Skip to main content

Full text of "Marci Tulii ciceronis arpinatis [con]sul[isque] rom[ani] ac oratoris] maxi[mi] ad M. T. C. filium suum officiorum liber ... [etc.]"

See other formats


B. BONCO ifPA GNJ 

I 


c 
•. 

Cy : ’ i i ' ,-■■ ; • .^. 

• s. 


r •;■• 


V 


. * 


, 


_ 1 »frxfzy mnlTiW Om 

/ tra yriiXt^db+urn widu&iältL / 

/ ÖCOptUÖ wyhfuWiip j£l^ <L* Öt)t 

[rftiö «ti^fe» 2 l' £«. o 4 U^ßTcpp A€trS ^ |V»^ AM' 

rftt tojp <*Gfe 3 <**■ JbrrMU* 

A^rtv, taufztzrie$£**a&&)f 2 cxp& orrfö* 

Lfö>$ *~r~ 89T^i«—z^'i* 

&»****?? t-*~ZZ~z£. 
/4 ^irtMr^r /xvajr^ — *-/ '; 


^l^huS 


^tu dt^vöflE^ Sürökw^i» ^ Tptwp^e^b«' *4 y)ESrr»n 
dffy&zztt UtzZZtL' tuo 

472uä^a<ul' {Zt&yK* ß^tmV) j»t*4T 

^5ß27»»ö2as«w*yß2r Y*tzo azzo^T^Pfy* 8ü© " 

^*«<*2* Wißw •jQajn yf^rtibi r«6P» 

^ 'By 7 Wu( 32 w*fe> 
Qifiiz*-« tfrrt nuud ^hSu> «ztsKiM^ QjVovrjpjwr^ • 


I 
■ 
M 


c 

Wtn&ituz*t truxffru*jx^ {a_ 

yni nrnza uArytSpfä) tyvZnojß y^uiAff 
«Zfti' 8t ßfed^.^ 

pt&ibp ßb^a^ fy SitertÄ» ^yuuo ö 1 jriiÖ^e 

|^9 ijoc.ju^ cpfttr&ü)<?\4Jr <ujuA0t& ^ to^xl' 
bDö»wiF 

8ud JäTytYfifiil.uAr ik. vbacp y»£ptn*zc Cv 
ct tSßüÄ ßtxnp ffö&tdfc- 

Or(pr^<täfyyu*v& J&p fa** ätn~&*9 

fö^***9 >** Attio fpfazi y^irSph^atvnr^ 

!u)Stx&& CteUzPtjpfi) yxtynt^B Skdx^trd ^ 

\^o0f>Afb r*yHeafpu,p£fä,* ü> 

^ uSfaÖ lt ^ l . 
>rtz£ifazta fiauiptoy^^^ tir ^©W» 

Ä 7 a -/'^ 2ln 9 ^ßnx^fi- o&tovlrtzi? »oGä. 

«t-^fiafkfßne. iynuM ftvoT 

^ «"W^y» i» aftzL &&-■ 

ra^ tmuiß ^^ 04 « uoLuffH azntJm 

fP a *&**y ß*'’potuflk *«& 3 «,^= 

P»teß 4 tfbaoka uSiau ri^ u^nuy p.11%10 

fjcxj&ta uo&u 'nugsmne, e± <uoh tue 
aptyf^oD et ^ttcrtitri 

fccv CByrufhjp ayr^me&yp* 4 **** 7 * C**ypa Jfjotr? 

<f affirpB fe^TlA 

fui'VätlL* a»Tt«te ^/W2^^*<ß6if rwwy 
n&tff&xtjflfy *>***&) »* 4 fp tctu)^^ 

ruupp «m> afluw^fe«^-lare^cyPjo'yjofr ^7» 40 
a?4jpmß±r&° fU» t*»fe ^tymaj U^oiwiß oA 

%{j 0 Y(pT*fh~<H&±A+ JÜJt yS 

*fc ß»T««zppr% 

i*pi iz«> 

t}kpfuiß (frru&*& ruPfprncjt**** rrutfnAri Ktr^ 

jißrij^L ^y3»tfutf-öl* Hö' r*e ßen* ^ 

VmrzU ViZ? ATWtÜWo ßl^ y^fl* yUir ^yVÜA) 
Hör ßßer^ifiMla ’ C^t^uS ***** ; 

<^Bißtr»r ii<xA uvCUp^/li**** ytrruT 

Jüw&k <Lßk «Zti >1 fli^jpf'cö«' 1 f*4 > titz^jrUii 
mpyrtptu. it 4 ~ r^& &y ru? «tfötltf** krt 

ana(P<*iu> &r& fypu feUa -JpitasSkfyipGuZff ^ 
/>& IfirHaruui *£ 8u* 
+^fu$A offcp y>knp^p 2 mux fpUtie* 

p^r^yZip AMU-AS^B fiBST* 


I 

I 


NÄs 

r* 


t 


Vit hmm<tHkr<AQpe<üxi 
^ian*- <^p<t|t3^eD J/^ ^&Ä A «» cfw? <Xc±Jtt*ypiJG yyiraräe dJt ^ ußi iÄjf&aan 
y£bf\ <|(U 

8b. <yf?oü> -fitxaxZ dUcyjuL %c&rr*y zxtß^a^flrU 

&>««% 9 « * krh^ur- )»*/f 

fb*U*e ■ nffut 

'«, fir*ß? <va*f <*&**• 

'/\ V 5 l * Vr,tli 

£f v ^ „^sy^-HT f^Xt. 121 f» 


>»9^*0—^ Y’ Z-, 

jPyJfo ^ 

uß &****** 

0(00) <q^/u? ,<i^n»^ rui/<y^Wv 'j^^ rA 


\ 
jrrvb * ytu2]u$, 

frn* v j 9 — 

ppfa faa&tuU^ 4 -& ^|liA»t^p 

QyruOf tn'tS rrtij rrui&Cd&mpntv 

oifca ci»tÄ fVMLftzu& vu&L***? &^otik) c7 

yug yr» t&Je «p£i»»Sö ^ 

<*£«* &iuiiU> «? ofßcp-l^aim «* 
cfpau^UcU^ ypfitiS* 

»dtti*lwi<n’T>*® w, f ‘P rf” ,, V.aetf K 

a/CKA* jy}ca**t£ • 

ia %ff?r^<**r'iür “* «a«* 3 4 fy^-^ Y°° 


4 


-- 

i)c 


• C'Vf* 2 rlc,,tcAhD 

^ ^‘«r "i“"- “^jC- 

tuzp^ &uO*t*r« i% «lu* . 

^ %/^xaur^ ^ 

^£t*yA <&LU*Z^ ** 

td*ÜK&*** ^^tpyiA^^ <^ 

r ^Ui^ <Lt j}t J*fP* iijuzacrc^-aic jlu>& <fiuatfr 

yuvrruL %*^uo &<t£i6<n*»^ 

^ ^i£%Ki^ad&2zU( raÄtf ^ußtbutSi 


* |D 


t*n2 oä yn**p+**<L*A&**? cO&fftt* djfru&tjt 
et/fL UÜBl 4 ji^ *&rt Utfäbbß ■^cA. - ßib- 

tZ^rvT & 40 OVT 41 S&fauSiUr^fiAl 

dHÄInlBm 

C^ptarr^x fl^r^Bi*i 4 /Ur>*<.|jp 


fo4" V Kl 


(Wi 4 ^» 


yiux&rnud /U^^’ 

\** r ”/P’ f* 9 ** 'Vfer **” 

(jit^fL Stfß^ tecm- yäß^*y 3 S <to^* ^w>6^ 

Atzl Sli^a 4 iäb*UlZ^ ^ U^yyßuSL 

' " * ~ ^ 9 m|^ 


4 KTIM» C*0<t 


u«ß: ölt 

^16 &Az***Vu. (fyvU'b **&.' 

^jwTSV.tiH ^ ^ --, 

öiArMU* <W>i 4J 4WAWMI4 

Jjjjyt- fi ^ ^ 

<ü lu> 6 *>*** v&****^ ^p /»•*- <Au««*aO 

tf^A nidiu^Or *üt lOkWÄ^-.u* p*|Vu) fl<rUbi<iiU 

aji -^w«tww<? 

#4- p^r A 

rwPty&iez <& (Mjua . (^tx- ytuxxpsL- itt^^j^ *f 
t2b«^^wfa^^yu jrt&vMJ?'ß ^ ^bCCd 

<J&*u<>^jhfU*M& y£* <u4rfuk*£Z |^>mu) *4? 
*^IU Z<*4x*£ tpp t«Of 4 

ynk- czuyAtf ; 

dJt^antTUoJ)^^ faruf*^sß^&*v&*2& 

ynXtydfrMTtgU oM 
tot^ uife cur^i) 

C“L *»»*-«« »*u« 

<*-«>8 „x^/W*<* ^ 

Z. — 4 *£J£fr>£%zzr 

15 

OcaMzxzp ***** <« wnZÄ ^?r s 7 _ 

%Sri** Off* 

9 **^ 

inßzirutf^ <* r * A4u ^ ^ä^4r - $ -pxjnÄi* <U*t &»' 

(Otk ciufM^’^(Ä u^a OAr P<n|iti«- > i| )4äAv 
USU^cuy <krh m4^fh^c ^omoui^^ jjt <rvbo bvaixVc wfic&i&'bäctf 

ttftf“*j\A yrufyyt^ <$ Tf&f cf <yy«<tvi 

-* ' z ^l;j$ — " ctsj^*^ 


\S 


toi* 


r* 


<5 '**^*9 *b <» o * U ^ 

crit (Twd^P 

rJdnb<± juMzxt • tZLneVxp fU <1*^ 

* 3 C 

Ut*<XZhißy .«f «A*e — ^icw* 1 ^ - <u^ /l 

^ße 4 /Jb. ********** 

civt/fto vr* tjiiAUtO 


<? r tö $» 

ut 


z**L-ßßi' dJt *o*Jf A" 

f»nzAPivd0 


iy d y r> ^mzta, 

^pJ 9 ö^fii du^S 2* * tiuAtuö^t^ 

< jr(i- l *<i^» 4U1U4 -J^if <*-*** HfjMyKaÄui 
/^Gxrcu^jy ypacfAtr^du** m Q&rm 
fionöi' ta6««>»Ä^ Ax*? (uü^. za*»*} 

rtoß^ ß 9 c - axxf <xr?r>rn ^ -to^civ 

Wu^hÄma.^ -»ß>r«_ <**** rr» ow**^ 
jwLtU. - 4TZ&rm2- 4i- fXt^O*^ 

fr» rtt^fi ytu&afl^ <& k 

• 

duAJklUA) 

V3 fazitoo^firU . t»T <tv / 0x421 J tf 

/ - v« -^r/* 

— rr 


rr» 

44 r 

jjt ao^VI'*' ^=» 
^./i^. tccS' 

. I ^ ai ro- ut» ■ o%"> — ■ 


(p£ä£*rrui~ t3 trz+& i * i *yj'9'y toKwi*** < 2 * *** i uA 

9 Zf 2 fcZZ&*~*tH> " t? 1 ? 
'3£i&^r f ->“» ~* pt"?“ 
/ 


*** “^*™**yp*£ 

7~~T a --* Xx^i&tl flvuul* ** **" J * cU ”~ 

^funi&e ~“ , >£“L-. 

fyi&J&a- V 1 yu> flG2 

rJL V;*»-*-«* « 

„, ^ v^> *at 

honytef ^ 

^atu« <litk 6>o«AmJ» 1 <^ n, *y^^ 

W*fSW^ lp**? 

psZ »**? atbng*~ 

1 


< 

<xd Qtfrtiä *f ^Wiw cu^Ätatäm^^,^“. 
ßjutt. pulcuT*ytjUzLj'&ßC <xk- ürtfSizc.' +t4l\uL^ 
3 dapi 44 : nuL&Tc* tuzjxL Siww^^^c 

ruz tri — ~ I —— — 

taxiere. <tfpz n4 üxi^*2&*^ %HCÄ) 

<^M 4 &arrU 

<** ty 9 & 

& tot au** 9 V*fr**^p tfrrtfii0 rt%j>\£jy%Z±> - 

}+jf$LX*jLk 

P ayu y*fC t - 9 (J Tn ' 

02^»ne<^ 04«'«^ yk»*a*r:{jb UU4. ( 414 - 
gaö/'t**' d^arß^A ^yi^n^juxJ^ 
MflaJTtrutM) ^ajv&yorfr^+^rp? 

rrfyy**h***F yfib&rr 1 ***£«. <UUß diui 

(U4^ /bi9u) 4 tAÖ^ a*TB*tb%J& <sßbtAti. ^tZA 
A^ut) <z/V^rtU4f <»W ßuie <9tr»e> JtUHfiXA 

* tn fipa pr ttx&rifpo \^dix^ 

^4^ AiXa zat-^ü^ - 

/Ar AWl^ÄW - Utft !./><*- 4 MiWm»(Or«V- 

duxK 


<jua tuup <w*|*^ ‘ juj&^ -frii 
tztiaf 1 tOr jrUe-ff*? HT4 
tö^itat» I® j(J^' 

Si Tnßu0 tyrrULpP& <2-kr ^f/cn4tß^ 

? 


&lhxz 


"4, 


w,f 6 yijhlnK 

Ijt ^4t4f äfefcvU? C*typ£> fu*k*+ T*%ta 2 'J 
^Aaßcu^ U>*2» yru? w<2& ** ^ ttL ji u/X 1 X 


rj) ^ oa^o*****^ ^ ut^v^ ^ 

i ^ WÄ ' . 
2vTn^ ^ noc^ryi ß^p 
iUr ^Ötyf* 9 ** 0 ? 

iHr Aw^^pu^ düF JtlAtA ^Oiuo) 

^,<2» düUJk ^ata 3 U 0 <xufXL*Z><L tU 

u4mA v«»^ ’^‘ ut <J 6^ 

v»t lt*pi»^<xt*k (äff* ■*»* y*«ai--<£>«>*- 

La 4 e<|«p ** 

Utfi> 8icM> tupuß^ bf^^f ^a f *'T.< r ‘P 

£ ^u«e Y^/FfT^ < »f^Y t ^^e^T UK 

pud cu^ff •***f > ‘P ^naO^^uaxut <jTM. ■ 

Bu> o6H0Ur ■ ijv <J«y^J toOtwU-M-Ofi 

^ißt Ji^^toJbcUaCvG^ (fä%n<L ^Äcicif? 

? ^77?C lt ^ pcß»Cfiytei^)ß) <yl O^Ate3 ") 

^ p>€ld % £uM* jurru? *>c*^ yw^Vu-^t 

Y&Xuzk X?*tn&iLzvi ■ Y*-z*xl <jcn*irL ^ uf p6uat 
^buid <p2i 


tü J**» 9 # ”'* *’**" 

&> ÖM»»W 


^yrrtiaxr' |ju-- 

^vncl<\n**6* jt*^Kfric ^i&c|mf 

T? uyhac ji&a& 

jfJL« W^-5wt*V> 4/^ atMriA 


§irtzx2^> ^itenizjTukp 
«jLi: ^rr^ui^aöcl'y^V^zy^3^ miu 


ytbg^p 

1 

>*/ . 

yv rnuAjyxtU- äiA* y .‘\} n 3> 

, < X LU Cjui 00^6^ 

H^^YyofjiiPn^jr^ArU trtvv^S^/V^ 

tniufloL- imy^tA <ju^f czi - (jux* 

<>6^ud ^tuc&i4zxt tÖ ip' frum^ W'- 

fcntxar A 1 yf^f^do q,jJL a*Z* 

tt<£~ ^l^if yi'^tyb jTiiurtc t^m 2 ),| vuio 

uy>inyi tnßzu^/ipi a^Ltv, JffÜMvt *?(to», 
**«!" rtftt« «.*»« c^tex+t^,^ „ji 4 

au*T 

*2 «Ä «(--A)^ 1 ^ ^ ^n.pirwwu- 

'^ H ^ uv Vvoo (oty|ie 

p*,. 

<tt- ^ ( ^ a< y^V»/>Ä^<Mttata?:t«-wa^./vVtM^ 
w^äM^aflaya^ 
<*Ä- *2-1 


*=ui>£> O&r^ AW fKrfklrSblCkuXai «*Ä MäA ^«i 


4 
9 

A 


ni xoytA 

c|ai6>/ <^^u) 4|V ttt jn^rrMo- poxoiüz. 

<z0htrY 2tc wöo ' 

fUJX&& 

* tö^awvi pt<£»kp Ut<v*G K^fVo^ xzx^^ 

oS w r -T 

miStf^t- c©’«»»* aprayu* "7^ . 

vu*r ($****&” 

y&b tw&c.irue jär ‘J’“"“ 

U sm&jw=> r/ 1 ^ /*-*“ / jKicfaM ^ *> 

29 ,«<&> to»ru»ittv0 <& “/^“^ 7, 
«S ^ 9^ ** 

»utfv»*eS& apr.^d^ i«** 

7 vn ^rr-^^ r ^ 

'j^tutÖAiO^ ^£|uA inti - ^uc y^ 14 ^ ^*' 4111 ^ r 
de 


4t 


• An )|u(iz) jtjiT* <Ut cü^vbMA |^ t 
Hiuiun 4jn ^ <ia cjn 4 - 

iliiijun moh* omW ^ ^ 

' W4} ' ««£- 1»^ K^} ^BrMTlCW»V^*-^7 / I 

pa^tß^bßi^ au*P'*f&'OH* mtW» 

<L*fi ^ ßß«*»* furnrypy^p.^®?; 
«tut P*tfV*n<ia pitfziaA ckaHt 

ptie jXijl&ye> acoAj^kUinöy lUL pxr rrnyt^ 

fyübf 'Ut 440 ^uoe tu&x** Sttß<2*A? <lß± 

uub&ify 4jt tvö- tt3* ^M** 5 4$ 

^ßi^mA 7 a ^ > r * * 

-yflZ4. W*|iwtr cp yf6az*<| 

»^Tt^ 9 <«^rtz»r*^ <p44%^ trHfOji- ^<t^^ijosu. 
j^Ctarvir : ytenrruLL *Lt^£n*i<fyiQt> ^uXBn*trk~:ir- 
J^blZOÄ ip*iL*j\±e> o^t l^ATri SiTtlÖm) a^lrnfl 
^w^ty 72 t|««^ W n^öyiäi fftj, tut ^uHZUhtf- 
rrtü^x. m aVt™) Jrf(^^.^c^2ar^ <x^rb^io 
tnr f*i£i ♦x- cjunP tuuzzi StptrxUT^a tfc 

^ «IW|7. fux-^ui^ „yi- 

iw^ 

» * 

0 


J 


m 

ft 


\2<Xt» fj<xr yyrZ <ta vp£) j& - 

ji <tfh uoCuW^^M? ditP^jiu ^ ^V»Ävö 
2ua^7»»(t£llljp fcpumöc . out <&t 4 /v ^ 

|Vtt ftA^JacUd >va /- 

0iic^~U^UJtrUr ^f^TVUZt^^^fx^ dJLtX* -rtiMpl *Z 
<tfr£ ~v&xxxn*c 

V^2t- ^itvcfettoT* <^utA ^p2:tA^ ** <ukrrt 

pz&jf yticfytV oyZd. yfiifyS |2cuL v\kj&*— < ^ x ° 
^priOy <9G*^* 

Vnt^ okupb& Y>t&ußjp iffrvie- <2Ae*$ •&& <S3*ta^ 

yKn^tpuity uAjV>cüv <ynna±?'. 

luyjlrtiV tvpo& * 

d7n4fir»i^ u4iÄci • uÄiqü «£*n 

toojCLK^xruy iGuöl . 

Cpi?tu6- Gjuani trr^iV <&ßi ctLu^iu)yfiXtvJkr^J^ 
irnt ^iua >ru^f««*xK yo^rrrt^ ^ 

dUV^y4^ A ÄliUr ^lUQjp. <U4UX&P 
^ i®l <|U£ ©Urt6 - ^^jvujyL Cort^o rn\2ui 
VHta^Uzcta - uÄdßt^ <Mr 5ru)6^ 

ID 
9 

ju&iaxrruj »Jai^<vti2V 0rt> o^ukar^ 

^uUsy "jik '(jb'ymd^ud 
^ ßicut- ij^i ^uöiiW» 7 1(lutzm t 

(s^üui^^«iÄuP tj^ 

cu)<u^cj^i nux*& uÄi^ S^^ruv <ypt 

^ ^ ^ Q*r*2> §irrr~9 ^v»***^ 

dir ^ 

VitoÄö <** *C? pu^x-Ät i«|V3*• ^“5 
<& <w <|«4.^j<pU* ^iyr?«p ö jljiÄw»*** 11 a^Vv 4 ^ 

U*r n^ cui. ytociua^äy^* u4r ^ iUC 
WK ^ui*^ <iA 

o/fKS) u* W* A»«^ p* 4«i&r 

<tluf*0& 4k ^ua*€iX>-«4*'$ a^w p*-irtiik£a- 
y*£ <2X tkAKj^rtn^für. JCex <^ixjpmißak Y?dT 

(W rn fteute<fJruif*>y 

y%3 ^*y|U- ^itu> ypo^o yu> K«i <XzQot<) 

Wfl^w' ^(at^atpäötAr'^ ^jroßit- *2^ 
dh^Lyfa&ti nrtaxUvL izoM) oyfiax*ik<Z£iio wi- 


r 

ili 


[■ i; 

i 


r ii 

n' 


fi 


MT/V **#» *K>CU*rU 

yyyvU itr»tayc»w yrri&CVlM-j I ^btuoa? xu**%> 

c&aOGXk&rrtT*** yyrii^rn <yJffe (yt£*UMZxd • 

ytvtxtz+m 4^zot3V=*. j\£<j <**Jr**' v 

^tz* <yf£nu) bzc ^ Ö^tcx^ö yV>^C^ 

tfißi. t uijtf&njp* J\A~aB -■fi p*~ 

y&paSkd <iffk tu? uAttf ^uHVftn m3 
7ri4tU'<*v4r&Qjaj^^4fo^?7t^hzitr^^ 
y&vzxkjg mu2 p&f+o \äGa&x-riA - 

rlv *rt|cv»b^ >»v-' * 5 

L ^p ^ 4 ^* \v%i*x*XL-f&fXL atCutmii ^SS> 

4Jt ytrnrie c*C&&* <Mr yitA5&XV>fK tuyS 

Utf tß«5 ^Uhvu) 40«. tWtttÄ y^w“ < l7 

t/T*t a&tu) ßntoa.jpjurzQiM)- £|tu> yrt^r^ «w) i« 

^o3> <tMu) 

9(«>^ «w^U' // 


rxktiu $UL^> 

fti notii**) rr&rtxu*- Y2ac tpM'tyjzßtrty <pr 

ji \KZ*d <y^ \J&ülu) jX&ub Q*0oz<l -jlxL 
(ynrffyC &rTffasxit&ütä tyßa *)<t2jfaz£) 
ci'rX2c*^i>ß 'tzctri&dljitri&p A^fZi. - 
ru) ad G*cu> \*L»i/f&t . aD ipbuifö jYpO* &tu*u> 

ja^zaz^i ^ ^ z<i; f Z^ 41 

/fin+ ji&juanto*} <*0** mn^a^ta Tc&xtix) 

Qt^ A? tjp &rcrn*<W*r 

«Ä* "* * 7 ' 

C3^* ff» plOTt»? 250- fiup&pd*' ^ 

Cv^tlc of /nJ 3 fe* ^ 

Oyytf 4M^ ^uadaT O^fxiM 4XV* ^ 

^^W 4 rÄi -<kpi^ liiiinM) <l**^ 

yjtcipztrdi fi yuuufik rnady Qau& 

putv0 pikr tHÜ4öit|l^ ynük<C 

ut <ut rpä* yt& ^juS foßa <^nr*itaA~' ö ^ 

rate** jyyiA. J£d muttst ^tztzdunuiM m 
^ufpie jßuAj&tx JKjurUr’tjuza. Qa$& \ 1 & <vurr» 
jiXi £W> tfrJt) 


m 4 >r? 


f |_ 

7 


Q 


i 

QZfy ifßä '£}>*£)p* £J" 
yfdtfuL*$fu) <yi d&yofHxty p O^** 
/ yt* Gifät^l^iAe-'O^Ayiy^Q^ fjwÄö' 
QatUfUMr *>G<1<*' cuyZl* yr> 
y*U* 

ft*r , G*&aßa& inßtJB£a ytoA iiuvrutß ftlaz& 
U 4 - m&ia2JL0 ttzx tu^tftinöö &yur&. \XuJ^TtK? 

fyawM&0-yrt tiMÄtztA^anA' '<uiiy ^-^4 7 

C 2 «Z<Z 

YZöGavT* fZ 4 % £g, e 

Oytuiü*? ß»n +txx foff l J^rP^t^Z) 

&Gf ypÜL <<8^b2^»Ä^/VY^ jtuä? 

«fr 

wiic^t' odt^diu) a^b^r - 
<tyi apt/trui) <tf - cxG^jttdi) tajrryt ■ 0\uA- yvZ 

n-flß«. * ^ 

1 den 


OA 


--[i f mW7 ypA&t» i$£) a? tvdify tA^rntG 

yy&flMf rfr/j acUa***) pBcjn Jpjxfuif'. cp« <40 

^rtD<uuL0^ruy/i»4 |Uf n«| 

frarMx ypz<*Y<^ rrt&G tMpxeex tu6ba «<^Mr 
fyp qtü niubite^ auf ntfiafe 8Lu*ic<^ 0<t£> 
^ ßbojn* l3yryP >Mh Y^r^ rrf <Ljfhr** yruaa 
nu^t^wT’/V €bB3i ^04^ <k|uifew?^»Mii^Äne 
jsjrütCt ypOk' turtndtrri ^ 

yo^ruA^ §afS£> tä^V*> *0 

Tß% y>ÄikiVf <IU* 4 

^\jr * dt W^itÄ) y^WtyH&4 
^««w' > w(w^ «Qtatu a%jhn*y& p&A) M 
(W Otü Ou^ <uSazet 2 . (V® 

C^efiorKL aUmrie ^pSub ^ai tW**4 

t i2) a»KUt y>i4ffruJtn&-i 
t««i3U\tu ^^[^ exta <S 

|4f-C« WJtUtot^y^j^Ji 5 

WW/aesM^fe ^ 

ptyrrA 

<sx^\ wfttQ2> wmwA» /y^tta dtul^ ei » 

<*/*" j>pk 
K2Ü 


■i 

i 


% L ! 

Ii; 
<t3> Ytnßd jiltku) <a ^ptLa - ru) in 

m^Sww 1 ßöflßo jyUz» frriCdet 4ff2± y\^m^ 

^ tut- cttUCA^ItA IrtMi: y 1 %' Ü*® 

ajfb ^jui ymt&S vuij\* ^H^Ttarrc. tx un (Jojf\&- 
«ö« 7 oUiÄcuttto- ^u^fS* 

ttf MOciKiir t £<rw»i^sL 

y<dftt tcij\xcu\ frtjt%^ 2 kr*tfL, onrn 

trWU^r«^ TIW^ 10 SiceßcÄtf'iyu« ^ytunr 
^^^rSicmf ^ tztßuUt * oM~ 

pzx ,*?y %jl& ru) fyop^ ykiLtfr 

abu<#ß Qoftexr* atyZt <& ()<*? 

^fSVuS»*«^ pif au) ^5> ftÄA #° r 

^ »mö ^ 1 <A|rp«ßß*zÄ~ <jrücp |to 

^ lAXt 9 W *xrrrrr? 

Z&safJUr ^ 

2XL»ukrtfVr f^«-u%Hclo ^v»>npM> o 

/V " - \ 

% B<irr»»j?w ^waztzit^^^^uÄ > 

^ot- cu^tf’dwü? WT* 

Skjpi ytuilo&rUzL ajjl ßa&trzp 

M ßjfßi cfiuBy rrnprp ^ßiJ||ty]t<l jO.yniy 
/U*xO<-^pzziSltji jIltU .yuk <zr*T ru) rüM^^lo^ 

/3 


dXifPj* <1^ rnbrtkj <kiupfl yyyvki **?cww 

fyST^CFniß <Lt <p>CUf^* itCtuZ# 

^-»rfTw» raßfiftiwp ru) r rrrrGrzi& 
fäffXd Ut o3 nirmit^Mx*&cU~ ^'LUm' ufflir v*™ 
Ufer 

pj^i^ yy&zr*?' 

ßdifrA(p fZU&ißüff ttrrtffaf Tutttju* vyli*<L& yJ 1 ^* 

T QtordLLM) btM^a-nox-tm^iySS>&^*C 
U- auyrru**** &£S>.f& QJ&fr**."*# 

rutuua *“** az*amf V^-^f ,ui 

A# vwte <t&frtJ<ur^xf*a*^ 

(jiurlf virt-K &<B /3*u*> )**?«* 

ßfeem £W« afi ^aru> &**•*«. '^f 

** 

9«*^ 

V rtnau*^ mbcUo 

jPütoJtfrl Zt&v&J®-*»* 

fr frSiba£>-tft»S>’u* W*®)*^«* £&$*e 

frf&ruUu tum am/U+ • __ 


tl‘ ui* 


iv\ 


ak ayrrtfi& ab fuyf&tjuZixd md£- 
^uA* f&tm (fyh Sainrn ^GEäxc. y^ r 

0<x j2nki& Butu) * 
jTj-aW yijK** vn i^viHtiiicar puAnct’ 

^ | k£hwn<atw»^ <tu2~ »n^n^ 0 u4 '' 

4 Avofew <^ylzaawScO- yttpW** t ^ rl ' 

ktö a/-^2ift^ ^//ry) ■ ^ 

üa tud&anlr ufc*- oir 

<p/ti0it*iSuö ‘ <tk iufl* P&191&* <JLÜ5 <uaP bua&f 
YHX&ie t£ <yv W pAl rrtUxziA 

TjrAM* o&^yj^iu^ 

atuu»/f\V? <%8(fcn*r*iL <if\r?^*& ßoui* <&*& §i{J 
tru\is*4- döfC^ dMpmuy^*^ 
yt ijita'atrzf c^tu - tu) cu) iS * 

atft& Vi» yP äw» ,<ÄuH<<' L S d 't w /Vi- 

f4 ^ piiitf &üfrb Y^l" de Imf&annA ct LLcau^ 

€&&*littU7L hiiztJt^«* trtc^f <L?r**a- 
fyryrtvß (X ayrrvJidcLtip ^xzS ijct&tf rn€hx0 vbuuxkiB 
~^P&*u%&u> 4£ <C ^rr^nxL <j6fu Q<zrrit£>T'&& ' 

^ ^ ^ uSk&4^fi)xzA 'dk V&ÖJ& 

^ n^Quttyiae/Ur. , 

'.i/V 
^C 2 

ut toS cw»^J tai»6<iAfc *5 «»»"* 
^ ayW.^ 1/«-^ 

CpT^* « “* 

»~K - 

*A« «*/ ^2wZi* 

Ss 2 s=££=sg 

it^zsrrsr;^ 

'Tf_. v 


Cazxt »»4 -f^jf* arrrkve y 

ßlnT .1 ülfne 3rn& * 1 $ dlittu3& *i5?Sa0<**" C«- 
ßeafi* a/^ fÖcÄf <wT£ fcftcJe 

^■9 __ _ 

<W «yK^tar 1^9 «wt ^ 

6«lH^7ffeElF yruHO*4fp*k, <|u4* ^tfll falfeB * 
) \ 


|<Wna^ t^ yrtu*r**/\ /U? 

ÜgWY**U»&f&uA#4*^CfprtAV Qpfr 

^ <^rtf(itwju<L. kXjfizaZ <id^ 
out'/nwlt t^AlitiUc 
CUfOi&fou^ yfazAup tajpi&nfk 

i*xfzt~ |^42^ n^ htm tun 
0Bä»*£**. ^uS*%utad - 
Ban^jiti. vi&ojkyi&ßgxczA fp^Stek*^ vAint 2, 
^»^gff^C^äyVi <A&&pztrUz*xa£ ^au^tu^ 
jffpnA^fn^^jtffhAk* <L* ^twWiHirt 
<|g4.4i<f fct fibTittt i'aii 4tU 

^/V^^VbT ^ », fto^aro«^ SaLut? 

$h07riiz*tv& - tfj|r 'fncaxi& 4 ja*0 ' 

b 1 ^ • t*i*jiu&ti dLftrmy 

4X0? 1 >***& : ^4r drihitft 

^*Ä nca^ ut&tokaje J^uut Artfet «dÄU*u. 

yi*!-c4.£ m/1) ^a 1 

<£3, vüW**3 <usyf2**ei ß*- 

r- 


/ 


. ytri&f j2kywjrxti(k) p& oon rn 

c^uißt) vS ipt6fc& dßi& pA jV** ^\ii(iWo. \H r ' 
tak>0 dJt Qo<r t**™** crtr ^ 

tflk Mxf&ofo?- rtuf^ v '*‘ 

^ ?J b 4V 

^ »hH^ V«W*-6? 

orW M9 J&f*> ■“-*!* *• 

aiuv iam nuUia 9ict» f 3 ***®_ 

Ar^ -H*\ 

yttftMaß ftW\hwT«i^*y ,ö< ^ 
öljfp» ^ ^ 


i^ntT ijuSuOtyru^ 


wvr» 

^V*t8 


» yy€rn**? 
äjbcy^aJl2m4uix^ 
\TT*~‘ 


n 

yyUitZ 


£X^%crr<t jtö jhib%Citxxta jpot^ 


tu> ^<turS^ 'to^^ar&a.pik ^rö^rfuii^^pA 

tum cfoCjißar&ltx r4|l[d 

|^>6ßu iW OpfioAA- WÄ^f - 


\xxrrn wA^t 

y^Zfuz* fi r>J&> U&t* ^ 

Bn*mfici<r^>uaczkilplcJ^ »1^ 

yrt^tzxXA <\djVoB pzt£d0 VJui Y»(5äryep 

fLtna+erj£<\ny 
p&G&^pj2itiiZ00 t^^u0U^»^<|^vnA 

S^Ö^^iu £>j>ßex+** 

3***<&* Qäjutjtc&b » <%£±ir& ?a^6iuiSi*^ 1,ttt ) ^ 
n^ ' fn nxA pbltt yi* )^» 2a28az<Z' 0^^ 

Viw n3 Qcatfr'Ä rfuÄ» /Jt^uIa 

o yTctp^ V*Tu^lc»*<iV -i>/j ' ' 

<3L *^~ Yyu? 

Qt(jizri$h- jCirX^t^^ > t u\xtä c««p 

^iÄutt^ tw j*r Jprni& fyu» ' 

jb&^y -6a*iitu)€*n<u* -fxjnizjj- ipkä<±z<%>&i2 ^ 
<2?n ^Uiu-fiir „Cii (a>H4&'fcU]L^4^iT^ * 
jm^, lu&tx i"o Urf^r yrtc&o hi <yrh&JB ii^Z<t^p*^rhur 
c|(^S^v<wto*WwptfJhA 4X>tir* + i ffuilrt**’ 
tjua^&uiAf&ih. aij' ytui^MA n2j\utl f^aßurtSbA 
dHy <H UuStcur yiSklt,- 

ylyif C prcph*' InTuotcHhc ^ 

trrmfttfCI»«^» ^njf^ui air w z^ziStt 
xOi 
2C£2£I 


•-«* ^ 'l^SSg 
n 


0\^uü)L^i catam pt4 

afrlxUrcyruXV^- of*# »”&&**** U* ** 
wnlftmd auoiAaeü.-*S3 ^ AyCz»' 
- - - w ft“ 11 * '"“' / , ißil 9** 


|u^ <ow 


^Xc (Stiche* h" 


fu<n cm* V-t-nn 


de (v” 

CUXßlt-}/! Ut f“/)> <*=* 

(iimtkr,,»e S' 


So aiD 

'it aM&*~ 
\u4M£~ * 

uS^ktp- •*">’ frr*^><p f 

nz***t L nr (ju&tri jb%.ia&z%*a-; 

^üi0<*uP \nyftuu2> <^V aww> <Kf 
SbtawSi*» - 5yb«i&> - 5»|H|HtinStf * 

tu&imrt&f ^tiEtÄf- ht\-foi ' 

ttaCeSju^f^r ^iiüttato ^2^ uABa ^ 

J&jurtv} 4|i4lu4)^ttt^.|ti fiuijeL^rtrti 

f wSm^m P’ykJs ^fierrrt^, tMr tinzLt^uüg, CÜi&tnGU} 
iHj\u&>, -?< |u*(tUb > ' fcjnJtnte'Buww^ 

^TrvWum^ 4Jkr<sz3fn& Güy|fW j / 

Y*Mtn& Cprr+iQy r»tn^fkt0 &ytt*Oy tn& 
ixnuff fb^iatüJB (faraft^yu^t^ 

^u<*4? <yn£*n ufid ßprrrf tu* 
s ^mizL0‘ iMr^iUL 

{judtißa cJt utxxz cu*iß' ^tc~Üz% t »mi 

jUr tatAp*r<atij£ 

U4- yhift****** 2 ? L?u4Z&<» a/Y(XrrrjGx2£ <yrn*x 
<UU* tyrtA Gfcnn uiPa+tf? 

Za.AUA fuPgaJie -<ft «*0<L»/«<»|vnKD 
>Vl “*«, trtjfi&Z ^f 3 ’' lßc*7n<y 

tjtu azzanti comiH YnafhuUk vta 1 ^yi 
jfUa €u 4& CUrruz! UCmSa^ ^{xf af 
ypT^auU- ad tfädrnut^rä't^^Zjsi <£* r*L 
P*l r*t l Ui ^uUzp &t»lÜ p»' 
*w*&**»' iS fe< 6 ua( cükp -utt^TW>io 
<ju<*/Up i(£\ nrnZl a^iunr* 

ua&t*' poH 40üt****- ixpic^ff ,** * 9 ** 

• iltat ^r ?■** /hvr^y-^* *•?' i *T’ 

<Affkxr^^ 

|Uf.<W2^<W<Jai ^ affcuti* ^ 

rnul&ti&> • Cßt2icß.'(fzi^ 

iCCuS^rrrpjyft^rrnffrCcyt*} 

7pTßuraf "^^O<ßta0^^a4 fti >tz2& . 
pmy £i&nuL€a^J^ y&i# jurt* 


pjaätntjü Ü<ntn >(H arri'-tO »ft« 

4fr t^f 

6id»! JuAfw** 4 fynnT*^ 

w* ^ ^ yt£ 1 !Zr%s* 

At* ^**#*> <ur*pfag* 

1/1 . r3t*i?^cA <it fXitu+xzUate& 

T^Lw fato&U? 

\0 iß’^V Oftf trrrn2f\px*4** lt * ‘I 


,.. jjKrfw» ' /4 

rt< fl* '^2. ^am>» “* 

<* ™T / W “ 

^&e-iMi( l,azina2 C P^ tua t' < V' i f u 

\nui %x„l* *f 

Sb*«* ^ - 

^ *t *ffintataj0 4 X<*x£a ytsr*& ' 

^ fbfo&L&- -oticp ^ 

rteiZ pueeuaif finf**** a “* 9f 2 ** r<t: 61 ' 
»»ia^fio«,A «ßctato. <^2* W«^«? 

OA-dind-Jk&fyiOam jMntmia.tnAuBf> 4*/§ litx * lp 


5 


fu) vtci Oarti ^u|**6^/lß^ 

q^2bc)fo& *«- 

^^Äfrujßij ca^mrrt^ Ir^ ^vO« ?ruxuz4r ^3 
ijß^ yni\“*> iß fruUfz iüÄzlAt? d#rrtc&& 
<^dkruj> <yrrrb0 vtt*Uß tU>e WCZ<U: 

ßa^lut ««f r/ 2 

V»KJ/Ii tüht*r* t”V i f t ' r '‘ X •Mrßftöafiia» 

iSyrUH^n^ « u *'<l*rut 6 *&? 

ymrcoyicGuu) <{“*> rtw&*>£Oh&* 8>tuaf> 
( ~~J?iaiußy aw^A&rm^hA«^t- u©&*«- 

feltz^' jn ^ /&-- ut 

ftLtpi Cff&ti% vtxit 

OTrrrcin A V* V*“} ßl> <5* JpG®?,' V V‘0* <A 

TN ^Tt *<d ^ ^ 

Sd^dniz^ti^ C2 uä- - 
>nuW . attfr*tzx& 3 >f+YyMpquteiuLto** 

_ _ ^ ,-ix> . , -4 c\ v-—r~* 

tWW Or^ul 


cmt, 


n» 


? rö J3t, <lto^ ^ijLpz<xiJUJ0 <3ttn pxu2p$> JUaUa*? 
^y^tcu^ t!WH C^A&yuf' yh&tte& .0a J> iu» ctuie r 

^v 2c t^4f^9^Z'**ZV a % 

I I. y PamarxU «rm 

&*ripv?f m>ttA£-*ei‘ f“ *. ( 

<\“&9 y&m^> *»' 

ß<^ t-^^i/T“ 01 * 
*, „£>ae* **f 
wflLJp»-S«wc4^ e*t 

£Z mk. **«■- s«Ä^^tr* 

<««* ^ä.Ä^ 

Xt&» /CW«4te ja^jrtacife .^y36io»U3 n*«8> 

SurjL^-Ä 

u« i^curt^/p 1 ^nthCtux^uXdVfrbM 

fz i0tiiS»0 ViÄüÄa) aW^ n*A&*~ 

WB-fÜr <tt ijiu& W&ft 1 * •<& fr* ftßQ* 

dxut y^uzLflUv&y^ tzzmp 4 ^ 

4ffin<\f“L A br* ”*&? 

QkiÄum^i vi t%ap*$SiM0u4&6infa*c‘' 
ixQcy ^o^tcnSü5 tjiütauty&otr Sb^äytn\6 j&4- 


P 

r ü 


A^f 1 V# rn -y —«T77K|lttV 

<^u*£^ vnrmJl^b^^Sttx^ l/ tCux. 

ciz*ujynM*4%<X jiit tri &mi 

apli&LO&R a*fiÄ3tt. Ut £w? T*U ^w** 0 * 4 ^ 

iP~? tf* r¥j^ 

f 2aw*a^w~0£*J 

(uk^ tuzsrtn*- 

%ui tutryrrrp**^ fuUT <xvAK*Te& 

_ « .—■ ■—% 4 _ — ■* X— _ >^4 / 4 ai-m-t >• yi ;ntür W^U- offity 

i&A Ot^ u*-/3<£^ ,pT^>a9 «4 

ctuaflU^ *ff u^«-^ a,U2 ^ 

4aoU-*i$myi£> • aV'f'O attü**? y0uT-fk*f 

^ufrU 

Lgrf»? /a^r g ^o^ jggQa/ 
Xi&s&0**^' o?jr7' tv f't'tf*? 

* ^LU&j fyntMjH* ’^muL^i wAti*' 

täfa&jf »**** \ufittvc amo <&xtz> m*MJ1 

m ^ß a e tru*.***- Vm ym)^£ft£^ui» »io 
^ t2Le^ ^ pd?Vjö dOTMÖiuSß^Ö' 

^»„uuen^ *%» v*^- ^Z 1 #* 

. pp&Äfr? *V^' 'T 0 


^ <jtfÄ 

^<fßMo /**| l “ lnt 
rt«> <uS'ufZ~ ipEata or<t (jui&vn^ I^J*** 1 
LJ? aunyu) Stt tnaxatmtiL pkawil 

tyn*-<-&” <* Y-(Uf<i*n4*\<y*-«\ 

W7»WlAßl0 4^>t4Jfi4 
'ZjO'dtrtTrrt<*.4fftu$ftn<L. 

JÜ^HÄi* ’ßüfr«* (^ ■‘<p l£ 4 ’£*‘MU 

u&ayruf aurum* fiue- <«* 

.jßjxvo ^'<az»*** X >wJ? i <* t<3uS 4t-e*8ni8yflu* 

n^uAceJr pu&uU*TZ 

Y23 4 <frr*4&& y t1 IM * 10 &pr. \ ^r< ^ 

uu —«^ **- a® 

öä^ mfrt&vr***# ^n ytr% 

/ Ä ^rOA^köJa^ Vj5^»CiW 

Ji;<äjoruifM<^ Y&-. yiu&uijbn*. vaaU- jair* 

fßfxü 1 itfp&rbayne Mu^.nPfi^'nvjuU' fn* 
^ z^c>rU>to.Auf&ca&r$it*ep><^ f» 

/wt rupjÄitite ««freue 4^ 
■nr>pa£CU t ' axiSaeuL J»«>)n2 ßüity fit**™? 


