Skip to main content

Full text of "USPTO Patents Application 09848616"

See other formats


t 

o 
o 

CQ pCfJisEZJUN TEl 

positive control CD E2 If 

"I 

■I E2 
(TE) BHK 

cell culture 
(negative control) FIG.1 A o 
o 

UJ 

—I 
m I 

LU 

CD g 

CO 

2 X 

X ^ 

0) ■ 

:Z CO 

p O 

ui O c 
o 
'co 

CO 
<D 

X 

^ X 
,o O) 

O I 

TO O 

UJ O 
o 
a> 

CO o 
o 

0) 

> 
IS 

0) 

UJ 3 o a? o 
o " « « 

CD ^ O CD CO CO 

6 t 5 2 

a" >- 

CL 

8 

UJ 

ffi CO 
UJ 
QQ o 

O: 

1^ 1 2 3 
HBcAg-JUN + 
hGH-FOS 

hGH-FOS FIG. 7 
uojjniip 
Lunjas 09-" I I'e (luu (^gp) qq 

• ' H • _ 

(ejss pe^niipajd xog 
26o|-) J8;!j vsna 
'9- "5. 

CM 

Q 

CM ■g 

Q. 
0) 
Q. 

(0 

z 
I- 

T3 

a> 
u 

■D = 

.£ ^ 

(I) 3 

O - o 

Q. 

I 

c 

'55 
o o — 

CO 
CD o 
in 


o 
o 

• • 


:200 


V— 


m 


m 


□ 
CD 

00 (luu 09t7) ao to 
o 

CO LL. r-^ CO in ^ CO CM 
o o o o o o (aiu ogp) QQ 

o s 

CO 8 

cri o 
o 8 peiniipQjdixot' 'sBoi-) Jem vsna 
uouniip LUnjes oq:|. JB (luu 09-t^) QO