ab 

eodem hab. 1579. Ibid. , 1580. in 8.° 
Decreta edila in Synodo dioec. Mediol. a Carolo Bor- 

romaeo hab. an. 1568. Mediol. , ap. Pontium, 1573. tn 12.° 

- — Acced. 

2. Decreta edita in Synodo dioec. Mediol. bab. an. 1572. 
sub eodem Archiep. Ibid., ap. eund. , 1573. in 12.° 

3. Decreta edita in Synodo dioec. ab eodem hab. an. 1574. 
Ibid., ap. eund, 1675. in 12. s 

Decreta edita in Synodo dioec. Mediol. ab eod. hab. 

an. 1572. Mediol. , ap. Pontium, 1673. in 12.° 
— Decreta edita in Synodo dioec. Mediol. hab. ab eodem 

an. 1574. lbid. , ap. eund. , 1575. in 12.° 
dioec. XXXIV, a Caesare Montio Archiep. bab. an. 1650. 

Mediol. , ap. Impress. Archiep. , 1660. in 8.° 

— Mutinensis. Constitutiones in Synodo dioec. sub. Jo. Morono 

Card. Episc. Portuensi et Eccl. Mutin. perpeluo admini- 
stratore editae, an. 1666. Mutinae, ap. HH. Gadaldini , 
1565. in 4.° 

Constitutiones et Decreta Pellegrini Bertacchii Mutin. 

Episc. in dioec. Synodo hab. an. 1612. Mutinae , ap. Cassia- 

num , 1612. in 8.° 
Constitutiones et Decreta in secunda dioec. synodo Mu- 

tin. an. 1637 ab Alex. Rangono Ep. promulgala. Mutinae , 

ex typ. Cassiani, 1637. in 8.° (Aliud Exemplar. V. Casls 

reservati etc. n. 2.). — Acced. 

2. Synodus dioec. Mutin. a Roberto Fontana Episc. hab. 
an. 1647. Ibid. 

3. Constitutiones in dioec. Synodo an. 1659, ab Hectore 
Molza Episc. Ibid. , 1660. in 8.° 

— Nonantulana. Constitulioni sinodali dell' Abbatia di Nonan- 

tola. In Bologna , per Alessandro Benaccio , 1 566. in 8.° 

Libellulns htc, complectens Constilutiones Synodi habitae excunle 
anno 1565 a Carolo Borromaco Card. beneficiario Antislite No- 
nantulae, est tam maxime rarns , ut vcl ipsi Tiraboschio, rerum 
Nonantulanarum investigatori studiosissimo, nunqiiam contigcrit 
eum vidcre, utpote tdem teslalur (Storia della Badia di A'o- Digitized by Google 339 SYNODI. 

nant. T. I. p. 176, e Contin. delle Mem. di Relig. eec. T. II. p. 
307). Constat chartis 12, quarum extrema vacua. Consule etiam 
Pedbrzmi Luigi , Mem. $ul governo , cke della Badia di Nonaniola 
ebbe S. Carlo. p. 18-23. 

* — Nonantulana. Constitutiones editae in Synodo hab. an. 1593. 

jussu Hier. Matthaei. Bonon. , ap. Rossium, 1593. tn 8.° 

* Constitutiones synodales eiusd. Abbatiae in Synodo ce- 

lebr. an 1596 a Hier. Matthaeio Card. Bononiae , ap. Be- 
natium , 1597. in 8.* — Acced. 

2. Ordinationum , Monitorum, et Edictorum eiusd. Abba- 
tiae cxtra Synodo diversis temporibus factorum, sub Hier. 
Matthaeio in unum coliectorum. Ibid. 1598. 

3. Sommario delle Censure ecclesiastiche raccolte per co- 
modita delli Confessori e Penitenti dell' Abbat. di Nonanto- 
la. /vt, IIU. Rossi, 1598. in 8.° 

* Constitutiones Synodi dioec. Nonant. , jussu Ant. Bar- 

berinii Episc. Tusculan. celebr. an. 1658. Bonon., lyp. UU. 
Benatii , 1658. in 4.° 

* Synodus dioec. Nonant. a Jac. De Angeiis celebr. an. 

1688. Bonon., de Monlibus, 1691. tn fol. 

* — Novariensis dioec, a Marc. Aur. Balbis Bertone Episc. hab. 

an. 1778. Novariae , Cavalli , 1779. in 4.° 

* a Joseph. Morozzo Episc. , an. 1826. Ibid. , Bamrius, 

( 1827). tn 4.° 

* — Papiensis. Constitutiones editae ab Hippolyto De Rubeis Episc. 

in Synodo dioec. celcbr. an. 1566. V. Casus reservali etc. 
n. 5. 

— Parmensis. Constitutiones a Synodo dioec. Parmen. an. 1575 

editae, Ferdinando Farnesio Episc. Parmae , ex typ. Vioti, 
1576. in 4.° 

a Thoma Saladino Episc. hab. an. 1691. Ibid. , ap. 

Rorntum ( 1698). in 4.° 

* — Patavina. Constitutiones et Decreta Federici Cornelii Episc. in 

dioec. Synodo hab. 1579. Patavii, ex off. Pasquati , 1580. 
tn 4.° 

* — Pennbnsis. Constitutiones synodales a Jos. Spinuccio Pennensi 

et Adriensi Episc. editae an. 1681. Firmi, de Montibus , 
1683. tn 4.° 

* — Pergami prov. hab. a Castono sive Cassono Mediol. Archiep. 

an. 1311. V. Carrara. 

— Perusina. Decrela et Monita edita in Synodo dioec. a F. 

Vinc. Herculano Episc. hab. an. 1582. Perusiae , ap. Pe- 
trutium, 1584. in 8.° Digitized by Google SYNODI. 

— Percsina. Constitutiones synodales, quas Garolus Philesius ex 

march. Cittadini edidit an. 1834. Perusiat , Santucci, 1834. 
w 4.° 

Aliud Exemplar. 

Opuscoli diversi sul Sinodo di Pistoia tenuto da Mons. 

Vesc. Ricci nelT anno 1786; fra cui la Botla Lat. e Hal. di 

Pio VI , onde condanna molte proposizioni di esso. Luoghi 

ed atmi divtrsi. T. III. m 8.° 
il Sinodo di Pistoia dichiarato nullo dai Teologi Gal- 

licani. (5. /. e tip.) , 1 790. tn 8.° gr. 
Lettere e promemorie mss. risguardanti il Sinodo di 

Pistoia , e le Sessioni preparatorie al Concitk) di Firenze. 

V. Sinod. mter Manuscripta. 
V. anche Hasibr. 

— Placentina. Constitutiones editae in Synodo dioec. , quam 

Paulus De Aretio Episc. hab. an. 1670. Placcnt., ap. Comi- 
tem, 1570. tn 4.° 

Saggio delle Costituzioni della Chiesa Piacentina. V. 

Saggio. 

— Praenestina dioec. ab Alex. Matthaeio Episc. hab. an. 18d4. 

Cum appendice. Bomae , Lazarinim , in 4.° 

— Ravenn. Decrela prov. Synodi , praesid. Julio Feltrio De Ru- 

vere Archiep. (an. 1568). Romae, ap. HU. Bladii, 1569. in 4.* 
Constitutioues et Decreta condita in Synodo dioec. a 

Christophoro Boncompagno Archiep. hab. an. 1580. Raven- 

nae , ap. Thebalditmm , 1580. in 4.° 
Decreta dioec. Synodi Ravenn. a Petro Aldrobandino 

Archiep. celebr. an. 1607. Venetii*, ap. Juntas, 1607. in 4.° 
Decreta dioec. Synodi Ravenn. ab. Aloisio Capponio 

Archiep. celebr. an. 1627. In secunda Synodo ilem dioec. ab 

eodem hab. an. 1640 paucis immutatis confirmala. Raven- 

nae , Joannelli, 1640. tn 4.° 
dioec. a Raymundo Ferretto Archiep. celebr. an. 1701. 

Caesenae , ap. Receputum, 1702. tn 4.° 
dioec. celebr. a Hier. Crispi Archiep. an. 1724. Ra- 

vennac, ex typ. archiep. , 1724. tn 4.° maj. 
Conslitutiones Synodi dioec. Ravenn. celebr. an. 1749. 

a Ferd. Romualdo Guiccioli Archiep. Pisauri, e typ. Gavellia, 

1751. tn 4.° 

— dioec. ab Ant. Cantoni Arcbiep. celebr. an. 1774. Ra- 

vennae , ex praelo archiep. , 1775. tn 4.° 
— — dioec, quam celebravit Ant. Codronchi Arcbiep. an. 

1790. Ravennae , ex typ. archiep. , 1791. tn 4.° Digitized by Google 341 SYNODI. 

# — Regiensis. Constitutiones Benedicti Manzoli Eplsc. in Synodo 

dioec. editae , an. 1581. Bononiae , ap. Rossiutn, 1582. tn 4.* 

# dioec. , quam Paulus Coccapanus primum celcbravit an. 

1627. Parmae, HH. Viothi, 1627. tn 4.° 

# dioec. a Jo. Augustino Marliano Episc. hab. an. t665. 

Regii, Vedretti , 1665. in 4.* — Acced. 

2. Secundae Synodi dioec. Constitutiones et Decreta ab 
eodem habitae an. 1674. Ibid. , 1675. in 4.° 

dioec. ab Augustino Bellincino hab. an. 1697. Parmae, 

Pazzonus et Montius , 1698. tn 4.° 

— Rossanbnsis. Constitutiones editae in Synodo, quam Lancilo- 

tiis habuit an. 1574. Romae , ap. HH. Btadii, 1579. in 4.° 

# — Rotiiomagensis. Decreta Synodi prov. hab. 1581 sub Carolo 

Borbonico Episc. Parisiis, Huillier , 1582. tn 8.° 

— Sabinensis. Provisiones in duabus Synodis dioec. , quas cele- 

bravit an. 1592 et 1593 Gabr. Palaeotus. — Acced. 

2. Provisiones nunnullae decretae et promulgatae in Sy- 
nodo dioec. , quam ipse Episcopus celebravit Manliani an. 
1594. 

3. Instrultione da osservarsi nelle Congregazioni de casi 
di conscienza falta e publicata per ordine del Card. Paleot- 
ti Vesc. di Sabina net suo Sinodo dioc. V an. 1594. V. Pa- 
leotti (Gabr.). 

# Constitutiones synodales Sabinae dioec. editae ab Han- 

nibale Albano Episc. an. 1736; cum Appendice antiquar. 
Synodor. Urbini, ap. Mainardum , 1737. tn fol. 

— Salernitana. Constitutiones editae in Synodo dioec. celebr. 

an. 1579 a M. Ant. Marsilio Columna. V. Marsilius. 

— Salisbcrgensis. Constitutiones et Decreta concinnata atque in 

prov. Synodo Salisburg. edita an. 1568. Dilingae , Mayer, 
1574. tn 4.° 

# — Sarzanensis. F. supra Lcnensis. 

# — Senogalliensis olim a F. Ant. Barberino hab. an. 1627 , re- 

stituta, confirmata etc. a Rizzardo Isolano Episc, cum de- 
cretis aliquibus additis in sua Synodo celebr. an. 1737. Ro- 
mae , Zempel , 1737. tn 4." 

# a Bernardino Honorati Episc. cetebr. an. 1791. Cum 

Appendice. Senogall. , Lazzarini , tn 8.° 

# — Spoletana. Constitutiones et Decreta Laur. Castrucci Episc. 

bab. in Synodo dioec. an. 1621. Perusiae , ex typ. Aloysii, 
1622. tn 4.° 

# — — dioec. prima, quam Jo. ex Comit. Sabbioni Episc. 

celebr. an. 1842. Fulginiae, Tommasini , 1842. tn 4.° Digitized by Google Sutrina. Acta et Constitutiones hab. a Camillo de Simeoni- 

bus Ppisc. an. 1795. Romae, Zempel , 1796. in 4.° 
Taurinensis dioec, quam Victorius Caietanus Costa Archiep. 

habuit an. 1788. Aug. Taur. , Avondo , in 8.° 
TinunTiNA dioec. a Placido Pezzancheri celebr. an. 1 729. Ro- 

mae , de Rubeis, 1730. in 4.° 
Tridentinae Synodi ann. 1546 et 1547 Acta et Decreta. V. 

Concilia pag. 87-88, el inler Addenda. 
Ugonia (Synoda). V. Ugonius. 

Urhaniae dioec. a Paullo Ant. Agostini Zamperoli Episc. celebr. 

an. 1790. Cum Appendice. Fulginiae, Tommasini, 1790. in 4.° 
Urdini dioec. ab Ant. Franc. Sanvitali Archiep. celebr. an. 

1713. Urbini, Monticelli , 1713. in 4.° 
ab Ant. Guglielmi Archiep. celebr. an. 1753. Vrbini , ex 

typ. SS. Sacr. ( 1754). in 4.° 
quam Spiridio Berioli Archiep. habuit an. 1793. Urbini, 

ap. Guerrini , 1795. in 4.° 
Veliterna dioec. ab Alex. Matthaejo Episc. hab. an. 1817. 

Cum Appendice. Romae , BourlU , 1819. in 4.° 
Veneta a Laur. Priolo Patriarcha celebr. an 1592. Yeneliis, 

ap. de Patrianis , 1 592. in 4.° — Accedunt Acta ct Lecla in 

ipsa Synodo. Item Decreta et llortationes Visitatoribus Apo- 

stolicis, Palriarchis et Clero Venetiar. Ibid. , ap. eund. , 

1592. in 4.° 

secunda a Laur. Priolo celebr. an. 1594. Yenetiis , ap. 

Patrianum , 1595. in 4.° 
a Jo. Franc. Mauroceno Patriarcha celebr. an. 1653. 

Accesserunt Decreta generalia Visitationis Patriarchalis etc. 

Venctm, ex lyp. Pinell. , 1654. in 4.° 
Vercellensis. Decreta edita et promulgata in Synodis dioec. 

III, quas J. Franc. Bonhomius habuit. Mediol. , ap. Pon- 

tium , 1577. in 4.° 
Septiraa et octava , quarum una an. 1579,altera 1580 

a Franc. Bonbomio Episc. habita est. Mediol. , ap. Pontium, 

1581. in 4.° 

quam Jo. Petrus Solarius habuit an. 1749. Aug. Taur., 

ex lyp. Reg. in 4.° 
Veronensis. Constitutiones editae per Jo. Malth. Gibertum 

Episc. Veron. , ab. Auguslino Valerio Veronae item Episc. 

recognitae nolationibusque illustratae. Veronae , ap. Discipu- 

lum , 1589. in 4.° 
Verularum dioec. a Dominico de Zaulis Episc. celebr. an. 

1695. Romae , Komarek, 1697. in 4.° 
Vif.LEVANENSis diocc. , quam Jo. Franc. Toppia Episc. habuit 

an. 1823. Ex typ. Viglev. ( 1824 ). in 8.° Digitized by Google 343 

SYRENIDS ( Jclifs). De Unitate naturae angelicae^ Lifo. III. Bo- 

nomae , ap. Soc. tip. bon., 1578. in 4.° 
De Praedestinatione Compendium. Venetii$, Guerraei, 

1580. tn 4.° 

Promptuarium theologicum. Bononiae , ap. Bonardum, 

1586. in 4.° 
SYRETUS (Ant.). V. Hbntisbercs n. 3. 
* SYSTtME (SUR LE) Continental. Hambourg, (*. typ.), 1813. in8.° 
SZALONKEMENI (Joan. ). Oratio in obitum Stephani I. Polo- 

niae regis. Bononiae , ap. Benatium, 1587. in 4.° T. 

* TABELLA preventiva generale della pubblica amministrazione 

dello Stato Pootificio per Tesercizio 1851 corredata dclle 
tabelle parziali dei Ministeri. Roma, Tip. B. C. A. f 1851. 
in 4.° 

* — per 1' escrcizio 1852. Boma, Tip. R. C. A. , 1852. 

tn 4.° 

* TABLEAU de Paris. Nouvelle edition originale corrigce et augmen- 

tee (par Mercier). Amsterdam, 1782. T. IV. (seulement). 
in 12.° 

* TACITUS (C. Corn. ). Opera, quae exstant omnia, ex recensione 

Jer. Jac. Oberlini. Aug. Taur. , Vid. Pomba, 1820. T. V. 
in 8.° 

* trad. da Gius. Petrucci d. C d. G. , col testo a 

fronte. Roma, De Romanis, 1815-16. T. VII. tn 8.° 
TAEGIO (Bartolomeo). L' Officioso dialogo. MUano , Tini y 1572. 
tn 4.° 

* TAGLIAZUCCHI (Gir.). Ragionamenlo intorno alle umane lette- 

re , ed un Eiogio del suddetto scrilto da Luigi Cerretti. Fe- 
nezia, Alvi&opoli , 1830. tn 8.° 
TALLEPIED (Natalis). Commentarii in Threnos Hieremiae Pro- 
pbetae. Parisii$, Pavant , 1582. tn 8.° 

* TALON (1). Traite de T autorite des Rois, touchant 1' admini- 

stration de V figlise. Amsterdam, chez Pain , 1700. tn 8.° 

(1) Htiius Operis, ex decreto Judicom Hbror. notand. anno 1703 dam- 
nati, falso babitus est Auctor Dionysius Taoln, quum ?ere sit Rol- 
landus Le Vayer de Boutigny. V. Biogr. univ. paris. sub toc. 
Talon et Boutignt. 

* TALUCCI (Macro). Della obbedienza dovuta al Pontefice secondo 

le espressioni di G. C. , i sentimenli dclla Chicsa Gatticana 
e degli slessi Novatori. Roma, Bourlie, 1817. m 8.° Digitized by Google 344 

TAMASSIA ( Gio. ). Storia del Regno de' Goti e dei Longobardi 

in Italia. Bergamo , Mazzoleni. 1825. T. III. in 8.° 
TANAUI (Amr.). La Tomba della Madre, Canli XII. Bologna, 

Nobili, 1834. tn 8.° 
TANZI ( Carl' Ant. ). Poesie. V. Collezione delle roigliori Opere 

in dial. mil. T. IV. p. 287. 
TARAZZI (G. B. ). V. Affilodosso. 

TARGUM KOIIELETH, boc est Caldaica Paraphrasis Ecclesiastis, 
latina facta , authore Petro Costo. Lugd. , ap. Bonhomme , 
1554. in 4.° 

TARIFFA generale dei Dazi d' introduzione ed estrazione e tran- 
sito per le Dogane PontiGcie. Roma, Tip. della R. C. A., 
1830. tn 4.° 

dei Medicinali per la Citta e provincia di Bologna. 

Bologna, Sassi, 1833. tn 8.° 
TARIFFE della Gabella grossa di Bologna. Bologna, Sassi, 1761. 

tn 4. 

TARTAGLIA (Cam.). V. SovramtA. 

TARTAROTTI (Gm. ). Del Congrcsso notturno delle Lammie. 

Si aggiungono due dissertazioni sopra 1' arte magica. Rove- 

rcfo, Pasquali , 1749. tn 4.° 
TASSE del Tribunale episcopale di Modena. V. Cascs reservati. 

n. 3. 

TASSO (Ercole). II Confortatorc. Bergamo, Comin Veniura, 
1595. in V 

TASSO (Faustino), M. 0. Le Historie de' successi de' nostri 
tempi divise in Tredici Libri. Nelle quali si contengono Tu- 
mulli, Ribellioni, etc. occorse fra Catolici ed Heretici dal 
1566 ai 1580. Venelia, fratelli Guerra, 1583. tn 4.* 

Waddingns (Seript. Ord. Min. , pag. 73) et Sbaralea (Suppt. ad 
eosd. p. 234), quum de mere rcferant Latine titalum huius Ope- 
ris, omittunt animadvertere ipsnm Italice este conacriptum. 

TASSO (Torquato). La Gerusalemme liberata, con le figure di 
G. B. Piazzelta. Venezia, G. B. Albrizzi, 1745. tn fol. r. 

Editio arcbetypa. 

11 Goflredo. Padova, Manfre , 1763. in 12.° 

Aminta , favoia boschereccia alla sua vera lezione ri- 

dotta. Londra, Nardini e Ihilau , 1800. tn 8." 

Pesaro, Nobili , 1824. tn 8.° 

Dialoglti e discorsi. Venezia, VasaJini , 1587. in 12.° 

■ Deh" Arlo poetica discorsi tre, e lellere poelicbe del 

raedesimo. Bologna, Manigli, 1843. tn 8.° Digitized by Google 345 

# TASSO (Torquato). Veglie. Traduzione fedele in versi sciolti 

del Dolt. Luigi Benfenati. E d iz. sec. Bologna, alla Colomba , 
1834. in 8.° 

# Alcune illustri Prose. Venezia , Alvisopoli , 1825. tn 8.* 

# Bologna, Masi, 1830. tit 8.° 

# Lettere cd altre prose raccolte da Pietro Mazzucchelli. 

Milano, Pogliani, 1822. in 8.° 

# Le piii belle letlere che s' abbia V Italia. Bologna , Mar- 

sigli e Rocchi , 1846. in 16'.° 

# TASSONI (Aless. ), Modon. De' diversi suoi pensieri, Libri X. 

Venezia, Miloco , 1676. in 4.° 

# La Secchia rapita. V. Collezione de' Poeti burleschi 

T. III e IV. 

# Paragone degli ingegni antichi e moderni , e leltere ine- 

dite. Venezia , Alvisopoli, 1827. tn 8.° 

* Bologna , Masi , 1830. tn 8.° 

# TASSONI (Aless. Maria), Monsign. La Religione diroostrata e 

difesa. Boma, Contedini , 1805-08. T. III. in 4.* 
TAURELLUS (Laelius). Enarrationes. — De Militiis ex casu ad 
Ant. Augustiuum Epistola. Lugd. , ap. Gryphum, 1546. 
tn 8.° 

# TAVANTI (Gio. Batt.). Fasti di Pio VI con note critiche, docu- 

menli autenlici, e rami allegorici. Itaiia, 1804. T. III. vol. 
I. in 4.° fig. 
TAVAZZI (Gio. Batt.). V. Affilouosso. 

# TAVEAU. lgiene della bocca. Bologna , Nobili , 1837. tn 12/ fig. 

# TAVERNIER ( A. ). Manuale di Terapeutica chirurgica. Bologna, 

Masi, 1830. T. II. in 8.° 

# TELEMACOMANIA , ovvero la Critica del Romanzo intitolato : 

Le Awenture di Telemaco figliuolo d' Utisse (deWAbate Faydil). 

Trad. dal francese. Venezia , Piotto , 1751. tn 8.° 
TELESIUS (Bernardinus). De rerum natura juxta propria prin- 

cipia, libri IX. Neapoli , ap. Salvianum , 1586. tn fol. 
TELLIER (Charl.-Const. de). V. Le Tellier. 
TELOM (Ansaldo), Monsig. V. Salvatori. 

# TEMPESTI (Raynerius). De re paroeciali ad Etruscum Praesu- 

lem Prolusiones. Bomae , ap. Conledinum , 1818. in 4.° 
TEOFRASTO. V. Tueophrastus. 

# TEPPA (Aless. Maria). Vita del Ven. Ant. M. Zaccaria fonda- 

tore della Congregazione de' CC. RR. di S. Paolo. Monca- 
Ifari, Tip. del B. Coti. Carlo Alberlo , 1853. tn 8.° 

* Elogio -del giovane Principe Aug. Napoleone Hercolani. 

Bologna, Nobili, 1839. in 8.° 

# TEPPA (Angelo M.). Elogio della Contessa Luigia Benassi de' 

ConU Melzi d'Eril. Milano , Boniardi-Pogliani , 1843. tn 8.° 

44 Digitized by Google 346 TERENTIUS (P. ) Afer. Comoediae omneSj cum comment. Ae- 

lii Donati et aJiorum. Venetiis , ap. Caesanum, 1653. in fol. 
Eaedem , ex recens. F. G. Perlet. Aug. Taur. , Pom- 

6a, 1835. T. II. in %* 
In omnes Terentii Fabulas compendiosa Commen- 

taria , auctore lodoco Vuillichio. Francof. ad Viadrum , Ei- 

chor. , 1555. tn 8.° 
TERESA ( S. ) di Giesu. Opere spirituali , aggiuntevi le lettere. 

Venezia, Baglioni , 1671. T. II. vof. I. in 4.° 
TERMANINI ( Gaet. ). Chirurgia minore , ossia Uottrina dclle 

principali Operazioni^, che compctono ai Chirurgi flebotomi. 

Parte prima (unica pubbl.). Bologna, De Franceschi , 1814. 

in S.° 

— Sec. ediz. Bologna , De Franceschi, 1826. in 8.° 

Principj fondamentali di Ostetricia. Bologna, De Fran- 

ceschi, 1817. in 8.° fig. 
Enchiridion theorelicae Chirurgiae. Bononiae, De Fran- 

ciscis, 1828. in 8.° 
TERMANINI ( Tomm. ) , Abate. Vita e virtii del Sac. Dom. Ma- 

ria Sav. Calvi. Parma , Cantiignani , 17f>6. in 8.* 
TERME (DELLE) Porrettane {di Ferdinando Bassi). Roma , Zem- 

pel, 1768. in A.° 
TERRENI (Firmino). Del Giuramento detlo civico, che si esi- 

^ r c\a nclle moderne democrazi '. Prnto , \'< <tii c Guasti , 

1799. in 8.° 
TERRIER. V. Scribe. 

TERTULLIANUS. Liber adv. haereticos, cum scholiis Jo. Quin- 

tini Haedui. Parisiis , ap. Wechelum , 1561. in 4. 8 — Acced. 
2. Qcintiptcs (Joan.). Haerelicorum Calalogus et historia 

etc. lbid. , ap. eund. , 1560. tn 4.* 

Liber apologeticus. V. Lactantius. 

TESORI ( LI ) della Corte di Roma in varie relazioni fatte in 

Pregadi d' alcuni ambasciatori veneli. Bruselles, (s. tip. ), 

1672. tn 12.° 

TESSAURUS ( Antonincs). Novae Decisiones sacri Senatus Pe- 
demontani. Venetiis , de Franciscis , 1605. in fol. 

TESTA (Ant. Gius. ). Delle lodi di Guido Villa Ferrarese. Fer- 
rara , Bianchi e Neri , 1809. in 4.° 

TESTAMEN TI M ( VETUS) juxta septuaginta, ex auctoritate Six- 
li V. Pont. Max. edilum (studio et operA Antonii Carafae 
Card. ). Graece. Romae, ex lyp. Franc. Zannetti, m.d.lxxxyii. 
In fol. 

Huic edilioni, quac Uomana nuncnpalur^ praemillitur Antonii Ca- 
rafac Epistola , qua librum Sixto V. inscrtbit, eL Petri Morini prac- 
f.itio latina ; adiectis ad singtila capila scholiis per cundcm Mo- Diqitized by 347 

rinum excerptis ex antiquis graecis interpretibus. Videsis plura, 
quae de ea memoriae prodidit Le Long, Bibl. Sacr. T. 1. p. 
187. In huius Exomplaris fronle ad anni notam mdlxxxvi alia 
litera calamo adiecta est , ut in illo descriplo a Morellio ( Bibl. Pt- 
nell. T. I. p. 5), atque in aliis a me perspcclis; et post folium 
783 dcsidcratur charta, quam, teste De Bure, pracscfercbat Exem- 
plar Gouttardianum , quamque , ut ait ipse Morellius , vix unquam 
repertre esi. 

