Skip to main content

Full text of "USPTO Patents Application 10670332"

See other formats


esp@cenet — Bibliographic data 101X1 1 / 1 COPY PROTECTION SYSTEM USING ELECTRONIC WATERMARK Publication number: JP1 1086436 (A) 
Publication date: 1999-03-30 Applicant(s): 
Classificatioi : 
- international: YAMADA HISASHI; AN DO HIDEO; HIRAYAMA KOICHI; 

KOJIMA TADASHI 

TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO G11B20/10; G11B20/00; G11B20/18; G11B20/10; G11B20/00; 
G11B20/18; (IPC1-7): G11B20/10 
- European: G11B20/00P; G11B20/18D 

Application number: JP19970251022 19970916 

Priority number(s): JP19970251022 19970916 : : Also published as: 

□ JP3488603 (B2) 
^EP0908881 (A2) 
"@ EP0908881 (A3) 
"@EP0908881 (B1) 
"guS6490683 (B1) Abstract of JP 11086436 (A) 

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent an unfair 
copy of a recordable digital information record 
medium by inserting/recording prescribed 
information into a prescribed position of the 
information to which an error correction code is 
added. SOLUTION: An electronic watermark 
information matrix temporary storage part 231 reads 
in user pass word information recorded in a 
semiconductor memory 219, and rearranges a one- 
dimensional pass word in a two-dimensional matrix. 
An electronic watermark information PI 
information/PO information calculation part 232 
calculates/adds an error correcting inner code PI, an 
error correcting outer code PO for two-dimensionally 
arranged user password information, and obtains 
the electronic watermark information.; An inter-ECC 
block electronic watermark information insertion 
place specification part 230 specifies the insertion 
place of the obtained electronic watermark 
information, and inserts successively an electronic 
watermark information bit into the ECC block data 
preserved in the semiconductor memory 219. 
Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide http:/7v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?adjacent=true&KC=A&date=19990... 2009-03-31 <i9)0*nra«Fff (jp) 02) & H 14= & $g (a) (imw&m&mm 

#iI¥U -88436 

(43)&gBH ¥^11¥(1999) 3 3300 (51)IntCl. 8 H^JSa^ F I 

G 1 1 B 20/10 C 1 1 B 20/10 H %m&* *M& H*«0»17 OL (£ 31 H) (21)fflK#^ 


1MFF9-J51022 
000003078 
¥^9^(1997)9^160 
?^;iim/ii«iTij^K«!;iiBn2#M 
mo 
»«;ii»;ii«fi^K»«j7o#Hi 
wi *- 
#^;iim/ii«i^=#!s»«j7os«5 
#a± awn W645) (54) i&wozm nrmifih^mmhitn\L-fuv-i;Y^7-^ mm] wd-ramt < x7%t'mm*im%T ; J 
«HBc«^a*»LflHi (a, b. - P ) ##A2tu i 

<o*P S£> t A 9 tit #^T>^;MPSiaiM*tlsii$ 

ft. i'SLTttajiBisnfcflisrtst*^^, «* 
(2) 1-86436 wmfrLmmmm-th x o -%bx\ mamm* 
mmmm.mzmx-th £ t zimt-tmm i &tz 

lulBE C C 7'n y 9 1 "5 comm=FMfr LcoffilS 
Jfep, iOECC 7"n 7 ? SffifKf 4«flHB*<0 1 0 0 
0 0#cD 1 jaTleRgSflTH* £ k £^f!k-f 
«5l=fBf&«8IE1i$fk 
[11*517] H-Ofl!^IS£&^fc*;h/?*i|**S 
IB«^TlB»§iiT v ^flmCltNffc. 

£«IB«»^<7)^*< k t> 1 x^-HlEa- f*<o 

j: -3 K«£fiT £ t * ««fc -ft mm. 7 tcte* 
^a^Lttfg^aai-ri.m^^tffi#ttaia?fcj;y'x 

a *«ff wti J: 3 1« L)t £ k mm t-tmmn^ 
mm, 

[11*^1 0] x5-iJjE3-h*£VmfrLfllS#f* 

WfeT Sft^-y Kk ; lulB^^-y Kfci >9W££ix 
fcflHWtf«5r< k h-^izMbX^y-sflBm^m 

ax5-inEiii»fc ; mm&^v vizx vwktstitz *» LflBRfcfc 1 C9fiff8 k U £ om^jtfr LfiWScofBJS 

H2«ffi$8kU:k£fc. TOe^lofiffBiiFtB3(l2co 
flUKiM*** £ k t i 9 . mfEm^^LttMB^ 

J: o L£ £ k * k *4 flBBH4ilK. 
[fftfcBl 1 ] l?IB^^^fBllfflfg^^S1-S7r 

mmizimzti&zbzmt-thmm owe 

[«*IB1 2] ME«^a^tffl|g^^7-Ftf|gT" 
£ k ^#mk-t€.||*« 1 0 tlE««ff #B4S 

a. 

imimi 3] ffimmwmmzm&nmt$>%&^y 

¥ H X t^x 5 HDiBra^fttfjtf) E C C x y r? -rV y 

X7-tnEn-K^#DlI§ix^'fflgt#tT««^L 

ffiBECCxya-T-f y^lSSStcJ: DfulBx^-iTIE 
3 - F *ftJD Lfc&OfiffBfc , filB«^ S* 1 LflHHf A 

mz x <o . mm=?mfr Lm& § h mxth £oiz 

imrni 4] irEx5-fnE3-Hwa§ii^if« 
ictt LTfftE*^^ Lit «0£*ffio»iii&r * - * 

®k-ri»ft*«i 3izimcDrnmt3m*.mm. 
m^mi 5] im^m^xnmmmnxvn^ 

mmmmpfrhit*>m 2 <»m&mi~thmmi 
m^mza^x. 

wm^2cr>nm^m 1 mmm^xmumim^^ 

ffM k liHSr l> » 2 olK*ffMT" fuf E'lf *f B««#:±w 
«K)«Bft:E«tfcfiMctJV^T» nenHHBttffifMcG 

mess 1 cotmmrtxtmz 
tiizmm 2 cott#k mm 2 rtem&xK*stvfc 
mia®2cott#k&ffi^K0, M^^it^LT. mm 

imrni 6] mmmimibuzmztdzmm 
m 2 nmmftcDfrxmmmimmmztm-fh x 

0 m$L t £ k &#Sk -f 4it *IM 1 5 tlEaoffifg 

iB»B4^a. 

[ff*JH 1 7 ] tufBH 1 <OflH8ortS*»3r&fl!a@Ett 

t--r*i»Ktt, tuiBm i cotmimxtm 
fcA^i ^tissg 3 eo« is^friEm 2 commix? t- 

H4J§ttt, MBmi ^IBiMMTlEii$n^lulB®2 (3) ®mi 1-86436 <9fif#i:!SfE^2 «IW^T"IB»§ti5t MiESfB Off 

S X o fcffifc bft £ £«8 fc 1 5 fclE«<D 

fifffifEi§B£lilfi. 

[0001] 

imnmt&mmi zwmt. mmmn^ 
s. 

[0002] ttzzamii. mmummm&fr 

a t-rof? ^ a y fcBW £ . 
[0003] § fc(E£*>»»i, fck itf t'-if t-A 
£iRS S -frfciKJBftfc JH vvc ftr 4 * 7 & b'ffM ftf E'lt 

[0004] 

V ^ . rj f-7n f 7 h ft £77^X7 

*>tt*Wi: LTi4, ^*rtHE«5Rttfr»flU:D VD 
K'f^fa^liS^liDVD-ROMfa?^!) 
S . ( DVD (ir^^^t'r^-r x 7 4 fclir ^"7 
/l^-if* 4/1^ ) £*l6?S>*A«S 

c7)K't*77 hWtStiae-ynf^i's J'fc 

[0005] 

[ISWW&Lidfcf SHII] «#fl:tt«*fflv^3 

%tl& DVD t*T^rV 7.7&£W4DVD-ROMt 
* x 7 ?li*SW=«MB LT v > « . LfrL , a.-*-#*i 
&fc««£iEfrC&S DVD-R AM<0*&. ftOj:? 

( i ) «^ftB#fc^&ffim#»3amv\ 

[0006] ( 2 ) J.— !f-<0*7ClC«r>"r L* 3 flHi 
f EftMSB ( J£ < LT V * TT-n 7*t 'r** * v 

hua-vtmmm ■ m^r^jux^itDv 

D - R AM V a - 7'* i:" ) T143S flfclfc-ffltfaaagt L 

[0007] ( 3 ) tP8K»B^a{l)JTBft-fb*3 itf 
Zm^tmrl tXo {=*oT^S*£, -fii-if 

a^fb Lfc«?3f OfflHHM- § Wlfcfi 1 3 £ t J; 9 . 
ab"-7°nr7 h Lfcv^rt^at-a^fcfPflr 

[0008] td±0>ZbfrH> . fWtf*flHKS 
[0 0 0 9] 4fcDVD-RAMb*5>f T'fflTDVD- r7 wi^snb a ttb b . tcommzmm'D 

V D - R 0 M H 7 A 7" 1 fc 0 , X t D V D - R O 
Mf 4 7.7 £ D VD - R AM H 5 4 7'TB£-fl>%£ 
lc, 3b-TnT7b?JPIIlIli&^ : »t : 5rl»tv^KS 
tffo->tz„ (ZCOZklZ DVD-RAM K 7 7-OS n n n 

iiOfKB^BWtt. DVD-RAMr^7^i:^IE» 
W^rV7^tlM1fl»# LT . 3f^**oB^ fc 
JREat-tHuLU **^B**ffl<0flWBE««*«>'fr 

fefli mmmvmiz x b-mm&mx-* t a t- 

Tnf7 5" 3 y isXT-^mstb Z fc*C*& . 
[00 10] 

[00 1 1 ] »20SffiBtffiS*^-t*»LIE»* 

[00 1 2] mscomizmmT-tfrumu 
Lfflwm&t& x 0 tmx\ ffiiE«^tfffi^miE#g 

[0 0 1 3 ] *fc, %A<nW%z{%h%^fr\Jiim 
fflBMLX&ttt XolzLX^h. 

[ 0 0 1 4 ] w,5cr)%mz%mmtmuwx' 
[ 0 0 1 5 ] mbnwm&hwmzmmx' 

tt, frlEx^-ITiEn- H**fHBS *ifcJWe*«)flMBW 
0 ^iSff «7"n -y 7 £ E C C 7'n -y 7 fc L 

*» L«0flHU*«. Ci co E C C 7'n >y 7 SSflBB 
ifllOOOOMl jaTtR£S*iTV>6 . 
[ 0 0 1 6 ] 4fc, ^7<7)^tf»l>'»|glE1i^*T- 

{4. m-<nmm%&mizzti?tim%imm 
xtmztix^i. 

1 0 0 1 7 ] * tz. m8mmmmmmmwx' 

(4. IBl-Wffi^mi.fESffMTflEli^n, £C0iE« 
m^<n^< b i> 1 •o*« s x^-ITIEn- H«)fWn8*i 

fcflmtw l-c*^^ L<r)Bx*imzm ?x5izm 

fcZilX^Z,. 

1 0 0 1 8 ] m9cO»BflWSI>flf6H^W4, 
X7-fTiEn- K*%Jn§ixfc'ff iS*> LflBB (4) ftBPPl 1-86436 Limm&ztvfcmz. mmz.7-mmm.mz x o 
[ o o 1 9 ] ttz. mi o^mmzmsmmw 

fi. x^-ITiEn- Ffc*?^Lfra=m&n3*ifcfl» 

Ft ; 1tflE*^-y HfcJ: O^StutflHH^ 
fc «,-||5fcitLTx5~fnE«H*ff=Sr3x5-fr 

-etr, ine*^ii*»tfli»aaj8i5t:J: o» 
ffi^^HuiE«^^Lftig^mioiigfct, zcom 

com t mm 2 comrnatmi-i ztizx<). mx 

[0020]£*:.®11 <03^fcffiSffi«B££{ifc 
■t S 7 r 4 /WPUBKSrSr* > MSH 2 <0flHS# . i W 

7 r a )vmm izumztii x o icfr->rn* . 

[ 0 0 2 1 ] »1 2<Of6!Ht:ffiSfll«H^SSat: 

[ 0 0 2 2 ] *fc. mi 3«5KHtffiSff«iE«H4S 
Si. ffl«fe«#ttf#^IBilt-|)^^'y KtJitf 
X7-ITIE®il<7)^<7)ECCxyr?-T'f 

mix^i. zcommmtmmi. x^-ities 

fBE C Ciyn-fV y^HBKJ: OfflEx^-ITiEn 

[ o o 2 3 ] m 4cowmzmmmmn£$£ 

Si, MIBX5-ITE3- Km^ft^tPSfcttbT 

|iriB««^Lit#cofBiieM^fggt-&t;6co. « 

LflHK* A*J5fflSa5 * $ A> fcAffl LT v M> . 

[oo24]tfc,mi5 <omm& ft w*B^g 

Si. JR«3K^fflV>Tffi^lBSfcj;Vm?rfT3fffg 

Cdffttidtf u » i cows* t , ; com i commcovm 

*. z<DWW§mm>kmmi,zi3^x. mt?M2mm 
m i mmB^x-mmmmmwuztm-th ttt 
ic. <r on 2 coffi msrfriBm 1 <mwm% t itm&m 
2 commmtivmmwmmmtktnimtSsm^m i 

fcttfc, &*>J:'3 ! 5r»ffe& t! Sr3*U. % mflBW 

«Ett8ttfc3E» £ fifcfll 4fi fc . fulfil 1 COM 

mmxtm £ n^tWBm 2 mm t mim 2 <omm 

#CB»3*ifc*e»2*>flHli: £M&ffi>9 , W#£ib <RLT. BfflBmicotflSolB«m^liSiJt-|.J;^t« 
[ 0 0 2 5 ] ±tz. m 1 6««BBfc:«Sfl!«ie»H4S 

si. tmmmmite£imisixfcmmi<m& 
0>m*jg.m*&wt£* mm2cowmmtm2com 
m^frvmmmtmmmztm-fi x ? tanas 
tix^&. 

