Skip to main content

Full text of "Openbaar exploot"

See other formatsOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Nr. 31368 

14 juni 
2016 


Openbaar exploot 


Bij exploot van (t.k.-)gerechtsdeurwaarder T.J. Janssen, te Arnhem d.d. 10 juni 2016 is op verzoek van 
de stichting Woningstichting de Woonplaats, gevestigd en kantoorhoudende te ENSCHEDE, op verkorte 
termijn in kort geding gedagvaard Peter Tijs Schreurs, geboren op 30 oktober 1991, zonder bekende 
woon- of verblijfplaats, om op maandag 20 juni 2016 om 13:30 uur te verschijnen ter terechtzitting van 
de Rechtbank Overijssel, kamer voor kantonzaken, zittingsplaats Enschede, zitting houdende te ENSCHE¬ 
DE aan het adres Molenstraat 23, teneinde zich alsdan en aldaar te horen veroordelen als in gemeld 
exploot van dagvaarding nader omschreven. 


Een afschrift van dit exploot is voor betrokkene(n) te verkrijgen bij GGN Mastering Credit N.V., Haven 
Noordzijde 129 te Almelo, telefoon 088-3316527, o.v.v. dossiernr. L1422980. 

GGN Mastering Credit N.V., Haven Noordzijde 129 te Almelo 


1 


Staatscourant 2016 nr. 31368 14 juni 2016