6 z 


1 p 
1 * 


ytizoe fbtiaG <u>j§%z.tyx_^ 

&W*0 frntpc^e voxita^ Arrmp&- 
p®WE6 UO&L^ d" Alp<JV InÄ^lA 

Ö*o2W vjfbUüJ^> 4 !& cffLtS <&u>jW «?<^o8 rr> 
^ax <i£a 4X*L- <*-£ frt4j€frrH24&Tri4L <&mr*t 
^Ztrnduui <ut yrmruK cM^itaS yrfH^jxitu^ 

f&Uwt? <T- 

y^az^€ax^trn<n^^ tnf&rrtAtu) <l fp l <u> 

^iSktzUn VrwesE*^ < * w 

rrvajLrrfi<z ^?o£6<-«a 

ow yyt - | *yx**)p&) <yfb -ift f***9-fi * 

^yy^£jßa, <yV. {MW! ^ffcK^ 

U42CA0 • ßlitXZXL. tujiutzaABL - ^*<z^Vit^Vüut fn^Vut 
jd~ 4A*-ruujß 3^fazj*z«Ä Vw* 
/1* ruim(&> pti5ß«> 4T (5t0^ iitf*' 

tixüyf^ Uic oya# Cfn? yj%4f&k?4*r ß*k 
Wj(i4/U^ur^ V» - ijoÄ’(i^uuL j^ttZÄ6§?<iB 

^ BaAtC fr^ ^ 

WWufer* ^ 4* 

n^tuwl rn yjthiw)tt?tM^CA 

Jrwitp 4 ^ fh trtAUt±& ^£15 U*&*zX 
i~jtatiT4u* <va^X*~ trrtfKha- mCtoH^ntttV p*? 

<L/k ^ft- ^ 
oT& £> 6^9 <? ^ «“T 1 f 

Js» w yi 9~V»2> ‘ M *' 

\~L ^ **?** ‘T’ 

„X'fO« 9^••*«“? V^* 0 *“” <*"• **^ 

^2 

Li JS Lfa <*r/Uf ** »"*■" 

4«*$ 4*****“' iU&0 p& 

£> O^ß uito *3> vtßtt^e “r <f“* 

v*~» r t^«« w 

<3y~e <*rnp&«&> ^ “*&> ^Mißi*^ ™ 
y&fkTcuä~<^%uptatZ& at-zao <zß>tz yrux^ß - 


Ä 


\y%Zoe <20 tfl2*5 

<bflca&eMA.*& au2& <tiki}uA*ux ^tamn^zW j£&6+r 
0te&~j& <U0k- iprZ Vvrrtifr yn2ni0&j 0jr j\ 

' tScjU^Ä >tf tu^icB0< 4A 40 

<y7trTtuZ&UZXL \V 2ö <Ur 

cjtut. (V |jtCaA uÄ«iUr *J««i 

Qtuez^ Ä*Ä^lzi0Ä^ä»aup Jkayrrn£ 

fi *(W^ &vBn&w <^t £ 4 ir <la 

^a<L - ^ptM^CbvCV ^f<XT^A yn 

ßonrt uuta j^ztuA^ L^rzj2rt4r i^fca. ^3ät. * V*- 

ytidfiC**-fbitu. §yi7z&K0 rti c^i f dii 

j dm a * 

Y2crt e? *yinia«4a) ^jtu m^tu. tuPf&di'- 

pL^UAMXL Ypit&ZUr Vmo UuO^Y^ <CuMt^ 
öfecttt <Ur ^KUIMC ß^l 

tUjrt&i4j*ß ry at^A *»M e ^dm*uAt 
dw bim^^wi <yuA +yru%x<z~ £h**in**j&y2i!f 

t|uA yy<ixtxAu\yr* 

^tan*yn^'{}a-&6 -*^r£ fysfkiA& <& Qam - 

<P ooa'^^a aij* $z'tz%& t uyu^T$ipXLHfH^r 

^^br4gtg^^ü4. m^H^n^vC^ 


fori&A- <u pöcu? XutS tu* ^Mt»|H<t^M rrt*&y 

<xui W-£»Ä» >.3 d«u 

t>^n *#www 4>h liii 1 (Ott • (m)" f <2t 

^ y^SCU iS <llunM«h&»« ** Ucfaf****- 

il^>'ft. «*«e f UM <^ui 

4?££^ u aR*»te”* 

<Mr „o&e./firr* yp M*t 

p- r^ 

^«/l ULßn*to~'9**‘”’*T t ,- 

ÄKiC« p»^ 

o«, „^JTsiei J^aeS/i <s*r1* 

& t»fP ^aAOfM^.fi <*f»*e m^ru^ ßaß* 
tJt aßtCfi 9<«m- /W’ <*/*" ***?•"■ Vh 

\touUz4rt^ orrio ^(2n^nSii a^fryei ^oßo 
<33r\xLcia > di 


Ave^zAuxe. <ua ytu^afU 
Sn&L <T QCiOjbr^> fyyr^ZZÖ 

a» tCxzxM^ - 

<Ajf>na <LCrzf Z^xipi j&ttfriy iiirö&yruitfr**G 
~Zfl& ^.tconuiÄducuat 

QjrfyvGair T*i*t+yt + ia xsx’. 

j^aUiB^ut ypt^AMf %odtrvo. 

jb <Ür{jx& <j|Ui auf •, 

^®4 te ^ dL<J«a^aui<)2c cn^Jrnp* 
&K 4«ej> 


yrt&terri <c*lp& 

Atür teßruA^pktip, 

<k* ^ ')<’ e ‘ !i *^ fii4i>i<uJi 

prrdAj tyiß „3 GuAl y^ecui) 

y^hijSzH? 

f* W ^^^>W{. VÖ , 


<ut 


auF&Lmp' mrfi? f ^ 
an ‘ di\iMuSu J&u<mhL rxtztD 

OTmäiktsu&Z /Äip^Vz&Ä yrtfjjzaty' 

Tztffry <tft )2&c<a* ^k*W z^fv****# 4 ^ 

C\ ^3_/ . c_: ^ ^ fcwiU^4W/^^/ 

g*J&pc“> 

--C7' /- »X. 

r+jp tfJ&vcp 

** crCjiuAd^e ännm afypunu*ta&^* 4 

Virti^i 3\w ßäß*»/*’* \ty* <** i*? ^ 

bmt nutO* w “4* ** 

<f«u, ^ *»~Uf * f“* A -r* 

.ii&uafi cüdM ■to^rauiipa&na n* 

(izeLtu! frH<LC**j^ fHAU&yruyt9Auaf‘ 

JcWmS r~f 

<)Mt <!«»*{ ^uoyruujCqUf*^^jffAntrrri 
<£(fbfyiiur&A a*~ \>OMutx& ab anffe™&)/^** 
^arcnKU^ quituwabf' (3UicäJt w A 
cfj&iX^^uS. UIa xe& ßjrtgTayUr~p& ctf * 14 
tfoäaa* 

iyj3 tu* <iut~ t&nurm ^yjomaf- j^p ! 

4«4- wß ^|pj44~^j C4j>i& *TV» , 

/H ^vG^z>i^ |ß yjtöfckR ^' 

ßtteCTt* zaß &4&CCUB rruiiSaG <yfX ^'yrcfav 
yuxe m^S* ^^fT < yjy rrpt0 ^ajL 
ÄtöSt^a^ tu^&uevte? 

Atj ln nu!L^r**e <knrrt*& rn^&rrp*^ $ yfiet*ix> 

9 tyn^ir ^ 

«U-cupiSi ßifiß#2|>^airc»Ä>2^\>ßc di 
P U6&u^ u&ir&A ■ mEttL *a& <r^HtaaiP yc * 
Qcfrt^. yru**<s<L& t6xzurbe&qp <pxd) Etdßdco. 

^ t*mfh&L0 uiU*- C^j^^U: 
<2XU0 r%07^Zpfb&mjß divLpa»j . f&l,. 

me (Gvuffitrui tzipvG+ß YHitm^e. <^(Xyv*a_s 
pyytAi L yptuypißme ti* 

^opxtftn* Qer 

lU&CKrtt^?a^ fhF\£ülr. (JOC/P 

^$ax*+ ru^itsUx f)or<jp&> Qt^*e<uf}<&;£ 

/ * rrup? yyx? (X c«rj*v 

&»” W iflßz dS«u^ 

/(/ ^ f“ 4 d /ä(W a^^Ke«^. ^liiz*^ 

^<4k*w ^ r <yWi arruyux ffMOoxZi) Gucl 


j 
%ixru>Ttyre &ißU3U»4) i enruL mrt>.A' 

Ilu&U» &£f PP* Utfuzfp&itfxßp (\ 

v\i(t^t cfmfy n&^ putui# noQt# WpB****) 

((1 rttAxia y z&x cu\Kxj\z*irn yrt-wp K -~^ 

catuh) &rt - ypyrv^^jio rc&e* j^>oA 

a, rt yu^ fläti wj^i <? yi££t$>”" I 7 * 

w axnSof.&i iw»«w. ratfjpfii* -2f <t^> 

tw. yußf^ttafita- fiusk)) ri*> bScM^^f 

tytrqvä^-caftSSp&*>^ 
ay Sbuk^lua tüiai tfti&m 

v» tnAn^u^f (j^+ZL cp -S^S t Acm£* *B 
ypniffiLfh* 4?jji&9 y&zto*** 4 *fnt&r ÄtnV . 

^ m«A 

aQ r»uibi0 <lir rhjj.iBvß fiuLduSHo 

a«M4 /a^i ^ai\ur CaÄixtuk ßwgfw4^()fc ^ 

<^7ffyCdk ju>(P tarrrp QuQdxrtAiiQy runuz^ 

feya 4 »T jf/ Äd^r 

G? fvut^jr* uv} yrrtqua* h4t d^u Ua 

^^^o>H(d^ um c£azit &t rtuxtnfy 

Au!&U yfrmcrrf tiiuZ' Shz&LpfÄ JznuX Yy+fti 


lb 


>a 


<JSuxl taw2>.*<fe^ 

««rtnmfi?a 

<XptA4- tr ^ßta! ab^uA oJt ^cxoSuzl^ 

^cfiinie. at-ßxtznp mriezu^^tuUr/^^2jS> 
O^Vitiifiixßcoia <$yi . 

y 90Yrty>äuK0 

j2L-4xP£<U^ 

nyl tnoA trrzcjp'&r?jvcu> <*ß* tziup^iw^ 

üSjiir fyci&iiuzy t\c ycvyt-f rLn*tc|HYs (v^fotc Aj 

O V^rti- t^%T7U^KcK^2<iü4^ H^rtf^ti^y' 
^ m^uiß^ y€u& in 

Jx^MLU^U) iXEuSßf' 

ytap££> cjtf <l* anio <t^tt£p> % 2 ^?* 

4miw iiffiüir^yCB cwyttf t&uw&ZV 

tit) <xt itz*- tyjuMrr^ö ^ ^ aA&*XA ^S*A 

ZAfUtrnö^ Y*!^ 4 + rta P <! 4 tl *& t & ^ 

I« Ufibrc 4iU-iB^u^ 

tz»b3 <Lp yppjtou) in dcnfrtri <l*za- 
<U o^ijtzi^^t^» r<? |>fi)rev<jjßt*Abiw 

w^i (fc££iD 

<UX2^><yifc<%P s ^ t ~ 

<u2r ißfato*- 
c&torr*0 <uuO 

yruntui imLut- aiHzrat&& 4 

{jiufy rrut^f dT&zcarj t<U 3^ 'iWoi^uiSi' 
fdzJtiti&o ■ %<jS mucn^ttc *& Ckti&n&i ffioty 
rrattff 1** u+*&t<Uf raW fXci<u~? 

^yv 1*0 dcnrmt 

rt2 fXuzturi r» xxtßy +*** 

iu^udtzuihzrn Sa^zaSu S®wi- a4r<^^yn^f 

aTfrrw tcf» r t^r <* 

it d^tb^s**? ftv\*p” 

/u4ii - <Urd&U^r* <&thJL ^yVUsAcrre <*4X\&a- 

t utzArntjß J&t&rf'G£tja& ^ 

E frur«^ naxr^nittS *d*tf*&iAt ^ f r 

j\* • r^pizuAirzA*’. ]J^rjr opA jkajJ 

^iwT <2* <£&z£ji <*4rJ}jltuz<^ ^2Sb4f 
^utc_ jußu* air nuit* tupfte 
rtmruktt^ j\£^<if)r 

mÖ4Äp y*j\nLu~ -- 

^w» f*iAru4. <£• wflctf^liiun 

Oflc^J vv» C-HC^cV ifT £hkj 
5> *j$ fti- 

✓5 


Ym£&£ ijGßu& dnSbsftiSw)^:- Hfl <|tuS t*HW2c_ 
K <|tiS ^?VUX trt<*^ÄH* *oß^ 

cic^fettfyu«^ |tm*** V ' ynCfcki&r*^ ^uazc 
n»or/HprbMi)zttzi^r*^a t4wcxe 
Q()t dHI pf» * 

6U«« »0^6«®»* w)»U(«-^ 0 '™ 1 

tae <juiß^ ybuLolK <* <aii8* ^i£Ä 

fl p >fl ffbflului^C' 
Y| ISf^OtnZ jxfli* ?»»**“»•§ fl - Vt 

„rßzHifl u&uun. < £*& futfar^ Ju« 

«Sud- »Ul. <!0ir<xmy tu)« J»i (t&BßnO' **"/^ 

^ trirfjif jptZ afß. C2ua^ -TaSWnS^ 

JpuulvG yna&usoaf £ - «J** 4 " 

ßiwa^4^za(AHttt6 

>tu>rßt& Jpio&puer furaox^ ^ dr^f”^ 
aS^tß»e co^im^<3!iattwtr^wffi9 t»rr^ A ' 
^Mzw dfiu«y2) d^bi24'^wr*^ 
ao * t^rtiyM^MJkx t^UAiue txuzkZ fXfn#t**C 0 
a&fipz%m ^ a f 

a^uftcMa wuiCf |>üul^ <W 
yxxzkrm jU^^ü t4i^ 
I 
T &rr*y jJfy 6^<? 


t»» 


,»^A* 

•yr ' 


9*“'* 

„Jb, V 44X^P& ««“ ? 1T\ 

g£?Ä 

sr--r%rr,:: 

fc^-afSg: 

(O df*t7rnrJ& 

(x&uxrGi-.^Z^f ^ 

<jua ffmu* tv>6(u?btȀ> 

ttfwi Viwö»r iwu»«^pn^tf ontt piiuAzz 


<f(t 
uitzkr&£) *jl aoä) 

pmuiPei^j^ri 
4rv' trituri« mcfcu. n? duftete §üazc 
$S ^)/V>rm«J <|ia ^ 

|^Npta taruzdkn* uüßützUo. 

(u^uyir tuöcm^ut aS aAm 

<»G€iti ^u^bs^^uö^fiyVßb* 1 ^ ^ 

tuxtr*^ ^aSu^u*} &aptzo(tiAr^pk twte&L 

^CjHUTAI» t<^^'fel<l ^ tjrmßi. 

Ou^ <w^P^h **^4^d/U&*Vrtzi' 

?*m ^TW^j^a ,^ cujUjUz? jtt%****& 
&itzrf*u*$ 3^laroi4w<tudt ^ 
pfj^2^cSf j\i^^ oytnrn ru*^ *«^4n^ 

puui \mi<y^|r^ 

§ijp2>Äüt «tp tu?/bGdf2&\ 

^ <1*U* filflSt (Ü<«ßA <SuuL^j7t *UÄ& 

4*rßr*i0 tiiuG- 

^ oSiut'- feA^*y ^ bH^nüp 
d^pHäüT «yi^t ivaßi^. 

(ZnvtQfy f$j0 irur&üx 

<xuk mtf&u&‘ «fufi^T ibt^ 

xbßiTtzpsk . uXr iUtofi 
17 
(iO ^i|CH 


<ttjwUa4r b*»*^ ^ajhzAJk 

CjVU\ n*i<*miW^k pV*t*3 Yiwfi*' lyCneV'-ti+K&'no 

i^\]OS^y^ *fc <*Tä^ß^^ar^om: 

^ pcßw^ ÄtOtBö’ £ _ 

3^6^44^ ßU*^ +** <f* yte*^**** 2 * 

Vfor “* Z 1 l**"*® t®r 

taten* <}<***caf>y*ij(i^tf^ 

W Jrrvtv n^ u^ 

tCo fu*» z**ny> w£”* tM°yy 

c&u&ytämt <sr nutefBu) fiicL <*&*£* tn*v 

&yfb>yU9j)?ec txo at&ut&i ^ 
ynrnridB jytUaßtif? &a? 

>ri** (a^flrtP || Z'r^if <27^ot^»B»fi^ 
yrufyC nt<x<puj <L*-f?cfkx*> \nna ' j^ v ' 

pjftßfea^ ftch rri^i fißa^P v®' 

<rf>* tar*^ iLfiuUktt^ at^ 

jzUißfae ae**Atitubo d^r^S^IBtyi TZÄ 

p&T” 

r^ziyttiß^ rnnnazajltep ttt«t»ß^ 
ytltl&ä^- ^fi'iw' Ua<z7 yn^xj 2cti^ 

^ (ß??«^ruL 1U t<t^>- rAu.^3. - 

o 


“0 


dmi|Vz«n tunt^ ttyf? 
&trrü& ajuir a»»rniuu^lö ’ 

^tume^AiuicvTC ^aßj.'VÄup ^jui 

yH*tV a&<^u£ - au+ulßt& <z±j\äcjair. ^ 

*TÄijr>' U4i&ty <L <I(iA)yuL 

t*u%i<p ^|Ul ^TcU^ ^Ür. dt ti« 

^l ^rt SU &*M jtiyiatAY^Ä^ 

ö/^i rrAt^ <£44. iKKtcS^ ^> pcfiA) YTttlfo «zÄ'tzUa 
iCßd 4juw^ßitr (j’^t»fa) dr 
<£«l y&UAJt 4t Tau* 4 yjk**iAr 

ftu&o f*<L ^ ^[<crtrUr 

tJL tlM***** * A4> 

ywwcMy m|nÄ«»»Äcl ^ 

Of £<i ^JiiH |}r*t 

^£U<W<du} ^t?itAcu»Äül öijaitU' 

***">» t43^^yy^ca5 <ar *& 

^t2Uo ]m*W f£u£tsßy jUpß^ T 7 * 4 ^^ 
<&&tieczjjkJ$ 'COJ& p* fh*juLt&*& 

j£ v ä Cc«ä]Ut6 «/)-' Ä<jdAÄßt^t w<M,r ^' 


4443 ' 

fctvfce 

A 'tot**' 


V*fcl äjc'&z** TV&y -wÖ2u^ 

^(uibt-iWf^^-il G*&o jutc / pr>** x ? 

yß^WÖ ^ yrU^tuV TAtfUrr, 

,a-<?ain*‘»*‘ L u&aApyAi 

OfK yn^r* O&'fr ‘^r//^ 1 ' 4 

Pp, u&k*»**^*« nta»**m* pvf“**# 

Qt* tanf r«** ^ Mru f 

<p$, *" yuu*« 

Xa^3 <M*r t * ae “ u? ***■' 

kfe -p*-*"*** ^ 

r * % 

2L «r^ tf*® “*f ^ 

twmAJf «6«Ä! 

^^wyua^^H'Y’ r,rtÄi 

^yie^ »»«liS' ^T 

Oft AUflMi*»® tpi6^CWi*»Ä£> *y*" 

n <j, *rth*t*6azUfy yrtB&vZq *mr<i* • 

Jbvhut tut# j J^wty • ftK| ßci £<l <^|1^ 

<$Afae> 


W-. 


I yibpvtBmfat-Mtx.ßui&a 

^ H«Wi0a ytta - p7) 

+"(&** ^°«*i£tW^Cw*»rie 

&vf~ Qtr^utuid. 

y>uK^* Afff r~ruttfjM ^vnv/i jre«**' 

S&&<Xuk p* uSiUkyi2^)S HuV^xA&Qsri 

Ta& *Ur Ytu*iyrtr* d7« ip0 <jui T^Lfrfy) - 2ti^a? 

<f Arr^pma^CMi0nuL y***0* JSb yfcn«* 

<p pyrt4M- €yp? ynOffm a^rT & 
m&a0 yrtuitx oriofX' ^äMA t i«i^» t< ^ > 

* ÄJ f j^rm Qq dOf ^ihttULt^ 

Y>^a0 4±t <*46<j T4*r*yt 'AfffijXrAXCJi .'^jj^lCubVZ 6 ^ 
reflui jXffiüazi - /uj 7 -turnG- <&<**} 

^®anta5 <i^(£u!fe<wfi^ ^tO j\i*f 

^ <ypz* .<J2u&y}>fu> r**&° ^ 

biz^H ^lupu ruup J&ujpb' tu) ^ 

pi utiCe? p0a*U~ai*bah4k 4u^ 24 ^ 
ö^it^mi ^‘fi^aaA ^«iw«W Y2cr^* ' 
^twiyvm^ fi*)Mttujtp (|(^ ßßp»t" ^ G<m 


'ZA 


1 


. &cukr rruJLtfynfioz- £p+***4p 

t£^cO>b > t\W \ ^, .*fh<Xc 

*^Vto/ u-«* <rf 

^&3 <*.-*? «“*-3*^ C* yyu&«p* *& 
. 1 ; /}%ltu> yitxiz&tttrr”' iTrfl ^ Ttt7 ^ rrp*4r 

qL &,*><?»**’-$>#’** s-»* 3 r 

ttejcL ««TrpH rroM-i ' ^ •** ut 

o6 Oy»a{b> iF ^ 55 

fyxn*fhd<Lpr- 9»«fO<e i &^^d 

t^yCtMO*po+ <iw ap-^Sti**^ 

Jd tyntofUff 

, Tfci^ t*fb&divCpryS*^n^fb^t S 7 ^* 
^ar&to Sypsrri9«>^/^‘^w^^/ l T 
auA^> amai Aff&^-Yte 

^4* <it^ arort^ 

M\&az<*k »- >42 ^jniSytfc »crc ^ tvju*± 

^opsi:- Afit j^tct ßi&i SAf^n 

fczkrb ^^^ßiaErC ynt^t 

<y^Y- ^ ju^bi öw«A Bkuam yWHr\i*yhi 
' <yfma QtzA-vk kuzfriA pixr frtvex&TA n- 


0)f 


& 


±pc <*OZuJb U yncldP 

jäzti fit-' Sx^fruZ) yiw ^ 

0>ttfeA'i5«U tuzyjtf^\r 
C2ttix vltlutte ^mAi Qdnc 

^Jr^j^uB^cjoro^ ^^ 
ai- wzaiwi^ito. ^w&T-iocoIl 
l^iirtrtj^ti*. ^p~ ^JrTljuiSSkx) 
rn Oü*<A <ojjitac*l 

<p*£> **i_ 

\?t \H*u*pa%6 4 jrH*t&itu&3 tsrr^? jhss&t** 
y%o Y>atr *% ua/^lb ^ 

^axarrS> - <£&& f»t£2> *|u^ yfxxkx*A&-ypf& 

jl Ä fK^au4i-CD^xitaKOi2.^i^ly»^^“4: J ^ 

<u^ buy* T2w» <U^m^rt£a 

tJuJl&b ^ eöt < 2) ** ****** 

fynuiji zU?z- ^2ur ^ciluÄ 

<*£ /?tige**? fXa£ ff&jtztif & 

|Upi^ir^2>söL S^rtäyärCtf-Sö* 0 ^ ^ 
«yp> tyrrr** 4t&&****~ 

>k«wa aw) 

^fidQzjUr^i^ a*t y*T0p6i*^cJa>+<x& 

Ua »fiitoi ^p^4x%nAu^Sc.y0(r W^ % (fi) , 

fTortfct trtKzfi^v A fty&yaff 1 **"? 
<jtoo Äua» <^6f y^jiitn- ^2wru>u 

ft»o> jhßayvy- 

(W jtr^B J«mjb« S*'«^‘P J|c ““" ^ 

u+fi *A°*<»* _*» 

*JLä ***** fa» 4 **’*** “ " 

^«*.0 ^/^yr> 

v»,.«^ /\t 9ir»»te Y^ß*^ 

Cfb «,*’&$”* ^«.^aS p"“*- 

^9 

oSV n* "*"*&& *?f 

<*&^ ■****¥€ 

0Äß .ju& &KK1* lA’Out Y^>0«t- 

\&ea*uy&i4ypt*ß &**> fi*4r.S> airc*&\ 

ScuaaI' »k? ruiflG^fzf* <^a&rru>) yu»& Jfy 

-fyna& 0-azzty j^Vi4 L **^' <®wS<^P<^Olrr«^ 

C^h^tjh%kcL Jptht4Z*f ^uorz4j) ^» Qtfe f^ 

jy rtftMr m1^u*^^^uiut^ A <&rP ynAju^tx&o carz^rtS <^xi|\aowc 

T»*20 tÄ2 f* nu>uäA J(uloP(V ^cßtdAt V^onfx» 
<^> rrt+^f^L. ^tag (u) <jta$üD£d^>^ 

Wlt dSjö^UB^ 042^, <|tu6^ II* 5 |( Vl 1 *^ 59i* 
Ct J^p^knM. yyuSßuTKL 9’UtfkZ^o^n f7\d\^ 
( hStt i ^ ^asSk 5 ^y^ax^tiA iA^* 5 ^ 

fjjjaCajß <Ur <yytr»* tvü&<^ *Ut zßuju^ T 

(U*tfQ0i <(^8 ^/fyf£i«k- h^^SCD 

d^^nc <? *^3 <ui£arrio ^flbCutu' i^pr aalt 
&z*i~>n <n*Tt TXuA. {fö&rt<Lir 

>£*<*£&* fpyitUA 

Jj^jß^lGft t fidti)^ 7 rjcr^r c.fr- of&ty6 r tp&n{iC 

tti t a. (X e xi ji2) puta <|u^ 

dß*Uf pTH^d tyj «uStep 

^4otfe?ff ^jprMAX ytk^Z^ iS *wS 

^fhCdusXS^ <ixi»tH<Äl(u) JÄr lö <Jud8 
r yfOfy&tUtMÜ ^3z^a. S»A WÄp^ u*^ I 


yn tyjLCytiaf* Äkp 

4jti ^Ö0 jnotzy a^rtß ^ui tutth; <*ffh 
ynulkö <Lrf yrtA^^rn&U} 

i|Ui Un *öS M; <*4TT*r*uJ&+h yW 

cUu.i | O «Unfo 
Jtttt^ »* AffMikitu. JxsUzk yh^ 

ijl^n^ ^ar W ißic -ruxjp/Ur ^ At<a) w* zaoö^ 

*|> 9bca^ ^ 4JLf£A7uU ^a$ßux\ 

^{^jvk ut ~t& y>j^ UffHlJfriC) \/*2ZQ-^l<^ <l-*L * 
yiua*^ Sa^^aincita,^ ru:- 
cjߣtuX / \2c* tut c^L ifiutzj^ rfrvTpypir 
tuMbcn' M 

äyfep»* °/fi*V' ^y^JürÄD dLu£<P“4r*jfXL /Q 2 
ttf^2Ä3T<*&l&<£t£ ~4&.£ßtuup p'cuäxrr f-n^ 
pyupZKU'aut ifruiuäs kßar«^&§ & 

^jA' ^ ‘W ^u$&ud 3 anT ekaaP iö^ 

^ dßaaßtirOjÄ ^jVzxruu^ **i£^ r nJlBua y 

<r?Mt&taJ& jluA. vxy£&* jUus. ^LyB* fCSp^C 

iiT^huZ.Ä?#f jr*4- %ivuru> jinüftt <2&~ 

|«jStr (?y zafjm^uui Gt/j&k- 4^*u*M^y, c / 


g 4 


yuLr zaon 

ruMica no 7 jn&Z*rrj 

jlfb <UlA'izx&p* . 2L«rl *l^ipA 
tiOt «ja2^4^Li 4U^ 
sfrtuyix fU$*+- ‘AL**-UoCuy t tO- 

C/u^oiw y>>ft^'W>taU yrtck^ ^ 
iäl*8 

pSto»Äy^? <^.-4Xn*ao&£*$<&Lj* u &ty*5 

itu ^/ifete *^e^? M*" 1 * 

dw’äa (rfwtfc 0.rMh£>p*r~} ^<ä> C^, 
<U-üm2>ßrti <yp-v& ***»■!& Jbfi** 1 *** 
y)o<i^-^ ^j&«JU4&ä) Am&*&- at l$**‘ ttA J***' 

y ^^ ( 2LSb<utr<*ü» ou *' 

^p&töjb*™* <* x*** 9 tai T^Z 

kV 0.0« 4 CirxWMtf a««r<J*„J/U‘tU 
•4M-/1T bf<yp> UHO aii<X& f“ ,6 ‘ "tf 4. 


t „ro 


yyy, Oimgyi - * t-ii $l^v|»0'«v' 

'XtyCfZX <T ^ / 

i fg&dx^ 

AgkezZb dLg**&yn 

(CttDOki»'M tw3 

Aiut^&xcta nt {M&*^ JWr 

ÜHty^Ptprfi tfx^fiX <ur£r»fp> 
frtus &#»? ^Prui P&l*X><jtuty ß^a3£ 

tu&LHtu&nrt o föpxirr?b\& 

i\c UacVcUj 

yfasy&i dnA <c? <jat$dü y*u>bz} r^btvmW 
utyuLrnnft^iyr^J^^ 

ßiytMzi- yrt alu^uux ^ißrfjrtin? 

^u^itop <utf ^/1»^ j 

\M*4n& qarusf^ 

^>bruU aS Oyrui^ 

*pntu)ru\ Lpnb yxsn&ißp äE&j&<p(Mfbp& antn 

(*&U 'JWCL^t^V^Vrtiixt^fr^l ixaCulj?*} aS ‘ utn * 

*ß f&uJt^ato mtyf^tu ^steaup rtuü3 

^ 4ß^wS > <) yrufZdr aMk «ft* ( 


^u<itur 

L^uT anA 1 <|tu6 <£ yyaxJio <atS uACuytttte^ 

^fjdiyWr. ^ fUL j\.1r 4J^ 

iUtT^iuba fioz^L p& <ru>iina- j\ 

^|) ( i(7^(/i^ dTMictid^ ^äi0 iUiC^y^ 

<3ctta*zUr4ir bifirr»t^*r 

[0 $" ^ Ua£u|^ 

>to ^Ä*U3 <Ä ^wni fj\7kncux 

ytzi*t***i 4*r täja apiaB^-^fiu jVr ^u^ynArM. 

<LH ^Ö <ypl jzuA^)*a^ u***f oAly 

*p ay 3^ ' ^ 

<^iul~ j\k tn <hA*ua d vcng ^gc^ ^ ^|r»itac 
f^t rtV^ wwj» ipA^iv H«^x2.9y^^L ßtvUIcA 
<u ttUjQSL^ytiM^yip 

Km?i * 

7 \2taJ^4j^7a^v^ ajtr «tOA* ni^AÄ^^ AWatuX 

mB^ad ^ Tr*u\ yrnO 

aj\~. 4} 14» ^ 4»^ ^hn^iöyiiwt^ -z*»xuyrr*G 
t<UU» 


IU4~ 


ftl 
fy&TUljtpd iJA^ÜrW 

tftüeULn^« iöHjuirMr"^itüZA itÄ 

Ti&f nvLtfn*- k.[fn»£i*&”' a & 

^ .-vm&w**“*“- O^yw jL-j 6 a? 

vir ^^&«<*>^'> A k^ nt P^ rnM> 

*u in yf b - 

Äc *t-m«rrrrr~e +ef^ **& ^uü^K» V“~ 

2*n* <£*&> * e W*' 

Capie t«^f " 3) >***9^ S’.Ä^ - 

tö ^ Arvfr*" t*>r“^ 

*. v>/te u^ ^«AvW* A * e / fa ^^ 

(IvMxi***)» <& *** 0*^ 

\, 4 4^U^/T äL • S8t " i ’ ’~*‘"'-''' ito 

aJjÄ-A-/ 3 **»-£/** 

««autftap^lZAlt atcayUp 

^}uukzt0 jnuL. aöC* QiC&zxtata. Ol6B&2> ^***»' - 
Oxin?» 4£> y****»^ w*äÄ SWföp C2“**& rHA- 
Vn>Ü2> jäx&a- <*ßxz>C -, <*ä , 

tyiSuia ^^^yW^iCa^^^7u£^t<p. 

tVnytoSbi [). ^ 

rafaziÄ tl»ito|wn«^'^| JyrrH&4^ <i4r 

(aflEA^^Ui^ p.>Cottt&+ ^ii<j ^ tvw*° 

mu» aßu^uXto *ai.f> a f&ifpu 

P± j\&*tu4r <4^ 

fäy^V&B oA Cjlu >n(^tf ^di dauw ‘mc^ 

I^m4nf cuUuJß Ä^oiS? 0^*^ 

dfau*»P>*rpte trw <U 4\ €&ft* 

y>lvrU) ’ *p40*& ypoteoUSj\k- cjjpX&-' ^ 

fnuJBef aiSt^^Ou^A ^ T* J(> ctt74? 

dtinjTE&’ibm^ 4t~}n <2< 

(XH&yrr^ TV^tl^ 

i$empyf±T»y> 

bc5« <uf<GK><fai )2 

~*®S> ,^»^>8^ 
I 


<// 


fdfxf tiw ry**rn frutu^trud cß««^ 

*lCui ßfe^icF 

n<Ka nÄL^ (t? ^° T c 

ASrm&D Au 4 - tu**&*fUr* jlUK «^ rtä\n*V> 

A yiS f\a&y ^ <ju«^w^ 

„*mW ‘v.c 

ywtfam «* «*&/iß»* AlA &*“ 

tun man*™ V strr ^ 

nw • r«W ‘p«fß*r* 

00^0* >mi0f*tn**zpU-^ a%an ^ 

^ffiÄ-iJW mi^ ' 

mioXUA oQßzxnAa. < 9 <tjV~ ( 

SLuariS rrtY*^? «yir^ä**« 

\H*Äfb uU* tAfotj£fct^ 04***»»% yfi*M 
ftart f*yf!fl ru%kn$ yrmtaxtB. 4t avrrttifrfr 

tM4 7 .ye<t>n f?j9*i£& <u» S«ißc»»t^uix ^ yuytx) 

«ttÄ. <yyXr**u* x&ui£./Ur ^ <3^*0«^ <Syrt£[ <p 
YUxtrrt »(&**» ^_- 

^ ^ nAfawi^.Siawi ^Vrm ^ f*^riu2jp 
nun ^fK&itpL 


Hö 


>>i 


Iß 


jlCul yn caiy!d /V\ j-tht ,aS*^o\. @toz* 

<\tu jh rnafZ*** c*f<**i ^ 

fTU*ix*6 fi*p**+* \ncu3 %*4& * t fi hX P(*~ rirv%Ö ' 

^ ^aS fL^fÜ*<^e *“*" 

fpczu&ifce«*» tu0tujf# ^l 1 

ynjppaäo fup*f**f y*° 

AYvaßbir&ifM**^ y^p MX ^ atrt " cn > *^ 

^ ^vatiA* 1 ’ßu*Y 4* pa &W Y 

<& i» ^ «r^ 

^ r ^ ^ tD 

WUE> ***** ueaX«. rtuißu^Jbt^u^ 

C\n**e Äf^wSi’ ajxnta&tr i J«*® 

itx *Jfi<&* SW*hO& —V<**T— 

^n i? w 1 ys'<--/^/ i ^ > 

! !4 ?P ö ‘ *°3f* 


CJc uibxai+n yefl 

Y^U& C^uA} rta€ (U&4+X*vl ^pcubGtW* ^ 

W UfT^+tJ' jpnw^6 /1$ |lOi +n*rru&*j p^ 

yt£LiO*& ^Hr<2ui ajrTojyca. ^Y' 

rptru>6 r*<i5x^f7 -^Su* .fia/Vu. yrt^ytA&yf*acm ^ 

«Pr> 

IT 

Vn* W ^ 

*r^ 
yfab%& ru*6 <*$<** %tfu*/te**r ^ rw ? lmy 

^W-. ^ «** 

ttfi***** a* ^ ^ 

>»SW* >( 2^ ^ 

«^ß»m tftujßvß <^y*^ /H rnUr ^ 

(i^ yifui ^i4n^i ^\c~ 

^yu^ip 

uT* t&frrjx) <u%a) >t< ^ 

yntXyyt^ tu&vca^rrzA <«nwwSi&^YS) jkj>m 
ytnfnA naßv£i. t3Lto& fi&tAktf*' S*»*W‘ <\p4& 
(Z^ cju^^uf ^ferteMi yttcMjU pKn . 

r^&stnMl? ^yri <*«*££&* va£u) 

u^tx>ti^^tifhk^^A.Cp . ^ iXCff 4 S ^ nutCi 4ir aB<iCcicj<OA > 

>y^f ^ n» a{ü^ 

<Jm^ *S yrcoä S trwu^tß 

^ß4^ ff£*> ffr***?**? 

^eSZ ^ 

w****** v*tFZ> '^<h ä 

’ ; T ^ yrrT&U***- tSv <jÄ «Itta ßu&öf* 

£VVÖM-^* “Z 2 **"? <&*$* <U>»ß*^<- 

tS 0 ** "f Z? 

&**■*•%- 

If— AutPl- flAn“»* -,y,i»rfW ti/twlfl 

fL^ 2 T~-ff“*“**** 

<f“ 8 $*‘“‘ u 4p &t ' 

’J^*0i*»&L %~4 «U V*— *M 

r? ^m6 ^*^‘ a&fR> £ -# »“»* 

<* wn *z*&~?<* Wef" 2 ^ < 

<mvrtt 


7T^\ 

’ 7 te » 


n X 


"» /? 


ivA «ia rnafY y*usk 

*yiCy‘<w?Ü^lß« atzUxß ^0 V ’ 

h. <^b>uU i ^'^utyui j^AwtAW^b^} AT p 

w j4W- L at^^<«^^ 2 -^'f^f , 

^ kHftM* <ftu& 4f>*”V 

&i*uC<l W J&itf* 9tt5?-«* * 

fu> JytfUü paQ+if&V'fö t|^ <* * t ^ UA rfS&tfi.'' 

\n/i* ynu&&\ ^Ij^ 

$Wi2> 4j\r-Ai?ifpL tw^AtuSu/) . ^ tG» |kSöG 
Si« ^?CU> tfbu&itnfpL -t&> $Wf* <o^«2^ 

VuM? - Vr^r uöG*j<j l f ' dfto»^ victu^* vtrAM1 
m&Ci*.} uff* »I j** ty****^fMo 
yaiuUfiuxy^<#»*tfax*> rufC?*- 
fjttittori <pu9& iu«j^ \nfi& £ <& <zd^>f\u&iA ?n - 
Jhtutsuj? frry^tfw |/ r< ^ ^tircr»^ 

*u*2^>tj/tuiu&TT+A rruri£~4ß 

Skl^a<ÜW/4^ nH4^4ttW>fn^ 4iiBl4»jQtMnt 

yrtut&xv ^ia. ^<i«um»^ uiÄ**** 

Arw^ßTtw^UC pfüUnto 

^ l ^''^ O^ynt^iM irUSL jflc p<&*4v?£Tj[\iy>£u% 

f-J 


rif 

*£$ 

tri(f2t*n> rrtagpntuSkc' axtSk* 


C« 


f i^Jsktiii^Äö 

&ßs&*n%. tf<A0u*z& ^ yatiffttn«) iMta- tp*> 
uafK^jtib^iZf^^Otautx^ d&fl****** 
cvu^tKUuzä-yf&ä &<***. -auiaaxyS^ 

Ißtn. m>4»Z8?‘%A&**^ a C <1 * »” ä ‘/Vf 

»Mt, ^ utfUpi^T^^ %cMt <rrf 

rt^/Crn^iauita y/V*»*** n>(« <i/l 

r<ttCI42A^uJ<i^Ä^ ^ ,u ^ c 

YpttuUzxtß- f*yp»**s ^ 

ofO-a** r^uJ)unr<!* ^ ^ 

' 3 ^TTf^trrtvA) vi 9^ 

/Hulto W cirßcvM ö/t 

»fS ^ r 

a*-^0 . 

„W*rG-W»/k* <MT t£^ 
mm 
yrux2^ yfrjfliU*40Zc 
^ jrui&uZ ^ytuUaso^ fi *%>*<$ 

iauaßup ßj&y ß^aßrru) 

yrn^ foipb frv&^a^ 

^dcuxe 2(^b6xten*r e^yß^* 
tW 

%\}uB*L *<i> rapartte- 4»Vwt8a, .C^&yrvufrAV 

$ Qaru, ^ f^if P /<- / 

u*<u3 y^Wtßß^ a-ep 5 /**■' ^ ^ 

p.4, JfaxSK 

[u ^&* m^* 2 ^ fi^ 43 

jfixM« ^ (JuPwuUo nAto^J&Yt«^ 

yjtfcr*. ftnti6L& *$- 4^* $&pexdtj 

*u? GkiifXe ^eLjirrfy^^ 

jihc pplw c^tur»% tmu^ yvS lijäk ^-c 

<fßi tn) jj^xazxz * ^<öup >mpW 

/i^iuSya&tw ßßczdß:^ »uSafhA) vriaSt-ftod muj <tß<u) i$ cjcm$ 

Byt k~ AuP fijax£& i av& 

AföXty ' <*>”?tyy&'rtunH* y 

faw*p * u% - 

äetazi ajfb-nafty 1 # QVi£d Ü& uzwÄ^yt 
^£r <p? affia^ -f&tu&C bfö&f ohx<&) 
teJtluu*^ rvnt-jnt>W&-aktb- p>»”- 

Jkb ^ 

^J^J^rrUcaaB *u*t*y*~ 

Auyzcxffo <&> ox^a^fe^mtzvir V 1 ^ 
axYTaJ&Jn# „ftaA-fbZ* fW&» e «{f' 

, & r A ~“ £ '/ , !S;‘S£ 

<pnt&ß&4- ^kJUJÜ" 1 *^ 10,1 

«MiiS <U- w» Qaflaafe «* •^fyö’® 

<£* -aZ*}***- ‘ xta6 

UJt Swt<J /fc- ua«nS^ u^«F <au*3V.tp«** ! 

t® 

(i ^öuf^i $ «ß? ***** ~ 


r. <jU~ 


\n 


-oiÄT ß5L0«iröJß GQxp^ y / t2»t* , 
<fc^4sxco<lfe -Ctm djuv” öju^orSäoL 

<U- 4jcmtO>^ 
***rrp <)f&<> 

VUUtnbu) ^fhn^xtufr /^ ^ 

UbM~ QJ^uua wo oD <***^ ^< 2 ^ nt 
tu ^.fidp^tufr j^iffittuK <£ $,v 

ynetCSaft-ef 4t ip2 jbv^ ^Y'* r ^& t * ! * 

de f^<&*ecfho^Ur& i *‘% in*#»»**' 

\{ttl*u|T(f (luttf^il V tsj^icr 

e *«, &$<?*££ ^ */* 9 tn^- 

tviu^afrz44ui*a2£> §<txu^o aflitifa 

%arcA-&f\: ttt+tif yrtf*^} nt\^ 

^zz^piL “* taU f ' 8^Ä*% 

UtTA. $kpz*&ix<i. öS» 4*X j&ax p*4- tyrrnfj^yrrrff^ 
y^siuitdtxui4^u><ut yttt4 t£u omä4u& 
iu*ß- vü*4tr^ } ?^pintijju) ä j^ < \ß^u*£dfl^ 
dffabxxntaT< \wr±f> '4U3L \*t£€* 


/ ,;r 


■ •* 

\ j *r* 


w, c^u<t 4Jt b*- ^yrtir ditlxtm 

äwT< if fhrtfi'tA-' a4rQa^ruD ou£ &wx^jh£a*^^ 

y3*Yp^ äulr <ut i»ca£*± affkä ^ 

***»-=> ^ ***% 
W /2^ ' 

g^xjutt /*&>*« *& liftto '■ 

^yZii^C Y?-d 2 ? ^ ta»i Su" 4 *"- ^ ^ 
«^TW^rA» f fß*Q<*f&*f****' 
4^ 2teo~> ^ 

f3«C**Sut# *•“*** 

yxHfa»^ f^ ztM ‘’' 

/UjMo ö iSW «wu» -<*S- iMJ®^ ^f»t» &fp- 
6£u<0 a»*e*pS9»“^ /i*vc ^ciß«- u^*- 

,n*ee%t> 9 ^ 40 

cf*4ty <& Ajfi»* <%*** 

yriuanuj jyis <& &±***&f yxuuzk bißv**^ 

#\*c Ai cH* y*/tH <|? At^w>^ *ebc**y 

dt»6fru> tt^tg nSTvuufr^»*^ 7 *^ 

ö&at'qfuijpL s«S? ^ fizrrv?nn&f 

/up&Am nt^OÄ fY& tynmj^' 


35 


GAryn yjApükr du? yrtiTt0 

4Ö nMvv°- jii^cylUzUawi - o|y<Mü*) iüml 

%ß^t^ £}<i&ik»£ <^s /3cW) ^fwae^ 

^ V)^ vi^tv2 t^vrv» &&cj*r>tA»*w 

f&Ti&). rrm**** 

fUttuA^ OituitzUU^r odfc' ^ 

^*2f“|j txng»* <*f) p*& ^ ^ 

4*6 n^J7<i^Zf p** rt*rrr^&9 

(fiypaS&Xrik <^cu&*f$ fäooxü~ yC& ^ 

OcrtUto %c£&. &patr& 

'znjft&ixf djyXt*- yuJtuW^ 4 V-A^' r»^~ 

.jß^wioe YZtx-u« a&hJty&f*' 
^ fUz^fb^ ywna t»»«-«?“ 
xtyxmJtyt* SK^ «tfr •*»&&■'^ 

^ ^ jiw*-' y±zß*& 'ftA*p** 0 p*' ^ta****9 

j\u0- ^(jXiixy^ <ijp^ 

oÜ^Uh^ 0^6*^ 


/ 2 ; c 


13 


(W" &ä' b ^£> Cz*&) ~’ raä **'» 

j ^7 

2 L V— 

A ^U> OfV 

^-%axz* .y2^^A 7»^*- cdy^' 6 * 
^e^B ß* <© i3-e»j& 

A&2<r~«>ä* £& 
yyiztrm u° 

H.C ci“-jt>| (jmlwi p.»ctjluri»m'S} 


p«4m(ul>rn^ Si«>^>«Ä j?y+ 

f^f »t<\€tzrza V<rm *f\A&p*r. f& 

^^»y^borf mtL^OrQyn * 

<U: <xfzbz*rU*. 