[ 0 0 2 6 ] *fc. m 1 7 «^)3|HHtffi4fll«K«B4i6 

3 e-i-s n#«i. HtriBm 1 coimmximztitzm 

tissns 3 off mfBm 2 cmmm^zi h>-ftcom 
mmmztmt&xomf&ztix^&. ztx. m 
mut. mmmicotmmx'mM^ti-fzmm2<o 
mtkwm 2 <nmm&x% mzntzmm 3 comm 

t SrJtlRtT. IWEm 1 <Dffi*7)ft^m^ilS'J-f & 
[0027] 

[»Woiat<0JBJ||] J2TK HHSr#MLT, £<0JHB 

co-mmwmzfah ^mm^mm Ltz^-r 
[ 0 0 2 8 ] 0 1 «i. zcowMco-mmmmmim 

=?-m> LffilfiA 0 EC C 7"n -y ? j&ffiBHt 4 WXfo h . 
ZZX'lt, DVD-ROMJ ) |»^{iDVDh*T^ I J;d 

[0029] ^ft^pIJi 1 fciE»S*lfex5-ir]E3- 
K#jDHUC0f|fgiiff^[S]4tCrtflF-t (Inner Parity Cod 
e: P I ) fclWlSX5-!]iE3--r-* (ECC3- 
H : Error Correction Code) **f=Hin§tL|). 
HttEI 1 » P I vM2 IZiimtll . t^|31^t^[63 
5fc?[4f-Sf- (Outer Parity Code : PO ) Wlftjx 

7-itjE3-h (Ecca-H) ^wajsn. poii 

3{««$ixl> 0 

[00 30] £0*9UC«UT. aKpiWffS 
^LtPg (afrfeptt "1" 4fc{± "0" »lt*7 hffi 
«) W^^>ii^fi[ScFjfg<7)Jl#T-Jh«#fFM 

VD - RAM*4f^»a^B&Srf» *B«K»±fclE»3 

[003 1 ] £<0iff«iEttttfte6»^>fl!«SB4-t-&^t 
{i. ^ft*^^{5a*^^^tl7tH#t#-5T a 

»wr*. zoLxmm~3tzm : mfri^mm&<o 
wmk-mix^tzt>, zcommm&mzsmztix 

^&mtli*V ittMM (^iE3 t-Tli&vvfjffg) 
[0032]HlcOa*^pi T"C0«^ 5§*> tfflfBi, 

e c c 7n «y 9nxcnm^t-tz\tm^fr^h t . (5) ftBPPl 1-86436 1 0 O 3 3 ] V>* . x5-iTlB!HfcJ: OfffiS^Ltt 
«bWK O BfcWlfc JhlEtilSfc D VD - R AM** W±D 

vd - R^tw^^Mm^m^mmMmz^jE 

[0034] ±j£<D J: a t^iEa t-3 tiftflNHHUE 

m^wmmtkuzm-s. a^^ptx^m^m^t 

[0 0 3 5] Hlcom^g^t (a~ P ) CD 

fBWWcofll«*H^C* =5: < *S "fiBttaWT < £ . 
1 E C C 7*a •v?fotz Y ) fcfttnrs S*Fift&» 

smS^-^VSJOiUsffifcLT. lECC7'n 7 
? &«fiSc-f--S^«fg*co{as i o o o o 4ho i JjlTfcrr 

[0036] AflcM&jtp * „ x9-inE*5«fc«flF 
WWH-*DVDSttCt£tf, lECC7'07?fe 

fc9*>£fl!WBi*JJ*3 2kAC>f har*)?, iecc 
7-o -y 9 fotz WVH&frLmML&zm'W VVXT 

It2 4 ~2 6 f'-y hMX.tX'CO 1 f'-y b 3- K«fi&-& 

[0037] D VD?1»ft6 3 2 kA'W h#{4^« 
MECC 7*n -y ? TI4, 0 1 Ofi^fl 4 TO 1 ff *fc 

•5 5 f -y h ox 5 - * tx y -immmxh * . fttt 

teJCSTrtlS-Cfc 1 flfcfc 0 5 t'-y hC0X5-4TX5- 

ijjE*nwre* 4 . %~> xvrm* immz 1 ff * fc« 

lfllfcfc "5** 5 f>y Y-f^X^^mX-fhZblfiX' 
[0038] U>U flHSBtt««tJi<0^Bfc:J:4x5 

L&vUdfc. «^^L«#^i5tffiatTECcy 
o^^WfA-tSsHlj^**. H 1 (VfflXlZM 

: mb>immvmvn=f-Mmz®Mzi£. ma ZXLX^h. 

[0039] J2LJtttS49ffl<0fflffl@EttjK# ( D V D - 
ROM&fc" ) ±(cTftHl«aBtfc»-5fcflHB*BIIL 

l&SrflMflBS* (DVD-RAM^') fcttLTfcH 

[0040] fE&ra&flffl&ttttfr ta— f-*«fll« 

[0041] ^mmmmm±. ±* <mx, m 
s&mmzitixmom ■ w££ff i^mmm. 

^mmmmmmt ixmsnmrnmimz-ttzfr 
nmmmmmb'frmfcztitzmmm crrv? 

3 yfu y?) t iztimx-i h . 
[0042] t-mwz, a 1 3 mmi%tft>. mm 

[0043] «<-tf mimw^.mmmm>» 

tt, ffiflgEttffitt (36t ) 2 0 1 JiOWSfifB 
[0044] fflfBIESjift (3Kfa^) 2 0 1JiCOPJt 

[0045] <<m$Bmmffymmmms> 
>±m*mmm&-t&tMz. mmnmx 
mmmmmfo2oi±cohyv? mm-?) t» 

■9T«3tXiK'yh*M^-X 8*6. ffiHatl 

«*2 0 1 [zmmhwt^-v hcojem 

[0046] 

<<<mMM&wtbwm»mtt>>> 

H2 0 23&M«St ^#ttffllilB» 
<5^^. y F2 0 2t: i4M#tta}>3te^y b* 2 0 2 

[0047] ^fov-^m^-Phwtztitzv-^it 
a. tmisyxtx >3ffl«faii^#c («fa^) 20 

l±fc*3t3*l*. fflfffifE^ft (3Kf"a^) 20 1 

(omMmttzi±m.mmmmxm^ntz 

[0048] 3HM»Tmftfc«ffilSBi, 
13KJ:"3fBi!-«ffi3E»Sft*C«iaMi^f:=0r4. 
ttHMi#J±» 7*- h5>y?x5-l*ffi0K2 1 
7*>l>V^2fi€lH]SS2 1 2Xm^ilh. 

[0049] HRWC. *tttB«{i, W^EWUKH (6) flrHPPl 1-86436 £ wBtajfc J 0 7 *- ax-f tiisXVh y v ?-?tim 

m^mm^tzm. mmtm (ftr-fx?) 20 

[0 0 50] <7*-#Xt i ft$ft:?3£>7*-#Xf i 
[^flZUffi] flMBtHEffc (3trV X? ) 2 0 1 W# 

mm t fdzm.Mmm&?mztit: v^wtmm 
*-#x ■ h7-y^x5-^ajnis#2 1 7rt-«tft»ia 

<9H&JD^T7 * -#XX9-&tWIW#S . 
[00 5 1] [tOx-yyl] tif?8iB«k20 IT" 

-r 7x-y ^satts^t**. *»aj«i«i24MW 

[ 0 0 5 2 ] ±fE#£JRM&$>& 7x7 

[oo53]<h?7 ^-ffi^.mm>wmimkw 

(ftrix?) 2 0 1 {ix^M 5;P*4/Hi^OT«<iO 
b?<y?fc*U h7>y?±«f««l£:?xS. £«0 
h77? b & b Ix-X£-£T'fP8<0 

h y v 9 lz®i X h U-X £ £*> s h57^t 

So 

[0054] h 5 -y ^WfcffiTTffii: 1/Cfcfr-fHc, a 

[fiffi^ffi (Differential Phase Detection) mi W 

msxm 201 vmt&mtwim. 

tix\y&. &®&m®frbnt>timm^ztti, 7 
• b7-y^x7-^ttiiiis#2 1 7m-tfftmm 

[00 55] {7-yy*r;P (Push-Pull) $£} flNHB 
«#:2 0 1 -CKSf SfufcW— !f31SW3t«jaj»±T<OSI 

*#aaHfc«ftaw-*. m««wi42#w3*u «*t 

[00 56] [y-fyxtf-y h (Twin-Spot) mi 

irarFi: ««aa««#: 2 0 1 mnmmizmm ttz*m*i,xmim£mim\^ mmm 

2 0 l±Kimft* ± 1 ifc@*f*<OE83e*S5fc£*titJ 

Xhy v?x?HMim*M« . 
[0057] <MftVyXT^f-aX-^«ii>¥»ft 

i±fc*7t§€i>»r^x (hsw) « H *f»py 

X7/fiX-»»2 1 8C0{ll*«efcJ6tT2 

^-f»i«Efflt:flWffi«W(c2 0 1 KSff 4SB*Hdt 
»»U f5-y ?^l*EMCffif8IB«*2 0 1 0¥ 

[0058] WftVyX^IMBai (BKW) I4S* 
^X7?f-*x-:?i:ii?fcr;ft.S. ^ftUyXT^f-* 

*l& : 

>-m?v- vmmtzir&x\ ?v- k#«* 
iz^ttmz&mixy*-xxi?tinjE*m\ * 
***** k t^7v- mmmmizx d h 9 -y ?t 

[0059] [4*7-f-V77^] Mtl^yX-frWV 
-FA i ®S^ML4*c7)7-f J fT"3i^$^Tfc , y. 7 
4 ^<D39Wg£f W LT 7V- K * 2 M^fttC^tt^ 

*thnmx'foh* 

[0060] ±iB^-f<i<o**t>*Aaffifc m>vm 

[0061 ] «1f|g|E«*2 0 1 «m«W«liR» 
XK>'H^ ; E-^2O4tf5BIWJfcJ:-sT0et6[HME 
r-^ 2 2 1 Jitffl ffilEHS* ( 3KrV x ^ ) 2 0 1 

[0062] fif»t$#2 o i ^aisitJi, mm. 
mw2oii)^mfimm^<iz^xm&ith, t 

%b%. tv? 2 ^#ih<rfmm (T?u?m) 

\±2\mmm 1 2x-^J9Mm^m^ti. 

■9*>fePLL|llB2 1 ltiO-£ffi»HB# (**?a 

m2 1 4T-{±. znmttm^xmmmM o 1 o 

[0063] tfWB1i«#:2 0 1 K« £ ^iEtt 

mT-?Mi. ^mm^v-2 1 9tcwiaȤixT 
m 2 oiz^mmi: y-2 1 9 nHs^i^s ltame 

tt8E*2 0iaB*B1ERfcK£U ^Offi^Xb^K (7) sfMIPPl 1-86436 [0 0 64]xe^h*;^-^K»H!»2 15-Ct4. £ 

commmmtnmtmmi^mmmmmmm 1 4<o 

tB^lft-t (JMWHCit) ton***, *«iS»K 
JCtfcWm^xeyhv^-^2 0 4tc^T. x 
by 2 0 4 (OEM0R3& J -SK=Sri J: 3 £M* 

AHI@Ett*l*llI«)»»»mill»2 14c0ffiAfI^ 

■f&vixmx-h*). xK-yYivt-fmmmz 1 

5 T14 » £ *V J: WXffiffiOPi 

:m=*f i/c, Mffii (Miaww«itJJ:Vfl[ffifw«i) 

■5. 

[0065] «#*N-y F*»««>>£?««(4. 
flHBKflHffr 2 0 1 ^mfirfoKft^ -y H 2 0 2 »9 
HS-a-SfcJWB^v KSWHi 2 0 3 

[0066] K 2 0 2 FiS 

\,\ Z<MJA HWimi. £<W KS'^hfcft^ 
•y F 2 0 20-»{3R 1 3ftlt&*lfc7*'y ^afU<D)f Jg£ 
fiJffltT , ft¥^-y K2 0 2 &f£»£i£l>. «U2Wc 

[0067] 3K^7 F 2 0 2 £#»3-frSSBlMjfi3i 

WURO^prC* £ 7 >y ? v ¥20 2 cofflffifc 

IESLT. 0^-^«|lIteaiJ^7e^'yH2O2<7) 

[0068] EWE*-* „ U -7*-* V vffttfxfrjSrc 

[ia»Wf«7efi] [?b*^o3KS] 
\zmmmmik2 0 1 (w&tf) <v 

[0073] fflBBS^f-ett, mmm®ft2 0 1 ±t 

[0074] *rfc$rfl!**ieiftt-£*£fcti. £<9W± 

ib««e#2 0 icoffimmmm*mmmi,z%&m&fc 

Tfc:ia»snTv^«W«o±fe:«a»&-r4*&«>ia|« 
[0075] ■tT'tlBIIStLTV^ffifS&MS-rS*^ i>. S^te{^9t-*fc«8S£iSUT3K^>yK2 

[0069] «<&Mfflmmmm»> 

J6fcT**^-y H2 0 2^»l^>X7?faX-^ 

T^^-iX-^igi)iiiss2 1 8x-foh, zcowmmm 
1 8(4. m^mmmmtxmuyxmmmm 

ish^tzmmmmnmMimm. nmz^vx^ 
h> 

[0070] Mft^yxr^f-ax-^iaj)iiiss2 1 8 

T14. ffl»»2 2 0OllMW:i&fcT, 
(>f) 7*-i]X/Yvv9^ftMm<fe (7*~ XX 

/bvvtu-T) <r>*>/*7>mt ; 
( n ) ffiffiiftfttft: 2 0 1 OSS* |6j (7t-*Xj 

/h5-y^^-r^-7B*t^ff) ; 

ft 2 0 1 (F?7? *w8*3rn ) iaiyr*> 

[0071] «i*~?xMim» 
(Dmmimmimm2 o 1 ±.wmt&w&* 

vYtrtftMZmSikXfto. 

[0072] mfcttm^izmiWmmzn ix 

> [S4^3fel] - ( 1 ) 

> mtmomi - (2) 

57^h77 ^#¥^T KWX £H3rf * £ t -c. m' 
* h 5 -y ? Of A 0 ^ £ t tm L ^ SKftH* 

[0076] <l/-f5fe3eS0»>HSUr ^*V^jW3K* 
^s-y H 2 0 2rtfcHU i PIW»!l/-lJ*W>«fta*«ttB 

BHIS82 0 5-C14, *«WBWmiHJ* f* 

1UK2 0 6 t>iih?mmmt nmm 0 , 

KA-. y ^$iJfpLTU|, 0 

[0077] <«MgP^$lJ«tM-tS^«I^> 

» 1-86436 «jBWW»»flHI@E«BE* (ffU?)20 1 # 

[0 0 78] (1 ) »JfPi52 2 0*^Xt°yh';^-^ 

-^B»|ll»2 1 5*»feXtyH/I^E-^2 04tlHft 
«SE* t ffi»S*i.T , x t°y H;l^E-^ 2 0 4 #EME£M 

[0 0 79] (2) mmzfflffl^220frt>m r ) : £-? 
«« 2 1 6K»LT3vyh* (Hfr#<fr) 

7 k 2 o 2 #msamfc2 o 1 oftnmat^sirt 
s. mmimtmoiemmnrnztix 
^zmmmtx 2 fctrtHawc*^? h 2 024* 

[0 0 80] (3) xvyv>i>*-?2 04tfm®m 
mtzmmttt. wxf-^ (=mb&) mm 

220taj$tLS. 

[0081] ( 4 ) Mffffi 2 2 0 *»6iE8/B£/*l* 
0J»«*?6«£2 0 6^feftfeH43e*m#t-&*» 
tfT¥##:^-^liI«2 0 5*»63K^v K 2 0 2 

[0082] W«K1i» (*tV^) 20 1 

[0 0 83] (5) *lJ»2 2 0*^c0r3-7>-K{C^o 
ts 3£^«y H2 0 2mnVaUyX (Kf) Srffi 
flgfttftft 2 0 1 *>«>*t.a?f'W^IWi9Ls *9>o 
< 9 1 «%vyX&flH8IB«K* 2 0 1 fcjfitftt* J; -5 
ttm\y>XT?+*.^-?mW)®ffi2 1 s^ftwyx 

[0084] (6)B§t7*-^- N77^X5- 
M«2 1 7T-7*-^X-f^*?- ; e-^-L, tijfc 

mm2 2omm&. 

