Skip to main content

Full text of "USPTO Patents Application 10670332"

See other formats


48M# GBEH G2D (54) SS (Title) 
(19X13) 

(11)g:Hffl£(Pub.No.)/a» 

(21) aaias(Appi.No.)/ is 

(51)^«WSISP(lnt. CI.) 
(51) IPC INDEX (57) 2 sf (Abstract) • JP A I' □ HE 

(Representative Drawing) 2004213774 (2004.07.29) 
2002382438 (2002.12.27) 
G11B7/24; G11B 7/0045 PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a write-once type optical recording medium, 
which deters voids making recording and reproduction characteristic worse from being 
formed in a substrate or a cover layer and has excellent recording and reproduction 
characteristics and excellent tracking characteristics and is adaptive to a short- 
wavelength laser, and to provide its recording method. 

SOLUTION: (1) A light absorption layer is provided adjacently to the substrate or a light 
absorption layer, a recording layer formed of an organic compound, and a reflecting layer 
are provided on the substrate to obtain a write once read many optical recording medium 
which can have its recording part formed without forming any gap part in the substrate nor 
cover layer. (2) A write once read many optical recording medium is formed by providing 
a gap deterring layer for deterring a gap part from being formed in a substrate or cover 
layer and a light absorbing layer in order adjacently to the substrate or cover layer. (3) 
The write-once type optical recording medium is is provided on a substrate with a gap 
deterring layer for deterring a gap part from being formed in the substrate owing to 
recording, a light absorbing layer, a recording layer made of an organic compound, and a 
reflecting layer. COPYRIGHT: (C)2004,JPO&NCIPI (71) « Si ej (Applicant) 

(72) ^SJKInventors) (30) ¥<ya!&!S(Priorty No.)/ <MM RICOH CO LTD 

SASA NOBORU 
WATADA ATSUYUKI 
OTAKA KAORI 
KOMODA KOKEI http://abroad.kipris.or.kr/abroad/VE/VEAB2040.jsp?mastkey=JP20040213774A0&cur... 2009-03-31 JP 2004-213774 A 2004.7.29 (19)B*BWgTI?(JP) (12) & mi 9f & $*(A) (ll)ttftliJB&H*3 

4SI&2004-213774 
(P2004-213774A) 
(43)£|fflB ¥*16*7S29B(2D04.7.29) (51) Int. CI. 7 Fl 
MMT) 


6 1 1 B 7/24 G 1 1 B 


7/24 5 


38M 5D029 


61 1 B 7/0045 G 1 1 B 


7/24 5 


16 5D090 


Gl IB 


7/24 538A 


Gl IB 


7/0045 


D 
wmtm mxmv® 9 0 l (± 25 jd 


(21) JilJPS# 1f JS2002-382438 (P2002-382438) 


(71) mx 


000006747 


(22) tame ¥$14^12^275 (2002. 12.27) 


K3K»*HKf »ia 1 TB 3#6^ 
(74) imA 


100094466 


#a± s« mm 
(72) MI* 
m*»rtHKipB»lTI3»6* 1*5? 


(72) wn% 


MR 


m*ffl*EE*Hi£lTg31i6^ «^ 


(72) m* 


*.m 


»W»*HEtp«aiTB3»6^ ft« 
*KXCIK< 


(54) mwozm mmmmwtfttziDimysm (57) [M 

uffl&fsn (1) mm.&*^~mKmvT, m. 

WUmvzix XttSfchfc, yearn Sit^l (2) S«iX«*^-«fcBgUT, SaSfc<fe*SfiF«J 

IBS*. SffE»Ji*W*6ftfcia 
HI 2 
(2) JP 2004-213774 A 2004.7.29 [ «? f t ni * <o m m ] 
i ] 

££^titTr££ IBS/ft IB SfcStto 

[ ii * m 2 ] 

%;&ct£#i!Uirsiii3S7 , e§BMfto 

[ ffi * * 3 ] 

fefeOSWWSJ*, SESftE*f LTftOSMfi^-f 3«iKH tfMKtt ?>ft/i«3g£ 
[f«*rS 4 ] 

Jtt»iRlili*Wr«^!RiRJi, *afb^»^6ftS8B»*> Rtffi»*ff*#HW-&nfc 
[ M * « 5 ] 

SIWIJIA^ S i 0 2 , ZnS-Si0 2 , Zr0 2 Ofimfr*±ia»i:f*«lfc*W 

«i;-r§w*iR3x«4ia«o5ifas7tsB»«#o 

£ Bt W ffl Ji # , ZnS, Z r 0 2 , Y 2 0 3 StfS i 0 2 fr^SSlftiTSSi: t^S 

imxm 7 ] 

a Pi » an m # , z r o 2 , t i o 2 , s i o 2 , s # x # e> * t> , x # a i 2 o 3 , m g 

O, C a 0 , NbO, Y 2 0 3 , C e Ofr61tfftft'>ft< tfc 10785Ct*#Ii 

ts«i*« 3 xtt 4 8B«©iiia§!ttiBS«f*. 

[WSfl 8 ] 
9 ] 

ii *w i ~ 7 ©ran*Mc ib mn^mmft m siftts u Mrtx«#^-«rtc?spsgi$ 

rSo 

[ooo 1 ] 

IKS (WORM : Wr i t e Once Read Many)ftSHSJft# 
[ 0 0 0 2 ] 

iBiSfBfi083S^nI*lfcftS«feU--1fOBI!»ttSiaiK3iA/"l?fet), * ti £ ft b fc ii IB 

• tRtiSlJi^gftSSCJ^SCfc^ESli'y h£fl*$S-&T*!), IB® 
A fcffli^ 6ni>Wfl«S©ft^£&^MilJ#, fi»^IBSk°-y h * B $ * § ft ft CD (3) JP 2004-213774 A 2004.7.29 faSCfc&tf, *r«#ft©*t&i»iK#0g«M©«l4* 31 * * OS iR ft & % M L fl o * * 

1ST, Bp-6ia»f*OffiT*lS< fe»?feSo 
[ 0 0 0 3 ] 

tfeU-f^tfSoSIttlltLTti, 09*fcf, WlfXlR l ~ 5 K:E«#*«. LfrL, c 

4 n f % t a n a * ^ o 

#it*k 6~8£tt, usseneaasoE*^* 5 1 ©o, mmmmit 4 8 8 n m & »k 

SfeES*ft^ESffifiKI8-r5IB«tta<, &#&sB£i t? y h fi? fig 1? f fc B © IB « * s 
& § CD & T* * § c 

Wff *«WEE«OE«^** tOO, IB«Jft*tt 4 3 0 nmT?* 0» Sfc 20 

a& 5 o 

ffff^i 10-1 9(Cli, *ifJKESSS 4 3 0 nm, N A 0 . 6 5T?©gES0IJtf&3 

RlFiR2 OKtt, EiS4II 4 0 5 - 4 0 8 n m-eOEi^fe 5 ElSItCit 
3A#W>9:lE«tffc<, 1 4T-E FM«fOB»£:^5fiBaftS*ft?*«. 
[ 0 0 0 4 ] 

Sfc, «*OCD, D V D A««JI«lJ£&Cf fSii7affi CM t T, KTCi 

#ffF#«2 i KB, *«/^r«ft»iKft**#«/s»«i:^5Ji*jai?, nj^fq®«e 30 

* © iH g ffi & (*^Wt?V^-5!»iRft») O £ ft J: !> * fr 5 K tfi M * S ft T 5 » 
ft fF * itt 2 2 , h t ^ 9 ««fiStT, ftKJRfl 

ft ft 2 3 K: tt , S«/ffiW(*»/tt»iKf*fc£iJES*/£S*fl ^ 5 Sflltf-e, IE 

!fifi«2 4(i:tt > S«/ft!ftiKtt*atrE»«/aME*f*fc^5*«Jfi-P, IBSlJiO 
||lJP%lO~30%*ft«**Jii:»«:«feOIB»*tf5KIB*'W3S*nTV5. 

