Skip to main content

Full text of "USPTO Patents Application 10670332"

See other formats


(54) 9 § (Title) 
(19X13) 

(11) S3HSiS(Pub.No.)/ a» 
(21)gaHs(Appl.No.)/fe'» 
(51)3H48t«ff(lnt CI.) 
(51) IPC INDEX (57) 2 ^(Abstract) ^HIMM CEH OSH ?E> <BHB WRITE-ONCE OPTICAL RECORDING MEDIUM AND METHOD FOR RECORDING IT 

CD HE 

(Representative Drawing) • jp a j» 5?ja saeaaE ; 2003335062 (2003.11,25) 
2002144434 (2002.05.20) 
B41M 5/26; G11B 7/0045; G11B 7/24 PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a write-once optical recording medium capable 
of responding to a blue laser wavelength region, utilizing a shallow channel base with 
good transfer property, and using an organic material with little changes in recording 
characteristics, a reflective index and the like against changes in recording and 
regeneration wavelengths, and a method for recording it. 

SOLUTION: The write once optical recording medium (1) has a laminar structure in which 
at least an organic material layer having a main absorption band at a non- recording time 
existing at a longer wavelength side to a recording and regeneration wavelength, and no 
absorption function to a light of the recording and regeneration wavelength, an optical 
absorption layer and an optical interference layer are successively laminated on a base. 
The write once optical recording medium (2) has the laminar structure in which at least 
the optical interference layer, the optical absorption layer, the organic material layer 
having the main absorption band at the non-recording time existing at the longer 
wavelength side to the recording and regeneration wavelength, and no absorption 
function to the light of the recording and the regeneration wavelength, and a cover layer 
are successively laminated, and recording and regeneration are performed from the cover 
layer side. COPYRIGHT: (C)2004,JPO (71) (Applicant) 
- (72) ^SXKInventors) 
<• (30) ¥&!3!fflS(Priorty No.)/ a JO- RICOH CO LTD 
SASA NOBORU 

JP2002070889 (2002.03.14) JP http://abroad.kipris.or.kr/abroad/VE/VEAB2040.jsp?mastkey=JP20030335062A0&cur... 2009-03-31 <i»h*www (j p> (12) & m ij^ f*p & ^ (a) (xmnrnwrnm 

#192003 -335062 
(P2003 - 335062A) 
(43)&!B ¥J£15^1U?25B (2003. 11.25) (51) IntCL' KMC* 
B 4 1 M 5/26 
G 1 1 B 7/0045 

7/24 5 1 6 

5 2 2 
5 34 G 1 1 B 7/0045 
7/24 aaara *m* nan®* 9 5 16 
5 2 2A 
5 3 4N 
5 3 8A 
OL (£ 13 JO ?-Y3-n##) 

2H1 1 1 
5D0 29 
5D0 9 0 (21)fflK#^ 


!RfH2002-144434(P2002- 


144434) 


(71) tH8l A 000006747 


(22)ffl^H 


¥$14^ 5)3 208(2002. 5. 


20) 


3WOycHK«fJKaiTB3»6* 
(72)S!W# « SE 


(31)«5fc|fcfc3g#^ 


#S2002-70889(P2002-' 


0889) 


*ft**fflR>l»JBaiTB3#6*J- *5t 


(32)SBfcB 


¥j£l4*f 3 HUB (2002. 3. 


14) 


*tt>J 
B# (JP) 
(74)f^SIA 100094466 

F*-A(##) 2H111 EA03 EA25 FA01 FA11 FA14 
FA24 FA25 FA27 FB43 
5D029 JA04 JC01 LA17 LB04 MA02 
MA08 

5D090 BB03 CC01 CC14 DD01 EE02 (54) vmozm £mmmmfrk j t<os**& (57) IWfil 

i/ ^ fe jit a§y^f Bii?ift * ©t ssw mom®* 
inw&m ( i ) sfi±t, *a <tt, *e»«p 

(2) »(g±t, '>a<tt» jtT^M, m#m, * (2) #^2003-335062 HX»^«2»»4«SftW LT fiifiSflJt^ft U A^sB 
[11*312] SR±te, '>ft<fcfe, ttTBML ft® 
3i£*U *^HfflJfr&a^S£jWfcftSc k## 
JWp-r 5*r«WBfr 6 * * c k %¥f®. k f * Bt*« 1 X 
m&ASl jeWRJifiV. SiC, SiXttGe^± 

©faftfrfcia«©£fESftS2K8M*. 

[11*316] tt=F8«tf, Z n S-S i 0 2 
Itmm 7 ] 350~500n m© U— *f feSSSHT 

isii^A^tg-efes c k 1 ~6 © 

mMM 8 ] SSLhfc, < k 1 , *IBfP#©» 
«l£*ft©ttfc» LTWRlilll** Lfc^ffllWft 

©!ftiK^*i»&n<*-&TaE»£fT$ c k£#$likt-3jl 

[0 0 0 1 ] 

cswoB-rss^w] #58^ iisas (wor 

M:Write Once Read Many) MS 
ftftK#fi-fll 0 , #tC350~500n mlfiiOfeW [0 0 0 2] 

K£&©&ffi SKSgfi©ia»A^B6 k * § «fe u-if 

»«ft©M«^fTt>nT^So mi<DfflEg$yamm# 
*jg*s-a-sfe«>©«BasitskftoTi/^s. fct, 

AM&S. *ffi»lS©E#t**ffi«>, SfcW-lF© 

5) , 8E»H4iftStt*Sft!»iRW©Si6Sfll©ieteffi 

[0 0 0 3] «««©**ft!RlR1lf©* 
i£ftfl!l©3g{i, a*ftRiRflaS**Lar3**ftHSf* 

«e u— *f ^ft fc*tr « jt¥ wit*#tie*M#©ffl*w 
-rs*«*jm*^MHJsnTv^i/^. ens, wau 

Stf, *5fSki»iR«»©<ST, fi|J-6fflSf*©ffiT* 
*KPO*«*J««^»#«EU, ®iR«*$iffl1-5ck 

[0004] nfiu— w*iS©*aw«ktTtt % m*. 
«\ #r^2 0 0 1 - 1 8 1 5 2 4^, 0 0 1 - 1 

5 8 8 6 5^ #12 0 00-3 4 3 8 2 4^, 2 
000-343825 WPjS 2000-3351 10 
*t££SfcB**ra&*. LA^L, 2m&©^«T?B, * 
ffi^mrferS)«k»«©7,^^ ^;l/^iJ^L.Tv^s© 
ESH£(cn^«G«B«:V\ WMT 11-22 
1 9 6 4f, #^fl¥l 1 -3 3 4 2 06^ #12 0 0 
0-4 3 4 2 3§#Mttt, ^»«IJtIBS©ffi«*^ 
5fe©©s BHKftS4 8 8 nm1?*!), SfcfBIS^ft 
J fKSffiSKH'rsa2*«4<, S»ft8HSt:«y hA^ 
^T*#/cg©IB«A^S©*T*$.S 0 #P»fl¥ 11-58 
9 5 5^«"P»4, JISS«lJt8S»©E«*^St,©©, 
BaS&Sa 4 3 0 nm«^ S feKSgfefl^flBStBSE 
{c||-raia«5ti*:< , ^»ftSEWS*W6nfeg©E« 

A^s©*-efeSo 

[0 005] #P?B 2001-39034^, #P»1 2 0 0 
0- 1 4 9 3 2 0^, #^2 0 0 0- 1 1 3 5 0 4^, 
#gfl 2 0 0 0 - 1 0 8 5 1 3 *f , #12 0 0 0-2 2 2 
7 7 2f, #132 0 0 0-2 1 8 9 4 0^, #PS2 0 0 (3) #PJ2003-335062 0-222771^ nm2 000-1588 18^ 
ttffi 2 000-2806 2 1^ #F»1 2 0 0 0 - 2 8 0 

6 2 o*#&»r?tt, mmmiammm* 3 0 nm , n 
ao. 65 -e©es00#*« ti\ mm^-vhtfo. 4 p 

mfc^5ffiEfiWftt&tt (DVDfcRHSOE»«fi) 
£3=, #F*12 0 0 1 - 1 4 6 0 7 4^ft$gT?tt, HBgH 
£j&ftfci4 0 5-4 0 8 nmT*5Al ffi^SStWf 

«*#wftiB*stf % < , 1 4 t- e f mmmmt^ 

[0 0 0 6] «*©CD, D V D &#B388iH* k 

#£MSnT^3o #Bf7 -3 0 4 2 5 8#&«fc 

t% ^mmmiumommm assume «k* 

M¥8 - 8 3 4 3 9#£*fctt, Sfi/^JIII*]!/^ 
3 8 2 4 5#&*Ctt, MS/lJfltttJl/JMl*^ 
[0 0 0 7] #IW8-2 9 7 8 3 8^ffifctt, »« 

Esamomm* 1 o ~ 3 0 %mt$#z> c 1 1 <t 0 fas 

fcffSSffitfMjRSftTVS. #lfl¥9- 1 9 8 7 1 4 

mm/mm t^v mm&t\ m&mmmiaBmc. 

