Skip to main content

Full text of "USPTO Patents Application 10670332"

See other formats


esp@cenet — Bibliographic data 101 XI 1 / 1 METHOD FOR RECORDING INFORMATION Publication number: JP11039801 (A) Publication date: 
Inventor(s): 
Applicant(s): 
Classification: 
- international: 1999-02-12 
HOSAKA NAOKI 

olympus optical co . : - ': : ^:r . 

G06F3/08; G06F12/00; G11B20/12; G11B20/18; G06F3/08; G06F12/00; 
G11B20/12; G11B20/18; (IPC1-7): G11B20/12; G06F3/08; G06F12/00; G11B20/18 - European: 

Application number; JP19970188393 19970714 

M 

Abstract of JP 11039801 (A) 

PROBLEM TO BE SOLVED: To facilitate discovery 
of a data alteration to a write-once recording 
medium through an alternate process by providing a 
first information-recording area, a second 
information-recording area and an alternate 
information-recording area and recording an 
information indicating that an overwrite information 
of information of the first information-recording area 
is recorded to the second information-recording area 
to the alternate information-recording area. 
SOLUTION: A data-recording part 14 of an optical 
card has a data-recording area 141, a data- 
alternating area 142 and an alternate information- 
recording area 143.; When data cannot be written to 
a sector 141 1 of an address A due to a failure, or 
recorded information is overwritten to a sector 1412 
of an address B, the data are recorded to 
substitution sectors 1421, 1422 of addresses A', B', 
and a reason for the alternation of the addresses A 
and A', namely, 'failure' and a reason for the 
alternation of the addresses B and B', i.e., 'overwrite' 
are written to recording sectors 1431 , 1432 of 
addresses A", B", respectively. Accordingly, a 
possibility of alteration of data at an alternate 
process of overwriting can be detected. _ 
Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblic?adjacent=true&KC=A&date=19990... 2009-03-31 msmmsf (jd 02) & §§ ^ j^F & < A > (wmm&mm 

WM¥U -39801 

(43)ftHB Wl¥(1999) 2^120 (51)IntCl. 8 
G 1 1 B 20/12 
G 0 6 F 3/08 
12/00 
G 1 1 B 20/18 541 
5 5 2 
5 7 2 FI 

C 1 1 B 20/12 

G 0 6 H- 3/08 A 

12/00 b 4 1 J 

G 1 1 B 20/18 b 5 2 A 
b 7 2C 

MM* «*S©»4 OL 10 H) (21)(B«#S» 


#S¥9- 188393 


CTDHMA 


000000376 
sj-y >;WIIWM 


(22)tfilSB 


9^(1997)7)1148 
£j^i&#Ke*-#2 ri43#2^ 
m&mmmm ri43#2*j *u 


(74)ftSA 


#*± ML W4« (54) i&mozmi 

(57) [Rft] 

5feTK^XA-i3j;?/3SftaA r^pgj £fSliU ±* 
r-^ft^«cft5feTH^XB -JSJ:t«WWtt r ± SN 
1 


A 


A' 
2 


B 


B' 


±« (2) 1 1-39801 imx n mi nmtzmmb . zomi mm 
mmicommmmm^an-m^ mm km* 

miam i commmMmmn_tmzm%mim2 

mmm®£imt& z t iwsLt-timmmm. 
i 2 ] mm i «tt f8ia£*rS« / \?)tf$s«feff 

fc*ftl/t, ft^0lcim2^)flHHettlWH=ntffl 
IBH-f & £ fc -f4ill*« l fBKcOfittgfBil* 

& 

* w h vmmmmz^u wrtj v9 v um 

ibt ^ ? f y tt»M«fciaiit h z t mm 1 1 
i £ttt2mmmmm. 

^(owmnm^titzm^xmzmm^ ^ u 
9vu ff)tm**3mt& z t tftmt-t&mm i a 

[00 0 1] 

fti>«o-c&ft. 

[0002] 

-F>*J£<^*rCUft„ 3£#-F!4. 

i,zmm%zkfrt>. mm^mmrnzmmAm 

[0003] icOioft^-F^id&jt 
iB33gEtt*gfrtt. r-* friliElEft LT Z b 
Th ft t>\ f-^«WSfeflfilitl 

f ijffltt<ofc«>xfW!Hi*ff o r , htzt^%ts- Yim 
ft. 

