Skip to main content

Full text of "USPTO Patents Application 10670332"

See other formats


Searching PAJ 1/1 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

(1 1 publication number : 64-079940 
(43)Date of publication of application : 24.03.1989 (51)Int.CI. G11B 7/00 

G11B 20/10 (21 Application number : 62-236747 (71)Applicant : BROTHER IND LTD 

(22)Date of filing : 21.09.1987 (72)Inventor : OHASHI TSUTOMU 

NONOMURA YUTAKA 
TAKADA HIROYUKI (54) DRAW TYPE OPTICAL DISK RECORDING AND REPRODUCING DEVICE 

(57)Abstract: 

PURPOSE: To eliminate the need for separately 
detecting final recording positions at the time of 
recording information, to eliminate the reproduction of 
an unrecorded area at the time of a reproduction and to 
remove the abnormality of a time base servo by 
detecting the final recording position in a recording area 
by a final position detecting means and recording the 
final recording position or the information relating 
thereto by a recording means. 
CONSTITUTION: A DRAW type optical disk 10 is 
mounted on a rotor 14 rotated and driven by a driving 
motor 1 2 to detect the mounting of the rotor 1 4 of the 
disk 10 by a disk sensor 16. A reflected light from the 
disk 10 is detected by an optical pickup 18 to detect the 
information recorded on the disk 10, a tracking error 
signal or the like and supplied to a recording and 
reproducing signal processing circuit 20, a reproducing 
signal detecting circuit 22 and a track number 
demodulating circuit 24 and an F/T servo circuit 26. A 
recorded area 48 is operated by these circuits according to a command from a track controller 
32 and the recorded area constituted of the DRAW area 50 of the disk 10 and many tracks is 
arranged to detect the final track by the pickup 18. 
■h V ... http://www1 9.ipdl.inpit.go jp/PA1 /result/detail/main/wAAA0ZayYNDA364079940... 2009/04/28 @ a * a i# n n (j p) © m ft a M £ m 
© £ £3 & ft & m (A) 0S64 - 79940 

©Int. CI. < ttRIB9 /frtSS*^ ?8*P64^( 1989) 3^240 

G 11 B 7/00 A-7520-5D 
20/10 3 0 1 A-6733-5D 

@# US 0362-236747 

88 Pg62(1987) 9fl2lQ 

©tu i a 7- 5 tr-rnasttst^a stom«*MrU^EaBa9Tg35#tt6 

©it M A ftbBB th^ K2%> W (a s 

i . a is a * i* 

& Kg * x -i * *> K suit so 
2 . »hfw*<o era 

fc*y*»*C*Ht. tS&K h 5 v ■bias 
t a* ESS*tgBT*,T, 

83 K K K 8f « « K *s It 4 H » IB » a a * «t a r 

KB (2 BS fc tt*ftCIStiaufc1B»*Bffif*K 

ta*a<t. 
» *. m a . 
a »i » s? 1Sf«(CR(!*4 fc«t*4. 

ffl»c9are^6g<f^a*<oaKh7v!>*wii 

/eft? < * * efcKT . ie?8oi6Eh7 ? J 
A«&l3i4aE»SiKlifl&tfl BtBH^JL-siSW* 

k i* * a * r n sf 8ja *■ & is h * « * T 4 a k m 

ft? * »*EKBJfe8BA<*qe>ftTi<4. :oi 

ate ^ -, * {ctB«*te»rscisuT:it. ftr 

■3 lb CD ft BB CD I- 5 v **&1fl«©K«*IMtfir4. 

t c % T . Jb E «> J; -j k * K »■© I- 7 v * * »* 
ttJKBL-nt, ft f v * y v r c j: *) h 7 -/ 

Blfti'ti! Bite 19 « A< Se H 7 

* «• iffl.iB S -tt 4 CD T * 4 *>< - a»«Ctt*E»© 
h7 7*-C»4Ctm«.f««tH3it4»ft:*< 
ItO(iti>(;. aS- ta^coH'icBLT ti. ffi — 265 — 4* B3DS64 -79940(2). « * n k is fa © s in ra a e # * » s » ►> ft * — s 
©raaa i a * «t a k - ta a r ft if* t- -, ? t » 
r©iHW:ctB*<-Ea)»a"i4 si icjtf -< a 
^<DI!llE.i8K«M«1-«ffiBi* M tt » - S tf . 
feftTt-UfflT. 1S«l*<seiJSftTl'tti, b v y 
JtBSfii- JbSBMrHW * - * K> ftftb » 
£ * *> . , ; I * tc iS m * 4 i . T © I* IHI * 0 S? i. U - 

* *L»« *S ^ si* * -, A: . 
ik. »ffctt««*E.»t*c*LTit. *E 

I* © S fi* T>!IT» it*. Ifl fB ffl E IS ft 4> T E 
Si^SSiXCSfS**'* fc. 

raa**»*t s 

*»9i ! 'ttK±«DWflrt»-* t a?ftfcfcco 
b t, t E'a sum « © a t* a a * «t* r s *e *< « 

< L*»fc4flfB©EB»lfB!aEaiffl«i©«S. Ttt 

*> -e ifi E'at « © $ a # w ib -p * * iiEsajt-r •< * 
o a a n ± a a * is m r *> c t k. * s . 