*tLT2 0-4 0%j£<-TS<li:tJ;DBE^f : f5S« 
tflffiSStlT^*. #ifSI2 5 0 6 3 7 4#4HBfctt, 

& L/ trfh*. JfMt 5 £ 1 fc £ 0 flESfcff -5 8 ffitfHjS 
Stingo #WH2 5 9 1 9 3 9^f£^gfC«, fifi/ 

[0 0 0 8] «fWS2 5 9 1 9 4 O^ffittt, 8*/ 
«WI/i£?L»ftfB§lMJl/ftK«f, rtl^tt, a 
«/^7L»fttE§iMJI/}MiKjl/ftSf*;i i: v ^ 5 

BtfefT^SHS^IBjSSftTV^*. fflFK2 5 9 1 9 4 

i #4>«tc a, mm./^Wi%mm/%wMm 1 1 ^ 

l|^©gJ&fc}ftt>T^I*Ji*IHi:Kfc:gJBS-£3 C fcT? 
ffiS^ff 5KfB^MS*nTU^5o #8^2 9 8 2 9 2 fc T'KSfcff 0 ttffitf Hot* tlTV * 5o 
[0 0 0 9] «fflPF9-2 6 5 6 6 O^iMBfctt, Sfi 

XB*n60-&^i:©^*^So #F*l¥i 0 

- 1 3 4 4 1 5Wj>mcn, mm±ic^mwmm, 

SntVSo ft&\ ^WfilJlfcbTtt, --y^k 7 

[0 0 10] #F»1¥ 1 1 -3 0 6 5 9 1 ^$BfCt±, S 
tT9S1i* ,! F^$nTV>So ft*, ^SfiliJlfcbT 

awRHf**rr*6j)Wfflv^6ti*. wbhf 10-12 

4 9 2 6^«KH:» *«±t#^|BiiJI, /Vy7 7 
T^5. ftfc, ^SIBSIiltUTtt, -«y^r;l/, i'P 

[001 1] «±©J;9fc, ±iati^co«e#j«, » 

»{*L— 1fO««i6ft©*^-p*S 4 0 5 n mjfiftte* 

v^t«, ^oigsa^T'fiBBSi^osaisJitg^^ns 

#«ELftV\ Sfc, 4 0 5 nmJfi^TES^feft^WWt 

l, DVD«i:»)feiwaMB* , ffrai«nfcfflitt*v^ h 
(hi ims) "co*irea5 0> Kof 
Aiv>6ns&istt«e* t irI tjt^tt t«i6^fi*?n 

T*50, *fe^-«Sffl^T\ 6ft 55132 

s jtt asi«f*^§i k ■m^ t s »«<a ^SBSisa, ta (4) #M2003-335062 [ooi2]& wkoy^imtmm^tzjmmss, 
^m&tmwmimm^, ess* 
jftfitw t aaaf* t imm^mim. ( o . 
o5~o. oimso ^womrnmLn^m-rict 

fcjt L < a t) , 31B2S!ft8BS»fl:i: bT©n a B »&f&T2 
[0 0 13] 

(a) te^lfIS(3 5 0~5 0 0nmi 
flD , WIC4 0 5 nmiS«0»g««-Pfe^Tta2Sff 

c b ) e^iso j^&wsst t mm^m^j 

(c) BEg?f£iKg©gl&fc*fU 8B8«& SS! 
[0 0 14] 

9) o^W CWT, *«Wl~9fc^5. ) fc^T» 
$£tiSo 

1 ) SSLtK, '>fc < fc , *E«I^O±i»iR»*«ffi 

2) «E±fc, tfes M«i, * 

fib, ^Bifl**S03ttlc»bT!RiR«**#La 
v^ffilffi-il, */<-Ji««)IU5ClHiSnfeJMIJB**r 

SjifBSftSBiWf*, 

3) tlMtf, ft«J|W©tt«iK«*EfcJ:SfSto W«#fifr£>ftSCfc£#»fc-rsi) Xtt2) 8B«© 

4) jtnwiff, mmtLxmmztjtsct* 

<m k?Z> 1 ) E«©M8BStt£S»tt. 

5) JtKlWI^ SIC, SiXSGeW^fct 
Stt»fr6ft*cfc*1WU:'r*i) ~4) ©raftfrfc 

6) Z n S - S i 0 2 fcijSSJ-fc-rStt 

»*»6a*cfc*w«fc-r*i) ~5) ofBjn^icfs« 

7) 350~500nm© »f «fiWHT?8E»ll4 

«©5&!B§yftflES«ft 0 

8 ) *K±lc , < i: t , *©WO±KiRHHflE 

mtmcftU 3«g»5U— 9*Jt*M*fU JtKiRM 

ift&n£-£TtBii*fT 5 c t^#«i;1-§iifBS7tIBii^ 
&©fEil7jj£ 0 

9) s«±fc % '>&< fcfe, ft^n, ^ram * 
[0015] j-xt, ±m*mmc3^Tmb<mm? 

v^j fctt, ^iRJltit^T+^jNS^^KWtgb^ 

/mo , ^«Bm««teojtKiR«ii6-p«, (5) #182003-335062 [0016] tje*oiiES3tE8J8#-ett, wawmo 

HSf*O«IS*^<»t<ft0, Sfc, 82 
to, 3fc¥5£8fcBB LTfi£3fc© J: 3 KM U^JKtfSK < * 

So 

[0017] pt-*«t*stB*$nso{4> fteMxa 
for, E«S£tf*fe«tt-efi*>ft*f:L'rfe, 

DVD-Rffl©6l»5ilt^t5„ Sfc, « 
[0 0 18] ±lH©K««SteO^T*>5'>L«L<K 

& (0 7 ©MX 

^b/i/CfcffiS) c c©.fc3ftWa*mi;:*fU 0 7 

mtf^m^'vm.WMmL meem > a i-e©» 

tt, B7©<);9S«t BPS, i)f^?Btf«f-3tv^ 

iraBwj&ssns «fc a 4«itf«i«n4pft*, ea [0 0 19] fie*©3iBBSJt8BSMM*:?«, *1 
«HJl^fE»t££ftM«t^Slffl LTi^fefefc, IE 

£ft k * W-T 5 C t ^*«#«©^M*ft-r? 25 9 , * © 
fc) o LfrU #fSW!©K»J*K*Tfci:. TteSMt^fE 

Tm<?z>ctmmt%%o sfc, *«««s©»is 
§y^iEii^*©fi^p n pK^*ifc^±i-s ue* 

[0 0 2 0] Sfc, *«WO)t««lsyifc«x Sff^^'IE 
*f«*mJifc:a, *#&M^*" ! sEil?l»SJ:Dfe+ 

^Bissfli t #s-r sfesisa: wwffii ^ § tc to 

f) , U— ?©«#£*, «*iUS©gftf§fc,fc§iaS 
i?£feS©SS!fc*fU BBSS!*, sans, 5?v*, x 

[0 0 2 1] ±fE©iat, #a*m 

©±»i|5tf& «fc t) fejSi!SSffi!J©!»iR*Ji<iPS*5BBSJSi! 

»j£U/ciISE^fE^*t3ifflnJtg^feSo * UT, 

»l4^«-r5ctfcj;0, /£v>«5H©IE8»^iSfit 
»BLfcJ«*«fl!ia«e:i:««T?**. L*»U TIE 
CD ~ (3) ©a*(cj;D, ^aw^jgfflsnsflBS 

SftjfiSO«5H«5 0 0 nmttTfcfSClk^SU^ 
0»K1?«, spjffl RJIH* U— »f JtOiftft^ 6 *T 3 5 0 
~5 0 0nmifit*5) „ 

(1) 5 0 0 nm^ii5MWmOTf8« 

* < asfei6»»mtttftnfe«s^»#«E-r s c t 

(2) fejRO^OIt =);-3Tf6^fS^^?gl©M 
iSfitt, Sff 5 0 0 n mttTfc^tS d t 

(3) JtSRlDyifcLTffl^SS i C> SiXfiGeOl 
iRflHR CfttfJBSfW f±, fiilfcgfcftS 

[0 0 2 2] ±fcjtt!RiRM03t!»iRaiH6t #^2003-335062 sctt-rtSe flu c©*&, mm j p^mmm<D 
mimm? s mmm& (issue * ^ TB£«*wttTf 

[0 0 2 3] 

;k #JI«tf U^b7^>\ fel/D-xrtf- K * 
U if uyf b7 * U- h * ZiWWZtiZifi* # V * 

[0 0 2 4] JtKlRBKtt, ti«fflfcOiST$Mtf 
< Gift 0 . 5 &±) , W AgWu 

(ffifBSbW-T-) f«^»St5fti!)tMg 

WRflWW**a**#v^ (»SL<(i0. 2«±0) 
fctt, SIC, SlXBGe*±)«»W8«fl*ffl^ 

L^St/WEBfi, 5~5 0nmT'$l. 
[0 0 2 5] ftTSWtt, ^mmtELMmttmtbZKsb 
te, tt«HX*©»Jg«©5^ *r«*m*fc«E*H)ll© 
PS/it LT»A£tiSo Sfe, AWP-if^fc^L 
T, tt!MWJ:!3fcJlffl©*i:LTRW-&ft*. ftT* 

U\, ^©HWJkLTH:, Al 2 0 3 , MgO, Be 
O, ZrO Zl U0 2 , Th0 2 *2©J|M»fiIMI:1W&© 
^{fctt ;Si0 2 , 2 M g O • S i 0 2 , MgO-Si 
0 2 , C a 0 • S i 0 2 , Zr0 2 • S i 0 2 , 3A1 
2 0 3 • 2 S i 0 2 , 2MgO • 2 A 1 2 0 3 • 5 S i 

o 2 , Li 2 o-Ai 2 o 3 - 4Si0 2 rsEto^r^m 

m%(Dmit^ ;Al 2 Ti0 5 ,MgAl 2 0 4> Ca 
io (P0 4 ) 6 (OH) 2 ^ BaTi0 3l LiNb 0 3 , PZT\ PLZT (PbTi0 3 -PbZr0 3 