TESTAMENTUM ( NOVUM ) , Syriace. V. Liber ioter Addenda. 

— Graece. Basileae , ap. Bebeiium , 1531. in 8.° 

Graece et Latine , diligentia Des. Erasmi Roterod. emen- 

datissimum, et iam denuo ad multa exemplaria, tam im- 
pressa , quam manuscripta , diligenter castigatum , et editum. 
BasUeae, ap. Nicolaum Bryling, 1544. m 8/ 

Editio addcnda caeteris a Le Long notatis T. I. pag. 206. ad exemplar Vaticanum revisum ( Latine tantum ). Pa- 

risftj Barbou, 1785. tn 12.° 

secondo la volgata, tradotto in italiano da Monsig. An- tonio Marlini Arciv. di Firenze. (Bologna, Masi, 1819. in 8.°). 

Exemplaria buius Editionis, ob omissas annotationes e Patribus 
Ecclesiac deccrptas, revocata fuerej qua de re hoc nostrum, li- 
cet fronte mutila, est perrarum. ♦ en latin et en francais, traduit per Sacy. fidilion or- 

nee de figures gravees sur le dessins de Moreau le Jeune. 
Pans, Saugrain, imprimerie de Didotjeune, 1793. T. IV. in 8.° 

Deest T. V. Apogtolorum Acta complectens, h quel , ait Brunet, mah- 
que dans une partie des exemptaires , qui existent de u Utrt. 

* TESTI di lingua pubblicati nella Biblioteca Class. sacra dal P. 
Bartol. Sorio. — Collazione delP Ab. Isaac , Lettere del B. 
Gio. Dalle Ceile , e Opuscoli di S. Gio. Grisostomo. Roma, 
JEdit. de> Class. Sacri, 1845. in 4.° 
TEXTOR (Matcbjjjds). Oratio exhortatoria in Cenomanensi Sy- 
nodo an. 1539 habila de dignitate, ac officio Sacerdotum 
etc. Parisiis, Vaenit ap. Vivantium Galterotium, 1539. in 8.° 

V. CaTHARIMJS. 

TEXTOR RAVISIUS (Joannes Tixier vulgo). Opus Epithelorum 
integrum auctum et recognitum. BasUeae , per Nic. Brvlinq 
et Francken, 1541. m 4.° 

. Dialogi aliquot, et Epigrammata non pauca. AtUuerp., 

ap. LaMum y 1559. tn 8.° Digitized by Google 343 

THAULERUS (Joan.). De Vita et Passione Salv. N. J. C. piis- 

sima Exercitia, latine reddita. Adiuncta sunt quaedam Exer- 

citia , ejusd. fere argumenti , auth. Nicolao Eschio. Colon. , 

ex off. Qucntel., 1548. in 8.° 

Lu(jd. , ap. Honorati, 1566. in 12.° 

Ilomiliac seu Sermones in Evangelia tam de Tempore, 

quam de Sanclis, cumque pluribus aliis opusculis. Lugd. , 

de Honoratis, 1558. T. II. in 8.° 
THEINER (Agostino). Storia det ritorno alla Chiesa cattolica 

delle case regnanti di Brunswich e di Sassonia e del rista- 

bilimento del culto cattolico in quegli stali nel XVIU seco- 

lo. Roma, Tip. Prop. Fid. y 1849. in 8.° 
Histoire du pontiflcat de Clement XIV , <T apres des 

documents inedits des Archives secretes du Vatican, traduite 

de 1'allemand par Paul de Geslin. Parw, Didot , 1852. T. 

III. in 8.° V. anche Osservazioni. 
Lettere storico-critiche sul libro di Antonio Rosmini: 

Le cinque Piaghe detla Chiesa. V. Costituzione. . 

V. anche Ciiiesa , Persecution , e Vicende 

TIIEOCRITUS. Idyllia et Epigrammata, Graece. BaMleae , ap. 

Cratandrum , 1530. in 8.° 
V. etiam Mosc.nus etc. 

THEODORETUS vel THEODORITUS , Epi$c. Cyrem. Opera a di- 
versis Laline versa. Colon. Agripp. , ap. Birckmannwn , 1567. 
T. II. in fol. 

Dialogi tres contra quasdam Haereses. Contia Haere- 

ticos Liber, et Divinorum Dogmatum epitome. Graece. Ro~ 
mae , per Steph. Nicolinum Sabiensem , 1547. in 4.° 

Edifio Princeps. Exemplar nitidissimum. 

— — — Eranistes, seu Polymorphus, i. Idem Opus ac 

suprascriptum Latine versum a Gentiano Herveto Aurelio. 

Venetiis, per Farreum et Fratres, 1648. in 8.° 
Qe6$i\K, idest religiosa historia , Gentiano Herveto in- 

terpr. V. Palladius , Episc. Halenopol. 
Oratio vere aurea de Caritale, sive dilectione, interpre- 

te Gerardo Vossio ; cum variis lectionibus et scholiis eiusd. 

Interpretis. Gr. Lat. Romae , in acd. Pop. Rom. , 1580. in 4/ 

Huic Excmplari Yossius manu sua hacc in fronte adscripsit: lUmo 
et Rmo Dno D. Gabrieli Paleotto, Bononien. primoq. Bononiae 
Archiepifcopo Dno digni**. atq. optimo , tn singidaris suae in eum 
obtervantiae signum donabat Interpres G. Vostius. 

THEODORICUS (Joan.). De Mihi et Nihil tum scribendis tum pro- 
fcrendis Assertio. Parisiis, Rob. Sleph. , 1640. m 8.° Digitized by Google 349 

*+ THEODORICUS ( Joan. ). Annotationes in Laur. Vallae de latinae 
linguae elegantia libros VI. Basileae , ex off. Lasii, 1641. 
tn 8.° 

THEODORUS, Presbyter. Isagoge in quinque libellos Anastasii. 

Ejusdem Anastasii Patriarch. Antioch. libelli quinque. Pa- 

tisiis, ap. Keruer , 1556. in 8.° 
THEODORUS ( S. ) , Studiensis. Doguiatice de honore et adora- 

tione sanctis imaginibus , exhibendis , Godefrido Tilroanno in- 

terprete. Parisiis , ap. Guillard , 1555. in 4.° Exst. cum libris 

Joannis Damasceni de eodem argumento. 

Editio Gulielmo Cavc haud nota, anteriorque allata ab eodem 
( T. II. p. 8). 

* THEODORUS ( FR. ) , a Spiritu Sancto. Tractatus historico-theo- 

logicus de Jubilaeo praesertim anni sancti. Romae , Bernabb 

et Lazzarini , 1760. in 4.° 
THEODOSILS, Tripolita. De Habitationibus. V. Autolyccs. 
THEOGNIS, PHOCYLIDES, PYTHAGOUA, SOLON, aliiq. ve- 

teres. Poemata gnomica, latina versione et annotationibus 

illustrata. Gr. Lat. Apud Crispinum , in 12.° 
THEOLOGORUM Parisiensium ad Postulata Card. Placentini Re- 

sponsum super propositione in libcllo quodam factionis Na- 

varrenae contenta. Romae , Faciottus, 1593. in 8.° 
THEOPHANES , Archiep. Nicaenus. Quae extanl Opera , Consalvo 

Ponce de Leon interpr. Gr. Lat. Romae , ap. Zannettum, 

1590. in 8.° 

THEOPHRASTUS. De Coloribus libellus. F. Aristoteles vel 
Theophrastus. 

* De historia et de causis plantarum. V. Aristoteles. De 

Natura etc. fol. 110. 

* — Les Caracteres traduits du grec^ avec les Caracteres, 

ou les Moeurs de ce siecle. Paris , Michallet , 1699. m 12.° 

* (Itat. ) volgarizzati da Dionigi Leondarakys dat 

Zante. Bologna, Nobili, 1830. in 12.° 
TIIEOPIIYXACTUS , Bulgariae Archiep. In Habacuc , Jonam, 
Nahum et Osee Prophetas enarrationes , interprete Joanne 
Lonicero. (Basileac, ex off. Bebeliana), 1534. in 8.° 

Editio caeteris a Le Long notatis addenda, nUi ea est, qnam ipse 
eodcm anno editam notat Francofurti errore captus in inter- 
pretatione insignis oflicinatoris librarii. 

** Eaedem, addito Victorini in Apocalypsira Libro. 

Parisiis, ap. Poncetum le Preux, 1542. in 8.° 

Editio apud Lc Long desiderata, sub nomine utriusqne Auctoris. Digitized by Google THEOPHYLACTUS, Bulgariae ArcMep. In omnes D. Panli epi- 
stolas enarrationes , Christophoro Porsena interprete. Colo- 
niae, ex off. Novesiani, 1537. in 8.° 

Hanc adde cditionem caeteris a Le Long notatis, apud quem cor- 
rige praeterea Interpretis nomen. 

Eaedem , per Joannem Lonicerum in latinum 

conversae. Parisiis, ap. Bogardum, 1542. tn 8." 

Interpretatio a Lc Long haud notata. 

Commentaria in quatuor Evangelia (ex S. Jo. Chryso- 

stomi commentariis praesertim decerpta). Graece. Romae , 
(ap. Bladum), 1542. In fol. 

Luculentissimae editionis praestans Exemplar. 

Eadem a Jo. Oecolampadio Latinitate donata , et 

per Phil. Montanum recognila, praemissa eiusdem Monta- 
ni epislola de recognitionis necessitate et operis utilitale. 
Parisiis, ap. Titctanum, 1546. in 8." 

Ediuo apud Lc Long desidcrata. 

In quatuor Evangelia enarrationes, Jo. Oecolampadio in- 

terpr. et a Phil. Montano recognitae. Item, in Epistolas S. 

Pauli et in quatuor Prophetas Minores, interpr. Jo. Lonicero. 

Basit. , ap. Hervagiot , 1554. in fol. 
THESAURUS Resolutionum Sacrae Congregationis Concilii. Vene- 

tii$ % ap. Becurti ab a. 1718. ad a. 1708. T. XXXII. vot. XIII. 

Romae , ex typ. Bernabb et Lazzarini ab a. 1769 ad a. 1845. 

T. LXXII. vol. 29. In 4.° 

Dccst T. CIII Resolutiones an. 1843 complectens. 

Juris Civilis in usum Academicae Juvcnlutis. Opuscula 

etc. Laumnnae , De Arnoy , 1763. tn 4.° 

THEUTOMCUS (Hier.) , Ord. Praed. Summa Theologia D. Th. 
Aquinatis iuxta praecipuas illius conclusiones in compendium 
redacta , cura Hippolyti Helmani eiusd. Ord. edita et ca- 
stigata. Venetiis, ex off. Damiani Zenari , 1585. T. II. tn 8/ 

Referens Echard (T. II. p. 273) titulum huios Operis, asscrit eam 
prodilam Venetiit , Joan. Variseii, 1585, tn 8.° Qud dc re, ni 
minus accuratc ipse officinatoris librarii nomen retulerit, haec no- 
stra editio apud eum desidcratur. 

THJULEN (Lor. Igs. ). Alcune riflessioni sul libro inlitolato — II 
sistema cattolico, autore Filippo Marheineche. Bologna, Gam- 
berini e Parmeggiani , 1818. in 8.° Digitized by Google 361 THOMAS (S. ), Aquinas. In Beati Joannis Apocalypsim expositio. 
Florentiae , ap. Torrentinum , 1649. tn 8.° 

Expositio haec, juxta quosdam Scriptores, non S. Thomae Aquin. sed 
Thomae Anglico est tribuenda. V. Lb Long T. II. p. 987. et Ca- 
vb. I*. //. p. 308. 

Stimma contra gentiles qtiatoor libris comprehensa: 

commentariis Fr. Francisci de Sylvestris Ferrariensis Ord. 

Praed. illustrata. Parisiis^ ap. Foucherium , 1552. tn fol. 
— — — Enarrationes Evangeliomm Dominicalium et quadrage- 

simalium per totum annum. Parisiis t du Chemin , 1642. in 8.° 
In Prophetae Job Librum. Parisiis, ap. Fremy , 1657. 

tfl 8.° 

■ 

Editio a Le Long haud notata. 

Summa Theologiae, Thomae De Vio, Caietani Card. 

commentariis illustrata. Lugd., ap. ffugonem a Poria , 1558. 
T. IV. in fol. 

Cura elucidationibus literalibus, atque appendici- 

bus ven. P. Fr. Seraphini Capponi a Porrecta ejusd. Ord. 
Bononiae , e typ. S. Thom. Aq. , 1853-56. fasc. 39. tn 8." 

Opus adhuc sub prclo. 

In Compendium redacta. V. Thectonicds. 

De ente et essentia ex Arislotele cum multis additioni- 

bus seu annotationibus Ilier. de Nuciarellis. V. Nuciarellis. 
Confessionale. V. Plove (Nic. de ). Tractatus sacerdo- 

talis, pag. 461. 

Trattato del Governo de* Principi tradotto da Valentino 

Averoni. Fiorenza, Marescotti, 1677. tn 8.° 
Libro del debito del Sacerdote. Venezia, Pietro di Ni- 

colini da Sabbio , 1538. tn 8.° 
TIIOMAS (Gallus), Cisterc. Mon. Commentaria in Cantica Canli- 

corum. V. Cantica. 
THOMAS Illyricus, 3ftnon/a. ln Luiherianas Hereses Clipeus 

Catholicae Ecclesiae. Absque ulla nota , in 4.° 

Haecce editio^ crcdibiliter prodita Avcnione , incipiente 1524 (ubi 
data est epistola Auctoris ad Episcopum Grassenscm Avenione , 
Mcccccxxmi. Januarii prima), diflfert hand dubio ab altera, quam 
notant Sbaralea (Suppl. ad Script. Ord. Min. p. 678) et Panzer 
( Ann. typ. VIII. 303 ) , editi Taurini , typis Antonii Ranoti mdxxiv, 
probabiliter aliquot mensibus post. Desideratur haec nostra apud 
eosdem , aliosque praestantiores bibliographos , ex quo haud obvia 
ipsa arguitur. 352 

THOMASIUS (Micn.). Disputationes quaedam ecclesiasticae. Ro- 

mae , ex domo propria, 1565. tn 8.° 
THOMASSINUS ( Lud. ). Vetus et nova Ecclesiae disciplina circa 

Beneficia et Beneficiarios. Lugd. , Anisson, etc. 1706. T. 

III. in fol. 

THOMATUS (Aegidius). Tractatus de muneribus patrimonialibus 

seu collectis. Mediol., ap. Moschenium , 1557. in 4.° 
THOMATUS (Marcus Ant. ). Decisiones novissimae Sacrae Ro- 

tae Maceratensis. Maceratae, ap. Pavesium , etc. 1633. tn fol. 
TIBEIUUS, Imp. Constitutiones , Henr. Agylaeo interpr. V. Ju- 

stiniancs, Imp. Novellae Constit. Lat., pag. 481. 
TIBULLUS. (Carmina). Lugd. , ap. Gryph., 1537. tn 8.° Exst. 

cum Catuli.o etc. 
M. Antonii Mureti in eum scholia , ad Torquatum 

Bembum Petri F. Venetiis, apud Paulum Manutium, Aldi 

F. m . d . Lvnr. In 8.° 

Hoc eodem anno evulgavit Aldus et Catollum et Propertium, quo- 
rum unusquisque proprium titulum , propriasque signaturas ac pa- 
ginarum numeros habet ; ita ut simul adiungi vel scparari volun- 
tate possint. Isti vero duo poCtae hac in Bibliotheca desiderantur. 

— cum Comment. Jo. Ant. Vulpii. V. Catullus. 

ex recens. F. Wunderlichii , cum notis G. Ileynii. 

Aug. Taur., Pomba , 1821. T. II. in 8.° 
Elegie volgarizzate pel March. Ant. Cavalli t con testo 

e note. Bologna , Nobili, 1827. tti 8.° 
TIFO (DEL) Costituzionale, (di 3Ionsign. Gio. Marchetti). Imola, 

Tip. del Sem. , 1823. tn 8.° 
TILLEMONT (Lenain db). Memoires pour servir a 1'histoire ec- 

clesiastique des six premiers siecles. Veni&e, Pitteri , 1732. 

T. XVI. in 4.° 

Histoire des Empereurs et des autres princes, qui ont 

regne durant les six premiers siecles de 1' figlise. Venise , 

Pitteri, 1732-39. T. VI. in 4.° 
TIMOTHEUS (Mich. ). In Divinum Officium, Quaestiones trecen- 

tum. Venetiis, ap. Zilettum , 1581. in 4.° 
In Hymnos ecclesiasticos ferme omnes brevis elucidalio. 

Venetiis, ap. Zilettum, 1582. tn A.° 
TIRABOSCHl ( Gm. ). Sloria della Letteratura italiana. Seconda 

edizione. Modena, Soc. tip. , 1787-94. T. VIII. P. XVI. 

vol. VII. in 4. v 

Exemplar in charia cacrulca. 

2. LoMUARm (Ant.). Storia dclla Letteralura italiana in 
continuazione a quella dcl Tiraboschi. Modena, Tip. Cam. , 
1827-30. T. IV. vol. II. in 4.° Digitized by Google 353 * TIRABOSCHI (Gir. )• Storia dell' augusta Badia di S. Silvestro di 

Nonantola. Modena, Soc. tip. , 1 784-85 , T. II. in fol. fig. 

* TIRANNICIDIO (IL) disapprovato al cospetto di un Tribunale 

famoso. Anno 6.° della Lib. Franc. in 8.° 
TIRAQUELLUS (Anor.). Commentarii in L. si unquam. C. de 

Revo. Donat. Lugd. , ap. Roviltium , 1546. in 8.° 
De jure conslituli Possessorii Tractatus. Venetiis, ap. 

Caesanum, 1551. in 8.° — Acced. 
2. Hotomanus (Franc). De Usuris. Lugd. , ap. Frello- 

nium , 1551. in 8.° 
Tractatus , cessante causa cessat effectus. Venetiis , Gry- 

phius, 1553. in 8.° 
Commentarii in L. Boves, J. Hoc Sermone, ff. de ver- 

bor. signif. Parisiis, ap. Poncetum le Preux, 1554. in 8.° 
Tractatus Le mort saisit le vif. Venetiis, ap. Valvasso- 

rum, 1554. in 8.° 
In Titulo Res inter alios actas aliis non praejudicare 

Commentarii. Ejusdem, in Titul. de Judicio in rebus exiguis 

ferendo. Tractatus. Venetiis, (ap. Cacsanum), 1563. in 8.° 

* TISSOT. L'Onanisme. Lausanne , Chapuis, 1771. in 12.° 
* (Ital.). Venezia, Carcani, 1792. in. 8." 

TITELMANNUS (Franc), Ord. Min. Collaliones quinque super 
Epislolam ad Romanos B. Pauli Ap., quibus loca difliciliora 
diligentissime explicantur, simul et Ecclesiastica novi Te- 
stamenli latina editio rationabiliter defendilur ( adversus Des. 
Erasmum et Jac. Fabrum Stapulensem). Antuerp.,ap. Vor- 
stermannum, 1529. in 8.° 

Summa Mysteriorum Christianae Fidei ex auctoritate 

divinarum Scripturarum veteris ac novi Testamenti conge- 
sta. Antuerp. , ap. Caesarem, 1532. tn 8.° 

— Lugd. , ap. Paganum, 1556. in 12.° 

Commenlarii in Ecclesiasten. Antuerp. , Simon Cocus, 

1636. in 8° 

Editio caeteris anterior a Le Long notatis. 

In omnes Epistolas apostolicas Eiucidatio. Anluerp. , ap. 

Steelsium, 1540. in 8.° 

Aliud Exemplar. — Acced. 

2. Gagnarics (Joan.). Epitome paraphrastica enarratio- 

num in Epistolam divi Pauli Ap. ad Romanos. Parisiis , ap. 

Vascosanum, 1534. in 8.° 

Editio operis Gagnaeii apnd Le Long desideratar. 

Parapbrastica Elucidatio in Evangelium secundum Mat- 

tbaeum et Joannem. Lugd. , ap. Rovillium, 1547. in 8.° 

Hanc adde editioncm caeteris a Le Long notatis. 

45 Digitized by Google 3 TITELMANNUS (Frawc.). Paraphrastiea Elncidatio in librum 
D. Job priore aeditione multo castigalior, adiectis annota- 
tionibus in loca difficHiora. Parisiis, ap. Roigny, 1647. m 8.° 

Commentarii in Cantica Canticornm , aeditione prima 

eroendatiores. Parisns, Roigny, 1547. m 8.° Editio caeteris a Le Long nolatis addenda. Elucidatio in omnes Psalmos et in Cantica ferialia, 

cum prolixioribus Annotationibus. Subsequuntur Annotationes 
ex Hebraeo atque Chaldaeo, quibus quid in unoquoque 
psalmo distet originalis Iectio Hebraea a nostra vulgata La- 
lina demonstratur; diversorum quoque ex Hebraeo inter- 
prelum variae versiones explanantur. Parisiis, ap. Fouche- 
rium, 1548 in fol. 

Editio a Le Long haud notata. Tractatus de expositione Mysteriorum Missae, sacri 

Canonis Missae duplex expositio. Tractatus sanctaruin Me- 

ditationum et expositio Officii SS. Trinitatis. Lug., ap. Boe- 

rium, 1550. m 12.° 
TITIUS (Rorertcs). Locorum controversorum Libri X. Floren- 

tiae, ap. SermarteUium , 1583. m 4.° — Accedit: 
2. Pro suis locis controversis Assertio, adversus Yvo- 

nem quemdam Villiomarom Italtci nominis calumnialorem. 

Ibid. , ap. eund. , 1689. in 4.' 
TITUS, Bostror. Episc. Commentarii in Evangelium Locae (La- 

tine ) , interpr. Theodoro Peltano. V. Victor. 
TOBALDUTU (Clauwo). Delli Dialoghi della quantita , et del 

numero delle sfere terrestri et celesti. II primo della Terra. 

Roma, per il Santi, ei Comp. , 1688. in 4." 
TODISCHUS (Thom.). V. Ferrerics. 

* TOGGIA (Franc). Storia e cura delle malattie piu famigliari 

de* buoi e di altri aniraali domestici. Terza edizione ag- 
giuntovi il trattato dell' Idroracbitide degli agnellini. Bolo- 
gna, Masi , 1829. T. II. vol. I. in 8.° 

* Trattato delle malallie esterae del Cavallo, con note 

di G. T. ( Giuseppe Co. Troni ). Bologna , Tip. di S. Tomm 
d'Aq., 1835. T. III. vol. I. in 8.° 

* TOGNETTI (Franc. ). Versi per lauree dottorali. Boloqna De' 

Franceschi, 1817. m 8.° 9 

* Discorso sui progressi della Musica in Bolocna. Bolo- 

gna, AoW/t, 1818. in 4.° 

Elogio a Francesco de' Marcbi bolognese arcbiletlo rai- litare. Bologna, I)e' Francnchi , in 8.° Digitized by Google # TOGNI ( Alow. ). Inslructio pro e*aminibus ecclesiasticls SBbenn- 

dis. Romas, BourlU , 1819. w 8.° 
TOLETUS (Franc), Soc. Jes. Commenlaria una cura Quaeslio- 
nibus. In octo libros Aristotelis de physica Auscultatione. 
Vtneliis % ap. Juntas, mdlxxx. In 4.° — Acced. 

2. Coinmentaria una cum Quaestionibus in duos li- 

broa Aristotelis de Generatione et Corruptione. Venetiis , ap. 
Juntas, mdlxxix. In 4.° foll. 94, demptis Indicis paginibus. 

Intcr huias Opcris editiones a Jesuitis De Backer (op. cit. T. II. 
p. 648) rcecnsitas nna est hniusmodi: Veneliis , apud Juntas, 
mdlxxv, in 4.°, ff. 94, sans findex; qnam, ex aequah* pagtna- 
rrim numcro , praeter alias congruentias , puto eandem csse ac no- 
strara, anni nota tantum minus accurate ab ipsb relata. 

3. Commentaria una cum Quaestionibus in tres li- 

bros Aristotelis de Anima. Venetiis, ap. Juntas, mdlxxv. In 4.° 

In sacrosanctnm Joannis Evangelium Commentarii. Ro- 

mae , ap. Tornerium , 1588. in fol. 
TOLOMEO (Claciho). Trattato delfa descrittione della Sfera ce- 

leste in piano , dal sig. Hercole Bottrigaro tradotto in par- 

Iare italiano. Bologna , per Alessandro Benaccio , 1672. tn 4.° 
TOMITANO (Bernardino). Espositione Ietterale del testo di 

Mattheo evangelista. Venetia ,per Gio. dalGriffo t 1547. tn 4.° 

Le Long, quum hunc librum minime perspexcrit, aotat tantum cx 
fide Gbilini : Bernardus Touitanus etc. Pesraphrasis t» Matthenm, 
nec addit ut de more , notas typographieas , aut animadrertit ita- 
Ike essc conscriptum: quapropter ex suprascripto aceiratiorem , 
integriorcmque rcdde titulum et nomen Aoctoris praelata a Le 
Long. 

TOMMASEO (Nic). Deiritalia. V. Itaua. 

♦ TOMMASINI (Giac. ). Haccolta completa delle opere medicbe. 

Bologna, DaWOlmo e Tioccki, 1833. T. VII. in 8.° 

Desunt quatuor tomi. 

♦ Della nuova dottrina medica. Prolusione. Bologna, Dc 

Franceschi, 1817. tn 8.° 
* Altra Copia. Sta con Feimisblli. 

# Prospetto dei risultamenti ottenuti nella Clinica medica 

deir Universita di Bologna nel triennio 1819-22. — Dell'In- 
fluenza deWopinione in Medicina. Discorso. Bologna, iVb- 
bili, 1825. tn 8.° 

* Dell' Infiammazione e della febbre continua. Sec. ediz. 

Pisa, Nistri, 1826-27, T. II. in S. Q 

* Terza ediz. Bologna , 3Iasi, 1827-28. T. III. oof. 

/. tn 12.° Digitized by Google 356 * TOMMASINI (Giac). Sulla Febbre di Livorno del 1804. Sulla 

Febbre gialla americana e sulle malattie di genio analogo. 
Terza edizione. Bologna , Turchi , Battarra, 1824; Turchi 
Veron 1826. T. II. in 8.° 

* Quinla ediz. Bologna , DalVOImo, 1829. tn 8. p 

* Prospetlo de' risultamenti ottenuti nella Clinica medica 

di Bologna dal 1823 a tutto il 1828. Bologna, DalVOl- 
mo, 1829. m 8.° 

* Discorso letto in occasione del suo ritorno all' Univer- 

sita di Parma il 7 dic. 1829. Parma, Bodoni , 1830. in 8.° 

* Nozioni storiche e terapeutiche ed istruzioni sanitarie 

sul Cholera-Morbus. Bologna , Nobili , 1832. tn 8.° 

* TOMMASINI ( Antonietta ). Pensieri di argomento morale e let- 

terario. Bologna , DalVOImo, 1829. t» 8.° 
TOMMASO (S.) (VAquino. V. Thomas. 

