Skip to main content

Full text of "USPTO Patents Application 10670332"

See other formats


(12)Wfffta*ft«fC»^^T»lll**LfcH»ffl« (i9) m^Mmmmmm 
(43) brr^hb 

2003 ^3 M 27 H (27.03.2003) 
PCT (10) BRg^BBS-^ 
WO 03/025924 Al (51) ■ KmVr&M 7 : 

(21) brum*: 

(22) nutans: 

(25) aPStHM(DMffi: 

(26) SR^BHCOSSg: Gl IB 7/24, 7/0045 PCT/JP02/09300 2002 ^9 All B (11.09.2002) PR B*I5 (30) ffi$fe*tT^-^: 

4#M2001 -278080 2001 ^9^13 0 (13.09.2001) JP 

(71) a^mx (^m^m<^x<Dmmm[z'o^x): ^>r- 

"T^—^T^ 4*iC#*± (TDK CORPORATION) [JP/JP]; 
T 1 03-8272 IE B*«— T S 13#1* Tokyo 

(JP). 

(72) fejltf 

(75) xnt/uiA f#mic-3^t(D^: 7kfteai5 

(MIZUSHIMA,Tetsuro) [JP/JP]; T 103-8272 iCglfP 
**l* B**S— TB13#1# t-T — T-T— 
xfc^ttft Tokyo (JP). S'J* 2fc£|5 (YOSHINARI,Jiro) 
[JP/JP]; t 1 03-8272 m^tP 12 0*ti|-Til3g 
l^f — =f<< — *T<4 tfci^fctft Tokyo (JP). Hlft H 
(KURIBAYASHI,Isamu) [JP/JP]; T 103-8272 ISS 

B*4S-TS13#1-^ ^f-f-T^-W t* 
iC^ttrt Tokyo (JP). WiEf (AOSHIMA,Masaki) [JP/JP]; T103-8272 XmS B*«— TB13* 

1^ «Y — 9 << — W Tokyo (JP). ElS 

K (MlSHlMA,Koji) [JP/JP]; T 103-8272 X1S 

ie b*«-tii3#i^ ^-r — ■x-t'— w*sc# 

ai^ Tokyo (JP). 

(74) ftSA:tBUJ*f6, ^(MATSUYAMA,Keisuke et ah); 
=F 151-0053 *a»aS«B«^*-T B 10f12§ 
fflfrS tf;U Tokyo (JP). 

(81) Ih^H (H Fty: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, 

BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, 
DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, 
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, 
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, 
NZ, OM, PH } PL, PL, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, 
TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, 
ZM, ZW. 

(84) tS^S (fcm): ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, 

MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), O.— => 3/7Wlf 
(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 3 — □ y/i 
(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, 
GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR), OAPI W 
I*F (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, 
NE, SN, TD, TG). = (54) Title: OPTICAL RECORDING MEDIUM 

= (54) mw<D%m: mm^m^mmit. #iB«*»&tf*iE«*ii .10 as 
O 
Mbps or above can be ensured. (57) Abstract: A high-speed write-once optical 
recording medium employing a laser beam blue 
or one with a shorter wavelength, and an optical 
recording method and an optical recorder for 
recording thereon. The high-speed write-once 
optical recording medium (10) comprises a recording 
layer (18) and an light transmitting layer (22) formed 
sequentially on a supporting substrate (12), wherein 
the recording layer (18) comprises first and second 
subrecording layers (18A, 18B) laid in layer and 
principally containing Al and Sb, respectively. When 
the recording layer (18) is irradiated with a blue laser 
beam from a laser light source (24) through the light 
transmitting layer (22), Al and Sb contained in the 
first and second subrecording layers (18A, 18B) are 
diffused and mixed thus forming a recording mark 
having a reflectivity varied irreversibly through the 
mixing. Thickness of the recording layer (18) is set 
such that recording at a record transfer rate of 35 WO 03/025924 Al (57) 

i^^illSS^ffi^^-^ft: 1 0 (4, 1 2 ±td. IQftS 18, * 

22^: <DMVft LT& 9 , 1 8 I1A 1 X t>* S b Sr^ft-? 