%mm) , 7x7^h^H'©ii^ft^o6t« ; s 

1 3 N 4 , S i 6 _ z A 1 z O z N 8 - z , A 1 N, B 

n n t i N%E<Dm<tm%<Dimm ; S i C, B 
4 c, t i c, wcaif©R{t«*o*«fb* ; L a B 

6 , T i B 2 , Z r B 2 &£©*7tt?S©#I?« \ 
CdS, M o S 2 ft 2©BMfcft&©#B6ft:«l ! M o S i 

2 ftg©*^{Mt*©#B{fcft ; 7*^/7 r^KJR, H 

Tt, Zn S-S i 0 2 *±U»!:t*ci:iWSl/ 
ir\, cct\ *m^f*O5 0fi*%W±* 

fifes ct^iwrr So 

[0 0 2 6] tWMOSW^ i&E&Wfc (*S2^B# 

©sit*) ts^p«ft*^aTf s <t $ rmmz-Wtfe 

StlSCfcJbWSb^ iMHi5~2 0 0nmgfiT*3& 
*ffTT% |*S*<t8Ck^U> GiUftt, fit 

[0027] *«*mjifcfflv>6n**mf:UTtt, a 

JKjWSU^ fe^tbTtt, ^-7^n 
nni^A^ HyjfA*, t7h+7^ 7^h 

nT^sriB^7-^fe* wtn a, *awtabft 

*©aiRSII«8l-p3 5 0-5 0 0 nmfcMXtf- 

TAt<ftD, C©«WPOfl|#0*fflA^taSo 
ft*5, [ftl] *OX, Y, Z~fi, '£$Q<Di/7-y& 

[0 0 2 8] 

Hki] (7) 1^2003-335062 z [0029] &mm<D&m$, mm. x/*y*y y$\ 
c v d , mtmut Ecomn cosmic n-sxfta^ct 
we**. m>m*m^z*GKit. ±b»*w:2*# 

F75F, N, N-y7fMM75 F&<£©75 F 
IS ; ^^;bX/l/**b FfcEOXJl'**-* K«;fb 
7tFn77y, s^-*+f>\ i'xf/i'X-f^ x^ 
i/y^U n-My ;i/x-f;^j;t*ox-f ;H ; 

A, IfWfUX s>'^n;t/x£y, raJgffcKffi, F'J 

y, +yi/y, -ty^a^y-ify, i?9uiw*.z/W> 
&H©7?#MI ; * h^yx^y-;K ib+yi^/ 

^•9-y, / f ii/-y ^ n^D-y* if o H 

i&rajStf&ftS. feJRJiOlliWti, 1 0 0 A~ 1 0 /tin, 
m%L<tel 0 0-2 0 0 0 AtfaSTf**. 
[0 0 3 0] */V-Jil4, fitB£{b*EISfci&ffiNA© 

± d mmrnvm m%n£.-t s c t s <t 5 &#Bi© 14, 4? U h h fcl!*fl!ifc <k 0 

5„ 

[0 0 3 2] *^©3tgagji(*:K43»Slf*©iaiB 
S*» BI2~BI3*#BgLooBiW'rs. ft!Ki:LT5 
OOnmlXTOjffiftOb-lf^fflV^ 5-1 5mWi 

[0 0 3 3] WTh H2~H3©*R«©«lifcO^T 

fcttSo BP'S, S«frS©b-^«»fc,J;^fyK 
fBSS4i!ifi'X?0!»i|X«ft*JiJraS^SC ^TlBSt 
SLLfc, fFM- JtRiRM, 
?ia*<*^-fll^6fft>ns. BP'S, #/<Mifllfr50 

[0 0 3 4] 

[0 0 3 5] UMlJl 

S*Sn?**ci:*«WE'r*. SSLhtc, *fBIW©» 

mowm*%?& s i ^easjtKiRMx z n s 
-s i o 2 frbKzyt^&mmmLrcmmmmcM 
u s i momm^^T, ^mtimmommtK^w 

**»«*0*ffi«l^O«*JBSf*tt, 1-50 
- i 0 . 0 507?*0s 8B»»®**JB»f*« 1.50 (8) #182003-335062 - i o . 125 t&feLit (.mmn&m 4 o 5 n m 
ts© . *©«*, s i momma* i onmoi^, 
^isa (ma) Has, sw* (r) ttHgfcavrat) 

TfcD, S iM©fltJPtf 1 5nm©i§1=i\ £M& (M 
A) «01 1, Sll (R) &01 2K^raOTf* 
0, S i0©Kffft'«2Onm©»&, £H& (MA) « 
014, Sit* (R) {±0 1 5fc^tIDi:*oft„ $ 

/cffiv^patK^si^^ffsns^is^H^fiiicts 

fcfcfc, SiHSxSIt* (MAXR) «wu S i« 

t> *n€n, 010, 013, 01 etjRi/fc. & 
t$, 08-01 6©«*m*a*m*©iiff, 

Ti$Jl (Z n S - S i 0 2 ) ©BtWfciKf . Sfe, 08 
©=&ffil©#5Att, 0i*i©£««©gHS©*lWWU'< 
^SrfX^-^Tfe^T, £{*£0~1 fcbTSPgW 
fcfebHtbT^bfct,©^^ 09-01 6k|5|lf© 

iMWS^&bT&s-e&s^ x^-Mi^b-e&s 

[0 0 3 6] iin?)£0MA^, fllfctf S i H©§IJfttf 
2 0 nm©*£, 0 1 6&J1.3fc> KSEII«"t»iSSi** 
{tffifea-C#3flWto\ S*»OT8 0- 1 0 OnmTf 
BMMm2 0nmM%t, fe*§jJS8 0~l OOnmT 

=?&mmm ioon m&mx-^c t&# <o , c ©«« 
Tf©«««Rtfs«*tt, 01 4sy~0i s^a, gin 

a 5 0 %ga, Kit* 3 0-4 0 C ttfftZo 

r , *fe u-if assst**? & Mmmt t isgiia 

ff«, M$©1D, S^£J;SS«*mfl©**fflST* 
gEffctf, 1. 5 0-10. 0 5 0-»l. 5 0-10. 1 

2 5 fcfijeLfc«^ot«DT7fes«<, ^m^^mm 
a (a*Hjf*o*») ©«;&ntf *tr < ana 

•fS*f**5fifftSCi:*^t» «a*tt©«Ht>l£#S 
©T\ WAtf, *«*mJi©IIW*Hfc*liflrt"Sck 

**WUT«, ^ffilfr&©ffifiW£*3*.fcS*/* 
<B«*fr> 

IHSIIS^a: 1 T = 0. 09 17 
lEfttt&ft: 6. 0 (m/sec) 
fEtiXh^T^ : B a s i c s t 
T t0 p "T mp 
Efi'V7- : 8. 5 (mW) 
mww-y ■ 8- 1 6gi§#^ 
[0 0 3 9] «±, *S5W©*fiSfl»J 1 ~2fr£, *mi 

SfittJS© v ^ fc ill 3«B3tf S»MM*©*Uc 

fctfWBT?*fe. 

? unit, ^mmmzmmitxz «\ * / e ©ess * rzm&/%=mm 

[0 0 3 7] ai2 

&^T\ *(R©8Bfit«fc^T*«tJSJi©«RiR«ft (« 

5 nmO^^WtS'f'J hifiifc, 
(«) WH»ft^W^P/T«©-fe* (NK3 4 0 8) 

fc*©±fc»tffl 0nm(DSiI OMWl) , §W3 
0nm©ZnS-S i 0 2 ^6a«3t=F»Ji*)lfiW8» 

TmmwmmmwttimLtzv M4 0 5 nm 

tfe(«NK3 4 0 8©WaWa, 1. 5 0 7-i 
0. 0 5 6T&D, t£*©MfESftfE«f*fcJ^S^ 

WKJBtWP&S (WttfDVD-Rfcfll^BftT^* 
ft*©, E^ff^Sft3fi^^©«*iaflT*«, 2 . 5- 
10. 1 OiSTibS) o 

[0038] ±mmzmmmcttL, /^x-r-y^in 

(«0 K©ftf f i'X*iWffig«DDU- 1 0 0 0 0ft 
g: 4 0 5 nrru NA : 0. 6 5) fcfflt^T, TIB©* 

fee sit* ±izmmm»<DKwm*mtfu gassu 

»k*flB«a5»©fejR*x^y-;i/-p}S^Lr, 
hOX^ffMJISLft. ^©ISH, 01 7fc*fJ; 

5tc saaas-ea, jfifi4oonmifi«©is«tfeo^ 

T, RiRffft (80ISHST*©**) ©H.S5fr&t|M^ 

©X^^h;Vt{4^«©*fES8|5^3&^ns) , * 
«W©5iE?BJt8H»»*Kfett5IB8JSa=&»IB-efr 

esnx« («0RHSf*©*gp) *^2. 5fgtiiijn-rs ()im) r a t e g y (S*X h7fi^) 
= 1 . 4 0-0. 7 5 (T) f\ ^V^if (flJx.B' 1 5 0- 1 8 0 nm) LT 
fib, *f§H^tt, 