[0085] ( 7 ) $m%2 2 OTtt, fcfe 

3 1 , imvyxr^^^~^wmm2 1 8fc*tu 
[0086] ( 8 ) mmU2 2 0 tt, 7 =r-^X^-7° 

£*yfcLfc**& l 5 i E--*l»&Iil»2 1 6fc3WH 
SrffiLT, a^*K2 0 2*Po<9flNHBW(l*2 

[00 87] (9) N«t:*^«yH2 0 2*»fe<0B4 
fI-t£^-?-U ft^-y H 2 0 2 j&MWBIBttflEtt 2 
0 1 ±OEftfltttlcga L£ , 3^ v F2 0 2«f »&jt*>, S4fcuyX7?*AX-*«gB>ig»2 1 8t 

[0088] do) m^xmm<m#(%?fjz 
9) 20Knmmzimntix^h "mm^wmt 
w aw "§m/mme>mmr m&zti. t 
<nmmm2 2 0 m&ixmm* v-219 

[0089] ( 1 1 ) 3/->fc*!lfiP«2 2 0?ML *0> 

&mmm>mm 0 6 tso . wm^^m^- 

[00 90] (12) ZLX. «!8iaii^#2 0 1tlS 

mtix^t "sm/m^m>»mm." iz^b^xm 

[0091] «r^-fexsij»»iwsisii»2 0 1 
t&»zixizT?*xfflmmMmsmm2 0 1 

±<7) Z<wm£E»2tii fc if 0<k 3 Srflg 
SjWcoHT<0tiRIBi. ffiffiiftgiKfr 2 0 1 ^ffiHfcJ: 
9S£*. fcfcxJfDVDrVx^-Cti. iOffifKi. 

m§Bm#2 0 1 rw < v vemmMt-t 

[ 0 0 9 2 ] r-f b y*a«w«\ attii 
ipgiEiM* 2 0 1 mmmt tewmmtt 1 1 

MPEG2CDPS (Program Stream) COr-^mMzm 
JiLfcVOBS (Video Object Set) tfOVOBU (Vi 
deo Object Unit) k^OT-fQ&COWziS&tl. 
<om& if - 1 IS» t T & I. *X0 fit « * IBS t X V ^ . 
[0093] ^wffi|g^S^S>l>^iilB»/M*t^ 

[0 0 94] <fi7?-feXW»>IWttg|&2 2 OTIiT^ 

2ffi*t«iaoEK*w | 5ai-r. 

[0095] m^^-y H 2 0 2»»BaitSt LTftfcffl 

2 1 9rtCBH8*iTV^4. M»*2 2 0tt. ^fWS 

-yF2 0 2c0»iJ»^lT3 o 
[0096] 2 0*»fe»W^yXr 

^^- A x-^»0K2 1 8te*f Lt:r?y KfciHl/C 

yyv?)\>-r**7Lt:®.. m±-mm®m 1 

6&«MWUT*^-y K2 0 2<0*N&£B»&S-frS. 
[0097] »3KX^>y b^ffi|glB«ft2 0 1 ±0 h 

R2 17WTh5'y^x5-«iaj«#* J 5fi4-r4. 
h77 ^x9H*ffi«#*fflv^fliMEIIII#2 o 1 1 

*rts*^x^-y N<offl»j«ie*«ias-t4i bwx-$ 

[0 0 98] mt~mWm2 1 bXM. c\0>7* (9) mm^l 1-86436 mmmffimtco&zmi. zm%x*%&^vm 
mmm ( m o * > 2 0 3 ^coiawsst 7 ■* - f a 
•y fimmsirtntifib* f 2 0 2 

So 

[0099] fna«*^-y H»««»»<wrca 

y^JCtt»JCJ«Wj*«V^V^. H2 0 2 

F 2 0 2<^»a«**SV^» 
»jh««*Hi<. ZtM±BMim<tS&i (*rK*ih 

^ ) 2 0 3 fcffi&3;fi$miea t *& < a* ± -5 »j» 
SP2 2 0 *^<7)3 Ft J; -?Tiwai3fi««e* < 

V) *mfe#t. 

[0100] <®T?-tZMm>%&^v F 2 0 2#B 

fwaitesfisw-i t , «»»2 2 ofr^ttmuyxr? 

f-aX-^»IUS&2 18t3VyH^ajtT. h77 

^/i— r&jj-ys-e-s. 

[0101] fllftX^y Mi, tffgfE1««#2 0 1 ±0) 
F l/firtfl-K *c9g&#tf)7 F U 

[0 10 2] ZZX'nTYVX&i&tYyvt^frh 

com f ? v mmmm 2 0 mmru 

>y hcDmmfcm%hy'v7m*tt®ll'>XT?^3.x. 

-mmmm 1 stajitt-s. 

[0103] mni'>xT7j-2.x.-?mmm2 1 8 

tt#IB«#;2 0 i»mfirifijK*>-f*»fc»vvc, »3t 

[01 04] ms)/yxT?**x-?wm®m is 

2 0 *>^ffi$gfc£;btffcll!$m v 9wxk*&& 

[0105] «?7?***7«s 0JM3 2 2 OiiftftX 
# „ # h ]y-x LX V ^ffittOffi* ( 7 F l/*4 fcli 

[0106] «3EI@E«/lf4/M*«iJ«»0 1 3 
fcSrtidfc, 7*- b7-y^x5-«l±iEIK2 

-mmm2 1 6fc7Jjsivo**. ±a*Lfc "ms 
mmm" t u T7±xwm" wi, 3S9*-*«»0 

B2 16|*rC»i, h9v^x9-«l{iJ^-f*ffifflL=Sr^ 
J: 3 «IJW2 20fcJ: l 3iW»S*L , CV^. 
[0 107] T^-fe^fcJ;>5*3tX^-y F^'BSF^y vyKfciD* ^-^»HlSS2 16^igStTF7-y 
^X7-«ttifl-^c7)-W7e^-yKIB»«« (jMD* 
) 2 0 3^<0B»«af: LTfltt&SfL* . WKgM 

[0108] ffttgEtt*£fc2 0 1 <0+/tvfiMU4liHKT- 

7>2 2 1 ^tvfiMifcfc-f^c-raxjtwt^jt-oTS 

h7-y?x5-^ffi«-f<0-a5£»1I 
Stfc LTffit&t* fc , MMz£fritX%¥^v F 2 0 2 

[0109] 4fc^lSBSKLTH^4fcliiSft/M* 

^3^^-y mmwm > 2 0 3^corasm 

2 0 23^*^J«*rt*fcttrtM*fWfcSMW-4 . 
[0 110] ZCD£ol l ZlXtttyjl'>X77^2.x.-? 

conn <<»7M»>>-aw)jKi*»srrL, n 

[0 112] (1)«HW2 2 036»6«»1^>'XT^ 
^x-^|g»BK2 18tMtT. F^'y^/^-rS:^ 

[0 113] (2)mmW.220frmmv>X79y- 
AX-^»i]g#2 1 8fc*tLT. 7t-*x;I/-T?r 
=T7 3 ?y F^JiJStil) . 

[0114] ( 3 ) ®m®2 2 0 *>^ian/B4/M* 

««»^H1B2 0 61ZMIX, ¥Pmis~ V%rf*> 

m&Wk%*£& 3 v y F tih . 

[0 115] (4) Xt°yF;^-^»[lIB2 1 5fc 

[0116] «<tff igfEe^^oieiifi^/B^fi 

<2«L- PLLH»>||E<**N^r«2 0 2tA* 

X^) 2 0 1«WfcK»l«4fc{±*R«ttlB«IR35 i ^S; 
«*BWK*«HJ , ffi#E1i»2 0 1 ±.m^Z 

mtSLX^h. 2®.Wm2 1 2(4. nyA'U-*- 
^fflv^T, f»7tn/gfS "1" fcit/' "0" 

=2r§ 2m<DTi?*Ji>m^zmi-ti, 

1 0 1 1 7 ] d 0 LX 2fI-fW2 1 
m^t>. PLL@B2 11tfiW. ffi#H4B#^S 
JWt#!6*Kl3ajS^*. PLL0IS2 1 U4 

JjZti&Wxm^- (»^n-y^) i:2«blHS§2 1 
2 tij^ft^ b aMxnmiii ± Ufffi«OlfclfcWf toh (10) 1-86436 [0118] <m**Mffi>m®&2 1 014. SEP? 

frmmix^z, wm®$%2 i o(4, pll@s&2 i 
[oi i 9] (wswytm H5^fti>tfflic7)ft^ 

18 (aHHI»2 1 0fcA^5>fy2 24*iS»o%W , S 
ft**) mkLTWM^y-2 1 9fc:iBg|3*l 

[0120] <x9-ITIEMiI>X7-ITiE[IIS#2 0 9 

x9-inEO!IB2 0 9<Ort«i, *#<#{7T, E 
CCyo7?X7 -i]jE»yffl» 2 2 5 fc *F»&> L flHB 
ttaj»2 2 9fc"Cai{KS<lTV^4. $^>t, wra^t 

ffi$gaaigi52 2 9{4, Eccfvvtnm&sfrLfflt 
mmr h vxttit^ 226, mmt- u» «v h y ? 

x-^IEHgP2 2 7, t>J;t/«^^Lffi|gX7-fTiE 
&2 2 8T1»ft$*VC^S. 

[0121] ECC:/n-y?X7-ir:OM2 2 5-C 
{4. -2 1 9fc«#3fUfc<I^fc*tU 1*1 

flr^P I fciMWOfcJBivtx^HBBrfctlKBU x 

tU-2 1 90»fcfl»fcR»fflL4**fcx?->K>f y* 

yjyiz&h^w&^-mvtimmiELt^ 
bssmwm * u - 2 1 9 tfnESMt #£k«i-i> . 

[0122] {RttiBtt*gft 2 0 1 *»6B£U;fl!*3:ei 

1 3<db4«^s c t i-amiz&Jit&tetMt. * 

^^^U-2 1 9Kf^§flfcx5-f]jESHS«#»& 

2 4 £»LTT-?A£fc>M y^-7i-^2 2 2 
[0 12 3] tlX. 

2 2 2#\ X9-mEE»2 0 9*»feafe*LT*fcS# 

m>m^sctix&-hi-%. 

[0124] «AHi@B«K*2 o i twrntitm 

m»mm!mm o 1 itfesstufi-fKtt t 

T(4. J2TF*>£ t MMW"* £ i: *qSR*ti* : 

(>f ) mmmm o i±eo*a«fcjeH-t4iE8flr« 

(o) H£E#<0«iei£#£ r 0j fcLTS£M!SEIK 

(a) «Mt»2 o i izmxx-% ztsmmmiz 

[0125] vih<vm.*m&th*&>, mi 3^-r 
wmmwm ( %a»yn 9 ) -m, "x^-itje 
mu&ffla" t -mm^mimmm {mm. 
mm) " ts:ff-3-cv>4. [0126] «IE»l*JOfi#coaEh.» 
<x5-ITjE3- HE C Ctt»a>ic?)X7-fTiE3 
-KECC (Error Correction Code) tfflUfflfflfcOV* 

[0 127] ECCxy^-r-f >-/HIS§2 0 8<?)rtlE 

flBttt. H6t5Si-iat:*->TV>4. t&*>*>. EC 
cxyn-r-f y/ES&2 08{4. ECC7'n-x^xy 
y^W2 0 8At*^itA»Lfl!a#A«2 3 

2 3 3J4, ECC^i»^lWFa*>tflBHfA«Wfi 
SSB 2 3 0 . %im> tfflfgv fij7? X-«IB«g|5 2 

3 1 , fcj;v«^^tffl#«p iwapo • mmii 
[0128] mmmnm 0 1 fciE»LfcvMt«a t . 

Mift<mx\ IBUfl^SdttX. HI 3<9t-?A 
ffi*>fy^-7i-xaS2 2 2tA*Sfi&. -^lEIi 
ft^SdJ4. -et0t^ll6^¥»#:^ ; &'J-2 1 9 WE 
HSftS, ECCxyn-r-f y^EB2 08 

^ECC7t37?iy3-f< >y®$&2 0 8Afcfc 
kvc, OT«id*ECC<0f«n«Bl)!«ffSti4. 
[ 0 1 2 9 ] J2TF\ WHr**fflV^ECCftJlt*t^ 

[0 1 30] ia«ift^Sd{4. ¥*#;^>J-2 19rt 
T\ 17 2mhmzlft-f^m<XML<t>tl. I 9 2ft 
X'lMcr>ECCy"u»/?tZilZ> (172A*-fbfi : Xl 
9 2aV 3 2 kAM h«fif«C&£ ) . 

[0 1 3 1 ] Z<7) "1 7 2 A'^f Mfx 1 9 2 AM W 

Tif^stLS 1 iwe c c fu -v 9 mtkim (ie«fi 

■^•Sd){CML-. 17 2A*-f h<01fi^{Cl OA^f h<7) 
rtfirtP I ^ft-^LT^^tU-2 1 9W3l3niiE 

fPO ^H-S UT^#*^ * U - 2 1 9 ft fciiMBfl-t 

[0 1 3 2 ] *l/C, 1 OA'-f hcOftft^P I 

1 2ff4i- ( 1 2 X ( 1 7 2+ 1 0 ) A'-f h ) tWf&P 
0<7)lff# (IX (172 + 10) A-fb) <0^ff2 3 
6 6AM h (=(12 + l)X(172 + 10))t* 
ffifcLT. X7-ITIE3-KECC#«I^$^ 

[0 13 3] ECCxya-fV y^HJS&2 0 8|*lcOE 
CC7n«y^xya-T-f^IHS&208Ai4. rt^ 
P I i:$MW OOftJiW^T-tS i . ^«tW8^-B 
1 9MSM-TI.O 

[0134] fmSBtMHc2 0 1 C1Rtttf£S3;h.&« 
■&fctt, 1 9Ph, l-t??tt<D23 

6 6 AM hf^iOllfif, A'X7^fV224 

2 0 7fc^iSglS^fS^lft (H6£«Cia*) ?r^L 
X. ^fl«2 0 7MsjM£;ft.S. 

[0135] <A-mi>ll^ff^>CSKA^ ( D S (11) 1-86436 V : Digital Sum ValueSfclifligital Sura Variation) 

*■ r o j tasftft. mmmm&2 o i K*tLT»«* 

[ o 1 3 6 ] 01 3mmnm o i&xvmmm 
i o«, ma, ^n^t^p^fi-^fccoraoM 

14. ECCxyrj— f <-y?W&208frt>imZtiX 

±m%&T~7^zmi%tft>. w>m o- 

F) fcSSfct*. 

[0137] «*.tf , Stl^i: 8/ 1 6SH ( R 
LL (2, 10) 3- F) fcjfjlvfcfc&fcii, 
7/k&*2«SRF£U SaftOfiSBSfl- (DSV) #0 

I. 

[0138] <ieii«g£>t]f#iaei£ft otfu 
^ ) 2 o i £faiav-?£iais-r&*^ HRWttt, 

wc "i" 

[0139] [ v-rmmmi mm-7cot»m 
m# "i" cotffih-itfi>fc^ 

[ 0 1 4 0 ] arts. v-?£IB»£SUH-tS*£. HMt 

£Ksrajy±tei*fflc7)*#^*«:^ffiffifB'ti«*2 o 1 1 

S8»L«ft4 fc . 1f#fE«*2 0 1 coMlttfSil® 
cO^f^&SfcJ: 9 v-^co^gpo»il**j£*f?, "ffirtf 

n" mmmm-^mm^tix it a . £cop*£ 

(4, IBSffl^-f'»«^^a^fBiJ^v^^fJt 
fc 9 , IB»ffl^-if«IBii»^|fifia«^l:$^S^ 
Mi*. 

[0141] s»/mymmmmmm2 o 6 
, 207 a^sawrt § we 
t-c. j^J:3$cB«i»*ft«u <r<oisi^& 

¥##P-1»l3&2 0 5to£-oT 

[0142] <«fift&»LflMl^f A>H7I4, A-ijf 
4 n- F>m£fi£m^^Lft$gcoi^£i*Hji-§ 

3§#> 1 flHRoWASifcfcflfc: t , KH^fi* 3 . 