[ 0 0 0 5 ] 

ttffFAtt 2 5 Ktt, mft/Gm&m*is*t*mmm/&MR*tm/®mmt^5mmi& 40 

■P, a«0«f@£*IB§!SHc*t L T 2 0-4 0 % j£ < * * C i: J: t> E«*fr 5 

tttK, Eam»Jio*»K:»oT)es»«*iHi«c*»««* c fc-eeasfr a&ffitf 50 (4) JP 2004-213774 A 2004.7.29 fcgfcS-frSfcBfc, )tKiRJiO*»K:»-3T31fiK»B*ia«E*»*«4i:i:-pE** 

ff ? s ftt * m isnt^s, 

[ 0 0 0 6 ] 

0i:*r«fisRtfffl}8UT, *^fe*©©iRX^^ hj^iSgl^^; h £ -fr 5 C t T* E 

T^5, fcfc, -vTh, ^aA, ^*yt£0&jB, X tt * ft 6 © 

^SCfeES*ffdS*^BB^*nT^So ft&> ^M«M«K«> nyfrjK ^DA 
, ^^>^©^S> X(4*n5 0^^*M^5kif^S£fi , $S. £ft> liltLTH 

[ 0 0 0 7 ] 

#sii3 3£a, »*±t^s«MB, mmm. s.»t m % m&mm Lit mma.?, mm 20 
^•eES^fT^affi^M^sftT^So ft&% t its, i'oi, 

f-^>^©^JS, X3?nBC^4^!ifSL^J:OEfA^5„ £ ft, llllifiltt 

»ffXi34£B, iSlK^IffiSl, ^ y 7 r A * K tt S * M & ft Jf L ft * £ fig 1* > 
£ # 5 £ £ ? E it £ ft 5 S ffi ^PJ ,^ £ ft T ^ 5 0 ft , ^lESltlTtt, 

*0A, ^$ym<D&m. xi^ft6o^4tf»iu^oEiA^5 0 tft, 

Jittfi*i:«HBOiS^»*»6a0, E«B4»« ifitt fc * * ft R UX flf * W * § fi M ft ffl ^ 30 

SftSo 

[ 0 0 0 8 ] 

*m-o ft t, ©-etift < , «feP"--y*isg««T?*a!ii:as»«^ j f>ES^ffi-ettS:^ 0 «p 

*fe, 4 0 5 n miS«T?K«*ft D V D «t 0 fc ffi E S A ffi T* E U £ ft ft M « 

ft l/^o 

JBfc, ±E«*affK:*^**«ffilO^< » » M©^ ( El 1 #1) T?©^li& 40 

tft, fie*07*-f^^*jafcs***iafeii**nTfci:^*«<, tccn>6h 
ft a s a ft ^ o 

[ 0 0 0 9 ] 

K8¥f£SgKflL*#fcJBff*fcJt«»/hSfc!8^«S (0. 0 5~o. 0 7gfi)£ (5) JP 2004-213774 A 2004.7.29 i^fc) o ^Ofci6, »^i»**1-*»«©»ia*»#«KliL < ft 0» iSfBSa^IBS^ftfc 
LT©iftK£igT£-e5gHfc:ft^TV>fc. Htc, fi£ * O W tttt *4 % ffl ^ ft ifi SB S ft 82 « 

©SStt#tttf*# < ft <3 (8fiEJ:oT«*)IStf*t<a»tS) , U-lfOfflttM 
[0010] 

±f3©<fc a *IBm^*W»"r*fc«)K, *»W#f±» WAtf, #1 2 0 0 2 - 1 4 4 4 l 

m<DmBm*mmfcm^z> z. twnz suit. ^mit^m^<Dmm^±micmm-v^ , c 

D-R^DVD-RlTffll^tlT^Sfii^tfJITf §t^^'J y h$lt5, 
i!aHStt8E»«#"Z?&, 0U*tf, last J; o T3tt!»iR»*S}g S <3 , i$Witt«iKS 

lfkts«^*^0, i;y^o/W-v-i?y^ssJ6§Li:ico&i(i^Ti^o S it . E 

©<fc 5 ft8£®ttfB8«{*?fcR«ft«flB*5#* RlBS^7-TIB«L/ca5»-ea h 

[001 1 ] 
1 ] 

IIW 2 0 0 1-1 8 1 5 2 4 f»| 

[1$W*lK 2 ] 
#I200 1-15886 5^»« 

[ftffFSiK 3 ] 

S12000-343824^SS 
[»lfiK4] 

# 1 2 0 0 0 - 3 4 3 8 2 5 § II 

[ # w a m 5 ] 

W 2 0 0 0 - 3 3 5 1 1 O^&fg 

[ W If * « 6 ] 
«f M ¥ 1 1 - 2 2 1 9 6 4 ^ £ m 

CWtfXlK 7 ] 

1 - 3 3 4 2 0 6 # & n 

mmstm s ] 

#1 2 0 0 0 - 4 3 4 2 3 §i v i 
[ W If * ft 9 ] 

# 1 1-58955 
[ «f If A tt 1 0 ] 

11 2 0 0 1 - 3 9 0 3 4 f 

[f#ff X« 1 1 1 
W PI 2 0 0 0 - 1 4 9 3 2 0 ^ftS 
1 2 ] (6) JP 2004-213774 A 2004.7.29 #12 0 0 0-11 3504§SI 

[WlfXtt 1 3 ] 
#12000-108 5 1 3§fil 

[ ft fF £ » l 4 ] 

#1 2 0 0 0 - 2 2 2 7 7 2 f^S 

[ ft if X ft i 5 ] 

ft M 2 0 0 0 - 2 1 8 9 4 0 §S« 

[ ft fF £ ft? 1 6 ] 
#1 2 0 0 0 - 2 2 2 7 7 1 € & $H 

[W«F*K 1 7 ] 
ft H 2 0 0 0 - 1 5 8 8 1 8 # & IS 

[ftffF^ff; 1 8 ] 
ft M 2000-28062 1 *f & fg 

[ftfF#« 1 9 ] 
#1 2 0 0 0 - 2 8 0 6 2 O^SIS 

[ ft m * it 2 o ] 

#12001-1 4607 41^1 

[ftfF#« 2 1 ] 
ft Bfl ¥7-304258 

[#S5I 2 2 ] 
ft Hfl¥ 8-83439 

I ft I <F X K 2 3 ] 

ft M ¥ 8 - 1 3 8 2 4 5 # 4> $ g 

[ ft fF £ « 2 4 ] 

#11 8 - 2 9 7 8 3 8 # & fg 

[#ffJi2 5 ] 
#IT9-1 9 87 1 4f^S 

[#ffiM2 6 ] 

ftM 2 5 0 6 3 7 4 

[WffFXltt 2 7 ] 

#fF332 59 1 9 39*f&fg 

C # fF £ IK 2 8 ] 

ft fF 16 2 5 9 1 9 4 0 % $ g 

[#ffi«2 9 ] 

#i« 2 5 9 1 9 4 l^SS 

[ ft fF £ « 3 0 ] 

ft fF m 2 9 8 2 9 2 5 # & « 

[ ft i f %. m 3 1 ] 

#lf 9 - 2 6 5 6 6 0 ^ 4MB 

[ftfF£S* 3 2 ] 

MT10-I3 44 15§fil 

[ ft fF * M 3 3 ] 
#lf 1 1 - 3 0 6 5 9 1 f ttS 

[ ft m £ « 3 4 ] 

