Skip to main content

Full text of "Rerum italicarum scriptores : raccolta degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento"

See other formats


Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/p1rerumitalicarum11card RERUM ITALICARUM SCRIPTORES RERUM ITALICARUM SCRIPTORES RACCOLTA DEGLI STORICI ITALIANI dal cinquecento al millecinquecento ORDINATA DA L. A. MURATORI •^ -f- + li UOVA EDI ZI ONE RIVEDUTA AMPLIATA E CORRETTA CON LA DIREZIONE 

DI 

GIOSUÈ CARDUCCI e VITTORIO FIORINI TOMO UNDECIMO 
CITTA DI CASTELLO 

COI TIPI DELL' EDITORE S. LAPI 

T* "t" *•• 

M. DCCCCIII NOV 15 1949 

/5/^5 [II Tofno Undecimo deila edizione originale ha la nota tipografica 
Mediolani, MDCCXXVII. Ex Typographia Societaiis Palatinae 
in Regia Curia, Superiorum facultate\. EXCELL.^° SENATUI 

SERENISSIMAE 

REIP."^^^ LUCENSIS 

OB AMOREM LIBERTATIS 
SPARTANO 

BONARUM ARTIUM CULTUM 

ATHENIENSI 

FACILE COMPARANDO 

MEDIOLANENSES PALATINI SOCII 

XI ITALICARUM RERUM 

TOMUM 

AMORIS ET OBSEQUII PIGNUS 

D. D. D. EXCELL.^« SENATUI^ 

SERENISSIMAE 

REIPUBLICAE LUCENSIS PHILIPPUS ARGELATUS BONONIENSIS 

FOELICITATEM. SI nulla praestaniior admnistrandae ac tuendae Reipublicae ratio, quam ve- 
terum exempla nosse Ciceronis testimonio, pluriumque gentium experi- 
mento probatur, gratum Exc/'° buie Ordini, Mediolanenses Palatini 
Sodi facturos nos esse confidimus cum XI Italicarum Historiarum Tomum, inclyto Reip. 

10 V nomine decoratum in lucem emittimus; plures namque ineditas adhuc historias 
vulgantes, novum argumentum prudentiae, novasque libertatis vindicias in rem ve- 
stram comparamus. Nec injuria dixerim nullibi nostratium rerum exactiorem histo- 
riam inveniri posse, quam in libris nostris, in quos per Clar. Muratorium collata sunt 
vetusta fere omnia monumenta eorum praecipue temporum, quae nimis hactenus ob- 

15 scura meliore luce indigebant. In iis frequentìssimae foelicis Urbis vestrae memoriae; 
Urbis, inquam, illius, quae inter varias aliarum vicissitudines nomen et decus a re- 
motiori antiquitate, fabulisque proxima servavit, imo et auxit, primum adversus na- 
scentem Romanorum fortunam, cum quibus a Majoribus vestris pugnatum est forti 
adeo constantique animo, ut propulsando bello se pares exhibuerint, et nonnisi per 

20 militare stratagema vinci potuerit Oppidmn Frontini Romani Scriptoris testimonio 
situ non tantum et o-peribus, veruni etiam propugnatorum praestantia tuium; sed 
parendum erat Superum placito, et ad fùndandum Romanum Imperium vestrorum 
etiam vires et opes sociali vinculo unitas, in alias gentes irrumpere oportuit. 

Quamobrem auctis Romanorum rebus colonia in Urbem vestram deducta est, 

25 quae fortasse jam antea municipii honore donata suffragiorum etiam jus habuit, per 
quod ita communicatum imperium, ut communes antea ftlerant labores. Eximium sane 
hoc gentis vestrae ornamentum, in quo conferendo parci admcdum erant Romani. 

DG- 
403 PHILIPPUS ARGELATUS B0NONIENSIS Sed nunquam interiturum alterum ex celebratissimo Trìumviratu Càesaris, Crassi, et 
Pompeji quibus intra moenia Urbis vestrae convenienti Dus jacta sunt prima Monar- 
chìcae dominationis fundamenta, intraque domesticos Lucenses lares enatum est Im- 
periiim illud, quod universuni fere terra tum Orbem in suam redegerat potestatem. 
Ea tum occasione Magistratus Romanos omnes Lucam congessit desiderium invisendi, 5 
salutandique Càesaris, ita ut centum viginti fasces ante ejus fores numerati sint, unde 
quis facile amplitudinem Urbis, quodque majus est fidem in Romanos cognoscat. At 
convulso a Barbaris Romanorum Imperio evelli minime potuit a Lucensibus robur; 
et quae Romanis olim pluris aestimata Lucensium fides, non minoris et facta Gothis 
novis dominatoribus, cujus praesidio fulcti dura obsidionis incommoda per trimestre 10 
spatium majores vestri sustinuerunt, frustra novo stratagemate eorum animos tentante 
Narsete, cui nunquam m tuto res Italica visa est : nisi postquam Lucam expugnasset, 
seu potius in deditionem recepisset. Nec secus habita Langobardis Prmcipìbus, a 
quibus in novam Ducatus formam redacta est Lucensium provincia, et per eam di- 
gnitatem Desiderio Duci, Regum illius gentis postremo, via patuit ad Regnum. 15 

Quod sì propius ad nostra tempora veniamus, post restitutum a Carolo M. Im- 
perium illud, et ad Germanos translatum, singulare non deerit majestatis monumen- 
tum in jure cudendae monetae solis Lucensibus per universam Hetruriam concesso, 
quod fortasse sub Langobardis Ducibus obtinuerat. Non memorem quis deinde Urbis 
vestrae status, quaeque in finitimos populos gesta praelia per ea tempora, quibus 20 
universae ferme Italicae Urbes ad libertatem clamantes foedis diliidiis in mutuam 
perniciem iiTuebant; ea siquidem fusius a Scriptoribus nostris narrata perlegenda of- 
ferimus: id unum laudi vestrae dandum solos vos ex Hetruscis revocatam tandem 
libertatem, optimis institutis ac legibus ad hanc usque diem servasse, a domestica 
externaque vi non semel impetitos. Non memorem quae fuerit Impp. Henrici, Ca- 25 
roli IV Maximiliani I aliorumque liberalitas erga fidam Romano Imperio gentem ve- 
stram, ncque minorem alteram Summorum Pontificum in Ecclesia vestra exornanda, 
quam a temporibus usque Apostolicis institutam ob incorruptam Religionis fidem 
tamquam carissimam filiam Romani Pontifices dilexerunt; eamque ob causam anno 
praeterito BENEDICTUS XIII inter Sanctissimos non ultimus Archiepiscopali digni- 30 
tate donavit. Augeat D. O. M. in dies furtunas vestras, et laeti sub Sacri Romani 
Imperli tutela libertate fruimini, quam sanguine ac prudentia comparastis, ac munus 
hoc, quod Sociali nomine humiliter sisto, libenter accipite ; habet enim et alia quae n LECTORI S. P. D. vobis illud commendent. Civem nempe vestrum Ptolemaeum, cnjus Ecclesiasticam 
Historiam nunc primum typis imprimendam curaviraus, atque alia ad Castruccium 
de Antelminellis vulgo Castracanem pertinentia, cujus nomen quo magis a nobis il- 
5 lustratur, eo crescet et gaudium vestrum ob excussam olira illius impotentiam. 
Valete. 

Dabam Mediolani Pridie Kalendas Martii MDCCXXVni. Uundecimo volume deW edizione palatina conteneva: Anontmi Ticinensis Commentarius de laudibus Papiae 
elucubratus circiter annum MCCCXXX, et nunc 
primum editus ex MSto Codice Ticinensi . pag. i 

Ankales veteres Mutinensium ab anno MCXXXI usque 
ad MCCCXXXVI cum additamentis, Auctore Ano- 
nymo, nunc primum prodeunt ex MSto Codice Bi^ 
bliothecae Estensis pag. 49 

Chronicon Mutinekse ab anno MCCCVI adMCCCXLII. 
Auctore Bonifacio de Morano, nunc primum editum 
ex Manuscripto Codice Bibliotliecae Estensis, pag. 89 

Chronica Astensia ab origine Urbis seu potius ab 
anno MLXX usque ad annum circiter MCCCXXV. 
Auctoribus Ogerio Alferio, et Gtiilielmo Ventura. 

Accedunt Historica quaedam ab anno MCCCCXIX 
usque ad annum MCCCCLVII. Auctore Secundino 
Ventura. Omnia nunc primum in lucem emergunt 
ex MSto Codice Malasj^inco, additis Notis Marchio- 
nis Abbatis Joseph Malaspinae .... pag. 133 

De Proelus Tusciae caliginosum Poema Fratris Ray- 
nerii de Grancis Pisani Ordinis Praedicatorum , 
nunc primum ex MSto Codice Oiasscnsi vulga- 
tum pag. 283 

i^NALES PlSTORiENSES, 8Ìve Commcntarii rerum gesta- 
rum in Tuscia Italice scripti ab anno MCCC usque 
ad annum MCCCXLVIII. Auctore Anonymo Syn- chrono, antea editi, rursus vero in Literatorum com- 
modum typis traditi pag. 3S9 

Galvanei Flammae Manifulus Florum, sive Historia 
Mediolanensis ab origine Urbis ad annum circiter 
MCCCXXXVI ab alio Continuatore producta ad 
annum usque MCCCLXXI nunc primum edita ex 
MSto Codice pergameno Mediolanensi, et cum altero 
Bibliotliecae Ambrosianae collata ...» P^g» 53^ 

Ptolomaei LifCENSis Ordinis Praedicatorum, Episcopi 
postea Torcellani Historia Ecclesiastica a Nativitate 
Christi usque ad annum circiter MCCCXII nunc 
primum edita e duobus MStis Codicibus Ambrosiano, 
et Patavino. 

Accedunt diversa duorum Continuatorum addi- 
tamenta ex iisdem Codicibus depromta . pag. 741 

Ejusdem Ptolomaei Lucensis, Episcopi Torcellani, Bre- 
ves Annales ab anno MLXI ad annum MCCCIII 
antea editi, nunc vero diligentius recusi, suppletis 
ut plurimum lacunis ex ejusdem Historia Ecclesia- 
stica nunc primum vulgata pag. 1245 

Vita Castructi Antclininelli Lucensis Ducis ab anno 
MOCCI usque ad annum MCCCXXVIII. Auctore 
Nicolao Tegrimo Jurisconsultò Lucense, antea edita» 
nunc vero in commune commodum accuratiore stu- 
dio recusa pag. 1307 

Index Rerum, et Nominum pag. 1347 — k — RERUM ITALICARUM SCRIPTORES RACCOLTA DEGLI STORICI ITALIANI 

dal cinquecento al millecinquecento 

ORDINATA 

DA 

L A. MURATORI 

IvUOVA EDIZIONE RIVEDUTA AMPLIATA E CORRETTA 

CON LA DIREZIONE 
DI 

GIOSUÈ CARDUCCI e VITTORIO FIORINI 
TOMO XI - Parte I 

(anonymi ticikensis 
liber de laudxbus civitatis ticinensis) 
CITTA DI CASTELLO 

COI TIPI DELL' EDITORE S. LA PI 
M. DCCCCIII ANONYMI 
T IC I N E N S I S LIBER 

de lauaibus civitatis ticinensis A CURA 
DI 

RODOLFO MAIOCCHI e FERRUCCIO QUINTA VALLE Seguono in appendice: 

!<> Cronica de Corj>oribus Sanciis Papié; 2° Sermo in 
depositione sancii Syri episcopi papiensis; 3" Cronica 
hrevis de sanctis episcopis tìcinensibus ; 4" Descriptio situs 
Lombardie et otnnium regionum eiusdem. W CITTA DI CASTELLO 

COI TIPI DELL' EDITORE S. LAPI 

* * * 

M. DCCCCIII PROPRIETÀ LETTERARIA INTRODUZIONE Abbreviazioni -più frequenti degli autori citati BoLt. Soc. Pav. = Bollettino della Società Pavese di Storia Patria Pavia 1901 e 1902. 

Boni e Maiocchi, Cat. Rod, rr Boni e Maiocchi, Il Catalogo Rodobaldino dei corpi santi di Pavia, Pavia 1901. 

Bosisio, Conc. fap. = Bosisio, Concilia papiensia. , . . ; Pavia 1852. 

Bosisio, Doc. ined. =: Bosisio, Documenti inediti della Chiesa pavese Pavia 1859. 

Bossi, Ms. =r Bossi, Manoscritto Chiese nella Biblioteca universitaria di Pavia, 

Campi, Ist. eccles. = Campi, DeW Istoria ecclesiastica di Piacetiza * Piacenza 1662. 

Ch. cons. = Charta coNSUETUDiNiTM in padre Romualdo Giiisoni, Flavia Papia sacra, parte I. 

De Dartein, Arch. lomb. ■=. De Dartein, Ètudes sur Varchitecture lombarde etc Paris 1865-82. 

De Rossi, Inscr. chr. =z De Rossi, Inscriptiones christianae urbis Rotnae Roma 1S88. 

I. FiCKER, Forschungen, ^ic. =: I. FiCKER, Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschichte Italiens . . . Innsbruck 1868-74. 
Magani, Cron. = Magani, Crono tassi dei vescovi di Pavia (In Appendice al VI Sinodo Diocesano). Pavia 1884. 

Magani, Enn. =: Magani, Ennodio i Pavia 18S6. 

Magenta := Magenta, / Visconti e gli Sforza nel Castello di Pavia Pavia 1883. 

Merkel, Epit. rr Merkel, Vepitafio d'Ennodio Roma 1896. 

Padre Romualdo, FI. Pap. z=. Padre Romualdo Ghisoni, Flavia Papia sacra Pavia 1699. 

Paolo Diacono rr Paolo Diacono, Historia Longobardorum ed. Waitz. 

Prelini rr Prelini, 6", Siro Pavia 1880-90. 

RlVOiRA, Arch. lomb, ■=. Rivoira, Le origini dell'architettura lombarda Roma 1901. 

Robolini, Notizie rr Robolini, Notizie appartenenti alla storia della sua patria Pavia 1823-38. 

Romano = Romano, / Pavesi nella lotta tra Giov. XXII e Matteo e Galeazzo Visconti Pavia 1889. 

Sacco, De ital. rer. rr Bernardo Sacco, De italicarum rerum varietale et elegantia Pavia 1587. 

Spelta, Vita vesc. rr Spelta, Vita dei vescovi di Pavia Pavia 1597. 

Vidaki, Framm, :r; Vicari, Frammenti cronistorici dell'agro ticinese (ediz. II) Pavia 1891. I. / manoscrUti del Commentario "Z?e laudibus Papié ^ 
'unico codice dell'Anonimo, pregevole per antichità e purezza del testo, // coUcc bo- 
è posseduto dal Museo civico di Storia patria di Pavia, come parte del 
legato Bonetta, e però viene comunemente chiamato codice Bonetta. 
Esso misura cm. 2472 P^r ^^^li'ì ^ composto di 24 fogli in pergamena, scritti 
da una sola mano in bello e nitido carattere lombardo della metà del secolo XIV ^ con 
iniziali ornate di filettature di color rosso e violaceo e rosso turchino, alternati, in 
principio dei vari capi, e con le sbarre di divisione pure alternativamente rosse e 
10 turchine in principio d'ogni periodo che non s'intendeva unire logicamente al prece- 
dente. A ciascun capitolo sta innanzi il titolo in caratteri rossi. H testo del De 
laudibus si stende dal fbglio i recto sino ad occupare il primo quarto del fo- 
glio XX recto, nel quale, più sotto e distinta da un breve spazio, incomincia la Cronica 
de Corporihus sanctis Papié che si estende sin quasi alla fine del foglio xxi recto. 
15 Da questo punto a quasi tutto il xxii recto leggesi il Sermo in dè^ositione sancti Syrij 
quindi dal xxii verso sin oltre la metà del xxiv recto la Cronica brevis de sanctis 
Episcopis ticine?tsibus. Subito dopo segue la Descriptio situs Lombardie etc. sino 
alla fine del xxiv verso. 

11 codice è rilegato in pelle rossa con fregi e dorature del secolo XVIII: sulla fac- 
20 ciata anteriore della rilegatura, entro un ornato ovale a fregi d'oro, leggesi Proxeneti 
optimo, e nella posteriore, dentro un simile ornato, Nuptiali voto. ' Diciamo della meta del sècolo XIV, confortati 
dall'esame paleografico di moltissime scritture pavesi di 
questo tempo. Le speciali caratteristiche delle iniziali, 
le particolarità delle sbarre di divisione, il modo dell'or- 
5 namentazione, il sistema di abbreviature ci porterebbero 
vicini al 1330, ma non neghiamo che la forma grafica 
del testo si vada accostando a quella della seconda metà 
del secolo. Ricordiamo che il Merkel, Epii., p. 73, 
crede il codice della fine del secolo XIV o del principio 
IO del XV, che il Terenzio {Manuale della Prov, dì Pa- via per Vanno 1854, P* xciv) afferma la data segnata in 
fine all'opuscolo (19 settembre 133P) indicare il tempo 
in cm esso fu trascritto dal copista, e che il Magenta, 
(I, p. 3 in nota) dice il codice Bonetta autogreifo, in 
ciò seguito anche dal MoIRaghi (Sui pittori pavesi ecc., 
Pavia, 1889, p. I sgg.). Sbagliano pòi il Bosisio {Notiz. 
stor. del tempio cattedr. di Pavia, Pavia, 1858, p. 158) 
e il Merkel, loc. cit., nel dire che il codice è di 33 fogli 
numerati. Non si accorsero che il n. 17 è stato ripetuto 
nella aumeraslonc. 20 vili INTRODUZIONE Si'i'na del co- La stoiìa del codice incomincia soltanto con l'anno ló08: infatti alla fine del 

foo-lio XXIV leggasi in corsivo del secolo XVII: Repertum anno 1608 inter scriptiiras 
Carlonis De Petra Patricìi ■pafiensis fratris Bartliolomee Petree avie mee paterne, 
parole che sembrano scritte, per lo spazio di quasi due linee, su rasura. 

Del codice non si hanno sicure notizie anteriori, e come esso arrivasse in casa 5 
Pietra non si sa, per quanto il comm. Carlo Dell'Acqua, in una dissertazione ancora 
inedita, posseduta dal Museo civico di Storia patria, supponga che da Ascanio Maria 
Sforza, vescovo di Pavia, fgsse stato donato a Galeazzo Pietra, intimo suo amico 
e vescovo di Vigevano, morto di anni 91 nel 1552: ipotesi di cui non è pos- 
sibile dare alcuna prova. Il Carione Pietra poi, fra le carte del quale si trovò il 10 
prezioso codice, era un ecclesiastico pavese, che in un atto del 22 novembre 1535 
rogato da Baldassare Imperatori {ArcTi. Notar, di Pavia)., è detto rettore della chiesa 
di santa Giustina, e da altri atti risulta essere poi stato canonico della Cattedrale. 

La Bartolomea Pietra, ricordata nell'annotazione, molto probabilmente era l'ava 
patema di quell'Augusto Besozzi, divenuto poi proprietario del codice, il quale sul 15 
primo foglio di esso, ora scomparso, perchè tagliato quando lo si rilegò, aveva scritto : 
Est M, R. V. Augusti Besustiy come si rileva dalle trascrizioni del De laudibus, 
fatte su quella del notajo Canevari di cui diremo in seguito. Altre annotazioni, come 
appare dalle stesse trascrizioni, erano nel fogliò xxv, anch'esso tagliato. Esse ci fanno 
sapere come il De laudibus Papié servisse di allegato nella lunga causa, trattatasi in- 20 
nanzi al Vescovo di Pavia, al Senato di Milano e ai Tribunali pontifici, per il trafuga- 
mento di alcune reliquie di Santi dalla basilica di san Giovanni in Borgo. Ecco il testo 
delle annotazioni^: 

Ad calcem item sic legitur: Repertus atmo 1608 inter Scripturas Carionis de 
Petra Patritij Papiensis Fratris Bartliolomcae Petrae Aviae meae Paternae, 25 

Item extant haec: domÌ7to Sorbulo Commissario Apostolico prò Fisco et adhaerenter 
contra nominatos in Processu Causae Papiensis Sacrilegi] die 2g aprilis 161 4. Pro 
' domino Laurentio Persico Curiae Causarum Camerae Apostolicae Notario, yoh. Fran- 
ciscus Ascanius subscripsit. 

Dopo il processo, e forse dopo la morte dì Augusto Besozzi, il codice era passato 30 
a Siro Rho, archivista e cancelliere del Comune di Pavia, il quale nei 1698 lo diede 
al notaio Michel Angelo Canevari, perchè ne traesse una copia, da servire come allegato 
nel processo per l'autenticità delle reliquie di sant'Agostino. Ciò risulta da questa 
nota apposta dal notajo Canevari alla sua trascrizione : 

Fuit exemplatus et collationatus iste Libellus cum authf'^ scr'^to earactere antiquo 35 
SQu Gofhico milii tradito per infrasJ""' D, De Ratode per me Michaelem Ang."' Ca- ' Mss. Ticinensia, della Bibliot. Università ria di Pavia, III, 2, e V, 9. INTRODUZIÓNE ' IX. nevarium hac die vigesiina quarta mensis augusti anni millesimi sexcentesimi noiiage- 
simi odavi, indictione sexta, et hac die dominica celebratur festmn S." Bavtholomaei 
A-postoliy giti libellus est etiam scriftus in carta membrana {Ms. ticin., Ili, 2; della 
Bibl. Univ. di Pavia). 
5 Nqn sappiamo in qua! modo e quando dalla famiglia Rho il codice sia passato alla 

nobile famiglia Belcredi, una delle più cospicue di Pavia, ricordata anche dal Montfau- 
con ^ per la diligenza e la cura con cui raccoglieva e conservava una ricchissima bi- 
blioteca, specialmente di opere riguardanti la stòria pavese. Dai Belcredi pòi il codice 
pervenne ai Morosini in occasione di nozze. Giampietro Francesco Morosini, che in 

10 Pavia era stato Giudice pretorio e poi in Milano Podestà, Capitano di giustizia e Se- 
natore, sposò Maria Belcredi, figlia del marchese Francesco, e poiché le trattative per 
le nozze erano state condotte da un canonico Morosini, fratello del Senatore, questi, 
dai Belcredi, ebbe in dono il manoscritto dell'Anonimo. Da ciò la dedica Proxeneti 
optimo. Il Canonico morendo lasciò ogni suo avere al fratello, e così il codice fu 

15 poi posseduto da Giuseppe Morosini, nato dal senatore e da Maria Belcredi nel 
177D, il quale, per avversione alle nuove idee venute di Francia, nel 1796 si trasferì 
con la famiglia da Milano a Lugano, dove morì nel 1847. Già prima egli aveva 
donato il prezioso manoscritto a Gaetano Rovida, parroco di Campione, in provincia 
di Como, il quale il 2 giugno 1854 lo cedette al dott. Carlo Bonetta di Pavia. E 

20 poiché questi morendo lo lasciò con tutte le sue preziose raccolte al Comune di 
Pavia, il codice oggi si conserva nel Museo civico di Storia patria di questa città ^. 

Oltre il codice pergamenaceo Bonetta, si conservano, nella BibliotQca univer- Ait»i v,.^s. da 
sitarla di Pavia, alcune tarde trascrizioni, di cui diamo l'elenco: 

1° Ms Comi Ms. Ticinensia HI, 2. 

25 2'' Ms Moroni „ „ V, 9. 

3° Ms. detto del Parata „ „ 10. 

4« Ms Robolini „ „ 284. 

Un'altra trascrizione, del secolo XVIII, è nella Braidense di Milano (AD. XIV, 
53); e nella biblioteca Ambrosiana esiste un quinternetto di 16 pagine del padre 
30 Bcretta, che conserva solp il principio del De laudibus, da lui trascritto dalla copia 
del Canevari per servire all'edizione muratoriana. 

I due manoscritti III, 2 e V, 9 e quelli di Milano derivano direttamente, come ii/^^.Comi Mo- 
risulta dalle annotazioni che portano, dalla copia del Canevari, e però non hanno al- dense e Be- 
cun valore, perchè le loro varianti dipendono unicamente dalla negligenza dei tra- 
35 scrittori o dalla cattiva interpretazione del codice. 

Gli altri manoscritti, 10 e 284, non sono che un riassunto, con molte omissioni, ii^/w. parata e 
del testo del Commentario. Il primo è unito alla cosiddetta cronaca del Parata e ^ MoNTFAUcoiT, Diarium Italicum, Parisiis, 1702, ^ Dalla dissertazione manoscritta sull'yl«o/«;«o 7i««c- 

p. 25. se del comm. Carlo Dell'Acqua nel Museo Civico di Pavia. X INTRODUZIONE non risale più in là della fine del secolo XVII, il secondo è di mano del Rgh^lini, 
insigne storico pavese, che lo dice da lui fedelmente copiato da un manoscritto di 
Girplamo Bossi, esistente nelV ar elùvio de' Marchesi Olevani segnato sul cartone CC 
avente sul cartellino V iscrizione : Bòssi Histor, Pav, MS. con diverse Croniche 70 s 
al I49S- 5 

/',//« esisieti- Sebbene questi (Jue manoscritti, come imperfetti riassunti, abbiano un valore 

za di un co- 
dice anierio- scarsissimo, pure il prof. Luigi De Marchi, bibliotecario dell Universitaria di Pa- 

Bonetta. via, Studiandone il contenuto, credette trovarvi motivo all' ipotesi dell' esistenza di 

un antico codice dell'A., anteriore a quello Bonetta e diverso ^. Le ragioni su cui 

egli fonda le sue supposizioni sono le seguenti : 10 

1^ Nei due riassunti non si fa parola dell'Interdetto lanciato su Pavia; 

2^ Fra le autorità comunali non è ricordato il generalis dominus Civitatis, 
di cui parla il codice j^onetta; 

3* Mancano tutti gli accenni personali dell'autore in principio e in fine; 

4^" In molti punti il periodo ha una costruzione completa, non riassuntiva, e 15 
pur diversa da quella del codice Bonetta^; 

5^ In altri il testo è più completò^; 

O'' Sono lasciate in bianco parole e frasi che il copista non seppe leggere, e 
in un punto il Bgssi, acutissimo paleografo, avrebbe scritto in margine n07t s'intende^ 
e ciò non è ammissibile per il cgdice Bonetta, che è nitidissimo. 20 

Notiamo subito che queste ragioni non sono decisive, e che un accurato esame 
interno del codice Bonetta e dei due manoscritti, quale il De Marchi si augurava per 
poter risolvere il dubbio, dimostra che i due riassunti sono opera posteriore di molto 
al codice Bonetta e indirettamente ne derivano. 

P Intanto, che i due riassunti nulla dicano dell'Interdetto è naturale, poiché 25 
l'A. non entra affàttp nei particolari dì esso, ma all' Interdetto accenna soltanto di volo 
per mostrare come i Pavesi conservassero alcune pratiche divote durante e nonostante 
la censura ecclesiastica, il che sarebbe stato fuor di posto in riassunti molto sommari, 
diretti unicamente a tener nota delle consuetudini ordinarie cittadine di quel tempo. 

2^ Il mancato ricordo del generalis dominus civitatis non indica una redazione 30 
anteriore a quella del codice Bonetta; mostra soltanto che i riassuntori dimenticarono 
e l'alto dominio dell'imperatore, e le signorie altcrnantisi dei Beccaria, dei Langosco, 
dei Marchesi del Monferrato, e dei Visconti, che nella seconda metà del secolo XIII ^ De Marchi, / inanoscritti deìVAnon, Ticin, in "foro magno vulgo in foro vcteri. Parlando del manoscritto io 

Boll. Sqc. Pav., 1901, n. I, p. 55 segg. " di Boezio il nuovo testo dice qui eius 7nanuscriJ>tus ibi 

^ Il De Maroui dà qualche esempio: " Dove il co- " serbaiur (in san Pietro in Ciel d'oro), mentre nel co- 

" dice Bonetta e il testo muratoriano dicgno In Curia " dice Bonetta e in Muratori si legge gai liber manu sua 

" Comunis quae diciiur Episcopi, il nupvo testo porta Ih " conscripius usque ad haec fere tempora ibi servatus est. 

" Curia Episcopi nunc Cnria Ct>;«a«;'5, dicitura che accenna "E gli esempi si potrebbero moltiplicare „. 15 

" al mutamento come avvenuto più di recente. — Nel ^ « vi sono p. es. indicate alcune chiese che man- 

" cap. II invece di Eiclèsia sancii Jacobi in fòro magno, "cano nel testo Muratoriano»- De Marchi, loe. dt. 
" vcl ut vnlgo diciiur, in Roma t'cierì si lesjge Jacobi in ' INTRODUZIONE ^ì e nella prima del XIV pretesero un generale doniiniuni civilatls. Per l'A. il generalis 
dominus civitatis è l' Imperatore o il Re, e infatti parlando dei cerei di san Siro dice 
che sono dipinti colle armis vel insigniis imperatoris vel regis domini civitatis. Infine 
notiamo che non è vero abbiano i riassunti dimenticato il donmms civitatis: se l'hanno 
5 ommesso nel luogo indicato dal De Marchi, lo ricordano nella stessa forma dell' A. 
in questo passo dei cerei. 

3° La mancanza degli accenni personali si spiega col carattere di riassunto che 
hanno i due manoscritti e con lo scopo, già indicato, a cui erano diretti, per il 
quale riuscivano superflue le notizie troppo particolari sulla persona dell'autore, mentre 

10 avevano valore soltanto le notizie riguardanti la città e il territorio di Pavia e le 
consuetudini civili e religiose dei suoi abitanti ^ 

4° L'esempio addotto dal De Marchi dell'/// Curia episcopi mine Curia Co' 
munis in contrapposizione all'espressione del codice Bonetta, dimostra precisamente 
che lo scrittore del riassunto scrive in un tempo nel quale dicendo solo in Curia 

15 episcopi non sarebbe stato inteso. La corte del vescovo essendo stata trasferita in 
altra località, e precisamente dove sorge oggi l' episcopio, per determinare con esattezza 
il luogo significato dall'A. era necessario aggiungere nunc Curia comimis. La forma 
invece usata nel codice Bonetta risponde a quella che al tempo dell' A. era comune 
e popolare, come ci è confermato dalla promulgazione fatta il 24 febbraio del 1334 

20 del Breve mercadantie fnercatorum Papié super lapid&m altiorem Comunis Papié 
qui est in Curia que dicitur Curia Episcopi papié in arengo piòlico. Insomma la 
frase del codice bonetta s'accorda alla maniera di pensare e di esprimersi dei Pavesi 
negli anni intorno al 1330; quella dei riassunti è una conseguenza necessaria delle 
modificazioni topografiche avvenute nel secglo XVI ^. 

25 La seconda frase a cui si riferisce il De Marchi sulla chiesa sancti yacobi in foro 

magno etc.^ non può avere alcun valore per il suo assunto: infatti mentre non ab- 
biamo argomenti per ritenere la lezione Ì7i foro veteri più antica di quella in Roma 
veteri, ne abbiamo che provano come al tempo del Bossi e in seguito si diceva vol- 
garmente in foro ftiagno o in foro veteri, dimenticata l' in Roma veteri, che sarebbe 

33 dunque più antica (vedi padre Romualdo, Flav. Pap., Ili, 97 e Robolini, No- 
tizie, I, 130). 

La fi-ase del codice Bonetta sul manoscritto De cojiso/atione philosophie " ad 
hec fere tempora servatus est „ in san Pietro in Ciel d' oro, nei due riassunti è vol- 
tata nell'altra ""ibi servatur y^', ma ciò non può recare meraviglia né 'essere addotto 

35 come prova di redazione più antica, perchè nell'uso temporale dei verbi i due rias- 
sunti sono molto arbitrari ^. 1 Talora però i riassuntori dimenticano il carat- , , - Vedi anche òiò che in proposito si dice nelle note 

tere impersonale della loro trascrizione, come ad es. a al testo, alla p. 26, n. 3. 

p. 50, 1. 21, dove l'A. scrive "sicut recolo me legisse „ ed 3 p^a i molti esempi che si potrebbero citare, ci 

essi copiano senz'altro "recolo me legisse „. limitiamo a questi: L'A. (p. 19, 1. iS) dice che nel Brolio XII INTRODUZIONE 5° Aggiunge il De Marchi che nei riassunti il testo talora è più completo di quello 
del codice Bonetta, nel quale mancano alcune ■ chiese ricordate dai riassunti. Ma 
quali sono le chiese ricordate in questi e mancanti nel codice Bonetta ? Due sole : 
quella che i riassunti pongono fra le chiese di san Nicolò de Verzario e di santa Mo- 
sti ola, cioè san Cristoforo, e quella di santo Spirito, fra san Giacomo e san Paolo della 5 
Vernavola. Ora, la chiesa di san Cristoforo in città a cui alludono i riassunti, come 
c'insegna il Bossi \ fu compiuta verso il 1374, e il padre Romualdo scrive che, 
distrutto l'antico monastero di san Cristoforo fuori le mura, che il codice Bonetta 
non dimentica, per la costruzione del castello Visconteo, le monache dal vescovo 
Francesco Sottoriva furono trasferite entro la città in una casa presso sant'Andrea 10 
de Ayratis e san Nicolò de Verzario nel 1372, nel qual luogo sino dal 1367 si era 
cominciata la edificazione del monastero che assunse il nome del distrutto. 

Quanto alla chiesa di santo Spirito, detta anche de' santi Spirito e Gallo, è 
notissimo che nella posizione indicata dai riassunti essa sorse soltanto negli ultimi anni 
del secolo XIV, dopo che per l'edificazione del castello si era abbattuta l'antica, che 15 
FA. dimenticò e che sorgeva presso le mura della città ^. 

Tutto ciò, anziché provare 1' esistenza di un codice più antico di quello Bonetta, 
pone in piena luce che i riassunti sono lavoro posteriore di molto. 

E molti altri argomenti lo confermano. Dove l'A. parla della chiesa sande Lucie 
que est in domibiis potestatìsj i riassunti parlano invece di una chiesa sanctae Luciae in 20 
-palatio -praetorio, chiamando così il palazzo comunale con l'appellativo usato soltanto 
dal secolo XVI in poi. 

Più innanzi, dove si parla della chiesa sande Marie -parve^ ì riassunti aggiungono 
Mauritii, perchè nel secolo XVII questa chiesa si chiamava più comunemente di san 
Maurizio. Infatti padre Romualdo scrive : Conifuimìter titulum ohtinet sandi Mauriiii, 25 
et reticettir antlquus sajidae Mariae ^. 

Nei riassunti manca la chiesa di san Giorgio de Cataxiis, ed è naturale, perchè il 
nome di questa era scomparso, essendo stata riunita a quella parrocchiale di sant' Eu- 
sebio pochi anni prima del 1574 ^ 

Inoltre dove l'A. parla di sande Marie Cononi i riassunti hanno sande Mariae 30 
Coronae : ora nei documenti notarili dalla metà del secolo XIII al principio del XV si 
legge sande Marie Cone, de Cena, de Conono, che verso la metà del XV si cambia 
in Corone, perdutasi ogni idea della primitiva denominazione. 

I riassuntori poi, ignorando che san Giorgio de Scanatis fosse stato cappella del piccolo "multa venduntur tempore nundinarum, que * Vedi padre Romualdo, Fi. Pap., I, lai; Bossi, 

" FiUNT ibi circa festum translationis beati Sjri „ e i rias- Ms., f. 215; Robolini, Notizie, IV, parte II, 125. Nel tO 

suntori scrivono "que fiebant„. A p. 19, 1. 29, l'A. testamento di G. Galeazzo Visconti che l'Osio {Doeum. 

ci narra che "quedam maiores ecclesie tegiolis plumbeis diplomatici ecc., Milano, 1864, voi. I, p. 337) dice api 

5 "suNT cooperte,, e i riassuntori mutano il sunt in erant. 1397, si parla della chiesa come soltanto principiata e s' 

^ Bossi, Ms. al nome san Cristoforo, citato da padre ordina che comphatur. 
Romualdo, FI. Pap., Ili, 13. D ms. Bossi in questa 3 op. cit., Ili, 62. ,5 

parte è perduto. . < Padre Romualdo, FI. Pap,, I. 103. INTRODUZIONE XIH vescovo di Como, e perciò chiamato anche de Curie Ciunana^ e conoscendo solo la 
denominazione del loro tempo di satiia Maria de Curie Cremona, cambiano san Giorgio 
de Curie Cumana in S. G. de Curie Cremona: il che dim.ostra che essi scrivevano 
quando san Giorgio de Scanatis più non esisteva, essendo stato soppresso fino dal 1397; 
5 ed unito alla chiesa di santa Maria delle mille virtù ^. 

L'A. ricorda la chiesa di sancia Maria de Horiis, que diciiur de medio e tutto ciò 

risponde esattamente alle indicazioni che ci danno gli atti notarili pavesi del secolo XIV. 

I riassunti invece aggiungono che sancia Maria de Hortis si chiama altrimenti santa 

Franca {alias sapida Francò)^ il che prova che essi non possono essere anteriori alla 

10 fine del secolo XV ^ 

Ma v'ha di più. Considerairdo la tessitura del racconto nei due riassunti, noi 
vediamo che il processo logico delle idee, quella che si direbbe l' ossatura dell' opu- 
scolo, risponde perfettamente alla disposizione logica e all'ordine di successione del 
codice Bonetta ; il che sarebbe difficile a spiegarsi se i due riassunti derivassero da un 
15 testo diverso. 

Notiamo anche che mentl*e il codice Éonetta serve mirabilmente ad illustrare 
molti punti oscuri dei due riassunti, questi in parecchi luoghi non rendono esatta- 
mente il concetto dell' A. e ne travisano le idee. 

Pochi esempi basteranno. Dove l'A. narra che, procedendosi alla guerra, soltanto 
20 i cavalieri, anche se appartenenti a famiglia popolare, portano le insegne dei militi, e 
aggiunge che tutte le famiglie, così popolari come nobili, hanno proprie insegne, i rias- 
suntori, che non intendono queste consuetudini scomparse ai loro tempi scrivono : Mi- 
lites 'Vero insignia deferunt quoiies ad exerciium -procedimi. Equiies eisi sini de san- 
guine -pofitlari habent diversa insignia, 
25 Talora i riassuntori descrivono le cose e i fatti come se l'A. fosse stato loro 

contemporaneo. L'A. parla della costruzione del castello di Pavia, il quale non può 
essere che quello eretto da Matteo Visconti nel 1315 sull'area della futura cittadella, 
e i riassuntori confondono questo primitivo castello cdn quello cominciato da Ga- 
leazzo II nel 1361, e scrivono del Castrum come occupans quaiuor milia ierrae^ vale 
30 a dire che aggiungono al secondo castello anche il parco fatto da G. Galeazzo e dai 
suoi successori. E i riassuntori notano che il Casiritm fu costrutto mtper, proprio 
come l'A., che scriveva nel 1330 I 

Finalmente non si può sostenere la esistenza di un testo qualsiasi dell' A. ante- * Ibid., Ili, 8i. Che fosse san Giorgio de Curie sa e lo credeva in Curie Cremona, si ha in Robolini, IV, 

Cumana e non Cremona lo si desume anche da una in- ii, 279. 

vestitura del 21 settembre 1429 rogata da Silvano Man- ' Padre Romualdo, FI. Pajf., Ili, 19. Chiamavasì 

gano per richiesta di Giovanni de Garganis rettore di anche di santa Maria in Pertica (cf. Bossi, Ms. sotto 

$ santa Maria delle mille virtù "cui unita est ecclesia sancia Franca), e cosi sì ch.ìam.b " usqne dia. annum. i$oo, 15 

"Sancii Georgii de curie Comanst tmlgariter nuncufate "nec nisi occasione celeberrimae solemnitatis, quae inibì 

"de SiTannatis „ (Robolini, Notizie, II, 151). Si chia- * celebrar! caepit in honorem S. Francao magno popu- 

mava de Scanatis da una famiglia che abitava presso la " lorum concursu, antiquum S. M. ad Perticas nomen 

chiesa (Robolini, IV, 11, i3i). La prova che il Bossi " dimisit, quando et de S. Francae nomine caepit nun- 

10 ignorava l'appellativo di/;? Curie Cutn'ana di questa chie- ''cupari;,. 20 XIV INTRODUZIONE riore a quello del codice Bonetta, perchè in tutti i punti e in tutte le circostanze di 
carattere cronologico datici dall' A., troviamo sempre l'uomo che scrive verso il 1330, 
non prima. Infatti le notizie su san Pietro in Ciel d' oro sono in relazione alla bolla 
del 1326 di Giovanni XXII e ai documenti del 1327 ^. Così dicasi di quanto l'A. 
scrive intorno alla fondazione del castello di Matteo Visconti, alla elezione del Po- 5 
desta ^ e alla cessazione dell' ufficio del Capitano del Popolo ; notizie tutte queste 
ripetute nei riassunti. 

Insomma il codice Bonetta ci presenta un lavoro non di compilazione su fonti 
anteriori, ma un organismo ordinato, completo, logicamente svolto, opera di un con- 
temporaneo e testimonio ai fatti che narra, il quale per i più antichi è ricorso diret- 10 
tamente alle opere che potevano giovargli j mentre i due riassunti, poveri e magri 
riassunti, senza proporzione nelle parti, spesso errati, sono evidentemente ricopiati da 
un riassunto anteriore derivato dal testo del codice Bonetta e scritto in molti punti con 
calligrafìa illeggibile, come mostrano le numerose lacune e mutilazioni, eguali nel 
manoscritto Parata e in quello Bossi-Robolini. Che se talora, ma di rado, il Bossi 15 
'egge più e meglio che V altro trascrittore, ciò dipende unicamente dalla sua maggiore 
perizia paleografica. E così è risposto anche alla sesta osservazione del De Marchi. 

Per tutte queste ragioni noi riteniamo che il codice Bonetta non solo sia il più 
antico manoscritto dell' A. sinora conosciuto, ma rappresenti anche il testo del Com- 
mentario quale uscì dalla mente dell' ignoto autore in A-vignone. 20 

IL 

Del/a -personalità del V Anonimo ticinese I. Chiesa, D.Anfossi. Per la prima volta ^ si parla dell'A. in un'opera del 1610, coviìe di un Anctor 

incertus, tempore Johannis XXII.... papiensis ecdesiasticiis et, ut ego existimo, 
Aulicus Pontificius in Curia Pontificia Avenioni .... guem de cetero appellabo Auli- 25 
cumfapiensem'. Così Domenico Anfossi, al quale il nostro codice, datogli dal sa- 
cerdote pavese Augusto Besozzi, non aveva rivelato alcuna particolarità" personale 
dell'autore. 

Venne poi il padre Innocenzo Chiesa, che nella vita di san Siro ^ ricorda, nel- 

o ^?f' f P; ^''^ "" "• ^- *'■« scolpite e sepolte sotto le principali porte e sotto la 

- ^e che 1 riassuntori cadono in un curioso equi- Cattedrale di Pavia, dichiara di averla desunta da un'an- 

voco. ^ L A. dice che il podestà " cligitur per sapicntes „ tichissima scrittura {Hhtoria dcirantichith eie. di Pavia, 

e aggiunge: Quo electo et i-ublicato in roruLO mit- Pavia, 1570, p. 9 verso), ma, per quanto la cosa sembri 15 

^^titur prò ipso,,. I riassuntori invece: « Facta ele- probabile, non si può con sicurezza affermare ch'egli 

CTiONE A ropuLo, mittitur ad eum ut veniat „. Ma gli alluda al nostro Commentario. 
Statuti Lombardi del secolo XIII e XIV sono unanimi nel ^ d. Anfossi, Liber de sacr. reliq. cuHu etc, Bri- 

riconosccre il diritto di eleggere il Podestà allr. sola xiae, 1610, p. 35. 

^'"3' vtame'nt.^ìf h"'"" ' ^''^'^°' ^^^+- ^^ ^^ro però fu scritto almeno due 20 INTRODUZIONE XV' dìHi^iberto, I., l'elenco degli scrittori di cui si servì, V Istoria Gallicana deW Aulico ticinese, e a p. 144 
lo cita così : Come si ha dalV Istoria Gallicana di Aulico ticinese, riportando poi il 
passo dell'A, sull'offerta dei ceri a san Siro. Dal che si vede come la denomina- 
zione proposta dall' Anfossi per l'A. era stata accettata e come in quei tempi il 
5 Commentario cominciasse a chiamarsi Istoria Gallicana, forse perchè scritto in Avi- 
gnone. 

Girolamo Bossi, che con grande amore raccolse e conservò parecchie fonti sto- G. Bossi. 
riche pavesi, dalle sue opere a stampa non pare abbia conosciuto l'A. Ma nel suo ma- 
noscritto sulle Chiese pavesi, conservato nella Biblioteca universitaria di Pavia, nel 
10 quale si danno notizie sino al 1646, ricorda molte volte la Storia Gallicana del- 
l'Aulico; e s'è già detto com'egli ricopiasse di sua mano un riassunto del Commen- 
tario de taudibus Papié. 

H codice Bonetta fu poi veduto certamente anche dal sacerdote G. B. De Gà- ^- ^- ^^ ^'"• 

sj>ari e la de- 

sparis perchè nel solo luogo del suo Breviarium in cui, fra le numerose citazioni ^, nominazione 

15 determina il foglio della sua fonte, riferisce appunto il numero del foglio del nostro 
codice ^. 

Ma mentre nel Breviarium chiama sempre l'A. Aulicus Ticinensis, nel suo Diario 
sacro & profano delle cose della città di Pavia^ ancora inedito, viene alla luce una.. 
nuova denominazione. Ecco infatti che cosa^,scrive il De Gasparis alla data 1° agosto: 

20 Aulico Sigiherto Ticinese nella sua storia d'i Pavia dell anno 1330 fa menzione di 
un^ altra chiesa dì sant'Eusebio etc. 

' Dond^ trasse égli questo nuovo nome di Sigiberto? Non si può supporre che 

,lo leggesse sul primo foglio del codice, scomparso quando lo si rilegò, perchè l'An- 
fossi, che primo vide il codice e propose per l'A. la denominazione di Aulico Ti- 

25 cinese, avrebbe almeno accennato ài nome di Sigiberto, e perchè le annotazioni del 

notaio Canevari, che riportano tutto ciò che era scritto nel primo e nell'ultimo foglio 

idei codice, non hanno affatto quel nome. Ed è curioso che si volesse far passare 

il nome di Sigiberto come quello di un pavese del secolo XIV, poiché nessuno dei 

documenti pavesi dalla metà del secolo XII alla fine del XIV, che abbiamo potuto 

30 vedere (e sono parecchie migliaia), ci presenta mai questo norne, che è assolutamente 
ignoto all'onomastica pavese. *r."r'' " ' ■"'■•.'' 

Ma considerando che il De Gasparis nel suo libro a stampa non fa inai il nome 
di Sigiberto, che i manoscritti del Diario posseduti dall'Università e dal Museo civico 
di Pavia non sono autografi, ma copie posteriori, che in un'altra copia del Diario, 

35 fatta da Luigi Fenini è posseduta anch'essa dal Museo civico, la citazione dell'A. 
è fatta con Je,sole parole di Aulico Ticinese^ e infine che in quelle due copie la 
denominazione di Sigiberto è applicata senza alcuna giustificazione o spiegazione, che ,•■ ... .tóu »* 1 Breviarium Sanet, Eftscoj^orum ticinensis. ecclesiae, duce in prova la testimonianza di molti scrittori e fra 

Pavia, 1651, p, IO, 18, 19, 2t, 23, 24, 42, • • ■ \ essi "Historia Gallicana Aulici Ticinensis al f. 13 „. Ora 

' Dopo aver detto che san Siro era quel fanciullo appunto il. passo accennaco, nel nostro codice è al.f. 13 
di cui si garla nel ^vangelo di san Giovanni (V, 9), ad-> XVI INTRODUZIONE pure sarebbe stata necessaria per la novità della cosa, crediamo di poter affermare 
che il De Gasparis è affatto innocente dell' intrusione di quel nome e che essa si 
deve ad un'arbitraria aggiunta di copisti, scriventi in un tempo nel quale la denomi- 
nazione di Sioiherto era ormai comunemente accettata. 

Il corto, li san- Il primo ottobrc del 1695 si scoprivano nella cripta di san Pietro in Giel d'oro 5 

*" ' le ossa di sant'Agostino; e poiché sorsero subito dubbi sulla loro autenticità; fu ini- 

ziato un processo ecclesiastico e cominciarono fra i dotti vive discussioni. 

/'« ire Ro- Primo a discutere la questione dell'autenticità delle reliquie fu il padre ago- 

scii. stiniano Romualdo Ghisoni in una dissertazione latina, che oggi leggiamo nella sua 

Flavia Papia sacra (parte II, p. 26 sgg.), ma che fu pubblicata in. poche copie 10 
l'anno 1696, come ci dice egli stesso (II, 128), e seguita da una traduzione in lingua 
italiana del padre agostiniano Mathis ^. In questo scritto noi troviamo così citato 
l' A. : Hoc habetur in libro de laudibus Papiae a Sigiberto quodam Avenione con- 
cinnato annoque 1330. ig. sepiembris edito, uhi legitur: Habent Ticinenses specialem 
-patronum etc. (II, 31). Più innanzi (parte II, p. 39) l'A. è citato m questo modo: 15 
Sigib. ex Doni. A?ifoss.. de Sacr. reliq. cui., § 4i ^^v i? e finalmente è ricordato 
Vassertum praecitati Sigiberti quod etc. (parte II, p. 41). 

Per comprendere come il padre Romualdo abbia introdotto questo nome di 
Sigiberto e quale valore possiamo attribuire alla nuova denominazione, è necessario 
prendere in esame tutta la Flavia Papia sacra^ la quale fu pubblicata soltanto -.nel 20 
1699, dopo la morte dell'autore avvenuta, il 13 novembre 1697 (parte IV, p. 79), 
'c studiare i vari modi con cui vi è citata l'opera dell' A. ; unica via per giungere 
a risultati concludenti, nell'assoluta mancanza di ogni altro sussidio. La forma più 
comune della citazione h Aulic. Ticin. Hist. Gallic, che ricorre ben ventuna volte : 
una sola volta il Commentario cìeWAnlic. Ticin. è detto Hist. Ticin., un'altra è 25 
citato compendiosamente Atti. Gall.^ e infine una volta è ricordato come Chronicon 
Avenio7ie confectiim ^. 

Il nome di Sigiberto si ti^ova la prima volta nella prefazione (p. 10), quando 
padre Romualdo enumerando le sue fonti dice di desumere le notizie anche ah Si- 
giberto quodam Ticinense in Plistoria Gallicana .... fidt autem Me ecclesiasticus quida?n 30 
civis iicinensis^ atiliciis lohannis Papae XXH Avenione^ ubi anno 1330 ac quintode- 
cimo pontijicatus eiusdem Ticinensem contexuit historiam in membrana, caracteribus 
antiquis conscriptani cui ^'titulum fecit De lattdibiis Civitatis Ticinensis. Nuncupatur 
aidem Uh antonomastice ab autoribus, tantum, Aulicus Ticinensis. Col nome di Si- 
Q^iberto l'A. è anche citato nella Darte I, a p. 26: Sigiberti Aulici nuncut>. Ticinensis ', 35 ^ Padre Romualdo, De {nx'cnn'one coyporìs S. Patrh 2 padre Romualdo, FI. Paf., parte I, pp. 28, 30, 61, 

A ur^' listini; Padre Matjiis, DeiPiuveniionc 'fri sacro cor fio '2, 95, 103, 104, 106, 112; parte II, pp. 21, 109, no, 

tU S. Affositno, Pavia, tip. Magri, senz'anno. Che la ver- .71 ; parte IH, pp. 4, 49, JO, 61, 74, 75, 82, 83; Aulic. 

s'.one sia dovuta al ])udre Malhis appare in Colleniio arto- Ticin. Hist. Ticin.. parte IV, p. $\\ Aul. Gali., parte I^ io 

nmt alfjuc allriratornm del processo di sant'Agostino, Ve- p. ó% \ Ckt o/t, Aveu. con/ed. , pane II, j). 30. 
n-iVA, i72'j. voi. I, p. 3. INTRODUZIONE XVil a p. 6 1 : Slglbertus Historlae Gallicae scriptor^ antotiomastice Aiilicus Ticin, nuncu- 
pahiSj qui ut supra innuimus praefata?n scripsit Historiam anno 1330 cum Avenione 
atcUcum pontì^cis Io. XXII ageret] a p. 99: Sigiò. Au7. Ticin. De laudibus Papiae; 
nella parte II, cioè nella surricordata dissertazione, a pp. 31, 39, 41, e finalmente 
5 nella parte IV a p. 25 con la formula Sigiò. Aulic. Ticin. Hist. Ticin. ms. aìin. 1330. 
Lo studio di tutte queste citazioni dimostra che quelle anteriori all'anno 1696 
rispondono alla denominazione che, anthonomastice^ era comunemente invalsa e che 
per la maggior parte sono desunte dal ms. Chiese del Bossi, dall'opera dell' Anfossi 
e dal Breviarium del De Gasparis. Si potrebbe credere che il padre Romualdo 

IO avesse avuto fra mano il nostro codice o una copia di esso, perchè a p. 104 della 
parte prima ricorda due chiese col numero progressivo che hanno nell'elenco delle 
chiese dato dall' A.; ma confrontando questo passo con le citazioni a pp. 49 e 82 
della parte III e con altri luoghi, dove si ricordano le pagine del Commentario, ci 
accorgiamo che egli non vide che il riassunto Bossi. 

15 Ad ogni modo padre Romualdo per ben ventitre volte si attiene alla comune de- 

nominazione e sembra potersi risolutamente affermare che il nome Sigiberto^ fatto per 
la prima volta nella dissertazione del 1696, da questa passò nella prefazione della 
Flavia Papia sacra, scritta alla fine del lavoro, e di qui nelle altre parti, come appare 
dalla surriferita citazione a p. 61 della parte I. Ma che la nuova denominazione 

20 non abbia alcuno storico e reale fondamento è dimostrato dal fatto che padre Ro- 
mualdo non deriva le citazioni se non dal riassunto Bossi e dagli autori che lo pre- 
cedettero i quali conobbero l'A. soltanto come un AuUctis ticinensis, e che egli 
stesso, pure riconoscendo ciò, introduce il nome di Stgiòerto senza dare la benché 
minima ragione del nuovo nome né della fonte da cui lo avrebbe tolto, il che sarebbe 

25 stato suo dovere, qualora non fosse stato egli medesimo vittima di un abbaglio. 

E l'abbaglio era facilissimo per il modo confuso con cui padre Romualdo di- 
sponeva la citazione delle sue fonti. Ne' suoi manoscritti frequentemente egli incon- 
trava la citazione Sigiò. Aul. Ticin. Hist. Gallic.^ che, secondo il suo sistema, voleva 
dire Cronica di Sigiberto Gemòlacense e Storia gallicana dell' Aulico ticinese] ma in 

30 un momento di disattenzione e nel fervore della composizione facilmente le due 
fonti potevano da lui essere confuse in una sola, intendendo così Sigiòerto Aulico 
Ticinese Hist, Gallic. ^ Né è a meravigliarsi che egli non s'accorgesse dell'errore, 
per la fretta con cui buttò giù la sua dissertazione (prima origine della nuova de- 
nominazione) e per l'arbitrarietà con la quale non solò il padre Romualdo, ma anche 

35 tutti i polemisti e gli scrittori pavesi di quel tempo procedevano nelle loro citazioni. 
Forse l'errore l'avrebbe rilevato e corretto preparando la sua Flavia Papia sacra 
per la stampa; ma il lavoro di preparazione non fu fatto da lui, che la morte lo 
impedì, onde l'errore rimase e si perpetuò. ' La citazione surriferita della parte IV, p. 25 è stra chiaramente come le due fonti possano essere state 
l'anello di congiunzione tra Sigebcrto e V Aulico e mo- confuse in una sola dal padre Romualdo, 

T. XI, p. I - ^. XVm INTRODUZIONE il/. De Colli- Ditensore dell'autenticità delle reliquie di sant'Agostino, nel processo iniziatorj 

l'anno 1695, era stato eletto il padre Michele de Collibus barnabita di Pavia, il quale 
dalla fine del 1696 all'agosto del 1698 presentò quattro allegazioni a stampa per la 
causa ^. Ma egli non si servì mai della denominazione di Sigìberto e per lui l'A. 
rimase sempre ed unicamente V Aulico ticinese', e ciò prova che, malgrado l'autorità 5 
del padre Romualdo e del padre Mathis, non si riconosceva alcun reale valore alla 
denominazione di Sigìberto da chi trattava ufficialmente la causa. 

G. Baudini Nello stesso anno 1698 compare il lavoro del padre Giulio Baudini, agostiniano 

di Pavia ^, nel quale, riferencjosi al padre Romualdo, il passo dell' A. è citato così: 
Testatur Sigebertus in libro de laudibus Papiae impresso (sic) Avenione anno 1330, 10 
gtiem Anfossius De sacr, Reliq, cultu etc, nomine Aulici pontijìcis nominai, E in 
seguito, quando occorre di citare l'A., questi è sempre chiamato Sigebertus, tranne 
una volta, in cui, riferendosi all'Anfossi, si parla deìVAulicus Papiensis. 

a. M. Bellini. A confondere le cose venne la pubblicazione del padre Giovanni Maria Bellini 

canonico lateranense ®, nella quale l' autore, combattendo aspramente l' autenticità 1 ' 
delle reliquie, giunto al dubbio 8° parla della testimonianza dell'A., e riferendosi, per 
la citazione del passo, all'Anfossi, dice che l'A. è un quidam Aulicus poìitijìcius in 
Curia Avenimensi (sic) existens tempore yohannis XXII e risolutamente afferma : 
et hic certo certìus est Sigebertus. A lui conveniva per artifìcio polemico accettare 
questo nome; e in fatti concludendo la critica al passo dell'A. nota che l'autorità di 2 
Sigeberto non ha alcun valore, perchè egli molte volte ha mentito, come lamenta il 
card. Bellarmino vìqì De Scriptoribus ecclesiasticis ; e con ciò mostra di identificare il 
suo Sigebertus col Sigebertus Gemblacensis a cui si riferiva il Bellarmino. 

A questo punto la denominazione di Sigeberto entra negli atti ufficiali del pro- 
■•- • -- cesso per opera del padre De Collibus, il quale, rispondendo ai dubbi sollevati dal 25 

Bellini, accetta senz'altro la denominazione di Sigeberto^ notando che alio nomine si 
chiama aulicus ticinensis *. 

6-. Gaspare Ma uou l'acccttò il padre benedettino G. Gaspare Beretta ^ Questi, che vide 

una copia del nostro codice trascritta dal notaio Michelangelo Canevari, chiama sem- ' Gli opuscoli del De Collibus, sono raccolti in " Michel Angiolo Canevari Notaio Collegiate di Pa- 

un volume miscellaneo del Museo Civico di Pavia, sotto " via, or posseduta dal figlio sig. Giuseppe Canevari. 

la segnatura X, G, 5. " Avendomela egli fornita ecc. „. Lo stesso Ceretta nelle 

2 I. Baudini, Tumulus sancii P. Atigustini. Dissert. annotazioni premesse al testo dell'A. da lui spedito al 20 

5 historico-canonica illustrata^ Pavia, 15 aprile 1698. Muratori, e che mutilo si conserva all'Ambrosiana di Mi- 

^ I. M. BijLLlNi, Dubia quibus rationes prò tumulo lano, aveva scritto : " Hic libellus fuit excmplatus ex codice 

et reliquiis etc, Milano, 1700. "membranaceo caractere gothico exarato et tradito Midi, 

* Nella raccolta citata del Museo Civico sotto la se- " Angelo notorio Papiens. de Canevariis a Syro de Raudc 

gnatura X. G. 5. " penes cuius filium D.. yosepk nunc extat „. Perciò da al- 25 

IO ^ Ioli. Gasp. Berettae, Lychnus cronologìco-juridi- cuni si è detto che il codice dell'A. sia passato da Siro 

cus etc. Senza luogo, Idibus Augusti, 1700. Che egli Rho a suo figlio Giuseppe, presso cui il Beretta lo avreb- 

vcdesse una copia del nostro codice appare da quanto be visto. Ma coordinando questa annotazione del Bc- 

scrive nella Pavia erudita, (Ms. Ticin, V, 304 nella Bi- retta, con ciò ch'egli scrisse nella Pavia erudita^ e con- 

blìot. Univ. di Pavia) "....Passò dopo tal codice dalle eiderando che il Rho non ebbe figli (cf. Maiocchi, Le 30 

ij "mani del detto Besusto a quelle di Siro Ro Cancel- chiese di Pavia, Pavia, 1903, voi. I, p. 157), dobbiamo 

" Ifere in questa città, il quale ne concesse una copia a ritenere che il filium D, Joseph sia il Canevari non il INTRODUZIONE XIX pre l'A. Aulico anonimo^ e contro il padre Bellini nota: Sine fundamento Sigebertiiiii 
facis e con indicibile violenza lo rimprovera per la sua ignoranza e mendacia ^ 
Ma anche il padre Beretta s'abbandona a voli fantastici quando scrive che l'A. dome- 
sticum yohannis XXII se -profitetur^ (p. 92) ^. Non tacque il Bellini ^, che, ricono- 
) scendo l'errore in cui era caduto, cancellò il Sigehertiis^ e tornò alla denominazione 
di Ticinensis Aulicus ; ma del suo errore si scusò, dicendo di essere statò tratto in 
inganno dall'autorità del Baudini e del padre Romualdo: Mihi visimi est maìorem 
certitudineììi non expetere, unde nec verihcs sum referre notnine Sigeherti aulicum tici- 
nensem .... quìa sic ab aliis tais (del Beretta) congerronibus nuncupatur. 

IO Da quanto s'è detto una cosa appare chiara; che coloro i quali non si conten- 

tarono di derivare le notizie sull'A. da citazioni di seconda mano, ma videro copie 
del codice Bonetta o il codice stesso, non accennarono mai a un Sigeberto, o, come 
il Beretta, ripudiarono tale denominazione. 

La conferma che il nome di Sigeberto dato all'A. dipende dall'equivoco del 

15 padre Romualdo e dai polemisti del processo agostiniano, e non deriva da qualche 

antico codice diverso da quello Bonetta, ci è data dal padre Mario Callini. Questi, ^f. CaiHni. 
mentre dice l'A. un ecclesiastico pavese abitante in Avignone per cui fu detto Au- 
lico ticinese, afferma che la denominazione di Sigeberto fu introdotta senza ragione 
alcuna nelle allegazioni pel processo. Questo scrittore anonimo., scrive il Callini, bat- 

20 tezzato e ribattezzato dall' Allegatore (tit. Def, n. 8 et in Script. Italica ^ p. 3, col. 1) col 
nome di Sigeberto senza che alcuno se ne dolesse, ha poi cagionato alte tragedie {Lychnus, 
n. 75) quando da mi canonico regolare (il Bellini) gli e stato confermato tal noine^. 

Il testo dell' A. fu pubblicato finalmente dal Muratori ^ sulla trascrizióne fattane L. A. Mum- 
dal padre Beretta da una copia del Canevari ®. Il Muratori nella prefazione al testo, 

25 facendo alcune ricerche sulla persona dell'A., dice che gli eruditi lo chiamarono Aulico 
Ticinese, perchè pavese e addetto all'aula pontificia di Avignone, ma egli s'accontenta 
di chiamarlo Anonimo ticinese, e aflerma che, cacciato in esigho nel 1315 per le fazioni 
che agitarono la città, scrisse il suo Commentario in Avignone, tra gli anni 1318 e 1321. 

Che il Commentario poi fosse scritto in quegli anni, crede provato da ciò che nd tempo in 

cui fji SCfli" 

30 l'A. parla della elezione del vescovo come spettante al clero, mentre Giovanni XXII io u Com- 
nel 1332 primo et -primtis omìiium sibi reservavit episcoportun electione?n in Italiae condoUMu- 
urbibus permultis .... quare videas ante illum annum haec scripth fuisse. Aggiunge ''"^°'''- Rho, e che il Beretta non abbia veduto il codice, ma 
solo la trascrizione notarile del Canevari. Quindi non 
esattamente scrisse il MeRkel {Ej>ii., p. 73) che il Beritta 
inviasse al Muratori la copia di un codice pavese, es- 
5 sendogli sfuggito il codice Bonetta. 

^ loH. Gasp. Berettae, Lychnus etc, p. 92 e 94. 

^ Lo stesso Beretta in principio della trascrizione 
da lui mandata al Muratori (vedi sopra a p. ix) scrisse 
che l'opuscolo " dicitur Sigeberti sed falso. Hinc errat 
IO «et P. Romualdus „. L'esagerazione del padre Beretta, 
di fare dell'A. un prelato domestico di Giovanni XXII, 
è spinta, nella intitolazione premessa alla copia dell'A. del ms. Ticinensìa, V, 9 (che abbiamo detto del Moroni 
perchè il trascrittore così si chiama in un foglietto in- 
serto in quella copia) fino al punto di dire che l'A. era un iS 
cameriere segreto e prelato domestico " qui auctor a cu- 
biculis eiusdem Pontificis ac Praesul Domesticus extitit,,. 

■^ I. M. Bellini, IicsJ>onsio apologetica ad Lyc/ifiuin, 
Lugduni, 1702. 

* Mario Callini, Motivi clic sforzano a dubitare 20 
sn le reliquie ecc. siano di sant'Agostino, Cremona, 1703, 

§ 3. n- S- 

■■> R. I. S., tomo XI, Milano, 1727. 
^ Dij Marqui. loc. cit., p. 49. XX INTRODUZIONE che l'ufficio dell'Eucaristia dall' A. è chiamato novmn e che questi ricorda più volte 
l'interdetto scagliato sulla città in odio a Matteo Visconti, il che avvenne nel 1316. 
Itaque vero videtur simile circiter amiuìn Christi 1320 libellum hunc a Ticinensi 
scriptore fuisse CQnvpositum, 

Ma la datazione del codice Bonetta sta contro le affermazioni del Muratori ^ 5 
Le parole aduni et scriptum indicano qualche cosa più del semplice lavoro calligra- 
fico, come vorrebbe qualche moderno, e che la data 1330 deWexplicit si riferisca 

i 

alla composizione del lavoro lo dimostra il fatto che la trascrizione sua avvenne al- 
cuni decenni più tardi. 

Anche gli argomenti interni addotti dal Muratori a sostegno della sua ipotesi 10 
non sono concludenti. 

Il dire che TA. fu cacciato da Pavia, dopo che i Ghibellini se ne erano impa- 
droniti nel 1315, è una supposizipne che può tornar comoda, ma della quale nessuna 
prova il Muratori diede, ne poteva dare. 

L'argomento dedotto dalla elezione dei vescovi è logicamente assai debole e 15 
smentito dai documenti. Infatti, anche ammesso che tutto quanto dice il Muratori 
fosse esatto, quale prova abbiamo che Pavia fosse una delle moltissime città d'Italia 
nelle quali Giovanni XXII si sarebbe riservata l'elezione del vescovo ? E non regge 
che quel Papa per il primo avocasse a sé l'elezione, né la sua avocazione ha quel- 
l'ampiezza che il Muratori credette di darle ^. Nel 1330 adunque FA. poteva e 20 
doveva parlare dell'elezione del vescovo come di un diritto del clero pavese ; diritto 
che questo ritenne sin verso la fine del secolo XIV, 

Né meglio comprendiamo la forza dell'argomento dedotto dalla denominazione 
di novum data dall' A. all'ufficio del Corpus Dominiy poiché, quantunque sia noto 
che Giovanni XXII nel 1316 estese quella ufficiatura a tutta la Cristianità, l'A. presso 25 
il 1330 poteva dire quell'ufficio novum perchè i Pavesi per l'interdetto non avevano 
ancora potuto assistervi. 

Non ha maggior valore l'argomento dell'interdetto, perchè ammesso pure che 
Pavia nel 1316 ne fosse colpita, non è men vero che altri interdetti la colpirono in 
seguito, nel 1321 e nel 1327; perciò l'A., parlando della censura ecclesiastica sotto 30 
la quale si trovava Pavia mentre egli scriveva, poteva alludere così all'interdetto del 
1316, come a quelli del 1321 e del 1327 1 1 H De Marchi, dice che il ms. V, 9 e la copia 
Beretta dell'Ambrosiana trasportarono la dichiarazione 
di data e di luogo nel frontispizio, staccaadnla dal ti- 
tolo " Locus et tempus huius operis „ , che «-imase ia 
5 fine solo e senza significato, e abbreviandola, in modo 
da toglierle ogni carattere d'autenticità e che perciò il 
Muratori la tralasciò, ritenendola derivata di secondo 
mano dalla citazione dell'Anfossi. Dobbiamo invece no- 
tare che il ms. V, 9, porta la dichiara':io!i'» di luogo e 
10 di tempo anche in fine come il cod. Bonetta, e certa- 
mente quindi il Beretta, che traeva la sua da una copia 
del Cancvarl, mautciiiie al suo uosto la data. Yw il Muratori che tolse quella dichrarazione perchè, discor- 
dando la data da quella da lui attribuita al Commenta- 
rio, ritenne ai riferisse all'opera del copista. Ma che 
il Muratori non fosse pienamente sicuro della sua opi- 
nione sulla data da attribuirsi al Commentario, appare 
dalle sue parole: " nel secolo XI V, e circa il 1330 scrisse 
" l'Aulico Ticinese il suo libro De laudibus Papiae „ che 
si leggono in : Motivi di credere tuttavia ascoso .... il 
corpo di sant' Agostino, s. 1. 1728, p. 36. 

* Vedi su ciò gli argomenti che adduciamo nelle 
illustrazioni del testo a p. 43, u. i. 

^ Che però si riferisca a quello del 1327 non può in 20 INTRODUZIONE XXI G'. Bosisio. Osserviamo anche col Robolìni che l'A. parlando delk'; chiesa di san Pietro L'opinione dei 

Robot: ni 

in Ciel d'oro dice che essa delecta est fier heremitas; ora, siccome consta che gli ere- 
mitani non prima del 1326 ri-portarono il breve pontificio con cui fu co7icesso di eri- 
gere un convento presso quella chiesa e non posero mano alla costruzione del medesimo 
5 che dopo il ^jsg, così rendesi manifiisto che VA. suddetto ebbe a scrivere il suo opu- 
scolo dopo il 1326 e più precisamente si dovrebbe stabilire che avesse scritto sulla fiìie 
del 132/, mentre nei capi XVII e XIX parla di Pavia come attuahnente e di recente 
(sic) sottopoèta all' interdetto ^ 

La questione della personalità dell'A. fu ripresa dal prevosto Giovanni Bosisio Ancora ddia 

persona del- 

10 nel 185/ . Sul fondamento di una pergamena del 19 maggio 1327 scritta in Avignone, r Anonimo. 
nella quale trovasi nominato fra i testimoni un lohanne de Mangano de Papia 
can, Valentino papiensis diocesis U. I. perito^ in romana curia advocatoy egli pensa 
che questo personaggio possa essere lo scrittore del Commentario. Il Mangano, se- 
condo il Bosisio, da poco doveva abitare in Avignone, perchè nei pi'imi mesi del 

15 1327 esercitava in Pavia V ufficio di vicario vescovile della diocesi, sotto l'episcopato 
di Garante Sannazzari ^, e a lui possono attribuirsi tutte le circostanze dell'A. ticinese 
indicate dal Muratori, che lo qualifica ecclesiastico pavese, impiegato presso la Corte 
pontificia d^ Avignone, Secondo il Bosisio da tale designazione dell'A. viene age- 
volato il modo di determinare il tempo della composizione del Gommentario. Poiché 

20 se il Mangano nei primi mesi del 1327 era a Pavia, vicario generale, e nel maggio 
dello stesso anno lo troviamo in Avignone, il Gommentario dovette essere cominciato 
nel 1329 e finito nell'anno seguente. Infatti l'A. afferma di essere exul per plus 
quam biennium da Pavia, e computando l'assenza di circa ventisei mesi, è manifesto alcun modo sostenersi. Infatti l'A., per iscusare le sue di- la compera di terreni e di case vicino alla chiesa 

menticanze riguardo a consuetudini ecclesiastiche pavesi, di san Pietro in Ciel d'oro per la costruzione del 

adduce la ragione che molte di esse non vide o dimen- convento degli eremitani (Bosisio, Doc. ined., p. 61). 

ticò per r interdetto che da molto tempo (" multo tem- Questa data conferma l'argomentazione del Robolini e 30 

S " pore „) durava in Pavia. E poiché l'A. abbandonò mostra il poco valore della datazione (1320) fatta da- 

Pavia, come vedremo, nella primavera del 1328 e l'in- gli autori degli Indici Muratoriani {Indices chronol. ad 

terdetto del 1327 fu scagliato sulla città verso la fine 6'5'. R. /., etc, Torino, 1885, nn. 29 e 751), datazione 

dell'ottobre, non si comprenderebbe come in questi pò- che, non sappiamo perchè il Merkel, Epit., p. 73, dice 

chi mesi l'A. dimenticasse consuetudini che da anni, desunta da dati interni, mentre è chiaro che i compila- 35 

10 senza l'interdetto, si sarebbero osservate in Pavia, L'in- tori non hanno fatto altro che riferirsi all'asserzione del 

terdetto quindi a cui accenna l'A. deve essere quello del Muratori. È pure inesatto che il nome di Slgeberto 

1321 di cui parlano il Chronicon Astense {Hi$t. patr. potesse essere dagli stessi autori desunto da dati interno, 

man., SS., Torino, III, 807) e la sentenza del 15 gen- come afferma Merkel, ioc. cit, 
naio 1323 riportata dal prof. Romano nel suo lavoro: / 2 q^zz. prov. dì Pavia del 37 giugno 1857. Il la- 40 

15 Pavesi nella lotta tra Giov. XXII e Matteo Visconti (doc. voro fu poi ristampato nel 1858 in appendice alle iVb- 

IV, a p. 53), per quanto in questi documenti non sia tizie storiche del tempio cattedrale di Pavia (p. iS7 ^gg)- 

nominatamente ricordata Pavia, ma solo in generale le Al Bosisio prestò piena fede F. Novati nella prefazione 

città soggette o aderenti a Matteo Visconti. Per ciò al De Magnalibus Urbis Mediolani in Boll, dell' Istit. 

non crediamo sostenibile l'opinione giù espressa dal prof. Star. Ital., Roma, 189S, fase. XX, (p. 8, nota a) la- ^- 

20 Romano {loc. cit.) e anche dal Maiocchi (L'assoluzione di mentando che " l'opera del Mangano eontiaua a passare 

Pavia dall'interdetto ecc., Milano, 1897, P- 7), che niun "per anonima, mentre da un pezzo ne è accertato 

interdetto colpisse Pavia prima dell'ottobre 1327. " l'autore „. 

' Robolini, Notizie., IV, 288 e 300; IV, parte II, ^ Dalla serie dei Vicarii vescovili e capitolari di 

1146 1S9. Abbiamo anche un documento del 19 mag- Pavia pubblicata dal Robolini (Notizie, IV, parte II, ^o 

25 gio 1327 con cui Guglielmo da Cremona, priore gè- p. 290). Così cita il Bosisio, ma dal Robolini non risulta 

nerale degli Agostiniani, costituisce procuratori per che il Mangano fosse eletto vicario nei/nwj;«e5« del 1327. XXII INTRODUZIONE che il Mangano si accinse a comporre il suo opuscolo nel secondo semestre del 1329 
e che lo finì il 19 settembre 1330. 

Così il Bosisio crede di avere sufficienti motivi per ritenere che il canonico 
Giovanni Mangano, sia proprio l'autore del Commentario; ma conclude che, se questo 
può avvicinarsi ad una certezza morale, egli non intende di presentare la cosa con ' 
certezza assoluta. 

La tesi del Bosisio si fonda tutta quanta sul fatto che il Mangano il 19 maggio 1327^' 
era in Avignone. Ma ciò è troppo poco per venire alla conclusione che proprio egli nel 
secondo semestre del 1329 cominciasse a scrivere il Commentario: né è vero che 
nei primi mesi del 1327 sostenesse l'ufficio di vicario generale^, poiché a quell'ut- 10 
ficio fu chiamato solo alla fine dell'ottobre di quell'anno, quando il vescovo Ca- 
rante Sannazzari, per l' interdetto che aveva nuòvamente colpito Pavia, abbandonava 
la città per recarsi a Piacenza. Se poi il Mangano tornasse ad Avignone e quando 
finisse il suo vicariato, non abbiam modo di sapere. 

Quindi alla tesi del Bosisio non rimane che il valore di una mera ipotesi; va- 15 
lore che è scemato d' assai dall' esame di alcuni dati interni dell' opuscolo. In 
questo, Còme vedremo più innanzi, ricorre assai di frequente la parola seculum per 
indicare usanze, consuetudini, feste, giochi ecc. da cui l'A. rifuggiva per il suo tenore 
di vita; e questo non poteva essere il concetto del Mangano, prete secolare e cano- 
nico, che, avendo occupato in Pavia un'alta carica ecclesiastica, doveva necessaria- 20 
mente trovarsi spesso mischiato a quelle usanze secolari che il modesto A. evitava. 

L'A. dichiara di essere un homuncio vilissimus e tanto più ignorante quanto più 
giovane. Anche facendo le debite concessioni alla modestia dello scrittore, riesce 
difficile comprendere come un personaggio dell' importanza del Mangano scendesse a 
tale grado d'umiltà, che finiva poi con lo sminuire la dignità degli alti uffici da lui 25 
occupati. L'A. ci avvisa che nel 1330 aveva solo 34 anni, e non è probabile che 
nel 1327 a 31 anni egli fosse già avvocato presso la Corte papale e, quello eh' è 
più, innalzato alla dignità di vicario vescovile in tempi burrascosi che richiedevano 
l'opera d'un uomo autorevole per età, senno ed esperienza ^ ' Nei primi mesi del 1327 i vicari in Pavia erano * La designazione del Mangano come scrittore del 
Anselmo d'Alessandria dell'Ordine degli Umiliati, e l'ar- Commentario appare anche più diflìcile, considerando 
ciprete Francesco Raverta (Robolini, IV, 11, 290). Dopo che egli già nel 1322 era vicario vescovile in Pavia 
r interdetto del 23 ottobre di quell'anno, il vescovo Ca- (Robolini, Notizie^ IV, parte II, 290), quando non avreb- 
5 rante Sannazzari nell'atto di rifugiarsi a Piacenza elesse be avuto che 26 anni e quando le disposizioni canoni- jq 
tre nuovi vicari (Bossi, Ms. Vescovi della Bibl. Univ.), che allora vigenti in tutta la lombardia vietavano si 
die furono Giovanni Mangano, canonico di Valenza, concedesse, non solb le dignità ecclesiastiche, ma perfino 
vicario generale. Ottone Albarici vicario civile e Bellone la stessa cura d'anime nei più umili paeselli, a chi non 
Poverino ordinario del Duomo, vicario criminale. Cf. avesse compiuti i venticinque anni (cf. R. I. S., col. 
IO Robolini, /oc. «V. ;Magani, Cren., p. goT. Che il Man- IX, e. 550). Era vicario anche nel 1323, insieme al ca- 25 
^^ano non fosse vicario nel 1337 prima dell'ottobre, si nonico Bellone Poverino, come appare da una perga- 
desume dalla stessa pergamena avignonese del 19 mag- mena del 9 settembre e da un'altra del 26 ottobre di 
gio, che è tutto il fondamento del Bosisio. In essa non quell'anno che si conservano nel Museo civico di Sto- 
si dà al Mangano il titolo di vicario, e pure si enume- ria patria (Fondo ntunicipale , perg. n. 14S e 149), notl- 
rano tutte le dignità e gli uffici di cui era investito. zia questa ignorata dal Robolini, il quale pure ignaro jq INTRODUZIONE XXIII S'aggiunga che l'A., parlandp delle consuetudini del vescovo e dei canonici della 
Chiesa pavese, confessa che molte fra esse gli sono sconosciute: ora non è suppo- 
nibile che un vicario vescovile, che già aveva coperto questa carica dal 1322 al 1324, 
e anche dopo, ignorasse le cpnsuetudini di quelle dignità ecclesiastiche che più stavano 
5 vicine al suo ufficio e con h quali necessariamente doveva avere quotidiani rapporti ^ : 
né a reggere la diocesi nel tempo dell' interdetto sarebbe stato scelto un prelato che 
non avesse sicura, profonda e minuta conoscenza di tutte le consuetudini della Chiesa 
pavese, necessaria per regolare la disciplina in quelle difficili circostanze. 
Tutte queste ragioni ci vietano d'accettare l'ipotesi del Bosisio. 

10 Molto meno sottoscriviamo all'opinione espressa dal canonico Pietro Terenzio, il p. Terenzio, 

quale pensò che sotto la ignota veste del nostro scrittore potesse nascondersi quel 
frate Onesto da Pavia dell'Ordine dei Predicatori, che era stato uno dei legati pon- 
tifici i quali da Valenza il 14 maggio 1322 avevano lanciato la scomunica contro 
Matteo Visconti^. Ma poiché il Terenzio non tenta nemmeno di comprovare con 

15 qualche argomento la sua ipotesi e conclude che nulla intende asseverare, non crediamo 
di doverci indugiare' nella confutazione. 

Ritornando sulla questione il comm. Carlo Dell'Acqua nella già citata disserta- c.DeiVAcqva. 
zione manoscritta, abbandonate le opinioni del Bosisio e del Terenzio, cerca di di- 
mostrare che l'A. altri non sia che il padre Lanfranco di Pavia, abate di san Salva- 

20 tore fuori le mura, il quale^ fi^SS^^^ ^^^^ ^^^^^ S^^ altri monaci, meno due, -per le guerre 
imminentes ad praesens i?i Lombardia, era ancora assente da Pavia al jo aprile 132^ ^. 
Padre Lanfranco figura in un documento del 6 aprile 1322 tra i fautori di Matteo Vi- 
sconti citati a comparire pel 6 maggio in Valenza innanzi al Collegio degli Inquisitori per 
giustificarsi: ma il Dell'Acqua non si preoccupa di questo fatto, che pone il padre 

25 Lanfranco in aperta contraddizione con lo spirito guelfo da cui è animato il Commen- 
tario dell' A., perchè suppone che recatosi a Valenza, non solo si sottomise alle ingiunzioni 
del Collegio degli Inquisitori, obbligandosi con giuramento a non prestare aiuto -per 
V avvenire ne direttamente nò indirettamente a M. Visconti, ai figli e agli aderenti di lui, 
ma si die in braccio al partito guelfo per modo che nell'anno successivo, oltre trovarsi 

30 al seguito di Beltrando del Poggetto legato pontifìcio, figura fra i testimoni nella 
sentenza pronunciata il Q maggio 1323 da fra Onesto, altro degli iìiquisitori, contro 
cinque Pavesi alla presenza dei vescovi di Novara, Reggio e Lodi *. Dice poi che 
nel 1326 il padre Lanfranco, che era rimasto a Piacenza presso il Legato pontifìcio, 
si trasferì con lui in Avignone, ove negli anni 1327 e 1328 compose il suo Commen- che il Mangano continuò nel suo ufficio anche nel 1324 rio generale, abbia dimenticato alcune chiese, non si 

come risulta da una pergamena dello stesso Fondo, in comprende come possa dichiarare di non conoscerle. io 

data 3 gennaio 1324, la quale incomincia :"/« />'e5e«« a ^ Manuale della Provincia di Pavia fer l'anno 1834, 

" D, lohannis de Mangano canonici ecclesie Valencie vi- p. XCl sgg. 
" earii ganeralis „ etc. (perg. n. 147). ^ p. 28. Vedi i documenti pubblicati dal Romano, 

* L'A. più volte dichiara anche di non conoscere p. 31. 
o non ricordare tutte le chiese di Pavia ("quas nescio, * Diss. citata, p. 30. l- 

" vel non recorder,,): ora,, se è ammissibile che un vlca- XXIV INTRODUZIONE tario. In esso non fece menzione del suo nome perchè- inviso ai Pavesi, come quello 
di persona che si fé' complice delle persecuzioni sofferte da tanti suoi compatriotti. 

Dichiara il Dell'Acqua che quanto l'A. dice di se stesso meglio si attaglia alla 
persona di padre Lanfranco, che non a quella del Mangano e di fra Onesto, e con- 
clude che il vederlo testimonio nei processi contro i suoi concittadini non contraddice 5 
al carattere dell'A. ticinese, che e quello di un uomo amante della quiete e alieno dal 
mettersi in gravi impicci, e ciò perchè la parte di testimonio il padre Lanfranco fece 
per cieca obbedienza mosso dall'animo timidissimo che aveva e dalla sua poca consi' 
stenza di carattere, come si rileva dalla facilità con cui da fautore compera della causa 
del Visconti, passò nell'opposto partito, che gli fruttò l' esilio, sponte coactus, da Pavia, 10 
sogg tornando Ì7i Avignone ove si trasferì col Legato pontificio Bertrando del Poggetto. 
Il quale viaggio ad Avignone secondo il Dell'Acqua avvenne^»© dalla metà del !J26. 

Anche tutto ciò che il Dell'Acqua espone intorno al padre Lanfranco, come 
autore del Commentario, non esce dal campo della pura ipotesi, poiché né i documenti 
su cui egli si fonda sono sufficienti a stabilire alcuna relazione tra il padre Lanfranco 15 
e TA., né il suo ragionamento sfugge a gravissime obiezioni. 

Anzi tutto i documenti riferiti dal Dell'Acqua mostrano come padre Lanfranco 
sì assentasse da Pavia nel maggio del 1322 né più vi facesse ritorno, almeno fino dopo 
l'aprile del 1329: e ciò è in flagrante contraddizione colla dichiarazione dell'A. d'es- 
sere assente da Pavia, da circa un biennio, nel momento della composizione del Com- 20 
mentano (anche se la si anticipasse al 1327-1328 come vuole il Dell'Acqua) \ 

Lo spirito che traspare dal Commentario non è certo quello di un uomo che 
può essere tradotto innanzi agl'Inquisitori per accusa di ghibellinismo: poiché, pure 
ammesso che il padre Lanfranco sia passato, per obbedienza e per timore, al partito 
guelfo, non è ammissibile che egli inveisse contro i suoi antichi amici, chiamandoli 25 
uomini diabolici, agitati dall'insania, schiavi della mollezza e della crapula, perchè 
con ciò pronunciava anche contro se stesso il più fiero atto d'accusa. 

Né più fondata ci pare l'asserzione che padre Lanfranco si recasse nel 1326 
ad Avignone col legato Bertrando del Poggetto, poiché non si ha notizia di un viaggio 
del Cardinale alla Corte pontificia fatto in quest'anno, e molti documenti invece atte- 30 
stano la sua continua presenza in Italia nel 1326, 1327 e 1328^. 

Anche quanto il Dell'Acqua scrive dell' indole di padre Lanfranco e delle sue 
mutazioni di partito, dipendenti dall'animo timido e dalla poca consistenza di carat- ' Che se per isfuggire a questa cont.-.addizione il l'Acqua nega a padre Lanfranco; ne avrebbe avuto rite- io 

Dell'Acqua dicesse che padre Lanfranco fi-a II 1323 e il gno a dare II suo nome a un opuscolo, il quale era una 

1326 fece ritorno nel suo monastero di Pavia, non si glorificazione di Pavia e de' suoi cittadini, 
spiega più la pittura che ci ha fatto del carattere di * Poggiali, Memorie storiche di Piacenza, Piacenza, 

5 lui né come non avesse il coraggio di apporre il suo 17S9, VI, p. 184 sgg.; Ghirardacci, Ilist di Bologna, 

nome al Commcniario, sapendolo inviso ecc. Un uomo Bologna, 1669, tomo II, libr. XX, p. ^f^-Sy: Affò, Sto- 15 

che, sapendosi fieramente odiato dai suoi concittadini, ria di Parma, Parma, 1795, tomo IV, p. 240 sjjj^. e Ro- 

torna a vivere fra di essi in tempi di accanite lotte ci- boijni. Notizie^ IV, p. zSy. 
vili, mostra un carattere ardito e risoluto quale il Del- INTRODUZIÓNE XXV tnor;e. teie, non ci sembra del tutto fgndatg, perchè i documenti dicono solo che egli era 
sospetto di ghibellinismo e non ci danno alcun diritto a crederlo passato al più ardente 
guelfismo solo per paura degl'Inquisitori. 

S'aggiunga che padre Lanfranco Giordani divenne abate di san Salvatore fino dal 
5 1318 \ e quindi se l'A. nel 1330 aveva 34 anni, avrebbe dovuto contarne 22 l'anno 
in cui fu eletto abate : il che se non è impossibile, è affatto improbabile attesa l' impor- 
tanza grandissima di quel monastero, le difficoltà dei tempi e le disposizioni canoniche 
che prescrivevano l'età di 25 anni per essere innalzato a dignità, anche pei religiosi. 

Per tutte queste considerazioni non sappiamo indurci ad accogliere l' ipotesi del 
10 Dell'Acqua. 

Resta ora a riferire quello che noi stessi pensiamo dell'A., e lo faremo de- Lanosim <fi- 
ducendo le nostre ragioni, in mancanza di ogni altra notizia, da un accurato esame 
interno del Commentario. 

Che l'A. fpsse pavese, oltre che dal vivo affetto verso Pavia, si arguisce da 

15 parecchi passi, fra i quali ricordiamo il lònginquus a patria (p. 4, 1. 5) e il non est 

meum pqpuli mei recitare -peccata (p. 38, 1. 8). Del resto chi in Avignone, in quegli 

anni così turbati, in un ambiente tanto agitato, avrebbe potuto pensare a celebrar 

Pavia, se non un suo figlio? 

Che fosse anche ecclesiastico appare dalla preferenza che nel Commentario è 

20 data a tutto ciò che riguarda le cose religiose ed ecclesiastiche, dalla pratica che egli 

ne ha, dalla profonda conoscenza della Sacra Scrittura, di cui moltissime reminiscenze 

si trovano nel Commentario, e dai molti passi biblici usati in quel senso analogico 

che era allora il preferito. Citiamo ad esempio evidentissimo tutta la riepilogatio et 

excusatio (p. 51). 

25 Crediamo anche che facesse parte di qualche Ordine monastico, perchè, come 

già avvertimmo, egli dà il ngme di vanita e leggerezze del secolo alle consuetudini 

e ai costumi della vita civile, la quale espressione mostra l'uomo che ha rinunciato 

al secolo per rinchiudersi nella cerchia della vita claustrale. Citiamo ad esempio la 

frase de quibus solempnttatibus seculiy omnia que fiunt vana spectacula tacco ut ad 

30 saniora procedam, e saniora sono le devotiones laycorum erga Deiim et Sanctos eitcs. 

Anche la conoscenza ch'egli ha di tutto quanto riguarda le comunità di religiosi, 

numerosissime in Pavia, e i vari cambiamenti avvenuti nei diversi monasteri della 

città; il sapere il numero preciso di tutte le case di religiosi, mentre non sa bene 

quello delle chiese ; il minuzioso diffondersi a parlare delle abitudini caritatevoli dei 

35 frati della Colombina e degli Umiliati; gli accenni descrittivi ai chiostii e agli interni 

dei monasteri, ai redditi e ai proventi loro; l'esattezza con cui discorre delle funzioni 

e delle predicazioni monastiche, mostrano l'uomo che parla di cose in mezzo a cui 

vive e di cui ha conoscenza piena e sicura ^. * Bossi, ms. Chiese sotto San Salvatore, dove dà * Quasi certamente l'A. non faceva parte di un or- 

l'elenco degli abati. dine mendicante, perchè parlando d?Ile oflerte che nel XXVI INTRODUZIONE Lu cuUura La cultura di questo frate era, per quei tempi e in Pavia, non comune : l'esame 

del suo stile e della sua lingua dimostra un uomo che ha una certa eleganza nel dire. mo. sicurezza di periodare, che della lingua latina s* è impadronito con studio lungo e 
coscienzioso, e s' è fornito di una discreta conoscenza di libri sacri e profani. Il 
numero e la qualità delle fonti a cui egli attinge ne fanno fede. 5 

Le notizie su san Siro e su alcuni dei primi vescovi ticinesi sono derivate dal 
Sermo in depositione sancii Syri e dalla Cronica brevis de SS. Episcofis ticinensibus : la 
descrizione della regione pavese e alcune notizie sui monti, sui fiumi e sul Mediter- 
raneo sono desunte dalla Descriptio situs Lombardie etc. ; testi tutti che indubbiamente 
l'A. consultò, come il lettore potrà vedere scorrendo questi brevi trattati, che pub- 10 
blichiamo in appendice al Commentario, come si trovano nel codice Bonetta, e che 
servirono all'A. per la sua compilazione. 

Ma non queste sole sono le sue fonti : egli corregge alcune delle notizie di que- 
sti opuscoli, ciò che rivela una dottrina acquisita anche altrove. Così le notizie 
intorno ai vescovi pavesi disseminate qua e là nel Commentario e che l'A. riferisce 15 
( on la frase generale reperii mihi videtur reperisse, e simili, probabilmente provengono 
da una storia dei vescovi pavesi che fu conosciuta anche da Bernardo Sacco ^. Egli 
conobbe altresì una raccolta agiologica che cita sotto il titolo di Vitae patrum 
(p. 5, 1. 19), gli atti della vita di Amelio e di Amico (p. 22, 1. 26j, e forse la 
vita di Epifanio scritta da Ennodio e la cronaca del monaco Giona : come non gli è 20 
ignoto il de Consolatione Philosophle di Boezio, che rammenta due volte (p. 12, 1. 24 
e p. 50, 1. 24). 

Molti passi del De magnalibus m'bis Mediolani di Bonvesin della Riva, edito 
da F. Novati {BuUett, dell' Ist. stor. it.^ Roma, 1898, fase. 20), presentano grande 
affinità di concetto e talvolta anche di forma con lo scritto dell'A. Ma da questo 25 
non possiamo sicuramente dedurre che il Nostro attingesse dal cronista milanese, data 
la stretta analogia del soggetto, per la quale era facile ai due scrittori d'incontrarsi 
nelle stesse idee. 

Il Commentario poi manifesta in più luoghi, per non accennare alla cultura 
teologica del suo autore, la conoscenza che questi ebbe del diritto canonico e di 30 
quello civile. 

Con la scarsità di notìzie che si hanno sullo studio del greco in Italia nella 
prima metà del secolo XIV non ci attentiamo di affermare che il nostro A. avesse 
qualche infarinatura anche di greco : richiamiamo tuttavia l' attenzione del lettore su 
un fatto che ci pare significativo. A p. 31, 1. 16 egli dice: insirmnenta ferrea .... quc 35 
quia sub igne ponuntur, grece ypopiria, vul gariter autem ibi brandalia nuncitpantur. tempo della mietitura e della vendemmia raccoglievano questa istoria dall'archivio della canonica di San Michele, 

i " religiosi paupertatis „ afferma di averne avuto noti- Un'altra copia ne troviamo menzionata in un inventario 

zia da questi: " sicut ab cisdem audivi „. Il che non sa- del 1438 della chiesa di san Giovanni Domnarum: " liber 

rebbe avvenuto se anch'agli fosse appartenuto a un ordi- " unus de vita sanctorum qui incipit Ystoria beati Sfri „. io 

1; ne mendicante e ne avesse quindi avuto notizia diretta. {^Arch. noi. di Pavia. Atti del notaio Giovanni Man- 

^ Sacco, De itnl. rcr., p. 109-110. Il Sacco ebbe gano, pacco 1^33-39). INTRODUZIÓNE 'XXVII Ora come si sarebbe egli servito dì un vocabolo greco per significare una cosa d'uso 
comune, che tutti chiamavano con altro nome, se non avesse avuto qualche cono- 
scenza di quella lingua ? E la cosa non sarebbe strana, se è vero quello che dice 
l'A., che in san Michele Maggiore era in uso anche una ufficiatura in lingua greca, 
5 poiché in tal caso dovevano purè esserci in Pavia persone che conoscessero il greco. 
Ma un giudizio anche più favorevole dobbiamo dare dell'A. se consideriamo 

le sue qualità intellettuali e morali : poiché in lui è mirabile spirito d' osservazione, L'indole del- 
l'Anonimo, 
memoria felicissima, sano criterio nel giudicare le cose. La sua rettitudine di giudizio 

si manifesta particolarmente dove, ricordando pratiche e devozioni proprie dei suoi 

10 concittadini, ma non esenti da superstizione, egli, lungi dal seguire la comune cre- 
denza, s'arresta quasi titubante e, per non ripudiare espressamente cose che il 
generale consenso venerava, nasconde con una benevola perifrasi la sua riprovazione. 
Vedasi, ad es., l'osservazione dell'A. che riguarda le pratiche ingenuamente super- 
stiziose delle avicule de 'pasta code contro la peste, delle sagitte ferree contro le 

15 ferite e dei brevia scritti dai fanciulli per allontanare la grandine : que utrum su- 
'perstitiosa sintj così si esprime l'A., an ap^probanda, prudens ledor attendai: solatìi 
enim devotionem non super stitiones attendo vel laudo. 

Anche la sua teoria morale sulla efficacia spirituale della elemosina, mostra la 
rettitudine delle sue idee, lontane così da ogni eccesso superstizioso, come da quella 

20 rilassatezza morale che allora dominava. Infatti per lui l' elemosina contribuisce alla 
remissione dei delitti e del furto, ma solo quando è congiunta al vero pentimento, 
alla confessione, alla restituzione del mal tolto e ad altre opere buone. 

Per la sua città l'A. manifesta un affetto vivissimo, né vi é certo bisogno che 
lo dimostriamo, essendo tutto 1' opuscolo un inno entusiastico per Pavia. 

25 A chi poi bene osserva il testo dell'A., appare chiaro che, quantunque egli fosse // Gne7fi<<mo 

uomo assolutamente estraneo alle fazioni politiche e vivamente deplorasse le agita- mo. 
zioni che ne erano la conseguenza, tuttavia, da buon religioso, era guelfo nell'animo. 
La discordia che turba la tranquillità di Pavia è per lui opera di alcuni discordie 
scismatisque vesania laborantesy contro i quali ha amarissime parole, insolite in lui 

30 sempre, mite, sino a dirli iniqui e viziosi quorum iniquitas ex adipe prodiit et habun- 
dantia panis et vini ceterarunique deliciarum, e ad affermare che la scomunica contro 
di loro fu una divina giustizia. L' interdetto che colpiva la città e che per l'A. entra 
nell'ordine di questa giustizia divina, é da lui sopportato con rassegnazione e obbe- 
dienza, come loda la rassegnazione e l' obbedienza all' interdetto della gran parte dei 

35 suoi concittadini ; e quantunque a lui rincresca la cessazione delle funzioni e delle devo- 
zioni, e lamenti la severità della disciplina che proibisce ai fedeli di assistere alle ufficia- 
ture, specialmente a quella dell'Eucaristia {Corpus Domini), pure sa trovare espressioni 
d'indignazione contro quei malvagi e diabolici uomini, i quali in vilipendio dell'auto- 
rità pontifìcia hanno cercato di violare le rigorose misure dell'interdetto (p. 42, 1. 24). 

40 Tutte queste considerazioni che tratteggiano e rischiarano la persona dell'A. sul . XXVIII INTRODUZIONE fondamento di criteri interni, finora troppo trascurati, potrebbero ricevere nuova luce 
da qualche accenno contenuto nei registri della Corte d'Avignone sotto Giovanni XXII, 
se, come amiamo credere, egli era addetto in qualità di segretario o cancelliere a 
qualche superiore di Ordine monastico : nel che ci conferma il pensare che un uomo, 
com'egli era, pio e amante della quiete claustrale, non avrebbe scelto per luogo di 5 
rifugio la Corte d'Avignone, che sotto Giovanni XXII era tutt' altro che un asilo di 
serenità e di pace, se non per obbedienza ad ordini superiori. Ma le ricerche da noi 
fatte eseguire negli Archivii vaticani non hanno finora approdato ad alcun risultato ^ 
^mmioeper- Rimane ad esaminarsi la duplice questione del tempo in cui l'A. s'allontanò da 

sciò Pavia. Pavia 6 delle ragioni della sua partenza. Quelli che ci hanno preceduto non sono 10 
affatto d'accordo sul tempo: il Muratori fissò la partenza dell' A. da Pavia al 1315, 
la trasportò al 1322 11 Dell'Acqua, al 1326 il Terenzio, al maggio 1327 il Bosisio. 
Si comprende da ciò che, tranne il Bosisio, nessuno tenne esatto conto della frase 
exul per -plus qitam bieimiuDi a parti-bus illis e del tempo in cui l'opuscolo fu com- 
piuto, tempo che pure l'A. determina con precisione al 19 settembre 1330. Ora se 15 
si pensa che il Commentario non è tal lavoro da richiedere, per la compilazione, più 
di qualche mese ; se si considera che l'uniformità dello stile e la connessione tra le 
varie parti eliminano il dubbio che il lavoro fosse interrotto e ripreso a lunghi inter- 
vallij il che è anche escluso dalle lacune e dalle ripetizioni a cui l'autore avrebbe, 
rileggendolo, rimediato; si viene alla conclusione che V exul per plus quam biennium 20 
a partibus illis è da riferirsi all'anno deWexplicil e che non possiamo far risalire la 
partenza dell' A. oltre la primavera del 1328. E questa data trova la sua spiegazione 
nelle speciali condizioni dell'Anonimo. 

Tutti quelli che hanno trattato delle ragioni dell' esilio dell'A., hanno creduto 
che egli fosse costretto ad esulare e a rifugiarsi nel centro del guelfismo, perchè im- 25 * Esponiamo qui, con molte riserre, l'ipotesi che credere d'aver scritto unicamente a memoria. Diamo que- 

Scrittore del Commentario possa essere stato un mem- sta ipotesi per quello clie può valere: sulle altre ha almeno 

bro dell'antica e nobile famiglia dei Pietra, una parte il vantaggio di non avvolgere la mente dello studioso in 25 

almeno della quale fu ardentemente guelfa e in conse- una selva inestricabile di contraddizióni. Che poi nella 

S guenza delle lotte civili costretta anch'essa, come i Lan- famiglia Pietra si annoverassero dei guelfi militanti 

gosco, a battere le vie dell'esilio. Se infatti il Com- appare da un inedito atto del 23 aprile 1324 (Museo 

'.nentario non fu scritto per essere dato alla pubblicità, Civico di Pavia, fondo municipale, perg. n. 15Ó) dove 

come proverebbe il fatto che fu comijletaraente ignorato si ha il verbale di una seduta del " Cumscilio Sapientum 30 

fino circa all'anno 1610, e per la prima volta lo tro- " partis extrinsecorum Papié convocatorum de mandato 

IO viamo fra le carte dei Pietra, si può supporre che da " nobillis et potentis viri domini Thomaxii de Curafa- 

essi fosse conservato come un prezioso cimelio di fa- " noneriis de placencia Capitanei Generallis diete partis 

miglia, altamente onorifico per essa. Ancora si noti che " extrinsecorum Papié „ nel castello di Montcbello: "Quo- 

la trascrizione non fu probabilmente fatta in Avignone, " rum Sapientum nomina sunt hec: Guillelmus de Sancto 35 

poiché è posteriore alla compilazione del Commentario, " Nazario dicitis de ci^ognolla, Sicleronus butigella, Ro- 

1.1 e il carattere è lombardo, anzi pavese, della metà del 30Ó. " glerius de Caneva nova, Zanonus de petra, Gualteronus 

Si può quindi credere che trasportato a Pavia il testo " de porta arbara, Osa de comite et Antonius de comite „. 

autografo, insieme alla copia dei quattro opuscoli che II Guglielmo da Sannazzaro di Cigognola era anch'esso 

avevano servito come fonte, o dall'A., se tornò nella sua della famiglia de Petra (cf. un atto di vendita del 3 mar- 40 

città, o da altri, la famiglia Pietra parecchi anni dopo zo 13 18 fatto a lui da un Bonifacio de Petra de Sancto 

20 facesse ricopiare il tutto in bella calligrafia e in forma Nazario in Cigognola. Museo Civico i>i Pavia, /ondo 

elegante. L'A. certo non avrebbe fatto ricopiare quelle Scaramuzza Visconti, perg. n. i. 
fonti insieme al suo Commentario, perchè egli amò far INTRODUZIONE XXIX ' plicato nei moti politici. Ma l' esame interno dell' opuscolo, come s' è visto, non 
ci autorizza a vedere in lui un uomo politico costretto a sfuggire persecuzioni faziose. 
Le lotte che sconvolgevano e dividevano la città, più che impegnarlo in esse, destano 
in lui un sentimento di viva compassione e di sdegnosa riprovazione : e d' altra parte 
5 come mai un uomo politico militante avrebbe taciuto completamente delle condizioni 
e delle circostanze in cui si sarebbe trovato, mentre è così minuto nella esposizione 
di tutto ciò che riguarda i costumi e i sentimenti dei suoi concittadini? 

Noi quindi riteniamo che egli, dopo l'ultimo interdetto del 23 ottobre 1327, 

tanto più grave per i Pavesi, quanto maggiore era l' ira di Giovanni XXII che li 

10 vedeva seguire le parti del suo più fiero nemico, Ludovico il Bavaro, ed essere 

pertinacemente riottosi alla sua autorità, si trovasse a disagio in una città dove un 

buon religioso non poteva dedicarsi tranquillamente alle sue pratiche devote. Lasciato 

quindi passare l' inverno per non affrontare nella rigida stagione il difficile viaggio, 

nella primavera del 1328 si recava ad Avignone, al seguito, probabilmente, di qualche 

15 superiore del suo Ordine, in qualità di cancelliere o segretario. Non possiamo per 

altro credere che egli vivesse alla Corte, poiché la sua indole modesta e tranquilla 

doveva rifuggire dallo splendore mondano di una Corte come quella di Giovanni XXII. 

È quindi poco felice la congettura dell' Anfossi, che, ingannato dalle indicazioni di 

luogo del Commentario, fece del modesto A. un Aulicus] e con lui errarono tutti 

20 quelli che, fidandosi alla sua testimonianza, mantennero all' A. la qualifica di Cortigiano. 

Non dobbiamo infine tacere dello scopo avuto dall' A. nello stendere il suo 

scritto, cosa che nessuno fin qui credette di dover prendere in considerazione. 

Molti passi dell'opuscolo manifestano ad evidenza il proposito dell'autore di Scopodeicom* 
difendere e scagionare i suoi concittadini dalla taccia di irreligiosità e tutto l'opu- 
25 scolo mira non tanto ad esporre le condizioni civili della città, quanto a mettere 
in evidenza la profondità e l'intensità dello spirito religioso che la animava. 

L'A. ci mostra la città tutta consacrata dalle numerosissime chiese e dai mona- 
steri, il lungo elenco dei quali doveva certamente colpire coloro che, lontani da Pavia, 
se ne formavano un concetto sul solo fondamento delle notizie sfavorevoli cui davano 
3U origine le azioni dei Beccaria, dei Corti e degli altri capi ghibellini. E l' intento dell'A. 
è manifestato anche dalla cura che egli si dà di mostrare Pavia quasi sorta per divina 
disposizione, conservata per la prodigiosa protezione di san Siro e degl' innumerevoli 
corpi di Santi che la decoravano, e dalla lunga enumerazione delle preghiere, delle 
elemosine, delle devozioni, dei digiuni, che a suo giudizio dimostravano come la 
35 grande massa dei cittadini era strettamente vincolata alla fede dei padri, e come i di- 
sordini, le ribellioni, l' irreligiosità si dovevano solo all' audacia e alla prepotenza di 
pochi uomini diabolici, invasati dalla demenza della discordia e dello scisma, frutto 
della corruzione dei costumi, della ricchezza e dei piaceri. E l'A. forse nella sua 
vecchiezza potè vedere confermato questo suo pensiero, quando fra Jacopo Bussolaro 
4j dal pergamo si scagliava contro la corruzione dei Beccaria e dei loro seguaci, fra mentano. XXX INTRGDUZK^NE gli applausi della moltitudine, che ardentemente lo seguì nella fiera lotta da lui intra- 
presa contro i vizi e la tirannide. 

Che più? Per l'A. persino i mali che travagliano la città sono una prova della 
predilezione di Dio per essa, poiché Deus quos plus diligit magis corrigli et castigat. 

Questa cura di distinguere la generalità dei suoi concittadini, buoni, caritatevoli, 5 
p.'ofondamente religiosi, dai pochi facinorosi ed empì, non è senza un recondito fine. 

La Corte d'Avignone che l'A., al suo arrivo, trovò esasperata contro Pavia 
ribelle ai mòniti del Pontefice, aveva poco dopo nuovo e più grave motivo di sdegno 
nella notizia che i Pavesi avevano preso a forza buona parte dei 60 000 fiorini man- 
dati in Italia al Legato pontificio per le paghe dei soldati, predando inoltre numerosi 10 
arnesi e somieri e facendo non pochi prigioni ^ Dopo ciò la speranza di vedere la 
sua città prosciolta dall' interdetto doveva essere scossa nell'animo del nostro scrittore, 
quando, pochi mesi dopo, apparve uno spiraglio di luce. I Visconti, causa prima di 
tutti i mali, si riconciliavano col Pontefice, l'interdetto contro Milano era sospeso con 
breve del 14 maggio 1329^, e finalmente il 15 settembre si pronunciava in Avignone 15 
la solenne assoluzione dei Visconti ^, mentre si avviavano pratiche per la completa as- 
soluzione anche di Milano *. L'A., che assisteva a tutto questo vivo agitarsi a favore 
dei Visconti, di Milano e di altre città ^ certo si chiese se era giusto che Pavia rimanesse 
ancora fuori del grembo della Chiesa, mentre i maggiori colpevoli già fruivano della 
grazia del Pontefice, e volle provare quanto falso fosse il concettò che ad Avignone 20 
si era formato dei suoi concittadini, come a torto si confondesse coi pochi prepotenti, 
che con la violenza e con l'arte s'erano imposti, il maggior numero dei Pavesi, miti 
e pii, e come una città, che aveva dato tante prove di devozione alla Chiesa e alla 
Santa Sede, non meritasse di rimanere più a lungo sotto il peso di un castigo di 
colpe non sue. Questa, se non erriamo, la genesi psicologica del Commentar io de 25 
laudibus Papié ^. 
Riepilogo. Riassumendo pertanto ciò che intorno alla persona del nostro A. abbiamo potuto • 

raccogliere, ci sembra che, allo stato odierno della questione, non sia possibile de- 
terminare il suo nome, né identificare lo sconosciuto scrittore con alcun noto Pavese 
vissuto nei primi decenni del secolo XIV. Tuttavia notevoli sono i risultati a cui 30 
giungemmo con l'esame interno dèi Commentario. Esso assicura che l'A., pavése, sin 
dalla prima giovinezza si ascrisse a un Ordine religioso, non dei mendicanti. Nella 
quiete del suo chiostro egli si formò una più che comune cultura nelle scienze non 
solo teologiche e giuridiche, ma anche storiche e letterarie; e nella pratica della sua 1 RoBOLlNi, Notìzie, IV, parte II, p. 289; Maiocciii, super, eie, 1317, in Rendiconti del R. Ist. lomb., 1902, se- 10 

Uassoluz. dei Pavesi predatori del Tesoro Papale {/328- rie II, voi. XXXV, p. 994, il perdono concesso a Lodi 

JS4J)-i in Boll. Soc. Pav., 1901, p. 75 sgg. e la revoca dell'interdetto al !'•> marzo 1329. 

"^ GiULiNl, Memorie... . di Milano, Milano, 1856, ^ Confermala nostra asserzione ciò che scrive l'A. 

V, p. 19S. nell'ultimo periodo del suo C"ommentario, quando esorta 

■* Ihid., p. 196. a pregar Dio " ut civitas tali infirmitatc gravata.... sic ^.'> 

^ Ibid., p. 197. "devastata, curetur „. Il che era appunto l'intento di 

^ Vedi in A. Ratti, Le coiiU~. poiit. rclig. dcWIi. lutto il lavoro. INTRODUZIONE XXXI 

regola monastica e dall' Evangelo apprese quello spirito di umiltà, di carità, di pietà 
profonda e illuminata che erompe da ogni pagina del suo scritto. Trovatosi a vivere 
in tempi di irrefrenabili turbolenze e dissensioni, l'A., compiangendo il turbamento delle 
coscienze, e disapprovando nel suo interno i seminatori di discordia, i quali attira- 
5 vano su Pavia i castighi di Dio, riassunti nel rigoroso interdetto della città, non si getta 
nel vortice delle lotte, e attende fiducioso dalla protezione dei Santi e dall'esercizio 
delle virtù religiose e civili dei concittadini, la salute della sua patria. Facendosi 
peggióri le condizioni generali, alla proclamazione di un nuovo interdetto che rendeva 
quasi impossibili le sue pratiche religiose, egli stabilisce di lasciare la città, imitando 

10 in ciò la maggior parte dei suoi confratelli. Forse al seguito di qualche suo superiore, 
nella primavera del 132'8, si reca ad Avignone. Quivi trova gli animi esasperati con- 
tro Pavia, di cui erano note le tradizioni ghibelline; le nuove imprese dei favoreggia- 
tori del Bayaro in Pavia aumentano il tristo concetto che si aveva della città. L'A. 
pertanto, allorché vede bene accolte le trattative dei Visconti e dei Milanesi per la con- 

15 ciHazione col Pontefice, a vincere le prevenzioni contro Pavia ed a rendere possibile 
anche per la sua patria un atto di perdono e di pacificazione, stende con sollecitudine 
il suo Commentario, diretto a dimostrare la profonda pietà dei Pavesi, che non può 
essere oscurata dalle deplorevoli azioni dei capi ghibellini. Se l'effetto non corri- 
spose all'aspettazione del buon religioso, ciò nulla detrae al merito ed alla carità patria 

20 dell' A.j come la modesta oscurità nella quale egli avvolse la propria persona, non 
scema il valore storico del Commentario, valore del quale nulla diremo dopo quanto 
ne scrisse il Muratori. 

Pavia, 2j dicembre ig03. 

Rodolfo Maiocchj - Ferruccio Quinta valle. IN ANONYMI TICINENSIS 

L I B R U M 
de laudibiis civitatis Ticinensis 

PRAEFATIO LUDOVICI ANTONII MURATORII 
N celeberrima urbe Ticinensì, sive Papiensi, adservatur hìc Liber manu exaratus, atque illinc 
mihi procuratimi exempiar et data facultas ipsum evulgandi. Hoc autem debeo Clariss. et doctiss. 
Viro P. D. Gaspari Berettae Monacho Benedictino, publico Philosophiae Professori in G^'mnasio 
Ticinensi, cujus erga me benevolentiam, studiumque erga hanc meam collectionem depraedicare 
satis non possum, Libellus quidem mole exiguus est, immo et nonnullis, a superficie tantum res judicantibus^ 
videbitur minutiora quam par esset, seu inutilia et inepta complecti. Verum, si quidquam sententia mea valet, 
magni faciendus est et cuicumque rerum pretia accuratius et ex intimo statuenti, nullus dubito quin voluptatem 

IO multam adferre possit. Scilicet ejus Auctor tam belle, tam graphice, statum ac mores veteris Civitatis Papieiisis 
nobis exhibet, ut nos ipsam, qualis ante quadringentos annos fuit, nobis veluti sub oculos constitutam intueri 
cum voluptate possimus. Atque utinam non unum, sed plures ejusmodi Libros atque pìcturas haberemus. Jucundum 
quippe est unius Urbis, ejusdemque Pppuli mores antiquos cum nostri temporis comparare posse et post quatuor 
tantum Secula adeo immutatos atque diversos deprehendere. Propterea senes Inter nos attenta aure audire solemus, 

IJ ubi de Patriae nostrae ritibus ac moribus nobis describunt quae sibi olim visa, nostris autem temporibus in 
desuetudinem abiere, in melius aut pejus conversa. Quid si e tumulo caput attollens quisquam, qui aut Lango- 
bardie, aut Francis in Italia regnantibus, aut serius etiam, vixisset, nobis referre posset, quae facies rerum tum 
foret, quod Populi regimen, quae Artes, quae tributa, qui in bello, in conviviis, in vestimentis et sexcentis aliis 
mores ac ritus olim obtinerent? Omnes, puto, erectis auribus, patuloque ore, singula exciperemus et nullus inter- 

30 rogandi finis esset. Verum illos, qui in Libitinae ditionem abiere, desiderare quidem quis possit, sed nemo sperare 
velit, e duro ilio somno, quo tenentur, excitandos, ut suorum temporum res et facta nobis oculati testes depingant. 
Quo solum restat, e Libris, qui supersunt, earum rerum aliqualis nobis cognitio est eradenda. 

Et profecto haec causa fuit, cur in Libro, cui titulum feci Riflessioni sopra il buon Gusto nelle Scienze e 
nell'Arti, edito sub nomine Lamindi Pritanii, ejus hominis consilium laudarim, qui in posterorum utilitatem nostrae 

25 aetatis mores, studia, Artes, ac ritus accurate describeret: opus san<5 nunc aut contemnendura, aut parvi faciendum, 
sed quo plus a nobis tempus progrederetur, eo gratius tuturum posteris nostris. Non omnium tamen esset ejusmodi 
negotium, quod facillimum primo aspectu videtur, recte peragere; sed opus foret et delectu et magna rerum 
experientia et subacto judicio; eaque solum referenda forent, quae uti mutationibus obnoxia, a posteris aliquando 
conquirenda esse crederentur. Interea habeant Eruditi Libellum hunc, unde multa haurient ad antiquum Civitatis 

30 Ticinensis statum et mores dignoscendos. Quod ibi in usu erat, facile apud finitimos Populos usurpatum crediderim. 
Atque utinam plura is adnotasset. Exempli caussa vellem nobis enarrasset, qui olim esset ritus in cultu Sancti 
Christophori et quid inde speraret devota plebs, sive superstitiosa. Nam ut ut sciamus, ejus intercessionem apud 
Deum ad arcendam pestem expetitam olim fuissc, attamen antiquissimi illius Martjris non minus Acta fabulis, 
quam cultus varia superstitione infuscata fuere. Verum de hoc erit alibi milai sermo. Petrus quoque Azarius in 

35 Chronico, quod infra evulgandum est, obiter innuit, in more vulgi fuisse deosculari fedes Sancii Christophori ; 
ejusque imaginem extra Templorum fores pingere veteres consuevenmt quae omnia temporibus nostris excidere. 
Innumera alia sunt, auae si antiquorum calamus scripta reliquissf»t, nos sibi mirum in modum obstrinxisset. 

Auctor Libri hujus Anonymus est. Aulicum Ticinensem appellare solent Eruditi Ticinenses, nempe quJa 
Patriam Ticinum habuit et versabatur Avenione in Aula Pontificia, dura haec scribebat. Scripsisse autem diciti r 

T. XI, p. 1 — C. XXXIV PREFAZIONE DI L. A. MURATORI temporibus Johannis XXII Summi Pontificis, hoc est, ut mihi quoque videtur, circiter annum 1318 aut 1321. 
Hujus sententiae ratìones istae mihi occurrunt. In exilium actus ille fuit e Patria vi factionum in ea urbe prò 
more Seculi debacchantium, Id ipsemet indicavit Cap. I de Ecclesiis urbis Ticinensis agens: Si gi^as, inquit, 
omisero, nemo tnireiur, quum cxul fer flus quam biennium a partibus ilUs, ac trecentis fere millibus fassuum longinqtius 
a Patria, non j>ossim omnium de facili recordari. En ut innuat suam in Provincia seu Avenione moram. Anno J 
autem 13 15 expulsis Guelphis, Gibellinorum factio potita est Ticino, ut scribit Gualvaneus de la Fiamma in 
Manipulo Florum, praeter alios Auctores. Ac proinde tunc Historicus noster Guelpharum partium sectator se 
recepisse putandus est in Aulam Pontificiam. Capite vero XVIII Elcctionevi Episcopi Ticinensis spectare alt ad 
Clerum illius Civitatis, afprobationem vero, confirmationem et consecrationem ad Romanum Pontificeni- Atqui 
Jolìannes XXII Papa anno 1322 primum et primus omnium sibi reservavit Episcooorum Electionem in Italiae io 
urbibus permultis, ut Odoricus Raynaldus et Mabillonius nos monuere. Quare videas, ante illum annum liaec 
scripta fuisse, Praeterea ìs Cap. XVII Offidiim Eucharistiae Domini inter Fideles novum et magna veneratione 
susceptum ait. Tandem non uno in loco meminit generalis Interdicti a sacris, quo Civitas illa tum temporis 
plectebatur. Contigit hoc anno 1316 quum Johannes XXII in Matthaeum Vicecomitem Mediolano, Ticino, aliisque 
Civitatibus, Guelphorum factione depressa, dominantem, irato nimis animo foret. Itaque veri videtur simile, i^ 
circiter annum Christi 1320, Libellum hunc a Ticinensi Scriptore fuisse compositum. 

Huic tamen conjecturae obstare nonnihil videntur Dominici Anfossii verba in Lib. de Sacr. Reliquiar. Cultu, 
Cap. IV impresso Brixiae anno 1610. Quae ille habet, heic rccensenda sunt, quippe huic argumento in primis 
opportuna. Inquit ergo Anf ossius : Fas sii recensere /ortnalia verba cuiusdam Chronici in Avenionensi Ctvitate 
scritti, Auctore incerto, tempore ydiannis XXII. ^ui Aucior, ut ex ejus lectura est ridere, erat Pafiensis Eccle- 30 
siasitcus, et ut existimo, Aulicus Pontijìcius in Curia Pontificia Avenioni. Liber Itic est anttguus, scriptus tn membrana 
characferibus anticjuis, qucm habui ah admodum Rcv, D. Augiato Bcsusto Papiensi, Is est compilntus, ut in fine apparet, 
anno 1330 die Mercurii IX septcmbris, anno XV. Pontificatus praedicti Sanctissimi jfoliannis XXII. ^uem Auctorem 
de cetero appellabo AiiJicnm Papicnsem, si contigerit eum citare (saepe autem citat). Liber autem liic inscribitur de 
Laudibus Civitatis Ticinensis. Verum fortasse non compositum, sed solum a quopiam Librario descriptum anno 1330 25 
Libellum hunc nota illa Chronologica innuit. Quod ergo resta'^ addendum, Scriptoris hujus auctoritate sunt usi, 
qui postremis hisce temporibus Ticini inter se pubiicis scriptis digladia*-' sunt, fervente controversia, an in Tempio 
Sancti Petri in Coelo Aureo detectum fuerit anno 1695 Corpus Sancti Augustini. Usus est inter alios nuper 
laudatus P. D. Gaspar Beretta in Lychno Chronologico, § 8, pag. 90. Usus est et P. Romualdus a Sancta Maria 
Ordin. Excalceator. Sancti Augustini, cujus haec sunt verba in Papia Sacra, part. II, pag. 31. Hoc autem disertis yt 
verbis habetur in Libro de Laudibus Papiac a Sigcberto quodani Avenione concinnato, annoque 1330 XIX Septembris 
edito, ubi legitiir etc. Unde P. Romualdus didicerit huic Auctori nomen fuisse Sigebertum, mcompertuia mihi. 
Ego Anonymuìu appellare pergam, dum meliora doccar; et certe ejus Libellus numquam anteii editus. Gravitar 
autem hallucinatus est P. D. Joseph Maria Bellinus Canonie. Regular. S. Augustini, qui certo certius hunc esse 
Sigebertum Gemblacemcm scripsit; quem errorem deinde ab eruditissimo P. Beretta edoctus ìpse emend.ivit. 35 ANONYMI TICINENSIS 

LIBER DE LAUDIBUS CIVITATIS flCINENSIS B. = Codice Bokktta {Museo Civico di Storia Patria di Pavia} i^ .^J . ^»- t3' I^ NCIPIT k'5er dc laiidihtis civiiatis ticinensis qtie dicitur Papia. 
'•^^: Papiensis civitas Ticinum dieta et utroque nomine antiquitus nominata *, 

urbs nobilissima Ytalie flosque Ligurie^, ac demum caput et camera seu sedes 

totius regni Lorgobardorum^, multis extitit antiquis privilegiis decorata. Inter 

^^ ^ ,unt illa potissimum recolenda, quibus eam Dominus ac Salvator noster per servos suos 
^^? ^nifice sublimavit. 

In principio quidem sue conversionis ad Christum, cuius fidem prima in partibus illis 
^ ^ccepit, gratia superna, per Beatorum pectora ticinensi populo precucurrit ita a Christo in {Caput t\ 
B. I r 
MuR., c. 5 I. In corsivo è stampato ciò che in B trovasi scritto con inchiostro rosso e fra parentesi quadre son racchiusi, 
pure in corsivo, i poclii supplementi che abbiamo creduto opportuno di aggiungere a migliore intelligenza del 
^esto. Gli a capo nella nostra ediz. corrispondono alle sbarre di divisione a colori di b. Le varianti che seguono 
appartengono al testo muratoriano in confronto alla lezione di b. — 8. accepit dum gratia superna Ticinensi — ;5 * Originariamente detta " Ticinum,, dal fiume presso 

■ cui fu edificata, la città sembra prendesse il nome di 

" Papia „ sul principio del secolo Vili, dapprima associato 

a " Ticinum „ poi da solo. ("Ticinum quae alio nomine 

"Papia appellatur „ P. Diacono, II, 15 : " Ticinum quae 

IO "civitas et Papia dicitur „ Agnello Ravennate, (M. G. 
H., Script. Rer. La7ig. et Hai., sacc. VI-IX, cap. 94, 
P' 337)' Negli atti del Concilio Lateranense del 769, 
Teodoro è detto vescovo " Papiae Ticini „ (Mansi, Col- 
lectio conciiiorufn, Suppl., Lucae, 1748, I, 641). Nel Chron. 

15 Novaliciense, libro III, cap. 22 (in MON. hist. Patriae, 
Scriptorum, Torino, 184S, tomo III, e. 81) si ha "in 
" Ticinensi Civitate, quae alio nomine Papia appellatur „. 
Cf. Azarii, Chron. in R. I. S., XVI, e. 370. Vuoisi che 
il nome " Papia „ derivasse dalla tribù " Papiria „ a cui 
" Ticinum „ era ascritta : prima del Mommsen, quando 
la sigla " Pap. „ premessa nelle epigrafi a " Ticinum „ 
non sapevasi rettamente interpretare, gii scrittori pavesi 
facevano derivare il nome da una tribù " Papia „ (Braim- 
BlLLA, Monete di Pavia, Pavia, 18S3, p. 3 Sgg.), Il 
Magani. Ennodip^ voi. I, p. 8, dice che il prof, fìussedì 
sulla scorta del Ma^ner.t congetturava che " Papeia „ fosse 
l'antico nome celtico della città, a cui i Romani sostituiro- 
no poi " Ticinum „. Vedi più innanzi le cose curiosissime 
che l'A. narra intorno all'etimologia del nome " Papia „. 20 2 II nostro A. ha per fonte principale delle sue no- 30 
tizie geografiche la " Descriptio situs Lombardie et om- 
"nium regionum eiusdem „; che è nel medesimo codice 
Bonetta e che pubblichiamo nell'Appendice. In essa 
leggesi che la Liguria ha " in longitudinem circa C rai- 

" Ilaria et in latitudinem circa L; habens ab oriente 35 
" Venetiam, ab occidente Alpes per quas traasitur in 
" Gallias, et ab aquilone Alpes per quas itur in Germa- 
" niam „. Cf. Bellio, Un^ antica descrizione della Lomb. 
in Boll. Soc. Pav., 1901, p. 75 sgg. L'epiteto di " flos 
ligurie „ accenna all'importanza che nel Medio Evo ebbe 40 
Pavia. Un poeta ghibellino in un suo carme a Fede- 
rico Barbarossa diceva Pavia " Urbs bona, Jìos urbium, 
" Clara, potens, pia,,. Cf. I. Grimm, Gescliichtc dcs Mit- 
telalters auf K. Fried. I den Stauf. etc, Berlin, 1845, in 
Atti della Accad. delle Scienze di Berlino, Class. Stor. 45 
Filos., p. 143-356; Magenta, I, p. 6. 

3 Sul tempo in cui Pavia divenne la capitale del 
regno Longobardo vedi Crivellucci, Studi storici, Pisa, 
1892, voi. I, p. 86 sgg. e Ro^rANO, Percolò Pavia divenne 

la sede dei re longobardi in Boll. Soc. Pav., 19ÓI, fase. I, 50 
p. I sgg. Ancora nel 902 Berengario datava un diplo- 
ma "in palatio Ticinensi quod est caput regni nostri „. 
DuEMMLER, Gesta Be^engarii etc, Halle, 1871, n. 33. Muratori, Rer. It. Script., Tomo XI, parte i, foglio i. 


ANONYMI TICINENSIS Petrum, a Petro in Marcum, a Marco in Armagoram, cuius beati patres nostri S3rrus atque 
Yventius ^uditores Deo digni extiterunt. 

In quorum adventu mirabile illud contigit inauditum, quod ante tantorum patrum pre- 
dicationis auditum, volante ad populum fama miraculorum, que in itinere beatissimus pater 
Mtn., 6 pa'traverat Syrus, comite sibi decoro levita Yventio, tam subita inspiratione populus est con- 5 
versus ad fidem, ut maxima pars illorum obviam occurreret tanto patri, clamans devotissimis 
vocibus ut illos doceret viam salutìs eterne ^ 

At ille prophetico spiritu glorificans urbem tali eara presagio decoravit : " Delectare 
"■ gaudiis, gloriosa urbs Papia, quia veniet tibi ab extremis montibus exultatio ; non vocaberis 
" minima set copiosa in finitimis civitatibus „ ^ Que prophetia sic fuit impleta post circa 10 
quingentorum annorum curricula in Longobardorum adventu, qui, de extremis mundi partibus 
exeuntes, illam fecerunt sublimationibus multis insignem, ut tamen speremus adhuc eam divina 
propiciante clementia melius exaltari : unde, quasi quodam aperto sue copie ac probitatis in- 
dicio, tale sortita est nomen, ut quod a pape ^, quod est mirum, Papia mirabilis diceretur. 
Ticinum autem est dieta a Ticino flumine supra quem antiquitus est fundata. 15 

Beatissimi vero Syri in tantum predicatio valuit, ut non solum ipse superstes Christiane 

fidei persecutores eidem comminantes suo sermone converterit, verum etiam post gloriosum 

eius excessum, quo ipse post multarum virtutum miracula, post perductas ad fidem Christi 

yiuR., 7 finitimas civitates, decursis totius' etatis sue centum duodecim annis, migravit ad Dominum *. 

Nullus in civitate prefata prò fide Christi, quantacumque romanorum principum adversus Christi 20 
fideles rabie seviente, fuerit umquam martir occisus, preter Severinum Boetium, qui ibi prò 
iusticia et ventate exul, tandem gladio percussus occubuit, jubente Theodorico tyrarino Go- 
thorum principe, qui Ravene commorans de consensu Imperatoris Ytaliam gubernabat \ 

Vnde illa, que ibi sunt, corpora multa sanctorum, aut fuerunt per Longobardorum principes 
illuc aliunde translata, aut extiterunt corpora sanctorum confessorum aliarum urbium, per- 25 
secutiones illuc declinantium, aut eorum qui illìc in pontificali culmine quieverunt in pace. 

Hec est illa civitas quam Longobardi, destructis aut depopulatis ceteris Ytalie oppidis, 
virtute divina reservaverunt et sui regni caput et cameram elegerunt. Ac tandem Christi fide 
suscepta, conditis illic legibus longobardis et quamdiu illorum regnum duravit continue habi- 
tantes, amplificatis meniis, auxerunt innumeris ecclesiis sanctorumque pignoribus decoraverunt, 30 
licet invenerim secundum terciumque murum urbis longe post finem regni ipsorum fuisse constructos ''. In hac urbe per successionem plures quam quinquaginta pontifices residerunt ', ex quibus I. Ermagoram, così il Muratori costantemente — 3. Inventius cosi costantemente M, — 5. subito — 15. supra 
quod — 20, prefata] Propheta — 24. illa quod sibi multa sunt corpora — 33. resederunt 

1 Sulla predicazione di san Siro in Pavia e sulla sua ^ Su Severino Boezio e il suo cristianesimo vedi ;i 

apostolicità vedi Prelini, voi, I e Maiocchi, L'apostoli- lavoro del dotto prevosto Giovanni Bosisio, Sul cattoHc. 20 

S «tó «//■ 5a« &Vo in i?<7//. .Soc. /'«•y., 19PI, fase. I, p. 58 sgg. di A. M. T. Sev. Boezio, Pavia, 1867, e l'ultimo del 

* Queste parole sono tolte dalla Cronaca di san Siro padre Giov, Semeria, // cristianesimo di Severino Boezio 

di cui vedi Prelini, loc. cit. ' rivendicata, Roma, 1900. L'Azario {loc. cit., e. 371) 

■* Anche questa è una delle tante strane etimologie contraddice all'affermazione dell'A. scrivendo che " in 

nelle quali si sbizzarrì la fantasia degli scrittori di cose " ipsa (/^«/w) ultra numerum fuerunt cruciati (<:^r/5//«»/) zi, 

IO pavesi fino ai nostri giorni. Vi fu persino chi, per " per Chronicas antiquissimas. Et praecipue ille summus 

mezzo di singolari trasformazioni fonetiche, seppe far " philosophus Boetius „ etc. 
-derivare "Papia,, da "Epifanio,,, che fu uno dei ve- ^ Più innanzi, parlando delle chiese comprese nella 

scovi più insigni della città! seconda cinta delle mura, l'Anonimo diceche queste mura 

■* La leggenda qui riassunta di san Siro, derivata "construxit quidam Johannes episcopusPapiensis,, (a. 874- 30 

15 originariamente da cronaca forse del secolo VI (vedi Pre- 91 1). Sui successivi ampliamenti di Pavia e sulle molte- 

LiNi, voi, I) dipende dalla " Cronica brevis „ e da altre plici questioni che ad essi si connettono vedi RouoI-Ini, 

delle fonti che servirono al nostro Anonimo e che pubbli- Notizie, voi. I, p. 133 sgg. ; II, p. 173 sgg. ; III, 310 sgg. 

chiamo in Appendice. ' Secondo il catalogo del RoBOLiin (Notizie, voi. IV, ANONYMI TICINENSIS undecim sunt per sanctam romanam Ecclesiam canonizati et cathologo sanctorum' asscripti, 
ac plures alii soli Deo cogniti multis miraculis coruscarunt. 

Eorum autem qui cathologo Sanctorum sunt asscripti nomina sunt hec: Syrus, Yventius, 
Ursecenus, Crispinus, Epyphanius, Maximus, Enodius, Crispinus, Damianus, Theodorus et 
5 leronimus. 

Temporibus Longobardorum, sicut fertur, illic omnes partium illarum episcopi congregaban- 
tur ad synodum S unde et adhuc sunt ibi capelle quam plures vocate multarum civitatum Lonbar- 
die nominibus. Nam qupad huiusmodi convocationem consilii ius quasi metropolitum habebat, 
licet non aliter esset metropolis nisi ratione principatus in regno. Et ex tunc fuerunt omnes 
10 illius urbis autisti tes ab omni archiepiscopali iurisdictione exempti, sicut adhuc sunt, et Romano 
Pontifici immediate subiecti. Et usque ad hec fere tempora omnia archiepiscopalia insignia, 
ut palium, crucem et consimilia def erebant ^. 

Hec quidem civitas aquis aalubribus irrigua, pascuis uberrima, agris, vineis et nemoribus 

fructifera, ac cunctis humane vite necessariis copiosa, nec non quamquam nunc in presenti- 

15 quibusdam ex civibus illius, discordie scismatisque vesania laborantibus, quorum iniqui tas ex 

adipe prodiit et habundantia panis et vini ceterarumque deliciarum ^ peccatum eorum fuit 

per divinam iusticiam ceteri misericorditer puniantur ^ 

Nobilium et sapientum multitudine vigens, B. I V 2-3. ac .... asscripti oinm. m. — 4. Ursicinus così costantemente m. — 7-8. Longobardiae — 8. Concilii - Me- 
tropolìtanum — 14. quamquam] quoque — 16. prodiit, hoc est ex abundantia - ceterarumque divitiarum. Pecca- 
tum — 17. per diviaam iustitiam punitum ceteri misericorditer puniantur parte IT, p. 285) Garante Sannazzari, che resse la diocesi 
5 dal 1323 al 1328, e cioè al tempo dell'Anonimo, era il 
S4'' della serie dei vescovi di Pavia. Nella serie data 
dal padre Romualdo, Flav. PaJ/., parte I, p. 51, Garante 
Sannazzari occupa 1*84° posto; ma ciò dipende dalla ca- 
pricciosa inserzione e ripetizione di nomi fatta per spin- 
go gere gli anni di san Siro sino all'anno 46 d. G. e riem- 
pire le lacune che necessariamente dovevano trovarsi 
nella serie dei vescovi. 

1 Sembra quasi assodato che codeste adunanze di 
vescovi in Pavia, risalenti non oltre i tempi del Regno 
ig feudale d'Italia, avessero carattere politico più che reli- 
gioso : sarebbero insomma non sinodi, ma diete (vedi 
RoBOLim, Notizie, in, p. 234; IV, p. 4S e I. Ficker, 
Forschungen, voi. I, p. 319). Quanto all'origine dei pri- 
vilegi dei vescovi di Pavia, che probabilmente, come 
20 accenna anche l'Anonimo, derivarono dalla importanza 
della città, sede regale, notiamo che altri li farebbero 
risalire a sant' Ennodio e ai privilegi accordatigli dai 
papi Simmaco e OrmisdcT (Magani, Euri., voi. II, p. 263 
sgg.). Delle bolle papali riguardanti questi privilegi si 
25 cita quella di Giovanni Vili del 24 agosto 878 (Jaffìì;, Re- 
gesta Pontijictcm, ed. 2*, voi. I, p. 395; Prf:lini, II, p. 48; 
Maiocchi, Uapostolicità di San Siro ecc., p. 65), la quale 
si riferisce a concessioni già fatte antecedentemente. 
Sonvi anche bolle di riconferma di Pasquale II (22 marzo 
30 1105), di Galisto II (15 aprile 1123), di Innocenzo II 
(7 agosto 1130) ecc. Vedi S. Gapsoni, Origine e frivil. 
della Chiesa Pavese, Pavia, 1769 e Magani, loc. cit. 

■^ Questa sospensione dei privilegi vescovili, che, 
secondo l'Anonimo, sarebbe avvenuta circa il suo tempo, 
si collega con le tumultuose vicende attraversate dalla 
Chiesa pavese dal 1273 in poi, quando, di frequente non 
ebbe vescovi, ma amministratori apostolici e vicarii. Vedi Magani, Cron., in Appendice al VI sinodo dioce- 
sano, p. 9Q3 sgg. 

2 L'idea di attribuire le discordie civili all'eccesso 46 
di prosperità delle cittadinanze è comime ne' cronisti di 
questi secoli. Vedi particolarmente G. Villani, Historie 
fiorentine, libro V, cap. 9 e libro VIII, cap. 37 e 38 (Mu- 
Ri\TORi, R. I. S., tomo XIII, col. 136, 368 e 369) e 
Manetto, Historia pistoric7isis, libro I (Murat., R. I. S., 45 
tomo XIX, col. IDI 4 D.). L'A. allude alla frase biblica: 
Prodiit quasi ex adipe iniguitas eorum, Psal. 72 v. 7. Sul- 
l'abbondanza e sulla ricchezza del territorio pavese è da . 
leggersi l'AzABio, Chron. in R. I. S., voi. XVI, e. 371. 

^ Il testo qui è evidentemente guasto, forse per una $0 
svista del copista. Il Muratori cercò di rimediare inseren- 
do un " hoc est „ dopo " prodiit „ ; sostituendo " ex „ 
all'" et „ innanzi ad " habundantia „; facendo punto pri- 
ma di " peccatum „ e aggiungendo " punitum „ dopo 
"iusticiam,. Ma, pure ammettendo la ragionevolezza di 55 
questo " punitum „, la correzione del Muratori non sod- 
disfa: e forse conviene meglio unire in uno i tre capo- 
versi da " hec quidem „ a " radiare ;, e porre fra paren- tesi le parole " quamquam nunc , misericorditer pu- 0.1 "niantur,,, mantenendo il supplemento " punitum „ del 60 
Muratori in modo che il periodo suoni: "Hec quidem 
" civitas aquis salubris irrigua, pascuis uberrima, agris, 
" vineis et nemoribus fructifera, ac cunctis humane vite 
" necessariis copiosa, nec non (quamquam nunc in pre- 
" senti, quibusdam e.^ civibus illius, discordie scisniatis- 65 
" que vesania laborantibus, quorum iniquitas ex adipe 
" prodiit et habundantia panis et vini ceterarumque de- 
" liciarura, peccatum eorum fuit per divinam iusticiam 
" punitunt, ceteri misericorditer puniantur) nobilium et 
"sapientum multitudine vigens, intra tres murorum 7Q 
" anibitus, ctc. „. ANONYMI TICINENSIS L-tra tres murorum ambitus, plurium quam centum trìginta ecclesiarum numero nosci- 
tur radiare. 

In primo igìtur murorum interiorum ambitu octuagìnta et amplius iugerum spatio dilatata, 
quorum iugerum unumquodque equalis quadratura proportionis extenditur, ac profundis cloacis 
subterraneis emondatur, continet has ecclesias que inferius describuntur. Si quas autem 5 
obmisero nemo miretur, cum exul per plus quam biennium a partibus illis, ac tricentis fere 
milibus passuum longinquus a patria, non possim omnium de facili recordari. 

^*MuR "& Ecclesie civitatis -pafiensis cum cor-poribus sanctis intra frimum miiruni urbis. 

Ecclesia sancti Stephani prothomartirìs. In qua iacent corpora sanctorum confessorum 
et episcoporum Syri primi predicatoris nostri et lohannis episcopi nicensis ac Armentarii 10 
episcopi papiensis. Item corpus sancti Gengulphi martiris qui fuit miles Pipini regis Francorum. 

Ecclesia sancte Marie maioris contigua ecclesie sancti Stephani, que sunt prò ecclesia 
cathedrali. In basilica enim estivali, que est sancti Stephani in aquilone, celebrant in estate 
Canonici. In basilica vero yemali sancte Marie in meridie, celebrant in yeme. In qua iacet 
corpus sancti Crispini primi, qui fuit septimus episcopus papiensis. Cuius corpus illuc tran- 15 
slatum est de ecclesia sancti Martini in Terra Arsa ^ per lohannem-bonuìn episcopum papien- 
sem. In qua sancti Crispini translatione virtutes facto sunt plures. 

Hec ecclesia sancte Marie cum fuisset destructa incendio simul cum alia per Odovacrem 
tyrannum ^ angelica virtute restaurata est meritis beati Epyphanij episcopi nostri. Canonica 
cathcdralis ^. 20 

Ecclesia sancti lohannis de fontibus baptìsraalis *. 

Ecclesia sancti Silvestri pape^: capella episcopalis palati], in qua multe reliquie continentur. 

Ecclesia sancte Lucie, que est in domibus Potestatis, que fuerant olim episcopatus papiensis. 

Ecclesia sancte Marie Senatoris *^, in qua iacet corpus sancti Aurelianì martiris. Mona- 
sieritim Nigrariwi. 25 

Ecclesia sancte Marie veteris '^. In qua iacet corpus sancte Honorate virginis sororis 
beati Epyphanij episcopi papiensis. In cuius virginis translatione inter alia miracula universi 
ludei qui illic morabantur, conversi ad Christum et baptizati, statim migraverunt ad Dominum. 
Et ex tunc nulli fuerunt in civitate ludei ^ B. 2 r S. emundantur — 19. beati omm. m — 26. sancte onun. m. 

' Oggi San Martino Siccomario. Il vescovo Giovan- ^ La chiesa di san Giovanni, attigua alla Catte- 25 

ni Buono, a cui si attribuisce la traslazione di san Cri- dralc, cui serviva di battistero, fu abbattuta negli ultimi 

fspino, pontificò dal 912 al 924. Mori, insieme al vescovo decenni del secolo XV per la riedificazione del Duomo. 

5 di Vercelli, per il fumo e le fiamme nell'incendio dato da- ^ l^ chiesa di san Silvestro sorgeva sull'area dell'o- 

gli Ungheri a Pavia ai 12 marzo 924. Cf. Flodoardus, dierno palazzo del Broletto, vicinissima alle due Cattedrali. 

Anital. in M. G. IL, III, 373 e Magani, Cronot., p. 869. ^ Di Senatore, a cui si deve la fondazione di questa 3° 

2 La notizia di quest' incendio, desunta dalla Cro- chiesa con l'annesso monastero di Benedettine, rimane 
nica brcvis, non risponde alla verità. Ennodio (Vita San- oggi al Museo civico la pietra tombale con la scritta 

IO cti Ejìifhanii, ed. Vogel, p. 96) parla dell'incendio di due B{onae) M{emoriae) e il monogramma di Senatoris. Ncl- 

chiese di Pavia e della loro riedificazione, ma in modo l'Arch. di Stato in Milano esiste, forse in apografo, 

generico. Le due chiese a cui egli allude non potevano l'atto di fondazione del monastero del 27 novembre 715. 35 

essere che quelle di santa Maria in Rovea e dei ss. Na- Vedi Porro Lambkrtenghi, Codcx dipi. Langob., Tori- 

zaro e Celso, poiché la cattedrale di santo Stefano è no, 1873, col. 9. Cf. anche Merkel, Epit., p. 104 e I. 

15 posteriore a quella di santa Maria Maggiore, che fu Ficker, Forschungen etc. III, 420. 

edificata verso il 730 come dice il Muratori, A. I. M. ' Il monastero di santa Maria vecchia, nei docu- 

Ae,, IV, 766, commentando l'epigrafe commemorativa menti detto anche "de storiis „ (delle stuoie), era sul- 40 

("ella fondazione fatta dal " devotus Anso, tempore prae- l'area dell'odierno palazzo vescovile, 

"celsl Liutprandi regis, aedibus in propriis,,. (Vedi RoBo- ^ Si desidera ancora uno studio sugli Ebrei in 

30 LINI, Notizie, I, 1X2 e Merkel, Epit., p. 87 sgg.). Pavia: però i documenti che li riguardano non sono 

3 Per la storia di queste due chiese vedi Br^vlibi:,- anteriori al secolo XV. In generale possiamo dire che 
T.A, La Basilica di S. 71/. del Popolo, Pavia, 1S76; De Pavia fu sempre ostile ad essi, sicché, anche prima de- 45 
Darteik, Arc/t. lomh., pp. 394-304, 478-493; Prelini, gli eccitamenti di Bernardino da Feltre, nella seconda 
volli, p. 7=;; RivoiRA, Ardi, lomh., pp. 181-211. metà del secolo XV gli Ebrei abitanti in Pavia non ANONYMI TICINENSIS Fuit autem translata ad dictum monasterium de ecclesia sanati Vincenti] per Litifredum 
episcopum papiensem monente Angelo. Monasterium Nigrarum. 

Ecclesia sancti Bartholomei in strata ^ Monasterium Nigrorum. 

Ecclesia sancte Marie Theodotis, que dicitur de la pusterna ^. Monasterium Nigrarum 
5 exem'ptum. 

Ecclesia sancti Eusebij de Curte Vercellina. 

Ecclesìa sancte Tede virginis et martiris. 

Ecclesia sancti lohannis domnarum, quam condìdit quedam regina Longobardorum, ubi 
est quedam archa, in qua dicitur esse corpus sancti Blasij episcopi sebastiensis et martiris, 
10 cum duabus capellis contiguis ecclesie ubi est baptisterium secundum \ Canonica. 

Ecclesia sancti Gabrielis archangeli. 

Ecclesia sancti Augustinì de Domo Comuni, que est capella Humiliatorum et Ihimiliata-, 
rum tercij ordinis ^. 

Ecclesia Sancti Spiritus. Domus Elimosianorum ^. 
15 Ecclesia sancte Trinitatis ^ In qua iacet corpus sancti Policarpi episcopi et martiris. 

Canonica. 

Ecclesia sancti Felicis episcopi et martiris. In qua iacent corpora sanctorum martìrum 
Sergi] et Bachi, Felicis episcopi spelatensis et Castuli. Item corpus sancte Marine virginis, 
que, ut habetur in Vitis Patrum, in habitu virili Inter monachos vixit. Item ali e reliquie 
20 plures ^. Monasterium Nigrarum. 

Ecclesia sancti Petri appodiati contigua ecclesie sancti Felicis et eius capeiia. 

Ecclesia sancti lohannis Crisostomi, que dicitur in Solariolo. 

Ecclesia sanctorum martirum Faustini et lovite ^. 

Ecclesia sancti Pantalionis maioris. Canonica. 
25 Ecclesia sancte Marie secrete, que dicitur Fumaria. 

Ecclesia sancti Zenonis episcopi. Canonica ^ IO 20 3. Nigrarum — 4. della Pusterla — 9. Sebastianensis erano più di tre o quattro. Molto più numerosi li tro- 
viamo invece nel contado, particolarmente in Arena Po, 
Sannazzaro e Domo, come risulta dai documenti del- 
l'Archivio notarile di Pavia. 

^ Vedi Carlo Dell'Acqua, Di alcune memorie sto- 
riche e tradizioni longobardiche relative alla chiesa di 
San Bartolomeo in Pavia, Pavia, 1900, 

2 Per la storia di Teodote vedi P. Diacono, libro V, 
cap. 37. Pel suo epitafìo, dal monastero della Pusterla tra- 
sportato nel Museo civico di Pavia, vedi padre Romualdo, 
FI, Pap,, I, 131; Muratori, A. I. M. Ae,, diss. 46 e D. 
Sacchi, Iscrizione lapidaria del secolo Vili, Milano, 1S32; 
per la chiesa e il monasterp Merkel, Epit., p. 97 ; 

^' De Dartein, Arch. lo7nh,, p. 94-96 e Rivoira, Arch. lomb., 
I, p. 113-117. Il monastero si disse della Pusterla, non dal 
nome di una famiglia, ma da una pusterula aperta nel 
muro di occidente, che era pur quello della città. Di 
essa è menzione in una pergamena del Museo Civico di 
St. Patr. {Fondo Municip., perg. n. 12) del 30 maggio 
1172 : " Murus anticus ticinensis civitatis fuit destructus 
" prope pusternam ipsius monasterii que claudit curtem 
" monasterii „. Innumerevoli sono i diplomi con cui gli 
imperatori concessero benefici e privilegi a questo moua- 

25 stero. (Vedi Boshmer e Mùhlbacher, Rcgesten des Kaiser 
Reichs unter icn Karolingern, Innsbruck, 1889, nn. 1002, 
loii, 1027, 1051, 1214, i486, 15S2, 1583; DiÌMMLER, Ge- 
sta Bercngarii Imp., Halle, 1S71, nn. 6, 15, 19, 24, 27, 66, 
70, 94; BoEHMER. Regest, chronol, dipi. Karoloyiim, Fran- MUR., ? kfurt am Mein, 1883, n. 3388 e M. G. H., Die UrJ^unden 30 
der Deutschen K'òniger und Kaiseren, I, 389,633, 831). 

3 Vedi Merkel, Epit., p. 103. Per i diversi batti- 
steri in Pavia vedi Bosisio, Delta varia disciplina circa 
il tninistro ecc., del battesimo solenne, Pavia, 1848. Vedi, 
anche P. Diacono, IV, 47, 51; V, 40 e 41 e M. G. H., 35 
XV, I, 242 per una notizia dell' 830. Pel diploma di 
Ottone I del 952 vedi Die Urkunden etc, I, 225. 

* La chiesa di sant'Agostino " de Domo Comuni „ 
sorgeva molto vicino ai fabbricati demaniali chiamati 
della Certosina, in piazza Botta. 40 

'■ La chiesa e il convento di santo Spirito sono 
oggi sede del Tribunale e delle carceri giudiziarie. 

^ Sorge ancora, sconsacrata, sulla piazza del Carm'ne. 

'' Vedi Merkel, Epit,, p. 105. L'A. dimentica la 
reliquia più insigne, quella di san Giorgio, milite, perchè 45 
non la trovò ricordata nella " Cronica de corporibus „ , 
etc, sua fonte. La chiesa era nell'interno dell'odierno^ 
Orfanotrofio maschile. Il più antico diploma per questo 
monastero è dell' 867. Cf. Boehmer e Mùiilbacher, Rc- 
gesten etc, n. 1206 e I. Ficker, Forsc'mngen, etc. voi. I, 5^ 
p. 240; IV, p. 195. 

* Questa piccola chiesa, che occupava l'area del- 
l'odierna sacristia di santa Maria del Carmine, fu di- 
strutta nella seconda metà del secolo XIV per l'edifica- 
zione del tempio e monastero dei Carmelitani. 55 

^ La chiesa dì san Zenone, stava presso il palazzo 
Malaspina, ora della Provincia di Pavia, ANONYMI TICINENSIS B. 2 V CIS. Ecclesia sancte Marie nove \ 

Ecclesia sancti Domnini martiris. 

Ecclesia sancti Mathei minoris. 

Ecclesia sancti Columbani minoris. 

Ecclesia sancte Marie de losaphath, ubi inter ceteras reliquias habetur de ligno vere Cru- 

Monasterium Albarmn. 

Ecclesia sancte Christine virginis et martiris ^ Ecclesia sanctorum martirum Cosme et Damiani. In qua iacet corpus sancti Damiani 
episcopi papiensis, qui processionem de uno choro ^ ad alium ordinavit. Hic in Constanti- 
nopoli legatione functus est ■*, vel misit epistolam de duabus naturis et voluntatibus in Christo. 10 
Hanc ecclesiam construxit, ut mihi videtur reperisse, beatus Crispinus secundus, qui fuit 
episcopus papiensis. 

Ecclesia sancti Romani minoris. 

Ecclesia sancti Nycolai in moneta ^ 

Ecclesia sancte Marie Gualterii dedicata per Romanum Pontificem Urbanum secundum 15 
vel tercium ^. Hanc construxit Gualterius iudex ^ Cmionica. 

Ecclesia sancte Marie Retri, vel, ut vulgo dicitur. Peroni. Hanc construxit Petrus ^ cle- 
ricus et frater, ut dicitur, dicti Gualterii. Canonica. 

Ecclesia sancti Martini in potrà lata, olim ecclesia secularium clericorum. Monasterium 
Alharum. 20 

Ecclesia Sancti Salvatoris qua dicitur Lianum ^ Monasteriwn Nigrarum. 5. ad losaphat — 11. beatus] Sanctus — 21. Lean) 

* Questa chiesa sorgeva sulla piazza detta poi 
d'Italia. 