[0143] a-if-!&«s«u *mwM*y-2 i 9 

fcffili$*lfcAx 1 7-Ffl!$BcO0iJ£ia7 ( 1 ) (cij**. 
[ 0 1 4 4 ] 07 ( 1 ) iZtmt a- i tt*M«l 
"0" j6> "1" j^ltfvMHteaWeLTV**. 06 
fcjSbfcVpafrUl!*? F U ?X-B#fEifg|52 3 1 
14. WM^'J-2 1 9rttiE«S<lTV^i— 
^X7-MWBfca»&^ 07 ( 1 ) coi&tcaxv 
-Fa~i£07 (2) *>J:3fc2»C7C^hy?XlcE [0 14 5] 06com«^tfflS<5OP I WfS - POfflf 
«JW}»2 3 2"Ctt. 07 (2) fc0»&h.4J:3fc2 
^7Lffia$iifcJ--if-A-xy-h'ffl#^LT. pi 

(Inner Parity Code : X^-ffiBHrtfl^) 6fc «J:tf 
PO (Outer Parity Code : X9-i]jEfl8WJrt) 7* 

IWLTfHnt*. £«J:3fcLTx9HrriEJffe>WHF 
■9 ( j, k, 1 ) bUklfftW^ (m, n, o, P ) 7 

[oi46] mm^mfrtnmtimim^fihx 

^^t1ffg}fA=lBff^g^2 3 0«i, «^31#>Lfif#B 

tlX V> •?> E C C 7 o >y ? r - ? t a p £ T'com^ 
*» Lffiftf -y F A UTff < . 

[0 147] H6(c*LfcECCxya— f^y^TUB 

2 0 8-c«. nrmfrLmmm\-%mtbx. wt 

[oi48] ^mi-mfrLmconxumt ixn. 
mitz r±#^^j mfcTsngf**. tztm, ® 

mmmm (Exclusive OR) HWfcflftifc. *VS*rfr 
& E C C 7 n -y ? fiWS t *^jt*» Lfiffgi: <0 1 h* >y F # 
ffiO»aWSitff5*i6(cJ:^T<>, ECCTn-y^ffi 

[ 0 1 4 9 ] £<D J: d K LTfftohJfcE C C yn v ^ 
( V r- U ^ X ) ±/\t?)Wr?Mfr t ffifSOff A < ±»S ) 

•yn 2oxmnztii» 

[0150] ^com^mfrtmm^xm^mitzm 

COr-ffiK 01 3 COAX 7 >f ^224, ^illlIS§2 0 

7. %m/^/mm\WMm^m2 o 6, 

U-f-"S»HI8§2 0 5 , t$ F 2 0 2 

[0151] 02{i. zvwm--mmmmm 

1 3<0WJ»»2 2 0(crtiRSfi.ft'v>f ^naytfa-^ 
(CPU*fcttMPU) fcJ:9, Mf5*i4. 
[0152] *-^#7T4Arf-90yT'-*W&l$ 
HOli&ff^f. 7r>f;Pr-^«0«S«Hll0 2 
3 . £ C0JL-if-3&stf =5r 3 «#»I<0-g?fc tT , 
7r^f ;l/r- ^ cO«#J»FJf ( i: COT -f l^^ F U <0TK« 
#T S *>=flr fc* ) CO^S 1 0 3 coj&ah ^coffil¥7 r >f 
;fco7 t >f l o 4 co» fc N a-twu v- (12) ■RHPF 11-86436 [0153] £Uio^«»#\ jl— »f-«# i o 

1 0 6 9#6*lfcffi«£g{t. &T<r>m 122* 

mtt. 

[0 154] •f-A*a«L^«'7-KflHfiS' 

hi 3<o¥mwx^)-2 1 9(ce#ts. a 

— f->tX7-K**H4l2WIl 0 7 t LX. HI 3tC 

- f z^rnm * y - 2 1 9 a»£ft*aj ltb£^wi 

[0155] ^-OlSSftfeflfcllt^Silfci— f-A 
ffa^ftWM* U-2 1 9fcMK*i*. 
3^7Kfil« (iMOt-^) 2 0 3*5* 
H 2 0 2 *iBWS-frTi-r-*«*g€Lfe«#« 

mm) KT^-fe^iosi-s. 

[0156] ffffiegPMBi: LT D VD -RAM H 
?b\^07T4)V7*-WYWm%tlh. UD FT" 

ti. 7T4)vwmmx'<7)7T4ivnt. imt&x? 

liZ7T4>Vffi¥f-T4Z?V7*?F I DfcWISil*. 
[0 157] H2tt5V^T, fieS^Utf ^U^hUW 
F I D aHMa 1 0 9 Tli , ;P«8ifH* 4 X 

?yr*FiDfto7r-f/i^a!ii i o<oa. frat 

i 9 s6» ^a»tn § tix 7 7 a ivmm jx?vt?f 
i DmzimztL& 1 1 1. 

[0 1 58] 7r^f^f-^«FEfil 1 2 

( ^p»f&£t-|> ) Usft, frfflW^ U: 7 r 4 ^ 

[0159] r-^rt^ftff^ffll 1 3 WCti, <I7 
-U1E3- H E c CfHnWI>««tnK* Uc#M# 
t-5t . OOftWl 114, rtiw I coff 

JWUffll 1 5, fcitXECC7"D>y^ (7h'J^) O 

y-2 19fc«»8*L*. 

[ 0 1 6 0 ] 4fc. o.~if-«# 1 0 60X3.-*-^ 
XV-H^ll 0 5fcfcVvCi-lFw'U'7-K<0S» 

m^tix^fz^t. T-?mmmmi 1 3rtfc 

*5Vvt\ a— f-vUV-K^HW (H7 (2) 

O 7 ) P OcOftEMa 1 1 7 fc. x-f-^«7- b'O 

rtflrf - (07 (2) C0PO6) POcOfWWIl 18 

uw-> (vm»imifi~~p ) «mi 1 9 

[0161] ZWf&ipLfflk ( a~ P ) *>\ 0 1 tZ E C C 7*n ? ( V h U 7 X ) ±^\«m«*^ UMBO 

»A<±»&)«I12 0-?a*. 
[0162] i -5 LTs ^E3l?-*l»jhLfcHIHI 
(ECCT'n-y^^jSMai 1 6TffrfcW:i<9) 

«»1 1 9T*)tL^««^Lff|g) j^AS-fi 
iifflW* mSim* (DVD-RAMfa^ 
if) 2 01fcWll2l8*l&. 

[0163] H3{i, m2xwnitc£5%mxm 
mh^<nm,-nm*mm-th7u-^~\-xh 

[0164] H3C0O.-- f-m&fclOeX-te. 7t4 

[oi65] H3^v^T. mtcowmfm^-ti^ 

M2<?)7 7 4 JlWtS^T 4 7.7 V7°9 F I D|*F\ 

v*. -r^^7r-f;WJi 1 TVx^y7^F I DMz 
{»T 7 r >f )V"f- ^ffl $g^KI* Uc^tOi- N' 

[0166] 1^J6H8»$di, fflffli^SQffLfcA 
^7\°X7-KSrA7Jt-|>fci6. H3c07P-f-r-h^ 

Wt7.7-KA i IBIi$ilTL^a. ffiiT. »T7r 
>f^-^««*^LfcAfcflNIBeWLfcA)&«»Srfx 
H\ 7 r /H83 l J-f"T ■< 77 V 7° 7 F I Drtt^i— f- 

<S. 

[0167] WlglM**^cofflfgB^fc7 r>f 
^'ffT -f X? >J 7"? F I D p f 30^--if-A°7.7- H t 
Lit «rt wcxy- K^W^^il^K D . M# 
^3^BtpT"7r^;Pr-^tPg 

[0168] m\^miltz7 r A iVr-VWR&ft 

[0169] l^rfc-fe . tfai» tffl «5A 0 
jEt3t-S*iSf:> 3 tr— 5fee?)fl|$6iB«99E«c2 0 1 _h 

Win t- U^AO^.-if'-A°X7- H*«iE»S*tS . 
I«fcft, ffimcD^xv-VZktm-f&t^zTFlEa 

[0170] ±IE*ft«« ± 3 LfcJL-iT- 

mm$im*xx.7-§m>>m2ti$>f^. m^m^t (13) ftHW 11-86436 OflHRfcttWFiS** LflHRtfAo T fcv **rc, fit I8B£ 

[0 1 7 1 ] H4tt, £0>5W§*>H**0>»Wc«4m 

[0172] ffi«lEtttttt2 0 1 *6GftflNI*B4r*- 
T — ? tf5H4*B« 12 7, - ? &#*§FJr ( r 

^i/?by)^g©ai2 8, tJiim^i-S7r-f^ 
t-*£*85@©i i 2 9s&cff?stJtah.*. 

[0173] ffi«ieilB^K«i# 1 2 2Ttt, 7 r 

1 3 0 J: 7 r 4 ivm¥f-f Dim 

mm 1 3 1 om, 7 -m shuht? a^wriD 
ft^miztitznxv- y &a^at?» 132*% 

c 0 1 74 ] hi 3 mw&wamm 2 2 3 c« 

, Bf-5Ht£fi*v^>7- F««fftJ!l 1 3 3 m 
bill. ^w^gSf^r-f/i^r^xyhy 
W^-feXJWl 34*«ff*«h.6. 
[0175] *9^9ffiHHI§lft2 2 3 fctJV»T« 
ft$fLJta-1f->N"X7-h-{i, *NHM*'J--2 1 9 
flBREtt*l*2 0l!&»6ECC 
7"o 7 ? r-? £tfc»&tr«yi 1 3 5 *«sfPSr*xh.^ 
3 ! iilJtECC7''07^T-^^W*^ ; EU-2 1 9 
ftlzMMZtih. 

[0 176] 0 1 £01*3*16 J: o fcECC70<y 

(c Jf A S fifc^Faa* Lfif fgOffiSfc J: **)ISMHi 

[0 1 7 7] H4(ci>V>T, ECC7"n7?rtKtf 
^L^fcttitJ-fSfflSl 3 6tt, H5C0ECC7D 
>y ? l-ff fgfflffifflT K I/XttffiSS 2 2 6 1 J: 

DUffSftl.. icOECC7n-y^W«^^Lffi|ga 

ajfflTK^aa}»2 2 6j4, 21 9^ 

V MJ ^X— ^a«fflP2 2 7 fciSV^T . 07 (2) fc* 

[ 0 1 7 8 ] 114 ^*3}tl»«^S^LWIgcox5-ITiE 
Umi 3 7 it. 05om^^LfffgX7-fTiESI52 2 

2 2 8J4, PI (|*fflp*) 6£J;t>'PO (Wff) 7£ 
JflWCX?-fnE£Lfc«, ^CO^ft^^^^U- 

2 1 9 (cfBiirtS . 

[0 179] H4fcfewr_ y y 4 frWRVfr 4 V 
79 ¥ I Drt/«7-Hfc* ; Fji!6»LflWlrt/'U*7-K 
fcOjfcl»!l313 8Ji. HI 3<7)fJ»SI?2 2 0fcJ:'9ll 
ff^^lSo .IO$JIJP§S2 2 0(4 S ¥aMM*'J-2 1 9 

^7 7^iSsiJTTVx?yT*F 1 Di*i(cia«?n S>13 9*HibfcfiL B»32r+±14 0-fl>„ 
[ 0 1 8 0 3 (, LW#*>flNWM*«iBr, H5c0EC 
C7 , nv^X5-f]iE«HI«2 2 5ttJV^T7r>f 
-?<ar-*rtgfcH-t*x5-HU!UIl 4 1 

fca, h 1 3 cos^t^-s c t ixmam 142* 

[0 181] H5cOX7-|TiEll]K2 0 9ii. r E CC 

[0 182] rECC7o-y?ftO«^^UP6«# 
A«FJr#TOfc#^T^&^*§£j «0*F»b>UI!* 
cOfttHTjffittTii. r|25^ECC70'y^X5-|T 
IBQSSI52 2 SfcfevvtECcyn^flBRrtox^- 
MJffcttHI^SifcfcJOtfm^MlWHW^ 
t v wfe i> ntfhh . (Ecc/ny; t#A§njt 

t»Lt'7 Mi. **^IE»fl|«<0H4i§tttx9 
-fc bCB»S*l, X7-fTIE2ftl>, i^T, ECC 
7n>y^l*|-Cx5-i: l/CBSlSfufcfc*? bfiB^rt^ 

***>*ua\ « : Fii*>tflH8«o»ai* t BriBt*4. ) h 

lC*tfci"5fcECC 7"n >y ? rt<7)*^3*- LflWBO 

m\ww%\,zw&tix\^hh, as 3 l 

fif#£fe£KD. *m&»bffi«*ifi« (*>nSX> L 

t, z^mmcomcomn^mmx-it. H8&&W4H9 

fcjptf-J: $ fc, ECC7*D>y?rt<^mfrWIHB<0» 
frdZbifiX^lXoizlX^h. 

[0183] EccywrncDm^mfrLmmtix 

(4, m&lfMzmioix*^. HI O^v^LHl 2fc* 

vmfrimfotm r o n axis" 1" 
m^b-t) M&mfrLbixcvm*ma 
■t. vmfrimo r #A{s«j tzmzmmmit 

4ikt,tr*S. ^co*^. «^®^Lt»ffi»AfiBcO 

^FiDtiE«bcfc<. *bt. Eccfa-KW: 
«?ai§^^-yfc f 1 DtgEI*3*iTv^^-y 

[0 184] HI OcD^-yAcDit-g-fcte, tttiJLJt 
« ; Fji*»LflHH» AffiSTOti!#£il^ " 1 " co^ffi 

m (vm^bmt ix®ftzti£t*v h^o^-y 

[0 185] HI KD^-VBffi^z^ fflJBLTt (14) #RPF1 1-86436 m (m^Mfrimmt ixm&ztitt-v ho^t'-y 
b" o" jwwe%^*ms*iT^*a»s0») -em^a 

j&> UWH&ftaW* Z k i> X'% t . 
[ 0 1 8 6 } HI 2WN^-yc7)^(C{4ftEiJt^m^ 

" 1 " , " 0 " co 1 7 hJHOttaWC^fiSjl* UMB£ 
ttajtiC 

[0 187] Hi4Ji, pg«7W/W/Xr.M$§jiktif 

msmmm o i iztrnztitz^mmtcvmnm^m 

[0 188]tt»K» DVDt'«ffl$tlTV^UDF7 

[0 189] «<UDF««BHKW»> 
« U D F £ (iM*»> > U D F t t£xr:; tfy^r -f X 
?7:*-V>yh (Universal Disk Format) «DH&t\ ± 

[0 19 0] CD-ROM, CD-R, CD-RW, D 
VD-tr'4-, DVD-ROM, DVD-R, DVD — 

r AM^ii, mmmmMm-fcz " i s o 9 6 6 0 - ? 

&<M;S*i£UDF7*-v>yh£SfflL/0^. 

[0191] yrimmmb ixn. &m&v- 

■fUmyrAiv ■ isXT^imfet LXM>. 

[0 192] d^TIi, ifcDVD-RAMSft (7r 
^/^Xfi>^7?) t«LitUDF7t-V7h 

[0 193] «UDF058BS» 
<fffStai!»^c07 r -f ;kffl#fe#i[*l^>tWgfB« 

r-?" (7r4;kf-?) kW, 77^1^-^* 
QXizmm . ffi07r>f^T-?kf»f 

7r^ )W—9m-zm<n>y r a n^mm^itx^ 
h. 

