Skip to main content

Full text of "USPTO Patents Application 10670332"

See other formats


PatentOrder - View Text Page 1 of 1 print i export Publication number: JP2001 266464 A2 

Publication country: JAPAN 

Publication type: APPLICATION 

Publication date: 20010928 

Application number: JP20000077509 Application date: 

Priority: 

Assignee: 

Assignee std : 

Inventor 5 * 1 : 20000321 

JP20000077509 20000321 ; 
NIPPON COLUMBIA CO LTD ; 
NIPPON COLUMBIA; 
IKEDA TAKESHI ; International class 1 " 7 : G1 1 B1 9/04 ; G1 1 B7/004 ; G1 1 B1 9/02 ; G1 1 B20/1 0 ; G1 1 B20/12 ; 
G11B20/18; International class 8 : Title: 
Abstract: G11B20/1 0 20060101 I C ; G11B20/10 20060101 I A ; G1 1 B7/00 20060101 I 
C ; G1 1 B7/00 200601 01 I A ; G1 1 B1 9/02 200601 01 I C ; G1 1 B1 9/02 
20060101 I A; G1 1B1 9/04 200601 01 I C;G11B1 9/04 20060101 I A; 
G11B20/12 20060101 I C ; G1 1 B20/12 20060101 I A ; G11B20/18 20060101 
IC;G11B20/18 20060101 I A; 

DATA RECORDING AND REPRODUCING UNIT 

PROBLEM TO BE SOLVED: To discharge a recording medium before the 
number of defective sectors of the recording medium exceeds the number of 
replaceable sectors of a spare region. SOLUTION: This device has a main 
recording section which records the data to be inputted, an auxiliary recording 
section which records the data of the main recording section to the attachable 
and detachable recording medium, a counter section for the number of the 
initial defective sectors for counting the number of the initial defective sectors, 
a counter section for the number of the defective blocks for counting the 
number of the defective blocks detected during the recording of the data to 
the recording medium, a control section and a display section. The control 
section totals the number of the defective sectors outputted from the counter 
section for the number of the initial defective sectors and the number of the 
defective blocks outputted from the counter section for the number of the 
defective blocks and dischargers the recording medium by controlling the 
display section so as to display the effect that the recording medium is no 
usable on the display section when the totaled number exceeds a preset 
value. http://lookup.patentorder.com/viewtext.asp?PN=JP2001266464_A2&id=15879433 9/1/2009 (i9)H#!i#iw (jp) (12) & !fl ^ frF & $j! (a) (wmmmm^ 

#$§2001-266464 
(P2001-266484A) 
(43)&H B ¥^13¥ 9 3 28 0 (2001. 9. 28) (51) IntCl. 7 
±* i 7 <j r ^.^^v 


G 1 1 B 19/04 


5 0 1 


G 1 1 B 19/04 5 0 1 B 5D044 


7/004 
7/ivu \ r n n r k 


19/02 


5 0 1 


iq/ho t^niT c n ri g n 
iy/u*j duij oli u a u 
20/12 
20/12 ° 
(21)ffliH#^ 


&1P2000 -77509(P2000-77509) 


(71)ffiPA 000004167 


B#nn&H78a£#£: 


(22)£!iKB 


¥^12^3 321 H (2000. 3. 21) 


»SCS»K*«4TB14#14# 
*wyiiflun«ipJni«KWirB#i-9 u* 
(74)ftfflA 100074550 


ft 


F^-A(##) 5D044 BC06 CC04 DE22 DE27 DE49 


DE62 DE64 GK12 


5D066 DA12 DA13 DA16 


5D090 AA01 BB04 CC18 DD03 DD05 


JJ01 JJ05 (54) [*B9*!)«ft] ?-?mmmw (57) [9ft] 

imam x^ti^-tztirnhMmm 
1(2) 001-266464 ( P 2 0 0 1 -2 6 6 4 6 4 A) Basnets wt . wzti&T—y zmmmztm 
mm*? mtmmt . mmmmmmmmz 

=r—9 £fEift+C«ffiL££[?fi7"n -y ^RSttfttiX 

re* ? ^asfftau* 1 ^ a#j s -him* ?mt m&x 

WHfcK* ? ? SfHRSfr £ ifi * S ft* KPS-fe ? * S i: 
ffiKKKBro 7 ? MHSfcSP^ 6 EH* S it * WK^n 7 ? 
Rfci 0 jg* 4 £Pit* ? *R fc t , -irtt L 
fftRg UdlSriSi § fc * tt, ItlB^^SStfjIB*!! 