^ La chiesa di santa Cristina sorgeva sull'arca della 
S chiesa di san Rocco, ora sconsacrata, in via XX settembre. 
•^ Preferiamo la lezione choro del nostro codice a 
quella foro dei Mss. Ticinensia 10 e 284, perchè qui 
s'allude alla solenne processione con cui i canonici della 
Cattedrale passavano dal coro iemale a quello estivo, 
IO a seconda delle stagioni. Tale costume, giusta una tra- 
dizione volgare, sarebbe cominciato appunto quando il 
vescovo Damiano (680-710) diede compimento alla cat- 
tedrale di san Stefano (vedi più innanzi nel cap. " De 
" processionibus clericorum „ e Magani, Cron., p. 861); 
15 ma contro ciò si deve notare che ai tempi di Damiano 
le due basiliche non esistevano ancora (vedi Robolini, 
Notizie, I, 177). Questa chiesa, che prese poi il nome di 
san Giuseppe, è ora ridotta a legnaia in via Bossolaro. 
^ Non consta della legazione a Costantinopoli : si sa 
20 invece che Damiano con la sua opera efficace, a istanza 
di papa Sergio e di re Cuniberto, potè metter fine allo 
scisma d'Aquileia, causato dalla questione dei tre Capitoli. 
(De Rossi, Inscr. Christ., parte I, p. 170, n. 26). 

^ Detta cosi dalla vicina zecca (BrjVmbilla, Monete 
25 di Pavia, Pavia, 1883, p. 384 e M. Mariani, Della zecca 
di Pavia. Boll. Soc. J>av., 1902, p. 48 sgg). 

" La consacrazione di questa chiesa deve attribuirsi 
a Urbano II, il quale, nel 1096 ai 14 settembre consacrò 
l'altare di santa Croce in Mortara (Jaffè, Peg-, Ponti/., 
30 voi. I, p. 690) e proseguendo il suo viaggio verso Milano 
si trovò in Pavia il 19 dello stesso mese (/7;zV/.). Il Ro- 
«oi.iNi {^Notizie, III, 73) dice non essere improbabile che 
in tale occasione consacrasse qucsla chiesa. Queuito a 
Urbano III non appare che sia stato mai in Pav'a. ' Una iscrizione sul sepolcro del giudice Gualtiero 3 
in questa chiesa diceva : " In nongentenis novenis octua- 
" genis annis-Valtere ascendis ad astra poli „. (Robolini, 
Notizie, II, 26S). In un atto di permuta del 970 è sot- 
toscritto un " Walterius iudex sacri palati! missus do- 
" minorum Imperatorum (Ottone I e II). (Vedi Tirabo- 40 
SCHI, Storia della badia di Nonaìitola, tomo II, 124). Per 
altre notizie su Gualtiero, vedi I. Ficker, Forschungen, 
etc, II, p. 43 sg. Troviamo anche lo stesso Waltari o 
Waltcricus iudc\ et missus domni imperatoris tenere giu- 
dizio in Pavia nella chiesa di san Pietro in Ciel d'oro il 45 
14 marzo 974 e nella propria casa nel 981. (Vedi Ficker, 
IV, pp. 33, 42). Che il Gualtiero fondatore della chiesa 
fosse il giudice, è accertato anche da una transazione 
avvenuta ai 21 febbraio 1153 tra il Prevosto di san Gio- 
vanni de Domnabus e quello sancte Marie de Gualterio 50 
Indice: Robolixi, III, 113 e dalla pergamena 24 luglio 
1157 in Museo Civ. di Stor. Patr. {Fondo Municipale, 
perg. n. 9). 

8 II Bossi {Ms. Chiese, f. 302) dice che " essendo egli 
" uomo di gran statura fu chiamato Perone, laonde ne ha SS 
" preso anch'essa la chiesa da lui edificata il cognome di 
" santa Maria Peroni „. Sorgeva presso l'odierna Piazza 
del Popolo, già del Lino. 

' Il Catalogo Rodobaldino scrive: " Ecclesiam Sancti 
"Salvatoris in Papia que hodie appellatur monasterium i^'O 
"lianum vel lilianum a quodam presbitero „ (Boni e 
Maiocchi, Cat. Rod., p. 31). Sembra che Liano sia una 
sincope di Aurelianum, poiché in un istrumento del 
33 agosto 1480 (rog. Lodovico de Lege nell'Arch. notar, 
di Pavia) si legge "in monastcrio sancti Salvatoris Ilau- fij 
"relianl seu liani vulgariter nuncupato etc. „. Peraltro 
nel Ms. Chiese del Bossi si trova che volgarmente fu ANONYMI TICINENSIS 7 Ecclesia sanate Marie parve. 

Ecclesia sancti Mathei maioris. In qua sunt reliquie sanctorum martirum Mauritii et 
sociorum eius, que subest monasterio fructuariensi. Prioratus Nigrorum. 

Ecclesìa sancti Eusebii maioris S in qua iacent corpora sanctorum martirum VII Fratrum. 
5 Ecclesia sancti lohannis de Cataxiis. 

Ecclesia sancti Georgi! de Cataxiis. 

Ecclesia sancte Marie de la Venetica. 

Ecclesia sancti Laurentii de Ardengis. 

Ecclesia sancti Michaelis de Mediisbarbis. 
10 Ecclesia sancti Romani maioris. Canonica. 

Ecclesìa sancte Marie iuxta sanctum Romanum et capella eius, in qua iacet corpus sancti 
Guinìfortis martiris de Secchia, qui passus Mediolani, Papié migravit ad Dominum. 

Ecclesia sancti Petri ad murum. 

Ecclesia sancti Ambrosi! de Curte Archiepiscopi. 
15 Ecclesìa sancte Agathe de Canevanova. 

Ecclesia sancti Sixti pape et martiris. 

Ecclesia sancti Michaelis de Canevanova. 

Ecclesia sancti lacobi in Foro Magno, vel ut vulgo dicìtur in Roma Veteri '^ 

Ecclesia sancte Marie Cononi. 
20 Ecclesia sancti Olderìci episcopi ^. Domiis Humiliatorwn et Ilumiliatarum. 

Ecclesia sancti Quirici martiris*. 

Ecclesia sancti Andree de Ayratis. 

Ecclesia sancti Nycolai de verzarìo. 

Ecclesia sancte Mustiole virginis et martiris. Olim canonica. Domiis Fì^atrum Heremì» 
25 iarum, qui diountur Augiistinenses ^. 

Ecclesia sancti Dalmati! " martiris, qui beatus vir aliquando per civitatem cum angelo 
transiens, iussu ipsius angeli, duo ydola, que colebantur in abscondito, destrui mandavit. 

Ecclesia sancti Columbani maioris: huius sancti corpus reperi Papiam fuisse delatum, set 
nescio si ibi sit ''. MtR., IO 6. Giorgii — 8. Ardengio — 12. Gunifortis - Scotia 
xatio — 26, per om7n. m. — 28. reperi] reperitur 

detto il Liana da Emiliano santo vescovo di Vercelli, 
che lo governò. Il Bossi aggiunge che alcuni dicono 
5 essere sant'Emiliano morto in Pavia e sepolto in questo 
monastero. Le chiese dì san Martino e di san Salvatore 
occupavano l'area dell'odierna Università, nel suo lato 
neridionale. Cf. P. Pavesi, La strada delle catene, Pa- 
via, 1897. 

10 ' Vedi RivoiRA, Arck. lomb., vQÌ. 1, 136-138 e Merkel, 

Epit,, p. 90. Questa chiesa sorge ancora, ma sconsa- 
crata, sulla piazza dell' Ospedale. Per essa vedi Paolo Dia- 
cono (VI, cap. 42) che la dice officiata da un vescovo 
ariano. 

15 2 II RoBOLiNi {Notizie, voi. I, i3o) sull'autorità del 

iBossi dice che la parola Roma devesi correggere in Foro . 
Il Pessani {Dei palazzi reali che sono stati nella città e 
territorio di Pavia, Pavia, 1771, p. 82) e Severino Cap- 
SONI {Memorie storiche disila r. città di Pavia, Pavia, 

zo 1782, tomo I, § 208 e in, 26 e 57) accettano invece la 
•lezione Roma, che spiegano con l'uso del basso popolo 
tenace delle antiche forme. Che poi il Foro magno pa- 
vese sì chiamasse anche Roma vecchia o foro romano 
s'industriano di provare con la frase di Ennodio " non 

35 "agnovU forum Romani populi „ che e nella prima ora- lo. Xisti — 19. S. Mariae Canonica — 23. Ver- zione recitata quando dall'antica sede ^auditorium fu 
trasportato nei forum: e il Mag^vni dimostra {Enn., voi. 
I, p. 39Ó sgg.) che in questa orazione si parla dell'rt«cf/- 
iorium e del forum di Pavia, e non già di Roma o di 
Milano, come supposero alcuni. 

3 Chiesa che sorgeva dove ora è il collegio Ghi- 
slieri. 

* Era l'oratorio del palazzo Mczzabarba, fino a po- 
chi mesi sono occupato dall'Archìvio comunale. 

^ I frati Agostiniani vennero ad abitare il conven- 
to di santa Mostiola nel 1277. (Vedi Bosisio, Doc. incd., 
p. 41 sgg.) Della chiesa si vedono ancora alcuni avanzi 
nelle case dell'Istituto Nascimbcne in via Luigi Porta. 

^ Avanzi di questa chiesa si vedono tuttora negli 
edifici della Palestra comunale. Intorno a san Dalmazio, 
creduto vescovo di Pavia, cf. Vita Beati Dalmata, in 
IlisT. Patr. Monum. ss., voi. Ili, e. 13 sgg. 

' Allude al trasporto avvenuto, credesi, nel 930 per 
ordine di re Ugo nella chiesa di san Michele. Vedi la 
cronaca del monaco Giona (Mabillon, Ada sanctorum 
ordinis Sancti Bcncdicti, sectìo II) ; Pess^VNI, op, cit., p. 43 ; 
Muratori, Annali d' Italia all'anno 933 ; Robolini, No- 
tizie, II, 63. o strano per altro clic l'Anonimo, pro- j.ì 40 45 ANONYT^II TICINENSIS *r"; ..;:..„„,„.„.„.,. «s.««^.V-'-Vi-iw. e*»-..,. Ecclesia sancti Stephanì de la Rocheta. 

Ecclesia sancti Exuperii maTtiris. 

Ecclesia sancti Innocencii episcopi. 

Ecclesia sancti Benedicti abbatis. 

Ecclesia sancti Andree de Riali. Olim capella. Monasteriiim Nlgrariim cimi farochia. 5 

Ecclesia sancti Thome apostoli. In qua iacet corpus fratris Ysnardi \'iri Dei ordinis 
Predicatorum, qui multis miraculis claruit: cuius corpus illuc translatum est de ecclesia 
sancte Marie, que dicitur de Nazareth. Hec ecclesia sancti Thome fuit olim monasterium 
Nigrarum. Ibi nunc est caput unius virginis de undecim milibus. Ibi nuper constructum est 
altare nomine sancti Thome de Aquino eiusdem ordinis, qui innumeras ibi virtutes hostendit \ 10 
Domus Predicatorum. 

Ecclesia sancti Marini confessoris, quam condidit Astulphus rex Longobardorum ^. In qua 
» iacent corpora sanctorum martirum Viti, Modesti et Crescentie, sanctarum virginum et marti- 

rum Cecilie, Febronie et Eufrasie virginis et sancte Anastasié martiris, plurimorum Innocen- 
tum et sancti Leonis presbiteri fratris sancti Marini. Item caput sancti Barnabe apostoli. Subest 15 
autem monasterio Case Dei claromontensis diotesis. Monasterium JVigrortim cum ■parochia. 

Ecclesia sancti Petri ad vincula ^ In qua sancti Sebastiani martiris reliquie sunt, per 
quas a papiensi cìvitate pestis fugata est, tempore Guberti Longobardorum regis. 

Ecclesia sancti Marcelli pape et martiris. Sub monasterio mortariensi. Prioraius Cano- 
nicorum Regularium. 20 

Ecclesia sancti Philippi apostoli. 
B. 3 r Ecclesia sancte Marie in verzario, quam ' condidit Athalaricus Longobardorum rex ^. 

Ecclesia sancti Laurentii de Canibus. In qua iacet corpus sancti Nemesii dyaconi et martiris. 

Ecclesia sancti Geminiani episcopi. 

Ecclesia sancti Stephani de Campexanis. 25 

Ecclesia sancte Marie de Curte Cremona ^ 

Ecclesia sancti Allexandri martiris. 

Ecclesia sancti Georgii de Curte Cumana, que vulgo dicitur de Scanatis. 

Ecclesia sancti Bartholomei de Grognis. 

Ecclesia sancte Marie de mille virtutibus. 30 

Ecclesia sancti Michaelis maioris ^. In qua iacent corpora sanctorum confessorum Eleu- 
cadii episcopi ravenatis et Enodii episcopi papiensis, qui missus Constantinopolim ab Ilormisda I. della Rocclietta — 6. Ysuardi — 9. nuper] nunc — 14. Fabroniae — 18. Papiae civitate — 35. Capexanis — 
28. Curte Cremona 

babilmente monaco, certo uomo devoto, ignorasse clie libro VI, cap. 5. Oggi questa chiesa è ridotta a ma- 
il corpo di san Colombano si venerava a Bobbio dove gazzino della ditta Quailo, a mezzo il corso Vittorio 
i era stato trasportato poco dopo per ordine dello stesso Emanuele, a sinistra discendendo. Il Gilberto dell'Ano- 
Ugo. Gli avanzi di questa chiesa, trasformati in bot- nimo è il re Cuniperto. 

tega di falegname, si vedono nel vicolo odierno di < L'Anonimo dicendo Atalarico fondatore di questa 2.' 
san Colombano. chiesa, detta anche di santa Maria de' Cani, fu tratto in 
' Vedi Maiocchi, La chiesa e il convento di san Tom- errore dalla lapide, in essa già esistente, nella quale è ri- 
to maso in Pavia, Pavia, 1895. Negli Annali di san To- cordato il restauro dell'anfiteatro fatto da quel re. (Vedi 
maso del Relucenti (Ms. del 1744 nella Bibl. univ. di Maiocchi, Antiche iscrizioni ticinesi, Pavia, 1897, p. 54) 
Pctvia") all'auro 1325, giorno 16 novembre, si dice che 5 Esiste ancora, profanata, nel giardino di casa Lin- 3" 
"Rainero de' bannazzari lasciò al monastero lire 100 pa- giardi in via Scarpa. 

" vesi con obbligo di deputarli nella sua chiesa un altare 6 Vedi Dell'Acqua, Dell'insigne reale basilica di 

15 "provedendolo di tutte le cose necessarie per celebrarvi san Michele Maggiore, Pavia, ed. 2% 1875, che raccoglie 

" e in quello farvi celebrare in perpetuo etc. „. Potreb- quanto fino a quel tempo era stato scritto sull'argo- 

be essere l'altare a cui qui allude l'Anonimo. mento. Sotto l'aspetto artistico la basilica fu studiata 35 

2 Vedi Prelini, La chiesa di San Marino in Pavia, dal De Dartein, Arck. lotnb., II, pp. 3 18, 300; III, p. 456- 30 Pavia, 1882. 493; dal Merkel, Ej>it., passim, e dal Rivoira, Arcb. 

* Vedi Merkicl, Ej>it., p, 90-96 e Paolo Diacono, lomb., I. pp. iSi, 347-55, 360. ANONYMI TICINENSIS papa unìversam gentem Grecorum ab heresi euthiciana convertit. Cuius corpus illuc de 
ecclesia sancii Victoris, quam ipse construxerat, translatum est. Item sunt ibi alle reliquiei 
sanctorum. Canonica. 

Ecclesia sancti Eopli piartiris. 
5 Ecclesia sancte Marie Magdalene, que dicitur de la Scaleta. 

Ecclesia sancti Ambrosi! minoris ^ 

Ecclesia sancte Marie de Yporegia. 

Ecclesia sancti Èartholomei de Ciconiis. 

Ecclesia sancti Marciani episcopi et martiris. Sub monasterio sancti Marciani trldonensis. 
10 Prioratus Ni gr or uni. 

Ecclesia sancti Maioli abbatis ^. In qua iacet corpus sancte Afre et reliquie sancti Maioli 
abbatis. Prioratus Clmùacensium. 

Ecclesia sancte Marie capelle, que olim dicebatur Leucardi ^ a nomine conditoris. In 
qua habetur de reliquis sancti Brendani abbatis et' aliorum sanctorum. 
15 Ecclesia sancte Marie de Tortis. 

Ecclesia sancte Honorate de Tortis. 

Ecclesia sancti Bartholomei de Ponte. 

Ecclesia sancti Pantaleonis minoris. 

Ecclesia sancti Pantaleonis capella sancti Maioli. 

20 Ecclesia sancte Agnetis virginis et martiris, que dicitur sancti Theodori. In qua iacet 

corpus sancti Theodori episcopi papiensis, qui revelatione angelica fuit per Desiderium Lon- 

gobardorum regem electus, meritis prefate virginis. Hic est sanctissimus Theodorus episcopus 

cui scripsit Zacharias papa, sicut habetur XXX. q. III. pitatiimi ^ Qui beatus Theodorus 

novem annis Papiam tutavit suis orationibus ab obsidione Karoli regis Francorum. Cuius 

25 nepotem sagicta percussum in gutture mortuum suscitavit. Ecce sancta resuscitatio iuvenis 

suffocati, simili modo intervenientibus tam orationibus Theqdori, quam Agnetis, ne Papié vir- 

ginitas perderetur : Me expectaverunt, inquit, peccatores ut perderent me, sodalesque stupidos 

sanavit. Et de sua morte dicto regi certum signum dedit. Hunc beatus Leo papa, angelica 

revelatione admonitus, et ante eius exitum Papiam veniens, sicut illi promiserat in prefata ec- 

30 desia sepelivit. Canonica. Muii., Il I. Eutjchiana — 5. della Scaletta — 9. Terdonensis — x% e 16. Tortis] Fortis — 20-21. In qua iacet corpus 
sancti Theodori onun. m — 23. habetur in XXX — 25. sancta] facta IO 20 1 Fondata da re Grimoaldo. Cf. P. Diacono, li- 
bro V, cap. 33. 

2 Vedi Merkel, Epìf,, p. 105. Questa chiesa esiste 
tuttora, ridotta a legnaia, in via Rezia. Ad essa si ri- 
ferisce un diploma di Ottone IH, del 999 (vedi Die Ur- 
kunden dar Dcuiscken Koni^en und Ifaiscr, M. G. H., II, 
740). Per le relazioni di questo monastero con Sani' Odi- 
Ione (vedi M. G. H. SS., XV, lib. I, cap. 13, p. 814 sgg.). 

3 Per la correzione in Leutardo vedi Robolini, No- 
tizie, II, 258 sgg. e TlRABOSCHi, St. della Badia di No- 
nantola, tomo II, 124. Sembra che questo Leutardo sia 
il vescovo di Pavia (841-864) noto anche sotto i nomi 
di Liutardo, Lintardo e Liutprando. Di lui vedi in Ma- 
GANi, Cronot., p. 866. 

^ Gratiani decr. XXX, quaestio, III, e. 2. )Vedi Jaffè, 
Regesta font., 2^ ed., voi. I, p. 270, n. 2306). La leg- 
genda di san Teodoro vescovo, scritta dal prete Sisinio e 
compendiata da Carlo Pozzi, Vita di Sttn Teodoro, Pa- 
via, 165 1, attribuisce l'assedio e i fatti miracolosi che lo 
accompagnarono, non a Carlo, ma a Pipino il Breve 
nell'anno 755. Nella chiesa di san Teodoro in Pavia è 
un bell'affresco di Bernardino Colombani, eseguito nel 1534, che, in vari quadri, riproduce la vita del santo 25 
Vescovo. Per l'intelligenza del passo dell'A. è da ricor- 
dare che nella leggenda si narra come il nipote di Pi- 
pino lanciasse una freccia contro san Teodoro, il quale 
sulle mura con una croce in mano difendeva da solo la 
città, e la freccia, risparmiato il Santo, si rivolgesse con- 30 
tro il saettatore. L'A. allude, un po' oscuramente, al fe- 
roce proposito del nipote di Pipino, richiamando il davi- 
dico " me expectaverunt „ etc. Quanto alla frase " ne 
" papié virginitas perderetur „ si rifletta che, secondo il 
concetto dell'A., questa verginità consiste nel non essere 35 
mai stata macchiata di sangue di martiri, come leggesi 
nel principio di questo commentario (" nullus in civita- 
" te . . .. umquam martir occisus ;,) e nel riepilogo (" civi- 
" tas fuit, etc. . . . raartirium subierit „). L'A. desume la 
sua narrazione quasi letteralmente dalla Cronica brevis, 40 
che pubblichiamo in Appendice. Anche il Chron. JSTova- 
litiense, lib. Ili, cap. 14, {Mo/t. /list, fair., SS. Ili, e. 77) 
accenna al nostro Teodoro, " ob cuius meritis prohibi- 
" tum est Karolo de coelo, ut dum praedictus episcopus 
" viveret in corpore, non esset ab eo capta ipsa civitate „. 45 
Sulla chiesa di san Teodoro vedi De Dartein, Arch. 10 ANONYMI TICINENSIS Ecclesia sancti Georgii in Fenarolo '. 
Ecclesia sancti Michaelìs de Monte. 

Ecclesia sancte Agathe de Monte. In qua ìacent corpora sanctorum martirum Primi et 
Feliciani. Olim monasterium Nigrarum. Monasteritim Sororum sancte Clare ^ 

Ecclesia sancte Euphemie virginis et martiris. 5 

Ecclesia sancte Marie de Bregundiis ^. 
4 Ecclesia sancti Pancracii martiris. 

[Caput ni] Intra ambitum secundi muri, quo fuit cìvitas ultra illa lxxx iugera amplificata per 

circuitum, quem, sicut reperi, construxit quidam lohannes episcopus papiensis, continentur 
hec alle ecclesie. 10 

Intra secundum murimi ecclesie cum corforibus sanctis ut infra. 
B. 3 V Ecclesia sancti lohannis in burgo, que olim antiquum cimiterium dicebatur, quam* con- 

didit Rotarich rex Longobardorum *. In qua iacent corpora sanctorum confessorum et epi- 
scoporum Urseceni et Maximi papiensium antistitum. Ex corporibus sanctorum Innocentum 
unum vel plura, cum capella sancti Raphaelis archangeli contigua, in qua iacent corpora 15 
Petri episcopi papiensis, qui fuit per annum in sede romana, quamvis ex certa causa non 
f uerit cathologo Pontificum Romanorum asscriptus ^, sancti Valeriani martiris, spensi sancte 
Cecilie, et sancte Felicitatis martiris. Item caput sancti Cornelii pape et martiris et alle reliquie. 
Item dicuntur esse corpora lob et Thobie prqphetarum, sicut testimonìum perhibetur ab ali- 
quibus fidedignis gravibusque personis, de longinquis partibus illuc venientibus et dicentibus 20 
se de hoc penes se certas habere scripturas. Canonica. 

Ecclesia sancte Marie in Porta Aurea. 

Ecclesia sanctorum martirum Primi et Feliciani. Canonica. 

Ecclesia sanctorum martirum Secundiani et sociorum eius ''. 

Ecclesia sancte Marie foris porte ", que dicitur fuisse consecrata per angelos. Mona- 25 
sierium Nigrarmn. 

Ecclesia sancti Martini foris porte ^ I. Giorgi in Fenarollo — 2. Nigrarum nunc Monasterium — io. hec] hac — 14. antistitum et ex corporibus — 

17. catalogo — 18. caput] corpus 

lomb., p. 280-84; PriìLIXI, JSfote storiche descrittive sul- l'iscrizione sua funeraria vedi Robolixi, Notizie, II, 363. 
Vantica basilica di San Teodoro in Pavia, Pavia, 1881. Per ^ Il Bossi, Ms., f. 966, scrive : " Hebbe questa chie- 

5 l'affresco di san Teodoro vedi Moiraghi, Una fianta di " sa titolo di rettoria e fu parrocchiale avanti l'anno 980 

Pavia difinta nel 1S22 {Bollctt. Stor. pav., 1893, p. $8). "di nostra vita,,. Questa è la più antica notizia della 3° 

' Nelle pergamene del Museo civico di Pavia, del se- divisione di Pavia in parrocchie, ma il Bossi documenta 

colo XIII, è sempre detta " de Fenarolis „, con allusione il suo asserto soltanto con la vaga citazione : Arck. di 

alla famiglia che abitava vicino ad essa e che forse san Giovanni in Borgo. (Vedi RoBOLiKi, JVb/'mV, 11,353). 

IO l'aveva fondata. "^ Detta anche, comunemente, santa Maria delle 

2 Mekkkl, Epit,, p. 95. A questa chiesa si rife- cacce. (Vedi Rivoira, Ardi, lomb., 112 e 135 e De Dar- 35 

risce il diploma 31 febbraio 891 di Guido da Spoleto teix, Arch. lomb., 98-99, 505-507). 

all'imperatrice Agiltruda, di cui vedi in Muratori {^R. ^ Negli " Instituta regalia et ministeria camerae 

/. S., II, i, 41Ó). Fu fondata da re Pertarido nel 673. " regum langobardorum„ (Vidari, Fyaw;«., II, 401), docu- 

15 Vedi P. Diacono, V, cap. 34. mento forse del secolo XI (cf. Robolixi, II, 201, che lo 

^ Santa Maria de Bregundiis, o Burgundiis, fu detta crede del secolo XII), è detto che i commercianti veneti 40 

cosi dalla famiglia Bergonzi, che diede anche il suo nome dovevano dare " ad monasterium sancti Martini, qui dici- 

a Sannazzaro de' Burgundi. " tur foris portam, quadragesimum solidum de omni nc- 

* Per la chiesa di san Giovanni in Borgo vedi " gocio ;, da essi conchiuso in Pavia. Non sappiamo la 

20 Merkel, Epit., p. 91 sgg. e De Dartein, Arch. lomb., ragione di questo tributo: forse le navi venete approda- 

p. 264-396. Questa chiesa sorgeva sull'area del giardino vano in terre di pertinenza del monastero, perchè prò- 45 

del Collegio Borromeo, alla destra dì chi guarda la fac- babilmente i Veneti, per l'importanza del loro commercio 

ciata del palazzo. in Pavia, avevano uno scalo proprio. Il nome di santa 

5 Su Pietro III, creduto della nobile famiglia dei Ca- Maria Venationum o delle Cacce, chiesa quasi unita a 

2^ nevanova, vescovo di Pavia, poi papa col nome di Gio- quella di san Martino, non si deve piuttosto che dalle 

vanni XIV, (vedi Boxi e Maiocchi, Cat. Rod., p. 30). Per " Vcnationes „, derivare dal Veneti tributarli? 50 Anonymi TICINENSIS 11 Ecclesia sancti Vincentii martiris, que dicitur sanctì Epiphanii. In qua fuit olim conditum 
corpus' sancti Epiphanii episcopi papiensis, cuius virtutes et mira gesta leguntur '. Ecce mur., 12 
sancta societas Epiphanii, tam ex parte diei cum sancta Agnete, quam ex parte basilice cum 
sancto Vincentio die sequenti. Ibi iacent corpora sanctarum feminarum Liminose, Speciose et 
5 Liberate virginum, que ìUic, una cum beata Honorata, in sanctimoniali habitu Domino servierunt 
et quieverunt in pace. Canonica. 

Ecclesia sanctarum trium Mariarum. Monastermm Alharum. 

Ecclesia sancti Francischi confessoris. Donms Minorum. 

Ecclesia sancti Georgii de Brolio. 
10 Ecclesia sancti Philiberti abbatis '^. 

Ecclesìa sanctorum martirum Nazarii et Gelsi, que dicitur sancti Yventii \ In qua iacet 
corpus sancti Yventii, qui fuit tercius episcopus papiensis, conditor huius ecclesie, et reliquie 
mai-tirum predictorum, videlicet de ipsorum sanguine, quem ipse beatus Yventius iussu beati Syri 
de Mediolano attulìt et virtutibus multis probavit. Quorum martirum et beatorum martirum 
15 Gervasii et Prothasìi corpora beatus Syrus Mediolani occulte sepeliri manda vit, donec cessante 
persecutìone viris fidelibus revelanda divinitus essent, quod post multa tempora in beato 
Ambrosio impletum est \ Ilec fuit antiquitus canonica regularium nunc, autem secularium. 
Canonica 

Ecclesia sanctorum martirum Gervasii et Prothasii, que fuit prima ecclesia ticinensis ^ 
20 In qua olim beatissimus pater Syrus episcopus noster primus et conditor eius per sexcen- 
torum ferme annorum curricula requievit, antequam transferrentur eius reliquie ad ecclesiam 
cathedralem per Donum-dei episcopum papiensem. In qua translatione multe sunt virtutes 
hostense per plurimos dies ^. Ibi iacet corpus Pompeii, qui fuit secundus episcopus papiensis, 
et plura alia corpora sanctorum ac martirum predictorum reliquie, quas beatus Yventius iussu 
25 beati Syri de Mediolano portavit. Ibi est cimiterium antiquum cum capella sancte Marie 
contigua. Subest autem monasterio bremidensi. Prioratus JVigrorum. 

Ecclesia Sanctorum Omnium, que dicitur de Cadroiia. Domus Huiniliatorum et Humi- 
liatarum ~. 

Ecclesia sancti Georgii pape ^ s. 4 r 

30 Ecclesia sancte Katherine virginis et martiris. 

Ecclesia sancte Elene regine, olim monasterium Albarum que dicuntur de sancto Georgi©. 
Monasterium JSfigr arimi ^. 

Ecclesia sancti Georgii in Montefalcono. 

Ecclesia Sancte Margarite virginis et martiris. 

35 Intra tercii et exterioris muri ambìtum, quo ipsa civitas fuit amplius aucta per circuitum, [Canit nri 

continentur iste alie ecclesie. 4. Luminosae — 5. Domini — 24. corpora SS. et MM. scu praedictorum — 29. Georgii] Gregorii — 30. qua 
sta chiesa manca in m. — 31. Albarum. quindi a capo Ecclesia quae dicitur de S. Georgi© 

1 Per il corpo di sant'Epifanio vedi Boni e Maioc- * Vedi Merkkl, Epit., p. 89. Il Prelini discute 

CHI, Cai. Rod., p. 3 2. La chiesa, colla facciata rivolta lungamente su questa tradizione. 

a ponente, sorgeva, a settentrione dell'edificio in cui al ^ Vedi Prelini, La basilica di San Gervasio; cf. 

presente sono i laboratori di chimica all'Orto Botanico. anche San Siro, voi. I-II. 

^ Questa e la chiesa precedente erano edificate sul- ^ Si ha una cronaca della traslazione di san Siro 

l'area deU'odierno Archivio Notarile. del secolo IX, pubblicata e studiata dal Prelini nel voi. I 20 3 La prima notizia storica sulla chiesa di san Na- del suo San Siro. 

IO zaro è nei M. G. II., Auci. Ani., IX, p. 337: " Auctarii ' L'odierna chiesa sconsacrata di santa Maria di 

" Hauniensis extrema pars „. (Vedi anche De Rossi, /«jc;'. tutti i Santi, volgarmente detta la Ccriofi/ia. 
Christ., II, I, 170). La chiesa sorgeva in principio della « Per errore del copista Georgii invece di Gregorii, 25 

via Severino Boezio nel giardino che si trova alla destra l'odierno oratorio dell'Istituto degli Artigianelli, 
di chi viene da piazza Petrarca, presso il largo di via ^ Sorgeva sul principio della via Bernardino da 

15 Boezio. Feltre, alla destra di chi vi entra dal corso Cavour. 12 ANONYMI TICINENSIS Intra tercimn murum t, olesie cum corforibus sanctis ut infra. 

Ecclesia sancti Marchi evangeliste. 

Ecclesia sancte lustine virginis et martiris. 

Ecclesia sanctorum apostolgrum Symonis et lude, olìm monasterium Albarum. Donms 
Cruceferorum *. 5 

Ecclesia sancte Marie de ortis que dicitur de medio. Monasteriuìn Sororum Cisterciensium, 

Ecclesia sancti Blasii episcopi et martiris. Monasterium Albarum. 

Ecclesia sancte Marie in pertica. Canonica ^ Ibi est aliud antiquum cimiterium. In qua 
ecclesia iacet corpus beati leronimi episcopi papiensis, qui meritis beate Marie semper vir- 
MiK., 13 ginis per Desiderium' Longobardorum regem fuit angelica revelatione electus, sicut habetis in 10 
libro de miraculis sancte Marie virginis ^. Ecce societas solitarie vite leronimi cum Maria 
Magdalena ex parte diei. Fertur autem hanc ecclesiam ideo dictam in pertica, quia cum 
in eius cimiterio multi antiquitus sepilerentur nobiles de longinquis partibus, faciebant supra 
sepulcra sua singulas perticas, quibus disceruerentur singula mouimenta, plantari *. Canonica. 

Ecclesia sancti Adriani martiris '". In qua iacuerunt corpora regum Longobardorum. 15 

Ecclesia sancte Marie in pertica ^. Monasterium. Monasterizim Sororum Cistcrcensium, 

Ecclesia sanctorum martirum Viti, Modesti et Crescencie '. 

Ecclesia sancti Petri in celo aureo, quam amplificavit Licprandus rex Longobardorum 
atque dotavit ^. In qua iacet corpus beatissimi Augustini episcopi ypponensis doctoris eximii, 
qui multas ibi virtutes ostendit, et corpora beatorum martirum Luxorii, Ciselli, Camerini, 20 
Robusti ani et Marci, nec non beati Apiani episcopi et confessoris, que omnia translata sunt 
de Sardinia illuc cum corpore beati Augustini per dictum regem; cuius regìs illic etiam 
corpus quiescit, translatum de ecclesìa sancti Adriani per abbatem Olricum ^ Item corpus 
Severini Boetii philosophi viri Dei, qui in prefata urbe exul a Roma librum de Philosophica 
Consolatione composuit, qui liber manu sua conscriptus usque ad hec fere tempora ibi ser- 25 
vatus est. Et in hac urbe ipse Boetius trucidatus occubuit, sicut patet in versibus in eius 3. Ecclesiae S. lustinae — 4. Ecclesiae SS. Apostolorum. // m. separa A Domus Cruceferorum e ne fa un 
istituto diverso dalla chiesa dei SS. Simone e Giuda — 8-9. Caeraeterium. In qua jacet — 10. habetis] habetnr — 
16. Il primo Monasterium manca nel m. — 18. Liutprandixs — 19. Hipponensis — 24. de Philosophiae 

1 Questa chiesa sorgeva sull'area che fu poi oc- P. Diacono risulta che in Sant'Adriano furono sepolti 
5 cupata dal palazzo dei nobili Salimbeni, ora sede del Ansprando e Liutprando; VI, cap. 35 in nota ; VI, eap. 

Distretto a Porta Garibaldi. Quando i Crociferi si tra- 58, ed anche la nota. 3° 

cfcrirono (1547) a san Giorgio de Scanatis, che avevano ^ Questa e le due chiese precedenti sorgevano nel- 

comprato perchè san Simone era in rovina, mutarono l' isolato che oggi è tra la porta Cairoli e il lato orien- 

la denominazione di san Giorgio in quella di san Simone tale del Castello. 
IO e Giuda, che è la chiesa sconsacrata ancora esistente in ' Sorgeva presso l'odierna porta Milano, che perciò 

via Pedotti. fu detta anche porta San Vito. 35 

2 La chiesa di santa Maria in Pertica fu fondata * La prima notizia storica di san Pietro in Ciel 
da Rodelinda, moglie-dei re Pertarido. (Vedi P. Diacono, d'oro è del 604. (Vedi P. Diacono, IV, cap. 31 e VI, cap. 
V, cap. 34). 58. Cf. De Rossi, Inscr. Christ., Il, i, 33). Dall'epoca 

15 2 3u questo libro dei Miracoli di Maria, cf. Ana- langobarda per trovare ancora notizie di san Piatro oc- 

Iccta Bolland., fase, d'ottobre 1902, p. 241 sgg. La corre discendere fino alla seconda metà del secolo X e 4*^ 

narrazione riferentesi al vescovo Gerolamo è edita per cioè ai diplomi di Ottone I del 963, 964, 965. (Vedi M. 

disteso in C. Neuhaus, Die latcinisch. Vorlagen zu dcn G. H., Die Urkunien, etc, I, 337, 388, 627), di Ottone 

altfranzdsick. Adgar^schcn Marien Legenden, Ascherleben, II del 978 {ihid., II, 196), di Ottone III del 989, 996, 998 

20 %■ a. p. 43-44 e in A. Mussafia, Studien zu den 7nittcl- {ihid., II, 456, 630, 706) e al Capitolare " de praediis „ ctc. 

alt. Marienlegenden, Wien, 1887-98, I, 25 dell'estratto, del 20 settembre 998 {Consl. et acta pubi. imp. et rcg., 45 

oppm-e p. 939 in Sitzungsb. der K. Akad. der Wiss. in M. G. H., I, ijo). Per la storia della basilica vedi Zu- 

Wien, Philos. Histor. Classe, tom. CXIII. radelli, San Pietro in Ciel d'oro, Pavia, 18840 Prklini, 

* Vedi Merkel, Epit., p. 96 e P. Diacono, V, L'insigne basilica e monastero di San Pietro in Ciel d'oro, 

25 cap. 34. Pavia, 1877. 

^ Vedi Maiocchi, Le ossa di Liutprando scoperte in * Vedi Boni e MAioccm, Cat. Rod., p. 25. 'Ì'-' 

san Pietro in Ciri d'oro: in Arch. Star, lomb,, 1896. Da ANONYMI TICINENSIS 13 tt::nulo scriptis, qui sic dicunt; "Hoc in sarcophago iacet ecce Boetius arcò — Magnus et 
omnimodo mìrificandus homo „. In fine vero sic scriptum est: "Qui Theodorico regi de- 
" latus iniquo — Papiam senium duxit in exilium. — In quo se mestum solans dedit inde li- 
" bcllum. — Post ictus gladio exiit e medio ^ „. De quo fertur quod decollatus, a loco decol- 
5 lationis usque ad prefatam ecclesiam, caput suum inter ulnas portavit ^. Hec ecclesia dedi- 
cata est per Romanum Pontificem scilicet Innocentium secundum: cum capella sancti Mi- 
chaelis contigua: olim fuit monasterium Nigrorum: deleta est per Heremitas ^ Monasterium 
Canonicorum Regidarimn exem-ptum. 
Ecclesia sancti Andree de Brolio. 
10 Ecclesia sancti Theodori martiris. 

Ecclesia sancti Saturninj martiris' supra portam Pontis Veteris 

In suburbiis vero civitatis sunt iste ecclesie. In suhurbiis ecclesie citm corforibiis sanciis 
ut infra. 

Ecclesia sancti Savini episcopi et martiris : hec ecclesia translata est olim de platea que 
15 nunc usque dicitur platea sancti Savini^. 

Ecclesia sancti Guillelmi monachi et confessoris. Domiis Hosfitalariorum sancti lohannts 
cum -parochia ^. 

Ecclesia sancti Apollinaris epìscopi et martiris. In qua iacet corpus sancti Bobonis con- 
fessoris militis provincialis, qui armis strenuis totam Provinciam a Sarracenis liberavit. Cuius 
20 corpus illuc de Viqueria translatum est, ubi obiit cum peregre proficiscens tenderet Romam. 
Monasterium JVigrorum cum -parochia. 

Ecclesia sancte Marie de Carmelo olim domus Minorum. Domiis Cartnelitarum ^. 
Ecclesia sancti Christophori martiris. Monasteritim Sororum Cisterciensimn. 
Ecclesia sancti Antonii abbatis. 
25 Ecclesia sancti Stephani de Campania immediate subiecta monasterio sancti Rufi valen- 

tinensis supra Rodanum. Prioratiis Canonicorum Rcgtdarium. 

Ecclesia sancti Vìctoris martiris, quam condidit beatus Enodius episcopus papiensis doctor 

Grecorum, et ibi primo iacuit. In qua ordinavit fieri offìcium divinum ab uno choro in lingua 

greca, ab alio in lingua latina responderi, sicut hodie servatur in ecclesia sancti Michaelis 

30 maioris in festo eiusdem sancti Enodii, qui nunc ibi iacet. Hec ecclesia sancti Victoris fuit 

olim ecclesia clericorum secularium ''. Monasterium Albarum. B. 4 V 
(Caput V] MUK., \\ i. omnimodo orando magnificandus homo — 3. Papia — 4. a medio — 7. Deiecta, corregffcn-io P errore 
del copista — 9. de] in — i6. Guillermi - Hospitaliorum — 19. strenuus — 25. Campania — 25-26. Valentin! ^ L'epigrafe metrica sul sepolcro di Boezio fu appo- 
sta nel secolo X per cura di Gerberto di Rlieims (papa 
5 Silvestro II) e di Ottone III durante il concilio del set- 
tembre 998. L'intero testo dell'epigrafe fu pubblicato 
per la prima volta dall' Allegranza, De sepulchris Chri- 
stianorum, Milano, 1773, p. 49 e poi da Severino Ca- 
psoxi, Mem. ist. di Pavia, III, 97 e dal Robolini, No- 
10 tizie, I, 208, ecc. 

^ Questa tradizione era forse originata da qualche 
antico affresco, in cui a rappresentare il martirio del 
filosofo, questi fu dipinto col capo fra le mani. 

3 Su questa scelta vedi nella Introduzione a p. XXI. 
iS ■* Per la primitiva chiesa di san Savino su!Ia piazza 

omonima, ora Cavagneria, fondata dal vescovo Pietro I, 
consanguineo di re Liutprando vedi P. Diacono, VI, cap. 
58, Lo Spelta, Vita d. vesc, p. 172, con inesattezza circa 
la fondazione, scrive che Pietro I " fece edificare una 
30 " chiesa fuori della città in honor suo (di san Savino) 
" verso la parte orientale non molto discosta dal Tesino, " la quale era parecchia et vi stavano frati del III or- 
" dine. Ma al tempo che Francesco I re di Francia tenne 
" assediata Pavia per 5 mesi, fu gettata a terra insieme 
" con San Guglielmo, Sant'Apollinare et San Giovanni 
" detto delle vigne, solamente perchè erano troppo vicine 
" alla citt.à etc. „. Della chiesa e del borgo di san Savino 
presso la riva del Ticino troviamo memoria in una per- 
gamena municipale del 14 marzo 1316 {Museo civico di 
Storia patria di Pavia, fondo municipale, perg. n. 133). 

° Questa chiesa sorgeva fuori la porta di santa Giu- 
stina, ora Garibaldi, e dava il nome a parte del sob- 
borgo, che ora detto di san Guglielmo e sant'Apollinare. 

^ I INlinoriti abbandonarono questa chiesa nel 1298 
quando si trasferirono nel tempio allora finito di san 
Francesco, dentro le mura. Fu poi abbattuta per lasciare 
libera anche quell'area alla costruzione del castello (1361), 
e a sostituirla fu eretto in città il sontuoso tempio del 
Carmine. 

'' Vedi MERKEt, Epit., p. 75. OJ 14 ANONYMI TICINENSIS Ecclesia sancte Marie de Monte Oliveti, olim monasterium Albarum. Monastcrium Vallis 
Umorose Sororum, 

Ecclesìa sancti Patricii epìscopi. 

Ecclesìa sancti Salvatorìs maioris, quam condidit A.rìpertus rex Longobardorum, que duo 
campanìlia habet. In qua iacet corpus sancii Felicis in Piucis presbìteri et confessoris '. 5 
Monasterium JVigrorum exemftum. 

Ecclesia sancti Symeonis monachi. 

Ecclesia sancti Michaelis minorìs. 

Ecclesìa sancte Marie de Bethleem que immediate subest episcopo bethleemitano. 

Ecclesìa sancte Marie de Nazareth olim domus Predìcatorura. Monasterium Sororum Prc- 10 
dicatorum ^. 

Capella Hospìtalis de ultra Ticinum. 

[Caput VI] In circuitu civìtatis per unum vel duo mìlìa passuum longe in campis vel alìquìbus vìcìs 

et ìuxta civitatem sunt iste ecclesìe. Ecclesie -pro fé civitatem ut infra. 15 

Ecclesìa sancte Marie de lericho, olim monasterium Sororum Ordinis Vallis Umbrose, nunc 
autem monastertmn JVigrarum ^. 

Ecclesìa sancti lohannis de vineis, olim domus Templariorum ^. Domus Hosfitalariorum 
'sancii lohannis. 

Ecclesia sanctorum martìrum Eustachii et sociorum eius ^ 20 

Ecclesìa sancti Petrì in Verzolo, que olim antiquìtus dicebatur Leprosorum. Monasterium 
Nigrorum cum -parochia. 

Ecclesia sancti Lazari confessoris. Hospìtale ^ 

Ecclesìa sancte Crucis. 

Ecclesia sancti lacobi in Vernabula, olim prioratus Nigrorum, prope quam est vallis ubi 25 
duellum fieri consuevit ^ 1. Albarum, nunc Monasterium — 9. bethleemitano] Bethlemitico — io. Praedicatorum nunc Monasterium 
— 18. Templariorum nunc Domus — 25. Valles 

^ Vedi P. Diacono, IV, cap. 48. La notìzia dell' A. si " MCXLIV cepit kedìficari monasterium sororum guod di- 

riferisce alla basilica antecedente a quella che esiste oggi, " citur le ri co „. Mentre l'A. afferma che prima del 1330 30 

5 la costruzione della quale fu cominciata nella seconda le Vallombrosane lo avevano abbandonato, il Bossi, Ms., 

metà del secolo XV. La basilica, lungo tempo usata quale f. 299, citando un atto del notaio Rolando Bottigella, 

magazzino militare, fu riaperta al culto il 21 marzo 1901. ricorda che nel 1334 il monastero era " sub abate Sancti 

Per le vicende di san Salvatore vedi Merkel, Epit., p. 92 Laf ranci Vallis Umbrosae,,. La contraddizione è evidente, 

sgg. Cfr. anche i diplomi di Adelaide, di Ottone II e III Bisogna o ammettere un errore di memoria dell'A. o 35 

IO del 982, 999 e 1000 in M. G. H., Die Urkutiden etc, II, un errore di lettura del Bossi. Per quante ricerche 

337, 802 e Muratori, A. I. M, Ae., II, 471. Per altri abbiamo fatto non ci fu possibile rintracciare l'atto ci- 

diplomi posteriori cf. SxuivirF, Die Kaiscrurkunden, X, tato dal Bossi (Vedi Robolini, IV, p. 440). 
XI, XII lahrhunderts etc, n. 1272, 1273, 2799, ecc. ^ Com'è noto l'Ordine dei Templari fu distrutto 

e Muratori, A. /., IV, 197; V, 523; II, 947 ecc. Cf. an- dopo un celebre processo iniziato da l'ilippo IV il Bello, ^q 

15 che M. G. II., Consta, et acta pubi. Imper. et Reg., I, 268, re di Francia, sulla fine del 1307 e proseguito poi, con 

296, 299, 313, 485, ecc., e I. FicKER, Forschungcn etc, l'intervento dell'autorità papale, sino alla fine del 1312. 

I, p. 284. ^ Di questa chiesa non rimane oggi che un jnccolo 

2 I Domenicani furono autorizzati ad abbandonare oratorio dedicato a sant'Agostino, nella villa Eleonora 

santa Maria di Nazareth con lettera del vescovo Guido presso san Pietro in Verzolo, a poca distanza dedla città, ^:; 

20 de' Zazzi, da Civitavecchia del 21 novembre 1282. L'an- (Vedi Robolini, Notizie, IV, parte II, pp. 68-69). Anche 

no seguente entrarono in questa chiesa le Domenicane. la chiesa di sant'Eustachio apparteneva ai Templari. 
(Vedi Maiocchi, La chiesa e il convetito di san Tommaso " Vedi Dii Darteix, Arch. lomh., pp. 291-293, 302 

in Pavia, p, 17 Sgg. e P. Pavì:;si, // ponte Lnsertino, ' Non abbiamo alcun documento che confermi que- 

Pavia, 1895, p. 16 sgg). sta attestazione dell'A.: anzi in un istrumento di ven- c;o 

25 3 11 monastero, che sorgeva nelle vicinanze dcll'o- dita del 15 gennaio 998 si ha menzione di un duello " in 
dicrno cimitero, secondo la Cronaca del Parata fu fon- " palacio uius ticinens.s,, alla presenza di Ottone III (Mu- 
dato dal vescovo Rodobaldo II, verso la metà del sec, XIII ; ratori, A. I. M. Ae., HI, col. 743), e il RonoLiKi {Xoti- 
ma una carta pubblicata dal Rouolini ([V, 439) dice che: zie, II, 99) parla di un duello al tempo di Enrico II (1014) ANONYMI TICINENSIS ' 15 Ecclesia sancii Pauli in Vernabula subiecta monasterio sancte Christine, quod est Inter 
Papiam et Lauderà *. Priorattis JVtgrorum. 

Ecclesia sancti Sepulcri. In qua est forma Sepulcri Dominici secundum longitudìnem 
latitudinem et altitudinem. In ' hac ecclesia iacet corpus Lafranchi episcopi papiensis multis b. s r 
5 miraculis et quasi innumerabilibus gloriosi. Et ob hoc vulgo vocatur illa ecclesia nomine 
sancti Lafranchi, lìcet non f uerit canonizatus ^ Monastcrtum monachorum ordinis Vallis Umorose. 

Ecclesia sancte Sophie martiris ^ 

Ecclesia sancte Marie de Rocha Malore, alias Amatoris, 

Ecclesia sancti Abrahe. Monasteriuni Albarum. 
10 Ecclesia sancti Felicis de Calubano ^ mur., 15 

Ecclesia sancte Marie de Travachato. 

Ecclesia sancte Marie de Pado, sive de la Strata. 

Ecclesia sancti Laurentii de Pozolo. 

Ecclesia sancti Martini in Terra Arsa, que consecrata fuit a sancto Germano episcopo. 
15 In quo loco fuit nutritus beatissimus Martinus archiepiscopus turonensis, et ob hoc ecclesia 
illa est immediate subiecta archiepiscopo turonensi ^ 

De ecclesiis diotesis. [Caput vii] 

Multe quoque alle ecclesie sunt propinquiores istis, in villulis circum adiacentibus, quas 
inserere longum esset et recordari difficile. 
20 In diotesi etiam predicte civitatis, que ex aliqua parte per dietam et dimidiam sive magis 

extenditur, extendente se dieta per triginta milia passuum, ex aliqua vero parte per quinque 
vel sex milia passuum ad minus, 

Multe sunt ecclesie tam capelle et plebes prepositurarum et archipresbiteratuum, quam 
monasteriorum utriusque sexus et hospitalium. In quarum pluribus plura sanctorum corpora 
25 vel reliquie requiescunt, que ecclesie et reliquie quasi numerari non possent. 

Pluresque alle olim ecclesie iuxta civitatem destructe sunt, vel intra urbem translate, aut 
aliis ecclesiis unite, quas non nominavi, nec etiam potui scire omnia sanctorum corpora vel 
reliquias, set solum cognita vel memorie occurrentia nominavi. 

De ecclesiis destructis vel amotis ut infra. [Caput vai] 

30 De ecclesiis tamen vidi in circuitu civitatis ecclesiam Sanctorum Omnium de Sparcitoria, que 

erat domus Humiliatorum et Humiliatarum, de qua facta fuit domus de Cadrona eiusdem ordinis. 4. episcopi Papiae — 6. ordinis omm. m. — 13. Pozzolo . — 14. consecrata] conservata — 19. recordare — 
24, quarum] quibus — 3i'-p> 16, 1. 2, ordinis, et Ecclesiam, quae de Domo nova virorum ac mulierum eiusdem 

che doveva seguire " in curte sancti Syri „. Del celebre •^ Vuoisi sia l' oratoriolum fatto costruire da Carlo 

duello poi del campione di Arioaldo con quello mandato Magno durante l'assedio di Pavia. (Vedi Monachi San- 

S da Dagoberto II, re dei Franchi, a sostenere l'innocenza gallensis Gesta Karoli Magni, libro II, e. 17, in M. G. 

di Gundeberga moglie di Arioaldo, né P. Diacono, ne H., SS. II, p. 760). Da questo oratorio sono datati due 

Fredegario Scolastico dicono il luogo dove avvenne. diplomi dì Carlo il Calvo dell' 876, l'uno pel vescovo di 25 

Sui dueUi giudiziari e sulle inibizioni a cui andarono Cremona (/?. /. ^'«S., II, parte II, 148), l'altro per l'arci- 

soggetti vedi Muratori, A. T. M. Ae., II, p. 635 sgg. vescovo di Milano (Fumagalli, Codice dipi, Ambros., p. 

10 Vedi anche la Rubrica de pugnis et in quibus casìbus fiant, 443 sgg.). 

molto importante, nel Liber Consuetuditmm Mediolani, ^ Il Robolini corregge*'' de Caruliano „, intendendo 

del I3i6, in //"/5/. /fl^r. ;«o«?//«., Torino, 1876, tomo XVI, la "costa Caroliana „ nel Siccomario, ricordata anche 3^ 

(leges munic, II), e. 905 sgg.; e I. Ficker, Forschungen, dallo Spelta, Vita d. vesc, p. 363 e rigetta la lezione 

voi. II, p. 53 sgg. " Calubano „ come anche quella " de Carchano „ di altri 

15 ^ Del monastero di santa Cristina è menzione in manoscritti. 

un diploma di Ottone I del 962 (M. G. H., Die Urkun- 5 SuLPicio Severo, Vita sancti Martini, ed. Halm., 

dcn etc, I, 335), riconfermato nel io3o da Enrico II p. 109 sgg. e Venanzio Fortunato, Vita sancti Mar- 35 

(Const. et acta pubi, etc, I, 67). tini in M. G. H., Auct. antiquiss. IV, p. 293 sgg. Carlo 

- Prelini, Notizie storiche intorno al tempio e al Magno nel 774 donò al monastero di san Martino di 

20 monastero dì San Lanfranco, Pavia, 1875. Tours l'ospitale di San Martino in Siccomario "in lo- 16 ANONYMI TICINENSIS Ecclesiam de Domo Nova, virorum et mulierum eiusdem ordinis, que fuit unita ecclesie 
sancti Oldrici eiusdem ordinis. 

Audivi quoque nominar! monasterium sancte Marie de Nazareth, quod translatum fuit au 
domum olim * Predicatorum ; est enim Sororum eiusdem ordinis. 

Monasterium sancte Marie de losaphat, Sororum Albarum, quod translatum est intra ci- 5 
vitatem. 

Monasterium sancte Marie de Iherusalem, similiter Albarum, quod translatum est ad san- 
ctum Victorem. 

Ecclesiam sancti Luce, que erat domus Fratrum de Sacco - : et ecclesiam sancti Crispini 
de Camino, que omnes totaliter sunt destructe. 10 

[Caput IX] Hec sunt hosf Italia ut infra. 

Intra civitatem sunt hec hospitalia, videlicet extra primum murum et intra secundum et 
tercium : 

Hospitale sancti Michaelis. 

Hospitale de Porta aurea. 15 

Hospitale sancte Brigide. 
Hospitale Cruciferorum. 
Hospitale sancti Martini foris porte. 
Hospitale sancte Marie in pertica. 

Hospitale Caritatis. 20 

Hospitale sancti Blasii. 
MuR., 16 Hospitale sancti Yventii'. 

Hospitale sancte Margarite. 

B. s V In circuitu et frofe civitatem sunt hec hos-pitalia ut infra, 

Hospitale ' sancti 'Lì2lZ2cs:\ ^. .25 

Hospitale sancti Eustachio 

Hospitale extra Portam sancte Instine. 

Hospitale extra Portam Palatinam. 

Hospitale sancti Anthonii. 

Hospitale ultra Ticinum, quod vulgo dicitur de Bethleem, nobilissimum et ditissimum, in 30 
quo sunt conversi et converse multe. 

Et forte alia sunt que nescio vel non recordor. Vidi tamen qucdara alia, que postea 
destructa sunt. 

y 

[c.ipnt X] Summa ecclcsiarum et kosfitalium et earum consueiudines ut infra. 

Ilabet igitur civitas intra se et in circuitu et in diotesi sua fere centum corpora sancto- 35 
rum, exceptis aliis reliquiis infinitis. Ordinis fuit unita Ecclesiae Sancti Ulderici eiusdem Ordinis — 4. Praedicatorum, et nunc Sororum — 9. S. Luciac IO " cum Vahan „, la qua! donazione fu poi confermata da 
Carlo il Grosso nel 16 giugno 8S7 {Cod. dtj>i. longob., 
col. 566). 

^ Allude forse l'A. all'esistenza di un altro mona- 
stero di santa Maria di Nazareth delle Domenicane an- 
teriore al trasferimento di queste in santa IMaria di Na- 
zareth nel Borgo Ticino, dopo che l'ebbero lasciato i 
Domenicani ridottisi dentro la città. Per questa prima 
sede delle Domenicane vedi Ronoi.iNi, IV, 440. 

^ I frati della penitenza di G. C, cliianiati del sacco, o Sacchetti, o Saccatì, furono soppressi nel concilio 
di Ivione del 1274 (vedi Giulini, Memorie spettanti ecc., 
tomo Vin, 239 e Affò, Storia di Parma, IV, 12). Al- 
cuni manoscritti hanno, erroneamente " Sanctae Luciae „: j - 
da essi forse dipende l'errore della lezione muratoriana. 
3 Fu fondato da Gislenzone Salimbene, Siro e Ma- 
lastreva, suoi figli, con atto del 29 dicembre 1157, che 
trovasi nella raccolta Ticinensia del Comi al n. 50 nella 
Bibl. univ. di Pavia e fu pubblicato dal RonoLlNI, No- ;q 
tiiic, ITI, 284. ^ jt^rf^ i^tntii Jcc^i fc 


jl ^Tt-) ttl< -^^Pc iute A t\cvmt T 


tnci3*t{Vii: 
\ 
TA nt - 'Hi 9hc B;^-nd4(fer4(^ niente 'Vpm6 ^z^^^^^f^ [bPittUMl^ mtr v^titf^nnfet 
'^Tdr^i lA ot^tczi A ^Cntcmt«^^^Vmwi [tUi- ititia w\ud ^ TJi ^irtuc tuizò 

rnubt^i! nt4t02ib; mrik^'p<2i\tttt.iinXiàtwt^jC\Ui4^uci©ittme^^ 

Ittita /_f|^Viipi6GAit)' f^fwtoB ÈtiicSicwf (dltliiuriiinx1l6a^6 iwif *7\^ ' 
C^^ioi 1 v^ Sdo\<^o^ «^ptu^Aiif Iiahtìitu0 a9 fcinìó^A Sb. finitici 


^tPc fini v^aUmtttVjbu^ \ir mf. a 
ùL mXdvi) corUc^-ni wAYt\TiA^AzttLi\i H^fifi-ut «{KiPnacl \ "k^m 
,,^osnyai(L i4rc^vc' nnffc tiwt^ iuif VAuaffniiic.ftifmAt >i<>v» T^a 

hi?«2 ^t>^4w\* ' <^ti4tH m|?AiiArit tt\w^ WAtjiAZvT^ mi^datu (7Afei-&r^ Fac-simile del foglio V verso del codice Bonetta. Città di Castello, Stab, Tipo-litografico S, Lapi, 1903. ANONYMI TICINENSIS 17 Intra urbem centum triginta tres ecclesias numeravi, exceptis alìquibus capellis ecclesia- 
rum contiguis, a corpore tamen ecclesie per medium parietem separatis. Et forte plures alie 
sunt ibi, sicut iam dixi, quas nescio. 

In suburbiis vero et in circuitu civitatis circa xxxiiij ecclesias numeravi, non nominatis 
3 alìquibus ex aliis de diotesi. 

Hospitalia vero intus et in circuitu prope numero xvj. 

Ex quibus omnibus ecclesiis, tam intus, quam in circuitu prope, sunt monasteria et prio- 
ratus monachorum ac domus religiosorum vel oratoria moderno tempore tantum xxvij. 

Monialium vero et Humiliatarum xxi, exceptis religiosis viris et mulieribus hospitalium 
IO conA'^ersis, ac Sororibus Humiliatorum in duobus monasteriis, nec non personis reclusis et soli- 
tariis, aut penitentibus coniugatis et continentibus tercii ordinis. tam Predicatorum, quam 
Minorum, non liabentibus propria oratoria. 

Canonica xv que sunt intra muros. Relique vero sunt capelle, quasi omnes curam ani- 

marum habentes, sicut canonice. Et quedam monasteria preter cathedralem ecclesiam, que non 

15 habet aliam curam determinatam, nisi quod Archipresbiter audit confessiones totius civitatis 

et diotesis de quibusdam maioribus casibus et penitentiam iniungit, salva auctoritate Diotesani. 

Omnes ecclesie curate baptisare possunt omni tempore, preter quam ebdomoda in Albis, 

quando in Sabbato Sancto fontes benedicuntur solempniter ab Episcopo vel Archipresbitero, et 

illa ebdomoda baptizantur infantes ad sanctum lohannem de Fontibus, exceptis mortis arti- 

20 culis. Hoc idem tit in vigilia Pentecostes ad fontes sancti lohannis domnarum, et illa se- 

quenti ebdomoda ibi baptizantur \ 

Ex hiis omnibus ecclesiis sunt multe quandoque uno eodemque nomine intitulate, sicut 
apparet ex premissis, exceptis illis de diotesi, que quasi numerari non possent. 

Ex quibus omnibus ecclesiis, tam de civitate, quam de diotesi, nulle vel paucissime sunt, 
25 que non habeant dotem seu patrimonium competens, quod omnes haberent sufficientissime, 
nisi illud ab eis casuum adversitas pravoruraque adversitas abstulisset. 

Item paucissime sunt, que non habeant plura aitarla. 

Similiter hospitalium quedam habent magnos redditus, quedam medìocres, quedam nullos. 

De situ et qualitatc urbis ut infra, M*i"'r^' 

30 Hee autem ecclesie secundum maxìraam partem habent testudines in toto corpore ec- 

clesie, nulle tamen, vel paucissime sunt, que non habeant super altaris trubina testudinem et 
quasi omnes habent turres excelsas propter campanas; quarum campanarum tam magnarum, 
quam mediocrium, habet ipsa' civitas incredibilem quantitatem. b.ò r 

Ceterarum autem turrium super laycorum domibus excel sarum, mirabiliter maximus est 
35 numerus '^ ex quibus multe, tam ex vetustate quam studio civium se invicem persequentium, 
ceciderunt \ In tantum enim est excelsis ecclesiis, elatis hedificiis ac altissimis numerosis- 
que turribus sublimata, ut ipsa, in planicie civitas sita, a longe per planam dietam et per 
amplius videatur *. 

Quasi omnes domus civitatis puteos habent et curias ac celiarla subterranea ad vinum 
40 servandum, ut de variis aliis diversoriis taceamus. I. numeravi omm. iw. — 6. in circuitu Papiae num. xvj — 7. in circuitu Papiae sunt — 18. quando] quum 
— 31. ibi omm. m. — 22. quandoque] quoque — 26. Il primo adversitas omm. m. — 31. supra altaris tribunas 
testudinem — 39. omnis - habet 

' Per l'amministrazione del battesimo in questi casi paresi accenna anche I'Azario, Chron,, R. /. S,, XVI, 
S vedi Bosisio, Della varia disciplina circa i minisiri e il e. 371. 

tempo e il luogo del battesimo solcntie, Pavia, 1S48 e Ro- ' Zuradelli, Lt torri di Pavia, Pavia, 18SS e Ma- 

BOLINI, Notizie, II, 254 Sgg. GENTA, I, p. 6. 

2 E ciò perchè " nobilium locupletum gloria erat * Sulla posizione di Pavia redi anche la lettera del 

" turres excelsas habere „ (vedi Cìtronicon Placentinum Petrarca a G. Boccaccio in De Rebus stnil., V, Epist. I, 
IO in Muratori, R. T. ò'., tomo XVI, col. 579). Alle torri Basileae, 1581, p. 79:', 

T. Xr, V. 1 — 2. IS ANONYMI TICINENSIS Per totam civitatem sunt putei multi in publicìs locis fontesque nonnulli, ex quibus unus 
est latissimus et pulcerrimus fons, testudìne magna coopertus, sub ecclesia sancti Thome, que 
est quasi in centro clvitatis ' ; ac ri^^us nomine Cadrona cum molendinis terrestribus per duo 
latera civitatis ab intus defluì t in Ticinum ^. 

Tota vero civitas vetus lapidibus strata et tam nova, quam vetus, viarum latitudine, pia- 5 
teis et porticibus bene disposita, trium murorum, sicut dLxìmus, ambitu cingitur, quorum inte- 
rior mirabiliter grossus est. Per novem fortisf^imas et altissimas portas, habentes fortissimas 
valvas et preeminentem reliquum murum et insuper in quibusdam ipsarum geminas turres 
et in pluribus geminas portas simul, ac ante se quandoque levabilem pontem, exitur secun- 
dum disposi tionem primi interioris muri, qui quadraugularis factus, totidem, exceptis pusterulis, 10 
porti s, incredibiliter forti sslmis, decoratur ^. Secundus autem murus etiam quadraugularis, 
portis totidem, satis competentibus, ornatur, licet non sint valve in primo nec in secundo. 
Tercius vero, quasi rotundus undique preterquam a meridie, a parte extrinsica profundis et 
amplissimis fossis, plenis aqua semper scaturiente, circumdatur, competentibusque suburbiis 
civitas decoratur. 15 

Ecclesia cathedralis, eo quod ex duabus ecclesiis perficitur *, sine media pariete conti- 
guis, quemdam magnum pretendunt in latitudine cursum, idest terciam fere partem stadii, 
habens nichilqminus testudines undique cum columpnis: ante cuius frontem est platea, que 
dicitur Atrium, eque longitudinis ecclesie latitudini et amplius; in qua toto anno possunt 
omnia humane vite necessaria venalia reperiri. 20 

In cuius platee medio super columpnam lapideam, vel lateritiam, et tabulam saxeam erecta 
est statua equi et sessoris enea, nuper deaurata, respitiens ad aquilonem, maioris quantitatis 
quam hominis vel equi viventis, dextram manum extendens, habens sub anteriori sinistro 
pede equi catulam erectam eiusdem metalli, ipsum equi pedem levatum tenentem. Que sta- 
tua, cum repercussione solis mirabiliter radiet et quia forte sic etiam antiquitus radiabat, 25 
Radisol ab incolis appellatur, quasi radius solis: vel dicitur Regisol, quasi regens solem, eo 
MuR., 18 quod, sicut fertur, antiquitus, artificioso vel incantato motu, girum solis imitabatur. Hanc' 
autem statuam antiquitus et corpus beati Eleuchadii episcopi abstulerunt Ravennatibus Papien- 
ses, centra quos habebant inimiciciam a'que bellum °. Que civitas Ravenne a Papia per 
quinque et amplius dietas distare noscitur, idest plus quam centum quinquaginta milibus 30 
passuum, unde adhuc hodie Bononie est castrum quod Papiense nominatur. 

Civitas tota papiensis in giro, extrinsecus super fossas, per plura quam duo milia passuum 
cìrcuitur. 
. B. b V Hanc urbem a meridie ' muuit Ticinus fluvius, qui tam limpidus et preclarus habetur, ut 7. mirabiliter per uovem — 9. quandoque omm. M. - exitur] exit — 13-14. profundus et amprssimus, fossis — 
17. magnum praetendit in latitudine cursum in tertiam — 19. latitudinis, et amplius — 20. humana — 30. idest] et 

* Vedi Maiocciii, La chiesa e il convento di san Tom- trovano sparse nell'opera del RoBOLnfi, specialmente nei 

viaso. Nel 1894 facendosi de' lavori per le fondamenta voi. II e III. 20 

5 della caserma del Genio militare, ora quartiere Umberto I, ^ Vedi p. 4, n. 2 e 3. 

si rinvenne una conduttura di piombo dell'età romana, ^ P. Terenzio, Del Regisole ecc., Pavia, 1847; 

che trasportava ancora un'acqua purissima. Parte di Maiocchi, Un vessillo di Pavia del secolo XVI e la statua 

questa conduttura fu distrutta; però alcuni metri di f/^/ 7?«'^wo/e, Pavia, 1895 ; MCller-Walde, i?«V^-<7^<? ^w^* 

essa furono depositati nel Museo civico. Le acque fu- Kenntnis des Leonardo da Vinci (Jlh lahrbuck der K, Preu-:- 25 

IO rono immesse nella grande cisterna che costeggia il lato sischen Kunstsammlungcn, XX, h. II. Berlin, 1899). Sui 

settentrionale del tempio, dalla quale, svolgendosi dietro danni sofferti dal Regisole nel 1315, che resero necessa- 

il coro, si avviano al Ticino. rio il restauro a cui allude l'A., sono da vedersi Galv. 

^ Per il corso della Carona vedi Robolini, Notizie, Flarcwa in R. I. ò., XI, e. 734; il Chron. Placent. di 

fi, 147, 227, 360, 269; ni, 46, 51, 334; IV, parte II, 107, lOH. De Mdssis in R. L 5., XVI, e. 491 ; e gli Aanal. 30 

15 138, zdd^ Ckv^O'SI, Notizie risgnardanti lU città di Pavia, Mcdiolan. in R. I. S., XVI, e. 697. Cf. però la critica 

Pavia, 1870, p. 144 e P. Pavesi, Il canale della Malora, a questi passi fatta dal Giulini, Memorie etc, Milano, 

Pavia, 1897. 1856, voi. V, pp. Ó0-62. 

3 Numerose notizie sulle antiche porte di Pavia sì i ANONYMl TICINENSIS 19 quantacumque sit in eo profunditas, semper fuadus eius clarissime decernatur piscesque diver- 
sorum generum in eo natantes, quorum usu ipsa civitas satis habundat. Sunt enim saniores 
et meliores de tota Lombardia. Ibi reperiuntur in estate sturiones immensi '. Ibi cancrorum 
mirabilis copia toto anno. Ibi sunt diversa genera navium. Ibi molendinorum quantitas 
5 copiosa ^ 

Civitas ipsa super quatuor preciosos et magnps lapides est fundata, qui sculpti sunt 
ymaginibus quatuor Cardinalium Virtutum. Harum Fortitudo in orientali parte primi inte- 
rioris muri posita est, in porta videlicet que est raagis ad austrum quam in medio. Hec 
dicitur esse porta per quam olim Longobardorum rex Albuinus intrare non pótuit, donec 
10 suum iniustum propositum immutavit. lusticia vero in eiusdem media muri porta occiden- 
tali, Temperautia in porta meridiana, qua per Veterem Pontem exitur. At vero Prudentia in 
medio basilice estivalis cathedralis ecclesie magis versus sinistram partem, idest aquilionarem, 
quasi in corde templi ^ 

Ab uno latere civitatis, idest aquilonari, intra tercium murum, est maxima platea, que 
15 Brolium dicitur. Et bene per stadium longitudinem habet et latitudinem per dimidium: in 
qua iumenta et bestie venduntur omni hebdomoda. Et iuxta illam, intra secundum murum, 
est alia minor, que Brolium Parvum dicitur \ ubi multa venduntur tempore nundinarum, 
que fiunt ibi circa festum translationis beati Syri de mense madii omni anno, videlicet 
per vi: dies precedentes et in ipsa die translationis. Et tunc extenduntur in Brolio Parvo 
20 diversa tentoria et tabernacula plura ^. 

Civitatis hedificium totum vergens ad austrum ob Ticini flumìnis alveum, versus quem 
declinando descendit, licet ab omni parte etiam de longe videatur aperte, a parte tamen 
meridiana, tam prope, quam procul intuentibus mirabilem prebet aspectum, non solum ob 
innumerabilium celsitudiuem turrium, set etiam propter palatiorum et ecclesiarum sublimi- 
25 tatem, quarum tres, scilicet sancti Michaelis maioris, sancti lohannis in burgo, et sancti 
Petri in celo aureo, sua magnitudine multas cathedrales ecclesias superant, exceptis duabus 
illis que sunt prò Cathedrali, que omnibus aliis emirrent. Aliarum vero quamplurime sunt 
paulo minores illis tribus, ymo quasi equales. 

Quedam maiores ecclesie tegulis plumbeis sunt cooperte, presertim ecclesia maior seu 
30 Catliedralis et sancti Petri in celo aureo. Campanile vero maioris ecclesie, licet plures sint 
ibi turres laicorum paulo celsiores ilio, quod videtur etiam non fuisse c(ìtnpletum, latitudine 
tamen superat universas, quod per lapideas scalas, ab angulO in angulum in medio muri con- 
cavatas, ascenditur, sicut et plures ipsarum ecclesiarum, que possunt in tecta per huiusmodi 
gradus et cocleas circumeuntes ascendi. 
35 Ex ipsis ecclesiis quindecim vel idcirca reperiuntur, que criptas maximas cum testudi- 

nibus et columpnis marmoreis liabent, que vulgo' Confessoria vocantur, in quibus sanctorum mlr., i9 
corpóra requiescunt intra marmoreas arclias". 

Plures ecclesie pavimentum habent minutis lapillis stratum, in quibus per diversos colores 
hystoriales ymagines et littere sunt formate ^ quedam in frontium et laterum lapidibus 

I. decernatur] discernatur — 3. civitas talìs abundat — 12-13. sinistram partem in Aquilonarem in corde 
Templi — 14. idest] in — 22. etiara a longe — 28. ymo] in — 35. vel circa — 3S. ex quibus 

' Carlo Maglio, G/t storioni delle acque j^ ave si in ^ Robolini, Notizie, II, 33S sgg. Questi diie hrolii 

Jiendiconli del Ji. /siiiulo lombardo, voi. XXXIV, serie U, si estendevano dall'odierno Archivio notarile (mona- 15 

5 1901. stero dell'Annunciata, già di san Giorgio in Brolio par- 

2 I documenti pavesi dei secoli XIV e XV distin- vo) sino al monastero di san Pietro in Ciel d'oro, 
guono due varietà di molini: il " niolendinum terra- ^ Per questa fiera vedi Mur;\tori, Ani. It. M. Ae., 

" gnum „ e quello " a pontone „ ; il primo posto presso IV, 267 ; GiULiNi, Memorie spettanti ecc., tomo IV, loS ; 

un corso d'acqua che ne moveva la ruota, il secondo su Robolini, II, 340; IV, parte II, 138; Prelini, U, capo 20 

IO barconi incatenati nel fiume. III, art. 8. 

■* Questa leggenda delle grandi pietre scolpite, su ^ Sfuggirono alla distruzione le tre arche marmo- 

cui sarebbe stata fondata Pavia, è ripetuta anche da ree che sono nella cripta del Duomo. 
Bernardo Sacco, dal Breventano, dallo Spelta. ' Vedi Brambilla, La basilica di Santa Maria del 20 ANONYMI TICINENSIS B. yr saxeis extrinsecus sculptas' seu celatas diversas ymagìnes mirabiliter et figuras, et maxime 
inter alias ecclesia sancti Michaelis maioris, que incredibili et admirabili pulcritudine deco- 
ratur ^ Quedam ipsarum ecclesiarura per Romanos Pontiiìces ^, quamplurime per alios sunt 
episcopos dedicate. 

Ecclesia cathedralis mj""" habet portas in fronte: relique vero post illam maiores eccle- 5 
sie tres habent portas in fronte singule, preter portas coUaterales; habent autem omnes 
tam magne quam parte ecclesie in medio murum cancellorum, quibus separantur a mulieri- 
bus viri, totum solidum sine foraminibus vel fenestris, imde non possunt mulieres altare 
videre nisi per unum hostium in medio in parvis ecclesiis, in maioribus vero per tria hostia, 
que quando necesse fuerit possunt claudi valvis, celebratis officiis '. 10 

Totius civitatis tam strate, quam latrinarum cuniculi, quibus omnes domus habundant, tem- 
pore pluviali per subterraneas et profundas cloacas emondantur, que omnes cloace cum testu- 
dinibus quasi pulcra hedificia sunt sub terra, et alicubi tam altas testudines habent, seu for- 
nices, ut possit per eas equus cum sessore transire * : 

Sunt autem per totam civitatem, presertim sub novem stratis publicis veteris civitatis, 15 
habentes in quadriviis orificia, per que intrat aqua pluvialis et omnes defluunt in Ticinum. 

Ab aquilone, intra et iuxta tercium urbis murum, nuper fortissimum factum est castrum 
quasi unius jugeris occupans spacium ^ 

Tota civitas, presertim a parte inferiori, domorum magnorumque hospiciorum spissitudine 
completa [cs^]. 20 

[Caput XII] De districtii civitatis ut infra. 

Districtus seu territorium civitatis, quod in alienas etiam dyoteses se extendit et maxime 
in placentinam et tridonensem, sicut etiam habet diotesim in alieno districtu, in partes plu- 
res dividitur. 

Cuius una pars, que est ab aquilone, se extendit ab oriente in occidentem in longitudine 25 
per viginti milia passuum et plura, in latitudine vero ad decem milia passuum et eo am- 
plius cum Mediolanensium et Laudensium finibus terminatur. Ibi sunt agri et nemora, ville I. caelatas habent diversas mirabiliter — 15-16, civitatis in quadruviis orificia j— 30. completa est — 23. exten- 
dit, maxime — 23. Terdonensem — 25-27. in longitudine per viginti milita passuum, et eo amplius, et cum Medio- 
lanensium, et Laudensium finibus terminatur, ubi sunt 

Popolo, Pavia, 1876 & Pavimento a musaico scoperto nella di sant'Ambrogio, in data 14 giugno 1502, leggiamo: 
5 basilica di San Pietro in del d'oro, Milano, i886; Del- " Item el suprascripto (mastro muratore) sia obbligato a 
l'Acqua, Dell'insigne reale basilica di San Michele Mag- " butare zoso el muradello che traversa la suprascripta 
giore, Pavia, 1875. Un frammento del mosaico della "giesa et refarlo alto quanto bisognerà cum una cor- 
Basilica di sant'Invenzio si trova oggi nel Museo civico " nixe greza „ (Ardi. not. di Pavia. Atti di Siro Pe- 30 
di Storia patria di Pavia, ove sono anche numerosi avan- scari, pacco 1502). Oggidì di questa divisione non ri- 
to zi di quello di santa Maria del Popolo. Nell'abside mi- mane traccia che durante le istruzioni della Dottrina 
nore di destra in san Pietro in Ciel d'oro vedesi pure Cristiana, quando la chiesa viene divisa nel senso della 
un avanzo dell'antico mosaico; e cosi nel presbiterio di lunghezza dalle tende che separano gli uomini dalle don- 
san Michele Maggiore. ne, secondo le prescrizioni di san Carlo Borromeo. Le 35 

- Per lo studio delle decorazioni della facciata si quattro porte poi, che qui si danno alla Cattedrale, non 
iS veda il citato lavoro del Dell'Acqua, nel quale è anche importano una eccezione allo stile basilicale, ma sono 

riportato un precedente lavoro di Defendente Sacchi conseguenza dell'unione di due chiese in una. 
sull'argomento. Cf. De Dartein, Arch. Lomb., 239-254. ^ Non è questa una esagerazione dell'Anonimo. 

- Ricordiamo san Pietro in Ciel d'oro, consacrato Pochi mesi or sono (febbraio 1902), facendosi de' lavori 40 
da Innocenzo II nel 1132, e santa Maria Gualtieri con- di riattamento, si aperse una chiavica che scorre per la 

20 sacrata, come già s'è detto, da Urbano II. via Scarpa, lateralmente alla chiesa di san Michele Mag- 

^ Quest'uso sembra sia cessato nel secolo XVI, ed giore, ed abbiamo potuto convincerci che le dimensioni 

è perciò che nei manoscritti Ticinensia ice 284, non com- della chiavica corrispondono quasi all'asserto del nostro. 

prendendosi più il significato del testo, si incontra una ^ Allude al castello costrutto da Matteo Visconti 45 

frase che non ha senso (" murum in medio cancellorum „). nel 1315. Cf. Azarii, Cfiro/t., li. I. S,, XVI, 372; Ma- 

25 In un istrumento di patti per la rifabbrica della chiesa genta, I, p. 46. ANONYMI TICINENSIS 21 et castra ac vince iuxta civitatem, ubi dicìtur Campauea, in quibus mediocria, ac in estate 
etiam infirmis salubria, vina nascuntur. 

In occidentali que inter duo flumina, scilicet Ticinum et Padum, in latitudinem per 
viginti et plura milia passuum distenditur in superiori parte, set in inferiori circa quin- 
5 que milia tantum, ac in longitudinem per dietam vel id circa, cum Vercellensibus et Nova- 
riensibus terminatur, que a Lomello, maximo et antiquo castro, a quo eliam denominati sunt 
Comites illarum partium de Lomello, Lomellina dicitur, multa sunt predia castra et ville. Ibi 
legitur optimorum legumìnum copia: ibi adhuc meliora vina nascuntur vivo colore et in 
estate salubria '. 

10 Pars vero meridiana, ubi tria sunt flumina, scilicet Padus a quinque milibus passuum, mlr., 20 

et Gravolonus a quingentis passibus, ac Ticinus civitatis menia diluens, in tres partes dividi- 
tur, quarum una minima inter Gravalonum et Ticinum sola Comunis continet prata et locum 
iusticie ^ ubi malefactores puniuntur, ac suburbium civitatis, de quo in urbem per Ticini pon- 
tem intratur. In quibus pratis est super ripam Gravaloni albara ingens antiquissima et grossa, 

15 sub qua die Pasce solempniter predicatur. Secunda vero pars maior optimis excolitur pre- 
diis et habundantia fructuum arborum diversi generis decoratur. Ibi nascuntur vina alio- 
rum infima, satis competentia tamen. Et hec pars est inter Gravolonum' et Padum, que Sic- b. 7 f 
comarium appellatur. 

Prima igitur pars meridiane partis versus meridiem iiij°'' ferme stadiis lata, in longitu- 

20 dinem ab occidente unde Ticino Gravalonus egreditur, usque ad orientem ubi iterum dieta 
flumina uniuntur, circa mille passus extenditur. Est autem Ticinus post Padum quartus de 
maximis fluviis iliarum partium: supra quem est sicut diximus pons per dimidium fere sta- 
dium longus, quasi dimidius coopertus, habens hinc inde muros et fenestras, et a parte su- 
burbi! portam cum valvis, supra quam est ecclesia sancti Saturnini. Habet etiam hic pons 

25 pilas saxis et lapidibus factas et in aliqua parte lapideos arcus fundatos saxis in aqua ^. Habet 
ipsa civitas alìquando pontem alium ligneum totum, a parte inferiori fluminis, habentem 
portam magnam cum valvis in ingressu urbis, unde et hic Novus et ille Vetus Pons dicitur \ I. ex qu;bus — 5. vel circa — 7. dicitur. Multa sunt ibi praedia — 16. fructuum, ac arborum — 25. pilas ex saxis 

' Questa restrizione, che vedremo ripetuta, sui vi- lieo ponte romano esistente j^resso Pavia ecc.; {in Notizie 

ni convenienti nell'estate, ha la sua ragione nel pregiu- degli Scavi del marzo 1S94, Roma, tip. della R. Acc. 

dizio comune fino dai tempi di Federico II, che il vino dei Lincei). Il ponte che esiste oggi fu costrutto sulle 2>o 

5 nell'estate fosse nocivo. (Vedi Chron. Placekt. Mur., rovine del primo, incominciandosi i lavori il 3i luglio 

R. I. 5., XVI, e. 578). Sui Conti palatini di Lomello 1351, sotto il Podestà di Pavia Giovanni de Mandello, 

cf. RoBOLiNi, Notizie, III, 114-15, 130, 131, 140, 171, 178, milanese: ai 15 di giugno dell'anno seguente già erano 

183; IV, 121, 129, 130, 198,373, 375, 425; IV, parte II, costrutti cinque archi, come era indicato in una iscri- 

162, 163; DlONisoTTi, Famiglie celebri medioevali del- zione pubblicata dallo Spelta, Vita d. vesc. Pietro VI. 3^ 

IO P Italia 'Stttentr., Torino, 1887; I. ¥ xcvìkk, Forscliungen, (Vedi Sitoki, Tkeatrum equestre nobilitatis etc, p. 137. 

voi. 1, p. 314 sgg.; voi. II, p. 53 sgg., 78 sgg.; voi. III, Robolini, Notiz., IV, parte II, p. 149). Cf. P. Pavesi, 

p. 42Ó, § 248; e D. Carutti, // Conte Umberto I e il II Ponte Ticino, Pavia, 1902. 
Re Ardoino, Roma, 1884, PP- 358-62. , ■* Un ponte di legno sul Ticino era anteriormente 

^ Dove precisamente fosse questo " locus iusticie „ al 1290, nel quale anno fu preso dai Piacentini in guerra 40 

I :; non si sa. Secondo una tradizione pavese esso sarebbe con Pavia e trascinato giù per il Ticino e il Po per circa 
stato nei prati presso il ponte Lusertino, al di là del dodici miglia. I Pavesi lo ripresero, subito, ma lo di- 
Borgo Ticino. Certo era oltre Ticino, come si vede da strussero per rifabbricarne un altro, che fu detto perciò 
ima condanna pronunciata nel 1° semestre del 1249 dal »aor<? (vedi Ann. Parm. Maiores, 7I/. G. //. .S^"., XVIII, 70 
Podestà di Pavia contro dieci individui, che avevano e Magenta, I, p. 30). Infatti il ponte nuovo è ricordato 45 

20 strappato dalle mani dei soldati due malfattori di Mi- durante le lotte fra Pav."a e Matteo Visconti nel 131 5, per 

lano, mentre " ad supplicium ducebantur ultra Ticinum „ un appostamento di truppe fatto contro la porta del 

(Arch. del Mus. civico di Pavia, Pcrgam. micnic, n. 2,152). ;ponte nuovo sul Tesino. (Vedi Robolini, Notizie, voi. IV, 

^ Questo ponte non esiste più. Probabilmente era I, p. 272). Il Robolini suppone che il ponte di legno 

quel ponte, costrutto fin dal tempo della dominazione fosse costrutto presso l'odierna porta Nuova, e ricorda 5° 

35 romana, di cui ancora si scorgono sott'acqua, quando il pure un atto del 23 novembre 1339 con cui si ordina la 

fiume è in magra, gli avanzi di un regolarissimo pilone. riparazione di questo ponte di legno (IV, 1 ^01). 
Ne parlò Antonio Taramelli, Degli avanzi di un an- 22 ANONYMI TICINENSIS MuK., 21 Gravalonus vero non minor Ticino set forte maior \ duos longos pontes ligneos habet, cor- 
respondentes e regione pontibus Ticini, quorum pontium Gravaloni quilibet tempore guerre 
levari potest in medio et deponi, 

Secunda pars inter Gravalonum et Padum versus meridiem per plura quam mj""^ milia 
passuum in latitudinem tenditur, et ab occidente, scilicet a capite Lomelline, incipiens in orien- 5 
tem, ubi coniunguntur Ticinus et Padus, maximus fluviorum, per totidem et amplius milia pas- 
suum longitudinem trahit. 

Tercia pars, que est ultra Padum, qui fluvius olim per pontem, nunc per portum de 
navibus trasmeatur, maxima est. Hec ab oriente in occidentem circa dietam et dimidiam 
longitudinem trahens, versus meridiem montes attingens et occupans per quindecim milia 10 
passuum, vel alicubi amplius, a flumine dilatatur, contiugens ab oriente Placentinorum fìnes, 
ubi sunt et Comites de Rovoscala cives nostri, a meridie marchionatum Malespine, ab occi- 
dente Tridonensium, Allexandrinorum ac Montisferrati trans Tanagrum fluvium finibus termi- 
natur. Ibi sunt in planicie tam ville et castra, quam nemora et arva fertilia: in montibus 
quoque, qui sine ullo alicubi saxo valde fertiles sunt, castra et ville multe, ubi sunt vince 15 
preciosissima vina glauca ferentes et \'alde desiderabilia. Reliquum autem territorium civi- 
tatis quod nominavi undique planum est ^. 

Prope civitatem in Sicomario locus est, qui vulgo dicitur Terra Arsa ^, per passus distans 
ab urbe circa mille quingentos passus, ubi nutritus fuit beatus Martinus turonensis episcopus, 
qui fuit de Panonia *. 20 

In Lomellina per plus quam viginti milia passuum ab urbe distans est locus, qui anti- 
quitus Pulcra Silva dicebatur, postmodum vero prop'ter mortalitatem et cedem magnam exer- 
citus Karoli regis Francorum, qui ibi primo superatus est a rege Longobardorum Desiderio, 
Mortarium nomen habuit^ et est nostre diotesis et territorii. Ibi iacent corpora Amelii et 
Amici, quorum unus erat filius Comitis Andagavensis, qui dicto bello occubuerunt, quorum 2d 
vite miri actus leguntur, quorum etiam, ut dicitur, sepulcra mirabiliter sunt unita ^. In dicto 13. Rouscala — 13. Terdonensium — 14. ubi sunt — 14-15. fertilia vel in montibus ipsis, qui vino alicubi 
sano valde — 16. glauca] panca — 17-18. planum est prope civitatem. In Sicomario — 18. per om7it. m. — 
19. passus ontm. m. — 25. Andagavensis ' L'apprezzamento dell'A. sulla larghezza del Gra- 
vellone se poteva valere ai suoi tempi, non corrisponde 
5 più alla realtà oggi, dopo i lavori di alveazione e si- 
stemazione del Ticino. Ma che il Gravellone un tempo 
avesse assai maggiore importanza che non ha ora, pro- 
vano i frequenti e notevoli lavori, che quel fiume impo- 
neva agli amministratori del Comune e che appariscono 

IO dai Libri di Provvisione per tutta la seconda metà del 
secolo XV, ora esistenti nell'Archivio del civico Museo 
di Storia patria. 

2 II testo riassuntivo dell'A. unito alla Cronaca 
Parata, qui giustamente chiosa : " sed non adhuc sunt 

15 " colles Miradoli?,, Infatti è inesplicabile questa dimen- 
ticanza dell'A., poiché le colline di Miradolo, o di san 
Colombano, sono ricordate come parte Integrante del 
territorio pavese sino dall'S agosto 1164 nel noto di- 
ploma concesso da Federico I alla città. 

20 ^ Quel terreno in origine era un deposito di ar- 

gilla fluviale, donde il suo aspetto arido e il nome di 
Terra arsa e poi di Siccomario. La leggenda s' impadro- 
nì anche di questa denominazione, onde il Gualla (Sa»- 
ciuarium, Papia, 1505, p. 36 verso) scrisse: "celesti quo- 

35 " dam igneo splendore terra arsit inter ipsum Marti- 
" num tunc infantem „ , donde il nome di Terra arsa. 
Sulla fertilità di questa regione, oltre quanto disse già l'A., è. da vedersi I'Azafii, Chron. R. I. 5., XVI, 373. 

^ Vedi SuLPicio Severo, Vita sancii Martini, Ed. 
Ilalm., cap. II, p. iii. 3" 

^ La leggenda qui riferita dall'A. era già stata rac- 
colta in parte da Gotifredo da Viterbo (Mur., /?. /. 
5., VII, 407), " prò nece multorum quae facta fuit po- 
" pulorum - dicitur illorum Mortaria nomen agrorum - 
" que peregrinorum stat modo grande forum „. 3-^ 

^ Lo stesso Gotifredo parla anche del sepolcro di 
Amelio e di Amico : " Tunc duo consocii meritis vitaque 
" beati - Amis et Amilius parili sunt morte necati - Ca- 
" rolus hls tribuit digna sepulcra satis „. Sono ricor- 
dati Amelio e Amico anche nel Cat. Rodobaldino più voi- 40 
te citato, ma solo nelle sue redazioni più recenti (p. 34). 
Fazio degli Uberti nel Dittamondo scrisse: " Giunti a 
" Mortara qui vedemmo a pieno - che per li molti morti 
" il nome prese - quando li due compagni venner meno „. 
Su questi dati la leggenda in seguito si ampliò e ne 45 
venne il fantastico racconto riassunto dallo Spelta (F«Va 
vesc.^ p. 16): "Due cavaglieri di Francia, l'uno detto 
" Amico, l'altro Amulio vi (a Mortara) morirono, i quali 
" insieme furono tanto amici che natura gli fece insc- 
" parabili sì morti come vivi. In un giorno medesimo 50 
" nati e battezzati ed ammazzati, vissero sempre insie- 
"me: erano d'aspetto, di qualità, di quantità, di costu- ANONYMI TICINENSIS 23 loco est monasterium sancte Crucis Canonicorum Re^ularium exemptum, quod per diversas 
partes Lombardie multos possidet prioratus ^ 

Ad civitatem illam papiensera, cum duorum ex maioribus Lombardie fluminibus portus 

obtineat, ex diversìs partibus mundi mercimonia deferuntur: usque illuc enim de Adriatico 

5 mari, ubi est Venetiarum civitas per multas illinc dietas distans ab oriente, naves cum sale 

et aliis mercimoniis per Padum et Ticinura ascendunt ^. Illuc' tam de suo territorio quam de b. s r 
Monteferrato cum preciosis et nibicundis vinis et aliis rebus per Padum ab occidente descen- 
dunt. Similiter descendunt illuc cura optimis vinis de Novariensium et Mediolanensium par- 
tibus per Ticìnum. A meridie vero distat illinc Mare Magnum per tres dietas et minus, ymo 

10 paulo plus duabus, ubi est e regioue civitas ianuensis, de qua super iumentis per montes 
illuc tam sai, oleum piscesque marini salsi et alle merces, quam transmarine species defe- 
runtur: de multis etiam aliis partibus illuc veniunt mercatores. Nascitur autem in territorio 
ilio habundantissime linum, de omnium leguminum genere, de cuiuscumque segetis specie vel 
satorum, de diversis differentiis uvarum, de omnibus fere fructibus arborum copiose. 

15 In predictorum fluminum glareis reperitur aurum per artifices in hac arte peritos ^. In 

quorum fluminum undique ripis fere sunt quasi nemora infinita, preter illa que alibi sunt. 

Habet ipsa civitas in circuitu et maxime in Sicomario ortos et viridaria seu pomeria 
multa et nonnulla intra secundum et tercium murum tam ad vescendum, quam ad animos 
recreandos. Habet et venationes copiosas et bonas ferarum volucrumque silvestrium. Mòri- 

20 datur autem tota regio illa a venenosis animalibus et maxime serpentibus per ciconias, que 
illic toto tempore veris et estatis morantur *.. Sanissimus et subtilis est ibi aer, nec si ibi ali- 
quando sunt irebule, periculose sunt multum, nec nocive. Perflant illic sinè magno impetu 
aure propter obstacula montium excelsorum, quibus est circumdata Lombardia, in cuius ci- 
vitas hec iere. sita est medio, unde paulatim, non subito, fiunt ibi frigora vel calores °. 4. enim] etiara — 5. diaetas distans. Ab Oriente — 12. etiam] et — 17. ponaaria — ai-23. ibi aliquae sint 

nebulae — 23-24. in cuius medio haec Civitas fere sita est 

" mi, colore, lineamenti, gesti et d'appetito sì pari et si- p. 22S per un documento del 1294. Conosciamo un docu- 

" mili, che l'uno dall'altro discerner npn si potea. I mento ancora inedito del 33 febbraio 1346 con cui si eleg- 

S " corpi dei quali trovati, per ordine di Carlo furono se- gono arbitri fra molti cittadini di Pavia e di Vigevano 35 

" polti l'uno da una parte et l'altro dall'altra della fron- per fissare i confini di certi ghiaieti nel Ticino " adlocu 

" tiera di una strada. Ma la mattina seguente per " Vìginti Columnarum „ dalle cui sabbie si astraeva oro. 

" virtù di natura, o per forza occulta, o per miracolo {Arck. noi. di Pavia. Trascrizione fra gli atti dì Da- 

" ambidue si ritrovarono appresso „. Amelio e Amico si miano Landolfi, pacco 1 504). In proposito scrive Sacco, 

10 vedono dipìnti nel quadro di Paolo da Calino o Cailina, De Hai, rer., p. 97 : " Longe etiam celebrior est aurifera 40 

eseguito nel 1458 per la chiesa di san Lorenzo in Mor- "arena quam seminudus operator sub solis fervore per- 

tara. Or? è nella R. Pinacoteca di Torino: cf. Caia- "quirit confertque in acervos ac vimìnea crate secernit, 

lago delia R. Più. di T, ediz. 1889, n. 141. " reiectis ab arena lapillis : ex qua demum arena, rudi 

^ Vedi Pennotti, Canonicorum regalar ium.... histo- "panno iniecta, collucent panno haerentia aurea mìnu- 

15 ria tripartita., libro II, e. 46 e III, 25, Roma, 1624 e "tuia visu quidem vix conspicabilia „. Vedi anche Ma- 45 

F. Pezza, Notizie sulla Canonica di Santa Croce in Mor- genta, I, p. 39 e un documento del 1294 presso Vidari, 

tara, in Bollett. Stor. pav., 1894, p. 197. Framm., voi. Il, p. 365; il quale a p. 380 aggiunge che 

2 Per il commercio e le comunicazioni fluviali di " il BiSSgnandi, Bernardo Sacco, Portalupi, il prof. Ta- 
Pavia con Venezia e coi porti dell'Adriatico vedi Mura- " ramelli parlano di un diploma del 1164 col quale Fe- 

20 TORI, A. I. M. Ae., voi. IV, diss. XXX, col. S82 e XXV, " derico Cunobardo (sic) re de' Burgundi (! ! !) avrebbe 50 

e. 410. Magenta, I, p. 28-29; Prelini, II, 195; Maioc- "conceduto a tre fratelli BilEgnandi di Vigevano il rac- 

CHi, Una iscrizione} greco-pavese del 471, Milano, 1897, "cogliere pagliuzze d'oro nelle sabbie del Ticino „. 

p. 28 sgg. L'AzARio, Chron. R. I. 5., XVI, 371, dice che ■* Su questo passo vedi Muratori, A. I, M. Ac., II, 

Pavia " navigiis dominatur, quia sita super flumen Ticini, e. 304. 

25 " habens introitum et potentiam in ipso Ticino, et pò- ^ Il Petrarca, che di frequente venne a Bavia e 

" tius intra Padum, et proinde in Mari Adriatico „. vi stette anche nei mesi estivi, quasi in un luogo di 

3 II Bosisio, Doc. ined., p. i, pubblica un atto dei villeggiatura, loda Pavia come " urbs saluberrimi aeris „, 
27 settembre 1135 con cui un tal Pietro, figlio di un e con lui s'accordava nell'esaltare il clima di Pavia anche 
altro Pietro, dona alla Cattedrale di Pavia tutti i suoi Enea Silvio Piccolomini, Orationes, orat. I, prò Oecum. 

3" beni "atque de locis et glarea posita in Ticinum ubi Conc. p. 27, Lucae, 1755. Ai tempi di Lodovico il 60 

" asis percurrere debet ad aurum levandum itera mei Moro le condizioni s'erano già alquanto mutate, giacché 

"iuris omui.iin integrum;;. Cf. RonoLiNi, IV, parte I, egli scriveva ad Isabella Gonznga, ai 2S settembre 1491, :)3 24 ANONYMI TICINENSIS MUR., 22 Preter autem habundanciam quam habet recentium pìscium de Pado, Ticino, Gi"avalono 
aliisque minoribus fluminibus, preter marinos salsos illuc allatos, f eruntur illuc in navibus aque 
dulcis pìsces desiccati de civitate ferrariensi ^ piscesque semisalsi in plaustris et bestils de lacu 
Cumarum et aliis lacubus, nec non a longe allecia desiccata. 

Habetur quoque in partibus illis competens et sufficiens habundantia boum tam prò ter- 
rarum cultibus vectionibusque plaustrorum, quam prò esu hominum. Similiter copia ovium 
caprarumque competens, magna porcorum et omnium altilium oportunorum nec non ovorum 
et casei, cere et mellis ex apum multitudine que habetur. 

De ceteris autem rebus et victualibus potest aliis tradere civitatibus habundanter ' ^ [Caput xini B. 8 V De moribiis et consuetudinibus civium ut infra. 10 

Multum sunt cives illi in omnibus terre cultibus, propter agrorum et prediorum, quibus 
habundant, multitudinem ac mercationibus rerum nec non in artibus cunctis industres, que ibi 
fere omnes inveniuntur. Propter habundanciam lignorum habentur intra civitatem et extra 
prope illam terme plures, ubique duplices seu gemine propter viros et mulieres et dicuntur 
stufe ^. Similiter sunt in civitate fornaces, ubi fiunt vasa vitrea et alle in quibus vasa fictilia, 15 
et prope civitatem alie plures, in quibus lateres et tegule decoquuntur ^ Super fluvio Vema- 
bule habent fullones habitacula plura, que dicuntur Candida, in quibus tam telelini, quod illic 
nascitur habundan':er, quam panni de bombice, qui fiunt ibi et dicuntur fustania, candidantur. 
Huius patriae cives, armis potentes et strenui, subtiles ingenio sensuque sagaces, quoties 
permanserunt invicem pacis unanimitate concordes, semper' suorum victores hostium extite- 20 
runt. Docti sunt enim valde tam in aqua, quam in terra pugnare, facientes, cum necesse 
fuerit, in navibus machinas et in terris, ac naves acutas cursuque veloces, quas scancerias 
vocant, ad pugnandum in aqua ^ Consueverunt autem magnum et quasi innumerabilem exer- lO 15 20 ^5 30 4. a omm, M — 6. yectationibusque — 19. sensusque — 19-20. quoties permanente erant invicem — 3i. enim] etiam 

"passato Augusto, laere de Pavia non è bono „. Ardi. 
Gonzaga in Mantova, E, XLIX, 2. Cf. Magenta, I, 528. 
La distruzione di buona parte dei boschi vicini alla città 
e le risaie e le marcite, che nei dintorni hanno sostituito 
quasi dovunque le culture asciutte, hanno molto influito 
sulle condizioni del clima di Pavia, che però, contro la 
fama che corre, non è città insalubre. (Vedi P. Teren- 
zio, Sulla natura del clima pavese, Pavia, 184S). 

1 I documenti dell'Arch. not. di Pavia non parlano 
per tutto il secolo XV che di anguille in salamoia prove- 
nienti da Ferrara. 

* LiUTPRANDO {Antapodosìs, lib. Ili, 6, Hannov. 1877 
p. 58, edìz. Dummler) dice di Pavia che " copiosa appel- 
" latur et cernitur* non solum quippe praecellit vicinas 
" sed et longe positas opibus civitates „. E della stessa 
città in un passo della Biblioth. Cluniacens. del Duchesne, 
riportato dal Robolini (II, 227) si dice: " quae multipli- 
" cibus populorum referta turbis, nobilium et diversarum 
" mercium speciebus insjgnis, quasi quaedam Tjrus et 
" Sidon videtur remansisse, quibus complacet ad sui mer- 
" cimonia compartionum et venditionum venire „. 

^ L'Anonimo Valesiano scrive che Teodorico dotò 
Pavia di " palatium, thermas, amphitheatrum et alios 
" muros civitatis „ M. G. H., Atict. Antiq. Chronìca mi- 
nora, saec. IV-VII, p. 324. Anche l'epigrafe metrica del 
vescovo Damiano (680-710) ricorda fra le sue fondazioni 
"domus cpiscopia et thermarumque vapores - ut geminas 
" dilueret cultu proprio sordes - corporum per aquas ani- 
" mae.placabilia sacra „ (De Rossi, Inscr. Christ., voi. II, 40 45 parte I, p. 170, n. 36). Documenti dell'Archivio vecchio 
municipale (filza Dazi diversi), visti dal prof. Pietro Pa- 
vesi (// bordello di Pavia, Milano, 1897, p. 4), scritti 
dal 1467 al 15 19, usano il nome di stufe per terme. 
Vedi del resto il documento riassunto dal Bossi, Ms., 
f. 403, dell'anno 1272 in cui si parla di una questione 
tra i monasteri di Monte Oliveto e del Senatore, " de 
" domo una cum scdimine in qua sunt Siufae seu Bai, 
" nea „. Cf. RoBOLlNi, III, 7, e IV, 467. 

■• Nei documenti dell'Arch. not. di Pavia per il seco- 
lo XV troviamo con grande frequenza ricordate queste tre 
specie di fornaci, e in essi sono chiamati zaynarii i forna- 
ciai delle prime, bochalarii quelli delle seconde, yor^a^ar/V 
quelli delle terze. La materia prima per la lavorazione 
dei lateres, qui in Pavia come in Cremona assai pre- 
gevole e bella, diede origine all' industria artistica delle 
terrecotte ornamentali, la quale decorò le facciate dei 
palazzi e delle chiese e le arcate dei chiostri. Citiamo 
il palazzo Bottigella, Santa Maria del Carmine, e 1 chio- 
stri di San Lanfranco, di Canepanova, della Certosa. 
Vedi Federico Lose, The terra-cotta architecture of north 
Italie, Londra, 1867, che in quest'arte assegna a Pavia 
uno dei primi posti e riproduce in splendide tavole molti 
degli edifici più notevoli. Vedi anche Brambilla, An- 
tonio Maria Cuzio e la ceramica in Pavia, Pavia, 18S9- 
p. 7 sgg. e A. GOTTHOLD Meyer, Oberitalienische Frii- 
hrenaissance, etc. Berlin, 1900, voi. II, p. 14-28. 

^ Sono frequentissimi negli scrittori antichi gli 
accenni al carattere fiero e bellicoso dei Pavesi. (Vedi 60 SO 55 ANONYMI TICINENSIS 25 citum tam equitum, quam peditum facere, videlicet aliquando circa duo vel tria milia equi- 
tum, peditum vero circa xv milia et amplius \ 

Quid plura ? ipsorum milicie fama per totam Ytaliam divulgatur et ab ipsis adhuc quidam 
clipei magni, tam in superiori capite quadri, quam in inferiori, Papienscs fere vocantur ubique ^. 
5 Unde scripti sunt isti versus in aliquibus portis civitatis : " Quisquis nunc ìntrat deflexo poplite 
" dicat, Die prope qui transis qui porte limina tangis: Roma secunda, vale, mundi caput im- 
" periale. Tu bello Thebas, tu sensu vincis Athenas. Te metuunt gentes tibi flectunt colla 
" potentes „ '. 

Cum ad solempnem et generalem procedunt exercitum secum aliquando ducunt plau- 

10 strum trahentibus pluribus paribus boum panno rubeo coopertorum, quod plaustrum vulgo 

carochium dicitur. In quo tabernaculum est ligneum, capiens aliquam hominum quantitatem ; 

in cuius medio sublimis est pertica, sursum erecta cum pomo ereo deaurato, in qua inter alia 

insignia rubeum tentorium ponitur et vexillum longissimum rubeum cum cruce alba et desuper 

ramus olive, et ita, celebratis in ilio missarum solempniis, ordinate procedunt ^ 

15 Ut autem a puericia melius doceantur ad bellum, singulis annis a kalendis lanuarii usque 

ad quartam feriam Cinerum exclusive, singulis diebus dominicis atque festis et in die Carnis 

Privii cum quinta feria precedenti, quedam spectacula faciunt, que vulgo bataliole, set latine 

convenientius bellicula nuncupantur ^ Dividunt enim civitatem in partes duas, quarum aqui- 

lonaris pars superior dicitur, meridiana vero inferior, quarum unaqueque multas societates 

20 sive cohortes habet, que per singulas maiores parochias dividantur. Pugnant autem ad in- 

vicem' ligneis armis, aliquando simul omnes, aliquando duo seorsum, se per occursum a longe mur., 23 
clipeis ferientes alterutri obviando, Habent enim in capitibus galeas ligneas, scilicet vimi- 
nibus textas, quas cistas vocant, pannis et mollibus interius exteriusque farcitas, habentes in 
superficie decisa vel depicta sue societatis insignia et ante faciem cratem ferream circum- 
25 flexam ac retro caudam equinam per quam, ne cadant, ab aliis sustententur: quedam vero 
earum, non caudam equinam, set solam habent pinam erectam: et hee capellete vocantur, 
quas deferunt precedentes, tenentes omnes scuta radicibus texta et ligneos fustes; quarum 3. divulgatus - quidam] quidem — 5. nunc] huc — 7. Te metunt — 9. exercitum procedunt, secum aliqui du- 
cimt — 17. battaliolae — 20. dividuntur — 21, seorsim — 33. farcitas] partitas — 27. procedentes — 37-p. 26. 1. i,; 
fustes. Quorum singulas partes praecedit et legit 

su ciò Magenta, T, p. io e Romaììo, Be/fe relazioni ^ra tutti ì precedenti scrittori, che sono numerosissimi, 

S Pavia e Milano nella formazione della signoria viscontea. essere il marmo del secolo XII. Il Moiraghi stesso fa la 

Ardi. stor. lomh., voi. IX, a. XIX, p. 576 sgg). Anche storia dell'epigrafe e delle asprissime polemiche che su- 30 

TAzario parlando dei Pavesi, che " in aqua semper vin- scitò tra Pavesi e Milanesi e menziona le varianti. Negli 

"cimt„, ricorda queste navi, che chiama ^««^er^-e. (^Cliro- «Instituta regalia et ministeria camere regum langobar- 

nicon ecc. Mur., R. I. S., tomo XVI, p. 334). Per le " dorum „, forse del secolo XI (Vidari, /^m/«w., II, 399) è 

IO ganzcrre usate anche sul lago di Como cf. la rubrica CDLI detto " Roma nominat Papiam et appellat filiam suam „ 

del Liher Statntorum Comunis Novocomi {Hist. Patr. etc. — Liutprando neUM///a/<9J<?*w scrive: "cum insignis 35 

Moninn. Leges Munic., II, parte I, e. 250) e la nota di " ipsa totoque orbe notissima Roma, huic {PaJ>iae) in- 

A. Ceruti, ibid., e. 362. " ferior esset si pretiosa beatissimorum apostolorum 

1 II numero stragrande di refrattari alle chiamate " corpora non haberet „ {M. G. IL, III, p. 304). 

15 per azioni militari, che appare nei registri delle condanne < L'ultima volta che il carroccio apparve come 

loro inflitte (Arch. del Museo civico di Pavia: Registri emblema del libero Comune di Pavia, fu nella mirabile 40 

in pergamena della metà del secolo XIII) dimostra indi- campagna di fra Jacopo Bussolaro contro la corruzione 

rettamente che le cifre dell'A. non sono esagerate. e la tirannide dei Beccaria e dei Visconti. (Vedi Aza- 

2 Sugli scudi pavesi vedi Muratori, A. I. M. Ae., rh, Chronicon, p. 238 sgg.), 

20 II, XXVI, e. 516. Chiamavansi anche /«/^e. (Vedi ibid., 5 Una illustrazione esauriente di queste finte bat- 

^' S29)" taglie usate nelle varie città italiane vedi in Muratori, 45' 

3 La lezione di questi versi differisce dall'originale A. L M. Ae., II, xxix, e. 832. È degno di nota che gli 
e mostra come l'A. citasse a memoria. Il marmo origi- Statuti di Brescia del 13 13 (rubr, XL) proibiscono sotto 
naie di questa iscrizione è nel Museo civico di Storia pena dai io ai 20 soldi ai fueri seti iuvenes. ... a decem 

25 patria di Pavia, Il Merkel {Epit., p. 102) dice l'epigrafe annis sufra di fraeliaH nec bellum aliquod seu fraelium 

del secolo XIV " exeunte in circa „. Il Moiraghi (C«Wo5/tó facere super castro Brixiae {Hist. Patr. Monum., Leges 50 

pavesi, voi, I, p. 58-130) sostiene contro di lui e con Mun., voi. IT, e. 1658) 26 ANONYMI TICINENSIS B. <) r shigulas partes precedit et regit dux solo fuste armatus. Hec autem faciunt in tribus tan- 
tum locis, que ita sunt in medio divisionis urbis, que dìvisio non parietibus set solis paro- 
chiis facta est, ut sint ipsa loca utrique partì communia, videlicet post prandium in prato 
extra et prope urbem quod dicitur Caminum ^ ubi pars superior quosdam defendit monticulos ^ 
pars vero inferior planiciem occupans illos expugnat. Post nonam autem et recreationem 
corporum pugnant in platea Atriì, ubi Regisol est partis terminus medius utriusque: deinde 
in Curia Comunis, que dicitur Episcopi ^, ubi circa lapidem in quo banna legi consueverunt 
viriliter se expugnant: observante semper familia potestatis ubique, ne se iniuriose ledant, 
vel arma ferrea, presertim offensoria, secum ferant. Pars vero queque in die Carnis Privii et 
ultimo vicerit, de Victoria collaudatur. Post Carnis Privium autem numquam taliter pugnant, 
nisi forte duo sigillatim, sibi clipeis obviando *. 

Inter alia sue ' probitatis insignia hec naturaliter habent, quod inter se multum consueve- 
runt un US alium honoribus prevenire, sedentes venientibus reverenter assurgere et iuxta se 
sic facere consedere, ut cum prìus non videretur locus sessionis posse plures alios capere, 
consedentibus cum supervenientibus simul cunctis, omnes in eodem loco facile capiantur. 
Hoc etiam faciunt quibuscumque advenis vel extraneis, gratiose tractando ipsos benignissime 
iuxta statum uniuscuiusque. Tantum inter se noticiam mutuam habent, ut si quis ab uno la- 
tere civìtatis de hospicio alterius in remotiori parte manentis interrogaverit, sibi protinus 
indicetur; et hoc est quia cotidie, bis in die, in Curia Comumis vel in Atrii platea, conveniunt. 10 15 2. ita] sita — 6. pugnat — 9, offensiva 

* Questo "pratum quod dicitur Caminum „ è ricor- 
dato dal GuALLA (Sanctuarium Paj>iae, p. 16) che narra 
come il vescovo san Crispino I (433[?]-467) per far pace 

5 tra due fratelli acquistò un prato uel luogo " quem Ca- 
" minum vocabat antiquìtas „ e lo donò al Comune di 
Pavia " quo publicis commodis inservirct „. Lo Spelta 
( Viia vesc, p. 43) aggiunge che il hiogo detto Camino 
era vicino o avanti la cliiesa di san Patrizio. Forse in 

■'^ questo luogo sorgeva la cliiesa suburbana dì san Cri- 
spino già accennata dall'Anonimo fra le distrutte. Il 
Robolini ricorda una breve " Cronica de cpiscopis tici- 
" nensibus „ inserita nel tomo III delle Ticinensia del 
Comi {Ms. BibL Un. di Pavia) e la Cronaca del Parata, 

^S alle vite dei vescovi, le quali porrebbero il prato Ca- 
mino " extra et ultra Ticinum „, forse confondendolo col 
" pratum Ticini „. Il Robolini si attiene all'opinione 
dello Spelta, respingendo quella del Parata, Anche la 
Cronica brevis, che riportiamo in appendice, dice il 

20 " pratum caminum citra et ultra ticinum „. Ci. P. Pa- 
vesi, // Panie Lusertino, p. 17. 

2 Tutta la campagna che si stende dal borgo di 
san Patrizio all'odierno ponte della ferrovia sul Ticino 
era sparsa, fin verso il 1S70, di monticelli di creta e 

25 d'arena deposti dal fiume nelle frequenti alluvioni, i 
quali furono spianati, parte per ridurre il terreno a cul- 
tura, parte per le esercitazioni del Genio militare. 

* La " Curia Episcopi „ era situata sull'area del Pa- 
lazzo Vecchio comunale, detto Broletto. In questa Cu- 

30 ria, non sappiamo per quale diritto, ma probabilmente 
perchè il potere della città era ridotto neUe mani del ve- 
scovo, sino dal secolo XI si raccoglievano 1 Pavesi nelle 
loro pubbliche assemblee. Infatti presso I. Ficker, For- 
schungen, IV, 129, abbiamo una sentenza pronunciata il 

35 22 febbraio 1084, "in civitate Papié, in cnrte episcopi 
" ipsius civitat^s, in presentia capitancornm, vavasorum, 
" et civium maiorum seu ujinorum ipsius civitatis, causa " r-eclaraationis „ di Pietro abate di san Pietro in Ver- 
zolo, confe-o Rolinda abbadessa di santa Maria Teodoté 
o della Pusterla. Anche Ottone Morena (/?. /. ■S., 4° 
VI, e. 1107) parlando del festino dato dal Barbarossa 
il giorno di Pasqua, 8 aprile 1162, lo dice tenuto "in 
" Curia Episcopi papiensis ubi Papienses faciunt con- 
"cìonem,,. Nel 1198 i consoli della città cacciarono da 
una parte dei palazzo il vescovo (Ughelli, Italia sacra. 45 
Pap. cpisc, I, e. 1096) e demolitala, costruirono un pa- 
lazzo che servisse al Comime (Brambilla, Un^cpigrafe del 
secolo XII nel palazzo civico di Pavia, Pavia, 1873). ^^ 
1236 poi il vescovo Rodobaldo II vendetta al Comune 
un'altra parte del palazzo vescovile e il cortile (Ms. Bossi 5° 
Vescovi, a. 1236 in Bib. Un. Pav. e Robolini, Notizie, III, 
307; IV, 63, 123, 134) e da allora la "Curia Episcopi „ 
divenne in realtà " Curia Communis „ (vedi Bosisio, 
Cane. pap., p. 152). Nel popolo però rimase ancora a lungo 
la vecchia denominazione, tanto è vero che non solo 55 
l'Anonimo dice "Curia comunis que dicitur episcopi „, 
ma nel " Breve Mercadantie mercatorum Papié „ del feb- 
braio 1334 (Cod. della Bibl. un, di Pavia) è ricordata la 
proclamazione degli statuti dei merc^anti fatta " super 
"lapidem altiorem comunis papié qui est in curia que 60 
" dicitur curia episcopi papié in arengo publico „. E più 
innanzi l'Anonimo stesso dichiara la ragiono della deno- 
minazione comunemente usata per quel cortile : " in Cu- 
"ria Comunis que cum olim fuerit episcopatus adhuc 
" vulgo dicitur Curia Episcopi „. Cf . P. Pavesi, // Bro- 65 
letto, in Boll. Soc. Pav., 1901, fiisc. IV. 

* Particolarità curiosa, non rilevata sinora, è che 
a queste battagUolc prendevano parte in Pavia anche i 
chierici, sicché nel Sinodo del 1297 il vescovo Guido IV 
Langosco stabilì " quod nuUus clericus de cetero pugnare 70 
" debeat in bataliolis „ sotto pena di venti soldi pavesi 
(Bosisio, Conc. pap., p. 152). ANONYMI TICINENSIS 27 Ibi sunt quasi innumerabiles advOcati vel iudices et notarli : quoniam autcm probati sunt ama- 
tores iusticie, in scientia subtiles et ad regendum industres S multi sepissime, etiam scientie 
iuris secundum litteram set non secundum virtutem et operationem expertes, electi sunt ad 
aliarum regimina ciyitatum ^ Multi quoque illic magistri in Sacra Pagina aliisque scienciis 

5 provenerunt. 

In civitate sunt quidam paucissimi per Comune Sapientes electi, per quos omnia ardua 
et secreta negocia pertractantur, qui per certum campane sonum vocantur: post illos sunt 
alii plures per quos tractantur negocia non tam ardua, et hii dicuntur Centum et vocantur 
per alium dissimilem sonum cum fuerit necesse. Post ipsos sunt alii qui tractant negocia 

10 minus adhuc ardua, qui per alium dissimilem sonum vocantur, et hii dicuntur Mille. Postremo 
cum debet totus populus convocari fit alius diversus sonus. Si debent promulgar! sentencie 
vel condempnationes, aut exactiones, fit alius sonus et tunc leguntur super lapidem erectum 
in Curia Comunis, que cum olim fuerit episcopatus adhuc vulgo dicitur Curia Episcopi. Si 
debet exire generalis exercitus, fit' alius sonus: si vero soli equites, fit alius: semper prece- mur., 24 

15 dente voce preconis. Si hostes agrediuntur, fit alius sonus: ad que omnia, si necesse fuerit, 

mittunt locorum Coraunia subsidium quantum sibi iubetur, tam rerum, quam personarum ^. 

Habent autem super campanili malori plures homines, qulbus datur salarlum annuum, 

qui possint et campanas Comunis pulsare et hostes de longe cernere venientes. Nam cum Ini- 

micos habent, magnas in portis, plateis et vicls, nonnullas etiam in circultu clvltatis a longe 

20 custodlas ponunt, quas, presertim illas que sunt in portis, sepius in nocte excitant homines 
campanills et nichilomlnus per officiales ad hoc deputatos pluries vlsitantur. Hoc enlm cam- 
panile tam latum est, ut, preter locum quem occupant campane, preter illuni in quo est ca-' 
mera speculatorum eius, In solo uno quod habet solarlo possit in circultu late discurrl: posset 
autem adhuc illic capere circa centum persCnas et fòrsitan plures ^ I. notarli. Qui autem — 2. saepissime et jam si scientiae — 4. quoque] quorum — 5. pervenerunt — 6. qui- 
dam] quidem — 8-10, centum; et si per alium dissimilem sonum vocantur, ii dicuntur mille — 12. erectum] 

certum — 14-15. si vero soli equites, fit alius sonus. Ad quae omnia, si necesse fuerit — 17. Habet — 19. habent 

magnos, in portis — 21. per omm. m. — 22-23. i" Q^o Camera Speculatorum est in solo — 24. illic] illud 

5 1 Fino dall'880 sono distinti, dai soliti giudici, i partito ghibellino, insieme ai Corti e ad altri scomuni- 

" judices ticinenses „ (Hist. patr. mon. Chart., I, col. 63), cati nominatamente, come può vedersi dai documenti 

come maggiormente notevoli per l'ufEcio, la dignità e la pubblicati dal Romano (p. 47 sgg.). Vedi anche Maioc- 

scienza. I. Y\ck.xì.vl^ Forschungen ^tz.^ voi. Ili, p. 43, § 451 e chi, Boll, Soc. Pav., 1901, p. 69 sgg. e Caffi, Beccaria 35 

452 dà l'elenco dei " judices ticinenses „ sino dal secolo X, Beccaria, Arck. stor. lombardo, 1S81, p. 522-527. In. 

IO e per primo richiamò su di essi l'attenzione. Anche negli Savona si conserva un carme scritto nel 1332 in onore 

Instituta regalia già citati si nota che "maiores ma- di Beccario Beccaria; un altro monumento suo marmoreo 

"gisque honorati fuere iudices Papié ex omnibus civita- del 1336 è nel Museo Civico di Stor. patria di Pavia. Cf. 

" tibus Ytalie „. A. Ferretto, Giusdicenti pavesi in Genova (i 184-1404) 40 

* n Magenta (p. 13) potè dare i nomi di tre- in Boll. Soc. Pav., 1902, fase. III-IV, p. 421 sgg. 

15 dici cittadini pavesi, che tra il 1300 e il 1330 coprirono ^ A comprova ricorderemo una pergamena del 1248 
una o più volte la carica di podestà in altri Comuni. Il che è una nota delle tasse imposte dai Pavesi ai Co- 
più famoso di essi è Beccario Beccaria (morto verso il munì dell'Oltrepò, "occasione expensarum faciendarum 
1353) di cui ripiDrtiamo l'iscrizione funeraria: " Sepulcr. "per Comune Papié in exercitu facto super terram Mar- 45 
"Dai Beccarli Beccarle railitis et legum doctoris f. q. " chionis Montis Ferrati per dominum Regera et Comune 

20 " Dni Nicoleti de Beccaria.... qui dSus Beccarius fuit " Papié „ (Arch. Museo Civico à^vVa^vm, Fondo Municip., 

" potestas et rector Modoetiae, et Civitaturo Savone bis, pergam. n. 64). Anche i cittadini erano obbligati a 

" Cumar. bis, Mediolani Bergomi quater. Luce Mantue prestazioni straordinarie, in caso di bisogno del Comu- 

"quater, Vercellar. Janue Ast. et fuit sed non actu pò- ne: abbiamo innanzi un prestito straordinario imposto 50 

"testas Pisaru. et fuit electus sed renuntiavit potestà- dal " Conscilium Mille et Centum Sapientum Comunis 

25 " riam civitatum Parme Vercellarum quater, Pisar. Nova- " Papié „ ia 30 marzo 1327 "causa dandi Serenissimo 

" rie Mantue bis, Savone Mediolani Firmi Cherii Aste bis, " Principi D. D. Lodovicho Dei grafia Romanorum Re- 

"capitaneus Pisaru. Parme et Firmi,,. (Robolini, No- " gi et semper augusto, occasione defensionis et prò de- 

tizie, IV, parte II, 209). La nota di biasimo contenuta " tensione civitatia Papié „ {Ibidem, pergam. n. 152). 5- 
nelle parole dell'Anonimo, che pure confermano la peri- •* Intorno a questo campanile vedi Prelini, La 

30 zia e la scienza dei dottori pavesi, prende forse di mira torre maggiore della città di Pavia, Pavia, 18S3. 
questo Beccano Beccaria, uno dei più notevoli capi del 28 ANONYMI TICINENSIS Habet autem Comune civitatis redditus magnos tam ex antiquis exactionibus quam certi s 
aliis proventibus deputatis. Habent enim privilegia imperialia multa ^ et libertatem maximam : 
facientes ab antiquo monetam, cuius forma nobilitatem antiquam urbis hostendit, que moneta 
per totam olim Ytaliam valore et pondere approbata, usque nunc sola inter alias quas \'iderim 
grecis litteris deformatur. Soliti namque sunt facere diversi ponderis valorisque monetas, 5 
Inter quas illa, que usualis est, minoris valoris est, adeo quod illius turonensis argenteus mo- 
derno tempore quinque solidis et plus valet: ideoque parvo predo multa ibi possunt haberi^ 
r.qv Aliquando enim tantum panis' vinique copiam habuerunt, quod triticum tanti ponderis, 

quantum portare potest vir robustus, prò minori precio quam trium turonensium argenti ven- 
debatur : vinum vero, quantum duo portare possent, pauciori pretio quam dimidiì turonensis, 10 
unde coacti sunt aliquando propter vasorum indigentiam vinum in vias effundere, cum nuUus 
inveniretur pauper, qui illud pre habundantia vellet accipere. Comuniter autem venditur 
ibi \iìi\ foro mediocri triticum predicti ponderis, scilicet unius viri robusti, sex turonenses 
argenti: et vinum ponderis duorum virorum robustorum, videlicet vinum mediocre sex turo- 
nenses et rainus, vinum vero preciosius octo turonenses vel idcirca. Est autem portatura 15 
illa tritici taxata ad tres sextarios, ex quibus unus in mense sufficit cuilibet comestori. 

Olim civitas per solos Consules gubernabatur ; nunc autem eligitur per Sapientes illos 
omni anno vel in sexto mense rector qui vocatur Potestas ad certum salarium, qui sit de alia 
civitate, cui taxati sunt officiales in numero certo, videlicet miles unus et plures iudices, 
notarli, domicelli, apparitores, equi et hospicium competens et huiusmodi ^ Quo electo et 20 
publicato in populo, mittitur prò ipso. Qui veniens et descendens procedit ad altare sancti 
Stephani ecclesie maioris et si offert ibi aurum, debet esse episcopi, si vero argentum, cano- 
niccrum: deindo conscendens palatium, convocato populo, iurat se servaturum statuta muni- 
cipalia que ibi presentantur, misso precone per civitatem ut inde recedant fures, latrones, 
meretrices et heretici. Et ita semper bonam iusticiam facit, puniendo maleficos et latrones 25 
et sua cuilibet iiu"a dando. Numquam enim ibi audent heretici comparere. Olim aliquando 
MuR., 25 rarissime consueverant discernere ' causas criminales per duellum, quod fiebat in valle que 
est ultra ecclesiam sancii lacobi de Vernabula, ubi adhuc aliquando pugnant iocose simul 
unus de parte superiori et alius de inferiori. Predicta vero duella, que numquam tempore meo 
facta sunt, tum ob iuris inhibitionem, tum propter innocente^ qui aliquando succumbentes 30 
inìuste puniebantur, totaliter sunt obmissa. Potestas in termino sui ofiicii abire non sinitur 
prius quam illic syndicum dtmittat, qui prò eo reddat de omnibus rationem. Sunt edam 
soliti habere alium rectorem qui dicebatur Capitaneus populi ■*. Et hec ultra generalem Do- I. ex omm. i\i, — 2. proventibus depntatos. Habet enim — 3. facientes] faciendi — 7. habere — io. duo omm. m. 
— II. aliquando] aliqui — 16. Ula] illic — 26. aliquando] aliqui — 27. discernere] decernere — 28. aliquando] aliqui 

* Molti davvero, come dice l'Anonimo, sono i pri- una ricca collezione numismatica nella quale la. zecca 
vilegi imperiali concessi a Pavia, e lo mostrano le rac- pavese è quasi interamente rappresentata. 

5 colte dei diplomi e i regesti. Ma in Pavia si dava par- ^ Le origini del Comune di Pavia, e quindi delle 
ticolare importanza ai privilegi di Federico I (8 ago- vario cariclie comimali, sono avvolte tuttora nell'oscurità 
sto 1164), Enrico VI (7 dicembre 1191), Federico II mancando un lavoro che tratti la questione. Non pos- 25 
(29 agosto 1319, I dicembre 1220, 2 maggio 1230), per siamo quindi rimandare lo studioso che ai pochi e pre- 
ricordare soltanto quelli anteriori all'Anonimo che furono zìosi accenni dell' I. Ficke3ì, Forschungeriy voi. II, p. 59, 
IO inseriti nel volume ufGciale degli Statuti del Comune, 72 e 187; voi. IV, p. 480, e del Robolini voi. Ili e IV 
conservato nel Museo Civico di Storia patria. Cf. I. Fi- passim., il quale ci dà anche due elenchi dei Consoli, 
CKER, Forschungcn, voi. I, p. 238. l'uno dall'anno ino al 1197 (tomo III, p. 413), l'altro dal 30 

* Per le monete pavesi e per gli accenni dell'Ano- 1198 al 1255, seguito da quello dei Podestà dal 115S al 
nimo alla monetazione vedi FRAMurLLA, Monete di Pa- 1359 (IV, 292 sgg.). Per l'ingresso del Podestà e la sua 

115 via, Pavia, 1883, p. 332 sgg. L'attribuire alle leggende immissione in ufflcio, cf. gli statuti di Brescia del 1313, 

delle monete pavesi i caratteri greci, è un curioso equi- in Hist. Patr. Mondm., L^es Munìcip., voi. Il, e. 1643. 

Toco dell'Anonimo ingannato dalla forma tipica di quei Sui Podestà di Pavia cf. I. Ficker, Forschutigen, voL I, 35 

caratteri, riprodotta tradizionalmente dalla più antica. p. 236; voi. II, p. 184. 

L'abbaglio fu notato già dal Muratori, A. /. M. Ae., * Sui Capitani del popolo in PhVia vedi Robolini, 

II, e. J86. Nel Museo civico di Storia patria dì Pavia è Notizie., IV, parte U, 136, 11 quale a p. 301 ne dà l'elenco. ANONYMI TICINENSIS minum civitatis habent ^ Nichilominus adhuc secundum antiquum morem consules fiunt, 
qui, cum habeant certas iurisdictiones inter se divisas ad respondendum de iusticia civili et 
ad causas delegandas, Consules iusticie appellantur ^ 

Multa quoque alia officia sunt in Comuni, que semel vel bis in anno publicis sortibus 
5 distribuuntur in populo, inter que Potestarie loconim sui districtus existunt et consìmilia. Si 
quando perveniunt ad eos rumores boni prò eis, aut habent aliqua publica pertractare, con- 
gregato in Comunis palatio populo, concionantur Sapientes ad hoc periti et lingua facundi ; 
sunt namque peroratores venusti. Hinc est quod dixit quidam tyrannus de beato Epyphanio 
tam episcopo, quam oriundo Papié, cum legatione apud eum fungeretur: " Mentiuntur qui 

10 " dicunt Romanos in linguis spicula non habere » ^ Et tunc quod omnes tangit, ab omnibus 
approbatur. 

Notarli et tabelliones in tanta quantitate sunt, quod faciunt magnum collegiura et habent 
pallatiura per se. Habent autem per privilegia potestatem seu auctorìtatem alios notarios 
faciendi; habent etiam redditus nonnullos et maxime sibi relictos ad dìstribuendum' paupe- 

15 ribus, quibus dant aliquando maximas elemosinas. Pauperes autem sunt ibi plures de Bur- 
gundia * quam de Ytalia, ex quibus multi illuc inopes venientes, sepe divites inde recedunt 
vel remanent. Habent quoque ipsi notarli juxta castrum Montisbelli hospitale dotatum ^ 
Cum autem aliquis de suo collegio moritur, procedunt cum funere cantando sicut clerici et 
faciunt sibi exequias ipsa die et in septima die deposìtionis vel obitus illius. 

20 Consuetudo autem omnium funeralium talis est, quod quicumque moriatur, pensata tamen 

conditione sui status, post cruces, quarum aliquando multas in numero portant, sequuntur 
layci bini illuc per preconem sepe vocati, deinde clerici et sacerdotes, quos tamen religiosi 
precedunt, si adsunt vocati. Postea sequitur funus in lecto cum culcitra et linteaminibus et 
opertorio sub quo positura est. Si vero persone nobilis est, aut clerici in sacris, supra omnia 

25 positura est indutum vestibus sui status vel ordinis ut ab omnibus videatur. Postremo se- 
quuntur mulieres, ex quibus propinquiores defuncto a duobus viris hinc inde sustentantur: 
et ita procedunt ad ecclesiara cum luminaribus et sonitu campanarura : layci vero intrantes 
ecclesiam recedunt, remanentibus cum funere in ecclesia et usque ad sepulcrum prosequen- 
tibus solis clericis, sacerdotibus et mulieribus. Nunc audivi ab huiusmodi processionibus 

30 feminas interdictas "^. Pro cuius anìraa, preter illa que offerunt in funeralibus, septimis et Jf. /# r 2. divisas] diversas — 4. quoque] quorum — 7. in communi Palatio — 13. prò se — 15. plures tam de — 
18. praecedunt — 20. quod] quia — 24. positum est. Si vero.... supra omnia owm. m. * L'A^. allude all' Imperatore od al Re che tenevano 
l'alto dominio sulla città. La signoria immediata su 
5 questa fu sempre contesa sulla fine del secolo XIII e sul 
principio del secolo XIV, fra i Beccaria, i Langosco, i 
Visconti e i Marchesi del Monferrato. Vedi in Robo- 
LiNi {Notizie, IV, parte II, 302) l'elenco dei Signori di 
Pavia. 

IO 2 Da una citazione del Robolini (III, 182) appare 

che fino dal ii86 erano in Pavia i Consoli di giustizia. 
Essi però sono di data molto più antica : noi stessi 
possiamo citare quattro consoli di giustizia in Pavia pel 
1173, ricordati in una pergamena del 30 maggio di 

15 quell'anno. (Arch. Mas. Civ., Fondo Munic, perg. n. 12). 
^ Vedi Ennodio, Vita Sanati Epipìianii, M. G. H., 
Auc.t, Antiquiss., VII, p. 95: " fallunt qui dicuat Roma- 
" nos in linguis scutum vel spicula non habere,,. 

^ Borgognoni erano in gran parte i facchini addetti 

20 allo scalo delle merci sul Ticino. Costituivano un fa- 
ratico a sé, detto dei portatores o btirgundioncs, onde nel 
dialetto pavese brugnon %\^rn.^Ks\ portatore di vino. Vecchi 
e inabili al lavoro erano costretti a mendicare. 5 Nel libro degli Statuti del Collegio dei Notai, f. 82 
(Arch. not. di Pavia) trovasi l'istrumento del 1 febbraio 25 
1256 con cui Robaldo del Conte fonda l'ospedale *di Mon- 
tebello, donandolo al Collegio dei Notai, Vedi C. Giu- 
LiETTi, Alontehello nel Voghcrese, Casteggio, 1902, p. 30. 
Il Collegio dei Notai ebbe pure in amministrazione e pa- 
tronato l'ospedale di Arena Po, fondato con testamento -50 
di Anselmo degli Anselmi del 25 giugno 1401. (Bosisio, 
Doc. ined., p. 113). 

^ Negli Statuti di Ferrara del 1269 era ingiunto 
clie " alique mulieres non possint nec debeant sequi ali- 
" quod corpus nec ire ad ecclesiam quando portabitur 
" seu portatum f uerit ad ecclesiam „. (Murat., A. I. M. 
Ae., voi. II, p. 336). Negli statuti di Brescia compilati 
verso il 1277 la proibizione è esplicita, e fu confermata 
anche in quelli promulgati nel 13 13 (Hist. Patr. Mon., 
Leges Mun., II, 1584 (137), 1584 (343), 1624 e 1672). 
Questa proibizione, secondo Galvagno Flamma, Manip. 
Fior. (R. I. S,, tomo XI, e. 331), fu introdotta a Milano 
nel 1292. Afforzatasi l'influenza dei Visconti in Pavia, 4<^ 
si vede che il divieto fu esteso a questa città. 3.i ANONYMI TICINENSIS anniversariis et consimilibus, offerunt parrochiali ecclesie singulis diebus Dcminicis per anr.um, 
et quandoque ultra, panem et candelam, de quo pane sacerdos b-jnedicens distribuit parro- 

MuR., 20 chianis post missam diei Dominice'. 

Obmisso de reliquis monìmentis, quidam habent sepulcra plura unum supra aliud. Nam 
erigunt parietem latum iuxta longitudinem sepulcri, in cuius fundamenlo faciunt primum 5 
tumulum sub fornice, supra quem, obmisso aliquo spacio competenti, faciunt fornicis alterius 
arcum, supra quem faciunt secundum tumulum, et sic de singulis, exaltantes semper murum, 
donec terminetur in ultimo summo. 

In Pascha resurrectionis dominice ex hiis qui non possunt vel nolunt aliqua forte de 
causa recipere Corpus Domini, nemo, etiam si fuerit lactens infans, permittitur ieiunium fran- 10 
gere, nisi prius fuerit hostia benedicta non consecrata comunicatus, vel si infans tam debilis 
est ut glutire non possit, dant sibi aliquas [g-iiitas] vini benedicti. In festo sancti Blasii datur 
omnibus bibere de vino benedicto cum calice altaris \ 

Omnes homines unius artis collegium faciunt, quod paraticum vocant, etiam usque ad 
currerios comunis, quos missos vel servitores appellant ; nec non burgundiones portatores 15 
biadi et vini paraticum faciunt. Et sunt circa xxxv paratica, habentia singula sua statuta, 
quorum singula eligunt consules suos et seniores, quos Ancianos appellant, et aliquem de sa- 
pientibus et maioribus patronum habent, cui de certo salario provident : habent autem pala- 
cium aliud magnum per se quod Palacium Populi nominatur, magnamque campanam, qut 
quotiescumque pulsatur, quod rarissime fìt, totus populus arma sumit *. 20 

Multi sunt in civitate peritissimi medici tam phisici quam cyrurgici : nam Inter alias 
civitates illarum partium de ista plures mittuntur ad scolas Bononiam, que illinc minus qua- 

B. to V tuor dietis distat, de qua veniunt periti et docti in legibus, decretalibus et medicina' multi ^ 
et quidam in hiis artibus conventati. Multi quoque sunt ibi docti in theologia clerici et 
religiosi et nonnulli layci. 25 00 I. parrochiali] parochiano — 12. deglutire — 15. Curreros — i^. xxxv] xxv — 18. providctur — 19. prò se 

* Nelle Costituzioni sijiodali pavesi edite dal Bosisio, Il palazzo del popoio era nella piazza di Santa Maria Pe- 

Conc. pap., non v'è traccia di queste consuetudini abu- rone, come appare anche da un documento del 14 no- 

sive. Un accenno all'uso del calice dell'altare per i laici venibre 1376 in cui si legge: " Subtus Palatium Populi 

S si può trovare nelle costituzioni sinodali del 1571, rin- " Comunis Papiae posLtum in Porta Laudensi in P. S. 

novate nel 1612 (op. cit., p. 43^), dove si proibisce "in " Mariae Can. Peroni „ Magenta, I, 20. Corrispondeva 

"calice sacrato vinum post coraunionem laicis propi- all'odierno Mercato Coperto. 
" nare, ne laici idiotae sibi persuadeant se sanguinem ^ Il testo dell'A. esclude chiaramente l'esistenza al 

" D. N. Jesu Christi sumere et ne sacras res hoc modo suo tempo di scuole superiori in Pavia. Se Pavia abbia 

IO "contrectent,sed in aliquo vase vitreo id ministrent etc.„. avuto uno Studio Generale prima del diploma irap. di 

2 Manca ancora uno studio definitivo sui paratici Carlo IV del 13 aprile 1361, fu oggetto di ricerche e 40 

pavesi: qualche notizia si può solo trarre dal Robolini, dispute da parte dei dotti, dei quali, per limitarci ai 

III, 243; IV, 451; IV, parte II, 49, 138; dal Prelini, Pavesi, ricordiamo il Gatti {Gymnasii ticin. kistor., Mì- 

II, p. 130 sgg. e dal Damiani, La ffinrisdizionc dei con- lano, 1704), il Capson'I {Oriffin. e privil. della Chiesa 

'5 soli del Collegio dei mercanti in Pavia {Boll. Soc. Pav., pavese, Pavia, 1769), il Comi {Frane. Philtlphus arcfii- 

1902, p. I sgg.). Il correre in armi al palazzo dei pa- gyntnasio ticin. vindicatus, Pavia, 1783), il Nova {La pilo- ,i 

ratici, quando suonava la campana speciale, era imposto sojìa del diritto e l' Università. Prolusione, Milano, 1862), 

dal e. 197 del Breve Mercadantie del 1295: " Omnes et il Magenta (I, p. 31 sgg. e 98 Sgg.). È per altro certo 

" singuli de dieta mercationc et de paraticis .... debeant che Pavia in antico era un centro di studi (vedi il Capito- 

20 " venire cum armis ad palatium diete mercationis vel lare di Lotario dell' 825 in M. G. H., Lcg., I, 249), ma le 

"alibi, occasione manutendi voi iuvandi aliquem vel ali- vicende politiche della città, le guerre e le pestilenze ne co 

" quos de dieta mercatione vel de paraticis suprascriptis, cancellarono ogni vestigio. Persino la famosa scuola di 

" seu occasione faciendi vel fieri fiiciendi vindictam de legge, sulla cui efficacia cf. Ficker, Forschungen, ITI, 

" aliqua iniuria seu offensione facta vel dieta alicui vel p. 44 sgg., e da cui erano usciti tanti illustri giuristi, 

^S " aliquibus de dieta mercatione vel de paraticis suprascri- su cui com'aquila vola Lanfranco, era scomparsa, e i giu- 

" ptis, seu illi quibus preceptum fuerit incontinenti de- reconsulti e i medici venivano da Bologna, come dice ^i 

" beant currere ad arma et ire cum armis ad palacium l'A. Sembra dunque che la fondazione dell'Università 

" suprascriptum vel alibi, sicnt preceptum vel ordinatum nel 1361 possa dirsi una " restauratio ;, solo in senso 

" fuerit, et sequi dictum potestatem, vicarium et con- molto lato. 

30 " sules quo voluerint „ (Arch. della Bibl. univ. di Pavia). ANONYMI TICINENSIS 31 Auctoritate rectorum vel Consulum fiunt ibi emancipationes, tutele, cure, prediorum alie- 
nationes et consimilia. De coniugibus, premoriente viro, dos et donatio cedit uxori et facit 
inde quod vult, set premoriente uxore omnia cedunt viro. 

Res autem familiares et utensilia taliter sunt in domibus omnium iuxta statum suum, [guod^] 

5 ut de reliquis taceam quia cuncta narrare non possem, ex scrineis et archis tam magna sunt 

plurima ut unum nequaquam, aut vix, possint duo robusti viri portare. Non coquuntur autem 

in fictilibus ollis cibaria, quibus nemo utitur ibi, set habent vasa lapidea de petris excisa que 

lebétes vocantur, de omnibus mensuris magnis et minimis, que per totarn Lombardiam ferun- 

tur de partibus Cumarum, que quotiescumque franguntur filo ereo consuuntur. Insuper ha- 

10 bent alios ereos et eneos lebetes preter caldarias, sartagines ereas et huiusmodi. Hauriunt 

autem aquam non solum ligneis situlis set etiam ereis, que sitelle dicuntur, quibus quasi 

omnes habundant, ministrantes aquam capidibus ereis; vasa vero illa coquina suspendunt supra 

ignem cathenis ferreis habentibus anulos latos et rotundos, quarum alique partes baculis fer- 

reis Constant cum uncis singulis, quibus vas possit elevar! iuxta libitum et deponi. Ilabent 

15 etiam sub utroque latere ignis instrumenta ferrea pluribus necessitatibus apta, que, quia sub 

igne ponuntur, grece ypopiria, vulgaliter autem ibi brandalia nuncupantur '. 

Sunt etiam in civitate' quedam progenies, que dicuntur de sanguine militari, quedam 
vero de sanguine populari-; rarissime tamen ex habitu discernuntur. Nam, ut de viris ta- 
ceam, qui in habitu competenti procedunt, mulieres de utroque sanguine multis curiosis et 
20 vanis ornatibus delectantur, salvo semper illarum honore, que, prudentia et maturitate lauda- 
biles, vel se ab hiis cohibent, vel cor suum talibus non apponunt ^. Unum autem habent 
tam divites quam pauperes mulieres quod mihi placet, quia vestimenta sua tam longa defe- 
runt quod vix possunt eorum pedum extremitates, nedum caligarum qualitas, apparere. 

Habet utraque pars civium sua insignia dissimilia. Milites habent in insigniis suis ex 

25 transverso zonas equaliter distantes albo nigrorum colore distinctas, quas baroniam vocant. 

Populus vero habet insignia tota rubea. Ferunt quoque vexillum rubeum cum ymagine san- 

cti S3^ri episcopi. Militum vero ferunt insignia quotquod ad exercitum procedunt equites, 

etiam si sint de sanguine populari. Quasi omnes de civitate vel de districtu, tam populares 

quam militares progenies, habent specialia insignia singule, unde quasi infinita possent ibi 

30 reperir! insignia \ Nunquam hi! de eadem progenie contrahunt mutuo matrimonium, quan- 

tumcumque licite possint, utpote longe distantes a gradibus etiam per antiqua iura prohibitis, 

set potius contrahunt cum alia progenie sib! pari vel dispari, aut cum adversariis vel emulis, 

ut pacem simul habeant et conservent. Quedam progenies in tantum multiplicate sunt ab 

antiquo, ut sub uno insigni, vel signo, diversa vocabula secundum diversas lineas habeant, 

35 multa quoque possideant predia atque castra. Reliqua vero castra, burgi et ville ad solum 

Comune pertinent civitatis, licet indifferenter omnia ei in necessitate deserviant. 

Multum sunt omnes cives Inter se affabiles et familiares, quinymo si in longinquis par- 

3. inde] id — 5. quia] quae - possem. Ex scrineis — 8. vocantur, quae de omnibus mensuris magnis et mi- 
nimis per totam Lombardiam — 12. capitibus - coquina] coquinaria — 13. quorum — 15. sub utroque] ab utroque 
— 16 Brandanalia vocantur — so. vanis] variis — 22. placet quod velimenta sua — 22-23. deferunt, ut vix possint 
earum pedum — 28. et si sint — 29. quasi] quia — 30. hii] ii — 31. possent - etiam omm. m. — 37. cives sunt 
S Inter se multum affabiles * Vedi Galli, La casa di abitazione a travia e nelle 
campagne nei secoli XIV e XV,^ in BolL Soc. Pai'., 
1901, p. 155 sgg. 

IO ^ Il RoBOLiNi pubblica (voi. IV, parte U, p. 172) 

l'elenco delle famiglie pavesi che costituivano la " so- 
" cietas militum „ e la " societas populi „ in numero di 
i8i : l'elenco fu compilato nel 1399 nia si ha fondamento 
di credere alla compilazione di un altro simile elenco 

^5 sin .dal 1240: in questo le famiglie sarebbero 129. (Vedi 
anche Magenta, I, 9). Mi:R., 27 3 Da queste frasi si sente il frate, nel quale è vivo 
lo spirito che mosse poi fra Jacopo Bussolaro a dichia- 
rare aspra guerra alle vesti pompose e al vani orna- 
menti. Si vedano su di ciò i curiosissimi particolari che 20 
riferisce I'Azario, Cltromcon etc, in R. I, S„ tomo XVI, 
e. 377. Il lusso e gli ornamenti delle vesti femminili ci 
sono descritti anche, per l'anno 1388, nel Chtonicon Pla- 
centinum,, R. I. 5'., tomo XVI, e. 579. 

< Vedi Pavesi, L» stemma di Pavia, Roma, 1900. 35 32 ANONYMI TICINENSIS Il II r tibus existentes suos compatriotas' invenerint, non solum amicos set etiam emulos, non tantum 
de eadem secum patria nati, vel incole, verumquoque de circumadiacentibus urbibus sive locis, 
ita ipsos benignissime vident et tractant, convescendo et conversando simul, ac si dilecti fra- 
tres eorum existerent uterini. Convivantes autem cum familiis suis aut cum extraneis vel 
vicinis, prius ponunt in mensa carnes recentes in aqua decoctas, qaiam pulmenta parapsidum, 5 
qua magis in fine reservant. Hanc autem consuetudinem assumpserunt propter alienos, qui 
plerumque ignorantes de reliquis, primum pulmentum vel ferculum avidius sumerent, deinde 
delicatiora sequentia fastidirent : unde hoc ex magna curialitate procedit. Sciendum est ta- 
men quod, ut in pluribus, populares artifices cum alienis convivia preparant, magis student 
in delicatorum et diversorum ciborum apparatu quam nobiles \ Ut autem de reliquis sapo- 10 
ribus taceam, comuniter omnes apponunt iuxta carnes predictas calidum saporem, quem pi- 
peratam vocant, qua semper omnes de partibus illis utuntur, addentes sepius in vasculo 
calidiorem, primo tepefacto. Bibunt autem in estate tantum ciatis vitreis : in yeme vero 
pulcerrimis Hgneis ciphis, quibus pre aliis civitatibus habuudant, ex quibus multi tìunt cum 
columpnella vel pede similiter ligneo ad sìmilitudinem calicum argenteorum, in quorum più- 15 
rimis, maxime ad festum Nativitatis dominice, apponi faciunt in fundo sigillum argenteum ; 
MuR., 1% habentes vascula vinaria, quibus vinum' apponunt, vitrea vel stagnea. Hec autem, ut de ma- 
iorum apparatibus taceam, faciunt mediocres populares. Multum sunt liberales comuniter 
omnes in mutuis conviviis et sumptuosis apparatibus nuptiarum, in largissimis exenlis et do- 
nis, que io nuptiis mutuò fiunt, ^ de quibus solempnitatibus seculi omnia que tìunt vana spe- 20 
ctacula taceo, ut ad saniora procedam. 

[Caput XIV] De devoiionihiis laycoritm erga Dcum et Sanctos eius. 

In die festo sancti Stephani prothomartiris nulli vel pauci viri remanent, qui non ascen- 
dant summo mane maximum et latissimum gradum sancti Stephani maioris, qui est supra 
criptam sancti Syri, et ibi dicunt sub silentio singuli centies orationem dominicam ante al- 25 
tare eius, offerentibus illic plurimis aliquid. Hoc idem faciunt multe mulieres ilio mane in 
cripta sancti Syri : semper autem, mulieres presertim, in ecclesiis in consuetudine habent 
multas genuum flexiones facere. 

In festo sancti Sebastiani martiris benedicuntur ad ecclesiam sancti Petri ad vincula, 
ubi est altare cum reliquiis eiusdem martiris, avicule panis multe, idest avicule de pasta 30 
cocte, de quibus propter evitandam pestem datur \tam\ hominibus, quam ceteris animalibus ad 
manducandura. Similiter ilio die fiunt a fabris aurificibus, qui sunt eiusdem parrochie ^ sa- 
gitte parve ferree, quas etiam benedictas super se ferunt viri in memoriam sancti Sebastiani, . 
qui fuit sagittis perfossus, ut eos a sagictarum lesione defendat. 

In festo beate Agathe in ecclesia eius, que est Sororum sancte Clare, quando legitur 35 
Evangelium scribunt pueri brevia, in quibus sunt illa verba, que scripsit Angelus Domini in 
tabula marmorea sepulcri diete virginia, scilicet : " Mentem sanctam, spontaneam, honorem Deo compatriotos invenirent — 3. natos, vel incolas - de circum iacentibus — 3. tractant conversando simul — 
5. pcrapsidum — 7. primum omm. m. — 8. curialitate] cordialitate — io. in deliciarum et in diversorum cibo- 
rum apparatum — 14. ciphis] scyphis — 17. stagnea] stamnea — i8. faciunt maiorem mediocres. Maiorem j» b 
e cancellato. — 30. Martiris, miculae panis raultae, vel aviculae — 31. dantur — 32. fabris Artificibus — 35. festo 
S S. Agathae — 37. scilicet] idest - spontaneuni honorem 

' Questa stessa osservazione troviamo nel Chron, detta sino ai nostri giorni degli Oreiìci, ora via Voltur- 

Placent. (MuRAT., R. I. S., XVI, e. 584, dal quale anche no. Nel secolo XV, come risulta dai documenti dell'Arch. 15 

comprendiamo che l'uso di non dare la minestra sul not. di Pavia, questa contrada chiama vasi della ya3rt'car*V 

principio del pranzo doveva essere comune in questi o fabricari» àa./abcr, che così chiamavansi comunemente 

IO tempi {fbid., e. 582). a Pavia gli orafi, ed era sotto la giurisdizione parroc- 

* Per le feste con cui si solennizzavano le nozze vedi chiale di san Pietro in Vincoli (" in porta Pontis, paro- 

ibid!,, e. 581. "cliia sancti Patri ad Vincula „). 20 

^ Gli orefici avevano le loro officine nella contrada ANONYMI TICINENSIS 33 B. II V et patrie liberationem „ : et illa ponunt in agris vel vineis ut liberentur a tempestatibus gran- 
dinum. Que iitrum superstitiosa sint an approbanda, prudens lector attendat : solam enim 
devotìonera, non superstitiones, attendo vel laudo. 

Est autem 'ibi quedam societas laycorum, quod laudabilius est, qui certis diebus et no- 

5 ctibus et maxime in ebdomoda maiori, que dicitur sancta, procedunt per civitatem ad eccle- 

sias et predicationes, precedente cruce, amicti sacco super nudo, facieque velata et detectis 

scapulis, se cathenis ferreis vel corrìgiis verberantes, ac ante aitarla prostrati quedam devo- 

tionis verba cantantes. Habent enim Inter se certam regulam et hospitale prò pauperibus 

extra Portam Palatinam, seu Palatiensem. Et fit viris istis in aliqua ecclesia sepe predicati© 

10 specialìs, qui in tantum sepe proficiunt, ut multos de lupis faciant agnos, concordantes ad 

invicem capitales inimicos et inducentes eos ad male ablata restituenda et ad opera pietatis '. 

