Skip to main content

Full text of "USPTO Patents Application 10670332"

See other formats


esp@cenet — Bibliographic data HII 01 XI 1 / 1 OPTICAL RECORDER, OPTICAL RECORDING METHOD AND DIGITAL 
STILL CAMERA JP2001351314(A) 
2001-12-21 

YOSHIDACHISATO; MAEDA HIROSHI 
SONY CORP 
| - international: H04N5&25; G11B7/004; G11B19/04; G11B20/10; 
G11B27/00; G11B27/034; G11B27/19; G11B27/24; 
G11B27/30; G11B27/32; G11B27/34; G11B27/36; 
H04N5/77; H04N5/85; G11B7/09; H04N9/804; H04N5/225; 
G11B7/00; G11B19/04; G11B20/10; G11B27/00; 
G11B27/031; G11B27/19; G11B27/30; G11B27/32; 
G11B27/34; G11B27/36; H04N5/77; H04N5/84; G11B7/09; 
H04N9/804; (IPC1-7): G11B19/04; G11B7/004; G11B19/02; 
G11B20/10; H04N5/225; H04N5/85 
BG4N5/778; G11B19/04; G11B27/034; 611827/24; 
G11B27/30C; G11B27/32D2; G11B27/34; G1 1827/38 
* JP20000175889 20000612 
Priority number(s): JP200001 75889 20000612 ® 


Also publish 

JP3855606 


;d as: 

<B2) 


US2001051033 


(A1) 
US71 77529 


(B2) 
US20071 16432 


(A1) 
EP1 176595 


(A2) 
more » j Abstract of JP 2001351314 (A) 

| PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the troubles 

i that occur in a closed session operation time, 

j SOLUTION: The digital still camera 1 is provided 

I with a vibration detection sensor 24. The control part 

j 25 of the camera 1 controls the analyzing 

i processing (closed session) according to a condition 

j for reading out the data recorded on a recording 

j medium 26 via a reproducer corresponding to a CD- 

! ROM, etc. In regard to the control of a closed 

i session operation, the closed session operation is 

j started when a prescribed time has passed after the 

\ execution of the closed session operation is 

i selected by a user. At the same time, the remaining 

i time set before the closed session operation is 

i started is counted down and displayed.; When a 

i vibration detection means detects vibrations after 

i the count- down operation is over or during the 

i count-down operation set before the closed session 

i operation is started, the closed session operation is 

j not started. ilr IJU :* 


rf ■ ; 

'H 
|Ci S' Z- i~ |-- -•" Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adja... 201 0-01 -06 (19) 0*ifl mif (JD (12) & ^ ^ & $g (A) Ql)f»FtfW&II#9 

#|f 2001 -351314 
(P2001-351314A) 

(43)&ffiB ¥(£13^12^21 ! 3 (2001. 12.21) (51) IntCl. 7 mWtW 
G 1 1 B 19/04 5 0 1 7/004 
19/02 
20/10 5 0 1 
3 1 1 F I 

C 1 1 B 19/04 

7/004 
19/02 
20/10 7-73-r(##) 

60 ID 5C022 

601Q 5C062 

C 5D044 

60 1W 5D090 
3 1 1 m&aamo ol (^ 15 m a*sic&< (.21) tam^ 


#S2000 - 175889C P2000 - 175889) 


(71)H«A 


000002185 
y-HJtes^tt 


(22)01130 


¥^12^6^120(2000. 6. 12) 
*GKlE&/l[B;|tA/ll6 rB7#35^t 


(72)£Ui# 


Wffl =PM 
«]NsajiiEfta;ii 6 ra7#35^ y- 


(72) 


ttftD WS6 
***WWHK:|taJil6 TB7#35# y- 


(74)ftfflA 


100067736 
#S!± rm ft (»2*) 
MtKlclK (54) ft£S&*. ftfd&m fttf^^x^**? (57) imm 

gWrf^BSUciL 7n^XH-b-y^ 3 y|6^^ 
■fh i t , £ ? p-X F-fe h >«fN0BB*&4 
!( 2) 001-351314 (P2001-351314A) nmm i ] immmztt ixmmtz*->XT-9 
mmm 5 mmmwvfo -> x . 

±i»&a *ifcr - * *m<nw£mx'W& mm. t -t 

h-tehfftf n-X Ffe -y ^ 3 y»^$[Jfflt- SflJftMf & 

fis m tt;n~xR7y 3 >mmmth 

ztmrnt-thmmmm. 

imm2 ] ismwmu. ? o-xr -y v 3 > 

Lfcf*. ? n-X K-fc .y >- a vm^mkth z t m 

mttumm i ietMiefi» 

[ 1**11 3] ±IS$W#a{±. ^-XF*-/y 3 y 

Kff zmnti , gcDm^$-%mLxfrt> ? n-x f -t -y 

-«>if*ii2iaa«7i:ie««B„ 
[ii*ii4 ] ±taiij»#ia(±. ? n-x H 7 y a y 

L^a, ? n-x H-i: v a ymftcommmztz> z 
t &watt-i>if*ii2fai5^fs«SK« 
[flails] ±ta*ij«^im, ?n-xH7i/ g y 

i imvmmmm* 
im%7 ] ±mmmi* ? n-x Ffe -y ^ 3 > 
mzmrt h^mmmtLxt^ mmmvm® 

Uzik. 7 n-X H-t -y >- a BftfrtS ~ t £ft 

[11*118 ] ±iafM»^K(i. ? n-X H 7 y 3 y 

mmmft^h ^m^mtLxt^ ? n-x f * 
3 yij^»T^r«SB$r H ^n^s £ t 

t£»f7fefi^feiS» 

[fi*ii9] twmm\t. ?n-xH 7 y 3 y 
» * nff -t t^cnmm^mLxt^ rmmmw& 

Ji, ? n-X Ffe v v 3 y»#£HML3:V^ t ZW& 

i it *ii i o ] ±iaia««ft{± , i6ESEs*tft&v 

«*Mia#i«*T"fc-s» ^ t s ifafc-tsiwai i mmco 

umm 1 1 ] mmmznixmnBiz * oTt- 
9 mimfi o mmumx-h -> x , 

±ia«a t titzr - 9 itmmt£3iw.xwm t^m t -t Itzhbcoi? n-X F-tr v >- 3 yfjfE i ^n-XF'-b v >- 
3 yifrftto&gfc §^5*fftJ£ feigns c: t 

[ffsii 12] ?n-x F-t v v 3 ymmmi-fh 

^<m^*^LXfrhn%£ffliffi& Lfztk. 7 n- 
X F-fe v > :I > i&f^f^ fl'o •> -tl.ff*il 

1 1 iaa«3tiaii*i£„ 

[ffc&Sl3] ^n-XK-fe-y^ayllff^Mfi-l. 
^fS^^ff UK^O-XRyyn >-»#^ 

if a Tws^sss^-ra r t zmmt-tmmm i 2 
iaao*ia»^i£„ 

x F-t 7 y 3 > mi^mmmg-th z t mm-th 
1 msm 1 5 ] ±mimtm . ;o-xFt 7 y 3 

^St«M»£ff3^£»Si:t-|>»:RJll 2fB« 

[limine] je»*«iEij-fsii«i«»ajis*ffli, 

n-x F^ -y »/ 3 ymmwmL^z t tmft& 
mmi 1 imcDmm^m. 