3KE©ai}SS*5 5 nmifi2Ifc|S£-rat©T?ttft^. 
[0 0 4 0] ^MII3 (9) ^2003-335062 t9*©DVD-Rfcffl^*Cfctf-C**"FE Hfc2] t? 
^2ft.5&fg©««T* SPnMWk) , 
*58RB?teffl? t J.OfE#© DVD-R IC fcffl^S C t 

anyts c«o #®%.mt¥m$ffi\9i<o&m cnk4 3 

8 2) OSJlSHSf* (B«f*nfc!»JRIiaRk) , 3t!»iR 

t?t S Z n S - S i 0 2 ©80RJBST* (H*T*n fc»JR 
«k) fcWSbfco ^©*SS£\ Ell 8 ( Mb 2] © 
&Si©#&) , 019 (NK4382 ©%&) ,020 
(S i ©#&) ,021 (ZnS-Si0 2 ©«&) fc 

[o o 4 1 ] 0 i s ts-mgs*^, se#©8E»*mfc 
*t U iawi4iSfi**«*J»o»iR»o*««lll «= ffi 

t&ctbmm-zzrco --ft, 01 9t^-r*gs*^» 

ft*©iE8*mfc*tU IBifS 

**cattrtt"e**fc«>, tE»s£«ft©sawc»u 
aw* n ^esnx« k #%a, Eg* us^e kwat 

^T#JltbTfflV«Ch*^tSZn S-S i O 
2 fcOWI£»ft©S8Blfc*tU IWn^ilRMk 
*«*t<««L!S:^Cfc!WWBT?*fe (0 2 0, 02 1 
mm o «±©«k5le, *%0J!OjifB§U7tieil?Sft:O* 

[0 0 4 2] 
[ft 2] 
[0 0 4 3] 

[f8W3©a&£] ^SBJUCfctltf, 3 5 0~500nmi 
«fc 5 &!BSl#tt^Kf^*©S{ttf'>^\ *r«*m* 

ffl^/=3ifB^t2g«ft%, sat LA^sffitffl^-r ESMW**, #fSUB2KJ:tttf, jt7^-JMIfr5©ffitl 
S4£ i 0 SS&ft <fr&0 S c i: T? t § iIHBS!ttKS» 

[0ffi©ffi#ftfW] 

[0 1 ] tJ£*OiiiBMJtaHS«fl:0»«lJS*B4Wt5fe 

[0 2] *«W05iS2S!Jta2S«M*:OJi«J«*SiWrs 
fci6©0T*&3o 

[0 3] ^^©ilfB^lBiliilf*©, S"J©l«fiR*Ki 

W3/ca&©0-efeSo 

[0 4] «c0j§IB§y7 I c!aS!«ft©IB^Iia?:iJH^t-§ 

[05] *«wo5i8BSJtflHSjiSM*oaHSKa*i«wr 

SfeJ6©0TfeSo 

[0 6] *«WOjaES?tiSSSSM*:Kffl^6ns*a«- 

[0 7 ] *»WOiiES!)tEjiJSH*tffll/^n5#«fl- 

[08] S lMJPtf 1 0nmO«^tteW6a«IS (M 
A) COftW^m^-r0T-fe5o 
[0 9] S immffl 0 nm©if-a-fc^ttSSI« 

(r) ©ftwism^t-0i?&3o 

[010] Si §Wtf 1 0 nmOJfr&KfcW-SgWfix 

siw (maxr) owwisa^-rHT?**. 

[011] S iMfftf 1 5nm©»£fc*»S*ilflE 
(MA) ©tttHa*ER*HT?*S. 

[012] si mm& 1 5 nmnm^zm^mm 
(R) ©n-iws«*^-rH-p*5. 

[013] Si 1 5 n m©*&fc*5ttSSH«x 

E»t* (MAXR) OStJUSH^'TBI^feS. 
[0 14] Si JKJP*<2 0 nmOifr&tettSaWa 

(ma) otHMs»*js-rBi-e**. 

[015] Si mmtf2 0 nm<D&&lcl3tf&g.fli# 

(r) otnBe«*^rHif*«. 

[0 16] Si EWtf 2 0 nm©#&fc*tf*fflMEx 

(maxr) otnnsjR*^rHT*«. 

[017] 2 -effiV^rcfe^^fBSitut&tOX^^ h 

[018] t£*©K*IS£«ft«*T©«*H«T*** 

■rare**. 

[019] *«woffi»»s«fi««t?©ajiui«f** 

jjsf 0T?a&3„ 

[0 2 0] *5SH§T?ffl^*c: fc#T?#5 s i ©«JRH8t 

*^-r0t?feSo 

[02 1] *^?ffl^«CttfTSSZn S-S i 0 

2 «DWRB*f**3s?rBi'e**. 

HW©W»] 

1 s« 

2 #tt#£M (10) !$i]2003-335062 
(11) #^2003-335062 
[010] [018] 
0 20 40 60 80 100 
(12) #P»12003-335062 
0 20 40 60 80 100 
fe^G>IlJ¥(nm) 20 40 60 80 
fe*0«fiE<nm) 
20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 
feiftCDHJiCnm) (13) RM2003-335062 
mi 1 7 ] 
(51)Int.Cl. 7 liBiJfB^ FI T-^n-K (##) 

G 1 1 B 7/24 5 3 8 B 4 1 M 5/26 Y CHI aEil^IU^U AUIA r &£5| (54) SS (Title) 
(19X13)?* 

(11) SJHSJSfPub.No.)/ U» 

(2i)eaeis(Appi.No.)/a» 

(51)3SI48lttff(lnt. CI.) 
(51) IPC INDEX (57) fi2f (Abstract) RECORDED WRITE-ONCE TYPE OPTICAL DISK, RECORDED WRITE-ONCE TYPE 
OPTICAL DISK PREPARING DEVICE AND ITS CONTROL PROGRAM 

. CDH£ 

• UP A ;> g'SgSB E i ; (Representative Drawing) 

L 

2004095057 (2004.03.25) ' 
2002254477 (2002.08.30) 

G11B 7/007; G11B 7/004 i PROBLEM TO BE SOLVED: To identify a recording drive with which a write-once type 
optical disk with a program etc. recorded thereon is prepared, in a system wherein the 
write-once type optical disk with a program etc. recorded thereon is prepared with the use 
of a plurality of recording drives. 

SOLUTION: A recorded CD-R preparing system is provided with a plurality of CD-R 
drives. A picture browsing program is recorded on a CD-R 15 by the recorded CD-R 
preparing system and also a drive identification number for identifying the CD-R drive 
which is used in recording the picture browsing program is recorded by using a position 
corresponding to one second before the maximum recording possible time of the CD-R 
15 as a recording starting position. COPYRIGHT: (C)2004,JPO (71) S S °J (Applicant) FUJI MAGNE-DISK CO LTD 

(72) ^SXf(lnventors) TANABE YASUHISA 
(30) ¥ £ 3 S! S (Priorty No.)/ S » http://abroad.kipris.or.kr/abroad/VE/VEAB2040.jsp?mastkey-JP20040095057A0&cur... 2009-03-31 JP 2004-95057 A 2004.3.25 (i9)B*BttiWf(JP) (i2)& H8 1$ & $i(A) (iDmnmm&mn 

41112004-95057 

(P2004-95057A) 
(43)&HB ¥*16*3B25B (2004.3.25) (51) Int. CI. 7 


F 1 
61 1 B 7/007 


Gl IB 


7/007 5 DO 9 0 


G 1 1 B 7/004 


Gl IB 


7/004 Z 


msmm %tmx mmmo® 13 o l (± 12 n> 


(2i) umre 


!HJ SI2002-254477 (P2002-254477) 


(71) {ttHA 591061828 


(22) 


¥^14^305(2002.8.30) 


(74)ttSA 100080322 
(74)ftSA 100104651 


#a± jf± ie 


(72) »W* HSIS SSfS) 


m«tiiia7ijmffiHi-4 5-e nffisn 


t:';w3F *±T^*r-f**1*«#rttn 


F*--Mf^r) 5D090 AA01 BB03 CC01 CC14 CC16 


CC18 DD01 GG32 GG38 HH08 (57) QSB] 

■rs. 

lessee d-rm^tab, «»&ocd 

d-r Fvsfttmit&tcibcD ^^cfmmmc 
d-r 1 soft^saiifJiBTOo 1 mncmns? zwm 
(2) JP 2004-95057 A 2004.3.25 [ n m m * © m m ] 
im&m i ] 

^o^7iJft8T-^ESi!!n, fro±I3 7°u A£fcttx-£©ISiSK:ffl^P>n 
fcIBS K5-f ^fcB&J-TS 711B'm^m£©{£BEIB§S2tifc, IB ® iSif * ii E s 

ft x X ^ „ 

[ m m m 2 ] 

#jIESftxVx? 0 

[M« 3 ] 

± IB H 5 -T 7 M S'Jft # « . ±EiIESftx-f X*0**U - F77 HB » fll ft «f IB * BB » 
ffittt«l*'J - K7^ Ml£J;otfit?ti9 & n « © ^ $nc f£ s -T S, m$9 1 

[ lit * « 4 ] 

±!B3iiBS7tf ; vx^Kfe5^ctofBS^ti§«^iasnjffiBtH*^iS©s^iBiiBitgB# 

Hi 0 fe /Jn ? v b# ra T? & t) , 

± IB F 5 -1"/ tt 91 «F * tt . ± IB ifi IB S ft x ^ X * £ & 5 C 46 IB g 2 ft % ft * IB U W ft B# 

fa t , n*tD«^i3iiRiftRffflopaKffis-r5{u«KiBS$nT^§, 1 iceio 

IB il Sf * it IB S ft r 4 X * 0 

5 ] 

«»ftOlB» K 7 'f ^ , 

± ib a » & © ib u y ? -r 7 <d z ft € ft * m m t & k tb <d f =7 -r 7 m m ft # % i a it <r § ib ■» 