[00 0 1] 

imnmtiimmi *w»±, t-^^ib^&w 

[00 02] 

[tM*os#j] t-^ ^fasis-vwi-r i»T-^fB«iB 

, T-?fS»?£$t«Wi «UfcH D D 
(Hard Disk Drive) ^±IB»SfcfS£t£ft§T--? 

3. ) MEftLftff (OTAy^T-yrkV^. ) -tt 
Z t tf$> 4 . y i>-A;M r 4 T tfB»^tL§T- * 
Ji, T-^S.VIBȤiX7tr-^^^I^^^^IBil 

A-a'/I^t -f Tt UTfEft^^t V">D AT (Digi 
tal Audio Tape) #ffiffl£ft.4„ 
[00 03] 

[JSHHtfSfcL.fcsfc-f-SSRffi] DAT Yy4~7?:W$) 
it - f mmfoTfo 4 D ATCD-S tr - * art B*T* ft 

m&mizffl&im. dato, w 

?f-^A'. v ? T 7 7°ffllEfM*fc LTii^fflTft 

4. 

[0004] jS* N fcfcgO U JW^/kXf 4 Tt LT 
D VD — RAM(Digital VersatileDisc-Randoi Access 
Memory) j&9IHHfr&;h.T#fc. DVD-RAMIi, r- 7 ? T 7 7° L£t-? £ft»Tl£5j? LR£T'# 4 U i»- 
A/I^T4TfcLTOTC#.g>. ife. DVD-RAM 
i±, IB«^*^-S5tr-^a:IBIlT&ftV^I?W& 

i%$<£> ^Ktz^Tm&tetmtZ, £ t 4 . £ 
^x^Tffi^lB»^«i, ^IB«S*«S5%tffiS 
Lft^T. T-^«IBI»I«tXWS>-5T . 

[00 0 5] Qgll/^hn^X ( 1 99 7^10^ 
6B^ff. S7 0 0-^Sl/'19 9 7^10^2 0H^ 
ff. S7 0 1-t) DVD-RAM(0Sf&fc:H1-4S 

[00 06] ;W»4tiWf. D.VD-RAMI4. JL 

Mtia2^-rx^TfI«^S(tfeiiTV^„ 4fc s ^ 
^T««OlB««ft{±^-if'«^5%T'*4 .. Lfc 
ip'^t, DVD - R AIKWL— WW*^08IK)T-- ^ 
S»^IBii^^^ 5 4 ±IB«^a 

~C$> 4HD D fcE»S tifer-^ t IE L < A' -y ^ r -y 7° 
T#ft<ft4J** 5 $.4. 

[0007] *»BH{i, A'.y^T 77°jm=';A-A/l^ 
r ^ IBH^#:«^-^«*Ct-? ? 
SrfBiiT"^ *V ^IfgtU*^ < #fet 4 1 * \t . 

fc, IB««*^T-^IB«B^a*^»!ilt. A'-y? 

t -y rzmmm ozt #-cs 4 T-^iBiiB^«r 

#4it^@SU-C'S>4„ 
[0008] 

&VS^f^T-^IBif*^«tfeV^T , 7^StL 
4f-? ^fBtt«*tlB»t-4ilB«^t . lufB±IB» 

»<^sfiaift tiess tut-f-^ ^«"srt 
fc!EiM-4*JiBiM&t . miE«iwt^fBii»^a 

sjxpg^^ ^^^tfi:t4 ®mxm*7 mvcmMt . 

frfB#»fg>S:IBi«*t=T-^ ^ES+fcttai LUX 

T-^IBiftB^S^co»^^SiJ»t-4SiJ»tSrffx. 
BsraHfPJWSFti, frlB^aj^fi-fe^ ^SfHSSf^feffi^S 

fL5««-fe ^ ^mtiffiB^Pi7n 7 ?mm&frt> aj* 
iB»ffiiHriiftiB««ft&#faj-t4 i 3©j»-r4T-^ts 