«r4B«*a«£-J - *fc»»*S5?nffl5?&£tS lfl»ffli6E»JII£a£R*fflifiE I 7 v 
}.*ITift)lf< 3UCtH«t. toilli f 5 >■ 
!?'*"i*Si6E«I*KI«*t9fB«K»l.a-3fflfB 
#KBSftfcKBfciiH18*'bfflB4Sa-*4IBj*: 
8ilffiS*f(JJg8ff.SSI!T*,T. («l PI 

se e Bis? c ^ 4 H'fcKttttKt'i* a * s a 

i* E a li E I* ,* ?ai. mtasm » E B IS K t* * 
ftta»E8lia* k It * ft c 

K fc.S . 

It ffl te J: £>• a iji © a Jft 

c ffl J; -j ct ft li\ A »* E « (if. BE I* lb * a c «fc 

•> e a « ai« rt © a » e si ia at * » * s ft . a -3 
E is * a c j; <) -t to a » e is is e s t a * «. c m 
a l. *: is fB *< e «s s ft 4 © t . ts a © e a c is l, 
t- * ■attetiiasit ttttr 4 &e *<a < . t&vt 
^ a t e « ? ft fc a » e s E h se fc a * ft c m a 

L. fc « fB c ffi -a n x 1B « * E tt * ~ § E B M J6 fit 
HZ^^SfiCijd'T^SilSl^C, 13fB®?!'Ji 

ciSL.T*ffl*EK©ffltt*miL<£i'>t ■) mini t4:iil<T*4. C ffl fc » s W fB*<EfSi S ftT 

t'tti.' i- 5 v ?©i5ifeKjgHr4i*nntt*-*© 

SS^Bififfti. 

Sfc. fflfBOEJiCKL-TU- Et8*aK*l> 
T E (3 $ ft a » E S* (2 E S /c tt * ft tc M iS L- fc 
lflfflcs:-?i'TiflKSfl«©8ffl!i<»sra£«4© i T. 

ifiK0«.b«flJ: 0 tfiSLi "7 it 4ffifB£D@ 

flA<i3^ir»4 c iicesuT. K»a + ?Kfi 

^figitt^. C SftS. 

»IBC**'T. iESiStf 1 0 liSBSi 

* - * 1 2 K J: *) H K M m S ft 4 IS *r * I -lie 
W *) tt 4 ft 4 J; -5 K « t T *> ») . funi- 
'> l 6 Ki*)iBES!JtT^ 7,^ l 0 to Etc** l 4 
^©SS^tStll 3 ft 4 J; T C ^ T K 4 . tc*. 
iB.KS36?^x* I 0®Ea?J«tt, SttttilgE 
5 0 ©*T*4 A«. fllfflift+lCfcliTttS 2 
13 1: * t 4- ? £ - TTC1Sffi*<KB* ftfcSI*-Ui LWBi®^»© h 7 » 0 4<*>Jfi*S!l»jj(W« 4 8 
i. i6K°Tffi«^»ffl h 5 v ? frfclKSilKH* 
5 0 £ <i ffl IS 3 ft 4 . « A . Jt B h * -v * tt H 
-t>WttK*ttlKKS ftfc •) . gjl-tt l *© h v 7 

■ ^A'tsft-tttcKas ftfc*) ui.4#, i>rnc 
lx b - iBKHXf 4 z. 9 ] o taeB«c*fttf. 