n^^ir-r %m i &t>*3? 2 gijis^ji i8A, i 8 b &mm 5 % 

fr£<^2£SG9 L. -tP \s — V%M 2 4 75-6, ftifilJl 2 2jSr^LTBE 

^JS 1 8 tlHJH- It, ffi 1 2 giJfE^Jg 1 8 A, 1 8 B Ic^li; ftS 

Al. S b # flg |t J; 19 fcf tt^$iX, ^(DWL&\* ioTSM^ 

<Z)|B^S 1 8 (Dm&te, 3 5Mbps £1 Ji<DlS^c^i^^^-ei2^Wtg^ 
J; 5 ^^ttTV^S. WO 03/025924 PCT/JP02/09300 m b m 

10 fjm£n~rv>5 0 

OM (read only memory) ^ ^ ^<Z) 3tefB®^f£ .fc 3 R W 
(rewritable) ^ 4 f (D %mmfy&Vf £Sf§|p| £ fix § ^ > W&yJ&^J; WO 03/025924 2 PCT/JP02/09300 r. <om W n ± !Bt£* © JS ^ it ^ t & $ n tc h <d -e &> o x „ 
n&m^s m^^wr<Dm.^&^(D u-^%\t & v mm^mm^mm 

ftmmmfcs ytmm^mR xpjtmmmm &*Hfti- s^t^iwtt^o 

(1) 3:fM#:_L^ ^fe<i: 1 fe> lB«Ss'3teaiB»*srolg-e^* 

3-5 Onm^'^tLs PTIB U — if 2 0 0 -4 5 0 

15 nm, r Ol^ — lP3fc©fiait^fflV^S^«J^^X©WP*^ 0 . 8J^_L© 
l^^X^^J^V^fcv-^^ J: t) , 3 5Mbps K±©IH^llSt 

(2) BiJlBg'Jfe^/i^ff 1 ~ 3 0 nmt £ fa ft Z. t £r #t§fc i: i" 5 

(i) <D#immfcm%i&mi&fto 

20 (3) fufB3fejgii/l<£>ff^£r 5 0 ~ 1 5 0 » m t L1tZ. £ £r#f§fc£-f- 

5(1) Xtt (2) ©Wj*5ilB®3teiB»jK#: 0 

(4) mrlBs ( JIB^Ii<^ 5 "k^fc < h t> lJittA 1 U 

ix N ko, Sb^i^H, ffrfBW — If ft ©Hi ft K £ 5 n MfB^giJfa 
25 iSm^HSA USb d^f tti^tS J: 5 ^$tLfc^ i 
(1) , (2) Xte (3) 0>iSij&3!fBM3tefB®#£#o WO 03/025924 PCT/JP02/09300 

3 

(5) 1 N 2, X« 3 JC*5V^-C. pfiBIiJIB^Ji© 5/fe4>&< 1 JBtt 

S i =£r^J$#£ U m<£>4>& < t t> 1 JP «U BUlS S i £ £ "T 3 S'J 

Kitizij: 19 s mm&mmmmi^mznz s i t cu^i^ts «fc 5 ^ 

(6) ffTfBgi]fB$iJ!<£> 5 fe^ft < t 1 flBfc*3fr5^J*#&JI i: > - 

MSiil, A g/S i s Zn/Si, Au/S U Al/Ge N C u 
/Ge x Ag/Ge, Z n / G e „ A u /G e <£> 5 *> N ^ftl^©M 

ti5 2o©i^^l^i^t ; 5i5 1^^fc-^^^5 (1) ^ 
(2) Xte (3) <Diff3tii!BM^!BMf*o 

20 — ^^r^figbs E.o N r<E>lBfS:i|ei£5£&& 3 5Mb p s £X±b bfc 

(8) BtlBV^-f ^2 0 0~4 5 O nmi L, ^(Dl/-if^ 

j??l^5 0-150 /imoflrlBateaiaJHWJ; t) into. 8J^±©M 

25 mjtfeo WO 03/025924 PCT/JP02/09300 

4 

10 -if^^j: 1 ?^ 3 5Mb p s j^_b©iB»te5g]a«*t?ia»'sr^ite«t 5 

(10 ) t&l3l ifftOj&Ste 2 0 0 ~4 5 0 nm, ftijfBia^3fe^^ 

15 

25 £ 5 !3te*^0J!<7>0»M 3 ©3fclB»jKfrtc*3JtSIB»RriB*^'-1f r ^ 
|§ D! £: mfi-f - 6 «> <D ft & <^ J#fl8 WO 03/025924 5 PCT/JP02/09300 m 2 mm&m i e , mmm is, n i fmfcjs 2 0 , rik, ^iiiiJi 2 

