Skip to main content

Full text of "USPTO Patents Application 10670332"

See other formats


PCT (51) @KttflFft£6 

G11B 20/12, 20/18,20/10 Al (11) SRS&NI## (43) fflKH*gflB W097/36296 1997^10^2 0(02.10.97) (21) BRSffiBi*^ 

(22) SBSttlSB 

(30) flEftfl^-? 
<&m ¥8/68528 PCT/JP97/00755 
1997¥3£ 119(11.03.97) 1996^3/J 25 0(25.03.96) JP (71) fflSA 

Jg2(KABUSHlKI KAISHAT0SH1BA)[JP/JP] 
T210 #SJHiftJI|«|rtT#K»)IIBr72#tt Kanagawa, (JP) 

(72) 389§# 

UjS*^^(YAMAMURO, Mikio) 
T232 ȣJIIJIfM?tfcffil$EA5'JI|-T@668-l 
D- £ ^ t /t-XgjjS3i.W#204 Kanagawa, (JP) 
(74) ttSA 

#S± fl-(SUZUYE,Takchikoetal.) 
T100 mSC^T-ftBKK^HSTiT** 
^Hrt^a«FF*«5B»T Tokyo, (JP) (81) tfiSB AU, BR, CA, CN, KR, MX, NO, RU, SG, VN. 
SDIHttfMrft (S4)Title: METHOD FOR REPLACEMENT FOR OPTICAL DISC, AND AN OPTICAL DISC 

(54)#WO£# )t7-V^J><0^#«ia*teJ3«tt/*7*>f^^Kft a.KC?n?? (n) ft *ta^07i> <n-l) (KKClav? (ml) 1,161! ?»,3»/W K *kc70-,? (m2> 9- a . . . ECC block 

b ... 16 sectors, 32K bytes 

c ... Defective sector 

d . . . sectors 

e . . . Recording interruption 

t ... During this period (1 sector) recording is 

interrupted 

g . . . Recording resumption (57) Abstract 

In an optical disc on which data are recorded in units of an ECC block having (16) sectors, during an initial period such as during the 
manufacture or at the beginning of use, dummy data are recorded, the dummy data are reproduced to detect initial defective sectors, and the 
addresses of the initial defective sectors arc recorded on the optical disc. Data are recorded in units of an ECC block, skipping the initial 
defective sectors. In such an optical disc on which data are recorded in units of an ECC block, during data recording in other than the initial 
period, data are recorded, the data are reproduced to detect ECC blocks having sectors with secondary defects, and data of the ECC blocks 
containing sectors with secondary defects are recorded in separately prepared ECC blocks. (5 7) mm £W±LX ~ &4:R&tf)ir ^ * ^^ft" £ E C C :/ n y ^ *IJ 0r U r AL 7^/<^7 

AM TAr*-? 

at *mt 

AU ^X^!I7 

a z rif^/cr 

B B /</^/< K* 

BE -JA^- 

B F ir^-t • 7 r v 

BG ^!IT 
BJ 

BR yj^A- 

BY -<?A'— U 
CA 

CF 4>^T7y**ftB 

CG =JV=f— 

CH X* x 

CI 3-h.5?3tfy— A- 

CM ***** 

cn <ea 

D E HV y 

DK t*>t-* EE 
ES 
F I 
FR 
GA 
GB 
GE 
GH 
GN 
GR 
HU 
I E 
I S 
I T 
P 
-E 
KG 
KP 
KR 
KZ 
L I 
LK k « h=.T 
*V is* 

n* 

***** 
*V7X** lr v*vt ru 

ls uyh so 

LT V hT^T SE 

, L H ^i**** sg 

MC SK 

MD **K'< SN 

MG vjf#x*A, SZ 

ML Ty xj 

MN *>=f* TM 

MR *-y^7 TR 

MW TT 

MX UA 

NE = UG 

NL *J*tf us 

NO UZ 

NZ = • 5?— 9>K VN 

PL £-?;/K YU 
PT tf*HTA< 
RO yU—v=T xa2r*T*fnH 

TT^^fA' 

****** 
h**/-x*y 

up* 

*-*x?rT WO 9786296 PCT/JP97/00755 w ® m 

C C 7 n y ? ^ft-e^x 4 X^lir-^ j&<!2&$ ti * i^l; WO 97/36296 PCT/JP97/00755 2 

iiB&ffl^oJ© E C C 7d v * (XR&T'a y *<ifc S <^ 

£iB&* * ^ 'J y 7£#M3I^fTfr*i£ «t9i:ttotU5 0 
■ffcfr^ 1 o© E C C -fu y ? (Dffl^ f- * ©fB&*<#»r 

£ ti & o 

±fB*U8JI$Jai$©iB&B#t;: > -b * **ttfc7*-**< 

C©li&> 1 o© E C C 7u v ? ©|?££fT 9 KlC^ SO© 

±?HE C C^n ^(D^^OSi^ft-j Ci^Tl^^i^ 
CtioTl^o -T tt *) ^ ^ ** tt & 1 o © E C C 7 n * * © 

v ? ©?5£&*>-e£#ffl©-fe * *£?*£L*:igu wcktcoe 

C C^D »y ^CiotS^^lttiT^ c £ jc £ s 0 £©*: WO 97/36296 PCT/JP97/00755 3 

*><?>mfe&®* 9 fifa&<D$lk* CtibflFr^^O 
* * * Eft ^ * t* fcfc©i 5 «-|j-jE 

ijJr$£&©H? ? *0#©H£ {C^LT-SLTIS 

TEftj&<fc $ ti^Tfe-r -f x?i:fc^t> ±f2ttx4 x*±© WO 97/36296 PCT/JP97/00755 4 

st^esiiCs ^R5®*5-fe^ *%\<&**>? ? &®m&-cmtt WO 97/36296 PCT/JP97/00755 5 

Em*. zomwo-mmmKekzytT << x tmwowtw 

^/Tt^o v ? EI o 

EI4 t*. SI 1 tc^R L fcftx 4 X * > r £ 

EI 5 . EI 6 li , SIll:/TLfc5fef-f X^(DECCyn.y^ 
E3 7 tix SI 6 fc^ $ ft£ E C C 7 o ? ®£H? ? * O^gJc 
EI 8 li . EI2{c^$nS5fer f >fX^©^«y^eB©-/";7* 

0 9 1^ BI6i:/7$n/:ECCyD.^ot^^7t-7 
y h £ 0 o 

Ell Oli> S2i:^$tir:3fef^^©'J 7^^7';k/- 
EI 1 1 ti . Ellfw^^tifc^-r-fX^cD^-hiJy^©^ 
Ho 

EI 1 2 fcU fcJ##RS U X h ft R&&g£ffcHJ§ 7 d 

~ f- + — ho 

El 1 3 x El 1 4 fcU * * x y 7£#&JI£I&H|§ WO 97/36296 PCT/JP97/00755 6 

Mo 

H16tt* E C C 7 o y ^fto 'J -T^^^a^iSH^'f 

017tt> E C C fu y ^mffi© U ~T^#M31(C^f 5> 
ECC^n^ ©?*£JIISJ?£i8BJ3t * ^26©0 O 
EI18li> E C C zTu y 'J -T£#&SI£fT -> iz 

E3 1 9 > EI 2 0 I*. frS©ECC^n^'\©f~^©!e WO 97/36296 PCT/JP97/00755 7 

So 

^SlifHSli&ttt LtOjfef 4 X ? (DVD-RAM) 1 
Kitt L****Bl.*T7*-* (ft ft) ©| 2 0 % * si Mi IB 11 

*^©&JgttJg&®a< K-*yHfca-"5r-f >/$tLT«|fiJc$ 
tU 1^^ R # * £ ^ ti X /* >T 5 © r ;U - 7 «fc ^ > K 
©M#£ffl^Tx-*©fE&*5<,W*fe&$ttT^Sf f -* 

fi % /->6 i^^Uo JOtfxf*-* V- > 5 ij 7 

rl/>Xi//t;^3> h o f* ft: K«S ft 
T l^o nH&fc-r - * »/- y 6 (i N ^-Kh7 7^ffl 

7->> x ^ x ? tasux - *ffl© y- > N fc<fcc>'^#wsx WO 97/36296 PCT/JP97/00755 

8 

'J 7 t lT©£gWSV- > 6 a IC <fc f5«|fi5c$ *IT^* 0 
^fcUtf24©'/->3a x - 3 x tc <k «5 $ tlT l^S 0 

•J - K7"7 hi'J74l±, «»(Dh7»^64!), ±12 
7->T*»K x-*7->60!2&rt&£|n)i;t>©a<!2& 

±i2ftf f 4 1 (is EI 3 <fc 9 fc> F«3ffl|*> t>0(c N 

-r - * V - > 6 s 7 f -*xiJ73©7->3a,> ••• 3 x N 
fci^'J- K7-) hi'J740f-^y->*^tiO> * *l 

f-^xiJ73®7->3 a> ••• 3 x 7? ti ^ 3te -r >r x ? 1 

±12 & V- > 3 a ^ -3x, 4^ 5. 6i:^tiN lsl$K& 

El 4 «fc 9 K * * V 1 0 a (;:f2&£ tlT 

±§2 x - * x >J 7 3 © 7 - > 3 a ^ ••• 3 x © h 5 y t? K ii^ 
EI 3 iZTfit «fc 9 Ms f- *©a2&©#&<>: LTffl E C WO 97/36296 PCT/JP97/00755 

