Skip to main content

Full text of "Rechtbank Limburg; Faillissementen,surseances en schuldsaneringen"

See other formats


Nr. 15598 

05 juni 
2015 


STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 


Faillissementen, surseances en schuldsaneringen 

Rechtbank Limburg 

De zjttings locaties zijn: Miaastricht St. Aon ad al 1 Maastricht, Roemnond Willem II Singel 67 
Roermond 

faillissementen 

faiiUssement overgedtagen aan ander airondissemettt 

□p 02 juni 2015 inzake (F3/15/20Ê} TIROLA B.V.h vest.adr Jan Olphert Vaillantlaan lOSG XZ 
Amsterdam, KvK 14634962, hodn VOORRAM PUS DU NORD..RC: mr W.F. Korthals Altes. Ditfaillis^ 
sement is uitgesproken door Rechtbank Limburg. De zaak is overgedragen aan Rechtbank Amster¬ 
dam, met bepaling dat Rechtbank Amsterdam vanaf heden alle taken die de wet aan de rechtbank 
□pdraagt zal vervullen. Alle vervolg advertenties zullen eveneens door deze rechtbank worden 
verzorgd. 

schuldsaneringen 

uitspraak schuldsanering in hoger beroep 

uitspraak schuldsanering in hoger beroep: op 21 mei 2015 inzake fR.3/15/396} Kinga Katarzyna 
MALKUS, woonadr. Henri Dunantstraat 705, 6441 XV Brunssum, geb. Walbrzych (Polen} 27 juni 
1973. Bwv: D. Jongen, Postbus 54, 6400 AB Heerlen, tel. 045-5710436. RC: mr M.E.M.W. Nuijts. 
uitspraak schuldsanering in hoger beroep: op 26 mei 2015 inzake |R.3/15/403} Bauke Hubertus 
VERSTRAETEN, woonadr. Gulperstraat 7 A, 6461 HH Kerkrade, geb. Hoensbroek 11 juni 1961, 
voorheen hodn BAUKE'S MUSIC SHOR Bwv: mr. C.J.M. Scheeren, Postbus 3050, 0160 GB Geleen, 
tel. 046-4759565. RC: mr. R.RJ. Quaedackers. 

uitspraak schuldsanering in hoger beroep: op 26 mei 2015 inzake IR.3/15/404) Maarten van HELDEN, 
woonadr. Willem Barentszweg 101, 6413 TC Heerlen, geb. 's-Gravenhage 29 oktober 1959. Bwv: 
M.Mi.S. Heckers, Postbus 2063, 6201 CD Maastricht, tel. 0055364743. RC: mr. R.RJ. Quaedackers. 
uitspraak schuldsanering in hoger beroep: op 26 mei 2015 inzake IR.3/15/405} Petronella Johanna 
Maria van den HEUVEL, woonadr. Willem Barentszweg 101, 6413 TC Heerlen, geb. van den 20 
maart 1956. Bwv: M.M.S. Heckers, Postbus 2063, 6201 CD Maastricht, tel. 0655364743. RC: mr 
R.PJ. Quaedackers. 

uitspraken faiinssement 

op 02 juni 2015 inzake (E3/15/215) Mickel Antonius Emma Eduard BRUIJNEN, woonadr. Caesarhof 
11, 6215 EMi Maastricht, geb. Maastricht 26 augustus 1961, hodn BS SCHILDERWERKEN, vest.adr. 
Gaetano Martinolaan 95, 6229 GS Maastricht, KvK 57571104; SPEED FREIGHT BRUIJNEN. Cur: mr. 
C.H.C. Hoeks, Het Bat 23, 6211 EZ Maastricht, tel. 043-3219153. RC: mr. R.RJ. Quaedackers. 