[0004] CKO^^flattt. ±# < 2 ws* 9 , * 

l if, f d <?)IB»-tr ? * (cff < ^ f - * £ if i co-fe 7 
?£«V*^V^5:f«) fc. ^c0««=±fclBiit WtSsfiJB^tJtJU^s $MBffHr??fc*fLTl4 
±#£ =SrV -f ft t-9 ^fWiifefcK 

«u i/^ttt*^<o»±tfai§u t«*aju> 

[000 5] HI 5 14. ^id&fttf-FT'^cft® 

* ww-* t — 9 tmmrn i . ^^r- ^ *■ emw* t 
- 2 tj j: r^ftffi m imt hscmmm 

[00 06] ^LT. T-?IBSfflttltf07Fl' 

x xcot an-k ? ? i o i tr- 9 a t a t fc 

^-tr^^ 1 0 1 J: 

^201 lz7-9ZHmh tbUz^ xit 

mimm®3(7)TYuxx - ■ t3ef«3 o i 

»t&. 3cftffi#{4. Hl6t*tSN (j/ 

u r;u#f - ) = i tT^iasiW i ^tTtr k 

Xkf'-^3cftfI«2W3e^TFl/XX " *^TIB 

mmmmm*? 9102 ^pmamm^ ? 
b-ttms. T-9xRm®2co7VuxY - coitmi 
^99202 izmi^f-9 mmt 1 1 1 1 . sft 

flHB2«HW3orH^Y ' ■ KSftflH83 0 2lrfE 
icO*^i>. Xftffi«4. HI 6fc«tSN = 
2 fcr-^IESffl« 1 ^SftTcT YVXYt T~9x.it 

[0007] Zot&Zbiz£~>X. Iftfc7r^^ 

^^<7)J; d (dROSfc-J £ tjfl^C* «itf. ±3*tfc 
A a 4Hl<0Sft«ei & H 9 -f A' y 7 b fc P? tt ti ft O S 

- h ^a^atfi b mmb% *) . m-v***)^ 
mx-m-tzzbifix-zi. 

[0008] 

immmmbi-mm] bzbtK z<nxo% 
■mmjmziihb. Kt-^zmztir^im 

6 ^txiwrnii.. t%ftcoxmz x 4£ffoo»6fc , 
t-9cd±w% izx&ximwcomwziix^^tz 
wi&T-9mt<rmmm&zbimL^. -t% 
ha. m^coxitizmtx. sft7cfcSftjfe<orHvx 

^*Dft <! b l±X'Z htK mm. ^ft7CC0fB«-fe 9 9<n> 
rt^Srf-x -y 9 LJ: -5 t LfcRt, tm^9 9tffi.L< 
m*b%fr~>tzi%-&. mtK* TKVXXflffl^TlBII-fe 
99101 coftm^JE I < Wbttfr-i tzXo 3r*§£\ i 
COT F VX Xfctt, fc t t r- ^* 4 1Blft§ tit V vfc<o (3) HUPP! 1-3 980 1 s HI 6 tjjs^-S N = 1 tf>£fttif HfrfcttWRi" 

[0009] ;»;tii, wa.tr, TFi-xYo-fc?? 

1 0 2f-^^fliitrFWY ' 0>mi±9? 

2 0 2 HSfW 7C«T H YcMS-fe ? * 
1 0 2 £M^^rt«8LTT-?£aAajtf&^ 

mmti^tmm^'o, T-9ff)&%A,mix 

[0010] £<0*SS, SSKttffit**^ JU&-UI 
[0011] fit, 3S^1taK>EMf«* 

it. 

[0012] *mm. JJ»Wlc**T*3iifcfc«> 
[00 13] 

[1»§p&^s£*w&] i**JiiiB««o^(4. 