± IB » S; O IB iS F 7 7 K 7° n 9 =7 A $ It tt x - £ % 4 A , tO^ny^ASftST- 

# £±isibis k 7 ^c8«s nfeiiiasjttr-f x * tcaas-r s <fc a t±8Hias f 5 ^ 7" 
% fftu m t nt 1 <o m sp ^ a , * <t tf 

iiESftx^ x * oBisoffiiicffigt § <k a tc±ifiias f =7 << •?% mm? 2 ®M» 
#a. ^fix^iBii^^iiiBSTtx-Y x^ms« 0 

6 ] 

ib ft f 5 ^ 7 © * ft * ft * m m t % tc *b © f 7 j 7 m m ft # * ib ti t ft i a 'tt ^ s * ft * fc 

a % & © IB SS F v ^ 7 , 

±IBM&©I3tt F 7 ^ 7E7°n ^ £ fc ttx - ? , foyD^mftiif- 

*mw? %m i (Dfoim^m, * «t tf 

± IB IB 'ft ^ g K IB '1 5 tt fc F 5 7 tt 91 W # * ± E iS IB S ft r <r X ^ © pjf g © ffl « IB IS 
[W*fl 7 ] 

±EJB2©«»¥Stt. ±EK5W^ilBiJ«F#*. ±Eil IB ^ft r * X * © « ^ ij - F 7 
MOffiUcSStSi^t, ± IB IB SS F 7 ^ 7 £ $ 0 tP t § , W * * 5 $ fc tt 6 C IB K O IB 

[ m * * 8 3 

±IB3lI3^ftx^X^tS^^CJ6IBiS?ft?>«^fBSPlftBfHA^^O«^IBi|i3Iftfi# 
1ES 2 £DfffiJ»¥IStt, ±IB F 7^ 7*l$S'm^£, ±EiEESftr^ X^tc*?.^CJ6E 
•5 \c , ±EE«F5^r*IWfP"r*, » * * 5 f tt 6 t IB « CD IB & ffi * ii IB S ft r ^ X (3) JP 2004-95057 A 2004.3.25 [ » * W 9 ] 

mmtsvmm v ? ^ ? & &v ±mm$kis <Dtm v ? -/(Dznenzmmt %tctb(D F5 

7 A T* D , 

± IB % » £ © 12 M F v -Y 7 7° P 5 A S ft (4 x - * * # , ^©/o^7Alfettf- 
% M iP t , 

±Eia'»¥ifi^ e> ±ib k ^ -y ^asm^t *tsnj l. mtahtc f ? j fmm®^*, *of 

ifilBSJt-r <f X * fclBSf § «fc 3 fc±EE» H 5 7 £ flj AS t 5 , 7° D ^ 7 A „ 
0 ] 

±ES»feOEgF7^^(c^ny7ASfettf-i'S4* 1 * © 7° n ^ 5 A S ft « r - 
% «9 «p L , 

"T § cfc 9 K ± IB IB It F 7 -Y 7 * mU » f i> , 7 P 9 5 A . 
[IfM l 1 3 

±13 K5>f 7«9m#*, ± IB 51 IB S % 7* f X^Ol^'J - FT 7 h M &i>rflei$H * Mtt 
ffillfctS«^U-Kr^hil(«C«feoTi5*«ti5*1R*OWIIlOffi»ER!»"i"*J:3 
K. ±IBI3S K7Y^%M8t 5. H**9 f ftli 1 0 KEf O/o ^7i. 
[ !« * a 1 2 ] 

±sB}iIBS^x>X^^fe^^UfeIB«^n§fi^IBiSWt^P^^Jl^»«*l3SPltgBf 

± 12 F 5 -Y 7 It BU I? * * , ± SB ii IB SI 3tt 7* -f X * K: $> 5 C & IB tf * ft S * ± IB SI RT ti Bf 
Mfc, il^O«^IBSWffiB#P^«ra tffiS-T ^fiBtcIBiil- 5 £ 5 £. ± IB IB S F ^ -Y 7 
* M HP f § , H # « 9 $ fc B l 0Cffi8Cy'n^7A, 
[tt*« 1 3 ] 

M$& l & 5 ^1"ftfr-*K:K*©KSH*iaKffl}tt7*Y X * tc|B£t£ ftT^S F 7 

<y ifs, **tf 

±IBMWL^IS^ c };^TKtB?nftF^^7'«ISiJ^^Sft«±IBKm^nftF7^7iliSiJ 

[ 16 0J3 © » m % m m 1 
[000 1 ] 

eioSSKtt. IB S M # il IB S ft r ^ X?, KSiS^illBSttT -f X 7{t$SH£ J; tf^ © 
ffi 9P 7° P 9 5 A K Ml" 3 0 
[ 0 0 0 2 ] 

[ a sis © * * ] 

iiliyn^*7A C e a 7 - • V 7 h ) ^ESSnftCD-RE, a-tftf^tf^b'J 

Ei^nT^SIt^f-f ^^;Hi!f-^}cLT, c © r -r 9 J % >l B # r - £ % tf a 7 
- • 7 7 b j^IBS* ft ft C D - R £31S2f § o CD-Rlcttk*a7- • V7htfESSn 
T^SOTf, a-f (i C D-R^A-Vt;!/ • 3 > If a- ? O C D - R O M K 7 Y 7f K 

yt;P • 3 y tf a - * ©a*Hffi±ES*s-e s c fc t? * & ° 

[ 0 0 0 3 ] 

If a 7 - • 7 7 h IB Si S ft ft C D - R (4 , 7 5 > * C D-RtClfa7 - • 7 7 h * IB« (4) JP 2004-95057 A 2004. 3. 25 t^t^CiotfW^nSo tf a 7- • V7htfE«SnfeCD-R«^llCff)at8 
*l£fc ft. l«e<OCD-RF5'f^*l^Ti««Oi:a7-'y7b*ElLftCD 

[ 0 0 0 4 ] 

C D — R F 7 7* tt , «lf-y^7 77*^^i^n§U-f^ttJ;»)CD-R(5ElIK 
t! y h%fjSt§ilt(CJ;^T7n^7Af ^CD-R£IBSt§c Jtt If *y * 7 y 7&ft 

[ 0 0 0 5 ] 

« Vf >y * 7 y 7*s&Mb Lfc«H, U V Xff S ft T L S o fc « fig § T* C D - R fc 7 n 9 5 A 
* IB » "T 5 , ^cD^P^7i,^^^{cii^?-y:=fc9i:tfcttt7 p P^7A^iiftt* 10 
l^tiiSS, COI^, a-f^?,<Dlp a nf KioTC D-R K7-l"/©3%©^f n 
fc ^ Jl 1^ £ C T ^ £ £ fc « ¥0 HJ1 1" £ fc © © , «OCD-R F7^7*l^Tl!a7 

- • V 7 h*E*l/ft*i©C D-Rttt*LT^8J/7fi»E6^T, ^ f ft © C D - 

TSHt5Cfct#ien§A', CD-R F 5> 7 <D ft >y 7 7 7 cD £ fb © 31 S « C D 

- r f ^ 7 £' fc fcg & o , t a e> < ©rattteffl rH££ c d - r f 7 fc * o^ctts 

[ 0 0 0 6 ] 
[ % H£ © M w ] 

COSUJB, 7 n ^ 5 A « IB & 2 ft fc 1 12 S3 ft r -f X * « ft ft & 0 |B ft k 7 -T 7" £ ffl ^ 20 
[ 0 0 0 7 ] 
[ 0 0 0 8 ] 
[ 0 0 0 9 ] 

c came <t aiB»s¥#iaiastt-f -r x * », ^B^7iSftS7 , -*« , EBsn, fr^> 30 

±IB7 p n^7A*fc«r-^©l3®Effl^P)nfcfB@F5^7^i?SiJt5F7^7ii?giJ^ 
#tf8r?£©tt«EKSSttTV>Si:fc*1$«fc"r«o 
[0010] 

ifiSBSftr X * £ tt, ft (l^-«fft) KA-aTaELTya^7i J Pf-**Eit5 
d i:^T*t§)tr-f X!>^t«L, X # > fc ioT^D^^i^f-JO IB Utfht>n 
7 p ^ 9 A Jf) 7 s - £ £ il IB T* * ft V IB® (CD-ROM, DVD-ROMl) , fc £ 
tf r - * » ^ * l£ ft IB SI « f* (CD-RW, DVD-RWl) SKIlf$5o 
[001 1 ] 

CcDBfEfc^SillBSftr-fX^fci, 7"P^7AS/:flf-^tfEi?nTl^ 0 fc % 5 

A,. T'n^7i^f-^CWST$-3Tt t !;^c CO»WK <k £ iS IE S ft f -f XfESS 40 

6c, ±iB7 0 P^7ASfc«x-^©fBiSEffl^p)nfcf3S vv'Cfitmffltz F7^y 
it gij «f # fc S3 a « n t ^ § „ ib m f 5 <r 7* a , jaiBSft-r^x*tfcD-RT-fcftt£cD 

- r F7>r7«i*t5. 

