Skip to main content

Full text of "Rechtbank Gelderland; Faillissementen,surseances en schuldsaneringen"

See other formats


Nr. 1399 

11 januari 
2016 STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 


Faillissementen, surseances en schuldsaneringen 

Rechtbank Gelderland 

De zïtt ings locaties zijn: Arnhem Walburg straat 2-4 Arnhem, Zutphen Martïnetsinget 2 Zut- 
phen 

uitspraken faillissement 

ap 29 december 2015 inzake (E05/15/1000) Multi-Tascing Dienstverlening BV* vest.adr. Wassenaar- 
weg 40, 6643NW Arnhem, carradr. Postbus 19, 687QAA Reinkum, KvK 09175123, Cur: Mr. C.L.PJ. 
Crombag, Arnhemsestraatweg 37* 6661 ND Velp* tel. 026-0011177 RC: mr. Boerwinkel, 

vervanging cur / bwv 

in 1R.6/1Ö/509) M inke KIELSTRA, W/V LEFERS, woonadr. Katten bergweg 2 16, 7101 BM Winterswijk, 
geb. Enschede 15 november 1969. Bwv was;*, „ Bwv wordt: mr P. Stolte* Postbus 2002* 6B02CA 
Arnhem, tel. 026-020Ö464. 

in IR,6/11/13) Rolinka BEUMER* woonadr. Montrealstraat 5, 7007 BE Doetinchem* geb, Renkum 16 
december 1961. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. R Stolte, Postbus 2002, 6602CA Arnhem, tel. 026- 
0200464. 

in IR.6/11/547) Ertürk KGFtKM AZ, woonadr. Hermelijnbot 5* 7064 DD SiIvolde, geb. Arpaeay {Turkije) 
14 december 1900. Bwv was:;,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte* Postbus 2002* 66Ö2CA Arnhem, tel. 026- 
0200464. 

in (R.5/12/336) Sayed Ehsanullah RAHMAT, woonadr. Haatten laan 52, 4006 XM Tiel, geb. Khugyani 
(Afganistan) 02 augustus 1976, voorheen hodn S.E, RAHMAT Bwv was:** , Bwv wordt: mr. P. 
Stolte, Postbus 2002, 6002CA Arnhem, tel. 026-0200464, 

in (R.5/12/337) Khatera BAHARZAl, woonadr. Haaftenlaan 52* 4006 XM Tiel geb, Khugyani (Nangar- 
har) 19 september 1904. Bwv was:*, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002* S6Ü2CA Arnhem* tel, 
026-0200464. 

in (R.6/12/571) Stephan ELTING* woonadr. Berghervelld 00, 7041 XV ’s-Heerenberg, geb. Doetinchem 
17 februari 1901. Bwv was:,* , Bwv wordt: mr. P Stolte, Postbus 2002, 60Ö2CA Arnhem, tel, 026- 
0200464. 

in 1R.6/12/572) Liana Mary Dianne BESSELINK, woonadr. Bergherveld BO* 7041 XV 's-Heerenbergj 
geb. Doetinchem 17 oktober 1965. Bwv was:,* . Bwv wordt: mr. P Stolte, Postbus 2002, 6002CA 
Arnhem, tel. 026-0200464. 

in (R,S/12/504) lyadurai PQOBALASINGAM, woonadr, Touwslagersbaan 109* 7001 EK Gendringen, 
geb. Jaffna 25 februari 1957. Bwv was:*, . Bwv wordt; mr, P. Stolte* Postbus 2002* 6002CA Arnhem,, 
tel. 026-0200464. 

in 1R.5/12/593) Kim Nadja BRUNINlK, woonadr. Maria van Gelrestraat 33* 6624 EA Arnhem* geb, 
Hengelo 03 januari 1978. Bwv was:*, . Bwv wordt: mr. P Stolte* Postbus 2002, 6S02CA Arnhem., tel, 
026-0200464. 

in (R,S/12/617) Antonius Barnardus Johannes Peter CHRISTANT, woonadr. Breide weg 20* 6942 XW 
Didam, KvK Arnhem* 09170166* geb. Didam 01 december 1956* voorheen hodn A, CHRISTANT 
Bwv was:** . Bwv wordt: A.E.A.lD. van Hiltem Postbus 2002, 6B02CA Arnhem, tel. Ü26-82GÓ46Ü. 

- in IR.6/12/610) Maria Hendrika VAN DEN BOOM E/V CHRISTANT* woonadr. Breideweg 20, 6942 
XW Didam* geb. Didam G7 januari 1961. Bwv was:,*. Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002,, 
6002CA Arnhem, tel, 026-0200460. 

in 1R.6/12/635) Johannes Wilhelmus Gerhardus REINDERS, voorheen: Sleegstraat 1B* 7Ö71 WC 
Ulft, woonadr. Ptr Hafkenscheidtstraat 13, 7071 WP Ulft* geb. ftheden 2B februari 1962. Bwv was;*, 

. Bwv wordt: A.E.A.D, van Hilten, Postbus 2002, 6002CA Arnhem, tel, 026-0200460. 
in (R.6/12/636) Sylvia MAJCHRZAK* woonadr. Sleegstraat 10* 7Ö71 WC Ulft* geb, Rheden 20 januari 
1964. Rwv was;*, . Rwv wordt: A.E.A.D, van Hilten* Postbus 2002* 6BÓ2CA Arnhem, tel. 026-6200460, 
in 1R.5/1I2/S4S) Den nis Christopher Biemolt* woonadr. Mina Kruseman straat 22, 6036 RW Arnhem,, 
geb. Hoogeveen 17 december 1903, Bwv was;*, . Bwv wordt: A.E.A.D, van Hilten* Postbus 2002, 
6002CA Arnhem, tel. 026-0200460, 

in 1R.6/13/12) Johannes Maria Sebastiaan HOGENKAMP* woonadr, Hogeweg 39 A, 7071 GB Ulft* 
geb. Gendringen 06 september 1970. Bwv was:*, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 60Ó2CA 
Arnhem, tel. 026-0200464. 


1 


Staatscourant 2016 nr. 1399 


11 januari 2016 
in IR.3/13/13) Bonnie JANSEN e/v HOGENKAMP woonadr. Hogeweg 39 A, 7071 GB UIft,. geb. 
Doetinchem 12 februari 1931. Bwv was:^ . Bwv wordt; mr. R Stolte, Postbus 3002, 3902CA Arnhem,, 
tel. 030-9200464. 

in IR.3/13/16) Derk Antonius Mark Seegers, woonadr. Postbus 1077. 7230 AB Warnsveld, geb. 
Doetinchem 24 augustus 1907. Bwv was: N , Bwv wordt; mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem,, 
tel. 020-9200464. 

in IR.3/13/17] Johanna Helena Maria VAN DAALEN DE JElL, woonadr, Caenstraat 693, 7002 GW 
Doetinchem, geb. Doetinchem 29 oktober 1934. Bwv was;,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 
2002, 3S02CA Arnhem, tel. 026-9200404. 

in IR.3/13/53) Roelof Johannes Eduard MEIJER, woonadr. Kerk pad 3, 7091 ZX Dinxperlo, geb. 
Doetinchem 03 december 1932, Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002 r 6302CA Arnhem, 
tel. 029-9200464. 

in IR.3/13/57) Stephan WINKELMAN, woonadr. Hoge Veld 11,7091 VK Dinxperlo, geb, Dinxperlo 
03 mei 1967. Bwv was:,,. Bwv wordt; mr. R Stolte, Postbus 2002, 3302CA Arnhem, tel. 029-9200464. 
- in (R.3/13/59) Gaby Bertine BANNINK e/v WINKELMAN, woonadr. Hoge Veld 11,7091 VK Dinxperlo, 
geb. Gendringen 02 november 1972. Bwv was;,, . Bwv wordt: mr. R Stolte, Postbus 2002, 99Ö2CA 
Arnhem, tel, 023-3200494. 

in IR.3/13/30) Mike Sebastiaan SCHNITZLER, woonadr. Zonneplein 66 P 7004 EL Doetinchem, geb. 
Doetinchem 25 oktober 1995. Bwv was:.,, . Bwv wordt: A.E.A.D, van Hilten, Postbus 2002, 6302CA 
Arnhem, tel, 023-3200490. 

in IR.5/13/35) Ronald HOFMAN, woonadr. Poelwijkstraat 33, 3325 KW Arnhem, geb. Enkhuizen 15 
augustus 1975, voorheen hodn RON! PARKET Bwv was:,, , Bwv wordt; mr. P. Stolte, Postbus 2002, 
6302CA Arnhem, tel. 023-3200464, 

in IR.3/13/99) Johanna Annie Dirkje Knobbout, woonadr. Schutters straat 16, 6941 EA Didam, ge¬ 
meente Montferland, geb. Buren 07 december 1954. Bwv was:,, . Bwv wordt; mr. P. Stolte, Postbus 
2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-9200464. 

in (R,6/13/120) Ödette Engelina Wolsink, woonadr. Groen van Prinstererstraat 30, 7021 BH Zelhem, 
geb. Doetinchem 15 mei 1973. Bwv was;,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 3302C A Arnhem, 
tel. 023-3200464. 

in (R,5/13/155) Robby VAN DEN BRINK, woonadr. Het Karrewiel 37, 6346 KL Arnhem, geb. Arnhem 
30 juni 1972, hodn STADSBAKKERlIJ DE SUIJKERBOL, vest.adr. Kronenburgpassage 7, 6331 EM 
Arnhem, KvK Arnhem 09213933. Bwv was:,,. Bwv wordt: A.E.A,D. van Hilten, Postbus 2002, 6902CA 
Arnhem, tel. 023-3200490. 

in (R.5/13/159) Erik STAR woonadr. De Helster 32 P 6661 AJ Eist, geb. Wagenimgen 13 februari 1973, 
hodn STADSBAKKERIJ DE SUIKERBOL, corr.adr. Kronenburgpassage 7 6331 EM Arnhem, KvK 
09213933. Bwv was:,, . Bwv wordt; A.E.A.D. van Hilten. Postbus 2002, 3902CA Arnhem, tel. 023- 
3200460. 

in IR.5/13/160) Sonja Visschers e/v Stap, woonadr. De Helster 32, 3331 AJ Eist, geb. Arnhem 20 
oktober 1990. Bwv was:,,,. Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6902CA Arnhem P tel. 023- 
3200460. 

in IR.3/13/169) Swantje Francisca Katharina Adriaana KOKS, woonadr. Pepitastraat 9, 7Ü11 MB 
Gaanderen, geb. Stade (Duitsland) 13 september 1934. Bwv was:,, . Bwv wordt; mr. P. Stolte, 
Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-3200494, 

in IR.3/13/174) Silvia ter Vrugt, woonadr. Lupinenstraat 44, 3942 VC Didam, geb. Arnhem 31 mei 
1963. Bwv was;,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 3902CA Arnhem, tel. 026-9200464. 
in IR.3/13/175] Gerarda Johanna Theodora Rasing, woonadr. Berkenhof 39 l 3941 ZV Didam, geb. 
Didam 27 december 1952. Bwv was;:,, . Bwv wordt: mr. R Stolte, Postbus 2002, 6902CA Arnhem, 
tel. 023-3200464. 

in IR.3/13/173) Theodorus Jacobus Joseph Christant, woonadr. De Meidoorn 30, 6942 TD Didam, 
geb. Didam 14 maart 1951. Bwv was;,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten Postbus 2002, 6302CA 
Arnhem, tel. 023-3200490. 

in IR.3/13/177) Antonia Josephina Helena Maria Koster e/v Christant, woonadr. De Meidoorn 30, 
6942 TD Didam, geb. Wehl 22 augustus 1954. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 
2002 P 6302CA Arnhem, tel. 026-9200460. 

in (R.6/13/133) Antonius Johannes Gerardus Van Aken, woonadr. Patrijspleïn 34, 7064 ED Silvolde, 
geb. Wisch 17 oktober 1952. Bwv was;,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 3S02CA 
Arnhem, tel. 023-3200430. 

in IR.3/13/139) Maria Hendrika Buiting e/v Van Aken, woonadr. Ratrijsplein 34, 7064 ED Silvolde, 
geb. Wisch 19 augustus 1954. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D, van Hilten, Postbus 2002, 9302CA 
Arnhem, tel. 023-3200430. 

in IR.5/13/209) Magdaiena Serafia Emillia Teresia J. Stinissen, woonadr de Zeis 10, 7Ö51 VE Vars- 
seveld, geb. Doetinchem 30 augustus 1939. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 
6302 Ca"A rnhem, tel. 023-3200434. 