5r*ffiH{c**»20flHKBftjBWt. pfB®l£>ffi# 
WHI*fcII»Hi*Rfc. MlEmiW«l8IEIiffl«^ 

*> o t mism 2 «flHSE«fli«&M»aj-t i t ^^^-r 

mwt . mm 1 <ott««<otff8?)±*£tit 
friem 2 on mmmmztm u:£ t zm+mzw 

[0014] »R5l2iE«<0«Wli, W#*lIM«ctJ 

v vc , luiam i wit at mffi.w\m mm mizm. t 

[0015] m&3t&&>&m. wmm ±tz\±2 
tmiz&^x . s uzt 4 v 9 y y m&mmziit r 

zism&mz, mzmm&mmmvimmm 

tar <\s 9 h V flHffiEflWR«t:i3«t i idicL-TV^ [0016] »$Jg4 IB«c0^(i, »$£ 1 ifctt 2 

sfflfc&^x, mz&mmmmmzfimnmi-h 

? h vmumnmthXofcLx^h. 
[0017] ^fsn. iwsiirawaswteiwjf, 

[0018] M$fl2Ennft!)J(c J*tf* * SSttffi8fc 
ll«fll3lB««53fiWfcJ:#itf» r -f h U fcSttfllffi 

mwmmzmmwz^h t\ t &cox\ t-? 
nmmwzm^zmizttfxz&tthiz, ^ftw 

{f , Hn 3 iaawnHH ± 9 . § & trv 1^ ^ b u t s 

[00 19] 

{m^mmmm) hi (a) (b) ^ 

LTV^S. 3t^-Hl Hi. Zcog&lfmz 

icttu hy-'vf^nm-ti i Dm 3tr-?z 

IBH-n.7 i -^IMl4S:«LTV'>l>„ h9 
7^1211 RH (b) t*tJ:3(c^>f ^57^1 

tf-? b° >y M 6 & Wit"l> ± 3 (Bfir-JT . 
[ 0 0 2 0 ] H2 WU 3fo& - h* 1 1 cOr-^IW 1 4 

6t-?IB«««1 4 1 . Sftr-?*IE«tS7*-? 

xftiswi 4 2fcj:V3c^ipg^iB«-r trnttmrnm 

««143S*tTV^. 

[0021] :<o^. SKflMEWIW 1 4 3 ta, 

H3fc#tJ:^fc^yT;l**SN, XftTCTKUX, 

[0022] i^idtaftRStlfcflS^-KttJV^-C. 
^t. T-?imffi®14lCD7VUZAC?)tm*:?? 
lAlUZT-fZmZ&hobVKtZZ. %%M9? 
1 4 1 iWWknXMzi. 0»#a»"C§**»ofcf:t- 
Sfc, T-*£fWR«142O7HV*A"<0tt#;l-fc 
^^1421 i:f-? SIEfttS fc t tic. SftflffBE 
llfflii 1 4 3 <0T H A " ■ fcXfWHB 1 4 3 1 SrfB 

iKif- S N = 1 . r - 9 %WM!& 14 Iff) 
3cft7tT K WA, f-^XfWB* 1 4 2 <D3cf«fc7 F 

vxa - fciwsmi r £Hj t*<twa«t6. (4) iffim 1-3 980 1 [0023] ftftC IX , r-*K»«« 1 4 1COTH 

i-xBcDtmffifrntm-k?? 1412 caof3ff«*» 
sat a r-*£ftstwi 4 2<or 

B ■ <7)imi*??l 4 2 2fc*rU*7 f -*£KIH-* 
b b h fc, £ttfffffiiE8SH* 143«7HWB-'C 
Sftfflf8l4 3 2Srieiit&» d<0*£k, SttflHRfc 
LT. 03^-tSftffil8E«T-7'';^SN = 2fc 
14, r- ^leUffi^ 1 4 1 <7)3Sft7nT Fl^XB. r-? 
XttW* 1 4 2 tf)£f^7 V VX B " & MfWi 

[ 0 0 2 4 ] ISRKjHE«UiKiE«Sfi.*SftaA 
{4. rt«c««*-ttT3SfMIMI+«l*S'^ hwftfi* 

ot, £<ol 5 t-f S b , 3eftMI* s «*^lgfc 14 
3SfWi#>T-?0±«$ fc 4 JSfWW > 03 fc 

ixm<ox\ k ^iB»siiT v Mffimmm® 

2 fcXTCJffil Utft . 7C<7)T F VX B COlBH-fe 7*14 

ftofcktrfc. Sftnm*»fe-fe^^i4i2»4. r_t 

T F 1/ X fc f Eli £ ftT H S t - 7 * OMrt-hJg , t-9 
co±M% t4 *) , £'£>4 3 *7*-^3J0e*ft5rSix/S*»* 