- op 02 juni 2015 inzake (E3/15/2l6) HOUSEN MANAGEMENT HOLDING B.V., vest.adr. Stationsplein 
6 k, 6221 BT Miaastricht, KvK 14067903, hodn PRISMA DETACHERINGEN. Cur: mr. C.FM.P Spreksel, 
Wilhelminasingel 63, 6221 BG Maastricht, tel. 043-3432659. RC: mr. R.RJ. Quaedackers. 

door tussentifdse beëindiging schuldsanering 

door tussentijdse beëindiging schuldsanering: op 27 mei 2015 inzake (F.3/15/206, was R.13.694} 
Melissa Sophia MAVS, woonadr. Seringenstraat 5, 6451 HN Schinveld, geb. Fort Campbell (Vere¬ 
nigde Staten van Amerika) 06 december 1964. Cur: M.M.S. Heckers, Postbus 2066.. 6201 CD Maas¬ 
tricht. RC: mr M.E.M.W. Nuijts. 

door tussentijdse beëindiging schuldsanering: op 27 mei 2015 inzake (F3/15/207, was R. 13.693) 
Dennis Johan Anne van WANDELEN, woonadr. Seringenstraat 5, 6451 HN Schinveld, geb. Sittard 
26 juni 1933. Cur: M.M.S. Heckers, Postbus 2066, 6201 CD Maastricht. RC: mr M.E.M.W. Nuijts. 

uitspraken schuldsanering 


Staatscourant 2015 nr. 15598 05 juni 2015 
□p 02 juni 2015 inzake (R.3/15/373) Jacobus Johannes Hendrïkus. Margarethe MlEIJERS, woonadr. 
Jan Vermeerstraat 12, SlÊI AW Elsloo, geb. Stein 16 augustus 19B2. Bwv: R.LJ. Dols, Postbus 
4377, 6202 VB Mlaastricht, tel. 06-169 669 00. RC: mr. R.RJ. Quaedackers. 

□p 02 Juni 2015 inzake (R.3/15/374) Maria Jean Anna Martin BECKERS E/V MEIJERS, woonadr Jan 
Vermeerstraat 12, 6l3l AW Elsloo, geb. Heerlen 2B oktober 1979. Bwv: R.L.J. Dols, Postbus 4377, 
6202 VB Maastricht, tel. 06-1B9 669 00. RC: mr. R.RJ. Quaedackers. 

op 02 Juni 2015 inzake (R.3/15/375) Jill PIETERS, woonadr. Graaflandstraat 2 , 6165 VL Geleen, geb. 
Heerlen 16 Juli 1963. Bwv: mr. C.J.M. Scheeren., Postbus 3050, 6160 GB Geleen, tel. 046-4759565. 
RC: mr. R.RJ. Quaedackers. 

op 02 juni 2015 inzake (R.3/15/376) Anna Katharina FECHNER, woonadr. Holzstraat 51, 6461 HM 
Kerkrade, geb. Eschweiler (Bondsrepubliek Duitsland) 16 april 1956. Bwv: S.C. Leers, Postbus 17, 
6460 AA Kerkrade, tel. 045-5670376. RC: mr M.E.M.W. Nuijts. 

op 02 juni 2015 inzake (R.3/15/377) Hendrik Franciscus Wilhelmus Hubertus STARMANS, woonadr. 
Bachlaan 101,6371 LH Landgraaf, geb. Kerkrade 16 Juni 1972. Bwv: E.N.G. van Trier, Postbus 3, 
6240 AA Bunde, tel. 043-365 54 53. RC: mr. M.M.X Coenegracht. 

op 02 juni 2015 inzake (R.3/15/376) Stefan SCHIPHOL!, woonadr. Schu beitst raat 34, 6137 RC Sittard, 
geb. Geleen 10 mei 1966. Bwv: M.M.S. Heckers, Postbus 2066, 6201 CD Maastricht, tel. 0655364746. 
RC: mr. M.M.T Coenegracht. 