[HM&S17] ^n-XFfe-y^gyiJ^&aff-tl) 

x Ffe -y *, 3 y»f^t Bffi&ts i t mmt t&nrn 

%<?XiW*&1MLXfrt>? n-X H-fe >y i/ a 

iaa^3tiaii*ffi, 

[IS^IM 19 3 ^ n-X F-fe -y -> 3 yftff 

mtaxmiizn^xwmmta^titiM^ut. ?u-x 

Ffe -y y 3 ^ifliff t^r^i t *#Stt •tS 11*11 

1 7faac7)3tia«^So 

[tf*rs 2 0 3 ±iei£fi«frf± , mmmmwmf 
«fii»t-M; t §r^stt-i>if*ii 1 1 fen 

vmm2 1 3 w&mmm-zw&mt. 

ssmmzntxT- 9 commm/xm^i ? ta 

±.mm»ztifzT-? im^mxmtn L^mt-ttti 

font n-X Ffe -y y 3 y»#^$iJ»^S$iJ»^iat £ 

^ n-x Ffe -y ^ a >mmz<mt § 

^^frtJietT^O-XFfey^syl&^S-^ff-rS 
[ff*iB2 2] ±ia$iJ»S!'±, ^ n-X F-fe-/ ix 3 !( 3) 001-351314 (P2001-351314A) $ Ltdk, ^n-XRyya >mm HBfrt* it* 

mwik-titmrn 2 1 lai^T^/Fx^/i^.* 5 . 
[ 11*11 2 3 ] iMmmmt. ? o-x f* >y ^ 3 
yimzmtiti twft-^gft lt*^? o-x 

fc-f-|>ffSif 2 2IE««tV^x^;i^7,, 
[tf*ljf24] ±ia»JSfl#g{±. ^n-XF-ty^a 

i fc s- wmtti ii*ii2 2ie»oxv^^^-;^^ 

[ 11*11 2 5 ] ±IE»Jffl^g!i. ?n-XH^g 

g«aHT a i fc Htst t£fit*ii2 2ia» 
[it*ii2 6 ] Mttemfc-fmmm&mizmi . 

±IE$iJ»*l3(i, ±tE«M^^(^'«fl*#iffi LfcS 
ptli^n-XH-tyya fttfl* itt& U5r^ £ fc £ « 
!tfcTM>tt*iJt2 HBttWr^/^-f-/^^^. 
[ 11**1 2 7 ] ±IEfflffl^g(± , ^D-XRyyg 

[»*II2 8] ±Mffl\mm, ?P-XRyi/3 
yiW£ftfft£t^fWSffLT7^?n-XF* 

>y y 3 wsgffa-e^iisia&fsrrs i t 

I 'mm 2 9 ] ±IE0J#£ mt . ?n-XH 7 ^g 
jfrf S ISC. ±fE«iMtfm3//S»£f^ Ltzm^z 

\i . ni- xv>- v> 3 l 5: ^i t s- 

k-t&fflC%2 lim^JtlV^lVilty, 

[ 11*11 3 0 ] ±ieieii«#c(± , msmsmmm 
mmmm»m#xh zzbiimt-tz mm 2 1 mm 

[00 0 1] 

x mmmztt ixt-? mm £ ft 3 xmmw. it 
mmzmw^-^m&mxMia fmt-t&te 

[00 02] 

(Compact Disc) ff) 3: o&r 4 (JTF, ■ »«^V\ r ^^Hffi^ffl*^ fc 

- ?ffi$&im& ^-^\ z to i 3 1 ^ < 

Of l J aifto3tf -f X ? (4. r? y h° jl - yffiiRcr)* =t y 
t LT, afcT-^Uff ■ T-^ft#tfc^Tff^lE 

[0003] iS^tfc^TJi, CD-R (Compact Disc-Rec 
ordable ) fc Hf «ix£ MIEIMt * X ? ^fflU^IEil 
S4gg*«$#lTV^ s 1 o&CD-RW&jW;: 
(±. CD-ROM. CD-ROM/XA, CD-I. CD-DA fc V ^ a yy ^ 

X{±S4tSIE«BiSMfc LTffifflS^S i o t^ro 

[0004] CD-RTIi. IE»T-^^'jilE§fLT##£ 
§#IT<-Kfcftfc, IEiMt^«?JT"ii, CD-ROM^fc 

TOC: Table Of Contents tfgfr. ) 14, IEj*SiXTV^ 
V\ 

[ 0 0 0 5 ] IP*>, CD-Rfii, 3 iftJSUiT-^im 
5>fX«Bl (^n-XF^-y^ayft^) ^ff^T. IE 

[0006] Lfctf-jT. CD-W4, -7rA&yAX^M 
W^htiXV^vAfM. (iiiesri6=3r«JB) "Cli, lEiM 
#:WPMA (Program Management Area) (C##a.4tlTU 

§ WSTOC *«H-t S i fc T'j&IEIBteffiS^ , S^t - 
fcommmZU-oX . CI^RQMSrB^t&fcJ&wB 
t..KK-C-(d. PMAilHMSilt-yTffVtTOC^MM!^.- fc 
i^^iSr^jtft, 7 r ^ XMaS^LTl^^illE 
M1E»«#& CD-ROM(C^j£^|,B^^T"IS^ffil> d fc 
llMig-C&S. CD-ROMMJE«S^ST"B 
4"5Jfg fc I" £ fc» ttt . 7T^t7^ Xjffll * fT -5 i£g 

[0007] tiTt, mmmmmwiz&^xftbtii 

[0008] i-Hf>^c0ft#t i 0 , ^D-XF-t-y 

y a yij#«T*«§^fc, mmm±, xf-y 

TS4 ltfc^T, IEHffi#:«XP7'5AV^^yF 
^ (Program Managemant Area : PMA) ^A>, WSW^f 
gi^tf# (£IT. TOC : TableOf Contents fclEt". ) * 
#tflE»if^«««tflg*^ti}i-o 
[0009] act, Xf77S4 2tfc^T, IE$M^ 

[00 10] mz, Xf'77S4 3tfcOt, 'J-FT 
>7F^li*-t:"nffitot- !(4) 001-351314 (P2001-351314A) [00 11] M^X. XrvTS44t;fcVvC, !J-T* 

P-X H-b -7 ^ g yfjft£^TtS o 
[0 0 12] ^n-XK-k'/yayiftll U-M 
yfl«t»9. 2Mbyte fc D — F T~0 FffiiifclW. 6Mbyte fc 
£-&£>-fc!:tiftl3. 8Mbyte«? P-X F'-b >y >- g yfflr- 

[0013]^ *JI3«D? P-X F-b yftf^T' 
fi , U - M yffl««ft20Mbyte t U - F T ^ F 

8Mbyte fc ££fc-£fc*tj33. 8Mbyte<7)x-^WS & 

[0014] ««ia«sstfcuTii:, mmmm 

~xv^'y^ a >mm tm-ZbtzXiX, CD-ROtf* 

[00 15] 

[ wumm ixottmm) ? p- x f 
t^ya yft^T'ti , i imxmm-t^ wmm mm. 

0 &\ 2 0 P-X H*7j/ 3 VlWPKtt 1 # 

[0016] mfc<nimmx'\±. mnzowv- 
xHyyg y»fN=*5 we , miztiimei? p-x K-t 

>y ^ 3 y»ME£i§»#£ < . ^fim^X 7 n-X 

[0017] ^o-XR7y a >-»ffiatfc{tSIE« 
W?»jg»li, ? p-XF-t 7 i/ g yfjff 
* *HW-*BHt . ? n-X Ft'yya yUrfPt* 
ft Lfc*£\ IPSff^'lII-eS) 9 , ? n-X h'-t 7 i/ g 
0, fEI«frfcfEii£ilT^I>T-? 

a^fc 

[0018] WJM, ^ J: 3 ^r«*«»ff Kfi^T 
S3?£ tit & OTfe U , ?n-XFt7i/3 yftfmt 
Ite-f S F 777^ BfrttS ; t ^&»3t:lE»§gE. 