Cum celebrantur divina quasi numquam mulieres intrant cancellos, nisi cum spense be- 

nedicuntur in missis. Licet ibi, sicut diximus, reliquie sanctorum sint infinite, numquam ta- 

men populo demonstrantur, tum propter iuris inhibitionem tum propter augendam devotio- 

15 nem. Nam cum talia frequenter ostenduntur, 'devoti© deficit et fides de hiis sepissime non mur., 29 

h ab e tur. 

In crepidine Pontis Veteris aliquando erecta est pertica, que potest inclinari deorsum, 

in cuius cacumine ligatum est vas vimineum magnum. Et si quis ribaldus compertus fuerit 

Deum aut beatam Virginem blasphemare, statim vase ilio impositus submergitur in Ticinum 

20 et extrahitur madefactus ^ Similiter in curia Comunis sunt cathene plures ferree, in quibus 

per coUum ligantur consimilia et alia levia facientes. 

Omni sero post signum salutationis virginis Marie, mediante aliquo intervallo, pulsatur 
campana, que dicitur bibitorum, eo quod prohibeat ulterius bibere in tabernis, aut apertas 
esse tabernas. Post aliud intervallum pulsatur Scilla ^ per longum spacium, prohibens incessum 
25 per urbem. In aurora vero pulsatur septem ictibus alia campana dans licentiam exeundi. 
Preter autem cotidianum illud signum, quod fit in sero ad salutandam Virginem gloriosam, 
institutum est nuper aliud in mane fieri, paulo post signum aurore, ad eandem salutationem 
reiterandam, sicut in locis pluribus observatur*; habent enim in devotione maxima ipsam 
celi terreque Reginam, eciam ab antiquo, sicut videtur in eius ecclesiarum numero, que in 
30 clvitate et in circuitu prope, circa xxxv habentur, preter alia eius altaria infinita. In dyo- 
tisi vero multe ecclesie et in magno numero ipsius vocabulo sunt ornate. Credo enim tirmiter IO. faciunt — 14. tara propter.... quam propter — 27. salutationem] salutem — 28. habent] habet — 30. pro- 
pe] Papiae 

^ Il vescovo Giovanni IV Fulgosì approvò il i" gen- di Brescia nel 131 3 {ibid., II, 1676). Il Muratori dice 

naio 1334 gli Statuti regolanti questa compagnia dei che tale uso perseverava ancora ai suoi tempi in Vienna. 
S Disciplini (Bosisio, Doc. ined.^ p. 65). Il codice perga- ^ Da un documento del 26 novembre 1414 (Arch. 25 

menaceo miniato che contiene questa " regula verbe- della R. Univ. in Parodi, Acta studii ticin,, Ms., voi. II, 

" ratorum sancti Innocentii Papié recommendatorum p. 131) appare che le 4 campane della Torre Maggiore 

" sancte Marie „ è nella Bibl. Un. di Pavia segnato col del Duomo erano designate con un nome speciale. La 

n. 135. Una versione dialettale degli Statuti e ordina- Maggiore era detta Baiona, la seconda Duodecim Sapieti- 

10 menti della " Fraternitade di recomendati a Madona tum, la terza Studii, la quarta Schilla. 30 

" Sancta Maria iu la citade dieta Pavia „ in codice mera- ■* A Milano verso la fine del secolo XIII Bonve- 

branaceo del secolo XIV, è posseduta dal conte Cavagna sin de la Riva, il noto poeta dialettale, " primo fecit 

Sangiuliani di Pavia (vedi Sal vigni, Boll. Soc. Pav., " pulsare campanas ad Ave Maria „ , come leggesi nella 

1902, fase. 1-2). sua epigrafe (vedi A. Ratti, Bonvesin de la Riva etc. 

15 ^ Maiocchi, Ticìnensia: le pene contro i bestemmia- in Rendiconti del R. Ist. lomb., 1901, p. 831). Ma la no- 35 

tori, Pavia, 1900, p. 185. Di questo costume pavese si tizia si riferisce all'Ave Maria della sera, che, secondo il 

possono trovare riscontri in Tacito, Germania, e. i3; padre Tomaso Esser in una dissertazione letta nel lu- 

SvETONio, C. Caligula, e. 20. La stessa pena si vede glio 1902 all'Accademia di Religione cattolica in Roma, 

applicata in Ferrara negli Statuti del 1288, libro IV, fu introdotta nel 1307 nella diocesi di Gran in Unghe- 

30 rubr. 68 e 78. (Muratori, A. I. M. Ae., II, e. 323); ne- ria, nel 1317 a Montpellier, nel 1322 a Vidi, finché Gio- 40 

gli Statuti di Ivrea (Hist. Patr. Mon., Leges Muti., I, vanni XXII la prescrisse anche per Roma e l'uso di- 

V208) del secolo XIV; di Moncalieri del 1378 (ibid., 1397); venne universale. "VAve Maria del mezzodì si dice in- 

T. XI, p. i - 3. 34 ANONYMI TICINENSIS quod ipsius interventìo iugis, Sanctorumque omnium preces, quibus cìves illi se commendant 
assidue, hanc urbem inter tot immania scalerà reproborum sustinuerant ante Deum propter 
multos bonos ibi repertos. Quornodo enim aliter potuisset subsistere et conservari per sexcen- 
tos annos vel idcirca, quibus regis vel principis dominio caruerunt ? ' Nec non helimosine 
ipsorum assidue, quas innumerabiles faciunt, ipsos conscrvaverunt et conservant adhuc et 5 
sicut spero per multa tempora servabunt. 

[Gap u XV] De helimosinis -piihlicis et -privatis clcricorimi et laycorum, 

Nam ferme mulieres omnes, que facere possunt, ut de virorum helimosinis et devotio- 

nibus taceam, preter cotidianas, quas de bonis propriis vel labore manuum acquisitis, aut IO 

B. 13 r communibus de virorum ' licentia, dant helimosinas ad hostium, hanc habent consuetudinem ut, 

cum pulmentum de parapside faciunt, tribuant ex eo cotidie vicinis pauperibus verecundis, 

nune istis nunc illis scutellam plenam, antequam gustent, et aliquando carnes et alia bona. 

Cum vadunt ad indulgenciarum loca, numquam vacua manu pergunt, quin ferant secum 
et offerant tam super altaribus ecclesiarum, monasteriorum vel capellarum, etiam si ibi habea- 15 
tur indulgencia sine helimosina vel sicubi nulla indulgencia sit, mensisque religiosorum para- 
tis, quam super mensis aliorum pauperum et hospitalium questorum vel in manibus pauperum, 
alicuius speciei legumina, milium contusum, quod pistum vocant, panem, sai et consimilia 
vel pecuniam. Similiter viri pecuniam vel aliquid aliud. Hinc est quod colligunt pauperes 
et hospitalia multum et maxime mendicantes religiosi propter cotidianam in Quadragesima 20 
MuR., 30 frequentiam po'pulorum, et inter eos amplius Heremitani ordinis sancti Augustini proDter .in- 
dulgenciam magnam quam habent ubique a media Quadragesima usque post Pasca. Similiter 
MuR., 31 1. 7 multum frequentant ecclesias Hospitalariorum 'Templi omnes tam clerici quam layci in Para- 
sceve et Exaltatione Sancte Crucis et festis vocabulorum ecclesiarum illorum propter indulgen- 
tias magnas quas habent. . 25 

In Commemoratione Mortuorum Omnium, preter illa que dant sacerdotibus secularibus vel 
religiosis et vicinis verecundis, nullus est fere qui non coquat legumina, que dant sine aqua 
pauperibus publicis et pueris vicinòrum et aliorum, et cum illis leguminibus parvulas rapas 
simul coctas. 

Cum pergunt ad ecclesias, in quibus est festum, quas semper magna multitudo frequen- 30 
fat, offerunt aliquid in altari, etiam si non audiant ibi divina: similiter pauperibus multa et 
maxime omni secunda feria hiis qui mendicant ad sanctum Augustinum. ^ 

Si qua ecclesia, maxime parrochialis, ad inopiam vergit, numquam sinunt mendicare pre- 
sbiterum, quin ipsum utcumque sustentent, ad sua frequentar, preter hec, convivia invitan- 
tes et tractantes eum honorabilius ceteris. Et non solum talibus, set etiam omnibus parrochiis 35 
seu presbiteris earum rectoribus semper offerunt aliquid, non solum in missis festivorum die- 
rum, verum quoque in collatione omnium sacramentorum, in benedictionibus nubentium et I. iugis] Virginis — 2. tot humana sederà.... sustlnuerint — 3. subsistere] sustineri — 12. de papside — 
16. mensisque] et tam mensis — 18. vocatur — 33. Hospitalariorum] Hospitaliorum ^iii nel testo del M. c'è una 
grave trasposizione, dovuta certo a un errare di itnf agiti azione. Tutto il passo multas in pecuniis elimosinas .... 
multa saepe legantur che nel codice Bonella si trova più innanzi dopo le parole nativitatis dominicc et pasce e posto qui, 
$ e ad esso segue il passo Hospitaliorum tempio. .. . Nativitatis Dominice et pasce. Poi i due testi corrono concordi. 
— 36. dantur — 27. dantur — 34. sustentent] sustìnent 

trodotta, dal Concilio di Praga di Boemia, solo nel 1380; * A proposito di questi 600 anni cf; l'osservazione 

ma già nel 1263 il pavese Zavatario Strada, essendo pò- del Roboli>ti, Notizie, IV, parte II, p. 136. Riteniamo 

desta di Milano, fece innalzare colà una Campana in però che l'A. qui abbia voluto alludere soltanto al tempo 

IO Cordusio per tal suono: i Milanesi diedero a quella cam- in cui Pavia, con la caduta del Regno Longobardo, cessò 

parta il nome di Zavataria (cf. Gitjlini, Memorie, IV, di essere la sede ordinaria dei re. -o 

P- 557)- Quanto allMi;e Maria del mattino, il padre Es- 2 q\(^ pej. \^ predicazione che si teneva tutti i lu- 

ser la crede introdotta nel 13 17 a Parma (cf. Affò, Star. ned\ nel tempio, ed alla quale concorreva tutta la città, 

di Parma, IV, p. 216); nel 1330 circa, sulla fede del come ci insegna l'A. a p. 40, 1. 30-32. 

15 nostro anonimo, in Pavia; nel 1390 in Roma, etc. ANONYMI TICINENSIS 35 B. /2 V exequiis mortuorum, in purificatione post partum, in benedictione capillorum masculorum 
infantium certìs festis, quam habent ex coLSuetudinc ' , et prò qua oiferunt pullum album, 
videlicet gallum. Dant etiam ova multa in Cena Domini, in qua consueverunt presbiteri mietere 
pueros cum aqua benedicta aspergenda per domos parrochianorum suorum. Similiter dant 
5 illa in feria sexta Parasceve in deosculatione crucis, nec non pecuniam. Similiter offerunt in 
comunione hostiarum non consecratarum in Pasca, nedum in perceptione Corporis Domini et 
in aliis consimilibus, facientes nichilominus oblationera consuetam inter missarum solempnia 
tunc et in aliis festis diebusque dominicis. Preter autcm luminaria, que singule mulieres, 
que possunt, faciunt assidue in ecclesiis, habentes singulas lampades vel cicendilia vitrea 
10 singule ardentia ex oleo olive cotidie inter divina officia, sepissime faciunt collectas prò 
malori lampade maioris altaris conservanda, nec non prò candelis et aliis lumiuaribus opor- 
tunis. Hec autem omnia offerunt et faciunt etiam tempore generalis interdicti, facientibus 
sacerdotibus et clericis ea tantum que conceduntur a iure, non alia; facientibus nichilomi- 
nus ipsis mulieribus ardere lampades suas omni mane ac si divina celebrarentur officia. Li- 
15 benter conveniunt omnes viri et mulieres ad auditionem missarum novarum in maxima' quan- 
titate, similiter ad benedictiones virginum seu velationes, in quibus omnibus multum offerunt. 
Sepissime in predicationibus, scilicet in fine, antequam fiat confessio generalis, faciunt 
fieri collectas magnas prò pauperibus infirmis sustentandis, prò mendicare erubescentibus 
alendis, prò puellis maritandis, prò captivis pauperibus redimendis, prò puerperis indigenti- 
20 bus, prò peregrinantibus, prò ornamentis ecclesiarum et' prò subventione hospitalium paupe- mlr., 32 
rum religiosorumque tam virorum quam mulierum et consimilibus ; et hec faciunt preter illa 
que offerunt cotidie prò talibus singilatim. Nam pluries vidi nobiles divitesque matronas 
prò secretis necessitatibus pauperum per urbem simul incedere ad postulandas helimosinas in 
domibus magnatum et medìocrium. 
25 Multa exenia largiuntur comuniter omnes circa principalia festa, non solum alterutris 

mutuo, verum etiam magìstris scolarìum, nec non pauperibus verecundis, preter convivia que 
talibus faciunt aliquando. Nam et religiosi mendicantes, tunc maxime circa festum Nativi- 
tatis dominice et Pasce', multas in pecuniis helimosinas colligunt preter cotidianas helimo- Mur., 301.5 
sinas et oblationes. Nam cotidie fere, presertim autem illa totius anni feria quando predì- 
30 cant populo infra ebdomodam^ habent singuli Ordines ante portam mensam paratam - ad 
helimosinas coUigendas. 

Ibi sunt Fratres de Spirìtu Sancto, qui alicubi de Columbeta vocantur eo quod ante pectus 
portant columbam albam in veste, de regula sancti Augustini, qui per civitatem elimosinas 
colligentes, nec non in messibus et vindimeis grauum et vinum et multa alia sibi legata re- 
35 cipientes, preter helimosinas, quas in Nativitate Domini et Pasca maximas faciunt, toto anno 
cotidie visitant et helimosinis consolantur omnes pauperes carceratos, pupillos et viduas et 
cunctos erubescentes mendicare, circumeuntes continue civitatem; ceteris etiam pauperibus 
publicis multa tribuunt ad portam suam. Hoc idem faciunt aliquando Fratres Humiliati tercii 
ordinis, qui dicuntur de Domo Comuni. 
40 In aliquibus hospitalibus colliguntur infantes expositi ^ vel pupilli, qui ibi nutriuntur, et 

femine, si voluerint, maritantur. 5. Crucis. Necnon pecuniam similiter — 21. religiosorumque] Religiosorum — 22. plures — 29. quando] qua 
— 33. eleemosinam — 37-3S. certls, et publicis pauperibus - 38. aliquando] aliqui 

1 Per questa benedizione vedi Muratori, A. I. M. hiese di Pavia nelle principali solennità. 
Ac, II, e. 299. Continuò tale uso nella sola chiesa di 3 L'erezione di uno stabilimento destinato unica- 

5 san Bartolomeo in Strada sino verso la fine del secolo mente agli esposti, fu decretata con pubblico atto, rogato 

XVII, come c'insegna il padre Romualdo, Fi, Pap., par- nel coro di San Giovanni in Borgo dal notaio Lodovico 

te III, p. IO. Per la stessa cerimonia nel dì di san de Lege, ai 31 aprile 1479 (Arch. notar.. Aiti di Lud. 15 

Bartolomeo a Milano vedi Giulini, Memof., IV, 715. de Lcge, pacco 1479). Cf. Pio Magenta, Ricerche per 

^ Questa mensa parata (tavolino addobbato con da- ie pie fondazioni ecc., Pavia, 1838, Appendice, p. 13. 
10 mascJii) per ricevere le elemosine è ancora in uso nelle 36 ANONYMI TICINENSIS 

In aliquibus ecclesiis sunt aliqua consorcia ubi recomendantur defuncti consortum \ Re- 
ligiosi paupertatis illìc multas consueverunt helimosinas recipere, sicut ab eisdem audivi, pre- 
sertim tempore messium et vindemiarum circumeuntes cum iumento territorium civitatis 
preter cotidianas helimosinas per singula liostia sumptas ac legata plurima, nec non in vita 
donata, ex quibus magna et pulcerrima ecclesiarum et palatiorum hediflcia construxerunt ', pre- 5 
ter alia ornamenta divinis cultibus deputata. Similiter deferuntur helimosine multe personis 
reclusis ^ que multe sunt ibi, tam intra urbem, quam extra. Similiter questores hospitalium 
solempnium de longe venientes quanta bona colligant tam per villas, quam per urbem nemo 
poterit estimare, et maxime Fratres hospitalis sancti Anthonii iuxta Vienam. Nam preter 
pecuniam et helimosinas paulatinas, recipiunt porcos multos nutritos in publico * et alia ani- IJ 
malia, nichilominus ultra hoc cotidie mendicantes. Alii questores de urbe in partibus illis 
multa bona inveniunt in civitate et territorio, scilicet Deputati prò carceratis ^ prò hospita- 
libus pauperum et prò religiosis mendicis. 

Cibi autem, quos per civitatem dispergunt cotidie et amplius in festis principalibus Fra- 
tres de Spiritu Sancto, qui nichil preter cotidianas helimosinas possident, sunt hii, scilicet 15 
panis, vinum, farina, pulmenta leguminum et consimilium, carnes recentes et salse cocte vel 
js. jj r crude et alia talia, que omnia' preter illa, que dant ad portam suam, divisa civitate inter se 
cotidie deferunt personis illis quas dixi, portantes panes in saccis, vinum in maximis ligneis 
vasis, reliqua vero in vasis ereìs cooperculo ereo clausis. Similiter Fratres de Domo Comuni 
ultra multas consimiles, quas de collectis et legatis faciunt heHmosinas, dant in Cena Do- 20 
mini multis pauperibus manducare» preter illa que mittunt pauperibus verecundis. 

Hec omnia fiunt preter helimosinas notariorum, quas diximus, nec non aliorum, et preter 
MuR., 31 cibaria que sepe mittunt aliqui car'ceratis, scilicet pulmenta comunia vel pictantias ac pre- 
ter pictantias factas sepe conventibus paupertatis, nec non vestimenta et calcimenta tam istis, 
quam verecundis multis vel publicis pauperibus elargita per personas aliquas speciales. Si- 25 
MuR., 32 1. 15 militer in testamentis a multis multa sepe legantur' religiosis, ecclesiis et pauperibus di- 
spensanda. 

Quis autem scire potest in toto, nisi solus Deus et hii qui recipiunt, quantas multi no- 
biles et ignobiles occultas helimosinas faciunt, nolentes tuba canere quando ipsas dant? Multi 
sunt quippe qui scerete dispensandam pauperibus multam pecuniam tradunt aut alia bona 30 
f Fratribus illis de Spiritu Sancto vel de Domo Comuni, aut sacerdotibus ecclesiarum fidelibus, 

ne ipsi sciantur ab hominibus, set a Deo. 1-2. Consortia recommendantia Defunctorum consortum animas. Religiosi — 3. iumento] iuramento — 9-10. 

praeter eleemosynas Palatinas et pecuniam recipiunt — 18. in maximis] in manibus — 21-32. multis pauperibus 
verecundis. Haec omnia — 23. aliqui] aliquibus — 33-24. vel pictantias sacpe factas Conventibus — 31. Fra- 
tribus] pauperibus 

5 "^ Non abbiamo trovato notizie su questi consorzi pei zione della fulcram ecclesiam . . . B. Antomì... solum ex 

tempi dell'Anonimo. Solo due pergamene del Museo Ci- hclimosinis. 

vico {Fondo Municip,, nn. 137 e 159) ricordano una sen- ^ Intende parlare di persone che senza voti solenni 

tenza del Vicario vescovile del 19 dicembre 1317 nella si davano a vita eremitica. In generale erano ascritte ad 

causa fra l'ospedale di santa Margherita e la chiesa di san un terzo Ordine. Celebre fra esse è la beata Sibillina Bi- 25 

IO Gregorio /^0 scola mortuortim scpeliendorum: ed una inve- scossi, che eradei terzo Ordine domenicano, le cui spoglio 

stitura novennale fatta ai 16 febbraio 1333 dal Rettore si venerano oggi in Duomo sotto l'altare di santa Lucia. 

di san Gregorio a Paganello de Avenante de scola ipsins * Alcune disposizioni municipali della fine del 

ecclesie prò sepoltura mortuorum. secolo XIV in Pavia proibiscono ai cittadini di lasciar 

2 Allude probabilmente alle grandi costruzioni per vagare in pubblico maiali, eccezione fatta per i porci di 30 

15 la chiesa e il convento di san Tommaso incominciate nel Sant'Antonio. (Vedi anche A. Zanelli, T porci di Sant'An- 

13 19 (cf. Maiocchi, Z.a c/«'«a e il convento di san Tomina- ionio in Brescia, in Arch. St. lomb., 1902, p. 377)' 

soy p. 21 sgg.). Nel principio del secolo XIV si compiva ^ Per i sussidi ai carcerati in Pavia cf. G. Franchi, 

anche la fabbrica dei grandiosi chiostri di san France- La Congregaz. di sant^ Ambrogio in Pavia, Pavia, 1897, 

soo (cf. Magani, // sodalizio delVImmac, Pavia, 1876, p. 35 sgg. e Ser. Biffi, Sulle antiche carceri di Milano 35 

20 p. 26 sgg.). Più innanzi lo stosso A. ricorda la fonda- e del Ducato milanese, Milano, 1884. ANONYMI TICINENSIS 37 Freterea in quibuscjam certis ecclesiìs, diebus aliquibus circa festum Pentecostes, fìunt 
pauperibus convivia, que confrarias vocant, ad que multi conveniunt pauperes, qui per signa 
data illic invitantur; preter illud quod datur hiis qui ibi non comedunt. Dantur autem, ut 
audivi, in conviviis illis legumina et carnes habundanter : et sunt certi homines deputati ad 
5 has helimosinas faciendas. Nam sunt ad hec certi et perpetui possessionum proventus et 
reddltus deputati, quos prò animabus suis aliqui legaverunt. 

Episcopus, preter incerta male ablata in sui dispositione venientia', [gue] cuncta distribuii, 
nec non penas pecuniarias clericorum ad opera pietatis, magnam helimosinam ex antiqua insti- 
tutione cotidie de suis proventibus facit. Similiter canonici cathedrales comuniter, monaste- 

10 ria plura et ecclesie faciunt helimosinas cotidie magnas, preter illas quas cotidie de cibis 
superfluis faciunt omnes clerici, layci et religiosi tam paupertatis, quam monachi. Porro 
quedam malora monasteria et alique ecclesie faciunt ex redditu ad hoc deputato annuas he- 
limosinas magnas prò animabus eorum qui fundaverunt vel dotaverunt monasteria aut eccle- 
sias illas, vel qui sibi aliqua reliquerunt. 

15 Similiter layci in septimis et anniversariis suorum mortuorum magnas dant pauperibus 

verecundis et publicis helimosinas, scilicet singulis panem, vinum, triticum et subtilem et 
scutellam leguminum sine aqua, preter illa que dant sacerdotibus et religiosis per alium 
modum. 

Quid per multa discurro? Ab istis et consimilibus Qperibus pietatis nulla fere guerra- 

20 rum adversitas, nulla caritudinis gravitas, nulla exactionum seva rapacitas ipsos retraxit, nisi 
sint ipsi vel ecclesie totaliter spoHati. Quinymo inter tantos turbines nuper, soliHn ex he- 
limosinis, construxerunt pulcram eoclesiam in nomine beati Anthonii abbatis ^, cui magnam 
gerunt devotionem. Nam in vigilia eius in tanta frigoris asperitate vigilant tota nocte in 
eius ecclesia multi, et specialiter maximi peccatores, nudi in camisia et braca ac discalciati. 

25 Nec obstat si quis obiciat quod ex hiis elimòsinis aliquas nonnulli de rapina fecerunt, quia 

vidi comu'niter bonas personas, de suarum manuum iusto labore viventes, assiduas helimosi- Mur., 33 
nas contulisse. Laudo enim iustas helimosinas non iniquas. 

Tam in ecclesia cathedrali, quam in multis aliis sunt capellanie plures 'sufficienter do- b. u v. 
tate, quas instituerunt clerici vel layci decedentes, ubi prò eorum animabus continue cele- 

30 bratur per capellanos perpetuos. Similiter sunt capellanie in ecclesiis mj""" ordinum Mendi- 

cantium, ubi tenentur heredes illius, qui defunctus est, dare annuum subsidium fratribus prò 

anima illius, prò qua ibi celebratur assidue. In aliquibus etiam monasteriis sunt nonnulle, 

sicut credo. Multa etiam alia bona faciunt ibi layci, que valde prolixum esset narrare. 

Hec igitur et consimilia, etsi non omnia possum, tamen in parte me narrare delectat, 

35 ut eorum helimosinas sciat et narret omnis ecclesia '. Hanc autem liberalitatem in helimosinìs- 
habent ab antiquo, et, ut credo, ineritis beatissimi Syri patris nostri, qui sua apud Deum in-, 
terventione semper obtinet ut eorum multiplicentur bona, quibus valeant Christi pauperes 
sustentare. Habet enim, ut puto, hanc gratiam specialem. Nam fertur a nonnullis, licet 
hoc certe Scriptura non habeat, hunc fuisse puerum de quo beatus Andreas apostolus dixit 

40 domino nostro Ihesu Christo : " Est puer iinus hic qui habet quinque panes ordeaceos et duos 2. Cofrarias — 7. male] et male - cuncta] quae cuncta — 9. Cathedralis — 12. alique] aliae — 38. ut peto 

^ Allude alla procedura ecclesiastica contro gli usu- procedura vedi in Maiocchi, Ardengo Folperti maestro 

rai, i quali confessando al Vescovo le loro usure per delle entrate di F. M. Visconti, Milano, 1900, p, 22 sgg.; 

ottenere l'assoluzione dalle incorse censure ecclesiastiche, Motta, Arch. St, lomb., 1895, p. 357 e 371 e le disposizioni 

5 erano condannati al rifacimento dei danni arrecati, che sinodali del 1297 in Bosisio, Cono, Pap., p. 158 e 161. 
si potevano determinare con precisione, ed alla erogeizio- 2 Sulla chiesa di sant'Antonio vedi Maiocchi, Le 15 

ne " il pias causas „ di una somma stabilita in propor- cinese di Pavia^ voi. I, pp. 63-67. 

"zione dei guadagni illeciti dei quali era impossibile ac- 3 Queste tre ultime parole sono desunte dall' EccLt.- 

certare la provenienza. Questi si chiamavano " male siaste, XXIV, 2. 
IO ablata incerta „. Documenti che si riferiscono a codesta 38 ANONYMI TICINENSIS "pisces,,, ex quibus fuerunt quinque milia hominum sacìata\ Fuìt enim, ut aiunt, Syrus tam 

nntìnnp nnnm nnminf» ^. natione quam nomine [Caput XV'I] MuR., 34 B. 14 r De devotionibus et -processionihis laycorum ludisqiie festivis. 

Toto anno, et maxime in Quadragesima, quasi omnes libenter ad confessìonem et penì- 
tentiam veniunt, etiam pueri vel infantes. Die Parasceve plerumque impetrantur relaxari 5 
captivi aliqui, non tamen malifici vel latrones ^. 

Set fortasse dicet aliquis, quod ex hiis videntur omnes esse perfecti nec ullus reprobus 
Inter eos. Huic autem ipse respondeo quod non est meum populi mei recitare peccata set 
opera bona. Nam talia facientes, et si aliqua forte committunt peccata, sperandum est tamen 
et pie credendum quod omnia in vera penitentia et confessione lavantur, si tamen satisfa- 10 
ciant et male ablata restituant, dantes de eo quod superest illis helimosinas, et omnia monda 
sunt eis. Si vero Inter eos nonnulli sunt reprobi, non sunt tamen illi ex hoc minus lauda- 
biles, ymo magis, quia et per istos amplius probantur ut aurum in igne, et inter eosdem sunt 
tanto ante Deum iustorum opera gratiora, quanto sunt illorum viciis clarius comparata, 
quemadmodum apparet rosa pulcrior Inter spinas. Nonne ipsa eadem civitas fuit aliquando 15 
velud stella matutina in medio nebule * postquam fuit de tenebrose gentilitatis Egipto ad lu- 
cem fidei non locorum translata mutatione, set morum? Tunc enim, in toto terrarum orbe 
sevientibus tyrannis in Christi fideles, ipsa sic fuit divina protectione a turbine persecutionis 
immunis, ut numquam fuerìt tunc innocentis sacrilegio sanguinis maculata, quinymo ple- 
rumque missi illuc satellites cruenti vel presides ad christianos torquendos vel transmitten- 20 
dos ad Cesarem, non ausi manus inicere in tantum populum christianum, signis virtutibusque 
sanctorum et monitis convertebantur ad Christum, sicut factum est presertim temporibus 
beato'rum pontificum Syri et Yventii ^ Quod eo amplius admirandum est, cum Mediolani, 
quod illinc per viginti milia passuum distat, sedem suam haberent imperatores hii, qui per- 
secutores fuerunt christiani nominis seviores. Tempore autem suo beatus Yventius inter pri- 25 
mas persecutiones cultores multos ydolorum Mediolani miraculis et doctrina converlit ad 
Christum et ìllic ordines celebravit'. Set iterum redeundum est ad devotas consuetudines 
civium nostre urbis. 

Pro antiqua consuetudine habent ipsì cìves sepe sanctorum limina visitare ^ et maxime 
loca devota et antiqua. 30 

In Nativitate Domini procedunt solempniter ad monasterium sancti Salvatoris maioris Co- 13. per istas — 19. tunc] hinc — 23. Inventi!, quod ^ Cf. EVANGEL. lOHANK., Cap. VI, V. 9 Bgg. 

2 Per il valore di questa leggenda vedi Prelini, voi. I 
e Maiocchi, L'apostolicità di San Siro. Boll. Soc. Pav., 
5 1901, p. 58 sgg. 

^ Nelle numerose lettere ducali conservate nell'Arch. 
del Museo civico di Pavia sono molti ordini di libera- 
zione di prigionieri, impartiti " ob reverentiam passionis 
* (o resurrectionis) domini nostri Jesu Christi „ da G. 
IO Galeazzo e F. Maria, che così perpetuavano l'uso ricordato 
dall'Anonimo. Per tempi più recenti vedi Biffi, Sulle 
antiche carceri di Milano e del ducato Milanese e 
^ Citazione dall' Ecclesiaste, L, 6. 
^ Cf. la Cronaca di San Siro, cap. XVII, presso Pre- 
15 LINI, I, 325. 

•> ® Crediamo non si possa interpretare questo passo 
come allusivo a pellegrinaggi ad limina sanctorum apo- 
stolorum, ad altri santuari e in Terra Santa. Qui trattasi 
di luoghi consacrati dalle reliquie dei santi, in Pavia e 
,-^0 nei dintorni. Il viaggio in Terra Santa era abbastanza 
comune pei Pavesi, i quali pubblicamente pregavano nel secolo XIV rendesse il Cielo facile " quello sancto pas- 
" saggio de andar ultra mar et specialmente a visitar lo 
" Monte de Calvario, là unde quel Agnel mansueto rezevè 
" morte et passion per nuv miseri peccaor „ (cf. Moi- 25 
KAGHI, Aneddoti Ticinesi in Alma». Sacro Pavese, 1892, 
p. 82). Di Pavesi pellegrini in Terra Santa conosciamo 
un lacobus de Papia nel 1267 (cf. ROuricht Reinhold, 
Regesta Regni Hierosolimit., iqgT-Jzgi, Oeniponti, 1893, 
354)1 poi un Prevedino Marliano che ai 12 aprile 1409 30 
dettava il suo testamento prima di lasciar Pavia per Ge- 
Vusalemme (Arch. notar, di Pavia, Atti di Giov. Oliari, 
pacco 1409); quindi nel 1458 il nobile Gio. Matteo Bot- 
tigella, il famoso consigliere ducale, accompagnato anche 
dall'altro nobile pavese Fenone degli Eustachii, come 35 
risulta dalla narrazione del viaggio stesa da Roberto 
Sanseverin'O, Viaggio in Terra Santa in Scelta di cu- 
riosità inedite rare, Bologna, 1888, edito da Gioacli. 
Maruffi. Per altri pellegrini pavesi, dalla seconda metà 
del secolo XV, vedi Archivio storico lombardo, 1893, 40 
P- 499 sgg. ANONYMI TICINENSIS 39 mune, Potestas et cives cum instrumentis musicis, t3'mpanis videlicet, tubis et cymbalis et con- 
similibus, cum serico vel auro texto pendente in basta pallio offerendo. 

Hoc idem faciunt in festo beati Auguslini procedentes cum pluribus palleis consimilibus ad 
monasterium sancti Petri in celo aureo, quorum palliorum unum offert Comune, reliqua vero 
5 dare solent quedam malora paratica. Consueverunt enim aliquando illa die offerri ibi circa 
xvij pallia. 

In pluribus etiam aliis ecclesiis hoc faciunt portantes pallium et offerentes non tam ex 
consuetudine, quam ex aliqua speciali devotione vel Victoria tali die concessa. 

Multis enim et innumerabilibus palliis et diversis ornatum est dictum beati Petri mona- 

iO sterium, ut apparet cum per ecclesiam extenduntur in festis eiusdem beati Petri apostolorum 
principis et beati Augustini doctoris eximii, ad cuius vigiliam de multis partibus Lombardie 
concurritur, et ibi vigilant tota nocte in ecclesia illa, sicut fit in multis aliis festis et ecclesiis 
omni anno: fiunt tamen illic bone custodie per rectores aut vicinos, ne ibi aliqua mala fiant ^ 
et ita in cunctis spectaculis fit. 

15 In vigilia depositionis beati Syri, idest pridie festi eius, simili modo offerunt pallium in 

ecclesia malori cum cereo accenso suis insigniis et ymagine beati Syri depicta, videlicet 
depictis superius cruce et mitra pontificali armis vel insigniis Imperatoris vel Regie domini 
civitatis et Potestatis, quem cereum sequitur cum Potestate et maioribus tota nobilitas civi- 
tatis; post illos cereus similis, quem ex consuetudine debita et antiqua offerunt illi de castro 

20 Occimiani Montis Ferrati. Deinde sequuntur sigillatim singuli cerei cuiuslibet paratici depicti 
cum predictis insignibus civitatis et instrumentis sue artis, vel aliquo simili, quorum singulos 
sequuntur artifices vel officiales illius paratici, habentes singuli candelas accensas in mani- 
bus satis magnas, quas cum cereo offerunt, precedentibus semper alios post cereum consu- 
libus paratici et patrono, si habent, cum cereis parvis in manibus, maioribus tamen quam 

25 ceterorum candele sint. Consueverunt enim esse hii cerei omnes plures quam xxx et toto 
anno ardent ante sepulcrum beati Syri inter divina officia. Et tam magni sunt, quod unus 
quisque pondus est fere unius viri robusti : dico autem fere propter nonnullos qui sunt mi- 
nus aliis minores. Ante cereum tabernariorum portatur in tabula castellum de oblatis, quod 
in introitu porte ecclesie a iuvenibus prosternitur totum. Similiter consueverunt aucupes 

30 portare arborem ramosam in cuius singulis ramis pendent per rostra parve avicule viventes, 
de quibus fit illud idem quod de castello. Multos quoque alios ludos faciunt in ipsorum ce- 
reorum deportatione. Por'tantur autem hii cerei singuli erecti per singulos viros habentes circa mur., ss 
collum et sub ascella mappulam novam colligatam, in qua cereus sustentatur innixus, similiter 
novas in manibus cyrothecas, quas etiam habet precedens cum pallio in basta pendente. Sunt 

35 vero hii cerei omnes in superficie cera rubea vestiti, supra quam predicta omnia insignia 
diversis coloribus depinguntur ^. 

In medio ipsius ecclesìe solent ardere, presertim ipsa die et nocte, lampades multe parve ' b. 14-0 
in magna orate ferrea pendentes, quarum oleum dare tenetur ex annuo censu cìvitas aquen- 
sis Lombardie ^ 

40 In nativitate domini offert ìllìc cereum Societas Vicinorum sancti Syri habentem cignos 

depìctos albos in superficie rubea, quod illorum insigne in belliculis *. 15. idest] in — 34. parvis] prius — 27-28. minus omm. m, — 34. procedens — 35. cera] cerea 

l L'Azario, severissimo contro i Pavesi, parlando cennata dall'Anonimo. 1^ 

di queste vigilie, nota che in Pavia "nec Deus nec San- * Nel voi. II del Prelini, v'è un capitolo speciale 

" cti illic colebantur, immo tripudia, choreae, cantilenae, su tutti questi usi. 

" instrumenta musicalia ubique personabant. Quod si in ^ pgr )\ tributo della città di Aqui a san Siro, come 

" vigiliis fiebant excubiae, ut antiquitus moris fuit, con- per quello di Occimiano, di cui si parla precedentemente, 

" fluebant ad ipsas marea et foeminae causa stupri et vedi Prelini, voi; II, p. 148. 
" deliciarum „ (RJ I. S., XVI, e. 374). Che qualche grave * Vedi Prelini, II, p. 140 sgg. 

disordine fosse avvenuto, dimostra la sorveglianza ac- 40 ANONYMI TICINENSIS Faciunt autem omnes has processiones cum pulsationibus campanarum Comunis tantum 
que sunt in campanili maiori. Nam preter campanas aliarum ecclesiarum minorum innume- 
rabiles, maior ecclesia seu Comune plures maximas habet, quarum sonus per sex et amplius 
milia passuum audiri potest. Alie magne ecclesie satis magnas habent campanas, et singule 
plures habent; monasteria singula plurimas, domus religiosorum paupertatis maximas habent 5 
campanas, presertipi Predicatores et Carmelite quorum singuli preter campanam maximam 
habent aliam mediocrem. 

In festo sancti lohannis evangeliste mane cremant cives cum magna quantitate lignorum 
arbores decalvatas, quas in singulis lateribus platee Atrii plantaverunt, unara videlicet ante 
faciem Regisolis et aliam post tergimi a longe non multum. Quibus ardentibus, proceden- 10 
tibus illuc civibus cum instrumentis musicis, Potestas ascendens in altum concionatur de 
laudibus civitatis \ 

In Translatione vero beati Syri currunt summo mane prò bravio ad pallium sericum vel 
auro textum, paulo procul ab urbe in stadio longissimo durante per plurima stadia, scutiferi do- 
rainorum prò dominis equites, et ad suellam assatam et gallum album viventem. Ribaldi 15 
vero et mulieres publice ^ post prandium in alio loco ad carnes salsas et infulas, pedites 
tamen. Quod pallium ille qui accipit offert beato Syro vel alii ecclesie, aut ad libitum 
suum facit. 

In festo Pentecostes in vesperis deiciunt de tecto seu testudine in ecclesiam cathedra- 
lem sancti Stephani et in quasdam alias ecclesias Ugna ignea cum oblatis et fructibus atque 20 
rosis. Nam primo proiectis aliquibus oblatis volitantibus per ecclesiam et volentibus eas 
pueris tollere, statim proiciunt stipulam lini accensam, que super ipsorum capita cadit. Pue- 
rilia sunt ista et consimilia: et ideo nobis est ad devotionis opera transeundum. 

[Caput xvir] De auditu -predicaiionum et de iemniis et divinis offxiis. 

Populus loca sanctorum suis festis devotissime circuit, ubi predicationes audiunt et divina. 25 

In domibus singulis quatuor ordinum paupertatis, diebus dominicis singulis totius anni 
festisque solempnibus bis, scilicet mane et immediate post prandium, aliauando ter, predi- 
MuR.. 36 catur', exceptis predicationibus, que nunc per alias parrochiales vel religiosorum ecclesias fiunt, 
utputa in Domo Comuni humiliatorum tercii ordinis, in monasteriis monialium et alibi. 

Toto anno feria secunda in ecclesia sancti Petri in celo aureo, ubi est corpus beati 30 
Augustini, solempniter predicatur, ad quam ecclesiam illa die omni ebdomoda tota fere ci- 
vitas devote concurrit. Similiter predicatur illa die toto anno in monasterio sancte Agathe 
sororum minorum. Eodem modo in ecclesia Sancte Marie in porta aurea, nec non ad san- 
ctum lacobum in Vernabula, ubi etiam quasi omni festo similiter predicatur, eo quod illa 
ecclesia in magna devotione habita cotidie visitatur. 35 

Et est sciendum quod visitantes altaria et archas sanctorum corporum, presertim beato- 
rum confessorum Syri et Augustini, qui sunt in criptis ecclesiarum, semper stant ab aqui- 
lione viri et a meridie mulieres propter honestatem: habent enim soecialem patronum ipsum 
s. ,■; r beatissimum Augustinum, unde, ne sibi', quod absit, auferetur ab ullis regibus vel •-princi- 

bus, ipsum in profundo et secretissimo loco per tale artelicium incluserunt, quod auferri non 40 4-5. et singula plures habent Monasteria, singulas plurimae Domus Religiosorum Paupertatis. Maximas — 

8. lignorum] Pignorum — lo-ii. praecedentibus illic — 14. plurima] plura — 15. suellam] suillam — 16. infulas] 

insulsas — 17. vel aliis Ecclesiis — 21. eas] ea — 27. immediate] mediate — 36. archas] areas 

I 

^ Il ViDARi {Framm., II, 339) sulla fede di D. Sac- visione del 1477, citato dal Vidari a conforto del suo as- 

S CHI {Ani, romani. d'Italia, Milano, 1829, II, p. 113) scrive serto, ne altri hanno una parola su questa festa; per la 

che questa festa era fatta a ricordare la vittoria dei data 1205 cf. Robolint, Noiiz., I, p. 189 sgg. 
Pavesi sui Ravennati e il trasporto a Pavia del Regisole ■^ Per le corse delle meretrici vedi Pavììsi, //^tfr</c7/o 

nel 1205, e nella sua conclone il Podestà rammentando di Pavia in Memorie del R. Tstiiuto lombardo di Scienze 15 

quella vittoria, proponeva ad esempio dei cittadini le e Iciicrc, 1897, voi. XX, p. 284, e A. Fabretti, La prò - 

IO viiiM e le geste degli antenati; ma ne il Rcgisiro di frov- siituzionc in Perugia, Torino, 1890, p. 3 e 93. ANONYMI TICINENSIS 41 posset, etiam si illic multi per multum tcmporis laborarent '. Et insuper statutum fuit 
per eos quod debeat ab omnibus semel in ebdomoda visitari. Nam et propter illum intra 
urbis septa servandum, a parte illa per murum tercium tantum terre spacium incluserunt, 
quod illud monasteriura sancti Petri nunc intra urbis menia retinetur. Mallent enim cor- 
5 poris vitam, quam illum perdere. Numquam enim beatus Valerius, predecessor eius episco- 
pus ypponensis, ipsum viventem cariorem habuit quam nos mortuum possideraus. Nullum 
fiutem per Dei gratiam corpus sanctum legi unquam ab eis fuisse ablatum, preter corpus 
beati Epyphanii episcopi nostri, quod legi per quemdam imperatorem Ottonem in Germa- 
niam esse translatum ^. 

10 Set redeamus ad stationes predicationum, que singulis feriis ebdomode fiunt toto anno 

continuo. 

Feria tei eia predicatur semper in domo que dicitur sancte Mustiole Fratrum Heremitarum, 
quos alibi Augustinenses vocant. 

Feria quarta in domo Predicatorum. 

15 Feria quinta in domo Carmelitarum. 

Feria sexta in domo Minorum. Et in sabbatis per totam Quadragesimam solum et in 
Albis iterum in domo Predicatorum. 

Et omnes hee fiunt, exceptis predicationibus que sepe fiunt ad aliqua loca devota, vel 
ad se Verberantes, nec non ubi festum fuerit speciale. Et, quod maius est, ad has omnes 

20 predicationes etiam feriales ita cotidie in magna quantitate conveniunt, ac si rarissime Dei 
verbum audissent; quibus semper fit confessio generalis in fine predicationis et sìgnaculum 
benedictionis datur, et si adest aliqua indulgencia nunciatur. 

In festis vero ad predicationes adhuc in multo malori quantitate conveniunt. Et ita co- 
tidie in Quadragesima. 

25 Feria sexta Parasceve summo mane ad audiendam predicationem Dominice Passionis in 

domo Minorum, quam etiam precedentibus feriis in aliorum domibus audierunt, omnis sexus, 
omnis etas a puero usque ad senem et a virgine usque ad anum decrepitam devote concur- 
runt. Mentior si non vidi eos illic in tanta quantitate congregatos psse, ut pene tota vacua 
civitas remaneret. Ibi propter multitudinem maximam necesse est per plures fratres cla- 

30 mosos in voce in locis pluribus intra' eorum spaciosissima septa simul et semel predicai ^ Ibi mcr., 37 
ex devotione maxima multe lacrime et gemitus effunduntur. Post quam predicationem illa 
die in aliis locis etiam pluribus predicatur. Nam totam illam diem in predicationum audi- 
tione et indulgenciarum visitatione impendunt, nec non circa audienda divina officia quando 
fiunt. Procedunt autem tunc mulieres omnes velato capite, depositis ornamentis vel occul- 

35 tatis: visitant illa die loca indulgentiarum devotius et copiosius solito et specialiter loca 
Hospitalariorum seu Templariorum ■*, nec non ecclesiam Sancti Sepulcri, ubi est similitudo et 
forma sepulcri Domini, procedentes illuc tota nocte precedenti, licet distet ab urbe per mille 
passus. Hanc etiam visitant feria sexta in Albis, quam Octavam Crucis appellant. 

Tunc in domo Minorum post predicationem solempnem et copiosam de laudibus Crucisi 5. illum] illud — 6. Hipponensis — io. ad stationes] ad numerum — 18. hee] hacc — 23. multo] multa — 25. 
Sexta Feria in Parascaeve — 27. et ad virginem, usque ad annum decrepitatis — 33. quando] quae — 36. IIo- 
spitaliorum — 37. Domini. Procedentes 

' Ciò entra nel campo della leggenda, perchè nulla Saxo {M. G. H., VI, 633, 19), Vedi anche la Translatio 

5 si trovò che confermasse l'asserzione dell' A. quando, Sancti Epiphanìi {in M. G. //., IV, p. 248 sgg.). La no- 

il 1° ottobre del 1695, si scoperse il corpo di Sant'Ago- tizia dell'A. però dipende dalla Cronica Brevis de SS. 

stino. Intorno al luogo della sua sepoltura si ha una Episcopis Ticinensibus (vedi in Appendice). 

ricchissima letteratura, avendone trattato circa 130 au- ^ Forse il testo va corretto in Simul et non setnei. 

tori nella lunga controversia sorta intorno all'autenticità * Gli Ospitalieri di san Giovanni, o dell'Ordine 

IO delle reliquie del santo Dottore. gerosolimitano, erano succeduti nei possessi ai Templari 

2 Si riferisce alla leggenda riportata dall'ANNALisTA (vedi Robolini, Notizie, IV, 133). 42 ANONYMl TICINENSIS factam, ostenditur populo paulo minori quam in precedenti sexta feria congregato porciun- 
cula ligni vere Crucis, que multis est virtutibus approbata. 

Singulis feriis secundis Quadragesime, excepta predicatione sancti Augustini aliorumque 
locorum que diximus, in singulis certis hospìtalibus predicatur propter helimosinas pauperum. 
V is V Quibus secundis feriis singulis Quadragesime certis etiam locis ' fit sermo ad iudices seu ad- 5 
vocatos, et in aìiquibus ad notai-ios. 

In Sabbato Sancto predicatur ad domum Predicatorum maxime et Carmelitarum Plan- 
ctus Virginis Marie, procedentibus illuc mulieribus adhuc velato capite. 

Per totam Quadragesimam loca sanctorum et indulgenciarum omnes copiosius visitant. 

Numquam ibi in ieluniis quatuor Temporum vel vigiliis districtis, aut in Quadragesima, 10 
diebus domicinis dumtaxat exceptis, missa conventualis seu ferialis nìsi meridie celebratur. 
Diebus festis et dominicis, a Pasca usque ad Pentecostem inclusive, predicant mj"' ordines 
Mendicantium post cenam solis viris. 

Quot autem predicationes faciunt sìnguli istorum mj"*" prdinum toto anno, tot pene fa- 
ciunt Servi sancte Marie, qui nuper illic oratorium construxerunt seu altare. ^ 15 

In vigiliis quatuor festivitatum sancte Marie Virginis, idest pridie festi, a primo dilu- 
culo usque post nonam ieiune visitant in diversis cohortibus matrone cum candelis, quas 
singulis ecclesiis distribuunt, omnes fere ecclesias sancte Marie, que sunt in civitate vel in 
circuilu prope et alia multa loca sanctorum. 

Tantam devotionem gerunt ipsi laycì, tam viri quam femine, officio novo Eucharìstie Do- 20 
mini, ut quamvis impediente interdicto illud numquam audiverint, ubi sciunt ÌUud occulte 
fieri ita singulis horis canonicis usque ad ecclesias eius in magna quantitate conveniant, ac 
si illud essent presentialiter audituri. 

Diebus non concessis a iure tempore interdicti patientissime ferunt cum de ecclesia ei- 
ciùntur, ut clerici divina clausis ianuis valeant celebrare, nec umquam curassent quoad 25 
hoc illud infringere, nisi quidam dyabolici viri illud frangere, modico tamen tempore, coe- 
gissent ^ 

In ieiuniis mj""" Temporum hii qui ieiunant numquam lacticinia commedunt, nec diebus 
MuR., 38 quibus ieiunant ex voto vel proposito aut prò peuitentia iniunctis seu observantia' regulari, 

nec in vigiliarum ieiuniis, preterquam in Vigilia Nativitatis dominice ex consuetudinibus, 30 
et quibusdam paucissimis in mensibus mail et iunii, in quibus ieiunantes lacticinia sumunt, 
non tamen hii qui ieiunant in Temporibus Pentecostes, licet ilio tempore veniant, ncque in 
ceteris ieiuniis supradictis. Plurimi ex voto vel ex solo proposito ieiunant toto anno diem 
qua evenit Annunciatio beate virginis Marie, quidam in solo pane et aqua, quidam in qua- 
dragesimalibus cibis. Similiter plurimi ieiunant quibusdam diebus in anno vel sanctorum 35 
vigiliis quas ecclesia non precepit, preter ieiunia trium festivitatum sancte Marie, que sola 7. et omm. m. — 8. praecedentibus — ij6. idest] et — i8. in omm. m. — 21. illud] illuc — 36. praecipit 

^ I Servi di Maria, che nel 1354 si stabilirono nel '' raissis ianuis apertis, campanis pulsatis, divina possunt 
coQvento di San Primo (padre RoaiuALDO, FI. Pap., " oflìcia celebrari competentia illi dici et non alia. Tem- 
ili, 75), abitavano dapprima in un oratorio presso la " pore interdicti aliqua ecclesiastica sacramenta debent 
5 chiesa di santa Giustina (RoBOLiN-t, Noi., IV, 124). A "ministrar!, videlicet baptismus, confirmatio in fronte 
questo oratorio si riferisce il cenno dell'Anonimo. " que fit in baptismo per simplicem sacerdotem, peniten- 20 

2 È bene conoscere le disposizioni di diritto rego- " tia, viaticum tempore mortis, extrema unctio: interdi- 

lanti l'interdetto, per la retta intelligenza di questo passo " ctis negatur ecclesiastica sepultura „. (Bosisio, Conc. 

dell'Anonimo. Nel sinodo pavese del 133S il vescovo Gio- pafi., p. 189). Certamente l' interdetto fu fal^o violare dai 

IO vanni IV Fulgosi insegnava al suo clero che "interdicto Beccaria e dai loro aderenti, come nello stesso tempo 

"generali durante, in ecclesia sicut prius, ianuis clausis, avveniva in Milano per parte di Matteo Visconti, se- 25 

" campanis non pulsatis, excommunicatis et interdictis ex- condo la sentenza di scomunica dell'arcivescovo di Mi- 

" clusis, divina officia celebrantur. In Nativitate Domini, lano Aicardo, pubblicata in Valenza il 14 marzo 1322: 

" in sancta Pascha, Pentecoste, et in Assumptione Vir- " . . . . interdictum ecclesiaaticum .... fecit multoties vio- 

15 " gin is, gloriose, excommunicatis exclusis, interdictis ad- " lari „ (Ugiietxi, TiaHa sacra, voi. IV, e. 205). ANONYMI TICIMENSIS 43 consuetudo laudabilis approbavit. Multi quoque et in maxima quantitate ex voto vel ex pro- 
posito in festo sancti Blasii episcopi et martiris sine alio ieiunio a solo pane se abstinent, 
non ab aliis escis. Et multas alias abstinentias faciunt. Multum devoti sunt tam viri quam 
mulieres ad faclendas missas celebrari prò vivis et defunctis, aliquando missas xxx dìerum, 
5 aliquando unius anni et consimiles, et hoc etiam tempore interdicti, quantumcumque nequeant 
interesse, dando sacerdotibus oblationem bonam. 

Die Parasceve facientes etiam pueros ieiunare, cuncti sic ieiunant ut nemo aliquid aqua 
decoctum aut igne torridum gustet, plurimis solo pane et aqua contentis. Quid amplius di- 
catur ? Cives urbis huius, etsi inter eos sunt aliqui pravi, prò maiori tamen sunt parte devoti 
10 ac divinis verbis intenti'. -^- '(> ^ 

De constietudlniòiis et moribtts cleHcormn. [Caput xviii] 

Cum debet electio Episcopi celebrari convocatur quasi totius civitatis clerus et ex ipsis 
ecclesiarum collegiatarum prepositi tres ir ter se eligunt electores. Similiter cappellani cu- 
15 rati de civitate omnes, paucis exceptis, trcs alios eligunt, qui electores una cum canonicis 
cathedralibus ad electionis tractacum unanimiter admictuntur, habentes suas eligendi voces 
cum illis. Electus autem ad approbationem, confirmationem et consecrationem Romani Pon- 
tificis destinatur \ 

Habet autem episcopatus competentes proventus: nam inter alia in pluribus castris et 

20 terris suìs habet episcopus iurisdictionem etiam temporalem, faciens ibi per rectores laycos 

iusticiam temporalem. Habet autem inter alia castrum super collem altissimium situm et quasi 

ab aliis montibus separatum, quod dicitur Rocha Montis Alini, de quo videri potest fere 

maior pars Lombardie et ibi nascuntur optima vina ^. Et inter alios census quos habet in. 4. ad faciendum Missas celebrare — 9. aliqui omm. m. — 14. prepositi omm, u. — 22. montibus separatur, quod 
Rocca Montis Alini, de quo 

^ Il più antico documento conosciuto sull'elezione " documque vacantes vel vacaturas (e. XIII: de J>raeb. 
del vescovo di Pavia è quello del 24 giugno 1198 pub- " Exirav. Cojn.) „. Del resto contro la forza della consue- 35 
S blicato dal Campi {Hist. dì Piac, parte II, p. 376). Da tudine e le resistenze locali sembra s'infrangessero i de- 
esso risulta che alla elezione assisteva anche il popolo, creti papali. Infatti abbiamo prove che in Piacenza, 
senza voto, e che il clero delegava la sua rappresentanza soggetta, come Pavia, ai Visconti, il Capitolo continuò 
a otto dignitari scelti fra esso. Sembra che il popolo ad eleggere il vescovo. Infermatosi gravemente nel 1381 
sia stato escluso da queste elezioni solo al principio del Corrado vescovo di Piacenza, G. Galeazzo il 9 di otto- 40 

IO secolo XII (vedi Rovelli, St. dì Como, II, p. cxxxii, Dìs- bre scriveva ed Capitolo che in caso di morte del vescovo . 

sert. prelim.). La " Charta consuetudinum ecclesie tici- non dovesse procedere all'elezione d'alcuno senza sua 

" nensis „ , documento del secolo XII pubblicato dal padre licenza : " hortamur vos, ut ad electionem alicuius Epi- 

RoMUALDO {FI. Pap., parte I, p. 43) ci mostra il popolo " scopi non procedatis absque nostri licentia speciali „. 

escluso dalla elezione e attribuisce una preponderanza (Campi, Dell' Isi. eccles, di Piacenza, Piacenza, 1662, voi, 45 

13 notevole al voto del Prevosto del Capitolo cattedrale: " Si IH) p- iS5). Tutto ciò viene in appoggio a quanto nella 

" oportet episcopum eligi prepositus (del capitolo) habet Prefazione dicemmo contro l'opinione del Muratori, per- 

" maiorem vim et potestatem in electione quam aliquis che dimostra non esser vero quanto il sommo storico 

"alius „. Si veda anche la bolla 16 giugno 123 1 di Grcgo- asserì sulla avocazione fatta da Giovanni XXII della 

rio IX per la elezione del vescovo Rodobaldo in Bosisio, nomina dei Vescovi. Cf. anche De Marchi in Boll, Jo 

20 Doc. ined.,^. ?,). In F. Db Aì^gelis, Praeleciioues i/eris ca- Soc. Pav., 1901, p. 51, nota i. 

nonici, libro I, tit. V e VI, n. 5, p. 126, Roma, 1877, tro- 2 ^gj Bexaglio, Elenchus familiarum Mediolani do- 

viarao poi indicata la successiva avocazione dell'elezione minio feudis ... . insignium, p. 76, si legge: "Episcopus 

dei vescovi alla Santa Sede : " lam ab initio saeculi XIV " Papiae feudatarius Pancharanae cum Bastida, Portal- 

" reservationes favore sedis apostolicae factae sunt, dem- " berae et Stradellae ultra Padum, Casorati in campanea 55 

25 "pto capitulis iure eligendi. Coepit reservatio sub Be- " suprana et Cecimae cum sancto Pontio in terris Ma- 

" nedicto XI anno 1304 reservante sibi electiones quatuor " laspinarum, ex diplomate Othonis imperatoris dici XXI 

«maiorum patriarcharum (e. IH: de elect.extrav.com.). « nov. 977 „. Questo diploma fu pubblicato dal Porro 

"Clemens V anno 1305 sibi reservavit electionem ca- Lamberten-ghi in Codcx di^lomaiicus Longohardiae, dal 

" thedralium quae apud Romanara sedem vacavissent Robolini, Notizie, II, 247 e nei M. G. H., Dij>l., tomo II ^^ 

30 " (e. IH: depraebcnd. extrav. com.) quod et prestititjohan- p, 161, n. 144. Nell'archivio vescovUe non ne esiste che 

" nes XXII (e. V: de praeb. Extrav. Cojn.). Benedictus XII una copia del 1477 fatta su una trascrizione del 4 feb- 

« deinde reservavit omnes patriarchales, archiepiscopa- braio 1350. Nello stesso archivio è un volume di Sta- 

" les, episcopales ecclesias apud sanctam sedem quomo- tuti per Montalino (Stradella), Cecima e Casorate del 44 ANONYMI TICINENSIS AfuK., 39 urbe, quasi de omnibus que venduntur in platea Atrii recipit Episcopus collectam cotidia- 
nam, que dicitur coUaria '. Habet etiam ex incertis terre fructuum decimis quasdam et 
quasdam capitulum ^ Reliquas autem habent ecclesie ruralium plebium, quas possident ab 
antiquo. 

Omni anno in feria quarta Cinerum mane congregatur in episcopali palatio synodus eie- 5 
ricorum et religiosorum, ubi fit sermo de penitencia vel de laude ordinis clericalis, primo 
per Episcopum, si vult, aut per alium clericum secularem, secundo per unum de Predicato- 
ribus, tertio per unimi de Minoribus, quarto per unum de Heremitanis sancti Augustini, quinto 
per unum de Carmelitis. Ibi etiam promulgnntur, 'si qua sunt, nova statuta Romani Pontificis 
vel ipsius Episcopi proraulganda. Consueverunt etiam aliquando fieri nonnulle synodi alle 10 
intra maiòrem ecclesiam ^ et ibi statutum est qui prepositi vel prelati debeant esse propin- 
quiores Episcopo et qui remotiores ^ 

Certis festis dat Episcopus cunctis suis canonicis et eorum seu ecclesie familiaribus 
omnibus manducare. Et multas alias consuetudines habent quas nescio. 

Quatuor dignitates sunt in ecclesia cathedrali preter Episcoptum, scilicet Archidiaconus, 15 
Prepositus, Archipresbiter et Cantor ^ : ex quibus solus Cantor mitram def ert, quam f ertur 
etiam reliquos canonicos ipsius ecclesie solitos antiquitus deportare ^. OfEcium Archidiaconi 
de consuetudine, preter hec que habet de iure comuni, est prelatos et clericos in sede sta- 
tuere, de matrimoniis cognoscere et alia quedam facere. Prepositi vero est temporalium 6. primo omm. m. IO 15 20 85 30 35 primo quarto del secolo XV, ancora inediti. La rocca di 
Montalino fu donata al vescovo Rinaldo da Ugo d'Este 
e da Gisella sua moglie nel 1029. ^^ Muratori (^Ant. 
Est. e li., Modena, 17 17, parte I, e. 12, p. 90) pubblica 
l'istrumento del 23 gennaio 1029 con cui un diacono 
Gerardo vende al march. Ugo, fratello di Azzo I d'Este, 
alcuni beni nel territorio pavese, fra i quali il " castro 
" de Monte Aloin qui vocatur Montalinura cum muris et 
"turre etc. „. Il diploma d'Enrico IV, con cui nel 1067 
è confermato ai figli di Azzo II il dominio sui beni da 
essi posseduti, ricorda anche quelli acquistati nel 1029, 
ma fra essi non è menzione di Montalino. (Vedi A. Ca- 
vagna Sangiuliani in Boll. Si. pav., 1S93, p. 79 sgg.). 
Per Rozasco, altro feudo vescovile, cf. Roboliui, Notiz,, 
II, 97; II, 92, 377; IV, 464; IV, parte II, 63, 221. 

1 tì; questo provento vescovile, detto anche corra- 
dia, come nello Statuto del Paratico dei Pescatori (Cf. 
P. Pavesi in Boll. Soc. Pav., 1893, p. 269) disse il Pre- 
LiNi, II, p. 69 sgg. Una volta invece i pescatori paga- 
vano il tributo alia camera del re, perchè, come si ap- 
prende dagli " Instituta Regalia et ministeria Camere 
" Regum Langobardorum „ i pescatori dovevano avere 
sessanta navi, per ciascuna delle quali davano alla Ca- 
mera due soldi al primo d'ogni mese, oltre il pesce che 
fornivano alla Corte ogni venerdì (Vidari, Framin. ecc., 
II, p. 402). Corradìa corrisponde al collaria, che non 
solo è usato dall' A., ma è comunissimo nei documenti, 
e probabilmente deriva dal verbo colligcrc 

2 Per le decime del Capitolo vedi documento del 
24 aprile 13 13 in Bosisio, Doc. ìned., p. 49. 

^ Nelle costituzioni sinodali del vescovo Giovanni IV 
anteriori all'anno 1338 fu stabilito che "feria quarta post 
"festum beati Luce evangeliste omnes clerici. ... de qua- 
" triennio in quatriènnium conveniant in nostra eccle- 
" sia papicnsi prò synodo celebranda ,, (Bosisio, Conc. 
/«/,, Pavia, 1853, p. 190) ^ Il " moQus et ordo atque consuetudo manendi et 
" aedendi Papiensi clero quando fit synodus a domino 
"episcopo in eadem ecclesia (maiori) ^ è stabilito nella 40 
Charta consuetudinum^ in padre Romualdo, FI. PaJ>,, I, 

P- 45- 

^ Il Magani, Cron.y p. 905, afferma che il vescovo 
Guido IV Langosco (1295-1311) emanò nuovi Statuti pel 
Capitolo della Cattedrale, stabilendo una quarta dignità, 45 
il cantore, e il metodo di promozione. Gli Statuti re- 
datti in pubblica forma nel 1309 e pubblicati anche dal 
RoBOLiNi, Notizie, IV, parte II, p. 65 sgg., mostrano 
invece che il cantore esisteva precedentemente e che le 
dignità del Capitolo erano precisamente quelle che qui So 
enumera l'autore. 

fi " Quod huius ecclesie praepositus, archidiaconus, 
" archipresbyter et primicerius (il cantore) mitra anti- 
" quitus decorabantur. .. . liquido exprimebatur in per- 
" vetustissima pictura quae superioribus annis (medio 55 
" secolo XVII) omnium prostabat aspectui in subterraneo 
" cathedralis ecclesiae confessorio, translationem expri»- 
" mente Sancti Sjtì, in qua dignitates praefatas infula- 
" tas cernere dabatur, prout ipsi de visu testamur. Erat 
" autem aquaria pictura in lignea tabula, eaque oblonga 60 
"ac prae nimia vetustate hinc inde laesa, in dexteris 
"confessorii sita,, (Padre Romualdo, FI. Paf., parte I, 
p. 41). Si veda ciò che dice in proposito il Preuni, 
voi. II, pp. 22 e 62. Nel 1370 il vescovo Francesco Sot- 
toriva ebbe querele col primicerio della cattedrale per 65 
l'uso della mitra in determinate funzioni, querele da cui 
poi desistette : da quel punto non si parla più di mitra, 
né per il primicerio, né per gli altri canonici (Magani, 
Cren., p. 910). Il più antico documento riguardante il 
jprivilegio della mitra per il cantore è la già citata 7^ 
Charta consuetudinum nella quale al § 55 si parla appunto 
di " cantorili mitra „. (Padre Romualdo, FI, Pap., parte 
I, p. 50 e RoDOLiNi, Notizie, UI, 359). ANONYMI TICJNENSIS 45 \aam habere et capitulum convocare. Archipresbiteri autem est, slcut superius dixì, civìtatis 
et diotesis confessiones audire ' et divine officia vice Episcopi celebrare. Set Cantoris est in- 
tonare, corum ordinare, antiphonas et responsoria iniungere et huiusmodi. Sciendum est 
tamen quod de casibus comunibus, illis dumtaxat exceptis quos sibì vel Archipresbitero Epi- 
5 scopus reservavit, quilibet sacerdos curatus potest absolvere in sua parochia tantum, non in 
aliena, nisi de licencia speciali. Parrochiarum autem termini, tam intra civitatem, quam 
extra, sunt ab antiquo limitati ^ : exceptis etiam casibus prò quibus est peccator ad sedem apo- 
stolicam destinandus. 

Clericos civitatis et maxime sacerdotes et relìgiosos multum consueverunt layci honorare, 

10 assurgendo eis et salutando et numquam eos fere absque adiectione duplici domini et pre- 
sbiteri', vel fratris, si religiosus fuerit, et si fuerit sacerdos secularis in dignitate constitutus b ib %■ 
aut canonicus cathedralis cum adiectione tantum domini sine presbiteri nominando. 

Incedunt enim omnes sacerdotes in habitu honesto, scilicet ecclesiarum prelati et ca- 
nonici cathedrales, nec non quidam alii canonici et cappellani nonnulli parrochiarum, cum 

15 clamide clausa vel anterius aperta, cum caputi© magno pendente post scapulas et bireto in 
capite etiam honesta societate. Qui vero pre paupertate non possunt hoc facere, vadunt 
saltem cum tabardo decenti et capucio in capite per modum diversum a laycis, ymo a ce- 
teris clericis, vel etiam cum bireto, nec unquam sine tabardo procedunt, nisi forsan intra 
terminos parochie sue, cum alba cotta in humeris, quod in gallia superpellicium dicitur. 

-'0 Portant autem plurimi canonici tam ecclesiarum aliarum^ quam maioris, vel sacerdotes aliqui 
si ve multi togam clausam sine gironis et vestimenta longa decenter. Nullus, nisi sit in digni- 
tate constitutus, vel aliqui canonici cathedrales, defert alterius coloris vestimenta quam biavi 
vel nigri, aut alicuius honesti mixti seu alicuius coloris obscuri ^. Sunt etiam, ut in pluribus, 
ibi de honesta vita laudabiles, nonnulli optime litterati et ceteri competenter. Si quis autem 

25 eorum, presertim per civitatem, deprehenderetur incedere in habitu laycali, idest non sacer- 
dotali, quasi ribaldus vilipenderetur. 

Nullus clericus secularis, ne clericalis dignitas inopia contempnatur, unquam recipit or- 
^dinem sacrum nisi habeat ecclesiam, cuius titulus compellat eum ordinem sacrum accipere'. mlr., io 
Nullus etiam accipit primam tonsuram, nec permitteretur acc'pere, nisi saltem habeat compe- 

30 tens patrimonium vel ecclesiam ; unde nullus clericus mendicans est ibi., Nullus est in ci- 
vitate vel diotesi clericus vel sacerdos, quantumcumque sit utrobique, scilicet in civitate et 
diotesi, pre aliis civitatibus maximus clerus, qui aliter quam perpetuo benefìcium obtineat. 
Nam paucissime ecclesie sunt, que non habeant singule saltem presbiterum et clericum, utrum- 
que perpetuum, quorum unus eligit alium; quedam autem habent preter rectorem duos cle- 

35 ricos, quedam tres, omnes perpetuos, absque collegiatis ecclesiis prepositorum et canonico- 
rum, quarum nulla est, que preter prepositum non habeat canonicos perpetuos xr vel xiiij: 
quedam autem ad minus duos aut tres, preter capellanos capellaniarum ibi constitutarum, qui 
illic habent per se perpetuos redditus, unde Episcopus vel capitulum nisi per devolutionem. I. autem 07nm. m. — 2-3. intonare Chorum, ordinare Antiphonas — 5-6. non aliena — 11. fuerit; et si Sa- 
cerdos — 13. sine] sive — 22. Cathedralis — 25. idest] et — 27-30. Ordinem Sacrum accipere, nisi saltem ha- 
beat competens; nec permitteretur accipere, nisi saltem habeat competens patrimonium, vel Ecclesiam — 30-31. 
in Civitate, et Dioecesi — 32. clerus] Clericus - perpetuum — 3S-36. Praeposituris, et Canonicis 

S ^ Le attribuzioni di penitenziere maggiore, che qui e indica tutti i casi riservati a lui (Bosisio, Conc. faj>., 15 

cediamo spettare all'arciprete, sappiamo che nel seco- p. 191 sgg.). 

lo XII erano invece delegate al prevosto. T)ita.it\ \a. Charta 2 Vedi ciò che si è detto p. io, n. 6, per la chiesal 

coiisueiiidtnum dice " omnes aperte criminosi de toto pa- di san Secondiano. i 

" piensi episcopio debent venire ad prepositum eiusdcm 3 jsfgj sinodo del 1297 fu prescritto che i sacerdoti 

IO " matricis ecclesie prò penitentia capienda de ipsorum "sine birretis, cappis clausis seu mantellis humeros eoo- 30 

" crimine vel criminibus „. (Padre Romualdo, FI. Pap., " perientibus et partes anteriores corporis, prout decet, 

parte I, p. 45). A conferma di quanto attesta il nostro A., " absque infidis.... per civitatem incedere non pre8umant„. 

nel sinodo del 1338 il vescovo dice " archipresbjterum " La cotta in questo sinodo è prescritta solo per l'inter- 

*•■ nostre maioris ecclesie (esse) penitentiarium nostrum „ no delle chiese. (Vedi Bosisio, Conc, paf., p. 150 sgg.). 46 ANONYiMI TICINENSIS B. n r quasi nullas habet collationes ecclesiarum. Quedam collegiate ecclesie prebendas habent di- 
visas, quedam simul comunes, quarum fructus prelatus dividit inter canonicos suos vel cle- 
ricos. Mansionarii autem, sive custodes, presertim ecclesie cathedralis, redditus habent 
perpetuos in ecclesia. 

Monasteria feminarum universa redditus magnos aut competentes habentia aliquando 5 
clausa fuerunt \ sicut sunt semper monasteria ordinum sororum Humiliatarum, sancte Giare, 
Predicatorum sororum. Nam Predicatorum Minorumque sorores ibi sunt in maxima quan- 
titate. Sorores enim Minorum, scilicet ordinis sancte dare, sicut audivi, circa xl, sunt ibi: 
inter quas sunt nobiles multe tam de civitate papiensi, quam de ianuensi, sicut et inter so- 
rores Predicatorum' et in pluribus monasteriis sororum Cisterciensium, ubi multe de utraque 10 
civitate sunt nobiles. Similiter clerici et sacerdotes multi sunt de progenie nobili et multi 
aliorum monasteriorum monachi et moniales. Similiter multi de ordinibus Mendicantium sunt 
ibi nobiles. In civitate illa maxima quantitas est fratrum et sororum tercii ordinis Predica- 
torum, Minorum et Humiliatorum, qui licite tam proprietate, quam coniugio possunt utì.. [Caput xixi MUR., 41 De frocessionibus clericortim. 15 

In ecclesia malori sancti Stephani extendimtur cortine ymaginibus et historiis texte ab 
utroque latere ecclesie, et ibi per totam estatem dimittuntur ^. 

Clerici preter processiones Rogationum, quas faciunt per triduum ante Ascensionem Do- 
mini ad certas ecclesias in civitate et extra per circuitum, quos etiam semper sequuntur ma- 
trone et alle persone; preter illas quas fadunt prò signandis porlis primi interioris muri 20 
civitatis -; preter illam quam facit Episcopus de novo consecratus, quando primum adve- 
niens in ecclesia sancti Stephani de Campania vestibus sacris induitur, et inde procedit ad 
ecclesiam sancte Marie secrete sive Fumarie intra tercium murum, post quam ecclesiam in 
via publica pedes eius lavantur dum sedct in petra, et ita procedit cum clero ad ecclesiam 
cathedralem * ; preter illam quam faciunt bis in anno canonici cathedrales transfereodo re- 25 
liquias et chorum in estate vel yeme cum canticis et' ymnis de basilica estivali in yemalem 
vel e converso; ac preter illas, quas Ecclesia Universalìs instituit, ex quibus nullam obmittunt, 6. ordinis — io. Praedicatorum. Et - ubi] ibi — 13. ibi] illic — 21. quando] cum ^ n Bossi, ms. Vescovi della Blbl. nniv,, all'anno 
1300, narra che Guido IV Langosco " per ovviar li scan- 
" dali dei monasterii che in certa città delle vicine ac- 
S " caddero, fece ferrare le clausure de' monasterii „. La 
notizia si fonda sulle disposizioni 18 e 30 del sinodo del 
1297. (Vedi Bosisio, Conc. fap., pp, ija e 156). 

* Si tratta di arazzi, diventati molto comuni in 
Pavia sulla fine del 1300, e lavorati fra noi nel primo 

IO quarto del secolo XIV da una vera scuola di magt^tri a 
rama, che poi si dissero rechamaiores, i quali, come ri- 
sulta da molti documenti dcll'Arch. not. di Pavia, arric- 
chirono le nostre chiese di magnifici drappi tessuti e 
ricamati a fiori, figure ed istorie. Ricordiamo un Gio- 
vannello da Marliano, un Marcelo Basinoni da Ciraigna- 
go, suo figlio Ambrosolo, Giovannolo Bandiera, Ambro- 
gio Misinti ecc., tutti magistri a rama pavesi del tre- 
cento. Splendidi arazzi furono pure donati alla cattedrale 
dai vescovi Francesco Piccolpassi (1437-1435) e Ippolito 
de Rossi (1564-91): alcuni di essi furono venduti da 
pochi anni. 

^ È la processione detta delle Crocette, sulla quale 
vedi Terenzio, Della anticlUssima processione .... detta 
delle Crocette, Pavia, 1874 ^ -^PP» all'yl/;»fl«acco sacro. 

* Il Breventano, Istoria delle antichità ecc. di Pa- 
via^ Pavia, 1570, f. 8 tergo, scrive: " Fuori della suddetta 15 25 " chiesa di santa Maria Segreta a canto alla strada per 
" cui si va dritto al duomo è una pietra niarmori.-a. alta 
" un braccio con una crate di ferro dattorno sopra la 
" quale soleva giù sedere il vescovo di nuovo consccrato 
" venendo da. san Stefano in Campagna vestito in habito 
" pontificale et per un'antica consuetudine ivi gli erano 
"lavati et ascingati i piedi da alcuni della progenie de' 
" Gonfalonieri et poi da essi calciato n'andava alla 
" Chiesa cattedrale dove esso vescovo donava un cavallo 
" fornito de' suoi abigramenti con tutte le armature che 
"si richiegono ad un cavaliere et uno stendardo di cen- 
" dado rosso con la croce bianca (insegna della città) alli 
" detti Gonfalonieri, i quali per antico privilegio hanno 
" di porre in sedia il novello vescovo consecrato „. La 
notizia del Breventano ha la sua conferma in un docu- 
mento del 1435 per il quale vedi il Robolini, Notizie, 
III) 359 sgg., dove dà anche altre particolarità e cita 
altri documenti. Cf. altresì nel Processo a stampa per 
l'ammissione nel Collegio dei Nobili Giudici di Pavia di 
Carlo Gerardi-Conftilonieri, conservato in Musco CiV. di 
St. Patria, un docum. del 12 ottobre 1591. Secondo 
la Citarla cons., nel secolo XII ciò che qui si dà ai Gon- 
•falonieri era invece dovuto ai mansionari AzW'a. cattedrale 
{loc. cit., parte I, p. 45, n. 13). 30 35 40 45 50 ANONYMI TICINENSIS 47 multas alias ex antiqua consuetudine faciunt, Inter quas ille devotissime sunt, cum certls 
festis quasdam ecclesias visitant in vesperis primis et in missis diei, procedendo cantantes 
per urbem. Primo videlicet in vesperis secundis Nativitatis dominice de choro sancte Marie 
in chorum sancti Stephani ^ In festis sanctì Maximi episcopi nostri ad sanctum lohannem 
5 in burgo ^ Sancte Honorate ad monasterium vetus ^ sancti Sebastiani ad sanctum Petrum ad 
vincula, Purincationis sancte INIarie ad idem monasterium vetus, sancte Agathe ad sanctam 
Agatam de monte, ubi nunc sorores sancte Giare morantur, sancti Yventii ad sanctum Yven- 
tium, cui etiam vicini offerunt cereum magnum depictum ymagine sancti Yventii episcopi, 
sancti Vitalis ad sanctum Zenonem ^, sancti Victoris ad sanctum Victorem extra civitatem, 
10 sancti Aurelianì ad monasterium Senatoria, sancte Febronie ad sanctum Marinum, sancto- 
rum Gervasii et Protasii ad eorum ecclesiam, sanctorum apostolorum Pefri et Pauli ad san- 
ctum Petrum in celo aureo, sanctì Urseceni epìscopi nostri ad sanctum lohannem in burgo, 
sanctì leronimi epìscopi nostri ad sanctam Mariam in pertìcam. In kalendìs augusti prò sancto 
Leone presbìtero et confessore ad sanctum Marinum. In festo sancti Nycolaì ad sanctum 
15 Ambrosium minorem. Et forsìtan', ymo certissime, ali quas alias faciunt, set non possum b. n v 
omnia scire, utpote qui urbis habitationem non continuavi, et quia cìvitas multo tempore in- 
terdìcta est a divinis officiis. Et in omnibus hiìs fere ecclesìis dantur canonicis cathedralìbus 
candele vel pecunia certe quantitatis, nec non in quìbusdam fìt eis collatio vini, fructuum et 
consimilium, et in sancto Sebastiano, ad sanctum Petrum ad vincula, certus numerus cande- 
20 larum et avìcule panis in quantìtate certa et maxima ^. 

Canonici sancti Michaelis maioris, in festo sanctorum confessorum et episcoporum Eleu- 
chadìi ravennatis et Enodii papiensis olim doctoris Grecorum, totum officìum ab uno choro 
lingua greca proferunt, ab alio latina respondent. 

In festo sanctì lacobì apostoli consueverunt venire quidam de loco Landrìani, dìstrìctus 
25 mediolanensis, ad celebrandam missam, secundum morem ambrosìanum, in altari sanctì lacobi, 
quod est in basìlica yemalì ecclesìe cathedralis sub pulpito Evangeliì. 

Est enim in utraque basilica pulpìtum pulcerrìmum, utrumque super testudìne factum, ha- 

bens diversas ymagìnes et hystorìas sculptas in saxis vel gipso, ad pronunciandum Dei verbum 

vel Evangelìum, Epìstolas vel lectìones nocturnas: habet enim utrumque duo lectorilia lapìdea, 

30 unum prò Evangelio, alìud prò Epìstola vel lectìonìbus, quorum unum basìlice estivalis respicit 

ad merìdìem, alìud vero basìlice yemalis respicit ad aquilonem. Omnes maìores ecclesìe et 2. cantantes] Cantores — S-6. Petrum in Vincula — 17. Cathedralis — 27. utramque super testudinem 

^ Vedi p. 6, n. 3. Nella Charta consuetudinum si " roganarius cuique canonicorum atque alionim cleri- 
legge che se il vescovo vorrà celebrare in una delle ha- " corum competenti more brazatellos et friictus distribuit. 
siliche cattedrali "et fecerit processiones a Sancto Ste- " Postea vero preposito et cuicumque aliorum ter potus 25 
5 " phano usque ad Sancta Mariam vel a Sancta Maria " tribuitur, prius de bono vino, secundo de potione, ter- 
" ad Sanctum Stephanum, intersunt duo saltarli (guar- " tio de congruo vino : quibus sic peractis cuncti in pace 
" die) domini pontifìcis ut defendant ne turba populi " recedunt „ {Joc. cit., parte I, p. 48, n. 36). Di quasi 
" opprimant dominura presulem vel eius clerum „. Fi- tutte le processioni che l'A. qui ricorda la Charta eon- 
nita la processione gl'intervenuti avevano diritto ad suetudimim dà la descrizione nel loc. cit. a pp. 48-49 dal 30 

10 un asciolvere che si faceva nella canonica: "soliti sunt n. 29 al n. 48; mancano quelle dei santi Gervasio e Pro- 

" intrare canonicam.... et comedere de leguminibus si tasio, di sant'Aureliano, di sant'Urseceno, di san Nicolò. 
" volunt, et habere unum pisciculum valentem unum ^ Una particolarità di questa processione nella 

" denarium et unam spongatam et bis bibere „. (Padre Chat'ta cofis. è che " quod oftertur sacerdoti vel alieni de 

Romualdo, Ft. Pap., parte I, p. 44, n. 8). " altaribus postquam ordinarli intrant ecclesiam, totum 3- 

15 ^ Di questa processione si fa cenno anche nella "est ipsorum canonicorum,,. 

Charta cons. {loc. cit., n. 38). Notiamo una volta per * Nella Charta cons. non si parla della chiesa di 

sempre che, quando a queste processioni interveniva il san Zenone, ma di quella di san Vitale, 
capitolo della Cattedrale, finite le funzioni religiose si ^ Nella Charta cons,, che s'accorda in tutto con le 

offriva "aquam manibus prepositi canonicorum et ten- affermazioni dell'A., non v'è cenno di questa consueta- 40 

20 " duntur gausapa ante eos et quamplures brazatelli ante dine delle " avìcule panis „, sorta probabilmente in tempi 

" prepositum deportantur, quos signat et benedicit et più vicini all'Anonimo, 
" prò competenti suo arbitrio accipit quot vult ; deinde 48 ANONYlVn TICINENSIS plures alle pulpitum habent. Nulla ecclesia est in civitate vel diotesi, que non respicìat di- 
recte ad orientem, scilicet a parte posteriori, similiter omnia aitarla, vel fere omnia. Nam 
paucissima sunt que vertantur alibi. 

Set redeamus ad cepta postquam de processionibus pertractamus. Quis autem narrare 
posset quam devotissime cives, viri et mulieres, cum clero processionaliter recipiant Legatos 5 
Romane Ecclesie et maxime Cardinales, alios prelatos et Episcopos proprios? quam lionoritìce 
McR , 42 noverint Imperatoribus et Regibus seu aliis principibus magnis occurrere' ? Tunc enim nobiles 
civitatis hastiludiis aliisque seculi probitatibus delectantur. 

(Caput XX] Descriftio civitatis, -platearum, ecclesiùrtim et aliquorum que fucrant obmissa. 

Preter autem magna que habent hospicia multa, plura sunt monasteria intus et extra 10 
prope tantas domos habentia et spacia, ut possit in eis quicumque illuc venerit magnus pre- 
latus, vel Imperator, aut Rex commode hospitari : presertim monasterium sancti Petri in celo 
aureo, sancti Salvatoris maioris, et Sancti Sepulcri. Reliqua monasteria et domus religioso- 
rum satis ampia habitacula et claustra decora, similiter fere omnes alie ecclesie magna ha- 
bent habitacula prò cohabitatione clericorum et similiter claustra, nec non alia necessaria. 15 
Omnia cimiteria sunt parietibus circumclusa; intra tercium murum urbis sunt Inter alia 
B. is r tria cimiteria antiquissima et toto orbe veneranda, que ' fuerunt antiquitus multo ampliora 
quam modo, videlicet cLmiterium sanctorum Gervasii et Prothasii, quod usque extra predictum 
murum et fossas eius extenditur, cimiterium sancti lohannis in burgo et cimiterium sancte 
Marie in pertica, in culus medio est capelia sancti Adriani, in qua sepulti fuerunt Longobar- 20 
dorura Reges et alii nobiles multi. Hoc cimiterium fuisse dicitur unum de quatuor principalìbus 
mundi, et ideo de longinquis partibus eligebant ibi nobiles sepulturam, facientes super sepul- 
cra sua plantari singulares perticas cum aliquo signo per quod unusquisque suam discerneret 
sepulturam: hinc est quod adliuc dicitur vulgo illa ecclesia sancte Marie in pertica'. Ut 
autem sciatur illud cimiterium fuisse antiquitus multo maius, cum longe ab ilio loco, quo nunc 25 
est, terra effoditur, inveniuntur ossa mortuorum, nec non ydrie maxime piene terra in quibus 
incinerata corpora condiebantur. 

Omnes maiores ecclesie sacristiam habent et prò illa redditus deputatos, similiter redditus 
prò fabrica ecclesie, presertim ecclesia cathedralis. Habent quoque tam ista quam alie que- 
dam prò coquina sumptibusque Capituli comunes proventus ^ In ipsa malori ecclesia ha- 30 
bent custodes, qui dicuntur mansionarii, sicut dixlmus, nedum capellani, certos redditus de- 
putatos. 

Quid plura? non solum ecclesie, set etiam tota civitas valde bene ordinata est. Nam 
preter alia loca per civitatem in quibus vendimtur singula et in quibus sunt tam speciariorum 
quam aliarum omnium arcium et mercium apothece, nec non taberne, in platea Atrii et in 35 
circuitu eius ista venduntur, scilicet intra plateam, arborum fructus et olerà cuiuscumque ge- 
neris, rape suo tempore et napi quos navones appcUant, ccpe et allea viride, fenum et 
palee in plaustris, ligna nec non vinum mcdioUnense, cuiuscumque specie! altilia, ova et 
caseus, panis subtilis candidissimus et grossior, pisces receutes et salsi, cancri, carnes lepo- 
rum, ferarum, volucrum silvestrium, carnes salse, porci mortui, idest occisi, integri in 3-eme 40 
et alie carnes recentes, lebetes et vasa crea vel enea. Habent autem omnia illic vasa, tam 
lapidea et lignea, quam crea, manubrium ferreum circumflexum et ex utraque parte oriilcii 
MuR., 43 duabus hinc inde ansulis circulo ferreo vel ereo Ibcis applicitum vel' connexum. Enea vero 9. fuerunt — i8. cimiterium] Caemeteria — 27. condebantur — 29. istae — 33. Ecclesia — 37. cepae et alia 
vlridia — 38, Mediolanense cuiuscumque specie!, altilia, oves et — 39. subtilis et candidissimus — 40. ferarum, et 
volucrum - idest] et — 42. lapidea quam lignea et aerea 

* Vedi P. Diacono, libro V, cap. 34. un documento del 4 dicembre 13 |r, nn. 34-40 in Bosisio, 

- Per la cu«ina dei canonici e le sue rendite vedi Doc. ined. ecc., p. 71-78. ANONYMI TICINENSIS 49 illud habent insertum ansulis de eiusdem metallo vasculi superductis. Venduntur quoque in 
platea illa funes subtiles et grossi, veteres sotulares, panni lanei et pelles seu pellicie, man- 
surpia et cyrothece et ccnsimiles merces, utensilia lignea multa et vasa viminea et plura alia, 
preter illa que ultra hoc venduntur ibi tempore nundenarum. 
5 In circuitu vero, vel prope ipsam, cuiuscumque generis vinum, cibaria decocta, species et 

pigmenta, candele cere vel sagiminis, oleum tam de oliva prò esu et ecclesiarum luminari- 
bus, quam oleum de semine lini prò lucernis domorum et familiarum et multa consimilia, 
vasa vitrea diversa, cyphi lignei pulcerrimi, parapsides et vasa fictilia et quasi omnia ge- 
nera vasorum ligneorum. Ibi sunt tabule campsorum ' pecunie et multa alia. z?. /3 « 
10 Preter autem hoc, quod per totam civitatem quasi omnia que diximus singula inveniuntur 
vel in circuitu venalia deferuntur, certis diebus venduntur sotilares novi in platea que dicitur 
sancti Savini et aliquibus diebus vestes veteres et ferramenta et plura alia. 

In platea sancte Marie Perroni, que est ante Palatium Populi, venduntur linum, lìlum et 
cineres; sub dicto Palatio fustania: 
15 In Brolio magno bestie et iumenta; 

In curia Comunis sub duobus pallatiis ^ biada et legumina. Ibi in locis certis de iusticia 
respondetur ^. Similiter in Brolio parvo multa venduntur tempore nundinarum. 

Intra civitatem circa novera macella sunt, que beccarle dicuntur, ex quibus unum est ma- 
ximum in mediò civitatis, quod dicitur beccarla maior ^ ; set in nullo eorum audent vendere 
20 morticina boum vel aliorum animalium, nisi in platea Atrii pauperibus. 

Sunt quoque intra urbem super Cadrona xj molendina singula cum geminis rotis idest 
duplicata, preter illa que sunt in Ticino in maximo numero. Huius Ticini aqua valde bene 
coquit legumina quedam difficilia ad coquendum ^ similiter aqua quorundam puteorum ci- 
vitatis. 
25 Preter autem torcularia magna que habent per vineas, habent plura etiam magna intra 

terram. 

Quasi omnes parrochie civitatis et nonnidle progenies nobilium singulas porticus habent, 
ubi conversantur nobiles et multi alii cives. 

Civitas ipsa, sicut est fere in medio Lombardie, sic habet sue lingue ydioma mediocre. 
30 Nam cum superiores partes Lombardie, scilicet occidentalis et meridiana, loquelam habeant 
magis muliebrem et dulcem, et inferiores, scilicet aquilonaris et orientalis, efferam et virilem, 
huius urbis loquela est Inter utramque mediocris^ I. vasculi supra. Venduntur — 2. pellicie] pellicia — 3. chirothecae — 6. cere] cereae — 7. familiarium — 

7-8. consimilia vasa — 8. cyphi] scjphi - paropsides — 11. sotilares focilares novi — 21. idest] et — 27. et] ut — 
29. ipsa] ista — 30. scilicet] sicuti — 31. dulcem, inferiores 

^ In un documento del 12 gennaio 1202 si ha già atto del 6 luglio 1325 celebrato " subtus palatium novuni 

S la distinzione di questi due palazzi municipali, " pala- " communis Papié ubi ius redditur per consules iustitie 

" cium vetus et novum „ {Hisi. pai. Moti. Ch., Torino, " papié „. 

1836, voi. I, col. 1080). Naturalmente il " novum „ si ^ La beccheria maggiore era situata nell'odierna 25 

riferisce al Palazzo costrutto nel 1198 (Vedi Brambilla, Piazza grande, presso il palazzo del popolo. Alla fine 

Un'epigrafe del secolo XIIyQQ.c.Q Due documenti pavesi del- del 1300, e precisamente nel 1387 ai 5 di agosto, Fran- 

10 Panno isSg, in Arck. St. lomb., 1889, p. 910). Secondo il cesco Cornerio di Savoia, sarto di G. Galeazzo Visconti, 

testo dell' A. parrebbe che i due palazzi fossero uniti e padrone del fabbricato, concedeva in afBtto al Comune 

costituissero quello che poi si disse Broletto. Ciò è so- per uso di due scuole universitarie " de solario quod est 30 

stenuto dal Pavesi (// Broletto ecc., in Boll. d. Soc. Pav, " super beccharia malori papié tantum quantum capiunt 

di Stor. Patr,, 1901, p. 459), ma il Brambilla ritiene che "capriate quinque „. (Vedi M. Marla.ni, Vita unirersi- 

15 il P. vetus fosse invece il P. -^puli o de' Paratisi, ai tarla pavese nel secolo XV, Pavia, 1899, p. 103). 

quali venne assegnato per sede <fSlla città dopo la costru- * Il Sacco, De ital. rer., p. 97, dice che " legumi- 

zione del P. novum. Confermerebbe questa opinione un " na natura duriore iisdem aquis (del Ticino) imposita 35 

inedito compromesso del 6 febbraio 1399 rogato da An- " emolliuntur ac coctibiliora fiunt „, 

tonino Parona {Arck. not. di Pavia) in " Curia Pollati! ° Vedi Camillo Capsoni, Sùgg-io di uno studio sul 

■'.o " veteris communis Papié super platea Mercati fili,,. dialetto pavese, Pavia, i88i; C. Salvioni, Dell'antico 

* Il RoBOLiNi (voi. IV, parte II, p. 2S0) riporta un dialetto pavese, in Boll, Soe. Pav.f 1902, p. 193 sgg. 

T. xr, p. I - 4, 50 ANONYMI TICINENSIS 

Fertur enim clvitas hec in loco quo est non voluntate humana hedificata esse, set nutu 
divino. Nam, ut dicitur, cum vellent eam Gallici quidam longe ante Salvatoris adventum 
illac transeuntes construere in loco deserto, qui est super Ticinum, nunc ab urbe distante per 
tria milia passuum -s ersus occidentem, iuxta quem locum est ecclesia sancte Sophie, ubi adhuc 
videntur fosse designantes menia civitatis, quicquid una die constructum erat totum destru- 5 
ctum in crastino cefnebatur, unde nil agere potuerunt, donec apparens eis columba certis 
indiciis locum eis hedificationis ostendit, et ubi nunc est eam hedificaverunt, scilicet ubi est 
Muu., 44 ecclesia sancti Thome apostoli. Fertur etiam' eos ibi sic reperisse scriptum: " Nidus nidorum 
" ve delectantibus ipsum ^ ^ Aiunt autem nonnulli ipsam ab iis Gallicis non primo hedificatam 
set redìficatam et auctam: fuit enim, ut dicunt, a temporibus Troye magne -, ad cuius obsidio- 10 
nem ferunt etiam Papienses ivisse. Hec autem utrum sic fuerint nec denego, nec affirmo, 
nisi de hiis auctoritatem habeam vel sentenciam clariorem, qué reprobet vel approbet illud idem. 

(Caput XXI] De intcrfrctationibus vel etimoìogiis Pafie vel Ticini. 

Vere est igitur Papia mirabilis, que ex tantis beneficiis stuporem generai in cordidus au- 
dientium. 1 5 

Set et aliter derivata dici potest a Papa, quia sicut Papa tenet inter episcopos, ymo inter 
omnes homines, principatum, sic ista inter alias civitates illarum partium, salvo semper alia- 
'rum honore; quod patet ex eo quia fuit a Longobardis electa pre ceteris. 

Tercio dici potest Papia quasi Pape via; transierunt enim illac aliquando Romani Pon- 
B. tg r tifices, qui ibi honorem ' maximum habuerunt, cum ipsa sit pervia transeuntibus de Galliis Ro- 20 
mam, sicut recolo me legisse in antiquis riostrorum pontificum privilegiis in quibus se harrat 
Summus Pontifex eis valde tavorabilem esse debere tam ex honore ibi suscepto, quam ex 
reverentia sanctorum confessorum Syri et Augustini, Distat enim a Roma secundum antiqua 
miliaria quingentis fere milibus passuum, sicut testatur Boecius in libro de Consolatione. 

Quarto dicitur Papia, quasi pauperibus pia propter helimosinas ibi factas ^. 25 

Quinto Papia dicitur cum gemino ^, quo' labia constringuntur, propter lusticiam et Pa- 
cem, que ibi consueverunt se antiquitus osculari, quando Longobardi fecerunt ibi leges iustis- 
simas et eam suo tempore conservaverunt in pace, quam ipsa usque ad hec fere tempora 
conservavit. 

Quod apparet etiam ex ipsis quinque licteris quibus scribitur, ut dicatur f pacis, a amica, 30 
f puniens, i iniqua, a agentes, quasi pacis amica puniens iniqua agentes. Scribitur enim 
quinque litteris Papia, sicut Ticinum vij, quorum cum sit uterque numerus dispar, qui nequit 
in equales dividi, signifìcat vinculum pacis; vel secundum sillabas potest dici fa pacis, fi pie- 3. supra — 8. etiam] autem — 9. vae delectantibus, debellantibus ipsum — 9-10. non aedifìcatam sed — 
IO. ut dicitur — 13. De intcrpretibus — 14. quae et ex — 17. principatum] Papatum — 20. transientibus — 
31. noStrorum] maximorum — 22. eis omm. M. — 28. i^a] ibi — 31. P. Punicus — 31-32. A. Agens; scribitur enim 
quinque — 33. Pa: Parens 

* Su questo racconto vedi Robolini, Notizie, voi. I, trod. p. x, nota d. 
p. 385, che lo chiama favoloso ed insulso. Il testo del- ^ Il Terenzio nella sua versione dell'A. (p. lxxxiv 

l'A. va corretto sostituendo " debellantibus „ a " delectan- in Manuale della Prov. di Pavia, Pavia, 1864) annota 30 
" tibus „ secondo l' iscrizione ora nel Museo civico di Pa- che qui trattasi di " Troja della Puglia „ e che l'assedio fu 
via, però non più antica degli inizi del sec. XVI : quello postole da Enrico II nel 1022. E una ipotesi non 

più fondata della notizia riportata dall'A. I Pavesi fu- 
rono sempre ostilissimi a Enrico II e non è verosimile lo 
DOR . VHE VHE VHE . seguissero in quell' impresa. Cf . S. Capsoni, Memorie etc, 2 5 

DEBELLATIBUS EIJ . voi. I, introd. paragr. II, p. xi, e Robolini, II, p. 101, 

S sì S THÈ ^^^ ^^^^ ^' Bossi, primo a parlare dubitativamente del- 

l'intervento dei Pavesi a quell'assedio. 

3 L'AzARio invece afferma clae Pavia era così chia- 
jtf Le ultime sigle indicano i tre Santi patroni di Pavia mata perchè " parum pia, et istud prenomen primitus 3" 
Siro, Teodoro ed Agostino. Vedi la Cronaca di Alessio; ".datum fuit ipsi civitati agud bonos et christianos ,. 
Peretta citata da S Cajpsoni, Memorif etc„ jroJL I| ia- {(J/iron, Murat. /?» /> ^)., XVI, e. 37 ij. IO HIC EST NIDUS NI ANONYMI TICINENSIS 51 tatis, a amica, quasi pacis pietatis amica, quod potest referri ad tempus generalis persecu- 
tlonis, quando ipsa Inter tot turbines pacem temporis habuit et nichilominus pietalem vere fidei 
non dereliquit. 

Ticinum autem quasi quodam presagio dieta est a ticione, qui est lignum semiustum, eo 
5 quod plurìes fuit igne cremata, non tamen totaliter destructa '. 

Rcpilogatio -prcdiciorum et excusatio auctoris ^. [Caput xxn] 

Multa diximus de urbis et civium probitate et multa alia possent dici, set forte fìdes 
ex hiis locum non inveniret in cordibus audientium. Sed, ut redeamus ad primum, dicat, 
obsecro, quis atque respondeat, que umquam allcubi regio vel civitas fuit que non primum 

10 predicatorem Christiane fidei sic fuerit perse'cuta ut ille aut martirium subierit aut latuerit mwr., 4s 
aut vix sua predicatio sit suscepta ? Hec autem ad primam predicationem, ymo ante predica- 
tionem, ad fidem conversa, deinceps perseveravit in illa. Dicat igitur beatus pater noster 
Syrus Deo illud davidicum eri-puisti me Domine de contradictionìbus ■popiili^, scilicet aquiliensis, 
qui magistrum mcum Armagoram primum pastorem suum crudeliter occiderunt. Hinc est quod 

15 ipse beatus Syrus post iocundum de Papia vaticinium, de Aquilegia subiunxit triste presagium; 
* Et ve tibi „, inquit, "Aquilegia, quia cum in impiorum incesseris manus destrueris nec ultra re- 
" hedificata consurges „. Quod post multa tempora completum est. Dicat itaque beatus Syrus: 
constittiisti me domine in caput gcntium'^, scilicet Papié nsium, qui nondum christianitatis nomen 
acceperant, de quibus subiungat et dicat popithis qitcm non cognovi servivit micki, Ì7i auditu 

20 atiris ohcdivit michi ^, quod apparet clarius ex premissìs. Letetur ergo Papia de tantis donis, 
exultet ticinensis civitas de talibus beneficiis et in solo Domino glorietur. Quenam enim ci- 
vitas poterit similiter gloriari ? Transtidit enim ei Deus Austrum de celo '^, beatum videlicet 
Syrum' fervidum caritate non de Austria set de Histria venientem, cuius per eum ad illam pre- b. tg v 
dicatio mediantibus tribus a Christo celorum celo descendit. Et induxit ei in viriute sua 

25 Affricum ', beatum Augustinum genere affricanum. Pluiique super illam sicut pulvere^n ^ sancto- 
rum corporum carnes, que illuc undecumque in ossibus et pulvere sunt translata, et sicut 
arenam maris volatilia perniata, idest innumerabiles servos et ancillas Dei celesti(5z^s contempla- 
tionibus deditos. Ex quibus multi per transacta tempora dormierunt, quidam manent iisque 
adhuc, qui lacrimis, orationibus ieiuniisque vacantes, assidue rogant prò populo ilio, cuius a 

30 maris inquietudinum fluctibus velud arena maris multipliciter tribulantur. Nam uhi hahundat 
istorum peccatum superhabundat et illorum gratia ^. 

Hec et sìmilia solum audita mens refugit credere, que quam plus moderate potui de veri- 
tate cognita recitavi. At si oculi audientium hec et non credentium narrata viderent, verbis 
meis testimonium pcrhiherent '": interrogatique talia contemplati referrent siciU audivimus sic 

35 vidimus in civitate ^' de qua dieta sunt tam gloriosa preconia. Si autem de preteritis' vel non mur., <6 
visis homuncìoni vilissimo tanto plus ignoranti quanto iunior!, utpote tricesimumquartum an- 
num agenti, michi non credunt, qui dicere possunt quinquaginta annos nondum habes et tanta 6. Epilogatio — 9. atque] aut - primo — 19. miht, Ha aulitii, — 21. enim] ei — 22. Transtulit cnìtn Dnun 
ei de Coelo austrum — 24. tribus] tubis — 27. pennata, innumerabiles — 27-2S. Dei coelestium contemplationiDus 
cleditas — 29. vocantcs - cuius] qui — 31. et oinm. m. — 35. autem] tamen 

' Gli incendi più famosi di Pavia, che la storia ri- portiamo tali passi in corsivo. 

5 cordi, sono quelli di Odoacre nel 475, degli Ungari nel 3 Psalm., XVII, 44. jr 

924, di Enrico II nel 1004. Per quest'ultimo vedi QuiN- * Psalm., XVII, 44. 

XAVALLE, La sommossa e l'Incendio di Pavia dell'anno 5 Psalm., XVII, 45. 

100^, in Boll. Soc. Pav., a. 1901, p. 389 sgg. 6 Psalm., LXXVII, 26. 

2 A spiegare come lo stile di questo riepilogo sia ' Psalm., LXXVII, 26. 

10 così diverso dalla semplicità e tranquillità del resto, si 8 PsalSi., LXXVII, 27. 30 

ponga mente che l'Anonimo v' intesse parecchi passi ^ Ep. ad Rom., V, 20. 

dclUi Sacra Scrittura, onde dar saggio della sua valentia '" Evangel. Iohaxx., I, 7, 8t 

letteraria e della sua conoscenza dei libri sacri. Noi ri- n Psalm., XLVII, 9. 52 ANONYMI TICINENSIS £. jo r vidtstP, inten'ogcnt -patres nostros et anntinciahnnt eis, malores nostros et dicent sihi'^, Scru- 
tentur etiam cronicas et scripturas meque non invenient nisi vera scripsisse. Nam preter 
lecta vel visa, quanta mtdivinius et cognovmms ' nos ìuniores ea -patres nostri narraverunt nobis, 
et ita fin qui nascentur et exurgent narrabimt filiis suis *. Hinc est quod, cum ex hiis que 
narravi plurima vìderim, multa legerim et nonnulla audiverim, hic de auditis inserta seniorum 3 
et maiorum meorum relinquo examine corrigenda vel approbanda. 

At fortassis iterum mìrarentur extranei auditores, cur civitas tantis olim ditata muneri- 
bus, nunc tam gravibus scismatis et discordie prematur adversis, propter quod videtur nun- 
quam fuisse suorum civium tantis probitatibus aut virtutibus gloriosa. Set michi respon- 
deant ista dicentes, cur antiquitus templum illud Salomonis egregium ac orbe toto famosum 10 
Deus everti et ab immondis gentibus contaminar! permiserit, ymo nunc sepulcrum suum et 
urbem sanguine suo sacratam Sarracenorum perfidia violari, nisi quia Deus quos plus diligit 
magis corrigit et castigat ^ ut et tunc ludeorum populus suus et Christiana familia Domini 
prò suis taliter excessibus misericorditer puniretur. Ita ex civibus nostris, quos usque nunc tem- 
poralium mirabilis copia in diversa lascivie et vanitatis crimina subruebat, insto Dei permit- 15 
tente iudicio, surrexerunt filli Belial, qui veluti generatio adultera ^ de virtuosis patribus orti 
degenerant, disponcntes ctini malignis que in circuitit nostro sunt gentibus testamentum ' ' et 
tamquam gelu de celo geniti et in acetum acrius de preciosiori vino mutati, totam conantur 
patriam malicie veneno corrumpere et immaculatos quantum est eis possibile maculare. Hoc 
autem totum illis in perniciem vertitur et bonis proficit ad coronam. 20 

Rogate igitur fratres carissimi misericordem Dominum mecum ut prefata civitas tali in- 
firmitate gravata, iuxta cuiusdam viri sapientissimi prophetiam, saltem sic devastata curetur, 
quod nobis ille concedat meritis Sanctorum suorum quiescentium ibi, qui vivit et regnat Deus 
in secula seculorum amen. Locus et tenipus huius operis. 25 Actum et scriptum Avinione anno Domini MCCCXXX" die mercurii XIX" mensis se- 
ptembris Pontificatus autem sanctissimi patris et domini nostri domini lohannis XXIJ divina 
Piovidentia Sacrosante Romane ac Uuiversalis Ecclesie Summi Pontificis anno XV*. 1-2. maiores nostri, et dicent sibi scrutentur et chronlcas — 2. preter] propter — 3. ìuniores et Patres — 
5. hic] hinc — 7. At fortasse iterum mirentur - ditata] dotata — 8. scismaticis — 13. et ut tunc — 15. subruebat J 
cibripicbat — 16. patribus] partibus — 21. mecum] meum — 22. cuiusdam] eiusdem — 23-24. regnat in secula secu- 
lorum. Amen, ^ui m. termina senza riportare il paragrafetto seguente del locus et tempus etc. ' EVANGEL. loUAMN"., Vili, 57. 

I, 7. — loB, VUI, 8. 2 Deuter., XXXII, ,. 

3 PSALM., LXXVII, 3. 

< PsALM., LXXVII, 3, 6. ^ Prov., Ili, 12. — Ep. ad IIebr., XII, 6. 
EvANGEL. Matth., XII, 39; XVI, 4. — Marc, io 

,8. VIII, 38. 

' Macuab., lib. I, e. I, V 12. APPENDICE FONTI DELL'ANONIMO TICINESE I. 

Cronica de Cor-poriòus Sanctts Pa-pie qumn dicitiir compilasse fratcr yacohus 

de Varagine ordinis Predicatorutn. 

5 In ecclesia maiori civitatis Papié repositum est corpus venerabilis patrìs sancii Syri eiusdem 

civitatis confessoris, qui cum Ivj annorum curricula volvisset, tempore quo incolas istos redu- 
xit ad fidem, alios Ivj, scilicet in episcopatus regimine, salubriter continuavi!. 

lacetque in eadem ecclesia corpus sancti Crispini episcopi papiensis et duo alia corpora 
Sanctorum, 
10 Et corpus sancti Enastasii episcopi papiensid. 

In ecclesia sancti Michaelis majoris, fundata et hediiìcata per Constantinum regem 
Ytalie et deinde dotata per Damianum, iacet hodie corpus sancti Enodii episcopi papiensis 
et doctoris sancte Ecclesie et corpus sancti Eleuchadii greci. 

In ecclesia sancti lohannis in burgo quam construxit Lotliarius rex LonEfob.-^rdorum ' iacet 
15 corpus dicti regis in fundo diete ecclesie. 

Iacet etìam corpus Petri episcopi papiensis qui postea fuit papa et in papatus officio 
decessit. 

I;tem sancti Maximi qui fuit episcopus papiensis. 

Item corpus sancti Urseceni episcopi papiensis, 
20 Et caput sancte Felicitatis cum uno filio suo. 

Item corpus sancti Valeriani qui fuit sponsus beate Cecilie. 

Item et corpus unius ex pueris ereptis de camino ignis ardentis. 

Item corpus francì romipete. 

In ecclesia sancti Epiphanii iacent corpora sanctarum virginum Speciose Lìminose et^ 
25 Liberate, 

Et corpus sancti Epiphanii papiensis episcopi. 

a. 

In monasteri© beate et gloriose Dei Genitricis que dicitur sancta Maria foris porta iacet 
Pyphania filia regis Rangibertì, qui eandem ecclesiam construxit ob devotionem Genitricis Dei 
set non est consecratum corpus eius. Illa autem ecclesia vocibus Angelorum est consecrata -, * Cf. Anonimo, p. io, 1. 13-13. - Cf. Anonimo, p. io, 1. 25. 56 APPENDICE In monasterìo sancti Marini, per Astulphum regem Longobardorum dotato *, iacet corpus 
sancte Cecilie: Et corpora sanctarum virginum Anastasie et Febronie, 
Et corpora sanctorum martirum Viti et Modesti atque Crescencie, 
Et corpora sanctorum confessorum Leonis et Marini. 

In monasterìo sancti Felicis iacet corpus sancte Marine, que vixit inter monachos sicut 5 
monachus vocabulo et effectu ^ 

Item corpora sanctorum Felicis et Castuli, 

Et corpora sanctorum Sergii et Bachi et Iacinti. 

Construxitque hoc monasterium ad honorem Sancti Salvatoris secundus Otto teothonicus. 
Iacet ibi Felicita regina, fìlia dicti Ottonis que, cum iret ad virum, monasterium sepedictum 10 
intravit, ibi terminans vitam suam. 

In monasterìo Sancti Salvatoris iacet corpus Felicis in pìncìs. 

Et ibi reconditum fuit corpus sancte Affre virginis, set remotum est. Fundavitque hoc 
monasterium Rangipertus Longobardorum rex, qui etiam construxit ecclesiam Sancti Salvatoris 
in urbe ticinensi, que hodie dicitur Monasterium Leonis a quodam presbitero sic nominata. 15 

lacetque idem Rex in eodem monasterìo cum Ariperto Longobardorum rege eius filio 
et Coniperto rege filio filii. 

In monasterio sancte Marie, quod hodie a fundatore suo monasterium Senatoris vocatur, 
qui fuit de Patellis, iacet corpus sancti Aureliani martiris. 

In monasterio novo, quod hodie dicitur monasterium sancte Agathe, constructum per 20 
iam dictum Conipertum Longobardorum regem, cuius monasterii regimen primo obtinuit Con- 
dìbunda eiusdem regis filia, iacent corpora sanctorum martirum Primi et Feliciani ^. 

In basilica sanctorum apostolorum Petri et Pauli, que hodie dicitur sancti Petri in celo 
aureo, quod monasterium hedificavit Constantinus rex dotavitque Linprandus rex Longobar- 
dorum *, iacet corpus venerabilis doctoris ecclesie Dei Augustini et theologorum philosophi. 25 

Item corpus sancti Apiani, 

Et corpora sanctorum Luxorii, Ciselli, Camerini, Robustiani et Marcì. Iacet et corpus 
Boecii Aristotolis fidelis interpretis, Et corpus translatum dicti Regis ^. 

In monasterìo veterì iacet corpus sancte Honorate. 

In monasterìo sancti Apollinaris iacet corpus sancti Bobonis sìve Bovi confessoris. 30 

In monasterio sancte Marie in pertica, per Rolendam uxorem regis Coniperti suprano- 
minati constructo, iacet corpus sancti leronimi episcopi papiensis, festum cuius celebratur in 
die Magdalene *. 

In ecclesia sanctorum martirum Gervasii et Prothasii iacet corpus beati Pompeìì secundi 
epìscopi papiensis. 35 

In ecclesia sanctprum Celsi et Nazarii iacet corpus sancti Yvencii tercii episcopi papien- 
sis, que ecclesia hodie suo nomine vocatur. ^ Cf. Anonimo, p. 8, 1. 12. ♦ Cf. Anonimo, p. i3, 1. 18-19. 

' Cf. Anonimo, p. S, 1. 18-19. ^ Cf. Anonimo, p. 12, 1. 22-24. 

' Cf. Anonimo, p. io, 1. 3-4. ' • Cf. Anonimo, p. 12, 1. 8-13. APPENDICE 57 In ecclesia sancte Marie, apud sanctum Romanum maiorem, iacet corpus sancti Guinì- 
fortis martiris. 

In ecclesia sancte Agnetis iacet corpus sancti Theodori episcopi papiensis, que hodia 
a suo nomine nominatur. 

5 In ecclesia sancti Damiani iacet sanctus Damianus episcopus. 

In ecclesie sancti Laurentii de porta sancti lohannis iacet corpus sancti Nemesii. 

In ecclesia sancti Eusebii, iacent corpora Septem Fratrura, filiorum sancte Simphoriose 
martiris. 

In ecclesia sancti lohannis domnarum, quam construxit in honorem beati lohannis Baptiste, 
10 iacet Gundiberga regina, filia regine Theodolende, instar matris que construxit ecclesiam sancti 
lohannis in Modoetia, iacent dieta regina et quoddam corpus in quadam archa nomen cuius 
ob incuriam canonicorum vulgus latet. 

In monasterio sancti Maioli iacet hodie corpus sancte Affre virginis, quod monasterium 
construxit Gandulfus de Ticino. 

15 In monasterio Sancti Sepulcri iacet corpus bone memorie beati Laf ranchi episcopi papiensis. 

Multe etiam reliquie recondite sunt in altaribus ecclesie diete civitatis, cuius recordatio- 
nem ad presens tacco, etc. ^ ^ Questo :n ventarlo di reliquie fu pubblicato da sta pubblicazione rimandiamo per le necessarie iìla- 
Doni e Maiocchi in Caia/. Rodob., p. 36 sgg. A que- strazioni. 58 APPENDICE IL 15 20 Incifit Sermo in Defositione sancii Syri efiscofi fafiensis, quem dicitiir cojnfilasse 
frater lacobus de Varagine ordinis Predicatoriim. 

Antiquus dierum sedit, Daniclis septimo. Tria ad honorem beati Syrì commendantia ipsum 
hic ponuntur. Commendatur enim, primo, a dignitatis excellentia, que hostenditur in anti- 5 
quitate, et hoc notatur cum dicitur antiquus. Secundo, a divini luminis influentia, que no- 
tatur in hoc quod dicitur dierum, nam influeatia luminis est in die. Tercio, a stabilitatis 
continentia, et hoc cum dicitur sedit, nam stabilitas est in sessione. 

Circa primum notandum est quod beatus Syrus dicitur antiquus triplici ratione: dicitur 
enim antiquus tempore, quia Christi discipulus; scientie plenitudine, quia doctor et predicator 10 
egregius; gradus sublimitate, quia primus papiensis episcopus. Dico primo quod fuit antiquus 
tempore quia Christi discipulus, et istud taliter declaratur. Sicut enim habetur ex gestis 
ejuS; a passione Christi usque ad mortem beati Syri fluxerunt e anni, cum monade, idest cum 
-uno anno superaddito : postea, quando beatus Syrus mortuus est, gerebat cxii etatis sue an- 
num; unde computatis annis a passione Christi usque ad mortem ejus, cum annis totius cir- 
cuii vite sue, supersunt adhuc anni xi, unde quando Christus mortuus fuit, beatus Syrus 
gerebat annum etatis xr. Et ex hoc potest verificari illud quod ab aliquibus dicitur, quod 
fuit ille puer evangelicus qui habebat v panes ordaceos et duos pisces'; unde fuit Christi 
discipulus quia eum dulciter sequebatur ut erudiretur, non ex invidia ut pharisei, non ex 
inopia ut famelici, quia secum tulerat quinque panes et duos pisces, et ideo potuit dicere 
illud Mathei: " Magister sequar te quocumque ieris,,. 

Secundo dicitur antiquus scientie plenitudine^ quia doctor et predicator egregius, quia 
olim sapientes antiqui dicebantur et hoc propter scientie plenitudinem. Et ideo convenienter 
de ipso dicit Ambrosius : " Hic est denique ipse gregis tui pastor et doctor eximius, qui innu- 
" meram populi multitudinem predicationis sancte documentis pariter et exemplis imbuens, de 
" morte revocavit ad vitam „ : hic enim nempe [csi] bonus ille et fidelis servus, qui acceptum ta- 
lentum Domini prudenter studuit duplicare. Et ideo Beda etiam scribit de eo in Kalendario 
quod ipse extremos fines Ytalie ad occasum pretiose lldei gemmis primus decoravit, numquam 
enim legitur quod aliquis fuerit ante eum. Et ideo ipse gloriosus pater bene poterat cum apo- 
stolo dicere ; " Ut sapiens architectus f undamentum posui „ . 

Tercio beatus Syrus antiquus dicitur gradus sublimitate, quia primus papiensis episco- 
pus: qui quidem gradus est dignissimus, quia ipse papiensis episcopus cum cruce vadit per 
mundum, in celebrando habet pallium, habet signaculum et portat nolam sive tintinnabulum, 
que quidem omnia sunt insignia dignitatis, et ita habet dignitatem Episcopi, Archiepiscopi et 
etiam Patriarche, etc. *. 

Circa tercium principale, scilicet circa influentiam divini luminis, que notatur cum dicitur 
dierum, notandum quod sicut in die est luminis habundantia, ita in beato S3rro fuit divini 
luminis influentia, quia Syrus inter alios matutinos radios gloriose claruit : et fuit in ipso lumi- 
nis habundantia, quia fuit vates eximius in visione prophetica, angelus, idest nuncius, in tran- 
sfusione ierathica, apostolus, idest missus, et hoc in missione divina. Dico primo quod fuit 
vates eximius, et hoc in visione prophetica, quia, appropinquans ad civitatem Papié, future 
prosperitatis eius prompsit presagium, dicens: "Delectare gaudiis„ etc. Quod quidem presagium 
fuit gloriosum, et ideo dicit: " gloriosa urbs Papia „ , gaudiosum et ideo dicit: "■ delectare gau- 
" diis „ , et tercio fructuosum et ideo dicit : " fltjn vocaberis minima set copiosa „ ^ Dico qiiod 25 30 35 40 * Cf. Anonimo, p. 37, 1. 40. 
' Cf. Anonimo, p. 3, 1. 10-12. 5 Cf. Anonimo, p. 2, 1. 8-13. Appendice 59 istud presagìum fuit gloriosum et hoc quìa civitas hec ditata est Sanctorum multitudine, nam 
sexaginta novem corpora sanctorum iacent in terra ista. Inter quos alii sunt episcopi et doctores 
sicut Augustinus, qui fuit lingua Dei et organum Spiritus sancti, beatus Enodius, beatus Damia- 
nus, beatus Yventius et beatus Syrus, cuius hodie festum celebramus: alie fuerunt virgines sicut 

5 beata Marina, que vixit inter monachos sicut monachus cum esset femina, beata Cecilia, beata 
Febronia et beata Anastasia: alii fuerunt martires et confessores sicut quamplurimi etc. Ergo 
bene gloriosa, quia ditata sanctorum multitudine : et ideo potest dici civitas sancta, urbs fidelis '. 
Item dicitur etiam gloriosa, quia decorata Regum nobilitate, quia, sicut dicit Paulus de Monte 
Cassino in Historiis Longobardorum, ista civitas fuit metropolis et regalis ^ Et huius signum est 

10 quia VII Reges, exceptis Reginis, iacent in terra ista, qui quidem multas ecclesias construxe- 
runt, sicut sanctum Salvatorem, sanctum Petrum in celo aureo, sanctam Agatham, sanctum 
Ambrosium, sanctum Michaelem, sanctum Adrianum, sanctum Marinum. Ergo bene gloriosa, 
quia decorata Regum nobili dignitate : nam in terra ista fuerunt Reges fortes, sicut in Esdra 
dicitur, quia dominati sunt omni regioni, que trans est ^. Item gloriosa tercio, quia firmata in 

15 prophetica visione et ideo .... {manca il seguito)*. ^ Cf. Anonimo, p. 3, 1. 1-3, p. 16, 1. 35-36 e p. 34, minati sunt omni regioni, quae trans fluvium est;,. 
1. 1-2. * Questo Sermo fu pubblicato e illustrato da R. 

2 Cf. Anonimo, p. 3, 1. 37-38, p. 3, 1. 6-9. Maiocchi, Le tradizioni sulVapost. di S. Siro, in Boll. 

3 Esdra I, 4, 20, " Reges fortissimi ... . qui et do- della Società Pav. di Storia Patr,, 1901, p. 58, sgg. òO APPENDICE m. 

Incifit Cronica hrevis de sanctis E-pisco-pis ticinensibiis. 
Primo de beato Syro. 

Beatissimus Syrus primus episcopus ticinensis sedit annis lvi. Hic missus cum beato 
Yventio a beato Armagora primo episcopo Aquilegiensi Papiam ', Verone mortuum suscitavit. 5 
Ad cuius miraculorum famam totus fere conversus populus ticinensis, ipsum benigne suscepit 
pridie ydus septembris, quo civitati papiensi letum et aquilegiensi triste presaginm precinente ^, 
quotquot eum tetigerunt infirmi sanat isunt. Beatorum martirum Nazarii, Gelsi, Gervasii et Pro- 
tliasiì corpora Mediolani sepiliri occulte mandavit, que iterum revelanda prophetavit, quorum 
reliquiis virtutes plures ostendit ^ De ore ludei divinitus cruciali Eucharistiam abstulit, quem 10 
cum multis aliis ludeis baptizavit. Satellites Cesaris eidem comminantes placido sermone 
convertita- surdum et mutum sanavit: alieni cordis archana cognovit: Brixie demoniacum 
liberavit: apud Laudem cecum natum illuminavit: finitimas civitates fide et miraculis illustravit. 
Beatum Yventium post se tercium episcopum presignavit. Tandem, decursis annis cxii 
vite sue, ad Dominum migravit v° ydus decembrìs. Cuius ossa translata transactis ferme sex- 15 
centis annis de ecclesia sanctorum Gervasii et Prothasii ad ecclesiam cathedralem virtutes 
multas ostenderunt scilicet pondere, fragrantia, sudore ipsorum ossium et curatione rnfirmorum 
et demoniacorum, donec recondita sunt a die xvi l&alendajiim iunii usque xvi kalendas iullii. 

De beato Yventio. 

Beatus Yventius tcrtius post beatum Syrum sedit anùis xxxix. Hic inter alias suas vir- 20 
tutes hanc ostendit quia quidam avarus creditor, dum a vidua plus debito duplum exigeret, 
nec a beato viro per dyaconum suum admonitus ab illicita exactione desiatcret, suscepta ab 
eodem tota pecunia quam perebat, subito expiravit. Hic etiam in Ticino flumine perditam pe- 
cuniam publicam oratione recuperavit et exactori merenti restituit. Sacerdotes }XÌolorum Me- 
diolani miraculo tempestatis et doctrina convertit et ibi ordines celebravit. Porphirium pre- 25 
factum satellitesque Vespasiani Cesaris ipsum torquere vel iniuriari volentes, Papié arreptos 
demonio, celesti descendenti lumine, liberavit, quibus conversis et baptizatis paulo post Porphi- 
rius migravit ad Dominum et ceteri, contemptis imperialibus ìussis, ad propria sunt reversi ^. 
Hic beatus vir paraliticam sanavit. Et tandem, a beato Sj^ro sanctisque martiribus Nazario, 
Celso, Gervasio et Prothasio vocatus, migravit ad dominum vi ydus februarii. Qui sepultus 30 
in ecclesia beatorum martirum Nazarii et Celsi multis virtutibus coruscavit. 

De beato Urceseno. 

Beatus Urcesenus, cuius non invenió gesta, sedit annis xxxrii. Hic reconditus est in ec- 
clesia sancti Johannis in burgo xi kalendas iulii. 

De beato Crispino. 35 

Beatus Crispinus sedit annis xxxvii. Hic demoniacum liberavit: locum Camini, videlicet 
pratum quod nunc est citra et ultra Ticinum, in quo est Campus Major, a discordantibus et 
litigantibus duobus fratribus emit ut eos melius concordaret et Comuni civitatis concessit. ^ Cf. Anonimo, p. 2, 1. 1-5. ^ Cf. Anonimo, p. 38, 1. 20-33. 

2 Cf. Anonimo, p. 2, 1. 5-10 e p. Ji, 1. 15-17. ^ Cf. Anonimo, p. 38, 1. 20-37. 

^ Cf. Anonimo, p. 11, 1. 14-16. APPENDICE M Pontem quemdam super Ticinum fecit. Quasdam vias civitatis lapidibus stravit. Deccders 
sepultus est in ecclesia Sanctì Martini in Terra Arsa. Tandem ad QC-Clesiam sancte Marie 
maioris translatus et in cripta reconditus virtutes plures ostendit \ 

De beato Epyphanio. 

5 Beatus Epiphanius, natìone papiensis '^ sedit annis xxx. Hic a cunabulis sanctus celesti fuit 

lumine premonstratus : vitam sanctissimam ducens, post beatiim Crispinum pontifex est electus. 
Hic inter Anthemium imperatorem et Ricimerem patricium Ytalie socerum et generum pacem 
composuit : similiter inter quemdam barbarum tyrannum Euricum nomine et quemdam patri- 
cium Ytalie Nepotem nomine. Urbem ticinensem ab Odovacre tyranno ^ spoliatam et crematam 

10 restauravit. Sororem suam nomine Honoratam captam a barbaris necnon personas alias libe- 
ravit. Exactiones tyranni remitti fecit. Huius meritis paries ecclesie lapsus neminem lesit. 
Dum ambas restauraret maiores ecclesias, subito basilica yemalis, virtute angelica, perfecta est"*. 
In qua virtutibus eìus demoniaci liberati sunt. Hic pacificavit Theodoricum regem Gothorum 
gubernatorem Ytalie cum litigibus. De manibus Ducis Burgundie fecit gratis captivos ytalicos 

15 relaxari et apud Tarentas demoniacam liberavit. Relaxatìs multas fecit exactiones remitti a 
prefato Theodorico. Tandem de Ravenna Papiam veniens, post paucos dies ad Dominum emi- 
gravit. Hic sepultus est in ecclesia sancti Vincencii, que nunc dicitur sanctì Epiphanii, de 
qua translatus est in Germaniam per quemdam imperatorem Ottonem^. Huius transitus vel 
depositio est xii° kalendas februarii. 

20 De beato Maximo. 

Beatus Maximus consedit anniv, .... Hmus non invenio gesta, nisi quia interfuit Consilio 
pape Symachi. Hic sepultus est in ecclesia sancti lohannis in burgo in cripta. Multas vir- 
tutes ostendit, que in gestis habeotur. Huius natale est vi ydus ianuarii. 

De beato Enodio. 

25 Beatus Enodius sedit annis xvir. Hic ab Hormisda papa missus Constantinopolim ut Gre- 

cos ab heresi euthiciana converteret ^ tempore Theodorici regis et Anastasii imperatoris, cum 
ab eodem Anastasio heretico nec promissionibus nec terroribus flecti posset ut a predicatione 
desisteret, missus est vinctus ferro in diruptam naviculam ut submergeretur in mari, misso 
precepto ne quis eum reciperct. Statim imperatore percusso a fulmine, factus est lustinus 

30 imperator catholicus, cuius favore et auxilio totam Grecorum gentem reduxit ad Ecclesie Ca- 
tholice gremium. Tandem rediens sancti Victoris ecclesiam construxit'' et libris decoravit. In 
qua conditus, ab uno choro divina officia grecis sermonibus cantari instituit et ab alio latinis 
responderi, quod usque nunc servatur in festo suo in ecclesia sancti Michaelis maioris ®, ad 
quam translatus est et in cripta reconditus v° ydus ianuarii '. Cuius natale celebratur xvi ka- 

35 lendas augusti. 

De beato Crispino secundo. 

Beatus Crispinus secundus sedit annis xx. Huius non invenio gesta, nisi quia constru- 
xit oratorium sanctorum martirum Cosme et Damiani. * Cf. Anonimo, p. 4, 1. 14-17. 
^ Cf. Anonimo, p. 29, 1. 8-9. 

3 Cf, Anonimo, p. 4, 1. 18-19. 

* Cf. Anonimo, p. 4, 1. 18-19. 
^ Cf. Anonimo, p. 41, 1. 7-9. * Cf. Anonimo, p. 8, 1. 31-32 e p. 9, L i. 
' Cf. Anonimo, p. 9, I. 2 e p. 13, 1. 27. 
® Cf. Anonimo, p. 13, 1. 2S-29 e p. 47, 1. 2i-;2 
® Cf. Anonimo, p. 9, 1. 2. o2 APPENDICE. De beato Damiano. 

Beatus Oamianus sedit annis xxx. Huius non ìnvenio gesta, nisi quia misit epistolam de 
fide Constantinopolim. Hic, instituit ymnum et mutationem chori bis in anno fieri cum reli- 
quiis de basilica estivali in yemalem et e converso '. Sepultus est autem in ecclesia sancto- 
rum martirum Cosme et Damiani. 5 

De beato Theodoro. 

Beatus Theodorus sedit annis xv. Hic cum esset sacerdos ecclesie sancte Agnetis, per 
revelationem angelicam electus est episcopus, meritis prefate virginis, a Desiderio Longobardo- 
rum rege^ Hic inter cetera miracula, cuidam mulieri pauperi, in Castronovo tridonensis di- 
strictus, in spiritu apparens, ad se venire commonuit ut filium eius paraliticum curaret. Cui 10 
iterum apparens in spiritu, in ripa Ticini, mirabiliter transvadare fecit et filium eius coram se 
in ecclesia allatum curavit. ludeum manum habentem aridam sanavit, convertit et baptiza- 
vit. Convócatus a Leone papa III Rome consilium ordinavit. Hic civìtatem ticinensem per 
nonos annos ab obsidione Karoli regis Francorum oratione tutavit, quem cum Karoli nepos 
iussisset sagitta perenti, nutu divino sagitta retorta ipsum nepotem Karoli iugulavit; quem vir 15 
Dei precibus eiusdem Karoli oratione resuscitavit, sOdalesque stupidos factos sanavit, et dicto 
Karolo de morte sua certum signum dedit ^, ipsumque cum exercitu suo Ticini inundatione fu- 
gavit. Post cuius discessum vocatus a beatis Syro et Yventio migravit. Ante cuius exitum 
beatus Leo papa, revelante angelo, Papiam veniens, sicut illi promiserat, in sancte Agnetis ec- 
clesia hunc sepilivit, que nunc dicitur sancti Theodori ■*. Huius auditam mortem non credidit 20 
Karolus, donec inciso, quem sibi vir Dei dederat panem, sanguinis inde gutta manavit. Cui 
rex multa devovit, si quando posset, venire Papiam. Hic beatus vir, sicut reperi, archidia- 
conem nomine Augustinum habuit, qui cum virum Dei exosum haberet, hunc ille post se fu- 
turum episcopum prophetavit, in brevissimo tempore episcqpatum tenturura, quod et factum est. 
Nam electus a Desiderio rege precibus et pecunia, de consecratione rediens, vicesima die, de 25" 
vita transivit. Hic est sanctissimus ille Theodorus cui scripsit Zacharias papa sicut habetur 
xxx, q. Ili Pitatium ^. Huius natale celebratur xiii kalendas iunii. De beato Icronimo. 

Beatus leroniipus sedit annis xiii. Hic cum esset in ecclesia Sancte Marie in pertica 
presbiter et sacrista, Virginì Gloriose devotus, pauperibus largus et sibi parcus, febricitantem 30 
sanavit, nec non paraliticum mutum. Hic electus est ad cpiscopatum revelatione angelica, 
meritis gloriose Virginis Marie per Desiderium Longobardorum regem "^, cui angelus huius viri 
monstravit effigiem, reprehendens eum de priori electione illicita Augustini. Quesitus vir Dei 
et ductus ad regem, super radium solis per fenestram intrantem, quem primo perticam cre- 
didit, capam posuit et firma mansit. Factus episcopus demoniacum liberavit in cathedrali 35 
ecclesia sancti Stephani prothomartiris. Tandem revelatione et beati S3rri vocatione suum 
obitum precognoscens, migravit ad Dominum et sepultus est in eadem ecclesia sancte Marie 
in pertica. Cuius natale celebratur xi kalendas augusti. De huius sancti viri electione ha- 
betur in libello de miraculis beate Marie virginis ^ 

De pluribus aliis non canonizatis. 40 

Quidam alii quoque fuerunt potitifices in ecclesia ticinensi soli Dep cogniti, qui Hcet non 
sint ab Ecclesia canonizati, multis tamen miraculis suam sanctitatem ostenderunt post mortem ' Cf. Anonimo, p- 6, 1. 9. 

* Cf. Anonimo, p. 9, 1. 31-22. 
3 Cf. Anonimo, p. 9, 1. 34-28. 

* Cf. Anonimo, p. 9, 1. 20, 28-30. ^ Cf. Anonimo, p. 9, 1. 32-33. 
® Cf. Anonimo, p. i3, 1. 9-11. 
' Cf. Anonimo, p. 12, 1. ii. APPENDICE 63 et aliquando in vita ^ Ex quìbus fuerunt Armentarìus, qui iacet in cripta beati Syri. Petrus 
secundus vel tercius, qui fuit in Papatu per annum, et iacet in ecclesia sancti lohannis in 
burgo, videlicet in capella sancti Raphaelis archangeli. Fertur enim quod, cum electus esset 
ad papatum et iam mortuus esset antequam sibi nunciatum fuisset, quotquot eligebantur post 
5 ipsum statim moriebantur. Tandem divinitus inspirati Romani corpus eius petierunt ad tem- 
pus et obtinuerunt, quem ponentes in sede pontificaliter ornavenint. At ille, ducto coram se 
digno, manum extendit et anulum ei dedit. Et sic corpus illius iterum redditum est Papien- 
sibus sicut illi promiserant. Fuit et inter ipsos episcopos papienses Litefredus vir dei qui 
transtulit beatam Honoratam ad Monasteriurn Vetus ^. Fuit tandem beatus Laf rancus, qui iacet 
10 in ecclesia sancti Sepulcri, qui post mortem innumeris miraculis coruscavit '. * Cf. Anonino, p. 2, 1. 33 e p. 3, 1. 1-2. diata. Esistono di essa alcune trascrizioni, e da queste 

' Cf. Anonimo, p. 5, 1. 1-2. attinse il Robolini. Molte delle illustrazioni da noi appo- 5 

' Questa Cronica non fu sinora pubblicata, né stu- sta al testo dell'A. servono a dilucidare questa Cronica. 64 APPENDICE IV. 

Descri-ptìo situs Lombardie et omnium regionum eiusdem. 

Ante Longobardorum ad ventura, tota Ytalia xx, vel idcirca, provintiis seu regionibus di- 
stinguebatur, ex quibus ea que nunc dicitur Lombardia fere iiij°'' continebat, scilicet Liguriam, 
Alpes Cotias, Emiliani et Venetìam : fere dictum est, propter Emiliam et Venetiam quarum 5 
fines extra Lombardìam continentur. Liguria habet in longitudinem circa e miliaria et in 
latitudinem circa l, habens ab oriente Venetiam per fluvium Adue segregatam ; a meridie 
Alpes Cotias mediante flumine Padi, ab occidente Alpes per quas transitur in Gallias et ab 
aquilone Alpes per quas itur in Germaniam. 

Alpes Cocie habent circa tantumdem longitudinis et latitudinis: hec regio habet ab 10 
oriente Emiliam mediante fluvìo Trebia, a meridie Mare Magnum, ab occidente Alpes per quas 
transitur in Provinciam, que est quedam regio Galliarum, et ab aquilione Liguriam me- 
diante Pado. 

Emilia habet in longitudinem circa miliaria cl et in latitudinem l vel minus, habens 
ab oriente Adriaticum Mare, a meridie Tussiam vel Mare Magnum, ab occidente Alpes Cotias 15 
mediante Trebia, et ab aquilone Veneciam mediante Pado. 

Venetia habet in longitudinem miliaria cl et amplius et in latitudinem l vel minus, ha- 
bens ab oriente Adriacum Mare, a meridie Emiliam mediante Pado, ab occidente Liguriam 
mediante Adua et ab aquilone Alpes per quas itur in Germanias. 

Liguria tota plana et leguminibus tota fertilis, hae continet civitates, scilicet Mediolanum, 20 
Papiam, Laudem, Cumas, Novariam, Vercellas, Yporegiam et Tauri num. Que omnes sunt suf- 
fraganee Mediolani, preter Papiam exemptam et Cumas, que urbs est suffraganea Aquilegiensis. 

Alpes Cotie, tote in montibus, parvam habent planiciem : in qua regione sunt civitates 
lanua, Saona, Naulum, Victimilium, Albingana, Alba, Aste, Aquis, Tridona et Bobium, que 
omnes sub Mediolano sunt, preter lanuam, que Mediolano subtracta, facta est metropolis, et 25 
forte quedam alle sibi addite ex istis. Ibi est etiam Allexandria sine episcopo, que est aquen- 
sis diotesis. 

Emilia, habens montes et magnam planiciem, continet has civitates, scilicet Placentiam, 
Parmam, Regium, Mutinam et Bouoniam intra terminos Lombardie, et extra Lombardiam usque 
Ravenam extenditur inclusive, que omnes sunt sub Ravena, preter Placentiam, que, ab ipsa 30 
subtracta, facta est exempta. 

Venetia, tota plana et montes attinge ns, continet has civitates, scilicet Pergamum, Bri- 
xiam, Cremonam, IMantuam, Veronam, Tridentum, Vincentìam, Ferrariam et Paduam. Et 
ultra terminos Lombardie usque Veneciam inclusive, que a tota regione hoc nomen accepit. 
Ex hiis sunt sub Mediolano Pergamum, Brixia et Cremona, relique vero sub aliis archiepi- 35 
scopis vel patriarchis, preter Ferrariam exemptam. 

Hiis visis, videre possumus quod in hoc apparet nobilitas Lombardie, quia licet sit que- 
dam minima pars Ytalie, omnes tamen Ytalici, Lombardi a Germanis et Gallicis appellantur. 
Et hoc est quia rex eorum, scilicet Longobardorum, aliquando fuit quasi super omnes excel- 
lens, quemadmodum Ytalici nunc quasi omnes Gallicos, idest ultraraontanos, Francos nominant 40 
propter nobilitatem regis Francorum, cum tamen Francia sit pars minima Galliarum. Qui 
autem olim Longobardi vocati sunt, nunc Lombardi per syncopam nominantur-. 

Deo gratias. Amen. ' La Descrivilo fu pubblicata e studiata dal prof. Soe. Pav., IQOI, p. 75 sgg. 
V, Bellio. Un'antica descrizione della Lombardia, in Boll, INDICI T. xr, p. I - 5. AVVERTENZE PER GLI INDICI Le Indicazioni in carattere tondo rimandano ai testi della cronaca, quelle in carattere cor- 
sivo alle varianti o alle note illustrative, quelle comprese fra virgolette alle prefazioni 
o alle appendici. Le notizie che il contesto del discorso permette di riferire a un 
dato personaggio, sebbene questo non sia nominato espressamente, si troveranno sotto 
il nome del personaggio stesso, ma distinte dalle altre per caratteri spazieggiati. 

Il punto esclamativo (!) indica le varianti errate 

Il numero in carattere più grande indica la pagina, quello in carattere più piccolo la riga, 

NeiriNDICE ALFABETICO DEI NOMI E DELLE MATERIE, accanto a ciascun nome, 
ridotto alla forma italiana più comune nell' uso moderno, sono poste fra parentesi quadre 
tutte le altre forme sotto le quali esso figura nel testo e che per ragioni ortografiche, 
di dialetto o di lingua sono diverse da quella prescelta. Di queste diverse forme figu- 
rano al loro posto alfabetico nell'indice e con richiamo alla forma italiana prescelta 
soltanto quelle nelle cui prime quattro lettere si riscontra qualche differenza dalle pri- 
me quattro lettere della forma prescelta. 

Neil' INDICE CRONOLOGICO ciascuna data, qualunque sia lo stile secondo cui è compu- 
tata nel testo pubblicato, si trova ricondotta nell'indice allo stile comune o del Calen- 
dario romano; ma accanto ad essa fra parentesi rotonde, è registrata anche quale figura 
nel testo. 

Con asterisco sono segnate le date che si possono desumere dal contesto del discorso, sebbene 
non siano espressamente dichiarate nel testo della cronaca. 

Fra parentesi quadre sono poste le date errate con richiamo alla data vera, la quale a sua 
volta ha un richiamo alla data errata. Tavola delle -princifali abbreviazioni che s* incontrano negli indici an. 


anno 
gen. 


generale, generali 


caf. 


capitano, capitani 
imp. 


impero, imperatore 


cav. 


cavaliere, cavalieri 
ms. 


manoscritto 


e. 


città 
». 


nato, nasce 


e. 


circa (avanti una data) 


/. 


padre 


cit. 


citato, citati 
pop. 


popolo 


cod. 


codice 
pp. 


papa o papato 


cotti. 


comune, comuni 
pr. 


presso 


cf. 


confronta 
pred. 


predetto 


d. 


del, dello, della, delle. 


dei 


rie. 


ricordato, ricordali 


ed. 


edizione, edito, editore 


scc. 


secolo 


el. 


eletto, eletti 
V. 


vedi, vedasi 


/. 


fiume, fiumi 
t 


morte, morto, muore [Abate-Agostino] INDICE ALFABETICO 

[a cura di Ferruccio Quintavalle] Abate \abbas, abaies] v, Antonio abate, Brcndano abate; 
Pavia {abati). 

Abbadesse V. Pavia {abbadessc). 

Abbas V. Abate. 

Abbigliamento v. Pavia {abbi g-li amento). 

Abiti sacerdotali v. Pavia {abiti e ornamenti sacerdotali). 

Abrae (chiesa di sant') [ecclesia sancii Abra'te^ v. Pa- 
via {chiese). 

Abrae (monastero di sant') v. Pavia {case, conventi ecc.). 

Accademia di religione cattolica v. Roìna {Accade- 
mia e te). 

Achille v. Patti A. 

AcquA (dell') V. DelV Acqua Carlo, 

AcquA benedetta \aqua benedicta] v. Pavia {usi eccle- 
siastici e religiosi). 

Acqui [Aquis, civitas Aquensis] " e. d. Alpi Cozie, 64, 
23-24,,, e d. Lombardia, 39, 38-39; " sufFraganea di 
Milano, 64, 25 „ ; è obbligata a dare, in tributo an- 
nuo, olio alle lampade d. cattedrale di Pavia, 39, 
38-39; notizie che ne dà il Prelini, n. 3, 
— " (diocesi di) [Aquensis dioccsis] ne dipende Ales- 
sandria, 64, 26-27 „. 

" Adda [Adua, fluvium Adue] f. che separa la Liguria 
dalla Venezia, 64, 7, 18-19 „. 

Addobbato (tavolino) v. Tavolino addobbato. 

Adelaide imperatrice; suo diploma ^cr San Sal- 
vatore maggiore pr. Pavia (an. 9S2), 14, n. j, 

Adolfo v. Mussafia A. 

Adriano (cappella di sant') [capella sancti Adriani^ 
V. Pavia {cappelle). 

Adriano (chiesa di sant') martire [ecclesia sancii 
Adriani tnartiris^ v. Pavia {chiese). 

Adriatico [Adriaticum mare, Adriacum marc\ " sta ad 
oriente dell'Emilia, 64, 15, e d. Venezia, 13 „ ; vi è la 
e. di Venezia ; da esso per il Po e il Ticino vanno a 
Pavia navi con sale e altre merci, 23, 4-6; a/etori 
che trattarono d, commerci e d, comufticazioni fluviali 
fra i suoi porti e Pavia, n. 2. 

Adua v. Adda. 

Advocati V. Avvocati. 

Aer V. Aria. 

Affò Ireneo cit., 16, n. 2] 33, n. 4; "A^AYF, ;/. s „. 

Affr^v V. Afra. Affricus V. Africo. 

Afra (santa) vergine [beata, sancta Afra, Ajfra virgo]; 
" il suo corpo fu sepolto nel mon. di san Salvatore 
in Pavia, ma poi ne fu tolto, 56, 13 „; giace nella eh. 
o " mon. „ di san Maiolo in Pavia, 9, 11; "57, 13 „. 

Africo [Affricus] e sant'Agostino, perchè africano di 
nascita, mandato da Dio a Pavia, 51, 24-25. 

Agata (sant') [sancta, beata Agatha]. Parole scritte dal- 
l' Angelo d. Signore sul suo sepolcro, 32, 35-37 ; 
33, 1. 

Agata (chiesa di sant') di Canepanova [ecclesia sanctc 
Agathe de Canevanova] v. Pavia {chiese). 

Agata (chiesa di sant') del Monte [ecclesia sanctc 
Agathe de Monte] v. Pavia {chiese). 

Agata (festa di sant') [festum beate Agathe, sanctac 
Agathaé] v, Pavia {feste religiose). 

Agata (monastero di sant') del Monte [monastcrium 
sancte Agathe] v. Pavia {case, conventi ecc.). 

Agata (sepolcro di sant') v, Pavia {sepolcri). 

Aggressori [latrones] v. Pavia {usi civili). 

Agiltruda imperatrice; diploma fatto a lei ne l- 
V8gi da Guido di Spoleto per la eh. di sant'' Agata 
d. Monte in Pavia, 10, n. 2. 

Aglio [allea, alia] v. Pavia {merci). 

Agnello Ravennate cit., 1, n. i. 

Agnese (santa) [sancta Agnes] vergine e martire ; per 
i suoi meriti san Teodoro è el. vesc. di Pavia, 9, 
20, 22; "62, 8„; per le sue orazioni è risuscitato 
il nipote di Carlo Magno, 9, 26; sua associazione 
con sant'Epifanio per il giorno d. festa, lì, 3. 

Agnese (canonica di sant') o di san Teodoro v. Pa- 
via {canoniche). 

Agnese (chiesa di santa) vergine e martire, detta 
DI san Teodoro [ecclesia sancte Agnetis virginis et 
martiris, que dicitnr sancti Thcodori] v, Pavia {chiese). 

Agostiniani [fratrcs Augustinenscs, sancti Augustini] v. 
Pavia {Ordini religiosi). 

" Agostino [Augusiinns] arcidiacono di San Teodoro 
IN Pavia; odia san Teodoro, 62, 22-23; questi gli 
preannunzia che sarà vesc. dopo di lui, ma per bre- 
vissimo tempo, 23-24; el. vesc. da re Desiderio con 
preghiere e denaro, 25; ritornando dedla consacra- 
zione nel ventesimo giorno muore, 25-26; la sua il- 68 INDICE ALFABETICO [Agostino-Ambrogio] lecita elezione e rimproverata a re Desiderio da un 
angelo, 32-33 „. 

Agostino (sant') vescovo D'IrroNA [sancùis, beaius, 
bcntissimns Atigustinus cpiscopiis ypponcnsis\ mio d. ire 
sa>iii patroni di Pavia, 50, n. i ; 40, 3S-39 ; dottore 
illustre, 12, 19; 39, 11; " dottore venerabile d. Chiesa 
di Dio, filosofo d. teologi, 56, 25; lingua di Dio e 
organo d. Spirito Santo, 59, 2-3 „; africano di na- 
scita, è l'Africo mandato da Dio in Pavia, 51, 2<-25; 
suoi miracoli, 12, 20; reverenza d. Papi per lui, 50, 
23; il suo corpo giace in Pavia, "59, 2-3 „ ; nella eh. di 
san Pietro in del d'oro, 12, 19; 40, 30-31; "56, 2S„; 
trasj^ortatovi dalla Sardegna per opera di re Liut- 
prando, 12, 22; il suo corpo caro ai Pavesi più d. 
vita, più che egli stesso vivente a san Valerlo, suo 
predecessore nel vescovato, 41, 4-6; perchè non fosse 
involato da Pavia, fu sepolto, secondo una leggenda, 
con molta arte in luogo segretissimo e profondo, 40, 
39-40 e 41, 1, 71. I ; per conservarlo nella e, fu rin- 
chiuso il mon. di san Pietro in ciel d'oro nella terza 
cerchia di mura, 41, 2-4; visite alla sua arca, 40, 
36-37; di tutti i cittadini una volta alla settimana, 
41, 1-2; nella vigilia d. sua festa molti accorrono da 
tutta la Lombardia alla eli. di San Pietro in ciel 
d'oro e vi vegliano tutta la notte, 39, 11-12; oratorio 
dedicatogli pr. Pavia, 14, n. ^] sue reliquie scoperte 
in San Pietro in ciel d'oro [an. i6gS)ì 41, n. i; "XVI, 
5-6 „; processo e controversia per l'autenticità d. 
reliquie, «Vili, 33; XVI, 6-9; XVIII, 1 e note; XXXIV, 
27-28 „; 41, n. I. 

Agostino (^vrca di sant') v. Pavia {arche). 

Agostino (canonici regolari di sant') r. Pavia {or- 
dini religiosi). 

Agostino (cappella di sant') della Casa comune •:•. 
Pavia [cappelle). 

Agostino (chiesa di sant') della casa comune {eccle<ia 
sancii Augtistini de domo comnni] v, Pavia (c/iiesc). 

Agostino (cripta di sant') v. Pavia (cripte). 

Agostino (festa di sant') v, Pavia (festa religiose). 

Agostino (oratorio di sant') v. Pavia (oraiorii). 

Agostino (regola di sant') v. Pavia (regole). 

Agostino (reuc^uie di sant') v. Pavia (reliquie). 

Agostino (Scalzi di sant') \Excalceati sancii Augtistini\ 
v. Pavia (ordini religiosi). 

Agostino (vigilia di sant') ■:'. Pavia (feste religiose). 

Agri v. Campi. 

Agricoli (prodotti) v. Pavia (prodotti agricoli). 

A I e A r D o are. di Milano ; sua sentenza di scomunica con- 
tro Matteo Visconti (an. 1322), 42, n. 2. 

AiRATi (chiesa DI sant'Andrea degli) V. Pavia (chiese). 

Alari [òrandalia, brandanalia'] v. Pavia (arredi e uten- 
sili domestici). 

"Alba c. d. Alpi Cozie, 64, 23-24; suft'raganca di Mi- 
lano, 25 „. 

Alba (cotta) v. Cotta bianca. 

"Albarici Ottone vicario civile d.vesc. di Pavia 
(an. 132^)., XXII, n. i „. 

Albe (sorores) v. Bianche (monache). 

" Aluenga [Albingana] e. d. Alpi Cozie, 64, 23-24 ; suf- 
fraganea di Milano, 25 „. 

Albingana v. Albcnga. 

Albis V. Domenica in A., Venerdì in A., Settimana in A. 

Alboino re dei Langobardi [Longobardorum rcx At- buinus] entrato in Pavia per la porta orientale e 

meridionale d. primo circuito di mura, dopo nuitato 

il suo ingiusto divisamento, 19, 8-10, 
Albuinus V. Alboino. 
Albus (pullus) V. Pollo bianco. 
" Alessandria [Allexandria] e. d. Alpi Cozie, senza vesc, 

dipende dalla diocesi di Acqui, 64, 26-27 „. 
Alessandria v. Anselmo d'A. 

Alessandrini [Alexandrini] ; le loro terre limitano a oc- 
cidente l' Oltrepò Pavese, 22, 12. 
Alessandro v. Nova A. 
Alessandro (chiesa di sant') martire \eccleda sancii 

Allexandri mar tir is] v. Pavia (chiese). 
Alessio v. Beretta A. 
Alfred (Gotthold) v. Meycr A. G. 
Alia v. Aglio. 
Alienazioni di fondi [prediorum alicnationes] v. Pavia 

(usi legali). 
Alini (montis) rocha V. Montalino. 
Allea v. Aglio. 
Allecia V. Arringhe. 
Allegranza Giuseppe pubblica per prim il testo 

deir epigrafe metrica di Severino Boezio, 13, «. /. 
Allexander V. Alessandro. 
ìYllexandria V. Alessandria. 
Allexandrini V. Alessandrini. 
Alloggio [hospicium] del Podestà v. Pavia (alloggio 

del Podestà). 
Aloin (castrum de monte) v. Montalino. 
Alpes V. Alpi. 
Alpi per le quali si va in Gallia [Alpes per quas 

iransitur in Gallias^ conjìna occidentale d. Liguria, 

1, n. 2; "64, 8 „. 

— PER LE quALi si VA IN GERMANIA \Alpes per quas 
iiur in Germaniam, Gcrmam'as] confine settentrionale 
d. Liguria, 1, n. 2; "64, 9, e d. Venezia, 19 „. 

— "per LE QUALI SI VA IN PROVENZA [Alpe s per quus 
iransitur in Provinciani] confine occidentale d. Alpi 
Cozie, 64, 11-12 „. 

"Alpi Cozie [Alpes Colie, Cocie]\ una d. regioni d. 
Lombardia, 64, 5; suoi confini e sua estensione, 10-13 ; 
tutta montuosa; ha una piccola pianura, 23; confine 
occidentale dell' Emilia, da cui la separa la Trebbia, 
15-16, e meridionale d. Liguria, da cui la separa il 
Po, 7-8, 12-13; sue e, 23-24, 26 „. 

Altare (calice dell') v. Pavia (tisi ecclesiastici e religiosi). 

Altare maggiore (lampada maggiore dell') v. Pavia 
(usi ecclesiastici e religiosi). 

