Skip to main content

Full text of "7 Childrens Songs, Op.61"

See other formats


1. Havet. 

(Nordahl Bolfsen.) Allegro molto marcato. SANG. 
PIANO m f 
& 
5 
Skjaer og 0! 
3t ^ Hav Off SJ0 

R ^ P g sta-cfigpaa (I0 - *ren trom - mer; P. ^ 

lo - sen lig - ger med flag paa. top = P p "r 

:d flafic uaa. ten 


u - den - for 
en og 
m 

i /=> 1 J koin - mer. 
crew. 
luk - ker op crem 


or al «=! 

& t j> .h ji 1 le ski - be som 
2 
^ 
M } Ska - ge~rak. man-ge tak! 
p p p p i ? " 

du kan va- ske cm kin - del; Is- hav, Nord-sj0.At - 
-0 
2 

^Ep3 ^ s * J 
lau-ter - hav! Sne og skod-de og grund og grav al - le at fin - de. 

P 

I Ud fra Jed, his og fred 

eei-ler de nor-ske gut - ter; pl^i-er sj0-enog pas-ser sit, en - ten lia - vet er 

i Maat el-Ier hvidt; sei - ler til li - vet slut - ter. 3 2. Sang til juletrseet. (l oh an Krohn.) SANG. PIANO Andantino sempHce. P 

z Mr 
\ tar 

Je m ne, gilt 

ste jul 7 
sus - bar 
i 1 ren - de 
i et 

net for trae, 

frein 
tal p god 
med 

te $ dag! 
land, 
mor 
el 
si]) 
saa 

^ kom 
sto 

man i ? £ i_i men, du, 
re stjer 
gen af ^ * ^s som vi 
ne Vor 
ten vi ser 
her 
sad p p $ saa gjer - ne, med 
re taend - te; den 
her hjem - me,- vi 
g 7~ skul 
kail p s ts 3t ]e - lys og med 
de vi - se vor 

hans bud og hans nor 

joid, 

mil ske flag 
at h&n 

de ord, og 
den 
vi halt 
lil 

ved, 4 
l top -pen den 
le Je - sus til 

at al - drig vi 

ritard. 
n [ J P p a tempo 

n\ pp 7nol!o t ira w* 
blan - ke stjer -ne! Ja, 

den send-te. I 
maa glem-ine. Naar 
^ 
k * ver 
dem den maa skin - rie, for 
stjer - ne - glan - sen gik 

stjer - nen skin - ner, oin den skal min - de os 
eng - le - dan - sen om 

ham os nun - der vort 

5 3.Lok (Bj ernson ■) Allegro leggiero. P SANG. 
PIANO Kom, buk - ken - til gut - ten, kom, 

j> J» j ) kal - ven til i m nior, kom m 
mjau - en 
m de 5 wm kat - ten 
m *}■ 
± 
£=£ I 5 sne - hvi - de m fen t m i^jj skor, koin, and - un - ger fen. ^$m gu - le, kom 
* ^ ritard. 

j-. j^ J> * *&>. 3 I 
^ $ 3^^ frem i - fra 
§ F S ff tempo 
e skju - let, kom, kyl - lin - ger smaa som nep - pe kan gaa, kom, 

~ a tempo 6 & du - er - ne *i_ 
s p 5 m mi - ne fjee - re - ne fi - ne! 
m p gnes-set er & 3 i e vaadt; men so - lea gjflr godt, og ? tid - lfe, 3 tid i % 

* 
er ^* 
« in j 
f 
det paa 
i ± i> j) n som - mern, men 
i 
r g rop paa j* 
^ r 


h0 - sten, saa 

f 2 ± i Jk kom - 
£ 
7 4 . Fiskervise (Ved Patter Dass.) Presto con brio. SANG. 
PIANO. 3 ^ h#n - dei of - te, du ka - ster fra 
tof - te 
s z j 


^ i m % i 

wm 
fcE* £. ryk - ke med an - gel og snor. Ti 8 

m flyii - dren, som ? 
^m lak - sen, hun bi der ej strak-sen, er hel ler lidt 
r m 
^ i r r t i i i r 

m B r 
y 
^ 2 i sen. Jeg kjen - der de dren - ge som p fc sid p p det har laen - ge, fik 

/; r/7. e dim.poco a jjoco m Z 
l al - drig et p ^ ben. Naar sno ret er run - den og ^^ p san - ket til 

/ 

* rite dim.poco a poco r zn i § ^ T* f 

i rifard. sempre 
m 


m bun - den, staar lyk - ken hos 
Gnd. Han p # S 1 ver ei skar - net; kast 
i 
* 
^ 
s f r 3 
rifard. sempre % 


r 
r 9 Andante. Tempo I, 
der - for kim gar - net 1 su navn 
3> 

m i 
an - gel, 

ud! Gud sig - ne din 
1 
1 ft 
■ U 1 1 i 
2 r\ / ^ § Zi r r £ 
f ^ den har nian - gel paa 
i t torsk el - ler skrei! 
*^# s Cg m gid han maa ™? f - re til ■■ j . j j ^ 
6 
Z£ 15 ?•: 
^ dig og dit 
t sn0 - re den i ^ lev - re - de 
f=* sei! 5 J 

fi 


m fi 
i I 5. Kveld-sang for Blakken (Nordahl Kolftcu.) 10 SANG. PIANO: Allegretto . 
Fo - la, fo « la, 
Far han ka - sted 
Fo - la, fo - la, Blak - ken! 
frak - ken; 
Blak - ken! 