9 

C (error correction code ) 7 o «y ? "r — $ ( fz £ z. 
3 8 6 8 8 >< 4 \> ) CT <b (c > & t> IT a6 x - * *<§E& $ ft 

ECCyn^B, 2KaV h © x - * 6<IB£ $ ft * 1 6 
®©-fe?*frb£tK gi 5 l£ 3* «fc 9 ^ S-t^^ritCT 
h'l/7f-nLt©4^0 (32h'yh) &$©* ? * 
I D (IftBiJ-r - ? ) 1~ID16*<2aV -ft 
Hi 3 - K ( I E D : IDi7-f-lT?i/s>3-n £ <fc 
M:^>t-^ (-fe * * x - * ) {ctf-^Stu ECC7o 
>y Mc!2&$ft*x-*£S£*5fci6©i7-rriE3- K 
£ LTOSI^IdJOE C C (error correction code ) 1 ttfc 
#|S]© E C C 2 *<IB&£ ft* <fc 9 fcfc o :©ECC 
Is 2 (i> ^x-rX^lC^H&fc.fcOf'-* < 

±IHf-^x'J73©y»>3a N ••• 3 x®SS!<OE C C 

ftTUS £ £ t>i^ 1 8 2 ><-f hfllA<D 1 *T#©«t#|n]© E 
C C 2^ft^$nt^5o 

1SECC^D7 **<#;x>f X* 1 {cfBSiSftaigKkU 
06 o fc\ * * ©2r£© t*- * iri (jj^X 

-^^$|fflPBcrtfei^tf91^Vh : 1 4 5 6 ft^;H' WO 97/36296 PCT/JP97/00755 10 

y hri) 1:7- * zn&t zm\zs<j vnmzwLztzvxo 

MM? - K (2'<-f h : 3 2 f-t v h) ft T 

7L/-A©26i07U-AiNf,i^$tls &7 1/ - A CT £ 
tlT^S |il»8 3 — K ( 7 1/ - A 1^83 ft 7 U 

*J\<}1 y h ) £, £7 U - A^SO^iiD - K ( 1 /<>T h : 

tttfe^N H7 J; S ic* ^071/-AliSY0 N m 

2 , S& 1 0 , H87I/-AliSYl N |& 4 , 31 1 2 , $2 
071/-AliSY2, 16^ *14, S&227U-AtiSY 
3n £ 8 , IS 1 6 , l2 4 7l/-AliSY4x IK |& 3 , 

is, m 7 , i97i/-AiiSY5, mi 1 , mi 3, mi 

5 , I177l/-AliSY6^ 119, 121, 123, * 
2 5 7l/-AttSY7tttoTl.>So 

±12 X - * x U 7 3 © 7 - > 3 a , - 3 x © h 7 v (i, 
02i;^ti;oi: N ^tHric, *nen7Fux^*< 
nr v> S's v 11, b'fr k a6 7 g 7 * 

> ^ & ft T V> £ 0 

±E^y 1 12, r;b-7©B^c^Jc, ^j0c$ft*«k 

?l^iotl^o C ©^ y ^SB 1 1 li, EI 8 IC^t «fc 0 (c, 
&&© tT y h 1 2 fc J; t) 18$$ ftTfc t), ^;!/-7 1 31:^ 
LT0©<fc9fc7U7*-vyh£ftT:fc*), b° »y h 1 2 © 
*^lir/l/-7*l 3 i7 > Kl 4 ©£#&©|II-i&±©<ftg WO 97/36296 PCT/JP97/0075S 1 1 

EI 8 tc ^ t 9 tc „ b° »y h ?«J I D 1 j&< ^ ;l/ - 7 l o ^ y ? 
t° y K ?ij I D 2 & 5 > K 1 © ^ y ^S|5 N b° y b ?>J I D 3 
i>< 7 - 7 2 © ^ *y t° <y h ?i] I D 4 i)< 5 > K 2 © ^ -y 

^8B> h' «y h ?ij I D 5 - 7* 3 © ^ y ^SiK b° y h ?ij I 

D 6 *< 5 > K 3 © «n * ^* £ ft o T I* S o 

Lfc^oT N 78©^ y 5 > Kffl© ^ y 

±12 l*^ri©7t-^» El 9 tiTi^^o 

H9 CfcHT* H?**tt % 2 6 9 7 'Wh (bytes)T# 
fifcStt. 12 8/W Csy ^SBl 1 fcftfc) 

11. 2aV h©;7 17x 2 5 6 7aV h ©iB&fll 

± IE 4? ? * (c IS & £ tl £ f- + * ;U k* y h li x 8 k* y b © -r 
"^Ht'»; h © * +• * Jl k* y He 8 - 1 6 a - K£H $ 

^ y ^ 1 , y ^ 4 ®«(i > 4 6 Y % £ VMi 1 8 

><-f h tl. 3 6 h * S ^ (i 8 >W h ©|nJ83 3 - 

KS&VFO (Variable Frequency Oscillator ) N 3 /< h 

©7 (Address Mark) N 4'W h©T Kl/ WO 97/36296 PCT/JP97/00755 12 

Xg&P I D (Position Identifier ) . 2'<-T h©SI*)fctlJ 
3-FI ED (ID Error Detection Code) N 1 /* 4 h © # X 
hT>yJl?A (Postambles) K <fc *) JfEfc $ ftT 0 

^ y ^ 1 ^ y y 3ft#fcU 3 6 ><>f h <D PJJB =i - K 

SBV F O 1 £W U ^ v 9 2 . ^ y y 4 ffittfi* 8 '<>f h © 
l§| $ 3 - K8BVF02£WLT^S o 

3 - K«& V F O 1 N 2 ti^ P L L © 31 £ £ ff 9 
&©&«-?. M n - KSBV F 0 1 (if- + *;U t* NT "0 
1 0 ©&&£ " 3 6 " *4 h (f K'576 

t*.y h) #12*1 (— mmm®'<* - > £§s*§) l *:*>©-?& 

10 N [51 3-KS5VF02ttf + ^^h'»y bV "010 

IB® Ltz *>©Tfc z 0 

7 KUX7-^ AMIi % <t* £ £ 4? ? * 7 K U X £ 6 
"3" ><>f h©^»gi3- K.7*&*o £ © 7 
-nMO^^V KOA^->|i "0100100000000100" 

T K l/X$P I D 1 ~ 4 its HCTKl/XfStl 
T© -b * * 7 KV X (I D rt<IB&£ ftT^ SSI 

ttl^/T^t^IT Kl/X<h lT©^|3H? * *#^T&tU £ 
©^g-fe?*£^ii-?x*'J>/Ig-efa&£ft£fca&> £ 
§ SI X. S £ £ 1* T? & V> <fc 9 K tt -5 T H * o 

I D§§ii, 0Jx.tf P I D 1 ©J#£li "1" "Cn 1 o©^ WO 97/36296 PCT/JP97/00755 1 3 

^IS&fciJn-KlEDkU t^7Fl/7 (I D#-%^fr) WO 97/36296 PCT/JP97/00755 14 

IE&£g#18li> 1 0 ~2 6 '<>f KD4*+ * ^ffiflL 2 0 
~26©^-Kl^«s 35aV hOVF03^«> 3 >W 
h07l/-->^otX3-l>' (PS) &fcu 24 1 
hOx-^fgigu IaV K0#Xh7>^^3 (PA 3)11 
flu 4 8 - 5 5aV K2««u 9~2 5 '< J 

h >y 7 r «fc t) 8lJ&$ tlTl^ So 

V F 0 3^«t> P L L u «y ^fflcD®«-e[i*S^\ 

PS (pre-synchronous code) fgflUi^ 7 s — £ £g flt I- o 
<*^i6©|iIISfflCD||ig(T* So 

7 s - lis f-MD> f-M Di7 -IT IE n - K 

I E D (Data ID Error Detection Code) > Wlffl?- K> E 
C C (Error Correction Code ) ^ E D C (Error Detectio 
n Code) » J- - # 9 - * m h W JSSc $ ft 5 "C <fc 5 o x- 
MDIi>#"bH©VWh ( 3 2 f- + * iV € «y h ) Mt& 
(D* ? 9 I D 1 ~ I Dl 6 So f 5 - * I Dx^-fTIE^ 
-FI EDtt % f-^ I DfflC2AV h ( 1 6 t* y h ) m& 

CD x 5 - fT jE =» - KTiSo 

_hfHHr ^ * I D (1 -16) li^ (8k^M <0 

* * * tt« £ * 3 '< * h © * * * ( h 5 * * ± K :fe ft * WO 97/36296 PCT/JP97/00755 1 5 