TOPIUS ( Fbanc. ). Ad Legem Princeps Dig. de Legibus commen- 
taria. Romae , ap. Zannetlum , 1594. tn 8.° 

* TORELLI (Nic. Maria). Miracoli della Madonna dclla Quercia 

di Vilerbo c sua Isloria , con nuovo ordine ed aggiunta. 
Viterbo, Tosoni , 1827. in 8.° 
TORNACO ( Gcibebtcs aliis Gilbebtcs de ) , Ord. Min. De Offi- 
cio Episcopi ct Ecclesiae Ceremoniis tractactus opera et la- 
bore Theodori Coisfeldii edilus. Coloniae , Rostius , 1571. 
tn 12.° 

* TORNIELLI (Gir.). Quaresimale postumo. Bassano, Remondini, 

1796. tn 4.° 

* TORRE (Cablo). II ritratto di Milano colorito. Milano , Agnel- 

li, 1674. tn 4.° fig. 

TORRE (Filippo della). Instituzione d' un Re christiano tra- 
dolta dallo spagnuolo per Alfonso di Ulloa. Venczia , Val- 
vassori, 1657. tn 8.° 

TORRENSIS vel TURRENSIS (Fbanc). I)e .Summi Pontificis su- 
pra Concilia auctoritate, Libri 111. Eiusdem de Residcntia 
pastorum , iure divino sancila , Liber. Eiusdem de aetifl 
veris Sextae Synodi, deque canonibus , qui eiusdem Scxtae 
Synodi falso esse feruntur et de Septima Synodo atque mul- 
tiplici Octava liber. — Acccdit : Eiusdem , Antapologeticus 
pro libro suo de Residentia Paslorum etc. Florentiae , ap. 
Torrentinum, 1552. in 4.° 

♦# In Monachos f postatas, el praetextu translationis . vel 

exemptionis, vel eremiticae vitae aulonomiam , Idest licen- 
tiam vivendi suo n»odo quaerenles. Romae , Valeritis et Lu- 
dovicus Dorici fratres, 1549. tn 4." 

TORRENSIS ( Hieb. ) , S. I. Confessio Augustiniana. Editio se- 
cunda emend.iiior, et tertia parte lucupletior. DUingae , ap. 
Mayer, 1569. tn fol. 357 

TORRES (Alfoksus de). Institutio Sacerdotum ex divinis litteris 
et veterum Patrum disciplina. Romae 3 ap. Zanettum , 1596. 
in fol. 

Exemplar pluviali aqua foedatum, ac nonnibil corrnptum. 
TORRES (Franc), S. J. V. Turrianus. 

TORTELLIUS (Johan. ). Commentariorum grammaticorum de 
Orthographia dictionum e graecis tractarum opus. In fine: 
p magistr. Andream de Paltasichis Catharensem : Venetiis. 
xviii calendas Januarias accuratissime impressu : Anno sa- 
lutis. m . cccc . lxxxviii. Jn fol. V. IIain. n. 15571. 

* TORTI (Franc). Filosofia delle medaglie dei grandi Uomini d* o- 

gni secolo. Prima Serie. Parma , Rosselti, 1838. in 8.° 

* TORTOSA ( Gics. ). Istituzioni di medicina forense. Bologna 3 Tip. 

delle Scienze, 1836. T. II. vol. I. in 12.° 
TORTUS (Franc. ). V. Ramazzini n. 3. 

* TOSETTI (Urbano). Compendio storico della Vita di S. Giuseppe 

Calasanzio fond. delle Scuole Pie. Genova 3 Casamara 3 1841. 
tn 8.° 

* Operetle sacre. Urbino, Rondini e Alippi, 1844. in 8.° 

* TOSTI (Ant. ), Card. Relazione delT origine e dei progressi del- 

1'Ospizio aposlolico di S. Michele. Roma, Stamp. deWOsp. 
apost. 3 1832. tn 4.° V. anche Notizie. 

* Memoria sul preleso Conto del Tesoricralo etc. V. Rap- 

porto. 

* TOSTI (Luigi). Storia della Lega lombarda illustrata con note 

e documenti. Tip. di Monte-Cassino 3 1847. in 8.° 

* TOURNEUX. L' Anno cristiano, traduzione dal francese del Conte 

Gaspare Gozzi. Venezia 3 Pezzana, 1761. T. XIII. in 12.° 

* TRACTATO della Patientia compilato dal compositore dello spec- 

chio della Croce (Fr. Domenico Cavalca). fol. 1 reclo (cum 
sign. a ) : Nel nome del nostro saluatore misser iesu chrislo 
et de la glo- | riosissima uerzene Maria incomincia el no- 
bile tractato de la pa- | tienlia utilissimo ad ogni stato com- 
pilato dal compositore spe- | chio de croce. Fol. 64 rect. in 
fine : Impressa in Venexia per Chrystoforo da Pensis de 
Mandello. | Nello ano de la natiuita del nostro Signore me- 
sere Jesu Chrysto. | m . ccccxcuu. Adi. xxv. de Zugno. | Fi- 
nis. Laus Onipotenti Deo. In 4.° Char. Rom. , cum signat. 
tantum 3 tin. 31. foll. 64. 

£x hac accurationcm redde dcscriptioncm huius cdilionis ab Haino 
cx flde aliorum allatam n. 4802. 

* TRACTATUS theologicus de Gratia Christi Salvatoris ac de Prae- 

destinatione Sanctorum in VI libros distributus. ( Absque to- 
ci ac typ. nota) , 1781. T. III. in A.° Digitized by Google 358 

TRACY ( Drstutt bi>. Eknenti d'Heologia con prefarione e 

note del Cav. Compagnoni. Milan», Stella, 1317. T. II. vol. 

I. in 8.° (La so/a Ideologia propriamenle detta). 
TRADITION de l'£glise sur 1 # institutioo des Eveques par M 

T Abbe L.*** (La Mennais). Liege-Le Marii^ Duvivier , 1814. 

T. III. in 8.° 

TRANSACTIONS philosophiques de la Societe royale de Londres 
an. 1731-36. trad. par M. de Briraond. BoIoqm , Lelius dal- 
la Volpe, 1741-49. T. VI. vol. III. in 4.° /ig. 

TRATTATO della religiosa Ferfezione e deiia cristiana e civile 
Educazione. Bologna, St. di S. Temm. d' Aq. , 1785. tn 8.* 

storico-dogmatico-criuco delle Indulgenze. Prato, Casi- 

ni, 1788. m 12.° 

V. anche Tractato. 

TRATTENIMENTI dell' anima con Dio, scelti e tradotti da Franc. 

Pertusati. Milano , Pirotta, 1813. in 12.° 
TRENTO (Gm.). Prediche quaresimaii. Venezia, GaUi, 1789. 

in 4. 9 

TRETERUS (Thomas). Oralio habita in exequiis Card. Hosii. 
V. Rescics. 

TRIRUNALE di prima Istanza della Legazione di Bologna. Rela- 

zioni processuali degli a. 1849-54. T. VII, in 4.° 
TRIBUTO quotidiano di affettuose preghiere a M. V. tralte dalle 

opere di S. Bonavenlura. Boma, Blasi , 1834. in 16.° 
alla memoria di Carlo Gaelano Gaisruck Card. Arciv. 

di Milano in occasione de' suoi soleoni funerati. Jfftfano, 

Iiernardoni, 1847. in fol. gr. Con due tav- 
TRlTTHEiMIUS (Joan. ). De Scriptoribus ecclesiasticis cum addi- 

tioaibus. Coloniae , ex off. Queutel. , 1546. tn 4.° 
TRIUMPHUS (Augustinus). In Oratiooem Dominicara Tractatus 

ab Angelo Rocoa e tenebris erutus et illustralus. Romae , 

AecolH, 1587. tn 4.° — Aceed. 

2. In Canticuni Deiparae Mariae Virg. Commenta- 

rius. Ibid. , typ. eiusd. , 1590. tn 4.° 
TROMRELLI (Gio. Grisost. ). Memorie istoricbe concernenti le 

due Canoniche di S. Maria di Reno e di S. Salvatore. Bo- 

logna, Corciolani ed Eredi Colli, 1752. tn 4.° fig. 

E sex tabulis , qnibtrs hoc Opas exornatnr , quinqae desiderantur. 

Ordo Ofliciorum Eccl. Senen. ab Oderico ejusd. Eccl. 

can. a. 1213 compositus: et nunc primum a Trombellio bon. 

editus et adnotalionibus ilfustratus etc. V. Ordo. 
TROMBETA (Ant.). V. Hentisbercs. 

TROTIUS (Alokrtus). De vero et perfecto Clerico Ifbri duo. 
Lugd., ap. HH. Vincentii, 1535. in 8.° Exst. cum Bulla 
Coenae etc. Digitized by Google 369 

TRUGILLO (TnoMAs db), 0. P. Tbesaurus Concionatorutn libri 
sex. Venetiis, ap. HH. Sessae, 1683. T. II. in A* 

TRULLUS ( L. Joan. ). Ordo Canonicorum Regutariuin qnattuor 
libris elucidatns. Bononiae , apnd fhssium, 1596. m 4.° 

* TURCHI (Adeodato), Vesc. di Parma. Opere. Parma, Mussi, 

1805-06. T. IV. ttt 8.° 

* Omelie. Parma, Stamp. Vesc. , 1795-1802. T. II.inA. 9 

* TURCK (S. A.). Tratlato deHa Gotta necato dal francese in ita- 

liano dal Dott. Cesare Gnoli. Boi ogna , Tip. delle Muse , 
1844. in 8.° 

TURRECREMATA (Joan. de), Card. Tractatus de veritate Con- 
ceptionis B. V. pro facienda relatione coram Patribus Con- 
cilii Basileae 1437. Romae % ap. Bladum , 1547. tn 4.° 

Plura de hoc opere ac editione tibi suppeditabit Ecbard ( T. Lp. 841 ). 

Summa de Ecclesia una cum eiusdem apparatu , super 

decreto Eugenii 1111. in Concilio Florent. de Unione Grae- 
corum emanato. Venetiis, ap. Tramezinum, 1561. (n 4.° 

TURRENSIS. V. Torrensis. 

TURRI ( Jo. Tuohas a ) , Ord. Praed. De auctoritate , gradu , ac 
terminis Legatorum a latere. Romae , Bernabb de Vermis, 
1656. tn 4.° 

Hocce Opus adde caeteris de eodem argumemo in Bibliothcca iuri- 
dica Lippenica recensitis. 

TURRIANUS (Franc), Soc. Jes. Dogmatici Cnaracteres Verbi Dei 
ad Cathottcos Germaniae adv. novos Evangelicos, Libri IV. 

n _■_ __ ■ i tf ■* i ■ m _-•__-_ *_P_™ ________ >%__,. / *_■__ ■. j_i___ 1 f" 4 m ■■ _£ ^ 

nortnuae , ap. l orrptiitmim , looi. tn 4. 

Adversus Magdeburgenses Centnriatores pro Canonibus 

Aposlolorum , et epistolis Decretalibus Pontificum Apostoli- 
corum. Libri V. Florentiae , ex off. Sermartelli , 1572. infol. 

■ Contra Andream Volanum Polonum Calvmi discipulum 

de SS. Eucharistia , et oontra omnes Afetonymfcos Tracta- 
tus duo. Romae, in aed. Pop. Rom. , 1676. tn 4.° 

Alegambe ( BM. Script. Soe. Jes. ) nolat tantum altcram huius Ope- 
rts editionem Parisiis proximo aano prodiiam. 

— — Epistola de Definitione propria Peccati Originalis, ex 
Dionysio Areopagita, et de Conceptione Virginis et matris 
Dei sine peccato , ex scriptura Angelicae Salutationis , et 
testimoniis antiquorum Patrum. Florentiae, ap. Sermartellium , 
1581. tn 4.° 

Editio apud Alcgambe (op. cit.) destderata Digitized by Google 3G0 TURSELLINUS ( IIoratius ), S. J. De Vita Francisci Xaverii. Ro- 

mae , Gabiani, 1694. tn 8.° 

Bonon., ap. Coili, 1746. in 8.° 

1 De Particulis latinae orationis libellus. Yenetiis , ap. To- 

masinum, 1639. in 12.° 
TYROBOSCUS ( Lucr. ) , Carmel. Ethica Spiritns Sancli in omnium 

borarum canonicarnm Psalmo complexa. Brixiae , ap. Sa- 

biensem 1566. tn 16.° — Accedit : 
2. Cura Clericalis Ecclesiaslicis hominibus pernecessaria. 

Venet., ap. HH. Sessae , 1576. tn 16.° UFFIZIO della B. V. Maria. Bologna, alla Colomba, in 12.° 
ad uso degli scolari delle scuole Pie di Bologna. 

Bohgna, Nobili , 1838. tn 24." 
UGIIELLIUS (Fehd.). Series Episcoporum Forocorneliensium etc. 

V. Series. 

UGOLINIUS ( Aloys. ) , Episc. Iostitutiones Juris Socialis naturae 
ad usum scholarum etc. Forosempronii , Rossi, 1837. tn 12.° 

Ristrelto della Teoria dello Stalo naturale sociale op- 

posta alla supposiz-ione di uno Stato civile fatlizio del Ba- 
rone Carlo Lod. De Haller colla sua opera : Risiaurazione 
della Scienza politica. Fossombrone , Rossi , 1839. tn 8.° 

Esame e critica dell' opinione adottata dagli Scrittori 

per 1' elezione del Principe lemporale etc. Fostombrone , Ros- 
si, 1841. tn 8.° 

UGOLINUS (Barth.). Tractatus de Censuris ecclesiasticis. Bono- 

niae , ap. Rossium , 1594. tn fol. 
De Justitia, et Validilate Monitorii, ac Censurarura 

Pauli V. P. M. in Ducem ac Senatum Reip. Venet. Bonon., 

ap. Beliagambam, 1606. tn 4.° — Acced. 

2. Breve di Censure, ed Interdetto dclla Santita di N. 
S. PP. Paolo V. Contra li signori Venetiani. Bologna, tn 4." 

3. Ugolinus ( Barth. ). Responsiones ad Tractatum septem 
Theologorum. Bononiae , ap. HH. Rossii , 1606. in 4.° 

Tractatus de Oflicio et Potestate Episcopi. Romae , ap. 

Phacum, 1617. P. II. vol. I. in fol. 
UGONIUS (Matthias), Episc. Phamaugust. Synodia Ugonia. De 

Conciliis. In fint ': 1532. {Absq. loci, ac typ. nota). In fol. 
Aliud Exemplar nilidius, ac plenioribus marginibus. 

Liber inler raros recensendus. Digitized by Googl 361 

ULADERACCUS ( Chhistoph. ). Polyony ma Ciceroniana. Antuerp., 
ex off. Plantini, 1588. tn 8.° 

* UNGAHELLI (Alois. M.). Bibliolheca Scriptorum e Congreg. CC. 

RR. S. Paulli. Roma, Salviucci, 1836. T. t* (unicus edi- 
tus). in 4.° 

* Interpretatio Obeliscorum Urbis. Romae , ex typ. R. C. 

A. , 1842. in fol. T. 11. (quorum alter Tabulas in fol. max. 
complectilur). 

* Elementa Linguae Aegyptiacae vulgo Copticae. V. Ro- 

SELLIKIDS. 

* UNGARELLI (G. C). Sulla proprieta del Croco sativo nelle ste- 

niche malattie. Bologna, Ramponi, 1806. in 8.* 
UNITA. Giornale. V. Eco. 

* UOMINI (DEGLI) illustri di Urbino Commentario (del P. Gros- 

si della C. di G.). Urbino, Guerrini, 1819. tn 4.° 
URSAYA (Don. ). De Matrimonfi nullitate ex defectu consensus 

Contrahentis et moralis praesentiae Parochi. Romae , ex typ. 

Buagni, 1696. tn 4.° 
URSINUS (Folvius). Appendix ad librura Ciacconii de Triclinio. 

V. ClACCOISICS. 

» USO (DEL BUON) dei raali della Vita. Torino, Reycends, 1773. 
tn 12.° 

* USSERIUS (Jac). Historia dogmatica Controversiae inter Ortho- 

doxos et Pontificios de Scripturis et sacris Vernaculis. Ac- 
cesserunt Eiusdem Dissertationes II. de Pseudo-Dionysii Scri- 
ptis, et de Epistola ad Laodicenos; notis, et Auclario locu- 
pletata ab Henr. Wbarton. Londini , Typ. R. R. , 1690. tn 4.° 
USUARDUS. Martyrologium , quo Romaua Ecclesia, ac permul- 
tae aliae utunlur: iussu Caroli M. conscriptum. Cum addi- 
tionibus ex Martyrologiis Rom. Eccl. et aliarum , potissimum 
Belgii, et Annotatione Auctorum, qui de Sanctorum vita 
nonnulla scripserunt; opera Joannis Nolani, cujus exstat 
ad cakem tractatus de Martyrologiis. Lavanii, ap. Wel- 
laeum, 1573. m g.° # VACCOLINI (Ant.). Di un utile e degno scopo ai diporti della 

gioventu civile. Bagnacavallo, Serantonj e Grandi, 1844. tn 8.° 

* VACCOLINI (Dom.). Osservazioni sul bello esposte in varii di- 

scorsi. Sec. ediz. Lugo, Melandri, 1836. tn 8.° 

* Xerza ediz. Faenza, Conli, 1840. w 8.° 11 solo 

vol. 1.° Digitized by Google 362 VALADES (Didacus). Rhelorica ChristiaDa. Perusiae , ap. Petru- 

tium , 1579. in 4.° fig. 
VALAURI (Giac. Ant. ). Vita di S. Giovanoi da Sao Facondo 

Agostiniaoo. Roma, Komarek , 1690. in 4." 

Exemplar titrisquc opercnlis exornatis insigni dcaurato Jac. Boncom- 
pagnii Card. 

VALDAM (Lcigi). Vita del P. D. Felice de' Vecclii Barnabita. 

Milano , Pogliani , 1821. tn 8.° 
VALDEM (Franc). Canti lirici. Bologna , Tip. della Votpe , 1834. 

tn 12.° 

Poesie. Bologna, Sassi, 1835. tn 12.° 

VALENTIA (Jac. a). V. Jacobcs. 

VALERIANl (Lcigi). Operette di puhblica Economia. Bologna , 

Ramponi, Nobiti , 1815-1824. T. II. in 8.° 
Ricerche critiche ed economiche suli' Agostaro di Fede- 

rigo II. — Sul ducato dello del Scnato. — Sul Fiorioo d' oro 

di FireDze. Bologna , Nobiii , 1819. P. II. vol. I. in 4.° 
Due Dissertaziooi sulla seoteuza di A. Soiith chiamata 

oelle sudd. Ricerche. Ivi , 1821-22. T. II. in 4. - 
De' Cambi e piii parlicolarmeDte del Cambio trajetlizio 

mercaotile. Botogna, Nobili , 1823. tn 8.° r. 

Exemplar in chartA praestantiori. 

— Saggio di Erotemi di puhlica Economia. Bologna, iVo- 

Mi, Cardinali, e Masi, 1825-26-28. T. IV. in 8.° 
V. anche Apologia. 

VALERIANUS Pierics (Jo.). De Fulminum SigoificatioDibus. rto- 

mae, Ant. Bladis (1517). tn 8.° 
Hieroglyphica , sive de sacris Aegyptiorum t aliarumque 

Gentium literis Commeotarii, a Caelio Augustioo Curioue 

duobus Libris aucti, et raultis imagimbus illuslrati. Basil. , 

per Guarinum, 1575. tn fol. fig. 
I medesimi , tradotti in liogua italiaoa da varii Let- 

terati. Venetia, app. De* Franceschi , 1602. tn fot. fig. 
VALERIO ( Agost. ). lostituziooe d'ogoi stato lodevole delle Dodiic 

ChristiaDe. Venetia, per Zaltieri, 1575. tn 12.° — Vi e unito : 
2. Inslruttiooe delle Doooe maritate. Venetia , app. 

Zaltiero t 1575. tn 12.° 
SS. Episcoporum Veron. , et aliorum Sanctorura ejus- 

dem Ecclesiae aotiqua Diooumeota. Venctiis y ap. Bocchinos, 

1576. tn 4.* 

1 De recta philosophandi ratione libri II. Veronae , ap. 

Seb. et Jo. a Donnis, 1577. tn 4.° 
Comineotarius de Coosolatiooe Ecclcsiae libri VI, quos 

duoc primum edidil et Scholiis auxil Hyac. Poozelli. /to- 

mae , ap. iMzarinos , 1795. tn 4.° 363 

VALERIUS ( Acg. ) , Episc. Veron. De Acolitoram disciplina libri 
duo. Venetiis, ap. Nicolinum, 1571. ttl 12.° 

De Rhetorica ecclesiastica ad Clericos libri tres (adie- 

ctis ad calcem Eiusdem tribus Praeleclionibus ). Veronae , 
apud Sebaslianum et Joannem a Donis, MDLXXiut, In 4.° 

Pulcherrimum Excmplar in charta praesUntiori. 

Id. Opus, cum eisdem tribus Praeleclionibus , adie- 

cta praeterea Synopsi eiusdem Rbetoricae ab ipso Auctore 
conlexta. Mediol. , ap. Pontium , 1574. in 4.° 

* Id. Opus, absque Synopsi et Praelectionibus. Vene- 

tiis, ap. Zilettum, 1578. in 4.° V. Ludovicus Granatemis. 

VALERIUS (Cornelius). Grammaticarum Inslitutionum Libri IV. 

Lovanii , Bergagne , 1554. in 4.° 
Anluerp. , ap. Plantinum , 1586. fn 8.° — Acced. 

2. In universam bene diccndi rationem Tabula , 

Summam artis Rhetoricae complectens. Ibid, 1585. 

3. Tabulae, quibus totius Dialecticae praecepta ex- 

ponunlur. lbid. , 1582. 

4. Physicae, seu de Naturae philosophia Institulio. 

Ibid., 1584. 

5. Ethicae, seu moralis philosophiae descriptio. 

lbid., 1582. 

6. De Sphaera , ct primis Astronoraiae rudimentis. 

Ibid., 1585. 

* VALERIUS (Max. ). Dictorum, Factorumq. memorabilium excm- 

pla. Lugd. , ap. Gryph. , 1541. tn 8.° 
VALLA (Georg.). Grammatica (latina). Venetiis, arte Simonis de 
Luere : sumplibus vero Laurentii Orii de Portesio . . . md.xiiii. 
mensis martii. In 4.° 

* VALLA (Lauii. ). Eleganliarum latinae linguae libri sex. Eiusdem, 

de Reciprocatione Sui, ct Suus, libellus. Lugd. , ap. Gryph., 
1551. in 8.° 

VALLAMBERTUS Heduus (Simon). Epigrammata. Parisiis, in 
aed. Wecheli , 1546. ttt 8.° Exst. cum Ducukrio. 

* VALLEIO (Josef Ignacio). Vida de la Madre de Dios y siem- 

pre Virgen Maria. En Cesena, Biasini, 1779. m 4.° 

* VALLIERE (Dcchessa della). Leltere con uu compendio della 

sua Vila, e della sincera di lei conversionc. Milano, Pi- 
rotta, 1813. in 8.° 

* VALORANI (Vinc). Versi. Bologna, Sassi, 1851. m 8.° 

* VALSECCHI (Antom>o). Dei fondamenti dclla Religione e dei 

fouti deirempicta libri tre. Padova, Manfre, 1771. T. III. 
in 4.° 

* Bologna, St. di S. Tomm. d' Aq. , 1837. T. IIL in 8.° Digitized by Google 364 

VANDERANUS (Petrcs). De Privilegiis CreditoTum Commenta- 
rius. Antuerp. , ap. Bellerum, 1660. tn 8.* 

Exemplar pluviali aqua pessime habitum. 

VAN-ESPEN ZEGERUS (Bern.). Jus Ecclesiasticum universum. 

Venetiis, BalUoni , 1789. T. XII. m 4.° 
VANNETTI (Clementino). Epistolario scelto. Venezia, Alvhopoli, 

1831. tn 8.' 

VANNINI (Vinc). L*Angelo del Bonarotli. Bologna, Amoretti, 
1840. tn fol. 

VARCHI (Bened.). Narrazioni tolte dalla Storia fiorenlina. Vene- 

zia , Alvisopoli, 1830. tn 8.° 
VARENIUS (Alancs). In Canticum Canticorum Homiliae XV; 

in aliquot Psalmos oratiunculae XLVIH ; in Dei Genetricem 

Mariam panegyrici V. Paris. Lutet. , ( in off. Henr. Steph. ), 

1515. 12 Calendas Junii. in 4.* 
VARENNIUS (Joan. ). Syntaxis Linguae graecae, cum annota- 

tiunculis Joachimi Camerarii. Basileae , 1539. tn 8.° 
VARESE (Fabio). Sonelti. V. Collezione delle migl. opere in 

dial. mil. T. I. p. 101. 
VARRO (M. Terentics). De Re Rustica Ub. III. V. Scriptorbs 

Rei Rust. T. I. p. 271. 
VARSEVICIUS (Christoph.). Pro Christi Fide et Petri Sede, 

Orationes III. Cracoviae, Typis Petricovii^ 1583. tn 4.° 

Exemplar, cuius opercula, veteri atque hollandico more compacta, 
ornamentis ac sacris imaginibus deauratis distincta sunt. 

VASARl (Giorgio). Fantasie e Bizzarie di artisti tratle dalle sue 

vite de* Pittori. Venezia, Alvisopoli, 1829. in 8.° 

Bologna, Masi , 1830. tn 8.° 

VASCONCELLOS (Jac. Menoez de). V. Resendhjs. 
VASSAEUS (Lodoviccs). In anatomen corporis humani tabulae 

quatuor. Parisiis, ap. Foucherium, 1542. tn 4.° maj. 
VAULTIER. Observations sur V art de faire la guerre suivant les 

maximes des plus grands g^n^raux. Turin, Derossi, 1793. 

in 8.° 

VAYER (F. Le). Legatus, seu de Legatione, Legatorumque pri- 

vilegiis officio ac munere libellus. Parisiis, ap. Mich. De 

Roigny , 1579. tn 4.° 
VAZ MOTTA (Joan.). Funebris Oratio in S. R. E. Cardinalem 

Gulielmum Sirletum. Romae, ap. Osmarinum GUiolum, 1585. 

tn 4.° 

VECCHI (DE). V. De-Vecchi inler Addbnda. 

VEDUTE della Citta di Bologna. V. Raccolta. 

VEGLENSIS (Ferchius) (Matthecs). F. Ferchics inter Addenda. Digitized by Google 365 

* VEGLIE autunnali. — Anno 1849. del G. I. C. Torino, Fonta- 

na, 1850. tn 8.° 

* VEILLtiES (LES) du CouTent, ou le Noviciat d'Amour. Poeme 

erot-satirique en proae et cinque livres , par C. F. X. M. 