#1¥ 1 0 - 1 2 4 9 2 6 ^SS 
[0012] 

^ T , & O. (1) ~ (3) CSI^IfiitS. (7) JP 2004-213774 A 2004.7.29 ( 1 ) KSS^fttt* h v 7*y^fil*fiT?t5IIB%ft < Lft>§fBSftfB§i«ft© 

( 2 ) fEiiff 4«M4^ h 5 v *>?tt£©£ffc*»*!l bfc«#*#®it#o 
(3) !B§lH£Wtt^ h7 7 + V^ttlOlft*»iSiJLftKS^i60llffi. 
[0013] 

fit, ccisrtxBi^-ificaitt, ^t^fia^^s?^§t^^*a$ 

HOC, K^Wf^ft b-^©ES'W -fBBEfc^T, I3itStt£:^fb£#ft t) , 

a, mmn ^.m nttmitz •& 5 » ^ # * a c ^ ^ mat ft „ we, aasRr«*u--»fo 

32S^7-*5Bfcfc^T, EMtttfSEMSfc (EMtt#Sftt5 t) > fy**, 

rtxa*^-jirtfl!)a!i«»4*»iwt*«fc54iaEajttiB»»ft> ib§i?;?££#i 20 

«-r *. 

ft*, -jR«EV-*g8HST?«, HBST-^£S£ bft«£©?f£{f # (RFfg^) fi 
, 0 2 (a) OiUSS. CfttttL, 12 (b) (c) OiH, I3Sv-^©Su 

( a # s » ib ) h 9 o 

[0014] 

wis, ±i3i$M(i, ~9) ofiia^tsssnso 

* § c * WF ®t 1" 3 iS IBS ft IBM ftc 30 
2) »«±E, EgftKflLTtteRiKfllffifcW TSftMJl, =ff « ft £ ^ 5 & § IB U 

so -r § ft * © a m » $j * , ib » x e m l t ft % nx m m z m ? % ft r ux * # i« * k w- e. n ft 
«&£Wtscfc£#Mfci-§&ESftEM& 0 

4) M±E, IB«li: J; §a«rt©^Hg|55S4^ffl]*iJ-r ^ ft46©^Pf «3|iJ«, IBSftE 
ft LTftKiKaHUfc^f 5ft©UX«, WUffc^ftfr S&SESE* StfS*t«*M«^iStt 

5) 2 M ffi M Jl , S i O 2 , Z n S - S i O 2 , Z r0 2 0^ni>*i)S»tt5C 40 
fc*W«fc-T*3) XB4) IBiKOilfBSftfBStSStto 

6) ^ Pf ffl fffl /■ Z n S , Z r O 2 , Y 2 O 3 SCf S i O 2 *>645lfl:*T355 C 

7) 2 Ml ffl M M ifi > Z r O 2 , T i O; , S i0 2> R X ft» 6 ft 0 , XtfA 1 2 0 3 

, MgO, C a O , NbCK Y 2 O 3 , C e O tlfOft < U C « 

W it t t § 3 ) X fc* 4 ) IB « © il 13 Si ft IB g ffi o 

8) 1) ~7) ^nfr EIB«©jEf3SftfBMI*E*f L, afiflxaA^-irtca 

9) 1 ) ~ 7) ©firn^CE«©3flES)tlB«*#K:»b, »«rtXtt*^-«rtE3! 50 (8) JP 2004-213774 A 2004. 7. 29 »*tf»jS*hftVlB«a h5r$>TIB»*fT"5 C * ft » 1 1 5 >I IB S ft IB SI O IE 
[0015] 

I«Xtt*^-iKi»l/T, IBM left LTMM !£**rfSft!ftiK«# IS It 6 tl/c 
« CD X ft * s 4 f § o 

JH*fiE«l*iStt, »«/«!RiRJi/fe*«/R»«fc^5«<a^6«:Siiia 10 
SftBSSSSEttTli, tt©iK»<Dft!»JK*Bifc: £ 0 , © <t 3 ft VL ft * £ U , 

p ) JK»iRJi©1I*JBSr*tf«fl:*S 

* ) e is * © ffl * js #r * « ft # s ft f a 
-n) e is « ah* a ft -f § 

[00 1 6 ] 

coiasBSttaeKasttt-eH:, «© * a ^fe^a^ft^M^ii* tft^ft ants 

L^L, ft»iRJitf&«L«V>S-&, ft»JK»®tt¥«£fl:tf£t;«^*^ ft II JI © ft 
fffltfttfttl^S^fEti, K**fr 5 fc&fc, ^fiRI^filiE^f ft^W 

BP -6, ffiE«^7-l^fcti«!»iR«©)t!RiR*«K«koT, ft % UX* ^ffe* M C ft^ « , 30 

[0017] 

c ©Mrt©2EPf *©a£*5aHS^7-«Htf tt!»JK**ejR0©tt¥W, ft 

«y £ © S ft * , ^«y*©8BS/<7-v-s?y©15fb*SS«-rSo 

K««tt©*{t*S*5l ffi^ti^*^ < » cnCi^T, 5>y *©JB{t*, fy*©B 40 

it, coiSrtautossti^T, jt"RiR»©SE«^*iirfc^t < ft ? ft 5 , «kjr 

X h - * < ft o fc t) > h77*>?tt*tflftt5. f CP, *SM-ifli, h v -y 

t^^ftlOUt, K8«tt©S£ft, *t^li, ^OES'W-v-j; 

[ 0 0 l 8 ] 

KE«/<7-«T?**K^y #tfSft L ft t) ( S? y * © IBS 7 - V - i> > tfm 50 (9) JP 2004-213774 A 2004.7.29 C ® IBS v - ^ ft £ J; o TIB Mtt^=b ^ fc 9 , !H«T-^Stcj;oTfiS*^t<^ 

s«rtxs#/*-jirt©£i*«£*»iw-r*#»fc its, *o-f) -*) tf^wens 

-Y ) »*XI4*^-Jii:3tt!RiRJiO|BIK, Kf^A ( £ RR » SO * ) * K S o 

|B»^7-*#J»-r S (SI8tff8£Lft^S38^7-«3tB-eBa8**T3) . 
-) ES7h7f^*HSJLfiIfktS (ft * fc:feV>Tj&RJK±fc:»»* tiftv* 3 
Kt5) o 

[0019] 

K«XI4*^-JBfc3tt»iRJiOlfflE, ?BHlW1W»3&«ttS»-&, £ ffi ffl fM A £ ^ fr $ 5 fff 

© *s m t « # & 

WS, ft»iRJI0tt!ftiK«*#Jttt«ffi^»£tt, KSM * «ft fc ft ^ fc » K (ffilBil 

• W ipj T? ft 5 o 

EiXh^f^iSfflfltSiitt, 13 8 / < 7 - IB! fit > JttKiRHTa4^*lft**WII1"« 

^*(W»-rs»-&i4, is s v - * ft cr t k # b&ir a t* a * ? & % m * m m t? * § tc & , is 

»?«»©»^I4, S»»OS»7«fi*ffl^sa j ?, ( « £ g £ 

[ 0 0 2 0 ] 

*ftm<D&umytmnuwikx} towjistt, ( i ) c i i ) © «k 5 ft*$ 

© ifi f 3 S ft f B S £S {* > 5HMi*tt5*-oKi!)£t>#fcr0»&0Ma3S!ftBBg^{*£** 
(i) Sfifflfr 5 EaaSftiBSjgf* 

• mm. / Mum / mmm / J5.M m 

• mw./ftm^m/y^\m/mum/KMm 

• mm/nwim/mnm/ ±.$\m/ELMm 

• mm/K®.w.m/mnm/%.Mm/umm 

(i i) #^-Ji«fr P.IBilH4^ff 5 MSftfBMf* (10) JP 2004-213774 A 2004.7.29 ■ mm/K^m/mum/ftm^m/y^m/ti^-m 

[ 0 0 2 1 ] 

0fctt!RiKfl*&a©*/S0i:-f3fc© , ?i&3tf> £ Pf » $0 Ji £ IS i> £ £: # # I; L < , 

s. 