[ 0 0 0 9 ] *5PJ{4. r-^^IB»SVW^ 

IB»«*tlB»1-|>±IBIi^t . |fffB±IBIia50lBI» 
*tlBlftSiifcr-^^*IMtrxl&lft«*tfE»f-4 !(3) 001-266464 ( P 2 0 0 1 - 2 6 6 4 6 4 A) I>£li7''n 7 ?»S§l5t , «rlBT-^E» 

Ml2i0«a?!i:. miEWJ^ffi*^ ^iStttaSKA^ffi*^ 
fil>£ll*^l:t Mf5^fi7'o v ?SfHRSHp& {fcfr 

ItL. ^tjySA^SgLfctt^SiifcSJi. la 

iW^aiufE^iMiPU MiE#iMi^ei 

[00 10] 

DVD -RAM VyA 7mifcT-9B3&fflgiM0 

i o o 1 1 ] hd dh4. if^m^-^mm^m. 
mm%. x*T-?mm-tiMmmTh&. d 

V D — R AM P 7 7* 2 ti s HDD 1 tie^^tLJtr- 
9**<r9T*t Ttl tzfonWmm&X'fo i>, HDD 
1 W±JMSA»feA*S*i.l>f-^!WE«Sit» ft*-5£ 
«"C*BtL/0><i:, *v^-^14ii!*S<t4. 

folW. HDD l^r-?£5»^yA-A;MT 
-f 7Tft l> D V D - R AMfcf EH LT V> < iBg:&*ft 5 . 

HDDlcOi^ £±f E»S«ME§» 
fcMISftfc7*-^ ft D VD - R AMC9 J: 3 #SBfrW£ 
GMWfMdBI UTi3<^fcftA*.yj?T»y7°t^-5.D 
VD-RAM(C/<»^TvrSfUfeHDDlrtW-^ 

[ 0 0 12] HDD 1 ii:, #MSM^T-?fS§lW£S 
St SCSI (Small Computer System Interface) T* 
£M3 ix^?[^cO±fE»^t"fe 5 . H D D 1 
ZtLfcT-fte SCSI p 3 „ 4 fcJfiRSil* S C 
S IAXK#PC I (Peripheral Component Interconn 
ect ) A'X Sr git LT D V D - R A M P y A 7* 2 fcfcjl 

%iih .scsi a'x&v'p c i ;uii -f'-^flL 

CPU (Central Processing Unit) 5, HDD 15.1/ 
D VD - R AM P yA 7*2 £fHW£ MSM" 
5 ft^fioSK-C ft ^tyiOll CPU5 s6qWf * 
S7d^7 a^t-^ ft-a*WtiaW-§ |W=E 'J t 

[00 13] CPU5ii. HDD l^DVD-RAMF 

y -f 7* 2 fcsmt ia^yHS fflirt"* Hl p 
HS9fcjM&. [0 0 14] DVD — RAMP 7^7*2 {±, *ffiffl£>D 
VD 1 § (±D VD - R AMtfX&JjWfl* 

1 1 atttt!M^4fc*(c^L^d^^^<«tW- 

[0015] £Ffi7"n -y ^igfctHgttli 1 1 b i±. r-* 
arlEII* fc D V D - R AM P y A 7 2 fcffijt feil/tx 7 
-«KB«3&*«ai W^K#ft->fc7*n 7 ?»HH8W 
4. X7-ft£iif|5{i. f-^tRetx5-fi7?3 
-P£1B#U Eftftlc. E»Lftf-?tX7-fi 
7 ? 3-P LtX7-fi7?«I*^^ 
ypn-A (syndrome) tDfimSiWr-^IW 
U T-^X7-*Mi-tl>. 

[ 0 0 1 6 ] Mra^^atti-ii 1 l aS 

^Pfi7*U-y^itfficSPl lbti. SSSttfflm^ 

Rt&9m* C P U 5 3 7°o ^7 AXJ4 CPU5W 
* ftffiffl-t 6 £ k fc J: -a T fc SSRt * £ t £ { 

TOW^ft*. 

[0017] r-^AASl 2ttv T-^fEitB£§l« 
{cAfl&fUT-^fcSfflW - *. T-^A*SI512tA 
*3<i/£r-^ttHDD 1 fcE^SftS. 