0 ~ 4 5 0 n m, iitf4 0 5 n m©ffe© 1/ — if ^fc^:. JtMiMiM 2 2 
SrilbTitrifBfBiiJS 1 8 \z.mM-TZ> Z tlUot, Mttli^oKM^ 

10 ^±^it5^2 s'jta^s i s b h %mm b-c«i& bit > 

H 1 2 glJfB®JS 1 8 A s 1 8 B £ fh 5 fftlB^ 

kfctK X> tulB^ltP l 4 te. y J; 9 f&lB3mg 

20 ~ 2 0 0 nmgSi^TV^„ 

itfjlBjgl&^f^ffmfrgl 6, 20li, *HZnS-Si02^ 
tfyV (Z n S : 8 0 S i O 2 : 2 0 ^E- ) ^M^X^^y 

? y ^ r^Lf^©t«i)^, ^2^m#:a 1 e«j?$'5~2 

0 0 nm^mZfrMm 14j:iC x XfS 1 ^mfrS 20!iH$5~200 
25 nm-e, fufBlEf^Jg 1 8 Sr. fil 2 if Mf*® 1 6 £ * &31 jA if £ 5 b WO 03/025924 6 PCT/JP02/09300 J£^tf5 10 0 /x mfS^(D^^im^«J3|ji^^y # — tf* — h v— h 

HUlBIBItJS 1 8 (DW-Zf-fe 3 ~ 5 0 n l<fi5~20nmif 
5 So ^^fi s H 1 RXfifS 2 I'JfB^S 1 8 A, 18B^iif5±^M 
ST'feSA 1 b S b feSV^^^^^^, fB^® 1 8 {£ s fe^4 0 5 n 
m©ffe V— IfftSrHBIt Lfc fc€T> 35Mbps ^JKDfB^te^^^t- 

10 i^T'f 5IBifelM3 5Mbp s (1, 7) RLL^fi 

f ^y^A'lfy b^^O. 1 2 J um s fB^IM5. 3 m/ s N 
7- ^/P^ p y ^ 6 6 MH z N 7^-—^r y b$isfs£r 8 0 % £ Lfc £ # 

(D m # it © t a & $5 as & m t* a o 

ft*3 N BfrlBftSiSJi 2 2 Xt*3& 1 ^S#:JI 2 0 ©J?^.p±, BIHBV — if 
15 ft 31 2 4 u — -if3feSria<iJi 1 8 ^fiSJH-**S*t*i^>'X 2 6 (DP 

p®: (na) sro-. 8 5 t Lt't w^^—fyt^mmm i 8izmyt 
x,-fttraa»2.R^ifi«fr» i 6," 20^ BMb«K 

20 HtfBfBiili 18^, 7k3^^^<^#L<D#;* a»b^f£i- 5 5 „ X. 

) 

25 X, HiTlBfB^ji 1 8 4r* Jtt5l 1 3tt5|R 2glJfB^S 1 8 A N 18B 

LTfc .fcv^s, f[Ji <D tg ^ # 5 $s#P ^^TV^Tt J; V N 0 WO 03/025924 7 PCT/JP02/09300 A 1 ^i^^^tSU S'JtaiiJB l 8 A^^^jp ^friZ^m t Lttt, 
C r N T i „ N i ^(DpI^ft^rtRj-h^itS^M^^O^^ < £ i> 1 

0* < > s b ^±^tt5i2 gijfa^s i 8 b \z.mM£frz>7umt b 

Tte. Ill b , IV b N Vb s VI b ©#ft^JRi-»7n5ROd>J& < Hit 
tfS^LV^ {IU Sf52B>]fB$IU@ 1 8 BftS bfcit^fefS^^tLSii: 

tufBta^JS 181 Hi S'JIB^e 1 8AJ:|2 S'lia^if 1 8 B 
^^^/(Z)fcfe(Dftil(Z)5n^^ bTfis ffillBJff 1 @'JfB«Jf 1 8 AXfiH 2 

S'JtaitJ! i s b \c^\^xmmjtm t ltjjh^hs^*©^ < £ t. 

ltttfS^slf bfrSo X, ^JB«itt^35 s 5 0 0~ 1 0 0 o^ccofgiart^ 
1h&fc&%®frt>^$t.is*ix^x h rcQ^^EJS<7)Jf:$ 0^b< 