[ 0 0 2 2 ] 

c © «fc 3 t LTa, 09*. «7 i 7 v jvmmm, * z z v )\<%mm. #y*-# 

ft , iseRStt^Ho^sb^tt, # n s * y * b 7 ^ y ft S L < , a JS Sf , $t ^ « S Pi 

« * L a V a if © & 6 tt > «5Xl«tfBSL^. 

he, Ka»fc»LT8jzesffixfitttiB/i*i8w-> *o*iga*xtt«ni»±KE»fi4 

[ 0 0 2 3 ] 

7 > b 5*/ F7i/-)Hfii> + -y >r y^enit, 4-*-y^>^fe* 
, fcryy^A3Rfe*^3b^if&nSo 

;1/ , *"Jf*7*ftl ! *tJ'i, tfX^^^-a-^^by) ^§SLTtii(, IB 

KftSh5tfl)*tl\ $J * x ^ U y 7 5 > S §§ ft , 7 7^f-^3Ri8f*, 7i^;H 
Fo + >'7;y^^ft 1 7it>hn'J>fi#, i'tKD*i/7V*^>-l2 f yffft, s> 
* 4 1 f A $ H ft , zhBy75/7z/-*»*#, y S> ;W b V 7 3> > % ft ft > 7 -fe f- 
;P7^ht-Hift 1 ^^a-b>^fgfts sl«;b7 -f 'J >»»ftO«fc 5 Sr^W^Jifk^W 

[ 0 0 2 4 ] 

S fc, &KElSi;Tfl!!*tt0fi**flffflr*i:fct>T?**. (11) JP 2004-213774 A 2004. 7. 29 jfSLtvWV^-tLTtt, # U £ - rt/ 7 ;l/ a - # U £ - ;H£ n U K * , - 

;i/n-x, B»-fe;i/o-x, >r\-y%®m, 7 * y ^SttflS, t^Jxf 

* > ^ tt gg , t:^-;^f7-;K jRu*-#*-k *y*i/7^>§* ( fif&ns 

iBitg ©§!»«, IB^7aS*ifti:J; !>»Ufc!tJPtf Sft5fc«>> # K IB JE * * t> O T? 14 ft 

V , lS5 0~ 3 0 0 nrat'M. 
[ 0 0 2 5 ] 

Xtfyn-hfefCfcSfiltSI©*-^ ||Rtt5 0 0 ~ 1 5 0 0 0 rpni*ifffL<, XI? 

> a - h © ft , « # <k o r » ta mx a mmmn ic & t § « © mm * n ? ? t> fi ^ ° 

Jgfig-r ©Mr§»£ LTtt, SS*fi«4^8*7fentfJ:<, «ffcl8£<*ft&^ 

[ 0 0 2 6 ] 

MAtf, S?7-feb>7;l/3-;l', 3-tFn*->-3-^)V-2-7^/>l<DtF> 
7 A> n - )\> % m & : * ^ ;1/ -fe d v ;1/ 7 , x^-;l/-feoy;I/^»©-feny;I/73R»«l; n - *\ 
n-#**y«¥©»ttKfc***»« : ^a'N*-*:/, ;* ;l/ ~> * n *\ * * y 
s >7 v\*-fyy , "J * f- *s Z n *s 4 1 -9- > ^ n-X^;P^^D'N + ^>> t e r 

7;H;V7iV3-;Hi§I;«^f;K ?L K x ;b , -fVB&S&^f-;^©*: Fn + ->* 
;!/ # > it x x r 71/ 3R M * ^ * *f 6 ft § . 

[ 0 0 2 7 ] 

$»tffcSM;*;t^fc©£ffl^3i:fctfffi:L<, S i C % B 4 C, T i C , W C & E 
© j&Hb S © # » {fc fti , 7t*7r7SI, H ^^/^y F¥OK*^0#lftft, 
7i7^f HlCftSJM'b757n, ^^iiT e - T e 0 2 , Te-Te0 2 -Pd 
, Sb 2 Se 3 /Bi 2 Te 3 , Ge-Te-Sb-S, Te-Te0 2 -Ge-Sn, 
Te-Ge-Sn-Au, Ge-Te-Sn, Sn-Se-Te, Sb-Se-Te, S 
b - S e , Ga-Se-Te, Ga-Se-Te-Ge, I n - S e , I n - S e - T 1 
-Co, Ge-Sb-Te, I n - S e - T e , Ag-In-Sb-Te, Ag-Zn, 
Cu-Al-NI, I n - S b , In-Sb-Se, In-Sb-Te^OffigjtlBSfl- 

-y>r>i, ^pa, ^zy, z y z ;i/*©*fi#&EL XttS/ 7 ;i/5 -V =-v>r 
;l/ / %km © & & , J/'JnylC^i, G e«S<D¥»#*S*ffl^3 £ i: RJAI-efcSo 

^HS i C^A^SfSLVflfllfcLT^lfSftSo 
Jt!RlRfl©lltfftt> If 5~1 5 0nm7?£5 o 
[ 0 0 2 8 ] 

S BR Sfl S'J » © # » t t T , tfd A , A 1 2 0 3 , MgO, BeO, Zr0 2 , Ti0 2 
, U0 2 , Th0 2 , CaO, NbO, Y z 0 3> C e 0 % Z <D %-M&{k1fo%(<DlSi{t%l 
Si0 2 , 2MgO • S i 0 2 , MgO ■ S i 0 2 , CaO-Si0 3 , Zr0 2 - Si 
0 z , 3A1 2 0 3 • 2S i0 2l 2MgO-2Al 2 0 3 • 5S i 0 2 , Li 2 0-A 
1 2 0 3 • 4 S i o 2 ftjfo^-^sil^oiffci I A 1 2 T i 0 5 , M g A I 2 0 4 , c 
a, n ( P 0 . ) fi (OH) , , BaTi0 3 , LiNb0 3 , PZT (Pb (Zr, T (12) JP 2004-213774 A 2004.7.29 i) 0 3 ] , PLZT ( (Pb, La) ( Z r , Ti) 0 3 ) , 7i7^ FS^oaSfl: 
»3R©»{b*:*^tt, Si 3 N (1 Si 6 _ z Al z O z N 8 _ z , A1N, BN, T 

i N*2©Sfl:*jR©#»fl:W: s i c , b 4 c , t i c , w c & £©0Htti^©#gHt 

I L a B 6 , T i B 2 > Z r B 2 & 2<D**ftKl3S«)#ifl:» I Z n S, C d S , M o 
S 2 & H<D?ofHkt)?£©3EI?M ; Mo S i 2 ft£©fr>ffl;«*©#*{k*J ; 7t*77X 

T'f5. 

», Z n S • S i 0 2 itSttfiWJLK 

£ ft , Rr«ia&llfc + $M#afc&K:«> Zr0 2 «±ft (±)S») ttSLttjfflL^o 
£ fc , Z n S , Z r 0 2 , Y 2 0 3 Stf S I O 8 ft>648litl(l, *^BZr0 2 , Ti 
0 2 , S IOj, atfX*>64!), X , Al 2 0 3 x MgO, C a O , N b 0 , Y 2 0 

3 , C e 0fr61tfnft*ft< liT'$54}8* ! »$U\ 
[ 0 0 2 9 ] 

as g * © ± k « , mmxit±B\mm*ftLx, si*«*^/suTt><fc<, *©j8ijp«, » 

IKS, 5 0- 3 0 0 nrat«. 