'tatrU9U&414, \Hx*> <3yrti& ft2 &i07t4} 4JCtU*&) 

^ Quü. ^i£e w<au) jn^b 1 ^ (2utc 

f öi ytdJLijXUt^ rr*)tz} yh^K/po*A 

dth&p0ire& <tf (jytztorpu* nu&i tfapu.0 

irn4ynv& tu? \kl€l*r»t OMr frt U4 z<hJJ ,*pi£ 
juZ ±£tizi atfUnpeitux €*A&x*^(ljätrtv& ai 
%(J»r£x0 rv&zUffam&Jtzz *y*0»ß/ 

<t*nLxaH&? mjra? \S^t6 cm&* 
tniASaa H0 Jlüyx rm+p AjUfutJUtk tv*nrt0 
toM^/fyfuU Otfry&^^vnutruifr* 
ru ^t/^yurd'^ X ^^ a cAtu\P (^iBar&A luytüp 
~^rur)uaflxu4~ yr»y£tXu^ ynJ£iacü*i%& 

t^ftifrUL oft C)uu&SUa. 2OJLAJk. H4t AtU"<. f t 


( 


jbtnGue Y»rtrp<*z? flnctiA&e afpL 
^fe, fr**“**^**’ cfMZtlji CUK.SW? yu>-tf>pt^^S0 ^ 

“ wa6 

tanaß^y A® r ^ ! 'f 

^y^^LuX* Awif VKt^niy An^; 

%uy&ca# fu**- äßtuzi 

Offotitf G^bMö'V« vaz*» ayip“»* 40 

to&U) Ufvx-(»&<*«*- ^ 


TC6 qr»0V'*” uUS Yt^ y 4tf*^' e ** 4mi 
o&Sbv&uS- y04t**4 €ir <{rrr matfvr*? 
DZtuumie d/lr ta £p bUfZd** qt****^ 

I 


&ß\axy>toMyrrUty 

(2^0u^ z i/i^uCa^ ^o^nurptnat^ < ^f^* fuy 
yn x\ 2 xvSx 0 . ^jy<4Az\€iyjri6y ^nyjWjß^ 
>fiay2^pt^uäX 

£an*anc& ^cxy&> i^JttxZd^iAh- 

ß monie f^T p** <*» )«jfi <f 

4jp3. ^p&vaZ? ßtubifr yvti^nuovi^ 1 ' 

»rtxjii \)^ Mä-tf“ ^‘‘•^ mt 
i^r ajD (uxOa T*y2r4a. 

sxaäoiffiüa^ payta/rt -a*&2<&fi»3 

^ytmdßu^ < ^^ 0A><ttuuai& >w$v«^ \XH£yri 
^oQaacrtx^ ^yt cutttL au*b- ^ua^h^aanu*& 
Vt -lU-ßaAxuS^u^ <nrr& 

AtusHiA. ypator&Ld 

fcwui dutjnßu ^Ur^> ytrnXz%^ycß^ß^ €a* 

^oTcu^ <ae ß? rtU 9 yti(fyCfb4~ rncUutce 

yK~<Laß 4^Ü2> u&itiö pttfnzA& mfri- ‘VdJ? 
&A2f • <fny <xtAjt*' &&h p& 4raßp\yp 


/ 3.3 ittx Bum* yntniyä 

<zzAt~ %*tot* -££? - ** a ^\‘* 

2ä-*u* a6flu*u>4flak ■ au* yrmtie 

^ H* ”? 

!^A~^r 8Sl ““■*“ , ‘“‘ , 

i ’ Hc/r^c er*«« 

foj&ßYZ&truStzovpy” X*ff b ft° na ~ V ^* <r 

bD^.^ ^)^D' Ä4 ' 

yirta&H. Y"* 2 * ^V-aÄlA» yu2- 


uHPjlß Ccpazxzyr? ^)n 4 

Vidu**flüjvJ& fn&ixaJr ytux^pL fjurtiOuk* 
(ttMiSiP sruqrtJL tu ' fikOJk docttd c£t) 

lula' tiul fiitczjL- MALac&tai 

lyj-G&U. Z ~*iu£- JpCanZtp ßrrCSlB- &***- 

%L OTÖM fYuBtfß 4 k ShctrUl «£* 

«reu* aß <s£rc4L, J$M*x Q3^+k~ (J& 
f^ar rcu4GXt &Z4 yU*&p a&x7****kt 

ZOS(h 4^ ayniffey» yuir ™orr» 

(^t tuJjr^UPPSjjßttfZWf '"^ *** ÄmäX 
2* ^p/t 1 tjaatdlp ßr***> äif4d4f?^ 

y$U^4- Ux yll~ ' 

£>tS^ »4^ 7f/ <3fW 23Mt^f^ 

Yd^k\i{~^v^fuijTu^ ^tux&utk*J? x rtmiy 
dWw tnrnioe &kj69Cn2<*&tp £ &+tne'§dc 
dij>tu?&i frt&tifty j?yruJ 8dl y<utxt4, \ 


2 
^sa#< 
\U4K 


4Llr 


cJUUrxzc*- duf JL&tji 

Jut-piffvUui aut »»tu <(“*& 

^MAt <U2»I^W ttt taC 

.Jiu6^ (U ßrräj- dfikrrrt*) d*--**oasä 

ujW Ofrii^tMo« utuT^ 

* afa ^ 
2 /thfc/p- Ojt-uatietpVBttoZ enAioa. air 

yaEfcap gkitate 

a^T yb u<~>«a au iTAtv P 
«MTÄtD *Jh artiti^ 
ptjh^u&C ■zetarrrmniti^ yturii"'? ^ 2ut~ 
ym^t^d nfit«/’ »'**®« rAfTutt ^uGk «*a 

Str*«t &S ri? at^lt cö 

, - T| youpr jtytf"* 

aM^^ta • f£mäK pyH^awi (±c*t ~ t( ^ 

U^otfcMu fßjjtß? £$uJctz\' 

<Styt &u*e iZJh^hurtaI<^ 
dLtiÄtn iBSi^ \yyrn •4^tufb a^jorOziZkt^O 

I 
f* 4/pt ^CixtiX) «> ^ui 

4xu£ftnGCtJß yt&ifznfy ^cu) 
f\ht rto&vti itt&itjrtfL 

bOH4* ttfl»<X. i»UWl&A 

Cj3^<t 4i**T rfi) 4^w4 pftczfcu&ti 

&**f^y0fJUrt y(7^ JL& fy/0 

^fM AJpzaQdLxi ■ Sl^S^tui ctrz^*^<yT • 

Vytf^ p ; v^te(u 

fteHC. <U$h*mciMJL yy^ttzVZt. wr &JktZ 

de Ar A<>y+*i{>0 fomVey. 

CTjwia ^ c 

i|l«^ c diM {^t&hiyrt (fau?t? 

ty*urr*\ki aJryZtipUi 

^i^wrfci^ «J^feiiiifity ^ifc^ajnA Oll • 

ortuum jfmvtzviföißfi&A <)/\ßL fä$* y 


'iXt *: 


lvm 


%J ^ ^ ^ y£W 

cJwä fiT vvT^j w^Wy^d^i» ^ JfWMÖ 

*,,*<<. p«afr‘^V )*'**’ 

l^zu*^ %jttu9&**?^*yfä Jbi«fr+ dbz&*& 
uäyM^» $brt**4 ^3£ft iu 'yrm**& 
dtfjt&h* ^Jie^Ußrr* Jirlß&*j/p 1 H*+ ji&i^ M* 

r<UuUt fl£‘itf Mrn * Tf ‘ U <»&«*;«at*rOe- 
2 a«r8jj^topS^ a ’ • ”‘ r * a<tat ” 

■TUtr%»’^> $*&-ß S*“ 3 
■:y 4>p*lrm**SB Q*a»S* ™ 

n 7r/u« perfid aaZ-AluvpjU-m 

<6*^^ ”~ f “ 

■„udtxiSb . i8^»8«ä* ma 
/\Cü i, AmfiCA^tmyCkbn"? BiS**** tw» 
/3p* f*f\ f tnaA p>6«&> <* r* 


ji J&<\dJito %u> ßÜ** 

Jrrtx^uA ^au 

cjuS^ Qiff yrt rrH*Ü^£u&t ^ua (VA 

axiA yyjßtirrr &bijr\«l& W 4&^jtu)hurrt 
jltyrtffkM dt-trt4^^tLnAO»^ 

fttfäft* r>v*li 44UTrrr ^tuWyi 
Y&tup yjßtrrtf 

tyt-fcty [u4V&*ykrr» vm $tuH~ 
P 4 ^ <^7tTTrytA&\ xrißfoaf 
pM~~ o ni & 

diOJGVri&it «i^L ^ 

)H4Su»cutziß oytUl^ upjC W2L 

Z*-&z<2y&^ £S^<& Qpu? fy*&****) 

' Tw.! r^/A.V\ JVi OYrti litinoc. tsbßu&itfLx 

\2 <yyrh <Xu$- ,i*ka&jvpiy>icrt&**~ t^x J 

^UHrl2£H4JtKv yyyttiA vAr&yyxJx J bp TA^>^rff 
l®* 4232 ^<d^t»4 ^sgeulh^t 
( 
t> ^k «24f j^Ts^ZuS <302oauz v4m^.ywiw 
yyua^i ^VJU^O- )W^C ctu^v <2* a^ju^ty ^ 
Y*f**&Jt ** t*L«uV) 


*fl 

U^ ^^t^^b^jsws> e -»fr 1 “ 


<2^ 


£üU 
jY* oG&»rv**~?t%&07T* n 

*JU ^yW*V< Ci' t-p «T"**" 

t |A c ^ <H ®’’“- r ‘ a p ** v 

^^yi\yu£2rf&f*~* aa ~ 

rv&f*V3 *** 

ifiArntXZtfreta**" tr.cÄyb^’- 

*,rf%* l o?SW.*- ‘^‘^-~V ,U ^ 

W« jna^iAvxrn *fl*&&*9 yfcrSfc»»*- 

' 1 

1 


ö- LVt TrusteJ /i/V 

JV* ciff&TtirtUU. ^CÄMttßHZJ^UOR,^^ 

<J^ wiß aSshrttff <tt czÄl» 
fturnfe)2l~. ^ 4*&r*£fUr < $yfrwP 
pytnrtr^xt*) Jijptiß ^c\arnus£t\ki& &&& 
(pipa* AUkiL 4J&x&m6 GpttUiatajtt t&J^ 
OfJ& %*iM: <Tam|^9 au? atW&«e^6mu) 
HveHP«^‘ &W a^fötAsazv 
tu »nööyh- 

^ ^ Sijtiyfci ^^p^ujaljp ifth{<hKi4> 

<it < hpz>&niM 

\y rAui 6na &<LmJ&ac^uoL ^ i^xn^ 

C? ftrmCiQ^ \Htltiiuf t^zirrup 

^ ß,a* 

<ua^ ^trt2> V^u4w> S& <|u</2y 
Su&J) Ca^yttux' ♦ <7Ue dS«<l?3[U^l/ 
öu*>&4 iure«*J*c c^S* 

<xj\rtßtk^ <!?*&* JLttUXntb 
Vt<^?<&hTUJ&vb 4t^n4- yir r<üM 

^rn^ ^mndi jnkjfh d^f^x 4fr 

(3i^ (M^S^air «ylrnv ?r*r<f 

jluiaxJ* juUua ditf -Scußuatum 

Jl£«ü| lU&n jn^ZLxmZ- jyyrufrr*<? ■ (fajt4^yrx&!& 
CU) ifrafr ca&c<f*TT* ^y&vxsxpyty&L>r> 

tfp'f 4t czyli y3r- 

f**zr p>yp&*& 

yfczeJtrßiföt&L ftuthf# 

fid£U?0(&tf äßjbtt4b &ukw 
ßfj*ty&2& fioMföjtxf 
uyb ^yur^tc mzuyfhfr Qfruz\ w6 - 
-y 0 


Cari a*- *u-ji c^cus oft Gutßx) 

jli A*ti**y fnitnt*zc<L dut rti don^ira^acttcL 
l^di. JiU ^l 

C&cftUU fto zxjtyz*i&<Ur ^IC tßö^ 
j\. f>1 j^LClir. ^yhaA 

tC ftryH# ^ <w <pi4£ ^^^(dwtlrtte 
%l%c+y**rt^ ut-/\^v+0rtij£rA i&tUitl <Lul 
ji <yu%. dXiA £ ynAtfruL j^ie>^ifci6 

pcnptA ^<ij$4J^£Zu^ <*&- 1 

ty/> &i&<tzt * tuu^z, pyf^ 

l^fttßBtO^ <Hi+-ntyatp p+uGu*&' 

pz&j?AnAr fr»'(4 piaruc du a^uä ߣ&k 
^ yn idt&k. tt* 2 - j&xttz 

bxp^^Mt vT tnPtr* ttuxiav 

<t 4<h4wu> y4u»^ <2 

utt*f$&4 ywyUOnfsyjC ' ^ fX&uP j 


r*iF&> 


ff, 


ff / 

t) 

\ 

iiS 


j\c fvoe f\ ^Cun^ 

Ojntrr^u&zflAT^y \*üS*2f 
p^L a) 

TÄm yjVrrc^T 
qXxvLkz^z^' <LXT*jU ^agCaci^s. ■ < 5 * 

r ‘ " 

“^‘T 

& yyQfk ^<!u^o q**^'*?^ 

***w 

&^/Vp /3^ 'j^~*r*~*- 

w« <r<«f ■"*/ 

^gißu •* tl«'7> h ‘V ^ 

< rC^»A» 

u«S <uu*uJU y^a*-** *{‘“ S ?*® 

rtwiw »y£W pßia^ 
y*M& OjÖ föxzl Stßx** '4^*** *** 

r 3 cfuAf ÜÄW^ ^’ 


v> 

I 


tftul 

jhuuu o*5 *w»^« ^y v/^” 

<tw yv*tona& >ik typ flfr*' 

cwk 4JkY*n a<^f**«* yu2> ^ 

AwVtf* V&r iUrf 

fU f** 

ak&okf* *«** ya«*ato2yu 

^ JuKfuS^ 

h3 ^Uu&» **-*»".«&* o*r«äLd*Z*j&P 

^4 U*T* Wf**“*^«*“*" 

§aifie tn'cifiC *jt |^Vi|fW»Si3)t^ ^ 

->_n»r itTtfWi 

yur^ ^ 

?W ^te« ut /X <joS fbaAk^e. %MLf\*yw 
tjtz/k tftausttt iuia£ ^ ^Jönlp 

CltWx firU 4$de&tirat^&XB*- V>J^« 
Süairw0 ß&ynG fyur ^Vcnn^ 
ßtnf twr»^ Z(U4» Ma aT «2»culn%i 
tmtayaUfii^ y»W (|uA »irf^t 
’zxutu) tf2 ttidfiC ^c»»«^Ik)oj6 
\H 


YpftuXix CfaruLjy^&Jb, t»w 

^j Tr itf*ylA£m^ So^a y» l&n<>£\a&' <s± Ö«®««- 

J44- >n4x£W ^ i^Ho 

jLff*€t»G <yOßlUCUL dkrfZ&B*' ^ÜÖOä? 

4jiJL) tn**öiÖ j^fULctmti * «ZcSS 
epea&ur«* ^xe^%£tuMa w+e <i* # 

‘yjTtj>*y* pd^ym(UU jjiiflßut. 
^jUrr^ tuy <t#& 

jCp+ie (jf&nn ^ißuuo^ - tu*?r* ßu^ 

c\i <)frh Ct ri+\)&*+f^ 

Atn <X*4iJvfyG <aJt<^*4pißj 

<t&40^a&urSh. - <|tu yl»z8i9i jtr** 

' V^lmKi) rtrt^>G<xr* k 4^y<^iuz J\fy 
m^iid 'iMßtt 

a^UBtz^^^ruiC^ ä*&~ a*rjb£b&' ^*/lue 

—> - - "->• «7 —> «f ^ 

yttdX4&aruJif ijrrn - tk* <^* 

iltruUr' 41 ^»möf &u*ka-- 

t 4n«tü^ jftxiktA t^ onÄ'^toV^ ^iu 

TJ^XCÄwf 1 , <xn%tt<TSJcC£u&) ^uJ&j\A** xr<i&i±l 
»u 
<T^u«.|,tu»p^Vwtata Op*/«?®« 
^ jjf*Ö tii-jh *-.! ^ii lj/iw* - *Yijit *■* 

j^trjart )»’* ^«ß? djftr~*{\ \n"± 

Of&lxeyä*&. ‘\rr~f\7i fui' v&if«■**•*' 
i^ajazp Car^if o*yü pifl»**** 

■i <u* *£*«»09/49» 

Auto» auxfyant- p»SiÄa nuu^mofV. aut 

yCS m&üxü* vt&M «|“^V WS«.£ 

axfptcxtoS) UA- Sbi<j*4 fytrtAjyv&f [ir-.c 

j\)tnHpi£ ^ua2^a^rr*t ^ 

Ctflitt«^ jjUk 1 j\ imw 4 ^ 2 ^bShBzx yju<-**» «&* 

a^r ^ntrnA^ruAak-ayf*°f^ j^ßß-V»^^ 
dpk)rt*n^ trr&z^ß ^U. Xttw*«^ 
iw <T 

^ ^ yxHxiy ^^ 

jpö^ m <sfjTO& yxyjlßltxuz 

^7tuAit-iüta <yjrt7mo ßw&it< <^w 


/ r* 
* > 

| J 


( 


clut 

t 2^^rU^Gtui^ff*^£u^rnPcSax^ yt&^oLo*) 
in czttzrru^ 

j^furruäs& < 104 -yytrruißuk* 

f ^9 aßfyejpt&f ^/ up 9* fU f* U f <t tS * 

^yftho. 4 fp^ ' j -“^^- 

<£^p<4*<6^ Vf**^ <j yyat fm&£ 

y tz&iu&^ty»iyfy<^*** i^iy <* 

^ cu> &rrh*fyyruLpStö 

yuXt 

l^a^aCVUZJi^ ^uj^rfr <yfibaJl± 

rnttrjh^^jz&tt'/iazL ^^Cuzirfl* 

\ c 

J^jh. <j*<JlÄ «M* 

<f04^ ^‘^'»CZvZ 

i tftx^xrU- fAp^ 

43*X\iMayTti zazu) <yf&cn4v(fyt3^rt*^ &ita3c 
Spul# <14 <^ul üü jKSk pumr* ° 

acla piöd iy& ilir turn 


jjyfü <£!£&&**- 4u*tzi'j £>+hj)fjp <rmrr*& 

ytautH) S iföi pLffuäM. ^(UA CuXf>“»H * 
uomP. putÄib^) <tw 

fipia ijxA ymixp* Aj» aop '<yl“ ^Luu*4z& 


44 


(Ja»u*HX 2 f>pu 2 $i 4 L ^eukyn*iy£* w <| 
^twtdr Z Si<mJ) <tf~ cpHta# ?yb€uU&& 

}nt*&ipa($ cii^l /H 4 vyV^yt*)ptt(zL. 

naa~*ifl<*<pjb%toz Suat^<yf$u<> tS 

üc Qr»» ^i (9 .nwöSi so du 4 & ynfy*rrri 

<$mJ&l&tU 4 Jlbr 0 fj~ 

^^adtMA. £pn& CjtMtjn c ^£n*t**& 

yyx& dj}tttwb+k- 4tt~r*%*&4r++2jZiu& *z^~ *&*rm 
tarn atfd&ue ^yJno«iA^ «zu) rui^ 
Htyi *% tzsu&*>H> <jt&npCu*/p za& 

fH<£tp yw*& -tut jUb*UätcL jjntuU^ ^yjU 
ft? attrüL tflä* TicCfn^udt AtfjibiaM- «unä) p 
jhpZ*ßfa&ÖKii tttOJ&t*. truvn&+ 
ynA^rntiS^n^ J&ßh JO&itzaz4sSr / ’/\j% 

$w m 


^^< 125 ^ 6 ^ 25 ^ ^ntOSrfiC', 

<ffh^ff&na>&±<Z*Z O/fÜ* UifU «u*> ^ftrhai' 

^ frit^tt Qxtr*i «sL< 3 l 

*fZf/h&*A VUA^p in 
razu) <1 4 P 

ijjrm <u gn*£hB 

y^rrt o& iitSoa. ynultw <y* äu*& 

UJtiCuTtti&y rnz*&) yaGEiMfaffhrU \Hr 

£i£u%& 

|Vt4riA|W^ %vonozm • ^)6ite fttai(i<^ ytH*Ltx3& 

yZa&cp rpZ ä&T4twy n3 

dii^u& aJtu£fr*it^^kJciirnü^ Sjctar»^ 
r^priuti aba£ttornAt* ^ 

yitu ^rt*ia0 jh&u>p!0 &ijistti& axu^iu^ 

at$%o<an4r. p& 
yn**i& €zj&£ tyfhxdt^-yiar 
'p^y^ upr <*0 djrtB^ü abC40zL0^iu. 
Hanü^.^pi dÄ 
W ^ Ä >txr^ 

iuStum^^Vzv tfficSfT** &y*rrUiL poJ&y# <2* 
j^i^naixG. ^xtrrt 4 tftCl^ ^ ^li^O 

yvu&trvcüD iMa^^e>Kv^ 

<*£*l 

fn^Sa f+uxßu)^p *i£b<fudbidt 4flaty^ 

/^ <*6*jU4iMX tiuJ&zazG dp cf fö 

^ ZM ° rnpüyxx 
4^|0y oJ ^?rtto- 

jir(^uz0cUryt%Ctz» at&rruifjff*juk 

aSflÄ»* 

^trup t*yi ^ vW 
tu&&ut Skifh^p»rUz^ 
rrif\athr^vt ' 

^rwp’jt uya»wi 

kt) rft y»rmjH*Z*&)<& f& V* 
cfärntzn* j\u&TX* ypnuktv ßairTy 

p*bu*~Y2u~v+£ rfi 

yf(> rmJbttzikt* cutrt <^r*uk yu%fau^ $tj\S&x*U 
djj&fu*-'{rn± dJfo&c^a*. 


7 > ylzi m 

s ZZuJfoj\ arttiA t***ß*& 

^ UlCtld CU{kvL <^ ^jT^Ö) &m4k 

llt <tiu& jUffX&itacz*H? kr* aptrtn* i^Atf 3p 
ynjf&tu* ayrtitfy 

yti jür^KA 

y2t r&y&jttjUi&nt£ ^ 

razMr^^c^i^ VoOVt.ti^w 

6ffUv**r* 

<jv*8 

yttfüUr d&fran&tbvd ^^^ rnVU ^ 

ätpiA- ficpM*** ^i4Z'0&U$ 

^ytl <^vpt* n**«~ 
jUr *U ytu&szafȟ ^j&yhigy^f 
|^ßu«r'$aAe<wTo»^Sk 
pßi^fia^S.at'a^ri^ yOJ&ui 

ampi'l A^xÄt^y^^yu-^k jiyf psß&f y> piuffcyp& Ua üß^inA.Uf 

U&idrU^tUtfnA 

yiybpu^-^w 
«^/VY*T* uoCaA&lb fy*c <Jrru&ipl±TX0> 
^ 4 ^»^ tai^ 

fytrpufy 

^*r^zin^ afiitia^ <qfotäm<L 

p*x4&i&L eW 

pjb^M^Qc&tfZL <utu>^ j^<lt*fP^ XZL ' 3 
lUfi- oflzza pCu^/fcp^CZ><Jltl^^ 

T&thd/f&Uf CM ^|?fto jpond^iA&L 

'yr»f£<U4*£<pik toL^fl^<3fficurz£> 
4f*f<ä6?£püh awpyftok Tftt&fa yvff*' 
Vlryfa* Bfr0 prrrunijtUÜty yiwiv&t 
S i£d?rt l <Jbu6y<i^>Txßp 
^ypifcUf w<Ägf» ifi' 

^ä£W SwöttoL <** >** 7^ 

|V4-^8 «*4!5w»^ 

fyjCtjt*) }*jir t^*p***««* ^yhK-Z'f 01 ^' 
^tacymffUe'i sW$ i«" ‘ÄcB^'f*'''*? ^ 

yV\ X C ^ effa UUrr fi»*tr y+*u\ 


fc*£ Ih »v <rl(> jj^HC pAc^ij 
*1« cftFuirc 7 z$ jnvijfsrf tff** 1 « ]viL'in-X (VC 

aß fyyn*p&ßL 

atftT^t^ug^y^xß^- 

Utßdr’affeaofßiJtl 

l#tA*u£ U4&Z~<t4r dSW tiC^ C l$ctjtuw\t<fu> bü <fuax* &f“ <***&*- 

mu-tßfe * p 

^tUA4jx.y>u^ Ät mjt*tuta +d£^&,u&tfa ft*40 
^j>pa> airt'&ßzi napo*. -<fjp£dj& 

frjtrta & p& 4*3) <&p&Gay&i 

jh^^4l^tilmui&(4? fatttal fntzzfru) tuz&p 
fta <pu6p$a ßarnß \ntc0^uLn^^ib fttuifS) 
pHTarU^f ffuui. t£) tt«t dp dk~tjn40 pme 

2 „ 

hbaaG zufli&U 


Jaißy flujib 

yrlt?'*) ^ V *^ ■ t “^ r ' ,r * 

SlUJu yn^ «Ä ■ T^j) a ff bt 

y awD <y\Cu> C*9 f* 100 ^"‘V 

ti*0 yrrji (ft& r^htyjC.>wurac|u)^^ ,fe 

^>rmX ^ 

jhitxflhir tny&lrfhtb*' 1*** 1 ^ 

*2 tarn ^miOan^uiDza^ ^ <u*äz«w' 

&i*2> (a^6yn<^ff^^r^ ^Vt 4 */^ 
T4jf> f&aaiL jb&ßantf^VtAtffö* yfapf* 20 
^pz&n&xy}* 

jtzijytte yZ2 n*Z? p& <**&** y%z*& 

yttArt^tfrctnu}** 

/W/J (ot »«44(ii24. «ö^fto® ^ 

pc^f« jbCaßaAr* naCDi *z^Jhk&ia ■ ijQu? tiUnex*. 
^fuu<ttu^ at ptn^Hzsrz c | 4P rutrt aerti^ ypff* m f\r&V* ^ 

\mru> u^l \&*& <tin4xß. d^t^uüu 
yru&IUa* Sitarn y°ffh 'f* Tru^^y^tAm 
VGtuGjfp&n C>^ oa> rru«^*) 

SyW&i c 

tzA^XDcn&<BA*-\*fö yunrut- Gw 

** ®“f' ^ 

Jä ^ «WySm-fWV* kg»* 5, ^Ä»* 

J» Aiui |^rw fr^tC^ö 

Vi^w Uir^ut Ca^ 

<1^ OÄWt q^prttOG? 5l^7^lA <2ui9 

o y’ 

Äxxäp öykr&&9pynaxiA ypz****}^ 

^Pu£ yßtA&jJ'<p& QprtM S^W uO 
^yu 7 ^J^D jMTrrrH&tk^ 

y^äM-<yut^r<*(&& 4?\?üta Ä.+ti&fk&ZL uaf*€> 


Quarrtj^yruHu. 4-»^ *Z^I 
Mh \r4*f»x*f?«7 p <£ 

^iUtun^ fzr^>^ <^iu6y ^ 

(^&u& f\rtA- tntߣ£üfV''dß p/£.j\t ß»* 4 

p/4*t }2syu*a- 

OTWW <UTM> 

pjfa^V. <|(u 

jjxutair <£i~«4.ßui4 dLbOrPOfr^^p <iUi4 ^ 


0^tU42 T*UK> ^b?mc «%Uu(f^ 

4^t M n*Cv 

^i^»ar,YTußßP ^ua yitd^p zw*^ otrta^ 
<ypt ru) JLXAn- ytAAÖU f* '. 

rrtynA%H& zaÄj <rxx^* - 
4^f <«3 d£uju& ^ipxy&db ^uAf aß* 


<L4 ffrt£ < §ifbL 

/puri«.- ^^^r<0)^^ S ^, |a ^ ÄtÄmw . 


I 

üa 


\ 


Ctfcofinnv} foraü? Cp* t*& jia&ü &* 
/3^ <3)<*t0rti 
<X& ^ Y&^lflrrJ*) Ow»4r 

*«3- rto&tte <ujo*&> <fr<rtu&iAf*<iu4- 

^ (u) jvctyit yrafjb &u*n*y cum 

af^ Sktr*d&*# jbC^tfr*^ - 44rß* € 

Vf*T 

^flW pufyfjn*** <yP** yv>l*rc\ flu\ 

}ßm <m?fl»j*f tyyyuuf 

n<u vrsjää i^S c^^M 1 

CjUi4i4^ 4JffhCtft&pru&*G •ut'^**4L'\H, 4a 
-rar*! fUQCitx <Z |2)<lai>Puf<>h^ ^ 


iOMr 


(srh aßA n»ofia <2-* ^icufr, f\r <*& o&>ii l fh<\ui ifrw 
^ 4axiarr« «- 

c \,,t4rit aUiP orrr*A \fyu*t& \xt***& 
yyni ^XixoP yyafpl fn^ 

ai <uä" W Cxc^ 

c^xUij^v autark 'v&zj&iisf • fyj&jXCti*** 
yhx piffrza. |t 3 ^trw^ j»»v\v m * 

VT4& tuidu tnjht*** 1 * 

| 4» 

Clc UtiH - 

auf Turm&pjgpefU^ / 

9w<r a^Scw^i ^Jw<yfcu^ • 
trn&*4 * <p7*u&*k uita_ t^ftuug 

?0t£<) 


tniazfi. 

J^uyfcUf f***« pjist* a <fu^4{^> 
ti&*rufrü> •yJi»urfy|V/»d. 

T1W ?- iS ^ -tf spu+^aff*^ 

Jyupia iix&J Oxffi- qjtUto&> ^»/^ “‘ <v 
fifiw<»§&*** ^**«f>9*™p* 

OtiCz<W 

cfiutiCe, i&affhr «* u *^ a Qa n *{* b 

cfu<t ttu&A ^»wra<t0 ytuua Qojm 
d^ir» auit^^y^ 430 ^ 

j?irUL < a4i; (}n+4fte . 0*r m/i ^w£> 
p^ÜZUtnut ^H/krtj/utU OiiU^? atthr* 

iuftä>p* & U4iU <Ul£ «jß~ CBffhrt*y&f 
yia& poruiftfr ti a/fl 

uM* 1 

^uaip*4JL ^ ßP-Ep*’ 


pan** 


he 


ftA^»' 


4K»r 


(Ulm jijsjrtjxtn ut^uAM sISu<n2> 
JZi^cr&t) *fr^rr& f oyr™ **rt 

iyxnt iup** 

jpr*t cu&r+jp^ ^<3^ fT 

(i*£wSß> ^ancmk^am fU>i*r 


A & a 

alktn ^fyZpAuy# n*fx**y*txx?‘*ff tbk f 
^MU^aCÜ^?*&!?*/&<&* 
^Ki ttfcw«'^“ nuate-JU jft*^ 

Jtuto& Jbüf* tyw 4 * V**”' N W °‘ t 
til u£ u***&2 $u0$r£> jvn^-V^ 


^i/t riD> A&t$ (jprtin 

&rpn? §ltf4#' i ttiC*& 

<efly r^(|ü4.r«wM^ 
n 


J 


03 [Httntr. Qi* 

«ßW> aßyf*- ^j^*&***^- 

fyw a/f&tz* op* -f ^ 4 ^ 

yruxny 

trnfart 4jfU& J^yteua^ abxrAxn - 

)2?<p cu«u^n^ruu^ 

. rutr* ^&CT46twÄ yut^ziAff^ ' 

,.|, -zzfaipjdXtd^HaprePde ^OizJ - frrt^ 

&p* {frrrriuß&i <*fß p&txufpJrfxrri ^ 

^ zaz3>(juiß^ ^i«8l^^<I^^ i^z, 
44~4um2) C^-ufty d0zsnzmf ytfUe.tt3* ^axkti- 
yutßfc elfä-* rtifi fyß \ti*lguS^^na0^wft* 

^aezu) oMZ»d~ aB * <tjߣtent?*4r p&bf 


r iäbrtid f&t*- tprir* CdßStL 4 - trtanu f ' 
*L£tz*> luzxa ^üdj pi^zrru' utfj fxzßk&U. <H~ 
pßria 1 

yttku}£pn' tfubu* %ti pth*ypiir' <Mr 

rnta^f^ &-£*** 
V*to*f h * h2 - ÜL 

pdyjfär. n*j t uiia dßtfrnpimfy 

li^uäz^ - %^t(<i£T%A&j%Urnni&* '• 

£p%a*d0' tnA&uff 4ff&ihte ßLdxfy ' prztvff 

j^<p A&P& 

yyppuu3)4f1r* ui&buf'dfilfy 

piff *j jt&tnSuMax jßijputnt • naffMB? 
ytuifttuL. pßym pTuvu* &pJ? Jcütuy^t 

^*4 %&rup*pL (fyp&ßuito) * JD^p^*j£kfeW> 
ßj?nHi& &uu<ißt&j££khufrz*l<r • * 


% 1 


tr 


iCT' 

u 


yiP*--- iZotuitrjiu'yJtipie, i 

juaxmcl .^iccl (fa&ux ufUy 

fxyfbTTU? * \ ymrt4& ax4M^ >t±4T 
ty&fvut.fy>int <*pk %Y*\\& a*ys &&»****- 
A.Ut kiuzx+ . aut- &$*!!: 

axjbs&rT 

*t»^52* x <a ^vf^y^ypLX^^ 
03 </S anuntacza^ot£^ yr vi£kx*Jfrm&* rx 
jruL. orrruj ntSSU* *2 

i^Zu&ajvT a^zlku&irnl\i&u*+/f> - <| */J^* 
jgfucW» uA^tW^ ^Jui 1*^9 A*U o 4 ^ 4 ^ 
Jytpt^ni knCta-yuß^ juta£* 

T40U0 rr^tuf&i ßtrjvrr uUzt ^^yViWr ^attw- 

äi*(ii^ßyiut^ > J yp2ß*J0 n3 jw*e fyrtn* 

#i otu * ^pHuy^£**4r ^jur w^** 

fu) tnritf a^ju^L xn^V^utuxr^*-- 

•^yhpfVw/t Rjf>c 6(^^r vu4U?*v * YifRUUnSut <ajk-ilir <Ljp*k 

min fn<unt%4p ^ ^ 

TflU'tztr&lßß *^Mr 
l*t 4^2«^ 

r%mafir<^^ ^ **” ^ t ^fin*r 

t£&%. tju4 yQttUty VGZ&& <X yjaur**^<frrt4? 

o&xtt£^tiaarpt4$ 

yrux^puiG x*& &Ar ߣ+k&z**-& 
ltn^fynm^h&^ffax£yra£uypL'£j7f*40?x* 

<&Lyh&z& 

ii^zury/nÄWiff 
^jbw ^ar7i(a^ ^<a& d^oz. y&t±*+fpL ^(Jti'ir»^ 
Vo&uGv* iriLfhQy tuPmvpig.Aft m ytvtfy**& 
%ik&k^te& d&zf*yyn&x/cn*3? 

< 3 ^ ^lyfc^trn«fl5i fcm« %£JkG^ta&it±& 

yxyk& * 5 ^ ^ näfyrrm ußjßaia- fta^lzkt^ 

£/\-%UÜ*z4fy CUW Sü.^fimtic $&+?*, 


Y^fAktyLtiix nuitfrrt 
c sJaxt^ auyW 

ß&tuaj^ <lcC£ T^xirUnui tnu£tUi&i>* € ^ 
rrtrpAku. Saaitr^u&EöfysM?, ^ocUr^ju^ 1 *^ 

y&0 ^e^ifumr^Ze. ß*i^ nKf’^^ 2 ' 

Qdß&ß AUt-jY&icLtrrtiGq j^i&Trn &La.- 

w.feu«-. w-gr*-# ^ 

<J«» ßorriuu? J !yf^ atr^ßfw^^ 

Yy *n^ «y|t 

-OJtJ^uß auxi 

^WTdß^ ttlUJULtW 

juÄP* UhBiiPt^ Cjprni utizddtzicUl^ dA- 
<Xp3jW Ijafnt av&puth^ J&^tnrp&fihxiZ^" 

jy^' 

CiU) ^2^2 tWn tö^ 

^ ßz4Ltt,*z&9 


\ 0 \ 


ft* Tg- V<CjT 

ftiuaxiüf/l*-' *y\ntaot4xb €tu^ 
<jßu^Lub& * o^t^tuy *f“*f &&*** <9^p 

TU p^k RuyÄ/^örtr n^042^>»u»^ ^ 

t&uz*? ^iu>egn f^jiekyC ft^M^^Y^Lki 

i6ZPf Mute tÄV of>X«£ ■d&&uo+tae> tfi 

Vcra--zA**rn 

zypp^&y0 

>n*<3 9s*™p tnif*r&tt£ Z 

Ycßtß t*aptufo^^u(prytu^*ufafr*w qp &>e 

c^ui fuxozc cörxMn jubtA-tit ,aup y&rvK 

ijtinb ^u^utxe^p yJUH?: 

^?^o*£tntA 4^i|(u 

^f-bu^Z) $io*u).\ ^p ,jfb, yne^fufXr 

P& Y*ua. rfw&reMÄ» p„ iK 

iU*t'-f Ar V»wty^^ | £ • Vrrw < 2 ^ nt^r 4 uortmfeA»«^ 

^tair« - pc5\0 <S.^»iUi£ Auz^ter 

cjxi^0 j^tfrxiW y2»n 

4*9 v4a*r^> *jS oytoJ&0 a^JtQJpueffr* * 

<vD Sj^va ^ry£j$ckM>ru* 
caJkza&0 (7^ n»t»<J7t^ ^*6? r w ' 

^jpari&\S tow^ytefc^' ttdu^rn^^ 
•zuiyutß' man^ut .S^Ä<t ^ &*prp&' tttufir 
yrtazp) ’tfffjyl**r ^ aO^A 

afrtutD- g^yitt ttm) 
rr* Ct&zpymy^Ak uoy>, ut rtwjK^ 
^uWVj^ä**# tHt4*%oÄ^ jnt*awA 
yti&?n&>rTte-at$ <s6<UXG Qrpyn£&***£ jhyv 
au4(^ caßtwrfetfcz^ 

ta^ - iffujuj?^drt$d*e%JU^ izxyrt£ ßanti 


Ij*»*«* öi!iH'an v 

%xz>&tZ) 4t. ^fxJTirnB' 

fyyrrn ^hS^t 

rUaxA /*//*"*? <Zwp6c»p0£fiurxrt *** 
^ ff $ tk*^* 0 

fytr*tzi&uu& <$*£ Au&*r&V<Ul 

n ^2>.4^-teuÄö ff*** 

aCi^ux %o4ZUAj^X J^ytoon %S)(f^nof 

(Ui^ iuxtutoxjUfhfrütp* akrjCi^UL 
j^t&ul cfust StyCyftrtvx ypu&P'JuUrtu^f&i 
fy tOii nt r jirCKtz^^ 

tlCuja*$ <tfe>p4.KtCXftkr. Ut 

u<l Ctz*Ji±zuu& 

ykfhi&H* ‘ fftu* 4M*- ttu&x&u. 9ttäuo3 1 ' 
pr&ifyypA. sjuÄKs woi-d Hf^nUy^Vt 
* cum 


^ «* 

tzrxt^t 


drrTp* Ta& Qfr, 
üjtjJb yytzixUa^ öffici fbßüt* S 
^dS^n y&+&<y&Q^V**™ ^ 
ij&j&7 jyk utzrt&u) **** ^narnt^p yj 
Sktraßy ^ \nTto^j£p*i:u> T4&jVP&^*rc4jriu& 
S\ ft txi&jli&iaiij&fb > rr>y>u > öJUjtxu!) 

4t+ytUi +%,&\up0 yC&f ^uS^^nrrt 

4^StJw^^^flzUKui oUityjjyiöt iS uixfc^ 
piuW^-ÄUi'lfUltli' jlliaca^ 1 ^ 

dMtppct fctzßxcaW^wppwßc^ vxyk\‘ ^ 

|vpmftuf utpby*L tutizX T*iy>'uiS&) 

pAii* 

^zu) 4hw+yuur<2fiM}<£ ^joifc^A) 
(fbaydß hus?&u?ac *\t**~ 

tnntzi y^xfd^ <uwt>nH^' 
61 


fTKLtUMt*Jhzur*4r~ ^ - 

J^ryjp! J^yntU- du& <Qy& P&M? 

Hu^jj\^i^^tri\^y^aariugto ^'yfrAth 

jbC&^u&fi artHie uCU aui<^ 

>^lzml^S<tcßb^*^rUi2)u^iA2^ 
U^fioaUr^S fxtjbw^ya S Sßu{U<*2f j\}t&a& 

ffU^u^D,frhrtß&n'plßtazjufjpk yyi(^ <£tnm 
tufh9& %ukyM£zu£yHAty*&*rtt*dt^ Qitriiur: 

&*w^fi$4£L&.u&€ 

i^iu vi oflyjftbe nrrgy* csfyxxxank^flt^fk^xo. 
Jbfyxßd>*^^buiaA*ti4rßitii& rnßfoC>€ > düik? 

tfoi4ZX h 7^WWf c2k 4 iÄWf« C^JZA OU^*V 
ttrflzuap. ut»uau4tn& \y& in^yotapr 
yfiStetuStcLj ,£Uuuu0.yt Qdtrurtfh ßrvkh 


7 

ßx*6i6. arruiz0****ir izkmS'(plsr<*&z\r^* 

ii&vrpG fczM 

^y^c|^./\pürza& <3uV rtx&ftp** mtnz^ 

7nyfyCiJdaztzUf' z*toMa^ZU& l fl 1 ^' 

p&d'fi&A*^^4j?d04lryy<Jk2**^ 0^Ca4' ' 

acntyBu^ 

Sbn^^y^ßuitn**. ^uM^^yruiAk^ 

ffi T4ßu0* öJk th £&** ^J 444 

pt&ULiufjhttir* A^i*8^ fH^****^ * ' 

2 £ yir<2uÄ<^' 

iez&ti ijflß^) Su>w^«^(iutuUtt 

yißuu)* <fut kanfbziMf* (^ü- 

C&2&rn4-fißi <Sbutd&l4rtTkfißßC^^JU^ iJ^p 


föärAjd^uA dm* SKfißtL dZ&knto^^ 


u4r 

h a 


fr^rt w? 4jÄ^trr» ^ ayu&ß yrt o&is&y 
V '&rktn6‘ ßdz&xuZ)' <it ^ 

jpuitu) ncM tzAicpe Sytzui» tjG&ui cu&*-' 
ßitArJtetw' jp^tfei^4^5^v»p^^ 
fM& ^ä ^pcziUx**n^teaiia& ytuiCCdh^G 

/f ^f/t, 

^Btar^-O tmfhz*** *^^^&cj۟rr^ V 


'c + w ^ 

Y 2ur4^l^3ß^ OYrrr^'A&^ & <xyriiyfi' 

Jß^lfuzUv ^U^i^ijtfcocz^^ 

Ma^ie yntp> tzii»4^^-^yVn2t2t 

y^ar pUäzoö Yuy&tCu^k^ irukiAizKöj^Lu ytS 
*g vij^^n&vpk-' uir u?^ul f+cfo 

V7^ 

*^ u ^ nf \Miu4xja ä^zi^Qft^fuxz^ ihuÖtU^Äj 


y* 

«•« fc? 

S&naJtz. J*) Taitü^ujcz^* Jfo yrtztfy**) 

^tul£X4^/*^jZvÄ€a£»Qa?tHyrt^ 

^anla6/,y^»*22ö|? 4,,w ' 

os^fk oaofbe yraß« 

«SSr c£mi«*ti&»+’ G&»™? 

Sb^ 

fZZuL^np&yf® ■ZMGerfk* 

vy «-y®*** ^ 

^^**^/^^*** 

rH ^t 9 ^tupuaru*^ 

t^ßuÄTcaJÄT*"’ ‘rff 
Äfb*u># <t^u4»“- otyiS 2 bif^/ß ^t 

O» «5^^^ ff 
xnctzr£ä dktrnftjtLuLe. 