^ *IT W£ 0 -tr ? $8& N 1 k* y h<D-te 9 ? 7 * 

t'y hoKMmmm, 1 ^ h©yir-^ 2 try h© 
■fe^^7*--7y v * j -ffe®K ■ 1 - #e«3 tin** 

Slf$*M0%^Ji^^lT^5o HJ7N 
fc N "00" J&<IB$1£ tlX^zm&. f-^xiJ7^^L, 
"01" *<f2&£ ftT^ ij - K'f >x ij 7^^U 

"10" &tEm$ftT^zm&, 'J-K7>7hiiJ7*^U 
"1 1" tfESStlT^**^ 'Jf-y*^Ltl,>5, -r 
-^^^^f^l^ "0" #IB»3ftTl.>S»^ 'J-K* 
> 'j x- ^ ffifH^^^ L. "1" *<f2«l£ tlTl>*JB£. »J 

7 >r * -jjit - *-<d!2$§&£* lti^o u^r 

•0" a<fB&£tlT^SJg&. Hf-O^^LTUSo 
PA (postamble ) 3 (i N £39 tc &g tt * f - h titfg WO 97/36296 16 PCT/JP97/00755 TSSlSSfU lo0t^^(*©I${i2 6 9 7 AVh-f 
"efc -So 

lief-^x'J730'/->3a^ «3xicjis ZtlZtl 

± 12*31* B^ttx- r/->6fi©$iiii | J76a 
fcl^ 0 1 0 9 fc x fcJJHKPfe y * h (PDL) 15 

iH&KRSUXh (SDL) 1 6 t fr&m* ft* «k 9 tctt o 

^SBXPfe (PDL: primary defect list ) 1 5 li> 

•b ? * <D®m* 9 (|JI7 KUX) ®n^*4o WO 97/36296 PCT/JP97/00755 1 7 

U x h 1 5 Kti. &J8!*fi& U x M&Sijx-*. * 

— U X h (SDL: secondary defect list ) 1 6 

So "f ft fc> *> > £r£© ECCyo-yM:^ LTf-^^I2i 

(^CRS^a-y^) ©5fe^©-fe ? *©#|S-1? ? *&-5f (^}I7 

7 n y ? (ftf y ^ :X^77*Dy^) © 5fc ® © "fe ? * 
©M* * * #-*§• (i!7 K U X) © U X h 5 0 

Ht(Dx>MJ», ^ira^07Fl/XHT0^ 

tsfts^o v t <D7 v U * t it coftm* ? * ZTFtvam 

BJ1 Kfc^Ts ±§5^x4 x? 1 li, t-^23i: 
-tot^m V->r<btc^/j:ofclellte^"eifllii$n-5o 
£©*-*23ti, *ftJ0&[£]8& 2 4 J: o TftJSUS ftT WO 97/36296 PCT/JP97/00755 1 8 

X* 1 KfB&StlT^Sx-^CDff^fcU #3*^* K2 5 fc 
iotif^tlSi^Ctiotl^o d © 3fc a. », K 2 5 Ji N 
ij^y^e-* 2 6 ©RlKjSP^SI^t- -SKl&n-f /i, 2 7 
SftTfctU CO^IIjn -Ot>2 7 I* 'J -T*-*ffciJfl|[5IIS2 
8 KtemZ tlX^io 

ft-c*> o > * K2 5 ammfm* u -7*- * * 

U-7*-^2 60S5£ei5lc{i N H^Lttl^fc^a 
E^tfctt £ftT:fc tK ±teElft3-r;l/2 7ri<U -7*-*ftJ 
I@^2 8 £ <fc o Tfifr58 ^tl-SCiCJ: (3, #5*^ K 2 5 
ttx ifef* 4 X * 1 ©^&#fr IC^Ifr £ ft £ «fc 9i:tJoTU4 0 

±IE*¥^ 7 K2 5 tc li^ l/>X30 rt*EI* L ft 9 

X 3 0 ti N SSifr 3-f;l/3 l{CckoT7*-^^>^^fS] (u 
>X©^«|J(Si) $ ft. K»3'f^32i:J:oTh7 

*fcs U-1f«fPia»3 3lUoT^l/-f%jgH3 
-■*ftJ8P[H!l& 3 3 ii> ¥##U-+f£Jg3&3 9 © * - * ffl © 

^ * h^*- kp £><D*-?mmKfc\:x¥mfti'- 

V&Um 3 9 fc J; * U-**©****IjE** J; -5 fctt o r WO 97/36296 PCT/JP97/00755 ; 1 9 

l^-fa»SR3 3 fix IfiOPLL IhIK^ t>©ie^ 
JH©* o * * fll/t H » L T tt fls * * J:9i:4'oTl^ a c 

if ^^iLT^ !2&ffl© * o », ? {i-t£f££t-£ *>©"?£> 

So 

-tff£&3§ 3 9 «k *) tifc u-tf 3fe{± N u»J^-*u> 

.fctf £"J > K U */H/ >X4 3 Zft LT^^tbS§4 4 (c^^ 

±e%Htb«4 4(2^ 4^SU©3t^tB-fe;l/4 4 a, 4 4 b. 
44c> 4 4diaotifi!5$nTI ( ^ 0 

±E**tfJ»4 4<Dft&tiH:)l4 4 a © fctj # {§ 4§- Jiff 
S4 5 a *rt>LTJll*S4 6 a O-lBlcftifrSft^ ft&tJJ* 
X>4 4 b ©&#{§*§•(*, iiff3§4 5 b*a-LTJD*S4 6 b 
®-*8Kft£$ft % ft&iij-fe^ 4 4 c ©to^if(i> it |R£ 
45c£4M,TflD#3§46 a © ffeig |c $ ft, 
4 4 d©tli^i§tt, jg *13I4 5 d LTtn£Sg 46b© 

±mft&Bi%4 4©^^tii-t?>'U44a otatimmt. mm 

84 5 a LTJinSSt 4 6 c ©-« |c $ ft x £&tB«tz 
;U4 4 b©ffi:&fir*fcU Jttl3§4 5 b**L-Cto£3£4 6 d WO 97/36296 PCT/JP97/00755 2 0 

co-JSjlcffcteS ti> 3fcfctti-t?^4 4 c cotfj^fi^tis Ji«8 
4 5 c £t> LTflng3S4 6 d CO flii$ (C S *K #;tfcaj-tr;U 
44d©ai^m^li> ittlf§45 d £t> LTflngfS 4 6 c CD 
ffe*5&K&&£ ft* .fc 9i:tiotl^o 

±iEtra»S4 6 a omummt^mmmmo ? 2 cojr^a 
*«iw«»*n, z®mmmfe%op 2o#%.&AD%uza 

±IEAl*8 4 6 b © Iti **l*o C*ifcJ;»K £ 

Ifrit¥§2§OP2li, ±IBtn»S 4 6 a N 4 6 b OftKJ6 tt 
7 * - # z&KiH'f Sli-f- (7*-*^l^if t) 
77 > > yM®\£l& 4 7 ICttl&t** i9i:<£oT^5e Z CO 7 
* - 77 > > ^*ijffll085 4 7 co Hi # flutes 7*-*S/>/B 

+ X h 7 * - tl 7s t i£ £ X 9fcftJ®I $ tl £ o 

±taun£H4 6 c oiii ^m^ti£Si*iliiso P 1 co SIS A 

*«K«»*n, C©£»Jili8 0 P 1 <D£K<EA2j*i;:tt 

±fE*ragS4 6 d ©mam -5 ft*** cnic J; 0. £ 

UJiHSO P lit, ±feflDgS§4 6 c N 46dO«K«tT 

rwkmm^z h 5 >y + > /«iBi 4 8 

5«k9i:t£ot^5, d co h 5 ? 4- > ^ #J fll ® K 4 8 it, m 

mwm&o p i ^bt^$n^ h7^> ^RiSMcis c 
wie h -7 v * > ^^(sjcob»3 ;u 3 2 WO 97/36296 PCT/JP97/00755 2 1 

T©7fe&tiji§4 4©£7fcffctB-fe;U4 4 a N ~44d©fcfj;/70 
fPfl^ t> tra^§§ 4 6c> 46dj&N£0£B2jfi-t£flim 
2§ 4 6 e TflDH L fcff^l^ h 5 y ? ±lZ&i&Ztlt: t° «y h 

m^ttx J»- *H£[slg8 3 8 n> C <D * |?£[5J 

$tLTV^x5-fTiE3-KEC C£ffil,>Tx5-f]-jE®?& 

±12 h7 * * > ^ffl»@iM 8T^feU>7T3 0j&< 
»Ilr3*lTl,**«U , J-T*-^«»|||B2 8tt. *ffcl/> 
X3 0*<7fe^^»y K2 5 rt©*'fcffigiE#J;:ttB-r * J; 9 
,j - 7 *-^26oi K2 5 Z> «k ? /«£ 

4 6 tiTl^o C (0-r - *£#[5]& 3 4 1:1^ 17- 

^£•5 1;:, E C C 7d y fftoffifflzi— K£#i*L£:f2$E§kffl 
OECC7"D^07t-7^ hf-^ fc^&f* E C C 1 
D y ? 7- ^^J5Jc@K 3 4 a i N :OECC^D»;?f-^ WO 97/36296 PCT/JP97/00755 22 