Staatscourant 2016 nr. 1399 


11 januari 2016 
in ^R.&/13/213> Johannes Martinus van Dijk r woonadr. Hofsingel 186, 6634 GR Arnhem, geb. Arnhem 
14 februari 1967, Bwv was;„ . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6B02CA Arnhem, tel. 026- 
6 20 0464. 

in (R.5/13/214} Mehmet SOYAK, woonadr. Laan van Presikhaaf 192 3, 0626 HE Arnhem, geb. Arnhem 
09 maart 1960, Bwv was;,, . Bwv wordt; A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6602CA Arnhem, tel. 
020-6200460. 

in IR.5/13/222) Petrus Gijsbertus Gerritsen, woonadr. Dragonstraat 32, 6B33 GN Arnhem, geb. 
Arnhem 07 oktober 1976, voorheen hodn PETER S SCHOONMAAK EN GLAZENWASSERIJ. Bwv 
was:,, . Bwv wordt: mr. R Stolte, Postbus 2002, 6602CA Arnhem, tel, 026-6200464. 
in jR.5/13/223) Natascha Regina Johanna Berendina Ulrich e/v Gerritsen, woonadr. Dragonstraat 
32, 0633 GN Arnhem, geb. Arnhem 16 augustus 1979. Bwvwas:,,„ Bwv wordt; mr. P. Stolte r Postbus 
2002, 6602CA Arnhem, tel. 026-6200464. 

in | R.5/13/232) Hendrikus Barnardus Horris, woonadr. Heuvelstraat 4, 7064 BS Silvolde, geb. Gen- 
dringen 20 november 193B. Bwv was:.,, . Bwv wordt: mr, R Stolte, Postbus 2002, 6802CA Arnhem P 
tel. 026-6200464. 

in | R.5/13/233) Frederika Johanna Antiona Medze e/v Horris, woonadr. Heuvelstraat 4 r 7064 BS 
Silvolde, geb. Gendringen 06 april 1943. Bwv was;,, . Bwv wordt: mr. P. Stolïe, Postbus 2002, 
6602CA Arnhem, tel, 026-6200464. 

in (R.6/13/245) Marionne Jacoba Elisabeth Rühl r woonadr. Sleeswijkstraat 13, 7101 GM Winterswijk,, 
geb. Amsterdam 17 december 1961. Bwv was;,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6602CA 
Arnhem, tel. 026-6200464. 

in (R.6/13/266) Björn Helga Tonny VERMAAS, woonadr. Don Rualaan 61, 7Ö41 SL 's-Heerenberg, 
geb. Doetinchem 27 februari 1971, Bwv was;,, „ Bwv wordt; mr. P. Stolte, Postbus 2002 r 6BÖ2CA 
Arnhem, tel. 026-6200464. 

in (R,6..'13/269) Chantal Irine Wilfriedus BlSSELlNK E/V VERMAAS, woonadr. Don Rualaan 61, 7041 
SL 's-Heerenberg, geb, Bergh 23 februari 1973, Bwv was:„ . Bwv wordt: mr. R Stolte, Postbus 2002,, 
6602CA Arnhem, tel, 026-6200464, 

in (R,6/13/261} Wilco Martinus Hendrikus TIECKEN, woonadr. Leeuwerikstraat 56, 6942 CN Didam,, 
geb. Doetinchem 05 augustus 1975, hodn TIECKEN DIENSTVERLENING. Bwv was: J.A.H, Hoogveld, 
Postbus 1134, 6601 BC Arnhem 026-3773355. Bwv wordt: mr. P Stolte, Postbus 2002, 66Ö2CA 
Arnhem, tel, 026-6200464. 

in (R.5/13/307) Safete N UZA E/V G JONBALA, woonadr. G ronlnger Meeuwlaan 43, 3772 PD Barneveld, 
geb. Smonica (Joegoslavië) 10 mei 1974. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr, P Stolte, Postbus 2002, 
6602CA Arnhem, tel, 026-6200464. 

in IR.5/13/357) Annie Rosemarie Bailey, woonadr. Ru ij sda el straat 31, 6566 XS Millingen aan de 
Rijn, geb. Kingston (Jamaica) 06 mei 1966. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van HÜten, Postbus 
20Ö2 r 6602CA Arnhem, tel. 026-6200460, 

in IR.5/13/371) Leon Hendriks, woonadr, Rrivaslaan 14 r 6904 LG Zeven aar, geb. Rheden 03 juni 
1960. Bwv was:,,. Bwv wordt: A.E.A.D, van HÜten, Postbus 2002, 6602CA Arnhem, tel. 026-6200460. 
in IR.5/13/436) Marino Geerdinck, woonadr. Deelhorstweg 3, 7037 CR Beek, geb. Hengelo |0) 09 
september 1956. Bwv was;,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6602CA Arnhem, tel. 026- 
6200464. 

in |R.5/13/446) Dishna Ku mari Monster, woonadr. Stationsstraat 26 06 r 7031 BR Wehl É geb. Gpakadiya 
(Sri Lanka) 25 januari 1984. Bwv was;,, , Bwv wordt; mr. P Stolte, Postbus 2002, 6602CA Arnhem, 
tel. 026-6200464. 

in IR.5/13/463) Godfried Manuél Keilen woonadr, Berghervelld 106, 7041 XV 's-Heerenberg, geb. 
Ede 15 september 1966. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. R Stolte, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel, 
026-6200464. 

in IR.5/13/471) Christian Gerardus Lambertus Antonius Toonen, woonadr. Kerkweg 43, 6913 AJ 
Aerdt, geb, Grave 14 ianuari 1961, Bwv was;,, , Bwv wordt: A.E.A.D, van Hilten, Postbus 2002, 
6602CA Arnhem, tel. 026-6200460, 

in IR.5/13/504) Henri Burkhard Gottle, woonadr. Van Nispenstraat 42, 6901 BT Zevenaar, geb. 
München (Duitsland) 19 augustus 1962. Bwv was:,, . Bwv wordt: A,E,A.D. van Hilten, Postbus 2002,, 
6602CA Arnhem, tel. 026-6200460, 

in (R.5/13/529) Jan Hendrik Brens, woonadr. Sdhube ristra at 60, 6904 JM Zevenaar, geb. Apeldoorn 
29 april 1966. Bwv was: J.A.H, Hoogveld, Postbus 1134, 6601 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt; 
mr. P Stolte, Postbus 2002, 6602CA Arnhem, tel, 026-6200464. 

in IR.5/13/530) Elisabeth Catharina Kaptein, woonadr. Kronenburgsingel 727, 6831 GP Arnhem, 
geb. Utrecht 22 november 1955. Bwv was;,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6BÜ2CA 
Arnhem, tel, 026-6200460. 

in (R.5/13/531) Adriaan Martinus Derk Stinissen, woonadr, Moldershofken 9, 7021 NA Zeihem, geb, 
Doetinchem 03 juni 1962. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P, Stolte., Postbus 2002, 6302CA Arnhem, 
tel. 026-8200464. 


Staatscourant 2016 nr. 1399 


11 januari 2016 
in IR.5/13/552) Johannes Gerardus Otterspeer, woonadr. Ernst Casimirlaan 34, 6824 SB Arnhem, 
geb. Epe 18 augustus 1957. Bwv was:„ . Ëwv wordt: mr R Stolte, Postbus 20Ü2J 69Q2CA Arnhem, 
tel. 025-9200464. 

in (R.5/13/553) Adollphine Versteegh e/v Otterspeer, woonadr. Ernst Casimirlaan 34, 6824 SB Arnhem, 
geb. Manado (Nederlands Indië} 17 januari 1949. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 
2002, 5302CA Arnhem, tel. 026-8200464. 

in IR.5/13/556) Niels Beeris, woonadr. Dovenetellaan 177 r 6841 EC Arnhem, geb. Heino 24 oktober 
1981. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6801 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: A.E.A.D. 
van Hilten, Postbus 20Ü2 r 6802CA Arnhem, tel. 026-S2ÜÜ46Ü. 

in IR.5/13/557) Erean Vazilitas, woonadr. Schaffelaarstraat 8, 6825 KZ Arnhem, geb. Cokumagi! 
(Turkije) 17 mei 1969. Bwv was:,,. Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA Arnhem,, 
tel. 026-9200460. 

in iR.5/13/558) Nigar Vazilitas, woonadr. Schaffelaarstraat 6, 6925 KZ Arnhem, geb. Bogazliyan 
(Turkije) 25 april 1970. Bwv was;,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 68Ö2CA Arnhem, 
tel. 026-9200460. 

in iR.5/13/565) John Lambertus Hendrikus Spaan, woonadr. Klaproosstraat 22 r 6915 VE Lobithj 
geb. Nijmegen 11 augustus 1990. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6802CA 
Arnhem, tel. 026-8200464. 

in (R.5/13/6Ö5) Jan Johannes Antonius Bernardus Baakman, woonadr. De Houtmanstraal 1l3 r 6826 
PH Arnhem, geb. Zevenaar 13 februari 1977. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6801 BC 
Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2O02 P 6802CA Arnhem, tel. 026-8200464. 
in (R.5/13/610) Robert Allexander Edwin Jacobsz r woonadr. Tinneveldstraat 8, 6942 HH Didam, geb. 
Rheden 24 juni 1970, voorheen hodn AUTORIJSCHOOL JACOBSZ. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr P. 
Stolte, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-8200464, 

in iR.5/13/611) Audrey Lea Helena Ngeljaratan., woonadr. Tinneveldstraat 8, 6942 IHH Nieuw-Dijk r 
geb. Zeven aar 06 februari 1972. Bwv was; N . Bwv wordt: mr. P Stolte, Postbus 2002, 68Ó2CA Arnhem, 
tel. 026-9200464. 

in (R.5/13/632) Roelofke Wilhelmina Maria Zaaijer w/v Berkvens, woonadr. Prinses Marijkelaan 49, 
4021 EB Maurik, geb. Tïel 23 september 1962. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6901 BC 
Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2ü02 P 6802CA Arnhem, tel. G26-82Ö0464. 
in IR.5/13/692) Chrissy van Dijk P woonadr. Donaudal 76, 7007 HG Doetinchem, geb. Warnsveld 11 
juni 1987. Bwv was:,, „ Bwv wordt: mr. R Stolte, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-8200464. 
in (R.5/13/663) Cristina Doldersum, woonadr. Bastinglaan 169, 7006 EN Doetinchem, geb. Sleen 29 
november 1969. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6801 BC Arnhem 026-3773996. Bwv 
wordt: mr. P Stolte, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-8200464. 

in |R. 5/13/695) Stel la Elisa beth Brouwer, woonadr. Kloosterhof 41,7064 BZ Silvolde, geb. Doetinchem 
12 januari 1961. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6901 BC Arnhem 026-3773996. Bwv 
wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 68Q2CA Arnhem, tel. 026-8200460. 

in (R.5/13/698) Wilhelmus Maria Johannes Berendsen, woonadr. Kreylierstraat 3, 6931 TA Wester- 
voort, geb. Arnhem 01 april 1950. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6802CA 
Arnhem, tel. 026-8200464. 

in |R.5/13/699) Camelia Grada Alberdma Maria Hagelen e/v Berendsen, woonadr. Kreytierstraat 3, 
6931 TA Westervoort, geb. Rheden 12 februari 1955. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P Stolte, Postbus 
2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-8200464. 

in IR.5/13/722) Martine Maria Wolf, woonadr. Bergherveïd 154, 7041 XX 's-Heerenberg, geb. 
Zwolle 15 augustus 1982, voorheen hodn STEAKHOUSE WOLF Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 
1134, 6801 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten Postbus 2002, 6802CA Arnhem, 
tel. 026-9200460. 

in IR.5/13/736) Woutera Maria Gerritsen, woonadr. Kervelstraat 24, 6933 GD Arnhem, geb. Wape¬ 
ningen 15 april 1974. Bwv was::,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA Arnhem,, 
tel. 026-9200460. 

in |R.5/13/741) Anna Dorothea Folgerdina Hulshof, woonadr. Sonsbeeksingel 25 3, 6814 AB Arnhem, 
geb. Groningen 12 augustus 1966. Bwv was:,, , Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten., Postbus 2002, 
6802CA Arnhem, tel. 026-8200460, 

in (R_5/13/743J Johannes Wilhelmus Buurman, woonadr. Wichard van Pontlaan 58, 6924 GM Arnhem, 
geb. Rheden 02 september 1981. Bwv was::,,. Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA 
Arnhem, tel. 026-8200460. 

in IR.5/13/744) Karin van der Dijk, woonadr. Wichard van Pontlaan 58, 6824 GM Arnhem, geb. 
Rheden 09 augustus 1985. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA 
Arnhem, tel. Ó26-820Ö460. 

in (R.5/13/759) Elmar Franciscus Antonius Angelle Donker, woonadr. Zanderijweg 27, 6717 BM Ede,, 
geb. Ede 11 september 1967, voorheen hodn THE DREAM COMPANY, vest.adr. Zanderijweg 27, 
6717 BM Ede, KvK 09170979. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6801 BC Arnhem 026- 
3773996. Bwv wordt: A.E.A.D. van HUten, Postbus 2002, 6902CA Arnhem, tel. 026-8200460. 