Altari [aliarla] v. Pavia (altari). 

Altari (elemosine agli) v. Pavia (benejìcenza). 

Altilia V. Animali da cortile. 

Altior (lapis) V. Pietra dei bandi. 

Amatore (chiesa dell') [ecclesia Amatoris] v. Pavia 
(chiese) . 

Ambrogio v. Misinti A. 

Ambrogio (sant') [Ambrosius, beaius Af/ibrosins] ; " sue pa- 
role intorno a san Siro, 58, 24-26,,; al suo tempo 
furono scoperte in Milano le reliquie d. santi martiri 
Nazaro, Celso, Gervasio e Protasio, li, 16-17; au- 
tori che trattarono di questa tradizione, n. 4. 

Ambrogio (chiesa di sant') della corte dell'arcive- 
scovo [ecclesia sancii Ambrosii de curie archiepiscopi | 
V. Pavia (chiese). [Ambrogio- Anonimo] INDICE ALFABETICO 69 Ambrogio (chiesa di sant') mixore [ecclesia sa'icii Ajìi- 
hrosii ì>iinoris\ v, Pavia {chiese). 

Ambrosi AXA (biblioteca) v. Milano {biblioteche). 

-Vmbrosiano (rito) [inos amòrosianus] v. Rito Ambro- 
siano, 

Ambrosolo V. Basinoni A, 

Amedeo v. Crìvellucci A, 

Amelio [Amelius, Amilius, Ainulio] e Amico [At/iicus, 
Awis] figlio, l'uno o l'altro, d. conte d'Angiò, 22, 
24-25; loro azioni meravigliose, 25-26; morti nella 
guerra fra Carlo Magno e Desiderio, 25; i loro se- 
polcri miracolosamente uniti, 26; il loro corpo giace 
a Mortara, 24; Goti/redo da Viterbo ricorda il loro 
sepolcro, n. Si 6; autori che narrarono e ampliarono 
la loro leggenda ; sono dipinti in un quadro d. regia 
Pinacoteca di Torino, n. 6; "atti d. loro vita fonte 
dell'Anonimo, XXVI, 19 „. 

Amico v. Amelio e Amico. 

Amilius v. Amelio. 

Amis V. Amico. 

Amministratori apostolici v. Pavia {usi ecclesiastici 
e religiosi). 

Amministrazione dei Sacramenti v. Pavia {usi eccle- 
siastici e religiosi). 

Ampiiitiieatrum V. Attfiteatro. 

Amulio V. Amelio. 

Analrcta bollandiana cit,, 12, «. j. 

Anastasia (santa) vergine [beala Anastasia, sancta 
virgo Anastasia] martire; il suo corpo giace in Pavia 
nella eh. o " mon. „ di san Marino, 8, 14; "56, 2 „. 

" Anastasio [Anastasius] imp. eretico ; al suo tempo i 
Greci seguivano l'eresia eutichiana, 61, 27; sue pro- 
messe e minacce a sant'Ennodio perchè desistesse 
dalla predicazione, 27-2S ; lo fa incatenare e mandare 
in mare in una nave spezzata, con proibizione a 
tutti di soccorrerlo, 23-29; perisce colpito dal ful- 
mine, 29 „. 

Anciani V. Anziani, 

Ancille Diii V. Serve di Dio. 

Andagavensis, Andegavensis (comes) V. Angiò {conte J'), 

Andrea v, Damiani A. 

Andrea (sant') apostolo [beatus Andreas a/'ostolus] 
presenta a Cristo il fanciullo d. cinque pani e d. due 
pesci, 37, 39-40. 

Andrea (cappella di sant') del Rialiì o de Reali 
IN Pavia v. Pavia {cappelle). 

Andrea (chiiìsa di sant') degli Airati [ecclesia sancii 
Andrec de Ayratis] v. Pavia {chiese). 

Andrea (chiesa di sant') del Brolio [ecclesia sancii 
Andree de Brolio] v, Pavia {chiese). 

Andrea (chies.v di sant') del Riale o de Reali [ec- 
clesia sancti Andrec de Piali] v, Pavia {chiese). 

Andrea (monastero di sant') del Riale o de Reali 
V. Pavia {case, conventi ecc.). 

Andrea (parrocchia di sant') del Riale o de Reali 
V. Pavia {parrocchie). 

Anfiteatro [Amphithcatrum] v. Pavia {anfiteatro). 

" Anfossi Domenico [An/ossius Dominicus] ebbe da Au- 
gusto Besozzi 11 codice Bonetta, XIV, 26-27 ; vide per 
primo />., XV, 23-24; cita per primo l'Anonimo, 
XIV, 23-26 e 71. 4; dalla sua opera deriva la deno- 
minazione dell'Anonimo, XVII, 8; sua opinione in- 
torno all'Anonimo, XXXIV, 19-21, e sua erronea congettura che fosse un Aulicns, XXIX, 18-19; lo 
chiama Aulicicm Papiensmi, XIV, 25-26; XXXIV, 
23-24; è accettata la denominazione da lui proposta 
di AuHciis Ticinensi^, XV, 3-4, 23-25 ; a che tempo 
ascrive la composizione d. Commentario dell'Anoni- 
mo, XIV, 24; XXXIV, 22-23; cit., XVI, 16; XVIII, 
11, 13, 17; XX, n. x ; XXXIV, 17, 19^. 

A N G E L I s (de) Filippo cit. per l'avocazione alla 
santa Sede dell'elezione d. vcsc, 43, n. z. 

Angelo v. Fumagalli A. 

Angelo Maria v. Biffignandi A. M. 

Angelo (Michel) •;:;. Michelangelo. 

Angiò (conte d') [comcs Andagave?isis, Andegavensis] p. 
di Amelio o di Amico, 22, 25. 

Anguille in salamoia v. Pavia {merci). 

Animali da cortile [altilia] v. Pavia {fauna, merci). 
— morti [morticina animalium] v. Pavia {merci). 

Annales Mediolanenses cit., 18, n. j. 

Annales Parmenses Maiores cit., 21, n. 4. 

Annalista Saxo cit. per la leggenda d. trafuga- 
mento d. corpo di sant'Epifanio, 41, n. 2, 

Anniversarii dei morti V. Pavia {usi funebri). 

Annunciata (monastero dell') v. Pavia {case, con- 
venti ecc.). 

Annunciazione [Annunciano beate virginis Marie] v. Pa- 
via {feste religiose). 

Anonimo ticinese o pavese [Anonymus ticinensls, pa- 
picnsis] " quando si parla di lui per la prima volta, 

XIV, 23; chi era secondo l'Anfossi, XIV, 24-26; XV, 
24-25; XXXIV, 20-24; come lo chiama il p. Chiesa, XV, 
1-2; parrebbe che il Bossi non l'avesse conosciuto, 

XV, 7-8 ; ma lo ricorda nel suo ms. sulle eh. pavesi, 
8-11; come lo chiamò il De Gasparis, 17-20, 35-37; con 
quali nomi e citato da p. Romualdo, XVI, 13, 16-17, 
24-26, 34-35; XVII, 1-5, 15-16; il Bossi e gli autori che lo 
precedettero lo conoscono solo come un Aulicus Ti- 
cinensis, 21-22; come lo chiamarono il p. De CoUibus, 
XVIII, 4-5, il p. Baudini, 9-13, il p. Bellini, 17, il 
p. Beretta, XIX, 1-4; quelli che videro B. o copie di 
esso non lo chiamarono mai Sigeberto, 10-13; il nome 
di Sigeberto dipende da un equivoco, 14; come lo 
chiamò il p. Callini, 17-18; ricerche d. Muratori su 
di lui e con qual nome lo chiamò, 25-28 ; chi fu se- 
condo il Bosisio, XXI, 9-lS ; XXII, 1-4; perchè gli eru- 
diti pavesi lo cliiamarono Aulico Ticinese, XXXIII, 
38-39; sua personalità, XIV, 22 sg. ; XXIII, 10-16, 17 
sg. „; come qualiiìca se stesso, "XXII, 22-23 „; 51, 36; 
"fu pavese, XXX, 31; XXV, 14-18; dalla prima giovi- 
nezza ascritto a un or. religioso, non d. mendicanti, 
XXX, 32 e XXV, ». 2, XXV, 19-38 ; sua età quando 
scrisse il Commentario, XXII, 26-29 „; 51, 36-37; " tem- 
pi turbati in cui visse, XXXI, 2-3 „; non abitò conti- 
nuamente in Pavia, 47, 16; "questione d. tempo in 
cui s'allontanò da Pavia, XXVIII, 9-22; XXIX, 8-14; 
non si lia alcuna prova che fosse cacciato da Pavia 
nel 1315, dopoché i Ghibellini s'impadronirono d. e, 
XX, 12-14; quando fu cacciato in esilio secondo il 
Muratori, XIX, 27-28; quando abbandonò Pavia, A'A', 
n. y; XXVIII, 22; ragioni d. sua partenza da Pavia, 
XXVIII, 10, 24-25; XXIX, 1; XXXIV, 2; XXXI, 8-9; 
quando si sarebbe recato ad Avignone, XXXI, lO-ll, 
e perchè, XXVIII, 7; XXXIV, 7-8; al tempo d. com- 
posizione d. Commentario assente dalla patria da più 70 INDICE ALFABETICO [Anonimo- Apostoli] di due anni, XXI, 22-23; XXVII, u-20 „ -, 4, 6; "e lon- 
tano circa trecento miglia, XXIV, 19-21 „; 4, 6-7; 
"XXXIV, 4-5; quali disposizioni trovò in Avignone 
contro Pavia, XXXI, 7-12; in Avignone probabilmen- 
te era al seguito di qualche superiore d'or, ecclesia- 
stico come cancelliere o segretario, XXVIII, 3-4; 
XXIX, 14-15; XXXI, 10; non fu cortigiano d. corte 
d'Avignone, XXIX, 19-20: esagerazione di farlo ca- 
meriere segreto e prelato domestico d. pp., ATAY", n. 
2; è impossibile determinare il suo nome o identifi- 
carlo con chicchessia, XXIV, 15-16; XXX, 27-30; 
quando avrebbe scritto il suo Commentario, XIX, 
28-32; XX, 1-4; XXI, 5-7, 18-24; XXII, 1-2; XXVIII, 
15; XXXIII, 39; XXXIV, 1, 15-16; sue qualità in- 
tellettuali e morali, XXIV, 6-7; XXVII, 6-17; sua cul- 
tura XXVI, l-XXVII, 5; nella quiete d. chiostro si 
forma una cultura varia, XXX, 32-34 ; qualità morali 
venutegli dalla pratica d. sua regola monastica e dal- 
l' Evangelo, XXX, 34; XXXI, 1-2; suo affetto e bene- 
merenze verso Pavia, XXVII, 23-24; XXXI, 19-20; 
estraneo alle lotte politiche, ma di sentimenti guelfi, 

XXVII, 25-27; XXXI, 5-6; sua teoria morale sull'effi- 
cacia spirituale d. elemosine, XXVII, 18-22; consue- 
tudini, usanze, feste, giochi da cui rifuggiva, XXII, 
18-21; modesta oscurità in cui s'avvolse, XXXI, 20; 
scrisse il suo Commentario non destinandolo alla pub- 
blicità in Pavia, ma alla Corte d'Avignone, XXIX, 
21-22; XXXI, 13-18; XXVIII, n, i; ci presenta le 
condizioni e i costumi di Pavia antica, XXXIII, 
10-11 „; professa di non avere scritto che il vero, 
51, 32-33: 52, 2, e ciò che ha letto e veduto o udito 
dai padri, 3-5; invoca la testimonianza di quelli che 
videro, 5J, 33-35; suo giudizio sui laici di Pavia, 
38, 7-15; sue invettive contro i Ghibellini, " XXVII, 
28-32, 37-39 „; 3, 15-16; "compiange il turbamento d. 
coscienze e disapprova i seminatori di discordia, 
XXXI, 3-4 „; loda i suoi concittadini che si rasse- 
gnano all'interdetto, "XXVII, 34-35,,; 42, 24-27; in- 
voca il risanamento morale di Pavia, 52, 21-24; da 
chi attende la salute d. sua patria, " XXXI, 6-7 „; 52, 
21-23; "in più luoglii ricorda l'interdetto da cui fu 
colpita Pavia, XX, 1-2; XXXIV, 13-14; come accen- 
na ad esso, X, 26-28; a quali interdetti può alludere, 
XX, 30-33 e «. j; non ricorda o non conosce tutte 
le eh. di Pavia, XXIII, n. i e XXXIV, 3-5 „; ignora 
alcune consuetudini ecclesiastiche pavesi, 44, 14 ; 
"XX, n. j»; XXIII, 1-2 „; dimentica nel territorio di 
Pavia le colline di Miradolo, 22, n. 2; chiama «0- 
vum l'ufficio dcU' Eucaristia, "XX, 1,24-27; XXXIV, 
12-13 „; 42, 20; ignora dove sia il corpo di san Co- 
lombano, 7, 29; "chi è per lui il generalis dominus 
civitatis, XI, 1-2 „ ; dice la Chiesa di san Pietro in 
ciel d'oro delecta per heremiias, "XXI, 1-2 „ ; 13, 7; 
parla d. elezione d. vesc. come spettante al clero, 
" XIX, 30; XX, 20-21 „', 43, 13-17; "perche non avrebbe 

fatto ricopiare il suo Commentario con le fonti, 

XXVIII, n. I „ ; perche inserisce nel suo riepilogo 
frasi d. sacra Scrittura, 51, «. 2; "sua cultura e sue 
fonti, XXVI, 1-21; forse conobbe il greco, XXVII, 
1-5 „; sue fonti geografiche, I, «. 2] donde trasse la 
leggenda di san Teodoro, 9, v. 4; suo errore sui ca- 
ratteri greci nelle vioneic di Pavia, 28, n. 2 ; il suo 
apprezzamento sulla larghezza d. Gravellonc oggi non vale più, 22, n. i; "alla sua autorità si ricorse per 
la scoperta d. corpo di santo Agostino in San Pie- 
tro in ciel d'oro, XXXIV, 26-28,,; cit, o ricordato, 
"VII, 3; IX, 13 e n. 2; X, 9; XI, 5, 17, 18, n. i e 
3; XII, 16, 19, 30; XIII, 6, 18, 19, 25, 26, 32, 33; XIV, 
2, 4, 19, n. 2 e s; XV, 3, 4, 35; XVI, 22; XVII, 12; 
XVIII, 16, 20; XIX, 23; XXIV, 3; XXV, 11; XXXIIT, 
1; XXXIV, 33 „: 55, n. i e 2; 56, n. j-6; 58, n. /'j; 
59, «. 1-2; 60, n. i-s ; 61, n. i-g; 62, ». 1-7; 63, 
n. 1-2 „. 

Anonimo (Aulico) v. Aulico A, 

Anonimo Valesiano ricorda le costruzioni di Tco- 
derico in Pavia, 24, n, j. 

Anselmi (degli) Anselmo fonda P ospedale dì 
Arena Po {an. 1401), 29, n. j". 

Anselmo v. Anselmi {degli) A. 

"Anselmo d'Alessandria, umiliato, vicario ve- 
scovile di Pavia {an. 1327)., XXII, n. i „. 

Ansone [devotus Anso^ fonda nella propria casa la eh. 
di santa Maria Maggiore di Pavia al tempo di re 
Liuiprando, 4, n. 2. 

Ansprando re sepolto ticlla eh. di sant'Adriano in 
Pavia, 12, n. j*. 

" Antemio imperatore [Anthemius imperator] suocero di 
Ricimerj patrizio d'Italia; riconciliato con questo 
da sant'Epifanio, 61, 7-8 „. 

Anthemius v. Antemio. 

Anthonius V. Antonio. 

Antico (cimitero) [cimiterium antiguum] v. Pavia {ci- 
miteri) . 

Antifone [antiphone] v. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

Antistitks V. Vescovi. 

Antonino v. Parona A. 

Antonio v. Cavagna Sangiuliani conte A., Ceruti A., 
Conte {del) A., Gatti A., Taramelli A. 

Antonio (sant') abate \beatus Anthonius abbas^ i Pavesi 
gli hanno grande devozione ed eressero una bella 
eh. al suo nome con sole elemosine, 37, 22-23. 

Antonio (chiesa di sant') abate [ecclesia sancii, beati 
Antonii ahbaiis\ v. Pavia {chiese). 

Antonio (frati dell'ospedale di sant') presso Vien- 
na V. Vienna {frati dell'ospedale ecc.). 

Antonio (ospedale di sant') \hospitale sancii Anthonii\ 
V. Pavia {ospedali). 

Antonio (porci di sant') v, Pavia {porci di sant'An- 
tonio. 

Antonio (vigilia di sant') v. Pavia {feste religiose). 

Antonio Ludovico v. Muratori A. L. 

Antonmaria V. Campi A., Spelta A. 

Anziani \anciani\ v. Pavia {anziani dei Paratici). 

Apes V. Api. 

Api \apes\ v. Pavia {fauna). 

Apianus V. Appiano. 

Apollinare (chiesa di sant') vescovo e martire {ec- 
clesia sancii Apollinaris episcopi et mnrtiris] v. Pa- 
via {chiese). 

Apollinare (monastero di sant') [monastcrium sancii 
Apollinaris\ v. Pavia {case, conventi ecc.). 

Apollinare (parrocchia di sant') v. Pavia {parroccUe). 

Apollinare (sobborgo di san Guglielmo e sant') v. 
Pavia {sobborghi). 

Apostoli v. Andrea, Barna^ia, diacomo, Matteo, Paolo, 
Pietro. [Apustuli-AstolfuJ INDICE ALFABETICO 71 Apostoli (santissimi) [beaiissimi nJ<ostoli\ ; i /oro 

corpi sono posseduti da Roma, 25, n. 3. 
Apostolica (camera) v. Camera apostolica, 

— (sede) V. Sede apostolica. 

Apostolici (amministratori) v. Pavia {usi ecclesiastici 
e religiosi). 

Apostolico (commissario) v. Commissario apostolico. 

Apothece V. Botteghe. 

Apparatus ik Banchetti. 

Apparitori \apparitores\ del podestà v. Pavia {officiali 
del podestà). 

Appiano (sant') \bcatus, Sanctus Apianus\ vesc. e con- 
fessore; il suo corpo giace nella eh. o " mon. „ di 
san Pietro in ciel d'oro in Pavia, 12, 21-22; "56, 
26 „; fattovi trasportare dalla Sardegna da re Liut- 
prando, 12, 22. 

Appoggiato (chiesa di san Pietro) v. Pavia {chiese). 

AquENSis CIVITAS V. Acqui. 

— DYOTESIS V. Acqui {diocesi). 
AquiLEGlENSls CIVITAS V. AquUeia, 

AquiLEIA [Aquileia, Aquilegia, Aquilcgicnsis civitas] " suo 
primo vesc. Ermagora, 60, 4-5 „ ; triste presagio di 
san Siro per essa, 51, 15-17; "60, 7„; avveratosi 
dopo molto tempo, 51, 16-17. 

— (scisma di) sorto per la questione d. tre Capitoli 
e composto da san Damiano, vesc, di Pavia, ad istanza 
di pp. Sergio e di re Cuniberto, 6, n, 4., 

AquiLEiEsi [populus aquilicnsis\ uccisero crudelmente il 

loro primo pastore Ermagora, 51, 13-14. 
AquiNO V. Tommaso {san) d^A. 

Arazzi [cortine ymaginiòus et historiis texte\ v. Pavia {arte). 
Arazzieri [magistri a rama, rechamatores\ v. Pavia {arti). 
Arbara (porta) V. Portalbera. 
Arca di sant'Agostino v. Pavia {arche). 

— ■ DI san Siro v. Pavia {arche). 
Arcangelo (cappella di san Raffaele) x<. Pavia {cap- 
pelle) . 
Arcangelo (chiesa di san Gabriele) v. Pavia {chiese). 
Arche v. Forzieri; Pavia {arche). 
Archidiaconus V. Arcidiacono. 
Archiepiscopales V. Arcivescovili. 
Arciiipresbiter V. Arciprete. 
Archivii vaticani V. Roma {archivii). 
Archivio comunale v. Pavia {archivii). 

— Gonzaga v, Mantova {archivio Gonzaga). 

— DEL Museo civico v. Pavia {archivii). 

— NOTARILE V. Pavia {archivii). 

— DI SAN Giovanni in Borgo v. Pavia {archivii). 

— DI stato di Milano v. Milano {archivio di Stato). 

— storico lombardo cit. per viaggi di pelle- 
grini pavesi in Terrasanta {secolo A'F), 38, n. 6. 

— dell' Università di Pavia v. Pavia {archivii). 

— VESCOVILE V. Pavia {archivii). 
Arcidiacono [archidiaconus^ v. Pavia {clero). 
Arcidiacono di San Teodoro v. Pavia {clero). 
Arciprete [archipresbitcr^ v. Pavia {clero). 
Arcivescovi v. Milano, Tours {arcivescovo di). 
Arcivescovile (giurisdizione) v. Giurisdizione arcive- 
scovile. 

Arcivescovili f. Chiese arcivescovili ; insegne arcivesco- 
vili. 

" Arcivescovo [archiepiscopus]. Il vesc. di Pavia ne ha la 
dignità, 58, 34 „. Arcivescovo (corte dell') v. Corte deW arcivescovo. 
Ardenghi (chiesa di san Lorenzo degli A.) v. Pavia 

{chiese). 
Arena Po nel contado di Pavia ; vi erano numerosi gli 
Ebrei, 4, n. 8. 

— (Ospedale di) amministrato dal Collegio d. No- 
tai di Pavia ; fondato da Anselmo degli Ansclmi {an. 
1401), 29, n. S. 
Arengus V. Arringo. 

Argento (tornese d') v. Pavia {monete). 
Aria [«èV] v. Pavia {clima). 
Ariano (vescovo) ■;:;. Pavia {vescovo ariano). 
Ariberto re dei Langobardi [Aripcrtus rev Longohar- 
dorufn], 14, 4 ; " figlio di Regimberto, 56, 16 „ ; fonda 
pr. Pavia la eh. di san Salvatore maggiore, 14, 4; 
" nella quale fu sepolto col p. Regimberto e col figlio 
Cuniberto, 56, 16-17 ;,. 
Ario al DO, re dei Longobardi', Gundeberga sua w*. ,* 
duello d. suo campione con il campione di Dagoberto 
re d. Franchi, 14, n. 7, 

Ariodante V. Fabretti A. 

Aripertu-.j V. Ariberto. 

" Aristotele [Aristotoles] ; ne fu interprete fedele Se- 
verino Boezio, 56, 28 ;,. 

Arma v. Arme. 

Armagora V. Ermagora. 

Arme v. Insegne, 

Armentario [Armentarius] vesc. di Pavia, 4, 10; "mira- 
coloso, non canonizzato, 62, 42; 63, 1 „; il suo corpo 
giace nella eh. di santo Stefano protomartire in Pa- 
via, 4, 10-11; "nella cripta di san Siro, 63, \ „. 

Armi di legno [arma lignea] v. Pavia {usi viilitarì). 

Arredi domestici \res familiares\ v. Pavia {arredi e 
utensili domestici). 

Arredi sacri v. Pavia {arredi sacri). 

Arringhe [allecìa desiccata] v. Pavia {merci). 

Arringo [arengus] v. Pavia {arringo pubblico). 

Arsa (terra) v. Terra Arsa. 

Arte v. Pavia {arte). 

Arti v, Pavia {arti). 

Artifices V. Artigiani. 

Artigianelli (oratorio dell'istituto degli) •:•. Pavia 
{oratorii). 

Artigiani [artifices, popnlares arlijiccs] v, Pavia {arti). 

Arturo v. Ferretto A. 

Arva V. Campi. 

" AscANio Giovanni Francesco [ Johannes Franciscus 
Ascanius] firma invece d. notaio apostolico, Vili, 
28, 29 ;,. 

AscANio Maria v. Sforza {Ascanio Maria). 

Ascensione del Signore [Ascensio Domini] v. Pavia 
{feste religiose). 

Assemblee [conciones] v. Pavia {usi civili). 

Associazioni religiose v. Pavia {associazioni religiose). 

Assunzione di M. V. [Assumptio Virginis gloriose] v. 
Pavia {feste religiose). 

Asta v. Asti. 

Aste v. Asti. 

AsTENSE (chronicon) V. Chrontcon estense. 

" Asti [Aste, Asta] "e. d. Alpi Cozie, 64, 23-24 ; suflraganea 
di Milano, 25 „ ; vi fu rettore e pod. Beccarlo Bec- 
caria, 27, n. 2. 

Astolfo re dei Langobardi [Astulphus rex Longobar- 72 INDICE ALFABETICO [Astulphus-BandieraJ donim] fondò la eh. di san Marino in Pavia, 8, 12; 
"e ne dotò il mon., 56, 1 „. 

AsTULrHUS V. Astolfo. 

Atalarico re dei Langobardi (Atlialaricus \Longobar- 
doriwi rcx\ ma re dei Goti) fondatore d. eh. di san- 
ta Maria in Verzario in Pavia, secondo ^erronea 
notizia deW Anonimo, 8, 22 e n. 4; restaura V Anfitea- 
tro di Pavia, n. 4, 

Atene [Atàene] superata da Pavia, 25, 7. 

Athalaricus v. Atalarico. 

Athene V. Atene. 

Atrio (piazza dell') [platea Atrii, quo dicitnr Atrium] 
V, Pavia {piazze). 

Attrezzi rurali v. Pavia {attrezzi rurali). 

AucuPES V. Uccellatori. 

Auditorio [auditorium] v. Pavia {auditorio). 

AUGUSTINENSES V. AgostiniaTii. 

Augustinus V, Agostino. 

Augusto v. B esozzi A. 

Aula pontificia v. Corte pontificia. 

"Aulico; così il Bossi cita l'Anonimo, XV, 11; eit., XVI, 
26; XVII, n. I „. 

" Aulico anonimo così chiama l'Anonimo il p. Beretta 
XVIII, 28-29; XIX, 1,;. 

" Aulico pavese [Aulicus papiensis]; denominazione data 
dall'Anf ossi all'Anonimo, XIV, 25-26 ; XXXIV, 23-24 ; 
così chiama una volta l'Anonimo il p. Baudlni, 
XVIII, 13 „. 

"Aulico pontificio [aulicus poutificius] V Aniossi crede 
tale l'Anonimo, XIV, 25; XVII, il, 17; XXXIV, 21 „. 

"Aulico Sigiberto ticinese; così il De Gasparis nel 
suo Diario cita l'Anonimo, XV, 20 „. 

" Aulico ticinese [Aulicus ticinensis] ; con tal nome il 
p. Ciiiesa cita l'Anonimo, XV, 1, 2; così lo cita il 
De Gasparis nel suo Brcviarium, XV, 17 e n. 2, e 
anche nel suo Diario ricopiato dal Fenini, 35-36; 
tale denominazione propone l'Anfossi, 24-25; è la 
forma più comune con cui lo cita p. Romualdo, 
XVI, 24-25 e n. 2, e dice che così fu chiamato anto- 
nomasticamente dagli autori, 34 ; XVII, 1 ; così lo 
citano il Bossi e gli autori che lo precedettero, 21, 
22; così lo chiamò il p. De Collibus, XVIII, 5; il p. 
Bellini, XIX, 6-8; il p. Callini, 17-18, e tal nome gli 
diedero gli eruditi Pavesi, 25-26; XXXIII, 38; cit., 
XVI, n. 2; XVII, 3, 5, 28, 29, 31-32 e n. i; XVIII, 27; 
2CX, fi. I „. 

Aure v. Venti. 

Aurea (porta) v. Pavia {porte). 

Aurea (chiesa di santa Maria in porta) v. Pavia 
{chiese). 

Aurea (ospedale di porta) v. Pavia {ospedali). 

Aureliano v, Liano. 

Auricliano (sant') martire [Aurclianus, Hatirclianus. 
sanctus Aurclianus martir]; il suo corpo giace nella 
eh. " o mon. „ di santa Maria d. senatore in Pavia, 
4, 24; "56, 13-19 „. 

Aureliano (monastero) [monasterium Haurelianum] v. 
Pavia {case, conventi ecc.), 

Aureliano (fìjsta di sant') v. Pavia {feste religiose), 

Aureo (in celo) v. Celo {in) aureo. 

Aurifices (fabri) V. Orefici. 

AuRUM V. Oro. 

Austria, rie, 51, 23. Austro [Austrum] ; così l' Anonimo chiama san Siro, 
trasportato a Pavia da Dio, 51, 22. 

Ave Maria [salutatio Virginis Marie] ; quando e dove fu 
istituito l'uso di suonare i segni dell'Ave Maria della 
sera, del mezzodì, del mattino, 33, n. 4; v. Pavia {usi 
ecclesiastici e religiosi), 

Avenante (de) V. Paganello de A. 

AvENio V. Avignone. 

Avicule V. Uccelletti. 

Avignone [Avinio, Avenio, Avenionensis civitas]', vi è 
composto il Cotnmentario dell'Anonimo (an. 1330), 
52, 26; "XIV, 20; XV, 5-6; XVI, 13, 27; XVIII, 10; 
(an. 13 18-21), XIX, 28; tempo in cui vi si recò l'Ano- 
nimo, XXIX, 14; XXXt, 11; vi era l'Anonimo ad- 
detto alla Corte pontificia, XIV, 25 ; XVI, 31 ; XVII, 
2-3; XVIII, 17-18 ; XIX, 17, 26; XXI, 17-18, e vi scrisse 
il suo Commentario, XIX, 28; XXI, 18; XXXIII, 39; 
XXXIV, 21 ; vi si sarebbe recato p. Lanfranco col 
card, del Poggetto (an. 1326), XXIV, 11, 12, 28-29; sua 
condizione al tempo di Giovanni XXII pp., XXVIII, 
6-7 ; centro del guelfismo, XXVIII, 25; falso concetto 
formatovisi d. Pavesi, XXX, 20-21, ed esasperazione 
d. Corte pontificia contro Pavia, 7 ; doveva risiedervi 
il Mangano, XXI, io, 14, 21 ; vi si sarebbe recato 
p. Lanfranco, XXIII, 34 ; i registri d. Corte ponti- 
ficia d. tempo di Giovanni XXII potrebbero rischia- 
rare la personalità dell'Anonimo, XXVIII, 1-2; rie, 
XXII, 8, 13; XXIV, 11, 12, 29; XXV, 16; XXVIII, 
n. i; XXX, 15; XXXIV, 5, 19, 31 „. 

AviNlo V. Avignone. 

Avvocati [advocati] v. Pavia {avxwcatt). 

Azario Pietro [Petrus Azarius] afferma che molti cri- 
stiani fra cui Severino Boezio furono tormentati in 
Pavia, 2, n, j"; dice i Pavesi se7npre vincitori in ac- 
qua e ricorda le loro navi, dette Ganzerre, 24, ». j"; 
severissimo contro i Pavesi; sue notizie sulla loro cor- 
ruzione, 39, n. I ; " e intorno al culto di san Cristofo- 
ro in Pavia, XXXIII, 34-35 „; dice Papia cosi chiamata 
perche parum pia, 50, n. 3', cit., 1, n. / ; 3,n.3; 17, 
n. 2; 20, n. J; 22, n. 3 ; 23, ». 2; 25, n. 4; 31, ». J. 

Azze I T)^ Est K fratello d. march. Ugo, 43, ». 2. 

A zzo II d'Este; i suoi figli ottengono un diploma da 
Enrico IV, che conferma loro i beni che possedevano 
{an. 1067), 43, n. 2. 

Ayratis (de) V. Airati {degli). 

Bachus V. Baco. 

Bacio della croce [deosculatio crucis] v. Pax-ia {usi 
ecclesiastici e religiosi). 

Baco (san) iviartire [sanctus Bachus martir]. Il suo cor- 
po giace nella eh. " o mon. „ di san Felice in Pavia, 
5, 17-18; " 56, 8 „. 

Baiona T'. Pavia {campane). 

Baldassare V. Imperatori B. 

Balnea V, Terme. 

Bambini (benedizione dei capelli dei) v. Pavia {usi 
ecclesiastici e religiosi). 

Banchetti [apparatus, convivia, confrarie, cofrarie] v, 
Pavia {beneficenza, usi civili). 

Bandi [hanno] v. Pavia {usi civili). 

Bandi (pietra dei) v. Pavia {pietra dei bandi). 

Bandi icRA Gio vanno lo magister a Rama, o araz- 
ziero, pavesa d. Trecento, 46, n. 2. [Banditore-BerettaJ INDICE ALFABETICO 73 Banditore [/>reco] v. Pavia (handitoré). 

Baptismus V. Battesimo. 

Baptista f. Battista. 

BaptISTERIA ■:•. Battisteri. 

Baracche \tabcrnacula\ v. Pavia (baracche). 

Barbarossa (Federico) v. Federico I imperatore. 

Barnaba (san) apostolo [.?«»c2'/« Barnaba apostolitx\\ il 

suo capo è nella eh. di san Marino in Pavia, 8, 15. 
Baronia v. Pavia {insegne). 
Bartolomea V, Pietra B. 
Bartolomeo (chiesa ui san) delle Cicogne [ecclesia 

sancii Bartholomci de Ciconiis] v. Pavia (cJiiese). 
Bartolomeo (chiesa di sax) dei Grogni [ecclesia san- 
cii Bartholomci de Gro£-nis] v. Pavia (chiese). 
Bartolomeo (chiesa di san) del i'onte [ecclesia sancii 

Bartholomci de fontc\ v. Pavia {chiese). 
Bartolomeo (chiesa di san) in strada [ecclcna sancii 

Bartholomei in strata] v. Pavia (chiese). 
Bartolomeo (festa di san) [/eslum sancii Bartholomaci 

apostoli^ V. Festa di san Bartolomeo ; Pavia (feste 

religiose). 
Bartolomeo (monastero di san) in strada v. Pavia 

(case, conventi ecc.). 
Basiliche v. Pavia (basiliche). 
Basinoni Ambrosolo da Cimignago figlio 

di Marcolo, magistcr a Rama, o arazziere, pavese d. 

Trecento, 46, n. 2. 
Basinoni Marcolo da Cimignago magistcr a 

Rama pax'ese d. Trecento, 46, n. 2. 
Bassorilievo (sculture a) v. Pavia (arte). 
Bastia (Pancarana con) v. Pancarana. 
Bastoni di legno [fustes lignei] v. Pavia (usi militari). 
Bataliole v. Battagliole. 
Battagliole ■:•, Brescia (battagliole). 
Battagliole [bataliole, bellicula] v. Pavia (giuochi pub- 

blici, usi militari). 

— (coorti delle) V. Società delle battagliale. 

— (duce nelle) V. Pavia (giuochi pubblici). 
Battesimo [Baptismus] v. Pavia (usi ecclesiastici e reli- 
giosi). 

Battista [Baptista] v. Giovanni (san) B. 

Battista (Giovanni) v. Giovanni Battista. 

Battisteri [baptisteria] v. Pavia (battisteri). 

" Baudini Giulio agostiniano di Pavia ; suo lavoro sul 
sepolcro di sant'Agostino (an. i6g8), XVIII, 8-9 
e n. 2; accetta per l'Anonimo il nome di Sigehcrto 
e lo chiama sempre così, 10-12; tranne una volta 
che lo chiama Aulicus Papiensis, 13 ; accusato di 
errore dal p. Bellini, XIX, 6-7 „. 

Bavaro V. Ludovico il B. 

Beata Virgo v. Maria Vergine. 

Beati v. Santi. 

Beccaria capi ghibellini in Pavia, 27, ». 2 ; " XXIX, 36 „; 
aspirano alla signoria di Pavia (secolo XIII-XIV)., 
29, n, I ; "loro signoria, X, 32 „; contro la loro cor- 
ruzione e tirannide combatte fr. Iacopo Bussolaro, 
25, n. 4; "XXIX, 39-40 „ ; fanno violare T interdetto 
in Pavia, 42, n. 2. 

Beccaria Beccario [dominus Beccarius Beccaria] 
figlio di Nicoletto, pavese, nobile e dottore in legge; 
uno d. capi d. partito ghibellino di Pavia ; scomunica- 
to; il biasimo delP Anonimo ai dottori pavesi forse ri- 
gitarda lui; pod. in molti com.; carme scritto in suo onore (an. 1322) ; sua morte (an. 13S2) ; sua iscrizione 
funeraria ; suo monumento marmoreo nel Afuseo civico 
di Storia patria di Pavia ; autori che ne parlarono, 
11, n. 2. 

Beccaria Nicoletto [dominus Nicoletus de Bec- 
caria] p. di Beccario Beccaria, 27, n. 2. 

Beccario v. Beccaria B. 

Beccherie [macella, quc beccarie dicvntur] v. Macelli. 

" Beda parole d. suo Calendario intorno a san Siro, 
58, 27-28 „. 

" Belcredi famiglia nobile di Pavia; sua biblioteca; 
B. passa ad essa dalla famiglia Rho, IX, 5-8, e da 
essa alla famiglia Morosini, 8-9, 12-13 „. 

" Belcredi Francesco di Pavia, marchese, possessore 
d. codice Bonetla; lo dona al Morosini, IX, 11 „. 

" Belcredi Maria figlia d. march. Francesco, sposa a 
Giampietro Francesco Morosini, IX, 9-11; madre di 
Giuseppe Morosini, 15 „. 

Belial V. Figli di Belial. 

" Bellarmino Roberto card. ; suo giudizio su Sigeberto 
Gemblacense, XVIII, 21-23 „. 

Bellicula V. Battagliole. 

" Bellini Giovanni Maria canonico lateranense combat- 
te l'autenticità d. reliquie di sant'Agostino, XVIII, 
14-16 e n. 3; suo giudizio sulla personalità dell'Ano- 
nimo, che confonde con Sigeberto Gemblacense, 
15-23; XIX, 21-22; XXXIV, 34-35; rimproverato per 
ciò dal p. Beretta, XIX, I-2; XXXIV, 35, e dal Mu- 
ratori, 34, riconosce il suo errore, 35, die riversa sul 
Baudini e su p. Romualdo, XIX, 4-9 e n. 3; rie. 26 „. 

Bel LIO Vittore "pubblicò e studiò la Descriptio 
situs Lombardie etc, 64, ». i „; cit. 1, ». 2. 

Bello (Filippo il) v. Filippo IV il B. 

Bellone v. Poverino B. 

Beltrando V. Bertrando 

Benaglio Giuseppe cit. per i feudi d. vesc. di Pa- 
via, 43, n. 2. 

Benedettine [nigre] v. Pavia (ordini religiosi). 

Benedettini [nigri] v, Pavia (ordini religiosi). 

Benedetto XI (Bencdictus XI) pp. si riserva l'ele- 
zione d. (Quattro maggiori patriarchi (an. J304), 
43, n. I. 

Benedetto XII [Betiedictus XII] pp. riserva a so 
delezione a tutte le eh. patriarcali, arcivescovili, ve- 
scovili, 43, ». I. 

Benedetto (chiesa di san) abate [ecclesia sancii Be- 
?iedicii abbatis] v. Pavia (chiese). 

Benedizione [signaculum bcnedictionis] v. Pavia (usi ec- 
clesiastici e religiosi). 

— DEI capelli dei BAMBINI [bcncdictio capilloruvi ma- 
sculorum infantium] v. Pavia (usi ecclesiastici e re- 
ligiosi). 

— DEI FONTI [quando fontcs benedicuntur] v. Pavia (usi 
ecclesiastici e religiosi). 

— delle spose [benedictio tiubentium, cum sponsc bene- 
dicuntur] v. Pavia (usi ecclesiastici e religiosi). 

— delle vergini [bencdictiones virginum scu velationcs] 
V. Monacazioni, 

Beneficenza v. Pavia {beneficenza). 

Beneficii [be7icficia\ v. Pavia (usi ecclesiastici e religiosi). 

B i: R E N G A R I o I re d ' I t A L i A data un diploma da 

Pavia capitale d. suo regno, 1, n. 3. 
Beretta Alessio sua cronaca cit., 50, n. i. 74 INDICE ALFABETICO [Berelta-BoezioJ " Egretta Giovanni Gaspare p. benedettino, XVIII, 28 ; 
professore di filosofìa nel ginnasio di Pavia, XXXIII, 
5; non vide che una copia d. codice dell'Anonimo, 
XVIII, 23-29 e n, j; chiama l'Anonimo Aulico Ano- 
nimo; contro il p. Bellini e il p. Romualdo combatte 
la denominazione di Sigeberto, XIX, 1-2, 13 e «. 7 e 2; 
suo errore, nel ritenere l'Anonimo un domcsticum di 
Giovanni XXII pp., 3-4 e n. 2; trascrive una copia d. 
codice fatta dal Canevari, che serve al Muratori per 
la sua edizione, IX, 30-31; XIX, 23-24; XXXIII, 4-6: 
ne esiste un quinternetto nell'Ambrosiana di Mi- 
lano, IX, 29-30; ricorre all'autorità dell'Anonimo 
nella controversia sull'autenticità d. reliquie di san- 
t'Agostino, XXXIV, 28-29; cit., XIX, 9; XX, n. i ; 
XXXIV, 35 „. 

Bergamo \Bergoinum, Pergamuvi\ " e. d. Venezia, 64, 
32; dipende ecclesiasticamente da Milano, 35 „; vi/u 
Jiod. e rettore il pavese Beccario Beccaria, 27, n. a. 

Bergomum V. Bergamo. 

Bergonzi \de Bregnndiis, Burgundiis\ famiglia da. cui 
ebbero il nome la eh. di santa Maria d. Bergonzi e il 
faese di Sannazzaro d. Burgunda, 10, n. 3. 

Bergonzi (chiesa di santa Maria dei) v. Pavia (chiese). 

Bernardino v. Colombani B. 

Bernardino da Feltre; suoi eccitamenti contro 
gli Ebrei in Pavia, 4, n, 8, 

Bernardino da Feltre (via) v. Pavia {vie). 

Bernardo v. Sacco B. 

Berretto [biretum, birretuni] v. Pavia {abiti e ornamenti 
sacerdotali). 

" Bertrando [Beltrandó] del Poggetto card, e leg. pon- 
tificio, XXIII, 30; si sarebbe trasferito da Piacenza 
in Avignone (an. 1326), 33-34; XXIV, 11; ma di ciò 
non si ha alcuna prova ed egli appare continuamen- 
te in Italia negli anni 1326, 1327, 1328, 29-31 e «. 2; 
i Pavesi rapiscono 60 000 fiorini mandati a lui dalla 
Corte d'Avignone per le paghe dei soldati (an. 1328), 
XXX, 9-10 „. 

Besozzi Augusto [Augustus Besustus] sacerdote pavese, 
secondo possessore noto d. codice Bonetta, VIII, 
15-17; lo dà a Domenico Anfossi, XIV, 26-27; XXXIV, 
22, e a Siro Rho, XVIII, n. 5; probabilmente era 
sua ava paterna Bartolomea Pietra, 14-15; sua morte 
rie. Vili, 30 „. 

Bestemmiatori v. Pavia {giustizia). 

Bestiame [bestie^ v. Pavia {merci). 

Besustus v. Besozzi). 

Betiileem (chiesa di santa Maria di) v. Pavia {chiese). 

— (ospedale di) [Jiosj>itale quod vulgo dicitur de Bc- 
ihleem^ v. Pavia {ospedali). 

— (vescovo) \eJ>iscoJ>us bethlcemitanus, bethlecmiticus\\ gli 
è immediatamente soggetta la eh. di santa Maria 
di Bethleem nei sobborghi di Pavia, 14, 9. 

Bevande \fotioncs\ v. Pavia {cibi e bevande). 
Bevitori (campana dei) {campana que dicitur bibitorum\ 

V. Pavia {campane). 
Biadi-: [biada] v. Pavia {merci), 
Biagio (san) vescovo di Sebaste e martire [sanctus 

Blasius episcopns sebastiensis, sebastianensis et mar- 

tir\\ si credeva il suo corpo in un'arca nella eh. di 

san Giovanni domnarum, 5, 9. 
Biagio (arca di san) v. Pavia {arche). 
Biagio (chiesa di san) vescovo e martire [ecclesia sancii Blasii episcopi et mar t iris] v. Pavia {chiese). 

Biagio (festa di san) vescovo [festum sancii Blasii 
episcopi] V. Pavia {feste religiose). 

Biagio (monastero di san) v. Pavia {case, conventi ecc.). 

Biagio (ospedale di san) [hospitalc sancii Blasii] v. Pa- 
via {ospedali). 

Bianca (croce) v. Croce bianca. 

Bianche [albe] v, Pavia {Ordini religiosi). 

Bianco (gallo) v. Gallo bianco. 

Bianco (pollo) v. Pollo bianco. 

Bibitorum (campana) V. Bevitori {campatta dei). 

Biblioteca ambrosiana v. Milano {biblioteche). 

— DI Brera o braidense v. Milano {biblioteche). 

— CLUNIACENSE del Duchesne; vi sono ricordati la 
numerosa popolazione e i floridi commerci di Pavia, 
24, n. 2. 

— UNIVERSITARIA V. Pavia {biblioteche). 
Bicchieri di vetro [ciati vitrei] v. Pavia {arredi e uten- 
sili domestici). 

Biffi Serafino cit., 3(), n. j; 38, n. 3. 

BlFFlGNANDl, tre fratelli da Vigevano, hanno da Fe- 
derigo Cunobardo, re dei Burgundi {!) [ma Federico I] 
// diritto di astrarre foro dalle sabbie d. Ticino {an. 
1164), 23, «. 3. 

BlFFIGNANDI ANGELO MARIA cit. dal Vidari, 
23, n. 3. 

Biglietti [brevia] v. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

Biretum, birretum v. Berretto, 

Biscossi Sibillina beata ; reclusa volontariamente ; 
ascritta al terzo or. domenicano ; le sue spoglie sono 
nel duomo di Pavia sotto Pattare di santa Lucia, 

06, 71. 3. 

Blada V. Biade. 

Blasius v, Biagio. 

Bobbio [Bobium] " e. d. Alpi Cozie, 64, 23-24; suftraganea 
di Milano, 25 „; da Pavia vi fu riportato il corpo di 
san Lanfranco {an. ^30), che ai tempi deW Anonimo 
ancora vi si venerava, 7, n. 7. 

Bobium v. Bobbio. 

BoBONE (san) o Bovo confessore e milite provenzale 
[sanctus Boba sive Bovus confessor viiles provincia- 
lis] liberò valorosamente la Provenza dai Saraceni, 
13, 18-19; mori a Veglierà mentre si recava a Roma, 
20; il suo corpo giace nella eh. " o mon.„ dì san- 
t'Apollinare nei sobborghi di Pavia, 18; "56, 30 „; 
trasportatovi da Veglierà, XZ, 20. 

Boccaccio Giovanni, lettera direttagli dal /V- 
trarca, 17, ». 4. 

BocHALARii V, Fornaciai, 

BoECius V. Boezio, 

B O E H M E R cit., 5, «. 2, 

BOEIIMER E MUHLHACHER cit.,5, n. 2, n, 7. 

Boemia v, Praga di B. 

BOETlus V, Boezio. 

Boezio Severino [Boccius, Boetius Severinns] filosofo e 
uomo Dio, 12, 24; "fedele interprete di Aristotile, 
56, 28;,; esule da Roma in Pavia, 2, 21; 12, 24; per 
la verità e la giustizia, 2, 21-22; vi e tormentato, n. 3; 
è fatto uccidere in Pavia, 12, 26; da Teoderico, 2, 
23; decapitato, porta il proprio capo, secondo una 
leggenda, dal luogo d. supplizio alla eli. di san Pie- 
tro in cicl d'oro, \Z, 4-5, n. 2; dove giace il suo cor- 
po, 12, 23-24; "56, 27-28,,; scrisse in Pavia il De [Boezio-BrazatelliJ INDICE ALFABETICO 75 Consolatioiic fliilosophie, 12, 21-25 •, sua iscrizione fu- 
neraria, lv3, l-< e «. i; scrittori che trattarono di lui 
e d, suo cristianesimo, 2, ». j"; cit. per la distanza di 
Pavia da Roma, 50, 24; " rie, 2C, n. 2 „. 

Boezio (via) v. Pavia {vie). 

Bolla di Gregorio IX v. Gregorio IX. 

BoLLANDlANA (Analecta) V. Analecta B. 

Bologna \Bononia'\ "e. dell'Emilia, 64, 28-29; dipende 
ecclesiasticamente da Ravenna, 30 „; dista da Pavia 
meno di quattro diete, 30, 22-23; molti da Pavia 
vanno alle sue scuole e ne ritornano dotti nelle leggi, 
nelle decretali e in medicina, 22-24 e n. 3. 

— Castello pavese [^castrum quod Papiensc nominaiur~\, 
18, 31. 

Bombice (panni de) v. Fustagni. 

" BoxETTA DOTTOR Carlo, come ebbe il Codice dell'Ano- 
nimo, IX, 19; lo lasciò con le sue preziose raccolte 
al Museo civico di Storia patria di Pavia, 20-21 „. 

BONETTA (codice) V. Codicc Bonetta. 

— (legato) V, Pavia (legato Bonetta). 

Boni e Maiocchi " pubblicarono la Cronìcz. àe Cot- 
poribus sanctis Papié, 57, n. /„; cit., b, n. g; 10, 
w. j"; 11, n. I ; 12, ;/. 9. 

Bonifacio v. Pietra E. 

Bonus v. Buono, 

Bono ni A v. Bologna. 

BoNVESiN DELLA (de la) Riva " Cronista milanese, XXVI, 
23-26 „, e poeta dialettale, istituisce il segno deWAve 
Maria d. sera, 33, n. ^; "analogia d. suo De Ma- 
gnalibus urbis Mediolani con il Commentario dell'Ano- 
nimo, XXVI, 23-27 „ ; sua epigrafe, 33, n. 4. 

Borghi [biirgil di Pavia v. Pavia {borghi). 

Borgo (archivio di San Giovanni in) v. Pavia {ar- 
chi vii), 

— (basilica di san Giovanni in) v. Pavia {basiliche). 

— (canonica di san Giovanni in) v. Pavia {canoni- 
che). 

— (chiesa di san Giovanni in) v. Pavia {chiese). 

— (cimitero di San Giovanni in) v. Pavia {cimiteri). 
Borgogna [Burgundia] rie. per i poveri che di là ven- 
gono a Pavia, 29, 15-16. 

— " (duca di) [dux Burgundie] • dalie sue mani san- 
t'Epifanio tolse i prigionieri italiani, 61, 14-15 „. 

Borgognoni [Burgundiones, de Burgundia] v. Pavia {Bor- 
gognoni, poveri). 

Borgognoni; loro re Federico (1) 23, n. 3. 

Borgognoni (Paratico dei) v. Pavia {Paratici). 

Borromeo Carlo (san); sue prescrizioni per le 
istruzioni d. Dottrina cristiana, 20, n, 3. 

Borromeo (collegio) v. Pavia {collegi). 

Borse [ìnansurpia] v. Pavia {merci). 

Boschi [ncmora, silve] v. Pavia {boschi). 

Bosisio Giovanni " prevosto di Pavia riprende la que- 
stione d. personalità dell'Anonimo (an. 1S57), XXI, 
9-10 e n. 2; per lui l'Anonimo era il can. Giovanni 
Mangano, 10-18; XXII, 3-4; sua opinione sul tempo 
in cui fu scritto il Commentario, XXI, 13-23; XXII, 
1-2; crìtica d. sua ipotesi, 7-29 e n. 1-3; XXIII, 1-9; 
tenne conto dell'espressione dell'Anonimo cxul etc. e 
d. tempo in cui il Commentario fu compiuto, XXVIII, 
13-15; fa partire l'Anonimo da Pavia nel maggio 
1327, 12; sua opinione sulla personalità dell'Anoni- 
mo abbandonata dal Dell'Acqua, XXIII, IS; suo er- rore sul numero d, fogli d, codice Bonetta, VII-, n, i „', 
cit. per il tempo in cui gli Eremitani vennero a Santa 
Mostiola, 7, n, S ; per un atto suW estrazione dell'oro 
dal Ticino, 23, n. 3; editore d. costituzioni sinodali 
pavesi, 30, n. i ; cit. per la procedura ecclesiastica con- 
tro gli usurai, 37, n. i ; per le norme regolanti l'in- 
terdetto, 42, n. 2; per le decime d. capitolo, 44, n. 2; 
per un documento d. J341 sulla cucina d. canonici e 
sue rendite, 48, n. 2', cit., 2, «. J"; 5, «. j; 17, n. r ; 
26, n.3 e 4; 29, n. 5; 33, n. i; 43, «. 7; 44, n.3; 45, 
n. 103; 46, n. I ; " sua erronea citazione XXI, n. 3 „. 

Bossi Girolamo; "raccolse e conservò parecchie fonti 
storiche pavesi XV, 7-8 ; conobbe il Commentario 
dell'Anonimo, sotto il nome di Storia Gallicana del- 
V Aulico 8-11; e ne ricopiò un riassunto X, 2-5; XV> 
U-12; sebbene paleografo acutissimo non avrebbe 
saputo leggere un passo d. manoscritto da cui copia- 
va, 19; perchè legge più e meglio dell'altro trascrit- 
tore, XIV, 15-17; sua notizia sul compimento d. eh. 
di san Cristoforo in Pavia, XII, 6-7 e «. /; dà. un 
elenco degli ab. di San Salvatore, XXV, n. i ; il suo 
manoscritto sulle eh. d'. Pavia in parte perduto, XII, 
71. i; ignora P appellativo di in Curte Cumana e lo 
crede in Carte Cremona, XIII, n. i; spiega l'ori- 
gine d. denominazione d. eh. di santa Maria Perone 
in Pavia, 6, n. 8; è il primo che dubiti delV andata d. 
Pavesi all'assedio di Troia, 50, ti. 2 ; cit. per la de- 
nominazione d. mon. di san Salvatore detto il Liana ; 
dice che ivi fu sepolto sani' Emiliano vesc, di Vercelli, 
6, n. g; per la mutazione di " Roma Veteri „ in " Foro 
Veteri „, 7, n. 2; per la pia antica notizia sulla divi- 
sione di Pavia in parrocchie, 10, n. ó; per una notizia 
sul mon. di santa Maria di Gerico pr. Pavia, 14, 
n. 3; per un documento del 1212 sui bagni di Pavia, 
24, n. 3; cit., "XI, 28; XIII, n. 2; XVII, 8, 14, 21; 
XXII, n. I „; 26, n. j>; 46, n. i. 

BossoLARO V. Bussolaro. 

Bossolaro (via) V. Pavia {vie). 

Botanico (orto) v. Pavia {orto botanico). 

Botta (piazza) v. Pavia {piazze). 

Botteghe \apothecé\ v. Pavia {botteghe). 

Botti GELLA Giovanni Matteo nobile pavese; 
consigliere ducale ; suo viaggio in Terrasanta {an. 1458), 
38, n. 6. 

Botticella Rolando ttotaio di Pavia ; suo atto 
per il mon. di santa Alarla di Gerico pr, Pavia, 
14, n. 3. 

BottigellaSiclkrono [Sicleronus butigella] uno d. 
Consiglio d. Sapienti d. fuorusciti di Pavia, XXVIII, 
n. I. 

Bottigella (palazzo) V. Pavia {palazzi). 

Bottiglie {vascula vinaria] v. Pavia {arredi e utensili 
domestici). 

Boves V. Buoi. 

Bovo v. Bohone. 

Bovus V. Bovo. 

Braidense (biblioteca) V. Brera {biblioteca di). 

Brambilla Camillo cit. per la costruzione d. " pa- 
latium novum „; crede che il " palatium vetus „ fosse 
il "palatium populi o d. Paratici,,, 49, «. i; cit. l,n. i ; 
4, n. 3; 6, n. j; 19, n. 7; 24, n. 4; 26, n.3; 28, n. 2. 

Brandalia, Brandanalia V. Alari, 

Brazatelli V, Ciambelle. 76 INDICE ALFABETICO [Bregundiis-Cancelli] Bregundiis (de) V. Bergonzi. 

Bremidense (monastero) ik Monastero Bremidense. 

Brendano (san) abate \sanctus Brendanus abbas\ ; parte 
d. sue reliquie sono in Santa Maria cappella in Pa- 
via, 9, 14. 

Brera (biblioteca di) v. Alilano {biblioteche). 

" Brescia [Br/xia] e. d. Venezia, 63, 32-33; dijjende ec- 
clesiasticamente da Milano, 35; san Siro vi libera 
un indemoniato, 60, 12-13; rie, XXXIV, 18 „. 

— (ha T tagliole); ai fanciulli e ai giovani sopra i 
dicci anni era proibito prendervi parie sopra il castello 
d. e, 25, n, S- 

— (podestà); suo ingresso e ammissione nell'ufficio 
{an. 13Z3), 28, n. 3. 

— (statuti); proibiscono alle donne di seguire i fune- 
rali {scc. XIII-XVII), 29, n. 6; cit.pcr le pene contro 
i bestemmiatori {an. 1313), 33, n. 2 ; cit. per una proi- 
bizione riguardante le baitagliolc (an. T3T3), 25, n. J; 
cit. per l'ingresso e l'ammissione in ufficio d. pod. 
{an. 1313), 28, n. 3. 

Breve (Pipino il) v. Pipino il Breve. 

Breve della mercanzia dei mercanti di Pavia v. Pa- 
via {Breve della mercanzia dei mercanti di). 

Breventano Stefano; " donde tolse la notizia d. 
pietre scolpite sepolte in Pavia, XIV, n. 3 „\ accetta 
la leggenda di queste pietre, 19, n, 3 ; cit. per la pro- 
cessione d, nuovi vesc. di Pavia, 46, n. 4. 

Brevia V. Biglietti. 

Brevis (cronica) V. Cronica brevis. 

Brigida (ospedale di santa) \liospitale sancte Brigide\ 
V. Pavia {ospedali). 

Brixia V. Brescia. 

Broletto (palazzo del) v. Pavia (palazzi). 

Brolio (grande) \Broliuvi magnuni] v. Pavia (piazze). 

— (piccolo) \Brolium parvuni\ v. Pavia (piazze). 

— (chiesa di sant'Andrea del) v. Pavia (chiese). 

— (chiesa di san Giorgio del) v. Pavia (chiese). 

— (monastero di san Giorgio in) v. Pavia (case, 
conventi ecc.). 

Bronzo (vasi di rame o di) v. Pavia (arredi e utensili 

domestici; merci). 
B R u G N o N nel dialetto pavese significa portatore di vino, 

29, il. 4. 
Buoi \boves'\ v. Pavia (carroccio, fauna). 
Buoi morti [morticina boum] v. Pavia (merci). 
Buono v. Giovanni B. 
Burgi V. Borghi, 
Burgundi v. Borgognoni. 

— (re dei) v. Federico Cunobardo. 

— (Sannazzaro dei) V. Sannazzaro dei Burgundi. 
BuRGUNDiA V. Borgogna. 

BuRGUNDiA (PAUPERES de) V. Borgognoni. 

BuRGUNDiis (de) V. Bergonzi. 

Burgundiones V. Borgognoni. 

BussEDi Giovanni Maria, cit. per l'origine d. 

nome Papia dal vocabolo celtico Papcia, 1, n. i. 
BussoLARO (fra Jacopo) muove guerra alle vanità, 31, 

71. 3; combatte contro la corruzione e la tirannide d, 

Beccaria, 25, n. 4; "XXIX, 39-40,,. 
Butigella V. Bottigclla. 

Cacce ^vcnationcs^ v, Pavia (cacce). 

— (chiesa di santa Maria delle) v. Pavia (chiese). Cacio [cascus] v. Pavia (merci, prodotti agricoli). 

Cadrona V. Carona. 

Caffi cit., 27, n. 2. 

Cailina V. Paolo da Calino. 

Cairoli (porta) V. Pavia (porte). 

Calcimenta V. Calzature. 

Caldaie \caldarie\ t'. Pavia (arredi e utensili domestici). 

Caldo [calores] v. Pavia (clima). 

Calendario di Beda v. Beda. 

Calex V. Calice. 

Calice consacrato, dell'altare [calcai sacratus, altaris] 
V, Pavia (usi ecclesiastici e religiosi). 

Calige V. Calze. 

Calino (da) v. Paolo da Calino. 

Calisto II papa conferma privilegi ai vesc. di Pa- 
via con bolla d. i^ aprile 1123, 3, n. i. 

" Callini Mario; sua opinione sull'Anonimo ticinese; 
rifiuta il nome di Sigeberto, XIX, 16-22, ». 4 „. 

Calores v. Caldo. 

Calubano (chiesa di san Felice di) v. Pavia (chiese). 

Calvario (monte de) v. Monte de Calvario. 

Calvo (Carlo il) v. Carlo il Calvo, 

Calzature [calcimenta^ v. Pavia (benefcenza). 

Calze [calige^ v. Pavia (abbigliamento). 

Cambiavalute [campsores pecunie^ v. Pavia (arti). 

" Camera apostolica rie, VIII, 23 „. 

— DEL RE V. Pavia (camera del re). 

— (istituzioni reali E ministeri della) dei re Lan- 
gobardi z>. Istituzioni reali ecc. 

Camerino (san) martire [sanctus Camerinns, hcatus 
mar/ir Camerinus^ il suo corpo giace nella eh. dì san 
Pietro in ciel d'oro di Pavia, 12, 20; "56, 27 „. 

Camillo v. Brambilla C, Capsoni C. 

Camino (prato) [pralnm, locus Camini] z'. Pavia (prato 
Camitio). 

Camino (chiesa di san Crispino da) v. Pavia (chiese). 

Campagna [Campania, Campanea\ parte d. territorio set- 
tentrionale di Pavia, pr. la e, nella quale sono vigne 
che danno vini discreti, salubri nell'estate anche agli 
ammalati, 21, 1-2; vi è la eh. di santo Stefano, 13, 
25; 46, 22 e «. 4. 

— (chiesa di santo Stefano di) v. Pavia (chiese). 

— (Priorato di Santo Stefano di) t: Pavia (case, 
conventi ecc.). 

Campane di Milano •:'. Milano (campane). 

— DI Pavia v. Pavia (campane, usi funebri). 
Campanello [noia sive tintinnabulum~\ v, Pavia (arredi 

sacri ). 

Campanile maggiore (campane del) v. Pavia (campane). 

Campanili di Pavia v. Pavia (campanili). 

Campessani (chiesa di santo Stefano dei) v. Pavia 
(chiese). 

Campi [agri, arva] v. Pavia (campi). 

Campi A. Maria cit. per il più antico documento sul- 
l'elezione d. vesc. e per l'elezione d, vesc. di Piacen- 
za, 43, ;/. I, 

" Campione in provincia di Como rie, IX, IS „. 

Campo Maggiore [Campus maior] v. Pavia (Campo 
maggiore). 

Campsores pecunie V. Cambiavalute. 

Cancellata in muro [murus cancellornni\ v. Pavia (u'^i 
ecclesiastici e religiosi). 

Cancelli v. Pavia (usi ecclesiastici e religiosi). [Cancri-Carlo] INDICE ALFABETICO 77 Cancri v. Gamberi. 

Candele v. Pavia (jnerci, usi ecclesiastici e religiosi). 

Candida (habitacula quae dicuntur) v. Imbiaticatorie. 

Can EPANO VA, nobile famiglia pavese cui avrebbe ap- 
parieniito il vesc. di Pavia Pietro III, poi p. Gio- 
vanni XIV, 10, «. 5. 

Canepanova V. Roggeri di C. 

— (chiesa di sant'Agata di) v. Pavia {chiese). 

— (chiesa di san Michele di) v. Pavia {cinese). 

— (chiostro di) V. Pavia {chiostri). 
Canestri [vasa viminea] v. Pavia {merci). 
Canestro di vimini v. Pavia {giustizia). 

" C a N E V a R I Giuseppe figlio d. notaio Michelangelo, 
possessore di una trascrizione di B., XVIII, n. S »• 

" Canevari Michelangelo [Michael Angelus Cancvariiis, 
de Canevariis] notaio collegiate pavese trascrittore 
di B., Vili, 18, 32, 34-36; IX, 1; XVIII, n. S; ne de- 
riva una copia d. Beretta, IX, 30-31; XVIII, 29; 
XIX, 24; XX, n. i, e altri manoscritti, IX, 33; sue 
annotazioni alla trascrizione, XV, 25-26 ; rie. per suo 
figlio Giuseppe, XVIII, n. ^ „. 

Cani (chiesa di san Lorenzo dei) v. Pavia {chiese). 

— (chiesa di santa Maria dei) v. Pavia {chiese). 
Canonica (archivio della) di san Michele v. Pavia 

{archivi). 

— (chiesa di santa Maria) v. Cononc {chiesa di santa 
Maria). 

Canoniche di Pavia v. Pavia {canoniche). 
Canoniche (ore) v. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 
Canonici v. Pavia {clero). 

— DELLA Cattedrale v. Pavia {clero). 

— DELLE CHIESE COLLEGIATE V. Pavia {clero), 

— REGOLARI V. Pavia {ordini religiosi). 

— SECOLARI V. Pavia {clero). 

— DI San Giovanni Domnaruini v. Pavia {clero). 

— di San Michele maggiore v. Pavia {clero). 

— (elemosine dei) della cattedrale di Pavia v. Pa- 
via {beneficenza). 

— (familiari dei) V, Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

— (prevosto dei) V. Pavia {clero). 

— (processioni dei) della cattedrale V. Pavia {pro- 
cessioni). 

Canonico Valentino v. Mangano Giovanni. 
Cantine sotterranee [celiarla subterranea] v. Pavia 

{cantine sotterranee). 
Cantore [cantor, primiccrius] v, Pavia {clero). 
Capella V. Cappella. 
Capellani V. Cappellani. 
Capellanie V. Cappellanie. 
CapeLLete V. Cappellette. 
Capelli (benedizione dei) dei bambini v. Pavia {usi 

ecclesiastici e religiosi). 
Capides eree V. Romaiuoli. 
Capita v, Romaiuoli. 

Capitani [capitaìtei] v. Pavia {capitani). 
Capitano del popolo v, Pavia {capitano del popolo). 

— generale degli estrinseci di Pavia v. Confalo- 
nieri Tommaso. 

— DI giustizia di Milano v. Milano {capitano di giu- 
stizia). 

Capitolare di Lotario {an. SsS) cit., 30, ». 3. 

— " D e P r A E d 1 1 s „ d. ggS rie. per la eh. di san Pie- 
tro in del d'oro in Pavia, 12, n. 8. Capitoli [capituhi] ; 

— E e e L E s I A s t I e I ; è tolto loro il diritto d'' eleggere 
i vesc, {p>rincipio d. scc. XIV), 43, n. /. 

— DELLE CHIESE V. Pavia {clero). 

— (questione dei tre) V. Questione dei tre capitoli. 
Capitolo della Caitedrale v. Pavia {clero). 

— di Piacenza v. Piacenza {capitolo). 

— (statuti del) della Cattedrale v. Pavia {statuti ). 
Cappa v. ciantello. 

Cappella (chiesa di santa Maria) v. Pavia {chiese) 

Cappellani [capellani] delle Cappellanie v. Pavia 
{clero). 

Cappellani curati v, Pavia (clero). 

Cappellanie [capellanie] v. Pavia {usi ecclesiastici e reli- 
giosi ). 

Cappelle [capellc\ di Pavia v. Pavia {cappelle). 

Cappellette [capellete] v. Pavia {usi militari). 

Cappuccio [capntium] v. Pavia {abiti e ornamenti sacer- 
dotali). 

Capre v. Pavia {fauna). 

Capsoni Camillo cit., 49, n, j. 

Capsoni Severino cit., 3, «. / ; per la conserva- 
zione d. forma " Roma veteri „ anziché " Foro veteri „, 
7, n. 2; riporta il testo dell'epìgrafe metrica di Se- 
verino Boezio, 13, 71. i; cit. per il corso d. Carena, 
18, n. 2] cit,, 30, n, j; 50, n. i, n. 2. 

Captivi v. Prigionieri. 

Caput imperiale mundi; così era chiamata Pavia in 
epigrafi sulle porte d. e, 25, 6-7. 

Caputium V, Cappuccio. 

Garante v. Sannazzari C. 

Gargano [Carchanus] variante per la eh. di san Fe- 
lice di Calubano, 15, n. 4. 

Carcerati v, Pavia {beneficetiza). 

Carceri giudiziarie v. Pavia {carceri giudiziarie). 

Cardinali accolti onorevolmente dai cittadini e dal 
clero di Pavia, 48, 4-6. 

Cardinali v. Bellarmino Roberto, Bertrando del Pog- 
ge tto. 

Cardinali (virtù) v. Virtù cardinali. 

Carestia [caritudo] v. Pavia {carestia). 

Carione V. Pietra C. 

Carità (ospedale della) [hospitale Caritatis] v. Pavia 
{ospedali), 

Caritudo v. Carestia. 

Carlo v. Bo?tetta C, Borromeo {san) C, DeW Acqua C, 
Gerardi Gonfalonieri C, Giulietii C, Magenta C., 
Maglio C, Mcrhel C, Pozzi C, Salvio7:i C. 

Carlo re dei Franchi [Karolus rex Francorum, Carlo 
Magno] vinto a Silvabella (Mortara) da Desiderio 
re d. Langobardi, con grande strage d. suo esercito. 
22, 22-23 ; dà onorevole sepoltura ad Amelio e Amico, 
n, 6; assedia Pavia per nove anni, 9, 24; ^' 62, 13-14; 
un suo nipote volendo ferire san Teodoro è ucciso 
dalla freccia lanciata contro il Santo, U-15„; perle 
sue preghiere san Teodoro lo risuscita, 9, 24-23; 
" 62, 15-16 „ ; questo fatto nella leggenda scritta dal 
prete Sisinio e attribuito a Pipino il Breve {an. 7S^)i 
9, n. 4; "fu posto in fuga col suo esercito da san 
Teodoro per una inondazione d. Ticino, 62, 17-ls ; 
promesse fatte a san Teodoro se potesse entrare in 
Pavia, 22 „; gli è proibito dal cielo di prendere Pavia, 
vive?ite san Teodoro, 9, n. 4; durante l'assedio fa co- 78 INDICE ALFABETICO [Carlo-Cecilia] stfuire Ufi Jiiccolo oratorio, forse a Santa Sofia, 15, 
n. 3; san Teodoro gli dà un segno certo d. propria 
morte, 9, 28; "62, 17; non crede alla morte di lui 
finche tagliato un pane non ne uscì una goccia di san- 
gue, 20-21;;; dona V ospedale di san Martino in Sic- 
coniario al mon, di san Martino di Tours {an. 774), 
15, n. J. 

Carlo IV imperatore. Suo diploma per lo studio 
geìi, di Pavia {an, i3Òi\ 30, n. 3, 

Carlo il Calvo. Suoi diplomi per il vesc. di Cremona 
e Varciv. di Milano datati dall'oratorio di santa Sofia 
pr. Pavia {an. 876), 15, n, 3. 

Carlo il Grosso imperatore, conferma al mon. 
di san Martino di Tours Pospitale di san Martirio 
in Siccomario {an. 8S7), 15, n. j. 

Carmelitani [Carmelite] v. Pavia {Ordini religiosi). 

Carmelitani (casa dei) v. Pavia {case, conventi ecc.). 

Carmelo (casa di santa Maria del) v. Pavia {case, 
conventi ecc.), 

Carmelo (chiesa di santa Maria del) v, Pavia {c'iiese). 

Carmine (chiesa del) v. Pavia {chiese). 

— (chiesa di santa Maria del) v. Pavia {c'iiesc). 

— (piazza del) V. Pavia {piazze). 
Carnes recentes in AquA decocte V. Lesso. 
Carni [carnes^ v. Pavia {beneficenza). 

— fresche V. Pavia {beneficenza, cibi, merci). 

— SALATE V. Pavia {be?ieficenza, merci, giuochi festivi). 
Carochium V. Carroccio. 

Caroliana (costa) V. Costa Caroliana. 

Caroli a NO \Carulianus\ correzione d. Robolini alla eh. 

di san Felice di Calubano, 15, //. 4. 
Carona [Cadrona] v. Pavia {fiumi e roggie). 
Carona (casa della) V. Pavia {case, conventi ecc.). 
Carona (chiesa della) v. Pavia {chiese). 
Carri [plaustra] v. Pavia {attrezzi rurali). 
Carroccio [Carochium] v. Pavia (Carroccio). 

— (buoi del) V. Pavia {Carroccio). 

— (pertica del) V. Pavia {Carroccio). 

— (tabernacolo del) V. Pavia {Carroccio). 

— (tenda del) V. Pavia {Carroccio). 

— (vessillo del) -v. Pavia {Carroccio). 
Carulianus V. Caroliano. 

Carutti Domenico cit. per i Conti palatini di Lo- 
mello, 21, n. i. 

Casa comune (chiesa di sant'Agostino della) v. Pa- 
via {chiese). 

— (frati della) V. Frati della Casa Comune. 

Casa di Dio (monastero della) v. Clermont {diocesi). 
Casa Nuova (chiesa della) [ecclesia de Domo Nova] v. 

Pavia {chiese). 
Casate nobili [progenies ?iobilium, militares, de sanguine 

militari] v. Pavia {casate). 

— POPOLANE [progenies populares, de sanguine populari] 
V. Pavia {casate). 

Case [domus] v. Pavia {case). 

— (campane delle) della povertà V. Pavia {cam- 
pane). 

Caseus V. Cacio. 

C A sorate [Casoratus] feudo d. vesc. di Pavia nella 
campagna di sopra; suoi statuti inediti {sec. XV) nel- 
P Archivio vescovile di Pavia, 43, n. 2. 

Cassino (Paolo da Monte) v. Paolo Diacono. 

Castelli {castra) di Pavia v. Pavia {castelli). Castello di dolci [castellum de oblatis] v. Pavia {usi 

ecclesiastici e religiosi). 
Castello di Lomello v. Lo niello. 

— DI MoNTEBELLO [castrum MontisbelH] v. Monicbcllo. 

— DI OcciMiANO [castrum Occimiani] v. Occimiano. 

— Pavese [castrum quod Papiense nominatur] v. Bolo- 
gna {castello Pavese). 

— (parco del) V. Pavia {parco del castello). 

" Castelnuovo di Tortona [Castmmnovutn tridoneuse] ; 
miracolo compiutovi da san Teodoro, 62, 9-10 „. 

Castolo (san) [sanctus Castulus] ; il suo corpo giace 
nella eh. " o mon. ;; di san Felice in Pavia, 5, 18 ; 
«56, 7 „. 

Castra v. Castelli. 

Castrum de Monte Aloin v. Moni alino. 

Castrumnovum V. Castelnuovo. 

Catalogo Rodobaldino cit. per una notizia sul- 
Voriginc d. nome di San Salvatore detto il Lia?to, 6, 
«. 9 ; nelle sue redazioni più recenti ricorda Amelio e 
Amico, 22, n. 6. 

Catalogo [catalogus, catkalogus, cathologus] dei Ponte- 
fici ROMANI. Non ha il nome di Pietro, vesc. di 
Pavia, che fu pp. per un anno, 10, 16-17. 

— DEI santi. Vi sono ascritti undici vesc. pavesi, 3, 
1, 3-S. 

— DEI VESCOVI DI Pavia, 2, «. 7. 

Catassi (chiesa di san Giorgio dei) v. Pavia {chiese). 

— (chiesa di SAN Giovanni dei) v. Pavia {chiese). 
Catene di ferro [cathcne ferree] v. Pavia {arredi e 

utensili domestici, giustizia, usi ecclesiastici e religiosi), 

Caterina (chiesa di santa) vergine e martire [eccle- 
sia sancte Katherine virgitiis et martiris] v. Pavia 
{chiese) . 

Cathalogus V. Catalogo. 

Cathedralis V. Cattedrale. 

Cathene V. Catene, 

Cathologus V. Catalogo. 

Cattedrale o duomo [ecclesia cathedralis, maior] v. Pa- 
via {chiese). 

— (arcidiacono della) 'o. Pavia {clero). 

— (arciprete della) V. Pavia {clero). 

— (canonica della) V. Pavia {canoniche). 

— (canonici della) V. Pavia {clero). 

— (capitolo della) V. Pavia {clero). 

— (dignitari della) V. Pavia {clero). 
Cattedrali vacanti pr. la romana Sede ; elezione d. 

loro vesc. riservata a se da Clemente V {an. 130S) <^ 
da Giovanni XXII, 43, n. j. 
Cattolica (chiesa) v. Chiesa cattolica. 

— (religione) V. Religione cattolica. 

" Causa del sacrilegio pavese [causa papicnsis sacri- 
lega] per il trafugamento di reliquie dalla basilica 
di san Giovanni in borgo (an. 1614), Vili, 20-22, 27 „ ; 
ZI. Pavia {processi). 

Cause criminali v. Pavia {giustizia). 

Cavagna Sangiuliani (conte) Antonio 
rie, 33, ». i; 43, ». 2. 

Cavagneria (piazza della) V. Pavia {piazze). 

Cavalieri [equites] v. Pavia {usi militari). 

Cavalli [equi] del podestà di Pavia v. Pavia {cavalli, 
del podestà). 

Cavour (corso) v. Pavia {corsi). 

Cecilia (santa) [beata, santa Cecilia] vergine e martire [Cecima-Cisello] INDICE ALFABETICO 79 S, U; "59, 5„; sposa a san Valerìano, 10, 17-18; 
"55, 21 „', il suo corpo giace in Pavia, "59, 2, 5 „; 
nella eh. "o mon. „ di san Marino, 8, U; "56, 1-2 „. 

Cecima con San Ponzio [ Cccima cnm Sancio Pon- 
tió\ fendo (l, vcsc. di Pavia ticHc terre d. Malaapina ; 
suoi statuii inediti {sec. 2CV) nell'Archivio vescovile di 
Pavia, 43, n. 2. 

Cellaria V. Cantine. 

Celo (in) aureo v. Ciel (in) d'oro. 

" Celso (san) martire [òeatus Celsus martire ; il suo cor- 
po fatto occultamente seppellire da san Siro in Mi- 
lano, 60, 8-9; chiama in cielo sant'Invenzio, 30;,. 

Celso (canonica dei santi Nazaro e) v. Pavia {cano- 
niche). 

Celso (chiesa dei santi Nazaro e) v. Pavia (chiese). 

Cembali {cymbali\ v. Pavia (Istrumcn'i musicali). 

Cena Domini v. Giovedì Santo, 

Ceneri [cineres^ v, Pavia (merci). 

Census V. Rendite. 

Cento (i) v, Pavia (Cento). 

Cento (consiglio dei mille e) savi v. Pavia (consiglio 
dei mille e cento). 

Cepe V. Cipolle. 

Cera v. Pavia (prodotti agricoli). 

Cereali \seges, sata\ v. Pavia (prodotti agricoli). 

Ceri \cerei\ v. Pavia (arte, usi ecclesiastici e religiosi). 

Certosa (chiostri della) v. Pavia (chiostri). 

Certosina v. Pavia (chiese). 

Ceruti Antonio cit., 24, n. S- 

Cesare [Caesar] ; i Cristiani gli sono mandati dai suoi 
satelliti e governatori, 38; "suoi satelliti, 60, U „. 

Cesare v. Giulini C, Prelini C. 

Cesare (Vespasiano) v. Vespasiano Cesare. 

Cesares V. Imperatori. 

Cesaris (satellites) V. Satelliti dell' imperatore, 

Charta consuetudinum ecclesie ticinensis V. Pavia 
(charta consuetudinum etc). 

Cherici V, Ecclesiastici. 

Cherium V. Chieri. 

Chiara (monache dell'ordine di santa) v. Clarisse, 

Chieri [Cheriuni] Beccario Beccaria ne rijìutò la pode- 
steria, 27, n. 2. 

Chierici \clerici\ v, Pavia (clero). 

Chiesa cattolica \Ecclcsia catholica\ v. Chiesa romana. 

— PAVESE [Ecclesia ticinensis^ v. Pavia (Chiesa). 

— ROMANA [rotnana Ecclesia, sancta Ecclesia romana. 
Ecclesia nniversalis, catholicd\ sacrosanta e univer- 
sale, 52, 28 ; canonizza undici vesc. di Pavia, 3, 1 ; " i 
Greci rientrano nel suo seno per opera di sant'En- 
nodio, 61, 30-31 „; i suoi leg. e prelati onorevolmente 
accolti dal clero e dai cittadini di Pavia, 48, <-6 ; 
processioni da essa istituite, 46, 27 ; " rie, 62, 42 „. 

— (l'AMiLlARi della) V. Pavia (usi ecclesiastici e reli- 
giosi). 

" Chiesa Innocenzo; nella vita di san Siro cita l'Istoria 
Gallicana di Aulico Ticinese, XIV, 29, n, J; XV, 1-2; 
riporta il passo dell'Anonimo sull'offerta d. ceri a 
san Siro, 2-3 „. 

Chiese [Ecclesie] v. Mortara (chiuse), Pavia (chiese). 

— arcivescovili [archiepiscopales\ ; /' elezione d. 
loro vesc. avocata a se da Benedetto XII, 43, ;/. /. 

— collegiate V. Pavia (chiese). 

— curate di Pavia v. Pavia (chiese). — DEI religiosi V. Pavitt (chiese). 

— delle pievi rurali [ruralium plchinm] v. Pavia 
(chiese). 

— parrocchiali V. Pavia (chiese). 

— patriarcali [patriarchalcs]; l'elezione d. loro vcsc. 
riservata a se da Benedetto XII, 43, n. i. 

— vescovili [episcopales] ; l'elezione d. loro vesc. ri- 
servata a se da Benedetto XII, 43, n. i. 

— (campane delle) V. Pavia (campane), 

— (capitoli delle) V. Pavia (clero). 

— (elemosine alle, delle) V. Pavia (bejtejicenza). 

— collegiate (canonici delle) V. Pavia (clero). 

— COLLEGIATE (PRELATI DELLE) V. Pavia (clcro). 

— COLLEGIATE (PREVOSTI DELLE) V. Pavia (clcro). 
Chiostri [claustra, septa] v. Pavia (chiostri). 
Chirurghi [cyrurgici] v. Pavia (chirurghi). 
Chorus V. Coro. 

Christi fideles ■:;. Cristiani. 

Christi FIDES V. Cristiancsimo. 

Christiana familia v. Cristiani. 

Christiana fides v. Cristianesimo. 

Christi ANI v. Cristiani. 

Christianum nomen V. Cristiani. 

Christina v. Cristina. 

Christophorus V. Cristo/oro. 

Christus V. Cristo. 

"CiiRONicoN AsTENsE ric. per P interdetto d, 132 1, 
XX, n. 3 ,;. 

Chronicon Novaliciense ricordala difesa di Pa- 
via fatta da san Teodoro, 9, //. ^; cit, per il nome 
di Pavia, 1, n. i, 

Chronicon P l a c e n t i n u m, di Giovanni Mussi, de- 
scrive il lusso e gli ornamenti d. vesti femminili (an. 
1388), 31, n.3; cit. per l'uso di dare la minestra dopo 
la carne, 32, n, i, e per le feste d. nozze, n. 2; cit., 
17, n. 2; 18, n. j"; 21, n. i. 

Chronologici indio es V. Indici muratoriani. 

Ciambelle [brazatelli\ v. Pavia (usi ecclesiastici e reli- 
giosi). 

Ciati v. Bicchieri. 

Cibaria v. Cibi. 

Cibi [cibaria] v. Pavia {beneficenza, cibi e bevande). 

Cibi cotti [cibaria decocta] v, Pavia (merci). 

Cicendilia V. Luccrnette. 

Cicogne [ciconie] v. Pavia (fauna). 

Cicogne (chiesa di san Bartolomeo delle) v, Pavia 
(chiese). 

CiEL d'oro (basilica DI SAN PIETRO in) V. Pavia (Ba- 
siliche). 

— (chiesa di san Pietro in) v. Pavia (chiese). 

— (monastero di san Pietro in) v. Pavia (case, con- 
venti ecc.). 

"C1GOGNOLA atto di vendita fattovi (an, 1318), XX Vili, 

n. j „. 
CiGOGNOLA V. Guglielmo di Sannazzaro detto di C. 
CiaiiGNAGO V, Basinoni Marcalo da C, 
Cimiteri, quattro principali d. mondo, 48, 21-22. 
Cimiteri [cimitcria, cacmeteria] x\ Pavia (cimiteri). 
Cineres V, Ceneri. 
CiPHi V. Tazze. 

Cipolle [cepe] v. Pavia (merci). 
CiRCUiTus civitatis V. Pavia (dintorni). 
C1SELL0 (san) martire [beatus martir Cisellus, sanctus 80 INDICE ALFABETICO [Ciste-Columbeta] Ciscllus\; il suo corpo giace nella eh. di san Pietro in 
cicl d'oro di Pavia, 12, 20; " 56, 27 „ ; fattovi traspor- 
tare dalla Sardegna da re Liutprando, 12, 21-22. 

Ciste v. Elmi. 

Cistercensi [Cisierceuscs] v. Pavia (ordim religiosi). 

Cistercensi (monasteri delle) v, Pavia {case, con- 
venii, ecc.). 

Città (signore generale della) v. Pavia {sigtiore gc- 
fierale della ci Uà). 

Cittadella di Pavia v. Pavia {cittadella'). 

Cittadini maggiori o minori \civcs maiorcs scu inino- 
res] V. Pavia {cittadini maggiori o minori). 

Cittadini notabili v, Pavia {cittadini notabili), 

Cives V. Cittadini, Pavesi. 

Civico (Museo) v. Pavia {Museo civico). 

Civili (usi) v. Pavia {usi civili). 

ClVlTAS AQUENSIS V. Acqui. 

— AQUILEGIENSIS V. Aquilcia. 

— ferrariensis V. Ferrara. 

— lANUENSis V. Genova. 

— PAPIENSIS V. Pavia. 

— TiciNENSis detta Pavia, I, 1 e //. /,- v. Pavia. 

— veneti^vruini V. Venezia. 

CiviTATis (districtus) V. Pavia {territorio). 

Civitatis (generalis dominus) V. Dominus gcneralis C. 

Civitavecchia rie, 14, n. 2. 

Clamis V. Mantello. 

Clarisse [sor ore s 7ninorum, scilicet ordinis sanate dare, 
sorores sancte Clarc] v. Pavia {ordini religiosi). 

Clarisse (monasteri delle) v. Pavia {case, conventi ecc.). 

Claromontensis (diotesis) v. Clermont {diocesi). 

Claustra V. C/nostri. 

Clausura v. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

ClementeV[ Cleinrns V] /J>, si riserva P elezione d. cat- 
tedrali vacanti pr, la santa Sede {an. 130S), 43, ». /. 

Clericalis (ordo) V. Ordine ecclesiastico. 

Clerici v. Chierici, ecclesiastici. 

Clermont (diocesi) [Claromontensis diotesis^, 8, 15. 

— (monastero della casa di Dio) [monasterium Case 
-Dei]] gli è soggetta la eh. di san Marino confessore 
in Pavia, 8, 15-16. 

" Clero [Clerus] elegge il rese., XXXIV, 8-9 „. 

Clero pavese v. Pavia {clero). 

Clero (pene pecuniarie del) v. Pavia {usi ecclesiastici 
e religiosi). 

Clima di Pavia ■:'. Pavia {clima). 

Clipei •:'. Scudi. 

Cloace V. Fogne, 

Cluniacense (Biblioteca) v. Bi'>lioteca cluniacense. 

Cluniacensi \Cluniacenscs\ v. Pavia {Ordini religiosi). 

CociE (Alpes) V. Al;pi Cozie. 

CoDEX V, Codice. 

" Codice Bonetta f^J posseduto dal Museo civico di 
storia patria di Pavia, VII, 4-5; IX, 21; sua descri- 
zione, VII, 6-21 ; il suo testo non scritto daW Anonimo 
per la pubblicità in Pavia, ma per la corte d^ Avignone, 
XXV HI, n. i; tempo in cui sarebbe stato scritto, sul 
confronto d. pergamene pavesi, VII, «. / ; sue vicende. 
Vili, 1-36; IX, 1-21; XVIII, n. j"; XXVIII, «. i ; sue 
trascrizioni, IX, 22-35; XVIII, n. S; XIX, 23-24, n. 2; 
XX, «. /; XXXIV, 3-5; e riassunti, IX, 36-37; X, 1-5; 
XX, //. I ; sua mutilazione, XV% 23-37 ; se abbia esi- 
stito un codice anteriore ad esso, X, 6-33-XIV, 1-20 e note; conosciuto dall'Anfossi, XIV, 26; XV, 23-24, 
e dal De Gasparis, XV, 13-16 e a. 2; non dal p. 
Romualdo, XVII, 9-14; la sua datazione sta contro 
le affermazioni d. Muratori sulla data d. Commen- 
tario, XX, 5-9; cit., XXVII, 11. 

Codice diplomatico longobardo [codex di- 
plomaticus Longobardiae'\ cit., 15, n. j; 43, «. 2, 

Cofrarie V. Confrarie. 

Cognomi \vocabula\ delle casate v. Pavia {casate). 

Cohortes V. Coorti, 

Collaria V, Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

CoLLATio SACRAMENTORUM V. Amministrazione de' sacra- 
vienti. 

Collazioni [collationes^ v. Pavia {usi ecclesiastici e re- 
ligiosi). 

Collegi di Pavia v. Pavia {collegi). 

Collegiate (chiese) v. Pavia {ckiese). 

Collegio o Paratico [collegium sivc paraticnm\ v. Pavia 
{paratici). 

Collegio degli Inquisitori v. Valenza {Collegio degli 
Inquisitori ). 

— DEI nobili giudici DI Pavia V. Pavia {collegi). 

— DEI Notai v. Pavia {collegi). 

— (Statuti del) de' Notai v. Pavia {statuti). 
Collette [collecte] v. Pavia {beneficenza, usi ecclesiastici 

e religiosi), 

*CoL lezione degli atti e allegati del 
processo per le reliquie di sant'Ago- 
stino cit., XVI, n. I „, 

" CoLLiBus (de) Michele (padre) barnabita di Pavia, 
avvocato nel processo per l'autenticità d. reliquie 
di sant'Agostino, XVIII, 1-2; sue allegazioni per la 
causa (an. 1696-98), 3-4 e n. / ; nei primi suoi scritti 
chiama sempre l'Anonimo Aulico Ticinese, 4-5; in 
seguito lo chiama anche Sigiberto, 24-27. 

Colline di Miradolo \colles MiradoH] v. Miradolo. 

Colline di san Colombano v. Colline di Miradolo. 

Colomba [Columba\ apparsa ai Galli che fondavano Pa- 
via per designare un altro luogo alla fondazione, 
50, 6-7. 

e o L o M B a N I Bernardino nel 1S24. dipinge in San- 
t'Agnese in Pavia un affresco rappresentante la vita 
di san Teodoro, 9, n, 4. 

Colombano (san) [sanctus Columbanus\\ il suo corpo fu 
trasportato a Pavia, ma l'Anonimo ignora se ancora 
vi fosse, 7, 28-29; tempo d, trasporto {gjo) nella eh. 
di san Michele in Pavia per ordine di re Ugo ; il corpo 
fu poi riportato a Bobbio dove si venerava al tempo 
dell'Anonimo, 7, n. 7. 

Colombano (chiesa di san) maggiore [ecclesia sancii 
Columbani maioris] v. Pavia {chiese). 

Colombano (ciiucsa di san) minore [ecclesia sancii Co- 
li/mbani minor is\ v. Pavia {chiese). 

Colombano (Colline di san) v. Colline di san Colombano. 

Colombano (vicolo di san) v. Pavia {vie). 

Colombina (idrati della) [fratrcs de Columbeta] v. Pa- 
via {ordini religiosi). 

Colonne (venti) [ Vigi'iti Columnarum locus\ v. Venti Co- 
lonne. 

Colori [pigmenta] r. Pavia {7ncrci). 

Coltrice [culcitra] v. Pavia {usi funebri). 

CoLUMBANUs V. Colombauo. 

Columbeta (fratres de) v. Colombina {frati della). [Columnarum-Conti] INDICE ALFABETICO 81 CoLUMNARUM (locus viGlNTl) V. Ve/iti Coìonnc. 

Comasca (corte) v. Corte comasca. 

CoMrjNSls V. Comasca. 

Comes andagavensis, andegavcnsis v. Conte (VAngio, 

Comi S[ro " sua trascrizione di B.., IX, 24 „ ; le sue " Ti- 
cinensia „ cit. per V ubicazione d. Prato Camino, 26, 
11. I ; per un atto d, ijS7 sulla fondazione delP ospedale 
di san Lazzaro pr, Pavia, 16, n. j; cit., 30, n, j. 

CoMlTE (de) t'. Conte {lei). 

COMITES DE LOMELLO V. Lomcllo {cOtlti). 

Commemorazione dei morti \commemoratio mortuorum 
omnium^ v. Pavia (usi funebri). 

Commercianti (veneti) v. Veneti commercianti. 

Commissario apostolico v. Sorbulo. 

CoMMUNis V. Comune. 

Como \Cume\ "e. d. Liguria, 64, 21 ; suftraganea di Aqui- 
leia, 22 „; dal suo territorio si portano a Pavia i 
laveggi, 31, 8-9; vi fu due volte rettore e pod. Becca- 
rio Beccaria, 27, n. 3. 

— (lago di) da esso si portano a Pavia pesci semisal- 
si, 24, 3-4 ; vi si tesano navi dette ganzcrrc, ». J. 

— "(provincia di) rie, IX, ls-19 „. 

— " (vescovo di) ; sua cappella in Pavia , XII, 34 ; 

XIII, 1;,. 

Comunale (archivio) v. Pavia (arc/iivii). 

— (palestra) V. Pavia (palestra covmnalc). 
Comune [comune] v. Pavia (comune), 

— (campana del) V. Pavia (campane), 

— (casa) V, Casa comune. 

— (consiglio dei mille e cento savi del) V. Pavia 
(consiglio dei mille ecc.). 

— (corte del) V, Pavia (corti). 

— (libri di provvisione del) V. Pavia (libri (fi prov- 
visione del comune). 

— (messi del) V. Cursori del comune. 

— (officiali del) V. Pavia (ojfìcialì del comune). 

— (i'ALAZzo del) {comunis paldtium] v. Pavia (palazzi). 

— (prati del) v. Pavia (prati del comune), 

— (savi del) V. Pavia (Savi). 

— (statuti del) di Pavia v. Pavia (statuti). 
Comuni del forese [comunia locorum] v. Pavia (comuni 

del forese). 

Comuni dell'Oltrepò v. Oltrepò (comuni). 

Comunione [perccptio Corporis Domini] v. Pavia (usi ec- 
clesiastici e religiosi). 

CoMUNis (domus) r. Casa comunr. 

Comunità di religiosi v, Pavia (ordini religiosi), 

CoNA V. Canone. 

CoxciLli [concilia, Consilia] : 

— DI Leone III, ordinato da san Teodoro, vesc. di 
Pavia, 62, 13 „. 

— DI Lione (an. I2-J4) ; sopprime i fr, d. penitenza di 
Gesù Cristo, 16, ?i. 2. 

— DI Pavia v. Pavia (concilio). 

— DI Praga; introduce l'uso dell'Ave Maria al mez- 
zodì (an, 13SÓ), 23, n. ^. 

— " DI Simmaco papa ; v' interviene san Massimo, vesc. 
di Pavia, 61, 21-22 „. 

— lateranense (a'ì. 7Ó9); vi interviene Teodoro, 
vesc. Papiae Ticini, 1, n. i. 

Concione del podestà V. Pavia (ufi civili). 

Conci ONES v. Assemblee, 

Condanne [condempnationes] v. Sentenze, CONDEMPNATIONES V, Condanne. 

" CoNDiBONDA [Condibunda] figlia di re Cuniberto, por 
prima resse il mon. di sant'Agata in Pavia, 56, 21-22 „. 

C o N F A L o N I E R I , casata pavese ; hanno per antico pri- 
vilegio d' insediare il novello vesc, consacrato; gli la- 
varlo e asciugano i piedi nella sua processione ; lo cal- 
zano; ne ricevono in dono un cavallo bardato e armato 
e uno stendardo di zendado rosso con la croce bianca, 
46, //. 4, 

C o N F A L o N 1 1; R I TOMMASO [ Tliomaxius de Cumfa- 
noneriis] di Piacenza, cap, gcn, degli estrinseci di Pa- 
via, convoca il loro Consiglio d. Savi (an. 1324), 
XXV IH, n. I. 

CoNFALONiERi (GioRARDi) V. Cerar di Confalonieri Carlo. 

Confermazione [confirmatio] in fronte v. Pavia (usi 
ecclesiastici e religiosi). 

Confessione [confcssio], con essa si lavano i peccati, 
38, 10. 

Confessioni v. Pavia (usi ecclesiastici e religiosi). 

Confessori [Confessores] riparati a Pavia per sfuggire 
le persecuzioni, i corpi d. quali rimasero in Pavia, 
2, 25-26; " d. corpi di santi che sono in Pavia alcuni 
appartengono a Confessori, 59, 2-6 „. 

CoNFESSoRii V. Cripte. 

Confrarie [confrarie, cofrarie] v, Pavia (beneficenza), 

CONIPERTUS V. Cuniberto. 

CoNONE (chiesa DI SANTA Maria) V. Pavia (chiese). 

Consiglio dei mille e cento Savi [conscilium mille et 
ceniuvi sapiefttutìi] v, Pavia (consiglio dei mille e cento), 

— dei Savi degli estrinseci [Cumscilium sapicntuin 
partis extrinsecorum] v. Pavia (consigli). 

Consilia v. Concila, sinodi. 

Consolazione della Filosofia (libro) [liber de Pìiilo- 
sophica Consolationc, de Comolatione philosophic] com- 
posto in Pavia da Severino Boezio, si conservò, 
scritto di sua mano, sin quasi ai tempi dell'Anoni- 
mo, in San Pietro in ciel d'oro, 12, 24-26; "XI, 32-34; 
non ignoto all'Anonimo XXVI, 20-21 „; cit. per una 
notizia sulla distanza fra Pavia e Roma, 50, 24. 

Consoli [consules] v. Pavia (consoli). 

— DI giustizia V. Pavia (giustizia). 

— DEI Paratici v. Pavia (cottsoli dei Paratici). 
Consorzi per i defunti [consorcia ubi reconiendaniur 

defuncti] v. Pavia (associazioni religiose). 

CoNSTANTiNOPOLls V. Costantinopoli. 

CoNSTANTiNUS V. Costantino. 

C0NSUETUDINUM (charta) V. Charta consuetudinum, 

C0NSUETUDINUM (liber) Mediolani V. Liber consuetu- 
dinum Mediolani. 

Consules v. Consoli. 

Conte d'Angiò v, Angio (conio d'). 

C o]n te (del) Antonio [Antonius de Cornile] uno d. 
Consiglio d. Sapienti d. fuorusciti di Pavia, XXVIII, 
n. I. 

Conte (del) Osa [Osa do Comitc] uno d. Consiglio 
d. Sapienti d. fuorusciti di Pavia, XXVIII, ti. i. 

Conte (di:l) Robaldo fonda l'ospedale di Monte- 
bello e lo dona al Collegio d. Notai di Pavia (an. 
12 So), 29, ti. j. 

Conti di Langosco v. Langosco (conti di). 

— di LomeLLO [cotnites de Lomello] v. Lomello (conti di) 

— DI RovESCALA [comites ds Rovoscala, Rouscala] v. 
Rovescala (conti di). T. XI, p, I — 6. 82 INDICE ALFABETICO [Contrada-Crispino] Contrada delle Fabrecarie v. Pavia (contrada delle 
Fabrccaric). 

CoNTUSUM (milium) V. Pesto. 

Conventi di Pavia v. Pavia (case, convci/ti, ecc.). 

Conventi (elemosine ai) della povertà v. Pavia (bc- 
ìieficenza) . 

Conventuali (messe) z'. Pavia (usi ecclesiastici e reli- 
giosi). 

Converse t'. Pavia (ordini religiosi). 

Conversi r. Pavia (ordifii religiosi). 

CoNVlviA V. Banchetti. 

Coorti [^cohortes\ delle battagliole v. Società delle 
battagliolc. 

Coperta \opertorium'\ del letto funebre v. Pavia (usi 
funebri ). 

Coperto (mercato) v. Pavia (mercati). 

CoquiNA •:'. Cucina, 

CoRDUSio V. Milano (Cordiisió). 

Cornelio (san) papa e martire \sanctus Cornclins papa 
et martiry, il suo capo giace nella eh. di san Giovan- 
ni in borgo in Pavia, IO, 18. 

Cornerio Francesco di Savoia, sarto di G. Ga- 
leazzo Visconti, padrone d, beccheria maggiore, dà in 
affitto al cojH. di Pavia, per uso di due scuole univer- 
sitarie, una parte di solaio sovrastante alla beccheria 
(a». 1387), 49, n. 3. 

Coro [chorus^ v. Pavia (usi ecclesiastici e religiosi). 

Corona (chiesa di santa Maria) v. Pavia (chiese). 

Corpi di santi v, Pavia (corpi di santi). 

Corpi santi (arche dei) v. Pavia (arche). 

Corporibus (cronica de) sanctis Papié v. Cronica de 
corporibus sanctis Papié. 

CoRPORis Domini (Perceptio) v, Perceptio Corporis 
Domini. 

Corpus Domini v. Eucaristia. 

C0RRADIA V. Collaria. 

Corrado vesc, di Piacenza^ sua grave malattia (an, 
J381), 43, n. I, 

CoKREGGiE \corrigie\ v, Pavia (usi ecclesiastici e religiosi). 

Corse v. Pavia (giuochi /estivi). 

Corse delle meretrici, autori che ne parlano, 
40, n, 2. 

Corse (premii delle) v, Pavia (giuochi festivi). 

Corsi di Pavia v, Pavia (corsi). 

Corte del comune [curia comunis] v. Pavia (corti). 

— DEL palazzo vecchio V. Pavia (corti). 

— DEL vescovo [curia episcopi] v, Pavia (corti), 

— papale v. Corte pontificia- 

— pontificia [curia romana, pontificia, avenionensis, 
aula p07itificia\', vi è addetto l'Anonimo, XIV, 25; 
XVIII, 17-13; XIX, 26; XXI, 17-18; XXXIII, 39; 
XXXIV, 8, 21; vi è avvocato il can. Giovanni Man- 
gano, XXI, 12; sue condizioni al terajjo di Giovan- 
ni XXII pp., XXVIII, 6; XXIX, 16-17; sua esaspera- 
zione contro Pavia, XXX, 7 ; rie, XXII, 27; XXIV, 30. 

— comasca (cHiiiSA DI SAN GIORGIO della) V, Pavia 
(cìiiese). 

— Cremona (chiesa di santa Maria, di san Giorgio 
di) V, Pavia (chiese^, 

— dell'Arcivescovo (chiesa di sant'Ambrogio del- 
la) v. Pavia (chiese), 

— Vercellina (chiesa di sant'Eusebio della) v. 
Pavia (chiese). Corti capi ghibellini in Pavia scomunicati, 27, n, 2; 
" XXIX, 30 „. 

Corti [curie] v, Pavia (corti). 

Cortile (animali da) v. Pavia (fauna, merci). 

Cortili [curie] v. Pavia (cortili). 

Cortine ymaginibus et historiis texte v. Arazzi. 

Cosma (chiesa dei santi) e Damiano martiri [ecclesia 
sanctorum mariirum Cosine et Damiani] v. Pavia 
(chiese) , 

C OSMA (oratorio de' s ANTi) E DAMIANO V. Paviu (oratort ) . 

Costa Caroliana nel Siccomario ricordata dallo 
Spelta, 15, n. 4, 

" Costantino imperatore [Constantìnus rcs, rea 7'talic] 
fondò ed edificò in Pavia la eh. di san Michele mag- 
giore, 55, 12-13; e il mon. d. santi Pietro e Paolo, 
detto poi di San Pietro in ciel d'oro, 56, 23-24 „. 

Costantinopoli [Constantinopolis]; vi è mandato in le- 
gazione san Damiano vesc. di Pavia, 6, 9-10, n. 4; 
vi è mfandato sant'Ennodio vesc. di Pavia per to- 
gliere i Greci all'eresia di Eutichio, 8,32; "61, 25; 
da san Damiano vi è mandala una lettera sulla fede, 
62, 2-3 „. 

Costituzioni sinodali pavesi v. Pavia (costituzioni si- 
nodali). 

CoTlE (Alpes) V. Alpi Cozie, 

Cotone [bombix] v. Pavia (industrie). 

Cotta bianca [cotta alba] v, Pavia (abiti e ornamenti 
sacerdotali). 

Cotte (rape) v. Rape cotte, 

Cozie (Alpi) v. Alpi Cozie, 

"Credenza (consiglio della) [Crcdentia] rie. 
per le elezioni d, pod., XIV, n. 2 „. 

Cremona [Cremona'] "e. d. Venezia, 64, 33 ; dipende ec- 
clesiasticamente da Milano, 35 „ ; la materia prima 
d. mattoni, ivi pregevole e bella, vi sviluppa l'in- 
dustria d, terrecotte ornamentali, 24, «. 4. 

— (vescovo di) ha un diplotna da Carlo il Calvo 
(a fi, S76), 15, n. 3, 

— (corte) V. Corte Cremona. 

— (da) r. Guglielmo da Cremona, 

Crescenzia (santa) [sancta Cresccnlia] martire; il suo 
corpo è nella eh. " o mon. „ di san Marino in Pavia, 
8, 13; " 56, 3 „. 

Crescenzia (chiesa dei santi martiri Vito, Modesto 
e) V, Pavia (chiese). 

Criminali (cause) v. Pavia (giustizia). 

Cripte v. Pavia (cripte). 

Crisanto V, Znradelli C. 

Crisostomo (chiesa di san Giovanni) v. Pavia (chiese), 

Crispino (san) primo [sanctus, beatus Crispiuus] (433 ?- 
467), " 60, 35 „; settimo vesc. di Pavia, 4, 14; "pre- 
decessore di sant'Epifanio, 61, 6; sedette trentasette 
anni, 60, 36 „ ; ascritto al catalogo d. santi, 3, 4; per 
pacificare due fratelli litiganti compera il Prato Ca- 
mino e Io dona al com., 26, n. i; "60, 36-3S; costrui- 
sce un ponte sul Ticino e lastrica alcune vie d. e,. 
61, 1 ; libera un indemoniato, 60, 36 „; il suo corpo 
sepolto prima nella eh. di san Martino in Terra 
Arsa, 4, 16: " 61, 1-2 „ ; fu poi trasportato nella eh. di 
santa Maria maggiore o cattedrale di Pavia, 4, 14-16; 
"55, 8; 61, 2-3 „; per opera di Giovanni Buono vesc. 
di Pav.'a, 4, 15-16, ;/. /; miracoli avvenuti nella sua 
traslazione, 4, 17; "61, 3 „. [Crispino-Cyphi] INDICE ALFABETICO 83 Crispino (san) secondo [sanctus, beattis Crispimis secnu- 
dus\, "61, 36; sedette venti anni, 61,37„*, ascritto 
al catalogo d. santi, 3, <-5; avrebbe costrutto la eli. 
od oratorio d. santi Cosma e Damiano in Pavia, 0, 
11; "61, 37-3S„. 

Crispino (ciiiesa di san) da Camino [ecclesia sanati Cri- 
spÌ7ii de Camtnó\ v. Pavia {chiese). 

Cristiana (dottrina) v. Dottrina cristiana. 

Cristianesimo [fidcs, Christi fides, fides chrisiiana] ; alla 
sua luce Pavia passò dalle tenebre d. Paganesimo, 38, 
15-17; i l^avcsi si convertono ad esso per i miracoli 
di san Siro, 2, 4-6; ad esso san Siro converte quelli 
che lo perseguitano e le e. vicine a Pavia, 16-19; ac- 
colto dai Langobardi in l'avia, 28-29; per osso nes- 
sun martire fu ucciso in Pavia, 20-21 ; 51,9-11; tranne 
san Boezio, 2, 21. 

Cristiani [Christiani, Christi fidclcs, Christiana f amili a 
domini, christianum nomcn, ^ofuliis christia?tus\ ; in 
tutta la terra i tiranni incrudeliscono contro di loro, 
38, 17-18; crudelmente perseguitati dagli imperatori, 
2, 20-21; 38, 24-25; tormentati dai satelliti e dai go- 
vernatori di Cesare e mandati a lui, 20-21; tormen- 
tati in Pavia, 2, n. J; misericordiosamente puniti 
per le loro colpe, 52, 13-14. 

Cristina (chiesa di santa) vergine e martire [ecclesia 
sanate Cristine virginis et martiris] v. Pavia {chiese). 

Cristina (monastero di santa) •?-. Monastero di santa 
Cristina). 

Cristo •:•. Gesic Cristo. 

Cristo (Passione di) ■:•. Passione 

Cristo (poveri di) v. Pavia {beneficenza). 

Cristo (Risurrezione di) v. Risurrezione. 

Cristo (sepolcro di) v. Santo sepolcro, Pavia {sepolcri). 

"Cristoforo (san) [satictus ChristophorusV^ notizie in- 
torno al suo culto dimenticate dall'Anonimo, XXXIII, 
31-32; favole intorno a suoi atti, superstizioni nel 
suo culto, 32-34; ciò che dice l'Azario d. suo culto, 
34-36 „. 

Cristoforo (chiesa di san) v. Pavia {chiese). 

Cristoforo (chiesa ut san) martire [ecclesia sanati 
Christophori niartiris\ v. Pavia {chiese). 

Cristoforo (monastero di san) v. Pavia {case, con- 
venti ecc.). 

Crivellucci Amedeo cit. per il tempo in ani Pa- 
via divenne capitale d. regno longobardo, I, n. j*. 

Crocette (processione delle) v. Pavia {processioni). 

Croci [articcs^ v. Pavia {arredi sacri, usi funebri). 

— (bacio della) V. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

— (chiesa di santa) [ecclesia sanate Crucis] v. Mor- 
tara {chiese), Pavia {chiese). 

— (esaltazione della santa) V.Pavia {feste religiose). 

— (legno della vera) V. Pavia {usi ecclesiastici e re- 
ligiosi). 

— (monastero di santa) V. Mortara {monasteri). 

— (ottava della) V. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

— (panegirico della) v. Pavia {prediche). 
Crociferi [Cruciferi, Cruceferi] v. Pavia {Ordini reli- 
giosi ). 

— (ospedale dei) [hospitale Cruaiferorum] v. Pavia 
{ospedali). 

Cronaca del Parata di. per una notizia sulla fon- 
dazione d. mon. di santa Maria di Gerico pr, Pavia, 
14, «. j; per l'ubicazione d. Prato Camino, 26, n. /; il testo riassuntivo dell'Anonimo, che vi e unito, ri- 
corda le colline di Miradolo, dimenticate dall' Anoni- 
mo, 22, n. 2. 
Cronaca di san Siro rie, 2, n. 2; 38, n. J. 

— DICLLA traslazione DI SAN SlRO d. SCC. 

IX, pubblicata e studiata da Cesare Prelini, 2, 11. 2 ; 
li, n. 6. 
Cronica de corporibus sanctis Pai'Ie; "sua colloca- 
zione in B., VII, 13-14; si dice compilata da fra 
Giacomo da Varazze, 55, 3-4 „; dimentica la reli- 
quia di san Giorgio milite nella eh. di san Felice 
in Pavia, 5, «. 7; "pubblicata da Boni e Malocchi 
57, n. I „. 

— BREVIS DE SANCTIS El'ISCOPlS TICINENSIBUS ; " SUa 

collocazione in B.., VII, 16-17; fonte dell'Anonimo, 
XXVI, 6-7; non pubblicata ne studiata ; alcune sue tra- 
scrizioni servirono al Robolini, 63, n. 3 „ ; ne dipende 
la leggenda di san Siro riassunta dalP Anonimo, 2, 
n, 4; P An07ihno ne desume la leggenda di san Teo- 
doro, 9, n. 4; cit. per P incendio di Pavia al tempo 
d'Odoacre, 4, n. 2; per l'ubicazione d. Prato Camino, 
26, n. i; cit., 41, n. 2; "60, 2,,. 

— DE EPISCOPIS TlCiNENSiBUS inserita nelle 
Ticincnsia d, Comi, cit. per l'ubicazione d. Prato Ca- 
mino, 26, n. z. 

"Croniche (an. 705-1495) raccolte dal Bossi, X, 4-5,;. 

Cruceferi v. Crociferi. 

Cruces V. Croci. 

Crux V. Croce. 

Crucis (octava) v. Ottava della Croce. 

CUBERTUS V, Cuniberto. 

Cucina [coguina] v. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi), 

CuLCiTRA V. Coltrice. 

CuLTOREs YDOLORUM V. Idolatri. 

Cume V, Como. 

Cumensis V. Comasca. 

CuMFANONERiis (de) V. Confalotticri . 

CuMSCiLiUM V. Consiglio. 

Cuniberto re dei Langobardi [Cnnibcrtus, Gubcrtus, 
Co7iipcrtus, Longobardorum rex], " figlio di Ariberto, 
nipote di Regimberto, coi quali giace nel mon. di 
san Salvatore in Pavia, 56, 17 ; fu sua m. Rolenda, 
31 ; sua figlia Condibonda, 21-22 ; costruisce il mon. 
di sant'Agata in Pavia, 20-21 „; per sua istanza san 
Damiano, vesc. di Pavia, pone termine allo scisma di 
Aquilcia, 6, n. 4.', al suo tempo la peste è fugata da 
Pavia, 8, 18, ». 3. 

CUNOBARDO V. Federico Cunobardo. 

Curate (chiese) [ecclesie curate] v. Pavia {chiese). 

Curatele [cure] v. Pavia {usi legali). 

Curati (cappellani) v. Pavia {clero). 

Curato [sacerdos curatus] v. Pavia {clero). 

Cure v. Curatele. 

Curia v. Corte, cortile. 

Currerii V, Cursori. 

Cursori del comune [currerii, missi, servitores comunis] 
V. Pavia {cursori del comune). 

Cursori (Paratico dei) del comuni: •:•. Pavia {paratici). 

Curte V. Corte 

Custodi (delle chiese) v. Mansionari. 

Custodie v. Scolte. 

CymbALI V. Cembali. 

Cypiii 1'. Tazze. 84 INDICE ALFABETICO [Cyrothece-Domenicane] Cyrotiiece V. Gfiu'iti. 
Cyrurgici V. Chirurghi. 

D A G o B E R T o II R B o E I FRANCHI; SUO caìii^ìoiie 
nel duello giudiziario fcr Giiudcbcrga, 14, n. 7. 

Dalt.iazio (san) {sanctus Dalmaiius'\ martire, passando 
per Pavia fa distruggere, per volere d'un angelo, 
due idoli venerati occultamente, 7, 26-27 ; creduto 
vesc. di Pavia; sua Vita, n. 6. 

Dalmazio (chicsa di san) jviartire [ecclesia sancii Dal- 
mata mar tir is^ v. Pavia {chiese). 

Damiani Andrea cit. j>cr notizia sui Paratici pa- 
vesi, 30, n. 2. 

Damiano (san) \sanctus, beatus Da7nianus\ vesc. di Pavia, 
6, 8; " 62, 1, e dottore, 59, 2-4 „; sedette trent'anni „ 
(««. 680-710), 6, n. 3; " 62, 2 „ ; ascritto al catalogo d. 
santi, 3, 4; istituisce l'inno e la processione da un 
coro all'altro, 6, 9^ "62, 3-4 „; va in legazione a Co- 
stantinopoli, 6, 9-10; ma questa legazione non è certa, 
n. ./, come non è provato che egli, come vorrebbe una 
tradizione volgare, abbia compito la cattedrale di 
santo Stefano e istituita in tale occasione quella pro- 
cessione, n. j; manda a Costantinopoli una lettera 
sulla questione d. due nature e volontà in Cristo, 
6, 10; "62, 2-Z „•, pone fi7ie allo scisma di Aquilcia, 
6, n. 4; "dota la eh. di san Michele maggiore, 55, 
12 „; secondo la sua epigrafe metrica costruisce in 
Pavia il palazzo vescovile e le terme, 24, n.3; "fu 
sepolto in Pavia, 59, 3-4 „; nella eh. d. santi Cosma 
e Damiano, 6, 8; " 57, 5: 62, 4-5 „. 
— DE Ei'iscoris Ticm ENSiBVS inserita nelle Ti- 
cinensia d. Comi c/i. per V ubicazione d. Prato Camino, 
26, 71, T. 

Damiano v. Landolf- D. 

Damiano (chiesa di san) \ccclesia sancii Da7tiiani\ v. 
Pavia (chiese). 

Damiano (chiiìsa dei santi Cosma e) v. Pavia {chiese). 

Damiano (oratorio dei santi Cosma e) v. Pavia {ora- 
toriì). 

Danaro \pccu7tia\ -v. Pavia {beneficenza, usi ecclesiastici 
e religiosi). 

Daniele (libro di) v. Libro di Da7iiele. 

Dartein (de) Fernando cit., A,n.s; 5,n.j;8, 
n. 6; 9, n. 4; 10, «. 4^7; 14, n. 6; 20, n. i. 

Decime v. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

Decocta (cibaria) V. Cibi cotti. 

Decretali [Decretalia]', molti da Pavia vanno ad ap- 
prenderle alle scuole di Bologna, 30, 22-23. 

Defendente v. Sacchi D. 

Defunti (consorzi pei) v. Pavia {associazio7ti religiose). 

Dei (verbum) v. Eva7igelo. 

Dell'Acqua Carlo; " sua dissertazione manoscritta sul- 
l'Anonimo, Vili, 6; come spiega la presenza di B 
nell'Archivio Pietra, 7-9; sua opinione che l'Ano- 
nimo sia il p. Lanfranco di Pavia, ab. d. San Sal- 
vatore, XXIII, 17-34; XXIV, 1-12; critica di tale opi- 
nione, 13-33, n. i; XXV, 1-10; fa partire l'Anonimo 
da Pavia nel 1333, XXVIII, 12 „; cit., 5, n. i ; 8, n. ó; 
19, n. 7; 20, a. I. 

Deosculatio crucis V. Bacio della croce. 

Depositionij (sermo in) sancti Svri V. Sermo Ì7t depo- 
sitio7te sancii Syri. 

Deposizioniì (fi:sta diìll.v) di sant'Epifanio \tran;itus vel dopositio beati EpiphaniÌ\ v. Pavia {feste reli- 
giose). 

Deposizione (vigilia della) di san Siro v. Pavia {feste 
religiose). 

Descriptio situs Lombardie et omnium regionum 
EIUSDEM, "64, 2„; una d. fonti dell'Anonimo, 1, 
n. 2; " XXVI, 7-9; sua collocazione in B, VII, 17-18; 
pubblicata e studiata da V. Bellio, 64, n. j „, 

Desiderio re dei Langobardi [Desiderius Longobardo- 
ru7n rcv] elegge a vesc. di Pavia Teodoro 9, 21-22; 
" 62, 8-9, 31-32; per le preghiere e il denaro dell'arci- 
diacono Agostino lo elegge vesc. di Pavia, 25, d. che 
un angelo lo rimprovera mostrandogli l'effigie di 
san Gerolamo, 32-33 „; che per i meriti di Maria Ver- 
gine e per ispii-azione di un angelo elegge vesc. di 
Pavia, 12, 9-10; "62, 31-32; miracolo compiuto da 
san Gerolamo alla sua presenza, 33-35 „; vince Carlo 
Magno a Silvabella o Mortara, 22, 23. 

Deuteronomio cit., 52, \ e n. 2, 

Devoluzione [devolutio\ v. Pavia {usi ecclesiastici e re- 
ligiosi). 

Devozioni dei laici v. Pavia {devozioni dei laici). 

Diaconi v. Nc7iiesio. 

Diacono (Paolo) v. Paolo Diacono. 

Dies dominicus V. Do7nenica. 

Dies festi V. Feste. 

Dieta v. Pavia {misure). 

Diete v. Pavia {diete). 

Digiuni [ieiunia] v. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

Dignitari della Cattedrale [dig/r'tates in ecclesia ca- 
i/iedrali] v. Pavia {clero). 

Dignitari ecclesiastici [sacerdoies seculares in digni- 
tate constatiti] v, Pavia {clero). 

Dintorni [circuitus civitatis] v. Pavia {dintorni). 

Dio (genitrice di) v. Genitrice di Dio. 

Dio (monastero della casa di) v. Clcrmoni {diocesi). 

— (serve, servi di) V. Pavia {serve, servi di Dio). 
Diocesi [dioiesis, diotysis, dioecesis, dyotcsis] v. Acqui, 

Clermont, Pavia, Piacenza, Tort07ia. 

Dioecesis v. Diocesi. 

Dioniso T TI cit. per i conti palatini dì Lo/nello, 21, 
n. j. 

DioTESis V, Diocesi. 

Diotysis t. Diocesi. 

Diplomatico (codice) longobardo v. Codice diplomatico 
longobardo. 

Disciplini \layci se verberantes, vcrberati sa7icti Inno- 
cencii, rccoinme7ilati sanctc Marie\ v, Pavia {associa- 
zioni religiose). 

— (ospedale dei) V. Pavia {ospedale fuori porta Pala- 
tina). 

— (prediche ai) v. Pavia {prediche). 

— (regola dei) V. Pavia {regole). 

— (statuti dei) V. Pavia {statuti). 

Distretto militare di Pavia v. Pavia {distretto mi- 
litare). 
Districtus V. Territorio. 

Divini (uffici) v. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 
DocTORES V. Dottori. 
Dolci [oblata] x>. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

— (castello di) V. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 
DoMiCNicANE \sororcs Predicatorum] v. Pavia {ordÌ7ti re- 
ligiosi). [Domcnicanc-EIczioncJ INDICE ALFABETICO 85 Domenicane (monasteri delle) v. Pavia (case, conven- 
ti ecc.). 

Domenicani [Predicaiores] v. Pavia (ordita religiosi). 

Domenicani (case dei) v. Pavia {case, conventi ecc.). 

Domeniche [dominice, dies dotninici\ v. Pavia {predi- 
che). 

Domenico v. Anfossi D,, Carutti D. 

Domestici (arredi e utensili) v. Pavia {arredi e uten- 
sili domestici). 

DOMICELLI V. Donzelli. 

Domini (cena) v. {Cena Domini). 

Domini (corpus) v. Corpus Domini. 

Domini (Corporis) Perceptio v. PerceJ'tio Corporis Do- 
mini. 

Domini, domixica (nativitas) v. N'alale. 

Dominica (oratio) V. Paternostro. 

Dominice V. Domeniche, 

DoMiNiCE (predicatio) Passionis V. Passione {predica 
della). 

Dominice (Resurrectionis) Pasciia v. Pasqua. 

Dominici [dies] v. Domenic'/e. 

DOMINICUM Sepulcrum V. Santo Sepolcro. 

DoMiNicus V. Domenico. 

DoMiNus V. Signore. 

DoMiNUs; titolo dato ai dignifaiù ecclesiastici e ai ca- 
nonici d. cattedrale in Pavia, 45, 11-12. 

DoMiNUS frater; titolo dato in Pavia dai laici ai reli- 
giosi, 45, 9-11. 

DoMiNus GENERALIS civiTATis %!. Signore generale. 

DoMiNUS presbiter; titolo dato in Pavia dai laici agli 
ecclesiastici, 45, 9-1 1. 

DoMNABUs (prevosto DI San GIOVANNI de) V. Pavia 
{clero). 

DoMNARUM (battistero DI San Giovanni) V. Pavia 
{battisteri). 

— (canonica di SAN GiovANNi) V. Pavia {canoniche). 

— (canonici di san Giovanni) v. Pavia {clero). 

— (cappella di san Giovanni) v. Pavia {cappelle). 

— (chiesa di san Giovanni) v. Pavia {chiese). 
DoMNiNUS V. Donnino. 

DoMUS V. Case, palazzi. 

DoMUS coMUNis V. Casa cotnnue. 

DoMUS NOVA V. Casa nuova. 

DoMUS potestatis V. Palazzo del podestà. 

Donativi [exenia] v. Pavia {usi civili). 

Donazione [donatio] v. Pavia {usi legali). 

Dondidio [Donumdei] vesc. di Pavia, fa trasportare il 

corpo di san Siro dalla eh, d. santi Gervasio e Pro- 

tasio alla cattedrale, 11, 21-22. 
Donne; negli Statuti di Brescia e Ferrara e in Milano 

e proibito loro di seguire i funerali, 29, n. 6. 
Donne [mulicrcs\ v. Pavia donne). 
Donne (elemosine delle) v. Pavia {beneficenza). 
Donnino (chiesa di san) martire [ecclesia sancii Dom- 

nini martiris] v. Pavia {chiese). 
Donumdei v. Dondidio. 
Donzelli [domicelli] del Podestà v. Pavia {officiali 

del podestà). 
D o R N o ftel contado di Pavia; vi erano numerosi gli Ebrei, 

4, n. S. 
Dos V. Dote, dotazione. 

Dotazione [</tf,s] v. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 
Dote [dos] v. Pavia {usi legali). "Dottori [doctores]', d. corpi di santi che giaciono in 

Pavia molti furono di dottori, 59, 2 „. 
Duca di Bor(50gna [dux Burgitndic] v. Borgogfia {duca). 
Duce [dux\ nelle battagliole v. Pavia {usi militari). 
DuciiESNE V. Biblioteca cluniacense. 
Duello giudiziale \ducllum\ v. Pavia {giustizia). 
Duello (valle del) v. Pavia {giustizia). 
D iJMMLER Ernesto cit., I, n. 3; 5, n. 2. 
Duodecim (campana) Sapientum V. Pavia {campane). 
Duomo [ecclesia cathcdralis, maior] v. Cattedrale. 
Duomo (cripta del) v. Pavia {cripte). 
Duomo (torre maggiore del) v. Pavia {torri). 
Dux V, Duca, duce. 
Dyotesis V. Diocesi. 

Ebdomoda V. Settimana. 

Ebrei [yudei, Judcorum populus\ misericordiosamente 

puniti per i loro eccessi, 52, 13-U: "convertiti da 

san Siro, 60, il „. 
Ebrei [yudei\ v. Pavia {Ebrei). 
Ebrei (Epistola agli) v. Epistola agli Ebrei. 
Ecclesia r. Chiesa. 
Ecclesia maior v. Cattedrale, 
Ecclesiaste cit., 37, 35 e n. 3; 38, 16 e n. 4.. 
Ecclesiastica (procedura) v. Procedura ecclesiastica. 

— (sepoltura) V. Pavia {usi funebri). 
Ecclesiastici (capitoli) v. Capitoli ecclesiastici. 

— SECOLARI [ecclesiastici, clerici, clerici seculares, sacer- 
dotes, sacerdotes seculares] v. Pavia {clero), 

— (usi) V. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

— (elemosine degli) V. Pavia {beneficenza). 

— (processioni degli) V. Pavia {processioni). 
Ecclesiastico (sermone in lode dell'Ordine) v. Pavia 

{usi ecclesiastici e religiosi). 

Ecclesie (charta consuetudixum) ticinensis v. Charta 
consuetzedinutn etc. 

Edifici [hedificia, hospici(i\ v. Pavia {edifici). 

Egitto [Egiptus\ d. tenebroso paganesimo, 38, 16. 

Elemosine [elimosine, helimosins, elcemosine, elcemosyne\ 
V. Pavia (beneficenza). 

Elemosinieri [Elimosiani fratres] v. Pavia (Ordini re- 
ligiosi). 

Elena (chiesa di sant') regina [ecclesia sancte Elene 
regine] v. Pavia (c7iiese). 

Elena (monastero di sant') v. Pavia (case, conventi). 

Eleonora (villa) v. Pavia (ville). 

Elettori del vescovo v, Pavia (usi ecclesiastici e reli- 
giosi). 

Eleucadio (san) [sanctus, beatus Elcucadius, Eleucha- 
dius] "greco, 55, 13;,; confessore, vcsc. di Ravenna, 
8, 31 ; il suo corpo giace in San Michele maggiore 
in Pavia, 31-32; "55, 13 „; i Pavesi ne rapirono il 
corpo ai Ravennati, 18, 28; cerimonie che si fanno 
in Pavia nella sua festa, 47, 21-23. 

Eleucadio (festa dei santi) ed Ennodio [fcstum san- 
ctorum confessorum et episcoporuin Elcuchadii ravcn- 
natis et Enodii papiensis\ v. Pavia (feste religiose). 

Elezione del vescovo [electìo episcopi] "secondo il Mu- 
ratori per primo l'avocò in Italia alla santa Sede 
Giovanni XXII, XIX, 30-32; XXXIV, 10-11; critica 
di tale opinione, XX, 15-20 „; vicende di quella avo- 
cazione, 43, ;/. t; V. Pavia (usi ecclesiastici e reli- 
giosi). 86 INDICE ALFABETICO [Elimosiani-Erbaggi] Elimosiani (fratres) V, Elemosinieri. 

Elmi \galec, cistc\ v. Pavia {usi militari^. 

EMAisrciPAZloxi [emancipano >ics\ v. Pavia {usi cibali). 

"Emilia, una d. regioni d. Lombardia, 64, 5; sta ad 
oriente d. Alpi Cozie, da cui la separa il f. Trebbia, 
11; sua estensione, H; suoi confini, 15-16; limita a 
mezzodì la Venezia, 18; ha monti e una grande pia- 
nura, 28 ; una parte di essa è fuori d. Lombardia, 
5-6, e si estende sino a Ravenna inclusivamente, 
29-30; sue e. nella Lombardia, 28-29 ;,. 

Emiliano (sant') vcsc. di Vercelli, avrebbe retto il 
vion. di san Salvatore in Pavia, onde il nome Liana 
di questo, e sarebbe 7norto in Pavia e sepolto nel detto 
vion., 6, n. g ; particolari d. sua morte, 4, n. i. 

Emilio v. Motta JS. 

" ExASTASlo (san) [sanctus Enastasius] vesc. di Pavia; 
il suo corpo giace nella cattedrale di Pavia, 55, 10 „. 

Enea Silvio v. Piccolomini E. S. 

Enea (vASa) v. Vasi di bronzo. 

Enei (Lebétes) v. Lebctes. 

Ennodio (sant') [sanctus, beatus Enodius, Ennodius\ vcsc. 
di Pavia, 3, 4; "61, 24 „; confessore, 8, 32; 47, 21; 
" dottore di santa Cliiesa, 55, 12; 59, 2 „, e d. Greci, 
13, 27-28; 47, 21-22; "sedette diciassette anni, 61, 
25 „; ascritto al catalogo d. santi, 3, 4; mandato a 
Costantinopoli da j^p. Ormisda toglie tutti i Greci 
all'eresia eutichiana, 8, 32; 9, i ; " 61, 25-26, malgrado 
le minacce e le promesse dell'eretico imp. Anastasio, 
27-28, e un attentato contro la sua vita, 28, ma con 
l'aiuto dell' imp. Giustino, 30-31 ; torna a Pavia, 31 „ ; 
costruisce la eh. di san Vittore, 9, 1-2; "61, 31 „; 
nei sobborghi di Pavia, 13, 27; "l'orna con libri, 
61, 31 „; e vi è sepolto, 9, 1-2; 13, 28; "61, 31-32 „; 
vi introduce la dop^^ia ufficiatura in greco e in la- 
tino, 13, 28-29; "fu poi trasportato in una cripta d. 
eh. di san Michele maggiore (9 gennaio), 61, 33-34 „; 
dove giace, 8, 32; 13, 30; "55, 12-13 „; a lui si fanno 
risalire i privilegi d. rese, di Pavia, 3, n. i; "scrisse 
la vita di sant'Epifanio, XXVI, 20^,; nella sua prima 
orazione recitata pel trasporto dell'Auditorium parla 
d. foro magno pavese con la frase forum populi ro- 
mani, 7> «• 2 ; sue notizie sulP incendio di Pavia al 
tempo di Odoacre, 4, n. 2; "il suo natalizio si ce- 
lebra il 17 luglio, 61, 34-35 „; nella sua festa si usa 
la doppia ufficiatura in San Michele maggiore, 13, 
29-30 ; 47, 21-23 ; cii. per la vita di sant'Epifanio, 29, n. j-, 

Ennodio (pesta dei santi Eleucadio ed) V. Pavia 
{feste religiose). 

Ennodio (natalizio di sant') v. Pavia {feste religiose) 

Enodius v. Ennodio. 

Enrico II imperatore incendia Pavia {an. 1004) , 
51, «. I ; duello giudiziale fatto alla sua presenza nella 
corte di san Siro {an. 1014), 14, n. 7; suo diploma per 
il mon. di santa Cristina fra Lodi e Pavia {an. /020), 
15, n. /; assedia Troia nella Puglia {an. 1022): osti- 
lità d. Pavesi contro di lui, 50, n. 2. 

Enrico IV imperatore; suo diploma con cui con- 
ferma ai figli di Azza II d'Este i beni da essi pos- 
seduti {an. loO-f), 43, n. 2, 

Enrico VI imperatore concede privilegi a Pavia 
{an. ligi), 28, n. i. 

E0PL0 (chiesa di sant') martire [ecclesia sancii Eopli 
martiris] v. Pavia {chiese). Epifanio (sant') [sanctfis, beatus Epipfianius^ nato a 
Pavia, 29, 8-9; " 61, 5; fin dalla culla fu preconiz- 
zato da una luce celeste, 5-6 „ ; vesc. di Pavia, 3, 4; 
29, 8; "61, 4; dopo san Crispino; condusse vita san- 
tissima, 6;,; ascritto al catalogo d. Santi, 3, 4; fra- 
tello di santa Onorata, 4, 26; " che liberò con altre 
persone prese dai barbari, 61, 10-11; riconcilia l' imp. 
Antemio e Ricimero patrizio d'Italia. 7-8; riconcilia 
il tiranno barbaro Eurico e Nipote patrizio d'Italia, 
8-9 ;,; sua legazione pr. un tiranno e parole che questi 
disse di lui, 29, 8-10; "fa condonare le imposizioni di 
Odoacre, 61, 10; ristaura Pavia spogliata e incen- 
diata da Odoacre, 9-10 „ ; mentre ristaura le due cat- 
tedrali, per i suoi meriti e per virtù angelica è com- 
piuta d'un tratto la eh. di santa Maria maggiore o 
basilica invernale in Pavia, 4, 19; "61, 12; pacifica 
Teoderico, 13-14; libera dalle mani d. duca di Bor- 
gogna gli Italiani prigionieri, 14-15; agli Italiani li- 
berati fa condonare molte imposizioni da Teoderi- 
co, 15-16 „•, suoi miracoli, 11, 2; "per i suoi meriti 
un muro cadendo non danneggiò alcuno, 61, 11; 
nella basilica invernale libera degli indemoniati, 13; 
nella Tarantasia libera un'indemoniata, 15; muore 
ritornando da Ravenna a Pavia, 16-17 ; " fu sepolto 
nella eh. di san Vincenzo, detta poi anche di san- 
t'Epifanio, 11, 1-2; "55, 26; 61, 17 „; il suo corpo 
fu trasportato in Germania da un imp. Ottone, 
41, 7-9 ; " 61, 18 „ ; secondo una leggenda riferita dal- 
l' Annalista sassone, dalla Translatio sancti Epipha- 
nii, e dalla Cronica brevis, 41, ». 2; " il suo tran- 
sito o deposizione e il 21 gennaio, 61, 18-19 „; sua 
associazione con sant'Agnese per il giorno festivo, 
con san Vincenzo per la basilica, li, 3-4; "sua 
vita scritta da Ennodio fonte probabile dell'Ano- 
nimo, XXVI, 20 ;, ; autori che trattarono d. suo corpo, 
11, n. i; dal suo nome si fece derivare quello di Pa- 
via, 2, n. 3. 

Epifanio (chiesa di sant') [ecclesia sancti Epiphanii] 
V. Pavia {chiese). 

Epifanio (deposizione o transito di sant') v. Pavia 
{feste religiose). 

Epigrafi v. Pavia {epigrafi ed iscrizioni). 

Epiphanii (sancti) Translatio v. Translatio sancti 
Epiphanii. 

Epiphanius V, Epifanio. 

Episcopale (palatium), episcopatus v. Palazzo vesco- 
vile. 

Episcopatus V, Vescovado. 

Episcopi (electio) v. Elezione del vescovo. 

Episcopia domus V. Episcopale palatium. 

Episcopis (cronica de) ticinensibus V. Cronica de efi- 
scopis ticinensibus. 
— (cronica liREVis de Sanctis) ticinensibus V. Cro- 
nica brevis etc. 

Epistola agli Ebrei [epistola ad IIebracos\ cit., 52, 
12-13 e n. S. 

Epistola ai Romani [epistola ad Romanos\ cit., 51, 
30-31 e n. g. 

Epistole [Epistole 7'el lectiones nocturne] v. Pavia {usi 
ecclesiastici e religiosi). 

Equi V. Cavalli. 

Equites V. Cavalieri. 

Erbaggi [olerà] i'. Pavia {merci). [Erea-Farina] INDICE ALFABETICO 87 Erba (vasa) v. Vasi di rame. 
Erbe (situle) v, Sitttle. 
Erei (capides) V. Capidcs. 

— (Lebétes) V. Lchctes. 

Eremitani [Heremiiani, heramitc fratres] v. Pavia (Or- 
dini religiosi^. 

Eremitani (elemosine agli) v. Pavia {peneficcnzd). 

Eresia eutichiana \lieresis euthiciana, cutycMana\ ; i Greci 
l'abbandonano per opera di sant'Ennodio vesc. di 
Pavia, 9, 1; ''61, 26;,. 

Eretici \^Hcretici\ v, Pavia {usi civili). 

Ermagora \Ermagora, Armagora\ primo pastore degli 
Aquileiesi, " 60, 5 „ ; dai quali fu crudelmente ucciso, 
51, 13-14; di lui furono discepoli san Siro, 2, 1; 51, 
13^ e sant'Invenzio, 2, l; " da lui mandati a Pavia, 

60, 4-5;,. 

Ernesto v, D'ùmmler E. 

Esaltazione della santa Croce [Exaliaiio sonde Cru- 
cis^ V. Pavia {feste ecclesiastiche e religiose). 

Esazioni [exactiones] v. Pavia {usi civili). 

"Esdra cit., 59, 13 e n. j „. 

EsEquiE [exaquie mortuorum] v. Pavia {usi funebri). 

Esercito [excrcitus^ v. Pavia {usi militari). 

Esposti [infantes ex/ositi] v. Pavia \bcncficenzd). 

Esser Tommaso (padre) cit. per una disserta- 
zione sul segno dell'Ave Maria {an. y^os), 33, «• 4' 

EsTE V. Azzo I, Azzo II, Ugo marchese d'' E. 

Estiva (basilica) \basilica cstivalis] v. Pavia {basìliche). 

Estrazione dell'oro v. Oro. 

Estrema unzione [extmna unctio] v. Pavia {usi eccle- 
siastici e religiosi). 

Estrinseci di Pavia [pars cxtrinsccorum Papie\ v. Pa- 
via {estrinseci). 

— (capitano generale degli) •:'. Pavia {capitano gene- 
rale degli estrinseci). 

— (consiglio dei savi degli) V. Pavia {consiglio dei 
savi degli estrinseci). 

EsuPERio (chiesa di sant') martire [ecclesia sancii Exn- 
perii martiris\ v. Pavia {chiese). 

Etimologie di Pavia v. Pavia {città). 

Ettore v. Galli E. 

" Eucaristia [Eucharistia} tolta da san Siro dalla bocca 
di un ebreo, 60, io ;,. 

Eucaristia v. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

" Eucaristia (officio della) [Eucharistia Domini, offi- 
ciuìH Eucharistiac Domini\ estesa da pp. Giovan- 
ni XXII a tutta la cristianità (an. 1316), XX, 25; 

rie, XXXIV, 12;;. 

Eucharistia v. Eucaristia, 

Eufemia (chiesa di santa) vergine e martire [ecclesia 

sanctc Euphcmic virginìs et martiris\ v. Pavia {chiese). 
Euimiemia V. Eufemia. 
Eufrasia (santa) [sancta Eufrasia] vergine e martire, 

suo corpo nella eh. di san Marino in Pavia, 8, 14. 
" EuRlco tiranno barbaro {quidam barbarus tyrannus 

Euricus] riconciliato con Nepote patrizio d'Italia da 

sant'Epifanio, 61, 8-9;;. 
Eusebio (chiesa di sant') della Corte Vercellina 

[ecclesia sancii Eusebii de Carte Vercellina^ v. Pavia 

{chiese). 
Eusebio (chiesa di sant') maggiore [ecclesia sancii 

Eusebii maioris] v. Pavia {chiese). 
Eustaghii (degli) FeNONk 7iobilc pavese; suo viaggio in Terrasanta con Gio : Matteo Bottigella {an. 
14SS), 38, n. 6. 
Eustachio (chiesa di sant') e compagni martiri [ec- 
clesia sanciorum martirum Enstachii et sociorum cìhs\ 
V. Pavia {chiese). 
Eustachio (ospedale di sant') [hospitale sancii Eusta- 

chiì\ V. Pavia {ospedali). 
Euthiciana (heresis) v. Eresia eutichiana. 
Eutichiana (eresia) v. Eresia eutichiana. 
EutychiaNA V. Eutichiana. 

Evangelico (fanciullo) v. Fanciullo evangelico. 
Evan"gelista (chiesa di san Marco) [ecclesia sancii 

Marchi evangeliste] v. Pavia (chiese). 
Evangelista (festa di san Giovanni) v, Pavia (feste 

religiose). 
Evangelista (festa di san Luca) v. Pavia {feste re- 
ligiose). 
"Evangelo; sua efficacia sull'animo dell'Anonimo, 

XXXI, 1„. 
Evangelo [Evangelium vel Dei vcrbum] v, Pavia (usi 

ecclesiastici e religiosi). 
Evangelo di san Giovanni [evangelium yohannis] cit., 

38, n. i; 51, 34-35 e n. io, 37; 52, 1 e n. i. 
Evangelo di san Marco [evangelium Alarci^ cit., 52, 

16 e n. 6; " 58, 21 ,,. 
Evangelo di san Matteo [evangelium Mathei] cit., 52, 

16 e », 6. 
ExACTioNES V. Esazioni. 

Exaltatio sancte Crucis v. Esaltazione della santa Croce. 
ExcALCEATi V. Scalzi, 
ExcoMMUNlCATl V. Scomu7iicati. 
ExENiA V. Donativi. 
ExEquiE V. Esequie. 
Exercitus V, Esercito. 
ExERClTUS GENERALis V. Ostc generale, 
ExposiTi (infantes) V. Esposti. 
ExTREMA UNCTIO V. Estrema unzione, 
EXTRINSECI V, Estrinseci. 
Exuperius V. Esuper io. 

Fabrecarie o fabricarie (contrada delle) V. Pavia 
(contrada delle fabrecarie). 

Fabretti Ariodante cit. per le corse delle vtere- 
trici, 40, «. 2. 

Fabri aurifices V. Orefici. 

Fabronia V. Febronia. 

Facchini [portatorcs\ v. Pavia (arti). 

Falde v. Scudi. 

Famiglia del podestà di Pavia v. Pavia (famiglia 
del podestà). 

Familia cristiana V. Cristiani. 

Familiares (res) V. Arredi domestici. 

Familiari [familiarcs'l dei canonici e della chiesa 
V. Pavia (usi ecclesiastici e religiosi). 

Fanciulle da marito [pnellc maritande^ v, Pavia (be- 
neficenza). 

Fanciulli [pueri] v. Pavia (usi ecclesiastici e religiosi). 

Fanciulli (elemosine ai) del vicinato v. Pavia (be- 
neficenza). 

Fanciullo evangelico [puer evangelicus] d. cinque pa- 
ni e d. due pesci, 37, 40; "58, 18 „. 

Fanti [prdites] v. Pavia (usi militari). 

Farina [farina, subtilis} v. Pavia (beneficenza). 88 INDICE ALFABETICO [Farisei-Filippo] " Farisei [P//ayiseì] seguivano Cristo per invidia, 58, 19;,. 

Fasciij [i»/u/c] V. Pavia {gùiochi festivi). 

Faustino e Giovita (chiesa dei santi) martiri \cc- 
clesia sanctorum martirnm Faustini et /avite] v. Pa- 
via {cfiiese). 

Fazio v. Ubeyii (degli) F. 

Febronia (santa) [sancia Febronìa, Fahronid\ vergine 
e martire; il siio corpo giace in Pavia, "59, 5-6 „ ; 
nella eh. " o mon. „ di san Marino, 8, 14 •, " 56, 2 „. 

Febronìa (festa di santa) -::•. Pavia {feste religiose). 

Fede [Jìdes] v. Cristianesimo. 

Fede cristiana, di Cristo [Jìdes Christiana, CJtri^ti] v. 
Cristianestvio, 

— (persecutori della) cristiana V. Persecutori della 
fede cristiana. 

— (predicatori della) crlstiana V. Predicatori della 
fede cristiana. 

Federico I imperatore (Barbarossa); suo 
festino in Pavia nella Corte d. vcsc. (an. 1162), 26, 
n. j; suo diploma a favore di Pavia {an. 1164)1 22, 
n. 2] 28, n.i; concede a tr e fr atei li Biffi- 
gnandi di Vigevano il diritto distrarr e 
Poro dalle sabbie d. Ticino {an. 1164), 23, 
n. j; rie, 1, n, 2. 

Federico II imperatore rie, 21, 71. i ; suoi di- 
plomi a favore di Pavia {an. I2ig, 1220, 1230) 28, n. i. 

Federico Cunobardo re dei Burgundii(!) 
[ma Federico I imperatore] concede a tre fratelli 
Biffignandi di Vigevano il diritto dì estrarre V oro 
dalle sabbie del Ticino {an. 11 64), 23, ». y. 

Federico v. Lose F. 

Felice (san) nei Pinci [sanctus Felice in Pincis] prete 
e confessore; il suo corpo giace in San Salvatore 
maggiore nei sobborghi di Pavia, 14, 5; "56, 12 „. 

Felice (san) vescovo di Spalato [sanctus Feliv episcopus 
spelatensis]', il suo corpo giace nella eh, " o mon. „ 
di san Felice in Pavia, 5, 18; " 56, 7 „. 

Felice (cappella di san) v. Pavia {cappelle). 

Felice (chiesa di san) di Calubano [ecclesia sancii Feli- 
cìs de Calubano, Caruliano, Carcbano] v. Pavia {chiese). 

Felice (chiesa di san) vescovo e martire [ecclesia 
sancii Felicis episcopi ci mar tir is] v. Pavia {chiese). 

Felice (monastero di san) vescovo [vionastcrimn san- 
cii Felicis] V. Pavia {case, conventi ecc.). 

Feliciano (san) [sanctus Felicianus\ martire; il suo 
corpo giace nella eli. " o mon. „ di sant'Agata d. 
Monte in Pavia, 10, 4; "56, 22 „. 

Feliciano (chiesa dbi santi martiri Pri.-nio e) [eccle- 
sia sanctorum martirum Primi et Feliciani] v. Pavia 
{c/iicse). 

" Felicita REGINA [Felicita regina] figlia di Ottone II; 
andando a marito entrò nel mon. di san Felice in 
Pavia e vi mori; il suo corpo vi e sepolto, 56, 10-11 „. 

F felicita (santa) m.\rtire [sancia Fcliciias mar tir]; 
il suo corpo giace nella cappella di san Raffaele at- 
tigua alla eh. di san Giovanni in borgo in Pavia, 
10, 18; " insieme con quello di un suo figlio, 55, 20 „. 

Feltre (da) V. Bernardino da Feltre. 

Feltre (via Bernardino da) v. Pavia {vie), 

Femine V. Monache. 

F ENARO LI [de Fenarolis] famiglia pavese abitante pr. 
la eh, di san Giorgio in Fenarolo e forse fondatrice 
d. eh., 10, «. I. I'enarolo (chiesa di san Giorgio in) -'. Pavia {chiese). 
" Fenini Luigi, raccoglitore di memorie patrie pavesi, 

XV, 35 ;,. 

Fenone V. Eustachii {degli) F. 
Fenum V. Fieno, 
Fere v. Fiere, selvaggina. 

Feriali (messe) v. Messe conventuali feriali. 
Fermo [Firmnm] Beccaria Beccaria ne rifiuto la pode- 
steria; ne fu anche cap., 11, n. 2. 
Fernando v. Darteìn {de) F. 
Ferramenta v. Pavia {merci). 

Ferrara [Ferrarla, civitas fcrrariensis] " e. d. Venezia, 
64, 32-33 ; ecclesiasticamente esente, 36 „ ; da essa si 
portano a Pavia pesci d'acqua dolce seccati, 24, 2-3, 
e anguille in salamoia, n, i. 
— (Statuti); proibiscono alle danne di seguire i fune- 
rali {a». I2Ò9), 29, n. 6; cit. per le pene contro i be- 
stemmiatori {an. 1288), 00, n. 2. 
Ferree cathene v. Catene di ferro. 
Ferree sagitte f. Freccie di ferro. 
Ferretto Arturo cit., 27, n. 2. 
Ferruccio v. ^uintavalle F. 

Festa DI SAN Bartolomeo apostolo [ /r.?//^;// sancii Bar- 
tholomnei apostoli] " rie. per la trascrizione di B, 
fatta dal notaio Canevari in Pavia (an. 1698), IX, 
2-3 „ ; in Milano si benedicevano i capelli d. bambini, 
35, n. I. 
Feste religiose v. Pavia {feste religiose). 
Feste (vigilie di) religiose v. Pavia {feste religiose). 
Festivi (giuochi) dei laici v. Pavia {giuochi festivi). 
Feudale (regno) d' Italia v. Regna feudale d'' Italia. 
Feudi del vescovo di Pavia v. Pavia {feudi del vescovo). 
Fiamma Galvaono [Gualvaneus de la Fiamma] "narra 
la cacciata d. Guelfi da Pavia e la conquista che di 
questa fecero I Ghibellini (an. 1315), XXXIV, 6-7„; 
cit. per la proibizione alle donne di Milana di seguire 
i funerali, 29, n. 6; cit., 18, «. j". 
Ficker Iulius cit. per notizie sul giud. Gualtiero, 
6, n. 7; per i duelli giudiziari, 14, «. 7; per i conti 
di Lamella, 21, n. i; per una sentenza d. 10S4 pro- 
nunciata nella corte d. vesc. in Pavia, 26, ». 3; 
per i judices ticinenses, 27, n. i; per i privilegi im- 
periali di Pavia, 28, n. i] per le origini d. coni, di 
Pavia e per l'ingresso del pad. in ufficio, 28, n. 3; 
per la scuola di legge di Pavia, 30, n. j; cit., 3, 
n. i; 5, n. 7; 14, n. i. 
Fictiles olle •:'. Pentole di terra catta. 
FiCTiLiA (vasa) V. Fittili {vasi). 
FiDELES Christi V. Cristiani. 
Fides v. Fede. 

Fides Christi, Christiana v. Crisiianesima. 
Fieno [fenum] v. Pavia {merci). 
Fiera [nundine] v. Pavia {fiera). 
Fiere [fere] v. Pavia {fauua). 

Figli di Belial [flii Belial] sorti per giudizio di Dio 
cercano di corrompere Pavia col veleno d. malva- 
gità, 52, 15-19; ciò torna a loro danno, 19-20. 
Filiberto (chiesa di san) abate [ecclesia sancii Phili- 

berti abhatis] v. Pavia {chiese). 
FlLII T'. Figli. 

Filippo v. Angelis {de) F., laffie F. 
Filippo IV il Bello re di Francia inizia il 
processa contro i Templari, 14, n, 4, [Filippo-FurnariaJ INDICE ALFABETICO 89 Filippo (chiesa di san) apostolo [ecclesia sancii PM- 
lippi apostoH\ V. Pavia (chiese). 

FiLiPi'o Maria v. Visconti F. M. 

Filo v. Pavia (merci). 

Filo (mercato del) v. Pavia {mercati). 

Filo (piazza del mercato del) v. Pavia {piazze). 

Filosofia (libro della consolazione della) v. Conso- 
lazione {libro della) della filosofia. 

FiRMUM V, Fermo. 

Fisici \pMsici\ v, Pavia {fisici). 

Fittili (vasi) v. Pavia {iniustric e prodotti industriali, 
merci ). 

Fiumi \fiumi?ia, Jluvii] v. Pavia {fiumi e roggie). 

Flagellanti [vc.rberati] v. Disciplini. 

Flagellanti (società di laici) [societas layconcm se 
verbcrantium] v. Disciplini. 

Flamma (de la) Gualvaneus V. Fiamma Galvagno. 

Flodoardo \Flodoardus\ cit. 4, n. i. 

Flos Ligurie, urbium epiteto dato a Pavia, 1,3; n. 2, 

Flumina, Fluvii V. Fiumi. 

Fogne [cloace] v. Pavia {fogne). 

Folloni \fullones\ v. Pavia {arti). 

Fondi (alienazioni di) v. Pavia {uti legali). 

Fonti [fontes^ v. Pavia {fonti ). 

— (battistero di San Giovanni dei) v. Pavia {batti- 
steri), 

— (benedizione dei) v. Pavia {usi ecclesiastici e re- 
ligiosi). 

— (chiesa di san Giovanni dei) v. Pavia {chiese). 
Forese (comuni del) v. Pavia {comuni del Forese). 
Forese (podesterie del) v. Pavia {podesterie del Forese), 
Fornaci [fornaces\ v. Pavia (industrie). 

Fornaciai [fornasarii, boclialarii, zaynarii\ v. Pavia 
(arti). 

Fornasarii v. Fornaciai. 

Fornices V. Volte. 

Foro del popolo romano \^Forum populi romani^ v. 
Foro magno. 

Foro di mezzo [Forum mediocre^ v. Pavia (fori). 

Foro magno [forum magnum\ v, Pavia (fori). 

Foro magno (chiesa di san Giacomo in) [ecclesia san- 
cii Jacohi in Foro magno)^ v. Pavia [chiese\. 

Foro romano v. Foro magno. 

Foro vecchio [Forum vctus\ v. Pavia (fori). 

Forum v. Foro. 

Fortezza [Fortitudo\ -, la sua imagine è scolpita su una 
d. pietre su cui è fondata Pavia, 19, 7-s. 

Fortitudo V. Fortezza, 

Fortunato v, Venanzio Fortunato, 

Forzieri [«/"c/ic] v, Pavia (arredi e utensili domestici). 

Fosse [fosse^ v. Pavia (fosse). 

"Franca (santa) [sancta Francaci in suo onore s^ in- 
comincia a celebrare in Pavia una festa solenne (an. 
iSoo) nella eh. di santa Maria in pertica degli 
Orti, e 'te perciò fu anche detta di santa Franca, XIII, 
n. 2, 

Franca (chiesa di santa) [sancta Franca] v. Pavia 
(chiese). 