X, fufBIB l S.t>*!H 2PJIB^S l 8 A, lSBl^Mt^iMii® 

jLfa<7)<fc5^ 2 o^gijia^is^ffe ^T^^^tLfcta^ji i si 

H 1 ^.tFm 2 giJlB^Ji 1 8 A, 18 B^Hl^^^^Mit^SoV^T^Htl WO 03/025924 8 PCT/JP02/09300 1 8 A, 18 BO^^< t i:tf*£P*L< > 

1 WJfl 2 glJIB^S 1 8 A, 1 8 B <D'Pt£ < t h lBtfcV^t, 0* b 
< liffirfrKiisv^T, l 0 0 0°C^Ttfc5ri:^Sf UV\ fc*3 % SfilB 
©j;5|;Al iSbi: M&^;»v^c#>, i^pJIE^JB 1 8 A, 18BI 

S b t tijttjftfl*+3H-5£v N o 

2§UfB^jl 1 8 A N lSBcD^^fU^ |B^-?-^^^*5VM:m^ 

#>Jx.te\ A 1 Sr^^^i-SfJ 19JIB»S 1 8 Ah S b Sr^^fci" 
2l'JfBlijI 1 8 B ia»fcft5Kftl 1 8©i^ ^MBB-fb^W-C* 
SAlSb JOS^fife UTl^itib^^o {fib, AlSbOi? WO 03/025924 9 PCT/JP02/09300 ft^ s lBMu^*3V^T, #H:^lRV»2 9J|B«:Jil 8 A N 18B^« 
10 |**stfS3EflsU — HE^fBUt^ — ^ ^^^^ t^TV^S ^^"t?fiN IBM 

nrtgT?feSo s b t a i t <drj&\zl x 9 > j etb-?H©¥^<t t> *iSk 

1 S b (Rk£ : 1 O 6 0°C) 3&S&JifcL#Sc 
fufB^fB«ffc i o f± N fB««fcffiffl«£ET"CfiH* b"Ct>s fififBK^ 

20 ^<£> fit #ti^i$-T? telB ItJl 1 8 (DfiS^t+ ! CgS±^oT b;£ 5o S3c 

x) j&s^sjtftjte&cfev^ -^(Dfcfe. tan b 7 y ^ tfs/^&$fe< -f WO 03/025924 10 PCT/JP02/09300 HUlBIBltSl 8<Dji?L£. BP*>SBlXt*&2fflflB«JB 1 8A,, 1 8 B (D 
^fhff^^ 3~5 0nm, it 5-2 0 nmt'fcS-^ 5 ^ 
fS^jp 1 8 tfSSE^S £^ fB»fltr&fc*5V^ fB«-^ — ^ *5Jt S +^ 

tt, mm*? bmm<Dm%m^mmw\z-tez> 0 its, 

0 nm^4 5„ 

H&IB^S'JIB^Ji^ff £ B\ 1 — 3 Onm, |}i2~2 0nmt«fe5- WO 03/025924 11 PCT/JP02/09300 8*^^it5A USb k(Dthm m^it) 

3c#Kf£ 1 2 _hfc, 1 4 N ffi 2fimf*)f 1 6 , fB*ff 48, II 

|01/-fM2 4^bSfi2 00-4 50nm, X. fcf 4 0 5 nm© 

if^^r, ytmrnm 2 2 grit l ""cii&iaiB** 4 8 ^jitti-s r 
mrfBfa^ii4 8W\ ftufBta^S i8i:S49, si ^i^^ts^ 

i wmmm 48Ah cu ^^^-r^m zmmmmi sb^ %mm 

ft£rR&fcH-5£, MiS^^^T, IS 1 2fct*|& 2 BJ1B*JB 4 8 A. 4 

8 b ^^^r^^awia^fife^^kTffc* si *: cu asja^i^ rb*hh** 

J: 5 /£2o©±^I^I^t5SfS;rait'fe5fcJ!), r. ©IB* 
Jg 4 8 f±i!!B®©3feiB*#prflB£: 

SfrfB^^Sft: i 2 N fttrtam 1 Rt^m 2 ^m#J§ 2, 0 N 1 6 N HtrfB^^ 

lis 2 2 ©Ki^«griB3fciB«jKfr 1 0 jdjsjts i: mmx*& v , mw&m 
mmmmm 4 8 <Dm&teffi^mmm 1st mm\^, 3 ~ 5 0 n m, & 

$£. U < r± 5 ~ 2 0 nmttS. 