D. C. (Claude Francois Xavier Mercier De Compiigne). Lu- 

tipolis, Van. 2496, in 16.° 
VELDIUS (Jac. ). Daniel Propheta commentariis pro concione 

explicatus. Anlutrp. , ap. Bellerum, 1576. in 8.° 
■ Tabulae compendiosae in Evangelia et Epistolas , quae 

per totam Quadragesimam proponi solent. V. Spakgenberggs. 
VELLEIUS ( C. ) Paterculus. Hisloriae Romanae cum animad- 

versionibos I. Lipsii. Lugd. , Hugo a Porta, 1692. in 8.° 

* VELO ( IL ) rimosso da sulle tristi avventure del P. Giovanni da 

Capistrano (dello stesso P. da Capistrano). Dal Regno delle 
due Siciiie (Bologna, Grassilli), 1835. tn 8.° Con tre altri 
Opuscoli relativi , e lettera ms. 
VELSERUS (Marcus). Rerum Augustanarum Vindelicarum li- 
bri octo. Venetiis, 1694. in fol. ftg. 

* VENEHUS ( Hibr. ). Examen Episcoporum et eorum, qui appro- 

bandi sunt ad administranda Sacramenta. Venetiu , ap. Ber- 
tanoi, 1679. in fol. 

* VENINI (Ignazio). Prediche quaresimali. Milano , Marelli , 1780. 

T. II. vol. /. in 8.* 

* ■ . Panegirici e Discorsi sacri. Venezia, Bettinelli, 1790. 

•n 4.° 

VENOSTUS (Raph.). De Praedeslinatione , Gratia etLibero Ar- 
bitrio libri IV. (Abtq. ulla nota) , in 4.° 

* VENTEBRAZ (Licinio) ( Vincenzo Albertini). Discorso critico-apolo- 

getico intorno ai pregiudizi, abusi ed errori ed ai tanto 
iinora dispotati due metodi d' insegnare le scienze astratte. 
Venezia, Molinari, 1824. tn 8.° 

* VENTURA ( Gioach. ). Opere complete in quattro volumi ; due 

contengono le Bellezze della Fede, e gli altri due le Con- 
ferenze sulla Ragione filosoflca e la Ragione cattolica. Ge- 
nova, Ro$$i, 1862-63. T. IV. vol. II. in 8.° 

* Le Beliezze della Fede. Roma, 1839-42. T. III. in 8.° 

Exemplar splendide comptetum. 

* Elogio funebre di Daniello O' Connell. Roma, Zampi, 

1847. m 8.° 

* VENTURINI ( Paolo ). Vita del P. D. Ignazio Agostino Scandel- 

lari Gen. de' Barnabiti. Bologna, alla Volpe , 1835. tn 8.° 

* Vita del P. D. Ignazio Agostino Scandellari, e Breve 

Esposizione della Vita del Sac. Gaet. Tomba. Napoli, De 
Slefani, 1836. in 8.° Digitized by GooqIc 366 

* VENTURINI (Paolo). Elogio storico di Monsig. Bernardino Pan- 

zacchi. Bologna, Tip. della Volpe , (1840). in 4.° 

* Ornzione in lode delle Belle Arti recitata nella solenne 

distribuzione de' premi del 1841. Bologna , alla Volpc , 1842. 

in 8.° 

* Raccolta di prose sacre e morali. Parma , Fiaccadori , 

1844. in 16.° 

* Ragionamenti sacri sulla Religione detli agli Studenli 

deir Universita di Bologna. Bologna, Sassi , 1846. tn 8.° 

* VENTUROLI (Gius. ). Elogio del prof. Luigi Galvani. Bologna, 

DaWOlmo, 1840. tn fol. 
VERARDI (Cipriano), Servila. Armonia della Republica cristia- 

na. Brescia, Sabbio, 1571. in 12.° 
Della Creanza ci isliana. Brescia , Sabbio , 1574. in 12." 

* VERATTI (Bartol. ). Notizie intorno a S. Filomena V. e M. 

Modcna, Tip. Cam. , 1834. in 12.° 
VEREPAEUS (Simon). Catholicum Praecationum selectissimarum 
Enchiridion. Anluerp. , ap. Bellerum , 1694. tn 12.° 

* VERGARl ( Acqtlle). Procedura roedica. Bologna , Tiocchi , 1844. 

in 16.* 

VERGILIUS (Polydoris). Adagiorum opus per autorem tertio 
iam ac diligeDtius recognitum et magnilice locupletatum. 
Basil., ex off. Bebelii, 1532. in 12.° 

VERHAER (Fiianc. ). Quinquaginta duae Vitae Sanctorum sele- 
cliores simul et communiores : Opusculum collectum ex pro- 
lmoribus vitis Fr. Laur. Surii. Antuerp. , ap. Plantinum, 
1588. in 12.° ( Primd ac postremd chartis mutitis). 

* VERITA ( LA ) della Religione spiegata a modo di elementi per 

uso delle scuole inferiori. Roma , Aureli , 1836. tn 8.° 

* dell' avvenimento di La Salelte del 19 Sett. 1846. Trad. 

dal francese pubblicata per cura del Cav. Ant. Re. Milano, 
Pirotta, 1852. tn 8.° fig. 

* VERMIGLIOLI (Pietro). Lezioni di Diritto Canonico esposte se- 

condo i' ordine dei titoli delle decretali di Gregorio IX cor- 
redate di note e d' illuslrazioni. Perugia, HarteUi , 1835-37. 
T. III. vol. II. tn 8.° 

Desunt tabulac ct duo tomi postrenii. 

VERMIGLIOLIS (Jo. M. Vermigliolcs de). Consilia eriminalia 
ad defensam. Bomae , ex typ. Collinii , 1651. tn fei. 

VERNERIUS (Bened. ). Magnum et universale Concilkim Eccle- 
siae miiitantis super verilate Eucharistiae saciaincnli. Pari- 
siis , ap. Aiveltium, 1554. tn 8.° 

VERRI (Aless.). V. Notti. 367 * VERRI (Carlo). Ricordi per escrcitar il caritativo offlcio d'aiu- 

tar a cristianamente morire que' mcschinij che sono dalla 
Giustizia condannati a Morte. Milano , Agnelli , 1672. t» 4. Q 
VERROCCHIO (P. Atanasio da). V. Atanasio inter Addenda. 

* VERRUS ( Gabr. ). Coostitutiones Dominii Mediolanensis decretis 

et Senatus-Consultis nunc primum illustratae. Editio undeci- 
ma. Accessit Prodromus de origine et progressu Juris Me- 
diolanensis ejusdem Auctoris. Mediol. , Malatesla, 1747. 
tn 4.° 

* VERSI e prose in morte di Carlotta Melania Duchi Alfieri. Par- 

ma, Tip. Bod. , 1807. tn 8.° 

* sciolti di tre eccellenti moderni Autori, con alcune 

lettere all* Arcadia di Roma. Milano , Marelli, P. II. vol. I. 
1758. tn 8." 

* sacri e morali ad uso del Ginnasio Pesarese raccolti da 

Giuseppe Ignazio Montanari. Pesaro, Nobili, 1833. T. III. 
vol. 1. in 12.° 

* VERUS ( L. ). Epistulae ineditae. V. Fronto. Opera inedita. 
* Epistularum reliquiae. V. Fronto. Epistulae. 

VESALIENSIS (Arnoldus). Decalogi , sive decem Praeceptorum, 
pia maxime, dissertissimaq. exegesis. Eiusdem de cultu et 
veneratione Sanclor. asserlio. Itemq ; Modus confitendi. Co- 
loniae, ex off. Novesiani , 1536. tn 8.° 

* VESPIGNANI (Jo. Car.). Compendium privilegiorum Rev. Fa- 

bricae S. Petri. Romae , Typ. R. C. A. , 1676. in 4.° 
VESTRIUS Barbianus ( Octavianus). Propositiones duae, qua- 

rum altera , Romanum Pontiticem vivum ac praesentem non 

laudandum; altera laudandum videri defenditur. Romae, 

ap. Imprest. Camer. % 1595. in 4.° 
VETUSTUS (Laurus Entius). Sylvae revirescentes , poeticae ju- 

ventutis voluptates. Bononiae , de Montibus , 1691. tn 12.° fig. 

* VIAGGIO (IL MIO) in Italia. Dialogo tra Archclao e Filandro. 

(5. a. n.) , in S.° 

* ( UN ) all' America seltentrionale , ed amichevoli con- 

ferenze di un Cattolico e di un Protestante. Ferrara, Tad- 
dei, 1841. tn 12.° 

* VIANI, Padre Servita. Istoria delle cose operate nella China da 

Monsignor Gio. Ambrogio Mezzabarba. Parigi, Briasson, 
(1739). tn 8.° 

* Colonia, Aertssens , 1740. tn 8.° 

* VIATOR (P.) a Cocalko, Cappuc. V. Italus. 

* VICAR (THE) of Wakefield. Pons, Didot , 1800. tn 12.° 
VICECOMES (Fr. Zaciiarias ). Complementum Arlis exorcistae. 

Mediolani, ap. Bidellium , 1618. tn 8.° 368 VICEDOMINUS ( Fbancischincs (1) ) , Cont. Min. In sacrosancU 
(quae vocant) de Advenlu, et de Quadragesima Evangelia, 
nec non et in Catechisraum Komanum Homeliae (inter qua$ % 
nempe post illam de Purificatione B. V. exstat : Sermo fune- 
bris in exequiis D. Virginiae de Ruvere Gravinensis Ducis- 
sae habitus Pisauri 22 Jan. 1571 ). Venetiis, ap. Haer. Sco- 
ti, 1576. tn 4.° 

(1) Ut, teste Waddingo (p. 94), vocitabatur. 

VICEMANUS (Franc. ). De Apparitione Virginis ad Gregorinm 
XIII. Pont. Max. Liber (Carmen). Vineent. , ap. Angele- 
rium, 1576. tn 4.° 

* VICENDE deila Chiesa Caltolica di amendue i rHi neUa Polonia 

e nella Russia da Catterina II. sino a' nostri dl ( del P. Ago- 
stino Theiner deWOrat.). Lugano , Veladim , 1843. in 8.° 
VICTOR, Antiochentu. In Marcum; et Titi Bostrorum Episc. in 
Evangelium Lucae commentarii, interp. Theod. Peltano. Ac- 
cessit Dionysii Alexandrini: Epistola de Dominicae resurre- 
ctionis tempore, deque paschalis ieiunii termino. Ingolst. , 
ap. Sartortum, 1580. tn 8.° 

* VICTOR (C. Jclics). Ars Rhetorica. Exst. cnm Jur. Civ. Ante- 

iustin. ed. ab Ang. Maio V. Jdhisprcdbntia- 

* VICTOR, Vitensis Episc Historia persecutionis vandalicae. V. 

RuiNART. 

VICTORIA (Franc de), Ord. Praed. Retectiones theologicae. 
Lugd., ap. Boyerium, 1557. T. II. vol. I. tn 8.* 

Exemplar pagg. 113-128 tomi primi mutilum. 

VICTORIXUS, Pictaviens Episc. (1). In Apocalypsim B. Joannis 
Scholia. Bononiae , Ciaccarellus et Bonardus, 1588. tn 8.* 

(1) Sic in fronte notatur; hic vero Petaviensis in Panmmia supe- 
riore ad Dravum fluvium, non ut vulgo creditur , Pictaviensis in 
Aquitania Episcopus fuit , inquit Cavc T. 1. p. 147, qui et addit 
hirac Commentanum aut Victorini non esse, aut mire interpola- 
tum et mutatum. 

** Id. Opus. Parisus , ap. Poncetum le Preux, 1542. tn 8/ 

V. Theophylactcs. In quatuor Prophetas etc. 

Utraque edilio apud L« Long desiderata. 

VICTOKIUS (Mariancs). De Sacramento confessionis , seu pce- 
nilentiae , historia ex ueteribus sanctis patribus collecta , etc. 
De antiquis pcenitentns utiJis libellis, e ueteribus sancUs pa- 
tribus accurate contextus. Romac , apud Pauium Manutium, 
Aldi F. m . d . ii//. tn 8.° Digitized by Google 36» VICTORIUS (Petrus). Commentarii in VIII libros Aristotelis de 
optimo Statu Civitalis. Florentiae , ap. Juntas, 1576. in fol. 

VIDA (Marcus Hier.), Episc. Poematu. Cremonae , ap. Mutium 
etc, 1550. in 8.° 

# Christiadus libri VI , cum selectis Hymnis de rebus di- 

vinis. Romae , ap. Contedinium , 1824. in R.° 

# Dell' Arte poetica libri tre, trad. in versi italiani da 

Gio. Andrea Barotti. Roma, Tip. delte B. A. y 1838. in 12.° 

# VIDAILLAN ( M. A. ). Vie de Gregoire VII. 1073-1086. ParU, 

Dufey, 1837. T. IL in 8.° 

# VIE privee de Louis XV (par MonfU d' Argenville). Londres, Ly- 

lon , 1781. T. IV. vol. II. in 8.° Avec portraits. 
VIEXMONTIUS (Claudius). Catechismus, sive christiana insti- 

tutio. Parisiis, Colinaeus, 1537. tn 12.° 
Brevis institutio de salutari poenitentia peccaloris. An- 

tuerp. , ap. Bellerum, 1675. tn 12.° 
VIGERIUS (Marcls), Episc. Praenest. Decachordum Christianum, 

Controversia de excellentia Instrumentorum dominicae Pas- 

sionis ab eodera discussa. Parisiis, in aedibus Jodoci Badii 

Ascensii, 1617. in 8.° 

# VIGETIUS (Renatus). Artls Veterinariae , sive Mulomedicinae 

libri sex. V. Scriptores Rei Rust. T. V r . 

# VIGNAI (Franc. ), M. C. V Infermo assistito. Padova, Conzat- 

ti, 1721. tn 12.° 

VIGNATE (Amrr. de). Tractatus de Haeresi cum Commentariis 
Franc. Pegnae. Adiecta sunt Jo. Lopez altegatio in materia 
haetesis, et Pauli Ghirlandi Tractatus de haereticis^ et 
eorum poenis cum notis ejusdem Pegnae. Romae , ex typ. 
Ferrarii , 1681. tn 4.° 

VIGNIER1US ( Nic. ). Rerum Burgundiorum Chronicon. Basil. , 
ap. Guarinum, 1675. tn 4.* 

# VIGNOCCHI (Giuliano). Sonetti satirici. Bologna, Gamberini e 

Parmeggianiy 1810. tn 16.° 

# Sonetti raorali. Ivi , 1845. tn 12.* 

VILLAGAGNO (Nic. ). Ad Articulos Calvinianae, de Sacramento 

Eucharistiae , traditionis Responsiones. Joannis Garetii de 
vera praesentia corporis Christi in Sacramento Eucharistiae, 
Classes IX.; adiecta ad calcem decima Classis, Christum 
suae Ecclesiae perpetuo adesse ostendens. Venetiis , ap. Bin- 
donem , 1562. in 8. 

# VIMERCATI (Cesare). La Marina austriaca in oriente. Cenni 

storici del 1840. Ft>nnn, Stamp. dei PP. Mechitarifli, 1844. 
tn 8.° 

VINCENTIUS (S. ) Ferrerius. Sermones aestivales, hyemales de 
Sanctis. Anluerp. , ap. Nutium , 1570. T. III. in 8.° 

47 Digitized by Google 370 VINCENTIUS (S.) Ferrerics. Traclatus de Vita spirituali. — 
Dialogus S. Catherinae Senensis de Perfeclione. Item % Ver- 
ba fr. Riccrii de Marchia, qualiter homo cito potest per- 
venire ad cognitionem veritatis. Lovanii , ap. de Winghe , 
1554. in 12.° 

VINCENZO Maria da S. Paolo. Vita del P. Paolo della Croce 

Fondatore della Congregazione dei Chierici Scalzi della SS. 

Croce e Passione di G. C. Roma, Lazzarini , 1786. in 4.° 
VINNIO (Arnoldo). Parlizioni di diritlo civile romano, trad. 

dairAvv. Gius. Ceneri. Lib. 1.° (unieo pubbL). Jiologna , 

Sassi, 185-2. in 8.° 
VIO (Thomas Caiet. de), Card. Summula de Peccatis. Lugd. , 

tub Scuto Coloniensi, 1538. in 8.° 
Commentarii in quinque Mosaicos libros cum annota- 

tionibus Ant. Fonsecae. Parisiis, ap. Parvum , 1539. in fol. 
Epistolae Pauli et aliorum Aposlolorum ad graecam 

veritatem castigatae et juxta sensum litteralem enarratae; 

quibus accesserunt Actus Apostolorum commentariis illustra- 

ti. Parisiis, de Marnef ', 1546. in 8.° 

Editio a Le Long haud recensita. 

VIPERANUS (Jo. Ant.). De divina Providenlia libri tres. Ro- 

mae , ap. Zannettum , 1588. in 4.° 
VIRGILIUS (Maro). Opera. Parisiis, ap. Barbou , 1805. m 12.° 
ex recens. Chr. Golll. Heyne , recensioribus Wun- 

derlichii et Ruhkopfii curis illustrata. Aug. Taur. , Pomba , 

1827. T. IV. in 8.° 
— Bucolica, Georgica, et Aeneis cum scholiis Nic. Ery- 

tbraei. Venetiis, Jo. Ant. Sabius , 1539. m 8.° 
L' Eneide tradotta da Ann. Caro. Bologna , Masi , 1823. 

T. II. in 8.° 

La stessa arricchita della trad. della Buccolica^ Geor- 

gica e Vita del medesimo Virgilio. Napoli , Raimondi , 1753. 
in 12.° 

Le Buccoliche volgarizzate da Dion. Strocchi. Pesa- 

ro, Nobili, 1834. in 8.° 
Le Geor^iche volgarizzate dal suddetto. Prato , Giac- 

chelti, 1831. in 8.° fig. 
Appendix , cum commentariis et casligationibus Jos. Sca- 

ligeri , et cum supplemenlo multorum nunquam excuso- 

rum Poematum veterum Poetarum. Lugd. , ap. Rovillium, 

1673. in 8.° 

Excuiplar, quo»l iioem.itia obscociia (in juiyg. 6H-9I ) dekta prae- 
fert. Digitized by Googl 371 VIRGILIUS (Maro). Opera (quaedam) studiosis lucubrationibus 
Octavii Scarlatini examinata et exposita, cum Commentariis 
et Observationibus, nec non Paraphrase Ilalico metro con- 
cinnata. Bononiae , De Montibus, 1697. T. II. (conlinua pa- 
ginarum numcralione), vol. I. Jn fol. 

Vide quae adnotavimus superius ad voc. Scarlattini. 

VIROLUS (Mblch.). De morte D. N. Jesu Christi Elegorum li- 
bri III. Ferrariae , ap. Baldinum, 1591. in 4.° 

* VITA e uflici del Vcscovo a seconda dei dettami de' sagri Con- 

cilii, dei SS. Padri, e delP Istoria. Roma , Tip. de Prop. 
Fide, 1850. t'n 8.° 

# polilica del Cav. D. Luigi De' Medici gia Ministro Con- 

sigliere di Stato del Regno delle Due Sicilie. Parigi, 1832. 
tn 8.° — Vi i unito : 

2. Solenni Esequie di Luigi de* Medici di Toscana fatte 
da Gius. De* Medici Duca di Miranda. Napoli , St. del Fi- 
breno, 1830. tn 8.° 

* di Gesii Cristo estratta dai Santi Evangelii. Milano , 

Vismara, 1800. tn 12.° 

* Venezia, Battaggi-Pigotti , 1822. tn 8.° 

# V. anchc Amulio; Cesari; Compans; Landolfo; Ltj- 

dolphus ; Massim ; Rudoni ; Stolberg ; e Leggendario in- 
ter Addenda. 

* di Maria Vergine. Nuova raccolta di 24 rami, che rap- 

presentano la Vita di Maria Vergine incisi da Aless. Mo- 
chetli. Roma, in 4.° 

# V. anche Massini, Valleio, e Leggendario inter Ad- 

DENDA. 

# di S. Ambrogio, Arciv. di Milano. V. Hermant. 

* di S. Alfon.so Maria de' Liguori. Roma , Puccinelli , 

1839. tn 4.° 

# S. Aloisii Gonzagae. V. Marchettus. 

# del R. Andrea Bobola della C. di G. V. Monaci. 

# di S. Angela Merici. l ! Salvatori. 

# della devota religiosa Angelica Paola Antonia de Negri 

scrilta da G. B. Fontana. V. Negri. 

* del B. Angelo di Acri. Roma , Olivieri, 1826. tn 4.* 

* della Serva di Dio Anna Maria Autonietta Gesualda 

Taigi. V. Luquet. 

* di S. Ansano. F. Gori. 

* di S. Antonio da Padova. V. Caroli ; e Pasquali. 

# dei Ven. Ant. Maria Zaccaria, Fondatore della Con- 

gregazioue de* CC. RR. di 3. Paolo. V. Alpruni, e Teppa. 

* Apostolorum. V. Peiuo.\vLS. Digitized by Google 372 
VITA. 

* S. Auguslini Episc. Ecclesiae Doct. V. Fivizzanics. 

* de' Snnli o Beati Bolognesi. V. Melloni. 

* della B. Beatrice d' Este , Fondatrice del Monastero di 

S. Antonio di Ferrara. V. Barcffaldi. 

* del Ven. Benedetto Giuseppe Labre. V. Palha. 

* del Ven. P. Fr. Bernardino Alberli da Galenzana del- 

rOrd. de' Min. Rlf. V. Cavaliero. 

* S. Bonifacii Arcbiep. et Mart. V. Cochlaecs. Specu- 

lum etc. pag 234. 

* di S. Carlo Borromeo. V. Basilicapetri ; Gicssano; 

Glcssiancs; e Possevino {Gio. Batl.). 

* di S. Catterina Vigri. V. Grassetti; e Nannetti. 

* S. Didaci. V. Pegna. 

* de Ste Eltsabetta de Hongrie. V. Montalembert. 

* S. Eusebii Episc. Vercell. V. Bonromics. 

* S. Eustachii et Sociorum. V. Kirciiercs. 

* de' SS. Filippo e Giacomo App. V. Rcdoni etc. 

* di S. Filippo Neri. V. Bacci. 

* di S. Filumena. V. Poveda ; e Veratti. 

* S. Francisci Assisii. V. Bonaventcra ( S. ). Aurea le- 

genda etc. 

* S. Francisci Borgiae. V. Schottcs. 

* S. Francisci de Paula. V. Privilegia per complures etc. 

* di S. Francesco di Sales. V. Gallizia. 

* di S. Francesco di Girolamo, d. C. di G. V. Oddi. 

* S. Francisci Xaverii. V. Tcrseliims. 

* del Ven. Francesco Saverio M. Bianchi Snc. profess. 

de' CC. RR. Bologna , all y Ancora , 1855. in 16.° 

* — — — Compendio della vita e miracoli di S. Gerardo, pro- 

tettore dell' insignc Borgo di Monza. Milano , Agnelli , 1767. 
in 12.° V. anche Ledesma. 

* di S. Giacinto da Camien di Cracovia dell' Ordine de' 

Pred. V. Montalcinq. 

* del B. Giambattista della Concezione , Fondatore de' 

PP. Scalzi delPOrdine della SS. Trinila. V. Ferdinando. 

* di S. Giangiuseppe della Croce, Promotore e primo Prov. 

de' Frati Alcantarini nel Regno di Napoli. V. Diodato. 

* di S. Giovanna Francesca Fremiot de Chantal. V. 

Ristretto. 

* di S. Giovanni Battista Precursore di N. S. V. Cal- 

CAGNINO. 

* — di S. Giovanni da S. Facondo, Agostiniano V. Valacri. 

* del B. Giovanni de Britlo della C. di G. V. Boero. 

* del B. Giovanni Colombini da Sicna , Fondalore de* 

Gesuati. V. Belcari inler Addenda. Digitized by Google 373 VITA. * del B. Giovanni Grande, detlo il Pecador delfOrd. 

Ospitaliero di S. Gio. di Dio. Roma, Bertinelli, 1853. tn 
8/ fo. 

* del B. Giovanni Massias dell' Ord. de' Predicatori. Ro- 

ma % Salviucci, J837. tn 8.° gr. 

* Allro esemplare , distinto per carta e per legatura. 

* di s. Girolamo Miani. V. Caccia. 

* di S. Giuseppe Galasanzio. V. Tosetti. 

* del Servo di Dio P. Giuseppe Maria Pignatelli d. C. di 

G. V. Moncon. 

* del B. Giuseppe Maria Tommasi C. R. Card. di S. R. 

C. , scritta da un Saccrdote de' C. R. Roma, Lazzarini, 
1803. tn 4.° 

* di S. Gregorio Magno, e del suo Pontificato. V. Dal 

Pozzo. 

* B. Hippolyti Galantinii. V. Marsella; e Sorgbnti. 

* de St. Jean de la Croix premier Carme dechausse. Pa- 

ris, 1810. in 12.° 

* di S. Ignazio Loiola. V. Bartoli ; Maffeius ( Jo. Petr. ) ; 

e RlBADENEIRA. 

* — S. Joannis Ap. et Evang. V. Georgius (M. Ant.). 

* S. Joannis Chrysostomi. V. Palladics, Epi$c. 

* B. Joannis Chisii , et Angelae Chisiae. V. Sebastcs. 

* S. Joannis a Mathera. V. Anonymcs. 

* del B. Ippolito Galantini, Fondatore della Congreg. 

della Dott. Crist. V. Marsella ; e Sorgenti. 

* del B. Leonardo da Porto Maurizio. V. Gicseppe. 

* del B. Ludovico Morbioli. V. Chizzola. 

* dd Servo di Dio Ludovico Stefanelli servitore Romano. 

V. Claris. 

* di S. Luigi Gonzaga. V. Marcdettcs. 

* del P. F. Luigi Berlrando. V. A.ntist. 

* della B. Maria Bartolommea Biignesi del terz* Ordine 

di S. Domcnico. Parma, Carmignani , 1804. tn 8.° 

* della Ven. Maria Clotilde Adelaide Saveria di Francia 

regina di Sardegna. Roma, Bourlie" , 1816. tn 4.° 

* de la B. Marie de V Incarnation , fondatrice des Car- 

meliles KeTormees de France. V r . Boucher. 

* della B. Marianna di Gesii de Paredes, detta il Giglio 

di O u ' 10 - V» Castillo. 

* B. Martini Sabariensis, Episcopi Turonensis. V. Ab- 

dias n. 4. 

* del B. Martino de Porres dell' Ord. de' Pred. Roma , 

Salviucci, 1837. tn 4.° V. anche Compendio. VITA. 

B. Matthaei Apost. et Evang. V. Marsilius. 

S. Mathiae Apost. V. Abmas. n. 2. 

del B. Nicolo Albergati. V r . Labls; Kuggerius; e Zanotti. 

della B. Osanna da Mantova. V. Montolivetanus. 

del B. Pacilico da Siinseverino. V. Melciiiorri; e Bi- 

gioli inter Addenda. 
di S. Paolo Ap. V. Besozzo. 

del B. Paolo della Croce , fondatore della Congregazio- 

ne de' CC. Scalzi della SS. Croce e Passione di G. C. V r . 
Vi.ncenzo Maria <la S. Paolo. 