<yv <&t?lubax « ^cutzy Yttjbtuxs 
f U* ftiaiuUf tz***z* 

t*A W^)»''“ ' aVÄrnÄ 

va»!tc2k ^-aw«Kp v<«Hf (rß>n j f’ e ” to * ) 

^ c*te «iA.3 ^ 

mnuya Vtibroa nM’^tirt^. 

)t&p<€ßßbcfdoif* duM*) füw«Jw®t»r*U 

|2tS «£fiwut*».p 

(a&w.feuf^w«» 1 tffpv&aS/ta .| 

{^‘Ofry%r^it^a^<frz4^ ftjLmSlyJbazfy&d 

antijjX ymyf&zji? m yna^Ji^Sut 

ti&rn <MC oA uzß< 

Wip >**^040^*3 4pfttpßp**ne Qo££a 0 
tnuntf^axJP/V) u&* yfac *oä 

ru^fooA tw fovtaG f \^>rVrM 

+t&ujn*?J UL z4L ^ y>£fec trn*Y2cfl+r<i*&^ 


Vno 


uäW* 


9 

£* 

r\ 


WtijpiAÄtatuUjftzrruj' *1 

(oH4a^o«tn^Iti Cuamia «Ä ^t' 

Gi* 1 ^^ y«w*o^- ^ 'rruxübyG 

Vd»M^ ,Y^«S -Vtu^u^ G«Ö^f 

fU*iߣ5 <tkr&*±(£ &-<**■%? fyaUL0 

<Äaw <air 

<t* A W «aö«P*^Ä'CytO» tö vfey/fc*-9» r 

t=»tJ>^r» M i w '/ W4 ’ ‘^r* 9 * f 'd a f u> *** t * a t?' 

iKftafczAtSä!- (^f^- xc**ffk \£^ 

%ix+z%kuA. yb4U 

\K&aruj ^2.^04» 2b% nit^ 1 

K*0^ h^(|^ S^utuS ßtfütk 

^\ AAp4^ jtr^f» Y^ aJ ^ a *’' YZ &* B rr*2pz»*+-$ 7r+* 

ft<ttt4r\ypis^ 4#ttu% j\n&&ux m<itw 

<mfo€l fvjHt jp y<tnOa) aa**%j\^Ax^ r* *6 

C&3W .fit2$4U*r&£> <? Ö 

Sü'tfUfoü' 


- 

Cmui fi Jf&o axri- 

Srr^ pjku*u*&. 

C Lr ca ^ *A*jJiflc nA+x. 

Cl*vrt yppi*l^ pk-. 6<tnUM»ß«u! tW 
<y|l rrui^j7\**rtt - yyuiktftrt B a*rrf&?? n - ^j 

Vk>6^»^ ^ 

<1*1 fttf’ y<*s*-tr' > <yn<£& e£a*rt^ Y^cP J*0 

(lii^ uiizi) j?. 

^3 £ v**** 7 nxoty 

jzbfi fa%zi IZUÖÖ jv&*a4ortA<U& ^ ' 

^mitzwf* drrt» tfwi*© ^ ^ 

**ß^yrß.uk 'ftS^zÄS ir**£&> v* > pxmo& <\ 
yru£ia&4&vxzoe ^<yV* Vk^pp^yayn^ 

^ Q^u^£a^A ^UAAJi^ J 

^u<t om 4 J 6 tn) 

|i<u* 9*xrp*fpikv&j&aBu^txto? 

. tul dö cataM * tum AmmnA^ 

Ct6r» 3utu) ^ ^ 

p&fojf&bv ^%nc%<***”) Vcj€£>. 

^ fU&ytzb ßiÄr*^ iU*rr>' 

^xjrrruf <^A <L* n rruUar,^ Xmn 

A^z^rv^t^ ^t^itii4uvt4r yfCttn^ • k 

^^ Uhiitr ‘ n >ltVUr 

***** 

KeC&Jr ^C^tnÄü j\ f&atr* fyy&* 

|\ (^) ' 

y^wteJr- 1^3 duJ^Sc^ic £ pmy? 6fAW*t^|j ^^•' , 

^ox dij\^ 

ve invnttytof **btt*4 

tr ö^- ^6? ^ijft ßüHUO^nd 

'VL&tuxtruj <^£ua^ cZLjrUr' S*t*tA^x\rp^ ' 


yri^tV »i *»^ ^(Sb Qmo u^CUMUt^ 

ßtniu^Mwui yruHtot'o*^'z»Jö frrctU' yum. 

ßtwi^rcii«- ux^rxt^ 3 - c#*zf vtt ^ U/ 

^fcü^iÖZJÖ vpw $W«^> tyrt*ij\£>^ 

<jU*A otm >iAtä 

^«ruiywv ^jpfuaA - *f> 

^Ja^6 yräozAiU xrtuM&j: iS«» \&>€^Gy 

<XX0 ^tuteö <yP* «!*"“*-•*>** yyi^G^ 
CJ^»Y% ^« , -‘t ti ^ <a*yi> 9 iß 0 sSt^aUJ ^ 1 

fituL- yr*«^ p^** 1 w2«MflSt<«2 ßu*i = 

cU*clcv MU»' 

a a - 

ql^ Oi^aw ui (^6^ Diuißy -TAGy 
yrtt-.ji a^ti^rrftoßnif aÄn^6 

uyn^ V /^T<*i- tyxfü&i! fjajn^ 

<^& y€y ju*6 d&6u&**rt tjua/lp 


1 

'i 


ii 

i 


a 

/ 


iHr 


HrjÄtiH) c»|r>^|(><y^V^ 

&r,*20 Ofijbtrvtt'lUlCam yvzSi^f 

^\uAi& dut S {f*rrt*&/$ 4 

4» /j&e ß^iitry^-p* * Qef*“ 

pzÄnt* peßr*iZ*ß*G O^T&yp*- 
OfimMi. AJ&Ubam-\yuS0%utzf&f&-*’ 
fkutStTrnvp^y*? oX? 

aa/U 

fiut oyw ftidfXuA&Btr&ß^*»^ 

^CK~nruijlb*?-a*~pl)pa*^^ ^ 

invtuz^&tojf ^ZU X jßr imi pn&^zh*- 
tiijSnxuL ptutfzttfuidiu&Jk-tya&fctr' 


6b 

$a*H^?*tH&u)y>c>i&^ ayKoiL ftt f ^ 

UäC&OUr tj vujB pJk- <&rtri-. 

Ab} cuz cuS tfU?&rrfeppa& ^\Mr.ütw^<p 

A7M&& ^ftirn \fta4M0 (:at>w5^^ba^ 

<|T py^l<h/^y^ ^wt ru* iS*wf pbvn& f\Ar. 
iufhj <yfh.f\Cik £i0!A<&vxz**A& 
in &^yiUzuzxrui cu^ d&ajrrtn 
OrUDfi qtuah ' 

dfc&fi Üb *r€ffy ifa W& fy<r&a> (o^uirnutr 
U+Al^fxkta&'dL*# vLco&6m40 * 
pac$»*te# Ska**tup y<r3^ 

^tuft&i&u) *HrUf\tMi0 (£d Ca^nutr 

^/P^Tö^ ^4 wA ^txf, y^\nw ^ 

-^^ayUu) TAlUMzttn l&Abi^ 

A&cfCmzoni ^*y*azo*Uc~- {jjpcii. 


2 / 
J b 
aö *&$•’ ^' t * r> 

§iSgi - $»«&•+ ^^’fP’’" 

ynfyntf^ f* y, * r 

<t^atz*~tft^‘*> e V ia,0a b u, ‘^f U { VL 

yiüt nui^e^äi^xtl^eiu^Sf .nt^ 

jwt* 

rj6tK0 vizktiM* <***& 

aa6 ak- MaanrüHr- SlCjuifljf pit^^ v* ul *t 
)rtr^ ÄW' tW*^ yycuuft^ JyUtntlA~ * 

y^n*>*'0**^ <uß0ytaßTmäP'^ 2 -*] 111 ^ 
yrlA&t <Vp^CUOi4rr \?£)*f0 ** U *^ tL ' 

^U2>^' pAiSkiC+r*to& JHitäPef **8^<*% 

y} ^ 4 1 yZ^ f^ttu4v^»d^^u^^txnrr^^ 

8^9*^ . pte 


ttcr 


tum 


ywfCf faßotr. ,iußh nSiufbM nuük 

ajV/}£yn<t<*a>*-quJbl>4dßüil&%2p fii 
*»*Lt*L+vkexut} viuxcto. putata „Z 

>*ty0zjiiiß? dlpttäfZäSa. fmPatyytezL 

f>to0 *£l AiuxtvizL Skazyiuznt- J *4 


)f£azüy \h4&. 

ykuiptatf' <r*t& porrrUz# X^L^t^typ^ 


dua ^rruLp^L 2^0 40uui2i (aC>0^’ 

^Z* #***#*- «f- cywi i^KfLuff ^zj$hm 
«fyy?/«wSW<r»» yu£aitu&itt£Zr -yittfu/J? y n *$rS?f%<W: '* *"**& “/**" *^1“* 
■VnA %».*«*■*->*» 6*w Afpetä 

»ß wuiftaÄ"' **" 

r* 

au«, 

4<iU&tK ^tv»Ti|>»t^/VVf^ 

«0 <|ui y>axrJ& ri* r****^^ in T^ 
tw^\up«a2» 

orrrik uy»wt yßrU akrb**’* l ‘’^' r '* Ci ' 

yjäyp v*e^e^e ^ ^»4 W 

0jm <1*- <Äwr <u^ 

$>(*#** 


>\ 


bm«0 wuo <tkryiip* 


<fouS “V%4®- ^tiWMA 
tum 


\*ff& ^wß<»^6^2raL^(jt2«P ^ 

^||j3vßt' Mj^ajn pta. 6<m« yta 
<2fx3“ p>&kö3Ä*>fyyrrn'M^ V**^ Ä tJ ot ' 
^>n^> 4^U«^ n^<* ^ 

yrfUyV ^tÖößu)tv\lu® 

yfj\&yp& |ll|H^*ttU4l4^ < ^J^«tnAr yv ^KxAp& • 

^ öiw5>^t# <^a* van&**£ < trH^? > ^<Axx*»^ r ~ 
^tantr^zo» 

^lyh'nA^tSaw t^^ 411 

iu6 <*p~ -ut naxr ^ul ytuf£a^3c<? ^ 

pßtt^ 

1 txj\\iuL djö^ <u*(^' ^ 

Yn^ 

ruijVyrt CAtzatrty^i <|<ü4 

<|tu ^Z" ytyl 4^jöt£t^ 

yfi&^jpxae: ojuük MtAi^A pHpe.AUkr 
•§,b*nÄ fwvJP T** 
cue ßo~ * f - ^, t ~< 30^»^'"*° 

4 f*e f^tfW 4 *r *»&> 

@uf\&oriy cux iju^ dJlci^ ** ^ 

ajß^tSatm 0£aa*e iß\fT^ 

**z» UfrfXdfo &-&£) 'ZA&SP* 6 ^ 

<%W* «Üt lUfHr^ftrt* «* <***" 
QUartüd ajpoB ß&n& 

t*ip ptfzw*^ V\u^ 

yrV^aepsti*) U*<LÄ* fyxJ&*k*}'ß& *<**”* 
jyJb tfuiivraß wiäe.ßtu&L C3JJ \ C 

aAarth&if &? tH<n*ti T*<pe 
ylÖ «£> frßux^a^f<rf^ p9tJ*i*&> 40^ *| 


r> 

M 


ttukio&B 


or4Z£? - MjuitzUja- 

ütf* f&t (ZWjfl yikZXtfr ttz 

< u j t/ii0 i€e-' y^4c djtTA&P ajfhtr dö 

V»*^ iMfbr <iir Qana utzo <^p^Q^y%4r OX^' *** * 

qkzjftAx ßtja0|Ptrtud4t 

_ _ l 

oD OWw^ ^ <teujlUfttL €<Kpm Z4Zrt4r 

^ <y^* <^0 

Sti^hW ruAtfna. <St 
Jtimu> i r»«J*«Sut ^uob 
padan 4twf ^Oa^tnthpi^aBat- JP^nae 
fy£*±utoriQp j 3 fxflh ^o<yi.4:{t0a l 
^ "*3cMiur <2jf- Slff^i^AuyK w 

^ aai 

^&‘° r *f>Gfän^ Qartaf «-^2^ (V4- 

ptBuZ.tfaam&L fSfbGt ^£.ß^ 

aeEaf ^ / u» pI W^ WCJT 


3^ 


nrcu>6- 


>fi ötH* 
/fc§ ojS) $j&a*a £ <l& äW 

4^r V*Ö 

«T123»i «a-«- 

<yJ2t $* ^u*tf & <&***■*+* ^*0 V^ 
tÄÖe ^pnidAl&L. ty 

oj\xntx\<£Ldkßt**.Tl°näfiyrx^Z 
vultu fhiQiCiwp^gCSm ■d'uy“- l^/P* 
'^aäatrl^’azze*%t^ > >0* xA - ($*■ ~z*& s * e ’ <x S rt ^ r 
<*} «Sy*#aAfi^anZk *~V‘ 2> 

CCzftuii %Ki!SuTU~SY2tsrl tfttuLiiiD )^axf\ 

^ a^tr^pp^-f^ 6«^ ■ ß 3 ^ 

«Xtrny (Jtort 1 »xA^t^ 

^ fcwSu. «** 

~z&ruxif> 7inuv*&&i*r-<u± <**~4*f jl£j>'> t *-*~ 
'^u*j^6an^Batn-yy’ u>z * lu - ,tu * az ^ <3 ^ £yt *‘ 

/) 


Y^^TTMt niiujVu<<L 

Ät <y|2m*r- ^tt»J <£ mCißra yi^N0Sz.^i& ^ 

ckf-truB-ty 3 vi«? »’ a F % 

Oa&aL va£tw) taW^&O^tapto S»hS«l 

tzuy3bft *<h*<*^ t *p A * r * 

<^tni^42^ fvÖt rm cv^tf^o «S&tz» 

aui ^tli^> cy^ 4 ^^Ö*xä* nt oct^ 

ytaaHtt^o^dr butt^ ^cßcty^nA ^ 5L 

nufiSu) oGp^zZö y>ak^ n ’ 7 &*t>*v> 

<uu€ <y/2t f - " } 

4to^ ^^u/RöU?öfo^utt^- ytiQarr»? 

^yiT^ üWlB^tt 
^ddziALr/h^^ 11 *f/YiÄye> 

«Jtoriö? aj> fjibtma**-*** ß**** 

duM ,5Vw£> *■*'- ^ 

«i^Au^ptrut 3 $<&>ec/Un* ?r^- 

^ <9t ß« Ä1: < 

*toP. nuuirzae nzaß ^ 

j\atagx4 trrnriu) “f 

^^o^irv) >^i oTta- j^jyauß slkz^ 

pj^Qtyjfb^^i^r^'ßuÄ^ ak^furu^‘ ^ 

Vizo 

^C)(uW(& <h»ül ßl0^K1 / (^J6!^^8 , 

-A^<ut^oi5 ti^favejptt^ad 

djJj&fyLc ^ ^ ^ 


i' /fi SW * 2 t&^hSbOeSJd&f* 

f 'S cy £&'** |> ^ ^ 

tytexiytf 1 14 ÄAC&q 


UjCL 

O. /e'vii 

l^pAr ^ Z4&? m eti ffuuaa)fl*4 

&tbtHjuäax^j%e*/Ußa4£ ztG^ua&yxo 
<*r rJn<i^Z3uiautep^^uA 

cXtn^ifbiA titi pullarii y tr j?*ntu& tn 
j\U3e0nfriiusUnt%Ä ♦ Qßdßnui. a ufrs 4L(-ftt 
6yhrt2k ^^^öb^Joß^br*^ 

cfu*-fh ißizad tt4r 

(a& V&aeztsjiy jijJLzztM LZjjiß^ «uD 

jrid^tufltii6pAttk dßixjuLt 

JL& irfnt^3^k^ yp^iSCp TLikiZp ^Wy^ 25 **“ 1 
{& <3fntr*X£ Käryittta* IU2*&p***** 2 - 

pHxBtp nt***? ^w&w^8>^yY® C<ju*ty 

(&yfo-ni)djp&i c&rx&f} ti&^iliiilb 

ynu^uAta} & 'Pf\ßtpa. ^pUrftui^taj ßuSkz. 
A^ißta iUny^Sll tujßfi'4Jbgf€b zicfö' ' 
< 47 Ur» ^ Cutoj afju> j bC<^ 

ll4r%L SfenuJ^i^ 

^ÖUr £ 

7 ' j -C\ 

iS 

yrutt^ W*" <tä 0&” 1 *<-& 4 ^f^ r ***** 


^V- ^uAkqxL ^tUui^ <M&& arrrriix^ß <if jfiö»^ 
fczvÄp ßjtunrt* <* 


<Z*r itÄVtau 4 p 75 ^ 

?ß ^jftnt^fi^/^ 

j^ptXZp. utrC&orHL {it&ngy^ m€kUt£hj0 <sm& 
Jb GarntA.d^n^r^B^^r rt7i&£*&$ 66*r&* 

yn TrtAjJ*üt*b>n^ cCTytzm****- Ö ^ UW * 


cxtUai- wfBxrn y a^cpvA 

oft ayrt 4^mi«a «Y w, /^^p itM ^ Stcajf; 

<|U* jnta&lUjf^fEZG- &tCocrr* aJc~ 

pt^ä- yCue^Y^ cz^^.izßttomi 1 ^ Y*tr<* 
Tft4pr m areatum frff9%tx ftu&y Hä^Kü(a6 * 
ttif dfcrrribiUy ß&U pJ? trukxffyiQ& 

j\JLYl4r ttt lÄöOyläfl- S «l5 <iTj^i 4-p£iu/nA 

ra^Lf^töi^wt dJLxpcux' . 

ni6^|) m «w ^ 

f ^ij^MxTSixaS» nßi&*** 

|W^^V^l}nrrt4 tl 

^lnt ßsMcÄt&^aT ä? &af&Ttjio <u^ 

Sk KZAffeß+tn ßtUr stüölef^w 
^hiT - 

CU p&vcöjdi 4&rfti4*ir vtiwaßT ciu2 <Ö nurÄtruT- 
Vt* rvc * <yv 

puy^^^ 5 6«**^ - Aot j7t3ii»H(»#v 


yU>6jp 

^AAtuf2y^^^^ neu ° ^fh 1 ' ‘kt**** 


Shu nU ßä&Zf*Pr*™* bWe 

ö»r tnü^ae- C^ irtu^erttti^ P’T* ”* ' 

fyyarAn&Z ' nuä? t*> ^fcS-»*' 

^ai& WJ*«'? N ' v ' y (jo-nr*JP tufto.t«v- 

ye^P r <^ <*tf*e*P^ Qr^ 

$ e» tu» ¥ HoXfP^ Y,%»-?*/»*■ ^ 

**** 

i&ü) fifo* iuziß o*~ß^ pWg p**? 

kzt7MS7&x)<zpr . tui tjua' yn^A) yrtti&an****** 1 

u&iisä n%yn4faarrfZ&J$ *n?f?ruz fhlC^^ 

jxajAL* yuithy pSiy ?<\m ^3 twi 

ta*»Q*£' ^fyrtvevf 

y*Lfh*w jpTMn^j *^aaztox43. * juu-^u* ^oc 
p^uiwSu)^ iiz» ru) 

t*Z(sp? <z* 

B*a "Wft m^hiSs -yviM- 1 ^lujtuöojöz^ 

^ ** autji# Trrntjh^tM 
Y*2»i tuPruZp WrytkL /1* 

^ /b-a,” ^ ^ flA ? ^ 

„fi^yCoSUgz* 
^yf^ybHCBp^iWöi^ 'VjitVit? wCD 

^^(Tfra Äyg^Jw 69 aoy^UtP/X <f,.' 

"/“^r r ,ta ^f^u^ r K ; 
<X&4Jk 4^^^ ^ßi%wb»4'e z ’ 

<jy*tß < pfhxtD z^ftuy <knut**no 

f\c Impr^^Uk^lv^ 

^1*7^ ^^y******^ ^ 

U/ti& 4rtf *X& ^jOtrn 4^r»yiiW&4 : ^ 

p^wrr 

C&tup&Jtx y!yte3y/tö t£B» ^knÖ4^^>^ u, ^ 

^V^fj^\€xz0^S(^^€0^2^i^ntrtut^ 

nuiprflettfifumbi Ci'(faziUteiuf€u)k*L& if^ 

^Lntfuz^f &xrnQ 

ytf&Ufa^Autxi-')#*’OattjcpniAh^ fo?n£p"fa& 

JrrÄtf utipyjur <U <fi*Af** *8 ^ v&taU*- 
'J L 

r r 


iztr rrt -«t (ißc r<i(cü ^tun4 

jOw« ^<o» p&Otß'jpjua:tut ■ 
P<^w^M)4SäitöZÄj6 ^tiöa&w*^ v^wtö« i ff Ua ' 
tu&rn* G&mj%azr*ti&, «jfr t^p 

^lSSo m^^Qr^furciäu)' 


>r» &JJ&Z 777 ^Ct).|u43n rt^i|^t7^C^ 

<*VOA^Xt ^ CmtfitzKL Gktmi^e^ctA jr*a : 


rnipa&njyiBn 7rr9aMUr u4 <LO& 


y>u*^zu0 ,p y**oU* aslvyiflbe sSUA 

A^öutr ttuut&tnag n3ta utfLrr'/luJ fbS 


n*&j<uut<f Gttffüa?.<£uf**£S'&t X i r sJfi 
(P/uMwT&t taz^yUnipt-^Jbß S&Jlt n y 
a rF^^y*** a £ ly,HS^fäE^ß ftepu? 

}~<*,n 9 ^ n -,^ 

SaA«).^ d& ßar^fn.tae^qßaf « r tryasA 
Caöpy**** 

<* ^yju ^/p pC*««* ‘/ l 

<r'^ “ r “ 

s^*4ä ->^p- *r~* 

% T*ßföü*i ^tptU*&J> $*s a-%*»*^* 4 ? 

„«.ScWÄttt V\„<V <w* jBiwwnw* ^i&«Ä 

**yi*ö« e«^Ä. ^ pM~e 


<***£"* *^ »üu^ 
Agf ,w? ^pHf2*?~ e * T &'^b 

(w.,«0 rrvij <yf^i 

^an^ cuy3i.&H^ti ^ ^ A 

juAi* S&^r 4 * ^ 
%ÄiÖ 2?-&t*^Otn€vxrflUr ^ 

‘zajhr* ämÄ* ^ ' 

y^ivuXk- örrtfef /V\^ ^ ^ 

^oYa« '.<£ fAmCtajtU? r«yft %&*$ . 
7 / 


uj J.*ysxLi3 - 

lAttkjJ yr^|c>u43^V ^(i<ttu^m<mi Vöt»^ ♦ 

rvtf* Q\a&*&€Jov* <tfpL 

tu> airüyJi* A*i0£u$\W* *W^\. 

_ *, rl^Ly «uf '(Ph^iV**- **> -** 1 lt<f * 

(lJaT&ti4r* 

f“ *r J ' tf<r 

^^teTfewSJB, 4t GÄTt3 

■zar.^iÄ«* »j2ii^A*^Ö e4A * c '' ditt11 **’ ' 

er&pU*^* *& T r*/ 2 “^ 

*»*&*■ -* °*° 

<Äu^Lt 4«* ef**"***'^ 

*”'-** 

*tu($i2>uUcpef\3f> 

Mr; rn ^ua tniißk^'yiCaza^: L0u$ Ad/U&u^fi'*' 
fw ßu^$*tn&A VtU^WpWCA A OßsX€o2-‘ MUuk&teUfdüy jtnuiczt j 0°f^ W*** 

Ckr ntMiA&CJ?- 4M C &xT<3ju2MO OX^**# &*'' 
iLl4) die V*x*$ n*e ^JTTÄ^^V^ui 
<3tv4J& jXUXuZlZf yto*dSbvfrftdCm■ *| p>?iS ffU^iM'' 
tu&rui? £ki£rrii4si!&^\ir^UL jß^djbJ^ ^ß^aftijv 
vrrut&L' du^ua. p^*tsziZ2 fnntA 
^yytCb ^crA$h.&ßt uA<om. cü> ^Uiar*N»^ a ' 
>ttn4) nmtÄU Skr*. „r»uu&j vutu%& 

tnfnriti&p MuQiC tf60 friiUp**}* 3 * 1 - 


rtfix&it vtä£~ t*** ^ yt4M~ 

tt^r S^rkttirf 4U4&+&*yßfi&* M»"** 

tmi U.faÄH^» A> f/**" *T^ 

* fnirzuv^^p ^ 

^tr cuöß^U-^ (|iir ^ tru*Cucra^€u9- ^ 


.äJt jX&inte &Q<aJk0 

<j5»U*i tyytn?iu&x#? cxxto jpol 
Sto5*»Mjfitw mx&o sJZti^fiAäfyf 3 

iflt1*ct 0444<2M& ttuuii&z&ffi. td?£kn& 
<*#€*& ytizi& 

p * öS) <%puy*4- ^ 

crm*>^W? ***««* 

-C- c&yft aüorm fynrti tru> Sityjl** <2-w“““’ 

ntA^njiSif^ffmux <&&****-fi»*9 2 ^ 

wae ^ p c " u ‘^ 
^^JUWyr^ [y& *&(*»*“* 

ye ^ ut^u^>oi&^ ^ ^/ u f^ 

yuLlto) ^uipcrn ^MiälirC^uoi. ücjiyaj\uLx 


tu*0 


*jM<r 


gfl>Gan±y(k} y3uv<2^ £ • 

n z ^ fZtc? etjcqr » 

ßn^ aojuia^ttt 9 n ^ 1 ' 

fw4^ piAfäi 11 yn jitymkiG ^1. yunrt^ * 

^wf r^uw^c’ vuw 

Wff-f - •«*■* **r^lP 

^8^ 4Vt 

>riaÄu^ tur^ri. 

H<ut ftu%yfffU\ ßÄt^AOÜ piyno 

miCrmß*i4r dpßfi&ü*tof**6ty am^'l 
TAij? -<^ßh*4B. itul cfbynä&Ak ‘^ kA ^ 

p fßÄp' tonMS)jui*cf*di<y ^ 

ßo^t^py^ yv ^ <t^*^<ißt‘ 

•■* w - <X(JX^' Vrj^C^ Cit ‘^> I c 

f? vy^ ^m2SüJrz4feUf , 

* f fQ&tt*? <2'ßßp f&JV* 1 rpu%^^ *fv jiy£a&^4r -^fe 

^TW“ <ift*' ^turucr t ^(^u) <n^» *J 

Oa^a^/ßtu* <£“» 

y y2»»" 

12 ijotuftSy ^UO0 fritfpfö* 

^pe• *&f>tifu>»?-t*&f u %vf2 fr? 

jtUfi* KBfWO”" <|U<X>1»W&> V^"*^ 4 - 

JU r^ff, »fru^e- "«‘* (W<ßi - V 0 2 

crfr^ tfrf^ 

ytrnJrr*- <CZfr^ f "* 5 \***^'* n 

Sp^xȀ. ^ yemp^* f&^r 

tyjV* rt3^Wo^^t 9 «- ^ j*»*u«* ‘p' 

tnuUu) Ttf ^ ßaMq jifr u^tnitfi^ 

yfyiLtz*} %ajtuitztc) tfU4j^x€m p£dp4? 


fyzAxU- VxtuyJJ&Ur jf StcX 

tG SUfyrflo*****' ^ 
nr^tC» 66cu& <jfe btX+Y p&Yf $&$*** ^ 
^ifynA4&&* XA«U> itlljuJ> ^ Z ^ CCWT1 

^wrreVU»^^^' ta^|^ t^nA* 

VJM* dfc 4ctm»kSrt»ÄA ^ yrtA&u*' 

CZ4.Iza.Izl. puß&r&x^Jb Cfi* rct U”t *">!** 

Yl J&AU&Aka^fj^ kt^caM^r 

x^» twi&c» Streue omjüe 

{ZU*j\ £ düf j G3fc£vrtTtfcz*>Ä. 
i^ALZC0 fiuL&&Z4l& ^nir.j\U6 

*zaßj a^xrtjXB^jpp^li^ fai ftyi* *# 4/fc 
%&ißjU- n CxCtnri&fbe rvji f3zt* Sfyjrr 

c7%£A»TM&te~^yi fyp0 ^<|tf 

>Z 4 ? ikt - p& Uh <xCcurr*L 

. -rxi^tz4fK ttu£& i*<3 oa 

yt^xxcJ^''.} 

3&4'tuifÄciz% yrUiCa^ C cH /^ t sx »' 
twr»(3wJ& tto4r tuöu4ü)r^!>rt4 Vi« <*4r~ 
0Z4io- mu tu) X axud ^itot^* 4 ^ * 

CT^rttrxfcUjt *6r? xV/*<J4z* ^toyj^i ^ 

40^ d*y”j\i$kaj f 

ou*c .9*>&sg 

^K» aA-iM 

(Un^A’ ß&w* yk,|bo*«p»ÄroA 

VI- 0*? wtf*** 0 ^*° 

y^£n*e ßttuifcr^^V^ 

^o^n&it Cßtt^ißttrf^ ^Vft’ <£f*^ j^ 1 * <U4^p 
<^U fllixAir fyjpGW jH*4£trt* 

dX^ ra^ U^^iT* r<2§*/ 

nrf ptzuuHUe cn^Htseß>4Uf&it& 
ß&tö juta 

^IJ^MöCsyp/bl^ä ?coytuffh U&L*?***^* 

\yw<uy> ^<aA^ w ’ 

^ „^u*f *©* y*?^ 

trudhti&tr*? Qud**l^XD6up&& ^ 

-o J ' V» ^ oty 7, *** ^7 

tutrtiir ^ 

nHuf&Cd 4j\e- 

&iri4Zigf i *& 0 r*3 MZ&dJtt 

^ 4dpuiCrnt^ 

rnu€4^tnu&f^dia^^tfa&arU&ri ‘/\&* 
kißu& vor# $u2) üsajxk {jJcn^uf äff fx*& 
ytyjAdw qjZ ßia^u\jL0^z2Mtstt^ t^t ^ 
\3 ynd rw 

• ^8 <ü*Ä 

zäijkntfCuxzCqp 


A* • j ■* 


.fltuxz*- ^Kl0i'cUai . 

6aza&taH& ‘Uuto*u4i^aß/it 
em ü&zaatate uh. r&fpeuxnHlß yiTnun^ 


’ * .7 /- 

V v ■;' fP*”' ,,,rc - ^‘Vi'hri /h O* 

erttt rt^yiyk, 2£ki,fti„av , 

ftnt&M tp-tofTuf. tnifyu&p-fy^eS*, 

iOifi^.iSSufkd, 

(Wt tyjnhfy aÄp X <tznti„,3 t ^ 

farft&zaCc tftfnJ' W uziU 
»tZ td 4fpx4-<cfi-ta$WtQ&ttt^uh&z ijpt* 

^pmfUpfpnMb* u*e&YtpfY***e 

^^^'^^/UaeiuaUUe ßuui&u? ; 

BE^ 

rn&uyfk <y*-4mukfltazanth^ ,u»i|| &,*, 


7 
i 

Ab m tuticum fiZtm QCuazjyptt' ^ oyA i 

witt^x^tf txyny& ynftU^u 
&e aiu&^^^\2initmia** aiu&yfi&o 
iuu4Z4-*<U} fyrpi£b^ flayurt^Jl£&yfl <J^' 
Y^rnhB 

ojrH***^ üxxx& 

CUMß&.fUsnJ ytwp in ß<tru£ jvUkjfJ**™* 

Mt 7*tphu&j«Z yftyi*»*? 

laflk tfcwpS rn^^f^jj^ 1 ^ ' 

muu^y&r U4rfynu&ß 14t attife&ff”***** 


tfnfy.fj' &&*9 ^ 

'fkUKf <u> ttätfmvy** 
c^ißäßtd^Mne jup**** Q**“* 

yxir dAk*jiuiß4\€Li 


fy>rrr?ceA*vxn*<&Uzi ^ 

<£p 

<UT ^ } 

üCaLjua^A CoUih&C^-jjpfr(k&^ ukiX&trrrz^' 
COruL <M£&*rHu?- uaf jy<t ftfS^fzn*rUÖ*Va£ 
^tu)<|wi^^^Un^^nUiA. v l^ 

<tr0n AnukÄtsz*&) nti6 £*fr> 

$dL4tj‘S&Lßn*Lff‘ 

Gifoz&rtf tftopnt fxAtzpe Z'yrutok) 

<l t nd ^fvoMAtoB *1?gaMuib» ikf&rt - 
Qcyttf'- Sajuzj\nA 0 pz^orm*ßtfca. ydUak^^^ 
nurruiftet tn±TA0utfy*< j^ 

tkftawL (rui Sitaw tr*^S)%^AzZ 

y2*V* 

T r ‘ ^ <to,h« trt p(iu(uiTi^ yrf YftCkf {id&xn a 

Ui^OrrtZ? yt^ yiu*&* 

Aut iuT±pp&*+i itßtL diMr&LjkzA*. kf*m£ 

piikza^'^fSRa. 

iukt%&) vKfrt*ru£j>-* L dib$ 

da6rpa0 < u *4' < M *4 r xödftet 

^U4& jlH ßUu^^LnrHA> ^zdU^y^iMink^ 

QlMijpmc^ eAz&rttJtefb&yhzA^i u**” 
ißtärtS'jUrH-d&rrurnATt&X^a^tfiJpin^y 
i^a^naSWtto^a^o/u^iataw^ ypt&nir 4 
yui^uotf €i%^P 

<jaA& tu?%ml 

OirA) *yt i^UUj At^ ahu>jfy T 
^ jutih nrri^)^f ^ir <*1*4?j^ia? tf/ 


^Yanßt&u^^ )»“*** t 1 **) ißfoß <*\t 1^4^'^ 

*>§cur** ttrfyu? ßaiVyüuul&L& d uujr^ 
n*<3*G-ßpp*ittz\zx duif jzhfuA *Süta* 
^^uh<4m^Jux^ rpC^a Ca^tv^jXpi 
pi 6&ruijvty0 <3ߣ*ayi5W nurza& (jprm . n*»* 
jvTtutiAy* jh^LU lyrruip^. au*<*f\r < ~yJ& <%**& 
&tz*r&a*"^uirkjjHtt «jb+fpfr»** \ht* C^uyi 
txaf** SLt7Ä*^za}^<«^i 
<wtf|o|]öfcw‘ 

£ujdCu#> 
^ Sidi 

itjzi*Hisf<^uartdt 21 wu^h} 

i&L.pi&ru) Zw:•a&jCtySk .^JT 
0* ftl2a ’ 

yvnu^^uiqdjt Hd juiSB^ ^iU x4&: 

TUJti 

4XU1 


Ul* 


AAiJ^r~ 


ft ßku|»ß<iiP0 

Vjprui 

(kruifioä fi Myffe »jr ^ 

<U*4r poftulan <uMr p tcta - “- f^pT***** 

pyx3ön.c uS /4 öiAt 

ßxt£>/Vt./b/b n3^*^ ^ 

m3 tee. «ui a 

(,40a* u&njn&**Yk^ 

«w’lMjft«^ fuätnZfyp tffizia-firt&lr 

b ^vt«W"XXS»&»f cCE^ff 1 apuUt^ 

*»<& Vr “’ ^ font? 

fixte .«19 471 

t* 3 r rS^ 1 

yn ^Gtneii*^» £7fj/&ut>pjpM&> i^Aaod 

tj^u^Än^6^u<wn <\y*Sk * pwfe .0 f*** 3 

1 &£*** 

<JT *0 ^ " ' 

&aa*-f0fß~? V* 2 * 

\^Sb 

^ 9 fy^y^ *~*°*i&r”* 

P*^ 

^r r-^ •«■"•■t >~~"""; 

^ .WS* «a ^ 1 »i-“^ 

Sia.o^f' f«“f C*T 

cÄ ^ ^,;^cffiD^>-feyp ^ 

j^uOr qta ^aftu- (W ^ 

ßu <Mli ^r^p<>tefv t vo^2 rtA yvt tyor*f** u2 

* c ^ ‘ 

tut t^hiPSuu.o^»^ «^"“'"‘ L 
abüuj&vk-.fVtiq cnrA. iÄUÄ« • n3<f Ocuf»' 
Cae jiS^uAie ^u^fUr&)irrtui><u*to~- 
^fepÄ» w GtiruJitj* 9*^ 9 t fur <^i&jpyr*x*^(2P' 

luÄvnuitUu)^yV ^^uXL^^uSbuc^ 

l^krtia uiprLvux jrne^uA trixtyP yt&aAi ßu^v 

i\c fcnfl‘ ** vN^ u*+*«ß6'fj ( * CC * t * n ' 

SdX!<>^7w! filn^?C r « 

&*ctu) «yv^^co 

Si ^ <^*ul ^ 

tn&cfwe.u* <8> ynfiujfbFtuUte 

(Mr 4*^l?t7guL& ^pißilr^jSik^ *** 

au4rp? u ^*~ 

*^<vte*3cM*rer <^0?*™ 

pGßft <** cu*4^(* tw)> yVUu^cf 

^nytr^äUltv^^ 
ffii ß&äi Tprftufb- jiffyVff*) 

Wt****** 

(rO.tM U^ai^tiCa. 

fit t*ob&< u, * > ’ T, ^ K * 

^ ^ ^ f»' **" fUM**' 

WezU^ d**^*Ä <2^6**? Qaruuf pkr***# 

rruKttm^ LHrfV* ftuöW^«^p 
^>&inA l fyi*&' G'ff*' atmß&ü^ rezu)pu%M> 

‘U <%#*■*? 

4«&« nu^enaf^ 

p^fcßäJt)fp 4&P 

t* QaS&x^t3i8u*&pk-<)f&x*^$‘f'* u - ai “'‘‘ 1 ^ 
ml& ant*- ^uAwS&Jfr Qfr - tiii i) 

<fu*d / 1 «. örm nOÄ* äl flw 

r<^> &^tf$Qkxt&x<sx4~ ap\ uk <&nd wi&ufü 
pStJLK <l^J^\ki&Ttir n^AJkx 4fpLjyx2*n&urri 

/ ' * yv* 4. a*^<^A»u: \. 

y\yijukr äüi~ rb antTrui 
^prp4£n*fo -UtduAZLOJl y^&^kr 

ul rrmriA jlAjytoo -Utorufo tn<y*ik~(ß * 
f\mrpe<& <ßk (vmi&AlSZ4iJv&ß ui f^ 
ahtuc'yjbrfrtA*?^ 

ta J i ciffl puuk 

w'ari'gOttuufZ)i» 9 *?T«*nf, t* 


jzhi/a j^uu% fl 

miffif fcr*t> ^W*f* T&ßa&i?) 2S^P> «UrOu^- 
&n~SUn4r. tum %Lffam^0 -aipibv&G <*-C • 
|l^fi46ti><yt-6nptw®i dxteA-P*- 1 p^fi^ 

■Ajiruaz* b*-<2ig# *%£?"«* f“*f 

^ SUzÜEsif? fcX-'«** «at-SWn»“*'• fcwK^ 
ßrfa^p, m<*> «i«***» 3 - tzüUIV ^ 

nza ' 

yixtzite^uAutoiuf ■&*&& 

qßctti-a0fy>»<**<^y* fr&d-fk§hri&> 

jßk ynMOta- (hu6pytZoJ- ttpfff 4fl߀u> 

l&jnarrf tanzptd i(£aif> an* ntAO&onZdtff* 
C^tie pUytta^ytA^J Jpatiü) 

^azazwDp«* 1 ^ mi4xU-atynny rin^**af 
ydz* jjnr&dü&i&tzilr t^Ouka^yAfr^u: tri<fy& 
^otrttD flu*$rr ^ftär* 

x^zka^rrtct <u u«^C 2 mS^ «u^caS&uJ 21 w 
ct^l^^ue ^ noM^rtEkjwiScz yyiofWc 


yna&Uk ^uS> x&^czsuikfr 


^ ^W^YTuflKD ^iu^ ** 

«t»«p ^Kßc*»»*^^}^*®*- i 

4 ^> <^u*Aui- ■sa*nf>-tt3'n^ ab>z f ,a -*-■pftoß**' 

atu) <uis> <? 


cruxcAi^*-- Avirfem. «- aCux ^f<s* 

adoA aAi- piutuz»*" <3 w&L^f^n^ Cm^ 
yfcS apuLa^^pSHtflL 


Y2uSßai ao^ta ^aCütz^^nß^ ß^#'tuiGa.a^ 


>t7ßKtuSw0 yvßjük --^ui |yU7i4 
txGp^vxnM* atytrrii-r kux^S^ u& 

U&€uti4r • 

tzrrrr^tAr^r i*4r fzyjl^]}rta& paff’/%*tArfl*+&p£&&) 
y*iK\jjUlxS «ir rzcdii^ ^arUK - 

Tiba& Jjutzxn* CAG+ß^toX f*)ribk*Trtk 

qtzJT&vam ymu> 2\ djjh j** dXpy?^ 1 
fH 4^-f dXp& <fiör«xn£~paJtaMZ ^*u*&i ' 

^W1 fejf&V" anrfcÄ lU ^(^ 

<L 7 ^ «* tv" 

uAtatU? <Ur$ ^U~ fcy*0j&(XjiKiia* 

p*JL rot petz*”** 43 - 

tflWw <|iu^ ^^jtoUr^ 

^ßkrn IfJiliH tw^ ^ 

%Hx^<2ft a*ff atdf^ rw6 “/| fe 

tlt tmi^rf „,yku«Äy& <*&**?<>«**&&■*f w, ~ 

jttlt) >vC- tu^Mnlr i!? 

T^Vir u^ c£ßujiu o<u^ 1 in lüdft). <14- >fuir>n4 - <Ur * VW f \ y*Ct& typ 

-&4hi^ <? - t5(n<» jü^jf <4aCtfP 

^ öw "tylA iubioem* |^ y***'^ 0 '*** * 

<***? ui j^tu> rnu€t*& Orrr# 

tiOt az&(bxuL& antaL pyp/pf" r>ulf&j]vU : 

(ja&tcvt- '^iu <ux& QftiOuit citmitik 

fyyc rnu&ic- dp* 1 *) ßux&amPrrp '- 

ty&zu)<QL{HdctrP. jutpc Jt^ 

acii Sfat+pab <u>0n4tau<axu& 'pp 


dniaA« 


fctw^tzL' §^to?Dui CA4r - 

^ A 

jjyyrx dJßtj\az&rtAr- dir oyiytrkXkcß ^ia^nrta^arti 

JjtjjC&ryftrrut <yHtv& $&%ßaz&**ux? 

Y jhCu) rpöt> oujSut- pib auT taC^oa) 

ALuxrtLk* ' 

tyanufppejjpjäxt^* rruknazAAti Gxuj (J2 lu 6 yiz^ 
gaume ^ßj^'cpxati ju t £ 


Ü42£iuW" 

ru> ^ ciui**^ Cdkfiug <* tarua^* 

az^fitun^ fßuÄ/Ww^tu 
yn&a 2 

npujb ffij<fhtf^a>n^e «M*W ^ 

^ *i viZMfCa&f&kilßnn -tamzp y 
y* : ^W ^tziAni ^ 

Af- vera <\iuttz} atvnt u Jv& dcnrm 


Jbu&jGx^ttrG»** rtyzyflfpanify &ffi& 
0 A£huter? 1 <y 4 ~t <L 0 & dyLOG < 2 Jt *>jbMl 4 -<±i: 

*p 4 &f 

dir € Oruxzf: yx>fp?j JLjtkzF rnOLUL 
h? rrvg tu^uid y^eA+^xxm&xy t*> Gtnßp 

j)jh<ä*, ffrtCtu tyzT*&tt\it&j m&x ayrtpx&rnfy 
mu£h a Sbtißq ^<äfturiLxn 4 ?jj)t 4 . rmuxtA iu 


jihxC-^iuic^iSfa/iiazanf-^itBzc^^^^^tuto^- 
Ä\t op? tfiL ■' 

ay&HZp,rfirf*' 

^ <Är <SitiX>/l^> «y^ JF^riafi»* 9 

j&pt*&nruiid^g<yi^^ q**** 

^o^u%.G^ at^jc^ <LCag<%*&z£& $*&> | c 

yrciAmß t&azaze- tudfe <- t£n*f 
%o«lp<c oj>M**> xn^fU^f^^ 

<^2> (P ^ ntpo^ Mtuiyf A 

<)<£r**o*t* At &&£ ^ o&irtASa****^**^ 
dir 4 ~&%> y^ 2 n^*V Q ^ yrrt 

y* p<**nu^4uvij><i ttu*QB&nir - jißrvB^ 

G&ux&tUye akym&iQ yiUxä^k ruv****^^ 
tjuJb 4art*i J tzV 

0 ctn^ v * 

^4424& %;f\t&az*n4r O : 

' , \ -. (A *- Y 

yuwujj ^ui r?*m*i '>*** 5 ? <L f\^ ] 

djV~atfaZ4~ (™> ciWß^ * no iU ut&rmg 

tyLpz&tt mjirzo yo-ruT-tk Qar*4* tuüa> uxwv 
jUfhAitt* f * 0 

&+/Zfie*ttCa* ffto **? *** '*"’&) 

fun»^ «woeo-“^ 

iJürt*<2u&aaSh**x&«tf> • 

SißtazTtn- tu*«**- wipa/Aö- tuM^W^W 
&VUXTX. ttULO-^U^ Cö.lu$A&eptA*X*Y*L 
(fjßdiCpe^aca dLxtUX<P&*ß>A* LtU>tMHM~* 

<|o^ ^ l 0 ctu u^<u«A8 nwiö 

yxtnUa fun^k+y- <itD tu. ()<£c\e . GjcJt> yi tyi4\rn * 

y> tusfUr «*# A&cstu) . 