Staatscourant 2016 nr. 1399 


11 januari 2016 
in |R .5/13/761) Catharina Johanna Gerarda Pennards, woonadr. Grote Beer 7, 7071 TZ Ulft, geb. 
Gendringen 11 augustus 1965. Bwv was:,, , Bwv wordt; mr. P. Stollte r Postbus 2002, 6302CA Arn hem, 
tel. 020-9200464. 

in IR.5/13/7GG) Cornelis Theodorus Beenen., woonadr. Spoorwegstraat 15, 6329 AM Arnhem., geb, 
Arnhem 22 juli 1955, hodn FlETSENSHOP "OKEESJEN", vest.adr, Spoorweg straat 15 r 6323 AM 
Arnhem, KvK Arnhem 09050322. Bwv was;,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte P Postbus 2002, 6902CA 
Arnhem, tel. Ü26-3200464. 

in IR.5/13/776) Elisabeth Cornelia Jacoba Schaaij r woonadr. J R Zeemanstraat 33, 4053 JN Uzen- 
doorn, geb. Tiel 01 april 1970. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten r Postbus 2O02 r 63Ö2CA 
Arnhem, tel. 026-3200460. 

in (R.5/13/773) Roelof Kuiper woonadr. Stationsstraat 30 a, 9414 TH Hooghalen, geb. Haren 26 mei 
1964. Bwv was;,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6902CA Arnhem, tel. 026-6200464. 
in (R.5/13/779) Fen Chen, woonadr. Jacob Catsstraat 33, 6531 EL Nijmegen, geb. Shililan 12 december 
1973, voorheen hodn CAFATARlA VAM WEEL. Bwv was;,, . Bwv wordt: E.EC. Timmermans, Postbus 
1126, G5Ö1BC Nijmegen, tel. 024-3310370. 

in |R,5/13/796) Bernice van Gulden, woonadr. Qudenboschstraat 7, 3343 PA Arnhem, geb. Arnhem 
20 februari 1931. Bwv was:,, , Bwv wordt; A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6902CA Arnhem, tel, 
02G-320Ö460. 

in |R. 5/13/300) Sonja Hendrika Antonia Willemsen, woonadr. Graaf Ge ra rd straat 51,3915 XD Lobith, 
geb. Herwen en Aerdt 26 juni 1973. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6902CA 
Arnhem, tel. 023-3200464. 

in IR.5/13/8Ö7) German Fadoul Souk, woonadr. De Dissel 190, 6346 KB Arnhem, geb. Al-Degeer 
(Soedan) 01 juni 1932. Bwv was;,, . Bwv wordt; mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 

0 26-320 0464. 

in IR.5/13/809) Hillegonda Geertruida van Hees, woonadr. Zonnebloemstraat 73, 6942 WX Didam, 
geb. Arnhem 10 juli 1963. Bwv was:,., , Bwv wordt; A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6302CA 
Arnhem, tel. 026-3200460. 

in |R.5/13/317) Den nis Wilhelmus Robertus Visser, woonadr. De Oever 12, 6916 DB Tolkamer, geb. 
Zevenaar 19 oktober 1977, voorheen hodn DEN NIS VISSER BOUWDIENSTEN. Bwv was:,, . Bwv 
wordt; mr. P Stolte, Postbus 2002, G302CA Arnhem, tel. 026-3200464. 

in jR.5/13/847) Miranda Theodora Maria Sessink, woonadr. Resedastraat 39, 7221 AV Steenderen,, 
geb. Hengelo GLD 21 april 1974. Bwv was;,, , Bwv wordt; mr. P. Stolte, Postbus 2ÜÜ2, 63Ü2CA 
Arnhem, tel. 026-3200464. 

in |R.5/13/343) Mare Theodorus Menting, woonadr. Leliestraat 50, 7004 CT Doetincherm geb. Doe- 
tinchem 22 juni 1997. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6902CA Arnhem., tel, 
026-3200464. 

in IR.5/14/4) Adriaan Marcel Wardenaan woonadr. Beststraat 5, 6344 BL Arnhem, geb. Ede 20 de¬ 
cember 1961. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6901 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt; 
A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6902CA Arnhem, tel. 026-320Ü460. 

in |R.5/14/5) Rabia Oulad Farid e/v Wardenaan woonadr. BeststraatS, 6344 BL Arnhem, geb. Tetouan 
(Marokko) 02 november 1964. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026- 
3773996. Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-3200460. 
in |R.5/14/23) Marg it Heu veil ng, woonad r. Van L inschoten straat 32, 6323 ZB Arnhem, geb. Apeldoorn 
03 mei 1977 Bwv was; J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: 
mr. P Stolte, Postbus 2002, G302CA Arnhem, tel. 026-3200464. 

in IR.5/14/40) Johannes Hubertus Jacobus Maria van der Tol, woonadr. Haardijk 10, 4111 LE Zoel- 
mond, geb. Woerden 01 februari 1955. Bwv was;,, . Bwv wordt; A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 
GS02CA Arnhem, tel. 026-3200460, 

in IR.5/14/41) Aart Cornelis van Versendaal, woonadr. Concorde 62, 4116 HC Buren, geb. Buren 22 
november 1979. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. Bwv 
wordt; mr. P Stolte, Postbus 2002, G302CA Arn hem, tel. 026-3200464. 

in IR.5/14/42) Michell Wrekenhorst, woonadr Talingstraat 4 a, 6921 WD Duiven, geb. Arnhem 17 
augustus 1961. Bwv was;,, . Bwv wordt; A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 
026-3200460. 

in IR.5/14/43) Alexandra de Kuijper e/v Wrekenhorst, voorheen: Talingstraat 4 a, 6921 WD Duiven, 
woonadr. Jean Dulieustraat 14, 6921 TN Duiven, geb. Velp 11 juni 1966. Bwv was:,, . Bwv wordt: 
A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6902CA Arnhem, tel. 026-820Ü460. 

in IR.5/14/44) Maria Johanna Josephina Pontman, woonadr. Scherpeweide 11, 6921 SB Duiven, 
geb. Huissen 25 januari 1963, voorheen hodn LEKKERNIJ. Bwv was:„ . Bwv wordt: mr. R Stolte, 
Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-3200464. 

in IR.5/14/55) Janine Caroline Johanna de Winkel, woonadr. Schubertstraat 42, 6904 JL Zevenaar, 
geb. Zevenaar 24 december 1975, Bwv was; J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026- 
3773996. Bwv wordt: A.E.A.D. van HUten, Postbus 2002, 68Ü2CA Arnhem, tel. 026-3200460. 


Staatscourant 2016 nr. 1399 


11 januari 2016 
in IR.5/14/56] Talal Ghanim, woonadr. Ledastraat 3, 6046 XS Arnhem, geb. Al-Farwania |Koeweit) 
04 mei 1979. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 63Ü2CA Arnhem, teï. 026- 
0200460. 

in | ft. 5/14/5 7) Salma AI-Naemi, woonadr. Ledastraat 3 4 6846 XS Arnhem, geb, Kuwait (Koeweit) 06 
Januari 1981. Bwv was:,, , Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 63Ü2CA Arnhem, teï. 026- 
3200460. 

in IR.5/14/37] Linda Cristien van Toor r woonadr. Flamingoplein 8, 6921 VS Duiven, geb. Zevenaar 
24 augustus 1931. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. Bwv 
wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-8200400. 

in (R.S/14/116) Hendrikus Hermanus Elisabeth Kaak, woonadr. Latkam pstraat 8, 7041 ZK 's-Heeren- 
berg P qeb. Bergh 20 mei 1952. Bwv was:,, . Bwv wordt: mir. R Stollte, Postbus 2002.. 6802CA Arnhem, 
tel. 026-3200464. 

in (R.5/14/117) Gerharda Aleida Pastoor e/v Kaak, woonadr. Latkampstraat 8,7041 ZK 's-Heerenberg, 
geb. Bergh 22 december 1953. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P. Stoïle P Postbus 2O02 P 6302CA Arnhem P 
tel. 026-3200464. 

in IR.5/14/153) Ted Thedorus johannes Bertus Maria De Lang, woonadr. Van Zijiweg 3j 3351 HW 
Wapserveen P geb. Breda 18 januari 1977. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P. Stolïe P Postbus 2002, 
G302CA Arnhem, tel. 026-3200464. 

in IR.5/14/133) Christoffe! Maria Herman Gerardus van Huet, woonadr. Kanselierscamp 30, 6905 
CJ Zevenaar, geb. Zevenaar 15 Juli 11960, voorheen hodn VAN HUET ONDERHOUD EN VERBOUW,, 
vest.adr. Ambachtstraat 1, 6905 DD Zevenaar, KvK Arnhem 09100070. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, 
Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: mr. R Stollte, Postbus 2002, 6802CA 
Arnhem, tel. Ü26-320Ö464. 

in IR.5/14/191) Johannes Hermanus Dirk de Weerd, wooinad r. De Nereestraat 17, 6909 BB Babberich, 
geb. Eist 17 Januari 1964, hodn T LUIFELTJE. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6801 BC 
Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: mr. P. Stollte, Postbus 2üÜ2 P 6802CA Arnhem, tel. 026-3200464. 
in jR.5/14/201) Bernadette Elisabeth Volkers, woonadr. Muurbloemstraat 12, 7Ö04 EC Doetinchem, 
geb. Doetinchem 24 februari 1964. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6802CA 
Arnhem, tel. 026-3200464. 

in iR.5/14/205] Johannes Theodorus Janssen, woonadr. Halve Morgen 23, 6931 XG Westervoort, 
geb. Arnhem 30 april 1960. Bwv was:,, , Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6302CA 
Arnhem, tel. 026-3200460. 

in (R.5/14/206) Marion van Maanen, e/v Janssen, woonadr. Halve Morgen 23, 6931 XG Westervoort,, 
geb. Arnhem 03 Juli 1957 Bwv was:„ „ Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA 
Arnhem, tel. 026-3200460. 

in (R.5/14/209) Jack Fritzgerald Laibahas, woonadr. Wiliem van Gulikstraat 12 P 6915 Xft Lobith, geb. 
Renkum 27 november 1971. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 68Ö2CA 
Arnhem, tel. 026-3200460. 

in jR.5/14/230) Naomi Angélique Nooy, woonadr. Udenstraat 46, 6844 DV Arnhem, geb. Arnhem 
22 oktober 1972. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134 P 6301 BC Arnhem 026-3773996. Bwv 
wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 68Ö2CA Arnhem, tel. 026-8200460. 

in (R.5/14/237) Pim Siemes, woonadr. Spoorstraat 7 h, 7051 CG Varsseveld, geb. Dinxperlo 22 maart 
1984. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-8200464. 
in IR.5/14/233) Teunis Jan Opperman, woonadr. Langenhorst 1313, 6714 LR Ede P geb. Ifthenen 01 
december 1966. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P. Stollte, Postbus 2002, 68Ö2CA Arnhem, tel. 026- 
3200464. 

in (R.5/l4/245)Tim Maarten Rutten, woonadr. Willibrordusstraat 66, 6657 BN Boven-Leeuwen, geb. 
Arnhem 18 mei 1933. Bwv was: JLA.H, Hoogveld, Postbus 1134, 6801 BC Arnhem 026-3773996. 
Bwv wordt: mr. P. Stollte, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-8200464. 

in | R.5/14/262) Jeffrey M eekhof, woonadr. Kleine Nekkum 2 a, 7041 ZP ‘s-Heerenberg, geb. Zevenaar 
11 Januari 1986. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026- 
3200464. 

in IR.5/14/263) Susanne Niemeijer, woonadr. Kleine Nekkum 2 a, 7041 ZP ’s-Heerenberg., geb. 
Noordoostpolder 08 juli 1988. Bwv was:,,, Bwv wordt: mr. P Stolte, Postbus 2002, 6S02CA Arnhem, 
tel. 026-8200464. 

in IR.5/14/264) Marco John Jansen, woonadr., Tempelstraat 26, 6923 Bft Groessen, geb. Zevenaar 
24 januari 1968 P voorheen hodn JANSEN KLUSSENSERVICE. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 
1134, 6801 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: mr P. Stolte, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, teL 
026-3200464. 

in |ft.5/14/265) Sehmir Muhic, woonadr. SpiJkmanstraat 52, 7009 HS Doetinchem, geb. Doboj \Bosnië 
en Herzegovina) 29 december 1963. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6801 BC Arnhem 
026-3773996. Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 68D2CA Arnhem, tel. 026-8200460. 