[0018] Affi7Ji56ti;, =3f-*'-P7^V7^8<73 
A*S*cOffi. ^-^-g*9trffiil». ^f-*"-P7 
•^V7X8(i, r-^«0S^frc7)A7J^T-^ie#S 
4^S<7)tl^Sr*l*-tl>^OS^T-ftl. 0 t-^- 
^*9«i:. df- *'-P7^vvX8<?)S^^»^IS 

[0 0 1 9 3 H2l±. **SSWOT-^lBfW4gao 
D VD - R AM P yA 72 \Z i -7 T!Eii£ix& D VD - 
RAM<Or-^OiWI&S*B*«-6«^0Tft4. DVD 
-RAM£7)fEiifI«{±. y*-y0~V*-y2 3C024<?) 

v*-yfc*«Six. =&v*-y«c^-if'fMt 
«&«^ 4 . i-i>*«ttteiB»$ ix§ r-^ ii7*n -y ^ 
*fiT1Eft$tL. I7"n-y^i±l 6-fei?^. 
2^w*^f hOT-*Tffil£3fvtv*S. Lfc^-aT. 
17"n-y^!±3 2dfnA^ POr-^Tfl!BSi^S. J - 

^TWM^i^-^mmcO^.&CD-^ 99-Cthh Xfil-te 

9 9x\ix\&<^7u -y ^ T-ft & ^ffi7"D -y ^ am 0 1 

T <a^L4 W: ^Xi±{t#7'n -y ^ jfih *) . £ <Oft» 
-fe? ^X!J{t#7*n >y ^ to.— f fRJ«tia«T# fcfro 
fcr-^ *a«rt4 . Xl 7 !^ 7?XltZ?&7°u -y ^ tW 
D-^-i 6iut^7lB«<f0Wr ^ ^»i{t#7*n 7 ^ 

mtwmTYux^mmiiv- pm yistfastvu- 

PT^ P«fc^PiS'J X P t L-CBttSft* . 

[0020] ^[fg*^ fuzm-timr pvxco-itfg 

{±, ^Pfi-fe^^^UAPfclEft^tL. ttJBJtafrfe^^O 
UXPTftSifc^-fPDL (Primary Defect Lis 
t) B»V-?<0t*W»** *OSffl7 P U^36«S» !(4) 001-266464 ( P 2 0 0 1 - 2 6 6 4 6 4 A ) t$ti&, tit* £PB7nv?fcRW£!fog7KVXf3ffi 
Wis ^/ny?oyxhfc(=K*S*i., :Xll7*n-y 

? <0 U X h Tl> £ £ t S^cf S D L ( Secondary Defect 

List) mm~?-?<mi l zx$&7v >y?n%m-t7w 

[ 0 0 2 1 ] M3l±. *^»JOT-^IEiiS^€C 
HD D 1 Of-?^DVD-RAM 7" 2 
§ *Ufc D V D - R A M li=§B»t trtvfTv 7°<?) 
Wfe 7 n-f-r- F Xh h . 
[0 0 2 2] HDD lfc£»$itfcT-*£ DVD-R 

VD-RAM£DVD-RAMt«54:/2tcS*U D 
VD-RAMWfijSBflifcfrS. (SI). (S2) 
[0 0 2 3] S2(C4$WC S DVD-RAM#*ffifflO. 
fVX^T'tjtUf. DVD-RAM{4fcJBHfc3*U WK 

seaci i a texmmw&zm ? 9 -mm&z . 
(ss) 

[ 0 0 2 4 ] S 4 fctSV >T % |f»S*Ufe«OK»fe: ? * 

Witf l/2tffiitS»i:-«LHrJ: 
V\ WRjeLfetttfii.**^*, DVD-RAMK 
54 72(d»3ft*:DVD-RAM&. rtv?Tv7 

HI»tDVD-RAM1<5-fy2*>fe»aJl-*. (S 
4) s (S13) , (S14) 
[ 0 0 2 5 ] S 4 {CiSWC , fH&S^fcJjfflKfiS-fc:? * 

i ^ HDD 1 tEHSilT \ih 1 ?-f>&rt<v9T<y Tf 
i. (S5) 

[0026] DVD-RAMtf-^^^'^r'yT? 
ftSiaSWfr&ftT^S*^ HDD1*»S>T-** 
fj^JBLTDVD-RAMtSSSaB&l-S. ( S 6 ) 

[0 0 2 7] DVD-RAMtf^J^^T'yTL 
TV^S Ht, «ffi£fut£l?fi7'a y 7R£KK7'n >y ? 
HI lbf'ff-ittl.. (S7) 

[0028] *RfcXffi7n >y m* 1 6 

ttf&nZt&X a *»£*8WS . DVD — RAMT* 

l^**l±16-b**j&»Mr4fc«>s XPS*?:* 
ftKtt. 