>.E©J; -5 ^;nliI^|Sl'-El>•4^ »*© , h 7 » ^ 

ttj*7»ri 8 li , El L K u - V it as 
* (8 * T * 9 * u - 3t * M M L. fc <t S ffl iM E S! 
3t t ■< X * I Ofrfefflg 4. CfflJ; 

■7 k l-t It it 3 ftfcSS^Jtii. iSESfitf-* J5 

1 0 ffl k -5 v f c e a s ft fc la « tt t a < « v 
* -* •> y#-»a«^*.J:tf v * y m a IS 
-s^£^TH4. J-.KE»3t*aiMs^ s h li. 
liti • W4IS^45aialSS 2 0 . H * Is ^ It ,* IB » 

2 2 - h 3 v 9 S#8S!HI»l 98 2 4 - i',tCfF/T 
*-*Hffi2 6- -fft-fftmtSSft4. F / T * 
- # BS tt 2 6 II . S 54 it * « t It « S H K # * ft —266— «-M 8864 -79940(3) ?H> * -he**** -/ l-£i6!£;*-fr4fc»c5 
7 j- - * y v V SB Wi m n s f * J: l- 7 ? * y *• 

Klltt^S Tt UJA U, *f,J7,7'l 8 £07 

jbEEis ■ K as* sushi* 2 0 it- 

AASftftESlS^SigEffiftT * ? 10 ffl S3 

s* si « £ e « 1- 4 1 » c ^ a o & s * hi i> t & 

MfcH-iiitc. iSESSft I 1 i'i 

«(Mi^S HtaMfcfflL-Tfl-HI-vtliA-f ft. ceo 

^ m - j! 2*>4«S«Clt- ) TiThftl. 3; 

fc . igESSft? ■< * * 1 0 <o I 5 , 9 c tt, h5 
((IB* <D/|>E8HM*^> *S«rttfflS 
»Mt3lt««tli!9t4«:»e I DSJUflt. 
fflW*EtiT4fc»fflEttSI«£*«>»«*ft-T 

* e » h 5 v * -c * 4 >i & la * a w a- is * * r 8 tt R A M 4 2 ffljatttSfiist Mffl LooH 0 M 4 
0 CfHlitt'* ft* To iCKoTADIS? 

**at. aj«fft!ii»t4. taa. as 

L. « c> I* SMi * - * SHfl) K4fl>ttt. Bifelg^l* 

*it-ffi®iaa»<i: « * j; -s c. «5&rtitf)tf 

> * 7 •/ 7' 1 8 a>aftffiH<OSSiia«?»a» &ft 
jt-aiilittft j; -j K. SESIHt^MDfcifeSUm 

«T. JtEffl i 7 KflllKS ft/iiSES!!*** ^ x 

iat07D-^ + - KitiTamti. 

35 3 HUJ aiSAMSA ;* ttfc&cSEfr 2ft48)!UI 
SSfflffl-SJ-C * 4 . SET. X -r v 7" S 1 vn'tr $ 

(ijcici^n j'! s, r « *> * ft f -j 2 

7 v 7' 1 8 *©l*l|sHp.^(S)A>oT5f!tll$4x. X x 
v 7' S 2 Cfc I'Tfl r*lia(?J(C (IE L fc*>5A<*i« 
«tj<'n4. JT7TS!l0fllii|iS!tJftJiJ; 
iiJfjrs 1 A<3?fT Jtii*', x -r v 7 S 2 CD 
« 8H< W B *-ft 4 t« ( x t- v T S 3 #»!t £ ft i' *■. ifc. y y v o s^uuheiss 2 4 a. ±e 

»*» a y m - 5 3 ? ~ a A r * . ;cth 
v ? it . taif. & E 2! ft t * x o l o cd 

IDffiM^ KJ £ W $ ft T I ' 4 t CD T S> 4 . 

ilf,*?,?! 8 tt . jg E S ft f " •( 7, :? 1 0 

iCHEStiT**). z<d x ? 4 p i s & uflit 
4J74/7Jf»i-n«KJ;!l BEfflft? 

C«->Tt'«. iLT. iaJj4J'7}5-»I 
- * 3 0 *> J; Of HM.Sfi 5S «U) t. - 9 I 2 K tt . z> -s \ 

H41ii:fi,tKl. 

l!i3>m- 7 J!ltl/OOJ7i-J 
36. CPU] 8 * ROM40. R A M 4 2 •££ 
t-Bi57< »D3 /f a -Jf*,T. CPU! 4 . tit hi. ft f v * 7 f 1 8 A'firtEHMK 

taEtftt-crtraffl^TKiA-^-tssitsnftcoTft 

4 . 

>Tj7S!KiHTIJ. ifi E 8! ft t .( a. * I 

0 AffiiJEBe* 1 4 CS8SdU'i*'il'f / 

? t y-t ] 6 A>&ffllS'^c&o-v*Tfi|Br;**i.4. 