[0012] 

£ © 8 ffi fc «t 5 t . 7° P v A 3: fc U t* - * ©IBS fc ffl ^ 6 tl fc IBS F v J 7 £ »9J t § 
fc J6 cd F 5 -f 7 M 91 ft % TS. © ffi H fc IB 8 S tl T ^ § © T , BiSOfilllcESShT^ 

§ f 5 w 7«Bim#£Mm-r c fc fc ± -d t, ^fnoEgK^^y^ffl^T^py^AS 

fctt7*-*©E»tffTfenfcfr*Sl* c fcfc^tf, T'n^i^tfKHSft 

fc il IB S ft r -Y 7 * cd 7 p 9 5 A « a > a - * fc ^ T * ff T* * ? , ^ © il IB M ft t* 
-fX^tfigSP £ftfc«£fc, RfT^©figfcIB»^nT^?> K 7 ^ 7" Ml S'J # * It 50 (5) JP 2004-95057 A 2004. 3. 25 m l , v 7 ^ ? mm® ^ ic t z (D^mmx? * * ? ? u ? ? i±m z mm l tcEB 

[0013] 

-nmmmxte, ±ibiSsbs7 , £t ^ x ^ «, fu^7 h&xxs ^-zftmrnzftx^ft^ 

* IB S ( iE IB ) tSCtffftS. 
[0014] 

»h<s, ±ib k v 7»»m#tt. ±KiBK3!ttT-r x * ©g* y - k t t> y m%rt 

*l«HI*lll»ffiBfc1-*«*U-K7^h1B«E*oTi5«*n5*iB«0*1-«K:ffi«"r 10 
§ 0 fc £ A tf , C D - R <D *J§ £t « , liiShS^nyvil**^: ( ft * O V s - # S ) 
KLfttS©y-K7f b©ISia&B*IS#iE8<*ftT^S (C D - R OifeC i o TS* 5 

nt^§) o ±ib Kv-r7*&m^£. ±iBjaiBS) , fif ; v x K7^ b wteRi 

M'TSCfcfc.fc^T, ±IBiIIB§a) , 6f-Vx^tcIBi|nIti^*^;£Dr-^»0 7 0 n^^A 

Sft8Cttf4l>. & 8B S n 5 7 n ^ 5 A «S * IE tlT 158 I - 3 <1 £ ? t 5 «, 
[0015] 

±ftmmmytT j z v k & % v & mm is ft % m±azm^ mmm % mm v m±m&^ m& 20 

IBIJ: 0 fc/hS^WMi: L, ±IE F 5 -Y 7IK#m#£ , ± IB 56 12 §9 ft x -r X * ic S> 6 U 46 
IBg$n§«^I3SnJtgB#fat, ^HcD«^IB«Bl^fl#HOP^tcffla-r?,{uBtI3SLT 
C D — R 0 *§ a - , ±IB«7U38 nJBEISIH fe C D - R (C fe 6 C 46 13 S ^ tit V> 5 
(CD-ROM Ei^tSftSftT^S) o -i©CD-R K7Y7T*(i, CD-RE 
g5^C46IBS$nfc«^I3gRr^B#H^®^T7°P^^A^^CD-REIBS(jIf3) 

^ y a $ # IB is ( ii ib ) stiKitfSp. 

[0016] 

& o ib is f v -r 7 cd * n € n * m m t § it $> <d f 5 ^ 7 n so «f # * ib « * s ib * # is , ± 30 

Eaft^08EgK7Y7(i:^ti^7A$ftttT-*i64^, * 0 X P y 5 A £ fc B r- * 

^± ib ib is f v -y 7e««s ftfcjfiiesyftf^ x * ees* § & 9 k±kkk f 5 << 

iJ flU -T « » l O flJJfl ^ ® , ft J: tf ±SE3Btt¥gfr £±13 F 7 7 » SUfiF # £ SI Hi b, WW 
Lfc F 5Y t©K7Y?«jm9CJ:5T»S2n*EIH7'f7lc4A 

[0017] 

13 ib is f =7 << x' k m m s ft rc ii sb m ft t -< x * tc ia is t § <t 5 e ± ib ib is f =7 ■< x * m ffl 
l , ±i3i3'i¥®^ 6 ±13 ¥ ^ ymwm^^mih t, watfc ^mmwf^*. t 

±I35aiBSa7tr^X^{cIB»-r§ct5E±I3fB«F7-r7*^Mffli1-§fcOT-fe§o 

[0018] 

iBiirs^iaiBSTtrVx^^^SBE^oT^^^n^iiiBaTteT^x^a, ±$©£7 
jfi* fco 0 a^^cDiBis f 7^ Xcd a ■so^rnfrt^n^tf* i:fc»^ic. i^hofi so (6) JP 2004-95057 A 2004.3.25 is f 5 7 t ^ * # £ u t ^ § ^ * § a k mm t %> C t V % Z> o 

[0019] 

YvsC^toWmmt, ESK^^^OEifgCJfnfnEllSftTfc^Tfcj:^. IBS 
^ga-r-r • x-#£Etlf i^t'J ©*S6f, y y • X ^ >y ^«S©/w F 

CioTEl (SS) £ft3 fc©£^t?o IB® K5'f7«)ttiftii'feo H5-r^«9J19 

[ 0 0 2 0 ] 

c ©8 no as 6 c. laoffissiE .traTff/ssnfciaEaDttT 9 ^ ^©jie 

T^*. tORUiE «fc*K» K5-f^W tSitt, ±3£©ilESftx^ X ^ ScEiSS nr 10 

^^7iisij^^tfca±iBMttJ^nfcF^^yiig'j^^^j;oT#^^n§iBSiF-7^7 

i&aeSftT-fX*K«ffiJ£©ffi«K: F 5 ■< fW.W\ ft tfi EiS S ft X ^ 5 © T* , COF?^ 
7*flSUft^©ES&K£M LT *5 tffcf , ±$©iiE3!ft7 :? ^ X £ K v^T 7*»g'm# 

[ 0 0 2 1 ] 

[ n ffi 0IJ ] 

E*8tcD-RffrtJ'XfAa, mj*fcm*.tf, vx^ • f^x^iciai^nfc^n^? 20 

A^SCD-RK^'f^KSKSnftCD-RlLffig t, O C D - R (C 7° o 

^5^»*IB«-rSfc»K:fflV'«6nfcC D-R K 5^7** 9J K^^^WS'JS 
^ £ , CD-RlcEit5J'Xfi»Tf*5. f ft t> t> , EISCD-Rfftf->Xf A£i 
otffSStlSCD-REtt, VX^ • r-fX?tEI$tlt^5^D^7Alt, ^ © 

aasfcffl^enfcc d-r K5^^*iBit5 K7^^igij#f ts'ESsns. 
[0022] 

/c£*wf, v x * • -r * * t k« * n fc :/ n y 5 ^ * * . iif-^ictoti^ns 

fc J6©H<ilHIl7°n A ttS. aeSSf C D - RftfiKS/Xx At J: o T. HfiBflK7°D 

K5>f :7itJM#9#E»*nfcK«»C D-Rtf*«ff««tl«, EfSigC D- 30 
R ft JS t/ X r A C <fc o T ft A S n fc IB® C D - R » , 5 # 5 h U C SB flJ S ft 3 . 5 # 5 

«^A^^C^oTa-^H#^IBiSLfc7^;bA^^3.-^tj;-3T#jA*n?.c 5 # 
^h'JTtt, SB* 2 tifciBSS? C D - R K a - if Bft&IBS (ilE) t«, a - H « 

ii^nftiai^cD-R^a-f (cijn^o laLfei^t, ihsmcd-rkbi 

# * , IB#BgK7°p^^AK<J;oTa>ifrt-^©«7Sias±tca^^^§iit^T s t?> 

[ 0 0 2 3 ] 40 

a-lftlShSEIiafCD-RCB, ±2Lf;J;5E > C D-R K^-f 7IMtf tfE 
SJntu«, c© K7-f ^»S'JS#KJ;r3T, ES«CD-RffjSi/XfA*ilSt5 
8S&OCD-R F7^7"©^, ^ n © C D - R F 7 ^ 7' fc £ o T BHf! M K 7° n 

[ 0 0 2 4 ] 

E iS Sf C D - R fF fiic X f A * m $ 1" § C D - R F 5 -Y 7" © Ft , ftt^S, t£ y * 7 y 
7 © Sft , b>XOStl|lCioT7X^ • f^X^A^C D-R'xOliif /P^"7 
A © 3 t: 0 - # IE ft K. ft t> ft ft ^ C t fth 3 o a - if ( £ ft |& 5 # 5 F U ) S> 5i A S *x ft 
ffigiCD-R(L|Eg?tlT^5K7^71giJStlcS^^T, SSSOCD-RF^ 
70^0^fn«C D-R F7^7*t^fl^ (ttft«) tftCTl^A^ffiltKt 50 (7) JP 2004-95057 A 2004. 3. 25 #T?**o Sfc. fB^S? C D - R CttllSSI/a 9^1*1$^ If-itift HUr-^ IB 
g?ftT50t', 0 B# t* - * ic S "3 ^ T , 5#7 h 'J (C«f J nt ^ 5 Eii C D - R O 

5 ^ , * £A T* & § « * tl <D % 5 Eftff C D - R * HI iRf § C t> T* * § . 
[ 0 0 2 5 ] 

m I it, EIMCD-RffSi/XfA<Di«WIS^it7n-^lf$?„ Jit TO Si 93 
•Ptt, ?7 AfciBS LfcKSSr CD- ROfflS4«C t §o 

[ 0 0 2 6 ] 

CaaFCD-Rffjas/XrAS, ^ X r A ± ft % $1 JS ft (c ffl fp f 5 p y tf a - # l 0 £ £ 

CD-Rtt«J'X7 1 AJ:LTil«t4ft»Ota*^n^5i 1 ie$-fi>CD-R K5 

V X ? •f^X* (CD-ROM) 1 3 ttmm * n. V X * • x -f X * 1 3 K IBS $ tl ft 
^P^*7Al^lffitCD-ROMF7^7*l 4, feitfVX^ ■ f^XJ 1 3 
5A^CD-R 1 5Jca3Sf«7^0CD-R F7^7*l 6 a ~ 1 6 gtf8»JtlT^8 