Staatscourant 2016 nr. 1399 


11 januari 2016 
in |R. 5/14/2 SS) Cynthia Duits e/v Muhic, woonadr. Spijk man straat 52, 7 DOS HS Doetinchem, geb. 
Nijmegen 16 mei 1973, Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 68Ö1 BC Arnhem 026-3773996. 
Bwv wordt: A.E.A.D, van Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel, 020-3200460, 
in IR.5/14/274) Stephanus Antonius Theodorus Averdonk r woonadr, Hekweg 3, 7271 LD Boreulo, 
geb. Bergh 02 augustus 1961 , voorheen Ihodn S.AVERDQNK AFHANGPROJECTEN. Bwv was: J.A.H. 
Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 
6302CA Arnhem, tel. 026-3200464, 

in (R,5/14/275) Ans Janssen e/v Averdonk, woonadr Hekweg 3, 7271 LD Borculo, geb. Eibergen 09 
februari 1962. Bwv was; J.A.H. Hoogveld., Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt; 
mr. P Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel, 026-3200464. 

in (R,5/14/357) Solange Agrupina Pasqual, woonadr. Meerko etst raat 21, 6921 W Duiven, geb. Cur- 
acao 06 augustus 1977. Bwv was;,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem,, 
tel. 026-3200460. 

in IR.5/14/376) Johannes Theodorus de Wilde, woonadr. Bessenmaat 2, 6352 LJ Huissen, geb. 
Rheden 07 maart 1973, hodn VELUWEZOOM KOZIJNEN EN ZONWERING. Bwv was:,, . Bwv wordt; 
A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-3200460. 

in IR.5/14/377] Wendy Gerarda Petronella Mulder e/v de Wilde r woonadr. Bessenmaat 2, 6352 LJ 
Huissen, geb. Renkum 03 december 1973. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 
2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-3200460. 

in IR.5/14/330) Dennie Alfred Annie Jansen, woonadr, Gladiolenstraat 14, 7041 DX 's-Heerenberg, 
geb. Doetmchem 27 augustus 1931, Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6801 BC Arnhem 
026-3773996. Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 63D2CA Arnhem, tel. 026-3200460. 
in IR.5/14/331) Anja Gillissen, woonadr. Heuvelstraat 35, 7064 BR Silvolde, geb. Stenern Bocholt 
(Duitsland) 25 juni 1963, voorheen hodn V.O.F. BRUGGEN VERHUUR ZELHEM, Bwv was: J.A.H. 
Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 
6S02CA Arnhem, tel. 026-3200464, 

in (R.5/14/382) Shinta Sandratari, woonadr. Echterboschstraat 76, 6345 GK Arnhem, geb. Bogor 
(Indonesië) 22 oktober 1969. Bwv was: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6302 CA Arnhem 026-3200464. 
Bwv wordt: A.E.A.D, van Hilten., Postbus 2002, 6S02CA Arnhem, tel. 026-3200460, 
in (R.5/14/383) Daniël Christiaan Hom, woonadr. IJsselstraat 2, 7061 AK Terborg, geb, Haarlemmer¬ 
meer 27 december 1976, Bwv was:,, . Bwv wordt; mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 
026-3200464. 

in IR.5/14/433) Ewelina Wisniewska, woonadr. Tarwedreef 133, 7006 KB Doetinchem, geb. Szubin 
(Polen) 26 mei 1988. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr, P Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel, 026- 
3200464. 

in IR.5/14/453) Ireneus Sigrun Staneke, woonadr, Tarthorst 911,6703 JE Wageningen, geb. Delft 
13 juli 1970, voorheen hodn DE WITTE RAAR Bwv was;,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 
6302CA Arnhem, tel, 026-3200464. 

in (R.5/14/468) AllexanderTheodorus Berends, woonadr Spotvogelstraat 50, 6921 KW Duiven, geb. 
Nijmegen 03 juli 1976. Bwv was;,, . Bwv wordt; A.E.A.D, van Hilten, Postbus 20Ü2 r 6802CA Arnhem,, 
tel. 026-3200460. 

in IR.5/14/475] Heidi Jansen, woonadr. Sb Janskerkstraat 110, 6322 EN Arnhem, geb. Arnhem 14 
november 1973. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026- 
3200464. 

in (R,5/14/500) Catharina van Vlaanderen, woonadr. Suikerland 11, 6333 BA Arnhem, geb. Arnhem 
11 juli 1965. Bwv was:,, . Bwv wordt; A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026- 
3200460. 

in IR.5/14/509) Karei Den nis Michiel van Soest, woonadr, Van Ostadestraat 43, 6921 LE Duiven, 
geb, Arnhem 20 augustus 1975. Bwv was:,,. Bwv wordt: mr. R Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, 
tel. 026-3200464. 

i n | R, 5/14/510) Patri c i a H en d ri ka Ba r ba ra van Weezel, wo on a d r. Va n O sta dest raa t 43, 69 21 LE Du i ven, 
geb. Rotterdam 09 augustus 1975. Bwv was;,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 63Ö2CA 
Arnhem, tel. 026-3200464. 

in |R.5/14/526) Jay Jay Hessing, woonadr. Kwekerstraat 8, 6915 BG Lobith, geb. Zevenaar 06 janu¬ 
ari 1984, voorheen hodn JJ KOERIERSDIENSTEN EN LOGISTICS. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. 
van Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-3200460. 

in IR.5/14/555] Debby van Geffen, woonadr. Sima 9, 6641 NJ Beuningen, geb. Beuningen 11 oktober 
1935. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: A.E.A.D, 
van Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-3200460. 

in IR.5/14/566) Irma Trompetter, woonadr. Frederik Hendrikstraat 3, 6915 WE Lobith r geb. Utrecht 
25 juni 1962, Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6B02CA Arnhem, tel. 026- 
3200460. 


Staatscourant 2016 nr. 1399 


11 januari 2016 
in IR.5/14/531} Hendrika Maria Wilhelmina Alberta Rutjes, woonadr. Gruttersvelld 7 013, 7031 DE 
Wehll, geb. Bergh 22 oktober 1960. Bwv was v , . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2ÜÖ2, 6302CA 
Arnhem, tel. 026-32ÜÓ464. 

in (R.5/14/603) Andreas Jacques Mathijssem woonadr. Van Wageningenstraat 1, 6313 DM Arnhem, 
geb. Arnhem 04 januari 1967. Bwv was;,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten* Postbus 2002, 630 2 CA 
Arnhem, tel. 026-320046Ö. 

in IR.5/14/613) Shirley Apon, woonadr. Maandereind 2E C, 6711 AA Ede, geb. Ede OS januari 1939. 
Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: A.E.A.D. van 
Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-3200460, 

in (R.5/14/625) Marjan Zweers, woonadr. Seringenstraat 4, 6921 CE Duiven, geb. Arnhem 02 decem¬ 
ber 1970. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. Ö26-320Ü464. 
in fR.5/14/633) Willem Gerrit Grevink, woonadr. Buggenumstraat 51, 6345 GR Arnhem, geb. V’lis- 
singen 22 januari 1961, Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. 
Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-3200464. 

in |R.5/14/634) Hen roette Johanna Evers e/v Grevink, woonadr. Buggenumstraat 51,6346 GR Arnhem,, 
geb. Arnhem 14 april 1961, Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. 
Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-3200464. 

in (R.5/14/637] Albertus Willem Gverveld, woonadr. Rozenstraat 27 b, 6942 WE Didam, geb. Zelhem 
14 september 1964. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026- 
3200464. 

in (R.5/14/633) Lisette Wilhelmina Maria Staring e/v Overveld, woonadr. Rozenstraat 27 b, 6942 WE 
Didam, geb. Didam 10 mei 1966. Bwv was;,, , Bwv wordt: mr. P. Stofte, Postbus 2002, 6B02CA 
Arnhem, tel. 026-3200464. 

in | R.5/14/69 0] Hatice Bekar, woonadr. Nobelstraat 25, 6717 CG Ede, geb. Akcaabat (Turkije) 20 
oktober 1963. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: 
mr. P Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-3200464. 

in (R.5/14/7Ö5) Klazina Marina Nieuwenhuis, woonadr. Veerstraat 4, 6916 BE Tolkamer, geb. Heerde 

24 maart 1960. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026- 
3200464. 

in |R.5/14/725) Harm Giesen, woonadr. Euterpestraat 33, 6346 XG Arnhem, geb. Almelo 20 december 
1975. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D, van Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, teil. 026-3200460. 
in (R.5/14/731) Johannes Cornelis Wenink, woonadr. Anna van Saksenstraat 9, 7051 BD Varsseveld, 
geb. Barneveld 19 juli 1959. Bwv was: M . Bwv wordt: mr. R Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, 
tel. 026-3200464. 

in IR.5/14/739) Yvette Neuraij e/v Jongste, woonadr Boomkwekerserf 65, 6346 AR Arnhem, geb. 
Middelburg 03 juni 1974. Bwv was:,,„ Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, 
tel. 026-3200460. 

in (R.5/14/746) Hendrik Zweers, woonadr, Simon Carmiggeltstraat 3, 6921 AE Duiven, geb. Arnhem 

25 maart 1961. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: 
mr. P Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel, 026-3200464. 

in IR.5/14/775] Richard van Kooij, woonadr. Anemonenstraat 3, 6921 CA Duiven, geb. Utrecht 20 
februari 1967. Bwv was:„ . Bwv wordt: mr. P Stolte, Postbus 2002, 63D2CA Arnhem, tel. 026-3200464. 
in (R.5/14/776) Sylvia van den Berg, woonadr. Anemonenstraat3, 6921 CA Duiven, geb. Amsterdam 
07 augustus 1965, Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, teil, 026- 
3200464. 

in (R,5/14/792) Petrus Wilhelmus Knaken, woonadr. Talingstraat 44, 6921 WE Duiven, geb. Arnhem 
21 mei 1962, Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 63Ö2CA Arnhem, tel, 026- 
3200460. 

in |R,5/14/793) Aartje Vijfschaft e/v Knaken, woonadr. Paardebloem 57, 6922 GE Duiven, geb. Remkum 
30 december 1961. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2ÜÖ2, S302CA Arnhem, 
tel. 026-3200460. 

in |R.5/14/794] Nahide Pinar, woonadr. Ariensstraat 19, 6931 DW Westervoort, geb, Pulumur(Turkije) 
01 oktober 1966. Bwv was:,, , Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, teL 
026-3200460. 

in (R.5/14/793) Fatiimata Dickel Kane, woonadr. Loppersumhof 142, 6335 MC Arnhem, geb. Nouak¬ 
chott \ Mauritanië) 03 april 1933. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arn¬ 
hem, tel. 026-3200464. 

in IR.5/14/342) Mehmel Dalkiran, woonadr. Stedumhof 156, 6335 MH Arnhem, geb. Nizip (Turkije) 
10 november 1966. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, 
tel. 026-3200460. 

in IR.5/14/346) Jan Timmerman, woonadr. St. Gangulphusplem 43, 6332 AT Arnhem, geb. Vlegt- 
wedde 09 maart 1967 Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. 
Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-3200464. 


Staatscourant 2016 nr. 1399 


11 januari 2016 
in IR.5/14/348) Carel Frederikus Maria Hollanden woonadr. Groeneweg 3, 7035 DL Kilder, geb. 
Bergh 13 april 1930= Bwv was:„ , Bwv wordt; A.E.A.D. van Milten, Postbus 2002* 6802CA Arnhem., 
tel. 025-3200460. 

in 1R.5/14/852] Theresia Maria Petronella Spaan e/v Hollander, woonadr. Groeneweg 8* 7Ü35 DL 
Kilden geb. Bergh 04 januari 1936. Bwv was;, r . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 
6802CA Arnhem, tel, 026 3200460, 

in lR.5/14/363) Adèle Francis Epke, geheim adres, geb, Apeldoorn 19 augustus 1969. Bwv was:,* t 
Bwv wordt: mr. P. Stolte* Postbus 2002* 6802 CA Arnhem, tel. 026-8200464 

in (R. 5/14/863) Christiaan Steplhanus Widhers* woonadr, Willy Brandtplein 212, 7007 Lü Doetinchem* 
geb. Doetinchem 1Ö juli 1957. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134 r 6301 BC Arnhem 026- 
3773996, Bwv wordt: mr. P. Stolte* Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-8200464. 
in IR.5/14/888) Paula Pegman, woonadr. St. Antonielaan 169, 6821 GG Arnhem, geb. Enschede 25 
april 1957. Bwv was:,, . Bwv wordt; A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6S02CA Arnhem, tel. 026- 
3200460. 

in IR.5/14/893) Mirjam Maria Johanna Helena van der Tol r woonadr. De Vaargeul 46, 6916 DD Tol¬ 
kamer, geb. Utrecht 26 maart 1933. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 
G302CA Arnhem, tel, 026-3200460. 

in IR.5/14/894) Wilhelmus Brouwers, woonadr. Neptunus 102,, 6922 LD Duiven, geb. Arnhem 30 
maart 1962. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: 
A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-8200460. 

in (R, 5/14/896} Viola Yvette Bergman, woonadr. Anna van Burenlaan 106, 6713 MM Ede, geb. Tilburg 
20 november 1937, voorheen hodn B&P SMALLMAINlTENANCE. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 
1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 68Ö2CA Arnhem, tel. 
026-3200464. 

in 1R.5/14/913) Michael Scholten, woonadr. Nijeveld 47, 6715 EV Ede, geb, Ede 06 november 1972, 
Bwv was: J.A.lH. Hoogveld^ Postbus 1134, 6801 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: A.E.A.D. van 
Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-3200460, 

in IR.5/14/919} Monica van Koot e/v Scholten* woonadr. Nijeveld 47, 6715 EV Ede, geb, Ede 28 juli 
1972, Bwv was: J.A.lH. Hoogveld, Postbus 1134, 6801 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: A.E.A.D, 
van Hilten,. Postbus 2GÜ2 r 6302CA Arnhem, tel, 026-3200460, 

in 1R.5/14/969) Gerhard Gerrit Gerti Veis, woonadr, Zutphensestraatweg 63 d* 6955 AK Ellecom* 
geb. Rheden 1G april 1979, Bwv was;,, , Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 20Ü2 r 63Ü2CA Arnhem, 
tel. 026-8200464. 