Francesco I re di Francia assedia Pavia per 
cinque mesi, 13, ». 4. 

Francesco v, Belcredi F., Cornerio F,, Magani F., No- 
vali F., Petrarca F., Pezza F., Piccolpassi F., Ra- 
verta F., Sottoriva F. Francesco (Giampietro) v. Morosini G. F. 

Francesco (Giovanni) v. Ascanio G. F, 

Francesco (casa di san) confessore v. Pavia (case, 
conventi ecc. 

Francesco (chiesa di san) confessore [eccle.iia sancii 
Francischi confessoris] v, Pavia (chiese). 

Franci^sco (chiostri di San) v, Pavia (chiostri). 

Franchi Giacomo cit., 36, n. j". 

Franchi [Franci] " regnanti in Italia, XXXIII, 17: per la 
nobiltà d. loro re sono cosi chiamati dagli Italiani 
quasi tutti i Galli, 64, 40-41 „; rie, 4, 11; 9, 24. 

Franchi (re dei) v, He dei Franchi. 

Francia [Francia] " è la parte più piccola d. Gallie, 64, 
41 „; rie. "IX, 16 „• 23, n. 6. 

Francia (re di) v. Re di Francia, 

Francus romipeta V, Pellegrino franco. 

Fratelli (sette) v. Sette fratelli. 

Frater (dominus) V. Dominus frater. 

Fraternitade di recomendati a madona sancta Ma- 
ria V. Disciplini. 

Frati della Colombina [fratrcs de Columbeta] v. Pa- 
via (Ordini religiosi). 

— dell'ospedale di sant'Antonio presso Vienna v. 
Vienna (frati dell'ospedale ecc.). 

— della Penitenza v. Pavia (Ordini religioni). 

— della penitenza di G. C. soppressi dal Con- 
cilio di Lione (an. T274), 16, n. i. 

— dello Spirito Santo [fratres de Spiriiu Sancto] v, 
Pavia (Ordini religiosi), 

— Mendicanti v. Pavia (Ordini religiosi). 

— (elemosine ai) Mendicanti v. Pavia (beneficenza). 

— (elemosine dei) dell'ospedale di sant'Antonio 
presso Vienna v. Pavia (beneficenza). 

— (elemosine dei) della Casa comune •:'. Pavia (br- 
ncficenza). 

— (elemosine dei) dello Spirito Santo v. Pavia (be- 
?ieficenza) . 

Fratres de Sacco v. Saccati, 

Freccie di ferro [sagittc parve ferree] v. Pavia (usi ec- 
clesiastici e religiosi). 

Fredegario Se o L A s T I e o rie, per il duello a fa- 
vore di Gundeberga, 14, n. 7. 

Freddo [frigora] v, Pavia (clima), 

Frigora V. Freddo. 

Fronte (confermazione in) t'. Pavia (usi ecclesiastici e 
religiosi), 

Fructuariense (monasterium) t'. Fruttuaria (monaste- 
ro di). 

Frutta [fructus, fruc.lus arborum] v. Pavia (merci, pro- 
dotti agricoli, usi ecclesiastici e religiosi ). 

Fruttuaria (monastero di) [monasterium fructuariense] ; 
gli è soggetta la eh. di san Matteo maggiore in 
Pavia, 7, 3. 

Fulgosi Giovanni v. Giovanni IV F, vescovo di Pavia, 

FuLLONES V. Folloni. 

Fumagalli Angelo cit., 15, //. j. 

Funebre (letto) v. Pavia (usi funebri). 

Funebri (lenzuola) v. Pavia (usi funebri). 

Funebri (usi) v. Pavia (usi funebri). 

Funerali [funcralia] v. Pavia (usi funebri). 

Funerali (processioni dei) v. Pavia (processioni). 

Funi (funes) v. Pavia (merci). 

FuRNARiA (chiesa DI SANTA Maria) V, Pavia (chiese). 90 INDICE ALFABETICO [Fures-GerolamoJ FuRES V. Ladri. 

Fustagni [^anni de bombice qui dicimtur fus(ania\ v. Pa- 
via {industrie e prodotti industriali, merci). 
FusTES V. Bastoni. 

Gabriele -j. Pennotti G. 

Gabriele (chiesa di san) Arcangelo \ecclcsia sancii 
Gabrielis Archa7igeli\ 7\ Pavia {chiese). 

Gaetano v. Rorida G. 

Galeazzo v. Pietra G. 

Galeazzo II v. Visconti G. 

Galeazzo (Gian) t'. Gian Galeazzo. 

Galee t'. Elmi. 

Galli [Gallici, idest ultramontani] fondatori di Pavia, 
prima d. venuta di G. C, nel luogo dove sorse per 
volontà divina, 50, 2-9 ; l'avrebbero non edificata, 
ma riedificata e accresciuta, 9-10; "i Galli od oltra- 
montani, sono chiamati dagli Italiani quasi tutti 
Franchi per la nobiltà d. re d. Franchi, 64, 40-41 ; 
chiamano Lombardi tutti gli Italiani, 3S „. 

Galli Ettore cit., 31, n. i. 

Gallia rie. per il suferfellicium, 45, J9. 

Gallicana (istoria) v. Storia gallicana. 

Gallie [Gallic] " la Francia ne è la parte più piccola, 
64, 41; la Provenza ne è una regione, 12 „ ; rie, 1, 
n. 2; 50, 20; " 64, 8 „. 

Gallo o pollo bianco [J>ullus albus vidclicet gallus] i'. 
Pavia {beneficenza, usi ecclesiastici e religiosi). 

Gallo bianco [gallns albus] v. Pavia {giuochi festivi). 

Gallo (chiesa dei santi Spirito e) v. Pavia {chiese). 

Gallo (monaco di san) v. Monaco di san Gallo. 

Gal V agno v. Fiamma G. 

Gamberi \cancri\ v. Pavia {fauna, merci). 

" Gandolfo da Ticino [Gan:ìulJ>hus de Ticino] costruì il 
mon. di san Maiolo in Pavia, 57, 13-14 „. 

Ganzerre V. Pavia {nautica). 

"Garganis (de) Giovanni, rettore di Santa Ma- 
ria delle mille virtù in Pavia, fa rogare una inve- 
stitura dal notaio Silvano Mangano {an, I4sg), XI II, 

71. I „. 

Garibaldi (porta) v. Pavia {porte). 

Gaspare (Giovanni) v. Giovanni Gaspare. 

" Gasparis (de) Giovanni Battista vide certamente il 
cod. Bonetta, XV, 13-16 e n. i, 2; nel suo I>revia- 
rium chiama l'Anonimo Aulicus Ticinensis, 17 ; nel 
Diario lo chiama Aulico Sigiberto Ticinese, 17-21; 
donde sia stata tratta questa denominazione, e per- 
chè probabilmente non sia da attribuirsi a lui, 22-37; 
XVI, 1-4; cit., XVII, 9„. 

Gatti Antonio c't. per V Università di Pavia, 30, 
n. 3. 

Gausapa V. Tovaglie. 

Gemblacense (Sigiberto) v. Sigiberto Gemhlacense. 

Geminiano (chiesa di san) vescovo [ecclesia sancii Ge- 
mi ni ani episcopi] v. Pavia {chiese). 

Generale (capitano) degli estrinseci di Pavia v. Ca- 
pitano generale ecc. 

— (confessione) V. Confessioni. 

— (interdetto) V. Intcrdciio. 

— (oste) V. Oste generale. 

— (signore) di:;lla città v. Signore generale della 
città. 

— (studio) V. Pavia {università). Gengulfo (san) [sanctus Gcngulphus] martire e soldato 
di Pipino, re d. Franchi; il suo corpo giace nella eh. 
di santo Stefano protomartire in Pavia, 4, il. 

Genio militare; per le sue esercitazioni sono spianati 
i moniicclli sparsi nella campagna di Pavia fra il 
borgo San Patrizio e il ponte d. ferrovia sul Ticino, 
26, 11. 2', suo quartiere in Pavia, 18, n. i. 

Genitrice di Dio (monastero della santa e gloriosa) 
[monasterium beate et gloriose Dei genitricis, que di- 
citur Sancia Maria foris porta] v. Maria {monastero 
di santa) fuori porta, 

Genova [lamia, ianuensis civitas] " e. d. Alpi Cozie, 64, 
23 „; sul Tirreno, 23, 9-10; "sottratta alla dipen- 
denza ecclesiastica di Milano, è metropoli, 64, 25;,*, 
da essa attraverso ai monti vanno a Pavia su giu- 
menti prodotti indigeni e transmarini, 23, 10-12; 
molte donne nobili di essa sono in Pavia fra le mi- 
norite di santa Chiara, le Domenicane o le Cister- 
censi, 46, 8-11; vi fu rettore e pod. Beccaria Becca- 
ria, 27, n. 2. 

Gens Grecorum v. Greci. 

Gentilitas V. Paganesimo. 

Georgius V. Giorgio. 

Gerardi Gonfalonieri Carlo; sua ammissione 
nel Collegio d. Nobili giudici di Pavia, 46, n. 4. 

Gerardo diacono vende al march. Ugo d'Estc al- 
cuni beni nel territorio pavese, fra i quali la rocca di 
Moni alino {an. I02g), 43, n, 2. 

Gerberto di Rheims V. Silvestro II. 

Gerico (chiesa di santa Maria di) v. Pavia {chiese). 

Gerico (monastero di santa Maria di) v. Pavia {case, 
conventi ecc.). 

" Germani [Gcnwaw/j chiamano Lombardi tutti gli Ita- 
liani, 64, 38;,. 

Germania [Germania, Germanie] vi fu trasportato il 
corpo di sant'Epifanio, 41, 8-9; "61, 18 „; rie., 1, 
n. 2; "64, 9, 19 „. 

Germaniae (monumenta) historica V. Monumenta Ger- 
maniac Historica. 

Germano (san) \-escovo [sanctus Gcrmanus episcopus] 
consacra la eh, di san Martino in Terra Arsa pr. 
Pavia, 15, 14. 

Gerolamo (san) [beaius, sanctus leronimus] vescovo di 
Pavia, 12, 9; "62, 28,,; "dapprima prete e sagrista 
nella eh. di santa Maria in Pertica, 62, 29-30; sua 
pietà e suoi miracoli, 30-31 ; la sua effige mostrata da 
un Angelo are Desiderio, 32-33 „; el. vese. di Pavia 
per rivelazione angelica e per i meriti di Maria Ver- 
gine, 12, 9-10; " 62, 31-32; d. sua elezione si parla nel 
Libro d. miracoli d. beata Vergine Maria, 38-39; se- 
dette tredici anni, 29; suo miracolo alla jjrescnza di 
re Desiderio, 33-35 ; fatto vesc. liberò un indemonia- 
to nella cattedrale di santo Stefano, 35-36 „ ; sua vita 
solitaria, 12, 11; "previde la propria morte, 62,36- 
37 „ ; ascritto al catalogo d. santi, 3, 5 ; fu sepolto 
nella eh. " o mon. „ di santa Maria in Pertica in 
Pavia, 12, 8-9; "56, 31-32; 62, 37-33 „; comunanza d. 
suo giorno festivo (22 luglio) con Maria Maddalena, 
12, 11-12; "56, 32-33; 62, 38 „ ; autori che ne tratta- 
rono, 12, n. 3. 

GicROLAAio (festa DI san) vicscovo DI Pavia [festuM 
sancii leronimi episcopi papié nsis] v. Pavia {fcst" re- 
ligiose). [Gerolamo-Giovanni] INDICE ALFABETICO 91 Gerolamo (n^atalizio di san) v. Pavia {feste rcUs^iosc). 

Gerosolimitano (Ordixij) v, Pavia {Ordini religiod). 

Gerusalemme, consacrata dal sangue di Dio ; violata 
dalla perfidia d. Saraceni, 52, 11-12; rie. per i pelle- 
grÌ7iaggi di Pavesi, 38, ;/. 6. 
— (tempio ui Salomone) {tcmplum Salomonis] insigne 
e famoso in tutto il mondo; Iddio permise che 
fosse abbattuto e contaminato da genti immonde 
52, 10-11. 

Gerusalemme (monastero di santa Maria di) v. Pa- 
via {case, conventi ecc.). 

Gervasio (basilica di san) V, Pavia {basiliche'). 

Gervasio e Protasio (santi) martiri \l>eati martires 
Gervasiiis et Prothasius] ; i loro corpi furono nasco- 
stamente fatti seppellire in Milano da san Siro, e, 
cessatele persecuzioni, trasportati in Pavia, 11, H-15, 
dove furono sepolti nella eh. d. santi Gervasio e 
Protasio da sant'Invenzio per ordine di san Siro, 
24-25; "chiamano in cielo sant'Invenzio, 60, 30 „. 

Gervasio (chiesa dei santi) e Protasio martiri \ec- 
clcsia sanctorum martirtim Gervasii et Protfiasii] v. 
Pavia {chiese), 

Gervasio (cimitero dei santi) e Protasio \cimiterium 
sanctorum Gervasii et Prothasii\ v. Pavia {cimiteri). 

Gervasio (festa dei santi) e Protasio v. Pavia {feste 
religiose). 

Gervasio (priorato dei santi) e Protasio v. Pavia 
{case, convc7iti ecc.). 

Gesù (frati della penitenza di) Cristo v. Saccaii. 

Ghibellini {Gibcllini^ v. Pavia {Ghibellini). 

Ghirardacci cit., XXIV, n. 2. 

Ghislieri (Collegio) v. Pavia {collegi), 

GiiisoNi Romualdo (padre) agostiniano ; " discute per 
primo dell'autenticità d. reliquie di sant'Agostino, 

XVI, 8-9; sua opera Flavia Papia sacra, 10; quando 
pubblicata, 20-21 ; è il primo a dare all'Anonimo il 
nome di Sigiberto, 13; XVII, 1-5; forma più comu- 
f'. sua citazione dell'Anonimo, XVI, 23-27, n. 2; 

XVII, 15-16; non conobbe B., ma il riassunto Bossi, 
9-4; da cui e dagli autori anteriori deriva le citazioni 
dell'Anonimo, 21-22 ; modo con cui introduce il nome 
di Sigiberto, 23-24 ; suo errore, pel modo confuso d. 
sue citazioni, 23-38, n. i „\ pubblica la Charta Consue- 
tudinum ecclesie ticinensis, 43, n. i ; "sua morte (an. 
1697), XVI, 21 „; dà la serie d. vesc. di Pavia, 2, n. 7; 
cit., "XI, 30; XII, 7, 25, n, 1-4; XIII, n. 2; XVIII, 6, 
9; XIX, 7, 15 „; 5, n. 2; 35, «. i; 42, ;/. /; 44, n. 4, 
n, 6; 45, 71. i; 47, n. i. 

Giacinto •:•. Ro7nano G, 

" Giacinto (san) [sanctus lacintus^ ; il suo corpo giace 
nel mon. di san Felice in Pavia, 56, 8 „. 

Giacomo %', Fra/ichi G., Gualla G. 

Giacomo da Pavia [lacobus de Papià\ pellegrino in 
Terrasanta {an. isóy), 38, 71. ó. 

" Giacomo (frate) da Varazze [fraier lacobus de Va- 
ragine] dell'or, d. Predicatori; si dice abbia compo- 
sto la Cronica de Corporibiis Sanctis Papié, 55, 3-4, 
e il Sermo in Depositionc sancii Syri, 58, 2-3 „. 

Giacomo (altare di san) [altare sa7iti Iacobi\ v. Pavia 
{altari). 

Giacomo (chiesa di san) della Verna vola [ecclesia 
sancii lacobi in Vcrnabida] v. Pavia {chiese). 

Giacomo (chiesa di san) in Foro magno o in Roma Vecchia [ecclesia sancii lacobi in Foro magno, vel 
ut vulgo dicitiir in Ro7iia Veteri] v. Pavia {chiese). 
Giacomo (chiesa di san) in Foro veteri v. Giacomo 

{chiesa di san) in Foro 7nagno. 
Giacomo (chiesa di san) in Roma veteri v, Giacomo 

{chiesa di sazi) Ì7i Foro magno. 
Giacomo (festa di san) apostolo [f estimi sancii lacobi 

apostoli^ V. Pavia {feste religiose). 
Giacomo (priorato di san) della Vernavola v. Pavia 

{case, C07iventi ecc.). 
Giampietro v. A/orosini Giampietro Francesco. 
Gian Galeazzo v. Visconti G. G. 
Giardini [orti\ v. Pavia {giardÌ7ti). 
GlBELLiNl V. Ghibellini. 

Ginnasio ticinese [Gy7iinasiu7n iicinensé\ v. Pavia {Gin- 
nasio). 
Gioachino v. Maricffi G. 

Giobbe [Iob\ profeta; il suo corpo credevasi nella eli. di 
san Giovanni in borgo in Pavia per testimonianza 
di stranieri, clie, venendo a Pavia, dicevano averne 
in patria sicure affermazioni scritte, IO, 19-21, 
Giobbe (libro di) v. Libro di Giobbe. 
Giona (monaco); "sua cronaca fonte probabile dell'Ano- 
nimo, XXVI, 20 ,, ; cit. per una 7iotizia sul trasporto 
d, corpo di san Col07nbano a Pavia, 7, n, 7. 
Giordani (Lanfranco) v. La/ifranco {padre) di Pavia. 
Giorgio (san) milite, sua reliquia dimenticata dal- 
l' AnonÌ7ìio, 5, n. 7. 
Giorgio (bianche dette di san) v, Pavia {Ordini re- 
ligiosi ). 
Giorgio (chiesa di san) dei Catassi [ecclesia sancii 

G cor gii, Giorgii de Cataxiis\ v, Pavia {chiese). 
Giorgio (chiesa di san) del Brolio [ecclesia sancii 

Gè or gii de Brolio^ v. Pavia {chiese). 
Giorgio (chiesa di san) della Corte Comasca, o de- 
gli Scannati [ecclesia sa7icti Georgii de Curie Cu- 
7nana, ComC7tsi, Cr e/nona, que vulgo dicitnr de Sca- 
natis, Scannatisi v, Pavia {chiese). 
Giorgio (chiesa di san) di Corte Cremona [ecclesia 
sa7icti Georgii de Curie Cremona\ v. Giorgio {chiesa 
di san) d. Corte comasca. 
Giorgio (chiesa di san) in Fenarolo [ecclesia sancii 

Georgii, Giorgi in Fenarolo] v. Pavia {chiese). 
Giorgio (chiesa di san) in Montefalcone [ecclesia 

sa/icti Georgii in Montcfalcono\ v. Pavia {chiese). 
Giorgio (chiesa di san) papa [ecclesia sancii Georgii, 

Gregorii pape"] v. Pavia {chiese). 
Giorgio (monastero di san) in Brolio parvo -:■. Pa- 
via {case, conventi ecc.). 
Giorno (campana del) v. Pavia {ca/npane). 
Giostre [hastiludia] v. Pavia {giuochi festivi). 
GiOVANNELLO DA Marliano 7nagister a raìua 

arazziere pavese d. trecento, 46, 71. 2. 
Giovanni [Iohanncs\ v. Boccaccio G,, Bosisio G,, Gar- 
ganis {de) G., J\fa/idello {de) G., Sfangano G., JMussi 
G., Oliari G., Semcria G,, Sitoni G., Vidari G., 
Villa7ii G, 
Giovanni vescovo di Nizza [lohannes cpiscopus nicensis\ 
il suo corpo giace nella eh. di santo Stefano proto- 
martire in Pavia, 4, io. 
Giovanni [quidam Johannes^ vescovo di Pavia (an. S74- 
911) costruttore d. secondo circuito di mura d. e, 
10, 9; 2, 71, 6, 92 INDICE ALFABETICO [Giovanai-GiustinaJ Giovanni IV Fulgosi vescovo di P avia aj>- 
frova gli statuii d. compagnia d. Disciplini {aii. 1334)-: 
ZZ^ n. i; nel sinodo pavese d, 133S dà le disposizioni 
regolanti P interdetto, 42, n, 2; nelle sue costituzioni 
sinodali, anteriori aWanno 133S, fissa le sinodi qua- 
driennali, 44, n, 3, 

Giovanni VII E ì>apa con la bolla d. 24. agosto 878 
conferma privilegi gin concessi ai vesc. di Pavia, 3, 
n. I. 

Giovanni XIV papa identificato con Pietro III vesc. 
di Pavia, 10, n. j*. 

Giovanni XXII papa [lohannes XXII Summus Ponti/ex, 
loliamics papa XXII] nel 1330 era pontefice da quin- 
dici anni, 52, 26-28 ; " XXXIV, 23 „ ; si riserva l'ele- 
zione d. vesc. in molte e, 43, n. i ; "XIX, 30-32; 
XX, 18; XXXIV, 10-11 ;,; prescrive il segno deW Ave 
Maria d. sera anche per Roma, 33, n, 4 ; " estende 
l'ufficiatura d. Corpus Uomini a tutta la cristianità 
(an. 13 16), XX, 25; mondanità d. sua corte, XXVIII, 
6-7; XXIX, 17; adirato contro i Pavesi, XXIX, 9, e 
contro Matteo Visconti, XXXIV, U-15; alla sua corte 
visse l'Anonimo, XIV, 24-25; XVI, 31; XVII, 2-3; 
XVIII, 17-18; XIX, 4, n. 2; si riconcilia coi Vi- 
sconti, XXX, 13-u ; sua bolla per San Pietro in ciel 
d'oro, XIV, 4; rie, XXVIII, 2; XXXIV, 1, 20 „. 

Giovanni (archivio di San) in Borgo v. Pavia {ar- 
chivi). 

Giovanni (basilica di san) in Borgo v. Pavia (òasi- 
lichc). 

Giovanni (battistero di San) dei Fonti v. Pavia {bat- 
tisteri). 

Giovanni (battistero di San) Domnarum v. Pavia {bat-' 
tlsteri). 

Giovanni (canonica di san) Domnarum v. Pavia {ca- 
noniche). 

Giovanni (canonica di san) in borgo v. Pavia {cano- 
niche). 

Giovanni (canonici di San) Domnarum v. Pavia {clero). 

Giovanni (cappelle in San) Domnarum v. Pavie {cap- 
pelle). 

Giovanni (casa di san) delle Vigne v. Pavia {case, 
conventi ecc.). 

Giovanni (ciiii;sa di san) v, Monza {chiese). 

Giovanni (chiesa di san) Crisostomo detta del So- 
LAROLO [ecclesia sancti lohannis Crisostomi, quc dici- 
tur in Solarioló\ v. Pavia {cliiese). 

Giovanni (chiicsa di san) dei Catassi [ecclesia sanati 
lohannis de Catasti s~\ v. Pavia {chiese). 

Giovanni (chiesa di san) dei fonti [ecclesia sancii 
lohannis de fontibus\ v. Pavia {chiese), 

Giovanni (chiesa di san) delle Vigne [ecclesia sancii 
lohannis de vineis] v. Pavia {chiese). 

Giovanni (chiesa di san) Domnarum [ecclesia sancii 
lohannis Domnarum] v. Pavia {chiese). 

Giovanni (chiesa di san) in borgo [ecclesia sancii 
lohannis in burgo] v. Pavia {chiese). 

Giovanni (chiesa di san Lorenzo di porta san) v. 
Lorenzo {chiesa di san) dei Cani. 

Giovanni (cimitero di san) in Borgo [cimtierium Sau- 
cti lohannis in burgo] v. Pavia {cimiteri), 

Giovanni (cripta di san) in borgo v. Pavia {cripte). 

Giovanni (evangelo di san) v. Evangelo di san Gio- 
vanni. Giovanni (ospitalieri di San) v. Pavia {Ordini reli- 
giosi). 

Giovanni (porta san) [porta sancti lohannis] v. Pavia 
{porte). 

Giovanni (prevosto di San) de Domnabus v. Pavia 
{clero). 

Giovanni Battista v. Gasparis {de) G. B., Rossi {de) 
G. B. 

"Giovanni Battista (san) [beatus lokanncs Baptista]; 
eh. costruita in suo onore in Pavia dalla regina 
Gundeberga, 57, 9-10 „. 

Giovanni Buono [lohanncs bonus] vescovo di Pavia tras- 
porta il corpo di san Crispino dalla eh. di san Mar- 
tino in Terra Arsa in Santa Maria Maggiore di Pa- 
via, 4, 16; suo pontificato dal gi2 al ^24. e morie nel- 
P incendio di Pavia, n. i. 

Giovanni Francesco v. Ascanio G. F. 

Giovanni Gaspare v. Beretta G. G. 

Giovanni Maria v. Bellini G. M., Bussedi G. M. 

Giovanni Matteo v. Bottigella G. M. 

Giovanni (festa di san) evangelista [fcstum sancii 
lohannis evangeliste] v. Pavia {feste religiose). 

Giovanni de Mandello podestà di Pavia 
{an. 13 Ji), milanese; sotto di lui s' incominciano i la- 
vori d. ponte odierno sul Ticino, 21, n. 3. 

GiovANNOLO V. Bandiera G. 

Giovedì santo [cena Domini] v. Pavia {usi ecclesiastici 
e religiosi). 

GioviTA (chiesa dei santi Faustino e) v. Pavia {chiese). 

Girolamo v. Bossi G., Tiraboschi G. 

Gisella, m. di Ugo d'Este, dona col marito al vesc. di 
Pavia Rinaldo la rocca di Montalino {an. I02g), 43, 
n. 2. 

Gislenzone V. Salimbene G. 

Giuda (casa di san Simone e) v. Pavia {case, con- 
venti ecc.). 

Giuda (chiesa dei santi Simone e) v. Pavia {chiese). 

Giudice pretorio v. Pavia {giustizia). 

Giudici [iudices, advocati] v. Pavia {giustizia). 

Giudici del podestà v. Pavia {officiali del podestà). 

Giudici (Collegio dei nobili) di Pavia v. Pavia {colle- 
gio dei nobili giudici). 

Giudici (sermone ai) v. Pavia {prediche). 

Giudiziali; (duello) v. Pavia {giustizia). 

Giudiziarie (carceri) v. Pavia {carceri giudiziarie). 

Giuli ETTI Carlo cit., 29, n. j". 

GiuLlNi Cesare di. per la campana detta Za va ta- 
rla in Milano, o3, >/. 4 ; per la benedizione d. capelli 
d. bambini, 35, n. i ; cit., ^ XXX, ». 2, 3, 4 „', K>, 
«. z; 18, n. J; 19, //. J. 

Giulio v. Baudini G. 

Giumenti [iumenta] v. Pavia {merci). 

Giuochi festivi dei laici [ludi festivi laycorum] v. 
Pavia {giuochi festivi dei laici). 

Giurisdizione arcivescovile [archiepi^copalis iurisdi- 
ciio]', ne sono esenti i vesc. di Pavia, 3, 9-10. 

Giuseppe v, Allegranza G., BenagUo G., Cancvari G., 
Morosi ni G., Rho G., Robolini G. 

Giuseppi: (chiesa di san) v. Pavia {chiese). 

Giustina (chiesa di santa) vergine e martire [eccle- 
sia sancie Instine virginis et martiris] v. Pavia {chiese), 

Giustina (ospedale fuori porta santa) [hospiialc extra 
portam sancie Instine] v. Pavia {ospedali). [Giustina-Gundeberga] INDICE ALFABETICO 93 Giustina (porta) v, Pavia {forte). 

Giustina (rettore di Santa) v. Pavia {clero). 

''Giustino imperatore \lustinns imperator\ cattolico; 

el. iinp. d'Oriente alla morte di Anastasio, 61, 29-30; 

aiuta sant'Ennodio a ricondurre i Greci in seno 

alla Chiesa cattolica, 30-31 „. 
Giustizia [/«tó'««] anticamente si baciava in l^avia con 

la Pace, 50, 26-27 ; la sua immagine è scolpita su una 

d. pietre su cui è fondata Pavia, 19, lo. 
Giustizia \iusticia, ius\ v. Pavia {ginsiizia). 

— (capitano di) di Milano v. Milano {caJ>ita//o di giu- 
stiziò), 

— (consoli di) V, Pavia {giustizia), 

— (luogo della) V. Pavia {giustizia), 
Gonzaga Isabella; lettera di Ludovico il Moro a 

lei, 23, n. S- 

Gonzaga (archivio) v. Mantova {archivi). 

GOTHI V, Goti. 

Goti (re dei) v. Re dei Goti. 

GoTiFREDO da VITERBO cit. pcr la leggenda sulla 
denominazione di Mortara, 22, n, S ; parla d, sepolcro 
di Amelio e Amico, n. 6. 

GoTTHOLD V. Meycr G. Alfred, 

Governatore d'Italia \gubernator TtaHe\ v, Teoderico. 

Gran (diocesi di) in Ungheria; vi s'intro- 
duce V Ave Maria d, sera {an. xjo'f), 22, n. 4. 

Grande (Brolio) v. Pavia {piazze). 

Grande (piazza) v. Pavia {piazze). 

Grano \granmn, triticun{\ v. Pavia {beneficenza, merci). 

— (portatura di) V. Pavia {misure). 
Gratianus V. Graziano. 

Gravellone [Gravalonus, Gravolonus] v. Pavia {fiumi 
e roggie). 

Gravellone (ponti di legno sul) v. Pavia {ponti ). 

Graziano [Gratianns] cit., 9, n. 4. 

Greca (lingua) v. Greco. 

Greci \Greci, gens grecoru?u] ; loro dottore sant' Enno- 
dJo, 13, 27-28; 47, 22; per opera d. quale dall'eresia 
eutichiana passano al cattolicismo, 9, l; "61, 25-26, 
30-31 „. 

GiiECO [lingua greca, sermoncs greci, liticre grece\ ; l'Ano- 
nimo credette, per errore, che le leggende d. anti- 
che monete pavesi fossero in greco, 28, 4-5, n, 2; 
scarsità d. notizie sullo studio d. greco in Italia nella 
prima metà d. XIV secolo, XXVI, 32-33 ; in Pavia 
c'erano persone che lo conoscevano, XXVII, 5; se 
l'Anonimo ne ebbe qualche conoscenza, XXVI, 33-36 ; 
usato dapprima nell'ufficiatura nella eh. di san Vit- 
tore martire in Pavia per opera di sant'Ennodio, 
13, 28-29; " 61, 32 „; l'uso rimase nella eh. di san Mi- 
chele Maggiore, 13,29-30; "XXVII, 4; 61, 33 „. 

Gregorio IX papa; sua bolla per V elezione d. vesc. 
di Pavia Rodobaldo {an. 1231), 43, n. i. 

Gregorio (chiesa di san) papa \ecclesia saficti Grcgorii 
pape\ V, Pavia {chiese). 

Gregorio (rettore di San) v. Pavia {clero). 

Griiwm I. cit., 1, », 2, 

Grimo ALDO re dei Langobardi fonda la eh. 
di Sant^ Ambrogio minore in Pavia, 9, //. i, 

Grogni (chiesa di san Bartolomeo dei) v. Pavia 
{chiese). 

Grosso (Carlo il) v, Carlo il Grosso. 

GuALLA Giacomo cit. per la leggenda sulla denomi- nazione d. Terra Arsa, 22, n. 3 ; per il Prato Camino, 
26, n. I. 

Gualterio (l'REVOSTo DI SANTA MARIA de) V. Pavia 
{clero). 

Gualtieri (canonica di santa Maria) v. Pavia {cano- 
niche). 

Gualtieri (chiesa di santa Maria) v. Pavia {chiese). 

Gualtiero giudice [Gualterius, Walteras, Walterius, 
Waltari, Waliericus index] costruì la eh. di santa Ma- 
ria Gualtieri in Pavia, 6, 16; fratello d, chierico 
Pietro. 18 ; sua inscrizione sepolcrale che ne assegna la 
morte aWanno g8g ; documenti che lo dimostrano giu- 
dice di Pavia e messo imperiale, n, 7. 

"Gualtierone di Portalbera[ Gitalteroni'.s de 
Porta Arbara] uno d. Consiglio d. Sapienti d. estrin- 
seci di Pavia, XXVIII, n. i „. 

Gualvaneus V. Galvagno. 

Guanti \cyrothece\ v. Pavia {abbigliamento, merci). 

Guardie del vescovo \saltarii domini pontificis\ v. Pa- 
via {usi ecclesiastici e religiosi). 

GuBEKTUs V. Cuniberto. 

Guelfi [Guclphi] v. Pavia {Guelfi). 

Guerra (macchine da) v. Pavia {usi militari). 

"Guglielmo da Cremona, friore gcn. degli Ago- 
stiniani, costituisce procuratori per la compera di ter- 
reni e di case vicino alla eh. di san Pietro Ì7i del d'oro 
in Pavia, per la costruzione d. conv. degli eremitani, 
XX r, n. I „. 

"Guglielmo di Sannazzaro detto di Ci- 
GO GNOLA [Guillclmus de Sancto Xazario, dictus de 
Cigognolla\ uno d. Consiglio d. Sapienti d, estrinseci 
di Pavia, appartenente alla famiglia Pietra; rie, per 
un atto di vendita {an. 1318), XXVIII, n. i „. 

Guglielmo (casa di san) monaco v. Pavia {case, con- 
venti ecc.). 

Guglielmo (chiesa di san) monaco e confessore [ec- 
clesia sancii Guillelnii, Guillermi monachi et confes- 
soris\ V. Pavia {chiese). 

Guglielmo (parrocchia di san) Monaco v, Pavia {par- 
rocchie), 

Guglielmo (sobborgo di san) e sant'Apollinare v. 
Pavia {sobborghi). 

Guido IV Langosco vescovo di Pavia {an. 
X2g^-I3ii) emana ìiuovi statuti pel Capitolo d. Cat- 
tedrale, 44, «. S] proibisce agli ecclesiastici di prender 
parte alle battagliole {an. I2gy), 26, n. 4Ì fa ferrare 
le clatisure d. mon. {an. 1300), 46, n. i. 

Guido da Spoleto imperatore; suo diploma 
d. 21 febbraio 8gi all' imperatrice Agiltruda per ia 
eh, di sant'Agata d. monte in Pavia, 10, n, 2, 

Guido de' Zazzi v. Zazzi {Guido de'). 

GuiLLELMUs V. Guglielmo. 

GuiLLERMUS V. Guglielmo, 

GuiNiFORTE (san) MARTIRE DI ScoziA [sanctus Guini- 
f Ortis, Gunifortis niartir de Secchia, Scoda] ; sofferse 
il martirio in Milano, morì a Pavia, 7, 12; il suo 
corpo giace nella eh. di santa Maria pr. San Roma- 
no, 7, 11-12; "57, i-2„. 

GuNDEBERGA REGINA DEI Langobardi [Gundibcrga re- 
gina, qucdam regina Long oh ardo rum] "figlia d. regina 
Teodolinda, 57, io»; m. di Arioaldo, 14, ;/. 7; co- 
strusse la eh. di san Giovanni Domnarum in Pavia. 
5, s; " in onore di san Giovanni Battista, 57, 9, e 94 INDICE ALFABETICO [Gunifortis-Interdetti] vi fu sepolta, U „ ; ducilo giudiziario per sostefterc la 

sua innocenza, 14, ». 7. 
GuNiFORTis V. Gninifortc. 
Gymnasium V. Ginnasio. 

Habitacula quE dicuntur candida V. Imbiancaioric. 

Habitus v. Vesti, abiti. 

IIastiludia V. Giostre. 

Hauuelianus V. Aureliano, 

IIebdomoda V. Settimana. 

Hebraei V. Ebrei. 

Hedificia V. Edifici. 

Helimosine V. Elemosine, 

Heremitani (fratres) V. Eremitani. 

IIeremite (fratres) V. Eremitani. 

Heresis V. Eresia, 

Heretici V, Eretici, 

HiPPONA V. IfJ>ona. 

ilisTORiA Gallica Gallicana v. Storia Gallicana. 

" IIisTORiA T1CINENSIS ; così il p. Romualdo chiama una 

volta il commentario De Laudibus, XVI, 32 „. 
IIISTORIAE PATRIAB (monumenta) %'. Monuìncnta Jiistoriae 

J>atriac, 
Historica (monumenta Germaniae) V. Monumenta Ger- 

maniae historica. 
" HisTORiE Longobardorum di Paolo da Monte Cassino 

ricordano Pavia come metropoli e città regale, 59, 

8-9 „. 
"IIisTORiE PAVESI raccoltc dal Bossi, X, 4 „. 
IIiSTRiA V, /stria. 
HoNORATA V. Onorata. 
HoRDACEi (PANES) V. Paìii d^orzo. 
More (canonice) v. Ore canoniche. 
IIoRMisDA V. Ormisda. 
IIoRTi V. Orti, giardini. 
HosPiciA V. Case, edifici. 

HospiciUM POTESTATis V. Alloggio del podestà. 
IIosPiTALARil TEMPLI V. Ospitalieri. 
HosPlTALE, HOSPITALIA V. Ospedale, ospedali. 
H06PITALII V. Ospedalieri. 
IIoSTlE V, Ostie. 

IIUMILIATE (sOROREs) V. Umiliate. 
IIUMILIATI (fratres) V. Umiliati. 

Iacintus V, Giacinto. 

Iacobus V, Giacomo. 

Iacopo v, Bussolaro {fra Iacopo^. 

Iaffè Filippo cit-, 3, n. j ; 6, n. 6; 9, n. ./. 

Ianua V. Genova. 

Ianuensis (civitas) z'. Genova. 

Idolatri [cultores ydolomm] convertiti in Milano dalla 
dottrina e dai miracoli di sant'Invenzìo, 38, 26. 

Idoli [ydola] v. Pavia {idoli). 

Idoli (sacerdoti degli) v, Milano {sacerdoti degli idoli). 

Idrie [Tdrie] v. Pavia {usi //inebri), 

Ieiunia V. Digiuni. 

Iericho (de) V. Gerico {di). 

Ieronimus V. Gerolamo. 

[iiERUSALEM V. Gerusalemme. 

Ignea (ligna) v. Tizzi accesi. 

Imbiancatorie [Habitacula que dicuntur candidd\ v, Pa- 
via {industrie). 

Imperatore (insegne dell') v. Insegne delP Imperatore. Imperatore (satelliti dell') v. Satelliti delP Imperatore. 

" Imperatori Baldassare notaio pavese rie. per un atto 
del 1535, Vili, 12 „. 

Imperatori d'Oriente [Imperatoresl; col loro consenso 
Teodorico governa l'Italia, 2,23; v. A7iastasio, Giu- 
stino. 

Imperatori romani \Imperatorcs, principes romani, Ce- 
sares, reges romanorum'] persecutori della fede cri- 
stiana, 2, 20-21; quelli che più crudelmente persegui- 
tarono i cristiani risedevano in Milano, 38, 23-25; 
accolti con onore dai Pavesi, 48, 6-7; ospitati nei 
mon., 10-12; " loro satelliti, 60, 11 „; loro alto domi- 
nio su Pavia, " X, 32; XI, 1 „;29, n, i; 39, 17-18; loro 
insegne sui ceri di san Siro in Pavia, 17; "XI, 3,,-. 
•e'. Vespasiano, Aniemio, Carlo Magno, Carlo il Calvo, 
Carlo il Grosso, Guido da Spoleto, Ottotie I, Ottone II, 
Ottone III, Enrico II, Enrico IV, Federico I {Bar- 
barossa), Enrico VI, Federico II, Ludovico il Bava- 
ro, Carlo IV. 

Imperatrici v. Adelaide, Agiltruda. 

Imperiale (caput) mundi v. Caput imperiale munii. 

Imperiali (prefetti) v. Porfirio, 

— (privilegi) •:;. Pavia {privilegi imperiali). 
Incole ■:•. Pavesi. 

"Indici muratoriani [ Indices dir ono logici ad RR. 
II. SS.\ rie. XXI, n. i ,,. 

Indulgenze \indulge7icie\ v. Pavia {usi ecclesiastici e re- 
ligiosi). 

Indulgenze (luoghi delle) v. Pavia {usi ecclesiastici e 
religiosi). 

— (visite delle) V. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 
Industrie v. Pavia {industrie). 

Industriali (prodotti) v. Pavia {prodetti industriali). 

Infantes (expositi) V. Esposti. 

Infantes (masculi) V. Bambini. 

Infule V. Fascie. 

Infule V, Pavia {abiti e ornametiti sacerdotali). 

Innocenti \Innocentes\ v. Pavia {Innocenti). 

Innocentii (Verberati sancti) V. Discipli?ii. 

Innocenzo v. C'ncsa I. 

Innocenzo II papa \Ittnocentius secundus] conferma ai 
vesc. di Pavia privilegi con bolla d. 7 agosto 1130, 
3, n, I ; consacra la eh. di san Pietro in cicl d'oro 
in Pavia (an. 1132), 13, 6; 20, «. 2. 

Innocenzo (chiesa di sant') vescovo [ecclesia sancti 
Innocencii episcopi] v. Pavia {chiese). 

Inquisitori v. Onesto {fra). 

Inquisitori (Collegio degli) v. Valenza {Collegio degli 
Inquisitori). 

Inscrizioni v. Pavia {<pigrafi ed inscrizioni). 

Insegne [iusignia, signa] v. Pavia {insegne, usi militari). 

Insegne arcivescovili [archiepiscopalia insignia\ v, Pa- 
via {usi ecclesiastici e religiosi). 

Insegne dell'imperatore [arma vel itisignia imperato- 
ris\ dipinte nel cero offerto a san Siro nella cat- 
tedrale di Pavia, 39, 15-17; "XI, 2-3 „. 

Insegne dbl re [arma vel insignia rcgis\ dipinte nel 
c^ro offerto a san Siro nella cattedrale di Pavia, 39, 
15-17; " XI, 2-3 „. 

Insignia v. Insegne, 

Instituta V. Istituzioni, 

Interdetti [i/.-t/^dicti] v. Pavia {usi ecclesiastici e reli- 
giosi). [Interdetto-Lagol INDICE ALFABETICO 95 Interdetto [ifiicydiciutn] ; disposizioni di diritto che 
lo regolano, 42, n, 2, 

— (contro Milano) v. Milano (interdetto), 

— (contro Pavia) v, Pavia (interdetto). 
Intiìrpretationes V. Etimologie. 

Invenzio \sanctns, hcatus Inventius, Ive7itius, Tventius\ 
vesc. di Pavia ; " dottore, 59, 2-4 „ ; ascolta la predi- 
cazione di sant'Ermagora, 2, 1-2; prende gli ordini 
in Milano, 38, 27; "60, 25;,; mandato da sant'Erma- 
gora a Pavia con san Siro, 2, 5 ; " CO, 4-5 ; designato 
da san Siro come terzo vesc. di Pavia, 14 „ ; fu apo- 
stolo di Pavia, 2, 1; e suo terzo vesc, 11, 12; "56, 
36; 60, 20; sedette trentanove anni, 20 „: al tempo 
d. prime persecuzioni, con i suoi miracoli e l.a sua 
dottrina converte a Milano molti sacerdoti e adora- 
tori di idoli, 38, 25-27; "60, 24-25,,; ai suoi tempi 
principalmente si convertono al cristianesimo i sa- 
telliti e i governatori imperiali mandati a Pavia a 
perseguitare i cristiani, 38, 20-23; "in Pavia libera 
dal demonio il prefetto Porfirio e i satelliti di Vespa- 
siano mandati a perseguitarlo e li converte, 60, 25- 
27 „; suoi miracoli, 11, 14; "60, 31; risana un pa- 
ralitico, 29; miracolo contro un creditore avaro, 
21-23 ; con le sue preghiere ricupera d. denaro pub- 
blico perduto nel Ticino, 23-24 „ ; fonda in Pavia la 
eh. d. santi Nazaro e Celso, 11, 11-12, e vi fa traspor- 
tare da Milano, per comando di san Siro, le reliquie 
d. santi Nazaro e Celso, Gervasio e Protasio, 12-14; 
" chiamato in cielo da san Siro e da altri santi, 
muore l'S febbraio, 60, 29-30; fu sepolto in Pavia, 
59, 2-4 „; nella eh. d. santi Nazaro e Celso, 11, 11-12, 
24-25; "56, 36-37; 60, 30-31 „; che fu chiamata anche 
col suo nome, li, U; "56, 36-37; chiama in cielo 
san Teodoro, 62, 18 „; ascritto al catalogo d. santi, 
3, 3; la sua immagine dipinta nel cero offerto nella 
sua festa dai vicini alla eh. di sant' Invenzio, 47, 8. 

Invenzio (basilica di sant') v. Pavia (basiliche). 

Invenzio (cero di sant') v. Pavia (arte). 

Invenzio (chiesa di sant') {ecclesia sancti Yventii\ v. 
Pavia (chiese). 

Invenzio (festa di sant') v. Pavia (feste religiose). 

Invenzio (ospedale di sant') \]iosJ>itale sancti Tventii] 
V. Pavia (osj>edali). 

Invernale (basilica) [basilica yemalis] v. Pavia (basiliche). 

loB V. Giobbe. 

loHANNES •<:•. Giovanili. 

losAPHAT (chiesa DI SANTA MARIA Dì) V. Pavia (chiese). 

losAPHAT (monastero DI SANTA MARIA Di) v. Pavia 
(case, coftventi ecc.). 

I0SEPH V. Giuseppe, 

loviTA V. Giovila, 

Ippolito v. Rossi (de) I. 

Ippona \Tppona\ (vescovi) v. Agostino (sant'), Valerio 
(san). 

Ireneo v. Ajfò I. 

Isabella v. Goiizaga I. 

IsNARDO UOMO DI Dio \Tsnardus, Ysuardus vir Dei] ir. 
dell'or, d. Predicatori, 8, 6-7; suoi miracol', 7; il suo 
corpo giace in San Tommaso in Pavia, trasporta- 
tovi dalla eh. di santa Maria di Nazareth, 7-S. 

Istituti v. Pavia (Istituti) 

Istituto (oratorio dell') degli artigianelli v. Pavia 
(oratorii). Istituto (Regio) Lombardo v. Milano {Regio Istituto 
Lombardo). 

Istituzioni reali e ministeri di:lla Ca- 
mera dei re Langobardi [Instituia regalia 
et ministcria camerac regina langobardoruvi\ documento 
forse d, sec, XI, perchè il proemio, che indicherebbe 
età più recente, e un aggiunta posteriore, ma dal Ro- 
boi'ini ere luto d. sec. XII; parla d, tributo d. commer- 
cianti vendi al m07i. di san Martino fuori porta, 10, 
n. 8 ; Pavia vi è detta f glia di Roma, 25, n. j; cit, 
per i giudici pavesi, 27, n. i ; per il tributo pagato 
dai pescatori alla Camera d. re, 44, 7/. i. 

Istoria Gallicana v. Storia Gallicana. 

Istria [Histria] ne venne san Siro a Pavia, 51, 23. 

IsTRUMENTi MUSICALI \instrumenta musica, musicalia] v. 
Pavia (istrumcnti vinsicali). 

Italia [2?(z//a]; prima d. venuta d. Langobardi si distin- 
gueva in circa venti regioni o provincie, 64, 3-4 „ ; 
le sue e. distrutte o devastate dai Langobardi, 2, 27; 
" la Lombardia ne è una d. parti più piccole, 64, 
37-33 „; dovunque vi si accettano le monete pavesi, 
28, 4; rie. " XXIV, 31; XXVI, 32; XXX, 10; XXXIII, 
17; XXXIV, 10 „; 1, 3; 25, 3; 29, 16; "58, 2S „. 

Italia (governatore d') v. Tcodcrico. 

— (patrizi d') V, Patrizi d'' Italia. 

— (piazza d') V. Pavia (piazze). 

— (re d') v. Re d' Italia. 

— (regno feudale d') V. Regno feudale d^ Italia. 
"Italiani (Ttalici\ liberati da sant'Epifanio dalle mani 

d. re di Borgogna, 61, 14-15; dai Tedeschi e dai 
Galli sono chiamati tutti Lombardi, 64, 3S; chia- 
mano Franchi quasi tutti i Galli, 40 „. 

Italiani poveri [paupercs de Ttalia] v. Pavia (benrji- 
cenza, poveri). 

Italicarum (Rerum) Scriptores v. Rerum lialicarum 
Scriptores, 

lUDA V. Giuda. 

luDEi V. Ebrei. 

lUDiCES V, Giudici. 

lUGERO \iugerum] V, Pavia (jnisurc e pesi). 

luLlus V. Fic\-er I. 

luMENTA V, Giumenti. 

luRiSDiCTio ARCHlEPiscoPALis V. Giurisdizione arcive- 
scovile. 

lus V. Giustizia. 

lusTiciA V. Giustizia. 

lusTiNA V. Giustina, 

lusTiNUS V. Giustino. 

I VENTI US V. Invenzio. 

"Ivrea {Tporegia] e. d. Liguria, 64, 21; suffraganca di 
Milano, 21-22 „. 

Ivrea (chiesa di santa Maria d') v. Pavia (chiese). 

Ivrea (statuti d') cit. per le pene contro i bestem- 
miatori (sec. XIV), 33, u. 2, 

Kalendarius V. Calendario. 
Karolus V. Carlo. 
Katherina •:•. Caterina. 

Lacticinia V. Latticinii. 

Ladri [fures] v. Pavia (usi civili). 

Lafrancus ■:•. Lanfranco. 

Lago di Como [Cuinarum lacus] v. Como (lago di). 96 INDICE ALFABETICO [Laici-Legno] Laici [/«jc/J v. Pavia {laici). 

Laici (devozioni dei) v. Pavia {devozioni dei iaici), 

— (elemosine dei) V. Pavia {beneficenza), 

— (giuochi festivi dei) V. Pavia {giuochi festivi). 

— (processioni dei) V. Pavia {processioni), 

— (rettori) V. Pavia {reiiori laici), 

— (società di) Flagellantisi [socicias laycornm se vcr- 
bcraHiiuìii\ v. Disciplini, 

Lambertenghi V, Porro Lambcrienghi. 

" Lamindo Pritanio nome sotto cui il Muratori pub- 
blicò il suo libro Riflessioni sopra il buon gusto nelle 
scienze e nelle arti, XXXIII, 23-24 „. 

Lampada maggiore dell'altar maggiore [lampas tnaior 
maioris aitar is^ v. Pavia {tisi ecclesiastici e religiosi). 

Lampade o lucernette \lampades vel cicnndilia] v. Pa- 
via {usi ecclesiastici e religiosi). 

Lampadine [lampades parve^ v. Paina {usi ecclesiastici e 
religiosi), 

Landolfi Damiano notaio di Pavia cit. per un atto 
d, 1S04, 23, n, 3. 

Landriano \locus Landriani]', nel territorio di Milano; 
alcuni d. suoi abitanti, nella festa di san Giacomo 
apostolo, vengono a celebrare la messa di rito am- 
brosiano all'altare di san Giacomo nella basilica 
invernale d. cattedrale di Pavia, 47, 24-26. 

Lanei (panni) V. Pannilafii. 

Lanfranco illustre giurista pavese, 30, n. 3. 

Lanfranco (san) [Lafrancus, sanctus Lafranchus\ ve- 
scovo di Pavia; per i suoi miracoli comunemente 
detto san Lanfranco, 15, 5-6, sebbene non canoniz- 
zato, 6; "63, 9; suoi miracoli dopo morto, 10 „ ; il 
suo corpo giace nella eh. " o mon. „ d. santo Se- 
polcro pr. Pavia, 15, 4; "57, 15; 03, 9-10 „. 

"Lanfranco (padre) Giordani di Pavia, ab. di San Sal- 
vatore fuori le mura, XXIII, 19-20; dall'anno 1318, 
XXV, 4 5; citato innanzi al Collegio degli Inquisi- 
tori in Valenza come fautore di Matteo Visconti 
(6 aprile 1322), XXIII, 22-23; testimonio ad una sen- 
tenza dell'inquisitore fra Onesto contro cinque Pa- 
vesi (9 maggio 1323), 30-31; e in Piacenza al seguito 
di Bertrando dal Poggetto, leg. pontificio (an. 1323), 
29-30; fugge con tutti i monaci da Pavia per le 
guerre imminenti in Lombardia (maggio 1322) ed è 
assente ancora il 30 aprile 1329, 20-21; XXIV, 17-1<»; 
il Dell'iVcqua lo identifica con l'A.; critica di tale 
opinione, XXIII, 17-34-XXV, l-io e note „, 

Lanfranco (abate di San) v, Pavia {abati). 

Lanfranco (chiesa di san) \ccclcsia sancti La/ranchi \ 
V. Pavia {chiese). 

Lanfranco (chiostro di San) v. Pavia {chiostri). 

Langobardi [Longobardi, Lotigo'xirdi] scelsero Pavia fra 
tutte le e, 50, IS; loro venuta in Pavia circa 500 
anni dopo la venuta di san Siro, 2, 11; "64, 3„; 
dalle i^arti più lontane d. mondo, 2, 11-12; distrug- 
gono o devastano le altre e. d'Italia, 27; risparmia- 
no Pavia, 28, e la illustrano, 12 ; la fanno capitale e 
camera d. loro regno, 2, 28 ; vi si convertono al cri- 
stianesimo, 28-29; vi fanno leggi giustissime, 29; 
50, 26-27; la mantengono in pace, 28; vi dimorano 
per tutta la durata d. loro regno, 2, 29-30; ne am- 
pliano le mura, vi edificano innumerevoli eh. e vi 
raccolgono reliquie di santi, 30; " regnano in Italia, 
XXXIII, 16-17;,; ai loro tempi i vcsc. d. regno si raccolgono in Pavia alle sinodi, 3, 6-7 ; o meglio 
alle diete, n. i ; " il loro re un tempo fu superiore a 
quasi tutti, 64, 39-40 „ ; fine d. loro regno anteriore 
alla costruzione d. seconda e terza cerchia di mura 
di Pavia, 2, 31-32. 

Langobardi (re dei) v. Re dei Langobardi. 
— (regine dei) ■;'. Regine dei Langobardi. 

Langobardo (regno) V. Regno langobordo, 

Langosco V, Guido IV L, 

Langosco (conti di), famiglia pavese : contendono per 
la Signoria immediata su Pavia (secoli XIII-XIV), 
" X, 32-33; XI, 1 „ ; 29, n. i; "per le lotte civili costret- 
ti il battere le vie deW esilio, XXVIII, n. i „, 

Lapidea (vasa) v. Vasi di pietra, 

Lapides sculpti V. Pietre scolpite. 

Lapis Altior v. Pietra dei bandi. 

Lata (chiesa di san Martino in pietra) v. Pavia {chiese). 

Lateranense (concilio) V. Concila. 

Lateres V. Mattoni. 

Latino [lingua latina, latini sermones] usato da un coro 
nell'ufficiatura d. eh. di san Vittore martire e di 
san Michele maggiore in Pavia, 13, 29; " 61, 32-33,,. 

Latrine v. Pavia {latrine). 

Latrones V. Aggressori. 

Latticinii [Lacticinia] v. Pavia {usi ecclesiastici e reli- 
giosi). 

Laudenses V. Lodigiani. 

Laudensis (porta) V, Lodigiana {porta), 

Laudes V, Lodi. 

Laurentius V. Lorenzo, 

Laus V. Lodi, 

LaveggI [iebétcs\ V, Pavia {arredi e utensili domestici, 
ìucrci ). 

Lazarus V. Lazzaro. 

Lazzaro (chiesa di san) confessore [ecclesia sancii 
Lazari confcssoris\ v, Pavia {chiese). 

Lazzaro (ospedale di san) [hospitalc sancti Lazari] v. 
Pavia {ospedali). 

Layci 1'. Laici, 

Leanum V. Liafio. 

Lebbrosi (chiesa dei) [ecclesia <jue olim antiquitus dicc- 
batur leprosorum] v. Pavia {chiese). 

Lebétes V. Laveggi. 

Lectiones nocturne V. Letture notturne. 

Lectus V. Letto, 

Legali (usi) v. Pavia {usi legali). 

Legati della Chiesa romana accolti onorevolmen'e in 
Pavia, 48, 5-6. 

Legati pontificii " da Valenza lanciano la scomunica 
contro Matteo Visconti (an. 1322), XXIII, 12-14 „ ; 
V. Bertrando del Poggetto. 

Legato Bonetta v. Pavia {legato Bonetto). 

I-, 1; G E (de) Lodovico, notaio pavese, roga un atto 
per Perezione di uno stabilimento destinato ad acco- 
gliere gli esposti {an. 1479), 35, n. 3; suo istrmncnto 
rie, per una notizia sulla denominazione d. mon, di 
san Salvatore in Pavia {an. 1480), 6, n. 9. 

Leges V. Leggi. 

Leggi [leges]-, molti da Pavia vanno ad apprenderle 
alle scuole di Bologna, 30, 22-23; v, Pavia {leggi). 

Legne [Ugna] v. Pavia {merci, prodotti agricoli). 

Legno della vi:ra croce [lignum vere crucis] r, Pavia 
{usi ecclesiastici e religiosi). [Legno-LodiJ INDICE ALFABETICO 97 LEG>fo (armi di) [tirma lignea] v. Pavia {usi militari), 

— (bastoni di) [fiisics lignei] v. Pavia {usi mililari). 

— (ponti di) [j>ontes lignei] v. Pavia {fonti). 

— (tazze di) V. Pavia {merci). 

— (utensili di) V. Pavia {merci). 

— (vasi di) V. Pavia {arredi e utensili domestici, merci). 
LiìGUMi [legumina] v. Pavia {beneficenza, merci, prodotti 

agricoli, usi e costumi ecclesiastici). 

Legumi (minestre di) v. Pavia {beneficenra). 

Lenzuola [litttoamina] v. Pavia {usi funebri), 

Leone III (san) papa [bcatus Leo, Leo papa III] per ri- 
velazione angelica, venendo a Pavia prima d. morte 
di san Teodoro vesc, lo seppellisce, secondo la 
promessa, nella eh. di sant'Agnese, 9, 28-30; "62, 
18-20 „ ; convoca in Roma un concilio, 02, 13. 

" Leonh prete \Lco quidam presbiter] da cui ebbe il no- 
me la eh. di san Salvatore in Pavia, 56, 15 „ v. Liana. 

Leone (san) prete e confessore [^sanctus confessor Leo, 
sanctus Leo presbiter et confessor] fratello di san Ma- 
rino, 8, 15; il suo corpo giace in San Marino di 
Pavia, 15 ; " 56, < „ ; al quale gli ecclesiastici vanno 
in processione il i" agosto, 47, 13-14. 

Leone (festa di san) prete v. Pavia {feste religiose). 

Leone (monastero di) [monaslcrium Lconis] v, Pavia 
{case, conventi ecc.), 

Lepores V. Lepri. 

Lepri [lepores] v, Pavia {merci). 

Leprosi t. Lebbrosi, 

Lesso [carnes recentas in aqua dccocta] v. Pavia {cibi). 

Letto [lectus] v. Pavia {usi funebri). 

Letture notturne [lectiones nociurne] v. Epistole. 

Leucardus V. Leutardo. 

Leutardo [Leucardus, Liutardo, Lintardo, Liuiprando] 
fondatore d. eh. di santa Maria cappella in Pavia, 
che un tempo prendeva il nome da lui, 9, \Z\ forse 
vesc, di Pavia {841-S64); suoi vari nomi; correzione 
d. nome, 9, n. j. 

LlANO [Lianuvi] v. Pavia {case, C07tventi ecc.), 

LiANO (chiesa detta il) [ecclesia que dicitur Lianum, 
Leannm, Lilianum] v. Pavia {chiese). 

LlBELLUS DE MIRACULIS SANCTE MaRIE VIRCJINIS V. Li'jcr 

de miraculis etc. 

LiBER CONSUETUDINUM MeDIOLANI {an. 131 6) 

cit. per i duelli giudiziali, 14, n. 7. 
Liber de mir^vculis sancte Marie virginis rie. por 

l'elezione di san Gerolamo a vesc. di Pavia, 12, 9-11 ; 

"62, 3S-39 „ ; autori che ne trattarono, 12, //. 3. 
LiBER statutorum comunis Novocomi V. Novocomo 

{statuti del comune di). 
Liberata (santa) vergine [sancta virgo Liberata, san- 

cta f emina Liberata virgo] ; il suo corpo giace nella 

eh. di san Vincenzo o sant'Epifanio in Pavia, 11, 

4-5^ "55, 21-25 „; nella quale in abito monacale servì 

Dio e morì, 11, 5-6. 

" LlBITINA, XXXIII, 20 „. 

Libri di provvisione del comune di Pavia v. Pavia 

{libri di provvisiotie). 
Libro dei Maccabei [Machahaei] cit., 52, 17, n. 7. 
Libro dei proverbi cit., 52, 12-13 e n. j". 
" Libro di Daniele cit., 58, 4 „. 
Libro di Giobbe [lob] cit., 52, 1 e a. ^. 
LxcPRANDUS V. Liutprando. 
LlGNA V. Legne. LiGNA IGNEA V. Tizzi accesi. 

Lignea (utensilia) v. Utensili di legno. 

Lignea (vasa) v. Vasi di legno. 

Lignei (cipiii, cyphi, scypiii) v. Tazze di legno. 

Liguria "una d. regioni d. Lombardia, 64, 4„-, sua 
estensione e confini, 1, a. 2; "64, 6-9; confine oc- 
cidentale della Venezia, 18; confine settentrionale d. 
Alpi Cozie, 12; è tutta piana e fertile di legumi, 20; 
sue e, 20-21 „. 

Ligurie flos v. Flos Ligurie, 

Lilianum v. Liana. 

LiMiNA SANCTORUM -e'. Sa)ituarl. 

LiMiNOSA V. Luminosa, 

Lingiardx (casa) V. Pavia {casa Lingiardi). 

Lingua greca v. Greco. 

Lingua latina v. Latino. 

Lingue ydioma v. Parlata. 

Lini (tela) v. Tela. 

Lino [Unum] v. Pavia {merci, prodotti agricoli). 

Lino (olio di semi di) v, Pavia {merci). 
— (piazza del) V, Pavia {piazze), 

LiNPRANDUS V. Liutpran lo. 

Lintardo v. Leutardo. 

LiNTEAMiNA V. Lenzuola. 

LlNUM V. Lino. 

Lione (Concilio di) v. Concila. 

Litefredus V. Litifredo. 

LlTERE GRECE V. GrcCO. 

Litifredo [Litifredus, Litefredus] vescovo di Pavia ; 
"uomo di Dio, non canonizzato, 63, 8;,; trasporta 
il corpo di sant' Onorata dalla eh, di san Vincenzo 
al mon. di santa Maria vecchia o vecchio, 5, 1-2; 
" 63, 8-9 „, 

Liutardus V. Lencardo. 

Liutprando nell' Antapodosis parla d. opulenza di Pa- 
via, 24, n. 2 ; dice die Pavia sarebbe superiore a Roma 
se avesse i corpi dei beati Apostoli, 25, n. j. 

Liutprando v. Leticar do. 

Liutprando [Liutpranlus, Licprandus, Linpranlus] re 
DEI L angobardi ; ampliò e dotò la eh, " o mon. „ 
di san Pietro in ciel d'oro, 12, 18-19; "56, 24-25;,; 
vi fece trasportare dalla Sardegna i corpi di san- 
t'Agostino e di altri santi, 21-22;/« sepolto in San- 
t'' Adriano in Pavia, n. J ; donde il suo corpo fu fatto 
trasportare dall'ab. Olrico nella eh, di san Pietro in 
ciel d'oro, 22-23; "56, 28 „\ consattguinco di Pietro I 
vesc, di Pavia, 13, n. 4; al suo tempo Ansane fonda 
in Pavia la eh. di santa Maria maggiore, 4, n, 2, 

Loca v. Luoghi, 

LocoRUM [comunia] V. Comuni del forese. 

LocoRUM (potestarie) V. Podesterie del Forese, 

Locus Camini v. Prato Camino, 

Locus Landriani v. Landriano. 

Locus Vahan V, Vahan {locus). 

Locus viginti columnarum V, Venti Colonne 

Lodi [Laus, Laudes] " e. d. Liguria, 64, 21 ; suft'raganea di 
Milano, 22; san Siro vi dà la vista a un cieco nato, 
60, \3; perdonata e prosciolta dall'interdetto {an. I32g), 
XXX, n. j „ ; fra Pavia e Lodi vi è il mon. di 
santa Cristina, 15, 1-2, 
— " (vescovo di) presente alla sentenza pronunciata 
da fra Onesto contro cinque pavesi (an. 1323), XXIII, 
31-32 „. T. xr, p. 1 - 7- 98 INDICE ALFABETICO [Lodigiana-Mabillon] LoDiGiANA (porta) [Laudcusts j>oria\ v. Pavia {^portè). 

Lodigiani \^Laiidenses\ confinano con la parte setten- 
trionale d. territorio di Pavia, 20, 25-27. 

Lodovico v. Lego (de) L, 

"Lombardi Yl^ombardi^ così cliiamati per sincope da 
Longobardi, 64, 41-42; il loro re un tempo fu supe- 
riore a quasi tutti, 39-40; dai Tedeschi e dai Galli 
sono cosi chiamati tutti gli Italiani, 38 „. 

Lombardi (statuti) v. Statuti lombardi. 

Lombardia [Lojnbardia, Lonhardia, Longohardia^ ; sua 
descrizione, " 64, 2 „ ; 1 , n. 2; "è una d. provincie, 
64, 4, e d. parti più piccole d' Italia, 37-38 „ ; la mag- 
gior parte di essa si scorge dalla rocca di Monta- 
lino, 43, 22-23; circondata da alti monti, 23, 23; 
" sue regioni, 64, 4-5 „ ; la parte occidentale e meri- 
dionale ha linguaggio femminile e dolce, 49, 30-31; 
la settentrionale e orientale forte e virile, 31; " sua 
nobiltà, 64, 37-38; l'Emilia e la Venezia sono in parte 
fuori di essa, 5-6 „; vi sono molti priorati d. mon. 
dì santa Croce di Mortara, 23, 1-2; Pavia è quasi 
nel suo centro, 23-24 ; 49, 29 ; da molte parti di essa 
si accorre a Pavia per vegliare nella eh. di san Pie- 
tro in ciel d'oro nella vigilia di sant'Agostino, 39, 
11-12; rie, «XXIII, 21 „; 3, 7-8; 31, 8; 39, 9; "64, 
29, 34 „. 

Lombardia (vescovi di) al tempo d. Langobardi si rac- 
coglievano a sinodo in Pavia, 3, 6-7 ; piuttosto a 
dieta, ». I. 

Lombardie (descriptio situs) v. Descriftio situs Lom- 
bardie. 

Lombardo (regio istituto) v. Regio istituto lombardo. 

LoMELLiNA [Lomcllina'] parte occidentale d. territorio di 
Pavia fra il Po e il Ticino, 21, 3; cosi chiamata dal 
castello di Lomello, 6-7; sua estensione, 3-5; confina 
con le terre di Vercelli e Novara, 5-6; dalla sua 
estremità comincia il Siccomario, 22, 5; vi sono 
molti poderi, castella e ville, 21, 7; vi si raccolgono 
in abbondanza ottimi legumi e vini coloriti e sa- 
lubri nell'estate, 7-9; vi è, distante da Pavia più di 
venticinque miglia, un luogo detto anticamente Sil- 
vabella, poi Mortara, 22, 21-24. 

LoMEixo [Lomellus] antico e grandissimo castello che dà 
il nome ai conti di Lomello e alla parte occiden- 
tale d. territorio di Pavia, detta Lomellina, 21, 6-7. 

Lomello (conti di) [comites da Lomello] ; hanno il nome 
dal grandissimo e antico castello di Lomello, 21, 6-7; 
furono conti palatini; autori che ne trattarono, n. i. 

LoNBARDlA V. Lombardia. 

Longobardi v. Langobardi, 

" Longobardi detti poi per sincope Lombardi, 64, 41-42 „, 

Longobardia V. Lombardia. 

Longobardo (codice diplomatico) v. Codice diplomatico 
longobardo. 

Longobardorum (historie) r. Historie Longobardorum. 

Longobardorum (regnum) V. Regno longobardo. 

LoquELA V. Parlata, 

Lorenzo v. Persico L. 

Lorenzo (chiesa di san) v. Mortara {chiese). 

Lorenzo (chiesa di san) degli Ardenghi [ecclesia san- 
cii Laurentii de Ardcngis, Ardengio] v. Pavia (chiese). 

Lorenzo (chiesa di san) di;i Cani {ecclesia sancii Lau- 
rentii de Canibus] v. Pavia (chiese). 

Lorenzo (chiesa di san) di porta San Giovanni [ec- clesia sancii Laurentii de porta sanati lohannis) v. 
Lorenzo (chiesa di san) dei Cani. 

Lorenzo (chiesa di san) di Pozzuolo [ecclesia sancii 
Laurentii de Pozolo, Pozzolo] v. Pavia (chiese). 

L OS E F ED ERICO cit. pcr le tarr ecotta de IP alt a Italia, 
24, n. 4. 

" Lotario [Lotharius; ma Rotari] re d. Langobardi fonda 
la eh. di san Giovanni in Borgo in Pavia, 55, 14; 
il suo corpo giace nel fondo di essa, 14-15 „. 

Lotario (capitolare di) v. Capitolare di L. 

Luca v. Lucca. 

Luca (casa di san) v. Pavia (casa, conventi ecc.). 

Luca (chiesa di san) [ecclesia sancii Luce] v. Pavia 
(chiese). 

Luca (festa di san) evangelista [festum beati Luce 
evangelistè\ v. Pavia (feste religiose). 

Lucca [Luca] vi fu pod. e rettore quattro volte Bec- 
carlo Beccaria, 27, «. 2. 

Lucerne [lucerne] v. Pavia (arredi e utensili domestici). 

LucERNETTE [cicendilia] V. Lampade luccrnctte. 

Lucia (altare di santa) v. Pavia (altari). 

Lucia (chiesa di santa) [ecclesia sancte Lucie] v. Pavia 
(chiese). 

Ludi v. Giuochi. 

Ludovico il Bavaro re dei Romani [Serenissimus Prin- 
ceps D. D. Lodovichus Dei gratia Romanoruvt rex\ 
imp.; "nemico fierissimo di Giovanni XXII; i Pa- 
vesi seguono le sue parti, XXIX, 10; imprese d. suoi 
favoreggiatori in Pavia, XXXI, 12-13 „\ prestito straor- 
dinario imposto pcr lui in Pavia (an. 1327), 27, n. j. 

Ludovico il Moro; sua lettera ad Isabella Gonzaga 
cit. per il clima di Pavia (an. 1491)., 23, n. j". 

Ludovico Antonio v. Muratori L. A. 

" Lugano rie. come residenza di Giuseppe Morosini, 
IX, 17 „. 

Luigi v. Fenini L., Marchi (de) L. 

Luigi (via) Porta v. Pavia (vie). 

Luminarie v. Pavia (usi ecclesiastici e religiosi, usi fu- 
nebri). 

Luminosa (santa) vergine [sancta f emina Liminosa, Lu- 
minosa virgo]', il suo corpo giace nella eh. di san 
Vincenzo o sant'Epifanio in Pavia, 11, 4; "55, 24 „; 
nella quale in abito monacale servì Dio e morì, 11, 4-6. 

Luoghi degli ospitalieri [loca Hospitalariorum, IIo- 
spitaliorum] v. Pavia (usi ecclesiastici e religiosi). 

Luoghi dei santi [loca sanctorum] v. Pavia (usi eccle- 
siastici e religiosi). 

Luoghi dei Templari [loca Templariorum] v. Pavia (usi 
ecclesiastici e religiosi). 

Luoghi delle indulgenze [loca indulgenciarum] v. Pa- 
via (usi ecclesiastici e religiosi). 

Luogo della Giustizia [locus lusticie] v. Pavia (Giu- 
stizia). 

LusERTiNo (ponte) V. Pavia (ponti). 

LussoRio (san) MARTIRE [beatus martir Lnxorius] ; il suo 
corpo giace nella eh. di san Pietro in ciel d'oro in 
Pavia, 12, 20; " 56, 27 „; trasportatovi dalla Sardegna 
per opera di re Liutprando, 12, 20-22. 

LuxoRius V. Lnssorio. 

Mabillon [Mahillonius] " dice che Giovanni XXII per 
primo si riservò l'elezione d. vesc. in moltissime e. 
d'Italia, XXXIV, lo-ll „; cit., 7, n. 7. 
[Maccabei-Marchesi] INDICE ALFABETICO 99 Maccabei (mbro dei) v. Libro dei Maccabei. 

MAecHiN"E DA GUERRA [machine\ v. Pavia {usi mili(ari). 

Macelli [;««c<?//«] v, Pavia {inacelli). 

Machabaei V. Maccabei. 

Machine v. Macchine da guerra, 

MiVDDALENA V. Maria M, 

Madona (recomenuati a) sancta Maria v. Raccoman- 
dati a Maria Vergine. 

Maestri \magisiri scolariam\ v. Pavia (usi civili). 

Magani Francesco dimostra che in un^ orazione di 
Ennodio si farla d. Fòro e delP Auditorio non di Roma 
di Milano, ma di Pavia, 7, «• 2; cit. per V origine 
d. nome Pavia, 1, ;/. /; per Leutardo vesc. di Pavia, 
9) ^'3 lP<^^ ^^ querele d, vesc. di Pavia col cantore e coi 
canonici j>er Puso d. mitra, 44, n. 6; per gli statuii d. 
vesc. di Pavia Guido IV Langosco, n, j"; cit. "XXII, 
n. T „\ 3, n. I, n. 2; 4, n. i; 6, n. 3; 36, n. 2. 

Magdalena V, Maddalena. 

Magenta Carlo; sua opinione suWcta di B, VII, n.i; 
indica il nome di tredici cittadini pavesi che fra il 1300 
e il 1330 furono pod. in altri com., 27, n. 2; cit., 1, 
«. 2; 17, n. 3; 20, n. S; 21, n. 4; 23, n. 2, n. 3, n. j; 
24, n. j; 30, «. 2, ». 3; 31, n. 2. 

ISIaoenta Pio cit., 35, n. 3. 

Maggiore (beccheria) v. Pavia {macelli). 

Maggiore (campanile) v. Pavia {campanili). 

Maggiore (campo) v. Pavia {Campo maggiore). 

Maggiore (chiesa di santa Maria di Rocca) v. Pavia 
{chiese). 

Maggiore (lampada) dell'altar maggiore v. Pavia 
{usi ecclesiastici e religiosi). 

Maggiore (torre) del duomo v. Pavidi {torri). 

Maggiorenti \maiores\ v. Pavia {maggiorenti). 

Maggiori (cittadini) v. Pavia {cittadini maggiori). 

Magistri a rama V. Arazzieri. 

Magistri in Sacra Pagina v. Teologi. 

Magistri in scienciis v. Scienziati. 

Magistri scolarium v. Maestri. 

Maglio Carlo cit. per gli storioni nelle acque pavesi, 
19, n. I. 

" Magnalibus (de) urbis Mediolani di Bonvcsin della 
Riva; analogie col commentario dell'Anonimo, XXV% 
23-28 „. 

Magno (Carlo) v. Carlo re dei Franchi. 

Magno (Fóro) v. Fòro magìio. 

Magnum (brolium) V. Brolio grande. 

Magnum (mare) V, Mediterraneo. 

Maiocchi Rodolfo; "non è sostenibile la sua opi- 
nione che niun interdetto colpisse Pavia prima del 132"/, 
XX, n. 3; pubblicò e illustrò il Sermo in depositione 
sancti Syri, 59, n. 4,,; cit. per documenti sulla pro- 
cedura ecclesiastica contro gli usurai, 37, n. i ; per la 
leggenda su san Siro, 38, n. 2; cit. "XVIII, n. 5; 
XXX, n. I „ \ 2, n. i; 3, n. i; 8, n. i, ti. 4; 12, n. J ; 
14, n. 2; 18, n. I, n. j"; 23, /;. 2; 27, n. 2; ZZ, n. 2; 
36, n. 2; 37, ». 2. 

Maiocchi (Boni e) v. Boni e Maiocchi. 

Maiolo (san) abate [sanctus Maiolus ahbas\ ; le sue re- 
liquie sono in san Maiolo in Pavia, 9, 11. 

Maiolo (cappella di san) [capella sancti Maioli] v. 
Pavia {cappelle), 

Maiolo (imiiesa di san) abate [ecclesia sancti Maioli 
abbatis] v. Pavia {chiese). Maiolo (monastero di san) [monasterium sancti Maioli ] 
V. Pavia {case, conventi ecc.j, 

Maiolo (priorato di San) abate v. Pavia {case, con- 
venti ecc.). 

Maior (campus) V. Campo maggiore. 

Maior (ecclesia) V, Cattedrale. 

Maior (lampas) v. Lampada maggiore. 

Maiores V, Maggiorenti. 

Maiores (cives) v. Cittadini maggiori. 

Maius (altare) v. Aitar maggiore. 

Mal AS PINA [Malaspinc\ citta lini pavesi; nelle loro 
terre è Cecima con San Ponzio, feudo d. vesc, di Pa- 
via, 43, n. 2. 

Malaspina (marchesato dei) V. Marchesato dei Mala- 
spina). 

Malaspina (palazzo) V. Pavia {palazzi). 

Malastreva V. Salimbene M. 

Malati (poveri) v. Pavia {beneficenza). 

Malfattori [tnalefaciorcs, malefici, malifici] v. Pavia 
{usi civili). 

Mandello (Giovanni de) v. Giovanni de Mandello. 

M A N E T T o cit., 3, n. 3, 

" Mangano Giovanni di Pavia canonico di Valenza 
[lohannes de Mangano de Papia can. valentinus, can. 
ecclesie Valencie] dottore in ambe le leggi, avvocato 
nella Curia romana, XXI, 11-12; vicario vescovile in 
Pavia negli anni 1322, 1323, 1324, XXII, 71. 2; XXIII, 
3 ; secondo il Bosisio fu vicario vescovile in Pavia 
nei primi mesi d. 1327, XXI, H-15, 20; ma dal Robo- 
lini e dai documenti risulta che fu tale solo nell'ot- 
tobre di quell'anno, a. 3; XXII, 10-11, n. i; nel mag- 
gio d. 1327 era in Avignone, XXI, 10-12, 14, 20-21; 
XXII, 7-8; non si sa se tornò ad Avignone e quando 
finì il suo vicariato, 13-U; opinione d. Bosisio e d. 
Novati che il Mangano sia l'Anonimo ; critica di tale 
opinione, XXI, 9-24-XXIII, 1-9; XXI, n. 2; XXII, 
n, I, n. 2; XXIII, n. i ; rie., XXIV, 4. 

"Mangano Giovanni notaio pavese rie. per un atto 
d, 1438, XXVI, n, I „. 

"Mangano Silvano notaio pavese, roga un atto 
d' investitura per richiesta del rettore di Santa Ma- 
ria delle mille virtù {an. I42<f), XIII, n. i „. 

M A N N E r T ; sua congettura suW antico nome di Pavia, 1 , 
n. I. 

Mansi cit. per P antica denominazione di Pavia, I, //. i. 

Mansionari [mansionarii sivc custodes] v. Pavia {clero). 

Mansurpia V, Borse. 

Mantello [clamis, cappa seu mantellum] v. Pavia {abiti 
e ornamenti sacerdotali). 

Mantova [Mantua] "e. d. Venezia, 64, 32-33; non dipen- 
de ecclesiasticamente da Milano, 35-36 „; vi fu poi. 
e rettore per quattro volte Beccarlo Beccaria, e altre 
due volte, el. pod., rifiutò, 27, n. 2. 
— (Archivio Gonzaga) cit., 23, n, ^. 

"Manuale della provincia di Pavia per 
l'anno 1864 cit., XXIII, n. 2 „. 

Marcello (chiesa di san) papa e martire [ecclesia 
sancti Marcelli pape et martiris] f. Pavia {chiese). 

Marcello (priorato di San) papa e martire v. Pavia 
{case, conventi ecc.). 

Marchesato dei Malaspina [Marchionatus Malespinc] 
limita a mezzodì l'Oltrepò pavese, 22, 12. 

Marchesi v. Olcvani, Ugo d^Esie. 100 INDICE ALFABETICO [Marchesi-Maria] Marchesi del Monferrato v. Monferrato {inarchesi 
del M.). 

Marchi (de) Luigi ''bibliotecario dell'Università di Pa- 
via crede all'esistenza di un codice dell'Anonimo 
anteriore a B; critica di tale opinione, X, 7-33-XIV, 
1-20 e noie; suo errore su un particolare della copia 
di B. del Beretta, XX, fi. i „ ; cit. " XIX, ti, 6 „ ; 
43, n. j. 

Marchionatus V. Marchesato. 

Marciano (chiesa di san) vescovo e martire \ecclesia 
sanati Marciani episcopi et martiris\ v, Pavia {chiese). 

Marciano (monastero di san) di Tortona [monaste- 
rium sancii Marciani Tridonensis] t'. Tortona {mo- 
nasteri ). 

Marciano (priorato di San) vescovo e martire v. 
Pavia {case, conventi ecc.). 

Marco (san) [Marcus] rie, 2, 1. 

ISIarco (san) martire [òeatus mar tir Marcus]; il suo 
corpo giace nella eh, di san Pietro in cicl d'oro in 
Pavia, 12, 21 ; " 56, 27 „ ; fattovi trasportare dalla Sar- 
degna da re Liutprando, 12, 21-22. 

Marco (chiesa di san) evangelista [ecclesia sancii Mar- 
chi cvang-eliste] v. Pavia {chiese). 

Marco (Evangelo di san) v. Evangelo di san Marco, 

Marcolo V. Basinoni M, 

Mare Adriacum, Adriaticum v. Adriatico. 

Mare magnum v. Mediterraneo. 

Margherita (chiesa di santa) vergine e mmìtire {ec- 
clesia sanate Margarite virginis et martiris] v. Pavia 
{chiese). 

Margherita (ospedale di santa) [hospitale sanate Mar- 
garite] V. Pavia {ospedali). 

Maria v. Belcredi M. 

Maria (Ave) v. Ave Maria, 

Maria Vergine [sanata Maria Virgo, beata Maria scin- 
pcr virgo, beata Virgo, Virgo Maria, Virgo gloriosa, 
inadona sanata Maria] regina d. ciclo e d. terra, 33, 
29; devozione d. Pavesi per lei, 28-29; in Pavia e 
dintorni sono dedicate a lei circa trentacinque eh. 
e innumerevoli altari, 29-30, e nella diocesi molte eh. 
che portano il suo nome, 30-31 ; rintocchi di campana 
che la salutano alla sera, 22, e al mattino in moltis- 
simi luoghi, 27-28, n. 4; il suo intervento sostiene 
Pavia innanzi a Dio, 34, 1-3; " devozione di san Ge- 
rolamo per lei, 62, 30,,*, per i suoi meriti re Desi- 
derio elegge vesc. di Pavia san Gerolamo, 12, 9-10 i 
" 62, 31-32 „; pene contro quelli che la bestemmiano, 
33, 18-20, ;/. 2; rie, XXXr\', 29,,. 

Maria (atjbadessa di Santa) Teodote v. Rolinda. 

Maria (altari di) Vergine v. Pavia {altari). 

Maria (annunciazione di) Vergine v. Pavia {feste 
religiose). 

Maria (assunzione di) Vergine v. Pavia {feste reli- 
giose). 

Maria (basilica di santa) maggiore v. Pavia {basiliche). 

Maria (basilica di sa.nta) del popolo v. Pavia {ba- 
siliche). 

Maria (canonica di santa) di Pietro o Perone v. 
Pavia {canoniche). 

Maria (canonica di santa) Gualtieri v. Pavia {cano- 
niche). 

Maria (canonica di santa) in Pertica v. Pavia {ca- 
noniche). Maria (canonica di santa) Maggiore v. Pavia {cano- 
niche) . 

Maria (cappella di santa) [capella sanate Maria] v. Pa- 
via {cappelle). 

Maria (casa di santa) del Carmelo v. Pavia {case, 
conventi ecc.). 

Maria (chiesa di santa) cappella [ecclesia sanate Ma- 
rie capellc] V. Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) Conone [ecclesia sanate Ma- 
rie Cononi, Cone, de Cotta, de Canone, Coronac, Ca- 
nonica] V. Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) Cor:.na v, Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) degli orti, detta di mezzo 
[ecclesia sanate Alarle de ortis, de hortis, qua dicitur 
de medio] v. Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) dei Bergonzi [ecclesia sanate 
Marie de Bregundiis, Burgundiis] v. Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) dei Cani v, Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) dei Torti [ecclesia sanate Ma- 
rie de Tortis, de Fortis] v. Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) del Carmelo [ecclesia sanate 
Marie de Carmelo] v. Pavia {chiese), 

M^VRiA (chiesa di santa) del Carmine v. Pavia {chiesa). 

Maria (chiesa di santa) del Po o della Strada [ec- 
clesia sanate Marie de Pado, sive de la Strata] v. 
Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) del Popolo v. Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) del Senatore [ecclesia san- 
ate Marie Senatoris] v. Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) della Pusterla v. Pavia 
{chiese). 

Maria (chiesa di santa) della strada [ecclesia sanate 
Marie de la strata] v. Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) della Venetica [ecclesia san- 
ate Marie de la Venetica] v. Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) delle Cacce [ecclesia sanate 
Marie venaiionum] v. Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) delle mille virtù [ecclesia 
sanate Marie de mille virtutibus] v. Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) di Bethleem [ecclesia san- 
ate Marie de Bethleem] v, Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) di Corte Cremona [ecclesia 
sanate Marie de Curie Cremona] v. Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) di Gerico [ecclesia sanate Ma- 
rie de lericho] v, Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) di Iosaphat [ecclesia sanata 
Marie de losap'iat, ad Iosaphat] v. Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) di mezzo [ecclesia qua dicitur 
sancte Marie de medio] V. Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) di Monti; Oliveto [ecclesia 
sattcte Marie de Monte Oliveti] v. Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) di Nazareth [ecclesia sanata 
Marie de Nazareth] v. Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) di Pietro o Perone [ecclesia 
sanate Marie Pelri vcl, ut vulgo dicitur, Peroni] v. 
Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) di Rocca maggiore già del- 
l' Amatori; [ecclesia sancte Marie de Rocha maiorc, 
alias Aniatoris] v. Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) di Travacò {ecclesia sancte 
Marie de Travachato] v. Pavia {chiese). 

Maria (chiesa ni santa) ni tutti i Santi v, Pavia 
{chiese). [Maria-Mar lino] INDICE ALFABETICO 101 Maria (chiesa di santa) d'Ivrea [ecclesia sanate Ma- 
rie de Tporegid\ v. Pavia (chiese). 

Maria (chiesa di santa) fuori porta [ecclesia sancte 
Marie foris porte\ v. Pavia {cliiesé). 

Maria (chiesa di santa) Furnaria v. Pavia {chiese). 

Maria (chiesa di santa) in pertica [ecclesia sancie Ma- 
rie in pertica, ad perticas\ v. Pavia (chiese) . 

Maria (chiesa di santa) Gualtieri [ecclesia sancie Ma- 
rie Gualtcrii, de Gualierio iiidice\ v. Pavia (chiese). 

Maria (chiesa di santa) in porta Aurea [ecclesia san- 
cie Maria in porta Aurea] v, Pavia (chiese). 

Maria (chiesa di santa) in Rovea v. Pavia (chiese). 

Maria (chiesa di santa) in verzario [ecclesia sancte 
Marie in verzario] v. Pavia (chiese). 

Maria (chiesa di santa) segreta [ecclesia sancte Ma- 
rie scerete] v, Pavia (chiese). 

Maria (chiesa di santa) Maddalena detta della Sca- 
letta [ecclesia sancte Marie Maddalene, que dicitur 
de la Scalcia] v. Pavia (chiese). 

Maria (chiesa di santa) maggiore [ecclesia sancte Ma- 
rie tnaiori] v. Pavia (chiese). 

Maria (chiesa di santa) nuova [ecclesia sancie Marie 
nove] V. Pavia (chiese). 

Maria (chiesa di santa) Perone v. Maria (chiosa di 
santa) di Pietro. 

Maria (chiesa di santa) piccola [ecclesia sancte Ma- 
rie parve] v. Pavia (chiese). 

Maria (chiesa di santa) presso San Romano maggiore 
[ecclesia sancte Marie iuxta Sanctum Romanum maio- 
rem] V. Pavia (chiese). 

Maria (chiesa di santa) Teodote [ecclesia sancte Ma- 
rie Theodotis] v. Pavia (chiese). 

Maria (chiesa di santa) vecchia [ecclesia sancte Ma- 
rie veieris] v. Pavia (chiese). 

Maria (cimitero di santa) in pertica [cimitcrium 
sancte Marie in pertica] t>. Pavia (cimiteri). 

M^VRiA (cripta di santa) maggiore V. Pavia (cripte). 

Maria (feste di) Vergine [festivitatcs sancte Mariae] 
t'. Pavia (feste religiose). 

Maria (fraternitade di recomendati a Madona San- 
cta) V. Disciplini. 

Maria (monastero di santa) degli Orti v. Pavia (case, 
conventi ecc.). 

Maria (monastero di santa) del Senatore [monaste- 
rium Senatoris] v. Pavia (case, conventi ecc.). 

Maria (monastero di santa) della Pusterla v. Pavia 
(case, conventi ecc.). 

Maria (monastero di santa) delle stuoie [de storiis] 
V. Pavia (case, convcfiti ecc.). 

Maria (monastero di santa) di Gerico [monastcrium 
sororum quod dicitur Tcricho] v. Pavia (case, conven- 
ti ecc.). 

Maria (monastero di santa) di Gerusalemme [niona- 
sicrium sane/c A/arie de Ihcrtisalcm] v. Pavia (case, 
conventi ecc.). 

Maria (monastero di santa) di Iosapiiat [mouaslcrium 
sancte Marie de losaphat] v. Pavia (case, conventi 
ecc.). 

Maria (monastero di santa) di mezzo t. Pavia (case, 

conventi ecc.). 
Maria (monastero di santa) di Monte Oliveto v. 

Pavia (case, conventi ecc.). 
Maria (monastero di santa) di Nazareth [monaste- rium sancte Marie de Nazareth] v. Pavia (case, con- 
venti ecc.). 

Maria (monastero di santa) fuori porta [wonastc- 
rium sancte Marie foris porte] v. Pavia (case, con- 
venti ecc.). 

Maria (monastero di santa) in pertica [monasterium 
sancte Marie in Pertica] v. Pavia (case, conventi ecc.). 

Maria (monastero di santa) Teodote v. Pavia (case, 
conventi ecc.). 

Maria (monastero di santa) vecchia [tnonasterium ve- 
tus] V. Pavia (case, conventi ecc.). 

Maria (ospedale di santa) in pertica [hospitale san- 
cte Marie in pertica] v. Pavia (ospedali). 

Maria (pianto di) Vergine v. Pavia (prediche). 

Maria (piazza di santa) Peroni: [platea sancte Marie 
Perroni] v. Pavia (^piazze). 

Maria (prevosto di Santa) de Gualterio iudice v. 
Pavia (clero). 

Maria (purificazione di) Vergine v. Pavia (feste re- 
ligiose). 

Maria (raccomandati a) Vergine v. Disciplini. 

Maria (rettore di Santa) delle mille virtù- v. Gar- 
ganis (de) Giovanni. 

Maria (salutazione di) Vergine v. Ave Maria. 

Maria (servi di santa) v. Servili, 

Maria (vigilia delle quattro feste di) Vergine v. 
Pavia (feste religiose). 

Maria (Angelo) v. Biffignandi A. M. 

Maria (Ascanio) v. Ascanio Maria. 

Maria (Filippo) v. Filippo Maria. 

Maria (Giovanni) v. Giovanni Maria. 

Maria Maddalena [Magdalena, Maria Magd alena] co- 
munanza d. suo giorno festivo con san Gerolamo 
vesc. di Pavia, 12, 11-12; "56, 32-33 „. 

Mariani Mariano cit., 6, n. j-; 49, n. 3. 

Mariano v. Mariani M. 

Marie (chiesa delle sante tre) [ecclesia sa?ictarKvi 
iriiim Alariarum] v. Pavia (chiese). 

Marie (liber, libellus de miraculis sanctiì) Virginis 
V. Liber de miraculis etc. 

Marie (monastero delle sante tre) v. Pavia (case, 
conventi ecc.). 

Marina (santa) vergine [òeata, sancta Marina virgo] 
visse in abito maschile fra i monaci, 5, 18-19; "56, 
5-6; 59, 4-5 „; il suo corpo giace in San Felice di 
Pavia, 5, 18; "56, 5„. 

Marino (san) confessore [sanctus confessor Marinus] 
fratello di san Leone prete; il suo corpo giace in 
San Marino in Pavia, 8, 15; "56, i „. 

Marino (chiesa di san) confessore [ecclesia sancii Afa- 
ri ni confessoris] v. Pavia (chiese). 

Marino (monastero di san) confessore [tnonasterium 
sancii Marini] v. Pavia (case, conventi ecc.). 

Marino (parrocchia di san) confessore v. Pavia (par- 
rocchie). 

Maritande (puelle) V. Fanciulle da marito. 

Mario v. Callini M. 

Marliano Prevedino pavese, suo testamento prima 
di recarsi in pellegrinaggio a Gerusalemme (an. 140^), 
38, n. ó. 

Marliano (da) v. Giovannello da M. 

Martino (San) Siccomario nome odierno d. Terra Arsa, 
4, n, I. 102 INDICE ALFABETICO [Martino -Messe] Martino (san) vfscovo, arcivescovo di Tours \bcaius, 
heatissimus Mariinus, e^iscoptis, arcJiic fisco j>us, turoneu- 
sis\ d. Pannonia, 22, 19-20; allevato in Terra Arsa 
nel Siccomario, pr. Pavia, 18-19; 15, 15; leggenda su 
lui fanciullo, 22, n. j. 

Martino (chiesa di san) fuori porta \ccclcsia sancii 
Martini foris porte'\ v. Pavia {chiese). 

Martino (chiesa di san) in pietra lata {^ecclesia san- 
cii Martini in petra lata] v. Pavia {chiese). 

Martino (chiesa di san) in Terra Arsa [ecclesia san- 
cii Mariini in Terra Arsa] v. Pavia {chiese). 

Martino (monastero di san) di Tours v. Tours {mo- 
nasteri). 

Martino (monastero di san) fuori porta \nionasic- 
rium sancii Martini, qui dicitnr foris ;portain\ v. Pa- 
via {case, conventi ecc.). 

Martino (monastero di san) in pietra lata v. Pavia 
{case, conventi ecc.). 

Martino (ospedale di san) fuori porta [hos/itale san- 
cii Martini foris portc\ x\ Pavia {ospedali). 

Martino (ospedale di san) in Siccomario v. Pavia 
{ospedali). 

Martiri [mariircs, mariyres] ; nessuno fu ucciso in Pa- 
via, 2, 21; " d. corpi di santi che giaciono in Pavia 
alcuni appartennero a martiri, 59, 2, 6. 

Martiri v. Aureliano, Camerino, Celso, Cisello, Cornelio 
papa. Cosina, Crescenzia, Cristoforo, Dalmazio, Da- 
miano, Donnino, Eoplo, Esuperio, Eufemia, Eufrasia, 
Eustachio e compagni, Faustino, Febronia, Felice, Fe- 
ndano, Felicita, Fratelli {sette), Gervasio, Giovila, 
Giustina, Guiniforte, Lussoria, Marco, Maurizio e 
compagni. Modesto, Nazzaro, Nemesio, Pancrazio, Po- 
licarpo, Primo, Protasio, ^uirico, Robustiano, Seba- 
stiano, Sergio, sette Fratelli, Sinforosa, Sofia, Vale- 
riana, Vincenza, Vito, Vittore. 

Maruffi Gioachino editore d. viaggio in Terra- 
santa narrato da Roberta Sanseverino, 38, n. 6. 

Masculi infantes V. Bambini. 

Massimo (san) confessore {sanctus, beatus Maximus con- 
fessor] vesc. di Pavia, "61, 20; sedette anni... , 21 ; 
suoi miracoli, 22-23; intervenne al Concilio di pp. 
Simmaco, 21-22 „ ; ascritto al catalogo d. santi, 3, 4; 
fu sepolto nella cripta di san Giovanni in Borgo 
in Pavia, 10, 14; "55, 18; 61, 22; il suo natalizio 
cade VS gennaio, 23 „. 

Massimo (festa di san) vescovo di Pavia \festum 
sancii Maxitni episcopi nostri] v. Pavia {feste reli- 
giose). 

Massimo (natalizio di san) v. Pavia {feste religiose). 

Matheus V. Matteo. 

"Mathis (padre) agostiniano di Pavia, tradusse in ita- 
liano lo scritto De invcntione corporis sancii fatris 
Augustini di p. Romualdo, XVI, 11-12, ;/. /; rie, 
XVIII, 6„. 

Matrimonii [matrimonio] v. Pavia {usi civili, usi eccle- 
siastici e religiosi). 

Matrone v, Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

Matrone (elemosine di;llk) -■. Pavia {bcnefcenza). 

Mattììo V. Visconti M. 

" Matteo (san) apostolo [Afatheus] ; sue parole che pos- 
sono attribuirsi a san Siro, 58, 20-21 „. 

Mattiìo (cHliiSA DI san) MAGGIORI'; [ecclesia sancii Ma- 
ihci maioris] v. Pavia {chiese). Matteo (chiesa di san) minore [ecclesia sancii Mathei 
minor is] v. Pavia {chiese). 

Matteo (Evangelo di san) v. Evangelo di san Matteo. 

Matteo (priorato di San) maggiore v. Pavii {case, 
conventi ecc.). 

Matteo (Giovanni) v. Boitigella G. M. 

Mattoni [lateres] v. Pavia {industrie e prodotti industriali). 

Maurizio (san) martire e compagni [sancii mariires 
Maariiius et sodi dus] ; le loro reliquie sono nella 
eli. di san Matteo maggiore in Pavia, 7, 2-3. 

Maurizio (chiesa di san) [ecdesia sancii Manritii] v. 
Pavia {chiese). 

Maximus v. Alassimo. 

Medici di Pavia v. Pavia {medici). 

Medicina [tnedicina]\ mo\iì da Pavia vanno ad appren- 
derla alle scuole di Bologna, 30, 22-23. 

Mediisbarbis (de) V. Alezzdbarba. 

Mediocre (forum) v. Fòro di mezzo. 

Mediolanenses V. Milanesi. 

Mediolanenses (annales) V. Annales Mediolanenses. 

Mediolani (de magnalibus urbis) V. Magnalibus {de) 
urbis Mediolani, 

Mediolani (liber consuetudinum) v. Liber cansuetudi- 
num Alcdiolani). 

Mediolanum V. Milano. 

Mediterraneo [mare magnum] " limita a mezzodì le Alpi 
Cozie, 64, 11, e l'Emilia, 15 „; sta a meno di tre 
diete o poco più di due a mezzogiorno di Pavia, 
23, 9-10; vi è la e. di Genova, 10; " rie, XXVI, 8 „. 

Mel v. Aliele. 

Mendicanti (frati) v. Pavia {Ordini religiosi). 

— (Ordini) v. Pavia {Ordini religiosi). 

— (prediche dei) V. Pavia {prediche). 
Menia V. Mura, 

Mensa parata v. Tavolino addobbata. 

Mercanti [mercaiorcs] v. Pavia {mercanti). 

Mercanti (breve della mercanzia dei) v. Pavia {breve 
della mercanzia ecc.). 

Mercanti (statuti dei) v. Pavia {statuii). 

Mercanzia dei mercanti [mcrcadaniia, mcrcatio merca- 
iorum] V. Pavia {mercanzia dei mercanti). 

Mercanzia (breve della) dei mercanti v, Pavia {J>rcve 
della ìnercanzia ecc.). 

Mercati di Pavia v. Pavia {mercati). 

Mercato (piazza del) del filo [platea mercati f li] v. 
Pavia {piazze). 

Mercatores V. Mercanti. 

Merci [merces, mercimonia, venalia] v. Pavia {merci). 

Meretrici [mereiriccs] v. Pavia {usi ciz'ili). 

Meretrici (corse delle) v. Pavia {giuochi festivi). 

M e R K E L Carlo; " sua opinione sull'età di B. e suo 
errare ftel computo d. fogli di E., VII, n, 7; sue ine- 
sattezze su un particolare della datazione di B. e sul- 
r origine della denominazione di Sigeberta, XKI, n. i „ ; 
assegna l'epigrafe scritta sulle porte di Pavia alla 
fine del sec. XIV, 25, n.3; cit., XVIII, n. J ; 4, », 2, 
fi. 6; 5, n. 2, n.3, n. 7; 7, «. i ', 8, n. 3, n. 6; 9, n. 2; 
10, n. 2, n. 4; 11, n. 4; 12, a. 4; 13, n. 7; 14, n. i. 

Messe [misse] v. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

Messe conventuali o feriali [misse convcniualcs scu 
feriales] 7». Parva {usi ecclesiastici e religiosi). 

Messe nuove [misse nove] v. Pavia {usi ecclesiastici e 
religiosi). [Messi-MisintiJ INDICE ALFABETICO 103 Messi ukl comune [mt'/tsi comunis] v. Pavia (messi dei 
comune). 

Metropoli {meiropolts\; tale fu Pavia solo per il suo 
primato nel regno langobardo, 3, 9. 

Mezzabarba (chiesa ui san Michele dei) v. Pavia 
{chiese). 

Mezzabarba (oratorio del palazzo) v. Pavia (oratori). 

Mezzabarba (palazzo) v. Pavia (palazzi). 

Mezzo (chiesa di santa Maria di) v. Pavia (chiese). 

Mezzo (Fóro di) v. Fòro di mezzo). 

Mezzo (monastero di santa Maria di) v. Pavia (case, 
conventi, ecc. 

Meyer Alfred Gotthold di., 24, n. 4. 

Michelangelo [Michael An^-eius] v. Canevari M. 

Michele v. CoUibus (de) M. 

Michele (canonica di san) maggiore v. Pavia (ca- 
noniche). 

Michele (canonici di san) maggiore v. Pavia (clero). 

Michele (cappella di san) [capella sancii Michaelis\ v. 
Pavia (cappelle). 

Michele (chiesa di san) del Monte [ecclesia sancii 
Michaelis de Afonie^ v. Pavia (chiese). 

Michele (chiesa di san) dei Mezzabarba [ecclesia sancii 
Michaelis de Mcdiisbarbisl v. Pavia (chiese). 

Michele (chiesa di san) di Canepanova [ecclesia sancii 
Michaelis de Canevanova^ v. Pavia (chiese). 

Michele (chiesa di san) maggiore [ecclesia sancii Mi- 
chaelis tnaioris] V. Pavia (chiese). 

Michele (chiesa di san) minore [ecclesia sancii Mi- 
chaelis mi/ioris] V, Pavia (chiese). 

Michele (cripta di san) maggiore v, Pavia (cripte). 

Michele (ospedale di san) [hospiiale sancii Michaelis] 
V, Pavia (ospedali). 

Miele [mei] v. Pavia (prodotti agricoli). 

Miglio [mille passus] v. Pavia (misure e pesi). 

Miglio tritato [mi/ium contusum quod pistum vocani] 
V, Pesto. 

Milanese (vino) v. Pavia (merci). 

Milanesi [Mediolanenses] ', confinano con la parte setten- 
trionale d, territorio di Pavia, 20, 25-27 ; dal loro 
territorio scendono a Pavia pel Ticino ottimi vini, 
23, 8-9; loro questioni coi Pavesi per l'iscrizione sulle 
porte di Pavia, 25, n. 3; danno il nomo di Zavaiaria 
alla campana dell'Ave Alarla d. mezzogiorno, 33, ?i. 4; 
" loro trattative di conciliazione col Pontefice bene 
accolte, XXXI, 14-15 „. 

Milano [Mediolanum] " e. d. Liguria, 64, 20 „ ; distante 
da Pavia venti miglia, 3S, 23-24 ; " e. che le sono 
suftraganee, 64, 21-22, 24-25, 35 „; vi ebbero sede gli 
imperatori che più crudelmente perseguitarono i Cri- 
stiani, 38, 23-25 ; idolatri convertitivi al cristianesimo 
da sant' Invenzio, 25-27 ; " 60, 24-25 ; sant'Invenzio 
vi prende gli or., 24-25 „ ; san Siro vi fece nascosta- 
mente seppellire le reliquie di molti santi, che poi 
sant'Invenzio portò a Pavia, 11, 13-15; "60, 9„; vi 
soffre il martirio san Guiniforte di Scozia, 7, 12; 
vi si reca pp. Urbano II (settembre logÓ), 6, n. 6; vi 
si proibisce alle donne di seguire i funerali (an, Z2g2), 
29, n. 6; vi fu pod. e rettore quattro volte Beccarlo 
Beccaria, 27, n. 2 ; " vi domina Matteo Visconti (an. 
1316), XXXIV, 14-15; si fanno praticlie per la sua 
completa assoluzione (an. 1329), XXX, 16-17 „; nel 
giorno di san Bartolomeo vi si benedicono i capelli d. bambini, 35, n, i ; rie, per il suono dell'Ave Alarla 
d. sera e d. mezzodì, ZZ, n. 4; rie. "IX, 17-32 „; 21, 
n. 2. 
Milano (archivio di St \t o)- vi esiste, forse in apo- 
grafo, l'atto di fondazione d, mon. di santa Alarla 
del Senatore in Pavia {an, 7/j'), 4, n. 6. 

— ( A R CI V E s e o V o) ; /ia «« diploma da Carlo il Calvo 
(an. 876), 15, n. j; v. Aicardo, 

— " (biblioteche) ambrosiana possiede un frammento 
d. trascrizione di ^., IX, 29-31; XVIII, n. 5; XX, 
n. I ; braidense o di Brera possiede una copia d. 
trascrizione di B., IX, 28;,. 

— (campane) Zavataria in Cordusio per l'Ave 
Alarla del mezzodì, 33, ». 4. 

— (capitano di giustizia) V. Morosini Giampietro 
Francesco. 

— (cittadini notabili) V, Borromeo (San) Carlo, Gio- 
vanni (de) Mandello, 

— (Cordusio) f/ era la campana Zavataria, 33, n. 4, 

— (famiglie illustri) V. Visconti. 

— (interdetto) è fatto violare da Alai tea Visconti, 42, 
a. 2; "h sospeso (an. 1329), XXX, 14-15 „. 

— (podestà) v. Alorosini Giampietro Francesco. 

— "(sacerdoti V)^G\JiXDO\JL)[sacerdotes ydolornm\<:.on- 
vertiti da san Dalmazio, 60, 24-25 „. 

— "(senato); innanzi ad esso si tratta la causa per il 
trafugamento di reliquie dalla basilica di san Gio- 
vanni in Borgo di Pavia, Vili, 20-21 „. 

— (senatori) V. Morosini G. F. 

— (porta) V, Pavia (porte). 
MiLiTARES (progenies) V. Casate nobili. 
Militari (progenies de sanguine) t. Casate nobili. 

— • (usi) V. Pavia (usi militari). 
Milite [milcs unus] del Podestà v. Pavia (onciali del 

Podestà). 
MiLiTES V. Nobili. 

Militum (societas) V. Società dei nobili. 
MiLiuM contusum V. Pesto. 
Milizia [milicià] v. Pavia (usi militari). 
Mille (I) v. Pavia (inille). 
Mille passus v. Miglio. 
Mille (chiesa di santa Maria delle) virtù v. Pavia 

(chiese). 
Mille (consiglio dei) e Cento v. Pavia (consiglio dei 

mille e cento). 
Minestre [pulmenia de papside, de parapside, parapsi- 

dum, perapsidum] v. Pavia (beneficenza, cibi). 
Ministeri (istituzioni reali e) della Camera dei re 

langobardi V. Istituzioni reali ecc. 
Minori (cittadini) v. Pavia (ciiiadini maggiori e minori). 
MiNORiTE [sorores Alinorum] v. Pavia (Ordini religiosi). 
Minoriti [Minores] v. Pavia (Ordini religiosi). 
Minoriti (casa dei) v. Pavia (case, conventi ccc). 

— (chiostri della casa dei) V. Pavia (chiostri). 

— (terzo ordine dei) V. Pavia (Ordini religiosi). 
MiNORUM sorores V. Minorltc. 

MiRACUHS (libellus de) V. Libellus de miraculis, 
MlRADOLO [Miradolus] ; le sue colline, dette anche di 
san Colombano, dimenticate dall'Anonimo ; fanno parte 
integrante d, territorio pavese nel diploma di Fede- 
rico I a favore di Pavia (an. 1164), 22, ». 2. 
Mi sin TI Ambrogio, magistcr a rama o arazziere 
pavese d, trecento, 46, », 2. 104 INDICE ALFABETICO [Misse-MorosiniJ MlssE V. Messe. 

Missi coMUNis V. Messi del comune. 

Misure v. Pavia {misure e pesi). 

Mitra v. Pavia {a^iti e ornamenti sacerdotali). 

"Modena \Mutinn\ e. dell' Emilia, 04, 28-29 ; dipende ec- 
clesiasticamente da Ravenna, 30 „. 

Modesto (san) martire [sanctus inartir Modestus'] ; il 
suo corpo giace in San Marino di Pavia, 8, 13; 
«56, 3„. 

Modesto (chiesa dei santi Vito) e Crescenzia v. Pa- 
via (c/iiese). 

M0DOETIA V. Monza. 

M0ENIA V. Mura. 

MoiRAGHi Pietro; " sua opinione sull'età di B., VII, 
n. I „' assegna P epigrafe scritta sulle porte di Pavia 
al sec. XIT circa e fa la storia delle polemiche da 
essa suscitate, 25, ». 3 ; cit., 9, n. 4 ; 38, n. 6. 

M0LENDINA V. Mulini. 

MoMMSEN Teodoro cit., 1, n. i. 

Monacazioni \benedictiones virgimnn seu velationes^ v. Pa- 
via {usi religiosi ed ecclesiastici). 

Monache [fcmine, moniales] v. Pavia {Ordini religiosi). 

Monache (monasteri di) [vionasteria monialium, fcmi- 
narum] v. Pavia {case, conventi ecc.). 

Monaci [religiosi monachi] zi. Pavia {Ordini religiosi). 

Monaci (elemosine dei) v. Pavia {beneficenza). 

Monaco di san Gallo [monachus Sangallensis\ 
cit., 15, n. 3. 

Monasteri di una e. vicina a Pavia; vi avvengono 
scandali, 46, n. i. 

Monasteri [monasteria] v. Pavia {case, conventi ecc.). 

Monasteri (campane dei) r. Pavia {campane). 

— (elemosine dei) V. Pavia {beneficenza). 
Monastero bremidense [monasterium brefiiidcnse] ha sog- 
getta la eh. d. santi Gervasio e Protasio di Pavia, 
11, 26. 

Monastero della Casa di Dio [monasterium Case Dei] 
V. Clermont {diocesi). 

— DI Fruttuaria [monasterium fructuariensé] v. Frut- 
tuaria {monastero di). 

— DI san Marciano [monasterium sancti Marciani] v. 
Tortona {monastero di san Marciano). 

— DI SAN Martino di Tours v. Tours {monasteri). 

— DI SAN Rufo Valentinese [monasterium sancti Rufi 
valentinensis, Valentini] sul Rodano ; gli è immedia- 
tamente soggetta la eh. di santo Stefano di campa- 
gna in Pavia, 13, 25-26. 

— DI santa Cristina [monasterium sancte Cristine] fra 
Pavia e Lodi; gli e soggetta la eh. di san Paolo 
d. Vernavola pr. Pavia, 15, 1-2; ricordato in un di- 
ploma di Ottone I {an. gós), riconfermato da Enrico 
II {an. 1020), n. i. 

— di santa Croce in Mortara [monasterium sancte 
Crucis, monasterium mortaricnse] v. Martora {mona- 
steri). 

M o n c a l I e r i (statuti) cit. per le pene contro i be- 
stemmiatori {an. 1378), 33, ;/. 2. 

Moneta (chiesa di san Nicolò della) v. Pavia {cUesc). 

Monete v. Pavia {monete). 

Moniales v. Monache. 

Monfjcrrato [Monsferratus] ; le sue terre limitano a oc- 
cidente, oltre il Tanaro, l'Oltrepò pavese, 22, 12-13; 
suoi vini rossi e pregevoli che vengono portati a Pavia per il Po, 23, 6-7 ; vi è il castello di Occi- 
miano, 39, 19-20. 

Monferrato (marchesi del) [marchiones Montisferrati] 
contendono per la signoria immediata su Pavia (secoli 
XIII-XIV), 29, n, I ; 'Moro signoria in Pavia, X, 
33 „ ; esercito pavese sulle loro terre {an. 1248), 27, «. J. 

Monsbellus V. Montebello. 

Monsferratus v. Alonferrato. 

MoNTALiNO (rocca Dì) [rocha, rocca Moniis Alini, castrum 
de Monte Aloin qui vocatur Montalinum] castello nel 
territorio di Pavia posto su un colle altissimo iso- 
lato, 43, 21-22-, da esso si vede la maggior parte d. 
Lombardia, 22-23 ; feudo d. vesc. di Pavia, 21 ; donato 
al vesc. Rinaldo da Ugo d'Este e sua in. Gisella {an. 
I02g) ; venduto prima dal diacono Gerardo al march. 
Ugo d^Este ; non e ricordato nel diploma di Enrico IV 
fra i beni d. figli di Azzo II {an. J067) ; suoi statuti 
inediti {sec. XV) nelP archivio vescovile di Pavia, 
n. 2] vi nascono ottimi vini, 43, 23. 

Monte (castrum de) Aloin v. Montalino. 

Monte Cassino v. Paolo da M. C. 

Monte de Calvario visite d. Pavesi ad esso, 38, 
n. ò. 

Monte (chiesa di san Michele del) v. Pavia {chiese). 

— (chiesa di sant'Agata del) v. Pavia {chiese), 

— (chiesa di santa >L\ria di) Oliveto V. Pavia 
{chiese). 

— (monastero di sant'Agata del) v. Pavia {case, con- 
venti ecc.). 

— (monastero di santa Maria di) Oliveto ». Pa- 
via {case, conventi ecc.). 

" M O N T 1: B E L L o [castrum Motitishelli] ; vi si tiene una 
adunanza d. Consiglio d. Saz^i d. fuorusciti di Pavia 
{an. 1324), XXVIII, n, i „, 

Montebello (ospedale) [hospitalc iuytta castrum Mon- 
tisbelli] d. Notai, 29, 17 ; isirumento per la sua fon- 
dazione {an. 12^6) ; donato da Robaldo d. Conte, al 
Collegio d. Notai di Pavia, n. J. 

MONTEFALCONE (cHIESA DI SAN GIORGIO In) 7'. Pavia 

{chiese). 

" MoNTFAucoN rlcorda la ricchissima biblioteca d. fa- 
miglia Belcredi di Pavia, IX, 6-7, «. / „. 

MoNTis Alini (rocha) z\ Montalino. 

Montpellier ?'/ 5' introduce il segno deWAve Maria 
d. sera {an. 1317), ^3, «. 4. 

Monumenta Germaniae Historica cit. per 
una notizia delP830 sui battisteri di Paz'ia, 5, ». 3; cit., 
5, n. 2; 9, n. 2; 11, ». 3; 14, n. i ; 30, ». 3; 43, 
». 2. 

Monumenta II i s t o r i a e p a t r i a e cit., per la vita 
di san Dalmazio, 7, ». 6; cit., 12, ». 8; 27, ». /; 28, 
n.3; 29, ». 6', 27>, ». 2; 43, ». 2; 49, n. i. 

Monza [Modoetia] vi fu pod. e rettore Beccario Beccaria, 
27, ». -'. 

— (chiese) " San Giovanni [ecclesia sancti lohannis \ 
costruita dalla regina Teodelinda, 57, 10-11 ;,. 

Morena Ottone cit. pel festino di Federico Barba- 
rossa in Pavia nel 11Ó2, 26, ». 3. 

Moro (Ludovico il) v. Ludovico il M. 

" MoRONi, sua trascrizione di B., IX, 25; XIX, ». 2 „. 

"Morosini; famiglia pavese a cui fu trasmesso 7». dai 
Belcredi, IX, s-9 „. 

" Morosini canonico come ebbe B. in dono dai Belcredi, [Morosini-Nemesio] INDICE ALFABETICO 105 IX, 11-13; morendo Io lascia al fratello Giampietro 
Francesco, 14 „. 

" MoRosixi Giampietro Francesco sue cariclie civili, 
IX, 10; sposo di Maria Belcredi e p. di Giuseppe, 
IX, 9-15 „. 

" MoROSiNi Giuseppe, figlio di Giampietro Francesco e 
Maria Belcredi, possessore di B., IX, 15-lS „. 

MoRTARA \Mortaria, Mortariu!ii\ in Lomellina, distante 
da Pavia più di venti miglia, 22, 21-24; appartiene 
alla diocesi e al territorio di Pavia, 24 ; così chia- 
mata dalla strage dell'esercito di Carlo Magno, 22- 
24; leggenda raccolta da Gotifredo da Viterbo, ti. J ; 
da Fazio degli Uherti e dallo Spelta, n. 6; vi giac- 
ciono i corpi di Amelio e Amico, 22, 24-25, n. 6; 
anticamente dicevasi Palerà Silva o Silvabella, 21-22. 

MoRTARA (chiese) : San Lorenzo, per essa Paolo da 
Calino Cailina dipinse un quadro con le immagini 
di Amelio e Amico (an. 143^), 22, n. 6 - Santa 
Croce, Urbano II vi consacra tm altare (14 settem- 
bre logó), 6, n. 6]. 

— (monastero di santa Croce) [monasterium sancte 
Crucis, monasterium mortariense] d. canonici regolari, 
esente, possiede molti priorati in diverse parti d. 
Lombardia, 23, 1-2 ; gli è soggetta la eh. di san Mar- 
cello in Pavia, 8, 19; autori che ne parlarono, n. i. 

Morti (animali) v. Animali morti. 

— (anniversarii dei) V. Pavia {usi funebri). 

— (commemorazione dei) V. Pavia (usi funebri). 

— (scuola per la sepoltura dei) V. Pavia {associa- 
zioni religiose). 

— (settime dei) V. Pavia {usi funebri). 
MoRTlClNA ANIMALIUM V. Animali morii. 
Morticina boum V. Buoi morti. 
MoRTUORUM EXEquiE V. Esequie. 

Mos AMBROSIANUS V. Rito ambrosiano. 
MosTlOLA (canonica DI SANTA) V. Pavia {canoniche). 
MOSTIOLA (casa DI SANTA) [domus que dicitur sancte Mo- 
stiole'\ v. Pavia {case, conventi ecc.). 

MOSTIOLA (chiesa DI SANTA) VERGINE E MARTIRE [ec- 
clesìa sancte Mnstiole virginis et ìnartiris\ v. Pavia 
{chiese). 

Motta Emilio cit. per la procedura ecclesiastica con- 
tro gli usurai, 37, «. i. 

Muhlbacher V. Boehmer e M. 

MuLlERES t\ Donne. 

Mulieres public e V. Meretrici. 

Mulini \ìnolendÌJta\ v. Pavia {industrie). 

Muller-Walde Paolo cit., 18, n. 5. 

Mundi (caput imperiale) xu Caput imperiale mundi. 

Municipali (palazzi) v. Pavia {palazzi). 

MUNICIPALIA (statuta) V. Statuti del Comune. 

Mura [murus, muri, menta, fnocnia] di Pavia v. Pavia 
{mura). 

Muratori Antonio Lodovico [Ludovicus Antonius Mu- 
ratorius]', "sua prefazione al Commentario dell'A., 
XXXIII-XXXrV; suo giudizio su di esso, XXXI, 
21-22; fissa la partenza dell'A. da Pavia al 1315, 
XXVIII-11; pubblicali testo dell'A. sulla trascrizione 
d. Beretta, XVIII, n. j; XIX, 23-24 e n. 3; sue ricer- 
che sulla persona dell'A., e sul tempo in cui scrisse 
il suo Commentario, 24-32; XX, 1-4; critica d. sua 
opinione, 5-32; XXI, 1-S e fi. i „', suo commcìito al- 
l'' epigrafe commemorativa d. fondazione di Santa Ma- ria maggiore in Pavia, 4, n. 2; illustra le battagliolc 
d. Varie e. italiane, 25, n. j; nota l'errore delPA. sui 
caratteri greci d. monete pavesi, 28, n. 2; afferma che 
al suo tempo esistevano in Vienna pene contro i be- 
stemmiatori, 33, ti. 2; suo errore nelV attribuire a Gio- 
vanni KXII l'avocazione dell' elezione d. vcsc. alla 
santa Sede, "XX, 15-22,,; 43,«. i ; pubblica V istru- 
mento con cui il diacono Gerardo vendette alcuni beni 
al march. Ugo d'Este, n. 2; "suo libro intitolato: 
Riflessioni sopra il buon gusto nelle Scienze e nelle 
Arti, XXXIII, 23-21 „; cit., " X, «. 2; XX, n. i ; XXI, 
17, n. z „; 5, n. 2', 7, n. 7; 10, n. s; 14, «. / e 7; 19, 
n. j*; 23, n. 2^4; 25, n. 2; 35, n. i. 

Muratoriani (indici) V. Indici muratoriani. 

Muro (cancellata in) v. Pavia {usi ecclesiastici e reli- 
giosi). 

Muro (chiesa di san Pietro al) v. Pavia {chiese). 

Murus v. Muro, mura. 

Musaico (pavimenti a) v. Pavia {arte). 

Museo Civico di Storia patria v. Pavia {museo ecc.)' 

Museo Civico (archivio del) v. Pavia {archivii). 

Musicali (istrumenti) v. Pavia {istrumnnti musicali). 

MussAFiA Adolfo cit., 12, «. 3. 

Mussi Giovanni [lohannes de Mussis'\ autore del 
" Chronicon Placentinnm „ , 18, n. J". 

Mustiola V. Mostiola. 

MUTINA V. Modena. 

Napi V. Navoni. 

Nascimbene (istituto) V. Pavia {istituti). 

Natale \Nativitas Domini, dominica, festum nativitatis 

dominiceli v. Pavia {feste religiose). 
Natale (processioni di) tu Pavia {processioni). 

— (vigilia di) V. Pavia {feste religiose). 
NatalIzì di santi V. Pavia {feste religiose). 
Nativitas Domini, dominica v. Natale. 
Naulum V. Noli. 

Nautica x<. Pavia {nautica). 

Navi [naves, navigia\ v. Pavia {nautica). 

— (porto di) v. Pavia {porto di navi). 

Navoni [napi quos navones appellante v. Pavia {merci). 

Nazareth (chiesa di santa Maria di) v. Pavia 
{chiese). 

Nazareth (monastero di santa Maria di) v. Pavia 
{case, conventi ecc.). 

Nazario (de Sancto) V. Sannazzaro (di). 

Nazaro (san) martire {sa/ictus, beatus martir Naza- 
rius\ \ " il suo corpo occultamente fatto seppellire in 
Milano da san Siro, 60, 8-9 „; le sue reliquie, con 
quelle di san Celso trasportate da Milano a Pavia 
da sant'Innocenzo per comando di san Siro, gia- 
ciono nella eh. d. santi Nazaro e Celso, 11, 13-15; 
" chiama in cielo sant' Invenzio, 60, 29-30 „. 

Nazaro (canonica dei santi) e Celso t. Pavia {Ca- 
noniche). 

Nazaro (chiesa dei santi) e Celso martiri, detta 
DI sant' Invenzio [ecclesia sanctorum, beatorum mar- 
iifum Nazarii et Cebi, que didtur sancii l'vcntii\ v. 
Pavia {chiese). 

Nebbie [nebule^ v. Pavia {clima). 

Nebule v. Nebbie. 

NiiMESlo (san) diacono e martire [sanctus Nemcsius 
dyaconus et martir^ ; il suo corpo giace nella eh. di 106 INDICE ALFABETICO [Nemora-Oltrepò] san Lorenzo d. Cani o fuori porta San Giovanni, 
8, 23; «57, 6„. 

Nemora V, Boschi, 

" NfiPOTE PATRIZIO vì'IsKLXKYquidam patricins Ttalic tic- 
pos nominé\ riconciliato col tiranno barbaro Enrico 
da sant'Epifanio, 61, 8-9 „. 

Neuhaus C. aV., 12, n. 3, 

NiCENSis (episcopus) t'. Nizza {vescovo di). 

Nicola (festa di san) {^festum sancii Nycolni\ v. Fa- 
ina {feste religiose), 

NicoLETTO \Nicoletus\ V. Beccaria N. 

Nicolò (chiesa di san) del Verzario \ccclcsia sancii 
Nycolai de Verzario, de Verxalio] v. Pavia {chiese). 

Nicolò (chiesa di san) della moneta {ecclesìa sancii 
Nycolai in monetci\ v. Pavia {chiese). 

Nido dei Nidi [nidtis nidorutn'\ epiteto dato a Pavia in 
un'iscrizione trovata dai Galli che la fondarono, 
50, 8-9, n, j. 

Nigre V. Benedeiiine. 

NiGRi V, Benedetiini. 

Nipote di Carlo Magno \ncpos Karoli regis Francortint] 
leggenda del miracolo di san Teodoro che lo ri- 
guarda, 9, 24-28; n. 4; «62, U-16 „. 

Nizza (vescovo di) [N'icensis episcopus^ v. Giovanni ve- 
scovo di Nizza, 

Nobili \tiobiles\ di lontani paesi si fanno seppellire nel 
cimitero di santa Maria in pertica in Pavia e sul 
loro sepolcro fanno piantare una pertica, 48, 22-23. 

Nobili \nobiles, nobilìtas, ìnilites\ v. Pavia {nobili). 

Nobili (casate) v. Pavia {casale), 

— (insegne dei) e dei popolani V. Pavia {Insegne). 

— (società dei) V. Pavia {società dei nobili). 
Nocturne (lectiones) V. Lciiiire noliurne. 
Nola %\ Campanello. 

"Noli \Naul7nn\ e. d. Alpi Cozie, 64, 23-24; suffraganca 

di Milano, 25 „. 
NoMEN CHRisTlANUiM V. Cristiani. 
Notabili (cittadini) v. Pavia {ciitadini notabili). 
Notai \noiarii\ v. Pavia {notai). 
Notai del Podestà v. Pavia {officiali del Podestà). 
Notai (collegio dei) v. Pavia {collegio dei notai). 

— (elemosine dei) V. Pavia {beneficenza). 

— (ospedale dei) V. Moniebello {ospedale dei notai). 

— (sermone ai) V. Pavia {prediche). 

— (statuti del collegio dei) V. Pavia {statuti). 
Notaio della curia delle cause della Camera apo- 
stolica [notarius citriae causarmn Camerae apostoli- 
cae\ V, Persico Lorenzo. 

Notarili: (archivio) v, Pavia {archivii). 

Nova Alessandro cit. per le ricerche sulV origine 
deW Università di Pavia, 30, n. j. 

Novaliciense (Chronicon) V. Chronicon Novalicicnsc. 

Novara [Novaria] " e. d. Liguria, 64, 21 ; suftraganca di 
Milano, 22 ;, ; Beccarlo Beccaria no rifiuto due volte 
la carica di pod., 27, ». 2. 

" Novara (vescovo di) è presente alla sentenza pronun- 
ciata da fra Onesto contro cinque pavesi (an. 1323), 
XXIII, 31-32,,. 

Novaresi [Novarienscs] confinano con la parte occiden- 
tale d. territorio di Pavia, 21, 5-6; dalle loro terre 
scendono a Pavia per il Ticino ottimi vini, 23, 8-9. 

" Novati Francicsco editore d. De Magnalibus urbis Me- 
diolanifXXYI, 23-24; accetta V identificazione deW Ano- nimo col canonico Mangano, fatta dal Bosisio, XXI, 

n. 2 „, 
Novocomo (statuti del comune di) cit. per 

le ganzerre usate anche sul lago di Como, 24, ». j". 
Nozze \nuptie\ v. Pavia {usi civili). 
NuBENTES V. Spose. 
Nundine V. Fiera. 
Nuova (chiesa di santa Maria) v. Pavia {chiese), 

— (porta) V. Pavia {porte). 

Nuovo (monastero) [monastcrium novum] v, Pavia {cane, 
conventi ecc.), 

— (palazzo) del comune di Pavia [palatium novum 
comunis Papie\ v. Pavia {palazzi). 

— (ponte) [pons novus] v. Pavia {ponti). 
NuPTiE V. Nozze. 

Nycolaus V. Nicola, Nicolò. 

Oblata V. Dolci. 

Oblatis (castellum de) V. Castello di dolci. 

Occimiano nel Monferrato [cast rum Occimiani Mon- 
tis Ferrati] ; i suoi abitanti per antica consuetudine 
offrono un cero nella cattedrale di Pavia la vigilia 
della deposizione di san Siro, 39, 19-20; notizie da- 
tene dal Prelini, n, j. 

Octava Crucis v. Ottava della Croce. 

O D I L o N 1: (santo); sue relazioni col mon. di san Maio- 
Io in Pavia, 9, n. 2, 

Odoacre tiranno [Odovacres tyrannus] spoglia e incen- 
dia Pavia (an. 475), "61, 9„; 51, ». 7; secondo 
l'Anonimo distrugge col fuoco le eh. di santa Ma- 
ria Maggiore e di san Stefano in Pavia, 4, 18; ma 
la notizia non è conforme alla verità, n, 2, 

Odorico V, Rainaldo O, 

Odovacres V. Odoacre. 

OfficIìVLI del comune V, Pavia {officiali del comuni). 

Officiali dei Paratici v. Pavia {officiali dei Paratici). 

Officiali del podestà v, Pavia {officiali del podestà). 

Oldericus, Oldricus V, Ulderico. 

Olerà v. Erbaggi, 

Oleum v. Olio. 

" Olevani (marchesi): famiglia pavese; nel loro archi- 
vio era il riassunto d. Commentario dell'Anonimo di 
mano d. Bossi, X, 3 „. 

Oliari Giovanni notaio pavese rie. per il testamen- 
to di Prcvedino Maritano {an. i4og), 38, ;/. 6. 

Olio [oleum] •»•. Pavia {merci). 

Olio d'oliva e di semi di lino [oleum tani de oliva, 
quam de semine lini] v. Pavia {merci, usi ecclesiastici 
e religiosi). 

Oliveto (chiesa di santa Maria di Monte) v. Pavia 
{chiese). 

— (monastero di santa Maria di Monte) v, Pavia 
{case, conventi ecc.). 

Olle v. Pentole. 

Olrico abati; [abbas Olricus] trasporta il corpo di re 
Liutprando dalla eh. di sant'Adriano in Pavia a 
quella di san Pietro in cicl d'oro, 12, 21. 

Oltramontani [Ultramontani] v. Galli. 

Oltrepò [ultra Padtim] è una delle parti d. territorio 
meridionale di Pavia, 22, 8; sua estensione, 9-11; 
confina con le terre d. Piacentini, col marcliesato 
d. Malaspina, e con il Tortoncse, l'Alessandrino, il 
Monferrato oltre il Tanaro, U-14; nella pianura lia [Oltrepò-Paganello] INDICE ALFABETICO 107 ville e castella, selve e fertili campi, H; nei monti 

castella, ville e vigne che producono ottimi vini 

bianchi, U-16. 
Oltrepò (comuni) sono loro imposte da PdX'ia tasse 

straordinarie {an. ^248), 27, n. 2. 
Oltrb Ticixo (osi'KUALi: di) \liospitalc ultra Tic.iiiitm\ 

V. Pavia {ospedali), 

— (cappella dell'ospedale di) t. Pavia {cappelle). 
Ombrellino [si^nacnlum] v. Pavia {arredi sacri). 
Omnium (ecclesia sanctorum^ v. Tutti i santi {chie- 
sa di). 

" Onesto (frate) da Pavia dell'or, d. Predicatori, uno 
d. leg. che da Valenza lanciarono la scomunica con- 
tro Matteo Visconti (14 maggio 1323), XXIII, 12-u, 
e contro cinque cittadini pavesi, 31-32; il Terenzio 
crede poterlo identificare con l'Anonimo, 10-11; rie, 
XXIV, 4 „. 

Onorata (santa) [sancta, beata //onorata] vergine, so- 
rella di sant'Epifanio, 4, 26-27; "61, 10; da lui fu 
liberata dai barbari, io-li „; nella eh. di san Vin- 
cenzo in Pavia servì a Dio in abito monacale e morì, 
II, 5-6; il suo corpo giace in Santa Maria vecchia 
o Monastero vecchio in Pavia, 4, 26-27; "56, 29; 
trasportatovi dal vcsc. Litifredo, 63, 8-9 „; miracoli 
avvenuti nella sua traslazione, 4, 26-28. 

Onorata (chiesa di santa) dei Torti [ecclesia sancte 
//onorate de Toriis, de Portis] v. Pavia {chiese). 

Onorata (festa di santa) v. Pavia {feste religiose). 

Opertorium V. Coperta, 

Oratorì di Pavia v. Pavia {oratori). 

Oratorio di santa Sofia \oratorium, oratoriolnm sancte 
Sophie] V. Pavia {oratorii). 

Ordine ecclesiastico (sermone in lode dell') v. Pa- 
via {usi ecclesiaslici e religiosi). 

Ordine sacro [orda sacer] v, Pavia {usi ecclesiastici e 
religiosi. 

Ordine (terzo) v. Pavia {Ordini religiosi). 

Ordini religiosi v, Pavia {Ordini religiosi), 

Ordo V, Ordine. 

Ore canoniche \liorc canonice] v. Pavia {usi ecclesiastici 
e religiosi). 

Orefici [fabri aurijìces] v. Pavia {arti). 

Orefici (via degli) v. Pavia {vie). 

Orfani [pupilli] v. Pavia (beneficenza). 

Oriente (imperatori d') v. /mpcratori d^ Oriente), 

Ormisda (papa) [//ormisda papa] manda a Costantino- 
poli sant'Ennodio per togliere i Greci all'eresia Eu- 
tichiana, 8, 32; 9, 1; " 61, 25-26 „; «trcWc accordato 
privilegi a sant^Ennodio vose, di Pavia, 3, n. i. 

Ornamenta divinis cultibus deputata v. Arredi sacri. 

Ornamenti sacerdotali v. Pavia {abiti e ornamenti sa- 
cerdotali). 

Oro [aurum] v, Pavia {industrie). 

Orti v. Giardini, 

Orti [viridaria scu pomeria, pomaria[ v. Pavia {orti). 

Orti (chiesa di santa Maria degli) v. Pavia {chiese). 

— (monastero di santa Maria degli) v. Pavia {rase, 
conventi ecc.). 

Orto botanico v. Pavia {orto botanico). 
Orzo (pani d') v. Pani d'orzo. 
Osa V. Conte {del) O, 

" Oslo assegna il testamento di G. G. Visconti nlVan. 13^7, 
X//, n. 2 „. Ospedale (cappella dell') oltre Ticino [capclla hospi- 
talis ultra Ticinum] v. Pavia {cappelle). 
- (frati dell') di sant'Antonio presso Vienna v. 
Frati dell'ospedale ecc. 

— (piazza dell') V. Pavia {piazze^. 

Ospedali [hospitalia] v. Arena /'0, Montehello {ospedali), 

Pavia {beneficenza, ospedali). 
Osi'EDALl (elemosine AGLI) V, Pavia {beneficenza), 

— (qu estuanti degli) v. Pavia {beneficenza). 
Ospitalieri di San Giovanni o del Tempio o del- 
l'ordine Gerosolimitano [//ospitalarii, //ospitala 
Sancii /okannis Templi] v, Pavia {Ordini religiosi ). 

Ospitalieri (chiese degli) [ecclesie //ospitalariorum, 
//ospitaliorum Tetnpli] v. Pavia {chiese), 

— (luoghi degli) [loca //ospitalariorum, //osp>italio- 
rum] V, Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

Oste generale [generalis cxcrcittis] v. Pavia {usi mili- 
tari ), 

Ostie (comunione delle) non consacrate v. Pavia 
(usi ecclesiastici e religiosi). 

Ostrogoti (Re degli) v. Re dei Goti. 

Ottava della Croce [Octava Crucis] v. Pavia {usi ec- 
clesiastici e religiosi). 

Ottone v. Albarici O,, Morena O. 

Ottone imperatore [quidam impcrator Otto] secondo 
una leggenda trasporta in Germania da Pavia il 
corpo di sant'Epifanio, 41, 8-9, n, /; "61, 18 „. 

Ottone I ; suo diploma delPan. g_S2 per la eh. di san 
Giovanni Domnarum in Pavia, 5, n. j; diplomi degli 
anni gò2, gó^, gbs per la c^i. di san Pietro in del 
d'oro in Pavia, 12, n. 8 ; pel man. di santa Cristina 
fra Pavia e Lodi {an. g62), 15, n. i; rie, per il suo 
missus Gualtiero, 6, n, 7. 

Ottone II [Otho imperator, Otto sccundus teothonicus] 
" costrusse in Pavia il mon, di san Felice in onore 
d. santo Salvatore, 56, 9 ; la regina Felicita era sua 
figlia, 10 „ ; suoi diplomi per i feudi d, vesc. di Pavia 
{an, g77), 43, ti. 21 per San Pietro in del d'oro di 
Pavia {an, g78), 12, n. 8; per San Salvatore mag- 
giore pr. Pavia {an. g82), 14, n. i ; rie, per il suo 
missus Gualtiero, 6, n. 7. 

Ottone III; suoi diplomi per San Pietro in del d'oro 
di Pavia {an, g8g, ggó, gg8), 12, n. 8; per San Sal- 
vatore maggiore pr. Pavia, 14, n. 1 ; alla sua presenza 
si fa un duello giudiziario nel palazzo reale di Pavia 
{an. ggS), n. 7; fa porre un' epigrafe metrica sul se- 
polcro di Severino Boezio {an. ggS), 13, n, /; suo di- 
ploma per la eh. di san A/aiolo in Pavia {an. ggg), 
9, n, 2. 

OvA V. Pavia {beneficenza, merci, prodotti agricoli, usi 
ecclesiastici e religiosi), 

OvES V. Pecore, 

Pace [pax] anticamente si baciava in Pavia con la 
giustizia, 50, 26-27. 

Padelle [sartagines] v, Pavia {arredi e utensili domestici). 

"Padova [Padua] e, d. Venezia, 64,32-33; non dipende 
ecclesiasticamente da Milano, 35-36 „. 

Padua v, Padova, 

Padum (ultra) V. Oltrepò, 

Padus V, Po, 

Paganello de Avenante; investitura novennale 
d. scuola per la sepoltura d. morti fattagli dal rettore 
d, eh, di san Gregorio {an. 1332), 36, ». /. 108 INDICE ALFABETICO IPaganesimo-PaxochieJ Paganesimo [gcniiHias] ; dalle sue tenebre Pavia passò 
alla luce d. fede, 38, 15-17. 

Pagina (magistri in sacra) r. Teologi. 

Paglia [falce] f. Pavia (jnerci). 

Palacense (porta) V. Palatina {porta). 

Palatina (porta) \forta palatina seti palatiensis\ v. Pa- 
via {porte). 
— (ospedale fuori porta) \liospitalc extra porta Pa- 
lalina\ v. Pavia (ospedali). 

Palatini (conti) v. Conti di Lomello. 

Palazzi [palatia, domus] v. Pavia {palazzi). 

Palazzo (cappella del) vescovile [capella cpiscopalis 
palata] V. Pavia {cappelle). 

Palazzo (corte del) vnccnio [curia pallata zwtcris com- 
niunis] V, Pavia {corti). 

Palee V. Paglia. 

Palestra comunale v. Pavia [palestra comunale). 

Pali A v. Pallii. 

Pallatium V. Palazzo. 

Pallii [pallia, palia, pallea\ v, Pavia {arredi sacri, giuo- 
chi festivi, usi ecclesiastici e religiosi). 

Paltonieri {ribaldi) v. Pavia {giuochi /estivi). 

P A N e A R a N a c o n 13 a s t I a [PancJiarana cum Bastida] 
oltre Po, feudo d. vose, di Pavia, 43, «, 2. 

Pancrazio (chiesa di san) martire [ecclesia sancii Pan- 
cracii martiris] v. Pavia {chiese). 

Pane [panis^ v. Pavia {beneficenza, merci, usi ccclesiasttcì 
e religiosi). 

Pane (uccelletti di) v. Pavia {usi ecclesiastici e reli- 
giosi). 

Panegirico della Croce [predicatio de landibus Crucis^ 
V. Pavia {prediche). 

Pani, pani d'orzo [panes, pancs kordacei] d. fanciullo d. 
Sacra Scrittura con cui furono saziati cinquemila 
uomini, 37, 40 ; 38, 1; " 58, 20 „. 

Panis V. Pane. 

Panni de bombice t. Fustagni. 

Pannilani [panni lanci] v. Pavia {merci). 

Pannonia [Panonia] ; vi nacque san Martino, vcsc. di 
Tours, 22, 19-20. 

Panonia v. Pannonia. 

Pantaleone (canonica di san) maggiore V. Pavia {ca- 
noniche). 

Pantaleone (chiesa di san) cappella di san Maiolo 
[ecclesia sancii Pantaltonis, capella sancii Maiali] v. 
Pavia {chiese). 

Pantaleone (chiesa di san) maggiore [ecclesia sancii 
Pantaltonis maioris] v. Pavia {chiese). 

Pantaleone (chiesa di san) minore [ecclesia sancii 
Pantaleonis minoris] v. Pavia {chiese). 

Paolo v. M'ùller- Walde P., Parata P. 

Paolo (san) v. Pietro {santi) e Paolo. 

Paolo da Calino o Caiuna dipinse Amelio e 
Amico in un quadro per la eh. di san Lorenzo in 
Mortara {an. 14.38)-, 22, /;. ó. 

Paolo Diacono o da Monte Cassino [Paulus de Atonie 
Cassino] dice la eh. di sani'' Euse^no maggiore in Pa- 
via officiata da un vesc. Ariano, 7, ». f'ì afferma che 
Anspranlo e Liutprando furono sepolti nella eh. di 
sant'Adriano in Pavia, 12, ». 3; cit., 1, n. /; 5, n. 2 
<^ S; S, n.s; 9, «. /; IO, n. 2; 12, ». 2, 4, S ; 13, n. 4; 
H, ». T ey; 48, n. 7; " 59, 8-9 „. 

Paolo (basilica di san) v. Pavia {basiliche). Paolo (chiesa di san) della Vernavola [ecclesia san- 
cii Pauli in Vernabuld] v. Pavia {chiese). 

Paolo (festa dei santi Pietro e) v. Pavia (feste re- 
ligiose). 

Paolo (monastero dei santi Pietro e) v. Pavia {Ca- 
se, conventi ecc.). 

Paolo (priorato di san) della Vernavola v. Pavia 
{case, conventi ecc.). 

Papa (statuti del) v. Statuti del Papa. 

Papale (corte) v. Corte pontificia. 

Papeia creduto nome celtico di Pavia, 1, n. i. 

Papi [Pape, Pontifices romani, stemmi Pontifices] tengono 
il primato fra i vesc, anzi fra gli uomini, 50, 16-17; 
hanno i vesc. di Pavia immediatamente soggetti, 
3, 10-11; li approvano, confermano, consacrano, 43, 
17-18; "XXXIV, 8-9 „; passavano talora per Pavia, 
accoltivi con grandissimo onore, 50, 19-20; per ciò 
e per riverenza ai santi Siro e Agostino si dicono 
favorevoli ai vesc. di Pavia, 21-23; potrebbe essere 
derivato dal loro nome (Pape via) il nome di Pa- 
via, 16-17. 

Papi v. Cornelio, Simmaco, Ormisda, Sergio, Zaccaria, 
Leone III, Calisto II, Giovanni Vili, Giovanni XIV, 
Silvestro II, Urbano II, Pasquale II, Innocenzo II, 
Urbano III, Gregorio IX, Benedetto XI, Clemente V, 
Giovanni XXII, Benedetto XII. 

Papi A v. Pavia. 

Papi A, creduto nome di una tribù romana da cui erro- 
neamente si credette derivato il nome di Pavia, 1 , ». /. 

Papié (cronica de corporibus sanctis) v. Cronica de 
corporibus eie. 

Papienses v. Pavesi. 

Papienses (clipei) V. Scudi pavesi. 

Papiensis (aulicus) v. Aulico pavese. 

Papiensis civitas V. Pavia. 

PapirIA, iri'^ti romana a cui era ascritta la e. di Ticinum 
e da cui deriverebbe il nome di Pavia, 1, ». x. 

Papside (pulmentum de) V. Minestra. 

Parapside (de), par^vpsidum (pulmentum) V. Minestra. 

P.vrapsides V. Piatii. 

Parasceve [Dies] V. Venerdì Santo. 

" Parata Paolo ; riassunto di B. annesso alla sua Cro- 
naca, IX, 26,37; X, 1; XIV, 15 „. 

Parata (cronaca del) v. Cronaca del Parata. 

Parata (mensa) v. Tavolino addobbato. 

Paratici [Paratica] v. Pavia (Paratici). 

Paratici (anziani dei) v. Pavia (anziani dei Paratici). 

— (campana dei) V. Pavia (campane). 

— (consoli dei) V. Pavia (consoli dei Paratici). 

— (officiali dei) V. Pavia (officiali dei Paratici). 

— (palazzo dei) V. Pavia (palazzi). 

— (patroni dei) V. Pavia (patroni dei Paratici). 

— (signori dei) V. Pavia (signori dei Paratici) 

— (statuti dei) V. Pavia (statuii). 

— (statuto del) dei Pescatori v. Pavia (staiuii). 

Parco del castello v. Pavia (parco del castello). 

Parlata [lingue ydioma, loquela] v. Pavia (parlata). 

Parma " c, dell'Emilia, 64, 2S-29 ; dipende ecclesiastica- 
mente da Ravenna, 30 „; vi s^ introduce V Ave Maria 
d. mattino (an. 1317), ^^, ». 4; ne fu capii. Beccarlo 
Beccaria, che elettone anche pod. rifiuto, 27, ». 2. 

Parmenses (Annales) V. Annalcs Parmenscs. 
Parociiih V. Parrocchie. [Parodi-Pavesi] INDICE ALFABETICO 109 Parodi cit., 33, n. 3. 

Parona Antonino notaio di Pavia ; suo atto d. 

JSgg, 49, n. i. 
Paropsides V. Piatti. 
Parrocchiali (chiese) \ecclcsic parroclìialcs\ v. Pavia 

{chiese) . 
Parrocchie \^^ai'oc7iio\ v Pavia {pafrocchiè). 
Parrocchie (preti delle) v. Preti delle parrocchie. 

— (rettori delle) V. Rettori della parrocchie. 
Parto (Purificazione dopo il) v. Pavia (usi religiosi). 
Parve (ecclesia sancte Marie) v. Maria (chiesa di 

safjta) piccola. 

Parve (lampades) z>. Lampadine. 

Parvum (brolium) V. Brolio piccolo. 

Pasca, Pascha v. Pasqua. 

Pascoli [pascua] v. Pavia (pascoli). 

Pasqua [Pasca, sancia Pascha, Pascha rcsurrcctionis Do- 
minicae, dies Pasce, f estimi Pasce, Resurrcctio Domini 
nostri lesti Christi] v. Pavia (feste religiose). 

Pasquale II papa conferma privilegi ai vesc. di Pavia 
con bolla d. 22 marzo JIoSì 3, n. i. 

Passione [Passio domini nostri lesa Christ{\ v. Pavia 
(usi ecclesiastici e religiosi). 

''Passione di Cristo [Passio Christi] rie, 58, 13-15 „. 

Passione (predica della) [predicatio Dominicc Passio- 
nis] V. Pavia (prediche). 

Passo [passus^ v. Pavia [misHre e pesi). 

Passus (mille) V. Miglio. 

Pasta cotta (uccelletti di) v. Pavia (usi religiosi). 

Patelli (uè') Senatore [Senator qui fuit de Patellis] 
fondò in Pavia la eh. e mon. di santa Maria, che 
da lui ebbe il nome, 4, 24, n, 6; "56, 18-19 „; sua 
pietra tombale nel Museo civico di Pavia, 4, 71. 6. 

Paternostro [oratio dominica\ v. Pavia (usi ecclesiastici 
e religiosi). 

Patria (museo civico di storia) v. Pavia (museo ci- 
vico ecc.), 

Patriae (monumenta historiae) t'. Moimmcnta historiac 
patriae. 

Patriarcali (chiese) [ecclesie patriarchales^ v. Chiese 
patriarcali. 

Patriarchi [Patriarchey, l'elezione d. quattro maggiori 
avocata a se da Benedetto XI (an. 1304), 43, n. i ; 
" il vesc. di Pavia ne ha la dignità, 58, 34-35 „. 

Patrimonio [patrimonium] v. Pavia (usi ecclesiastici e 
religiosi). 

Patrizi d'Italia [patricii Ttalie] v. Nepote, Ricimcro. 

Patrizio (borgo di san) v. Pavia (borghi). 

Patrizio (chiesa di san) vescovo [ecclesia sancii Pa- 
tricii episcopi] V. Pavia (chiese). 

Patroni v. Pavia (patroni). 

Patrum vite V. Vite patrum. 

Paulus V. Paolo. 

Pauperes V. Poveri. 

Paupiìres de Burgundia V. Borgognoni. 

Pauperes de Ytalia v. Italiani poveri. 

Paupertas V. Povertà. 

Pavese (anonimo) v. Anonimo ticinese. 

— (aulico) V. Aulico pavese. 

— (castello) V. Bologna (castello pavese). 

— ■ (causa del sacrilegio) V. Causa del sacrilegio pa- 
vese. 

— (chiesa) V. Pavia (chiesa pavese). Pavese (storia) v. Storia pavese. 
— (zecca) V. Pavia (zecca). 

Pavesi [Papienses, Ticinenses, Cives, Incole, Populus, Ti- 
cine?isis populus^, secondo una tradizione sarebbero 
andati all'assedio di Troia, 50, 10-11; secondo il Te- 
renzio si tratta di Troia nelle Puglie, ma e invero- 
simile che, osti/issimi come furono sempre a Enrico II, 
lo seguissero in queir impresa (an. 1032)^ n. 2] su di 
loro fu costituito san Siro prima che si convertis- 
sero alla fede cristiana, 51, 17-19; vanno incontro a 
san Siro e per la fama d. suoi miracoli lo accolgono 
benevolmente e si convertono al cristianesimo, 2, 
4-7; "55, 6-7; CO, 6„; servirono e obbedirono a 
san Siro, 51, 19-20 ; hanno per patrono speciale san- 
t'Agostino, 40, 38-39; " fu loro restituito dai Romani 
il corpo d. vesc. e pp. Pietro II o III, 63, 7-8 „ ; 
nessun corpo santo fu loro rapito tranne quello d. 
sant'Epifanio, 41, 6-9; loro assemblee nella corte d. 
vesc. sino dal sce. XI, 26, ». j; vincono i Ravennati 
e trasportano a Pavia il Regisole e il corpo di san- 
t'Eleucadio (an. 1205?), 18, 27-29; 40, n. i ; ripren- 
dono il ponte di legno sul Ticino rapito dai Piacentini, 
lo distruggono e fabbricano il Ponte nuovo (an. I2gó), 
21, n. ^; impongono tasse ai com. dell'Oltrepò (an. 
1248), 27, 71. 3; " seguono le parti di Ludovico il 
Bavaro e sono riottosi all'autorità d. pontefice che 
li sottopone a un nuovo interdetto (ottobre 1327), 
XXIX, 9-U; loro rapine a danno della corte pon- 
tifìcia, XXX, 9-11 „] loro prestazioni straordinarie nei 
bisogni d, coin., 27, w. 3; loro costumi e consuetudini, 
24, 10-32, 1-21 ; avevano, oltre il pod., anche il cap. 
d. pop,, 28, 32-33; hanno anche un signore gen., 
33; 29, 1; hanno molti privilegi imperiali e libertà 
grandissima, 28, 2; battono vaoviQ.tSi ah antiquo, 3-5; 
lianno le insegne tutte rosse e un vessillo rosso con 
la immagine di san Siro, 31, 26-27; sono convocati 
al suono di una campana, 27, 11; corrono alle armi 
al suono d. campana d. Paratici, 30, 19-20; accorrono 
ad incontrare grandi ecclesiastici, imperatori, re e 
grandi principi, 48, 4-7; loro probitas, 51,7; "lodi 
dell'Anonimo per le loro virtù civili e religiose, 
XXIX, 35; XXX, 5-6, 22-23; XXXI, 7, 17 „; 38, 7-15; 
" e per la rassegnazione e l'obbedienza all' inter- 
detto, XXVII, 34-35,,; 42, 24-27; "per riabilitarli 
in Avignone, XXIX, 23-24 ; XXX, 20-21 ; XXXI, 15 „ ; 
sono affabili e cordiali tra di loro anche in lontani 
paesi, 31, 37; 32, 1-4; loro liberalità nei banchetti, 
18-19; a mensa imbandiscono prima il lesso poi la 
minestra, 4-8; sono sottili d'ingegno e sagaci, 24, 
19; conversano nei portici d. eh. e d. famiglie nobili, 
49, 27-28 ; due volte al giorno convengono nella corte 
d. com, e nella piazza dell'Atrio, 26, 19 ; si conoscono 
bene tra di loro, 18-20 ; prov. d. loro gentilezza con 
i concittadini e i forestieri, 13-18; valorosi in guerra 
vinsero sempre i nemici finche furono concordi, 24, 
19-20; sono esperti nel combattere in acqua e in 
terra, 21; «« acqua sono sempre vincitori; autori che 
attcstano il loro carattere fiero e bellicoso, n, j"; loro 
esercito numeroso di fanti e di cavalli, 24, 23; 25, 
1-2, n. i; modo con cui muovono ad oste gen., 9-14; 
costruiscono navi sottili e veloci, dette scancerir, 
e sulle navi e in terra macchine da guerra, 24, 21-23, 
«. S; per esercitarsi nella guerra fin da fanciulli no INDICE ALFABETICO [Pavia] fanno le battagliole, 25,. 15-17; da loro ebbe il nome 
una specie di scudi detti Pavesi, 3-4, n. 2; si occu- 
pano di commerci e d'industrie, 24, 12-13; e molti 
anche dell'agricoltura per la qualità d, loro campi, 
11-12; la maggior parte fu buona, 34, 2-3; alcuni 
iniqui travagliati dalla demenza d. discordia e d. 
scisma, per la troppa prosperità, furono puniti dalla 
giustizia divina, 3, 15-17; "XXVII, 2S-32 „; dalla 
grande abbondanza di beni temporali furono tratti 
a peccati di vanità e corruttela, 52, 14-15; loro de- 
vozione per i santi, 34, 1 ; e particolarmente per 
Maria Vergine, ZZ, 28-29, e per sant'Antonio abate, 
37, 2É-23; hanno carissimo sant'Agostino e vorreb- 
bero perdere la vita piuttosto che il suo corpo, 
41, 4-6; come ne hanno custodito il corpo, 40, 
39-40; 41, 1-4; per antica consuetudine visitano i 
Hmina sanciorum, 38, 29-30, n. i ; loro visite agli al- 
tari e alle arche d. Corpi santi, 40, 36 ; alle eh. di 
san Giacomo d. Vernavola, 40, 34-35; di san Pietro 
in elei d'oro, 31-32; d. santo Sepolcro, 41, 35-38; ai 
luoghi d. Indulgenze, degli Ospitalieri o Templari, 
35-36; ai luoghi d. santi, 40, 25; loro viaggi in Ter- 
r asanta e preghiere perche riuscissero facili, 38, n. 6; 
I^assano tutto il Venerdì Santo nell'ascoltare predi- 
che, nel visitare indulgenze e nell'assistere ai divini 
uflìcì, 41, 32-33; loro grande concorso alle prediche, 
anche feriali, come se non avessero mai ascoltato la 
parola di Dio, 19-21 ; alle prediche nelle feste e in ogni 
giorno d. quaresima, 23-24, e alle prediche d. Pas- 
sione nella Casa d. Minoriti il Venerdì Santo, 25-29; 
loro solenne processione con musica al mon. di san 
Salvatore maggiore nel giorno di Natale, 38, 31: 39, 
1-2; loro processione nella festa di sant'Agostino 
al mon. di san Pietro in ciel d'oro, 3-4, e a molte 
altre eh. con palili e offerte, 7-8; loro processione al- 
la cattedrale nella vigilia d. deposizione di san Siro, 
15-36; nella festa di san Giovanni evangelista bru- 
ciano legna e alberi scalvati nella piazza dell'Atrio 
e vi vanno in processione con musiche, 40, S-11; 
" conservavano alcune pratiche devote durante e 
non ostante l'interdetto, X, 27-28 ; per l' interdetto, 
circa il 1330 non avevano ancora assistito all'ufficia- 
tura dell'Eucaristia, XX, 26-27 „ ; loro elemosine pub- 
bliche e private, 34, 8-37-38, 1-2; per l'intervento e 
i meriti di san Siro si moltiplicano i loro beni per 
sostentare i poveri, 37, 36-38; sono liberali nelle ele- 
mosine ah antiquo, 35-36; fanno continue e innume- 
revoli elemosine, 34, 4-5; dalle quali non li distol- 
gono guerre, carestie, gravezza di tributi, 37, 19-21; 
con sole elemosine costrussero la eh. di sant'An- 
tonio, 21-23; assistevano aW elezione d. vesc. senza voto; 
pro^abihnetite ne furono esclusi sul principio d. sec. 
XII, 43, n. I ; loro questione coi Milanesi per P iscri- 
zione sulle porte di Pavia, 25, «. 3; " rie. per la loro 
ostilità contro padre Lanfranco, XXIV, ì-2 „; fra 
tnolti cittadini di Pavia e di Vigevano si eleggono 
arbitri per una questione di confni di ghiaieti auriferi 
nel Ticino {an. 13^6), 23, ;/. 3; " in numero di cin- 
que sono colpiti da una sentenza dell'inquisitore 
fra Onesto, XXIII, 31-32; rie. XI, 11, 22; XVI, 14 „. 