Slt«©ttS^LTli, S4«Oil5lTglt$Ot»I^tC, A u > Al> A 

g , C u , Ti, C r , N i , P t , T a , C r , Pd^6aStfnS^«*¥SfiT?^^fi 
^CUffl^SCiiii'ttS, nUu, A 1 , Agtt, 

* It , ± f B © « ^ £ ± l£ ^ £ L , M g , S e , Hf, V, Nb, R u , W , M n , Re, 
F e , Co, Rh, I r , C u , Z n , Cd, G a , In, Si, Ge, Te, Pb, P 

o, sn, b i & £(D&mRt?*&mz%tsttm?°t> 

4>Tt»A g 4±iS»i:t5toii, ax'hiifiv^i, *f * to a ^ c S> W K » 
4JBW^©*f»7fiJiW*»«fc*JBJff**l«*SSK:**«4aT^*ai*««U, Sit 
S*fJi*»ja"rs*Si:bTfci:, fill A , X /W * ?£ , -f^y^lz-f^i'S, ft ^ H 
[ 0 0 3 0 ] 

Sfc, ifiOl^ESlOTE, fi»*OflJ:, IBSfttt © KS§ , fg « tt © ft ± ^ © & 
)it5ai'?S5 s Sfc, f£«W&M, «#g;£tt©ft±, ifj§£i|tt©ft±, BHMi 

cisssnav^, ts«stbt(i, «ini^tt«}flg, ^afttt^sg, w?««{ttt«fiii 
, uv«fctt»M**»f*cfctf-e*«. Sfe, ii«SHTti, Si0 2 , SiN 

4 , M g F 2 > Sn0 2 *tf*tf6n*o 

iitiiffittissg, #$5Sfttt$j]g& £ « » s & $ »j k s » t Ti^i^is t, ^it§a 
u v « f k tt m m « , ^©ssxfiaaaisaijfcJSiPbTaffiK^sifit^ftfccfD^^ffi 

40} JB t L T , «itf, 7 1/^>7^JV-F, x#*i'7i"JU-h, I'JiXt*7 
[ 0 0 3 1 ] 

i:ne.o»»(i#»T^vMig^LTffl^T?,sva, 1 /nt -e « & < ^ « n c l r ji (13) JP 2004-213774 A 2004.7.29 u m m <o m m a , - is e o . 1 ~ 1 o o ^ m o is a r* % § # » * a k & ^ r a , 3-3 

O (i mfflf Hl\ 

SltJffflEHESfi^aS D ^t)*T fe <fc < > S It , E *f M S ffi S * rt ® b T ** ft 
MttffifflJE, = *©#«K±©fci6, ^Mft«BI/l^fI«£s*§i^ ; & 

[ 0 0 3 2 ] 

WAtr*N Aftf s i:, Bi)t*sat * £i*< f s&e#*«o io 

Utt, ifb N A ft E ff ^ ft ^ £ y * 7 y 7 CD ft tt E ft b T r -i X 7 ffi S « & X US 
) E £ 0 58 £f 3iRi§<0ffrg«tf/hS < ft § fctbX°& *) , C Of ft ^llOHS K J; 

fif^r, i«o**s»< LT^;i/hftEft*5iKM0»*£&S'*<'h£<"f3<fc5E 

Jfc-P, WAS »«±K|HO*«iaLTlB*Ji *©±EK»I1*»^, JECtO± 

lc^*lIt5HTi&S^iattC*^-I?:SltT, # A - Jf fj B £ ft £ M » L 

Tfaiiao'tf s^fiit a «t a &iisasftE§i«#^ *«±ER»ii*»»» *o±e 

KS1I*»J« LTfBiSS £ L, IECOJ:E)l6iiatt*St«*^-i*»*JT, 20 

^ § 0 

[ 0 0 3 3 ] 

COiiKtfttf, AM-I*IHtlt^< C t T* W ft U > X 6D ft N A ft E ** JS nj £ T* 
fcfc, C Oct 5 ft*^-JU4, #U h~>- «^««ftSfflfllE J: OJgJS 

JfSfSL^tf, #IC 3 5 0 - 5 3 0 nm0lli!)^ll^ 0 C O J: 5 41/-tf«Oft*«l 
HTS, * it » « 4 0 5 nmOb-f^tfitfStlSo 
[ 0 0 3 4 ] 

[ H ffl fi»J ] 

KT, *»W*mS0!IRtf##ffllE «fc 0 SE*ft«KSiWr § ^> * HH tt <m 6 O ^ SI 
P tc J; o T fa 6 PS S £ ft S £> TMi & 0 
[ 0 0 3 5 ] 

# % 0 IJ 1 

S f «J*E, S«±Ett!»iK*fcLTS i 0 n m |g fc jl E S ft E M I* £ ft 

iL, «««fr6©E«flftWtt*ff«Ufc. 40 
B3~B6K, ##0IJ 1 - A - 1 - D <03eS*eS**f „ 

13 (a) -136 (a) (£ , ##«l-A~l-D©S4lf^ (RFl/^/V) © IB ft V - 
^ ft (Mark Length) & #tt © 88 SJB * * jj* H "I? D , & 0 * © , Unre 
cB*ESR#<£>?f£M (RFl/^*) * » To pBV-*?iJ*ESlftfifO»^:ffti 
^U^;P (-ME«X^-XgG) * , Bot t o mliV-i'JiJ^ISiLftf OI'J-'SS 
IB * I* * > MA tt (Top-Bo t torn) /TopT*fr*£ft3SiS,K5:/^"fo 
Sfe, 03 (b) -06 (b) fcli, 3T7-^*iaLTESLftf^OB4it, 4 

(c) -06 (c) fctt, 6TV-*ti«LTEILftl&OBtf9, 8TY-^ 
aiLTiBSLfei^OBii^, Stf, IffiglCBtl^HAS, 03 (d) ~0 50 (14) JP 2004-213774 A 2004.7.29 6 (d) tc«, 3TV-ir*l«LTESLfti^Ofiifflf, HTV-^illt 
IBS , &tf, *IESBf OB4f§ U-Ul/fc* L ft « 

[ 0 0 3 6 ] 

< # # m 1 - A > 

LT, ^;l/Xr>y^IIS«(©)tr-<X^iT«««, DDU- 1 0 0 0 (jfifi : 4 0 5 nm 
, N A : 0 . 6 5) ^ffl^T, » £ flJ 6 5 . 0 m WO l/-f Mi L> 9 — f ( 
AWU-tfttffllfr&J&T, ^MIKfeSflltii) fc, IBiS/HrS^6 5. 4 M H z , sBUS! 
3fi6. Om/sf 3T~1 4TY-^fnfn*ai?EgLft 0 10 
fcfc, S i c«tiAit^^asw« (RIM) legjf LT^Sl^AFM (M?fs?: 
I®1) K «fe DIBLft. 

