Skip to main content

Full text of "USPTO Patents Application 10670332"

See other formats


Searching PAJ 1/1 ^— V PATENT ABSTRACTS OF JAPAN (1 1 )Publication number : 06-3381 39 

(43)Date of publication of application : 06.12.1994 (51)Int.CI. 
Q11B 20/12 


G11B 20/10 
(21 Application number 


05-129045 


(71)Applicant 


OLYMPUS OPTICAL CO LTD 


(22)Date of filing : 


31.05.1993 


(72)Inventor : 


HOSAKA NAOKI (54) ALTERNATE PROCESSING METHOD IN INFORMATION RECORDING OF WRITING ONCE 
TYPE INFORMATION RECORDING MEDIUM 

(57)Abstract: 

PURPOSE: To extend a region on a medium freely, and 
to improve the efficiency of the utilization of an unused 
region by using a part of the unused region in the 
recording region of another application as an alternate- 
region extending section for data when there is no blank 
in a recording region. 

CONSTITUTION: When a file recorded in a region 12 for 
data is rewritten, an unused region in an alternate region 
13 for data is investigated. Another region 12 is 
investigated when there is no blank in the region 13, and 
the procedure is set up so that a part of an unused 
region 12b can be employed as an extending section 
13EXT in the alternate region for data when the region . 
12b is discovered in the region 12. Consequently, the 
unused regions of the region for data are decreased 
from 12b to 12b\ but the blank region 13EXT formed by 
the decrease can be used as the alternate region 13 for 
data. The names of the extending region and a region to 
be extended and an extending range are recorded in a 
region 1 1 for a management region, and an operator is informed of the extension of the regions. 
Accordingly, the region on a medium can be extended freely, thus effectively utilizing the 
unused region. - 9 m^*WMtt KStfl. II http://www19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAANbaWpJDA406338139. 2009/04/23 U9)0*@4*flF/t (JP) CI© t& [18 # 1* & $g (A) #11^6 -338139 

(43)&IIB ¥Jft6*f(1994)12£6 0 (sointa* mites f?tomws& f i , mm^mm 

Gl IB 20/12 9295 -5D 

20/10 C 7736-5D 

4$8¥5- 129045 


(71) KA 


000000376 


(22>mmB 


¥j5K 5^0993) 5^310 
2 T S43S 2 ^ 


(72)^5I# 


AS MK 
^^St^K«^^2TB43#2^ *y 


(74)tt3A 

(54) \&m<D%m mmfflmm&<omm*\z*nz&i^m*m (57) [gft] 

left] y >7^ig*^i«^T<,ffi$ffl«*s*)Si»9Sf I2b< 5*-* W6JB ,-12a C Kfl)»» 3 
A200I 
I3EXT 
13 (2) 

/ 

[#tfF»3fc<fc*£ffi] 

tiraia^$M*co mm&mz&rt s^&^fe 

[0 0 0 1] 

[0 0 0 2].. 

[0003] -asK. timfe^m-tim (77^^) 

[0 0 0 4] nMIE*tSCi*«i:|E»S^fc7TW p A'fc» 
U ^co^^coS!^, IMkx-* S#©«JE ■ iiAn - S'J 

&izfK1(kt*&&ZtiX^Z*9 9iz±*$+&Zk\z£ 
[0 0 0 5] cc-csffwats^oii, *^6E*L #@8¥6-3 3 8 1 3 9 

2 

[0 0 0 6] 1»«te«Mi»Jt:©^Pft^r*Wft# 

[ooo 7imimnmm&&mmzM+z-mv>mn 

*fc«H&W"<A'©iMI (OS (t^lz-v'ayy^rA) 

ittobt&tnmnfm* it. -r^kmmt 

[0 0 0 8] Witf, -fta.— !f*ra>i:5ftflMlB« 

mitt, ^-■Futitn&mmft'piz. z<n±b tg&i\m<o 

5*. iSofc: kftL£L<*at>te<x&<, &m±i*m 
[ o o o 9 ] £ r. ^tifilolHIGMWlc^ax 

[0 0 10] 

/ $r $ # # 6 ^ ^ fc r±SB 33E <o o fc 7 r -f ^ ft *a 
[o o l i) fflf«SS»j^«E<oS^=f^^a3S«j 

[0012] mft^<omnt£.mm&v&ft<&m 
5. wc, ^i^«SE&fi^^*:(o^g^a^^5ffiu^fci^)^cw#^ 3 

[0 0 13] *CD|§£\ ^Offi^SB®^-Ctt^-^D 
[0 0 14] Z.<D£5t£m&&mftZtl#><OX&k u 

■t^sa*, «aw«*s*8M*#ft-ra*^*-tt, ceo 

J: 9 &mv * 6 r. t Ore £ w \ 
[0015] *zvz.<nftw<DB#}k-tzt z*>a s m 

m2>&ziB-i&-rz> z t 

[0016] 