[0194] «ffi^W#rt§^^aiSt7T^;^-^ 
mz?)V-rJfct% k , 7 r >f ;P©JIk 7r4 ;Hft§fc&* 
^Mfc7 7^T-?4f<0?71^r£ 

"tV MT (Directory) £7tfi: 'VkMT (F 
older) fcDfcl;. &T4ls?VV (7*/!^) ttfcikS 

[0195] im<?)T<i'7hv (y*ivy) 

\±y r 4 )Vf—5> < IsfhV {y*)W) zmfcl 
XyrAiU (File) kn&Zblz-fh . 

[0196] fts^iaiit-s^tti 

M) 7r-^/l-r-^cofWgrt^coi>0; 

(n) 7r^^T-^t=*fJEt^7r-f;^;fcJ:tX (a) 7r^kf-?«gff« (fcW^^H'JW 
TtWW-4*») W«-fl>ti!?gSr, -t^TflHISEtHi&tt 
(201) ±KWW-4. 

[0 197] #tmI^M> (y*>v?) km- 
h 

(-)f^^M;*(7*m) :*i«ktf 

(*> &Tii'?hv (ytivy) mix^him 

(*c0ffik&S±fir-fU?r-!J (±ffi7*;k$0 
M) fcWtStim, ( 2 0 1 ) ± 

[0198] <ffi|gE1t«#:±T-c0fflf6IBSffM>ttlg 
CIIIHfUi^eMffiWi. 2 0 4 8JU h ( 2 k/q 
h) Mfch¥ffifc**ll«*?*fc:4H»S;h.. £»»fe 

^fclifftH-fe?**^ (»S|2 1C0LSN) # 

s«^tiiioi»n: ? ^wc-ffifg^'iaii^ixi. . fit 
colour a sn> "pmztit. 

[0 1 99] H2 l-H2 3fc^-rJ;3fc, yrA)VM 
94 8 6 k 7 r 4 /Pr-* 4 8 7 t»t Sffi«*«iH«S 
*iTV*IMH:?*tt, Wfc "irSl7-n-^" fcfciftf 
ft, fftH-fc?*** (LSN) ta»LT»3:/n«y? 
S^(LBN) aweS*vO* . (Ha7"n v 
ZimW*??tmM2 048AM ) 

<w&yrMv- isXT&mmikLti-M>myT 
a>v ■ =yX7-A^mm^Lfz-^\^mi 4<d±jjiz^ 

A (OS) T*>SUN IX, MacOS, MS-DO 
S, Win dowser k", \1kk,Z<nO$<T>y r A 
m^X^Um\Ahh\MU2^\,zm^fhi.0ts:V 

[0200] 014tfcvv£, lfflcr>T4Z7FyAy 
( 0|^.Jf 1 SWA- Kr-fX?F5-f7'HDD 3&«8BR<0 

^3y#fiSrlfflOT'fX^K7'f7"kLT#^l.) t 
ii^-<0^#:c0«k5rl) 1 »D/V— hTVP^hU401 
^'#4L, -ecOTt^^T ^ 1/? h U 4 0 2 A«tT^ 
i. ^tO-9-7T>L-^b , J4 0 2cO+^7T'f^T-^ 
4 0 3*«fffttT^I,. 

[020 1 ] HfSffcfi^eM^irf, ^-br> > 
^ h U 4 0 1 «Tt: 7H 4 0 3 *sfiq£ U 

[0202] <mm 21t«#:-hcO 7 r )V ■ ^XfAff 
«B*rt«> 7 r -f ;P • xXf-Afiffgfi_B$ L^f&S7' 
n^y ^WCIB»§ix, #l&a7'n >y ? rtfclB«$^l» 
rtSkLTJi, &co]:o%i><7)tfh& : yrA)V 

m.-k^-timxy r a >vmm 4x?v7?fid 

(File Identifier Descriptor) -7 T A fc<DW$fty (15) ttUPPl 1-86436 7tA)Vt-9%&)£) SIESfiLTV^fcw. 7r 

1 0 2 0 3 ] 7 r 4 A4tyB®Ettffl>r* ^fiBifc*:7 r 
-f;P-xyh«;FE (File Entry) -7 r A )Vf-9 fif 
-5 'ft®*, ?4V9Y» Wr4V9\-V%Z)<7i 

[0 2 04] 014tf>4»Sii. 014cO±gfc^-fi:3 
*7r^- v-XTAfflitcOtW8^ffi|g|e^*2 0 1 

[0205] * iffI7P >y " 1 " <7)WM7v >y ? 
(c. /k-hr-f V9hV40 lflNBe>EflftfiK4 0 4£ 

[0206] £07r 4 ^x^MJ r 2#S 
<7>HS7'P -x ? t*- r-T>l^HJ401 CD^mzM 

tmmmmtix^t z t \ mmztix^z, . 

[0207] *M$m7v>v7m "2" WHSTn-y? 
tc s A— hrV l^?h'J4 0 2(0*#(cM-tl)ffilg^lB 

[0 2 08] £Wk-hr^U^hU4 0lrtt-i-*ix 

9V79F I D05WeK*TrB*S*iTV^4. 
[0 2 0 9] fflSt, IV- br-fV^M>4 0 1@#£?) 
fiffg . 7 r -f JVM^T 4X9V79FID mxM 

[02 10] £<07T'f;^lJ^T-fX^»J7 , ^F I D 
SO+te, r3#g<7)^I7n>y^t-9-7r> 1/^ h U 
4 0 2OWc0lff|g^fB»$nT^|,fiaj #sfB£3ix 

[0211] * »3l7*n 7 " 3 " 0»S7"n -y 9 

t/f *wmj402 ^mmmmmm.4 o 

[0 2 1 2] «r£D7r^xyh>J;£<7)ityc, r 4 gg 
<0tta7*n >y ? 4\s?hV402 0>>MNCR* 

[ o 2 1 3 ] * m®?u y 9 m*§- " 4 mmfu >y ? 
-t7rv ^mzmtmmmm 

[02 14] £O-t7r^l^^h l J4 0 2rtt-i-^tll> 
£ 7 r 4 ;Pt - ? <n>mtK 7tA /HBSfFr -f X ? y 
I DWHEftSTBeSftO**. 

[0215] PHHfc:, t7f^? h U 4 0 2 i#c0# 
$g t> , 7H /WWJfH* a^'WFID «WCE* 

[02 16] Z07T4Mm=H t 4Z?V'79F ID 
*04> , r 5 # a <0itfl7* P >y ? £ 7 r A )Vf- 9 4 us. 

[0217] * na7'p v " 5 " commm >y 9 

fc, 7fA AhF—9 4 0 3 r-^ ^Wii4 0 8 

[0218] Zcr>yrA}l>2.>hVJ:e>Wz. T6Sa 
<0§&a7'p -y 7 IE 7 r 4 ^r- * 4 0 3 r - 9 flftWE 
»S*iT US £ t j #1B«£*rC US . 

[0219]* »S7*o >y " 6 " ^S7"P * 9 
fc, 7r-f A-f'-? 4 0 3 T-9ft®4 0 9 #13*3*1 
TUS„ 

[ 0 2 2 0 ] <m 1 4 (OfflUfcj&^r 4 /kf-*^ 

Awmmm>xmmzmmucid^ y 7 Am 

Sfff-fX^'JT^F IDk7T>fA'X^'JtB. * 

[022 1 ] hr-f I^^MJ*>tPS**T l 3 ! S:**^ 
•?7t 4)s?hV LT 7 r >f /kr-^M'J»tl. 
Oi; mt(= . 7 r 4 rt«J!HH r <X9V79Fll>£7 

tAjv^ v vizmixfommyv>?7%^m~> 
xmmxmm±.mm7'u - y 9 nvm&wm&x, 

7 r >f iVf- 9 »f- ^ rt^T 9 -b^-f -S . 
[0222] o4 9H14(C3SLfcflMlfc«fC7T>f 
lW-9 A Q 3^79 ^-fUzM, t-mnblzlWrB 
0ftM7'Vv?im&Wb. ^CD^CDAD (2) fc^^ 

T2#awf^yp>y^ffif8l-atf. 7r-f;Wr-^4 
0 3{i^7r-< l^i? h >J 4 0 2cD+fc#ftLTU&c7) 
T\ ^(O^^-f -f U9hV40 2<7)7TA>l'ffi8H 
: ?T4Z9V79FlDZmi. LAD(3)Sr^K 

tt. *<0+fcAD (4 ) **ftS*UT*4«0t, 4#g«0 
l^5|7"P«y^ffll8S:i5!^, 7TAl)rr-?4 0 3Gmt 
&7YAtl'm^T4X9V79FIDmi. *<D* 
fcBlSfC**LAD (5) (£(eo-C5#B«|ffl^O 

'v9mmzmts„ *z&mixs>&An (6) ta-j 

T 7 r ^ ;l/r- ? 4 0 3 cDr- ^ rtS**IB3* LXfoh 6 
SS^HSTP >y ^ . 
[0223] AD (*) . LAD ( * ) mmz 

^Xmm?)<«UD F<7)&tm-X (Descriptor) 

mmmm»>xmMizmmz> . 

[0 2 24] «UDFC0#m» 
<U D FW#acoiJ0S>OTtA- T*r 4 X ? F 54 7* 
HDD, 7P7h-T4X^K547'FDD, 3K^T 
4X9MO%h:X*mbtiX^t7TA)l>Tnlr->' a > 
7—7)1- (FileAl location Table) F ATfcOjfcRtJ: 
0 , a.xy S-if^r- ^7t-77fUDF C7)#a2rij 

[0225] ( 1 ) ( ft/Nfcayn >y ^-9-4 X. ft/Mk (16) 1-86436 [0 2 2 6] •fftb-h, F kTfffljmM? Xtf5 
1 2A>f M=*f LT, UDFOfta-fe?? 

[0227] ( 2 ) F AT(47 7 /N9ffi*Ett«f*c^ 

UDFt(i7r-i ;HSSfflf« £ r x 9 ±(Dii Soffit 

[0 2 28] ifc, UDFT14, 7r--f/P i l ; SIfffg^7 
r 4 A-T- * WW"* r < X ? ±-W««SaB4 , Itfl 

Ur^ (Allocation Descriptor) {Cfffi^SixS. 
[0 2 2 9] <<<UDF«#fB3££ (Descriptor) O 

<7D^--s/gyfa? II r^>19iB<flHI@EttJSE* 
1«7t^^ ■ yxrAtf#E»i:>T'»<fc J: 3 

y b y <onwt#*it, * <oata< fii*ii? 

[0230] rn^-v ayf^^'J 7°?fci4, 1TF 

Stn^'7n^-y 3 yfa^"J7^ (Long All 
ocation Descriptor ) k y 3 — b- 7n^-j/ 3 V^f -f X 
7yr? (Short Allocation Descriptor) k 
[023 1] <ny/7D^-y3yfa^'J7?> 
01514, ny^D^ygyfa^'JT^LAD 
weSRrtStfKW - * MTfo 4.015 &&tX 0 fc, 

n^njr-ygyfU^'JT^LADIt X7X 
•fy r-£>*§4 1 0k, x.?XT>hcr>im.4 lit. 
A yTV^yf— ; s 3 XSffl (Implementation Use) 4 
12fCff^§tL-C^*. 

[02 32] *X2?Xr>-hfi0^§4 1 Ott. HBTn 

*i?xfyv«fii4 1 H4, M3-r*iia7'o>y^ 
=m yry^y-r-y a >mm4 1 2(4, fflgfttatsM 

[0233] i^ilBH-CJi. IBSSrflSSflrt-SJtftt:. 
"LAD (Wl7*ny?#*) " fcvwfcW^fclEiBfc: 

[02 34] <yH-h7n^-y 3 yfu; , J7^ 
>016(4, y3-b7n^--yHyf^; i J77A 

Dcoimn^mmtmvhh. mi 6\,z^ti.o 

y r-C)*£4 1 Oil, X^Xfy r-£>ffiI4 1 1 
[02 3 5] *x?Xf^h«)fiS4 1 0(4, #UI7'n 

*x^xryh-^e«4 1 ui, mtmwrv-y? [0236] iOiMSJTIi, fffiz6£f»*-fW-§**fc, 
"AD (ii7D77#^) " fclWJfc*9*E*fcJB 

[0237] <Tn^r- h igfifc^x^-xxy b y > 
017(4, ro^-hSix=5rv^'<-xxyhy (Unai 

located Space Entry ; B&LTUSE ) COMm^iM 

mthmx'ht. mi 7(^1- Tvtr-vzti 
%ux^-xxybv k(4, mimmwmmm 

7" fy*m-X<%-XT-7'}l> (02 1~02 3*88) 

[0 2 38] Zcr>Tvtr-b$tl%^X'<-XX.ybV 
USE(4, fa^'J/^^ 1 3k, 

14k, 7ny--i/ S yfa^'jr^S4i5 

k, X3-b7ny--yg>'fU?y7?4 1 6k 
[0239] *fU? l J7^^7' (Descriptor Tag) 

4 1 3(4, BJfirtsoii8!HFfea-rt>«T. ;<o«^ii 

"263" fcsfir^THS. 

[0240] * ICB^/414(4, 7r^W^f7J 

[0 24 1 ] ICB^/rttfD7r>f;^-fr=Uiro 
^-h§ft&vvx^-xxyr-yuSE£Siftl, 7r 
-Ol^ 7=4(47^ y? l-y£|lU 7r-f/t^7° 
= 5{47r-f;Wr-^^LTV^. 

[0242] Hcror-ygyfa?^"^ (Alloca 
tion Descriptors) fltf>££4 1 5(4, Tn^r-^gy 

[0243] *yg-f7or-y3yfa; i J73' 
4 1 6(4, #x^7.f y r-«fB£tffiI (iil/n'y^f 

[0244] <7r-f^xyhy>0i8{4, ?t4A> 
xy h UOB*rt»<0-»*SC»tT»»t*BCft 
4. 018fc*-tj:afc, 7r-OWxyl-y (File Ent 
ry) (4, r-fX^yr^^^ (Descriptor Tag) 4 1 7 
k, ICB??"4 18k, 7r^^yy^* t 7yh (Fi 
le Link Count) 4 1 9k, y 3 -hTOy--y 3 yf 
4X?UT?4 2 0kT\ flKSilTV^*. 

[0245] *fa? , ;7'W (Descriptor Tag) 
4 1 7(4, -«^c«ff£iS1%<0-e, 
(4 "26 1" k&-?TV^!> 0 

[0246] * 103^4 181177^^7^ 

^-7xy h y CO I C B ^4 1 4 k PHKT&S . 
[0247] *7r^/l- r ;y^*7yh (File Link Co 

mt) 4 1 9(4, WL<mmzhhyrAivm^r<x 

?'J77F I D#iea£*lT^I>t&a7n>y 2 (17) ttRPPl 1-86436 [0248] *j^3-h7nir-i/gyfU?'jr? 

4 2 o is , =? mmzh &7tj ^oiBiifia < mm? 

[024 9] i07r>fA'X>'hyfcoV»rtt, <fif# 

mmfttcoyrjru- ^T^mimrnxomx- 

[0250] <7W^tisH i T4*?yr*FiD> 
h 1 9 {4 . y t a iwtm? o%mnm<» 
-^itmLxmmmx-hh, mi 9ts«-j:a 

fc, 7r-f;HSgiJ^T>fX^UT^FID (Fileldenti 
fier Descriptor) {4, fa? l J7^^42 1 t, 

423fc. 7rA)Vm\ : fA2AhX, flffiS^tTO^ 

h» 

[02 5 1 ] *r-fX^UT^^/4 2 1{4, fESBrtS 
tf>»8!l ; F**U!:fc<0'C, <r<9*llri4 "2 5 7" fcfto 

[02 52] *7r-f;14^7?? (File Characteris 
tics) 4 2 2(4, 7r47K>)8JM£5SU WtflUfh 
'J, T4l>-?hV. 7T<iArf—9, 7r4/M»75 

[0253] * ffl»J«7'o 7?ICB ( Information 
Control Block) 4 2 3 {4, £*>7t4 JHCfflSLfcF 
EffiB (7x4/l/xyr-y{£B) ^ny/7n^-y 3 
y tV x 7 >J 77 TtBi Ltz 4, C0TS> £ . 