La vita et li meriti del glorioso messer san Pelronio, 

Padre, et Prolctlore de lalma nostra Citta di Bologna , eo- 
menciando dalla pueritia , infln alla sua felicissima morte. 
In fine : Stampata in Bologna per Vicenzo bonardo da 
Parma et Marcanlonio va Carpo, 1536. in 8.* 

Libellulus haud obvius. 

Altra di S. Pelronio. T. Negri (Bianco). 

del B. Pielro Claver d. C. di G. V. Oddi. 

di S. Pielro Grisologo. V r . Papotti (Giutio). 

di S. Pio V. V. Labus. 

B. Baymundi de Peniaforli. V. Llot. 

di S. Komualdo Abate. V. Pietro ( B. ) Damiano. 

dcl B. Sebastiano Maggi da Brescia dell' Ord. de' Pred. 

Genova, Casamara, 1814. in 8.° 
del B. Scbastiano Valfre della Congreg. dell' Oratorio 

di Torino. Roma , Salviucci , 1834. in 8.° 

di S. Stanislao Koslka. V. Pascale. 

di S. Tommaso d' Aquino. V r . Flaminius; Gibelli ; Raz- 

zi; e Bolognetti fra i Mss. 
del B. Alfonso Mongrobesio Arciv. di Lima. V. Nico- 

SELLI. 

di S. Umbelina, sorella di S. Bernardo. V r . Pancaldi 

( Paolo ). 

di S. Veronica Giuliani. V. Compendio; e Salvatori. 

de St. Vincent de Paul. V. Collet. 

di S. Vincenzo Ferreri. V. Vittoria. 

di Monsig. Vincenzo Maria Slrambi Vesc. di Macerata 

e Tolentino estratla dai processi ordinati dal P. Ignazio del 
Coslato di Gesii. Roma , Tip. di Prop. Fide , 1844. in 4.° 
Con ritratto. 

VITAE Sanctorum. V. Esercizio; Leggendario; Lippomamus; 
Mapfei (G. P.); Massini; de Natalibus; Prototypon; 
Raccolta ; Razzi; Rudoni ; Voragine; Verhaer; e Volga- 
rizzamento. Digitized by Google 375 * VITALI (Tommaso). Operc. Bologna, DaWOlmoe Tiocchi , 1835. 

tn 8.' 

VITE di tre Beati della Famiglia de' Montemarti, cioe del B. 
Guido Mon. Camald. scritta da Franc. Lolli , del B. Regi- 
naldo deirOrd. de' Pred. scritta da Franc. Gianetti, e della 
B. Angelina scritla da Lod. Jacobilli. Bologna, Ferroni, 
1659. in 4.° 

* di Giovani studenti educati nei piccoli scminarj di Fran- 

cia, tradotte dal francese da D. Pellegrino Farini. Lugo, 
Melandri, 1833. T. II. in 12.° 

* e ritratti di XXX illustri Bolognesi. Bologna, Lit. Zan- 

noli , 1835. in fol. fig. 

* e rltralti di XXX illustri Ferraresi. Bologna , Lit. Zan- 

no/t, 1833. in fol. fig. 

* e ritratti di 60 illustri Italiani. Padova, Bettoni, 1812. 

T. II. in 4.° gr. fig. 

VITRIACO (Jac. de), Episc. et Card. Sermones in Epistolas et 
Evangelia dominicalia. Venetiis,ap. Zilettum, 1578. tn 4.° 

VITRUVILS (M.) Pollio. De Architectura Libri X, adiunctis 
Philandri castigationibus , una cum lib. II. Sex.Jidii Fron- 
tini de aqueductibus Romae; et Nicolai Ccsani dialogo de 
staticis experimentis. Argentorati, ex off. Knoblochiana , 1550. 
tfl 4.° Cum figg. ligno caelatis. 

* VITTORIA (Vincenzo). Vita prodigiosa di S. Vincenzo Ferreri. 

Milano, Michelantonio Panza, 1731. in 8.° 
VIVALDO (Martinos Alph. de). Candelabrum aureum Eccl. S. 

Dei. Brixiae , ap. Bozzolam, 1590. P. III. vol. I. in 4.° 
VIVALDUS (Joan. ). Verae contritionis praecepta. Parisiis, ap. 

Nic. du Chemin, 1546. tn 8.° 
VIVES (Jo. Lod. ). Opera. Basileae , per Episcopium Jun. , 1555. 

T. II. in fol. 

VIVIANI (Serafino), Abate. V. Marciietti {Gio.) , Abate. 

VIVIUS (Franc. ). Decisiones Regni Neapolitani lib. primus et 
secundus. Venet. , ex off. Zenari , 1592. tn fol. — Lib. ter- 
tius et quartus. Venet., ap. HH. Sessae , 1598. in fol. Vol. II. 

* VIZANI (Pompeo). Diece libri delle Historie della sua patria. 

Bologna, Ueredi Rossi , 1G02. in 4.° — Vi e unilo : 

2. I due ultimt libri (XI c XII) delle Historie della 

sua Patria. Ivi , 1608. tn 4.° 

* VOCABOLARIO degli Accademici della Crusca. Venezia, Pilteri, 

1741. J. V. in 4.° 

* Voci italiane d' Autori di Crusca nel Vocabolario d' es- 

sa non regislrate. V. Bergantini. 

* degli Accademici della Crusca , con un Indicc delle voci 

e locuzioni latine. Venezia , Bassrggin , 1741. T. V. in 8.° Digitized by Google 3/b 

* VOCABOLAUIO italiano e latino. Torino , Stamp. R. , 1748. T. 

II. in 4.° 

* (NUOVO) filosofico-deraocratico perintendere la nuova 

lingua rivoluzionaria. Firenze , Campolmi , 1849. in 8.° 

# VOCABULAIRE ( NOU VEAU ) , ou Diclionnaire portatif de la 

langue franooise avec la prononciation. Lyon, Roland et 
Rivoire, An. XII (1803). tn 8.° 

* des Francs-MaQons. Deuxierae 6dit. Paris, 1808. in 8.° 

* VOCE (LA) della Ragione. Giornale filosofico, teologico, poli- 

tico , islorico , letterario. ( Pesaro ) , Nobili , 1 832-35. T. 
VII. in 8.° 

* della Verita. Gazzetta dell* Italia Centrale dal 5 luglio 

1831 al 28 giugno 1836. Modena, Tip. Cam. , T. V. in fol. 

# VOGLI (Gius.). Riflessioni morali. Milano , Pogliani, 1829. in 8.° 

Sta col Gerdil. Breve esposizione , etc. ediz. di Milano. 

* VOGLI (Marcant. ). Orazione per le Belle Arti. Bologna, Luc- 

chesini, 1805. in 8.° 

# De' diritti naturale, pubblico e delle genti. Bologna, 

Lucche$ini, 1807. in 8.° 

* VOIGT ( I. ). Histoire de Gr6goire VII et de son siecle , tradui- 

te par 1' Ab. lacer. Paris, Vaton, 1838. T. II. in 8.° 
VOLGARI (Latino). Famigliare gastigo apologetico sul Discorso 
Genealogico del P. D. Eugenio Gamorrini sopra la famiglia 
Confidata d' Assisi pretesa de' Dragoni. Venetia, 1666. in 4.° 

# VOLGARIZZAMENTO delle Vite de' Santi Padri. Testo di lingua. 

Ediz. terza. Bologna , Veroli , 1823-25. T. IV. in 8.° 
VOLLANDUS ( Joan. ). Eleganliae graecae linguae. Lipsiae , Stein- 
man, 1583. in 8.° 

# VOLNEY. Le Rovine, ossia meditazioni sulle rivoluxioni degli 

Imperii, trad. dal francese. Livorno, Soc. tip. , 1803. T. 

III. in 16.° 

♦ VOLTA (Aless. ). Lettere incdite. Pesaro , Nobili , 1834. in 8.° 

# VOLTAIRE ( Fraxcois-Marie Arolet de). La Pucelle d' Orleans. 

Poeme en vingt-un chants. Edition ornee de Figures gra- 
vees par les meilleurs Artisles de Paris. Paris , Didot \e 
Jeune, An trouitme. T. II. in fol. Avec le portrait de la Pu- 
celle , et les figurra a chaque chant doubles , les unes au sim- 
ple traci , les autres demi-ombries. * Le ni^me Poeme. Londres, 1790. in 12.° fig. 

* La Henriade ; suivi dc V Essai sur la poesie epiquc. 

Paris, Ilerhan, 1810. in 16.° 

# Leltres philosopbiques. Roucn , Jore , 1737. in 12.° 

* Prix de la justice et de Y humanite. Ferncy, 1778. in 8.° 

* Della pace perpetua, con anuotazioni. Milano , Netti , 

Anno VI. Rep. in 8.° Digitized by Google 377 * VOLTAIRE. Questions sur l' EncicIopSdie. V. Questions. 

* V. anche Bolingbroke. 

VOBAGINE (Jacobus de). Lombardica historia et quorundam 
Sanctorum legendae adiunctae post Lombardicam historiam. 
In fine; Impresse Basilee (forte per Nic. Kesler (1)). Aobo 
domini. M. qdringentesimononogesimo. In 4.° 

(1) Dt Panzcr (T. I. p. 169) auiumat, qai (T. V. p. 451) usque 
CIIII ediliones huias Operis saeculo XV evulgatas rccenset; qua- 
rum ne unam quidem , nescio quo pacto , notat Hain in eias 
Repertorio bibliogr. , quamvis ille ipse in tomo III pag. 278 a vo- 
ce Lombardica historia remittat lectorem ad vocabolum Voraginb. 

VOSSIUS (Gerardus). In Scipionis somnium ex sexto M. T. de Bep. 
Couunentarius. Romae , ap. HH. Ant. Btadii, 1575. in 8.° 

Exemplar, ut et sequens , cuins in fronte manu suA haec verba ad- 
scripsit Auctor: Illmo et Rmo D. Gabrieli Cardinali Paleotto primo 
Bononien. Archiepo Dno optimo , in rignum observantiae , donabat 
Aucior G. Vosrius. 

Gregorii Papae Noni quaedam insignia scholiis illustra- 

ta. Romac , typis Bonfadini, 1586. tn 4.° 
VOSSIUS (Gerardus Joannes). Dissertationes tres de tribus Sym- 

bolis, Apostolico, Athanasiano, et Costantinopolitano. Am- 

sterdami , ap. Blaev, 1642. tn 4.° 
De Ilistoricis Graecis Libri IV. Editio altera, emenda- 

tior et auctior. Lugd. Batav. , ex off. Jo. Maire , 1650. tn 4.° w. * WAILLY ( M. DE ). Principes generaux et particuliers de la lan- 

gue francaise. Paris, Barbou , 1780. in 12.° 

♦ Nouveau Vocabulaire francois, oii Ton a suivi 1'ortho- 

graphe du Dictionnaire de 1' Academie. Paris, R6mont, 
1811. tn 8.° 

WALDENSIS ( TnoMAs). Doctrinale Antiquitatum Fidei Ecclesiae 
Catholicae. Venetiis, ap. Valgrisium , 1571. T. III. in fol. p. 

WALLONCAPPELLA (Petrus). Declaratio caussarum, ob quas 
Belgium gravissimis praemitur calamitatibus , cum demon- 
stratione remedii adv. easdcm efficacissimi. Coloniac , ap. 
Cholinum, 1582. tn 8.° 

WABNEFBIDUS ( Paulus), Aquilegiens. Diac. V. Paulus inler Ad- 

DENDA. 

WEBDENHAGEN (Jo. Ang.). De Bebuspubb. Hanseaticis. V. 
Bespubl. var. 

48 Digitized by OooqIc 378 

■ 

WESTHEMERUS (Barth. ). Libcr ecclesiasticorum Carmioam 
cum aliis Hymnis et Prosis a sanctis Patribus in usum pio- 
rum mentium compositus. Basileae , ap. Barth. Westhemerum, 
1538. m 8.° 

WHARTON (Henr.). Auctarium Historiae Dogmaticae Jac. Us- 

serii. V. Usserius. 
WICELIUS (Georg. ). Homiliae aliquot. Adiecta est Comprehen- 

sio Locorum utriusque Testamenti de Necessitate pie facto- 

rum eius, qui fidem babet Epistola de Libcro Arb. Disser- 

talio item de Arbore bona, de Anlicbristo, de iulercessione 

divorum, de ieiunio. Lipsiae, in off. Wolrab. , 1538. tn 4.° 
Insignium locorum utriusque Testamenti comprehensio 

de absoluta necessitate Bonorum a Fide operum. Coloniae , 

ap. Roslium, 1575. in 8.° 
WIELAND. Petite Chronique du royaume de Tatoiaba, traduite 

de r ailemand. Melz % Behmer , an. VI. T. III. in 24.° 
WIERUS (Joan. ). De Praestigiis Daemonura et incantationibus, 

ac veneficiis libri V. Basileae , per Oporinum , 1666. in 8.° 
WILDEMBERGIUS ( Hier. ). Totius pbilosophiae humanae in tres 

partes, nempe in Rationalem, Naturalem , et Moralem, di- 

gestio. Patisiis, ap. de Roigny , 1553. in 8." 
WILKINS ( Dav. ). Concilia Maguae Brilanniae. V. Concilia. 
WILLICIIIUS ( Jodocds). Erolbematura Dialectices libri tres. Ar- 

genlorati, ap. Myliam, 1540. in 8.° 
WISEMAN (Nicola). Elogio funebre del Card. Tomm. Weld, 

colla versione ital. a fronle di Giac. Mazio. Roma, Salviuc- 

ci, 1837. in 4.° 

Conferences sur les doctrines et les pratiques de V £- 

glise Calholique. BruxeUes, Soc. Nat. , 1839. T. II. vol. L 
in 8.° 

(Ital.), trad. dell' Ab. A. Ferrari. Milano, Pirot- 

ta, 1846. T. II. voL I. in 8.° 
Discours sur les rapports entre la science et la religion 

rev6Iee. Paris, Sapia, 1841. T. II. vol. I. in 8. w 
WOLFIUS ( Chkistiancs). D. Justiniani Imperatoris institutiones 

per tabulas synopticas digestae. Pisauri, NobUi, 1827. in 4.*r. 

X. 

XENOCRATES. Liber de Morte. V. Iamrlichds. 

XEREZANUS (Ladr.) a Villa vi ncentio. De recte formando Studio 

Theologico, ac de formandis sacris concionibus. Cohniae 

Agripp. , ap. HH. Birckmanni , 1575. in 8.° 
XIPHILINUS. V. Dion. 
XYLANDER (Gdil.). V. Herold. Digitized by Google 379 Y. 

* YOUNG. Delle notli. Trad. di Gins. Bottoni , e del Giudizio uni- 

versale , Canti tre trasportati in versi ital. da Clemente Fi- 
lomarino. Venezia, Erede Pezzana, 1780. T. II. vol. I. 
in 12.° 

z. 

* ZACAGNIUS ( Laur. Alex. ). Collectanea Monumentorum veterum 

Ecclcsiae graecae ac latinae. Romae , Typ. S. C. de Prop. 
Fide, 1698. m 4.° 

* ZACCARIA ( Francescant. ). Storia polemica delle proibizioni dei 

libri. Roma, Salomoni, 1777. in 4.° 

* Series Episcoporum Forocorneliensium etc. a Franc. Ant. 

Zaccaria restituta. V. Series. 

V. anche Pallavicino. 

ZAHEL. V. Firmicus. 

* ZALLINGER (Jac. ). Juris Ecclesiastici pubblici Compendium. 

Rononiae , ex typ. archiep. , 1817. in 8.° 

* ZAMBONI ( Cam. ). Gesii al cuor della Giovine. Modena , Tip. 

Cam., 1842. in 16.° 

* ZAMBONI (Gio. Fortunato). Dialoghi sopra la Religione pro- 

posti alli Candidati dell' Accademia di Religione cattolica. 
Roma, Stamp. deW Accad. , 1807. T. 11. vol. I. in 8.° 

* ZAMBRINI (Franc). Cenni biografici intorno ai letterati illustri 

Italiani. Faenza, Montanari e Marabini, 1837. in 8.° 
ZANCHINUS (Ugolinus). De Haereticis Tractatus aureus; cum 
locuplelissimis Additionibus et Summariis Fr. Camilli Cam- 
pegii Ord. Praed. etc Romae , ap. HH. Rladii, 1568. in 4.° 

Editio caeteris addenda a Quetif et Echard notatis. T. II. p. 201. 

ZANCHUS (Basilius). Verborum latinorum ex variis Authoribus 
Epitome Eiusdem Verborum quae in Marii Nizolii Obser- 
vationibus in Ciceronem desiderantur Appendix. Romae , in 
aed. Rladi, 1641. in 4.° 

* 1 Poemata sacra selecta. Romae, Minervali, 1833. in 8.* 

* ZANETTI (Cam. ). Cenni biografici di illustri militari, che ser- 

virono la Francia sotto la Repubblica e I 1 Impero. Rologna, 
Soe. tip. bot., 1850. in 16.° 
ZANGERUS (Melch.). Collatfo catholica. Coloniae , ap. Cholinum , 
1580. in 8.° Digitized by Google 380 ZANI db* Ferranti ( Marcaurelio). Di varie lezioni da sosti- 

tuirsi alle invalse nell' Inferno di Dante. Bologna , Soc. tip. 

bol., 1855. in 8.° 
ZANNONI (G. B.). V. Cardinali (Luigi). 
ZANOIA (Gics.). Poesie. V. Collezione delle raigliori opere in 

dial. mil. T. XI. p. 201. 
ZANOTTI (Ehcole M.). Vita del B. Nicold Albergati. Bologna, 

Corciolani, 1757. in 4.° 

Huius Opcris Vinc. Malvetio Card. Archiep. inscripti Exemplar splen- 
dide compactum ab Auctore eidem V. E. dono datum, cuius in- 
signe deauratum utraque opercula exornat. 

ZANOTTI (EcsTAcmo). Eflemeridi. V. Ephemerides. 
ZANOTTI (Franc. Maria). Opere. Bologna , Stamp. di S. Tomm. 

d'Aq., 1779-1802. T. IX. in 8.° 

Discorsi e Orazioni. Venezia, Alvisopoli, 1830. in 8.° 

ZANOTTI ( G. Pietro ). Storia dell' Accademia Clementina di 

Bologna. Bologna , Lelio dalla Volpe, 1739. T. II. in 4." fig. 
II Claustro di S. Michele in bosco di Bologna. Bolo- 

gna, alla Volpe, 1776. in fol. fig. 

Exemplar primae impressionis. 

Alcune operette. Venezia, Alvisopoli, 1830. tn 8.° 

Lettere da premettersi alle Vite inedite de' Pittori e 

Scultori ferraresi di Girolamo Baruffaldi Sen. Bologna , alla 

Volpe, (1834). irt 8.° 
ZAPPI (Gio. Batt. ) da Imola. Pralo deila filosofia spirituale. 

Bologna, per Gio. Ro&si , 1577. tn 4.° 
ZAPPOLl ( Agamennonb). Drammi e Tragedie. Firenze , tip. ed 

anni div. , in 1 6.° 
ZAPPOLl ( Antigono). II Medico di tutti i secoli. Bologna, Bor- 

tolotti, 1853. T. II. in 8.° 
ZARELLI (T.) (P. Caroli, Convent.). II sistema filosofico di 

Vinc. Gioberti. Parigi , a spese di L. Sarlier , 1848. tn 8.° 
ZASIUS. ( Udalriccs). In M. T. Ciceronis Rbetoricam ad Heren- 

nium Enarratio. Basileae , (s. typ.) , 1537. in 8.° 
Catalogus Leguin antiquarum una cum adiuncta suro- 

maria Interprelatione, et cum Lud. Charondae adnotationi- 

bus. Luteliae, ap. Gourbin, 1554. in 12.° 
ZECIIIUS (Joankes), Bonon. De ratione curandi praesertim fe- 

bres ex putri oi tas bumore a raedicis bactenus in urbe ser- 

vala , in Sacro palatio habita disputatio. Romae , ap. Atoy- 

sium Zannelum , ( non Zanottum , ut scribit Fantuzzius) 

1596. in i.° Digitized by Google 381 ZEGERUS (Tacitcs Nicolacs). Scbolion in omnes novi Testa- 

menti libros. Colon. Agripp., ap. HH. Birckmanni , 1553. 

P. III. vol. II. in 8.° 
Epanorthotes. Castigationes in noyum Testamentum. 

Coloniae, ap. HH. Birckmanni , 1656. in 8.° 
Inventarium in Testamentum Novum, vulgo Concor- 

dantias vocant. Antuerp. , ap. Bellerum, 1566. in 8.° 

* ZENO ( Apostolo). Epistolario scelto. Venezia, Alvisopoli, 1829. 

in 8.° 

* ZENO (Jacopo). La Vita di Carlo Zeno zio del suddetto, e vol- 

garizzata nel Sec. XVI. da Franc. Querini. Venezia, Alvi- 
sopoli, 1829. tn 8.° 

* De Vita et moribus B. Nicoiai Albergati. Exst. cum 

Rcggerio (Constant.). 

ZENO, Imp. Constitutiones. V. Jcstiniancs. 

ZEPHYRUS (Franc. ). Cathena , seu Explicalio Locorum qui in 
Pentateucho subobscuriores occurrunt, ex antiquis Graeco- 
rum theologis deprompta. Item Cathena Explanationum ve- 
terum SS. Patrum in omnia tam veteris quam novi Testa- 
menti Cantica ab Ant. Caraffa e graeco in latinum sermo- 
nem conversa. Colon. Agripp., ap. Birckmannum, 1572. tn 8.° 

Exemplar pagg. 209-216 mutilum. 
ZIGABENUS, Monachus. V. Ecthymics. 

ZILETTUS (Jo. Baptista). Criminalium Consiliorum atque Re- 
sponsorum tam ex veteribus quam iunioribus Jurisconsultis 
collectorum volumina II. Venetiis, ex off. Zitetti, 1560. T. 
II. to/. /. tn 4.° 

* ZOLA (Joseph. ). Commentariorum de rebus christianis prolego- 

mena. Adiecta de histor. ecclesiast. fontibus et praecipuis 
scriptoribus mantissa. Ticini, in Typ. Mon. S. Salv., 1787. 
tn 8.° 

ZOPIUS ( Hier. ). Oratio in Studiorum suorum auspiciis Bononiae. 
X. Kal. Decembris. mdlxxxvi. Bononiae , ap. Benatium, 
1586. tn 4. w 

ZORRILLA (Alphon.). De sacris Concionibus recte formandis, 
deque ratione Theologiae discendae compendiaria formula. 
Romae , ap. Balthasarem de Cartulariis Perusinum, 1543. tn 8.° 

* ZUCCHI (Cam. ). II Tesoro agronomico. Bologna, Tip. Gov. , 

1854. tn 8.° 

* Arte pratica della buona ed utile agricoltura. Bologna, 

Tip. detle Scienze , 1855. tn 8.° Digitized by Google Digitized by Google ADDENDA ACOSTA (Emmandel). Commentarius de rebus Indicis. F. Re- 
rum etc. 

ALBIZZI (Bartolombo degli). F. Bartholomabds. 
ALLATIUS (Leo). Graecia Orthodoxa. F. Graecia. 
AMATUS Ldsitands (Joannes Rudericus Amatds vulgo). In Dio- 

scoridis Anazarbei de Medica Materia libros V, Enarratio- 

nes. Accesserunt adnotationes R. Constantini etc. Lugd. , ap. 

MwiUium, 1658. in 8.° /fy. 
ANASTASIUS , Patriarea Antioch. Libelli quinque cum Isagoge in 

eosdem Theodori Presbyteri. F. Theodorus. 
ANFOSSI (Filippo). F. HoTITl, e Risposta. 

pag. 14. lin. 25: 
ANIMADVERSIONES in notas etc. adde : (auctore Hiac. GerdU 
Card. ). 

ANNALI delle Scienze Religiose. F. Dc Ldca (Ant. ). 
ANTONJ (Vinc. Berni dbgli). Osservazioni snl Novellatore. F. 

Novellatore n. 2. 
ANTONINUS PIUS, Imp. Epistularnm reliquiae. F. Fronto et 

M. Adrelids. 

ANTONIUS ( D. ) , cognomento Magnds. Epistolae. F. Ignatids 
( D. ) , Mart. 

APHTIIONIUS. Praexercitamenta. F. Hbrmogbnbs. 
APPIANI Epistularum reliquiae. F. Fronto. 
ARALDI (Michele). F. Pensieri. 
ARBORICENSIS (Robbrtds). F. Cobnalis. 
ARIAS Montancs (Bbnbdictds). CommenUria in XII. Prophetas. 
Antuerp., ap. Plantinum , 1671. in fol. Digitized by Google 384 ADDENDA ARIAS Montanus (Benedictus). Elucidationes in quatuor Evan- 
gelia, et in Acta Apostolorum. Antuerp., ap. Planlinum, 
1576. in 4.° 

Elucidationes in omnia SS. Apostolorum scripta, et in 

S. Joannis Apocalypsim significationes. Ibid. , ap. eutid. , 
1588. in 4.° 

Dictatum christianum, sive communes et aptae disci- 

pulorum Christi omnium partes. Ibid., ap. eund., 1575. in 12.* 

Humanae salutis Monumenta, quibus Caesaris Philodii 

additamenta accesserunt. Pisauri, Nobili, 1826. in 8.° 

V. etiam Biblia polyglotta. 

ARISTEAS. V. Olympiodorus. 

ASCLEPIUS, Hermetis discipulus. V. Patricius. n. 3. 

ATANASIO (P. ) da Verrocchio (Dom. Batacchi Livornesc). II 
Zibaldone, poemetto burlesco in XII canti. NeWimpero, 
V anno che si spera il piu fetice (1805) in 8.° In carta di co- 
lor di rosa. 

ATTI dei SS. Apostoli, secondo la versione di Mons. Martini, 
con note dell' Ab. Luigi Polidori. Milano, Pogliani, 1832. 
T. II. vol. I. in 12.° 

ATTI (Gaetano). F. Precetti. 

AUGUSTINUS ( Ant. ) , Archiep. Tarrac. De Nominibus propriis 
TOT iianaektot Florentini. Cum Ant. Augustini Archiep. 
Tarracon. nolis. Tarracone , ex off. Meii, 1679. in fol. 

Volume rare, et qui a eu Umg-tems une valeur considerable. Bau- 
hbt $. Augugtinus. V. etiam De Bore. 

AVICENNA. Mineralia. V. Geher. 

BARLANDUS (Adrianus). InstituUo chrtstiani hominis. V. Sco- 

TENIUS. 

BASSI ( Ferdinando). V. Terme. 

BATACCHI (Dom. ). V. Nouvellks; e Atanasio inter Addbnda. 
BECCATELLI (Ant.). V. Panormita. 

BELCARI ( Feo ). Vita del B. Giovanni Colombini da Siena , fon- 
datore de' Gesuati. Verona, Eredc Merto , 1817. in 8.° 

II Prato spiriluale. V r . Prato. 

BELLENGHI. (Albertino), Monsig. V. Ricerche. 
BEMBO (Pietro). V. anche Longolius. 
BEREMCUS (Theodorcs). V. Scioppics. 
BERGANTINI (P.) Serrita. V. Nave. 