[00 19] 

[PS^S^&tto^K] ±i£Lt@W£*)£-f£ 
/_/>U W0':i,-. Ldrf^Eu ^di^Vif-:^' - 

x. mmmznix^?m&m^mt, m 
mtLfzT-^ttmm&mxim i smt-ti t«> 
o?n-xft7y 3 ywtitmmi wmm. tin 
1 , ummt , ?n-xR7y 3 y imp iz<m t § 

fiS ^ft fcjfc t X 7 n-X F -b >y ^ g ytMt^Ufft £ 
[0 0 2 0] fJffll^Sfi, y*P-XF-b-y^3 

& Lt #L ?n-XH7y 3 y«£ SSfrtS i b # «%:fi§ 0 it. S83t:fE«i§S{±. fi»£«tft^l> 
*«tffl Lfc*^tt±^ n-XK-t -y x 3 ylftf^^ltet 

[002 n it. ±aLtaw*^iigi-5!ttot. * 

iXt—-? WlHIi £ 5 3£f BIS* J£T* o T . IEI«* 

SKTmai L^Tfgt -f & tzfo<?>7 P-X F-b >y v 3 y» 
M7D-XFt7ya t^-S t S S SttCK 

[0022] ^n-XF^7y3y|Mltf 

-th ^<n\t^mt l x &him%mim& la ? 
p-x F-b -vis 3 >mw*wfifctz> 1 tfmi^ixh 5 

£ . mm JtilSttJ t ^Tlitt*%t±i § fit *££f ± ? 

p-xF-b - y x a >mmmti3i%^zb¥mft>frL 

I, fgfi&tttt. iilESIEi»&y'#»IEI»t- 
[0023] at, ±a^I«Sa?fiWSttot:, 

Bjtcffii-T^^^xf-;^^ mi. -mw^mmm 

t . mBmmzttiXT-fcvimm/ximziift 
omm±mb , mi%ii?zT-?£U£.mmxm& 

mmb-fhtzsbco? p-XF-b ^ 3 >-»#£Mffll-f 
l>SiJ«^St^ffi^, $iJ»St±, ^P-XF^'y^3 

yijfpt^st zinm- tJE tT ^ p-x F-b -y 3 

[0024] i^-C', $ij»iat±, ?n-X^7y a 
> i-^rrt^. H^fFm-SM I 'C*^>nrrJfc»*ISI*^ 
»Lfc«, ^ P-X F * >y 3 y»f|*BBfrtS - 1 A* 

mf^tth. &tz, %m*J9)vx*h)v*ixmt. mm 
^mmmzmti itzm^ui? p-x f^ v >■ 3 y» 

^^L^v^t^W^I> 0 it, lEIWti, 

3iiesiE»«f*^»WE#i«ftt"&i ) ; 

tLi. 

[0025] 

[»Bfl^ntft«^j] i4T, ^wmmmmmz-ou 

[0026] *^BH^«Sc7)mtJ<?)-fflS!cWt LT^t- 
^fV^lVy^JVtlAvM, UDF (Universal Disk Forma 
t) (:«Lfc7r^^yXfAtl^HT, jifEMW 

iE«#f*t^tT, jf«ttn«T-^«m^. auf 
imLtzm^T~^^con^mziiv^xn>m 

mbtltzib?)7T-i1~7-<Xmm (^P-XF-byi^ 

3 y) s-^frtjEtrsifflf'tsiwT&s. ^p-xf 
-b ■■/ > 3 >mi¥mmt ixa, ^-^izx ^x^u- !( 5) 001-351314 (P2001-351314A) tiffikWxth Z b , 3- — fti o-X F-fe >y y- 
mzlitu-X > y v g £M^L£V^ ^ 

[ 0 0 2 8 ] UDF (Universal Disk Format) b 

(i, CD-R (Compact Disc-Recordable) s WORM (Write-0 
nee Read-Many optical disk) . CD-R/RW (Compact Dis 
c-Recordable/Rewri table) . MO (Magnet Optical Dis 
k) , DVD (Digital Versati leDisk) %&>%MXt4T 

izMLxmmzam^m^y r ^ ^ 7 

r 4 ivmm^imth tz^im.^ 1 ot* <o , osta 

(Optical Storage Technology Association) \Zi.-oX 

[00 29] oi 0 „ UDFii. if?)*fcosa»& t«a^T 
y^mUzh^l(B±Tcr>M^mtmmtil 7 r 

[0030] uDF-m, ±%r-mmt ix. 7H 

/1/XyHJICB (File Entry Information Control Bloc 
k) tftt^bftX^i. WFXU, £X<7)7r4)VbT4 

x^i7T4Mi. -mmzzixzim-f&icRX'oh 

[00 3 1 ] UDFTIi, VAT (Virtual Allocation Tabl 

e) bm$iii-?<vv>^-7mmmix 

AMzUxM^M (Virtual Reference) CDtzibCOi/—?- 
yyfWI? (ffiSTFl^) ^WOSTTV^. IB 
HSifgT* h I S09660fc I, 7rf;^X f-i^lE 

iiffi#;±o# 7 t A )V*?t < v 9 v y * iftsr f > x t 
j:^TEfm^& j;?t^Tv^cotMLT, udf 
T"(i±M« J: a &{g,«7 H ^ * L X V ^ . VAT 

(i . f77^rt« ifcoMkpftteX' i, sat art , 

HtVATJi, VATfi9ftK£^L5?tVAT ICB£«fc-?T#Rg 
[00 32] UDF^fcUTVAT ICBii, IES«ft±tfif* 

tieii $ jutwiT f i-x < z b mm l>tlX^ 

&» VAT(±, a»cox^Xryh±fc4HWS#iTEaiS 
ft.T^&*\ VAT ICB{±, VAT(50X^Xf ^FUXFS:# 
X/C^& s LfctfoT, UDFTJ±, 7r-fM(5fii^ 
Jffi'CSBeSiifcfcL'tfc, -4iW7?4;W?4>-?:£ 
*^^Mt-|>^Bii^<. fiiRWtHiVAT ICB<7)^£^ m-M$. ^s.^titz7rAMzmm< z bvx% 

[0033] \iW\,z:mmth7r4!V^XTMziiU 

x. 7rAmmmi. mmm%mm#<?> i mh 

ami. (KIT. ^'UA-AtlBt-o ) fflitii. 01 fc^ 

[0 034] UDF(.-^ftM-£ 7r{/L> 7,T\A'C1i. -t 

lESS^I^^f^fv FxUTrtOBEAD (Begining 
Extended Area Descriptor) TEAD (Terminating E 
xtended Area Descriptor) fcfcfttil&VSD (Volume S 
tructure Descriptor ) (CUDF 7 r 4 )l y X A *r 

[003 5] UDFtM-fS7T4;t/yXTAT1i. IB 
ii^^T-^o»a^^'3'iit^ffiT\ fio-te -y y- 
a y 2: ? o —Xfh m X'li , 7 r 4 yUcilk 0 # < tz>sb Iz 
)'lt : K^vfii'Ui^^^ 1 . 5'fT^AVDP (Anchor Volume 
Descriptor Pointer) SrlBiii"l> Z b&M*bt>tlX^ 
S. AVDPii. t 7 y 3 yo5fcgf£(Hr?;?i:U:h#«D 
ffeII7'D-y^#-t (LBN : Logical Block Number) #512 

[0036] 0, ■fe^^512tAVDP36*ffSLTVVfL 
tf, UDFfcifWi-4 7 r 4 ;P^f AtSO^TfEfiiS 
#LT^*ii:!Wh6>6. AVDPii, EIM#:W^n-XF 
■fe'yyayifCio'r, LBN=256i7)-fe^^t, LBN = 

14. -fey^512fcfE3££tl£AVDPt± s aEBL^IStffiffl 
AVDPfi, #U i-AlEji^ («T, VDS : Vol 
ume Descriptor Sequence t lE^. ) ^^L^f^^X" 

hh» vds3¥(±, -fe^^5i2jai*t:iEas*ir^4. 

