Skip to main content

Full text of "Provincie Gelderland Natuurbeschermingswet 1998 locatie de Groenloseweg 114-112, 7104 GA Winterswijk-Meddo"

See other formats


_ provincie 

GELDERLAND 


PROVINCIAAL BLAD 

Officiële uitgave van provincie Gelderland. 


Nr. 219 

16 januari 
2015 


Provincie Gelderland Natuurbeschermingswet 1998 locatie de Groenloseweg 
114-112, 7104 GA Winterswijk-Meddo 

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge 
de Natuurbeschermingswet 1998 hebben ontvangen voor het wijzigen van een melkrundveehouderij 
aan de Groenloseweg 114-112 te Winterswijk-Meddo. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het voornemen de vergunning te verlenen. 


Mogelijkheid van inzien 

Het ontwerpbesluit ligt van 16 januari 2015 tot 27 februari 2015 ter inzage bij de receptiebalie in het 
Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem tijdens de gebruikelijke openingsuren, of kan worden ingezien 
via de provinciale website (www.gelderland.nl > actueel > bekendmakingen). Kopieën van ter inzage 
gelegde stukken worden op verzoek toegestuurd. U kunt hiervoor contact opnemen met het 
Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99. 


Rechtsmiddelen 

Belanghebbenden kunnen schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren 
brengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland vóór 27 februari 2015, onder vermelding van het 
kenmerk 2014-013939. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het ontwerpbesluit zelf. 


Wilt u meer weten? 

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99. 
Arnhem, 9 januari 2015 - zaaknummer 2014-013939 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 


1 


Provinciaal blad 2015 nr. 219 16 januari 2015