in IR.5/14/995] Chhaya Rekha Patiradjj woonadr. Bergweg 22, 6602 ET Wijchen, geb. Arnhem 21 
september 1962. Bwv was: J,A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. Bwv 
wordt: mr. P Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem* tel, 026-3200464. 

in | R.5/14/1011) Jacobus HermanusWilhelmus Wint her, woonadr. Adelhof 31* 6834 EA Arnhem, 
geb. Eist GLD 02 september 1959. Bwv was:,* . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 
G302CA Arnhem, tel, 026-3200460. 

in (R.5/14/1015) Emile Arnoldus Josephus van Herk, woonadr. Gerstakker 9, 5271 XW Sint-Michiels- 
gestel, geb. Heesch 03 maart 1968. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026- 
3773996, Bwv wordt: mr. P. Stolte* Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-8200464. 
in |R.5/l4/1016}Tamara Heuveling, woonadr. Gerstakker 9, 5271 XW Sint-Michielsgestel, geb. Ze- 
venaar 03 maart 1978. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6801 BC Arnhem 026-3773996. 
Bwv wordt: mr. P. Stolte* Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-8200464, 

in (R.5/14/1029) Gonnie Beijerinck, woonadr. Van Beuningenstraat 19* 6323 VK Arnhem, geb. Zeve- 
naar 02 augustus 1980, Bwv was:,* , Bwv wordt: mr. P Stolte, Postbus 2002, G302CA Arnhem* tel, 
026-3200464. 

in IR.5/14/1051) Djordje Petrovic, woonadr. Spijkerhofplein 6, 6533 SM Nijmegen* geb, Nis 
(Joegoslavië] 24 april 1945. Bwv was:,* , Bwv wordt: mr. P Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, 
tel. 026-8200464. 

in IR.5/14/1052) Maria Lucia Disveld e/v Petrovic* woonadr. Spijkerhofplein 6, 6538 SM Nijmegen., 
geb. Roodepoort (Zuid-Afrika) 06 mei 1955. Bwv was;,* . Bwv wordt: mr P. Stolte, Postbus 2002, 
6302CA Arnhem, tel. 026-3200464, 

in (R,5/14/1057) Erik Huisjes, woonadr. Simon Carmiggeltstraat 5, 6921 AE Duiven, geb. Vriezenveen 
30 juli 1963. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: 
A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-8200460. 

in 1R.5/14/1Ö62) Linsey Onverzaagt., woonadr. Dovenetellaan 177* 6841 EC Arnhem, geb. Arnhem 
22 april 1991. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt; 
A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-8200460. 

in IR.5/14/1Ö68) Bayram Var, woonadr, Van der Goesstraat 32, 6826 KJ Arnhem, geb. Aksaray 02 
december 1933. Bwv was;,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026- 
3200464. 


Staatscourant 2016 nr. 1399 


11 januari 2016 
in (R.5/14/10(39) Rabiye Dim; e/v Yar, woonadr. Va n der Goesstraat 32, 6326 KJ Arnhem^ geb. Arnhem 
311 mei 1984. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. R Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-8200464. 
in IR.5/14/1Ö83) Judith de Haan, woonadr. Geiten bergweg 04, 0951 HR Dieren, geb. Emmen 10 
oktober 1972. Bwv was: J.A.H, Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 020-3773990. Bwv wordt; 
mr. R Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel, 026-3200404. 

in IR.5/14/1088) Harko Krijn Borgers, woonadr. Lindelaan 47, 0951 DH Dieren, geb. Rheden 10 no¬ 
vember 1974, Bwv was; J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 RC Arnhem 028-3773995. Bwv wordt; 
mr. P Stolte, Postbus 20-02, 6302CA Arnhem, tel, 026-3200404. 

in IR.5/14/1089) Mustafa Citirki, woonadr. 4e Nijverheidstraat 10, 6322 CR Arnhem, geb. Hacilar 
(Turkije) 01 januari 1950, hodn EETCAFE LUNCHROOM TURKÜAZ, vest.adr. Waaïkade 51, 5611 XP 
Nijmegen, KvK Arnhem 51925852. Bwv was; mr. T. van der Meeren, Postbus 1392, 0501 BJ Nijmegen 
024-3222255. Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel, 026-3200460. 
in 1R.5/14/1132] Johannes Antonius van Laarhoven, woonadr. Waliensestraat 53 1, 7103 WV Win- 
terswijk, geb. Wmterwijk24 ,uli 1961. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 0301 BC Arnhem 
026-3773996. Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel, 026-3200460. 
in IR.5/14/1143) Petrus Hendrica Maria van Broekhoven, woonadr. Haaksbergseweg 57, 7161 BG 
Neede, geb. Halsteren 04 augustus 1956. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. R Stolte, Rostbus 2002, 
G302 Ca"A rnhem, tel, 020-3200464. 

in IR.5/14/1144) Reinera Johanna Eibers, woonadr. Haaksbergseweg 57, 7161 BG Neede, geb. He- 
teren 29 februari 1960. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 
026-3200464. 

in IR.5/14/1146) Michell Johannes Jozef Wiggers, woonadr. Roemer Visscherstraat 9, 7103 ZC 
Winterswijk, geb. Winterswijk 23 april 1976. Bwv was:,, . Rwv wordt: mr, R Stolte, Rostbus 2002, 
6302CA Arnhem, tel. 026-3200464, 

in IR.5/14/1147) Dora Doetje Rruim, woonadr, Roemer Visscherstraat 9, 7103 ZC Winterswijk, geb. 
Winterswijk 09 maart 1978. Bwv was:,, „ Bwv wordt: mr. R Stolte, Rostbus 2002, 6802CA Arnhem, 
tel. 026-8200464. 

in |R,5/14/1149) Derk Willem Gerritsen, woonadr Flamingoplein 13, 6921 VS Duiven, geb. Arnhem 
13 maart 1953. Bwv was:„, , Bwv wordt; A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 
026-3200460. 

in IR.5/14/1150] Conny Berends, woonadr, Flamingoplein 13, 6921 VS Duiven, geb, Zevenaar31 
juli 1972. Bwv was;,, „ Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. Ö26- 
3200460. 

in IR.5/14/1155) Kirsten Ingeborg Sikkenga, woonadr. s Herenhof 33 r 6909 DC Babberich, geb. 
Arnhem 08 september 1975. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D, van Hilten, Postbus 2002, 6302CA 
Arnhem, tel, Ü26-320Ö460. 

in IR.5/14/1156) Nimet Deniz e/v Citirki, woonadr. 4e Nijverheidstraat 10, 6322 CR Arnhem, geb. 
Kayseri (Turkije) 27 april 1961. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Rostbus 2002, 6302CA 
Arnhem, tel, 026-3200460. 

in IR.5/14/1163] Steven Homan, woonadr. Bergstraat 256, 6811 LH Arnhem, geb. Arnhem 15 juli 
1955, Bwv was:,,. Rwv wordt: A.E.A.D, van Hilten, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-8200460. 
in IR.5/14/1169'1 Michael Jacobus Fennegienus Kuiper, woonadr. Monnikskaplaan 72, 6841 KH 
Arnhem, geb, Arnhem 15 oktober 1931. Bwv was:,,. Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 
6S02CA Arnhem, tel. 026-3200460, 

in (R,5/14/1170) Ferdy Verstegen, voorheen: Majellastraat 56, 7038 GD Zeddam, woonadr. Wiersse- 
weg 60, 7261 AC Ruurlo, geb. Arnhem 20 december 1931, voorheen hodn FERDY VERSTEGEN. 
Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Rostbus 2002, 6802CA Arnhem, tel, 026-8200460. 
in IR.5/14/1172) Eriic van Holland, woonadr. Koningsplein 1 A 2, 6311 BV Arnhem, geb. Utrecht 09 
januari 1969. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem,tel, 026-3200464. 
in IR.5/14/1132] Mark van Hunen, woonadr. Bergse Hoofd 202, 6334 DE Arnhem, geb. Renkum 24 
maart 1960. Rwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: 
A,E.A,D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-8200460, 

in IR.5/15/5) Maria Jacomina Jansen, woonadr. Aagtekerkesingel 37, 6845 AJ Arnhem, geb. 
Brummen 16 mei 1956. Bwv was; J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. 
Bwv wordt: mr. P. Stolte,, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-8200464, 
in IR.5/15/6) Dinanshela Helena Jamanika, woonadr. Van Diemenhof 10, 6828 RG Arnhem, geb. 
Cura^ao (Nederlandse Antillen) 13 augustus 1974. Bwv was:,,, , Bwv wordt mr. P. Stolte^ Postbus 
2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-8200464. 

in (R.5/15/12) Renata van den Berg, woonadr Echterboschstraat 36, 6845 GJ Arnhem, geb. Renkum 
04 maart 1967. Bwv was:,,, . Bwv wordt A.E.A.D, van Hilten, Postbus 2002, 68Ü2CA Arnhem^ tel. 
026-3200460. 

in IR.5/15/15) Marjolein Heijnen,, woonadr. Slangenwortelstraat 9 r 6332 HP Arnhem, geb. Arnhem 
22 april 1965. Bwv was:„ . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, G802CA Arnhem^ tel. 026-3200464. 


Staatscourant 2016 nr. 1399 


11 januari 2016 
in (R.5/15/33) Leo nardus Gerardus Johanna Hendriks, woonadr. Chrysantstraat 19, 6915 VB Lobith, 

geb. Zevenaar 11 juli 1974. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6801 BC Arnhem ■026-3773996, 

Bwv wordt: A.E.A.D, van Hiltem Postbus 2002, 6602CA Arnhem, tel. 026-6200460, 

in (R.5/15/34) Natascha Jacoba Margretha Wilïemsen, woonadr Chrysantstraat 19, 6915 VB Lobith,, 

geb. Zeven aar 14 juli 1976. Bwv was: J.A.H. Hoogveld,, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. 

Bwv wordt: A.E.A.D, van Hilten, Postbus 2002, 6602CA Arnhem, tel. 026-6200460, 

in IR.5/15/35) Munise QzoguL woonadr. Weidekervel 53 r 6922 GA Duiven, geb, Sarkisla (Turkije] 

05 september 1979, Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134^ 6801 BC Arnhem 026-3773996. Bwv 
wordt; mr. R Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-6200464. 

in (R.5/15/36) Ruth van Verseveld, woonadr. Van Beuningenstraat 4, 6326 VL Arnhem, geb. Arnhem 
01 juni 1962. Bwv was;,,„ Bwv wordt: A.E.A.D, van Hilten, Postbus 2002 r SBÜ2CA Arnhem, tel, 026- 
6200460. 

in (R.5/15/37) Theodora Veronica Konings, woonadr, Van Beuningenstraat 4, 6626 VL Arnhem, geb, 
Arnhem 31 mei 1963. Bwv was:,, , Bwv wordt; A.E.A.D. van Hilten P Postbus 2002, 6302CA Arnhem,, 
tel. 026-3200460. 

in IR.5/15/49) Donny Verboorm woonadr. Werenfriedplein 71,6332 AJ Arnhem, geb. Arnhem 23 
september 1984, voorheen hodn D. VERBOOM CONSULTANCY SAFE CHOICE FOR ALL. Bwv was;,, 

. Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6B02CA Arnhem, tel. 026-B200464. 
in IR.5/15/52) Angelina Johanna Hermina Geertruida Bouwman, woonadr Van Goyenstraat 21, 
6921 LH Duiven, geb. Didam 29 oktober 1966. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6BÖ1 BC 
Arnhem 026-3773996, Bwv wordt; A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026- 
6200460. 

in IR.5/15/61) Johannes Gerardus Wouters, woonadr. Croydonplein 212, 6331 LG Arnhem, geb. 
Leiden 22 december 1951. Bwv was:,, . Bwv wordt; A,E,A.D. van Hilten, Postbus 2002, 66Ö2CA 
Arnhem, tel. 026-6200460. 

in (R,5/15/65) Bertus Berendse, woonadr. Veilinghof 75, 4001 XL Tiel, geb, Tiel 21 september 1950, 
Bwv was:,, . Bwv wordt; mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6BÖ2CA Arnhem, tel. 026-3200464. 
in IR.5/15/82) Rudolf Max Koot, woonadr, Schepen Leijdeckerstraat 24, 6331 KG Arnhem, geb, 
Jakarta llndonesië) 24 maart 1957, Bwv was;,j , Bwv wordt: mr, P. Stolte, Postbus 2002, 63Ö2CA 
Arnhem, tel. 026-6200464. 

in |R,5/15/63) iLydia Pieters, woonadr. Schepen Leijdeckerstraat 24, 6331 KG Arnhem, geb, PaIembang 
(Indonesië) 09 oktober 1956, Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem,, 
tel. 026-3200464. 

in IR.5/15/113) Patrick Daniël Wolf, woonadr. Anna Henrixlaan 29, 4003 AN Tiel, geb. Lïenden 03 
augustus 1974. Bwv was:.,, . Bwv wordt; A.E,A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 
026-6200460. 