[ 0 0 2 7 ] 

CD-R15B, 7n?vA:i3j;tf7*-*0»&*tfW«£ft7 f 'rX*-C&5o CD-R 

R F 7 J (0 % tf >y 7 7 y 7° © # ^ F ( 16 F«J » ) fcLTlStS. * fc . 20 
7 E , B# ft S 9 <D fc 46 CD 7 s - * (7FUX) , C D - R 1 5 *\ © A A IB U nj fig B# H , 'J 

m, cd-ri 5E«««nTi^ta»^7-»tni (««) snt^s. v*7>i 

7" E »o T C D - R <DlBSffi£ft t! -y * 7 y j£fr L , #A6nfcflt^K»r3< 
£yh#JBJ*£ft3o e^Fia^TCD-Rl 5 © IB it ffi C 7° P ^ 7 A ^ r - £ ^ IB II 
$ ft 5 o 
[ 0 0 2 8 ] 

02a, iBSPrC d- Rffi->X7AoiffoiSn5St7n-f + - hf$5. £«K 

* ?A * 7° P 9 5 ^ K » -5' < P > tf a - * 1 OOflllfftf, fif tnytfa-^ 1 0 CD » 

f^K*fjtSLT»fft5CD-RF7'r^©«iaiifiF*^n^n^«nT^s«, *iis&<d c 30 

D-RF'7^7'1 6a~l 6g * n * tlB C » ft * ff 9 . 
[ 0 0 2 9 ] 

IB m M K 7° n 5 h ft IBS S tl fc v X # • r^X^ 1 3 , CD-ROMF7-f7"l 4 K 
if;, CD-RF7-Y7*16a~16g(D ; etl ; e'nE, CD-R 1 5tfl« 

[ 0 0 3 0 ] 

CD-R F'7^71 6 a ~ 1 6 gtCD-R 1 5 tf8«Sn 5t, CD-RF7-f7(il 

6 a ~ 1 6gfi7*7";l/^;l'-7*E»oTft£y*7y7°£iHt£#, 81Jtlt^§C 
D - R 1 5 CD«7UBiSnJi=B#ra , U - F ■< > <D M & B# H , ft 5& S tl S 7° P v A m * £ A 

fC Lfc fc #© 'J - F7-7 bOPHtttt H, CD-R 1 5KjmSflT^*tii*^7-»t 40 
Itf-^SIHL, CD-R F7Y7" 1 6 a ~ 1 6 gfc^gftS^inc-BStofcKfll 

f So 

[ 0 0 3 1 ] 

fjA&7°0^7A^iHi?n, 3 y \L a - £ 1 0 K ft ^ T H ff * tl § o ia*7'ni'7i 
jjiayifa-* 1 OCft^TSfJSnSCtCi^T, P>tfa-^ • ^Xx Atf IBSP 
C D-Rff«'>XfitLtiltS. 
[ 0 0 3 2 ] 

8B»SfCD-RflFl£i'X7 L A<D*ff#«, A * S ■ 1 1 *$ J: tf £ ^ » B 1 2*1^TCD 

-r i 5 icxv-t^tfv 7? i±m*mmt 5o vx^ • 1 3 k is « s n t ^ 50 (8) JP 2004-95057 A 2004.3.25 Sit Hl^o^7i,^3t'-t^f yn^*7Af i:Ltfi£?n§i;, • r ^ X 

7 1 3tEi2ntt^l(IHI^n^7i,^CD-ROMK7^7l 4K«fc^TRB?6 

n § o w e. n /c n m m n f p x 7 a « ^ - f r ^ x ? 1 sc-^WKiaitsns ( x r 

7^50) o 
[ 0 0 3 3 ] 

AtjSBi 1 *fflv»T*a*f9r^ 5AAt5o ff jA » 7° n X 7 A t «k 

oT, P > h° a - £ 1 F 7 ^ 7 1 6 a ~ 1 6 gO^ft^'fttcSjA^iHS^ 

# A 6 ft « ( X x <y 7° 5 1 ) 0 CD-RH7-T/1 6a~16gft, 3>lia-# 1 0 
^5IE^tl^^§lt5i:, PCA (Power Caribration Are 
a) (C Vf <y 7 7 >y 7°£^»£#, ±j£©«i3S»&#><7-T?ftL»tfcfn\ ««ft^7 10 
-^9iStl> (»&#I3£) o «&#ta>£©»7©&. CD-R F 7 ^ 7' 1 6 a ~ 1 6g 
«py^a-Xiotc*;AnJ£gffiif;&3Hg-f?> (Xf776 0) o 

[ 0 0 3 4 ] 

^jAcijt^i^^gffr^i:, nyifa-^ 1 oiiA-Ff^? 1 8 - B# Wte IB it £ ft 
T^§HlflHK7°D^7A^BtffiL, CD-RF7-Y7 1 6 a ~ 1 6 g fc Si ffi f 5 ( X r 
■y 7° 5 2 ) „ 
[ 0 0 3 5 ] 

CD-R K 9 -f 7 1 6 a ~ 1 6 g fc *J ^ T , §f Lftlfil^D AO C D - R 1 5 

'noibs ( * & ao tffibfts (xf'yye 1 ) . * -s , ±aoj:5tLTRSsn 

fc ^ 7 - CD 1/ - if % fc cfc o T , CD-R15©!EM(D7*7*/b^;V-7*K»oTtf-yr- 20 
tfiertsn*. * fc. fcizEf § <k 5 K, C D - R 1 5 (c B, B«Bli^n^5i»OlB»» 
»*RtyJ:5Ky-F>f>*«*J:tfU-K7fMH**<ffja*n. P MA (Progr 
am Memory Area ; 7 F U X It $B ft V H ® \ C D - R fc 7° P X 5 A «$ i& 

aas^ff t>nfc«fiaiss^aBiE*nsis«) t. ■ «raii7n x^ A©3a«»»r f ux&- 

f 3 S fl 7 7 F l/^f ^Ei^ti§. 
[ 0 0 3 6 ] 

HfiMIt7*PX*7A<D»&&tf^7-rSfc, taSTa^tfCD-R F^T^S-P^ti: 

a - x 1 o tc g <i s ft 3 „ 

[ 0 0 3 7 ] 30 

3 > If 3. 1 0tt«&»7M**«-r*fc. & C D - R F71-7 1 6 a ~ 1 6 g(cg 
»Stin>5CD-Rl 5©**8BMffil$llB££?-7*-*©gjRlfr1*fctfJ#'f5 (Xx 
7753) o 
[ 0 0 3 8 ] 

± SE L fc «fc 3 fc , #CD-RF7^f7l 6 a~l 6 gO^'JlCtt, 8«StlT^5CD 
-Rl 5©«*E*WlH«p|B**-r7*-*« , -l9«KE1l*nTV'>*. CD-RF^7 

1 6 a ~ 1 6 gtt, i**«EjSUT«**hT^5CD-R 1 5 <D « * f E « BJ f£ B# B £ 
itf-^^^'JA^ltaL, rnytfa-XlOtciMffiirS (Xx-y7°6 2) 0 

[ 0 0 3 9 ] 

3>Ua-*10tt. CD-RF7^7l6a~l 6 g O? tlf tl* ^ C D - R 1 5©i 40 

±mm^mm m%m? *?- x *sst § t , ^© i g>*a©i$ mum^m^iiu t lt, f 

7^^19JitSESt«Ei*i>*CD-RK7^7l 6 a ~ 1 6 g K: S£ffi t 5 ( X r 
7 7 5 4 ) o P > t£ a - X 1 0K:glSnt^5CD-R F71'71 6 a ~ 1 6 gOftl 
* ft * M B>J f § F 5 7* M 91 # ^ tt . iaoi^t, m-Kx^X^ 18 K IB * * ft T * 
D , ±a©IBSl8r<frtt^- Ff ^ X X 1 8fcffi«SftT^5K7-i'7*»SiJ#*i*£A,-e^ 

[ 0 0 4 0 ] 

1t£*.ti, CD-RF7^7l 6 a ~ 1 6 g ^ S C S I»«CJ:7T3>lia-* I OtC 
gUntl^l^ta, CD-RF7^7l 6a~l 6gK(iSCS I ID # ft 
Jpftft^Sft, f S Si C D-RfflyXfAOO S (Sfctt S C S I $X h • 7 X 7° X ) 50 (9) JP 2004-95057 A 2004.3.25 E «fc -o T , 3 > If a - # 1 OCS«SnT^5CD-R F7^7l 6 a ~ 1 6 g £ ^ 

© s m ffi B c^t>«>*7 , ws?-^i-v»«e*H-*»f«oii#) * s mi m * ft s . ^ - k 

tU? 1 8 E IE S£ ft fc F 7 7 7ff&SiJ#^£ S C S I I D Of ftf nKJiES-STffi 
I?ttfe< C^iUot, CD-RF7^7l 6a-l 6gOftlftlC, # F 7 ^ 7* 

cat© r ? ^ ymmmmtzti^nmist % c t^t-t scsi id @#£k 

7^7i9J*f tl/Tffl^Tt*^. SCSI ID S, -KWttt, SCS Ii» ( 
CCTtt, CD-RF^^) tcfi^tltt^f^y^- X^7flici^tiSSn 
5 o £ ©«£ E & , A-Ff^X^ 1 8 4>6CD-R 1 6 a ~ 1 6 g E F ^ 7 7 ft gij # ^ 