Pavesi (historie) v. Ilistorie pavesi. 

Pavicsi (scuj)I) V. Pavia (inilizià), 

Pavesi P i i^ t r o crede il Broletto formato daW unione d. due palazzi, vecchio nuovo, 49, ;/. z ; cit. 0, ». g; 
H,».2; 18, n. 2; 21, n. 3; Qi, n. 3',26, n, I e 3; 31, 
n. 4; 40, n. 2; ii fi. j. 
Pavia [Papia, Ticinnm, Papiensis civitas, Papié civitas, 
Ticinensis civitas, urls ticinensis sive papicnsis, Pa- 
peid\. 

— (abati) V. Maiolo ab., Olrico ab. 

— — DI San Lanfranco \abas Sancti Laf ranci ] 
vallombrosano ; da lui dipendeva il fiion, di santa Ma- 
ria di Gerico pr. Pavia, {an. 1334), 14, n. 3. 

— — DI San Pietro in Verzolo v. Pietro a'). 

— — DI San Salvatore " // Bossi ne dà l'elenco, XXV, 
n. / „ ; V. Lanfranco {padre). 

— (Abbadesse) V. Rolinda. 

— (abbigliamento) V. Vesti e abbigliamento, 

— (abiti {habitus, vestimenta] e ornamenti sacerdo- 
tali) : in generale i sacerdoti portano abiti conve- 
nientemente lunghi, 45, 21; sono di colore oscuro, 
eccetto quelli d. dignitari e d. canonici d. cattedra- 
le, 21-23. 

— — BERRETTO [birctum, birretum] portato dal prelati, 
dai canonici d. cattedrale e da alcuni canonici e 
cappellani d. parrocchie, 45, 13-16 e n. 3; anche dai 
sacerdoti poveri, 16-18. 

— — CArpuccio [caputium] grande d. mantello, 45, 15; 
portato anche dai sacerdoti poveri, 17. 

— — COTTA BIANCA [cotta alba] portata sulle spalle dai 
preti; detta in Gallia superpellicium, 45, 19; nella si- 
nodo d. I2gj prescritta solo per P interno d. eh,, n. 3. 

— — INFULE prescritte per i sacerdoti in pubblico nel 
sinodo del I2gj, 45, ». 3. 

— — MANTELLO CHIUSO O APERTO SUL DINANZI {clatnis 

clausa vcl anterius aperta, cappa claiisa scu mantelluvi\ 
con gran cappuccio pendente sulle spalle portato dai 
prelati, dai canonici d. cattedrale e da alcuni cano- 
nici e cappellani di parrocchie, 45, 13-15 e //. 3. 

— — MITRA [anitra] portata, fra i dignitari d. catte- 
drale, dal solo cantore, 44, 16; in antico anche dai 
canonici, 16-17, e dalle quattro dignità d. capitolo; 
querele a cui diede origine fra il primicerio e il vesc. 
Francesco Sottoriva (an. 1370) ; da quel momento non 
è più ricordata ne per il primiciero, ne per gli altri 
canoftici ; più antico documento che parla d. mitra d. 
cantore, n. 6. 

— — SUPERPELLICIUM V. Cotta bianca. 

— — TABARRO [tabardus] con cappuccio portato dagli 
ecclesiastici poveri, 45, 16-17. 

— — TOGA CHIUSA [toga clausa] senza gheroni portata 
dai canonici d. cattedrale e di altre eh. e da molti 
sacerdoti, 45, 20-21. 

— (alloggio) [hospicium] del PODESTÀ, 28, 20. 

— (altari) [aitarla]', sono pochissime le eh. che non 
ne abbiano più d'uno, 17, 27; quasi tutti nella parte 
posteriore guardano ad oriente, 48, 2-3; visitandoli 
gli uomini stanno a settentrione, le donnea mezzodì, 
40, 36-38; sulla tribuna di essi quasi tutte le eh. 
hanno una volta, 17, 31; offerte che si fanno ad 
essi, 34, 14-15, 30-31 ; "vi sono molte reliquie, 57, 
16 „; devozioni d. Disciplini innanzi ad essi, 33,7. 

— — DEI Serviti, costruito da poco ai tempi dell'Ano- 
nimo, 42, 15. 

— — DI Maria Vi.rgine innumerevoli nella e. e nei 
dintorni, 33, 30, [Pavia] INDICE ALFABETICO 111 Pavia (altari) di sax Giacomo [aliare saucti /acoòi] nel- 
la basilica invernale d. cattedrale sotto il pulpito del- 
l'Evangelo; nella festa di san Giacomo apostolo al- 
cuni di Landriano vengono a farvi celebrare una 
messa secondo il rito ambrosiano, 47, 24-20. 

— — DI SAN Pietro in Vincoli; vi sono le reliquie 
di san Sebastiano martire, 32, 30. 

— — di san Tommaso o'AquiNO [a/ilare nomine sancii 
Thomc de Aquinó\ nella eh. di san Tommaso apo- 
stolo, 8, 9-10. 

— — DI santa Lucia nel duomo ; vi si venerano 
le spoglie di Sibillina Biscossi, 36, n. j. 

— — DI SANTO Stefano protomartire [aliare saftcti 
Stephani\ nella eh. di santo Stefano maggiore, sulla 
cripta di san Siro; devozione degli uomini innanzi 
ad esso nella festa di santo Stefano, 32, 23-26; vi- 
site e offerte fattevi dal nuovo pod., 28, 21-22. 

— (anfiteatro) [ampliiiheairum] costruito da Teo- 
derico in Pavia, 24, //. j; restaurato da Atalarico , 8, 
». 2. 

— (Anziani) [Anciani] dei Paratici, o Signori, 30, 16-17. 

— (arche) [arche] : dei Corpi santi [sanctorum Cor- 
porum] nelle cripte di circa quindici eh., 19, 36-37; 
visitandole gli uomini stanno a settentrione, le donne 
a mezzodì, 40, 36-38 - della Cattedrale ìk 
numero di tre esistenti anche oggi, 19, «. ó - di san 
Biagio vesc. di Sebaste nella eh. di san Giovanni 
Domnarum, 5, 9 - di san Siro, 40, 36-37 - di san- 
t'Agostino, 40, 36-37. 

— (archivi) : 

— — COMUNALE prima esistente neW oratorio d, pa- 
lazzo Mezzabarba, 7, n. 4; suoi documenti per le terme 
i'i Pavia, 24, n. j. 

— — • DEL Museo Civico v. Museo Civico. 

— — dell'Università cit. per il Breve d. Mer- 
canzia d. i2gS, 30, n, 2; cit., 33, «. j. 

— — DI San Giovanni in Borgo cit. dal Bossi 
per la più antica divisione di Pavia in parroccJiie, 

10, «. 6. 

— — notarile era P antico mon. dcW Annunciata, già 
di san Giorgio in Brolio parvo, 19, n. 4; sulla sua 
area sorgevano le eh. di san Giorgio d. Brolio e di 
san Filiberto ab., 11, n. 2; vi sorgevano pr. i due 
Brolii, 19, n. 4; cit., "XXVI, n. i „\ 4, //. 7,- 6, n. g; 
20, n. j; 21, n. 3; 23, n. 3; 24, n. i, n, 4; 29, «. 5; 
32y n. 3; 35, n. 3; 38, n, 6; 46, n, 2; 49, n. i. 

— — vescovile possiede una copia d. 1477 d. diploma 
di Ottone II {an. 977) per i /eudi d. vesc. di Pavia 
e un volume di statuti per Monialino, Cecima, Caso- 
rate {primo quarto d. secolo XV) inediti, 43, n. 2. 

^— (arredi sacri) [ortiamettta divinìs cultibus deputata] ; 
molti acquistati con le elemosine raccolte dai reli- 
giosi d. povertà, 36, 6; collette d. donne per essi, 
35, 20. 

— — " campanello [noia sive tintinnabulum] portato 
dal vesc. di Pavia, 58, 33 „. 

— — croce [£/"««] portata dai vesc. di Pavia, 3, 12; 
"58, 22-23 „. 

CROCI [cruccs] talora portate in gran numero nei 

funerali, 29, 21; una precede la processione d. Di- 
sciplini, 33, 6. 

— — " OMBRELLINO [stgnaculum] portato dal vesc. di 
Pavia, 58, 33 „. Pavia (daredi sacri) pallio [pallium] portato dai vesc. 
di Pavia, 3, 12; «58, 33 „. 

— (arredi e utensili domestici) [res familiares et 
uiensilia] convenienti alla condizione degli abitanti, 
31, i. 

— — ALARI [brandalia, brandanalia] di ferro, adibiti a 
vari usi, detti grecamente j>;/£>//a-/«, 31, 15-16; " XXVI, 
35-36 „. 

— — bicchieri di vetro [ciati vitrei] usati dai Pavesi 
solo nell'estate, 32, 13. 

— — UOTTIGLIE [yascula vinaria] di vetro o di stagno 
da porre sulle mense, 32, 17. 

— — CALDAIE [caldarie], 31, 10. 

— — CATENE DI FERRO [catlicne ferree] con anelli e 
asticciuole per sospendere le pentole sul fuoco, 31, 
12-14. 

— — FORZIERI [arche]; loro grandi dimensioni, 31, 5-6. 

— — LAVEGGI [lebctes]; vasi di pietra per cuocere i cibi, 
d'ogni misura, 31, 7-s; dal Comasco si diffondono 
per tutta la Lombardia, 8-9; rotti si accomodano con 
fili di rame, 9; sono anche di bronzo e di rame, io. 

— — LUCERNE [lucerne] alimentate con olio d'oliva o 
di semi di lino, 49, 7. 

— — PADELLE [sartagines] di rame, 31, 10. 

— — PENTOLE DI TERRA COTTA [fictUes olle]; ncssuno 
ne usa, ne vi si cuociono i cibi, 31, 6-7. 

— — ROMAiuoLi [capides eree, capita] per l'acqua, 31, 12. 

— — sacchi [sacci] usati dai frati d. Colombina per 
il pane da distribuire ai poveri, 36, 18. 

— — SCRIGNI [scrinea]; loro grandi dimensioni, 31, 5-6. 

— — SECCHIE [situle] di legno e di rame, dette sitelle, 
per attingere acqua, 31, lo-ll. 

— — TAZZE DI LEGNO [cipM, cyphi, scyphi lignei] usate 
dai Pavesi nell'inverno per bere; bellissime; più nu- 
merose che nelle altre e; spesso sostenute da una 
colonnetta o piede di legno e con un suggello d'ar- 
gento nel fondo, 32, 13-16. 

— — VASI DI BRONZO [vasa enea] ; loro particolarità, 
48, 43; 49, 1. 

— — VASI DI LEGNO, DI PIETRA, DI RAME [vasa tam la- 
pidea et lignea, qtcam erea]; loro particolarità, 48, 
41-43; i frati d. Colombina portano il vino da di- 
stribuire ai poveri in vasi di legno e gli altri viveri 
in vasi di rame con coperchio, 36, 18-19. 

— (arringo pubblico) [arengus publicus] cit. " XI, 21 „; 
26, n.3. 

— (arte) : 

— — arazzi [cortine ymaginibus et historiis texte], di- 
stesi dai due lati d. eh. maggiore di santo Stefano, 
46, 16-17; vi sono lasciati per tutta l'estate, 17; di- 
venuti comuni in Pavia; lavorati in Pavia nel primo 
quarto d. sec. XIV; arricchiscono molte eh.; donati 
alla cattedrale dai vesc. Francesco Piccolpassi e Ip- 
polito De Rossi, ». 2. 

— — CERI [cerei] di SAN Siro; loro numero, 39, 25; 
grandezza, 26-27; come sono dipinti, 16-18, 20-21, 34- 
36; "XI, 2-3 „. 

— — CERO DELLA SOCIETÀ DEI VICINI DI SAN SlRO; 

porta dipinti de' cigni bianchi in campo rosso, 39, 
40-41. 

— — CERO DI sant'Invenzio: porta dipinta l'imma- 
gine di sant'Invenzio, 47, 8. 

— — pavimenti A musaico [pavimenta vmtutis lapil- 112 INDICE ALFABETICO [Pavia] lis strata, in qtiibus fey diversos colores hystorialcs 
ymagincs et littore sunt formate'] in molte eh., 19, 
38-39 ; autori che trattarono d. pavimenti a musaico d. 
eh. di Pavia; avanzi d. pavimenti a viusaico d, eh. 
di sant'Invenzio, santa Maria dei popolo, san Pietro 
in ciel d'oro, san Alichele maggiore, 19, n. 7, 
Pavia (arte) pietre scolpite [lapides sculpti] con le im- 
magini d. quattro virtù cardinali, "XIV, n. 3 „ su 
cui è fondata Pavia; loro posizione, 19, 6-13; autori 
che accettarotio questa leggenda, n. 3. 

— — PULPITI SCOLPITI [pulpita habcntia divcrsas yma- 
gines et hystorias sculptas in saxis vel gypso\ nelle 
due basiliche d. cattedrale, 47, 27-31. 

— — Regisole [Radisol, Pegisol] è nella piazza detta 
Atrio, 18, 21; statua equestre, dorata, su colonna, 
21-22; sua grandezza e forma, 22-23; perchè detta 
Radisol, 24-26; o Rcgisol, 26-27; i Pavesi la rapirono 
ai Ravennati, 27-29; suo trasporto a Pavia (an, 120 j), 
40, n, 7; è la meta d. due partiti nelle battagliole 
che si combattono nella piazza dell'Atrio, 25, 6 ; nella 
festa di san Giovanni evangelista sono {piantati da- 
vanti e dietro ad esso due alberi scalvati clie i cit- 
tadini bruciano, 40, 8-10 ; autori che trattarono di esso 
e d. danni che sofferse nei 131 5 1 18, n. J, 

— — sculture a bassorilievo llapidi'jus saxeis exirin- 
secus sculpte seu celate diverse ymagines et figure] 
sulle facciate e i lati d. eh., 19, 39; 40, l; special- 
mente d. eh. di san Michele maggiore, 2, n. i. 

— TERRECOTTE ORNAMENTALI che dcCOrarOnO 

le facciate d. palazzi e d. eh. e le arcate d. chiostri; 
in questuarle Pavia ebbe posto notevolissimo, 24, «. 4. 

— (arti) in tutte s'industriano i Pavesi, 24, 12; loro 
botteghe, 48, 35 ; gli appartenenti ad un'arte formano 
un paratico, 30, H; gli istrumenti di ogni arte sono 
dipinti sui ceri d. paratici, 39, 20-21. 

— — ARTIGIANI \artifices populares] preparano i loro 
banchetti per gli estranei con cibi delicati e diversi 
più che i nobili, 32, 8-10; seguono i ceri d. paratici 
nella processione di San Sii'o, 39, 21-22. 

— — ARAZZIERI \ìnagistri a rana, rechamatorcs] nel 
pri'no quarto d. sec. XIV formano in Pavia una scuo- 
la; magnifici drappi di cui arricchirono le eh., 46, n. 2. 

— — ARAZZIERI V. Baidiera Giovannolo, Basinola Mar- 
colo e Ambrosolo, Giovannello da Mar liana, Misinti 
Ambrogio. 

— — CAMBIAVALUTE \caìnpsores pacuHÌi:] lianno i loro 
banchi in giro e nelle vicinanze d. piazza dell'Atrio, 
49,9. 

— — FACCHINI [portatorcs] v. Borgognoni. 

— — FOLLONI l^fullones] hanno sulla Vcrnavola molte 
abitazioni, dette Caitdida o imbiancatorie, dove im- 
bianchiscono le tele e i fustagni, 24, 16-18. 

— — FORNACIAI indicati nel sec. XV coi nomi di 
zaynarii, bochalarii, fornasarii secoti lo le diverse specie 
di fornaci, 24, ;/. 4. 

— — OREFICI {fabri tturifices\ stanno nella parrocchia 
di San Pietro in Vincoli, 32, 32; nella festa di San 
Sebastiano fanno d. piccole freccie commemorative 
di ferro, 32-33; le loro officine erano nella via degli 
Orefici, ora Volturno ; detti comunemente Fabri, n. 3. 

— — SPEZIALI Yspeciarii] loro bottcglie, 48, 34-35. 

— — TAVERNAI \tabernarii\\ loro cero nella processione 
di San Siro, 39, 28. Pavia (arti) uccellatori [aucupes]; nella processione 
alla cattedrale la vigilia d. deposizione di san Siro 
portano un albero dai cui rami pendono uccelletti 
vivi, che sono abbattuti sull'entrata d. eh., 39, 29-31. 

— (associazioni religiose). 

— — CONSORZI PER I defunti [consorcta ubi recomen- 
dantur defu7icti consortum, recommendantia defunctoruni 
consortum animas] in alcune eh., 36, 1; su di essi 
mancano jiotizie d, tempo delP Anonimo, ?i. i. 

— — disciplini \sociefas laycorum se verberaitiiam, ver- 
berati sancii Innocentii, reeommendati sancie Alarle, 
Recoìnendati a Madona sancta Maria] ; in certi giorni 
e notti, specie nella settimana santa, vanno alle eh. 
e alle prediche, coperti d'un sacco, col viso velato, 
le spalle nude, flagellandosi con catene dì ferro o cor- 
regge e cantando innanzi agli altari, 33, 4-8; hanno 
una regola e un ospedale per i poveri, S-9; spesso 
si fa a loro una predica speciale, 9-10; conciliano 
nemici, fanno restituire il mal tolto e inducono ad 
opere dì pietà, 10-11; loro statuti, n. j; prediche alle 
loro eh., 41, 18-19. 

— — SCUOLA PER la SEPOLTURA DEI MORTI 

[scola mortuorum sepeliendorum, prò sepoltura mortuo- 
rum] d. eh. di san Gregorio; sentenza d. vicario ve- 
scovile per essa {an. /317) ; investitura novennale che 
la riguarda {an. 1332), 36, «. i. 

— — SOCIETÀ DEI VICINI DI SAN SiRo [soctetas vicino- 
rum sancii Syri] offre un cero alla cattedrale nel 
Natale; sua insegna nelle battagliole (cigni bianchi 
in campo rosso), 39, 40-41. 

— (attrezzi rurali) : 

— — CARRI [plausira^ tirati da buoi, 24, 5-6; usati 
pel trasporto di pesci dai laghi 3-4 ; per portare in 
e. fieno e paglia da vendere, 48, 38. 

— — TORCHI [torcularia]; ve ne sono di grandi nelle 
vigne e dentro la e, 49, 25-26. 

— (auditorio) [^auditorium] di Pavia, non di Roma 
Milano, secondo il Magani; dalVantica sede e tra- 
sportalo nel Foro magno, 7, «• 2. 

— (avvocati) \advocati] v. Giustizia {giudici). 

— (banditore) [prece] chiama a raccolta l'oste gcn. e i 
cav. quando devono uscire a campo, 27, 14-15 ; mandato 
dal pod. a bandire dalla e. ladri, aggressori, meretrici, 
eretici, 28, 24-25; chiama i laici ai funerali, 29, 22. 

— (baracche) [tabernacula] erette in gran numero nel 
Brolio piccolo per la fiera di san Siro, 19, 19-20. 

— (baronia) V. Insegne. 

— (basiliche) [basili ce]: 

— — ESTIVA [basilica estivalis] v. santo Stefano {chiesa 
di) protomartire. 

— — INVERNALE [basHtca yana/is] v. santa Maria {chie- 
sa di) maggiore. 

— — DI SAN Gervasio V. santi Gervasio e Protasio 
{chiesa dei). 

— — di san Giovanni in Borgo v. san Giovanni 
{chiesa di) in Borgo. 

— — di san Michele maggiore v. san Michele {chiesa 
di) maggiore. 

— — DI SAN Paolo v. san Pietro in ciel d^oro. 

— — DI SAN Pietro in ciel d' oro v. san Pietro 
{chiesa di) in ciel d'oro. 

— — DI SAN Salvatore v. san Salvatore {chiesa di) 
maggiore. [Pavia, basiliche-b«nc.ficcnza\ INDICE ALFABETICO 113 Pavia (basiliche) di san" Vincenzo v, san Vincenzo 
{chiesa di). 

— — DI sant'Invenzio V. sant^ Invenzio {chie- 
sa di). 

— — DI santa Maria maggiore v. santa Maria {chiesa 
di) maggiore. 

— — DEI santi Pietro e Paolo v. San Pietro in del 
d'oro. 

— (battisteri) \baptisicria\ ; autori che ne trattarono, 5, 
n. 3. 

— — DI San Giovanni dei fonti, 4, 21 e n. 4. 

— — DI San Giovanni Domnarum, che è il secondo 
battistero, 5, 10. 

— (beneficenza): 

— — banchetti \convivia'\ ai poveri vergognosi, 35, 
26-27 ; quelli ai poveri intorno alle Pentecoste sono 
detti confrarie, 37, 1-2. 

— — calzature \cahimenta\ date in elemosine ai conv. 
d. povertà e ai poveri pubblici e vergognosi, 36, 
24-25. 

— — carcerati \carceratij panj>eres carcerati ] ; sono 
visitati e beneficati ogni giorno dai fr. d.. Colom- 
bina, 35, 36; loro deputati per le elemosine, 36, 12; 
ricevono in elemosina cibi, 23; autori che parlano d. 
loro sussidi, n. j". 

— — CARNI \carHCs\ date dalle donne ai poveri vergo- 
gnosi, 34, 12-13; imbandite ai poveri nelle CfJ^z/rrtnV, 
37, 4. 

— CARNI FRESCHE E SALATE COTTE O CRUDE \carneS 

recentes et salse code vel crude] dispensate dai fr. 
d. Spirito Santo, 36, 16-17. 

— — CIBI [cidi, cibaria] dispensati quotidianamente 
dai fr. d. Colombina, 36, U ; mandati da alcuni ai 
carcerati, 23; dispensati ogni giorno da laici, eccle- 
siastici, religiosi, 37, 10-11. 

— ■ — COLLETTE \collecic] in fine d, prediciie per i po- 
veri ammalati, i vergognosi, le fanciulle da marito, 
per la liberazione d. prigionieri poveri, per le puer- 
pere, per i pellegrini, per gli arredi d. chiese e per 
gli ospedali d. poveri e d. religiosi, 35, 7-21 ; d. donne 
per le luminarie nelle eh., 10-11. 

— — CONFRARIE \^confrarie, cofrarie] banchetti ai po- 
veri in alcune eh. intorno alla Pentecoste, 37, 1-2; i 
poveri vi accorrono a dati segnali, 2-3; vi s'imbandi- 
scono legumi e carni in abbondanza, 3-4 ; vi presie- 
dono speciali deputati, 4-5; vi sono speciali redditi 
e proventi per esse, 6-7. 

— — DANARO [pecunia] offerto dalle donne e dagli uo- 
mini agli altari, ai tavolini addobbati, ai poveri, 

34, 15-19; raccolto in abbondanza dai fr. mendicanti, 

35, 27-28 ; dato ai fr, dell'ospedale di sant'Antonio 
pr. Vienna, 36, 9-l0; segi-etamente dato, per dispen- 
sare ai poveri, ai fr. d. Colombina e d. Casa co- 
mune e agli ecclesiastici, 30-31. 

— — ELiiMOSiNic \JicliìHOsine, elinosine, eleeinosinc, elee- 
jiiosyne]', la liberalità nelle elemosine antica nei Pa- 
vesi, 37, 35-36; fatte continuamente, 34,4-5; pubbli- 
che e private d. laici e d. ecclesiastici, 34, 7-38, 2; 
alcune fatte con le rapine, 37, 25; ma generalmente 
da persone oneste viventi d. proprio lavoro, 26-27 ; 
lodevoli le giuste, non le inique, 27; ogni eh. le co- 
nosca e narri, 35 ; numerosissime occulte di nobili 
e non nobili, 36, 28-32; fatte col suijerfluo per la remissione d. peccati, 38, 11; con sole elemosine 
s'innalzarono eh. e palazzi, 36, 5, n. 2; 37, 22; 
" teoria morale dell'A. sull'efficacia spirituale d. ele- 
mosine, XXVII, 18-22. 
Pavia (beneficenza) elemosine agli altari d. eh., d. 
mon. e d. cappelle nei luoghi d. indulgenze fatte 
dalle donne, 34, 14-15; d. eh. ove sia qualche fe- 
sta, 30-31. 

— — — agli EREMITANI abbondanti elemosine per la 
grande indulgenza che hanno da metà quaresima a 
dopo Pasqua, 34, 21-22. 

— — — AGLI OSPEDALI abbondanti elemosine nella 
quaresima, 34, 19-20; collette per quelli d. poveri e 
d. religiosi 35, 17-21. 

— — — AI CONVENTI DELLA POVERTÀ elemosine in 
cibi, vesti e calzature, 36, 23-24. 

— — — AI FANCIULLI DEL VICINATO SÌ danno legumi e 
piccole rape cotte nella commemorazione d. morti, 
34, 24-29. 

— — — AI FRATI MENDICANTI V. ai religiosi mendi- 
canti. 

— — — AI POVERI abbondanti elemosine nella quaresi- 
ma, 34, 19-20; nei testamenti si lasciano legati da di- 
stribuire loro, 36, 26-27 ; da parte d. notai su redditi 
speciali, 29, U-15; segretamente molti danno ai fr. 
d. Colombina o della Casa comune o a sacerdoti 
danaro e roba per loro, 36, 29-31; ogni lunedì si 
fanno loro molte elemosine, specialmente a quelli che 
mendicano a Sant'Agostino, 34, 31-32; prediche per 
essi nelle eh., ogni lunedì d. quaresima, 42, 3-4; que- 
stue d. matrone a loro favore, 22-24 ; in alcune eh. 
intorno alla Pentecoste si danno ad essi banchetti, 
37, 1-2; a molti danno a mangiare i fr. d. Casa 
comune nel giovedì santo, 36, 20-21. 

— AI POVERI PUBBLICI dai laici nellle settime e 

negli anniversari d. loro morti, 37, 15-16; dai fr. d. 
Colombina alla porta d. loro convento, 35, 37-3S ; 
si danno legumi e piccole rape cotte nella comme- 
morazione d. morti, 34, 26-29; da persone speciali si 
distribuiscono loro vesti e calzature, 36, 24-25. 

— — — AI POVERI VERGOGNOSI le donnc danno gior- 
nalmente minestra e talora carni e altro, 34, 11-13; 
collette fatte fare per loro dalle donne durante le 
prediche, 35, 17-18; da persone speciali si distribui- 
scono loro vesti e calzature, 36, 24-25; elemosine nella 
commemorazione d. morti fatte dai vicini, 34, 25-26; 
dai laici nelle settime e negli anniversari d. loro 
morti, 37, 15-16; nel giovedì santo i fr. d. Casa co- 
mune mandano loro da mangiare, 36, 19-24; nelle 
principali feste si danno loro doni e, talora, ban- 
chetti, 35, 25-27; sono giornalmente visitati dai fr. 
d. Colombina, 37 ; hanno in elemosina vesti e cal- 
zature, 36, 24-25. 

— — — AI PRETI DELLE PARROCCHIE SÌ fanno elemo- 
sine perchè non mendichino e spesso s'invitano a 
pranzo, 34, 33-35. 

— — ■ — AI qUESTUANTI DEGLI OSPEDALI PIÙ CELEBRI di 

lontani paesi che raccolgono elemosine nelle ville e 
nella e, 36, 7-9. 

— — — AI quESTUANTi DELLA CITTÀ clic raccolgono 
molte elemosine nella e. e nel territorio per i carce- 
rati, i^er gli ospedali d. poveri, e per i religiosi men- 
dicanti, 11-12; alcuni sono deputati peri carcerati, gli T. XI, p. I 114 INDICE ALFABETICO [Pavia, beneficenza] ospedali d. poveri, i religiosi mendichi, 12-13; si fan- 
no elemosine sui loro tavolini addobbati, 34, 17, 
Pavia (beneficenza) elemosine ai reclusi volonta- 
riamente si fanno molte elemosine, 36, 6-7. 

— — — AI RELIGIOSI si lasciano molti legati nei testa- 
menti, 36, 26-27. 

— — — AI RELIGIOSI MENDICANTI O DELLA POVERTÀ 

abbondanti elemosine nella quaresima, 34, 19-20; rac- 
colgono molte elemosine, specialmente nel tempo d. 
mietitura e d. vendemmia, e quotidianamente alle 
l^orte e in numerosi legati e doni, 36, 1-5; con le sole 
elemosine costrussero grandi eh. e palazzi e provvi- 
dero arredi sacri, 5-6; fanno elemosine d. cibi super- 
llui, 37, 10-11; principalmente per Natale e Pasqua 
raccolgono molte elemosine in denaro, oltre le ele- 
mosine quotidiane e le offerte, 35, 27-29; quasi ogni 
giorno tengono innanzi alla porta un tavolino ad- 
dobbato per le elemosine, 29-31 e n. 2; hanno propri 
questuanti deputati per le elemosine, 36, 11-13. 

— AI RETTORI DELLE PARROCCHIE elemosine nelle 

messe d. giorni di festa e in molte solennità reli- 
giose, 34, 35-37-38, 1-3. 

— — — AI SACERDOTI DELLE CHIESE elemosine da di- 
spensare segretamente, 36, 30-31. 

— — — AI SACERDOTI SECOLARI E RELIGIOSI elemosine 
nella commemorazione d. morti, 34,26-27; nelle set- 
time e negli anniversari d. morti, 37, 17. 

— — — DEGLI ECCLESIASTICI in cibi superflui, 37, 10-11. 

— — — DEGLI UMILIATI d. terz'ordinc v. dei frati 
della Casa comune, 

— — — DEGLI UOMINI, 34, 9; in denaro o altro, 19. 

— — — DEI CANONICI DELLA CATTEDRALE, 37, 9-10. 

— — — DEI FRATI dell'ospedale DI SANt'AnTONIO 

pr. Vienna ; raccolgono denaro ed elemosine minute 
e porci nutriti in pubblico e altri animali, 36, 9-11. 

— — — DEI FRATI DELLA CASA COMUNE O UMILIATI 

DEL Terzo ordine da collette e legati; nel giovedì 
santo danno a mangiare ai poveri e mandano cibi 
ai poveri vergognosi, 36, 19-21; molti fanno loro ele- 
mosine occulte, 30-31; 35, 38-39. 

— — — DEI frati dello SPIRITO SaNTO O DELLA CO- 
LOMBINA che raccolgono elemosine per la e, vino e 
grano al tempo d. vendemmia e d, mietitura e molti 
legati, 35, 32-35; oltre le elemosine di Natale e di 
Pasqua, tutto l'anno girano a distribuirne ai poveri 
carcerati, ai pupilli, alle vedove ai poveri vergognosi, 
e ne danno alla loro porta ai poveri pubblici, 35-3S ; 
ogni giorno, e più nelle feste principali, distribuiscono 
cibi e alla loro porta e girando per la e, 36, u-19; 
essi vivono di sole elemosine, 15 ; ricevono denaro 
e roba occultamente da distribuire ai poveri, 30-31. 

— — — dei laici nelle settime e negli anniversarii d. 
loro morti, ai poveri pubblici e vergognosi in cibi 
e ai sacerdoti e religiosi, 37, 15-18 ; in cibi superflui 
10-11; loro numerose opere pie, 38. 

— — — dei monaci in cibi superflui, 37, 10-11. 

— — — DEI monasteri in gran numero quotidiana- 
mente 37, 9-10; i maggiori fanno annualmente ele- 
mosine per le anime d. fondatori e benefattori, 12-14. 

— — — DEI NOTAI, 29, 15; 36, 22. 

— — — DEL VESCOVO dalle usure restituite, dalle pene 
pecuniarie degli ecclesiastici, e quotidianamente dai 
suoi redditi, 37, 7-9. Pavia (beneficenza) elemosine delle chiese quotidia- 
namente, 37, 10; annualmente per le anime d. fonda- 
tori e benefattori, 12-14; ad esse si lasciano molti le- 
gati nei testamenti, 36, 26-27. 

— — — delle donne quotidianamente alle loro porte, 
34, 9-10; ai vicini poveri vergognosi in minestra e 
talora in carne e altro, 12-13; nei luoghi d. indul- 
genze agli altari, ai tavolini addobbati d. religiosi, 
d. poveri, d. questuanti degli ospedali o in mano ai 
poveri, 13-19; loro collette per le illuminazioni nelle 
eh., 35, 10-12; loro offerte nelle mese nuove e nelle 
monacazioni, 15-I6. 

— — — DELLE MATRONE chc girano per le case d. e. a 
chiedere elemosine per bisogni segreti d. poveri, 35, 

22-24. 

— — ESPOSTI \infantes exJ>osiii] raccolti e allevati in 
alcuni ospitali, 35, 40; si decreta l'erezione di uno 
stabilimento per accoglierli (an. 1479), n. j. 

— — FANCIULLE DA MARITO [piiellc maritande\ ; collette 
d. donne per loro, 35, 17-19. 

— — FARINA [farina, subtilis] dispensata dai fr. d. Spi- 
rito Santo, 36, 16 ; data dai laici ai poveri pubblici 
e vergognosi nelle settime e negli anniversari d. loro 
morti, 37, 15-16. 

— — GALLO o POLLO BIANCO [piillits albus, vidcHcet 
gallus\ oflferto in occasione d. benedizione d. cap- 
pelli d. bambini ai rettori d. parrocchie, 35, 1-3. 

— — GRANO \granum, triticum] dato dai laici nelle 
settime e negli anniversari d. loro morti ai poveri 
pubblici e vergognosi, 37, 15-16; raccolto nella mie- 
titura dai fr. d. Colombina, 35, 34. 

— — LEGUMI [legumiua] imbanditi nelle confrarie, 37, 
4; una scodella senz'acqua data dai laici ai ^joveri 
pubblici e vergognosi nelle settime e negli anniver- 
sari d. loro defunti, 15-17; dati senz'acqua nella 
commemorazione d. morti ai poveri pubblici e ai 
fanciulli d. vicini, 34, 26-28 : offerti dalle donne su- 
gli altari, sui tavolini addobbati, ai poveri, 34, IS-lS. 

— • — MINESTRA \puhncHtum de parassite, de fapsidc, 
ptdme?tta comunia^ data dalle donne ai poveri vergo- 
gnosi, 34, 12; mandata in elemosina ai carcerati, 
36, 23. 

— — — DI LEGUMI [pulmenta leguminiuiì\ dispensata 
dai fr. d. Spirito Santo, 36, 16. 

— — ORFANI \pufilli\ visitati e beneficati ogni giorno 
dai fr. d. Spirito Santo o d. Colombina, 35, 36; rac- 
colti e nutriti in alcuni ospitali, 40. 

— — OSPEDALI \]to spillili a] in alcuni si raccolgono gli 
esposti, gli orfani e le fanciulle da marito, 35, 40; 
quelli d. poveri hanno propri questuanti deputati 
per le elemosine, 36, 11-13. 

— — ovA \ovd\ date nel giovedì santo ai preti che man- 
dano a benedire le case d. loro parrochiani, 35, 3-4; 
sono date anche nel venerdì santo nel bacio d. cro- 
ce, 5. 

— — PANE \pafiis\ dispensato dai fr. d. Spirito Santo, 

36, 16; dato dai laici ai poveri pubblici e vergogno- 
si nelle settime e negli anniversari d. loro morti, 

37, 15-16; offerto dalle donne agli altari, ai tavolini 
addobbati, ai poveri, 34, 15-18. 

— — PELLEGRINI [peregrinantes] collette d. donne a 
loro favore, 35, 17-20. 

— — PESTO o MIGLIO TRITATO [miUitm contusuin qiiod [Pavia, bcneficenza-cainpattili\ INDICE ALFABETICO 115 pìstum vocanÌ\ offerto dalle donne agli altari, ai ta- 
volini addobbati, ai poveri, 34, 15-18. 
Pavia (beneficenza) pietanze [ptciauiie] mandate in 
elemosina ai carcerati e ai conv. d. povertà, 36, 23-24. 

— — TORCI NUTRITI IN l'UBBMco \porci nutriti in pub- 
blico^ dati in dono ai fr. dell'ospitale di Sant'Antonio 
pr. Vienna, 36, 9-lo. 

— — POVERI BORGOGNONI [paupcrcs di Burgundiii\ r. 
Pavia {Borgognoni'). 

— — POVERI CARCERATI \paupcres carceraii\ v. car- 
cerati. 

— — POVERI ui Cristo [paupercs Cliristi\ sostentati 
dalle elemosine dei Pavesi, 37, 37-38. 

— — ■ POVERI Italiani [paupercs de Ttaiia] v. Pavia 
{poveri), 

— — PRIGIONIERI \captÌTÌ\ Collette per liberarli, 35, 
17-19. 

— — PUERPERE [puerpere^ povere ; collette d. donne a 
loro favore, 35, 17-^0. 

— — rape cotte [/«•"•«/(.' rape cotté\ date ai poveri 
pubblici e ai fanciulli d. vicinato nella commemora- 
zione d. morti, 34, 26-29. 

— — SALE \sal\ offerto dalle donne agli altari, ai ta- 
volini addobbati, ai poveri, 34, 15-18. 

— — TAVOLINO ADDOBBATO \mensa parata\ d. religiosi, 
d. poveri e d. questuanti degli ospedali, su cui fanno 
elemosine le donne, 34, ló-l7 ; innanzi alle porte d. 
conv., 35, 30-31 ; uso che ancora esiste nelle eli. di Pa- 
via nelle principali solennità, n, 2. 

— — VEDOVE [vidue] visitate e beneficate ogni giorno 
dai fr. d. Spirito Santo e d. Colombina, 35, 36. 

— — VESTI [vestimcnta] date in elemosina ai conv. d. 
povertà e ai poveri pubblici e vergognosi, 36, 24-25. 

— — VINO [vinum] raccolto nella vendemmia dai fr. 
d. Colombina, 35, 34, e da essi giornalmente dispen- 
sato, 36, 16; dato dai laici nelle settime e negli an- 
niversari d. loro morti ai poveri pubblici e vergo- 
gnosi, 37, 15-16. 

— (biblioteca universitaria) " suo bibliotecario, X, 
7; trascrizioni e riassunti d. codice Bonctta da essa 
posseduti, IX, 22-27; vi sono conservati il ms. Bos- 
si sulle eh. pavesi, XV, 9; il ms. del Diario sacro e 
profano ecc. del De Gasparis, 33 ; la Pavia erudita d. 
p. Berctta, XVIII, n. J „; cit. "por le Ticinensia 
d, Comi, Vili, n. i „; 16, n. j; per gli statuti d. 
Disciplini, 33, n, i; cit., 26, n. j. 

— (borghi) [burgi] d. territorio appartengono al com. 
di Pavia, 31, 35-36. 

— — DI san Patrizio rie. per l'aspetto d, campa- 
gna fino al ponte d. ferrovia sul Ticino, 26, n. 2. 

— — DI SAN Savino pr. il Ticino rie. in una per- 
gamena municipale {an. 1316)^ 13, n, 4. 

— — Ticino, vi era un mon. di santa Alarla di JVa- 
zaretk occupato dalle Domenicane quando V abbandona- 
rono i Domenicani, 16, //. i ', rie, 21, n, 3. 

— (Borgognoni) [Burgundtoncs ] numerosi in Pavia 
quelli poveri, 29, 15-16; portatori di biade e vino; 
fanno wn paratico, 30, ìS-ìb; facchini addetti allo sca- 
lo d, merci sul Ticino; loro paratico i in vecchiaia co- 
stretti a mendicare, 29, n. ^; molti venuti poveri e 
latti ricchi, partono o rimangono, 29, 16-17. 

— (p.osciii) [nemora, silve] d. territorio, 3, 13; 20, 27; 
numerosi sulle rive d. Ticino e d. Po e altrove, 23, 16. Pavia (botteghe) [apothece] in cui si vendono spezicrie 
e merci varie, 48, 34-35. 

— (Breve della mercanzia dei mercanti pavesi) 
[Breve mcrcadantie mercatorum Papié\ d. X2g^ cit. 
per gli usi militari d. paratici, 30. n. 2] d. 1334 ri- 
corda la promulgazione degli Statuti d. mercanti 
nella corte d. vesc, "XI, 20 „: 26, n. 3. 

— (cacci;) \venationes\ di fiere e uccelli selvatici copiose 
nei dintorni, 23, 19. 

— (camera del re); tributo pagatole dai Pescatori, 
44, n. I. 

— (campane) vi sono in grandissimo numero grandi 
e mezzane, 17, 32-33; innumerevoli nello eh. minori, 
40, 2-3; nei mon., 5; grandissime nelle case d. reli- 
giosi d. povertà, 5-7; durante P interdetto non suonano 
per i divivi uffici, tranne che nei giorni di Natale, 
Pasqua, Pentecoste e neW Assunzione di Maria Vergi- 
ne, 42, n. 2. 

— — Baiona la più grande d, torre maggiore d. duo- 
mo, 33, n. 3. 

— — dei bevitori [campana quc dicitur bibitorum\ suo- 
nata poco dopo l'Ave Maria d. sera per la chiusura 

d. taverne, 33, 22-24. 

— • — DEI monasteri : parecchie per ciascuno, 40, 5. 

— — DEI Paratici, 30, 19; quando suona, assai d. 
rado, tutto il pop. corre alle armi, 20 e n. 2. 

— — DEL CAMPANILE MAGGIORE O DEL COMUNE [cam- 
pana que sunt in campanili malori, campane comutiis] ; 
nome d, quattro principali, ZZ, n, 3; il loro suono si 
ode alla distanza di sei miglia e più, 40, 3-4; suo- 
nano diversamente per convocare i Sapienti, 27, 7 ; 
i Cento, 9; i Mille, 10; tutto il pop.. Il; per la pro- 
mulgazione di sentenze o condanne o per le esazioni, 
11-12; quando deve uscire l'oste gen. o i soli cav., 
14; per un assalto di nemici, 15; suonate da uomini 
stipendiati annualmente, 17-18; suonano durante le 
processioni d. laici, 40, 1-2. 

— — ■ DEL COMUNE V. del campanile maggiore. 

— — • DEL giorno; suona sette rintocchi all'aurora 
dando licenza d'uscire per la e, 33, 25. 

— — DELLE Case della povertà grandissime, spe- 
cialmente in quelle d. Predicatori e d. Carmelitani, 
40, 5-6. 

— — DELLE chiese; numerosissime nelle eh. minori, 
40, 2; le eh. maggiori le hanno grandi e talune pa- 
recchie, 4-5; suonate nei funerali, 29,27; non suonano 
per la celebrazione degli uffici divini durante l'inter- 
detto, sa 7ion ficlle fasta principali, 42, fi. 2. 

— — DELLO STUDIO [studii] una d. campane d. torre 
maggiore d. duomo, 3Z, ». 3. 

— — D u o D E e I !\i S A p I E N T u M, una d. Campane d, 
torre maggiore d. duomo, 33, //. 3. 

— — Scilla [Schilla] una d. quattro campane d. torre 
maggiore d. duomo, 33, n, 3; suona poco dopo la 
campana d. bevitori per proibire che si vada per la 

e, 24-25. 

— (campanili) : 

— — DI San Salvatore maggiore, che ne ha due, 
14, 4-5. 

— — MAGGIORE [c. inalus, e, maioris ecclesie, torre mag- 
giore del duomo, della città] ; è superato in altezza 
da molte torri d. laici, perchè non terminato, 19, 
30-31, ma le supera in larghezza 31-32; vi si ascende 116 INDICE ALFABETICO [Pavia, camfafiili'case, conventi, ecc.] per scale interne di sasso, 32-33; /la quattro cambiane, 
ZZ^ n. s; per la sua larghezza, oltre il posto perle 
campane, ha la camera per i sorveglianti e un largo 
solaio capace di più che cento persone, 27, 21-24; vi 
stanno molti uomini, con stipendio annuo, per suo- 
nare le campane d. com. e annunciare l'avvicinarsi 
d. nemico, 17-18 ; notizie datene dal PrelÌ7ii n. ^. 
Pavia (campi) \agri, arva]; ì Pavesi ne abbondano, 24, 
11-12-, nel territorio 3, 13; 20,27; 22, U; nella festa 
di Sant'Agata 1 fanciulli vi pongono biglietti con- 
tro la grandine, 33, 1-2. 

— (" CAMPO maggiore) [camfus maior] nel prato Ca- 
mino, 60, 37 „. 

— (canoniche); ve ne sono quindici dentro le mura 
d. e, 17, 13; con cura d'anime, 13-14. 

DEI SANTI Nazaro E CELSO, un tempo d. cano- 
nici regolari poi d. secolari, II, 17-18. 

— — DEI SANTI Primo e Feliciano martiri, 10, 23. 

— — DELLA cattedrale; è la eh. di santa Maria Mag- 
gioi'c, 4, 19-20; vi asciolvono gli intervenuti alle pro- 
cessioni d. vesc, nelle due basiliche, 47, n. i, 

— — della santa Trinità, 5, 15-16. 

— — DI san Giovanni Domnarum, 5, io. 

— — DI SAN Giovanni in borgo, 10, 21. 

— — DI SAN Michele maggiore, 9, 3. 

— — DI SAN PANTALEONE MAGGIORE, 5, 21. 

— — di san Romano maggiore, 7, io. 

— — di san Teodoro v. di sant^ Agnese. 

— — ^ DI SAN Vincenzo, 11, 6. 

— — DI san Zenone, 5, 26. 

— — DI sant'Agnese o san Teodoro, 9, 3o. 

— — DI SANTA Maria di Pietro o Perone, 6, is. 

— — DI santa Maria Gualtieri, 6, 16. 

— — DI santa Maria in pertica, 12, 8, u. 

— — DI santa Maria maggiore v. della Cattedrale. 

— — DI santa Mostiola: non esisteva più al tempo 
dell'Anonimo, 7, 24. 

— (cantine sotterranee) [celiarla suòterranea]; quasi 
tutte le case ne hanno per conservare il vino, 17, 39-40. 

— (capitani) [ca^itanei] ; sentenza pronunciata alla 
loro presenza (an. loSif)., 26, n. j*. 

.- (capitano del popolo) [caj>itaneus foglili] in Pavia 
oltre il pod., 28, 32-33; suoi atti giuridici, 31, 1-2; il 
Robolini ne dà un elenco, 28, n. 4; " rie. per la ces- 
sazione d. suo ufficio, XIV, 6 „. 

— (cappelle) [capelle]; molte ebbero il nome di e. lom- 
barde, 3, 7-8; con cura d'anime come le canoniche, 
17, 13-14; attigue alle eh., separate per mezzo di una 
parete, 1-2; nella diocesi ve ne sono molte, 15, 23; 
offerte ai loro altari, 34, 15. 

— — del palazzo vescovile [caccila episcopalis pala- 
ta] V. san Silvestro {chiesa di). 

— — dell'ospedale oltre Ticino {capella hospitalis 
ultra Ticinum] nei sobborghi, 14, 12. 

— — DI san Felice; è la eh. di san Pietro appog- 
giato, 5, 21. 

— — DI san Giovanni Domnarum in numero di due, 
5, 10. 

■ — - DI SAN Maiolo [capella sattcii A/aioli]; è la eh. 
di san Pantaleone, 9, 19. 

— — DI SAN Michele [capella sancii Jì/ichaelis] atti- 
gua alla eh. di san Pietro in elei d'oro, 13, 6-7. 

— — DI SAN RaffaiìLI-; Arcangiclo [capella sancii Ra- phaelts Archangeli] attigua alla eli. di san Giovanni 
in borgo; vi giaciono i corpi di Pietro, vesc. di Pa- 
via, 10, 15-16; "63, 3 „; di san Valeriane e di santa 
Felicita martiri, 17-18. 
Pavia (cappelle) di san Romano; è la di. di santa 
Maria pr. San Romano, 7, 11. 

— — DI sant'Adriano [capella sancii Adriani] nel 
mezzo d. cimitero di Santa Maria in pertica : vi si 
seppellivano i re Langobardi e molti altri nobili, 48, 
20-21. 

— — DI sant'Agostino della casa comune, degli 
Umiliati e d. Umiliate d. terzo ordine, 5, 12. 

— — DI sant'Andrea del Riale, 8, 5. 

— — DI santa Maria [capella sancte 3farie] attigua 
alla eh. d. santi Gervasio e Protasio, II, 25. 

— (carceri giudiziarie) nell'antico conv. di 
Santo Spirito, 5, ». j". 

— (carestia) [caritudo] non distoglie i Pavesi dalle 
opere di pietà, 37, 19-20. 

— (carroccio) [carochiuin] usato dai Pavesi quando 
vanno ad oste gen., 25, 9; sua forma; vi si celebra 
la messa, 10-14 ; emblema d. libero com. di Pavia, 
apparve r ultima volta al tempo d. predicazione di fra 
Iacopo Bussolaro, n. 4. 

— — BUOI [bovcs] ; più paia coperti di panno rosso ti- 
rano il carroccio, 25, 10. 

— — pertica sorgente nel mezzo d. Carroccio, sor- 
montata da un pomo d'oro, sostenente varie insegne 
e il vessillo d. e, 25, 12-13. 

— — tabernacolo [tabernaculum] di legno del Car- 
roccio, contenente un certo numero di uomini, 25, 11. 

— — tenda [tentorium] fissata alla pertica del carroc- 
cio, 25, 12-13. 

— — VESSILLO [vexillum] lunghissimo, rosso con croce 
bianca, sormontato da un ramo d'olivo, 25, 13-14. 

— — (casa Lingiardi) nel suo giardino vi c la eh. 
sconsacrata di santa Maria di corte Cremona, S, 

n. S- 

— (casati;) [progenies] di sangue nobile e di sangue 
popolare, di rado distinte dall'abito, 31, 17-18; gli 
uomini hanno abiti decorosi, le donne, meno poche, 
si dilettano di molti futili ornamenti, 18-21; ciascuna 
ha speciali insegne, 24, 28-29; " XIII, 21 „; non si con- 
traggono matrimoni nella stessa casata, ma fra ca- 
sate diverse o avversarie per avere pace, 31, 30-33; al- 
cune sono tanto numerose che hanno sotto una sola 
insegna diversi cognomi [vocabula] secondo le di- 
verse linee, 33-34; molte possiedono terre e castelli, 
35; alcune hanno portici per conversarvi, 49, 27-28; 
elenco d. famiglie casate pavesi formanti la societas 
militum e la societas populi {an. I3<)g) pubblicato dal 
Robolini] esistenza di un altro elenco d, 1240; loro 
numero, 31, n. 2. 

— (case) [domus, hospicia] riempiono la città, specie 
nella parte più bassa, 20, 19-20; molte hanno torri, 
17, 34; quasi tutte pozzi, cortili e cantine sotterra- 
nee e diversi altri comodi, 39-40. 

— (case, conventi, monasteri, priorati) [domus, con- 
ventus, monasteria, prioratus] " l'Anonimo ne cono- 
sce il numero preciso e i mutamenti avvenutivi, 
XXV, 32-33 „; d. religiosi se ne contano, nella e. e 
dintorni, ventisette, 17, 7-8; d. monache e d. Umi- 
liate ventuno, 9; più due d. sorelle degli Umiliali, [Pavia, case, conventi, monasteri, ecc.\ INDICE ALFiVBKTICO 117 10; "accenni dell'Anonimo al loro interno e ai red- 
diti e proventi loro, XXV, 35-36 „. 
Pavia (case) comune \cominu>ìis\ degli Umiliati d, terzo 
or.; vi si predica nelle domeniche e nelle feste so- 
lenni, 40, 29. 

— — DEI Carmelitani \CarmcliCartim\ v. di Santa 
Maria del Carmelo. 

— — DEI Minoriti \Minormn\ v. di san Francesco. 
UEi Predicatori o Domenicani [Predicatorum] v. 

di san Tommaso. 

— — DEI Religiosi hanno abitazioni abbastanza vaste 
e bel chiostrij 48, 13-U; in molte si predica la Pas- 
sione di Cristo nei giorni precedenti il venerdì 
santo, 41, 25-26. 

— — DELLA Carona [^de Cadro/ia] z'. di Tutti i Santi 
della Carona. 

— — DELLA Povertà \<juattior or dimmi faufertatis, re- 
ligiosorum pauj>crtatis'\', hanno grandissime campane, 
40, 5-6 ; vi si predica nelle domeniche e nelle feste 
solenni, 26-28. 

— — di san Francesco confessore; d. Minoriti, II, 
8; vi si predica tutti i venerdì, 41, 16; nel venerdì 
santo vi si fa, con grandissimo concorso, la predi- 
ca d. Passione, 25-31 ; nel venerdì in Albis vi si fa 
il panegirico d. Croce, 39. 

— — DI san Giovanni delle Vigne nei dintorni, un 
tempo dei Templari, poi degli Ospitalieri di San 
Giovanni, 14, 18-19. 

— — DI san Guglielmo monaco nei sobborghi, degli 
Ospitalieri di San Giovanni, 13, 16-17. 

— — di san Luca; d. fr. Saccati; totalmente distrut- 
ta al tempo dell'Anonimo, 16, 9. 

— — di san Simone e Giuda, d. Crociferi, 12, 4-5. 

— — DI san Tommaso apostolo, un tempo d. Bene- 
dettine, 8, 8-9; poi d. Predicatori, 11; sue grandi co- 
struzioni cominciate 7tel I3ig, 36, n. 2; vi si predica 
ogni mercoledì, 41, M; tutti i sabati della Quai'esi- 
ma e la domenica in Albis, 16-17 ; il sabato santo vi 
si predica il Pianto di M. V., 42, 7-S; ha un lascito 
fer la costruzione di un altare {an, 1323)., 8, n. i, 

— — DI sant'Ulderico vescovo, degli Umiliati e d. 
Umiliate, 7, 20. 

— — DI santa Maria del Carmelo nei sobborghi^ 
un tempo d. Minoriti, poi d. Carmelitani, 13, 22; vi 
si predica tutti i giovedì, 41, 15; il sabato santo vi 
si i>redica il Pianto di M. V., 42, 7-8. 

— — di santa Mostiola [domus que dicitur sancte 
Mostiolc^ degli Eremitani, 7, 24-25, che l'occufarono 
nel i2'/7, n. j"; vi si predica ogni mercoledì, 41, 12. 

— — DI santo Spirito, degli Elemosinieri, 5, 14 ; sua 
ubicazione , n, S 

— — DI Tutti i santi della Carona, degli Umiliati 
e d. Umiliate, 11, 27-28; derivata dalla casa di Tutti 
i santi di Sparcitoria, 15, 30-31. 

— — DI Tutti i santi di Sparcitoria, degli Umiliati 
e delle Umiliate, mutata nella casa d. Carona, 15, 
30-31. 

— (conventi della povertà) \c. paupertatis\\ ricevono 
in elemosina pietanze, vesti e calzature, 36, 23-24, 

— (monasteri) numerosi in Pavia e nei dintorni, 48, 
10; loro numero, 17, 7-10; loro eh., 15, 24; hanno 
vBste abitazioni e bei chiostri, 48, 11-14, e moltis- 
sime campane, 40, 5; in alcuni vi sono cappellanie. 37, 32-33; offerte ai loro altari 34, 15; fanno gior- 
nalmente grandi elemosine, 37, 9-10; alcuni d. mag- 
giori fanno annualmente grandi elemosine per le 
anime d. fondatori e benefattori, 12-14. 
Pavia (monasteri) Aureliano [IIaurelianum\, denomi- 
nazione di San Salvatore v. di san Salvatore. 

— — dei santi Pietro e Paolo r. di san Pietro in 
del d'oro, 

- — DEL SANTO SEPOLCRO \mon. sancti Sepulchri\ ; d. 
Vallombrosani, nei dintorni, 15, 6; sua vastità, 48, 
12-13; " vi giace il corpo di san Lanfranco vesc. di 
Pavia, 57, 15 „; notizie datene dal Prelini, 15, n, 2. 
— DEL Senatore \mon. Senatoris] v. di santa Ma- 
ria del Senatore. 

— — dell'Annunciata, già di san Gior- 
gio IN Brolio parvo, odierno Archivio nota- 
rile, 19, n. 4. 

— — DELLA Pusterj^a V. di Santa Maria Teodote. 

— — "della santa E GLORIOSA GENITRICE DI DlO ^ 

r. di santa Maria fuori porta. 

— — DELLE Cistercensi \inonasteria sororum Cister- 
censium] ; vi sono molte nobili di Pavia e di Ge- 
nova, 46, 10-11. 

- — DELLE Clarisse v. Sant'Agata del Monte. 

— — DELLE Domenicane o suore dei Predicatori 
V. Santa Maria di Nazareth. 

— — delle Sante tre Marii;, d. Bianche, 11, 7. 

— — delle Umiliate [monasteria sororum Hutniliata- 
rum] ; hanno sempre clausura, 46, 5-6. 

— — "di Leone ;, [mon. Leonis] v. di San Salvatore. 

— — DI monache [monasteria monialiuTn, fe>ninarum'\', 
loro numero, 17, 9; loro rendite, 46, 5; vi si predica 
nelle domeniche e nelle feste solenni, 40, 29; im 
tempo furono chiusi, 46, 5-6, ossia le loro clausure 
furono fatte ferrare dal vesc. Guido IV Langosco, n. i. 

— — DI Monte Oliveto v. di Santa Maria di Monte 
Oliveta. 

— — DI san Bartolomeo in Strada, d. Benedettini, 
5, 3. 

— — DI san Biagio, di Bianche, 12, 7. 

— — DI san Cristoforo, delle Cistercensi, nei sobbor- 
ghi, 13, 23; " distrutto per l'erezione d. castello Vi- 
sconteo, le monache che l'occupavano furono tra- 
sferite entro la e. (an. 1373), XII, 8-10 „. 

— — " DI san Cristoforo in e. cominciato ad edili- 
care nel 1367; vi sono trasferite le monache d. mon. 
di San Cristoforo fuori di e. (an. 1373), XII, 9-12 „. 

— — DI san Felice vescovo [monasterium Sancti Fe- 
//«5]; d. Benedettine, 5, 20; "costruito in onore d. 
santo Salvatore da Ottone II, 56, 9; vi entrò e vi 
morì la regina Felicita, che vi fu sepolta, lO-U; vi 
giacciono i corpi di santa Marina e d. santi Felice, 
Castolo, Sergio, Baco, Giacinto, 5-8,,; il più antico 
diploma a suo favore e dell'867, 5, n, 7. 

— — DI san Giorgio in Brolio parvo -■. dell'Annun- 
ciata. 

— — "di san Maiolo [monasterium sancti Maioli ] 
costruito da Gandolfo da Ticino; vi giace il corpo 
di santa Afra, 57, 13-14 „. 

— — DI SAN Marino [monasterium sancti Marini]', 
dei Benedettini, 8, 16; " dotato da re Astolfo, 56, 1; 
vi giaciono i corpi di santa Cecilia, d. sante Ver- 
gini Anastasia e Febronia, d. santi martiri Vito, 118 INDICE ALKABKTICO [Pavia, C(/sr, conventi, vionastcrì, ccc.\ Modesto e Crescenzia, d. santi confessori Leone e 
Marino, \-K „. 
Pavia (monasteri) DI san Martino fuori porta 
[mon. sancii Martini, qui dicitur foris portaiii\ ; ì com- 
mercianti veneti gli ipagavano un trihiito, forse forche 
avevano uno scalo in terre di sua pertinenza, 10, n. S. 

— — ni SAN Martino in pietra lata, d. Bianche, 6, 
19-20. 

— — DI SAN Pietro in ciel d'oro {mon. sanati Petri 
in celo aureo] ; " fondato da Costantino e dotato da 
Liutprando, 56, 24-25,,; d. Canonici regolari, esente, 
un tempo d. Benedettini, 13, 7-8; " pr. di esso gli 
Eremitani ebbero facoltà di erigere un conv. (an. 
1326), che fu cominciato dopo il 1329, XXI, 3-5 e n. 
I „; compreso dentro la e, 41, 4; « due Brolii si 
estendevano fino ad esso, 19, n. ^; sua vastità, 48, 
12-13; vi vanno in processione nella festa di san- 
t'Agostino il com., il pod., i cittadini ; vi sono of- 
ferti circa diciassette pallii, 39, 3-6; ornato di innu- 
merevoli e diversi pallii, 9. 

— — DI SAN Pietro in Verzolo, d. Benedettini, nei 
dintorni, 14, 21-22; suo abate Pietro, 26, n. 3. 

— — DI SAN Primo; vi si stabiliscono i Serviti 
{an. i3S4)ì 42, ;/. i. 

— — DI SAN Salvatore detto il Liano " o Leone „ 
[monasteriufn sancii Salvatoris Haurcliani, seu Unni, 
leani, vulgariter nuncupatutn, mon. Lconis\ d. Bene- 
dettine; origine d. denominazione, 6, 21 e 71. 9; " 56, 
15 „; vi fu sepolto sant^ Emiliano vesc, di Vercelli, 
6, n. g. 

— ^ DI SAN Salvatore maggiore \inon, sancii Sal- 
vatoris niaioris] d. Benedettini, nei sobborghi, esen- 
te, 14, 6; "l'ondato da re Regimberto, 56, 12-U; vi 
giaciono i corpi di san Felice nei Pinci, 12, e d. re 
Regimberto, Ariberto, Cuniberto, 16-17 ; vi fu se- 
polto per un certo tempo il corpo di santa Afra, 
13 „; "suo ab. p. Lanfranco di Pavia, XXIII, 19-20; 
XXV, 4; fuga del suo ab. e di tutti i monaci, meno 
due, per le guerre di Lombardia (an. 1322), XXIII, 
20-21; XXIV, 17-18, «. /„; sua vastità, 48, 12-13; vi 
vanno in processione per Natale il com., il pod. e i 
cittadini a offrire un pallio ricamato, 38, 31 ; 39, 
1-2; "sua grandissima importanza, XXV, 6-7; elen- 
co d. suoi ah., n. i „, 

— — DI SAN Simone e Giuda, un tempo d. Bianche, 
poi casa d. Crociferi, 12, 4-5. 

— — DI SAN Vittore martire, d. Bianche, nei sob- 
borghi, 17)., 31; trasferitovi dal mon. di Santa Ma- 
ria di Gerusalemme nei dintorni, 16, 7-8. 

— — di sant'Abrae, di Bianche, nei dintorni, 15, 9. 

— — DI sant'agata del Monte o Nuovo \mon. 7tovum 
ijuod Iiodie dicitur m. sancte Agailte] " costruito da 
re Cuniberto, 56, 20-21; prima lo resse la figlia sua 
Condibonda, 21-22 „; un tempo d. Benedettine, poi 
d. Clarisse o sorelle minori, 10, 4; 47, 7; vi si pre- 
dica tutti i lunedì, 40, 32-33; "vi giacciono i corpi 
d. santi Primo e Feliciano, 56, 22 „ ; ha clausura, 
46, 6. 

DI sant'Andrea del Riale o de Reali, d. Be- 
nedettine, 8, 5. 

— — DI sant'Apollinare [mon. sancii Apollinaris]', d. 
Benedettini, nei sobborghi, 13, 21; "vi giace il cor- 
po di san Bobonc o Bovo confessore, 56, 30 „. Pavia (monasteri) di sant'Elena regina, un tempo 
d. Bianche dette di San Giorgio, poi d. Benedetti- 
ne, 11, 31-32, 

— — DI SANTA Maria degli orti o di mezzo, delle 
Cistercensi, 12, 6. 

— — DI SANTA Maria del Senatore [monasterium Se- 
natoris] d. Benedettine, 4, 24-25 ; /ondato da Senatore 
(an, TiS), n. ó " e da luì denominato: vi giace il corpo 
di sant'Aureliano, 56, 18-19 „ ; nella festa di sant'Au- 
reliano gli ecclesiastici vi vanno in processione, 47, 
10 ; sua questione col mon. d. Monte Olìveto, 24, n. j. 

— — DI SANTA Maria della Pusterla v. santa Ma- 
ria Tcodote. 

— — DI SANTA Maria delle stuoie [de storiis] v. di 
santa Maria vecchia. 

— — DI SANTA Maria di Gerico [monastcrium soro- 
rum quod dicitur Icrico\ nei dintorni, un tempo d. 
Vallombrosane, poi d. Benedettine, 14, 16-17; sua 
ubicazione ] varie opinioni sul tempo d. sua fondazione 
e d. suo abbandono per parte d. Vallombrosane; nel 
^334 dipetideva dalPab, di San Lanfranco di Vallom- 
hrosa, n, 3. 

— • — DI SANTA Maria di Gerusalemme [monastcrium 
sancte Marie de lltcr usale ni\\ d. Bianclie, nei din- 
torni; trasferito poi a San Vittore, 16, 7-8. 

— — DI santa Maria di Iosaphat [monasterium san- 
cte Marie de Iosaphat]; d. Bianche, 0, 6; trasferito 
dai dintorni entro la e, 16, 5-6. 

— — DI santa Maria di mezzo v. di santa Maria 
degli orti. 

— — DI SANTA Maria di Monte Oliveto, nei sobbor- 
ghi, un tempo d. Bianche, poi d. Vallombrosane, 14, 
1-2; sua questione col mon. d. Senatore {an. 12^2), 24, n.3. 

— — di santa Maria di Nazareth [monastcrium san- 
cte Marie de Nazareth] nei dintorni; un tempo casa 
d. Domenicani, poi d. Domenicane, 14, 10-U;ì Do- 
menicani Pabban tonarono nel 1282 e Iranno seguente 
vi cntriiro?to le Domenicane ; autori che ne irattar07io, 
ft. 2; sua clausura, 46, 6-7; l'Anonimo udì ricordare 
im altro mon. d. stesso nome, nei dintorni, trasferito 
a questo, 16, 3-4, «. z. 

— — DI SANTA Maria fuori porta o " della santa 
E gloriosa Genitrice di Dio „ [monasterium beate 
et gloriose Dei Genitricis, que dicitur sancia Maria 
foris porta]; 10, 25-26; " vi giace il corpo di Pifania, 
figlia di re Regimberto, 55, 27-28 „. 

— — DI SANTA Maria in pertica [monasterium san- 
cte Marie in pertica]; delle Cistercensi, 12, 16; "co- 
struito da Rolcnda m. di re Cuniberto [ma Rodelin- 
da moglie di Pertarido]; vi giace il corpo di san 
Gerolamo vesc. di Pavia, 56, 31-32 „. 

— — di SANTA INIaUIA TeODOTE DETTO DELLA PUSTER- 

LA, esente, d. Benedettine, 5, 4-5 ; donde ebbe il nome 
d. pusterla ; diplomi imperiali a suo favore; possedeva 
Vcpitafio di Teodotc ; autori che ne irattarotio, n, 2 ; 
sua ahbadessa Rolinda, 26, n. 3. 

— — DI SANTA Maria vecchia o " monastero vec- 
chio,, [monasterium vetus]; d. Benedettine; vi fu 
trasferito il corpo di santa Onorata, 5, I-2; "56, 
29; 63, 8-9 „; nelle feste di santa Onorata e d. Pu- 
rificazione di santa Maria gli ecclesiastici vi vanno 
in processione, 47, 5-6; detto anche delle stuoie: ««« 
ubicazione, 4, ». 7. [Pavia, case, convenii, ecc.'cJncse] INDICE ALFABETICO 119 Pavia (monasteri) Liano [Lianum, Leanum] v. di san 
Salvatore, 

— — NUOVO [man. novuni] v. di sani' Agata del Monte, 

— — " VECCHIO;, \inon. vetwiX %'. di santa Maria veccJtia. 

— (priorati): 

— — DEI Santi Gervasio e Protasio, d. Benedettini, 
11, 26. 

— — DI San Giacomo della Verna vola, un tempo 
d. Benedettini, nei dintorni, 14, 25. 

— — DI San Maiolo abate, d. Cluniacensi, 9, 12; sue 
relazioni co» Sani' Odilonc, n. s; v. di San Maiolo 
{monastero). 

— — DI San Marcello papa e martire, d. Canonici 
regolari, 8, 19-20, 

— — DI San Marciano vescovo e martire, d. Bene- 
dettini, 9, 10. 

— — di San Matteo maggiore, d. Benedettini, 7. 3. 

— — di San Paolo della Vernavola, d. Benedettini, 
nei dintorni, 15, 2. 

— — DI Santo Stefano di campagna, d. Canonici 
regolari, nei sobborghi, ÌZ, 26. 

— (castelli) [castra^ d. parte settentrionale d. territorio 
di Pavia, 21, l; d. parte occidentale, 7 ; dell'Oltrepò, 
22, 15; d. casate, 31, 35; tutti gli altri appartengono 
al com., 35-36, che in caso di bisogno si serve di 
tutti, 36; d. territorio, 22, 14-15. 

— — fortissimo, eretto da Matteo Visconti (an. 131^), 
nella parte settentrionale d. e. pr. il terzo muro, 20, 
17, n. j-, «XIII, 26-27; XIV, 5„; sua estensione, 20, 
18; autori che ne parlano, n. j; "dai riassuntori di B 
è confuso con quello di Galeazzo II, XIII, 28-32 „. 

— — "costruito da Galeazzo II (an. 1361), XIII, 29-32 „; 
sorse in ;parte sicWarea d. eli. di santa Maria d, Car- 
melo, 13, », ó; tra il suo lato orientale e l'odierna 
forta Cairoti sorgevano le due eli. di santa Maria in 
pertica e quella di sant'Adriano, 12, n. 6; "dai rias- 
suntori di ^ è contuso con quello di Matteo, XIII, 
28-32; rie, XII, 9, 15 „. 

— (cavalli) [equi] del podestà, 28, 20. 

— (cento (I)) [centuvi] eletti per trattare afìari non 
troppo difficili; convocati al suono di una campana, 
27, 8-9. 

— (charta consuetudinum ecclesie Tl- 
CINENSIS); documento d. sec, XII] sue notizie sul- 
Pclezione d. vesc, 43, n, i ; stabilisce il " modus et 
orda atque consuctudo manendi et sedendi „ d, clero 

favesc nel sinodo vescovile d, cattedrale, 44, «. 4; 
sue notizie sul dono fatto dal vesc. nuovamente consa- 
crato ai mansionari d. cattedrale, 46, n, 4. ; cit. fcr le 
celebrazioni d, vesc, nelle basiliche d, cattedrale e fer 
le sue processioni dall'una all'altra, 47, n. /; per le 
particolarità d, processione di sant'Onorata, n,^; per 
la processione di san Vitale, in cui parla d, eh. di 
san Vitale, non di quella di san Zenone, come l'Ano- 
nimo, n. 4; per la mitra d. cantore, 44, n, 6; per la 
carica di penitenziere maggiore, 45, «. i; vi man- 
cano alcune processioni ricordate dall'Anonimo, 47, 
«. 2; non v'c cenno d. consuetudine d, " avicule panis „ 
nella processione di san Sebastiano, n, j. 

— (chiesa pavese) [ecclesia ticineusis]; "ebbe molti 
vesc. miracolosi non canonizzati, 62, 41-42 ,,; perle 
sue tumultuose vicende dopo il isjs ebbe spesso, invece 
di vesc, amministratori apostolici e vicarii, 3, n, 2, Pavia (chiese) [ecclesie]', l'Anonimo dichiara di non co- 
noscerle tutte, 4, 5-6; 17, 2-3; "XXIIl, n. i; XXV, 
33-34 „ ; se ne contano nella e. circa centotrenta, 4, 1 ; 
17, 1; con alcune cappelle attigue, ma separate da 
ima parete, 1-2; nei sobborghi e dintorni circa tren- 
taquattro, 4 ; vi appartengono mon., priorati, case 
di religiosi e oratori, 7-8; costruite in gran numero 
dai Langobardi, 2, 30; elenco di quelle contenute 
nella prima cerchia di mura, 4, 8-10, 7; nella seconda, 
10, 8-11, 34; nella terza, 11, 35-13, 11; d. sobbor- 
ghi, 13, 12-14, 12; d. dintorni, 14, 14-15, 16; d. diocesi, 
15, 17-28; distrutte o trasportate o unite, 15, 26-16, 
10; loro riassunto e consuetudini, 16, 34-17, 28; loro 
descrizione, 48, 9; molte hanno lo stesso nome an- 
che nella diocesi, 17, 22-23; loro altezza perlaquale 
danno un bellissimo aspetto alla e, 19, 24-28; tutte nel 
mezzo sono divise da un muro senza finestre, con 
una o tre porte, per separare gli uomini dalle donne, 
20, 6-10; loro volte, campanili e campane, 17, 30-32; 
molte hanno scale interne per salire sul tetto, 19, 
33-34; pavimenti a musaico istoriati, 38-39; sculture 
sulla facciata e sui lati, 19, 30-20, 1 ; quindici hanno 
grandissime cripte, dette Confessori, con volte, co- 
lonne e arche marmoree contenenti corpi di santi, 

19, 35-37; le maggiori hanno tre porte nella facciata 
e porte laterali, 20, 5-6; alcune d. maggiori sono 
coperte da tegole di piombo, 19, 29; "XI, n.j,,] sono 
pochissime che non abbiano più altari, 17, 27; tutte 
quelle d. e. e d. diocesi guardano, nella parte po- 
steriore, ad oriente, 48, 1-2; le maggiori hanno cam- 
pane abbastanza grandi e alcune ne hanno parecchie, 
40, 4-5; le minori hanno innumerevoli campane, 2-3; 
tutte le maggiori e moltissime altre hanno un pul- 
pito, 47, 31-48, 1 ; quasi tutte hanno grandi locali, 
per la coabitazione degli ecclesiastici, e chiostri, 48, 
14-15; moltissime hanno corpi di santi o reliquie, 
15, 24-25; alcune grandi e bellissime costruite con 
elemosine raccolte dai religiosi d, povertà, 36, 5 e 
n, 2; alcune consacr, da pp. e moltissime da vesc, 

20, 3-4 e n, 3; sono bene ordinate, 48, 23; quasi 
tutte hanno almeno un prete e un chierico per- 
petui, 45, 33-31; alcune oltre il rettore hanno due 
o tre chierici perpetui, 34-35, e due o tre canonici, 
oltre i cappellani d. loro cappellanie, 37; in molte vi 
sono cappellanie con cappellani perpetui, 37, 28-30; 
hanno cappellanie le eh. d. quattro ordini mendi- 
canti, 30-31; pochissime non hanno dote o patrimonio 
proprio, 17, 24-25; se povere, specialmente le parroc- 
chiali, i fedeli aiutano il loro prete, 34, 33-35 ; tutte 
le maggiori hanno una sacristia e redditi per essa e 
per le fabbriche, 48, 28-29; alcune hanno proventi 
comuni per la cucina e per le spese del capitolo, 
29-30, n. 2; loro collazione appartenente al vesc. o 
al capitolo per devoluzione, 45, 3S ; 46, l ; danni ar- 
recati ad esse dall'avversità d. circostanze e dai mal- 
vagi, 17, 25-26; ofierte ai loro altari, 34, 15; collette 
per i loro ornamenti, 35, 17-20; si lasciano loro molti 
legati, 36, 26-27; visitate da grande moltitudine quan- 
do vi si celebra qualche festa, 34, 30-31 ; dai Disci- 
plini, 33, 4-6; alcune visitate da processioni di ec- 
clesiastici cantanti, 47, 1-2; ad alcune d. e. e d. 
dintorni si fanno le processioni d. Rogazioni, 46, 
13-19; giuochi che vi si fanno nei vespri la festa di 120 INDICE ALFABETICO [Pavia, cJiicsc] Pentecoste, 40, 19-32 ; in alcune si olirono jjallii per 
speciale devozione o per vittorie ottenute, 39, 7-8 ; 
luminarie fattevi dalle donne, 35, 8-11; in molte 
ogni anno si veglia tutta la notte in molte feste, 
39, 12-13; durante l'interdetto i laici ne sono esclu- 
si nei giorni non concessi dal diritto canonico e gli 
ecclesiastici vi celebrano gli uffici a porte chiuse, 
42, 25 e n, 2; gP inierdctii e gli scomunicaii ne sono 
esclusi; nelle feste di Natale, Pasqua, Pentecoste, del- 
l'' Assunzione di Maria Vergine, esclusi gli scotnuni- 
cati, ammessi gP interdetti, vi si celebrano gli uffici 
divini a forte aferte, n, 2; quelle in cui, durante 
l'interdetto, si celebra occultamente l'ufficio d. Eu- 
caristia, sono frequentate dai laici nelle ore cano- 
niche, 42, 20-22 ; ne guerre, ne carestie, né gravezze 
di tributi le distolgono dalle opere di pietà se non 
sono interamente spogliate, 37, 19-21; fanno gior- 
nalmente grandi elemosine, 9-10; in alcune intorno 
alla Pentecoste si danno banchetti ai poveri, 1-2; 
alcune fanno annualmente grandi elemosine per le 
anime dei fondatori o di quelli che le dotarono o 
lasciarono legati, 12-U; in alcune vi sono consorzi 
per il suffragio d. anime d. defunti, 36, 1 ; in qua- 
si tutte quelle visitate nelle processioni degli ec- 
clesiastici si danno candele e denaro ai canonici d. 
cattedrale, 47, 17-18; in alcune vino, frutta e simili, 
18-19 ; arricchite di magnifici arazzi nel sec. XIV, 46, 
». 2 ; anche oggi vi dura Puso del tavolino addobbato 
nelle principali solennità per raccogliere le elemosine, 
35, ». 2] dedicate a Maria Vergine in Pavia, din- 
torni e diocesi, 33, 29-31 ; nelle vigilie d. feste di 
Maria Vergine le matrone visitandole vi lasciano 
candele, 42, 16-18; " ms. d. Bossi sulle Chiese con- 
servato nella biblioteca universitaria, XV, 8-9; XVII, 
8; rie, XXXIV Z „. 
Pavia (chiese) collegiate {ecclesie collegiate^ d. prevo- 
sti e d. canonici, oltre il prevosto hanno undici o 
quattordici canonici perpetui, 45, 35-35; alcune han- 
no prebende divise, altre comuni, 46, 1-2. 

— — CURATE \ecclesic curate^; possono battezzare in 
ogni tempo, tranne che nella settimana in Albis, 

17, 17. 

— — DEGLI OSPITALIERI [ecclesie Hospitalarioruvi, Ho- 
spitaliornm Templi^', molto frequentate nel venerdì 
santo, nell'Esaltazione d. santa Croce e nelle feste d. 
loro nome, 34, 22-25. 

— — DEI RELIGIOSI \ecclesie religiosoriini] ; in alcune 
si predica nelle domeniche e nelle feste solenni, 40, 28. 

— — DELLE PIEVI RURALI [ecclesie Yuralium plehinni\', 
loro decime possedute ab antiquo, 44, 3-4. 

— — PARROCCHIALI [ecclesie parrochiales]', in alcune 
si predica la domenica e le feste solenni, 40, 28; 
si fanno offerte ad esse per le anime dei defunti, 
per un anno o più, 29, 30-31, 1-2. 

— (chiese) CATTEDRALE o DUOMO [ccclesia cathedralis, 
maior] : formata d. due eh. di santo Stefano proto- 
martire e di santa Maria maggiore, 4, 12-13, che non 
sono divise da parete, 18, 16-17, e superano in al- 
tezza tutte le eh. d. e, 19, 26-27; sua larghezza, volte 
e colonne, 18, 17-18; è coperta di tegole di piombo, 
19, 29-30; il suo campanile, sebbene non finito, su- 
pera in larghezza tutte le torri di Pavia, 30-32; nella 
facciata ha quattro porte, 20, 5 ; perchè formata di due chiese, n. 3; ha parecchie grandi campane, che 
sono d. com,, 40, 3; le era attigua la eh, di san 
Giovanni d. fonti, che le serviva di battistero, 4, n. 4; 
vicinissima anche la eh. di san Silvestro, n. Sì le sta 
innanzi una piazza detta Atrio, 18, 18-19; vi è il 
corpo di san Siro, 55, 5; trasportatovi dalla eh. d. 
santi Gervasio e Protasio, 11, 21-22; "60, 15-16,,; 
" vi sono i corpi di san Crispino, di sant'Anastasio 
e di due altri santi, 55, 8-10„; un tal Pietro, figlio 
di Pietro, le dono tutti i suoi beni {an. ZI3S)) 23, n. 3; 
sinodi tenutevi dal vesc. ogni quattro anni, 44, 10-11, 
n. 3; statuti d. suo capitolo (an. J3ogì), ». J ; non ha 
una determinata cura d'anime, 17, U-15; suoi digni- 
tari, 44, 15; suoi custodi, detti mansionari, e cappel- 
lani, 48, 30-31; ha molte cappellanie, 37, 28; suoi red- 
diti per la sacristia e la fabbrica d. eh., 48, 28-29 ; per 
la cucina e le spese d. capitolo, 29-30; redditi d. suoi 
cappellani, 30-31 ; rendite perpetue d. suoi mansio- 
nari, 46, 3-4; 48, 30-31; vi va in processione il vesc. 
nuovamente consacr. col clero, 46, 24-25 ; processioni, 
offerte e giuochi che vi si fanno nella vigilia d. de- 
posizione di san Siro, 39, 15-36; nel mezzo d. eh. ar- 
dono, massime in quel giorno e in quella notte, lam- 
pade con olio offerto annualmente dalla e, 37-39 ; 
offerta d. Società dei Vicini di san Siro per il Na- 
tale, 40-41; fu riedificata sulla fine del sec. XV, 4, 
«. 4 ; nel confessorio sotterraneo v'era un antichissimo 
acquerello rappresentante la traslazione di san Siro, 
44, «. 6; nella sua cripta sono anche oggi tre arche 
marmoree, 19, n. 6; sotto l'altare di santa Lucia vi 
sono le spoglie d. beata Sibillina Biscossi, 36, n. 3] 
le furono donati splendidi arazzi dai vesc. Francesco 
Piccolpassi e Ippolito de' Rossi, 46, ». 2. 
Pavia (chiese) Certosina, nome oggi volgarmente 
dato alP antica eh. di Tutti i santi, detta anche Santa 
Maria di Tutti i santi, 11, n. 7; rie, 5, «. 4. 

DEI Lebbrosi [ccclesia que olim antiquitus diceba- 

tur Leprosorunì] v. San Pietro in Verzolo. 

— — DEL Carmine v. Santa Maria del Carmine. 

— — dell'Amatore [ecclesia Amatoris] v. Santa Maria 
di Rocca maggiore. 

— — della Carona [ecclesia quo dicìtur de Cadrona] 
V. Tutti i santi della Carona. 

— DELLA Casa nuova [ecclesia de domo nova], nei 
dintorni, appartenente agli Umiliati e alle Umiliate, 
unita alla eh. di sant'Ulderico, 16, 1-2. 

— — DELLA Scaletta [ecclesia que dicitur de la Sca- 
lcia] V. Santa Maria Aladdalena. 

— — Liano [ecclesia que dicitur Liannm, Leanum, Li- 
lianum] v. San Salvatore. 

— — San Bartolomeo dei Grogni [ecclesia sancii 
Bartholomei de Grognis], 8, 29. 

— — San Bartolomeo del ponte [ccclesia sancii Bar- 
tholomei de pO'ìte], 9, 17. 

— — San Bartolomeo delle Cicogne [ecclesia san- 
cii Bartholomei de Ciconiis], 9, 8. 

— — San Bartolomeo in strada [ecclesia sancii Bar- 
tholomei in strata]; mon. di Benedettini, 5, 3; me- 
morie e tradizioni che la riguardano, ». j; ri dura 
l'uso d. benedizione d. capelli d. bambini sin verso 
la fine d. sec. XVII, 35, ». i. 

— — San Biìnedetto abate [ecclesia sancii Benedicti 
abbatìs], 8, 4. [Pavia, c/iicse] INDICE ALFABETICO 121 Pavia (chiese) San Biagio vescovo e martire [ecc/(r- 
sia sancii Blasii episcofi et mariiris\ ; iiion. di Jilaii- 
che, 12, 7. 

— — San Colombano maggiore \ecclesia sancii Co- 
lumhani watoris], 7, 28; suoi avann trasformati in 
bottega di falegname, ». 7. 

— — San Colombano minorr \ecclcsia sancii Colum- 
hani mt'noris], 0, 4. 

— — San Crispino da Camino [ecc/esia sancii Grissini 
de Camino^ completamente distrutta, 16, 9-10; sor- 
geva forse nel luogo detto Camino, 26, n. i. 

— — "San Cristoforo in e; manca nell'Anonimo 
perchè compiuta verso il 1374, XII, 5-7 „. 

— — San Cristoforo martire [^ecclesia sancii Chri- 
stofori martiris] ; mon. delie Cistercensi, nei sobbor- 
ghi, 13, 23, 

— — San Dalmazio martire [ecclesia sancii Dalmata 
martiris^, 7, 26; suoi avanzi, n. 6. 

— — San Damiano [ecclesia sancii Damiani] v. santi 
Cosma e Damiano. 

— — San Donnino martire [ecclesia sancii Domnini 
7nariiris], 6, 2. 

— — San Felice di Calubano [ecclesia sancii Felicis 
de Calubano, Caruliano, Carezzano], nei dintorni, 15, 
10; per le varie lezioni del nome, n. 4. 

— — San Felice vescovo e martire [ecclesia santi 
Felicis episcopi et martiris\ ; mon. di Benedettine, 5, 
20; sua ubicazione, n. 7; le è attigua la eh. di san Pie- 
tro appoggiato, che le serve di cappella, 5, 21; vi 
giaciono i corpi d. santi martiri Sergio e Baco, Fe- 
lice vesc. di Spalato, Castolo, di santa Marina ver- 
gine e molte altre reliquie, 17-19; vi era anche il 
corpo di san Giorgio milite, che V Anotnmo ditnenti- 
ca, n. 7. 

— — San Filiberto abate (ecclesia sancii Philiberti 
abbatis], 11, 10; sna ubicazione, n. 2. 

— — San Filippo apostolo [ecclesia sancii Pliilippi 
apostoli], 8, 21. 

— — San Francesco confessore [ecclesia sancii Fran- 
cischi confessoris]', casa dei Minoriti, 11, %\ finita nel 
i2gS, vi si trasferiscono i Minoriti, n. 6 ; i suoi gran- 
diosi chiostri sono compiuti sul princìpio d. sec. XIV, 
36, n. 2, 

— — San Gabriele arcangelo [ecclesia sancii Ga- 
hrielis archangeli\, 5, 11. 

-^ — San Geminiano vescovo [ecclesia sancii Gemi- 
niani episcopi], 8, 24. 

— — San Giacomo della Vernavola [ecclesia sancii 
lacobi in Vernabula] nei dintorni ; un tempo prio- 
rato d. Benedettini ; pr. ad essa è la valle in cui si 
faceva il duello giudiziario, 14, 25-26; 28, 27-29; è 
tenuta in grande devozione e visitata ogni giorno, 
40,34-35; visi predica tutto l'anno al lunedì, 33-34, 
e in quasi tutte le feste, 34. 

— — San Giacomo in Foro magno, volgarmente 
detta in Roma vecchia o in Foro vecchio [ec- 
clesia sancii lacobi in Foro magno, vel ut vulgo di- 
citur in Roma vetcr'i, in Foro vetcri], 7, 18; "rie, 
per la lezione in Foro veteri, XI, 25-31 ; rie, X, n. 2 „. 

San Giorgio degli Scannati v. San Giorgio 

della Corte comasca. 

— — San Giorgio dei Catassi [ecclesia sancii Geor- 
gii, Giorgii de Cataxiis], 7, 6; "tempo in cui fu unita alla eh. parrocchiale di sant'Eusebio, XII, 
27-29 e. n, 4 „. 
Pavia (chiese) San Giorgio del Brolio [ecclesia sancii 
Gcorgii de Brolio], 11, 9; sua ubicazione, n. 2. 

— — San Giorgio della Corte comasca o degli 
Scannati [ecclesia sancii Georgii de Curie cumana, 
Comensi, Cremona, que vulgo dicilur de Scanatis, Scan- 
natis], 8, 28; "ragione dell'erronea denominazione 
de Curie Cremona, XII, 34; XIII, 1-3; fu unita alla 
eh. di Santa Maria d. mille virtù (an. 1397), 3-5, 
n. I ; perchè ebbe il nome de Scanatis, n. i „; comperata 
dai Crociferi prende il nome di San Simone e Giuda 
{an. 1^47)' S"<^ ubicazione, 12, n. i. 

— — San Giorgio in Fenarolo [ecclesia sancii Geor- 
gii, Giorgi in Fenarolo], 10, 1 ; detta anche de Fena- 
rolis dalla famiglia che vi abitava pr. e forse Paveva 
fondata, n. i. 

— — San Giorgio in Montefalcone [ecclesia sancii 
Gcorgii in Montefalcono], 11, 33. 

— — San Giorgio papa [ecclesia sancii Georgii pape] 
per errore del copista invece di sancii Gregorii pape 
V, san Gregorio papa, 

— — San Giovanni Crisostomo detta del Solarolo 
[ecclesia sancii lohannis Chrisostomi que dicitur in 
Solarioló], 5, 22. 

— — San Giovanni dei Catassi [ecclesìa sancii lohan- 
nis de Cataxiis , 7, 5. 

— — San Giovanni dei fonti [ecclesia sancii lohannis 
de foniibus] battistero d. cattedrale, 4, 21 ; abbattuta 
negli ultimi decenni d, scc. -XV, n, 4; nella settimana 
santa vi si battezzano i bambini, 17, 19. 

— — San Giovanni delle vigne [ecclesia sancii lo- 
hannis de vineis] nei dintorni ; un tempo casa d. 
Templari, poi degli Ospitalieri di San Giovanni, 14, 
18-19; abbattuta al tempo che Francesco I assediava 
Pavia, 13, n, 4. 

— — San Giovanni Domnarum [ecclesia sancii lohan- 
nis Domnarum, de Domnabus] fondata " in onore di 
san Giovanni Battista, 57, 9-11 ;,; da una regina d. 
Langobardi, 5, 8; "cioè da Gundeberga figlia d. re- 
gina Teodolinda, 57, 9-11 „; è canonica, 5, 10; ha 
contigue due cappelle col secondo battistero, 10; "vi 
giace il corpo di Gundeberga, 57, 9-11 „; in un'arca 
vi è un corpo "di cui s'ignora il nome ;,, ma che 
si crede di san Biagio vesc. di Sebaste e martire, 5, 
9; "57, 11-12,,; nella vigilia d. Pentecoste e nella 
settimana seguente vi si battezzano i bambini, 17, 
20-21; " in un suo inventario d. 143S è menzionata una 
storia d. vesc. pavesi, XXV J, n. i „; transazione tra 
il suo prevosto e quello di Santa Maria Gualtieri 
{an. IIS3)> 6, n. 7. 

— — San Giovanni in borgo [ecclesia sancii lohannis 
in burgo] detta un tempo cimitero antico, 10, 12; 
fondata dal re Rotari, 1>13; "o da re Lotario, 
55, 14 „; è canonica, 10, 21; "vi giace il corpo di 
re Lotario, 55, 14-15 „; i corpi d. vesc. di Pavia 
Ursicino, 10, 13-14; "55, 19; 60, 33-34 „, e Massimo, 
10, 13-14; "55, 18; 61, 22,,; uno o più corpi d. santi 
Innocenti, 10, 14-15; "uno d. fanciulli strappati al 
fuoco, 55, 22; un Franco romipeta, 23 „; nell'atti- 
gua cappella di san Raffaele arcangelo sono i corpi 
di Pietro vesc. di Pavia e papa, 10, 16; "55, 16; 63, 
1-3,,; di san Valeriano, 10, 16-17; "55, 21,,; di santa 122 INDICE ALFABETICO [Pavia, c/nese\ Felicita, 10, IS; " con un suo figlio, 55, 20 „; il capo 
di san Cornelio papa e martire e altre reliquie, 10, 
18; si crede vi siano anche i corpi d. profeti Giobbe 
e Tobia, 19; supera in altezza molte cattedrali, 19, 
25-26; vi vanno in processione gli ecclesiastici nella 
festa di sant'Ursicino, 47, 12, e di san Massimo, 
4-5 ; suo archivio citato dal Bossi fer la ;pih antica 
divisione di Pavia in farroccliic, 10, n, ó; "furto di 
reliquie commessovi e processo seguitone, Vili, 21- 
22 „; autori che trattarono di essa; sua ubicazione, 10, 
n. 4, 
Pavia (chiese) San Giuseppe nome sostituito alVan- 
tico di santi Cosma e Damiano, 6, n.g; v. santi Cosma 
e Damiano, 

— — San Gregorio papa [ecclesia sancii Gregorii 
fapè\ nel testo sancii Georgii pape per errore d ^ 
copista, 11, n. 8; è P odierno oratorio delP Istituto 
degli Artigianelli, n, 8', sua causa con P ospedale di 
santa Margherita per la scola mortuorum sepelien- 
dorum {an. 13^7) <? investitura novennale fatta dal 
suo Rettore a Paganello de Avenantc de scola ipsius 
ecclesie prò sepoltura mortuorum, {ati. 1332) 36, n. i. 

— — San Guglielmo monaco e confessori: {ecclesia 
sancii Guillelmi, Gnillermi monachi et confesso ris] 
nei sobborghi; casa degli Ospitalieri di San Giovan- 
ni con parrocchia, 13, 16-17; ahbattuta al tempo che 
Francesco I assediava Pavia, n, 4 ; sua ubicazione ; 
dava il nome a parte d. sobborgo detto di san Gu- 
glielmo e sanP Apollinare, n, j*. 

— — San Lanfranco \ecclesia sancii La/ranchi] v. 
Santo Sepolcro. 

— — San Lazzaro confessore [ecclesia sancii Lazarì 
con/essoris] nei dintorni; ospitale, 14, 23. 

— — San Lorenzo degli Ardenghi [ecclesia sancii 
Laurcniii de Ardengis, Ardengio], 7> 8. 

— — San Lorenzo dei cani o ni porta San Giovan- 
ni [ecclesia sancii Laurentii de canibus, de porta san- 
cii /ohannis] ; vi giace il corpo di san Nemesio, 8, 
23; " 57, 6 „. 

— — San Lorenzo j)I PozziroLo [ecclesia sancii Lau- 
rentii de Pozolo, Pozzolo] nei dintorni, 15, 13. 

— — San Luca [ecclesia sancii Luce, sanciae Luciae\ 
d. fr. Saccati, totalmente distrutta, 16, 9; il nome er- 
roneo Sanciae Luciae, derivato da alcuni mss., accolto 
dal Muratori, n. /. 

— — San Maiolo abate [ecclesia sancii Afaioli abba- 
iis\ ; vi giaciono il corpo di santa Afra e le reliquie 
dell'abate san Maiolo, 9, il; priorato d. Cluniaccsi, 
12; sua ubicazione e destinazione odierna; ad essa si 
riferisce un diploma di Ottone III dclPanno ggg ; sua 
cappella è la eh. di san Pantaleone, 9, 19. 

— — San Marcello papa e martire [ecclesia sancii 
Marcelli pape et martiris] ; soggetta al mon. di Mor- 
tara; priorato d. Canonici regolari, S, l9-:o. 

— — San Marciano vescovo e martire [ecclesia San- 
cii Alarciani episcopi et martiris^ dipendente dal mon. 
di san Marciano di Tortona, 9, 9; priorato d. Be- 
nedettini, 10. 

— — San Marco evangelista [ecclesia sancii Marchi 
rvangeliste], 12, 2. 

— — San Marino confessore [ecclesia sancii Marini 
confessoris\ fondata da un re, cioè Astolfo re d. Lan- 
gobardi, 8, 12, «. s; " 59, 10-12 ^; vi giaciono i corpi d. santi martiri Vito, Modesto e Crescenzia, d. sante 
vergini e martiri Cecilia, Febronia, Eufrasia, di 
santa Anastasia martire, di moltissimi Innocenti e 
di san Leone prete, e il capo dell'apostolo san Bar- 
naba, 8, 12-15; è soggetta al mon. d. Casa di Dio di 
Clermont, 15-16; mon. di Benedettini con parrocchia, 
16; vi vanno in processione gli ecclesiastici nella 
festa di santa Febronia, 47, io, e il primo agosto in 
onore di san Leone prete, 13-14. 
Pavia (chiese) San M.\rtino fuori porta [ecclesia sancii 
Martini foris portel, 10, 27. 

— — San Martino in pietra lata [ecclesia sancii 
Martini in petra lata\ un tempo eh. d. cliierici seco- 
lari, 6, 19; mon. di Bianche, 19-20; sua ubicazione, ». g. 

— — San Martino in Terra Arsa [ecclesia sancii 
Martini in Terra Arsa] nei dintorni, consac. dal 
vesc. san Germano, 15, 14; soggetta all'arciv. di 
Tours, 15-16; vi fu trasportato il corpo di san Cri- 
spino I vesc. di Pavia, 4, 16; "61, 2 „. 

— — San Matteo maggiore [ecclesia saticti Maihei 
maioris] ; vi sono le reliquie d. santi martiri Mau- 
rizio e compagni, 7, 2-3; soggetta al mon. di Frut- 
tuaria ; priorato d. Benedettini, 3. 

— — San Matteo minore [ecclesia sancii Maihei mi- 
norisi, 6, 3. 

— — San Maurizio [ecclesia sancii Mauriiii\ v. Santa 
Maria piccola. 

- — San Michele dei Mezzabarba [ecclesia sancii 
Michaelis de Mediisbarbis], 7, 9. 

— — San Michele del monte [ecclesia sancii Michae- 
lis de monte], 10, 2. 

— — San Michele di Canepanova [ecclesia sancii Mi- 
chaelis de Canevanova], 7, 17. 

— — San Michele maggiore [ecclesia sancii Michae- 
lis maioris]; " costrutta da un re, 59, 10-12; fondata 
ed edificata da Costantino e dotata da san Damia- 
no, 55, 11-12,,; canonica, 9, 3; supera in altezza molte 
cattedrali, 19, 25-26; sua straordinaria bellezza e scul- 
ture sulla facciata e ai lati, 20, 1-3; vi fu sepolto 
sant' Ennodio, 8, 3:; 9, 1-2; "55, 12; 61, 33-34,,; vi 
giace il corpo di sant'Eleucadio, 8,31-32; "55, 13 „; 
vi fu trasportato per breve tempo il corpo di san Co- 
loinbano {an. g3o), 7, n. 7; vi sono altre reliquie di 
santi, 9, 2-3 ; " vi si officiava anche in lingua greca, 
XXVII, 4„; cioè nelle feste di sant'Eleucadio e di san- 
t' Ennodio i suoi canonici da un coro recitano l'uf- 
ficio in lingua greca, dall'altro rispondono in latino, 
13, 29-30; "47, 21-23 „; autori che trattarono d. eh., 
8, //. 6, e d. decorazioni d. sua facciata, 20, n, i; 
" dalParchix'io d. sua canonica il Sacco trasse una sto- 
ria d. vesc. pavesi, XXVI, n. i „\ avanzo d^aniico 
musaico nel suo presbiterio, 19, ». 7; rie. 20, ». 4.. 

— — San Michele minore [ecclesia sancii Michaelis 
minoris] nei sobborghi, 14, 8. 

— — San Nicolò del Verzario [ecclesia sancii Xyco- 
lai de Verzario, de Verxatio], 7, 23; "XII, 4, 11 „. 

— — San Nicolò della moneta [ecclesia sancii JVy- 
colai in moneta] 6, 14; cosi chiamata dalla vicina zec- 
ca, n. S' 

— — San Pancrazio martire [ecclesia sancii Pancra- 
rii martiris], IO, 7. 

_ — San Pantaleone, cappella ni san Maiolo [ec- 
clesia sancii Panialeonis, capella sancii Maiali], 9, 19, [Pavia, cfiiesc] INDICE ALFABETICO 123 Pavia (chirsk) San Pantalkone maggiorr {ecclesia san- 
cii Pantalionis maioris] canonica, 5, 24. 

— — San Paktaleoniì minori^, {/rcc^esùc sancti Pnn- 
taleonis minori s\y 9, 18. 

— — San Paolo diìlla Vi;rnavola \ccclesia sancti 
Palili in VernahHla\ nei dintorni; soggetta al mon. 
di santa Cristina; priorato d. Benedettini, 15, 1-2. 

— — San Patrizio vescovo \ccclcsia sancii Pairicii 
eJ>iscofi\ nei sobborghi, 14, 3; vicino o innanzi ad 
essa era il /nofio deiio Camino, 26, n. i. 

— — San Pietro al muro [ecclesia sancii Peiri ad 
murum], 7, 13. 

— — San Pietro appoggiato [ecclesia sancii Peiri 
appodiati\ contigua alla eh. di san Felice e sua cap- 
pella, 5, 21. 

— — San Pietro in CIel d'oro [ecclesia, icmpliun san- 
cii Peiri in celo aureo, basilica sancioruìit aposiolo- 
rum Peiri et Palili, quo hodie diciiur sancii Peiri in 
celo aureo] " costrutta da un re, 59, 10-11 „; ampliata 
e dotata da re Liutprando, 12, lS-19; dedicata da pp. 
Innocenzo II (an. iijs), 13, 5-6; 20, //. 3; un tempo 
mon. d. Benedettini, scelta poi dagli Eremitani, 13, 
7; " XXI, 1-1 e n. I „; mon. esente d. Canonici rego- 
lari, 13, 7-8; supera in altezza molte cattedrali, 19, 
25-26; coperta di tegole di piombo, 29-30; ha attigua 
la cappella di san Michele, 13, 6-7; vi giaciono i 
corpi d. santi Agostino, 40, 30-31 ; Lussorio, Cisello, 
Camerino, Robustiano, Marco, Appiano trasporta- 
tivi dalla Sardegna, 12, 19-22; " 56, 25-27 „; di Seve- 
rino Boezio, 12, 23-24; "55,28,,; "56, 27-28 „, e il 
corpo di re Liutprando " 55, 28 „ , trasportatovi dalla 
eh. di sant'Adriano, 12, 22-23; Boezio decapitato vi 
porta il proprio capo, 13, 4-5; zn tiene giudizio il giu- 
dice Gualtiero (an g74), 6, n, 7; nella vigilia di san- 
t'Agostino molti vi vegliano tutta la notte; i rettori 
o i vicini vi fanno sorveglianza per impedire scan- 
dali, 39, 11-13; vi si predica solennemente i lunedì 
di tutto l'anno con concorso gi-andissimo, 40, 30-32; 
nella festa d. santi Pietro e Paolo gli ecclesiastici 
vi vanno in processione, 47, 11-12; prima notizia 
storica che la riguarda (an. 604); diplomi degli Ot- 
toni a suo favore, 12, n. S; "le notizie che ne dà 
l'Anonimo sono in relazione con una bolla pontifi- 
cia del 1326 e con documenti del 1327, XIV, 3-4 ,, ; 
fin quasi ai tempi dell'Anonimo vi si conservò il 
ms. del De pli-.losophica consolationé dì Boezio, 12, 
24-26; "A', n, 2; XI, 32-33 „; "scoperta in essa d. 
reliquie di sant'Agostino (an. 1695), XVI, 5-6; 
XXXIV, 27-2S ; avanzo d^aniico musaico nella sua ahside 
minore di destra, 19, n. 7; autori che trattarono di es- 
sa, 12, «. 8. 

— — San Pietro in Verzolo, già dei lebbrosi [ec- 
clesia sancii Peiri in Verzolo, que olim antiquiius di- 
cebatur leprosorum] nei dintorni; mon. d. Benedet- 
tini con parrocchia, 14, 21-22; nelle sue vicinanze 
sorge la Villa Eleonora, n. J. 

— — San Pietro in vincoli [ecclesia sancti Peiri ad 
vincula] ri sono, in un altare, le reliquie di san Se- 
bastiano martire, 8, 17 ; 32, 29-30 ; sua ubicazione e 
odierna destinazione ; autori eie ne iraiiarono, 8, w. J,' 
nella festa di san Sebastiano gli ecclesiastici vi 
vanno in processione, 47, 5-6; vi si benedicono gli 
uccelletti di pasta cotta, 32, 29-31; vi si danno ai ca- nonici d. cattedrale candele e moltissimi uccelletti 
di pane, 47, 19-20. 
Pavia (ciriESE) San Quirico martire [ecclesia sancti ^vi- 
rici martiris], 7, 21; oratorio d. palazzo Mezzaharba, 
occupato dall'Archivio comunale, v. 4. 

— — • San Rocco, sconsacrata ; sua ubicazione ; sulla 
sua arca sorgeva la eh. di sa>ita Cristina, 0, //. 2. 

— — San Romano maggiore [ecclesia Sancti Romani 
maior/s] canonica; vi sorge pr. la eh. di santa Mar.'a, 
7, 10; "57, l„; che è sua cappella, 7, io. 

— — • San Romano minore [ecclesia sancii Potnani mi- 
noris\, 6, 13. 

— — San Salvatore detta il Liano [ecclesia sancti 
Salvaioris qua diciiur Lianum, Leanum, Lilianum], 
mon. d. Benedettine, 6, 21; "detta anche mon. di 
Leone; costrutta da re Regimberto, 56, 14-15,,; sua 
tibicazione, 6, ». 9. 

— — San Salvatore maggiore [ecclesia sancii Sal- 
vaioris maioris] nei sobborghi; fondata da "un re, 
59, 10-11,,; cioè Ariberto, 14, 4 „; ha due campa- 
nili; vi giace il corpo di san Felice nei Pinci; mon. 
di Benedettini esente, 14, 4-6; l^ Anonimo allude alla 
basilica anteriore alP odierna, la quale sorse ?iella se- 
conda metà d. sec. XV; servì coinè magazzino vìHi- 
tare ; fu riaperta al culto nel marzo igoi ; autori che 
narrarono le sue vicende; diplomi a suo favore, n. i; 
" rie. per il suo abate padre Lanfranco, XXIII, 19 ; 
XXV, 5, n. I „. 

— — San Saturnino martire sopra la porta del 
Ponte Vecchio [ecclesia sancii Saturnini martiris 
supra portam Pontis Veicris], 13, 11; dalla parte d. 
sobborgo, 21, 24. 

-- — San Savino vescovo e martire [ecclesia sancti 
Savini episcopi ei martiris] nei sobborghi; un tempo 
era nella piazza di san Savino, 13, H-15 ; fondata da 
Pietro I vesc. dì Pavia; sua situazione ; parrocchia; 
appartenente ai monaci d. terzo Ordine; pergamena 
che ricorda la eh. e il borgo di san Savino (an. 1316) ; 
abbattuta al tempo delV assedio di Pavia fatto da Fran- 
cesco I; autori che ne parlarono, n. 4. 

— — San Silvestro papa [ecclesia sancti Silvestri pa- 
pe] ; cappella d. paazzo vescovile, nella quale si con- 
tengono molte reliquie, 4, 22; sua ubicazione, ». j". 

— — San .Simeone monaco [ecclesia sancti Symeonis 
monachi] nei sobborghi, 14, 7. 

— — San Sisto papa e martire [ecclesia sancii Sìkìì, 
Xisti, pape ei martiris], 7, 16. 

— — San Teodoro [ecclesia sancti Theodor i\ v. San- 
t'Agnese. 

— — • San Teodoro m^vrtire [ecclesia sancii Theodori 
martiris], 13, 10. 

— -- San Tomm.vso apostolo [ecclesia sancii T/iome 
apostoli], S, 6; quasi nel centro d. e, 18, 2-3; sue 
grandi costruzioni cominciate nel I3ig, 36, ». 2; un 

tempo mon. di Benedettine, 8, s-9; poi casa d. Do- 
menicani, 11; vi fu costruito un altare al nome di 
san Tommaso d'Aquino, 9-10 e n. i; vi giace il corpo 
di fr. Isnardo, trasportatovi dalla eh. di santa !Ma- 
ria di Nazareth, 6-s, e il capo di una d. undici mila 
vergini, 9; Pavia sorse intorno ad essa, 50, S; sotto 
di essa vi è una grandissima e bellissima fonte, 18, 1-3, 
di cui si hanno ancora avanzi, «. i. 
San Vincenzo martire, detta di sant'Epifa- 124 INDICE ALFABETICO [Pavia, chiese] Nio [ecclesia sancii Vinceniii, Vincencii mariiris, que 
dicitìir sancii Epipltanii, ecclesia sancii Efiphanìi\ 
canonica, W, 1-6; un tempo vi stette il corpo di san- 
t'Epifanio vesc. di Pavia, 1-2; "55, 26; 61, 17 „; vi 
sono i corpi d. sante vergini Luminosa, Speciosa e 
Liberata, 11, <-S; " 55, 24-25 „; le quali ivi servirono 
a Dio in abito monacale con sant'Onorata, 11, 5-6; 
un tempo v'era il corpo di sant'Onorata, 5, 1; sua 
ubicazione, 11, tt. i. 
Pavia chiese) San Vitale; secondo la Charta consue- 
tudinum gli ecclesiasiici vi vanno in processione nella 
festa di san Vitale, 47, ». 4. 

— — San Vittore martire [ecclesia sancii Victoris 
mariiris] nei sobborghi; fondata dal vesc. sant'En- 
nodio, che vi fu sepolto e poi trasferito a San Mi- 
chele maggiore, 13, 27-28, 30; 9, 2; "costruitala, san- 
t'Ennodio l'ornò di libri, 61, 31 „ ; vi istituì la 
doppia ufficiatura, in greco e in latino, 13, 28-29; 
"61, 32-33 „; un tempo oh. d. chierici secolari, poi 
mon. di Bianche, 13, 30-31 ; nella festa di san Vit- 
tore gli ecclesiastici vi ranno in processione, 47, 9. 

— — San Zenone vescovo [ecclesia sancii Zcnonis epi- 
scopi] canonica, 5, 26; sua ubicazione, n. g; nella festa 
di san Vitale gli ecclesiastici vi vanno in processio- 
ne, 47, 9, e n. 4. 

— — Sant'Abrae [ecclesia sancii Abralie] nei dintorni 
di Pavia; mon, di Bianche, 15, 9. 

— — Sant'Adriano martire [ecclesia sancii Adriani 
mariiris]', "costruita da un re langobardo, 59, lo- 
ia „; vi furono sepolti re langobardl, 12, 15; fra cui 
Amprando e Liutprando, n. s ; ne fu tolto dall'abate 
Olrico il corpo di re Liutprando per trasportarlo a 
San Pietro in ciel d'oro, 22-23; sua ubicazione, n. ò. 

— — Sant'Agata del monte [ecclesia sancie Agatlie 
de monte], mon. d. Clarisse, 10, 3-4; 32, 35; 47, 6-7; 
un tempo d. Benedettine, 10, 4; "costrutta da un 
re, 59, 10-11 „; cioè da re PeriariJo nel 673; vi si ri- 
ferisce un diploma di Guido da Spoleto {an. 8gi); 
autori che ne trattarono, 10, n. 2; vi giaciono i corpi 
d. santi martiri Primo e Feliciano, 10, 3-4; vi van- 
no in processione gli ecclesiastici nella festa di san- 
t'Agata, 47, 6-7; devozioni fattevi dai fanciulli nella 
festa di sant'Agata, 32, 35-37-33, I-2. 

— — Sant'Agata di Canep anova [ecclesia sancte 
Agathe de Canev anova], 7, 15. 

— — Sant'Agnese vergine e martire, detta di 
SAN Teodoro [ecclesia sancie Agneiis virginia et 
martiris, que dicitur sancii Thcodori], perchè ^i fu 
sepolto " da san Leone papa „ san Teodoro, vesc, 
di Pavia, 9,20-21; "57, 3-4; 62, 19-20; vi fu sacer- 
dote san Teodoro, 62, 7 ; che vi compi anche un 
miracolo, 11-12 „; è canonica, 9, 7>Q;vieun affresco 
rappresentante la leggenda di san Teodoro ; autori che 
ne trattarono, 9, n. 4. 

— — Sant' Agostino della casa comune [ecclesia 
sancii Augtistini de domo comuni] cappella degli Umi- 
liati ed Umiliate d. terzo Ordine, 5, 12; sua' ubica- 
zione, n. 4; elemosine a quelli che vi mendicano, 
34, 31. 

— — Sant'Alessandro martire [ecclesia sancii Alle- 
xandri mariiris], 8, 27. 

Sant'Ambrogio della corte dell'arcivescovo 

[ecclesia sancii Anibrosii de curie archiepiscopi], 1, 14. Pavia (chiese) Sant'Ambrogio minore [ecclesia sancii 
Ambrosii minoris], 9, 6 ; " fondata da un re, 59, 10-12 „ : 
cioè Grimoaldo, 9, ». i ; nella festa di san Nicola 
gli ecclesiastici vi vanno in processione, 47, U-lS ; 
strumento di patti per la sua rifabbrica [an. 1^02), 
20, n, j. 

— — Sant'Andrea degli Airati [ecclesia sancii An- 
dree de Ayraiis], 7, 22; " XII, 10-11,,. 

— — Sant'Andrea del Brolio [ecclesia sancii Andree 
de Brolio], 13, 9. 

— — Sant'Andrea del Riale o de Reali [ecclesia 
sancii Andree de /fiali]; un tempo cappella; mon. 
di Benedettine con parrocchia, 8, 5. 

— — Sant'Antonio abate [ecclesia sancii, beati Anio- 
nii abbaiis] nei sobborghi, 13, 23; sua bellezza, 37, 
22; fondata con sole elemosine, 21-22; 36, n. 2; la 
notte d. vigilia di sant'Antonio molti, specialmente 
grandi peccatori, vi vegliano con la sola camicia e 
le brache, scalzi, 37, 23-24; notizie datene dal Maioc- 
chi, », 2, 

— — Sant'Apollinare vescovo e martire [ecclesia 
sancii Apollinaris episcopi et martiris] nei sobborghi ; 
vi giace il corpo di san Bobone, 13, 18; mon. di 
Benedettini con parrocchia, U ; abbattuta al tempo 
che Francesco I assediava Pavia, n. 4; dava il nome 
a parte d. sobborgo, detto di san Guglielmo e san- 
t'Apollinare, n. J. 

— — Sant' Elena regina [ecclesia sancte Elenc regi- 
ne] un tempo mon. d. monache Bianche dette di 
San Giorgio, poi d. Benedettine, 11,31-32; sua ubi- 
cazione, n. g. 

— — Sant'Eoplo martire [ecclesia sancii Bop li mar- 
tiris], 9, 4. 

— — Sant'Epifanio [ecclesia sancii Epiphaniì], v. san 
Vincenzo martire, 

— — Sant' EsuPERio martire [ecc/«/rt sancii Exuperii 
martiris], 8, 2. 

— — Sant'Eufemia vergine e martire [ecclesia san- 
cte Euphemie virginis et martiris], 10, 5. 

— — Sant'Eusebio DELLA Corte Vercl'LLINa [ccc/<?«« 
sancii Eusebii de Curie Vercellina], 5, 6. 

— — Sant'Eusebio 'm.kggiovle [ecclesia sancii Eusebii 
maioris]; vi giaciono i corpi d. sette Santi fratelli 
martiri, 7, 4; " 57, 7 „; sua ubicazione ; autori che ne 
parlarono ; Paolo diacono la dice uff data da un vesc. 
ariano, 7, n. i. 

— — Sant'Innocenzo vescovo [ecclesia sancii Inno- 
cencii episcopi], 8, 3. 

— — Sant' Invenzio [ecclesia sancii 2'ventii] v. santi 
Nazaro e Celso martiri. 

— — Sant' Onorata dei Torti [ecclesia sancte Hono- 
rate de Tortis, de Fortis], 9, 16. 

— — Sant'Ulderico vescovo [ecclesia sancii Olderi- 
ci, Oldricì, Uldcrici episcopi] casa degli Umiliati e d. 
Umiliate, 7, 20 ; vi fu unita la eh. d. Casa nuova d. 
medesimo ordine, 16, 1-2; sua ubicazione, 7, «. 3- 

— — • Santa Caterina vergine e martire [ecclesia 
sancte Katherine virginis et martiris], 11, 30. 

— — Santa Cristina vergine e martire [ecclesia 
sancte Christine virginis et martiris], 6, 7 ; sua ubica- 
cazione, n, 2, 

— — Santa Croce [ecclesìa sancte Crucis] nei dintor- 
ni, 14, 24. [Pavia, chiesé\ INDICE ALFABETICO 125 Pavia (chiiìse) Santa Franca [Sancia Franca] v. Santa 
Maria clegH orti. 

— — Santa Giustina vergine e martiri; \ecclcHa 
sancte Instine virginis et martir/s], 12, 3;/r. ad essa 
era un oratorio d. Serviti, 42, n. i ; "suo rettore nel 
1535 Carione Pietra, Vili, 10-13,,. 

— — Santa Lucia {ecciesia sancte Lucie] ; nel palazzo 
d. pod., 4, 235 "XII, 19-21 „. 

— — Santa Lucia [ecclesia sanctac Luciac] v. san 
Luca, 

— — Santa Margherita vergine e martire [ecclesia 
sancte Margarite virginis et martiris], li, 34. 

— — Santa Maria cappella [ecclesia sancte Marie 
capelle] un tempo detta di san Leucardo dal nome 
d. fondatore, 9, 13; vi sono le reliquie di san Bren- 
dano ab. e di altri santi, 13-H. 

— — Santa Maria Conone [ecclesia sancte Marie Co- 
noni, Cone, de Cona, de ConO?ic, Coronae, canonica], 
7, 19; "per le sue varie denominazioni, XII, 30-33 „. 

— — Santa Maria Corona v. Santa Maria Canone, 

— — Santa Maria d'Ivrea [ecclesia sancte Marie de 
2'^oregia], 9, 7. 

— — Santa Maria degli orti, detta di mezzo [ec- 
clesia sancte Marie de Ortis, de liortis que dicitur de 
medio] mon. d. monache cistercensi, 12, 6; "la dop- 
pia denominazione dell'Anonimo risponde esatta- 
mente alle indicazioni degli atti notarili pavesi d. 
sec. XIV; i riassunti di B. dicono che altrimenti 
chiamavasi di santa Franca, XIII, 6-10; fino al i^oo 
dicevasi anche di santa Maria in pertica; perche 
muto questo nome in quello di santa Franca, n. 2 „, 

— — • Santa Maria dei Bergonzi [ecclesia sancte Ma- 
rie de Bregundiis, Burgundiis], 10, 6; cos) chiamata 
dalla famiglia Bergonzi, n. j. 

— — Santa Maria dei cani t. Santa Maria in Ver- 
zario, 

— — Santa Maria dei Torti [ecclesia sancte Marie 
de Tortis, de Fortis], 9, 15. 

— — Santa INIaria del Carmelo [ecclesia sancte Ma- 
rie de Carmelo] nei sobborghi ; un tempo casa d. 
Minoriti, poi d. Carmelitani, 13, 22; i Minoriti Vab- 
bandonano (an. 1298); abbattuta fer la costruzione d. 
castello visconteo (an, J361)', in sua vece e eretto il 
ternario d, Carmine, n, 6, 

— — Santa Maria del Carmine, eretta fcr 
sostituire la distrutta di, di santa Maria d. Carmelo, 
13, n. 6; la sua sacristi a sorge sull^area dell'antica 
eh, d, santi Faustino e Giovila, 5, «. 8; ornata di 
ter recotte, 24, n, 4. 

— — Santa Maria del Po o della strada [ecclesia 
sancte Marie de Pado, sive de la strata] nei dintor- 
ni, 15, 12. 

— — Santa Maria del Popolo; avanzo del suo 
J>avimento a musaico conservato nel Museo civico di 
storia patria di Pavia, 19, w. J, 

— — Santa Maria del Senatore [ecclesia sancte Ma- 
rie Senatoris] ; vi giace il corpo di sant'Aureliano 
martire, 4, 24; mon. di Benedettine, 25; Patto di fon- 
dazione d. mon. è nell'Archivio di Stato di Milano, ti. ó. 

— — Santa Maria della Pusterla v. Santa Maria 
Teodote. 

— — Santa Maria della strada v. Santa Maria 
del Po. Pavia ciiiicse Santa Maria della Venetica [ecclesia 
sancte Marie de la Venetica], 7, 7. 

— — Santa Maria delle cacce [ecclesia sancte Marie 
venationum] v. Santa Maria fuori porta. 

— — Santa Maria delle mille virtù [ecclesia san- 
cte Marie de mille virtutibus], 8, 30; " le fu unita la 
eh. di san Giorgio degli Scannati (an. 1397) XIII, 
4-5 e». /; investitura fatta dal suo rettore Giovanni 
de Garganis {an. 142^), », i „. 

— — Santa Maria di Bethleem [ecclesia sancte Ma- 
rie de Bethleem] nei sobborghi ; immediatamente 
soggetta al vesc. di Bethleem, 14, 9. 

— — Santa Maria di Corte Cremona [ecclesia san- 
cte Marie de Curie Cremona], 8, 26; stia ubicazione, 
n, S' 

— — Santa Maria di Gerico [ecclesia sancte Marie 
de lericho] nei dintorni; un tempo mon. d. Vallom- 
brosane, poi d. Benedettine, 14, 16-17. 

— — Santa Maria di Iosaphat [ecclesìa sancte Ma- 
rie de Iosaphat, ad Iosaphat]; fra le reliquie possiede 
d. legno d. vera Croce, 6, 5; mon. di Bianche, 6. 

— — Santa Maria di mezzo [ecclesia que dicitur san- 
cte Marie de medio] v. Santa Maria degli Orti. 

— — Santa Maria di Monte Oliveto [ecclesia san- 
cte Marie de Monte Oliveti] nei sobborghi ; un tempo 
mon. di Bianche, poi d. Vallombrosane, 14, \-l, 

— — Santa Maria di Nazareth [ecclesia saìicte Ma- 
rie de Nazareth] nei sobborghi; un tempo casa d. 
Domenicani; mon. d. Domenicane, 14, lO-ll; / Do- 
menicani r abbandonarono nel 1282 e nel 1283 '^^ *■''" 
trarono le Domenicane, n. 2. 

— — Santa Maria di Pietuo o Perone [ecclesia san- 
cte Marie Petri, vel, ut vulgo dicitur, Peroni] costruita 
dal canonico Pietro, fratello d. giudice Gualtieri, 6, 
17-18; ragione d. soprannome e sua ubicazione, n, 8; 
sorgeva nella sua parrocchia il Palazzo del popolo, 
30, ti. 2. 

— — Santa Maria di Rocca Maggiore già dell'Ama- 
tore [ecclesia sancte Marie de Rocha Malore, alias 
Amatoris] nei dintorni, 15, 8. 

— — .Santa Maria di Travacò [ecclesia sancte Ma- 
rie de Travachato] nei dintorni, 15, li. 

— — Santa Maria di Tutti i Santi v. Tutti i Santi. 

— — Santa INIaria fuori porta [ecclesia sancte Ma- 
rie foris porte], 10, 25; detta anche Santa Maria d. 
cacce, n. 7 ; " costruita da re Regimberto per devo- 
zione alla Genitrice di Dio, 55^ 28 „; si dice consac, 
dagli angeli, 10, 25; " 55, 29 „; mon. di Benedettine, 
10, 26; quasi unita alla eh. di san Martino fuori porta ; 

probabile origine d, nome di sancta Alarla Venatio- 
num, n. 8', autori che ne trattarono, n. "j. 

— — Santa Maria Furnaria v. Santa Maria segreta. 

— — Santa Maria Gualtieri [ecclesia sancte Marie 
Gualterii, de Gualterio indice] costruita dal giudice 
Gualtiero, 6, 15-16, n. 7; consac. da pp. Urbano II o 
III, 15; " 20, n, 2 f, , probabilmente il /9 settetnhre logó, 
6, n. 6; canonica, 16; eravi l' iscrizione sepolcrale d. 
giudice Gualtiero; atto di transazione tra il suo pre- 
vosto e quello di san Giovanni de Domnabus (an. liS3)-i 
n.7. 

— — Santa Maria in pertica -■• santa Maria degli 
Orti, 

— — Santa Maria in pertica, canonica [ecclesia 126 INDICE ALFABETICO [Pavia, cJiiese] sancte Marie in pertica, cauo^ica], 12, 8-U; ragione 
d. nome, 12-U; ^'ii,2k\ fondata dalla regina RodoUn- 
da, 12, n. 2; sua 7iIncazione, ?/. 6; vi è un antico ci- 
mitero, 12, 8; vi giace il corpo di san Gerolamo vesc. 
di Pavia, 8-9; " 62, 37-3S; che vi fu prete e sagrista, 
29-30,, ; nella festa di san Gerolamo gli ecclesiastici 
vi vanno in processione, 47, 13. 
Pavia (chiese) Santa Maria in pertica, monastero 
[ecclesia sancte Marie in pertica, monasterium] d. Ci- 
stercensi, 12, 16; sua ubicaziotie, n, 6. 

— — Santa Maria in porta Aurea [ecclesia sancte 
Mario in porta Aurea], 10, 22; vi si predica tutti i 
lunedì dell'anno, 40, 33. 

— — S A N t A M a r i A i n R o v E A. incendiata da Odoa- 
cre e riedificata, 4, «. 2. 

— — Santa Maria in verzario [ecclesia sancte Marie 
in verzario] fondata da re Atalarico, secondo Pcrro- 
nea notizia dell'Anonimo, 8, 22 e n. 4; detta anche 
Santa Maria dei cani; vi era una lapide ricordante 
il restauro delP anfiteatro fatto da Atalarico, 71. 4, 

— — Santa Maria Maddalena detta dì;lla Scali;t- 
TA [ecclesia sancte Marie Maddalene, que dicitur de 
la Scalcia, della Scaletta], 9, 5. 

— — Santa Maria maggiore [ecclesia sancte Marie 
maioris, basilica yemalis] "compiuta d'un tratto per 
v'.xih. angelica, CI, 12 „; contigua alla eh. di santo 
Stefano protomartire con essa serve da cattedrale, 
4, 12-13 i è basilica invernale, jjerchè esposta a mez- 
zodì, e i canonici vi celebrano nell'inverno, 13; ca- 
nonica d. cattedrale, 19-20; distrutta da un incendio, 
^zr opera di Odoacre, insieme a Santo Stefano fu 
ristaurata per virtù angelica per i meriti d. vesc. Epi- 
fanio, lS-19; "61, 12 „•, questo incendio non e storico ; fu 
edificata circa il 730; epigrafe commemorativa d, sua 
fondazione per opera di Ansane al teìnpo di Liiitpran- 
do, 4, n, 2; sorse dopo r episcopato di san Damiano, 
6, n, 3; autori che trattarono d. sua storia, 4, ». j ; 
vi giace il corpo di san Crispino I, settimo vesc. 
di Pavia, trasportatovi dalla eh. di san Martino in 
Terra Arsa, 4, U-I6-, "61, 2-3 „; sopra l'altare di 
san Giacomo vi è un bellissimo pulpito, sostenuto 
da una volta con immagini e storie scolpite in sasso 
o in gesso, che guarda verso settentrione e ha due 
leggii di pietra sui quali sì leggono l'Evangelo e le 
Epistole, 47, 23-31 ; vi celebra il vesc. ; sue processioni 
da questa eh. a Santo Stefano e viceversa, n. / ; 
nell'inverno i canonici d. duomo vi trasferiscono le 
reliquie e il coro, 46, 25-27 ; " 62, 3-4 „ ; nei secondi 
vesperi di Natale processione di ecclesiastici dal suo 
coro a quello di Santo Stefano, 47, 3-4. 

— — Santa Maria nuova [ecclesia sancte Marie no- 
ve], 6, 1; sua ubicazione, n. i. 

— — Santa Maria piccola [ecclesia sancte Marie par- 
ve], 7, 1 ; " più tardi detta di san Maurizio, XII, 
23-26 „. 

— — Santa Maria presso San Romano maggiore 

\ecclcsiu sancte Marie iu\ta Sanctum Romanuni maio- 
rem]; cappella di san Romano, 7, 11; vi giace il 
corpo di san Guiniforte di Scozia martire, 11 12; 
" 57, 1-2 „. 

— — Santa Maria segreta ui;tta Furnaria [ecclesia 
sancte Marie scerete, que dicitur Furnaria], 5, 25; vi 
va in processione il vesc. nuovamente coiisac, 46, 23 ; fuori di essa e la pietra su cui egli sedeva nella sua 

processione, n. 4, 
Pavia (chiese) Santa Maria Teodote, detta della Pu- 
STERLA [ecclesia sancte Marie Theodotis, que dicitur de 
la Pusterna, della Pusterla] mon. di Benedettine 
esente, 5, 4-5; autori che ne trattarono, n. 2. 

— — Santa M^vria vecchia [ecclesia sancte Marie ve- 
teris]; vi giace il corpo di santa Onorata, 4, 26; 
trasportatovi dalla eh. di san Vincenzo, 5, l; mon. 
di Benedettine, 2. 

— — Santa Mostiola vergine e martire [ecclesia 
sancte Mustiole virginis et martiris] un tempo cano- 
nica, 7, 24; casa degli Eremitani, detti Agostiniani, 
24-25 ; ne rimangono alcuni avanzi, «. j"; " rie, XII, 4-5 „. 

— — Santa Sofia martire [ecclesia sancte Sophie 7nar- 
tiris] nei dintorni, 15, 7; a tre miglia ad occidente 
di Pavia sul Ticino, 50, 3-4 ; e forse Voratorio co- 
struito da Carlo Magno durante P assedio di Pavia; 
da questo oratorio sono datati due diplomi di Carlo il 
Calvo (an. 8jó), 15, n, j. 

— — • Santa Tecla vergine e martire [ecclesia san- 
cte Tede virginis et martiris], 5, 7. 

— — Santa Trinità [ ecclesia sancte Trinìtatis] vi 
giace il corpo di san Policarpo, 5, 15; canonica, 16; 
sua ubicazione, n. 6. 

— — Sante tre Marie [ecclesia sanctarum trium Ma- 
rìarum] mon. di Bianclie, 11, 7. 

— — Santi Cosma e Damiano martiri [ecclesia, ora- 
torium sanctoruni martirum Cosine et Damiani, sancii 
Damiani] ; vi giace il corpo di san Damiano vesc. di 
Pavia, 6, 8-9; "57, 5; 62, 4-5 „; l'avrebbe costrutta 
san Crispino secondo, vesc. di Pavia, 6, li; "61, 37- 
38 „ ; 5«« ubicazione e posteriore denominazione, 6, n. .?. 

— — Santi Eustachio e compagni martiri [ecclesia 
sanctornm martirum Eustachii et sociorum eius] nei 
dintorni, \\,2Q; suoi avanzi nell'oratorio di sant'Ago- 
stino pr. Pavia; apparteneva ai Templari, n. S- 

— — Santi Faustino e Giovita martiri [ecclesia san- 
ctarum martirum Faustini et lovite], 5, 23; sua ubica- 
zione; distrutta nella seconda metà d, sec, 2CIV, n. 5. 

- — Santi Gervasio e Protasio iviartiri [ecclesia 
sanctoruìH martirum Gervasii et Prothasii] ; la più 
antica eh. di Pavia, fondata da san Siro, li, 19-20, 
n. s ') vi stette sepolto il corpo di san Siro per circa 
seicento anni, 20-21 ; " 60, 15-16 „ ; vi giaciono i corpi 
di san Pompeo, secondo vesc. di Pavia, 11, 23; 
" 56, 34-35 „ ; d. santi Gervasio e Protasio e di molti 
altri Santi, II, 24-25; vi è un antico cimitero con 
l'attigua cappella di santa Maria, 25; è priorato d. 
Benedettini, soggetto al mon. Bremidense, 26; nella 
festa d. santi titolari vi vanno in processione gli 
ecclesiastici, 47, il. 

— — Santi Nazaro e Celso martiri, detta di san- 
t' Invenzio [ecclesia sanctorum, bcatorum martirum 
Nazarii et Gelsi, que dicitur sancii Tventii], 11, 11; 
canonica, IS; incendiata da Odoacre e riedificata, 4, 
». 2; prima notizia storica che la riguarda ; sua ubi- 
cazione, II, n. 3; un tempo canonica di regolari, 
ora di secolari. II, 17; la fondò sant' Invenzio, 12; il 
cui corpo vi giace, 11-12; " 56, 36-37 ; 60, 30-31, e da 
cui ebbe il nome odierno, 37 „ ; vi giaciono le re- 
liquie d. due santi titolari, II, 12-13; nella festa di 
sant' Invenzio gli ecclesiastici vi Tanno in proccs- [Pavia, cfnese-ctmiteri\ INDICE ALFABETICO 127 sionc, 47, 7-8, e i vicini le offrono un gran cero di- 
pinto con l'immagine di sant'Invenzio, 8; un fram- 
mento d. suo pavimento a musaico e nel Museo cìvico 
di storia patria di Pavia, 19, n. y. 
Pavia (chiese) Santi Primo e Feliciano martiri [eccle- 
sia sanctorum martiruìti Primi et FeHciam\, canoni- 
ca, 10, 23, 

— — Santi Secondiano e comi'agni martiri [ecclesia 
sanctorum martirutn Secundiani et sociornm eiiis]^, 10, 
24 5 secondo il Bossi ebbe titolo di rettoria e fu par- 
rocchiale avanti il g8o, n, 6; rie, 45, ;/, s. 

— — Santi Simone e Giuda apostoli [ecclesia san- 
ctorum apostolorum Symonis et Inde] un temjJO mon. 
di Bianche, poi casa d. Crociferi, 12, 4-5', sua ubi- 
cazione; minacciando rovina, i Crociferi si trasferi- 
scono a San Giorgio de Scanaiis {an, iS4'1)ì <^ c"^ danno 
il nome di Sa?i Simone e Giuda, n. i. 

— — Santi Vito, Modesto e Crescenzia martiri 
[ecclesia sanctorum martirmn Viti, Modesti et Cre- 
scencie] 12, 17; sua ubicazione, n. /". 

— — 'ÒKìUTO ^zvoLCVLO [ecclesia sancti Scpulcri\\\c\. din- 
torni, 15, 3; distante dalla e. un miglio, 41, 36-33; 
vi è il modello d. sepolcro di Cristo, 15, 2-3; 41, 
36-37; vi giace il corpo di san Lanfranco vesc. di 
Pavia, 15, 4; "63, 9-10 „; per ciò la eh. è detta volgar- 
mente di san Lanfranco, 15, 5-6; mon. di Vallom- 
brosani, 6; visitata la notte precedente al venerdì 
santo, 41, 36-38, e nel venerdì d. settimana in Albis, 
38; notizie datene dal Pretini, 15, n. 2. 

— — Santo Spirito [ecclesia sancii SpiritHs\ casa de- 
gli Elemosinieri, 5, 10; sua ubicazione., n. _$. 

— — " Santo Spirito, detta anche dei santi Spi- 
rito E Gallo, XII, 13 ; fra San Giacomo e San Paolo 
della Vernavola, 5-6; non rie. dall'Anonimo perchè 
sorta negli ultimi anni d. sec. XIV, 13-15 e n. 2; 
dopo che l'antica d. stesso nome, pr. le mura d. e, 
dimenticata dall'Anonimo, fu abbattuta per l'ere- 
zione d. castello Visconteo, 15-16 „. 

— — Santo Stefano di campagna [ecclesia sancii Ste- 
pltani de campanid\ nei sobborghi; soggetta al mon. 
di san Rufo valentinese ; priorato d. Canonici re- 
golari, 13, 25-26; il vesc. nuovamente consac. vi si 
veste degli abiti sacri e da essa comincia la sua pro- 
cessione alla cattedrale, 46, 22 e n. 4. 

— — Santo Stefano dei Cawpessani [ecclesia sancii 
Stephani de Campexanis, Capexanis], 8, 25. 

— — Santo Stefano protomartire [ecclesia sancii 
Stephani prothomartiris, ecclesia vtaior, sancii Stepha- 
ni, cathedralis sancii Stephani, sanctus Stephanus maior> 
basilica estivalis'\ distrutta dal fuoco, secondo iena erro- 
nea credenza, con quella di santa Maria maggiore, per 
opera di Odoacre, 4, 18 e «. 2; secondo la tradizione 
volgare l'avrebbe compiuta san Damiano nel suo epi- 
scopato (ai, 680-7/0), ma al tempo di san Damiano la 
eh. non esisteva, 6, «. j"; e posteriore alla eh, di santa 
Afaria maggiore, 4, n. 2; h basilica estiva, perchè 
esposta a settentrione, e i canonici vi celebrano nel- 
l'estate, 4, 13-14; insieme alla contigua eh. di santa 
Maria maggiore serve da cattedrale, 12-13; con essa 
supera in altezza tutte le altre di. d. e, 19, 26-27; 
vi giaciono 1 corpi d. santi Siro e Armentario, vesc. 
di Pavia, e Giovanni vesc. di Nizza, e di san Gengul- 
fo martire e soldato di Pipino, 4, 9-1 1; vi è un bellis- simo pulpito, sostenuto da una volta, con immagini 
e storie scolpite in sasso o in gesso, che guarda verso 
settentrione e ha due leggìi di pietra sui quali si 
leggono l'Evangelo e le epistole, 47, 27-31; nel mezzo 
di essa, verso sinistra, è una d. pietre, su cui è fon- 
data Pavia, scolpita con l'immagine d. Prudenza, 
19, 11-13; vi è un larghissimo e grandissimo gradino 
sopra la cripta di san Siro, 32, 24-25 ; sul quale sal- 
gono a far preghiere e offerte gli uomini nella festa 
di santo Stefano protomartire, 23-26; nell'estate i 
canonici d. duomo vi trasportano le reliquie e il coro, 
46, 25-27; "62, 3-4; miracolo compiutovi da san Ge- 
rolamo, 62, 35-36 „ ; vi celebra il vesc. ; sue processioni 
da essa a Santa Maria maggiore e viceversa, 47, n, i ; 
nei secondi vesperi di Natale processione di eccle- 
siastici al suo coro da quello di Santa Maria mag- 
giore, 47, 3-4; vi si stendono araz/ji e vi si lasciano 
per tutta l'estate, 46, 16-17; giuochi che vi fanno nei 
vesperi di Pentecoste, 40, 19-22; " rie. per la proces- 
sione da un 'coro all'altro 62, 4 „ ; autori che tratta- 
rono la sua storia, 4, «. j. 
Pavia (chiese) Santo Stefano della Rocchetta [ecclesia 
sancii Stephani de la Rocheia, della Rocchetta\, 8, 1. 
— • — Tutti i Santi detta della Carona [ecclesia 
sanctorum omnium que dicitur de Cadrond\, casa degli 
Umiliati e d. Umiliate, 11, 27-28; oggi sconsacrata, 
detta di Santa Maria di Tutti i Santi 0, volgarmente, 
la Certosina, n. 7. 

— — Tutti i Santi di Sparcitoria [ecclesia sancto- 
rum omnium de Sparcitoria] nei dintorni; un tempo 
casa degli Umiliati e d. Umiliate, mutata poi nella 
casa d. Carona d. medesimo or., 15, 30-31. 

— (chiostri) [claustra, sepia], d. mon., d. case di reli- 
giosi, d. eh. assai belli, 48, 13-15; "accenni descrit- 
tivi dell'Anonimo, XXV, 35 „. 

— — DELLA casa DEI MINORITI V. di San Francesco. 

— — DELLA Certosa ornati di terrecoite, 24, «. 4. 

— — DI Canepanova ornato di terrecoite, 24, n. 4. 

— — DI san Francesco compiuti sul principio del scc. 
XIV, 36, n. 2', nel venerdì santo vi si predica da 
più fr. contemporaneamente, 41, 29-30. 

— — DI san Lanfranco ornato di terrecoite, 24, 
n, 4. 

— chirurgi [cyrurgici] v. Medici. 

— (cibi e bevande) [cibi, cibaria et poiiones] v. Anche 
in Beneficenza, 

— — LESSO [carncs recentes in aqua decocte] s'imbandi- 
sce prima d. minestra, 32, 5. 

— — MINESTRA [pulnientum parapsi lum, pcrapsidnm] si 
usa dare dopo il lesso, 32, 5-6. 

— — PEVERATA [piperata] salsa calda per il lesso, 32, 
11-12. 

— — SALSE [sapores] per le carni, 32, 10-11. 

— — VINO [vinum] si conserva in cantine sotterranee, 
17, 39-40; pregiudizio che neW estate fosse nocivo, 21, 
71. 2. 

— (cimiteri) [cimiteria, caemcteria]', sono tutti cinti 
all'intorno da pareti, 48, 16; dentro la terza cerchia 
di mura fra gli altri tre sono antichissimi e vene- 
rati in tutta la terra; un tempo erano molto più va- 
sti, 16-lS. 

— — antico [cimiterium antiquum] così chiamavasi un 
tempo la eh. di san Giovanni in borgo, 10, 12. 128 INDICE ALFABETICO [Pavia, cmilert-città] Pavia (cimiteri) diìi santi Gervasio e Protasio [cimi- 
tcrium sauctorum Gervasii et Prothasii\ detto antico ; 
con attigua la cappella di santa Maria, II, 25; vene- 
l'alo in tutto il mondo; un tempo molto più vasto, 48, 
17; è nella terza cerchia di mura e si estende al di 
là di essa e d. fosse, 18-19. 

— — -DI SAN Giovanni in borgo \cimiteriutn sancti 
lohmmis in burgo\ dentro la terza cerchia di mura, 
48, 19; antichissimo e venerato in tutto il mondo; 
un tempo molto più vasto, 17. 

— — di santa Maria in pertica [cimitcrium sancte 
Marie in feriicà], 12, 8; dentro la terza cerchia di 
mura, 48, 19-20 ; nel mezzo v' è la cappella di san- 
t'Adriano, ove si seppellivano i re Langobardi e 
molti altri nobili, 20-21; si dice fosse uno d, quat- 
tro principali d. mondo, 21-22; i nobili di lontani 
paesi, che volevano esservi seppelliti, facevano pian- 
tare sul loro sepolcro una pertica, donde il nome d. 
eh., 12, 12-M; 42, 13-H; 48, 22-2i; prove d. sua an- 
tica estensione, 48, 25-26. 

— — odierno rie. fer P ubicazione d. mon. di santa 
Maria di Gerico, 14, n. 3. 

— (città) "l'Anonimo ne descrive le condizioni e i co- 
stumi, XXXIir, 10-11, 29-30; il Commentario dell'Ano- 
nimo è un inno entusiastico per essa, XXVII, 24; 
condizioni politiche e religiose di Pavia al tempo 
in cui l'Anonimo scrisse il suo Commentario, XXVII, 
25-39; XXIX, 8-XXXI, 1-18; è patria dell'Anonimo, 
XXXIII, 39 ; del quale conserva il manoscritto, 3. 

— — etimologie \Ì!iterpretationes vel etimologie^, 50, 
13-51, 1-5; da j>ape, cioè mirabile, 2, 13-14; 50, 14; 
da Papa, perchè, come questo tra i vesc. e gli uo- 
mini, essa ha il primato fra le e, 16-18; da PaJ>e 
via perchè talora i ])p. vi passavano, accolti con 
grandissimo onore, nel viaggio di Francia, 19-20; 
da fauperibns pia per le elemosine che vi si fanno, 
25; da parum pia secondo l'Azario, n. 3; da /acis 
«mica /uniens (/unicus!) «gentes («gens!), 30-31; 
da /acis (/arens !) //ctatis «mica, 33; 51, l ; da Epi- 
fanio, 2, n. 3 ; dalla tribù romana Papia o daW atitico 
nome celtico Papeia, 1, «. i ; realmente il nome deriva 
dalla tribìi romana Papiria, 1, n. i; il nome si scrive 
con due p per il bacio che anticamente ivi si scam- 
biavano la giustizia e la pace, 50, 26-27; con cinque 
lettere, come Ticinmn con sette, percliè il numero 
che non può dividersi significa il vincolo d, jjace, 
31-33; il nome Tìcinum deriva, secondo una etimo- 
logia, da ticione perchè più volte fu incendiata, ma 
non totalmente distrutta, 51, 4-5; è dovuto al f. su 
cui sorse, 2, 15; 1, n. /; il nome di Papia fu prima 
associato a Ticinum, poi usato solo, 1, 2, a. /. 