BERNARDUS Lutzemburgus , vel de Lutzemburgo, Ord. Praed. 
Catalogus Haereticomm omnium pene, qui ad haec usque 
tempora passim litterarum monumentis proditi sunt , illorum 
nomina, errores, et tempora quibus vixerunt ostendens: ET KMENDANDA 385 cui postea adiectus est Tractatus de purgatorio. Absq. toci 
ac typ. nota, 1627. tn 8.° pp. 340. 

Adde hanc editionem septem aliis a Quetif et Echard notatis (Scrtpl. 
Ord. Praed. T. II. p. 93). 

pag. 36. /tn. 9: 
BERNIER Abbe [Baron d' Holbach). Theologie etc. 
BERTAGLIA (Romcaldo). V. Riflessioni sopra una roappa etc. 
BETTINl (Antonhts). V. Antonics. 

BIGIOLI ( (jiambatt. ). Vita del B. Pacifico da Sanseverino Sac. 

professo de' Min. Rif. Macerata , Cortesi , 1793. tn 4.° 
BOCCATILS (Joan.). Historia de Valterio et Griselde a Petrar- 

cha latine descripta. Exst. cum Serico. 
BORN {Barone di). V. Fisiofilo. 
BOULANGER. V. Ciiristianismk. 

BREVIS Orthodoxae fidci professio , quae ex praescripto Sanctae 
Sedis Apostolicae ab Orientalibus ad Sacrosanctae Romanae 
Ecclesiae unitatem venientibus facienda proponitur, iussu 
Clementis VIII excussum. Arab. Lat. Romae, inTyp. Medicea, 
judxcy. In i.° Cum duabus figg. ligno caelatis. 

Exemplar, cui pretium auclant haec rerba aatographa celeberrimi 
Jos. Mezzofanti in primd pagina versa signata : Josephus Mezzo- 
fantus Sac. Praef. Bibliolhecae Archigymnasii Docior Linguae Grae- 
cae et Linguar. Orientalium Librum Contersione Temporum Abta- 
tum Divenditumque Adquitivit Et Bibliothecae Archiep. Reddidit. 
Anno MDCCCxxrti. 

pag. 5 1 . /tn. 42 : 
BUMALDUS (Jo. Ant.) ( Montalbani Ovidius). Minervalia etc. 
BURLIFER (Stepd.). V. Hentisberds. 
CABEDIUS (Ant. et Mich.). V. Resbndids. 
CAIGNARD de Mailly. V. Annales Ma$oiroiques ttt. 

pag. 57. lin. 35 : 
CANISIUS (Petr. ). Parvus Catechismus. V. Possevincs (Ant. ). 
CANOSA (Ant.). V. anche Piffari. 

pag. 58. lin. 19 : 
CANTICA Canlicorum cum Comment. Fr. Thomae (Galli) Ci- 

sterc. Mon. etc. 
CAROLl (Gian-Maria), M. C. V. Zarelli. 
CARONNI (Felice), Barnabita. V. Raggcaguo. 
CARTENIUS (Joan. ). De quatuor Novissimis. F. Fbrcs. 
CAVALCA (Dom. ). Trattato della Pazienza. V. Tractato. 
CAVALIERl (Pietro). V. anche Analisi del Conlratto di de- 

naro etc. 
CHANTAL. V. Giovanna. 
CIENTO (LE) Novelle antike. F. Notblle. 

49 386 ADDENDA CONCILIA. pag. 86. lin. 1 1 : 

Concilionun omniura orthodoxorum Index , Chronogra- 

phia, seu Epitome. V. Padilla. 

pag. 87. lin. 37 : 

* Acta ac Decreta sacrosanctae Tridentinae Synodi an. 

1546 et 47, una cum admonitione legatorum sedis Apo- 
stolicae ad patres lecta in prima Sessione ; ac orationibus 
tribus per diversos praelatos ( quarum una , incerlo Auctore, 
inter editas a Labbeo desideratur). Mediol. t ap. Ciconiariam, 
1548. in 8.° 

pag. 89. Hn. 34 : 
CONSTITUTIONES Capituli Cathedralis Ecclesiae Bonon. a RR. 
Canonicis , approbante Card. Palaeoto , reformatae. Bono- 
niae , ap. Rossium, 1582. flt 4.° maj. — Acced. 

2. Erectio quatuor Capellaniarum ad instar Mansiona- 
riarum in Eccl. Mctropol. Bonon. demandata a Jac. Card. 
Boncompagno et adimpleta juxta illius Testamcntariam dis- 
positioneni. Uologna , Longhi , 1731. in 4." — Acced. item: 

3. Reformationes aliquot nonnullorum Capitulorum ea- 
rundem Conslitutionum, partim mss. partim editae. 

CORACCINl (Federico). Storia dell' Amminislrazione del Regno 
d' Italia clc. 

Aactor huius Operis cst vere Lafolib sub flcto nomine latcns Corac- 
cinii. V. Barbier. 

CRESCIMBENI (Mario). V. Baldeschi. 

DECISIONES novissimae diversorum S. Palatij Apostolici Audi- 

torum, cum suramariis et indice locupletissirais. Venetiis, 

ap. Zenarium etc. , 1 690. in fol. 
DE LUCA (Gio. Batt. ). V. Lcca. 
DE SACY (Lcigi Isacco). Sacra Scritlura. V. Bibbia. 
DESTUTT DI TRACY. V. Tracy. 
* DE-VECCHI , Abate. Apologia della vera doltrina intorno al mu- 

tuo e alle usure in confutnzione delPuso fruttifero del denaro 

difeso da un Sacerdote di Montepulciano. Lione , 1832.tn 8.* 
DE-VECCHI ( P. ) , Barnabila. V. Inririzzo. 
DINUS, vel DYNUS Mcxellamis. Commentaria in Regulas Ju- 

ris Pontiticii , cum additionibus Nicolai Boerii. Lugd. t ap. 

Vincentium f 1557. in 8.° 
DROIN ( Renat-Hyac. ) , Ord. Praed. De Re Sacramentaria. V. 

Re (De) etc. 

pag. 114. lin. 34 : 
8. Hieronymcs Lucensis. Solutiones apparentium Rationum etc. o oy VjOOgie ET EMENDANDA 387 pag. 116. lin. 6 : 
ECKIUS (Johan. ). Secunda pars Operum contra Ludderum etc. 

Deest Par* prima excnsa Augustae Vindelicorum , in off. Weissenhorn, 
1530. in fol. Traclatus dc Sacriflcio Missae, qui in hac secunda 
Parte habetur, extat etiam Ms. inter Codices huius Bibliothecae. 

EXORCISMO da disfare ogni sorte de maleiicii. V. Mbngus. n. 2. 
FATTI di Roma, di Vcnezia, e di Piemonte negli an. 1848-49. 

V. Guerre n. 2-4. 
FAVA Giiislieri (Nicol6). V. Riflessiom politico-morali. 
FAYDIT, Abate. V. Telemacomania. 
FELLER ( F. X. ). V. Colpo d' occhio. 

FERCHIUS (Matthaeus) Vcglensis , Min. Conv. Observationes su- 
per Epistola prima Libri de Septimo-Quaesitis, quae est de 
creatione Filii Dei ad intra. Venvliis, ap. II 11. Joan. de Sa- 
lis, 1652. in 4.° 

FOSCOLO (Ugo). V. Ortis. 

GALLI (Angelo), Pro Ministro. V. Rappoiito. 

GALLUS (TnoMAs) Illyricus, Mon. Cisterc. V. Cantica. 

pag. 1 40. lin. 1 4 : 
GAND, vel GANDAVO (Henricus de). V. Authores. 
GENTILUCCI (Emidio), Mons. Vita di M. V. F. piii sotto, Leg- 
gendario. 

GERDIL (Sigismondo) , Card. V. Animadversiones , Opuscula e 

Prec.is d' un cours elc. 
GIUDICI ( Lt igi ), Abate. V. Catecuista. 
GREGORIUS ( Frasc. ). V. Pannonics. 
GROSSI {?.),dellaC. di G. V. Uomim. 
GROSSI ( Lrir.i ) , Carmel. Rime scelte. V. Rime. 
GUALTHERUS (Rodolphus). V. Pollux. n. 2. 
GUIDO-PAPA. V. Pape. 

pag. 162. ftn 15 : 
HERMES. V. Firmicus, Patricius, et Proclus. 
IIONTHEIM (Joan. Nic. ar). V. Febronius. 
JAUFFRET , AbbL V. Memoires pour servir ett. 

pag. 174. lin. 21 : 
JOANNES (S. ) Chrysostomus. In Librum Job. V. Origenes. 
LARUS (Gio.). I Fasti della Chiesa. V. Rudom. 
LAFOLIE. V r . Memoires sur la Cour etc. e Coraccini inter Ad- 

DENDA. 

LA MENNAIS (F. de). V. aussi Tradition. 
LAURENTIUS a Vitlavicentio. V. Spangenrergus. 
* LEGGENDARIO (Continuazione del Perfetto). Vita di Gesii Cri- 
sto ornata di 120 tavole alP acquarello scrilta dal Sac. Giu- Digitized by GooqIc 388 ADDENDA seppe Lorini. — Vila di Maria Vergine ornata di 54 tavole , 
scritta da Mons. Emidio Gentilucci, Iioma, Tip. della Mi- 
nerva , 1848. vol. IV. in 4.° 
LIRER Sacrosancti Evangelii de Jesu Christo et Deo nostro; div. 
Ferdinandi Roin. Iniperatoris designati jussu et liberalitate, 
characteribus el lingua Syra .... Scriptorio Prelo diligen- 
ter Expressa (cura et vigiliis Jo. Alberli Widmanstadii etc. ). 

In fine : In urbe Vienna ad hunc exilum perductum 

est divinum hoc opus, anno a Christi nativitate m.d.lv. xxvii. 
Septeinbris. Regiis impensis. Caspar Craphtus Elvangensis, 
Svevus, characteres Syros ex Norici ferri acie sculpebat. 
Michael Cymhermannus prelo et operis suis excudebat. 
T. II. vol. I. in 4.° Exemplar nitidissimum. 

Ediiio Princcps Nov} Testamenti syriacis typis editi , co- 
jus historiam tradidit Andr. Mullerus Greiflenhagius in ejus dissert. 
de Syriacis librorum sacrorum Versionibus , qui pag. 30 nos cer- 
tiores rcddit cjusdem editionis mille facta fuisse exemplaria. Lb 
Lonc T. I. p. 104. 

LORINI (Gius. ). Vita di G. C. V. sopra, Leggendario. 
LUCCHESINI Marchese , Ministro di Stalo. Ragionamento sulle 
cause e gli elTetli della Confederazione Renana. V. Ragio- 

NAMENTO. 

MAFFEIL T S (Joan. Petr.). V. etiam Rerum. 
MAI (Ang. ). V. etiam Nicetas et Symmachus. 

pag. 203. lin. 28: 
MANFREDUS (Hier.), Jun. Post litulos: De Cardinalibus etc. et 
de perfecto Cardinali etc. adde : 

Perperam Fantuzzius (T. V. p. 199) hacc duo diversa Opera unum 
idemque autumat, nec prioris notat typographum et formam, et 
alterum minus accurate anno 1581 editum ait. 

* MANFRINI ( Giambatt. ). Difesa di Pietro Maria Zanarini gia 

Curato di S. Maria in Varignana di sopra. Ferrara, Poma- 
telli, 1799. in 4.° 
MANINI Ferranti (Gius. ). V. anche Discussione. 

pag. 214. lin. 12: 
MASSONICIIE (OPERE). V. Annales, Bazot, Collection etc. 
MEIEHUS (Justus). V. Scioppius. n. 4. 
MINGIIETTI (Marco). V. ProprietI. 
MONFLE a" Argenville. V. Vie. 
NELIS ( Mons. de ). V. Aveugle. 
NOGHERA (G. R.). V. anche Analisi del libro etc. 

# O KELLY ( Cu arles). La Sirene de la Vandee, ou la Comete 

de Tannonciade dedie a Henri^ Comte Chambord. Paris, 
Denlu, 1834. in 8.° ET EMENDANDA 38fl OSTROWSKI ( A. ). V. Grbgokio XVI. 

pag. 247. tin. 20: 
PACHIMERA (Gregorids): eorrige PACHYMERA (Georgics). 
PACHYMERA (Geobg. ). Paraphrasis in omnia Dionysii Areopa- 

gitae Opera. Graece. V. Dionysius. 
PALEOTTI ( Gabr. ) , Vesc. poscia Arciv. di Bol. V. anche Con- 

stitutiones Capituli Cathedralis etc. , et Constitutiones et 

Taxae. 

PAULUS ( Warnefridus ) Aquitegiens. Diac. Historiae Miscellae , 
a Landulpho Sagaci auctae productaeq. ad an. 806. Basi- 
teae 3 ap. Pernam , 1569. tn 8.* 

PAYVA Andbadius (Dibghus). Orthodoxarum explicationum libri 
decem. Veneliis, ex off. Zileli, 1564. tn 4. 

PELLICO ( P. ) , d. C. di G. V. Sbtte libebe pabole. 

PHOCYLIDES. V. Theognis. 

PROPERTIUS (Sext. Aub.). Carmina. Lugd., ap. Gryph. , 1537. 

tn 8.° V r . Catullus. 
QUADRANTINUS (Fabianus). RecantaHones. V. Hosius. 
RITORNI (Cablo). Le Nolti in Rivalla. V. Notti. 
ROCOLES (I. B. de). V. Imposteubs. 

ROMEUS (FR. Fbanciscus) de Castilionc. V. Declabatio n. 3. 
RONNA (Tomm. ), 3Ions. Avvisi alle Giovani. V. Avvisi. 

pag. 307. tin. 28: 
SALOMONE pone post Salomon. 

SENTENTIAE vere elegantes, piae mireque cum ad linguam di- 
scendam , tum animum pietate excolendum utiles, veterum 
sapientum Hebraeorum , quas Pirke Av6th , idest Capitu- 
la, aut si mavis Apophlhegmata Palrum nominant: in La- 
tinum versae, scholiisque illustratae per Paulum Fagium in 
gratiam studiosorum linguae Sanctae ; excusum Isnae in Al- 
gavid, oppido imperiati (per Paulum Fagium), anno 1541. 
/n 4.° 

Hic est ad Hteram Operis titulus, qnem summatim attuli snb voce 
Puucft, enm desumens e capile paginarum, quum frons deflciat; 
quae desiderabatur etiam haud dubio tum cum vctus huius Bi- 
bliothecae catalogus conficiebatur , in quo (pag. 5) perperam hoc 
Opus ita notatum cst : R. Elisier Capiluta Patrum. Sine ulla nota 
toci, anni et Typogr.; ubi permisccnlur Capitula Eliezer , historiam 
sacram complectentia usque ad Mardochaet tempora, cum Capilu- 
lis Patrum, quae varia Apophthegmata continent vcterum Rab- 
binorum, collccta, cx scntentia communi, a R. Nathan Babylonio. 
Sed de hoc, si lubet, consulendi Plantavitius, Bibl. Rabb. p. 620 
et $eq. et Bartoloccius, Bibl. Magna Rabb. T. I. p. 8 et 185. Digitized by Google Insigne offici- 
natoris librarii , 
cuius diagramma 
hic exhibeo, ul> 
tiniA in paginft 
prostat, et inte- 
gris in exempla- 
ribus iteratur in 
fronte cum lem- 
matc : Omnig ar- 
bor bona profert 
fructum bonum, 
dextrorsum lati- 
ne , sinistrorsum 
hebraice conscri- 
pto.Quumcx hoc 
Insigni, Fagium 
repraesentanti, 
et praesertim e 
singularibus lite- 
ris P. F., ad eius 
latera signalis, 
suspicatus cssem 
inter tot huius 
Operis interpre- 

tes et scholiastes, intcrprclationcm atque scholia nostrae editio- 
nis Paulo Fagio tribuenda esse , qui scilicet officinam libris cden- 
dis Isnae excrcuit, dcflcientibus apud nos huiusmodi libris, ex- 
pcctabam e Parisiis, et ex ditissimis bibliothecis Romac petitas 
collationes, quae paucis abhinc diebus mihi perlatae, decerpiae 
ab excmplaribus in Imperiali pans. , et in romana S. Augustini 
servalis , non tantuin ea,quae conjccturd prospexi comprobarunt, 
scd eliam cxemplar nostrum edilione essc Isnae proditd anno 
1541, quam Weiss (Bibliogr. univ. paris.) pcrraram existimat. 
Quo vcro minus notus cst hic officinator, eo gratior erit bibliophilis 
cognitio ipsius Insignis, nc a Brunet quidem relati ; eoque magis 
quod illud nominis vicem fungens, ni tibi innotuerit , nescies 
cui typographo ipsius ediliones adscribas, ut contigit juraestan- 
tioribus bibliograpbis, qui earundcm nonnullas rclulcrunt. Con- 
sulc Calalogue des lirres imprimez de la Bibl. Paris. du Roy. Theo- 
logie. V. 1. pag. 69. n. 903, Panzer, T. VII. p. 131 et T. XI. 
p. 212, scd prae aliis Maillaire T. III. pag. 331-334 , qui tres 
notat ct vidil huius oflicinatoris cditiones hoc Insigni cerle exor- 
natas (ut. ipse fatetur pag. 334 in nota (a): Iluiut libri (ut et 
Thesbitae , de quo aiUea anno 1541) editioni appingitur Insigne 
typographicum , Arbor cum his Hebraicis , Graecis et Latinis lem- 

matibus Omnis arbor bona profert fructum bonum), quas 

nihilominus ipse notans in lndice typographorum ac urbium 
(T. V. P. II. pag. 449), snb vocc Isnab, ait sine nomin* typo- 
graphi. 
Digitized by Goo ET EMENDANDA 391 Quis fuerit offkinator iste, quod nomen eius gentilitium sermone 
patrio, cuius liberalitate ac ope instituerit officinam libris eius 
praesertim hebraicis evulgandis , pete a Weiss ( op. cit. sub ?oc. 
Facius). 

SIMLERUS (Josias). Appendix bibliothecae Conr. Gesneri. V. 
Gesnerus. 

SOGLIA ( Joan. ) , Card. Institutiones Juris publ. V. Institctiones. 
SYNGELUS (Mich.). Encomium S. Dionysii Areopagitae. Grae- 
ce. V. DiONYsirs. 

pag. 343. lin. 36: 
Dionysius Taoln, corrige Dionysius Talon. 

pag. 308. lin. 5: 

2. Tblonio corrige Teloni. 

* THOMAS ( S. ) , Aqcinas. Scripta super quatuor libros Sententia- 
rum. Fol. 1. tit. Sancti Thome de Aquino scripta | ad Ha- 
nibaldu episcopu super quat | tuor libros sententiarum. Fol. 
2. rect. ( cum sign. a ) : Prologus | ( T ) rasite ad me | oes 
qui cocu- | piscilis me etc. Fol. 150. rect. Tabula Capitulo- 
rum. Fol. 153. verso: Scripta beati Thome ad Hanibaldum 
epumin | qualtuor libros sententiaru finiunt feliciter (Basileae) 
in offi- | cina Nicolai Kesler ciuis Basiliensis impressa. An | no 
a partu virginis salutifero. M. cccc . xcn. /n fol. Char. germ. , 
duabus column. , cum sign. tantum, foll. 153. lin. 66. 

Editio apud Hain desiderata. 
Digitized by Google OPUSGULA TIIECIS CONCESTA. Asteriscus notat heic thecas, quae praeter opusculorum numerum 
pieraque folia soiuta de eadem re complectunlur. Dc Thcologia tlogmatica ct morali 53 

De apologeticis et contentiosis sacris argumentis. ... 55 

Ad Exercitationem animi aa*r>™x appellata 110 

Ad Eloquentiam tum sacram tum profanam 127 

De rebus historicis sacris 78 

Inscriptiones sacrae recentes 67 

Acta consecrationum caelitum Sanctorum t praesertimque 
quinque eorum in eorundem numero relatorum an- 

no m . dccc . xxxix 5 

De rebus gestis, laudibusque Sanctorum 76 

Adlocutiones Suramorum PontiGcum 77 

Episcoporum epistulae, pastorales appellatae 247 

Coramentarii de vitis, laudationesque Sacricolarum . . . 101 Alii huiusmodi de Viris inlustribus, vel bene meritis . . 242 
Edicta , Decreta et id genus alia de rebus ecclesiasticis , 
in foliis solutis typis editis , quatuor thecis congestis. 
De controversia inter Glementem Augustum Droste Ar- 

chicp. Coloniens. et llegem Borrussorum .... 11 Ad lites ecclesiaslicas 22 

Ad nonnullorum Coenobiorum institutionem 6 

Statuta, Edicta religiosarum Sodalitatum, Aedium pue- 

ris, puellabus instituendis 61 

Statuta, Ordinationes , Legesque doctissimorum Coetuum, 

Coliegiorum et huiusmodi 28 opusccla 393 

Ad Piura IX Pont. Max. Carmina 34 * 

Ad Karolum Oppizzonium Card. Archiep. Carmina ... 9 * 
Carmina, solutaeque Orationes romanam Purpuram su- 

mentibus Patribus Cardinalibus inscripta .... 27 * 
Folia soluta complectentia Insignia , Nomina , Di^nitates el 

Patrias EE. VV. in Purpurat. Palrum sedes Wcptor. 
Carmina , Inscriptionesque ad decennales Sacramenti Au- 

gusti festos apparatus, atque pompas * » 

In sacrorum Concionatorum honorem 52 * 

Ad Curioncs sacra eorum munerum oflicia solemni ritu 

auspicantes * 

Sacerdotibus Deo primum operantibus 18 * 

Ad Virgines Deo devotas habitum induentes, vel vota nun- 

cupantes 10 * 

Sacra Carmina varia 201 

Miscellanea sacra 45 

Carmina , Prosaeque ad Iuvenes laureis donatos , in qua- 

tuor thecis 8 * 

Carmina et huiusmodi caetera Nuptiarum caussa. . . . 264 # 
In obitu Variorum Carmina, prosaeque Orationes . . .137 

Carmina varia 212 

De Antiquitatis argumentis 29 

Ad veterem , recentemque Historiaro 103 

Ad Bibliographiam 17 

Interpretationes , Expositionesque classicorum Scriptorum, 

et id genus alia 36 

Fabulae scacnicae, et buiuscemodi caetera 25 

Incriptiones recentes lalinae, vel ilalicae 40 

Miscellanea humaniorum literarum 60 ♦ 

De rebus Ethices et rationalis pbilosophiae 57 

De argumentis iuridicis 60 

Ad lites «t maleficia 336 * 

De argumentis astronomicis et mathematicis 45 

De rebus physicis 40 

De Historiae Naturalis argumentis 34 

De re rustica 66 

De re medica et chirurgica 154 * 

Ad Conventus italicorum Eruditorum * 

Ad Studium universarum doctrinarum Bononiense * 

De ratione studiorum 165 

Specimina studiorum, Theses, et id genus alia . . . .181 
Ad Scholam nostram Clementinam artium pulcherrimarum . 5 # 

De rebus ad pulcherrimas artes spectantibus 115 

Ad Lyceum musicum , adque alia artium , scientiarumque 

Bonon. Instituta 8 * 

60 Digitized by Google 394 opcscula 

De argumentis ad Musicen, Saltationesque spectantibus. . 27 
Folia elenchos in siugulos menses complectentia Defun- 
ctorum in Coemeterio N. condilorum ab anno 

m.dccc.xxxiv ad an. m.dccc.lvi * 

Ad Mensas pecuniae collaticiae ex parcimoniis pauperum. 18 * 

Ad Socielatcm naufragis ubique opitulandis 19 * 

De Viis regiis plarea munieridis , vel ferro sternendis . . 21 * 
Kalendaria, Lunares libri, et id genus alia, quorum non- 
nulla , vice Strenarum , eleganter, splendideque com- 

pacta . in quinque thecis congesta 120 

Ad res atque eventus post summam temporum conversio- 
nem an. 1796 opuscula pertinentia, in voluminibus 

XXXV compacta 373 

Ad res politicas, mililaresque an. 1821 et 1831 spectantia. 43 
Acta ex maxima parte Mss. ad Bononiae regimen spectan- 
tia ab an. 1831 ad an. 1838, in XVII thecis con- 
gesta ; quarum sex ea continent , quae ad quattuor 
Provinciarum trans Taullum administrationem per- 
tinent, Legato extra ordinem K. Oppizzonio Card. . 281 
Opuscula maxima ex parte res politicas, religiosasque per- 
tractantia ab an. m.dccc.xxxxv ad an. m.dccc.liiii 

prodita 414 

Folia edita ac Mss., quorum nonnulla obclusa, de Pii VIII, 
Leonis XII el Greg. XVI conclavibus, in tribus the- 
cis congesla. 

Folia soluta typis evulgata ad Prov. Bonon. administra- 

tionem spcctantia , in XUI thecis congesta. 
Folia , ut supra , ad administrationem romanae urbis per- 

tinentia . thecis quindecim. 
Fascicula , cera signoque obclusa , foliorum impressorum 

vel manuscriptorum ad Collegium Praeposilorum 

Negotiis ecclesiasticis spectantium , in tribus thecis. 
Opuscula , Folia soluta typis evulgata et Mss. miscella- 

nea , tribus in thecis congesta. Digitized by GooqI CODICES AGGREGATIO Confratrum Archiconfrat. S. Mariae de Morte in 
Civit. Bonon. Archiconfrat. S. Joannis Decollati de Miseri- 
cordia nationis Florentin. de Urbe sub die 11 Augusti 1675. 
— Accedit: 

Fol. 9. Breve Gregorii XV pro Indulgentia perpetua die 
festo 29 Augusti visitando Altare Confortatorum in Eccle- 
sia Hospitalis Mortis, sub die 20 Augusli 1621. 

Fol. 10. Breve Greg. XV pro Altare suprascripto privi- 
legiato in perpetuo etc. , sub die 23 Sept. 1621. Ms. ex 
manu Car. Ant. Macchiavellii Bonon. , in 4.° Habet chartas 10. 
ALBERTINI ( Franc. Ippolito ). Lettera autografa. V. Mal- 

PIGHIUS. 

ALDROVANDUS (Ulysses). Vlyssis Aldrovandi Philosophi, ac 
Medici Bononiensis Historia de Onobrychi; Vna cum no- 
minibus quibusdam grxcis Ventor(um) Indici accomodatis, 
Ad R.m. et III. m Gabrielem Palaeotum S. R. E. Cardinalem 
Ampliss. Superne, Imigne eiusdem V. E. coloribus auroque 
distinctum. In fine huius epistolae : Vale, ex vEdibus nostris 
duodecimo. Cal. Junii m . d . lxxvi. Sequitur Index Gr. Lat. 
eorum , quae in hac epistola continentur ( minime vero post 
sequentem epistolam , ut notat Fantuzzius , I. 181 ). — Accedit: 
Fol. 47. Rmo ac Illmo Gabrieli Palreoto S. R. E. Cardinali 
Amplissimo, Episcopo BonOniensi peruigili obseruatori, et cu- 
storii indefesso Vlysses Aldrovandls Philosophus, ac Me- 
dicus S. P. D. — De Abrotoni herbuj ueriloquio, et a?qui- 
uocatione; ac de aliquot eiusdero synonymis. /n fine alte- 
rius huius epistolae : Vale Episcope Integerrimc, et me, ut 396 C0DICES facis, ama. ex a?dibus noslris quinto Cal. (non XV, ut 
scribit Fantuzzius, l. c.) Junii ■ . d . lxxvi. Cod. chart. , an. 
1676. In 4.°; chartis 64. 