op 02 Juni 2015 inzake {R.3/15/379) Jozef Hubertus Wilhelmina EINDERS, woonadr. Akkerheide 66, 
6463 DB Kerkrade, geb. Kerkrade 22 mei 1950. Bwv: G.M. Dols, Postbus 4377, 6202 VB Maastricht, 
tel. 043-3654592. RC: mr. M.M.T Coenegracht. 

op 02 juni 2015 inzake {R.3/15/360) Katharina Mathias Maria LONIJ, woonadr. Akkerheide 66, 6463 
DB Kerkrade, geb. Schaesberg 27 oktober 1956. Bwv: G.M. Dols, Postbus 4377, 6202 VB Maastricht, 
tel. 043-3654592. RC: mr. M.M.T. Coenegracht. 

op 02 juni 2015 inzake (R.3/15/3B1) Johan Herman KUIJPERS, woonadr. Dalestraat 24, 6262 NM 
Ban holt, geb. Brunssum 21 juli 1962. Bwv: D. Jongen, Postbus 54, 6400 AB Heerlen, tel. 045-5710436. 
RC: mr M.E.M.W. Nuijts. 

op 02 juni 2015 inzake (R.3/15/3B2) Jennifer Antonnetta Marga Hubertina HERMANS, woonadr. 
Russelstraat 12, 6471 AS Eygelshoven, geb. Kerkrade 12 november 1966. Bwv: mr. PPL.W.M. 
Aarts, Postbus 14, 6230 AA Meerssen, tel. 043-3650013. RC: mr M.E.M.W. Nuijts. 
op 02 juni 2015 inzake (R.3/15/363} Kenneth Cecilio ROSA, woonadr. Prem 1 A, 6372 MX Landgraaf, 
geb. Cura^ao {Nederlandse Antillen) 01 februari 1960. Bwv: C. Haane, Postbus 3, 6240 AA Bunde, 
tel. 043-365 54 53. RC: mr M.E.M.W. Nuijts. 

op 02 juni 2015 inzake (R.3/15/3B4) Robbie Martinus Adrianus van de LOO, woonadr. Acaciastraat 
22,6444 CG Brunssum, geb. Tilburg 11 november 1974, voorheen hodn VLOERENBEDRIJF VAN 
DE LOO. Bwv: G.M. Dols, Postbus 4377, 6202 VB Maastricht, tel. 043-3654592. RC: mr. R.PJ. 
Quaedackers. 

op 02 juni 2015 inzake (R.3/15/365) Robert Jozef Miarie MAESSEN, woonadr. Martin Luther Kingplein 
119, 6l6l HD Geleen, geb. Urmond 17 mei 1972. Bwv: mr. C.J.M. Scheeren, Postbus 3050, 6160 
GB Geleen, tel. 046-4759565. RC: mr. R.RJ. Quaedackers. 

op 02 juni 2015 inzake (R.3/15/3B6) Marianna Josephina Leonie HAEGMAWS, woonadr. Litscher- 
veldweg 4j 6413 BA Heerlen, geb. Maastricht 06 augustus 1976. Bwv: C. Haane, Postbus 3, 6240 
AA Bunde, tel. 043-365 54 53. RC: mr. M.M.T Coenegracht. 

op 02 juni 2015 inzake ( R.3/15/3B7) Jan Michaël ROSEN BOOM, woonadr. Kunderberg 10 a, 6367 
AL Voerendaal, geb. Heerlen 14 maart 1953. Bwv: M.M.S. Heckers, Postbus 2066, 6201 CD Maastricht, 
tel. 06553B4746. RC: mr. M.M.T Coenegracht. 