— — sua situazione e condizioni, 17, 29-20, I-20; sua 
descrizione, 48, 9-50, 1-12; è quasi nel mezzo d. Lom- 
bardia, 23, 23-24; 49, 29; il Ticino bagna le sue 
mura, 21, 13-14, e la difende a mezzodì, 18, 34; 
dista dal Po cinque miglia, dal Gravellone cinque- 
cento passi, 21, 11-12; dista dal Mediterraneo poco 
più di due diete, 23, 9-10 ; è sulla strada dalle Gal- 
lie a Roma, 50, 20; dista da Ravenna centocin- 
quanta miglia, IS, 29-31; da Rouia cinquecento mi- 
glia, 50, 23-24; scende verso il Ticino, 19, 21-22; 
guarda a mezzodì, 21; dentro la prima e più interna 
cerchia di mura si estende per più che ottanta iu- geri, 4, 3; il suo perimetro esterno sulle fosse è di 
più che due miglia, 18, 32-33; è piena di case e di 
grandi edifici, specialmente nella parte più bassa, 
20, 19-20; internamente è bagnata per due lati dalla 
Carona, 18, 3-4; nella imrte vecchia è lastricata, 
nella nuova e nella vecchia ha larghe vie, piazze, 
portici, 5-6; suo magnifico aspetto per l'altezza d. 
innumerevoli torri, d. palazzi e d. eh., onde si vede 
bene da lungi da ogni parte, ma specialmente da 
mezzodì, 17, 36-38; 19, 22-25; d. sua posizione parla 
il Petrarca, 17, ». ^; è irrigata da acque salubri, 
fertile per pascoli, campi, vigne, boschi, abbon- 
dante di tutto il necessario per la vita, 3, 13-14; 
la sua aria è sanissima e sottile, 23, 20; caldo e 
freddo non vi sorgono d'un tratto, 24 ; i venti non 
vi sono impetuosi, 22-23 ; talora vi sono nebbie, ma 
non sono pericolose ne dannose, 21-22; il Petrarca, 
che vi venne di frequente, ed Enea Silvio Piccolomini 
ne lodano il clima ; ragioni per cui il suo clima poi 
mutò, n. 5; vi si sviluppa P industria d. terrecotte 
ornamentali, per la quale il Lose le assegna utio d. 
primi posti, 24, ». 4 ; può fornire alle altre e. viveri 
e altri generi, 9; avendo porti sui due maggiori f. 
d. Lombardia vi sono portate merci da diverse parti 
d. mondo, 23, 3-4; dall'Adriatico per il Po e il Ticino 
sale ed altre merci, 4-6; dal suo territorio e dal Mon- 
ferrato per il Po vini rossi pregevoli e altre merci, 
6-8 ; dal novai-ese e dal milanese per il Ticino ot- 
timi vini, 8-9 ; da Genova su muli attraverso i monti 
olio, pesci di mare salati e altre merci, e spezierie 
oltremarine, 10-12; vi vengono i mercanti da molte 
altre parti, 12; ha gran quantità di pesci freschi d. 
Po, d. Ticino, d. Gravellone e d. f. minori, 24, 1-2 ; 
vi si portano pesci salati, 2; da Ferrara per nave 
pesci d'acqua dolce seccati, 2-3; dal lago di Como e 
da altri laghi pesci semisalsi su carri e giumenti, 
3-4, e da lontano arringlie, K\ forse t commercianti 
veneti avevano in Pavia uno scalo proprio per V im- 
portanza d, loro cotnmercio, e pagavano un tributo 
al mon. di San Martino fuori porta per ogni ajfare 
conchiuso in Pavia, 10, n. 8; autori che trattarono d. 
suoi commerci e d. sue comunicazioni fluviali con V Adria- 
tico, 23, ». 21 vi si comprano molte cose a piccolo 
prezzo, 28, 7; nelle battagliale viene divisa nelle due 
parti, settentrionale o superiore, meridionale o in- 
feriore, 25, 18-19; " v'erano persone che conoscevano 
il greco, XXVII, 5 „; deve rallegrarsi per i benefici 
avuti da Dio e gloriarsi in lui solo, 51, 20-21; Dio 
l'esaltò per mezzo de' suoi servi, 1, 5-6; "è sorta 
quasi per disposizione divina e fu conservata dalla 
prodigiosa protezione di san Siro e degli innume- 
revoli corpi d. Santi, XXIX, 31-33; la predicazione di 
Dio vi discese dal cielo d. cieli, 51, 23-24; vi piov- 
vero le carni dei Santi, trasportatevi da ogni parte 
in ossa e ceneri, 25-26; vi vennero innumerevoli 
servi e serve di Dio, 26-28; Dio vi trasportò l'Au- 
stro, cioè san Siro, 22; per virtù divina vi venne 
l'Africo, cioè sant'Agostino, 24-25; un tempo fu come 
stella mattutina nella nebbia, 38, 15-16; un tempo fu 
ricolma di doni, ora è travagliata dallo scisma e 
dalle discordie, " XXVII, 28-29 „; 52, 7-8; sì che pare 
impossibile sia stata gloriosa per la virtù e la pro- 
bità d. suoi cittadini, 8-9; si conservò, malgrado la [Pavia, dita] INDICE ALFABETICO 129 scelleraggine d. malvagi, per l'intervento di Maria 
Vergine e d. santi, e per i molti buoni che vi si tro- 
vano, 34, 1-3; la sua verginità fu conservata, 9, 26-27; 
signifcato d. sua verginità, n. 4; i figli di Belial cer- 
cano di corromperla col veleno della malvagità, 52, 
16-19; "i mali che la travagliano sono una prova d. 
predilezione di Dio, XXX, 3-4 „ ; inferma e trava- 
gliata guarisca per i meriti dei santi che ivi riposa- 
no, 52, 21-23; " in numero di sessantanove, 59, 1-2 „; 
vi muore san Guiniforte, martire di Scozia, 7, 12; 
" è tutta consacrata dalle numerosissime eh. e mon., 
XXIX, 27-28 ; vi sono numerosissime comunità di re- 
ligiosi, XXV, 31-32 „ ; divisa fra i fr. d. Spirito Santo 
per la distribuzione delle elemosine in cibi, 36, 17-18; 
"esente dall'arcivescovado di Milano, 64, 22,,; confi- 
ni d. sue jJarrocchie, 45, 6-7; ha clero più numeroso 
che le altre e, 32; l'arciprete della cattedrale ne ode 
le confessioni, 1-2; nel venerdì santo rimane deserta 
per l'affluenza d. cittadini alle prediche d. Minoriti, 41, 
28-29; sarebbe esistita fino dai tempi di Troia, 50, lo; 
l'edificarono o la riedificarono e allargarono i Galli, 
6-10; ;«« // RoboUni chiama tale racconto favoloso e in- 
sulso, n. i; fu fondata su quattro pietre scolpite con 
l'immagine d. quattro virtù cardinali, 19, 6-7; dalle 
tenebre d. paganesimo passò alla luce d. fede per mu- 
tazione di costumi, 3S^ 16-17: la sua conversione fu 
anteriore alla predicazione e nella fede perseverò, 51, 
11-12; "da sant'Ermagora vi sono mandati i santi 
Siro e Invenzio, 60, 4-5 „; si converte a Cristo, 1, 7; 
lieto e glorioso presagio di san Siro sui suoi destini, 
2, 8-10; 51, 15, 35; «58, 41-44; 59, 1 ; 60, 7„; fu immu- 
ne per protezione divina dal turbine d. persecuzioni 
contro i cristiani, 38, 18-19; durante la persecuzione 
gen. contro i cristiani ebbe pace e non abbandonò 
la vera fede, 51, 1-3; nessun seguace di Cristo vi fu 
ucciso, 2, 20-21; non fu macchiata dal sangue di in- 
nocenti, 38, 19; secondo f Azaria tì furono torme/itati 
molti cristiani, 2, n. J; i satelliti e i governatori 
imperiali mandati ad arrestare e tormentare i cri- 
stiani non osarono porre le mani su questi, anzi vi 
si convertirono a Cristo, 38, 19-22; vi si succedettero 
più di cinquanta vesc, 2, 33; "miracolo fattovi da 
sant' Invenzio sul prefetto Porfirio e sui satelliti di 
Vespasiano, invasati dal demonio, 60, 25-28 „ ; incen- 
diata da Odoacre, 51,«. /,•"61, 9 ; fu restaurata dal 
vesc. sant'Epifanio, 10 ; vi muore sant'Epifanio, po- 
chi giorni dopo il suo ritorno da Ravenna, 61, 16- 
17 „ ; Severino Boezio esiliato da Roma, vi passa la 
vecchiaia, vi scrive il libro De Consolationc Philoso- 
phiac, 12, 24-25; 13, 2-3, e vi è ucciso, 2, 21; 12, 26; 13, 
4; i Langobardi la risparmiarono per volontà di- 
vina, 2, 27-28; la fecero capitale e camera o sede d. 
loro regno, 1, 3-4; 2, 28; tempo in cui cui divenne ca- 
pitale d. Langobardi, 1, «. j; I Langobardi l'abita- 
rono sino alla fine d. loro regno, 2, 29-30; vi si con- 
vertirono al cristianesimo, 28-29, e vi fecero leggi, 
29; 50, 27-28; l'illustrarono, 2, 11; le conservarono 
la pace, che durò fin quasi ai tempi dell'Anonimo, 
50, 2S; al tempo dei Langobardi i vesc. del regiio 
vi convengono a sinodi, o meglio diete, 3, 6-7, //. i ; 
'' fu adornata dalla nobile dignità di re, perchè 
ebbe forti re che dominarono in ogni regione, 59, 
13-14 „■. non fu metropoli se non per il suo primato nel regno langobardo, 3, 9; fu liberata dalla peste 
al tempo d. re Cuniberto dalle reliquie di san Se- 
bastiano, 8, 18; per seicento anni si mantenne senza 
re o principi, 34, 3-4 ; sua importanza nel medio evo, 
1, n. 2; assediata da Carlo (Magno) re d. Franchi, 
fu difesa per nove anni da san Teodoro, 9, 23-24 ; 
" 62, 13-14 „ ; ma Carlo Pozzi attribuisce Passedio e i 
fatti miracolosi clic l'' accompagnarono a Pijnno il Breve 
{an. 7SS)ì ^1 ■"• 4! durante il suo assedio Carlo Ma- 
gno avrebbe costruito /'oratoriolum di santa Sofia, 
15, n. 3; "vi venne san Leone (III) pp. per seppel- 
lire san Teodoro, 62, 18 „ \ fu ampliata di ottanta 
iugeri con la seconda cerchia di mura costruita dal 
vesc. Giovanni {an. 874-gii), 10, i-9; 2, n. 6; i» an- 
tico fu centro di studi ed ebbe una famosa scuola di 
leggi, 30, n. 3; fu incendiata dagli Ungari (an, g24), 
4, n, /; 51, //. / ; la sua più antica divisione in parrocchie 
risalirebbe oltre il gSo, 10, «. 6; dopo la traslazione 
di sant'Onorata, fatta dal vesc. Litifredo (sec. X) 
non ebbe più ebrei, 4, 26-28; 5, 1-2, e fu sempre ostile 
agli ebrei, 4, n. S; vi fu tenuto un concilio nel set- 
tembre del ggS, 13, n, j; fu incendiata dall' imp. En- 
rico II {an. 1004), 51, n, i ; vi si trovò pp. Urbano II 
il ig settembre d. jogó; noti appare vi sia mai stato 
Urbano III, 6, n. 6; vi è trasportato il Regisolc tolto 
ai Ravennati {an. 120S), 40, n. i; sua guerra coi 
Piacentini {an. /2go), 21, n. 4; su di essa ebbero 
l'alta signoria l'imp. o il re 29, ». i ; " X, 1-3 „; sua 
libertà grandissima e numerosi privilegi imperiali, 
28, 2, n, j ; un tempo fu retta dai consoli, poi dal 
pod., 28, 17-18, «. j; se ne contesero la signoria im- 
mediata i Beccaria, i Langosco, i Visconti, il march. 
d. Monferrato (sec. XIII-XIV), 29, ». i; "X, 32-XI, 
1 „; sue lotte con Matteo Visconti {an. 13^ 5) ì 21, n. 4; 
"e agitata dalle fazioni, XIX, 27-2S; i Ghibellini 
se ne impadroniscono (an. 13 15), cacciando i Guelfi, 
XX, 12-13; XXXIV, 6; vi domina Matteo Visconti, 
14-15 „; è soggetta ai Visconti, 43,«. i; afforzando- 
visi /' influenza dei quali vi si proibisce alle donne di 
seguire i funerali, 29, n. ò; "colpita dall'interdetto 
(an. 1316), XX, 29; XXXIV, 13-14; (an. 1321, 1327), 
XX, 29-30, n. 3 „; rimane interdetta lungo tempo, 
47, 16-17; "XX, n. 3 ,j\ provvedimenti finanziari per 
la sua difesa {an. 1327), 27, n. 3; vi s^ introduce 
l'Ave Maria del mattino {an. 1330 circa), 33, n, 4; 
da essa molti vanno alle scuole di Bologna, 30, 22; 
diploma imperiale di Carlo IV per il suo studio ge- 
nerale ; se prima di esso abbia avuto uno studio generale, 
n. 3; vi è proibito di lasciar vagare in pubblico porci, 
tranne quelli di sant' A?itonio {fine del sec. JCIV), 36. 
n. 4 ; assediata per cinque mesi da Francesco I re di 
Francia, 13, ». 41 "e. celeberrima, XXXIII, 3„; e. 
nobilissima d'Italia, 1, 3; "e. d. Liguria, 64, 21 „; 
fiore d. Liguria, 1, 3; buona, fiore d. e, illustre, po- 
tente e pia, n. 2; fiorente per gran numero di nobili e 
sapienti, 3, 18 ; ^ detta figlia di Roma, 25, n. 3 ; seconda 
Roma, capo imperiale d. mondo, 25, 6-7; sarebbe su- 
periore a Roma se questa fton avesse i corpi d. santi 
Apostoli, n. 3; sua superiorità su Tebe e Atene, 25, 7 ; 
temuta dalle genti, onorata dai potenti, 7-8; " è detta 
gloriosa perchè ornata dalla nobile dignità d. re ; 
perchè fu metropoli e regia, 59, S-9, 12-13; perchè 
arricchita da una moltitudine di santi, 7; perchè T. XI, p. I — 9. 130 INDICE ALFABETICO [Pavia, cii£à-clero\ confermata in una visione profetica, 14-15; onde può 
dirsi e. santa e fedele, 7 ;;•, %\m\. fì-ohiias, 51. 7; e detta 
copiosa e supcriore in ricchezza a e. vicine e lontane 
da LiutJ>rando nelP Aniapodosis \ nella Biblioteca clu- 
/liace/ise del Duclicsne e assoìnigliata a Tiro e a Si- 
do7ie per la numerosa popolazione e per i commerci, 
24, n. 2; bene ordinata, 48, 53; ornata di molti 
antichi privilegi, 1, 4; sua corruzione secondo P Azaria, 
39, ;/. i; l'aspetto d. sua moneta ne mostra l'antica 
nobiltà, 28, 3; nominata " VII, 2; IX, 6, 10, 19; XI, 
10; XV, 17-18; XVI, 13; XVII, 3; XVIII, 2, 9, 10; XX, 
12, 17; XXI, 7, 11, 15, 20, 24; XXII, 20; XXIII, 21; 
XXIV, 10, 18, 20, n. i; XXV, 14, is, 32; XXVI, 1; 
XXVII, 2S; XXVIII, 10, 11, n. i ; XXIX, 28, 31; XXX, 
7, 18, 25; XXXI, 5, 12, 13, 15; XXXIIF, 2, 29-30, 39; 
XXXIV, 25, 27, 31 „; I, 1; 15, 2; 33, ;/. J ; «62, 23 „. 
Pavia " (cittadella) sorta sull'area d. castello di Mat- 
teo Visconti, XIII, 27;,. 

— (cittadini maggiori k minori) [cives maiores seu 
niinorcs\ ; sentenza prommciata in loro presenza {an. 
1084), 26, n. 3. 

— (cittadini notabili) V. Ansone, Beccaria Beccario, 
Beccaria Nicoletta, Belcredi Francesco, Belcredi Ma- 
ria, Besozzi Augusto, Bonetta Carlo, Bossi Gerolamo, 
Bottigclla Giovanni Matteo, Bottigella Siclerono, Btis- 
solaro fra Iacopo, Conte {del) Antonio, Conte {del) 
Osa, Conte {del) Robaldo, Eustachii {degli) Fenone, 
Gandolfo da Ticino, Ghisoni {padre) Romualdo, Gia- 
como da Pavia, Gualtiero giudice, Guglielmo di San- 
nazzaro detto di Cicognola, Lanfranco giurista, Lan- 
franco {padre) Giordani, Mangano Giovanni can., 
Marliano Prevedilo, Morosini Giampietro Francesco, 
Morosini Giuseppe, Onesto {frate) da Pavia, Paga- 
ne Ilo de Avenante, Patelli {da') Senatore, Pietra Bar- 
tolomea. Pietra Bonifacio di Sannazzaro, Pietra Ca- 
riane, Pietra Galeazzo, Pietra Zanone, Pietro chierico 
o Perone, Pietro figlio di Pietro, Rho Siro, Roholìni 
Giuseppe, Roggeri di Canepanova, Salimhene Gislen- 
zone, Salimhene Malastreva, Salimbene Siro, Sannaz- 
zari {de'') Rainero, Strada Zavatario. 

— (cliìro) \clcrus^\ in Pavia e nella diocesi più nume- 
roso che nelle altre e, 45, 32; sue consuetudini e 
costumi, 43, 11-46, 1-14; è convocato quasi tutto per 
l'elezione d. vesc, 43, 13, e per essa delega la sua 
rappresentanza a otto dignitari scelti fra esso, ?i, 1 ; 
" ritiene il diritto d'eleggere il vesc. sin verso la fine 
del scc. XIV, XX, 21-22 „; segue il vesc. nuovamente 
consacr. nella processione alla cattedrale, 46, 24-2S; 
accoglie processionalmente coi cittadini i leg. d. 
Chiesa romana, e specialmente card., altri prelati e 
i propri vesc., 48, 4-6; nelle processioni d. vesc, nelle 
due cattedrali le guardie d. vesc, lo proteggono dalla 
folla : suo asciolvere nella canonica dopo la processione, 
47, «. I ', sue consuetudini nella sinodo vescovile nella 
cattedrale stabilite nella Charta consuetudinum ctc, 
44, n. 4. 

— — arcidiacono [archidiaconus] ; una d. dignità d. 
cattedrale, 44, 15; non porta mitra, 16; suo uflìcio, 
17-19; secondo una notizia d, padre Romualdo antica- 
mente portava la mitra, n. 6. 

— — arcidiacono di San Teodoro v. Agostino. 

— — ARCii'RETii [archipresbiter^ ' una d. dignità d. cat- 
tedrale, 44, 15-16; suoi unici, 45, 1-2; sue attribuzioni come penitenziere maggiore, 17, 15-16; 45, 4 e n. j ; 
nel sabato santo benedice solennementi i fonti bat- 
tesimali, 17, 18; non porta mitra, 44, 16; ma secondo 
uua notizia d. padre Romualdo anticamente la porta- 
va, n, ó, 
Pavia (clero) arcipreti v. Raverta Frajicesco, 

— — canonici; alcuni portano un mantello chiuso o 
aperto sul davanti, con gran cappuccio sulle spalle 
e in capo un berretto, 45, 14-16; moltissimi portano 
una toga chiusa senza gheroni e lunghe vesti, 20-21; 
alcune eh. ne hanno due o tre, 45,37; loro cucina e 
rendite per essa, 48, n. 2; molte d. loro consuetudini 
sono ignorate dall'Anonimo, 44, 14; "XXIII, 1-2 „. 

— — canonici della cattedrale [c. cathcdralis, ca- 
thedrales, ecclesie maioris\\ hanno il solo titolo di 
presbiter senza l'aggiunta di dominns, 45, 12; portano 
un mantello chiuso o aperto sul davanti, con gran 
cappuccio sulle spalle e in capo un berretto, 13-16; 
molti portano una^toga chiusa senza gheroni e lun- 
ghe vesti, 20-21; colore d. loro vesti, 22-23; antica- 
mente avrebbero portato la mitra, 44, 16-17 ; loro 
processioni da un coro all'altro d. due basiliche cat- 
tedrali, 46, 25-27; 6, ;/. s; in inverno celebrano in 
Santa Maria maggiore, neh' estate in Santo Stefa- 
no, 4, 13-14; sono ammessi all'elezione d. vesc., 43, 
15-16; spetta ad essi l'argento offerto dal nuovo pod. 
nella sua processione alla cattedrale, 28, 22-23 ; in 
certe feste il vesc. dà loro a mangiare, 44, 13-14; in 
quasi tutte le eh. visitate nelle processioni ricevono 
candele e denaro, in alcime vino, frutta e simili, 
47, 17-19; dopo le funzioni religiose, nelle processioni 
ecclesiastiche, si stendono inna>izi a loro tovaglie e il 
roganario dà loro ciambelle e frutta , poi bevono tre 
volte, n. 2; nella festa di San Sebastiano a San Pie- 
tro in Vincoli si offrono loro candele e grandissima 
quantità di uccelletti di pane, 47, 19-20; nella proces- 
sione di santa Onorata al mon. Vecchio ciò che e of- 
ferto al sacerdote ad un altare spetta ad essi, n, j ; 
fanno giornalmente grandi elemosine, 37, 9-10; v. 
Pietra Carione, Poverino Bellone, 

— — canonici delle chiese collegiate [c. ecclesia- 
rum collegiatariiìn] ; sono perpetui, in numero di un- 
dici o quattordici per ciascuna, 45, 35-36: in alcune 
il prelato divide con loro i frutti delle prebende 
comuni, 46, I-2. 

— — " CANONICI di San Giovanni Domnarum ; per 
la loro incuria s'ignora il nome di un corpo sepolto 
in un'arca d. eh., 57, ll-12„. 

— — canonici di San Michele maggiore; nella festa 
d. santi Eleucadio ed Ennodio recitano l'unicio in 
greco e in latino, 47, 21-23. 

— — canonici secolari \c. seculares]; loro canonica 
a San Gervasio e Protasio, 11, 17. 

— — CANTORE [cantor, primicerius] ; una delle quattro 
dignità del capitolo d. cattedrale, 44, 16; secondo il 
Magani fu istituito dal vesc. Guido I V Langosco {an, 
I2g^-J3ii), ma doveva esistere molto prima, n. •j'; 
sue attribuzioni, 45, 2-3; porta la mitra, 44, 16 e n. ó; 
sue querele per essa col vesc. Francesco Sottoriva 
{an, 137Ó), n. 6. 

— — CAPITOLI DELLE CilIiiSE \capitula ecclcsiarum] ; 
hanno, in alcune, proventi per la cucina e per le 
sue spese, 48, 29-30 e ;/. 2. [Pavia, c^cro] INDICE ALFABETICO 131 Pavia (clero) capitolo della cattedrale [cojiiiiilum 

ecclesie c<iihedraHs\ ; suoi statuii {an. ijOg)\ sue dignità 
enumerate daW Anonimo, 44, w. j"; è convocato dal pre- 
vosto, 45, 1 ; non ha quasi nessuna collazione di eh. 
se non per devoluzione, 38^ 46, 1; sue decime, 44, 3; 
ha proventi per la cucina e per le proprie spese, 
48, 29-30 e n. 2] j> articolari consuetudini che lo riguar- 
dano nelle processioni degli ecclesiastici, 47, n. 2. 

— — CAPPELLANI CURATI; poclii eccettuati, scelgono 
(re elettori per l'elezione d. vesc, 43, 14-15. 

— — CAPPELLANI DELLE CAPPELLANIE \capellani capel- 
laniariint\', nella cattedrale e in altre di. hanno ren- 
dite perpetue, 45, 37-38; 48, 30-31; in alcune d. oap- 
pellanie d. duomo e di moltissime eh. vi sono cap- 
pellani perpetui che celebrano di continuo per le 
anime dei fondatori, 37, 28-30; quelli di alcune par- 
rocchie portano un mantello chiuso o aperto sid 
davanti, con gran cappuccio sulle spalle e in capo 
un berretto, 45, u-16. 

— — CHIERICI \clerici\ v. Ecclesiastici secolari. 

— — CURATO \sacerdos curatus] ; nel casi comuni può 
dare l'assoluzione soltanto nella sua parrocchia, in 
altre con licenza speciale, 45, 5-6. 

— — DIGNITARI [sacerdotes seculares in dignitate con- 
stit/iti] chiamati col titolo di dotninus senza l'aggiun- 
ta di freshiter, 45, 11-12; colore dei loro abiti, 21-23; 
in numero di otto sono delegati dal clero i>er Pelczionc 
d. vesc, 43, n. 2. 

— — DIGNITARI DELLA CATTEDRALE [dignitatCS i>l ec- 
clesia catliedrali\\ ve ne sono quattro, olire il vesc: 
arcidiacono, prevosto, arciprete, cantore, 44, 15-16; 
n. St ^'* ''■^ antichissimo quadro cii. dal padre Romual- 
do erano rappresentati con la mitra, n. 6; loro attri- 
buzioni, 44, 17-45, 1-6. 

— — ECCLESIASTICI SECOLAiii [ccclesiastici, clcrici, cle- 
rici seculares, sacerdotes, sacerdotes seculares]; in ogni 
eh. ve n'è almeno uno perpetuo el. dal prete di essa, 
45, 33-34- in alcune ve ne sono due o tre, 34-35; 
nessuno nella e. o nella diocesi tiene benefici che non 
siano perpetui, 30-32; nessuno riceve l'Ordine Sacro 
se non ha una eh. il cui titolo ve lo obblighi, 27-28; 
nessuno può prendere la prima tonsura se non ha 
un sufficiente patrimonio proprio o una eh., 29-30; 
nessuno è mendicante, 30; abitano in comune nelle 
abitazioni annesse alle eh., 48, 14-15; loro modo di 
vestire, 45, 13-26; se sorpresi in abito laico sono vili- 
pesi come paltonieri, 25-2(>', prescrizioni per il loro abito 
tu pubblico nella sinodo d. isgj, «• J,* in gran parte 
sono di lodevole vita, 23-24; molto onorati dai 
laici, 9; titoli che si danno loro, 10-12; molti sono 
nobili, 46, 11; alcuni molto versati nelle lettere, gli 
altri sufficientemente, 45, 23-24 ; molti dotti in teo- 
logia, 30, 24; loro consuetudini e costumi, 43, l2-46> 
14; loro processioni, 46, 15-48, 8; sono insediati dal- 
l'arcidiacono della cattedrale, 44, 17-19; loro sinodo 
nel palazzo vescovile il mercoledì delle Ceneri d'ogni 
anno, 5-6; uno di essi vi tiene un sermone, 6-7; ogni 
quattro anni il mercoledì dopo la festa di San Luca 
Evangelista devono raccogliersi a sinodo nella catte- 
drale, n. j; loro elemosine pubbliche e ^^rivatc, 34, 
7; fanno giornalmente elemosine del cibi superflui, 
37, 10-U; elemosine fatte loro dai laici, 17-18; molti 
danno loro segretamente danaro e roba da dispen- sare ai poveri, 36, 29-31 ; ricevono larghe ofTcrte 
per le messe fatte celebrare dai laici, 43, 6; nella 
commemorazione d. morti ricevono elemosine, 34, 
26; molti di essi morendo istituiscono cappellanie 
per la celebrazione di messe a suffragio d. loro ani- 
me, 37, 28-30; quelli che prendono parte alle hattagliole 
pagano una multa, 2(), n. 4; loro pene pecuniarie di- 
spensate dal vesc. in opere di pietà, 37, 7-8; loro 
visite alle eh. degli Ospitalieri, 34, 23; durante l'in- 
terdetto gen. fanno solo le funzioni permesse dal 
diritto canonico, 35, 12-13, e nel giorni non concessi 
dal diritto canonico celebrano a porte chiuse, 42,25; 
nei funerali seguono le croci, 29, 22; e accompagnano 
il defunto alla eh. e al luogo d. sepoltura, 28-29 ; loro 
funerali, 24-25 ; loro asciolvere dopo le processioni ec- 
clesiastiche, 47, n. 2; loro antica eh. a San Martino 
in pietra larga, 6, 19, e a San Vittore martire nei sob- 
borghi, 13, 31; quelli d. eh. collegiate dividono i frutti 
d. prebende comuni con il loro prelato, 46, 1-3. 
Pavia (cli:ro) mansionari o custodi [mansionarii, sire 
custodes] d. eh.; loro rendite perpetue, specialmente 
nella cattedrale, 46, 3-4 ; 48, 30-31; ad essi anziché ai 
Confalon. nel sec. XII il nuovo vesc. dopo la sua proces- 
sione donava il cavallo bardato e lo stendardo, 46, ». ./. 

— — PENITENZIERE MAGGIORE; al tempo del- 
PAnotiimo le sue attribuzioni spettavano all'arciprete 
d. cattedrale; nel sec. XII al prevosto, 45, n. i. 

— — PRELATI insediati dall'arcidiacono d. cattedrale, 
44, 17-19; loro ordine di precedenza nelle sinodi d. 
cattedrale, 1012, //. 41 portano mantelli aperti o 
chiusi sul davanti, con gran cappuccio sulle spalle 
e un berretto in capo, 45, 13-16. 

— — PRELATI DELLE CHIESE COLLEGIATE V. Prevosti d. 

eh. collegiate, 

— — PRETI [presbiteres]; In ogni eh. ve n'è almeno 
uno perpetuo clie elegge il suo chierico, 45, 33-34 ; 
quelli d. eh. povere, specialmente parrocchiali, non 
sono lasciati mendicare dai fedeli, che li aiutano 
e spesso 11 invitano alla loro tavola trattandoli con 
molto onore, 34, 33-35; nel giovedì santo mandano 
fanciulli con acqua benedetta nelle case dei parroc- 
chiani e ricevono offisrte d'ova, 35, 3-4. 

— — PREVOSTI [prepositi]'., loro ordine di precedenza 
nelle sinodi d. cattedrale, 44, 10-12 e n. 4. 

— — PREVOSTI DELLi: CHIESIJ COLLEGIATE [prepOsiti, 

prelati ccclesiarum collegiatarum] ; eleggono nel pro- 
prio seno tre elettori per l'elezione del vesc., 43, 14 ; 
dividono i frutti delle prebende comuni coi loro 
canonici od ecclesiastici, 46, 1-3; rie, 45, 35-36. 

— — PREVOSTO \prepOsitus] dei canonici O DEL CAPI- 
TOLO DELLA cattedrale; una d. dignità d. catte- 
drale, 44, 15-16; sua preponderanza neWeleziotie d. 
vesc, 43, n. /; suo ufficio, 44, 19; non porta mitra, 
16; secondo una notizia d. padre Romualdo anticamente 
la portava, n. 6; nel sec. XII aveva V ufficio di peni- 
tenziere maggiore, 45, ;/, /; dopo le funzioni religiose 
nelle processioni ecclesiastiche gli si dà P acqua alle 
mani ; gli si portano innanzi moltissime ciambelle che 
segna e benedice prendendone quante vuole; gli si dà 
a bere tre volte, 47, n. 2. 

— — prevosto di San Giovanni di: D o m - 
N A B u s ; sua transazione col prevosto di Santa Maria 
de Gualterio indice {an. iiJSÌì 6, n. 7. 132 INDICE ALFABETICO [Pavia, cieto-corti] Pavia (clkro) prevosto di Santa Maria de 
GuALTERio lUDiCE; Sila transazione col pre- 
vosto di San Giovanni de Domnahiis (an, J^jS), 6, 
n. 7. 

— — RETTORE DI S A N GREGORIO; sua investi- 
tura novennale fatta a Pagancllo de Avenante (an. 
1332), 36, n. I. 

— — RETTORE DI Santa GIUSTINA V. Pietra Carionc. 

— — RETTORE DI SANTA MARIA DELLE MILLE VIRTÙ V. 

Garga7ns (de) GiO vanni. 

— — RETTORI [rcctorcs] DELLE CHIESE; fanno attenta 
sorveglianza nelle veglie e negli spettacoli nelle eh.. 39, 13; rie, 45, 34. — — RETTORI [presbiteres rectores] delle I'Arrocchie 
ricevono molte offerte in varie ricorrenze, 34, 35-37 ; 
35, 1-3. 

— — ROMANA rio [rogauariiis]', nelle processioni dà a 
ciascuno d. canonici e d. ecclesiastici ciambelle e frutta, 
47, «. 2. 

— — " VICARII VESCOVILI E CAPITOLARI; la 

serie ne è pubblicata dal Robolini, XXI, n. 3 „\ sen- 
tenza d. vie. vesc. in una causa per la scuola d. morti 
da seppellire {an. 1317), 36, n. i; numerosi in Pavia 
dal J2T2 in poi, 3, n. 2; v. Albarici Ottone, Anselmo 
d'' Alessandria, Poverino Bellone, Mangano Giovanni, 
li averta Francesco. 

— (clima) sue Illutazioni ; autori che ne parlarono, 23, //. j". 

— ^ ARIA [rtcV] pura e sottile, 23, 21. 

— — CALDO [calores] non sorge d'improvviso, 23, 24. 

— — FREDDO [frigora] non sorge d' improvviso, 23, 24, 

— — NEBBIE [ncbule] poco frequenti e non pericolose 
ne dannose, 23, 21. 

— — VENTI [aure] soffiano senza violenza, 23, 22-23. 

— (collegi) Borromeo; sull'area d. suo giardino sor- 
geva la eli. di san Giovanni in Borgo, 10, n. 4. 

— — GiiisLiERi; sulla sua area sorgeva la eli. d 
sant'Ulderico, 7, n. 3. 

— (collegio dei nobili giudici di Pavia 
rie, 46, n. 4.. 

— (collegio dei notai) 29, 12; suoi statuti; Robaldo 
del Conte gli dona V ospedale di Montehello ', ammi- 
nistra r ospedale di Arena Po, n, J. 

— (comune) [comune] ; le sue origini ancora oscure ; au- 
tori che ne trattarono, 28, n. 3; vi sono molte ca- 
riche annuali e semestrali sorteggiate fra i cittadini, 
29, 4-5; elegge i Sapienti, 27, 6; // Carroccio, em- 
blema d. sua libertà, 25, ». 4; ha grandi rendite da 
vecchie imposte e da altri cespiti, 28, \-2 ; prestazioni 
straordinarie d. cittadini per i suoi bisogni, 26, n. 3 • 
gli appartengono tutti i castelli che non sono d. 
casate, le ville e i ijorghi, 31, 35-36; il vesc. san Cri- 
spino I gli dona il prato Camino " 60, 3S„ ; 26, ». i 
compera dal vesc. parte d. palazzo vescovile e la corte 
{an. 123Ó), 26, ;/. 3; spese da esso sostenute per unaì 
spedizione nel Monferrato {an. 124S), 27, n. 3; sue 
grandi campane sul ciimjianilc maggiore d. e, 40, 3 • 
sua processione al mon, di san Salvatore maggiore 
nel giorno di Natale, 3S, 31; 39, 1-2; nella proces- 
sione al mon. di san Pietro in ciel d'oro nel giorno 
di sant'Agostino olVrc un pallio, 3-4; suo palazzo 
vecchio, 49, n. j; prende in ojfitto da Francesco Cor- 
nerio di Savoia un locale per tiso di scuole universi- 
tarie, 49, n. 3; suo cancelliere e arcliivista nel 1698 V. Pio Siro; "il dott. Carlo Bonetta gli dona tutte 
le sue preziose raccolte e fra esse B, IX, 21 „. 
Pavia (comuni del forese) [comunia locorum]- mandano 
alla e. cose e uomini per la guerra, 27, 15-16. 

— (concilio del 99S), 13, n. I. 

— (coNFESSORii) [confessano] v. Cripte. 

— (consiglio DEI Mille e Cento Savi diìl 
comune) [conscilium Mille et Centum Sapicntum Co- 
munis Papié] ; impone un prestito ai cittadini per dare 
denaro a Ludovico il Bavaro in difesa di Pavia {an. 
1327), 27, «. 3. 

— (consiglio dei Savi degli estrinseci) 
[cumscilii:m Sapientiim partis extrinsecoruin Papié] ; 
verbale di una sua seduta, XXVIII, n. i. 

— (consoli) [consules]'. un tempo governavano soli 
Pavia, 28, 17 ; cacciano il vesc. da una parto d. suo 
palazzo e, demolitala, vi costruisco7io il palazzo </. 
comune {an. iigS), 26, ;/. 3; due elenchi nel Robolini 
{an. jiio-iigy, iii)S-i2SS), 28, n. 3 ; si eleggono an- 
cora per cose giudiziarie e si chiamano consoli di 
giustizia; v. Giustizia. 

dei Paratici, 30, 17: gli ascritti ai Paratici 

devono seguirli quando siano chiamati alle armi, n. 2 ; 
loro 2JOsto nella processione alla cattedrale, la vigi- 
lia della deposizione di san Siro, 39, 23-24. 

— (contrada delle fa gregarie O FABKl- 

carie) poi DEGLI OREFICI, ora Volturno, 32, ». j; 
V. Vie. 

— Conventi v. Case, convcìiti, monasteri. 

— (corpi di santi) [sanctoruin corpora] ; numerosi in 
Pavia, 2, 24; "XXIX, 32-33,,; e nelle eh. d. dio- 
cesi, 15, 24-25; piovutivi da ogni parte, 51, 25-26; 
l'Anonimo non li conosce tutti, 15, 27; ve ne sono 
circa cento in Pavia, nei dintorni e nella diocesi, 16, 
35-36; "secondo il Sermo in dcpositione sancii Syri 
in Pavia ve ne sono sessantanove, 59, 2 „ ; corpi di 
santi nelle eh. di Pavia dentro la prima cerchia di 
mura, 4, s sgg.; dentro la seconda, 10, U sgg. ; den- 
tro la terza, 12, 1 sgg.; nei sobborghi, 13, 12 sgg.; 
fatti trasportare in Pavia da re langobardi, 2, 25; di 
confessori d'altre e. ivi cercanti rifugio alle perse- 
cuzioni, 25; di vesc. di Pavia ivi morti, 26; molti 
riposano in arche marmoree nelle cripte di circa 
15 eh., 19, 35, 37; nessuno fu rapito da Pavia, tranne 
quello di sant'Epifanio, 41, 6-9; "due si trovano 
nella cattedrale, 55, s-9 „. 

— (corsi): 

— — Cavour, rie, 11, n. g. 

— — Vittorio E m a n u a 1: l 1; ; vi sorge, sconsa- 
crata, la eh. di san Pietro in Vincoli, 8, //. 3, 

— (corti) [curie] : 

— — DEL COMUNE, DETTA DEL VESCOVO [curia COniU/tis, 

(jue dicitur episcopi, curia que dicitur curia episcopi, 
curia episcopi nunc curia communis] un tempo detta 
del vesc, perchè apparteneva al vescovado, 27, 13; 
" X, ;/. 2; XI, 12-24 „; era sotto i due palazzi, 49, 16; 
vi si combattono le battagliole intorno alla pietra 
dei bandi, 26, 7-8; i cittadini vi convengono due 
volte al giorno, 20; vi si rende giustizia in luoghi 
determinati, 49, 16-17: vi si leggono le sentenze, le 
condanne e le esazioni su apposita pietra, 27, 11-13; 
vi sono catene di ferro per legare al collo i bestem- 
miatori e i rei di piccole colpe, d^S, :0-2l ; sotlo i due I Pavia, corti-cpigr<iji\ INDICE ALFABETICO 133 palazzi vi si vendono biade e legumi, 49, 16; v. Corte 
del vescovo. 
Pavia (corti) jjel palazzo vecchio dklcom une 
\curia fallaiii veteris coinunis\ sulla piazza del mercato 
dal Jìlo, ricordata in un documento del ijgg, 49, n. i. 

— — DI San Siro [curte Sancii Syri] ; rie, per uh 
duello giudiziale alla presenza di Enrico II {an. 1014), 
14, n. 7. 

— — DEL VESCOVO \ciiria episcopi, curia que dicitur epi- 
scopi^ ; stia uhicazionc; vi si raccoglievano fino dal 
sec. Xly i cittadini pavesi in assemblea; sentenza pro- 
tittnciatavi {an. 10S4) ; /estino datovi dal Barharossa 
{an. 1162); diviene curia communis {an. f2^6)\ nel 
popolo si manticìie la vecchia denominazione ; ricordata 
dal Breve mercadantie mercatorum Papié (an. 1334) •, 
ragione d, denominazione secondo l'Anonimo, 26, n, j; 
"rie, X, «. 2; Xr, 12-24,,; v. Corte del comune. 

— (cortili) [curiel; quasi tutte le case ne hanno, 17, 39. 
- (costituzioni sinodali pavesi) emanate 

dal vesc. Giovanni IV prima d. 133S e loro prescri- 
zioni per la sinodo d. cattedrale, 44, n. 3; in quelle 
d. 1571, rinnovate nel 1612, si proibisce Vtiso d. ca- 
lice consacr. per i laici, 30, n. i. 

— (cripte o coNFESSORii) [cripte, que vulgo confcssoria 
vocantur]; in circa quindici eli., con volte e colonne; 
vi sono arche di marmo che racchiudono corpi di 
santi, 19, 35-37, come sant'Agostino e san Siro, 40, 37. 

— — DEL duomo; vi sono ancora tre arche marmo- 
ree, 19, n, ó/ vi era nn antico acquerello rappresen- 
tante la traslazione di San Siro, 44,//. j"; v. di san 
Siro. 

— — "di San Giovanni in borgo; vi fu sepolto san 
Massimo vesc. di Pavia, 61, 22,,. 

— ^ " DI San Michele maggiore; vi fu sepolto san- 
t'Ennodio il 9 gennaio, 61, ZK „. 

"di San Pietro in ciel d'oro; vi si scoprono le 

ossa di sant'Agostino (i" ottobre 1Ó95), XVI, 5-6 „. 

— — DI San Siro, 40, 37; in Santo Stefano maggiore, 
32, 25 ; devozioni d. donne nella cripta per la festa 
di santo Stefano, 26-27; " vi giace il corpo di Armen- 
tario, 63, 1 „. 

— — di Sant'Agostino, 40, 37. 

— — "di Santa Maria maggiore in cui fu trasportato 
il corpo di san Crispino, 61,3,,. 

— (cursori del comune) [currerii comunis, quos tnissos 
vel servitorcs appellante formano un paratie©, 30, 
U-15. 

— (devozioni) dei laici verso Dio e i santi, 32, 22-34, 
1-6; 38, 3. 

— (diete) a cui intervenivano i vesc. al tempo d. re- 
gno feudale, 3, n. i. 

— (dintorni) \circuilns civìtatis\ ; eh. che vi si trovano, 
14, 14-15, 1-16,30; 16, 35; 17, 4 ; ospedali, 16,24-33; 17, 
6; nion., priorati, case, oratori, 7-8; ricordati perle 
eh. e gli altari dedicati a Maria Vergine, 33, 30; in 
tempo di guerra vi sono scolte, 27, 18-20. 

— (diocesi) [diotesis, dyotesis, diotysis, dioecests] ; sua 
estensione, 15, 20-22; si estende fuori del territorio 
di Pavia, 20, 23; le appartiene Mortara, 22, 24; sue 
eh., 15, 17-28; 16, 35; 17,23-24; sue cappelle e pievi 
di prcvosture, arcipreturc, mon. e ospedali, 15, 23-24; 
vi sono circa cento corpi di santi e infinite reliquie, 
16, 35-36 ; vi sono molte eh. dedicate a Maria Vergine, 33, 30-31; il clero vi è più numeroso che nelle altre, 
45, 31-32; l'arciprete d. cattedrale ne ode le confes- 
sioni, 1-2; rie, "XXr, 12; XXIII, 6 „. 
Pavia (distretto militare) nel palazzo d. nobili 
Salimbenc, 12, //. i. 

— (donne) [mulieres] seguono i funerali, 29, 25-26; le 
più prossime congiunte d. defunto sono sorrette da 
due uomini, 26; accompagnano il defunto in eh. e 
lo seguono Uno al luogo di sepoltui-a, 28-29: queste 
processioni proibite da poco alle donne, 29-30; hanno 
lunghe vesti che coprono i piedi, 31, 22-23; devozioni 
di molte nella cripta di San Siro nella festa di santo 
Stefano protomartire, 32, 26-27 ; loro genuflessioni 
nelle eh., 27-28 ; durante le funzioni divine non en- 
trano nei cancelli, se non nelle messe quando si be- 
nedicono le spose, 33, 12-13; loro elemosine quoti- 
diane alla porta dai beni propri o dai comuni col 
consenso dei mariti, 34, 9-II; ai poveri vergognosi 
in minestra e talora in carni e altro, 12-13; andando 
ai luoghi d. indulgenze fanno offerte, 14-19; loro lu- 
minarie nelle eh., 35, 8-9; loro lampade, 9-10; loro 
collette per la lampada maggiore dell'aitar maggio- 
re, per le candele e altre luminarie, 10-12; durante 
l'interdetto gen. ogni mattina fanno ardere le loro 
lampade, 12-14; accorrono in gran numero alle messe 
nuove e alle monacazioni e fanno grandi offerte, 
14-16; durante le prediche fanno fare collette da di- 
spensare in numerose elemosine, 35, 17-21 ; fanno 
celebrare molte messe per i vivi e i morti, anche 
nel tempo dell'interdetto, e fanno generosa offerta 
al sacerdote, 43, 3-6; visitando gli altari e le arche 
dei corpi santi stanno, per onestà, a mezzodì, se- 
parate dagli uomini, 40, 36-38; nel venerdì santo 
procedono alle visite d. eh. col capo velato, depo- 
nendo o nascondendo gli ornamenti, 41, 34-35; il 
sabato santo vanno a udire la predica d. pianto di 
Maria Vergine alle case d. Domenicani e d. Carme- 
litani col capo velato, 42, 7-8; loro separazione dagli 
uomini nelle eh., 20, 6-9; uso cessato /orse nel sec. 
XVI; traccia che se ne conserva tuttora durante le 
istruzioni d. dottrina cristiana, n. 3 ; visitando gli 
altari e le arche d. corpi santi stanno a mezzodì, 
40, 36-38 ; accolgono assai devotamente in processione 
col clero i legati d. Chiesa romana, e principalmente 
cardinali, altri prelati, i propri vesc. re, imp. e prin- 
cipi, 48, 4-7. 

— (Ebrei) [Hebraei, ludei]; "molti battezzati da san 
Siro, 60, 10-11 „; si convertono al cristianesimo nella 
traslazione d. corpo di santa Onorata e appena 
battezzati muoiono, 4, 28; d'allora non ci furono 
più Ebrei in Pavia, 29; manca uno studio su di essi 
e i documenti che li riguardano non sono anteriori al 
sec. XV; poco numerosi in Pavia anche prima degli 
eccitamenti di Bernardino da Fcltre; loro numero 
nella seconda metà del sec. XV; numerosi nel conta- 
do, n. S. 

— (edifici) [licdificia, hospicia] molti e grandi, 48, 10; 
riempiono la e, specie nella parte inferiore, 20, 19- 
20; loro altezza, 48, 10. 

— (ei'Igrafi kd inscrizioni) ; ve n'era una sulle porte 
di Pavia, 25, 5-8; il marmo originale e nel Museo 
civico di storia patria ; questioni che vi si connettono 
e autori che ne trattarono, n, 3. 134 INDICE ALFABETICO I Pavia, cj'if^rnjì-fcsia rcli^iosc\ Pavia ki'Igrafe ricordante il restauro del V anfiteatro 
fatto da Atalarico, un tcinfo in Santa Maria in Vcr- 
zario, 8, ». 4. 

— EPIGRAFE del j>rincipio del sec. XVI con la frase 
Nidus Nidorum eie, nel Museo civico, 50, n. x. 

— EPIGRAFE COMMEMORATIVA (/. fondazione di 
Santa Maria viaggiorc, 4, n. 2. 

— EPIGRAFE METRICA Sili sepolcro dì Severino Boezio, 
12, 26-13, 4; /(75/rtt;/ da Silvestro II e Ottone IH nel 
gg8; autori che ne pubblicarono il testo, 13, ». /. 

— EPIGRAFE METRICA del vcsc. Damiano, 24, n. 3. 

— INSCRIZIONE di Pietro III vesc. di Pavia, 10, ». j". 

— INSCRIZIONE SEPOI. ORALE d. giudice Gualtie- 
ro, 6, ». 7. 

— (eretici) \Jicrctici\ banditi dalla e. dai nuovi pod., 
28, 24-25; non ardiscono comparire in Pavia, 26. 

— "(estrinseci) \pars extrinsecorunt] loro consiglio 
d. Savii e capitano generale XXVIII, ». / „. 

— (famiglia DEL PODESTÀ) \familia I>otcslatis\\%\\d^ %ox- 
veglianza nelle battaglìole, 26, 8-9. 

— (famiglie illustri) V. Beccaria, Belcrodi, Bergonzì, 
CatieJ>anova, Confalonieri, Corti, Fenaroli, Malaspi- 
na, Morosiui, Olcvani, Pietra, Rito, Rovescala {conti 
di), Salimbcni, Scanatis {de). 

— (fauna) : 

— — ANIMALI DA cortile [altHia^ abbondanti e di 
tutte le specie nel territorio pavese, 24, 7. 

— — api [aj>es^ abbondanti nel territorio pavese, 24, 8. 

— — BUOI [boves] abbondanti nel territorio pavese per 
l'agricoltura, pei trasporti, pel vitto, 24, 5-6. 

— — capre abbondanti nel territorio pavese, 24, 6-7. 

— — • cicogne [ciconie] ', in primavera e in estate si 
trovano nei dintorni di Pavia e li liberano dagli 
animali velenosi, specie dai serpenti, 23, 19-21. 

— — FIERE [/ere] ; se ne fanno cacce abbondanti, 23, W. 

— — GAMBERI [cancri] tutto l'anno abbondano nel Ti- 
cino, 19, 3-4. 

— — PECORE [oves] abbondanti nel territorio pavese, 
24, 6. 

— — piìsci [/isces] numerosi e ottimi nel Ticino, 
19, 1-3; 24, 1; e anche nel Po, nel Gravellone e nei 
i. minori, 1-2. 

— — PORCI abbondanti nel territorio pavese, 24, 7 ; 
ujn possono vagare per la città, 36, «, 4. 

— - — SERPENTI [scrpentes] sono distrutti dalle cicogne, 

23, 20. 

— — STORIONI [sturiones] grandissimi nel Ticino, 19, 
3; notizie datene dal Maglio, n. i. 

— — UCCELLI SILVESTRI \volucres silvestres\\ se ne fanno 
cacce abbondanti, 23, 19. 

— (feste religiose) \Jesta, Dicsfetti, fcstiviiatcs] ; in 
quasi tutte si predica a San Giorgio della Vcrna- 
vola, 40, 34 ; si predica dove vi è una festa speciale; 
41, 18-19; nelle feste grande concorso alle prediche, 
23; prediclie d. Mendicanti ai soli uomini dopo cena 
nelle feste da Pasqua a Pentecoste, 42, 12-13; in 
molte ogni anno si fanno veglie in molte eh., 39, 
12-13; nelle feste solenni prediche nelle case d. po- 
vertà, in eli. parrocchiali o di religiosi, 40, 26-29; 
in quelle dei santi il popolo visita i luoghi d. santi, 
ove si fanno prediche o funzioni, 25; nelle feste 
principali i fr. d. Colombina dispensano molti cibi, 
36, 14-15; in alcune il vcsc. dà a mangiare ai suoi canonici e ai famigliari d. eh., 44, 13-14; in alcune 
durante i primi vesperi e le messe d. giorno gli ec- 
clesiastici visitano in processione alcune eh., 47, 1-2. 
Pavi\ (feste RicLiGiosa) Anxunciazione [Annunciano 
heaie Virginis AIaric\\ moltissimi digiunano, 42, 33-34. 

— — Ascensione del Signore [Ascensio Domini]', nei 
tre giorni antecedenti si fanno le processioni d. ro- 
gazioni, 46, 19-20. 

— — Assunzione DI Maria Vergine [^55«/«- 
ptio Virginis gloriose] ; durante P interdetto si cele- 
brano i divini uffici nelle eh. a porte aperte, con suono 
di campane, esclusi gli scomunicati, ammessi gV inter- 
detti, 42, ». 2. 

— — dei santi Eleucadio ed Ennodio [fcstum san- 
ctorum confcssorum et episcoporum Eleucadii ravenna- 
tis et Enodii papicnsis] ; i canonici di San Michele 
maggiore da un coro recitano l'ufEcio in greco, dal- 
l'altro rispondono in latino, 47,21-23; "61, 32-33 „. 

— — dei santi Gervasio e Protasio; processione 
degli ecclesiastici alla loro eh., 47, il. 

— — dei santi Pietro e Paolo; gli ecclesiastici 
vanno in processione a San Pietro in ciel d'oro, 
47, 11-12. 

— — della translazione di san Siro [festum tran- 
slaticnis beati Syri] nel mese di maggio, 19, 18; si 
tiene una fiera sul Brolio piccolo, 17 19; ** XI, ». s „; 
al mattino fanno corse a cavallo gli scudieri d. si- 
gnori, 40, 13-15; nel pomeriggio corse a piedi i pal- 
tonieri e le meretrici, 15-17. 

— — "Deposizione o transito di sant'Epifanio 
[transitus vel deposllìo beati Epyphanii] ; cade il 21 
gennaio, 61, 18-19,,. 

— — DI Maria Vjcrgine [festivitates sancte Marie] 
nelle vigilie d. sue quattro feste visite d. matrone 
a quasi tutte le eh. di santa Maria nella e. e din- 
torni e a molti altri luoghi di santi, 42, 16-19; di- 
giuni in tre d. dette feste per consuetudine, 36; 43, l. 

— — "di SiVN Bartolomeo apostolo [festum sancii 
Bartholomaci apostoli] rie, IX. 2-3 „. 

— — DI SAN Biagio vescovo e martire [festum san- 
cii Blasii episcopi et martiris]; moltissimi digiunano 
astenendosi dal solo pane, 43, 1-2; a tutti si dà a 
bere vino benedetto nel calice dell' altare, 30, 12-13. 

DI SAN Gerolamo VESCOVO di Pavia "celebrata 

nel giorno d. Maddalena, 56, 32-33 „; processione 
degli ecclesiastici a Santa Maria in pertica, 47, 13; 
V. Natalizio di san Gerolamo. 

— — DI SAN Giacomo apostolo [festum sancti lacohi 
apostoli] ; alcuni di Landriano vengono a celebrare 
la messa di rito ambrosiano all'altare di San Gia- 
como nella basilica invernale d. cattedrale, 47, 24-26. 

— . — DI san Giovanni evangelista [festum sancti 
lohannis evangcliste]; modo con cui la celebrano i 
cittadini, 40, 8-12; origine d. festa, ». i. 

— — DI SAN Leone prete (i" agosto); processione a 
San Marino, 47, 13-14. 

— — DI SAN Luca evangelista; nel merco- 
ledì successivo ogni guattro anni si raccoglie nella cat- 
tedrale una sinodo, 44, ». J. 

— — DI San Massimo vescovo di Pavia [festum san- 
cii Maximi episcopi nostri]; gli ecclesiastici vanno in 
processione a San Giovanni in borgo, 47, *-^; v. 
N'alalizio di san Massimo. [Pavia, feste religiosc'jier(i\ INDICE ALFABETICO 135 Pavia (feste religiose) di san Nicola [festum sancii 
JVyco/at']; processione degli ecclesiastici a Sant'Am- 
brogio minore, 47, U-15. 

— — ni San Pietro principe degli apostoli [/<?- 
stum beati Petri apostolomm frincipis\ ; si spiegano 
innumerevoli e diversi palili nella eh. di san Pietro 
in ciel d'oro, 39, 10-11. 

— — DI San Sebastiano martire \fcstum sancii Se- 
bastiatti martiris]', processione degli ecclesiastici a 
San Pietro in Vincoli, 47, 5-6; ove si benedicono 
degli uccelletti di pasta cotta, 32, 29-31, e si danno 
ai canonici d. cattedrale candele e moltissimi uccel- 
letti di pane, 47, 19-20; gli orefici d. parrocchia di 
san Pietro in Vincoli fanno d. piccole freccie d. ferro, 
che vengono benedette, 32, 32-33. 

— — DI SAN Vitale; gli ecclesiastici vanno in pro- 
cessione a San Zenone, 47, 9; secondo la Charta con- 
snetuditmm invece a san Vitale, n, ^, 

— — di san Vittore ; gli ecclesiastici vanno in pro- 
cessione a San Vittore fuori e, 47, 9. 

— — di sant'Agata [festum beate Agathe, sanctac Aga- 
thae\\ nella sua eh. i fanciulli scrivono d. biglietti e 
li pongono nei campi o nelle vigne contro la gran- 
dine, 32, 35-37; ZT), 1-2; processione degli ecclesia- 
stici a Sant'Agata del Monte, 47, 6-7. 

— — di sant'Agostino [festum beati Augustini j ; il 
com., il pod., i cittadini vanno in processione al 
mon. di san Pietro in ciel d'oro a offrire palili, 39, 
3-6; vi si stendono innumerevoli e diversi pallii, 
9-11; nella vigilia concorso da molte parti d. Lom- 
bardia e veglia per tutta la notte in san Pietro in 
ciel d'oro, 39, 11-12. 

— — DI sant'Aureliano; processione degli ecclesia- 
stici al mon. d. Senatore, 47, io. 

— ^- DI sant' Ennodio V. Natalizio di sattt^ Ennodio. 

— — DI sant' Invenzio; processione degli ecclesiastici 
a Sant' Invenzio, 47, 7-8. 

— — di sant' Ursicino vescovo di Pavia; proces- 
sione degli ecclesiastici a San Giovanni in borgo, 
47, 12. 

— — DI SANTA Febronia; processione degli ecclesia- 
stici a San Marino, 47, 10. 

— — "di SANTA Franca cominciatasi a celebrare 
nel ijoo, XIII, n. 2 „. 

— — DI SANTA Onorata; processione degli ecclesia- 
stici al mon. vecchio, 47, 5. 

— — DI SANTO Stefano protomartire {dies festus 
sancii Stefhani frotomariiris^ ; devozioni degli uomini 
e d. donne in Santo Stefano maggiore, 32, 22-28. 

— — Esaltazione della santa Croce [Bxaliatio sau- 
cte Crucis'] ; in questa festa i chierici e i laici fre- 
quentano le eh. degli Ospitalieri, 34, 23-3<, 

— — Natale \Nativiias Domini, festum Nativitatis Do- 
r,iinic.e\ ; il com., il pod. e i cittadini vanno in solenne 
processione al mon. di san Salvatore maggiore con 
musiche a offrire un ricco pallio, 38, 31; 39, 1-2; la 
Società dei vicini di san .Siro oftre un cero nella 

, cattedrale, <0; gli ecclesiastici nei secondi vesperi 
vanno in processione dal coro di Santa Maria al 
coi-o di Santo Stefano, 47, 3-4; i fr. Mendicanti, 
raccolgono molto danaro in elemosine, 35, 27-23; i 
fr. d. Spirito Santo o d. Colombina fanno molte 
elemosine, 35; nella vigilia i digiunanti prendono latticini, 42, 31; durante P interdetto si celebrano nelle 
eh. i divini uffici a forte aperte, con suono di campane, 
esclusi gli scomunicati, ammessi gV interdetti, n. 2; 
rie, 32, 16. 
Pavia (feste religiose) Natalizii [iVatalia, festa] : di 
sant'Exnodio "il 17 luglio, 61, 34-35;,; nella eh. di 
san Michele maggiore si celebra l'udìcio in latino e 
in greco, 13, 29-30; 47, 21-23; "61, 32-33„. 

— — — " DI san Gerolamo vescovo di Pavia il 22 lu- 
glio, 62, 38 „. 

— — — "di san Massimo vescovo di Pavia i'8 gen- 
naio, 61, 23 „. 

- — — "di san Teodoro vescovo di Pavia il 20 
maggio, 62, 27 ;,. 

— — Pasqua [Pasca, Sancta Pascha, Pascila rcsurre- 
ctionìs Dominice, dies Pasce, festum Pasce, Resurre- 
ctio Domini nostri lesa Christi] ; durante V interdetto 
si celebrano i divini uffici a porte aperte, con suono di 
campane, esclusi gli scomunicati, ammessi gli interdetti, 
42, n. 2; comunione delle ostie non consacr., e of- 
ferte che in essa si fanno, 35, 6; principiano le pre- 
diche d. quattro Ordini Mendicanti ai soli uomini, 
42, 12-13; si predica sotto un antichissimo e grossis- 
simo albero nei prati d. com. sulle rive d. Gravcl- 
lone, 21, 14-15; indulgenza degli Eremitani da metà 
quaresima a dopo Pasqua, 34, 21-22; prima di rom- 
pere il digiuno tutti devono comunicarsi con l'ostia 
non consaci'., 30, 9-11; i bambini con vino bene- 
detto, 11-12; i fr. Mendicanti, raccolgono molte ele- 
mosine in denaro, 35, 27-28; l fr. d. Spirito Santo 
o d. Colombina fanno molte elemosine, 35; si libe- 
rano prigionieri, 38, «. 3. 

— — Pentecoste [festum Pcniecostes] ; nel vesperi si 
fanno speciali giochi nella cattedrale e in altre eli., 
40, 19-22; finiscono le prediche d. quattro ordini 
Mendicanti ai soli uomini, 42, 12-13; durante l' inter- 
detto si celebrano i divini uffici a porte aperte, con 
suono di campane, esclusi gli scomunicati, ammessi gli 
interdetti, ti, 2; alla vigilia e nella settimana seguente 
i bambini si battezzano al fonte di San Giovanni 
Domnarum, 17, 20-21; in alcune eh. intorno alla 
Pentecoste si danno banchetti ai poveri, 37, 1-2. 

— — Purificazione di santa Maria [festum purifi- 
cationis sancte Marie]', processione degli ecclesiastici 
al mon. vecchio, 47, 6. 

— — vigilia della deposizione di san Siro [vigilia 
dcpositionis beati Syri]\ processione, offerte e giuo- 
chi che si fanno nella cattedrale, 39, 15-36. 

— — vigilia di Natale v. Natale. 

— — vigilia di sant'Agostino v. di sant'' Agostino 
(festa). 

— — vigilia di sant'Antonio; molti, e specialmente 
grandi peccatori, vegliano, scalzi e in camicia, nella 
eh. d. Santo, 37, 23-24. 

— — VIGILIE DELLE QUATTRO FESTE DI MaRIA VeIÌ- 

GINE [vigilie quatuor fcstivitatnm Marie virginis] v. 
di Maria Vergine (feste). 

— (feudi del vescovo) V. Casorate, Cecima con San 
Ponzio, Pancarana con Bastia, Portalbera, Rozasco, 
Stradella, 

— (fiera) [nundine] di san Siro per sette giorni prima 
d. festa d. traslazione di san Siro e nel giorno di 
essa nel Brolio piccolo, 19, 17-19; AT, n, 3; autori 136 INDICE ALFABETICO [Pavia, Jìcra giuoclii] che ne trattarono, 19, n. J; si vendono molte cose 
nella piazza dell'Atrio, 49, 4, e nel Brolio piccolo, 17. 
Pavia (fisici) [Ph'sici] v. Medici. 

— (fiumi V. ROGGiij) \Jlumina, Jinvii ci rivi\. 

— — Carona \Cadro7ia\ roggia che bagna interna- 
mente Pavia da due lati e sbocca in Ticino; ha mu- 
lini terrestri, 18, 3-4; in numero di undici, 49,21; 
autori che ne trattarono, 18, n, 2. 

— — Gravellone [Gravalonus, Gravolonus] è uno d. 
f. d. parte meridionale d. territorio di Pavia, 21, 
10-11, e ne rinserra, col Ticino, la parte più piccola, 
12; dista da Pavia cinquecento passi, 11; non minore 
e forse maggiore d. Ticino, 22, 1; a occidente esce 
dal Ticino, vi rientra ad oriente, 21, 20-21; chiude, 
col Po, il Siccomario, 21, 17-18; 22, 4; è abbon- 
dante di pesce, 24, l ; sulle sue rive sorge, nei prati 
d. com,, un antichissimo e grosso albero sotto cui 
si predica solennemente nel giorno di Pasqua, 21, 
14-15; ha due ponti di legno, smontabili nel mez- 
zo in tempo di guerra, corrispondenti ai ponti d. 
Ticino, 22, 1-3; fra esso e il Ticino sono i prati d, 
com. di Pavia, il luogo d. giustizia, e un sobborgo, 
21, 12-14; importanza d, Gravellone maggiore ai tempi 
deW Anonimo che oggi; frequenti e notevoli lavori che 
vi si facevano, 22, n. r, 

— — Po {Padus\ è il più grande d. f. 21, 21; e s'uni- 
sce col Ticino, 22, & ; dista da Pavia cinque miglia, 

21, 10; chiude, col Ticino, la Lomellina, 3, e, col 
Gravellone, il Siccomario, 17; 22, 4; è uno d. f. d. 
parte meridionale d. territorio di Pavia, 21, io, e ne 
limita la terza parte, 22, 8; abbondante di pesci, 24, 
1 ; nelle sue gliiaie si trova oro, 23, 15 ; sulle sue ri 
ve sono innumerevoli boschi, 16; un tempo s'attra- 
versava con un ponte, poi con un porto di barche, 

22, 8-9 ; per esso vanno a Pavia dall'Adriatico navi 
con sale e altre merci, 23, 5-6; e vini e altri prodotti 
d. territorio di Pavia e d. Monferrato, 6-8; rie, 21, 
;/, 4 ; 23, n. 2; 43, «. j. 

— — Ticino [Ticinus, Tesino] e il quarto d. maggiori 
f. dopo il Po, 21, 21-22; difende Pavia a mezzodì, 
18, 34; e ne bagna le mura, 21, U; verso di esso 
scende, in declivio, la e, 19, 21-22; sua larghezza 
forse inferiore a quella d. Gravellone, 22, l, «. i; 
sua limpidezza, 18, 34; 19, l; s'unisce col Po, 22, 6; 
a occidente ne esce il Gravellone e vi rientra ad 
oriente, 21, 20-21; vi sbocca, dalla città, la Carona, 
18, 4-5; riceve le acque della fonte di San Tommaso, 
n. i; vi defluiscono dalle fogne d. e, le acque piova- 
ne, 20, 16; è uno d. f. d. territorio meridionale di 
Pavia, 21, 11; è uno d. confini d. parte occidentale 
d. territorio di Pavia, 3; rinserra, col Gravellone, la 
parte più piccola d. territorio meridionale di Pavia, 
21, 12; chiude, col Po, la Lomellina, 3; ha grande 
quantità di pesci, 19, 1-2; 24, 1; di storioni, gamberi, 
navi, e mulini, 19, 3-5; 49, 22; su di esso sono il 
ponte vecchio e il ponte nuovo, 21, 13-14, 22-27; 22, 
2; in esso s'immergono, dal ponte vecchio, i bestem- 
miatori, oZ, 17-20; la sua acqua cuoce bene legumi 
di diflìcile cottura, 49, 22-23, ». 4; nelle sue ghiaie si 
trova oro, 23, 15, «. j; per esso vanno a Pavia dal- 
l'Adriatico sale e altre merci, 5-6, e dal Novarese e 
dal Milanese ottimi vini, 8-9; sulle sue rive è il prato 
Camino, 27, ». i ; "60, 37 „ , e si trovano selve in- lìnite, 23, 16; /avori di sistejnazione e alveazionc fat- 
tivi, 22, «. / ; suo scalo d. merci, 29, n, 4 ; vi sorge fr. 
la eh. e il borgo di san Savino, 13, n. 4; "sua inon- 
dazione, provocata da san Teodoro^ che pone in 
fuga Carlo Magno e il suo esercito, Ò2, 17-18; mira- 
colo compiuto da san Teodoro sulle sue rive, li; de- 
naro perdutovi e ricuperato per le preghiere di san 
Siro, 60, 23-24 „; diede il nome alla e, 1, //. i ; 2, 15; 
effetti d. sue alluvioni, 26, n. 2; rie, 21, ». 2, 4; 23, 
//. 2, 3; 50, 3; «61, 1 „. 
Pavia (fisici) Vernavola [Vernabula] f. pr. Pavia; i 
folloni vi hanno le loro abitazioni dette imbianca- 
torie, 24, 16-17. 

— (fogne) [clo(7ce] sotterranee e profonde per purgare 
con le acque piovane le vie e le latrine d. e, 4, 4-5 ; 
20, 12; vi sono per tutta la e, specie sotto nove 
vie d. e. vecchia, 15; immettono tutte nel Ticino, 
16; lianno volte, talora altissime, 12-13, n. 4. 

— (fondi) [predia] d. territorio, 21, 7, 15-16; d. casate, 
31, 35; loro alienazioni, 1-2; i Pavesi ne hanno un 
gran numero, 24, 11-12. 

— (fonti) [fontes] ve ne sono alcune nella e, 18, 1 ; 
grande fonte sotto la eh. di san Tommaso, 1-3; suoi 
avanzi, ». i. 

— (fóri) [fora]: 

— — DI MEZZO [f mediocre] ; vi si vende frumento e 
vino, 28, 12-14. 

— — Magno \f. magnum] detto volgarmente Roma 
VECCHIA e anche Fóro romano, 7, 18, ». 2; vi sor- 
ge la eh. di san Giacomo, 18; vi è trasportato /'au- 
ditorium; opinioni varie sulla sua denominazione, ». 2; 
" XI, 25-31 ; X, n. 2 „. 

— — ROMANO, DEL POPOLO ROMANO V. Magno. 

— — VECCHIO \J, vctus] da sostituirsi, secondo il Ro- 
bolini e il Bossi, a Roma vetus, 7, ». 2 ; " questioni 
sulla sua denominazione, XI, 27-31; X, n. 2 „. 

— (fosse) [fosse] profonde e larghe, piene d'acqua cor- 
rente circondano la cinta esterna di mura, 18, 13-14: 
hanno im circuito di più di due miglia, 32-33 ; il 
cimitero dei santi Gcrvasio e Protasio s'estende al 
di là di esse, 48, 18-19. 

— (Ghibellini) \Gibcllini, Gihellinorum factio] loro ca- 
pi i Beccaria e i Corti " XXIX, 30 „; 27, n. 2; uno 
d. loro capi pili notevoli fa Beccaria Beccaria, 27, ». 2; 
"s'impadroniscono di Pavia e ne cacciano i Guelfi 
(an. 131S), XX, 12-13; XXXIV, 6 „. 

— (giardini) [orti] numerosi nei dintorni di Pavia e nel 
Siccomario; alcuni anche fra la seconda e terza cer- 
chia di mura d. e, 23, 17-18. 

— ("ginnasio) [gymnasium ttcincftsc] rie, XXXIIl, 
" 5-6 „ . 

— (giuochi FESTIVI Diii LAici) [ludi festivi laycorum], 
38, 3. 

— — battagliole V. Usi militari. 

— — (corse) nella traslazione di san Siro, 40, 13-18. 
— delle meretrici a piedi dopo il pranzo, 40, 

16, n. 2. 

— — — DEI Paltonieri [ribaldi] a piedi dopo il 
pranzo, 40, 15-16. 

— — — DUGLi scudieri [sc.utifcri] a cavallo al mat- 
tino, 40, 13-15. 

— — — (premi delle corse): 

— — — — carni salate [carnes $ahe] nelle corse a [Pavia, ^i/ioclii-i/ise^uc \ liNDlCJ^: ALFABETJCC; 137 piedi d. paltonieri e d. meretrici nella traslazione di 
san Siro, 40, 15-16. 
Pavia (giuochi festivi dei laici) (corsh) (premi detxic 
corse) fascie [i/ifitle] nelle corse a piedi d. palto- 
nieri e d. meretrici nella traslazione di san Siro, 
40, 15-16. 

— — — — GALLO BIANCO \ :^a//us alf'iis\ nelle corse 
degli scudieri a cavallo nella traslazione di san .Siro, 
40, 13-15. 

— — PALLIO DI SETA O RICAMATO d'oRO [fal- 

lium sericiim vel auro tc\fiim\ nelle corse d. trasla- 
zione di san Siro, 40, 13-14; il vincitore lo offre a 
san Siro o a qualche eh. o ne dispone a suo piace- 
re, 17-18. 

— — PORCHETTA ARROSTITA [.WcZ/rt, 5«///rt rt.W«^rtJ 

nelle coi-se a cavallo degli scudieri nella traslazione 
di san Siro, 40, 13-15. 

— stadio \sta(Ufim\ lungo più stadi non lontano 

d. e. per le corse al pallio, 40, 13-14. 

— — GIOSTRE \kastilHdià\ d. nobili per la venuta di 
inip., re e gran principi, 4S, 7-8. 

— (giustizia) [jitstitia, ius\ amministrata dal podestà 
28, 2-6; dai consoli di giustizia 29, 2\ 49, «. ^; si 
rende in determinati luoghi nella corte d. com., 49, 
16-17 e n. 2. 

— — bestemmiatori; pene contro di essi, 33, 16-21 e fi. 2. 

— — canestro di vimixi Yvas vimineuìii inagniini\ per 
immergere nel Ticino i bestemmiatori, 33, 18-20. 

— — catene di ferro \cathcne fcrree\ nella corte d. 
com. per i bestemmiatori e i rei di piccole colpe, 
33, 20-21. 

— — cause criminali [car/se crimtnales'\ raramente de- 
lìnite dal podestà per mezzo del duello 28, 27. 

— — consoli di giustizia [consules ius^icie], 29, 1-2; 
loro giurisdizione, 2-3; 31, 1-2; secondo il RobolÌ7ii 
appaiono in Pafìa dal iiS6, ina in realtà sono di ori- 
gine più antica; quattro ne sono citati nel 1172, 29, 
». 2; tengono tribunale sotto il palazzo nuovo, 49, n. 2. 

— — DUELLO giudiziale \duelluin'\ ; luogo dove si face- 
va secondo l'Anonimo, 14, 25-26; 28, 27-28; mancanza 
di notizie che lo provino ; dove si fecero duelli, 14, n. 7 ; 
un tempo le cause criminali si definivano assai rara- 
mente per mezzo di duelli, 28, 26-2S ; perchè al tem- 
po dell'Anonimo non ne furono mai fatti, 29-31 ; 
duelli fatti nella valle d. ducilo per gioco, 23-29; 
duello per Gundebcrga, 14, n. 7. 

— — giudice pretorio V. Morosini Giampietro Fran- 
cesco. 

— — giudici o avvocati [Judices seu alvocati]', fin 
daWanno 880 i giudici pavesi si segnalano fra gli al- 
tri ', loro elenco datone dal Fischer; ne parlano ono- 
revolmente _^/'Instltuta regalia, 27, n. i; numerosis- 
simi in Pavia, 27, 1; per la perizia e la scienza loro 
molti sono chiamati al governo di altre e, 1-4; per 
essisi fanno sermoni nei lunedì d. Quaresima, 42, 5-6; 
V. Gualtiero giudice, 

— — LUOGO DELLA GIUSTIZIA \^lOCt(S iusticie] OVC SÌ pU- 

niscono i malfattori nel territorio meridionale di 
Pavia fra il Gravellone e il Ticino, 21, 12-13; incer- 
tezza sulla sua precisa ubicazione, n. 2. 

— — PERTICA [pertica] sul Ponte vecchio, mobile, con 
appeso un canestro di vimini per immergere ì be- 
stemmiatori nel Ticino, 33, 17-20. l^vviA (giustizia) sentenze o condanne [sentencie vel 
condcmpnationes\ ; per promulgarle si suona una cam- 
pana, 27, 12 ; sono lette sulla pietra eretta nella corte 
d. com., 12-13. 

— — valli: del duello [vallis uhi duellum fieri con- 
suevii\ fuori di Pavia, pr. la eh. di san Giacomo 
della Vernavola, 14, 25-26; 28, 27-28. 

— "(Guelfi) [Guclphi, Gnelphae partcs, Guelphorum fa- 
ctio] cacciati da Pavia e depressi (an. 13 15), XXXIV, 
6, 15; il padre Lanfranco sarebbe passato al loro 
partito (an. 1323), XXIII, 29; XXIV, 10, 24-25;«^//« 

famiglia Pietra erano guelfi militanti, XXVIII, 1 ; 
l'Anonimo era guelfo, XXVII, 27; XXXIV, 1 „\ v. 
Langosco {coìzti). Pietra {famiglia). 

— (idoli) [ydola] venerati nascostamente, fatti distrug- 
gere da san Dalmazio, 7, 27. 

— (industrie e prodotti industriali) : 

— — cotone [bombii] ; se ne fabbricano panni, detti 
fustagni, 24, 18. 

— - fornaci [fornaces] ; in Pavia producono vasi di 
vetro e fittili, nei dintorni mattoni e tegole, 24, 
15-16; tre specie di fornaci in Pavia nel sec. A'F" e 
loro operai, n. 4. 

— • — fustagni {panni de bombice qui dicuntur fusiania\ 
fatti di cotone; s'imbiancano dai folloni sul f. Ver- 
navola pr. la e, 24, 18. 

— — IMBIANCATORIE [habitacula que dicuntur candida] 
sulla Vernavola, 24, 17. 

— — MATTONI [latcres] li jjroducono fornaci pr. la e, 
24, 16. 

— — MULINI [molendina] terrestri sulla Carona, 18,3; 
in numero di undici, con ruote doppie, 49, 21-22; 
numerosi anche sul Ticino, 19, 4-5; 49, 22; nei sec. 
XIII e XIV in Pavia se ne usavano due specie, 19, 
n. 2. 

— — ORO [aurum]; si trova nelle ghiaie d. Ticino e 
d. Po, 23, 15; sua estrazione dal Ticino, n. j. 

— — TEGOLE [tegule] le producono fornaci pr. Pavia, 
24, 16. 

— — TELA [tela lini] s' imbianca dai folloni sul f. Ver- 
navola pr. la e, 24, 16-17. 

— — VASI FITTILI [vasa fictilia] lì producono fornaci 
in e, 24, 15. 

— — VASI di vetro [vasi vitrea] li producono fornaci 
in e, 24, 15. 

— (Innocenti) [Innocentes] ; il corpo di moltissimi è 
nella eh. di san Marino, 8, 14; uno o più corpi si 
trovano nella eh. dì san Giovanni in borgo, 10, 14-15. 

— (insegne) [insignia, signia] : 

— — baronia; così è chiamata l'insegna d. nobili, 31, 25. 

— — DELLA CITTÀ è una croce bianca in campo rosso, 
4ó, n. 4; dipinta nel cero ofterto a san Siro, 39, 16, 
e nei ceri d. Paratici, 20-21. 

— — DEI NOBILI E DEI POPOLANI sono divcrsc; loro de- 
scrizione, 31, 24-27; "XIII, 21 „; quelle d. nobili sono 
portate alla guerra dai cav., anche se di sangue po- 
polano, 31, 27-28; " XIII, 20-24 „; numero grandissi- 
mo nella e. e nel territorio poiché ogni casata ne 
ha una speciale, 31, 28-29; alcune raccolgono più 
rami d. casata, 33-34. 

— — DEL PODESTÀ dipìnta sid cero olTerto a san Siro, 
39, 15-18. 

— — DELLA SOCIETÀ DEI VICINI DI SAN SiRO nelle bat- 138 INDICE ALFABETICO [Pavia, iiiacgnc-incrci] tagliole; ha cigni bianchi in campo rosso, 39, 40-41; 
dipinta sul cero offerto nel Natale, 40. 
Pavia, (insegne) delle società delle battagliole in- 
cise o dipinte sugli elmi, 25, 24. 

— (interdetto) [inierdiciu7ii\ contro Pavia; "rigoroso, 
XXXI, 5; in che anno Pavia ne fu colpita secondo il 
Muratori, XX, 2, 29, 32; XXXIV, 13-14; d. 1321, XX, 
30, 32 e n.3; d. 1327 più grave d. precedenti, XXIX, 
8-9; XX, 30, 32 e n. 3; XXII, 12, «. 2; opinione 
d. Robolini sul tempo dell'interdetto, XXI, 7-8; due 
riassunti d. Comvientario non ne parlano, X, 11; 
perchè, 25-29 ; per l'Anonimo è effetto d. giustizia 
divina, XXVII, 32-33; l'Anonimo e i Pavesi lo 
sopportano con rassegnazione e obbedienza 32-35; 
pratiche fatte nel tempo dell'interdetto gen., 35, 
12-13; "X, 27-28 „; impedisce che si celebri il nuovo 
ufficio d. Eucaristia, 42, 20-21; "XX, 26-27 „; nei 
giorni non concessi dal diritto canonico i laici 
sono allontanati dalle eh., 42, 24-25 ; violato per bre- 
ve tempo per opera di uomini diabolici, 25-27 e 71. 2; 
messe fatte fatte celebrare dai laici anche nel tempo 
dell' interdetto, 43, 3-5 ; disposizioni che lo regolavano 
date dal vesc. Giovatmi IV Fulgosi (an. 133S), 42, n. 2; 
"rie, XXIII, 6; XXX, 12; XXXI, 8. 

— (istituto Nascimbenk) ifi via Luigi Porta; 
vi si vedono avanzi d. eh. di santa Mostiola, 7, 

«. J- , ' 

— (iSTRUMENTi MUSICALI) \ittstrumenta musica, musica- 
Ha] usati nella processione d. e. a San Salvatore 
maggiore nel Natale, 38, 31-39, 1-2; nella processione 
d, cittadini alla piazza dell'atrio nella festa di san 
Giovanni evangelista 40, 10-11. 

— — CEMBALI [cymòali] 39, 1. 

— — TIMPANI [tympana] 39, 1. 

— — TROMBE [tu^e] 39, 1. 

— (laici) [layci]; giudizi dell'Anonimo su di essi, 38, 
7-15; loro devozioni verso Dio e i santi, 32, 22-34, 
1-6; loro elemosine pubbliche e private 34, 8-38, 1-2; 
loro visite alle eh. degli Ospitalieri, 34, 23; fanno 
giornalmente elemosine d. cibi superflui, 37, 10-11; 
nelle settime e negli anniversari d. loro morti fanno 
grandi elemosine ai poveri pubblici e vergognosi, 
15-16; molti morendo istituiscono cappcllanie ove si 
celebrano di continuo messe a suffragio d. loro ani- 
me, 28-30; loro numerose opere d. pietà, 33; chia- 
mati dal banditore seguono i funerali a due a due, 
29, 21-22; accompagnato il defunto in eh. ne esco- 
no, 27-28; alcuni sono dotti in Teologia, 30, 24-25; 
non possono bere vino nel calice cofisacrato, per evitare 
la superstizione, n. i; loro devozioni e processioni, 
Si, 3-40, 1-23 ; tutto l'anno, specialmente nella qua- 
resima, si presentano alla confessione e alla penitenza, 
38, 4-5 ; nel venerdì santo fanno liberare prigionieri, 
5-6-, loro devozione per il nuovo ufficio d. Eucarestia, 
42, 20; che per l'interdetto non hanno mai udito, 21; 
s'affollano alle eh. ove è occultamente celebrato, 21-23; 
si rassegnano alla esclusione dalle eh. nei giorni non 
concessi dal diritto canonico durante l' interdetto, 
24-25; costretti a violare l'interdetto da uomini dia- 
bolici, 25-27; onoranze che tributano agli ecclesia- 
stici, 45, 9-10; titoli che danno loro, 10-12; loro so- 
cietà, 33, 4. 

— (latrine) [latrifie]-, vi sono in ogni casa, 20, 11; i loro condotti lavati ripuliti dalle acque piovane per 
mezzo di cloache, 11-12. 
Pavia (* legato Bonetta) d. museo civico di storia pa- 
tria: ne fa parte B, VII, 3-5 „. 

— (leggi) [leges] fatte in Pavia dai Langobardi 2, 29. 

— (libri O REGISTRI DI PROVVISIONE DEL 

comune) esistenti tiell' Archivio d. Musco civico di 
storia patria ; provano i frequenti e ttotevoli lavori 
fatti al Gravellone, 22, «. / ; cil. dal Vidari per la 
festa di san Giovanni evangelista, 40, ». i, 

— (lomellina) V. Indice generale. 

— (macelli detti beccherie) [macella, que beccarie 
dicuntur'\\ ve ne sono circa nove, 49, 18; in nessuno 
si vendono buoi o altri animali morti, 19-20. 

— — macello maggiore \beccaria maior\ il più grande 
di tutti nel mezzo d. e, 49, 19 ; sua ubicazione ; in un 
solaio sopra di esso vengono collocate due scuole univer- 
sitarie {an. 13S7) n. 3, 

— (maggiorenti) l^ntaiores] anche da essi i paratici 
traggono i propri patroni, 30, 17-18; loro pompe nei 
banchetti, 32, 17-lS; seguono la processione alla 
cattedrale la vigilia della deposizione di san Siro, 
39, 15-18. 

— (medici) [medici tam phisici quam cyrurgici] numerosi 
in Pavia ed esperti, 30, 21. 

— (mercanti) [mercatores] vengono a Pavia da molte 
parti 23, 12. 

— (mercanzia dei mercanti) \ mercadantia, 
mcrcatio iuercatorutn]', quelli che vi appartenevano, 
al suono d''una speciale campana dovevano correre iti 
armi al palazzo dei paratici 30, ;/. 2. 

— (mercati): 

— — mercato coperto; sulla sua area sorgeva il 
Palazzo del popolo, 30, n. 2. 

— — mercato del Filo, 49, n. i. 

— (merci) \inerces, inercimonia, vcnalia] diverse e pre- 
ziose in Pavia, 24 n. 2; portatevi dalle varie parti 
del mondo, 23, 4; vendute in vari luoghi d. e, 48, 
33; 49, 10; nella piazza dell'Atrio, 18, 19-20; 48, 35-43; 
49, 1-4; dalle quali il vesc. riceve una decima quo- 
tidiana, 44, 1-2; in giro ad essa e nelle vicinanze, 
49, 5-9; nella piazza di san Savino, 11-12; di Santa 

• Maria Perone e sotto il Palazzo d. pop., 13-14; nel 
Brolio grande, 15; nella corte d. coni., 16; nel Brolio 
piccolo al tempo d. fiera, 17; per tutta la e, 11; ven- 
dute in botteghe, 48, 35. 

— — AGLIO verde [allea viride, alia viridia] venduto 
nella piazza dell'Atrio, 48, 37. 

— — anguille in SALAMOIA provetticuti da Fer- 
rara; rie. dai documenti pavesi per tutto il scc. AT', 
24, «. I. 

— — ANIMALI DA CORTILE [altilic] d'ogni genere ven- 
duti nella piazza dell'Atrio, 48, 3S. 

• — — ANIMALI MORTI [mortici'ia animalium\ si vendono 
ai poveri solo nella piazza dell'Atrio, 49, 20. 

— — ARRINGHE [allecia desiccata] portate a Pavia da 
lontano, 24, 4. 

— — BESTIAME [bestie] si vende nel Brolio grande, 
49, 15; ogni settimana, 18, 15, 

— — BIADE [biada] vendute nel cortile d. com. sotto 
i due palazzi, 49, 16. 

— — BORSE [w^w.?//A'//a] vendute nella piazza dell'Atrio, 
49, 2-3. [Pavia, //tcrci] INDICE ALFABJa'ICO 139 Pavia (merci) buoi morti {vioriicina houm\ si vendono 
nella piazza dell'Atrio ai poveri, 49, 20. 

— — CACIO \caseHs\ venduto nella piazza dell'Atrio, 
48, 39. 

— — CANDELE DI cicRA o DI SEGO \candcle cere vel sa- 
^iminis] vendute in giro e nelle vicinanze d. piazza 
dell'Atrio, 49, 6. 

— — CANESTRI DI VIMINI [vasii Vimìnea] si vendono 
nella piazza dell'Atrio, 49, 3. » 

— — CARNI FRESCHE [(;ar«(7jri?r<?«/ej] vendute nella piaz- 
za dell'Atrio, 48, 41. 

— — CARNI SALATE [caf/ics Salse] vendute nella piazza 
dell'Atrio, 48, M. 

— — CENERI [cÌMcres] si vcndono nella piazza di San- 
ta Maria Perone, 49, 13- H. 

— — CIBI COTTI [ciòaria decocià] si vendono in giro 
e nelle vicinanze della piazza dell'Atrio, 49, 5. 

— — CIPOLLE [cej>e] vendute nella piazza dell'Atrio, 
48, 37. 

— — COLORI [J>igmenia] si vendono in giro e nelle 
vicinanze d. piazza dell'Atrio, 49, 5-6. 

— — ERBAGGI [olerà] d'ogni genere venduti nella piaz- 
za dell'Atrio, 48, 36. 

— — FERRAMENTA [ferramenta] si vendono in alcuni 
giorni nella piazza di san Savino, 49, 12. 

— — FIENO [fenum] venduto su carri nella piazza del- 
l'Atrio, 48, 37-38. 

— — FILO [filuvt] venduto nella piazza di Santa Maria 
Perone, 49, 13. 

— — FRUTTA [fructiis arborunt] vendute nella piazza 
dell'Atrio, 48, 36. 

— — FUNI [funes] grosse e sottili vendute nella piaz- 
za dell'Atrio, 49, 1-2. 

— — FUSTAGNI [fustatìia] si vendono sotto il Palazzo 
del popolo, 49, 14. 

— — GAMBERI [cancri] si vendono nella piazza del- 
l'Atrio, 48, 39. 

— • — GIUMENTI [jumenta]\ si vendono nel Brolio gran- 
de, 49, 15; ogni settimana, 18, 15. 

— — GR^VNO [triticiim] ; suo basso prezzo ; si vende nel 
foro di mezzo, 2S, 8-13. 

— — GUANTI [cyrothece] venduti nella piazza dell'Atrio, 
49, 3. 

— — LAVEGGi [lebrtes] venduti nella piazza dell'Atrio, 
48, 41. 

- — LEGNE [Ugna] vendute nella piazza dell'Atrio, 
48, 38. 

— — LEGUMI [legumina] venduti nel cortile d. coni, 
sotto i due palazzi, 49, 16. 

— — LEPRI [leforcs]; loro carni vendute nella piazza 
dell'Atrio, 49, 39-40. 

— — LINO [Unum] venduto nella piazza di Santa Maria 
Perone, 49, 13. 

- — NAVONI [napi quos navones a^fellant] venduti nella 
piazza dell'Atrio], 48, 37. 

— ■ — OLIO [olemn] portato a Pavia da Genova su giu- 
menti attraverso i monti, 23, 10-12. 

— — OLIO d'oliva e di SEMI DI LINO [oleiim taui de 
oliva, qitam de semine lini] per condimento dei cibi 
e per illuminazione; si vende in giro e nelle vici- 
nanze d. piazza dell'Atrio, 49, 6-7. 

— — OVA [ovà] vendute nella piazza dell'Atrio, 48, 38. Pavia (merci) paglia [falee] venduta su carri nella 
piazza dell'Atrio, 48, 37-38. 

— — PANE [fanis] spesso abbondante in Pavia e a 
basso prezzo, 28, 8-10; fino e ordinario è venduto 
nella piazza dell'Atiùo, 48, 39. 

— — PANNiLANi \ fauni lanei] venduti nella piazza del- 
l'Atrio, 49, 2. 

— — PELLI o PELLICCIE [fellcs scu pelUcié] vendute 
nella piazza dell'Atrio, 49, 2. 

— — PESCI D'AcquA DOLCE SECCATI [fisces aque dulcis 
desiccaii] ; si portano a Pavia per nave da Ferrara, 
24, 2-3. 

— — PESCI FRESCHI E SALATI [fisces reccntcs ci salsi] 
venduti nella piazza dell'Atrio, 48, 39. 

— — PESCI MARINI SALATI [pisccs maTÌfii salst], 24, 2; 
portati da Genova a Pavia su giumenti attraverso 
i monti, 23, 10-12. 

— — PESCI SEMISALSI [pisces semtsalsi] portati a Pavia 
su carri e bestie da soma dal lago di Como e da 
altri laghi, 24, 3-4. 

— • — PIATTI [faraj>sides, j>aropsides] ; si vendono in 
giro e nelle vicinanze d. piazza dell'Atrio, 49, 8. 

— — PORCI MORTI o UCCISI [forci mortui idcst occisi] 
venduti nella piazza dell'Atrio, nell'inverno interi, 
48, 40. 

— — RAPE [rape] vendute nella piazza dell'Atrio, 

48, 37. 

— — SALE [sai] portato dall'Adriatico a Pavia su na- 
vi, 23, 4-6, e da Genova su giumenti attraverso ai 
monti, 10-12. 

— — SCARPE [sotilares, sotulares] nuove si vendono 
sulla piazza di san Savino, 49, 11-12; vecchie nella 
piazza dell'Atrio, 2. 

— — SELVAGGINA [fere] venduta nella piazza dell'A- 
trio, 48, 40. 

— — SPEZIERIE [specics iransmarine] portate a Pavia 
da Genova su giumenti, 23, 10-11; vendute in giro 
e nelle vicinanze d. piazza dell'Atrio, 49, 5. 

— — TAZZE DI LEGNO [cyplii, scypliì lignei] bellissimi 
si vendono in giro e nelle vicinanze d. piazza del- 
l'Atrio, 49, 8. 

— — UCCELLI SILVESTRI [volucrcs silvcslrcs] ; loro carni 
vendute nella piazza dell'Atrio, 48, 40. 

— — UTENSILI DI LEGNO [utcnsUia lignea] venduti nella 
piazza dell'Atrio, 49, 3. 

— — VASI DI LEGNO [vasa lignea] d'ogni genere; sì 
vendono in giro e nelle vicinanze d. piazza del- 
l'Atrio, 49, 8-9. 

— — VASI DI RAME o DI BRONZO [vasa crea 7 ci enea] 
venduti nella piazza dell'Atrio, 48, 41. 

— — VASI DI VETRO [vasa vitrea] si vendono in giro e 
nelle vicinanze d. piazza dell'Atrio, 49, 8. 

— — VASI FITTILI [vasa fictilia] si vendono in giro 
e nelle vicinanze d. piazza dell'Atrio, 49, 8. 

— — VESTI VECCHIE [vcstcs vctcrcs] SÌ veudono in al- 
cuni giorni nella piazza di san Savino, 49, U. 

— — VINO [vinum]\ spesso abbondante in Pavia e a 
basso prezzo, 28, 8-15; vini rossi e pregevoli d. ter- 
ritorio pavese e d. Monferrato portato a Pavia per 
il Po, 23, 6-8; ottimi vini d. Novarese e d. Milanese 
portati a Pavia per il Ticino, 8-9; si vende in giro 
e nelle vicinanze d. piazza dell'Atrio, 49, 5; anche il 
vino milanese si vende nella piazza dell'Atrio, 48, 38. 140 INDICE ALFABETICO Pavia, iiicssi-oJjicialt\ Pavia (messi del comune) \i)nssi comnnis] v. Cinsori del 
comune. 

— (Mille (I) ) \Mille\ el, per trattare gli affari più fa- 
cili, 27, 9-10. 

— (misure e pesi): 

— — DIETA [di'e/a]', misura di lunghezza: suo valore, 

15, 21. 

— — lUGERO [t'uncrum], 4, 2-3, e passim. 

— — MIGLIO [mille passus], 14, 14, e /assiw. 

— — PASSO [passus], 21, 11, e passim. 

— — PORTATURA [/>orlaiura] di grano; peso che può 
portare un uomo robusto; tre staia fanno una por- 
tatura, 28, 15-16. 

— — STADIO [s^'adium], 18, 17, e passim. 

— — STAIO \seKiariiis\ ; tre staia di grano fanno una 
portatura; uno solo basta a chiunque per un mese, 
28, 15-16. 

Monasteri v. Case, conventi, 'uonasteri. 

— (monete) \inoncta\ battute dai Pavesi a^^ antiquo; il 
loro aspetto mostra l'antica nobiltà d. e, 28, 3; ac- 
cettate in tutta Italia, 4; sole che, secondo l'erronea 
opinione dell'Anonlno, abbiano cai-atteri greci, 4-S, 
il. 2] di diverso peso e valore, 5; ragguaglio d. mo- 
neta usuale ai tornesi d'argento, 6; autori che trat- 
tarono d. jnonetc pavesi, n, 2. 

— — SOLDO \soliduni\ 26, ,'/. ^, cinque soldi e più equi- 
valgono ad un tornese, 28, 6-7. 

— — TOv:s!i^%^X)'\ViG^^To\turonensis argcìtteus,argenti\\ 
ragguaglio con la moneta usuale, 28, 6-7; quantità 
di grano e vino che si può acquistare con mezzo 
tornese, con tre, con sei, con otto tornesi, 8-15. 

— (mura) [murus, inuri, menia, moenia\\ sono bagnate 
dal Ticino, 21, II; ampliate dai Langobardi, 2,30; 
tre cinte, 18, 6; racchiudono più che centotrenta eli., 
4, 1 ; la prima cinta più interna ha mura grossis- 
sime, 18, 6-7; è quadrangolare, 10; ha nove fortissi- 
me j)orte e d. pusterle, 10-11; una di queste pnsterle 
serviva anche al mon. di santa Maria Teodoce, 5, n. 2 ; 
senza imposte, \i; in tre d. sue porte sono tre d, 
quattro pietre scolpite su cui e fondata Pavia, 19, 
7-11; cinge più di ottanta iugeri di terreno, 4, 3; eh. 
clic vi si contengono, 4, 8-10, 7; ospedali fuori di essa, 

16, li; la seconda cinta è quadrangolare con nove 
porte, senza imj^oste, 18, 11-12; costruita dal vesc. 
di Pavia Giovanni, 10, 8-9; 2, ;/. ó; eh. clic vi si con- 
tengono, 10, 8-11, 34; terza cinta ed esterna, 11, 35; 
ha nove altissime e fortistissime portC; 18, 7-9; è 
quasi rotonda da ogni parte tranne che a mezzodì, 
cinta da larghissime e profonde fosse piene d'acqua 
corrente, 13-14; pr. di essa nella parte settentrionale 
d. e. fu costruito un grande castello, 20, 17; eh. clie 
vi si contengono, 11, 35-13, 11; vi fu incluso il raon. 
di san Pietro in ciel d'oro, 41, 3-4; vi sono dentro 
la terza cinta, fra gli altri, tre cimiteri antichissimi 
e venerati, 48, 16-17 ; quello de' santi Gervasio e Pro- 
tasio si estende fuori d'essa 18-19; rie. per la eh. di 
santa Maria Secreta o Fornaria, 46, 23; la seconda 
e terza cinta costruite lungo tempo dopo la caduta 
d. regno Langobardo, 2, 31-32; fra esse è la piazza d. 
Brolio, 18, 14-15; fra la prima e la seconda cinta 
sono giardini e orti, 23, 17-18, ospedali, 16, 12-23, e 
la piazza del Brolio piccolo, 18, 16-17; distruzione 
di parte d. mura antiche, che erano anche, per un tratto, le mura d. mon. di santa Maria Teodote, 5, 
n. 2; tracce d. mura d. e. clie i Galli volevano edi- 
ficare pr. Santa Sofìa, 50, 5; " rie. per la eh. di santo 
Spirito, XII, 16 „. 
Pavia (Museo civico di storia patria); "possiede l'u- 
nico cod. dell'Anonimo, come parte d. legato Bonetta, 
VII, 3-4; IX, 21; e una dissertazione inedita d. comm. 
Carlo Dell'Acqua sull'Anonimo, Vili, 7; IX, ;/. 2 „\ 
visi trovano la pietra tombale di Senatore, 4, n. 6; 
Vepitajìo di Teodote, 5, n. 2; avanzi d. conduttura 
romana di piombo d, fonte di San Tommaso, 18, ». i ; 
avanzi d. pavimenti a musaico delle hasiliclie di san- 
flnvenzio e di santa Maria d. popolo, 19, n. 7; un 
monumento marmoreo a Beccarlo Beccaria {an. /jjó), 
27, ti. 2; oli statuti d. com., 28, n, i; una ricca col- 
lezione numis7natica, n. 2', V iscrizione famosa d. " ni- 
dus nidorum „, 50, n. 7; // marmo originale delPepi- 
grafe che era sulle porte di Pavia, 25, n. 3; " possiede 
due copie d. Diario sacro e profano d. cose d. e. di 
Pavia d. p. De Gasparis, XV, 33-35 „ ; rie "XVIH, 
n. j, 4; XXII, n. 2; XXVIII, n. i „\ 5, n. 2; 6, 
n. 7; 10, n. I ; 13, n. 4; 36, n. i ; 46, n. 4; suo archi- 
vio cit., 21, n. 2; 22, n. 7; 25, n. i; 27, «. Sì 29, 
n. 2; 08, ». j; 40, n. i. 

— (nautica) : 

— — NAVI \tiaves, 7iavigia\ di diversi generi usate sul 
Ticino, 19, 4; anche da guerra, 24, 22; i pescatori 
dovevano averne sessanta, 44, n, i; con esse Pavia 
signoreggia, 23, n. 2. 

— — PORTO DI NAVI [portus de naviòus] per passare 
il Po, 22, 8-9. 

— — ScANCERii: [scancerie] ; navi da guerra sottili e 
veloci usate dai Pavesi, 24, 22-23; l'Azario le chiama 
Ganzerrc; usate anche sul lago di Como, n. J, 

— ■ NOBILI [twbiles, milites, nobilitas\ numerosi in Pavia 
3, 18: loro insegne chiamate baronia, 31, 24-25; " se- 
condo i riassunti tardivi d. Conunentario portano le 
insegne quando vanno all'esercito, XIII, 21, 23 „; 
nella venuta di re, imp. e grandi principi danno gio- 
stre e giuochi, 48, 7-8; molti appartengono a or. re- 
ligiosi, 46, 9-13; conversano nei portici d. parroc- 
chie e d. loro casate, 49, 27-28; seguono la processio- 
ne alla cattedrale nella vigilia di san Siro, 39, 15-19; 
loro funerali, 29, 24-25; molti sono sepolti nella cap- 
pella di sant'Adriano nel cimitero di Santa Maria 
in pertica, 48, 20-21. 

— (notai) [notarli^ numerosissimi in Pavia, 27, 1;29, 
12; coi tabellioni formano un gran collegio e hanno 
un proprio palazzo, 12-13; hanno il privilegio di 
creare altri notai, 13-14; loro rendite e legati da dare 
ai poveri, ai quali fanno grandi elemosine, 14-15; 36, 
22; loro ospedale pr. il castello di Montebello, 29, 
17 e n. J; loro funerali, 29, 18-19; statuti d. loro col- 
legio; il loro collegio amministrava anche V ospedale di 
Arena Po, n. ^ ; sermone per essi nei lunedì d. qua- 
resima, 42, 5-6; V. Bottigella Rolando, Canev ari Mi- 
chelangelo, Imperatori Baldassare, Landolji Damia- 
no, Lege (de) Lodovico, Mangano Giovanni, Man- 
gano Silvano, Oliari Giovanni, Parona Antonino, Pc- 
scari Siro. 

— OFinciALi [o^ciales^ DEL COMUNI! deputati a visitare 
le scolte sparse per la e. e i dintorni in tempo di 
guerra, 27, 21. [Pavia, officiali- ordini religiosi\ INDICE ALFABETICO 141 Pavia officiali \officiales\ dei Paratici seguono i ceri 
d. paratici nella processione alla cattedrale la vigilia 
d. deposizione di san Siro, 39, 22. 

— (officiali del podestà) \oj[Jìcialcs potcstatis\ in nu- 
mero determinato, 28, 19. 

— — APPARITORI [afjiayiiorcs^ 28, 20. 

— — DONZELLI [doinicelii^, 28, 20. 

— — GIUDICI [Judicesl, 28, 19. 

— — MILITE \7niles unus], 28j 19. 

— — NOTAI [uo/arii], 28, 20. 

— (Oltrepò) [Ulira Padiim] ik Indice gancralc. 

— (oRATORii) \oraiorid\ d. tempo dell'Anonimo nell'in- 
terno d. e. e nei dintorni, 17, 7-8; i reclusi volon- 
tari! e i terziari non ne hanno di propri, 10-12. 

— — del PALAZZO Mkzzabarba era prima la 
eli. di san ^ttirico marlirc, occupata poi daW Archivio 
coin. 7, ». 4. 

— — dell'istituto degli Artigianelli è 
l'antica eh. di san Gregorio papa, 11. n. 8. 

— — " DEI SANTI Cosma e Damiano [oraiori/im gancto- 
r/im martiritm Cosine et Damiani\ v. santi Cosma e 
Damiano {chiesa di). 

— — DEI Serviti costrutto da poco, 42, 15 ; /;-. la eh. 
di santa Giustina, n. i. 

— — DI sant'Agostino avanzo d. eh. di sani' Eu- 
stachio ^ sua ubicazione, 14, n. J. 

— — DI santa Sofi.v [oratorium, oraiorioluni sanctc 
Sophie^ V. santa Sofia {chiesa di). 

— (Ordini religiosi); "l'Anonimo appartenne ad uno 
di essi, XXV, 25 „ ; quando predicano hanno innan- 
zi alla porta un tavolino addobbato per le elemo- 
sine, 35, 29-31. 

— — " degli Scalzi di sant'Agostino [orda Excalcea- 
torum sancii Angustivi]; vi appartenne padre Ro- 
mualdo, XXXIV, 29-30 „. 

— — "degli Umiliati, rie, XXII, n. i „. 

— — dei Mendicanti [(?r<///^<?5J/eW/crt^//?<;«] in numero 
di quattro, 37, 30-31; "l'Anonimo quasi certamente 
non vi appiirtenne, XXX, 32; XXV, n. i „; vi aj^par- 
tengono molti nobili, 46, 12-13; nelle loro eh. vi so- 
no cappellanie, 37) 30-31 ; loro prediche ai soli uomi- 
ni dopo cena nelle feste e nelle domeniche da Pasqua 
a Pentecoste, 42, 12-13; numerose prediche in tutto 
l'anno, H. 

— — dei Predicatori [ordo Predieatorum] o dei Do- 
menicani; v'appartennero Isnardo, 8, 6-7, e san 
Tommaso d'Aquino, 10; "rie, XXIIF, 12 „. 

— — DI sant'Agostino v. Regole. 

— — DI Vallombrosa [ Orda Vallis Umbrosel v. Val- 
lombr osane, Vallombrosani. 

— — Gerosolimitano v. Ospitalieri di san Giovanni. 

— — TERZO Ordine degli Umiliati e delle Umiliate 
[tercius Ordo Ilumiliatorum et Humiliataruvi\ v. Umi- 
liati ed umiliate del terzo ordine. 

— — TERZO Ordine dei Predicatori, dei Minoriti, 
DEGLI Umiliati \tcreius Ordo Predieatorum, Mino- 
rum et Ilumiliatorum], 46, 13-U; vi sono ascritti gene- 
ralmente i reelusi volontari; al terzo Ordine domeni- 
cano era ascritta la beata Sibillina Biscossi, 36, n. 3, 

— — Agostiniani [ fratres Augusiinenses, sancii Augu- 
stini] V. Eremitani. 

— — Benedettine [nigre]-, loro antichi mon. a San- 
t'Agata del Monte, 10, «; a San Tommaso apostolo, 8, 8-9; mon. a Sant'Andrea del Riale, 5; a Sant'Ele- 
iia, lì, 32; a San Felice vesc, 5, 20; a Santa Maria 
di Gerico nei dintorni, 14, 17; a Santa Maria fuori 
porta, 10, 25-26; a Santa Maria Tcodote, 5, 4; a Santa 
Maria vecchia, 5, 2; a Santa Maria del .Senatore, 4, 
25; a San .Salvatore detto il Liano, 6, 21. 
Pavia (ordini religiosi) Benedettini [nigri]; loro an- 
tico mon. a San Pietro in ciel d'oro, 13, 7; mon. a 
Sant'Apollinare nei sobborghi, 21 ; a San Bartolo- 
meo in strada, 5, 3; a San Marciano, 9, 10; a San 
Marino, 8, 16; a San Pietro in Verzolo nei dintorni, 
14, 21-22; esente a San .Salvatore maggiore nei sob- 
borghi, 6; antico priorato a San Giacomo della Ver- 
navola nei dintorni, 25; priorati a San Gervasio e 
Protasio, 11, 26; a .San Matteo maggiore, 7, 3; a 
San Paolo della Verna vola nei dintorni, 15, 2. 

— — Bianche [Albe, sorores Albe]; loro antichi mon. a 
Santa Maria di Monte Oli veto nei sobborghi, 14, 1 ; 
a San .Simone e Giuda, 12, 4; a .San Biagio, 12, 7; 
a Santa Maria di losaphat nei dintorni, trasferito 
dentro la e, 6, 6; 16, 5; a .Santa Maria di Naza- 
reth nei dintorni, trasferito a San Vittore nei sob- 
borghi, 16,7-8; dove era ai tempi dell'Anonino, 13, 
31; alle Sante tre Marie, 11, 7; a San Martino in 
pietra lata, 6, 19-20 ; loro mon. a .Sant'Abrae, 15, 9. 

— — Bianche dette di san Giorgio [Albe, que dicicn- 
tnr de sancto Geòrgie] ; un tempo avevano mon. a 
Sant' Elena, 11, 31, 

— — Canonici regolari [Canonici regulares]- loro 
antica canonica a San Gervasio e Protasio, II, 17; 
loro mon. esente a San Pietro in ciel d'oro, 13, 7-8 ; 
loro priorati a San Marcello, 8, 19-20; a Santo .Ste- 
fano di campagna nei dintorni, 13, 26, 

— — "Canonici regolari di sant'Agostino [Cano- 
nici regulares sancii Augustini]; vi appartenne il 
padre Giuseppe ISIaria Bellini, XXXIV, 3i „. 

— — Carmelitani [Carineliie]; loro casa a Santa Ma- 
ria d. Carmelo nei sobborghi, 13, 22; loro tempio e 
mon. sorti nella seconda metà d, sec. XIV, suWarea d. 
eh. d. santi Faustino e Giovila, 5, n. S; oltre una 
campana grandissima nella loro casa, ne hanno un'al- 
tra di media grandezza, 40, 6-7; prediche nella loro 
case ogni giovedì, 41, 15; sermone tenuto da uno di 
essi nella sinodo d. palazzo vescovile, 44, 5-9. 

— — Cistercensi [sorores Cistercensium]; loro casa a 
San Cristoforo nei sobborghi, 13, 23; loro mon. a 
Santa Maria degli orti, 12, 6; a .Santa Maria in per- 
tica, 16; molte sono nobili di Pavia e di Genova, 
46, 10-11. 

— — Clarisse [sorores Minor um, seilieet ordinis san- 
cte dare, sorores Sancte Clare] numeros.ssime in 
Pavia, 46, 7-S; loro eh, a .Sant'Agata del Monte, 32, 
35; 47, 7; ove hanno anche il mon., IO, ix 40, 32-33; 
con clausura, 46, 6; loro numero; vi sono fra loro 
molte nobili di Pavia e di Genova, 46, S-9, 

— — Cluniacensi [Clnniacenses] ; loro priorato a San 
ISIaiolo, 9, 12, 

— — "Comunità di religiosi numerose in Pavia: 
l'Anonimo ne conosceva le condizioni, XXV, 31-32 „. 

— — converse [converse]; numerose nell'ospedale Ol- 
tre Ticino in Pavia, 16, 30-31; degli ospedali, 17, 
9-10. 

— — conversi [coaversi]; numerosi nell'ospedale Ol- 142 INDICE ALFABETICO [Pavia, ordini religiosi^ tre Ticino in Pavia, 16, 30-31^ degli ospedali, 17, 9-10. 
Pavia (ordini religiosi) Crociferi [Cruci/eri, Crucc- 
fcri]; loro casa a San Simone e Giuda, 12, 4-5; si 
trasferiscono a San Giorgio de Scanatis (an. 1547); « 
cui danno il 7iovie di San Simone e Giuda, n, j. 

— — Domenicane o sorelle dei Predicatori \soro- 
res Predicai or ttm'\ loro antico mon. a Santa Maria 
di Nazareth nei dintorni, trasferito alla eh. di Santa 
Maria di Nazareth in borgo Ticino, 16, 2-3, n, i; 
dove era ai tempi dell'Anonimo, 14, lO-ll; vi entra- 
ro'io ncWan, 1283-, n. 2; numerosissime in Pavia, 46, 
7-8; molte sono nobili di Pavia o di Genova, 9-U. 

— — Domenicani v. Predicatori. 

— — Elemosinieri [Elimosiani fratres] ; loro casa a 
Santo Spirito, 5, U. 

— — Eremitani o Agostiniani [fratres Heremiic, qui 
dicuntur Augustinenses , Hereniitani Ordinis sancii 
Agustiui, qiios alibi Augustinenses vocani, Heremitani 
sa'icti Augustini\ ; loro casa a Santa Mostiola, 7, 
24-25; 41, 12-13: tempo in cui vennero ad abitarvi 
(an, isyy), 7, n. J ; scelgono la eh. di san Pietro in 
elei d'oro, 13, 7, », 3; " tempo in cui fu loro concesso 
il breve pontificio per erigervi il conv. (an. 1326) e 
cominciarono a costruirlo (an. 1329), XXI, 1-5 e n. i ; 
hanno grande indulgenza da mezza quaresima a do- 
po Pasqua e raccolgono abbondanti elemosine, 34, 
21-22; sermone tenuto da uno di essi nella sinodo d. 
2)alazzo vescovile, 44, 5-8; " loro friorc gen. Gugliel- 
mo da Cremona^ XXI, n. i „. 

— — frati del sacco V. Saccaii, 

— — frati della Casa comune [fratres de Domo 
comuni] V. Umiliati ed Umiliate. 

— — frati della Colombixa [fraires de Columbeta\ 
V. Frati dello S/irito Santo. 

— — FRATI DELLA Pi;NITENZA DI GesÙ CrISTO V. Sac- 

cati. 

— — FRATI DELLO SPIRITO SANTO O DiCLLA COLOMBINA 

[fratres de Spirita Sanato, qui alicubì de Coliimheta 
vocantur] così chiamati per la colomba bianca che 
hanno sul petto, 35, 32-33; d. regola di sant'Ago- 
stino, 33; non possiedono altro che le elemosine, 
36, 15; raccolgono elemosine per la e, 35, 33-34; nella 
mietitura e nella vendemmia raccolgono grano, vino 
e molte altre cose, 34-35; fanno grandissime elemo- 
sine per Natale e per Pasqua, 35: giornalmente vi- 
sitano per la e, i poveri carcerati, i pupilli, le ve- 
dove, i poveri vergognosi e fauno loro elemosine, 
35-37 ; alla porta d. conv. danno molte elemosine agli 
altri poveri, 37-38; dispensano molti cibi nella e, o 
alla loro porta o portandoli alle case d. bisognosi 
ogni giorno e più nelle feste principali, 36, 14-19; il 
|)ane in sacchi, 18; il vino in vasi di legno grandis- 
simi, 18-19; gli altri cibi in vasi di rame con un coper- 
chio di rame, 19; molti danno loro segretamente da- 
naro e roba da dispensare ai poveri, 29-31 ; " loro abi- 
tudini caritatevoli rie. dall'Anonimo, XXV, 34-35 „. 
— — FRATI Mendicanti o della Povjcrtà [A/endi- 
caf/ics, religiosi mendici, religiosi paufcrtaiis] ; rac- 
colgono abbondanti elemosine nella Quaresima, 34, 
20; e nel tempo d. mietitura e d. vendemmia gi- 
rando pel territorio con un giumento 36, 1-3; "XXV, 
//. 2 „\ oltre le elemosine e le offerte (piotidiane 
raccolgono molto denaro intorno al Natale e alla Pasqua, 35, 27-29 ; ricevono molte elemosine gior- 
naliere alle porte, legati e doni, con cui costrus- 
sero bellissime eh. e palazzi e acquistarono arredi 
sacri, 36, 4-6; hanno un annuo sussidio dai fon- 
datori d. cappellanie per la celebrazione di messe a 
suffragio d. loro anime, 37, 31-32; loro deputati per 
le elemosine, 36, 12-13; fanno giornalmente elemo- 
sina dei cibi superflui, 37, 10-11. 
Pavia (ordini religiosi) Minorite [sorores MÌ7iorum\ 
V. Clarisse. 

— — Minoriti [Alinorcs] ; loro casa a San Francesco, 
W^ 8; loro antica casa a Santa Maria del Carmelo 
nei sobborghi, 13, 22; t'abbandonano per trasferirsi 
a Sai Francesco {an. i2gS), n. 6; prediclie nella loro 
casa ogni venerdì, 41, 16; sermone tenuto da uno 
di loro nella sinodo d. palazzo vescovile, 44, 5-8; i 
Terziari non hanno propri oratori, 17, 11-12. 

— — monache [f emine, monialcs]', loro mon, e case, 
17, 9: molte sono nobili, 46, 11-12. 

— — monaci [religiosi monacai] ; fanno giornalmente 
elemosine d. cibi superflui, 37, lO-H ; molti sono no- 
bili, 46, 11-12. 

— — Ospitalieri di san Giovanni o del Tempio o 
dell'ordine Gerosolimitano [Hospitalarii, Hospi- 
talii sancii lohannis, Templi]; loro casa a San Gio- 
vanni delle Vigne nei dintorni, 14, 18-19; a San Gu- 
glielmo nei sobborghi, 13, 16-17 ; succedono nei possessi 
ai Templari, 41, w. 4; loro eh. molto frequentate per 
le grandi indulgenze di cui dispongono 34, 23-25; i 
loro luoghi d. indulgenze visitati particolarmente 
nel venerdì santo, 41, 35-36; sono anche detti delP or. 
gerosolimitano, n. 4. 

— — Predicatori [Predicaiores] oT)o'm.'z^ic\^\\\oxo 
antica casa a Santa Maria di Nazareth in borgo Ti- 
cino] autorizzati ad abbandonarla {an. 1282), si ridu- 
cono dentro Pavia, 14, 10, «. 2; 16, 4, ». i; loro casa 
a San Tommaso apostolo, 8, il; prediche nella loro 
casa ogni mercoledì, 41, 14; il sabato nella Quaresima 
e la domenica in Albis, 16-17; il Sabato santo, 42, 7; 
sermone tenuto da uno di essi nella sinodo d. pa- 
lazzo vescovile, 44, 6-8; oltre una campana grandis- 
sima nella loro casa ne hanno un'altra di media 
grandezza, 40, 6-7 : i Terziari non hanno propri ora- 
tori, 17, 11-12. 

— — religiosi [religiosi] loro mon., case e priorati in 
numero di ventisette, 17, 7-8: molto onorati dai 
laici, 45, 9; titoli che si danno loro, 10-11; molti in 
Pavia sono dotti in teologia, 30, 24; se chiamati se- 
guono i funerali e precedono i chierici e i sacerdoti, 
29, 22-23; collette per i loro ospedali, 35, 17-21: offer- 
te ai loro tavolini addobbati, 34, 15-16; si lasciano 
loro molti legati nei testamenti, 36, 26-27; elemosine 
fatte loro dai laici, 37, 17-18; ricevono elemosine 
nella commemorazione d. morti, 34, 26-27; loro si- 
nodo nel palazzo vescovile ogni anno il mercoledì 
d. Ceneri, 44, 5-6. 

— — religiosi diolla povertà [religiosi paupertatis] v. 
Frati Mendicanti. 

— — Saccati [fratres de Sacco] d, penitenza di Gesù 
Cristo, d. Sacco, Sacchtiti ; soppressi nel concilio di 
Lione {an. 1274), 16, n. 2; loro antica casa a San Lu- 
ca, 9-10. 

— — Serviti [servi sancte Marie] abitavano dapprima [Pavia, ordini religiosi-^alazzi\ INDICE ALFABETICO 143 un oratorio fr. Santa Giustina, 42, «. i ; costruito 
ai tempi dell'Anonimo, 15 ; si stabilirono poi nel conv. 
di san Primo {an. i^^^), ». i; loro prediche, U-15. 

i'AVlA (ordini religiosi) SORELLE DEI PREDICATORI [sO- 

rores Predicatortmi] v. Domenicane, 

— — Templari [Templarii]; loro antica casa a San 
Giovanni d. vigne nei dintorni, 14, \i; processo con- 
tro di essi e loro distruzione, n. jf. ; nei loro possessi 
succedono gli Ospitalieri di San Giovanni, 41, 36, 
M. 4. 

— — Terziari Predicatori, Minoriti, Umiliati 
[fraires et sorores tercii Ordinis Predicatorum, Mi- 
norum et Humiliaioruni] numerosissimi ; possono pos- 
sedere e contrarre matrimonio, 46, 13-14; non hanno 
propri oratori, 17, ìl-12; loro eh. di san Savino, 13, 
n, 4, 

— — Umiliate [Humiliate, sorores Humiliatorutn^', loro 
mon., 17, 9-10; con clausura, 46, 6. 

— — Umiliati ed Umiliate del terzo Ordine [//«- 
miliati et Humiliate tercii Ordinisi ; loro cappella a 
Sant'Agostino d. Casa comime, 5, U; loro casa a 
Tutti i Santi della Carona, li, 27-28, prima di Spar- 
citoria, 15, 30-31; loro casa a Sant'Ulderico, 7, 20: 
le loro eh. d. Casa Nuova e di sant' Ulderico si 
riuniscono, 16, 1-2 ;" loro abitudini caritatevoli rie. 
dall'Anonimo, XXV, 34-35,;; prediche nella loro Ca- 
sa comune, 40, 29; quelli d. Casa comune raccolgo- 
no e fanno elemosine come i fr. d. Spirito Santo, 35, 
38-59 ; anche in cibi dalle collette e dai leg., 36, 19-20 ; 
nel giovedì santo danno a mangiare ai poveri e man- 
dano cibi ai poveri vergognosi, 20-21 ; molti danno 
loro segretamente danaro e roba per i poveri, 29-31. 

— — Vallombrosane {^sorores Vallis Umorose, ordinis 

Vallis Umhrose\ ; loro antico mon. a Santa Maria di 
Gerico nei dintorni, 14, 16; abbandonato, secondo 
V Anonimo, prima d. 1330, n. 3; loro mon. a Santa 
Maria di Monte Oiiveto, 14, 1-2. 

— — Vallombrosani \inonachi ordinis Vallis Umbros(ì\\ 
loro mon. alla eh. d. santo Sepolcro nei dintorni, 

15, 6; loro abate v. Abate di San Lanfranco. 

— (orti) \viri:laria, seu pomeria, pomaria\ numerosi 
nei dintorni di Pavia, specie nel Siccomario; alcuni 
anche fra la seconda e la terza cerchia di mura, 
23, 17-18. 

— (orto botanico); 5« parie delVarca sua sorgeva 
la eh. di san Vincenzo sant'' Epifanio, 11, n. i. 

— (ospedali) \liospitalid\ ; nella e. e dintorni se ne con- 
tano sedici, 17, 6; fuori d. prima cinta dì mura, fra 
la seconda e la terza, 16, 11-23; nei dintorni, 24-31; 
loro eh., 15, 21; l'Anonimo non li conosce o non li 
ricorda tutti; ne vide alcuni che poi furono distrut- 
ti, 16, 32-33; loro riassunto, 34; loro rendite, 17, 28; 
raccolgono abbondanti elemosine, 34, 20; in alcuni 
si raccolgono e nutrono esposti ed orfani e le fan- 
ciulle si maritano, 35, 40-41; in alcuni si predica 
ogni lunedì d. Quaresima per le elemosine ai poveri, 
42, 3-4. 

— — DEI Crociferi [//. Crnciferoriim\ 16, 17. 

— — dei poveri \hospitaìia panperuvì\ \ collette per 
loro, 35, 20-21 ; loro deputati per le elemosine, 36, 
i:-i3. 

— — della Carità \Ji. Cariiatis], 16, 20. 

— — DI Bethleem V. Oltre Ticino, Pavia (ospedali) di porta Aurea [h. de porta Aurca\, 
16, 15. 

— — DI San Biagio [//. Sancii Blasii], 16, 21. 

— — DI San Lazzaro [//. Sancii Lazari] nei dintorni, 
16, 2i\ fondato da Gislenzone Salimhene e dc^ suoi 

figli Siro e Malastreva (an. ziS7)i «• 3- 

— — di vSan Martino fuori porta [//. Sancii Martini 
foris porté\, 16, 18. 

— — Di San Martino in S i ccomario /« /oc«;« 
Va'ian donato da Carlo Magno {an. 77^) e confer- 
mato da Carlo il Grosso {an. 887) al mon, di San Mar- 
tino di Tours, 15, n, j". 

— — DI San Michele \Ji, Sancii Michaelis\ 16, 14. 

— — DI Sant'Antonio [hospitale Sancii Anthonii] nei 
dintorni, 16, 29. 

— — DI Sant'Eustachio [h. Sancii Enstachii\ nei àìn- 
torni, 16, 26. 

— — DI Sant'Invenzio [^. Sancii Tventii], 16, 22. 

— — ^ DI Santa Brigida [//. Sancte Brigidel, 16, 16. 

— — di Santa Margherita [h. Sancte Margarite], 16, 
23 ; sua causa con la eh. di san Gregorio per la scola 
mortuorum sepeliendorum {an. 13/7), 36, n. i. 

— — DI Santa Maria in pertica \Ji, sancte Marie in 
pertica], 16, 19. 

— — fuori porta Palatina [//. extra portam Palati- 
nani] nei dintorni, 16, 28; d. Disciplini per i poveri, 
22,, 8-9. 

— — fuori porta Santa Giustina \h. extra portam 
sancte lustine] nei dintorni, 16, 27. 

— — OLTRE Ticino o di Bethleem \Jt. ultra Ticinum, 
quo l vulgo dicitur de Bethleem] nei dintorni, nobi- 
lissimo e ricchissimo, in cui sono molti Conversi e 
Converse, 16, 30-31. 

— (palazzi) [palalia, domus, palatiorum hedificia] ; per 
la loro grande altezza danno un bellissimo aspetto 
alla e, 19, 23-24; molti ne costrussero i religiosi d. 
povertà con le elemosine raccolte, 36, 5. 

— — Botticella ornalo di terrecotle, 24, n, 4. 

— — Broletto; così era chiamalo il palazzo vecchio 
comunale, sorto sulVarea d. palazzo vescovile {an. iigS- 
1236), 26, n. 3; secondo il Pavesi formato daW unione 
d, palazzo vetus e d. palazzo novum, 49, n. i ; sul- 
Parea dclVodierno palazzo d. Broletto sorgeva la eh, 
di san Silvestro, 4, n. j. 

— — DEI Notai, 29, 12-13. 

— — DEL COMUNE [comunis p.]\ vi si aduna il pop. a 
udire le concioni d. Savi, 29, 6-7. 

— — DEI. FOVKSTA. [domus, palatiufn polestatis]nn tempo 
d. vescovado, 4, 23; il nuovo pod. vi convoca il 
pop. e presta il giuramento, 2S, 23-24; contiene la 
eh. di santa Lucia, 4, 23; "XII, 20 „. 

— — DEL POPOLO [/. populi] appartenente ai Paratici, 
30, 18-19; gli appartenenti ai Paratici dovevano cor- 
rervi in armi al suono di una speciale campana, n, 2 ; 
identificato dal Brambilla col palazzo vetus, 49, n. i ; 
sorgeva sulla piazza di Santa Maria Perone, 49, 13; 
30,».^; sotto di esso si vendono fustagni, 49, 14: 
vi sorgeva pr. la beccheria maggiore, n, 3; corrispon- 
dente alPodierno mercato coperto, 30, //. 2. 

— — Mala SPINA, ora d. Provi ftcia di Pavia, 5, 
n. g, 

— — Mbz ZAR ARRA ric. per il suo oratorio, 7, n. 4. 

— — • MUNICIPALI distinti in un documento d. X202 coi 144 INDICE ALFABETICO [Pavia, palaxzi-piazzè\ nomi di vetus e novuin; secondo il Pavesi erano uniti 
e formavano il Broletto, 49, ;/. /. 
Pavia (palazzi) nuovo dul comune di Pavia 
[/. novnm comimis Pafie] costrutto nel irgS, 49, ;/. i ; 
vi si rende giustizia dai consoli di giustizia, n. 2; se- 
condo il Pavesi insieme al palazzo vetus formava il 
Broletto; rie. in un documento d. 1202, n. i ; sotto di 
esso si celebra un atto {ari. f32_j), n. 2. 

— — "pretorio [/. pretorium^; con questo nome è 
chiamato il palazzo d. com. dal sec. XVI in poi, XII, 
21-22 „. 

— — RKALE \palacium, palatium ticinensé\ costruito da 

Teodcrico, 24, n. 3; in un diploma di Berengario {an. 

go2) e detto caput del regno, 1, n.3; duello giudiziale 

fattovi alla presenza di Ottone ITI {an. ggS], 14, n. 7. 

— — ■ Salimbeni ora sede d, distretto militare: sua 
ubicazione, 12, ». i. 

— VECCHIO DEL COMUNE DI PaVIA [/. Ve- 

tus comunis Papie'\ sulla piazza d. mercato d, filo ; rie. 
in un documento d. 1202; secondo il Brambilla era il 
palatium populi cf^* Paratici, a cui fu assegnato per 
sede dalla e, dopo la costruzione del p. novum'; 56'- 
condo il Pavesi insieme a questo formava il Broletto-, 
49, «. j; V. Broletto. 

— — VESCOVILE [/. episcopale, episcopatus, domus cpi- 
scopia\ costruito dal vcsc. Damiano, 24, n. j; ogni 
anno nel mercoledì d. Ceneri vi si raccoglie una 
sinodo, 44, 5; ha per cappella la eh, di san Silve- 
stro, 4, 22; vicende d. vecchio palazzo vescovile e sua 
trasformaziotte in palazzo d. coni., 26, ti. 3; siilParea 
dell'odierno palazzo vesc. sorgeva il moti, di santa Ma- 
ria vecchia, 4, n. 7, 

— (palestra c o m u n a l k ) vi si vedono avanzi d, 
eh. di san Dalmazio, 7, n. 6. 

— (Paratici) [Parrtica sive collegia] collegi degli uo- 
mini d. stessa arte, 30, U; loro numero, statuii, 
consoli o Anziani, patroni, 16-18; hanno un proprio 
palazzo e una grande campana, is-l'); manca uno stu- 
dio definitivo su di essi; autori che ne parlarono ; loro 
usi militari, n. 2; la vigilia d. deposizione di san 
Siro offrono ceri e candele accese nella cattedrale, 
39, 20-25; i maggiori nella processione a San Picti-o 
in ciel d'oro nella festa di sant'Agostino offrono 
palili, 3-5. 

— — dei Borgognoni, 30, 15-16; 29, n. 4. 

— — DEI CURSORI del COMUNE, 30, U-15. 

— — DEI PESCATORI; SUO Statuto, 44, n. i. 

— " (parco del castello), XIII, 29-31 „. 

— (parlata) [lingue ydioma, loquela] pavese tramezza 
fra quelle d. Lombardia, 49, 29-32. 

— (parrocchie) l/r/roc///<|; loro confini nella e. e fuori 
determinati a!> antiquo, 45, 6-7; fin antica notizia d. 
divisione d. e. i>i parrocchie {an. gSo), 10, n. 6; quasi 
tutte hanno portici per la conversazione, 49, 27; 
ricevono molte offerte in varie ricorrenze, 34, 35-37; 
35, 1-3; loro società per le battagliele, 25, 19-20; 
loro preti e rettori, 34, 33-36; rie. per le prerogative 
d. loro curati, 45, 5. 

— — DI San Guglielmo monaco nei sobborghi, 13, 
16-17. 

— • — DI San Marino confessore, 8, 16. 

— — DI San Pietro in Verzolo nei dintorni, 11, 
21-22. Pavia (parrocchie) di San Pietro in vincoli; nella 
sua giurisdizione stavano gli orefici, 32, 32, «. 3. 

— — DI San Savino, 13, «. ^. 

— — DI Sant'Andrea del Riale o de Reali, 8, 5. 

— — DI Sant'Apollinare nei sobborghi, 13, 21. 

— (pascoli) [pascua], 3, 13. 

— (patroni) d. Pavesi sono i tre santi Agostino, Siro, 
Teodoro, rie. nella famosa epigrafe Nidus nidoruni, 
50, //. i; loro patrono speciale è sant'Agostino, 40, 
38-39; "XVI, 14-15 „. 

— (patroni \patroni] dei Paratici) scelti fra i Savi 
o i maggiorenti : hanno uno stipendio fisso, 30, 
17-lS; la vigilia d. deposizione di san Siro vanno 
in processione alla cattedrale, 39, 23-24. 

— (pellegrini), 38, n. 6 ; v. Bottigclla G. M., Eu- 
stachi {degli) Fenone, Giacomo da Pavia, Marliano 
Prevedino, 

— (persecuzioni) Pavia ne è immune per protezione 
divina, 38, 18-19. 

— (pescatori) statuto d. loro par atico; tributo che un 
tempo pagavano alla camera d. re; numero di barche 
che dovevano avere, 44, ;/. j. 

— (pesi) V. Misure e pesi. 

— (piazze) [piateci, l^i 5-6; loro descrizione, 48, 9; in 
tempo di guerra vi si mettono scolte, 27, 19. 

— ■ — Botta; ivi, in vicinanza d. Certosina, sorgeva la 
eh. di sant' Agostino de domo comuni, 5, n. 4. 

— — IjROLIO grande [Brolium, Brolium magnuni\ piazza 
grandissima nella parte settentrionale d. e. dentro il 
terzo muro, 19, 14-15; sua estensione 15; vi si vendono 
ogni settimana giumenti e bestiame, 15-16: 49, 15; ha 
vicino il Brolio piccolo, 19, 16-17; sua ubicazione, 71. 4. 

— — Brolio piccolo [Brolium parvuni] pr. il Brolio 
grande dentro il secondo muro, 19, 16-17; vi sì ven- 
dono molte cose nella fiera di san Siro, 17-18; 49, 17; 
"XI, n. 3 „; vi si stendono tende e baracche, 19, 
19-20; sua ubicazione, n. 4. 

— — d'Italia; vi sorgeva la eh. di santa Maria 
nuova, 6, n. i. 

— — DEL Carmine; vi sorge, sconsacrata, la eh. d. 
Santa Trillila, 5, n. 6. 

— — DEL Lino v. del Popolo. 

— — DEL mercato del FILO \ platea mercati fili} 
rie. in un atto d. T3gg, 49, n, i. 

— — del Popolo già del Lino; pr. di essa 
sorgeva la eh. di santa Maria Perone, 6, «. S. 

— — dell'Atrio [/. Atrii, que dicitur Atrinm] sta in- 
nanzi alla cattedrale, 18, 18-19: sua lunghezza, 19; vi 
è nel mezzo la statua del Regisole, 21-26; i cittadini 
vi convengono due volte al giorno, 26, 20; dopo nona 
vi si combattono le hattagliole, 5-6; i cittadini vi 
piantano alberi scalvati e nella festa di san Giovanni 
evangelista li bruciano con molte legnc, 40, 8-10; 
mentre ardono vi vanno in ])rocessione e il pod. 
fa l'elogio d. e, 10-12; tutto l'anno vi si vende ogni 
cosa necessaria alla vita, 18, 19-20; generi che si 
vendono in essa e all' ingiro, 48, 35-41; 49, 5-9; vi si 
vendono, ai poveri, buoi e altri animali morti, 49, 
20; rie. per la collctta a favore d. vesc, 44, l. 

— — 1) E L l' OS p E D A L E ; 1'/' sorge, sconsacrata, la eh. di 
sani^ Eusebio maggiore, 7, ». i. 

— - Di'iLLA C A VA G NERI A un tempo pioiza di San 
Savino, 13, n. 4. [Pavia, piazze-poric\ INDICE ALFABETCO 145 Pavia (i^iazze) di San Savino \f. Sancii Savint\ ora 
Cavagneria; un tempo vi sorgeva La eh. di san Sa- 
vino, 13, U-15, e n. 4; vi si vendono scarpe nuove, 
vesti vecchie e ferramenta, 49, 11-12; tic, 30, n. 2. 

— — ui Santa Maria Perone [platea Sancia Marie 
Peroni, Parroni] davanti al palazzo d. Popolo; vi sì 
vendono lino, filo e ceneri, 49, 13-14. 

— — gran UE; vi sorgeva la beccheria maggiore, 49, 
n. 3. 

— — PETRARCA rie, 11,«. J. 

— (pietra dei bandi) [lapis allior coinutiìs, lapis in quo 
hanna legi consuevernnt\ nella corte d. com.; vi si 
leggono i bandi, 26, 7, e vi si pubblicano sentenze, 
condanne, tasse, 27, 11-13; intorno ad essa si fanno 
battagliele, 26, 7-8; rie. per la promulgario/ìe degli 
statuti dei mercanti, 26, n. J; " rie, XT, 20 „. 

— (pievi) [plebes\ di prevosturc e arcipreturc nume- 
rose della diocesi, 15, 23. 

— ■ (poderi) [predia\ d. distretto, 21, 7, 15-16; d. casate, 
Z\, 35; loro alienazioni, 1-2. 

— (podestà) [potestas^ o rettore el. dai Savi d. com. 
per un anno o per sei mesi, 28, 17-18; "XIV, 5-6 „; 
deve essere di altra e, 28, 18-19; ha un determinato 
stipendio, alloggio, numerosi ufficiali e cavalli, 18-20; 
dopo l'elezione e proclamazione lo si manda a chia- 
mare, 20-21; ^XIV, n. 2 „\ sua processione e offerta 
all'altare di santo Stefano nella cattedrale, 28; 21-23 ; 
salito al i^alazzo convoca il pop.; giura gli statuti 
e bandisce dalla e, ladri, aggressori, meretrici, ere- 
tici, 23-25; amministra la giustizia penale e civile, 
25-26; alla fine d. suo ufficio rende conto d. suo ope- 
rato per mezzo d. sindaco, 31-32; un tempo soleva, 
ma assai di rado, decidere le cause per mezzo d. 
duello giudiziale, 28, 26-27; nella festa di san Gio- 
vanni evangelista pronuncia le lodi d. e. nella piaz- 
za dell'Atrio, 40, 11-12, n. i ; gli ascritti ai Paratici 
devono seguirlo qrcando siano chiamati alle armi, 30, 
ìì. 2] sua processione a San Salvatore maggiore, nel 
giorno di Natale, 38, 31; 39, 1-2; j^rende parte alla 
processione alla cattedrale la vigilia d. deposizione 
di san Siro, 15-18; sue insegne dipinte a vari colori 
sul cero offerto nella cattedrale la vigilia d. deposi- 
zione di san Siro, 17-18, 35-36; sua sentenza contro 
dieci ri'ìelli alla forza pubblica (an. I24g), 21, ». 2; 
elenco d. pod. {an, IT38-13S9) i't Robolini ; notizie su di 
essi nel Ficl-er, 28, fi. 3; v. Giovanni de ji/andello. 

— (podestà) [potestates] pavesi in altre e, 27, n. 2; 
V. Beccaria Beccaria, Strada Zavaiario, 

— (podesterie del forese) [potestarie locornm], una 
o due volte all'anno distribuite a sorte nel pop., 
29, 4-5. 

— (ponti) [pontes] ; alcune porte d. cinta esterna di 
mura ne hanno uno levatoio, 18, 9. 

— — DELLA FERROVIA SUL TICINO ric. per 

V aspetto d. campagna fino al borgo di san Patrizio, 
26, n, 2. 

— — DI LEGNO [/. lignei I SUL Gravellone; sono due, 
smontabili nel mezzo in tempo di guerra e corri- 
spondono ai due sul Ticino, 22, 1-3. 

— — ■ LusERTiNo era pr. il luogo d. Giustizia, oltre 
il Borgo Ticino, 21, n. i. 

— — Nuovo [/, Novus^ di legno a valle d. ponte Vec- 
chio, 21, 26; ragione d. denominazione, 27; ha una gran porta con imposte all'ingresso d. e, 26-27; ad 
esso corrisponde uno d. ponti di legno sul Gravel- 
lone, 22, 1 -2 ; sue vicende dal i2go al 133^ e sua ubi- 
cazione secondo il Robolini, n. 4. 
Pavia (ponti) odierno sul Ticino; se ne cominciano 
i lavori nel luglio d, 13 Si; stato d. lavori nel giugno 
135^1 autori che ne trattarono, 21, «. 3. 

— — sul Po non esistente più al tempo dell'Anonimo, 
22,8. 

— — "sul Ticino costruito da san Crispino, 61, \ „. 

— — Vecchio [/. Vetus] sul Ticino; ragione d. deno- 
minazione, 21, 27; mette dal sobborgo nella e, 21, 
13-14; è lungo circa mezzo stadio, i2-23; coperto u 
metà con muri e finestre, e dalla parte d. sobborgo 
ha una porta con imposte, 23-24; ha pilastri di sasso 
e pietra e archi di pietra fondati nell'acqua, 24-25; 
per esso si esce dalla porta meridionale, 19, 11; ad 
esso corrisponde uno d. ponti di legno sul Gravel- 
lone, 22, 1-2; pr. la sua porta è la eh. di san Satur- 
nino, 13, 11; 21, 23-24; sul suo parapetto è una per- 
tica mobile con un canestro di vimini per immergere 
nel f. i bestemmiatori, 33, 17-20; forse era deWepoca 
romana] oggi non ne rimangono che scarsi avanzi; au- 
tori che ne trattarono, 21, n. 3. 

-- (porci di sant'Antonio) possono vagare per 
la e, (sec. XIV), 36, n. 4. 

— (porte) ; si esce da Pavia per nove porte, altissime 
e fortissime, con forti imposte e mura sporgenti, 
18, 7-S; alcune sono doppie e hanno doppie torri, 
e dinanzi un ponte levatoio, 8-9 ; anche nella prima 
e seconda cinta di mura sono nove porte, senza 
imposte, 10-12; nella porta orientale d. prima o più 
interna cinta di mura è una d. pietre, su cui è 
fondata Pavia, scolpita con l'immagine d. For- 
tezza, 19, 7-8; per questa porta sarebbe entrato Al- 
boino, 8-9; nella porta occidentale d. stesso muro è 
la pietra con l'immagine d. Giustizia, 10-11; nella 
porta meridionale per la quale si esce dal ponte 
Vecchio è la pietra con l' immagine d. Temperanza, 
11; il ponte Veccliio dalla parte d. sobborgo lia una 
porta con imposte, pr. la quale è la eh. di san Sa- 
turnino, 21, 23-24; anche il ponte Nuovo sull'in- 
gresso d. e. ha una grande porta con imposte, 26-27 ; 
vei'si scritti su alcune porte d. e, 25, 5-S; in tempo 
di guerra si pongono sulle porte scolte, 27, 18-20; 
quelle d. prima cinta sono segnate nella processione 
d. Crocette, 46, 20-21 ; notizie d. Robolini sulle porte 
dì Pavia, 18. ;/. 3. 

— — Aurea, 10, 22; 16, 15. 

— — Cairoli; ira essa e il lato orientale d. Castello 
sorgevano le due eh, di santa Maria in pertica e la 
eh. di sani^ Adriano, 12, n. ó. 

— — DEL Ponte [porta Poniis] nella parrocchia di 
San Pietro in Vincoli; vi era pr. la via degli Orefici, 
32, «. 3. 

— — DEL PONTE Vecchio; con imposte; dalla parte 
d. sobborgo, 21, 23-24; vi è pr. la eh. di san Satur- 
nino, 13, 11 ; 21, 24. 

— — di Santa Giustina, 16, 27 ; fuori di essa sorgeva 
la eh. di sa» Guglielmo, 13, n. j"; v. Garibaldi (porta). 

— — Garibaldi, anticamente di santa Giustina, 13, 
n. S; sorge pr. di essa il Distretto militare, 12, n. /. 

— — LoDiGiANA [porta Laudensis~\ nella parrocchia T. XI, p. I — IO. 146 INDICE ALFABETICO [Pavia, ^oric-jirocessi] dì Santa Maria Perone ; vi sorgeva J>r. il Palazzo del 
popolo, 30, n. 2. 
Pavia (porte) Milano, detta anche di san Vito dalla eh, 
adiacente d. santi Vito, Modesto e Crcscenzia, 12, ;/. 7. 

— — Nuova, il ponte Ntiovo sarebbe stato costrutto pr. 
di essa, 21, n. 4. 

— — Palatina o Palacunse [/. Palatina, seu Pala- 
tiefisis]; fuori di essa è l'ospedale d. Disciplini, 33, 
8-9; 16, 28. 

— — ''San Giovanni [porta sancti lokannis] rie. per 
la eh. di San Lorenzo, 57, 6 „. 

— (porti) Iportus] ; Pavia ne lia due fra i maggiori d. 
Lombardia, 23, 3. 

— (portici) [portictis], 18,6; quasi tutte le parrocchie 
e molte casate di nobili ne hanno uno per conver- 
sarvi, 49, 26-27. 

— (porto di navi) V, Nautica. 

— (poveri) \panferes\ v. Benefcenza, 

— — BORGOGNONI \p. de Burgnndia'\ numerosi in Pa- 
via, 29, 15-16, n. 4] molti vengono miserabili e fatti 
ricchi partono o rimangono, 16-17. 

— — italiani [/. de Ttalia'\ numerosi in Pavia; molti 
vengono miserabili e fatti ricclii partono o riman- 
gono, 29, 15-17. 

— (pozzi) \pniei\', quasi tutte le case ne hanno, 17, 39; 
pozzi pubblici, 18, 1; l'acqua di alcuni cuoce bene 
legumi di difficile cottura, 49, 23-24. 

— (prati) [ frata'\ : 

— — Camino [prattim, locus Camini^ pr. la e, al di qua 
e al di là d. Ticino; vi si combattono le haitagliolr 
nel pomeriggio, 26, 3-4 e «. i ; "60, 36-37 „ ; acqui- 
stato dal vesc. san Crispino I (an. 433 (?)-467) per 
conciliare due fratelli litiganti, e donato al com., 
26, n. i; "60, 37-38,,; sua ubicazione; alcuni autori, 
forse confondendolo col prato d. Ticino, lo pongono 
extra et ultra Ticinum ; la Cronica brevis lo pone 
citra et ultra Ticimnn, 26, n. i ; " vi è il Campo 
maggiore, 60, 37 „. 

— — DEL COMUNE [coin/inis prata] nella parto meridio- 
nale d. territorio di Pavia, fra Gravellone e Ticino, 
21, 10-12; v'è, sulle rive d. Gravellone, un grande 
albero sotto il quale si predica solennemente nel 
giorno di Pasqua, 14-13, 

— — DioL Ticino [praium Ticini] da alcuni autori 
confuso forse col prato Camino, 2(), «. /. 

— (predichi;) \predicationes\. 40, 24-42, 1-15; fatte 
tutto l'anno nei vari giorni d. settimana, 41, lo; in 
esse spessissimo si fanno collette da dispensare in 
ogni sorta d'elemosine, 35, 17-21; fatte di frequente 
in luoghi devoti, o ai Disciplini o dove vi siano 
feste speciali, 41, 18-19; ai luoghi d. Santi nelle loro 
feste, 40, 25 ; nelle case d. Povertà, nelle eh. par- 
rocchiali e d. religiosi le domeniche e le feste so- 
lenni, 40, 26-29; grande concorso a tutte, anche se 
feriali, 41, 19-20; alla fine di esse si fa la confes- 
sione gen., si dà la benedizione e si pubblicano le 
indulgenze, 21; alle prediche vanno i Disciplini, 33, 4-6. 

— — ai Disciplini frequenti in qualche eh.: loro ef- 
ficacia, 33, 9-11. 

— — DEI Mendicanti, 42, 14. 

— — DEI Serviti, 42, 14-15, 

— — DEL Pianto di Maria Ver(;ine \Planctus Marie 
Virginis] V. Sabato Santo. Pavia (prediche) della Passione \predicatio domìnice 
Passionis\',ivA.ìa. in molte case dei religiosi nei gior- 
ni precedenti il Venerdì Santo, 41, 25-26: v. Venerdì 
Santo. 

— — I LUNEDÌ DELLA quARESiMA a Sant'Agostino e in 
altri luoghi, 42, 3-4; in alcuni os^iedali per l'elemo- 
sina ai poveri, 4; in alcuni luoghi sermoni ai giudici 
o avvocati e ai notai, 5-6. 

— — IL LUNEDÌ in tutto l'anno a Sant'Agata, 40, 32; a 
San Giacomo d. Vernavola, 33-34; a Santa Maria in 
porta Aurea, 33; a San Pietro in ciel d'oro, 30-31. 

— — IL MARTEDÌ d'ogui Settimana a Santa Mostiola, 
41, 12. 

— — IL MERCOLEDÌ a San Tommaso, 41, 14. 

— — IL GIOVEDÌ a Santa Maria d. Carmelo, 41, 15. 

— — IL VENERDÌ d'ogni settimana a San Francesco, 
41, 16. 

— — IL VENERDÌ IN Albis panegirico d. Croce a San 
Francesco, 41, 39. 

— — IL VENERDÌ SANTO di buon mattino prediche d. 
Passione a San Francesco, col concorso di tutti i 
cittadini, 41, 25-28; per la grande moltitudine pre- 
dicano contemporaneamente in più luoghi degli spa- 
ziosissimi chiostri molti fr. di forte voce, 29-30; dopo 
questa, prediche in altri luoghi, 31-32. 

— — IL SABATO per tutta la quaresima a San Tom- 
maso, 41, 16-17. 

— — IL SABATO SANTO SÌ predica il Pianto di Maria 
Vergine a San Tommaso e a Santa Maria del Car- 
melo, 42, 7-8. 

— — LA DOMENICA DI PAsquA predica solenne sotto 
un antico e grandissimo albero nei prati d. com 
pr. il Gravellone, 21, 14-15. 

— — LA DOMENICA IN Alhis a San Tommaso, 41, 17. 

— — NELLA quARESiMA giornaliere, molto frequentate, 
41, 23-24. 

— — NELLA SETTIMANA SANTA predica d. Passionc in 
molte case di religiosi; 41, 25-26; frequenti prediche 
speciali fatte ai Disciplini in qualche eh., 33, 9-10. 

— — ■ NELLE FESTE con maggior concorso, 41, 23. 

— — NELLE FESTE E NELLE DOMENICHE da PaSqua a 

Pentecoste d. quattro Ordini mendicanti dopo cena 
ai soli uomini, 42, 12-13. 

— — PANEGIRICO DiiLLA Croce \ prcdicatio solcHipnis 
de laudibus cruàs\ v. Venerdì in Albis. 

— — SEiiMONE AI GIUDICI [semio ad ittdices seu advo- 
ca/os^ in alcuni luoghi nei lunedì d. quaresima, 42, 5-6. 

— — SERMONE AI NOTAI Yurrmo ad notiirios] in alcuni 
luoghi nei lunedì d. quaresima, 42, 6. 

— — TUTTE LE DOMENICHIJ E LB FESTE SOLENNI ta- 
lora due o tre volte nella giornata, nelle case d. 
quattro Ordini d. Povertà, 40, 26-28; in altre eh. 
parrocchiali o di religiosi, 28; nella Casa comune 
degli Umiliati, nei mon. di monache e altrove, 29. 

— (privilegi imperiali) [privilegia imperialia] concessi 
a Pavia in gran numero, 28, 2; </uali sono i più im- 
portanti, «. f. 

— (privilegi vescovili) [privilegia pontijìcum]^ loro 
origine; bolle che li riguardano, 3, ». 2; loro sospen- 
sione, n. 3; rie, 50, 21. 

— (processi) [proccssus'] : 

P IO R L ' A M M I S S I O N K NEL COLLEGIO DEI 

NOBILI GIUDICI DI PAVIA di Carlo Gerardi [Pavia, processi-pusterle\ INDICE ALFABETICO 147 Coftfdiontcri cit. per un doctimettio d. iS<)z, 40, «. ^. 

Pavia (processi) "per l'autiìnticitàdici.li'; Ricuquii; di 

Sant'Agostino (an. 1695), Vili, 33; XVI, 1\ XVIII, 

1-2 „ ; passim nella iniroditziouc e nelle noie al lesto. 

— — " PER LA CAUSA DEL SACRILEGIO PAVESE [prOCCSSìlS 

caiisae papiensis sacrilcgii] {an. 161^), Vili, 20-22, 27 „. 

— (processioni) \processiones\ : 

— — DEOLi ECCLESIASTICI, 46, 15-48,8; istituito dalla 
eh. universale, osservate dal clero, 46, 27-, l'Auoni- 
iiio non le conosce tutte, 47, 15; sono quasi tutte ri- 
cordate nella charta consuetudinum ecc. ; consuetu- 
dini di essa quando v' interviene il capitolo d. cattedra- 
le, descritte nella charta consuetudinum tt. 2; devo- 
tissime in certe feste ad alcune eh. nei primi ve- 
sjjeri e nelle messe del giorno, 47, 1-3. 

— — DEI canonici DELLA CATTEDRALE da Un COrO al- 

l'altro due volte all'anno per trasferire le reliquie e 
il coro, 6, 9 e n. 3; 46, 25-27; istituite da san Da- 
miano, 6, 9: "62, 3-4 „; secondo un ms. deW Anonimo 
da un foro aW altro; il costume 7ie sarebbe cominciato, 
secondo una tradizione volgare, quando il vesc. Da- 
miano compì la cattedrale di santo Stefano, 6, n. 3. 

— — DEI FUNERALI, 29, 20-30 ; ne sono escluse le don- 
ne, 29-30. 

— — DEI LAICI, Zi, 3-40, 23 ; mentre si fanno suonano 
le campane d. coni, sul campanile maggiore, 40, 1-2; 
a molte eh. per olTrire pallii per qualche speciale de- 
vozione o per vittorie ottenute, 39, 7-S ; col clero ad 
incontrare 1 legati d. eh. specialmente card., prelati, 
i propri vesc, imp., re e altri principi, 48, 5-7. 

— — DEL VESCOVO da Sanio Stefano a Santa Ma- 
ria e viceversa; consuetudini di essa, 47, n. i. 

— — DEL VESCOVO NUOVO [processio quam facit episco- 
pi/s de novo consecratus] dalla eh. di santo Stefano 
in Campagna alla eh. di santa Maria Secreta o For- 
naria e alla cattedrale, 46, 21-25 e n. 4. 

— — DELLE Crocette [processiones prò signandis poriis 
primi inierioris muris civitatis]., 46, 20-2\', notizie da- 
tene dal Terenzio, n. 3. 

— — delle Rogazioni [proccssioncs Rogationum\ per 
tre giorni prima dell'Ascensione a determinate eh. 
d. e. e diatorni, 46, 18-19; vi partecipano le matrone 
e altre persone, 19-20. 

— — NEL Natale d. coiu., d. pod., d. cittadini con 
musiche al mon, di San Salvatore maggiore per of- 
frire un pallio ricamato, 38, 31; 39, 1-2; nei secondi 
vesperi dal coro di Santa Maria al coro di Santo 
Stefano, 47, 3-4. 

— — NELLA FESTA DEI SANTI GeRVASIO E PrOTASIO 

alla loro eh., 47, il; manca nella charta consuetu- 
dinum, n. 2, 

— NELLA FESTA Dia SANTI FlFiTRO E PAOLO alla ch. 

di san Pietro in ciel d'oro, 47, 11-12. 

— — ■ NELLA FESTA DBLLA PURlFICAZIONE DI SANTA 

Maria al mon. Vecchio, 47, 6. 

— — nella FliSTA di SAN GEROLAMO VESCOVO di Pavia 

a Santa Maria in pertica, 47, 13. 

— — NELLA FESTA DI SAN GIOVANNI EVANGIiLISTA dei 

cittadini alla piazza dell'Atrio, 40, 10-11. 

— — NELLA FESTA DI SAN LeONI'^ PUETE (i" agOSto) 

a San Marino, 47, 13-14. 

— — Nb'LLA FESTA di SAX MASSIMO VESCOVO DI PaVI.V 

alla ch. di san Giovanni in Borgo, 47, 4-5, n. 2. Pavia (processioni) nixla festa di san Nicolò a San- 
t'Ambrogio minore, 47, 14-15; manca nella charta con- 
suetudinum, }i. 2. 

— — nella festa di san Sebastiano a San Pietro 
in Vincoli, 47, 5-6. 

— — NELLA festa DI SAN ViTALE a .San Zenone, 47, o, 
/na secondo la charta consuetudinum a San Vitale, 
n. 2. 

— — NELLA FESTA DI SAN VITTORE a San Vittore fuori 
e., 47, 9. 

— — NELLA FESTA DI sant'Agata a Sant'Agata d. 
Monte, 47, 6-7. 

— — NELLA FUSTA DI SANT'AgOSTINO il COm., il pod. 

e i cittadini vanno in processione con molti pallii 
al mon. di san Pietro in eiel d'oro, 39, 3-4. 

— — NELLA FESTA DI saxt' AURELIANO al mon. d. Se- 
natore, 47, 10; manca nella eliarta consuetudinum, 
n, 2. 

— — NELLA FESTA DI sant' Invenzio a Sant'Iuvcnzio, 
47, 7-8. 

— — NELLA FESTA DI SANT'ONORATA al moii. Vec- 
chio, 47, 5; ciò che in essa e offerto al sacerdote a 
un altare dopo l' ingresso degli ordinari i?i eh., e d. ca- 
nonici, n. j. 

— — NELLA FESTA DI sant' Ursicino a San Giovanni 
in Borgo, 47, 12; manca nella charta consuetudinum, 
n. 2. 

— — NELLA FESTA DI s.vNTA Febronia a San Marino, 
47, 10. 

— — NELLA VIGILIA DELLA DEPOSIZIONE DI SAN SlRO 

alla cattedrale, 39, 15-36. 

— (prodotti agricoli) : 

— — CACIO \caseus\ abbondante nel territorio pavese, 
24, s. 

— — CERA [cer«] abbondante nel territorio pavese, 24, 8. 

— — CERi^ALi \seges, sata\ d'ogni specie nascono ab- 
bondantemente nel territorio pavese, 23, 13-14. 

— — FRUTTA \fructus arhoruni\ ; nel Siceomario ve ne 
sono in abbondanza di vario genere, 21, 16; di quasi 
tutte le specie nel territorio pavese, 23, 14. 

— — LEGNE \^ligna\ abbondanti in Pavia, 24, 12. 

— — LEGUMI [legumiua] ; ottimi si raccolgono in ab- 
bondanza nella Lomellina, 21, 7-8; nel territorio pa- 
vese se ne raccolgono d'ogni genere, 23, 13. 

— — LINO [Unum] abbondante nel territorio pavese, 24, 
17-18; 23, 12-13. 

— — MIELE [wc/J abbondante nel territorio pavese, 24, 8. 

— — ovA [ava] abbondanti nel territorio pavese, 24, 7. 

— — UVE [uve] di differenti qualità nel territorio pa- 
vese, 23, 14. 

— — VINO [l'inum] nella parte di territorio più vicina 
a Pavia, detta Campagna, i vini sono discreti e nel- 
l'estate salubri anche per gli ammalati, 21, 1-2; mi- 
gliori, di forte colore e salubri nell'estate sono i 
vini di I/Oiuellina, s-9; di qualità inferiore ma di- 
screti quelli d. Siceomario, 16-17 ; prelibati e ricercati 
quelli bianchi dell'Oltrepò, 22, 15-16; ottimi i vini 
di ÌNIontalino, 42, 23; talora per la mancanza di vasi 
è buttato nelle vie, 28, 11. 

— (prodotti industriali) V. Industrie. 

— (pusterle) \pusierule, pustcrne\\ d. muro interno, 
IS, 10; una di esse nel muro del vion. di santa Maria 
Teodote, per ciò detto anche d. pusterla, 5, «. 2. 148 INDICE ALFABETICO [Pavia , q/iarticrc-siaiiiti\ Pavia (quARXiERE Umberto I); scoperte fatte 7tci lavori 
per le sue fon.lamenta (an i8g4), 18, ». j. 

— (re-.gole) [re^nle"] : 

— — DEI Disciplini [regula verbcratorum sancii Iimo- 
ccntii Papié recomviendaiorum Sancte Marie], 33, 8; 
è in un codice vicmbranaceo d. Biblioteca tmiversitaria 
di Pavia, n, i. 

— — DI sant'Agostino \regtila sancii AHgusiini\\ vi 
appartengono i fr. d. Spirito Santo o d. Colombina, 
35, 22-23. 

— (RELiquiE) \reliqjiie, pignora sanciorum] numerosis- 
sime nella e, nei dintorni, e nella diocesi, 15, 25; 
16, 35-36; 33, 13: molte portatevi dai Langobardi, 
2, 30; l'Anonimo non le conosce tutte, 15, 27-28; 
nella cattedrale si trasferiscono due volte all'anno 
da un coro all'altro, 46,25-27; perchè non sono mai 
mostrate al pop., 13-16; " molte sono negli altari d. 
eh., 57, 16; trafugate dalla basilica di san Giovanni 
in borgo. Vili, 22 „. 

— — di sant'Agostino " scoperte in San Pietro in 
ciel d'oro (i° ottobre 1695), XVI, 5-6; questione d. 
loro autenticità e processo che ne seguì, Vili, 33; 
XVI, 6-8: XVIII, 1, 15-16 „; 41, n. i. 

— (rettori) [rcciores] del Comune; loro atti giuri- 
dici, 31, 1; V. Podesih, capitano del popolo. 

— (rettori laici) \rectores layci] del vescovo ammi- 
nistrano la giustizia temporale nelle sue terre e ca- 
stella, 43, 20-21. 

— (Santi) [Sancii, beati\ convertono al cristianesimo i 
satelliti e i governatori imperiali mandati a Pavia 
a tormentare o arrestare i cristiani, 38, 20-22; per 
opera loro Pavia ricevette la fede di Cristo, 1, 6-7; 
i corpi di molti che si trovano in Pavia vi furono 
trasportati da re Langobardi. o sono di confessori 
di altre e. o di vesc. pavesi, 2, 24-26; " un gran nu- 
mero arricchì Pavia, 59, 1 ; in Pavia vi sono 69 corpi 
di santi, 2; alcuni di vesc. e dottori, 2; altri di ver- 
gini, 4 ; altri di martiri e confessori, 6; i loro corpi 
conservarono Pavia, XXIX, 32-33,,; le loro carni 
piovvero in Pavia, ivi trasportate da ogni parte in 
ossa e polvere, 51, 25-26; sostengono Pavia col loro 
intervento pr. Dio, 34, 1-3; onde per i loro meriti 
Pavia si risani, 52, 23; "loro protezione su Pavia, 
XXXI, 6; rie, XXV, 30,,, e passim. 