(m2commmm) ma. *mco%2commcom 
mmmztitft*-v 1 1 <v?-*8HMi 4T<m 

m&mmi 4 l , XftT-7H»l>T-7XftSi 
IS 1 4 2filt^f^Siafit4Xf«lHfflE«ffl« 1 

4 30flS(C» r -f U7 F UIBfiffittl 4 4 £*LT<^ 
4. 

[00 25] £*>*g\ £ttffi?81E£ffitt 1 4 3 £14, 

05 (a) tSrt^UT^#-f SN, 35^7CTHWX, 

HISS 1 4 4 ttt .05(b) twrt*' y r;u#t s 

IE» "TIBfc U:r 4 F- 7 F 'J fiHHE»r-77WHr LT 
VM> . T«oXft«ffl8R{4 . r <f 1^7 F U IPBWi *UflV\ 

[00263 U*Lt\ i»±34**-Fl 1K**L 

TT-^«ie^^ffafc{4. 06fc*-t7P-fc 

J3^T. Xf 776 0 IT. T-7iB«8&l 4tfc{t6 
T-^WHRW 14 1 COT F vx AcolSS-fe 7 9 1 4 1 
lfcT-7<3»&S*£frV\ XtvT6 0 2T. IEL 

[00 27] ddT', jEL<*&Stf>*Uf« jMSWfti: 
LTs Xtv7603X\ T4U7F 'JIBUTI 44 

£?<u7hvm&zimixmmmji-i. ttz. 
xf-yy'6 o 2x\ mm*?? 1 4 1 itmfccoxmz 
^mz&frcz^bmmztihb. x^yreo4 

X\ r-^SftfSWl 4 " ffiVmt^ 

9 1 4 2 1 fc7^**)*S&»*fo . XT'"/ 

Xf776 04tl-5t > r-*£ttffl«14 2<?)JW: 
4T KL-X(7)ft#-fe? ^^<0r-^»#a»t»1rf S 

[0 0 28] Xx-/7°6 0 5T'\ IKf-Wfia 
^T^^tWBT^nWf, Xf"-/r6 0 6T\ SfWSa 
mm 1 4 3C0THUXA ' KSftflBR 1 4 3 1 * 
Efirf «. iO«^r. Sftff«f: IX. 05 ( a) fc^ 

mi 4 l£7)Sft7ETH^XA, r-^SfWi«14 2<0 

WW"*. 

[00 29] ^V>"C. Xr-y7°6 0 3T\ T-f U-^h'J 
ie«fI«14 4£0TFPXA" - "fcr^V^M»flHB 

144l£tB«LT®I£!!7t!>o f^V 
^ h UflBRfc UT, 0 5 ( b ) t^tr-f h UflHS 
lEH-f- 7>c?) s N = 1 1(4. 7r-f;l^t LT7r-f 

5Sn&»r>3fekf fik. 05(a) tSBbfe-f, (b) 
N = 2W4. 7r-f;^fctT7r-f^22:. £ 
ft!4»*LTVvflrvW. SfWHikbTtt. SN=1 
kHt«)ltEIW-4. 

[0030] -J5u fSfc#4^4 77-f ;U±fcr-^^ 

z\cow&. xr->yy°7 o it\ f-nmmmi 4 10 

7 H V* B COieH^iOlBIS-fe ^^1412 tgijcoffi m 
3 k-5"&*&, r-^SfWWSl 4 207F 
W7B ' £7)ft#i.-fe7 9 1 4 2 2 \zm L\^T-9<rM% 
a^SrfifVK Xf -x7°7 0 2f\ iEL 

[003 1] IEL<«#S^>tUf. XT77°7 

0 3 T\ Xftffilfif B»fi« 14 3 COT KWXB ' * fcr£ 
«tl# 14 3 2 SriEii-t5 . 3t«ffiffik L (5) ttHPPl 1-3 980 1 X. 05 (a) t:i1tftffSieif-y/WSN = 2 
t=. f-««14 l«£ft7CTFl/XB. r-? 