op 02 juni 2015 inzake (R.3/15/3BB) Najab IKARBICHE, woonadr. Labouréstraat 16, 6l9l CE Beek^ 
geb. Ghiata (Marokko) 01 januari 1956, voorheen hodn SANTO MIRA. Bwv: mr. PPL.W.M. Aarts, 
Postbus 14, 6230 AA Meerssen, tel. 043-3650013. RC: mr. R.PJ. Quaedackers. 
op 02 juni 2015 inzake (R.3/15/3B9) Hanane EL KABOUCHI, woonadr. Labouréstraat 16, 6l9l CE 
Beek, geb. taza (Marokko) 06 november 1977 Bwv: mr. PPL.W.M. Aarts, Postbus 14, 6230 AA 
Meerssen, tel. 043-3650013. RC: mr. R.PJ. Quaedackers. 

op 02 juni 2015 inzake (R.3/15/390) MOHAMMED EL ADAB, woonadr. Prof. Keulersstraat 45, 6161 
AT Geleen, geb. Casablanca [Marokko) 02 mei 1960. Bwv: H.M.Y Schmitz, Postbus 9059, 5901 AB 
Venio, tel. 077-3513999. RC: mr M.E.M.W. Nuijts. 

op 02 juni 2015 inzake (R.3/15/391) Fatima Zahra GHOUALI, woonadr. Prof. Keulersstraat 45, 6161 
AT Geleen, geb. Casablanca (Marokko) OB december 1962. Bwv: H.M.Y Schmitz. Postbus 6059, 
5901 AB Venio, tel. 077-3513999. RC: mr M.E.M.W. Nuijts. 

op 02 juni 2015 inzake (R.3/15/392) Tamara Annemarie Jane Hubertina CORTENRAAD, woonadr. 
Salviastraat 17, 6301 XA Valkenburg, geb. Geleen 19 mei 1975. Bwv: E.N.G. van Trier, Postbus 3, 
6240 AA Bunde, tel. 043-365 54 53. RC: mr M.E.M.W. Nuijts. 

op 02 juni 2015 inzake (R.3/15/393) Boyke SLIEKER, woonadr. Stegerweg 22, 6129 BM Urmond, 
geb. Geleen 09 januari 1964. Bwv: H.M.Y. Schmitz, Postbus 9059, 5901 AB Venio, tel. 077-3513999. 
RC: mr. M.M.T Coenegracht. 


Staatscourant 2015 nr. 15598 05 juni 2015 
□p 02 Juni 2015 inzake (R.3/15/394) SARAH PIANO^ woonadr. Stegerweg 22, Sl29 BMl Urmondn geb. 
Sittard 20 januari 19BB. Bwv: H.M.Y. Schmitz, Postbus 3059, 5901 AB VËnlo,teL 077-3513999. RC; 
mr. M.Ml.T Coenegracht. 

□p 02 juni 2015 inzake (R.3/15/395) VERA MEDVED^ woonadr. Onderste Scheydt 2S, S372 RD 
Landgraaf, geb. Brunssum 01 mei 1932. Bwv: R.LJ. Dols, Postbus 4377, 6202 VB Maastricht, tel. 
06-139 669 00. RC: mn M.M.X Coenegracht. 

zittingen in schuldsaneringen 

b eëindigingszittin g 

Maastricht 

beëindigingszitting: op 07 juli 2015 om 16:30 uur inzake (R.3/12/299) Marielle Marie Josephina 
Barbara SMEETS, woonadr. Egelantierstraat 7, 6413 SG iHeerlen, geb. Heerlen 04 augustus 1973, 
voorheen hodn HAPPY KIDS, vest.adr. Kouvenderstraat 77, 6431 HB Hoensbroek, corr.adr. Postbus 
390, 6430 AJ Hoensbroek, KvK Limburg 14067349. Bwv: mr. R Winkens, Juliana Bernhardlaan 113, 
6432 GX Hoensbroek. tel. 045-5213639. 

beëindig ingszitting: op 07 juli 2015 om 16:30 uur inzake (R.3/12/332) Ronnie STAMPS, woonadr. 
Steenberglaan 41,6432 ES Hoensbroek, geb. Eindhoven 04 januari 1976. Bwv: C. Haane, Postbus 
3, 6240 AA Bunde, tel. 043-3655453. 