2 ut^‘ tkicadf <£ Jff >*ß(i47 

^Är»ß9 C2u^m fl ruPfihnukr-db 

tz~0ptu> ^&%n4r * 

Y2<x otTußU sotf Ya$a&*2cu) 

q^ß&Le^<yjL tud£& ttifi 

<jutiD Lp^yruL jyh£k 
dt-pyt^. (aniaiata yv^dw» 
ßaim^^uL^/^ vy** Wr9<?t*»t& 
nuxGD^T*f> 

ptiutr&i >KfOa^^^uSCK^® 

Vtctai?»* 5 ^^ '“•‘?- -f ce&b™* **Jffi** 

fu**; i ik fjjpyjrrn njj^^a£nsx ■ 
|U(ci74. * djrux (Ou|^ yt^r' ' 

S ^^it4iw|f»* 
tUAßun^Jt+pfrt/iify? apdttn SU&mP «4- W»6 

4t~K^t^K»p ‘^[liiD s^Uj^L 43tH<iUU: 

&rruup totuiac&0 ß> tn6axi0ub^ cczauti 
U&tiMr L n*2x^ ßßtujpCctifty v&jU* vk tayu&x 
iu€ oGfU-ytui&iA « 

<fi**&jo2kp Tzdßy iut£ Qaß& iuiCSbjrtry*oke^ 
T&ttrp axjr*ß «yxcjoJLi ^i 

ftt+fpujzf ^rm pi^yir-aYryn^JfaS 

rS/l^^fcuc a^, 

Y*ft an *~ at-0tf UIAn , 4t-t*ßxbuim,j>. 


V ? fyiS duP uh&tatu) 

tu^ paraf-qui a*fytn*e t***f^ 1 f*~ * ru ^* t *9 
Smö yat^Hsk c*n{h*~ effl <x ya*ui& y$ ;r jf^ 

i*i&tu%rm& (utasa^ j*jfiUT***-<-2***& 

jun+aztzL ii4rifa&S$4&u4£frJbp^ 

(\uytvtu% p^L ■^* z f 

&u*% tmuitu oa&h tPgjf** 

f2 


d^i 


ftzarru* ***** aazftjv&f <&f£*ni 

O**? V4i ^ U£ 

r fc, 

\^e^e \ 

^ (u) aßttrU) ^uA 

tu *W*?* 4^fv+*9 trt C^tonu) <ju 4 ztjr*q 


(^5 UtiCitata* 


Uuf' 


f~****>AP twU * f£'’'fP> 

p^ä.^ msoV^tw» ^« r sr® ^» w ^ rtpJ> 

Jt^krux aC*Vmia<Jp*ufbLoOr.£&*#"* 

cnfveqort*>3 U * ^ Cl0 

. ( «t 5W yp <23> «“iT 1 * ***"“ 9“" ,r ' S 

$W yb r cu?ft~*& «gpf 

' ^ . . ö . ö 

-frtifp^ cxn^>i 6 0pa#4-j*r- vtQ>T*L uoXa^Ao 

^Cjytnbi&nAiLff&n^ (cßiubU» tpLtr&f 

M ^üu^. tbitii^ui 

T^yh<U? yyxutnG i0jl& X 

p&tie A <yM> t*ö yruqp 

tu»xi pykTc2w§. 

jlSft/f *jXtiß Q&hm .|jytetg. ^z<utm' 

u » ^ 


^U&jlOXLk &%Xijp* .J^ilS jittcxAX*' 
CS) nUö * <juÄ €pi*Jti Tfu^uti- OtvS^^C 
4* nuiUf dhjpe »rtaCbtfi SoA^ 
^ö«w^|36ca. ^um- T4U * 4 ^ ^ ‘^ uirt< ^ 
yp /pr<* rH **‘ 'ty^“ < ^ kl ^f ^* >a1 ^ 

^ £* Sa ^ $* *** 

czvnSrt ^xttnWi axuir&i u&rt&x - <Jr*u&u) +* 
tjvt&fo*** ojrtjtt»# \rcti6 Jfc 
p$art4*6a& tjaZ 40 U ® A ** 

tttrTdß ^>^ 3 ' ^f)* 4 * 3 * 1 ^ 

\M ' C ^ Vp' 1*1^ ^ F"" ) 1 ‘t tr £ ‘;^ 
»v«tr 

<s 

UUJ 


yzMyXVrf? ^ 

fiCi* 

pziyjUrC^Mo <pu j$Utj&Z>Q *tt# <UjuA(A&'ttay 
prtm$ atujliD<yfb<juar*f 

f^pßco.^riufbfy 

luyyL At ntAtfru* *U fAftAt***- 

%u€*£*t iäu^nrotut atyto*- 

4t mfl&ti&truL jb*2> Co^jbtätd ißttuuy 
cajfhzat vtufUA 4kmke&^ A**$ 

Js *#*£jt*v *- ~*f 

p*Ü i&S) aaub*** ^ **p>C*&>y*£* 

at tu&ß*t-AortyMzA SueM-CuÄKtt^rv^ 

j[ ntuj *rrritzLC& tan** rndpn? ^ffan*** 1 * 

y2a?rt ** ATAf 'flkanpÜpy yUUpH&^XLttfie /I 

^nu4^at//~\rz6iz *teCütz\ 

yiAc6äu)fy>c tum 

aßtt&ni 6tu9‘ ^t^r^uylfctuSb (u) ^ t8w * 
^jS&^TjOU M TA^uidfhm& dLzetf 

yuO.ttuuhuüp’ 

dlufr?. dt dcatu fyrntt ntt&±> 

tztm^uO täu . 

pa. iSu> ^jpituhD<£ C y* 
<3rtf*JY}uUii -S^jCß-KÄp iMbi*y&qiub 
4p^LU& S^Hu> ttd (Fasst YHQKU6-d^ 

Aff 22 *- Y^jft**^]** *$** +* 9* € 4f~G&6 t ^*^' 

At) tti atulu? (UX«^ - KAT 

pL^utntog yßpittu )^ <hi 
?d%t?i&ln4~.40&r»uj n*6 tftUxd&rit • dkrjkpt 
iju^iylr 40 (jftTtrrmG^ Sbrtf tUOXpTtHdp fu>rxdue yftirrUX ^ftL 

v^pA and* *zpatxpt>a. <pLßi£ tjnGfl ^9 
*k-atuaf2v*r* ria'c&y 

<^ca§ <ju* %^ä-is^cu 

fUH&H y2cc~ <U*m ’ ffa&tu&rru&vp CdtH^uSXZ' 
Y>d~hä**f> ttHcifi n&t*& ttJ'u^CüikxJh 

<^cu^jiiA cLjxicxny rrtAun# fdAdw* yuL, 
Uj(t£ ytt4X9 üJbi&tä f+iX&A k&nUL, 

<uu& ritfl&p yrurmr*u&tx yttAt&Uz* £*itaz*0 
nuß&d oyuJ? aty fta&2 jl&UiSfS yttAt*t$ 
<t^kaAr y*utn^ 

atJifaUvel' tftivaf\igzL*a&^ tÄZUm 
cjjß CBßü&nbo ^3^uüÖÄf* rt4f oru^W. fuw 

jbt*2> t^jp^ aPtj^nJfrtfTzaQozi# 

€fötuj ut fZU^ztzuzkL tZU^<rÄ a ^4<uSn<ö. 

j pßD. &Z4XlU lyx aiUS^Ä ^HKiCfaer 

Ln €*^fauf^ air^tu^X^ruu- 

^ß\fkt?0 <Uu& rncuikzK^^^^f 1 ^ ~ 

^O» 

f“™** 

4.0*tpo ft&iy&lfKLfy»* wäKHLy^f 

fyx ttt.ypSW tu&itaidklAfäptyf&e 

ft 

Off^&f X ßaxmSki)^ U*Aj3 ßarUlf^ 
cogitant- . «ZM«£ fyuSfco Mt 

kw? ^t&i&MnL&n *** fK* u +* tx 


r> - 

>tt 


^5 

nc* 

<ry^utair»^ ytu%~' 

finultl*'YtätH&uCj^ipLj^LV**# 

<yyu) 

4^-ö&Ut^ fS^ta jS dbtjuae t“ ^ 

pi4*&tu*s ÄJ 

_ 

6tt|o|^|^Wi^ A- -^SiiiflZATl^E- (V Ul^ 

4jUMutoi£ 4* ftt {f tÄ tjjn&d vtyn 4% 

^hÄ uö(3uW>t^ 

^5*- ^ <iffuu\*?' n&n*4- tikruL tw^ 

<yytru i A>ud0-{tLtJß-tv) * 

jw/fe tnäurce §<z§ (^c ^u*zn^/l/yo£4^ 
tyvjtyL. <&&. &paz<zxn& dj^ K jXztyfimq 
y2u^uS y^^jfUa. 'biuifu^e 


liUWttar/}. &axt*tyfnn*. tuH3 (tsrt^‘ 

At&vuL. qa/tin) 

ßnuf. 

xnxzdL 4kr^Aitto*L ^ afffe* 

1 A 

\>ju3 (\& %uQitnz<znt yUL ^~ 

^fUr %^^*gaza*^An .jAtatut 

Utifa ££t-*>t i»i**tiL**ä* 


y>a*pt‘> z **' «“"* "* 

~ J y tew ‘ , r : | 

taairSt 3w*i? fbffib&jW“* 

fkAziff* 

<&*> C1W ÄA/P‘ ^ 

#,£> YrtäAy»fl & *» u ’ 6*~^ > 1* u » t * ? - 
ttf ‘ f\Z*&** 

tiuCßu j^pL fäjfu pftatr* ictkm v\**v** *\ 

\x£l- U4X* jßsuurv ßiS^U* tMfäntr 4***" 
ß>l u <ApktTuJXO* -d*<ÄiA 

tuisr<nrK> n**^ 44 *' 
y*y J? ut&tzkG c£(fon4jh*AB 

aD y*& 9^ 

^tötJuvcx;. ^ jteji&y&i? jilczUr Qor ß** 14 ? 

futrutrp &**£> 2 <** fo 6 * 

fiSr^T^ 

****** 

ßu^—nSä- £ raftxal-tv^aS'.^iOAr» 

frt czzyjG ^2-^utM*u. hyt^ßnu'- 

JtC**? <|(u ixwTybi^ nr^^ 1 

p t *t4a ß ^ 'cujum 4&crt4. JiCex^ C^ 
{ ^ |MW<Itt4D4^(Ami47 U ^ tuu2s 

fnu4ty*A^ '<jiu y/*ttt*6 

<*4zi 

tzHu&e zxtCujux co&fHjff muJBa&i^ppaxr* <U4 /^ 5 
^^aUW) ^ ^ jxxtuixi^Y+^/ifP 1 * ** 
jjinjf&t ff* föyfhir J^ arH * /l 
I %&rtnc$ _f^2it n|u> C^bÖMV' 

p*w&%*0i4az*'r0' f&r fiaxtz 4* t4my 

J^u^taxjOh St^^flbyP^y^ 021 

^rt^\^py^u>Qatu3 af£\ 
(akr jh**# Y&HZ^p^ dß ^ 

i4n fUrtti &>?&£' 

J1XL0 u&u^) i44r<y&<9t *&* atäxAk* 

lüy nmmw rru>t*&x rnftec (JkW 
itö . qlv v*^ yxyf^ tik&k&e cw> 

oyrhnäiuz 

jXotag, 
u*Xc <yfi ^ . 

„3 ^u^aap *» im****** 
^^*^*<*^** a * k *** 
vufufM u<rfm&0*"» ’ rtwS *^ lr ^ 

%3dt/u <*.<{«< S/b&ej^uAi»*^ 

^tfyjuf&füc ^äMÜ- *jb**~ %“ 3 ’~‘ t '** 

«*r t4U P ‘ ua fl'** 2 

•nuiSunS- üiÄyJm»- n^'^P M fp^' f pT,<n ^ 

%iwyj> 

IM^ 4^‘ 

p&Zpik-<ypAr~. pi**& (fati** <%■ p&+*f 

^^qtua&njPtuAtiuL v**^*- & ft' tf* ‘*J** f, ** r 

tyxturjndot » ^\rirtutot <|tJOAA ptntp.fakzai *. 


y 


I§ 


W£l 


ii* .. * 
<us 


fuxAurÄ) <LiLytA: \kt% Saß^jX 
luxkuft r&fy*4ffn4auxTt4r£Zua& turn. Ua 

j\ir fH44alt~^ui^£) ty& -zaxkXs y{a <LÖL 

yULT Oyrto 

pijrtäSuJ^yP-* 

^W<^HD - ^|9^na -pcztt. 

yfa&Jr% <%jj£- tn^6^ 

jlijnA t >t? S^-yyrri i£fu& i|ui5| ^£r(u 

fyntafbd fu*C^ a ä^h )pok? ß& 

^yH J»r^ &tnu% 9^ ^ <^mfp9tj/6ctTPt(zi4a. *4irpw 

^^2^^yfew5l)iß«S auf ^ui^^iU>S 

*XXUtlA t^QEM 

t?u>& <i4ru* c&atn^iß*&airi&iubt0 ^tf%ntr 

payj^>u'(i(r ■ toSa <»tr 

£ vumuLtt 

yvGfisjtub <i(j/t+<xj?fdtt&f* ZAt - tU ^ 

„rtaÄi^ nicßfp“' 

CU- ^paBttOtoäve 

<t{~ Ifi priciut^0 itjh \KrUi 

nt &£attonfm/^Ut^ßuSahp <ut ßtiÄ^&^ 

*&**&£& U$Yt*X0* <f lU ^UaSü 


OrZjfel cuCfm4~ Sbcti <*ya3>t ^j\tt£c S^V 
txjltul |^4T^<^ßuÄ XjtU^ 

tu?' 

^3pt4iJf>i^>buiylS (& 3i fj+trn t tf? u ^ 

^rrutu^ir^y Zojt *±o öS Smo y~ A)§»n>S*tv‘ 

yiaruiB fSrtcP vS <^f*2«Amwai4r aA\r\ 

rurüt^auAr 

aQ i<p*f^U*tSf&<Ui+4äGt6 J^yViftS^ 
jLp>Xfuxntc yakd^a&£mp(&Y2<2»“> **nn* 
fyyi^pjkr ßi^yxs^iJ&ßiy^ yn\f3U{jy ^tT 
iu£urru^.y 2ax’4£p*fu*' (\yi£*oß aJP 

y tAuOi /V\ ( 7 %tzr - < 1 * CÖ feßuä piyu&ttix& 

jZlazäP' T 2m - ptfle* 91 (l dp»uiko?f 

öjfaüxzf ^u^cxux l%r^faa!bynZ ^ad+&^ 
£jz&4&*fi4r,ß*l*3^ jbyUjltad- 

Vonxm yt&riSquJd yyaZA ^ 

1^8 apr* t& u&Ctff - ttcr 

iS ßart4j¥u).quJ& CP&* 

jßfy&qu* (bna6 ytz^ fjvi j^uaCuP* SS &na 
GLnutrvkißyyiu^uA' &^ 
tUj)uyff ^jta9 fft ttT<*frtynk&*f a ***^ c*&Ur-i 

«««i &** V«*? 

ßfa> <**" k*&* ^3 Y& f 4"* <Ä «"W* 4 ^ 

£fZrty&yp*$ä p 

^41 aßküxf <Qt*ntu**i&»n 

^»«24^42««^^^^^*^ 

c* u^lSP^r^ qape/bLto- fypfo** 
6&a&(teu&> ^»ufüitui <*><$)<**&* y~ 

(;t)d .|n424t' * ÄttffVIt* 2*42 

l^rrrut pdtH4xu*l jb(£'yrtfy*(~ 

^IJ U&4&'j'b&L ftuP* ft* 4XUX- icr Iprrr y^ 

n^* fruSkr ^OuxiB yiUaztL,^iub uMjCe^ iuSUi : 

f*«f&>.p& 04* 4mÜ miß crpna 

äA’Tttfylß ^K^I<02<L' 

'S* 4^ T*** ritl^i Jl& $t4kt3UD^y^ä» pjCaüAi-f 
ujuSolC^ pi ^ußitafcu? 
<ut&t^~ ^u*£e ftk - «B *%|i^ 
ö**^ tp 4 - ^ ^ ^«A^fiocaZ^ fp<t jbßuxkr 

ynualAt nS <L& Gmf&'pfyrKL*' 

äßu^uA^tuSi JxtfiUtfrGksng'C^Hfo Jf*3p 
yrukiq pzJty'tfüLru*^lna'fj&uüßpLtm 
fax*** Qauy atv&eSfZm $p* 
rto£a*-fiq** tiä*»"** 2 «wriSUr f*"” 

y&ete fätMi&dyvto*k»£> <«y Vwr ’ a> 

ijanaftitf iHiCita-tarn jhtutn mtfm*- 

u £o itz0UL-%ü&iia2.\*ff9-f <f*tä <6* 
<pqa»cf&tA cfUtfmV $ ,1 ‘ 5 * fö ' 


ijtuS <XffK&*m9 vtxßt gfozjtuie* ‘f f**“ 
<lr$a 2-yji.p&ptiu* ' r tt‘fJß AaM - ***{' 1 


men» tri ^LtzxyUJX 

&&fo#**** 

d admifytuV&tmt* 1 * <*? iff«***«fnu3 
^ui ^^ibo/f &**« 19*** 

jUfite<*»**¥’**'fy* ^U4StTlfvWU .G 

fifrrtKSu! 9 *ca* 

^uUzfU^ prupu) ? &**” ^ ta 
ntciaJU <y*ikq?<$hä 

^lufitj at’tyfrttftö d&förv> v*&l • <a**4t uto&e, 

ft3 QfftajhidXldfo* d*är fti£ luQa&in»* 

YHdjgumt fiiWtuT&U'- a* yrujk^z^ 

^j^jjdfhfa <muW'* 1% ftra tut& CidUUr Sb^sr** 

$iZ4L tA i> dbjirzttu&hm * 

^-Vzaiifegg/ ^ dßCquiAdCS)» 

airßiruzj fyfrrtti} jTujm0&3^£d dt$ n ' 

\rutffi 4^ CDTdz» n^xcuxwidf^ 
yxu4j0ta4t ~c^u*Tti S^finr* a4zö <|u«. jCVmP cUit a^»i d«J<Lduf <&&rriG\ 2t% 7 

J^U|wi> ^ucbT Qj^limju 

*£{anT ‘W* 

ÖWJöCuWil^ ppt&AAr, OMk- UU&tAr dCbrUltH 
c^ltuwpt tKtie d^ynAjtijL *- jy**? yU&$ 
ßu^yti vrt4*<f<4^> 

tn2$24D ptttj& tfv* 

f^^ypHr S^aW^rnta^ ^ <*?*> 
juSi <£• Su (V n**w ^ytAA z 

Jbfb dpru&* JL&üxif* SafritfyUtip tu^p 
j^j'Vf. d|/u>ßirwbjUL ^ gg«^bcütX^ fyyrrn 
cpntziöcp <LU4tt*t4~~- mrcl «? '\lx\rrjf\&A iM *\ffy 
PuxCl^^uo^ 4^ty\? bttL^»bruscU-. ^ rtUaz» 

. T> — v ■ T. 

ctojttit^^ity^U «r-n? ta^utJ^Ttte ti<Ua 

aiioc^ | 7 <iruS Cut*' f?r 

QXU? 

tzUißy c^ sftrn&r**?<u>fy tt**> ' 

m n^CtfVZ^yUÄ yrruSk p» ftaazz*^ AXvt*^' 
y^Jr tzrri'fY*c***Tt+ Caga& ßnu^Bc^ni^' 
Cunm? <ypt cuuCd ^iwcWn«? cfud^ui ^'* 
Xtortuk?' doew^ <r^i€y& hxntfto 

eafyt2J3tr*4r' 

XPfbtyt ^»xCizy nutcffa^UfU yy£ 
pMurcszAiu*^ <*jV-Gpi £* tyZ*tu% 

(V* yAxa^ <fi m iuz&l^&r^& OM&pißurl J 

ßty tu*4t*2z\. U&CaJlA /yf 

^ i$ cfcab 

<j£tazt %atz*xx<&ci ^jißt d^bno4 
trtußiö >tut^f cfl j*%n 

Amrnf-<Ut THOfpntMÄ^üzr^ß <*rn{n8 : uijh. c ± 
CiBazzt.£ihoi &• iutiujcrtA&‘ cfiutm yri&K* 
(Jjuxyrt ^luitül C^UA ^fltwna ^ ^/to - 
^KC^tßj Su<EL ö. 

jrut^pti <xm- Att ? 
tA&CjiU qmJ&i czuya* tn^fä 1 9tz** ruvtoyn 
<^u£\narz# ■ ^«^SsCyr-^'ßLfczi) <iiuf$kp 

yu\'ob f ^<yr>rT&> £pxn*<6u0 
|\ ßaxÄyyößW- c^uAn&vß 4M* tu^d^xß nuü** 3 # 
ßtftwF. nt^C^b^ecp^ufVi^- jrmi(t*9i*a& 
y,, azaxictrrf {f£cD- i^U4?m tyyjrnfnyrtf*- Qfif&i&zf* 
nuiyrus. yn caSajpCub 

uiuö^ ^MÜiArKJL * iv^Tfta fiin*~ u(£i& frUjCe. ■ 
j\yepÄ ojcu? u^CiJYiM&y fyxfcAcw* 0 - 

omiffy tByrx*0 

< 24 - \rit4&f <^2u0t%3\ <jy**0 ‘\v L *p% ßfab& i ff * r7,a 

&rt^tf*nruU**r> (juir *$"* 

{£***} naturi <j6i&um4a2 fym* yuxn- yum J*Jpi 
ußfyrduiMhhutfpd- 4**°' 

dUArttjfty£*Xkn?u*4. /»<*“ ^ 

Wi4lUi»W <XUt 


f 


• txrrryji 41 ***- «zxi^ö &6<x? - 

— x-\ o . ' r> 

<r 7 <tm <*n” cv^f*' 4^ tziai 

^niixr^W^t ^c nirfy? ^ytnn^t Yu*&% 

jldX* - -^1^ ^ 

OzaS’j^iL aw^, 

$ f*$ <«y2* 

Ut». r A ^ tltew 

vtÄ \* ^^r 5S3u *'~ s>,t> ^ 

(i Ji/t ri* 

<&?%>»**r*** v/y^ 

O^.^ie fpr ip** ^ 

/^^W&fäjÄW^S <ypLfH*}CL& 
jiijteL «T-Vn^ ^ <w&mi 

Cd0z~Haö*2 tfaT nod 

duÄ von? 

*^rntP Yhcxm x£Cuh <jat^ c*. 

Axix4^ fxcbtn+i ^X ym^fiC 

^otTLAct^vr^e^ at.dluk) zaffij' */P*~ 
fü*tt* > t«£u|a^ ^y\Bi frirft€Cuzeß tt8^ 
pcützitt c&rnie* utißiö ^(?^bsJjuunAr 
ypl ^ cuuO^ fyvtknt om^? 

0^2ä^Ü- fwcifczUU3 <^Ui du? atüu) TsöruEf 

9tcuv 

Sifcctmi^ Ljnt&n fyvbti icprttf fb^ 41 *****- 
^LUX (UßßxtA &&Cza£ua0. &*** 

(ftyhrui fUn&v&f ^ t&Gßui 1 

Ajfu 1 Sdu*& rrmuf*€**4? yntyv *** ' 

<iw qfKWayrr y^tox- 

ß<yui0 *Ui*z4*^ c*^2k^^ <xda.f^ 

l^tpu) \**<6*i <£% n*d{ffd*&i**ä** 4öT 


CÄ • ^4* <JWÜ1 yußiziL Mf'^^ 

O^pjzi^. vttf 4iwT 

Xjxjb-kux- lyareJrt \»ru\ uiztu# <rnn ^ 

ct TdJ^W^ Vt^tutw^ 4 ^ 

^tdjyuxrn &ijtt4r‘ru>n4- 

pLyviyL&p* jfatuL- yy>2- cfj^hAk^aOjb^C^ xaA 

d&Z *£*ta* QovZ' ^nu&art-*»” u*&S 

/yfrrmu. uezoY2*n 2 »a«" rn> 

UHUtf? *ftT«E> flj*® «*-* 

<au V 

^ Vi*- 0^ 

O^l pyfie T***^ tU»v 

^uiS a6 ^ 

(ttß; nMCEoTi^tawi a*i&ta*ftu<i cS* 

9 iftuueOe w Qu^^fine 


'■=*** Cep& ^ VTtfW, cUzp 

QpTT* (btxtiinkx.j\ ^aifairCMÄiwM^ «yjf^ük 

P7?^/M“^ °° <St *™ altD ^Ltr^V* 

ozixs’ näpAr *t&^£fniber&i2) (tuPify yu ^ 
jifr aiuffru&i jU»^ (?«<p rn<fnt&iZ) fhixnS&ÄJ 
<Tfx)tK} ^ua' %^.d£iazi& <fwo&vG' 
{jitjy&rijd } 2ört<tJ rrut^f*t^t-czmlzz* tuXkxc; 
pMJtßy <}Utr 4^Lpzu& (tut < 2 jvyrrU&i £\lcjO 
QtzjLtjbf’d^d^to > <}LiA*?y So9 
Itf&ta~e 9s zxz&cta czyyUr^ n^Än <yV- 
vnup^&<yßqt kp* ruunto 
oju<i ueUxtofiC {fhr* yßuat <u 

^-* 2ZZ *Wt < ^^ufc? 04 <^ö ^ctryr»a^ rttaxKx <U^ 

Jmutiti Vi^ 

t 7 y^^x>>€\Ta& <jl& ujuxcytSuJ *ts*zL-tjui 

p sJwSto^- yjtuBtn*^ Stet tu i Ut«i^a , 

^Uz^ctö*)^Qdrt(u^.nut 

tz>ri 


Styi <&*p rrr rKi&-pif1u^ 9lüc' 

^oiC 7 ^o»r ^bd^U dö )niwu^ 

yb^y *X> 

y/l&n* epZn‘<*<“ <fir*Z*u> 

(jiüdui jbciatiUy- YTrtrrt *fai& 
tu&ixw’ ^ 

jUttü*- SytT '/uiPZ' Ytyfr «y 1 

Aöfiür«. tuT/lyvfp* ^ fynuLfb*™ 

2 yv« <K <, *' a ' (p*™* fT^ ckl 

a*fy£, 

^ m 28z* f&T -«7 tiMXnf-.p <* tyf& 
fittffä- faww^uS’ ^Sö «ai^e (b^iM? 
^ nxuM- z&iju*#^titk> cr^f flr , 
Ipzi r»p{ji*£ tffn& ^tnuXAAssÖ 

0&£u&~- iLctByn fe*w^ w ^ 

jhcftvffxuSkü yt /7“^» flanaxi» fayttrf 


Cfffrurrx 

&t^****4r - ^ cz*Sb >r<2^ y&nCJUA) 

yypfritfiLtu) ♦ y^j\ a&q fDdttwp^ 

< 1>9 <& <JcuW Pföb JjpßtX' 

tone# b&uepu£rr>u£& y**- ' 

y%4M- cfu&)£3fy\* tyaflUr. 
(utpifuSmi; • cjcu&JIAr ij& 

ytSpr.djpX <>trrrrs> 

ts&yc. ytOf\k - 

<£& ^ 6lto 
to^t 25 ßpi*p> y^Y»*? •♦*/■ d’vfW' 

a^outU* 

itk ^zoynati^pfc*- f*> cmna boaLjk$ yj * 
^Vußcir^^ cif ^fSyifc' ciCuf 

C^ c^öß^f <£ep£a2n^^5v*^r dkLpyYuü* 

h» aartv <M- jtS <£rl2W# ^ ptoue . tritßr^ 
tex* ^tfcS tymapdp 0) p <V\pf* 2 '' 

Sto^ ^tyyyuifXxd /U & ypt 
fi}(l ^Utuy&rä ru**UL . V\tfyu4züuce . 

)ß»f pÄMA ^UUz^/^^ßaßt:^ 

CTy^nu> pxrt+sü) yrr fyö r fcßzz? Bc/cn. ^ 
^ <p naiaxCa ab fynutftf pZfrrv 
StyH aL^i fi*yp~ Y garriat ß 

4A ^ u&znir &4ifci \ 2i*ßi£ uS utiEe. 

yi4 fyyrutßh^' tute ^bw*yVu) ^i^ 

tefbljf tuig zi^p 

fHAvq tr% U*-ttL ißijTfi trrmyyjfh. <|t^D <UK^ 
öyytn*&, <ßtßzL St/hvixäzii Vb^ tva it* 

jjfUL dXTtrzA ^ÜM$icazcjfy ß ^fi rti tifkßJU 

yn%j\st&£ f{3 t/fhic 
4 
I 

II I 


ii j) ». 

yi 


SßtcfaPzs^jß^ ' 

fermf • atbrtiaikß ^ w*-^ Mtditsj 

^*3 > ^Ub|u^ &-^U< yaztz pp 

y^Ayvaxux) d^'fipi(u) 2. rmdpi^Qacx^ 

tjuxz ysmAtÄ^fc 

jyykU& <jßislxij\ "1 ' 

^4ri 2- ^xr& t*^> dwwu) 
tyrtt&ftCZ ua^su% 0 abiZu*£ <*i 'zci pp& 

tü? uti£i tzi& 

yyff^ C2£y* (pp^nMuz* 

et - ^ta>uv* yu€ 4&~*py*ru*{-^jp 
~*i*)»itfyP£{? ton ßr? jta£% <fu£V4&ta& 
&xkzL pit4^x$0 r re UhBi~ tßüi&a aHrTyxi* 
f\ tyüruflaql tuU\ a<%. y cU- 
jbCi t <z)tp*rtzzr&A <T' (U-^i«4W oyuh Jb tcrtn 

QfiafHd J\kr ^& <yj2t<u*V|^Cu>*^/U»mv 
6tnu& tS orzte 

fymajYt? & uM&~ iLÄuä- <Lz*S fytrtZZü 

^ppnt fUo. {ftt*c \>Qn*tn& * ffa p&tcpz%v*a 
ftAfx&fynrf&ttx * 

&*4ifZ&i0 fbiunf (V *uiuü d^um 

fiiwHi*^ ^ufeiur V« 7 j^wwÄL < ^ \y\2<&n* 

Uf 

&iam &€Utcc0 o^uau^y ^oytup ^p&di 

*± ^ 1\ 

Oiy+9 itoLtß^* ^Uißq fridfiPytdsr batzu) »%C jtvP £?™riünäb\ Yi 

ßtffaaty ulkcpe U&4*Urp&*<*r»' yu? & a» 
%U> fbyd. ^rsAiynjfUp'f} fp“) toXZfHt*- 
SW>*fV| *izz8ijfhru\ 

Qh~ fsuQ fii£!iß^Ac^ 0 tyu f 

(jlft 4 jh truyuS^fü 


fyßazA^\tzu)'ib 

4jjb tu&Owt . <*yt f\z fh*ka&fXiL&ixiL qtomm 
)l4Jl+JytipA) &ri %4&'t&{pij2u>>u) in&fk 


vx&ji &d <&($>** 

&»«**&» ^ »s/? t “T* e 


ypb SdßifozaS 1 * 

<3^> «<ut) ni Sjjß^rr^cöe 
^ <,m4 ^ t? Ä pp*& * Oprrrto^p Z4*ru9U4L&z* 

anP JLjtiÄ 


r 1 - 


ifP 8*8^1 W fyrrUuß 

tatü* 1 *' yoj^y -u^ rhfijiV 4Mrcc 
yjicfy& inUijtn-' rncfyiC ^ 

<LfpLf*Us<* &*} /tflk 

^tu<u>t«jck Sifiyjv- 

jjH: truujn*e 

^uUu) <j^*ID^u4r ^l£4, j 

jnOuh^uid&MztMjr. t^t^€atnriß^ f&Z4J& 


<yf*H »fa Oj^bS tyryme* tturzhU 
zozf*f fnx^pHu&tb^ nuyikxk^xnuSE) 
<P *a*<u\> m 5V*Jxto ^?W $**«* 5 * 4 ^^ 
W^av<*** ^,; 


^yhr^ya -rarep*. ^ ^ 

*** rtmJ« 4 $ j,»t4»t2 <jS)tot*- A nu&>, 
VtStfÄU 1 * Yy>4 4&<L*n ti-4^ 

w^tÄl^tw) rw ßnu) dmilu) ^,u<rchrt^ 
^AC^ltwW dkfuxJU 4*ß Z^tUL 

jt «ptö trihiW''' <!A^ Aufcxtt - 7^1 Sww; 

*f**Pl^ 4ß^ f2ttrtjvd^ 

T<2y«£»»te <*»JL Qnjvtu> 

{*?***<$( recipi 

yuyco^z^ 

yut*t fHUTBr^.^r^ 

ö*»ne \>tziff' y3 «mitn Ai<mit l 4t? 

^*^**^ A jioi?_^Ma /I ^li>f ui .<|0 u5 tÄ^j, 

dMkjjSUfib <9 . 
n^ w ^iy|K«Htcr^ |Ä 

*l£tj<jxÖ &ui«WC2J? |r^^S7»AÖJ»§ (*ßv « 

%rie&fiaai*ti& V* P*™*> 

j\Mfr i&uxvPfva >**^du»f.^ y Uffai «8 

<^P tui{f*& f*yf^ ‘ ^ A 1 Yif 3 ^ 

\h^«m4 yW* f^/P^ ^ 

jtuu>Jpp& r*4. |ji)ru)ßu5 ^to) tuxßuM- non 

- *• 

<fb jkxtuztjfc' \t* ^ txr**rttxx 

^aOztlaL ^foptox j^duxov 

j^Otuizop&ty fh <& 

4n»A. tu^frv* Y^btpüi fÜgLa*J&\ 

<4w 
jy^• <»2> rtfßrn^ , *^ ll/ 

tiA-f* fynutfime fp u4j?iif+*iAjQpüU&rn4zn* 
Q*ä i$ <f*&>yvgpGu) <ijV} j T&ü£u9 
}UL i& u4i^- ai^^^Jm r*o Ci*) 
pÄAtiö )w^tt2> /40t<^A: 

4Uk.f*>tezM-uÄ&ß^$ ff^U/k^^OZZAkr 
€n> tTtX4Ltftßy t&e fbcv) QruÜ- 


C 2u) <***& <jji&*} ^MT 
ynmy* tupyfbi ^«uxif, . rtart ump 
fa~*puturz^ Mr yruLötca T^pti däfr&arÄ&D 
<^uJ$ vcaAriAk&a. püt ^ußtr«.< $ ££*4 Ua 


U4r 4cm» fp O^Um4 |e?6u&!^%V 

«H'ßtae ^ ^ ^ 

^ «ißa,,. <jk8!l- tl ; ^ 4»„t« f 4 


tXrm ^ <oü uyti 

jYi ^IUA tvD 

fV(a^)mt-Offry^ ^ir <J4 yyx*4&k **- 
QuMfrUzL <*4-iö (|(tfd ukiCty uiAj^U- 
++axp 4M4*o^J ^St ^to5«wai^ 
ö^jvyMr ßp&mijyrvap**n&r^rfk&iC&n 
\uncp%kQ&?rt*j&' yzyatBUiuir^yx***- 
C««*^ ^zw*^ tftW 5 

fvaQ'akiiUAkrte ^orrrtÜ^c 
tzwrtzw^c* 04)^10^U< 
VAifclzik^ tßjrnA *rittnjJxfiöA 

ßtiamfy 4T.<^<Ua,0*yi^>5f ♦*&>* ^ 

pM&iu) ni^uik QMl^O^ <Lfrrtv 

(2jrddo) | OA* trr(tt (> trU\*A S *^«^ 024 

)töS? w^T&rt 3 ^** muUaJÜk <p*ppat* 
%Co y <£‘.* aX£) 

%xig<LiuG tu? »>g du&pf&m* 

if^ m <kn*ix\*t}&‘ ^ {ti^tzx4kuD<ffi\yür i ^v|i 
\y\ ^ pr uD corT afficU? Qfi {f&rrie 

ÄwoAtni?"n4ifi[Ä ^Wit&' ^UuLUoCuft 32 ? 

pzt&gpi&aKjlyLi (Wuionu^ ***** 

|><mot&öi ^fzfln^»' fuur CWt 

wfafflVn^u). 4 < ß$a*ti <*rni<\ - vi l ^7*^ 

j&t t4ir'Y2*X ji u&Gj* (tÜ9 

y3ö>n4 ^trfSuAfcuA&cf 

(3i y2bf7 

QfpLttu&l iik'£*s #r&bfrkx6i r ^ ^OöclS 
^ ßj^pö ßW4 < tw>nv»^ C3 u£ U4T* 
tö^Sto^UrynSws^ 

t^bmi &*fiür<xrtez£ yyZZksyn Jlt&tb 
mtfyiC 

^C&Tu) - <31 >^ActTt^O<? ffUrr^ xx> ' 

u&xf '/i CA 4tn^3>^ ^ ^.&uv^u5<i 

yärc' p^tt~ V^r ^ ^ y<tz*OL+ 

'dfya.uU <*& St& ijtyrulp^ <M> 

Pypi p&tyTä fi 4tn&jfc < 1 ^ 

fU^(Aac^ <H& &L<p*fy antn^ 

yCtaflvK^'fv*^ *** r rf l 

*& <iaef <*U9 '^i**ripy ^***? 

£ ^/YMm/fb*r^O*# ft*<9 op <AP«y 

fifSur&t iU- f\ i&e, na xa**ui4rijfhk. nurä*zQ * ■; 


•>ii 


fllljjj! 


I ü'liiV 

I 5 'K,: 

| 

'* vff| 

Hi 


Ml 

lll 

l'il'ifii 


f ISi 


ff* 


ftöivyt ^ZiM. 

t&nriojkty 4*^ yMtiuUr 

iw <untw^ Hcrctu!) . Cjuw 

^ utifui. 4 fr» a4fi(t A poM <au* 

ut&lfppatlaß 

uaBia* tyruipzus Ciö ArmtZkuk 
^fyruifhx 

^ fi&tö <XnporuUt ^(^ptoc 

* ^ ** . 
ü M^ppS m fy’/hfTyß^ 

txonwti Sy^wrÄMÄ n3)-^aj, «ca», 

a *fy M <**yte<föaxzilt*<XB& t xtr40inGkf 

•f (ßx fJ k u ^ß^^faaeeu^piiSaxafU ( S 

tycayu) Zu& tne 

«#*”1 5 Wt^te 

pc«&z£t «<!&. yi- f ^.tjaam 
preß nweyv^^ 

cpju otu6 fiJ 1 ^u* rdrtxJ & ruf €i.ta~ * *j/atrti 

f%d <ya£o^ 

4*c ^zuavCa. 4^V u<? uLTJTy>(jiGi 
ö' tw^u^uD pcCtut 

Yrt<^iu6q pußüicz. ij^it^töj^ppiföyfJ^yn*L' 

pMc ijkmrm*£ ^^fU*us <rpfyp&yupXztK 
|^‘ p "cO ^C'tiD ww»jM^ Öißjtf punio 
JlS ^09UtY öW«feU»i JUXtp^ tTUuSs 
tüte tfu*4r tjuA) -Tijfy (Uu 

bwtfl4^ ^W^UTUO ftiAflftl rK4£U) |[**«M3 

<? tforufh 

f\t(}&Ti*tfbff fnffnJbuh n€&> ww pyjkk- 
| Jpr>n^ 

^ '&0«*«cttf fz^r«4 ri4u<0 

c6yp vtufinr 
Qazcnk C?tyi^w) ^iJtO fuJ^y^ uj- yti 
VnÄL tnÄtaz^ju^toKj zas*f*&*t-GtfH' 
£h&} dfewLJwp/% '^S^pujiu. ^XikBJoxvri 
(ii8ßÄMr l Si»S d4yiußW 
fytou-fta** 2 - C5^***ytz^ ß ^ uAktzrc^? ^ 

^t^fixtyp&LOxca-p& Jbpäct*- ^ ^ cuw 


y&pz&txuitiAt > 

QrtCtZ<Lt?§)a*9 ^ £Xzif\2>üu0 fy**C iflSt fßy/^ 

PWLT&i y&jpLuff&tto BucSum^a^ 
öyxtg Tuxz 


pSb rrrtc- 

<ßf tyrtutfk& tu> a/fbk, - 71^ <ß üKßu|wi^ 
patsa^Ptrt£><p <x*rrf-z2-~ ^fna, <%ubi<&aP 
<jnu'4 Auferai di^b^ fl^/yV 1 

*(“<* *“** ^ yizaizi& \vru*ae> jh^oo 


# i»^ <i^lt ^hfc. , yJJ i (iD i^uby- o*> iÄ 
<*&£c. cjfkputoß <a%lyyta&L^c *&v 
yyrrt iUtC^puitCc^ f*/** &&*”***'' 


%&t*/Uf&rCy*fx* <**y^ 

25C- U4xfo(&6 ^tU^XMt UA&U" 

2jALtftVz4r fVQ. jpükUL, 

<xn 

^MyWr^Wß'S* d^^^toöi) Vtl ' Xpjutrt y*'* *9 


II 


m 
• '•^ l ä**«i t^o^oz^)no^t 

ßcnta^fUmdxp radtnjte.yl AßViAir 

<yy€a& Yn*2x&Jksit & 

HiJUm. t/t CW^U &rtuf 

T**S*Z ttc ^ 

^ ^ißiw^yi^ <f*np£?mu> 

^d^uiW^ ** &*tä> >n^ *^**9 

^P&ÖczaoL <y cyt'rmy a&Uo# 

~*p&u>0 ho/Ur-fi 'A t&fxL dibintj t $kt&* 

cuyis cJUA 

£hiff&9f &ßi£o7nö iu%224.fht!aX~, y+uk07 & 
Q fhru» ■ dlüSl ^rtftyS). öiA y>AA%- 

P^LqjAa^iU-TuI 

(^yfr^fn tßturxi^ ^C^s^ \*?*V 

frr&m fuAäxj iure, (*“C jyfitutu) JU-. 
$mb. wmA gjpfa-toA& ftipa, jty&fb 40& 

o8t!ö^ <^*^tu V<r % »*<aw3WJtf»» 


I 
cefarci prXmffk 

C“ taryv ** aUßk trru*tü*+ L aniiytz 

?*&<&AkS^uf*&A0iß b* (gLtd fydfy 
yuk&nt &üuxß ^ ?iur4 (jaanc. ^xCaj&jhi 
<tx i 4 ßiL fMf) p* UAr 4* ty*6a*6 frti* 

v+tul <y»&) Ct<^ß>pu\ut $4*0 

itf mutito# 4j** ♦ <?** uti&tarffi* tzfafP 
ffncß- fyte Jbp*r (*r<prufo k f&^oy*C v 
| \fAStk ^K^ruiBß^p/hp^ ^X^ C* 

Ioxxl ^tiaÄ £i**£»tuuy 4(p* ****** 
yuktoÄ j&frm* Bmuxf^u* 

tfßi yt$ ^$*fft** uHtc? 

ih% fu* CJvitTjijui tt6» U4»h. * * iS 

Sünff^ n&L A^St' ^04^ rHt*p*+a6 
& ftu&nipi pcL4ükxtoi //tjo**T 

^ M« fpfr ßcuitoJR t€&<£ 

uk-yrt^iZp£& äfift p* ^>uJ$p iäx <y*- 


1H 


'■ v ’ 

« •>.¥ 


MI 
i 


dlütcp *L /i& 

<UUfui tÄjw ySilrH' 
ixk <tu.z+ru* tunt ^ 

W ** >u»« 

5lti' ^ f ucjxL ji*- . (n) 

&y<i^f%a<*) ^a&ua <t*p<&tt4L Ui-tfxz 
yt*jU * <Ui? ^ü fj? <Ul cc y<od 

t UZjt^fit Ä4öL ptiu&vö \}E&U- 

Vir Bart^' jfy? ^clujtut VmtA ^^t 7 n^f 
fl ft a » ^ppwT^i* 

ftui€c 

W»«yt tut&/tut4r-<f&* 

'P$r tmptozify V * %iko wtt &£>a*f 
Vn^iSW fCtftte ptüo £/h 
Yan&vtuzu) ^teof* V^S) tS wiüpxr <£ut 
ymytie, f&nQ c«? \t4xyA tek? 