1 x r ■, y s HSS4H(i*J:ifJTv7S 5 CD 

ii ^> « x ^ -< ^' n hi m £ <o a< n \r t n 4 . *tt. 

x -? 7" s eicte^TSSScDSiHIslKSiiCDPfijjfs 

■»C!)ft-*KB^I.vT«ffliS>l4. CfflJf ,rs 
6 IC *; V- T iS 'i (f ^ A< l$> !li S n fc £ fi] Iffi * 4i. T C> 
5iStt»»rs5 B»T* { « 9 ig LJE}fS#l4 
tiCiH^H?! B *'#HSlffl~»«l S * >i 41 
4^. 7, 7- v 7' 5 6 C*-^Tf5^i(S^*»* * S n 
tl !.> £ *il tBr $ ft 4 t 7. f v 7- S 7 «<3S jf 3 ft T X 
8cb#HD«l'-CD^vAM?jt$-4i-<ift4£ 
£ fc C , X t- 7 r S 8 A< H it * ft t X 7 -4 2 8 —267— <*MH364 -79940(4). Urirss Ttt»4it *ftfc*s*> 

-;TSI *<|?fT? hi*. B4lst*8 

as 3 ft fc S £ it . :stSfflMv* A*E88r 
SH«i 4 8c*i*4fi8E8ffiBT*4<D-E. 

»7S I IC*Htteh77* «^A< h?77 

# ^ ffi :fl El » 2 4 A^ © (I; ^ t: & -3 k x jg * 16 
tia-UrvTS 1 1 Ct ; t>TU«( 2 rt K K 

* t> h fc a ** f b si (a is K ta is si 5 2 tc e is <? * . 

HT, ;oj;icGtt*ht8»E8H7J 
«?N,' l*8j*E8(aSE<2ia0t'5 2©ngcg 

*3Elfc(HT It. ±E*'t ,7S 4ft£S 1 0 

*<Es»iaa 4 s trfeit 4fi«E«i(aE*t**t 

4 a >i E ti (4 B Jfc Hi ^ S u tH 3 L. , a»*E8{a& 

se ts »a m s 2*<*©at*«e-»ttHKUi*Bc.fc*> 
t* a $ fc a >* k a (a e * se ta t i e ta ? a c *b 

ST4. 

js»±<b J; -j KEa»ffl«:4 8 + ©a**E8ias It. fci<.tflB4iaC7R-rj:-5KI!illffll$h4. * 
dfci. »f7/SS ICt»>T*-*-K4 4 
K.fc9B£*lSi2;**i.fcl-7 7*»#N„ 
ii i ft 4 i . 7rsS!K*t>TfBh77 

* n. ?)< s t* ts <a az sa ts *s pji s 2 ^ sets ? 

(lTl'4a8E8> 7 7 7 N, HT4-5i-- Iflf 

rhtfattEt* -j v n, sfcttiftiitfi 

Js] (SI ffl I- 7 v 7 T ft 4 A* 5 fi- A< *l| HJj J n 4 . CO 

xt-v rs s 2 k***4 MiWAisssnfctt-a-K 
itxf ,rssj *<5?fTsnTjgE h 7 7 ?A<sfc 

8»T*4f8«Sl!|i«Sa 4 6t:SSJ(l4. 

^-r v 7-S S 2 C4slj-4«B7(*<tt-g*4l 
fc«B#CKU 7. 7- -, 7'S S 4 C*1>TS!IE1SE* 

ftfc f,,} «qsij«. x , r s s sc 
*»•!.> T-tffl h 7 v ?*<%>8i»ajsftfcfflflicis-3 

a 2 o A^mtizHz. ajs. i sottta* *4 

B»tt^tt 1 h 5 v f ftC«SJftTi>i. EB 
W*«^*^l!i)«l 2 0 ftfc iS« If -fA' armttia*L«Kt - ncss? hi. 

* fc. iBEffllsS 5 0*-®1Sffl©EISiclSLT 
ft . ttit(Ssai;ST7o-f- t -KtE-, 
T U ff S'ft 4 . r « *J s , $t r * - * - K 4 4 © 
SffiCIt^ T tfl W ffl E B A< IS * Ji4. c ©IS* 
AAtt.'iJf. SiKH 4 6 K£jftSftfca»E8 
h ? » ? S#A' <?EBffi © h 7 7 #*»A<«4© 

■c. -EfflEiss?© h 5 -/ ?*a>t,?ii4i6E«ja 
5 o ©g'a *a**EB« h 7 v 5 

*Btatjintt«i) a<, c ft a- e a -r -= s 

fflf9*J£^-R§TJ4CiA<59a^HTA'f,KfT 
Sft4. iEE8fi*;<Uf 7 7'S T 1 K*n>T 
PI Bi £ ft 4 £ . 7, t- 7 r s T 2 ic i; i> r , E ** K 
B h 7 v * N , C14ai4;iCJ;t|HflltE 