beëindig ingszitting: op 07 juli 2015 om 16:30 uur inzake (R.3/12/333) Sabine Angela Renée Krans, 
woonadr. Flaminiushof 16, 6215 ER Maastricht, KvK Limburg, 14091736, geb. Maastricht 29 juni 
1966, voorheen hodn MODA@CETERA. Bwv: M.M.S. Heckers, Postbus 2063, 6201 CD Maastricht, 
tel. 0655334743. 

beëindigingszitting: op 07 juli 2015 om 16:30 uur inzake (R.3/12/334) Johan Werner WIGMAN, 
woonadr. Martinusstraat 11, 6413 HE Heerlen, geb. Heerlen 04 oktober 1961. Bwv: mr RRL.W.M. 
Aarts, Postbus 14, 6230 AA Meerssen, tel. 043-3650013. 

beëindigingszitting: op 07 juli 2015 om 16:30 uur inzake (R.3/12/335) Antonia Paulina Petronella 
WOLTERS, woonadr. Martinusstraat 11, 6413 HE Heerlen, geb. Brunssum 05 juni 1955, voorheen 
hodn 'T ROEBROEKHÖFKE. Bwv: mr. RPL.W.M. Aarts, Postbus 14, 6230 AA Meerssen, tel. 043- 
3650013. 

beëindigingszitting: op 07 juli 2015 om 16:30 uur inzake (R.3/12/336) Antoon Hubert CONRAADS, 
woonadr. St. Georgestraat 13, 6369 CP Simpelveld, geb. 13 oktober 1950. Bwv: S.C. Leers, Postbus 
17, 6460 AA Kerkrade, tel. 045-5670376. 

beëindigingszitting: op 07 juli 2015 om 16:30 uur inzake (R.3/12/337) Johanna Josephina Maria 
WELTER, voorheen: De Baan 43, 6351 BJ Bocholtz, woonadr. St. Georgestraat 1B, 6369 CP Simpel¬ 
veld, geb. 27 december 1955. Bwv: S.C. Leers, Postbus 17, 6460 AA Kerkrade, tel. 045-5670376. 
beëindigingszitting: op 14 juli 2015 inzake (R.3/12/341) Maria BREIBACH, woonadr. Vulcanushof 4, 
6215 RT Maastricht, geb. Maastricht 06 april 1946. Bwv: W.RJ. Aarts, Postbus 14, 6230 AA Mleerssen, 
tel. 043-3650013. 

beëindigingszitting: op 14 juli 2015 om 15:50 uur inzake (R.3/12/342} Christiaan Johan Robert 
Bruijnzeels, woonadr. Luikerweg 77^ 6212 NH Maastricht. KvK Limburg, 14120653, geb. Eijsden 19 
februari 1976, voorheen hodn C.J.R. BRUIJNZEELS. Bwv: E.N.G. van Trier, Postbus 3, 6240 AA 
Bunde, tel. 043-365 54 53. 

beëindigingszitting: op 14 juli 2015 om 15:10 uur inzake {R.3/12/343) Johanna Christina KOERTS, 
woonadr. Heerlerweg 76, 6433 HT Hoensbroek, geb. Helmond 14 december 1969, voorheen hodn 
SCHEEPVAARTBEDRIJF JECEKO. Bwv: G.M. Dols, Postbus 4377, 6202 VB Maastricht, tel. 043- 
3654592. 

beëindigingszitting: op 14 juli 2015 om 16:50 uur inzake (R.3/12/345} Kafinka Jennifer Josefa de 
BATS, woonadr. Bosserveldlaan 14, 6l9l SK Beek. geb. Sittard 12 april 1979. Bwv: M.Ml.S. Heckers, 
Postbus 206B, 6201 CD Maastricht, tel. 065536474B. 