[ 0 0 3 7 ] VDSfcli, a-AflBtOtfi^CISI-fS 

-x-AKf^ (I4T. LVD : Logical Vol 
ume Discri P tionfcfE44 ) , 77°U ^-y a yffl^'U 
a-AfEj*4\ »N-T^3>-|E^, *^-T^ 
>• a yfEiii^W 'J Jt.-A'ff «^^-f < ^ a y|f # 

[0 0 38] ^-r^ai'ttt, iA-f^ 3 yi 
fe«^°—r >- a 2 o#S> |> „ H^^— r ^h>(: 
«4 , I E$*«fr±t'lEii S r - ^ wSK^itaT F W 

^WffifflT F tSO'< T-7>V?t> 0 , IEIi»« 
idiffflJ-^fr-r W'' F L- x//..;, fcttr F L- '.J %' ••/ 
h°y ^ btz b S S . ffi«4 t-r ^ v a 

yfi. VATt±oT»lSS*l.*. 
[ 0 0 3 9 ] VDS^t(i||7^-r ^aVtiS 

7\-f ^ 3 yt^42 Oc7)fE^#g*^T V vg. 0 
7\°-r -f 3 >-#-?•# 0 f&iltf, 7 r 4 
!±. H' s-^ < y h > . o^ ')HPg»I|4ir FL- !( 6) 001-351314 (P2001-351314A) ffsu ii^mM^-^4^ 3 y (vat) amt 

&. 

[0 04 0] VDStiSftSLVDJi. 7 r A -/ Hm^ 
(HI.T, FSDS : File Set Descriptor SequencefcfE 

-tr-y b^ft-^Sr^t/a^,, £ftefW9FSDSJ±, RDICB 
(Kool Director^ 1 n forma t i on Control Block) 'rtnl. 

TfcO, RDiCBtfi. Rim&TJUtlV^ 7tA 
iv%m<?)fflmtttix»h. 

[004 1]^7b5-ff'f y^'tjg LfcUDFtdP* 
Lt7r-f /k^f AT14, 2o«ISt&T-?ffji# 

-thtz.m>7 T A )V3Ly\- V\Vi> (File Entry ICB) 
t, 7y^;bflS? [ JlSyff (£Tr\ FID : File Identifier 

Descriptor fcfE1\ ) FIDtt, 7T>f;PX^> 

yiCB«»17b^7H!iUrt 0 Xt4, VATSr^LT, 
ISHSWt 7 r >f /bxy b y I CB£fg US LT^S . 

[0042] RDICBA>^#8g§fL*r -f 7 b 'J!i, M 

r 4 ;bx y b y i cb t J4 , ftffl S ft h 7 r >f <n 

X\^h. Ltztf-oX, ;«7r-f/Hy byiCBcvf^ 
(4 , 7 y /I^SgXIiSBR § ftfc t S fcSEflrt"* "TIE 

[0 04 3] FIDti, 7r-f;l/xy HJICBfcfeU 7y 
A b >J I CBfc i -3 T#{S£ft& 7 y -f ;H> b >J 
**l9ee07r-f;H:flLrv^. T4l-?byJ4, HI 
»7t^K'$>I.K, 7r^l'Xyi'ja i f^l/? 
MJ £ J&tci 1 1 "JIB?* !>« iflfc i o TUDFtC« 
LtzyrAiV^XT^X'li, 7 'JHfc7)|glfflii£flte£ 

[0 044] ifOjljC, RDICBtioT^hr-fl' 

b 'J ti4, 7 y-f 7txy b U ICBS#R3-rSfc«><7)FID 

*\ l- 7 b y x y b y i cb £ mn m^ttix ^ 

[0045] FIDfi, mm r ^~T ^a^l /7'P 
7^2 00] cr>£o%mm$:¥T->X\^, /Vf<y 3 

y* { l ^fffcS^- t ^ y 3 yx*hZipt>. 7tA>v 
WAIi. 7 y >f firtfc*t>t:ii»fiftaT b y x# 

200^mf^^ o ffcbOK, t-fVATSr#H3L, VAT£r 
[0046] J^W7r>f ;I^*x,W9&£. UDFT14 

[ 0 0 4 7 ] Ni, £-f. tV7^«IBIM^x 

yrm#g^ffl«£f£#£fi : <. ^kjjvat icb 

j&^SixTV^. VAT ICB^VAT#g^&£:fX&. 
[0 0 4S] *vvf#N.*Kti. +:7:7256«AVDP*r# [0049] VDSj&^ Jt-r- 4 v a >&m^-T * 1/ 

g yxhht\ 4 y 3 yxhhfrrmw 

[0050] gfcVDSi^ FSDS£#HB-f £ s FSDSfc 
(4. RDICB^^ftTfcO, fMCBfc(4/b-br-f b-7b 
y*%$ttT^I.„ /P-brV b-^by<50*U4, 7r 
-f;K7)tti?)lD^-tFlD^t3fiT^l.o 

[00 5 1 ] Mt, FIDtio Tl&SSflS/l— br 
WVDSW?— f ^h^75 ?&M>*-7- A 
is3ylz%r>X^&M-£lZ, 7rA)V3iy}-yKwm 

t^oTW^tl^-ii. VAT^^tT7y^^xybyiCB 

[0052]FIDfc7W/bxyb 'J ICBfc<7)|gfcVAT£ 
tWt* i t K J: of . 7 y ^f;bxy b U ICB#W£ *^ 
^ii^Jf^-T* ott, vat±t-7 rA)V^x.yy y i cb« 
T K ;i«C7 y /bxy b y 

I CB^'# ^i^t^tltzX o IzWlo ZbffX'%&o 

[00 53] L^ot, M^HVb-br^^byo 
+#S:S3e Lfci 1 1 J: oT7 y -f ;Pxy b U ICB«« 
Hf^BbofcfcL-Cfc, VATSSSE-mtfs FID&»^« 