K=®mm-t? m+mfu v ?&x 1 6 

fcJoTSa&Mti. (S8) , (S9> 
[0 0 2 9] S9fc£Vvt. K«Hfc&Ppi6R£Lfc«t IBi 6*^14, DVD-RAMr^fi-fVX^tL-CS 
SSSfc^U DVD-RAMK7-f7"2»^$#S-t 
4. (S9) . (S13K (S 14) 

[0030] S 9 fctSWC. K<0«*PffeSSLfefi* 
B£*V*»£tt, HDDllCl»3;h.TV*S"f-**D 
VD-RAMtEfirf-5. (S9K (S10) 

[003 1 ] HDD 1 [*ltA*7^777t^^f-^# 
Hr> X *»4T a MWl . T-fim -a T VXfc 
if. S 7 fc^ffLTT-?OA--y ^T-yr^«UL4A« 

(SI 1) 

[0032] SI lfcSV^T. HDDll£/<7?7»r 
l-K^T-fim-iX^WZ, HDD1|CB»S*1 
T V n* >y 2? 7 -y 7°S^f ttSHriS *L* . H D D 1 
«a- Ft * X^^feT-^J^^SiufeWWiWtti 
«T^t^*^A7J$iil»T-^* s E»$ixl.„ ( S 1 
2) 

[00 33] J2Lb3*^fcJ:3fc. DVD-RAMKtM 
7" 2 fcig* S ft*: DVD- R AM tfXMr <t X? Xfotl 
if, XXrr 4X9X%lc\t &*jS»fc«5* ltz±X\ 
DVD-RAMh'7-i 7 , 2*»&DVD-RAM£SfttJ-$- 
§ i 0 <M#$- & Ot\ DVD-R A M^'XPfiT 4X9X" 
hhztzm^zuwxt. fio, l-^talfU^DVD 
- R A M * L T ^' -y 7 7 v rftfr £»f "t 4 i fc 36* 
Xt*h. 

[0034] ^nmmco^-nmmimwfc&uxm 

m Ltz D A-A';^r -f T(4. DVD-RAMtibot 
*\ DVD-RAMja^tr-f X^^SmiEft^** 
O y A-A';^ r -f 7 bfe t> <7)TfoX*foi X&& 

[0035] 

rtv?Tv Tt&T- nmn%m.mz$i^x . wmL 
mmz^m titammmzm* znxsmm^ 1 1 

®izmmm%m* ? rmzm-m^ wmmw 

hXo izti-ztzib. mztitztmm#mm^m 
mmfcx-fc&Ltmmzmmvts, t<mt 
^immmzxMLx A. y ?T~y rmi^mmh ^ t 
ftx-%%. 

[HI ] *^<7)-»IM2r^D VD-RAM h"7-f 

[02 ] *MfeMOT-^IB«S*SacOD VD -RA 
M H 74 7" 2 \Z i. oTEHtf il* DVD- RAMWf- 

[@3]*satW<0r-^IE«S^llt:fev^. HD 
D 1 CDr- ^SrDVD-RAMK7-f7"2 !(5) 001-266464 (P200 1-266464A) DVD - RAMfcf-^ £ A* y ? T «y yt&Wifc 


7 
7n-ft- 
8 


3 


9 
1 


HDD 


1 0 
2 


DAD— RAM K 5 -^7" 


11a 
3, 4 


SCSI rff — K 


lib 
5 


CPU 


1 2 
6 

[HI] 
i(6) 001-266464 (P200 1-266464A) C "* ) 

| WD-RAHfcgg*-* | S1 
i(7) 001-266464 ( P 2 0 0 1 - 2 6 6 4 6 4 A) (51) Int. CI. 7 fflffi& FI 

G 1 1 B 20/18 5 5 2 G 1 1 B 20/18