Skip to main content

Full text of "USPTO Patents Application 10670332"

See other formats


OPTICAL DISK AND ITS MANUFACTURING METHOD Publication number: JP2001 167472 (A) >'■ ' ; 
Publication date: 2001-06-22 

Inventors): SUZUKI SHIGEHISA; SUGIYAMA TOSHINORI 
Applicant(s): HITACHI MAXELL 


Also published as: 

JJP4174151 (B2) 


Classification: 
- international: 


G11B7/24; G11B7/26; G11B7/24; G11B7/26; (IPC1- 
7). G11B7/24 
- European: 
Application number 


JP1 9990347905 19991207 
Priority number(s): 


JP1 9990347905 19991207 

Abstract of JP 2001 1 67472 (A) 
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical 
disk capable of obtaining a coating film having 
uniform thickness. SOLUTION: A projecting part 2 
having a height higher than the thickness of a film, 
which is formed of a photo-setting resin by a spin 
coating method, is formed inside the recording 
region of an optical disk substrate 1 . 
Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide cioxwetwHw (jp) (i2) & Hfl # |^ & ^ (a) (lummmm 

WM2ML- 167472 
(P2001-167472A) (43)&HB ¥^13^6^22 0(2001.6.22) 


(51) IntCl. 
FI 


f-w-r(##) 


G 1 1 B 7/24 


5 3 1 


C 1 1 B 


7/24 63115 5D029 


7/26 


7/26 5 D 1 2 1. 
»*W<0SC9 OL (£5 JO 


(21)£BJg#£| 


^H 3 ? 1 1 — 347905 


(71) ABBA 


00000L810 
¥^11*123 7 0(1999.12.7) 
ARj^*ms* i Te i #88^ 
ft* HA 


(74)f^A 


100078134 


F*-A(##) 5D029KB12 
5D121 AAD4 EE22 EE23 CC02 (54) mm<o&m ftr-fMRtfirommm (57) :mm 
<(2) 00 1-1 67472 (P200 1-1 67472A) [ft S3! 2 3 if *Jf 1 IB*tf»tr < x ? tis ^x , m 

mm 3 \ mm 1 e»**f ^ ? \ ^ . m 

fc£=f#«fc1-£*7MX?„ 

[if s«4 ] n&H i geK^Mtr 4 * ? % m 
mmimmx'$>&zb Mttafu? . 

[USES] Jfrf-fX^aHUifcXtya-hffifcJ: 

mm ! <x?m.*jsmm j £x, mmmtf 
t, 

mwizz mmtitcmmitLxmimw&ffifcth 

xmt £#tf d fc SftKfc-f 4#r -< * ^oiBt^rffi. 

fifc, 

msxrf 4 x mmmmmitx , ^flrawtoafls 

ffiSflt&T 4 x ? SRJi-CS*l*I^W|{crtitrciRR tg 

ffiftfc X 0 IMS fifc«**€Mtt* £ fc fc: J: 9 Mim 
mmmi-lJMt £#tf £ fc *1«Sfc-f 6*r ^ X7 

±T* £ £ fc Sftafctittr^ x*<0Si6m rnmizts^x, ffimm/msMtobiz. fc mm 
im<mm%wm\ 

[000 1] 

WW"*. 
[0002] 

£«lH»H^^tf#fE»»fcLT, FWc 
if«K_htf Eliffi^KifJi* fc^&«$tt»WI£ 

[0003] £<7)ftT 4 X?«±fc^®ttttffll§£il 

s 4*^x vme*^ t *»6»ffls*iT^ 
[0 0 04] B4ii. x^ya-wmzmitT 4 x? 

«3 l±tfita«3 3£»J*Ufct£*«^4*?<& 
04KD3 1 a{i«3 1 CO WLgP, 3 
lbHaHK3 1tf>-±jiu 32i±|*jm^W^^c0 

-±1H3 1 b^)|*I)lM^ii>^jiI»J(c^(fr«aii3 
3^^§^T^S 0 
[0005] 

mmm^i^oki-mm] ifrizoxvya- 
vmxmm33mmhb, m^xo^r^x 
7mi3 1 <ommm%mx i 9«<^ d . ms 

3 3 OffS mfrCW-C* -li 0 ilcOi "5 tffiSK 
3 3<0ffS*Of^-fc:^s t . T^t y?Tv TlZk&W. 

mrn^cDmizMftxxv h&vmi&i. mmmmm 

[0006] *fHHtt, £60 J: a $tf!*8*tf>ft££jB 

oisi^^^ts £ fc * awt-r* . 

[0007] 

mmmm-ztztbvm] mmmmm-itz 

ft. »l«*?B9Bi» %T4X7mM±.lzxt°ya-h 
iBftr ^^MKWRftfci fc ^#Sfc-r^ i>ff)XS> !(3) 001-167472 (P2001-16747 2A) [0008] weiw*»w*jfca&, m2<n*&m 

H^&SMxif ffflgtt:i?<mRmi&t&*rr 4 X 

9<rmik}m&\vz. mm?4x?wm>mmz 

mgsm&mmt^xmm 

m&mmtmthzmt , m^t? 4x^m&m 

mmttzmmizmm&xmt. mmzimfcztL 
izmMittm4amtkZK.x vm, Lxm^mm 

mm-hTMb ZistiZ k ZWBtk-tl hrtXfch . 