[00 54] UDFtWtl>7y^^yXryAt"(4, XSJl 

^;b5 b cotiMMWi , fotzfr 1 7 yf'M, V-VyA 
b WlE««frT'* S *»tf> £ 3 fcffi 3 £ i: "FSB fc ^ 

to 

x, m3im.Lxmmt&. mcrVffrx+M* 
7f4, mm, mmmmixf~?m&Rmm 

LT. rV7^^«^M-tl>^^^§CD-R (Compact Di 
sc-Recordable) IfffltS. 
[00 56] r^'^/bxf-;^^ 7 1 (4, S^ft^gfft 

t^sfta lot, i o t^mmm^zmm 

mtmm^-Mmm^ (Image Signal Processor) 1 

it. Sf^/WfW^7 l ^mttf^M 

tmmmznLxm^m/xnm^ t mi a op < o P ti 

cal Pickup) gP13t. |«ajLm#S:RF«ia-fSRFjPI 

zm-t-tr-mmimm 1 5 1 , ^-*'fi^»i^ 1 
5 t <^-tt*^^-c# b 7^ $ij»t 1. tfc^r 

T-n^'fi^^ 77- n^"7 ^ 7k-7Ma^ 1 6 t , 
ill 7t. 7t"yb;b^-7«[HK^$iJffl-ri»7b°yb 

)IV?AJ<1 8 1 , 71x-y b^-7Wlft^^$iJ0-fl>7 

Pvbb7-f^"i9t. opf?i 3mmh-yxmmi- :( 7) 001-351314 (P2001-351314A) h F v -y*vy F y-i 0 t , X 

A^jNuS&fflflH- &7*-#x ^4^2 it, fa 
?«fESffi*&ffittnr£xt"y f/l^-? 2 2 fc , opgp 

1 3 mm%w.oymnz^m-$h7,v 7^-^23 
t, s»^ttffit--s.fi»«s^ytf24t. #as^M» 

-fl>M«2 5fc£«;L, IB»«*2 6^tT. MI 

[00 57] SftSBl 0t4, JRO&trixy 
Xflfc, Wfff^«-fl>1t#$^*^ (14T, CCD 

) £, y-yroyf/x-frv (tir, s/Ht 
iaa«liI»t**LTv^. ccDii, i^xaw^s? 
ffi^fcffit&f S/H[HB(4, ccD^^affHt-^-'fy 
S. A/D^gt0|®J4, S/HEK^COMfftfl^TV^/l- 

fi^ t $zM l , wtfi^i »a^ 1 1 ^ t 

[0058] H«fi#8t*flyia5 mi cpukibms 
tit, mtmi ofrt>cDTi??mm^mLx, rg 
wi-ta^g ■ mm^to&Bmm. *w f 
rfjyxm* 7 we, M>mimm, jpEGjrai^a^ 

1 7^kffib%ti&. ttz, mmmmnmmi 1 
(4, jpn,feB*^*ajsa!i 2^tffi^-rs 5 

[00 59] ^Sffll 214, PRfefi&ftT -f X7V-f 
(LCD : Liquid Crystal Display) X'h 0 , Milt^ 

a«Jt^^H«ft-f ss^-i, . 

[0 0 6 0] OP (Optical Pickup) SP 1 3(4, *fftl-y 
X, f^4":*-F (LD) , I,- ft- F : -> f 
7* Ft4t:?FIC (Photo Detect IC) , ?\-7 
^ff^K*t-CRF^If?14^tm 

■ mmm (decefmw) , f^st^wftaffis- 

Srf F^F^f^') fiW£S^Tfel§$*2 
6 tftLTr- 3. 
[00 6 1 ] RFMaail 4(4, 0P351 3 *»^>*5lffi§fut 
b-Ai^-f/k IMF, *>fVfrfe£4 8jRJ&0fM' 

5~) , TE ( h77^y^X7~) , MIRR (*7~) , 
ATIP (Absolute Time In Pregroove) , SE*t±ft^# 
com^^tt. RF3MgE14(4, £j£Lfcfl#0>3 
*>, FMDT (Frequency-Modulation Data) , FMCK (Freque 
ncy Modulation Clock) , TE, FE£^-;f;ft-^ggE 1 

gjffll (OPC : Optical Power Calibration) H^&X/U -fjm ■ mmwi m*&smm 1 eb* u mirr 
[0062] ^--#'ft ^jgtga* 1 5 (4, RF^au i a & 

£>i?)FMDT (Frequency Modulation Data) , FMCK (Frequ 
ency Modulation Clock) , TE, FE^ATlU MMW>2 

[0063] T1-Vf7 A )U?Wm 1 6(4, -tf-^'ff 

^■mmm i 5^^^#a-9--^$tj»ff^^r-fnx 

fI^£4j£LT, Xfy»F7^A18, XWFF 

[0064] ffWISP 1 7(4, 0J«2 5 fcfjffl^il 
T, RF^agEl 4^4W0PC, DECEFM^ATlU CIRCr 
3— F&tfxyrJ— F, fXf5fy\ ADDrr'3- 

k, T^y^buit*, ^y-y/opc^o^a^ff 

[006 5] XVyYJVYU^l 8(4, ^ 
/W^Sraap 1 6 A^ft^fcS-^TXUy F;l^E-^ 
2 2«|lBBtMaM-*. 

[0066] XL- • Kf'-f '<1 9(4, T-t-U?7 4}V 
[0067] F5^>-XF74"A2 0(4, r~tn^7 

-f/^jtaaasi e^^off-tt^'v^op^i 3^s» 

[0 0 68] 7*— *Xh'7-{A2 1(4, 7tO?*7^ 
;W^»agPl 6A^<7)ff^fcS-^T0P^l 3^IBIiffi 

4^T, I— ^'O«*ifflS^$iJfflt-|> 0 
[0069] XtyFV^-^2 2(4, XtfyF^h'7 

[0070] Xl>-yF^-^2 3(4, Xl^-y FH5>f^ 
1 9^4<?)ft-^ta^V^T0Pg|51 30X1/7 F»#^ff 

5 . 

[007 1 ] $IJ»IE2 5(4, &nm^7 5 tzfoWu 
^^mtthrtHTyAji^Jt. VAT ICB73.^'# 
St - 9 * -Wzt^m h 7 - 7 x U T t L T WSRAM 

(Static Random Access Memory) t, CPUt^ffii, VA 
T ICBCOMftU SWAT ICBc?)«}i^&$IJ»tT^I» 0 

ttz. 0jfflia52 5(4, zmimLxwmti,. 

[007 2] ZZX\ SRAM(4, EiMfti^ 
tttffiS^fcVAT ICB^-B^WtSH-r^f^Ilit L 
Tffiffl§ilS 0 DRAM(4, 7r-f^f^^h'J 
OJgff, BSD, ffl^tCff^T-^^lSMif^ilSVAT !(8) 001-351314 (P2001-351314A) F VX t <7M&f—7~j\f* WRrytfrA+jMi* y 1 
[00 73] ia««*2 6(4, UDFtcJpft! Lit ~7rA)V 

CD-R (Compact Disc-Recordable) X'foh, 

[0074] ia««*2 enwrnm^mAjb^m^^ 

?. d4(4. ia««*2 6^T^X^HffltMLTM 
MfrL^fc^Mrffi^LTv^. £fc05(i. 12 
4 «»r ffiia t i> (t ifa? ftJSffl! LT^ L fc & 

[ 0 0 7 5 ] 04 t=^?t i 5 fc. K««*2 6t±. 
— -V U 7'V— >- 3 >WM (PowerCariblation Area:PC 
A) fc„ Tn/7AV^^yNffli (Program Manegem 
entArea:PMA) U-M >Hi$ (Lead-in Area) 
t , is-7*A->ns ffl& ( Imfunualioii Area ) $• > 
*LTU£, 

[0 0 7 6] St, ^«fe^llSrtl5t7K-rJ:3t. ^ 

mmt ix^x bmmt. mim^mmmRx/m 
[0077] m4&tfm5izfmx-if;Zh.x^&m® 

i4, 9ZBmvfctZbZirslX^&« 
l 0 0 7 8 ] tX t-fBtfli, 1 0 OlBWt-f -f s' 3 >• 
t4HW W-f^a M4 , U - M 