beëindigingszitting: op 14 juli 2015 om 16:10 uur inzake ( R.3/12/347) Mike Johan nes Henricus BERG, 
woonadr. Ringoven 51, 6372 DD Landgraaf, geb. Kerkrade 09 juli 19B3. Bwv: H.M.Y Schmitz, 
Postbus B059, 5901 AB Venio, tel. 077-3513999. 

beëindigingszitting: op 14 juli 2015 inzake (R.3/12/34Ö) Priscilla Nicolette Gerardus Maria DRIESSEN, 
woonadr. Rector Nelissenstraat 23, 6433 ET Hoensbroekj geb. Boxmeer 02 november 1964. Bwv: 
H.M.Y. Schmitz, Postbus 9059, 5901 AB Venio, tel. 077-3513999. 

beëindigingszitting: op 14 juli 2015 om 14:50 uur inzake (R.3/12/350) Magdalena de GRAAFT 
woonadr. Miradorplein 62 A, 6222 TG Maastricht, geb. Djakarta {Indonesië) 11 november 1952. 
Bwv: G.M. Dols, Postbus 4377, 6202 VB Maastricht, tel. 043-3654592. 

beëindigingszitting: op 14 juli 2015 om 16:30 uur inzake (R.3/12/351} Erwin Pieter Elzo DASSEN, 
woonadr. Abdissenlaan 66, 6374 BM Landgraaf, geb. Hulsberg 23 juni 1931. Bwv: S.C. Leers, 
Postbus 17, 6460 AA Kerkrade, tel. 045-5670376. 


Staatscourant 2015 nr. 15598 05 juni 2015 
beëindigingszitting: op 14 Juli ^015 om 1S:30 uur inzake |R.3/12/352} Daisy LEGRAND^ woonadr. 
Abdissenlaan GS, 6374 BM Landgraaf, geb. Maastricht 24 Juni 1663. Bwv: S.C. Leers, Postbus 17, 
6460 AA Kerkrade, tel. 045-5670376. 

beëindigingszitting: op 14 Juli 2015 om 16:30 uur inzake |R.3/12/353} Jessica Gertruda Josephina 
MAAR, woonadr. Ambachten laan 66,4313 HM Breda, geb. Heerlen 04 mei 19S0. Bwv: C. Haane, 
Postbus 3, 6240 AA Bunde, tel. 043-365 54 53. 

beëindigingszitting: op 14 juli 2015 om 16:30 uur inzake (R.3/12/354) Marcel Arnold Johan KiLASENS, 
woonadr. Pastoor Honeestraat74, 6414 BX Heerlen, geb. Heerlen 11 december 1362. Bwv: C. Haane, 
Postbus 3, 6240 AA Bunde, tel. 043-365 54 53. 

beëindigingszitting: op 14 Juli 2015 om 15:30 uur inzake |R.3/12/357} Wendy Elisabeth Maria STA¬ 
KENBURG, vest.adr. Rozestraat 5, 6414 PC Heerlen, geb. Tilburg 09 januari 1932. Bwv: mr. PRL.W.M. 
Aarts, Postbus 14, 6230 AA Meerssen, tel. 043-3650013. 

beëindigingszitting: op 14 Juli 2015 om 16:30 uur inzake (R.3/12/353} Antoinetta Maria KLEE, 
woonadr. Emmastraat 60, 6431 CX Hoensbroek, geb. Heerlen 03 maart 1956. Bwv: S.C. iLeers, 
Postbus 17, 6460 AA Kerkrade, tel. 045-5670376. 

beëindigingszitting: op 14 Juli 2015 om 16:30 uur inzake tR.3/12/359} Rudolf KALTOFEN, woonadr. 
Europalaan 555, 6441 VR Brunssum, geb. Cjakarta (Nederlands Indie) 03 juni 1940. Bwv: W.RJ. 
Aarts, Postbus 14, 6230 AA Meerssen, tel. 043-3650013. 