V^»w sj&* 

ytu)p&*^ f ca -- *** > >tx 

tpeffU. <mti t« ^/^) tU ' # M " 

$ r i<«*iM *»"/* 

^STfX ®* n “? ^ 

fiat&rm iür*(^n”< n * < ““ V /' 

i(E» «<ir tk»w^ y* - - rwr J&xjics** s^*^- 


U 

£ftx>? aff>/S>ni *«*? ** o™ 2 - 
yjlx&Z £ .<ß df** 1 #* J j$ztdk - 

4X£P tri juäzy&*7* ttuipe SuBjcre ^ iAXt*v 

^<&S} ^ &t 

;,* ^ *** *** 

öoC i~: f ^ fyr 

£&■ tS> ty»*fU*f*f* <*“"- 

Ih&tSu fu,« Yfrn <zz ut-f^x^/f «+ 
ey^uoMrt ylton^ «iStt-^ tuurfht*»*» • 
faxiqißfc 't$*bfa-n4*-ß*r<$£5)*0€ 8t*" 

afax«- w^» 9cÄ^i r ^ <5 */* 

QLitttC atutjp <v ‘ 

pi<&e. if (jpunAZG- 0U*jA 

'V4&0WO0 <f*f rrtfa iS/tea 

fi&Ttig**** 4 * • n* “*/* * ti iö \ftU forti . 

<*p* a ßee** f tna&t cf?* 

ca/eeßi. 

*£ irl i fu^i. 

V&Z&.^wb Sb ^*ybS»^«> «?' f“ 


4^ß •'e^ntrwfU**? 
g!> fl fixzKOtf** <taÄ^X <s &>,<!&>&& 
(«* jpd Suwt p£tßM>h9*^ k ■%**&* 

at*uebep.jLiY**> <!**“***- 

tonifpeb «®i /b < ^ Gtrtar ‘ /" 


pjp*r.<&&_pfäßu,^ 
w Tm* az4&? &azz44-fl ^Äyl^-Siitf" 

yten&L 4ß yft gt4ü& tth ß® 


UH** 
CWtö p tu&äkut: puG <it pX pLrukTf, ■ 

\^hh 0 m *zto€ TtiuifrvUr iNpyicm^ SW *&» 
<<u^ ^^YYfht ^ ( 1*4 *f\ 

yfX t 4^aS 

yp&kz&e <$ß tfiuwuii* 4 + a Q 
fyß JAtuutr ikkr arf 4rrtiA& jlU>$ Jtfjhz&L 


^ ÄitiJI cr|iÄrS 4*&jrXai »u^ 

yy^ ö»«^ ^ 1>ni^ i>|^icyt 

^ ^ <fTc^ w fiÜ7 

ffyff 1 - duipp frpif** 

y>4%tß jHfbt^ dSu^iSacrUt^^ 4#/~j 

ytuf^ 4 ? ojHtffi nc~ynj\ud. 

4m tu. ttmQdOf Ct i&z CMt&itntA mpt 
tyrr [}»« 

' ^t|u4ö> ^tr o4k äU4t t*4 3 


UClf jptrU» >7 *£&%*■ 

iüt furtiL fZalr mftjmu? ^m ^iuMta^ 
(?<*rnZ)yef\au* %& ßtiXia^&psae sy&xAr 
tp ^fAtuxe 

s^rQjnu» omx> . n* ^be*<£ ;£**** y*pa**&mi> 
üjßrM • ^ nMae u&czak-* )7iMc^)aii: 

jfS j\ut ff& tft^U-'ß (ßt ^ybz» P&^fbiak 
fym rMtt&tor^Jb itr&yjH 
Cc***f ß&^iub f&MMk-.itZ $u ti/\ifiu£jJn* 
^ $ ß&t&4izt0 nult)^tuirzAt- &i 

fnMo ß>ryr*uks%0 j> iS) <t^Atf*JwO r 

-<Z2tt' adffjety ttv&J* . //5*ikU (U 4j&k. 

\ 
&<u£*n4Mt 4kr4&fy*Tt£L &iffyr»C$i 

&*£f> ** ** &m&& dilo4& \gfijkaj& 

A**Ä f^aläktrf-pf^ r ^in fH /dU&pj\ 

| Ut$V 0 <l42p I ikiid. cjfi- p*) 

t*Hr yfxcpe t»<pu*tu sZSffi 4 U^u&At*A 
%l*\*zk* 4fV ezörr» tut* f^vLu* &fflr»V 
{acb^ yuurut *&*At yu<kty 

Jutr ub yten&Of ^i^frjtmulAOif 40% Jy|j 
ptsßUBU Tn±&n*4Aft t|tx io&f fttaLf <A 
huflty ^w^Vrw^«a^.|4t iuta£a 
^ frAiJue <xirivdjyz*f& A&*CtpTLt* 

iuf* fafßzui At fn 14, fogfzL luifcfp&uf&t 
gounp fy*rudz&* ftu*& 4$&a&i*ic 

k 


uv&zza - trtaCs) f^äutiv 

trt in£ ti+ru& &*n* A $ Kd3r Cuvb &go Auk 
'fH C* p ffUtßlf 4jt t ^ wU^ 

M iw* (jL/y^z, 

^tä* (fuittp atfi Sj^ 'Üw AiSflyoi. 

414: 4*4 4^^ 

&yn*~ CuUzMafrwZ- y»t^4öc J 

tut ^jui qkz*jh 

^yiüprm^ ädkjuai^ <2‘ y3 ' 

difx^lutafpUVkji&tf&^cqdptoK' 

CzM pST vSiß&U^iflsßiä* pSüxzPj&ifp 

jÄMUG &&UKOL r fWf^A - nMr*änf>') {txrx* £ ^»r \tvU 4 ^' 

**4te& n*tfa**-4At f\rrr^nx0^u2 
y&tu*jß& <&?/fjjH -jfJtr'My <tjt i(ß% 

^ dlü*0 Qftu>&‘ ädU*& p^vaXefc *2^c 

<**f+tuj y fhpt j&f** ***&** 

tf«? ru&p***& 

j\ <^vb &fp& Tfiytfy* 4tn* ^ 

jj^yy-c * a4oW Jv*$> ^yhjc’Cw 

y m ui&ai&*n(fi0 l 4 ^*^ STijfiu? 
(jZtuO<tt*7» %z2 <yj& t ttrfyiV 

ftur&cß fofpaG rnftituiA piAcfttnsn 

^ 23tf<^ 12*0 Y24jp afft) jbCu*X 

yuffr# %uuta£ <i2McOfy ß% CiGaUe-j^rruf 
<tomi£ ttuK»+y *af> ( &*gGxzftr 
4ir arfna \fauuuL für* « üui&f ^u^/Xzi* 
&* ^ pauGe? atrtfs, Sk^r?' yx&c tn4 y*r\ - ^ '. 

yui^pik jXckuxu) <jy<tTtby? p**- * <quJ& Yto 

CmbuMt |)um ruit ^m>6 rruKxf iiißu«^ 

^iu4 ^wntAwT (^9y^Uc 
8^ ttu&j <yi (jgtxu 4 « wyw 
8^ ipo ^yufC(J yto tyM )jU*4L VK, 

^^(u^Syv <|uiO^ i«Koi imwv 

(4i£c ^ec'^i 

4? tt jfjtf < 2 * sjiuAp> <tpr Q&uifUZ? vnzvtory 
Ä>tia> <yV U*iCßs - 

<AJh& tu>& 4442*2 iUuC U4r 'trltyj0 Wfc&4* 

yutA «juuT &a£c<tTi4r- ^riMa. ±ajH 

Cmf 2tm <gr %iJ&€*\2&*U# <LA jtytaa* ^ *£rfkntr Cfn^u*. 
trtfuvA*) *yjkt %*yt**°™ y>*rt* jufcx4Zt-' <x 
UUKtG ^*W *tui ixeKaaß 

^ ^u> ytqjf ^^UM^tuttf 

Q&dr-ikfi **o2Ur?w Srtwj 
|jftap au€p******** 

<Uiflux*& jutuxi taztk ;^fy|W^ 4l4Mtn 
C nntuuUu)' ^ fitC^ 

^söitSöwijCtu 

vifufcn t 

VoAfi^ <2*m4r y> Cd^tAciaArzj 

jjW4- <40 f^^Utü^-tÄwÖ - 

&£juL7*&4 (lb ^ tjff****' 

iufitf f£u&ui> «&** yopamff&fii/pL 
V?& 0^ 4^' 

cv C,v£u> ^iU f l ä>tc 

jzixa- \»jnttZ4- for*A ^.(ato jn<xn> 

n^ tJitew»^ jutoari^Hr <&ti 
cefcax* (u*ti*n 

£>(jBnu4± , a^jüL^ cfiuhgk 

t<tw 

**f*fP* 4fir 43T*f#^%*mnu 

Yjftzx** qgfiainz. ^ J&jvbcw(ktov?^l/*to*±k > 
j^Hftut * n^iü) dJ2. 


^/itflcte- %U*Sü2MM4 


•JULi 
' J, 


1 


s 


II 

MF 


-yxtn&tzv* taa*U-^S*S ^^j >%i.4vco cie ime 


<v“& tfftyzr&L ^ Y»* ^aic yjt* 

%£Uf&4r 4w»«ni /W ittAxUJ 


*ctri4& 

\y^p*&* 9**~ 

'tnyw? ttkte^ tu? Si^dZAt: -t<i6 f 

iiAino) ^ ^ 

fStthrfii* f\T*torn*ft)u& fny^i ^7 

V* n ‘ 4 ' "***?«&*£» r«>%*tfftek jtianGi& «*ä 

j^Au • ^jfw ^ ync\+*J ifjf- 

notu>fh**fu> ruffuyp* &a&y\zrt$i 

^öiu^tiit ^ iB ^ < tttiax&Jk ^ lutxL 
te*u2k iktuj^k) ^ /ut tO^tcJPUtja^ 
t»^ ^ »CttiM tnoÄnjUirjf ffwi? 

^lilr U^tt0 <jyh*ciA& Aß ' 

djtf? ^UUU&nc) ftuu* t ctu? ^r^J^t^jtan^ 

, Rutog ^ yurfYu W rva ytdb Tnjib sfb tui 
fta ^uiB fÄfCaatiZt* - 

^)T* tut gmp&^ * a,& 2f ta &* e 
ctiSp <*n ***** n» f* *** *#*****><> 
W otJJ&v »fö i,f7uf*i 

C, lr fu £) fi&uÄ«' Orrtf^ 

U&fp. Y*iA# -$**n2> ff vi«H V«W*W 
^ aLtjuW tnrnrht wj&au \]jot ^ t ‘ f r 
v&ea^* > %oinMut^ tffuati^bne ruup 
'ttutzd- tu ^ S f**tp au* (*0a i?kntfizi- 

Auk IUZ<L OMM& tÜfuUuiC^^ßj0tCUku)*£ 

G^C%v&fr0 dfi OnT^f^ci fiptf*L b*n* ef* 

vite* ^ flfy*^$0hffirru% 

<|ui ^ «tu^ 

'tUiUxUf^^ twaan^^l^iue 0®««^ 

^ Aiuknjr* 

0®* H **^ ±&%irr* o*m£c~ 9^ö**t tm>^ 

£V«ixa UttO?^ztzmAtui«j^ *^W»^ j'bC+Q***'* 
a/k 4jfy?ß&m ^^uzm m*ß^w taw^ v»^^ 1 

o4 y»w<iwj> yn fi^ <t^ W* 4 f^\' 

raw ft&uS «rrT<£* 0jriTT?r*e r l^\ y»cz*trL+f* 

47** 

tü j^*itrt tu ? /2~ 

^juA tfißtl AmjO «t ^n) 

&*«* ^ G' <jJ^ B144,< 

0»- Y^mtxjme trHXtbrrujptn+az, W» ^ ^ aL ' 

ß>*i m *>*r»Ty ty+S jizG*tzr& Adjf* 2 ** 
^A«A ß^Mi ^ 
yrUkytana- flut fr* 

rtfict^ly ^ 4 "f * f" 

yrt-nin^ tßut**# Crv*f 

jjkmtffn fy*> *”*$*" **■ mbi<* 

(~£>J * T *' o*> in yC&*f<p *4ti± U&*>A yinett*) 

^Jff O^y YfX*^ -y~‘ 

«nöV/^ /•*? T*” 0- 

itb-^itiküf* *ff l 
o& i*- Hpotof <*(* 

CU-«€ ° 


^ f*- »^r 1 

,*"'**“** 
^„*5» tnA^aA V&*** 

y^V*}&^->!>&«*< fi*“* °f 

■*^(6^(***-&**•* $*f‘* fn * M '*- 


I 

CM^l C^wfcÖ^U 1 : <jn» 
lutiö ruxfinG/^ tyffr? tu*} *1 tu2»*aj 
'<J> AßS w*~ ** *^**9 VJ&A 

^yno40 iM*G~ fyuü^ ’trr*«2**t£* jflrtP ^TVf vtUL- 
lin/uhfZS fnt&^cuL ^ 

'mö^ßtßiA fuytu^ u4r ukiQuX. xu) jq<yrt4jb& 
y#4tfruxt4L iu&24&Ur 

^w^otdMöL ^<^(7umMB<L 4^' 

ryT^' y |^uat J« 

ya«zuL f^awi 

^S/ 1 n^ St ^un^e vo* • 

cjiv& tn^UftfWrö fvUUfy yvMuUbmÄiö 
ß*z> ^yjVzÄrtS© £V<| vCtÄ jUpäJt 

9ypatÄcü yfynf.pSb v^<ul^ 

^^laMr ^ 


1 


<|ui &X tan* 0<tm »• trulty 6<j\£p 0 

&*# ytnXb-Knt ' dcJWCvA. 

aJtbJUx»? C5*& o6*m^ 

v \< a yf 4w 

a iti&äxxkznfUb <*“ß V**«*’ 

yo&yfioe -^oö-iÄA fl**** 

ejäp&i /C& '^> SS *9 
O^cb^e y^nvf&V 

C%Jb* 

^^SyyyUQi <*H> 

OfcrtKM^' ti? öSt ^KTt. 

^1* tyxzaSit?' QiüP&uz* yh&nvb <*0"**p*«^ 
*4&fi&rm (o+e^no&tptrri &aaf)tum 


N, 

J&jX&zu) 

JWtfyxZ jyrsx yu^tr^ ^ >ujtn*ze ^£*r*fl io ^uC 
y^> Sefvr&ti; &pM0 tu) 

y^.tnu^V#^*^ Cidto Syitau ^ 

ie ^ öi»5 

Twam^V^vyic^ <***** yttz<t ^<rraÄtrfcbuß 
>ö fyyn&pa r uÄbntr^ji jiU' w^fötv^Vß 

<^f\JO- tn dtiub Uti&L 

jliu& 

t^ti£^otf ^ ^hu^( <yt . i| ^n tW 

joa^QiU - dß^dtr /uiOSx f&uiG <xB<xt*4 f\u!Bßunt 

W cz>£jt6tr«e <^.*1^ ^ 

-V4X& <Kjf>^ Äf t*A OiptXlU^ 4i^i : 

0^ «jm2 

jk)t*02£ j\a&tZiA) tumian* d9t£yfo*pj^y<* 
^|Vi in tC^AW' fl T*OTrtÄ flM<€r 

^j^t* ^I<*a V* nä 4 UaV rv»!* ^ 

/W ä*»»ß 9*?^"”AV ‘“)p> **« % l< ' ) f 
yaflüfurt ^epyr*<rjf*i>*9 yf* f“ 
T^uctyr^ «Mf (p&^*9v) 

/JtfW«^--^»*' 1 *“? tu f b ) f ia '* u ) Tn *“ 4 
Qat } M u> yÄ/it V« 

. ^>X2tt-^Ät 2 /|f VKf«»/ 1 ^ iV>€u±t~ 
dbnjy» 4M4>Qu£)*n'fh-fp*- 

8 awt a**» \ra£>Qan^4& <fjppA 

<\yO&Mr rt€JW ' t»f \ ynU<x*}x 

fyt tt3 nansk^ Vte^ 

fyiAu&M: , in Ct>o<)y3 

O" fztcxM: ^PtMiCzfU 

«SpAirtt- yw'mrfe^u „icfiCwK- 

^ ^tyit-niuyW 

^ - ßaytg yir ^ j*3 |V^ 

(y-jjTfStuC*%4.jr h fr*** 

jxwr (i&oow y\tuJkoxU>yU^n.j tiyfk ly+t 
xThu* ßkrUL^ c© iß JjvryUq j&c^jkir 

tn Ö***? Vi* a2*j&ty ui Kyt^p jimfaukrt* 
pL<&**n TG*" u&B%&cUZ. yw. 

fänt+jpGAtd 

OMi ftituyfl i^atre^vu^e^ 

CÄ-- fU^ ^ ßu*'- 

VCW<U.^^ 

<y^ t*> nM> t»ö44«w»f, nffi» ***? ih • 

|)Ota|V OjpL uKÄt ^H^lu) 


jVk rt& ja** ' 

' ^ fl/V tUt^<L aiÖÜÄtÄ |£*)0€? 

4 | U< 2 7>a -cupiti 

^J*«nö*2> C& npkan 
Jicf. ~ 


^ tvD >„t«u8^ »n.<^ V^T 2 * ^ ^ 

‘f* S ****** 

$ y^0 tu*«- <**’““* 

^ r - A 

UO^V» Q+r^f^ ^” 13 Y* 

pir^F^' :*pii>-H& <?.&u&b-v* P* u ^ r * 
„?p#lVo(A»H <k^» TIA 


A* * c*fw*K 

^ (0- »umu0 id A^>« ß^* aCbc ** onTUr, yy y*iA <*rn tiuÄ-- Vlxt^p 

Y&btiuu) \nuyjL4 D ^ykCatu) 

&S&b fiui) ßj^a^ V*t*Z> ^Huwt 

Cu) Aßa** tntjpAtaxi fU*-zonü?miß} &2k Apr 

J^yVrr» zajnOMu) *t*ttiA4z} & - ßafßub <f£u) ^Ugl. 

j}& fi (h <fj{i£cniji&ffhrxk ffeau*- ky* • ^ viiuu) 
^ rn^Ttu*S)u0v^^i pL TfltfuU) 

*)/*** f 

*t/2^ wpiMjp difayi&^ apthi a^tyftrr? 
Qiu&tf CUKJ Qz^fzUy yrrrjty cjpA fTjrui 

owut «*ÖöuMJt£^YZ<ar>tt) ijui&i 

d^^»^iAw^ A^jxtio Q&n> yrit* juruty d . tu? 

tibptav ^jbt. cxtCßj^^p poÄ tdBwnf&i ■-. 
Qt0 vtrzaß n*mca*A -3ttCfrm) 

f p4T*u4rftdd yjfft t qx&Csp^- 


qj\äM*z&1p ßm?in aj^tz^p^ nKrm 

^ ^A 14 ^ ** cain» aI^aU 

A\^Ujla 0 ^p&fov* yi\70^xS. %iutoy uUk r<tA 

iS ip <4^ <p^yp^^f uaM pfy <Ai)M 

&aa.ra6fi<^l0*0 MttiA^“ ßcrutl ju^k 

<f£&> u «*e/te^ <A<^« <* t *“ i 

^7, t & „h^,^ 1 2«rU> V»^ 


pu trttuT \jupP<\f**A* Gfö* w8* 

£&r«e>£ ><2 rtS^TiOÄ 

t»« - *3 tt» **V«" 

tadat^e- <* tofto-iep 6 ^ 

^itotuipL WWofl<Ä)-uo«|2axi 
n(k tu?^ytf^UgAf i<AE&t> Uk*£c- 

SJö Stttf ynux ^ ttßi ^ 

au4riS ^ n^. 
jiir- £UU-f\ iMtya. «P. H 4 .tAu^ ^ U+C&z. 
CJ^^Vrut du< i^D^^truD 

^ 4lo4a Twiad cpLtiaj tuA (4 
ij/t* w <t* ru>«^ 

fnutlJUÖ OofUjdyyx^ixzX <LJtUfLi'- 
fn&x j\juL GUifiK . ixitffuxzx ^SßUz^«‘ 

tt«^^w<ÄiZ)a£ß^ fcXTn 

ctrjfykMj^^4£yt& flöffttta^vcjSuÄ ^ 

W *|^ A ^ 

ji Qarti W ru*tr* 4 - <ta%JH* 4 Z^ 
tufttfuup &a?ÄV^C^S >T rntaa^y -Vfeu) 
ÖLV (jajrrut jh <)UMxtz%t *” frli»*2> An ^t*6 

^ TnrruMta&i cj&z&4 <j 

Cnm* «JckJ\ &r $uvk& 

y*HM**& ^pU^uAr^y ' Y 2<m^ if pUijuP 
tß y 14 wvä ^i2 v|Y^ 

^uÄu^ä fxriJtTt# *tffVk / VV&. 

yCtTTPU> Y^ypZ- Uwj tNUA&iA - iS ^ trtts^hi IM 
Jf«AW *^r |^ih0L' Y flÄ ^euW*^ 

W'rtiSybnr^ >« <**-]!(&*** ^ 

^^LUr- a«cut pta^^^/p/ lS 

£>**«* P 77 * lUCfcfl* \ 2 ä/v «üjg«^ f* 

^aUj« 

V^tteUi ^oWOf**“ 4 <S««&» U«€ f"*** 
tyxriWSe*^*" iS V«« p>&>-$>oünpxiCdZMUx-. 
jfinCd &x?a*IMUf* CJt«iS ^ ^K*t» o>®£^9 

^fTfl^ ittUajg i^uwMaß- ytw^iaicÄ f&u&uCa?. 

«BiU0i &v«D^x*xyp6' 7&jruLL$r»&tp <üm ^cfxz^au) Ä 

fyur r«^pÄtzU*' (jotuipaJ ££ $U ik . 

****** 

tBxitub- Sbtym** 
yjutcitr <yti 

91 t HÜhxfn - ^ Öj 7 

^ißißdf- 4i<ja* i5 ^äßcte 

^04 

cjv*tu> <* {ztntp dZZ&K* iffMr^uMstartt ^ 

Orw^Sb* 7 irrTrt<&£* J & öä itt&u.ji&ij^mu) 

Ct tita^wt^ yr»4 <|ia 

jb <w> cGpz+Ttst&dyfffJVB %vudfy y,<%z3&runah: % 

pr^*c^u4 >*Stert Syts^iÄtÄ|iS^ 

ajQ<L* <*8 

H r7U**J? 4 At&4z%0 M J)6jß* 
fU4^ p^ yriu**** O** <Ä«tMtn*ö. rajri 
TOth^Hd’ yJrvt - 4»» 1 O 4 *^ ^«- U*iCtC <L0 

^ &**«** tf* mAteß iiXfet 

^»yiSwu^tf^^ ji<wj^//v\uU jvntijta 
<**? mf&A&G T*$ru> yxuux &myt4*^j[ ^ctvf 
4^t t yü x4j0yuf <t(anä<^ <i4- 

y 00tTn4&U Y ^4 ; ^a\j> 

** a&ikUjfA-zvntA* fj&r, 

<p ipri X^TPt^tTtU ^u^txxks^ T g^ TtU> 

&6tz<x > p& a&Tffu&fy /& C2HL 

j^Ttw <jti4e fafaByrtai* %£pi<g 

fjpäfpi f £Ul*L yvCruct^ + 

a.i &>^9 um ** j 10S3 

attyniMxUr in trUtQ (J 2 * ^***9^ 44 

^ ^rr tuiiiiä wwÄ^wtte ^ ^ 35 ^ 

ymfyC U+iCd i^txJb v&tyxnapUi j\Jr. CT^ißp 

$ ^ai^tu ^1| <t O&Ä0 tu yktrffyiQaSSo ^ <y 
-A&a»2>t\r4yf* yiAk^f** ^üutu 

<^|- (25) ^ ^^'p'TT-öaÖß^(\A4z» 

‘ t 1 ^ c®c*»»«A cäI . <unt 

T^^fb <** jfC^tU^- 0j3<Loyrf~ 
tSutrn <*pl+ <r JV&M^p yyrrritd 

** cjf k y u yP < y a *** c ^' '**°"/P* r «©iw ** 

GixpBxx *%&ifrre»2)' d±4A&\xttt,*i?v0 yxttetr 

kuZ4A 

yHxziju) Ap <ii^ OtuSti . 

fetW C/I » 

'S^fwyl yj*°^ iU&tntoG +yrht&i<y^zZy 

fnAflytu) &u& Qd&& fföff* V»4 **JtJt*u*? 

\nfyyjr tru\£jru& 

^p3)fiu*S<iP r \onn£ 


CM WCUAXL 


jXnCaML 

«jefaßri*^ f* «•***' 9 ** ’^ 4 - 

rtci dpu mAjwi' A&i^'-' < “ t i^“’’ ' 

■*U-arw**r ^ o®*»^ <** v **‘' r ” t ’ * ^”* 

^*W <*f**°$>iZ> * T* 6 ** 

m^nä'fiöt ‘’V* 1 

gb*fSbni*r& { $**&& t y¥ a fir c *- ‘ 

<** vMbueS.^(Ob- ytxcZ* <*«*' 

yt* Ut * ^/V* 

■ytsHtytUe <*** «**• fy* 

^< 30 », Sk®«“'**' raSßä^ aifliva*? <tf 

Ufkxfl Ju*xya.my“> ■ Jr"V*s«Mzi*U> 4»* »-•<•<• 

jy/buiq *»8eu*<t» 

<u&S^&v£ ■>**&* r^f***" $ 


I 

\h 

liti 

: 


ö^ttnuujP*!^ pto 
4^u*> «iA tn^AnnA .* (nat»i 

fvö (J^»lo»iA ftWiJ /¥* %P n r -lr«5 »t 
uÄfltM 1 ^iutc 

HC^ÄU. tH4Al«A^> ( |^, p^k 

qw (fk»M^o «yp SöCU^aw^ |ü) iflU 

i ß0az^L^\Hc c^ caLi?trU& yixi& ^ 

*-\<UUJ *Uü J&l^£ukz2J*T+ 

«iaa* (utu> *£> i<iuy^ 

SuaCu< 4 ü4cT 

«aSSUfctu • VmCM aAiii^ poci*? SuxtxtfA tutr» 

y|j «*? yjfi* *Ui£ip?4y*' i|uA (um 

Uti£*&n <y^l ^tiprct 7*0 ^ 

^ fhe<9 £tÄ«* 3a. •*ffuv&. ^ 

{MoyttS Ujm) ^U4ph* tu* yU hxf (ir?,, ^ix*' /r* /**/«*' 
Gttüate . fr» *U/a'^ ^jl 
fn ttt*u «w*ur<* 4^uirt^ 

yxstuf Cdu*<wt ja*i*4- Jo*prziu*£*. yii \is/\yU 

t Jio f«* ^kiMMTnta^ 

»CTttor^*^* 1 n* fi 7*^« 

^ ,4^ t ,(uocU^'<l<iu8 ÄrU? ** dlM < P <Äp*«* ' 

-^y’VVrtwX T 'hntfb}^ fi luUMitfa** 

«larf*- farux*^ <f*kjV4*fk^ 

y U 4l&2)jUc 4U3^U9/UfA* 

k^i^jik X« tuxu. 
j&tfi fpiyvAu* ffr “*«* «T***"'*" a£4ä 
ta^oH <iUa» - cc&** yiS <U t“^ rrufy(*T*jp* 

^ yU<V «i^C r-äif W4w . 

^fiitur^- fuiflEu) Az*A fU2k*X9+*£- *l4 


ryt4 


ti« 

fttjbzta <%ukr ±r?brrr~car>&y 

<X$bBar.J<ZZu& j\ pMxncfäruX A^iCa *uc«loe 

<& ***^ <Act rui £ t*t$za*i&i jiXiiiQ „ 

y'Ufke^4^§4p^kUr 

j\ ftZtf Y*krU* Ypzt&t o/f&pe 

yrrt* tx*iX*>j ij^r ^%.ou*c. ynA& 

cuuiß clV»^ 

I' yr&*r*t *Z4L- ^ 

jiCu*€ % \m& *jßj^hArM^ yxt&ri- fiA tö ^to<U 
yA ttukfä d(0^^ ' - ÄMkW 4.*^ 

*Vffttta)j\ ^ JPfri«H&*t yruix ?*1&ß%Ji&*Öx£ yrzri*L 

j ifn&tt? ^t&ultur&G nunutß atnj(nAt 

aJryMW»*rö# n^tylt yi 

tu* %3^^y6L*-n^, 4^- /^thi)4tar 

’ 1 ^ i4r/ft ^^ ,< W t*fj2*ru%£f l^jZtÜ XZ&Kttu*) ^74 - 
vo&tt /Ww.JQr w ^ 
&Uptak 

\y& p ‘V U% f* ‘ J ftzx> iU3X f U! j\&U**2f prn 

tnj&yto - '“ t “ <IA .* y iS" ,\> 

^ ,^V" -y/* J^'*^ r 'p-~* a: 

t ffru>fi> ■ *&***&*■ “Ä*”* U <A& *?%*>&* 

^ ^S> “”•*"*«^~Co.~ 

ß ^ w*W ««*"* *~ tiW ^ 

Ls) i&üx^**”** *"**'?h "*- 

Can/ ^ff^ -/l “«” ** ^ w ’^ 

vA-*«* ^p^f*** ^o^-T-v*~ 

^ ** v* f*-* 

&L <r* ***»&•** *** *** 

jjb«~.rr«r~+ "** -*■""* **' 

^^/v «- —*—*• mP~*~ “ 

^uiv t*y l 0^^* e- “ mJ6?m ' r&i ' 

ti 2> uk ^ 
^ U-K' yu.b /ür^jürie, TV*^ 


<jviH*‘ jfa$U+ uu-n*** 


t^T ft** tViu^eTVtiu 
4k jh&xi apr. <ZZuj& ji 

z&ffzup} pk 4ß tz& qp* ydiahuw^tiai-^Aita 

.«Sd^ü«» yxCtonßa, ßCtxJ^tb 

*f? ß ßttuz^^yTTrijhrii- ^p j&d^atd ^ax4^r ^C<SL 
^ldwr*J ho *xfjbk -^o4i~ 7 i£tko » 

jyyyUfiflb tu&^ ek & are^izJ { fpMUa^ßiyß 
ßi£v%za mjrrz&'^vx^f^ SUuxzä* 
Qoncßuf trmn<i<Zk 1 ji tj^kpXiZ^rkAirtx- <\n^iC <&e 
^cajuoaca. w yt jth** 4Jo^ yajxu^- Jtt 
TAt^' ^L.^u*^ i y*U? i^kt^xUr, itjr 

<u? (u) |niO tfji&kuHf axuCpkr. ttojikr 

*“ •<£» ^u*^mypv ßuM&x yu? AA-qie 

\y^t> uktC.c*. iflCck-Jj >*tt tjlrztM ; yty tx> * 

x<|Sß4W»^ 4&^ 

4j|pj ^iirci t^u4& 6j**fibk- <*}(****? ^ yyt 

<uU>» frrlb *»«&»* yu0fc*9 ^ (Tp **** 

*<* 11 jOCntlk %pÜ*ffz*UUr 
^u&4 /2«~* onQ^J»*/t : \ri-e ** ^ f*** 
CZ>J& ^tJb *iv^* AtuL t **"*' 

*Jtu (i? ty&ua*# > ^iutt^ S^/jf ft4 ‘T' 

tw* c^tox^ /^A 4 ^ Y^piv 

tttrfJ/fU &LtUH*ä*«* <\“*' O]*** y»y**z#*~ 

sjtyt/bf U ‘*** 

^. v ir Su^uijf bl#»* ^ n«A*^T 44 ' r^ V 

az*t+*? n^' n*^ 4 "* 

4^1 JW4^ö* ^ 
i 


lv! I 1 ' 


Hl ijia 

M 

i j 


;;, flj 

fzuuirZkK tt ?wS * 
Bw*WUS» *^ßi %x^^u#uyu* ttt jhrxA TTULrt4C ^ - 
yop*ulrytj^rri43^.nc4zS^M. p* 

rvo <50$nS* OiuiÄ pi iß 

YamtL^S^apuiru &&& njhuHryxZiL -4ÖW 
y 2& cu2&oS2jßuuic öw cmizA 


Z{%3&k yß f^fßrut^U 
i^m^/la ui&nUr 1 ^ tyTßy fZ*^i^Qaip^ 
M & fy# fcUiUt **{ pn t4 

^yW*^ 1 .jitrUiLttÄ^. yrttS&'Q-. j^Bikz^rz Ätp 


* ^HA***jßn*äl?fyruijhik\ yt* 
Ci&r* aßuuk tnatj&tni v^X&rr»u*- 

tu Sata&rpruj a* <pa „&**& tui&x.fuz^ 

jnti-'f/jn*- \?tu*f'itrie*. Afr$* ytubSciA 
^ iPr^tto' rna £W ^ Ät 
^ “^SytHWU** tf\ 


$l>c £*&£> ^71^1^ ’ V ai 

Wi t^h*JW <H pyw«i» 

^«^2 «»"""“ a ‘ V *‘' 1 luSa 

e*V*w. <** ‘“^” 4 ^^’ 

\?>t,if*u *“**** *&* R ' 

lt ^y V U^/Uff^^ f bS '^ß" aC * e " 

t*^zSU <ftt(&m* <*»^ ,t *“/ uflt< ’ 

yUvu/Jl t«2 4jieu?*c a*.tc 

4^ /3 ^ Ä 

^ - ^ f* - *’'-'® •!*** 
v» ,m«-' *•» &“? P 0 ““^' 

(fcniä, 9** P* 4 “ 4 ’*' 

c‘0» o3 ^hw« ^iftstfrmttnSS Otr aOxndnbx ^,n 
■7-Qttuipa itb/ii ■ ivi utii^f'^b di 
<J£ui5 v&v**” j\ 

ffttti*C*€B^i yrfhitGZAjJhAe: | <u 


/■ 


t u*q \y>& yytiv*f>& tun fö **** 1 ^ 1 pU. cfrt & 

pxk&pfy viAff&x** j^+jUuuJi 

ful &> xx^k. ,| ^t£<tytt^k€’ 

pjytcvt ij\pU)yzJ^H^ Ipcepffltprux Cuu>^X) 

/**W**eu^^ W&ypt*** p& 

azAkj&i tut»* *u> wuÄ» cm> 0^yh&J ^ziD 

CU^ ptü .%bmcaxc qrn*L&M& 

pil <|tu$ $tzjb~c&** 1 (lu£C 

ßtz&tate Cx& 

*A. oyy^uX •s&-re*nputa-, wxxnu!^ ^Aixfiarrut. l\ 

tXk&ü& 4X&qju£ Ur£)^v» Apiia. 4ji r*j\ 

^ pip^p Ätua- VUn^2> Cuodufn^rto 

+rr>fk\te£ ALik pMru ty\jrtQa&0. | ^ttritc^Ur^- 

iUTOtef tftyft £ ^ jfauX*U> Uk yxLjr j& 

Vxytiul nAh£&0 .^tuäO» icScMt |(j» putz^TntL ' 
^ J&t li yfCrtfjjkk ft tüfki&Mr 

j}$ <uxrti iit xaG Sdt&tux* Adfigm 

tzt&0 nu*ru? yr) paiziA' ajfi ^znt* 

(U <iV^A c u CifoxtG-tjuS' pivkwttti cwyijf 
^*2^ färtxiu* liißtiZ u&ianHsi. ta n? 
ijjUC***# {f&c 'juupll 

ilZ tOiüA ftuxtfnfh *£tr» 

*<20***- t 2s> 0M*D433 

r/r <***-*&* r^ Hi“¥"' 

<^»ä»** < riT ir '/* s " 

(fjfa£> te^cur*'^ <yf* flruU»^Q\*f * tf ^ 

^^fuetO) äJv^Vy)^> 

|u<J «*ZuA»& jt u*m fit i4-t*n4zL tu^u4ß<y^ii 

ömM rrita© <z\fHiui jUn^ yfil i^zkqxp^ 

V*U&e Z&krMMi. TUU 

> mU^ ytjza kz*nu£ ttfrufZA&U CiA , 

&ö^»mu)t^yv»n 4 ^tö 

CUpdsl^u) tJjfiuXTl&l 
tM^ tt^udßixx 

fST ^9bw| Itrut-Y 

z&tru%jypt^'äk-putiLa. 4^rt^ tni’ ^ <wyUAi^ 
^^ffeyiW^hru) uo<C Syi^yk«4 
<uo»*J&) fivttn ti&HAji zxiiy <jtkixzL<^ X' 
y&.u+tfi wutQ! r«|,yU ,8 «tißt 

<yßt tyZitioA <\fvZ Q*&a*n3xz\- 

^yuitu2 cö ^ 4 fi.it*nfjfi.tk 

Oni ***** O*?}****"^ aK^feUxi c yu 4 ^ fl 

y*l^*rt<y wf\ WüuÄ*f * v * 

| ifwf** zvptuLff*® •«* F “"“ 1 I 

! tftyu*» &"«) U*UÜK (fä. «3 t^nfT^ 

^' vai * 4 1 1 
| J^U »> A “ aJ> 

,*** j 

%^>/bnp *<£ -Mf*^ r> m^G« tu)G*>ru*y 
faur ix<%j U ' wt **“ f>t * a * <? 

ü^f,*o£r*^¥^jrtp 
-utyAr f || 

tz*r*äm* An nc 

y &»{3 rntntrtu%. &t ttutCt# ^ 

bujfüu^o ^ i^6a.dt( - <^> «fb tzuiui^ 
tUxÄ )W^JWii v 

T^p SWb jtf|i?<tCi <u4p- 

m^nlt» SlM ^QiO^l 1 ^ i»^ 5^ 

<**2> S f(^0 ^ic*w^-w<Sa^ tjSS^tUiCd 

^tu; |'Jtt |7> Swc'uäS. <jSa)^Jruy\^ 

4 '».3 yVia u* (^rVpÄ uA^^«<yvw~ 

iK • ätu|tu^t ca-^Äc«“^ : 

tiS qarvtf\$>-Lf.<fi’j>v»"& 

XxAj\XK> £*& &&*> ^ ' 

z^*Z? 4z^^uifc|tiA4**l5* ^^ tö 

jt^fZji ^ru^Vi^' *«3^y( Orrt*2^* tu 1 ui&TJ < 2 $ 

|-jLi r^uß^- ^iS ytt%A u i; 

y ^ jti*Ar 4W^rU^wcfaMÜS^ hA 
. 


| y^f ^joi^ uskiG - yt*> ^ 

tWJ fü^iuivwSti^ wftit ^)lB W<wx41(it' 

%& niV&ff **” vUftH^Ar&ü* • % fl an “ K ' 

tuy iJL^uxjX ^’dJ&ttffitruHüL ^t 

t«yb» dj^Arrt 

^ \jArn ^ ^ 

ji\trrt ptrruU ,\ 

Jiittuh ^yK^Y nt ^ ^ 4i)a»<?.0»u 

^ {*yi\X*tu> \H€*Z*> OJ>£ (XTI <*£+*+” 

(V* w***$»™e *' » tiU ***er*/ 17 * 

&"**-xjuy^ 

y&) TM2*p*£° Tfl£y 

V (tite^i tnxfyif ^»ujiCtD ^fhk fty\ 


1U> 


<UL I > ^ nS'fU^ ruic tru%. 

fi? ^oS> *fji ytux f 

JW ^ <^"«‘//"«* > ^f**eu> .Q^&ia 

Qn tz^Mftit ciiu^ A>r/ £o«u}»£2tu*re’ 

i ja/T ^ £*2ktrt<£h c\0~i%ry 

puy^i (7«<üUw) j\tfh+tiljt uö^uWo^O 
c|ai AUS? rrfk* 
i|lW^ (aßfr^rty? y^V* 4 

0£ü *%** ^cyza^* 

^tC^ Vf ^sXti6 tiu^i‘^ A oonrtt* Qt&n I 
lubfizxjtfuf? > tt&ujV) t|a* iÖa 

Siccat* *V fiV+iAzjHl ^U - ^ 

<*£*> \jy tn* ttS Sktfotafcjl*n**Z> 

>»« t C 4 '^v* c2:c ^ /^?r» iflßi^ <|a 4 A 

( i |vwfei ^r". (u>tirtctawi <itr<tu^^äc 

f&'p*+tmV r^QCrf 

<yp ff wjtibiti%*K^k.*L&L+&tx± cfuz - 

Yitt t Cuoibt» 

St otCP 


tU^jÄra* Ayi 9-yti ^««A» OÄ»*- 

ut **«* /2“ y*^*?*' 

<yt < J&MPSfi r 

o*Sä<f c<*fi f^<hf~*>?4’<»*”** f*** 

f t> ytjß^ie. Y *}&ynn**a- rw * as/ft&*itite n£> 


<1**’ Qa/fom-vZ (/" nSf&l£- 


^lf, h4t ^ /* ji^Cbtr ücz*xz*3- 

Yni*z*xz*L *C-/<& *X**r* ft ul ui-zau^zzitiKf* 

CV 1 ^^ fruK2& fix? )<5 /m)^ ä«ö , ^Jtatiu > <2^|' 
a>r» &tißz*4\ - rn<trt+tt*rt 

inu+ZAtzx 

yxukxzdy ftt^w ^ tyfxCce y luz^ 

Ci? tujto <*h ck bttfez zug 

<u a w *£) ^ 

^ <*»/»* OS 7 vr *4^ <yJU ^^rrfiftzaC Vtv^ 
I btMj V^Hotf tyjuik) S&flhk A<r «ä 
(YWtu*^ pputit) ymj\utmc) (U^ uÄ 

*<|Wfl üiDvut^Q |jn^r«UÜ |4(5C) 

<2^irßi^Mf7/iÖ^ n^e jU&ucf* frrJ^S ykUP^tt 
ji&nrttik&q j&tn. jiP&s&ito p 1 ** ^ 

<24#* |^) jbtUMzpp ^ c£tifc^'| 

QiMnri&4 £Z' <btr&*e^<& taßüw öüU 

^ ^ ÄüWMfeMr ^ SaScti |UM 

IA4' p»V jinrtti tu) ^ ÄiBiVflf 

t|*£ ^yiuir^<|tu $&Ai&it l j\u%fbc & au*o fiul 

^ ^V- C 

iM ^citOk) cvD^tf*< | iuiA*»i6 

4tid9aVU? 

^yit' «i*»* 0<«t^ jC&t} 4tyhf*f} 

^^W*9 tyußw|^«Ä»R^ 

a&j ia%Jkf- ^ Jotuifrt) fyu ^•‘ , Y W “ ifct 

quotil' ,„ </^W- cT ^ ^ r «m« <u«pte* 

Ctf* no «'■ W «* <*** ^ 

~*0u* ^«S tyvAf^Af'&f u Y axur '**' 

y u» ^*-».3 ***» */* # V<Mr 

Ld ^ 

£tri «>«* i^oS/»* ^ff>f ' tV “ tuwi 


\n **>* *■ 
Ox^lrim ut ^2t 

DU wjf)' tpi «UMt»°C*f*iu4 yz*ß<ko 
rc^fa 4jaj*kJtzi m0&m£^r|xUuA 
Z4jvü*ffbt.<f,if.ptui ti3uuU tu»- 
tzuuv A&*>Qnuf£ir/ifoat rtwMicuafU -4tt 


}Mti <H&»* <U vC« 

^ <S f&ai (jmup*2>.10w**A8 ejjb wßazi 

<*fl «fA«^'^ ytow 

fk ^ /JS^ 

tuiCt <s3uu ^ w ‘^ (v ^7A0.tl%tf^e 

404 ßut . 

g^öiCu^. diU YjlZitvCU). S*2& ^ tot* ^Jx ß,^ 


^uC-, v,fib -iflCJD ^<&m^uzu 2 l 81 

nsynuuH? TAtofcrt&oe c^rmxU\ 

<%*3 Yttft+ißkCa tu ,jll> If (|nÜ*J t lL(^^'l 


jf. 


1 «or> 'Wn< w ^ ^ ^*p- ;, ’0 a ^ , Ä*y?l^üw 

WKUS<& a*B4 *fö> 

^V«äM 

pU* tr&o^ TW 

^<44 jtuÄ» &*-*A ^<««tia>i&J 

^Vir^0iM / . f n^ A*^ cÄ> W*aÖftyP 

^y tuykti* SW* &#* .q *& y*v*W 

p$i %<&<&&<*nk^0zno$&<$&fyp. (HWMA' 
E‘( ^O a T|) (U^ jifcu? ^ 4^ t ?fZtf*JU*ty 

CH^ <10 f)4TTtlt&q Ttttx^pff OtW 4^A&iXA*. & 

l**/jyf^ (^ nu&zuypJ$)&£apti0 ^ 
Ipcub qefytB&zi pdi4 OOUtyji "töW»^ (U> 

l^m< fi«« ^»y»w^jti> i i ^ not?- 

Owx pro. yfh* (Wipba^ittÖi^mDptBi. 

jUzJ&it <L £a*tviCa A2&J&C& f&' 

d&c\ajXnfitji imJ ]U liwm* 

^ ^j^bwr^6i&^ 8l^bWV* y 4 Ä*) 

I^Vtu^ituaö.Yl uySfZAi^iZyUh St. 