£j£|5|?& 3 4 a t>©IB^T - * 48-163- K^gl^F^ 
x - ^ 3 4 fclis x5 -IT EBB 5 2 Jc«t 0 17 

5 5 «k '<X 4 9 LtftH&^ti-S «k o ft 0 T V* S 0 

17 -itjehr 52ii> ^f^^Kisiise^&M 

-friEflF^ (ECCU ECC2) * 5-+ Z t t t> lz ^ * 
* * I D (IftlT KUX«) *tt^U 0 5 tC^t «k 

m®&47, h 7 ? * > /*ijtaiHiK 4 8 . yx7*-*«» 

088 2 8^^ X?&g©£#£1H]ftIli-SCPU5 0 t© 

±IH*- 2 4 x 'J -7t- ^^JtJillHlK 2 8 s U 
-if frjflllim 3 3 ^ x- *S£[h]& 3 8 s 7 
SH[hI&47^ h 5 «y * > / 0 & 4 8 > 17 -ITIEIhIK 5 
3^(is '<X 4 9 L T C P U 5 0 K J; o Tfrjft! $ tiS <k WO 97/36296 PCT/JP97/00755 23 

H4oTfe^":ocpu50By«'j 1 o jc ie& $ ft fc 

So 

±ie^ t'JIOIl, ftjfll^n^ Aj&<i2@$ftT^fc*K 
-T 5 - * !2&ffl (cffl \,\ btiio :©y *'J 1 Oi:ii> ±f2&V 
->3 a. -3xs 4* 5> 6lc*tt^ HI <>: L T © >§ 
Sx-^il h7^fo©t^ *&<!:*<f2ll$ ftTl^S f 
-^iHOai, IfUM O^ifix iJ76a^bi 
Hi IfcfcJ&^Pfa 'J X h (PDL) 1 5 <h -ft*R| >j x h (S 
DL) 1 6i^Ei$tl5f-^;U Obi^WLT^So 

tiz^ El 1 1K*1»T, ±12^7* -f x * 1 ©TSBK 

&n tcix -f X ? 1 ri<JR#j $ ti5 *7 - h U v 'J 2 0 
totZtittam 2 1i, ±82*-h'J»;S?2 0 ©®iI?L 2 0a 
©*rft*tfc*nt-Sfc*D3§ 2 2H<Sl7bnTl>«, ±!2fc*n 
SS 2 1 ^ 2 2lifciilfv>f^D^^ 7f^tiU$nr^ 

So 

* "© * - h U ? 2 0 ri< 1 £ T" t> H # & ft * 
£ (Iran m$tl5i) > ±fHS«?L 20a^ 

&atf ztizmmt tt tv>* 0 ±!2fcftjss 2 1 N 22©&*o 

Uttt'<X4 9t^lTCPU5 0^ft|ftSft«J:Htt-D 
So 

C ftfc«k *) > CPU5 0I^ ft^S2 1^^©^j3Iit|; 
* - M * 0 * 0 *fc, C PU 5 WO 97/36296 PCT/JP97/00755 24 

0 ti> *-h'J»?20 ©W*<*JWt$ ftfcBEfc* tfcfcl& 2 2 

a> t>©^^m^«c «fc o s * - h >j ? ? 2 o i m? *>WW h 

'J x hfttfc&SKo^T^ 121 2i:^t7o-f t ~ h 

£B ttfcKK C P U 5 0 tiX U «y -/^^^a^^JWf 

9 \z & Z>?fr i X ? l©f-^xiJ73©§t^^i:^t5 

lE^^^jaj-r 5 ( S T 1 ) o 

Cftfci;*), x- * x 'J T 3 <D£\/- y r <!: lc£tt -> fc® 
fe^T-^x^ X* 1 ^HUteSftT^SttfllT^ x-^^BSc® 
K34^^;-r-^ £^33 Lfe^^-t-«k t) U - V U U 13 

ftfwx^ijcifa&sftSo co^m. it? 4 X? 1 ©x- 

IBfl^fcfcfft Liz V s - * rt<IS&$ ft*o 

- * (omm L*MMr Z (ST2) o 

cftlcfctK x- *x ij T 3 V- y r t KStt o fcEl 
*£&Tftx4 x* 1 #(e!lK£ nt^Sttif, ¥3M*U-1f WO 97/36296 PCT/JP97/00755 25 

tiBH 4 4 testis c i fc«fc 0 „ f-^S4@^3 
SH?**©^?^^ 1 tC|Bft£ tlTl^^It ? 

:®S4CS^^T^ CPU5 Oli^>y ^051 lofelt 
9 IE L < EftLfc*'* --r-* £?f£L 

fctu & 5 ^li* * * rt©jc5 1 ©£t£$fc£#;iT 
(ST3) 0 

±fB^ 1 ©&£4i li N 1 8 2 h T 1 3 frOHfifecD 1 o 
C0*fl»r©ISft,> xij^SMKDjfttmtfci^ 

cpu5 oil*®*? * tmmi, zoyam* 

9 ? & ^3 £ Xf& 9 9 t L T t i) 1 0 d iEft 5 (ST4) 

O 

* L T ^ C P U 5 0 (i N -r-^xiJT3©^:T©-tr^^tc 
ft** * x y ttfmj Ifzm (S T 5 ) s / * 1 0 ICG ft WO 97/36296 PCT/JP97/00755 

26 

1" * ( S T 6 ) o 

ctifccttK r-r/->6i:>ttic;t§[5ife|[^if>f x 

? 1 *<ig<E*nT^*tt»T^ f f -*£fiSlU&34^£>±fe 

*Q*leltt3 ZtfmmZtn:, ¥${*l/-1f£jg&3 9j&<®» 

^KflJfcLfcb-lfft^-r 4 X? 1 {CJlfcfStl^o c ©*± 
1^ jtf^ x ? lof-^x'J73 O^Sfiy- >6ai; 

(x u y \£>y u^P-xy>h 7/^'jxa) 

Col^t, Ell 3s Ell 4. Ell 5£#JlLooi&BBtSo 
tUt>*>^ lbT * X? 1KECC^d 9 ^IttTf-H 

#x 4 X ? 1 <0®m* ?*£^m-l^b$f 
It^Sf m+1 4©1 6©t?^|^t % lo<DEC 

fm-1 b^S-fe * * Stm +1 5 © 1 6©-fe?*£ffil* 
C EI 1 3 x El 1 4 iZTjit «k 5 l-x $HS-tr ? * WO 97/36296 PCT/JP97/00755 27 

m-li:^t5SSl-fe^^ff iLt Tm-lJ ft 

T^sJi^> feat ? * #-^m + i id** trass* * 

m. feat ? *#-^m + 2 left LtHIt * * §fm + 1 . 
feat * *#^m + 3 KM LT&gt * *#*tm + 2 > feg 
t? ^ifm + 4 ICS* LTUg* * ^fra + 3 X feat t 
^i^m+5i:jitLTlfeitHifm+4^ feat**# 
^■m + 6 K*f LTlfcat * *#^m + 5 > feat?*£-«§-m 
+ 7 fcttLTHS-te? ^#-tm+ 6, feat ? * + 8 

i:*fLtHHr^ff m+7 N feat * * + 9 K*f 

LTHa-tr ? *#*tm + 8^ felt m+ 1 0 L 

Tifcat * *#^m + 9> feat 9 ^Sf m + 1 1 |:« LT 
t*at * *#^m +1 0 % feat * *&^m + 1 2 C^LT 
1*2 4? 1, feat ? * #-?f m + 1 3 i:*f Lt 

Hit ^^#-tm+12x felt **#^m+14K:**LT 
ilt^#fm+l 3x feS-fe ?*#-tm+15l£*fLT 
iltHSfm+l 4 ft * c 

Lfc^ot, El 1 5 i:^t«k o fc x Wim^<D&Wi I X v> S 
x- * #!2&S ft* E C C 7o y >? n - 1 N n, n + l N n 
+ 2x -fcfe^T* ECC^D^nrttifEti'^ftt© 
X U y -f&WZft r> E C C ya y ? n <D&rpX'Xi& 

m * izttt zmmo&tftpm $ ft* t- * t< 

IB&S ft* E C C 7 a <y * (HltH) ifeltHt® 
It? *#-fft£ «fc 9 Ktt £ 0 
CCils »B*tf**©JI«*-*7*-**< % ±!HECC WO 97/36296 PCT/JP97/00755 28 

±E* * y y t&*Bfc»yxMc 

l^^lfUM ®3!Jifli 'J 7 6 afr&KH&ftfc 
lOflS^RB »J * h tfi* * U 1 OOf-^JH 0 b JcfEH$ ft* 

& e ccyo? * rioiftitHc^tifeitHoig 
&t>*ij5£snT> y * y i o mism* ti5 B 
<^(c. e c c t*d 9 y ~7&wmm ( u — t y 

Ell 8^#Iloo|ftB|tS, 

fc H 1 6 ic*** "5 fc. ECCyn^ ( n - 

1) . ECC7"o^ ( n ) , ECCT'd^ ( n + 1 ) . 
ECC7"o^ (n + 2) . fcx >r X ? 1 ±V&mt 

fUROx-^aBfcNMCfc^T^ ECC7*n^ (n) O to 
t^^itrECCyo^ (n) ^7"a»^||4?ij-7 WO 97/36296 PCT/JP97/00755 

