Skip to main content

Full text of "Openbaar exploot"

See other formats


Nr. 6063 

4 februari 
2016 
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Openbaar exploot 


Op 1 februari 2016 heeft (t-k) gerechtsdeurwaarder Femke Renee Luisa Marie Dijkstra bij exploot op 
verzoek van de Stichting Naleving CAO voor uitzendkrachten , een hogerberoep dagvaarding betekend 
aan de ambtenaar ter parkette van het Openbaar Ministerie bij het Gerechtshof Den Haag aan het adres 
Prins Clauslaan 60 zulks ten laste van Peter Hendricus Nihof geboren op 07 april 1968 zonder bekende 
woonplaats en bekend werkelijk verblijf binnen Nederland of daar buiten, waarbij laatstgenoemde is 
opgeroepen om op dinsdag 16 februari des voormiddags om tien uur te verschijnen ter terechtzitting 
van het Gerechtshof Den Haag alsdan en aldaar te houden aan het adres Prins Clauslaan 60, waarbij 
nadrukkelijk is aangezegd aan welke formaliteiten dient te worden voldaan. 


Een afschrift van dit exploot is verkrijgbaar bij: 


Bazuin & Partners 

Gerechtsdeurwaarders 

Westerstraat 5-9 

3016 DG Rotterdam 

Tel.: 010 2064484 

Dos: L0920187 

Bazuin & Partners 
Gerechtsdeurwaarders 
Westerstraat 5-9 


1 


Staatscourant 2016 nr. 6063 4 februari 2016