IB«l£iM-Sw 

[0 0 17] 

Will *«Wtti6ffiS^^«e»^jc^r4^^ 

[0018] 

(^m£E» ia i*5j;i^igi2tt, zmm^m* (3) #08^6-3 3 8 1 3 9 

2 «cB3fcS*«fcH* c i: 6 J: 9 

[0019] S£&fiH& 2 (CH, ® 2 tZ7jk-t&*:m<D £ 7 
jt^-Kl<0^^tC#t/sm#iE^h7^^3 

Ku;*gi54 $ % ZrtiftuDKfyfiTY.uxW 

10 *T Ku^TO l-TO 6.i^fc1Eȣft'C^5; 

[0 0 2 0] Hl2<7>£-h7** 31^*. #*-o$fcli 

K MT0 1 Id** I ISO, h7-y^7Kl/^T05 ICte 
1.2iB^i^*#^/&$nTU>-5. gl^^^^oo-fe^ 

-da** $ ti 5 * * <d m * ^ $ £ i*H£to */hsa 

[0 0 2 1] EUtt, M#IB^(*:i_b^eh,5«-€fi 

W#«^l 1, x-^^ffi^l 2, 7^-^^^®^ 
1 3l?D3 0(7>^^|S: t t^tUT^So #^g*iiacD±^ 

1 2<0±¥»ttttffl»^««l 2 a T^5> 
[0 0 2 2] CTx-tf-r-^ffi^ft^l 3^-T^ 

[0 0 2 31 a-T\ l216»c^o-C. ^(O^tV^r^-T 

[0 0 2 4] mi3^tm^fcfi««{:it *7 
'y^P 2 0 4 (Cii^; Stfll*^^-.^***^ 

jo [0025] z zx'^<ommc^ Tbm^^m^n, * 5 

7-*&S«:tfV\ ^ISr^TfS. i<Df^£I|! 
^c^^^^nfc4&^icii:^xs/^P 2 0 3M*5^T, * 

T<£/8^#5J;9^&££*t5o #J;U*ia4 0J:9ic 
r-*/BftSJs£i 2l:5fc{£lWi 2 b#3BjL$ft*:$&W 

JB8i*&l 2<7>^/BSI*£l 2b^H"^ 

-^ffl«««*ffi«f!Mfe»ai 2 b*>e> i 2 b * tmmz 

[0 0 2 6] H7iciS**t«J:5 

[00271 z<n£5izvTmmi&&ztiizmi*&ifc 
ttm&iat* tfmnmmm&i l^^ie&stt-cv^ 
MBm^nn^rtKmmm^w»7&tf^h^ mm 

[0 0 2 8] ftJb\ *HJS0iJfi±|ET-!K^|l^l>fc|l|4 
43 J: tfl^ 5 v m 6 m ® 7 tC|Sife<Oii r) <7)^- * 

n¥-* m&ftm&\zm7£-j-z t> arc*** < , a» 0 * ^ 

$m<Dum<&®;n. ^mmmmmmzmmztizhnx 
fi#<, m-mfrfoxfr*itfk-^\zmnirXtm*>* 

[00 29] msiZTFZtvzmmMnx (4) 4^§9^F 6 — 3 3 8 1 3 9 

ffl^l 2 b IrioT 12b' Kfcg/hL mittef-f 

mmmi 2 ' attAtt^mi 2 a kWbztitzx&m 

l«3J:V^^AAftWKl 3<o&5EHSg*£i l EXT*3 
X Xf 1 3 E X T t LtlfUftt 5 «fc 9 KlTS i £ h*if&X 

/a. [0030] (msnjfew m9itt&w\z.m<s<k2- 

fit*-*«^#tt#«r**LTV**. ifESK 1 UttW'Ctt, 

m&tttm 1 3 <7>sfe^mfH« 1 3 b ^aS^Ttc/i: ■ 

[0 0 3 1] J^T, ID 1 0 fc&o-t. «i3gK>flEtu'Srltt* 
-TZk^ XT+y7P3 0 1X\ fl^fOtUfft 

^safiar^^^m^^^^^-^ffi^^i 3<o' 

[0 0 3 2] :ct'M«l:+^#iiifeofci^ 
Jwti, ^v^y^P 3 0 4^^^rfi2:§ib > ^fv/P3 

JO it5iSr^-nc^xy^P3 0 2 — tiitp; 

[0 0 3 3] 7T5/^P3 0 2(^T. ^ftffi(n§|^ 

[0 0 3 4] 5f*2£ffitiltt*>-$tt& «aR 

rf^-^ffi5£^iS!cl 3(D^i^l 3b^ fcJSS 

[0 0 3 5] 1-#fc>*>, 0 8 T'lftPJ LfcSS 1 Hlfi^OJ: 

«* 1 2&-f'<xmi$)t>txx \^±^x^itk-rzh. 