Jrz«r**r ftpypb *3. jakii&xZ)Jfr7 ^tci+ fjac 
t*^<szß €Z***tp y_ s \m*Y*r>*u} ca*n<& y^jCtn 
§4tl*lu SocutfylR <31 ia*y£*%yyia&a 

<MJfc <Eß^ 

lujutvtohiv iUAtaU f\t; ^<T O? «y| 

<*“* ^U4HA^ <Jcli 

Vac^utf Ntfeuto f^y 

9 r U^e^ <ätys>p l i' t ß (f ^ n ^£ 

^pirwj^wß- ^ <|(u Hu^f^uCi^ yrtyt4Z% 

\St Al*7&y <l\ fk%LAX4J irjßßu^^HlSiU ßuc 
T4tf&} Tri<)ßu<*r&o iM*4tu* *a*tS yic : / 


o9 jbnaAtd vmp* |r Jkunfln^ (YH 

<ta ««H ny* 

Cayinut-»*}>**+***'/(*’*'■ - * 

OfTs* jwi. Uu«. (i^ *^ tÄ w*jÄ**«/ |a<M 

To^ yp afhtat» « ^ 

^ w» ^ try^ * “y*'* 

yp* ‘**9 ^ 

Q^Atu C&p?** Cftta*^>/* 

aaöw&i irrfjfcxtkii ^ 

fi3&i0btuu jjijuZua). (JzjtUt 
j\vSlP- OiC&A^ ^tuz^/l *ww6»(^^aäfwxi 

\^JbV\<j, J&nAtjf tDkiS&t ü*Uatf5 d ( 

öS ^hnBaßu 1 ^7 

ytuqg*? Odo (jtttoi ttn&k tßtÜH t^ontfa-C 
}l& *yu*6 frt&GM (apypi 4M zj*up<lT4CuCcr 
ftuntf y&*juiz*€abL ^ %Af\f*0 

psntfjo <ti VuW/< itl o€? 

jbrtMy n3 t^UU- <&€& pud jfcu*o 

f&zi yatiufiW iU' *** +tfjdU> pn&u&y «afe 

<&uA V>wo 4w( «gwiä <^^ zz*i ^W- 

jhudUty yft y^VdK? £) 4^a^idio 
jJ^QCctyrn*f Wf^fcuoi c4^(VuVa 

^ yu& yC* iMk jxiiffk ^u*nnOp*A 

rtatuzzkff*** edfy p<%i$*L vkv&ttd™**^* 
£ A Qaz*z**tJk' e&G<^ <K*xnf2röbf oäy ity*otrr(>G 
(\uXMxG^(sr UJdt* Ccni ßr*f yfpto*2> 

6j!r ern'<yjü* \wibo Ofria {juntifc 
<pr > tyu&i jvujfhX: 

y <y^ ^ jt^ctuv 

tSjfüffbk &**4r %yrt+i x*rru»ry-+*+ 
yt* a2u*&*><f* f*? pt^^jKßKx 1 

^j\7t4 t^UXVUXfXttG qu* ttt£KlA***& 

n Aa/tox <ffr,ät*A iy*tMM> <?*«>£ y O^tyv 

»f «j«i<fu*;C* y/t ^>/» 9“* wß2>3t»k»i» 

^ /*$ aO <tyUf» <tü»uM"* <»*» 

»u*«' • 6*^ 

ai (kX«>f9j4«* ÖÄ»rt^Cuft^ 
otoVZaM,fb"«* afion* iVjfe'fixa.- 
*«$ (S&wni.uän^pti '^ö 9* V«»» ^*9» 

H^trt S«W (j*H*ttoto t um* m Qkttf4.it- f tut 
ö! S«ffr6*r*fiu^ ü-Y ü*nt^ ru> rnS*r**it»\ik0' 


l!l 


o 


***** ^ ax^Xj&rrux 

/K <t&pü>TAb*.'Ut rt «tfe^vkr*. <? 

JXzCffiM* COTte Qsit: ^ 

ftimdi ^yir *W iP+ifhrS} (u) ^ -ytTiU 
uftff «Ä' fh**t*>^Jfc-tiaiCbcp 
04 ^«42020^^^ 

^04^jQ¥ut6U^^‘<^W6<|^ U$du4^> 

^iü^* ■*• /^f» <0^«p"* 

(2j3* vilfö *p* *fß* V>**&fc-4(p& «ä^W 
^ yW^ t 7Hofc) 

3wsa t-<&pS* <tw) (^ 

j(\ijt flbß^Ä G^nat^ ^tWuiü 

tw(9«^öjnao^ ^^iräuör 
^ &£*«- 1£) i€* t$ «fjrW^ ^ 

| 0w4 W UtfofQ täxuetU. jhAC* (\* h&fT4t 


yfyt aoftfeöfle 

*(C«i m*4«Aä nt**bfi<x& p& ^4Zä*,a<4> 

OUiiJl) tp*r*+* Tn &U$k%**ZJiG 

*+ 

^(i4 fra*u%k pjLttUi> m f%- tjttrtoA 

/ V* inifi* trZ iüity typifty 

p+pM&kar**? u<*Mf*****& 

^djHkinSuf 8b(^Aw^ptnO<f wSw<^ 

QlS ßfjJirttta i\& ^u4 ' ß fr» *f**J*^ J^yf 4 ^ 

H 5^8öfa**f 

^cju ' uyWttA tAw* jiw^ 

OntUß^fy ^aW^ ^yiiC Ox w t»^ C trzfu*H& 
^ m ßH*ZaS&Jißa-cjl*G (jtu&pt }i<^ tl 
O^MUmA Il> lj*i tu> yf* avy&utrti «j$ 

VuAUy** «*>ßWa 

^fT'jvutcn.~XZ*niMuA&*aA^ 

«ak q&tzt&pP *n*r**$ 
llMxifrlzit&**i fcw«9^yWi ^ tfimzidan 
ytu%^£ $yrzxi(j&t&L&M$ <£\LLf&r«£ <l\ 
^tku^ruu^D u£kIm *^u* fh. Siz^Kuz^ 

U4tZj^^fHUAU*uifrjC |u) tytjuljKM 2 lUiif.V 

tu) ijfan*ut ytfuU? ^gp ißu t y jK:^ t 

yli'^tarfcof ^wytaf ^yp/uti 1 

iUBvfZLe 

'^iS Stf (Jor-(fiutw)y v\AAfn* xrfe <?* 

Gftn p&Üy uHMti 

^ioD o^^fw^y .piü ^ „a*^ c^M.yAWi 

tKt^odU^^ 9 i«A^ V 

tu4 £jßi t? «* d* ifintA/\**te Y ic»' 

ßziuyfl nSn^f coi»« 


^ *»**■ 

juUfU nu^fj»r^ "*“““" 

Jtar^ Cß^V^ '^tr 

t*~f VyT 1 “* 

SÄ^i (U |^f 
/iu2 tu*fU (Gwa 

R„c*^p‘Jtv j j ^ 

^(MÜomU) ^ t*4£>m«*» *1* ^ 

^ Y^ U* <&uZ~ t^*******^ 

u+*Ca& \:\i) «ö lÄuütfy^o £2 ^ aK4t 

^|3uM ttdaA Jtrtfe c#oJ|^«^äw ^ /Y**** 

8u) « 0 . 12 ^ 4 ^^ eAjwtfi’ViÄ 1 *'*» 
4^ccaa» h'ft^ ^i«Äz 4n m*<fyi ^4 ^ 
fzuy^««a)y^ i««6j»y6W 0ttu>t<i!yt t6J^ 
^uw^öW ywBjirt&kß ßiafti^ * 

^Jtft,?; lpajy&* ro^fwyu^ t-jyc***^ T9*jz*z& 

Qoe &&*& ^W(» 

^>yt^40» /u^«^ aytoß ^CuK^ <j& taÄuw 

pla* az8*0~yn pfy ^ 


0 ^5 U^/n4||bt| \jo/v 

04 Vm/i 4420 VwLwV^ A-vliMat 


k(mzc 


444||i>tl' /l4^ 

U Ö^Bcu 
Wj/uiut^ «o/ucviT ~fy*fym(Co jvto 
pnÄ. ui" 

fft 5 


to aj*±IL*l VK> 


>M 


td /t44|J^ ^l 

^xukLuX. falxK |uf /)<ic 

GXZ/cJb 

I c|l /1 w) 1 


A 

» 

A-^ 
Lju.»w^ 4vtt>M^ <ry»AVpt*^ 11 

_ {&*& l^^pt" ^ 

v _ £ |t^avaWa>a. ft * 

<>t»AA^v«A “i c ^yv^b'^* L *A' L lyyf** 

fc / e r vuLf&*rVZ> 

K ;*a&^ J^t ^ol^<^vo iÄjJt Zcvo^~<^ * 

W<w> <SC oi*> <it'^*^ vv ' 

teU<-. t&l& /**+ «cc /avoS^h i 

df&f, wxWcv- <^ijl*tu<^ 12c*> -^d-CAÄ ^ 

mZsR <v£ «M- <* ~ |' ^ -- 

$a *& ~ ,v>^> ^flv«>~~ -o-(c _£**«~- 
<v, <^2 «e^ t^\W)-’. )x>|]^ö ^ ~~ - 

HUW^ 1 

> vW *vi w? fyctJxiä ^** Ä '" 

p )V *CV^5jß^ |>CO tc t<VM^vU2) t~<V Äv^Aj^ <*** 

< x> f**^**^ 

M <‘ / vrnUoU^5 ^vtto 

/Wto^kßj V* sdu\isV&) 4VAvi^|ii/pOCL^ 

^vbe*S 5^**^ ^ ^ ^ 

c*r (^Oz^ch - 

4/ ^<v»wv«<^ <^jvÜ4 cfc <Äi£o 
| 


>!". 


'*' f- $ 


\U> CnjY'iWX t> pvj' xt^.jX' f«>n^ A>vtÖ>v<v<vT?\C 

’ >M<i ^^ 1 '*^ <*-jAp%5>vi<£t!> dtnc^ ;U<h) 

A)tu|vt? 4 /. A^UrAb^J} >vi(z^|m4^' 
h&£ Ju> <)b+<»u> C <Ü$2^> Aav^ ftcic i-ö? 

/vu^uievcH (V^W6x«,^tw«<ifc' «f ^[/wu.tx *■ 
öniwv' «xcuAttv"" NiO ^(t^ioä: 

f^bn» Gxcla> t*n**ct} <se ^+Jcu& 

^^ < ^yur /kfj tia ^ o^culttv «iVi4r* 

Mr ^ jfW^vt“ tu|^J> 

^j^v, Or^'VörfWcö 

tv yv X^ -^o W> ä= 6*, i^wd^/y jV\i>U*3 

j*t p^fa>tw |s^||>«c-Hk) ^ 

<t/ av<) ^vciVa^ jjvUct*^- ^u<k\ ^<h* ^öOu^f' 
£^ <^ma.(W ^wWotrfi^ ^U' 

•^n^o ccvvc^fc* itxcK 

aJfc* ;vj W-i«MV 'Wt JLu^ OÖ^UXvB 

ttO wtc ÄwC- 
Yu^S /vjc /v» <U* cvp<^ a** «juiiifl 

w%c vi £- 'TÖk ^ 

^WCVC' VWT«^) -fvC<2. vuA vt UV 

facctf*^ /*Aj$ Ofc+y 

fbcv^/iX jV |W^ 

)LcAr (*& 'bAXttS&fc ^ 
<w*t ji^Wt X ^WvMUMT fc <3jUi«*CN JP« 

wtU*^ 1* 1 ^ ** I‘t$ 

£ .**U~U ■'*»" 

(^VJctVv^CV . • • /v*ccvLvs^vvt 
(^CCvtcvtv ivö <Wi« 
■u tCCD' ve piv^vw 

(rvt ^Hto) /jaaac^v*' (\ /v»vl ^ pt^ /yuA^tfey 
^v (V^l/<'?” <dfc" IM <HA) w ' 

ci<d> jCUtcv /^%U^t 

V*4r vllcv jMriu^ , j?ö||i. ertj^/VH^^ V 

ft$ 'W* sttfov V *^ A * 
oewö v.'t tevw c~~* —' |I— *■ 

AUh^ ’<w^ irv^Jthä^ *t 

/t. %:L 1_ , _ _ AiI cj Aitivuvit 


Vx^ W c*ft<ZXK bi vvv^Mr 

^uevt “^«ilr «Vm) <^<cu\. MM\ ‘HE# 


ä<y 

(***- <^T 
{UAid* <icrvvo4l>4r ? <3 U&wcfcc 
- * -- ^ äjin»u»Xr 

__ ._ j_< iil^i 


{ 1 V VfB * -V ^ V* *1 - | 1 / 

t£ yxJsv*> 

aAcdbc} 4*t*> Y2 ^v* fcc! 
I 


I 

|>(a^a^ -c<^y -fex« 

^ <^«e ^0C£$ A*% amW^m) fcjtsi, <jvio^^ö ‘ 

fcWi j&i, oJ>(?\ <^fc^3 cxn^) iJrv^ W^y 

oXckS- tt- w Jx>vvcv^ 'Vim, Hw\ K l^c. ilt 

cf ^vjUic- <^v\wSu)hXt^ <yßX**v pc? 
Cvi^StÄ ^«iO£tv cCi -fc\ &XJb*&Jk" d^yj^v'* frV* V**? 


41 t> 


> <v;£ 


/W4 Lvilui» V4bMA^ ^ J .- ^^. r. % - v^-v 

VWV|5a4^ LW^ |\Ö to^yvcw^ 1 ^ pf 'W 

c^. 

^<t4t4<l^WM4HVKJttvt^ 

A ^>wvtvm ,..v*$ cf p^fcvtw^b ^ 

^Vvc<2- 'VOCCV ( ^v|V tw cv5 >H<t 
^ | p^VKTUV /**a\c4£ -ClbcAt Wi(b^ 

<V4Ä « Äa4 ^whiv^) ^hw) ivi.t- 


|w4+ ^ ^ua<4 

^>v mcU^vuxW' 
^^tcoS i? okvmitiiia' 


c_ ivo VAci-ilcut 
/vntXc^>v^C ^ 

Wt,^ *Vi4.'^v‘j VVWrf 

WVWTMCZJ /) <VvcCj£ VtCCWv£" Vv^a) 

i)c4vtvt* ßt fvv L, 1 Jjdtl 

$ AAV <(^<\ivAAV^ V>wv^< 

j otv*i^Vi^€TAjfc<» <bUi r 

*.i vwtvMLC A ' 


A»A? 


xjQ&es <^Ci,<#CZ 


AA AVI 

Ift 
^övwu! cV Vi 

<p> 

►vtv o4A vc <\. W 

jl Av^v^\ 

IV n C tiA+bv CV*J 


U r tnA> /H^oJilKA. /HÜC4V^^i C^tW 

Cwci-A. ^itni 

iV ’ Z»*^ <Y^4 >*U^u5> cUtezj? \S&chlX&6 yh) <<juA. tc 

Vh*^ iMl<i>U\Jydl<K, y>t&C iZ<L^e- 

rv VövT t% l>J}y+u L4x> <|Uia ( 4^04 

[ci; ^‘ 4 - tAaLfct^ 4>MA tt 2<WCd^ /K>Ä<) <iua 


<<> b'-boh-' ^tvcvfc" tj*A a |U 

^ ^ ^ 6c\k%^ *V aiiA*vi6 

Ct^X) ^>4 t&'+f*} 'Üx&if -i£>r V^’t’' 

<\b tV^»v»tcv6c ui' iu> lyossVA^k 

4u^ 

Ctfitr t fvt itwt^ <*1*4^*^ 

|^»uilv j^HJj t7<uMv*t> <£ ,;WKl 

(CÜ^ C^4WV Vvt"<t; tl /cvvv\v^tv 

|rvi<) rtMtv je 06 (r* 4 ^*^ ^dmK 

(^itOCUUi dt* icit 

aö "ZN jft*dl****+d <H>^) -öT ^t»H(UÜ.. ivfev4<\ 

^V JiVtö ^jxjiLiT j{'*mcU& ^HH 


(4W1 sT 40 ■ 


|l**3cC \V>Uv^t^tV 

i t-vAinta«) 4 ^) tW<l?/ tu4w ^ 4 

jl&u <2X*& T44> Vj^^WtCA? / trü- 

^2* ** ^Sa^tÄtC-» A^vtrv 

^uyi^xhaXiS id*e**e 

m^t je ,v^A-to t«* *6 v»**tp***H ^vl^i |W 
#1 a* M*&*& fb*x> 

- / ^ <ju&xb\ && Crlc^^tK paztxx tv+** cb 

cvcv&^ 

&tt£ < h yzob&ux*' cot&isoaL' '<fcv v»4r<^**i<^ 

e&Jvhw **^ ^ ße < 2 *t^ foede 

V&uS ^ ^4CV 

«0*CÄ>K^ C&> i^exkt) «%^MlCV^ 
»*tV /H C uh^UC 

jUj tfc- jv jl kÜ&xccL »U>**0"A. 

^ V<Z) ^*jk|7i<uc>C2) ^ ^ ^t <\\yyux>v$ 

C$ & <v^ <Ö^V^ /VH^ /VU<1 ««4 


w " VV|^^ r K rr ^V C1V4ÜV iOCC'H 

\ uv *^t ^ VK^ievt* <Q t**^p^ VK 

4jß& /iS ^Cö 

JjtvMA4i A«4*OVWX£lJ VJ4, C*9A C-M. jm^C' . J- 

W |i4 M r *4^/ 


„'t** lh++ c x4m> 

sD^ ^ >|au^ j2vcuvj; 
tfr JL+jzko&X ^ ^tOH|>Hat) 'jtopxAtB '(V 

WiCM^i /VU> tWHM*) |»1 ofjZcü> 

I * H ^ ,/W<W evec^ 

r *«& U^mt &»*&) 

, <*jt4*jj ^ctuJk^e 

^KtÄ ^ / *‘ //t 

J <Lftfi pJlix>* 4- 

pcktx> fc^Ht |gu3^^4V 

w uu^ o»»v4. 

(Z4&%*1 9 b ^4xi^y**d 'Y&C** 

n«am^ 

<*b X+%f£ vxo ^ 

Jaujtc) ek ly*' 


VifrxbSL, M* 
0>*£<-CiS 
|jtv*c( 

djä; w 

c£&1 

jib '+vcd ix*<9<) 


*&. i>ß |n»H^ ^c&fjP 1 * 4 ^ 

*<rvi«c»^ Ivcvit'^ , 'VVcuß^ 


t*****-^ tftjozctL cyx2»+^ ix> <tfr b>*uK^ ^pÄr 
4 ^ic'Ol^CVCWV 
.. <KCM^Uaö 

fcvCÄ 
CV<\) ^HWviJ 

;'/w 

i^OZ^i^CL fUyi y^jl^Ucl vw* 

- '•*^ - L*jt TA 

V|^^v |wjl [y <L 0i~9 <i^ <wt '- 

Ijüjkcuv v» r V»<vtw<^ 4ax*4x\, /W cA^ 

Uito^ii /vhCo^ <*^vn u^ixv Ct <^v*w ('Im " 
ftwwx ^ v**jv ^ jk^vv ^uwn w 

4 t/V vm**M*v ^)V*hwui. 

' ~ <Libm<\d .Ai^d W) CV^iKt' <tVW 

^.xvui^dj <Z*fv l/y<\K 

l^aVi ^v*V 4>y*i^ <^£a (VtVt4^ 

dkl*V ’iü^) plw m (^ WH 
(fxk&e? V*v UdUfc' ^ rZ(£&jJ& \Ui (UACS&A- 
Cfc \vvv tc <KZdä* ^5i^v tujVi) ^^XLsJyy^ d 

<ytyul£ fvL 

Hte .^1 


UV 1»*> V^o v Ji >tvv /*W ”W*H/ 

/ViXCt^ YSD/nilv^^^^ ^ 7** 

ßvoA AO ^vfc^^cv^v ^xblyh^ < ^ - 

L(L mV*** a+*&W) am: 

jvüt«( «viy t* ^vtcvbw- Z< | a^WIC? 

f ^l de A&r |&£t* <WC 

XZeu^XK \ZcSv*/%*W< L ♦4'H^vÄ» 
^ ^/Iwctv «sAr coa) /M4 ^w'WccvK (d^ 
^ * fa+*4>4' ^ tzc\*vjh\£ f*42*bnJ£G? '+% r i- .e^c- 'V+U&tbcM ^Jbvttux *Zo 

/I Wl A g6uyv*±- 

l — f i^-llßiib’i 

&U2,' ic<\vt<Ä4^cv t/vjvvt' siUxk* 

^ ctr fitcv‘*A (z<uiA««UUa^ ut ^m) i^U <\ 
cvvV ct|>i/I^/ üujv /Vfcwu-c*)' 2 


t\ txvi. 
i\4ua/i|j 

’<Zyyt 


bmovr WUK/ 'HtAlv ^VMiCCV yvjf'tl 

jb+bcKiL fvi.vi4i^ <br >♦* 

<vXv$ fAv ^to^cfc*. Av^ 

/vwSw t%iä^ ' ultvu^V 

fr**5 ^*yyc<&ah\ t ■ei" ^wt«. 
vi<vtwd^ 


*;:? vi piUxet>Ux) ty* 4 ****? 

'b+Wjbul Ifcb^) t* /AvcvÜT 4 ]v 

iu*<v 4U X^ p fVK% ^ >i 

^ fu^dn* N<2 pSi^Wc^v f brn^t) 
x&iUfy «vc <uv6 

Y*i\ vm ;V)^j ii^cvto • 

a|Wu<M^ ^Vjoa 1 . bsjz^) ia 
\m / icP) cjb^n\cc2iS tvmiÄ »jUf^iciep) <vttc* ' ) 

jVt»^ tvm4-fi *tEUtoto& stKL: 

z^fUfXi! £^vk*^ 3 ^v*fvto ^ 

a|^4 ^JLe*u) / *X)a\&&ud CL^^psa.' 

1<i{( ^tc^^p^ottyW cv*ttoc 

Ht<} Vuo VVSX^ cdr.L: 

V »W>da^ AyZtoiGdtS, /toi 

4»_ /v>0 w sJiLcs. t 

Jl J^W c*6tv*JU w» i ifOjocHr^Kk 

Mit |i ful&CK v* 4 ^ 
<Ppb&lLvt jljcvcut' » V 

ßattoJ W|iU4i -v 

<*4w; *^kcll&u*u\So Xcboz A ^vcfey 
OA, iymiiiWt Qi2il>*»W ^ ^>w4V cmn/ 
v£c\/*a cru*fa?pz ’ wt lajhüx&sj) <L | iJ^üSoMby 
4 i«A tt' (MiiiCV (U&xtdt' cdtoJ ßzzilr <\ii+\ jfu iJ^K^VKltO 


Itcv WaitHOA |CV4 KO |Otvt jZL&t 

mmaIzvi) <d>typuiJr <u ^ k <a3*****J>woj^ 

'H'H2Ai4^ , ^i^- OtijutA AU^h 


Ujt (y^tiXO <iiY<i. iyOyH 1 

W v4C iVw^acen < 

2^ra‘ . 

*f^vT ^>CV42Ö» i*<5 /** r jWrtwv 

oji /W 4 AHVV aHvCA ^(Vjj 

^tul-C 4wvmt^ c ^ u * C( Q ff***^' /JfXmcvtf tcv 
l^t> d^ttwj (vccvvmi iuu Wztf-lMr >\*ts-ftzi 
w ^cU' 0*^0 vuJ^vößt^a^ t»u4xv ^ |^ . 
4wt^ |Wv^vö Ct H^r /wUpHi 
|5 ^f ) ^w*fc l*v|c vh^»|4 <x|^ c\43A4^ 

^ £>, ^ U ^ atC <?v«^V c\^*C* 

\ jivcux W «u> >u4t! io%,zlx*^ii£ 

<tj - **<L ^u<<^ /^yv 
fccV tiul w wuV^cv /vcv<3UVmcl \ui^U - 

{KfUV JfU^|ii|tiA<' • 4^tv 

/WcvkJ c&xXt/e***^ (H - 
*/*£*+& fob ^ *\itvvb 

frv^v biiv*£xz <***4r iibvQ&tt\J>tAS te tra)t<WC 

vuU^t \H4%f jlv 2*L^yv£vv^<v»Wv»c<*^> 
e*X£ole \>cx%*a^ ^ 4 r \x*v%tfp>++t <*& 

|V^hUv cA^T 1 ’ 

Amj|u^ VXtfwal ^ ^ ^ 1 

* V-f*-. I* <7. . 


r ^ , 

l 4 W>»tu\ 
HCt6 


)Uvuz/ ±*A 4UA» "WmwA “ 
tafct wv^icUr 

£ W (U.A4&&SJ 

t&M, 

^jxiA /vm 2^ ow^jf vj*. Ät»’ ^Mr ^ p 

^jVh) ,4*«t ^t|tä<ttUc jV vt^CJir 

^•4^ -v C\W^^ j! 

O . 

C^p^3U«Mr fr<x£toxti+d ä. 

JitAtui Wvfcwtvit^ «CH^Uvl«^ 

cn-a** 

U 3 < 5 * fiuv yruiytAuxkr 

^rtWitu^ rji Ot6<l AÄovol- VüjMtc^|\UhD 

ytfr uilctU um»i| 

yjc 5tc |i4^> *^ö*" ©v|? A /Jfii 

?Mtl»A ruut"- thni iK^f^mdup A‘ WCA 

’ fijTOx«’» r ^ 

/Tftij u»a (xUcw| ♦ du uö ßtcm 

/ ’.r/ av^T^U. 


\/t^ tl}cju flir>$ yto fxtmct {f>u& 

I V^^yryAtf^TA. 

^fp» t llefti (W 4 *" ' uatiia fi*4u&u$ fjAjfm 

A\Xi$ ctvt*- . ^in?£ivlcc Wut?» fjrtufU-A^(Ö 

& VcmAj qp fiu. <facbt iWc®^ 

£*A»*lS u*rja*p iUj&xö 

T> toc5 £p** ) °ßfb : tlc ^ c AmnAHja^ creatu* 

jpg*'*' ■ 

pvoa^a- «r^» <P «T- 

^a/hyit- ntcftoSw'frawa»' IfO^wcS 

\^~J >’/t' 1 ^ ** U ^*' ‘’f 3 * TUl^CHU> ■ tr ‘j ^' f 

fl ooha* fumi^jpcutt 


(Vn<v 


n . 


r 


[»1 > tc7A j^unliudt' - Äctv^ r WcaIa. 2HiIda fupt 
yftotc ^ aI» 5 ytttp p 1 ' fyxtzji^ \ u«vi*- 

Aff 1*» HuMjöTuoluuir <*cU*mc~tnlcm 

%ctruolm? vUh' acfc^ c>öut fU f^patrfyta 
Vnc w«v ^voiATUfwtl 
A mfjoi4 ' y*nJua co^or fcuccaa ucJa. y4>«t|el»D 

p>Mu) |?la«Ät t)nnlnh1)ij 

V cwfi a|piiAtnr ^ulart* Al^cqu4>r 4vaui 

cCt^o 

n uxr &crn4* tcraS lufhabtv-tf^rnbc fcvCtc/ffc 

l^ccd» pjli+c «. vmutf-uim>i ffh. \Agk&4$ 

)7<>S twjöw mtu.^ fabot*.' 

01m Utöf Hbv pHurfUmAyohx* 

^tnpm HitpH 

_ Hk _ 

^Ici^ Armfa)uct ic/w)^ aucj^ nctxtfc^ 

Ktf/kio et“ 4t^K 4mpWnv te «fcw mxa 
rtwdt ^mo (oIa. f+tifi iS tuv piiUrt6 
nUtp 1 jW nuJ mlujpmV' vmVxAÄ fl" C (UA iHc axpicf'm ' a'uUov 

^jllc «2gD fum ^ »“UA |\uru^ Jijw 

lOuO nöuA fUit+us. cf? iura (iilutfa^unlr 

♦ f^J]9 9 

|^l uf (clcz^Tjjuc fUtc^Va^ * l^° 

>ui»ä ^pniUn ^ulnrci» 

^Vui' ^ potmfj c^ojojw^H c^o »o wißartda. / 

\^|?ctb ar iwitA öilcrfr Attt|u?4wac , , vOctm 

>CL _ _ 

öcöt ^an»c AÄO|<^\' 

^ fcfrtrro- puncpttt p&tt*- ln®*»n 

l yitwic um« f)»*^ ¥> fc*** U4j,< * i 

um utuif&axtvutvs*** av&ua mÜo^ 

^Niffuitit»» ^ pmul^^ivtil^ ö|fer 
vljuicm y*1»cf ^Jl$ i «-»2h.cc. ^mmu 1 
,^<>11^ tbt uia lahv ' |cd uJUuv mcttv 

rerxpumt <ztptaS udtuä-^ 

Cm du«c$ <nußo> “Ki^Am«5 
Y^ct^X t pT ptn W3cm Ocmf <p parnt^ 
AcfuVUm ‘ 


cilcm 
*t>u dj^oibS TcuKa mte 

mo|3^ i|! |tf Cixu> 


• ' * 


♦ ^ ui (»clla |pucÜA mätNt 

iQlm I>h | nj Ur^tiliu) 
^llmm f*mul tö|A mfcilwtn 

^i* 4 - C\ ^tUw) 4 ^>Utr ^uutn 

y'NmnV jondlo. |r>«vMA* mp Jio* 
fall 16$ ' tutetet u * r AMVU. rvtttlJit) 
jSavt^c f>udU. cöllum myt^du. 
y^rohuiu bn afottif l)w»u^ 
‘j^OrthiV ptudla ysnofi *ofca6 
^ m|uJ t5 ttil)^ hhic 

^pAvti>c puella^ |tdlaH»S or£u$ 

^ f m^jka fiW 

U>^i (aIha rr»^al*a 

^>rt a>Uivn1*rvWrr\ >ntt*i4l>a|l« 


S. 


33^ 


rtm«ih! 


fP 

» ^hlm 


<\myyn 

tmxiyt JfVn«tei? l^cc hut (»4^4 

n» f~$rp9 Vtiu» 
tiLtf» CJWÖC 

Ü »»y^tcflü ^u+c_ ^uc t*io Hu ln? 

^ tuuS u£ jcnüjcit- fy »n»ui 

|Ut^uf 4\tc dJlicic 
Qm^]9ajptllA^ ^tu? «mJ fi%*Kcu\)r 
iuv u Yuu.d 

I^cua ho tcrmV -|> ^joIah^u^ 

t 

ZJ> t mc ivrfKKuA |cmi mohuD 

'\Jlt2 Mio*-*»* atjn i/poN j^tumw^lK) 

YJ7avw? ÖcnT^ör*? ^•0ö5 / |P^A24i4\^t4.p» 

^ j y>l)dn* ^ tvCO »rtiupirri Lwcfl ^ 

^>tA»»öcö fv>tr* mwo Li*40 co*o 4%i*cj cd 

Vfrux m^rtyc^^Mutc 

\jirifit: ytfujctm j 9 crry*<^Afrc y>«£fc**lcC 
/Ujvc/LS W^atiduVO 

^c^nrnpcr yjlytL' fl tpc***t!c \yfentr>"f' 

^ illufcla ruftilbilti* piliifrf\+ pct^tfe 

jul'MC ilCHffcttrtk ^Uii'uU rtntffU 

Aw^tfcttvuh* pcü*ttTot^itc mutr 
}l»vtv l^nfutr bux?S Uvfy^ffa* fiÜ*W 


i* 

r 


Kie v* jtfV) >~rff^ < jf= t *“ <WAto>^ J’ 1 "“? 
^T{ic 

öir L\t»--4- La<*vw*»«» • do**» — ->• 7 / j? 

jW /fuP ^T ^ 4*f^ 

p, tp t«-t ^XV*U*CT>C. xt ‘P 

jll~* Ä*flfl~^L 

U»w fi~ ^pjijv^ <« p>Ufc> 

)^\*>U*r».XU.*jVc >^<Wm*1 \rztv&U> OTpL 

<jt yoAtfc*^ ^^ejy 1 ge-|Ywi %*t wUnC cwp^ 

XVwv»' T2W** L*ioxc vU- Ä->»*7 v 'j^' o(rw~ffe*>v 

^ \v» &%++%) ^p0*~c\tz*- i txLax^ o***Wt ^ t^^rv " 

L±ctz**Ö£- <W^v |k«vJ. ^ Vvi^lW y*ZcfyL l)C*>^ <***2\^ 

(Z ^4-tJkH) ^prv^ a>t V 6ü 

^iilfv^«>vi D*OM c\t**Ä- aK|m^|^ xx,7 t <®' 

»V^LwöiL v^3tv^ |W>ul^ tvurfrtxj' OÄUx^pHM^p 

pul^uP t c^t*^ r**x^kbd^) szeuS xs^^J^tcXiCi \jü~jfe<*. ^ 
cr^y XXJ$> ^wi jp^Jbxtx* *ZC>~\ Y&J **»“^ 
\jt&zß (X^jWü äört<l<\ vs^Ur jl 40ti 

<**«£ dX*^y VwcjVcvt vU- £j >VU>^J 

gcxvv -**i**Ltf ^rcptn '»wiflKrti’ 

<£»~j V*Vx<3 "vvt> HWV^VC. jp^brvvwj ^ Rltlo^MA H»UV XiT 

v**xT t <^> 4e^j?r*^ jh>*j^ jaojjVi**^ <^> atfzZz ayP fyc yu> u*«£ 

VH-C3CC A^VH4i. «4tMi H* £0 ^ ^th£ Vvu^.rv£ |3d|^^(tK 

rfciuAt 'zLaJxnj&t'- |5jz^- vu> ^a>**j xy^S <ni**L yv ~ 

ti“t a. ^Kp vrp <f vipx&£ »v» /oaö ^ölj' 1 ^' Afc-\^A> <*g*j£- 
pv^j xtUpx cdi ^w»*M*n*i) oAiü tuviU)»^ 
^ o^ly) ^ fU Wi> pte Jb p*v<f WfiJD f w|U: 

*£f~try oLc^ jppit l ^ /U*f ***[*/£ tJ'^ 7 J> > 

l£jr^ Tf <ff »~ ß**“^*-^ ci xa&fa^Jx * a»~^H 

^ ^ /XLa^Z-r- c*i 2bp i| J »v» v» CH*} 

liOc-U^dn-t Cö dvxi* 


| I**“ 0 - /r 0 - C8lLöa***4l±*kr CA ÄVI* 

<n~O^HW»*4l. cjfkrts ^c±7><xy ^ S'oLVb*. -ptfxbu* 

(^ J>C*^K2 y\4L tvuJn* ^L*<- 


.*>wihL wu^U^ .HvMlWrtv^ 

ebrUv^t^^^ ^ jlto^OvJCUScA^ 

<Jc4x>h^ ^riÄ.JU" >v 4 iXb ^ V u^(> jiuk/tiya,q 

b»^ 2x> fccph* Umuc ^ 

X_^-r V.. VA_ ü n . ^ ^ . *L / 


//\lv»t^ - *t, 5» ^**v0 9^*^ bcXi jOdto*4#i c 

L . 1-1 A 4 Lt 44 /44 />4 in A fl * A« A _ A /4 A 


tvxla- tv^. bL vowc tvxUjK WWj 

>~±pSÄlf ^ <*. i-t^' 


- H - f - f - 7 r^|^ J^UXxfrf ftfxlä & *w>>~" 

i*f~^ *->° ^3) ^^fuiZ tßfJiSY 

Ä ^ 1 j» 

sc£ 


~f ?“rf ipcu^ftOf jfe »|« m «u 1>Äcl ., 

^ ^ p,A^i cB2säo>/ 

vvwi<L >*vcir2vc. x^./TfsT>i »fc* wr?i ._•_. x . —^ ' 


r>vi*m 


l * 2 *- z±>v*2k) 


' ’^~ -p^Wn^Or o pt»*»«*4zv >u»cv a/lvla. vxw^ 

fotori povuiW V.» f*flÜ>xLb) ycJyq ZixA»^jfe: n^t*4<r 

<114^ «Antfrc. 24UTU „_: x, ßJ.^. -X- . Ä „ 
- [ ' ‘ '***’) 4<UiAV |tc CU*xt*M)' 

«^WC. <A £-C0-C_ Jfi ^Vi X£dAvO AHMÄkT C lM «iTpfviiUwtlt 

K»»Äs«. I nt- xlLs^ licllAbnß) iVC 'v»~£*4br^ t+*{hfTH*un$> 

/411 Art A V'tJL-a A» iO /t 9 . AlUl 4 I A A § . . \ -" •' — irf 


• Ä. | nt - - 7 -- i» nm cy> cm n**ja(Myy> i*»| C*4 j fO- 

iCüT) Li*«+Lk c ^ «4 pj^te. yvxfrUz*- 23 

—. _ ! _ /< ^ ^ < -- A ^ ’r '. n i, **vW_ wtf 
äxusO 

<r, 'c*> 

4>+~y 


*}t\ '\1L c 


tVwrov«WJ '* rl,r / \ 

Yfe*2 JU <*9 *pic^-**-*■ &>*t*ity>S 

A*Av^»4) if* 

iicJp>K^ ^ aXc |W 

S> viu-i VU^ ^TK^P, ^ |W ^ 


t< HVl VwÖ 


r 


J i;*^ 


vu^ ^ (v^ ff* 2<u>f 

JLiv^ fW5^>—' 

(/'^i ^6 ^asfi^y v>Ä p'f ^1*+**- ^*3 <SVk *? 

MrAvcßv *iv~* 2£) *£^*0*®^ *■*■ - | . i _ J 

~ [ut £ <u^ r~ | U '-*~* ff 

u5k. ia£ |"K^ 


tidb ~pi n t~r »Aaj ^ t^P'^ H| 


ivUx^R v 

vrv^i QHU( 


Lmj <r^O (U^ >v ' fvü: (»it»^ PT^ 


ttfn-ö 

tvoiö ß*.v^/4^"vstv* / 

I VWcKuÄA) (KtH^) CKW*" 

«~u'~ ^ .Jlp^ 

pkL* vmfc) <*i» >~*CVÖ <^v»p 

yCZ^hix) <*+>Jkr pL+u? ^>A|K^4jb^) vCtf yfllij*>> -pöof 

tfjp ^jjijctozü o-iüä ^d. U*AKi> |^ p 1 * 

f <SZt tvc^ C^^U£ vJ ^ 

yvt fcv»4> VÄ^VW» Si»*v^ vidt^p pA4»^ ***** tU£V ~ 
cc 
Hio»«» ^jrtvD -\saa «sy c*beyu*f’ ipoj 
f"iffl<7>-n-<S'' te'J li»*^ 'yiAwfRj^V cy a ^- £ '^ v ^_j?^’ fl vx4^iv'- ap 

«jtvwi>i.»-LvMt / wt Ldbrt^ jU* $»üb ^»Lvüww) «rf <£r ^ ' 

>prt^r v^v|v»^<- cvä bM oxöjp «£^pk<c ^llr wir 

vwctv^ - » v* b /i»^CnA fUz^-jW' 

i\||lifM*. jVu\\|x ^bKD^. Vvu^v^ 
<^<L te- oxto c^V} 6^1 ptvrvvw yrtv^^lr X 

^P ä^i^LaSc- buA? vwT^cdk^wl ^v» vvcäü:^ww^j-jL*. <^Ur^ 

<^*^ x wt - ^ WA / \ ^ fv -va- cxrzinlztfz ^ 

pc+CuT ili\ fileJkstr. Oc2 w» « 2 ^ pw»Ur |W cXtf 

4>»~} yaesc*^ a. vulkw^ '^vjjbzt^i> <äÄT ^t>jpr vCjö 
u^jb ukt &, -krtrjA v&Lzy <££ o*wÄL$^ £T 

^ »«SÄ oaI^c*. owL*.T ^tvt 7 «stcjjb- <£a 0*" asvCrf’ i^«^ 

^ w a« a irA^-^s^Tw' ^"rtai- cJr fiiw* ^TVuiom 

pt flum*> pa~frMuA. I p nvi ^ul*ü vw^AL ^ff\^ck^u) vh r 

^ £ ^ <*wv£ | e^> 

vu> pfci hu!^ ^ a\*^j cd/u^o 

yj^ ^ 1«*^' Ir «J^O \rC&ta X)lL} M 

tCvÄ /V7 >mA!^A) CvaIäV Xtf/Jk. JDfcCVtXl. ^ 

p^ötiP Air^oz^ Wvm<vI ; »w vunwtf. WmiaJ^iIä. v^b ^ 

KC^|»|v«*j| ui V« vw> aS 1 ^ 1 -V»«3 <V p ^kXzZiy ß pfe\< b - 1«A) 

*<“ S f^ffs ^ • V 3 *~ f&* p-f Z^tc^ 

Ka Jixbtdyjr vtt jl^fr y**^ 

^liL^Ö ^cxku» H<u«Ä^ ^t-ü. -wmf knp) |kcU- LaaaX*? «m«^/ 
<r^ t * A ' -WkjLwjb ^CX c*^y*^<x4JjTcT ^ >£) r 

jl+jh ^<ili^^^^ f 'YZc' ^ti^Jb^, 6' zcbfß] tvw^^X^) 

ru»2 <^oJKrt|(]Ä- Ät^w^GT fcroA-t^) d^SfJb'** cwvuÄ) ia|- huI 

VwviLrx. ^»tw^Ur <*SfyUs2 Jv«xu^ 

Ww*^* ^Dra^tv 0 tp 1 vw po CP/a**- 

^kVCt^VJ JIf 5 Öt«Al ^ y»^ |b 

' tZi. |U|lM W* A \ysb~ 


•« h^v^AjT^ -p_ fttf*»^ <l \ cJt L<) jk<ylc. ^vct^ ^i^lrtUv***^ 

yfJJvbkl^S) £T^y p ^Kj]^ j 

Jb A^- U^f' tf** 3 Vre <~ ^‘^*f/^ i£ 

vw «r vwx^ ^V^f ^ c^Ur ^ £ V4^v^ Vjtvtfc^ 

* jflL*-* »*$]*»• csfyu^> ^|H*^ ^ 

d^UVA y^vövt^f K? Xak<XCT^> V%aA«Ä^' w*fc C IaP£\J vr '^ : 

AffCA-gJVAj (zKi^X Ä^fVC. L+~&^Xrx^t ^^3^ Lv~2>^ vC 

peept»^ CTtV 0B3$$V*. %: jU^rx^l^ ^~Z*A0Z*^ 

vUetvJi. ejfUnci* -J^ vtaR >v>v> \A* vo> 

JKHUH^I -VitvvtÄ-^ \3kl>vA ^atHvA^i V>tv4^’&»)/'tf^ 

0IX^ jy^iL*- iaX ^ciLfZ^ 0*^1 S ^~^ C ' • A ^ C - PT’P 

4Z^C£3^&\ p IMX^ ^ CT £Jfi>»-vty «Ä ft-*"* Ci" ( ^ 

tvvV iMXZK/la^ >wK^^|X!»K 5 VA-t~ UA^fvi. ^ fv <^ jh~*^- 

ukÜv^S 1 jpajjlk~ -VJtvrCA) AtfJk* vS <*^tL^ ^WiaXu*^ 
obldUz*- oy^*- jj ct^ 
p? vüv} ^>jtfö Lkv^i crzr^S^ßTt^*%xtt tiÄ ^ 2^» ^>**il^ ra -' 
fydwxv; poUtej vi <aaa^u:Üuj VA «AAAgtO*» 

AJt" 6~p**y |zm\Ä^> *uk t^OC 

\ü HAt' |^ va* p ^ »Xy^ WZ^> **. VuX 

p V? «L. I^H») jhy^D -VyAA^ 

vU- pcpvA>^’ VA^J 7 aT ktp>3kej j>la2$Ly «- jt|prvAcv>c.^ *'/ 

jUpv^ <v^2fct ^pA/v£fe vA-t: -wrnAli) ,*/Lur^j ua^ö -vrvvÄi» jdLafr-* 

-Uo*»aJ t <y*<v^ yc^S' a ^S^lxvt) cz£^vt" >‘<*^cz*5a^ »*<«*• 

^ vJli v ^v«5e^ JbaÄ^ AtA^vhA-pw* 1 ^ cjujluÄig^«*ii 

’ V Q y>— l_ -V * n-f-Xr \ 

jvuL VvttfvAl^ rr^ <_ ia 3 ffcjpA. >u«J aOkUL c*|Ltv^ A4 £"/C-vaaa^ 

jtapv^ vvaazujaS 1 rwxxT -v»cz>cr vijfltr'iiA pj 1 '^^ 

LgTiieö Hi ^HvU’ O^pauy -V 

V£) <txrtß> .AX^g-rA^tv* «_t VI fceÄAÄ*^^^ po^frir/Ap ‘t 


-fi- I ^ | XcSl orwi?o*ACi ^TptuC- vgv£ l 

ia 1> vii.üi’ ou*»^ v<it ß\jpvtiA|Ttti- ti*»«ij<? if 2 ^ \»Ai r 

AcÄ? txltXJ^ <vlfcci -p^> VÄ5 ^3ö|"pür • 

b«.—V |P ffrvcxfi^ »£5 »vT^ ^o^»M^i<3AK^ 

1 a£" <**7 ^l 3Ö AAil-VM^ nojlzl^’ > \*>Lj 1 tii«.^ A &jQ>^ » jzitutff - 

• 63 \ ^ Jjte- ,i> ** f 1 *^* ^ 

g^uT a^si»^ a&Kk&*-& v-^aJ 1 <s_'4|U~ ct^ 1 >*»jlwUi<J vmiza 

jl-ö ^ 3r| ~ K jifv^ vxc4 <XV*«Ate^ K*4.^W«a2 §v< 

Cr^ ^ov-^ v>|v..vtu5; p <aj -\jt \&ix> txi t m^c 

tv^^u> tc- * vlL^ texi^vc t^vJS jk«c \+\tipc 

ic. ^°" \3>d.y*y < «ryivJÖ i*tr f v»al»*»j^c>u.< yrm*- 

\Yh\**4j S j\j& t p_lv VtWt^ ^Apvuxt 

vnwA' Ä3»»; ^pniv^vc. •\jvwjl4* Lu*4 ^<a-^* 

«1?»^) -v*v«.<!- >4.4^^<v4i vn-t-c. (vlg^e. vn<^ n*t»t«A. 2: ^vtv^ 

vlt) v*vwa^’ vvt^k?wA<r vu* tz^uJ’t^h-^o .<* 

~JP yxKazA. rjcx^ **Jt) 4jL a^L»^ I^ AA£ - 

(tC vuaIc (ax&Jt <4^ p\U‘£'J < ^ «rvltC^A. 1 i Xl yjtrtv»» \ 

t^ p*’ ''yr»t<S:| <z*s> .v^wTt pLtx^ t 

1 1**- pl«tj ^wö 'wJ^_ t ^ p 

Lvfal- cv^vovui Cl^ADj p* )l<J>U) t*L 

*■ |jlt ir|’ i*p ^ iU"^uA. t^n - i - 

djjUlii^b ^jutc. fja-k t^\<~ z£ pr) >nv^K> A* ^ Jri^QAioz^ 


ca^it'1 

vt Vlvt 


|jcysrsc a<- j^taz^i > jxo^ jlr itx f > ( jfi L ' ^jazt^jAi 7 

t acn+biilssX^ <>cn|2) X V ^CvJ >«t Lc^-^v p%4* 


at>tA' 


"^iw? \ ili tfiAtlf ^2\>«Sc^ vwt UVwA^ ^^U|u»|h A' JS3 

l vbv i a(»># vh^ 1 /, Ite* <u^ vm 4(V0 ftia^ duiAto (\w^? 

jir it 1 >»»j(i3 /^k - zcy-j Awu) > jh«»tta^ A 

<2> vÜ»*\tte) X ^ ”21/ 


-lir tf 1 vWVAt/f^v-C- fiJ?lvrr«Ur 

iti: l l^t&JydüP 

"^rC&l. It. O^piA 1 ' 


Ix^t tv it fi)t«A^ 

iniUJ 1 tteA. vvi 
- »mö |l»pvO i^vii^eAt' 


vn 
«io 

_<*-<*- _ o£ ~£a^4fWv<* 


-t#*^ 

rvwoO A>'- 


2Ä-U' ,pa k^vt **? r 

■as ^21 hw«ü .mp^S| 

pp- 

-fr lß-y^- } \Cr^> 0 > p P'-npLe. *> 

Lc zs>y t~«ä^ dt> >—-p 'ip 1 PSlPP 

^ —>. ifr-v>...,rt .<• e x*^aozl£. 