[ 0 0 3 2 ] Xf777 0 4f. WMJ 

144 2^fE»LTMa^^7-rS. ^0*§1=r. f-(I/ 
^bUffifgfcLT. 05 (b) KjjrTr-f WHJflHi 
IBHf— 7/W9SN = 3«i:, 7r^f;^ r 7r^l' 
2 j . HB&THUX r B j £fE§SU 3cftf«fc LT 

[00 33] 7r>f;P±«0r-^<0±*§ 

COT, mtil. 7rA)V2\,Z^X, TVUXBl bT 
FI/XB2 OfEi^OfE£i-te??fc~?Vvc, W»fcJH 

<wm£±M$*&zo&*&* T-^^mm a 2 

OTb'K*Bl B2 ' (0^rf ) <0#f£#i*? 

[00 34] ZIZ. £<0*a, 3Slttf«^LT. 05 
( a ) teSs^ftflHf@E«T-^;UO S N = 3 , r 
14 l^Sft?crF^Bl , r-^Xft 
1 4 2 <03cftftT b UX Bl ' J: r -t 
#£j £1E»U SN = 4tefci. r-^iEfi««14 1 
03cft7CTFl/XB2 , T-?£ftf«14 2£D5ft$fc 

4fc. T-fV^hUfflffSfcLT. T4WbUfE»*i 
1 4 4 O0 5 ( b ) fcjRt f 
;W)SN=4Wt 77^^ r 7r ^;p2j „ 
b'VX r Bj £IEiSU £fttif«$CkbT, |HlB#fc2ii 
04E^^teOV^XfW!!a*tfofcifc*»<3, SN = 4 
7r^W r 7r ^;p2 j . MkTYVX r Bj £ 

iesu i/t\ xmmmmmmx*) 

2mtfz r4j 

[ 0 0 3 5 ] =5riK ££T'<7>T4 1^ b UflHKi. 3BW 

Sii4fll« («*.». Bft, SftfflSBR) *fft£0*L 

B*. iWijcOx-771^^ U +fcfl3ST# ixif J: \>\ 
[ 0 0 3 6 ] *lc, «IBWEje8jufe7r >f /UOffitfl 

%Jl- b 1 1 com 5 ( a ) ( b ) fc^-f Xftff«IE«T 

-•nwxvTi v ^mmmr--?')vco£xim 

[0037] iOWKpfe, 2*aS3e*»*fc7r>f 
;P2<01«B<^!QgefiW)7r-f^2, t5*feSN= 

b U fflflHEftf— 7*/K0 SN = U»:-9^T 1 7r^f 

^2<0T-f i/? b uxy b u £$3?-fs . [0038] ^LT, Xf -y7°802T\ M^btlh 

-fcfcD, -73. &tfa»o3fc*6tt, Xf--y7°803 
T\ S*0t JLftfro 7 r A )V 2 «0 S N t t~9 COrk* 
2m . EfcTFl^HMW-*. -<0* 

SNfcLT, SN= 2 lOk* 
<07r-^2f;t f-^SSm (-fe^ft) £m= 
4, #-b^^^lE^Tb'L'XSrB-Bl -B2 -B3 k 

li. B»U4Vi*ttfcJ:«3KflW**>«)i:'*-&. 
[ 0 0 3 9 ] &Wt\ Xf«y78 04T\ SN=30r 
^U^byxyby&«BRU % 3JttnHBftn*SX#-f 

iiTIi, SftfflffSftnfcUT. n = 2SrK#-r 
*. -tLT. Xfy7"8 0 5T\ i = 1 

>ybL. ^T77806*C. 7r^^2<0i ( = 1)«0 
-fe^^OTb'VX 1 W£ftS*lTV^3&»t?(BM-* (i 

|JM. 3cfttt^r-7V^ S N g 2 iOiEHTtf *rfx 
6. ) . 