In prima post frontcm pagina prioris epistolac hic titulus habetur: 
Onobrychis herba undenam nomen sumpserit , et eius historia. Et pa- 
riler quodnam nomen graecum ad exprimendam rentorum Indicis 
naturam , in fastigio Basilicae S. Petri Cathedralis Ecc. a Rdo 
Fre Egnatio Dante Cosmographo excellmo Ordinis Praedicatorum , 
Amplitudinis tuae iussu constructi , aptu formari possit. Hoc scio- 
thericon Horologium iussu vcl opere tam inlustrium virorum con- 
fectum exstabat olim pone Absiriem suprascriptae Basilicae , ubi 
titulus nunc proslat K. Oppizzonii Card. ob templum restauratum. 
Utraque epistola nunquam in vulgus prodiit, easque ex hoc ipso 
Codice novit Fantuzzius. 

ALDKOVANDUS (Ulysos). Vlyssis Aldrouandi hisloria de Z*/oi 
seu fermenlo. Ad lllum et Kum Cardinalem Palseotum Bo- 
nonia? Episcopum uijjilanlissimum. Cod. chart. % an. 1579. 
In A.° , chartis 24 constans , quarum poslrema vacua ; nonni- 
hil pluviali aqud foedalus. 

]n finc huius Dissertationis, nunquam cvulgatac habetur: Ex aedibus 
nostris 4. Idus Aprilis 1579 ( minime vero Idibus aprilis 1514, 
ut notat Fautuzzius). Sequiiur Index materiarum , qui septem pa- 
ginas occupat. 

ALDKOVANDl (Ulissk). Discorso pronunziato nell' Accad. di 
Belle Arti iu Bologna il 14 luglio 1818, in occasione che, 
ripalriando il fratello , lasciava le funzioni di Vice-Presiden- 
te della medesima. J/s. in fol. , di carte 6. 

ALESSANDIU (Vtisc degli). V. Kelaziom n. 10. 

ANONYMUS. Spirituale et divinum Enchiridion de Oratione XL 
Horarum. Seq. Ofliciutn 40 horarum etc. Cod. chart. , Saec. 
XVI. In 4.° Ch. 5f. 

Praccedit Epislola nuncupatoria Auctoris ad Rdum P. D. Desiderium 
de Brixia Abbatem sacri Coenobii Casiuen. amplissm. ; deinde 
altera ad Lectorem. 

ANTIOCHUS (S. ), Monachus Laurce , sive Monasterii S. Sala. 

Tov 'Kyiov 'A>noxcu, rrpb^ 'Efqe&icv, Ke^ctXaia iiitypa. (x<7).S. Antio- 

chi ad Eustathium Capitula diversa (xxvi). — Accedit : 

Scripsit hicce Auctor, rogante Eustathio quodam,opus praestanlis- 
simum, cui litulus: nxvJexnj? rijc, ayiotc, 7px$w, Pandectes S. Scri- 
plurae, distinctnm capitibus, sive, ut latinus Interpres Godcfridus 
Tilmannus conlra Auctoris mentem nuncupat, homitiis CXXX; e qui- 
bns sunt suprascripta viginti sex Capita. V. Fabric Bibl. Graec. 
Vot. IX. p. 260 et seqq.; Cavb, T. I. p. 575. etc. conicEs 397 Fol. 71. Nnoj^cpov roD Sav$cfrot>Xcu 2wa£apiov rcv axc&iqov u/*vev 
nj<; Sccroxcw avayjvwaxojitvov rw lafifixTw rf^ ne^im\t, ifiSojLxioc, ei<; rbv 
o^ov, Tjroi ru» 'SxfifixTw nph tzv Aa£apot>. Tij crr/a xai fityxXri Teoaxpx- 

xcT^. Mcephori Xanthopuli Synaxarion in Hymnum B. Virginis, 
qui dici solebat, stantibus, in Sabato quintae hebdomadis ad ma- 
tutinum , sive in Sabato ante feslum Lazari , in sancta et ma- 
gna Quadragesima. — Sequitur Kovraxjcv r»j<; Hanxyiac,, Brevis 
Hymnus Beatae Virginis, cum intercalari: Xai^c vitfn mi^tvTe. 

Nicephorns Callistus, qui celeberrimus , nt nuncupatur ab Allatio 
(De libr. eccl. Graec. pag. 68, ap. Fabric. , Bibl. Graec. vol. VI. ), 
tnter Synaxariorum concinnatores est, rationem subjicit in hoc Sy- 
naxario originis Hymni, quem Graeci, ob victoriam imperante 
Heraclio, ope B. Virginis, relatam de Sarbaro Cosrois Legato , 
per cunctam noctcm stantes canebant Sabbalo in matutinis quin- 
tae hebdomadis jejuniorum. V. Ducaihgb, et Mbursius, sub voc. 

* ARTE di scrivere (cioe, Quattro Alfabeti coloriti tolti dalla Di- 

vina Proporzione del Pacioli Luca). Jfi. mod., di carte 77. 
in fol. 

* AZZOLINl (Decio), Card. Aforismi poHtici pcl Conclave. Hs. 

mod. in A.°, di carle 16. 
BARTHOLINUS (Caspar). Epistola authographa ad M. Malpi- 

ghium. V. Malpighids. 
BENEDETTO XIV. P. M. V. Lambertini. 
BOLOGNETTI (Francesco), Bologn. La Vita di S. Tommaso 

d' Aquino descritta poeticamente in versi sciolti. Copia 

mod., di carte 84. Jn 4.° 

Opus ineditum et fratribus Dominicianis Quetif ed Echard haud no- 
tum, in duobus tributum libris. Praecedit epistola ad Gabr. Pa- 
laeotum Card., in qua Auctor ostendit cur praetulcrit carmen solu- 
tum , asseritque unam in Dcum sancti Thomae Bdem hoc in potfma- 
tio canendam suscepisse. Data est ipsa pridiano die festi S. Doctoris, 
nempe pridic non. Mart. an. m.d.lxxx. Hoc exemplum est apo- 
graphum rccens; an Codex archctypus adhuc exstet et ubinam, 
haud scio. 

BONAVENTURA (S.) , de Balneo regio. V. infra Dionysids, fol. 160. 
BONFIGLIOLI (Silvestro). Lettcra autografa. V. Malpigiiids. 
BORELLI (Gio. Alponso). Letteia autografa a M. Malpighi. V. 
Malpighids. 

BRUNUS ( Matthaeds). Matthaei Bruni Juriscons. Ariminensis 
de Cessione Bonorum tractatus in LXVII quaistiones diui- 
sus cum tribus alijs nuperrime per eundem additis, et or- 
dine suo descripfis, alijsq ; quamplurimis additionihus , et 
cum indice diligenti cura similiter aucto. Codex chart. , an- 
ni 1567 , chartis 230 comtans. In fol. Digitized by Google 398 CODICKS Praecedit Epistola nuncupatoria ad Gabr. Palaeotum Card. Episc. 
Bonon. , quem sibi Patronum observandissimum Auclor appellat, 
data Arimini, Kalendis Semptembris (sic) anno a virgineo partu 
jr . d . lxvii. Quinque editiones typis evulgatae huius Operis di- 
gnoscuntur, quarum una ea est, quae habetur inter Tractatus 
universi Juris T. III. P. IL pag. 179 textui prorsus respondens 
Codicis nostri, in cuius operculo anteriori Insigne prostat supra- 
scripti V. E. coloribus auroque exornatum. 

CAPAROZZI (Dom. ). Orazioni (olte dal Compendio del suddetto 
per conforto de Rei condannati alla morte ( V. Caparozzi 
inter libros typis edilos , pag. 7 ). Ms. di mano delV Ab. 
Carr-Ant. Macchiavelli. In 4.° di carte 8. 

CARDINALI (Luigi). Articoli 22 inseriti nelle Eflemeridi lette- 
rarie di Roma risguardanti diversi argomenti. Ms. autogra- 
fo. in 4.°, di carte 68. 

Catalogo delle produzioni a stampa di Luigi e Clemente 

fratelli Cardinali: aggiunti alcuni mss. ed altre operette di 
dedica, redatto e scritto da Clemente Cardinali, nel 1838. 
Jff. tn 4.°, di carte 20. 

CATALOGUS Librorum in Calderina Bibliotheca existentium 
(1689). Ms. Saec. XVU. in fol. , Ch. 114. 

CAVARA (Cesare). Le Ore del pianto. Sonetti XXV. Ms. del 
1841. In fol. , di carte 14. 

CERTANI (Jo. Piiil. ) , Bonon. , Orat. Presb. De immaculata Bea- 
tissimae Virginis Mariae Conceplione Carmen volivum Jo. 
Philippi Certani Bononien. Oratorij Presbyt. Ad Eminentiss., 
ac Reverendiss. Principem D. Jacobum S. R. E. Card. Bon- 
compagnum Bonon. Archiep. Ms. an. 1705., infol. chart. 14. 

Pofmalion nunquam typis editum , de quo ait Fantuzzius (T. III. 
p. 169): Serisse ed umilib a N. S. Clemente X/ «n nobilissimo ed 
erudito Poema in onore, ed in prova del Mistero dell' Immacolata 
Concezione di Maria Vergine Ms. Haud dubio Carmen nostrum 
unum idemque est ac illud a Fantuzzio parum accurate italice de- 
scriptum. Cave ne a suprascriptis Fantuzzii verbis credas hocce 
Carmen Clementi XI ab Auctore fuisse nuncupatum ; quod haud 
probabile reddunt ipsissima epistolae nuncupatoriae verba; ei 
quibus in exemplum haec subjicio: Quin et rota nostra, immo 
tolius pene orbis , ad Sanctissimum Pontificem Tu suscipe deferen- 
da , tantae causae patrocinio gloriosi , ac feliciter perfuncturus. 
Nullum sane Tibi maius aliunde proveniet gloriae incrementum , 
quam si hoc plurium jam saeculorum litigium eviceris etc. Haec 
epistola data est Bononiae, nonis decembr. 1705. 

CHIZZUOLA (Lodovico). La Descrittione della solennissima Trans- 
latione del corpo de santo Simplitiauo Arciuescouo di Digitized by Google CODICES 4 

399 Milano, et altri Santi Arciuescoui , et Martiri, composta 
dal Venerando Pre Don Lodouico Chizzuola Monaco Cassi- 
nense et Priore del Monasterio di Santo Simplitiano di Mi- 
lano. Cod. cart. del Sec. XVI, di carte 85. In fol. 

Praecedit epistola Jo. Baptistae de Alberti Ab. in S. Petri Gypsati 
data Mediolani kal. Febr. anno m.d.liii ad Gabr. Palaeotum Card., 
qua apud eum se excusat de tarditate suprascriptae descriptionis, 
quam instantia ejus faciendam curavit. Est cadem haud dubio 
inedita , cuni accuralissimus Argelati ( Bibl. Script. Med. p. 1411 
lit. A) haec tantum de ed adnotet: Narratio praedictae Trans- 
lationis Corporis S. Simpliciani conscripta a Ludovico Chizzuola 
Monacho Cassin. et Gabrieli Cardinali Paleotti dicata servatur Ms. 

* CONCILIUM Tridentinum. Declarationes sac. Concil. Tridenti ex 
Bibliotecha Illmi d. Cardlis Serafini. V. Declarationes. 

CONCLAVIA diversorum Pontilicum. V. Creatione. 

CONSTITUTIONES Capituli Cathedralis Ecclesiae Bononiensis, 
a RR. DD. Canonicis , approhante Illustrissimo , et Reueren- 
diss. Cardinali PaIa;oto eiusdem Ecclesiae Episcopo, et Prin- 
cipe. Juxta sacrosancta Concilij Tridentini Decrela. Seqq. 
Brevia duo Innoc. XII , et Gregor. XV. ad eund. Capitulum 
spectantia. Cod. chart. Saec. XVI et XVII. In fol. , char- 
tis 53 constans. — Acced. 

2. Declaratio, seu Additamentum ad cap. XXI Constitu- 
tionum eiusd. Capiluli. Bononiae , typ. Sassi, (1710). In fol. 

Constitationes hae prodiere typis Rossii anno 1582 in 4.°, qnae 
notatae sunt pag. 386 huius Catalogi ; in quibus tamen suprascripta 
Brevia desiderantur. 

CRISPOLDO (Tullio). Sommario delle Prediche fatte da Mons. 
Vescovo Giammatteo Gibcrti nella visita di Verona del 
mdxxx. Cod. carl. del Sec. XVI. In 4.°, di fogli 560. 

Sermones triginta sex nnnqnam, qnod sciam, evulgatos complecti- 
tur hoc volumen , coius in prima charta versA haec leguntur ex 
mann Auctoris : Questo infracto libro , come somario deUe yrediche 
fatte nella visita del Vescouo di Verona del anno 1530 la qual Vi- 
siia faceva quel Santo Vescouo di Verona Mons. Gianmatt. 0 giberti 
bone. me. et degno di molta laude. Io Tullio Chrispoldo da Riete 
V ho donato a ,D. Pensabene de Saluatis als Furchetti da Sarnano 
della Marca de Ancona , accib che delle cose bene si serva a ser- 
vitio , et honor di N. S. Dio , et utile de prossimi.... Et in fede del 
uero ho fatta la presente scritta de mia propria mano, in Roma 
o 13 de gennaro 1563. /o TuUio Crispoldo sopradetto. Digitized by GooqIc 400 CODICB8 CUEATIONE (DE) Summorum Pontificum Opuscula varia. Co- 
dex chart. Saec. XVI. In fol. , chartis constans 469. Comple- 
ctitur : 

Fol. 2. Epistola nuncupaloria Onuphri Panvinii, data Ve- 
netiis kal. Jun. m.d.lix ;k1 Alcxaudrum Farncsium Gard. 
sanctae apost. Sedis Canceliarium. 

Fol. 6. Onuphhu Panvinu Veron. Fratri$ Eremitae Augu- 
stiniani. I)e varia Crealione llomani Pontiltcis. Liber 1. 
( tantum ). 

Fol. 106. Modus cligendi Pontifices ab eleclione Beali 
Pctri usq. ad lempora A. 

Fol. 152. Conclave Pii II Ponlificis Max. 

J nl. 166. Conclave Adriani VI. 

Fol. 176. Formula Capitulorum Conclavis. 

Fol. 186. Conclave ac Creatio Julii Tertii Pontificis Opt. 
Max. 

FoL 220. Conclave Calisti Papae III. 

Fol. 224. Conclave di PP. Paulo. 4.° 

Foi. 264. Pij Quarli conclave Carolo Borromeo Cardinali 
amplissimo Antonius Guinus S. V. I). 

Fol. 304. Discorso sopra il Conclave di Pio quarto. 

Fol. 314. Conclave di Papa Pio Quinto. 

Fol. 362. Discorso del Lottino sopra del Conclave. 

Fot. 389. II Conclave di m. Felice (jualtkri a m. Cipria- 
no de Saracinelli. 

Fol. 444. Consideralioni intorno I' ullima scriltura venuta 
fuori circa quello , che si deve fare nella sede vacanle. 

Scripta, ni omnia, profecto pleraque nunquam typis evulgata. 

* CRISTOFOHO da Bologna , Agostiniano. Questa sie la forma , el 
modo come si debeno ordinare e disponere queile persone, 
che deno andare a confortare e consolar le pcrsone iudica- 
te a morte p m° xpofaro da bologna del ordinc de frali 
hercmitanj de s.° august. p — Vi e unito: 

Fol. 60 verso. Ammaestramento in auctorita de li compa- 
gni de la compagnia de la morte^ ossia instruzioni divise 
in cap. XXV. 

Fot. 95-104. Landi e Preci in varie maniere di rilmo, 
d* incerto autore. Codice cart. , del principio del Sec. XVI. 
in 4.% di cart. 104. Fantuzzius (T. III. i>. 232) ea repetens , quae pcrhibet de hoc Opc- 
re Baruffaldius in eius Direttorio de' Confortatori p. 194, relato 
titulo ferc nostri sioiili, inquit : Que*l'0pera che non ri crede diver$a 
da quella che eol titolo a" htruzioni per la Conforleria di Bologno 
etc. ti coniervava pretto al Dott. Carl-Ant. Macchiaveili etc. Quum 
t C.ODICES 40 1 

scilicet Exemplar nostrum sit illud ipsum , quod iam fuit Macchia- 
Tellii , omni asseveratione lectori afflrmamus rem ita se habere , ut 
Baruffaldius prospexit ; titulumque Istruzioni ptr la Omforteria etc. 
conscriptum esse, in praemissa pagina, ex manu eiusdem Macchia- 
vellii. Hoc Opus vel extabat Ms. in pergamenis apud citatum Ba- 
rufTaldium, cuius in flne haec habebantur: Compito l il Libro de 
la vita beata: il quale fu traslatato de latino in volgare da M. 
Cristofalo da Bologna deW ordine di S. Agostino (Baruffaldi, op. 
cit. p. 193). Vide etiam quae infra adnotabimus sub voce Macchia- 
VBLti (Luigi). 

< 

* CRISTOFORO da Bologna. Istruzioni per la Conrorteria di Bo- 

logna divise in cap. XXV ( le medesime , che si hanno al 
foglio 60 del Codice precedente). Al foglio 78 verso : Finis. 
die penultimo Junij. m . d. xxxij. 

FoI. 81. Autoritadi, o Sentenze di Santi Padri in latino 
col loro volgare. Nel fine : Finis. die 24 Julij m.d.xxxii. 

Codice cart. , del 1 532., di carte 183, dorate nel taglio. 
In 8.° 

# DECLARATIONES sacri Concil. Tridenti, ex Bibliotecha lllmi d. 

Card. Serafini. Cod. chart., partim exeunte Saec. XVI, partim 
incip. XVII exaratus, charlis 347 conslans. In fol. 
DIONYSIUS Areopagita. Libri de caelesti et ecclesiastica Jerar- 
chia, de divinis Nominibus et de mystica Theologia cum 
interpretis prologis (cuius nomen licet hic praetermissum , 
ex collatione diversarum interpretationum horum Operum 
deprehendimus esse Joannem Saracenum , Abb. S. Andreae 
Vercellensis , qui floruit saeculo XII), locupletissimis scho- 
liis Anonymi illustrati. 

Fol. 89. Ejusdem, Epistolae duodecim, eodem interprete, 
quarum seplem posleriores absque scholiis. 

Fol. 104. Ejusdem, Libri de divinis Nominibus, et de 
mystica Theologia , eodem inlerprete, sed cum scholiis a 
prioribus diversis. 

Fot. 168 wso: Disputatio mundi et religionis coram do- 
mino Papa , auctore fratre Johanne de picciano ( aliis de 
Peckano ) , Ord. Min. Archiep. Cantuariens. ( Poemation 
versibus 793 leoninis absolutum). Charactere Saec. XIV. 

Fol. 160 verso : Epistola (Respomiva appellata) S. fratris 

Bonaventiirae de Balneo regio ad magistrum /n- 

cipit : Innominato magistro etc. , scripta ex eadem manu , qua 
Disputalio. 

Codex membr.,in folio, saec. XIII, exceptis postremis paginibus, saec. 
XIV; constans chartis 161 ; charaetere pereleganti, cum literis ini- 
tialrbus serius adiectis. Praestantissimus habendus est, praesertim 
ob nonnulla scripta inedita , ntpote epistola XII ad Timotheum de 

61 Digitized by Google COMCKS morte Pauli (I), et Poemalion Joannis Peckami tc! ipsi Waddingo 
et Sbaralcac ignolum, et ob Scholia prorsus diversa ab iis omni- 
bus, quae habentur typis efulgata: cum oos lateant Commentaria 
Roberti Capitonis seu Grostead Uncolniensis Episcopi (qui floruit 
circa annum 1240), asservata, ut fertur ab Oudino (De Script. 
Eccl. T. I. pag. 1370), Oxonii in Collegio Lincolniensi , Codice 
20. Cuius mihi haud sivit angustia temporis quaerere notitias 
ad firmandam suspicionem, cui nonnihil addit ponderis nomen 
veteris possessoris huius Codicis, quod legitur in folio 103 verso : 
Fratris Francisci (a Sancto Simone) de Empoli Ord. Min. , qui, 
teste Sbaralea (pag. 284), theologiam Oxonii professus est; nec 
non Poema Joannis Pcckami Angli in cadem civitate itidem pri- 
mum tbeologi doctoris. 
(1) Uaec epistola , iu omnibus horum Operum editionibus et codi- 
cibus desiderala, est ca probabiliter , de qua inquit Oudin (op. 
cit. p. 1 367 ) : Praeter autem Ula Opera , quae vulgo S. Areopa- 
gitae Dionysio adscribuntur , Ms. Epistola Arabice extat , S. Dio- 
nysio D. Pauli discipulo adscripta consolatoria ad Timotheom de 
morte D. Pelri et D. Paoli Apostolorum , ui patet ex Catalogo tam 
librorum impressorum quam Manuscriptorum Lugduno-Batavae 
Bibliothecae , anno 1674 in 4.° Lugd. Batav. edito , pag. 304. Co- 
dice 37. in 4.° tn Mst. Arabicis. 

DISSERTAZIONE suiranima, di autorc iocerto. Ms. del See. XVIII, 

di carte 98. In fol. 

In postrema pagin* legitur: Scriptum per me Aloysium Leonardi 
de MacckiaveUis Civem Bononiensem. Anno dni MccccLzxxx. Die 
vero V. Aprilis 1490. Cuius rei fldem valde infirmant ea, quae 
infra habentur sub voc. Macchuvelli Luigi. 

ECKIUS (Joannes). I)e sacro sacrifilio missae contra ludderanos 
Johan. Eckij libri duo. Cod. chart., Saec. XVI., ch. 116. In 4.° 

ln fronte huius Codicis kgitur: Rmo In Christo patrj et dno D. 
Laurentio de Champegijt S. R. E. U. S. Anastasia Cardinalj ac 
Sed. Ap. ad Gerinaniam Legato D. S. clementiss. — Michael Kna- 
buis seruitor. In mcilio, Insigne supradicti V. E. coloribus exhi- 
bitum. Complcctitur Codex iste partem lantum (idest, usque ad 
finem cap. VIII alterius libri ) eiusmodi tractatus typis cditi in 
Operum Eckii contra Lutherum Parte Secunda, quae pariter ei- 
dem V. E. est inscripta. V. Eckius inter libros impressos. 

FERRARIUS ( Lldoviccs) , Bononien. Libellus Lodouici Ferrarij 
(lc erroribus, qui nostro tempore contiugunt in celebralione 
Paschatis , et de eorum causis. — Ad Hercglem Gonzagam 
Cardinalem atnplissimum, ac sacrosancta? synodi Tridentinx 
Antistitem. Cod. chart., Saec. JLVI. t chartis 17 constans. In 4.° 

Praemittitur Epistola nuneupatoria ad suprascriptum V. E. data Bo- 
noniae V[. Id. Novcrabris moliii j cx quA dignoscimui jam nsqae Digitized by Google CODICKS * 403 

ab hoc tempore civem nostrum e Medioltno in patriam re- 
diisse. Hocce Opusculum , quod nunquam in Incem prodiit, fuit 
prorsus ignotum Cardano, Montuclae, Tiraboschio, caeterisque /qui 
de hoc Auctore locuti sunt. Unus Fantuzzius illud strictim notat 
cx vctcri huius Bibliothecae Catalogo. 

* GAFFRIDO (IL) malavvedulo, e peggio disperato Politico. 

A carte 25. Relatiosb della morte dellMllmo s. Mar- 
chese Gaufrido. 

A carte 38. Relatione de Giustiziati in Gradisca 1' an- 
no 1723. M$., di carte 39. In 4.° 

* GALLI (JACours), Canon. Donon. Animadversiones in Canones 

Concilii Tridentini, quas V. E. Carolo Cardinali Oppizzo- 
nio Bononiensium Archiepiscopo Auctor dono dedil anno 
mdcccxlv. M$. autogr., ch. 212 con$tan$. Jn fol. 

* GEMMA Secretorum, aut vera et realis Salomonis Clavicola. M$. 

mod. In 4.° 

* GENOVA. Rreve discorso su questa Repubblica ; e Statuti di essa. 

V. Relaziom n. 3 e 4. 

* GHERARLH (Silvestro). Lezione preliminare di Meccanica. M$. 

di carte 14. In fol. 

* GOSSUNl, Legato Veneto a Firenze. Sua Relazione ritornato che 

fu dalla Legazione. V. Relazioni n. 1. 

* GUGLIELMIM (Domemco). Lettera autografa a M. Malpighi. 

V. Malpiguius. 

GUIDUS (Ast. ). Pii Quarti conclave. V. supra, Creatione (De). 
fol. 254. 

HISTORIA lndulgentiae pro Ecclesia Sanctae Mariae dc Angelis, 
quam a Christo obtinuit S. Franciscus de Assisio. Codex 
membr.i Saec. XVI., charti$ 10 conttans, quarum prima va- 
cua. Char. Ualico , et pereleganti. In 4.° 

HONORIUS Augu$todunen$i$. In Cantica Canticorum Explanatio. 
Codex membr. , Saec. XV. , in 4." maj. ; kabel folia 95. 

Codex male habitus, pluviali aqua focdatus, et duabus saltem po- 
stremis chartis mutilus. Explicit: Tu dico qui es hinnulus servo- 
rum, idest filius palriarcharum , qui transilierunt (V. Bibl. PP. 
Lugd. T. XX. p. 1256. col. 2. G.). 

Quum Protogus Codicis noslri exhibeat nomen tnm Abbatis, cui llo- 
norius explanationem obtulit suprascripti libri Salomonis, tum illius 
praedecessoris , cui obtulerat illam libri Daridis ; quod utrumque de- 
sideratur in Prologo editienis Bibl. Patrum ( l. e.) et in alio a Marte- 
ne, cx ms. Signiensis Monasterii allato, non praetermittam non- 
nullas priorum linearum referre , iu quibus ipsa nomina leguntur: 

Simoni donum sapientiae cum Salomone poscenti Uonorius a uero pa- 
ctfico postulata consequi. Quia praedecessori tuo beatae memoriae ve- 
nerando abbati Chunoni librum David utrumque explanavi. Poscis 
a me, immo iubendo exigis successor eius Hbrum Salomoni* tibi 
explanari etc. Digitized by Google 404 • CODICES 

HORTINUS. V. Roscius. 

JOANNES Pecckamcs, vel de Peckano, corrupte de Picciaro. 

V. supra, Dionysics, fol. 158. 
JOANNIS Damasceni humilis Monachi atque presbyteri Libellus 

de his qui in Gde dormierunt de graeco in latinum trans- 

latus per Joannem Brianum Mutinensem. Infra Insigne Gabr. 

Palaeoti Card. Cod. chart. , Saec. XVI. , constans ch. 25. 

In fol. 