[0 2 54] * 7 7 4/141)^ (File Identifier) 4 
24(4, ■■■T^7hy££«47x4;^£fE«L£ 

[02 5 5] £^7x4;l4$SffT-fX7y77F ID 
fc"9UT(4. <WfSIB1^E*±<07x4^- ^fAi 

[02 5 6] 7x4;HS^iJ : FT>fX?ur^Fl 

ementation Use) ffiJSfc. Kt<>7 (Padding) 

t a*#ftl/o*s „ 7x4 ;HtSffT 4 x7 y 77 f i 

[02 57] «<UDFfc^TK«Lfc7T4;Hf 

jttaaw>» "uDF^m®" -c«Lfcrt« (7r^ 

/l^Xri^flfit) fcowc, MimZMm^XUT 
[02 58]Hl4<07r4;H«it«tT, J; 1 ?-® 
1*1(4x4 U7hy^##fcM-tSfitf8, ££(47x4/1- 

[0259] H20<7)7x4;l^- ^XxAfi§jI<7)fif#£ 
UDF7t-V7 H£flS-5TflHHEWWfE2 0 1±WE 

mLtzm*m2 1-02 3^-r, 

[0260] ffi#i21i»2 0 1 ±^*fei*ftB?)«JI 3fr&fcLT(4. OT»2rt£#fcS : [X^-Xt'-yhv 
■y7 (Space Bitmap) ffi] ,l<0:fr)£(4, X^b'-y h 
Vv/f-fX^'J/^ (Space Bitmap Descriptor) 4 

7n-y^(C*ftTt*>yhV>y7Wt "E««r#" 

[0261 ] [X^-Xf-7'^ (Space Table) ft] 
CO}fffi(4, iai7«|»^ffl^T, 
^-ygyfU? 1 ;/^ (Short Allocation Descrip 

tor) <nmt LxmrnnrnT-u ? ?mmm 

[0262] ZZX'te, RW&4t*Tff*'33t«)t. 
12 l~H2 3tW*S (X^-Xt*7 r-V-yTfefcJ: 
m-Xr-T-^S) fcffi£l/CV*4#, mmzli. 

[0263] X^.~XT~7";U\HX'(0im\H^ 

( x 3 - r- r d^t-v 3 yf 1 -f x ? y r^coiaa ■ 
{±K"5*i-fH2 0<?)7r4;^xfAflKet:^*) 

yfa? y 77 £ieaw-£ i i> . 

[0 2 64] H2 1-02 3(4. rJH^U? 
7t--?yb (UDF) fcftoTflHBE1«l*2 0 1± 

1 7 x 4 ipyxfAMi Lfc*£<o-w* iiw-s m 

Th*). H2 U4-eoU^^L, H2 2li*<0>Mt£ 

[ 0 2 6 5 ] 02 lfclEa^ilT V^ifcr-f X? U 7 
^cDF^fc LT(4, JJtWi3*t><0*«*4 : 
*l%x?Xfyf7 Kxyrfa^'JT^ (Beginn 
ing Extended Area Descriptor) 4 4 5(4, jK'Ja-A 
ryx (Volume Recognition Sequence; B&L 
TVRS) <0H»&tM*^t. 

[0266] *^'Ja-A«5tT-fX^y7^ (Volume 

Structure Descriptor) 4 4 6(4, T -f X7£>f*J3? 

(#'J*-W)ri8) <0iPH&ESfitTV^. 

[0267] * 7- hr -f X7 y 77 (Boot Descripto 

r) 4 4 7(4. 7-vMkm&\>. 7°-hmmmft 

[0 2 6 8] * i^Tg^X y Tr -f X ^ 'J 7 ^ (Terrain 
ating Extended Area Descriptor) 4 4 8(4. *'Ja- 

Afgff^-^yx (vrs) o»7fi*&^1-o 

[0269] ♦K-f-fygyfa^'J^ (Partit 
ion Descriptor) 4 5 0(4, A'-f- ^ 3 >-c7)^f4 X*^r 
t'cOA-f -f x 3 yfflf d*B*LTV»4 . 

[02 70] ^rfe, DVD-R AMT'(4. 1^'Ja-A 
lA°~r-f va y^KIJfc LX^Z>« 

[0271 ] *M*''J^Afa? l J7? (Logica 
1 Volume Descriptor) 4 5 4(4, WMtfV j.-&cr>ft 

%zm&ix^&. 

[02 7 2] *r^-#ya-Ar>fx^yr^4 (18) ttHPF 1 1-86436 >■$> (Anchor Volume Descriptor Pointer) 4 5 8{i, 
[0 2 7 3] «<S4B#«7T'f;PT-^ y \c0T^-te 

x:fr}£>»02 l-I2 3(;SLt7r^;i/yXfA 

0 l±«7r^T-*7?*X»*££^TlPJf 
**. 

[0274] ( i ) tifgieuw^aeiDBts ^c^fflig 

fE1iMi»?>7'- LT , # U a-AM^ 

-y->-X4 4 4««I*J07*- hr-f X? U794 4 7c0 
ft $8£B£ Uzfi< . 7 - hfa?'J^447 cote 

[0275] *<3HL WtciBSSftfey- MWHBltf 

(2) ytOJ i-Af'U? 'J77y-yy 

X4 4 9fRMrta|fca# >J X? U7°^4 5 4 

*>HWB*SSr«. 

[0 2 7 6] (3) »yi-Af^;'J7^4 5 

>r- is a VfA x? y 7** ( H 1 5 ) <0JK*TB* LT 
*4. (H2 1~H2 30W«iLAD (100) *»<5> 
10 0#BOt&37n-y?fcfBI§LT$>£. ) 

(4) 10 o#a<o»«7*n -y ? (mm*?m^T\± 

4 00#Ifc*6) fcT^-feXU 7r^;H:7hf^ 
X^U7"^4 7 2 £B4rf~!> , hr 4 W 

M> ICB473C, ;P-hr>lx^bUA4 2 5fcW 
■*-*7r>f doty b >Jtfeft8*iT»6W (t£iS7"n 
'y?3=-f ) #\ ny/Tn^yHVfa^'JT? 
(01 5) OJ^CtfBSEUTft* (02 1~B2 3<0M 
TliLAD (102)H10 2#@«0l^®7*O-y 
lEiiLT&S) . 

[0 2 7 7] £<0*£\ Ar-Y?4 ICB47 
30LAD (102) Cl-^t, 

(5) 1 0 2§B<0f&JI7o-y?C7?-irXU 

r-f h U A4 2 5tMt-|»7r^;Pxy h U4 7 5 
£W£U ;P-hr^^hUA4 2 5<7)Wt=Pt-|. 

flUfc&WStLTV^ffijl (taS7"n.y^#-§-) 
iitr (AD (103) ) . 

[0 2 78] (6) 10 3#B<0iftH7*a>y?fc7?-fc 
XL, /l/-bf 4U?b'JA4 2 5<9+#fc»t*fl!« 

[0279] 7r^T-?H4 3 2f;i7M W r-'JD 
4 2 8^c9Tfc#ft^6<9T\ rUU7h ] JD428 
fcttt 4 7 r 4 ^StSff r X ? y 7°? F I D U 
T4 MJD4 2 8£M^&7r-'Ol'Xyhy#Kf$ 
LXfo%> Hii7"n -y ? ( 0 2 1 ~~m 2 3 fcteH^ t TV^WLAD (110) ) HfcWRS. 
[0280] ( 7 ) 11 0#B<s0itfi7*n -y ? tr^-fe 
xLs r^^^hUD4 2 8{cM-fl>7r^;bxvhiJ 
4 8 0SB&U TVl^hUD4 2 80+#Wl-fl> 

jity (AD (111) > . 

[0281] (8) 1 1 l#BO!fe«7*n-y?£7?-te 
XL. T4 U7hVD428<?)*mzfflt&imimi 

[0282] 7r-f;Pr-^H4 3 2ii-9-7'T-f V?Y 
'J F 4 3 0 cDEJrFt#£'t!.cOT\ ^7r 4V7\-y 
F 4 3 0 teBWS 7 r -f MWfFf* -f X? >J 7** F I D 
t ,^7t -f V ? h- 'J F 4 3 0 fcBW* 7 r -f ;bx 
yh'J WiLT$>4Ha7-p-y^#-t (02 1-02 
3Kt4H*LTVvfl:v^LAD (112) ) £SfcWR 

[0283] (9) 1 1 2#B*)i&37*n.y?fc77-l: 
XL. ir7T4l'7hVF43 0l l Zfflt&7T4)l'Z.y 
hy482£W4U "fr7"f*<f l^h'J F4 3 0«+# 

mrsfWisiJ^ftTv^ea (tiaras* 

#) £K*Sitr (AD (113) > . 

[0284] (10) 1 1 3#B«Ha7'P-y^fc7^ 
-feXU ^7'rV ^ h 'J F4 3 OcoWtR-tStflg 
£»£U 7-M;W t -*H4 3 2fcBW-*77"f*« 
WFr-fX^yr^FlDiaft. *LT-tij6>fe7r 
4 /H*-* H 4 3 2 7 r ;bxy h y #KI§ L 

T»6Hl^D7?»f (02 l-02 3fc«»KLT 
Wfcv^LAD (114) ) Hf^BXS. 

[0 28 5] (11) 1 14fI«*17P7?t7^ 
-fcxU 7r^/l^T-^H4 3 2tWtl>7r-f;i'xy 
hy484SrB*L7r^^T-^H4 3 2«T-^F*I 
§4 8 9 **IE»$fiX V^fOTfcaWfc* . 

[0286] (12) 7r-f7WT-^H4 3 2fcH-f4 
7 r 4 /txy h y 4 8 4 fltei2»3ix"0>*ifi«7*n -x 
^»f«(cflHBBIWtflC!&»i?>fl!fl*Ht UT 7 r >f Arf 
-?H4 3 2cOT-?ft®4 8 9ZWifrW2>, 

[0 287] <<<¥ffecD7T4)UT-7ftm£mifm 
»>mz. 02 l~H2 3K^Lfe7r^;^XrA 
ffi«^v»Tf«itr7 r ;ur-^ H 4 3 2 cor-^rt 

**soe-t4*^<o, 7^ -irx ^ mtzum-m&z^ ^ 

[0288] (\)7rA)Vf-<m43 2<mmMk 

x-<n^~?ft^n^m.m:im>, 2 0 4 8^^ 

N-CSJ 0 » SQSftOr-^ *E«W-4(0fclWl7*n -y ^ 
[0289] ( 2 ) «WM*^Sei)B#4^iiffl|g 

mmmmny- hmmt ix. m *-2>wm^ 

—yyx444ffl&ficr>7~hT<lX7V7°?447<7) 
mm±im<. 7--hT<Z?VT?4 47<?)s& (19) «fBH¥l 1-86436 [0290]i<0fci=, $lt^£tDt7'- M§<0*B« 
(3) «ft|C^>f y^Ui-AxV^^ur^^-^y 

X 4 4 9 ffii$I*I<?V *~r ^3yfa^"J7^4 5 0 

ffl (Partition Contents Use) 4 5 l<7)fP8£0^ffi 

y\yf f i t 4Xinj7'? (Partition Header Descripto 
r) fciBfcJi) CO^X^-XT-y^fckU^-X 
K'7b7 -y T<7)E»ea*% LTS>So 
[0291]* X^~-XT-7}imi&TWr- V t$tl 
^V^X^-Xt-7>4 5 2<7)i1t>-3-hTn^-^ 
ayT4X?V79<mXZW3&ZtlX\,->& (02 1~ 
H2 3c?)0lJT1iAD (80) ) . 

T-fx^yr^o^-cfBasft-o^ 02 1-02 

3<0fflTI4AD (0) ) . 

[0292] ( 4 ) JJE ( 3 ) tmro-stX^-^b* 

>y h-7-yr^'iaatrj)i)ffea7"n.y^#^ ( 0 ) 'vr 

^-teXtS, hV-y7°T-fX^'jr^4 6 

BH/n7?«)!L. JJE ( 1 ) <0fHW6£4h0i&a:r 

^U7-^4 6 0flHK0«#Sli««) . 
[02 9 3] ttdi. 

( 4 * ) JJE ( 3 ) X-m^-otzX^-Xf-flVtm 
i&LXfohWmf'Qvtrmr (8 0) *<T9±Xth. 
xt-xf- tVkotp^- h ^ft&^x^-xxy h> 
U USE (AD ( * ) ) 4 6 lH7r^l-f-^ I<9 
USE (AD (*) , AD (*) ) 4 7 0£T"£a&K 

•5\ Mmcommyv-yrzmi. jje ( i ) omm 

[0294] m^raTtt. JJE ( 4 ) *»_UE ( 4 
[02 9 5] (5) WZM 4 *9 x )7 

?i/-7vx4 4 9<mm<?mm$v a-Afu? 

yr?4 5 40ti!fB£S£-tS. 
[0 2 9 6] (6)«ffliKya-^T-f^^Ur^4 5 
4<9#t, WlsKU *-Art«ffiffl4 5 5#tE*fi£tlT 
l»">S. fit, yrJ^-v YT4X9 V7947 2tf 

imtxhrnm^amfti * py^r 

O^ygyfa^'J/^ (HI 5) O^TfEaL 
T&S (02 1~H2 3^JT14LAD (10 0)*^ 
1 0 0#B^tiW7'P7?tfE«LTS>S) . 
[0297] (7)10 0#B<0»ay n -y ? (Sffl-fc 
??#-f-T144 0 0#@t>$rS) t7?-fexU 7r-f 
;H:yh-f^X^yr^4 7 2*Hft"fft. *<0+<0A' -hr-fl/^bU ICB473t, /U- hr -r V? h >J 
A4 2 5 trotS 7 r 4 ;HVb U a s fE»§iV?VS*§ 
55t (t&H17'P-y?#^) t>\ oy 7 '707-y 3 >'f^ 
(015) cD^TfE»l/C;fcS (02 1- 
02 3O09T14LAD (102)H10 2#g<7)ii&g 
7"P-y?tfE»LT£>S) . 

[0 2 9 8] -fLT. ^-hf-f I CB473 

CDLAD (102) ICftoT. 

(8) 10 2mB<r)lfam7n>y?lZT?-tXl, lU-h 
T4l'?hVA425£mt&7T>l>l'X.yhV47 5 
*B£U J\s-hT4 V?\-VA425<n$*mzmt& 

atr (AD (103) ) . 

[0299] (9) 1 0 3#ScD§ia7'P-y?fc7y*-fe 
XL. /P-br*W r hUA4 2 50'WfclW*flHi 
£S£tS. 

[0 3 00] 7r^^T-^H4 3 2iir>L-^h l JD 
4 2 8^?iJ<DTt#4tS?)T\ f U D4 2 8 

trotl. /HWH 1 T 4 X? >J T'? F I D U 
T4 h 'J D4 2 8trotS7r-^;Uxy HJtfEB 
LTS>Sf|JI7'n>y?#-^ (02 l~@2 3fcli0jSL 

rwarvvftJLAD dio) ) ^n^KSo 

[030 1 ] (10) 1 10#g£9t&a7*P >y?fc7? 
txL, f v^hyD4 2 8trotS7r-f;Pxyh 
•J4 8 0£lf£U 7M Why D4 2 804>#trot 
6flHBME«SilTV^ffll (iffl7PW#-f ) £^ 
»att (AD (111)). 