[0040] ;:t« i = lcO-b^^O-fe^^TbkX 

Tb>XC0 1 ' *W*l. Xf778 0 8T\ SftJfer 

^*^{4. ^77*8 08T. Tb'l/Xl<7)-tei7^Sr^ 

809T\ i=m+l^iHi-l£X\ Xf >y78 1 0 

i = 1T\ 1 =BT14, BliB ' t^ft^ixTV^cO 
f, 1 =B ' C0^9^M^.h. i=2, 3t-9V^Tt 
Bl I4B1 *(C» B2 }iB2 "|C**lW*ft 
§*ITV>S<0T. 1 = Bl \ 1=B2 '<7)-fe^^S:S 
^.Us ^LX- \=AX\ 1 =B3 {4, 3Eft8*irv^Sr 

tcom%. 7rA)V2tLX\i. B--B1 -B2 
-B3 

[0 04 1 ] *lc, *aBk«-jfcr-^iS^*«aj-r 
H907n-teJ:9«W-«. 05 

( b ) tTp-rrv ^ b y^mm^r-y^mm^ 
x7Tjin*H&t&itetmm?>. zcom<D7r 
Dim. mio^-tio^^^comm-Yvx 

*A-A1 -A2 - A3 ktTV^. itL^COlE^Tb' 

tz. mwrncommmh (=4) t-ts. 

[0042] tr, Xf7790 It, TV WbUfif 
«K»r-7';K07 r >f ;H cox.y b U s n= 1 fc i 

o«Bfrr&. zix. xf779 0 2t, n^tt-t&h 
cotfnttfr~>*:frzm®i. M.m^^m^i±, 

COT". 7f >y 7° 9 0 3 T\ ft^fcMW*^^ 7 r >f ;H 
iOxybU^O T~? coiiMkT b' , XfttflgiSCnS: (6) ftWPl 1-3 980 1 X, X7^y7°9 0 4T\ A— TSBBCi £ i =n+ 1 ( = 
2) fc-te-ybU Xf--y79 0 5T\ i >h 
Wirt S # , £ £ -C'cOr ^ ? b U flHHWfer-T**' 
tt» i=2l,ZttlXm3mc?)%Mhtf4%c0X\ i> 
h#|fc£-trt\ Xr-y7°9 0 6£it#., ££T'SN = h 
(Cfc44V, Xr-yT9 0 7T-i = i + lL^'4, x 
ftfif?8t7 r^HW FUXsMEaSfrO******! 
Brti. £<?»§£■. SN = h ( = 4) £ 
iWmziiy tAiikktY vxiffiMZtiX^tcw 
X\ Xf-vT9 0 5X\ i>hjW*4LfclW!re, 7r 
^lttJEflJfcWRrStfii. 
[0043] mz. Ml 1 (a) lzi#t£olz3zR<m 
W&f—?tW> SN=lt, T-^E»M« 1 4 1 «S 
ft7E7b*VXAl , T-*£fWEW14 2tf>XftjfcTF 
K*A1 _ it^fifWte r XFfij SfEliU SN = 2 
t-*IE«KB«14 l«0£ft7C7b*l'*A2 . r- 
*£ttffitt 1 4 2 Q&MtT b VXhl ' H £V3HtfM 
* rfcPBj SKfiU ifc* 01 1 (b) CStf^ 
^ Ml flHBE»F-:rtP*> SN=it, 7 r A )V& r 7 
HHj , RJ»7b*U* r Aj . ^ftffi«r 2 j £ 

UfcfcH*fcLTs Xx'y7°9 0 3T\ «tJt^,#j5>-3 
fc7T-f;P 1 »xy b y i 9 r-*«o£»7 b'l-x. $ 

ftfif« n £Jft#-f & . £ <0*£, ^ftflHHR nil, n 
= 2T*4. -?"LT, Xr-y79 04T\ 
£i=n+l ( = 3) iCtvbU Xf--yT9 0 5T\ 
i >h?&4*»£¥!WrtS#, r-f I'? b UHWix 
-77H4, i = 2 1=» LT 7 r A ill to&m&MB&L 
h #* 2 &<DT\ It fcfc i > h U 7 r 4 /H 1£E 

[0044] fc£*#, V*4, 01 2 (a) (3j*1\J:3 

££ftfff8K«f--7>c9 SN=ii;, r-^ffiHffl« 
1 4 1 Q&RjtT Fl^XAl . T-^Xft«W 1 4 2(7) 
£ft5fc7b'PXAl ' teXVimm r^RBj *Eft 