$ fc , 03 (a) Ott* ^ 6 , SHS v - * g <fc S 1* H i gh to Low ( /W • ^ 

IIC, H3 (b) -13 ( d ) © *S H 5 , 3T, 4T, 6 T , 8 T , 1 4 T t t , V - 

[ 0 0 3 7 ] 
<## I 1 - B > 

K»/<7-* 6 . OmWClxfefitt^tt- 0!l 1 - A £ £ < 11$ 0 * 18 fcff o fc. 

fcfc, S I Cl6A»3tiBfi»* (EI««) icSJgLTl^CktAFMCiOIi 20 

L fee 

14 (a) <DtS%frb, K»v-*glC J^TiBSStlitfgffc'rS C , IP ^ > )® 
?-K*liHi gh to LowElfU* 1 , 17->TBHI gh to Low 
IBS t L o w to H i g h IB M ^ ft t fc <fc 5 ft « # 58 4 L , v - * M IB it H H 

gC, 04 (b) -04 (d) O Si « 6 * 3T, 4Tfiv-*giBS#RjffifcW£tt# 
» » * W -T , 6 T , 8T, 1 4Ttt?-*i(iJli5*ORFU^^Si**<llfl/fti!Si 
WtiSl (6T, 8 T -P fi , S4ilfOIS»itf**0S4ftOlSlCli5. 
ttt!3 (c) fcj*^5fc<fc<#3) , ?-^fiKitflIt«:§^tf^§ 0 
[ 0 0 3 8 ] 30 
<#fIl-C> 

ftfc, S i C ««A»ft £ &K*f« (£M«) C«»l/TV^Ct*AFMEi!)iB 

L fc„ 

05 (a) ST"<?&;fcS^ ESv-i'gKi^TESitti'Sftt 

i> IS [rK BP > S7-n'BH i gh t o L o wEUT***, g T - ? T? « H i g 
h to LowSiaow to H l ghESWBfitftiiftf^tfJiStS* 

JE K > 05 (b) -05 (d) fD«j|*>6, 3 T\ 4T, 6T, 8Ttt, v - * ft IB » 40 
flI*ftB4««ift»**t3V, 1 4Ttt^-***«0RFU'<;l/tf**<±#L;fclia- 

[ 0 0 3 9 ] 

< # % 0! 1 - D > 

Sfi«fr6 7. 0mWOl/-f*4I»l/T7>K9 ( A » U - If 3tt (IJ 6 IE T * tl K. & 
5 iff fu « ) KESLftjSttnS, PUffl 1 - A t£<mffi<DmmZft-3fc 0 
ft**, S i C iti A*fJt £ ttgJt« (fil««) K«»bT^5C: tSAFMKJ; DtiSS 
L feo 

Sfc, 06 (a) ©»B£fr6, IBS * fife i o TfBSStt^^ft-T 5 C £ , SP "6 , M 
Y-n*(iHi gh to LowE«?*8*i, ft^-^fltH I gh to Low 50 (15) JP 2004-213774 A 2004. 7. 29 fE«£Low to H i g hEfttfiB& Ufc* r> 4f9tfS4L, v-*ftE»tfH!l 

HE, 0 6 (b) -06 (d) ©*SJdfre>, 3T, 4T8, V - * ft IB S nJ fig % U £ ft 

# & J£ * 5* , 6 T , 8T, 14T»V-^iti*WORFU'<;l/3V*t<±IH/fclfa 
fl#iSJB£*L 6 T Ttt?l£M©H»ltf**0*l£M©«KJI*. 3 o C © c 
i: fi H 3 (c) tttt§tJ;<^S) , v-^lKS^fflikftSC tO'^*. 

[ 0 0 4 0 ] 

JK±, ##0J 1 -A~ 1 -D0«*fr6, ««±E S i ca&HW-fcilESftESJfitt? 
(i, iiei^7-SflCli> High to L o w IttOStlf *'fl 5. ftT ^ § , IE 
g^7-«il$5t« IE II v - * © * & as 0 ± o ft <fc 5 & , ^ fc * § W 9t ft % it & 
m C 0 > JE& § ffiflBflM "7 -E <fc § EftT-fct, E»Stt3^*fcfr fe L o w to Hig 

^<OKMU C ©##01 1 T?)l^;fcii£S!ttKS«ttT?ti:, IS « » © B 4 m # K ® * s SE 

f t -r § it 46 e $> -y * « © ie s s £ «f tt # m it t % c t # s a e a » « n § . 

[ 0 0 4 1 ] 

# # 0 IJ 2 

a 5 U - P a y % It o . 

Ifi/S 1C ( JP * 1 0 n m ) i:^5iilt\ »8T (2. OA) ©v-^ft£W1-?> 
IE ft v - ? (P i t £ M 0 B7t#M) %ML, COE*7-*Eo^T 
1) ESttl (Land or Groove) 

i i ) SiOf t)il ( [No Bubble] or [Bubble]) 

§ 1? % m w u & o 

»«©«»«(£, (A, B, C , D, O = ( 0 . 2, 1. 0525, 1. 2525, 1 

. 8525, 0. 1 3 7 5 ) H, (ES^-*g<*.ESv-fH, iffi £ ) = ( 2 . 0 

A, 0. 8525A, - 0. 3A) b tz (S^ttS* A £ 3Mu tLfttOf*!, $ fc 

fr&a2ffr3#fiE£U3;:££lc«1-5) o £ fe , SHtofcOJSLti, 0 8 © £ 5 & « 

is (a) © «k ? rsmmvimz^mft u as (b) © «t 5 & ib s « in £ 2 1* 

0 9fi, 7>HICPI t tf»j8SnfeaB«»*»*ttfr&B£Lfe»£©e**, 0 1 

os, iTA/--/u\c? i t jy«i«*nfeaHsa5*s*«^&s4bfc*^©«8**^tH 

@ 1 0©jl«l? (N) W«©i^ 0. 8 5 2 5 AOl^, (W)© 

iittlfiaoltfl . 8 5 2 5 AOl^*St. 

^©ISH (09-0 1 0#SI) , )tStIfcl«©PI, JiJU^ttS«rt££l»tffB£-r § £ 

[ 0 0 4 2 ] 

# # ffd 3 

|#|20->a5b-->a > (c j; o T > ESMtftt© iMfc © JSC H « * « « t ft ® « * 
/ S i C (JPS 1 5nm) / ft 1 T? ;S * ft § <fc-&* © C o ^fifgl* / A g S*t « (Ifl 

sonm) /««s t ^ o &mmxmmmwttitf$. l, ^^-^apETEo^ft-eES* (16) JP 2004-213774 A 2004.7.29 <R®m> 

-mmrnm it=o. 0917^ 

• : 9. OmW 

•EftXh^rS*: Bas ic strategy (S#Xh?r5?) 4 6, C(DE8Kte^T, 6TttBHtt«iLow to Hi g htfeO, 1 4 T (4 IB 20 
llttffHi gh to L o wt 5 * o It o 

$ fc> B«v-* # i nci^u, ^©lasgpofg^gfi (g»£fc*is) 6 t © 

[ 0 0 4 3 ] 

3fe T? , C<D)fcJBSJ(t#*FIB (Focused Ion B e a rn=li^t>t*- 
AiPXSB) 1^ -y ^ 7? ft, X&¥S#IrHCML, GSatF E-S EM ( « ft St 3* 

5 j£ S W ? Si US » ) XtiTEM (3£*?£1Rtt) TiSHLfco 

^ © IS S , HI 1 (F I B?h77*Sl«aK«lil/FE-SEM?IJ(LftB) Cft* 
3fc, E*v-*Itf6TOf^tt, IBSgfltf S i C lOlil'NOf^, &tffiH*cD 

«SRSEfkKj;-3Ti5aa5« , fl5/ssnTv>siii:«<stig'etfco 30 

SSI, ^fSS^Jiif b feEfltffilc Hi 2~i 3 fcjR* J; 5 tc, Sfirtk:a!HRtf8£ 
UT^5Cfc*<«lK-etfe (v-*fttf6T®«-&fctt, ifil«!Eaitf«tbT^ft* 
ofc) o HP 5, lllBSWttOHkOKHtt, IfirtKJSStaai^JfeSCttfiES 