in IR.5/15/114) Nathanja Elisabertha Johanna Mariëlla van Olderen e/v Wolf, woonadr. Anna Hen- 
rixlaan 29, 4003 AN Tiel, geb. Buren 19 juni 1983. Bwv was:,, . Bwv wordt; A.E,A.D. van Hilten, 
Postbus 2002, 6602CA Arnhem, tel, 026-6200460. 

in (R.5/15/133) Claudia Gerarda Rieck, woonadr, Goudwindestraat 91,6333 DM Arnhem, geb. Berlijn 
(Duitsland) 11 november 1970, Bwv was:,, . Bwv wordt: mr P. Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem,, 
tel. 026-3200464. 

in (R,5/15/136) Henny Beenen, woonadr. Van Ostadestraat 21,6921 LE Duiven, geb, Oosterbeek 15 
september 1956. Bwv was; J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6601 BC Arnhem 026-3773996. Bwv 
wordt; mr. P Stolte, Postbus 2002, 6602CA Arnhem, tel, 026-6200464. 

in IR.5/15/139) Carolus Reinerus Henricus Maria Verwaaijen, woonadr, Nieuwstad 36, 6611 BL 
Arnhem, geb. Eist G LD 16 november 1965, voorheen hodn CARMON WEBDESIGN. Bwv was: J.A.H. 
Hoogveld, Postbus 1134, 6601 BC Arnhem 026-3773996, Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 
6602CA Arnhem, tel. 026-6200464. 

in (R. 5/15/150) Johannes Hendrikus Gerardus Bodde, woonadr. Dennenweg 39, 6623 MN Arnhem,, 
geb. Renkum 19 november 1969, voorheen hodn SNACKBAR DE KRUISSTRAAT Bwv was;,., . Bwv 
wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-8200460. 
in IR.5/15/173] Joao Pedro Nkama, woonadr. Oude Velperweg 29, 6624 HB Arnhem, geb. Cabinda 
(Angola) 02 december 1976, Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. 
Bwv wordt: A.E.A.D, van Hilten Postbus 2002, 66D2CA Arnhem, tel, 026-6200460. 
in IR.5/15/133) Yelisa Cyntje, woonadr, Zaslaan 1 A, 6323 GA Arnhem, geb. Andrés-Boca-Chica 
(Dominicaanse Republiek) 12 januari 1976. Bwv was;,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 
6602CA Arnhem, tel, 026-6200464. 

in IR.5/15/197) Venessa Evelyne Feldmann, woonadr. Markt 73 a, 6901 AJ Zevenaar, geb, Arnhem 
21 januari 1930. Bwv was: J.A.H, Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. Bwv 
wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-8200460, 

in (R.5/15/2Ü3) Louis Broekhuizen, woonadr, Ds. Gewinweg 54, 6671 XM Renkum, geb. Wageningen 
01 december 1964. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten,, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, 
tel. 026-3200460. 


Staatscourant 2016 nr. 1399 


11 januari 2016 
in (R.5/15/204) Gerlinda Hendrika Overeem e/v Broekhuizen, woonadr, Ds. Gewinweg 54, 6871 XM 
Renkum, geb. Rhenen 22 februari 1967 Bwv was; Hf . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten., Postbus 2Ö02„ 
6602CA Arnhem, tel. 020-0200460, 

in (R.5/15/225) Theodorus Otto Wilhelmus Willemsen., woonadr. De Kruisakker 16, 9411 LK Beilen, 
geb. Nijmegen 25 maart 1962. Bwv was:.,,. Bwv wordt: mr, R Stolte, Postbus 2002, 68Q2CA Arnhem, 
tel. 026-6200464. 

in |R.5/15/234) Johanna Josefina Maria Angeline Bergman, woonadr. Eigen Heim 16, 6961 TT 
Westervoort, geb. Deventer 16 juli 1974. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002,, 
6602CA Arnhem, tel. 026-6200460, 

in |R.5/15/242) Marco Antonius Christoffel Polmann, woonadr. Tuinderserf 46, 6646 AV Arnhem, 
geb. Renkum 05 september 11969. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1164, 6601 BC Arnhem 026- 
6773996. Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6602CA Arnhem, tel. 026-6200460. 
in (R.5/15/243) llona Mortiere/v Polmanm woonadr. Tuinderserf 46 r 6646 AV Arnhem, geb. Arnhem 
18 mei 1975. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6601 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: 
A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. Ö26-820Ü46D. 

in (R.5/15/256) Hendrikus Johannes Theodorus Cornelissen, geheim adres, geb. Bemmel 16 decem 
ber 1962. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 68Ü2CA Arnhem, tel. 026- 
6200460 

in (R.5/15/272) Hermanus Sendi Kroesen, woonadr. Mosterd hof 25 B, 6931 AG Westervoort, geb. 
Rheden 28 mei 1972. Bwv was:,, . Bwv wordt A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6602CA Arnhem,, 
tel. 026-8200460. 

in (R.5/15/273) Masood Tahem, woonadr. Karei van Gelderstraat 31,6828 HM Arnhem, geb. Abadan 

(Iran) 22 december 1974. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6601 BC Arnhem 026-3776996. 

Bwv wordt: A.E.A.D. van Hiltem Postbus 2002, 6602CA Arnhem, tel. 026-6200460, 

in |R.5/15/275) Henderika Grientje Trijntje Scholtens, woonadr. Severushof 1, 6642 BB Beuningen 

Gld, geb. Groningen 17 mei 1964. Bwv was: J. Gerritsen, Postbus 1126, 6501 BC Nijmegen 024- 

3610310. Bwv wordt: mr. R Stolte, Postbus 2002, 6602CA Arnhem, tel. 026-6200464. 

in |R.5/15/306) Jeroen Maria Kuijper, woonadr. Swalmenhof 32, 6645 DH Arnhem, geb. Nijmegen 

04 maart 1959. Bwv was:,, , Bwv wordt: mr. P Stolte, Postbus 2002, 6602CA Arnhem, tel. 026- 

6200464. 

in (R.5/15/606) Petronella Theresia Susanna Gerritsma e/v Kuijper, woonadr. Swalmenhof 62, 6845 
DH Arnhem, geb. Renkum 16 november 1963. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. R Stolte, Postbus 2002, 
6602CA Arnhem, tel. 026-6200464. 

in (R.5/15/609) Egbert Jan Schildering, woonadr Maal stoel 16 É 6942 ZP Didam, gemeente Montfer- 
land, geb. Zelhem 16 augustus 1962. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 
6602CA Arnhem, tel. 026-6200460. 

in IR.5/15/310) Ingrid Bernarda Johanna Besselink e/v Schildering, woonadr. Maalstoel 16, 6942 
ZP Didam, gemeente Montferland, geb. Doetiinchem 06 maart 1968. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. 
van Hi Iten, Postbus 2002, 68Ü2CA Arnhem, tel. 026-6200460. 

in (R.5/15/344) Recai Erolan, woonadr. Smalle Veld 16, 6625 KC Arnhem, geb. Ankara (Turkije) 16 
november 1974. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. R Stolte, Postbus 2002, 6602CA Arnhem, tel, 026- 
6200464. 

in (R.5/15/645] Nuran Erolan, woonadr. Smalle Veld 16, 6825 KC Arnhem, geb. Bayburt ITurkije) 09 
juni 1961. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P Stolte, Postbus 2002, 66D2CA Arnhem, tel, 026-6200464. 
in |R.5/15/358) Kerstin Elisabet Inger Svensson, woonadr Transeedijk 2 21, 6915 XX Lobith, geb. 
Orebro (Zweden) 23 september 1937. Bwv was::,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 
6602CA Arnhem, tel. 026-6200460, 

in (R.5/15/671) Cetin Yilmaz, woonadr. Zonegge 2 3, 6903 EC Zevenaar, geb. Sivas (Turkije) 06 april 
1976. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6801 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: A.E.A.D. 
van Hilten, Postbus 2002, 6602CA Arnhem, tel. 026-6200460. 

in (R.5/15/383) Christiaan Johannes Jansen, woonadr. Bagijnenland 78, 7206 LD Zutphen, geb. 
Zutphen 20 juni 1964, hodn CAFÉ DE TAVERNE, vest.adr. Markt61, 6611 CJ Arnhem, KvK Enschede 
50973762. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. R Stolte, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-8200464. 
in (R.5/15/394) Aaltje Jansje wijlen Smid, woonadr. Begoniastraat 2, 6942 XE Didam, geb. Renkum 
17 augustus 195Ö, overleden 14 november 2015. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6601 
BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026- 
6200460. 

in IR.5/15/403) Jin Kim Garvelmk, woonadr. Bastion 22, 6901 NW Zevenaar, geb. Seoul |Korea) 05 
november 1972. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002; 6802CA Arnhem, tel. 026- 
6200464. 

in IR.5/15/416) Et hem Kamam woonadr. Boreasplantsoem 45, 6846 XLArnhem, geb. Yozgat (Turkije) 
22 juni 1967. Bwv was:,,. Bwv wordt: mr. R Stolte, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-8200464. 


Staatscourant 2016 nr. 1399 


11 januari 2016 
in |R,5/15/420) Hendrik Willem Aarnink, woonadr. Vrouwenslag 1, 6931 WNl Westervoort, geb. An- 
gerlo 27 februari 1972. Ëwv was; J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. 
Bwv wordt: mr. R Stolte, Postbus 2002, 6602CA Arnhem, tel. 026-6200464. 

in IR.5/15/431) Betina Johanna de Bruin, woonadr. Fuutstraat 77, 6921 WH Duiven, geb. Zevenaar 
05 oktober 1962. Bwv was:*, . Bwv wordt; A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6602CA Arnhem, tel. 
026-3200460. 

in IR.5/15/444} Boy Hendrikus Jolhannes Maria Mennings, woonadr. Kool mees straat 13, 6942 KA 
Didam, geb. Zevenaar 12 december 1970, voorheen hodn JQATRO BESTRATINGEN. Bwv was;,, . 
Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 63Q2ÜA Arnhem, tel. Ü26-320046Ö. 
in IR.5/15/445) Sabrina Wilhelmina Hansen e/v Mennings, woonadr. Kool mees straat 13, 6942 KA 
Didam, geb. Doetinchem 26 april 1933. Bwv was:,, . Bwv wordt; A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002,, 
6302CA Arnhem, tel. 026-3200460. 

in (R.5/15/455) Frederikus Wilhelmus Jolhannes van Overveld, woonadr. Keurvorstlaan 31,6832 JP 
Arnhem, geb. Arnhem 30 maart 1962. Bwv was:,, , Bwv wordt: mr. P. Stolte ( Postbus 2002, S302CA 
Arnhem, tel. 026-3200464. 

in (R.5/15/461] Tyronne Cary Amatkarijo, woonadr. Oranjesimgel 79, 6961 GT Doesburg, geb. Para¬ 
maribo (Suriname) 16 februari 1962. Bwv was;,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 
6302CA Arnhem, tel. 026-3200460. 

in IR.5/15/462) Martin van den Hof, woonadr. Huissensestraat 265, 6633 HV Arnhem, geb. Almelo 
23 augustus 1962. Bwv was:„ . Bwv wordt; mr. R Stollte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, lel. 026- 
3200464. 

in IR.5/15/463) Biianca Adriana Margaretha Kok, woonadr. Huissensestraat 265, 6333 HV Arnhem, 
geb. Arnhem 24 april 1963. Bwv was;,, , Bwv wordt; mr. P Stolte, Postbus 2002, 63Ü2CA Arnhem, 
tel. 026-8200464. 

in (R,5/15/492] Hermanus Gerardus Hendrina Johanna van Vuuren, woonadr. Leharstraat 48, 6904 
KK Zevenaar, geb. Didam 22 juli 1964. Ëwv was;,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 
6302CA Arnhem, tel. 026-3200460, 

in IR.5/15/493) Annemarie Geertruida Sophia Josephine Mennings e/v Van Vuuren, woonadr. Le¬ 
harstraat 48, 6904 KK Zevenaar, geb. Zevenaar 02 november 1969. Bwv was;,, t Ëwv wordt: A.E.A.D. 
van Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-3200460. 

in IR.5/15/535) Paulina Ëekker, woonadr. Halve Morgen 131, 6931 XL Westervoort, geb. Arnhem 
16 augustus 1961. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 
026-3200460. 

in IR.5/15/540) Marco Cornelis Martinus Janssen., woonadr. Jagersweg 55, 6823 LK Arnhem, geb. 
Arnhem 24 juli 1974. Ëwv was:,, . Ëwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 68Ö2CA Arnhem, tal. 
026-3200464. 

in IR.5/15/544) Lucia Maria Boode, woonadr. Dorpstraat 115, 6931 BG Westervoort, geb. Meester 
Cornelis (Nederlands Indiië) 14 november 1949. Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6801 BC 
Arnhem 026-3773996. Bwv wordt; A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026- 
3200460. 

in IR.5/15/545) Isabel van Londen, woonadr. Haspelstraat 32, 6911 ËB Pannerden, geb. Zevenaar 
15 juli 1936. Ëwv was:,, . Ëwv wordt; mr. P Stolte, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel, 026-8200464. 
in (R. 5/15/557) Ruud Syl vest er van Ëaaren, woonadr. Ossenkamp 5, 6825 JP Arnhem, geb. Arnhem 
13 april 1965. Bwv was; J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6801 BC Arnhem 026-3773996. Bwv wordt; 
A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-82ÜÖ460. 

in |R.5/15/564) Eleonara Dorst, woonadr. Nieuwe Aanleg 22, 6823 HX Arnhem, geb. Rhenen 20 fe¬ 
bruari 1936. Bwv was:,, . Ëwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 63Ö2CA Arnhem, tel. 026- 
3200460. 

in (R.5/15/579) Ellen Josephine de Bruin, woonadr Arm gard straat 7, 6981 HR Doesburg, geb. Uden 
30 augustus 1970, voorheen hodn ClBUS NATURALIS. Bwv was:,, . Bwv wordt; mr. P Stolte, 
Postbus 2002, 63D2CA Arnhem, tel. 026-3200464. 

in IR.5/15/592) Frederika Louisa Brinkhorst, woonadr. Elsland 1114, 6605 KE Wijdhen, geb. Eindhoven 
05 januari 1963. Ëwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem 026-3773996. Bwv 
wordt; mr. P Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-3200464. 

in IR.5/15/6Ö7) Petronella Grada Maria Jansen, woonadr. Venlosingel 133, 6345 JD Arnhem, geb. 
Arnhem 24 februari 197T Bwv was:,, , Ëwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6302CA 
Arnhem, tel. 026-3200460. 

in (R.5/15/603) Ronnie Schoenmaker, woonadr. Venlosingel 138, 6345 JD Arnhem, geb. Poortugaal 
23 juni 1967. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA Arnhem* teil. 026- 
3200460. 

in | R.5/15/636) Alexan der Gerard Hendrina Ëarten, woonadr. Boerha ave laan 32, 7002 HW Doetin¬ 
chem, geb. Zevenaar 27 april 1973, voorheen hodn A.G.H. ËARTEN. Bwv was;,, . Bwv wordt; mr. 

P Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-3200464. 


Staatscourant 2016 nr. 1399 


11 januari 2016 
in | R.5/15/637) Simone Huls e/v Barten* woonadr. Boerhaavelaan 32* 7002 HW Doetinchem, geb. 
Doetinchem 02 juni 1972. Ëwv was:** . Ëwv wordt: mr. R Stolte* Postbus 2002* 69Q2CA Arnhem, 
tel. 020-9200464. 

in | R.5/15/645) Merlina Louisa Hardam, woonadr. Fazantstraat 60, 4043 NM Opheusden, geb. 

Slied recht 02 oktober 1993, Bwv was: J.A.H. Hoogveld, Postbus 1134, 0901 BC Arnhem 026-3773996. 
Bwv wordt: A.E.A.D, van Hilten* Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-3200460. 
in (R.5/15/677) Henriëtte Elisabeth Davidse* woonadr, Waterweg 62, 6971 XH Renku m, geb. Renkum 
19 december 1962. Bwv was: J,A.H. Hoogveld,, Postbus 1134, 6301 BC Arnhem ■020-3773990. Bwv 
wordt; mr. R Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arn hem* tel, 020-3200464. 

in | R.5/15/7Ö3) Franco Gerardus Jansen, woonadr Qoipoo rist raat 17 B, 0931 DS Doesburg,, geb, 
Rheden 05 juli 1937 Bwv was; N , Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten* Postbus 2002, 6902CA Arnhem, 
tel. 026-9200460. 

in IR.5/15/716) Lena Christina Rijsdijk, woonadr. Fazantenweg 115, 0323 KV Arnhem, geb. Ede 11 
augustus 1933. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 
020-3200460. 

in (R.5/15/726) The Linh Vu, woonadr. Caenstraat 332, 7002 GN Doetinchem, geb. Saigon (Vietnam) 
25 november 1975. Bwv was 7J . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 63Ö2CA Arnhem, 
tel. 026-9200460. 

in | R.5/15/729) Nathan Hendrik Eggens, woonadr, Van Toulon vd Koogwg 6, 6962 EC Gosterbeek, 
geb. Zwolle 26 februari 1976. Bwv was;„ . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 0302CA 
Arnhem, tel, 026-3200460. 

in (R.5/15/735) Pim Sueters, woonadr. Kerkekamp 6, 7255 CP Hengelo IGlid), vest.adr, Ftuurloseweg 
39* 7255 DG Hengelo, geb, Hengelo (GLD) 03 oktober 1979, hodn SCHILDERSBEDRIJF PIM SUETERS, 
Bwv was:** . Bwv wordt: mr. P. StoIte r Postbus 2002, 6302CA Arnhem,, tel. 026-3200464, 
in | R.5/15/736) Genrit Jan Gerben van ECK* woonadr. Woerdenpad 16, 6943 EL Arnhem, geb, Ede 
19 september 1979, hodn VAN ECK CHALETBOUW, vest.adr. Essenerweg 66 a* 3774 CD Kootwij- 
kerbroek, KvK Arnhem 09205999. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6302CA 
Arnhem, tel. 026-320Ö464. 

in (R.5/15/747] Jacobus Legitinus Kleijn* woonadr. Stedumhof 216, 6835 MJ Arnhem* geb. Renkum 
31 augustus 1960, Bwv was:,* . Bwv wordt; mr. P Stolte, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel, 026- 
3200464. 

in | R.5/15/749) Antonia Theodora Hendrina Gerarda Toonen* woonadr. Stedumhof 216* 6835 MJ 
Arnhem, geb. Heumen 14 april 1950. Bwv was:, H . Bwv wordt: mr. P Stolte, Postbus 2002, 6302CA 
Arnhem, tel, 026-3200464. 

in |R.5/15/776) Maria Pauline Kleijn, woonadr. Goeman Borgesiusplein 33,, 6821 JA Arnhem, geb. 
Arnhem 10 november 1974. Bwv was;*, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6302CA 
Arnhem, tel, 026-320Ö460. 

in IR.5/15/777) Anita Alberdina Hendrika Vis, woonadr. Sint Jozefstraat 1, 6323 ÖT Groessen., geb. 
Duiven 17 juli 1972. Bwv was;*, , Bwv wordt; mr. P. Stolte, Postbus 2002* 6302CA Arnhem, tel. 026- 
3200464. 

in IR,5/15/782) Harrij Brugman, woonadr, Suikerpeer 26, 6922 CH Duiven, geb. Arnhem 04 november 
1956, Bwv was;*, . Bwv wordt: mr. P. Stolte* Postbus 2002* 6802CA Arnhem, tel. 026-8200464. 
in (R.5/15/734) Jacob Echten, woonadr. Willy den Gudenstraat 42, 6333 LE Arnhem, geb. Diever 03 
februari 1960, Bwv was:**. Bwv wordt: A.E.A.D, van Hilten, Postbus 2002* 6902CA Arnhem, tel. 026- 
3200460. 

in | R.5/15/810) Antonie Gerardus Schaap, woonadr, Schubertstraat 9, 6904 JG Zevenaar* geb. Ze- 
venaar 19 april 1933. Bwv was;: H , . Bwv wordt; A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 63Ó2CA Arnhem,, 
tel. 026-9200460. 

in | R.5/15/811) Joury Koenraad, woonadr. Dove netel straat 26* 6991 VS Rheden* geb, Arnhem 03 
oktober 1987. Bwv was:,* . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002* 6302CA Arnhem* tel, 026- 
3200460. 

in (R,5/15/312) Janine Karina Roelofse e/v Koenraad* woonadr. Dovenetelstraat 26, 6991 VS Rheden* 
geb. Hannover (Bondsrepubliek Duitsland) 30 november 1986. Bwv was:** . Bwv wordt: A.E.A.D, 
van Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel, 026-32Ö0460, 

in (R.5/15/816) Berendina Wilhelmina Maria Beer, woonadr. Lupinestraat 15* 6915 SJ Lobith* geb, 
Herwen en Aerdt 12 augustus 1960. Bwv was:,* . Bwv wordt: mr. P Stolte, Postbus 2002, 6302CA 
Arnhem, tel, 026-3200464. 

in IR,5/15/322) Dennis Baanvinger, woonadr. Stationsstraat 32 B r 4041 CJ Kesteren, geb. Wageningen 
02 april 1991. Bwv was:*, . Bwv wordt: mr. R Stolte, Postbus 2002* 6802CA Arnhem* tel, 026-3200464. 
in 1R.5/15/855) Jacqueline Elionore Christina van Noort* woonadr. Europalaan 154* 7102 AJ Win¬ 
terswijk, geb. Winterswijk 31 januari 1966. Bwv was:** . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten* Postbus 
2002, 6302CA Arnhem, tel. 026-8200460. 


Staatscourant 2016 nr. 1399 


11 januari 2016 
in 1R.5/15/858) Johan Frederik Wiggers, voorheen: Molenkamp 32, 7121 WE Aalten, woonadr. 
Haartsestraat 64, 7121 CZ Aalten, geb. Aalten IS november 1970. Bwv was:,, . Bwv wordt; A.E.A.D. 
van Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel, 026-32Ö0460, 

in (R.5/15.i'889) Soerinderkoemar BhagaL woonadr Brandenburgseplein 307 6834 BJ Arnhem, geb, 
Paramaribo (Suriname) 23 februari 1974. Bwv was:„ . Bwv wordt; A,E,A.D. van Hilten, Postbus 
2002. SB02CA Arnhem, tel. 026-8200460. 

in 1R.5/15/890) Madhu Sarita Nandlall, woonadr. Brandenburgseplein 307, 6634 BJ Arnhem, geb, 
Arnhem 17 maart 1978, Bwv was: FH . Bwv wordt; A.E.A.D, van Hilten, Postbus 2002, S802CA Arnhem, 
tel. Ö2S-82O0460. 

in IR.5/15/901) Hasan Özdemir woonadr, Stellingwerfstraat 53 r 6326 SK Arnhem, geb. Avcilar 
(Turkije) 12 juni 1969, voorheen hodn ZALENVER HUUR DE STADSKELDER / MELIS. Bwv was;,, . 
Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 02S-8200464, 

in IR.5/15/902) Renè Co melis Muller, woonadr. R J Schimmelpenninckstr 17, 6951 EE Dieren, geb. 
Rheden 10 oktober 1958. Bwv was:,,. Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus2002, 6802CA Arnhem, 
tel. 026-8200460. 

in (R,5/15/911) Marlijn Hendrikus Wilhelmus van Limbeek r woonadr. Mr. Troelstrastraat 3, 6951 GJ 
Dieren, geb, Rheden 31 december 1979. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. R Stolte, Postbus 2002. 6802CA 
Arnhem, tel, 026-320Ö464. 

in (R.5/15/912) Nathalia van Druten, woonadr, Mr Troelstrastraat 3, 6951 GJ Dieren, geb, Deventer 
02 mei 1979, Bwv was;,, . Bwv wordt: mr. R Stolte, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-8200464. 
in 1R.5/15/913) Johan nes Albertus van Amerongen, woonadr. Koppelweg 83, 6982 AC Doesburg, 
geb. Doesburg 17 augustus 1947, Bwv was;,., . Bwv wordt: mr. P. Stollte, Postbus 2002, 6SÖ2CA 
Arnhem, tel. 026-3200464. 

in 1R.5/15/916) Gerrit Sebastiaan Vos, woonadr. Ganzepeppel 26, 7041 HE ’s-Heerenberg., geb, 31 
januari 1965. Bwv was;,, . Bwv wordt: A.E.A.D, van Hilten, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel, 026- 
3200460. 

in IR,5/15/917) Jeanette Wslhelmina Bernardina ten Brink e/v Vos, woonadr. Ganzepeppel 26, 7041 
HE 's-Heerenberg, geb. 14 december 1967. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D, van Hilten, Postbus 
2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-8200460. 

in 1R.5/15/939) Arthur Jeroen Hazebroek r woonadr, Lange Havendijk 20, 4101 AT Culemborg, KvK 
11Ö68326, geb. Amsterdam 12 november 1967, voorheen hodn V.O.F DE RlEMi, vest.adr, Havendijk 
22, 41Ö1 AB Culemborg, KvK 11068326. Bwv was;,,. Bwv wordt: mr. R Stollte, Postbus 2002, 63Ó2CA 
Arnhem, tel, 026-3200464. 

in 1R.5/15/957) Diana Johanna Linke, woonadr. Korte Spruit 4, 6942 ZJ Didam, geb. Issum 23 de¬ 
cember 1971. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6S02CA Arnhem, tel. 026- 
3200460. 

in 1R.5/15/964) Glenn Leonard Portier, woonadr. Marsweg 2, 6988 BM Lathum, geb. Veenendaal 
22 oktober 1976, Bwv was;,, . Bwv wordt: A.E.A.D, van Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 
026-3200460. 

in 1R.5/15/981) Xandra PeekeL woonadr, Bennekomseweg 51, 6866 DC Heelsum r geb. 08 juli 1967 
Bwv was:,, , Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2üÖ2, 68Ü2CA Arnhem, tel. 026-8200460. 
in 1R.5/15/1004) Roy Beernink, woonadr. Bob Marleystraat 11, 6336 DH Arnhem, geb. Arnhem 27 
juli 1979, hodn LOLA SHOES, vest.adr, Korte Beukerstraat 14, 7201 KPZutphen, KvK 52433862. 
Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P. Stollte, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026-32ÓÜ464. 
in 1R.5/15/10Ö5) Simone Lee-anne Florence Roosje e/v Beernink, woonadr, Bob Marleystraat 11, 
6336 DH Arnhem, geb. Oosterhout 22 september 1931. Bwv was;,, . Bwv wordt; mr. P. Stolte, 
Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel, 026-3200464. 

in 1R.5/15/1016) Jos van Dijk, woonadr. Klarendalseweg 185, 6822 GJ Arnhem, geb. Ifthenen 06 
augustus 1980. Bwv was;,, . Bwv wordt: A.E.A.D, van Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem, tel. 
026-3200460. 

in 1R.5/15/1067) Ann Elisabeth SOLINGEN, woonadr. De Geer 11,6932 GC Westervoort, geb. Para¬ 
maribo (Suriname) 02 november 1960. Bwv was;,, . Bwv wordt; mr. R Stolte, Postbus 2002, 63Ö2CA 
Arnhem, tel. 026-3200464. 

in 1R.5/15/1068) Della Gesina Johanna Schoppers, woonadr, Kerkpad 45, 7091 HW Dinxperlo, geb, 
Aalten 08 augustus 1:964. Bwvwas:, f „ Bwv wordt: A.E.A.D, van Hilten, Postbus 2002, 6802 CA Arnhem,, 
tel. 026-8200460. 

in 1R.5/15/1077) Frederik Jacobus Kasteel, woonadr. Naardenstraat 19, 6843 AC Arnhem, geb. 
Arnhem 04 december 1969. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, 
tel. 026-8200464. 

in IR.5/15/1080) Hendrik Jan Versteeg, woonadr. Sint Josephplein 9, 4001 ZB Tiel, geb. Tiel 19 au¬ 
gustus 1979. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel, 026- 
3200460. 