29 

&W&m\z£*)&Wm<DE C C7u y ? (1) 

©H^0ff ttx EI17lc*t«fc9fc. E C C 7o * * (n - 
1) *¥f£U o^-e^ffiOECCyn^ (1) 
U o^TECCyo-y^ (n + 1) ^H4l, ol^EC 
Z-fuv 9 (n+ 2) -So 

* -curtate-*- «£K#«: < s 

fcJi^ EI 1 8 KTfit «fc 9 i-s U -7£#Miiu©r.&KR& 
ti'H^ttECCtDy? (n) {£ 3 & -tr ? * © %g 
•b * ^ ^-^-m-m +15 £163* ? * m ~m + 1 5itt 

* (1) tc fctt £ &-tr ? * O^fSHr ? ? y ~ y + 1 5 K 
ft LT&S-tz * *£^m~m+ 1 5 $ ft £ «fc 9 KttSo 

iffcfc'&s £g5fc©x-*fig&fcfS$i$ ft£7 K U X -r - 
ifcCx 0f £® E C C 7* o -y ? ^©f*- * ©I2*i£fT 9 & © WO 97/36296 PCT/JP97/00755 3 0 

^S«r, Ell 9 ^ SI 2 0i:*t7o-f t - h*#HLoo 

C C 7o »y ? ^Ox- * ©fE&©fg^ ^fESix- * ft 
x-f X * ftj *§H g it 5 >^-7x-x@K5 5 £ L 

Tftx >r X ti5o C tile cfc t) > §r£©EC 

c y o «y ? ^cDx-^©ta^©^^{ic p u 5 o^ft&stu 

IB^-r-^(ii7-ITElHlK5 2 «fc &-x 7 -ITiE^^*<# 

(sti o) o 

* 1 ®5!ifix U T 6 a ICIEST tlTV>S^»^fi(l U X h 
i-^^RB'J^hi^SEtBU y * 'J 1 O0f-^;H Ob 
KEfiU fc]»*R&'J X Hc®o'< E C C7-D v 9 * 

^wsesnTEfis n* (s t i i ) o 
*rt s c p u 5 o ttias-r* e c c y d y * t ti s y 

- SHe&T&T^ 1 £HU£** (ST12) 

o 

C (DfttelZ l>Ts _L IE E C C "7* o »y 9 ® $tM<0 9 ? <D 

mm* ? ? mm><^ * 1 1 ©s^k* & snfcKsi;:. 

7*- * ^fiJcHK 34IUt), !Eiix - * UtCECCyo 
v 9 V7 * - y h -r - * £ E C C 7 

n-v^ffl©|nlJia=J - Kfctt^ L fcfB&ffl© E ccyo^o 
7t-7<y h7-^i:^SlL. 8 - 1 603 - Ki!f9£fiil WO 97/36296 PCT/JP97/00755 3 1 

T 3 3 ^ttiilt *«, CCDU~-9*$iJ2UI5igS3 3 

led; t)¥£#l/-ifHig8 3 9#B»*ft*C£|;:j;iK E 

10f-^i'J7 30§f^OECC^D«; i'OjfePOt^ 
C - * #IBS 3 *l S ( S T 1 3 ) o 

C P U 5 0 iz «fc ftS^jgH? * 

ttCf-^ESSn* (S T 1 3) o 

cor, ftftiity t'j i o {wie^$nr usttiBfttt 

TLfcKi:, CPU5 0 {4±fEfc*n3!2 1 £ <D Ifc *n (i ^ £ 
«fc t) x ii - h 'J y V 2 0 Ofl £*ij»r L ( S 

T 1 4) \ *«hU»i?20 ©W*<*iJ»rS ftfc&fc, &*n§§ 
2 2 £>©1ftfcHt-tK: J;^ *-hUy?20d<l fgT t> R§ 
tt^ftfrS^fc^JBrT*-* (S T 1 5) 0 

^ * - h »J -y 2 OOgE^SIKrStifcBU;:^ f2&©* x y 
****<fc«HJrU •r-^OfB^^a^i^T-r-S (ST 1 6) 

o 

± 12 X f- y 7 1 4 iCfcUT^ * - h 1) »y 2 0 O gig fi< Jj£lj WO 97/36296 PCT/JP97/00755 32 

CPU5 0 ti ±!B E C C 7 n y * © & -fe ? * £ © - * © 
^tiJ IZUWtZ (S T 1 7) o 

f*- *S £nm 3 8 lc<fc £±SE!B&£*To * JCD'S* 

^« 1 1 CE»3 ftTi.* *M* * ^St^S^tS tit 

(S T 1 8) o 

C©H4i:S^^T> CPU5 Ol^y^SIl lOlJlt 

#t^^rtox7 -&:M§r£©&£te£j8;i r^#* o fcJi 
IE L < x-^*<iH»$ti^i*iJWrL. ^ y 1 1 © 
felt ^ ^ S^*<iE L < § o D , -b^^rt©JL 

9 -&a<Er£©Si5£Si:£jB;iT V^Ji^(c % 1EL < "r - ? fi< 

S©ittf»<t¥iJ»rir £ (S T 1 9) o 

£ 1 ©&fMi. ^ y ^SB 1 1 ©feS-fe * * S^*<E L < H 

m 2 ©£#li> 4>tt < HloOt^ ^0X7-^1 
1 ©j»JEIt*tt*T^fc»^T?**o WO 97/36296 PCT/JP97/00755 33 

i <Dmmm*®z.te^i><%2 ammmzmz-Tisio e c 

^4®^#li> ^tt<<fcklo<DHr?*rtCDx5-&j&<3! 
□ Tr & 0 

£ # £ 5 £ T * £ 0 ECCyD^li^ £ # T 2 0 8 ft 
o % 5 <SJa±CDx5 -£#frfT?!><£;*; 1 6 ft* T 

So 

±123112 I7-aV 4 ®£Jt±©ff 3 

±1281 3 h &j&<4 <@&±©ff rt< 1 

oftia±£ttoTi>So 

±121114 2t^t4itt^, WO 97/36296 PCT/JP97/00755 34 

££#ffi© E CC^d^ ^IB®f S±x& L fc U -7£ 
• fcHfcfrl.* (S T 2 0) > U - 7^f felO^ti^ilrL 

* fcx ±E U -7£#&S£*To C P U 5 0 tt* 

y * © 7 K U X) <h> £gffl© E CC7D^(Ojfe|0t^ 

^o^itHS^ (^§yu»;^®7 Ki/x) t & y * y 

1 0 © — U X McE*rE*U tor- * ©E&&S 

^^Tt5 ( S T 2 1 ) o 

b fcE«^ftTi>*r&&»y x h*<KirStifcBU cpu 
50tt>*no ©r.^^cR6 y x h ©EfcrtS?**-? * x ? 

l©^fIi'J7 6 a l=H*E»-r So 

-x-*£?|£LT*)!]a8KR&©** *£*iJ»rLs C1©^JWtL 
-r-*©EilH$lC. ±f2*U»3*R6©-t? ? *&X*y ZflXE 

iftij^^^^©ji^t s^-^^. ±eec WO 97/36296 PCT/JP97/00755 35 

I'Tl!4*lit8*Wtt < , ft: f Sfto If WO 97/36296 PCT/JP97/00755 36 

1. f f -*a<fB&£ft£I^kRiK&*l<WiX/-?'f ? JlftO 
h7 U B)>T^©h5y?g;^££:*K froh^y? 

±(Cfc#S&g£*t-7 Kl"Xx-*;&<fBi§;*ft*7 KUX 

# £ 12 fi x - * IB 3 $ ft S IB *3 ® « £ £ £ & © & ^ 

a^jifctK cft£m£&©***^#fc!B&$ft*iE&x- 

*£?|£-r*rt:J&©i7-friEx-*fr\ jjff5£&©-fe ? 
^co^^^^^LT-^LTfB^^ftSx^-fTiE-r-^IB 
SMItffc^fcT'o 9 ?&#lti<aT'iB&*<tt$ftS3fc'r 4 X? 