Praccedit cpistola nuncupatoria Intcrpretis ad Gabr. Palaeotnm data 
Mutinae Kalendis Sep. m.d.lxxxvi. Interpretatio hacc latuit Fa- 
bricium, qui (Bibl. graec. T. VIII, p. 800), quum quatuor alias 
interpretationes recenseat , silet de hac nostrfl , quae prodierat 
tamen, teste Tiraboschio (Bibl. Mod. T. I. p. 344), Mutinae , 
apud Gadaldinvm, 1580. In 4.° Non est hic locus animadver- 
tendi banc opellam a nonnullis Eruditis Damasceno abjudicari, 
sed in codicibus mss. et a recentioribus Graecis magno consensu 
eidem tribui. De hoc, si lubet, consule Fabricium (l. c). 

LAMBERTINI (Prosp.), Mons. poscia Ben. XIV. Lettere 22, da due 
in fuori, tulle autosrafe, scritte da Roma dal 1703 al 1712; 
la massima parte dirette al Marcbese Senatore Egano Lan> 
bertini e risguardanti il giuspatronato del Poggio. Legate in 
un vol. in 4.° 

LANZONI (Gics. ). Leltera autografa. V. Malpigdius. 
LEZIONI di Morale e di Diritto di Natura. 

Fol. 95. Varie definizioni , divisioni , e particolari osserva- 

zioni cavate nel Corso di Filosofla Morale data dal Prof. 

Prandi nell' Universita di Bologna 1' a. 1804. Ms. di car- 

te 163. 7n4.° 

LOTTINO. Discorso sopra il Conclave. V. sopra, Creationb 
(De), fol. 35*2. 

MACCHIAVELLI (Luici di Leonardo). Questa si e la forma e 
il modo come si debe ordinare e disponere quelle persone, 
che vogliono andare a consolare e conforlare li Justiciati a 
morle. Fol. 9. Luudi spirituali in varie maniere di metro, 
senza nome di autore. Fol. 41. Amaestramento in auctorita 
de li compagni de la compagnia de la morte etc, Fol. 61. 
Alcune auctoritati ( o sentcnze ) in latino col suo uulgare. 
Fol. 69. De Arte moriendi particulae sex. In fine : Scriplum 
per me Aloysium Leonardrde Macchiauellis Ciuem Bononien. 
Anno Dni MccccLxxxx. die v Aprilis. Codice cartaceo del 
Sec. XV, di carte 78. In fol. Con imagine della B. V. , che 
copre col vianto parerchie figure gcnuflesse , dipinta in perga- 
mena, ma sconciamente restaurala. Digitized by Goo r.ODKJiS 405 * MACCHIAVELLI (Luigi di Leonardo). Altro Esemplare carta- 

ceo del suddetto Codice, esso pure del Sec. XV, col pri- 
mo foglio in pergamena ; differisce dal precedente solo per 
qualche varieta di distribuzione delle materie. Tometti tre , 
di carte 18. 32. 23. In fol. 

* Copia , del Sec. XVIH , del suddetto Codice al tutto 

uguale al primo, aggiuntovi un lndice copioso delle mate- 
rie , di carte 170. In fol. 

Sub nomine huius Auctoris hoc Opus censemus, quippe quod rulgo 
ita notum, et eidem tribuium ab Orlandio, Faniuzzio, caeteris- 
que qui de eo locuti sunt. Sed perdiligenter ipso conlato cum 
alio huiusmodi opere fratris Christophori Bononiensis supra alla- 
to, lectoribus praestare possumus idem ac unum esse ac illud, 
plurimis tantum adicctis prccibus lalinis, hymnisqiie incertorum 
Auctorum vario carmine italice conlcxtis. Qua de re animadver- 
tens fratrem Christophorum septuaginta saltein annis floruisse 
ante MccccLxxxx, in quo fertur Macchiavellium hoc Opus scripsis- 
se, satis superque palam tibi erat fallacia. Cuius origo a quo 
petenda , facile arguitur ex his ipsis Codicibus, in quos profectae 
sunt haud dubio e manibus notissimi deceptoris Alexandri Mac- 
chiavellii (cuius jam ipsi fuere) incomptae adulterationes, quas 
exhibent: utpote Insigne eiusdem gentis, in secunda charta, veteri 
Scapporum suffectum, quod vix madidum evanuit; ct verba, quae in 
fine habentur : Scriptum pcr me Aloysium Leonardi de Macchiavellis 
etc. , evidenter serius exarata. Ex quo conjicio eodem furfure foe- 
datum Codicem Ravennatensem a Fantuzzio descriplum (T. V. 
p. 104). V. etiam Cristoforo. 

* MACCHIAVELLl ( Carl' Ant. ) , Sac. bologn. Origine e progressi 

della Sagra Scuola delJa Conforteria di Bologna dall' anno 
1350 a tutto il 1759. Con lndice universale. M$. aulografo. 
T. VIII. In fol. 

* Catalogo di tutte le Giustizie seguite in Bologna dal- 

T anno 1030 sino al 1786 eslratto da varie antiche croni- 
che, s\ stampate come manoscrilte; con Indici varii di tutto 
cio , che si contiene in esso Catalogo. Ms. autogr. , T. VI. 
(due dei quali contengono gVIndici). In 4.° 

* Ragguaglio de' delilti commessi dai Rei giustiziati in 

Bologna dal 1740 al 1757. Ms. autogr., di carte 53. In 4.° 

* Libro di quel tanto, che e occorso a me Abate Carl- 

antonio di Gioanni Antonio Macchiavelli Maestro della Sa- 
cra Scuola de' Confortatori di Bologna sotto il mio Censo- 
rato nell' anno 1744. — Id. solto il Censorato dell' anno 
1758. — Id. sotto il Censorato del 1759. M$. autografo , 
T. III. In 4.° 

* Risoluzioni fatte da Discepoli e Novizzi sopra i XVIII 

Quesiti proposti dall' Ab. Carl-Antonio Macchiavelli ncll* an- 
no 1744. M$. di varii caratt. In fot. 

Digitized by Google 406 CODICES 

* MACCHIAVELLI (Carl* Ant. ). Quesiti proposti e decisi netla 

S. Scuola de' Confortatori di Bologna dal sudd. Autore nel- 
Tanno del soo Censorato 1750. Con Indici. 31$. autogr. T. 
II. ln fol. 

* Quesiti, corae sopra, proposti e decisi nell' anno 1759. 

3Is. autogr. In fol. 

* Descrizione di CXIV. SSri Maestri Ordinarj della Sacra 

Scuola de Confortatori di Bologna dal 1483 ai 1751. 31$. 
autogr. In fol. 

* Le Ore funeste in occasionc di consolare li Rei con- 

dannati a morte, cioe : Quesili pralici proposti ed esarai- 
nati nelle Sessioni teoriche della Sacra Scuola de' Conforta- 
tori di Bologna. Ms. autogr. 17-24-40-57. T. IV. In 4.° 

* Rituale della Sacra Scuola della Conforferia di Bologna 
ad uso delle Conforterie pratiche della istessa Citta compi- 
lato nel di 20 Agosto 1733. 3Is. autogr. In 4.* 

* Esercizio pratico del Maestro Consolatore per le Con- 

forterie, secondo il Rituale della Sacra Scuola de f Conforta- 
tori di Bologoa, compilalo nel di 29 Agosto 1740. Ms. au- 
togr. In 4.° 

* Proteste da farsi dal Paziente e Raccomandazione del- 

T Anima da farsi al Paziente. Portata questa in Lingua Ita- 
liana per maggior intelligenza de' poveri Condannati a roor- 
te dalCAb. Carl-Ant. Macchiavelli. Opera fatta a di xm 
Feb. 1746. 3Is. autogr. In 4.* 

* Inventario di quanto conservasi uella Residenza della 

Sacra Scuola de' Confortatori , e nel loro Archivio, e di 
quanto appartiene alla medesima Sacra Scuola. Ms. autogr. 
di carte 8. In. 4.° 

* Invenlario di tutte le cose , cbe sono appresso di me 

Dott. Abate Carl-Ant. di Gio. Antonio Macchiavelli come 
cose roie proprie concernenti alla Conforteria , o di cose 
staropate, manoscritti, o di mobili. 3Is. autogr., di car. 13. 
In 4.° 

Omnia haec Opera Karoli Antonii Maccbiavellii nunquam in vulgus 
prodierunt, et ipsum Fantuzzinm prorsus latuere. Ipsa autem ma- 
xime sunt argumento ad eius singulare studium comprobandum in 
velus noBtrum Collegium Sodaliom capite damnatis opitulantium. 

* MACCHIAVELLI (Nicol6). Opere. 31$. dcl Sec. XVIII. T. II. 

In fol. — // primo, di carle 502, contiene i Libri otto delle 
Istorie Fiorentine. // secondo, di carte 623, t Discorsi sopra la 
Deca di T. Livio, II Principe, la Vita di Castruccio Castra- 
cani, i Rilratti di Francia e dell' Alemagna. Digitized by Google CODICKS 407 MALPIGHIUS ( Marcellus). Litera autograpka ad doctissimos 
Regiae Societatis Anglicanae Viros, data Romae 13 Junij 
1693; eiusdem, Praelectio pariter autographa pro anno 
1667 et 68 1 de Medicamenlis. — Accedunl: 

Lettere autografe dei seguenti illuslii 31edici e Naturalisti 
dirette la massima parte a Marcello Malpighi 

Aldertini Franc. Ippol. Morgagni Giambattisla. 

Bartolini Gaspare. Oldendcrg Enrico Segret. della 
Bonfiglioli Silvestro. Societa R. di Londra. 

Borelli Gio. Alfonso. Pigozzi Vinc. Ant. 

Guglielnlm Domenico. Redi Francesco. 

Lanzoni Giuseppe. Stenone Nicolo. 

Marsigli Luigi Ferd. Vallismeri Antonio. 

Hae [literae dono datae Karolo Oppizzonio Card. a Cajetano Atti, 
quum ipse Y. E. vi. Id. Maij m.dccc.xli cxhilaraverit optatissimo 
adspeclu patriam Malpighii , plurimi sunt habendae , quippe quae 
typis haud evulgatae , ct de quibus praeterea prorsus silet ipse 
Alli in eius Notizie deUa Vita e delle Opere di M. Malpighi edit. 
an. 1847, eo probabiliter quod illas, dono mitteus, non exscri- 
pserat. 

MALVETIUS ( Vinc. ) , Card. , Archiep. Bonon. Epistola pastoralis 
prima. Ms. , chartis 7. In fol. 

Nondum evulgata, ac Fantuzzio haud nota. 

MANFREDUS ( Hier. ) , Bonon. De Principe eius vita , et mori- 
bus Tractatus. In quo omnia , quae ad banc materiam per- 
tinent carptim explicantur. P.* Pars. — Ad Amplissimum 
Cardinalem Paleottum Auctore Hieronymo Manfredo Bonon. 
Jureconsnlto. In fine Epistolae nuncupatoriae ad eundem V. 
E. Bonon. VIII. cal. Martij mdlxxx. Cod. chart., an. 1580, 
chartis 20 comtans , quarum postrema vacua. In 4.° 

Fantuzzius hoc Ms. notat ex veteri huius Bibliothecae Catalogo. No- 
tat etiam inter Opcra ciusdem Auctoris typis prodita librum , cui 
titulus: De Principe et Ckrisiutna Religione Principis Summaria 
duo ; quo non perspecto , nescio an diflerat a suprascripto tracta- 
tn, nec ne. 

MANOSCRITTI miscellanei intorno avvenimenti, affari pubblici 
e privati ed altro dal 1800 in poi , riuniti, con relativo In- 
dice, entro dieci Capsule, quattro delte quali contengono 
Bolle, documenli, lettere e simili risguardanU la Persona 
deII'Emo Card. Oppizzoni. 

MARSIGLI (Luigi Ferd.). Lettera autografa n M. Malpighi. V. 
Malpighius. 408 COOICES MAZZETTI (Serafino). Serie cronologica degli Arcivescovi di 
Bologoa , e de' relativi Vicari , Pro-Vicari , Uditori , Sinda- 
ci, e Notari. M$., di carte 125. In fol. p. 

Opus haud excusum K. Oppizzonio Card. ab Auctore inscriptum, 
et muneri oblatum xv kal. nov. anni m.dcccxxxix. 

M. G. ( Monlanari Giuseppe). Osservazioni sopra la Gramma- 
tica Ilaliana Lalina dell' Abate Giacinto Barbieri (uscila 
in luce nel 1823, in Roma pei tipi di Franc. Bourlii). Mt. 
di f. 28. /n 4.° 

MISSALE secundum consuetudinem Romanac Curiae. Codex membr. 
anni 1468, constans chartis 285, duabus tabulis et plurimis 
literis initialibus auro coloribusque exornatus. In fol. 

Fuit jam hoc Missale Sodalitatis nostrae S. Jacobi Apostoli (cuius 
erat Ascelerion ad Mariae Magdalenae , vico S. Donati), ut liquet 
e concha, eiusdem insigni, duobos in locis prostante, et evidentius 
hisce ex verbis , quae in folio 284 habentur: Hoc Missale fecit 
fieri Societas Sancti Jacobi apli sub anno domini miUesimo qua- 
dringentetimo sexagesimo octavo Sanctissimo in xpo pri domino 
dno paulo diuina prouidecia ppa secundo orate p scptore. 

MONTALBANI (Ovidio). Libro per li Punti, o Quesili che nella 
sacra Scuola della Conforteria si discorrono di tempo in 
tempo proposti dalli SSri Censori cominciando 1' anno 1639 
sotto il Censorato di me Ovidio Montalbani ( fino al 1669). 
Libro di fogli 110, quali stampati, quaii mss. , e questilapiu 
parte autografi. In fol. 

Opus caeteris huius Auctoris a Fantuzzio notatis add«ndum. 
MONTANARI (Giuseppe). V. M. G. 

MORGAGM (Giambatt. ). Lettera autografa al Dott. Ippolilo 

Francesco Albertini. V. Malpigiiius. 
NICEPHORI Xanthopdli Synaxarion etc. V. Antiochus, fol. 71. 
NOMINA, Cognomina, Aetates, Nationesque, ac Professiones 

Monachorum omnium Olivetanae Congregalionis. 1 750. Jlfs., 

Sacc. XVIff., foll. 118. fn 4.° 
OLDENBLRG (Enrico). Epistola aulograplia ad M. Malpighium. 

V. Malpighids. 

OLIVETANA Congregatio. Nomina, cognomina, aetates, etc. Mo- 

nachorum omnium supradictae Congregalionis. V. Nomina. 
OPPIZZONI ( Carlo ) , Arciv. di Bologna. Omelie , Discorsi mo- 

rali, lstruzioni catechistiche , ed altro. Ms. autogr. in varit 

sesti } entro Capsula. 
Serie di documenti, bolle, ed altro risguardanti la Per- 

sona del Card. Carlo Oppizzoni. V. sopra, Manoscritti. Digitized by Google 409 * ORAZIONI, chc si recitano dalla sacra Scuola de' Confortatori 

di Bologna in occasione di consolare i rei condaunati a 
morte. V. Caparozzi. 

* PACIOLI (Luca). V. Arte. 

* PALEOTTO (Alfonso), Arciv. di Bologna. Libro secondo della 

Vita del medesimo scritta da se stesso. Cod. cart. del Scc. 
XVII. in 4.° di fogli 80, i cui primi nove contcngono il Re- 
pertorio del sudd. Libro. 

E tribus libris, nunquam evulgalis, quos Alphonsus Palaeotus scripsit 
de sua Vila, alterum tantum compleclitur Codex iste. De hoc Ope- 
re, ejusquc Codicibus fuse loquitur Fiori apud Fantuzzium T. VI. 
p. 233, qucm videsis. 

PANYTNIUS (Oncphriis). De varia Creatione Romani Pontificis. 

V. CRE VTIONB ( De ) clc. 

* PFXCKANO vel PICCIANO ( Joannes ne). V. Dionyshs. Fol. 158. 

* PENSABENI (Cristoforo), Bologn. Le prime , ed anliche Leggi 

della sagra Scuola delli Confortatori della Citta di Bologna, 
composte a di 14 marzo 1556. M*. di inano deW Ab. Carl- 
Ant. Macchiavelli , di cartc 15. In 4.° 

Orlandius ac Fantuzzius notant hunc nostrum civem Statuta, Or- 
dinationesque collegisse suprascriptae Sodalitatis , sed ipsarum 
titulum haud exhibent. Animadverlendum est illud a nobis allalum 
impressum esse. Praecedit Prooemium, quod incipit: Christoforo 
Pensabeni Discepolo al Mag.co M. Ant. Monti dei Cottellini Prior 
dignissimo de la Compagnia de V Hospitale de la Morte et capo et 
Principe de la Scola delli Confortatori : et alli Molto honorevoli.... 
Matstri di essa Scola et Confortatori etc. Sequuntur duodecim Le- 
ges, dcinde Actum tabularii , quo eaedem conflrmantur. Ex his 
nonnibil mutatis decerpta fuere Statuta ipsius Sodalitii allata sub 
voce Constitutioni ioter libros impressos. 

* PlGOZZl (Vinc. Ant. ). Lettera autografa. V. Malpighics. 
PISANELLI ( Raluassare ). V. Relazioni n. 5. 

* POLIZZOTTI de' Condannati a morte in Bologna dal 1641 al 

1734. T. II. in 8.° obl., parle ms$, , parle statnpati. 
PONTIFICALE Graccum ad Caeremonias quasdam, quibus nunc 
ulitur Graeca Ecclesia , accomodatum. Gracce. Cod. chart. 
Saec XVI, ch. 22 conslans. Jn fol. 

In medii huius CodicU fronte insigne prostat ornamento distinctum 
Gabr. Palaeoti Card. aere caclalum. Nonnullae e prioribus charlis 
interiorem ad marginein Mattis erosae exhibeoLur. 

PRANDI (Giroiamo). V. Lezioni. 

52 Digitized by Google 1 4 1 0 CODICES 

* PIUNCIPJ (I VERI) opposti agli errori del XIX secolo, ovvero 

Nozioni posilive sui punli fondamentali della hlosofla, della 
politica e dclla religione del Sig. V. di B. Trad. inedita dal 
franccse di F. C. ( Filippo Cappi , Colonnello). Con leltera del 
tradutlore all* Eminentiss. Oppizzoni , del 30 Sett. 1835. 
M$. di c. 98. In fol. 

* QUADERNO de varias escrituras en las difrrencias de iurisdi- 

ciones ecclesiastica Yreal del estado de Milan. mdxcvh. Cod. 
charl. , exeunle Sacc. X VI , partim hispanice , parlim italice et 
latine conscriptus., constans ch. 140. In fol. 

In poslrcma pagina haec habentur. Praesens uolumen paginar ; cen- 
tuni quadraginta inscriptum p. facie : Quadiemo etc. Transumptum 
fuit a libro impresso sinc nomine impressoris et loci . . . Et quia 
facta diligenti collatione concordare inueni cum originali praedicto, 
omissis tantum quibusdam eapilulis sub loco adnotatis ; Ideo pro 
fide ego Not. infrascripstus subscripsi , et signum mei tabellion. 
apposui. — Ego Tiburtius Dauerius etc. 

* HEDI (Francesco). Letlera autografa a M. Malpighi. V. Mal- 

PIGIIIUS. 

* HELATIONE della morte del Card. Carafla , del Duca di Paliano 

suo fratcllo, del Conte d' Alife, e di D. Leonardo Cardines 
fatti morire da Pio IV deII'anno 1562. 

Cart. 7. Morte di Troilo Savelli dccapitato in Homa in 
Castel S. Angelo alli 18 di Aprile 1692. Ms. del Saec. XVIII, 
di cartc 72. In 4.° 
+ dclla morte del marchese Gaufrido. F. Gaffrido. 

* de Giusliziati in Gradisca T anno 1723. K. Gaffrido. 

* di quanto occorse il 18 Agosto 1769 in Ferrara per la 

liberazione di Gioscflb Guglielmini condannato alia forca. 
Librclto parte ms. , parte stampato. In 8.° 

* RELAZIONI , ed altre Scritlure diverse. T. II. Cod. cart. del Sec. 

XVI , di varii caratteri. In fol. 

1. Helatione del Clar. Gussoni al Ser.° Principe di Vene- 
zia di tutto quello ch' ei ha praticato nella sua Legazione 
di Firenze , ritornato che ne fu T anno 1576. Cart. 46. 

2. Relatione degli Stali e della persona del Ser. Arciduca 
Carlo fatta da Amhasciator Veneto. Carle 29. 

3. Discorso breve della republica di Genova. Cart. 20. 

4. Reipublicae Januensis Statuta. Cart. 33. 

5. Pisanelli lialdassarre. Relatione di al< uni particoUuri 
dell armata, occorsi I' anno 1572. Nella quale si narrano i 
principii e le cagioni delle discordie e inalo soddisfatlioni , 
che tra confederati sono nate et i disordini , che da cio 
sono seguiti. ( arte 7. CODICES 411 

6. Scritture diverse sopra gli Svizzeri , tra le qtiali Cop- 
pia della Legha tra Henrico III. Christianiss. Re di Fran- 
za et delli XII Cantoni Svizzeri el loro confederati rino- 
vata nel 1582, etc. Cart. 40. 

7. Oratione del Sig. Giorgio Scandarbech Prencipe d* Al- 
bania a SSri Albanesi et a Rettori Venet. t ed altri scritti 
relalivi. Carte 17. 

8. Consiliarioium Regni (Poloniae) Juramentum, ed al- 
tre Scrilture risgtiardanti il medesimo Regno. Cart. 17. 

9. Relatione delle cose di Moscovia. Carte 4. 

10. Relalione di M. Vincenzo degli Alessandri al Ser. 
Principe e SSrie di Venezia delle cose osservate da lui in 
Persia. Carte 11. 

11. Scandaglio di quello si spende a fabbricar una Gal- 
lera sottile nuova, et fornirla di tutto 1' occorrevole. Carte 11. 

12. Difterenza nata tra '1 Barone della Guarda et Pietro 
Strozzi. Carte 24. 

Tomo II. 

13. Relatione delle cose di Spagna. Cart. 40. 

14. Relatione del Caso del Principe Don Carlos di Spa- 
gna , ed altri scritti risguardanti il medesimo Caso. (7. 11. 

15. Relatione del Clarissimo m. Michel Suriano ritornato 
Ambasciatore da Filippo Re di Spagna. C. 73. 

16. Particolare Informatione di Venetia alla Regia Sacra 
Cat. Maesla etc. C. 25. 

1 7. Memoria di quel che fruttano al Re di Spagna le bolle 
della Crticiata et altre bolle di Chiese etc. C. 5. 

18. Relatione delle renditc ordinarie del Regno di Casli- 
glia. C. 38. 

19. Relatione della Corte di Spagna fatta da Mons. Vi- 
sconti Nuntio a Pio IV 1' anno 1564. C. 12. 

20. Relationi di tutto il viaggio e successo dell' Armata 
Catt. dell' impresa di Tunisi descritto da Don Giuseppe 
Torla l'anno 1573. C. 49. 

RITUALE Sacramentorum. Codex membr. Saec. XV. , charlis 40 
constans } quarum prima ac poslrema vacua. Jn 4.° 

* RONNA (Tomm. ), Can. e Parr. di S. Babila. Mose Bambino. 

Azione Teatrale. Ms. mod. di carle 24. In fol. 
ROSCIUS HORTINUS (Julhjs). Piae exercitationes. Ad Illum et 
ampliss.um Card. et Arcbiepum Bono. Gabrielem Paleoltum. 
Cod. charl. Saec. XVI., chartis 15 constans. In 8.° 

* SASSI (Vinc. ). Campione con le Misure, Piau te ( a colori ) , Con- 

fine^ Sito, e Raggioni delli tcrreni e Casamenti del Mona- 
stero delli RR. PP. della Certosa di Bologna fatto d* ordine 
del M. R. P. D. Gio. Battista Capponi Priore di detta Digitized by Google 412 . CODICES 

Certosa, al lempo del K. P. D. Andrea Rossi Procuratore 
di esso Monastero,.... misurati, lineali, disegnati et descritti 
da me Viuc. Sassi publico Agrimensore in detla Citta del 
anno mucxiii. Codice cart. , di fol. 31. Infol. 

* SCANDAHBECH (Giorgio). V. Relazioni n. 7. 

* SINODO di Pistoia. Letlere e promemorie appartenenli al delto 

Sinodo, ed alle Sessioni preparalorie al Concilio di Firen- 
ze. Ms. di carte 58. In fol. 

* SPAGNA. Kelazioni delle cose di Spagna, ed altre Scritture ris- 

guardanti la medesima Nazione nella seconda meta del 
Secolo XVI. V. Relazioni n. 13-20. 

* STENONE (Nicolo). Lettera autografa. V. Malpiguius. 
SUBEKTI (Petkus), Episc. De cullu Vineae Domini liber, alias 

de Visilalione episcopali. Codex chart. an. 1579 , in fol. , 
duabus columnis comcriptus. Habet folia 150. 

Opus typis editutn, ut liquet vcl ex hisce verbis, quae in Codicis 
(ine habentur: Finis libri de cultu Vineae dni, cdiat de Visita- 

tione Episcopali Impressiq ; ( Parisiis ) impensis francisci 

Regnaul. Anno scdutis Millesimo quingentesimo decimo quarto. Die 

vero secunda mensis Decembris etc Bernerius gallus Rhe- 

mensis scripsit Roma. 1579. 

* Si;KKIANO (Micuele). V. Relazioni n. 15. 

* SYNODUS Bovinen. 1578. Decreta Sinodalia Rmi D. Angeli Ju- 

stiniani episcopi Bovinen. pub.ta in Sinodo p. ipra b(ab)ita 
in Ciuilate Bouini die xuu Octobris 1578. Cod. chart. Saec. 
XVI, foll. 35. In 4.° 
TEODOLl ( Fhanc). II Primo libro del anno santo di Franc. Theo- 
doli da Forli. Cod. carl. del Sec. XVI. , di fogli 47. In 4.° 

Praemittitur Auctoris Epistola ad ( Gabrielem ) Palaeotum Card. da- 
ta Romae, in qua ait se notavissc in margine auctoritates alia- 
que huiusmodi, ut dicio pareret suprascripti V. E. 

* TESEl ( Angelo). Recitativo e Coro umilialo all* Arcivescovo Op- 

pizzoni , poslo in musica dal suddelto , ed eseguilo nel Se- 
minario la sera delli 20 febb. 1803. Ms. di c. 30. In fol.obl. 
TORLA (Ghseppe). V. Relaziom n. 20. 

* VALLISNIEKI (Ant.). Lettera autografa. V. Malpighius. 

* VISCONTI Mons. Nuntio a Pio IV. V. Relazioni n. 19. 

* ZOCCHI ( Llcia ). Operelle varie ascelicbe. Ms. mod. in 40 fa- 

scicoletti. In 4.° 

* ZONDODARl (Ant. Felice). Trattato del ForfUrbano, o sia 

Libro di Memoric fallo da Mons. lllmo Ant. Felice Zondo- 
dari , nel tempo dclla sua Vice Legazione di Bologna ( dal 
25 nov. 1693 al 13 marzo T598). 3/$. di carte 92. /n 4.° \ 707351 17 5 39 VA>^>^^ .v^www- 
«.' Google ■ 0 K91 Digitized by Google