^fc itufB^igiiJi 2 2^u«^ifimf*S2 o©*rw©««Rtrff$ WO 03/025924 12 PCT/JP02/09300 r O^-^s H 1 giJIB^Ji 4 8 AMSstt 6 S i (D-g-WAtes 0* L < 

5 8 0^%K±> i off* t < it 9 o %^±-efc t) ^ ^SWt- s i 
©2*}&»fe#Jifc£ft5 »J3B»J1 

X. SiiCu %±!&ft&mt UTV^t^ ^ 2giJta#)i4 8Bt 

fifrV^s Sn N A 1 > Zn N Au N A g, Ni N Ps T i „ Cr N M 
n s Fe,Mg,Si,Ge (D'ptZ. <Hl L < s A K Z n , 

Au, Sn, M&tZi?&. m&&m±v>WL&**b£bfc& i &^o 

15 gf%T5^Al<45, 2^Zn<45 > 5 ^ M g < 3 CK 5^Au 
< 4 5 N 2 ^ S i , < 3 0 *S0* LV^ 

s i ^i^^ttsi i ©nami 4 8 A^miN£nz>%$$ t ita^ 

• nibs ivb , Vb N VI b ©*JK^«-f^5c*o^^ < £ t> i 
U < , S n , A 1 N Zn, A u , A g . N i , P , T i , C r , M n , 
20 Fe.Mg, Si.Ge (D'Pft < t t> .1 b < > A 1 % Z n N A 

JE^> BUfBfB^B 4 8 {4 S Hi g'JIB#)B 4 8 Ai|2 giJfB^JS 4 8 B 
2»IIB»»4 8A., 4 8B©i^Sit lB«i^ - * 4» & ^ X MS WO 03/025924 13 PCT/JP02/09300 8 B^^fhff^ ^o^t^ ytmmmw- 1 o icsm* £ ra«-e*>5 0 

A g/S U Z n/S i ; Au/S i s Al/Ge, A g / 
Ge, Zn/Ge, Au/G e O 5 t,V>f ^©ft^A^SRUtt 
rtLb©^©aWtA l/Sbfc5VMiS i/Cu 

mmmi 8te%n%.T*m2m&&mi sa, i sb^m^ 

futa^jSii® 2 2 Ji, ta^Ji 1 8 Srf*® U IBIiW^^M WO 03/025924 14 PCT/JP02/09300 _hlB(D J: 5 fti«a36IBai*»»«Efr 1 0 (x»4 o)fc:«F**r 

K36is H&IBV-if K7>f^3 4. ^r-* 3 2, 3t^^S' K 
8 ^-^3 2cD|U^^^o-C^W]br|II^!^ltT^ 6 i 

pmmms 8i±, mm^—-? 3 2 <Dit^;s.t>* 2 4 

^bWM U — ifft^ 3 5Mbp s &JLtf>fB«teiaSitfi*<ME*"C 

§ 5 J;5^ ^-^32, V-if K7^^3 4&t«^5£— K 3 6 & WO 03/025924 15 PCT/JP02/09300 immm i ] 

^ttJS 1 4 : 5 0 n m 

ftSfcJi : Z n S + S i 02 (8 0 : 2 0 mol%) 
ffi 1 ftfllfls 20:80nm fg 2 Mfll^ 16 : 9 5 n m 
m 1 ffliB»S 1 8 A : A 1 C r ( 9 8 : 2 at%) 4 n m 
m 2 PJ15»Ji 18B:Sb6nm 

|B»fll# : 1 - (If y b^O. 12 Mm) 

IBMIWft : 5. 3 m/ s (35Mbps*@^) s 10. 6 m/ s (7 

0 M b p s t@ S ) 

If^^r; w- : o . 4 mW 

3tiB^ffi^ i o—^ft ^(Dmun^zfrot^t 

3 5Mbps : |E^!7-4mW y * 7 . 5 % 
7 0Mbps : |B»^ V — 4 . 5 mW y * 8 . 6 % ■ 
fc N 3 5Mbp s ^±©i«5gfBlfH£:m^T&#&fi fr> IB 

r©i #(D3fc|E^lffi#:i 0 o TIB (K#tSte& 
L) 

flUf^S : ZnS-fS i02 (80 : 20mol%) WO 03/025924 16 PCT/JP02/09300 % 1 WMPf 2 0 : 6 O n m I? 2 3£Sffc 16 : 7 O n m 
% 1 S'JIB^Jf 18A:AlCr (98:2 at%) 
^2gr|fBfgtJl 1 8 B : S b 