6 *S , 01 2 fct F I B T* ¥ S73 IrJ ® m t T E M T*itf§? b fc ( 3f H ) V & *) , Hi 3 fct W 
« © M £ fx o fc ( ^ M ) Offi^BT?*5 (HI 30TEM?jm, z tiwmtiLWtf 
14§4R«?I*l^t*U«5. ) o 

[ 0 0 4 4 ] 

HfiSW 1 

IS^ 5 0 nmClrti^tt^^'JA-l^-haiKi:, SMIJitLTZ n S - 

s io 2 ^i^65nm, ^tm.mmm^ m t % m t l t s i c$ui 0 n m , wshl^ 

**»6*SE*JitUTDVD-RK:*JfflT*#SWIB{fcl fi?n«fl:§*OC o^jRig 
f#c JH (•&*«) ?Sf860nra, A gS8l*SJ» 1 0 0 nm, 3Rfl-«USHfcS*SllBfr 

CO«K»aH*KWU, ^^Xf^IlS©)tf^X^|figi, DDU-10 0 0 ( 
ftft : 4 0 5 n m, NA : 0. 65) fcJI^T, »*« 6 !✓ -If * »» U 9 to -7 50 Top-Tmp=l. 2 0-0. 6 0 (T) lit 1 ] 10 
,C-CF 3 

o' (17) JP 2004-213774 A 2004.7.29 3$ (A3* U-lfftffllJfr 5 HT, ^mifJK&STSM) IBSJiSS 65. 4 M H z , IB 
M3IjS6. Om/st'8 - 1 6ti©If SESbfto 

*©*S*, # ^ SB 01 T ffi ffl LftffiaiiiiiSStt § Ei'W -IBHrt tfi^T, IBS® 
tt^Low t o H i g h T* ¥ - {b * ft , Hi 4KwtJ:5ft, ft#ft5>v*1*ttfcS 
M & * t# S c k T? # . 

[ 0 0 4 5 ] 

Jt«09 1 

»« / S i C Onm) / it 1 T* tt.Z ft 5 <t^«B © C o &mffiW (»^^60nm 

) / A g&Mm 5 0 n m) /«»Mk^3«tf©i&3B3!tt3BS«ttftMl^ T 

f3©£ft T-IBil^ffo (**«1K*^T, 3EBR«i*iJB^a^*^) = 

<mm> 

-mmm • it=o. 0917^ 
-mm -.s-iGm 

* YJtV : B a s 1 c strategy (S*^ l-^xi?) 

Top-Tmp= 1. 2 0-0. 6 0 (T) 

fOiSttHl 5CjSta»)T, Ei/<7-«9. 0 m WT? 5> y * 1 1 . 6 % k ^ o A » 

Hrt fcfcl^T, !3Sgtt©^fk^J| £ ft ( l 0 . SmwififitESitt^Low to 
H i gh*6H i g h t o L o w \C ^ t> S ) , S> y * OK*'* 7 - V - 5? > #1* E 

$u < a o c k # m r t* * fc o 

£ © ft IB iS « ft E , % 46 T Eft A 7 - 8 . 0mW?6 Tv->&tf 1 4 TV->*E8l 
, 3 k wait, C©ftfBS«ftftFIBT*M#faElZJfrL, fB§SgflftTEM7?tI 

SLft„ 

^©*§3I, K»^7-8. o mWK «fe saESS-Ptt* IjSrtEaitfMlt^4i>ci: 
Sifliffi?Sft, $ ft , 1 3 IS S 4 fc h -7 y * > x 7 - (Ffy^ti) ft £ U § C k & 

- # , 11 2~l 3©*5fc»«rtfca»l«tfB£f*.fc5aK«^7-, % IE ft ^ 7 - 
9. 5 mWW±C **IB»T?B, 5> V * # 1 5. 0%*T@6**»-3fco £ > 9. 5 m 
WSiSEW±©«B»^7-TI4, HBil/W-tDtiip k # C , IB S S 4 US © H 7 y > f x 7 

- ( b 5 y * ft ft ) ftjgfffl^^JtiPtfco 
[ 0 0 4 6 ] 

m m m 2 

l»S5 0nin«)II«!**lft5#yA-#*-H«JiC. SIWiltLTZ r 0 2 
ftflE£ 3 5 n m, ^iMI?ttSI^tS i ft £ 1 5 n m, *r«<t-&tofr6>&5 
EtltLTDVD-RESlftfiMEftnJiSJftSfc^liOC o£«iH*» (feJR 
S) ^iJf5 6 0 nra, AgS«i§iJ8l00nm, K ft SttJB 6 ft « fiiM 

ilC^jBSiftiaL, A^Xf7^III©)tfVX^fffgi, DDU-1 000 ( 
fift : 4 0 5 n m, N A : 0 . 6 5) ftffl^T, SSfJfr £ U - if % ft JR ftf L , 9fr-*J 
(A*f U-1f ftfJfr ^IT, ¥ MflKu & ZmitLW) C, IBSIiafilS( 6 5 . 4 M H z , S3 
iiSl6. 0m/sT?8-16tlOlf«SIU. 

ft L o w t o H i g h f f-ftJtl, HI 6 fc w -T J; 5 & , a»*^y*»ttk« 
H JS ft § c k & if * fc c 

[ 0 0 4 7 ] (18) JP 2004-213774 A 2004. 7. 29 ± t? , M £ M T* & 3 c £ » & n 0 

t o H i g h fc M 5£ * § fc <0 T? B ft V „ 
[ 0 0 4 8 ] 

5 SS 01 3 

hi 1 ~ 1 3 otmoissi, ififli^itff?iU^osi^-nif), 3 t ~ 4 t 

0£5*S^aB»v-*K:ttffil«tf»4LJi^cfctf«B?*fc. 

ftt\ IH 1 5 ( a ) ltSt*54ElXh7fJ'lc6^T, SV-^lCftSSHT EM 

P £ 0 . 0 2 (T) ■f-o/h«<i-siftS%fflv^ ftV-*©SS*j&HM±K±ff**fc io 

^ (»srtcsi«i»§i/ft^i«W"Fict4) Jt«« i -eff/aufctofc n 

irflltf©ilEg!ttE8«fcfcl2«*fT o fc„ 

*<oiis*> a^oiaiix h v (H 1 7 (a) c*^t, Efisv- * sc & -f t e 

MP^BI) T? t± , »9. 5raWgiT\ 1 4 T V->CljErtai*<«»Snfttf, * 
SII-pOIBIXh7f ^5ffl^5Ctia!), » 9 . 5mWlSfES*ffoTfe 1 4 

EP-S, * ^ fifi ff>J ? 3S ffl LfcES* h 5f f*fl^5 C T?» 8BS^7~**iPLTV^T 

ft 43 , * * ffi T* ffl E §i X b 7 r V ffll A tf * O W ) ~ U ) ft if <D ft £ T* fe , 20 

•HI 7 ( a ) ES^T, 
4) Iv-^BHTELP^/>2<tS. 
P) ftv-i'BJf TE F P4'h?<t5o 

•117 (b) E*^T, 

* ) ft V - £ S if T E F P * /h £ < f S o 
•HI 7 ( c ) £ ft ^ T , 

*\) lY-{'8HPwlXttPw2*'hS<t8. 30 
h ) ftv — ^S2TEFP*/h*<f*. 
f - ) L P^/h?<t§» 

>J ) ftV-7gi:'T S L P^^t< t§o 

ft*K *58WP : &»aE»X h 5r fOKSli, **«HWeRWLfcfcOK:HJE«n*t) 

[ 0 0 4 9 ] 

6 s o 

ft*, #giP§«, SffiXfi*^-*K«SLT\ E»)ttK:»LT3ttKiR«lS**-r*3ttfflk 40 

IBiSSttB, felSil^ftKiK/f (DftMf&^JII^ 3tt«iR»©gJ&»ll8, sR^ttS 

*1t*|fiS-f*t)©-ei4S:^. 
[ 0 0 5 0 ] 
[ « B (0 M £ ] 

*%0^(D3iIBS7 , fiIBiS«l*t^Ol3g^!S^ioT, K8ff£«fte£&{fc£-&*S«F'3X 
(4*/< — »P«30a!BR«^*W«|-r*C fc««Rrtl6fc«:*fe«>. S»ftIBilW4#tt, Stfl 50 (19) JP 2004-213774 A 2004.7.29 [Hi] iicf^x^oiiS^itBo 

[0 2] v- * ft IBS© IB * £ff£Lfci§£ OBilfOiK? SSfli! * 5B. 