^«-3SftfS«l 3 03Kfi^*>-5^.ft^<f<^o*:^ (5) 

7 

So 

mm # i&A,.*: 7 7" * a* ^-*P3E*r*> * v *r*IM ft> * v * « 4 

T4A^*i&m\*x7T4*ttx*itxfmzmjL&b7 
[oo3 7] ~<nm&. 7*-*mm&t*m*ztiM*i>* 

[0038] *«wtt±^s»(g«p»^*n*<> 
*cjaL-ct>*2:MiprgB-e*>«. sbaflWHti-^r 

[0039] z<d±o\z. &i&<omm&&m<D&m<D& 
tbtzm-tzmi^ & msh m sua -r *> 

[0 0 4 0] $r::t\ iexfuawebtf Ltfjeaf 

©»5r (-fc**) KWfr£&*&*T3 ItSr55c 
[0 0 4 1 ] *LTwWSI h?*l*a*£]&*T*t>. PI 

fc»*. h^-fftflE Ml^e - 3 3 8 1 3 9 
[004 2] y H7-i r lBl«Sr^/j:<aS:JEL-Ct..* 

[0043] fto-c\ y h^-rr^tfaiwiflim^fts 

[0 0 4 4] H'Stt-tOJ: ifcWBfcatUT*?* t>C0T* 

oo-cy K7-f0Ssfc««:^^p<ods mmt7*-*& 

m*j£toM**Wl£r** y b7^M0tt£4>1M'f3 
£3EU #yg*flfcTi-5o rrT-nttt. BB^UftWJ 

t^^mt^^m^mm^^^tix^^h^t 

[0 0 4 5] ^-V—<D^^\zn^ T^T-y-fV 0 3 tC*St^ 
^s/^P 0 4T-¥U^U iE^^^iZi^T^fc^bti^ 

x y o 6 iz&^x^mto&ttmgnmmmmztfim 

[004 6] — XTr/^P 0 4 TiE^KSt ii^tl 

X^tb&frbtiXb^ZV h¥<<mik1tl1£tt*Lt« 
y7*PQ 7\z&^X*tlt>mi£iB&&ftt>^fr&nfE-t 

[0 0 4 7] c<7)J:p^tT. XWENkftft-t-SSTtt 
y h^-f^ti^^^fr^o ^SftJEJlrtTy h7>fdi 

[0 0 4 8] rOj: ^fyT'POS^jot^^ -5- (6) 3 8 1 3 9 10 [00.4 91. y h7-T0»«riKtBH, 

10 0 5 0) 

*rRW1-Sjt*l,HL [£3 4 ] *»WO|lllfi«SrBl!M-rSfc«)<OHi?sfeo-C, 

a. 

[B 6] WJ©^M^tSfcJ!)^STfcct, 
[17] «W©«««r»Wi-*fcaioH["C*>o-c' 

[in 8] *«M<o*jfc««rttWi-afcae>©H-e*)oT. 

[SI 9] ^W^yHJfeMfrRn-rdfcAOH-C^oT, 
2 »BWK J: SSBfi««W!l£^SiWgiJ<oBS| 

[010] *»WO*«««rR9ir«*:«>^ia-e*o 30 2— KMM 

l 1-MMMflW 

1 1 EXT-MffififflTOJ£i^ 
1 2 

1 2 a ■■•7 f — 

1 3 a -"^-^ffiXftffW^tfUiK^flW 

1 3b-7^ffl^«^^ftiii 

1 3 EXT"-'T-*r/flXfW*4>ttm* 111 i@2i 


TOI , 
TOZ-j 


— i-h — t^— 


T03' 
T04-, 


T05*- 


-M- 
-t¥t 


-iVitt 


TOS- -6- (7) #BB¥6-3 3 8 1 3 9 c m * ) POQ 
P03 P04: ■J h7^S8-l P07: i 5 — 453 YES pion- NO 
P.06: 
[I7| 

75^ 
=A200I (8) #^^6-3 3 8 1 3 c m « m 3 -II I2a 

> 12 ,-~l2b -13 12b « [0 5] 'HI 
.J2q ~-12b' >I2* A200I 
-1 3 EXT 
-13 -8- (9) #IH¥6 - 3 3 8 1 3 9 me) P205: 

s 3. ^ — &m P20I: 
m *t P204 YES [0 8] ©stssarassts c ir^r terns** 5 I2f< 
12b' 

I I EXT 
I3EXT (10) #fffl¥-6-3 3 8 1 3 9 [g| 9] 
1 1 EXT 
I3EXT P306: 
YES 
-10-