±fB^x ^ X *±© &&©&&•** S7o 9 tfa&K&UL 
TiBSif f -*<tX7-fTIEf f --*£fB&L> L*t#^oy 

? su&rt©^**©* ? ^ ^^icfiijciasiix - * -rriE 
lt&osij©* * * m&Km&T- * u? - it 

IB^$ftTfel9> «^g|^-e§«V>x>^X^© t°y hti WO 97/36296 PCT/JP97/00755 37 

3. ±12 x- fifa&Km&z.*imteT Kl/Xf-*#E 

4. ±IB7 K l/XffittlcESSnTI,** 7 K U X -r - * 

7Kl/Xf-^, *&*.*rttttlfc9tttt7 KUXT-, ±12 
X*±lc^Pfe®fc£-fe?*i?gifli£-fe? ^0«mffiTIR 

5. ±E7o y *$«j&<ffl* ic N 161©t?^«i: 

6. ±f23fc-r >r X^^0<te$tls ±E*t*4 X^Of- 

*§it*£ 1 icE«o*7* f x ^o^ftelTiao 

7. ±I2&7- >rii:, ffifc-fe * * Sg«*<E m £ *u 

ttzmxm 6 re*©*** * x * ©£#&a:£&o 

8 . 9 - * 3&<i2® £ tl £ R ifc * -5 VWi X /< 5 ;UJ# 
Oh7^ *f L> flf^© h7v ? S> H K> ^ F5«/ 
*±fcfett*ttB***7 KUXf ? -^^I2^$n5 7 K U WO 97/36296 PCT/JP97/00755 38 

x t mm * - * *<tH0 $ ti * can* t £ ^ tract © m 

$Si&l$fc* VWi£ffiK§teB#^©fc]8!ll#|c. ilB^f 5 ^ x* 
£ffi©&-t? * ^tfO-r-^tSEfclBfi-r-:* ti7 -ITiE 
x - * £8E» U 

C ©SB& L fcfBii-r- * <hi-7-fTIE-r-*£&-fe * * SI 

C ©H£ L fcBfif - * £xs - ITjEf* - * <h ±1313*1 L 
C©JM»r$ftfc*l%©*S***$g«©7KUX7*-*£ 

* $s&rt©&&©-»z * * m^^m^um^ ~ 9 t^^-njE 

r-tZiZmt S Kite, ±IBfBi§<* tlTl^*7 Fl/7f-^ 
£g-^T*RI©ifcS-tr* * ^l«*{4T^« t 

T&©giJ©-t? * *«S®fc:fB&x - 9 t x5 - ITiE * £fB WO 97/36296 PCT/JP97/00755 39 

1 0. ilBx-^tffcSgl^oJtgtt 7 FKf-^< 
IBHSft. COT Kux-e&s c 

1 1. ±E7 KUX«*KEfiStiT^«7 KU7f » 
tlik^?««^||inft7 KUXT\ ±IBftx>r X 

12. ±fB:/o * * {c x 1 6 7 * 

1 3. ±iB#fw X ?a<|5}£$ ti> ±gBftx4 X 7 © 7* 

i 4. ±!B^y- >crtic, 2§t^n«^t$ n> WO 97/36296 PCT/JP97/00755 

40 

xm<o$>z>* 9 ?mt&z*t *m®mtiL-emnxi>^ ±e 
1 * zmxm i 3 tc§att©3feT f >r x * ©£#&a#i&o 

1 5. ±EKRS©£ 5 -b * *^«©7 Fl/Xr-^O'J 
x h*<E8 3n«*lfeU x hEftfla^iEfcf * 7,9 \zh 

3& & o 

16. t 1 - * *<E»3 *i* H'frn*** * ^ ttX'W =7 )l 

1/ X £gtf £ E»t* - 9 *<E» $ ft -5 E««* * £ tf tttt © 
ft N 

HS4t5fctof ^7 — ITiEx — fftfeft®* 9 9 %k 

t) K#LT-gLTE&£ft*x5-fTIE-r-*E 
&ft«££fr:/n 9 ?&#J|iti^E&*<tt$ftS*T 5 >r X* 

TlBgf-^ iJi5-ITiET f -^«:E^L> Lfrt>&7o>y 
9 ffi®ft<DW.$L(D * 9 9 fiU&KfllKfBiix - 9 -fTIE 
f-**E»"*-*Bfc* *R&©<fc*-b * 9&®Z* 9 9 

jE7»-**E»-r*E»^R* WO 97/36296 PCT/JP97/00755 41 

1 7. ±12 7 Kl/Xi«07 Fl/Xf-^< % feb^i; 

U#titSH*^l 6 lets®*© ft x ^ x9%m o 

1 9. ±12 7 Kl/X0*fc:K»StlTlft*7 KUXf- 

tt^ftlWttT K^t, ±§2ftrw x 
* ± £ H K fij t? ft 6 ti T 43 *) , ±12 r - * £g$ Eft $ ft 

*7 h'i/xf-^, ***Wttttttatitt7 Kux-e, ± 

12 ft x 4 X ? ±{C^Rg© * S-fe?*£g$£-t?**£g#i|ift"? 

t2«©ft-r 4 x ? 

20. ±127 o y ? fa&t><m* 1 6 ? * 

ftfw x^l 0 

2 1. ±f2ft ?4 TsttmfkZti^ ±.t^±7*4 X * ® x 

t* 16£!2i&©ftx4X?gg 0 

2 2. ±!2&'/->rilc N ££***flS«a<ffljg$ft N 
*K©********Hr*****fl^«tf LTt> % ±§2 WO 97/36296 PCT/JP97/00755 42 

2 1 lcE«©*f<f ^«Io 

7 ^±{CfcMj-§ffig«:^:-r7 K l/Xf-**<E»a ft S 7 K 
U X^S® <h EST* - 9 tfEfi* 4iS ESfitt i «#tf«tt® 

ft v 

:n * ***icE»an*E»7*- 

o * 3 ft S £7*4 X? 

C0*l©E»¥RfcJ:*>E»LfcE»7'-*£i5-IT 

C «fc *) «£LfcE«J , -*fcx5-ITIEf f - 

* £±E* 1 ©ES^ftfc * 0E» LfcESf- * U 7 - 
ITiEf f — ^ <t © Jfc t£ K <fc *K KPfe©fc * * IE & £ *ij »r f WO 97/36296 PCT/JP97/00755 43 

TUS7 KUXx-^lcg^T^RgOfc*** *^$£-t? 

2 4. ±12 7 KUXffitfOT K^Zf-**** *&*C 
2 3 fclE*<D#f* -f X *gg 0 

♦ 2 5. ±fS-r-^^|ig^«m^Rrill^T h'^f-^ 

* 1**^2 3 fc!2«©*;-r x *g® 0 
2 6. ±ET Kl/X«*KE»*nT^*7 Kl/Xf» 

57Fl/7f-^, #8S;iRTftitta*Stttt7 Kb XT. ± 
K3te7 f ^X*±lCfc|S&©**-fe**ffitt*.fe** 

27. Iie7 o y 9 m&tf®* jc. 1 6|Ot^|g^ 
K<fc ttTl>* C 2 3 lcf2«© WO 97/36296 PCT/JP97/00755 44 

2 8. ±fHft-r>r X * #(hH£<**U ±fB&-r * 7. * © 9 

filfctto TUB© V- >K#SiJ$ft. £♦/ 

», ?0#£j?i£&©-fe * *Sg«T-&$T $ S C 
it 5I»^^2 8KtBiB©#f f >fX*&ilo 

3 0 . ±iB*R5© * * ^«07Fl/Xf-^0iJ 
X h*<IB«13ns*Pfe 'J x MafifflHi^E**** icfc 
5 C <h 2 3 KB*©** 1 * 7 *gg 0 

3 1. f* - * a<!B&S ft 6 lihfrRtfc* -5 n (iX'W 5 ;U 
1#© £W L> ^t^© l^7»; ? btJ^ h 5 

U t IB® x - * *<fB«§i $ n S IB ft At* t fr£&© 

t> left L T-» LTlBftS n*i? - tf jEt* - *E 
*Pfe©***?*fEg#©7KUXf ? -*£fBftLT^6§B WO 97/36296 PCT/JP97/00755 45 

LTtB&x-* tx^-fTIET-^S&U U>^yo 

3 2. ±fB7 Kl/Xfl«©7 KUXt 4 -^^ & 

3 1 KfeiSoDft-r^ x * gg 0 

3 3. ±fB-r- ^«|«{c§^^oJ^^T K U X -r - * *>< 

3 4. ±!B7 Kl/x««|i:EftSnTl»«7 KUXx- 

ibi*©*^ x ? ^iSo 

35. ±137 n * ffit&tf®* {c N 1 6i©-b^^<|« WO 97/36296 PCT/JP97/00755 

46 

3 6. tlZibT * z ? *K ±!E#x>r X ? © f* 

3 7. ±tB&v- > ?mm<mnzti, 

i-r^lt^^3 6 (cfB^cD^x^ X^le 

3 8 . ±!B^RS© * ^iS«©7Kl/Xf-^0'J 

* c i ^t^fSS: <h SH$$3 1 icta*&©#x >r x?gg 0 
3 9. x-*#aafi^ft«H&Rtt*Sl.W;J:X'<>r 
h 5 y 9 £W L n Br SB© r 5 * * fi* 6 »K fro h 5 

£&<B©-fe ? *fiS«© 9 £©BFr£&©-fe * *«B«©&3; t) 
fr£5&*K Ctt£Br5£&©-t? * *^fc!B&S*l*fB»-r- 

#©*H£ t> left LT-*£L TIB©* tl5i7 -ITiE-r-^fB WO 97/36296 PCT/JP97/00755 47 

x-* £x5-!riE7*-*£i2£U 

9 £x5-frjEf ? -*£S£U 

LfcE'*^-* £x5-friE-r-* <h_bf2f2® L 

^ ib ^ -r ^ ^ 12 ^ ^ - ^ ii? — itje x - ^ x 

4 0. ±12 7 KUX$g#0 7 Kl/7f-^^\ £ t 

3 9 KE*&<D^x -f x * ©£#&®#j& 0 
4 1. ±i2 7 ? -^^|«{c««|^prtl^7 Kl/7r-^^ WO 97/36296 PCT/JP97/00755 48 