-r ^ 3 Mi, ft/hT 1 7 U-l±xm$LZtit1)K 5 
-9-7^— f v s yfofrffl§tu l a i/ 3 > 

(4, sefc3 7U-Ate4MM3ii.Sfctf>, **1 5 71^- 

ath Ǥni> . iflt^t-f -f >- h y $-\m ixm 

[00 79] li« J: a C««Stefy?iWf;W 

l , IBfiS* 2 6 § ilT V > 5 ft^iSffi-f BIO 

[0080] r£2*$ft 2 b «?) f/ x.'/ isrfffX' » ^ Kit 5 i i 
tz V-VYA Y comi , OPSfSl 3 CO]/ >X%&%T 
MibiU. L- > X)t'TiftA"',-))Oi. Hin (Photo De 

tectio izk^xnmmiz^miixwmmmi m 

T*y7V >rBtXf*-A> Y 8o^*imf9rS 
Off^^7=r-^XX5- (FE) , h5yJfy/X5 
- (TE) , 5 5- (MIRR) s ATIP (Absolute Time In P 
regroove) . Kffi LMl^^ff ^a^gSffifflfci 9£ 

[008 1] Jfiftt, RF^JIf? 1 4T3*tf>£>flfc7 a— 
*^X5Hi ^-tf'ffWISPl 5 (Digital Servo 
Processor) fcTf#tt£t®S£:fl£f^ T-fVtXy A)Y 
9ymM\ 6 (Analog Filter Block) 7*- 154. m^Lt£VM\3a)VyXWm-7*-i]XriA 
4^±T™^f»L. 7=r-^xt0-f^^«iEi-^ o 

[0082] RSifc, RF^PIgtf 1 4 T''^ A> flit 
Jfy^'X7-(4. ^-^ff^IIgPl 5 (Digital Serv 

0 Processor) tTAQ&frSrlXO EfJ^fl. fv^7^ 

1 6£»^K h5>y^y^K5>fA20fcA*S)h.*. 
F5 7^y/K5-fA'2 0(l OPgpi 3ff)U>XmW)b 

[ 0 0 8 3 ] t . RFMiaS? 1 4 Tmhtlti h y 

yxx.y-n. t-m^mmmi5izx\)cmmM 

■TuXy A lV9$mU 1 6^a>9, ^7b'F5^U 
9tcA^J^^o XVv Y- YJJrtl 9i4, 

opsu 3^ft^iE«Sfr«@^iiit^ 
»l, xb-.yHft^rn^fsiEt-^o i/-?»ftmz 
{4. h*Me»co«E*^ij*^aaawtJn^.s 
r t k j: -o t ® m m iiZ x v ■ y v ^ - 9 i: mm i x \ ^ . 

[0 084] byv*yyx.y-cr>kC& 
ttZMz^yXcDfrtfWjftlzmMZtil b y -y*y? 

[0085] RF^ilgP 1 4frt>ftjj%ilimmWcDK 
SmMhtoWim ( S y ~ ) (4 , OPU 1 3 r- y y 7 

zmmimizmitiztiifzsb, cpu(4, s?^*-) 

[0086] Xb°> H;^-^ 2 2»$lJ«(4, ATIP (Ab 
solute Time In Pregroove) %m ^Z^Y^X'frbflh . 
ieSMfrfc«#a^iXTl^7=r-y7> (Wobble) ?ft 
Bf (4tl £ Ktf L fc» t {4 , &tr ft £22 . 05KHz« 
»T-+/-lKHz«FM^ia(Cj; 0 , B#^lf#^taiiSilT^ 
SIS$tLT^|,«0{4, Bi-Phase^tffl^^ATIP (Ab 
solute Time In Pregroove) fc Bf (f fiS tiffllfflfch 
6. 

[0087] 7t-*^tF57^y?>*^tt^J: 

# . rf»ise 1 4 Ti4 . xtiZiLtz sm^m&yim 
^h^^t-yXiummw^fit, mwm, at 
ipt a- Yiffisii. *>mmfc\zm^th 9 o v ?m 

^ (FMCK) tB$r a 1'lf# (FMDT) fc LTJX 0 EiiS^S . 
[0088] FMDT(4, ^-^ff-^MUSP 1 5 (Servo Pr 
ocessor ) \,ZXj<tA TCDmim^m .mhTYVX 
t ^<?)ffic?)#SB'hf fg t <l/>0fS» =JX 7 IZ 

[0089] m&Lmimui. ?mw^ 1 4 t-c 8 ft 

iXDffiL. 4 ay4*f-m^Lizm, EFM (Eight to !( 9) 001-351314 (P2001-351314A) Fourteen Modurat ion ) im^M^)tt ff^flS 1 
HzW&Ztl&c m^mSMl 7X\ CIRC (Cross Inte 
rleave Reed-Solomon Code) tS^Wdt-^ToTFJT 

[oo9o]int, m^mmz^xmm-fh, m 
&m^xn. tnmzv-^A ymm^y^r-v 
rz&miTMiptfmzmiii-t. set, wbfrhx^ 

y^lVA V~7 H > a >'2 (Special Iraformation 

2) wstfj-^ajt. 

[00 9 1 ] 06(C, y-F^yf!«fc»^£*rO'> 

hmvayyy-KmMvM^^Ltz., 06fcfc(t&7 
u-^^ftyy-Mztez^y^jiAyytx-y 
a>imm$tl. ?V- (N+10) ttiX^-f 

^yt/My7t^-XH>-ti<7l/-^ (N+ 
1) ^A, (N+9) , S.y'(N+ll) fr^ (N+19) 6071- -A 
£{i 7 --?;!/ ? A A 3 - F frWM S iiT ^ I. . 
[00 92] 107U-- 

4 v 7 * ^ - ^ 3 >m®ai , ian«*^ y - im >ip. 

Tmffi£ft!>7l— (N+10) fcHBSSfli**?. 

s^/M y7t^-y 3 y2 sat & 'J - F A vw&n 

mimwmmmmt ixf^m^xim^iix^ 

t. 

[0093] mm. wmwifflm&Zifrt>2toi 
3 > 2 (±, ^t\mmmco 1 o o 2* 1 1 

fP%mX-ltz9 7*4 9#t u3fftP H 1fPE£T^/Mt 
t^ff^iaiiSilT^I,. r 9 7 : 49;00j fc^-g 

nSISfifffc&s riooi 0111 0100 1001 0000 0000 j t lt 

[0094] :«^^Hy7t^-y3yli(: 
*TO >S If » , f aiMft ^lisijt- & tzltxnWSM 

(4, ^tt^-Fic^-rs^ hxh7f^w 

- * fc tewl^ ^7 - ? fc £ t-7> fc LT fftli 
LTV*4. ?A FXF 7x^(4, »E^f*?)t°-y F^ 

r^yshvm {%) = or-tv* 

mmmx% 9 , zcoryy* f una, ib4»ei* 

ie««*« u - fm ymmcDrmim\mtttfcix^ 
tbsffiztvz^i. zzxii, mryy*hvmz^ 

[0101] my^miv-^&^tmTkMknTyy* 

F >J ffi ^Mffi £09 fcSrf o 0 9 & i o iz . 