$ ll'JfB^S 1 8 AVm&tm 2giJta^jS l 8 B©^Otbl: 1:1. 
5 t L"C, IB^Jf^J^J?^ 0 ~ 2 1 nm<£>f£ffl-C^'fh£i§:> HiIfB^fB^ 

^n^m 3 ^^-r„ 
[iiM3] 

ffUffcJf : Z n S + S i 02 ( 8 0 : 2 0 mol%) 

H 1 BMW- 2 0 : 6 0 n m H 2^mf£ 16 : 7 0 n m 

m 1 S'JfBUS 1 8 A : A 1 C r ( 9 8 : 2 at%) 

m 2 giJia^S 1 8 B : S b 

|B«te# : 1 - 7 MO . 12/i m ) tD*7v^-^ 8T© 

faMM : 5 . 3 m/ s (35Mbps ffi ^ ) , 10. 6 m / s 

(7 OMb p s 
ff^^r? 17 — : 0 . 4 mW WO 03/025924 17 PCT/JP02/09300 fcttM 1 4 : 1 0 O n m 

f!Sf£S : ZnS + Si02 (8 0:2 Omol%) 

H 2 0 : 2 5 n m H 2^tEf* 16 : 2 8 n m 

fB 1 S'JIB^Jl 4 8 A : S i 5 n m 

H 2 giJiE^S 4 8 B : C u 5 n m 

fBMff * : 1— 7gEfB (tf^h^O. 12/xm) 
faMUliS : 5. 3 m/ s (35Mbps|B3) N 10. 6 m/ s (7 
OMbpsfg^), 21. 2m/s (140Mbps fB^) 
^f£^T7— . o . 4 mW 

3fclB^$£#:4 0 ^(D{f -^OlS^S^^rfTofc 

3 5Mbps :|Bi^!?-4. 0 mW <y * 7 . 7% 
7 0Mb p s : fBli^!7<-4. 2 mW Z? y # 7 . 8% 
140Mbps :|Bi^!7^4. 6 mW y ^ 8 . 9% 
ir N 3 5Mb p s J^±OiSJ^ia^^^V>TS0^«-^p B pK^#bH, fB 

SMI 1 4 : 1 0 0 n m 

ftSffcJP : Z n S + S i 02 (8 0 : 2 0mol%) 

f& 1 fl^ffc 20:23nm %2 ^fllffc 16 : 2 8 n m 

% 1 giJIB^Ji 4 8 A : S i 5 n m 

% 2 giJfBflcJt 48B:CuAlAu 5nm (64: 23:13 
at%) WO 03/025924 18 PCT/JP02/09300 BB«flT# : 1 - 7 ( tT 3> b * 0 . 1 2 m m) 

IBiilS : 5. 3m/s ( 3 5 M b p s *@ ) s 10. 6m/s (7 
OMbpsfB^), 2 1. lm/s (140Mbps *B^) 
y — : 0 . 4 mW 

^ta^^f*4 o ^<om ^(Dmun^ff^t- t^z>, 

3 5Mbps : IBHk^ y — 4 . 0 m W v> y 9 6 . 7 % 
7 0Mbps :ffii^!7^4. 2 mW -y? 7 . 5% 
14 0Mbps : SB»^ !7 — 4 . 5 m W v> $/ ^ 8 . 8 % 

3 5Mb p s .SAJiOSI5aiB»tJl33V^TS»3&^& -^p B p«^#b^, IB 

&3/c£>, #&U-1f&flH^ftl2^g-T?3 5Mb p s^±(Dfa^$5 

^Sio mWKT©ffe V— iF&JBV^ <b> 3 5Mbps (7 0M 

bps) T^-BTtfei * "3 > W-fe^-f 5 Sr^V>fcift5fi56iaS[|B»jK^t-* WO 03/025924 19 PCT/JP02/09300 ffr 3fc © flfi ffl 
©ff^j&S 3~5 Onm^tl, jtfflB U — if 5fc ©M Sr 200-450 n 

m, r. (D'u — if ftw^tt^v^^i/^Xoll n« s o . 8U-t<DU 

10 ^X^Srffl Wc Aid «fc 9 , 3 5 M b p s gX_bCOfB^$5^)i^"elB 

2. 1^*5V>T, *&IBSlJIB»JB©J?*.3ftS 1 ~ 3 0 nm t Zthtz^ t *m 
3 . IXtt 2 fcteV^Ts IB ft jgifi/S 5 0 ~ 1 5 0 /i mt Lfc 