& o 

* ± 0 ic SiJ *) ft £ ft T !) > ±E f - * ffi* IB» 3 ft 

57 Fl/Xf-H^ *&*«rtlfcSl3Itfltt7 Kb XT% ± 

IBftx-rX^K^RB©*****^*** 

IRtf LTfJ 0 tttt fctlTlf* * C <h 3 9 

43. ±E7n y fc* 16i©t^®« 

C«k 0 8U£$ftTl,>* £ i^^^tl-SIt*^ 3 9 KE*S© 

4 4. ±E#f*4 X?a<@fc$ftx ±Eftx4 X?©x 

-*0«©¥S#faKfcoT&&©v->K#siJ£*u &v 

tzm&m 3 9 rub*©*** <r x * ©£g&a:£&o 
4 5. ±ie&y- ^ 

<»: tzm&m* 4 l£E«©#x >f X ? ©£g&®#£o 

4 6. ±ie^»J^R5©*»S-fe^ ^{®«©7KUXf-^ 
© U X h^E&SftS&aBKPfe'J X hESffitt^ ±E-& 
^Pfe©&S-te?* <S«^Wt§yo y 9 £M*£©5fc0©-fe * * 
SS&©7 K U X f - * £±EBiJ©7n », * © 5fesS© * * 
*£S#©7 Kl/X^-^^IB^^tl^-^^RSU X hEfiflK WO 97/36296 PCT/JP97/00755 49 

#±82*7*4 X? II ± IB ft x 4 X^iaKH^fSii 
t*iit£^ 3 9 £f2«0*7*4 x * ©£#&S#& 0 

^© h 7 7 ^ U 3*^0 h -7 «y ? g# & t> ^ #o h 5 
Jin Lfc-fe * S 7 * - >y h#£g£ 

c ti£Bfr£$fc©-fe ? *GI#i;:f2&$ ft*I2&7*- 

* fc*®x 7 -ITjEt*- * £r£&0-tz ? 

*) fcft IT-JS LTf2&S tl* 15 -ITIE-r- *S2 

fcttLTs x-?£!Bii-rsftfw x ? g § tc ^ t . 
M*fc«t'littJaiIfe*«o«rJHit, k ±12*7*4 x*± 

-sTjEt*- * £!2& U I #7* n y * £gEtF*9®&&® -b 

* £x 7 -!TIE7*-*£!BiitSI£ 

SU <D -fe ^ *$g#i::f2&7*- * <!: 17 -IT IE 7* - * *E»f * 

* 1 ©iB&^&i, 

±ia*OJ0JI*J£WC> ±!2*t* 4 x *±0&&0&#gt -5 7* 
a y ? 0J£ jc&j^ LTI2&7*- 5 -ITjEt*- * £f2& 

7*-* <fcx5-!TIE7*-*£fB$§'r *!&2 ©tB&^gi, WO 97/36296 PCT/JP97/00755 50 

* &±EEft LfcE»f- * U7 -ITiEx- * 

J: *K XR&©£**? ******* 7o v ***£*iJKr* 

z omm-z&iz* t)*j»r$ti-5^iicD^5-fe * ***** 

t51^D»; ?**rtfcE&*^£E&X--* U7 -hie 

x- * *sij© -fu y ? **ke** 5 * 3 ©ie®^© t ^ 

4 8. ±E7 Kl/X**©7 * t> * C 

4 7 icfE^O^f 1 >f X * gfi 0 

4 9. ±B7 t - fim&Km&z.*!mKT KUXf-^< 

i^Htif S§t*£4 7 JcfSi^ftf 5 >r X 7^1 0 

5 0. ±IET Kl/X«*fcE»*ftTl**T K W X f - 

tt^MWtt 7 KUXT*. iEafex* X 

* ± k is k m t) # & n t *j s ±ie x - 9 ** k e& $ n 
E* ^>fx*±K*R&©fc**?* ****** **m<£-e 

mtf LTIJ t)tt# &tlT^5 C * «HT«qi 4 7 ic 

E*©#x 4 X * gg 0 

5 1. i!27D7?W^l*i:> 16<@©***** WO 97/36296 PCT/JP97/00755 51 

5 2. ±!E#f ? >r 7 ? *<lel$£<* ft N ±IEftfw 7*©x 

5 4. ±!E3fl»§*RS©<& S * * *$#©7 K U 7 x - * 
© u x h tiSft&^Pfe 'J 7. hCS|R«^ % ±E-ft 

SI&©7 h'^f-^i _h IE SO © ~7 u v 9 &m®ftm<D* 9 

a<±SE#;-r 4 X^IUK i^#Mcb'r-5lt^^4 7 £ WO 97/36296 PCT/JP97/00755 1/18 22 21 
F I G. 1 WO 97/36296 PCT/JP97/00755 2/18 
F I G. 2 WO 97/36296 PCT/JP97/00755 3/18 K-O < 
I'J7 > \ v. • S&xSI&fcx-* V-> ($1 fly-/) ECC :/Py? ECC ^Dy^ ECC 7Py? U^l/-^^ hfflECC?Py? •;7 p l/-7^>hiECC^*P7^ .5 
,6 
6a F I G. 3 WO 97736296 PCT/JP97/00755 4/18 

@<E5SJS(Hz) 


1 h77^ 


< u 

> 1 

y . 
37.57 


18 


teazle* 


39.78 


17 


V->0 


39. 78 


17 


v->i 


37.57 


18 


V->2 


35.59 


19 


IU7 


! 

! 


V-> 23 


16.91 


40 


u- 


K - 7*) hl'J7 


16.91 


40 F I GL 4 WO 97/36296 PCT/JP97/00755 5/18 r r 172/W K 
A 12/« h tMID1 iHMP-F 


ECC1 

warn 
WID2 IMWP-F 


ECC1 
WID16 iHMP-F 


ECC1 

(**|6)) 
ECC 2 (g£ffl) -12fT F I G. 5 WO 97*36296 PCT/JP97/00755 6/18 CM it It 

CM It CM It r r v. 

r 

16 (2/2) 
1 (2/2; 


CM 


CM 

\ 

CM 
CM 

•OS 

P 


CM 

g 
CM 
CD 

\ 


CD 
P 


CD 

\ 
CD 


En 


1 

n 


3^ 1 

HrP 1 

m n 


1 

n 


fir? 1 

E n 
1 

n 


E 


E 


En 


w 

E 
CM 

\ 

CO 
CM 

\ 

P 


1/16 ECC 2 


CM 

\ 

CM 

•OS 
<s 


2/16 ECC 2 
16/16 ECC 2 
1 

n 


E i 
L - n 


rT 
55 1 


1 

n 


S? 
e 


s? 

E 
w 

E CD 

(3 WO 97/36296 PCT/JP97/00755 7/18 13fT 

< ^ 
< > 


■< 


>» 


< 


< > 


SYO 
SY5 
SY1 
SY5 
SY2 
SY5 
SY3 
SY5 
SY4 
SY5 
SY1 
SY6 
SY2 
SY6 
SY3 
SY6 
SY4 
SY6 
SY1 
SY7 
SY2 
SY7 
SY3 
SY7 
SY4 
SY7 

F I 6. 7 WO 97/36296 PCT/JP97/00755 8/18 t\ t- tN Csi *TN fO TN 

^ A A A 

lh ifN '<N lh 
r- r- cm N ro n 

iL. Tn ^ Tn ^ Tn 

I A I A I A I 

ih ^ ih ^ ih ^ 

^ ^ ^ WO 97/36296 PCT/JP97/00755 9/18 
CD 
LL PCT/JP97/00755 

10/18 6a 5ifIV-^ «)«lfc«U* MPDL) -&fc8SU* h (SDL) 15 16 F I G. 10 1 20a 5 20 

i 
22 ^rn~r L1 ^2i 23 F I G. 11 WO 97/36296 PCT/JP97/00755 11/18 C h :> s-b ? 2 z: t o * * - 9 - * <d ss h m u * *g m 
tomw&v* c ST1 ST2 
F I 6. 12 WO 97/36296 PCT/JP97/00755 12/18 
CO 

e5 WO 97/36296 PCT/JP97/00755 13/18 C 

a 

8 e5 

CNJ 


00 


CM 


CO 
E 


t 


t 


t 


1 


1 


£ 
• • 
a|t> 
air 


njr 


a|r 
njr 
njp 


ojr 
P 


$H 


6 
<s 


«\ 
<N 
4a 


p 
P 


P 
mil 

BP 


I 


m 1 1 

BP 
m 1 1 

BP 


mil 

Bv 


mil 

BP 


mil 

BP 


mil 

BP 
mil 

TO 


mil 

BP 


Th 
SI 


$£ 
$1 -OS 

P 

Q 

< 

E 


1 


CsJ 


1 
: ith-5 | 
:m+13 | 


I 


: m+15 


a|T 


n|r 


n|r 
ajr 


a|r 


n|t» 