[ 0 0 4 1 ] 

^fnKLTt, M«HKrn^7i,OESC)Sv^nftCD-R ^^^^1 6 a ~ 1 6 
g *»S'Jt § 7cJ6© Fv-T 7»J3'J#*f fcStyffiili&^tf. CD-R 1 6 a~ 1 6 

gtfnfnsfi^ns. c d - r F7-f 7 1 6 a ~ 1 6 g a, t y ^ r y ^*aas#^ 

K:UfctfoTCD-RO**IB«kWlil*IBO-»WH:ffia-rs(ftllK:»Il*-e. ^©fuB 
3^6 K5W^ai9J##*ES-r5 CXr^63) 0 ** IB S "I ISEWr H © - # M © fit B 

f ^7 ^ , »9j#^oE»mi&ffiBii:aSo 

[ 0 0 4 2 ] 

CD-ROlp, 1 # H E $J 1 7 0 k B © 7* - * * f B ft f 5 C t W T? % % © V , F7-Y7* 
» S'J # # tt l 7 0 kBin'hS^f-^lStotOfSniiJ:^. toiU^OC 

D-RK7'f^o*nfntiaitsi!:s»/Wh07 t -*itf»niit»T**o'p, 

F 57 7*9l##©12»H!a&ffiB*. «*fE§lnJf£fl#H©-#iiu ©{SB J: D fe£ 6Ei^: 
[ 0 0 4 3 ] 

F 5 7 7' it 8>J # # E o ^ T tt , U-K-f VBWfeitf'J-KT^HBaaffiasnft^. 
IftPMACt F57 ^H9J#^©aB»M»ffi** «k tf MRTttB**** x-* «fE 

[ 0 0 4 4 ] 

F y 7 7»giJ##0iBg£*l*. 3 . CD-RF7^7l6a~16g « » 7 ft # * a > 
ifa-^lOJcaSfl-rs (Xf^6 4). 87flf©8llcJ:9, « £ 7 p 7* 7 IWc IS 
-3<:ny£a-# 1 OCaitfBTt*. 
[ 0 0 4 5 ] 

113 (4, EBSfCD-RftrtfXfiKi^TfflSSnftESaiCD-ROT'-i'Eli 
ItiSU^J, H 3 C^tf-JEMSKfe^T, fcJg^ C D - R © ft )I « E , 

# c d - r ® ft jn fli e * n ^nffl s -r s 0 

[ 0 0 4 6 ] 

±i©EliC D-Rff^^XfA(Cj;^tft^2nfcCD-R(C(i, PCA (Powe 
r Calibration Area), PMA (Program Memory A 
rea ), U - F 7 > ffi % * tf U - F 7 •> F ffi « * s <S $ ft , >J - K > *« U - 
F7v F«Of|tcIiI17n^7i,^li?n5o * fe , C D - R © ft * IB U W £ B# 

W© 1 ©jWOffiH%IS»MJfiffiH k IT, CD- R ©ftJltJttjSE U: F 57 7HSiJ## 

CS«?J«„ tr"»fcifl>* F7'^ • 7-7 h • 7>XK iSiSlci^T, *3S8S!«E. 
a-1fHtfl^|B« (ififB) ihSCilcftS (v^f •t?J/g>CCD-R) . 
[ 0 0 4 7 ] 

0 4fi, IBM C D - R M~>X7 AE J: -3 TM£ tlfcESSF C D - R tStJ^T , * 
© IBM C D - R E aft n K 7" a 7 5 A * IB A b ft C D-R F 5 7 7* * # € t 3 ft 46 © SO, 

a (tit§ F7^7#£ii7°P7*7i,(cj;5ii) o»n*st70-^t-hf$ 

[ 0 0 4 8 ] 

IB«MK7 s P^7A©IBiSEffl^e»nfcCD-RF77 7^!fS-r?.®a ( fit T , F 7 7 (10) JP 2004-95057 A 2004. 3. 25 7B£»Ik^5) », E»8J C D - R ©«*K»Rj&l$H0-#H3®ffiH££»IPI]a&ti 

KD-R K7^^0K7-fy#flf^«^t5fti60lit^So F ^ 7 # £ £>1 S 
it, K5-f ^W^ffla^o^^ASEItLfcavtr a-* • i/^f At, CD-RK5-f 
?fctfll^ft5. F7^^!tSjSlT'(i, »SL<tt±iS©E»WCD-RfflS^X7 l 
AtttSft§nyk'a-^ • ->XfAfcJ;tfCD-R F 5 7 ^ ffl ^ 6» tl 5 , IBS )S C 
D-RfflSJ'XfiCA-Ff^n 8fcKvW^«f^fiiai^'P^vA*821iS-&, IS 

[ 0 0 4 9 ] 

CD-R F7-f7EK«»CD-R#«#*ft*. 3 > £ a - * • J/XfiC*^TF7 10 
[ 0 0 5 0 ] 

7 fc SM© * ft 5 (Xf7^71) c iaifti9C, CD-RF7^70^t'JKIi, S 

«?nT^5CD-Ro*^ESRii»is«atf-i'tf-^fiKEisnso , e, 

5 (Xf7/8 1 ) o 
[ 0 0 5 1 ] 

^SK5-r7WBiJ*#OtttHtilr^*CD-RK5'f'^K3iSflltS ( X r -y 7° 7 2 ) 0 C 20 
D-RF7^li, KHJUlfe-frcatJ^T. Eft ^ j£ B# H O 1 » fft K ffi 3 f § ffi B K 
(f>^7y^*»iS^, F -f 7 1$ # ^ £ Br IX D , -i/XfAClit 
§ ( X r y 7° 8 2 ) o F 5 W 7' it glj S # 3 > t° a. - * • is X f A © m 7* S B © m * H ffi 
itii^ns ( X r y 7° 7 3 ) 0 
[ 0 0 5 2 ] 

£ ftfcESSf C D - R 14, B{iBBK7°P^5>A©KftEffl^?>tl7cCD-R F 5 -f 7* * If 
SfSilfcjb^frSo EgfflCD-RffSi'Xf A*ijSt5H»eoCD-R K5>f 7 

ono^fhfrt^ (F5'f7i#oaii, tr y ? 7 v 7° © & » , i/vxosni 

) ^SftEiSCD-Rfl'ffrtSnftf^l!:, ^fftOCD-RF?^? 30 

[ 0 0 5 3 ] 

C D - R tc (i , ± © <fc 5 , 7 * 7 ;l/ X" il - 7 & £ U J& £ * IS 8 rJ fig Bf M * a * 7* 
-^ESShT^S. -8»ftCD-RF7>f? (*«fctf»ii*7'a^7A (^r-r 
>^-V7F) ) ttJR^clBSRriil^iaKffiai-SffillifejBATCD-Rfc^n^vA^T* 

^ttT^HO«^ESBJflll$ia«t!3fejS^I*H!«ESLTi3t, C©HPg©«*IBilnJ 
( C D - R 1 5 © 7 * 7 ;U f ;b - 7 IB ft * ft 5 * ± IB it rT fi£ ft H 

*E«t«tiKlTU^. 40 
[ 0 0 5 4 ] 

* 1t , CD-REB, ± $ © «fc a tc , ^^;K;k-7lc3&^i;ftti4Sn57'ny7 
Al^l^ltlfttJC'J-F/') F©BU$&l$IHI#KSSnT^5o F 7 ■< 7IjgiJ##£ 

§ U — F 7 7 FSMOJ^l CnUffil) CEStiiHLTtJ:^. F^7*«iM#^tf 

[ 0 0 5 5 ] 

-fl§W&CD-R F7^7" J f'CD-ROMF7^7"*t&3>^a-^ • ->XtATB, 
U-F^>««fe<ktfU-F77h^iS©MKI3«^nfc7°D^^A^f :- -5%»!tll-r£: 
fcffTff*, ±aoi5C, F v-f 7«9l#*tt. C D - R © Eft Rl B# M MB 3 "f 50 (11) JP 2004-95057 A 2004. 3. 25 « ffl ■ © ft iff k ia is s n , u - k ^ > ii $ & £ u - k 7 * h M & # ffi t & © t* , - 

ffl1-£fcfcf?#£^o C©ti:£fUfl!LT, 8BS Br C D - R © ft g (iaoWOl^Ktt 
, m ffl n 7° p ? 7 A ) *^IEK3e-LfcCD-R«¥-p***»H3fr©WKfK:, ± $ © 

C D-ROM F7'f^*^C3^^3-* ' ->Xf A^ffll^t, K 7 ^ 7 SB B'J # # £ K 
BtCttfT**^©?, IB M C D - R © ^ £ ^ IE t n t£ - L ft « K « , 3 t£ - $fc 
©IBM* (fc A fcf. CD-R) KaF7'f719Jfftti8Shft^ckli:&5. F 

5 -t 7 n bu s * * s f b fi * ft t </> a (/•> c d - r m a ^ m k a tf - s n tt t © t* * § c t * s # 

[B9 1] Ei»CD-RffJ«J'Xf AO^-KfiTiiaSSt^nv^BTiSS. 

[H3] BS?tfCD-RffjS'>Xf iti^TfflSSnftCD-ROf-^Elil*^ 
-To 

[|4] 7 s P^'^A©fBSiKJl^e.n/cC D-R F7^^*1S£t5ft«)OjaiOSIltlS 

[ ft # © & n ] 
10 a > a - # 

i i xtimw 

1 2 iS^SK 

13 V X # • 7* W X * (12) JP 2004-95057 A 2004.3.25