4. 1 N 2, Xft3^T, mmWm^m<D 5 ^>4>&< <b % 1 SteA 
1 U < £: *> llfi, BUlHA 1 &BEf$5r h "t" S BJ1B 

5. 1. 2 N Xtt 3 ^*3V>T, ttrlESiJIB^S^ o 1b'J>?£ < 1 S S 
i £3e$c^£ U m><D'Pts: < ki> llf^ tufBS i &Efef&# t-TSgrJIB 
IMhEflMfcbTlRtt £>*K lo, Cu£r^J&#£b. tufa i— if ft 

6. 1, 2 N 3^{'i3j3l^oV > 'T N HtffB^OfS^iB © 5 4^ ^£ <\ ^ % 1 H! i 1 ^ 3o WO 03/025924 PCT/JP02/09300 

20 

JBfc*5tt5^J$#&H£ «n Ag/Si, Z n/S i „ Au/S i , A 
1/Ge, Cu/Ge, A g / G e s Z n / G e N Au/Ge^H^ 

£-£TlE$i^ — * SrT^J&b, ^©IB^ilM^ 3 5Mb p s£i 

15 iiLfcii ^® £1-3?tlB«7?£ 0 

8 . 7 ^JdV^T. ilSV^f *©tl^r 2 O 0-4 5 0 nmi L, ^ <D 
w — if Jt&, W-Zh 5 0~150m mtf>itfifB3fcj@iiJS$!l «fc 9 BB 0_. 8 

25 mmmfcmwimmt . &^lt&?>, sfrfBta^Ji^. -^n^ma©^ WO 03/025924 21 PCT/JP02/09300 10. 9 fcSSV^T^ fttfSBW — if^C^Sf* 200 — 4. 5 On fflfBfa 

mn^^tssft^xwiPiiio. 8^_h^ t%mm WO 03/025924 PCT/JP02/09300 1/4 Fig.1 -10 
WO 03/025924 PCT/JP02/09300 2/4 Fig. 2 
WO 03/025924 PCT/JP02/09300 3/4 

Fig. 3 
WO 03/025924 4/4 PCT/JP02/09300 
INTERNATIONAL SEARCH REPORT InternlBnai application No. 

PCT/JP02/09300 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 
Int. CI 7 G11B7/24, 7/0045 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 
B. FIELDS SEARCHED 

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 
Int. CI 7 G11B7/24, 7/0045, 7/26 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2002 

Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2002 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2002 

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* 


Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 


Relevant to claim No. 


Y 
A 


JP 2000-222764 A (Director General, Agency of 
Industrial Science and Technology, Minolta Co., 
Ltd.), 

11 August, 2000 (11.08.00), 
Par. Nos. [0015], [0023] 
(Family: none) 


1-3, 6-10 
4,5 

t 


Y 
A 


JP 2000-285509 A (Ricoh Co., Ltd.), 
13 October, 2000 (13.10.00), 
Full text; all drawings 
(Family: none) 


1-3, 6-10 
4,5 


Y 
A 


JP 6-171236 A (Ricoh Co., Ltd.), 
21 June, 1994 (21.06.94), 
Full text; all drawings 
(Family: none) 


1-3, 6-10 
4,5 px~| Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. "A" 

« L » 

XT 
«p» Special categories of cited documents: "T* 
document defining the general state of the art which is not 
considered to be of particular relevance 

earlier document but published on or after the international filing "X" 
date 

document which may throw doubts on priority claim(s) or which is 
cited to establish the publication date of another citation or other "Y" 
special reason (as specified) 

document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other 
means 

document published prior to the international filing date but later later document published after the international filing date or 
priority date and not in conflict with the application but cited to 
understand the principle or theory underlying the invention 
document of particular relevance; the claimed invention cannot be 
considered novel or cannot be considered to involve an inventive 
step when the document is taken alone 

document of particular relevance; the claimed invention cannot be 
considered to involve an inventive step when the document is 
combined with one or more other such documents, such 
combination being obvious to a person skilled in the art 
document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search 
21 October, 2002 (21.10.02) 


Date of mailing of the international search report 

05 November, 2002 (05.11.02) 


Name and mailing address of the ISA/ 

Japanese Patent Office 

Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1998) INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No. 