t& 


IUh 


)& 


<?\ 


<?\ 
<?\ 


<?s 


<?\ 
<N 


<\ 
mi 1 


mil 


mil 


P 

mil 


P 

mil 


■P 

mil 


P 

mil 
P 

mil 


P 

mil 


P 

mi 1 


BP 


BP 


BP 


BP 


BP 


BP 
$ 


BP 
BP 


BP 


BP WO 97/36296 PCT/JP97/00755 14/18 CNJ 

£ 

□ 

TN 

8 V 

CO 

<?C 

P 
CO 

-L. 
V 


•> 


CO 


□ 


•OS 
<N 


ECC 


P 

to -> 
□ V 

v 

it 

CM 
CO 

to c 
□ □ 

8 3 

□ 

8. □ □ V 

v 

CO 

«C 

P 

to 
f=r-i~i: □ P 
CO LO * 

ru si ^ 

inn 

TO- ±J ru P 

e * 

ru WO 97/36296 PCT/JP97/00755" 15/18 
WO 97/36296 PCT/JP97/00755 16/18 □ 

Y\ CO in 4 < < ^ 
< < ^ □ 00 CO 

+ in CO ^ 
< IT) < i 

>■ < < oo 

LL 00 WO 97/36296 PCT/JP97/00755 17/18 X 7 -ITiEft# ft^ $ tl tc iz ? * man * ^^itai x ) T\,zim$ tin** ECC7 □ v ? <7)£ iz ? $ £ <7) 6 ,ST10 ST11 ST12 ST13 
ST16 FIG. 19 WO 97/36296 PCT/JP97/00755 18/18 2 ST18 ST19 ]~ST20 *RS 7 P -y ? <Dftm<D iz 7 $ O&gir ? * 
F I G. 20 

International application No. 

PCT/JP97/00755 


A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

Int. Cl 6 G11B20/12, 20/18, 20/10 

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification 


and IPC 


B. FIELDS SEARCHED Minimum documeoutioo lurched (dtstincMion system followed by classifies tioo symbols) 
Int. Cl6 G11B20/12, 20/18, 20/10 Documentation searched other dun minimum documentation to the extent that auch documents are included in the fields searched 

Jitsuyo Shman Koho 1926 - 1997 

Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971 - 1997 

Toroku Jitsuvo Shinan Koho 1994 - 1997 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to daim No. Y 
A 

Y 
A Y 
A 

Y 
A Y 
A JPr 6-111479, A (Nikon Corp.), 

April 22, 1994 (22. 04. 94) (Family: none) 

JP, 4-28061, A (Matsushita Electric Industrial 
Co. , Ltd.) , 

January 30, 1992 (30. 01. 92) (Family: none) 
Page 2, lower left column, line 2 to page 3, 
lower left column, line 18 

JP, 3-219465, A (Sharp Corpi), 

September 26, 1991 (26. 09. 91) (Family: none) 

JP, 6-349206, A (Matsushita Electric Industrial 
Co. , Ltd.) , 

December 22, 1994 (22. 12. 94) (Family: none) 
Column 5, line 12 to column 6, line 1 

JP, 6-251499, A (Sony Corp.), 

September 9, 1994 (09. 09. 94) (Family: none) 

Column 3, lines 3 to 8 1-38 

39 - 54 

1-38 

39 - 54 1 
39 

1 
39 1 
39 38 
54 

38 
54 38 
54 

X] Further documents are listed in the continuation of Box C. Q See patent family annex. 
Spccul categories of cited doaunents: "T later dociimcoipu Wished. ftert^ 
A document defining tie general state of the art which is not considered *** and Bot m conflict with the application but died to understand 
to be of particular relevance ihe principle or theory underlying** invention 

"E" cariier document bat published on or after the JnteruiUonal filing date "X" document of particular relevance; the daimed invention cannot be 
"L" document which nay throw doubts on priority daimfa) or which is considered novel or cannot be considered to involve an inventive 
cited to establish the publication date of another dudon or other p whcn document is taken alone 

special reason (ss specified) M Y N document of particular relevance; the dain^ invention cannot he 
^ ****** to 10 0I » I disclosure, use, exhibition or other considered to involve an inventive step when the document is 
mejDS combined with one or more other such documents, such combination 
"P" -document published prior to the international filing dale but later than E obvtoU5 10 * P*™ 00 'killed in the art 
the priority date claimed "*~ document member of the s-mc patent family 
Date of the actual completion of the international search 
May 23, 1997 (23. 05. 97) 


Date of mailing of the international search report 

June 3, 1997 (03. 06. 97) 


F 


Name and mailing address of the ISA/ 

Japanese Patent Office 

Facsimile No. 

arm PCT/ISA/21 fl iwnnH HkHa TuaZ i oo->\ 


Authorized officer 
Telephone No. INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No. 

PCT/JP97/00755 C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. A 
Y 

A 

Y JP, 62-20141, A (Matsushita Electric Industrial 
Co. , Ltd. ) , 

January 28, 1987 (28. 01. 87) (Family: none) 
Page 2, upper left column, line 14 to upper 
right column, line 12 JP, 5-174498, A (International Business Machines 
Corp . ) , 

July 13, 1993 (13. 07. 93) (Family: none) 
Column 13, line 27 to column 16, line 7 JP, 2-141973, A (Canon Inc.), 

May 31, 1990 (31. 05. 90) (Family: none) 2-4, 9-11, 
17-19, 24-26, 
32-34 40-42, 48-50 

2-4, 9-11, 
17-19, 24-26, 
32-34 

40-42, 48-50 

6, 7, 13, 14 J 
21, 22, 28, 
29, 36, 37 
44, 45, 52, 
53 itinnatinn nf CMYUlri sllM»ri Mlllv 1 0Q7A SRttl«l## PCT/JP97/00 755 a. %m<Dm-rs#*Ko#m (®imft#m-(i pc> ) 

Int. CI* G11B20/1 2, 20/1 8. 20/1 0 Int. CI* G11B20/1 2, 20/1 8, 20/1 0 B*B£J83r3g&« 1 9 2 6-1 9 9 7^ 

B*B'£nn%mm<&& 1971-199 7* 

0*S2«H««f3g^# 1994-199 7^ Y 
A 

Y 
A Y 
A J P. 6-1 1 147 9. A (*5t#*t==»» 2 2. 4M. 19 94 
(22. 04. 94) (77 5 9-*U 

jp, 4-2806 1, a mTW&mm*&&m 30. iji. 1992 

(3 0. 0 1. 9 2) 
» 2 H£T«» 2 3 M&TmtS 1 8 fr 

J P. 3-2 1 946 5. A (5/*-7¥«*tt> 2 6. 9JJ. 199 1 
(2 6. 0 9. 9 1) (7 7$!)-<fL) 1-38 
3 9-54 

1-38 
3 9-54 1-3 8 
3 9-54 3 cM<Dtttz\zt>xtMmmntix\,>z. CEj mXtkXtthiiK H8Rtti«B£l«^*$Hfct 

roj QHfcJ:*H*, J8*«t»»f5Xtt 
'PJ B8RttJ0B*n?, *»o«5felt©±»<DSflia:/i*iaH r&j ^-/<fyh7r $ y-*ift SBWW£*5£TLfcB 23. 05. 97 03.06.97 BttWW (I SA/JP) 
»«#*1 0 0 0 3- 5D 92 9 5 3581-1101 rtlft 3553 «5tPCT/ISA/2 10 (#2^-$?) (1 9 9 2*7j?) BIBttiH## PCT/JP9 7/007 5 5 C (ittt) . Y 
A Y 
A J P. 6-34920 6, A (t&T*#£IIM*5t£tt) 2 2. 12M. 19 94 
(2 2. 1 2. 94) <7r5 y-*U 
»5*!B1 2fT-»6**lfT 

JP, 6-25149 9, A (V =-<*j££tt) 9. 9£. 1994 
(09. 09. 94) (7r5y-4U 
»3*S&3fT-|3«*8fT 

JP, 6 2-20 1 4 1, A <«T«*SJIIM£C&tt> 2 8. lji. 1987 
(2 8. 0 1. 8 7) (7r SP— *L) 
» 2 K£±*8 1 4 ff-E JC*T±«* 1 2 fr J P, 5-1 74498, A W^-t'VatA" ft*** ♦ V'X • 

W^3» 13. 7£. 1 993 (1 3. 07. 93) (7r 5 V -fcD 
Ml 3*362 7?T-*1 6*»7ff JP, 2-1 4 1 9 7 3, A (*-W>1*£&tb) 3 1. 5£. 199 0 
(3 1. 0 5. 9 0) (7r5!-4U 1-3 8 
3 9-54 1-3 8 
3 9-5 4 2-4, 9-1 1, 

1 7-19, 

2 4-2 6, 

3 2-3 4 
40-4 2, 
48-50 

2-4, 9-1 1, 

17-19, 

24-26, 

3 2-34 

4 0-4 2, 
4 8-5 0 

6, 7, 
13, 14, 2 1, 

2 8, 

3 6, 
44, 
5 2, 22, 
29, 
3 7 
45, 
53 ««PCT/ISA/2 10 (*2^-i?0«t) (19 9 2¥7£)