Skip to main content

Full text of "USPTO Patents Application 10670332"

See other formats


Published Serial No. 


TW413805 


Title 


Information recording disk with replacement area 


Patent type 


B 


Dale of Grant 


2000/12/1 


Application Number 


86102862 


FjlkgrDate 


1997/3/8 


IPC 


G11B7/00 


Inventor 


TAKAHASHI, HIDEKI(JP) 


Priority 


Country 


Application 


Priority Date 


JP 


19960068524 


3/25/1996 


Applicant 


Name 


Country 


Individual/ Company 


TOSHIBA CORP 


JP 


Company 


Abstract 


The invention relates to a information recording disk with a 
replacement area, which is a disk OD capable of recording data 
while rotating at one of multiple rotation speeds. The disk OD 

records data when disk OD rotates with rotation speed N2 and it 
comprises a data area DA in concentric or spiral form with respect 
to rotation center; and a replacement area RA2 formed spirally or 
concentrically with the center of rotation of the disk OD on a side 
farther to the center of rotation of the disk than the data area DA2, 
in which, upon detecting a write error in the data area DA2 during 
rotation of the disk OD at the rotation speed N2, information 
indicating generation of the write error is replaced and recorded at 
the rotation speed N2. ^j^sawj^ig [19] [12] 

[11]-i>^|l^56! ■■ 413805 

[44]4'*Sffl 89^ (2000) 12 ^ 01 B 

as.? ^ 19M 

[51] lnt.CI G11B7/00 [54]^ 

[2i]£pif; 
[30]f§ 9c m ■ 

[72] # 0§ A : 
r71]£# if A : 086102862 
[31]068524 9c± [22]^iffBW : i^^^SS 86-¥(1997) 
[32] 1 996/03/25 [33] B :^ 

B* 03 /! 08 S 5- St • mmmmm • 

15. -aapg^ij* ' mmMm'^ti^nmm — 1295 — (2) tt^itmm^ ' mmmmm-HLitmsm 

Bf ' mmmmm ■ 

nm ' ^mm-^^mmmMwmmxm 
m ' mmmxmmmm^mxmimm 

H# > mmmmm • r 

mm ' ^mm~mmwmMwmmxm 
m ' mmmxmmmmmmxMm^m 5. %mmm}^mwM.mE^mmmm.m^ 

10. • ^^mmm.mmm^i£~m^^m 

15. nm • K+'#K«iflie^i«M-ffiKss 
mmmmxmm • lii^mxii^tiBSfi^ 

20. mmmnmm^m-mmm^ s. 

mm&.i!t ' n^m^mtmm^±mx 
25. FfiMWiss^K«iR»ifi^Mi^^iRie^ 

30. ^tii-mmmmn • MPBtie^KiR - 

35. Bf . ~mmmmm ■ 

40. WBf ■ ffiKI|-«f4ffiJ|?MSIIK^A^ m ' mmmmm ■■ 

mm ' ^mm-mmmmmmxm (3) 

6 

mm • ffiKS-«*4MW*iiMSAig 
10. mmnm:^-mm^ • rfn^^E«^»tKig 

15. Of ' nmmmim - r 

20. WBt • ^mm-'mmmmmmmxm 
25. 6.-tt*iTiiB^^>t ' m^^mnnwi • 

mrmmm • -mmmmim ■■ 

35. m.m'p-L^:^'LmmmMm-L^m^i^ - 

mmimmmh-^mm^&ammrmm 
m ' tEmm^&3mmmmmmmxm 
m ' mmmxmmmm^Mxnm^m 
40. H^e^WiST • mmnmm^mmm — 1297 — mmm • mmmm^m - Kmmm 

mmiM.mmmxmm - mmmxmmm 

m~mmm ■ ^mm^^mmm^ • m 

mmimmmxmm • mmmxmmm 
m^^mAWs^^m^-nrnT • mm (4) 

8 

10. mmxmn'mmm^':tT-mmm 

15. • ^m-mM^mmm: ■■ sl 
■■ 

20. m^'L^u-LmmmimM'L^imwc. • s 
25. tmM'bmm • K^^'Si^siRie^ffi 

30. ' mmxLmnkm.'m-nnmMi.'^ - 

Bf • mmmmm ■ & 
35. mr-wmm ■ sKU-^i^iE^f^ . j,>i 

40. m^mxmmm^-nmr • Mie^ — 1298 — mmm - mmmT^mm • Kmmm (5) 

10 

mrmmm - mmmmm - r 

5. mM.iS:ij^mmn^'wm - \:xm'^mm» 

mmnxmm ■ ^mmxmm'm^ 
10. Mxmm&mnm^mmT • mmm 

15. jiw • mmm¥. • nm^^m^mm 

m&mmBmmm^±mxm'mm • 
20. mmxmmmmm>^zT-mmm 

mmmsmmj^z-mm^mp^ r 

mirkm^^m'M:zpmmm'^mxmm 
25. • :&m^6mm^nmmm ■ 

30. iSTSgw^ • ^mmimmm • r 

35. at • ^mm'S.^nmmmmmmxm 
m • mmmxmmmm^nxmm^m 

40. i2.-m^m¥.mmm^^s^mxmm — 1299— 11 

mum • mmmmm^^^^mmmT 

mmm^xmm • mm^Amm^mm 

mAmmmmmmmT • mnmi^ 

MM '• 

mm )Jtmmim^ {liimm. cA\m.mm 
mitmmmmm )^mmm^ (i^jLmm (0) 