HBHtrssa (■ 7 v x'ftssjiE-JtB h 7 * 

8 K J; *) »|.Jfi4. -3d 
< If jT'STJCihtlt, | 7 7>lf ( N , 
+ 1 ) ffl V 5 7 * K 1918. tti If 1 B«clB=S 
t4ft?#|igSft4. HI. JfyrSTI 
t;*.u>T(i. *h*-f»>»Ea(4ME*»IIR5 2 C E tS t ft.T In fc N i IC I * m A. 4 C. £ C J; <5 a 
»EB I- 7 v JS*N, A<Kflr3ft4. 

_hj£©J; 7 li. *JEtfcflH Utf. 7.7-77-S 

.4 ftM s i o k. i. ti Easnia 4 8 rt ffla»iE« 
^»»Hn, a< is a £ n . a -3 * r s 1 

1 CJ; ») *©S»*Eli Y =7 ~, 9 t^N, A<©i*E 

a (a s s is »s «; 5 icEunsiDT, is ts © e 

SKBSUT-*fflt»ES*ffilB*ttflsr4^B*<tt 
< . B»a8f77J*?N, e 35 -? i' t 8? fc * 

TS 4. C©fc», ffl»8*«EaS4lT^a^ h 7 

7 * ©is ear 4 1? bi m * - « © s« a<«*b 

3*t4. 

Sfc- Wf8fflEaKlSl,TU:> aftEafiLHE 
ttlfipfl 5 2 Cfcvr'E«fftt«»E8 H j5 
*^N,,cS^i.Ti6EJJUS5. 0 ©$fiA<??51Ei 
'.J4©7;. ifiEffl«5 0©gfij;<) tsiSLii 
ir4fflffifflSHA<jSA;7;S.4CliKtSEaUT, 

Kaaf-cEa* a±* 4 i i?i<wtn$n4. 1 3 

—268— ttMB864 -79940(5) fctitf. BliS<OSflE«-Ctt. SSffiijSI-7, 
**Tl>4^, Jt f , j 7 7 I J«(H»JS 

^ (n, +i) lettisuaiiiaT. 

5teW*K8 IN, + 1 ) *<-3t4 3K 

"^l-TUl.. Cffl-fciCLTfe. 56M* 
62 S3 ^v>H(N, H) KS^ht. Br fc 

« ffl a * se s r s e « ca J6 (4 s * s a c » e r 

a»EaffiSJE«!ia.Hi 5 2-K*^TJBtt**l-fcft 
8t*»28 h 7 v 'j #-sj in, + i ) t«-3i>ri6 
%i Sfl JS 5 0 «) ?? ffl »JI 14 i a 4. . 

«e» <a a c m is l fc is « *( » us * n h i* jsn> © -c 

ft4. 

*fc. liiiasfflSEiSfKTtt. iiKffilfcf / 7. * I 

o ~- © ffl is ffl a /i> «e tt in ia *i i h ., ft fc * ? * T ft ., TtiKAJii.. 

ftfc«i*K» n 5 *>«,iiKtiiS5 o 

!*S8h7,JSfN, iifitBfi*?., 1 0 
«)t£ ^ 7 v **ft£*$ifiSBiJ« 5 0 ©8=ffl t h 
5»J*») i*®t. t-*-N 

< t. a s *t/c w a * if fc cteat 4 & » 

h 5 v **e£iiie8!« 5 0 ©3¥ffi££itli; 
t4¥@£. * to tt IS b IS * - *Btt*»iiHS 

SttTUl'. 

4 fc. fi»E|tffl1?tt#jTtt. iSSe li,J ACflJU 

W r ft ►) - * 36 iifl tt -E- CO fib ffl JK II c fe I' T t jfi ffl 

4 . BBS ©IB** K IV) 
3? 1 Pltt*fB9Iffl-SEi!5f«ffltlts!t*sr7- □ v '5 ,6 
i-*SEl-CJ)4. »2tatt» I ElffliBlefflT .( 

©K8ii*BiBj)-r 4 ia-c ft 4. $30. smek *• 
jio-msmw, ana©sitw©ttw*-en-Fn 

5it?flr47o-f- 1 .-h-cA4.. 

1 0 : iitasjtf < * ? 

4 0 : seBSfiiis 

5 2 : s »# is « <a a se i* *a w <tett¥») ItIA #3± «t B3 rft $ 4*631864 -79940(6) 
—270— 4$BflliS64-79940(7) _ m5m ( xy^ ) ( k» )