— / _ V y ^ 

\wvO v»*Zmx^ XJ 5^^ * 

‘ *M 


a E^ 2 'SC~f ^ 

M^.ri£Tfh„wrt- * Cp- - xjp 

XtSLr^ ^LufTui- 

-'dJÜ fp ~ v— -ih 

V£ v^lV^ < **f? 

V* Jv v*~ ^ ^ 

gL^ *rjfr^W|W 

<«o^ pjvCS^ 1 ^>f ßp» ‘T~^ ^ 

tUr vC t C ^^n>K jk«^£ 

fUpji«l<*2 ^ 1 

Uzte- ^ P" ‘^tr 

(fc^t» •>•■£<*<, ViC^kwU^» ^ / vLä^> »*U^ t tp- 

tu^ Ipj^K vw «jjp^ vnvi^ ‘ '*^'*^ / 

m*«^v p jb*** vZv) rtHt^v| J f 

IcJ? &*wLl t»*Z> v $ ,sur «Sr'fA*** ßxutnMi. v>b*tf |pd*^o — 
Vt~4f ^ 

X.j iy.7 > tv. isLv*^>'S^ VfrKvfev^ Icr^ZS^^^t^LHi»^'- 

■^JU^jSD I vt- >wJL*- ^»»f ‘*f*^ p~><r n~*0 ■*&! <=- 
y^JU I2uf 

fr— \ / o. O)' _ — / N«fr-ö 4- 

^ftvfrXXtrfr^ |lc powKA l'pata^r ty 6H> CV^yf** *b *0 . v» 
J \yt vvvc-HvO 


<aL c%j^>L>vto t^t) <1*^* cx -W^VC- jir 14 " 0 p*>vK^ 

tfyjS LzZ# K' <y>vvfiäö w o>»^ <*»**« ^vwmtixv/jT W? >*v<»^v3' ^‘ t>vw ^ 

-vtvuj»^ c^vrz>v*£v> j\v|U^rvA<r ÜfyxcjS 

VVX>? CA vtvaTv) xrvxüiu^ \,<l-*£\ 6 "> cJL~2b caaI? <^0- 

|Kifct<5’ MvC |Tt»*A^ JUUivi frt, 

ctfy p»% *^»5 O'^Z- Lc^jci) | "Vyvi<UJ CH^ fcc_ >wvC^> ftS tAA^<toi tvw*-^ 
pjpÖ* ^|\Sc^ yjj ^)/cO cvi> V* AvaC-4-Ki VUL^jp^JCJviT 
"2^ oJ> tjjoyv* ^cxrv»vb) 'a <n^j aj^tot t^xr»v«Zv 

<%Xi\^i> Lyp.bo/ o«^oiwUi^ a ^>^ha-t«A^ vvu^ii- / 
iaAt -ho«^ <*S »zLa^cC^ <sMxud A tv*v||^ Kw^u\ir yxxj\ >vtuixzjb 
v<szj£ cacvJ^u^ a ilyüc* vf^ i cÄ «*S v>L«-A4iiK'- 

<^atr><^v3JS) xritrü f2(z**£iS ).A^y~*.t ^ ^ojS" ß**^ <j^u\£ 

(JUaS tvuii>»»v^7 ^v<- <jjr^ ^o||i^jVi- t*vO ^pajJlJJky lacxxi 

dny~*kr Tat orpfrm Wl ^rzv^£Jf df(tlz2> 

T0XIK tff 

V ci»Ä ^csfx^> rczs 0[£a4^S ^ jU^Ou*? t J&jlfrotfaza 

x^ta. m «cu? r>»c^rUr ^ $*vwsiir v»t- v»w*rtvüv .*. tc. 

Cv '-'^ i VCä 1-^W y+xa^tf <y ftio-AA y>jka*z~ vxo jp& ' 

tv'A^u? l)YL^ru%^^kcto t5 tviw abftey^*^ 1 

4Km tcLtAtO «v<u*\|(N / /\t CUzshxtrA y**-n/t» ü Lyxxcra. 


^ 1 v T^^lpUt^^oL^ ^ ^ ^ 

jjao-v^ 'VJt' L*v-gc ctftto «y+y pifaßfy/cxßv td>* 

^ cjeaJXjf JxtzK «jc ^ 3 iH yjtt*++t Z ci- ^n*kfc^ %jt- »** 

|H— oUw^ ) v^tito ^cLaaitl cTf-ot- ߣtoj& <*!**? fstfdzr^ 


|C\. - CB4XV« v.Uc ^cUAAxrz & /^_t ßcttuf d&*y$ ftfihr 

f ^ f Mf*»** >cr^ 

|2'/^4~ nc ßfj Ckxc»^ 3 |i ^jt^ 5 ^Kta^ »Air ^ -ix+tt^ ' 

^P artyust^'jja -h*a^mö«^p trl^ax**^ ^ wu»gwA^i j 
t^ «51VvA|?i*|JV»«A<?*>.* C ^V»A tO (i^Hi jl**<tz} 

P" affcuKp jixivxltc*^' Cj&P^ijaxtB f^*\yczj 

o. i|iM p^ 7 \x»^l p ^*tvi pi.) i/tt vnJW pUP t^txidyt*. cz^ 

"J^tvwv Vrv^üf p*~L-ff24*. 

<*kj s f 1 

L* - u^p fp 1 

s: ip*p f^f <*~* f° 

b-vWö^ 4 t~ <T 7 ,^ y X. Ai.lC LaiouaA Air iXV'C 1 “'“- 


l ^ 

xxa^> 3fk >tvt^ vy»vA ^vvavUC. <air 

ymytv^t OAjriSotU) 1 CC^>xt 1 1) 

't) cy^cxcS^ ^ ‘jfll+hf **% y^y^jH I | || V ^ 

»US 1 jv^ LbeSjc** <■ 

2vi* pi <w ilp ^pi>vÄizi*. ip 

CE-U$ • <Th^h) aJrro 

ßt»*<Yit>p pUuiJD cU'xW >^**^' z 

^WA^UOL v^uf ^t.W*W <YyvtC w^ 

Ll 11 ^flrr^c: v**lcp Opfer 

-p. 


'Pt i£2 iS 

VAAp j&l*L> Wv>^ v-p p pwup yatvdrJ) I 
titw'pA^ V*»Ac<* , ’ > A^V»p®2^V g 

'Qcsptä xyyäctvy*^ <$ ^Uz^ Cp *p*Us ff 
* yviAhO^ vn nuiv^ \)jlbr*i\ w L*&# 


* 


ao^^S’ _ _ 

j^-vt"A^ s tJ^rviv^vi? fcz*i^ ca* (TiA 

&Y**\k) «p>a^rur tjfcJ Vk^lj|t^ ^CJt 1 C^Ah) >»»•<* 

-vpvJtMf ga><ia^’ <a*j (xäxj^xu*-^ vva ^*.'W\W*xJ’ &1' p» 

( a r og\tArt vvaCA Gph*. pX •i- 

'Vit VaB a5ö|Uc^ »«MtJLjJp tAVAAlA aC^/a-aJ / jl ^laaS) p 

pn^ 6 j\~<T kiC*» Ic Vv 4 c^tp||Ü 2 Al) «£>*^ f 1 <f*f p^y ,, 

**fttf**Ü^ VaAI*C2A sXaaX VAAtü CO V*-t Vaa<^A 

-Vvv<jIc|k». ^VCTV^ AvA fkjjß WA’SVkC^^jP 

i >v» xMVh+^iXAtr tv«-A ■y+\'&-lojS cLc^jxir -uW<y 

V« (^0\4L& ßkljiv*{ ( |}vtUtfy rtWTC. VvJJtvnA 

achij ruJ tttWApreAt) ^ j tu <^Izaaa \>t cza^V^ -*»3 
. jt 7 ^i tWMv»i<-V^ ckr** tw**^ 1 ^* fr i^t^~ )HM>t 


atpi 


JH|(|V^>p J^\|H SttjlicSÜU 5 -nf 
■YVÄuvtvivl) fl (U 4 >fh 
LvtiA»^ ft^cTvirja ^ _ 

~,<ukQ> caic|lv*3 'Cvb t^uLjHvA 

■v»ts>A^ |U-| .^tQiza}^ | Mt*»Ä W 

'«£>vwv»ttEMP ’ vtt ^JtzKcuK | wfr vIUaT jy^aru^uy 

trwJ 1 zlS -fc c*9xc*«r>AA4* w^j-aaJ -Jtz*- cjnf 

jU>^ m* givtf |Ua^ v»a b r jl»*A< 

cti3v Vv-vu) ßb*- (oryjrmk 1 

^vtvJizv^ vZfc*w*v^| 4>4 Sjutef <rW vvb- 

|V AiwUvui tvtjlp VlitA bKV^ iMV«Fv' V«a gpOvvü |fe^ 

W» tvvtrv VaäWa^vS 4-vt^i (jx|frr) o^Xktn*^S <w^A> ^tolwAt" <*.ynwwJ 

VA>~7 ‘ p ' <^Vrvy»A«p2^^ <sT OAt 
jiA» >>» vti*J 3p ACTtJ&V^’ .W\i«-»A> cfJ*^ 

^ ^U^iC^VAAHt c'Taaa ^ 

<*>~var4> |^ 4x ^I^UhMr vacaU*^^ pfcwo^ affatu) 

•c^VtfeAfr •\>h *Jnk) p^vtvj 1 ßicn~xtu\\^ b^aS tAA^ -yR 

wa >*aasS^ ^vA) cv4»> vo-; p^pwAßt 

prvcvJSSLV^ • ifyY> jit A-ocv~to '^w i cOptA ^vVaa! . ^ ^Jyyi+P. 
t^wJbv^Afc*- tvwJ^fcjjut - ACtA VAAd^jP«- /] ptp^-l A9ww»AA|lzAfciV 
ZZ vr^ 

t- y&5ctv****+? jp«p6^ c^i ^ o£? czcjbtf \.T 

Tu^h 4 * tAbt^ v» &0 a$Z 

0w2 p|fcv? VȀ^ ^jwuT ivb v*tw? 

frr -fr W-OZtoewS’ 14 j 6 * 2- 45 fr ASwjp. 

llU<9 V»AJ £ JtÄ) * aIaa^ ^\) p- J pn 4 ' p *2 >aaj V* 

pt£~ a) A 0 tpA aa 4> ^öwAfr. a/*Za> 

w> vut0i»v‘^ mÄ^ ^v^ha p|P AvUr. |W v^Tva) WA^vgo*^ 

<J: wa^U, * viLfW <* f~ * JW- 

H^fl? wit ^w it ^|f£^cr uvi^ .vp VM^tutw vv »WH^ 

6 ~ ^ JV'-^mS^hC^ >*« »xö y^Sn ^vC^raaiJj^l' 

cjw^Pör 
Ijamtw iAt" 

müC> cvaS /■^Hj >- f-o^T^A ^ ßrvAA>~» ! XS >\<J<5’ p h- t '®^ = 


^ ^ < , «a-ct— l 

<*3 sv'P^pb r ^ v^ tf 

fC Öv^R aJ> ^ - f t^ »^Udf); 

<*f^ °r* try^r^l T^T r* ^ 

TA »<»£5 «vX^ t%° 

> J ft^TU^KU^ «4^“* 

^ xdii/vcc" fi'-’SWM» T ^ r*- 2*^> *">*?*£ , 

fyjC VA. V* A^IaT >3 ^ VAX $A? VA X A£JtA **AA VA. 5’ VAt ‘ <5 ’ 

«kto ^ ^mAt <«>? o^.xW^ a ^> ß cxf «4“* >wv^ 

vid^ VtwR “b *wJk 3 vl»^ Xtt<*v:^ |ti> VwttE. ^l(vuA>uJ^ 
ty r .r^ rj^Tb) -^Vv-siv«) V jXaS vtutttf C^vS AV*vi «i'^T Avxü^^t VA> * 
^«4^ ^CRA.'^»'^ ^ *~£fcv J)**»»*SK2A*> 

Jvßi&AO S lUttZU? ^üfVMA^’ V pfc»**A<P VtveA^)(A A« - ^ 5 

A5HnA> i f^f **£ ^pvA v ^> tA^% Pp 

pr^VVv^ \ ßtßß. «Wj? Vu«*i J2M^Ar*V4^v x |? jKo^txn? wvcx£ ^J>V* 
A^aVlX^ fc p *” ^)<^.7pl«x*. pcvyt'VtD vm 4 

^tv*)^>^’ . Jp Iw 1 pvvc ^(fln^rt fv^ qi* 4> ^Uoji+I ty a^+IJIq 

sj^pii* vaSs, ^~T C- »>p T»< V<vlt Vv»IJv^4.<. JX COA- <4 ^.WAÄpaU*. V-3$ 

(P xw> S\Jhi\*y*4 <t ß'Y'f *d+*q ffCZ$ Lbnx. fyiZx) vmaa^ Cjo^« 
SM^ <A^>fxjjtZ VM>^V qpiKiwA. .xSpiv? p VU»Pa> 

P ^^WxwAwy ^ *iö (jfvJ? ßyey+uid' x^t jt^S |^Cm»ia) J^i^i l5»»w»? 

vpj 3 AWÖ^I ^\ßyy*^tr AßyjJ* *+■ v»*/^rclx/u*. 

^Vrvxx^ 1 ^ «.^VATXA ^yg. n *i» l< ) <vt^c!«v»ti». ^ifanvvöT rt^£t^>xü 

prrv^g ,* pVtt pl<u+t>*«* tx^ptöA * ^i*ia! »</ <1 prcp~) Cuzv-t viaz^ 

**<^4 ^ < 3? K 1 ,t ^ l< ^ Va ' jkovü 1 vJw K>' 

•y»»«-Ö^|1fL\^' * **■ ^ 

V\i W <2*y 

OT<3 

j>Im* ^v iaAVv^ Jl^ A\»u)C pU>H >v.Äi av^vxv^JU), 1 c^ 

*$ P* 4, r 

<l1»vu*-^ )|2z» JdP^fxc*- W«<^ K*- 4 } jlu*J vnt \TV-' £*•<) p j ^' < *^-- <*-" _ 

£xS r v^t) pjfcÄÜ^ f»»»^»Ltv^V^-C. wt Kg' 

cLfccJozfi- C*f) vXgp^>v»vptS) aza^ jiCacy ■^^ci^u^ > jx taxiH* uttfjphi 

oi»j Htci*. czgxk. aW’iaiMn^fe ' ^i**Sui HHfjnF 

K^i J-v^yz^c^ -k»tvUr«!-*£ 1 ^viyijjl-öC) tv«-4. v»-* *»«£- VwCjöj^; vmzj£z*. v*«i 

^>clU2 > ia|- wv^ /|ÄU»^ %m^«aa v**u4>~v4Vj^\£yK’^ci>c 

Afc~ arc»'^C C^y-ttr»- 4 * tii-A ^ 

^ h *|v ^k>|\v*i^2 vr' ut v»-«j ji''' y^uLtxS Zä.-S’ *J H*«t’ t 

V*uCJCpU*) tz> ^ tu«? ^UusW ht>ii*tv <J /t<| U jjlioA' 

j3yx+xt*-a& v ^v*|JV|p*u«xi? vv^ jlt V>«^ I') o«? (^c 

£ ^pv*<~M>*»j \At Wv«d Au^ V »«zj yx>rt\jp~-*f 

,vU %j30tr*tr ut J*»« Ai»; t>«3 f'IP*” '^ u ’ 

-slauxj ßiy »>> ^ua3 k 2 oJ 18 *z<%&) ty 2 jy ‘ i*»2ö Tgtüä i . ci**^ 

gjtauü?ivt ca) mz«-1 ^ caJxüxT^^caßL fpxjx t o«ui 

H«u f[^> &h crf ^ H*4 X czj\efu*oS 

°‘^ ^ *4m JM <2<y pL) ^pvtvU^ «zjW 

**f**-»*sta- »vc&uu* *»z^ ccs^ta. iU-^? ltA4fvcK*ut.w 

cCofct^ jx^cz^t' J^r avtti L*is*i£ c^pcrti»^’ t»2 tj>5i ft *ßliJt/* <^>v0Uv» - 

Y%' ^U»~j u r 3^> p^jx jxjJltuKu tixLy 

£«^w»pp55:jy 'y^x^^C'^ *K^wt»~s: 

‘ V< ^*J> <f»»*«; »MCii jhcxt t*'- ^ rc*WrcJ* .yv/l^lp tlLi) 

pL>..pvki«^* iqx^ty ^ v^v? i pt(Lv«r cV lii-O* 

p4~|U* £ L>«j >** ^x^ILa 1 yrzhd' xrxtbcxly Jpfei^ 

Z' n«^ |Vf wi* \ni>*b pp j. m J~* ^ 

V»«CÄ^ i pLAtviip p-*> vx.l»~) tv*) A<» <jattS 5 ^ 

(*>v<- ^rp ^r' f 3 ^' tx^i*~f *k) xyßjxxx*z$ -piKpfz». 

\Hvgilu^ Cc»*<>X v»iÄa>*r , 'h^c« 1 «i >»< *VV« 


ij~c-iki j\^ vvdt ^ ^ ^!x,||ife v*t- ^a/^xaz^t ' »f** pttyjh 

j* z< w p^uvz *«^u: 3a>*v<p * *y 

^ iu' vJ’ca ».iJ \ jh'' <t>3 n*- -pt.\i>L *-<J ^^jjkTACVO^f *-^ ^ 

»»2 tu.«gi ut l&fja^S .Ktv^ (uzgit /uv<A’|ii l «iK'’ 

(vlII».'^» Iam^ 0^*"^ *«x«*^|li" (.z><^ 1 ^ j?vj> 

LID .-^dL*frf -j- \^Kj *a *' V Lst^ 

i ^ >»* V.» tC5 «väi jj v.t «j >«ln|^t 

v<4r t|j»»*izf 3vL^jo ^ p w ' »X" |K^iv<> uur\t ^?L*tz»*».oL v La**- - 

«.•>»— *1’ !•*» v<cj^ ^v.«~»wr^& ^£j\n<ö~ .vm .-vb.<»<r c/auj 

^tjp^ fi? .aSW, ^ V pCDp 

v’iniifc» v v’n^ 

JP|rtC- .». izl-itnnS -t m Zcxtf t i^- ^ (i>a«m<>U'|M 

ä. *. <^iu> Au) (^U? ^^Vhz/ux u^wrtt iaI |U^i 3o'j Ajl“ 


t V ttt 


l|)**C t») AZaTV) ^^ßlf IuaUa^UaJu) V»» ' t jA»Ajh> p».C 

if) 1 nt'v»« lat^^yiz ^>nii»<Ä tHA) ^icvJa dr ^i|vpu|2Z. 

\>H^lxn’ ; p<Tlp*-D a^ v^aK-o’ (tzdjUfe «pl^n^y «% *^tk**~ 

HWA^ JZAi*^ \J**-Le\«.«-o» wf 1 

^ A ^') »VUZlZzV 

fck 


Atj(»H«4 


„ — «-<, *<*,_ 
r\«u*p.*»*vuyzx » \jt**4zS >*X]jß<- »-a«^ ' **^^5 p**' ‘ v> ' ,vu: 

p £L « I v> ^\L*.ejB 4)«y <JU) P»!'*' *»Ji^)iwA'- |*< 

v.ui<^v-H «AOUJpovAwzKZjC? 4t * £ - <-Jgp-v‘ Jt * < 

«s>) *»« jlfp'^^y \jfr~-ttuf c«iXc.4\:»«.*aJU>' l ci. ^\|yiA<r 

A. aLoV -iff^Vw* H 0 *i ^vC/^aa-AUA ^ AvaIÄ 1 i 

\i)ntj3\ -fx.ir lAuTvjvii ihlujn ^jza ^hhaIii cr*4<^ 

^PV-IcJ Vv-vLxV JI^-QStZA& WO V»» VAAvta T'*’ CV~? fUj^ 

'-A^ vtv<l>~» fcjp tl^Kuf A<t»*l/ (Ir fk)Kt v>ItAk)(t<n <J IVO VwAcö 


vD^Wuf ixctutf jtc p)Kt v< tt^)Lo\ J oi> ttr* V»uU A 

C^AtlJ UM VaIV fS~Jy( pL t>v«I2 p» ^"Ktcvi ^A^cLr? V-aUJ’ ^Divi»^ |wO 

K *^ ai tfr^- 5fcpü=kü' h*UA |\vol ^twi*t ,'ytA 

X:a.ctiy tv*.»u5* zwio) u»o. ZV fcd' vt Jjit v^ pd*+t^ ^Ct 1 p poi^p 

•AM 1 " po|h«^ yrv )‘>« VaaUo 

x f fx ' 1 uv ' c ^ t- t >.-vtvp)/vräo 

_^? 1 ^ acXa^ujC toit) ^9 tob vaa|\»a^ pi L ^x^o |?) vot- jy 
•A aIw» ovt \ - *mmA. pw»>vtp>lii<| XtowJiK^ 2<t|o u^lna - 

P LV *^ 4 JiuL^ ^dt^*hrf *2Tt+y vz»v»v>a2 avSa-u^ \ pv**L 

t 3 ^op fU^S avvvAa .ffr.J.it .p t»o»»ol^>. zo+n+*jri& j\tr% 

v| 3.VM. tXivAl t 7 ' 

»3 


teäc*v****'v> jptSjOfrä Uyy 3vcS^» p* fct> VM 

£**} **t) axjlhp * ^ >*, >w^ui 

«il- I ;f^ fruyf tzlLcmt^ 4zrt-Mv- *iI«.0eV 1 ^ Äijirj lavia^ 

** jte <*$*- X | (^ tvT^ ^U? ^ 

^ Ckcw & ^.Uf^vA^’ jpput'«**) v^t htt 

^jl*xjl\ ~\*d. >++ 1 tz<A>*z<ti+xu} a. \S a ^eJpj >uiu4^c 
A V*vfctltu^ •KA A t )tiui(blv m3 

pHW |W ' i%m»|U3 JtittT \m: j^MW^VcMCz« 

c|V V Vm vn«nJ^ ^üvhrub^ |b» 

-fc ^iK^- AprfvAt iv4- hmZ. p*pyJL*k\ 

4 ^ KtaApO^A ov^ 

43+y HA pntfi- iIIa- vw(^ cnt*^A iW 

CV^*-l<L Vvü? S-f^jl<jtD t ^v|yi^.\At'-i A Vi-utUzV cna-ct^lß, 

\ **3 .ttÖ <S^)tC. uahI«^ 

pfcn^ frftr»^ <A$) iAtzA4^|^ Hvfj ^vw^Vv^Hiig- p frvvgxv^ «J 

VwA^-Jy} zcJ’ t** fh+biJ 1 hin 

<£^ vjfe (v«i ^b* JjurHtp 4 ^ 

-% VH<ur^> CTv»v^ «j^ AA jk fa c^ |mAU^ AjjUyJ’ 

^ayxxvy Cx^ 2c± .u^ v< *5 >«(fp? v*ilw~j 

> 2^0 «v- .vn^v^jW^T u^Ujh^m .^rh? 

lVA Vuv^tuuf f\l>\ jpjCcyJ' a»^) v^v^A’ 

p ***a~ 0 Xl/'xfci fl) <y^£> pA*^ Uzva^ 

jP 'fp p* jUjtvf*'^ 

*^/ 

^ Jj^ Jtv «^j^ <MAH<uf HvOpii^ At VwAA 
L- Ai ZNj-tx^TA^t^ <i^^ pr»-«vpi^\ AAOA»y j&ypl^äSL ü\ 
VA 2 J 1 |V^? 6vA**vtt <l^Aplc^ Ihpx^ i*jjbx7X**) 

^|ui «VA-Uvuj 1 V'liav^ k<?h«*h^' 4.*® 4^1 t'xilwttf’jj? 
p|js) v»« ^ijhuA) Al4H^WlM**t »</ l V &tj3 a I^Y X ° *-^+<»-4 

a»vu)^ vä» rfy^d’ .•Ah.'SIÄa. yacJjfcy+<4&+*MX- V>w.A 

\lHt »VAA/*» ||rtwii?Kt* 

■ÖaX«4r y frpd*^ \^jkz%kti PvcfeA^p**^ ****>**4' 

V«t 4i*.<*zht var»«^*»^’’ vm>U’fhjJfUmi ^afk 

(\fyruC- jl^vlivUr tv^fuwi A«Ö^\||VinA 

a('P^wh* 1- t!l- V jOjiu*^Al 

UicVA^UrUu!' ^vtju»^rvt^ UöÄlGUtlt 
\jk t*£i *«4if Tpt^cyyJ o**^»«xtAl vkvi<ti^ v»w 

wvtx-iL^jn^ <**} At<^ ejulem? jl*<ntt^crx4P B* 

1 ta>»«.|^<^ pW* v>vv* tu/ 1 t a>»*< 

rifw*. u*W} ^u« v».^' /" ,rt, *l <v$jCp ^pjyvirtx*. -Jffk'- «i|V Ir 
c^ *»S tu.^>|i.ft^ wt hi» tfcA) (w ut^uu Uu> * 
VWK? j"U ^£jci<%2<At^ ^uh‘v'h^ ^4r 4^1" tu v^gu, 

V»t h'A fec_**-«.<yv«-*-tixtö* .ij icpvj^uw.^v»? ,^ut 

>ck^nA^f ]t^x ^p ^jtlx«aÖv.<a. *»*<^?U^|p<7vt c_t jV%^>t*«A 

^>av*|>kO <A yorvJ^J VW^*a±xa 

>tvtu./i»<ycw^i ^v|Vc.v*^\ |hvfcö4t' A-ppi>^cy\ <2_t rz> - 

Lf < 

^yvA" vgit ^[*gUn^ yuJ*wT av At^juluit^o 

Atj uuwtu^) vw^ «rx/ifarvl^^ «vavwa-Lu 

nt <y~* *A >v*J iuf jtr ijvctw) ut vjjUAfr^ uu 
<^otv**»ÄX> ^v<+~ »A*^ IvjUAt"- U-U i I P u^uct 

t Xc.n p^>h^ yvzr^tuü l< I 


J 


O-^-v 


K C3^ 

V-» OWltt. &*hx- <)ft+4X*Q Ä3V tvj~ ? « 
.Jf 0 - »? /*«^»7 CZ&i C^cm^f/ui- ßvAwj Ukvj M sdurtfhtxjr 
*P **>~>~o|k ctjtezc^ f^Uz, n^uyv^c, jk^dJiluPiUvtV 

Vl-l CZ0KZ t ^p+jtßtsJf/Uf' ©* YJ\ T vnif t|ihn ' t 

C^rvikp ^ &ZA£ tZ^Xctuij 5 J)Äov 4A*% i^v»-t^y 

'Xp**^ ^k^\K*^ j£ |V»^>Lxi-u~» aSi^-^g&c-p' 

<fz*j 40ltvaxp> ^ jw2} v<Äv? 

‘J^; ^ - v>^9 C 


^*V~~c ^czaS) \uth*JcUjO z*L 


ia)ic 2?. ^ >cCiS' Gfo^S ifxxp 

^ viiztmw> v*\ iTct 

_ V/ IT7 +. J 1 f 7 V4/r»^ 

? < ^T 5 k«w*J 

^ ^KJb|,Uv^r ^ oi ^ <v~ vctf*^ 

QvJrrvXVCLt* 1 Stn*^ JVti^ i/LuJ» 

•dlJW iC~^** ' v 


cAt? 

^ JÄ 

O 
V»t cabirzc 


O-A I 


<rv) _ «, - ._ P"^ '"fH^ 

*Wt tzvtcx 0 1 t»u*VMibi >iÄ<tai c. i|x; 

-VUA<l 2 fmvlt^L 


<3&st0 jxte^ \^n«A>ü2l ^>' jp^tzvKjyV~C- ctvJ>2i 

^ |W»»V.'f (^vT vP.» ox< 


l+kt£i$> p>L*>Z k*> cufccvcP JW~vf- = 

~^\^|Vwtwl ^|V^4t vn> |wtv fe»^ V» V^fnl**' ^IuaKi^ ^KUL 


^A4i.k 


I _ r^ ^ tfcit ^uiniA 

Ut" Ä (7 Ua6z. ^ ^52^J3Ö (.-vivati*'' wtwl 


£^4)floUr Z 


dvvvu^ BC- ‘‘T^OZÖ sj^rvc 5 

<q£ hXc^vwsco r /(lJU^ 4J-f aza ^ 

£)J^ CtÄÄ^ tdCO vjlviv ^ <\>n*»\ ^ 

<a!*v<^ Z«A xvli^e»»AAicv<A) V^vv 43^^ ~^0 ■ O • ia|^ «xff 

C-^yV^MT t tvcvü ^n|H|jtuyj '£^<XX 

ö^JTtelK ^^»w/x»-ivt >»w»n>£. ptszzdkA' «so^’UljW^v^ 

^v ACTUCA *#". «.<j VM_^sn^t_o ^te. \<2^j"JtZK o»y 

li^x 42 *aA ^-vi*.^j-c. > vx^ixx^xvtry t< ^p v^ 
LohiwtA piiii' ^ 

&Z£\t0QjS' 4\1M& vK»b. L&1++TC. ^ iViaiÄa) 

o - ' - <* u r — ^ 


'/vfeUOC. 1 )|l|Vwtv^J , l 


|9v|p\) AjXjJ 

Kvvot(|»i >£3k« ^ " A»o^’ cvv) .^9 ^ ^ 

JUuf viu»r»i>H^ v^Yntirv <vv ty wu-»^t yvt4? <UA- 

^ ia) Vu> v^a/Ü 5 v^ ^ rtnK- C^o-ip*- «it" 

Xkarx*^ ^<U*q^bX \S ajo < vt «r^ 

vZ^'^AtU*^ trcvxxaj vC? ,'f*. ixl <rz^Vwfi. ^p<nutc 

P<vO" CK> =t K3|YZ3D üfixt w?^ p > "' , f ?: tK> YTäö t^s> 

avJÖ vifc -}utm *->xtixi'i<*.' -w»teii^pc-tv^) cb*. \iyzj^ aj^rz*. xit) n-c. 

tSpcr$ <S viag&/<?v3 v» «»XtWAf»,’ a) 

>wi<) vK*fA <5 B^Wj^ VKpmi»! !c^- v (“^ 

>m v«i. <twu>^ jivW <rvv> jru|Jcw’ JvctJ) |W*^ b*' ftonf vh 

^ V»C j\ü^)' tS tvlMft«! »»tt l«xf AHU>C fcK* ZC .1 pll \l>l*xc. 

jC^XLtl1/\ ->c<rzk iVWvj ^cvtttv Ci) t*/>v»J ++*^X*3j(L- 

te ^Ultnte Vp^ivCVv) («HtHH (^wlteKVtvu) -Vii ^JAbt;* 1 wtö 

v Vuia' tvi Vk- pLfcW; p ^>u>p%) >U^ Hd 

|?Vv*ak)X* jxxtvKx*’ pacv/x^-j -SSO -fcrxtcv^ pd-cxtc 

Ö^iÄ 1 ^j'vÄc^ xv<! ^x^y^tcxLoj^/'y^V^ ^OwÜb^ VCaS^ 

LMJ bw^? ^yi/vviu) ^COV^Kpitia^ p«_iL X- p^j-L+^xt nt cvctuj 

^gx. rvtx <«* tvZ) >vA <C^ ^jUftnXwt- *■ v 9 4»x-«^r tc*T pZUP 

rLnuiAfe' |Vxiu> \UX^prm-b*\~ / «3*kJ &Z&J cC^nt ^p i*A 


•KJ 

Vm.ä<J2K*) 
C*^ 


Hu|\rt) A) *«x vh 2 nritJ^^C; - «i vuj jbtü> V+4 V 

>k> tv^ ^Xfc^ <i ^ c^jf\y^ fj \yy^f £j£ Kt ^‘~v^ 3 ’ 

>v2 W*9 —'«. v.V a^^, JL. ° « 


vu) 


^»Iä- *** x*zjhlJU~y-<*.') ■ +&*** o f\yy*^ orjf 3 to<-UA-<r 
"5>r5 »M^ttVM<) p üt" 


T~ -rn ~ —^ p ö r 

-ut vx*u AA^XcixAt pttvK^ 6V~vUt tPty^Jpax- 

^'■' i \M*lj <V)vxCX apt>»vKi c»zwVo5*iJ' int (^^vOxA^at* 


ttt-Ävcx ^ -OtjL K5> x^ VXkjk^ c jko^ <STO Kk|Vxr Ui- ^ »«a^u) tfÄ 

J 3 y-^xy-tf*' y-fLs* / vKU^or>^ > >™£^ v . C*J<*VÖXC- VH 

Vu,-^ V >^v^x Utrx^y ^tfo t 1*+y tj*hn' c>$-.+b, ' 

*)!^\^wvT^ £fc 

^pvtw^pa^i< 1 ” hv « 2*^09 <£> ^ Uuk: <y* 2 >>~c. c^^yyei^ 

^■cJczJ^\ yrv*m Lhz> ipy^ZZ Zlf>T -Z.O [xk 9 JxSrJÜij 

'^A.y*^L\ / ^ a Uc» *V^> -jpin^ 'l^* 1 ' I*«® vdb \) tzd-OC- özo ^ 3 

«zb ^w|Vh* 4») ZZt ßti ^ 25cu» jv^ ^ v3 v^v^vvA 
Yvjlw^3 - y*j£LtZZ£ ^DvZi ^ AvwKVV jte^A>«iß. 

‘jj^* t' ,< * äJacgrA. tK& p.p . i>^C-L& 

"W tc V»vcT>/*vv^t! i|J3 'JJY'^X? I öxU) 

<&y£k^> vct« ^ V tCi *£v^'<vt- vrrvtv^ 

^p*?»*tO- VU>b& <e&<r A^UhUl. V>hb <A$V^*AU*i^V 4 L 

<^> ^>V.ZÜ -% cvtx> jp oJt ^jprci-tC. \ jpdßcu** ^VC 

^jpteS ] ö2*w*t«-. 14- xvw* \n^i 

>vvö >hcU» 


6cXU ^<J»**a <3~ )wd - vtt- paus ^ y>)^-Y%+4 

h) >«uhA^iiur f \>lbcC ayr^ö \Ua^v> ^v«uO ^~ 

>v» Vji **t" ^ >wx*~ VUl** V^ lUv^ ^Wl ^f 1 

{<>0 ufc ^ v^t TU vrtiw. Aaoi»^^|W^4>x^ u^ 

^VH) ^CU^öfvÖ ^fV ^vZZifcvywiir TM mC^^KS^T ^>V<L 
Vmw+a^ a- enencuP 91 iV ^pUjjla}? azÖf fhlzZ) 
Vfä. tv> 0jf <?ZMafo I^m^" »-U* v/ic <pZZ5toä&lZd' fl üJt ■ 
tffitzsf t^ 7 ov*> oZ) fyrn^fhi |5to»»w) vi ^Zo^frfexcto* 

L VSw^p btH^oc|K*^ ,\<xc^l||l^’ tdjXrtz* jw>4: 

ml^4 *■ oxtu' =t pctÄxf V9^v^w Mi vntvAy<r 

Jfvf<9 fzaeJs ox^t<3 |t*jUj>iZZ^ jlc <2rf ^iZZc^ 

ßn * 4rf Tri“ <Y»AUt^i % /I < ^ OJt fl » 

Yl^ % j^ c-t&af 

Jt? ^^taJbu*i0 ^ti+Z5 ^1jptS»Jä^- 

tvctf «W.nvp t VW2<3 v<b> 

gi) -£ ^ H*- £J) P*VÄ V«. pihiA <j- cp tV vnfe«. >pttt-<> 

|lc «icf »Ur o*i>tc o**4 


Gccv |fM^ ^ 

u*ijj*tr? c&wt 


' _ x r I 

jVtGiuJ j) t >«*> tu? r^vijJWj 
c 1 CTvt»«-tA) vumti) Ct 

v«Ätt*P ff***' ^*^nv3>' p$ ^.jU^vCb - 

( ^ >i J > ^_' ob'C* |p*»^ * 241 ^ 

p ^9vxk f '««(T JW »-i fW ** ' 

vcW/^L.4H* -I tv*^>i4iü«t >*W^ Ul>±tä*\ 

«nui vX' j\^h^jW^ »wctyU t»> v-J 

Z ^ >b v»^tf ^e^Tl f“* pivvct^ Ap 

CwU; <^>o»^ ^ ^pfeto^fcj 

flü »»U^cjo^S pi ^ö-v^a- 

T^tuicaikj Xmxxzlsk "UCA v»t tv^Vl^« A2*t 

rx»v*V>L ^ U)JUuar ^ 

quvuc «J» 1 ** 1 ^tut v»»aU- 

<äö jtcvp. X^\tz^v Ip bj" h»o^ fh-~j t -p; \y&& 

~Z>\a4 v«u<Ä^ tuvv 1 p.(w wlt|tv^> v*}^jc^ / §ifel ^ 

ruxut ^ivk* -ut h< i 4 * n^ Kwp %*kzjL *i-»**j 

^ ,f VUS^ |Yt ptü* ox KiA i ^A\u^Vp v V vtv*) 4 »«3 l‘|t‘ <ll 

ibv^ pS*>’ V»-£ £ |U^ (2»/L>«3U^ «it* ^ 

«HAU ut ^»»AAxjpvtw. 1 tt<laa> Vv.^liü’ (7% ^jJdT 

j JVr* i <szaaS »u- ^**w<»gw£>V^v2. 3p»^ 

1 ^>utA^ <»i«MXtivt) vv» jlv^l vt^pn 

> t*u? liki»vlua^<5 H»<M^ ^ wJvh» W mA^iA) 2 <jv 

5 v»i>^' Z^\A^jc?>*i yiuxH^x, ^t^gvn-A »*/ 

ypfi&JSp 2- J> ^jfcvjnüx^A 1 /»vt aipkx 

tat»<^ (mHa >caj>/j cLw-dJt- 'TCfo paittxr^' 

«vJbc. jUi ACVA 5 ^X*T |jj>^v «^V*7 Jt»*»iElF »a 5 c 32 i 

^Vi^>c*t: tv’ 2tev ^ JWfrttoif (^Xtci^v) 4i«^^wvp/»||ierU. i»t »wd 
»ar«i^?^jWV«S t_^jW *£xu>[fiuu> -t qJUx4f$xc 

^ f* >U '^ L L-f* ^ »vb t»l) • V»t ,.Vv^VM» t*Vt<y ^onj?i 
V «Aia- jy«u> f&^f> >») **b 

I'* v ^ ‘ 7 tZLT^ltvUji-l 

<jp vrzJ.1 ^pzdruLj f^vr ^aii cLx»j ^vTZ 

’t') k^Atvj^ «aü |^' pjcv^ jo9 

Hvv |S)jh ^outfMwty’wt (Ltt») >»c£L ^pjbtQ 4 <•' HcC / 

^ptOiX' Q2A cvc a«ci“ *w|wm jlltn^- <a_ ||V jlj I») t uraJ»* v v^uV) 

|U |>HnA^ V>1 o^k 5 cuüvo^ 

ncfcvA tor^i fycrz&C> tAtz^j Ct Or 
f 


tM|»^ td>»j 'd«Ai Ctr 0t^ frC. oüi (a|WAV 

\*du^ir kZA(t*& *ix^i t*J £IA> ^v Ci*wvü) f ^oUfh^b 

VH ävgvijUOj ||KM; A «t/u/UT* ►***»»•»«_ 

^Zvjjfloca». J* ^ - - vv/vt^ ^^ui * >*% »*\^v ^ue^i 24 c |^v»n^ <i^ \vu(^ 

tjortj b<H*c vg </«>h^(\2A) t».d £) yt^ ^AjOZtx^ \L%v»fclUf /|<Lvt 

Ia^ ocoi>ijt)r<ui^ -*<j v»»totfc2 — LxiiLo ^ isK^iu! 

jlkjKnOM^ »y vcvjfe/vc» pciijli/ ^^bsÜAnJC KAh 1^**^)/ 

|l IÄ) guJ)^ KvJdjlvKf ^ L>« 

V^||V>vvCtv<*A. 4^ti>vv4^ (icn^iUu^ Vrvw J^pO (uc 

VUÜ2 fcjVM ^ |h H4*»f yxJk} i*t 4*fa^a tö 

tvgKu^ 1 VtOtf t ^ u ® > * 4 

*'/ 

\ |cc£VwwV> ^>MVÜ jpwtpKv y»» Ht4^UH2« |l^n VÄ_ 

^ t >« 41 Htvt<^' JU-mt "vXl ^l« Ul<f 

^1*v4vl^^ liiou 4S^tfZHA^ |t*\ t»4^lM |uj-0k jZc H« tlM^L 
|U *•> Witpu) \ijhjk v Mn< *f-, 

twlu^ «y jlv>v«i\ |Ut ca 1 p‘ 

rau<HA.t \itvy «tvTT, it tf** av>rtw-4t i-it ciru ^TopcjfAt^^ 

3 v i> ^ / v ' v r l «_ ^ *3 7olZ 

-4v.ccHv.-vt. gg| (aUxHwC (IvcCKUXk V itA<iUa BhmC 420 

jihaM t pc^viAd' c alLnc vx> ^a«Xu»«i 

IVCÄAk » m aLi VC<Tftt ViO |bU\ ut 5l«t tC^ltÄ 4 

KulUoi Jlc\ V» ^C^>vC |WUf o V»-J vanwAHO'^ 

Kv 4HU4C fi yaltO ^»'icpz*’ |)<4 | ^ w ' ii t tf (jvtJ W* 

Olg Wt ^ KiAW IVA^ ^ 

Vc^ ry*JJ*f / Ouic3^ <*•) -*fc >Ajt cvv> »niucio