[0302] (11) 1 1 l#@OirJI7"Py?t7? 
-teXU WbyD4 28cD*#tWtSfi!IB£lf 
3rtS. 

[0 3 03] 7T4>UT-9H43 2\tV7'T4l'?h 
'J F 4 3 0 CDESTtfffttScOT, -»T7*T <V9YV 
F 4 3 0 trotS 7r^f /HS'ff T a?'J7^FID 
**U -9-7"T-f^^hyF4 3 0trotS7r-f^X 

y h y #%e i/c & s nayp -y ? ( 0 2 1 -0 2 

3tefctt8RUTVv8rV>36»LAD (112)) *Wm 

s. 

[0 3 04] (12) 1 12#@c0f&a7'P>y^tr^ 
■teXU ^7r-f Vi?hyF4 3 0 trotS 7r-</UX 
yhy48 2fcB£U -9-7'rV WhyF4 3 0<7)* 

#trotsff?g^fEii§n-cv^sfia (tuarp 7 

£«*&tr (AD (1 13) ) . 

[0305] (13) 1 1 3#ac9fftJI7P>y?t7? 
«U •t7'T'f^^hyF4 3 0c7)4"#trotS1f# 
£ff£U 7W/Pt-?H4 3 2 tUtS 7 y -f ;H1 
Sffr-fX^yr^F I D£St\ ^LT*«l36»fe7r 
^ /1,-f h 4 3 2 trotS 7 r -< ;l^xy b U #|E»L 
T^SHa7P-y^#-^ (02 l-02 3t(40^LT 
VvfirvvPLAD (114) ) fcR#Sl&. 

[0306] (14) 1 14#gc7)ffeiI7P-y^tT^ (20) fflWl 1-86436 ■feXU 7tA>Vt-9U4 3 2 izfflf 47 rA)Vx.V 
Y y 4 8 4 £ W£ 1 7 r A >Ut- 9 H 4 3 2 <0r - * F*J 
§4 8 9jWE»3*lTV>*ffi»fcl0WR*. 
[0307] ( 1 5 ) ±15 ( 4 ) P±m ( 4 * ) Ti&Jn 

an t fciw^a y rmhtm ix%m&7 tAjv 

T-9 H43 2CDr~?m4 8 9 ift&tl . 
[0 3 08] <<<^£c97 7-f/UT-:?/fwl'? r- 

3 2 ifcttr/f* ^i/^hUF43o tiu*t-**tac 
[0309] (i) mmmm£.mw.mmmtziim 

^-y^. 4 4 4fU*|*]<D7'- hr -f X? U 7°? 4 4 7 COW 
*£l?£Ltefr<. 7"-hT'fX^UT^4 4 7£7)IEa 

[0310] ^fcfg£Stifc7*~M^)«!ai6 ft 5r^«^ 

(2) Mi6W^^''Ja-Af^?ij7?y-^ 

x 4 4 9 wurtowitf y a-at -f x ? u 5 4 <o 

[03 11] (3) Mm#Vx.-&T<Z?Vr?4 5 
Acn^zWM^) A-AFWftffl (Logical Volume Con 
tents Use) 4 5 5*«iEaS§*iTtJ 0 . Kt7r^P 
J t-vhTjZ.?V7"? (File Set Descriptor) 472 

mm Lxhhm.*^-mm7u 7«^y^ 
n^r-^gyrvx^yr^ (His) m^xtmLx 

hh (02 l~H2 30Wt 1 {±LAD (lOO)Hl 

[0312] (4)10 0#g<0f&JI7n -y ? (fta* 
^^#-^T'{i4 0 0#g(^S) (C7?-teXU 7H 

hf"-fx^yr^47 2£W£-f- 4. %<ry<v<F»v 

~hf4U9hV ICB473t, /l^-r-rVW by 
A4 2 5 fcJK-4 7 r 4 ;Pxy h y tflBftSilTH** 

xwt9 {m\5)mx'%mLxht (021-0 

2 3*>WCIiLAD ( 1 0 2 ) 1 0 2#BOHa7* 

[03 13] ^-hrVWr-'J ICB4 7 3 

<0LAD (102) tfot, 

(5) 10 2#B<9itfl7*n'y?{C7?-fe*U /U-r- 
T-r V7yVK425\,zmth7T4>VX.>YV415 
SrB£U /P-hr-f U^hUA4 2 5<0+#tW'fS 

atf (AD (103) ) . 

[0314] (6) 1 0 3#@^f&£iyn-y?£7?-fe 
XU ;l^-r-T4 W^hUA4 2 50«l»#«W-*flm 

ts£-T4„ 

[03 1 5] 7r^f;l'r-^H4 3 2i±T-f U?MJD 

4 2 8 jlWlOTfcflPW 4<9t\ T4\s9YVT>428 

7tA )VWffl? T 4 X9 'J T 9 F I D £M f- y D4 2 8 t|?ft47 r-f^xy h U**E» 
lXbmm7°u-y?%^ (02 l~02 3fc«tE*L 
rvvftv^LAD (110) ) H£UR£. 
[0316] (7) 1 1 0#B*)W17'n??(CT?-fc 
XL, r-f P-^hyD428(cWtl>7r^;Wxyhy 
4 8 0&S4U T^U^h , JD4 2 804'#fc»ti 

atr (ad dm ) . 

[03i7] (8) in mmmmT-u ? ? tr?* 

XL, f ^^hUD428«)+#(cBW-6flHB*H4 

[0 3 18] 7y^T-?H4 3 2{i-?7T>fl'?r- 
y F 4 3 0 WWfFlea=fe*-40>T. -t7*r 4U9hV 
F 4 3 0 tBW4 7r^f MBff t ^X? U7°9F I D 

*sw. 

[0319] H* % -t7*r-fU^hUF4 3 0*fg*-f 
4*££S£LT»4 . t7'f^ h 'J F 

4 3 0 £Kt4 7 r-f /H&S'ffT 4X9 'J7°^F I D F*3 
<97r4/M*tt (File Characteristics) 4 22 (01 
9) t "7r^«77r ££T4. 

[0 3 20] Ztlfrh. rf?4 l^r->JF4 3 0{;:W 

•r 7 r >f ^x y h y ^ie» t t h h mwfu -y ? m 

(02 l~H2 3(£liHStTV^4V^LAD ( 1 1 
2) ) 

[032 1 ] (9) 1 i2#Bonayo«/^tr^-fc: 

XL. y-7'T4ls?YVF43 0t<zmt&7TA>l>Z.> 
h'J4 8 2*S*L. ■9'7't 4U?hVF4 3 0<0*# 

fciw-r 4 '» is^iBii s tiT v ^4 am ( t&a^ o -y ? # 

#) &a»at^ (AD ( 1 1 3) ) . 
[0322] (10) 1 1 3#g<0fftJI7ny:?£7? 
*XU -9-7r^^h i ;F4 3 0c04'#tM-r4tfl8 

wft < x ^ y f i d taw. 

[0323]^, ~7r<t)VT~9H432*ffi£th 
=»-^Sr«£Lt^4. i<50«^r s 7r>f^-^H4 3 
2 WW"* -f X ? y 7°^ F I D ft<7)7 
W;«tt4 2 2 (019) {Z "7YA)VmW7y>r 

i±x&. 

[0324] Zb\,ZZ:Z.frh7TAlVT—?K43 2\ l Z 
mi 7 r A )Vny V 'J *Sfa®LT^4i«ffl7*n >y 
# (02 1-02 3tl4BB«LTVvflrV^LAD ( 1 1 
4) ) tM^SX4o 

[032 5] (11) 1 1 4#Sc0ifg7'n -y?K7? 
«U 7r^;l^T-^H4 3 2tM-f47r^^xy 
MJ4 84tH^L7r^;l/T-^H4 3 2«0r-^rt 
§4 8 9 jWE»Sn-r v^4fiattBBWR6 . 

[0326] 7 r 4 /Pt-^ H 4 3 2 4*§lii-£ 
tt» OTC0*ST'7 r A )V~r — 9 H 4 3 2 <7)T-9ft% 
4 8 9 *s|B^§fiTV%3t^ia7*n -y 9 £S$C-f 4 ( 

na7o .y ^ t*iE««®fcaii-r4 ) . (21) #!§¥ll-86436 [0 3 2 7] (12)mz*4y#Vj--J*T<tX?V 
Tfi'-'rVXA A 9ffii$|*J<DA~ f < yg V s ? A X? 

yr?4 5 0£B£U zcomzimLxfo&^-f-j 
y 3 y mmm4 5 i commm^m . ;w-f < 
y a y rt««JB ( ^-r ^3^7 a?'J7' 

4 5l^ZX^~X7—~flVttz\i.X^.~X\L-; 
Y V >y 7V)f E»{4S*% t T * & . 
[0 3 28] *X^~Xf~y)Vmit. 7n^-r-£ 
ti&^X^-X-f-7>4 5 20ff|fc^3-bTn^- 

^ g yf ^^^yr^^c-ciEjfiS^Tv^ (021 

-02 3<O0T«4AD (80) ) . 4fc, 
*X^-Xt*«y hV-y7°&Wi, TO^r- r- Sft&^X 
^-Xh'7 h < e77 , 4 530lt^3-hro/--i'3 

yfa? y r*ojK*TfEj*3*iTv*s (02 1 ~a 

2 3^1JT14AD (0) ) . 

[0329] ( 1 3 ) JJB ( 1 2 ) TmfrMifcX^- 
xt'7 hVvr**|ffi*LT$>SMffl7'n-y^#^- (0) 
^7?-feXU ±B ( 1 1 ) rjjftt-^-s 
Ha7n >y j £ X"s-X t' 7bV? 7°r -f X ? "J 
7°? (Space Bitmap Descriptor) 4 6 0fc»#$;c 
ft. 

[0 3 3 0] ifcli. 

( 1 3 * ) ±E ( 1 2 ) Tit ^K-sfcX^-Xf— 7> 

mmLxfommJuvtm ( 8 0 > <\r?-tx 
u ±e ( 1 1 ) extsmhtv/z mwctmw/uv 

ZX<<-X7—7MZ*mi&. 

[0331] mmcvmwTte. ±IB ( 1 3 ) A»JJB ( 1 

3 * ) covvf^^coffiaWftfcixft. 

[ 0 3 3 2 ] 7 r 4 H 4 3 2 £iH#*-ft%&fc: 

tt, ( 1 2 ) ±JE ( 1 0 ) ~±IS (ID fcRt#«* 
mA,~C7T4 )Vt—5> I 4 3 3<0r-^rt»4 9 0#IE 

[03 33] (13)mzXJy#Vz.-&T4X?V 

yfis-yyxA 4 9<SSftwt-f^ v-g yfix? 
yr*4 5 0£S£U -eo+tis^LT^s^-r^ 
y 3 yrt»«ffl4 5 i<oflWM0WK6. ;<o^-f< 

V- 3 y ft^ttffl ( A°-T ^3^7 

?) 4 5 lOtfc^-W- yjls&fcteX'l.-Xh'v 

fv 7 7<r%gm3tm ix h ft . 

[0334]* X^-XT-7;Hi«i7ndr- h §*l 
^VU^-Xf- 77M 5 2coSfcy g -brn^-y 
a yr -fX^Ur^<0J^CIEi*SiiTV^. (02 1 
<0WCIiAD (8 0) ) . ttz. 

*X^-Xt*>y r-V>y7°fi«i;t Tn^r- r- $ft.&^X 
^-X t* -y r- -7 >y 7°4 5 3 COHfc y g - h 7 D ^- y 3 

yr-f x? yr^^8K*TKas*iTV^* (02 i~H 

2 3WTttAD (0) ) . 

[0335] ( 1 4 ) ±|B ( 1 3 ) •CfflyWRofcX**- 

xt'7 b?7 7°#f bs£ L*c#>ft nayo -y ? ( 0 ) 

^7?-fe*U _hIB (11) fcJJJ (12) <mmt> fitz "mfcthW£7*U'y9^W' £X^-Xt*>y hv 
77f U?'J774 6 0 SU ft . 
[03 36] 

( 1 4 * ) jjb ( 1 3 ) Tmfrm-otzx^-xf—yji 
mmLxfohmmru-vtm (so) ^7?-fex 
u jjb (11) t±i£ (12) mmhtiK u mm 
t zmyvv *x'<-XT—~7Mzmmt 
ft. 

[0337] ISR^a-Cli. JJB ( 1 4 ) *>±fE ( 1 

[0338] «<7t4)Vt-?/ti y^hyoii 
m«a«>»-MfcUT, -tTr-fy? hyF43oo 

ftB*0>T?-tx ■ 3UBl«Ht*f»t:-o^TiiBHt*. 
[0339] ( 1 ) 7TA)W-?*mt$hi%-%\Z\& 

^g*ma7n-y^it^imLT*3< . 

[0340] ( 2 ) ffi*IBHS4S«SWB#4^{iffi|g 

ifiif«fr^*B#o7- hmt lx#v 
YyxAAAm$.ft<ny"-y'f<x9V-794Ai<nm 

mM*. I ICff < . 7 - r-T-fX?y7-?447 <7)IB^ 
WWC« -5 T 7'- h Wco»» 4 ft . 

[0341] mizmfeztitzy- hmcommm^tMs 
( 3 ) tfiftfcx >f y^ y a-Af ^ x^ y 7^ y-iry 

X44 9i»W-f^3yfU?)J7^4 5 0 
^StU ^fiO+fclB^tT&ft^-T-f vay^ffi 
ffl4 5 ltf>flf#£S&WRft. f^a^S 
ffl (A~f<y3^7/fU? l Jr^) 4 5 1C0+ 
tx^.-Xr-7;k4!ti±x^.-xt:-y hv«yrwfB» 

ea*%LTj>ft„ 

[0342] *X^-Xf-77P&Mte7n^-h£tl 
^rv^x^-xf— 7>4 5 2toiity 3-bTO^r-y 

gyr^x^ur^ojfeiraEastiTv^ft (02ico 

0TCJ4AD (80) ) . *fc, 

* X^-X h* >y h V >y 7l2Bfi7* n ^r- h $ ft&V ^X^. 

-Xh*«yhV-y7°4 5 3t0»cy g-r-Tn^-y g y 

r-fx^y7°^io^tfBasn'r^ft (02 

AD (0) ) . 

[0343] {A) ±Ml{3)X'm?m->tzX^-X\i 
■y hV-y7^IB^LTS>ftl&a7'n-y^#-§- ( 0 ) 
^ -feX-f ft . X^.-X t* -y h V y 7°T -f X 9 V 7 ? 4 6 
0*^X^-Xf-yhV-y7"ffifg^K^ffi , 5, *IBil^ 

f&a7-a<y27^^L. ±ie ( i ) mmskftnmmy 
v»,?comm*%:mth (x^-xfv h^-y/fa 

^yT^4 6 0tP8cO»^miW) . 
[0344] &tz\±. 

(4 * ) ±IE ( 3 ) X'W&M-o X^-Xf— 7Vy#ffi 

atTfcfti!a7n-y^s^ (so) ^r^-bxtft. (22) ilWPl 1-86436 X^-X-f-7VUWSE (AD (*) ) 4 6 1fr£>7 
T -4 /I'T — 9 I WUSE (AD (*) , AD (*) ) 4 

70* x-kmm. o , mmeym^v -y ? £&l, ± 

IE ( 1 ) <0tt»3Sflyi^)i«irn«y^»ffiffl*fi»1-* 

[0345] mcommx'ii, ±te ( 4 > *»jje ( 4 
* ) cov^^-^ro^^ff^ns. 