( a ) - IS « * * £ 

( b ) E«v-^OW*xy^ifi«T****»o«»jR» 
(c) BBSv-*0*M#'?gffij£*#o«#»jg 
[03] MflJ l - A ©aHS*S£%jj*-r He 

(a) mm-?- ? mtmzLis^ (rfu^;u) sfftmioHftt^t. 

(b) 3T^^, 4 Tv-*£^LTffi»Lfc«£0B4te#, Rtf, *aB8l$© 

(c) 8 T v-^£31ltLTfBgLfcif &tf, *IBitB#C0 

(d) 3T7-^ 1 4 T7-^^SlLTteiLfef^<DSftf^, R * IB SI B# © 
[04] # # W 1 - B © IB M US £ * SS -r 0 o 

(a) i3«v-^ftts4fl^ (rfhw atfssanoiiflssst, 

(b) 3T7-^ 4 T v-^£}iMLTfB§iLfciJ§£-©»£ff Stf, *IBt!B#© 

(c) 6TY-^ 8 T V- * ^11 LT8BS L fc if £ © If £ f§ & tf , *I3SB#© 

(d) 1 4TV-?*I«LTESlfti^O«i«f, Rlf*ES8SO 
[05] - COESSll:itIo 

(a) IBttv-^g^ff^lB^ (RFM;W R tf £ H & © H * W 1" . 

(b) 3TV-^ 4T7-**I(lLTEIIl/ftf^OSS*f, Rff, *ES«« 

(c) 8T7-*4I*LTEiLftl^OSS**, Rtf, *E*»© 

(d) 3T7-?, 1 4T7-ir*I«LTE8Lfti&Oili4flfs &tf*IBS^O 
[06] # % 0 lj 1 - D © IB « *S £ % as f 0 o 

(a) IBS^-^ft tl?£fS^ (RFl/^*) &tf £SIia®BII&fc^*o 

(b) 3T?-^, 4TV-*«iaLTESlfti60Siif, Stf, *SS«JO 
H 4 fB *t U ^ ;l/ * f o 

(c) 8 T v-^MLTSBKLfcif £©B4ff # , fttf, *IBSBf© 

(d) 3T?-^ 1 4 TV-**a«LTK«Lfc*£0S£fll*, &tf*IE»l$0 
[07] Pi t!!|i«)SSnft«iCl3lj-Si^7^-*OKiH. 

[08] ffi»o*»3»Loaaa«ii*KW"r*fc«>oH. 

(a) £SS* L©I3®«fil 
( b ) 3! 1$ WO © IB ft « £ 

[0 9] #f!2 Cti^T, ^> KfflSfC P i t <ji«)SS nfcIBSgP^SSflJ^ ?> ff£ L fc 
if © IS ft * ^ t 0 0 

[01 0 ] #%W2E*VT, ^71/ - ^» K P i t # J£ fig $ ft fc 83 IS 35 * * « « 6 If 4 

[011] ##$J 3 ©IBSv-^fttf 6 TOl^EO^T, ttlH»«#fc F I 
^^iC^ILF E-S EMtllLfci. (20) JP 2004-213774 A 2004.7.29 (b) *tasgp^ii^Lfcia 

[HI 2 ] ##0lj30K8^-*gtfl 4 TO«^ICO^T, ^IHS«^^F I Bfll 
# fife « »T L F E-S E Mt'fiflftHo 

[01 3] # # $J 3 © IB « V - ^7 ft ^ i 4TOl^fcO^T, ft ffi S J8 (* £ F I B h- ^ 
yf^lRlK^JSfUF E-S EM T- ML ft H„ 

[014] mmm i ojtE«ji#EE»*fT ofc«£©s> v atf x^-xs$t v-* 

[Hi 5 ] Jtttffl 1 03ttE««*K:E»*ff t> fc»£© v 1 «y * . S tf X * - X gfl t v - * 

[01 6 ] HSfiflaj20«IBS«#KE«*ff^fc«^O^y^, StfX^-XiJiiv-^ 

[01 7 ] #s|M3-effl^ftES^h7fy*/fxtH. 

(a) IfOESXh7f^ 

( b ) flS©8BSXh7TS> 

( c ) IS E ffl © IS S X F 7 r V s 

[ ft # © M BJ3 ] 

Mark Length v-^fi 

t a m 9 D y * 

R F L e b e 1 ( V ) RF (Bif^) U^/V 
Modulated amplitude ^lifi 
Unr ec *fESB#©W£fft (RF) !✓ « >l 

Top v-^?lJ%3BSUfel^©«*ff4«#U^^ (gP^X-<-XgP) 
B o t t om V - ? £J * |2 m L ft Bf © * /h ff 4 ft # U ^ ;!/ (SP^v-^gp) 
MA. (Top-Bo t t om) /T o p ^tt»?tl^^IS 
TimeO. 5 ((i s/d i v) M (l^N. 5 V 4 5 P # ) 

B SJpjS*»6B»-r*5> KXtt ^;l/-^©ii^?3 ©*g|5S T?©(B 

c a us js t> & © ? ;i/ - 7 x a 7 y f © a ^ -h © ft §fl * -e © <f 

C ;1/ - 7 IS AS 6 5 y F ± ffi S H © if 5 
Pit l/--»f)ttOX»*lftfctt)S!K:a£»bfcE»^-* 
Bump Jt©A»7j faicmm UftfB^v- * 

Sum fiit (Biff) 

Beam Pos i t i on (/xm) t? - A fit S ( V - £ 4 1 'fr £ © ^ - A 4> 'L> © X U 

«) 

From Sub, Land »«fl|*>65>FIB» 
From Sub, Groove a « ti £ ^ - 7* IB S 
No Bubble SRIL 
Bubble S3? ?> 

(N) gJ&««©HtfO. 8 5 2 5 lOi^ 

(W) &&mt&<omtf 1 . 8 5 2 5A©*§£ 
a / T w y £ 
P w 1 SB 8^ 7 - 
P w 2 lhAA7- 
P r 

TEFP Iieifr&ftl/^^iTDIBSfO^ra 
T S F P 8 * 13 M £ ft 3i ^ ^ X 3i ± 0 f$ H £ 1? © H# R§ 
T EMP a¥B#ra^e.v;l/^/^;l/XfiTt3^HtT»©^H 
TSMP »MIHfre>v;l/^;i/X£±DBtHS:T*©B#IW (21) TELP S*B#fafr6«*t^X±£TDBira$T?©HfH 
TSLP S¥fl#Hfr ?»«^^^Xii± D Bf m% -eONfH JP 2004-213774 A 2004.7.29 
(22) JP 2004-213774 A 2004.7.29 

(24) JP 2004-213774 A 2004.7.29 [017] 
(25) JP 2004-213774 A 2004.7.29 (72)jsb# mm m&. 

Msm*ms#ML i Ta 3 # 6 ass&ttu ^-pj 

F*-A(#f) 5D029 JAM JB16 MA01 MA28 

5D090 AA01 BB03 BB07 CC01 DD01 EE01 KK03