? Nu er Blak - ken 
Blak - ken kan ei 
Gaar du ind i 
% od og tratj 
;a - ste sin, 
stal - den din, ^m 
Blak - ken skal bli 
svet - ter i det 
kom - mer ves - le M p ■ 
god og mat. Aa 
gam - le skind, den 
gut - ten ind og 

» 

m fo - la, fo - la, Blak 
snil - de, snil - de Blak 
klap-per dig paa nak 
ken! 
ken. 
ken. 

m Uf, den lei - e 

Snartskal Blak-ken 

Ser du gut -ten 11 d §m it I 


bak 

so 

smi 

i m ken 

ve 

le? og den Ian - ge, 
Ik - ke me - re 
bo - rer du det styg - ge bei! 
slit i dag, 
bud han bar? 
i Den var rig - tig 

ik - ke me - re 

Han skal hi] - se 

^Pi 

i dryg for dig, du gam-le, gam-Je Blak - ken. 

sa? - le - gnaglOg ik - ke me - re traa - ve! 

dig fra fart I mor-gen skal du hvi - le. 

a tempo motto tranq* 
3 I ritard* poco a poco al fine. 

^ Drom om det, du Blak - ken; 
a tempo motto from* 
$ ^ wm Ba - ie © - de, ba - re sfaa, kan-ske rundtpaa 

tu - net gaa med ves- le - gut paa nak - ken. 6. De norske fjelde. (Nordahl Rolfsen.) 12 Allegretto. SANG. 
i 2 


£ i 1. i 

2. Vi 

3. I 

4. Og 

5. Men 

6. Da 
1 fald 
har 
Gud 
nofd 
vil 
skal du 
saa 

brands 
paa 
du 

vi i i f0l - 

li - 

da ■ 
Dov 
vi ■ 

sid ■ f $ ger 
det 
■ le 

- re, 

- de, 

- de mig 
af 
re 
paa 
nvpr 
ved o - 
a - 

forst 
vi - 

bedst 
Gli . 5 ver 

ger 

vi 

de 

du 

(re PIANO. 

I 
K ± O 

/"7\ 
^ PP en, saa 
ker, og 
ster; der 
der, der 
der de 
den, hvor ska) 

me - 

vok - 
er 

fag - 
skod^ jeg 
re 

ser 

det 
re 

den i 
VI <■ 


se 


er 


det 


fu - 


ru 


Sne - 


hart 


fly - 


er, 


VI - 


erer m dig sfe - ter 

soni sko - gen 

paa htfj - e 

ta niseg - tig 

de fi - ne 

saa smaat for <0 vei 
d?ek 

n 
sid 

tin 

vin m k en, 

ker; 

ster; 

der; 

der, 

den; saa 
men 
der 

hun 
saa 

da ska! 

fjel 
faar 

sid 

f0]g 
skal 
vi 

det 
vi 

der 

mig 

det 13 
fa - re i fjel - det 

daek - ker nok al - ler 

krab - be os fod for 

mmt paa sin dron-ning 

ind un - der Jo - tun 

hvi - ske i hjer - tet ind, 

mest 

fodj 

stol, 

fjeld 

dit; V hvor so - len 

i nord 0£ 

saa bar vi 

og hun har 

en rig - tig 

Aa nei, aa gyl - der den hvi - de ser — ■ og i 

Ron - da - ne 

svebt sig i 

skin - nen - de 

nei! aa, er sser 1 
midt i 
sne og 
som - mer 
det - te 
tind, 
vest, 
mod; 
sol, 

kveM, 
mit?" hvor so - len 

i nord og 

saa har vi 

og hun har 

en rig - tig 

Aa nei, aa ritard. 

m » gyl - der den hvi - de tind. 

ser og i - sasr i vest. 

Ron - da - ne midt i - mod. 

svebt sig i sne og sol. 

skin *- nen - de som - mer - kveld. 

nei! aa, er det te mit?" I riford. a tempo 
7. Fsedr elands- saline. filter Runeb erg ved Kordahl RolfseD.> 14 SANG Andante religioso^ 
Du PIANO. Her - re, som er sterk og stor, du ver - ge vo - re fe - dres 

m ff i jord! Vaer m f i du vort skjold i ^^ fred og strid, i > dim . sor - gens og 
15 
! i Ji Ji J> 
I Z har vi hvad vi el - sker mest } 
ff> det 
m ff 
I £X O- O <£». ? i 
t=i land ei fin - des, fjernt og nrer, som 

K> ^*^WWt»» *l ■ I'H *+•* : ]> J 

: H 

?TT 3 i 


2 er for os, hvad det te 
er. j\ j> j> ^ i Ja skjenn, o Gud r vort kjae - re 

See 
=v- dim. 

mm / i «« S =E i mil - de vagt, lig mor - gen - dugg paa 
dim. 6B - geo lagt.- Du 16 
■!**■ 
m T*T* >W 
ver - ne og vel • sig * ne hver som er det tro og har det £ 
^ u . T 'kawto lof - ted det 
mar - ke op. som sten af luk - ket 17 - drig me - re 
dim. OS V 

gaaT /7\