[ooo9] imumm&t&tztb. ms^wn 

^^mmmm&kmmmm-h^T 4 x 
tnmwfmzh^x. m&tn 1 < xvm&mmiz 
mm^mumiizTMk , * <x?mm 

tz£*) : mfflkt$>jLnk. mm?? i x?m&-g& 
miss^T, wmftmfamm*? < x9WB±-c 
mfomizmrcmatzmm-hJimk. mmzz <o 

£ t £ J: 13 wmmmm-hJMk z&tsz t 
k-t 

[ooio] mi %hmzwi2<7)*mmmm<7>i 3& 

m LX , ^Wt=J¥»*a^-?^K*»liW-5 i k 
[0011] ||3 W+^ifflifi^J: 3 «tft^ 

ttttifll ) Bfc**^ mmt LX^lZk 

commmm^. tmm&mw%T 4 xtmum 
mm^zm^-f mm-^m tx , 

[00 12] 

iwmmmmmi ot, #i^i»7$§£0® 

ta^v^TiKW-S. 01 UJSSraiB{cffiS#T<f 
<«ffi0Tl> D , Mi. ««f * * 7 * S 

[0013] *mmmmzm%rf a xtm. i at, * 

»co?L^la^-r^P5Sg«oS H J!S«T\ *Rl«- •f) im®£tiXWt. WSLinmtkLXttXVIi- 

jK*-hffliH»!ff -f ymvmnrjxi-vrtf 

ffcWBHfcfi.S . MS 1 <7)-±ffi 1 b±fcE8R*RSt 
BMrif^g-tHSffilR ( J: ifcEPiW ) tfSWSjfu § 

[0014] zeokzmiJ&iimMi a*>)t>m 
^mmmxt^mm^tmmm (asw) 

TOW**^«2aS£Klk-ftfc: 

mfflBtttftmtLxts*). tmmmz&iitzfflm 
2 ^jiiBfcffiaR 3 ^rts mmm usmt 

M£l:l'S*l<0^@£l2 0mm, ?Lg&la<?)|*I 
SSI 5mmkU ffiMH3c7)J?§3aS0. lmmfc 
^^2<7)Ji§2a|±0. lmm^ti 
2^JJ § 2 atiffiSK 3 c^J¥§ 3 aiilLkl" 
* £ fc *W4 U\ *HM9KB-C(±H 1 tSti o 
3S2i32«J¥£ 2 a{±«HR30ff§ 3 a i D i^T* 
<!£if$ftTUi> (H§2a>IJ£3a) . 
[00 15] 02 (a), (b)U.«ni3»m»- 

h-m^-tmmxh^. ?-v=r-7)v\i\$?z- 

KJ:9^-yf-^12t««gl XTHK3I*$» 

^-yx-7';n 2fcJ:0ffiSilSBSii, HH (a) (c 
*rf J: 5 1,ZJX}V 1 1 *»<J>aHBtt£Wf ft^SWfclHHIi 
4 2 O^Jlffi 2 a fc» Lfc#6ttHa&bfc'9 
«T§ni»„ 3e««fflll4kUT, Witf7^U;Wfi 

[0016] tfjfcW8Bi2 ac^HIt*S*«ftfH»]|| 

SKaiUlst-^ i ktCfcO, «ttffll4 {4»t^K 
i"?3l«10^ffi!t:|ft|(tT»<SHE§tL4 [110 
( b ) #H3] . 

[0017] icoBai5]wt3t?a{Mii4{i, 
SE2o« k , "fmm^YMfimimmm mmm 
^Mzxvwmittvmfmm&fcfo. m^mp 

mm^m-mizmMLxmtz^ mmsmfc 

[0018] m3immim&mt&<kmocDm 
mmmx\ ^hmmkmncowmm^^xm 

^■*>?i2 l k^^^trtH«gixr-Hl»2 4'k^ 
JSX^ y^'ff $ i. 2 3 »? S£f JJMEM 2 5 1@£ 1(4) 00 1-1 67472 (P200 1-1 67472A) x^&wm. mm munmiz iiisi <^-±m 
i bizm^tiz,. 

[ 0 0 1 9 ] try >?'2 7{±¥»ffl^ffif5«2 6 fc 

2 6 <Z>+id»fc, 1 0?L3fl laM 
*>fe< -y h^>f-2 9 b s XSQRffiM^x^x 

[0 0 2 0] £<9^2 0tt2HRlC0£jgai2*-tti£ 

[0021] ffis»fi»®T(±«aJi^»^-5«^t 

4. 

[0022] iraB^BK!ISTJiSSB»*3£Ki:-*ia» 

£ t h smvi) h o a tssas*®^* fl 

[00 233 »1E*il9BSST{i^liB*-«mf4*# 

-turn* w±%mti t «t k 

[0024] 

[»HJ^*] IS 1 £^dg2<0#3PJ!iii!^ i 3 
=5rlllRic4oTtJ 0 . xtyn-H;: j; 9SHR£#jaW- 

^ < zrmKizgm^mi-fx^&fztb. mm 
[0025] m<?&mi\m&)£ o tcmmzt^x [0026] J2Lhtf>£ fc 

SWW S - fc I. c 
CHI ] *^oSHfe0^tc«S*T>X^(7)ilffflH 
[H2] *^WSStt«^Cffi4iS«IWg|£^^ 

[03] *mmfc<m&£#&mpmijiiswm 
<mmmmxht. 

1 xffixtm. 
la YwmM 

lb «1£0-±S 

2 ^SSP 

2 a §5B»<0J¥$ 

3 ftUR 

3 a «MJg«W5 

4 ymfcwm 
1 1 yx'/u 

1 2 

2 0 |*aȣM 

2 1 rtH**WW8* 

21a flJfX^fffSx^ l«0ia» 

2 2 X?>VN° 

2 3 

2 4 x^y;^JSR^[xr-HIK 

2 5 Elg««ffiW 

2 5a H^iMffiMff*^ 

2 6 mummm 

2 7 ^h'Uy^ 
2 8 xy'i?f 
30 1 *-*Kt4 i(5) 00 1-1 67472 (P200 1-167472A)