— (santoarii) [limina sanciorum^ visitati dai cittadini, 
in ispecial modo i più antichi e devoti, 38, 29-30; 
l'Anonimo non allude ai limina sanctorum aposto- 
lorum, via a luoghi di Patna dintorni consacrati da 
reliquie di Santi, n. 6. 

— (savi) [sapienies'] el. dal com. in piccolissimo numero 
per trattare gli affari difficili e segreti, 27, 6-7; sono 
convocati al suono di una campana, 7 ; eleggono il 
pod. ad anno o a semestre, 28, 17-18; "XIV, n. 2 „; 
raccolgono il pop. nel palazzo d. com. per notificare 
buone notizie o trattare pubblici affari, 29, 6-7; loro 
valentia oratoria, 7-8 ; anche fra essi i Paratici scel- 
gono i loro patroni, 30, 17-18. 

— (scienziati) [viagisiri in scienciis] ; numerosi in Pa- 
via, 27, 4. 

— (scisma) da cui è travagliata Pavia, "XXVII, 28-29; 
XXIX, 37 „; 3, 15; 52, 8. 

— (sepolcri) [sepi/lcral loro forma e disposizione, 30, 3-8; di nobili di lontani paesi nel cimitero di San- 
ta Maria in pertica, 12, 13-14; 48, 22-23. 
Pavia (sepolcri) di Cristo [sepulcrum Dominicum, Do- 
mini] il suo modello è nella eh. d. santo Sepolcro pr. 
Pavia, 15, 3; 41, 36-37. 

— — DI SAN Siro \s. beati Syri\ nella cattedrale ; tutto 
l'anno durante gli uffici divini vi ardono innanzi più 
di trenta ceri, 39, 25-26. 

— — DI sant'Agata e sua iscrizione, 32, 37 ; 33, 1. 

— (serve e servi di Dio) [a?trille et servi Dei] piovuti 
in Pavia in grandissimo numero, 51, 27; dediti alle 
contemplazioni celesti, 27-28; molti morirono, 28: al- 
cuni rimangono e con lagrime, orazioni, digiuni 
continuamente pregano per il pop. pavese, 28-30. 

— (servitori del comune) V, Cursori del cotnnnc, 

— (Siccomario) [Sicomarium] v. Indice generale. 

— (signore generale della città) [generalis dominus 
civiiaiis], 28, 33; 29, 1, n. i; Pelcnco d, signori di 
Pavia è dato dal Robolini, n, i ; sue insegne sul cero 
di san Siro, 39, 17-18; "non è ricordato nei rias- 
sunti del Commentario, X, 12; perchè, 30-33; XT, 1 „; 
chi era per l'Anonimo, 29, n. /; " XI, 1-4; quando 
lo ricordano i riassunti, 4-6 „. 

— (signori \scniorcs] dei Pakktici) v. Anziani dei Pa- 
ratici. 

— (sobborghi) [suburbia] ornano la e, 18, 14-15; eh. 
che vi si trovano, 13, 12-14, 1-12; in essi e nei din- 
torni d. e. le eli. sono in numero di trentaquattro, 
17, 14; uno d. sobborghi è a mezzodì d. e, fra il 
Ticino e il Gravellonc; da esso si entra in e. per il 
ponte sul Ticino, 21, 12-14; per mezzo di una porta 
con imposte, 23-24. 

— — DI SAN Guglielmo e sant'Apollina- 
re, 13, ». S' 

— (società dei nobili) [socie tas mi Ut 11 m] costi- 
tuita da famiglie il cui elenco e dato dal Robolini, 

31, 71, 2. 

— (società del popolo) [socicias populi\ costi- 
tuita da famiglie il cui elenco e dato dal Robolini, 
31, n. 2. 

— (sorveglianti) [speculato rcs] sul campanile maggiore 
per suonare le campane d. com. e scorgere l'avvici- 
narsi d. nemico, 27, 17-18; hanno sul campanile una 
propria camera, 22-23; danno la voce, più volte du- 
rante la notte, alle scolte sparse per la e, 20-21; 
hanno salario annuo, 17. 

— (statuti) [siaitiia] : 

— — dei Disciplini approvati dal t'esco vo Gio- 
vanni IV Fulgosi {an. 1334)' il cod. pergamenaceo e 
nella Biblioteca universitaria di Pavia; loro tradu- 
zione dialettale, 33, n, i. 

— — DEI mercanti promulgati nella corte d. vesc. 
* XI, 20 „ ; 26, n. 3. 

— — DEI Paratici, 30, 16. 

— — DEL capitolo D E LL A C A T T ED R AL E, «Hrt- 

nali dal vesc. Guido I V Langosco, redatti in pubblica 
forma nell'an. ijOg, infirmano un'asserzione d. Magaui 
e confermatio le notizie dell'Anonimo, 44, n. j". 

— — DEL collegio DEI NOTAI c.it. per un* istru- 
menlo sull'ospedale di Montebello, 29, «. S- 

— ' — DEL COMUNE [si. municipalia] presentati al nuovo 

pod., che giurt di osservarli, 28, 23-24; il loro volume. [Pavia, statuti-usi civili] INDICE ALFABETICO 149 contenente i privilegi imperiali, e nel Museo civico di 
Storia patria, n. i. 
Pavia, (statuti) uel i'Aratico dei pescatori, 
44, n. I, 

— — DEL VKSCOvo [5/. cpiicopi] promulgati nella sinodo 
tenuta nel palazzo vescovile il mercoledì d. Ceneri, 
44, 9-10, 

— (tabellioki) \taheUioìies\ numerosissimi in Pavia ; 
formano coi notai un grande collegio, 29, \2-\Z\v. 
Notai. 

— (taverne) \taherne\ sjmrsc per la e, 48, 35; dopo 
il suono della campana d. bevitori devono chiudersi 
e non vi si può più bere, 33, 23-2<. 

— (tekde) [tcfttoria] distese nel Brolio piccolo per la 
fiera di san Siro, 19, 19-20. 

— (teologi) [niagistri in sacra i>agi)ia\ numerosi in 
Pavia, 27, 4. 

— (terme) [terme, tlienne], numerose in Pavia e nei 
dintorni per l'abbondanza d. legne, 24, 13-15; co- 
struite da Teoderico e dal vesc, Damiano, n. j; alcune 
doppie o gemelle, per uomini e donne, 24, U ; dette 

' anche stu/e o balnea, 14-15 e n. 3. 

— (territorio) [districtus seu territorium civitatisy, 
" donde l'Anonimo trasse le sue notizie su di esso, 
XXVI, 7-8 „; si divide in più parti, 20, 23-24; si 
estende in altre diocesi, specie in quelle di Piacenza 
e Tortona, 22-23 ; ha la diocesi anche in altri distret- 
ti, 23; posizione, estensione, confini d. parte setten- 
trionale, 25-27; nella quale sono campi, boschi, ca- 
stelli e pr. la e, nella cosiddetta campagna {v. cam- 
pagna), vigne, 27; 21, 1; la parte occidentale, fra il 
Po e il Ticino, è detta Lomellina, 2-9, {v. Lomellina) 
la meridionale ha tre f., il Po, il Ticino, il Gravel- 
lone, 10-11; sua divisione in tre parti, 11-12; la prima, 
più piccola, fra il Ticino e il Gravellone, contiene i 
prati del com., il luogo della giustizia, e un sobbor- 
go d. e, 12-14; sua estensione, 19-21; la seconda 
parte, fra il Po e il Gravellone, si chiama Siccomario, 
21, 17-18 {v. Siccomario); la terza parte è detta Ol- 
trepò, 22, 8, {v. Oltrepò); tranne questa parte, il ter- 
ritorio di Pavia è piano, 22, 16-17; appartengono al 
territorio anche Mortara, 22, 24, e i colli di Mira- 
dolo San Colombano, n. 2; nel territorio nascono 
in abbondanza lino, legumi, cereali, uve, frutta d'o- 
gni specie, 23, 12-14; i religiosi d. Povertà lo girano 
con un giumento per raccogliere elemosine, 36, 3; 
altri questuanti vi raccolgono molte elemosine, 11-12; 
"rie. XI, 10 „. 

— (Ticino) [Ticinum'] nome originario di Pavia, che poi 
fu associato a Papia, 1, «. /; seconda una etimologia 

da ticionc, 51, 4; v. Pavia {citta). 

— (torri) [turres] altissime e numerosissime, 17, 36; 
danno un bellissimo aspetto alla e, 19, 2o-2i', pcrc/iè 
furono innalzate, 17, n. 2; molte superano in altezza 
il campanile d. cattedrale, ma tutte gli sono infe- 
riori in largliezza, 19,30-32; molte cadute per vetu- 
stà o per le lotte civili, 17, 35-36; numero grandissimo 
nelle case d, laici, 34-35; d. eh. per le campane, 17,32; 
alcune porte d. cinta esterna di mura hanno doppie 
torri, 18, 8; autori che ne parlano, 17, n. 2 e ti. j. 

— — MAGGIORE DEL DUOMO V. Campanile maggiore. 

— (tribunale) anticamente eh. e conv. di santo Spi- 
rito, 5, n. j!. Pavia (università) [studio generale, scuole superiori'] 
fondata nel 1361; questioni sulla sua orìgine, 30, n. 31 ; 
due scuole di essa furono collocate in un solaio sopra 
la beccheria maggiore (an. 1387), 49, n, 3; sulla sua 
area, nel lato meridionale, sorgevano le eh, di san 
Martino in pietra lata e di san Salvatore, detto il Lia- 
na, 6, 71, 9. 

— (uoiMiNi) [viri\\ loro separazione dalle donne nelle eh., 
20, 6-9 ; uso cessato forse nel sec. XVI; traccia che se 
ne conserva tuttora durante le istruzioni d. dottrina 
cristiana, n.3; visitando gli altari e le arche d. corpi 
santi stanno a settentrione, 40, 36-38; fanno cele- 
brare molte messe per i vivi e i morti, anche du- 
rante l'interdetto, e fanno generosa offerta al sa- 
cerdote, 43, 3-6; accorrono in gran numero alle 
messe nuove e alle monacazioni e fanno grandi of- 
ferte, 35, 14-16; prediche d. quattro Ordini mendi- 
canti a loro soli nelle feste e nelle domeniche da 
Pasqua a Pentecoste, 42, 12-13; loro elemosine, 34, 
9, 19; loi-o vesti, Z\, 18-19; quasi tutti nella festa di 
santo Stefano di buon mattino salgono il gradino 
di santo Stefano maggiore, sopra la cripta di san 
Siro; orazioni e offerte che vi fanno, 32, 22-26; ac- 
colgono assai devotamente in processione col clero 
i legati d. Chiesa romana, e principalmente i car- 
dinali, alti-i prelati, i propri vescovi, re, principi e 
imperatori, 48, 4-7. 

— (usi civili) "rie, XI, 11 „. 

— • — assemblee [conciones] si tenevano sino dal 
sec. 2€I, nella Corte d. vesc, 26, ». i. 

— — aggressori [latrones] banditi dalia e, dal nuovo 
pod., 28, 24; puniti dai pod., 25; non sono liberati 
nel venerdì santo, 38, 5-6. 

— — bandi [danna] si leggono su una pietra nella 
corte d. com. 26, 7. 

— — BANCHETTI [convivia, apparatus\', i Pavesi in essi 
sono assai prodighi, specie in occasione di noziie, 
32, 18-19; degli artigiani, ricchi e copiosi, 9-lo. 

— — CONCIONE DEL PODESTÀ nella piazza dell'Atrio la 
festa di san Giovanni evangelista, 40, 11-12 e n. 2. 

— — DONATIVI [exenia, dona] scambiati fra i cittadini 
nelle principali feste e dati ai maestri e ai poveri 
vergognosi, 35, 25-26; sono specialmente splendidi 
quelli per nozze, 32, 19-20. 

— — ERETICI [heretici] banditi da Pavia dai nuovi pod., 
28, 24; sicché non osano comparire in Pavia, 26. 

— — ESAZIONI [evactiones] ; per promulgarle si suona 
una campana, 27, 11-12; si leggono su una pietra 
eretta nella corte d. com., 12-13; la loro rapacità più 
cruda non distoglie i Pavesi dalle opere di pietà, 
37, 19-20. 

— — LADRI [fures] banditi da Pavia dai nuovi pod., 
28, 24. 

— — MAESTRI [magi atri scolarium] nelle principali feste 
ricevono doni, 35, 25-26. 

— — MALFATTORI [malefactorcs, malefìci, malifici] pu- 
niti dal pod., 28, 25; noi luogo d. giustizia, 21, 12- 
13; non sono liberati nel venerdì santo, 3S, 5-6. 

— — MATRIMONII [matrimonia] non si contraggono fra 
membri d. stessa casata, ma fra casate diverse o av- 
versarie, 31, 30-32. 

— — MERETRICI [meretrices]., bandite da Pavia dai nuo- 
vi pod., 28, 24-25. 1^0 INDICE ALFABETICO [Pavia, usi civili' u!>i ccclcda6tici\ Pavia (usi civili) nozzk \;niij>tir\ apparecchiate sontuo- 
samente, 32, 19 ; doni clie In esse si fanno recipro- 
camente, 19, 20. 

— — PRIGIONIERI \caj'ti-i.ìl\\ alcuni liberati nel venerdì 
santo, 38, 5-6; molti liberati da G. Galeazzo e da 
Filippo Maria Visconli per riverenza alla Passione o 
Risurrezione di Gesù Cri s lo, n. 3. 

— — SINDACO \syndicus\ del podestà, presenta il ren- 
diconto dell'operato d. pod,, 28, 31-32. 

— — UFFICI \officid\ nel com.; ve ne sono molti, che 
una o due volte all'anno si sorteggiano fra i cit- 
tadini, 29, 4-5. 

— (usi ECCLESIASTICI E RELIGIOSI) " ric, XI, 11 „: 

— — ACquA BENEDETTA \aqua bcncdicia^ fatta distri- 
buire dai preti nelle case il venerdì santo, 35, 3-4. 

— — AMMINISTRATORI APOSTOLICI frequenti 
nella eh, pavese dal i2'/2 in poi, 3, ii. 3. 

— — AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI {collaiio Om- 
nium Sacramentoriwi\ ; in essa si fanno offerte alle 
liarrocchie e ai loro rettori, 34, 35-37. 

— — ANTIFONE \^antipJionc\ indicate dal cantore d. cat- 
tedrale, 45, 2-3. 

— — AVE Maria \saliitaiio virginis Marie\ d. sera, 33, 22, 
26; recente istituzione di quella d. mattino, 27 e n.2. 

— — 15ACIO DELLA CROCE [deosculatio crucis] nel venerdì 
santo ; si offrono ova e danaro, 35, 4-5. 

— — BATTESIMO [baptismtis]; possono amministrarlo 
tutte le eh. curate, fuorché nella settimana in Albis, 
17, 17; nella quale i bambini si battezzano a San Gio- 
vanni dei Fonti, 19; nella vigilia d. Pentecoste e 
nella settimana seguente i bambini sono battezzati 
a San Giovanni Domnarum, 20-21; autori che trat- 
tarono d, sua amministrazione in Pavia, n, i ; ammini- 
strato durante V interdetto, 42, ». 2. 

— — BENEDIZIONE \sìgnaculum henedictionis'] data alla 
fine d. prediche, 41, 21-22. 

— BENEDIZIONE DEI CAPELLI DEI BAMBINI \bcnedÌctÌO 

capillorum masculorum infantiuni\ si fa in determi- 
nate feste; in essa si fa l'offerta di un pollo bianco 
o gallo, 35, 1-3; autori che ne parlano; fuso ne cOìt- 
tinuo nella eh. di san Bartolomeo in Strada sino alla 
fine del sec. XVII, n. J. 

— — BiiNEDlzioNE DEI FONTI \quando fontcs hencdicun- 
tur] per parte d. vesc. o dell'arcijjrete d. duomo nel 
sabato santo, 17» 18. 

— — BENEDIZIONE DELLE SPOSE [òenedictio nubentium. 
Clini sponse benedicuntur\\ durante le messe, "io, 12-13; 
in esse si fanno offerte alle parrocchie e ai loro ret- 
tori, 34, 35-37. 

— — BENEDIZIONE DELLE VERGINI [bettcdictionis Vtrgt- 

num\ V. Monacazioni. 

— — BENEFicì \heneficia\ d. ecclesiastici e d. sacerdoti 
in Pavia sono perpetui, 45, 30-32. 

— — BIGLIETTI [previa] scritti dai fanciulli nella festa 
di sant'Agata, 32, 35-36; vi sono scritte le parole 
poste dall'Angelo d. Signore sul sepolcro d. Santa, 
36-37; li pongono nelle vigne e nei campi contro la 
grandine, 33, 1-2; «rie, XXVIl, 15 „. 

— — CALICE CONSACRATO dioll' ALTARE [calex sacratiis, 
calex altaris] usato per i laici nella festa di san 
Biagio, 30, 12-13; è proibito dare in esso ai laici 7'ino 
dopo la Comunione, n. i, 

— — CANCELLATA IN Muito [«/«»'//5 cancelloruin] in tutte le eli., senza finestre o fori, per separare le donne 
dagli uomini, 20, 6-8; quando cessò qnest^uso, traccia 
che ne ri matte, n. j. 

PaAIA (usi ECCLESIASTICI IC RELIGIOSI) CANCELLI \can- 

cclli\', le donne non li passano se non nelle messe 
quando si benedicono le spose, 33, 12-13. 

— — CANDELE [c«?^(/e/(;] offerte dai Paratici la vigilia 
d. deposizione di san Siro nella cattedrale, 39, 22-23; 
date ai canonici d. cattedrale nelle processioni degli 
ecclesiastici alle eh., 47, 17-20; offerte per l'anime d. 
defunti alle eh. parrocchiali nelle domeniche, 29, 30- 
31, 1-2; acquistate per le eh. con collette fatte dalle 
donne, 35, lo-U. 

— — CAPPELLANI E [capellanie] numerose nella catte- 
drale e in molte altre eh.; istituite da ecclesiastici e 
laici; vi si celebrano di continuo messe per le loro 
anime da cappellani perpetui; hanno suflìcienti do- 
tazioni, 37, 28-30; nelle eh. d. quattro ordini Men- 
dicanti vi si fanno celebrare continuamente messe 
dagli eredi d. defunti fondatori, 30-32 ; rie. per i loro 
cappellani, 45, 37. 

— — CASTELLO DI DOLCI [castellum de oblatis'] portato 
nella processione alla cattedrale nella vigilia d. de- 
posizione di san Siro, 39, 2S; è abbattuto dai gio- 
vani sull'entrata d. porta, 29. 

— — CATENi; DI FERRO [cathenc ferree] con cui si fla- 
gellano i Disciplini, 33, 7. 

— — CERI [ccm] offerti nella cattedrale la vigilia d. 
deposizione di san Siro in numero di più che trenta, 
39, 25; uno ha dipinta l'immagine di san Siro, le 
insegne d. e, dell' imp. o d. re signore d. e. e d. 
pod., la croce e la mitra pontificale, 16-18; un altro 
è ofterto per antica consuetudine dagli abitanti di 
Occimiano, castello d. Monferrato, 19-20; ne offrono 
anche tutti i Paratici, dipinti con le insegne d. e. 
e gli istrumenti d. loro arte, 20-21; ardono per tutto 
l'anno innanzi al sepolcro di san Siro durante le 
funzioni sacre, 25-26; loro grandezza, 26-27; sono ri- 
vestiti di cera rossa, su cui sono dipinte a vari co- 
lori le insegne, 34-36; piccoli ceri portano i consoli 
e il patrono d. Paratici, 23-24; cero d. tavernai, 2S; 
uno ne offre per il Natale la società d. vicini di 
san Siro con la sua insegna d. battagliole, 40-41; 
uno ne offrono i vicini nella processione di sant'In- 
venzio, 47, 8 ; v. anche in Arte. 

— — CIAMBELLE [brazatelli] date ai canonici d. cat- 
te Irale e agli ecclesiastici nelP asciolvere dopo le pro- 
cessioni, 47, n. 2, 

— — CLAUSURA d. conventi di donne, 46, 5-6, n. i. 

— — coLLARiA, colletta quotidiana che il vesc. riceve 
da tutte le cose che si vendono nella piazza del- 
l'Atrio, 43, 1-2; notizie datane dal Prelini; detta anche 
corradia; probabile etimologia, n. i. 

— — COLLAZIONI \collationes] di eli. spettanti al vesc. 
o al capitolo solo per devoluzione, 45, 38 ; 46, 1. 

— — collette \collecte\ d. donne per la lampada mag- 
giore dell'aitar maggiore, per le candele e altre lu- 
minarie, 35, 10-11. 

— — COMUNIONE \perceptio Corporis Domini], oO^t-U: 
offerte che in essa si fanno, 35, 5-6. 

— — COMUNIONE DELLE OSTIE NON CONSACRATE [comu- 

nio hostiarum non consecratarum] nella Pasqua, 30, II; 
offerte che in essa si fanno, 35, 5-6. [Pavia, usi ccciesiiisiici e rclt£Ìosi\ INDICE ALFABETICO 151 Pavia (usi ecclesiastici e religiosi) c o n f i; r ri a- 
ziONE IN FRONTE \conJlrmaiio in frontc\, fatta 
(la un semplice sacerdote nel battesimo, si amministra 
durante V interdetto, 42, n. 2. 

— — CONFESSIONI \confessiones\ fatte dai laici tutto l'an- 
no e specialmente nella quaresima, Z'i, 4-5 ; d. e. e 
d. diocesi udite dall'arciprete d. cattedrale, 17, 15- 
-16; 45, 1-2; la confessione gen. si fa infine d. pre- 
diche, 35, 17: 41, 21. 

— — CORO \chorus\ ordinato dal cantore d. cattedrale, 
45, 2-3. 

— — CORO NELLE CHIESE \chorus\ \ nella cattedrale due 
volte all'anno è trasferito dai canonici dalla basilica 
estiva a quella invernale e viceversa, 46, 25-27; "62, 
3-4 „; per l'ufficiatura in lingua greca e latina nelle 
eh. di san Vittore martire e di san Michele maggio- 
re, \Z, 28-30; "61, 32-33,,; in q^icllo di San Giovanni 
in borgo si roga un atto per Perezione di uno stabili- 
mento per gli esposti {an. 147 g), 35, n. 3. 

— — CORREGGIE \corrigie\ con cui si flagellano i Di- 
sciplini, 22), 7. 

— — cucina \coqnina\ ; rendite per essa in molte eh., 
48, 29-30 e n. 2. 

— — danaro \pec!inia\ offerto ai canonici d. duomo 
nelle processioni d. ecclesiastici, 47, 17-18; ai preti 
il venerdì santo nel bacio d. Croce, 35, 5. 

— — DECIME [decime] d. Capitolo d. cattedrale, 44, 2 
e n. 2; d. pievi rurali, 3; d. vesc, 2. 

— — DEVOLUZIONE [devolutio]; solo per essa il vesc. o il 
capitolo hanno collazioni ecclesiastiche, 45, 38; 46, 1. 

— — DIGIUNI {ieiunial, 40, 24; nei digiuni d. vigilie, 
in quelli per voto o per proposito o per penitenza 
o per regolare osservanza i digiunanti non prendono 
latticinii, 42, 28-30; moltissimi digiunano in alcuni 
giorni dell'anno o nelle vigilie d. santi non coman- 
date dalla Chiesa, oltre che in tre d. feste di Maria 
Vergine, 35-36; in pochissimi giorni d. maggio e d. 
giugno i digiunanti prendono latticinii, 31 ; nell'An- 
nunciazione di Maria Vergine moltissimi digiunano 
o in pane e acqua o in cibi quaresimali, 33-35; nella 
festa di san Biagio moltissimi digiunano per voto 
o proposito astenendosi dal solo pane, 43, 1-3 ; nei 
digiuni delle quattro Tempora e nelle vigilie strette 
la messa conventuale e feriale si celebra solo a mez- 
zodì, 42, 10-11; i digiunanti allora non mangiano lat- 
ticinii, 28; così nelle Tempora di Pentecoste, 32; nel 
venerdì santo tutti digiunano, anche i fanciulli, non 
mangiando nulla di cotto nell'acqua o abbrustolito, 
moltissimi contentandosi di pane e acqua, 43, 7-S; 
la vigilia di Natale i digiunanti prendono latticinii, 

42, 30; nella Pasqua nessuno può rompere il digiuno 
se prima non si comunica, 30, 9-12. 

— — DOLCI [oblata] gettati dall'alto nella cattedrale e 
in altre eh. nei vespri di Pentecoste, 40, 20-21. 

— — DOTAZIONE [dos seu patrimoniuni\\ tutte o quasi 
tutte le eh. d. diocesi l'hanno in misura conveniente, 
17, 24-25. 

— — ELETTORI DEL VESCOVO; trc scclti dai preposti d. 
eh. collegiate e tre dai cappellani curati d. e. insieme 
col canonici d. cattedrale sono ammessi a trattare 
dell'elezione e hanno con questo diritto d'eleggere, 

43, 14-17. 

— • — ELEZIONE DEL VESCOVO [electio episcopi] " Spetta al clero d. e, XX, 21-22; XXXIV, 8-9;,; modo con 
cui viene fatta, e persone che vi partecipano, 43, 
13-18; pi/i antico documento su di essa {an. sigS); il 
pop, escluso sul principio d. sec. XI F, n. i ; questione 
d. sua avocazione alla santa Sede, "XIX, 30-31; XX, 
15-22 „; 43, n. i. 
I'avia (usi ecclesiastici e religiosi) EPISTOLE [epi- 
stole vel lectiones nocturne] lette sui pulpiti d. due 
basiliche d. cattedrale, su appositi leggìi di pie- 
tra, 47, 27-30. 

— — EUCARISTIA [eucharislia Domini, ojfìcium euchari- 
stiae Domìni, Corpus DomÌ7ii] ufficiatura nuova in 
Pavia ; grande devozione d. laici per essa, 42, 20-21 ; 
" XXXIV, 12 „; celebrata occultamente durante l'in- 
terdetto, 42, 21-22; "perchè i cittadini non pote- 
vano assistervi, XXVII, 37 „ ; i laici accorrono in 
gran numero nelle ore canoniche alle eh. dove si 
celebra occultamente, 42, 21-23; "perchè l'Anonimo 
poteva dirla nuova circa il 1330, XX, 1, 24-27 „. 

— — EVANGELO [evungelium vel Dei verbum] letto sul 
pulpiti d. due basiliche d. cattedrale, su appositi leggìi, 
47, 27-30; sua lettura nella eh. di sant'Agata, 32, 35-36. 

— — FAMILIARI [/a?niliares] dei canonici e della 
chiesa; in certe feste il vesc. dà loro a mangiai'c, 
44, 13-14. 

— — FANCIULLI [pueri] nella festa di sant'Agata scri- 
vono d. biglietti e li pongono nei campi e nelle vigne 
contro la grandine, 32, 35-37; 33, 1-2; mandati con 
acqua benedetta nelle case d. parrocchiani nel gio- 
vedì santo, 35, 3-4. 

— — FRECCIE DI FERRO [sagitte parvc ferree] fatte dagli 
orefici nella festa di san Sebastiano, 32, 32-33; be- 
nedette sono portate dagli uomini in memoria di 
san Sebastiano per preservarsi dalle ferite di freccia, 
33-34; "rie, XXVII, 14 „. 

— — FRUTTA [fruclus] date ai canonici d, cattedrale 
e ad altri ecclesiastici nelle processioni degli eccle- 
siastici alle eh., 47, 17-13 e n. 2; gettate dall'alto 
nella cattedrale e in altre eh. nei vcsperi di Pente- 
coste, 40, 20-21. 

— — GALLO [gallus] v. Pollo bianco. 

— ■ — GIOVEDÌ SANTO [cena domini]; in esso i preti man- 
dano fanciulli con acqua benedetta nelle case d. 
parrocchiani e ricevono in ofìerta ova, 35, 3-4; i fr. 
d. Casa comune danno a mangiare ai poveri, 36, 19-21. 

— — GUARDIE DEL VESCOVO [salta rii domini pon- 
tificis] proteggono lui e il clero dalla folla nelle pro- 
cessioni nelle due cattedrali, 47, n. i. 

— — INDULGENZE [indulgendo] annunziate alla fine d. 
prediche, 41, 21-22; grandi degli Eremitani, 34, 21-23; 
e degli Ospitalieri, 23-25 ; si visitano nel venerdì san- 
to, 41, 32-33; senza elemosina, 34, 16. 

— — INSEGNE ARCIVESCOVILI [archiepiscopalia insignia] 
portate dai vesc. di Pavia, 3, 9-10. 

— — INTERDETTI [interdicti]', loro esclusione e am- 
missione nelle eh, durante P interdetto ; si nega loro 
la sepoltura ecclesiastica, 42, n, 2, 

— — LAMPADA MAGGIORE DELL'aLTAR MAGGIORE [lam- 

pas junior maioris a/taris] conservata accesa con col- 
lette d. donne, 35, 10-11. 

— — LAMPADE o lucernette [lampades vel cicendilia 
vitrea] d. donne per le luminarie nelle eh., 35, 8-U. 

— — LAMPADINE PENDENTI IN UN GRANDE GRATICCIO 152 INDICE ALFABETICO [Pavia, nsi ecclesiastici e riHgiosi\ ui FERRO \lainpaies parve in magna crata ferrea pen- 
dentcs\ ardono nel mezzo d. cattedrale, specialmente 
nella vigilia d. deposizione di san Siro, 39, 37-38. 
Pavia (usi ecclesiastici e reugiesi) latticini i [lacii- 
ctmà\ esclusi nei digiuni d. quattro Tempora e in 
quasi tutti gli altri digiuni d. vigilie da quelli die 
digiunano per voto o proposito o penitenza od os- 
servanza regolare, 42, 28-30; così nelle Tempora d. 
Pentecoste, 32; possono essere presi nella vigilia di 
Natale e in pochissimi giorni di digiuno d. mag- 
gio e d. giugno, 30-31. 

— — LEGNO DELLA VERA Croce \ìignum Vere Crucis^ 
mostrato al pop. in San Francesco nel venerdì d. 
settimana in Albis, 41, 1-2. 

— — LEGUMI daii nella canonica dopo le processioni 
d. vesc. nelle due cattedrali agP intervenuti, 47, n, i. 

— — LUCERNETTE \cicendilia vitrea\ v. Lampade. 

— — LUMINARIE [luminaria^ fatte dalle donne nelle eh., 
35, 8-14. 

— — LUOGHI DELLE INDULGENZE [loca indulgenciarum\ 
visitati più devotamente e assiduamente nel venerdì 
santo, 41, 35, e in tutta la Quaresima, 42, 9; fre- 
quentati dalle donne che vi fanno molte elemosine, 
34, 14. 

— — LUOGHI DEGLI OSPITALIERI OSSIA DEI TEMPLARI 

\loca Hospitalarioruvt, Hospitaliorum sen Templario- 
rum] visitati più devotamente e assiduamente nel 
venerdì santo, 41, 35-36. 

— — LUOGHI DI SANTI [loca sanctorum] visitati dal poji. 
nelle loro feste per udirvi le prediche e le sacre fun- 
zioni, 40, 25 ; in tutta la quaresima sono visitati più 
assiduamente, 42, 9; le matrone li visitano nelle vi- 
gilie d. quattro feste di Maria Vergine, 16-19. 

— — LUOGHI DEI Templari [loca Templaroriuvi\ v. 
Luoghi degli Ospitalieri. 

— — matrimonii [matrimonia]; su di essi ha giurisdi- 
zione l'arcidiacono d. cattedrale, 44, 17-19. 

— — MATRONE [matrone]; loro visite alle eh. di Maria 
Vergine e a molti luoghi di santi nelle vigilie d. 
quattro feste di Maria Vergine, 42, 16-19; seguono 
le processioni d. Rogazioni, 46, 19-20. 

— — MESSE [misse] per i vivi e i morti, talora di trenta 
giorni e persino d'un anno, fatte celebrare dai laici 
anche nel tempo dell'interdetto, 43, 3-6; celebrate 
sul Carroccio, 25, 14 ; celebrate con rito ambrosiano 
da abitanti di I^andriano nella festa di san Giacomo 
apostolo all'altare di san Giacomo nella basilica in- 
vernale d. cattedrale di Pavia, 47, 24-26; dopo la 
messa d. domenica il sacerdote distribuisce ai par- 
rocchiani il pane offerto per le anime d. defunti, 
29, 30-30, 1-3 ; durante le messe si benedicono le 
spose, 33, 12-13; offerte alle parrocchie nelle messe d. 
giorni festivi, 34,36; ofTerta fatta durante la messa 
solenne, 35, 7. 

— — MESSE CONVENTUALI o FERIALI [m. conventuales 
sen ferialcs] nei digiuni d. quattro Tempora; nelle 
vigilie strette e nella quaresima, esclusa la dome- 
nica, si celebra solo a mezzodì, 42, 10-12. 

— — MESSE NUOVE [;«. novc] celebrate con grande con- 
corso di uomini e donne, che fanno offerte, 35, 15. 

— — MONACAZIONI [benedictioncs virginttm seu velatio- 
nes]; vi accorrono molte donne e uomini facendo of- 
ferte, 35, 15-16. Pavia (usi ecclesiastici e religiosi) olio d'oliva 
[oleum olive, de oliva] usato per le illuminazioni 
nelle eh., 35, 10; 49, 6-7. 

— — ORDINE SACRO [ordo saccr] non si dà ad alcun 
chiei-ico secolare che non abbia una eh. di cui possa 
portare il titolo, 45, 27-28. 

— — ore CANONICHE [hore canonice] in cui si celebra 
occultamente l'ufficio d. Eucaristia, 42, 21-22. 

— — OTTAVA DELLA Croci: [octava Crucis]; così è chia- 
mata la settimana in Albis, 41, 38. 

— — ovA [ova] offerte nel giovedì santo quando i 
preti mandano l'acqua benedetta nelle case, 35, 2-3, 
e il venerdì santo nel bacio d. Croce, 4-5. 

— — FALLII [pallia, palled] portati in ^processione al 
mon. di san Pietro in cicl d'oro nella festa di san- 
t'Agostino e offerti dal com. e da alcuni d. Paratici 
maggiori, 39, 3-5; talora furono offerti in numero di 
circa diciassette, 5-6; uno ricamato di seta o d'oro 
è offerto dal com., dal pod. e dai cittadini nella 
processione di Natale al mon. di san Salvatore, 38, 
31; 39, 1-2; uno è offerto nella cattedrale la vigilia 
d. deposizione di san Siro nella processione d. pod., 
d. maggiorenti, d. nobili e d. Paratici, 15-16; se ne 
offrono a molte eh. per qualche speciale devozione 
o per vittorie ottenute, 7-8; nel mon. di san Pietro 
in ciel d'oro ve ne sono innumerevoli e diversi che 
si spiegano nella eh. nelle feste di san Pietro e di 
sant'Agostino, 9-11. 

— • — PANE [panis] offerto per le anime d. defunti nelle 
domeniche alle eh. parrocchiali, 30, 1-2; il sacerdo- 
te lo distribuisce ai parrocchiani dopo la messa d. 
domenica, 2-3. 

— — Passione [Passio domini nostri lesu Christi J ; si 
liberano prigionieri per reverenza ad essa, 38, ». 3. 

— — paternostro [oratio dominica] recitato cento vol- 
te silenziosamente dagli uomini all'altare di santo 
Stefano nel duomo la festa di santo Stefano, 32, 23-26. 

— — patrimonio [pairimoniuvt] necessario a quelli che 
vogliono ricevere la prima tonsura, 45, 29-30. 

— — PENE pecuniarie d icl CLERO dispensate dal vesc. 
in elemosine, 37, 8. 

— — PENITENZA [pcnitentia] fatta dai laici tutto l'anno 
e specialmente nella Quaresima, 3^, 4-5: amministrata 
durante r interdetto, 42, n. 2. 

— — PESCIOLINO d'un denaro [pisciculus va- 
lens unum denarium] dato nella canonica d. duomo 
agV intcrveìtuti alle processioni d. vesc. nelle due cat- 
tedrali, 47, n. I. 

— — POLLO BIANCO o GALLO [pullus alhus videlicct gal- 
liis\ offerto alle parrocchie o ai loro rettori per la 
benedizione d. capelli d. bambini, 35, 2-3. 

— — prebende [prebende] d. eh. collegiate in alcune 
divise, in altre comuni, 46, I-2. 

— — procedura ecclesiastica contro gli usu- 
rai, 37, «. /. 

— — PURIFICAZIONE DOPO IL PARTO [purijicatio Jwst 

partum] ; in essa si fanno offerte alle parrocchie e ai 
loro rettori, 34, 35-37; 35, 1. 

— — quaresima [quadragesima] ; in essa specialmente 
i laici si presentano alla confessione e alla penitenza, 
38, 4-5; in tutta la quaresima sono più frequenti le 
visite ai luoghi d. santi e d. indulgenze, 42, 9; con- 
corso quotidiano ai Religiosi mendicanti, 34, 20; [Pavia, usi (•cclesiaslici e r</igiosi\ INDICE ALKABimcO 153 prediolic quotidiano con grande concorso, 41, 23-2*; 
la messa, escluse le doniciiiche, si celebra solo al 
mezzogiorno, 42, 10-11; dalla metà d. quaresima in- 
dulgenza degli Ereinitani, 34, 22; ogni lunedì pre- 
diche in alcuni osi^edali per le elemosine ai i)overi, 
42, 3-4; in alcuni luoglii sermoni ai giudici o avvo- 
cati e ai notai, 5-6; il sabato prediche nella casa d. 
Domenicani, 41, 16-17. 
Pavia (usi ecclksiastici ì: religiosi) reclusi [persone 
^'«c/w^f?] volontariamente; numerosi nella e. e fuori; 
ricevono molte elemosine, 36, 6-7; non hanno pro- 
pri oratori, 17, 10-12; non Iranno voii solenni; gene- 
ralmente ascritti al terzo Ordine] celehre la beata 
iìibillina Biscossi, 36, n. j. 

— — RENDITE [redditus, j^rovent/is, census] d. vesc, clic 
ne fa giornalmente elemosiriC, 37, 8-9; 43, 19, 23; 44, 
1-2; d. cappellani d. cappellanie nelle eh., 45, 37-38; 
d. confrarie, lasciate in leg. per la salute dell'anima 
d. donatori, 37, 5-6; per le grandi elemosine annuali 
di alcuni d. maggiori mon. e di alcune eh., 12-17; 
perpetue d. mansionari d. eh., 46, 3-4 ; per la sacri- 
stia e la fabbrica d. eh. nelle eli, maggiori, 4S, 28-29; 
d. mansionari e cappellani d. duomo, 30-32; per la 
cucina d. capitolo, 29-30, «. .?. 

— — REsroNSORii [res^onsoria] indicati d. cantore d. 
cattedrale, 45, 2-3. 

— — ROSE [rose] gettate dall'alto nella cattedrale e in 
altre eh. nei Vesperi di Pentecoste, 40, 20-21. 

— — SABATO SANTO [saMatus sanctus] ; il vesc. o l'arci- 
prete benedice i fonti, 17, 13; nelle case d. Dome- 
nicani e d. Carmelitani si predica il Pianto di Maria 
Vergine, 42, 7-8. 

— — SACRA ai ENTI [sacrameuta] non ministrati du- 
rante P interdetto, 42, «. 2. 

— — SACRISTIA nelle eh. maggiori e redditi per essa, 
48, 28. 

— — SCOMUNICATI [excOf/imunicati] ; loro esclusione 
dalle eh. durante f interdetto, 42, n. 2. 

— — SERMONE IN LOUE DELL'oRDINE IXCLESIASTICO \scr- 

mo de laude ordinis clc.ricalis\ nella sinodo vescovile 
il mercoledì d. Ceneri, 44, 5-6. 

— — SERMONE DELLA PENITENZA \scrmo de fenitcncia\ 
nella sinodo d. palazzo vescovile i mercoledì d. Ce- 
neri, 44, 5-6. 

— — SETTIMANA IN Albis [cbdomoda in Albis]; le eh. 
curate non possono battezzare, 17, 17; i bambini 
sono battezzati a San Giovanni dei fonti, 19. 

— — SETTIMANA SANTA [ebdomoda maior, que dicitur 
sanctcì\', devozione d. Disci^^lini in essa, 2Z^ 5-8. 

— — SINODI \synodi, concilia, Consilia] ; al tempo d. Lan- 
gobardi vi intervengono i vesc. di quelle parti, 3, 
6-7; per la convocazione di esse Pav'a ha quasi il 
diritto di metropoli, 8-9; hanno carattere fiìi ■politico 
che religioso, n. i; si tengono ogni anno il mercoledì 
d. Ceneri nel palazzo vescovile, 44, 5-6, e vi si pro- 
mulgano i nuovi statuti d. pp. o d. vesc, 9-10; ta- 
lora sono tenute nella cattedrale, 10 e «. j, ^ ; quella 
d, I2gy dà norme per gli abiti degli ecclesiastici in 
pubblico, 45, n. 3 ; prende disposizioni per le clausure 
d. mon., 46, n. i ; il vesc. Guido IV Langosco vi 
proibisce ai chierici di prendere parte alle battagliale, 
26, «. 4; in quella d. ij^S il vesc. Giovanni IV Ful- 
gosi vi dà le disposizioni regolanti P interdetto, 42, ;/. 2 ; e dice P arciprete d. cattedrale suo penitenziere, 
45, n. z. 
Pavia (usi ecclesiastici e religiosi) spongata data 
nella canonica d. duomo agP intervenuti alle proces- 
sioni d. vesc. nelle due cattedrali, 47, ». i. 

— — SToi'PA ACCESA {^Stipula lini accensa] gettata sulla 
testa d. fanciulli dall'alto in alcune eh. nei vesperi 
di Pentecoste, 40, 21-22. 

— — Tjìmpora V. Digiuni. 

— — TicMPORALiTÀ [temporalia] ; ne ha una il prevosto 
d. cattedrale, 44, 19; 45, 1. 

— — TIZZI ACCESI [Ugna ignea] gettati dall'alto nella 
cattedrale e in altre eh. nei vesperi di Pentecoste, 
40, 19-20. 

— — TONSURA; nessun sacerdote può prenderla se non 
ha un patrimonio sufficiente o ima eh., 45, 29-30. 

— — TOVAGLIE [gausapa] stese innanzi ai canonici 
d. cattedrale nelP asciolvere dopo le processioni eccle- 
siastiche, 47, n. 2. 

— — UCCELLETTI DI PANE O DI PASTA COTTA {civicule 

panis, ilest avicnle de pasta cocte]; nella festa di 
san Sebastiano martire si benedicono alla eh. di 
san Pietro in Vincoli e si danno a mangiare agli 
uomini e alle bestie contro la peste, 32, 29-32, e si 
offrono ai canonici d. cattedrale, 47, 19-20; di questa 
consuetudine, sòrta probahilmente in tempi pih vicini 
alP Anonimo, non parla la charta consuetudinum, 
n. s; "rie, XXVir, 14 „. 

— — UCCELLETTI VIVI [avicule viventes] portati nella 
processione di san Siro dagli uccellatori, 39, 30. 

— — UFFICI DIVINI [officia, divina officia]., 40, 24; cele- 
brati dall'arciprete d. cattedrale invece d. vesc, 45, 
1-2 ; celebrati nei luoghi d. Santi nelle loro feste, 40, 
25; d. venei-dì santo, 41, 33; durante gli uffici le 
donne non oltrepassano i cancelli se non nelle messe 
per .la benedizione delle spose, 33, 12-13; ardono 
lampade e lucernette con olio d'oliva, 35, 8-10; nel 
giorni non concessi dal diritto canonico durante 
l'interdetto si celebrano a porte chiuse, 42, 24-25; 
fiorine per la loro celebrazione durante P interdetto, 
47, n. 2; in lingua greca e latina nelle due eh. di 
san Vittore martire e di san Michele maggiore, 
13, 28-30; "61, 32-33; XXVII, 4„. 

— — UNZIONE ESTREMA [extrema une t io] non am- 
ministrata durante l^ interdetto, 42, n. 2. 

— — VENERDÌ IN Albis [feria sesta in Albis]; visite 
alla eh. d. santo Sepolcro, 41, 38. 

— — VENERDÌ SANTO [parascevc, pena scxta parasceve, 
dies parasceve]; prediche, 41, 25-32; visite d. indul- 
genze e audizione degli uffici divini, 32-38; visite d. 
laici e d. chierici alle eh. degli Ospitalieri, 34, 23-24 ; 
tutti digiunano in modo strettissimo, 43, 7-8: offerte 
di denaro e di ova nel bacio d. Croce, 35, 4-5; libe- 
razione di prigionieri, 38, 5-6, n. j. 

— — w WTico [viaticum tempore niortis] amministrato 
durante P interdetto, 42, », 2. 

— — vigilie dei SANTI [vigilie sanctorum]] moltis- 
simi osservano il digiuno sebbene non prescritto 
dalla eh., 42, 32-36. 

— — VIGILIE STRETTE [vigilie stricte]; la messa si ce- 
lebra solo al mezzogiorno, 42, 10-11. 

— — VINO [vinum] benedetto si dà a bere a tutti nella 
festa di san Biagio, 30, 12-13', proibito somministrarlo 154 INDICE ALFABETICO [Pttviu, usi ccclesiaslici'Valvassori] ai /atei nel calice deW altare, ti. r; dato ai canonici 
ci. cattedrale e agli ecclesiastici nell'asciolvere dopo 
le funzioni ecclesiastiche, 47, 17-18. ». 2; quando 
è usato per i bambini, 30, 11-12. 
PAvaA (usi ECCLESIA.STICI li religiosi) visiTii \visiia- 
iioncs] d'ogni giorno alla eh. di san Pietro della Ver- 
na vola, 40, 35; agli altari e alle arche d. santi, 36; 
ai -Santuari, 3S, 29: di tutti i cittadini una volta 
alla settimana al corpo di sant'Agostino, 41, 1-2; 
ogni lunedì alla eh. di san Pietro in ciel d'oro, 40, 
31-32; in tutta la quaresima ai luoghi d. santi e d. 
indulgenze, 42, 9; nel venerdì santo ai luoghi d. in- 
dulgenze e specialmente alle case degli Ospitalieri e 
Templari, 41, 33-36, e nella notte precedente alla eh. 
d. santo Sepolcro, 36-37, che visitano anche nel ve- 
nerdì d. settimana in Albis, 3S; d. matrone nelle vi- 
gilie d. quattro feste di Mar.a Vergine alle eli. di 
santa Maria nella e. e dintorni e a molti altri luo- 
ghi dì santi, 42, 16-19 ; alla eh. d. santo Sepolcro 
nel venerdì in Albis, 41, 38. 

— (usi funebri): 

— — anniversari luii ^loKTil^anniver sarta 7iiorluorum]', 
si fanno ofterte varie, 29, 30-30, 1; i laici fanno ele- 
mosine, 37, 15. 

— — CAMPANE \ca>/ijf>a»e] suonate durante i funerali, 
29, 27. 

— — COLTRICE [calcitra] d. letto funebre, 29, 23. 

— — coMi\rE:MORAZlONi; DEI MORTI [co»i»t(Jfitoratio mot- 
tuorum omnium] ; elemosine che si danno ai sacerdoti 
e ai poveri vergognosi, 34, 26-27; si cuociono le- 
gumi che si danno senz'acqua e con piccole rape 
cotte ai poveri pubblici e ai fanciulli d. vicinato, 
27-29. 

— • — COPERTA Yopcriorium] d. letto funebre sotto la 
quale giace il cadavere, 29, 24. 

— — CROCI [cruccs] portate, talora in gran numero, 
innanzi al corteo funebre, 29, 21. 

— — i:sEquiE [cvc^/z/c ?norluorum]; ofterte che in esse si 
fanno alle parrocchie e ai loro rettori, 34,35-37;35, l. 

— — funi:ral[ [//tfteralia]; come si fanno in Pavia, 
29, 20-30; funerali d. notai, 19-20; ofterte per i fu- 
nerali, 30; 30, 1-3. 

— — IDRIE [ydrie] nelle quali si riponevano le ceneri 
d. defunti, trovate nell'area dell'antico cimitero di 
santa Maria in pertica, 48, 26-27. 

— — LiCN'zuoLA [lirileamina] d. letto funebre, 29, 23. 

— — LETTO [lecli/s] d. funerali con coltrice, lenzuola e 
coperta, 29, 23-24. 

— — LUMINARIE [lumi/uir/a] d. funerali, 29, 27. 

— — PERTICHE piantate sulle sepolture, d. nobili di 
lontani paesi nel cimitero di Santa Maria in pertica, 
12, 13-U; 48, 23. 

— — S 1: P O L T U R A ECCLESIASTICA \sej>ll/iura CC- 

clesiasiica] non concessa agV interdciii, 42, «. 2, 

— — SETTIME DEI MORTI \septime mortiioruìii, scj>iime\ ; 
ofierte che in esse si fanno, 29, 30; 30, 1-2; in esse 
i laici fanno grandi elemosine, 37, 15-16. 

— (usi legali) : 

— — • alienazioni di fondi \prcìiormn aìienatìones] 
fatte d'autorità d. rettori o d. consoli, 31, 1-2. 

-- — curatele [cure] fatte dai rettori o dai cons., 31,1. 

— — DONAZIONE [(/(5«(7A'<j]; per la morte d. marito jjassa 
alla m,, se muore la m. al marito, 31, 2-3, Pavia (usi legali) dote [dos] passa alla m. per la 
morte d. marito e al marito per la morte d. m., 
3ìy 2-3. 

— — icmancipazioni \emancipationcs\ fatte d'autorità 
d. rettori o d, cons., 31, 1. 

— — TUiELE fatte dai rettori o dai cons., 31, l. 

— (usi militari) : 

— — battagliole [hataliole, battaliolaè] dette anche 
alla latina helliciila, 25, 17-18; fatte dai giovani per 
addestrarsi alla guerra, 15; loro descrizione, 18-27; 
26, l-lo; tempi in cui si fanno, 25, 15-17, e luoghi, 26, 
l-S; vi prendevano parie anche i chierici; viulta !:ta- 
hiliia dal vesc. Guido [ V Langosco per i chierici che 
vi comhaitcssero, n. 4; erano in uso anche in ali re e. 
iialiane; la illasira il Muratori, 25, w. j". 

— — — armi di legno \nrmn lignea] usate nelle bat- 
tagliole 25, 2I. 

— — — BASTONI DI legno [/usies lignei] portati dai 
combattenti e dal loro duce, 25, 27-26, 1. 

— — — CAPPELLETTE [capclleie] sono cisie sormontate 
da una penna anziché da una coda di cavallo, 25, 26. 

— — — DUCE [du\] precede i due partiti e li guida 
armato di solo bastone, 26, 1. 

- — — ELMI [cisic, galee] di vimini: loro particola- 
rità, 25, 23, 27. 

— — — INSEGNE [insignia] DELLE SOCIETÀ DELLE DAT- 

TAGLioLE intagliate o dipinte sulle ciste, 25, 23-24. 

— — — SCUDI [clipei, scitia] coi quali i combattenti 
si colpiscono, 25, 22, 27 ; 26, 11. 

— — — SOCIETÀ o COORTI [socteiates sive cohories] del- 
le BATTAGLIOLE formate dalle maggiori parrocchie 
25, 19-20; loro insegne 23-24. 

— — CAVALIERI [e(juiies] ; talora ve n'erano da due a 
tre mila, 25, 1-2; quando devono uscire a campo 
si suona una campana: precede la voce d. bandito- 
re, 27, U-IS; alla guerra portano le insegne d. mi- 
liti, anche se sono di sangue popolare, 31, 27-28; 

"xm, 19-34,,. 

— — ESERCITO [etcrcitus] numerosissimo, 24, 23-25, 1, 
e ». I, 

— — FANTI [pedilcs]\ talora ve n'erano più di quindi- 
cimila, 25, 1-2. 

— — MACCHINE DA GUERRA [viachinc] fatte dai Pavesi 
sulle navi e in terra, 24, 21-22. 

— — MILIZIA [milicia] pavese famosa in tutta Italia, 
oc - 

— — OSTE GENERALE f^<?/;<?r«//5 c.ve/'aVw.?]; quando deve 
uscire suona una campana, 27, H; precede la voce 
d. banditore, 14-15; talora conduce seco il carroccio, 
25, 9-U. 

— - — REFRATTARI allc chiamate miliiari numerosi, 

25, n. I. 

— — SCANCERIE T'. Nautica. 

— — SCOLTE [custodie] in tempo di guerra poste alle 
porte, nelle piazze, nelle vie e nei dintorni d. e, 27, 
18-20; più volte nella notte sono svegliate dagli uo- 
mini d. campanile, 20-21 ; sono spesso visitate da of- 
ficiali a ciò deputati, 21. 

— — SCUDI [clipei] detti pavesi; loro forma quadran- 
golare, 25, 3-4; sono anche chiatnati falde; 7te parla 
il Muratori, n. 2. 

— (valvassori) [vavassores]\ sentenza pronunciata 
alla loro presenza (au. 10S4), 26, n. j. [Pavia, Vt;stovtido-iit\ INDICE AEKAJ3JaiCC; 155 Pavia (vicsco vado) \e/ixro/>aiits paj>:e»sis\ un tempo jjro- 
prietario d. palazzo d. pod., 4, 23; ha convenienti 
i-endite, 43, 19. 
— (vKSCOVi) [e/:'sco/i, antistitcs, frcsuies, fo>itiJìces\ in 
Pavia si succedettero più di cinquanta vose, 2, 33; 
secondo il catalogo del RohoHni Jìno al iemfo del- 
l'Anonimo vi erano stati cinqnantaqualtyo vcsc, secon- 
do la seria data dal p. Romualdo ottantaquattro ; ra- 
gioni di ciò, 2, n, 7 ; dal 1272 al 1330 di frequente 
non vi furono vesc. in Pavia, 3, n,3i undici furono 
canonizzati dalla Chiesa romana e inscritti nel 
catalogo d. santi, 3, l, 3-5; altri non canonizzati 
furono conosciuti solo da Dio, 3, 2; "62, 40-41 „; 
fecero miracoli, 3, 2; "in vita e dopo morti, C2, 42; 
63, 1 „; loro privilegi, 50, 21; origine d. loro privilegi, 
che furono confermati dai fafi Giovanni Vili, Cali- 
sto II, Innocenzo II, 3, n. i ; privilegi sospesi al tempo 
deW Anonimo, n. 2; esenti dalla giurisdizione arcive- 
scovile, 3, 10 ; immediatamente soggetti al romano 
pontefice, 10-11 ; che li approva, conferma, consacra, 
43, 17-lS; portano le insegne arcivescovili, 3, 11; 
come la croce e il pallio, 12; "58, 32-33; hanno 
il campanello e l'ombrellino, 33, e dignità di vesc, 
arcivesc. e patriarca, 34-35 „; raccolgono nelle loro 
mani il potere d, e, 26, n. 3; sono cacciali dai con- 
soli da una parte d. loro palazzo {an. irgS), 26, n. 3 ; 
hanno giurisdizione temporale in castelli e terre, 
43, 19-20; vi amministrano la giustizia per mezzo di 
rettoi-i, 20-21; possiedono la rocca di Montalino, 21- 
22; e altri feudi, n. 2; hanno convenienti rendite, 
19; loro censi nella e, 23; 44, i; ricevono una col- 
letta quotidiana detta coUaria o corradia, 1-2; n. i ; 
loro decime sui frutti d. terra, 2; non hanno quasi 
nessuna collazione ecclesiastica se non per devolu- 
zione, 45, 38, 46, 1 ; nella sinodo tenuta nel palazzo 
vescovile nel mei-coledì d. Ceneri pronunciano un 
sermone, 44, 5-7; promulgano statuti, 9-10; tengono 
sinodi nella cattedrale, n. 4; nelle quali è stabilito l'or, 
di procedura d. prevosti e d. prelati pr. di loro, 
10-12; riservano a sé o all'arciprete alcuni casi di 
penitenza, 45, 4-5 e n. i ; in loro vece celebrai di- 
vini uffici l'arciprete, 1-2; "notizie date dall'Ano- 
nimo sulla loro elezione, approvazione, conferma e 
consacrazione, XXXIV, 8-9,, ; documento più antico per 
Pelezione loro {an. iigS), 43, n. / ; li eleggono tre elet- 
tori scelti fra i prevosti d. eh. collegiate e tre scelti 
fra i cappellani curati, insieme ai canonici d. cat- 
tedrale, 43, 13-17; bolla per delezione d. vesc. Ro- 
dobaldo {an. 1231), n. i ; dopo la consacrazione in- 
dossano le vesti sacre nella eh. di santo Stefano 
di campagna; di qui vanno ali. eh. di santa Maria 
secreta o Fornaria, dietro la quale siedono su una 
pietra sulla pubblica via, dove vengono loro lavati 
i piedi da alcuni d. progenie d. Gonfalonieri, 46, 
21-24 e n. 4; calzati da questi vanno alla cattedrale 
col clero, 24-25 e n, 4; dove donano ai Gonfalonieri 
un cavallo bardato e armato e uno stendardo rosso 
con croce bianca ; sono insediati dai Gonfalonieri, n. 4 ; 
sono accolti onorevolmente dai cittadini e dal clero 
di Pavia, 48, 4-6; spetta ad essi l'oro offerto dal 
pod. nuovo nella sua processione a Santo Stefano 
maggiore, 28, 21-22; loro celebrazioni nelle basiliche d. 
cattedrale e processioni da Santo Stefano maggiore a Santa Maria maggiore e viceversa, e loro guardie, 47, 
n. i; nel sabato santo benedicono solennemente i 
fonti, 17, 18; loro procedura contro gli usurai, 37» 
n. X ; dispensano in opere di pietà le usure restituite, 
7, e le multe d. clero, 8; fanno grandi elemosine con 
le proprie rendite, 8-9 ; in alcune feste danno da man- 
giare ai canonici e ai famigliari, 44, 13-14; l'Anonimo 
diclaiara di ignorare alcune loro consuetudini, 14; 
" XXIII, 1-2 ; donde l'Anonimo trasse alcune noti- 
zie su di loro, XXVI, 6-7, 14-17»; loro cronache {v. 
Gronica brevis ctc.; Gronica de episcopis iicinensibus); 
serie datane dal p. Roìnualdo ', catalogo d. Robolini, 2, 
71, 7; V. Siro, Pompeo, Invenrio, Ursicino, Crispino I 
{an. 433 ^•467), Epifanio {an. 4ùy-4g7), Massimo {an. 
491-31^)1 Ennodio {an. ^11-^21), Crispino II {an. 
^21-^41), Enastasio {an. 6^7-680), Damiano {an. 680- 
710), Armentario {an. 7/1-722), Pietro I {an. 722-736), 
7'eodoro {an. 736-778), Gerolamo {an. 778-787), Pie- 
tro II) an. 7g^-8oo), Donlidio {an. 830-841), Leucar- 
do {an. 841-SÒ4), Litìfredo {an. 864-874), Giovanili II 
{an. 874-gii), Giovanni Buono {an. gi2-g24), Pietro III 
{an. g7o-g84), Rinaldo {an. joo8-ioj6), Lanfranco {an. 
irSo-ijgS), Rodobaldo II {an. 1230-12S4), Guido III 
de" Zazzi {an, I274-I2g4), Guido IV Langosco {an. 
T2gS-T3ii), Sannazzari Garante {an, 1323-1328), Gio- 
vanni I V Fulgosi {an. 1330- J342), Sottoriva Francesco 
{an. /364-1386), Picco Ip assi Francesco {an. 1427-1433), 
Sforza Ascanio Maria {an. i47g-J5o5), Rossi {de) Ip- 
polito {an. / 564-1 Sgi)- 
Pavia (vescovo ariano) officiava, secondo Paolo 
Diacono, in Sant'' Eusebio maggiore, 7, n. i, 

— {vi:sTi K abbigliamento) \vestes, vcstimenta, hahitus\ 
d. membri d. casate, 31, 18-21; d. donne, 22-23; de- 
gli uomini, 18-19. 

— — CALZE [calige] d. donne, 31, 23. 

— — GUANTI [cyrot/fcce] portati nella processione d. 
ceri di san Siro, 39, 34; venduti nella piazza del- 
l'Atrio, 49, 3. 

— (vettovaglie) [victualia]; Pavia può darne in ab- 
bondanza alle altre e, 24, 9. 

— (vicario) [vicarius] ; gli ascritti ai Paratici de- 
vono seguirlo quando siano chiamati alle armi, 30, 
n. 2. 

— (vie) \vie, strale, vici\, sono larghe, IS, 5; hanno 
fogne profonde e sotterranee per il deflusso d. ac- 
que, 20, 11-16; "alcune selciate da san Crispino I, 
vesc. di Pavia, 61, 1 „; in tempo di guerra vi si 
pongono scolte, 27, 19. 

— — Bernardino da Fé l tre; sul principio dì 
essa sorgeva la eh. di san t'' Elena regina, 11, n. g. 

— — Jio v^ zio; sul pri.'ìcipio di essa sorgeva la eh. d. 
santi Nazaro e Celso o di sant"" Invenzio, 11, n. 3. 

— — B o s s o L A R o ; vi sorge la eh. di san Giuseppe, 
anticamente detta d, santi Cosma e Damiano, 6, n. 3, 

— — DELLE FaBRECARIE (CONTRADA DELLe) 

antico nome di via degli Orefici, 32, ». 3, 

— — Luigi Porta; vi si vedono, nelP Istituto JVa- 
scimbene, avanzi d, eh, di santa Mestici a, 7. //. .5". 

— — DEGLI Orefici ora Volturno; vi era- 
no le officine degli orefici e quindi chiamavasi contrada 
d. faWccarie o fahricaric; era sotto la giurisdizione 
parrocchiale di San Pietro in Vincoli, pr. la porta d. 

Ponte, 32, «. 3. 156 indica: ALFABE'JICO [Pavia, -r/f.-PlulippusJ Pavia (vie) Pedotti; vi sor^e, sconsacrata, la eh. ili 
santa Maria i/t pertica, 12, «. 2. 

— — R E z I A ; t>/ sorgono ffli avanzi d, eh. di san Af aio- 
lo, 9, n. 2. 

— — San Colombano (vicolo ui); vi si vedono 
gli avanzi d. eh. di san Colombano maggiore, trasfor- 
mati in bottega di falegname, 7, n, 7. 

— — Scarpa; vi sorge, sconsacrata, la eh. di santa .) fa- 
ria di Corte Cremona, 8, n, J; rie. ^er il recente sco- 
f rimento di una grande chiavica, 26, n, ^. 

— — Venti Settembre; t>/ è la eh. di san Rocco, 
sconsacrata, sulla cui area sorgeva la eh, di santa Cri- 
stina, 6, n. 2. 

— — Volturno g-ià degli Orefici, 32, n. j. 

— (vigne) \vinee] d. territorio, 3, 13; 21, 1; 22, 15; 
vi sono grandi torchi, 49, 25; nella festa di san- 
t'Agata 1 fanciulli vi pongono biglietti contro la 
grandine, 33, 1-2. 

— (ville) [ville, vill/ile] che appartengono al coni., 31, 
35-36; d. territorio, 20, 27; 21, 7; 22, 15; In quelle 
circostanti alla e. vi sono eh. 15, IS. 

— — Eleonora fr. San Pietro in Vcrzolo nei din- 
torni di Pavia; vi e V oratorio di sant'' Agostino, 14, 
n. S' 

— (volte) \testiidines seu fornices] d. eh. di Pavia, 17, 
30-31; d. cattedrale, 18, 18; d. cripte o confessori! 
in circa quindici eh., 19, 35-36; d. sepolcri, 30, 6; 
d. cloache talora tanto alte da dare il passaggio a 
un uomo a cavallo, 20, 12-14. 

— (zecca) quasi interamente rafpresentata nella col- 
lezione numismatica d. Museo civico di Storia patria 
di Pavia, 28, n. 2 ; diede il nome alla eh. di san JVi- 
colo d. moneta, 6, «. J*. 

Pavia (Giacomo da) v. Giacomo da Pavia. 

Pavia (manuale della provincia di) tu Manuale della 
f rovi nei a di Pavia. 

PAVlME>fTl A MUSAICO [pavimenta miniitls lafillis strata, 
in qtiibits far divcrsos colores hystoriales ymagines et 
intere sitnt formate^ v. Pavia {arte). 

Pax V. Pace. 

Pecore [iJ^/m] v. Pavia {fauna). 

Pecunia v. Danaro. 

Pecunie (campsores) t<. Cambiavalute. 

Pedites V. Fanti. 

Pedotti (zia) V. Pavia {vie). 

Pellegrinaggi a santuari r in Terra- 
santa, 38, n. 6. 

Pellegrini [peregrinantcs^ v. Pavia {beneficenza, pelle- 
grini). 

" PicLLEGKiNo FRANCO [francns romipcta\', il suo corpo 
giace nella eh, di san Giovanni in Borgo in Pavia, 
55, 23 „. 

Pelli o pellicci e [pellcs seu pcllicie\ v. Pavia {merci). 

Pene pecuniarie del clero t'. Pavia {usi ecclesiastici e 
religiosi). 

Penitenza [/>enitentia\; nella vera penitenza si lavano 
i peccati, 38, 10 ; •:•. Pavia {ufi ecclesiastici e reli- 
giosi). 

Penitenza (frati della) t. Pavia {Ordini religiosi). 

Penitenza (sermone della) v. Pavia {usi ecclesiastici e 
religiosi). 

Penitenziere maggiore v. Pavia {clero). 

Pknnotti Gabriele cit., 23, n. j. Pentecoste [fcstum Pcntecostes\ v. Pavia {feste religiose). 
Pentecoste (tempora delle) v. Pavia [usi ecclesiastici 

e religiosi). 
Pentole di terracotta [fietilcs ollel^ v. Pavia {arredi 

e utensili domestici). 
Perapside V. Minestra. 

Perceptio Corporis Domini v. Comunione. 
Peregrinantes V. Pellegrini. 
Pergamum V. Bergamo. 
Perone v. Pietro chierico. 
Perone (canonica di Santa Maria di Pietro o) v. 

Pavia {canoniche). 

— (chiesa di santa Maria di Pietro o) v. Pavia 
{chiese), 

— (piazza di Santa Maria) v. Pavia {piazze). 
Persecutori della fede cristiana [/idei Christiane pcr- 

secutores] minacciano san Siro ma sono da lui con- 
vertiti, 2, 16-17. 

Persecuzione generale contro i cristiani, 51, I-2. 

Persecuzioni v. Pavia {persecuzioni). 

" Persico Lorenzo [Laurentius Perficus] notaio d. Ca- 
mera apostolica, Vili, 28 „. 

Persone recluse v. Reclusi. 

Pertarido re dei Langobardi, marito di Ro- 
delinda, 12, n. 2; fonda la eh. di sant'Agata del 
Monte in Pavia {an. òys), 10, ». s. 

Pertica v. Pavia {Giustizia). 

Pertica del Carroccio v. Pavia {Carroccio). 

Pertica (canonica di Santa Maria in) ik Pavia {cano- 
niche). 

— (chiesa di santa Maria in) v. Pavia {chiese). 

— (cimitero di Santa Maria in) v. Pavia {cimiteri). 

— (monastero di santa Maria in) v. Pavia {case, 
conventi ecc. 

— (ospedale di Santa Maria in) v. Pavia {ospedali). 
Pertiche v. Pavia {usi funebri). 

Pescari Siro notaio di Pavia; suo istrumento per la 
rifabbrica d. eh. di sant^ Ambrogio {an. 1J62), 20, ». j?. 
Pescatori v. Pavia {pescatori). 
Pescatori (Paratico dei) v. Pavia {Paratici). 

— (statuto del Paratico dici) v. Pavia {statuti). 
Pesci [pisccs] d. fanciullo d. Sacra Scrittura con cui fu- 
rono saziati cinquemila uomini, 37, 40; 38, 1; "58, 
18-20 „. 

Pesci [pisces] v. Pavia {fauna, mera). 

Pesciolino d"un denaro [fisciculus valens unum dena- 

rium] V. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 
Pesi v. Pavia {pesi). 
P essa NI, cit. per la conservazione d. forma Roma vc- 

terl imicce di Foro veteri, 7, ». 2; cit. ;/. 7. 
Pesto o miglio tritato [pistum] v. Pavia {beneficenza). 
Petra (de) v. Pietra. 
Petrarca Francesco dì frequente venne a Pavia, 

dimorandovi net mesi estivi; loda il clima di Paxna, 

23, ». S'i •""» lettera al Boccaccio sulla posizione di 

Pavia, 17, ». 4- 
Petrarca (piazza) r. Pavia {piazze). 
Petrus v, Pietro. 

Peverata [piperata'l v. Pavia {cibi). 
Pezza Francesco cit., 23, ». /. 
Pharisei V. Farisei. 
PuiLiBERTUS V. Filiberto. 
Philippus V. Filippo. [Philosophica-Pietro] INDICE ALFABETICO 157 Philosophica, Philosophie (de consolationk) V. Conso' 
lazione della Filosofia. 

Phisici (medici) V. Medici. 

Piacentini \PlacevtÌ7ii'\\ il loro territorio confina con 
l'Oltrei^ò pavese, 22, il ; prendono e irascinano gik fer 
il Ticino e il Po il fonte di legno di Pavia, 21, n, 4. 

Piacenza [PlaceiHia, Placencia] "e. dell'Emilia, 64, 28; 
esente ecclesiasticamente da Ravenna, 30-31 ; vi si 
reca il vesc. di Pavia Garante Sannazzari (an, 1327), 
XXII; 11-13, n. i; padre Lanfranco, ab. di San Sal- 
vatore di Pavia, vi rimane pr. Beltrando del Pog- 
getto, XXIII, 33; rie, XXVIIl, n. i „•, soggetta ai 
Visconti, 43, n. I, 

— (capitolo) ; continua ad eleggere il vesc. anche dofo 
P avocazione delP elezione d. vesc. alla santa Sede ; 
lettera di G. Galeazzo Visconti ad esso {an, 1381), 
43. n. I. 

— (cittadini notabili) V. Confalonieri Tommaso. 

— (diocesi); il territorio di Pavia si estende anche in 
essa, 20, 22-23. 

— (vescovo) el. dal CaJ'itolo anche doj>o la riserva pa- 
pale, 43, n. X ', V. Corrado. 

Pianto di Maria Vergine [planctus Marie Virginis] v^ 
Pavia {prediche). 

Piatti [parapsides, paropsides'\ v. Pavia (merci). 

Piazze [platee] v. Pavia (piazze). 

Piccola (chiesa di santa Maria) v. Pavia (chiese). 

Piccolo (brolio) t*. Pavia (piazze). 

PiccoLOMiNi Enea Silvio loda il clima di Pa- 
via, 23, ». 5. 

PiccoLPASsi Francesco vesc. di Pavia (an. i42-j- 
143S) dona splendili arazzi alla cattedrale di Pavia, 
46, n. 2. 

Piotanti E v. Pietanze, 

Pietanze \pictantié\ v. Pavia (beneficenza). 

" Pietra [Petra, de Petra] antica e nobile famiglia di 
Pavia; una parte di essa, ardentemente guelfa, costret- 
ta, per le lotte civili, a battere le vie deW esilio; ipo- 
tesi che nn sico membro aMna composto il Commentario 
De Laudibus, XXVIIT, n. i ; non si sa come giunse 
a possedere B., Vili, 5-6 ; ad essa apparteneva anche 
Guglielmo da Sannazzaro di Cicognola XXVIIl n. i „. 

"Pii:traBartolomea [Baitholomca Petra] sorella di Ca- 
rione Pietra e probabilmente ava paterna di Augu- 
sto Besozzi, Vili, 3, 14-15, 24-25 „. 

"Pietra Bonifacio di Sannazzaro \Boni- 
facius de Petra de Sancto Nazario] ; suo atto di ven- 
dita a Guglielmo da Sannazzaro (an. 131S), XXVIIl, 
n, I „. 

"Pietra Carione [Cario de Petra], patrizio pavese, fr. 
di Bartolomea Pietra, Vili, 3; rettore di Santa Giu- 
stina e canonico d. cattedrale di Pavia, 10-U ; nelle 
sue carte si trovò il cod. Bonetta, 2-3, 10-11, 24-25;,. 

Pietra dei bandi [lapis in quo banna legi consuevcrunt, 
lapis altior comitnis] v. Pavia (Pietra dei bandi). 

"Pietra Galeazzo vescovo di Vigevano (f 1552) se- 
condo il Dell'Acqua ebbe in dono il cod. dell'Ano- 
nimo dal suo amico Ascanio Maria Sforza, vesc. di 
Pavia, Vili, 7-9 „. 

"Pietra Zanone [Zanonus de Petra], uno d. Consiglio 
dei Sapienti d, estrinseci di Pavia, XXVIIl, n. i „. 

Pietra (chiesa di san Martino in) lata v. Pavia 
(chiese). Pietra (monastero di san Martino in) lata v. Pavia 
(case, conventi ecc.). 
— (vasi di) V, Pavia (arredi e utensili domestici). 

Pietre scolpite [lapides sculpti] v. Pavia (arte). 

Pietro (san) [beatus Petrus] principe degli apostoli, 39, 
10-11; rie, 2, 1. 

1' I E T R o I vescovo DI P A v I A , consanguinco di re 
Uutprando, fonda la eh. di san Savino, 13, n. 4. 

Pii;tro II o III vescovo di Pavia [Petrus secundus rei 
tcrtius, Petrus, episcopus papienns] " non canonizza- 
to, 63, 1-2;,; fu pontefice per un anno, IO, 16; " 63, 
1-2; morì mentre era pp., 55, 16-17; prima di avere 
l'annuncio d. elezione, 63, 4 „; come pp. ebbe il nome 
di Giovanni XIV; si crede appartenesse alla nobile 
famiglia d. Canepanova, 10, n. j"; il suo nome non 
fu iscritto nel catalogo d. pontefici romani, 10, 
16-17 ; " tutti gli el. al pp, dopo di lui subito mori- 
vano, finché i Romani chiesero il suo corpo ai Pa- 
vesi, 5-6; posto in abiti pontificali sul soglio, diede 
l'anello al più degno che gli fu condotto innanzi, 
6-7; il suo corpo fu reso ai Pavesi, 7-8 „; giace nella 
eh. di san Giovanni in borgo in Pavia, nell'attigua 
cappella dell'Arcangelo san Raffaele, 10, 15-16; "55, 
16-17; 63, 1-3;,: sua iscrizione funeraria; autori che 
trattarono di lui, 10, ». j*. 

Pietro abate di San Pietro in Verzolo 
pr. Pavia; sua causa contro Rolinda abbadessa di 
Santa Alarla Teodote (an. 10S4), 26, n. 3. 

Pietro chierico [Petrus clericus] fratello d. giudice 
Gualtiero, fondatore d. eh. di santa Maria di Pie- 
tro o Perone in Pavia, 6, 17-18: detto Perone per la 
grande statura, onde il soprannome d. eh., n. 8. 

Pietro, figlio di Pietro, dona alla cattedrale 
di Pavia tutti i suoi beni (an. 113S), 23, n. 3. 

Pietro v. Azario P., Moiraghi P., Pavesi P., Terenzio P. 

Pietro (abate di San) in Verzolo v. Pietro Abate. 

Pietro (altare di san) in Vincoli v. Pavia (altari), 

Pietro (basilica dei santi) e Paolo [basilica sancioram 
Apostolorum Petri et Pauli] v, Pavia (basiliche). 

Pietro (basilica di san) in ciel d'oro [basilica san- 
ctorum Apostolorum Petri et Pauli, quc hodie diciinr 
sancii Petri in celo aureo] v. Pavia (basiliche). 

Pietro (canonica di santa Maria di) v. Pavia (cano- 
niche). 

Pietro (chiesa di san) al muro [ecclesia sancii Petri 
ad murum] v. Pavia (chiese). 

Pietro (chiesa di san) appoggiato [ecclesia sancii Pe- 
tri appodiaii\ v. Pavia (chiese). 

Pietro (chiesa di san) in ciel d'oro [ecclesia, templum 
sancii Petri in celo aureo] v. Pavia (chiese). 

Pietro (chiesa di san) in Verzolo, già detta dei 
Lebbrosi [ecclesia sancti Petri in Verzolo, que olim 
anti'juitus dicehatur Leprosorum] v. Pavia (chiese). 

Pietro (chiesa di san) in Vincoli [ecclesia sancti Pe- 
tri ad Vincula] v. Pavia (chiese). 

Pietro (chiesa di santa Maria di) v. Pavia (chiese). 

Pietro (cripta di san) in ciel d'oro v. Pavia (cripte). 

Pietro (festa dei santi) e Paolo [fcsinm sanctorum 
apostolorum Petri et Pauli] v, Pavia (feste religiose), 

Pietro (festa di san) v. Pavia (feste religiose). 

Pietro (monastero dei santi) e Paolo v. Pavia (case, 
conventi ecc.). 

Pietro (monastero di san) in ciel d'oro [tnonasicrium 158 INDICE ALFABETICO [Pietro-Porta aurea] sancii Peiri i?i celo aureo] v, Pavia {case, conven- 
ti ecc.). 

Pietro (monastero di san) in Verzolo v, Pavia (case, 
conventi ecc.). 

PiiiTRo (parrocchia ui san) IN Verzolo V. Pavia {par- 
rocchie). 

Pietro (parrocchia di san) in Vincoli v. Pavia {par- 
rocchie). 

Pievi [pieòes] v. Pavia (pievi). 

Pievi (chiese delle) rurali [ecciesie ruraliutn plebÌH>n\ 
v. Pavia (chiese). 

" PiFANiA [Pyphania] figlia di re Regimberto; il suo cor- 
po giace in Pavia nel mon. di santa Maria fuori 
porta, 55, 27-28 „. 

Pigmenta V. Colori. 

Pignora Sanctorum v. Reliquie. 

Pinacoteca reale v. Torino {pinacoteca reale). 

Pinci v. Felice (San) nei Pinci. 

Pio V. Magenta P. 

Piperata V. Pcverata. 

Pipino (il Breve) re dei Franchi \Pipinus re\i Fran- 
corum]; a lui è attribuito V assedio di Pavia (an. 7jS) 
che l'Ano7iiino attribuisce a Carlo Magno, 9, n. 4; 
san Gengulfo fu suo soldato, 4, il. 

Pisa [/'«e]; ne fu, fiu volte nominato pod, il pavese 
Beccarlo Beccaria, che vi fu anche capitano, 2], n. 2. 

Pisces V. Pesci. 

PiscicULUs V, Pesciolino. 

PiSTUM V. Pesto. 

Placextia V, Piacenza. 

Placentina dyotesis V, Piacenza (diocesi). 

Placentini V. Piacentini. 

Placentinum (ciironicon) V. Chronicon placcntinum. 

Planctus Marie Virginis v. Pianto di Maria Vergine. 

Platee v. Piazze. 

Plaustra V. Carri. 

Plebes V. Pievi. 

" Po [Padus] j separa le Alpi Cozie dalla Liguria, 64, s, 
12-13; l'Emilia dalla Venezia, 16, 18 „; v. Pavia (fiumi e 
roggie). 

Po (chiesa di santa Maria uj;l) v. Pavia (chiese). 

— (ponte sul) V. Pavia (po?tti). 
Poderi [frcdia] v. Pavia (poderi). 

"Poh e s t À secondo gli Statuti lombardi d. si-c XIII- 
XIV el. dalla Credenza o dai Sapienti, XIV, n. a „ ; 
tra il 1300 e il ISJO si hanno i nomi di ij cittadini 
pavesi podestà in altri comuiii, 27, n. 2. 

— DI Brescia v, Brescia (Podestà). 

— DI Milano v. Milano (podestà), 

— DI Pavia {potestas] v. Pavi.i (podestà). 

— (alloggio del) V. Pavia (alloggio del podestà). 

— (apparitori del) V. Pavia (officiali del podestà). 

— (cavalli del) V. Pavia {cavalli del podestà). 

— (CONCIONI': del) V. Pavia (usi civili). 

— (donzelli di;l) v. Pavia (officiali del podcità). 

— (famiglia di:l) -•. Pavia { famiglia del podestà). 

— (giudici del) 7'. Pavia (officiali del podestà). 

— (insegni; del) V. Pavia (insegne). 

■ — (milite del) V. Pavia (officiali del podestà). 

— (notai del) V. Pavia (offi'ciali del podestà). 

— (officiali uul) V. Pavia {ojfìciuli del podestà). 

— (i'ALAZzo del) [l'alatium, domus potestatis\ -,•. Pavia 
(palazzi). — (sindaco del) V. Pavia (usi civili). 
Podesterie del forese [potcstaric locorum] v. Pavia 

(podesterie del forese). 
Poggetto (del) V. Bertrando del Paggetto. 
"Poggiali cit., XXIV, n. 2 „. 
Policarpo (san) vescovo e martire [sanctus Policar- 

pus episcopus et martir] ; il suo corpo giace nella eh. 

d. Santa Trinità a Pavia, 5, 15. 
Pollo bianco o gallo [pullus albus, videlicet gaUus\ 

V. Pavia {beneficenza, usi ecclesiastici e religiosi). 
P0MARIA, POMERIA V. Orti. 
Pompeo [Pompeius) secondo vesc. di Pavia; il suo corpo 

giace nella eh. d. santi Gervasio e Protasio, 11,23; 

« 56, 34-3S „. 
PoNS V. Ponte. 
Ponte (chiesa di san Bartolomeo del) v. Pavia 

(chiese). 

— (porta del) \porta pontis\ v. Pavia (porte). 

— (chiesa di san Saturnino sulla porta del) vec- 
chio V. Pavia (chiese). 

Pontefici (catalogo dei) romani v. Catalogo dei pon- 
tefici romani. 
Ponti \pontes\ v. Pavia (ponti). 
Pontifices V. Papi, vescovi. 
Pontificia (aula) v. Corte pontificia. 

— (corte) V. Corte pontificia. 

— (curia) V. Corte pontificia. 
Pontificii (legati) v. Legati pontificii. 

— (trihUNALi) V. Tribunali pontificii. 
Pontificio (aulico) v. Aulico pontificio. 
Ponzio (Cecima con San) v. Cecima. 
Popolane (casate) v. Pavia (casate). 

Popolani (insegne dei nobili e dei) 7-. Pavia (insegne). 
Popolo (capitano del) v. Pavia (capitano del popolo). 

— (chiesa di santa Maria del) v. Pavia (chiese). 

— (fóro del) romano V. Pavia (fòri). 

— (palazzo del) [palatiuni populi\ v. Pavia (palazzi). 

— (piazza del) V. Pavia (piazze). 

— (società del) V. Pavia (società del popolo). 
Popolo ticinese (ticinensis populus) v. Pavia (cittadini). 
POPULARES (artifices) V. Artigiani. 

PoPULARES (progenies) V. Casate popolane. 

PoPULARl (progenies DE SANGUINE) 7'. Casate popo- 
lane. 

PopuLi (forum) romani V. Foro del popolo romano, 

PoPULI (sociETAs) V. Pavia (società del popolo). 

Porchetta arrostita \suella, suilla assata\ v. Pavia 
(giuochi festivi). 

Porci 7'. Pavia (fauna, merci). 

Porci di sant'Antonio v. Pavia (porci di sant^ Antonio). 

Porci nutriti in pubblico t'. Pavia (beneficenza). 

" Porfirio i'refetto imperiale volendo in Pavia tor- 
mentare ed offendere sant' Invenzio è preso dal de- 
monio, 60, 25-27; è liberato da sant' Invenzio, 27; 
convcrtito e battezzato f, 27-28 „. 

Porro L a ai h e rt en gii i cit. 4, n. ó; 43, n. 2. 

Porta (chiesa di san Martino fuori) 7'. Pavia (chiese). 

— (chiesa di santa Marl\ fuori) 7'. Pavia (chiese). 

— (via Luigi) v. Pavia (vie). 

Porta aurea (chiesa di santa Maria in) v. Pavia 
(chiese). 

— (ospedale di) \JìO'ipitale, de porta aurea] v. Pavia 
(ospedali). [Porta-Profeti] INDICE ALFABETICO 159 Porta (chiesa di san Lorenzo ui) Sax Giovanni v. 

Pavia {chiese). 
Porta (monastero di san Martino fuori) v. Pavia {case, 

co uve Hit ecc.). 

— (monastero di santa Maria fuori) v. Pavia {case, 
conventi ecc.). 

— (ospedale di san Martino fuori) v. Pavia {os/c- 
dali). 

— (ospedale fuori) Palatina v. Pavia {ospedali). 

— (ospedale fuori) Santa Giustina v. Pavia {ospc 
dati). 

Porta L BER A, oltre Po, fendo d. vesc. di Pavia, A3, 

n. 2. 
PoRTALBERA (di) \de porta Arbara\ v. Gicalticronc di P. 
PoRTALUPi cit. dal Vi lari, 23, «. j. 
PORTATORES V. Facchini. 
Portatura v. Pavia {inisiirc). 
Porte v. Pavia {forte). 
Porti \portusA^ v. Pavia {porti). 
Portici [porticus] v. Pavia {portici). 
Porto di navi [port/is de navibHs\ v. Pavia {porto di 

Itavi). 
Potestarie V. Podesteria. 
Potestas V. Podestà. 

PoTESTATis (domus) V. Podcsth {paUizzo del). 
Potiones V. Bevande. 
Poveri [pauperes^ v. Pavia {beneficenza, poveri). 

— (carcerati) V. Pavia {beneficenza). 

— (di Cristo) v, Pavia {beneficenza). 

— (elemosine ai) V. Pavia {beneficenza). 

— (ospedali dei) {hospitalia pauperum\ v. Pavia {bene- 
ficenza, ospedali). 

"Poverino Bellone, canonico d. duomo e vicario 
vescovile di Pavia {an. /S^7)ì -^Y"AY/, n, r, e nel 132^, 
n. 2 „, 

Povertà (case, conventi della) v. Pavia {case, con- 
venti ecc. 

— (elemosine ai conventi della) V. Pavia {bcticfi- 
cc/iza). 

— (religiosi della) V. Religiosi mendicanti. 
Pozzi \pìUei\ v. Pavia {pozzi). 

Pozzi Carlo compcndiatorc d. leggenda di san Teo- 
doro, 9, 71. 4. 

PozzuoLO (chiesa di san Lorenzo di) v. Pavia {chiese). 

Praediis (capitolare de) V. Capitolare de praediis. 

Praetorium (palatium) V. Pretorio {palazzo). 

Praga (concilio di) v. Concilii. 

Prati [prata] v. Pavia {prati). 

Prebende v. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi), 

Preco V. Banditore. 

Predi A v. Poderi. 

Predicatori [fratres predicatores\ v. Pavia {Ordini re- 
ligiosi). 

Predicatori della fiode cristiana [predicaiorcs Chri- 
stiane fidci\\ i primi in ogni regione e e. furono 
perseguitati, 51, 9-10. 

Predicatori (casa dei) v. Pavia {case, conventi ecc.). 

— (ordine, terzo ordine dei) V. Pavia {Ordini reli- 
giosi). 

Predicatorum Sorores t:'. DomcnicaJie. 
Prediche {predicationes\ v. Pavia {prediche). 
Prediorum aliknationes V. Alienazioni di fondi. 
Prefetti imperiali v. Porfirio. Prelati \prelati\ accolti onorevolmente dai Pavesi, 

48, 6. 

PR.ELATI [prelati, prelati ccclesiarunì) v. Pavia {cirro). 

I* R E L I N I C i; s A R E, cit. per l'apostoUcitù di san Siro, 
2, n. I ; per il campanile maggiore di Pavia, 27, ». 4 ; 
per notizie sui Paratici pavesi, 30, n. 2; per la leg- 
genda di san Siro, 38, n. 2; per gli usi pavesi nella 
vigilia d. deposizione di san Siro, 39, n. 2; per i 
tributi di Acqui e di Occimiano a san Siro, «. j" ; per 
la rollar ia, 44, n. i;per la mitra dei dignitari d, ca- 
pitolo cattedrale di Pavia, n. ó; cit., 2, n. 2, 4; 3, 
;/, /; 4, n.s; 8, n. 2; 9, n. 4; II, n. 4, S, 6; 12, n. 8; 
15, n. 2; 19, n. j; 23, n. 2; 3^, n. j"; 39, n. 4. 

Premi delle corse v. Pavia {giuochi festivi). 

Prepositi V. Prevosti. 

Prepositure V. Prevostnre. 

Presbiter (dominus) V. Dominus pres'Htcr. 

Presul (dominus) V. Vescovo. 

Preti [presbiteres'] v. Pavia {clero). 

— (elemosine ai) delle parrocchie V. Pavia {bene- 
ficenza). 

Pretorio (giudice) xk Pavia {giustizia). 

— (palazzo) [palatium pretorium\ v. Pavia {palaz~i). 
Prevedino V. Marliano P. 

Prevosti [prepositi\ v. Pavia {clero). 

Prevosture (pievi delle) [plebes prepositurarum\ v. Pa- 
via {pievi). 

Prigionieri [captivi^ v. Pavia {beneficenza, usi civili). 

Primicerio [primicerins)^ v. Cantore. 

Primo (san) martire [sanctus martir Primus\ ; il suo 
corpo giace con quello di san Feliciano nella eh. di 
sant'Agata del Monte in Pavia, 10, 3; " 56, 22 „. 

Primo (monastero di san) v. Pavia {casa, conventi ecc.). 

Primo e Feliciano (canonica dei santi) v. Pavia {ca- 
noniche). 

Primo e Feliciano (chiesa dei santi) martiri [eccle- 
sia sanctorum martirum Primi et Feliciani\ v. Pavia 
{chiese). 

Princu'ìc [princeps"\ ; per circa seicento anni Pavia stette 
senza il suo dominio, 34, 3-4. 

Principe dei Goti [princeps Gothorum] v. Tiodcrico. 

Principi dei Langobardi [principes Longobardorum\v. 
Re dei Langobardi. 

Principi romani [principes romani^ v. Imperatori ro- 
mani. 

Principi grandi [principes magni] accolti con onore dai 
cittadini pavesi, 48, 6-7. 

Priorati [prioratus] v. Pavia {case, conventi ecc.). 

Pritanio V. Lamindo P. 

Privilegi imperiali v. Pavia {privilegi imperiali). 

Privilegi vescovili v. Pavia {privilegi vescovili). 

l'ROCEDURA ecclesiastica CONTRO GLI USURAI V. Pavia 
{usi ecclcsiirstiei e religiosi). 

Processioni \processiones] v. Pavia {processioni). 

Processi [proccssus] r. Pavia {processi). 

Processo contro 1 Templari v. Templari. 

Processo (collezione degli atti e allegati del) per 
LE RiiLiquiE di sant'Agostino v. Colle-ione degli 
atti ecc. 

Prodotti agricoli -v, Pavia {prodotti agricoli). 

Prodotti industriali v. Pavia {industrie e prodotti in- 
dustriali). 

Profeti v. Giobbe, Tobia. 160 INDICE ALB^ABETICO [Progenie-Re di Francia] Progeniks V. Casale. 

Protasio (san) martire \sanctns, heatns martìr Protlia- 
sÌHs\ V, Gcrimsio e Protasio. 

Pkotasio (chiesa D!ii SANTI Gervasio e) V. Pavia (chiese). 

Protasio (cimitero bei santi Gervasio e) [cimiterium 
sanctorum Gcrvasii et Piothasii\ v. Pavia (c.imitcri). 

Protasio (festa dei santi Gervasio e) v. Pavia {fe- 
ste religiose'). 

Protasio (priorato dei Santi Gervasio e) martiri v. 
Pavia (case, coiiveìiti ecc.). 

Proventus v. Rctidiic. 

Provenza \Provincia'\ ; " regione d. Gallie, 64, 12 „ ; libe- 
rata dai Saraceni per il valore di san Bobone, 13. 19. 

Proverei (libro dei) v. Libro dei proverbi. 

Provvisione (libri, registri di) v. Pavia (libri di prov- 
visione). 

Prudenza [Prudentia] ; la sua immagine è scolpita su una 
d. pietre su cui è fondata Pavia, posta nel mezzo d. 
basilica estiva d. cattedrale, 19, 11-13. 

Psalmi V. Salmi. 

Pubblici (poveri) v. Pavia (beneficenza), 

PUELLE MARITANO e V. Fanciulle da marito. 

Puer evangelicus V. Fanciullo evangelico. 

PUERI V. Fanciulli. 

Pqfjri'ERE V. Pavia (benejicema). 

Puglia (Troia di) v. Troia. 

Pulcra SILVA V, Silvabella. 

PULLUS ALBUS V. Pollo biaìlCO. 

PuLMENTA, PULMGNTUM V. Minestre. 

Pulpiti scolpiti [fulfita habentia divcrsas ymagincs ci 

historias scnlftas in saxis vel gi/so] v. Pavia (arte). 
Pupilli v. Orfani. 
Purificazione di Santa Maria \fcstiiin furificationis 

Sancte Marie] v. Pavia (feste religiose). 
PuRiFlcAZlONii DOPO IL PARTO [f/(rificatio fost fartiini\ 

v, Pavia (usi ecclesiastici e religiosi). 

PUSTERLA (chiesa DI SANTA MARIA TeODOTE DETTA 

della) V. Pavia (chiese). 
— (monastero della) V. Pavii (casa, conventi ecc.). 

PUSTERLIC, PUSTIiRNE V. Paviu (pllStcrlc). 
PUTEI V. Pozzi. » 

PvPHANIA V. Pifania. 

Quadragesima xk Quaresima. 

Quaresima \^ia'1ragesinia\ v. Pavia (prediche., usi eccle- 
siastici e religiosi). 

Quartieri!; Umbi;rto I v. Pavia (quartiere Umberto I). 

Q U i: S T l O N E D 12 1 TRE CAPITOLI; ficr essa sorse 
in Aquileia uno scisma, che fu composto da san Damia- 
no per istanza di pp. Sergio e di re Cuniberto, 0, ». 4. 

QuESTORES V. Questuanti. 

Questuanti (ììlemosink ai) di:lla città v. Pai'ia (be- 
neficenza) . 

Questuanti (elemosine ai) diìgli ospedali v. Pai'ia 
(beneficenza). 

Q u I N T A V a L L E F Ji R R u c c I o cit. per P incendio di 
Pavia delVan. I104, 51, n. j. 

QuiRico (CHIESA DI SAN) iMARTiRii [ecclesia sancii oni- 
rici martiris] v. Pavia (chiese). 

RAccoMANDAri A Maria V'iiRiHNE \rccommc7idati sancte 
Alarle, rccomendati a Madona sancta Maria] z>. /Ji- 
sci/lini. Radisol V. Regisole. 

Raffaele (cappella di san) Arcangelo [capella san- 
cii Raphaclis Archangeli] v. Pavia (cappelle). 

"Rainaldo Odorico [Odoricus Raynaldus] dice che Gio- 
vanni XXII per primo si riservò l'elezione d. vesc. 
in moltissime e. d'Italia, XXXIV, 10-11 „. 

Rainero V. Sannazzari (de') R. 

Rama (magistri a) v. Arazzieri. 

Rame (vasi di) v. Pavia (arredi e utensili domestici, 
merci). 

RangibeRTUS V. Regimberto. 

Rape v. Pavia (merci). 

Rape cottb \parve rapule code] v. Pavia (beneficenza). 

Raphael v. Raffaele. 

Ratti Achille cit., "XXX, n. j-„-, 33, n. 4. 

Raude (de) V. Rho. 

Ravenna \Rave7ma, Ravcna] "e. dell'Emilia fuori d. 
Lombardia, 64, 29-30 „ ; distante da Pavia centocin- 
quanta miglia, idi, 29-31; " da lei dipendono ecclesia- 
sticamente tutte le e. dell'Emilia, tranne Piacenza, 
64, 30 „; vi dimora Teoderico re degli Ostrogoti, 2, 
23; "rie, 61, 16;;. 
— (vescovi) r. Eleucadio. 

Ravennate (Agnello) v. Agnello Ravennate. 

Ravennati \Rave7tnates] ; sono vinti dai Pavesi che ra- 
piscono loro la statua d. Regisole (an. 1205), I81 27-29 ; 
40, n. I, e il corpo di sant' Eleucadio, 18, 28. 

"Raverta Francesco arciprete, vicario ve- 
scovile in Pavia (an, 132^), XXII, n. i „. 

Raynaldus v. Rainaldo. 

Re (camera del) v. Pavia (camera del re). 

Re (insegne del) v. Insegne del re. 

Re (stemmi del) v. Insegne del re. 

Re d'Italia [rex, dominns re^, rex 2'talie]; per circa 
seicento anni Pavia stette senza il suo dominio, 
34, 3-4; tie^ie l'alto dominio su Pavia, 29, n. i; di cui 
è signore, 39, 17-18; "XI, 1-2,,; sue insegne dipinte 
sul cero offerto a san Siro, 39, 17-18; "XI, 2-3 „; 
spedizione fatta da lui e dal coni, di Pavia nel Mon- 
ferrato (an. 1248), 27, «. 3; dopo la caduta d. regno 
langobardo i re d' Italia non ebbero f>ih sede in Pavia, 
34, n. f ; sono accolti con onore dai cittadini pave- 
si, 48, 6-7; ospitati nei mon., 10-12; v. Costantino, 
Bcrc7igario I, Ugo, Federico II. 

Re dei Burgundi v. Federico Cunohardo. 

Re dei Franchi \reges Francorum] v. Dagoberto If, Pi- 
pino il Breve, Carlo Alagno. 

Rii dei Goti o degli Ostrogoti [rct, princeps Gotha- 
rutn] V. Teoderico, Atalarico. 

Ri: dei Langobardi \reges, principes Longobardi, Lo7i- 
gobardorum] ; " un tempo furono superiori a tutti, 
64, 39; furono in Pavia, 59, 13; regnarono in tutta 
la regione, 13-U; la loro nobiltà adornò Pavia, 
S, 13 „; fanno trasportare a Pavia corpi di santi, 
2, 24-25 ; " sette giaciono in Pavia dove costrussero 
molte eh., 59, 10 „; alcuni sono sepolti nella cappella 
di sant'Adriano nel cimitero di Santa Maria in per- 
tica, 12, 15; 48, 20-21 ; v. Alhotno, Ansfra/ido, Ariberto, 
Arioaldo, Astolfo, Atalarico [ma re degli Ostrogoti], 
Cuniberto, Desiderio, Grimoaldo, Liutprando, Pcria- 
rido, Regimberto, Rotari. 

Rie DEI Romani \rcges Roinanoruui] v. Imperatori. 

Rii DI 1 "rancia V. Filippo IV il Bello, Francesco I. [Re Langobardi-Robolini G] INDICE ALFABETICO 161 Rie Langobardi (istituzioni reali i; ministeri della 

Camera dei) v. Istituzioni reali ecc. 
Ri;ale (palazzo) {palatitun iicinense, faiacium\ v. Pavia 

{J>alazzi). 
Reale (Pinacoteca) v. Torino {Pinacoteca reale). 
Reali (de) v. Piale (del). 
Reali (istituzioni e ministeri ecc.) v. TstìttirAoni reali 

e ministeri ecc. 
Rechamatores V. Arazzieri. 
Reclusi (persone recluse) v. Pavia {usi ecclesiastici e 

religiosi). 

— (elemosine ai) V. Pavia {beneficenza). 
Recomendati V. Raccomandati. 
Rectores V. Rettori. 

Redditus V. Rendite. 
Refrattarii V. Pavia {usi militari). 
Regalia (instituta) v. Reali {istituzioni). 
" Reggio \Regiani\ e. dell'Emilia, dipendente ccclcsiasti- 
caraente da Ravenna, 64, 28-30 „. 

— (vescovo); presente alla sentenza pronunciata dal- 
l'inquisitore fra Onesto contro cinque Pavesi (an. 
1333), XXIII, 31-32 „. 

" Regimberto re dei Langobardi \Rangibertns, Rangi- 
ferius Lo'ìgo'^ardoriim rc.t] fondò la eh. " e il mon. „ 
di san salvatore fuori Pavia, 56, 13-15; costrusse la 
eh. di santa Maria fuori porta in Pavia per devo- 
zione a Maria Vei-gine, 55, 28; il suo corpo non fu 
consacrato, 29 ; giace nel mon. di san Salvatore col 
figlio Ariberto e il nipote Regimberto, 56, 16-17 ; fu 
sua figlia Pifania, 55, 28 „. 

Regina celi Terreque v. Maria Vergine. 

Regine; " molte giaciono in Pavia, 59, 10„;z». Felicita, 
Gundeberga, Rodelinda Rolcnda, Teodelinda. 

Regisole [Regisol, Radisol] v. Pavia {arte). 

Registri di provvisione v. Libri di provvisione. 

Regium v. Reggio. 

Regno (Camera del) v. Camera del re. 

Regno feudale d'Italia rie. per le adunanze d. 
Tese, in Pavia, 3, n. i. 

Regno langobardo [Regnum Longobardorum] ; sua cadu- 
ta i-ic, 2, 29-31; 34, ;/. j; Pavia fu sua capitale e 
camera o sede, 1, 3-4, «. ^; 2, 28. 

Regolari (canonici) v. Pavia {Ordini religiosi). 

Regole [regnle] v. Pavia {regole). 

Regulares V. Regolari. 

Reinhold V. R'óhricht- Reinhold. 

Religione (accademia di) cattolica v. Roma {accade- 
mia di religione cattolica. 

Religiose (feste) r». Pavia {feste religiose). 

Religiosi v. Pavia {Ordiìii religiosi). 

Religiosi della povertà v. Pavia {Ordini religiosi). 

— mendicanti [religiosi mendicantes, mendici] v. Pavia 
{beneficenza, Ordini religiosi). 

— monachi V. Monaci. 

— (case dei) V. Pavia {cas,-, conventi ecc.). 

— (chiese dei) V. Pavia {chiese). 

— (comunità di) V. Pavia {Ordini religiosi). 

— (elemosine agli ospedali dei) V. Pavia {botcficcnza). 

— (elemosine ai) V. Pavia {beneficenza). 

— (Ordini) v. Pavia {Ordini religiosi). 

- (usi ecclesiastici e) v. Pavia {usi ecclesiastici e re- 
ligiosi), 
RKLiquiE \rclii]uie, pignora sanctoruìii\ v. Pavia {Reliquie). Reliquie (processo per l'autenticità delle) di san- 
t'Agostino V. Pavia {processi). 

— (collezione degli atti e allegati del processo 
PER le) di sant'Agostino v. Collezione degli atti ecc. 

Re lucenti cit, per una notizia sa un altare nella eh. 
di San Tommaso in Pavia, 8, n. i. 

Rendite \redditus, proventus, census\ ecclesiastiche v. 
Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

"Rerum Itali carum Script ores; loro indici 
cronologici, XXT, n, /„; cit. passim. 

Res familiares V. Arredi domestici. 

Resi'Onsorii [responsoria^ v. Pavia {usi ecclesiastici e re- 
ligiosi). 

Resurrezione (Pasqua di) v. Pavia {feste religiose). 

Rettori [rectores^ v. Pavia {rettori). 

— delle chiese \preshiteres rectores] v. Pavia {clero). 

— DELLE parrocchie v. Pavia {clero). 

— laici [rectores layci] v. Pavia {rettori laici). 

— (elemosine ai) delle parrocchie v. Pavia {bene- 
ficenza). 

Rezia (via) V. Pavia {vie). 

Rheims (Gerberto di) V. Gerberto di Rheims, 

" Riio : famiglia pavese dalla quale B. passa alla nobile 
famiglia Belcredi, IX, 5-6 „. 

"Rho Giuseppe supposto figlio di Siro Rito, XVIII, 
n- 3 n- 

" Rho Siro [De Rande, Ro] archivista e cancelliere d. 
com. di Pavia possiede B., e Io passa al notaio Ca- 
nevari perchè ne tragga copia, Vili, 31-32, 36; XVIII, 
n. J; non ebbe figli quindi errarono quelli che credet- 
tero un Giuseppe, figlio d. notaio Canevari, suo figlio, 
XVIII, n. s„- 

Rtale (cappella di sant'Andrea del) v. Pavia {cap- 
pelle). 

— (chiesa di sant'Andrea del) v. Pavia {chiese). 

— (monastero di sant'Andrea del) v. Pavia {case, 
conventi ecc.). 

— (parrocchia di sant'Andrea del) v. Pavia {par- 
rocchie) . 

Ribaldi v. Paltonieri. 

" RiciMERO PATRIZIO d'Italia [IUciner patricius 2'ialic\ ; 
riconciliato con P imp. Antemio, suo suocero, da 
Sant'Epifanio, 61, 1 „. 

Rinaldo, vescovo di Pavia: r/rt Ugo d'Este e 
dalla moglie di lui Gisella gli è donata la rocca di 
Montalino {an. J02<p), 43, n. 2. 

Rito ambrosiano [mos ambrosianus], 47, 25. 

Riva (della, de la) v. Bonvesin della R. 

Rivi v. Roggie. 

Rivo IR A cit., 4, n. 3; 5, n. 2; 7, n. i ; 8, n. 6; 10, //. 7. 

Ro baldo V. Conta {del) R. 

Roberto v. Bellarmino R., Sanseverino R. 

Robolini Giuseppe "insigne storico pavese; sua copia 
di un riassunto dell'Anonimo fatto da Girolamo Bos- 
si, IX, 27 ; X, 1-5 ; attinge notizie da alcune trascri- 
zioni d. Cronica Brevis, 63, n, 3; sua opinione sul 
tempo in cui fu scritto il Commentario dell'Anonimo 
fondata sulla scelta d. eh. di san Pietro in ciel d'oro 
di Pavia per parte degli Eremitani, XXI, 1-9, n. z „\ 
riporta il testo deW epigrafe metrica di Severirto Boe- 
zio, 13, n. i; suo accenno alle origini d. com. di Pa- 
via: pubblica due elenchi d. cons., e uno d. pod. pavesi, 
28, ». j; «« elenco d, cap. d. pop, di Pavia, n. <f; uno T. XI, p. 1 — II. 162 INDICE ALFABETICO [Robustiano-Rossi] (/. signori di Pavia, 29, », i ; Velejico d, casate ^pavesi, 
31, n, 2] " jìuhblica la sarie d, vicari vescovi/i e ca- 
pitolari di Pavia, XXI, n. j „ ; gli statuii d. vesc. di 
Pavia, Guido IV Langosco {an. 1309)^ 44, 71. j; Patto 
di fondazione dell'ospedale di san Lazzaro fr. Pavia 
(an. iiSÌ)ì 16, n, j; sua opinione sulla nhicaziane d. 
Prato Camino, Ib, n. i; sulla ubicazione d. ponte Nuo- 
vo di Pavia, 21, n. 4; sua correzione di San Felice 
di Cai/ebano in San Felice di Car oliano, 15, n. 4; cit. 
per la mutazione di Roma veterì, in Foro veteri, 7, 
n. 2; per V iscrizione funeraria di Pietro III vesc. di 
Pavia, 10, 71. J ; per una carta sulla fondazione d, m07i. 
di santa Maria di Gerico pr. Pavia, 14, n. ciperi 
Conti ^palatini di Lomello, 21, n. i] per nn docu7nento 
d. izgpt sull'estrazione dell'oro dal Ticino, 23, ». 3 ; 
per un passo d. Biblioteca cliiniacense, 24, ». 2; per i 
cons. di giustizia in Pavia, 29, «. 2 ; per notizie sui 
Paratici pavesi, 30, n. 2; per un diploma di Ottone II 
sui feudi d. vesc, di Pavia (an. 977)5 per Rozasco 
feudo d. vesc. di Pavia, 43, n. 2; p>er un documento 
d. 143 S sulla processione d. nuovi vesc. di Pavia e per 
altri documenti e notizie che vi si riferiscono, 46, n. 4 
per un atto d. 132^, 49, «. 2; per il racco7tto favo- 
loso sulla fondazione di Pavia, 50, n. j; cit., "XI, 
30; XII, n. 2; XIII, n. i ; XXII, n. r, 2; XXIV, 
n. 2; XXX, 71. I „; 2, «, 6, 7 ; 3, n. i ; 4, n. 2; 6, n. 3, 
6, 7; 7, n. 7; 9, n.3; 10, n. 6, 8; 14, n. j-, 7; 16, n. i -, 
17, n. i; 18, 71. 2,3; 19, n. 4, J; 21, n.3; 24, 71. 3; 
26, n. 3 ; 27, n. 2; 34, n. 2 ; 40, n. i ; il, n. 4; 42, n. i ; 
44, n. 6; 50, «. 2. 

ROBUSTIANO (san) MARTIRE [sanctus, beatus 7nartir Ro- 
bustianusl ; il suo corpo giace nella eh. di san Pietro 
ili ciel d'oro in Pavia, 12, 21; " 56, 27 „ ; fattovi tra- 
sportare dalla Sardegna da re Liutprando, 12, 21-22. 

Rocca (chiesa di santa Maria di) Maggiore v. Maria 
(cliiesa di santa) di Rocca Maggiore. 

Rocca di Montalino [^rocha, rocca Montis AlÌ7ii, castruni 
de Monte Aloin qui vocatur Montalinum^ v. Montalino 
{Rocca di). 

Rocchett'a (chiesa di santo Stefano della) v. Pavia 
{chiese). 

Rocco (chiesa di san) V. Pavia {chiese), 

ROCHA, RoCHETA V. Roccu, Rocchetta. 

Rodano \Rodanus\ rie. per il mon. di san Rufo, \2>, 26. 

RoDELiNDA m. d. re Pertarido "o di re Cuniberto^ 
fonda la eli. di santa Maria in pertica, 12, «. 2; 
"56, 31-32,,. 

RoDOBALDlNO (cATALOGo) V. Catalogo Rodobaldino. 

RODOBALDO II VESCOVO DI PAVIA avrebbe fon- 
dato il m07i. di santa Maria di Gerico pr. Pavia, 14, 
71,3; vende al coni, parte d. palazzo vescovile e il cor- 
tile {an, 1236)., 26, «. j; rie, la bolla di Gregorio IX 
per la sua elezio/ie {an. 1231), 43, n. i. 

Rodolfo v. Malocchi R. 

RoGANARio V. Pavia {clero). 

RoGAzioNi (processioni delle) V. Pavia {processio7ii). 

"Roggeri di Cane i' a nova [Roglerius de Cancva 
nova] uno d. Consiglio d. Sapienti d. estrinseci di 
Pavia, XXVIII, n. i „. 

Roggie \rivi\ v. Pavia {jiu7ni e roggie). 

Roglerius v. Roggeri. 

Rohricht-Reinhold cit,, 38, n, 6. 

Rolando v. Bottin-ella R. " RoLENDA ni. di re Cuniberto [ma Rodelinda ni. di re 
Pertarido] costruì il mon. di santa Maria in Pertica, 
56, 31-32 „. 

RoLiNDA abbadessa di Santa Maria Teodote d, Pu- 
sierla] le 7nuove causa l'ah, di san Pietro in Verzolo 
{an. 1084), 26, n, 3. 

Roma \Ronia] distante da Pavia circa cinquecento mi- 
glia, 50, 23-24 ; chiama Pai'ia sua piglia, e ad essa sa- 
rebbe inferiore se non avesse i corpi d. santi Apostoli, 
25, n.3; Pavia è una seconda Roma, 25, 6; Giova7i- 
7ti XXII vi prescrive l'Ave Maria d. sera; vi s' intro- 
duce il segno dell'Ave Maria d. mattino {an, 1390), 
33, n. 4; rie. per l'esilio di Severino Boezio, 12, 24; 
per il pellegrinaggio di san Bobone, 13, 20; rie, 
50, 20-21. 

— (accademia DIRELIGIONE CATTOLICA) ric. 

per una dissertazione d, padre Esser sul segno dell'Ave 
Maria, 33, n, 4. 

— (archivi vaticani), XXVIII, 8 „. 

— (concilio di Leone III) v, Concilii. 

— (concilio lateranensk) V. Concilii. 

— vecchia (chiesa di san Giacomo in) v. Giacomo 
{chiesa di san) in Foro Alagno. 

— vecchia (Fóro di) v. Pavia {Fori), 

— Veteri (chiesa di san Giacomo in) v, Giacomo 
{chiesa di san) /« Foro Mag/to. 

RoMAluoLi [capides eree, capita] v. Pavia {arredi e utensili 

domestici). 
Romana (Chiusa) xi. Chiesa romana. 

— (curia) V, Corte pontificia, 

— (Sede) v. Sede Ro7nana, 

Romani ^Romani] " Chiedono e ottengono temporanea- 
mente il corpo di Pietro II o III vesc. di Pavia 
e pp. e lo pongono sul seggio con gli ornamenti 
pontificali, 63, 5-6; lo rendono ai Pavesi, 7-8 „; han- 
no dardi nella lingua, 29, io, e scudo, n, 3; rie, 
I, n, I. 

— imperatori V, Imperatori romani. 

— pontefici t'. Pontefici romani. 

— principi V, Imperatori romani, 

— (epistola ai) V. Epistola ai Rotnani. 

— (re dei) V. Re dei Romani, 

RoJiANO Giacinto; " non è sostenibile la sua opinio- 
ne che niun Ì7tterdetto colpisse Pavia prima d, 132'J, 
XX, ». 3; cit,, "per una sentenza d. gennaio 1323, 
XX, n, 3 „; cit, "XXIII, //. 3 „; 1, /;. 3; 24, «. j; 

27, 7/. 2, 

Romano (canonica di san) maggiore v, Pavia {cano- 
7iichè). 

Romano (cappella di san) v. Pavia {cappelle). 

Romano (chiesa di san) maggiore \ecclesia sancii Ro- 
mani tnaioris] v. Pavia {chiese). 

Romano (chiesa di san) minore [ecclesia sancii Romani 
minoris] f. Pavia {chiese). 

Romano (chiesa di santa Maria presso San) Maggiore 
V, Pavia {chiese). 

Romano (Fóro) v. Pavia {fòri). 

Romano (Fóro del popolo) v. Pavia {fòri). 

Romipeta V, Fra/icus R. 

Romualdo (padre) v, Ghisoni {padre) R. 

Rose [foje] v, Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

Rossi (de) Giovanni Battista cit., 6, ;/. 4; 11, 
M.3; 12, n. 8; 24, n. 3. [Rossi-Sannazzaro] INDICE ALFABETICO 163 Rossi (de) Ippolito tcsc. dì Pavia {an. 1^64-gi), 
dona arazzi alla cattedrale di Pavia, 46, n, 2. 

RoTARi \Rotharich\ re d. Langobardi; fonda la eh. di 
san Giovanni in Borgo in Pavia, 10, U-13; 
il suo corpo giace in essa, U-15; "55, H „. 

RoTHARiCH V. Rotari. 

RouscALA V. Rovescala. 

RovEA (chiesa di santa Maria in) v. Pavia (chiose). 

Rovelli cit., 43, >i. i. 

Rovescala (conti di) [comites de Rovoscala, Rouscala] 
cittadini pavesi; hanno le loro terre nel Piacentino, 
22, 12. 

"RoviDA Gaetano parroco di Campione; riceve in dono 
B. da Giuseppe Morosini e lo vende al dott. Carlo 
Bonetta, IX, 18-19 „. 

Rovoscala t, Rovescala. 

R o z A s e o fetido d, vesc, di Pavia, 43, «. 2. 

Rufo (monastero di san) Valentinesb v. Monastero 
di san Rufo Valentinese. 

RUFUS V, Rufo. 

Rurali (attrezzi) v. Pavia {attrezzi rurali). 

Rurali (pievi uellis chiusu) v. Pavia {chiese, fievi). 

Sabato santo {^Sabòatus sanctus^ v. Pavia {prediche, usi 
ecclesiastici e religiosi). 

Sa coati [fratres de Sacco, Sacchetti] soppressi nel con- 
cilio di Lione {an. 1274)^ 16, n. 2; v. Pavia {Ordini 
religiosi). 

Sacchetti v. Saccati. 

Sacchi \sacci'\ v. Pavia {arredi e utensili domestici). 

Sacchi Defendente cit. dal Vidari per V origine 
d. festa di san Giovanni evangelista in Pavia, 40, 
n. j; cit. per le decorazioni d. facciata di San l\Ii- 
cltele maggiore in Pavia, 20, n. i ; cit., per Vcpitafio 
di Teodote, 5, ». 2. 

Sacco Bernardo "conobbe una storia d.vesc. pavesi,pro- 
babile fonte dell'Anonimo, XXVI, 17, n. i „\ accetta 
la leggenda d. pietre scolpite su cut sarebbe stata fon- 
data Pavia, V),n. 3; descrive V estrazione delPoro dalle 
sabbie d. Ticino; cit. dal Vidari, 23, n.^; cit., 49, ;/. ./. 

Sacco (fratres de) v. Saccati. 

Sacer (Ordo) V. Ordine sacro. 

Sacerdos curatus V. Curato. 

Sacerdotali (abiti e ornamemti) v. Pavia {abiti e or- 
namenti sacerdotali). 

Sacerdotes seculares V. Ecclesiastici. 

Sacerdotes seculares in dignitate coNSTiTUTi V. Di- 
gnitari ecclesiastici. 

" Sacerdoti degli idoli [sacerdotes ydolorum\ v. Afilano 
{sacerdoti degli idoli). 

Sacerdoti (elemosine ai) delle Chiese v. Pavia {be- 
neficenza) . 
— (elemosine ai) secolari e religiosi v. Pavia {be- 
neficenza). 

Sacra (magistri in) pagina v. Teologi. 

Sacra Scrittura \Scriptura\ ; " l'Anonimo ne ebbe pro- 
fonda conoscenza; reminiscenze e passi che si tro- 
vano nel Commentario, XXV, 21-22,,; 51, «. 2; non 
afterma che san Siro fosse il fanciullo d. cinque 
pani e d. due pesci, 37, 39. 

Sacramenti [sacramento] v, Pavia {usi ecclesiastici e re- 
ligiosi). 

Sacramenti (amministuazione dei) v. Pavia {usi eccle- 
siastici e religiosi). Sacratus (calex) V. Calice consacrato. 

Sacri (arredi) v. Pavia {arredi sacri). 

Sacrilegio (causa del) pavese v. Causa del sacrilegio 
pavese. 

Sacristia V. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

Sacro (ordine) v. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

Sagiminis (candele) V. Candele di sego. 

Sagitte ferree V. Freccie. 

Salamoia (anguille in) v. Pavia {merci). 

Sale \sal\ v. Pavia {beneficenza; merci). 

Salimbene Gislenzone e Siro e Malastre- 
VA suoi figli, fondano P ospedale di san Lazzaro pr. 
Pavia {an. jiS7)ì 16, n. 3. 

Salimbeni, nobili di Pavia, 12, ;/. i. 

Salimbeni (palazzo) V. Pavia {palazzi). 

Salmi [psalmi] cit., 51, 13, 18, 19-20, 22, 24-25, 34-35 e «. .3', 
4j S) 6, 7, 8, Ji; 52, 3 e n. 3, 53-54 e n. 4. 

Salomone (tempio di) v, Gerusalemme {tempio di Sa- 
lomone). 

Salse \sapores\ v. Pavia {cibi). 

Saltarii V. Guardie. 

Salutazione di Maria vergine \salutatio virgiìtis Ma- 
rie] V. Ave Maria. 

Salvatore (abate di San) v. Pavia {abati). 

Salvatore (basilica di san) v. Pavia {basiliche). 

Salvatore (campanili di San) maggiori-; v. Pavia {cam- 
panili). 

Salvatore (chiesa di san) detta il Liano [ecclesia 
Sancii Salvatoris que dicitur Lianuin, Lcanutn, Lilia- 
num] V. Pavia {chiese). 

Salvatore (chiesa di san) maggiore [ecclesia sancii 
Salvatoris maioris] v. Pavia {chiese). 

Salvatore (monastero di san) detto il Liano v. Pa- 
via {case, conventi ecc.). 

Salvatore (monastero di san) maggiore v, Pavia {ca- 
se, conventi ecc.). 

Salvioni Carlo cit., 33, n. r; 49, n. j. 

Sancti V. Santi. 

Sanctis (cronica brevis de episcopis ticinensibus) V, 
Cronica brevis de etc. 

Sanctis (cronica de corporibus) Papié v. Cronica de 
corporibus etc. 

Sancto (de) Nazario V. Sannazzaro {di). 

Sanctorum Limina, loca V. Santuari. 

Sanctorum omnium (ecclesia) V. Tutti i santi {chiesa di). 

Sanctorum (pignora) v. Reliquie. 

Sangallensis (monachus) V. Monaco di Sangallo. 

Sangiuliani V. Cavagna Sangiuliani. 

Sanguine (progenies de) militari v. Casate nobili. 

Sanguine (progknks de) populari v. Casate popo- 
lane, 

Sannazzari Garante vescovo di Pavia {an. 1323-1328), 
nel catalogo d. Robolini occupa il S4° posto, nella 
serie data dal p. Romualdo P84'', 2, n. 7; " si rifugia 
a Piacenza ed elegge tre vicari vescovili (an. 1327), 
XXII, 11-13, n, i; rie, XXI, 16 „. 

Sannazzari (Rainero dei) lascia al mon. di 
San Tommaso in Pavia {an. 1323), lire 100 pavesi 
per la costruzione d^un a/tare, 8, n. i. 

Sannazzaro dei Burgundii nel contado di Pa- 
via; ebbe il nome dalla famiglia Bergami {De Bre- 
gundiis Burgundiis), IQ, n, 3 ; vi erano numerosi gli 
ebrei, 4, n. 7. 164 INDICE ALFABETICO [Sannazzaro-Sebastiano] Sannazzaro (di) [df Sancto Nazario] v. Guglielmo di 
S., Pietra Bojiifacio di S, 

Sanseverino Roberto narra il viaggio in Terra- 
santa con i favesi Gio. Matteo Bottigella e Fenonc 
degli Elist acliii {an. 14S8), 38, «. 6. 

Santa Croce (monastero di) xk Mortara {monasteri). 

Santa Sede [sancta, romana Sedes, Sedcs apostolica^ 
" Pavia le dà prove di devozione, XXX, 23-24 „ ; casi 
nei quali il peccatore è rimandato ad essa, 45, 7-8; 
avoca successivamente a se V elezione d. vcsc. ; eh. pa- 
triarcali, arcivescovili, vescovili vacanti pr, la santa 
Sede, 43, n. i. 

Santa (settimana) v. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

— (terra) V. Terra santa. 

Santi [Sancii, hcaii] " devozione d. Pavesi per essi, XX V^, 
30; dalla loro protezione l'Anonimo attende la sal- 
vezza di Pavia, XXXI, 6-7 „ ; v Pavia {santi). 

— (arche dei corpi) V. Pavia {arche). 

— (casa di tutti i) V. Pavia {case, conventi ecc.). 

— (catalogo dei) V. Catalogo dei santi. 

— (ciuesa di tutti 1) V. Pavia {chiese). 

— (corpi di) V. Pavia {corpi di santi). 

— (luoghi di) V. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

— (natalizi di) V. Pavia {feste religiose). 

— (vigilie di) V. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 
Santo Sepolcro [Sanctum, Dominicum sepulcrum^ ; il suo 

modello è nella eh. omonima pr. Pavia, 15, 3-4; 41, 
36-37; violato dalla perfidia d. Saraceni, 52, 11-12. 
Santo (giovedì) v. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

— (sabato) V. Pavia {prediche, usi ecclesiastici e reli- 
giosi). 

— (Spirito) v. Spirito Santo. 

— (venerdì) V. Pavia {prediche, usi ecclesiastici e re- 
ligiosi). 

Santuarii [limi n a Sanctoruni] v. Pavia {Sautuarii). 

Santuarii (pellegrinaggi a) V. Pellegrinaggi. 

Saona V. Savona. 

S^U'iENTES V. Savt. 

Sapientum (campana duodecim) V. Pavia {campane). 

Sapores V. Salse. 

Saraceni [Sarraceni] violarono il sepolcro di Cristo a 
Gerusalemme, 52, 11-12; cacciati dalla Provenza da 
san Bobone, 13, 19, 

Sardegna [Sardinia^., ne sono tolti da re Liutprando i 
corpi di sant'Agostino e di altri santi per traspor- 
tarli a Pavia, 12, 21-22, 

Sarraceni V. Saraceni, 

SartaGINes V. Padelle. 

Sata V. Cereali. 

Satelliti dell'imperatore [safellites Cesaris] conver- 
titi da san Siro, 38, 20-23: "60, U-12„; e da san- 
t'Invenzio, 38, 20-23. 

" Satelliti di Vespasiano [satellites Vespasiani Cesaris] ; 
volendo in Pavia tormentare od offendere sant' in- 
venzio sono presi dal demonio, 60, 26-27; li libera 
Sant'Invenzio, 27 ; convcrtiti e battezzati disprez- 
zano gli ord, imjjeriali, 27-28 „. 

Saturnino (chiicsa di san) martire sopra la porta 
DEL ponte V]:cchio [ecclesia sancii Saturnini marli- 
ris supra portam pontis veteris] v. Pavia {chiese). 

"Savi [Sapientes] secondo gli statuii lombardi d. sec, 
XIII, XIV hanno il diri I/o di eleggere il fod., XIV, 
n. I „] V. Pavia {Savi). Savi (consiglio dei) degli estrinseci v. Pavia {consìgli), 
— (consiglio dei Mille e Cento) del comune v, 

Pavia {consiglio dei mille e cento savt), 
Savino (borgo di san) v. Pavia {borghi), 
Savino (chiesa di san) vescovo e martire [ecclesia 

sancti Savini episcopi et niartiris] v, Pavia {chiese), 
Savino (parrocchia di s\n) t-, Pavia {parrocchie). 
Savino (piazza di s\n) [platea sancii Savini] v. Pavia 

{piazze), 
Savoia (di) v. Cernerlo Francesco di Savoia. 
Savona [Saona]; "e. d. Alpi Cozie, 64, 23-24; sulTraga- 

nea di Milano, 25 „; vi fa pod. e rettore il pavese 

Beccarlo Beccaria, che ne rifiutò anche la podesteria ; 

vi è in onore di lui un carme dell'anno 1322, 27, n. 2. 
Saxo (annvlista) V. Annalista Saxo. 
Scaletta (chiesa della) [ecclesia que dici tur de la Sca- 
lcia] V. Pavia {chiese). 
Scalzi di sant'Agostino [excalceatl ordinis sancii Au- 

gusti/li] t'. Pavia {Ordini religiosi), 
" ScANATis (de) /antiglia pavese abitante pr, la eh, di 

san Giorgio de Sca'/atis che da essa ebbe il nome, 

XIII, n. I „, 
ScANCERlE v. Pavia {nautica). 

Scannati (chiesa di san Giorgio degli) v. Pavia {chiese). 
Scarpa (via) v, Pavia {vie). 
Scarpe [sotilares, sotularcs] v. Pavia {merci), 
ScHiLLA V. Scilla. 

Scienziati [magistri in scienciis] t\ Pavia {seicnziaii). 
Scilla [schilla] v. Pavia {campane). 
Scisma v, Pavia {scisma). 
Scisma di AquiLEiA v. Aquilcia {scisma di). 
Sciiociiia, Scocia V. Scozia. 
Scola v. Scuola. 

ScoLARiUM (magistri) V, Maestri, 
Scolastico (Fredegario) v. Fredegario Scolastico, 
Scolpite (pietre) v. Pavia {pietre scolpite). 
Scolte [custodie] v. Pavia {usi militari). 
Scomunicati [excommunicati] v, Pavia {usi ecclesiastici 

e religiosi). 
ScoTiA V. Scozia. 

Scozia (San Guiniforte martire di) v. Guini/orle {San). 
Scrigni [scrinea] v. Pavia {arredi e utensili domestici ). 
SCRINEA V. Scrigni. 
Scriptores (Rerum Italicarum) v. Rerum Italicarum 

Scripiores. 
Scriptura V. Scrittura. 
Scrittura (sacra) v. Sacra scrittura. 
Scudi [clipei, scuta, falde] v. Pavia {usi mi/ilari). 
Scudieri (corse degli) v. Pavia {giuochi festivi ). 
Sculture a bassorilievo [ymaginrs ci figure sculpte scu 

celate] v. Pavia {arte). 
ScuLPTi (lapides) V. Pietre scolpite. 
Scuola per la sepoltura dei morti [scola moriuorum 

sepeliendorum, prò sepoltura moriuorum] x<. Pavia {as- 
sociazioni religiose). 
Scuole superiori -v. Univcrsiià. 
Scuta v. Scudi. 
ScuTiFERl V. Scudieri. 
SCYPHI V. Tazze. 
Sebaste (vescovo di) [Sebasiiensis episcopus] v. Biagio 

{San) vescovo di Sebaste. 
Sebastiano (san) martire [sanctus Sebastianus mariir]: 

fu trafitto da dardi, 32, 33-34; le sue reliquie sono [Sebastiano-Sigibcrto] INDICE ALFABETICO 165 nella eh. di san Pietro in Vincoli in Pavia, 8, 17; 
32, 30 ; da esse fu fugata da Pavia la peste al tempo 
di re Cuniberto, 8, 18; benedizione d. freccia di ferro 
in sna memoria, 32, 32-34. 

Sebastiano (festa di san) martire [fcsium sancii Se- 
bastiani mariiris] v. Pavia {feste religiose). 

Secchiiì: [situ/e, sitc/ie] v. Pavia {arredi e utensili dome- 
stici). 

Secolari (canonici) v. Pavia {clero). 

Secolari (ecclesiastici) v. Ecclesiastici secolari. 

Secondiano e compagni (chiesa dei santi) martiri 
{ecclesìa sanctorum vtartiritm Secwidiani et sociorum 
cius\ V. Pavia {chiese). 

Seculares (clerici) V. Ecclesiastici. 

Seculares (sacerdotes) V. Ecclesiastici. 

Secundianus V. Secondiano. 

Sede apostolica v. Santa Sede. 

Sede romana v. Santa Sede. 

Sede (santa) v. Santa Sede. 

Seges V. Cereali. 

Sego (candele di) v. Pavia {merci). 

Segreta (chiesa di santa Maria) v. Pavia {chiese). 

Selvaggina \_fere\ v. Pavia {merci). 

Semeria Giovanni cit. far il cristianesimo di Boe- 
zio, 2, n. j". 

Senato di Milano v. Milano {Senato). 

Senatore f. Patelli {de^) S. 

Senatore v. Milano {senatori). 

Senatore (chiesa di santa Maria del) v. Pavia {chiese). 

Senatore (monastero di santa Maria del) [inonasie- 
riitm Senatoris] v. Pavia {case, conventi ecc.). 

Seniores v. Signori. 

Sentenze [sentencie] v, Pavia {Giustizia). 

Sepolcri [se^ulcru] v. Pavia {sepolcri). 

Sepolcro (santo) v. Santo Sepolcro. 

Sepolcro (chiesa del santo) [ecclesia sancii Se/>ulcri\ 
V. Pavia {chiese). 

Sepolcro (monastero del santo) [monaslerium sancii 
Se^ulcri] V. Pavia {case, conventi ecc.). 

Sepoltura ecclesiastica [sej>ultura ecclesiastica] v. Pa- 
via {usi funebri). 

Sepoltura (scuola per la) dei morti v. Pavia {asso- 
ciazioni religiose). 

Septa V. Chiostri. 

Septem (sancti) fratres V. Sette {santi) f rateili. 

Septime V. Settime. 

Sepulcrum V. Sepolcro. 

Serafino v. Biffi S. 

Sergio (san) martire {sanctus martir Sergius\ ; il suo 
corpo giace nella eh. di san Felice in Pavia, 5, 17-18; 
« 56, 8 „. 

Sergio papa; per sua istanza san Damiano vcsc. di 
Pavia pone termine allo scisma di Aquileia, 6, ». 4. 

"Sermo in depositione Sancti Syri episcopi papien- 
sis, 58, 2; si dice composto da fra Giacomo da Va- 
razze, 3; incompleto, 59, 15; scrìtto nel giorno d. 
festa di san Siro, 4 ; fonte dell'Anonimo, XXVI, 6-7 ; 
sua collocazione in B., VII, \5; pubblicato e illustrato 
dal Malocchi, 59, n. 4. „. 

Sermone ai giudici o avvocati \scrmo ad iudices seu 
advocatos] v. Pavia {prediche). 

Sermone ai notai [sermo ad uotarios] v. Pavia {pre- 
diche) . Sermone della penitenza [sermo de peni lentia] v, Pavia 

{usi ecclesiastici e religiosi). 
Sermone in lode dell'ordine ecclesiastico [sermo de 

laude ordinìs clericalis] v. Pavia {usi ecclesiastici e 

religiosi). 
Sermones greci V. Greco. 
Sermones latini V. Latino. 
Serpenti [serpentes] v. Pavia {fauna). 
Serve e servi di Dio [anelile et servi Dei] v. Pavia 

{serve e servi di Dio). 
SiiRvi DI SANTA MARIA V. Serviti. 

Serviti [Servi sancle Marie] v. Pavia {Ordini religiosi). 
Serviti (altare dei) v. Pavia {altari). 
Serviti (oratorio dei) v. Pavia {oratori). 
Serviti (prediche dei) v. Pavia {prediche). 
Servitori [scrviiores] del comune v. Pavia {servitori 

del comune). 
Sette (Santi) fratelli martiri [Sancii septem fralres 

martires] figli di santa Sinforosa martire, 57, 7 -, i 

loro corpi giaciono nella eh. di sant'Eusebio in 

Pavia, 7, 4; "57, 7-8 „. 
Settembre (via venti) v. Pavia {vie). 
Settimana in Albis [hebdomoda in Albis] v. Pavia {usi 

ecclesiastici e religiosi). 

— SANTA [hebdomoda maior, que dicitur Sancta] v. Pa- 
via {prediche, usi ecclesiastici e religiosi). 

— (prediche della) di Passione v. Pavia {prediche). 
Settime dei morti [septime morluorum] v. Pavia {be- 
neficenza ; usi funebri). 

Severino v. Boezio S., Capsoni S. 

Severino Boezio (via) v, Pavia {vie). 

Severo (Sulpicio) v. Sulpicio Severo. 

Sextarius V. Staio. 

"Sforza Ascanio Maria vescovo di Pavia; secondo 
il Dell' Aqua donò il cod. dell'Anonimo al suo amico 
Galeazzo Pietra (f 1552) vesc. di Vigevano, Vili, 6-9 „. 

Sibillina v. Biscossi S. 

SiccoMARio [Siccomarium, Sicomarium]; parte d. territo- 
rio meridionale di Pavia, fra il Gravellone e il Po, 
21, 15-18; 22, 4; ha ottime terre, abbondanza di al- 
beri da frutta e produce vini di qualità inferiore, 
21, 15-17; si estende dal principio d. Lomellina al 
confluente d. Ticino col Po, 22, 4-7 ; sua larghezza, 
4-5, e lunghezza, 6-7; vi è, pr. Pavia, la Terra Arsa, 
18; il nome derivalo dalla natura e dalP aspetto d. suo- 
lo; sua fertilità; autori che ne parlarono, n. 3; vi 
sono molti giardini, orti e frutteti, 23, 17; rie. per 
la costa Caroliana, 15, n, 4. 

— (San Martino) v. Martino {San) Siccomario. 

— (ospedale di san Martino in) v. Pavia {ospedali). 
Siclerono V. Bottigella S. 

SicoMARiUM V. Siccomario. 

Sidone [Sidon], le e assomigliata Pavia, 24, n. 2, 
" Sigiberto [Sigiherlus, Sigeberlus] nome ignoto all'ono- 
mastica pavese, XV, 23-31 ; erroneamente dato al- 
l'anonimo nel Diario d. De Gasparis, il quale però 
non ha colpa dell'intrusione di questo nome, 17-37; 
XVI, 1-4; dal p. Romualdo, XVI, 13, 16, 17, 19, 2S, 
29-30, 34-35; XVII, 1, 3, 5, 16, 23, 27, 28, 31, n. i; XIX, 
7-9, 14-15; XXXIV, 29-32; dal p. Mathis, XVI, 12; dal 
p. Baudini, XVIII, 8-12; dal p. De Collibus, 24-26; 
che di tale denominazione non si era prima servito 
mai, 4-7 ; per opera sua la denominazione entra ne- 100 INDICE ALFABETICO Liiigiberto G.-Siro gli atti ufficiali d. processo per le reliquie di San- 
t'Agostino, 24-25; ripudiato dal p. Beretta, XIX, 1-2, 
12-13, n. 2; dal p. Callini, 18-22, e dal Muratori, 
XXXIV, 30-33; confuso con Sigiberto Gemblacense 
dal p. Bellini, XVIII, 19, 21-23; XIX, 21-22; XXXIV, 
34-35; che riconobbe il proprio errore, XIX, 5-9; rie, 
XXI, n. I „ ; V, Aulico Sigiberto Ticinese. 

" Sigiberto Gemblacense \Sigebertus Gemblaccnsis\ con- 
fuso con l'Anonimo ticinese dal p. Bellini, XVIII, 
22-23; XIXj 1-9; XXXIV, 34-35; la sua Cronica cit. 
da p. Romualdo XVII, 29 „. 

SiGNA V. Insegne. 

SiGNACULUM V. Ombrellino. 

Signore generale della città [gencralìs dominus civi- 
taiis\ V, Pavia {signore generale). 

Signore (Ascensione del) v. Pavia {/esia religiose). 

Signore (Corpo del) v» Pavia {usi ecclesiastici e reli- 
giosi). 

Signori [seniores] dei Paratici tk Pavia {signori dei 
Paratici). 

Silvabella [Silva J>ulcra] antico nome di Mortara, 22, 
22-24; V. Mortara. 

Silva pulcra v. Silvabella. 

Silvano v. Mangano S. 

Silvestri (uccelli) v. Pavia {fauna, merci). 

Silvestro II papa (Gerberto di Rheims); 
fa forre iin'' epigrafe metrica sul sepolcro di Severino 
Boezio in Pavia {an. ggS), 13, n. i. 

Silvestro (chiesa di san) papa [ecclesia sancii Silvestri 
pape] V. Pavia {chiese). 

Silvio (Enea) v. Enea Silvio. 

Simeone (chiesa di san) monaco [ecclesia sancti Symeo- 
nis monachi] v. Pavia {chiese). 

Simmaco [Symachus] papa; avrebbe concesso privilegi 
a sant^ Ennodio vesc. di Pavia, 3, n. i. 

Simmaco (concilio di papa) v. Concili. 

Simone (casa di san) e Giuda v. Pavia {case, con- 
venti ecc.). 

Simone e Giuda (chiesa dei santi) apostoli [ecclesia 
sanctorum apostolorum Symonis et Inde ] v. Pavia 
{chiese). 

Simone e Giuda (monastero dei santi) 7-. Pavia {case, 
conventi ecc.). 

SlMPHORiosA V. Sinforosa. 

Sindaco [Sytidicus] diìl podestà v. Pavia {usi civili). 

"Sinforosa (santa) martire [sancta Simphoriosa mar- 
tir] madre d. Sette fratelli, 57, 7-8 ;,. 

Sinodali (costituzioni) pavesi x\ Pavia {costituzioni 
sinodali). 

Sinodi [synodi, concilia, Consilia] v. Pavia {usi ecclesia- 
stici e religiosi). 

Siro (San) vescovo di Pavia [Sanctus, beatus, beatissi- 
mus, venerahilis Syrus pater noster episcopus papiensis] 
uno d. tre santi patroni di Pavia, 50, ?i. i ; Siro di 
nazione e di nome, 38, 1-2; ascritto al catalogo d. 
santi, 3, 3; sarebbe il fanciullo di cui parla l'Evan- 
gelo di san Giovanni, "XV, ». 2„; 37, 38-40; 38, l; 
"58, 17-21; fu discepolo di Cristo, 58, 10 „; e di 
Ermagora, 2, 1-2; 51, 14; fu tolto ai contrasti d. 
Ijop. d'Aquileia, 12-13; mandato da sant'Ermagora 
a Pavia con sant'Invenzio, 2, 5; "60, 4-5 „; suoi 
miracoli, 2, 4-5; " 60, 5, 8, 10-13; converte le e. vicine 
a Pavia, 2, 18-19 ; " con la fede e i miracoli, 60, 13 ^; fervido di carità, è l'Austro trasportato a Pavia da 
Dio, venendo non dall'Austria ma dall'Istria, 51, 
22-23; la sua predicazione discese a Pavia dal cielo 

d. cieli, 23-24; "accolto benevolmente il 12 settem- 
bre dal pop. pavese, 60, 6-7 ; che gli corre incontro 
pregandolo d'insegnargli la via d. salute, 2, 6-7; alla 
fama d. suoi miracoli si converte tutto, 4-6; "60, 
6;,; suo presagio fausto per Pavia, triste per Aqui- 
leia, 2, 8-10; 51, 15; "58, 41-44; 60, 7 „: sua predica- 
zione in Pavia e apostoHcìth, 2, n. i ; primo predica- 
tore in Pavia, 4, io ; " confessore di Pavia, 55, 5 ; „ 
"convertì i Pavesi a cinquantasei anni, 5-6 „; pri- 
mo vesc. di Pavia, 11, 20 ; 51, 17-18; "58, U, 31; 
60, 4„; i Pavesi gli servirono e obbedirono, 51, 
19-20; "pontificò per cinquantasei anni, 55, 6-7; 60, 
4„; converte i persecutori d. fede cristiana, 2, 16-17: 
i satelliti e i governatori dell' imp. mandati a Pavia 
a perseguitare i Cristiani, 38, 20-23, " e che lo mi- 
nacciavano, 60, 11-I2,,; fa seppellire di nascosto in 
Milano i corpi d. santi Nazzaro, Celso, Gervasio e 
Protasio martiri, 11, 14-15; " 60, 8-9; profetando che 
sarebbero nuovamente rivelati, 9 „ ; fonda la eh. d. 
santi Gervasio e Protasio in Pavia, 11, 20; comanda 
a sant'Invenzio di trasportare da Milano a Pavia 
le reliquie d. santi Nazzaro e Celso, 13-14, 24-25; "de- 
signò sant'Invenzio come terzo vesc. di Pavia, 60, 
14 „; i suoi anni spinti sino al 4.Ò dopo Cristo, 3, n. i; 
dalla passione di Cristo alla sua morte corsero cen- 
t'un anni, 58, 13-14, e quando Cristo morì egli aveva 
undici anni, 16-17; onde morì a centododici anni, 14 „; 
2, 19; "il 9 dicembre, 60, 14-15 „; il suo corpo dalla 
eh. d. santi Gervasio e Protasio dopo seicento anni 
fu trasportato nella cattedrale, II, 21-22; " 60, 15-16; 
dove fece molti miracoli, 16-18 „; 11, 22-23, e dove 
giace ancora, 4, lO; "55, 5; 59, 2; chiama in cielo 
sant' Invenzio, 60, 29-30, e san Teodoro, 62, 18, e 
preannunzia la morte a san Gerolamo chiamandolo 
in cielo, 36; conserva Pavia con la sua prodigiosa 
protezione, XXIX, 32,,; per i suoi meriti e col suo in- 
tervento pr. Dio sono moltiplicati i beni d. Pavesi 
per sostentare i poveri, 37, 36-38 ; reverenza d. Papi 
per lui, 50, 23; affetto che ebbe per lui san Valerio 
vesc. d'Ippona, 41, 5-6; devozione d. Pavesi per lui, 
6; tributo offertogli dal castello di Occimiano, 39, 
19-20, e da Acqui, 38 e n. 3; offerte d. ceri nella vigi- 
lia d. sua deposizione, 15-36; "XI, 2; XV, 3; XX, 
3„; la sua immagine è dipinga sul vessillo rosso d. 

e. di Pavia, 31, 26-27, e sul cero oflerto dalla e, 39, 
16; gli è offerto il pallio vinto nelle corse fatte nella 
festa d. sua Traslazione, 40, 17 ; visite alla sua arca, 
36-37; 41, 2; " antiquus dierum sedii; perchè, 58, 4-S; 
perchè è detto antiquus, 9-35; perchè dierum, 36-42: 
giudizi di sant'Ambrogio e di Bcda su di lui, 24-28 : 
conobbe i segreti d. cuore altrui, 60, 12 ; di lui per 
primo parla la Cronica brcvis, 3 „; la sua leggenda, 
riassunta dalP Anonimo, derivata originariamente da 
cronaca forse d. sec. VI, dipende dalla Cronica brevis 
e da altre fonti dell' Attonimo, 2, n. 4; "XXVI, 6-7: 
sua istoria menzionata in un inventario {an. 1438) d. 
eh. di san Giovanni Domnarum di Pavia, XXVI, n. i ; 
sua vita scritta dal p. Innocenzo Chiesa, XIX, 29, u. 
I „; pittura antichissima rappresentante /a sua trasla- 
zione, 44, ». ó; " rie. la sua festa, 59, 4; rie, 60, 20 „. [Siro -Stefano] INDICE ALFABETICO 167 Siro v. Comi S., Pescavi S., Rho S., Salimhenc S. 

Siro (arca j)i san) v. Pavia (arche). 

SiR(i (ciiRi DI sax) V. Pavia {arie). 

Siro corte di san) \cnrie saacii Syri \ v. Pavia (corii). 

Siro (cripta di san) v. Pavia {cripte). 

Siro (cronaca della translazione di san) v. Cronaca 
della traslazione di san Siro. 

Siro (cronaca di san) v. Cronaca di san Sito. 

Siro (festa della translazione di san) v. Pavia {fe- 
ste religiose). 

Siro (insegne della società dei vicini di san) v. Pa- 
via {insegtiè). 

Siro (sepolcro di san) v. Pavia {sepolcri). 

Siro (società dei vicini di san) v. Pavia (associazioni 
religiose). 

Siro (vigilia della deposizione di san) v. Pavia (fe- 
ste religiose). 

SlSiNIO prete, narratore d. legge/ida di san Teodo- 
ro, 9, n. 4. 

Sisto (chiesa di san) papa e martire [ecclesia sancii 
Sivii, Xisti, fape et mariiri^l v. Pavia (chiese). 

SiTELLE V. Secchie. 

SiTONi Giovanni cit., 21, «. 3. 

Situle V. Secchie. 

SiTUS (descriptio) Lombardie v. Descri/iio sitr/s Lom- 
bardie. 

SiXTUS V. Sisto. 

Sobborghi \suhurbià\ di Pavia v, Pavia (sobborghi). 

Società dei nobili \socieias miliium] v. Pavia (società 
dei nobili). 

— dei vicini di san Siro [socictas vicinortim sancii 
Syri] V. Pavia (associazioni religiose). 

— DEL popolo [socieias Copuli] V. Pavia (società del 
popolo). 

— DELLE BATTAGLIOLE [socieiates sìve cohortes] V. Pavia 
(usi militari). 

— DI laici [socieias laycorum] flagellantisi v. Disci- 
plini. 

— (cero della) dei vicini di san Siro v. Pavia (arte). 

— (insegne della) dei vicini di san Siro v. Pavia 
(insegne). 

— (insegne delle) delle BATTAGLIOLE V. Pavia (in- 
segne). 

SociETATES V. Associazioni. 

Sofia (chiesa di santa) martire [ecclesia sancte Sopliie 
martiris] v. Pavia (chiese). 

Sofia (oratorio di santa) [oratoriiim, oraioriolum san- 
cte Sophie] V. Pavia (oraiorii). 

SoLAROLO (chiesa DI SAN GIOVANNI del) [ecclesia sancti 
lohannis Crisostomi, que dicitur in Solariolo] v. Pavia 
(chiese) . 

Soldo [solidits] v. Pavia (monete). 

SOLIDUS V. Soldo. 

" SoRBULo COMMISSARIO APOSTOLICO per il FÌSCO nella 
causa d. trafugamento d. reliquie di santi dalla ba- 
silica di san Giovanni in borgo di Pavia, Vili, 
26-27 „. 

Sorelle dei predicatori (sorores prodicaiorum) v. Pa- 
via (Ordini religiosi). 

Sorores Albe v. Bianche. 

Sorores Cistercensium v. Cistercensi. 

Sorores IIumiliatorum v. Umiliate. 

Sorores minorum v. Minor/te. Sorores Predicatorum v. Sorelle dei predicatori. 

Sorores sancte Clare v. Clarisse. 

Sorores Vallis Umbrose v. Vallombrosane. 

Sorveglianti [spccitlaiores\ v. Pavia (sorveglianti). 

SoTiLARES V. Scarpe. 

Sotterranee (cantine) v. Pavia (cantine). 

SoTTORiVA Francesco vescovo di Pavia; sue qnerele 
col primicerio d. cattedrale per l'uso d. mitra (an. 1370), 
44, n. 6; " trasferisce le monache d. nion. di san Cri- 
stoforo fuori le mura in una casa entro la e. (an. 
1372), XII, 9-10 „. 

SoTULARES V. Scarpe. 

Spalato (vescovo di) [spelaiensis episcopi! s\ v. Felice 
(San). 

Sparcitoria (casa di Tutti i Santi di) v. Pavia (case, 
conventi ecc.). 

— (chiesa di Tutti i Santi di) v. Pavia (cJiiesé). 
SPECIARII V. Speziali. 

SPEClES V. Spezierie. 

Speciosa (santa) vergine [sancia f emina Speciosa vir- 
go, sancia virgo Speciosa]; servì a Dio e mori in 
abito monacale nella eh. di san Vincenzo o sant'E- 
pifanio in Pavia, 11, 4-6; nella quale giace il suo 

corpo, 4, "55, 24;;. 

Speculatores V. Sorveglianti. 

Spelatensis (episcopus) V. Spalalo (vescovo di). 

Spelta Antonio Maria; accetta la leggenda d. 
pietre scolpite su cui sarebbe stata fondata Pavia. 19, 
n. j; riassume la fantastica leggenda di Amelio e 
Amico, 22, n. 6; sue notizie sulla eh. di san Savino 
in Pavia, 13, n. 4; riporta un' iscrizione sulla costru- 
zione del ponte di Pavia, 21, n. 3; ricorda la Costa 
Caroliana nel Siccomario, 15, n. 4; cit. per r ubica- 
zione d. Prato Camino, 26, n. i. 

Speziali [spedarli] v. Pavia (arti). 

Spezierie [species transmarine] v. Pavia (merci). 

"Spirito Santo [Spiritus Sanctus]; Sant'Agostino fu 
suo organo, 59, 3 „. 

— (frati dello) V. Pavia (Ordini religiosi). 
Spirito (casa di Santo) v. Pavia (case, conventi ecc.). 

— (chiesa di Santo) [ecclesia Sancti Spiritus] v. Pavia 
(chiese). 

— (chiesa dei Santi) e Gallo v. Pavia (chiese). 
Spoleto v. Guido da S. 

Spongata V. Pavia (usi ecclesiastici e religiosi). 

Spose (benedizione delle) v. Pavia (usi ecclesiastici e 
religiosi). 

Stadio [stadium] v. Pavia (giuochi festivi, misure). 

Stagno (bottiglie di) v. Pavia (arredi e utensili dome- 
stici). 

Staio [sextarius] v Pavia (misure). 

Stato (archivio di) v. Milano (archivio di Stato). 

Statuti [statata] v. Brescia, Ferrara, Ivrea, Moncalieri, 
Novocomo, Pavia, 

— "lombardi d. sec. XIII, XIV, rie. per V elezione 
d. pod., XIV, n. 2 „, 

— del papa [statuta Romani Poniificis] promulgati nella 
sinodo tenuta nel palazzo vescovile di Pavia il mer- 
coledì d. Ceneri, 44, 9-10. 

Stefano v. Breveniano S. 

Stefano (altare di santo) protomartire v. Pavia 

(altari). 
Stefano (chiesa di s.vnto) dei Campessani [ecclesia 168 INDICE ALFABETICO [Stefano-Teodoro] sancii Stf^phant de Campexanìs, Cafexanis\ v. Pavia 
{chiese). 

Stefano (chiesa di santo) della Rocchetta [ecclesia 
sancii StejiJìani rie la Rocheta, della Rccchrtta\ v. 
Pavia (chiese). 

Stefano (chiesa di santo) di campagna \ecclesia san- 
cii Siephani de cantfanià\ v. Pavia {chiese). 

Stefano (chiesa di santo) protomartire \ecclena san- 
cii SieJ>hani ;prothomariiris\ v. Pavia {chiese). 

Stefano (festa di santo) protomartire \diesfesius san- 
cii Siephayii proiomariiris\ v. Pavia {feste religiose). 

Stipula v. Sioppa. 

Stoppa accesa \siipula lini acccnsa] v. Pavia [tisi eccle- 
si asiici e religiosi), 

Stefano (priorato di Santo) di campagna v. Pavit 
{case, conveiiiì ecc.). 

Stemmi v. Insegne. 

Stepiianus V. Siefano. 

"Storia gallicana [Hisioria gallicana, gallica'] nome 
dato al Commeniario "De laudibtis civiiaiis iicinensis „, 
XV, 1, 2, 5, 10, n. 2; XVI, 24, 30; XVII, I, 28, 29, 32 „. 

— "pavese [Hisioria Ticinensis] nome dato una volta 
da p. Romualdo al Commeniario dell'Anonimo, XVI, 
25, 32, n. 2; XVII, 5„. 

— (Museo civico di) patria v. Pavia {Museo civico ecc.). 
Storiis (de) V. Siuoie {delle). 

Storioni \sturiones'\ v. Pavia {fauna). 

Strada Zavatario pavese, pod. di Milano, fa inal- 
zare nel Cordusio una campana per l'Ave otaria d. 
mezzodì {an. 1263), 33, «. ^. 

Strada (chiesa di san Bartolomeo in) v. Pavia {chiese). 

— (chiesa di santa Maria della) v. Pavia {chiese). 

— (monastero di san Bartolomeo in)». Pavia {chiese), 
Stradella, neW Olirepò pavese, feudo d. vesc. di Pa- 
via, 43, n. 2, 

Strate V, Vie. 

Strette (vigilie) v. Pavia {usi ecclesiastici e religiosi). 

Studio generale v. Università. 

Studio (campana dello) [campana siudii\ v. Pavia {cam- 
pane). 

Stufe v, Terme. 

Stumpf cii., 14, n, I. 

Stuoie (monastero di santa Maria delle) v. Pavia 
{case, conventi ecc.). 

Sturiones V. Storioni. 

Subterranee (cantini:) v. Cantine sotterranee. 

SuBTiLts V, Farina, 

SuBURBiA V. Sobborghi. 

SUELLA, SuiLLA V. Porchetta. 

SuLPicio Severo cii,, Ì5, n. j"; 22, n. 4, 

SUPERPELLICIUM 7'. Pavia {a^'iii e ornamenti saccrdota'i). 

SvETONio cii., 23, n. 2. 

Symachus