beëindigingszitting: op 14 Juli 2015 om 16:30 uur inzake (R.3/14/15) Maria Theresia DELAHAIJE- 
BENDEN, woonadr. Pr Willem Alexanderplein 55, 6291 GZ Vaals, geb. Valkenburg-Houthem 15 
maart 1942. Bwv: S.C. Leers, Postbus 17, 6460 AA Kerkrade, tel. 045-5670376. 
beëindigingszitting: op 23 juni 2015 inzake (R.3/14/161) Siamak BAKHTAR SAVEJ BALAGH, woon¬ 
adr. Hondsbroek 45, 6l2l XB Born, geb. Teheran [Iran) 29 juni 1952, voorheen hodn GRIlLiLROOM/PIZ¬ 
ZERIA TANTA. Bwv: mr. N.J.M. Janssen, Postbus 46, 6200 AA Maastricht, tel. 043-3270111. 

neerlegging slotuitdelingslijst in faillissementen 

met bepaling van vereenvoudigde afwikkeling 

Maastricht 

met bepaling van vereenvoudigde afwikkeling: met ingang van 23 juni 2015 inzake (F.3/12/22) Robert 
Hubertus Leonardus HEIJNE, woonadr. Kasteelstraat 50, 6441 TW Brunssum, KvK LIMBURG, 
14034075, geb. Heerlen 01 oktober 1975, voorheen hodin SPORT- EN FITNESSCENTRUM LEO'S 
ARENA. 

met bepaling van vereenvoudigde afwikkeling: met ingang van 16 juni 2015 inzake (F.3/13/95) RUM 
HOLDING B.V., vest.adr. Op de Berg B, 6131 GT Elsloo, corr.adr. Postbus 515, 6130 AA Elsloo, KvK 
Limburg, 14069056. 

einde faillissementen 

wegens gebrek aan baten 

wegens gebrek aan baten: op 02 juni 2015 inzake (E3/12/367) R.B.A. EIJKENBOOM BEHEER B.V., 
voorheen: Sluisweg 17, 6l2l JR Born, KvK Limburg, 52449424. 

wegens gebrek aan baten: op 02 juni 2015 inzake (E3/12/371) INSTALLATIEBEDRIJF STERA BV, 
voorheen: Sluisweg 17, 6l2l JR Born, KvK Limburg, 55295010. 

wegens gebrek aan baten: op 02 juni 2015 inzake (E3/14/371) DESICO N B.V., vest.adr. Eijkenderweg 
69, 6361 DG Nuth, KvK 14100716. 

wegens gebrek aan baten: op 02 juni 2015 inzake (E3/97/23) GOSINK TECHNIEK BV, voorheen: In- 
dustriestraat 29, 6433 JW Hoensbroek, KvK Zuid-Limburg, 00046352. 

einde schuldsaneringen 

zonder uitdeling en zonder schone iei 

zonder uitdeling en zonder schone lei: op 21 mei 2015 inzake {R.3/13/642) Abdalla Salah Ali AB- 
DALKHALK, woonadr. Palatijnhof 13 C, 6215 PW Maastricht, geb. ALKafr-AI-Sharqi [Egypte) 15 
maart 1953. 

zonder uitdeling en zonder schone lei: op 12 mei 2015 inzake (R.3/13/679ÏAntonius Jacobus HUENEN, 
woonadr. Pancerstraat 26, 6217 VP Maastricht, geb. Renkum 24 maart 1972. 

zonder uitdeling en zonder schone lei: op 12 mei 2015 inzake (R.3/13/630} Daniella Lutgardis Arnol- 
dine Marie Yvonin FERON, woonadr. Pancerstraat 26, 6217 VP Maastricht, geb. Maastricht 14 maart 
1963. 4 


Staatscourant 2015 nr. 15598 05 juni 2015 

zonder uitdeling en zonder schone lei: op 02 april 2015 inzake (R.3/13/7391' Jeffrey ELLING.woonadr. 
Stationstraat 134, 6361 BH Nuth, geb. Utrecht 02 juli 1074. 