12 

5. pmmmmm 3(^nmm.is.^^^pmm 

(DA1~ DA4) |5|^g$iig^ (RA1~ 
10. RA4)i5aj^#^K-]^«iJr (Nl~ N4)^ft 
— flMP (#001~ #100 : #101~ #200 : 
#201~#300 ; #301~#401)5:tftBJffl : 

15. xmmm;t^mmmz.m,mmm ■■ 
m ■■ 

20. -z^W7t^m^^7:L-'nmmiMmM ■ 

25. mmi^mmm- 
mmzm ■ 

30. 'm-[-:^smM,'m-wmf!y^zmmzm 

35. mnnm^mmm^^zm 

40. m~-\ — mum^mmi^XBcci^w — 130(1— (7) 13 14 
20{) 50-D 
2B*RH0D 30-D 100 1301- (9) N1>K2>N3>N4 

: DA4 
N1>N2>N3>N4 RA4 
— 1303 — (10) 
leisfflici) 


mm [ 


#002 


Nl 
«t45SillcDAl 
I^gSgiH^RAl 


SO 


99 
00 


#101 
#102 


N2 
Kf45fiatDA2 


#199 
^^200 


#201 
#202 


N3 
«|i|SfitaDA3 


#2 


98 . 


3!»^aeRA3 


#299 

i:300 


#301 
#302 
#398 , 


i?§3SMERA4 


#399 
#400 
(11) STIO 
— 1305 — (12) 
- 5 0 1 


.— 502 
•ECCW 


— 4 0 0 
ECCJJB 


— 4 0 0 


y 


ECC% 
— 5 0 3 
■^5 0 3 


5 0 4 


— 1306— 

(13) 

irzEfis 


1 

i 
i 


i 
1 

i 


MS 

12^ 12^ 12£$; 12S|( : I9B8C h ^KlKf^ K8 B : |W» 7 : 5B» Man • l«w i MB 12: fag" lD««*H«5*2048ttAffl*»X«+l2iE« iCfiJKa *wHa ID«R*H*^*2048ft.eig*tt4«*t5£E« *«Ma 

IDWR*Jilrt,+ 2048<g«*B*t6i«*IJiE« 1 0W« 2048{s.?.4a ♦«aB5+«JiEB«{ 1307- (14) 12^ ^lo^ jo\ ^^^^ 

al 
PLL 


al 
PLL 


al 
PLL 


u 


CRC 


CRC 


CRC 


CRC 
m / 


/ 
CRCfll — 1308 — (15) 

ECC«jy(n-l) 
ccc f)6(n+i) 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
-I 
E CC J*(n-l) 
tE C C i!ft(n) 


^""-.^ 

ECC i)6(nM) 
•I'M ECC %(n-l) 


ECC J)6(n) 


ECC IjRCntl) 


UCC %(nt2) 
16MR.32i";Si(H 


16MK.321fl.eM 


!6»t».32{r,.eilll 
/ 

/ 
/ 


ECMB(n-l) 


ECC 


1 
1 
1 

ECCl«(n*l) 
ECCllJt(n*2) 
( 1 6-m) MRi 


/ 
/ 

y 
y 

? 
\ 

— i3()y— (16) 

Ecc Jjli(n-i) 


ECC jje(n) 


ECC %(ntl) 
/ 
/ 

111) 


/ 
/ 
/ 
/ 

I ECCWCn-l) I } I |ECC%(n2) | ECCt*(n»l) | ECC«(nt2) | 

ECC 


ECC i«(n) 


ECC'*<ntl) 


C C C 'JBCn+Z) 


/ 
/ 

/ 
/ 
/ mm 

I ECCl*(nM) I ECC lJ8(n*l) I ECCiJ|l(n*2) Cn) — 1310— (17) r 


m 


ml 1 ] 


m 
m 


iiH 3 1 V 
] 

(m- 1 ) 


1 M 


(<n) (m+ 1 ) (m+ 2) » (m- 


3) 
m 
m 
m 
m 


in I- 1 1 
in »■ 2 1 

ECCi)6(ti-l) 


ECCJ«(n) 


ECCl«(n»l) ECOjB(n) Im- 1 ) 
{m+ I) 
(ml 15) 
(n> f-tS) 
yfi 
0{l 


. 1 


m 


ml-isj 


m 


m MC{ 


! ! ' (n) i i 


u- n ; 


W) 
(y t 10 


„.-,| 
: 1 
^ 1 
in+lftj 


1 9n 


in no 1 1311- (18) 

1 HinR-Mwior . n 
WtS^sKK : 0 
1 
OOm — 
3 
2 
7 
6 


8 


1 


^aifJXsSffS : 15 


j5tS%5ltiS : 15 

fi8iIlJll!lSfl5:15 vsmmufsi: i 6 HSIDKfiS aiil«ttfitS:14 C 
C filfliJtfi$fl|:»+l M«fiS« : m+ 2 : n ^ 2 1312 — (ly) c loo 
'ST-4-9- \o1 
'ST 1-^ 
^ ' ' 
— 1313—