PCT/JP02/09300 C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Y 
A A Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Microfilm of the specification and drawings annexed 
to the request of Japanese Utility Model Application 
No. 7929/1991 (Laid-open No. 89374/1992) 

(Toshiba Corp.), 

04 August, 1992 (04.08.92), 

Full text; all drawings 

(Family: none) 

JP 2000-187882 A (Sony Corp.), 
04 July, 2000 (04.07.00), 

Claims; Par. Nos. [0010], [0011], [0022], [0061] 
(Family: none) 

WO 99/44199 A (Sony Corp.), 
02 September, 1999 (02.09 99), 
Pages 22, 31, 32 
Sc EP 0984443 Al 

JP 10-329426 A (TDK Corp.), 
15 December, 1998 (15.12.98), 
Claims 

(Family: none) 

JP 6-131693 A (Hitachi, Ltd.), 
13 May, 1994 (13.05.94) , 
Abstract 
(Family: none) 

JP 2000-99988 A (Toyota Central Research And 
Development Laboratories, Inc.) 
07 April, 2000 (07.04.00), 
Abstract 
(Family: none) 

JP 11-34501 A (Kao Corp.), 
09 February, 1999 (09-02.99)-, 
Abstract 
(Family: none) Relevant to claim No. 1-3, 6-10 
4,5 1-3, 6-10 1-3, 6-10 1-10 1-10 1-10 1-10 Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998) mrnmrnm-^ pct/j po 2/0 9 3 00 a. mw<Dm-fz>$rm<D#m. (mmmm&m u po j 

Int. Cl. 7 G11B7/24, 7/0 0 4 5 8«BiESrffofe*/MS»3H- (BR<£fF£Si (IPC)) 

Int. C 1 . 7 G 1 1 B 7/2 4, 7/0 04 5, 7/2 6 B^B^BSff^fJR 1922-19 96^ 

B*S^H^fflilf*<2:* 1 9 71-2002$ 

H #SS»*fflfr3S<&ijf 1994-200 2$ 

h tem^mmm&MAm 1996-2002$ C. SEIKO bti^fife Y 
A Y 
A 

Y 
A IP 2000-222764 A (Tmm®&k, 5 7 
#%h) 2000. 08. 11 [0015], [0023] 

JP 2000-285509 A (t^C^thU ) 
2000. 1 0. 13 ^@ (7r5y^U 

JP 6-171236 A (t*^%hy =»— ) 

1 9 9 4. 0 6. 2 1 ±0 (77 5U^U 1-3, 6-10 
4,5 1-3, 6-10 
4,5 

1-3, 6-10 
4,5 ^ ^ | jiCj^fj^ CO ^ izf ^1 1 rxj «p^BB5s©a!>5xitT»*>oT:. mmxm^x^m 
r&j IrI /^t" yf7r5S — ;fci£fc 2 1. 10. 0 2 B*H#Wr (I sa/j P) 
100-8915 
HCSPWrnffl EH^HHT S 4# 3 » 5 D 3 0 4 5 tlg#» 03-3581-1101 3 5 5 0 S^PCT/ISA/2 10 (SJ2^) (1 9 9 8$7J1) mmm&-%r pct/j po 2/0 9 3 0 0 c m%) Y 
A u*mmmmm&mmjM3 - 7 929^ (B^H^^^mjE 

^5B4 - 8 9 374f) roflS*fc^#U7tWJSe*5trJ«EIffiO|^^4- 

1992. 08. 04 (7/^ — ft L) 

JP 2000-187882 A (y~~ $c£#*±) 
2000. 07. 04 #fpff ^CDfSffls [0010] , 
[0011], [0 0 2 2], [0 0 6 1] C7r$y— fcU 

WO 99/4 4199 A (y=— t*^%h) 
1 9 9 9. 0 9. 0 2 02 2, 3 1, 3 21 
& EP 0984443 Al 

JP 10-329426 A -^>-^fe££?%k) 
1 9 9 8. 1 2. 1 5 WfFfi3&<75f£ffl (77^ -ft U 

jp 6-131693 a m^ftR&mfm) 

1994. 05. 13 mm 

JP 2000-99988 A (tfcSl^fcftffl "P^W^Bf) 
2000. 04. 07 ®ft (77 5y-4L) 

JP 11-34501 A (^3E^^|t) 
1 9 9 9. 0 2. 0 9 gll (77 5U->feU 1-3, 6-10 
4,5 1-3, 6-10 1-3, 6-10 1-10 1-10 1-10 1-10 iSPCT/ISA/2 10 (f2^-7©S#) (1 9 9 8*£7J1)