112 ( b ) fc^-fr -f ^ b 'JfflHftf-^ 
OSN = lfc. 7r-frt45 r 7r^Hj . HR&Tb'lx 
X rA j , XftflHBS r 1 j £f£SLTV«lb^ 

frV\ 012 (a) K^idteXftfflffiffifir-^ 
»SN = 2t, T-^fEUffi^ 1 4 1 0>£ft7c7 b VX 
A2 , T-*£fttKW 1 4 2 C7)35ft*7 b PX A2 ' & 

xvnammzmn rmi Mmitzzd*^. 

£co%£fc±»Lfci:l^»Kl/C, Xf779 0 3T\ 
»lBfcJMtt»-9fc 7 t A )V1 cos.y b U J: 9 r-* <Z>t5 
117 b'W^ Sftfflffl8ftnSrJR#-f4. 3eft 
ffl#S:n{i s n=ltW. *l/C, Xf779 0 4 
T's ^-7^» i * i = n + 1 ( = 2) fcMrybU X 
T"/79 0 5*C\ i > h * frtWrtlifi. 
? b y fflfflBEfl^-^Wl . i = 2 lc*t LT 7 r A )Vl 

wsxssutoMsm. h t> 2 i > h wm&f. x •y7°9 0 7T"i = i + 1 £ftflH8K7r>f /W 

l«07b*^*«a»S*lTV^j6»*flirr*. 

SN = h ( = 2) t% SftflHBt7r-f;n<07b* 
lxX^S^StLTV>l»£OT\ Xr779 0 8«t*. X 

IBtiSasft^OT. Xx-y79 0 9T\ ^Bfcftofc 
[0 04 5] I-^t, itfJidfcttUr, T<U7hV 

\,z=f< b vmmtiMim&Mfth £ t ^-c-s 
■e. ft*. sij^twa^nTv^r^i/^bUii^'if 

S^ISIill/f WHHSJSfctf* £ k £ i: i C . 
[0046] *3t. SftflHHR&iS»UTV^£fc*> 

*xhjtefc tx i> , mtz*&$RfflB*y r a mm 

t^ts 5Sft7c7b*l^Xtffi»S*lT^5T-^fcSf«fe 

7 b vxtzsmtix^tT-f nmni&. f- 9 
mm h cot. ±m$co&iwm<7)m<?>T~mi?& 

1 0 0 4 7 ] %ts s ±3*Tf4s 7r^ ^^Ki*7 b 
Sr-fe^^^7bl^Xi: ^aW=&7b*VXT"t, 

\-O0)T9*.X%$L{9yX?) t L"C> icO^X^O 

•fc? ^tfOT b" 1/X^'t < b U fcKftSilT fc U 
Rg^-f. 5feH7b^x+^$oJ;d^fi^-&^-fr^0* 
L^rv tJH^RWceil v ^ 7 b I^xr-7>S:# 

[0048] 4fc. 7r>f;^lSft, JHiiTOXft 

r >f /KOI a»WSr<0T - 9 M , ft«T & * fc 0>te3: * £ 
fc*»^>. £cOJ;3^giE7r^^co{«^ l 33M-t£i: 

(^3(0^»C0»«) 01 3 {4, *^BJ3<D|l3<7)f»0 
3»IBfcatffl§<t&SftflH8IEftiH«l 4 3<D3SfttiffSE 

m—7Mzi/ y r^#^- ( s n ) , ^f^rbwx. 

S«5fe7bl^X s Sfta*tktt, r^l^^bUUct (7) WWl 1-39801 [0049] -lOj^cLTk. rVl^byfiffBkS 
fttif ««>ffiH£&5 - 1 S C9"C\ ±$ US 