«ab^f- -f ffi^t»E^f*oTi-y^ r- vw&am 
mttzhz. cn-mm^v^tT^yizmmziiz, y- -f FXF7T^mt£trn^„ 7^bXb7fy't 

^-^tlBfifi^i- Mx«'07 trsrt J: 3 

[ 0 0 9 5 ] 07 (a) tdi. YSm^fr^iVZ^h « 0 
7 ( b ) {±, 07 ( a ) cOEFMfi-f-^Stfit^llitWR 
m^fr^tlXV^ a ZZX\ JJhXhJT-itfcfc 

^tzMmm^iL ^mmmtxm^m, m&x-em 
m (bD jgjsa. p Wt t 9feAP£t**£v^-efEi£3 

[0096] ^t, i^— f aj^cogaiffi^^^f sfcft 

CO0PC (Optimum Power Calibration) ftff^fi 1 ?,, ±3* 

mmx-hicoizMLx , opci&m±, 

mixff)v — ? m^mmm^n as-f s fz^comwxh 

[0097] 0PC(i. PCAOxX HHWCfT*>*lS . rX 

h^IJiti, lOOfflwt—f-f^HytiHWSn, 
Sgfc«fc*rCl 5ffl«07U-A(;*»JSfLT^S. 

5ztX\ y-^mtsiwmti. 

[0098] ^fltwt{±, I— f aj^J^BrSoit^feS 
> > ^ b y ^iisu. a«i:-ti. r^yy b u#Mg 

[0099] ZZX\ TyyXhVmtli, 3TPit/Land 
ILHOTM, MTcDrt ( 1 ) lzJ:^X1t&Zti& 

mxfoh* ryy* v vm%\Lthmzm^tihv 

[0100] 

-liT-ty^) /HTjgfi- ■ ■ ( i ) 

«*SS. 01 0tSLft7y^ F yfltiaii^'-y^fl 

ia»^' >y < #s ix ^ 

[0102] ^cotzib. u— f \a,jicr,mmmim&-ti (ft 0)101-351314 (P2001-351314A) h y . ^immzx y y- ^^vmmki&t'n^dk 

ty E£ffifcLTfflE£tiTU&#;^-?£l£Si=L 

xm&m&fr£9mLx^&. 7yy*Fyffi«g 

[0103] PCAco^^y bSiSTIi, opceojiitfcj: 
D , 4 is a >t*l<7W7rt-f- 4 y g y# 1 

y#&9^.fc3*U»±5fc:£-?T^$, &Hk opcHt 

o mzii, pcmmm^-f- < y a ym^mm^r 
y^~T 4 y a y*y~? Lzfr^mminmhti 

s. 

[oio4] mmzw&^mLxn. sun^zmm. 

-9-^T"CIRC^EFM«xy 3- FWI^ft^fcfeiy t°y 
FJBfRto#g&>~ ?<7)£M ■ mWlim (DECEFMW) . 

i/-vmm<Mmmt:m- f-xf 7-fyy m^t 

[0 10 5] i<50t#ATIPSrf'3-Kfr#^I.FMDT 

[0106] ftfcJW«&»TI±, a^^n-Xtv y g 

[0107] jilEMIEfiSft fc*f LT t a 
£ L3rvtfft£ s ^v^iiCD-ROM^j; 5»S4gftl 
£LJ: a fc-t CD-ROM-cfBR'JBnBt-f 
tot u - m y#i«fc y - f F#?«fc £«it?fcto 

W7 r 4 -*-5-f XMa ( ? n-X F-fe yftff) £ 

[0 108] *^o»S^Stcfc^^T(i. I«7r 
4 -t 5 4 X»I (^n-XH'yyg V) * JfefHcjE t 
TfflfflH/T^S. ?n-XH 7 y 3 yfjf^$ij«fc t 

y y- a ygift it, ^ Wfc & ? n-X F -fe -y 

y a y mftvwm & Tffmmm^^ vyhrvyixm 
Tfit&zb. tiyyhwymruz®, ?n-xF 

•fc-zv -i y#&ft^fT^fcto?)a-HF(c _t o-C ? n- 
X F'-fe -y y a y|»»T«K£ilfclgH~ . SSft± 
tlSgt-S %comm ft o z fc . if^n-XR -y y 

a y»f^ra^ -cm -??yy ^y^zmmmmm 
tmmm&Ltzt^zii? n-x f^ y y g y»# £ 

[0109] HttttttofcJi, fy^fW^ y l 
ti, ? o-x F-t -y y a y|fj#«llfT#SK£ft-£. fc , 
SSL^^J5rt#*f5 £ fc t<o^£fr 
v\ tfflU^fiM'^ySrff-f i -5 ta- f fciffiart [ o 1 1 o ] £ . ? n-x F-b 7 y 3 ymmmm^ 

WRZtiXfrh. ^n-XF-fe-yyg yftffcOiffl^-T" 
flUfcf 58-^fcU 5HM^y^W$ti-&t 
^yF^y£Hfe-fi> 5 
[o i i i ] at. su^ffi-fey^tfev^T 
§ til, t , ^ n-X F -fe y y 3 y »f^^ -ceo 

[0112] ^WM^mmmmt Lx^tf^^x 

i-MX ytf? n-X F-fe >y y a ytt^^ff -3 fcl^M 

[0 1 1 3] i-Hffci^Ty'-MX^XWl (^n 
-XH^ygy) WSlfi^SB^il&fc, Xf77S 
lttS^T. SIJM2 5{±. IBii«*OPMA (Power Man 
agement Area) fc»^ai;ilT^£*ST0CHSffi1\ 

[0 111] ,1ji|M^2 5i,y Xf ^7S2!:ftHt, Pf 

[0 1 1 5 ] rfiljffll^y -ti. X-r-vrS3tfcl/>T. S 

£^iifjft»SL. ^n-xF-fe.yy 3 ymmfiow 

[0 1 1 6] 5ii, Xf77S4CfcUT, € 

iM^y^ffS^ifc^^ws^fia . Sfgtf'^y^ 
ff § ^xfc ; t zmz L fc^, xf v r s 5 (ctj v , 
^ n-X k -fe -y y a ym^cofm & Tcom^miM^t 

lA^yh^ym^^o, 

r 5_»4_»3_» 2 -»l-*^n-X4»J ^«^^W^ 

[0117] Xf77S41:fcUT, SIlM^y 
imZtUi i t jWiSTl* =5r^^±, Xf'y7S4ffl 

[0118]^ ^^(c^ftttfti^y^ti-'TS 

IWqftfBSnfc^, ?n-XH7y 3 yiM» 
^r^j; 3 fct-WI, PRIi'Xf77S 3*^gyii 
1", i^l±? d-X f t -y y h yif^J itt L^^ J; 3 
fc-f & i fc (c ± . ^n-X H-fe -y y a yiftft+cSfc 

^ n-X F-fe -y y a y«>Fi^-^ \°\Mtl . 
[oii9] ffi?»*%fB§^imK'^^y FX^y^' 

jEStffijfL, Xf '77S6MWn-XH7yg 

yft^lrlWtet-^ . ^ n-x K-t -y y 3 y«j#^lfW 
s fc , $ij»2 5 ti, fetot y - F*r^ F««^««a 

i^fc^y-FT^FfflisStii, ^T^'nffl 
to$^SJ;3^ff$g^«atix^o 

[0120] y— ft^ bwm^^m^^m-tt 

fc. xf77S7(:fcuT, O-VJyffl&'^W&b 

tmhtil. ^ifiiXr-yXS 2tCj3V^r^§tLfc 

[0121] y - f^ yfi«^«i^$7ir-£ t s 

$iJ»Sli2 5ii. Xf77S8tfcUt. ^n-XF^ry (a 1)101-351314 (P2001-351314A) [0122] ELknz o *wmmm<nim<n-m 

f$Mk LX^ff-J^iVX^ViiXyl ii, ^n-XF 
-fc >y y a y»f^lt^'£§*£ftfcllH^ Bf^Sat 
?n-XKt7yg y|OT£ll#rtl.»i. 
LTSSt y^x^/!^ 7^SgftMo; fc * 
f^l»», fi»l^y^2 4fcJ:oTf|»£Mi 
LfcHifcii^p-X K-b -y y 3 y»ff^ffi3*v^ -5 1 
■f S J -5 T , ? P - X H -tr -y y a V «HW fclffi 

4t^o-XH.yy 3 > «5fcIH*R££ fc V ^ h 

5 X;Ko?tt£ ffiktt 

[ 0 1 2 3 ] 3fE%HHf±_fc^Lfc*tt[«JKSlW*t 

Ht=i3 \ vca* wsGsantrtB-c* i, ^ t immx-fo h . 