Algemene informatie 

begrippenhjst 

geb. = geboren op, hodn = handelend onder de naam, KvK = Kamer van Koophandel nummer, cur: = 
curator, bwv: = bewindvoerder en RC: = rechter-com missar is. 

Bij ondernemingen wordt steeds het feitelijke vestigingsadres vermeld. De inschrijving bij de KvK 
vindt plaats binnen het gebied waar die KvK is gevestigd. 

De term schuldsanering staat voorde definitieve toepassing van de schuldsaneringsregeling. Zulks 
tenzij de mededeling spreekt van voorlopige toepassing. Surseance staat steeds voor surseance van 
betaling. 

De vereenvoudigde afwikkeling van een faillissement is geregeld in artikel l37a-g Faillissementswet. 
Het houdt met name in dat wegens onvoldoende (te verwachten} boedelactief geen verificatieverga¬ 
dering wordt gehouden en afhandeling van concurrente crediteuren achterwege blijft. Uitdeling vindt 
uitsluitend plaats aan de boedel en voor zover mogelijk, aan preferente crediteuren. Kunnen met het 
boedelactief slechts geheel of gedeeltelijk boedelschulden voldaan worden, dan wordt gesproken van 
een opheffing wegens gebrek aan baten. 

De term schone lei staat voor het in artikel 356 Faillissementswet geregelde rechtsgevolg dat alle 
vorderingen ten aanzien waarvan de schuldsanering werkt, voor zover deze onvoldaan zijn gebleven, 
niet langer afdwingbaar zijn. 

Alle zittingen worden gehouden op de betreffende rechtbank^ behoudens aan te geven uitzonderingen. 
Het adres staat bij die rechtbank vermeld. Als achter een tijdstip pro forma wordt aangegeven, dan 
worden geen complicaties verwacht en wordt ervan uitgegaan dat niemand verschijnt. Indien u des¬ 
ondanks wilt verschijnen, wordt u verzocht om dit telefonisch door te geven aan de afdeling insolventies 
van de rechtbank of aan de bewindvoerder of curator. 

termijnen 

In alle verificatievergaderingen dienen de schuldvorderingen uiterlijk vijftien dagen voor de vergadering 
bij de curator of bewindvoerder te zijn ingediend. De lijsten met voorlopig erkende en betwiste 
schuldvorderingen liggen gedurende zeven dagen voor de vergadering ter inzage op de betreffende 
rechtbank. 

Als de behandeling van een ontwerp van akkoord wordt aangekondigd bij de uitspraak, ligt het ontwerp 
vanaf de uitspraak ter inzage op de betreffende rechtbank. Wordt het ontwerp akkoord na de uitspraak 
ingediend, dan ligt het gedurende acht dagen voor de behandeling ter inzage op de betreffende 
rechtbank. In een schuldsanering, waarin een ontwerp van akkoord samen met een ontwerp sanerings¬ 
plan wordt behandeld, ligt het ontwerp van akkoord gedurende vijftien dagen op de betreffende 
rechtbank ter inzage. 

Een ontwerp van saneringsplan ligt gedurende vijftien dagen voor de behandeling op de betreffende 
rechtbank ter inzage. 

De uit deling si ijst ligt gedurende tien dagen na de neerlegging ervan ter inzage op de rechtbank. Tijdens 
die termijn kan daartegen bij de rechtbank, afdeling insolventies in verzet worden gekomen. Na tien 
dagen wordt de uitdelingslijst verbindend en wordt overeenkomstig die lijst aan de crediteuren uitge¬ 
deeld. 

De Algemene termijnenwet is op deze termijnen van toepassing. 


5 


Staatscourant 2015 nr. 15598 05 juni 2015