[034 6] (5) SW^^iJa-Afa^'J?' 

[0 3 4 7] (6) W£XV3.-J±T 4 X9V79 45 
•3 , * £ t7 r >f /Hr •■/ hr 4 y 7° 9 4 7 2#fEi£ 

LT h hmzmimfxi >y 9mm. n y/Tnir 

-y 3 yfU^y77 (HI 5) ^S-CBaLT** 
(H2 10ffW4. LAD(100)K. 10 0#B 
<7)Wm7u >y ? tieU LT&S ) o 

[0348] (7)10 omsemm/u v 9 turn* 

99%^X'\±4Q0mmz%:&) £77**1. 7tA 
IV* v hr 4 X9V79 47 2 i|4t S . **>#m< 
-Kt^I^MJ ICB473C, /W-br-fWby 
A4 2 5 tBW-S 7T^iyb'J tfiEftSfrOiS* 

Hi, LAD ( 1 0 2 ) 10 2#S<9lPI7n-y 

9l,ZlV~bT4U9hUA4 2 5lZfflt&7T'i>l>Z.> 

[0349] CKD/l— br<f WT-'J ICB4 7 3<7)L 
AD ( 1 02) fcftoT, 

(8) 1 0 2#g<0f&a7'n^£T?-texL, 
T-f U?MJA4 2 5mtS7-M^xyl-!;4 7 5 
£W£L, /l^-t-T* U9hVA425<0$mzffl-?& 

m&mmztix^htm (f&37a>y?#t) 

atr (AD (103) ) . 

[03 50] (9) 1 0 3#a<0iH7D-y^tr^-fe 
XL, ;k-hT-fW^bUA4 2 5<0+#t:»t*flWB 

[03 5 1] T4l'?b , JD4 28teW-fr47r>f;l4U 
M : ?T4X9V79FIDZmi. T4ls9bVD42 

8 fcBw-* yrifrxyvv mmtx fozmfv v 

(112 l~02 3t{ia*LTV^V>*»LAD 
(110) ) £«;WKS. 

[03 52] (1 0) 1 10#B<9ltfi7*n.y?fc7? 
•text, T r -fV^M)D428fcM-ri.7r^^xyb 
D 4 8 0 £H£L , T4U9hUD42 S^M^Wf 

6iwijWE*5<vo>ftfiai (ai^o«/^*f ) &m 

»&tf (AD (111)). 

[03 53] (1 1) 1 1 l#g?)!&H7'n.y?£T? 
ML, r^^h'JD4 2 8^*tHW-4ffi«S:li: [0354] -^-/f 4 U9hVF 43 Oizmtlyr A 
)Vmi=Fr 4X9 V7°9F I D2t£kL, ~f7~T 4 V9 V 
>J F 4 3 0 KBW* 7 r -f /H> b 'J «i LT *4» 
17n??»f (02 1^2 3fcttBiSl/0*3rvvP 
LAD (112) ) fcfJ&WRS. 

[03 5 5] (12) 1 \2mmmfu~v9£T9 
-kXL, ^Tr-fl'? hyF4 3 0tWTI.7r^^x 
yi-y48 2£W£U y-7~T4l>9bVF43 0<7)* 

mzm&mmmztix^im. (§&g7n>y?# 

#) £M«£tJ (AD (1 13) ) . 
[0 3 56] (13) 1 1 3#@<Df^i7n -y?fc7? 
ML, -9-7TV V9YVFA3 OcD+H-fcHftSWi 

C07 r 4 /MMffr <f X ? y 7°? F I D SrSffrtS . 
[0357] ( 14) JJJ (4) *fcl±JJE (4*) X- 
9» L fc»S7'n v 9 m&mz79*x L , *rfc 
flirts 7 r 4 /l/r-? tt$$T4 V9 b 'J 7 r 

[03583 (I5)±ie(l4)c07r'f;pxyhy 
r/3<7) v a - b Tn^r- ^ a -f X ? y 7" ? fc^ Lfcift 

i/a -y ? »#fiatt r ? m l , jiflp-r & fV i/ ? h 

y fcttt * 8r <l/?h'J«7r>( )VmUf 4X9') 
y°9F ID* fcfiatfln^S 7 r -f /br- 9&T-9 m 

[03593 

[M^nJM ; w^BBcom^a^ l w l^ 3 1 - 

7of? b ^rATffiffltiflHISEflaift t LTfi, 

^y~im^~\ ; mm^titzf ; J9!vmnmx'^ 

&m/Wm%Zti& . i<0r^7H*«fc« LTS4iffl 

flDLfc«cof»«*», flHKEUfcttfciESSfiS. 
[03 603 ffllfifE'ti«ft:*^ffl8&B^I>^, i» 

ftmntitemmmzm^x , w#iEit^ft±fcfE 

[036 1 3 Ztom£*&9FFm>LmftLt:tt 
-ynT9h'sX'r&$:8l^hZtlz£t). OTO^m 

( 1 ) smm&%.ttmx°Dvi) -ramt 4X9*2 
<nmmm.^ : J9)vmmmmmznLx , 

[0362] (2) DVD-RAMT-fX^^t'cOlEU 
M*^riB=Srflr«iBtt«ft, *>4V^iDVD-RW»^ 
lEIEH^^^fl^lElt^, ^L<«±DVD-RO 

m ■ DVDhTmzKmztimmmcDmmm&ft 
«rff. fflfgiEiiffift^a»tft^-r-^BH£fi WT ^ 

So (23) 1WPF1 1-86436 [0 3 6 3] s&k, zcD%>wmhn?mfrL*mm 

ifcfcJ: 0, OTtfaMfeW^ft* : ( 3 ) S&J**.*r 
[0 3 64] (4)m<Mffi&2fit'imBMm. 

[03 6 5] ( 5 ) ft&uz7T4)v^-9*mmm 
mmzsm?tmiz7-m!&mvK v- k ^xm-f 

XVrAiVmm (FIDfi) fcEtttifcfcfcfc. 
f\rr~90)T-9 rt£&IE#t4 iFJr(7r-f^ 

[0366] ( 6 ) «^a»> Ut*ittfcx5-|]jE3 

h^y-niEixiEmzcmmm&ti £ &. 

[Hi ] i mm^-mmmmmim : m^ im 
A*)Eccfx3v?*:mm-&m. 

[02] i<O|^<O-5t3t<OJBIBtffiS* : fTS*>UA0 
[03] i<0«WO-|liSO3B!Btffi** : FjS*>LA0 

[04] zcowMcD-mmmm^zmim^m^i w 

[05] iO«HH<0-iat<03B!Bt:ffiSx5-irjE[iII& 
*5«tt;*?jaA»Lfll«8ftaj**ilB9t* 7'n -y ?0„ 

[06] ; n%,m<o-mmmmmz> e c c 7n y ? 
[07 ] yvj-r^-vmrnztitzn^Mfrim?) 

[08] ECC7'n-y^rtcom^^tfffg«»AfiB 

[09] Eccyu^^mmm>L^mmxm. 

i m i o ] e c c 7n -y 9 n\mxziitzn?Fms> Lit 
mw-y w->a) sswjB. [011] ECC:/ny?rtfc»A3*ut*7aa»Lffi 

mw-y w-yB) mwtm. 
[0i23 Eccrn-y^^tfA^n^m^a^tff 

(^-yo ^tpjrtm 
[013] i<o«BH«-sais«»jiit:«i««iB«B4 

[014] rj*7 r a )Visx^m^tmmmuz 

0. 

[015] ny^Tu^r-ysyf 4X?VT?0)iB& 

[016] ^H-brnir-^gyrVx^yr^ofe 
[017] Tn^-b^ft&vvx^-xxyhy^faa 
[018] 7r^xyhycofeaft«<9-i5£gc#b 

[019] yT4)vmH-T<x?v7?<r)mm<?> 
-uzmixmwtm* 

[02 0] 7T>f^^rAW«J§co-WS-KW-S 
0. 

[02 1] JL^K— t)Vr4Z.77*-~?'V h (UD 
F) lc«oTllMIE«B^fc7r-f^^-fA*aB« 
UiM&>-mmrtrtm l co«m 

[02 2] UDFfca^TflHHBtWE*±fc7r-f;k>' 
^TA*«*Lfc«^«0-«l*H2 1 fc 1 t> KKWtl. 
3§2?>3I5#0. 

[023] UDF{CffioTfflffl@E«ttt*±t7r>f;^ 
Xr-k£**Lfc*£tf>HH£ia2 1 &ixm2 2tt 

[»^)SJB>1] 

2- WW (Pl)fW; 

3- *Hf# <PO) iW; 

4- ECC7n-y^c73Vh'J^X<7)ff73^] : 

5- ECC7'D-yi?OVhy^7.<7)?iJ73|t] ; 

6- PI (rtflr^) ; 

7- PO (JM») ; 

a ^i...;U7-Hfi; 

2 0 3-3K^-yh'#IWi« (BO*-*) ; 

2 0 4-7.t°>'hVI/ ; E-^ ; 

2 0 5-^*V-Hf»HI8S; 

2 0 6-l5$*/B4/?»*^fJfP«^i|n]K ; 

2 0 7-SHBB; 

2 0 8-E CCxyn- f-f y^0» ; 

2 08A---ECC7n v?x.ya-T t 4yym&; 

2 0 9-X7-1TIEI1IS&; (24) ftMPPl 1-86436 2 1 0- 


■osmsk ; 


223- 


•ahhi: • a-^«a0ffi ; 


2 11- 


■PLLW; 


224- 
2 1 2- 


■2««&; 


225- 


■ECC/P7 7^y-tllEWm ; 


2 1 3- 


■rvr ; 


226- 


• E C C 7n -y ? FWF3t*> bfiPStttfifflT K V 


2 14- 


2 1 5- 


■*t^hV«-*BiilII» ; 


227- 
2 1 6- 
228- 


■«^3S*»LflHRx5-irjE»: 


2 1 7- 


•7*-#X- h5-/dfV^x5-«iaiIil»; 


229- 
2 1 8- 


■«fl)UyX7^f-aX-^KiiIiI» ; 


230- 


•ECC/o-y; ftmmfr LflWHf A«BriS£ 


2 1 9- 


'J ; 


SB ; 
220- 


••swa ; 


23 1- 
221- 
232- 


■i^fs** w**op i flf m ■ p ottwajai ; 


222- 
233- 

d e f g h HO 5-[ r 0 -SSSfiflBC 1 i#f f Mii - X5— IJjE 7" H/*»ifiS5 (25) 1-86436 1 0 6 File DafcaODx-i'-! Fi le Data&#iLtfI File Dataroftffigm (Directory) Wt | ~1 0 3 

FilefegSi 0 4 

I w\ 0 5 ~L^1 0 1 
02 "1^1 0 7 

f^gnfcDirector y^g)7^-fe:X 0 8 

I 

fl^SnfcDi rectoryfl'vD F I Dl^BaS Wl 0 £ F I Ort©Fi "U-i i o File Data© i : Eg^S 1 1 3 POstW 
©POit£ 


1 
1 


P lit* 
©;> I St* 


ECC7n?? 


1 
1 

^1 1 7 

-1 1 I 
A 1 9 
^1 ?. 0 
A ?. 1 [01 5] 

k (26) flfflPPl 1-86436 m 
m 
ft 

1 0 6 m 
te 

B 

It 

a 

ft 

1 2 2 ^gf^tl/tXB^ tf-T-SFi le Data© ^12 3 
I File DatalEM^fcliFile Dataalf- ^12 4 
MS Fi la DatafiGSSWr (Directory) SOS X Kv1 2 5 
1 2 6 1 2 7 
1 HI 1 5^vj P I It» 1 1 6"V (vh'J^x) 
ft#c I _1 -+f -/\*X9- h* 'vl 1 f 
<DP Itrtt WFT^L/^-v <v1 1 9 
ftj£ 
[017] 99 (=26 3) ; \ [zo/WH AD(*)' 
-,AD(*)) [124] 1 1 2 

-mm( 1 2 8- 

1 2 9 If 

m 1 
s 

1 ?. 2 ytJ File Data©iS?F*gj5T ( 
I 

i : ilaData£ 3 0^ File Data<D&#iim (Oi rectory) 3 2^mf i DrtcrtHMtsnfc**?- kss&* 

I ~ 

3 3^ flH^tStifc^*?- K©8PHk 

: 

3 4^ JftfcSftfcFileCDFi-'S/'f-fe* in 35^ umaewsttw^&Ecc^ri^^-ir- 
1 4 2"v£ 7r-f )l'7 a -i'V«07'-*rt®F4 : (28) »M¥1 1-86436 ill! P IHB8 
P01WBHU* nr^g 1 9 
pi 
Si 

FE(ADp) 


IS? 

HD(LAD(3) 
Eft 3 
IS 

409 


HD(LAD<5) 

»iro 5 *#* (LBN) (LApp) 


iteH 

(29) mm^l 1-86436 
ilk'- 
[020] '-74 U# H V t'fW^i!'?' ,J G 
.0 (1 1 3) 43 1 mu USN 


LBn|bI®44I | 7=^^*y^*-4 4 2 


WS4 4 3 
ijt '^5^1446 


: I •3'— f 

j 4 4 4 \..r.i.XWJ*A\l 


:T'-<Xi"jy*-4 4 8 
; ®» 
-A ; 4 5 2AD (8 0) 
I ^lIsAD (of 
449 ifflSSU&.-A 

: ^■-fx*y7 , *-4.5 4 

1 mm, 
■ aw 
mmmr 
i -fift4 5 9 
\ 74 AW?* 4 SO 
XL** i ^^f-?M) "' 
4«6 ■-".saApi'.DAAJ..... 
; AOTSE(AD(*),AI>("» 


j B©USECAD<-),AD<")) 


ana (30) 1-86436 [013] "mgr-'-f* 2 1 <2 0 4 y^Z 0 2 

„ [:::-] 

r — v — t- 
i L I l I - j 
L "k-2 0 3 ! 1 k\.-2 0 5 

i ' a 4b IB Eft i 

I ! -, 1 

'2 12 ! ! y*~i>x- i j — j A PLLIUK [ j 
SE Kb !€l Stl ! i ! j n i i «9p»^ } 
%40i j }^2 0 8 ;;2 1 4 

T <2 1 ii 

r xfvhvi/ "i j ^ 2 1 0 

[-J | anna j X7- j 

IT BE El tt ! £HBtt cc ! 

9* ! 0 ss J- 2 2 0--I SO ?*P 3& 2 2 3-^ a^<t 
| M 21 13 5S \4v9--?x-7m\ 
(1113 d) PI 1-86436 I Cl^USECAIK-), AIX"). : 

iterate* -I 

I 1)«USE(ADC), • 

'.....{ROliAA : 

: EWUSE(ABC>, ; 

:...A?OA- 6 .§- .; 

| FWUSWADC). ! 
I AP(M)4 B 7 i ! AP(')H5 9 
: I fflUSWADf). j **&4 7 1 ". ft" ! ICB473 

!LAD (102) 474 
! <m • 


! B<DF I 0. 

: D©Firi476 


FIDjW 


! M(ADp05B4 7 7 


FID»© 

,_ seas 


• C0HD(UVD(tO6)) 


b 


1 PE(AD(107)A£><t08) 
! AD[109J)4 7 9 

f fvUi'Mb 
^T^t^l-UF 
1 FK(ADJ!!3»4 8 2 

L..ISS?. 4 .. 8 .. 3 . 

i...AD(i.i.7)l«.4 <72)»8f IE