[0 1 24] 

st lt Mite j: -5 t T- ? oiaii^ff a mmmwx 
t , mmntzT- ? zmmsatemm i^im t -r 

P-X K-fe >/ y a yfHWJWf-|>$iJ«¥K 
St SftS&frfclS CT? p-X F-fe 7 v 3 yiMt^il 
[0125] lit", fWflJ#gli , ?n-XH?j/a 

y »{f & ggrr £ t cofs-^ £ am t x frb mmm tm 
^tffe^s. tfc, s!S3tia»ga(i, ig§&£t&ifrt-& 

IW'tvMili:!-;-!":, . .t.'lf.t!I i i \: . &m4m5#SFi#t 
S-«aj Lfc*!£fcii? P-X H-feyya y»^^r^L 
&^fc#*7%il*. y :du" ! Vlh, 
ffi*&y'«Mia««*T-* 5 i fc . 
[0126] Lfc*^T. ^Mf^^KSiSgtcJ: 
fltf, ? P-X b'-b: -y y g ? n-X 

Ryya ycoSM^ZE^ fc V ^ fc b ^ X/V^ffctS: 

[ 0 1 2 7 ] sfcfc, *^HJ1(Cffi^*fS»^{±. fBS$ 

#; t** t T^iaii t; i -5 t r-^ mmm 5 mmu 
mx-foox. mmmzm-XT-tzmz-. w&t 
fitzT~9^mcon^uxwm mmtthtztbn? 

P-X H-fe -y y 3 7 P-X H-fe -y v a f»fNC 

[0 128] t\ZZX\ 7n-XV^'y>-a>mmmft 

■th nemmfstm i x & h mgmim&\,t3k. ? 

p-X K-fe -y y 3 Vif^iWI, <I fc #W^I> . 

Mmm&xmiz&^xmmim&ztifz^zii? 
p-x H-b -y y 3 >mmffl$ki%^z kimft>ti [0129] Lfc^T. i?fflmm>mmm^ 
#ur. ? p-x H-t >y v 3 y«rf^tf a ^ p-x 

H-yya y W^lfe^^ fc V ^ fc h 5 X/t-W^ £ 

I o l 3 o ] ifc, *fKHtffi*r>'*5';^f-^^5 
J±. Jtft-tSJUft^St , jffStfcHftr-^ 

zmm-tmmmm®t . m»mmzMLXT-^^ 
T- 9 m>£$mxm& tti fc^o ^ p-x k 

■te v v 3 y»ff «r$IJ1fltl.0Jf»Sfc ^ffix . $[jffl^S 

a. ^ p-xK-t .y ^ g ymmzsmt ^tumm 
tx 9 p-x H-b -y y 3 y«i^* mrf s . 
[0131] SW^gii, ^p-XK^.yy 3 

atfcft, ? P-X F-fe-yya y»ff £ fc ^ 

ifc. Sify7;Wf;W^ «» 
¥^«»^^tU fcfc«^ti±^ p-X H-b -y y g yft 

[0132] U^'ot, Xmm&TitfJUXi-JV 

XXyteiMi.. 9u-x H-b >y y 3 yij^^t^f 

§ ^ p-x h -b «y y 3 >ff&Slt&F%k fc ^ o fc t- 7 X 
/K^Jfe^* Hutt £ £ fc 36*nTI8 1 =5r S . 

[[11 ] UDKXMHX. 7r ^ ,1 i, 7^rMZimX . -7 

(JST, ^Ui-AfcfBt-» 

[02 ] UDFti^ftll-tS 7 r A /UisXfMzmi 7 r 

jtuois—rimt: m^mz^tmxfo i , 

[03 ] *»B^HMc^FJfc LTStfy^/Uf^ 
*^7«llt^t7"n >y ^ mxh h . 

[04 ] ^wmmmmmb L-citfy^wf^ 

WW Lfc fc ^ «WBffflS:^'tBfHia , Cj> S . 

[05] ^mwtvmmmmt Lx^t^j^^x^v 
a * yxmmztiim»mfcitmfc%mztt ltiic 

« Lfc fc $ ««fffi£7j^!IMT'* s „ 

[06] ^mcommcoB&t Ltitfy?/wf^ 

[07] I7(a)li l^iaigjStioT^b-f-SEFHfi^ 
«3HS*Stt@-C*0 . 07 ( b ) (4, 07 ( a ) X)EF 

[08] *HBH«Sdt«JBffit LT^-fry^/^^ (S. 2)101-351314 (P2001-351314A) l>, «ftWIWllrl5. i 

[Hi o] ^wmmmmmtLXT^i-fjf/px^ wmmm. 15 -9-- 

5>f^ 19X1/7 

[sin t^mommmmt Lx^,tT^?>vx^ ?>r^\ 21 7*- 

;^^7^1EIM#:tSLTff-5^0-XF-te-yi/ 3 > *-*\ 2 3 XV y 

[012] ii^mmmn^ ■xm^a, ■? -)-? i vm^m^, s I o erafff, i i phi 

2 H^gP, 1 3 OPgfl, 1 4 
#fi#*!SI8ff. 1 6 

immmK is xtvKvi/K 

K5-f^\ 2 0 h77^y/F 
fiXYy-ir^ 2 2 Xt'yF/k 

k*-*, 2 4 mmm^y 
mm. 30 kyxgp. 3 

2 S/H0KL 3 3 [01] [N2] 
(ft 3)101-351314 (P2001-351314A) 

: ! / i v 


• • 4 3 2, 1 . 
! i ! / !! \ 
- \ 

| M -T-f>3>=57L/-A | 
1 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | WT-7-<'5'3V=17U-A 31 4T 5T 6T 7T 8T 9T IDT 1 IT ( b ) RF (8. 4)101-351314 (P2001-351314A) N 
N+l 
N + 9 
N+1 D 
N+l 1 
N+1 9 
N+2D 


^ m ~yy * * -is j v 3 


N + 21 


/-^hUlkl - I-' [01 2] I Tocmffl?5erh - S42 

I y-h^i-wv j~ s43 
I ofefflbaft | 

(a 5)101-351314 (P2001-351314A) 
(51) Int. Cl. 7 'MW FI 

H04N 5/225 H04N 5/225 

5/85 5/85 

F ?--£,(##) 5C022 AMI AC01 AC11 AC31 AC69 
AC74 AC78 CAOO 
5C052 AA02 AB03 AB04 AB09 DD09 
EE03 

5D044 BC05 CC06 DE03 DE12 DE17 
DE23 DE29 DE39 DE54 EF05 
51)0' 10 AA01 BB03 CC12 1)1)03 (i(i03