Staatscourant 2016 nr. 1399 


11 januari 2016 
in IR.5/15/1081) Raymond Wilhelmus Johannes Bekker e/v Versteeg, woonadr. Sint Josephplein 
9, 4001 ZB Tiel, geb. Herwen en Aerdt 09 Juni 1972. Bwv was;,, . Bwv wordt; A.E.A.D. van Hilten, 
Postbus 2002, G302CA Arnhem, tel, 02G-G2G0460. 

in 1R.5/15/1101) Mattheus Jacobus Gerardus Zeegers, woonadr, Surinamestraat 34, 7009 GD Doe- 
tinchem, geb. Delft 30 december 1954. Bwv was;„ „ Bwv wordt; mr. R Stolte, Postbus 2002, 6302CA 
Arnhem, tel. 026-3260464. 

in IR.5/15/1103) Martinus Hermanus Maria Ebben, woonadr, Voetiuslaan 19 3, 6323 TB Arnhem, 
geb. Rheden 05 Juni 1961. Bwv was:,, . Bwv wordt; A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6602CA 
Arnhem, tel. 026-3200460. 

in | R.5/15/1TD4) Madelon Gerritsen e/v Ebben, woonadr. Voetiuslaan 19 3, 6326 TB Arnhem, geb. 
Arnhem 13 juli 1974. Bwv was;,, . Bwv wordt: A.E.A.D, van Hilten, Postbus 2002, G302CA Arnhem,, 
tel. 026-8200460. 

in 1R.5/15/1164) Somluck Thida r woonadr. Bingelradestraat 14, 6645 HB Arnhem, geb. Mae Ai 
(Thailand) 26 maart 1960, voorheen hodn TAPASBAR LA LUNA, voorheen: Jansplein 48, 6811 GD 
Arnhem, KvK 56139519. Bwvwas:,,. Bwv wordt; A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, G302CA Arnhem, 
tel. 026-8200460. 

in (R.5/15/1176) Caroline Jacqueline Maria Kippersluis, woonadr. Bakheidehof 2, 6645 GË Arnhem, 
geb. Wormerveer 22 juli 1964. Bwv was;,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten r Postbus 2Ö02 r 6362CA 
Arnhem, tel, 026-3260460. 

in 1R.5/15/1162) Aïoysius Hendrikus Moskie, woonadr Nieuwe Aanleg 22, 6823 HX Arnhem, geb. 
Arnhem 01 juli 1965. Bwv was;,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 20-02, 6302CA Arnhem,, 
tel. 026-8200460. 

in (R.5/15/1136) Arcangelo Frontino, woonadr. Pijlkruid meen 60, 3344 PP Harderwijk, geb. Waddi nx- 
veen 22 februari 1970. Bwv was;,, . Bwv wordt: mr R Stolte, Postbus 2002, 6602CA Arnhem, tel. 
026-3200464. 

in (R.5/15/1133) Jannete van Deenen e/v Frontino, woonadr. Pijlkruidmeen 60, 3344 PP Harderwijk, 
geb. Harderwijk 04 november 1974. Bwv was:,, . Bwv wordt: mr P. Stolte, Postbus 2002, 6802CA 
Arnhem, tel. 026-3200464. 

in 1 R.5/15/1169) Antje de Pater, woonadr Lupinestraat 13, 6915 SJ Lobith, gemeente Rijnwaarden, 
geb. Alphen aan de Rijn 10 augustus 1941. Bwv was;:,, . Bwv wordt: A.E.A.D, van Hilten, Postbus 
20Ö2 r 6302CA Arnhem, tel. 026-6200460. 

in 1R.5/15/1209) Werner Andreas Redlich, woonadr Cedric Mardonstraat 9., 7035 BA Kilder, geb. 
'S-Gravenhage 21 februari 1961, voorheen hodn REDLICH-VAN DER SANDE VGF; voorheen hodn 
REDLICH CONSULT; voorheen hodn STERN EVENTS; voorheen hodn SUPERVROUWEN; voorheen 
hodn SUPERMAMA. Bwv was:,, . Bwv wordt; A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6302CA Arnhem,, 
tel. 026-8200460. 

in (R.5/15/1210) PauJine Catharina Geertruida van der Bande e/v Redlich, woonadr. Cedric Mardon 
straat 9 P 7035 BA Kilder, geb. Berkel en Rodenrijs 22 november 1963, voorheen hodn REDLICH VAN 
DE SANDE VOE Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D, van Hilten, Postbus 2002, 6BÜ2CA Arnhem, tel. 
626-3260460. 

in (R.5/15/1212) Den nis Bernard Hendrik Spronk, woonadr. Geraniumstraat 7, 6942 XG Didam r geb, 
Zevenaar 10 juli 1979. Bwv was:.,, . Bwv wordt: mr. P Stolte, Postbus 2002, 68Ö2CA Arnhem, tel, 
626-3260464. 

in IR.5/15/1224) Diana Emily Blonk, woonadr. Melickstraat 16, 6645 HP Arnhem, geb. Haarlem 24 
mei 1977, hodn STAL LANO, vest.adr. Melickstraat 16, 6645 HP Arnhem, KvK 09185528. Bwv was;,, 
. Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2602, 6602CA Arnhem, tel. 026-6206464. 
in 1R.5/15/1235) Nathalie Veneima, woonadr. Kranenburg 44, 6714 DV Ede, geb. Nieuwegein 64 
oktober 1966. Bwv was;,,. Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2062, 6602CA Arnhem, tel. 026- 
3200460. 

in 1 R.5/15/1243) Theodorus Evers, woonadr. Kalmoes straat 26, 6332 EK Arnhem, geb. Arnhem 13 
september 1961. Bwv was;,, , Bwv wordt: mr. P. Stolte, Postbus 2602, 6302CA Arnhem, tel. 026- 
3260464. 

in |R.5/15/1251) Maria Magdalena Snik, woonadr. Nijenbeeklaan 4, 6625 KX Arnhem., geb. Doesburg 
25 augustus 1951. Bwv was:,, , Bwv wordt: mr. R Stolte, Postbus 2002, 6802CA Arnhem, tel. 026- 
3260464. 

in (R.5/15/1252) Hedia Aly, woonadr. Huissensestraat 65, 6333 HM Arnhem, geb. Omraniya (Egypte! 
20 mei 1977. Bwv was:,,. Bwv wordt; mr. R Stolte, Postbus 2602, 6802CA Arnhem, tel. 026-6206464. 
in IR.5/15/1334) Velid Hrustic, woonadr. Chrysantenstraat 10, 6932 DA Doesburg, geb. Kljuc 
(Joegoslavië) 05 mei 1965. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2002, 6302CA 
Arnhem, tel. 026-320Ö460. 

in IR.5/15/1335) Velida Hodzic, woonadr. Chrysantenstraat 16, 6932 DA Doesburg, geb. Kljuc 
(Joegoslavië) 16 oktober 1976. Bwv was:,, . Bwv wordt: A.E.A.D. van Hilten, Postbus 2602, 63Ü2CA 
Arnhem, tel. 026-3260460. 


Staatscourant 2016 nr. 1399 


11 januari 2016 
einde schuldsaneringen 

zonder uitdeling en zonder schone lei zonder uitdeling en zonder schone lei; op 21 december 2015 inzake (R.5/15/463J Marcel Richmond 
Brouwer, woonadr. Vingerhoed 64, 6353 BW Dieren, geb. Rheden 04 Januari 1363. 
zonder uitdeling en zonder schone lei; op 21 december 2015 inzake (R.5/15/464J Egbertina Stiena 
From e/v Brouwer, woonadr. Vingerhoed 64, 6953 RW Dieren, geb. 's-Gravenhage 21 mei 1364. 

Algemene informatie 

begrippenlijst 

geb. = geboren op, hodn = handelend onder de naam, KvK ■ Kamer van Koophandel nummer, cur: = 
curator, bwv: = bewindvoerder en RC: = rechter-commissaris. 

Bij ondernemingen wordt steeds het "feitelijke vestigingsadres vermeld. De inschrijving bij de KvK 
vindt plaats binnen het gebied waar die KvK is gevestigd. 

De term schuldsanering staat voorde definitieve toepassing van de schuldsaneringsregeling. Zulks 
tenzij de mededeling spreekt van voorlopige toepassing. Surseance staat steeds voor surseance van 
betaling. 

De vereenvoudigde afwikkeling van een faillissement is geregeld in artikel l37a-g Faillissementswet. 
Het houdt met name in dat wegens onvoldoende (te verwachten) boedelactief geen verificatieverga¬ 
dering wordt gehouden en afhandeling van concurrente crediteuren achterwege blijft. Uitdeling vindt 
uitsluitend plaats aan de boedel en voor zover mogelijk, aan preferente crediteuren. Kunnen met het 
boedelactief slechts geheel of gedeeltelijk boedelschulden voldaan worden,, dan wordt gesproken van 
een opheffing wegens gebrek aan baten. 

De term schone lei staat voor het in artikel 353 Faillissementswet geregelde rechtsgevolg dat alle 
vorderingen ten aanzien waarvan de schuldsanering werkt, voor zover deze onvoldaan zijn gebleven, 
niet langer afdwingbaar zijn. 

Alle zittingen worden gehouden op de betreffende rechtbank, behoudens aan te geven uitzonderingen. 
Het adres staat bij die rechtbank vermeld. Als achter een tijdstip pro forma wordt aangegeven, dan 
worden geen complicaties verwacht en wordt ervan uitgegaan dat niemand verschijnt. Indien u des¬ 
ondanks wilt verschijnen, wordt u verzocht om dit telefonisch door te geven aan de afdeling insolventies 
van de rechtbank of aan de bewindvoerder of curator. 

termijnen 

In all e verificatievergaderingen dienen de schuldvorderingen uiterlijk vijftien dagen voor de vergadering 
bij de curator of bewindvoerder te zijn ingediend. De lijsten met voorlopig erkende en betwiste 
schuldvorderingen liggen gedurende zeven dagen voor de vergadering ter inzage op de betreffende 
rechtbank. 

Als de behandeling van een ontwerp van akkoord wordt aangekondigd bij de uitspraak, ligt het ontwerp 
vanaf de uitspraak ter inzage op de betreffende rechtbank. Wordt het ontwerp akkoord na de uitspraak 
ingediend, dan ligt het gedurende acht dagen voor de behandeling ter inzage op de betreffende 
rechtbank. In een schuldsanering, waarin een ontwerp van akkoord samen met een ontwerp sanerings¬ 
plan wordt behandeld, ligt het ontwerp van akkoord gedurende vijftien dagen op de betreffende 
rechtbank ter inzage. 

Een ontwerp van saneringsplan ligt gedurende vijftien dagen voor de behandeling op de betreffende 
rechtbank ter inzage. 

De uitdelingslijst ligt gedurende tien dagen na de neerlegging ervan ter inzage op de rechtbank. Tijdens 
die termijn kan daartegen bij de rechtbank, afdeling insolventies in verzet worden gekomen. Na tien 
dagen wordt de uitdelingslijst verbindend en wordt overeenkomstig die lijst aan de crediteuren uitge¬ 
deeld. 

De Algemene termijnenwet is op deze termijnen van toepassing. 


17 


Staatscourant 2016 nr. 1399 


11 januari 2016