Skip to main content

Full text of "Gemeente De Bilt –`Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, aanbrengen van een tussenvloer in een bedrijfsgebouw, op het perceel Industrieweg 22 A U1 te Maartensdijk."

See other formats


DE BILT 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente De Bilt. 


Nr. 127332 

30 december 
2015 


Gemeente De Bilt - Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, 
aanbrengen van een tussenvloer in een bedrijfsgebouw, op het perceel 
Industrieweg 22 A UI te Maartensdijk. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: 


Voor: het aanbrengen van en tussenvloer in een bedrijfsgebouw 

Locatie: op het perceel Industrieweg 22 A UI te Maartensdijk . 

Geen bezwaar of beroep 

Op grond van artikel 6:3 Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit geen bezwaar en/of beroep 
worden ingediend. 


1 


Gemeenteblad 2015 nr. 127332 30 december 2015