T-wmzmmzm^zm 1 1 a«r s * k k t> 
(m4(Dmmcomm) _Btuc05 (b ) -eii, xftw 

$iLT^I>#\ £<0Sf4<9^>>JBIire«\ 014OJ 

3fc:LTV>l>. icD*^. Jitter ^U^b'JtiBBfca 

# 1 OBWS&ttflMHt 0 (Dmir 4\s 9 b U fit « *E 

owns, icoWtKSSiiSfcco'C^u. 
[0050]iOJ:o |c«itf , XttfllffifcSHb&fcfirV* 

%<tZttfX%t> =Sr*5, Jbj*LfcH13fcoVYtfc 
[ 0 0 5 1 ] *Wfltt. Jh^LfclHc7)®«tlS 

S5fl:<o ft h r fc (cxftflHBR t r •* u ? b u wmzim 

■f W b U fflfflL Xftflfflttlftt, $>< *TRW««^ 

*«\ mmmmxa. T<u?hvmmit. ?r4)v 
{mzmxxmkmfaMztimtih i>*>t txmm 
ws#, &r ihzcomvx'fo&mmK. mm. 
■^mm^mztmtiim^xh^x t>. r ^ w b 

U ill: Stftf* «<0lB««Wf t-ov vtffl|«Hffi£«Ett± 
[00 52] 

[0 0 5 3] T^^h'JflniltiEflWiiHC, fit MEISJI/f t=ffiW*m=-er«. - i * T-fn 

mmmmmzm z t ifx-% htt^z, i&mm 
nm&i,zm^xmtik'>tz7-m$A,zmi l z 

[Hi] *wmm i <?mfc<mmz%m%ii&%fi- 

[02 ] $ 1 colS»co3g)Bt3iffl$<i6**- h*«r- 
[ H 3 ] m 1 «SQk<0JK!BteWfl Sil*** - H «f- 
[04 ] *fBW^2«OSateM^fc3OT3ii6*3jr- 

[ 0 5 ] » 2 nmmmmzm^ btiz&ftmffi&r 

■T0o 

[06 ] *2^Qt<OJKBcolW^R>!W-* 7B-f* 
[07] »2co|lttOJK(BWlM^*l8B^7n-^^ 

[08] m2cDmmmmcDmmw i ni-z>7v-^ 

-bo 

[0 9 ] $ 2 cr>m&<7)BmcDW)ftZWffit& 7 O-f-r 

[010] m2comm<oBmcr>mmi,zm\^ti&7T't 
9 9 cotmr k &*f-0s 

[011] m2^«c7)^®tfflC^^I>3Stttt#IS» 
x-TVMsJctfr'r b yffi#IBIST-7';^-^IS- 

[012] »2<0lOt<0JKBt:fflv^ii.4SftflHraH» 
r-7;Wfc iVf -f b 'J flHfilB«T-7*;K0-W* 
^f0o 

ffifMT-7>§r*cf0. 

[ 0 1 4 ] #HBH<Dm 4 O5dfc<0JB»t3tffl Ztll T< 

[015] m<o%$-w¥-?mim®mj&i 

TfitW. 

[0i6] ^o^-bor-^iB^o^'ffigia 
i i-**-b\ 

1 2-h7»/7. 
13- I DIB, 

14 1-t-^IE««*s 

14 11. 14 1 ? . 

i4 2-T-?mmm. (8) mmi i-398oi 142 U 1422-fElft-fe?^ 

143 K 143 2-fEi§-fc:?^ 
14 4-r^^h'Jiaii««. 1441, 144 2-IBH-b^^, 

1 A Fh77?, 

16-T-?t°-yK [01] 14 1431- 
^« 1431 - -1412 
-1422 
SN 


75* 


1 


1 


£tttii*HK =1 
9 


0 


77-01-2 
10 
SfttfHBS =2 
11 


0 


7/-OU«= 

SN 


SrtJfe 


m 
1 


A 


A' 
2 
B' 
3 


Bl 


Bl* 


±*s 


4 


B2 


B2" 

SN 


A 


A' 


a 


B' 

1431-- f^A\\\N3 -- 1 43 ? " 
1441- SN 
» 


| SN 
1 


A 


A' 
0 


I - 


X 


X' 
2 


B 


B' 
8 


1 ? 


Y 


r (10) #gfi¥l 1-398 0 1 SN 
$s 


Ai 


Ai' 
2 


A2 


A?' 
a) 
SN 


A 
1 

^///AVvWl (51) Int. CI. 6 ttS'IB^ 
G 1 1 B 20/18 5 7 2 F I 

G 1 1 B 20/18 572H